P. 1
CESID_vodic

CESID_vodic

|Views: 135|Likes:
Published by katuca

More info:

Published by: katuca on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

KORAK KA GRAĐANIMA

Vodič kroz mesnu samoupravu u Srbiji

SADRŽAJ
Reč unapred I Lokalna samouprava 1. Nadležnosti opštine (grada) 2. Organi vlasti i njihove nadležnosti 3. Izbor organa vlasti 4. Uprava opštine (grada) 5. Ombudsman 6. Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave 7. Savet za međunacionalne odnose 8. Neposredno upravljanje II Mesne zajednice – jedini oblici mesne samouprave u Srbiji III Mesna zajednica – primarni okvir socijalnog života Opis uzorka 1. Aktivizam građana u okvirima mesne samouprave 1.1. Informisanost o radu mesne zajednice 1.2. Pretpostavke o (ne)mogućnosti učešća građana u javnom životu mesne zajednice 1.3. Oblici aktivizma građana u mesnoj zajednici 2. Problemi mesnih zajednica i načini njihovog rešavanja 2.1. Čime su građani zadovoljni 2.2. Čime su građani nezadovoljni 2.3. Da li je Vaša mesna zajednica dobro mesto za život? 3. Mesna zajednica između poverenja i nepoverenja IV Učešće građana u javnom životu mesne zajednice Povratna informacija 3 5 5 6 8 12 13 17 18 18 20 27 27 28 29 30 31 33 34 36 38 39 43 47

Reč unapred

Poštovani, pred Vama se nalazi vodič kroz mesnu samoupravu u Srbiji koji je nastao u okviru CeSIDovog projekta “Korak ka građanima” - Podizanje kapaciteta mesnih samouprava. Projekat se realizuje uz podršku Rockefeller Brothers Fondacije. Osnovni cilj ovog projekta je podizanje kapaciteta predstavnika mesnih samouprava, kako bi što efikasnije rešavali probleme svoje lokalne sredine. Predstavnici organa mesne samouprave predstavljaju najniže nivoe u komunikaciji između vlasti i građana, stoga smatramo da će ovaj vodič biti od izuzetnog značaja za njihov dalji rad. Opštine u svojim statutima preuzimaju zakonske odredbe o mesnoj samoupravi koje, same po sebi, nisu dovoljne za detaljno regulisanje statusa mesnih zajednica. Samim tim, građani koji su angažovani u organima konstituisanim pri mesnim zajednicama nisu upoznati sa pravima i obavezama koje proističu iz zakona, niti sa mogućnostima koje im se pružaju za ostvarivanje interesa lokalne sredine. Ovakva situacija doprinosi lošoj komunikaciji između predstavnika organa lokalne vlasti i organa mesne samouprave, kao i nedovoljnom obimu saradnje, tako da su potencijali mesne samouprave samo delimično iskorišćeni. Vodič je prvenstveno namenjen predstavnicima mesnih zajednica, ali ujedno i predstavnicima lokalnih samouprava u Srbiji, kao i svim zainteresovanim građanima. U sadržaj vodiča uključena je analiza normativnog okvira (Zakon o lokalnoj samoupravi, statuti opština i statuti mesnih zajednica), analiza istraživanja, kao i deo koji se odnosi na aktivizam građana u mesnoj zajednici. Srdačno, Predsednik upravnog odbora CeSID-a Prof. Dr Zoran Lučić

to je njena nadležnost. donošenje urbanističkih planova. kulture. sporta. primarne zdravstvene zaštite.. U nadležnost opštine (grada) ne spada RUJP (Republička uprava javnih prihoda). statutima pojedinih gradova i drugim tekstovima i raspravama koje se bave ovim pitanjima. parkovi... Mladenovac.. staranje o stambenim zgradama. Grocka. Ovaj deo je napisan prema postojećem Zakonu o lokalnoj samoupravi. dečje i socijalne zaštite. U Beogradu gradske opštine Barajevo. parkirališta. poslovnog prostora. gradski prevoz. staranje o ulicama i lokalnim putevima. izdavanje dozvola itd. Lazarevac. Osim izvršavanja propisa i opštih akata grada. Nadležnosti opštine (grada) U nadležnosti opštine (grada) spadaju komunalne delatnosti (vodovod. itd. RUJP je u nadležnosti Republike Srbije. urbanizam. groblja. Ostale opštine nemaju ove nadležnosti. to su poslovi uprave (izdavanje raznih izvoda iz javnih knjiga. Posebna rešenja gradskih opština Nadležnost gradske opštine određuje grad svojim Statutom. a proširenje nadležnosti je izvršeno u oblasti osnovnog obrazovanja.). Obrenovac. obavljaju komunalne delatnosti..). daju građevinsko zemljište u zakup. čistoća. toplane. iako se dešava da se nalazi u istoj zgradi gde se nalazi i gradska ili opštinska uprava. Za vršenje ovih poslova grad prenosi odgovarajuću sumu novca iz svog budžeta u budžet opštine. 1. izdavanje uverenja ili potvrda. staraju se o lokalnim putevima. Sve što grad poveri opštini. Sopot i Surčin donose svoje urbanističke planove. pijace.Ivana Petrin Lokalna samouprava U ovom delu priručnika dati su neki osnovni podaci i pojmovi iz oblasti uređenja lokalne samouprave kod nas. uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta. staranje o zaštiti životne sredine. .

Predsednik opštine (gradonačelnik) Predsednik opštine (gradonačelnik) novi je organ vlasti uveden Zakonom o lokalnoj samoupravi i treba ga razlikovati od predsednika skupštine opštine (grada) koga smo dosad nazivali predsednikom opštine (gradonačelnikom). javnih preduzeća. U nadležnosti predsednika opštine (gradonačelnika) jeste izvršna vlast opštine (grada). čija funkcija je usklađivanje . on izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine (grada). predlaže donošenje odluka. Organi vlasti i njihove nadležnosti Organi vlasti po novom Zakonu o lokalnoj samoupravi jesu: Skupština opštine (grada) Skupština opštine (grada) jeste najviši organ odlučivanja u jedinici lokalne samouprave. sekretara skupštine. Čine je odbornici koji se biraju neposredno na lokalnim izborima. organizacija i službi čiji je osnivač opština (grad). načelnika opštinske (gradske) uprave na predlog predsednika opštine (gradonačelnika). a takođe se odnosi i na postavljanje direktora. propise i druge opšte akte. što je prema ranijem zakonu činio predsednik skupštine opštine. budžet i završni račun. Izborna nadležnost se odnosi na izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine opštine (grada). naredbodavac je izvršenja budžeta i vrši druge poslove predviđene zakonom. Normativna nadležnost skupštine opštine (grada) podrazumeva da skupština donosi statut. dok je predsednik skupštine opštine (grada) predsedavajući skupštinom. program razvoja opštine (grada). Predsednik opštine (gradonačelnik) jeste nosilac izvršne vlasti u opštini (gradu). i predstavlja i zastupa opštinu. Nadležnosti skupštine mogu da se definišu kao normativna i izborna. ustanova. urbanistički plan i druge odluke o pitanjima iz nadležnosti opštine (grada). Prema ranijem zakonu ove funkcije je obavljao izvršni odbor skupštine opštine (u daljem tekstu IO SO). predlaže postavljenja i razrešenja u okviru opštinske (gradske) uprave. članova opštinskog (gradskog) veća na predlog predsednika opštine (gradonačelnika). budući da je predstavnički organ. usmerava i usklađuje rad opštinske uprave.6 I LOKALNA SAMOUPRAVA 2. Predsednik opštine (gradonačelnik) bira se neposredno na izborima na period od četiri godine. kao i upravnih i nadzornih odbora. Takođe. Opštinsko (gradsko) veće Opštinsko (gradsko) veće je organ predviđen novim zakonom.

u nadležnost opštinskog (gradskog) veća ulazi i utvrđivanje predloga budžeta. U opštinsko (gradsko) veće ulaze predsednik opštine (gradonačelnik) i njegov zamenik po funkciji. izgubio bi se smisao postojanja ovog organa kao organa koji je zamišljen kao brana mogućem samovlašću predsednika opštine. dok je Statutom grada Beograda predviđeno da gradonačelnik ima pravo glasa u gradskom veću. da je opštinsko veće organ koji predlaže budžet skupštini. . što je ranije bila nadležnost IO SO (SG). Isto rešenje je predviđeno Statutom grada Kragujevca – gradonačelnik ne učestvuje u glasanju gradskog veća. Opštine (gradovi) svojim statutima određuju tačan broj članova opštinskog veća koji ne može biti veći od 11. Interesantno je tumačenje koje je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu dalo novembra 2003.I LOKALNA SAMOUPRAVA 7 rada predsednika opštine (gradonačelnika) i skupštine opštine (grada) i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom opštinske (gradske) uprave. budući da je neposredno biran od strane građana. postojala je potreba za ustanovljavanjem tima koji će zajedno sa predsednikom opštine (gradonačelnikom) obavljati poslove izvršne vlasti koji su više nego obimni za jednog čoveka. a koji nedostaci postojećeg sistema. U radnoj verziji zakona ovaj organ nije bio ni predviđen. a ne direktno iz biračkog tela. ali je u zakon uveden putem amandmana. ali treba sačekati potpunu primenu zakona u praksi da bismo mogli da vidimo koje su prednosti. Razlog za uvođenje ovakvog jednog organa nalazi se u činjenici da predsednik opštine (gradonačelnik) ima velika ovlašćenja. kao i pomaganje predsedniku opštine (gradonačelniku) u vršenju njegovih poslova. Tumačenje Ministarstva može se objasniti činjenicom da je opštinsko veće organ koji usklađuje rad dva najviša organa u jedinici lokalne samouprave. koje proističe iz skupštinske većine. a predsednik opštine je naredbodavac budžeta. godine da predsednik opštine nema pravo glasa u postupku donošenja odluka u opštinskom veću. Ova druga funkcija znači da je opštinsko (gradsko) veće drugostepeni organ odlučivanja u upravnom postupku. članovi gradskog veća se biraju i razrešavaju na predlog gradonačelnika. Funkcija usklađivanja rada predsednika opštine (gradonačelnika) i skupštine opštine (grada) jeste novina zakona. Osim toga. te se javlja opasnost od prevelike kon centracije vlasti u rukama jedne osobe. Rešenje Statuta Beograda se takođe može braniti činjenicom da je gradonačelnik neposredno biran od strane građana. Opštinsko (gradsko) veće čini do 11 članova. Gradsko veće pomaže gradonačelniku u radu koji je nosilac izvršne vlasti. Istovremeno. Obe grupe argumenata se mogu prihvatiti. Oba rešenja imaju svoje opravdanje. Pored ovih funkcija. Ukoliko bi mu se dozvolilo pravo glasa. pa utoliko ima i veći legitimitet nego gradsko veće.

dok u gradskim opštinama drugih gradova te razlike nema. Prema novom rešenju opština (grad) jedna je izborna jedinica. koji je nosilac normativne vlasti. Sednicama veća predsedava predsednik veća. Veće gradske opštine vrši normativnu vlast. a koji čine odbornici i koji ima svog predsednika biranog iz redova odbornika. odnosno saveta. Prema ranijem zakonskom rešenju opština (grad) bila je podeljena na onoliko izbornih jedinica koliko se odbornika za skupštinu opštine (grada) biralo. birači su u drugom krugu birali između dva kandidata koji su imali najveći broj glasova. Za niške opštine predviđeno je najoriginalnije rešenje – organi vlasti su veće gradske opštine i predsednik opštine. Kao što se vidi. . već se obe funkcije sustiču u jednoj ličnosti. naročito zbog toga što su neujednačena. Da li su našli najbolja rešenja. Skupština opštine. odnosno najviši organ odlučivanja u jedinici lokalne samouprave. u niškim opštinama postoji razlika između predsednika opštine i predsednika veća gradske opštine. Niš) rešenja koja su predviđena statutima gradova više su nego interesantna. Odbornike skupštine opštine (grada) biraju građani neposredno na izborima. predsednik opštine i opštinsko veće. jeste nosilac normativne vlasti. Novi Sad. Neujednačenost rešenja nije za kritiku. apsolutnom većinom (većinom glasova od ukupnog broja većnika). koji se bira iz redova većnika. Kao organi vlasti u gradskim opštinama navode se: u beogradskim opštinama skupština opštine. a ukoliko nijedan od kandidata u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu. jer pokazuje spremnost lokalnih vlasti da zakon kroz statut prilagode potrebama svojih gradova. Mandat odbornika traje četiri godine.8 I LOKALNA SAMOUPRAVA Posebna rešenja gradskih opština U pogledu organa vlasti u gradskim opštinama u jedinicama lokalne samouprave koje imaju status grada (Beograd. Kragujevac. Predsednik opštine vrši izvršnu vlast. izborni sistem je u potpunosti promenjen. Birači su glasali za pojedinačne kandidate. Izbor organa vlasti Skupština opštine (grada) Skupština opštine (grada) jeste predstavnički organ vlasti. U odnosu na raniji zakon. već za pohvalu. koji vrši normativnu vlast. odnosno saveta gradske opštine. Pobeđivao je kandidat koji je dobio više glasova. 3. a za odbornika je bio izabran onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova birača koji su glasali. dok predsednik opštine. u novosadskim i kragujevačkim opštinama organ vlasti je savet gradske opštine. ima reprezentativnu funkciju (zastupa i predstavlja opštinu) i nosilac je izvršne vlasti (beogradske i kragujevačke opštine). vreme će pokazati. predsedava sednicama skupštine. odnosno savet gradske opštine.

oni subjekti koji imaju . Za predsednika opštine (gradonačelnika) izabran je kandidat koji je osvojio natpolovičnu većinu glasova birača koji su glasali. U pogledu redosleda po kojem predlagač liste raspoređuje osvojene mandate.I LOKALNA SAMOUPRAVA 9 Birači ne glasaju za pojedinačne kandidate. Kao što se vidi. Prilikom sačinjavanja liste kandidata za odbornike. održava se drugi krug izbora za predsednika opštine (gradonačelnika). najmanje 3 % birača opštine (grada). Opoziv je jedan od nekoliko načina prestanka mandata predsedniku opštine (gradonačelniku). Ukoliko nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu. birači mogu pokrenuti postupak i za opoziv predsednika opštine (gradonačelnika) ukoliko nisu zadovoljni njegovim radom. Raspodela mandata: da bi uopšte jedna lista mogla da učestvuje u raspodeli mandata mora da pređe zakonom određen cenzus – osvojenih najmanje 3 % glasova od ukupnog broja glasova birača koji su glasali. odnosno grupe građana. Kandidaturu mora da podrži. odnosno koalicija političkih stranaka. U drugom krugu izabran je onaj kandidat koji je osvojio veći broj glasova. Pravo da predloži opoziv predsednika opštine (gradonačelnika) ima i politička stranka. Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o lokalnim izborima uvode jednu novinu – opoziv predsednika opštine (gradonačelnika). a zatim se taj proizvod deli ukupnim brojem glasova svih lista koje su prešle cenzus. koalicija političkih stranaka ili grupa građana. svojim potpisom. Ista struktura mora biti poštovana i pri raspodeli mandata. zakon predviđa da jedna trećina mandata mora da se rasporedi u redosledu sa liste. Ukoliko određeni broj mandata ostane neraspodeljen primenom ove proporcije. Izborna komisija ukupan broj odborničkih mesta množi brojem važećih glasova koji je osvojila svaka izborna lista. odnosno onoj koja ima veći broj mandata. Mandati se raspodeljuju srazmerno broju osvojenih glasova. dok se preostale dve trećine raspodeljuju po slobodnom izboru predlagača. a ukupno na čitavoj listi mora biti najmanje 30 % kandidata manje zastupljenog pola. odnosno pri slobodnoj raspodeli 2/3 mandata svaki četvrti mandat mora biti dodeljen kandidatu sa liste koji pripada manje zastupljenom polu. Budući da je neposredno izabran od strane birača. među svaka četiri kandidata na listi mora biti najmanje po jedan kandidat manje zastupljenog pola. Predsednik opštine (gradonačelnik) Predsednika opštine (gradonačelnika) biraju građani neposredno na izborima. već za liste koje predlože političke stranke. Svaka izborna lista dobija onoliki broj mandata koliko celih brojeva proizilazi iz proporcije. Ipak. zakon predviđa jedno ograničenje u pogledu raspodele mandata. Kandidata za predsednika opštine (gradonačelnika) može predložiti politička stranka. U drugom krugu birači se opredeljuju između dva kandidata koja su u prvom krugu osvojila najveći broj glasova. oni se dodeljuju listi koja ima najveći deo razlomka.

dok 10 % od istog broja birača je 12 000. odnosno kada predsednik opštine (gradonačelnik) ne obavlja svoju funkciju na dobar način. Predsednik opštine (gradonačelnik) . Sledeći korak u ovom postupku jeste izjašnjavanje birača o predlogu za opoziv. Da bi se sprečila mogućnost da skupštinska većina (a naročito ako je različita od političke orijentacije predsednika opštine. Ovo rešenje će u praksi naterati skupštinsku većinu da dobro odmeri svoju odluku i da posegne za njom tek kada postoje valjani razlozi za opoziv. predviđena je ova rezerva. Razlog za ovakvo rešenje je sledeći: davanjem ovlašćenja skupštini da može da pokrene postupak za opoziv. jer su oba izabrana neposredno. U suprotnom. Ukoliko bi se i za opoziv zahtevao tako mali broj kao i za kandidaturu. što bi dovelo do toga da bi on morao da se bavi održanjem na funkciji i time bi se ostavilo veoma malo vremena za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti. Ovaj organ po svojoj prirodi trebalo bi da bude most između dva organa koji su nosioci osnovnih grana vlasti. Birači se izjašnjavaju tajnim glasanjem. skupština opštine (grada) biće raspuštena. navedeni subjekti moraju svoj predlog snabdeti potpisima najmanje 10 % birača. Opštinsko (gradsko) veće Već smo naveli da jedna od funkcija opštinskog (gradskog) veća jeste usklađivanje rada skupštine opštine (grada) i predsednika opštine (gradonačelnika). što nije naročito teško skupiti. odnosno gradonačelnika) zloupotrebi ovo svoje ovlašćenje za političke obračune. U slučaju kada su se birači izjašnjavali o predlogu za opoziv predsednika opštine (gradonačelnika). zloupotreba ovlašćenja može skupštinskoj većini da se vrati kao bumerang. za pokretanje postupka za opoziv zahteva se veći broj potpisa nego za podnošenje kandidature. što nije uobičajeno. odnosno glasova odbornika. gde 3 % iznosi 3600 potpisa. ukoliko je takav predlog usvojen apsolutnom većinom glasova od strane odbornika (većinom glasova svih odbornika).10 I LOKALNA SAMOUPRAVA pravo predlaganja kandidata za ovu funkciju (grupa građana. politička stranka. naročito za političke stranke. ali je razumljivo. iako oba organa imaju isti legitimitet. predsedniku opštine (gradonačelniku) bi neprekidno pretila opasnost opoziva. Da bi pokrenuli postupak opoziva. Otuda i ne čudi što u izboru opštinskog (gradskog) veća učestvuju oba organa. Kao što se vidi. koalicija) imaju pravo i da pokrenu postupak njegovog opoziva. Primera radi navedimo slučaj veće opštine od 120 000 birača. Predlog za opoziv predsednika opštine (gradonačelnika) može podneti i skupština opštine (grada). Činjenica da je predlog za opoziv podržan zahtevanim brojem potpisa. ne znači i da je predsednik opštine (gradonačelnik) opozvan. Predsednik opštine (gradonačelnik) je opozvan ukoliko se većina birača koji su glasali izjasnila za opoziv. ona se stavlja u nadređeni položaj u odnosu na predsednika opštine (gradonačelnika). a koji je potekao od skupštine opštine (grada) i nisu se odlučili za opoziv predsednika opštine (gradonačelnika).

za izbor članova opštinskog (gradskog) veća zahteva se apsolutna većina. Bez obzira kako se nazivala ova funkcija u različitim gradovima. koja pripada političkoj opciji različitoj od predsednikove (gradonačelnikove). zajedničko je da se u beogradskim. novosadskim i kragujevačkim opštinama na nju dolazi na isti način – iz redova odbornika. odnosno većnici gradske opštine. novosadskim i kragujevačkim opštinama predstavničko telo (skupština gradske opštine u beogradskim. da blokira predsednika opštine (gradonačelnika) u radu. Razlike postoje samo u pogledu broja odbornika . Odbornici skupštine/ saveta gradske opštine. a ne neposrednim izborima. a skupština opštine (grada) ih bira apsolutnom većinom (većinom od ukupnog broja odbornika) na period od četiri godine. koristeći prostu. koje čini 9 većnika. Predsednik opštine kao poseban organ vlasti predviđen je u beogradskim i niškim opštinama. odnosno sprečava skupštinu opštine (grada) da zloupotrebljava svoja ovlašćenja kontrole predsednika opštine (gradonačelnika). apsolutnom većinom (većinom glasova od ukupnog broja odbornika). S druge strane. Ovo rešenje je značajno iz dva razloga: sprečava da predsednik opštine (gradonačelnik) pribavi više vlasti nego što mu pripada. koje vrši normativnu vlast. kvorumsku većinu odbornika svoje političke opcije. biraju se prema istom izbornom sistemu kao što se biraju i gradski odbornici. skupština može da donese odluku i bez tog predloga. Mandat odbornika traje četiri godine. u raspodeli mandata učestvuju liste koje su prešle cenzus od 3 %. čine odbornici koje birači biraju neposredno na izborima. Da bi član opštinskog (gradskog) veća bio razrešen za ovaj predlog mora da glasa većina od ukupnog broja odbornika. Veće je u svom radu bliže predsedniku opštine (gradonačelniku). Ukoliko bi se članovi veća birali prostom većinom.I LOKALNA SAMOUPRAVA 11 predlaže skupštini opštine (grada) članove opštinskog (gradskog) veća. Član opštinskog veća može biti razrešen na predlog predsednika opštine (gradonačelnika) ili na predlog 1/3 odbornika. norme kojima se reguliše položaj predsednika opštine u beogradskim opštinama ne razlikuju se bitnije od normi kojima se reguliše položaj predsednika saveta gradske opštine u novosadskim i kragujevačkim opštinama. odnosno po svom izboru. Ipak. odnosno savet gradske opštine u novosadskim i kragujevačkim opštinama). mandati se raspodeljuju srazmerno broju glasova koje je lista osvojila. birači glasaju za liste kandidata. Posebna rešenja gradskih opština U beogradskim. potrebna apsolutna većina za izbor članova veća sprečava prostu većinu u skupštini. U niškim opštinama predstavničko telo je veće gradske opštine. koje birači biraju neposredno na izborima. tako da bi u praksi pribavio veću vlast nego što mu pripada. Kao što se vidi. to bi omogućilo predsedniku opštine (gradonačelniku) da. Ukoliko dva puta uzastopno ne budu izglasani član ili članovi opštinskog (gradskog) veća koje je predložio predsednik opštine (gradonačelnik). a to znači gradska opština je jedna izborna jedinica. postavi svoje ljude u opštinsko veće kojima bi lako upravljao.

odnosno saveta gradske opštine. položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva. do 5 % članova saveta gradske opštine u Novom Sadu. Opštine (gradovi) su svojim statutima mogle da se opredele za neko od mogućih rešenja: da ne unesu odredbe o glavnom arhitekti i time da se odreknu ove mogućnosti. Predsednik gradske opštine u Nišu bira se neposredno. razdvajanje izvršne od normativne vlasti. Za načelnika uprave može se postaviti lice koje ima završen pravni fakultet. Taj broj iznosi od 1/3 odbornika u kragujevačkim opštinama. 4. Takvo ranije rešenje. Načelnika uprave postavlja skupština opštine (grada) na predlog predsednika opštine (gradonačelnika) i on ovim organima odgovara za svoj rad. Njega postavlja i razrešava predsednik opštine (gradonačelnik). U pojedinim statutima se sreću i odredbe kojima se uređuju uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi jedno lice bilo postavljeno za glavnog arhitektu . Skupština je najviši organ vlasti koji kontroliše sve ostale organe. da daje mišljenja za arhitektonske projekte veće vrednosti. U opštinskoj (gradskoj) upravi mogu se postaviti glavni arhitekta i opštinski (gradski) menadžer. da sarađuje sa ustanovama .završen arhitektonski ili građevinski fakultet i tri godine radnog iskustva u struci. da daje uputstva za izradu arhitektonskih projekata radi očuvanja arhitektonskih i ambijentalnih vrednosti. ukazivalo je na primenu skupštinskog sistema vlasti na lokalnom nivou. Nekoliko je takvih izmena i vrlo su značajne budući da ukazuju na novu organizaciju vlasti i pružaju mogućnosti za efikasniju upravu i za razvoj opštine (grada).12 I LOKALNA SAMOUPRAVA koji mogu da predlože kandidata za predsednika opštine. na čelu uprave nalazio se sekretar skupštine opštine (grada). dok skupštinu niko ne kontroliše. Razdvajanjem funkcije načelnika uprave od funkcije sekretara skupštine dobija se čistija podela vlasti. kao i proizilaženje izvršnog odbora iz skupštinske većine. Poslovi glavnog arhitekte bili bi da pokreće inicijative za izradu urbanističkog plana. preko 1/5 odbornika u beogradskim opštinama. Uprava opštine (grada) Izmene u odnosu na raniji zakon učinjene se i u oblasti uprave. da ostave mogućnost njegovog postavljenja ili da predvide njegovo obavezno postavljenje. Opštinskom (gradskom) upravom rukovodi načelnik. Glavni arhitekta se može (ali i ne mora) postaviti u opštinskoj (gradskoj) upravi. primenom istog izbornog sistema kao i za izbor gradonačelnika. Prema dosadašnjim rešenjima.

podsticanje preduzetništva. tako što vrši opštu kontrolu rada uprave i javnih službi. Funkcija ombudsmana je otuda vrlo značajna. stav 1. Opštinskog (gradskog) menadžera angažuje predsednik opštine (gradonačelnik). a da nije postupala nezakonito već necelishodno. itd. U opštinskoj upravi mogu da se postave i glavni stručnjaci iz drugih oblasti. Problem uvek nastaje kada treba ustanoviti da li je uprava postupala CELISHODNO. Opštinski (gradski) menadžer je još jedna mogućnost koju zakon pruža. 5. Nije moguće tražiti zaštitu od suda ukoliko prethodno nije sproveden upravni postupak. Izgleda da je arhitekta bio najzanimljiviji zakonodavcu.” (član 126. Naime. Upravni postupak je postupak u kojem se vrši kontrola rada nižih organa uprave od strane viših organa uprave. Uprava može postupati zakonito. i to tako što vrši opštu kontrolu rada uprave.I LOKALNA SAMOUPRAVA 13 za zaštitu kulturnih dobara. ima ovlašćenje da postupi na način za koji smatra da je najcelishodniji. Opšta kontrola uprave podrazumeva da je ombudsman ovlašćen da kontroliše kako ZAKONITOST tako i CELISHODNOST rada uprave. Kontrola uprave se inače sprovodi u upravnom postupku i upravnom sporu. podsticanje investiranja u opštinu (grad). Zakonitost rada je svakako lako shvatiti i podrazumeva da svi doneti akti i sve preduzete radnje moraju biti u skladu sa zakonom. stvaranje privatno-javnih partnerstava. Vidimo da se celishodnost može kontrolisati . krećući se u zakonskim okvirima. u pojedinim stvarima uprava ima DISKRECIONA OVLAŠĆENJA. U ovakvim slučajevima može se desiti da uprava povredi interes ili neko pravo građanina. U upravnom postupku viši organ uprave vrši kontrolu zakonitosti i celishodnosti nižeg organa uprave. a verovatno zbog propusta koji su se javljali u oblasti urbanizma. a sama uprava. ali to još uvek ne znači da postupa i celishodno. Ombudsman U jedinici lokalne samouprave može se ustanoviti građanski branilac (ombudsman) koji štiti individualna i kolektivna prava i interese građana. To znači da zakon postavlja okvire. najpogodniji za konkretan slučaj. a poslovi opštinskog menadžera su unapređenje ekonomskog razvoja opštine (grada). Zakon o lokalnoj samoupravi). odnosno ako prethodno nije zatražena zaštita od višeg organa uprave. Kao što se vidi iz citiranih zakonskih odredbi. funkcija građanskog branioca jeste da zaštiti građane od lošeg rada uprave. U upravnom sporu se vrši kontrola zakonitosti rada uprave (ne i celishodnosti) od strane sudova tako da upravni spor predstavlja sudsku kontrolu uprave. iniciranje promena propisa koji otežavaju poslovne inicijative.

Ipak. znači od organa koji pripadaju istoj grani vlasti. Zakon o lokalnoj samoupravi). Na taj način štiti građane. znači za upravni postupak i za upravni spor. Trebalo bi da bude dovoljno da neko smatra da mu je učinjena neka povreda i da može da se obrati ombudsmanu. ali čini se da postoji toliko praznina koje vrlo lako mogu biti ispunjene lošom sadržinom. sugerisanje ispravki i obaveštavanje javnosti. Osnovno pitanje je kako u našem pravnom sistemu izgleda ovaj institut? Ombudsman je kod nas uveden na mala vrata. ombudsman ne sme da bude zamena za postojeće vidove zaštite o kojima je već u ovom tekstu pisano.14 I LOKALNA SAMOUPRAVA samo od strane viših organa uprave. godine u Velikoj Britaniji. Međutim. Ko može da se obrati ombudsmanu? Svaki građanin koji smatra da je povređeno neko njegovo pravo ili interes od strane organa opštinske uprave. Svakako da treba pozdraviti i pohvaliti ideju da se u opštinama i gradovima u Srbiji ustanovi ombudsman. Obraćanje ombudsmanu ne bi trebalo da bude otežano nekakvim formalnostima. jednim članom (član 126. tačnije na predstavničko telo. kao i da će o tome obaveštavati SO i javnost. Ovim zakonom je predviđeno nekoliko modela izvršne i normativne vlasti na lokalnom nivou. i ne mora. jer on treba da obezbedi vladavinu prava i demokratičnost. U prilog ovoj argumentaciji može se kao primer navesti Zakon o lokalnoj upravi donet 2000. Znači. . Svaka jedinica lokalne samouprave može da primeni jedan od ponuđena tri modela u zavisnosti od svojih prilika. a da prethodno nije poveo upravni postupak pred višim organom uprave. nijedan građanin ne bi trebalo da se obraća ombudsmanu. Tačnije. U suprotnom biće više štete nego koristi. Na ovaj način će izabrani model pokazati znatno veće rezultate nego što bi to bio slučaj sa jednim nametnutim modelom. Uvođenjem ombudsmana kontrola se proširuje i na normativnu vlast. To je suština njegove funkcije: kontrola. postoji niz problema koji će se u praksi javiti sa ovakvim zakonskim rešenjem kada je ombudsman u pitanju. Ne bi bilo dobro da se ovi vidovi zaštite zaobilaze jer bi to onda značilo uzurpaciju vlasti i time bi se ombudsman pretvorio u svoju suprotnost. jer ombudsmana postavlja skupština da u njeno ime i u interesu građana kontroliše upravu (i zakonitost i celishodnost). Još uvek se čeka donošenje republičkog Zakona o narodnom advokatu kojim će ovaj organ biti detaljno uređen. Pomenutim članom 126 predviđeno je da će branilac o nezakonitom i nepravilnom radu upozoravati upravu i javne službe i da će im davati preporuke za ispravljanje propusta i grešaka. Problem je u tome što u stavu 1 člana 126 stoji da ombudsman MOŽE biti ustanovljen. odnosno upravni spor pred sudom. Za ovakvo rešenje može se kao argument istaći da je svaka novina dobra ako se za njenu primenu pripreme uslovi.

Tako je zakonom predviđeno da su uprava i javne službe dužni da daju sve potrebne informacije kada ombudsman to zahteva. nadležnost i ovlašćenja. Na ovaj način bi se zaista obezbedila politička nepristrastnost ombudsmana. I ovde bi tvorci skupštinskih statuta trebalo da se ugledaju na predlog republičkog zakona. iz reda uglednih i politički nepristrasnih ličnosti. Prema predlogu republičkog zakona mandat republičkog ombudsmana trajao bi pet godina. organizacija. način postupanja. jer kandidat izabran apsolutnom većinom predstavlja zajedničko rešenje. Ukoliko predsednik opštine i parlamentarna većina pripadaju suprotstavljenim političkim opcijama. predlaže postavljenje i razrešenje načelnika opštinske uprave. Jasno je da ako se na lokalnom nivou ombudsman bira prostom većinom i mandat mu traje koliko i mandat odbornika. kojima je ustanovljen ombudsman. ombudsman može poslužiti kao sredstvo pritiska na predsednika opštine. predviđeno da ga postavlja skupština opštine kvorumskom većinom (većinom glasova odbornika koji su prisutni).I LOKALNA SAMOUPRAVA 15 Zakonska regulativa je vrlo štura. Međutim. Ovakvo rešenje dovodi do sledećeg: one opštine koje budu ustanovile ombudsmana imaće neverovatnu raznolikost u pogledu ovog instituta. jer njega na ovaj način postavlja politička većina. odnosno grada. Na osnovu ovih ovlašćenja jasno je da mora sarađivati sa ombudsmanom i da ombudsman nije vezan samo za lokalni parlament. jer bi sve političke opcije morale da se saglase oko jednog kandidata. Time se takođe dovodi u pitanje njegova politička nepristrasnost. onda njegova funkcija zavisi od političkih . izbor i prestanak dužnosti reguliše se statutom jedinice lokalne samouprave. Pitanje je kako će se njegova politička nepristrasnost ostvariti kada se njegov položaj uređuje aktom koji donosi politička većina u lokalnom parlamentu. Ova činjenica dobija još više na značaju ako se ima u vidu nova organizacija vlasti. tj. Svakako da bi bilo dobro ugledati se na rešenja predviđena predlogom republičkog Zakona o narodnom advokatu. Drugi problem je dužina mandata. U takvoj situaciji ukoliko parlamentarna većina i predsednik opštine pripadaju istoj političkoj opciji ombudsman. koji je izabran od strane političke većine. Čest je slučaj da je statutima. Prema novom zakonu predsednik opštine usmerava i usklađuje rad uprave. Sve ostalo. najkrupniji problem je upravo činjenica da je regulativa prepuštena skoro u potpunosti statutarnim odredbama. zatim da ombudsmana postavlja skupština opštine. Zbog ovih mogućih problema bilo bi dobro da se predvidi statutom da se ombudsman bira apsolutnom većinom. Ovim predlogom zakona predviđeno je da se ombudsman na republičkom nivou bira u Narodnoj skupštini dvotrećinskom većinom glasova od svih narodnih poslanika. Ombudsman bi trebalo da bude politički nepristrasna ličnost. Opštinskim statutima se uglavnom predviđa da mandat ombudsmana traje četiri godine. odnosno uprave za pojedine oblasti. vrlo lako može da postane pokriće za loš rad uprave. Istovremeno bi mu se ovako obezbedila velika podrška i time bi se obezbedio autoritet ovom institutu i svakako da ne bi bilo opstrukcije rada zarad političkih obračuna. većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Ipak. . To znači da bi se ovakva ovlašćenja mogla predvideti samo statutom. Svakako da bi za ombudsmana trebalo da bude postavljen diplomirani pravnik sa stručnim iskustvom i poznavanjem rada uprave. nije uređen odnos između ombudsmana na lokalnom i ombudsmana na republičkom nivou. U pojedinim opštinama je veliki propust što je statutom predviđeno da će se institut ombudsmana urediti odlukom o organizaciji uprave. Prema predlogu republičkog zakona «za narodnog advokata (ombudsmana). gde se traže strožiji uslovi. predlog Zakona o narodnom advokatu).. naročito na republičkom nivou. jer treba da bude politički nepristrasna i usmerena na kontrolu uprave. što nikako ne bi smelo da se desi. Problem je u tome što može da se dogodi da se u različitim opštinama traže različiti uslovi i na taj način se u jednoj opštini. On mora da bude organ koji kontroliše upravu. jer je regulativa ovog pitanja takođe prepuštena statutima. Naravno. Nedostatak naše pravne regulative jeste i to što nijednim aktom. Time se i ova funkcija vezuje posredno za političke stranke i za izbore što nikako nije dobro. Ukoliko bi se predvidelo da mandat ombudsmana traje duže od mandata odbornika time bi se njegova funkcija svakako učinila politički nezavisnom. Pet godina radnog iskustva je kratak rok za ovakvu funkciju. jer je on zamišljen kao organ parlamenta koji u ime parlamenta vrši kontrolu uprave. čak ni predlogom Zakona o narodnom advokatu. U radnoj verziji Zakona o lokalnoj samoupravi u članu koji je uređivao institut ombudsmana bilo je predviđeno da ombudsman može predložiti pokretanje disciplinskog postupka ili postupka za razrešenje funkcionera organa uprave ili javne službe. a organizaciono se nalazi izvan uprave. može podneti prijavu za pokretanje krivičnog postupka ukoliko postoji osnovana sumnja da postoje elementi krivičnog dela izvršenog od strane organa uprave u vršenju ovlašćenja. pored postupka za razrešenje ili disciplinskog postupka. ako ovaj uslov ostane kao odredba zakona kada zakon bude usvojen. jer ne bi zavisila od političkih promena. Prema predlogu republičkog zakona predviđeno je da. ima najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima i nije osuđivan za krivična dela» (član 27.16 I LOKALNA SAMOUPRAVA kretanja i političkog raspoloženja birača. koji poznaje rad uprave. ne bi bilo logično da se za ombudsmana na lokalnom nivou traže strožiji uslovi. Kada govorimo o uslovima koje kandidat za ombudsmana treba da ispuni i tu se može javiti problem. U Zakonu o lokalnoj samoupravi koji je usvojen ovih odredbi nema. može biti izabran jugoslovenski državljanin koji je diplomirani pravnik istaknutih stručnih sposobnosti i čestitosti. Na ovaj način ombudsman postaje sastavni deo uprave. obezbeđuje veći ugled i autoritet ombudsmana nego u drugoj opštini gde se traže blaži uslovi. ovakva ovlašćenja imao bi u slučajevima kada u vršenju kontrole uprave utvrdi da postoje propusti u radu..

Ovim institutom se otvaraju vrata većem uticaju građana u jedinicama lokalne samouprave. a savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave jeste jedan od odličnih načina za to. imao ingerencije da se bavi zaštitom prava i dužnosti opštine. već i njihovi legitimno izabrani predstavnici. savet je institucionalni oblik organizovanja građana 2. Savet bi svakako. Članovi saveta biće građani i stručnjaci iz oblasti koje su od značaja za lokalnu zajednicu i njihov osnovni zadatak jeste upravo podnošenje predloga koji bi trebalo da doprinesu razvoju opštine (grada). po odredbama Zakona. Ono što savet izdvaja od ostalih sličnih oblika organizovanja građana jesu dve stvari: 1. uprava i javna preduzeća imaju obavezu da se izjasne o svim predlozima saveta. Ustanovljavanje ovakvog jednog organa izuzetno je značajan korak u razvoju demokratije i više je nego potrebno da građani shvate koliku korist mogu imati ne samo oni sami.I LOKALNA SAMOUPRAVA 17 Iako sve ove kritike mogu da stvore stav da ombudsman nosi više štete nego koristi. Kritike koje su iznete samo iz razloga da se mogući propusti preduprede i da se upravo putem angažovanja građanskih saveta širom Srbije ombudsman ustanovi i postavi na zdravim temeljima kako bismo dobili jednu više nego dragocenu ustanovu. Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave jeste fakultativni organ. organi opštine. odnosno skupština jedinice lokalne samouprave može da obrazuje savet. . Opštinama je ostavljeno da same svojim statutima bliže odrede da li će uopšte ustanoviti savet i na koji će način on funkcionisati. Jasno je da je savet odličan način da građani organizovano kroz institucije utiču na poboljšanje i razvoj svog okruženja. treba imati u vidu da je u pitanju organ koji postoji skoro dvesta godina u Švedskoj i da je nastao upravo kao jedno od sredstava za borbu protiv apsolutizma. 6. Razlog uvođenja saveta definisan je i samim Zakonom u kojem jasno stoji da se savet obrazuje «radi ostvarivanja demokratskog uticaja građana na unapređivanje lokalne samouprave». Volja građana ne počinje i ne završava se na izborima već mora neprekidno da se osluškuje i poštuje. Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je jedna od nekoliko novina predviđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi.

a koji ne može biti manji od 10 % birača opštine (grada). 8.18 I LOKALNA SAMOUPRAVA 7. Skupština ima još jednu obavezu – sve predloge odluka koje se tiču prava nacionalnih i etničkih manjina dužna je da dostavi savetu na mišljenje. odnosno imaju pravo da upravljaju svojom opštinom ili gradom i to neposredno kroz građansku inicijativu. zbor građana i referendum i posredno preko svojih predstavnika. a predloge i zahteve usvaja većinom glasova prisutnih i upućuje ih organima jedinice lokalne samouprave. Savet za međunacionalne odnose Savet za međunacionalne odnose ustanovljava se u nacionalno mešovitim opštinama i čine ga predstavnici svih nacionalnih i etničkih manjina. O svojim stavovima i predlozima obaveštava skupštinu koja je dužna da se o njima izjasni najkasnije u roku od 30 dana. Građanska inicijativa Građani imaju pravo da putem građanske inicijative predlože skupštini opštine (grada) donošenje određenih akata kojima će se urediti pitanja iz nadležnosti skupštine. Razlika u odnosu na građansku inicijativu jeste u domenu . Zakon predviđa da se potreban broj potpisa utvrđuje statutom opštine (grada). Savet se bavi pitanjima ostvarivanja. Građanska inicijativa je punovažna kada se odnosi na pitanja iz izvornog delokruga opštine i kada je podržana potrebnim brojem potpisa građana. Zbor građana Zbor građana je drugi način neposrednog upravljanja. zaštite i unapređenja nacionalne ravnopravnosti. s tim što se putem zbora građana upravlja delom opštine (grada) budući da se saziva za deo teritorije jedinice lokalne samouprave (opštine ili grada). Neposredno upravljanje Građani imaju pravo na lokalnu samoupravu. ali mora da donese odluku) i da o svojoj odluci obavesti građane u roku od 60 dana od dobijanja predloga. odnosno sve nacionalne zajednice imaju 10 % od ukupnog broja stanovnika. Nacionalno mešovite opštine su one u kojima jedna nacionalna zajednica ima 5 % od ukupnog broja stanovnika. Skupština je dužna da o predlogu raspravlja i odluči (može da prihvati ili odbije predlog. Zbor građana raspravlja i daje predloge o pitanjima iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave. Predstavnike u savetu mogu imati zajednice sa više od 1 % učešća u ukupnom stanovništvu opštine.

Značajno je da se građani upoznaju sa mogućnostima neposrednog upravljanja opštinom (gradom). i . Građanska inicijativa se pokreće za celu jedinicu lokalne samouprave. .fakultativni: skupština opštine (grada) može na sopstvenu inicijativu da raspiše referendum o pitanjima iz svoje nadležnosti. dok se predlog usvojen od strane zbora građana upućuje kako skupštini opštine. da o njemu odluče (usvoje ga ili odbiju) i da o tome obaveste građane u roku od 60 dana. da dođu do njihovog zadovoljenja i da obezbede unapređenje opštine (grada) u skladu sa svojim zahtevima.obavezni: skupština opštine (grada) mora da raspiše referendum o pitanjima iz svoje nadležnosti na zahtev građana. građani mogu građanskom inicijativom zahtevati da se raspiše referendum o pojedinim pitanjima iz nadležnosti skupštine opštine (grada). Referendum Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa dve vrste referenduma: . ali i službama jedinice lokalne samouprave. Organi ili službe kojima je upućen predlog ili zahtev usvojen na zboru građana dužni su da razmotre zahtev ili predlog. da dobiju opštinu po svojoj meri. Tačnije. tako i drugim organima (predsedniku opštine/gradonačelniku ili opštinskom/gradskom veću).I LOKALNA SAMOUPRAVA 19 primene. Jednom reči. Predlog iznet u građanskoj inicijativi upućuje se skupštini opštine (grada). jer upravo ovim sredstvima mogu jasnije da izraze svoje potrebe i interese. a zbor građana za deo teritorije. Skupština mora da raspiše referendum na delu teritorije jedinice lokalne samouprave o pitanjima koja se odnose na potrebe ili interese stanovništva tog dela teritorije.

Dva su objašnjenja: ili su mesne zajednice savršeni oblik organizovanja tako da nema potrebe za bilo kakvim drugim oblikom. koje ona poverava mesnoj zajednici. To bi trebalo da budu poslovi koji su od neposrednog i svakodnevnog značaja za život stanovnika mesne zajednice. a kamoli za drugim oblicima. stav 1). što je malo verovatno. godine. a mogu biti i neki od poslova iz izvorne nadležnosti opštine. Sombor i grada Kragujevca. Nijedan drugi oblik mesne samouprave za četiri godine. Smederevo. kao i Odluka o osnivanju mesnih zajednica za područje gradske opštine Zemun. koliko je prošlo vremena od donošenja Zakona. Prvi put se usvaja ovakav termin za različite oblike organizovanja građana na prostoru manjem od opštine. ili je naša pasivnost tolika da nema potrebe čak ni za mesnim zajednicama. V deo pod naslovom Mesna samouprava. . kao poslovi mesne zajednice.II Mesne zajednice – jedini oblici mesne samouprave u Srbiji Zakon o lokalnoj samoupravi. Vranje. Čak ni primera radi nije naveden nijedan drugi oblik mesne samouprave. sadrži poseban. Zakonodavac je ostavio više nego širok prostor za osmišljavanje oblika mesne samouprave. Paraćin.. Ipak. Statutom mesne zajednice utvrđuju se poslovi koje vrši. kao jedinice lokalne samouprave. Jagodina. 1 U ovom tekstu kao primeri statuta mesnih zajednica korišćeni su statuti mesnih zajednica sa teritorija opština Zaječar. U nastavku ovog teksta bavićemo se mesnim zajednicama kao jedinim oblikom organizovanja građana na nivou mesne samouprave. koji je donet 2002. može biti određena statutom. Mesne zajednice su ostale jedini oblik organizovanja građana na nivou nižem od opštine. što je verovatnije rešenje. Ova vrsta poslova. mogu osnivati mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave“ (član 52. nije osmišljen.1 Normativni akt kojim se detaljnije uređuju nadležnost i organizacija mesne zajednice jeste statut mesne zajednice. uz prenošenje i odgovarajućih finansijskih sredstava. budući da predviđa da se „radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva. praksa pokazuje potpuno drugačija rešenja. Ovakvo rešenje omogućava vrlo široko polje delovanja za one koji su aktivni i imaju dovoljno inventivnosti..

. U pojedinim statutima mesnih zajednica predviđena je obaveza mesnih zajednica da podnose finansijski izveštaj jedinici lokalne samouprave. Posredno preko izabranih predstavnika u organima mesne zajednice i neposredno kroz zborove građana. navodi jednu uopštenu formulaciju da svoj rad finansiraju i iz „drugih sredstava pribavljenih u skladu sa zakonskim propisima“.naknada za usluge. sledeći poslovi: 2 3 4 5 Statuti mesnih zajednica u Kragujevcu. pri čemu to čine dvojako: posredno i neposredno. Za obavljanje poslova koje opština/grad poveri mesnoj zajednici prenosi joj i sredstva neophodna za obavljanje tih poslova. građanske inicijative i referendum. Organi mesne zajednice (nadležnosti i izbor) U pogledu organa mesne zajednice razlikuju se četiri vrste statuta mesnih zajednica. već su navedeni svi oblici odlučivanja građana. Odlučivanje u mesnoj zajednici U mesnim zajednicama građani donose odluke. već u pomenutom članu u stavu 1.2 U drugu grupu ulaze one mesne zajednice u kojima je organ mesne zajednice pored saveta i sekretar3. najčešće. .4 Konačno. Interesantno je da Odluka o osnivanju mesnih zajednica za područje gradske opštine Zemun u članu 17 nigde eksplicitno ne predviđa budžet opštine kao jedan od izvora sredstava za rad mesne zajednice.samodoprinos. četvrta grupa su one mesne zajednice čiji statuti ne razlikuju jasno organe odlučivanja i njihova pomoćna tela. .budžet opštine/grada.pokloni i druga sredstva.II MESNE ZAJEDNICE – jedini oblici mesne samouprave u Srbiji 21 Finansije Finansije za obavljanje poslova mesne zajednice pribavljaju se iz sledećih izvora: . Smederevu i Zemunu Statuti mesnih zajednica u Vranju Statuti mesnih zajednica u Zaječaru Statuti mesnih zajednica u Jagodini i Paraćinu . a treću grupu činili bi statuti u kojima nisu posebno navedeni organi. Somboru. već i njih navode kao organe odlučivanja. tačka 3. Prvu grupu čine statuti onih mesnih zajednica u kojima je kao jedini organ naveden savet mesne zajednice. Mesne zajednice koriste sredstva u skladu sa svojim planovima i programima. pa se tako komisije i druga radna tela navode kao organi odlučivanja.5 Nadležnosti U nadležnosti saveta mesne zajednice kao predstavničkog tela spadaju.

U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova. finansijskog plana i završnog računa. plana i programa rada. .obrazovanje komisija.8 Za člana ili članove. budući da sekretar nije izabran neposredno od strane građana. Kandidatura. mada ima i statuta koji ovu nadležnost poveravaju predsedniku saveta mesne zajednice. Organi za sprovođenje izbora su komisija za sprovođenje izbora i birački odbor.drugi poslovi utvrđeni odlukom o mesnoj samoupravi i statutom mesne zajednice. Kao što je navedeno. izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova. Ima i rešenja prema kojima članove saveta biraju građani na zboru građana. a to je najčešće 6 7 8 9 Statuti mesnih zajednica u Vranju Statuti mesnih zajednica u Somboru Statuti mesnih zajednica u Vranju Statuti mesnih zajednica u Somboru . dostavlja se izbornoj komisiji. odbora i drugih radnih tela. ukoliko to savet to ne učini. organ koji je raspisao izbore.sazivanje zbora građana i sprovođenje odluke zbora građana. postoje statuti kojima je predviđeno da je jedan od organa i sekretar. tako da broj izabranih kandidata premašuje broj članova saveta.donošenje statuta.6 Članovi saveta mesne zajednice biraju se na period od četiri godine. . što je svakako bolje rešenje od prethodnog.7 Izbor članova saveta se vrši u izbornim jedinicama mesne zajednice. U pojedinim statutima postoji ograničenje da niko ne može biti dva puta uzastopno izabran za člana saveta. prema jednoj grupi statuta budućeg člana saveta među takvim kandidatima izabraće predsednik saveta žrebom9. ukoliko se u izbornoj jedinici ili na zboru građana bira više članova. U pojedinim modelima statuta mesnih zajednica takođe je sekretar predviđen kao organ mesne zajednice. a prema drugoj grupi statuta u onim izbornim jedinicama u kojima se dogodi takav slučaj izbori će biti ponovljeni u roku od 15 dana. Izbor Izbore za savet raspisuje predsednik skupštine opštine. Pravo da bira članove saveta i da bude biran za člana saveta ima svaki punoletni građanin koji ima prebivalište na teritoriji mesne zajednice. poslovnika o radu. već ga postavlja savet i da su poslovi u njegovoj nadležnosti administrativno– tehničke prirode. Kandidatura za člana saveta mora biti podržana određenim brojem potpisa građana izborne jedinice.iniciranje uvođenja samodoprinosa i nadzor nad njegovom realizacijom. zajedno sa pratećom dokumentacijom. Komisiju imenuje savet ili. . koje utvrđuje savet mesne zajednice svojom odlukom.22 II MESNE ZAJEDNICE – jedini oblici mesne samouprave u Srbiji . Mišljenja smo da ovakvo rešenje nije dobro. .

podnošenje ostavke.promena prebivališta van područja mesne zajednice. predlaže dnevni red sednica i vrši druge poslove u skladu sa statutom mesne zajednice. Razlozi za prestanak mandata člana saveta pre isteka vremena na koje je biran mogu biti: . Mandat ovako izabranog člana traje do isteka mandata saveta. Jagodini . ali se najčešće sreću rešenja tri uzastopna izostanka ili najmanje pet uopšte. potrebno je da sednici prisustvuje više od polovine članova saveta. Ima i statuta koji jasno regulišu pitanje prestanka mandata člana saveta. Razrešenje se obavlja po postupku za njegov izbor. Mogli bismo zaključiti da se razrešenje člana saveta sprovodi po postupku za njegov izbor. pa predviđaju da će umesto člana kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je biran biti izabran kandidat koji je na izborima bio naredni sa najviše osvojenih glasova.pravosnažna sudska presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci.10 Nije regulisano kako se do kraja sprovodi postupak razrešenja. Predsednik saveta je dužan da sazove sednicu saveta najmanje jednom u tri meseca ili na zahtev određenog broja članova saveta ili određenog broja građana.razrešenje/opoziv. Savet odlučuje na sednicima.u drugim slučajevima koji su predviđeni statutom i poslovnikom saveta mesne zajednice. podnošenjem ostavke ili nastupanjem nekog od slučaja prestanka mandata članu saveta. . Predsednik saveta se bira iz redova članova saveta. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. stara se o radu saveta. Predsednik saveta predstavlja mesnu zajednicu. 10 11 12 Statuti mesnih zajednica u Somboru Statuti mesnih zajednica u Smederevu Statuti mesnih zajednica u Paraćinu. .gubitak opšteg prava glasa. Predsedniku može prestati mandat pre isteka vremena na koje je izabran razrešenjem. .II MESNE ZAJEDNICE – jedini oblici mesne samouprave u Srbiji 23 predsednik skupštine opštine. Prema pojedinim statutima predlog za razrešenje člana saveta može da podnese određeni broj građana izborne jedinice na kojoj je izabran član saveta ili savet određenim brojem glasova svih članova. Da bi savet mogao punovažno da odlučuje. saziva sednice i predsedava sednicama saveta. Komisija imenuje biračke odbore za biračka mesta. .11 Pojedini statuti predviđaju kao razlog za prestanak mandata i nekoliko neopravdanih izostanaka sa sednica saveta. Broj izostanaka je različit.12 Ovakvim rešenjem trebalo bi da se rad saveta učini ozbiljnijim. . Prvu sednicu novoizabranog saveta saziva predsednik prethodnog saziva saveta. Na prvoj sednici bira se predsednik saveta većinom glasova prisutnih članova.

skupštine opštine. predsednik opštine. finansijski plan i program rada u određenom roku ili u slučaju kada se građani na referendumu izjasne za raspuštanje saveta. Organima kojima se zbor na ovaj način obrati dužni su da se u roku od 60 dana. poskupljivati rad mesne zajednice. Zbor građana može biti sazvan za područje cele ili dela mesne zajednice. čineći na taj način zbor građana savetodavnim telom. Ovo rešenje je istovremeno i korektiv za moguć loš izbor. građanska inicijativa i referendum) 1. a istovremeno znači i sankciju za neodgovorno ponašanje. uz prethodno konsultovanje sa građanima. odnosno nosilaca javne funkcije češće koristio ovo svoje pravo. Ipak. Ova rešenja se čine kao dobra. izjasne o podnetim zahtevima ili predlozima. Zbor građana odlučuje većinom glasova prisutnih. Pitanja o kojima raspravlja i odlučuje zbor građana jesu iz nadležnosti opštine/grada ili mesne zajednice. ako ne donese statut. od dana održavanja zbora. i učine nešto za sebe i svoje okruženje. odnosno opredeljivanje za lošeg kandidata. savet ili predsednik saveta mesne zajednice. koji su aktivni u svojim mesnim zajednicama. Prestanak mandata usled izostanka bi bilo dobro rešenje.24 II MESNE ZAJEDNICE – jedini oblici mesne samouprave u Srbiji značajnijim i efikasnijim. nego uvoditi ovakve korektive i time. Na ovaj način bi odluke koje se donose. jer sprečava da beskonačno izostajanje dovodi u pitanje kvorum za odlučivanje. To je slučaj kada posle odlaganja od 30 minuta zboru prisustvuje 3 % upisanih birača. Interesantna su rešenja o punovažnosti odlučivanja na zboru građana. a zahtevi ili predlozi usvojeni na zboru mogu biti upućeni skupštini opštine/ grada ili pojedinim organima ili službama opštine/grada. Izuzetno. između ostalog. Statutima mesnih zajednica predviđeni su i razlozi za raspuštanje saveta i prevremene izbore saveta. kao i savetu mesne zajednice. bolje je možda na vreme voditi računa o tome ko će biti izabran. odnosno mesne zajednice. jer omogućavaju da građani. pa tako niz statuta mesnih zajednica predviđa da zbor građana punovažno odlučuje ukoliko zboru prisustvuje najmanje 10 % upisanih birača. . Bilo bi dobro kada bi svaki od ovih organa. Svaki izbor zahteva određena finansijska sredstva. Ipak. U pogledu prava sazivanja zbora građana statuti različito regulišu ovo pitanje pa se tako sreće da pravo sazivanja ima određeni broj građana sa prebivalištem na teritoriji mesne zajednice za koju se zbor građana saziva. dobile na kvalitetu i više bi odgovarale stvarnosti i potrebama građana. Neposredno odlučivanje građana (zbor građana. uvek se može postaviti pitanje legitimnosti odluke donete na takvom zboru građana. moguće je da odluka bude punovažna i kada je prisutno manje građana. kao što su slučajevi kada savet ne zaseda duže od tri meseca. a detaljnije su regulisana statutima mesnih zajednica. Zbor građana Zbor građana je jedan od oblika neposrednog odlučivanja građana na nivou opštine. odbornik ili poslanik.

ali otežavaju primenu ovog instituta. Prema zakonu referendum raspisuje skupština opštine. pod uslovom da je na referendum izašlo više od polovine upisanih birača. a rešenje konkretnog pitanja se tiče i njihove nepokretnosti. 3. Pojedini statuti predviđaju da je neophodno da inicijativu podrži najmanje 25 % birača.II MESNE ZAJEDNICE – jedini oblici mesne samouprave u Srbiji 25 2. a koja su od značaja za građane tih jedinica.15 Inicijativu za raspisivanje referenduma po zakonu mogu pokrenuti i građani. Građanska inicijativa Građani imaju pravo da putem građanske inicijative predlažu skupštini opštine/grada donošenje akata radi rešavanja određenog pitanja iz njene nadležnosti. jasno je. promenu statuta ili raspisivanje referenduma. Putem referenduma građani odlučuju o pitanjima iz delokruga skupštine opštine. a statutima mesnih zajednica ovo pravo na nivou mesne zajednice dato je i određenom broju članova saveta mesne zajednice. ovakvo rešenje ne bismo mogli da prihvatimo. ali poseduju nepokretnost na teritoriji mesne zajednice. Skupština opštine/grada dužna je da u roku od 60 dana dostavi obrazložen odgovor na inicijativu. prema kojem pravo da putem građanske inicijative predlažu skupštini opštine/grada donošenje akata radi rešenja određenog pitanja imaju i građani koji nemaju prebivalište. Posebno je rešenje u pojedinim statutima.14 Izgleda da je ovo rešenje uvedeno po analogiji sa zakonskim rešenjima samodoprinosa. primenjuje se neposredno zakonska norma. Ipak.13 U onim statutima u kojima nije predviđen bilo kakav broj. 13 14 15 Statuti mesnih zajednica u Kragujevcu Statuti mesnih zajednica u Jagodini Statuti mesnih zajednica u Jagodini . budući da zakon za punovažnost inicijative zahteva potpise najmanje 10 % birača. mada statuti mesnih zajednica predviđaju da referendum može raspisati savet mesne zajednice. mesto i dan održavanja referenduma i organe i postupak za sprovođenje referenduma. Referendum Referendum je još jedan neposredni oblik odlučivanja građana. U pomenutim statutima pravo potpisa inicijative postavlja se restriktivno – inicijativu mogu da podrže birači sa teritorije mesne zajednice. Odluka kojom se raspisuje referendum mora sadržati: referendumsko pitanje. Da bi građanska inicijativa bila punovažna. Odluka na referendumu je doneta ako je za nju glasala većina birača koji su glasali. čime daju na značaju i legitimitetu inicijativi. mora biti podržana određenim brojem potpisa birača upisanih u birački spisak. Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da taj broj ne može biti manji od 10 % birača. o uvođenju mesnog samodoprinosa ili o drugim pitanjima iz nadležnosti opštine/grada ili mesne zajednice.

U pojedinim statutima predviđeno je da inicijativu za donošenje odluke o samodoprinosu može podneti savet mesne zajednice ili najmanje 20 % birača od ukupnog broja birača sa teritorije za koju se predlaže uvođenje samodoprinosa. Osnovicu čine. koja se podnosi skupštini opštine/grada. Sredstva prikupljena na osnovu odluke o samodoprinosu koji se uvodi za područje ili deo područja mesne zajednice uplaćuju se na račun te mesne zajednice i strogo su namenskog karaktera. namena i načini obezbeđivanja ukupnih sredstava). njegov iznos i izvršavanje. Odluka o uvođenju samodoprinosa je doneta ukoliko je za nju glasala većina od ukupnog broja građana koji imaju pravo glasa u konkretnom slučaju (birači i građani koji po osnovu posedovanja nepokretnosti imaju pravo glasa). Samodoprinos se može izraziti. zavisno od potreba i mogućnosti građana. Odluka o uvođenju samodoprinosa sadrži i osnovicu samodoprinosa.16 Bez obzira ko je inicijator donošenja odluke za uvođenje samodoprinosa. po kojem će se samodoprinos i realizovati. Inicijativa za uvođenje samodoprinosa može da potekne ili od skupštine opštine/grada ili od građana u vidu građanske inicijative (ovde se primenjuju norme kojima je regulisana građanska inicijativa). ukoliko samodoprinos poboljšava uslove korišćenja nepokretnosti. robi ili radu. njegovu evidenciju i nadzor građana. područje na kojem se prikuplja. odnosno njenog dela za koji se samodoprinos ostvaruje. u novcu. zarade zaposlenih i drugi oporezovani prihodi. Pored birača. Skupština opštine/grada utvrđuje predlog odluke o uvođenju samodoprinosa. Odluka o uvođenju samodoprinosa može da se donese za područje cele mesne zajednice ili jednog njenog dela. 16 Statuti mesnih zajednica u Kragujevcu . vreme za koje se prikuplja. Odluka sadrži podatke koji se odnose na namenu samodoprinosa.26 II MESNE ZAJEDNICE – jedini oblici mesne samouprave u Srbiji Samodoprinos Mesni samodoprinos je jedan od izvora finansijskih sredstava mesne zajednice. uz inicijativu se obavezno podnosi program samodoprinosa (izvori. Pravo odlučivanja o uvođenju samodoprinosa imaju birači mesne zajednice. ako drugačije nije uređeno. kao i imovina na koju se plaća porez. bilo da je sama skupština inicijator ili građani. ali imaju nepokretnost na teritoriji za koju se uvodi samodoprinos. pravo odlučivanja imaju i lica koja nemaju prebivalište.

ispitanika od 19 do 29 godina je 18 %. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1152 ispitanika. službenici 10 %. dok je pripadnika ostalih nacionalnih zajednica 12 %. dok je 15 % ispitanika sa višom i visokom školom. u regionu Beograda 21 %. studenti i učenici 5 %. punoletna građanina Srbije. Istraživanje je bilo terenskog tipa. zanimanje i nacionalnost. u rasponu od 40 do 49 godina 19 % . 10 % ima završenu srednju školu za radnička zanimanja. Marijana Simić i Miloš Mojsilović III Mesna zajednica – primarni okvir socijalnog života Javno mnjenje Srbije. Kada je reč o zanimanju. . 1 % Crnogoraca.Srećko Mihailović. 50 % neku drugu srednju školu. Osnovne sociodemografske karakteristike ispitanika koje su uzete u obzir jesu pol. U uzorku se nalazi 82 % pripadnika srpske nacionalnosti. tehničari 17 %. godine. KV i VK radnici 28 %. od 50 do 59 21 %. do 31. januara 2006. starost. 3 % Hrvata. 2 % Muslimana/Bošnjaka. U uzorku se našlo 48 % žena i 52 % muškaraca. NK i PK radnici 9 %. dok je područje centralne Srbije u uzorku učestvovalo sa 51 %. obrazovanje. zima 2006. godine Opis uzorka U okviru projekta “Podizanje kapaciteta mesnih samouprava” Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) realizovao je istraživanje javnog mnjenja u periodu od 25. stručnjaci 10 %. poljoprivrednici čine 8 % uzorka. od 30 do 39 takođe 18 %. U uzorku je 25 % ispitanika sa osnovnom školom i manje od osnovne. dok je 24 % ispitanika starije od 60 godina. Regionalna distribucija uzorka bila je takva da se u regionu Vojvodine našlo 28 % ispitanika. domaćice 13%. a proporcionalno veličini i broju stanovnika. a podaci su prikupljani putem direktnog intervjuisanja ispitanika.

. Tema aktivizma indikovana je putem klasičnih pokazatelja obaveštenosti o funkcionisanju mesne zajednice. kako bilo. kao i putem evidentiranja konkretnog uzimanja učešća u poslovima mesne zajednice. 17 Ovo je jedan od osnovnih predmeta društvene i političke teorije danas.28 III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 1. centar se sve više shvata kao mesto donošenja opštih smernica i obezbeđivanja reda i sigurnosti. kao i perspektivama opstanka i rada mesnih zajednica kao oblika mesnih samouprava. kao i polje oštrih ideoloških sporenja. funkcionisanje i rešavanje problema na ovom „elementarnom“ nivou. nemaju više potrebe da participiraju u javnom životu kao što su to imali nekada. istovremeno. Ti odgovori ne daju samo presek stanja u oblasti građanskog aktivizma na ovom nivou. zbog postignutog zadovoljstva životom i sistemom. koji omogućava učešće i ostvarivanje interesa građana u stvarima koje ih neposredno dotiču. tište i utiču na kvalitet njihovog života. Tako. regionalni i lokalni. shodno tome. Danas se zahtevi za decentralizacijom postavljaju kao jedan od uslova opstanka i daljeg razvoja demokratije. vide kao mesto neposredne konkretizacije opštih odluka. Da li i na koji način građani u Srbiji danas učestvuju u ovom obliku samouprave? Deo odgovora na ovo pitanje tražen je i u ovom istraživanju. za autentične artikulacije specifičnih interesa i potreba i organizovanje u tom pravcu. percepcijom (ne)mogućnosti uticaja građana na rad. ove pojave se ili kritikuju sa stanovišta levih ideologija kao oblici otuđenja čoveka ili samo konstatuju (pa i pozitivno vrednuju) sa stanovišta desnih ideologija kao fakat koji nam govori o konačnoj stabilizaciji demokratskog društva u kojem pojedinci. odnosno na interesovanje građana za ulaganje sopstvenog napora i povećanje obima participacije u „lokalnim stvarima“. kao mesto pravog „razumevanja“ posebnosti i mogućnosti ostvarivanja te posebnosti. U našem sistemu mesne zajednice predstavljaju najniži oblik institucionalnog organizovanja građana. upravo pomenuta diferenciranost i heterogenost društva podstiče procese suprotne centralizaciji. Decentralizacija i date mogućnosti organizovanja na lokalnim nivoima mogu ostvariti svoju suštinu samo ako se naiđe na „povratnu spregu“. Aktivizam građana u okvirima mesne samouprave Rađanje i uspon savremene države doveo je do centralizacije u svim oblastima društvenog i političkog života. takozvanog „masovnog društva“ jeste i stanje u kojem pojedinci i uže grupe imaju manje-više ograničen uticaj na upravljanje sopstvenim životima.17 Međutim. Jedno od karakterističnih obeležja modernog. dok se drugi nivoi organizovanja i vlasti. već daju i mogućnosti poređenja sa učešćem na drugim nivoima. Centralizacija je postajala neophodan proces od kojeg je često zavisio opstanak savremenih. relativno nizak nivo interesovanja za uzimanje učešća u životu užih ili širih zajednica. diferenciranih i heterogenih društava. sužavali su se prostori za autonomna delovanja užih zajednica. potrebama i interesima i.

na seoskim područjima ove delatnosti najčešće su prepušteni samom organizovanju meštana. a najviše poljoprivrednici (59 %) i vlasnici (53 %). upravo na ovom nivou. nalazimo od 39 do 45 % obaveštenih. kanalizacije i vodovoda regulišu opštinske vlasti putem komunalnih preduzeća. Istraživanje pokazuje da čak 63 % ispitanika nije uopšte obavešteno o radu saveta. o činjenici da sami organi u mesnim zajednicama ne rade dovoljno na informisanju o svom radu (pa i sopstvenom postojanju – među onima koji nisu obavešteni. dok u srednjoj generaciji. tako i po tome što.III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 29 1.1. među onima između 30 i 60 godina. lakše ostvaruju interese i potrebe kada su međusobno udruženi i organizovani. Kao indikator za poznavanje prilika u MZ uzeta je obaveštenost o radu saveta MZ. neuviđanja potrebe da informišu sugrađane o svom radu. 24 % je delimično. Geografski ograničen prostor. Manje su obavešteni najmlađi (oni do 30 godina – 26 %) i najstariji (među onima iznad 60 godina ima 33 % obaveštenih. dok samo 13 % ispitanika smatra da jeste obavešteno o radu osnovnog organa mesne zajednice. jer su ljudi upućeniji jedni na druge. dok veći deo odgovornosti leži upravo na samim savetima i drugim predstavnicima građana u mesnoj zajednici. Ovaj podatak govori. nema sumnje da netransparentnost pruža priliku za malverzacije. kako po tradiciji. „krivac“ za nisku informisanost o radu samo su delom građani (neki od njih ne žele informacije). U odnosu na prosek od 37 % obaveštenih građana (prema samoocenama. i te tendencije su interesantne. 24 % je delimično obavešteno. domaćice (29 %) i penzioneri (31 %). . odnosno pretpostavku za učešća u radu organa. a 13 % je potpuno obavešteno) nalazimo da je obavešteno 30 % žena i 44 % muškaraca. Informisanost o radu mesne zajednice Informisanost građana o radu mesne zajednice predstavlja „nultu“ tačku. S druge strane. nego o nekim pravilnostima). da omoguće relativno visoku informisanost (bez posebnog ulaganja većih sredstava. pre svega. udaljeni od gradskih jezgara. Kada je reč o zanimanju i radnom statusu. tj. Podatak da je tri petine poljoprivrednika obavešteno o radu saveta ukazuje na činjenicu da su mesne zajednice na seoskim područjima aktivnije. Dakle. starosti i radnom statusu ispitanika. Ipak. Oni često iz neznanja. relativno mali broj stanovnika i neposredan kontakt građana i njihovih predstavnika trebalo bi. vrlo je verovatno da neki ne znaju da taj organ postoji!). najmanje su obavešteni učenici i studenti (20 %).18 18 Dok u urbanim mesnim zajednicama poslove uređenja. ili barem za obraćanje nekom ko na ovom nivou predstavlja „vlast“. Informisanost o radu saveta MZ povezana je sa određenim sociodemografskim odlikama ispitanika (korelacija je umerenog obima i više govori o mogućim tendencijama. odnošenja smeća. vremena i energije). zelenila. posebno kada je reč o polu.

odnosno potpuno nezainteresovano za politiku. one su u istraživanju tretirane na dva načina. Nije baš dobro da se građani. oko 20 % populacije je krajnje apolitično. Svaki peti ispitanik smatra da građani treba da se dosta angažuju u politici – reč je o jednom broju onih koji su i sami verovatno veoma aktivni. Ne postoji slaganje o ovom pitanju – odgovori su gotovo ravnomerno raspodeljeni na sve modalitete. ali samo povremeno uzimaju učešće u aktivnostima kao što su glasanje i slično. najveći broj ispitanika smatra da je umereno učešće u politici najbolje za zajednicu. pretpostavka je da ova grupacija obaveštenost o političkim stvarima i glasanje smatraju „umerenim“ učešćem u politici. takoreći ponekad i egzistencijalan. . Pretpostavke o (ne)mogućnosti učešća građana u javnom životu mesne zajednice Malo je verovatno da će građani učestvovati u političkom životu zajednice ukoliko smatraju da svojim učešćem ne mogu ništa da promene ili ako misle da „običan“ čovek treba da se mane politike i da „gleda svoja posla“. Kada je reč o obimu. previše angažuju. Kada je reč o ovim temama. oni koji imaju svest o značaju politike. Ovde se nalazi oko 20 % onih koje su apolitični19. opštije pitanje glasilo je da li je za jednu zajednicu bolje da građani budu aktivni ili to baš i nije poželjno stanje stvari. Nije baš ohrabrujući nalaz da nepuna trećina ispitanika smatra da može da utiče na rešavanje problema na nivou koji im je najbliži. Drugi indikator za ovu temu operacionalizovan je kroz pitanje „Da li običan čovek ima priliku da učestvuje u rešavanju problema u Vašoj mesnoj zajednici?“. ukupno gledano. Broj onih koji smatraju da se ne može baš uticati na rešavanje problema isti je kao i broj onih koji smatraju da je nebitno da li su građani politički aktivni ili ne. Blizu dve petine smatra da za zajednicu (pa i njih same) politički angažman nije nešto što će promeniti stvari. dok ostatak čine „pasivni“. odnosno da je taj angažman dobar za jednu zajednicu. 19 Prema ranijim istraživanjima. Prvo. često nekompetentni. više od tri petine ispitanika smatra da građani u nekoj meri treba da se angažuju u polju politike. još nedospeli do politike. a pripadaju grupama tzv. „političkih gladijatora“ i aktivnog partijskog članstva. da ta mogućnost postoji smatra nešto manje od trećine ispitanika. a na osnovu brojnih pokazatelja „političnosti“. Trećina koja nije znala da odgovori predstavlja verovatno one koji nisu ni pokušavali ništa po ovom pitanju. dok isto toliko nije znalo da odgovori na ovo pitanje.30 III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 1.2. Da „običan čovek“ nema priliku da učestvuje u javnim stvarima mesne zajednice smatra nešto više od trećine ispitanika. Odgovori da li se i koliko politički treba angažovati distribuirani su na sledeći način: • • • građani treba da budu politički aktivni – 21 % građani treba da budu umereno aktivni – 41 % nevažno je da li su građani aktivni ili ne – 38 % Činjenica je da.

I kod prva tri eksplicitno formulisana .) Preokupiranost sopstvenim problemima je nešto što. dok su najmanje aktivni učenici. (Preostalih 11 % su oni koji su izjavili da su na neki način aktivni – vidimo da je sada broj aktivnih prepolovljen. 23 % njih smatra da ne mogu da promene ništa i ako se angažuju.. pretpostavljamo da je ovo znatno realniji podatak nego onaj o petini aktivnih. Generalno. manje obrazovani se osećaju nekompetentnim. to baš i nije najbolji rezultat. Učinjen je i pokušaj da se bar načelno uđe u razloge zašto pojedinci ne učestvuju u nekoj od aktivnosti u MZ.. Gotovo četiri petine ispitanika (78 %) uopšte nije aktivno u radu mesne zajednice. ako se broj onih koji smatraju da građani treba da budu politički angažovani i da na taj način rešavaju probleme u neposrednoj okolini kreće u rasponu od jedne petine do nepune trećine. Najveći broj ispitanika (26 %) izjavio je da za to nema vremena. osrednje ili prilično aktivan? Najaktivniji (3 %) svakako su oni koji se neposredno angažuju u organima mesne zajednice (savet. sekretar). Ostali razlozi postaju jasniji kada se uzmu ukrštanja ovog pitanja sa grupnim karakteristikama. najaktivniji su poljoprivrednici (40 %) i vlasnici (34 %). na studijama i u školama. najveći broj ljudi sprečava da uzmu učešće u poslovima vezanim za «zajedničko dobro» (ili je to nekima izgovor za stvarnu nezainteresovanost). 14 % ima neki drugi razlog. Dvostruko je manje aktivnih žena (14 %) nego aktivnih muškaraca (30 %). Postavlja se pitanje šta za ispitanike znači biti malo. Postoje određene razlike u socijalnom profilu onih koji su aktivni. Na drugoj strani aktivna je «jaka» petina građana (malo aktivnih ima 12 %. U slučaju radnog statusa i zanimanja. da li i koliko građani uopšte učestvuju u aktivnostima u svojoj mesnoj zajednici? Odgovor na ovo delom daje pitanje koje je upravo na ovaj način i postavljeno „Da li ste i ako jeste koliko ste aktivni u radu vaše mesne zajednice? “. 22 % nije zainteresovano za taj oblik aktivizma. odnosno onih koji nisu aktivni u radu mesne zajednice. petina građana koja je malo i osrednje aktivna jesu oni koji u najboljem slučaju prisustvuju sastancima saveta i učestvuju u njihovom radu. dok 4 % nije znalo da odgovori na ovo pitanje. bolesti. a među najmlađima tek 14 %. međutim. Oblici aktivizma građana u mesnoj zajednici Ako je relativno mali broj građana informisan o radu mesne zajednice. osrednje aktivnih 7 %. dotle je među najstarijima petina aktivna. slično kao i u slučaju obaveštenosti.3. mladi su često van svojih MZ. a prilično aktivnih 3 %). petina građana koja je aktivna u radu MZ predstavlja solidnu osnovu za funkcionalni rad. dakle. studenti i domaćice (po 9 %). Dok su srednje generacije najaktivnije (četvrtina aktivnih). Stariji nisu zainteresovani zbog starosti.III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 31 1. Obeshrabreni i nezainteresovani čine gotovo polovinu ispitanika. kada se dođe na polje konkretnih aktivnosti. predsednik MZ.

spremnost za učešće u prevazilaženju problema predstavlja „najbolniju“ tačku u funkcionisanju mesne zajednice. Svega 23 % ispitanika je učestvovalo na ovim izborima. idejom ili predlogom obraćali nadležnima u mesnoj zajednici – 76 % ispitanika se nikada nije obraćalo mesnoj zajednici. Kada je reč o radnom statusu i zanimanju. Građani navode brojne probleme sa kojima se suočavaju u okvirima mesne zajednice. uprkos opštoj povici na brojne probleme koji nas neposredno okružuju i koje smo. Očigledno. zaposleni. Dakle. na drugoj strani su domaćice (31 %). najveće razlike kada su u pitanju različite grupe ispitanika (u stvari reč je o niskim korelacijama – koeficijent kontigencije u slučaju tri ispitivane varijable nalazi se između 0. stručnjaci. Spremnost na aktivizam iskazuje nepuna polovina žena i dve trećine muškaraca. Na pitanje „Da li ste spremni da učestvujete u rešavanju problema“. domaćice. iako su im organi izabrani na ovom nivou često fizički najbliži. najmanje obrazovani. oni koji smatraju da ne mogu ništa da promene) radnici. najmlađi i oni iznad 60 godina. To je očigledno maksimalan broj građana koji su zainteresovani da barem u malom obimu učestvuju u aktivnostima MZ. ali uz određene uslove.23). Preostalih 13 % ispitanika je spremno da se angažuje.20 i 0. Međutim. penzioneri (44 %) i učenici i studenti (51 %). barem na nivou mesne zajednice. građani vlast vide negde drugde. ispitanici su se potpuno ravnomerno podelili na one koji nisu spremni da učestvuju u rešavanju problema (43 %) i one koji su spremni na to bez ikakvih uslova (44 %). Izbori za savet MZ ukazuju na jedan od konkretnih oblika aktivizma u mesnoj zajednici. dok su apatičniji od proseka (tj. U poređenju sa prethodnim nalazom o aktivnosti građana vidimo da je negde između petine i četvrtine građana zainteresovano za neki oblik angažovanja u radu MZ. naspram 77 % onih koji nisu pokazali spremnost da biraju svoje predstavnike u MZ. u mogućnosti da uz organizovanu akciju rešimo. dok su se ostalih 24 % obraćali jednom ili više puta (od toga 8 % njih se obraćalo jednom.nešto iznad polovine i najstariji – dve petine. na drugoj strani su najmlađi . Ovaj nalaz potvrđuju i odgovori na pitanje upućeno ispitanicima da li su se nekad sa nekim problemom. pa ovim vrstama izbora ne posvećuju veliku pažnju. Srednje generacije iskazuju spremnost u slučaju dve trećine ispitanika ili nešto manje. manje od polovine ljudi je spremno da učestvuje u rešavanju problema koje su sami izdvojili kao najveće i čije rešavanje je definitivno prioritet za kvalitetniji život. nezaposleni. a 16 % više puta). dok su u sredini svi ostali sa proporcijama koje su između 63 i 69 %. Ovo pitanje pokazuje. na jednoj strani izdvajaju se vlasnici – čak tri četvrtine kaže da je spremno za aktivizam.32 III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života razloga pokazuju se određene razlike – neinteresovanje više od proseka pokazuju žene. kao i oni sa najnižim primanjima. . od svih do sada. Na manjak vremena najviše se izgovaraju učenici i studenti.

kada je reč o obimu različitih modaliteta učešća u javnom životu mesne zajednice. Interesantno je da ove dve varijable u svim analiziranim pitanjima ne predstavljaju značajnu liniju po kojoj se stavovi ispitanika međusobno razlikuju. Deo objašnjenja leži i u činjenici o visokom stepenu spremnosti poljoprivrednika na participaciju. Na osnovu nalaza može se napraviti i kroki profil onih koji su manje-više aktivni u okvirima mesne samouprave. a u međusobnim odnosima su upućeniji na rešavanje zajedničkih problema. Može se preporučiti veći rad na informisanju o radu organa MZ. Generalno. (3) (ne)ostvarivanja aspiracija. 2. kao što ni značajan broj ispitanika nije spreman da se sam angažuje na rešavanju problema. građani smatraju da su njihovi problemi uglavnom i problemi ljudi u njihovom okruženju. pa neutrališu prethodno pomenutu pretpostavljenu korelaciju. oni koji imaju više vremena i interesa da se angažuju. države). na nivou mesne zajednice ovo nije značajna kategorija. Iako neki drugi oblici aktivizma podrazumevaju npr. većina je spremna – 21 %. Ono se javlja kao moguća posledica raskoraka/jaza između očekivanog i ostvarenog. malo – 15 %. Dakle. pre svega. ali i života date zajednice (društva. korelaciju više obrazovanje – viši stepen aktivizma. taj obim je relativno ograničen – maksimalan je obim (manje ili veće) informisanosti. rezultat (1) (ne)zadovoljenja osnovnih bioloških potreba (sadašnjost). Oni su različitog obrazovanja i primanja20. najšire moguće aktivističko jezgro na ovom nivou teško da prelazi jednu četvrtinu građana u okviru MZ. veoma mnogo 21 %. Aktivističko jezgro predstavljaju ljudi srednje dobi (30 do 50 godina). odnosno deluju u zgusnutijim mrežama socijalnih odnosa. dok 21 % nije znalo da napravi ovu procenu. koji se kreće oko trećine. tj. uglavnom muškarci. (2) našeg ranije statusa (prošlost). (Ne)zadovoljstvo je. svi su spremni – 5 %. Koji su osnovni zaključci koji se iz navedenih nalaza mogu izvesti? Najpre. prilično – 27 %. donekle – 21 %. 36 % smatra da je samo mali broj spreman. ispitanici su odgovorili na sledeći način: nimalo – 3 %. dok 13 % nije znalo da odgovori. kao i rad na širem uključivanju mladih i obrazovanih ljudi (barem onih koji to žele) u ove poslove. Na kraju. koji često imaju samo osnovnu školu. stabilnijih su društvenih pozicija. Problemi mesnih zajednica i načini njihovog rešavanja Nezadovoljstvo se može shvatiti kao osećaj koji se javlja u slučaju neostvarenih očekivanja na planu ličnog života. 20 . ni percepcija koliko ljudi u njihovoj zajednici je spremno da se angažuje nije sjajna: 4 % smatra da niko nije spreman da uzme učešća u rešavanju problema. očekivanog statusa (budućnost) i (4) našeg poređenja sa drugima (sve tri vremenske dimenzije). približno polovina – 13 %. dok opada do nivoa od jedne četvrtine do jedne petine populacije kada je reč o različitim oblicima aktivnosti.III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 33 Na pitanje o tome koliko je ljudima iz njihove okoline stalo do rešavanja problema.

(Ne)zadovoljstva koja smo ovde ispitivali ulaze u krug onoga što čini svakodnevicu. ogromnoj većini građana.. Problemi koji obeležavaju svakodnevni život svakog građanina Srbije rešavaju se na nivoima vlasti najbližim građanima.1. jer je njime sada zadovoljno 43 % građana. onda možemo da očekujemo. 5-15. CeSID (u okviru projekta Izgradnja poverenja između lokalnih vlasti i lokalne zajednice).34 III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života U ovom istraživanju (ne)zadovoljstvo smo merili na nivou lokalne zajednice. Tako je i fokus istraživanja problema usmeren na (ne)zadovoljenje osnovnih potreba građana neophodnih za normalan život. a gotovo dvostruko manje među Vojvođanima (25 %). septembar 2003. ne mogu da procene (“Neodlučan/Ne znam”). a prva instanca i najniži nivo susreta građana i vlasti upravo su mesne zajednice. infrastrukturu najbolje ocenjuju Vojvođani (61 %). a pored toga. a kamoli da je nadilazi. telefon i druga infrastrukturna pitanja deo osnovnih ljudskih potreba bez kojih se ono što se podrazumeva pod normalnim životom ne bi moglo zamisliti. pored toga što smo nezadovoljstva redukovali po obimu. Reč je o infrastrukturi (struja. sadržani u činjenici da su struja. pak. tj. Pitanjem puteva je u prethodnom istraživanju Centralna Srbija – deo Srbije bez Beograda i Vojvodine „Živeti nezadovoljstvo – istraživački podaci o zadovoljstvu i nezadovoljstvu građana životom u lokalnoj zajednici“. sve je to iz naše okoline i u kontekstu onoga sa čime se svakodnevno suočavamo. Javni prevoz je. popravio svoj rejting. u odnosu na istraživanje22 iz 2003.kolovoz. tražili smo da nam kažu da li su zadovoljni. značajno je manji broj zadovoljnih građana Vojvodine (42 %) i centralne Srbije (38 %). Oko dve petine građana zadovoljno je kvalitetom vode (41 %). Oko trećine građana zadovoljno je međusobnim poverenjem ljudi u mesnoj zajednici (33 %) i stanjem puteva u MZ . ako je to tačno. godine. gradskim prevozom – 14 %). bar.. U svim drugim slučajevima broj zadovoljnih građana ne doseže polovinu. Samo u jednom slučaju našli smo da je polovina građana zadovoljna.). Najzadovoljniji su Beograđani (57 %). Inače. solidarnošću ljudi (40 %) i kvalitetom života u mesnoj zajednici (37 %). nešto lošije Beograđani (56 %) i građani centralne Srbije21 (53 %). PTT. Čime su građani zadovoljni Građanima smo ponudili deset pojava «na merenje». (Ima smisla pretpostavka da se nezadovoljstva vezana za lični ili za opštedruštveni nivo doživljavaju intenzivnije i da su posledice tog nezadovoljstva znatno teže. godine. najmanje je Beograđana bilo zadovoljno kvalitetom vode – samo 12 %. Po istraživanju CeSID-a iz 2003. verovatno. godine kada je njime bilo zadovoljno manje od petine građana (međugradskim prevozom – 21 %. dostupna svim ili. dok su stanovnici Vojvodine (19 %) i centralne Srbije (21 %) bili nešto zadovoljniji. Među zadovoljnima kvalitetom vode najveći broj je iz centralne Srbije (48 %) i Beograda (46 %). rukovodilac istraživanja Srećko Mihailović 21 22 . nezadovoljni ili. trotoari (30 %). da ćemo ispitivati i manje intenzivna nezadovoljstva. Razlozi zato su.) 2.

PTT. Manje od petine građana zadovoljno je radom organa svoje mesne zajednice. jer je blizu polovine ispitanika (48 %) neodlučno ili ne zna da odgovori na ovo pitanje.. godine. Da li je porastom standarda i većim ulaganjima unapređeno ovo pitanje ili je percepcija građana pozitivnija zato što je izbor „objekata nezadovoljstva“ bio manji nego u istraživanju 2003. ne zna 10 27 13 28 30 31 14 12 48 30 Nezadovoljan 34 30 46 32 33 36 56 62 33 51 Ukupno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Četvrtina građana je zadovoljna kvalitetom zaštite sredine i čistoćom (26 %) za razliku od istraživanja sprovedenog u septembru 2003. Starosna struktura najzadovoljnijih u okviru ove grupe nalazi se između 30 i 39 godina (21 %) i između 50 i 59 godina (23 %). trotoari) Kvalitet zaštite sredine . . Javni prevoz. kulturnim i zabavnim životom su najzadovoljniji zaposleni u državnom sektoru (21 %) i penzioneri (17 %). Tabela 1. Razlog povećanju zadovoljstva može se tražiti u velikim ulaganjima koja su lokalna samouprava i država imali u poslednje dve-tri godine. nečistoća… Rad organa mesne zajednice u celini Kultura i zabava u mesnoj zajednici 56 43 41 40 37 33 30 26 19 19 Neodlučan.. Građani su najmanje zadovoljni kulturnim i zabavnim sadržajima koji im se nude u okviru mesne zajednice (19 %). . što je stepen zadovoljstva ovim pitanjem dovelo na 49.Koliko ste zadovoljni a koliko nezadovoljni kada su u vašoj mesnoj zajednici u pitanju…? (vrednosti su u %.struja. godine kada je ovim pitanjem bilo zadovoljno samo 6% građana.deponije. A što se tiče rezidencijalnog statusa. mesto od 52 ponuđena «objekta nezadovoljstva». gradski prevoz Kvalitet vode Solidarnost ljudi Kvalitet života u mesnoj zajednici u celini Međusobno poverenje ljudi Stanje puteva u MZ (kolovoz. ostaje da se vidi. a problemi su poređani po stepenu zadovoljstva) Zadovoljan Infrastruktura . Možda je jedan od razloga tome i nedovoljno poznavanje rada ovih organa.III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 35 bilo malo zadovoljnih – samo 11 %.

škola i fakulteta viđen kao veoma mali .2 Čime su građani nezadovoljni Istraživanje koje je CeSID sproveo u septembru 2003. kvalitet životne sredine (16 %). fakulteti 20 16 17 12 6 5 4 3 6 2 2 2 2 13 16 14 12 6 8 7 5 3 2 5 4 4 1 10 10 5 11 7 7 8 7 3 8 5 6 5 3 43 42 36 35 19 19 19 15 12 12 12 12 11 4 Od ispitanika smo tražili da odaberu tri najveća problema i da ih rangiraju po važnosti. . kvalitet voda bio je na sedmom mestu od ponuđena 52 objekta nezadovoljstva. Podaci iz 2003. zabava Međusobno (ne)poverenje ljudi… Javni prevoz Kvalitet života u MZ u celini Sportski tereni Rad organa MZ Pijace Obrazovanje.Najveći problemi u mesnoj zajednici (vrednosti su u %) Najvažniji Problem drugi Problem treći Ukupno – tri najvažnija problem po važnosti po važnosti problema Stanje puteva Kvalitet životne sredine Kvalitet vode Infrastruktura Zdravstvene ustanove i usluge Privredna pitanja Kultura. Tabela 2. zatim infrastrukturu (12 %) i javni prevoz (6 %). kvalitet vode (17 %). Od ponuđenih četrnaest. kulturne ustanove. godine i podaci do kojih je CeSID došao ovim istraživanjem govore u prilog tome da se u međuperiodu mnjenje građana na lokalnom nivou nije mnogo promenilo kada su u pitanju problemi koji najviše tište građane. godine. dok je problem obrazovanja. škole. kvalitetom života u celini – 60 %. godine govori o tome da su građani lokalnih zajednica pokazali najveće nezadovoljstvo kvalitetom životne sredine – 60 %.36 III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 2. putevima i ulicama – 58 %. Naime. najveći broj anketiranih je na prvo mesto stavljao pitanje puteva u mesnoj zajednici (20 %). većina problema koji su obuhvaćeni ovim istraživanjem jesu problemi kojima su građani bili najnezadovoljniji i 2003.

a koliko nezadovoljni kada je u Vašoj mesnoj zajednici u pitanju. što bi se. godine. Ovi podaci ne odstupaju znatnije od rezultata istraživanja iz 2003.? . Ranije su ovim problemom najnezadovoljniji bili Beograđani. što se gotovo poklapa sa rezultatima istraživanja iz 2003. Pored pitanja infrastrukture. nečistoća.4 % građana je to ocenilo kao prioritetan problem.Znatno je odstupanje u pogledu nezadovoljstva po regionima . moglo objasniti činjenicom da ljudi pri selekciji polaze najpre od konkretnih pitanja koja ih zabrinjavaju. a koliko nezadovoljni infrastrukturom. Kulturom i zabavom u mesnoj zajednici građani su najmanje zadovoljni. pokazalo se da je čak 56 % građana zadovoljno. Građani su najnezadovoljniji kvalitetom zaštite životne sredine (deponije. kao i rad organa mesne zajednice. To ne iznenađuje ukoliko se ima u vidu da su to problemi koji su vezani za osnovne ljudske potrebe i utiču na svakodnevni život i normalno obavljanje dnevnih obaveza.. građanima je ponuđeno da procene koliko su (ne)zadovoljni i sa još devet grupa problema.III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 37 – samo 0. kada je trebalo da se oceni koliko su građani zadovoljni. a njim je nezadovoljno 56 % građana Srbije.. eventualno. S druge strane. pa onda sagledavaju generalnu sliku i ulaze u uzroke problema. Zanimljiv je podatak da kvalitet života u celini dobija na značaju tek kod trećeg odgovora. Više od polovine građana (51 %) nezadovoljno je kulturnom ponudom i zabavom u svojoj mesnoj zajednici. Naime. ..23 Razlog tome možda treba tražiti u činjenici da infrastruktura (struja. Stanje puteva su građani identifikovali i rangirali kao najveći problem.. dok tu tendenciju danas pokazuju stanovnici centralne Srbije (39 %). što ovaj problem dovodi u vrh rang liste sortirane po stepenu nezadovoljstva. Uočljivo je da su u vrhu rang liste problema: stanje puteva u mesnoj zajednici (ukupno je 43 % ispitanika ovaj problem stavilo među prva tri).. U tom slučaju subjektivno shvatanje samog pojma i toga šta se pod njim podrazumeva je prevagnulo. ali oni itekako izlaze u prvi plan kod trećeg problema po važnosti. u ovu grupu su svrstani različiti „objekti“. ali je njen kvalitet nezadovoljavajući. što se i kod rangiranja problema javilo kao najčešće navođeni problem. iako je veliki broj građana pitanje infrastrukture rangirao kao jedan od najvećih problema.) – 62 %. kada je ovim problemom bilo nezadovoljno 58 % stanovnika Srbije. Koliko ste zadovoljni. dok je nezadovoljstvo Vojvođana znatno manje (44 %). kvalitet životne sredine (42 %). telefoni. po kojima je ovaj problem. Pažnji se nameće jedna nelogičnost. bio prvi po stepenu nezadovoljstva – čak 69 % građana je iskazalo nezadovoljstvo ovim problemom. Kulturnom ponudom 23 Tabela 1. tako da je veoma teško dati jedinstvenu ocenu svih elemenata koji čine infrastrukturu.Beograđani (61 %) i građani centralne Srbije (60 %). kanalizacija) postoji. takođe. godine. u prva dva odgovora u vrlo malom broju slučajeva se javljaju ovi problemi. Naime. psi lutalice. kvalitet vode (36 %) i infrastruktura (35 %) – ovaj kvartet problema apsolutno dominira.

Kvalitetom života su najmanje nezadovoljni Vojvođani (23 %). godine. što se može objasniti njihovim usmerenjem na velike univerzitetske centre i zabavni život većih. Kvalitetom vode su nešto manje nezadovoljni stanovnici Beograda (36 %) i centralne Srbije (41 %).3 Da li je Vaša mesna zajednica dobro mesto za život? Na kraju se postavlja pitanje građanima Srbije koliko je zajednica u kojoj žive zaista dobro mesto za život. 2. odgovor „Donekle“ dalo je 35 % građana. U ovoj grupi najveće nezadovoljstvo je iskazano u pogledu međusobnog poverenja ljudi (36%). ujedno. poplava koje su se u proteklom periodu desile. imajući u vidu iznete probleme i pokazani stepen nezadovoljstva za neke od njih. kvalitet života u mesnoj zajednici u celini (33%). ima vrlo pozitivno mišljenje – pozitivan odgovor dalo je 47 % ispitanika. S druge strane. i pored svega. Slična je.. dok je samo 18 % mišljenja da njihova . kojim je. Uočljivo je da je kvalitet života u celini popravljen tako da je procenat nezadovoljstva koje je bilo u samom vrhu liste sa 60 % (po istraživanju iz 2003. zagađenih kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje. situacija i sa javnim/gradskim prevozom koji je sa 38 % nezadovoljnih spušten na nivo od 30 % nezadovoljnih. Imajući u vidu da se ispravna pijaća voda ubraja u jednu od osnovnih ljudskih potreba. Među prva četiri problema po stepenu nezadovoljstva svrstava se i pitanje kvaliteta vode. dok je u Vojvodini nezadovoljno čak 64 % građana. a procenat nezadovoljnih se smanjuje srazmerno porastu prihoda. To se može objasniti postojanjem velikih zagađivača na teritoriji Vojvodine poput naftne industrije. godine) pao na 33 % nezadovoljnih građana.38 III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života su najnezadovoljniji nezaposleni (64 %) i zaposleni kod privatnika (60 %). solidarnost ljudi (32 %) i javni/gradski prevoz (30 %). Gotovo polovina građana Srbije nezadovoljna je kvalitetom vode. Većina građana. pokazano i najmanje nezadovoljstvo u kategoriji ponuđenih problema. a najnezadovoljniji građani centralne Srbije (39 %). Ipak. urbanih sredina koji je mnogo bogatiji. zatim slede infrastruktura (34 %). ovaj visok procenat postaje još alarmantniji. Po trećina ispitanika je nezadovoljna preostalim ponuđenim grupama problema. iako ne tako drastično različita.. zanimljivo je primetiti da je generalno gledano taj procenat pao sa 52 % na 46 % nezadovoljnih građana u odnosu na istraživanje iz 2003. ovo pitanje najlošije ocenjuju oni sa najmanjim primanjima. a najmanje među poljoprivrednicima (18 %) i učenicima i studentima (22 %). Najviše nezadovoljnih kvalitetom života je među nezaposlenima (44 %). što samim tim proizvodi manjak zadovoljstva kulturnim životom svoje mesne zajednice. rad organa mesne zajednice (33 %). kao i mladi između 18 i 29 godina starosti (59 %).

. Mesna zajednica između poverenja i nepoverenja Mesna zajednica je bazična jedinica ljudske zajednice. U njoj se odvija život ili barem najveći deo života. Ona je prostor za inicijative. Oni koji su između 50 i 60 godina imaju najpozitivnije mišljenje – 54 %. dok je najmanje učenika i studenata (4 %). policijska stanica. Imajući u vidu da je nezadovoljstvo nekim problemima pokazalo tendenciju opadanja (u nekim slučajevima izrazito). za razliku od onih u četvrtoj deceniji života koji imaju najmanje pozitivno mišljenje – 37 %. crkva. stoji na ćošku. Ipak. sportsko društvo.III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 39 mesna zajednica nije dobro mesto za život. 3. gluvari. U mesnoj zajednici se ne radi ništa. samoupravu. Mesna zajednica je prostor zajedničkih problema i njihovog postavljanja na politički dnevni red. Ona je naš životni prostor.. direktan. Ona je test naše socijabilnosti ili njenog odsustva.. groblje. U strukturi onih koji smatraju da je njihova mesna zajednica dobro mesto za život najviše je penzionera (25 %) i zaposlenih u državnom sektoru (19 %). a na neki način i osnovna administrativna jedinica.. U mesnoj zajednici je škola. dečje jaslice. obdanište. Tu su bolje ili lošije . naše rutine. ona je prostor naše svakodnevice. U njoj se dešava prvi susret građana sa politikom. Sve ostalo je izvedeno i predstavlja neku vrstu nadgradnje. ambulanta.. Najveći nezadovoljnici su penzioneri (25 %). a potom nezaposleni (22 %) i zaposleni kod privatnika (20 %). ali su zato ubedljivo najbrojniji (46 %) u grupi koja misli da je njihova mesna zajednica donekle dobro mesto za život. Mesna zajednica je i osnovna teritorijalno-politička jedinica. U njoj se uspostavljaju bazični odnosi. visok stepen nezadovoljstva određenim problemima nameće obavezu odlučiocima da efikasnije i brže rade na rešavanju osnovnih egzistencijalnih potreba građana. ima smisla pretpostavka da su lokalne zajednice na dobrom putu. aktivizam. razni servisi.. ona provocira brigu. Beograđani (55 %) imaju pozitivnije mišljenje nego građani Vojvodine (49 %) i centralne Srbije (43 %). neka kulturna ustanova. Mnoge grupe kojima pripadamo locirane su upravo u mesnoj zajednici. dok su Vojvođani najmanje nezadovoljni – 13 %. kafana. U mesnoj zajednici se odvija naš svakodnevni život. Najveći broj naših interakcija sa drugima odvija se u mesnoj zajednici.. U njoj se definiše politika o najstvarnijim pitanjima. Na osnovu iznetih podataka dolazimo do zaključka da većina građana Srbije svoju mesnu zajednicu ocenjuje kao dobro mesto za život. U pogledu negativne percepcije svoje mesne zajednice najbrojniji su građani centralne Srbije – 20 %.. U mesnoj zajednici je vlast najbliža čoveku i samo tu je odnos neposredan. tu započinje politika..

nešto boljim putem je povezana sa administrativnim centrom.. onda se može računati na to da će se verovatno obezbediti svi preduslovi za rešavanje zajedničkih problema. u rođake i u ljude koje ispitanik dobro poznaje. kao što je to. na primer..40 III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života snabdevene prodavnice prehrambene robe. koji omogućava da se dela u poželjnom pravcu. po pravilu. Upravo je Robert Putnam u teoriju uveo pojam socijalnog kapitala da bi opisao “oblike društvene organizacije. trotoari. nalaženje novca za popravku puteva. ako pri tom veruju jedni drugima i ako su spremni da se na osnovu te rasprave i međusobnog poverenja udružuju. Ako kapitala ove vrste nema u mesnoj zajednici. norme i mreže koje putem sprovođenja koordiniranih akcija mogu povećati efikasnost društva” (Putnam. poverenje u komšije. ako ljudi mogu komotno da komuniciraju. osrednjim ili “nikakvim” putevima. da vode raspravu. da su prilično nezadovoljni mnogim stvarima u mesnoj zajednici. organizaciju i realizaciju ozbiljne društvene akcije na planu rešavanja urgentnih problema date zajednice. izgradnju vodovoda. pa ma koliko oni bili teški. Jednostavno rečeno. tu su potrebni i organizacija. Otuda pitanje da li u našim mesnim zajednicama ima onoliko socijalnog kapitala koliko je dovoljno za iniciranje. Ali. struja. Ako imamo sreće firma u kojoj radimo nalazi se na teritoriji mesne zajednice u kojoj živimo. Tu su naši problemi: voda. i materijalna sredstva… Pojedini teoretičari (Robert Putnam. da se dogovaraju. (a) Interpersonalno poverenje ispitivali smo na osnovu statusa četiri “objekta”: poverenje u ljude koji žive u datoj mesnoj zajednici. Osim volje za akcijom u tom pravcu. za izgradnju kanalizacije. da neke od njih smatraju izuzetno teškim. Za pokazatelje postojanja socijalnog kapitala uzeli smo postojanje poverenja. Iz činjenica da građani konstatuju veliki broj problema. tzv. da neke od njih smatraju izuzetno teškim. . ukupno uzev. onda ga nema nigde. najveći broj građana svoje mesne zajednice vidi kao mesta u kojima ipak može pristojno da se živi. za gasifikaciju… Sve u svemu. socijalni kapital. U prethodnoj analizi je naznačeno da su građani nekim stvarima u mesnoj zajednici zadovoljni. da neki misle da njihove mesne zajednice nisu mesta za pristojan život ili da su to samo donekle – proizlazi potreba da se menja ono što je loše i ono s čim su ljudi nezadovoljni. ali ne i obavezno. pošta… Mesna zajednica je povezana dobrim. kanalizacija. ali da su mnogim nezadovoljni. odnosno nepoverenja građana u devet “objekata”. i znanje. 1993: 167). Takođe smo videli da građani prepoznaju brojne probleme. kao što su verovanja. Frensis Fukojama i drugi) nalaze da je jedan od važnih preduslova. ako su solidarni. smatramo da je mesna zajednica veliki resurs socijalnog kapitala. Ona je prostor na kojem nalazimo najveću kumulaciju socijalnog kapitala.

potom prema rođacima (89 %). Tabela 3. pa i prema svim ljudima koji žive u datoj mesnoj zajednici (71 %).III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života 41 (b) (c) Poverenje u političku nadgradnju mesne zajednice ispitivali smo na osnovu poverenja u tri političke ličnosti iz date zajednice: u odbornika u skupštini opštine koji potiče iz date mesne zajednice. svega 2-3 % osim kod poverenja u sve građane mesne zajednice gde doseže visinu od 9 %. odnosno gradonačelnika. u savet mesne zajednice i predsednika mesne zajednice. komšijama (84 %). Treba pomenuti i da je broj neodgovora veoma mali.Poverenje građana u institucije mesne zajednice i okruženja (u %) Da li imate ili nemate poverenja: U ljude koji žive u vašoj mesnoj zajednici U vaše najbliže komšije U vaše rođake U ljude koje dobro poznajete U odbornika iz vaše MZ u skupštini opštine U savet vaše mesne zajednice U predsednika vaše mesne zajednice U skupštinu vaše opštine U predsednika opštine/ gradonačelnika Puno ili delimično poverenje 71 84 89 92 29 33 36 43 48 Nema ili malo poverenje 20 13 8 6 27 29 27 36 34 Ne mogu da ocenim 9 3 3 2 44 38 37 21 18 Ukupno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Interpersonalno poverenje u mesnoj zajednici veoma je veliko. . Najviše poverenja građani pokazuju prema dobrim poznanicima (čak 92 %). Poverenje u institucije opštinske vlasti ispitivali smo na osnovu dva pokazatelja: poverenja u skupštinu opštine i poverenje u predsednika opštine. .

Iznenađuje nalaz da građani više poznaju opštinsku nego svoju vlast (misli se na “vlast” u mesnoj zajednici). a da se malo poverenje vezuje za institucije “mesne vlasti”. Najbolje je prošao predsednik mesne zajednice u koga poverenje ima trećina ispitanika (36 %). veoma je veliki broj neodgovora i iznosi između 37 i 44 % (stiče se utisak da su ispitanici pribegavali neodgovoru kako bi izbegli da kažu kako nemaju poverenja. dok gotovo isto toliko (27 %) nema poverenja (gotovo polovina ispitanika nije odgovorila na ovo pitanje). najmanje je poverenje u institucije političke nadgradnje mesne zajednice. nepoverenje – četvrtina (27 %). . Upravo se u ovom nalazu može pronaći odgovor na ključno pitanje koje smo postavili ovim istraživanjem. U odbornike iz mesne zajednice u kojoj ispitanik živi poverenje ima 29 % građana. a nepoverenje jedna trećina (34 %). ali su izrazito nedovoljni kapaciteti onih institucija koje treba da pokrenu i organizuju kapacitete same mesne zajednice. Zaključujemo da je interpersonalno poverenje u mesnoj zajednici. Mesna zajednica ima kapaciteta za bolji i efikasniji rad. veoma visoko. dok nepoverenje iskazuje trećina ispitanika (36 %). Kako je to moguće? Inače. Predsednici opština imaju poverenje gotovo polovine građana (48 %). Istovremeno. U savet mesne zajednice poverenje ima 33% dok poverenje nema 29 % ispitanika. u skupštinu opštine poverenje ima nešto više od dve petine građana (43%). mada je izvesno i neobaveštenost velika). kao bazično.42 III MESNA ZAJEDNICA – primarni okvir socijalnog života Na drugoj strani. Može da čudi ali je činjenica da građani imaju više poverenja u institucije opštinske vlasti nego u svoju “vlast” u mesnoj zajednici. U sva tri slučaja gotovo da su po raširenosti izjednačeni nepoverenje i poverenje.

svakako. Presudno je. kao i detaljnije uređenje postojećih oblika. Međutim. jedino građani koji su svesni svojih građanskih dužnosti i koji se angažuju u političkom životu mogu da utiču da se pokrene proces rešavanja pojedinih problema i da se neki problemi čak potpuno reše. godine. kao što su mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave. Predviđeni su i drugi oblici organizovanja građana. građansku inicijativu i zbor građana. kao i samih građana sa ovim subjektima. Izgled jedne mesne zajednice. od nedostatka vremena do potpune nezainteresovanosti za bilo kakav oblik društvenog aktivizma. kako bi te identifikovane potrebe bile uvršćene u dnevni red skupštine. Zadaci predsednika i članova saveta mesne zajednice jesu višestruki.Bojana Zarić Učešće građana u javnom životu mesne zajednice Jedan od mnogih problema sa kojim se susreće i naše društvo jeste nedovoljno učešće građana u procesu donošenja odluka i kreiranja strategija u lokalnoj samoupravi. Prvi zadatak je identifikovanje potreba građana i to kroz dijalog sa njima. preciznije određenje „drugih oblika mesne samouprave”. njene nadležnosti. moraju svojim aktivnim delovanjem da utiču na donosioce odluka (odbornike) u cilju poboljšanja kvaliteta života u njihovoj zajednici. saveta za zaštitu i unapređenje lokalne samouprave. nezadovoljstvo građana koje se konstantno povećava jer se ključni društveni problemi još uvek ne rešavaju. tj. Osnovni smisao postojanja mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave ogleda se u ostvarivanju opštih. zajedničkih i svakodnevnih potreba stanovništva. Zakonom je omogućeno pravo na referendum. Funkcioneri organa mesne zajednice. Zakon o lokalnoj samoupravi. Osim toga. kao i pravo prisustva na sednicama lokalnih skupština (kada one nisu zatvorene za javnost). a postoji i mogućnost formiranja saveta za međunacionalne odnose. Treći zadatak je dalje vršenje pritiska na odbornike. Na drugoj strani. Drugi zadatak je direktno lobiranje kod odbornika. poslovi koje će obavljati. koji predstavljaju posebnu formu interesnog organizovanja građana na određenom području jedinice lokalne samouprave. učestvovanje građana u obavljanju tih poslova u velikoj meri zavisi od odnosa koji bi trebalo da budu uspostavljeni između odbornika i funkcionera organa mesne zajednice. zajedno sa funkcionerima . donesen 2002. mesnih zajednica je izostavljeno. poželjno je i da funkcioneri organa mesnih zajednica. kao i sami građani. kako bi se prilikom izjašnjavanja usvojila pozitivna odluka. Razlozi su mnogobrojni. delimično je imao u vidu i povećavanje učešća građana u procesu odlučivanja.

popravke krovova. Većina opština u Srbiji spada u kategoriju nerazvijenih i siromašnih. tj. osvežavanje fasada i sl. kao i primedbe na rad odeljenja opštinske uprave i organa vlasti. rešenjima tih problema. zajedničkih i svakodnevnih problema. Pored toga. a za to je upotreba medija neophodna.. na kojim će učestvovati predstavnici lokalne samouprave. kao i o radu ovih organa. jer ponekad se problem ne može rešiti ukoliko se samo sedi. rade na razvijanju procedura za uspostavljanje partnerskih odnosa sa građanima i da na taj način podstaknu zajedničko rešavanje ključnih problema. Pojedine opštine podstiču radove (asfaltiranje ulica. Na drugoj strani. Organizovanje redovnih sastanaka i javnih rasprava. Njihovi budžeti su skromni i uglavnom u njima nema dovoljno sredstava za velike investicione i infrastrukturne radove i stoga je neophodan doprinos. aktivnostima i planovima. Osim toga. kvalitet životne sredine i drugo. a u cilju rešavanja određenih problema u lokalnoj zajednici. efikasne i demokratske. samo je jedan od načina približavanja nosilaca vlasti i građana. međusobno poverenje ljudi i njihovu solidarnost.44 IV Učešće građana u javnom životu mesne zajednice organa lokalne samouprave. moguća rešenja. o nadležnostima organa mesne zajednice. neke mesne zajednice su potpuno prepuštene same sebi jer su sredstva koje opština ulaže u rešavanje njihovih problema minimalna. čeka i očekuje da će ga rešiti oni koji su za to zaduženi ili neko drugi. dok bi građani trebalo da iznose probleme svoje mesne zajednice. da im omoguće veći uticaj na lokalnu politiku. Na ovim dešavanjima predstavnici lokalne samouprave trebalo bi da objašnjavaju procedure. Naime. stanje puteva u mesnoj zajednici. da rade na podizanju njihove zainteresovanosti za učešće u javnom životu. ali svakako mogu na rad organa mesne zajednice. a ostatak sredstava obezbeđuje opština. stoga je poželjna saradnja između organa mesnih zajednica i medija. ulično osvetljenje. kao i da upoznaju građane sa njihovim pravima i obavezama.) kroz partnerstvo sa građanima i mesnim zajednicama. lokalnim problemima. Stanovnici ovih mesnih zajednica su u . Za rešavanje problema u tim oblastima neophodan je angažman građana. 50 %. Veliki uticaj kako na javnost tako i na nosioce vlasti imaju mediji. putem samodoprinosa.. građani sakupe određeni deo ukupne sume novca (30 %. da bi se izvršio pritisak na odlučioce.). one moraju da omoguće bolje informisanje građana o njihovim pravima i obavezama. funkcioneri organa mesne zajednice i građani. zatim na kulturu i zabavu u mesnoj zajednici. da bi lokalne vlasti bile transparentne. samodoprinos građana. prihodima i rashodima budžeta i slično. uređenje parka. neophodno je mobilisati stanovništvo. Stanovnici jedne mesne zajednice možda ne mogu da utiču na rešavanje onih problema koji su u nadležnosti višeg nivoa vlasti (republički nivo). kao i na identifikovanje i predlaganje rešenja opštih. Upravo putem medija može se vršiti informisanje građana o pravima i obavezama.

Oni predstavljaju važnu tekovinu neposredne demokratije savremenih evropskih društava. Ima nekoliko vrsta foruma: 1. a koji prvenstveno zavise od angažmana funkcionera organa mesnih zajednica. mesnu zajednicu) 4. Od organizovanja ovakvih dešavanja i jedni i drugi mogu imati korist. Forumi mikrozajednica (bave se pitanjima od važnosti za tu zajednicu. Značajnu ulogu u rešavanju lokalnih problema mogu imati i različiti oblici foruma /saveta građana. Ovi forumi predstavljaju jednu konkretnu formu učešća građana u procesu upravljanja koji mogu svojim aktivnim delovanjem da budu sredstvo kontinuiranog praćenja i kontrole lokalne i mesne vlasti i snažno sredstvo uticaja na razvoj lokalne zajednice. ovde je reč o egzistencijalnim pitanjima koja godinama nisu rešavana i koja verovatno ne bi bila ni danas rešena da se građani nisu dogovorili. Mogu da imaju stalno članstvo ili mogu da budu otvorenog tipa. amaterskim pozorištima. kanalizacija i slično. park. Tematski forumi (bave se konkretnim pitanjima od interesa za lokalnu zajednicu) 3. postoje i drugi. a sredstva koja bi se dobila za ovu vrstu usluga mogu se iskoristiti za vrtić. . Naime. Primer za to može biti iznajmljivanje prostorija mesne zajednice za događaje koji su komercijalnog karaktera. Forumi interesnih grupa (bave se potrebama određene grupe građana). rad umetnika bio bi plaćen i ujedno promovisan. vodovod.IV Učešće građana u javnom životu mesne zajednice 45 više navrata putem samodoprinosa prikupljali celokupna finansijska sredstva i na taj način rešili probleme svoje mesne zajednice. U nekim slučajevima su ovlašćeni za davanje preporuka određenim komitetima skupštine ili da čak učestvuju u procesima odlučivanja. književnicima i pesnicima i na osnovu te saradnje organizovanja stalnih kulturnih događaja. koja bi kasnije mogla da ih upotrebi za rešavanje nekih drugih problema. predloga za poboljšanje kvaliteta života u opštini i mesnoj zajednici. udružili i izdvojili iz svojih ličnih budžeta veliki deo sredstava. Dakle. Forumi korisnika usluga (bave se pitanjima upravljanja i razvoja konkretne službe) 2. npr. Ovo se može postići kroz podnošenje nacrta akata. sportski teren. kao što su put. Pored ovakvih načina rešavanja problema. a na drugoj strani deo sredstava ostao bi mesnoj zajednici. Oskudan kulturni život je karakterističan za većinu mesnih zajednica u Srbiji. muzičkim i plesnim grupama. ulično osvetljenje. Ovaj problem je moguće rešiti putem uspostavljanja saradnje funkcionera organa mesnih zajednica sa raznim kulturnim društvima. put i drugo. dakle predsednika i članova saveta mesne zajednice. Naime. ukoliko bi se ulaz na ove manifestacije naplaćivao. reč je o stalnim telima koja se redovno sastaju.

Komisija za socijalna pitanja 4. predstavljaju klasične mehanizme odlučivanja i učešća građana u obavljanju poslova lokalne i mesne samouprave. trgovinskim i prehrambenim sektorom 9. Primer za to je mesna zajednica Erdoglija (grad Kragujevac). Odbor za komunalna pitanja 8. mogu da podstiču građane na pokretanje inicijativa. kao i da kombinacija klasičnih i novih metoda može da dovode do povećanja učešća i onih građana koji inače nisu aktivni u političkom životu zajednice. Odbor za ekologiju i zaštitu životne sredine 3. Odbor za humanitarna pitanja 10. . putem usmenog i pismenog iznošenja problema i potreba u okviru ove mesne zajednice. Komisija za sport. davaoca krvi i dr. u kojoj je u okviru saveta građana formirano više radnih tela. Referendum. Ta tela su: 1. s tim što se pokazalo kao pravilo da zemlje koje su bogatije i razvijenije prednjače u demokratičnosti i prenošenju ovlašćenja građanima.46 IV Učešće građana u javnom životu mesne zajednice razvojnih politika i boljih usluga. kao i da razvijaju osećaj pripadnosti lokalnoj zajednici i veće zainteresovanosti za lokalnu i mesnu samoupravu. Slični oblici aktivizma građana postoje i kod nas. kulturu i informisanje 6. Građanima ove mesne zajednice je omogućeno da učestvuju u radu ovih tela. Odbor za finansije i razvoj mesne zajednice. građanska inicijativa i građanski zbor. udruženja penzionera. dok se za ove forume građana može reći da su nove metode čijom primenom može da se ostvari veći angažman građana. kao i učešće u radu organa mesne zajednice. Komisija za odnose sa malom privredom. Ovakav vid aktivizma građana predstavlja okvir koji je uspostavljen i u drugim zemljama. Osim toga. Komisija za opšta i pravna pitanja i saradnju sa drugim mesnim zajednicama 7. Komisija za odnose sa drugim organizacijama (Crveni krst. Odbor za bezbednost građana i saobraćaja 2.) 5.

11000 Beograd. molimo Vas da nam pošaljete vaše sugestije na fax +381 11 328 28 70 ili na adresu: CeSID – Centar za slobodne izbore i demokratiju Lomina 9.Povratna informacija Izdanja CeSID Kako biste nam pomogli da unapredimo naša izdanja. Vaši podaci (opciono): Ime i prezime: Zanimanje: Organizacija: Kontakt telefon: E-mail: Naziv izdanja: Kako ste saznali za našu publikaciju? Da li Vam je ova publikacija pomogla I na koji način? Da li mislite da je publikacija primerena ciljnoj grupi kojoj je namenjena? Šta bi trebalo poboljšati u budućim izdanjima CeSID-a? Predložite nam temu za neko od naših sledećih izdanja: .

Napomene i bibliografske reference uz tekst.9 (497.Beograd : Centar za slobodne izbore i demokratiju.].Србија Приручници COBISS.Str. ISBN 86-83491-37-4 1.07 (497. et al.CIP . 2006 (Beograd : BG Dream iTechnologies). . .. .48 str.11) (035) Korak ka građanima: vodič kroz mesnu samoupravu u Srbiji / [autori Srećko Mihajlović . Београд 352.11) (035) 352. Михајловић Срећко а) Локална самоуправа .SR-ID 129757964 . : tabele .Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. 3: Reč unapred / Zoran Lučić..Србија Приручници б) Месна заједница . 21 cm Tiraž 250. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->