INVESTICIONI PROJEKAT

“OTVARANJE CAFE BARA ”
“xxxxxxxxxx” DOO

SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.

UVOD .................................................................................................... 3
SIŽE ....................................................................................................... 4
CILJ INVESTIRANJA ................................................................................ 6
PREZENTACIJA INVESTITORA ................................................................. 7
ANALIZA TRŽIŠTA................................................................................... 8
5.1. Analiza tržišta prodaje .................................................................... 8
5.2. Analiza tržišta nabavke ................................................................... 9
5.3. Konkurencija................................................................................. 10
6. ANALIZA RIZIKA ................................................................................... 11
7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA ..................................... 12
8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA ...................................................... 13
9. ANALIZA LOKACIJE............................................................................... 14
10. ZAPOSLENOST .................................................................................. 15
11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA.......................................... 16
11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte................................ 17
11.2. Ulaganje u osnovnu opremu ..................................................... 17
11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu .................................................... 18
11.4. Ulaganje u obrtna sredstva ....................................................... 18
11.5. Struktura ulaganja ..................................................................... 19
12. TROŠKOVI POSLOVANJA .................................................................. 20
12.1. Obračuna amortizacije .............................................................. 20
12.2. Obračun investicionog održavanja ............................................ 20
12.3. Obračun premije osiguranja ...................................................... 20
12.4. Troškovi osnovnog materijala ................................................... 21
12.5. Troškovi pomoćnog materijala .................................................. 21
12.6. Ostali nematerijalni troškovi ..................................................... 21
12.7. Troškovi zarada ......................................................................... 22
13. PLAN OTPLATE KREDITA................................................................... 23
14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................ 26
14.1. Bilans stanja .............................................................................. 26
14.2. Bilans uspjeha ........................................................................... 27
14.3. Ekonomski tok ........................................................................... 28
14.4. Finansijski tok ............................................................................ 29
14.5. Pokazatelji ................................................................................. 30
15. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 34
2

1. UVOD
Investicionim projektom koji je pred Vama elaborirana je investiciona ideja
otvaranje cafe bar-a u Podgorici u ulici „Bulevar Džordža Vašingtona.
Zadatak ovog projekta je da sa, prije svega, sa tržišnog i ekonomskofinansijskog aspekta razmotri realizacija ideje i eventualno ukaže na
ograničenja koja se mogu pojaviti u njenom provođenju. Takođe, ukazaće
se na osnovne rizike sa kojima će se investitor susresti u realizaciji
investicije.
Ideja je rezultat tržišne situacije, tj. izražene tražnje za ovakvom
kategorijom usluga, naročito u dijelu grada gdje se namjerava otvoriti cafe.
Svrha izrade projekta, pored testiranja same ideje tj. njene tržišne
opravdanosti je da posluži kao osnova za dobijanje kreditnih sredstava u
iznosu od 30,000.00 €, koliko investitoru nedostaje da bi zaokružio
konstrukciju finansiranja.

3

00 8.000.60 4 .  Predračunska vrijednost: I A 1 2 3 B Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .00 0.  Tržište: Domaće.00 33.2.00 27.360.860.360.500.00 7.novi Oprema Osnovna oprema Postojeća oprema Nova oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja Obrtna sredstva UKUPNO Vrijednost 48.00 9.00 7.  Adresa: xxxxxxx  Telefon: 069 xxxxxxx  Djelatnost: Usluge.360.000.000.00 23.526.00 41.60 75.izvedeni . SIŽE Podaci o investitoru:  Naziv investitora: „xxxxxxx“ doo.166.  Matični broj: xxxxxxxxxxxx Podaci o projektu  Naziv projekta: „Otvaranje cafe bar-a“.  Djelatnost na koju se odnosi: Usluge.00 0.

540.Ekonomsko finansijski efekti projekta: Ukupan prihod Ukupan rashod Neto dobit IRR Period povraćaja investicije 174.240.5% 6 5 .00 171.447.94 2.77 13.

Ciljevi investiranja mogu se odrediti kao:  Ekonomska valorizacija tražnje za uslugama cafe bar-a. Sa postizanjem ovog cilja postignuće se i osnovni cilj zbog kojeg svaki privredni subjekat investira.3.  Proširenje djelatnosti preduzeća na ovaj sektor usluga. Preduzeće „xxxxxxxxx“ će kroz ralizaciju investicije koja je elaborirana ovim projektom značajno poboljšati svoje ekonomske performanse – „bonitet“. a to je ostvarenje profita. CILJ INVESTIRANJA Cilj realizacije investicije se može definisati kao zadovoljenje rastuće tražnje za ovom vrstom usluga u ovom dijelu grada. 6 . Na narednim stranama biće riječi o konkretnim ekonomsko finansijskim pokazateljima koji će potvrditi ovu tvrdnju.  Postizanje veće stope profita.

4. Osnovna djelatnosti društva je trgovina na malo. Podgorica. godine. Registracioni broj: xxxxxxxxxxxx Preduzeće je u cilju realizacije investicije pod zakup uzelo poslovni prostor u Bulevaru Džorđa Vašingtona u Podgorici. Sjedište društva: xxxxxxxx Izvršni direktor: xxxxxxxx Telefon/fax 069-xxxxxxxxxx Šifra djelatnosti: 52420.o.o. Osnovni podaci: Naziv društva: „xxxxxxxxx" d.o. odjećom. PREZENTACIJA INVESTITORA Preduzeće „xxxxxxxxxxxxx" d. 7 .o. je osnovano 2009.

Analiza tržišta prodaje Jedan od najvažnijih aspekata svake investicije je analiza tržišta na kojem će preduzeće nastupati. U ovom slučaju riječ je o tržištu usluga koje može pružiti jedan cafe bar. 2.  Lokacija – lokacija u ovoj vrsti biznisa igra ključnu ulogu. 8 . Hrana – sendviči i kolači. Investitor je svjestan da su u slučaju pružanja ove vrste usluge veoma važni sljedeći elementi:  Ambijent – potrebno je stvoriti ambijent u kome će se gosti cafea osjećati prijatno i doživjeti vrhunsko zadovoljstvo pri konzumiranju jela i pića. ANALIZA TRŽIŠTA 5. garnituru i separe. Površina samog lokala je oko 70 m2.  Unutrašnji dio lokala (gornji i donji dio) – 40 mjesta strukturiranih na stolice. te da će tržište pozitivno odgovoriti na ponudu cafe-a. Predmetne usluge investitor će pružati u cafe-u sljedećih kapaciteta:  Bašta– kapaciteta 48.1. a bašte oko 50 m2. Mišljenja smo da će predmetni cafe zadovoljiti sve prethodno pobrojane kriterijume. Lokacija mora biti na mjestu na kojem to krajnjem korisniku najviše odgovara. a to su: 1. sjednim mjesta – nadkrivena tendom kako bi usluga bila na što većem nivou.5.  Kvalitet usluge – veoma je važno da zaposleni u cafeu omoguće nesmetano konzumiranje pića i hrane i da svojim odnosom prema krajnjem kupcu učine da on postane „stalna mušterija“. Sve vrste pića. Adekvatan odabir lokacije je sa aspekta tržišta prodaje ključni elemenat.

Analiza tržišta nabavke Drugi važni segment tržišta je tržište nabavke koje sa stanovišta ove investicije nije kompleksno. i sva druga lica koja bdu imala potrebu za predmetnom uslugom. 9 .000. „Promonte“.2. Ono što je već realizovano na tržištu nabavke su izvedeni završni građevinski radovi. Podgorica je u proteklom periodu izrasla u administrativno-poslovni centar Crne Gore i trenutno ima više od 200. Obzirom na situaciju na tržištu nabavke može se očekivati da čitav posao bude gotov I veoma kratkom roku. da će investitor uspješno iskoristiti svoje kapaciteta – koje smo prethodno prezentirali.Kada govorimo o krajnjem kupcu možemo reći da su potencijalni korisnici usluga građani Podgorice – admistrativnog centra Crne Gore i glavnog grada. 5. Ono što je veoma važno istaći je da je u dijelu gdje je smješten sam cafe veliki broj preduzeća. važno je istaći da je neposredno pored same lokacije budućeg cafea napravljen veliki park kojeg svakodnevno posjećuje veliki broj roditelja i djece – koji će takođe jednim dijelom biti korisnici usluga. „Studentski dom“ . Obzirom da je poslovni prostor uzet pod zakup na period od pet godina investitor je otpočeo sa rekonstrukcijom istog I prilagođava prostor karakteru njegove buduće namjene. Sve prethodno garantuje.00 stanovnika. Pored prethodnog. Investitor je preostalo da jedan dio radova dovrši I izvrši opremanje lokala. institucija čiji će zaposleni biti jedan od glavnih segmenata tržišta prodaje – „Televizija Crne Gore“. organizacija. „Univerzitet Crne Gore“... nekoliko banaka. Ovo iz razloga što za svaki pojedinačni element koji investitor namjerava nabaviti postoji alternativni dobavljač koji može pružiti proizvod – uslugu istog kvaliteta. veliki broj butika. „Crnogorski telekom“.

investitor će ponudu u svom cafeu učiniti cjenovno primamljivom. Takođe. stolica I druge opreme za lokal.Sa druge strane na tržištu nabavke investitoru na raspolaganju stoji veliki broj dobavljača opreme – investitor je već identifikovao dobavljača stolova. 10 . a što je veoma važno u slučaju Podgorice koja je jedan od najtoplijih gradova Evrope.3. Dakle. Takođe. Konkurencija Konkurencija u ovoj djelatnosti je izražena. Haos café“. kao I zbog komparativne prednosti – lokacije – neposredno uz zelenu travnatu površinu (što niko od konkurenata nema. 5. „Đardino“… I pored prethodne činjenice investitor smantra da će privući značajan broj gostiju – prije svega zbog činjenice da kapaciteti konkurentnih ugostiteljskih objekata često nijesu dovoljni da zadovolje tražnju. postoji široka ponuda dobavljača pića I proizvoda od koji će se proizvoditi hrana – što je najosjetljviji dio tržišta nabavke I gdje će investitor naglasak dati na kvalitet samih proizvoda. realizacija ideje ne zahtijeva veće napore kada je u pitanju tržište nabavke. U neposrednoj blizini nalazi se određeni broj lokala kao što su „Salvadore Dalli“.

 Lojalnost potrašača – Jedan od osnovnih ciljeva preduzeća je da stvori „stalen goste“ cafe-a.500 €. Investitor će 45. dok će se u preostalih 6. ANALIZA RIZIKA  Finansijski tokovi – Predračunska vrijednost investicije iznosi nešto preko 75. te sa tog aspekta neće biti ograničenja u pronalaženju ukupno potrebnih sredstava za realizaciju investicije. Prilikom projekcije prihoda u obzir je uzet karakter sezonske djelatnosti.500 € obezbijediti iz sopstvenih izvora. dok će 30.6. 11 . Za predmetni kredit investitor posjeduje kvalitetne instrumente obezbjeđenja.000 € obezbijediti iz kreditne podrške. mjeseci koristiti unutrašnji kapaciteti cafe-a. Projektovano je da će se bašta koristiti 6 mjeseci.  Sezonske oscilacije – Sezonske oscilacije su izražene u ovoj kategoriji djelatnosti.  Konkurencija – Rizik konkurencije je diskutovan u dijelu koji se odnosi na analizu konkurencije i naglašeno je koje su to komparativne prednosti zbog kojih investitor smatra da rizik konkurencije nije na visokom nivou.

880. asortimana samog cafea (sve vrste pića.7. dok će se ostatak godine usluga pružati u samom cafeu.360.00 110.00 110. stolica na terasi – 12 stolova. spare. pretpostavke da će se spoljašnji dio (terasa) koristiti 6. Prilikom procjene prihoda korišćen je princip opreznosti tj.00 Ukupan prihod 63.00 174. mjeseci u toku godine. 12 .00 Do podataka o godišnjem prometu hrane I pića došlo se na osnovu kapaciteta samog cafea (48. garnitura).240.360.880. sendviči I kolači). 40 mjesta u cafeu – stolice. popunjenost tokom godine je projektovana na nižem nivou od pretpostavljenog (u realnosti se očekuje veći promet od projektovanog). ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA Asortiman usluga i projekcija prihoda na godišnjem nivou data je u narednoj tabeli: r/b 1 2 Kategorija usluge Prihod od hrane Prihod od pića UKUPNO Jedinica mjere € € Godišnji promet 63.

te nije cjelishodno govoriti o tehnologiji pružanja usluge. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA U predmetnom slučaju riječ je o ugostiteljskoj usluzi. 13 .8.

Kao komparativna prednost lokacije ističe se blizina krajnjem korisniku.. neposredna blizina parka (zelene površine). Lokalcija pruža sve neophodne infrastrukturne preduslove za realizaciju investicije. ANALIZA LOKACIJE Uprethodnom dijelu naglašeno je da je lokaciju u ovakvoj vrsti biznisa jedan od ključnih elemenata.9.. Imajući tu činjenicu u vidu investitor je zakupio lokal površine 60 m2 na izuzetno atraktivnoj lokaciju za ovu vrstu djelatnosti – Bulevar Džordža Vašingtona – „profesorska zgrada“ – neposredno pored spomenika „Sveti Petar Cetinjski“. Lokaciju odslikava i naredna fotografija: 14 .

Na tržištu rada postoji ponuda radne snage koja svojim profilom zadovoljava potrebe investitora.10. sa otvaranjem cafe-a pojaviće se potreba za angažovanjem dodatnih šest radnika (dva šankera i četiri konobara). ZAPOSLENOST U preduzeću trenutno rade dva lica. r/b 1 2 Kategorija zaposlenih Postojeći radnici Novozaposleni radnici UKUPNO Broj izvršilaca 2 6 8 Školska sprema SSS SSS 15 .

00 60.00 0.60 Godišnja kamata 60.28 39.00 Rok otplate mjseci 0.000.00 75.00 10.72 100% Grejs period 0.60 30.526.11.526.00 Struktura finansiranja 40% 60% Preduzeće Kreditor 16 . r/b 1 2 ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA Izvori Iznos Preduzeće Banka UKUPNO Procenat 45.00 6.

Iz tog razloga.00 7.00 1 1 1 1.000. Rashladni uređaji 1 5.00 Komada Iznos 1 POSTOJEĆA OPREMA 1. Kafemat UKUPNO 23.00 3. Šank NOVA OPREMA 2 1 1 7.00 2.500. Sistem za ventilaciju 1. Separe 2. Naziv 2.500.2. 11. Zanatski radovi 5.3.000.00 3.760.00 2.2. Garnitura 18 150.00 2.00 5. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte r/b 2 Naziv radova Vrijednost 7.000.500.00 2.500.6.1.500.1.00 5.00 Objekat u kojem će se otvoriti cafe – “ŽELE” uzet je pod zakup na period od šest godina uz mjesečnu zakupninu od 850 € i obavezu preduzeća koje je zakupac da odradi finalne zanatske radove i instalacije – koje su prezentirane u prethodnoj tabeli.00 33.00 2.400.5.000.700.360. Instalacije UKUPNO 2.000.860.000 € kroz amortizaciju opteretiće narednih pet godina projektovani bilans uspjeha preduzeća – zakupca.000.4.1.00 17 .00 NOVI 2. Stolovi (van i unutra) 2. Ulaganje u osnovnu opremu r/b Ukupna vrijednost 9.11.00 1.2.00 7.00 2.1.00 5.400.000.00 Stolice (van i unutra) 64 90. a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima trošak od 7.500.2.00 2.000.500.00 5.

4.00 36.840.00 1.240.00 58.981.166.69 0. Ulaganje u obrtna sredstva r/b 1.00 UKUPNO 11.00 8. Paušalno 8.00 0 0.69 71.24 27.00 0.435.64 15 30 10 24.84 806.3.00 10 36.00 4.638.00 71.990.11.780.240.60 18 .00 174. Elementi OBRTNA SREDSTVA Zalihe materijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA OBRTNA SREDSTVA Godišnji promet Dani Koeficijent vezivanja obrta Potrebna sredstva 32.260.08 2. Ulaganje u pomoćnu opremu r/b Naziv Ukupna vrijednost 1 Nova pomoćna oprema 8.26 30 12.00 12.1. 3. 2.672.000.00 1.00 7.00 30 12.00 5.00 15 24.00 5.520.00 174.000.26 9.00 174.240.780.000.00 14.601.976.

PRETHODNA ULAGANJA NOVA ULAGANJA A) Osnovna sredstva Objekat i građevinsko zanatski radovi Osnovna tehnološka oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja B) Obrtna sredstva UKUPNO Nova ulaganja 0.000.500.60 19 . 2.00 3.60 70.000.00 860.00 27.026.860.11.526.00 61.00 30.00 0.00 27. Struktura ulaganja r/b Struktura ulaganja 1.166.526.00 Postojeća ulaganja 9.500.60 33.000.000.00 7.5.00 23.60 40.166.60 Ukupno 9.00 0.

860.20 12.400.000.272.06 20 .672.772.00 1.00 Iznos 70.600.00 20.00 827.00 0.00 0.2.00 20.00 9. TROŠKOVI POSLOVANJA 12. 3.00 10. 2.00 Amortizaciona Amortizacija stopa 1.85 411.1.500.00 0.00 9.12.00 2.00 1.00 23.400.00 7.272. Obračuna amortizacije r/b 1.3.00 4.00 0.00 20. Struktura Građevinski objekt Postojeći Nova ulaganja Tehnološka oprema Postojeća Nova Pomoćna oprema Ostala ulaganja UKUPNO Vrijednost 0.20 897.00 8. Struktura Održavanje objekata Održavanje opreme UKUPNO Troškovi amortizacije 1. 2.000.00 8. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 48.00 Stopa 5. Obračun investicionog održavanja r/b 1.00 20.00 8.400.00 12.00 20.360.00 1.900.

paušalno UKUPNO Vrijednost 5.000.00 21 .00 1.352.472.5.4.00 12.200.472.00 6. 12.00 Godišnji troškovi 21. Troškovi osnovnog materijala r/b 1 2 Naziv materijala Troškovi nabavke pića Troškovi nabavke hrane UKUPNO Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena € 21.000.00 5.00 65.000.00 4.6.600. a na hranu 200%.12.120.00 5. Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 Materijal Trošak pomoćnog materijala .00 44. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 2 3 4 5 6 7 Troškovi Voda Struja Gorivo Telefon Troškovi zakupa terase Troškovi zakupa objekta Ostalo UKUPNO Vrijednost 2.00 28.00 1 € 44.00 0.00 10.352.00 Prilikom procjene ove kategorije troškova pošlo se od pretpostavke da je marža na piće 150%.200.00 1 65.000.120.000.200.

90 3. Troškovi zarada r.7.75 2.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 46.80 3 Broj zaposlenih: r.10 5 Doprinos Privrednoj komori 1.25 3.00 2 Iznos neto plate po zaposlenom: 374.76 6 Doprinos sindikatu 1. 1 Kategorija Iznos bruto plate po zaposlenom (mjesečni nivo): 550.br.75 Doprinosi za socijalno osiguranje poslodavac 53.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.90 3.48 3 Ukupni bruto troškovi plata .godišnji nivo 58.20 132.75 4 Doprinos Fond rada 1.00 2.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 20.976.br.10 7 Prirez 6.50 2.64 22 . Kategorija (po zaposlenom) 1 Porez 2 Doprinosi za socijalno osiguranje zaposleni 8 Iznos 43.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 82.12.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 30.

69 12 631.07 434.12 232. Rok otplate 5 godina.937.07 424.13.49 182.97 220.07 420.67 175.29 18 631.72 223.55 213.07 417.29 229.57 7 631.995.896.23 206.84 239. Kamatna stopa 10%.78 5 631. Grace period 6 mjeseci.07 21 631.05 14 631.341.07 401.03 200.220.82 26.65 23.07 179.07 410.07 398.97 168.07 407.617.07 441.40 21.782.60 8 631.76 22 631.07 455.30 171.81 10 631.213.80 23 .07 391.07 459.776.58 15 631.10 27.93 11 631.04 24.58 28.07 431.14 23.447.49 226.19 3 631. Anuitet Rata Kamata Iznos kr.07 448.07 444.608.35 27.190.22 29.88 210.80 19 631.97 236.07 4 631.000 €.58 22.601.080.29 6 631.07 414.10 20.46 196.815.95 28.65 16 631.08 13 631.62 203.513.086.07 394.25 216.07 452.13 22.07 437.10 29.78 28.76 21.45 25.07 404.93 193.413.23 17 631.16 2 631. r.655.52 26.540.36 9 631. 1 631.358.42 189.74 20 631.94 186.19 25.07 462.07 427. PLAN OTPLATE KREDITA Uslovi kreditiranja:     Iznos kredita 30.009.60 24.br.00 21.83 25.

07 551.252.23 631.09 53 631.07 592.95 11.620.07 578.07 534.67 88.328.761.94 55 631.72 149.37 12.53 43.07 538.07 569.13 3.73 16.279.94 34.872.65 41 631.07 573.39 32 631.22 38.34 137.16 61.081.69 11.07 529.41 7.687.66 39 631.780.07 525.18 5.07 489.27 52.07 485.206.94 19.763.07 509.91 34 631.74 24 .13 156.65 35 631.07 497.32 117.27 42 631.36 79.66 164.77 40 631.40 10.19 70.63 26 631.76 25 631.07 601.85 4.07 606.37 6.085.80 6.542.24 45 631.12 96.459.07 517.52 13.15 33 631.41 20.623.33 36 631.37 3.70 57.65 13.680.281.23 125.728.78 50 631.16 18.48 46 631.76 75.26 121.474.07 501.88 8.00 84.07 587.157.734.14 24 631.07 542.151.07 555.60 44 631.27 133.07 564.60 43 631.69 19.24 129.24 56 631.83 15.07 513.51 51 631.87 54 631.07 596.213.38 160.91 37 631.57 2.274.83 15.72 27 631.44 141.56 145.07 505.888.07 481.042.70 29.31 8.995.71 9.247.42 113.43 29 631.07 474.91 153.272.00 28 631.29 47 631.37 38 631.66 31 631.50 24.89 101.91 7.17 12.74 14.35 18.07 547.70 105.66 66.63 17.07 521.80 16.765.50 17.07 477.444.80 14.38 92.778.48 49 631.07 582.54 4.00 30 631.64 48 631.07 9.62 52 631.07 493.194.07 470.07 560.07 466.54 109.682.88 48.

153.07 626.67 7.572.364.20 59 631.00 9.81 3 5.57 631.95 626.14 1.247.000.14 7.47 3.43 2.419.887.000.41 58 631.572.75 7.669.06 1.04 39.07 616.81 6 3.236.40 2 5. Rata Kamata Anuitet 1 2.04 Ukupno 25 .40 30.81 5 6.859.863.364.286.86 1.572.33 19.12 9.99 30.864.786.97 5.682.94 103.398.336.05 Suma: God.07 611.903.66 713.00 7.08 4.07 621.77 2.08 60 631.21 14.04 7.81 4 6.572.73 1.

00 Oprema 41.00 .00 B Obrtna sredstva 27.000.360.00 .000.00 Nova oprema 23.00 A 7.000.526. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA 14.00 B Izvori Sopstveno ulaganje Kreditno zaduženje Vrijednost 45.526.60 30.00 0.360.860.526.00 7.000.strana Pomoćna oprema 8.00 Osnovna oprema 33.166.14.izvedeni .novi 2 Vrijednost II 48.500.60 UKUPNO 75.60 UKUPNO 75.60 26 .1.360.00 Postojeća oprema 9.domaća 23.00 3 Ostala ulaganja 0.860. Bilans stanja I A 1 Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .

64 58.742.976.00 174.04 169. Bilans uspjeha r/b Struktura I godina II godina III godina IV godina V godina VI godina VII godina A Ukupni prihodi 174.64 58.64 58.14 4.87 171.028.240.26 1.29 297.211.10 E 27 .887.976.77 3. 1.66 4.90 100.114.525.3.64 58.26 100.976.540.97 2.05 2.672.90 169.380.336.00 469.90 169.240.06 3.976.10 5.380. 1.380.00 9.00 174.26 100.976.90 169.65 169.2.26 100.419.77 3.028.26 100.380.380.82 469.00 9.26 100.13 2.365.90 169.497.672.90 169.028.00 174.903.67 348.00 174.240.00 9.64 2.00 B Ukupni rashodi 171.00 C Bruto dobit 2.00 9.028.028.672.00 0.792.43 3.00 174.672.08 251.14.67 1.009. Bruto zarade 58.240.90 Poslovni rashodi Materijalni i nematerijalni troškovi 169.2.932.916.90 169.874.75 713.211.04 1.64 58.976.10 D Porez na bruto dobit Akumulacija / neto dobit 209.00 174.028.1.323.00 9.028.57 170.093. Amortizacija 9.742.672.380.307.26 100.94 170.14 0.90 169.64 58.742.447.240.240.10 4.35 4.69 404.240.028.00 1.672. Rashodi finansiranja 2.976.028.00 9.00 2.672.380.96 5.

00 22.240.00 0.976.00 174.90 0.81 100.59 100.380.26 58.71 28 . III Struktura PRILIVI Ukupan prihod Ostatak vrijednosti proizvodnje ODLIVI Investiciona ulaganja Materijalni i nematerijalni troškovi Bruto zarade Porez na dobit NETO PRIMICI 1 godina 174. 4.41 100.64 469.59 75.00 159.60 174.240.00 159.585.3.00 6 godina 174.380.43 100.67 14.00 174.380.380.00 159.976.60 159.00 174.852. Metoda ekonomskog toka se razlikuje od metode finansijskog toka zato što nijesu uključene one stavke koje predstavljaju vremenski finansijske transakcije.64 251. 2.69 14.380.00 174.64 209.092.26 58. II 3.654.240.26 58.240.64 404.976.526.240.14.478.00 174.00 5 godina 174.82 14.761.26 58. Ovakav pristup je logičan jer tek stvarni utrošak sredstava.00 0.705.00 7 godina 182. a među izdacima anuteti vezano za povraćaj kreditnih sredstava.10 100.57 0. oslobođen finansijskih transakcija.00 0.28 100.26 58.236.00 0.240.00 174.631. 6.64 469.380.240.608.976.72 0.26 58.976. To je osnovni smisao ekonomske analize.00 0.240. 5.29 14.00 3 godina 174.26 58.00 235.240.00 159.64 297.19 0.976.240. Među prilivima to su sva sredstva izvora finansiranja investicionog programa.380.08 -60.00 14.59 0.00 100.64 348.240.00 4 godina 174.240.825.414.534.90 0.825.00 7. Neto primici dobijeni su kao razlika između ukupnih primitaka i izdataka koje stvara projekat u ekonomskom vijeku.240. Ekonomski tok Na osnovu ekonomskog toka izvodi se analiza ekonomičnosti i rentabilnosti. može biti osnova za analizu rentabilnosti programa.062.00 2 godina 174. r/b I 1.00 159.60 0.976.822.

00 0.334. Finansijski tok Da bi se mogla izvesti ocjena likvidnosti projekta u toku njegove realizacije i eksploatacije radi se finansijski tok.69 404.26 100.976.00 0.000.60 0.00 0.00 0.38 0.976.240.00 0. Bruto zarade 58.00 2.53 0.00 3.00 0.240.286. i pored samog projekta.240.00 0.240. Sopstveno učešće 45.961.00 3 godina 174.380.00 174.627.60 1.67 348.00 5.26 100. Izvori finansiranja 75.062.240. Porez na dobit 209. Anuiteti III NETO PRIMICI 5.00 174.4.240.240.14.26 100.00 0.00 0.71 29 .60 7.40 9.1.976.81 6.00 7 godina 182.00 0.82 469.62 7.30 7.01 7.822.976.70 0. Kreditna sredstva 30.380.00 174.64 58.81 7.64 7.64 58.26 100.526.976.99 0.572.380.47 3.00 2.00 0.26 6.378.00 6 godina 174.380.236. r/b I Struktura PRILIVI 1 godina 249.60 0.825.00 0.00 0. Ukupan prihod 174.64 58.00 167.766.26 100.00 0.00 163. obuhvata izvore finansiranja i anuitete.00 4 godina 174.240. On obuhvata sve izdatke i primitke tokom ukupnog vijeka projekta.00 0. Investiciona ulaganja 75.240.40 10.00 174.81 6.00 240.00 0.60 159.00 174.00 0.059.526.00 167.572.00 22.00 8.380.976.26 100.240.00 0.240.62 7.240.00 167.64 58.64 58. Materijalni i nematerijalni troškovi 100.00 174.40 0.00 0.572.81 7.60 2 godina 174.012.08 251.00 167.278.976.90 4.612.380.00 5 godina 174.227.905.786.00 469.572.64 58.00 0.00 0.387.00 2.29 297.2.380.99 0.526. Ostatak vrijednosti proizvodnje II ODLIVI 0.60 0.180.

44 30 .14.22 9. Statički pokazatelji Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu.40 0.17 0. U okviru ovog pogavlja obrađuju se:  statički pokazatelji i  dinamički pokazatelji programa.83 0.04 1. Ona se odnosi na osnovne informacije koje su prikupljene u fazi pripreme investicionog programa. kao godinu punog korišćenja kapaciteta i maksimalnog kreditnog opterećenja. Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga 376. Pokazatelji Ocjena investicionog programa podrazumijeva primjenu određenih metoda čiji je cilj da se sagleda opravdanost i prihvatljivost programa.02 0.5. a koje su navedene u investiciono-tehničkoj dokumentaciji i predstavljaju informativno-analitičku osnovu za ocjenu programa.440.

927.Dinamički pokazatelji Dinamički pokazatelji Projekta utvrđeni su na osnovu sagledavanja određenog vremenskog perioda u kojem se analiziraju njegovi efekti. što znači da pozitivni efekti projekta nadmašuju troškove ulaganja.414.852.194.9090909 0.28 14.38 11.958.410. God.  Metod interne stope rentabilnosti i  Period povrata finansijskih ulaganja.25 9.989.95 6.88 8.81 14. Za razliku od statičke ocjene.7513148 0.41 14.20 8.59 14.8264463 0. kamatnom stopom predviđenom uslovima poslovne banke.478.6830135 0. Radi se integralnom i apsolutnom pokazatelju za ocjenu ekonomske rentabilnosti i prihvatljivosti projekta.534.5644739 0.43 14. Neto sadašnja vrijednost Neto sadašnja vrijednost – zbir neto pozitivnih efekata projekta iz njegovog ekonomskog toka.320.41 10. čiji pokazatelji su više deskriptivne prirode (služe za upoređivanje sa drugim projektima u istoj grani). pokazatelji dinamičke ocjene imaju karakter eliminacionih kriterijuma.53 31 .631. Da bi projekat bio prihvatljiv neto sadašnja vrijednost mora biti veća od nule.585.6209213 0.  Relativna efikasnost projekta. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60.10 22.71 34.5131581 Diskontovani neto priliv -55.092.16 Diskontni faktor 10% 0.53 12.028. Dinamička ocjena obuhvata:  Metod neto sadašnje vrijednosti.136. aktueliziranih na sadašnju vrijednost.236.

19 Interna stopa rentabilnosti Interna stopa rentabilnosti – izjednačava pozitivne i negativne efekte svedene na sadašnju vrijednost.16 IRR 13.852.478.534. to je ona stopa pod kojom se bi se mogla zadužiti i plasirati sredstva koja angažuje projekat. čije je značenje da jedinica uloženih investicija projektu donosi povećanje materijalne osnove. 1. To znači da.5% 32 .60 6.71 34.Ovaj pokazatelj se tretira kao formalni kriterijum za ocjenu rentabilnosti projekta i predstavlja onu diskontnu stopu koja sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu.236.028.Relativne efikasnost projekta Relativna neto sadašnja vrijednost – pokazatelj relativne efikasnosti projekta u odnosu na investicije. i nakon pokrića izdataka.53 12.41 14.585. Godina 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60. u vijeku projekta još uvijek postoji određena stopa akumulativnosti.526.414.59 14. ELEMENTI NSV ulaganja SV projekta Relativna efikasnost projekta VRIJEDNOST 75.631. 2.10 22.28 14.194. 3.81 14. Drugačije rečeno. a da rezultat bude neutralan u ukupnom vijeku projekta.43 14.

028.59 60.100. Bruto dobitak .59 60.414.622.00 3.240.41 43.25 14.06 8.792.16 Prag rentabilnosti 1.419.04 7.59 Kumulativ I 60.635.852.90 5.644.59 -46.852.14 11.99 33 .852.43 29.77 -31.494. Fiksni troškovi 69.59 60.220.59 60. Poslovni dobitak(3-4) 5.534. Porezi iz rezultata 9. Neto rashodi finansiranja 2.168.10 72. 174.59 60. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog poslovnog rezultata (4/10)*100 162.39 43. Marža pokrića (1-2) 75.04 22.236.00 14.852.852.585.880.229.34 -17.65 14.631.852.852. Ukupan prihod 2.852.45 34.93 -2.751.71 94.852.10 6.81 14.852.631.28 58.59 60.Period povraćaja investicije Ukupna investiciona ulaganja Godina 1 2 3 4 5 6 7 Po godinama 60.63 12.791.59 0.59 Iznos akumulacije Po Kumulativ godinama II -60.00 4.65 11.74 RAZLIKA -60.160.67 2.Dobitak prije oporezivanja (5-6) 2. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog bruto finansijskog rezultata ((4+6)/10)*100 167. Neto dobitak (7-8) Procenat učešća marže pokrića u ukupnim prihodima (3/1) 10.478.94 14.00 297. Varijabilni troškovi 99.211.956.072.217.767.81 14.

ZAKLJUČAK Investicioni projekat koji je analizirao opravdanost realizacije investicije otvaranje cafe bar-a u Podgorici ukazao je na opravdanost ideje iz sljedećih razloga:  Tržište prodaje i tržište nabavke nijesu ograničavajući faktor.  Sa finansisjkog aspekta investicija će biti veoma isplativa.15.  Odabrana je idealna lokacija za pružanje usluge.  Ne postoje druga. naprotiv investitor može računati i na veliku tržnju za uslugama i na veliku ponudu sortimenata koje koristi prilikom pružanja usluge. netržišna ograničenja za realizaciju investicije. 34 .