Red. br.

I A

OPIS POZICIJE RUŠENJE I DEMONTAŽA RUŠENJE

Jed. Količina mere

jed. Cena

ukupno

1. 2.

Rušenje dela krova (krovne konstrukcije) Rušenje dela betonskog zida (prosecanje otvora za vrata terase) Rušenje dela zida od blokova d=25cm (prosecanje otvora za vrata kupatila Rušenje dela zida od giter bloka d=25cm (povecanje visine prozorskih otvora) Rušenje dela armirano-betonske međuspratne ploče prosecanje otvora adekvatnim alatom bez rastresanja konstrukcije, sa privremenim osiguranjem. Utovar šuta u kamion, odvoz na deponiju , istovar DEMONTAŽA Demontaža prozora

m2

13.00

0.00

m2

1.00

0.00

3.

m2

1.20

0.00

4.

m2

1.00

0.00

5.

m2 m3

2.00

0.00 0.00

6. B 1.

1.1 prozori veličine 120/60cm 2. 3. Demontaža unutrašnjeg drvenog stepeništa. Razni sitni i nepredviđeni radovi na demontažama.

kom m1 pauš

4.00 2.00

0.00 0.00 0.00

I RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO :

0.00

00 3. produžnim malterom razmere 1:3:9.85 0. m2 5. Prethodno postaviti rabic mrežu u širini od 300 mm. u potrebnoj običnoj oplati Izrada rabicirane cem.00 II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: III ZIDARSKI RADOVI 1.II 1.00 1. sa finim perdašenjem završnog sloja.kao sloj za pad na terasi Izrada cem. m2 7.00 2.00 4. Obrada unutrašnjih površina po obimu probijene međuspratne ploče cementnim malterom razmere 1:3 sa finim perdašenjem završnog sloja. Zidanje zidova debljine d=120 mm. m2 5. Malterisanje površina zidova na terasi. u dva sloja ukupne prosečne debljine d=20 mm. m2 74. košuljice d = 3cm . 6.35 0.00 . u dva sloja ukupne prosečne debljine d=20 mm.podloga za keramiku u kupatilu m3 0. košuljice d min 5cm .00 0. giter-blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6 Oblaganje fasadnog zida (na terasi) fasadnom opekom crvene boje u produžnom malteru razmere 1:2:6 Malterisanje površina zidova u enterijeru. m2 1.60 0. produžnim malterom razmere 1:3:9. m2 4. m2 12.00 2.00 m2 10. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Izrada armirano-betonskog stepeništa.00 3. sa finim perdašenjem završnog sloja.60 0.90 0.90 0.60 0.80 0. što ulazi u jediničnu cenu pozicije. opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6 Zidanje zidova terase debljine d=200 mm.00 0.

m2 36.00 .25 0.00 4.00 0. ukupna debljina 4cm) Nabavka i montaza termoizolacije kosog krova (stiropor d=8cm.00 2. na fasadnom zidu IV IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: m2 22. debljine d=5 mm.III ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 0.50 0.00 0. IZOLATERSKI RADOVI Nabavka materijala i izrada horizontalne zvučne izolacije u sastavu plivajućih podova.00 0.60 0. izmedju rogova Montaza vertikalne termoizolacije (stirodur d=4cm).00 V STOLARSKI RADOVI 1.00 3. od izolacionih ploča "ethafoam".00 6. m2 2. m2 4.50 0.60 0.00 IV 1. m2 m2 15. tako da je drugi sloj postavljen u trakama upravno u odnosu na prvi.00 8.00 12.60 0.1 jednokrilna unutrašnja ulazna vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (levo otvaranje) Zidarska mera 850/2100 mm kom 1 0. u dva sloja. m2 12.00 7. m2 2. Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol) u kupatilu Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol sa prevojima po nadzidku) na terasi Nabavka i montaza parne brane na terasi Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol) preko tavanice kupatila Nabavka i montaza horizontalne dvoslojne termoizolacije na terasi (stirodur d=2cm. 5.

00 VII BRAVARSKI RADOVI 1. m2 1.00 0.00 V STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 0.60 0.00 0. profila 80x60x3.00 2.1 jednokrilni krovni prozor sa potrebnim okovima Zidarska mera 660/1180 mm 3.00 m 3. Izrada i montaža drvenog rukohvata (d=4cm) od bukovine na celicnu konstrukciju ograde stepenista kom 1 0.50 0. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije tavanice kupatila od varenih kutijastih cel. profila 80x60x3. dužina 120cm kom Izrada i montaža limenog opsiva slivnika u olucnu vertikalu (štucna) kom VI LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 3.1. Izrada i montaža limene okapnice prozora od pocinkovanog lima.50 0.10 0. m2 2. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije za deo poda postojeceg otvora stepenista od varenih kutijastih cel.3 jednokrilna unutrašnja vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (desno otvaranje) Zidarska mera 700/1850 mm 2. razvijena širina opšiva 45 cm m 13.00 kom 2 0.2 jednokrilna unutrašnja vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (desno otvaranje) Zidarska mera 850/2100 mm 1. 1. razvijena širina okapnice 35 cm.00 3. LIMARSKI RADOVI Izrada i montaža limenog opšiva na nadzidku terase od pocinkovanog lima.00 0.00 2.00 VI 1.00 kom 1 0.00 .

krila su sa potrebnim okovima i termoprekidom.00 0. profila 30x30x3 ankerovanih u gazista stepenista Izrada i ugradnja metalne ograde terase od varenih kutijastih cel.50 0.00 0. 1320x660) kom Izrada i ugradnja celicne fiksne pregrade sa ispunom od termo stakla (svetlarnik izmedju kupatila I dnevne sobe dim.00 4.3.00 0. Zidarska mera 1200/1750 mm kom VIII ALUMINARIJA UKUPNO: 1 0. 780x660) kom VII BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 1. Zidarska mera 1200/590 mm Zidarska mera 1200/780 mm 2. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije za drveni rukohvat stepenista od varenih flahova ankerovanih u zid kom Izrada i ugradnja metalne ograde stepenista od varenih kutijastih cel. prozori su sa potrebnim okovima I termoprekidom.00 6.00 VIII ALUMINARIJA 1.00 0. kom kom 1 2 0. Izrada i ugradnja celicne fiksne pregrade sa ispunom od termo stakla (svetlarnik u kupatilu dim. m 1.00 Nabavka i ugradnja PVC dvokrilnih vrata terase. profili su bele boje. 1. profila 30x30x3 ankerovanih u nadzidak 6 0. Nabavka i ugradnja PVC prozora. profili su bele boje.00 0.00 5.00 7.00 0. m 7.00 IX KERAMIČARSKI RADOVI .

00 0.00 m2 m 23.85m Pločice postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:3.00 0.00 X 1.00 IX KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 0. zidnim keramičkim pločicama Visina oblaganja zidova u kupatilu je do 1.60 0.00 11. 4. Oblaganje poda kupatila podnim keramičkim pločicama Oblaganje poda terase podnim keramičkim pločicama Oblaganje cela i gazista stepenista podnim keramičkim pločicama Oblaganje zidova unutrašnjih prostorija. Nabavka i montaza osb ploce d=2cm ( kao deo podloge poda u delu otvora stepenista) m2 1.50 30.00 0.50 12.00 4. m2 m2 2.50 0.1 kuhinja 4.00 0.00 XI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE OD GIPS PLOCA . 2.00 0. 120cm) L= kom 1.5cm.00 m2 6. 3.00 4.1.2 kupatilo m2 m2 1. što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije. debljine d=20 mm. sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.00 0. 2.00 X PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: 0. PODOPOLAGAČKI RADOVI Navaka i montaza laminatne podne obloge Nabavka i montaza lajsni za laminatni pod Nabavka i montaza praga (bukova daska d=2.50 0. 3.

sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.00 0.00 2.00 3.50 0. m2 m2 m2 27.3 Bojenje podgleda stepeništa .00 2.00 XII SPUŠTENI PLAFONI UKUPNO: 0.00 XII SPUŠTENI PLAFONI 1.50 0.1.00 0. m2 2.00 1. postojecih zidova i plafona kupatila poludisperzivnom bojom.00 0.5 mm XI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE UKUPNO: m2 26. Bojenje unutrašnjih površina zidova od opeke. Spušteni plafoni od gips-kartonskih ploča debljine d=12.podloga za hidroizolaciju) m2 28.00 0. Nabavka materijala i montaža unutrašnjih lakih montažnodemontažnih zidnih pregrada od gips kartonskih ploča debljine d=12.1 Bojenje zidova 1.5 mm na metalnoj potkonstrukciji plafon kupatila) Nabavka i montaza osb ploce d=2cm ( kao deo plafonske potkonstrukcije .50 0.00 0.50 3.2 Bojenje plafona 1. m2 2.5 mm (d zida=10cm) Nabavka materijala i montaža maske za kanalizacione i ventilacione cevi od gips kartonskih ploča debljine d=12.00 XIII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 1.00 2.5 mm na metalnoj potkonstrukciji Spušteni plafoni od vlagootpornih gips-kartonskih ploča debljine d=12. m2 1.00 0.

00 2.60 0. m2 m2 53.00 REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKOZANATSKIH RADOVA .00 0. spuštenih plafona poludisperzivnom bojom. Bojenje unutrašnjih gipsanih površina novih zidnih pregrada.50 0. Bojenje unutrašnjih površina zidova disperzivnom bojom Vitex (935-70 GY).2.00 XIV RAZNI RADOVI XIV RAZNI RADOVI UKUPNO: 0.00 0.1 Bojenje zidova 2. Bojenje bojom za metal (RAL 9007) elemenata ograde na terasi i ograde stepenista XIII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO: m 8.00 0. sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.50 0. sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Bojenje unutrašnjih površina zidova terase belom fasadnom bojom.00 5. m2 10.2 Bojenje plafona 3. m2 8.00 28.00 4. sa svim potrebnim predradnjama za nanošenje boje.

00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RADOVA UKUPNO : 0.00 0.00 0.00 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RUŠENJE I DEMONTAŽA BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI ALUMINARIJA KERAMIČARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE OD GIPS PLOCA SPUŠTENI PLAFONI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI RAZNI RADOVI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

.

.

.

.

.

.

.

.

00 .UKUPNO 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful