2

Rimski vojni logori

1. UVOD Rimska vojska se prikupljala u razdoblju kada se trebalo ratovati. Vojna služba je bila obavezna za sve građane. Svi vojno sposobni građani u rasponu od 17. do 60. godine raspoređivali bi se u novake, vojnike, iskusne i veterane. Postojala su četiri razreda legionara. Hastati su bili najmlađi te su sa principes (ljudi zrele dobi) činili glavnu snagu legije. Imali su kacigu, štit, oklop i kratki mač te dvije pile. Triariji (triarii), najstariji vojnici su stajali iza hastata i principa i sudjelovali bi u vojsci jedino ako bi prva dva reda bila potisnuta. Veliti su bili najsiromašniji vojnici i činili su lako naoružano pješaštvo.

Rimska vojska je najčešće imala četiri legije. Ako je bilo potrebno prikupljala bi se i dodatna vojska koju su sačinjavale jedinice iz savezničkih gradova (''auksilijarne trupe'').1 Legija se sastojala od 4 200 pa nekad i do 5 000 vojnika. U jednoj legiji se nalazilo 60 odreda (centurija). Jedan manipul (taktička jedinica) je imao dvije centurije. Tridesetorica izabranih centuriona je zapovijedalo manipulima.2

Slika 1 Rimski centurion http://www.biblehistory.com/sketches/ancien t/centurion.jpg

1

Grimal, Beograd, 1968, str.163

2

Connoly, Ljubljana, 1991, str.6 Filozofski fakultet Split

Garnizoni i utvrde na važnim strateškim položajima osiguravali su i bili zaštita granica i sustava cesta.imperiumromanum. Rim je bio prisutan preko logora kao sila reda.zonnet.3 Slika 4 Rimski vojni logor htt://pwww. Ustroj vojnih logora Rim se kroz povijest uspeo do središta imperija.3 Rimski vojni logori Slika 3 Triarij http://home. Postojalo je više vrsta vojnih logora. Trajni logori su osiguravali dopremu pojačanja ili prezimljavanje.JPG 2. Vogel. Planiranje i gradnja 3 Müller.1. VOJNI LOGORI 2. str.nl/rich ardevers2000/Pic/triarii2.2. Za svakog vojnika logor je bio mjesto uređenog života bilo gdje da se logor nalazio. To je Castrum Romanum. organizacija i tradicija.g if Slika 2 Rimski vojnik http://militarythroughtheages. 1999. U svim drugim provincijama Rim osniva pravilne gradove čija je funkcija bila obrana imperija.215 Filozofski fakultet Split .com/Gr aphics/hasta.itIRlegioni_romaneforte_roman o.jpg 2. Zagreb.

Via principalis je povezivala lijevi i desni ulaz u logor dok je decumanus maximus vodila od porta praetoria do porta decumana. Kada bi se ispunili svi uvjeti tribun bi određivao mjesto praetoriuma (zapovjednikova šatora) postavljajući bijelu zastavu.4 Rimski vojni logori Rimski castrumi su vrlo pomno planirani i građeni. To mjesto je najčešće bila padina nekog brežuljka koja je omogućavala kontrolu okolnog zemljišta i isključivala bilo kakvo iznenađenje neprijatelja. Bitan uvijet je bio i izvor vode ili rijeka koja je tekla u blizini. Tribuni su se smještali duž via principalis. Veliti nisu bili smješteni u logoru. Po ovom rasporedu možemo vidit da se vodilo računa i o vjerskom ritualu jer tlocrt veoma podsjeća na templum. Ulica od sjevera prema jugu zvala se via principalis (glavna ulica). Krajem dnevnih operacija jedan tribun i nekoliko centuriona bi se izdvojilo i krenuli bi u izviđanje terena da bi odredili mjesto za postavljanje logora. Zatim bi se povukle dvije ulice koje su se pored praetorija sijekle pod pravim kutom. Druga ulica je bila decumanus maximus od istoka prema zapadu. Iza via principalis je dolazio prostor za oficire sa praetorijem u samom centru. Kada su bile određene osnove logora određivala su se mjesta za pojedine jedinice. Njima je zadaća bila čuvanje straže van logora. Duž samog decumanusa bili su smješteni konjanici. Najprije se obilježavao praetorium. Cijeli logor se podizao prema unaprijed određenim pravilima. Iza njih su bili trijari a zatim su se redali principes i hastati. Filozofski fakultet Split . Šatori su se postavljali u dvojim redovima i izbijali su na sporedne ulice koje su bile usporedne sa decumanusom. Tu su još bile smještene i najelitnije vojne jedinice. To je bio kvadrat od 60 metara dužine. Uz praetorij se nalazio forum i kvestorijum.

Mnogi gradovi su kroz vrijeme nastajali iz stalnih rimskih logora gdje bi kameni zid ili zid od opeke zamijenio agger. Ljubljana. Beograd.4 Logor izgrađen samo za jednu noć nije imao vrata već bi vojnici u nasip ukopavali tajne prolaze. 1968. Slika 5 Plan logora RIMSKI ''CASTRUM'' U HRVATSKOJ 3.164 i dalje 5 Connolly.1 Tilurij Tilurij je bio rimski vojni logor smješten na uzvisini iznad današnjeg grada Trilja.10 Filozofski fakultet Split . Za civilne građevine unutar logora nije bilo mjesta radi sigurnosnih razloga. Zemlja bi se izbacivala prema unutrašnjosti stvarajući nasip (agger) koji bi se pokrivao raslinjem. str. 1991. str. Između bedema i šatora ostavljan je prostor od 60m za lakšu pokretljivost i zaštitu od neprijateljskih kopalja. Ta utvrda udaljena tridesetak kilometara od središta Salone dominirala je nad dolinom 4 Grimal. Odma bi se počelo kopanje jarka.5 Slika 6 Tlocrt logora korišten za daljni razvoj grada 3.5 Rimski vojni logori Kad bi bile postavljene sve zastavice dolazila bi vojska.

6 Rimski vojni logori rijeke Cetine.thedalmatia. legija. Najbolje rekonstruiran dio do sada je dio zidina s kontraforama i jedna zgrada u sklopu tih bedema. Prva je bila XX. stoljeću Burnum gubi vojnu svrhu i postaje 6 Slika 8 Tilurij ostaci http://www.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 3.2.thedalmatia. legija iz provincije Hispanije a zadnja IV. Površine je nekoliko kvadratnih kilometara i vrlo je slabo arheološki istraženo. godine pod vodstvom Mirjane Sanader. U 2. i 3. Burnum Burnum je bio rimski vojni logor smješten na desnoj strani kanjona rijeke Krke. Imala je oblik nepravilnog pravokutnika s površinom 20 hektara. Arheološka istraživanja su započeta 1996.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split .6 Slika 7 Tilurij ostatci http://www. U njemu je boravilo između 5 i 6 tisuća vojnika legionara.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 http://www. Rimljani su mu dali ime po delmatskoj gradini nasuprot logoru koju su uspjeli osvojit za vrijeme Batonovog rata.thedalmatia. U Burnumu je boravilo nekoliko rimskih legija.

74 Filozofski fakultet Split . U blizini Burnuma je lociran i amfiteatar za kojeg se pretpostavlja da je mogao primiti do 8000 ljudi. godine po uzoru na legionarsku utvrdu. Fedden.7 Rimski vojni logori munipicij. Clifton.php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 3. Lokalitet civilnog naselja još nije lociran. Kidson.Taylor.org. (posjet 10. Split. str.php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 Slika 10 Burnum http://hakave.) 8 Blunt. 2005. Palača nije bila slična ni jednoj drugoj carskoj rezidenciji.8 Danas su najbolje ostali očuvani sjeverni i istočni zid. C. Dioklecijanova palača Dioklecijanova palača je sagrađena 300..3. Casson.7 Slika 9 Ostatci zgrade zapovjedništva http://hakave. 7 http://hakave.2010. Chaudhuri. Lees-Milne et al.org/index. Dao ju je sagraditi car Dioklecijan da bi se u nju povukao.org/index.11. Carske odaje su se nalazile u jugozapadnom dijelu pravokutnika zajedno sa hramom i knjižnicom iza koje je bila zgrada za primanje. Zadržavala je obilježja vojnog logora al je to kombinirala i s vrstom građevine koja je mogla zadovoljiti jednog cara.

2005. 1999. James Lees-Milne et al. str. Hugh Casson. Catherine Chamontin. Chaudhuri. Alec Clifton. Catherine Chamontin. Peter Kidson. Rimska vojska. Split. Nirad C. Rijeka. 2. 2005.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split . Velike arhitekture svijeta. Müller. Povijest ljudskog roda. 4. Atlas arhitekture 1. 2005.129 BIBLIOGRAFIJA 1. Rim.thedalmatia. Najveće kulture svijeta – Rim. Rijeka.8 Rimski vojni logori Slika 11 Tlocrt palače. Vogel.Taylor. Rimska civilizacija. 5. Robin Fedden. 1991. Zagreb. Ljubljana. Pierre Grimal. 1968. Beograd. Peter Connolly. Anthony Blunt. Internet http://www. 6. 3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful