P. 1
1304006125

1304006125

|Views: 29|Likes:
Published by Petar Rutesic

More info:

Published by: Petar Rutesic on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2011

pdf

text

original

INVESTICIONI PROJEKAT

“OTVARANJE CAFE BARA ”

“xxxxxxxxxx” DOO
2
SADRŽAJ

1. UVOD .................................................................................................... 3
2. SIŽE ....................................................................................................... 4
3. CILJ INVESTIRANJA ................................................................................ 6
4. PREZENTACIJA INVESTITORA ................................................................. 7
5. ANALIZA TRŽIŠTA................................................................................... 8
5.1. Analiza tržišta prodaje .................................................................... 8
5.2. Analiza tržišta nabavke ................................................................... 9
5.3. Konkurencija ................................................................................. 10
6. ANALIZA RIZIKA ................................................................................... 11
7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA ..................................... 12
8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA ...................................................... 13
9. ANALIZA LOKACIJE ............................................................................... 14
10. ZAPOSLENOST .................................................................................. 15
11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA .......................................... 16
11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte ................................ 17
11.2. Ulaganje u osnovnu opremu ..................................................... 17
11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu .................................................... 18
11.4. Ulaganje u obrtna sredstva ....................................................... 18
11.5. Struktura ulaganja ..................................................................... 19
12. TROŠKOVI POSLOVANJA .................................................................. 20
12.1. Obračuna amortizacije .............................................................. 20
12.2. Obračun investicionog održavanja ............................................ 20
12.3. Obračun premije osiguranja ...................................................... 20
12.4. Troškovi osnovnog materijala ................................................... 21
12.5. Troškovi pomoćnog materijala .................................................. 21
12.6. Ostali nematerijalni troškovi ..................................................... 21
12.7. Troškovi zarada ......................................................................... 22
13. PLAN OTPLATE KREDITA ................................................................... 23
14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................ 26
14.1. Bilans stanja .............................................................................. 26
14.2. Bilans uspjeha ........................................................................... 27
14.3. Ekonomski tok ........................................................................... 28
14.4. Finansijski tok ............................................................................ 29
14.5. Pokazatelji ................................................................................. 30
15. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 34
3


1. UVOD

Investicionim projektom koji je pred Vama elaborirana je investiciona ideja
otvaranje cafe bar-a u Podgorici u ulici „Bulevar Džordža Vašingtona.

Zadatak ovog projekta je da sa, prije svega, sa tržišnog i ekonomsko-
finansijskog aspekta razmotri realizacija ideje i eventualno ukaže na
ograničenja koja se mogu pojaviti u njenom provođenju. Takođe, ukazaće
se na osnovne rizike sa kojima će se investitor susresti u realizaciji
investicije.

Ideja je rezultat tržišne situacije, tj. izražene tražnje za ovakvom
kategorijom usluga, naročito u dijelu grada gdje se namjerava otvoriti cafe.

Svrha izrade projekta, pored testiranja same ideje tj. njene tržišne
opravdanosti je da posluži kao osnova za dobijanje kreditnih sredstava u
iznosu od 30,000.00 €, koliko investitoru nedostaje da bi zaokružio
konstrukciju finansiranja.

4
2. SIŽE

Podaci o investitoru:

 Naziv investitora: „xxxxxxx“ doo;

 Adresa: xxxxxxx

 Telefon: 069 xxxxxxx

 Djelatnost: Usluge;

 Matični broj: xxxxxxxxxxxx

Podaci o projektu

 Naziv projekta: „Otvaranje cafe bar-a“;

 Djelatnost na koju se odnosi: Usluge;

 Tržište: Domaće;

 Predračunska vrijednost:

I Sredstva Vrijednost
A Osnovna sredstva 48,360.00
1 Građevinski objekat 7,000.00
- izvedeni 0.00
- novi 7,000.00
2 Oprema 41,360.00
Osnovna oprema 33,360.00
Postojeća oprema 9,500.00
Nova oprema 23,860.00
Pomoćna oprema 8,000.00
3 Ostala ulaganja 0.00
B Obrtna sredstva 27,166.60
UKUPNO 75,526.60


5
Ekonomsko finansijski efekti projekta:

Ukupan prihod 174,240.00
Ukupan rashod 171,447.94
Neto dobit 2,540.77
IRR 13.5%
Period povraćaja investicije 6

6
3. CILJ INVESTIRANJA

Cilj realizacije investicije se može definisati kao zadovoljenje rastuće tražnje
za ovom vrstom usluga u ovom dijelu grada. Sa postizanjem ovog cilja
postignuće se i osnovni cilj zbog kojeg svaki privredni subjekat investira, a
to je ostvarenje profita.

Preduzeće „xxxxxxxxx“ će kroz ralizaciju investicije koja je elaborirana ovim
projektom značajno poboljšati svoje ekonomske performanse – „bonitet“.
Na narednim stranama biće riječi o konkretnim ekonomsko finansijskim
pokazateljima koji će potvrditi ovu tvrdnju.

Ciljevi investiranja mogu se odrediti kao:

 Ekonomska valorizacija tražnje za uslugama cafe bar-a;

 Proširenje djelatnosti preduzeća na ovaj sektor usluga;

 Postizanje veće stope profita.


7
4. PREZENTACIJA INVESTITORA

Preduzeće „xxxxxxxxxxxxx" d.o.o. je osnovano 2009. godine. Osnovna
djelatnosti društva je trgovina na malo, odjećom.

Osnovni podaci:

Naziv društva: „xxxxxxxxx" d.o.o. Podgorica.

Sjedište društva: xxxxxxxx

Izvršni direktor: xxxxxxxx

Telefon/fax 069-xxxxxxxxxx

Šifra djelatnosti: 52420.

Registracioni broj: xxxxxxxxxxxx

Preduzeće je u cilju realizacije investicije pod zakup uzelo poslovni prostor u
Bulevaru Džorđa Vašingtona u Podgorici.8
5. ANALIZA TRŽIŠTA
5.1. Analiza tržišta prodaje

Jedan od najvažnijih aspekata svake investicije je analiza tržišta na kojem će
preduzeće nastupati. U ovom slučaju riječ je o tržištu usluga koje može
pružiti jedan cafe bar, a to su:

1. Sve vrste pića;
2. Hrana – sendviči i kolači.

Predmetne usluge investitor će pružati u cafe-u sljedećih kapaciteta:

 Bašta– kapaciteta 48. sjednim mjesta – nadkrivena tendom kako bi
usluga bila na što većem nivou;
 Unutrašnji dio lokala (gornji i donji dio) – 40 mjesta strukturiranih na
stolice, garnituru i separe.

Površina samog lokala je oko 70 m2, a bašte oko 50 m2.

Investitor je svjestan da su u slučaju pružanja ove vrste usluge veoma važni
sljedeći elementi:

 Ambijent – potrebno je stvoriti ambijent u kome će se gosti cafea
osjećati prijatno i doživjeti vrhunsko zadovoljstvo pri konzumiranju
jela i pića;

 Lokacija – lokacija u ovoj vrsti biznisa igra ključnu ulogu. Adekvatan
odabir lokacije je sa aspekta tržišta prodaje ključni elemenat. Lokacija
mora biti na mjestu na kojem to krajnjem korisniku najviše odgovara;

 Kvalitet usluge – veoma je važno da zaposleni u cafeu omoguće
nesmetano konzumiranje pića i hrane i da svojim odnosom prema
krajnjem kupcu učine da on postane „stalna mušterija“.

Mišljenja smo da će predmetni cafe zadovoljiti sve prethodno pobrojane
kriterijume, te da će tržište pozitivno odgovoriti na ponudu cafe-a.
9

Kada govorimo o krajnjem kupcu možemo reći da su potencijalni korisnici
usluga građani Podgorice – admistrativnog centra Crne Gore i glavnog
grada, i sva druga lica koja bdu imala potrebu za predmetnom uslugom.
Podgorica je u proteklom periodu izrasla u administrativno-poslovni centar
Crne Gore i trenutno ima više od 200,000.00 stanovnika.

Ono što je veoma važno istaći je da je u dijelu gdje je smješten sam cafe
veliki broj preduzeća, organizacija, institucija čiji će zaposleni biti jedan od
glavnih segmenata tržišta prodaje – „Televizija Crne Gore“, „Univerzitet
Crne Gore“, „Promonte“, veliki broj butika, nekoliko banaka, „Crnogorski
telekom“, „Studentski dom“ ...

Pored prethodnog, važno je istaći da je neposredno pored same lokacije
budućeg cafea napravljen veliki park kojeg svakodnevno posjećuje veliki
broj roditelja i djece – koji će takođe jednim dijelom biti korisnici usluga.

Sve prethodno garantuje, da će investitor uspješno iskoristiti svoje
kapaciteta – koje smo prethodno prezentirali.

5.2. Analiza tržišta nabavke

Drugi važni segment tržišta je tržište nabavke koje sa stanovišta ove
investicije nije kompleksno. Ovo iz razloga što za svaki pojedinačni element
koji investitor namjerava nabaviti postoji alternativni dobavljač koji može
pružiti proizvod – uslugu istog kvaliteta.

Obzirom da je poslovni prostor uzet pod zakup na period od pet godina
investitor je otpočeo sa rekonstrukcijom istog I prilagođava prostor
karakteru njegove buduće namjene.

Ono što je već realizovano na tržištu nabavke su izvedeni završni
građevinski radovi. Investitor je preostalo da jedan dio radova dovrši I izvrši
opremanje lokala. Obzirom na situaciju na tržištu nabavke može se
očekivati da čitav posao bude gotov I veoma kratkom roku.

10
Sa druge strane na tržištu nabavke investitoru na raspolaganju stoji veliki
broj dobavljača opreme – investitor je već identifikovao dobavljača stolova,
stolica I druge opreme za lokal.

Takođe, postoji široka ponuda dobavljača pića I proizvoda od koji će se
proizvoditi hrana – što je najosjetljviji dio tržišta nabavke I gdje će investitor
naglasak dati na kvalitet samih proizvoda.

Dakle, realizacija ideje ne zahtijeva veće napore kada je u pitanju tržište
nabavke.
5.3. Konkurencija

Konkurencija u ovoj djelatnosti je izražena. U neposrednoj blizini nalazi se
određeni broj lokala kao što su „Salvadore Dalli“, Haos café“, „Đardino“…

I pored prethodne činjenice investitor smantra da će privući značajan broj
gostiju – prije svega zbog činjenice da kapaciteti konkurentnih
ugostiteljskih objekata često nijesu dovoljni da zadovolje tražnju, kao I zbog
komparativne prednosti – lokacije – neposredno uz zelenu travnatu
površinu (što niko od konkurenata nema, a što je veoma važno u slučaju
Podgorice koja je jedan od najtoplijih gradova Evrope. Takođe, investitor će
ponudu u svom cafeu učiniti cjenovno primamljivom.11
6. ANALIZA RIZIKA

 Finansijski tokovi – Predračunska vrijednost investicije iznosi nešto
preko 75,500 €. Investitor će 45,500 € obezbijediti iz sopstvenih
izvora, dok će 30,000 € obezbijediti iz kreditne podrške. Za predmetni
kredit investitor posjeduje kvalitetne instrumente obezbjeđenja, te
sa tog aspekta neće biti ograničenja u pronalaženju ukupno
potrebnih sredstava za realizaciju investicije.

 Konkurencija – Rizik konkurencije je diskutovan u dijelu koji se odnosi
na analizu konkurencije i naglašeno je koje su to komparativne
prednosti zbog kojih investitor smatra da rizik konkurencije nije na
visokom nivou.

 Sezonske oscilacije – Sezonske oscilacije su izražene u ovoj kategoriji
djelatnosti. Prilikom projekcije prihoda u obzir je uzet karakter
sezonske djelatnosti. Projektovano je da će se bašta koristiti 6
mjeseci, dok će se u preostalih 6. mjeseci koristiti unutrašnji
kapaciteti cafe-a.

 Lojalnost potrašača – Jedan od osnovnih ciljeva preduzeća je da
stvori „stalen goste“ cafe-a.12

7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA

Asortiman usluga i projekcija prihoda na godišnjem nivou data je u
narednoj tabeli:

r/b Kategorija usluge
Jedinica
mjere
Godišnji
promet
Ukupan
prihod
1 Prihod od hrane € 63,360.00 63,360.00
2 Prihod od pića € 110,880.00 110,880.00
UKUPNO 174,240.00

Do podataka o godišnjem prometu hrane I pića došlo se na osnovu
kapaciteta samog cafea (48. stolica na terasi – 12 stolova, 40 mjesta u cafeu
– stolice, spare, garnitura), asortimana samog cafea (sve vrste pića, sendviči
I kolači), pretpostavke da će se spoljašnji dio (terasa) koristiti 6. mjeseci u
toku godine, dok će se ostatak godine usluga pružati u samom cafeu.
Prilikom procjene prihoda korišćen je princip opreznosti tj. popunjenost
tokom godine je projektovana na nižem nivou od pretpostavljenog (u
realnosti se očekuje veći promet od projektovanog).


13

8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA

U predmetnom slučaju riječ je o ugostiteljskoj usluzi, te nije cjelishodno
govoriti o tehnologiji pružanja usluge.14
9. ANALIZA LOKACIJE

Uprethodnom dijelu naglašeno je da je lokaciju u ovakvoj vrsti biznisa jedan
od ključnih elemenata. Imajući tu činjenicu u vidu investitor je zakupio lokal
površine 60 m2 na izuzetno atraktivnoj lokaciju za ovu vrstu djelatnosti –
Bulevar Džordža Vašingtona – „profesorska zgrada“ – neposredno pored
spomenika „Sveti Petar Cetinjski“.

Kao komparativna prednost lokacije ističe se blizina krajnjem korisniku,
neposredna blizina parka (zelene površine)...

Lokalcija pruža sve neophodne infrastrukturne preduslove za realizaciju
investicije.

Lokaciju odslikava i naredna fotografija:

15
10. ZAPOSLENOST

U preduzeću trenutno rade dva lica, sa otvaranjem cafe-a pojaviće se
potreba za angažovanjem dodatnih šest radnika (dva šankera i četiri
konobara). Na tržištu rada postoji ponuda radne snage koja svojim profilom
zadovoljava potrebe investitora.


r/b Kategorija zaposlenih
Broj
izvršilaca
Školska
sprema
1 Postojeći radnici 2 SSS
2 Novozaposleni radnici 6 SSS
UKUPNO 8
16
11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJAr/b Izvori Iznos Procenat
Godišnja
kamata
Grejs
period
Rok
otplate -
mjseci
1 Preduzeće 45,526.60 60.28 0.00 0.00 0.00
2 Banka 30,000.00 39.72 10.00 6.00 60.00
UKUPNO 75,526.60 100%Struktura finansiranja
60%
40%
Preduzeće Kreditor


17
11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte


r/b Naziv radova Vrijednost
2 NOVI 7,000.00
2.1. Zanatski radovi 5,000.00
2.2. Instalacije 2,000.00

UKUPNO 7,000.00


Objekat u kojem će se otvoriti cafe – “ŽELE” uzet je pod zakup na period od
šest godina uz mjesečnu zakupninu od 850 € i obavezu preduzeća koje je
zakupac da odradi finalne zanatske radove i instalacije – koje su
prezentirane u prethodnoj tabeli. Iz tog razloga, a u skladu sa
međunarodnim računovodstvenim standardima trošak od 7,000 € kroz
amortizaciju opteretiće narednih pet godina projektovani bilans uspjeha
preduzeća – zakupca.
11.2. Ulaganje u osnovnu opremu

r/b Naziv Komada Iznos
Ukupna
vrijednost
1 POSTOJEĆA OPREMA 9,500.00
1.1. Sistem za ventilaciju 1 7,000.00 7,000.00
1.2. Šank 1 2,500.00 2,500.00
2
NOVA OPREMA
23,860.00
2.1.
Rashladni uređaji
1 5,400.00 5,400.00
2.2.
Stolice (van i unutra) 64 90.00
5,760.00
2.3.
Stolovi (van i unutra) 18 150.00
2,700.00
2.4.
Garnitura
1 1,000.00 1,000.00
2.5.
Separe
1 3,500.00 3,500.00
2.6. Kafemat 1 5,500.00 5,500.00
UKUPNO 33,360.00

18
11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu

r/b Naziv
Ukupna
vrijednost
1 Nova pomoćna oprema 8,000.00
1.1. Paušalno 8,000.00
UKUPNO
8,000.00

11.4. Ulaganje u obrtna sredstva

r/b Elementi
Godišnji
promet
Dani
vezivanja
Koeficijent
obrta
Potrebna
sredstva
1.
OBRTNA
SREDSTVA
32,601.69
Zalihe materijala
71,780.26 30 12.00 5,981.69

Nedovršena
proizvodnja
0.00 0 0.00 0.00

Zalihe gotovih
proizvoda
174,240.00 15 24.00 7,260.00

Potraživanja od
kupaca
174,240.00 10 36.00 4,840.00
Žiro-račun 174,240.00 30 12.00 14,520.00
2. ODBITNE STAVKE 5,435.08
Dobavljači
71,780.26 15 24.00 2,990.84
Amortizacija
9,672.00 30 12.00 806.00
Bruto zarade 58,976.64 10 36.00 1,638.24
3.
NEDOSTAJUĆA
OBRTNA
SREDSTVA
27,166.60

19
11.5. Struktura ulaganja

r/b Struktura ulaganja
Nova
ulaganja
Postojeća
ulaganja
Ukupno
1. PRETHODNA ULAGANJA 0.00 9,500.00 9,500.00
2. NOVA ULAGANJA 61,026.60
A) Osnovna sredstva 33,860.00
Objekat i građevinsko zanatski radovi 7,000.00
Osnovna tehnološka oprema 23,000.00 860.00
Pomoćna oprema 0.00 3,000.00
Ostala ulaganja
B) Obrtna sredstva 0.00 27,166.60 27,166.60
UKUPNO 30,000.00 40,526.60 70,526.60

20
12. TROŠKOVI POSLOVANJA

12.1. Obračuna amortizacije

r/b Struktura Vrijednost
Amortizaciona
stopa
Amortizacija
1. Građevinski objekt 1,400.00
Postojeći 0.00 2.00 0.00
Nova ulaganja 7,000.00 20.00 1,400.00
2. Tehnološka oprema 8,272.00
Postojeća 9,500.00 20.00 1,900.00
Nova 23,860.00 20.00 4,772.00
Pomoćna oprema 8,000.00 20.00 1,600.00
3. Ostala ulaganja 0.00 20.00 0.00
UKUPNO 9,672.00

12.2. Obračun investicionog održavanja

r/b Struktura
Troškovi
amortizacije
Stopa Iznos
1. Održavanje objekata 1,400.00 5.00 70.00
2. Održavanje opreme 8,272.00 10.00 827.20
UKUPNO 897.20

12.3. Obračun premije osiguranja

Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos
48,360.00 0.85 411.06


21
12.4. Troškovi osnovnog materijala

r/b
Naziv
materijala
Jedinica
mjere
Godišnje
potrebe
Nabavna
cijena
Godišnji
troškovi
1 Troškovi nabavke pića € 21,120.00 1 21,120.00
2 Troškovi nabavke hrane € 44,352.00 1 44,352.00
UKUPNO 65,472.00 65,472.00

Prilikom procjene ove kategorije troškova pošlo se od pretpostavke da je
marža na piće 150%, a na hranu 200%.

12.5. Troškovi pomoćnog materijala

r/b Materijal Vrijednost
1 Trošak pomoćnog materijala - paušalno 5,000.00
UKUPNO 5,000.00

12.6. Ostali nematerijalni troškovi

r/b Troškovi Vrijednost
1 Voda 2,000.00
2 Struja 6,000.00
3 Gorivo 0.00
4 Telefon 1,200.00
5 Troškovi zakupa terase 4,200.00
6 Troškovi zakupa objekta 10,200.00
7 Ostalo 5,000.00
UKUPNO 28,600.00


22
12.7. Troškovi zarada

r.br. Kategorija
1
Iznos bruto plate po zaposlenom (mjesečni
nivo): 550.00
2 Iznos neto plate po zaposlenom: 374.80
3 Broj zaposlenih: 8


r.br. Kategorija (po zaposlenom) Iznos

1 Porez 43.20

2
Doprinosi za socijalno osiguranje -
zaposleni 132.00
2.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 82.50
2.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 46.75
2.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.75

3
Doprinosi za socijalno osiguranje -
poslodavac 53.90
3.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 30.25
3.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 20.90
3.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.75
4 Doprinos Fond rada 1.10
5 Doprinos Privrednoj komori 1.76
6 Doprinos sindikatu 1.10
7 Prirez 6.48

Ukupni bruto troškovi plata - godišnji nivo 58,976.64
23

13. PLAN OTPLATE KREDITA

Uslovi kreditiranja:

 Iznos kredita 30,000 €;
 Rok otplate 5 godina;
 Grace period 6 mjeseci;
 Kamatna stopa 10%.

r.br. Anuitet Rata Kamata Iznos kr.
1 631.07 391.84 239.22 29,608.16
2 631.07 394.97 236.10 29,213.19
3 631.07 398.12 232.95 28,815.07
4 631.07 401.29 229.78 28,413.78
5 631.07 404.49 226.58 28,009.29
6 631.07 407.72 223.35 27,601.57
7 631.07 410.97 220.10 27,190.60
8 631.07 414.25 216.82 26,776.36
9 631.07 417.55 213.52 26,358.81
10 631.07 420.88 210.19 25,937.93
11 631.07 424.23 206.83 25,513.69
12 631.07 427.62 203.45 25,086.08
13 631.07 431.03 200.04 24,655.05
14 631.07 434.46 196.60 24,220.58
15 631.07 437.93 193.14 23,782.65
16 631.07 441.42 189.65 23,341.23
17 631.07 444.94 186.13 22,896.29
18 631.07 448.49 182.58 22,447.80
19 631.07 452.07 179.00 21,995.74
20 631.07 455.67 175.40 21,540.07
21 631.07 459.30 171.76 21,080.76
22 631.07 462.97 168.10 20,617.80
24
23 631.07 466.66 164.41 20,151.14
24 631.07 470.38 160.69 19,680.76
25 631.07 474.13 156.94 19,206.63
26 631.07 477.91 153.16 18,728.72
27 631.07 481.72 149.35 18,247.00
28 631.07 485.56 145.50 17,761.43
29 631.07 489.44 141.63 17,272.00
30 631.07 493.34 137.73 16,778.66
31 631.07 497.27 133.80 16,281.39
32 631.07 501.24 129.83 15,780.15
33 631.07 505.23 125.83 15,274.91
34 631.07 509.26 121.80 14,765.65
35 631.07 513.32 117.74 14,252.33
36 631.07 517.42 113.65 13,734.91
37 631.07 521.54 109.52 13,213.37
38 631.07 525.70 105.37 12,687.66
39 631.07 529.89 101.17 12,157.77
40 631.07 534.12 96.95 11,623.65
41 631.07 538.38 92.69 11,085.27
42 631.07 542.67 88.40 10,542.60
43 631.07 547.00 84.07 9,995.60
44 631.07 551.36 79.71 9,444.24
45 631.07 555.76 75.31 8,888.48
46 631.07 560.19 70.88 8,328.29
47 631.07 564.66 66.41 7,763.64
48 631.07 569.16 61.91 7,194.48
49 631.07 573.70 57.37 6,620.78
50 631.07 578.27 52.80 6,042.51
51 631.07 582.88 48.18 5,459.62
52 631.07 587.53 43.54 4,872.09
53 631.07 592.22 38.85 4,279.87
54 631.07 596.94 34.13 3,682.94
55 631.07 601.70 29.37 3,081.24
56 631.07 606.50 24.57 2,474.74
25
57 631.07 611.33 19.73 1,863.41
58 631.07 616.21 14.86 1,247.20
59 631.07 621.12 9.95 626.08
60 631.07 626.08 4.99
Suma: 30,000.00 7,864.05

God. Rata Kamata Anuitet
1
2,398.43 2,887.97
5,286.40
2
5,153.77 2,419.04
7,572.81
3
5,669.14 1,903.67
7,572.81
4
6,236.06 1,336.75
7,572.81
5
6,859.66 713.14
7,572.81
6 3,682.94 103.47
3,786.40
Ukupno 30,000.00 9,364.04
39,364.04

26
14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA
14.1. Bilans stanja

I Sredstva Vrijednost
II Izvori
Vrijednost
A
Osnovna
sredstva 48,360.00 A
Sopstveno
ulaganje 45,526.60
1
Građevinski
objekat 7,000.00 B
Kreditno
zaduženje 30,000.00
- izvedeni 0.00

- novi 7,000.00
2 Oprema 41,360.00
Osnovna oprema 33,360.00
Postojeća oprema 9,500.00
Nova oprema 23,860.00
- domaća 23,860.00
- strana
Pomoćna oprema 8,000.00
3 Ostala ulaganja 0.00
B Obrtna sredstva 27,166.60
UKUPNO 75,526.60 UKUPNO 75,526.6027


14.2. Bilans uspjeha


r/b Struktura I godina II godina III godina IV godina V godina VI godina VII godina
A
Ukupni prihodi 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00
B
Ukupni rashodi 171,916.87 171,447.94 170,932.57 170,365.65 169,742.04 169,028.90 169,028.90
1.
Poslovni rashodi 169,028.90 169,028.90 169,028.90 169,028.90 169,028.90 169,028.90 169,028.90
1.1. Materijalni i
nematerijalni troškovi
100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26
1.2.
Amortizacija 9,672.00 9,672.00 9,672.00 9,672.00 9,672.00 9,672.00 9,672.00
1.3.
Bruto zarade 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64
2.
Rashodi finansiranja 2,887.97 2,419.04 1,903.67 1,336.75 713.14 0.00 0.00
C
Bruto dobit 2,323.13 2,792.06 3,307.43 3,874.35 4,497.96 5,211.10 5,211.10
D
Porez na bruto dobit 209.08 251.29 297.67 348.69 404.82 469.00 469.00
E
Akumulacija / neto
dobit 2,114.05 2,540.77 3,009.77 3,525.66 4,093.14 4,742.10 4,742.10

28
14.3. Ekonomski tok

Na osnovu ekonomskog toka izvodi se analiza ekonomičnosti i rentabilnosti. Neto primici dobijeni su kao razlika
između ukupnih primitaka i izdataka koje stvara projekat u ekonomskom vijeku. Metoda ekonomskog toka se
razlikuje od metode finansijskog toka zato što nijesu uključene one stavke koje predstavljaju vremenski finansijske
transakcije. Među prilivima to su sva sredstva izvora finansiranja investicionog programa, a među izdacima
anuteti vezano za povraćaj kreditnih sredstava. Ovakav pristup je logičan jer tek stvarni utrošak sredstava,
oslobođen finansijskih transakcija, može biti osnova za analizu rentabilnosti programa. To je osnovni smisao
ekonomske analize.

r/b Struktura 1 godina 2 godina 3 godina 4 godina 5 godina 6 godina 7 godina
I PRILIVI 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 182,062.60
1. Ukupan prihod 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00
2.
Ostatak vrijednosti
proizvodnje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,822.60
II ODLIVI 235,092.59 159,608.19 159,654.57 159,705.59 159,761.72 159,825.90 159,825.90
3. Investiciona ulaganja 75,526.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.
Materijalni i
nematerijalni troškovi 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26
5. Bruto zarade 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64
6. Porez na dobit 209.08 251.29 297.67 348.69 404.82 469.00 469.00
III NETO PRIMICI -60,852.59 14,631.81 14,585.43 14,534.41 14,478.28 14,414.10 22,236.71
29
14.4. Finansijski tok

Da bi se mogla izvesti ocjena likvidnosti projekta u toku njegove realizacije i eksploatacije radi se finansijski tok.
On obuhvata sve izdatke i primitke tokom ukupnog vijeka projekta, i pored samog projekta, obuhvata izvore
finansiranja i anuitete.


r/b Struktura 1 godina 2 godina 3 godina 4 godina 5 godina 6 godina 7 godina
I PRILIVI 249,766.60 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 182,062.60
1. Ukupan prihod
174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00 174,240.00
2. Izvori finansiranja
75,526.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Sopstveno učešće
45,526.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Kreditna sredstva
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.
Ostatak vrijednosti
proizvodnje
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,822.60
II ODLIVI 240,378.99 167,180.99 167,227.38 167,278.40 167,334.53 163,612.30 159,825.90
4. Investiciona ulaganja
75,526.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.
Materijalni i
nematerijalni troškovi
100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26 100,380.26
6. Bruto zarade
58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64 58,976.64
7. Porez na dobit
209.08 251.29 297.67 348.69 404.82 469.00 469.00
8. Anuiteti
5,286.40 7,572.81 7,572.81 7,572.81 7,572.81 3,786.40 0.00
III NETO PRIMICI 9,387.62 7,059.01 7,012.62 6,961.60 6,905.47 10,627.70 22,236.71

30

14.5. Pokazatelji

Ocjena investicionog programa podrazumijeva primjenu određenih metoda
čiji je cilj da se sagleda opravdanost i prihvatljivost programa.

Ona se odnosi na osnovne informacije koje su prikupljene u fazi pripreme
investicionog programa, a koje su navedene u investiciono-tehničkoj
dokumentaciji i predstavljaju informativno-analitičku osnovu za ocjenu
programa.

U okviru ovog pogavlja obrađuju se:

 statički pokazatelji i

 dinamički pokazatelji programa.

Statički pokazatelji

Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu
godinu, kao godinu punog korišćenja kapaciteta i maksimalnog kreditnog
opterećenja.

Rentabilnost rada 376.22
Investicije prema broju
radnika
9,440.83
Akumulativnost 0.04
Ekonomičnost 1.02
Reproduktivna sposobnost 0.17
Dugoročna zaduženost 0.40
Koeficijent pokrića iz
ukupnog duga
0.44

31
Dinamički pokazatelji

Dinamički pokazatelji Projekta utvrđeni su na osnovu sagledavanja
određenog vremenskog perioda u kojem se analiziraju njegovi efekti.
Dinamička ocjena obuhvata:

 Metod neto sadašnje vrijednosti,

 Relativna efikasnost projekta,

 Metod interne stope rentabilnosti i

 Period povrata finansijskih ulaganja.

Za razliku od statičke ocjene, čiji pokazatelji su više deskriptivne prirode
(služe za upoređivanje sa drugim projektima u istoj grani), pokazatelji
dinamičke ocjene imaju karakter eliminacionih kriterijuma.

Neto sadašnja vrijednost

Neto sadašnja vrijednost – zbir neto pozitivnih efekata projekta iz njegovog
ekonomskog toka, aktueliziranih na sadašnju vrijednost, kamatnom stopom
predviđenom uslovima poslovne banke. Radi se integralnom i apsolutnom
pokazatelju za ocjenu ekonomske rentabilnosti i prihvatljivosti projekta. Da
bi projekat bio prihvatljiv neto sadašnja vrijednost mora biti veća od nule,
što znači da pozitivni efekti projekta nadmašuju troškove ulaganja.

God. Neto priliv
Diskontni
faktor 10%
Diskontovani
neto priliv
1 -60,852.59 0.9090909 -55,320.53
2 14,631.81 0.8264463 12,092.41
3 14,585.43 0.7513148 10,958.25
4 14,534.41 0.6830135 9,927.20
5 14,478.28 0.6209213 8,989.88
6 14,414.10 0.5644739 8,136.38
7 22,236.71 0.5131581 11,410.95
UKUPNO 34,028.16 6,194.53

32
Relativne efikasnost projekta

Relativna neto sadašnja vrijednost – pokazatelj relativne efikasnosti
projekta u odnosu na investicije, čije je značenje da jedinica uloženih
investicija projektu donosi povećanje materijalne osnove. To znači da, i
nakon pokrića izdataka, u vijeku projekta još uvijek postoji određena stopa
akumulativnosti.

ELEMENTI VRIJEDNOST
1. NSV ulaganja 75,526.60
2. SV projekta 6,194.53
3. Relativna efikasnost projekta 12.19


Interna stopa rentabilnosti

Interna stopa rentabilnosti – izjednačava pozitivne i negativne efekte
svedene na sadašnju vrijednost. Drugačije rečeno, to je ona stopa pod
kojom se bi se mogla zadužiti i plasirati sredstva koja angažuje projekat, a
da rezultat bude neutralan u ukupnom vijeku projekta.Ovaj pokazatelj se
tretira kao formalni kriterijum za ocjenu rentabilnosti projekta i predstavlja
onu diskontnu stopu koja sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu.

Godina Neto priliv IRR
1 -60,852.59
13.5%
2 14,631.81
3 14,585.43
4 14,534.41
5 14,478.28
6 14,414.10
7 22,236.71
UKUPNO 34,028.16

33
Period povraćaja investicije

Godina
Ukupna investiciona ulaganja Iznos akumulacije
RAZLIKA Po godinama Kumulativ I
Po
godinama
Kumulativ
II
1 60,852.59 60,852.59 -60,852.59 0.00 -60,852.59
2 60,852.59 14,631.81 14,631.81 -46,220.77
3 60,852.59 14,585.43 29,217.25 -31,635.34
4 60,852.59 14,534.41 43,751.65 -17,100.93
5 60,852.59 14,478.28 58,229.94 -2,622.65
6 60,852.59 14,414.10 72,644.04 11,791.45
7 60,852.59 22,236.71 94,880.74 34,028.16

Prag rentabilnosti

1. Ukupan prihod 174,240.00
2. Varijabilni troškovi 99,072.00
3. Marža pokrića (1-2) 75,168.00
4. Fiksni troškovi 69,956.90
5. Poslovni dobitak(3-4) 5,211.10
6. Neto rashodi finansiranja 2,419.04
7.
Bruto dobitak - Dobitak prije
oporezivanja (5-6)
2,792.06
8. Porezi iz rezultata 297.67
9. Neto dobitak (7-8) 2,494.39
10.
Procenat učešća marže
pokrića u ukupnim prihodima
(3/1)
43.14
11.
Potreban ukupan prihod za
ostvarivanje neutralnog
poslovnog rezultata (4/10)*100
162,160.63
12.
Potreban ukupan prihod za
ostvarivanje neutralnog bruto
finansijskog rezultata
((4+6)/10)*100
167,767.99


34
15. ZAKLJUČAK

Investicioni projekat koji je analizirao opravdanost realizacije investicije
otvaranje cafe bar-a u Podgorici ukazao je na opravdanost ideje iz sljedećih
razloga:

 Tržište prodaje i tržište nabavke nijesu ograničavajući faktor, naprotiv
investitor može računati i na veliku tržnju za uslugama i na veliku
ponudu sortimenata koje koristi prilikom pružanja usluge;

 Odabrana je idealna lokacija za pružanje usluge;

 Sa finansisjkog aspekta investicija će biti veoma isplativa;

 Ne postoje druga, netržišna ograničenja za realizaciju investicije.SADRŽAJ
1. 2. 3. 4. 5. UVOD .................................................................................................... 3 SIŽE ....................................................................................................... 4 CILJ INVESTIRANJA ................................................................................ 6 PREZENTACIJA INVESTITORA ................................................................. 7 ANALIZA TRŽIŠTA................................................................................... 8 5.1. Analiza tržišta prodaje .................................................................... 8 5.2. Analiza tržišta nabavke ................................................................... 9 5.3. Konkurencija................................................................................. 10 6. ANALIZA RIZIKA ................................................................................... 11 7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA ..................................... 12 8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA ...................................................... 13 9. ANALIZA LOKACIJE............................................................................... 14 10. ZAPOSLENOST .................................................................................. 15 11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA.......................................... 16 11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte................................ 17 11.2. Ulaganje u osnovnu opremu ..................................................... 17 11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu .................................................... 18 11.4. Ulaganje u obrtna sredstva ....................................................... 18 11.5. Struktura ulaganja ..................................................................... 19 12. TROŠKOVI POSLOVANJA .................................................................. 20 12.1. Obračuna amortizacije .............................................................. 20 12.2. Obračun investicionog održavanja ............................................ 20 12.3. Obračun premije osiguranja ...................................................... 20 12.4. Troškovi osnovnog materijala ................................................... 21 12.5. Troškovi pomoćnog materijala .................................................. 21 12.6. Ostali nematerijalni troškovi ..................................................... 21 12.7. Troškovi zarada ......................................................................... 22 13. PLAN OTPLATE KREDITA................................................................... 23 14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................ 26 14.1. Bilans stanja .............................................................................. 26 14.2. Bilans uspjeha ........................................................................... 27 14.3. Ekonomski tok ........................................................................... 28 14.4. Finansijski tok ............................................................................ 29 14.5. Pokazatelji ................................................................................. 30 15. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 34
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->