Red. br.

I A

OPIS POZICIJE RUŠENJE I DEMONTAŽA RUŠENJE

Jed. Količina mere

jed. Cena

ukupno

1. 2.

Rušenje dela krova (krovne konstrukcije) Rušenje dela betonskog zida (prosecanje otvora za vrata terase) Rušenje dela zida od blokova d=25cm (prosecanje otvora za vrata kupatila Rušenje dela zida od giter bloka d=25cm (povecanje visine prozorskih otvora) Rušenje dela armirano-betonske međuspratne ploče prosecanje otvora adekvatnim alatom bez rastresanja konstrukcije, sa privremenim osiguranjem. Utovar šuta u kamion, odvoz na deponiju , istovar DEMONTAŽA Demontaža prozora

m2

13.00

0.00

m2

1.00

0.00

3.

m2

1.20

0.00

4.

m2

1.00

0.00

5.

m2 m3

2.00

0.00 0.00

6. B 1.

1.1 prozori veličine 120/60cm 2. 3. Demontaža unutrašnjeg drvenog stepeništa. Razni sitni i nepredviđeni radovi na demontažama.

kom m1 pauš

4.00 2.00

0.00 0.00 0.00

I RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO :

0.00

00 II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: III ZIDARSKI RADOVI 1.60 0.podloga za keramiku u kupatilu m3 0. Obrada unutrašnjih površina po obimu probijene međuspratne ploče cementnim malterom razmere 1:3 sa finim perdašenjem završnog sloja. produžnim malterom razmere 1:3:9. Zidanje zidova debljine d=120 mm. m2 74. m2 1.00 0.II 1.kao sloj za pad na terasi Izrada cem. m2 12. u dva sloja ukupne prosečne debljine d=20 mm.00 3.90 0. opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6 Zidanje zidova terase debljine d=200 mm. sa finim perdašenjem završnog sloja. košuljice d = 3cm . produžnim malterom razmere 1:3:9.60 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Izrada armirano-betonskog stepeništa.80 0.00 0. m2 4. košuljice d min 5cm . Malterisanje površina zidova na terasi.00 m2 10. sa finim perdašenjem završnog sloja. u potrebnoj običnoj oplati Izrada rabicirane cem.60 0. giter-blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6 Oblaganje fasadnog zida (na terasi) fasadnom opekom crvene boje u produžnom malteru razmere 1:2:6 Malterisanje površina zidova u enterijeru. m2 7.35 0.00 2. Prethodno postaviti rabic mrežu u širini od 300 mm. m2 5.00 4.85 0. 6.00 .90 0. što ulazi u jediničnu cenu pozicije. m2 5.00 2. u dva sloja ukupne prosečne debljine d=20 mm.00 1.00 3.

m2 12.III ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 0.00 0. m2 m2 15. na fasadnom zidu IV IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: m2 22.50 0. m2 2.00 12.00 7. u dva sloja.00 V STOLARSKI RADOVI 1.00 0.00 4. 5.25 0. IZOLATERSKI RADOVI Nabavka materijala i izrada horizontalne zvučne izolacije u sastavu plivajućih podova. m2 36.60 0.00 IV 1. Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol) u kupatilu Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol sa prevojima po nadzidku) na terasi Nabavka i montaza parne brane na terasi Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol) preko tavanice kupatila Nabavka i montaza horizontalne dvoslojne termoizolacije na terasi (stirodur d=2cm.00 8.60 0.00 2. tako da je drugi sloj postavljen u trakama upravno u odnosu na prvi.00 3. debljine d=5 mm.00 0.60 0. ukupna debljina 4cm) Nabavka i montaza termoizolacije kosog krova (stiropor d=8cm.00 6.00 . m2 4.1 jednokrilna unutrašnja ulazna vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (levo otvaranje) Zidarska mera 850/2100 mm kom 1 0. m2 2. izmedju rogova Montaza vertikalne termoizolacije (stirodur d=4cm). od izolacionih ploča "ethafoam".50 0.

00 . m2 1. 1. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije tavanice kupatila od varenih kutijastih cel. razvijena širina okapnice 35 cm. LIMARSKI RADOVI Izrada i montaža limenog opšiva na nadzidku terase od pocinkovanog lima.2 jednokrilna unutrašnja vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (desno otvaranje) Zidarska mera 850/2100 mm 1.1.00 3.00 2.00 VII BRAVARSKI RADOVI 1.00 VI 1. Izrada i montaža drvenog rukohvata (d=4cm) od bukovine na celicnu konstrukciju ograde stepenista kom 1 0.50 0. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije za deo poda postojeceg otvora stepenista od varenih kutijastih cel. dužina 120cm kom Izrada i montaža limenog opsiva slivnika u olucnu vertikalu (štucna) kom VI LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 3. m2 2.60 0. Izrada i montaža limene okapnice prozora od pocinkovanog lima.50 0. profila 80x60x3.10 0.00 V STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 0.00 0.3 jednokrilna unutrašnja vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (desno otvaranje) Zidarska mera 700/1850 mm 2.00 0.00 kom 1 0. profila 80x60x3.00 m 3.00 0. razvijena širina opšiva 45 cm m 13.1 jednokrilni krovni prozor sa potrebnim okovima Zidarska mera 660/1180 mm 3.00 kom 2 0.00 2.

m 1.00 0.00 0. 1.00 Nabavka i ugradnja PVC dvokrilnih vrata terase.00 0. 780x660) kom VII BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 1.00 VIII ALUMINARIJA 1.00 0. Izrada i ugradnja celicne fiksne pregrade sa ispunom od termo stakla (svetlarnik u kupatilu dim. profila 30x30x3 ankerovanih u nadzidak 6 0. profili su bele boje.00 0. Nabavka i ugradnja PVC prozora.00 IX KERAMIČARSKI RADOVI .3. 1320x660) kom Izrada i ugradnja celicne fiksne pregrade sa ispunom od termo stakla (svetlarnik izmedju kupatila I dnevne sobe dim. Zidarska mera 1200/1750 mm kom VIII ALUMINARIJA UKUPNO: 1 0.00 4.00 0. krila su sa potrebnim okovima i termoprekidom.00 6.00 5. kom kom 1 2 0. m 7. Zidarska mera 1200/590 mm Zidarska mera 1200/780 mm 2.50 0. profila 30x30x3 ankerovanih u gazista stepenista Izrada i ugradnja metalne ograde terase od varenih kutijastih cel. profili su bele boje. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije za drveni rukohvat stepenista od varenih flahova ankerovanih u zid kom Izrada i ugradnja metalne ograde stepenista od varenih kutijastih cel.00 7. prozori su sa potrebnim okovima I termoprekidom.

4. 3.1.50 0. sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. debljine d=20 mm.50 30. PODOPOLAGAČKI RADOVI Navaka i montaza laminatne podne obloge Nabavka i montaza lajsni za laminatni pod Nabavka i montaza praga (bukova daska d=2.2 kupatilo m2 m2 1.1 kuhinja 4.00 0. 120cm) L= kom 1.5cm.50 0.00 0.00 4. što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.85m Pločice postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:3. 2. 2.00 IX KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 0.00 0.00 4. zidnim keramičkim pločicama Visina oblaganja zidova u kupatilu je do 1. m2 m2 2.00 X PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: 0.00 0.00 m2 m 23.00 0.00 m2 6. Oblaganje poda kupatila podnim keramičkim pločicama Oblaganje poda terase podnim keramičkim pločicama Oblaganje cela i gazista stepenista podnim keramičkim pločicama Oblaganje zidova unutrašnjih prostorija.00 11.00 0. 3.50 12.60 0.00 XI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE OD GIPS PLOCA . Nabavka i montaza osb ploce d=2cm ( kao deo podloge poda u delu otvora stepenista) m2 1.00 X 1.

5 mm (d zida=10cm) Nabavka materijala i montaža maske za kanalizacione i ventilacione cevi od gips kartonskih ploča debljine d=12. Spušteni plafoni od gips-kartonskih ploča debljine d=12.50 0.00 0. sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.5 mm XI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE UKUPNO: m2 26.00 2.00 0. m2 1.00 0. Nabavka materijala i montaža unutrašnjih lakih montažnodemontažnih zidnih pregrada od gips kartonskih ploča debljine d=12.00 0.1.50 0. m2 m2 m2 27.00 XII SPUŠTENI PLAFONI UKUPNO: 0.00 2.2 Bojenje plafona 1.00 0.podloga za hidroizolaciju) m2 28.00 0. m2 2.3 Bojenje podgleda stepeništa .00 1.50 0. postojecih zidova i plafona kupatila poludisperzivnom bojom.00 2.50 3. Bojenje unutrašnjih površina zidova od opeke.5 mm na metalnoj potkonstrukciji Spušteni plafoni od vlagootpornih gips-kartonskih ploča debljine d=12.00 XIII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 1. m2 2.5 mm na metalnoj potkonstrukciji plafon kupatila) Nabavka i montaza osb ploce d=2cm ( kao deo plafonske potkonstrukcije .1 Bojenje zidova 1.00 3.00 XII SPUŠTENI PLAFONI 1.

m2 m2 53. m2 8.2 Bojenje plafona 3.00 0. Bojenje bojom za metal (RAL 9007) elemenata ograde na terasi i ograde stepenista XIII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO: m 8.60 0. m2 10. Bojenje unutrašnjih gipsanih površina novih zidnih pregrada. sa svim potrebnim predradnjama za nanošenje boje.1 Bojenje zidova 2.00 4. Bojenje unutrašnjih površina zidova disperzivnom bojom Vitex (935-70 GY). Bojenje unutrašnjih površina zidova terase belom fasadnom bojom. sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.50 0.00 2.00 0. sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.00 0.50 0.2.00 5.00 28. spuštenih plafona poludisperzivnom bojom.00 REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKOZANATSKIH RADOVA .00 XIV RAZNI RADOVI XIV RAZNI RADOVI UKUPNO: 0.

00 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RUŠENJE I DEMONTAŽA BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI ALUMINARIJA KERAMIČARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE OD GIPS PLOCA SPUŠTENI PLAFONI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI RAZNI RADOVI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RADOVA UKUPNO : 0.00 0.00 0.00 0.

.

.

.

.

.

.

.

.

00 .UKUPNO 0.