2

Rimski vojni logori

1. UVOD Rimska vojska se prikupljala u razdoblju kada se trebalo ratovati. Vojna služba je bila obavezna za sve građane. Svi vojno sposobni građani u rasponu od 17. do 60. godine raspoređivali bi se u novake, vojnike, iskusne i veterane. Postojala su četiri razreda legionara. Hastati su bili najmlađi te su sa principes (ljudi zrele dobi) činili glavnu snagu legije. Imali su kacigu, štit, oklop i kratki mač te dvije pile. Triariji (triarii), najstariji vojnici su stajali iza hastata i principa i sudjelovali bi u vojsci jedino ako bi prva dva reda bila potisnuta. Veliti su bili najsiromašniji vojnici i činili su lako naoružano pješaštvo.

Rimska vojska je najčešće imala četiri legije. Ako je bilo potrebno prikupljala bi se i dodatna vojska koju su sačinjavale jedinice iz savezničkih gradova (''auksilijarne trupe'').1 Legija se sastojala od 4 200 pa nekad i do 5 000 vojnika. U jednoj legiji se nalazilo 60 odreda (centurija). Jedan manipul (taktička jedinica) je imao dvije centurije. Tridesetorica izabranih centuriona je zapovijedalo manipulima.2

Slika 1 Rimski centurion http://www.biblehistory.com/sketches/ancien t/centurion.jpg

1

Grimal, Beograd, 1968, str.163

2

Connoly, Ljubljana, 1991, str.6 Filozofski fakultet Split

zonnet.com/Gr aphics/hasta. Vogel.3 Rimski vojni logori Slika 3 Triarij http://home. Trajni logori su osiguravali dopremu pojačanja ili prezimljavanje. Postojalo je više vrsta vojnih logora. str. organizacija i tradicija.itIRlegioni_romaneforte_roman o. VOJNI LOGORI 2.215 Filozofski fakultet Split . Zagreb. Rim je bio prisutan preko logora kao sila reda. Garnizoni i utvrde na važnim strateškim položajima osiguravali su i bili zaštita granica i sustava cesta.g if Slika 2 Rimski vojnik http://militarythroughtheages. To je Castrum Romanum.1.jpg 2. Ustroj vojnih logora Rim se kroz povijest uspeo do središta imperija.imperiumromanum. 1999. Za svakog vojnika logor je bio mjesto uređenog života bilo gdje da se logor nalazio. Planiranje i gradnja 3 Müller.JPG 2. U svim drugim provincijama Rim osniva pravilne gradove čija je funkcija bila obrana imperija.3 Slika 4 Rimski vojni logor htt://pwww.2.nl/rich ardevers2000/Pic/triarii2.

Tu su još bile smještene i najelitnije vojne jedinice. Njima je zadaća bila čuvanje straže van logora. Via principalis je povezivala lijevi i desni ulaz u logor dok je decumanus maximus vodila od porta praetoria do porta decumana. Veliti nisu bili smješteni u logoru. Ulica od sjevera prema jugu zvala se via principalis (glavna ulica). Uz praetorij se nalazio forum i kvestorijum. Tribuni su se smještali duž via principalis. Zatim bi se povukle dvije ulice koje su se pored praetorija sijekle pod pravim kutom. Druga ulica je bila decumanus maximus od istoka prema zapadu. Kada bi se ispunili svi uvjeti tribun bi određivao mjesto praetoriuma (zapovjednikova šatora) postavljajući bijelu zastavu. Cijeli logor se podizao prema unaprijed određenim pravilima. To je bio kvadrat od 60 metara dužine. Šatori su se postavljali u dvojim redovima i izbijali su na sporedne ulice koje su bile usporedne sa decumanusom. To mjesto je najčešće bila padina nekog brežuljka koja je omogućavala kontrolu okolnog zemljišta i isključivala bilo kakvo iznenađenje neprijatelja.4 Rimski vojni logori Rimski castrumi su vrlo pomno planirani i građeni. Filozofski fakultet Split . Po ovom rasporedu možemo vidit da se vodilo računa i o vjerskom ritualu jer tlocrt veoma podsjeća na templum. Krajem dnevnih operacija jedan tribun i nekoliko centuriona bi se izdvojilo i krenuli bi u izviđanje terena da bi odredili mjesto za postavljanje logora. Duž samog decumanusa bili su smješteni konjanici. Kada su bile određene osnove logora određivala su se mjesta za pojedine jedinice. Iza via principalis je dolazio prostor za oficire sa praetorijem u samom centru. Najprije se obilježavao praetorium. Iza njih su bili trijari a zatim su se redali principes i hastati. Bitan uvijet je bio i izvor vode ili rijeka koja je tekla u blizini.

Odma bi se počelo kopanje jarka. 1991.164 i dalje 5 Connolly. Mnogi gradovi su kroz vrijeme nastajali iz stalnih rimskih logora gdje bi kameni zid ili zid od opeke zamijenio agger. str. str. Beograd.4 Logor izgrađen samo za jednu noć nije imao vrata već bi vojnici u nasip ukopavali tajne prolaze. Ta utvrda udaljena tridesetak kilometara od središta Salone dominirala je nad dolinom 4 Grimal.5 Slika 6 Tlocrt logora korišten za daljni razvoj grada 3. Za civilne građevine unutar logora nije bilo mjesta radi sigurnosnih razloga. 1968.1 Tilurij Tilurij je bio rimski vojni logor smješten na uzvisini iznad današnjeg grada Trilja.5 Rimski vojni logori Kad bi bile postavljene sve zastavice dolazila bi vojska. Zemlja bi se izbacivala prema unutrašnjosti stvarajući nasip (agger) koji bi se pokrivao raslinjem. Slika 5 Plan logora RIMSKI ''CASTRUM'' U HRVATSKOJ 3. Između bedema i šatora ostavljan je prostor od 60m za lakšu pokretljivost i zaštitu od neprijateljskih kopalja.10 Filozofski fakultet Split . Ljubljana.

thedalmatia.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 3. godine pod vodstvom Mirjane Sanader.thedalmatia.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split . Površine je nekoliko kvadratnih kilometara i vrlo je slabo arheološki istraženo.2. Arheološka istraživanja su započeta 1996. legija. Najbolje rekonstruiran dio do sada je dio zidina s kontraforama i jedna zgrada u sklopu tih bedema. Imala je oblik nepravilnog pravokutnika s površinom 20 hektara. Burnum Burnum je bio rimski vojni logor smješten na desnoj strani kanjona rijeke Krke.6 Rimski vojni logori rijeke Cetine.thedalmatia. Rimljani su mu dali ime po delmatskoj gradini nasuprot logoru koju su uspjeli osvojit za vrijeme Batonovog rata. i 3. stoljeću Burnum gubi vojnu svrhu i postaje 6 Slika 8 Tilurij ostaci http://www.6 Slika 7 Tilurij ostatci http://www. U njemu je boravilo između 5 i 6 tisuća vojnika legionara.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 http://www. U Burnumu je boravilo nekoliko rimskih legija. Prva je bila XX. U 2. legija iz provincije Hispanije a zadnja IV.

php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 3. Kidson.org/index. Lokalitet civilnog naselja još nije lociran.Taylor. Carske odaje su se nalazile u jugozapadnom dijelu pravokutnika zajedno sa hramom i knjižnicom iza koje je bila zgrada za primanje.) 8 Blunt. Palača nije bila slična ni jednoj drugoj carskoj rezidenciji. Zadržavala je obilježja vojnog logora al je to kombinirala i s vrstom građevine koja je mogla zadovoljiti jednog cara.3.org.7 Slika 9 Ostatci zgrade zapovjedništva http://hakave. 7 http://hakave.. (posjet 10. C. Dao ju je sagraditi car Dioklecijan da bi se u nju povukao. 2005.7 Rimski vojni logori munipicij. Casson. Chaudhuri. U blizini Burnuma je lociran i amfiteatar za kojeg se pretpostavlja da je mogao primiti do 8000 ljudi.org/index.8 Danas su najbolje ostali očuvani sjeverni i istočni zid. str.11. Fedden. Clifton.2010. Dioklecijanova palača Dioklecijanova palača je sagrađena 300. Split.74 Filozofski fakultet Split .php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 Slika 10 Burnum http://hakave. Lees-Milne et al. godine po uzoru na legionarsku utvrdu.

1999. Povijest ljudskog roda. Vogel. Hugh Casson. str. 5. Müller.Taylor. 1991. 2. Split. Pierre Grimal. 2005.129 BIBLIOGRAFIJA 1. Chaudhuri.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split . Anthony Blunt. 4. Velike arhitekture svijeta. Zagreb. Rimska vojska. Nirad C. Rijeka. 6. James Lees-Milne et al. Catherine Chamontin.thedalmatia. Atlas arhitekture 1. Najveće kulture svijeta – Rim. Rijeka. 3. Alec Clifton. 2005. Catherine Chamontin. 1968.. Rim. Beograd. Robin Fedden. Rimska civilizacija. Peter Kidson. Ljubljana. Peter Connolly. Internet http://www. 2005.8 Rimski vojni logori Slika 11 Tlocrt palače.