2

Rimski vojni logori

1. UVOD Rimska vojska se prikupljala u razdoblju kada se trebalo ratovati. Vojna služba je bila obavezna za sve građane. Svi vojno sposobni građani u rasponu od 17. do 60. godine raspoređivali bi se u novake, vojnike, iskusne i veterane. Postojala su četiri razreda legionara. Hastati su bili najmlađi te su sa principes (ljudi zrele dobi) činili glavnu snagu legije. Imali su kacigu, štit, oklop i kratki mač te dvije pile. Triariji (triarii), najstariji vojnici su stajali iza hastata i principa i sudjelovali bi u vojsci jedino ako bi prva dva reda bila potisnuta. Veliti su bili najsiromašniji vojnici i činili su lako naoružano pješaštvo.

Rimska vojska je najčešće imala četiri legije. Ako je bilo potrebno prikupljala bi se i dodatna vojska koju su sačinjavale jedinice iz savezničkih gradova (''auksilijarne trupe'').1 Legija se sastojala od 4 200 pa nekad i do 5 000 vojnika. U jednoj legiji se nalazilo 60 odreda (centurija). Jedan manipul (taktička jedinica) je imao dvije centurije. Tridesetorica izabranih centuriona je zapovijedalo manipulima.2

Slika 1 Rimski centurion http://www.biblehistory.com/sketches/ancien t/centurion.jpg

1

Grimal, Beograd, 1968, str.163

2

Connoly, Ljubljana, 1991, str.6 Filozofski fakultet Split

zonnet.215 Filozofski fakultet Split . Garnizoni i utvrde na važnim strateškim položajima osiguravali su i bili zaštita granica i sustava cesta.nl/rich ardevers2000/Pic/triarii2.jpg 2.JPG 2. Planiranje i gradnja 3 Müller. str. VOJNI LOGORI 2.imperiumromanum.3 Rimski vojni logori Slika 3 Triarij http://home. Postojalo je više vrsta vojnih logora.g if Slika 2 Rimski vojnik http://militarythroughtheages.itIRlegioni_romaneforte_roman o.com/Gr aphics/hasta. To je Castrum Romanum. 1999. Vogel. Trajni logori su osiguravali dopremu pojačanja ili prezimljavanje. Zagreb.1. Za svakog vojnika logor je bio mjesto uređenog života bilo gdje da se logor nalazio. U svim drugim provincijama Rim osniva pravilne gradove čija je funkcija bila obrana imperija. Ustroj vojnih logora Rim se kroz povijest uspeo do središta imperija. Rim je bio prisutan preko logora kao sila reda. organizacija i tradicija.2.3 Slika 4 Rimski vojni logor htt://pwww.

Tribuni su se smještali duž via principalis. Bitan uvijet je bio i izvor vode ili rijeka koja je tekla u blizini. Cijeli logor se podizao prema unaprijed određenim pravilima. Ulica od sjevera prema jugu zvala se via principalis (glavna ulica). Kada bi se ispunili svi uvjeti tribun bi određivao mjesto praetoriuma (zapovjednikova šatora) postavljajući bijelu zastavu. To mjesto je najčešće bila padina nekog brežuljka koja je omogućavala kontrolu okolnog zemljišta i isključivala bilo kakvo iznenađenje neprijatelja. Šatori su se postavljali u dvojim redovima i izbijali su na sporedne ulice koje su bile usporedne sa decumanusom. Iza via principalis je dolazio prostor za oficire sa praetorijem u samom centru. Po ovom rasporedu možemo vidit da se vodilo računa i o vjerskom ritualu jer tlocrt veoma podsjeća na templum. Druga ulica je bila decumanus maximus od istoka prema zapadu. Duž samog decumanusa bili su smješteni konjanici. Uz praetorij se nalazio forum i kvestorijum. Njima je zadaća bila čuvanje straže van logora. Veliti nisu bili smješteni u logoru. Kada su bile određene osnove logora određivala su se mjesta za pojedine jedinice. Filozofski fakultet Split .4 Rimski vojni logori Rimski castrumi su vrlo pomno planirani i građeni. Iza njih su bili trijari a zatim su se redali principes i hastati. Tu su još bile smještene i najelitnije vojne jedinice. To je bio kvadrat od 60 metara dužine. Via principalis je povezivala lijevi i desni ulaz u logor dok je decumanus maximus vodila od porta praetoria do porta decumana. Najprije se obilježavao praetorium. Zatim bi se povukle dvije ulice koje su se pored praetorija sijekle pod pravim kutom. Krajem dnevnih operacija jedan tribun i nekoliko centuriona bi se izdvojilo i krenuli bi u izviđanje terena da bi odredili mjesto za postavljanje logora.

Za civilne građevine unutar logora nije bilo mjesta radi sigurnosnih razloga. Između bedema i šatora ostavljan je prostor od 60m za lakšu pokretljivost i zaštitu od neprijateljskih kopalja.5 Rimski vojni logori Kad bi bile postavljene sve zastavice dolazila bi vojska. Odma bi se počelo kopanje jarka. Beograd. Zemlja bi se izbacivala prema unutrašnjosti stvarajući nasip (agger) koji bi se pokrivao raslinjem. str. str.164 i dalje 5 Connolly. Ljubljana. Slika 5 Plan logora RIMSKI ''CASTRUM'' U HRVATSKOJ 3. 1968.1 Tilurij Tilurij je bio rimski vojni logor smješten na uzvisini iznad današnjeg grada Trilja. Mnogi gradovi su kroz vrijeme nastajali iz stalnih rimskih logora gdje bi kameni zid ili zid od opeke zamijenio agger.4 Logor izgrađen samo za jednu noć nije imao vrata već bi vojnici u nasip ukopavali tajne prolaze. Ta utvrda udaljena tridesetak kilometara od središta Salone dominirala je nad dolinom 4 Grimal. 1991.10 Filozofski fakultet Split .5 Slika 6 Tlocrt logora korišten za daljni razvoj grada 3.

Površine je nekoliko kvadratnih kilometara i vrlo je slabo arheološki istraženo. U njemu je boravilo između 5 i 6 tisuća vojnika legionara. i 3. godine pod vodstvom Mirjane Sanader.6 Rimski vojni logori rijeke Cetine. Arheološka istraživanja su započeta 1996.6 Slika 7 Tilurij ostatci http://www. Burnum Burnum je bio rimski vojni logor smješten na desnoj strani kanjona rijeke Krke. Prva je bila XX.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 3.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 http://www.thedalmatia. U Burnumu je boravilo nekoliko rimskih legija. legija iz provincije Hispanije a zadnja IV. stoljeću Burnum gubi vojnu svrhu i postaje 6 Slika 8 Tilurij ostaci http://www. legija. Imala je oblik nepravilnog pravokutnika s površinom 20 hektara.thedalmatia.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split .thedalmatia.2. U 2. Rimljani su mu dali ime po delmatskoj gradini nasuprot logoru koju su uspjeli osvojit za vrijeme Batonovog rata. Najbolje rekonstruiran dio do sada je dio zidina s kontraforama i jedna zgrada u sklopu tih bedema.

(posjet 10. Palača nije bila slična ni jednoj drugoj carskoj rezidenciji.org/index.php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 Slika 10 Burnum http://hakave.11. 7 http://hakave.2010. Carske odaje su se nalazile u jugozapadnom dijelu pravokutnika zajedno sa hramom i knjižnicom iza koje je bila zgrada za primanje. Split. str. 2005.Taylor.. godine po uzoru na legionarsku utvrdu.php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 3. Chaudhuri. Dioklecijanova palača Dioklecijanova palača je sagrađena 300. Zadržavala je obilježja vojnog logora al je to kombinirala i s vrstom građevine koja je mogla zadovoljiti jednog cara. Clifton.org/index.74 Filozofski fakultet Split . Kidson. U blizini Burnuma je lociran i amfiteatar za kojeg se pretpostavlja da je mogao primiti do 8000 ljudi. Lokalitet civilnog naselja još nije lociran. Fedden.) 8 Blunt.org.3.8 Danas su najbolje ostali očuvani sjeverni i istočni zid. Casson. Dao ju je sagraditi car Dioklecijan da bi se u nju povukao. Lees-Milne et al.7 Rimski vojni logori munipicij. C.7 Slika 9 Ostatci zgrade zapovjedništva http://hakave.

Nirad C. Hugh Casson.Taylor. 2005. 2. Zagreb.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split . James Lees-Milne et al. Chaudhuri. 1991. Anthony Blunt. Internet http://www. Rijeka. 1999. 1968. Peter Kidson. Povijest ljudskog roda. Catherine Chamontin. Ljubljana. Müller. Rimska civilizacija. Catherine Chamontin. 2005. 6..8 Rimski vojni logori Slika 11 Tlocrt palače. Pierre Grimal. str. 3. Alec Clifton. Rijeka. Velike arhitekture svijeta. Vogel. Rim. Beograd.129 BIBLIOGRAFIJA 1. Robin Fedden.thedalmatia. 2005. Najveće kulture svijeta – Rim. Atlas arhitekture 1. 5. Rimska vojska. Peter Connolly. Split. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful