P. 1
Master Teza

Master Teza

|Views: 617|Likes:
Published by Alma Fazlić

More info:

Published by: Alma Fazlić on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

UNIVERZITERT U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

PRIJAVA TEME ZA MASTER TEZU

KANDIDAT: FAZLIĆ ALMA 120/II-DHR

TEMA: Utjecaj globalizacije na islam u Evropi s posebnim osvrtom na period 2001-2010. .

već seže mnogo dublje u prošlost. je sama po sebi vrlo kompleksna i unutar iste mogu se pronaći još uže oblasti koje bi same po sebi mogle predstavljati idealne teme za istraživanje. zapravo da bi u potpunosti shvatili izazove. Ta shvatanja idu od divljenja i apsolutnog prihvaćanja do krajnjeg protivljenja i stavova koji propagiraju netoleranciju i ukazuju na sveukupnu antidemokratiju u tim ''apsolutno''demokratskim državama. Međutim period od zadnjih dekadu nam je i najzanimljiviji jer promjene koje su se desile a koje su između ostalog posljedica globalizacije su dale jedan novi okvir unutar kojeg na jedan drugačiji način moramo posmatrati islam a i unutar kojeg ga shvataju i sve velike evropske države koje po osnovu tih shvatanje grade vlastiti politički. socio-ekonomski. i svaki drugi stav spram islama u Evropi. probleme i posljedice za islam u Evropi. a to se čak ne odnosi ni samo na period 2001-2010. Međutim ono što se nameće jeste.U nadi da će tema biti prihvaćena pokušat ću prezentirati glavne segmente na koje će posebna pažnja biti obraćena a koji bi trebali definisati osnovnu problematiku koja je ovom temom obuhvaćena. Tema: Utjecaj globalizacije na islam u Evropi sa posebnim osvrtom na period 2001-2010. da moramo svaki pojedinačni segment ovog problema istražiti i sagledati iz svih raspoloživih uglova. Ono što se mora također reći za ovu temu jeste da je veoma aktualna. .

tj. Kada govorimo o globalizaciji prvenstveno je potrebno objasniti šta podrazumjeva globalizacija. Međutim s druge strane ću govoriti i o posljedicama globalizacije koje su zaprijetile promjeni određenih tradicijskih i religijskih pogleda i temelja islamskog vjerovanja i ponašanja. . Također ću se dotaći bojazni od islamizacije koju mnoge zemlje javno iskazuju kroz javnu politiku (kao vlastite stavove ili stavove koji su formirani pod utjecajem američke politike). tj. Upravo u kontekstu te posljedice posmatraću islam u Evropi. Slijedeće pitanje dakle. tj.11. a koji islam predstavljaju (bar dio njih) kao sektu a Kur'an kao muslimanski Meine Kampf. problema. koliko se promijenilo shvaćanje islama nakon 9. slučaj švicarskog referenduma kojim se branila izgradnja minareta na džamiji). Tako ću pokušati prikazati položaj muslimana u velikim evropskim državama. shvatanja. religijskih pitanja na koja ću nadam se i odgovoriti. Ta bojazan do određene granice dolazi i od činjenice da je veliki broj poznatih i javnih ličnosti se obratio na islam ili iskazuju izuzetno pozitivno mišljenje prema islamu i muslimanima. Poseban osvrt će biti na poteškoće ulaska Turske u Evropsku Uniju i da li i kakve to veze ima sa viđenjem islama.Kao što sam navela ova tema je sama po sebi izuzetno komplekasna i podrazumijeva izuzetno mnogo segmenata. političke stavove. na koje ću obratiti pažnju jeste razvoj psihologije ali i političkog shvatanja islamofobije (npr. potom veliki strah od terorizma (posebno nakon napada u Londonu i Francuskoj). ekonomskih. Mnogo je tvrdnji da se tradicionalni islam dugo odupirao globalizacijskim utjecajima. problemi s kojima se evropski muslimani susreću kada je u pitanju stav desničara koji su zastupnici u Evropskom parlamentu. Dakle. da li postoji diskriminatorska politika prema muslimanima kako partikularno u tim državama tako u cijeloj Evropi. tretiranje.2001. pokušaću uspostaviti i paralelu između demokratski visoko razvijenih država koje ne izražavaju podršku islamu i onih manje demokratskih koje daju prostor da islam živi u svojim okvirima i unutar tih država. i političkih. koje su njene prednosti a koje posljedice. Ono što najviše prijeti kada govorimo o globalizaciji jeste gubitak identiteta.

da li je i u kolikoj mjeri globalizacija utjecala na promjenu imidža ili shvatanja islama u Evropi kako od strane samih muslimana tako i od strane evropskih država u kontekstu njihovih politika. Dakle. članaka.. zakoni. te intervju sa nekim od eminentnih vjerskih učenjaka koji će nadam .Dakle. odjeća. tj. Koristit ću se dakle analizom medijskih sadržaja. politika. tu se unutar toga dolazi i do pitanja za analizu da li kršćanstvo osjeća bojazan u islamu samo u okviru politika država Evrope ili su takvog stava uopšte cijele nacije Evrope. moral.). moral. prakticiranje. kako sam već navela strah od islamizacije i islamofobija koja dolazi iz poražavajuće je i reći ''apsolutno'' demokratskih zemalja a koja često se pravdaju strahom od islamskog terorizma kojeg navode kao veliku pošast modernog doba. vjerovanja. ponašanja. tj. naučnih radova) podrazumijevati i sistematsko praćenje dešavanja koje globalizacija neminovno nameće a koja će imati isklučivu vezu sa gore navedenim elementima koja će biti predmetom istraživanja. Ovako kompleksna pitanja naravno nalažu i kompleksniju metodologiju rada koja će samim tim osim prvenstvene analize teksta (knjiga. tj. Nakon definisanja predmeta i ciljeva rada pokušat ću da definišem i hipotezu na čijem će se dokazivanju ili opovrgavanju i zasnivati cjelokupni rad.. ekonomija. uvjerenja. pokušati organizovati anketu na reprezentativnom uzorku kojom ću također pokušati otkriti kakva su shvatanja javnog mnijenje po pitanju veze globalizacije i islama u Evropi kako u religijskom tako i u političkom smislu. Hipoteza bi mogla predstavljati zapravo jednu sublimaciju svih gore detaljno razloženih elemenata koji su navedeni. ova tema je idealna da se ukaže na utjecaj globalizacije koja nosi strah i promjene s jedne strane za muslimane i same tradicijske islamske okvire (vjerovanje. unutar religijski i međureligijskiu dijalog) ali i sa druge strane za evropske zemlje i njihova shvatanja kako religijska tako i politička. eseja. utjecaj zapada. te koliko je globalizacija doprinijela i eksplicitnim promjenama u samom prakticiranju islama od strane evropskih muslimana (način oblačenja. Dakle osim u političkim konotacijama obradit ću i pitanje odnosa drugih religija prema islamu. odgovoriti ću nadam se na pitanje postoji li ili ne postoji unutarreligijski i međureligijski dijalog.

. Ali liberalnijim i otvorenijim za promjene. tj. ne samo odgovoriti na postavljena pitanja već i u određenom smislu ponuditi jedno novo shvatanje ovog problema i potencijalna rješenja koja bi mogla doprinijeti demokratičnosti i razvoju sloboda koje bi se mogle postići specifičnim međureligijskim dijalogom i shvatanjem i priznavanjem identiteta islama u Evropi s jedne strane. islamskih zajednica koje su podijeljene na one koje prihvataju i one koje se žestoko opiru promjenama). tj. U zaključnom dijelu rada ću nadam se. koji će dati svoje viđenje ovog problema (da li globalizacija doprinosi promjeni imidža islama u Evropi?).se pokušati odgovoriti na neka od ovih pitanja. shvatanjima islama od strane mulimana u Evropi i razvojem ne samo međureligijskog već i unutar religijskog dijaloga (promjene koje se dešavaju stvaraju fragmentiranje i unutar islama.

José (1994. Asgatepublishing. John(2007.) Cesari. Sean (2005. 5. . Harvard: Cambridge. 3. The International Institute of Islamic Thought: Washington. Chicago University Press: Chicago.): ‘’Islam and the Secular State’’.) Shafiq.Inicijalna literatura: Navest ću naslove koji u kontekstu razmatranja ove problematike predstavlja reprezentativnu literaturu i čijom analizom između ostalog bi se moglo doći do bitnih odgovora ali i uvida kako pojedini evropski autori shvataju cijelu situaciju.) Esposito. Nimer.): ‘’Muslim Europe or Euro-Islam: Politics. Ltd. Nezar Al.): ‘’European Muslims and the Secular State’’ .) Rabasa. Jocelyne. Manual (2002. ‘Abd Allah Ahmad(2008. 7. Culture and Citizenship in the Age of Globalisation’’ . Muhammad. Gallup: New York.): ‘’Interfaith Dialogue: A Guide for Muslims’’ .: Hampshire.) Sayyad. DC. 6. Angel (2004. 4. Mohammed Abu (2007.) Casanova. Lexington Books: Playmoth. 2. Castels.) Na’im.): ‘’Public Religions in the Modern World’’. 1. Road Corporation: Santa Monica.): ‘’The Muslim World After 9/11’’ . McLaughlin.): ‘’Who Speaks for Islam?’’.

. odsjek politologija po bolonjskom nastavnom procesu u akademskoj 22008/09. odsjek politologija. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka.Kratka biografija Fazlić Alma (24) rođena i živi u Sarajevu. godine. trenutno završava drugu godinu master studija također na Fakultetu političkih nauka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->