Besplatni info telefon: 080 020 236

KAKO ODABRATI ODGOVARAJUĆE MOTORNO ULJE ?

Jedini ispravan i siguran odabir motornog ulja je ORIGINALNO motorno ulje koje su proizvođači motora odredili prema području primjene koju određuju API i ACEA specifikacije, te klasifikacijama viskoznosti koje se temelje prema SAE standard.
 API specifikacije

Prvi standard za područje primjene proizašao je iz Američkog instituta za naftu (API). Motorna ulja su tada podijeljena u dvije kategorije: "S" i "C":  S - motorna ulja koja se upotrebljavaju u benzinskim četverotaktnim motorima,  C - motorna ulja koja se upotrebljavaju u dizel motorima. Zbog stalnog poboljšanja performansi motora usvojeno je pravilo da se kategorijama "S" i "C" dodaju dopunske slovne i brojčane oznake koje objedinjuju novu klasu API standarda.  Motorna ulja koja pripadaju "S" klasi kreću se od dopunske oznake slova "A" do zaključno danas slova "M", koje označava motorna ulja najnovije generacije benzinskih motora i sadrži najviši nivo kvalitete. Primjer označavanja: SM.  Motorna ulja iz "C" kategorije isto tako kreću se od dopunskog slova "A" do zaključno danas slova "H" koja označavaju motorna ulja najnovije generacije dizel motora i najbolje je kvalitete. Brojčana oznaka iza dopunske slovne oznake, upućuje na četverotaktne, odnosno dvotaktne dizel motore. Primjer označavanja: CH-4. Kod multigradnih motornih ulja koja se upotrebljavaju tokom cijele godine, te koja se mogu koristiti u benzinskim i dizel motorima uvedeno je dvostruko označavanje: Primjer označavanja: SM/CF-4.
 ACEA specifikacije

ACEA (asocijacija EU konstruktora vozila) je udruženje koje utvrđuje specifikacije motornih ulja u okviru zajedničkog EU tržišta motornih vozila. Trenutni članovi grupe su proizvođači: VOLKSWAGEN; PSA PEUGEOT-CITROEN; BMW; FIAT GROUP; FORD; GM; RENAULT; TOYOTA; VOLVO; PORSCHE; DAIMLER; LAND ROVER; JAGUAR. U proceduru kontrole ACEA je uvela i EU udruženja i industrije maziva i aditiva kako bi održali kontinuiran proces definiranja specifikacija i usavršavanja kvaliteta motornog ulja. Po ACEA-i, zadnje utvrđene klase i kategorije ulja su:  Ax/Bx - motorna ulja za benzinske i dizel motore,  Cx - motorna ulja za benzin i dizel multigradne motore zadnje generacije.  Ex - motorna ulja za dizel teško opterećene i motore komercijalnih vozila. Gdje ‘x’ je odgovarajuća oznaka brojem koja označava kategoriju ulja: A2/B3 - Ulje za benzinske i dizel motore s normalnim intervalom zamjene ulja. A3/B3 - Ulje za benzinske i dizel motore, kao i za produžene intervale zamjene ulja, odnosno za motore veće eksploatacije prema preporukama proizvođača motora.

.Ulje za dizelove motore sa pumpa-brizgaljka ubrizgavanjem goriva bez produženog intervala zamjene ulja(15000 km – 1godina).00 .Kada motor ima više od cca 75% radnih sati u odnosu na projektni vijek trajanja motora(stari motor) preporučljivo je koristiti ulje SAE 15W-40 ili SAE 20W-40 u ljeti. ACEA A3 + dodatni VW testovi. C1 – osnova je A5/B5 ali sa nižim nivoom sulfatnog pepela.Kada motor ima do cca. odnosno SAE 5W-40 tokom cijele godine. SAE 5W-40 ili SAE 10W-40 zimi. Svaki proizvođač motora može zahtijevati ispunjavanje dodatnih parametara.Ulje za benzinske motore sa produženim intervalom zamjene ulja(30000km/2godine).00 .00 . rješavanja problema podmazivanja dodira izmedu pumpa-brizgaljke i bregaste osovine kod Volkswagenovih dizelovih vozila. Motorno ulje prema SAE standardu podijeljeno je na:  ZIMSKE klase viskoznosti: 0W.  LJETNE klase viskoznosti: 20.  SAE specifikacije Važna karakteristika motornih ulja čini i viskozno-temperaturna odlika u zimskom periodu niskih temperatura prilikom pokretanja motora. C2 . ACEA B3/B4 + dodatni VW testovi.Ulja za benzinske i dizel motore s direktnim ubrizgavanjem goriva(TDI motori). 40. 50.01 i VW 506. VW 506.Ulje za benzinske i dizel motore sa produženim intervalom zamjene ulja u visokoucinskim motorima.Osnova je A5/B5 sa manjim FE efektom i niskim nivoom SAPS. . 30. VW 503. 20W. VW 505. Multigradna ulja (all seasons oils) se označavaju sa dvjema brojčanim oznakama. C3 . C4 . sumpora i fosfora(SAPS).75% radnih sati u odnosu na projektni vijek trajanja motora ( srednje iskorišten motor) preporučljivo je upotrijebiti SAE 10W-40 ili SAE 15W-40 ljeti. ACEA B4 + dodatni VW testovi.01 posljedica je razvoja specifičnog pumpa-brizgaljka sistema ubrizgavanja goriva. pa sve do najviših temperatura ulja u ljetnom periodu. 60. ACEA A3 + dodatni VW testovi.01 . VW 505.Ulje za benzinske motore bez produženog intervala zamjene ulja(15000km/1godina).01 . 25W.osnova je A5/B5 ali sa srednjim nivoom SAPS.Ulje za dizelove motore sa pumpa-brizgaljka sistemom ubrizgavanja goriva i produženim intervalom zamjene ulja(50000km/2godine). odnosno SAE 5W-40 kroz cijelu godinu. ACEA B3 + dodatni VW testovi. VW 503. Kod motornih ulja značaj imaju i posebne dozvole direktno od proizvođača motora za upotrebu na njihovim motorima što ne mora biti povezano s API ili ACEA klasifikacijom. te SAE 5W-40 ili SAE 10W-40 zimi. 10W. Ti zahtjevi se nalaze u specifikacijama koje proizvođači motora definiraju prilikom proizvodnje motora. a upotreba se određuje na osnovu slijedećih parametara: .  VOLKSWAGEN specifikacije VW 502.00 . Prethodno utvrđene klase i kategorije po API i ACEA specifikacijama su obuhvaćene u novijim što znači da motorno ulje koje je po API-ju i ACEA-i određeno za novije i naprednije motore može se koristiti u motorima starije generacije. 5W. 15W.Kada motor posjeduje cca 25% . Posebna kvaliteta motornih ulja propisanih specifikacijama VW 505. Osim navedenih . tj. korišteno ulje ih mora sadržavati i to su ORIGINALNA motorna ulja.A4/B4 . ACEA B4 + dodatni VW testovi. ACEA A3 + dodatni VW testovi. A5/B5 . to su ORIGINALNA motorna ulja po specifikaciji proizvođača. VW 506.01 . 25% radnih sati u odnosu na projektni vijek trajanja (nov motor) potrebno je upotrijebiti multigradno ulje SAE 5W-40 ili SAE 10W-40.Ulje za turbo-benzinske motore sa produženim intervalom zamjene ulja(30000km/2godine).Ulje za dizelove motore bez produženog intervala zamjene ulja(15000km/1godina).Osnova je A5/B5 sa manjim efektom uštede goriva(FE efekat)i srednjim nivoom SAPS.Ulje za dizelove motore sa produženim intervalom zamjene ulja(30000km/2godine).

01 koje su službeno nevažeće. ACEA A1/B1 + ILSAC GF-2 ili GF-3.01 . MB 229. ACEA B3/B4. ACEA A3 + dodatni VW testovi. sumpora i fosfora. neki od njih (npr. ACEA A2 + dodatni VW testovi.Ulje za benzinske i neke modele dizelovih motora. s uštedom goriva i bez produženog intervala zamjene ulja(15 .2godine).  FORD specifikacije Ford WSS-M2C-913-A . ACEA A3/B3 + dodatni MB testovi. Podružnice MOTOREX AUTODIJELOVI po gradovima sa brojevima telefona: .  OPEL specifikacije Opel B 040 2095 (GM-LL-A-025) .) s produženim intervalom zamjene ulja(20.Ulje za sve benzinske i dizelove motore s uštedom goriva i bez produženog intervala zamjene ulja(15 . ACEA A5/B1/B4 + dodatni BMW test. Renault. Ford WSS-M2C-917-A .  BMW specifikacije BMW Longlife-98 .01 što je i logicno jer se radi o Volkswagenovim motorima ugrađenim u Fordova vozila.Ulje za benzinske i dizelove motore (modeli do 2001.g. ACEA A3/B4 + dodatni MB testovi.Ulje za benzinske i neke dizelove motore bez produženog intervala zamjene ulja(15 30000km/1-2godine). Opel B 040 2098 (GM-LL-B-025) . ACEA A3/B3/B4 + dodatni BMW test. Ford WSS-M2C-913-B .00 .30000km odnosno/1. Ostali proizvođači vozila. VW 500.Ulje za neke modele dizelovih motora sa produženim intervalom zamjene ulja (50000km/2godine).Ulje za benzinske i dizelove motore bez produženog intervala zamjene ulja (1520000km/1godina). MB 229.specifikacija na tržištu se i dalje pojavljuju motorna ulja koja zadovoljavaju zahtjeve specifikacija VW 500. koji nisu navedeni.Ulje za dizelove motore s pumpa-brizgaljka sistemom ubrizgavanja goriva i bez produženog intervala zamjene ulja (15000km/1godina). Ova specifikacija prakticno je identicna specifikaciji VW 505.3.1 . ACEA A3/B4 + dodatni MB zahtjevi. VW 501.31 . PSA. Fiat) izdaju dozvole ali samo za motorna ulja za prvo punjenje. sa uštedom goriva i produženim intervalom zamjene ulja(30000km benzinski i 50000km dizelovi /2godine).Ulje za sve benzinske i dizelove motore. nemaju posebnih zahtjeva po pitanju kvalitete motornih ulja za servisno punjenje. ACEA A3/B3 + dodatni BMW test. ACEA A3/B3/B4 + dodatni Opelovi testovi.00 i VW 501. ACEA A3/B3/B4 + dodatni Opelovi testovi.30000km/1-2godine).Najnovija specifikacija koja predstavlja modifikaciju specifikacije MB 229. ACEA A3/B4 + dodatni MB testovi + eksploatacijsko ispitivanje. s uštedom goriva i produženim intervalom zamjene ulja(30000km/2godine). namijenjenom za Euro-4 motore. BMW Longlife-01 .5 .Ulje za sve benzinske i dizelove motore s uštedom goriva i produženim intervalom zamjene ulja(25-50000km/1-3godine).Ulje za benzinske i dizelove motore s normalnim punjenjem bez produženog intervala zamjene ulja(15000km/1godina).Ulje za moderne benzinske i dizelove motore bez produženog intervala zamjene ulja (20000km/1godina). Radi se o ulju s niskim sadržajem sulfatnog pepela. BMW Longlife-01 FE .  MERCEDES-BENZ specifikacije MB 229. Medutim.3 . MB 229.25000km/2godine).Ulje za benzinske i dizelove motore s normalnim punjenjem bez produženog intervala zamjene ulja(15000km/1godina). vec zahtijevaju kvalitetu u skladu s ACEA specifikacijama. ACEA A1/B1 +ILSAC GF-2.Ulje za sve benzinske i dizelove motore s produženim intervalom zamjene ulja(30000km/2godine).

Zenica……………………….053/236-844 13....Bihać(prema Izačiću)……….... Gračanica(Lohinja)…………035/714-203 7...032/403-785 12...Prnjavor……………………....037/538-197 1.033/693-367 10.032/667-830 8.035/253-358 3.Lukavac……………………..... Sarajevo(Hrasno)…………...051/655-408 14...... Sarajevo(Bare)……………......Cazin………………………. .. Gračanica………………….035/773-152 4.... Jelah………………………... Sarajevo(Stup)…………….Doboj………………………....Bihać(Jablanska)……………037/315-565 16.037/351-833 17. Živinice………...033/614-506 9.052/211-391 15.....Prijedor……………….035/231-057 5.. Srebrenik…………………... Tuzla………….035/553-558 2.............033/486-570 11...035/700-196 6..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful