Red. br.

I A

OPIS POZICIJE RUŠENJE I DEMONTAŽA RUŠENJE

Jed. Količina mere

jed. Cena

ukupno

1. 2.

Rušenje dela krova (krovne konstrukcije) Rušenje dela betonskog zida (prosecanje otvora za vrata terase) Rušenje dela zida od blokova d=25cm (prosecanje otvora za vrata kupatila Rušenje dela zida od giter bloka d=25cm (povecanje visine prozorskih otvora) Rušenje dela armirano-betonske međuspratne ploče prosecanje otvora adekvatnim alatom bez rastresanja konstrukcije, sa privremenim osiguranjem. Utovar šuta u kamion, odvoz na deponiju , istovar DEMONTAŽA Demontaža prozora

m2

13.00

0.00

m2

1.00

0.00

3.

m2

1.20

0.00

4.

m2

1.00

0.00

5.

m2 m3

2.00

0.00 0.00

6. B 1.

1.1 prozori veličine 120/60cm 2. 3. Demontaža unutrašnjeg drvenog stepeništa. Razni sitni i nepredviđeni radovi na demontažama.

kom m1 pauš

4.00 2.00

0.00 0.00 0.00

I RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO :

0.00

produžnim malterom razmere 1:3:9.90 0. m2 1. Malterisanje površina zidova na terasi.00 2. Prethodno postaviti rabic mrežu u širini od 300 mm. 6. opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6 Zidanje zidova terase debljine d=200 mm.35 0. produžnim malterom razmere 1:3:9.00 3.00 0. m2 5.00 . sa finim perdašenjem završnog sloja.90 0.60 0.II 1. u dva sloja ukupne prosečne debljine d=20 mm.80 0. m2 74.60 0. u dva sloja ukupne prosečne debljine d=20 mm.00 4. m2 5. košuljice d min 5cm . m2 12. m2 7.60 0.00 1.00 II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: III ZIDARSKI RADOVI 1.kao sloj za pad na terasi Izrada cem. Obrada unutrašnjih površina po obimu probijene međuspratne ploče cementnim malterom razmere 1:3 sa finim perdašenjem završnog sloja. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Izrada armirano-betonskog stepeništa.00 3. giter-blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6 Oblaganje fasadnog zida (na terasi) fasadnom opekom crvene boje u produžnom malteru razmere 1:2:6 Malterisanje površina zidova u enterijeru.85 0. košuljice d = 3cm . Zidanje zidova debljine d=120 mm. što ulazi u jediničnu cenu pozicije. sa finim perdašenjem završnog sloja.00 2.00 m2 10.podloga za keramiku u kupatilu m3 0. u potrebnoj običnoj oplati Izrada rabicirane cem.00 0. m2 4.

00 0. IZOLATERSKI RADOVI Nabavka materijala i izrada horizontalne zvučne izolacije u sastavu plivajućih podova.50 0.60 0.1 jednokrilna unutrašnja ulazna vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (levo otvaranje) Zidarska mera 850/2100 mm kom 1 0.00 0.00 8. tako da je drugi sloj postavljen u trakama upravno u odnosu na prvi.50 0. m2 m2 15. na fasadnom zidu IV IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: m2 22.60 0. Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol) u kupatilu Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol sa prevojima po nadzidku) na terasi Nabavka i montaza parne brane na terasi Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije (poliazbitol) preko tavanice kupatila Nabavka i montaza horizontalne dvoslojne termoizolacije na terasi (stirodur d=2cm. m2 12. u dva sloja.00 12. od izolacionih ploča "ethafoam".00 V STOLARSKI RADOVI 1. ukupna debljina 4cm) Nabavka i montaza termoizolacije kosog krova (stiropor d=8cm.00 2. 5.60 0. m2 2. m2 2.25 0.00 0.III ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 0. izmedju rogova Montaza vertikalne termoizolacije (stirodur d=4cm). m2 36. debljine d=5 mm.00 7.00 4.00 3.00 . m2 4.00 6.00 IV 1.

3 jednokrilna unutrašnja vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (desno otvaranje) Zidarska mera 700/1850 mm 2. razvijena širina okapnice 35 cm.00 0.50 0.50 0.00 VII BRAVARSKI RADOVI 1.2 jednokrilna unutrašnja vrata od furniranog medijapana sa potrebnim okovima (desno otvaranje) Zidarska mera 850/2100 mm 1.60 0. Izrada i montaža drvenog rukohvata (d=4cm) od bukovine na celicnu konstrukciju ograde stepenista kom 1 0.00 3. razvijena širina opšiva 45 cm m 13.00 m 3.00 2.1.00 kom 2 0. LIMARSKI RADOVI Izrada i montaža limenog opšiva na nadzidku terase od pocinkovanog lima. m2 2.00 kom 1 0. Izrada i montaža limene okapnice prozora od pocinkovanog lima.00 VI 1.00 .00 0.00 0. 1. m2 1.10 0. profila 80x60x3. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije za deo poda postojeceg otvora stepenista od varenih kutijastih cel. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije tavanice kupatila od varenih kutijastih cel.00 2.00 V STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 0. dužina 120cm kom Izrada i montaža limenog opsiva slivnika u olucnu vertikalu (štucna) kom VI LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 3. profila 80x60x3.1 jednokrilni krovni prozor sa potrebnim okovima Zidarska mera 660/1180 mm 3.

krila su sa potrebnim okovima i termoprekidom. kom kom 1 2 0.00 0. profila 30x30x3 ankerovanih u gazista stepenista Izrada i ugradnja metalne ograde terase od varenih kutijastih cel. m 1.00 6. prozori su sa potrebnim okovima I termoprekidom.50 0. profila 30x30x3 ankerovanih u nadzidak 6 0.00 0. m 7.00 VIII ALUMINARIJA 1.00 Nabavka i ugradnja PVC dvokrilnih vrata terase. 1320x660) kom Izrada i ugradnja celicne fiksne pregrade sa ispunom od termo stakla (svetlarnik izmedju kupatila I dnevne sobe dim.00 5.3.00 4. Izrada i ugradnja metalne potkonstrukcije za drveni rukohvat stepenista od varenih flahova ankerovanih u zid kom Izrada i ugradnja metalne ograde stepenista od varenih kutijastih cel.00 7.00 IX KERAMIČARSKI RADOVI . Zidarska mera 1200/590 mm Zidarska mera 1200/780 mm 2.00 0. Izrada i ugradnja celicne fiksne pregrade sa ispunom od termo stakla (svetlarnik u kupatilu dim. profili su bele boje. 780x660) kom VII BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 1. profili su bele boje.00 0.00 0. 1.00 0. Zidarska mera 1200/1750 mm kom VIII ALUMINARIJA UKUPNO: 1 0. Nabavka i ugradnja PVC prozora.

3.5cm.1 kuhinja 4. m2 m2 2. 2.00 0.85m Pločice postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:3.00 X 1.00 0.00 11.50 0. 3.50 30. debljine d=20 mm. 2.00 m2 6.1. sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. Oblaganje poda kupatila podnim keramičkim pločicama Oblaganje poda terase podnim keramičkim pločicama Oblaganje cela i gazista stepenista podnim keramičkim pločicama Oblaganje zidova unutrašnjih prostorija.2 kupatilo m2 m2 1.00 4. Nabavka i montaza osb ploce d=2cm ( kao deo podloge poda u delu otvora stepenista) m2 1.00 4.00 X PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: 0.00 0. 4.00 IX KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 0.50 0.00 0. zidnim keramičkim pločicama Visina oblaganja zidova u kupatilu je do 1.00 0.60 0.00 0.00 m2 m 23. PODOPOLAGAČKI RADOVI Navaka i montaza laminatne podne obloge Nabavka i montaza lajsni za laminatni pod Nabavka i montaza praga (bukova daska d=2.50 12.00 XI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE OD GIPS PLOCA . što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije. 120cm) L= kom 1.

50 0.00 3.5 mm na metalnoj potkonstrukciji Spušteni plafoni od vlagootpornih gips-kartonskih ploča debljine d=12.00 XIII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 1.5 mm XI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE UKUPNO: m2 26.5 mm (d zida=10cm) Nabavka materijala i montaža maske za kanalizacione i ventilacione cevi od gips kartonskih ploča debljine d=12.00 0. m2 m2 m2 27. Bojenje unutrašnjih površina zidova od opeke.1. sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.50 0.00 2.00 0. m2 2.00 XII SPUŠTENI PLAFONI 1.50 0.50 3.00 0.00 0.podloga za hidroizolaciju) m2 28. Nabavka materijala i montaža unutrašnjih lakih montažnodemontažnih zidnih pregrada od gips kartonskih ploča debljine d=12.3 Bojenje podgleda stepeništa . Spušteni plafoni od gips-kartonskih ploča debljine d=12.00 2.2 Bojenje plafona 1.5 mm na metalnoj potkonstrukciji plafon kupatila) Nabavka i montaza osb ploce d=2cm ( kao deo plafonske potkonstrukcije .00 XII SPUŠTENI PLAFONI UKUPNO: 0. postojecih zidova i plafona kupatila poludisperzivnom bojom.00 1.00 2. m2 2. m2 1.00 0.00 0.1 Bojenje zidova 1.

spuštenih plafona poludisperzivnom bojom.00 0.60 0.1 Bojenje zidova 2.00 XIV RAZNI RADOVI XIV RAZNI RADOVI UKUPNO: 0.00 0. m2 m2 53.00 4. m2 8.2 Bojenje plafona 3.00 5. Bojenje unutrašnjih površina zidova terase belom fasadnom bojom. Bojenje bojom za metal (RAL 9007) elemenata ograde na terasi i ograde stepenista XIII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO: m 8. sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.00 28. m2 10.50 0.00 2.2. Bojenje unutrašnjih površina zidova disperzivnom bojom Vitex (935-70 GY).00 0. Bojenje unutrašnjih gipsanih površina novih zidnih pregrada.50 0. sa svim potrebnim predradnjama za nanošenje boje. sa prethodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama.00 REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKOZANATSKIH RADOVA .

00 0.00 0.00 0.00 RADOVA UKUPNO : 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RUŠENJE I DEMONTAŽA BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI ALUMINARIJA KERAMIČARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI LAKE ZIDNE PREGRADE I OBLOGE OD GIPS PLOCA SPUŠTENI PLAFONI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI RAZNI RADOVI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.

.

.

.

.

.

.

.

.

UKUPNO 0.00 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful