2

Rimski vojni logori

1. UVOD Rimska vojska se prikupljala u razdoblju kada se trebalo ratovati. Vojna služba je bila obavezna za sve građane. Svi vojno sposobni građani u rasponu od 17. do 60. godine raspoređivali bi se u novake, vojnike, iskusne i veterane. Postojala su četiri razreda legionara. Hastati su bili najmlađi te su sa principes (ljudi zrele dobi) činili glavnu snagu legije. Imali su kacigu, štit, oklop i kratki mač te dvije pile. Triariji (triarii), najstariji vojnici su stajali iza hastata i principa i sudjelovali bi u vojsci jedino ako bi prva dva reda bila potisnuta. Veliti su bili najsiromašniji vojnici i činili su lako naoružano pješaštvo.

Rimska vojska je najčešće imala četiri legije. Ako je bilo potrebno prikupljala bi se i dodatna vojska koju su sačinjavale jedinice iz savezničkih gradova (''auksilijarne trupe'').1 Legija se sastojala od 4 200 pa nekad i do 5 000 vojnika. U jednoj legiji se nalazilo 60 odreda (centurija). Jedan manipul (taktička jedinica) je imao dvije centurije. Tridesetorica izabranih centuriona je zapovijedalo manipulima.2

Slika 1 Rimski centurion http://www.biblehistory.com/sketches/ancien t/centurion.jpg

1

Grimal, Beograd, 1968, str.163

2

Connoly, Ljubljana, 1991, str.6 Filozofski fakultet Split

Trajni logori su osiguravali dopremu pojačanja ili prezimljavanje.1. Garnizoni i utvrde na važnim strateškim položajima osiguravali su i bili zaštita granica i sustava cesta. Za svakog vojnika logor je bio mjesto uređenog života bilo gdje da se logor nalazio. str.jpg 2.itIRlegioni_romaneforte_roman o.nl/rich ardevers2000/Pic/triarii2. Planiranje i gradnja 3 Müller.imperiumromanum. Zagreb.JPG 2.zonnet.com/Gr aphics/hasta. Rim je bio prisutan preko logora kao sila reda.2. Postojalo je više vrsta vojnih logora. To je Castrum Romanum. U svim drugim provincijama Rim osniva pravilne gradove čija je funkcija bila obrana imperija. VOJNI LOGORI 2. Ustroj vojnih logora Rim se kroz povijest uspeo do središta imperija.g if Slika 2 Rimski vojnik http://militarythroughtheages. 1999. organizacija i tradicija.215 Filozofski fakultet Split .3 Rimski vojni logori Slika 3 Triarij http://home. Vogel.3 Slika 4 Rimski vojni logor htt://pwww.

Tu su još bile smještene i najelitnije vojne jedinice.4 Rimski vojni logori Rimski castrumi su vrlo pomno planirani i građeni. Šatori su se postavljali u dvojim redovima i izbijali su na sporedne ulice koje su bile usporedne sa decumanusom. Ulica od sjevera prema jugu zvala se via principalis (glavna ulica). Krajem dnevnih operacija jedan tribun i nekoliko centuriona bi se izdvojilo i krenuli bi u izviđanje terena da bi odredili mjesto za postavljanje logora. Duž samog decumanusa bili su smješteni konjanici. Veliti nisu bili smješteni u logoru. Kada su bile određene osnove logora određivala su se mjesta za pojedine jedinice. Iza njih su bili trijari a zatim su se redali principes i hastati. Njima je zadaća bila čuvanje straže van logora. Bitan uvijet je bio i izvor vode ili rijeka koja je tekla u blizini. Iza via principalis je dolazio prostor za oficire sa praetorijem u samom centru. Kada bi se ispunili svi uvjeti tribun bi određivao mjesto praetoriuma (zapovjednikova šatora) postavljajući bijelu zastavu. Najprije se obilježavao praetorium. Tribuni su se smještali duž via principalis. Uz praetorij se nalazio forum i kvestorijum. Cijeli logor se podizao prema unaprijed određenim pravilima. Filozofski fakultet Split . To je bio kvadrat od 60 metara dužine. Druga ulica je bila decumanus maximus od istoka prema zapadu. To mjesto je najčešće bila padina nekog brežuljka koja je omogućavala kontrolu okolnog zemljišta i isključivala bilo kakvo iznenađenje neprijatelja. Po ovom rasporedu možemo vidit da se vodilo računa i o vjerskom ritualu jer tlocrt veoma podsjeća na templum. Via principalis je povezivala lijevi i desni ulaz u logor dok je decumanus maximus vodila od porta praetoria do porta decumana. Zatim bi se povukle dvije ulice koje su se pored praetorija sijekle pod pravim kutom.

str. Mnogi gradovi su kroz vrijeme nastajali iz stalnih rimskih logora gdje bi kameni zid ili zid od opeke zamijenio agger. Ta utvrda udaljena tridesetak kilometara od središta Salone dominirala je nad dolinom 4 Grimal. Beograd.1 Tilurij Tilurij je bio rimski vojni logor smješten na uzvisini iznad današnjeg grada Trilja. Odma bi se počelo kopanje jarka. 1968. str.5 Rimski vojni logori Kad bi bile postavljene sve zastavice dolazila bi vojska. 1991. Između bedema i šatora ostavljan je prostor od 60m za lakšu pokretljivost i zaštitu od neprijateljskih kopalja.10 Filozofski fakultet Split . Ljubljana.5 Slika 6 Tlocrt logora korišten za daljni razvoj grada 3.4 Logor izgrađen samo za jednu noć nije imao vrata već bi vojnici u nasip ukopavali tajne prolaze. Zemlja bi se izbacivala prema unutrašnjosti stvarajući nasip (agger) koji bi se pokrivao raslinjem.164 i dalje 5 Connolly. Za civilne građevine unutar logora nije bilo mjesta radi sigurnosnih razloga. Slika 5 Plan logora RIMSKI ''CASTRUM'' U HRVATSKOJ 3.

U 2. Prva je bila XX. Burnum Burnum je bio rimski vojni logor smješten na desnoj strani kanjona rijeke Krke. Najbolje rekonstruiran dio do sada je dio zidina s kontraforama i jedna zgrada u sklopu tih bedema. legija iz provincije Hispanije a zadnja IV. Imala je oblik nepravilnog pravokutnika s površinom 20 hektara.thedalmatia.thedalmatia.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 http://www. Arheološka istraživanja su započeta 1996. stoljeću Burnum gubi vojnu svrhu i postaje 6 Slika 8 Tilurij ostaci http://www.2.thedalmatia.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split . godine pod vodstvom Mirjane Sanader. U njemu je boravilo između 5 i 6 tisuća vojnika legionara. Površine je nekoliko kvadratnih kilometara i vrlo je slabo arheološki istraženo. Rimljani su mu dali ime po delmatskoj gradini nasuprot logoru koju su uspjeli osvojit za vrijeme Batonovog rata. legija. i 3. U Burnumu je boravilo nekoliko rimskih legija.6 Rimski vojni logori rijeke Cetine.com/? lang=hr&index=1&cid=6999 3.6 Slika 7 Tilurij ostatci http://www.

org/index.74 Filozofski fakultet Split .7 Rimski vojni logori munipicij. 7 http://hakave. Dioklecijanova palača Dioklecijanova palača je sagrađena 300.org/index.Taylor. Chaudhuri. (posjet 10.7 Slika 9 Ostatci zgrade zapovjedništva http://hakave. Lokalitet civilnog naselja još nije lociran.) 8 Blunt. C. 2005. Fedden. Split. U blizini Burnuma je lociran i amfiteatar za kojeg se pretpostavlja da je mogao primiti do 8000 ljudi. godine po uzoru na legionarsku utvrdu. Clifton. Lees-Milne et al.. Kidson. Dao ju je sagraditi car Dioklecijan da bi se u nju povukao. Zadržavala je obilježja vojnog logora al je to kombinirala i s vrstom građevine koja je mogla zadovoljiti jednog cara.org. str.php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 Slika 10 Burnum http://hakave.3.11. Casson. Carske odaje su se nalazile u jugozapadnom dijelu pravokutnika zajedno sa hramom i knjižnicom iza koje je bila zgrada za primanje.2010.php? option=com_content&view=article&id=5564:repo rtaa-tilurium-burnum&catid=58:ljubomirkrinjar&Itemid=52 3.8 Danas su najbolje ostali očuvani sjeverni i istočni zid. Palača nije bila slična ni jednoj drugoj carskoj rezidenciji.

Zagreb. Rimska civilizacija.com/?lang=hr&index=1&cid=6999 Filozofski fakultet Split . Catherine Chamontin. Beograd. str. 2. 1968. Rim. 4. Velike arhitekture svijeta. Nirad C. Peter Kidson. Rijeka. 5. 2005. Alec Clifton. Ljubljana. 3. Robin Fedden. Rijeka.Taylor. Hugh Casson. Chaudhuri. 1999. 1991.thedalmatia. 2005. Vogel. Internet http://www. Catherine Chamontin. Peter Connolly. James Lees-Milne et al..129 BIBLIOGRAFIJA 1. Atlas arhitekture 1. Rimska vojska. Anthony Blunt. 2005.8 Rimski vojni logori Slika 11 Tlocrt palače. 6. Müller. Pierre Grimal. Najveće kulture svijeta – Rim. Split. Povijest ljudskog roda.