P. 1
Metodologija Naucno Istrazivackog Rada

Metodologija Naucno Istrazivackog Rada

|Views: 5,908|Likes:
Published by Nebojša Smolčić

More info:

Published by: Nebojša Smolčić on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Novom Sadu Pedagoški fakultet u Sombor

Metodologija naučno istraživačkog rada
Projekat istraživanja Upotreba računara i obrazovnog softvera u obrazovanju

mentor: Prof. Nebojša Smolčić 10/22/004

Student: dr Prvoslav Janković

Sombor, 2011 Sadržaj: Sadržaj:............................................................2 1.Uvod........................................................................................................................................................3 2.Uloga računara i obraznovnog softvera u obrazovanju..........................................................................3 3.Teorijski pristup problemu istraživanja..................................................................................................4 4.Računar u nastavi - Za ili protiv.............................................................................................................5 5.Definisanje osnovnih pojmova...............................................................................................................6 5.1 Tradicionalna nastava......................................................................................................................6 5.2 Računar............................................................................................................................................7 5.3 Obrazovni softver ............................................................................................................................8 6.Dosadašnja istraživanja ..........................................................................................................................9 7.Metodološki okvir istraživanja.............................................................................................................13 7.1 Problem istraživanja ......................................................................................................................13 7.2 Predmet istraživanja.......................................................................................................................13 7.3 Cilj i karakter istraživanja..............................................................................................................14 7.4 Zadaci istraživanja.........................................................................................................................14 7.5 Hipoteza.........................................................................................................................................15 7.6 Metode istraživanja........................................................................................................................16 7.7 Tehnike i instrumenti u istraživanju..............................................................................................16 7.8 Populacija i uzorak u istraživanju..................................................................................................17 7.9 Statistička obrada podataka............................................................................................................17 8.Zaključak...............................................................................................................................................19 9.Literatura...............................................................................................................................................20 10.Prilog...................................................................................................................................................22

2

1. U poslednje vreme sve više se ističu nedostaci obrazovanja u našoj zemlji i potreba da se sprovedu temeljne promene na ovom polju. Pogrešno je zamišljati da će računari automatizovati nastavu i da će se u budućnosti nastava odvijati samo uz „tipkanje“ na tastaturi. iako u školskim klupama učenici provode veliki deo svog detinjstva. 2. Razloga za takvo stanje ima dosta: zastareli nastavni program. drilovanje i proveru stečenog znanja. Upotreba računara će još više istaći značaj nastavnika jer pravilno korišćenje računara u nastavi podrazumeva veću angažovanost nastavnog osoblja. Uvod Tema ovog projekta je upotreba računara i obrazovnog softvera u školama. Uz modifikaciju nastavnih programa i stvaranje boljih udžbenika. Neki pomaci urađeni su u nižim razredima osnovne škole. neodgovarajući uslovi za izvođenje nastave. Primenom savremenih tehnologija stvaraju se brojne mogućnosti za značajno poboljšanje kvaliteta nastave. rezultati obrazovanja daleko su od adekvatnih. U današnje vreme većina školskih ustanova u Srbiji nije dovoljno snabdevena računarskom opremom kako bi svojim učenicima omogućili upotrebu softvera ovog tipa. Cilj ovog projekta je primena računara i interneta u obrazovnom procesu i formulisanje novih metoda za unapređivanje procesa usvajanja znanja iz različitih naučnih oblasti. U našim školama još uvek je dominantan frontalni način rada uz korišćenje table i krede. ali da se ta oprema nedovoljno koristi u nastavne svrhe. 3 . Osavremenjivanje nastavnog procesa je svakako jedan od preduslova za bolje obrazovanje. ali je još uvek veliki deo osnovnog i srednjeg obrazovanja neodgovarajući.). Neka novija istraživanja pokazuju da je već značajan broj škola relativno dobro opremljen računarskom opremom (računari. Samo se po sebi podrazumeva da obrazovni softver igra gromnu ulogu u ovakvim scenarijima organizovanja i izvođenja edukativnih procesa i aktivnosti. Uloga računara i obraznovnog softvera u obrazovanju Neophodno je naglasiti da se izuzetno važan segment obrazovanja pomoću računara odnosi i na razvoj obrazovnog softvera koji se odnosi na edukaciju u najširem smislu reči – specijalizovani alati i programi za samoobrazovanje. štampači. računari su jedan od glavnih stubova savremenog obrazovanja. Činjenica je da. projektori itd. neinteresantni udžbenici.

Teorijski pristup problemu istraživanja Može li se zamisliti sredstvo koje bi omogućilo samoobrazovanje ili dodalo novu dimenziju tradicionalnoj frontalnoj nastavi? Odgovor na ovo pitanje je pozitivan i nalazimo ga u vidu obrazovnog softvera. kako za sticanje tako i za proveru znanja. a da nisu ni stupili u učionicu već sve to rade iz svog doma. Obrazovni softver je vid aplikativnog softvera specijalno dizajniran za obrazovne svrhe. Zašto je računar dobro sredstvo za učenje? Činjenica da nam obrazovni softver omogućava da učimo iz vlastitog doma i da sami određujemo kada ćemo početi i koliko dugo ćemo učiti. a može i da se koristi u potpunosti samostalno. Internet je jednostavan za upotrebu i relativno jeftin način pristupa izvoru neograničenog broja informacija i materijala za potrebe nastave. volja za učenjem raste jer više nismo prisiljeni da učimo u tačno određenim terminima. On može da bude samo dopuna tradicionalnoj frontalnoj nastavi. Sa internetom se javlja učenje bez granica koje je uzrokovano pojavom novih tehnologija i medija.3. Isto tako kod upotreba obrazovnog softvera u školi đaci se osećaju mnogo slobodnije dok odgovaraju na pitanja koja im postavlja obrazovni softver nego kad odgovaraju nastavniku pred celim odeljenjem. Spajanjem obrazovnog softvera i interneta omogućeno je učenicima da sa udaljenih lokacija pristupaju nastavom sadržaju i na taj način pohađaju nastavu i polažu testove. 4 . Obrazovni sofver nalazi sve veću primenu u nastavi i preuzima na sebe veliki deo programa kojima se do sada bavio frontalni tip nastave. gde onda profesoru samo ostaje da verifikuje postignute rezultate. Kombinovanjem interneta i obrazovnog sofvera omogućen je pristup znanju svakome ko želi učiti bez obzira na godine starosti. Obrazovni softver je našao veliku primenu kod učenja na daljinu.

na izvore informacija te da ih na isti način podučimo bržem i jeftinijem korištenju vrednih informacija. drugi ističu otuđenje. a na drugoj o dominaciji američkih ideja. Pored obrazovnih portala organizovanih od strane fakulteta postoji i solidan broj portala koji se bave raznim vidovima podučavanja. jer priznali mi to ili ne. Kako živimo u informatičkom društvu. Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi upotreba računara u nastavi postala je uobičajena praksa. Škola je uvek bila mesto u kojoj se negovala tradicionalna pismenost (čitanje. 5 . npr. multimedijalni softver na CD-u. a sa pojavom novih medija ( TV. Dobro pripremljeno i stručno podučavanje uz pomoć računara može omogućiti nove načine školovanja i bitno olakšati posao nastavnika.Kada govorimo o upotrebi obrazovnog softvera u školi ne možemo da ne govorimo i o informatičkoj pismenosti. postoji veliki jaz između potreba za korištenjem novih tehnologija i primene u obrazovanju. 4. ali je sve još uvek na vrlo niskom nivou. Internet nam pomaže da mladima ukažemo na informacije. Dok jedni ističu neograničene mogućnosti komunikacije i dostupnosti informacija.Za ili protiv Kao i sve u životu tako i upotreba računara i obrazovnog sofvera u nastavi ima svoje predosti i mane.) Upotrebom obrazovnih softvera i interneta nastavni materijal je dostupan svakome bez obzira gde se nalazio. međuljudsku nekomunikaciju i nedovoljnu opštu kulturu kada se za obrazovanje upotrebljava računar. Na jednoj strani govori se o univerzalnim principima ljudskoga rada i globalizaciji. radio) i medijska pismenost. a takođe omogućuju i znatnije promene uloge i zadataka nastavnika u savremenoj školi. te internet uveliko obogaćuju vaspitno – obrazovnu komunikaciju. na današnjem tržištu informacije su najvrednija roba. neki pokušaji su već realizovani. Upotreba obrazovnog sofvera u Srbiji još uvek je na nivou zamisli i tek ga treba praktično ostvariti. Personalni računari (PC). Računar u nastavi . U nekim zemljama u svetu. Na jednoj od takvih stranica može se pročitati kratka rečenica koja govori mnogo: No one left behind! ( Niko ne sme biti izostavljen iz procesa obrazovanja. Iako se neprestano ističe važnost informatičke pismenosti i govori o računarima u životu i u poslovanju. informatička pismenost se nametnula sama po sebi. pisanje).

5. dovela je do inflacije informacije. Količina informacija koja se nudi. čine se kao nepregledno mnoštvo iz kojeg treba znati odabrati. bilo da je reč o web aplikaciji ili aplikativnom softveru koji se instalira na računar. Nedovoljna aktivnost učenika i nemogućnost napredovanja individualnim tempom u skladu sa predznanjima i sposobnostima učenika u procesu sticanja novih znanja predstavljaju nedostatke koji značajno utiču na motivaciju učenika i temeljitost ovladavanja nastavnih sadržaja. učenicima je dostupan obrazovni materijal koji distribuiraju obrazovne ustanove. Različite predispozicije i predznanja učenika otežavaju nastavniku da pripremi nastavne sadržaje tako da budu optimalni za sve učnike. Nepostojanje kontrole i ideja slobodnog objavljivanja na Internetu. Definisanje osnovnih pojmova 5. a i promene koje su se dogodile doprinele su tome. što znači da ne obezbeđuje mogućnost napredovanja u ovladavanju nastavnim sadržajima tempom koji odgovara svakom učeniku. bez obzira na proklamovane ciljeve da učenik bude u centru vaspitanja. Ovakav softver. Za razliku od besplatno dostupnih obrazovnih materijala koji nužno nisu tačni. mali broj učenika ispodprosečnih sposobnosti i najveći broj prosečnih učenika. a nedovoljno razumljiva za slabije. najčešće. dominira frontalni oblik rada sa jednosmernom konunikacijom između nastavnika i učenika. te se najčešće opredeljuje za nivo složenosti koji odgovara prosečnim učenicima.Moramo priznati da nam se računar sam nametnuo kao nešto svakidašnje. kao i mnogih drugih informacija koje nisu vezane za obrazovanje. Takva nastava je. često. Istraživanja vršena u svetu i kod nas pokazuju da u svakom razredu postoji mali broj učnika sa izuzetno dobrim psihofizičkim i perceptivnim sposobnostima.1 Tradicionalna nastava U tradicionalnoj nastavi. Ono što je glavni nedostatak kao i njegova glavna prednost je sadržaj. Poseban problem 6 . Upotrebom ovih obrazovnih izvora moguće je steći validno znanje i dobiti odgovarajuću diplomu za stečeno znanje. kao i njihov kvalitet. dosadna boljim učenicima. pada kvalitete Interneta kao medija što i dalje izaziva određenu količinu nepoverljivosti kad je upotreba računara u nastavi u pitanju. ima proverene infromacije i predavanja koja su kreirali profesori obrazovne ustanove koja ih distribuira. Globalna računarska mreža postala je najveće skladište znanja.

ili se odmah koristi od strane procesne jedinice da bi se nad njom obavile željene operacije. interesovanja i aktivnosti. Organizacija računara se odnosi na operacione jedinice i njihovo uzajamno povezivanje sa ciljem da se realizuje arhitekturna specifikacija. U/I mehanizmi i tehnike za adresiranje memorije. Primljena informacija se odmah smešta u memoriju. Pre nego što se detaljnije upustimo u analizu rada računara ukažimo na razliku između dva sledeća termina: arhitektura računara i organizacija računara. Detaljnije izučavanje ovih veza i načina funkcionisanja funkcionalnih jedinica biće predmet daljeg izlaganja. to su oni atributi sistema koji imaju direktni uticaj na logičko izvršenje programa. tj. Arhitektura računara se odnosi na one atribute sistema koji su vidljivi programeru. Lista instrukcija se zove računarski program. a nastavniku da prilagodi nivo složenosti izlaganja sadržaja predznanjima učenika i da realnije vrednuje njihove aktivnosti i znanja. Konačno.2 Računar U najprostijem obliku savremeni računar je brza elektronska mašina koja se koristi za izračunavanje. Organizacioni 7 . Sve ove akcije su koordinisane od strane upravljačke jedinice. Mašina na ulazu prihvata informaciju u digitalnom obliku. od velikog je značaja za podizanje njihove motivacije. a interni medijum za smeštaj se zove memorija računara. vrši njenu obradu u saglasnosti sa sadržajem liste interno zapamćenih instrukcija. i kasnije poziva radi obrade. itd. od drugog računara preko komunikacionih linija. Tip obrade određen je od strane programa koji je smešten u memoriji. broj bitova koji se koristi za predstavljanje različitih tipova podataka. I pored toga što je teško dati precizne definicije ovih termina ipak postoji konsenzus oko njihovog korišćenja. Dvosmerna komunikacija obezbeđuje da učenici bolje razumeju nastavne sadržaje.klasične nastave je nedovoljna interakcija između učenika međusobno i ućenika i nastavnika. 5. kao i samovrednovanje učnika. Ulazna jedinica prihvata kodiranu informaciju preko tastature. Realno i objektivno vrednovanje znanja i svih aktivnosti učenika. a kao proizvod generiše rezultantnu izlaznu informaciju. rezultati se ponovo predaju spoljnem svetu preko izlazne jedinice. Postoji veći broj načina na koji se te veze ostvaruju. Primer arhitekturnih atributa su: skup naredbi.

Ovaj pojam podrazumeva ne samo različite vidove tehničke realizacije kursa na računaru već i originalnu metodiku i didaktiku. tj. Drugim rečima. svojevrstan edukativni sistem koji razvijaju. koji su za sebe opet hijerarhijski organizovani tako da se ova analiza sprovodi sve dok se ne dostigne najniži nivo elementarnog podsistema. Hijerahijska priroda kompleksnih sistema je ključna kako za njihovo projektovanje tako i za njihov opis. tj. Ovo se naziva personalizacijom procesa učenja. kao što su upravljački signali. Ako se na ovaj način analizira sistem. koja je od trenutka pojave na tržištu 1970. tehnologija korišćene memorije i dr. a oslanjajući se na model pojedinačnog učenika/studenta. Takav softver je poznat pod nazivom obrazovni softver. Ponašanje na tom nivou zavisi samo od pojednostavljene apstraktne karakterizacije sistema na nivoima koji su ispod tog nivoa. svaki korisnik može na sebi prilagođen način da savlada i usvoji predviđeno znanje. informatičari i dr. psiholozi.atributi sadrže one hardverske detalje koji su transparentni za programera. Obrazovni softveri na eksplicitan način reprezentuju razne strategije i tehnike podučavanja koje definiše autor i omogućuju njihovu kontrolisanu primenu u cilju efikasnijeg usvajanja sadržaja koje učenik/student treba da nauči korišćenjem računara. arhitektura računara može biti važeća nekoliko godina ali se njena organizacija menja sa promenom tehnologije. Sada se postavlja pitanje: Kako ih jasnije opisati? Ključ je svakako u prepoznavanju hijerarhijskeprirode kompleksnih sistema kao što je računar. uglavnom timovi koje čine pedagozi. U suštini. interfejs između računara i periferija. računar je složen sistem: savremeni računari sadrže veliki broj (više od milion) elektronskih komponenti. 5. Hijerarhijski sistem predstavlja skup uzajamno povezanih podsistema. sistem čini skup komponenti i njihove uzajamne zavisnosti. 8 .3 Obrazovni softver Većina vodećih Learning Service Providera (LSP) u svetu samostalno razvijaju softver za obrazovanje putem računara. Na tom nivou. Tipičan primer je arhitektura IBM Sistem/370. Takvim pristupom se omogućava savlađivanje gradiva prema pojedinačnim osobinama korisnika .učenika. projektant treba da vodi računa samo o ponašanju pojedinog nivoa sistema u datom trenutku. godine do danas pretrpela veći broj tehnoloških izmena ali je zadžana ista arhitektura.

Važan deo svakog obrazovnog softvera. koristi se prednost dijaloga u procesu učenja. kao i najfrekventnijih grešaka i nerazumevanja koje kreator sistema priprema za upravljanje tokom savlađivanja predviđenog gradiva. je inteligentni tutor ili pedagoški modul. stimulišu se tzv. uvode se objašnjenja i dodatna uputstava koje korisnik može da zahteva u komunikaciji sa sistemom. sprovedena su obimna istraživanja koja su sproveli Profesori Tehničkog fakulteta u Čačku (Dejan Radojević. Važno je napomenuti i činjenicu da je oblast inteligentnih edukativnih softvera(IES). koji u sebi sadrži i detaljnu dijagnostičku rutinu učenikovih/studentovih grešaka. Ostvarena je odlična saradnja sa upravama škola u smislu pružanja logističke podrške. Obuhvaćeno je više osnovnih škola. profesori. procenjuje nivo stečenog znanja korisnika.Obrazovnim softverom omogućava se direktna inteligentna komunikacija između učenika/studenta (korisnika) i softvera (računara) – softver zahteva od korisnika da rešava probleme iz domena koji korisnik uči. Neki od zaključaka istraživanja su: 1 9 . U suštini. instruktori. izuzetno dobro psihološki fundirana (što je i za očekivanje. Stoga u zemljama razvijenog sveta vlada ogromno interesovanje za ovu tehnologiju ne samo kod proizvođača softvera – jer je tržište ogromno – već i kod ogromnog broja ljudi koji se profesionalno bave obrazovanjem (nastavnici. psihologa i ostalih stručnjaka koji rade sa učenicima najrazličitijih profila. post-refleksija (navođenje korisnika da razmišlja o datim problemima i nakon sesije sa sistemom) i metakognitivne aktivnosti (učenje postupka rešavanja problema kroz čin prikazivanja rešenih primera i individualno rešavanje postavljenih problema). s obzirom na osnovnu namenu ovakvih sistema – obrazovanje i učenje). predstavnici relevantnih vladinih institucija). predavači. 6. kao i kod profesionalnih pedagoga. modela studenta i dijagnostičkih rutina koje prate svaku sesiju. Ivan Stojanović). Dosadašnja istraživanja U cilju sagledavanja stvarne situacije u školama. inteligentni tutor upravlja sesijom između korisnika i računara na osnovu ugrađenih strategija podučavanja. kao retko koja druga oblast informatike. Miodrag Nikolić.

25% više od jednog.  računari još uvek nisu postali integralni deo obrazovnog procesa i ne služe kao katalizator koji ohrabljuje učenike u istraživanju i sticanju iskustava u svim područjima njihovog interesovanja. Na osnovu istraživanja koje je sproveo obrazovni internet portal www. Koriste Internet u proseku 11 sati nedeljno. kao i programima opšteobrazovni predmeta.generacije posle 1982. u razvijenom svetu. marta 2010.” Tematska agenda radnog sastanka obuhvatila je nekoliko 10 . Tehnički fakultetuz podršku “Fonda za TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU 3. Beogradskoj otvorenoj školi Čačak otvoreno društvo. igranje na računarima im je najomiljeniji oblik rekreacije.  postoje neograničene mogućnosti Interneta i računara opremljenih obrazovnim softverom koji mogu da prošire ulogu računara u obrazovanju.edusoft.  novi i uzbudljivi obrazovni softveri se stalno razvijaju omogućujući učenicima i planerima obrazovnih programa dodatne ideje za uključivanje tehnologije u obrazovanje  nove obrazovne tehnologije dobijaju sve šira područja korišćenja pa se i concept distribuiranog učenja na daljinu približava stvarnosti. 41% komunicira emailom sa nastavnicima. 81% koristi mail za komunikaciju sa drugovima. godine. 56% ima pristup Internetu iz škole i isto toliko njih više voli Internet od telefona. škole su uvele računare u obrazovanje i učinile su to u izolovanim učionicama koje služe za proučavanje račinarske tehnologije kao jednog od školskih predmeta. u okviru projekta „Ka društvu znanja“ koji realizuje Centar za proučavanje informacionih tehnologija pri Internacionalna Konferencija. 84% ima sopstveni računar.  nastavnici sve više usmeravaju učenike ka korišćenju napredne tehnologije i time pomažu njihov kvalitativni razvoj i slobodno promenama i potrebama. ocenjivaće učenike na osnovu novog skupa veština. 1 Radni sastanak o elektronskom obrazovanju održan je 10.rs dolazi se do sledećih saznanja: „Milenijumci” .Kompetentno koriste računare i internet od 5-te godine života.

predavanja tokom kojih je predstavljeno stanje elektronskog obrazovanja u Srbiji. Ovakva mreža poslužila bi ostvarivanju saradnje među prosvetnim radnicima 11 . baze znanja koja je potpuno besplatna za korišćenje. namenjenu prosvetnim radnicima sa ciljem da im olakša pripremu nastave. a uz saradnju sa republičkim Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. od ostalih njemu sličnih je u tome što je celokupan sadržaj baze znanja. dakle. doprinoseći digitalizaciji kulturnog nasleđa. Promovisanjem ovakvog sistema rada. zahvaljujući činjenici da je projekat realizovan uz saradnju sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Microsoft je realizovao i projekat „Kreativna škola” koji predstavlja bazu znanja za osnovne i srednje škole. Uočava se. promoviše se stručno usavršavanje prosvetnih radnika. to jest. Jedan od problema koji se uočava tokom primene rešenja „Partner u učenju“ je minimalna motovacija prosvetnih radnika. nakon što se stvori obrazovna mreža za osnovno i srednje obrazovanje. prošao svojevrsnu recenziju nakon koje je bio prihvaćen kao sastavni deo ovog obrazovnog resursa. Sledi nekoliko preporuka koje su zaključene na sastanku: • Preporuka 1: Osmisliti sistem koji bi. odnosno nedovoljna angažovanost. Cilj sastanka bio je da se. tokom aktivne diskusije učesnika u okviru tematskih celina i pojedinačnih predavanja. sistemski problem u pristupu stručnom usavršavanju prosvetnih radnika. Ovakav projekat prati prioritete eSEE Agende +. ona povezala sa Akademskom mrežom koja već funkcioniše poštujući visoke standarde informacione komunikacije. artikulišu predlozi i preporuke kojima bi se doprinelo razvoju društva znanja putem afirmisanja upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju. U okviru softverskog rešenja „Partner u učenju“ koji se trenutno primenjuje u 106 zemalja sveta. što je predviđeno eSEE Agendom +. odnosno oni bivaju motivisani da unaprede nastavu. Trenutno se realizuje projekat u okviru kog će biti digitalizovana srpska književnost koja ne podleže zakonu o zaštiti autorskih prava. Prednost koja izdvaja projekat “Kreativna škola”. kao i perspektive u razvoju elektronskog obrazovanja. kao i ona za čiju su upotrebu pribavljene odgovarajuće dozvole.

• • Na osnovu predhodnih činjenica. interesantan i izazovan za decu i pri tome jeftin. Najvažnije u svemu tome je napraviti obrazovni softver koji je primeren našoj sadašnjoj situaciji. Najpre se misli na osnivanje nacionalnog Centra za prijavu incidenata na internetu koja bi obezbedila viši nivo online bezbednosti. kako bi jedna siromašna zemlja kao što je naša mogla da ga priušti. Preporuka 3: Osnivanje prepoznatljivog resursnog centra za obrazovne sadržaje. prosvete. Preporuka je da pomenuto regulatorno telo čine predstavnici škola računara. jednostavan je za upotrebu. a u isto vreme obezbeđuje i edukativni i praktični segment. • Preporuka 2: Da se akademska mreža angažuje u sprovođenju obaveza preuzetih potpisivanjem eSEE Agende +. možemo zaključiti da je potreban svestran i organizovan pristup rešavanju onog segmenta korišćenja obrazovnog softvera koji se odnosi na korišćenje samih računara. Polazna osnova za ovu preporuku je ideja da bi lakše i ekonomski isplativije bilo u okviru jedinstvenog portala okupiti sve postojeće obrazovne resurse koji bi prethodno bili odobreni od strane relevantnih obrazovnih institucija. mora da se promisli imajući u vidu postojeće stanje u informacionom prostoru Srbije. interneta i internet prezentacija u procesu obrazovanja. imajući u vidu da Akademska mreža raspolaže resursima koji mogu da doprinesu bržoj realizaciji zadataka definisanih akcionim planom. informatike. 12 . Preporuka 4: Formirati nacionalno nezavisno regulatorno telo koje bi vršilo funkciju izdavanja licenci za ECDL. Jedan prepoznatljiv nacionalni centar obrazovnih resursa koji bi bio uredjivan od strane kompetentne grupe stručnjaka i tako obezbedio potreban minimum kvaliteta sadržaja. a sama saradnja obezbedila bi benefit obema zajednicama. kao preporuka navedena u akcionom planu za izgradnju informacionog društva. obrazovnog softvera.angažovanim u osnovnim i srednjim školama i akademskom zajednicom.

što je veoma značajno zato što nas usmerava u traženju merila vrednosti problema. Određivanju značenja izraza „naučni problem” pristupa se sa stanovišta: a) psihološkog sadržaja problema: o raspolaganje određenom količinom znanja i informacija o nekom predmetu proučavanja o saznanje nepotpunosti raspoloživog znanja (na tu nepotpunost ukazuje saznanje logičkom neskladu raspoloživih znanja. Značenje izraza naučni problem često se određuje kao “znanje o neznanju“. o netačnosti. Stoga se pred nas postavlja problem istraživanja: Koliko računari i obrazovni softver pomažu u nastavi u osnovnim školama i da li je takav način obrazovanja i učenja prihvatljiviji za đake i nastavnike u odnosu na tradicionalnu nastavu? 7.2 Predmet istraživanja 13 .1 Problem istraživanja Naučno istraživanje započinje uočavanjem. postavljanjem i formulisanjem problema. jer neznanje može da se ispolji samo kao saznanje nepotpunosti znanja.7. Metodološki okvir istraživanja 7. o neodređenosti znanja) o stremljenje prevazilaženju te nepotpunosti koje se ispoljava kao proces upoređivanja alternativnih pretpostavki s ciljem odgovarajućeg izbora između njih b) strukture jezičkog izražavanja problema Prvi činilac problemske situacije je osnovni.

u nišim razredima osnovne škole nastavni sadržaji predstaviti na jedan viši. slabe motivisanosti nastavnika. Prednosti ovog modela pripreme i realizacije u nastavi treba da u odnosu na tradicionalnu nastavu ogleda se u sledećem: o o zainteresovanost i motivisanost učenika treba da je veća kod novog modela nastave povećava se upravljanost i kvalitet nastave i rezultat učenja Treba utvrditi mišljenje učenika osnovnih škola da li je metoda usvajanje znanja lakša i bolja uz korišćenje računara i internet u procesu nastave? 7. To je rezultat mnogobrojnih faktora: nedovoljne upućenosti nastavnika da u savremene tokove tehnologije pripremanja nastave. 14 . 7.4 Zadaci istraživanja Shodno prethodno utvrđenim mogu se odrediti njegovi zadaci: kriterijumskim varijablama. Polazimo od pretpostavke da će se savremenim pripremanjem i realizacijom nastave usmerenoj prema ciljevima koristeći kooperativnom učenje u grupama . drugačiji način. ciljem istraživanja. 1) Da se dođe do pokazatelja i saznanja da se primenom kibernetičkih modela povećava upravljivost i kvalitet nastave. slabe materijalne baze u školama. kvalitentiji. Isto tako cilj ovog istraživanja je utvrđivanje mišljenja učenika osnovnih škola da li je lakše usvajanje znanja putem tradicionalne metode ili upotrebom računara i obrazovnog softvera i stavove učenika o uvođenju novih tehnologija u tradicionalnu nastavu. Uočena je konstanta neefikasnosti u pripremi i realizaciji nastave u nižim razredima osnovne škole.3 Cilj i karakter istraživanja Cilj ovog istraživanja je da se teorijski i empirijski utvrdi da li je moguće upotrebom obrazovnog softvera podići nastavu na viši nivo kvaliteta.Predmet istraživanja je pripremanje i realizacija savremenog didaktičkokibernetičkog modela nastave usmerenog prema ciljevima nastave primenom obrazovnih softvera.

Kvark Istorija 7 i Google Earth) . 5) Da se utvrdi u kojoj meri ovaj model nastave utiče na trajnost i primenjivost stečenog znanja što je u funkciji povećanja kvaliteta nastave. 1 1 Ispitanici prihvataju ovaj model nastave kao svakodnevni oblik nastave. predmeta i formulisanja ciljeva istraživanja. 15 .upotreba obrazovnog softvera u nastavi i učenju doprinosimo kvalitetnijem razumevanju nastavnih sadržaja. 6) Da se utvrdi da učenici prihvataju modela nastave usmerene prema ciljevima i na druge nastavne sadržaje 7) Da se utvrdi za koje predmete i nastavne sadržaje učenici žele da se pripreme i realizuju po modelu nastave usmerene prema ciljevima 7.znatno utiče na povećanje motivacije kod učenika. što je u funkciji povećanja kvaliteta nastave. 4) Da se utvrdi da ovim modelom nastave usmerene prema ciljevima dobijamo na kvalitetu aktivnosti učenika na času u osnovnim školama.upotreba obrazovnog softvera u nastavi i učenju. 1 1 Primenom i realizacijom nastave usmerene prema ciljevima i primenom obrazovnog softvera u nastavi i učenju utičemo u značajnoj meri na trajnost stečenog znanja. 1 1 Pripremom i realizacijom nastave usmerene prema ciljevima. postavljaju se sledeće hipoteze: Osnovna: Primenom obrazovnih softvera u procesu nastave i učenja dobićemo značajne statističke pokazatelje na planu upravljivosti i povećanja kvaliteta nastave u osnovnim školama. 3) Da se utvrdi da ovaj model učenja doprinosi kvalitetnijem razumevanju nastavnih sadržaja u nižim razredima osnovne škole. 1 1 Pripremom i realizacijom nastave usmerene prema ciljevima. dobijamo veću aktivnost učenika. doprinosimo povecanju motivacije učenika.5 Hipoteza Na osnovu definisanog problema. Pomoćne: 1 1 Da pripremom i realizacijom nastave usmerene prema ciljevima obrazovnog softvera u nastavi (koristeći se programima: Moja Domovina 4.2) Da se utvrdi priprema i realizacija nastave usmerene prema ciljevima i primena obrazovnog softvera .

2. 7. 7. Testiranje će se sprovesti upotrebom testova kojima će se utvrditi: 1. Eksperimentalna metoda s paralelnim grupama će se koristiti u delu rada koji se odnosi na upoređivanje efekata nastave organizovane uz pomoć računara i interneta i nastave sa tradicionalnim oblikom. H 02: Ne postoji statistički značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe kod rezultata završnog testa.H 01: Ne postoji statistički značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe kod rezultata prvog testa. Inicijalno ispitivanje znanja. Inicijalno ispitivanje znanja 16 . Finalno znanje posle sprovedenog eksperimenta i 3. Deskriptivna metoda će se primeniti kod prikupljanja podataka. te u razmatranju i utvrđivanju osnovnih teorijskih postavki. praktičnih rešenja predmeta istraživanja i dobivenih rezultata empirijskog istraživanja. Međusobni odnos rezultata između eksperimentalne i kontrolne grupe.7 Tehnike i instrumenti u istraživanju Istraživanje će se realizovati tehnikom testiranja. obrade i interpretacije.6 Metode istraživanja U istraživanju će se koristiti deskriptivna metoda i metoda eksperimenta s paralelnim grupama.

te su stoga i oni jednako raspoređeni između dve grupe. 30 učenika kontrolne grupe i 30 učenika eksperimentalne grupe. 7. Prilikom istraživanja. a u ovom eksperimentu će se koristiti razlika između aritmetičkih sredina kontrolne i eksperimentalne grupe.Inicijalno ispitivanje znanja učenika u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi vrši se zbog ujednačavanja približne ekvivalentnosti. imaćemo dve grupe učenika.8 Populacija i uzorak u istraživanju Istraživanje će biti vršeno medju učenicima 4. Nakon sprovođenja prvog testa omogućena je takva podela učenika. Takodje se vodilo računa o odnosu dečaka i devojčica u grupama. Vrednost učinka se može izračunati na više načina. koja se deli standardnom devijacijom kontrolne grupe: 17 . 7. Gradivo je deo programa predmeta Priroda i društvo (četvrti razred): definisanje osnovnih pojmova iz nastavne jedinice: Prvi srpski ustanak. eksperimentalnu i kontrolnu grupu. razreda osnovne škole “Avram Mrazović” u Somboru.9 Statistička obrada podataka Statistička obrada podataka danas je neizostavni deo gotovo svih poslovnih procesa. tako da su početni nivoi znanja u obe grupe izjednačeni. Izdavanje naučnih ili stručni radova bez odgovarajuće statističke obrade podataka danas je gotovo nemoguće. Dakle. Finalno ispitivanje znanja Finalno ispitivanje znanja učenika u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi vršićemo nakon obradjenog nastavnog gradiva kako bismo utrvrdili da li su grupe uspele da savladaju gradivo na isti način. u istraživanju je obuhvaćeno 60 učenika.

 H 01: Ne postoji statistički značajna razlika između kontrolne eksperimentalne grupe kod rezultata prvog testa. i t – vrednost da bi se mogla potvrditi ili negirati odgovarajuća hipoteza. da bi se definisana hipoteza mogla prihvatiti ili odbaciti potrebno je izračunati razliku između rezultata testova i inicijalnog testa za kontrolnu i eksperimentalnu grupu.Standardne funkcije za ststističku obradu podataka su: AVERAGE(raspon) Aritmetička sredina STDEV(raspon) Standardna devijacija uzorka STDEVP(raspon) Standardna devijacija populacije Prilikom statističke obrade. Ako bi se ta formula primenila na našu hipotezu H01. i Nakon što se formule primene na hipotezu H02. dolazi se do zaključka da se hipoteza odbacije. i 2 – predstavljaju aritmetičke sredine n1 i n2 – brojeve posmatranih veličina s – standardno odstupanje Ako pretpostavimo rezultate 1 t= x1 − x 2 (n1 − 1) s 1 + (n 2 − 1) s 2 1 1 ( + ) n1 + n 2 − 2 n1 n 2 2 2 Ako pretpostavimo rezultate predtestova i završnih testova na osnovu prethodnih istraživanja koja smo naveli na početku ovog rada. vrednosti koje su uvedene dovode do rezultata da je apsolutna vrednost dobijene t – vrednosti veća od granične vrednosti. jer je razlika 18 . tj grupe su statistički ekvivalentne.hipoteza dokazana. možemo doći do zaključka da je eksperimentalna grupa zapravo pokazala bolje rezultate u odnosu na kontrolnu grupu. vrednosti dobijene uvrštavanjem u formule bi dovele do rezultata da ne postoji statistički značajna razlika između grupa s obzirom na rezultate inicijalnog testa.

statistički značajna. Integracije računara u nastavu povezana je s nizom pitanja.  H 02: Ne postoji statistički značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe kod rezultata završnog testa. no rešenje se krije u saradnji ili „timskom radu“. Nastavnik je tu da novi sadržaj pripremi za upotrebu i u novoj „digitalnoj učionici“ preuzima ulogu moderatora i pomaže učenicima da se služe obrazovnim softverom. Jednom kada se formira osnova. Iako upotrebom računara u nastavi znatno automatizujemo njeno odvijanje i dalje su neophodni ljudski resursi da bi realizacija bila potpuna. Zaključak Potreba integracije računara. Primena računara i obrazovnog softvera u nastavi ima širok spektar : Za školu: · Razvoj novih programa u saradnji sa institucijama i srodnim ustanovama 19 . obrazovnog softvera i interneta u školske sadržaje nametnulo nam je informatičko doba u kojem živimo. 8. Razvoj materijala namenjenog obrazovnom softveru inicijalno zahteva mnogo rada i vremena u poređenju sa klasičnim materijalom za predavanja. koje je već izvršilo snažan uticaj i uveliko izmenilo pogled na svet kod mlađih generacija.hipoteza nije dokazana. Odatle je eksperimentalna grupa statistički značajno bolja od kontrolne grupe u završnom testu. materijal se može brže i lakše ažurirati.

2003. Mužić Vladimir: Metodologija pedagoškog istraživanja. 2.“ 9. 6. Mediagraf. njegova je svrha omogućiti svakom od nas. Bakovljev Milan: Didaktika. 1982 3. Naučna knjiga. 8. Beograd . razviti sve naše talente i ostavriti naš stvaralački potencijal. Nadrljanski Đorđ: Kibernetika u obrazovanju.Učiteljski fakultet. · Pružanje dodatnih nastavnih programa i sadržaja Za nastavnike · Korišćenje materijala i informacija sa Interneta u pripremi nastave · Komunikacija sa institucijama i učenicima · Učešće i sprovođenje programa na nacionalnom i evropskom nivou · Lično usavršavanje i samoedukacija · Sprovođenje on line edukacije Za učenike: · Samoedukacija korišćenjem specijalizovanih softverskih alata · Učešće u timskim projektima na nacionalnom i internacionalnom nivou · Sprovođenje on line edukacije ( za programe koje škola samostalno ne može da organizuje) „ Obrazovanje se danas više nego ikad mora suočiti s tim problemom. 2005. Literatura 1. Učiteljski fakultet. 1997. 2010. Materijali sa interneta: 20 . Soleša: Informatika u obrazovanju. Nadrljanski. Svjetlost. Mandić Danimir: Didakticko-informaticke inovacije u obrazovanju. Sarajevo. 2002. Beograd. bez izuzetka i u potpunosti.na lokalnom i evropskom nivou. u doba dok se svetsko društvo rađa u mukama: obrazovanje je u srcu razvoja i pojedinaca i zajednica. Beograd 4. 5. Sombor. uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuće sopstvenih ciljeva. Sombor. Bakovljev Milan: Osnovi metodologije pedagoških istrživanja Naučna knjiga. Vilotijević Mladen: Didaktika. Beograd. Egić Branislav: Skripte sa predavanja iz predmeta Projektovanje medija u obrazovanju II. Sombor. Pedagoški fakultet.II izdanje. 2000. 7.

com/download/dl/ra%C4%8Dunari-u-obrazovanju-.) 16.2011.ef.2011.03.04.2011.) 18.ac.2011.pdf (očitano:28.html (očitano:27.rs/Racunari_u_obrazovanju_na_daljinu.04.rs/Download/metodologija_nir/11%20problem %20istrazivanja.mp. Problem istraživanja http://www.) 22.wordpress.2011.html?func=view&catid=36&id=149 (očitano:30.2011.04.) 21 .ffpr.doc (očitano:05.see-educoop. Statistička obrada podataka http://www.2011.scribd.pdf (očitano:28.pomacom.) 12.) 19. Savremena nastavna sredstva i podsticanje intelektualnog razvoja učenika.03.bos.) 17.unze.03.rs/index.03.uns.gov.) 15.2011.04.pdf (očitano:02. Matematika i računari http://visim9.hr/~vskocili/Novine.) 20.03.2011.rs/uploads/docs/_izveštaj_eobrazovanje2.pdf (očitano:28. Računari u obrazovanju http://www.php?lang=sr&page=3-usluge&txt=83 (očitano:30. Istraživanje o stavovima učenika u Srbiji o primeni IKT sredstava u nastavi i učenju.edu. E-learning http://en. Statistička obrada podataka.linkpdf.bos.Đukić V http://www.03.) 21.kombib. Statistička obrada i analiza podataka http://www.pdf (očitano:30.rs/resursi/dokumenti/dok179-srpCNTI_stavovi_ucenika_o_ikt.03.) 11. Beogradska otvorena škola doks.2011. Internet u Srbiji.2011.Milanović Katarina.wikipedia.html (očitano:05.03.2011.04.com/doc/29657309/savremena-nastavna-sredstva-ipodsticanje-intelektualnog-razvoja-ucenika (očitano:05.rs/cepit/materijali/Internet_u_Srbiji_2006.9.) 14.03. Antonijević Radovan http://www.net/education_in/pdf/iq_i_znanje_eng-pog09i10-bih-rpssrb-t07. Milosavljević Vesna http://www.carnet.2011.ba/pdf/TPC/12%20Statistics. Lemeš Samir http://www. Računari u obrazovanju na daljinu http://vesti.timcentar.pdf (očitano:30. Statistička obrada podataka http://www.org/wiki/E-learning (očitano:27.rs/forum.com/category/matematika-i-racunari/ (očitano:02.org.) 10. Internet u obrazovanju http://public.) 13.2011.

10. Prilog Uz rad prilažem: • • • • Pisana priprema za nastavni čas iz predmeta PRIRODA I DRUŠTVO – TRADICIONALNIM METODAMA Pisana priprema za nastavni čas iz predmeta PRIRODA I DRUŠTVO – SAVREMENIM METODAMA Inicijalni test Završni test 22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->