2

Rimski vojni logori

1. UVOD Rimska vojska se prikupljala u razdoblju kada se trebalo ratovati. Vojna služba je bila obavezna za sve građane. Svi vojno sposobni građani u rasponu od 17. do 60. godine raspoređivali bi se u novake, vojnike, iskusne i veterane. Postojala su četiri razreda legionara. Hastati su bili najmlađi te su sa principes (ljudi zrele dobi) činili glavnu snagu legije. Imali su kacigu, štit, oklop i kratki mač te dvije pile. Triariji (triarii), najstariji vojnici su stajali iza hastata i principa i sudjelovali bi u vojsci jedino ako bi prva dva reda bila potisnuta. Veliti su bili najsiromašniji vojnici i činili su lako naoružano pješaštvo.

Rimska vojska je najčešće imala četiri legije. Ako je bilo potrebno prikupljala bi se i dodatna vojska koju su sačinjavale jedinice iz savezničkih gradova (''auksilijarne trupe'').1 Legija se sastojala od 4 200 pa nekad i do 5 000 vojnika. U jednoj legiji se nalazilo 60 odreda (centurija). Jedan manipul (taktička jedinica) je imao dvije centurije. Tridesetorica izabranih centuriona je zapovijedalo manipulima.2

Slika 1 Rimski centurion http://www.biblehistory.com/sketches/ancien t/centurion.jpg

1

Grimal, Beograd, 1968, str.163

2

Connoly, Ljubljana, 1991, str.6 Filozofski fakultet Split

Garnizoni i utvrde na važnim strateškim položajima osiguravali su i bili zaštita granica i sustava cesta. Trajni logori su osiguravali dopremu pojačanja ili prezimljavanje.zonnet. To je Castrum Romanum.3 Slika 4 Rimski vojni logor htt://pwww.jpg 2.215 Filozofski fakultet Split . organizacija i tradicija.imperiumromanum.itIRlegioni_romaneforte_roman o.nl/rich ardevers2000/Pic/triarii2.3 Rimski vojni logori Slika 3 Triarij http://home. 1999.JPG 2. Vogel. U svim drugim provincijama Rim osniva pravilne gradove čija je funkcija bila obrana imperija.com/Gr aphics/hasta. Zagreb. Ustroj vojnih logora Rim se kroz povijest uspeo do središta imperija.1. str. VOJNI LOGORI 2.2. Za svakog vojnika logor je bio mjesto uređenog života bilo gdje da se logor nalazio. Postojalo je više vrsta vojnih logora. Planiranje i gradnja 3 Müller. Rim je bio prisutan preko logora kao sila reda.g if Slika 2 Rimski vojnik http://militarythroughtheages.

Druga ulica je bila decumanus maximus od istoka prema zapadu. Via principalis je povezivala lijevi i desni ulaz u logor dok je decumanus maximus vodila od porta praetoria do porta decumana. Cijeli logor se podizao prema unaprijed određenim pravilima. Veliti nisu bili smješteni u logoru. Krajem dnevnih operacija jedan tribun i nekoliko centuriona bi se izdvojilo i krenuli bi u izviđanje terena da bi odredili mjesto za postavljanje logora. To je bio kvadrat od 60 metara dužine. Tribuni su se smještali duž via principalis. Njima je zadaća bila čuvanje straže van logora. Ulica od sjevera prema jugu zvala se via principalis (glavna ulica). Zatim bi se povukle dvije ulice koje su se pored praetorija sijekle pod pravim kutom. Najprije se obilježavao praetorium. Uz praetorij se nalazio forum i kvestorijum. Po ovom rasporedu možemo vidit da se vodilo računa i o vjerskom ritualu jer tlocrt veoma podsjeća na templum. Duž samog decumanusa bili su smješteni konjanici. Šatori su se postavljali u dvojim redovima i izbijali su na sporedne ulice koje su bile usporedne sa decumanusom. To mjesto je najčešće bila padina nekog brežuljka koja je omogućavala kontrolu okolnog zemljišta i isključivala bilo kakvo iznenađenje neprijatelja. Iza via principalis je dolazio prostor za oficire sa praetorijem u samom centru. Iza njih su bili trijari a zatim su se redali principes i hastati.4 Rimski vojni logori Rimski castrumi su vrlo pomno planirani i građeni. Tu su još bile smještene i najelitnije vojne jedinice. Kada su bile određene osnove logora određivala su se mjesta za pojedine jedinice. Bitan uvijet je bio i izvor vode ili rijeka koja je tekla u blizini. Filozofski fakultet Split . Kada bi se ispunili svi uvjeti tribun bi određivao mjesto praetoriuma (zapovjednikova šatora) postavljajući bijelu zastavu.

Odma bi se počelo kopanje jarka. Slika 5 Plan logora RIMSKI ''CASTRUM'' U HRVATSKOJ 3. str. Za civilne građevine unutar logora nije bilo mjesta radi sigurnosnih razloga. Ta utvrda udaljena tridesetak kilometara od središta Salone dominirala je nad dolinom 4 Grimal. str. Ljubljana. Beograd.1 Tilurij Tilurij je bio rimski vojni logor smješten na uzvisini iznad današnjeg grada Trilja.5 Slika 6 Tlocrt logora korišten za daljni razvoj grada 3.164 i dalje 5 Connolly. Zemlja bi se izbacivala prema unutrašnjosti stvarajući nasip (agger) koji bi se pokrivao raslinjem. Između bedema i šatora ostavljan je prostor od 60m za lakšu pokretljivost i zaštitu od neprijateljskih kopalja.4 Logor izgrađen samo za jednu noć nije imao vrata već bi vojnici u nasip ukopavali tajne prolaze.10 Filozofski fakultet Split . 1968.5 Rimski vojni logori Kad bi bile postavljene sve zastavice dolazila bi vojska. Mnogi gradovi su kroz vrijeme nastajali iz stalnih rimskih logora gdje bi kameni zid ili zid od opeke zamijenio agger. 1991.

thedalmatia. Najbolje rekonstruiran dio do sada je dio zidina s kontraforama i jedna zgrada u sklopu tih bedema. Burnum Burnum je bio rimski vojni logor smješten na desnoj strani kanjona rijeke Krke. Rimljani su mu dali ime po delmatskoj gradini nasuprot logoru koju su uspjeli osvojit za vrijeme Batonovog rata. i 3.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split . Arheološka istraživanja su započeta 1996. legija. Imala je oblik nepravilnog pravokutnika s površinom 20 hektara. Prva je bila XX.6 Slika 7 Tilurij ostatci http://www. stoljeću Burnum gubi vojnu svrhu i postaje 6 Slika 8 Tilurij ostaci http://www. godine pod vodstvom Mirjane Sanader. U 2. U njemu je boravilo između 5 i 6 tisuća vojnika legionara.thedalmatia.6 Rimski vojni logori rijeke Cetine.2.thedalmatia. U Burnumu je boravilo nekoliko rimskih legija.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 http://www.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 3. Površine je nekoliko kvadratnih kilometara i vrlo je slabo arheološki istraženo. legija iz provincije Hispanije a zadnja IV.

74 Filozofski fakultet Split .11. Dao ju je sagraditi car Dioklecijan da bi se u nju povukao.org. Carske odaje su se nalazile u jugozapadnom dijelu pravokutnika zajedno sa hramom i knjižnicom iza koje je bila zgrada za primanje.php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 3.7 Slika 9 Ostatci zgrade zapovjedništva http://hakave. Lokalitet civilnog naselja još nije lociran. Clifton. Dioklecijanova palača Dioklecijanova palača je sagrađena 300. Kidson. Palača nije bila slična ni jednoj drugoj carskoj rezidenciji. C.7 Rimski vojni logori munipicij.3.) 8 Blunt.8 Danas su najbolje ostali očuvani sjeverni i istočni zid.2010. Fedden. (posjet 10. godine po uzoru na legionarsku utvrdu.php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 Slika 10 Burnum http://hakave. 2005. Split. Zadržavala je obilježja vojnog logora al je to kombinirala i s vrstom građevine koja je mogla zadovoljiti jednog cara.. str.Taylor. Chaudhuri. U blizini Burnuma je lociran i amfiteatar za kojeg se pretpostavlja da je mogao primiti do 8000 ljudi. 7 http://hakave. Casson. Lees-Milne et al.org/index.org/index.

com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split . Rimska civilizacija. Rimska vojska. Rim. Alec Clifton. Velike arhitekture svijeta.Taylor. Atlas arhitekture 1. Split. 2005.. 4. Rijeka. Najveće kulture svijeta – Rim. Internet http://www. Robin Fedden. 1999. 2005. Rijeka. Vogel. 5. James Lees-Milne et al. Chaudhuri. Müller. Anthony Blunt. Peter Kidson.thedalmatia. str. Ljubljana. Pierre Grimal. Peter Connolly. Nirad C.129 BIBLIOGRAFIJA 1. Povijest ljudskog roda. Catherine Chamontin. 3. 1968.8 Rimski vojni logori Slika 11 Tlocrt palače. 2005. Hugh Casson. Beograd. Zagreb. 6. 1991. 2. Catherine Chamontin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful