INVESTICIONI PROJEKAT

“OTVARANJE CAFE BARA ”
“xxxxxxxxxx” DOO

SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.

UVOD .................................................................................................... 3
SIŽE ....................................................................................................... 4
CILJ INVESTIRANJA ................................................................................ 6
PREZENTACIJA INVESTITORA ................................................................. 7
ANALIZA TRŽIŠTA................................................................................... 8
5.1. Analiza tržišta prodaje .................................................................... 8
5.2. Analiza tržišta nabavke ................................................................... 9
5.3. Konkurencija................................................................................. 10
6. ANALIZA RIZIKA ................................................................................... 11
7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA ..................................... 12
8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA ...................................................... 13
9. ANALIZA LOKACIJE............................................................................... 14
10. ZAPOSLENOST .................................................................................. 15
11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA.......................................... 16
11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte................................ 17
11.2. Ulaganje u osnovnu opremu ..................................................... 17
11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu .................................................... 18
11.4. Ulaganje u obrtna sredstva ....................................................... 18
11.5. Struktura ulaganja ..................................................................... 19
12. TROŠKOVI POSLOVANJA .................................................................. 20
12.1. Obračuna amortizacije .............................................................. 20
12.2. Obračun investicionog održavanja ............................................ 20
12.3. Obračun premije osiguranja ...................................................... 20
12.4. Troškovi osnovnog materijala ................................................... 21
12.5. Troškovi pomoćnog materijala .................................................. 21
12.6. Ostali nematerijalni troškovi ..................................................... 21
12.7. Troškovi zarada ......................................................................... 22
13. PLAN OTPLATE KREDITA................................................................... 23
14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................ 26
14.1. Bilans stanja .............................................................................. 26
14.2. Bilans uspjeha ........................................................................... 27
14.3. Ekonomski tok ........................................................................... 28
14.4. Finansijski tok ............................................................................ 29
14.5. Pokazatelji ................................................................................. 30
15. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 34
2

1. UVOD
Investicionim projektom koji je pred Vama elaborirana je investiciona ideja
otvaranje cafe bar-a u Podgorici u ulici „Bulevar Džordža Vašingtona.
Zadatak ovog projekta je da sa, prije svega, sa tržišnog i ekonomskofinansijskog aspekta razmotri realizacija ideje i eventualno ukaže na
ograničenja koja se mogu pojaviti u njenom provođenju. Takođe, ukazaće
se na osnovne rizike sa kojima će se investitor susresti u realizaciji
investicije.
Ideja je rezultat tržišne situacije, tj. izražene tražnje za ovakvom
kategorijom usluga, naročito u dijelu grada gdje se namjerava otvoriti cafe.
Svrha izrade projekta, pored testiranja same ideje tj. njene tržišne
opravdanosti je da posluži kao osnova za dobijanje kreditnih sredstava u
iznosu od 30,000.00 €, koliko investitoru nedostaje da bi zaokružio
konstrukciju finansiranja.

3

360.360.000.00 9.izvedeni .  Djelatnost na koju se odnosi: Usluge.00 0.  Adresa: xxxxxxx  Telefon: 069 xxxxxxx  Djelatnost: Usluge.00 23.000.  Matični broj: xxxxxxxxxxxx Podaci o projektu  Naziv projekta: „Otvaranje cafe bar-a“.2.000.60 75.novi Oprema Osnovna oprema Postojeća oprema Nova oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja Obrtna sredstva UKUPNO Vrijednost 48.00 7. SIŽE Podaci o investitoru:  Naziv investitora: „xxxxxxx“ doo.  Tržište: Domaće.00 33.60 4 .360.166.  Predračunska vrijednost: I A 1 2 3 B Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .500.00 8.860.526.00 0.00 27.00 7.00 41.

447.Ekonomsko finansijski efekti projekta: Ukupan prihod Ukupan rashod Neto dobit IRR Period povraćaja investicije 174.5% 6 5 .94 2.77 13.240.00 171.540.

Na narednim stranama biće riječi o konkretnim ekonomsko finansijskim pokazateljima koji će potvrditi ovu tvrdnju. 6 . a to je ostvarenje profita. Sa postizanjem ovog cilja postignuće se i osnovni cilj zbog kojeg svaki privredni subjekat investira. CILJ INVESTIRANJA Cilj realizacije investicije se može definisati kao zadovoljenje rastuće tražnje za ovom vrstom usluga u ovom dijelu grada.3.  Postizanje veće stope profita. Preduzeće „xxxxxxxxx“ će kroz ralizaciju investicije koja je elaborirana ovim projektom značajno poboljšati svoje ekonomske performanse – „bonitet“. Ciljevi investiranja mogu se odrediti kao:  Ekonomska valorizacija tražnje za uslugama cafe bar-a.  Proširenje djelatnosti preduzeća na ovaj sektor usluga.

4.o. 7 . Osnovni podaci: Naziv društva: „xxxxxxxxx" d. Podgorica. PREZENTACIJA INVESTITORA Preduzeće „xxxxxxxxxxxxx" d.o. odjećom.o. Sjedište društva: xxxxxxxx Izvršni direktor: xxxxxxxx Telefon/fax 069-xxxxxxxxxx Šifra djelatnosti: 52420.o. Registracioni broj: xxxxxxxxxxxx Preduzeće je u cilju realizacije investicije pod zakup uzelo poslovni prostor u Bulevaru Džorđa Vašingtona u Podgorici. godine. je osnovano 2009. Osnovna djelatnosti društva je trgovina na malo.

 Unutrašnji dio lokala (gornji i donji dio) – 40 mjesta strukturiranih na stolice. Adekvatan odabir lokacije je sa aspekta tržišta prodaje ključni elemenat.  Lokacija – lokacija u ovoj vrsti biznisa igra ključnu ulogu. U ovom slučaju riječ je o tržištu usluga koje može pružiti jedan cafe bar. ANALIZA TRŽIŠTA 5.1. te da će tržište pozitivno odgovoriti na ponudu cafe-a. a to su: 1. 8 .5. Investitor je svjestan da su u slučaju pružanja ove vrste usluge veoma važni sljedeći elementi:  Ambijent – potrebno je stvoriti ambijent u kome će se gosti cafea osjećati prijatno i doživjeti vrhunsko zadovoljstvo pri konzumiranju jela i pića. 2. Analiza tržišta prodaje Jedan od najvažnijih aspekata svake investicije je analiza tržišta na kojem će preduzeće nastupati.  Kvalitet usluge – veoma je važno da zaposleni u cafeu omoguće nesmetano konzumiranje pića i hrane i da svojim odnosom prema krajnjem kupcu učine da on postane „stalna mušterija“. Predmetne usluge investitor će pružati u cafe-u sljedećih kapaciteta:  Bašta– kapaciteta 48. garnituru i separe. Hrana – sendviči i kolači. sjednim mjesta – nadkrivena tendom kako bi usluga bila na što većem nivou. Površina samog lokala je oko 70 m2. Sve vrste pića. Mišljenja smo da će predmetni cafe zadovoljiti sve prethodno pobrojane kriterijume. Lokacija mora biti na mjestu na kojem to krajnjem korisniku najviše odgovara. a bašte oko 50 m2.

„Promonte“. Obzirom na situaciju na tržištu nabavke može se očekivati da čitav posao bude gotov I veoma kratkom roku..Kada govorimo o krajnjem kupcu možemo reći da su potencijalni korisnici usluga građani Podgorice – admistrativnog centra Crne Gore i glavnog grada. Obzirom da je poslovni prostor uzet pod zakup na period od pet godina investitor je otpočeo sa rekonstrukcijom istog I prilagođava prostor karakteru njegove buduće namjene. da će investitor uspješno iskoristiti svoje kapaciteta – koje smo prethodno prezentirali. Investitor je preostalo da jedan dio radova dovrši I izvrši opremanje lokala.000. veliki broj butika. „Studentski dom“ . Ovo iz razloga što za svaki pojedinačni element koji investitor namjerava nabaviti postoji alternativni dobavljač koji može pružiti proizvod – uslugu istog kvaliteta. Ono što je već realizovano na tržištu nabavke su izvedeni završni građevinski radovi. „Crnogorski telekom“.. organizacija. 9 . i sva druga lica koja bdu imala potrebu za predmetnom uslugom. Sve prethodno garantuje.2. Podgorica je u proteklom periodu izrasla u administrativno-poslovni centar Crne Gore i trenutno ima više od 200. institucija čiji će zaposleni biti jedan od glavnih segmenata tržišta prodaje – „Televizija Crne Gore“. važno je istaći da je neposredno pored same lokacije budućeg cafea napravljen veliki park kojeg svakodnevno posjećuje veliki broj roditelja i djece – koji će takođe jednim dijelom biti korisnici usluga. Ono što je veoma važno istaći je da je u dijelu gdje je smješten sam cafe veliki broj preduzeća. 5.00 stanovnika. „Univerzitet Crne Gore“. nekoliko banaka. Pored prethodnog. Analiza tržišta nabavke Drugi važni segment tržišta je tržište nabavke koje sa stanovišta ove investicije nije kompleksno.

3. „Đardino“… I pored prethodne činjenice investitor smantra da će privući značajan broj gostiju – prije svega zbog činjenice da kapaciteti konkurentnih ugostiteljskih objekata često nijesu dovoljni da zadovolje tražnju. postoji široka ponuda dobavljača pića I proizvoda od koji će se proizvoditi hrana – što je najosjetljviji dio tržišta nabavke I gdje će investitor naglasak dati na kvalitet samih proizvoda. 10 . 5. kao I zbog komparativne prednosti – lokacije – neposredno uz zelenu travnatu površinu (što niko od konkurenata nema. investitor će ponudu u svom cafeu učiniti cjenovno primamljivom. Takođe. a što je veoma važno u slučaju Podgorice koja je jedan od najtoplijih gradova Evrope. Dakle. stolica I druge opreme za lokal. Haos café“. realizacija ideje ne zahtijeva veće napore kada je u pitanju tržište nabavke. Takođe. Konkurencija Konkurencija u ovoj djelatnosti je izražena.Sa druge strane na tržištu nabavke investitoru na raspolaganju stoji veliki broj dobavljača opreme – investitor je već identifikovao dobavljača stolova. U neposrednoj blizini nalazi se određeni broj lokala kao što su „Salvadore Dalli“.

dok će se u preostalih 6.000 € obezbijediti iz kreditne podrške. Za predmetni kredit investitor posjeduje kvalitetne instrumente obezbjeđenja.500 € obezbijediti iz sopstvenih izvora.  Konkurencija – Rizik konkurencije je diskutovan u dijelu koji se odnosi na analizu konkurencije i naglašeno je koje su to komparativne prednosti zbog kojih investitor smatra da rizik konkurencije nije na visokom nivou.500 €. Prilikom projekcije prihoda u obzir je uzet karakter sezonske djelatnosti. ANALIZA RIZIKA  Finansijski tokovi – Predračunska vrijednost investicije iznosi nešto preko 75. dok će 30. Projektovano je da će se bašta koristiti 6 mjeseci.  Lojalnost potrašača – Jedan od osnovnih ciljeva preduzeća je da stvori „stalen goste“ cafe-a.  Sezonske oscilacije – Sezonske oscilacije su izražene u ovoj kategoriji djelatnosti. mjeseci koristiti unutrašnji kapaciteti cafe-a. 11 . Investitor će 45. te sa tog aspekta neće biti ograničenja u pronalaženju ukupno potrebnih sredstava za realizaciju investicije.6.

7. asortimana samog cafea (sve vrste pića. garnitura).00 110. mjeseci u toku godine.360.00 174. Prilikom procjene prihoda korišćen je princip opreznosti tj.360.00 110. spare.240.00 Ukupan prihod 63. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA Asortiman usluga i projekcija prihoda na godišnjem nivou data je u narednoj tabeli: r/b 1 2 Kategorija usluge Prihod od hrane Prihod od pića UKUPNO Jedinica mjere € € Godišnji promet 63. stolica na terasi – 12 stolova. dok će se ostatak godine usluga pružati u samom cafeu.880. pretpostavke da će se spoljašnji dio (terasa) koristiti 6.880. popunjenost tokom godine je projektovana na nižem nivou od pretpostavljenog (u realnosti se očekuje veći promet od projektovanog). sendviči I kolači).00 Do podataka o godišnjem prometu hrane I pića došlo se na osnovu kapaciteta samog cafea (48. 12 . 40 mjesta u cafeu – stolice.

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA U predmetnom slučaju riječ je o ugostiteljskoj usluzi. te nije cjelishodno govoriti o tehnologiji pružanja usluge. 13 .8.

. Kao komparativna prednost lokacije ističe se blizina krajnjem korisniku. neposredna blizina parka (zelene površine).9. Lokaciju odslikava i naredna fotografija: 14 . ANALIZA LOKACIJE Uprethodnom dijelu naglašeno je da je lokaciju u ovakvoj vrsti biznisa jedan od ključnih elemenata.. Imajući tu činjenicu u vidu investitor je zakupio lokal površine 60 m2 na izuzetno atraktivnoj lokaciju za ovu vrstu djelatnosti – Bulevar Džordža Vašingtona – „profesorska zgrada“ – neposredno pored spomenika „Sveti Petar Cetinjski“. Lokalcija pruža sve neophodne infrastrukturne preduslove za realizaciju investicije.

Na tržištu rada postoji ponuda radne snage koja svojim profilom zadovoljava potrebe investitora. sa otvaranjem cafe-a pojaviće se potreba za angažovanjem dodatnih šest radnika (dva šankera i četiri konobara).10. ZAPOSLENOST U preduzeću trenutno rade dva lica. r/b 1 2 Kategorija zaposlenih Postojeći radnici Novozaposleni radnici UKUPNO Broj izvršilaca 2 6 8 Školska sprema SSS SSS 15 .

60 30.00 75.526.60 Godišnja kamata 60.00 6.00 60.000.72 100% Grejs period 0.00 0.11.00 Rok otplate mjseci 0. r/b 1 2 ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA Izvori Iznos Preduzeće Banka UKUPNO Procenat 45.28 39.526.00 Struktura finansiranja 40% 60% Preduzeće Kreditor 16 .00 10.

00 Stolice (van i unutra) 64 90.500.2.500.500. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte r/b 2 Naziv radova Vrijednost 7.2.00 5.000.00 Objekat u kojem će se otvoriti cafe – “ŽELE” uzet je pod zakup na period od šest godina uz mjesečnu zakupninu od 850 € i obavezu preduzeća koje je zakupac da odradi finalne zanatske radove i instalacije – koje su prezentirane u prethodnoj tabeli. Ulaganje u osnovnu opremu r/b Ukupna vrijednost 9.2.00 5.1.860. Šank NOVA OPREMA 2 1 1 7.00 2. a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima trošak od 7. 11.00 2.000.00 2.00 Komada Iznos 1 POSTOJEĆA OPREMA 1.000. Instalacije UKUPNO 2. Stolovi (van i unutra) 2.5. Rashladni uređaji 1 5. Kafemat UKUPNO 23. Garnitura 18 150.6.00 7.00 2.360.00 2.00 17 .00 NOVI 2.700.4.00 2.760.500.00 2.1.500.2.00 7.3.500.000.000.00 3. Naziv 2.400.1.00 1 1 1 1.000.000 € kroz amortizaciju opteretiće narednih pet godina projektovani bilans uspjeha preduzeća – zakupca.00 5.000.000. Sistem za ventilaciju 1.500. Iz tog razloga.00 3.00 5.00 33. Separe 2.1.400. Zanatski radovi 5.11.00 1.

11.976.00 10 36. 3.00 15 24.26 9.3.00 8.00 12.64 15 30 10 24.240.260.00 174.638.1. Elementi OBRTNA SREDSTVA Zalihe materijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA OBRTNA SREDSTVA Godišnji promet Dani Koeficijent vezivanja obrta Potrebna sredstva 32.601.08 2.69 0.00 174. Ulaganje u obrtna sredstva r/b 1.00 71.00 5. 2.00 58.00 30 12.166.00 1.24 27.000.00 0 0.240.00 1.00 5.240.840.00 14.00 0.84 806.00 UKUPNO 11.69 71.00 7.26 30 12. Paušalno 8.435. Ulaganje u pomoćnu opremu r/b Naziv Ukupna vrijednost 1 Nova pomoćna oprema 8.000.4.990.780.981.672.780.00 36.00 4.000.520.60 18 .00 174.

166.00 860. Struktura ulaganja r/b Struktura ulaganja 1.00 27.000.166. 2.026.00 3.526.00 61.00 30.00 0.500.11.60 70.60 40.00 27.5.000.60 33. PRETHODNA ULAGANJA NOVA ULAGANJA A) Osnovna sredstva Objekat i građevinsko zanatski radovi Osnovna tehnološka oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja B) Obrtna sredstva UKUPNO Nova ulaganja 0.00 23.500.526.860.60 Ukupno 9.000.00 7.00 Postojeća ulaganja 9.000.60 19 .00 0.

400.400.360.000. Struktura Održavanje objekata Održavanje opreme UKUPNO Troškovi amortizacije 1.3.20 897.00 0.272.00 9.900.400.1.00 7. 2.00 20.000.672.00 9.00 2. 3.00 20.00 Amortizaciona Amortizacija stopa 1.00 1.00 8.20 12.2.00 20.00 8. Struktura Građevinski objekt Postojeći Nova ulaganja Tehnološka oprema Postojeća Nova Pomoćna oprema Ostala ulaganja UKUPNO Vrijednost 0. TROŠKOVI POSLOVANJA 12.85 411.00 1.00 0.600. Obračuna amortizacije r/b 1. 2.860.00 8.00 12. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 48.00 827.00 Iznos 70.00 Stopa 5.12.00 0. Obračun investicionog održavanja r/b 1.772.00 20.272.00 1.00 0.00 10.00 23.06 20 .00 20.00 4.500.

00 5.120. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 2 3 4 5 6 7 Troškovi Voda Struja Gorivo Telefon Troškovi zakupa terase Troškovi zakupa objekta Ostalo UKUPNO Vrijednost 2.00 6.4. Troškovi osnovnog materijala r/b 1 2 Naziv materijala Troškovi nabavke pića Troškovi nabavke hrane UKUPNO Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena € 21.12.352. Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 Materijal Trošak pomoćnog materijala .352.00 0.000.paušalno UKUPNO Vrijednost 5.00 1 € 44.00 12.00 Godišnji troškovi 21.00 21 .6.472.00 28.00 5.00 65.600.000. a na hranu 200%.000.00 4.000.5.00 1 65.200.200.472.000. 12.00 1.00 44.00 Prilikom procjene ove kategorije troškova pošlo se od pretpostavke da je marža na piće 150%.00 10.120.200.

76 6 Doprinos sindikatu 1.br. Kategorija (po zaposlenom) 1 Porez 2 Doprinosi za socijalno osiguranje zaposleni 8 Iznos 43.90 3.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 82.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.75 Doprinosi za socijalno osiguranje poslodavac 53.godišnji nivo 58.64 22 . 1 Kategorija Iznos bruto plate po zaposlenom (mjesečni nivo): 550.25 3.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 20.90 3.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.10 5 Doprinos Privrednoj komori 1.10 7 Prirez 6.br.00 2 Iznos neto plate po zaposlenom: 374.50 2.75 2.80 3 Broj zaposlenih: r.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 30.976. Troškovi zarada r.20 132.7.75 4 Doprinos Fond rada 1.12.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 46.00 2.48 3 Ukupni bruto troškovi plata .

60 24.13.10 29.95 28.617.29 18 631.82 26.74 20 631. Kamatna stopa 10%.07 417.62 203.88 210.07 434.07 459.97 236. Grace period 6 mjeseci.23 206.655.07 404.br.14 23.25 216.23 17 631.07 179. PLAN OTPLATE KREDITA Uslovi kreditiranja:     Iznos kredita 30.07 441.07 410.086.16 2 631.78 28.815.07 414.07 444.601.782.40 21.93 193.07 420.80 23 .07 427.07 455.07 394.83 25.358.76 21.65 16 631.07 452.03 200.009.608.93 11 631.58 22.12 232.07 437.776.72 223.35 27.84 239.04 24.937.10 27.10 20.69 12 631.080.07 462.07 407.13 22.995.540.97 168. Anuitet Rata Kamata Iznos kr.513.45 25.49 226.57 7 631.19 25.07 424.07 391.67 175.76 22 631.07 401.447.65 23.000 €.896.07 21 631.19 3 631.413.58 15 631. Rok otplate 5 godina.22 29.46 196.07 431.07 4 631. 1 631.07 448.49 182.52 26.80 19 631.29 229.07 398.341. r.55 213.97 220.81 10 631.58 28.60 8 631.30 171.220.42 189.05 14 631.190.29 6 631.00 21.213.36 9 631.78 5 631.08 13 631.94 186.

39 32 631.37 38 631.07 529.07 555.83 15.761.80 6.62 52 631.252.29 47 631.07 517.53 43.07 9.91 153.73 16.50 17.680.07 521.780.60 44 631.27 52.38 160.157.69 19.14 24 631.70 57.34 137.07 564.888.89 101.07 606.65 41 631.07 547.682.88 48.07 560.91 37 631.51 51 631.35 18.09 53 631.07 513.94 19.07 509.07 592.07 489.213.272.50 24.15 33 631.07 582.56 145.07 596.71 9.80 14.542.194.42 113.07 497.63 26 631.13 3.995.17 12.85 4.72 149.80 16.41 20.07 485.07 538.328.33 36 631.12 96.88 8.24 45 631.279.734.281.07 474.19 70.95 11.65 35 631.151.07 466.24 56 631.07 551.38 92.43 29 631.07 493.687.763.78 50 631.07 578.87 54 631.37 12.620.76 75.54 4.31 8.07 525.07 542.474.48 46 631.66 39 631.37 6.07 505.66 66.76 25 631.24 129.00 84.081.48 49 631.623.23 125.07 477.70 105.74 24 .27 133.274.64 48 631.07 569.778.44 141.16 18.83 15.26 121.07 601.042.52 13.459.57 2.07 573.54 109.32 117.765.22 38.872.41 7.444.00 28 631.18 5.36 79.91 34 631.72 27 631.70 29.91 7.085.65 13.23 631.00 30 631.16 61.07 470.67 88.13 156.07 587.07 481.63 17.728.07 501.247.77 40 631.94 55 631.74 14.206.66 31 631.60 43 631.37 3.66 164.07 534.69 11.40 10.27 42 631.94 34.

669.863.364.75 7.887.419.57 631.95 626.572.04 39.99 30.40 30.41 58 631.153.07 616.40 2 5.572.572.04 7.94 103.364.81 6 3.81 3 5.77 2.06 1.43 2.859.05 Suma: God. Rata Kamata Anuitet 1 2.682.20 59 631.864.47 3.000.97 5.86 1.07 611.21 14.786.336.08 60 631.04 Ukupno 25 .572.000.12 9.00 9.67 7.33 19.07 621.66 713.81 5 6.00 7.903.81 4 6.236.07 626.14 1.14 7.398.73 1.286.08 4.247.

60 26 .00 0.526. Bilans stanja I A 1 Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .360.360. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA 14.60 UKUPNO 75.00 Nova oprema 23.00 .strana Pomoćna oprema 8.domaća 23.166.526.000.novi 2 Vrijednost II 48.360.000.000.00 3 Ostala ulaganja 0.00 7.60 UKUPNO 75.14.00 A 7.00 Osnovna oprema 33.00 .860.500.00 B Izvori Sopstveno ulaganje Kreditno zaduženje Vrijednost 45.1.860.izvedeni .00 Oprema 41.00 B Obrtna sredstva 27.526.00 Postojeća oprema 9.60 30.000.

26 100. 1.90 Poslovni rashodi Materijalni i nematerijalni troškovi 169.90 169.64 2.43 3.672.00 9.00 174.307.028.00 9.10 4.04 1.69 404.77 3.742. Rashodi finansiranja 2.3.240.028.976.916.00 174.028.00 C Bruto dobit 2.028.26 100.90 100.65 169.028.976.380.2.87 171.874.028.14 0.672.1.976.64 58.211.525.380.00 0.240.976.64 58.77 3.10 E 27 .00 469.90 169.240.00 9.26 100.64 58.380.672.742.35 4.380.57 170.976. Amortizacija 9. Bilans uspjeha r/b Struktura I godina II godina III godina IV godina V godina VI godina VII godina A Ukupni prihodi 174.323.240.540.00 174.028.672.00 B Ukupni rashodi 171.380.13 2.336.028.90 169.093.240.211.66 4.009.380.67 1. Bruto zarade 58.90 169.26 100.240.14.976.10 5.672.96 5.976.497. 1.26 100.10 D Porez na bruto dobit Akumulacija / neto dobit 209.00 174.932.2.26 1.29 297.75 713.64 58.26 100.06 3.00 9.00 1.97 2.67 348.90 169.672.028.672.90 169.903.380.94 170.64 58.00 174.08 251.742.90 169.447.05 2.00 9.240.419.792.64 58.00 174.114.365.887.00 2.00 9.14 4.82 469.04 169.

00 14.71 28 .64 251. To je osnovni smisao ekonomske analize.00 100.60 159.092.380. Neto primici dobijeni su kao razlika između ukupnih primitaka i izdataka koje stvara projekat u ekonomskom vijeku. II 3.240.90 0.526.240.240.08 -60.705.00 7 godina 182.19 0.240.00 0.82 14.534.64 209.00 159. r/b I 1.631.414.240.240.608.825. a među izdacima anuteti vezano za povraćaj kreditnih sredstava.26 58.236.380.478. III Struktura PRILIVI Ukupan prihod Ostatak vrijednosti proizvodnje ODLIVI Investiciona ulaganja Materijalni i nematerijalni troškovi Bruto zarade Porez na dobit NETO PRIMICI 1 godina 174.822.00 174.00 22.00 174.3.00 7.00 174.67 14. 4. može biti osnova za analizu rentabilnosti programa.240.60 174.976.825.380. Ekonomski tok Na osnovu ekonomskog toka izvodi se analiza ekonomičnosti i rentabilnosti.00 159.90 0.59 0.976.654.00 235.41 100.00 159.59 75.69 14.28 100.240.240.29 14.14.26 58. Metoda ekonomskog toka se razlikuje od metode finansijskog toka zato što nijesu uključene one stavke koje predstavljaju vremenski finansijske transakcije.00 2 godina 174.380.00 5 godina 174. Ovakav pristup je logičan jer tek stvarni utrošak sredstava.062.72 0.380.00 174.26 58.00 4 godina 174.00 0.240. oslobođen finansijskih transakcija. 2.00 0.585.57 0.64 469.380. Među prilivima to su sva sredstva izvora finansiranja investicionog programa.761.00 159.380.64 404.00 0. 6.852.26 58.64 297.00 0.81 100.26 58.10 100.26 58.240.43 100.00 3 godina 174.00 174.976.976.64 348.60 0.59 100. 5.976.00 174.00 159.976.240.64 469.00 6 godina 174.976.26 58.240.

334.00 0.99 0.81 6. Materijalni i nematerijalni troškovi 100.00 167.00 0.00 0.00 174.572.00 8.240.64 58.526.00 0.240. Porez na dobit 209.240.60 0.00 0.00 0.00 163.240.64 58.60 7.00 167.240.976.00 0.38 0.976.00 0.387.00 0.00 2. r/b I Struktura PRILIVI 1 godina 249.81 7.1.240.766.286.60 0.00 0.00 0.00 469.240. obuhvata izvore finansiranja i anuitete.40 9.26 100.380.00 6 godina 174.81 6.26 100.278.976.26 6.00 0.00 174. Izvori finansiranja 75.00 174.825.00 167. Ostatak vrijednosti proizvodnje II ODLIVI 0.00 0.786.380. Bruto zarade 58.240.000. Anuiteti III NETO PRIMICI 5.40 0. i pored samog projekta.69 404.62 7.00 2.00 174. Kreditna sredstva 30.240.40 10.26 100.380.60 0.64 58.00 5.240.64 7.82 469.53 0.00 174.71 29 .64 58.526.00 22.378. Finansijski tok Da bi se mogla izvesti ocjena likvidnosti projekta u toku njegove realizacije i eksploatacije radi se finansijski tok.60 159.60 2 godina 174.180.059.60 1.00 0.240.380.627. On obuhvata sve izdatke i primitke tokom ukupnog vijeka projekta.00 4 godina 174.00 174.2.14.572. Ukupan prihod 174.81 7.30 7.00 3 godina 174.00 2.64 58.99 0.26 100.976.062.612.64 58.00 7 godina 182.47 3.00 3.00 0.012.822.976.00 0.4.380.00 0.00 240.380.26 100. Investiciona ulaganja 75.29 297.240.08 251.01 7. Sopstveno učešće 45.227.70 0.00 167.380.90 4.00 0.572.00 0.572.26 100.62 7.67 348.976.976.961.00 0.00 5 godina 174.00 0.236.905.526.

40 0. Ona se odnosi na osnovne informacije koje su prikupljene u fazi pripreme investicionog programa. kao godinu punog korišćenja kapaciteta i maksimalnog kreditnog opterećenja. a koje su navedene u investiciono-tehničkoj dokumentaciji i predstavljaju informativno-analitičku osnovu za ocjenu programa.17 0.83 0.14.04 1.22 9. Statički pokazatelji Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu. Pokazatelji Ocjena investicionog programa podrazumijeva primjenu određenih metoda čiji je cilj da se sagleda opravdanost i prihvatljivost programa.440. U okviru ovog pogavlja obrađuju se:  statički pokazatelji i  dinamički pokazatelji programa. Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga 376.02 0.44 30 .5.

5644739 0.43 14.95 6. pokazatelji dinamičke ocjene imaju karakter eliminacionih kriterijuma. God. Da bi projekat bio prihvatljiv neto sadašnja vrijednost mora biti veća od nule.  Relativna efikasnost projekta. čiji pokazatelji su više deskriptivne prirode (služe za upoređivanje sa drugim projektima u istoj grani).410.53 31 .  Metod interne stope rentabilnosti i  Period povrata finansijskih ulaganja.53 12.8264463 0.81 14. Neto sadašnja vrijednost Neto sadašnja vrijednost – zbir neto pozitivnih efekata projekta iz njegovog ekonomskog toka.989.136. Radi se integralnom i apsolutnom pokazatelju za ocjenu ekonomske rentabilnosti i prihvatljivosti projekta.41 14.414.5131581 Diskontovani neto priliv -55.6830135 0.25 9.585.28 14.028.958.16 Diskontni faktor 10% 0. Dinamička ocjena obuhvata:  Metod neto sadašnje vrijednosti.852.Dinamički pokazatelji Dinamički pokazatelji Projekta utvrđeni su na osnovu sagledavanja određenog vremenskog perioda u kojem se analiziraju njegovi efekti.88 8.478. aktueliziranih na sadašnju vrijednost.092. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60.38 11.631.20 8.534.71 34.236.927.10 22. kamatnom stopom predviđenom uslovima poslovne banke.9090909 0.7513148 0.320. što znači da pozitivni efekti projekta nadmašuju troškove ulaganja.41 10. Za razliku od statičke ocjene.59 14.6209213 0.194.

5% 32 . 2. to je ona stopa pod kojom se bi se mogla zadužiti i plasirati sredstva koja angažuje projekat. Godina 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60.19 Interna stopa rentabilnosti Interna stopa rentabilnosti – izjednačava pozitivne i negativne efekte svedene na sadašnju vrijednost.16 IRR 13.41 14.585. To znači da.534.43 14.526.028.81 14. i nakon pokrića izdataka.478.28 14.71 34. čije je značenje da jedinica uloženih investicija projektu donosi povećanje materijalne osnove. a da rezultat bude neutralan u ukupnom vijeku projekta. ELEMENTI NSV ulaganja SV projekta Relativna efikasnost projekta VRIJEDNOST 75.Ovaj pokazatelj se tretira kao formalni kriterijum za ocjenu rentabilnosti projekta i predstavlja onu diskontnu stopu koja sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu. 3. Drugačije rečeno.852.60 6.631.194.59 14.53 12. 1. u vijeku projekta još uvijek postoji određena stopa akumulativnosti.Relativne efikasnost projekta Relativna neto sadašnja vrijednost – pokazatelj relativne efikasnosti projekta u odnosu na investicije.414.10 22.236.

Fiksni troškovi 69.41 43. Poslovni dobitak(3-4) 5.94 14.06 8.59 60.585.852. Ukupan prihod 2.59 60.236.852.852.534.880.211.494.622.414. Neto dobitak (7-8) Procenat učešća marže pokrića u ukupnim prihodima (3/1) 10.00 4.99 33 .16 Prag rentabilnosti 1. Porezi iz rezultata 9.217.419.852.59 60.852.852.072.43 29.852.81 14. Marža pokrića (1-2) 75.04 22. 174.93 -2.Dobitak prije oporezivanja (5-6) 2.59 60.65 11.71 94.34 -17.100.160.59 60.792.74 RAZLIKA -60.65 14.10 72.00 14. Bruto dobitak .229.028.81 14.67 2.Period povraćaja investicije Ukupna investiciona ulaganja Godina 1 2 3 4 5 6 7 Po godinama 60.04 7.220. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog bruto finansijskog rezultata ((4+6)/10)*100 167. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog poslovnog rezultata (4/10)*100 162.635.77 -31.59 60.45 34.168.478. Neto rashodi finansiranja 2.631.14 11.852.28 58.751.791.10 6.63 12.59 Kumulativ I 60.59 0.25 14. Varijabilni troškovi 99.90 5.00 297.59 Iznos akumulacije Po Kumulativ godinama II -60.39 43.00 3.59 -46.767.852.644.631.240.852.956.

ZAKLJUČAK Investicioni projekat koji je analizirao opravdanost realizacije investicije otvaranje cafe bar-a u Podgorici ukazao je na opravdanost ideje iz sljedećih razloga:  Tržište prodaje i tržište nabavke nijesu ograničavajući faktor. naprotiv investitor može računati i na veliku tržnju za uslugama i na veliku ponudu sortimenata koje koristi prilikom pružanja usluge.  Sa finansisjkog aspekta investicija će biti veoma isplativa.15. netržišna ograničenja za realizaciju investicije.  Ne postoje druga. 34 .  Odabrana je idealna lokacija za pružanje usluge.