INVESTICIONI PROJEKAT

“OTVARANJE CAFE BARA ”
“xxxxxxxxxx” DOO

SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.

UVOD .................................................................................................... 3
SIŽE ....................................................................................................... 4
CILJ INVESTIRANJA ................................................................................ 6
PREZENTACIJA INVESTITORA ................................................................. 7
ANALIZA TRŽIŠTA................................................................................... 8
5.1. Analiza tržišta prodaje .................................................................... 8
5.2. Analiza tržišta nabavke ................................................................... 9
5.3. Konkurencija................................................................................. 10
6. ANALIZA RIZIKA ................................................................................... 11
7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA ..................................... 12
8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA ...................................................... 13
9. ANALIZA LOKACIJE............................................................................... 14
10. ZAPOSLENOST .................................................................................. 15
11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA.......................................... 16
11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte................................ 17
11.2. Ulaganje u osnovnu opremu ..................................................... 17
11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu .................................................... 18
11.4. Ulaganje u obrtna sredstva ....................................................... 18
11.5. Struktura ulaganja ..................................................................... 19
12. TROŠKOVI POSLOVANJA .................................................................. 20
12.1. Obračuna amortizacije .............................................................. 20
12.2. Obračun investicionog održavanja ............................................ 20
12.3. Obračun premije osiguranja ...................................................... 20
12.4. Troškovi osnovnog materijala ................................................... 21
12.5. Troškovi pomoćnog materijala .................................................. 21
12.6. Ostali nematerijalni troškovi ..................................................... 21
12.7. Troškovi zarada ......................................................................... 22
13. PLAN OTPLATE KREDITA................................................................... 23
14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................ 26
14.1. Bilans stanja .............................................................................. 26
14.2. Bilans uspjeha ........................................................................... 27
14.3. Ekonomski tok ........................................................................... 28
14.4. Finansijski tok ............................................................................ 29
14.5. Pokazatelji ................................................................................. 30
15. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 34
2

1. UVOD
Investicionim projektom koji je pred Vama elaborirana je investiciona ideja
otvaranje cafe bar-a u Podgorici u ulici „Bulevar Džordža Vašingtona.
Zadatak ovog projekta je da sa, prije svega, sa tržišnog i ekonomskofinansijskog aspekta razmotri realizacija ideje i eventualno ukaže na
ograničenja koja se mogu pojaviti u njenom provođenju. Takođe, ukazaće
se na osnovne rizike sa kojima će se investitor susresti u realizaciji
investicije.
Ideja je rezultat tržišne situacije, tj. izražene tražnje za ovakvom
kategorijom usluga, naročito u dijelu grada gdje se namjerava otvoriti cafe.
Svrha izrade projekta, pored testiranja same ideje tj. njene tržišne
opravdanosti je da posluži kao osnova za dobijanje kreditnih sredstava u
iznosu od 30,000.00 €, koliko investitoru nedostaje da bi zaokružio
konstrukciju finansiranja.

3

000.00 7. SIŽE Podaci o investitoru:  Naziv investitora: „xxxxxxx“ doo.00 33.00 0.00 8.  Matični broj: xxxxxxxxxxxx Podaci o projektu  Naziv projekta: „Otvaranje cafe bar-a“.500.00 7.2.60 4 .360.  Adresa: xxxxxxx  Telefon: 069 xxxxxxx  Djelatnost: Usluge.360.60 75.  Predračunska vrijednost: I A 1 2 3 B Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .00 41.166.00 27.  Djelatnost na koju se odnosi: Usluge.860.00 0.526.000.000.  Tržište: Domaće.00 9.novi Oprema Osnovna oprema Postojeća oprema Nova oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja Obrtna sredstva UKUPNO Vrijednost 48.360.izvedeni .00 23.

00 171.Ekonomsko finansijski efekti projekta: Ukupan prihod Ukupan rashod Neto dobit IRR Period povraćaja investicije 174.77 13.540.240.5% 6 5 .447.94 2.

Preduzeće „xxxxxxxxx“ će kroz ralizaciju investicije koja je elaborirana ovim projektom značajno poboljšati svoje ekonomske performanse – „bonitet“. Sa postizanjem ovog cilja postignuće se i osnovni cilj zbog kojeg svaki privredni subjekat investira.  Postizanje veće stope profita.3. CILJ INVESTIRANJA Cilj realizacije investicije se može definisati kao zadovoljenje rastuće tražnje za ovom vrstom usluga u ovom dijelu grada. a to je ostvarenje profita.  Proširenje djelatnosti preduzeća na ovaj sektor usluga. Ciljevi investiranja mogu se odrediti kao:  Ekonomska valorizacija tražnje za uslugama cafe bar-a. 6 . Na narednim stranama biće riječi o konkretnim ekonomsko finansijskim pokazateljima koji će potvrditi ovu tvrdnju.

o. Osnovni podaci: Naziv društva: „xxxxxxxxx" d. Podgorica.o. Sjedište društva: xxxxxxxx Izvršni direktor: xxxxxxxx Telefon/fax 069-xxxxxxxxxx Šifra djelatnosti: 52420. Osnovna djelatnosti društva je trgovina na malo. godine. je osnovano 2009. odjećom. PREZENTACIJA INVESTITORA Preduzeće „xxxxxxxxxxxxx" d. 7 .4.o. Registracioni broj: xxxxxxxxxxxx Preduzeće je u cilju realizacije investicije pod zakup uzelo poslovni prostor u Bulevaru Džorđa Vašingtona u Podgorici.o.

 Kvalitet usluge – veoma je važno da zaposleni u cafeu omoguće nesmetano konzumiranje pića i hrane i da svojim odnosom prema krajnjem kupcu učine da on postane „stalna mušterija“. 2. Sve vrste pića. garnituru i separe. ANALIZA TRŽIŠTA 5. Površina samog lokala je oko 70 m2. Lokacija mora biti na mjestu na kojem to krajnjem korisniku najviše odgovara.  Unutrašnji dio lokala (gornji i donji dio) – 40 mjesta strukturiranih na stolice. Hrana – sendviči i kolači.  Lokacija – lokacija u ovoj vrsti biznisa igra ključnu ulogu. Mišljenja smo da će predmetni cafe zadovoljiti sve prethodno pobrojane kriterijume. 8 . a to su: 1. Adekvatan odabir lokacije je sa aspekta tržišta prodaje ključni elemenat. sjednim mjesta – nadkrivena tendom kako bi usluga bila na što većem nivou. Investitor je svjestan da su u slučaju pružanja ove vrste usluge veoma važni sljedeći elementi:  Ambijent – potrebno je stvoriti ambijent u kome će se gosti cafea osjećati prijatno i doživjeti vrhunsko zadovoljstvo pri konzumiranju jela i pića.5. U ovom slučaju riječ je o tržištu usluga koje može pružiti jedan cafe bar. te da će tržište pozitivno odgovoriti na ponudu cafe-a. Predmetne usluge investitor će pružati u cafe-u sljedećih kapaciteta:  Bašta– kapaciteta 48. Analiza tržišta prodaje Jedan od najvažnijih aspekata svake investicije je analiza tržišta na kojem će preduzeće nastupati.1. a bašte oko 50 m2.

00 stanovnika.Kada govorimo o krajnjem kupcu možemo reći da su potencijalni korisnici usluga građani Podgorice – admistrativnog centra Crne Gore i glavnog grada. „Univerzitet Crne Gore“. Pored prethodnog. Sve prethodno garantuje. Ono što je već realizovano na tržištu nabavke su izvedeni završni građevinski radovi. Obzirom na situaciju na tržištu nabavke može se očekivati da čitav posao bude gotov I veoma kratkom roku. važno je istaći da je neposredno pored same lokacije budućeg cafea napravljen veliki park kojeg svakodnevno posjećuje veliki broj roditelja i djece – koji će takođe jednim dijelom biti korisnici usluga.2. Analiza tržišta nabavke Drugi važni segment tržišta je tržište nabavke koje sa stanovišta ove investicije nije kompleksno. Podgorica je u proteklom periodu izrasla u administrativno-poslovni centar Crne Gore i trenutno ima više od 200. veliki broj butika. da će investitor uspješno iskoristiti svoje kapaciteta – koje smo prethodno prezentirali. nekoliko banaka. Obzirom da je poslovni prostor uzet pod zakup na period od pet godina investitor je otpočeo sa rekonstrukcijom istog I prilagođava prostor karakteru njegove buduće namjene. i sva druga lica koja bdu imala potrebu za predmetnom uslugom. organizacija. Ono što je veoma važno istaći je da je u dijelu gdje je smješten sam cafe veliki broj preduzeća. 5. 9 . „Studentski dom“ .000.. „Promonte“.. „Crnogorski telekom“. Investitor je preostalo da jedan dio radova dovrši I izvrši opremanje lokala. Ovo iz razloga što za svaki pojedinačni element koji investitor namjerava nabaviti postoji alternativni dobavljač koji može pružiti proizvod – uslugu istog kvaliteta. institucija čiji će zaposleni biti jedan od glavnih segmenata tržišta prodaje – „Televizija Crne Gore“.

Sa druge strane na tržištu nabavke investitoru na raspolaganju stoji veliki broj dobavljača opreme – investitor je već identifikovao dobavljača stolova. kao I zbog komparativne prednosti – lokacije – neposredno uz zelenu travnatu površinu (što niko od konkurenata nema. U neposrednoj blizini nalazi se određeni broj lokala kao što su „Salvadore Dalli“. investitor će ponudu u svom cafeu učiniti cjenovno primamljivom. postoji široka ponuda dobavljača pića I proizvoda od koji će se proizvoditi hrana – što je najosjetljviji dio tržišta nabavke I gdje će investitor naglasak dati na kvalitet samih proizvoda. Dakle. realizacija ideje ne zahtijeva veće napore kada je u pitanju tržište nabavke. Konkurencija Konkurencija u ovoj djelatnosti je izražena. Takođe. stolica I druge opreme za lokal. 5.3. Takođe. a što je veoma važno u slučaju Podgorice koja je jedan od najtoplijih gradova Evrope. 10 . „Đardino“… I pored prethodne činjenice investitor smantra da će privući značajan broj gostiju – prije svega zbog činjenice da kapaciteti konkurentnih ugostiteljskih objekata često nijesu dovoljni da zadovolje tražnju. Haos café“.

6. Za predmetni kredit investitor posjeduje kvalitetne instrumente obezbjeđenja. Prilikom projekcije prihoda u obzir je uzet karakter sezonske djelatnosti. 11 . dok će 30.  Lojalnost potrašača – Jedan od osnovnih ciljeva preduzeća je da stvori „stalen goste“ cafe-a. dok će se u preostalih 6. Investitor će 45.000 € obezbijediti iz kreditne podrške.500 €.  Konkurencija – Rizik konkurencije je diskutovan u dijelu koji se odnosi na analizu konkurencije i naglašeno je koje su to komparativne prednosti zbog kojih investitor smatra da rizik konkurencije nije na visokom nivou. te sa tog aspekta neće biti ograničenja u pronalaženju ukupno potrebnih sredstava za realizaciju investicije.500 € obezbijediti iz sopstvenih izvora. ANALIZA RIZIKA  Finansijski tokovi – Predračunska vrijednost investicije iznosi nešto preko 75. mjeseci koristiti unutrašnji kapaciteti cafe-a.  Sezonske oscilacije – Sezonske oscilacije su izražene u ovoj kategoriji djelatnosti. Projektovano je da će se bašta koristiti 6 mjeseci.

7. popunjenost tokom godine je projektovana na nižem nivou od pretpostavljenog (u realnosti se očekuje veći promet od projektovanog).00 Do podataka o godišnjem prometu hrane I pića došlo se na osnovu kapaciteta samog cafea (48. Prilikom procjene prihoda korišćen je princip opreznosti tj. asortimana samog cafea (sve vrste pića. 12 . 40 mjesta u cafeu – stolice. mjeseci u toku godine.00 110.240.360. dok će se ostatak godine usluga pružati u samom cafeu. garnitura).880. stolica na terasi – 12 stolova.360.880.00 Ukupan prihod 63.00 174. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA Asortiman usluga i projekcija prihoda na godišnjem nivou data je u narednoj tabeli: r/b 1 2 Kategorija usluge Prihod od hrane Prihod od pića UKUPNO Jedinica mjere € € Godišnji promet 63. spare. pretpostavke da će se spoljašnji dio (terasa) koristiti 6.00 110. sendviči I kolači).

13 .8. te nije cjelishodno govoriti o tehnologiji pružanja usluge. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA U predmetnom slučaju riječ je o ugostiteljskoj usluzi.

. Lokaciju odslikava i naredna fotografija: 14 . ANALIZA LOKACIJE Uprethodnom dijelu naglašeno je da je lokaciju u ovakvoj vrsti biznisa jedan od ključnih elemenata.. Lokalcija pruža sve neophodne infrastrukturne preduslove za realizaciju investicije.9. neposredna blizina parka (zelene površine). Imajući tu činjenicu u vidu investitor je zakupio lokal površine 60 m2 na izuzetno atraktivnoj lokaciju za ovu vrstu djelatnosti – Bulevar Džordža Vašingtona – „profesorska zgrada“ – neposredno pored spomenika „Sveti Petar Cetinjski“. Kao komparativna prednost lokacije ističe se blizina krajnjem korisniku.

Na tržištu rada postoji ponuda radne snage koja svojim profilom zadovoljava potrebe investitora.10. ZAPOSLENOST U preduzeću trenutno rade dva lica. r/b 1 2 Kategorija zaposlenih Postojeći radnici Novozaposleni radnici UKUPNO Broj izvršilaca 2 6 8 Školska sprema SSS SSS 15 . sa otvaranjem cafe-a pojaviće se potreba za angažovanjem dodatnih šest radnika (dva šankera i četiri konobara).

00 75.00 6.00 Rok otplate mjseci 0.60 30.00 10.28 39.526.00 0.00 Struktura finansiranja 40% 60% Preduzeće Kreditor 16 . r/b 1 2 ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA Izvori Iznos Preduzeće Banka UKUPNO Procenat 45.60 Godišnja kamata 60.526.72 100% Grejs period 0.000.11.00 60.

11.000.1.3.00 1 1 1 1. Ulaganje u osnovnu opremu r/b Ukupna vrijednost 9.760.2.500. Stolovi (van i unutra) 2.00 7.00 Stolice (van i unutra) 64 90. Iz tog razloga. Garnitura 18 150.400. Šank NOVA OPREMA 2 1 1 7.00 Komada Iznos 1 POSTOJEĆA OPREMA 1. Sistem za ventilaciju 1.11.00 5.00 2.6.2.00 2.00 1.00 2.860.2.000.5.1.1.00 3.500.500.400.360.000.00 5.00 2.700.00 2.500.4.00 17 .000.500.000. Instalacije UKUPNO 2. Kafemat UKUPNO 23.00 3. Rashladni uređaji 1 5.00 33.2.00 Objekat u kojem će se otvoriti cafe – “ŽELE” uzet je pod zakup na period od šest godina uz mjesečnu zakupninu od 850 € i obavezu preduzeća koje je zakupac da odradi finalne zanatske radove i instalacije – koje su prezentirane u prethodnoj tabeli.00 2.00 NOVI 2.00 5.1.00 2.000.000 € kroz amortizaciju opteretiće narednih pet godina projektovani bilans uspjeha preduzeća – zakupca.500. Zanatski radovi 5.500.00 7. Separe 2.00 5. a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima trošak od 7.000. Naziv 2.000. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte r/b 2 Naziv radova Vrijednost 7.

00 58.00 14. Paušalno 8.00 5.69 0.780.601.64 15 30 10 24.638.240.00 174.00 174.00 1.672.166.00 71.000.260. Ulaganje u obrtna sredstva r/b 1.00 10 36.240.840.981.000.990.780.11.00 30 12. Ulaganje u pomoćnu opremu r/b Naziv Ukupna vrijednost 1 Nova pomoćna oprema 8.00 8.00 7.00 1.00 0 0.00 0.00 UKUPNO 11.60 18 .4.435.00 12.69 71.00 174.26 30 12.84 806. 2.976.520.240.00 4. Elementi OBRTNA SREDSTVA Zalihe materijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA OBRTNA SREDSTVA Godišnji promet Dani Koeficijent vezivanja obrta Potrebna sredstva 32.24 27.3.000.08 2.00 36.00 15 24.26 9.1. 3.00 5.

60 70.000.500.00 0.00 27.000.00 27.60 Ukupno 9.00 61.00 30.526.000.166.00 7.60 33.526.00 Postojeća ulaganja 9.500.860.00 860.00 3.5. 2.00 23. PRETHODNA ULAGANJA NOVA ULAGANJA A) Osnovna sredstva Objekat i građevinsko zanatski radovi Osnovna tehnološka oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja B) Obrtna sredstva UKUPNO Nova ulaganja 0.60 19 .026.00 0.60 40.000.11.166. Struktura ulaganja r/b Struktura ulaganja 1.

000.20 12.00 0.272.12.672.360.3.00 1.06 20 .600.00 Iznos 70.00 7.00 2.00 8.00 0.00 Amortizaciona Amortizacija stopa 1.272. Obračuna amortizacije r/b 1.00 20.900.00 12. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 48.2.00 8.500. 2.00 20.400.00 9.860.00 20.00 23.1.20 897.00 4.00 20.772.400. Obračun investicionog održavanja r/b 1.00 1. 2. TROŠKOVI POSLOVANJA 12.00 Stopa 5.00 20.00 827.00 9.85 411.00 10.00 0.000. Struktura Građevinski objekt Postojeći Nova ulaganja Tehnološka oprema Postojeća Nova Pomoćna oprema Ostala ulaganja UKUPNO Vrijednost 0. Struktura Održavanje objekata Održavanje opreme UKUPNO Troškovi amortizacije 1.00 8.00 1.400. 3.00 0.

200.120.00 6.000.600.352.000. Troškovi osnovnog materijala r/b 1 2 Naziv materijala Troškovi nabavke pića Troškovi nabavke hrane UKUPNO Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena € 21.200.00 Godišnji troškovi 21.472.352.5.00 1 65.00 28.000. a na hranu 200%.00 21 .00 65.00 5.00 0.200. 12.472.00 Prilikom procjene ove kategorije troškova pošlo se od pretpostavke da je marža na piće 150%.00 12.000.000.00 1.12.120.00 10.paušalno UKUPNO Vrijednost 5. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 2 3 4 5 6 7 Troškovi Voda Struja Gorivo Telefon Troškovi zakupa terase Troškovi zakupa objekta Ostalo UKUPNO Vrijednost 2.00 4.00 1 € 44.00 44.00 5.4. Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 Materijal Trošak pomoćnog materijala .6.

25 3.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 82.00 2.90 3.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 46.20 132.7.10 7 Prirez 6.00 2 Iznos neto plate po zaposlenom: 374.br.br.76 6 Doprinos sindikatu 1.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 30.10 5 Doprinos Privrednoj komori 1.75 4 Doprinos Fond rada 1.75 2.12.48 3 Ukupni bruto troškovi plata .3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.80 3 Broj zaposlenih: r. Troškovi zarada r.75 Doprinosi za socijalno osiguranje poslodavac 53.godišnji nivo 58. 1 Kategorija Iznos bruto plate po zaposlenom (mjesečni nivo): 550. Kategorija (po zaposlenom) 1 Porez 2 Doprinosi za socijalno osiguranje zaposleni 8 Iznos 43.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 20.50 2.64 22 .976.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.90 3.

46 196.65 16 631.080.10 20.36 9 631.03 200.07 21 631. PLAN OTPLATE KREDITA Uslovi kreditiranja:     Iznos kredita 30.07 391. 1 631.995.13.35 27. Kamatna stopa 10%.07 455.80 23 .07 417.84 239.94 186.16 2 631.88 210.65 23.93 11 631.07 414.97 236. Grace period 6 mjeseci. Rok otplate 5 godina. Anuitet Rata Kamata Iznos kr.07 394.74 20 631.22 29.896.60 8 631.617.45 25.10 29.br.49 182.95 28.12 232.30 171.57 7 631.23 206.40 21.07 424.07 441.07 179.72 223.086.83 25.58 28.413.81 10 631.07 4 631.58 15 631.82 26.97 168.05 14 631.49 226.29 229.782.78 28.07 404.76 22 631.07 437.07 420. r.13 22.009.447.80 19 631.10 27.07 427.25 216.76 21.513.000 €.67 175.55 213.07 452.52 26.815.07 448.97 220.07 431.69 12 631.341.358.19 3 631.93 193.07 407.04 24.540.08 13 631.776.07 459.07 462.655.58 22.190.62 203.601.60 24.07 410.29 18 631.608.42 189.29 6 631.937.220.00 21.19 25.07 444.23 17 631.14 23.213.07 398.78 5 631.07 434.07 401.

00 28 631.77 40 631.042.07 497.70 105.24 56 631.09 53 631.07 547.66 66.24 129.52 13.12 96.32 117.27 133.07 573.07 474.78 50 631.83 15.88 8.87 54 631.60 44 631.328.995.444.63 17.73 16.60 43 631.41 20.765.34 137.07 564.94 34.70 57.07 534.57 2.33 36 631.56 145.620.888.00 84.95 11.37 3.07 477.65 41 631.91 7.07 466.872.274.67 88.07 493.07 470.14 24 631.07 601.542.07 582.17 12.23 125.89 101.38 92.623.51 51 631.37 6.80 14.94 19.07 596.07 509.70 29.65 13.19 70.40 10.66 31 631.474.72 149.194.48 46 631.23 631.279.16 18.272.64 48 631.13 156.66 164.54 109.07 551.80 16.252.22 38.07 517.74 24 .88 48.38 160.085.13 3.37 38 631.247.71 9.07 521.48 49 631.07 578.682.80 6.07 555.39 32 631.50 24.213.07 592.07 513.83 15.780.65 35 631.07 501.07 489.07 485.43 29 631.29 47 631.18 5.62 52 631.16 61.27 42 631.66 39 631.42 113.35 18.763.07 9.680.281.151.206.94 55 631.50 17.687.778.07 560.15 33 631.07 529.76 75.91 37 631.91 34 631.07 538.761.00 30 631.07 587.07 542.31 8.459.07 525.07 606.85 4.07 505.41 7.734.081.91 153.69 11.36 79.26 121.44 141.63 26 631.728.157.54 4.07 569.69 19.24 45 631.74 14.72 27 631.37 12.76 25 631.07 481.27 52.53 43.

786.05 Suma: God.572.81 5 6.04 39.81 4 6.43 2.153.66 713.398.40 30.07 611.99 30.73 1.07 626.41 58 631.572.33 19.863.81 3 5.04 7.12 9.06 1. Rata Kamata Anuitet 1 2.07 616.286.236.08 4.419.81 6 3.14 1.47 3.669.247.682.364.21 14.67 7.86 1.97 5.40 2 5.75 7.77 2.00 9.887.94 103.08 60 631.903.14 7.04 Ukupno 25 .336.57 631.572.07 621.95 626.364.000.572.859.000.00 7.864.20 59 631.

14.00 Osnovna oprema 33.00 B Obrtna sredstva 27.novi 2 Vrijednost II 48.000.00 0.strana Pomoćna oprema 8.00 .1.000.360.00 Nova oprema 23. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA 14.00 Oprema 41.860.60 30.00 .60 UKUPNO 75.00 A 7.860.500.00 7.domaća 23.526.00 3 Ostala ulaganja 0.526.00 Postojeća oprema 9.60 UKUPNO 75.526.000.360.360. Bilans stanja I A 1 Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .166.izvedeni .60 26 .00 B Izvori Sopstveno ulaganje Kreditno zaduženje Vrijednost 45.000.

00 174. 1.887.028.00 9.932.672.240.114.65 169.00 2. Bilans uspjeha r/b Struktura I godina II godina III godina IV godina V godina VI godina VII godina A Ukupni prihodi 174.26 100.240.028.2.05 2.77 3.028.00 174.00 B Ukupni rashodi 171.75 713.26 100.3.90 169.742.90 Poslovni rashodi Materijalni i nematerijalni troškovi 169.380.26 100.093.13 2.380. Amortizacija 9.672.380.04 1.976.028.874.380.00 9.00 0.64 58.540.976.64 58.028.916.323.96 5.792.00 9.26 100.380.69 404.525.903.211.35 4.380.97 2.00 C Bruto dobit 2.94 170.672.57 170.00 9.00 9.87 171.10 D Porez na bruto dobit Akumulacija / neto dobit 209.90 169.67 348.14 4.00 469.307.10 E 27 .00 1.240.08 251.64 58.380.028.90 169.028.10 5.672.00 174.82 469.14 0.2.14.336.742.009.240.672.26 100.66 4.240.240.976.64 58.976.90 169.06 3.00 174.43 3.67 1.64 58.028.976.26 100.419.497.976. 1.672.976.90 100.672.211.028.00 174.00 9.742.77 3.240.90 169.64 2. Rashodi finansiranja 2.00 174.04 169.29 297.10 4.1.26 1.90 169.64 58.90 169. Bruto zarade 58.365.447.

976.69 14.240.00 235. II 3.240.380.062.00 159.00 174.59 75.240.26 58.26 58.26 58.00 100.240.00 5 godina 174.64 404.60 0.705.608.64 251.26 58.00 14.00 7 godina 182. To je osnovni smisao ekonomske analize.240.29 14. Metoda ekonomskog toka se razlikuje od metode finansijskog toka zato što nijesu uključene one stavke koje predstavljaju vremenski finansijske transakcije. a među izdacima anuteti vezano za povraćaj kreditnih sredstava.00 159. Među prilivima to su sva sredstva izvora finansiranja investicionog programa.00 159.41 100.00 0.240.67 14. 5.976.64 469.59 100.240.00 3 godina 174.00 4 godina 174.64 348.852.478. 2.00 0.00 22.240.976.64 469. r/b I 1.57 0.26 58.761.00 0.82 14.3.60 174.380. Ekonomski tok Na osnovu ekonomskog toka izvodi se analiza ekonomičnosti i rentabilnosti.00 174.976.00 174.236. III Struktura PRILIVI Ukupan prihod Ostatak vrijednosti proizvodnje ODLIVI Investiciona ulaganja Materijalni i nematerijalni troškovi Bruto zarade Porez na dobit NETO PRIMICI 1 godina 174.825.71 28 .10 100.28 100.654. 6.90 0.00 2 godina 174.585.380.240.59 0. može biti osnova za analizu rentabilnosti programa.00 174. oslobođen finansijskih transakcija.00 0.976.14.414.26 58.19 0.08 -60.64 209.81 100.00 6 godina 174.00 174.976.72 0.092.526. Neto primici dobijeni su kao razlika između ukupnih primitaka i izdataka koje stvara projekat u ekonomskom vijeku.380.534.631.825.00 159.380.43 100.380.00 7.240. Ovakav pristup je logičan jer tek stvarni utrošak sredstava.240.822.60 159.976.00 159. 4.00 0.240.380.240.26 58.00 174.90 0.64 297.

00 0.180.00 3 godina 174.00 0.40 9.00 0. Materijalni i nematerijalni troškovi 100.240.961.526.825.00 5 godina 174.71 29 .00 469.240.00 0.26 100.612.786.38 0.240. Porez na dobit 209.00 0.976.01 7. Finansijski tok Da bi se mogla izvesti ocjena likvidnosti projekta u toku njegove realizacije i eksploatacije radi se finansijski tok. Izvori finansiranja 75. Investiciona ulaganja 75.236.572.905.059.26 6.69 404.00 174.29 297.572.00 4 godina 174.00 22.81 7.380.1.00 0.380.00 2.64 58.240. Ostatak vrijednosti proizvodnje II ODLIVI 0.60 1. Sopstveno učešće 45.70 0.08 251.380.14.00 0.47 3. On obuhvata sve izdatke i primitke tokom ukupnog vijeka projekta.64 58.64 58.64 58.00 167.60 0.380.00 0.00 174.976.00 7 godina 182.40 10.00 0.00 5. Ukupan prihod 174.00 0.64 58.26 100.26 100. Anuiteti III NETO PRIMICI 5.976.67 348.526.976.81 6.53 0.00 8.00 240.286. i pored samog projekta.240.99 0.062.30 7.240.00 6 godina 174.00 174.380.81 7.82 469.380.012.99 0.976.227.00 0.26 100.60 0.00 167.00 0.572.60 0.64 7.387.00 0.00 3.00 0.976.81 6.00 174.378.00 0. obuhvata izvore finansiranja i anuitete.00 0.240.00 0.240.60 159. Bruto zarade 58.00 0.62 7.000.00 2.00 167.00 0.240.766.00 2.90 4.976.240.00 167.62 7.00 163.240.60 7.334.60 2 godina 174.380.26 100.4. r/b I Struktura PRILIVI 1 godina 249.278.00 0.00 174. Kreditna sredstva 30.40 0.26 100.2.526.627.572.00 174.822.240.00 0.64 58.

5. kao godinu punog korišćenja kapaciteta i maksimalnog kreditnog opterećenja.44 30 .83 0. Ona se odnosi na osnovne informacije koje su prikupljene u fazi pripreme investicionog programa.14.02 0.440. U okviru ovog pogavlja obrađuju se:  statički pokazatelji i  dinamički pokazatelji programa.04 1. Statički pokazatelji Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu. a koje su navedene u investiciono-tehničkoj dokumentaciji i predstavljaju informativno-analitičku osnovu za ocjenu programa.40 0.17 0. Pokazatelji Ocjena investicionog programa podrazumijeva primjenu određenih metoda čiji je cilj da se sagleda opravdanost i prihvatljivost programa.22 9. Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga 376.

čiji pokazatelji su više deskriptivne prirode (služe za upoređivanje sa drugim projektima u istoj grani).989. Radi se integralnom i apsolutnom pokazatelju za ocjenu ekonomske rentabilnosti i prihvatljivosti projekta.Dinamički pokazatelji Dinamički pokazatelji Projekta utvrđeni su na osnovu sagledavanja određenog vremenskog perioda u kojem se analiziraju njegovi efekti.9090909 0. God. Neto sadašnja vrijednost Neto sadašnja vrijednost – zbir neto pozitivnih efekata projekta iz njegovog ekonomskog toka.81 14.927.  Metod interne stope rentabilnosti i  Period povrata finansijskih ulaganja.958. aktueliziranih na sadašnju vrijednost.43 14.53 31 .59 14.478.53 12.236.320. Dinamička ocjena obuhvata:  Metod neto sadašnje vrijednosti.38 11.16 Diskontni faktor 10% 0.71 34.28 14.585.5644739 0.410.10 22.88 8. što znači da pozitivni efekti projekta nadmašuju troškove ulaganja. kamatnom stopom predviđenom uslovima poslovne banke.25 9.5131581 Diskontovani neto priliv -55.20 8.631.8264463 0.136.092.  Relativna efikasnost projekta.414.7513148 0.028.6830135 0. Da bi projekat bio prihvatljiv neto sadašnja vrijednost mora biti veća od nule. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60. Za razliku od statičke ocjene. pokazatelji dinamičke ocjene imaju karakter eliminacionih kriterijuma.95 6.534.41 10.194.852.41 14.6209213 0.

43 14.478. 3.852. ELEMENTI NSV ulaganja SV projekta Relativna efikasnost projekta VRIJEDNOST 75. To znači da. Drugačije rečeno.Ovaj pokazatelj se tretira kao formalni kriterijum za ocjenu rentabilnosti projekta i predstavlja onu diskontnu stopu koja sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu. to je ona stopa pod kojom se bi se mogla zadužiti i plasirati sredstva koja angažuje projekat.60 6.631.194.028.59 14.5% 32 .526.10 22.71 34.41 14. a da rezultat bude neutralan u ukupnom vijeku projekta.414.534. 2.585.16 IRR 13.28 14.19 Interna stopa rentabilnosti Interna stopa rentabilnosti – izjednačava pozitivne i negativne efekte svedene na sadašnju vrijednost. 1. i nakon pokrića izdataka.236. Godina 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60. čije je značenje da jedinica uloženih investicija projektu donosi povećanje materijalne osnove.81 14. u vijeku projekta još uvijek postoji određena stopa akumulativnosti.53 12.Relativne efikasnost projekta Relativna neto sadašnja vrijednost – pokazatelj relativne efikasnosti projekta u odnosu na investicije.

Poslovni dobitak(3-4) 5.06 8.534.04 22.04 7.478.419.39 43.880.160.229.81 14.211. Bruto dobitak .585.852. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog bruto finansijskog rezultata ((4+6)/10)*100 167.852.494.Dobitak prije oporezivanja (5-6) 2.852.644.072.99 33 . Varijabilni troškovi 99.65 11.59 Kumulativ I 60.028.41 43.59 60.792.10 72.100.34 -17. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog poslovnog rezultata (4/10)*100 162.852.74 RAZLIKA -60. Ukupan prihod 2.59 60.751.77 -31.852.59 0.00 3.16 Prag rentabilnosti 1.791.71 94. Fiksni troškovi 69.94 14.240.00 297.217.00 4.10 6.631.14 11.63 12.852.Period povraćaja investicije Ukupna investiciona ulaganja Godina 1 2 3 4 5 6 7 Po godinama 60.767.59 60. Neto dobitak (7-8) Procenat učešća marže pokrića u ukupnim prihodima (3/1) 10.25 14.59 60.635. 174.90 5.852.65 14.59 60.852.622.59 Iznos akumulacije Po Kumulativ godinama II -60.414.81 14.631.236.59 60. Marža pokrića (1-2) 75.00 14.28 58.220.852.93 -2. Porezi iz rezultata 9.59 -46.956.67 2.43 29. Neto rashodi finansiranja 2.45 34.168.852.

ZAKLJUČAK Investicioni projekat koji je analizirao opravdanost realizacije investicije otvaranje cafe bar-a u Podgorici ukazao je na opravdanost ideje iz sljedećih razloga:  Tržište prodaje i tržište nabavke nijesu ograničavajući faktor.15. naprotiv investitor može računati i na veliku tržnju za uslugama i na veliku ponudu sortimenata koje koristi prilikom pružanja usluge.  Ne postoje druga.  Odabrana je idealna lokacija za pružanje usluge. 34 . netržišna ograničenja za realizaciju investicije.  Sa finansisjkog aspekta investicija će biti veoma isplativa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful