P. 1
sladja-finansije

sladja-finansije

|Views: 264|Likes:
Published by Snezana_Nedimo_3548

More info:

Published by: Snezana_Nedimo_3548 on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2015

pdf

text

original

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADZMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE SREMSKI KARLOVCI

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: -Finansijsko poslovanje TEMA: Budzet i budzetske procedure

Sremski Karlovci Januar 2010.god

........................................ IX PRIVREMENO FINANSIRANJE............................... V BUDZETSKA NACELA..........10 8...........17 ..........................................12 9................................................ X IZVRSENJE BUDZETA.................. VII IZRADA BUDZETA...........................5 5..............SADRZAJ: 1.................7 6..................................................................14 11.....................13 10............................................................. III BUDZET U FINANSIJSKOJ TEORIJI I POLITICI........................................... VIII DONOSENJE BUDZETA......16 13.................15 12.............................................. II OPSTE NAMENE.........................2 3................... I UVOD.............................................................9 7.............. XII BUDZETSKA KONTROLA....3 4..... XI ZAVRSNI RACUN BUDZETA............................................................... IV FUNKCIJE BUDZETA........... VI BUDZETSKA PROCEDURA.......................... XIII LITERATURA........1 2.........................

koja takođe uglavnom proizlazi iz materijalnih zakona. Na rashodnoj stani. Sadržaj svih budžeta određen je raspodelom nadležnosti između njih. U svakoj zemlji postoji nekoliko nivoa državne organizacije. region. koga priprema ministarstvo finansija u saradnji sa drugim ministarstvima. a druga po ekonomskim funkcijama (plate i socijalna davanja za zaposlene. ministarstva. takse. prosveta itd. bez izmene budžeta po istoj proceduri po kojoj je donet. dok ga usvaja skupština u obliku zakona. Sadržaj državnog budžeta obično čine razvijeni spisak prihoda i rashoda. odnosno po državnim institucijama kao nosiocima rashoda (skupština. subvencije. a koja proističe iz ustava i zakona. tj.). pokrajina. kao i pratećim procesnim i sličnim odredbama. U novije vreme. naknade. Budžet ima karakter finansijskog plana države za jednu godinu i predstavlja jednu prognozu. sudovi. srednji (federalna jedinica. zdravstvo. zajedno sa njihovim planiranim iznosima za sledeću godinu. kazne. Minimum je dva (državni i opštinski). itd). agencije. ali je i više od toga: odredbe budžeta su obavezujuće za državne organe na rashodnoj strani i predviđeni izdaci se ne bi smeli prekoračivati bez rebalansa budžeta. Obično se ove dve podele kombinuju i dobija složena klasifikacija. prihodi od kamata i prodaje drzavne imovine i slično. otplata dugova. a često postoji i treći. Prva je po administrativna. Na prihodnoj strani navode se svi zakonom propisani državni prihodi – kao što su svi pojedini porezi. I svaka od tih jedinica ima svoj budžet. . budžetska rezerva itd). državni budžet je jednogodišnji dokument.I UVOD Najčešće. pokušava se priprema budžeta povezati sa opštom ekonomskom politikom planiranom za duži rok (par ili nekoliko godina). koriste se dve podele. materijalni troškovi. kako bi se stvorila koherentna osnova i za budžetsko planiranje i za ekonomsku politiku. investicije.

finansiski programi. spadaju u red finansiski najznacajnijih i najmocnijih finansijski institucija savremenih drzava. brojne poreze. budzetski fondovi. Ovi fondovi. Sve prikupljene javne prihode.. stavise. Tu svakako spadaju budzeti. tj. posebni racuni.II OPSTE NAPOMENE Savremena torija i praksa javnih finansija poznaju brojne oblike javnih prihoda koji se prikupljaju radi finansiranja javnih rashoda. Zbog toga je potrebno da u finansiski sistem svake drzave budu ugradjene i da postoje odredjene institucije (finansiske institucije ili institucije za finansiranje javnih rashoda) – institucije javnih finansija. . U savremenim trzisnim privredama u kojima je posebno razvijen sistem socijalnog osiguranja. takse i druge oblike javnih prihoda potrebno je rasporediti na odredjene korisnike i za utvrdjene namene. doprinose. Teorija i praksa savremenih drzava poznaju brojne institucije javnih finansija. podracuni i slicno..

Rec budzet potice od Latinske reci “BULGA“ koja oznacava koznu torbu. torbu koju je obicno nosio ministar finansija.administrativna ili socijalna komponenta.III BUDZET U FINANSISKOJ TEORIJI I POLITICI Nije sporno da je jedna od najznacajnijih i najvaznijih finansiski institucija budzet. plan prihoda i rashoda drzave utvrdjen za odredjeno vremensko razdoblje koje obicno traje godinu dana. u rudimentarnim oblicima. Danas je rec budzet opsteprihvacen u skoro svim drzavama. . valja navesti da ima defnicija koje budzet posmatraju kao instrument fiskalne politike i politike raspodele sredstva radi realizacije politickih. tada se nije moglo govoriti o budzetu u pravom smislu te reci. Budzet je sistematski i u brojkama izrazen pregled drzavnih prihoda i drzavnih rashoda koji obelezava cilj i odnos drzavnih potreba i ima da posluzi kao obavezan privredni plan za drzavno gazdinstvo u buducem periodu. mutatis mutandis. bio poznat jos starim Grcima i Rimljanima i da je sluzio za finansiranje politickih tela. a koju sankcionise predstavnicko tlo. Utom kontestu budzet je osnovna finansijska institucija svake politicko-teritorijalne zajednice kojom se planski predvidjaju novcani rashodi i prihodu shodno karakteru produkcionih odnosa za neposredne perspektivne zadatke. Budzet predstavlja osnovni. ekonomskih i socijalnih funkcija drzave. Todorovica koja istice budzet kao akt finansiranja drzavnih funkcija. Ima dosta indicija da je budzet. Ipak. Odredjene razlike u definisanju budzeta proizilaze iz razlika u pristup izucavanju fenomena budzeta. Sto se samog termina tice. B. finansijska. smatra se da je on mnogo novijeg datuma. Budzet je jedna od institucija za finansiranje javnih rashoda za koju ne postoji jedinstvena definicija. a u nekim slucajevima i jedini instrument prikupljanja javnih prihoda i finansiranja javnih rashoda u savremenim drustvima. buduci da u tom pristupu dominantna moze da bude pravna. Jelcic analizirajuci brojne postojece definicije budzeta kaze da se moze reci da je budzet. politicka. Pored ove siroke i stare definicije M. ekonomska.

funkcija kao i instrumente distribucije sredstva na pojedine korisnike. Neki autori budzet definisu kao zakonski akt. U nekim slucajevima budzet je definisan delimicno kao upravni akt. Da bi se obezbedilo finansiranje drzava mora da ima poseban dokument kojim se uredjuje finansiranje svih drzavnih. . nezavisno od definicije koja se prihvati. Obicno se budzet priprema i usvaja u zajedici s drugim zakonima koji odredjuju izvore prihoda ili sa zakonima kojima se utvrdjuju nove obaveze budzeta. U budzetskom sistemu Srbije.Dakle. javnih funkcija. a delimicno kao zakon. budzet se u teoriji definise kao upravni akt ili zakon. javnih. budzet je zakon koji se priprema i usvaja prema proceduri predvidjenoj i za druge zakone. budzet je u svakoj drtavi osnovni dokument za finansiranje drzavnih. U zavisnosti od nacina definisanja drzave. drzavnih funkcija i obaveza drzave. ali samo u formalnom smislu.

odnosno prava i obaveze. 2)Planska funkcija budzeta sadrzana je u samoj prirodi dokumenta koji se donosi krajem tekuce godine za narednu godinu i sadrzi bilans predvidjenih rashoda i prihoda. to on proizvodi i odredjene pravne posledice.IX FUNKCIJE BUDZETA Kako je budzet kompleksan dokument (zakon) koji na specifican i vrlo odredjen nacin koristi elemente mnogobrojnih drugih zakona. Funkcije budzeta vezane su za ciljeve koje drzava zeli i planira da ostvari kroz jednogodisnje delovanje budzeta. Ukupna javna potrosnja se preko budzeta vezuje za ekonomsku politiku drzave i ciljeve koje treba ostvariti i raspodeli drustvenog proizvoda. Ovaj uticaj budzeta dolazi do izrazaja preko delovanja prihoda i rashoda budzeta. Budzet po pravilu donosi predstavnicko telo. buduci da budzet ima neposredan uticaj na pojedine ekonomsko-politicke mere. Posto je budzet zakon u znacajnom broju savremenih zemalja. sredstva i metoda. buduci da direktno utice na raspodelu drustvenog proizvoda. Ona inace proizilazi iz instrumenata koje drzava koristi za ostvarivanje ekonomskih ciljeva preko politike rashoda i prihoda. kao i preko njegovih . normalno je da ima brojne funkcije. 3) Pravna funkcija budzeta proizilazi iz same definicije budzeta kao pravnog akta. Posto svako predvidjanje u osnovi znaci planiranje ciljeva. Evidentna je direktna povezanost budzeta s kretanjem u privredi. sto podrazumeva sirok uticaj svih zainteresovanih n vodjenje odgovarajuce budzetske politike. to budzet predstavlja svojevrsni plan koji se zasniva i na elementima drugih planskih dokumenata. rada i razvoja konkretne zemlje. 4) Ekonomska funkcija budzeta je posebno znacajna. Smatra se da su osnovne funkcije budzeta sledece: 1) politicka 2) planska 3) pravna 4) ekonomska 5) finansiska 6) kontrolna 1) Politicka funkcija budzeta ogleda se u nacinu na koji se budzet donosi i njegovom uticaju na sve sfere zivota. bilo da je rec o javnim prihodima ili o javnim rashodima.

Deficit do kojeg dolazi u periodu depresije moze se pokriti sredstvima koja se akumuliraju u periodu privrednpg prosperiteta. na proizvodnju. Ta se funkcija ostvaruje stalnim trazenjem ravnoteze izmedju prihoda i rashoda. Medjutim. ali i preko raznih transfernih rashoda. ekonomske funkcije i efekti budzeta dolaze do izrazaja kroz dejstvo budzeta na alokaciju resusa. kroz redistributivnu i stabilizacionu funkciju budzeta. U pogledu aloaktivnih funkcija treba naglasiti da je ova funkcija u velikoj meri prepustena delovanju trzisnih zakonitosti u savremenoj privredi. Na ova gledista se oslanjaju i shvatanja budzeta o tzv. i to u prvom redus tacke gledista pokrica rashoda. postoje rezlicita shvatanja. Postojanje budzetskog deficita. Redistributivna funkcija budzeta ostvaruje se kroz dejstvo budzeta na raspodelu i preraspodelu drustvenog proizvoda preko javnih prihoda. potrosnju. Prema ovom shvatanju pokrivanje javnih rashoda je dozvoljeno ne samo javnim prihodima.sastavnih delova. Sto se tice stabilizacione funkcije budzeta. pre svega porezima. odnosno budzetskog suficita. Cesto se razmatranje aloaktivne funkcije budzeta vezuje za pravilniju alokaciju resusa izmedju privatnog i javnog sektora. direktno da doprinosi stabilizaciji ekonomskih tokova. Prakticno. cene. vec i zajmovima i kreiranjem novca. Ciklicoj ravnotezi budzeta koja se zasniva na obezbedjivanju ravnoteze budzeta tokom jednog privrednog ciklusa. odnosno pravnih lica. odbacivano je kao u potpunosti neprihvatljiva mogucnost. U principu. Savremena shvatanja karakterise napustanje uskog posmatranja ravnoteze budzeta i iskazivanje potrebe da se ravnoteza budzeta adaptira ciklicnim kretanjima. . savremena shvatanja o stabilizacionoj funkciji budzeta ogledaju se u potrebi da se izvrsenjem budzeta osigura stabilnost privrede i drtva. Klasicna shvatanja su polazila od zahteva da je nuzna budzetska rai ista je bila vrlo usko tretirana. praksa je pokazala da je stabilizaciona funkcija budzeta u velikoj meri zavisna od blagovremene akcije. kad su u pitanju rashodi. investicije i slicno. U prvi plan se stavlja ravnoteza na nivou narodne privrede u celini a tek potom i ravnoteza budzeta. Budzet kao akt stabilizacije mora. Brojne izmene i dopune propisa iz oblasti javnih prihoda cesto su motivisane upravo razlozima za sprovodjenje odredjenih korekcija u raspodeli i preraspodeli drustvenog proizvoda izmedju raznih kategorija stanovnistva. 5) Finansijska funkcija budzeta posledica uskladjivanja obima rashoda i obima prihoda.

Postovanjem i ostvarenjem principa jedinstvenosti budzeta osigurava se preglednost. Buduci da je budzet u neku ruku politicki progra vlade. ekonomskih i socijalnih faktora. neka od ovih nacela nalaze kompletnu primenu. koja inace mogu da budu staticka i dinamicka. ali i olaksava kontrola budzeta. Na taj nacin zeli se omoguciti dobijanje sto celovitijeg uvida predstavnickog tela u stanje drzavnih finansija i finansijsku aktivnost drzave kako bi se osigurao uticaj predstavnickog tela na finansijsku politiku drzave. Ova budzetska nacela. kao i u procesu njegovog izvrsenja. metoda neto budzeta podrazumeva da se prethodno prebiju budzetski prihodi od rashoda tako da se u budzetu prikaze . U zavisnosti od politickih. dok se druga pojavljuju u izmenjenom vidu. predstavnicko telo preko budzeta moze da ostvari usmeravanje i kontrolu rada drzavne uprave. Metoda bruto budzeta se sastoji u ukupnom bruto iskazivanju svih javnih prihoda i svih javnih rashoda. 2) Primena nacela potpunosti ili univerzalnosti predstavlja da su u budzetu prikazani svi javni prihodi i svi javni rashodi. Javni rashodi i javni prihodi mogu da budu prikazani u budzetu na dva nacina: metodom bruto budzeta i metodom neto budzeta. kao i svi javni rashodi. jedne politicko-teritorijalne zajednice moraju da budu prikazani u jednom budzetu. V BUDZETSKA NACELA Pri sastavljanju budzeta. brojna su ali je opsteprihvaceno nekoliko sledecih: 1) nacelo budzetskog jedinstva 2) nacelo potpunosti ili univerzalnosti 3) nacelo tecnosti i realnosti 4) nacelo budzetske ravnoteze 5) nacelo specijalizacije 6) nacelo trajanja 7) nacelo jasnoce 8) nacelo javnosti Ova nacela se ne primenjuju u svim drzavama na isti nacin. primenjuju se odredjena nacela koja su usvojena od strane finansijske teorije i prakse. Nasuprot tome. 1) Nacelo budzetskog jedinstva iskazuje da svi javni prihodi.6) Kontrlna funkcija budzeta ogleda se u kontroli predstavnickog tela nad izvrsnom vlascu u fazi izvrsenja budzeta.

doprinosi. odnosno za svaku delatnost. 4) Nacelo budzetske ravnoteze podrazumeva da su javni rashodi u budzetu uravnotezeni s javnim prihodima iskazanim u budzetu. Ovo se nacelo ugradjuje u sve savremene budzete i njima se tezi da se obezbedi da budzeti mogu da izvrsavaju rashode samo do iznosa ostvarenih prihoda 5) Nacelo specijalizacije postavlja kao imperativ da prihodi i rashodi u budzetu moraju da budu izneti na bazi odredjene specifikacije koja treba da omoguci da se odobrena sredstva iz budzeta trose. Ovo nacelo pledira da se na minimum svede razlika koja se moze pojaviti izmedju planiranih prihoda i rashoda i izvrsenih prihoda i rashoda koji se iskazuju u zavrsnom racunu budzeta. .) ili sa aspekta oblika javnih prihoda preko kojih se vrsi ubiranje (porez na dobit. docice do pojave budzetskog suficita. a teorija i praksa su pokazali da je to period od jedne godine. porez na dohodak gradjana) 8) Nacelo javnosti budzeta podrazumeva da se budzet izlozi javnosti preko sirokog sistema sredstva javnog informisanja. Ovo nacelo zapravo znaci da se javnosti omoguci. Da bi se ovo moguce odstupanje svelo na minimum potrebno je izuzetno dobro poznavanje svih relevantnih faktora koji uticu na visinu javnih prihoda. To je jedan od imperativa korektne finansijske politike zemlje.samo visak prihoda nad rashodima. odnosno rashoda nad prihodima za svakog korisnika budzetskih sredstava. pri cemu se kalendarske godina i budzetska godina ne moraju poklapati.. 7) Nacelo jasnoce budzeta podrazumeva na jedinstven nacin grupisanje svih prihoda prema izvorima i svih rashoda prema njihovoj nameni. odnosno sa znacajnom delom finansijske aktivnosti drzave. 3) Nacelo tecnosti ili realnosti podrazumeva potrebu da se javni prihodi i javni rashodi koji se iskazuju u budzetu sto realnije i tacnije iskazu. odnosno ako se pojavi manjak prihoda u odnosu na masu rashoda docice do budzetskog deficita. 6) Nacelo trajanja budzeta znaci da se budzet donosi za odredjeni vremenski period. Grupisanje prihoda moze se izvrsiti po tome od koga se prihodi ubiraju (porezi. Ukoliko ovo ne bude postignuto nego se pojavi visak prihoda nad rashodima. odnosna na visinu javnih rashoda. takse.. da se upoznaju s vrstom i velicinom budzetskih prihoda i rashoda. a poreskim obaveznicima i svim ostalim gradjanima olaksava.

planiranje rashoda i izrada predloga budzeta) 2) donosenje budzeta (privremeno finansiranje i donosenje budzeta) 3) izvrsavanje budzeta ( nacin izvrsavanja i izvrsioci budzeta) 4) kontrola budzeta ( redovna budzetska kontrola i zavrsni racun budzeta) . planiranje prihoda.VI BUDZETSKA PROCEDURA Budzetska procedura. ili budzetski postupek predstavlja skup postupaka i poslova vezanih za: 1) izradu budzeta (budzetska inicijativa.

Unovije vreme u primenu se uvodi i normativni metod. odnosno inicijetive kongresmena. Uprimeni ovog metoda kod planiranj prihoda polazi se od podataka o naplati prihoda u poslednjoj godini. Kod primene metoda direktnog procenjivanja pri planiranju rashpoda za osnovu se uzimaju podaci o izvrsnim rashodima u poslednjoj budzetskoj godini. Ministarstvu finansija. odnosno. a i u teritoriji budzeta. pa se na bazi tih merila pristupa planiranju prihoda i rashoda. U malom broju savremenih drzava. odnosno vlada koja predlaze budzet. U savremenim drzavama pravo na sastavljaje budzeta ima samo organ uprave.VII IZRADA BUDZETA Inicijativa za izradu budzeta je u najvecem broju savremenih drzava poverena izvrsnim drzavnim organima. Konkretno planiranje prihoda i rashoda. realizuje se kroz brojne faze i postupke koji su strogo formalizovani. uzimajuci u obzir ocekivane finansijske. ekonomske i socijalne prilike u godini za koju se izradjuje budzet. U literaturi se obicno navode dva osnovna metoda planiranja prihoda i rashoda: metoda direktnog procenivanja i metod automatskog procenjivanja. Pri razmatranju budzetske inicijativenmora se posvetiti odgovarajuca paznja metodologiji planiranja budzetskih prihoda i rashoda. Pravo pripreme budzeta povereno je organu uprave nadleznom za finansije. Normativni metod se sastoji u pronalazenju odgovarajucih merila tipicnih za drzavne organe i ustanove. odnosno sastavljanje budzeta. prisutni su i slucajevi parlamentarne inicijative. Pomenuti predracun korisnika budzeta svako treba . najcesce ministarstvu finansija. Ovaj drugi metod svakako je manje pouzdan. ako postoji kao samostalno. odnosno najvisem drzavnom izvrsnom organu za obavljanje poslova iz oblasti javnih finansija tj. Metoda automatskog procenjivanja bazira se na podacima pretposlednje budzetske godine. ministarstvu za budzet. Korisnici budzetskih sredstava su duzni da pripreme predracun rashoda na osnovu metodologije i zakonom odredjenih elemenata. pa se isti koriguju ocekivanim promenama u periodu za koji se izradjuju budzet.

bilans prihoda. U zavisnosti od prethodne odluke koja ima ne samo strucni. sa osnovnom struktuomrom koja se uporedjuje sa strukturom rashoda prethodne godine. priprema se konacni bilans rashoda. U postupku pripreme nacrta budzeta vrsi se ocena opravdanosti pojedinih rashoda. pristupa primeni nacrta budzeta i podnosi ga vladi. Posto drzavni organ nadlezan za poslove budzeta sprovede usaglasavanje rashoda sa drzavnim organima. sredstvima za tekuce i investiciono odrzavanje sredstva rada i objekta i sredstvima za nove investicije.da sadrzi neophodne podatke o broju i strukturi zaposlenih radom. ustanovama i drugim korisnicima budzeta. . Kada se pripreme osnovni elementi za izradu budzeta vrsi se procena obima prihoda. vec i politicki karakter. Kada organ nadlezen za poslove budzeta pripremi osnovne elemente prstupa se izradi nacrta budzeta. Da bi se utvrdio ukupan obim rashoda priprema se opsti bilans rashoda. Tada korisnici rashoda imaju aktivno ucesce u pripremi budzeta. Nacrt budzeta sadrzi element predracuna prihoda i rashoda. neophodnim materijalnim troskovima i posebnim namenama. sto predstavlja okvir za planiranje rasoda. stazu. Izradi nacrta budzeta prethodi procedura programa budzeta koja se vezuje za osnovne elemente budzeta i ogranicenja koja se moraju postovati. bilans rashoda i normativni deo. Na osnovu pozeljnog i dozvoljenog nivoa potrosnje planiraju se javni prihodi i javni rashodi.

kako po telima skupstine tako i u plenumu. prava i obaveze nadleznih organa u izvrsenju budzeta i mere za ocuvanje budzetske ravnoteze. moze medjutim biti razlicita od zemlje do zemlje i zavisi od uredjenja zemlje. treba da se zavrsi pre pocetka godine za koju se budzet donosi. a s kojima vlada moze da saglasi. sadrzi podatke o ukupnom iznosu prihoda i rashoda budzeta. U posebnom delu budzeta. iznosu budzetske rezerve. obicno u toku decembra meseca. kao i bliza i daljna namena trosenja sredstava koja su odredjena konkretnim korisnicima.VIII DONOSENJE BUDZETA Kao sto je vec napomenuto. . To prakticno znaci da se o predlogu budzeta koji je sacinila vlada raspravlja u skupstini. u najvecem broju savremenih drzava budzet je zakonski akt koji se donosi prema proceduri propisanoj za donosenje zakonskih akata. odnosno tehnika. obicno veoma obimnom. navedeni su svi budzetski prihodi prema izvorima. Posto se zavrse sve pojedinacne i nacelne rasprave. uz postovanje propisane procedure i odredjene tehnike. U svakom slucaju. Opsti deo budzeta. Procedura. obicno kraci. buduci da se u toku rasprava u njega mogu ugraditi brojne izmene i dopune koje se daju u toku rasprava. pristupa se glasanju o predlogu budzeta. Usvojeni budzet se sastoji od opsteg i posebnog dela. Predlog o kojem se izjasnjavaju poslanici moze da bude i jeste razlicita od onoga koji je predlozila vlada. Rasprava o predlogu budzeta. svi korisnici budzetski sredstava. rasprava o predlogu budzeta je u najvecem broju slucajeva rasprava o politici vlade. odnosno njegovo usvajanje.

U praksi i teoriji javnih finansija je poznato nekoliko metoda privremenog finansiranja. Treci metod je metod akontacije i sastoji se u davanju budzetskih kredita korisnicima dok se novi budzet ne usvoji. Pre svega. Finansiranje se realizuje na bazi budzeta iz prethodne godine. s tim sto se vrsi odgovarajuce korekcije. Metod rekondukcije budzeta se sastoji u prenosu ovlascenja iz prethodnog budzeta na narednu godinu. ili na bazi predloga budzeta za godinu u kojoj se pristupa privremenom finansiranju. Odluka je cesto ogranicena na period od tri meseca.IX PRIVREMENO FINANSIRANJE Kako je postupak donosenja budzeta obima i vremenski dugacak. Budzetskih dvanaestina. Finansijska teorija nije naklonjena metodu privremenog finansiranja. moze se dogoditi da se svi poslovi vezani za donosenje budzeta ne zavrse do kraja godine koja prethodi godini za koju se budzet donosi. a to je obicno skupstina. Pored metoda budzetskih dvanaestina primenjuje se i metod rekondukcije budzeta. . privremeno finansiranje se moze obavljati na bazi tzv. U tom slucaju mora se pristupiti privremenom finansiranju da bi se obezbedio kontinuitet u finansiranju javnih rashoda. cime se otvara mogucnost kontinuiteta u finansiranju. Odluku o privremenom finansiranju donosi isto telo koje ima ovlascenje da usvoji budzet.

dele na naredbodavce i racunopolagace. s jedne strane. odnosno odgovorna lica u njima koja imaju pravo i ovlascenje da upravljaju drzavnom imovinom. u prikupljanju prihoda.X IZVRSENJE BUDZETA Kada skupstina usvoji budzet i kada se on obnaroduje pocinje nova faza u budzetskom procesu. Izvrsenje budzeta je povereno organima uprave koji se. koji se staraju o utvrdjivanju osnova i nacinu realizacije svake pozicije u budzetu koja se odnos na konkretni organ uprave. s obzirom na svoje funkcije u ovom procesu. da se staraju o prikupljanju prihoda i da donose odluke o raspodeli prihoda koji su u budzetu predvidjeni za odnosnu godinu. medjusobno obavezno razdvijeni. Naredbodavci su u principu. Racunopolagaci su takodje organi uprave i odredjena lica u njima. U svakom drzavnom organu uprave postoje i naredbodavac i racunopolagac. koji imaju zadatak da vrse neposredno rukovanje finansijskim sredstvima radi likvidiranja i realizovanja odgovarajuce odluke o angazovanju budzetskih sredstava. razdvojeni od naredbodavaca. . korisnika budzetskih sredstava. organi uprave. a s druge strane u finansiranju potreba drzavnih organa i institucija. faza izvrsenja budzeta. Izvrsenje budzeta se sastoji.

XI ZAVRSNI RACUN BUDZETA Zavrsni racun budzeta se donosi prema proceduri koja je veoma slicna onoj koja vazi za donosenje budzeta. Uobicajeno je da se nacrt zavrsnog racuna budzeta prezentira vladi do kraja februara meseca.kao i bilans neizmirenih obaveza i eventualnih potrazivanja) ... Znacaj zavrsnog racuna se sastoji u tome sto se predstavnickom telu daje mogucnost da razmotri kako je izvrsna vlast u praksi realizovala principe koje ustanovila na pocetku budzetske godine. Normalno je da se do isteka polovine tekuce godine usvoji i objavi zavrsni racun budzeta za prethodnu godinu. a da vlada u toku marta predlog dostavi skupstini. zavrsni racun budzeta ima tri oficijalna dela 1) opsti deo (ukupan iznos planiranih i ostvarenih prihoda. Zavrsni racun budzeta predstavlja rezultate budzetskog poslovanja u protekloj godini. Zavrsni racun predstavlja instrument kojim se na kraju godine iskazuju svi ostvareni prihodi i ukupan raspored sredstva u budzetskoj godini koja je upravo istkla i za koju se donosi zavrsni racun.) 2) posebni deo (planirani i ostvareni raspored sredstava prema namenama i korisnicima) 3) bilans stanja sredstava (nepokretnosti i pokretne stvari. Inace.

Kontrole koje su inace brjne. da se vrsi u svim periodima budzetskog postupka i da se njome obuhvate sva lica koja manipulisu sredstvima pri izvrsenju budzeta. Najcesce se pominju sledece: 1) kontrola prema vremenu 2) kontrola prema metodu 3) kontrola prema subjektima 4) kontrola prema organima koji je vrse . Budzetska kontrola se posebno odnosi na fazu izvrsenja budzeta.XII BUDZETSKA KONTROLA Poseban i veoma znacajan deo budzetske procedure jeste svakako budzetska kontrola. Kontrola treba da bude raznovrsna. mogu se grupisati prema raznim kriterijumima i za razne svrhe i namene.

2009.god .dr Dragoslav Jerinic. Dr Bozidar Raicevic.o. Prof. Finansijsko poslovanje. Novi Sad. ’’CEKOM’’-books d.o. Centar za izdavacku delatnost ekonomskog fakulteta u Beogradu..XIII LITERATURA 1. 2005.god 2. Javne finansije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->