P. 1
Informacione tehnologije

Informacione tehnologije

|Views: 384|Likes:
Published by Marko Boljac

More info:

Published by: Marko Boljac on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

1 Hardver (hardware), računari

Hardver je opipljivi, fizički deo računara. Računar (kompjuter) je uređaj koji prihvata informacije (podatke) i obrađuje ih odgovarajućim programima i procedurama u cilju dobijanja rezultata. Računare možemo da delimo na analogne i digitalne računare u zavisnosti da li rade sa kontinualnim ili diskretnim veličinama pri obradi podataka. Vremenom je analogni računar uglavnom potisnut iz upotrebe i danas kada kažemo računar mislimo na digitalni računar.

1.1 Vrste računara
Postoje različite podele računara, a ovde ćemo navesti podelu prema veličini računara. Treba da razlikujemo serverske, mrežne, personalne, prenosne računare, kao i lične digitalne pomoćnike (PDA- personal digital assistant) u smislu kapaciteta, brzine, cene i tipičnih korisnika. Zavisno od veličine i snage, računari se dele na: Super-računare, Meinfrejm računare, Personalne računare, Prenosne računare i Mrežne računare.

1.1.1 Super-računari (supercomputers)
Super-računari su najbrži i najskuplji računari na svetu. Njihova brzina se meri u teraflopsima (FLOPS – Flaoting point Operations Per Second). Najbrži super-računar je IBM BlueGene/L koji je u junu 2005. godine postigao brzinu od 280,6 teraflopsa. Ovaj super-računar ima 131072 procesora koji mogu zajednički da rade na rešavanju jednog zadatka (parallel processing). Cena ovih računara se kreće i preko 100 miliona dolara.

1.1.2 Meinfrejm računari
Meinfrejm (mainframe) računari su veliki, snažni računari koji se uglavnom koriste u velikim kompanijama za obavljanje složenih i zahtevnih proračuna. Oni su sporiji od super-računara, ali su i mnogo jeftiniji. Brzina ovih računara meri se u MIPS-ima (Millions of Instractions Per Second). Najbrži IBM-ov meinfrejm računar je z9-109 koji sa svoja 54 procesora ostvaruje brzinu od 18660 MIPS-a. Prosečna cena meinfrejm računara je preko 5 miliona dolara. Meinfrejm računari koriste se u bankama, osiguravajućim kućama, u avionskim kompanijama, u policiji, u energetskim sistemima, automobilskim kompanijama itd.

1.1.3 Personalni računar (Personal Computer – PC)
Namenjen je za potrebe kancelarijskog poslovanja kao što je obrada teksta, tabelarna izračunavanja, rad sa manjim bazama podataka. Takođe se koristi kao multimedijalni uređaj,

U kućištu računara nalazi se napajanje (power supply) koje obezbeđuje da svaki deo računara dobije količinu energije koja mu je potrebna. Laptop je mali prenosni računar težine oko 3 kg koji ima vlastitu bateriju koja mu omogućava višečasovni rad i onda kada nije direktno uključen u električni izvor napajanja.1. Glavni delovi računara Funkcionalno gledano. Računari mogu biti povezani kablovima. godine i proizvod je kompanije IBM. 1. 1. Na ploči se nalaze još BIOS.8 Centralna jedinica ili CPU (Central Processing Unit) CPU je jedna od najvažnijih komponenti računara. 1. Postoje horizontalna (desktop) i vertikalna (tower) kućišta u više veličina.1.7 Matična ploča (motherboard) Matična ploča je glavna komponenta koja se montira unutar kućišta. Kod palmtop računara postoji tastatura.1. ležište za procesor.1. Danas su ovi računari snage pentiuma I. Karakteriše ga niska cena. pojavio se 1981. Može se reči da je matična ploča dom za ostale komponente. 5V i 12V što odgovara potrebama različitih komponenti računara. Palmtop je uređaj koji se u početku koristio kao elektronski organajzer u kojem su se čuvale adrese. ali povezivanje može biti i bežično. (3) ulazno-izlaznih (I-O Input-Output) jedinica.sredstvo za prikupljanje informacija. a osnovna razlika je u načinu unosa podataka.6 Kućište Kućište je kutija koja je napravljena od metala i plastike i u njega se smeštaju glavne komponente računara. Personalni računar. brojevi telefona. ili PC. . Od procesora najviše zavisi brzina rada računara. CMOS baterija.5 Mrežni računari Mreža računara je skup međusobno povezanih računara koji dele zajedničke resurse (podaci i uređaji).1. 1. Glavni elementi matične ploče su magistrale i čipset. konektori i priključci. Obično postoji centralni računar velike snage (server) koji je povezan sa računarima namenjenim korisnicima (terminali).3V. predstavlja mozak računara i on upravlja radom celog računara. Brzina se izražava u MHz i GHz. (2) memorije. razni slotovi. Kućište ima tri osnovne funkcije: organizuje najveći broj računarskih komponenti. spisak obaveza. U novije vreme se pojavljuje pojam Notebook koji je zapravo mali laptop. Na nju se priključuju sve ostale komponente računara. Napajanje pretvara 220V u 3. štiti ih i rashlađuje. 1. Koristi se na isti način kao i PC računar.4 Prenosni računari U ovu grupu računara spadaju laptop ili notebook i palmtop ili PDA (Personal Digital Assistant). računar se sastoji od tri različite celine: (1) centralne jedinice za obradu podataka. video i tekstualnu komunikaciju. sastanaka itd. PDA računari su slične veličine kao i palmtop računari. dok se kod PDA računara podaci unose preko ekrana osetljivog na dodir (touchscreen). audio.

Zbog velikih zahteva.1.Static RAM) i dinamička (DRAM . a nema više mesta. Jedinice za merenje memorije Odnosi između memorijskih jedinica su sledeći: 1B (bajt) = 8b (bita). u fazi obrade.Dynamic RAM). Dok je računar isključen RAM memorija je bez sadržaja. U RAM memoriju se podaci mogu upisivati i brisati iz nje. dinamička memorija mora se stalno osvežavati inače će se njen sadržaj izgubiti. CD itd. Zbog velike razlike u brzini rada između procesora i radne memorije koriste se dve keš memorije koje se nazivaju L1 keš (Level 1) i (Level 2) L2 keš.9 Memorija RAM (Random Access Memory) je deo računara u koji se učitavaju programi i podaci po uključenju i u toku rada računara. a drugi za instrukcije. Ukoliko je neke podatke ili programe potrebno učitati u memoriju. Podaci se u RAM memoriji nalaze samo privremeno. L1 keš se obično deli na dva dela. U današnjim personalnim računarima uglavnom se koriste SDR (Single Data Rate). Proizvođači računara isporučuju programe kojima se nadograđuje FLASH BIOS. Veličina ove memorije može da se kreće i do 2 megabajta. DDR (Double Data Rate) i DDR2 memorija. diskete. hardveru. ali znatno brže od RAM memorije i služi kao spona između ove dve memorije. Virtuelna memorija je memorija na hard disku koja se koristi u slučajevima kada je RAM memorija puna. Ona sadrži softver i informacije koje su neophodne za funkcionisanje računara kao što su informacije o komponentama računara. Postoje dve osnovne vrste memorije. ROM (Read Only Memory) memorija je memorija iz koje se samo čitaju podaci i u koju podaci mogu da se upišu samo jednom. statička (SRAM . Time se virtuelno povećava kapacitet RAM memorije. Ova memorija koristi se za smeštanje slika. .1. Video (grafička) memorija je memorija koja se nalazi na grafičkim karticama. 1KB (kilobajt) = 1024B. Kada se uključi računar softver iz ROM-BIOS-a proverava da li su komponente računara ispravne. jedan za podatke. L2 keš sporije radi od L1 keša. Veličina RAM memorije se izražava u MB i GB. ROM-BIOS (Read Only Memory – Basic Input Output System) je čip koji se nalazi na matičnoj ploči i sadrži softver za izvršavanje različitih zadataka. Svi programi i podaci koji se koriste za vreme rada računara prvo se učitavaju u RAM memoriju. kada su u pitanju računari. tekstura i drugih elemenata koje treba prikazati na ekranu. 1GB (gigabajt) = 1024MB. 1MB (megabajt) = 1024KB. L1 keš se nalazi u samom jezgru procesora i radi na istoj brzini kao i sam procesor. Keš memorija (Cash). Današnji standardni PC računari imaju između 512 MB i 2GB memorije. ova memorija je brža nego obična RAM memorija. Operativni sistem može da se učitava i sa mreže. Statička memorija mnogo je brža od dinamičke. On takođe učitava u RAM memoriju operativni sistem koji se nalazi na hard disku. Za razliku od statičke. DDR2 memorija je najbrža i njena brzina se kreće od 400 do 1066 MHz. Veličina ove memorije se obično kreće do 128 kilobajta. ali za razliku od ROM-BIOS-a FLASH BIOS može da se nadogradi. FLASH BIOS sadrži isti softver kao i ROM-BIOS. Računar prebacuje podatke iz RAM memorije na HARD disk i vraća podatke sa diska u RAM po potrebi. obično se misli na RAM memoriju. Pod pojmom memorija. ali i mnogo skuplja pa se uglavnom koristi kao keš (cache) memorija. onda se iz RAM memorije na hard disk prebacuju podaci koji se najređe koriste kako bi se oslobodio potreban prostor.

iznad same površine magnetnih ploča formira se vazdušni jastuk tako da glava praktično lebdi na vazdušnom jastuku i prilikom čitanja i pisanja ne dodiruje ploče.200 i 10. Podaci se upisuju na magnetni disk koji je smešten u kućištu od tvrde plastike. U upotrebi su diskete od 3. Pojavom SATA diskova. zip disk. odnosno Firewire i USB konektora ako se radi o eksternim uređajima. Maksimalna brzina od 52x iznosi 7.5GB ukoliko se radi od dvoslojnom zapisivanju. Brzina prenosa podataka kod ovih diskova je 133 MB/s. ovaj uređaj ima prednost u brzini u odnosu na disketu.000 obrtaja u minuti. a sa CD-RW oznakom više puta. Fizički CD i DVD se po izgledu ne razlikuju. ali se značajno razlikuju po kapacitetu. 250 i 700 MB). Brzina od 1x iznosi 150 kilobita u sekundi. Postoji interni i eksterni zip disk.1TB (terabajt) = 1024GB. Disk je izrađen od tvrdih materijala. CD. DVD. Možemo ih razlikovati po kapacitetu i brzini pristupa podacima. SATA i SCSI konektora. odnosno 8. Ukoliko dođe do fizičkog dodira između glave i ploče diska. CD ima kapacitet od 700MB. a ako se podaci upisuju sa obe strane kapacitet je 17 GB. trake. Na računar se spajaju preko IDE.7GB.1. disketa. a DVD od 4. 1. Zip Disk je verzija diskete većeg kapaciteta (100. dokumenti. CD/RW (Compact Disc Read/Write) može i da čita podatke sa optičkih medija i da ih upisuje na njih. Kapacitet današnjih diskova ide i do 500 gigabajta (GB).400. koje su dalje izdeljene na sektore. najčešće u obliku aluminijumskih ploča koje su presvučene magnetnim materijalom. Hard disk (HDD – Hard Disk Drive) je permanentna memorija što znači da podaci ostaju na disku i nakon gašenja računara. Podaci se zapisuju u koncentričnim krugovima koji se zovu staze. PATA diskovi su sa matičnom pločom povezani sa paralelnim kablom koji ima 80 žica. Sektor predstavlja jedan mali deo staze veličine 512 bita. tada može da dođe i do oštećenja diska. Takođe.FDD) koja služi za čitanje i upis na disketu. Na disku se nalazi operativni sistem računara. Na optičke medije sa oznakom CD-R podaci mogu da se upišu samo jednom. DVD/RW (Digital Versatile Disc Read/Write – digitalni višenamenski disk) je uređaj koji čita podatke sa CD i DVD medija i piše na DVD medij. Ceo hard disk izdeljen je na staze.5 inča kapaciteta od 1. Svi personalni računari su imali kao standardnu opremu disketnu jedinicu (Floppy Disk Drive . Flopi disk (Floppy Disk). 7. je magnetski disk koji je do pojave CD-a bio glavno sredstvo za prenos i distribuciju softvera i podataka. Uređaj sličan zip disku je Jaz disk. CD-ROM (Compact Disc Read-only memory) spada u optičke uređaje. odnosno disketa. koji je većeg kapaciteta (2GB). Zbog brzog okretanja diska.10 Uređaji za čuvanje (skladištenje) podataka Koriste se za trajno čuvanje podataka i ovde spadaju: hard disk. Optički uređaji su uređaji koji čitaju i upisuju podatke na optičke medije. . ATA diskovi su preimenovani u PATA diskove.8 megabajta u sekundi.44 megabajta. CD-ROM može samo da čita podatke sa optičkih diskova. Uređaj koji samo čita podatke sa CD i DVD medija zove se DVD-ROM. Danas se diskovi okreću brzinom od 5. USB flash memorija. Kod SATA diskova podaci se prenose brzinom od 150 MB/s. igrice itd. Pogodan je za čuvanje rezervnih kopija podataka. Danas se u personalnim računarima najčešće koriste ATA (Advanced Technology Attachment) ili SATA (Serial ATA) diskovi. programi. Kod SATA II diskova ovaj prenos je 300 MB/s.

streamer) na neki način odgovaraju kasetama na kasetofonima. skener. Miš (Mouse) je ulazni uređaj koji se koristi u grafički orijentisanim operativnim sistemima kao što je Microsoft Windows. kamera. dok se kod miša pomera ceo uređaj. Formatiranje diska Formatiranje diskova je postupak kojim se briše sadržaj (svi podaci se brišu) i na poseban način označava da bi disk mogao da se koristi. U ove uređaje spadaju tastatura. izlazni i ulaznoizlazni. 1.1. Razlika je što se pointer pomera okretanjem kuglice koja se nalazi na gornjoj strani uređaja. Kapacitet ovih traka je nekoliko desetina GB. Paralelni port (Parallel port) je priključak koji se nalazi na zadnjoj strani računara i koristi se za povezivanje štampača.Magnetne trake (magnetic tape. miš i ostali serijski uređaji. dok laserski miševi koriste infracrveni laser. skener itd. Flash memorija danas je najpraktičnija vrsta prenosivog memorijskog medija. ali je malo duži. skener. Memorija se na računar priključuje preko USB porta preko kojeg dobija struju. modem. USB flash memorija je uređaj koji se sastoji od male štampane ploče na kojoj se nalazi flash memorija. postoje još optički i laserski miševi. Obično se označava kao LPT1 ili LPT2. Omogućava priključenje gotovo svih perifernih uređaja kao što su miš. selektuju objekti i delovi teksta itd. Mogu biti ulazni. Pored mehaničkih miševa sa kuglom. USB (Universal Serial Bus) je noviji priključak u odnosu na COM i LPT.12 Ulazni uređaji (Input devices) Ulazni uređaji omogućavaju unos informacija u računar. Sadrži 104 tastera. Touch pad je uređaj koji se uobičajeno nalazi na laptopu i koristi se kao zamena za miša. miš. U ove uređaje spadaju štampač. Pomoću njega otvaraju se padajući meniji. Postoje dva ovakva porta i nazivaju se COM1 i COM2. ali ih možemo videti i na PC računarima.1. Znakovi koji ne postoje na tastaturi mogu se uneti kombinacijom tastera. miš. Pomeranje pokazivača se vrši pomeranjem prsta po ovom uređaju. Najčešće se koriste QWERTY tastature. zvučnici itd. vrsta EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) memorije. skener. na laptopu se . Trackball se koristi za iste poslove kao miš. štampač. zatvorene u metalno ili plastično kućište. 1.11 Periferni uređaji (Pheripherals) Periferni uređaji su svi uređaji koji se priključuju na računar. Koriste se uglavnom na mainframe računarima. Serijski port (Serial port) je konektor koji se nalazi na zadnjoj strani računara i na njega se obično priključuju uređaji kao što su eksterni modem. Laserski miševi su oko 20 puta precizniji od optičkih miševa. Izgleda kao COM1 i COM2. biraju i aktiviraju komande. mikrofon… Tastatura (Keyboard) je ulazni uređaj preko kojeg se unose tekst i komande u računar. Uz ovaj uređaj. Kapacitet se kreće od 32MB od 64GB. Optički miševi koriste diode koje emituju svetlost i fotodiode za detektovanje kretanja miša u odnosu na podlogu. Za njihovo priključivanje koriste se različiti konektori .priključci.

Džojstik (Joystick) je uređaj koji se koristi u igricama. crteža. Delovanjem napona na elektrode. teksta i sl. u računar. Sa računarom se povezuje preko paralelnog porta (LPT1) ili preko USB priključka. vrši se digitalizacija fotografije. zvučnici.1. CRT (Cathode Ray Thube) ili katodni monitori se zasnivaju na katodnoj cevi koja velikom brzinom emituje elektrone. Mikrofon se priključuje na zvučnu karticu i pomoću njega se zvučni signal pretvara iz mehaničkog u električni oblik. Ekran ovih monitora sastoji se od miliona sićušnih crvenih. U PC konfiguracijama danas se koriste CRT i LCD monitori. štampač. ali zapis se čuva u digitalnom obliku. čestice kristala se orijentišu u određenom smeru i počinju da ispoljavaju polarizirajući efekat.obično nalazi i Pointing stick.13 Izlazni uređaji (Output devices) Rezultate rada računara možemo videti na izlaznim uređajima kao što su: monitor. tj. Skener (Scanner) je ulazna jedinica za unos slika. Tečni kristal je želatinozna masa koja se nalazi između providnih elektroda. propuštajući samo određeni deo svetlosnog spektra. Većina zvučnih kartica danas podržava 5. LCD (Liquid Crystal Display) monitori rade na principu tečnih kristalnih molekula. vrši prebacivanje slika u digitalni oblik. Na ovaj način se. Svi skeneri imaju OCR (Optical Character Recognition). Na računar se povezuje preko USB porta. Grafička kartica pretvara digitalne signale u nizove slika koji se prikazuju na ekranu. mogu da skeniraju sa obe strane istovremeno i imaju spremište za 100 stranica. troše mnogo struje i zrače X-zrake. odnosno mogućnost prepoznavanja teksta. Omogućava korisniku označavanje objekata na ekranu. Može biti integrisana na matičnoj ploči u obliku čipa ili se stavlja na matičnu ploču kao dodatna kartica. Light pen je oblika olovke. zelenih i plavih fosfornih tačkica koje svetle kada ih udari elektron što potom stvara sliku na ekranu. . Koristi se za prenos video konferencija i razgovora preko Interneta. Monitor je izlazni uređaj koji računarske signale prikazuje kao sliku preko koje korisnik komunicira sa računarom. sliku i sl. Digitalne kamere su kamere koje odgovaraju standardnim kamerama. Zvučna kartica je ulazno-izlazni uređaj koji pretvara zvuk u digitalni signal i digitalni signal u zvuk. na primer. Pojavljuje se u obliku dodatne kartice koja se montira u odgovarajući slot (ležište) na matičnoj ploči ili je integrisana sa matičnom pločom u obliku čipa. 1. Web kamera (Webcam) prenosi slike i video u realnom vremenu. 17 i 19 inča. projektor. Omogućavaju snimanje fotografija i kraćih ili dužih snimaka u zavisnosti od memorije kamere. Izgledom podseća na TV prijemnik. Brzina skeniranja kod boljih skenera kreće se i do 35 stranica u minuti. Kod današnjih personalnih računara najčešće se koriste laserski i inkdžet. a retko iglični štampači. Liči na kraj olovke na kojoj se nalazi gumica i smešten je u centralnom delu tastature.1 standard sa odgovarajućim zvučnicima. crtanje na ekranu na sličan način kao touch screen ali sa većom preciznošću. ploter. Negativne karakteristike ovih monitora su što su glomazni. Štampač (Printer) je izlazna jedinica koja ispisuje podatke iz računara na papir kao tekst. Standardne veličine monitora dijagonale danas su 15. Pomeranjem ovog uređaja pomeramo pokazivač.

Uređaj crta olovkama koje se kreću preko površine papira. 3. 4. ali pomoću njih se može i predati neka informacija. 7. Touch screen monitori se koriste kao standardni izlazni uređaji. 5. mobilni telefoni. kablovski i bežični modemi. 1. Brzina štampe kreće se preko 20 stranica u minuti. Inkdžet (Ink-jet Printers) štampači štampaju tako što iz rezervoara (cartridge) izbacuju (pljuckaju) male kapljice na papir.2 Faktori koji utiču na rad računara Na performanse računara najviše utiču sledeći faktori: 1. Ploteri (Plotters) crtaju crteže kao što su nacrti.Laserski (Laser Printers) štampači su najbrži i imaju najveći kvalitet štampe. Ove uređaje možemo videti u bankama. Ovi štampači su jeftini. samoposlugama. Linijski šampači (Line Printer) su brzi štampači koji mogu da štampaju i do 3000 redova u minuti. Ime dolazi od MODulate/DEModulate. a analogne signale pretvara u digitalne. 2. ali i kao faks mašina. reklamni. kao i troškovi štampe.1.). ali su kertridži skupi i brzo se troše. 1. vrlo su bučni i ne mogu da štampaju grafiku. Brzina procesora Veličina i brzina RAM memorije Veličina i brzina diska Veličina slobodnog prostora na disku Stepen fragmentacije Broj pokrenutih aplikacija Performanse grafičke kartice . odnosno u situacijama gde je potrebno da više ljudi posmatra određeni materijal (nastavni. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). analize i sl. Uglavnom se koriste na meinfrejm računarima tamo gde su potrebne velike brzine štampe. kao kod pisaće mašine) udaraju u papir. Kvalitet zvučne kartice i kvalitet zvučnika određuju i kvalitet emitovanog zvuka. telefonska sekretarica ili za razgovor preko računara. Koristi se za prezentacije. organajzeri i sl. predavanja. Ulaz informacija se vrši dodirom površine ekrana na kojoj su softverski prikazane komande. Nedostaci linijskih štampača su loš kvalitet štampe. Modem se uglavnom koristi za priključenje na Internet. hotelima. Iglični štampači (Dot matrix) otisak na papiru ostavljaju pomoću iglica koje preko trake sa bojom (ribon traka. ali je njihova cena još uvek visoka. prodajni.14 Ulazno-izlazni uređaji (Input-Output devices) Modem je uređaj koji podatke iz digitalnog oblika pretvara u analogni. poštama. Projektorima se slika prikazuje na površini (platnu) udaljenom od računara. planovi i projekti. Postoje Dial-up. Postoje i laserski štampači u boji. 6. Oni su dosta spori i bučni. a i uređajima kao što su PDA. Zvučnici omogućavaju emitovanje audio signala i priključuju se na zvučnu karticu.

kao što su programi za obradu teksta. Ostali čvorovi usmeravaju podatke (ruteri). Standardizovanje aplikacija. skeneri itd. izradu rezervnih kopija. Čvor je deo mreže u kojem se obrađuju podaci. ploter itd. Hardverski deo mreže sastoji se od mrežnih čvorova (nods). Centralizovanom administracijom i podrškom. Svaka mreža sastoji se od hardvera i softvera. kroz centralizovanu administraciju. Deljeni resursi su diskovi. skener. radio talasi itd. sprovođenje sigurnosnih politika itd.2 Elementi računarskih mreža Računarske mreže se sastoje od servera. deljenih podataka. fax mašinu. omogućava svim korisnicima mreže da koriste istu aplikaciju i istu verziju te aplikacije. koaksijalni kabl.. i datoteka . omogućavaju lakše razmeštanje softvera. perifernih uređaja i ostalih resursa. prenosnog medija. štampači. U prilog tome je i činjenica da je slanje elektronske pošte daleko najkorišćenija usluga koju pružaju računarske mreže. npr. Softver se sastoji od mrežnih operativnih sistema. optički kabl. Mogućnost deljenja informacija na efikasan način je upravo ono što računarskim mrežama daje snagu i atraktivnost. Deljenjem hardvera i softvera. . odnosno računar zahvaljujući kojem korisnici mreže mogu da koriste određeni mrežni resurs. Čvorovi u kojima se vrši stvarna obrada podataka nazivaju se hostovi (hosts). odnosno Internet. modem. Nije više potrebno da svaki PC ima svoj štampač. Server je računar koji omogućava deljenje resursa. medijuma kojima su povezani i deljenih resursa. lakše deljenje dokumenata itd. 2. Računarske mreže smanjuju troškove za hardver. Računarske mreže povećavaju efikasnost i smanjuju troškove na najmanje tri načina: Deljenjem informacija (podataka). dele resurse i informacije.koji predstavljaju softverske deljene resurse. Prenosni medij povezuje računare u mreži. podešavanje svih računara na isti ili sličan način. protokola koji predstavljaju pravila po kojima se komunicira u mreži i aplikacija. baza podataka. tabelarne kalkulacije.1 Svrha umrežavanja Svrha povezivanja računara jeste deljenje resursa. klijenata. Računarske mreže. Klijent je računar koji koristi mrežne resurse koje serveri stavljaju na raspolaganje. 2. Mogućnost deljenja informacija brzo i „besplatno“ najvažnija je i najkorišćenija prednost računarskih mreža. baze podataka itd.2 Računarske mreže Računarska mreža je grupa međusobno povezanih računara tako da mogu da komuniciraju jedan s drugim.

4 Podela računarskih mreža Računarske mreže mogu se podeliti po: prostoru na kojem se prostiru.WAN mreža (Wide Area Network) povezuje računare koji mogu da se nalaze bilo gde na svetu. za razliku od LAN mreže. 2. zgrade ili više zgrada čija udaljenost nije veća od nekoliko kilometara. Obično se radi o mrežnom računaru. a to je obično mrežni računar. Brzina prenosa podataka je značajno manja nego kod LAN mreža. Za povezivanje LAN mreža u WAN mrežu koristi se infrastruktura telekomunikacionih kompanija. nije geografski ograničena. globalne. Ona može da sadrži od dva do više stotina povezanih računara i perifernih uređaja.3 Mreža kao komunikacioni sistem Računarska mreža predstavlja komunikacioni sistem koji se sastoji od pet delova. Odredište (Data Destination) je mesto gde podaci završavaju svoje putovanje. . Lokalna računarska mreža (Local Area Network . topologiji i načinu korišćenja usluge.LAN) prostire se unutar jedne prostorije. Globalna računarska mreža . fax uređaji. Predajnik prevodi podatke u oblik koji je pogodan za prenos preko medijuma. Gradska mreža (Metropolitan Area Network . 2.1 Podela mreža po prostoru na kojem se prostiru Gledano po prostoru na kojem se prostiru. Izvor podataka (Data Source) je mesto na kojem podaci nastaju i odakle se šalju. modemi. WAN mreže se sastoje od više povezanih LAN mreža. gradske. Predajnik šalje podatke preko prenosnog medijuma (Transmission Medium) prijemniku.Deljeni podaci su fajlovi na serveru kojima klijenti pristupaju. ali ne izlazi izvan granica grada.4. campus i personalne mreže. Podaci u LAN mreži prenose se velikom brzinom. skeneri i drugi periferni uređaji koji se klijentima stavljaju na raspolaganje preko servera. Deljeni hardver su štampači. 2. WAN mreža. Izvor podataka šalje podatke predajniku (Transmitter).MAN) povezuje više LAN ili CAN mreža. Najveća i najpoznatija WAN mreža je Internet. Prijemnik (Receiver) prima podatke i prevodi ih u format koji odredišni uređaj razume. računarske mreže se dele na lokalne.

računarske mreže dele se na mreže računara istog prioriteta i serverske mreže. web server. Mreže računara istog prioriteta dobar su izbor u slučajevima kada postoji deset ili manje korisnika (računara). kao što su serveri za datoteke i štampanje (File and Print Servers). proksi server itd.4. faks server. Klijent je u osnovi aplikacija (softver) koja inicira komunikaciju. ali su ograničene na određeno područje kao što je školska zgrada. Ne postoji ni administrator koji bi odgovarao za mrežu.Personal Area Network) je računarska mreža koja se koristi za povezivanje računarskih uređaja koji su vezani za jednu osobu. Budžet. industrijski kompleks ili vojna baza. kao što su: Broj računara koji se umrežava. Potrebe korisnika mreže. skenera. pristup web sajtu ili bazi podataka bazirane su na klijent-server modelu. mejl server. npr. Sigurnost koju pružaju serverske mreže jedan je od važnijih razloga zbog čega se mnoge organizacije odlučuju za njih. telefona. Cena izgradnje i održavanja P2P mreža je niska. kao što su slanje elektronske pošte. gde stepen sigurnosti nije toliko važan i gde se ne očekuje posebno veliki rast broja računara u skoroj budućnosti. faks mašina. Veličina saobraćaja. kao što su fajlovi ili štampači. Razlikujemo nekoliko vrsta servera. Kod ovih mreža. dok server (takođe aplikacija) osluškuje da li ima zahteva od strane klijenata. 2. aplikativni serveri (Aplications Servers). skraćeno P2P (od peer-to-peer). Domet ovih mreža je oko šest do deset metara. Ovaj koncept naziva se klijent-server (ClientServer) arhitektura. Potreban nivo bezbednosti. Standardne mrežne usluge. štampača. Personalna mreža (PAN . Vrsta posla. gde nije potreban specijalizovan server nego korisnici sami mogu da dele podatke i druge resurse. odnosno klijentima.Campus Area Network (CAN) su računarske mreže koje povezuju dve ili više LAN mreža.2 Podela mreža prema načinu korišćenja usluga Prema načinu korišćenja usluga. Serverske mreže (Server-based networks) Serverske mreže imaju posebne računare koji služe samo kao serveri i koji pružaju jednu ili više mrežnih usluga korisnicima. ne postoje posebni serveri i ne postoji hijerarhija između računara. . PDA. Potreban nivo administrativne podrške. administrator određuje i sprovodi sigurnosnu politiku i prava za svakog korisnika i svaki računar. Koju od ovih mreža treba implementirati u konkretnom slučaju zavisi od više faktora. Mreže računara istog prioriteta (Peer-to-peer networks) Kod mreža računara istog prioriteta. Svi računari mogu da funkcionišu i kao serveri i kao klijenti. Klijent-server je arhitektura u kojoj razlikujemo klijentski sistem i serverski sistem koji komuniciraju preko računarske mreže.

Svaki računar regeneriše signal pre nego što ga pošalje sledećem računaru. Svič podatke šalje samo onim računarima kojima su podaci namenjeni (jednom računaru. koja se često naziva i linearna (Linear Bus).trunk). Podaci se kroz kabl šalju u vidu električnih signala. Kada dođe do kvara na jednom kablu. ukoliko dođe do prekida kabla. grupi računara ili svim računarima). topologiju drveta (Tree) i topologiju od tačke do tačke (Point-to-point). saobraćaj preuzima drugi kabl. Topologija magistrale Kod topologije magistrale računari su povezani na zajednički komunikacioni kanal (koaksijalni kabl) koji ima tačno dva kraja i koji predstavlja magistralu (još se naziva segment. Topologija prstena Topologija prstena razvijena je sedamdesetih godina od strane IBM-a i još uvek predstavlja primarnu LAN tehnologiju ove kompanije. stablo . Kvar jednog računara ne utiče na rad mreže. Pored haba. Ova topologija naziva se i topologija višestrukih puteva.. odnosno neće dovesti do prekida rada. Prednost topologije zvezde ogleda se u centralizaciji resursa i upravljanja i jednostavnom dodavanju i uklanjanju novih računara iz mreže. napomenućemo meš (Mesh) topologiju. doći će i do prekida rada mreže. Kod topologije prstena svi računari su kružno spojeni jednim kablom. klasične topologije magistrale. Pored ove. . a zatim se od njega šalju svim ostalim računarima u mreži. centralni uređaj može da bude računar (sa više mrežnih kartica) ili svič. postoji i distribuirana topologija magistrale (Distributed Bus). Meš topologija je složena i teška za podešavanje i zahteva veliku količinu kablova.3 Mrežne topologije Mrežna topologija odnosi se kako na fizički raspored računara. Topologija zvezde Kod topologije zvezde svi računari su posebnim kablom povezani na centralni uređaj koji se zove hab (hub).2. Svi podaci koji se prenose preko ovog kabla dostupni su svakom računaru u mreži. Kvar jednog računara može da ima uticaj na čitavu mrežu. Koristi se u situacijama kada je potrebna maksimalna redudantnost i pouzdanost. Kod nje se glavni kabl grana tako da postoji više od dva kraja. Distribuirana bus topologija radi na isti način kao i linearna topologija. Razlikujemo tri osnovne mrežne topologije: Magistrala (Bus) Zvezda (Star) Prsten (Ring) Pored ovih topologija. Meš topologija U potpunoj meš topologiji (Full Mesh Topology) svaki računar povezan je posebnim kablom sa svakim drugim računarom. Nedostatak ove topologije je što zahteva veliku količinu kablova. Saobraćaj se odvija tako da se podaci prvo šalju centralnom uređaju. Ne postoje krajevi kabla kao kod topologije magistrale. Međutim.4. tako i na način na koji su oni logički povezani. Podaci se prenose u jednom smeru od računara do računara. kičma backbone.

vojni MILNET i civilni ARPANET. Primeri PTP topologije su dva računara koji komuniciraju preko modema. Danas svima vrlo poznat servis. dva rutera u WAN mreži. radio u SAD). extranet Sovjetski Savez 1957. godine deli na dva segmenta. Da bi mreža imala topologiju stabla mora da ima najmanje tri nivoa.Topologija stabla Topologija stabla (Tree Topology) se još zove hijerarhijska topologija ili zvezda od zvezda topologija.TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) i 1982. Do tada se koristio numerički sistem označavanja adresa koji je bio neprikladan za pamćenje. godine lansirao je prvi veštački satelit. Veliki nedostatak se ogleda u tome što cela mreža zavisi od jednog noda i kvar na njemu dovodi do pada cele mreže. rutama. Tvorac Ray Tomlinson imao je ideju da se olakša komunikacija i razmena informacija među razvojnim ARPA timovima. koja će odigrati presudnu ulogu u nastanku Interneta. a ponekad i saobraćaj na mreži. godine. Predstavlja kombinaciju topologije magistrale i topologije zvezde. 3. Godine 1984. SAD osnivaju Agenciju za vrhunske istraživačke projekte (ARPA – Advanced Research Projects Agency). Sputnjik. godine u Poljskoj. nastao je 1972. Informacije se mogu slati različitim putanjama. U slučaju prekida veze ili uništenja bilo koje tačke odbrane preostali deo sistema funkcioniše i dalje bez problema. Dodavanje novih nodova je lako. Zbog uvođenja domena i simboličkih imena. Ovo se naziva distribuiranom komunikacijom. Trebalo je da prođe devet godina da bi se ove ideje i realizovale. ARPANET. godine računari četiri univerziteta u SAD povezuju se u mrežu koja dobija ime po agenciji za vrhunske istraživačke projekte (ARPA) koja je sprovela ideju u delo. uvodi se sistem označavanja računara pomoću imena i domena (simboličkih imena). koji olakšava pamćenje adresa. radna stanica koja komunicira preko paralelnog kabla sa štampačem.PTP) direktno povezuje dva noda. Nod koji se nalazi u korenu stabla obično kontroliše mrežu. Naučnik Paul Baran (rođen 1926. Internet. 1969. godine postaje standardni protokol na kome počiva funkcionisanje Interneta. Topologija od tačke do tačke Topologija od tačke do tačke (Point-to-point . intranet. U vojnim krugovima došlo se do zaključka da se dovodi u pitanje bezbednost zbog velikog broja povezanih računara i mreža se 1983. Kao odgovor. postalo je neophodno uvođenje sistema zvanog DNS (Domain Name System) koji prevodi simbolička imena u numeričke IP adrese. ponudio je rešenje u vidu decentralizacije. Te godine bilo je umreženo oko 40 računara. Krajem sedamdesetih godina razvija se protokol na kojem se danas bazira Internet . jednostavno se doda novi hab na koji se zatim priključuju računari. . elektronska pošta (E-mail).

Definicija Interneta od strane federalnog Saveta za mreže (Fedеral Networking Council. godine. nastao stihijski i neplanski. godine povezana s ARPANETOM u čvoru na univerzitetu Carnegie-Mellon. Vladimir Levin koristio je računar u Londonu za pristup banci City Bank za krađu liste klijenata i lozinki. godine osnivaju Google. koji omogućava. Holandiji. Island. koristi ili čini pristupačnim. Prvi pretraživači Yahoo i Altavista pojavljuju se 1994. Oko 2000-te godine registrovano je preko 550 miliona korisnika Interneta. a 10 milijardi poruka pošalje se dnevno. Lari Pejdž i Sergej Brin 1998. Prvi put jedna picerija nudi svoje proizvode putem Interneta. Internet je globalna svetska računarska mreža. nadalje. Nemačkoj i Izraelu.std. Ta godina može da se uzme kao početak funkcionisanja Interneta koji liči na Internet kakvog danas poznajemo.Uporedo s MILNETom i ARPANETom razvijalo se još nekoliko mreža među kojima je svakako najznačajnija bila mreža Nacionalne fondacije za nauku NSFNET. i 3. Bilo je spojeno 8 zemalja. Slobodna on-line enciklopedija Wikipedia nastaje 2001. Kanada.7 miliona dolara koje je preneo na račune u SAD. dakle. Izvršena je prva pljačka. godine i njime je omogućeno lakše korišćenje Interneta. bilo javno ili privatno. Finska.com). koji je logički povezan preko globalno jedinstvenog adresnog prostora zasnovanom na Internet protokolu (IP) ili njegovim narednim ekstenzijama/nadogradnjama. Pojavljuje se banka City Bank koja nudi svoje usluge. Francuska. Te godine počinje da se razvija i E-biznis. godine. Uhapšen je 1995. povezivanjem različitih mreža i zato se kaže da je Internet mreža svih mreža. i to: Amerika. Norveška i Švedska. FNC) malo je složenija: „Internet“ se odnosi na globalni informacioni sistem 1. Prvi grafički brauzer “Mosaic” napravljen je 1993. priključuju se i ostale mreže. koja je 1988. i/ili druge IP kompatibilne protokole. Internet je. godine. ARPANET je ugašen 1990. usluge visokog nivoa koje počivaju na komunikacijima i pratećoj infrastrukturi ovde opisanoj. Počeo s radom prvi javni komercijalni provajder s telefonskim pristupom Internetu (world. godine. Danska. . 2. Opljačkao je 3. Od tog trenutka. Za naziv tog mrežnog konglomerata počinje da se koristi termin Internet. Finskoj. Te godine na Internet je bilo priključeno 43 miliona računara. koji je u stanju da podrži komunikaciju koristeći Transmisioni kontrolni protokol/Internet Protokol (TCP/IP) ili njegove naredne ekstenzije/nadogradnje.

neki servisi nestaju. program za telefoniranje preko Interneta.5 Servisi Interneta Servisi Interneta predstavljaju njegovu upotrebnu vrednost. 2006. Intranet je mreža koja koristi Internet tehnologije. a razvojem Interneta nastaju potpuno novi servisi. Extranet predstavlja eksterni deo intraneta neke kompanije. Diskusioni servis.1 Bazični servis . protokole. koji su povezani pomoću optičkih kablova. Predstavlja koncept umrežavanja koji se temelji na internet standardima i uz visok stepen računarske bezbednosti. radne organizacije. Internet je komunikacioni medij koji predstavlja globalno sredstvo za komunikaciju u današnjem informacionom društvu.5. računar i sam postaje deo mreže. Intranet Po istim principima i pravilima po kojima funkcioniše Internet funkcioniše i intranet. Lako se i jednostavno povezuje s internet mrežom. Apple 2007. intranet i extranet koriste iste medije. godine na mrežu je priključeno oko 625 miliona računara. za razliku od intraneta i extraneta pripada svakome i nikome i po definiciji otvoren je za sve korisnike. resurse. Koristi se za povezivanje firmi. Postoje različite podele i različiti Internet servisi. satelitskih veza. godine nastaje Facebook. 2004. Jedna od podela Internet servisa je podela na: Bazični servis. 2. Internet. godine na Internet priključeno je 395 miliona računara. 2. 2009. Servisi za pretraživanje informacija. nastaje 2003. poslovnih partnera ili u naučnim ustanovama. U pitanju je mreža koja je realizovana u okviru jedne firme. Pomoću Internet servisa pristupamo Internet resursima. Koristi TCP/IP protokole. Možemo reći da Internet predstavlja mrežu svih mreža. godine. Internet. Intranet je privatna mreža koja ima funkcije interneta i poseban sigurnosni sistem. Javni informacioni servis.Skype. a neki se transformišu i spajaju. godine izbacuje na tržište prvi IPhone telefon zahvaljujući kome mobilni internet postaje sve popularniji. telefonskih linija itd. Komunikacija se ostvaruje preko VPN-a (Virtual private networks). Konektujući se na Internet. Konferencijski servis. mrežu velikog broja umreženih računara širom sveta. Extranet Extranet je privatna mreža koja povezuje delove intraneta različitih organizacija i omogućava sigurnu komunikaciju između poslovnih partnera preko Interneta.

Smišljajući kako da imenuje primaoce poruka i njihovih računara odlučio je da njihova imena i imena računara razdvoji nekim znakom interpunkcije. Universal Resource Locator (URL) predstavlja adresu lokacije na Internetu. WWW predstavlja kolekciju hipertext dokumenata koji su smešteni na serverima širom sveta. Za krstarenje Webom neophodno je da koristite internet brauzer (Internet Browser) od kojih su najpoznatiji Microsoft Internet Explorer. Adresa koja se unosi u adresnu liniju je simbolička. fajlove. mejl su nazivi za mrežni servis koji omogućava slanje i primanje poruka raznovrsnog sadržaja. Opera itd. elektronska pošta za razmenu poruka elektronskim putem.Bazični servis je grupa servisa sa kojima je počeo rad Interneta. poznato i kao „ludo a“ ili „majmunsko a“) koji se koristi i danas. On omogućava korisniku da pribavlja dokumente. a poštansko sanduče zamenjuju serveri. e-pošta. godine. Ime je nastalo od tradicionalne pošte. Zaslužan za prodor interneta i masovno korišćenje. a ona se automatski pretvara u numeričku. U okviru adrese nalazi se domen koji označava pripadnost. zasnovan na hipertekstu i hipermediji. Predstavlja način za anonimno logovanje na udaljene hostove na Internetu i često preuzimanje freewarea . Tvorac elektronske pošte je Rej Tomlinson koji je 1971. Servis koji obično poistovećuju sa pojmom Internet. Rej Tomlinson je odgovoran za upotrebu znaka @ (et. udaljenom računaru. Zahvaljujući webu Internet se danas masovno koristi i ovaj servis polako preuzima uloge ostalih servisa. Ovo znači da možete unositi komande na jednom računaru. FTP (File Transfer Protocol) protokol za prenos datoteka između dva računara na mreži. Servis koji koriste svi korisnici Interneta. Web su stvorili Englez Tim Barners Li i Belgijanac Robert Cailliau. Elektronska pošta Elektronska pošta (e-mail). a one se izvršavaju na drugom.5. Anonimni FTP Anonimni FTP (Anonymous FTP) je javno skladište podataka koje je na raspolaganju svim korisnicima Interneta. programe i druge arhivirane podatke bilo gde sa Interneta. Domen rs govori da je reč o sadržaju koji pripada Srbiji. Mozzila Firefox. Najpoznatiji servis koji pripada ovoj grupi jeste E-mail. Telnet (telecommunications network) i rlogin (remote login) su razvijeni 1970. negde 1991. Na tastaturi je imao samo 12 takvih znakova pa se odlučio se za onaj koji se nikada ne koristi u porukama. imejl. Web (WWW – World Wide Web) je servis za multimedijalne informacije.2 Javni informacioni servis Ovde spadaju servisi koji služe za skladištenje različitih vrsta podataka. radeći u CERN u Ženevi. bez definisanja korisničkog imena i lozinke. 2. Danas je elektronska pošta vodeći servis na internetu. jedinstvenu kojom su adresirane stranice na webu. godine napisao prvi program za razmenu poruka između dva računara. na kojima se e-pošta „čuva“ dok je korisnik ne preuzme. Ovaj servis je ranije bio više u upotrebi ali razvojem Interneta i novih tehnologija sve manje je zastupljen. i smatra se da je u svetu koristi nekoliko milijardi ljudi. godine i omogućavaju pristup i rad na udaljenom računaru.

a od 2000-te godine odomaćio se termin VOIP. Teme su raznovrsne i određuju ih sami učesnici. Razgovor može biti javni. Mailig liste su formirane grupe korisnika Interneta koji su žele da učestvuju u diskusiji o različitim temama.5. Ovaj servis nije imao hypertekst mogućnosti tj. oglase koji su svima dostupne. Newsgroup Diskusione grupe (Newsgroup) su servis pomoću kojeg zainteresovani korisnici mogu da ostavljaju svoje poruke. Komunikacija se odvija u realnom vremenu između dva ili više korisnika. (Voice over Internet Protocol) a predstavlja prenos glasa internetom. omogućavao je samo pregled tekst dokumenata. Nastao na Univerzitetu u Minesoti 1991. 2. Gopher Gopher je servis za hijerarhijsko organizovanje i pregled tekstualnih informacija. tako da svi učesnici sobe mogu da prate razgovor. privatno da odgovori budu dostupni samo određenoj osobi.4 Konferencijski servis Konferencijski servisi podrazumevaju aktivno istovremeno ušečće više korisnika. Internet telefonija je servis koji je nastao 1995. Ideja mailing lista jeste da članovi razmene iskustvo i znanje. 2. Mailing liste Mailing lista je servis koji se pojavio na početku razvoja Interneta a i danas se kkoristi kod svih kategorija korisnika Interneta. da odgovori budu dostupni svima. VOIP je opšti naziv za softverska i .(besplatnog softvera) sa Interneta. Gopher klijent ili Gopher server. Pre otkrića web-a. Definišu se tzv. ili. koje određuju temu o kojim se razgovara. Da bi se koristio ovaj servis bio je potreban klijent server program. Internet telefonija Klasična telefonija podrazumeva da pripada državi ili kompanijama i razgovor se prenosi velikom brzinom putem žica ili bežično.3 Diskusioni servis Diskusioni servis obuhvata servise koji se odnose na grupnu elektronsku poštu. godine. Kašnjenja u prenosu signala gotovo da nema. godine. gopher je bio najlakši način za pregled informacija na Internetu. predstavlja interaktivno komuniciranje više korisnika istovremeno razmenom tekstualnih informacija. ili privatni kada se razgovor odvija samo između dva korisnika. Javno. sobe (chat room).5. Na te poruke mogu da odgovaraju pojedinci na dva načina. Chat IRC (Internet Relay Chat). Baza podataka pod nazivom Archie sadrži listu onoga što je dostupno na anonimnim FTP sajtovima.

posredstvom računara. Pretraživači se uglavnom koriste besplatno. a i kao vid učenja na daljinu (distance learning). To je vrsta telefonskog mrežnog sistema za digitalni prenos glasa i podataka preko standardnih bakarnih parica koji omogućava bolji kvalitet i veće brzine od analognih sistema. Video konferencije Video konferencija je komunikacija kod koje se. Postoje specijalizovani pretraživači koje koristimo za pretraživanje određenih specifičnih oblasti kao što je pretraživanje knjiga. Ovakav pristup Internetu podrazumeva zakupljenu direktnu telefonsku liniju. Masovno se koristi od 2000. mikrofon. Alltheweb. Pretraživači poseduju ogromne baze podataka koje sadrže informacije o web sajtovima i njihovim sadržajima. 2. automobila itd. Dial-up Najstariji i najsporiji način pristupa Internetu je Dial-up. Nastao je u kasnim 1970-im godinama. slušalice ili zvučnici. Altavista. godine na Stanfordu. ISDN ISDN (Integrated Services Digital Network) je oznaka za digitalnu telefonsku tehnologiju. Za kvalitetno funkcionisanje video konferencije neophodno je imati brz Internet. Pojam Google je nastao od reci Googol koja predstavlja broj koji se sastoji od broja 1 koga prate 100 nula. Brzina prenosa podataka između računara klijenta i računara servera je 56 Kb/s. a autori su Leri Pejdž i Sergej Brin. godine. Za ovakav vid komunikacije najčešće se koristi Internet. Prvi pretraživač koji je napravljen koristi se i danas. Servisi za pretraživanje omogućavaju pronalaženje različitih informacija na Internetu. Yahoo. Na ovaj način korisnici mogu da se vide i čuju bez obzira na njihovu međusobnu udaljenost. Altavista. Postoji nekoliko načina za povezivanje.6 Povezivanje na Internet Da bismo koristili servise Interneta računar mora biti povezan sa Internetom. razmenjuju zvuk i video signal između dva ili više korisnika. audio oprema. a pojedini pretraživači neke svoje usluge. Preveden je na 35 jezika.5. Google je najupotrebljavaniji pretraživač. Pogodan je za poslovnu namenu. Poznati pretraživači su Google.5 Servisi za pretraživanje informacija Internet sadrži veliki broj informacija. Najpoznatiji program za internet telefoniranje je Skype. Veza sa . pretraživanje određenih kategorija. Spada u povremene veze jer se na Internet konektujete samo kada Vam je on i potreban.hardverska rešenja koja omogućavaju telekomunikaciju na manje i veće daljine. Pretraživačima obično pristupamo unošenjem web adrese pretraživača u brauzeru (Google. U komunikaciji se koriste kamere. a sama kompanija ima 2668 zaposlenih. 2. Nastao je 1998. mada je u praksi ova brzina realno manja. Yahoo. naplaćuju. poslova. uz oslonac na internet infrastrukturu. Krstarica itd.

Troškovi se plaćaju mesečno. ADSL-Asymmetric Digital Subscriber Line). Mobilni telefon može poslužiti kao modem kojim se računar povezuje na Internet pomoću kabla ili bluetooth veze. ADSL je kod nas sinonim za konekciju za stalni pristup Internetu. a zemaljska mreža za prenos od korisnika ka Internetu. Usluga omogućava teoretsku brzinu prenosa do oko 170 kbit/s. ADSL Asimetrična digitalna pretplatnička linija (engl. Najvažnija prednost GPRS veze je. Za korišćenje bežičnog Intemeta na udaljenostima do 300 metara potrebna je sobna antena i odgovarajuća kartica za računar. Bežično povezivanje sa Internetom za prenos podataka koristi radio frekvenciju od 2. Plaćanje troškova slično je ADSL pristupu. Satelit se koristi da bi ubrzao prenos podataka sa Interneta prema korisniku. Sadržaji Weba satelitski se šalju brzinom od 400 kb/s. a ako je veza između operatera i krajnjeg korisnika digitalizovana moguća je i brzina do 2 Mbit/s. GPRS GPRS (General Pocket Radio Service) je usluga koja je na raspolaganju korisnicima mobilnih telefona i omogućava im pristup Internetu.4 MHz koja je po svetskim standardima slobodna za javni saobraćaj. ima ga svuda gde dopire signal mobilne telefonije. Satelitska veza Način povezivanja na Internet koji jednim delom koristi specijalizovanu satelitsku mrežu. uz običan telefonski modem. Nedostatak bežičnog Interneta je slaba pouzdanost i stabilnost veze. Bežični Internet Spada u najsavremenije načine povezivanja sa Internetom. Kablovski operater televizijskim kablom dovodi TV signal. Brzina pristupa internet servisima se kreće od 256 kb/s do 1 Mb/s. a drugim zemaljsku. a kod većih sistema koriste se ruteri sa različitim mrežnim priključcima. Naplata troškova je mesečna kao kod Kablovski Internet Kablovski internet je pristup resursima interneta koji se ostvaruje preko postojeće infrastrukture operatera kablovske televizije. To znači mogućnost bržeg prenosa podataka u daunlod-u (ka korisniku). Za ovakav pristup Internetu koristi se postojeći telefonski priključak koji pripada digitalnoj telefonskoj centrali. Brzina prenosa podataka veća je u odnosu na dial-up i iznosi 128 Kb/s. asimetrična je u smislu brzine prenosa podataka. Na većim udaljenostima. kao i Internet signal do korisnika. UMTS . nego što je to u aploud-u prenos podataka od korisnika ka mreži.Internetom je stalna bez obzira da li Vam je Internet u tom trenutku i potreban. Za korišćenje ove usluge potrebno je. U toku korišćenja Interneta telefonska linija nije zauzeta. što je Iinternet uvek dostupan tj. što je izazvano veoma visokim stepenom šuma na javnim frekvencijama i lošim vremenskim uslovima. nabaviti i satelitski modem. računarskom sistemu je potrebno dodati spoljašnje antene sa pojačalom i spostvenim napajanjem. satelitsku antenu i sav neophodan softver koji je potreban kao dodatak računaru sa telefonskim modemom.

multimedijalne usluge u pokretu. Uz prenos govornih informacija. .univerzalni mobilni telekomunikacijski servisi) predstavlja evropsko rešenje za mobilne sisteme treće generacije (3G). nezavisno od vremena i lokacije korisnika.UMTS (Universal Mobile Telecommunication Services . 3G omogućuva brzi prenos podataka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->