P. 1
5179 Upravljanje Ljudskim Resursima Kadrovska Politika SRB 15str

5179 Upravljanje Ljudskim Resursima Kadrovska Politika SRB 15str

|Views: 284|Likes:
Published by zvezdanzax

More info:

Published by: zvezdanzax on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI

SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.

WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI , MATURSKI RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE NA JEDNOM MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD A MI VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE U PDF-U TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ PROMASAJA. NASA BAZA SADRZI SVAKI GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD KOJI CE VAM IKADA ZATREBATI, MOŽETE GA SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO UNIKATAN SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI, PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA KONTAKT FORMI.

Zaključak .Uvod .Opis poslova radnog mesta .Uloga kadrovskog menadžera u vođenju kadrovske politike .Pronalaženje potencijalnih kandidata .Sadržaj: .Regrutovanje .Planiranje ljudskih resursa .Radno mesto .Selekcija .Literatura .Faze u procesu selekcije .

Kadrovski poslovi se najviše vezuju za aktivnosti šefa ili rukovodioca kadrovske službe. po prirodi stvari. kao značajnog organizacionog dela svakog ozbiljnijeg preduzeća. između ostalog potreban je i poseban dar svojstven samo izuzetnim ličnostima. U kadrovskoj službi se nalaze personalni dosijei u kojima se čuvaju radne knjižice i druga lična dokumenta zaposlenih. Uloga kadrovskog menadžera u vođenju kadrovske politike Većina menadžera u organizaciji računa na pomoć kadrovske službe. odnosno šef ili rukovodilac službe. personalnih i drugih poslova. nego onaj ko ume. Uloga šefa kadrovske službe je savetodavne prirode . Jedan od glavnih ciljeva kadrovske politike jeste da svaki čovek radi poslove koji mu najviše odgovaraju kako bi se zadovoljio opšte poznati princip o pravnom čoveku na pravom mestu. Kadrovima se ne mogu baviti nervozni i sebični ljdi i oni koji nemaju vremena za druge. Od načina njenog vođenja u velikoj meri zavisi i ostvarivanje projektovanih ciljeva i zadataka. Bavljenje kadrovima je naporan i veoma odgovoran posao. Osim šefa. Za uspešno bavljenje kadrovskom politikom . najpre će se govoriti o aktivnostima vezanim za pronalaženje i izbor nedostajućih kadrova. To treba da bude osoba velikog srca i iskrene duše.Uvod Kadrovska politika je jedno od najznačajnijih i najosetljivijih pitanja u životu svake organizacije. Njime se ne može baviti onaj ko hoće. jer odgovrnost . a potom o vođenju kadrovskih resursa i odnosima između menadžmenta i sindikata. Da bi se stekla potpunija predstava o kadrovskoj politici i njenom značaju. spreman na svakojake susrete i razgovore i raspoložen za pružanje pomoći i davanje saveta. na čijem čelu se nalazi kadrovski menadžer . u kadrovskoj službi radi i potreban broj stručnjaka za obavljanje kadrovskih.

standardima i normativima i zalažući se za njihovu doslednu primenu. savetujući menadžere o važećim pravilima. utvrđuje njihovu podobnost za obavljanje upražnjenih poslova i najsposobnije kandidate prosleđuje operativnom menadžeru. zahtevajući od šefa kadrovske službe da pronađe nedostajuće ljude odgovarajućih kvalifikacija . predlaže eventualna povećanja i određene pogodnosti za uspešne radnike i učestvuje u postupku utvrđivanja rezultata zaposlenih. naknadama i drugim primanjima i eventualnim pogodnostima. informiše se o važećim propisima o zaradama. -Šef kadrovske službe. a operativni menadžeri snose odgovornost za rezultate zajedničkih pregovora i za poštovanje ugovorenih obaveza -Šef kadrovske službe prikuplja podatke o zaposlenima koji odlaze iz organizacije. predlaže odgovarajuće kadrovske promene i učestvuje u . a po potrebi i drugih zaposlenih. a operativni menadžer odlučuje šta treba uraditi. način i programe obuke i usavršavanja novoprimljenih. usavršavanje i kontrolu zaposlenih snose menadžeri organizacionih (operativnih) jedinica. prati i proučava zakonske i druge propise o kolektivnom pregovaranju i uređivanju odnosa između menadžmenta i zaposlenih. snoseći odgovornost za dosledno primenjivanje i adekvatno funkcionisanje sistema nagrađivanja -Šef kadrovske službe ima aktivnu ulogu (pomaže i daje savete) u postupku ocenjivanja pojedinačnog i grupnog rada i definisanja politike nagrađivanja. a šef kadrovske službe nalazi moguće kandidate. koji donosi odluku o izboru -Kadrovska služba. na čelu sa kadrovskim menadžerom. organizuje obuku i odgovara za njene rezultate -Šef kadrovske službe pravi analizu zarada. daje savete. a operativni menadžer odlučuje o zaradama. Da bi se potpunije shvatili položaj i uloga kadrovskog menadžera u vođenju i ostvarivanju kadrovske politike. prema datim ocenama -Šef kadrovske službe proučava zakonske i druge propise i sudske odluke iz oblasti zaštite na radu i zdravstvene zaštite. u saradnji sa stručnjacima za kolektivno pregovaranje i radne odnose u celini.za izbor . u organizaciji u kojoj deluju sindikati. naknadama i drugim primanjima zaposlenih. treba poći od sledećih pretpostavki: -Operativni menadžer utvrđuje plan potreban za radnom snagom. obezbeđuje neophodne materijale i podatke o pregovaranju i zaključivanju kolektivnih ugovora sa sindikatom. a operativni menadžer odmerava njihov doprinos. analizira potrebe i preporučuje politiku. a operativni menadžer odgovara za primenu mera zaštite na radu i zdravstvene zaštite zaposlenih.

zakonska i druga ograničenja. pronalazi. naročto u sferi prijema novih radnika. Upoređujući delokrug rada kadrovskog menadžera u vodećim kompanijama sveta i uobičajeni delokrug poslova šefa kadrovske službe u našim preduzećima. Proces planiranja se suočava sa sve većim izazovima. Organizacije koje ne vode dovoljno računa o planiranju kadrova. nedostatak kadrova određenih struka i zanimanja. suočavaju se sa nedostatkom kadrova odgovarajućeg profila sa stihijom i haosom u vođenju kadrovske politike sa teškoćama u ostvarivanju projektovanih zadataka i ciljeva. a delimično i bira nedostajuće radnike. S tako odgovornim i osetljivim . Planiranje ljudskih resursa Planiranje ljudskih resursa smatra se značajnim segmentom kadrovske politike. globalizacija ekonomije itd.pronalaženju i selekciji novih radnika. pravilima i ograničenjima. pojave tehnoloških viškova. Planiranje kadrova pretpostavka je njenog uspešnog vođenja. informiše i upozorava operativne menadžere o važećim standardima. pojave nelojalne konkurencije. zapaža se da su kompetencije operativnih menadžera u kompanijama visokorazvijenih zemalja veće i svestranije od ingerencija. Kadrovski menadžer prati i proučava propise i sudske odluke. demografske promene. odnosno ovlašćenja rukovodilaca u našim preduzećima. nije teško zaključiti da su integracije naših kadrovika nešto manje i skromnije. utvrđivanja rezultata rada (ocenjivanja rada) i zaštite na radu. pre ili kasnije. vršeći konačan izbor novih radnika. Planiranje ljudskih resursa je veoma odgovoran i kreativan posao. a operativni menadžer preduzima mere za racionalno korišćenje raspoložive radne snage i pravovremeno popunjavanje upražnjenih radnih mesta. Kadrovski menadžer ne bi mogao sa uspehom da obavlja tako odgovorne i raznovrsne poslove da se u svom radu ne oslanja na kadrovsku službu i ljude koji rade u njoj. kao što su: stalno usložnjavanje uslova privređivanja. naročito u domenu nagrađivanja. zahtevi vlade i sindikalnih pokreta. česte promene u sistemu obrazovanja. U isto vreme. nagrađivanja i kadrovskih promena. Očigledno je da je uloga kadrovske službe i kadrovskog menadžera u osmišljavanju i vođenju kadrovske politike u preduzeću od ogromnog značaja. ekonomske i druge migracije.

U našim preduzećima se donosi poseban akt kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta. pa samim tim i na povećanje cene rada.planiranje obuke i usavršavanja zaposlenih U procesu planiranja ljudskih resursa mora se voditi računa o raznim aspektima procesa rada. Regrutovanje Pod pojmom regrutovanje podrazumeva se proces kojim se obezbeđuje veći broj kandidata od broja koji treba zaposliti. Takva i slična očekivanja se ne smeju zanemariti. koji vrše konačan izbor. posebnih kvalifikacija i slično). uslova privređivanja i društvene sredine. kako bi menadžeri. Ako strategija rasta i razvoja kompanije npr podrazumeva potrebu apošljavanja dodatnog broja radnika. Naprotiv.planiranje radi budućih potreba . Planiranje ljudskih resursa može se posmatrati s više aspekata.planiranje privremenog ili trajnog otpuštanja radnika . planeri ih moraju maksimalno respektovati kako bi se privredni subjekti s njima lakše i uspešnije suočavali. mora se računati i na povećanu potražnju radne snage.planiranje radi buduće uravnoteženosti .zadacima mogu se uspešno nositi samo sposobni dovoljno obrazovani i nadareni kadrovici. radnog iskustva. Kandidati koji uđu u uži izbor moraju ispunjavati sve tražene uslove (u pogledu stručne spreme. odnosno menadžeri. Menadžeri koji učestvuju u procesu planiranja ljudskih resursa moraju da vode računa i o privrednim kretanjima koja se očekuju u budućnosti. mogli da se opredele za kandidate koji najviše odgovaraju potrebama organizacije. Svrha regrutovanja jeste da se za svako upražnjeno mesto obezbedi po nekoliko kvalifikovanih i kompetentnih kandidata.planiranje prijema novih radnika . Ako se očekuje privredni rast. od kojih su najznačajniji sledeći: . da bi operativni menadžeri mogli između više njih da se opredele za one za koje smatraju da su najbolji i najsposobniji. Sve što je kadrovskoj .planiranje odliva radne snage . a posebno o kadrovskim potrebama organizacije i očekivanim privrednim kretanjima. plan prijema novih ljudi tu činjenicu mora imati vidu.

odeljenjima i drugim organizacionim delovima preduzeća. ko su menadžeri. portir. pomoćnik šefa kadrovske službe za pravna i opšta pitanja. ma koliko bilo malo. odnosno poslodavni organ preduzeća. administrativni sekretar šefa službe i slično. vkv električar itd. I u preduzeću sa nekoliko zaposlenih zna se ko šta treba da radi i kako se koje radno mesto zove. U privatnom i društvenom sektoru pitanja unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta. kv zavarivač. pomoćnik šefa kadrovske službe za socijalna pitanja i radne sporove. viši savetnik za pravna i kadrovska pitanja pravni savetnik za sudske sporove i zastupanje. samostalni referant za kadrovsku evidenciju. referant za kadrovske poslove. po pravilu. a ko ostali zaposleni. psihofizičkih sposobnosti i drugih parametara koji se moraju ispunjavati ukoliko se na njemu želi raditi. Radno mesto Preduzeće. Svako radno mesto. blagajnik. numerisano je posebnim brojem. kao svojevrsnim identifikacionim znakom. U kompanijama s hiljadama zaposlenih još je potrebnija podela posla i uloga. Na mnogim . kao što je već rečeno uređuju se posebnim aktom koji donosi poslodavac. U skladu sa unutrašnjom organizacijom preduzeća. sadržano je u tom aktu. U javnim preduzećima ta pitanja se većim delom uređuju uz saglasnost nadležnih državnih organa ili pak državnom regulativom. koji po pravilu donosi poslodavac. Radno mesto podrazumeva odgovarajuće uslove u pogledu stručne spreme.) po kome se prepoznaje i razlikuje od drugih radnih mesta u predzeću. vozač. šef pogona. nezamislivo je bez ljudi koji u njemu rade i primaju plate. utvrđuju se opštim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta preduzeća. ko su radnici stručnih službi. službama. Za svakog radnika. Radna mesta. odnosno zaposlenog obezbeđuje se odgovarajuće radno mesto. uključujući i opis poslova i zadataka. zamenik šefa kadrovske službe. referant za radne odnose. Na primer u službi za kadrovske poslove uobičajena su sledeća radna mesta: šef ( ili rukovodilac) kadrovske službe. Mora se znati ko je direktor. radnog iskustva. bar u našim preduzećima. Radno mesto ima svoj naziv ( npr pomoćnik direktora za plan i analizu. poslovođa smene.službi potrebno u vezi sa prijemom novih radnika. Uslovi za raspoređivanje na radna mesta remenom se sve više pooštravaju. radna mesta su razvrstana po sektorima.

broj radnog mesta . Prema tome. Jedan vozač ne može voziti sto autobusa.naziv radnog mesta . Opis poslova radnog mesta U postupku obezbeđivanja nedostajućih kadrova zainteresovanim kandidatima se mora predočiti opis poslova i radnih zadataka upražnjenih radnih mesta. neće raditi samo jedan zidar. Opis može da bude detaljan ili načelan.radnim mestima. nego više njih.uslovi za obavljanje poslova radnog mesta . radno mesto karakteriše niz obeležja. smatrajući da oni ne spadaju u delokrug njihovog rada.opis poslova i radnih zadataka. Takva shvatanja su pogrešna jer je . kako se ponekad kaže. Iako se radno mesto najčešće vezuje za jednog izvršioca. Za svako radno mesto mora se odrediti i broj izvršilaca. sadrži podatke o poslovima koje zaposleni na određenom radnom mestu treba da obavlja. A da se i ne pominju razlike koje nastaju protekom dužeg vremenskog perioda. od onih najkrupnijih do najsitnijih. ponekad se za obavljanje poslova pojedinih radnih mesta predvidi i veći broj izvršilaca. do pre dvadesetak godina radili su ljudi sa završenim srednjim školama. Opis posla ili opis radnog mesta. odnosno zanimanjima u preduzeću. Zbog tih nejasnoća zaposleni ponekad odbijaju da izvrše određene poslove. Detaljan opis podrazumeva opisivanje svih poslova i radnih zadataka radnog mesta. Takvom opisu se pribegava da bi se otklonile dileme ili nejasnoće koje se ponekad javljaju u vezi sa razgraničenjem poslova između pojedinih radnih mesta.broj izvršilaca . na kojima rade ljudi sa završenim fakultetom. od kojih su najznačajnija sledeća: . složenost i suštinu ne znaju. Slična situacija je i sa ostalim građevinskim poslovima. Isto tako na radnom mestu zidara. Za radno mesto se vezuje i opis poslova i radnih zadataka. u zavisnosti od procene šefa kadrovske službe i uobičajene prakse u preduzeću. u građevinskom preduzeću. Kandidati zainteresovani za zasnivanje radnog odnosa moraju znati šta ih čeka ukoliko im organizacija ukaže poverenje. Na primer u autosaobraćajnom preduzeću za prevoz putnika broj vozača mora se prilagoditi broju autobusa kojim preduzeće raspolaže. kojim se utvrđuje šta ko treba da radi. Oni se ne mogu interesovati za posao čiju prirodu.

kakve su perspektive proizvodnog programa. ukoliko za to postoji potreba i ukoliko dobije takav nalog od pretpostavljenog. Kadrovi se najčešće obezbeđuju na tržištu radne snage. po pravilu. a koji imaju potrebne kvalifikacije za popunu slobodnih radnih mesta. iz redova nezaposlenih ljudi. kao i od značaja i atraktivnosti radnog mesta koje treba popuniti. Šanse organizacije da pronađe odgovarajuće kandidate u velikoj meri zavise od njene reputacije ( da li uspešno posluje. . kakve su šanse za napredovanje. odnosno sa tržišta radne snage i 2) iz redova zaposlenih u organizaciji. I pored toga što se na tržištu radne snage uslovi periodično menjaju. odnosno koji se mogu naći na tržištu radne snage. koji stoje na raspolaganju. načelno uzevši. mogu se obezbeđivati na dva načina: 1) izvan rganizacije. na kakve stručnjake se oslanja i sl. u zavisnosti od faktora okruženja. Pokazalo se da je takav pristup od dvostruke koristi: 1) Zainteresovani kandidati su u prilici da razgovaraju sa ljudima koji najbolje poznaju prirodu. dužan da osim poslova svog radnog mesta obavlja i druge poslove za koje je kvalifikovan i osposobljen. Izvori za regrutovanje zavise od broja nezaposlenih s potrebnim kvalifikacijama iz redova lokalne radne snage. Pronalaženje potencijalnih kandidata Potencijalni kandidati za upražnjena radna mesta. činjenica je da se na njemu gotovo uvek mogu naći kandidati koji ispunjavaju uslove za obavljanje upražnjenih poslova. kao i od kadrovskih potencijala kojima organizacija raspolaže.zaposleni. težinu i značaj upražnjenih poslova i 2) Ljudi iz organizacije koji su radili na upražnjenim poslovima. kolike su plate. Koji način će se primeniti u konkretnom slučaju zavisi od procene ljudi koji vode kadrovsku politiku.) U mnogim kompanijama se praktikuje da se u proces regrutovanja uključe i ljudi koji imaju praktično iskustvo na poslovima za koje se traže novi ljudi. na osnovu razgovora sa zainteresovanim kandidatima i ličnih utisaka mogu najbolje da procene kome bi od njih trebalo ukazati poverenje.

Međutim. Idealno bi bilo kada bi se o izboru kandidata donosila zajednička odluka. Faze u procesu selekcije Postupak selekcije i izbora kandidata sastoji se od sedam uobičajenih faza. Kada su milioni ljudi bez posla i kada se sve teže dolazi do atraktivnih radnih mesta na svako upražnjeno mesto. ako se traže uspešni i perspektivni menadžeri.Selekcija Selekcija je proces u kome se donosi odluka o izboru kandidata. a potencijalni kandidat odlučuje da li organizacija i ponuđeni posao zadovoljavaju njegove potrebe i ciljeve. Organizacija se odlučuje da ponudi određeni posao i odgovarajuće uslove. tim pre što se radi o kadrovima koji su na meti interesovanja i drugih organizacija. koja ima potrebu za novim radnicima ili menadžerima i kandidati. kao na primer u fudbalu ili nekom drugom sportu. visokospecijalizovani kandidati i slično. U uslovima u kojima je ponuda radne snage veća od potražnje teško se može govoriti o dvostranosti tog procesa. osim uobičajenih i redovnih uslova. prijavljuje se veliki broj kandidata. kojih na tržištu radne snage često nema dovoljno. U tom procesu učestvuju dve strane: organizacija. po pravilu. kompetentni stručnjaci i profesionalci. postupa se na sasvim drugačiji način. koje čine: 1) popuna obrasca za posao 2) prvi detaljni intervju 3) testiranje 4) uvid u raniji rad 5) analitički intervju ( upoznavanje ličnosti kandidata) 6) fizički pregled . Ljudima u organizaciji koji odlučuju o njihovom prijemu ne preostaje ništa drugo nego da biraju kako bi se između više prijavljenih kandidata opredelili za one koji najviše odgovaraju potrebama i interesima preduzeća. Da bi se dobila njihova blagonaklonost. koji su zainteresovani da sa organizacijom zasnuju radni odnos. najcešće im se nude i dodatne beneficije i pogodnosti. Proces selekcije je uglavnom jednostran. osim ako se preuzimaju i dovode već afirmisani menadžeri.

Za veliki broj radnih mesta. Od svih navedenih faza u stručnoj literaturi se najviše polemiše o značaju. za čije obavljanje se zahteva diploma mašinskog fakulteta. U odabiru kandidata za srednji i viši menadzment intervjuima se pridaje velika važnost. bilo neki treći. kao i njihovom eventualnom iskustvu i obrnuto. prijavi kandidat sa završenim građevinskim ili elektrotehničkim fakultetom. intervjuisanje i testiranje zaslužuju i dodatnu pažnju. njihovim sposobnostima i mogućnostima. Zahvaljujući tome. Menadžeri koji odlučuju o izboru po završetku te faze. na osnovu kojih su sagledavani interesovanja. Na primer faza selektivnog intervjua može biti čista formalnost za kandidate koji konkurišu za manje značajne poslove. razgovor je prilika da kandidat dobije informacije koje ga o organizaciji. čak i u slučaju izbora kandidata za radna mesta različitog nivoa. Mnogi od tih testova su bili sami sebi cilj. a kandidat kome je ponuda za posao upućena samostalno odlučuje da li će je prihvatiti ili odbiti. sastavni je deo procesa selekcije i izbora kandidata. u procesu selekcije takvih kandidata velika pažnja posvećuje se prvom detaljnom intervjuu ili testovima. ali ne i obavezne. poslednjih decenija važnost im je naglo opala. značajnu ulogu pri donošenju odluke o konačnom izboru kandidata ima analitički intervju. odnosno upražnjene menadžerske pozicije. godinama korišćeni kao značajno merilo prilikom zapošljavanja. Postupci selekcije nisu isti u svim organizacijama. jasno je da on ne može ući u uži izbor. Da li će se faze ispostovati ili ne. Cilj razgovora je prikupljanje informacija o kandidatima. Preliminarni razgovor obično se organizuje na nivou kadrovske službe kako bi se eliminisali kandidati koji ne zadovoljavaju uslove za obavljanje upražnjenih poslova. U procesu selekcije sve faze su značajne. sklonosti i inteligencija kandidata. ako se za određene poslove. poslovanju i upražnjenim poslovima interesuju. kao i od značaja radnog mesta koje treba popuniti. donose odluku da li će nekom od kandidata ponuditi posao. . Iako su pisani testovi. Različito se manifestuju. modalitetima i upotrebnoj vrednosti intervjua i testova. Intervju je u stvari razgovor sa kandidatom zainteresovanim za rad na određenom poslu. njihovom obrazovanju. naročito onih menadžerskih.7) ponuda slobodnog radnog mesta ili položaja. Postavljena pitanja se prilagođavaju potrebama i ciljevima organizacije. jer često nisu imali nikakve veze s poslom za koji su se kandidati prijavljivali. Na primer. bilo detaljni. Intervjuisanje (razgovor sa kandidatima) . kao i zahtevima upražnjenog radnog mesta. bilo analitički. Međutim. zavisi od procene menadžera koji odlučuje o prijemu.Intervju. njenim ljudima.

kao i .Zašto bi trebalo da vas primimo u radni odnos? .Kadrovska služba takvog kandidata treba da eliminiše. zbog čega se najčešće oslanjaju na pomoć i mišljenje ljudi iz kadrovske službe. menadžer. koji se sastoji u postavljanju unapred pripremljenih pitanja.Koji su vaši ciljevi u karijeri? .Na koji način biste želeli da se ophodite sa pretpostavljenima? . Operativni menadžeri. odnosno selekcije. na primer može da postavi sledeća «provokativna» pitanja: . koji se manifestuje u vidu postavljanja «provokativnih» pitanja. ne dozvoljavajući mu da skreće sa teme i da daje površne.Šta je jača. Cilj testiranja je da se obezbedi dovoljno informacija i podataka o trenutnim sposobnostima. mogućnostima i karakteristikama kandidata.Zbog čega vam je toliko stalo do traženog posla? . odnosno da izuzme iz daljeg postupka kako bi menadžerima koji odlučuju o prijemu olakšala i pojednostavila posao. I pored toga. na koja kandidat najčešće daje dugačke odgovore. oni moraju znati osnovna pravila i pretpostavke na kojima se testovi zasnivaju. tim pre što se njime obezbeđuje veći broj informacija.Da li biste nesto želeli da promenite na poslu za koji se interesujete? Testiranje – Testiranje je jedan od koraka u procesu izbora. uopštene. i to su: 1) kontrolisani intervju. izbor kandidata obavlja po ubrzanoj i pojednostavljenoj proceduri. U praksi se najčešće primenjuju dve vrste intervjua. a šta od posla za koji ste zainteresovani? .Zašto vas interesuje kompanija? .Šta očekujete od organizacije. nepotpune. Kontrolisani intervju se ređe koristi. Iz navedenih razloga nekontrolisanom intervjuu se pridaje veća pažnja. na koja se po pravilu kratko odgovara i 2) nekontrolisani intervju. a njihova primena se vezuje za situacije u kojima se. zbog vremenskih ograničenja. po pravilu. menadžer koji vodi razgovor treba stalno da postavlja pitanja i pažljivo sluša kandidata.Na osnovu čega smatrate da imate prednost u odnosu na ostale kandidate? . Da bi se njime dobilo više upotrebljivih podataka. Vodeći razgovor sa kandidatom. neprecizne i nejasne odgovore. nisu stručni za testiranje.Šta znate o kompaniji? . a sta slabija strana vaše ličnosti? .

Ako se ta pretpostavka zanemari. Da bi rezultati testiranja bili što korisniji mora se znati do koje mere su testovi upotrebljivi i valjani.testovi veštine. Menadžeri koji obavljaju testiranje i koji donose odluku o izboru kandidata moraju oštovati ažeće propise o zapošljavanju.testovi inteligencije na osnovu kojih se mere intelektualne sposobnosti pojedinca . rezultati testiranja mogu dovesti do pogrešnih procena o budućem radu i doprinosu kandidata. emotivna stabilnost. Test je samo jedno od sredstava u procesu izbora. Valjanost testa je mera do koje test meri ono što treba da meri. s druge strane. na osnovu kojih se odmeravaju veštine u obavljanju fizičkih poslova . Testovi su valjani i upotrebljivi ako se na osnovu njih mogu stvarati osnovne pretpostavke o budućem radu i radnom doprinosu kandidata. od kojih su najpoznatiji sledeći: . Imamo brojne vrste testova. zbog čega se ne može tretirati kao dovoljan osnov za donošenje odluke o izboru. tretiranju testova pri izboru kandidata. na osnovu kojih se mere emotivna i lična prilagodljivost. U vreme testiranja treba polaziti od pretpostavke da zmeđu kandidatovih sposobnosti. samopouzdanje. uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sl.testovi uspeha ili testovi ostvarenih rezultata na osnovu kojih se meri trenutni nivo sposobnosti ili znanje kandidata . Selekcija se može obavljati na dva načina: pronalaženjem i obezbeđivanjem kandidata iz organizacije i pronalaženjem i obezbeđianjem kandidata izvan organizacije.testovi sklonosti. Zaključak Proces selekcije budućih menadžera se samo neznatno razlikuje od procesa selekcije kandidata za radna mesta zaposlenih. agresivnost. mogu postojati značajne razlike. i njegovih mogućnosti za obavljanje određenog posla.modalitete testiranja kojima se može pristupiti. s jedne strane.testovi ličnosti. na osnovu kojih se vrše procene budućeg rada i radnog doprinosa kandidata . pokornost i druge karakteristične osobine. .

Sve zavisi od konkretnih prilika i procena kadrovske službe i operativnih menadžera organizacije. Njihovo napredovanje u velikoj meri zavisi od rezultata koje ostvaruju na početku karijere. selekcije i izbora menadžera. traže među mladim i nezaposlenim stručnjacima. odnosno priča koja krči puteve novim. Na srednjem i višem nivou menadžmenta problem izbora je nešto lakši. Ko se u startu pokaže kao spešan i ambiciozan može računati da će napredovati i do najviših menadžerskih pozicija. Za prvi nivo menadžmenta kandidati se po pravilu. Bez rada i ostvarenih rezultata karijera se ne može graditi. . Kandidati koji za te nivoe dolaze u obzir već su stekli određeno iskustvo u vršenju menadžerskih poslova i aktivnosti. Stipendisti s menadžerskim sklonostima zapošljavaju se odmah po diplomiranju na odgovarajućem fakultetu. sa završenim fakultetom ili među zaposlenima koji su već unapređivani. još uvek nedovoljno izučenim i rasvetljenim formama i modalitetima regrutovanja. Angažovanjem najuspešnijih sve više postaje priča za sebe.

Prof. Dr. Beograd. Prof.Literatura 1. 2002. Vujo Vukmirica – Savremeni ekonomski sistemi i odnosi. godine 4. Prof. 2005. Beograd. 1998 godine . Dr. Živko Kulić – Upravljanje ljudskim resursima sa Organizacionim ponašanjem. Dragan Subotić – Upravljanje ljudskim resursima. 1973. godine 2. godine 3. Vlajko Petković – Sociologija rada. Dr. Dr. Beograd. Prof. Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->