P. 1
vrste osiguranja - puškice

vrste osiguranja - puškice

|Views: 354|Likes:
Published by euroman1

More info:

Published by: euroman1 on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

SAOSIGURANJE Ugovorom o saosiguranju stvara se lančana obaveza nekoliko saosiguravača prema istom osiguraniku.

Horizontalnom deobom jednog rizika svaki od saosiguravača preuzima svoj deo obaveze odnosno pokriva svoj deo sudelovanja u snošenju rizika. Saosiguranje je učešće dva ili više osiguravača neposredno u zaključivanju jednog ugovora o osiguranju tako da svaki osiguravač preuzima pokriće određenog dela rizika. Osiguravač koji je pokretač obaveze iz osiguranja putem ugovora o saosiguranju je tzv vodeći osiguravač. Ukoliko i kad nastupi osigurani slučaj, likvidaciju i deobu šteta na sve saosiguravače vrši vodeći osiguravač. Zbog svoje složenosti saosiguranje je u sve manjoj upotrebi. Saosiguranje je neophodno razlikovati od višestrukog osiguranja. U saosiguranju se zaključuje jedan ugovor o osiguranju a kod višestrukog osiguranja zaključuje se nekoliko samostalnih ugovora. Prema nacinu nastajanja obaveza razlikujemo: -obavezno osiguranje -dobrovoljno osiguranje OBAVEZNO OSIGURANJE Obaveze se regulisu zakonom i uzajamne su sto znaci da postoje i obaveze osiguravaca i obaveze osiguranika. Nase zakonodavstvo predvidja da se obavezno moraju osigurati: putnici u javnom saobracaju od posledica nesrecnog slucaja, vlasnici motornih vozila od odgovornosti stete pricinjene trecim licima, vlasnici vazduhoplova, depoziti.. Zakonodavstvo obavezuje vlasnike vozila koja sluze za prevoz putnika u javnom saobracaju da zakljuce ugovor o osiguranju od posledica nesrecnog slucaja i to vlasnici: autobusa, taxi vozila, sinskih vozila za prevoz putnika, svih vrsta plovila kojim se prevoze putnici, svih vrsta rent-a-car vozila, vazduhoplova, turistickih vazduhoplova. DOBROVOLJNO OSIGURANJE Obaveze se regulisu ugovorom o osiguranju. Po ugovoru, jedna strana se obavezuje da placa odredjen iznos drugoj strani, koja se obavezuje da u slucaju nastupanja osiguranog slucaja nadoknadi osiguraniku nastalu stetu. Ugovor o osiguranju je poseban i samostalan ugovor. Ne moze se ugovoriti u korist treceg lica. OSIGURANJE LICA Odnosi se na osiguranje zivota, zdravlja i radne sposobnosti coveka. Visina osigurane sume odredjuje se sporazumno izmedju ugovorenih strana i utvrdjuje u ugovoru o osiguranju. Osiguranje lica obuhvata osiguranje zivota i osiguranje od nesrecnog slucaja.

OSIGURANJE ZIVOTA Polisa osiguranja zivota pored uobicajnih podataka sadrzi ime i prezime. prelom kosti izazvanih nepredvidivim spoljnim dogadjajem. putnici. Mogu se osigurati lica od 14-75 godina. Lica koja nisu potpuno zdrava i lica starija od 65 godina mogu biti osigurana uz posebne uslove za osiguranje uvecanih rizika. 3. kaskader) -osiguranje lica u motornim vozilima i pri posebnim delatnostima(vozaci. Iz pokrica osiguranja iskljucene su posledice ako se nesrecni slucaj dogodio usled potresa. datum indosiranja i potpis indosanta.pricekni rok (karenca u osiguranju). clanovi lovackih i ribolovackih udruzenja) Kolektivno osiguranje od posledica nesrecnog slucaja moze se zakljucitisa naznacenjem ili bez naznacenja imena korisnika. OSIGURANJE OD POSLEDICA NESRECNOG SLUCAJA Nesrecnim slucajem se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni dogadjaj koji na telo osiguranika izma za posledicu: njegovu smrt. Polisa osiguranja zivota ne moze glasiti na donosioca. a tada sadrzi ime korisnika. Razlikujemo 4 osnovne vrste zivotnih osiguranja i to: 1. ratnih dogadjaja. Osiguranje ugovorene sume se moze zakljuciti u dve varijante: dozivotno osiguranje za slucaj smrti (osigurana suma se isplacuje bez obzira kada usledi smrt) i privremeno osiguranje (ako osiguranik umre u pkviru roka ugovorenog u polisi) 2. iscasenje. gusenje -istegnuce misica. obaveza osiguravaca se smanjuje na 50% osigurane sume. osiguranje ugovorene sume za slucaj dozivljenja-ugovor obavezuje osiguravaca na isplatu osigurane sume samo ako osiguranik dozivi ugovoreni rok. pokusaju ili izvrsenju krivicnog dela. Dusevno nesposobna lica su apsolutno nesposobna za osiguranje kao i lica lisena poslovne sposobnosti. zatim dogadjaj i rok od koga zavisi nastanak prava splate osigurane sume. prolaznu nesposobnost za rad ili ostecenje zdravlja koje zahteva medicinsku pomoc. 4. Ugovor se moze zakljuciti u raznim oblicima kao pojedinacno ili grupno. davljenje i utapanje. zbog namerno prouzrokovanog nesrecnog slucaja zbog dejstva alkohola ili narkotika. Ukoliko bi smrt nastupila u vreme trajanj akarence. Ako osiguranik umre pre tog roka prestaje obaveza osiguravaca. Polisa osiguranja moze glasiti na odredjeno lice ili po naradbi. . delovanje rendgenskih zraka ili zracenja radijuma. uslovi osiguranja predvidjaju odlaganje pocetka obaveze osiguravaca obicno za prvih 6 meseci trajanja osiguranja. osiguranje ugovorene sume u mesovitom osiguranju zivota-obavezuje osiguravaca da isplati osiguranu sumu u ugovorenom roku ako osiguranik dozivi taj rok i odmah nakon smrti osiguranika ako osiguranik umre pre. Najcesce se zakljucuju: -osiguranje lica u i van redovnog zanimanja -osiguranje dece i skolske omladine -osiguranje hotelskih gostiju -osiguranje posebnih zanimanja i zvanja (demonter mina. pri upravljanju vozilom bez vozacke dozvole. usled pokusaja samoubistva. U osiguranju zivota. Ugovorom o osiguranju od posledica nesrecnog slucaja pokruveni su rizici: -trovanja hranom. pri pripremanju. osiguranje ugovorene sume za slucaj smrti-ugovorena suma se isplacuje korisniku osiguranja u punom iznodu posle smrti osiguranika. potpuni ili delimicni invaliditet. kao i datum rodjenja lica na ciji se zivot odnosi osiguranje. hemijskim sredstvima ili otrovnih para -infekcije ozlede nastale nesrecnim slucajem -opekotine.rento osiguranje Ugovor o osiguranju zivota moze se zakljuciti zamo za osiguranje zdravih lica od navrsenih 14 do navrsenih 65 godina zivota.

udar groma. nespretnost. pad osiguranog predmeta. eksplozija. nespretnost. pad letilice. oluja. udar motornog vozila. pritisak leda ili snega. neposredno delovanjeel energije. . odronjavanje. izlivanje vode. oluja. Osigurani rizici: pozar. erupcije pri geoloskim istrazivanjima.industrijskih. motornih vozila i osiguranje od odgovornosti. nemar ili zla namera radnika. izlivanje vode. Dopunski rizici su: amortizacija kod delimicnih steta. otkup fransize. Osnovni i dopunski rizici: konstrukcione greske u materijalu.osiguranje masina od loma-osnovni rizici pokriveni osiguranjem su: greske u konstrukciji. pad ili udar. samozapaljenje. demonstracije. izlivanje vode iz vodovodnih cevi -osiguranje stvari u rudnicima sa podzemnom ekspoatacijom. snezne lavine. OSIGURANJE CIVILA Civilna osiguranja obuhvataju: osiguranje civilnih objekata od opasnosti pozara i nekih drugih opasnosti. kvarovi ili greske ucinjene u radionici ili montazi -osiguranje od opasnosti prekida rada zbog pozara ili nekih drugih opasnosti (somazno osiguranje) zakljucuje se kao dopunsko osiguranje ukoliko se pre ili istovremeno kod istog osiguravaca zakljuci osiguranje osnovnih i ne novcanih obrtnih sredstava od rizika pozara i nekih drugih opasnosti. manifestacije. grad. -osiguranje uskladistene robe u hladnjacama-predmet osiguranja su predmeti navedeni u polisi osiguranja smesteni u komore za hladjenje odnosno zamrzavanje kao i roba koja se nalazi u krugu hladnjace. klizanje tla. OSIGURANJE INDUSTRIJE Obuhvata osiguranje: . manifestacije i demonstracije. curenje tecnosti. kvar uredjaja za zastitu. endogeni jamski pozar izazvan samozapaljenjem. nedostatak vode u parnim kotlovima. nepredvidjene gradjevinske nezgode. curenje uskladistenih tecnosti. potres. prikolice. sleganje temelja i rizik potresa. udar groma. radne masine. umitnickih i slicnih priredbi od atmosferskih padavina i osiguranje domacinstava. klizanje tla i odronjavanje. razbojnistvo. . Dopunski rizici: zarusavanje. potres. Osiguranje imovine obuhvata:osiguranje industrije. zracenje radioaktivnih materijala . Osnovni rizici: pozar. odgovornost izvodjaca gradjevinskih radova . eksplozija. regulisanje ili automatsko upravljanje. nepredvidjeno i iznenadno ostecenje uredjaja za hladjenje.garancijsko osiguranje se zakljucuje da bi se nadoknadile stete za greske na isporucenim proizvodima. grad. osiguranje sportskih. Osnovni rizici: pozar. provalna kradja. civila. klizanje. poljoprivrede. osiguranje od provalne kradje i razbojnistva.OSIGURANJE IMOVINE Svrha osiguranja imovine je naknada stete koja bi se dogodila na imovini osiguranika zbog nastanka osiguranog slucaja. mraz. odronjavanje. Dopunski rizici: poplave i bujice. raspad zbog delovanja centrifugalne sile. eksplozija. udar sopstvenog vozila. Ugovor o osiguranju moze da zakljuci svako lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slucaj jer bi u protivnom pretrpelo izvestan materijalni gubitak. osiguranje stakla od loma. zanatskih i usluznih organizacija od pozara i nekih drugih opasnosti-osnovni rizici: pozar. podzemne vode. provalne ili obicne kradje. nemar ili zla namera. troskovi za prekovremeni rad. visoke vode. udar groma.osiguranje objekata u montazi-pedmet osiguranja je gradjevinski i instalacioni materijal kao i ostala oprema namenjena ugradnji u osigurani objekat. potres. greske u proizvodnji i greske u tehnickoracunarskim kalkulacijama. materijalu i izradi. Dopunski rizici: poplave i bujice. Dopunski rizici: poplava i bujice.

Motorno vozilo moze da se osigura najvise do nabavne vrednosti novog vozila u trenutku zakljucenja ugovora a u slucaju nastanka stete osnova je nabavna cena novog vozila na dan utvrdjivanja visine stete umanjena za izgubljenu vrednost amortizacije. potpuni kasko koji pokriva sledece rizike: saobracajne nezgode. troskove vuce 2.osiguranje domacih i nekih drugih vrsta zivotinja-kao nesrecni slucaj smatra se svaki iznenadni dogadjaj koji deluje spolja i naglo na osiguranu zivotinju a za posledicu ima njeno oboljenje. lom stakala na motornom vozilu kao i stete kojesu neposredno prouzrokovale domace zivotinje ili divljac. grad. pad letilice. vinogradima. mraz. udar groma. eksplozija. oluja. troskove nastale pri spasavanju vozila. delimicni kasko pokriva: pozar. poplava. trsci i vrbama za pletarstvo. lecenje. udar groma. udar groma. sumskom i sadnom materijalu. oluja. oluja. vocnjacimaa. slana. plodovima. -osiguranje useva i plodova-predmet osiguranja su stete na usevima. prisilno klanje ili uginuce. troskovi vucevozila i prevoz vozaca i putnika od mesta udea do prebivalista. stete koje nanose treca lica. Osigurani rizici: grad pozar. Osiguravac ne nadoknadjuje stetu i troskove vezane za stetu u slucaju: -pogonske stete tj kvara na motoru zbog greske u materijalu. pozar. ostecenja cilindra motora -smrzavanje vode u hladnjaku -gubitka ulja -tehnicke neispravnosti vozila -preopterecenosti vozila -rekviriranja od vojnih ili civilnih organa -za vreme dok vozilom upravlja lice bez propisane vozacke dozvole -ako je do stete doslo dok je vozac bio pod uticajem alkohola ili narkotika -ucesca vozila na brzinskim i reli trkama . livadskim travama. OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA Mozese podeliti u dve velike grupe: kasko osiguranje i osiguranje od odgovornosti. busenje ili pucanje gume. KASKO OSIGURANJE Obuhvata osiguranje samog vozila i njegove standardne opreme ali se mogu posebno ugovoriti i dodatna osiguranja putnika i zovaca motornog vozila od posledica nesrenog slucaja i osiguranje prtljaga. lekovitom i ukrasnom bilju. eksplozija. Kasko osiguranje se pojavljuje u dva osnovna vida kao: 1.OSIGURANJE POLJOPRIVREDE Obuhvata: . kradja. snezna lavina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->