INVESTICIONI PROJEKAT

“OTVARANJE CAFE BARA ”
“xxxxxxxxxx” DOO

SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.

UVOD .................................................................................................... 3
SIŽE ....................................................................................................... 4
CILJ INVESTIRANJA ................................................................................ 6
PREZENTACIJA INVESTITORA ................................................................. 7
ANALIZA TRŽIŠTA................................................................................... 8
5.1. Analiza tržišta prodaje .................................................................... 8
5.2. Analiza tržišta nabavke ................................................................... 9
5.3. Konkurencija................................................................................. 10
6. ANALIZA RIZIKA ................................................................................... 11
7. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA ..................................... 12
8. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA ...................................................... 13
9. ANALIZA LOKACIJE............................................................................... 14
10. ZAPOSLENOST .................................................................................. 15
11. ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA.......................................... 16
11.1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte................................ 17
11.2. Ulaganje u osnovnu opremu ..................................................... 17
11.3. Ulaganje u pomoćnu opremu .................................................... 18
11.4. Ulaganje u obrtna sredstva ....................................................... 18
11.5. Struktura ulaganja ..................................................................... 19
12. TROŠKOVI POSLOVANJA .................................................................. 20
12.1. Obračuna amortizacije .............................................................. 20
12.2. Obračun investicionog održavanja ............................................ 20
12.3. Obračun premije osiguranja ...................................................... 20
12.4. Troškovi osnovnog materijala ................................................... 21
12.5. Troškovi pomoćnog materijala .................................................. 21
12.6. Ostali nematerijalni troškovi ..................................................... 21
12.7. Troškovi zarada ......................................................................... 22
13. PLAN OTPLATE KREDITA................................................................... 23
14. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................ 26
14.1. Bilans stanja .............................................................................. 26
14.2. Bilans uspjeha ........................................................................... 27
14.3. Ekonomski tok ........................................................................... 28
14.4. Finansijski tok ............................................................................ 29
14.5. Pokazatelji ................................................................................. 30
15. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 34
2

1. UVOD
Investicionim projektom koji je pred Vama elaborirana je investiciona ideja
otvaranje cafe bar-a u Podgorici u ulici „Bulevar Džordža Vašingtona.
Zadatak ovog projekta je da sa, prije svega, sa tržišnog i ekonomskofinansijskog aspekta razmotri realizacija ideje i eventualno ukaže na
ograničenja koja se mogu pojaviti u njenom provođenju. Takođe, ukazaće
se na osnovne rizike sa kojima će se investitor susresti u realizaciji
investicije.
Ideja je rezultat tržišne situacije, tj. izražene tražnje za ovakvom
kategorijom usluga, naročito u dijelu grada gdje se namjerava otvoriti cafe.
Svrha izrade projekta, pored testiranja same ideje tj. njene tržišne
opravdanosti je da posluži kao osnova za dobijanje kreditnih sredstava u
iznosu od 30,000.00 €, koliko investitoru nedostaje da bi zaokružio
konstrukciju finansiranja.

3

00 8.00 23.000.000.360.00 41.00 7.00 33.00 0.  Tržište: Domaće.izvedeni .500.000.2.  Matični broj: xxxxxxxxxxxx Podaci o projektu  Naziv projekta: „Otvaranje cafe bar-a“.00 0.360.360.  Adresa: xxxxxxx  Telefon: 069 xxxxxxx  Djelatnost: Usluge.526. SIŽE Podaci o investitoru:  Naziv investitora: „xxxxxxx“ doo.00 27.60 75.166.60 4 .  Predračunska vrijednost: I A 1 2 3 B Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .  Djelatnost na koju se odnosi: Usluge.00 7.novi Oprema Osnovna oprema Postojeća oprema Nova oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja Obrtna sredstva UKUPNO Vrijednost 48.00 9.860.

00 171.240.5% 6 5 .447.Ekonomsko finansijski efekti projekta: Ukupan prihod Ukupan rashod Neto dobit IRR Period povraćaja investicije 174.94 2.77 13.540.

Ciljevi investiranja mogu se odrediti kao:  Ekonomska valorizacija tražnje za uslugama cafe bar-a.  Postizanje veće stope profita. Sa postizanjem ovog cilja postignuće se i osnovni cilj zbog kojeg svaki privredni subjekat investira. 6 .3. a to je ostvarenje profita. Na narednim stranama biće riječi o konkretnim ekonomsko finansijskim pokazateljima koji će potvrditi ovu tvrdnju. Preduzeće „xxxxxxxxx“ će kroz ralizaciju investicije koja je elaborirana ovim projektom značajno poboljšati svoje ekonomske performanse – „bonitet“.  Proširenje djelatnosti preduzeća na ovaj sektor usluga. CILJ INVESTIRANJA Cilj realizacije investicije se može definisati kao zadovoljenje rastuće tražnje za ovom vrstom usluga u ovom dijelu grada.

je osnovano 2009.o. odjećom. Podgorica. PREZENTACIJA INVESTITORA Preduzeće „xxxxxxxxxxxxx" d. Osnovna djelatnosti društva je trgovina na malo. godine.4.o. Sjedište društva: xxxxxxxx Izvršni direktor: xxxxxxxx Telefon/fax 069-xxxxxxxxxx Šifra djelatnosti: 52420. Osnovni podaci: Naziv društva: „xxxxxxxxx" d.o. 7 . Registracioni broj: xxxxxxxxxxxx Preduzeće je u cilju realizacije investicije pod zakup uzelo poslovni prostor u Bulevaru Džorđa Vašingtona u Podgorici.o.

Sve vrste pića. Mišljenja smo da će predmetni cafe zadovoljiti sve prethodno pobrojane kriterijume. Adekvatan odabir lokacije je sa aspekta tržišta prodaje ključni elemenat. garnituru i separe. a to su: 1.  Lokacija – lokacija u ovoj vrsti biznisa igra ključnu ulogu. a bašte oko 50 m2. Hrana – sendviči i kolači. 2.  Kvalitet usluge – veoma je važno da zaposleni u cafeu omoguće nesmetano konzumiranje pića i hrane i da svojim odnosom prema krajnjem kupcu učine da on postane „stalna mušterija“. Investitor je svjestan da su u slučaju pružanja ove vrste usluge veoma važni sljedeći elementi:  Ambijent – potrebno je stvoriti ambijent u kome će se gosti cafea osjećati prijatno i doživjeti vrhunsko zadovoljstvo pri konzumiranju jela i pića. Analiza tržišta prodaje Jedan od najvažnijih aspekata svake investicije je analiza tržišta na kojem će preduzeće nastupati.  Unutrašnji dio lokala (gornji i donji dio) – 40 mjesta strukturiranih na stolice. ANALIZA TRŽIŠTA 5. U ovom slučaju riječ je o tržištu usluga koje može pružiti jedan cafe bar. Lokacija mora biti na mjestu na kojem to krajnjem korisniku najviše odgovara. 8 . Površina samog lokala je oko 70 m2. sjednim mjesta – nadkrivena tendom kako bi usluga bila na što većem nivou. te da će tržište pozitivno odgovoriti na ponudu cafe-a.5. Predmetne usluge investitor će pružati u cafe-u sljedećih kapaciteta:  Bašta– kapaciteta 48.1.

5. Ovo iz razloga što za svaki pojedinačni element koji investitor namjerava nabaviti postoji alternativni dobavljač koji može pružiti proizvod – uslugu istog kvaliteta. „Crnogorski telekom“. Investitor je preostalo da jedan dio radova dovrši I izvrši opremanje lokala.00 stanovnika. 9 . da će investitor uspješno iskoristiti svoje kapaciteta – koje smo prethodno prezentirali. veliki broj butika..Kada govorimo o krajnjem kupcu možemo reći da su potencijalni korisnici usluga građani Podgorice – admistrativnog centra Crne Gore i glavnog grada. „Promonte“. Analiza tržišta nabavke Drugi važni segment tržišta je tržište nabavke koje sa stanovišta ove investicije nije kompleksno.2. Obzirom da je poslovni prostor uzet pod zakup na period od pet godina investitor je otpočeo sa rekonstrukcijom istog I prilagođava prostor karakteru njegove buduće namjene. Sve prethodno garantuje. nekoliko banaka. „Univerzitet Crne Gore“. organizacija. Ono što je već realizovano na tržištu nabavke su izvedeni završni građevinski radovi. Podgorica je u proteklom periodu izrasla u administrativno-poslovni centar Crne Gore i trenutno ima više od 200.000. i sva druga lica koja bdu imala potrebu za predmetnom uslugom. Pored prethodnog. važno je istaći da je neposredno pored same lokacije budućeg cafea napravljen veliki park kojeg svakodnevno posjećuje veliki broj roditelja i djece – koji će takođe jednim dijelom biti korisnici usluga. Obzirom na situaciju na tržištu nabavke može se očekivati da čitav posao bude gotov I veoma kratkom roku. Ono što je veoma važno istaći je da je u dijelu gdje je smješten sam cafe veliki broj preduzeća.. institucija čiji će zaposleni biti jedan od glavnih segmenata tržišta prodaje – „Televizija Crne Gore“. „Studentski dom“ .

Takođe. investitor će ponudu u svom cafeu učiniti cjenovno primamljivom. postoji široka ponuda dobavljača pića I proizvoda od koji će se proizvoditi hrana – što je najosjetljviji dio tržišta nabavke I gdje će investitor naglasak dati na kvalitet samih proizvoda. Konkurencija Konkurencija u ovoj djelatnosti je izražena. „Đardino“… I pored prethodne činjenice investitor smantra da će privući značajan broj gostiju – prije svega zbog činjenice da kapaciteti konkurentnih ugostiteljskih objekata često nijesu dovoljni da zadovolje tražnju. Takođe. Haos café“. Dakle.3. U neposrednoj blizini nalazi se određeni broj lokala kao što su „Salvadore Dalli“. a što je veoma važno u slučaju Podgorice koja je jedan od najtoplijih gradova Evrope. 10 . 5. realizacija ideje ne zahtijeva veće napore kada je u pitanju tržište nabavke. kao I zbog komparativne prednosti – lokacije – neposredno uz zelenu travnatu površinu (što niko od konkurenata nema.Sa druge strane na tržištu nabavke investitoru na raspolaganju stoji veliki broj dobavljača opreme – investitor je već identifikovao dobavljača stolova. stolica I druge opreme za lokal.

ANALIZA RIZIKA  Finansijski tokovi – Predračunska vrijednost investicije iznosi nešto preko 75.  Lojalnost potrašača – Jedan od osnovnih ciljeva preduzeća je da stvori „stalen goste“ cafe-a.000 € obezbijediti iz kreditne podrške.6. te sa tog aspekta neće biti ograničenja u pronalaženju ukupno potrebnih sredstava za realizaciju investicije.500 € obezbijediti iz sopstvenih izvora. dok će 30.  Konkurencija – Rizik konkurencije je diskutovan u dijelu koji se odnosi na analizu konkurencije i naglašeno je koje su to komparativne prednosti zbog kojih investitor smatra da rizik konkurencije nije na visokom nivou. Investitor će 45.500 €. Za predmetni kredit investitor posjeduje kvalitetne instrumente obezbjeđenja.  Sezonske oscilacije – Sezonske oscilacije su izražene u ovoj kategoriji djelatnosti. Projektovano je da će se bašta koristiti 6 mjeseci. mjeseci koristiti unutrašnji kapaciteti cafe-a. Prilikom projekcije prihoda u obzir je uzet karakter sezonske djelatnosti. dok će se u preostalih 6. 11 .

asortimana samog cafea (sve vrste pića.360.00 Ukupan prihod 63.880.00 110.240. popunjenost tokom godine je projektovana na nižem nivou od pretpostavljenog (u realnosti se očekuje veći promet od projektovanog). pretpostavke da će se spoljašnji dio (terasa) koristiti 6. Prilikom procjene prihoda korišćen je princip opreznosti tj. dok će se ostatak godine usluga pružati u samom cafeu.00 Do podataka o godišnjem prometu hrane I pića došlo se na osnovu kapaciteta samog cafea (48.360.00 110.00 174.880. mjeseci u toku godine. ASORTIMAN USLUGA I PROJEKCIJA PRIHODA Asortiman usluga i projekcija prihoda na godišnjem nivou data je u narednoj tabeli: r/b 1 2 Kategorija usluge Prihod od hrane Prihod od pića UKUPNO Jedinica mjere € € Godišnji promet 63. sendviči I kolači). 40 mjesta u cafeu – stolice. 12 .7. spare. stolica na terasi – 12 stolova. garnitura).

13 .8. te nije cjelishodno govoriti o tehnologiji pružanja usluge. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA U predmetnom slučaju riječ je o ugostiteljskoj usluzi.

Imajući tu činjenicu u vidu investitor je zakupio lokal površine 60 m2 na izuzetno atraktivnoj lokaciju za ovu vrstu djelatnosti – Bulevar Džordža Vašingtona – „profesorska zgrada“ – neposredno pored spomenika „Sveti Petar Cetinjski“. Lokalcija pruža sve neophodne infrastrukturne preduslove za realizaciju investicije. ANALIZA LOKACIJE Uprethodnom dijelu naglašeno je da je lokaciju u ovakvoj vrsti biznisa jedan od ključnih elemenata.9.. neposredna blizina parka (zelene površine). Kao komparativna prednost lokacije ističe se blizina krajnjem korisniku. Lokaciju odslikava i naredna fotografija: 14 ..

Na tržištu rada postoji ponuda radne snage koja svojim profilom zadovoljava potrebe investitora. r/b 1 2 Kategorija zaposlenih Postojeći radnici Novozaposleni radnici UKUPNO Broj izvršilaca 2 6 8 Školska sprema SSS SSS 15 . sa otvaranjem cafe-a pojaviće se potreba za angažovanjem dodatnih šest radnika (dva šankera i četiri konobara).10. ZAPOSLENOST U preduzeću trenutno rade dva lica.

000.526. r/b 1 2 ULAGANJA I STRUKTURA FINANSIRANJA Izvori Iznos Preduzeće Banka UKUPNO Procenat 45.00 60.00 Struktura finansiranja 40% 60% Preduzeće Kreditor 16 .72 100% Grejs period 0.526.00 75.11.60 Godišnja kamata 60.60 30.00 Rok otplate mjseci 0.28 39.00 10.00 6.00 0.

00 5.00 7.5.00 2. Ulaganje u osnovnu opremu r/b Ukupna vrijednost 9.00 5.00 NOVI 2.4.1.000.00 1 1 1 1. Ulaganje u zemljište i građevinske objekte r/b 2 Naziv radova Vrijednost 7.6.000.00 2.000.00 Objekat u kojem će se otvoriti cafe – “ŽELE” uzet je pod zakup na period od šest godina uz mjesečnu zakupninu od 850 € i obavezu preduzeća koje je zakupac da odradi finalne zanatske radove i instalacije – koje su prezentirane u prethodnoj tabeli.2.00 33.500.400.000 € kroz amortizaciju opteretiće narednih pet godina projektovani bilans uspjeha preduzeća – zakupca.1.500.000. Zanatski radovi 5.1.00 17 .00 2.00 1.2.00 5. Stolovi (van i unutra) 2.11.360.500.00 3.500.3.760. a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima trošak od 7.000.00 2.1.00 5.000.00 2.00 Stolice (van i unutra) 64 90.500.00 2.00 7. Sistem za ventilaciju 1.400.2. Instalacije UKUPNO 2. Naziv 2.860.00 Komada Iznos 1 POSTOJEĆA OPREMA 1. Garnitura 18 150.000. Rashladni uređaji 1 5. Separe 2.2. Kafemat UKUPNO 23.000.500.00 2. 11. Iz tog razloga.00 3.500.700. Šank NOVA OPREMA 2 1 1 7.

00 10 36.00 7.1.240.435.00 UKUPNO 11.00 36. Elementi OBRTNA SREDSTVA Zalihe materijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA OBRTNA SREDSTVA Godišnji promet Dani Koeficijent vezivanja obrta Potrebna sredstva 32. Ulaganje u obrtna sredstva r/b 1.69 0.981.4.240.601. 3.780.69 71.672.00 5. 2.00 14.000.240.780.00 4.000.638.976.840.00 0.00 174.00 8.166.26 9.11.00 30 12.00 71.60 18 .00 1.260.08 2. Paušalno 8.00 15 24.520.3.24 27.00 174.64 15 30 10 24.000.00 1.00 0 0.00 5.00 174.26 30 12.00 12.00 58.84 806. Ulaganje u pomoćnu opremu r/b Naziv Ukupna vrijednost 1 Nova pomoćna oprema 8.990.

00 7.526.00 30.166.60 33.00 0.860.00 0.000.00 Postojeća ulaganja 9.60 40.00 27. 2.166.60 70.00 61.000.5. PRETHODNA ULAGANJA NOVA ULAGANJA A) Osnovna sredstva Objekat i građevinsko zanatski radovi Osnovna tehnološka oprema Pomoćna oprema Ostala ulaganja B) Obrtna sredstva UKUPNO Nova ulaganja 0.000.00 3.00 27.60 19 .00 860.500. Struktura ulaganja r/b Struktura ulaganja 1.526.11.500.00 23.60 Ukupno 9.026.000.

Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 48.860.00 4.00 1.00 Amortizaciona Amortizacija stopa 1.00 0.00 7.00 9.00 8.772. Obračuna amortizacije r/b 1.600.00 2.672.00 20.00 1.000.00 8.00 10.1.12.00 0.00 23.3.2.000.00 Stopa 5.00 20.400. 2.00 20.500.00 0.85 411.06 20 .00 20.20 12.900. Struktura Građevinski objekt Postojeći Nova ulaganja Tehnološka oprema Postojeća Nova Pomoćna oprema Ostala ulaganja UKUPNO Vrijednost 0.00 0. Struktura Održavanje objekata Održavanje opreme UKUPNO Troškovi amortizacije 1.00 1.272.00 20.272. 2.00 Iznos 70.400.400. 3.20 897. Obračun investicionog održavanja r/b 1.360.00 9. TROŠKOVI POSLOVANJA 12.00 827.00 12.00 8.

6.paušalno UKUPNO Vrijednost 5.000.472. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 2 3 4 5 6 7 Troškovi Voda Struja Gorivo Telefon Troškovi zakupa terase Troškovi zakupa objekta Ostalo UKUPNO Vrijednost 2.00 4.120.00 Prilikom procjene ove kategorije troškova pošlo se od pretpostavke da je marža na piće 150%.120.00 10.00 44.00 5.200. a na hranu 200%.00 Godišnji troškovi 21.352.00 1. Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 Materijal Trošak pomoćnog materijala .000.000.352.4.200.12.5.000. Troškovi osnovnog materijala r/b 1 2 Naziv materijala Troškovi nabavke pića Troškovi nabavke hrane UKUPNO Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena € 21.00 5. 12.00 12.472.000.00 1 € 44.00 6.00 28.00 21 .00 0.200.600.00 1 65.00 65.

10 5 Doprinos Privrednoj komori 1.50 2.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 30. Kategorija (po zaposlenom) 1 Porez 2 Doprinosi za socijalno osiguranje zaposleni 8 Iznos 43.1 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje 82.75 Doprinosi za socijalno osiguranje poslodavac 53.20 132.7.12.80 3 Broj zaposlenih: r.90 3.75 4 Doprinos Fond rada 1.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.3 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 2.976.br.76 6 Doprinos sindikatu 1.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 46.godišnji nivo 58.10 7 Prirez 6.90 3.br.00 2.48 3 Ukupni bruto troškovi plata .00 2 Iznos neto plate po zaposlenom: 374.2 Doprinos za zdravstveno osiguranje 20. 1 Kategorija Iznos bruto plate po zaposlenom (mjesečni nivo): 550.25 3. Troškovi zarada r.75 2.64 22 .

220.540.42 189.80 23 .513.815.07 404. Kamatna stopa 10%.72 223.14 23.80 19 631.78 28.65 16 631. Anuitet Rata Kamata Iznos kr.608.655.07 407.60 8 631.07 398.086.009.07 448.13.937.30 171.413.97 236. Grace period 6 mjeseci.07 401. 1 631.52 26.10 27.29 18 631.07 427. r.03 200.358.190.29 229.58 22.07 437.000 €.08 13 631.447.080.07 424. PLAN OTPLATE KREDITA Uslovi kreditiranja:     Iznos kredita 30.07 420.10 20.74 20 631.07 179.07 434.07 4 631.58 28.97 220.07 462.617.69 12 631.07 417.07 414.57 7 631.25 216.76 22 631.58 15 631.07 455.94 186.10 29.65 23.88 210.62 203.81 10 631.23 17 631.40 21.07 452.19 25.29 6 631.07 444.55 213.19 3 631.05 14 631.04 24.341.93 11 631.07 394.07 459.93 193.49 182.00 21.95 28.45 25.br.82 26.83 25.07 431.07 21 631. Rok otplate 5 godina.46 196.07 441.995.07 410.49 226.60 24.67 175.16 2 631.35 27.07 391.12 232.13 22.78 5 631.776.76 21.84 239.896.601.213.782.23 206.36 9 631.97 168.22 29.

70 57.91 153.07 497.206.38 92.87 54 631.542.07 521.27 42 631.444.57 2.780.07 542.27 52.48 49 631.00 84.66 31 631.42 113.247.13 156.07 517.72 27 631.778.60 44 631.89 101.07 513.07 606.682.63 26 631.272.13 3.76 75.24 56 631.888.29 47 631.94 34.07 564.56 145.728.07 582.88 48.76 25 631.44 141.07 560.07 551.328.18 5.36 79.734.80 14.07 596.872.23 631.53 43.37 12.54 4.157.51 51 631.38 160.70 29.70 105.32 117.081.07 529.60 43 631.07 9.35 18.74 24 .95 11.69 19.65 35 631.31 8.50 17.63 17.07 509.37 6.48 46 631.27 133.50 24.07 601.16 18.66 164.07 466.07 547.763.623.07 481.24 129.52 13.22 38.85 4.39 32 631.07 592.252.07 474.73 16.07 525.23 125.74 14.15 33 631.085.07 573.77 40 631.41 20.042.34 137.54 109.274.765.91 7.07 534.62 52 631.680.279.37 3.194.88 8.17 12.94 55 631.995.43 29 631.12 96.91 37 631.281.33 36 631.66 39 631.26 121.65 41 631.07 477.151.07 578.69 11.07 538.66 66.687.80 16.07 555.83 15.67 88.09 53 631.80 6.19 70.64 48 631.91 34 631.00 28 631.78 50 631.213.620.72 149.07 569.94 19.459.24 45 631.37 38 631.83 15.65 13.41 7.40 10.07 489.71 9.07 587.00 30 631.14 24 631.07 470.07 501.761.07 485.07 493.16 61.474.07 505.

04 Ukupno 25 .57 631.000.682.81 6 3.77 2.86 1.14 1.08 60 631.04 7.336.66 713.286.99 30.95 626.14 7.07 621.40 2 5.00 9.419.81 3 5.04 39.236.81 4 6.67 7.07 626.97 5.47 3.07 611.572.859.903.669.75 7.43 2.398.40 30.20 59 631.000.81 5 6.08 4.12 9.07 616.73 1.572.94 103.572.364.41 58 631.00 7.786.247.33 19.864.887.153.364. Rata Kamata Anuitet 1 2.21 14.06 1.05 Suma: God.572.863.

60 26 . Bilans stanja I A 1 Sredstva Osnovna sredstva Građevinski objekat .00 Nova oprema 23.000.00 A 7.526. EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA 14.strana Pomoćna oprema 8.526.00 .360.000.500.00 B Obrtna sredstva 27.60 UKUPNO 75.360.00 Oprema 41.00 .60 30.14.000.860.00 B Izvori Sopstveno ulaganje Kreditno zaduženje Vrijednost 45.1.00 3 Ostala ulaganja 0.166.360.860.00 Postojeća oprema 9.novi 2 Vrijednost II 48.526.60 UKUPNO 75.domaća 23.00 7.000.00 Osnovna oprema 33.00 0.izvedeni .

14 0.08 251.64 2.976.742.419.35 4.67 348.00 174.380.00 0.028.028.00 9.672.2.00 9.365.240.028.29 297.64 58.00 174.04 1.06 3.00 9.497.00 1.75 713.26 100.97 2.94 170.093.976. Rashodi finansiranja 2.90 169.028.13 2. Bilans uspjeha r/b Struktura I godina II godina III godina IV godina V godina VI godina VII godina A Ukupni prihodi 174.672.672.742.380.028.672.00 469.77 3.792.540.380.05 2.240.00 9.90 169.672.211.67 1.14.1.90 169.00 9.874.916.04 169.525.211. Bruto zarade 58.380.240.90 Poslovni rashodi Materijalni i nematerijalni troškovi 169.26 100.66 4.96 5.10 D Porez na bruto dobit Akumulacija / neto dobit 209.00 174.00 2.00 C Bruto dobit 2.26 100.323.90 100. 1.976.26 100.90 169.82 469.932.64 58.976. 1.240.10 E 27 .240.14 4.976.742.028.69 404.903.976.64 58.90 169.447.43 3.26 100.307.64 58.10 5.887.3.672.380.77 3.380.672.380.00 174.90 169.336.00 9.240.028.028.10 4.009.00 174.65 169.240.64 58.00 174.00 B Ukupni rashodi 171. Amortizacija 9.87 171.2.90 169.26 100.976.114.57 170.26 1.64 58.028.

II 3.00 6 godina 174.57 0.67 14.00 159.26 58.380.60 159.534. 4. može biti osnova za analizu rentabilnosti programa.00 100.526.380.976.00 159.29 14.240.26 58.00 2 godina 174.08 -60.59 75.976.26 58.69 14.64 469.26 58. Ekonomski tok Na osnovu ekonomskog toka izvodi se analiza ekonomičnosti i rentabilnosti.240.240.14.81 100.976.00 174.26 58.00 0.976.59 0. 5.60 0.90 0.00 7 godina 182.00 159.41 100.59 100.60 174.00 0.654.380.478.71 28 . Ovakav pristup je logičan jer tek stvarni utrošak sredstava.00 174.00 174.852.64 209.240. To je osnovni smisao ekonomske analize.72 0.976.19 0.240.00 174.26 58. Neto primici dobijeni su kao razlika između ukupnih primitaka i izdataka koje stvara projekat u ekonomskom vijeku.380.236. r/b I 1.00 159.00 4 godina 174. 6.240.976. Metoda ekonomskog toka se razlikuje od metode finansijskog toka zato što nijesu uključene one stavke koje predstavljaju vremenski finansijske transakcije.00 0.64 348.062.608.414.00 0.825.00 14.64 297.00 3 godina 174. oslobođen finansijskih transakcija. Među prilivima to su sva sredstva izvora finansiranja investicionog programa.00 235.3.43 100.28 100.240.825.705.585.240.00 5 godina 174. a među izdacima anuteti vezano za povraćaj kreditnih sredstava.976.240. III Struktura PRILIVI Ukupan prihod Ostatak vrijednosti proizvodnje ODLIVI Investiciona ulaganja Materijalni i nematerijalni troškovi Bruto zarade Porez na dobit NETO PRIMICI 1 godina 174.822.00 174.00 174.00 7.631.240.64 251.26 58.092.10 100.380.240.240. 2.00 0.82 14.00 159.64 469.380.64 404.240.380.90 0.761.00 22.

00 0.00 6 godina 174.08 251.00 0.00 174.905.47 3.00 3. On obuhvata sve izdatke i primitke tokom ukupnog vijeka projekta.240.60 0.012.26 100.380.240.00 0.825.60 2 godina 174.572.64 58.00 240.00 8.81 7.00 0.71 29 .526.627.64 58.00 167.976.30 7.822.00 167.00 0.60 7.00 0.70 0.00 174.00 22.00 2.378.227.00 0.69 404.572.4. Sopstveno učešće 45.90 4.81 7.00 0.2.612.00 0.38 0.29 297.976.526.00 0. Porez na dobit 209.380.26 100.00 5 godina 174.961.00 2.240.00 174.380.000.180.00 163.240. Kreditna sredstva 30. r/b I Struktura PRILIVI 1 godina 249.60 1. Investiciona ulaganja 75.62 7.67 348.00 174.99 0.60 159.00 0.00 167.240.380.00 0.81 6.976.00 0.64 58. Materijalni i nematerijalni troškovi 100.286.64 58.062.26 100.976. Ukupan prihod 174.240.00 0. obuhvata izvore finansiranja i anuitete.240.26 100.387.380.240. Anuiteti III NETO PRIMICI 5.00 167.278.64 58.01 7.1.240.40 0.334.00 0.00 0.00 0.786. Finansijski tok Da bi se mogla izvesti ocjena likvidnosti projekta u toku njegove realizacije i eksploatacije radi se finansijski tok. Bruto zarade 58.40 10.40 9.82 469.976.00 0. Ostatak vrijednosti proizvodnje II ODLIVI 0.976.00 5.60 0.81 6.53 0.00 2.00 174.240.64 58.00 7 godina 182.380.00 0.240.766.572.00 174.64 7.26 100.14.60 0. Izvori finansiranja 75.380.00 4 godina 174.99 0.62 7.26 100.240.236.00 469.059.00 3 godina 174.526.572. i pored samog projekta.00 0.26 6.00 0.976.

Statički pokazatelji Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu.22 9.02 0.44 30 .440.14. Ona se odnosi na osnovne informacije koje su prikupljene u fazi pripreme investicionog programa.17 0. Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga 376. a koje su navedene u investiciono-tehničkoj dokumentaciji i predstavljaju informativno-analitičku osnovu za ocjenu programa.40 0. kao godinu punog korišćenja kapaciteta i maksimalnog kreditnog opterećenja.04 1. U okviru ovog pogavlja obrađuju se:  statički pokazatelji i  dinamički pokazatelji programa. Pokazatelji Ocjena investicionog programa podrazumijeva primjenu određenih metoda čiji je cilj da se sagleda opravdanost i prihvatljivost programa.83 0.5.

95 6.41 10. Radi se integralnom i apsolutnom pokazatelju za ocjenu ekonomske rentabilnosti i prihvatljivosti projekta.25 9.41 14. Za razliku od statičke ocjene.71 34.958. pokazatelji dinamičke ocjene imaju karakter eliminacionih kriterijuma. Dinamička ocjena obuhvata:  Metod neto sadašnje vrijednosti.927.236. Da bi projekat bio prihvatljiv neto sadašnja vrijednost mora biti veća od nule.16 Diskontni faktor 10% 0.631.53 31 . kamatnom stopom predviđenom uslovima poslovne banke.989.028.28 14.5644739 0.136.5131581 Diskontovani neto priliv -55.Dinamički pokazatelji Dinamički pokazatelji Projekta utvrđeni su na osnovu sagledavanja određenog vremenskog perioda u kojem se analiziraju njegovi efekti.20 8. aktueliziranih na sadašnju vrijednost.9090909 0.  Metod interne stope rentabilnosti i  Period povrata finansijskih ulaganja.414. što znači da pozitivni efekti projekta nadmašuju troškove ulaganja.38 11. God.585.  Relativna efikasnost projekta. čiji pokazatelji su više deskriptivne prirode (služe za upoređivanje sa drugim projektima u istoj grani).88 8.81 14.6209213 0. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60.10 22.43 14.478.194.534.53 12.6830135 0.410.320.8264463 0. Neto sadašnja vrijednost Neto sadašnja vrijednost – zbir neto pozitivnih efekata projekta iz njegovog ekonomskog toka.852.092.7513148 0.59 14.

028.81 14.852. ELEMENTI NSV ulaganja SV projekta Relativna efikasnost projekta VRIJEDNOST 75.16 IRR 13.Relativne efikasnost projekta Relativna neto sadašnja vrijednost – pokazatelj relativne efikasnosti projekta u odnosu na investicije.60 6.Ovaj pokazatelj se tretira kao formalni kriterijum za ocjenu rentabilnosti projekta i predstavlja onu diskontnu stopu koja sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu.236.5% 32 . Godina 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Neto priliv -60.43 14. Drugačije rečeno.194.631. 3.53 12.534.59 14. i nakon pokrića izdataka.10 22. 1.28 14. čije je značenje da jedinica uloženih investicija projektu donosi povećanje materijalne osnove.19 Interna stopa rentabilnosti Interna stopa rentabilnosti – izjednačava pozitivne i negativne efekte svedene na sadašnju vrijednost. To znači da.41 14. a da rezultat bude neutralan u ukupnom vijeku projekta.414. u vijeku projekta još uvijek postoji određena stopa akumulativnosti.585. 2.71 34.478.526. to je ona stopa pod kojom se bi se mogla zadužiti i plasirati sredstva koja angažuje projekat.

25 14. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog poslovnog rezultata (4/10)*100 162.77 -31.478.160.168.852.852.791.880.59 60.59 Kumulativ I 60.956. Marža pokrića (1-2) 75.06 8.04 22. Poslovni dobitak(3-4) 5.10 6. Varijabilni troškovi 99.852.534.00 4.59 60.631.644.99 33 .852.00 297.00 14.419. 174.494.14 11.71 94.65 14.00 3.217.028. Fiksni troškovi 69.63 12.236.81 14. Ukupan prihod 2.59 60.34 -17.751.852.94 14.414.635.622.229.792.59 -46.631. Bruto dobitak .10 72.Period povraćaja investicije Ukupna investiciona ulaganja Godina 1 2 3 4 5 6 7 Po godinama 60. Neto dobitak (7-8) Procenat učešća marže pokrića u ukupnim prihodima (3/1) 10. Potreban ukupan prihod za ostvarivanje neutralnog bruto finansijskog rezultata ((4+6)/10)*100 167.852.93 -2.81 14.59 0.59 Iznos akumulacije Po Kumulativ godinama II -60.28 58.220.585.852.240.41 43.59 60.65 11.43 29.16 Prag rentabilnosti 1.211. Neto rashodi finansiranja 2.04 7.39 43.767.90 5.45 34.59 60.852.74 RAZLIKA -60.072.Dobitak prije oporezivanja (5-6) 2.852.852.67 2.100. Porezi iz rezultata 9.59 60.

 Odabrana je idealna lokacija za pružanje usluge.  Sa finansisjkog aspekta investicija će biti veoma isplativa.  Ne postoje druga. 34 . ZAKLJUČAK Investicioni projekat koji je analizirao opravdanost realizacije investicije otvaranje cafe bar-a u Podgorici ukazao je na opravdanost ideje iz sljedećih razloga:  Tržište prodaje i tržište nabavke nijesu ograničavajući faktor. netržišna ograničenja za realizaciju investicije. naprotiv investitor može računati i na veliku tržnju za uslugama i na veliku ponudu sortimenata koje koristi prilikom pružanja usluge.15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful