INVESTICIONI PROJEKAT

“OTVARANJE CAFE BARA ”
“xxxxxxxxxx” DOO

SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.

UVOD .................................................................................................... 3
SIŽE ....................................................................................................... 4
CILJ INVESTIRANJA ................................................................................ 6
PREZENTACIJA INVESTITORA ................................................................. 7
ANALIZA TRŽIŠTA................................................................................... 8
5.1. Analiza tržišta prodaje .................................................................... 8
5.2. Analiza tržišta nabavke ................................................................... 9
5.3. Konkurencija................................................................................. 10
6. ANALIZA RIZIKA ................................................................................... 11
7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA ..................................... 12
8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA ...................................................... 13
9. ANALIZA LOKACIJE............................................................................... 14
10. ZAPOSLENOST .................................................................................. 15
11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA.......................................... 16
11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte................................ 17
11.2. Ulaganje u osnovnu opremu ..................................................... 17
11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu .................................................... 18
11.4. Ulaganje u obrtna sredstva ....................................................... 18
11.5. Struktura ulaganja ..................................................................... 19
12. TROŠKOVI POSLOVANJA .................................................................. 20
12.1. Obračuna amortizacije .............................................................. 20
12.2. Obračun investicionog održavanja ............................................ 20
12.3. Obračun premije osiguranja ...................................................... 20
12.4. Troškovi osnovnog materijala ................................................... 21
12.5. Troškovi pomoćnog materijala .................................................. 21
12.6. Ostali nematerijalni troškovi ..................................................... 21
12.7. Troškovi zarada ......................................................................... 22
13. PLAN OTPLATE KREDITA................................................................... 23
14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................ 26
14.1. Bilans stanja .............................................................................. 26
14.2. Bilans uspjeha ........................................................................... 27
14.3. Ekonomski tok ........................................................................... 28
14.4. Finansijski tok ............................................................................ 29
14.5. Pokazatelji ................................................................................. 30
15. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 34
2

1. UVOD
Investicionim projektom koji je pred Vama elaborirana je investiciona ideja
otvaranje cafe bar-a u Podgorici u ulici „Bulevar Džordža Vašingtona.
Zadatak ovog projekta je da sa, prije svega, sa tržišnog i ekonomskofinansijskog aspekta razmotri realizacija ideje i eventualno ukaže na
ograničenja koja se mogu pojaviti u njenom provođenju. Takođe, ukazaće
se na osnovne rizike sa kojima će se investitor susresti u realizaciji
investicije.
Ideja je rezultat tržišne situacije, tj. izražene tražnje za ovakvom
kategorijom usluga, naročito u dijelu grada gdje se namjerava otvoriti cafe.
Svrha izrade projekta, pored testiranja same ideje tj. njene tržišne
opravdanosti je da posluži kao osnova za dobijanje kreditnih sredstava u
iznosu od 30,000.00 €, koliko investitoru nedostaje da bi zaokružio
konstrukciju finansiranja.

3

500.izvedeni .00 33.00 41.000.00 9.2.000.00 7.360.526.00 27.  Djelatnost na koju se odnosi: Usluge.360.novi Oprema Osnovna oprema Postojeća oprema Nova oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja Obrtna sredstva UKUPNO Vrijednost 48.  Matični broj: xxxxxxxxxxxx Podaci o projektu  Naziv projekta: „Otvaranje cafe bar-a“.00 0.00 7.00 23.166.  Tržište: Domaće. SIŽE Podaci o investitoru:  Naziv investitora: „xxxxxxx“ doo.360.860.60 75.000.00 8.60 4 .  Adresa: xxxxxxx  Telefon: 069 xxxxxxx  Djelatnost: Usluge.00 0.  Predračunska vrijednost: I A 1 2 3 B Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .

240.5% 6 5 .540.00 171.447.77 13.Ekonomsko finansijski efekti projekta: Ukupan prihod Ukupan rashod Neto dobit IRR Period povraćaja investicije 174.94 2.

3. a to je ostvarenje profita. Sa postizanjem ovog cilja postignuće se i osnovni cilj zbog kojeg svaki privredni subjekat investira. CILJ INVESTIRANJA Cilj realizacije investicije se može definisati kao zadovoljenje rastuće tražnje za ovom vrstom usluga u ovom dijelu grada. Ciljevi investiranja mogu se odrediti kao:  Ekonomska valorizacija tražnje za uslugama cafe bar-a. 6 .  Postizanje veće stope profita. Na narednim stranama biće riječi o konkretnim ekonomsko finansijskim pokazateljima koji će potvrditi ovu tvrdnju. Preduzeće „xxxxxxxxx“ će kroz ralizaciju investicije koja je elaborirana ovim projektom značajno poboljšati svoje ekonomske performanse – „bonitet“.  Proširenje djelatnosti preduzeća na ovaj sektor usluga.

o. Osnovna djelatnosti društva je trgovina na malo.4.o. Osnovni podaci: Naziv društva: „xxxxxxxxx" d.o. Podgorica. godine.o. Registracioni broj: xxxxxxxxxxxx Preduzeće je u cilju realizacije investicije pod zakup uzelo poslovni prostor u Bulevaru Džorđa Vašingtona u Podgorici. odjećom. 7 . PREZENTACIJA INVESTITORA Preduzeće „xxxxxxxxxxxxx" d. Sjedište društva: xxxxxxxx Izvršni direktor: xxxxxxxx Telefon/fax 069-xxxxxxxxxx Šifra djelatnosti: 52420. je osnovano 2009.

Analiza tržišta prodaje Jedan od najvažnijih aspekata svake investicije je analiza tržišta na kojem će preduzeće nastupati. te da će tržište pozitivno odgovoriti na ponudu cafe-a. Površina samog lokala je oko 70 m2.  Unutrašnji dio lokala (gornji i donji dio) – 40 mjesta strukturiranih na stolice. Investitor je svjestan da su u slučaju pružanja ove vrste usluge veoma važni sljedeći elementi:  Ambijent – potrebno je stvoriti ambijent u kome će se gosti cafea osjećati prijatno i doživjeti vrhunsko zadovoljstvo pri konzumiranju jela i pića. Sve vrste pića. a bašte oko 50 m2. sjednim mjesta – nadkrivena tendom kako bi usluga bila na što većem nivou. ANALIZA TRŽIŠTA 5.5. Lokacija mora biti na mjestu na kojem to krajnjem korisniku najviše odgovara. Predmetne usluge investitor će pružati u cafe-u sljedećih kapaciteta:  Bašta– kapaciteta 48. 2. Hrana – sendviči i kolači.1.  Kvalitet usluge – veoma je važno da zaposleni u cafeu omoguće nesmetano konzumiranje pića i hrane i da svojim odnosom prema krajnjem kupcu učine da on postane „stalna mušterija“. Adekvatan odabir lokacije je sa aspekta tržišta prodaje ključni elemenat.  Lokacija – lokacija u ovoj vrsti biznisa igra ključnu ulogu. U ovom slučaju riječ je o tržištu usluga koje može pružiti jedan cafe bar. a to su: 1. garnituru i separe. Mišljenja smo da će predmetni cafe zadovoljiti sve prethodno pobrojane kriterijume. 8 .

. Sve prethodno garantuje. Obzirom na situaciju na tržištu nabavke može se očekivati da čitav posao bude gotov I veoma kratkom roku. Obzirom da je poslovni prostor uzet pod zakup na period od pet godina investitor je otpočeo sa rekonstrukcijom istog I prilagođava prostor karakteru njegove buduće namjene. organizacija. Podgorica je u proteklom periodu izrasla u administrativno-poslovni centar Crne Gore i trenutno ima više od 200. Ono što je već realizovano na tržištu nabavke su izvedeni završni građevinski radovi. Pored prethodnog. Investitor je preostalo da jedan dio radova dovrši I izvrši opremanje lokala. i sva druga lica koja bdu imala potrebu za predmetnom uslugom.Kada govorimo o krajnjem kupcu možemo reći da su potencijalni korisnici usluga građani Podgorice – admistrativnog centra Crne Gore i glavnog grada. veliki broj butika. institucija čiji će zaposleni biti jedan od glavnih segmenata tržišta prodaje – „Televizija Crne Gore“. Ono što je veoma važno istaći je da je u dijelu gdje je smješten sam cafe veliki broj preduzeća.000. važno je istaći da je neposredno pored same lokacije budućeg cafea napravljen veliki park kojeg svakodnevno posjećuje veliki broj roditelja i djece – koji će takođe jednim dijelom biti korisnici usluga. „Studentski dom“ . nekoliko banaka. da će investitor uspješno iskoristiti svoje kapaciteta – koje smo prethodno prezentirali. Ovo iz razloga što za svaki pojedinačni element koji investitor namjerava nabaviti postoji alternativni dobavljač koji može pružiti proizvod – uslugu istog kvaliteta. „Crnogorski telekom“. Analiza tržišta nabavke Drugi važni segment tržišta je tržište nabavke koje sa stanovišta ove investicije nije kompleksno. „Promonte“. 5.00 stanovnika.2. „Univerzitet Crne Gore“.. 9 .

investitor će ponudu u svom cafeu učiniti cjenovno primamljivom. a što je veoma važno u slučaju Podgorice koja je jedan od najtoplijih gradova Evrope. 5.3. Takođe. stolica I druge opreme za lokal. „Đardino“… I pored prethodne činjenice investitor smantra da će privući značajan broj gostiju – prije svega zbog činjenice da kapaciteti konkurentnih ugostiteljskih objekata često nijesu dovoljni da zadovolje tražnju. Takođe. kao I zbog komparativne prednosti – lokacije – neposredno uz zelenu travnatu površinu (što niko od konkurenata nema. Haos café“. 10 . postoji široka ponuda dobavljača pića I proizvoda od koji će se proizvoditi hrana – što je najosjetljviji dio tržišta nabavke I gdje će investitor naglasak dati na kvalitet samih proizvoda. U neposrednoj blizini nalazi se određeni broj lokala kao što su „Salvadore Dalli“. Konkurencija Konkurencija u ovoj djelatnosti je izražena.Sa druge strane na tržištu nabavke investitoru na raspolaganju stoji veliki broj dobavljača opreme – investitor je već identifikovao dobavljača stolova. Dakle. realizacija ideje ne zahtijeva veće napore kada je u pitanju tržište nabavke.

 Lojalnost potrašača – Jedan od osnovnih ciljeva preduzeća je da stvori „stalen goste“ cafe-a. Za predmetni kredit investitor posjeduje kvalitetne instrumente obezbjeđenja. dok će se u preostalih 6. dok će 30. Investitor će 45.500 € obezbijediti iz sopstvenih izvora. 11 . mjeseci koristiti unutrašnji kapaciteti cafe-a.6.500 €. ANALIZA RIZIKA  Finansijski tokovi – Predračunska vrijednost investicije iznosi nešto preko 75. Prilikom projekcije prihoda u obzir je uzet karakter sezonske djelatnosti. te sa tog aspekta neće biti ograničenja u pronalaženju ukupno potrebnih sredstava za realizaciju investicije.  Konkurencija – Rizik konkurencije je diskutovan u dijelu koji se odnosi na analizu konkurencije i naglašeno je koje su to komparativne prednosti zbog kojih investitor smatra da rizik konkurencije nije na visokom nivou.000 € obezbijediti iz kreditne podrške. Projektovano je da će se bašta koristiti 6 mjeseci.  Sezonske oscilacije – Sezonske oscilacije su izražene u ovoj kategoriji djelatnosti.

360.00 174. 12 . 40 mjesta u cafeu – stolice.00 Do podataka o godišnjem prometu hrane I pića došlo se na osnovu kapaciteta samog cafea (48.00 Ukupan prihod 63.880.360. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA Asortiman usluga i projekcija prihoda na godišnjem nivou data je u narednoj tabeli: r/b 1 2 Kategorija usluge Prihod od hrane Prihod od pića UKUPNO Jedinica mjere € € Godišnji promet 63. asortimana samog cafea (sve vrste pića.880. Prilikom procjene prihoda korišćen je princip opreznosti tj.00 110. popunjenost tokom godine je projektovana na nižem nivou od pretpostavljenog (u realnosti se očekuje veći promet od projektovanog). sendviči I kolači). spare. dok će se ostatak godine usluga pružati u samom cafeu. mjeseci u toku godine.240.7.00 110. garnitura). pretpostavke da će se spoljašnji dio (terasa) koristiti 6. stolica na terasi – 12 stolova.

13 . te nije cjelishodno govoriti o tehnologiji pružanja usluge. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA U predmetnom slučaju riječ je o ugostiteljskoj usluzi.8.

Lokaciju odslikava i naredna fotografija: 14 . Imajući tu činjenicu u vidu investitor je zakupio lokal površine 60 m2 na izuzetno atraktivnoj lokaciju za ovu vrstu djelatnosti – Bulevar Džordža Vašingtona – „profesorska zgrada“ – neposredno pored spomenika „Sveti Petar Cetinjski“... Kao komparativna prednost lokacije ističe se blizina krajnjem korisniku. ANALIZA LOKACIJE Uprethodnom dijelu naglašeno je da je lokaciju u ovakvoj vrsti biznisa jedan od ključnih elemenata.9. Lokalcija pruža sve neophodne infrastrukturne preduslove za realizaciju investicije. neposredna blizina parka (zelene površine).

sa otvaranjem cafe-a pojaviće se potreba za angažovanjem dodatnih šest radnika (dva šankera i četiri konobara).10. Na tržištu rada postoji ponuda radne snage koja svojim profilom zadovoljava potrebe investitora. r/b 1 2 Kategorija zaposlenih Postojeći radnici Novozaposleni radnici UKUPNO Broj izvršilaca 2 6 8 Školska sprema SSS SSS 15 . ZAPOSLENOST U preduzeću trenutno rade dva lica.

00 0. r/b 1 2 ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA Izvori Iznos Preduzeće Banka UKUPNO Procenat 45.00 Struktura finansiranja 40% 60% Preduzeće Kreditor 16 .00 60.11.60 Godišnja kamata 60.00 6.526.00 10.526.00 75.60 30.00 Rok otplate mjseci 0.000.72 100% Grejs period 0.28 39.

2.000.500.00 Objekat u kojem će se otvoriti cafe – “ŽELE” uzet je pod zakup na period od šest godina uz mjesečnu zakupninu od 850 € i obavezu preduzeća koje je zakupac da odradi finalne zanatske radove i instalacije – koje su prezentirane u prethodnoj tabeli.00 2.1. Naziv 2.860.00 17 .000.500.000 € kroz amortizaciju opteretiće narednih pet godina projektovani bilans uspjeha preduzeća – zakupca. Kafemat UKUPNO 23.000.000.360.00 1 1 1 1.00 2.6.2.00 5.760.000.00 3. Stolovi (van i unutra) 2.1.500.3. a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima trošak od 7.00 2. Ulaganje u osnovnu opremu r/b Ukupna vrijednost 9.00 Stolice (van i unutra) 64 90.5. Instalacije UKUPNO 2.00 2.400.500. Rashladni uređaji 1 5.00 5.1.00 7. Šank NOVA OPREMA 2 1 1 7.400.00 5. Separe 2.00 Komada Iznos 1 POSTOJEĆA OPREMA 1.00 2.1. 11.4.00 7. Zanatski radovi 5.00 NOVI 2.000.700.11.500.00 5.500. Garnitura 18 150.000.00 3.00 1.2.000. Sistem za ventilaciju 1.00 33. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte r/b 2 Naziv radova Vrijednost 7. Iz tog razloga.00 2.00 2.2.500.

240.00 4.00 174.000.00 1.240.00 0 0.520.64 15 30 10 24.69 71.1.00 10 36.260.00 5.000.981.26 30 12.000. Paušalno 8.976.00 0.601. Elementi OBRTNA SREDSTVA Zalihe materijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA OBRTNA SREDSTVA Godišnji promet Dani Koeficijent vezivanja obrta Potrebna sredstva 32.780.435.00 14.00 36.00 UKUPNO 11.60 18 .166.672.24 27.840.780.26 9.00 1.00 5.00 12.638.3.11.00 174.00 174.84 806.08 2.00 71. Ulaganje u obrtna sredstva r/b 1.00 8. 2. Ulaganje u pomoćnu opremu r/b Naziv Ukupna vrijednost 1 Nova pomoćna oprema 8.00 58.4.00 30 12.990.00 7. 3.00 15 24.240.69 0.

00 23.000.60 Ukupno 9.526. Struktura ulaganja r/b Struktura ulaganja 1.00 860.000.5.60 40.500.000. 2.00 Postojeća ulaganja 9.00 0.60 33.026.000.166.00 61.00 27.526.500.860.00 27.11.60 19 .60 70.00 3.166.00 30.00 7.00 0. PRETHODNA ULAGANJA NOVA ULAGANJA A) Osnovna sredstva Objekat i građevinsko zanatski radovi Osnovna tehnološka oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja B) Obrtna sredstva UKUPNO Nova ulaganja 0.

00 20. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 48.20 897.00 Amortizaciona Amortizacija stopa 1. Obračuna amortizacije r/b 1.00 827.00 8.00 20.600. 2.672.20 12.500.00 20.00 Stopa 5.272.00 1.360.00 0.00 0.00 0.00 1.85 411.400.00 4.00 10.12.00 8.2.00 8.00 23.272.000. 2.06 20 .00 0.00 20.00 1.1.00 20.400. 3.3.860.000.00 9.00 7.00 9.00 Iznos 70.772.00 12.900.400.00 2. Struktura Građevinski objekt Postojeći Nova ulaganja Tehnološka oprema Postojeća Nova Pomoćna oprema Ostala ulaganja UKUPNO Vrijednost 0. Struktura Održavanje objekata Održavanje opreme UKUPNO Troškovi amortizacije 1. TROŠKOVI POSLOVANJA 12. Obračun investicionog održavanja r/b 1.

00 4.352. Troškovi osnovnog materijala r/b 1 2 Naziv materijala Troškovi nabavke pića Troškovi nabavke hrane UKUPNO Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena € 21.00 Godišnji troškovi 21. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 2 3 4 5 6 7 Troškovi Voda Struja Gorivo Telefon Troškovi zakupa terase Troškovi zakupa objekta Ostalo UKUPNO Vrijednost 2. 12. a na hranu 200%.12.00 1.472.00 12.000.6.00 21 .00 65.00 44.00 0.00 10.472.000.4. Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 Materijal Trošak pomoćnog materijala .200.paušalno UKUPNO Vrijednost 5.5.00 28.000.00 1 € 44.600.00 1 65.120.00 5.00 Prilikom procjene ove kategorije troškova pošlo se od pretpostavke da je marža na piće 150%.352.00 6.00 5.200.120.000.000.200.

3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.br.00 2 Iznos neto plate po zaposlenom: 374.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 46.80 3 Broj zaposlenih: r.7.10 7 Prirez 6.75 2.90 3.10 5 Doprinos Privrednoj komori 1.00 2. 1 Kategorija Iznos bruto plate po zaposlenom (mjesečni nivo): 550.godišnji nivo 58.75 Doprinosi za socijalno osiguranje poslodavac 53.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 82. Kategorija (po zaposlenom) 1 Porez 2 Doprinosi za socijalno osiguranje zaposleni 8 Iznos 43.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.976.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 30.25 3.50 2.76 6 Doprinos sindikatu 1.br.90 3.75 4 Doprinos Fond rada 1.12.20 132.48 3 Ukupni bruto troškovi plata . Troškovi zarada r.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 20.64 22 .

617.16 2 631.07 420.07 401.07 444.07 441.19 25.07 21 631.25 216.81 10 631.358.83 25.95 28.13.80 23 .52 26.57 7 631.29 229.22 29.12 232.29 6 631.78 28.65 23.07 437.60 8 631.49 182.88 210.65 16 631.35 27.69 12 631.76 21.782.67 175.97 236.82 26.513. Grace period 6 mjeseci.07 407.80 19 631.19 3 631.84 239. Anuitet Rata Kamata Iznos kr.93 11 631. 1 631.94 186.341.937.58 15 631.447.23 206.29 18 631.995.540.07 394.49 226.07 414.07 398.58 22.07 452.42 189.213.07 417.br. r.07 459.62 203.07 455.07 410.36 9 631.07 427.13 22.07 448.608.00 21.45 25.58 28.000 €.009.10 20. Rok otplate 5 godina.220.10 27.08 13 631.46 196.14 23.78 5 631.97 220.080.07 424.23 17 631.776.60 24.74 20 631.190.601.30 171.07 462.086.655.40 21.413.07 404.896.07 4 631.03 200.10 29.07 179.72 223.07 434.97 168.93 193.05 14 631.04 24. Kamatna stopa 10%.55 213.76 22 631.07 391.815.07 431. PLAN OTPLATE KREDITA Uslovi kreditiranja:     Iznos kredita 30.

88 8.50 24.542.73 16.474.37 3.247.42 113.70 105.57 2.07 587.69 11.24 129.76 75.27 52.07 489.765.83 15.27 42 631.00 30 631.23 125.38 160.65 35 631.37 12.40 10.33 36 631.252.94 19.78 50 631.07 505.728.60 43 631.27 133.80 16.07 564.66 164.778.94 55 631.85 4.07 477.780.72 149.44 141.274.63 17.70 57.16 61.07 9.48 46 631.29 47 631.459.763.328.085.51 51 631.13 156.62 52 631.91 153.43 29 631.888.07 538.07 493.07 592.07 596.07 481.54 109.14 24 631.07 534.07 470.081.89 101.07 497.71 9.41 7.12 96.07 521.54 4.00 84.37 6.09 53 631.91 37 631.07 517.07 569.07 501.15 33 631.53 43.07 573.91 7.66 66.995.34 137.213.56 145.50 17.07 474.00 28 631.24 56 631.07 606.19 70.07 551.72 27 631.77 40 631.07 542.279.87 54 631.23 631.07 560.206.66 39 631.95 11.31 8.83 15.70 29.65 41 631.91 34 631.48 49 631.66 31 631.36 79.734.17 12.26 121.07 513.623.60 44 631.07 547.65 13.37 38 631.64 48 631.151.620.80 14.67 88.761.18 5.88 48.444.687.13 3.042.872.32 117.07 529.07 525.39 32 631.69 19.281.07 578.76 25 631.22 38.07 509.38 92.80 6.680.07 555.35 18.63 26 631.194.07 485.07 582.74 24 .24 45 631.07 601.41 20.07 466.272.682.74 14.16 18.94 34.157.52 13.

66 713.67 7.286.903.86 1.153.95 626.81 3 5.00 9.236.81 5 6.07 611.40 2 5.40 30.863.04 Ukupno 25 .77 2.20 59 631.859.07 616.364.75 7.33 19.000.07 621.572.669.04 7.21 14.08 60 631.57 631.04 39.97 5.786.07 626.14 1.00 7.364.682.41 58 631.398.12 9.43 2.572.05 Suma: God.81 4 6.99 30.08 4.94 103.81 6 3.864.572.14 7.06 1.572.887.47 3.73 1.419.247.000.336. Rata Kamata Anuitet 1 2.

00 B Obrtna sredstva 27.000.00 7.860.500.000.1.00 .360.526.00 0.000.860.00 Oprema 41.00 Osnovna oprema 33.00 B Izvori Sopstveno ulaganje Kreditno zaduženje Vrijednost 45. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA 14.360.domaća 23.00 Nova oprema 23.novi 2 Vrijednost II 48.strana Pomoćna oprema 8.00 Postojeća oprema 9.00 A 7.60 UKUPNO 75. Bilans stanja I A 1 Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .360.60 UKUPNO 75.000.526.izvedeni .00 3 Ostala ulaganja 0.166.14.526.60 30.00 .60 26 .

26 1.419.028.00 2.90 169.29 297.97 2.307.240.380.028.028.00 9.380.26 100.05 2.64 58.932.093.64 58.672.497.976.00 469. Bilans uspjeha r/b Struktura I godina II godina III godina IV godina V godina VI godina VII godina A Ukupni prihodi 174.67 1.26 100.380.10 D Porez na bruto dobit Akumulacija / neto dobit 209.10 4.028.00 9.976.00 174.976.1.976.028.14 4.00 174.66 4.96 5.240.87 171.00 174.114.211.00 9.365.742.00 C Bruto dobit 2.82 469.04 169.211.90 169.525.380.26 100.77 3.64 58.00 0.672.380. Amortizacija 9.64 2.2.67 348.08 251. Rashodi finansiranja 2.90 169.64 58.64 58.028.10 E 27 .65 169.447.90 169.26 100.13 2.028.10 5.57 170.672.240. 1.77 3. Bruto zarade 58.04 1.028.00 9.742.380.26 100.00 B Ukupni rashodi 171.00 9.3.976.35 4.64 58.00 174.90 100.916.90 169.336.540.2.976.75 713.009.00 174.672.00 9.26 100.43 3.976.00 1.887.06 3.792.380.00 174.90 169.672.903.14 0.323.240. 1.240.742.028.240.90 Poslovni rashodi Materijalni i nematerijalni troškovi 169.69 404.94 170.14.672.874.672.90 169.240.

00 0. a među izdacima anuteti vezano za povraćaj kreditnih sredstava.240.10 100.64 404.64 348.90 0.26 58.00 3 godina 174.59 0.00 14.29 14. To je osnovni smisao ekonomske analize.60 0.26 58.00 159.380.00 100.26 58. Neto primici dobijeni su kao razlika između ukupnih primitaka i izdataka koje stvara projekat u ekonomskom vijeku.240.59 75.72 0. 5. može biti osnova za analizu rentabilnosti programa.380.976. 4.69 14.062.00 174.00 7 godina 182.654.00 0.00 174.00 22.00 159.00 174.092.26 58. Metoda ekonomskog toka se razlikuje od metode finansijskog toka zato što nijesu uključene one stavke koje predstavljaju vremenski finansijske transakcije.00 174.00 159.240.64 209.761.705.380.71 28 .00 6 godina 174.81 100.14.82 14.236.19 0. III Struktura PRILIVI Ukupan prihod Ostatak vrijednosti proizvodnje ODLIVI Investiciona ulaganja Materijalni i nematerijalni troškovi Bruto zarade Porez na dobit NETO PRIMICI 1 godina 174.534.240.380.59 100.00 0.67 14.240. 6.00 174.852.240.57 0.00 7.608. II 3.26 58.28 100.240.00 159.380.585.00 159.380. 2.60 174.414.64 297.00 4 godina 174.976.00 0.976.43 100. Ekonomski tok Na osnovu ekonomskog toka izvodi se analiza ekonomičnosti i rentabilnosti.00 174.526.825.240. Ovakav pristup je logičan jer tek stvarni utrošak sredstava.631.3.976.60 159.00 0.00 2 godina 174.26 58.240.822. oslobođen finansijskih transakcija.976.380.08 -60.64 469. Među prilivima to su sva sredstva izvora finansiranja investicionog programa.26 58.64 251.478.90 0.64 469.976. r/b I 1.00 5 godina 174.825.00 235.41 100.240.240.240.240.976.

00 0.47 3.240. Materijalni i nematerijalni troškovi 100.60 0. Ostatak vrijednosti proizvodnje II ODLIVI 0.612.00 167.00 2.380.00 6 godina 174.334.08 251.00 0.240.4.69 404.278.64 58.572.00 3.976.00 0.26 100.961.71 29 .70 0.627.53 0.00 0.240.26 100.40 9.26 100.00 163.00 0.00 174.00 174.976.286.99 0.00 0.786.38 0.60 1.976.380.227.572.00 5.00 240.526.00 0.240. Porez na dobit 209.81 7.64 58.40 10.012.00 174.64 58. Kreditna sredstva 30.60 159.64 58. r/b I Struktura PRILIVI 1 godina 249.00 4 godina 174.14.00 0.380.00 7 godina 182.236.180.26 100.380.00 167. Sopstveno učešće 45.240.380.766.00 0.01 7.00 0.99 0.30 7.81 6.572.60 7.29 297.00 167.2.67 348.240.976.240.26 100.572.62 7.62 7.000.81 7.90 4.00 8.240.526.240.00 0.60 2 godina 174.00 0.822.976.26 6.00 174.526.00 0.976.64 58.059.00 3 godina 174.1.387.64 58.00 0.82 469.00 469.00 167.378.00 0.00 174.00 22. obuhvata izvore finansiranja i anuitete.00 0. Anuiteti III NETO PRIMICI 5.976.240.380.40 0.240.64 7.81 6.825.240. i pored samog projekta.00 0.00 174.26 100.60 0.00 0. Izvori finansiranja 75.00 5 godina 174. Bruto zarade 58. On obuhvata sve izdatke i primitke tokom ukupnog vijeka projekta.00 2.00 2.00 0. Finansijski tok Da bi se mogla izvesti ocjena likvidnosti projekta u toku njegove realizacije i eksploatacije radi se finansijski tok. Investiciona ulaganja 75. Ukupan prihod 174.60 0.905.00 0.00 0.062.380.

U okviru ovog pogavlja obrađuju se:  statički pokazatelji i  dinamički pokazatelji programa.17 0. Ona se odnosi na osnovne informacije koje su prikupljene u fazi pripreme investicionog programa. kao godinu punog korišćenja kapaciteta i maksimalnog kreditnog opterećenja. Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga 376.40 0.5.02 0. Statički pokazatelji Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu.44 30 .83 0.04 1.22 9. Pokazatelji Ocjena investicionog programa podrazumijeva primjenu određenih metoda čiji je cilj da se sagleda opravdanost i prihvatljivost programa. a koje su navedene u investiciono-tehničkoj dokumentaciji i predstavljaju informativno-analitičku osnovu za ocjenu programa.440.14.

585.5131581 Diskontovani neto priliv -55.88 8.38 11.6209213 0. pokazatelji dinamičke ocjene imaju karakter eliminacionih kriterijuma.958.236.410.136. God.43 14.95 6.320.53 12.9090909 0.53 31 . Da bi projekat bio prihvatljiv neto sadašnja vrijednost mora biti veća od nule.194.7513148 0.852. kamatnom stopom predviđenom uslovima poslovne banke.6830135 0. Radi se integralnom i apsolutnom pokazatelju za ocjenu ekonomske rentabilnosti i prihvatljivosti projekta. Dinamička ocjena obuhvata:  Metod neto sadašnje vrijednosti.028.534. aktueliziranih na sadašnju vrijednost.927.81 14.414. Za razliku od statičke ocjene.478.631.092. što znači da pozitivni efekti projekta nadmašuju troškove ulaganja.10 22.16 Diskontni faktor 10% 0.25 9.59 14.8264463 0.41 14.  Metod interne stope rentabilnosti i  Period povrata finansijskih ulaganja.989.Dinamički pokazatelji Dinamički pokazatelji Projekta utvrđeni su na osnovu sagledavanja određenog vremenskog perioda u kojem se analiziraju njegovi efekti.  Relativna efikasnost projekta.28 14.71 34. Neto sadašnja vrijednost Neto sadašnja vrijednost – zbir neto pozitivnih efekata projekta iz njegovog ekonomskog toka.41 10. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60.5644739 0. čiji pokazatelji su više deskriptivne prirode (služe za upoređivanje sa drugim projektima u istoj grani).20 8.

414.43 14.53 12. u vijeku projekta još uvijek postoji određena stopa akumulativnosti. To znači da.5% 32 . čije je značenje da jedinica uloženih investicija projektu donosi povećanje materijalne osnove. to je ona stopa pod kojom se bi se mogla zadužiti i plasirati sredstva koja angažuje projekat.194.631. 3. Godina 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60.Ovaj pokazatelj se tretira kao formalni kriterijum za ocjenu rentabilnosti projekta i predstavlja onu diskontnu stopu koja sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu.28 14.41 14.71 34.19 Interna stopa rentabilnosti Interna stopa rentabilnosti – izjednačava pozitivne i negativne efekte svedene na sadašnju vrijednost.60 6.236.10 22.Relativne efikasnost projekta Relativna neto sadašnja vrijednost – pokazatelj relativne efikasnosti projekta u odnosu na investicije. 1. a da rezultat bude neutralan u ukupnom vijeku projekta. ELEMENTI NSV ulaganja SV projekta Relativna efikasnost projekta VRIJEDNOST 75. i nakon pokrića izdataka.16 IRR 13.59 14. Drugačije rečeno.852.585.028.81 14.478. 2.534.526.

174.852.956.04 22.59 60.00 14.236.71 94.14 11.767.00 4. Neto rashodi finansiranja 2. Poslovni dobitak(3-4) 5.631.81 14.Period povraćaja investicije Ukupna investiciona ulaganja Godina 1 2 3 4 5 6 7 Po godinama 60.229.644.Dobitak prije oporezivanja (5-6) 2.63 12.25 14.59 Iznos akumulacije Po Kumulativ godinama II -60.16 Prag rentabilnosti 1.59 60.10 6.211. Bruto dobitak .43 29.00 3.852.220.240.10 72.99 33 .585.852. Porezi iz rezultata 9.59 60.028.791.45 34.852.41 43.494.81 14.419.852.168.77 -31.59 60.34 -17.631. Varijabilni troškovi 99.67 2.65 11.622.74 RAZLIKA -60.00 297.852.59 -46.072.59 60.852. Ukupan prihod 2.39 43. Fiksni troškovi 69. Neto dobitak (7-8) Procenat učešća marže pokrića u ukupnim prihodima (3/1) 10.65 14.06 8.59 0.160. Marža pokrića (1-2) 75.93 -2.59 Kumulativ I 60.478.635.28 58.751.852.852.94 14.217. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog poslovnog rezultata (4/10)*100 162.59 60.534.880.414.852.792. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog bruto finansijskog rezultata ((4+6)/10)*100 167.100.04 7.90 5.

ZAKLJUČAK Investicioni projekat koji je analizirao opravdanost realizacije investicije otvaranje cafe bar-a u Podgorici ukazao je na opravdanost ideje iz sljedećih razloga:  Tržište prodaje i tržište nabavke nijesu ograničavajući faktor.15.  Odabrana je idealna lokacija za pružanje usluge. naprotiv investitor može računati i na veliku tržnju za uslugama i na veliku ponudu sortimenata koje koristi prilikom pružanja usluge.  Ne postoje druga. 34 .  Sa finansisjkog aspekta investicija će biti veoma isplativa. netržišna ograničenja za realizaciju investicije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful