INVESTICIONI PROJEKAT

“OTVARANJE CAFE BARA ”
“xxxxxxxxxx” DOO

SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.

UVOD .................................................................................................... 3
SIŽE ....................................................................................................... 4
CILJ INVESTIRANJA ................................................................................ 6
PREZENTACIJA INVESTITORA ................................................................. 7
ANALIZA TRŽIŠTA................................................................................... 8
5.1. Analiza tržišta prodaje .................................................................... 8
5.2. Analiza tržišta nabavke ................................................................... 9
5.3. Konkurencija................................................................................. 10
6. ANALIZA RIZIKA ................................................................................... 11
7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA ..................................... 12
8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA ...................................................... 13
9. ANALIZA LOKACIJE............................................................................... 14
10. ZAPOSLENOST .................................................................................. 15
11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA.......................................... 16
11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte................................ 17
11.2. Ulaganje u osnovnu opremu ..................................................... 17
11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu .................................................... 18
11.4. Ulaganje u obrtna sredstva ....................................................... 18
11.5. Struktura ulaganja ..................................................................... 19
12. TROŠKOVI POSLOVANJA .................................................................. 20
12.1. Obračuna amortizacije .............................................................. 20
12.2. Obračun investicionog održavanja ............................................ 20
12.3. Obračun premije osiguranja ...................................................... 20
12.4. Troškovi osnovnog materijala ................................................... 21
12.5. Troškovi pomoćnog materijala .................................................. 21
12.6. Ostali nematerijalni troškovi ..................................................... 21
12.7. Troškovi zarada ......................................................................... 22
13. PLAN OTPLATE KREDITA................................................................... 23
14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................ 26
14.1. Bilans stanja .............................................................................. 26
14.2. Bilans uspjeha ........................................................................... 27
14.3. Ekonomski tok ........................................................................... 28
14.4. Finansijski tok ............................................................................ 29
14.5. Pokazatelji ................................................................................. 30
15. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 34
2

1. UVOD
Investicionim projektom koji je pred Vama elaborirana je investiciona ideja
otvaranje cafe bar-a u Podgorici u ulici „Bulevar Džordža Vašingtona.
Zadatak ovog projekta je da sa, prije svega, sa tržišnog i ekonomskofinansijskog aspekta razmotri realizacija ideje i eventualno ukaže na
ograničenja koja se mogu pojaviti u njenom provođenju. Takođe, ukazaće
se na osnovne rizike sa kojima će se investitor susresti u realizaciji
investicije.
Ideja je rezultat tržišne situacije, tj. izražene tražnje za ovakvom
kategorijom usluga, naročito u dijelu grada gdje se namjerava otvoriti cafe.
Svrha izrade projekta, pored testiranja same ideje tj. njene tržišne
opravdanosti je da posluži kao osnova za dobijanje kreditnih sredstava u
iznosu od 30,000.00 €, koliko investitoru nedostaje da bi zaokružio
konstrukciju finansiranja.

3

00 41.novi Oprema Osnovna oprema Postojeća oprema Nova oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja Obrtna sredstva UKUPNO Vrijednost 48.  Adresa: xxxxxxx  Telefon: 069 xxxxxxx  Djelatnost: Usluge. SIŽE Podaci o investitoru:  Naziv investitora: „xxxxxxx“ doo.360.  Predračunska vrijednost: I A 1 2 3 B Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .00 23.360.360.  Matični broj: xxxxxxxxxxxx Podaci o projektu  Naziv projekta: „Otvaranje cafe bar-a“.00 8.860.  Tržište: Domaće.00 33.60 4 .2.  Djelatnost na koju se odnosi: Usluge.00 0.00 7.60 75.izvedeni .00 27.526.000.00 7.500.166.00 0.000.000.00 9.

94 2.540.77 13.00 171.Ekonomsko finansijski efekti projekta: Ukupan prihod Ukupan rashod Neto dobit IRR Period povraćaja investicije 174.240.447.5% 6 5 .

a to je ostvarenje profita.  Postizanje veće stope profita. 6 . CILJ INVESTIRANJA Cilj realizacije investicije se može definisati kao zadovoljenje rastuće tražnje za ovom vrstom usluga u ovom dijelu grada. Preduzeće „xxxxxxxxx“ će kroz ralizaciju investicije koja je elaborirana ovim projektom značajno poboljšati svoje ekonomske performanse – „bonitet“. Na narednim stranama biće riječi o konkretnim ekonomsko finansijskim pokazateljima koji će potvrditi ovu tvrdnju.  Proširenje djelatnosti preduzeća na ovaj sektor usluga.3. Sa postizanjem ovog cilja postignuće se i osnovni cilj zbog kojeg svaki privredni subjekat investira. Ciljevi investiranja mogu se odrediti kao:  Ekonomska valorizacija tražnje za uslugama cafe bar-a.

Osnovni podaci: Naziv društva: „xxxxxxxxx" d. godine. Registracioni broj: xxxxxxxxxxxx Preduzeće je u cilju realizacije investicije pod zakup uzelo poslovni prostor u Bulevaru Džorđa Vašingtona u Podgorici. odjećom. Podgorica. PREZENTACIJA INVESTITORA Preduzeće „xxxxxxxxxxxxx" d.o. je osnovano 2009. Osnovna djelatnosti društva je trgovina na malo.o. Sjedište društva: xxxxxxxx Izvršni direktor: xxxxxxxx Telefon/fax 069-xxxxxxxxxx Šifra djelatnosti: 52420.4. 7 .o.o.

2. Hrana – sendviči i kolači. te da će tržište pozitivno odgovoriti na ponudu cafe-a.  Unutrašnji dio lokala (gornji i donji dio) – 40 mjesta strukturiranih na stolice. a bašte oko 50 m2. Predmetne usluge investitor će pružati u cafe-u sljedećih kapaciteta:  Bašta– kapaciteta 48. garnituru i separe. Investitor je svjestan da su u slučaju pružanja ove vrste usluge veoma važni sljedeći elementi:  Ambijent – potrebno je stvoriti ambijent u kome će se gosti cafea osjećati prijatno i doživjeti vrhunsko zadovoljstvo pri konzumiranju jela i pića. Analiza tržišta prodaje Jedan od najvažnijih aspekata svake investicije je analiza tržišta na kojem će preduzeće nastupati. Sve vrste pića. a to su: 1. Adekvatan odabir lokacije je sa aspekta tržišta prodaje ključni elemenat. sjednim mjesta – nadkrivena tendom kako bi usluga bila na što većem nivou. Lokacija mora biti na mjestu na kojem to krajnjem korisniku najviše odgovara. U ovom slučaju riječ je o tržištu usluga koje može pružiti jedan cafe bar.  Kvalitet usluge – veoma je važno da zaposleni u cafeu omoguće nesmetano konzumiranje pića i hrane i da svojim odnosom prema krajnjem kupcu učine da on postane „stalna mušterija“.1. Mišljenja smo da će predmetni cafe zadovoljiti sve prethodno pobrojane kriterijume. ANALIZA TRŽIŠTA 5.  Lokacija – lokacija u ovoj vrsti biznisa igra ključnu ulogu. 8 . Površina samog lokala je oko 70 m2.5.

važno je istaći da je neposredno pored same lokacije budućeg cafea napravljen veliki park kojeg svakodnevno posjećuje veliki broj roditelja i djece – koji će takođe jednim dijelom biti korisnici usluga. 5. „Univerzitet Crne Gore“.. Podgorica je u proteklom periodu izrasla u administrativno-poslovni centar Crne Gore i trenutno ima više od 200. veliki broj butika.000. Ono što je već realizovano na tržištu nabavke su izvedeni završni građevinski radovi.00 stanovnika. Ovo iz razloga što za svaki pojedinačni element koji investitor namjerava nabaviti postoji alternativni dobavljač koji može pružiti proizvod – uslugu istog kvaliteta. da će investitor uspješno iskoristiti svoje kapaciteta – koje smo prethodno prezentirali. „Crnogorski telekom“. 9 . Sve prethodno garantuje. „Promonte“. Obzirom na situaciju na tržištu nabavke može se očekivati da čitav posao bude gotov I veoma kratkom roku. Pored prethodnog. i sva druga lica koja bdu imala potrebu za predmetnom uslugom. nekoliko banaka. Investitor je preostalo da jedan dio radova dovrši I izvrši opremanje lokala. „Studentski dom“ . institucija čiji će zaposleni biti jedan od glavnih segmenata tržišta prodaje – „Televizija Crne Gore“. Ono što je veoma važno istaći je da je u dijelu gdje je smješten sam cafe veliki broj preduzeća. Analiza tržišta nabavke Drugi važni segment tržišta je tržište nabavke koje sa stanovišta ove investicije nije kompleksno. organizacija.Kada govorimo o krajnjem kupcu možemo reći da su potencijalni korisnici usluga građani Podgorice – admistrativnog centra Crne Gore i glavnog grada.2. Obzirom da je poslovni prostor uzet pod zakup na period od pet godina investitor je otpočeo sa rekonstrukcijom istog I prilagođava prostor karakteru njegove buduće namjene..

a što je veoma važno u slučaju Podgorice koja je jedan od najtoplijih gradova Evrope. Dakle. U neposrednoj blizini nalazi se određeni broj lokala kao što su „Salvadore Dalli“. realizacija ideje ne zahtijeva veće napore kada je u pitanju tržište nabavke. 10 . Konkurencija Konkurencija u ovoj djelatnosti je izražena. Haos café“. 5. Takođe. postoji široka ponuda dobavljača pića I proizvoda od koji će se proizvoditi hrana – što je najosjetljviji dio tržišta nabavke I gdje će investitor naglasak dati na kvalitet samih proizvoda. stolica I druge opreme za lokal.Sa druge strane na tržištu nabavke investitoru na raspolaganju stoji veliki broj dobavljača opreme – investitor je već identifikovao dobavljača stolova. investitor će ponudu u svom cafeu učiniti cjenovno primamljivom.3. kao I zbog komparativne prednosti – lokacije – neposredno uz zelenu travnatu površinu (što niko od konkurenata nema. „Đardino“… I pored prethodne činjenice investitor smantra da će privući značajan broj gostiju – prije svega zbog činjenice da kapaciteti konkurentnih ugostiteljskih objekata često nijesu dovoljni da zadovolje tražnju. Takođe.

500 € obezbijediti iz sopstvenih izvora.  Konkurencija – Rizik konkurencije je diskutovan u dijelu koji se odnosi na analizu konkurencije i naglašeno je koje su to komparativne prednosti zbog kojih investitor smatra da rizik konkurencije nije na visokom nivou. Investitor će 45. 11 . Projektovano je da će se bašta koristiti 6 mjeseci. ANALIZA RIZIKA  Finansijski tokovi – Predračunska vrijednost investicije iznosi nešto preko 75. mjeseci koristiti unutrašnji kapaciteti cafe-a.  Lojalnost potrašača – Jedan od osnovnih ciljeva preduzeća je da stvori „stalen goste“ cafe-a. Prilikom projekcije prihoda u obzir je uzet karakter sezonske djelatnosti.500 €. dok će 30.000 € obezbijediti iz kreditne podrške. te sa tog aspekta neće biti ograničenja u pronalaženju ukupno potrebnih sredstava za realizaciju investicije. dok će se u preostalih 6.  Sezonske oscilacije – Sezonske oscilacije su izražene u ovoj kategoriji djelatnosti. Za predmetni kredit investitor posjeduje kvalitetne instrumente obezbjeđenja.6.

ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA Asortiman usluga i projekcija prihoda na godišnjem nivou data je u narednoj tabeli: r/b 1 2 Kategorija usluge Prihod od hrane Prihod od pića UKUPNO Jedinica mjere € € Godišnji promet 63. 12 .7.880. mjeseci u toku godine.00 174. spare.880.360. garnitura).00 110. dok će se ostatak godine usluga pružati u samom cafeu.240. pretpostavke da će se spoljašnji dio (terasa) koristiti 6. sendviči I kolači).00 Ukupan prihod 63.00 110. Prilikom procjene prihoda korišćen je princip opreznosti tj. asortimana samog cafea (sve vrste pića. stolica na terasi – 12 stolova. popunjenost tokom godine je projektovana na nižem nivou od pretpostavljenog (u realnosti se očekuje veći promet od projektovanog). 40 mjesta u cafeu – stolice.360.00 Do podataka o godišnjem prometu hrane I pića došlo se na osnovu kapaciteta samog cafea (48.

13 . te nije cjelishodno govoriti o tehnologiji pružanja usluge.8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA U predmetnom slučaju riječ je o ugostiteljskoj usluzi.

neposredna blizina parka (zelene površine). ANALIZA LOKACIJE Uprethodnom dijelu naglašeno je da je lokaciju u ovakvoj vrsti biznisa jedan od ključnih elemenata.. Lokalcija pruža sve neophodne infrastrukturne preduslove za realizaciju investicije. Kao komparativna prednost lokacije ističe se blizina krajnjem korisniku.. Imajući tu činjenicu u vidu investitor je zakupio lokal površine 60 m2 na izuzetno atraktivnoj lokaciju za ovu vrstu djelatnosti – Bulevar Džordža Vašingtona – „profesorska zgrada“ – neposredno pored spomenika „Sveti Petar Cetinjski“. Lokaciju odslikava i naredna fotografija: 14 .9.

r/b 1 2 Kategorija zaposlenih Postojeći radnici Novozaposleni radnici UKUPNO Broj izvršilaca 2 6 8 Školska sprema SSS SSS 15 . sa otvaranjem cafe-a pojaviće se potreba za angažovanjem dodatnih šest radnika (dva šankera i četiri konobara). ZAPOSLENOST U preduzeću trenutno rade dva lica. Na tržištu rada postoji ponuda radne snage koja svojim profilom zadovoljava potrebe investitora.10.

60 Godišnja kamata 60.00 Struktura finansiranja 40% 60% Preduzeće Kreditor 16 .526.00 Rok otplate mjseci 0.00 0.00 10.28 39.00 75.72 100% Grejs period 0.526.00 6.60 30.000. r/b 1 2 ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA Izvori Iznos Preduzeće Banka UKUPNO Procenat 45.00 60.11.

5.00 2. Instalacije UKUPNO 2. Rashladni uređaji 1 5.2.500.400.3.500.360.500. Ulaganje u osnovnu opremu r/b Ukupna vrijednost 9. Iz tog razloga.00 7. Separe 2.500.760.2.00 17 .500.400.11.000.00 Objekat u kojem će se otvoriti cafe – “ŽELE” uzet je pod zakup na period od šest godina uz mjesečnu zakupninu od 850 € i obavezu preduzeća koje je zakupac da odradi finalne zanatske radove i instalacije – koje su prezentirane u prethodnoj tabeli. Sistem za ventilaciju 1.1.00 3. Garnitura 18 150.1.2.00 5. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte r/b 2 Naziv radova Vrijednost 7.00 1 1 1 1.4.1.00 2.00 NOVI 2.000.000 € kroz amortizaciju opteretiće narednih pet godina projektovani bilans uspjeha preduzeća – zakupca.000.000.000.000.00 3.00 5.00 7. Zanatski radovi 5.860. Naziv 2.700.00 2. 11.00 2. Stolovi (van i unutra) 2.00 Stolice (van i unutra) 64 90.500.00 2.00 2.000. a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima trošak od 7.1. Kafemat UKUPNO 23.2.00 Komada Iznos 1 POSTOJEĆA OPREMA 1.00 5.000.500.00 5.00 33.00 2. Šank NOVA OPREMA 2 1 1 7.6.00 1.

Ulaganje u obrtna sredstva r/b 1.00 5.24 27.240.166.00 7.000.672.00 71.00 174.00 1.260. Elementi OBRTNA SREDSTVA Zalihe materijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA OBRTNA SREDSTVA Godišnji promet Dani Koeficijent vezivanja obrta Potrebna sredstva 32.00 0.60 18 .00 5.976.00 UKUPNO 11.11.3.26 9.000. Ulaganje u pomoćnu opremu r/b Naziv Ukupna vrijednost 1 Nova pomoćna oprema 8.00 58.00 174.69 71.520.00 8. 3.00 12. 2.240.26 30 12.00 0 0.601.00 10 36.00 1.981.08 2.990.00 30 12.240.840.00 4.000.00 14.780.00 36.4.64 15 30 10 24.1.00 15 24.84 806.638.780.69 0.00 174.435. Paušalno 8.

00 0.026.00 3.60 70.00 Postojeća ulaganja 9.11.00 0.00 23.60 Ukupno 9.000.5.500.00 30.00 27.00 61.000.00 7. Struktura ulaganja r/b Struktura ulaganja 1.166.526.60 33.000.860.00 27.00 860.500.526.60 40. 2. PRETHODNA ULAGANJA NOVA ULAGANJA A) Osnovna sredstva Objekat i građevinsko zanatski radovi Osnovna tehnološka oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja B) Obrtna sredstva UKUPNO Nova ulaganja 0.60 19 .166.000.

000.00 1.00 0.772. Obračun investicionog održavanja r/b 1. TROŠKOVI POSLOVANJA 12.00 12.00 0.00 1.12.400.85 411.00 20.00 Iznos 70.00 2.20 897.20 12. 3.3. 2.00 20.360.00 1.00 Amortizaciona Amortizacija stopa 1.00 9.900.00 Stopa 5.600.00 4.00 0.00 23.672.00 8.00 8. Obračuna amortizacije r/b 1. Struktura Građevinski objekt Postojeći Nova ulaganja Tehnološka oprema Postojeća Nova Pomoćna oprema Ostala ulaganja UKUPNO Vrijednost 0.500.06 20 .00 9.000.2.400.00 0.00 20.00 7. 2. Struktura Održavanje objekata Održavanje opreme UKUPNO Troškovi amortizacije 1.1.00 10.272.00 20.00 8.860.00 20. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 48.400.272.00 827.

00 10.600.00 0.00 28.00 65.200.200.00 Prilikom procjene ove kategorije troškova pošlo se od pretpostavke da je marža na piće 150%.00 21 .00 Godišnji troškovi 21.12. a na hranu 200%.352.4.00 1.120. Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 Materijal Trošak pomoćnog materijala .5. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 2 3 4 5 6 7 Troškovi Voda Struja Gorivo Telefon Troškovi zakupa terase Troškovi zakupa objekta Ostalo UKUPNO Vrijednost 2.000.00 5.00 44.200.00 1 € 44.000.00 1 65. Troškovi osnovnog materijala r/b 1 2 Naziv materijala Troškovi nabavke pića Troškovi nabavke hrane UKUPNO Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena € 21.6.00 5.00 6.00 12.000.paušalno UKUPNO Vrijednost 5.000.472.00 4.352. 12.000.120.472.

Troškovi zarada r.25 3.7.75 4 Doprinos Fond rada 1.48 3 Ukupni bruto troškovi plata .50 2.64 22 . 1 Kategorija Iznos bruto plate po zaposlenom (mjesečni nivo): 550.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 82.20 132.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 46.12.10 7 Prirez 6.br.80 3 Broj zaposlenih: r. Kategorija (po zaposlenom) 1 Porez 2 Doprinosi za socijalno osiguranje zaposleni 8 Iznos 43.90 3.br.75 Doprinosi za socijalno osiguranje poslodavac 53.976.00 2.godišnji nivo 58.10 5 Doprinos Privrednoj komori 1.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 20.90 3.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 30.00 2 Iznos neto plate po zaposlenom: 374.76 6 Doprinos sindikatu 1.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.75 2.

07 437.60 24.29 18 631.19 3 631.10 29.60 8 631.81 10 631.07 431.52 26.br.42 189.04 24.14 23.07 455.07 462.58 28.19 25.46 196.10 20. Anuitet Rata Kamata Iznos kr.78 5 631.07 398.65 16 631.25 216.358.601.617.07 394.00 21.76 21.58 15 631.07 407.93 11 631.513.190. Grace period 6 mjeseci.84 239.07 21 631.080.13.07 401.07 414.67 175.13 22.65 23.341.07 434.72 223.07 452.655.07 459.07 391.29 6 631.93 193.49 226.07 179.07 420.30 171.16 2 631.97 168.07 444.782.07 441.447. Kamatna stopa 10%.12 232.36 9 631.80 19 631.07 427.540. r.97 220.74 20 631.10 27. Rok otplate 5 godina.086.07 404.776.97 236.29 229.23 206.03 200.82 26.22 29.815.40 21.000 €.88 210.995. 1 631.62 203.78 28.413.937.55 213.94 186.07 417.23 17 631.83 25.07 448.07 424.213.05 14 631.69 12 631.009.220.76 22 631.896. PLAN OTPLATE KREDITA Uslovi kreditiranja:     Iznos kredita 30.58 22.80 23 .07 4 631.95 28.07 410.45 25.08 13 631.57 7 631.608.35 27.49 182.

87 54 631.07 513.23 125.07 477.07 538.12 96.77 40 631.37 6.33 36 631.728.66 164.07 542.83 15.274.09 53 631.765.42 113.38 92.620.70 29.07 534.07 596.734.66 31 631.70 57.67 88.50 24.48 49 631.88 8.35 18.56 145.80 16.39 32 631.89 101.07 481.194.32 117.43 29 631.542.60 43 631.687.680.00 84.157.14 24 631.252.54 109.76 75.27 42 631.07 517.07 601.94 19.07 9.682.54 4.281.459.83 15.60 44 631.91 153.07 489.37 12.07 505.40 10.24 56 631.38 160.29 47 631.22 38.94 55 631.57 2.07 606.52 13.34 137.91 7.07 525.23 631.07 560.07 497.62 52 631.213.07 521.778.74 14.36 79.444.26 121.66 66.78 50 631.73 16.00 28 631.48 46 631.042.206.91 34 631.63 26 631.00 30 631.623.763.07 501.07 474.24 129.69 19.37 38 631.65 35 631.80 14.85 4.247.88 48.761.279.13 156.50 17.07 529.995.17 12.71 9.66 39 631.07 582.07 547.13 3.91 37 631.272.31 8.07 564.081.41 20.44 141.07 592.63 17.07 466.24 45 631.70 105.16 61.07 509.94 34.474.76 25 631.07 485.41 7.07 578.74 24 .65 41 631.328.085.151.53 43.888.07 470.18 5.37 3.07 493.07 587.51 51 631.07 551.780.16 18.15 33 631.72 27 631.69 11.07 569.872.19 70.07 573.07 555.27 133.80 6.72 149.65 13.95 11.64 48 631.27 52.

Rata Kamata Anuitet 1 2.572.00 9.33 19.99 30.75 7.859.04 39.40 2 5.94 103.07 616.669.419.14 7.67 7.398.41 58 631.247.47 3.86 1.73 1.000.00 7.07 621.95 626.81 4 6.04 Ukupno 25 .364.336.864.07 611.20 59 631.07 626.863.40 30.572.236.08 60 631.81 3 5.903.364.97 5.08 4.572.05 Suma: God.57 631.04 7.81 5 6.887.286.153.682.77 2.12 9.000.43 2.14 1.81 6 3.21 14.06 1.572.66 713.786.

60 30.360.000.526.00 3 Ostala ulaganja 0.00 B Obrtna sredstva 27.860.000.60 26 .60 UKUPNO 75.860.domaća 23.166.00 .60 UKUPNO 75.izvedeni .00 .360.1.00 A 7.14.00 7.00 0. Bilans stanja I A 1 Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .00 B Izvori Sopstveno ulaganje Kreditno zaduženje Vrijednost 45. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA 14.526.526.00 Nova oprema 23.00 Postojeća oprema 9.strana Pomoćna oprema 8.00 Oprema 41.500.00 Osnovna oprema 33.novi 2 Vrijednost II 48.360.000.000.

64 58.90 169.323.69 404.26 100.90 169.64 58.35 4.028.10 5.00 9.3.00 1.05 2.2. 1.96 5.240. Bruto zarade 58. 1.742.04 169.525.00 174.66 4.211.976.00 9.419. Bilans uspjeha r/b Struktura I godina II godina III godina IV godina V godina VI godina VII godina A Ukupni prihodi 174.00 174.365.447.093. Amortizacija 9.932.43 3.00 174.00 9.976.26 100.540.916.028.90 169.04 1.240.77 3.14 4.64 58.336.380.672.672.240.00 B Ukupni rashodi 171.26 100.976.65 169.114.00 2. Rashodi finansiranja 2.976.380.29 297.82 469.08 251.90 169.64 2.14.792.672.90 169.028.26 100.742.903.75 713.874.009.94 170.57 170.1.87 171.90 100.10 E 27 .887.97 2.028.90 169.26 1.00 0.380.00 174.2.497.976.240.240.307.67 348.976.380.00 9.64 58.380.380.90 169.14 0.00 9.26 100.13 2.028.77 3.00 174.64 58.672.00 174.06 3.240.672.380.028.26 100.976.028.00 C Bruto dobit 2.64 58.00 9.672.028.00 469.672.742.028.10 4.10 D Porez na bruto dobit Akumulacija / neto dobit 209.67 1.211.240.90 Poslovni rashodi Materijalni i nematerijalni troškovi 169.

III Struktura PRILIVI Ukupan prihod Ostatak vrijednosti proizvodnje ODLIVI Investiciona ulaganja Materijalni i nematerijalni troškovi Bruto zarade Porez na dobit NETO PRIMICI 1 godina 174.380.59 100.14.976.761.976.41 100.00 174.976.26 58.43 100.00 174.380.00 0.67 14.00 174.00 0.00 6 godina 174. 2. To je osnovni smisao ekonomske analize.28 100. II 3.236.240.240.10 100.240.380. Metoda ekonomskog toka se razlikuje od metode finansijskog toka zato što nijesu uključene one stavke koje predstavljaju vremenski finansijske transakcije.240.26 58.976.240.59 75.64 469.976.00 7 godina 182.00 5 godina 174.240.00 4 godina 174.26 58.60 0.976.59 0.705.240. može biti osnova za analizu rentabilnosti programa.00 22.822.90 0.585. Ovakav pristup je logičan jer tek stvarni utrošak sredstava.240.64 469.380. r/b I 1.81 100. 4.72 0.00 159.64 251.414.240.631.26 58.64 348. Među prilivima to su sva sredstva izvora finansiranja investicionog programa.654.57 0. 5.976.00 159.526.00 2 godina 174.240.380.062.478.00 0.534.00 159.64 297.82 14.00 7.90 0.608.26 58.00 100.08 -60.00 14.00 235.092.240.00 174.00 174.240.00 0.64 404.29 14.825.00 0. Neto primici dobijeni su kao razlika između ukupnih primitaka i izdataka koje stvara projekat u ekonomskom vijeku.60 174.240. a među izdacima anuteti vezano za povraćaj kreditnih sredstava.00 3 godina 174.19 0.69 14.26 58. Ekonomski tok Na osnovu ekonomskog toka izvodi se analiza ekonomičnosti i rentabilnosti.64 209.71 28 .60 159.852.00 159.380. 6. oslobođen finansijskih transakcija.26 58.825.3.380.00 174.00 159.

08 251.26 100.236.60 1.526.67 348.00 167.26 100.26 100.00 174.00 0.00 0.380.572.00 167. Bruto zarade 58. Porez na dobit 209.00 5.526.81 6.26 100.40 10.40 0.14.81 6. Izvori finansiranja 75.64 7.012.00 2.380.00 22.00 174.976.976.961. Investiciona ulaganja 75.240. Ostatak vrijednosti proizvodnje II ODLIVI 0.00 3 godina 174.00 469.53 0.000.81 7.99 0.00 174. i pored samog projekta.2.62 7.572.00 0. r/b I Struktura PRILIVI 1 godina 249.64 58.00 0.00 0.00 8.572.4.240.60 159.240.00 0.387. Anuiteti III NETO PRIMICI 5.40 9.60 0.612. Sopstveno učešće 45.01 7.00 0.00 0.00 174.526.00 3.00 174.976.26 6.60 0.00 0.825.64 58.00 0.00 6 godina 174.60 7.99 0.64 58.240.00 0.60 2 godina 174.378.00 5 godina 174.00 163.380.062.00 2.69 404.00 0.00 0.62 7.90 4.240.380.00 174.00 0.29 297.572.00 7 godina 182.71 29 .822.00 240.82 469.380.240.47 3.976.60 0.380. Materijalni i nematerijalni troškovi 100.240.976.240.227.00 167. Kreditna sredstva 30.00 2.180.00 167.00 0.00 0.00 4 godina 174.81 7.00 0.976.26 100.00 0.38 0.00 0.905.380.64 58. Ukupan prihod 174.278.64 58.240.240.786.334.240.00 0.26 100.240.64 58.976.059. On obuhvata sve izdatke i primitke tokom ukupnog vijeka projekta.30 7. obuhvata izvore finansiranja i anuitete.00 0.70 0.1.627.766.286. Finansijski tok Da bi se mogla izvesti ocjena likvidnosti projekta u toku njegove realizacije i eksploatacije radi se finansijski tok.

Statički pokazatelji Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu. Ona se odnosi na osnovne informacije koje su prikupljene u fazi pripreme investicionog programa.14.17 0.40 0. Pokazatelji Ocjena investicionog programa podrazumijeva primjenu određenih metoda čiji je cilj da se sagleda opravdanost i prihvatljivost programa.44 30 .02 0.5. kao godinu punog korišćenja kapaciteta i maksimalnog kreditnog opterećenja. a koje su navedene u investiciono-tehničkoj dokumentaciji i predstavljaju informativno-analitičku osnovu za ocjenu programa. U okviru ovog pogavlja obrađuju se:  statički pokazatelji i  dinamički pokazatelji programa.83 0.22 9.04 1. Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga 376.440.

43 14.53 31 .41 14. aktueliziranih na sadašnju vrijednost.927.136. čiji pokazatelji su više deskriptivne prirode (služe za upoređivanje sa drugim projektima u istoj grani).38 11.  Metod interne stope rentabilnosti i  Period povrata finansijskih ulaganja.236. Radi se integralnom i apsolutnom pokazatelju za ocjenu ekonomske rentabilnosti i prihvatljivosti projekta.Dinamički pokazatelji Dinamički pokazatelji Projekta utvrđeni su na osnovu sagledavanja određenog vremenskog perioda u kojem se analiziraju njegovi efekti.6830135 0.53 12.88 8.5644739 0.16 Diskontni faktor 10% 0.71 34.9090909 0.41 10.989.95 6. God.631.81 14.852.7513148 0.10 22.585.8264463 0. što znači da pozitivni efekti projekta nadmašuju troškove ulaganja. Neto sadašnja vrijednost Neto sadašnja vrijednost – zbir neto pozitivnih efekata projekta iz njegovog ekonomskog toka.25 9. kamatnom stopom predviđenom uslovima poslovne banke.194.478.028.20 8. Za razliku od statičke ocjene.092.534.6209213 0. Da bi projekat bio prihvatljiv neto sadašnja vrijednost mora biti veća od nule.414.28 14.320. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60. Dinamička ocjena obuhvata:  Metod neto sadašnje vrijednosti.59 14.958. pokazatelji dinamičke ocjene imaju karakter eliminacionih kriterijuma.5131581 Diskontovani neto priliv -55.  Relativna efikasnost projekta.410.

Godina 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60.526.852. čije je značenje da jedinica uloženih investicija projektu donosi povećanje materijalne osnove.28 14.585.10 22.16 IRR 13. 1.43 14.41 14.81 14.478. Drugačije rečeno.534. i nakon pokrića izdataka.Ovaj pokazatelj se tretira kao formalni kriterijum za ocjenu rentabilnosti projekta i predstavlja onu diskontnu stopu koja sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu.Relativne efikasnost projekta Relativna neto sadašnja vrijednost – pokazatelj relativne efikasnosti projekta u odnosu na investicije.414.5% 32 .194. u vijeku projekta još uvijek postoji određena stopa akumulativnosti. a da rezultat bude neutralan u ukupnom vijeku projekta. ELEMENTI NSV ulaganja SV projekta Relativna efikasnost projekta VRIJEDNOST 75.028.59 14. 3.236.19 Interna stopa rentabilnosti Interna stopa rentabilnosti – izjednačava pozitivne i negativne efekte svedene na sadašnju vrijednost.631. 2. To znači da.71 34.53 12.60 6. to je ona stopa pod kojom se bi se mogla zadužiti i plasirati sredstva koja angažuje projekat.

41 43.16 Prag rentabilnosti 1.00 297.852. Porezi iz rezultata 9.00 3.852.160.81 14.10 72. 174.59 60.00 14. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog poslovnog rezultata (4/10)*100 162.631.Period povraćaja investicije Ukupna investiciona ulaganja Godina 1 2 3 4 5 6 7 Po godinama 60.65 11.168.45 34.43 29.852.880.59 60.59 60.59 60.534.767.59 Kumulativ I 60.100.494.211.99 33 .644.852.072.71 94.414.25 14.852.585.93 -2.240.90 5.852.751.14 11.28 58.34 -17.81 14.635.63 12.94 14.59 60.Dobitak prije oporezivanja (5-6) 2.478.06 8.791.04 22.792.59 60.00 4.956.236.631.67 2. Neto dobitak (7-8) Procenat učešća marže pokrića u ukupnim prihodima (3/1) 10.028.852.10 6. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog bruto finansijskog rezultata ((4+6)/10)*100 167.419.229.59 Iznos akumulacije Po Kumulativ godinama II -60.217.622. Marža pokrića (1-2) 75.04 7.39 43. Neto rashodi finansiranja 2.852.852.220. Ukupan prihod 2. Poslovni dobitak(3-4) 5. Fiksni troškovi 69. Bruto dobitak . Varijabilni troškovi 99.59 -46.74 RAZLIKA -60.65 14.77 -31.852.59 0.

 Ne postoje druga.  Sa finansisjkog aspekta investicija će biti veoma isplativa. netržišna ograničenja za realizaciju investicije.  Odabrana je idealna lokacija za pružanje usluge. ZAKLJUČAK Investicioni projekat koji je analizirao opravdanost realizacije investicije otvaranje cafe bar-a u Podgorici ukazao je na opravdanost ideje iz sljedećih razloga:  Tržište prodaje i tržište nabavke nijesu ograničavajući faktor. naprotiv investitor može računati i na veliku tržnju za uslugama i na veliku ponudu sortimenata koje koristi prilikom pružanja usluge. 34 .15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful