P. 1
poslovna korespodencija

poslovna korespodencija

|Views: 6,464|Likes:
Published by OliwerPres

More info:

Published by: OliwerPres on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Kako napisati poslovno pismo

Osnovni elementi Zaglavlje/adresant Datum Adresat Predmet Uvodni pozdrav Tekst Završni pozdrav Ime i prezime i potpis Prilozi Poslovno pismo osnovni je vid komunikacije u savremenom poslovanju, čija je svrha da čitaocu pruži određenu informaciju. Iako poslovno pismo po pravilu služi za komunikaciju između dve različite kompanije, kada god želite da imate trajnu zabelešku o tome da ste nekom poslali neku informaciju, odlučite se za pisanje poslovnog pisma. Ova vrsta dokumenta ima veoma jasno i precizno definisanu strukturu koja ne trpi odstupanja. Prvo, i najvažnije, primaocu poslovnog pisma mora odmah biti jasno uočljivo ko mu piše. Dakle, u vrhu stranice, zaglavlju, pišu se osnovni podaci pošiljaoca – adresanta. Preduzeća naravno imaju svoje memorandume u kojima se nalaze ovi podaci. Ukoliko je reč o individualnom poslovnom pismu, u zaglavlju stoje osnovni podaci o pošiljaocu – ime, prezime, adresa, kontakt telefon (pravilo o broju mobilnog telefona primenjuje se i u ovom slučaju), e-mail. Sledeću celinu predstavljaju podaci o primaocu. Dakle, naziv kompanije, odnosno ime, prezime i adresa primaoca. Ukoliko znate ime i perezime primaoca, pravila lepog ponašanja vezana za ovaj vid poslovne korespondencije nalažu da se uz ime i prezime navedu i podaci o funkciji/zvanju osobe kojoj se obraćate. Ispod adresnih podataka primaoca navodi se mesto i vreme pisanja pisma. Datum se piše arapskim brojkama, bez nule ispred jednocifrenih brojeva, sa tačkom iza. Nakon datuma piše se puno ime meseca, pa onda godina sa četiri cifre i tačkom. Nakon datuma slanja pisma, navodi se predmet pisma, odnosno kratak i jasan opis sadržaja pisma (npr. Predmet: Ponuda) Primaoca pisma oslovljavajte u skladu sa pravilom – ako je primalac poznat, pismo započinjete rečima „Poštovani gospodine/gospođo Petrović”. Ukoliko ne znate ime i prezime adresanta, pismo počinjete samo frazom „Poštovani”. Prvi pasus Vašeg poslovnog pisma treba da sadrži jasnu i preciznu informaciju o razlozima Vašeg obraćanja adresatu. Ostali deo teksta treba da se odnosi isključivo na predmet Vašeg pisma. Informacije treba da su kratke, stil pisanja jasan i sažet. Posebnu pažnju obratite na pravopis. Poslednji pasus, pre pozdrava, služi da iznesete svoja očekivanja u vezi sa predmetom Vašeg pisma. Na kraju, naravno, pozdrav. Opet formalan – „S poštovanjem” ,

Blok . za pisanje molbi i slično. sve dok ne narušavate jasnost odvajanja pasusa. Na kraju.. kombinovana. I podaci primaoca i ostali delovi pisma takođe su poravnati sa osnovnim sadržajem pisma. Zupčasta forma se naziva još i "evropska. Vaš potpis. Raspored nekih elemenata malo možete i da menjate.. kada je pisano i da li ga prati dodatna dokumentacija. Nasuprot prethodnoj. svečana" forma. preglednost i urednost pisma. • • • • • Blok forma. odnosno dokle god su svi neophodni elementi na broju i dokle god je na prvi pogled uočljivo ko piše kome. bez obzira za koju se formu odlučite. Veoma je važno da ne zaboravite da se na kraju pisma potpišete. Generalno nije neophodno da se u dlaku pridržavate svih pravila forme pisama. Pasusi se razlikuju po tome što se početak svakog od njih malo uvlači. poput naslova. Ukoliko je prozorčić koverte na levoj strani. koja je osnovna svrha pisma. mada ovo više i nije striktno pravilo. dakle. kao i potpis pošiljaoca stavljaju u desni deo deo strane.„Srdačan pozdrav” i sl. navedeni elementi isti su za sve. obzirom na razmake koji se stavljaju. sadržajnost. više će Vam odgovarati blok forma. slobodna. Times New Roman ili Arial. to obavezno i navedite. na kraju pisma. te se može koristiti pri obraćanju značajnim poslovnim partnerima. tako da više teksta može stati na jednu stranu. u savremenoj poslovnoj komunikaciji postoji više prihvaćenih oblika poslovnog pisma – blok forma. Zupčasta forma. Što se grafičkog izgleda stranice tiče. Sa zupčastom formom štedite na prostoru. ali i da obavezno otkucate svoje ime i prezime. odnosno potpis pošiljaoca se stavlja u desnom delu strane. nego se nastavljaju odmah jedan ispod drugog. Pisanje u blok formi prvenstveno podrazumeva da pasusi počinju u istoj ravni i da se između pasusa pravi red razmaka. ne veće od 12 tačaka. Pismo u ovoj formi se sastavlja isto kao u blok formi. u zupčastoj formi se pasusi ne razdvajaju redom razmaka. ukoliko uz Vaše poslovno pismo šaljete i bilo kakvu prateću dokumentaciju. zupčasta. Podaci po se ovde mogu ispisati u sredini strane. taksativno pobrojano. osim što se podaci primaoca. obratite pažnju i da su naziv i adresa primaoca otkucani u desnom delu strane (kombinovana forma). te se vizuelno dobija na dužini teksta. Kako odabrati formu? Ukoliko pismo šaljete u koverti koja ima prozorčić u desnom delu. Kombinovana forma. Što se tipografskih pravila tiče. kako bi se potpuno videli kroz prozorčić i kako biste omogućili poštaru da Vaše pismo dostavi na pravu adresu. No. Blok forma je i pogodnija za kraća pisma. i ovde važi preporuka da koristite standardne fontove. Slobodna forma. pod stavkom „Prilozi”. Ovo smo mi nazvali "slobodna forma".

i ukoliko je potrebno i funkciju ili zvanje. Ako pošaljete pismo u nekom od nestandardnih fontova. u kratkom i jasnom opisu. U poslednjem pasusu se obično iznose očekivanja za neku dalju akciju po pitanju teme Vašeg pisma.naziv organizacije i eventualno ime osobe kojoj je pismo upućeno. Adresat . Na primer. Ako uz pismo šaljete i dodatne dokumente. Na kraju pisma se obavezno potpišite. pismo započnite sa "Poštovani gospodine XY. U principu se piše u gornjem desnom uglu strane. adresa i mesto.primalac pisma (osoba. Poslovna pisma u principu ne treba da prelaze jednu stranu.). oslovljavanje može biti neformalnije. Oslovljavanje primaoca. Poslovna komunikacija treba da bude kratka i jasna. Pismo završite sa prigodnim pozdravima tipa "Uz poštovanje". "Očekujući Vaš odgovor. faks. Podaci pošiljaoca se uvek prvi naznačuju u pismu. organizacija. Adresant ." ili "Poštovana gospođo-ice XY. a maximum veličina fonta je 12. Ispod predmeta se pravi jedan red razmaka i počinje prvi pasus pisma. pogotovo ako pismo šaljete e-mejlom. Ovo obavezno naznačite u pismu. Ispod podataka o pošiljaocu se uvek naznačuju podaci adresata .. tipa "Dragi gospodine XY" ili "Draga Sanja" i slično. srdačno Vas pozdravljam" i slično. i da već u početku pisma bude vidljivo koja je svrha pisanja. možete i tamo naznačiti mesto i datum. a uz potpis otkucajte i puno ime i prezime. ako imate prostora u donjem levom uglu strane. rizikujete mogućnost da primalac neće moći da ga pročita pošto nema taj font. e-mejl. Ako pišete konkretnoj osobi. U prvom pasusu kratko i jasno iznesite razlog svog pisanja. obavezno to naznačite tako što ćete u donjem levom uglu strane napisati "Prilozi:" i ispod toga ih nabrojati pod crticama. Oni mogu biti već biti uneti u zaglavlju. Ukoliko ne znate ime osobe kojoj pišete. telefon. a detaljnije ih predstavite u prilogu koji dostavljate. Ukoliko već poznajete osobu kojo se obraćate i imate sa njom prisniji odnos. Mesto i datum pisanja. a šaljete ga poštom. nego da sadrži samo naznaku predmeta pisma. adresa i mesto. postarajte se da stranice budu zaheftane. " Predmet : Ponuda" Telo pisma i pozdrav. međutim. koliko god je to moguće. a u ostatku pisma dajte relevante informacije o temi Vašeg pisma. pa Vam ova određenja možda mogu pomoći da formu pisanja prilagodite geografskom poreklu primaoca. web adresa ili drugi bitni podaci). Koristite standardne fontove. kompanija. Ukoliko imate potrebu da primaocu skrenete pažnju i na podatke kojih ima mnogo. "Očekujući Vašu porudžbinu. ukratko ih spomenite u pismu. . Arial i Times New Roman su možda najprimereniji za ovakva pisma.. Potpis pošiljaoca. Dužina pisma.• • • • • • • • • • forma je poznata i kao "američka". "Pozdravljam Vas u nadi da ćemo sarađivati na obostrano zadovoljstvo". stavite samo "Poštovani". kao memorandum kompanije. Predmet. ili se mogu otkucati (naziv ili ime pošiljaoca. Ukoliko Vaše pismo ipak ima više strana.". Font. mi Vas sa poštovanjem pozdravljamo". Pismo ne mora da započinje oslovljavanjem adresata.pošiljalac pisma. Prilozi.

Blok forma..Saveti i uputstva . Ukoliko pišete u ime firme/organizacije. postarajte se da stranice budu zaheftane. Pozdrav.naziv organizacije i eventualno ime konkretne osobe (ili samo funkcija) kojoj je pismo upućeno. e-mejl. to naznačite u posebnom pasusu. U prvom pasusu kratko i jasno iznesite razlog svog pisanja. Jezik. drugi podaci po potrebi . Oslovljavanje primaoca. Poslovna pisma u principu ne treba da prelaze jednu stranu i treba da budu kratka i jasna. Podaci adresata . Ovo obavezno naznačite u pismu. Na kraju pisma se obavezno potpišite. a maximum veličina fonta je 12. web adresa. Telo pisma i prilozi. počnite sa "Dear Sir" ili "Dear Madam" ili sa "Dear Sir or Madam" ako ne znate kog pola je osoba kojoj pišete. rizikujete mogućnost da primalac neće moći da ga pročita pošto nema taj font. adresa i mesto. pišu se u levom delu strane.. Adresat . nemojte ovde stavljati Vaše lično ime. počnite pismo sa "Dear Mr/Mrs/Miss/Ms + prezime". Stil pisanja treba da bude formalan. a ispod potpisa otkucajte i puno ime i prezime. Počeci pasusa se ne uvlače. što znači da su svi delovi teksta (osim podataka o pošiljaocu i mesta i datuma pisanja). Stvaljaju se u gornji desni ugao strane. Pisma na engleskom jeziku se pišu u blok formi. završite ga sa "Yours sincerely". a šaljete ga poštom. Ako ste pismo počeli sa "Dear Mr/Mrs/Miss/Ms + prezime". Arial i Times New Roman su možda najprimereniji za ovakva pisma. Ako znate ime osobe kojoj pišete. napišite "do not" umesto "don't"). Ukoliko uz pismo prilažete neka dokumenta.telefon. a u ostatku pisma dajte relevante informacije o temi Vašeg pisma.Kako napisati formalno (poslovno) pismo na engleskom • • • • • • • • • • • Adresant . faks. Ukoliko Vaše pismo ipak ima više strana.primalac pisma. kao memorandum kompanije. Koristite standardne fontove. međusobno poravnati u odnosu na levu marginu i da se pasusi odvajaju sa jednim praznim redom. Oni mogu biti već biti uneti u zaglavlju. završite sa "Yours faithfully". U poslednjem pasusu se obično iznose očekivanja za neku dalju akciju po pitanju teme Vašeg pisma. Ako ne znate ime te osobe. a završava se pozdravom. Dužina pisma. Potpis pošiljaoca.). Podaci pošiljaoca se uvek prvi naznačuju u pismu. adresa i mesto.pošiljalac pisma. Mesto i datum pisanja. odmah ispod podataka o pošiljaocu. i ukoliko je potrebno i funkciju ili zvanje. pogotovo ako pismo šaljete e-mejlom. . Nemojte koristiti skraćenice (na primer. u skladu sa sadržinom i svrhom pisma. Ako ste počeli sa "Dear Sir" ili "Dear Madam". Font. ili se otkucaju u gornjem desnom uglu strane (naziv organizacije. Ako pošaljete pismo u nekom od nestandardnih fontova.

Poželite im uspeh u daljoj karijeri/radu. Ovim pokazujete da ipak imate poštovanja i time im ukazujete malu pažnju. Završite pismo "Sa poštovanjem" i otkucajte svoje puno ime i prezime i funkciju. Zahvalite se za njihovo uloženo vreme i interesovanje. učešće u nekom programu i slično. Budite zvanični i sažeti. Pomenite njihove kvalifikacije. entuzijazam i motivisanost. Zahvalite se što su konkurisali za posao ili program. Obratite se osobi po imenu ili prezimenu. • • • • • • • • Nemojte biti neprijatni i suviše kritični. Sačuvajte kontakt. barem. Ukoliko to nije izričito neophodno. Napišite nešto pozitivno o kandidatu. iskustvo ili.pozitivne ili negativne. Isti principi se primenjuju i ukoliko Vi odbijate posao. Dovoljno je što odbijate nekoga. Istaknite da je razlog odbijanja to što ste našli kandidate sa kvalifikacijama koje su bile više odgovarajuće. nemojte ga potpisivati rukom.Kako napisati pismo odbijanja Ovi saveti su pisani u obliku odbijanja kandidata za posao. Pismo otkucajte na zvaničnom formularu. naznačite da ćete sačuvati njihov kontakt u slučaju da se otvore konkursi koji više odgovaraju njihovom profilu. odnosno da je konkurencija bila jaka. ne morate mu još pogoršavati stvari.Potpis. Izostavite bilo kakve emocionalne izlive . Ovako možete stvoriti korisnu bazu ljudi za buduće aktivnosti. stvarati odbojnost ili neprijatelje.Saveti i uputstva . Ukoliko ima potrebe. . konferenciju ili druge konkurse. sa zaglavljem. Pismo treba da bude kratko i jasno. seminar.

Ako nemate sopstveni adresar ili kontakte u medijima.. Na primer.mediacenter. Ako imate kontakte u medijima. Istaknite ono što je tom mediju zanimljivo .za to izdanje. Stavite datum . Razmislite i da li je Vaše obaveštenje interesantno samo "dnevnim" medijima ili na primer i nedeljnim časopisima. I novinari se vremenom smenjuju i deluje vrlo neprofesionalno da obaveštenje naslovite na nekoga ko više tu ne radi ili je sad na drugoj rubrici. To mogu biti nacionalni mediji. Ako nemate dobre kontakte u medijima.obratite pažnju na ove rokove. istaknite to bolje u primerku koji šaljete lokalnom mediju.kako biste bili fer prema svim medijima.Saveti i uputstva . potražite ih na sajtu Medija centra http://www. specijalizovani. Razumljivost.yu Kojim medijima i novinarima slati obaveštenje? Ovo zavisi od onoga što predstavljate u obaveštenju. to se ne vidi). se finaliziraju i idu u štampu obično 2-3 dana pre izlaženja i ako Vaše obaveštenje zakasni. konciznost . Nedeljni mediji npr. lokalni. ako u Vašem obaveštenju postoji nešto što je od lokalnog karaktera. Ali. poznajete novinare koji se bave upravo tim temama o kojima Vi želite da ih obavestite. prema potrebi. da bude jasno i ne previše dugačko. za sledeću nedelju će to već možda biti bajata vest.da biste znali kome da pošaljete obaveštenje. Utvrdite prvo koji primaoci informacija su Vaša ciljna grupa i onda izaberite medije koji dopiru do te grupe ljudi. Rokovi za slanje obaveštenja . obaveštenje bi trebalo svima da pruža istu informaciju odnosno sve bitne sadržaje. Obično se ova obaveštenja šalju faksom a u poslednje vreme polako i mejl više ulazi u upotrebu.. možda će vaša vest za taj nedeljnik već biti bajata.istaknite datum izdavanja obaveštenja kako bi bilo jasno da je vest aktuelna. Nemojte prenatrpavati obaveštenje . Počnite od najbitnijih informacija a one nevažne izostavite ili.Kako napisati obaveštenje za medije Adresar medija . ostavite za kraj.obaveštenje treba da pruža bitne informacije. Treba odmah da se vidi šta je tema tog obaveštenja (samo iz naslova "Obaveštenje za medije". morate imati kontakte medija. dnevnim novinama i nedeljniku koji izlazi tek za 5-6 dana. Ali obratite pažnju da imate tačne podatke. Ako pošaljete u isto vreme obaveštenje i npr.org. naznačite njihovo ime na obaveštenju. ako je baš potrebno. obaveštenje pošaljite na desk-redakciju i oni će ga već proslediti odgovarajućoj osobi. za neke medije možete malo menjati strukturu obaveštenja pa u prvi plan istaći ono što će im najviše privući pažnju.

To je za novinare i javnost mnogo interesantnije nego izjava potparola ili PR-a. onda je i obezbedite.u slučaju da novinara zanimaju još neke dodatne informacije. insistira da se objavi ili traži da se novinski tekst objavi bukvalno kao prepisano obaveštenje. Citati . Konferencija za štampu . Naznačite koja je Vaša funkcija/pozicija.ako pozivate novinare na konferenciju.ako citirate neku osobu iz svoje organizacije/kompanije.nepotrebnim podacima i objašnjenjima. odnosno ako sve što imate da kažete može lepo da stane i u jedno obaveštenje za novinare. I sebi i njima štedite i vreme i novac. Nemojte pritiskati novinare . neka to bude neki od viših funkcionera. za pisanje obaveštenja uglavnom važe osnovna pravila pisanja formalnog pisma.svaki medij ima svoju uređivačku politiku i na njima je da odluče da li će neku vest objaviti ili ne i kako će je obraditi.ako tema obaveštenja zavređuje dobru fotografiju. Po pitanju forme. Deluje vrlo neprofesionalno kada PR posle slanja obaveštenja zove novinare da pita zašto obaveštenje nije objavljeno. neki novinari će radije sami da fotografišu šta je potrebno nego da koriste fotografiju koja je poslata svim medijima. izbegnite ovu grešku u nazivu. . Mada. Time samo otežavate čitanje i razumevanje teksta i komplikujete novinarima život jer oni rade po kratkim rokovima i uglavnom nisu raspoloženi da čitaju Vaše romane. Fotografija . Ne zovete valjda na konferenciju samo novinare iz štampanih medija? Konferenciju nemojte sazivati bez doborog razloga. ostavite svoje kontakt podatke kako bi Vas mogli kontaktirati. Ostavite svoje kontakt podatke .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->