P. 1
Niskogradnja

Niskogradnja

|Views: 1,120|Likes:
Published by Sandra Kojic

More info:

Published by: Sandra Kojic on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

Asfalt

Asfalt je mješavina mineralnih tvari i bitumena kao vezivnog sredstva koji s obzirom na sastav smjese može zauzimati različit količinski udio. S obzirom na varijabilnost svojih komponenti (vrsta i količina) moguće je proizvesti asfalt koji će imati različite osobine - na taj način asfalt je moguće prilagoditi svakoj individualnoj potrebi i svakom zahtjevu.

Pojedini su zahtjevi ponajprije determinirani kasnijim uvjetima u kojima se asfalt iskorištava a to su jačina prometa i vanjske vremenske prilike kako ljeti tako i zimi. Iz tog je razloga svakom proizvodnom procesu potrebno obratiti posebnu pozornost (na primjer priprema smjese, skladištenje, transport, ugradnja i zaptivanje). Dodavanjem različitih mineralnih tvari svježim asfaltni površinama ili miješanjem asfalta s određeni mineralnim tvarima, bezbojnim vezivima i/ili po potrebi dodavanjem asfaltu posebnih pigmenata boje moguće je postići gotovo sve tonove boje asfalta. Na isti način moguće je dodavanjem postojanih boja ili nanošenjem tankog sloja boje tijekom vrele ili hladne obrade asfalta po želji oblikovati ove asfaltne površine, no ovakav način optičkog oblikovanja asfaltnih površina odnosi se prije svega na površine koje nisu izložene snažnom mehaničkom trošenju. Primjeri i ciljevi korištenja obojanog asfalta Određene vrste boje na asfaltnim površinama mogu označavati da se radi o posebnim prometnim situacijama koje vrijede za tu prometnicu. Optičko oblikovanje prometnih traka koje služe za skretanje ili izraženije označavanje određenog prometnog raskrižja (raskrsnice). Preusmjeravanje prometnih kolona. Pojačavanje estetske atraktivnosti određenih asfaltnih površina. Asfaltne površine i njihovo oblikovanje Asfalt nudi veliku paletu najrazličitijeg oblikovanja njegove površine. Određene tonove boje na površini asfalta mogu će je po želji oblikovati i to se može realizirati upotrebom određene vrste materijala od kojeg se proizvodi asfalt, zatim od vezivnog sredstva kao i od vrste mineralnih tvari koje se dodaju asfaltu. O kojem se tonu asfalta radi naravno odlučuje i činjenica upotrebljavaju li se asfaltne površine kao prometnice ili se koriste u neku drugu svrhu. U svakom slučaju na ove je načine moguće po želji sasvim točno, precizno i pouzdano postići određeno optičko oblikovanje asfaltnih površina. Mogućnosti oblikovanja površina Dodavanjem asfaltu određenih bojanih (plemenitih) primjesa. Nanošenjem posebnog zrcalnog sloja na asfaltnu površinu. Strukturiranjem asfaltne površine pomoću specijalnih šablona.

Moguće kombinacije materijala Asfalt se može postavljati u kombinaciji s nekim drugim materijalima, na primjer u kombinaciji s elementima za popločavanje od prirodnog kamena, i na taj način moguće je postići bolju preglednost, zadržati bolji strukturni pravac i efektivnije naglasiti oblikovanje određenih površina. Ovakve kombinirane površine mogu međusobno odvajati prometne trake i jednostavnije integrirati mirnije ''otoke'' u prometnom području. Kombinirane površine mogu se primjenjivati u svrhu:      Obilježavanja rubova prometnica. Označavanje određenih strukturnih pravaca. U svrhu dijeljenja/podjele/razdjeljivanja određenih površina. Kao mogućnost integracije prirodnih stabala u prometnom pojasu. Za naglašavanje estetske atraktivnosti.

Asfaltni slojevi S obzirom na činjenicu za što će se koristiti asfaltne površine moguće je sasvim precizno odrediti debljinu i ispravno postaviti asfaltne slojeve jedan na drugom. Na taj način preko svakog pojedinog sloja na podlogu se trajno i učinkovito prenosi svako opterećenje koje dolazi s površine. Ovdje razlikujemo nosivi asfaltni sloj, vezni asfaltni sloj i krovni/površinski asfaltni sloj. Nekoliko riječi o slojevima asfalta Nosivi asfaltni sloj: Preko sebe preuzima i na podlogu raspoređuje cijeli teret koji dolazi s površine. Predstavlja ravnu i čvrstu podlogu na koju se oslanjaju ostali asfaltni slojevi. Njegova debljina iznosi od 8 - 22 cm. Vezni asfaltni sloj: Dodatno izravnava podlogu. Preuzima na sebe posmično/tangencijalno naprezanje koje proizvodi prometno opterećenje s površine. Debljina sloja iznosi od 4 - 8 cm. Krovni/površinski sloj asfalta Površinski je sloj asfalta odgovoran za osobine asfaltne površine na gornjoj strani koja je u neposrednom kontaktu s površinskim opterećenjima. Ovaj sloj mora jamčiti siguran prihvat mehaničkog kontakta s površine, treba ublažavati buku i slično). Ovaj sloj je moguće oblikovati prema želji i potrebi u pogledu površinskih tekstura i boje. Debljina ovog sloja iznosi od 1 - 4 cm. Životni vijek i održavanje asfalta Asfaltne je površine moguće jednostavno i bez problema obnavljati. Postoje vrlo učinkovite tehnike nanošenja i ugradnje asfalta ili njegova dodatnog oblikovanja koje prometne zastoje svode na minimum odnosno koje, ako se pravovremeno i ispravno primjenjuju, uvelike smanjuju financijske izdatke za obnovu asfaltnih površina. Asfalt je:

 moguće vrlo brzo obnoviti.  jednostavno održavati.  materijal vrlo dugog vijeka trajanja.

Asfalt u cestogradnji
Kako je bitumen zaslužan za asfaltnu mješavinu kojom prekrivamo većinu današnjih cesta i autocesta, posvetit ćemo mu jedan mali dio pozornosti, jer ipak je on jedan od najstarijih poznatih građevnih materijala, te u mješavini s agregatom stvara vruću asfaltnu mješavinu

Gotovo sav bitumen koji se u današnje doba upotrebljava za asfaltiranje dobiva se obradom nafte, odnosno destiliranjem Bitumen je vezivni materijal tamnosmeđe do crne boje koji se javlja u prirodnom stanju ili se dobiva destiliranjem nafte. Gledajući bitumen kroz povijest, može se istaknuti da je to jedan od najstarijih poznatih građevnih materijala. Sumerani su ga upotrebljavali za gradnju brodova, stara civilizacija u dolini Inda koristila ga je za gradnju velikih javnih kupališta i spremnika, Egipćani su upotrebljavali prirodne asfalte za hidroizolaciju i mumificiranje. Dakle, njegova svojstva ljepljivosti i nepropusnosti bila su poznata već u samim začecima ljudske civilizacije. Gotovo sav bitumen koji se u današnje doba upotrebljava za asfaltiranje dobiva se obradom nafte, odnosno destiliranjem. Bitumenska veziva koja se najčešće upotrebljavaju u gradnji savitljivih kolničkih konstrukcija mogu se podijeliti na tri vrste. Bitumen Izvrsnom prionjivošću i vodonepropusnošću ovo čvrsto i trajno vezivo iznimno je otporno na djelovanje većine kiselina, alkalija i soli. Najviše se upotrebljava u proizvodnji vruće asfaltne mješavine koja se ko-

sporoispariv – upotrebljava se za prskanja. Agregati Agregat koji se upotrebljava pri proizvodnji vruće asfaltne mješavine uglavnom se pridobiva i obrađuje u kamenolomima i šljunčarama. pri okolnoj temperaturi u tekućem stanju. zračnih luka i pista za utrke. Bitumenima je tako smanjena viskoznost pa se mogu upotrebljavati na nižoj temperaturi ugradnje. koja obično nastaje tijekom proizvodnje čelika u visokoj peći. Bitumen se u vrste klasificira na tri načina koji se temelje na penetraciji. Kada se laki agregat i šljaka upotrebljavaju za asfaltne mješavine. U cestogradnji su najvažnija fizikalna svojstva stijenske mase. sposobnu za izdržavanje golemih opterećenja na kolničkim konstrukcijama autocesta. srednje brzoispariv – upotrebljava se za prskanja uskladištive asfaltne mješavine za popravke te miješanja na cesti. ta dva umjetna agregata znatno pridonose otpornosti kolnika na klizanje. Tehnika gradnje asfaltom . Kada se bitumenska emulzija pomiješa s agregatom. viskoznosti ili ponašanju. Bitumenske emulzije Bitumenska emulzija je mješavina sastavljena od bitumena. što znači da se agregat sastoji od kamene sitneži. ona se razbija (na bitumen i vodu) i to zato što kapljice bitumena reagiraju s površinom agregata i s njom uspostavljaju vezu. a time se dobiva kontinuirani film bitumena na agregatu ili kolniku. Koristi se da bi smanjila viskoznost bitumena kako bi se mogao upotrebljavati pri nižim temperaturama. Danas se asfaltne mješavine pretežno izvode po principu minimuma šupljina. tako da u mješavini ostane po mogućnosti što manji obujam šupljina. sedimentne i metamorfne). laki agregat. i to bitni podaci o tome kako će se materijali ponašati u raznim okolnostima. U Hrvatskoj se sve češće upotrebljavaju polimerom modificirani bitumeni. stabilne emulzije – za prskanje.risti u prvom redu za građenje savitljivih kolničkih konstrukcija. Svrstava se među tekuće bitumene jer je za razliku od bitumena. Grijanjem ga dovedemo u tekuće stanje i tako ljepljiv prianja te obavija zrna agregata i stvara savršenu mješavinu. Polimerni se bitumen počeo proizvoditi i u Hrvatskoj. kako bi se poboljšala prionljivost. Pojedinačne se vrste koriste na sljedeći način: nestabilne emulzije – za površinske obrade i penetrirani makadam. kada se koriste kao tampon ili nosivi sloj. i šljaka. polustabilne emulzije – za hladne mješavine bitumena i agregata diskontinuiranog sastava. emulzijske obrade i agregata kontinuiranog sastava te slurry seal. pri čemu istiskuju vodu koja se nalazi između bitumena i agregata. a oni se koriste za posebne asfaltne mješavine tipa SPLITMASTIKSASFALT (SMA). Razrijeđeni bitumeni Razrijeđeni bitumeni su tekući bitumeni koji se dobivaju tako da se bitumenima dodaju naftna otapala. Vrste agregata koje se koriste su prirodne stijene (eruptivne. koji se dobiva zagrijavanjem gline do vrlo visokih temperatura.d. Mogu se podijeliti u tri vrste: brzoispariv – upotrebljava se za prskanja u svrhu poboljšanja prionljivosti i površinske obrade. ili kada se ugrađuju u razne slojeve asfaltnih mješavina. tj. pijeska i kamenog brašna. vode i emulgirajućeg sredstva. kao zajednički projekt Ine i Shella te je prve količine kupila Cesta Varaždin d.

Na taj način biti će skraćeno vrijeme korištenja alternativnih pravaca. Poželjno je da asfaltne površine ne budu rascjepkane nego cjelovite. moraju se sastojati od onih materijala koji se najlakše i najpotpunije recikliraju odnosno materijala koji se ponovno upotrebljavaju kako bi se na taj način spriječilo bespotrebno nastajanje otpada. U interesu njezine trajnosti asfaltne površine prometnice moraju pokazivati određenu otpornost na trošenje. U ekološkom interesu asfaltne površine prometnica ne smiju onečišćavati oborinske vode. izobličavanje/deformacije odnosno promjenu oblika. Poglavito su u komunalnim okvirima izraženi zahtjevi kao na primjer: Postojanje onih površinskih slojeva asfalta koji najbolje ''upijaju'' odnosno eliminiraju buku (da se stvara što manja buka kotača). Općenito možemo reći da su sljedeći elementi važni za površine na kojima se odvija promet: U interesu prometne sigurnosti površine na kojia se odvija promet moraju biti što ravnije i u tim okvirima moraju ispunjavati određene standarde. U slučaju prometnih gužvi ili radova moraju biti u stanju primiti promet kao alternativni komunalni pravci. Sve ove uvjete asfalt kao građevni materijal ispunjava uzorno i besprijekorno. Osim toga prometne površine trebaju biti jednostavne za održavanje i općenito ne smiju zahtijevati visoke troškove vezane za sve vrijeme svojeg postojanja. Ove stavke moraju biti sasvim jasno navedene u građevinskom ugovoru. odnosno da na sebi ne nose vezivne fuge. Pješačke zone moraju biti tako izvedene kako bi ih nesmetano mogle koristiti i osobe s posebnim potre- . mora biti postojana na vremenske utjecaje i izdržljiva s obzirom na svakodnevno iskorištavanje. Moraju biti što je moguće prije raspoložive za upotrebu nakon polaganja asfaltnih slojeva. poglavito iz tog razloga što se asfaltirane površine nakon postavljanja asfaltnih slojeva mogu vrlo brzo koristiti (nakon relativno kratkog vremena hlađenja asfalta). Osim toga prometnica mora posjedovati svrhovit profil usko vezan uz odvođenje oborinskih voda. Prometne površine moraju se tako graditi da uz respektiranje ekonomske isplativost trajno ispunjavaju sve zahtjeve vezane uz iskorištavanje prometnice. Izvođenje građevinskih radova mora protjecati uz što brže i ''bezbolnije'' odnosno uz što manje buke i na što prihvatljiviji ekološki način. na taj način spriječit će se negativne posljedice usporavanja prometa i eliminirati potreba korištenja alternativnih pravaca.Kako bi sve stavke nekog građevinskog ugovora bile u cijelosti ispunjene odnosno određena površina bila kvaliteto asfaltirana moraju jasno biti definirane potrebe i zahtjevi u pogledu osobina koje određena prometna površina mora ispunjavati.

Maksimalna poprečni nagib ne smije prelaziti 2%. Ove zahtjeve u stanju je najbolje ispuniti asfalt proizveden od finih granulata.3 posto osoba u svakodnevnom životu prisiljeno je koristi invalidska kolica kako bi se moglo nesmetano kretati. 3. a materijali. . . 2. suha i dovoljno ljepljiva kako bi se zajamčilo dobro vezanje svih slojeva. Općenito gledano asfalt je upravo idealno sredstvo za ispunjenje komunalnih potreba za kvalitetnom cestogradnjom.Rubnici moraju također biti prilagođeni slijepim osobama i osobama u invalidskim kolicima.50 m.Minimalna širina mora im biti 1.Temeljni sloj mora u potpunosti ispunjavati sve zahtjeve u pogledu nosivosti.Mora se nastojati postići da je staza što ravnija i da je površinski otpor invalidskim kolicima što manji. Površinski iskopi Pripremni radovi iznimno su bitni u prvim fazama građevinskog projekta. Tehničke pretpostavke koje mora ispunjavati podloga Generalno gledajući podloga mora biti tako napravljena kako bi se na nju ispravno mogao postaviti sljedeći sloj a to znači: 1. oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima .Eventualne vezivne fuge na stazi ne smiju ''stršiti''.na ovaj način svaki će idući sloj ispravno nalijegati i zaptivati prethodni sloj. Za cestogradnju općenito vrijedi pravilo: uvijek je potrebno osigurati da glavna nosiva zemljana podloga bude ne samo čvrsta nego i da posjeduje kvalitetan sustav odvoda (oborinskih) voda. čvrstoće kako bi se na taj način zajamčila konstantna ravna površina svih slojeva . .oko 0. proizvodi.bama . .Osim toga asfaltna podloga mora biti sasvim čista. . Učinkovitost izvedbe mora biti potkrijepljena svim tehničkim karakteristikama i čimbenicima. Staze za pješake i trotoari moraju ispunjavati određene zahtjeve i standarde: .Maksimalan uzdužni nagib ne smije prelaziti 6%.Sama podloga mora biti sasvim ravna kako bi se na taj način osigurala pretpostavka da svaki idući sloja po cijeloj površini imati istu debljinu.

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno razvlažila. a iskopava isključivo strojno. Čišćenje tla Ovo je početna faza i obuhvaća površinski iskop raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno odlagalište. a pri promjenama količine vode osjetno mu se smanjuje nosivost tako da nije pogodan kao građevni materijal i mora ga se odstraniti. potok ili prirod- . Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom. koje svojim fizikalnim i kemijskim svojstvima zadovoljava tražene uvjete. Učinkovitost izvedbe radova mora biti potkrijepljena svim tehničkim (dokumentacija. Stoga tijekom iskopa treba voditi računa o tome da je omogućena stalna poprečna i uzdužna odvodnja. Humusno tlo iskopava se s površina na trasi ceste kao i s ostalih površina. u usjeku uređeno sraslo tlo ili zamijenjeno sraslo tlo. Ako postoji višak humusa. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste priključkom na neki odvodni jarak. Humus predstavlja problem jer predstavlja površinski sloj tla koji sadrži organske tvari u takvoj količini da mu u građevinskom smislu daju nepovoljna svojstva. što uključuje i površinske iskope. dočim je posteljica uređeni završni sloj nasipa. osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode Pripremni radovi. ispitivanje podloge i sl. a razlozi su ti što humus zbog svojih svojstava pod opterećenjem znatno mijenja obujam. godišnje doba. obavlja se tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije. a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. tako da može bez štetnih posljedica primiti opterećenje kolničke konstrukcije i prometno opterećenje. a materijali. potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za njegovo odlaganje. oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenima u projektnoj dokumentaciji za dotični projekt. proizvodi.Materijal klase C prepun je ilovače – pogodno za bagere. vlažnost…) karakteristikama i čimbenicima. Odguravanje humusa u odlagalište mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s nehumusnim materijalom. ali se od njega mora odvojiti prije upotrebe humusa pri obradi kosina nasipa ili usjeka ceste. određene ravnoće i nagiba.) i netehničkim (npr. iznimno su bitni u prvim fazama građevinskog projekta.

prijevoznim dužinama. na osnovi geomehaničkog elaborata i kontrole u tijeku izvedbe radova. vrsti tla. kao i široki iskopi pri gradnji objekata. visini i dužini zahtijevanog iskopa. a to su: iskopi usjeka. Debljinu humusnog sloja ustanovljuje se za svaki profil posebno. sastojaka biljnih i životinjskih ostataka koji podliježu procesima razlaganja. količini tla koje treba iskopati. Iskop se obavlja prema visinskim kotama te propisanim nagibima kosina. Koristeći se navedenim elementima. humusnim slojem smatra se površinski sloj sraslog tla u kojem je količina organskih tvari veća od 10%. kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor tehnologije . mogućnostima primjene određene mehanizacije za iskop i prijevoz. a uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Iskop za cestu Pri iskopavanju se na svim promjenama tla moraju uzeti odgovarajući uzorci za ispitivanje upotrebljivosti za predviđenu namjenu. Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa. važnosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na objektu i ekonomičnosti iskopa. boje. rokovima završetka iskopa.nu depresiju. iskopi radi korekcija vodotoka i regulacija rijeka. Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i zbiti te izraditi i zbiti prvi sloj nasipa. drenaže. cestovna kanalizacija i slično). Izrada širokog iskopa Izrada obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom. zasjeka. Izbor tehnologije rada kod širokog iskopa ovisi o predviđenim umjetnim objektima (potporni i obložni zidovi. ili za pojedine dionice trase ceste ako se debljina humusnog sloja na pojedinim dionicama ne mijenja. iskopi kod devijacija cesta i prilaznih putova. kao i količine ukupnih organskih tvari a ako nije drukčije određeno. odnosno rokovima dovršetka ceste.

visini i dužini zahtijevanog iskopa i količini tla koje treba iskopati b) Iskop u materijalu kategorije 'B' Pod materijalom kategorije 'B' razumijevaju se polučvrsta kamenita tla gdje je potrebno djelomično miniranje. ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu. a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Iskop se može izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom: iskop u punom profilu s čela. U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0. neki konglomerati i slični materijali. metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju. a ručni rad ograničiti na nužni minimum. većina dolomita (osim vrlo kompaktnih). sve vrste škriljaca. uključujući i moguće tanje slojeve rastresitog materijala na površini.5 m3 za čiji je iskop također potrebno miniranje. tehnologiji i upotrijebljenoj mehanizaciji kojom je moguće obavljati iskop. raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama. vrsti tla. kod širokog iskopa treba razlikovati: a) Iskop u materijalu kategorije 'A' Pod materijalom kategorije 'A' razumijevaju se svi čvrsti materijali gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. homogeni lapori. Ovisno o vrsti tla. Široki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava. Toj skupini materijala pripadaju razni materijali. . mogućnostima primjene određene mehanizacije za iskop i prijevoz. Izbor mehanizacije Široki iskop ovisi o predviđenim umjetnim objektima. uključujući i rastresiti materijal. iskop u uzdužnim slojevima i iskop s uzdužnim prosjekom. trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka. treba se držati odgovarajućih važećih propisa i normi. Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala kompaktnih stijena (eruptivnih. jako zdrobljeni vapnenac. iskop usjeka (zasjeka) sa strane.rada.

treba ga po završetku radova razastrti i isplanirati ili prevesti u odlagalište određeno projektom . Na taj se način sprečava rastresanje stjenske mase u pokosima čime postaju stabilniji i lakše se održavaju. objekata. odnosno pružanju i padu slojeva prema osi ceste. Ako materijal iz iskopa treba upotrijebiti za proizvodnju zrnatog kamenog materijala za izradu klinova kod objekata. Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju. prašinaste gline (ilovače). bagerom i sl. po kojoj se tako može odvijati gradilišni promet. odnosno njihove mješavine. tj. koji uključuje i 'glatko miniranje'. upotrebom pogodnih strojeva – buldožerom. način bušenja. razmak bušotina i količina punjenja eksplozivom. U ovu kategoriju spadala bi sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline. nosivih slojeva kolničke konstrukcije. u nekim se slučajevima to može postići pravilnom tehnikom bušenja i miniranja. prekopavanje profila iskopa smanjuje se na minimum. Sve izmjene i dopune tijekom rada mora odobriti nadzorni inženjer. na osnovi čega će se odabrati tehnologija. opreme. potrebno je dobiti dokaze o upotrebljivosti koji se temelje na rezultatima laboratorijskih ispitivanja. Ako projektom nije predviđena upotreba iskopanog materijala za određene namjene (nasipe). treba svesti na minimum utjecaje koji bi prouzročili ometanje prometa. pravilnijih su ploha. Ako je potrebno. Široki iskop – varijanta 'A' Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala izvođač mora raspolagati izvježbanom i kvalificiranom radnom snagom za takvu vrstu radova. Ako se na osnovi prethodnih ispitivanja ovlaštenog tijela dobije dokaz o upotrebljivosti kamenog materijala. šljunak. pjeskovite prašine i les. Kod miniranja. Bušotine za miniranje u pravilu se izrađuju pomoću dubinskih bušilica opremljenih i prilagođenih takvoj vrsti rada. prirodne kamene drobine ili slični materijali i mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. Tim se načinom nagib pokosa može povećati za približno 25%. osobito kada slojevi u pokosu imaju povoljan položaj. Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom. kao i pri radovima na iskopima. odrediti način otkopavanja. sastavni je dio radova. Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obvezno odstranjivanje labavih i rastresitih dijelova stijene do kote posteljice. Radi što kvalitetnije izrade pokosa. obvezno je izvesti 'glatko miniranje' prije ostalih mina u profilu iskopa. Prethodnim geotehničkim ispitivanjima utvrđuju se fizičko-mehanička svojstva stjenskih masa i smjer pružanja i pad slojeva u odnosu na os ceste. Potrebno je odmah urediti privremenu poprečnu i uzdužnu odvodnju. treba predvidjeti odgovarajuću tehnologiju rada te obratiti pažnju na to da se isključi miješanje primjesa s kamenim materijalom koji je ispitan. Time se pokosi pri konačnom uređenju lakše urede. nego se mogu kopati izravno. ljudi i okoliša. a i količina rastresitog materijala koji treba očistiti je minimalna. važećim zakonima i propisima za takve radove radi sigurnosti vlastitog gradilišta. agregata za beton i asfaltne slojeve. Taj učinak ovisi o čvrstoći stjenske mase. Raspored bušotina kao i količina eksploziva po minskoj bušotini trebaju biti takvi da osiguravaju stvaranje najpovoljnije granulacije odminiranog materijala i da potreba za naknadnim usitnjavanjem komada kamena bude minimalna. Ako se izvede odvajanje kamene mase po projektiranoj plohi pokosa do nivelete od ostale mase u jezgri iskopa. kao i o vrsti slojevitosti i ispucanosti stjenske mase. prašine.c) Iskop u materijalu kategorije 'C' Pod materijalom kategorije 'C' podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati. krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak. ljudi i okoliša. a prije početka radova mora ga odobriti nadzorni inženjer. nagib zasjeka treba izraditi strmije od projektiranog (radi zaštite objekata ili slično). Projekt miniranja.

Široki iskop – varijanta 'B' Za ovu kategoriju materijala i uz rad strojeva potrebno je i određeno miniranje. Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na projektu. a u skladu sa svojstvima miješanog materijala. Tijekom rada. Nagib pokosa kod pješčara i konglomerata ovisit će o vrsti veziva i stupnju povezanosti. pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Ako nije tako. izvođač mora u svemu primjenjivati tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u čistom kamenom materijalu (materijalu kategorije 'A'). moguće promjene nagiba pokosa odredit će nadzorni inženjer. izvođač je dužan brinuti se o tome da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu. bez obzira na to što je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali. Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. prijevoz do mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip. geološkim nalazima.2 – 0. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente.3 m iznad predviđene kote. što treba dokazati odgovarajućim ispitivanjima na probnim dionicama. Međutim. Iskop se do predviđene kote smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. istovar i ugradnju. kod uslojenih stijena o padu slojeva (prema osi ceste ili brdu) i stupnju raspucalosti i svojstvima tla. Ovakvi materijali namijenjeni su pretežno za izradu nasipa. Nagibi mogu biti vrlo različiti jer ova grupa materijala obuhvaća širok raspon stjenskih masa prema njihovim fizičko-mehaničkim svojstvima. Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava. iskop treba obaviti za 0. na zahtjev izvođača radova. . Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istodobno osigurati utovar materijala. povećanom potrebom za odgovarajućim materijalom i pojavama u iskopima i sl. a ponekad se materijali te grupe mogu koristiti za izradu nosivih slojeva pristupnih i drugih lokalnih cesta.

S obzirom na to. Izbor vrste strojeva i njihov broj predviđeni su projektom i odabranom tehnologijom iskopa.3 m iznad projektirane kote. kotama i nagibima iz projekta. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1 : 1 za nevezana krupnozrnata tla do 1 : 3 za sitnozrnata vezana koherentna tla.2 – 0. pa svaka i najmanja pogreška može izazvati smanjenje brzine rada i osjetne materijalne štete. Iskop je dopušten do dubine 0. a konačni se iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije. treba odrediti mjesto odlaganja tog materijala i odobriti zamjenu prikladnijim materijalom. tj. a mogu sadržavati i veliku količinu organskih tvari. Materijali ove kategorije najčešće se upotrebljavaju za izradu nasipa. Kako ih često dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima. Kada se ispitivanjima ne potvrdi upotrebljivost materijala za izradu nasipa. Ako nije drukčije određeno. Sve što je rečeno o odvodnji i nagibima pokosa kod iskopa u materijalima kategorije 'B'. njegovo odlaganje u trupu ceste nije dopušteno. osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode. Pri iskopavanju moraju se na svim promjenama tla uzeti odgovarajući uzorci za ispitivanje upotrebljivosti tla za predviđenu namjenu. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe. Ako je potrebno materijale homogenizirati. vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene svrhe. tijekom rada provjerava se kakvoća materijala laboratorijskim ispitivanjima. odvodnjom.Rovovi za instalacije Iskopi se trebaju izvoditi točno prema nacrtima iz projekta sa svim potrebnim razupiranjima. Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje. takvim se materijalom uglavnom proširuju nasipi i stvaraju platoi za parkirališta i vidikovce. pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima. prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. treba koristiti vertikalne ili horizontalne iskope. količina vlage obično im je visoka. . vrijedi osobito za zemljane materijale ove kategorije jer su oni izrazito osjetljivi na utjecaje vode i stabilnost pokosa. privremenim odlaganjem iskopanog materijala te razastiranje ili odvoz viška materijala nakon zatrpavanja rova Široki iskop – varijanta 'C' U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima.

Kosina zasjeka stepenica iznosi 2 : 1 do 3 : 1. Kod jače nagnutih terena taj se međurazmak izostavlja. odlaganje iskopanog materijala potrebnog za nasipavanje oko gotovog temelja i odvoz viška iskopanog materijala.Miniranja Raspored bušotina kao i količina eksploziva po minskoj bušotini trebaju biti takvi da osiguravaju stvaranje najpovoljnije granulacije odminiranog materijala i da potreba za naknadnim usitnjavanjem komada kamena bude minimalna Iskop građevinskih stepenica Izrada obuhvaća iskope stepenica na nagnutim temeljnim tlima u svim kategorijama materijala. Temeljne konstrukcije mogu biti: . za stabilno nalijeganje nasipa na temeljno tlo. stepenice se rade kod svih nagiba većih od 20%. Širina stepenica može biti 2. raznih dubina. Također. Sav se rad na iskopu stepenica obavlja upotrebom odgovarajuće mehanizacije.0 – 5. podzemnih ili izvorskih voda. Kod blaže nagnutih padina može između stepenica biti međurazmak 1 – 1. s utovarom. ili se izvode pomoću zagata. vertikalni prijenos iskopanog materijala na potrebnu visinu. u svim kategorijama tla. Na nagnutim terenima.0 m. Stepenice se ne moraju izvoditi na kamenitim terenima ako u njima ima prirodnih neravnina koje sprečavaju klizanje tijela nasipa. što ovisi o vrsti i svojstvima tla i nagibu terena. od dodatnih poslova ističu se sabiranje i crpljenje oborinskih. a prema profilima i mjerama danim u projektu. Iznimno. Iskapanje temeljnih i građevnih jama Iskapaju se temelji širine do 2 m i građevne jame za objekte šire od 2 m. manji se dio rada može obaviti ručno. Iskopi se rade točno po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta. Stepenice moraju imati nagib od 4%. Prema potrebi. Materijal iskopan u stepenicama ugrađuje se u slojeve nasipa.5 m. jame se podgrađuju i razupiru.

Temeljenje se obavlja prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja koji treba sadržavati: ispitivanja uzoraka tla ispod temelja. . samci. Kada se građevna jama podgrađuje. Prema prisutnosti vode razlikujemo temeljenje u suhom i temeljenje u vodi. onda se to treba raditi tako da se ne smanji zbijenost tla ili da se ne odnose sitnije čestice.podgrađivanjem. te ako je došlo do oštećenja dna. i druge podatke prema važećim zakonima i propisima iz područja građevinarstva.trake. zabijenih čeličnih i drvenih talpi. i . treba ga neposredno prije izrade temelja urediti nabijanjem. proračun slijeganja građevinskog objekta. zabijenih i usidrenih stupova s odgovarajućom oplatom između njih. Kada se prilikom iskopa obavlja i crpljenje vode. izrađuje se iskop za radni prostor širi za 50 cm koji se računa kao svijetli razmak između oplate građevne jame i oplate građevinskog objekta.bez podgrađivanja i razupiranja s iskopom u nagibu pokosa koji osigurava najmanji faktor sigurnosti F = 1. Prema dubini temeljenja razlikujemo plitko temeljenje i temeljenje u otvorenoj jami. a ukoliko je dno građevne jame u nevezanom materijalu. betonskih ili čeličnih talpi sa žljebovima. te pomoću izrade posebnih obodnih zidova od betona kružnog oblika (bunari) ili pravokutnog oblika (sanduci). dimenzioniranje temelja. Radi smanjenja brzine i količine dotoka vode. Temeljenje u otvorenoj jami može biti: . njegovog dijela i susjednih objekata. potrebno je neposredno prije izrade temelja urediti oštećeni dio uz eventualnu zamjenu pogodnim materijalom. koje može biti pomoću drvene oplate.3 protiv klizanja. Ako je dno temeljne jame u vezanom materijalu. proračun dopuštenog opterećenja. nosači ili ploče. izrađuje se žmurje od dasaka.

Ako vrsta tla i dubina rova zahtijevaju razupiranje. Rovove za instalacije i drenaže treba iskopavati strojno. bez razupiranja samo kod manjih dubina iskopa. Kod rovova za drenažu razlikujemo iskop za plitke uzdužne drenaže u usjecima i zasjecima. odvodnjom. iskop za vertikalne drenaže i iskop za drenaže klasičnog tipa. a način razupiranja ovisi o dubini iskopa i vrsti tla. privremenim odlaganjem iskopanog materijala te razastiranje ili odvoz viška materijala nakon zatrpavanja rova. jedino ako to nije moguće. Kao mjera osiguranja od obrušavanja iskop mora biti postupan. Iskop za vertikalnu drenažu obavlja se garniturom za bušenje. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu. a kod razupiranih rovova razmak između razupiranih stijenki rova. Rovovi se mogu raditi slobodno. Za obradu spojeva cijevi. kontrolna okna i slično na određenim se mjestima predviđaju proširenja od najmanje 50 cm. Iskop za drenažu klasičnog tipa s vertikalnim stranicama obavlja se strojno. Širina dna iskopa za drenaže povećava se s dubinom. profil bušotina kao i dubina bušotine. Projektom mora biti točno određeno područje za izradu vertikalnih bušotina. rov se mora razupirati. ovisno o svojstvima tla i mora biti određena projektom. Iskopani materijal razvrstava se (ocjenjuje) prema kategoriji ('A'. a ručni rad svesti na najmanju mjeru i primijeniti jedino tamo gdje se ne može raditi strojevima Instalacije i drenaže Iskop rovova za instalacije i drenaže obuhvaća iskop materijala točno prema nacrtima iz projekta sa svim potrebnim razupiranjima. strojno. 'B' ili 'C') i odlaže se privremeno uz rovove na takvoj udaljenosti na kojoj neće ugroziti iskopani rov. Iskop za plitke uzdužne drenaže u usjecima i zasjecima u vezanom zemljanom materijalu izrađuje se prema projektu. mogu se raditi iznimno ručno uz potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu. Kod većih se dubina rovovi obvezno moraju razupirati. a taj se materijal upotrebljava za zatr- .Trasiranje i iskop Bočne kanale iskope treba raditi prema odabranoj tehnologiji. Izvođenje također obuhvaća i razastiranje materijala nakon eventualnog odvoza u nasip ili na stalno odlagalište. Za vrijeme iskopa treba osigurati crpljenje vode koja na bilo koji način dospije u rov.

Ako projektom nije predviđena upotreba iskopanog materijala za određene namjene (nasipe). ako je to s obzirom na terenske i ostale okolnosti moguće. projektu i općim tehničkim uvjetima. Samo izvođenje mora biti izvedeno precizno i sa što manjim odstupanjima jer pogreške i odstupanja u ovom dijelu izrade mogu imati višestruko skuplje posljedice u konačnici. strojno. Niveleta dna regulacijskih kanala mora odgovarati projektu tako da ne može doći do zadržavanja vode u kanalu. Korijenje i slične prepreke u zoni kanala treba odstraniti. treba ga po završetku radova razastrti i isplanirati ili prevesti u odlagalište određeno projektom. Iskope treba raditi prema odabranoj tehnologiji. ali i opasan posao pri kome je potrebno pratiti sve točke. Cestogradnja . što se provjerava geodetskom kontrolom nakon završenog iskopa na svakom projektnom profilu. kao i dodatne radove koji su potrebni za skretanje vodnih tokova. Izbor pojedine vrste betona s točno definiranom konzistencijom stoga je od presudnog značenja . Humus treba odvojiti od ostalog materijala ako se višak materijala koristi za izradu nasipa. Po završetku iskopa obavlja se visinska kontrola dna i pokosa kanala na svakom projektnom profilu. izrada iskopa i kanala je izuzetno bitan. te odlaganje materijala duž iskopa kanala s razastiranjem i planiranjem ili odvoz materijala u stalno odlagalište. kanale i slične radove u svim kategorijama tla. Po završetku iskopa obavlja se visinska kontrola dna na svakom projektnom profilu ili po potrebi i gušće. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija i treba ih obavljati prema odabranoj tehnologijom upotrebom odgovarajuće mehanizacije Regulacijski kanali Izvođenje obuhvaća iskope za regulacije. preporuke i propise koji su navedeni u dokumentaciji. Zbog osjetljivosti ove faze treba uložiti osobit napor i pažnju u izvedbi. a ručni rad svesti na najmanju mjeru i primijeniti jedino tamo gdje se ne može raditi strojevima.pavanje rova ako je pogodan. a najmanje na jedan metar od obje strane gornjega ruba kanala.Svježi beton Obrada svježeg betona usko je povezana s troškovima ugradbe kao i s kvalitetom i vijekom trajanja očvrslog betona. Kao što je opisano. Iskopani materijal treba privremeno odložiti na sigurnu udaljenost.

4 kg vode. nego činjenici da voda reagira u kontaktu s pojedinim zrnima veziva. tekući dodaci). Na taj način dobit ćemo porozni beton. Cementni kamen nastaje očvršćivanjem veziva (cementa kojem se dodaje hidraulički dodatak) i vode. temperaturi betona. Vrijednost vode i vezivnog sredstva prikazuje koliko kg vode dolazi na predviđenu količinu vezivnog sredstva. za jedan kg veziva potrebno je upotrijebiti 0. količini i vrsti dodataka cementu i betonu. Neposredno nakon miješanja ljepilo veziva sastoji se od veziva i vode koja hlapi. Jasno je da je ovakav beton s poroznim cementnim kamenom manje postojan i on ima manju čvrstoću nego je to slučaj s betonom s vrlo gustim cementnim kamenom. U početku hidratacija djeluje vrlo brzo jer se odvija na površini zrna vezivnog sredstva. Na kraju procesa očvršćivanja cijela količina vode reagirala je s vezivnim ljepilom. tako da udio vode koja hlapi postaje sve manji. zahvaljujući hidrataciji voda se sve više veže. Temporalni razvitak betona Vezivno ljepilo očvršćuje ne zahvaljujući isušivanju. vremenu isušivanja svježeg betona. a udio . Vezivno ljepilo (usporedi s ljepilom za tapete) utoliko je bolje što mu se dodaje manje vode. Vezivno ljepilo lijepi dodatke betonu i na taj način beton očvršćuje. Pri tome se voda veže uz cementni kamen (hidratacija). voda će se fino raspodijeliti u cementnom kamenu. S vremenom proces hidratacije odvija se sve sporije jer voda sve teže prodire kroz očvrsli cementni kamen u unutrašnjost do zrnaca veziva koja još nisu doživjela hidrataciju. Za izračunavanje točne vrijednosti u obzir je potrebno uzeti sadržaj površinske vode na dodacima betonu i količinu vode koja se dodaje tijekom miješanja (voda za miješanje. Voda i veziva Kako bi vezivno ljepilo (cement) u cijelosti očvrsnulo (hidratiziralo). Što vrijeme više odmiče. Samo od kvalitetnog cementnog kamena može nastati kvalitetan i trajan beton.Vrijeme za obradu betona je ograničeno pa stoga obrada betona ponajprije ovisi o sljedećim aspektima: vrsti cementa. Ako u postupku proizvodnje betona povećamo vrijednost (količinu) vode i vezivnog sredstva. Na ovaj način vezana voda za razliku od vode u kapilarama ne može ishlapjeti. u očvrslom cementnom kamenu stoga ne preostaju pore ispunjene vodom.

5 do 2% pora. okruglo zrno. odnosno pločastu površinu. To znači da vremenski gledano u jednom relativno ranom trenutku hidratacije beton s V/V (voda/vezivo) vrijednošću od 0. Umjetne okrugle zračne pore nastaju kao rezultat dodavanja posebnih dodataka koji stvaraju okrugle pore i ovakve pore imaju promjer od oko 0. Ili drobljeni agregati: drobljenac. kao i zrna lagano grube površine daju betonu veću čvrstoću nego je to slučaj s finim sitnim zrnima i agregatima čija zrna imaju ravnu. ali pozitivno utječu i na sastav i obradu svježeg betona.60 nakon završenog procesa hidratacije. Prirodni. Vrlo je važno agregate sortirati prema veličini i količini u pojedine grupe i tako ih koristiti kako bi se na pravi način uštedjelo na ljepilu. onda su to vrlo jasni razlozi zbog čega je beton tijekom ugradbe potrebno što je moguće bolje zbiti. toplinska izolacija (male gustoće – lagani agregati). Pore Tijekom zbijanja betonske mase i očvršćivanja nije moguće potisnuti sve pore. a izrazito velike pore ugrožavaju i postojanost (vijek trajanja) betona. Aditivi Aditivi i dodaci betonu mogu dodatno poboljšati osobine svježeg i očvrslog betona. Uloga zrna agregata je i postizanje posebnih osobina betona kao što je otpornost na trošenje (primjerice. zaštita od zračenja (velike gustoće – teški agregati). Ove pore pojačavaju otpornost betona na utjecaj mraza i soli. normalni beton .01 do 1 mm. Glavna zadaća dodataka/agregata je u tome što se njihovom upotrebom štedi ljepilo za vezanje jer su zrna agregata u potpunosti 'umotana' u ljepilo veziva koje ispunjava sve praznine i šupljine izmedu pojedinih zrna granulata.40 ima potpuno iste osobine koje inače ima beton s V/V vrijednošću od 0. Dodaci Prirodno okrugličasti dodaci: šljunak. bazalt. Tako je pozitivan uči- . Umjetno proizvedeni agregati: glinopor.vezane vode sve veći. Budući da pore smanjuju čvrstoću betona. Grublja zrna agregata za beton i zrna kubične površine. stiropor za lagani beton. elektro-korund. silicijev karbid). dijabaz. Budući da je zrno granulata puno čvršće od cementnog kamena. no i vrlo često umjetno proizvedeni dodaci kao što je primjerice željezni otpad koji se koristi kod teških betona. zrno s rubovima za npr. ono se u betonu ponaša kao potpora unutarnjoj strukturi betona. Možemo reći da i beton koji je praktično potpuno zbijen sadrži oko 0.

zadržavanje betona u oplati. no ovdje se odmah treba naglasiti da optimalno poboljšanje nekih osobina betona može ići na štetu nekih drugih osobina. upotreba sredstava za sekundarnu obradu.. primjerice.. U očvrslom betonu aditivi i dodaci betonu povoljno djeluju na postojanost betona i čvrstoću betona. Vrijeme trajanja Beton je potrebno zaštititi od štetnih utjecaja bilo koje vrste sve do onog trenutka dok ne očvrsne dovoljno. dodaci betonu koji utječu na stvaranje pora poboljšavaju otpornost betona na mraz. . a u slučaju potrebe za izrazito visokom kvalitetom betona.nak aditiva i dodataka u svježem betonu vidljiv na obradi betona i duljini trajanja obrade. prekrivanje površine betona zaštitnom folijom. cementni kamen ostat će porozan. no istodobno smanjuju njegovu tlačnu čvrstoću. Točna je činjenica da dodavanjem aditiva i dodataka možemo postići optimalne rezultate koji se tiču pojedinih osobina betona. Ako hidratacija prerano završi. Sekundarna obrada Pod sekundarnom obradom betona podrazumijevamo sve one poduzete mjere i korake koje za cilj imaju sprječavanje preranog isušivanja betona. Beton je potrebno najmanje 3 dana štititi od preranog isušivanja. Ako se dogodi da se beton prerano isuši. pojavit će se nedostatak vode u kapilarama koja je potrebna za dovršetak procesa hidratacije. Beton s nižom V/V vrijednošću koji nije sekundarno obrađen imat će manje postojanu površinu od betona sa znatno višom V/V vrijednošću koji je dobro i kvalitetno sekundarno obrađen. Potrebno je naglasiti da je dodavanje aditiva i dodataka betonu s ciljem poboljšanja osobina dobro jedino u slučaju ispravnog izbora odgovarajućeg vezivnog ljepila kao i agregata odgovarajućeg sastava zrna. a rezultat toga je njegova oslabljena kvaliteta s obzirom na optimalnu V/V (voda/vezivo) vrijednost. Načini zaštite od isušivanja: Navlaživanje betona. stoga oprez: ni u kojem se slučaju ne preporuča poboljšanje jedne osobine betona ako to istodobno znači nedopustivo pogoršanje nekih drugih važnih osobina. zaštitu od isušivanja potrebno je prakticirati najmanje 7 dana.

i to kao smjesa: miješaju se u omjeru otprilike 2 : 1. Toplina dostiže temperaturu od 1200°C i na taj način cementni materijal poprima kašastu konzistenciju. Gips sprečava trenutačno ukrućivanje cementa. Potrebno je odmah istaknuti da željene fizikalne i tehnološke osobine finalnog proizvoda (gotovog cementa) ponajprije ovise o vrsti i količini dodataka cementnom brašnu kao i o finoći obrade samog cementnog brašna. a zatim se melje u posebnom mlinu. Na ovaj način nastaju različite vrste cementa za različite potrebe svakog gradilišta.TABLICA Vrijeme obrade betona prije isušivanja 30°C 1 h 20°C 2 h 10°C 5 h 5°C 10 h -5°C 20 h Sirovina za proizvodnju cementa Sirovine za proizvodnju cementa dobivaju se u kamenolomima. Na temperaturi od oko 1450°C klinker se vadi iz peći. uglavnom za sljepljivanje asfaltnih slojeva međusobno ili s bilo kojom drugom podlogom . Sirovina za dobivanje sirovog cementnog brašna najprije se suši. Iz silosa za skladištenje cementno brašno dospijeva do prostora za izmjenu topline. zatim se tako obrađene sirovine transportiraju do cementare i tamo skladište Za proizvodnju cementa koriste se sirovine vapno i glina. Nakon vađenja. Tijekom procesa obrade u cjevastoj peći i laganoj nakošenosti cijevi peći cementni materijal ravnomjerno se zagrijava i poprima kugličasti oblik. Na ovaj se način olakšava kasniji postupak obrade i ujedno se jamči precizan sastav portland cementa. Cementni klinker koji se u međuvremenu ohladio melje se u okruglom ili cjevastom mlinu skupa s gipsom i dodacima cementom brašnu kao što su leteći pepeo ili granulirana troska. I lapor koji je prirodna mješavina ovih dviju komponenti koristi se u proizvodnji cementa. Dobro promiješano i korigirano cementno brašno skladišti se u posebnom silosu i priprema za obradu na visokim temperaturama. U ovom se prostoru cementno brašno obrađuje na temperaturi od 800 do 900°C i tijekom ove obrade iz vapnenca se izdvaja CO2. Štetni i otpadni plinovi koji se formiraju tijekom obrade pročišćavaju se u posebnom elektrouređaju. veliki komadi sirovina strojevima se prevoze do lokacije gdje se sirovine usitnjavaju (drobe). Emulzija u cestogradnji BITUMEN . brzo hladi i zatim propisno skladišti. Na ovaj način dobivamo sirovo cementno brašno kojemu se prema potrebi mogu dodavati sredstva za dodatnu korekciju. Iz ovog prostora cementni materijal dospijeva do cjevaste peći koja rotira oko svoje uzdužne osi i u njoj se cementni materijal još snažnije zagrijava. odnosno u gliništima.Bitumenske emulzije nalaze vrlo široku primjenu u cestogradnji.

Bitumen ostaje ugrađen na površini. kationske (uobičajeni naziv: kisele). tehnikom hladnog postupka prskalicama i specijalno za tu svrhu namijenjenim strojevima. odnosno odgađanja separacije faza. namjera jest da se ona natrag pretvori u kontinuirani bitumenski film. Emulzija je disperzni sustav. a sastoji se od dviju faza koje se inače međusobno ne miješaju. neionske. a stabilnost takvom sustavu daje treća komponenta – emulgator. koji ima ulogu sprečavanja.Emulzije se nanose na podlogu jednoliko. film u potpunosti očvrsne i postaje sloj za sljepljivanje pojedinih asfaltnih slojeva. Na kraju. Sićušne kapljice bitumena (disperzne faze) raspršene su u vodi (kontinuiranoj fazi). Ukoliko je udio bitumena u ovakvom sustavu veći od 70%. Podloga prije nanošenja emulzije mora biti čista.Nanošenje emulzije . inverznoj emulziji. Slojevi za sljepljivanje su tanki filmovi veziva koji mehanički spajaju asfaltne slojeve ceste kako bi se time osigurala puna funkcionalnost. a nakon toga proces prekrivanja agregata i nastajanje tankog filma bitumena. Kada se bitumenska emulzija ugradi na podlogu. prvo se događa proces razbijanja. odnosno mora se dogoditi odvajanje bitumenske od vodene faze da bi na taj način film bitumena ostao na podlozi. odnosno nosivost ukupne strukture svih slojeva ceste Primjena emulzija. ili postaje zaštitni sloj u kombinaciji s kamenom sitneži. događa se potpuna migracija vode iz sustava. Nakon što se emulzija ugradi. zauzima značajno mjesto i prilikom rekonstrukcije starih cesta te minimalnih asfaltnih zaštita cesta nižeg reda hladnim postupkom. Emulzije se dijele prema ionskom karakteru i ulozi emulgatora na: anionske (uobičajeni naziv: bazne). . osim u izgradnji novih. tada govorimo o tzv.

Nanošenje emulzije Emulzije se nanose na podlogu jednoliko. a kod penetracija razlikujemo polupenetraciju i penetraciju. Potom se materijal u razastiraču jednolično raspoređuje i izbacuje kroz otvor: taj otvor se regulira u odnosu na željenu količinu kamene sitneži koju predviđamo za 1 m kod određenog kretanja vozila. Oba sustava u odnosu na strojnu ugradbu izvode se na skoro istovjetan način. prikapčaju se za kamion vrlo jednostavno. suha ili prirodno vlažna. U našim standardima. S druge strane. a i u literaturi općenito. Prednost kationskih emulzija pred anionskim jest u tome što se mogu upotrebljavati i s vapnenačkim kamenim agregatom. Moderni razastirači su vrlo jednostavne konstrukcije. Na emulzijom poprskani dio ceste razastiračima se nanosi kamena sitnež 2 – 8 mm (ili sl. Prskanje se može obavljati kamionskim cisternama za prskanje. vapnenački kameni agregat sastava većinom od kalcijeva karbonata. stabilne – razbijaju se vrlo sporo. poboljšava se otpornost na habanje i na starenje. . Površinske obrade mogu biti jednostruke ili višestruke. silikatni kameni agregat (eruptivac) sastava većinom od silikata. malim motornim prskalicama za emulziju te ručno (što nije preporučljivo) Efekti kamionskih prskalica vrlo su veliki. kiselog je karaktera te s kemijskog stajališta vrlo dobro reagira s kationskim emulzijama. Dobrom organizacijom posla kamionska prikolica (prskalica) dnevno može poprskati površinu od 15. Postoji podjela bitumenskih emulzija s obzirom na njihovu reaktivnost. polustabilne – razbijaju se dovoljno sporo tako da se mogu pomiješati s kamenim agregatom. Jednostruka površinska obrada je sustav kojim bi trebala biti obrađena svaka bijela šumska cesta kod izgradnje ili rekonstrukcije. Izvedba površinskih obrada i penetracija s emulzijama je jednostavan i jeftin postupak. na nestabilne – razbijaju se vrlo brzo u kontaktu s agregatom.000 m2 ili 3 km ceste širine 5 m. Uz kipanje agregata u razastirač vozilo se kreće unazad kako bi se spriječilo neposredno prianjanje poprskane emulzije na kotače. Naime. odnosno na pucanje uslijed zamora materijala pri niskim temperaturama. alkalnog (baznog) je karaktera te s kemijskog stajališta vrlo dobro reagira s anionskim emulzijama. površinske obrade i penetracije se različito definiraju.) u količini 20 –25 kg/m2. Na mehanički zbijene drobljene (u prvom redu) i šljunčane podloge nanosi se jednoličnim prskanjem emulzija u količini od cca 3 kg/m2. tehnikom hladnog postupka prskalicama i specijalno za tu svrhu namijenjenim strojevima. Kemijski sastav i karakteristike kamenog agregata također imaju svoju važnost u procesu primjene bitumenskih emulzija. Primjenom polimerom modificirane bitumenske emulzije u kombinaciji s asfaltnom mješavinom na bazi polimer modificiranog bitumena postiže se poboljšanje otpornosti kolnika na trajne deformacije pri višim temperaturama. Podloga (sloj na bazi hidrauličnog veziva ili asfaltni sloj) prije nanošenja emulzije mora biti čista. odnosno brzinu razbijanja. Važno je napomenuti da su svi navedeni procesi prilikom primjene emulzija kompleksni i ne do kraja razjašnjeni te na odvijanje istih utječe mnogo različitih uvjeta.Različit je tijek mehanizma stvaranja bitumenskog filma na podlozi kod primjene anionskih i kationskih emulzija.

U odnosu na kamenu sitnež i količinu veziva te uvjete ugradbe. U slučaju otvorenosti ovako priređene površine ceste (jednolična kamena sitnež) tu površinsku obradu treba dopuniti prskanjem 0. izvodi se pod prometom.Nakon razastiranja kamene sitneži. pristupa se valjanju. Najpovoljniji su teški gumeni valjci težine oko 20 t pa i više. a time i obavijanje kamene sitneži bitumenom. Upravo ta sposobnost hladnog asfalta čini ugradnju ekonomičnijom jer se u ovisnosti o sredstvima ugradnje organiziraju optimalni prijevozi. što znači da ugradnja nije vremenski vezana s proizvodnjom. vibracijskim ili pneumatskim valjcima. može se upotrijebiti u sustavima utisnutog i miješanog asfalta-makadama. što znači da se ne izvodi sušenje kamene sitneži u sušarama asfaltnih baza. Konačna komprimacija. Priprema asfalta može se izvoditi i u nepovoljnije vrijeme. Valjanje se može izvoditi glatkim. prilagodljive predvidljivom utovaru. vibracijskim ili pneumatskim valjcima. Najpovoljniji su teški gumeni valjci težine oko 20 t pa i Učinak razastirača Učinak razastirača je vrlo velik i kod dobro uvježbanih radnika dva razastirača dopunjuju rad kamionske prskalice. Očito je da je iskorištenost radne snage i strojeva maksimalna.Valjanje . pristupa se valjanju. Mješavina kamene sitneži s bitumenskim emulzijama priprema se na hladno. Priprema hladnog asfalta može se izvoditi u skoro svim tipovima miješalica. odnosno zagrijava se bitumensko vezivo (bitumenska emulzija). Hladni asfalti Hladni asfalt ima široku primjenu kod modernizacije cesta. Valjanje se može izvoditi glatkim. Nakon razastiranja kamene sitneži.00 kg/m2 emulzije i razastiranjem sitneži 1 – 5 mm u količini 5 – 8 kg. . Najpovoljnije su protustrujne betonske miješalice.50 – 1. Rezani tipovi emulzije imaju sposobnost da se s njima pripremljene asfaltne mase mogu uskladištiti (deponirati) na duže vrijeme. uz manju kišu ili nižu temperaturu.

Ne podliježe vremenskim ograničenjima ugradbe (vrući asfalt se mora ugrađivati u roku 1 – 2 sata. Ta je mogućnost riješena dvodijelnim dozatorom iznad miješalice. prvi se popravlja pod prometom.Hladni asfalt . Drugi nedostatak se popravlja posipavanjem sitnijeg materijala po površini ili se izvodi lagana površinska obrada (ni jedno ni drugo nije neophodno). Dovoz materijala putem transportnih traka može teći neprekidno. Kod rada kontinuirane miješalice neophodno je potpuno angažiranje vrlo pokretnog utovarivača većeg kapaciteta. Podesniji je također za transport. Hladni asfalt ima dva nedostatka: prvo.Hladni asfalt ima široku primjenu kod modernizacije cesta. Kod kontinuiranog miješanja doziranje se obavlja specijalnim pokretnim distributerom. . na samome mjestu ugradbe. može se upotrijebiti u sustavima utisnutog i miješanog asfalta Način doziranja Način doziranja može biti i volumenski jer se nastale greške umanjuju za 40% budući da bitumenske emulzije imaju sadržaj veziva od 62%. što odgovara radnim mogućnostima utovarivača zapremnine košare od 2 m3. otvorenijeg je sastava. Pod prometom se dopunski komprimira pa se nakon duljeg vremena dostiže i kvaliteta vrućeg asfalta. kako je već rečeno. Ručni postupak u nekim sredinama zamijenjen je miješanjem kultivatorom. Zato hladni asfalt može imati i primjenu kod asfaltiranja kućnih pristupa. Kod primjene u cestogradnji hladni asfalt ima višestruku prednost pred vrućim asfaltom. početni je stabilitet nizak. i drugo. miješanje se obavlja diskontinuirano. može se ugrađivati i pri nepovoljnijim vremenskim uvjetima. Najčešće su u upotrebi kontinuirane miješalice kapaciteta 100 t/sat. U odnosu na kamenu sitnež i količinu veziva te uvjete ugradbe. Ukoliko se miješanje izvodi putem protustrujnih betonskih miješalica ili specijalnih asfaltnih miješalica. Hladni asfalt se može pripremati i ručno. hladni asfalt je elastičniji od vrućeg i prema tome prilagodljiviji podlogama koje nisu idealno sabijene. ovisno o temperaturi zraka). Uz sposobnost deponiranja.

Ponekad otapanje nije jednako na svim dijelovima kolnika. stoga je najpouzdaniji način određivanje dubine pomoću indeksa smrzavanja. dolazi do smanjenja nosivosti kolnika. U Hrvatskoj postoji zemljopisna karta s obzirom na dubinu smrzavanja tla. a uglavnom je riječ o mjestima na koja Sunčeve zrake ne dopiru u istoj mjeri ili obližnji dijelovi kolnika nemaju iste termičke karakteristike. tako da dolazi do svojevrsnog fenomena u kojem donji slojevi zadržavaju upravo otopljenu vodu. Kolnička konstrukcija Tradicija građenja cesta u Hrvatskoj je vrlo duga. a ukoliko se tlo smrzne. odnosno na osnovi podataka o minimalnim i maksimalnim temperaturama zraka za određeno područje.Utjecaj atmosferilija Struktura kolničke konstrukcije ovisi i o smrzavanju tla ispod kolnika. kada je posteljica zasićena vodom. pa se stoga događa i nejednako slijeganje izdignutih površina. Takvim promjenama pogoduju karakteristična tla u kojima postoje veće razine podzemne vode ili mogućnost dotoka vode u zonu smrzavanja. odavno ušle u osnovnoškolsko gradivo GRAĐENJE CESTE . odnosno nastajanja pukotina u određenim slojevima kolničke konstrukcije zbog visoke vlažnosti tijekom odmrzavanja. ali ona nije dovoljno precizna. Otapanje se uglavnom odvija od površine prema unutrašnjosti. stoga ne treba čuditi što su neke od prvih modernih prometnica. a kakve su Lujzijanska.1°C) može dovesti do bubrenja (događa se zbog kristalizacije leda u većim šupljinama) i izdizanja tla stvaranjem ledenih leća u tlu. s obzirom da smrzavanje (slobodna voda u tlu mrzne već na 0. Karolinska i Jozefinska cesta.

primjerice. razvojem novih tehnologija taj je problem uspješno otklonjen. te Zagreb – Macelj. Babilonci. kamene sitneži i samog kamena. došlo je do višestoljetne 'pauze' koja je prekinuta tridesetih godina prošlog stoljeća kada su njemački građevinari ponovno otkrili betonske kolnike. nisu se zadržali na tome. a u njega se ubrajaju i još neki dijelovi kakvi su jarci za odvodnjavanje. a još prije pet tisuća godina u drevnom Babilonu začeto je promišljanje o betonskim kolničkim konstrukcijama. i to uvođenjem specijalnih masa za is- Zadnjih nekoliko godina pred našim se očima odvija 'zlatno . Prethodnici svoga vremena. prednapeti i oni koje se izvode kao dilatirani nearmirani kolnik. Povijest cestogradnje Povijest cestogradnje seže u davna vremena kada su ljudi mikromigracijama stvorili ugažene putove i stazice. Izgrađena je autocesta Zagreb – Split. a tu su i autoceste Karlovac – Rijeka. s time da donji stroj tvori cestovni trup i objekt ceste. Nakon brojnih civilizacija (Egipćani. U svojoj osnovi.doba' domaće cestogradnje. Feničani. Svakako je najbitniji dio gornjeg stroja ceste – kolnik. podvožnjaci. Svaka se cesta sastoji od gornjeg i donjeg stroja. No. kamena rebra te potporni i obližnji zidovi.) koje su prakticirale takvu gradnju. Konstrukcija kolnika trpi prometno opterećenje i prenosi ga na trup ceste. ali ih možemo naći. autocesta na kojoj su trenutačno radovi u naponu snage. Rimljani itd. i to na dijelovima koji su namijenjeni za manevriranje zrakoplova. kako bi brojni turisti. Takav sustav uglavnom se primjenjuje na prometnicama konstruiranim za teška prometna opterećenja i termička naprezanja. Cestovni trup je postavljen na prirodnom terenu i gradi se od zemlje. već su prešli i na projektiranje i samo građenje. koji se sastoji od minimalno dva sloja podloge te kolničkog zastora. suvremene betonske kolničke konstrukcije dijelimo u tri glavna tipa: besprekidno armirani. što je zapravo sustav koji se sastoji od materijala višeslojno ugrađenih mehaničkim načinom da bi završni sloj sustava bila betonska ploča. Pod cestovnim objektima smatramo posebne dijelove ceste kao što su nadvožnjaci. zbog kojih hrvatska Vlada i forsira cestogradnju. mostovi i vijadukti. Zagreb – Bregana. i na zrakoplovnim pistama. mogli što bezbolnije doći na Jadran. Radi se o poprilično staroj izvedbi kojoj se se najviše zamjerale problematične razdjelnice. drenažni otvori. Izrazito je zanimljivo kako upravo cestogradnju većina hrvatskih građana ističe kao najveći uspjeh posljednje dvije Vlade. a na koji se ujedno danas najčešće nailazi. Asirci.

Za prenošenje opterećenja može se koristiti moždanike izrađene od glatkog čelika. razdvajaju ploče po debljini i na taj način omogućavaju nesmetano pomicanje uslijed djelovanja temperaturnih promjena na cestu. Prva je ona da su ploče nepovezane i između njih ne postoji prijenos opterećenja. da bi završni sloj bila betonska ploča debela od 15 do 30 centimetara. Promjer i duljina moždanika. ovisi o debljini ploče pa je . a mogu biti uzdužne i poprečne. Preporučeni omjer debljine i duljine ploče je 1 : 25. Na njega dolazi cementni stabilizirani nosivi sloj. jest jednostavna izvedba i kvaliteta materijala kojim se popunjavaju razdjelnice. Uglavnom je riječ o načinu izvedbe razdjelnica koji se ne primjenjuje.8 do 2. sve do 1 : 20. Prednost takvih kolnika. čija se minimalna debljina ne bi trebala spuštati ispod 15 centimetara. budući da na betonsku kolničku konstrukciju temperatura ima vrlo bitan utjecaj. često onom bitumenskom. Takav se kolnik u pravilu sastoji od četiri sloja. dok širina iznosi oko 3. a same razdjelnice zalijevaju se specijalnim masama. Izrada kolnika Betonski kolnik izvodi se kao dilatirani (rastezanje i stezanje betona) poradi suzbijanja negativnog utjecaja temperaturnih naprezanja.punu razdjelnica. kao i sidra napravljenog od rebrastog čelika. tako i o dobu dana. pritisnute i prividne razdjelnice. Temperatura kolnika ovisi kako o godišnjem dobu. Za cestovne kolničke konstrukcije debljine od oko 22 centimetra uobičajena duljina ploče kreće se od pet metara. a ukupna temperatura može se podijeliti na dvije komponente: jednoliku promjenu temperature po cijeloj visini presjeka i nejednaku promjenu koja prikazuje razliku između temperature gornjeg i donjeg ruba presjeka. Prividne se pak razdjelnice izvode tako što se s donje strane ugradi letva. od kojih je prvi podtlo. nakon kojeg dolazi nosivi sloj od nevezanog mehanički stabiliziranog materijala debljine od 15 do 40 centimetara. pritisnute razdjelnice se pojavljuju na mjestima gdje se ploče spajaju ugrađivanjem sidra i nemaju funkciju dilatiranja.5 centimetara. ali postoji tendencija padanja omjera. a opterećenje prenose moždanici. S druge strane. Razdjelnice takvih betonskih kolnika prema funkciji i konstruktivnim detaljima najčešće se dijele na prostorne. Što se tiče kolničkih ploča kod dilatiranog nearmiranog betonskog kolnika. a s gornje zarezuje utor. pri čemu s uma ne treba smetnuti i povoljnu cijenu. širine od 1. postoje dvije opcije izvedbe.5 metara. što je ustvari i širina prometnog traka. koji su najviše rasprostranjeni diljem Europe i Sjedinjenih Američkih Država. One prostorne. dok su kod druge varijante ploče povezane.

Kod ploča debljine preko 24 centimetra moždanici će imati promjer za 0. odnosno ugao ploče što nerijetko dovodi do njezine predimenzioniranosti. dok je promjer sidra 1. nejednolika nosivost podloge ili ispunjavanje dilatacijskih razdjelnica. No. Bitumenske i polimerom modificirane bitumenske emulzije i njihova primjena u cestogradinji Kod izgradnje autocesta važna uloga pripada radovima asfaltiranja. jednolike promjene temperature prouzrokovane rastezanjem i stezanjem betona. a u najvećem se broju slučajeva prenose preko kotača. a njezina veličina ovisi o opterećenju i veličini inflacijskog tlaka. ukoliko razmak između moždanika. Inflacijski tlak kod osobnih vozila iznosi 0.5 centimetara. ona poništava vlačna naprezanja i sprečava pojavu neželjenih pukotina.tako u slučaju da je ploča debela između 15 i 18 centimetara promjer moždanika dva. Prometno opterećenje nastaje uslijed djelovanja vozila koja se kreću po kolniku ili na njemu stoje.7 centimetar veći te će biti deblji za puna dva centimetra. dok je kod teretnih vozila s prikolicom gotovo četiri puta veći. Opterećenje je dvostruko jače na rubu i uglu betonske ploče nego na njezinoj sredini. u slučaju izostanka dilatacije. a bitumenske emulzije nalaze svoju primjenu u pripremi površine za pravilan prihvat asfaltnog sloja. Ukoliko je dilatacija prisutna.2MN/m2. . dok. U tom će se slučaju i promjer sidra udvostručiti (2.5 centimetara). odnosno smanjenje naprezanja ploče. odnosno sidara nije veći od 30 centimetara. odnosno putem dodirne površine. a razlog tome su položaj kotača vozila koji u većini slučajeva opterećuju rub. a debljina 5. dok će debljina 'skočiti' na 60 centimetara Promjene do kojih dolazi Do samog naprezanja dilatiranih betonskih kolnika dolazi uslijed prometnog opterećenja. što je zapravo količina tlaka zraka kod guma na kotačima. uzrokuje tlačna naprezanja. te zbog razlike temperature na površini i u dnu same betonske ploče. Jednoliko podizanje temperature u betonskoj ploči. Upotrebom moždanika ili sidara prijenos rubnog opterećenja jedne ploče na onu susjednu procjenjuje se na oko 40%. padom temperature nastaju vlačna naprezanja što u konačnici rezultira pojavom u cestogradnji iznimno neželjenih pukotina. zanemarivi faktori svakako nisu niti razlika u vlažnosti ploče. s druge strane. zbog čega su se u konstrukciju i uveli moždanici čiji je zadatak i sprečavanje slijeganja susjednih ploča.2 i debljina 40 centimetra. o čemu ovisi kvaliteta i dugotrajnost konačne eksploatacije kolničke površine.

Nacionalnim programom gradnje autocesta. Na kraju. prvo se događa proces razbijanja. Ukoliko je udio bitumena u ovakvom sustavu veći od 70%. zauzima značajno mjesto i prilikom rekonstrukcije starih cesta te minimalnih asfaltnih zaštita cesta nižeg reda hladnim postupkom. Važno je napomenuti da su svi navedeni procesi prilikom primjene emulzija kompleksni i ne do kraja razjašnjeni te na odvijanje istih utječe mnogo različitih uvjeta. Postoji podjela bitumenskih emulzija s obzirom na njihovu reaktivnost. način ugradnje te mogućnosti njihove primjene u cestogradnji. inverznoj emulziji. a nakon toga proces prekrivanja agregata i nastajanje tankog filma bitumena. Različit je tijek mehanizma stvaranja bitumenskog filma na podlozi kod primjene anionskih i kationskih emulzija. događa se potpuna migracija vode iz sustava. ili postaje zaštitni sloj u kombinaciji s kamenom sitneži. rapid setting) – razbijaju se vrlo brzo u kontaktu s agregatom • polustabilne (eng. osim u izgradnji novih. odnosno odgađanja separacije faza. film u potpunosti očvrsne i postaje sloj za sljepljivanje pojedinih asfaltnih slojeva. medium setting) – razbijaju se dovoljno sporo tako da se mogu pomiješati s kamenim . Sićušne kapljice bitumena (disperzne faze) raspršene su u vodi (kontinuiranoj fazi). Bitumen ostaje ugrađen na površini. a sastoji se od dviju faza koje se inače međusobno ne miješaju. tada govorimo o tzv. a stabilnost takvom sustavu daje treća komponenta – emulgator. Hrvatska je već daleko odmakla u realizaciji predviđenih strateških putnih pravaca Primjena emulzija. namjera jest da se ona natrag pretvori u kontinuirani bitumenski film. odnosno mora se dogoditi odvajanje bitumenske od vodene faze da bi na taj način film bitumena ostao na podlozi. Nakon što se emulzija ugradi. Stoga se želimo osvrnuti na teorijske osnove o emulzijama. Emulzije se dijele prema ionskom karakteru i ulozi emulgatora na: • anionske (uobičajeni naziv: bazne) • kationske (uobičajeni naziv: kisele) • neionske. O emulzijama Emulzija je disperzni sustav. Kada se bitumenska emulzija ugradi na podlogu. koji ima ulogu sprečavanja. na: • nestabilne (eng. odnosno brzinu razbijanja.

Kemijski sastav i karakteristike kamenog agregata također imaju svoju važnost u procesu primjene bitumenskih emulzija. slow setting) – razbijaju se vrlo sporo. Površinske obrade i penetracije Izvedba površinskih obrada i penetracija s emulzijama je jednostavan i jeftin postupak. kako bi se time osigurala puna funkcionalnost. tehnikom hladnog postupka prskalicama i specijalno za tu svrhu namijenjenim strojevima. silikatni kameni agregat (eruptivac) sastava većinom od silikata. dok se kod cesta prvog reda i autocesta primjenjuje polimerom modificirana kationska emulzija EMULFIX PmŠ. odnosno nosivost ukupne strukture svih slojeva ceste. Primjena emulzija u cestogradnji Sloj za sljepljivanje . Prednost kationskih emulzija pred anionskim jest u tome što se mogu upotrebljavati i s vapnenačkim kamenim agregatom. suha ili prirodno vlažna. alkalnog (baznog) je karaktera te s kemijskog stajališta vrlo dobro reagira s anionskim emulzijama. Podloga (sloj na bazi hidrauličnog veziva ili asfaltni sloj) prije nanošenja emulzije mora biti čista.agregatom • stabilne (eng.Bitumenske emulzije nalaze vrlo široku primjenu u cestogradnji. Oba sustava u . odnosno na pucanje uslijed zamora materijala pri niskim temperaturama. S druge strane. poboljšava se otpornost na habanje i na starenje. Naime. Slojevi za sljepljivanje su tanki filmovi veziva koji mehanički spajaju asfaltne slojeve ceste. Emulzije se nanose na podlogu jednoliko. vapnenački kameni agregat sastava većinom od kalcijeva karbonata. kiselog je karaktera te s kemijskog stajališta vrlo dobro reagira s kationskim emulzijama. polustabilne i stabilne anionske EMULBIT i kationske EMULFIX emulzije koje nalaze primjenu uglavnom kod cesta manje važnosti. Primjenom polimerom modificirane bitumenske emulzije u kombinaciji s asfaltnom mješavinom na bazi polimer modificiranog bitumena postiže se poboljšanje otpornosti kolnika na trajne deformacije pri višim temperaturama. uglavnom za sljepljivanje asfaltnih slojeva međusobno ili s bilo kojom drugom podlogom. Na domaćem tržištu tvrtka Katran za cestogradnju nudi nestabilne.

Površinske obrade mogu biti jednostruke ili višestruke. Valjanje se može izvoditi glatkim. prilagodljive predvidljivom utovaru.00 kg/m2 emulzije i razastiranjem sitneži 1 – 5 mm u količini 5 – 8 kg. Moderni razastirači su vrlo jednostavne konstrukcije. U slučaju otvorenosti ovako priređene površine ceste (jednolična kamena sitnež) tu površinsku obradu treba dopuniti prskanjem 0. Najpovoljniji su teški gumeni valjci težine oko 20 t pa i više. Priprema asfalta može se izvoditi i u nepovoljnije vrijeme. izvodi se pod prometom. Rezani tipovi emulzije imaju sposobnost da se s njima pripremljene asfaltne mase mogu uskladištiti (deponirati) na duže vrijeme. može se upotrijebiti u sustavima utisnutog i miješanog asfalta-makadama. Ukoliko se miješanje izvodi putem protustrujnih betonskih miješal- . Na mehanički zbijene drobljene (u prvom redu) i šljunčane podloge nanosi se jednoličnim prskanjem emulzija u količini od cca 3 kg/m2. odnosno zagrijava se bitumensko vezivo (bitumenska emulzija). vibracijskim ili pneumatskim valjcima.) u količini 20 – 25 kg/m2. Na emulzijom poprskani dio ceste razastiračima se nanosi kamena sitnež 2 – 8 mm (ili sl. U odnosu na kamenu sitnež i količinu veziva te uvjete ugradbe. Dobrom organizacijom posla kamionska prikolica (prskalica) dnevno može poprskati površinu od 15.odnosu na strojnu ugradbu izvode se na skoro istovjetan način. Mješavina kamene sitnež s bitumenskim emulzijama priprema se na hladno. Učinak razastirača je vrlo velik i kod dobro uvježbanih radnika dva razastirača dopunjuju rad kamionske prskalice. Način doziranja može biti i volumenski. malim motornim prskalicama za emulziju te ručno (što nije preporučljivo) Efekti kamionskih prskalica vrlo su veliki. Upravo ta sposobnost hladnog asfalta čini ugradnju ekonomičnijom. Jednostruka površinska obrada je sustav kojim bi trebala biti obrađena svaka bijela šumska cesta kod izgradnje ili rekonstrukcije. Prskanje se može obavljati kamionskim cisternama za prskanje. pristupa se valjanju. Potom se materijal u razastiraču jednolično raspoređuje i izbacuje kroz otvor: taj otvor se regulira u odnosu na željenu količinu kamene sitneži. Hladni asfalti Hladni asfalt ima široku primjenu kod modernizacije cesta. Priprema hladnog asfalta može se izvoditi u skoro svim tipovima miješalica.50 – 1. Uz kipanje agregata u razastirač vozilo se kreće unazad. Nakon razastiranja kamene sitneži. U našim standardima. a time i obavijanje kamene sitneži bitumenom. što znači da se ne izvodi sušenje kamene sitneži u sušarama asfaltnih baza. kako bi se spriječilo neposredno prianjanje poprskane emulzije na kotače. Najpovoljnije su protustrujne betonske miješalice.000 m2 ili 3 km ceste širine 5 m. a i u literaturi općenito. koju predviđamo za 1 m kod određenog kretanja vozila. a kod penetracija razlikujemo polupenetraciju i penetraciju. jer se u ovisnosti o sredstvima ugradnje organiziraju optimalni prijevozi. uz manju kišu ili nižu temperaturu. jer se nastale greške umanjuju za 40%. Očito je da je iskorištenost radne snage i strojeva maksimalna. budući da bitumenske emulzije imaju sadržaj veziva od 62%. Konačna komprimacija. što znači da ugradnja nije vremenski vezana s proizvodnjom. prikapčaju se za kamion vrlo jednostavno. površinske obrade i penetracije se različito definiraju.

Ne podliježe vremenskim ograničenjima ugradbe (vrući asfalt se mora ugrađivati u roku 1 – 2 sata. Asfaltne mješavine . Pod prometom se dopunski komprimira pa se nakon duljeg vremena dostiže i kvaliteta vrućeg asfalta. Uz sposobnost deponiranja. prvi se popravlja pod prometom. Kod rada kontinuirane miješalice neophodno je potpuno angažiranje vrlo pokretnog utovarivača većeg kapaciteta. hladni asfalt je elastičniji od vrućeg i prema tome prilagodljiviji podlogama koje nisu idealno sabijene. posvetit ćemo mu jedan mali dio pozornosti. Hladni asfalt se može pripremati i ručno. miješanje se obavlja diskontinuirano. i drugo. Dovoz materijala putem transportnih traka može teći neprekidno. Najčešće su u upotrebi kontinuirane miješalice kapaciteta 100 t/sat. Zato hladni asfalt može imati i primjenu kod asfaltiranja kućnih pristupa. Kod kontinuiranog miješanja doziranje se obavlja specijalnim pokretnim distributerom. Ta je mogućnost riješena dvodijelnim dozatorom iznad miješalice. što odgovara radnim mogućnostima utovarivača zapremnine košare od 2 m3.materijali. te stvaraju jedan zaokruženi ciklus koji nam govori o važnosti predmetne tematike. može se ugrađivati i pri nepovoljnijim vremenskim uvjetima.ica ili specijalnih asfaltnih miješalica. Ručni postupak u nekim sredinama zamijenjen je miješanjem kultivatorom. kako je već rečeno. Podesniji je također za transport. na samome mjestu ugradbe. ovisno o temperaturi zraka). otvorenijeg je sastava. Hladni asfalt ima dva nedostatka: prvo. proizvodnja i ugradnja Tone asfalta trenutno su spremne za ugradnju na prometnice. jer ipak je on jedan . početni je stabilitet nizak. kako bi se što više pozornosti obrati-lo na obnovu i održavanje cestovnih prometnica u budućnosti Hrvatske. Kako je bitumen zaslužan za asfaltnu mješavinu kojom prekrivamo većinu današnjih cesta i autocesta. Kod primjene u cestogradnji hladni asfalt ima višestruku prednost pred vrućim asfaltom. Drugi nedostatak se popravlja posipavanjem sitnijeg materijala po površini ili se izvodi lagana površinska obrada (ni jedno ni drugo nije neophodno).

Svrstava se među tekuće bitumene jer je za razliku od bitumena. U Hrvatskoj se sve češće uporabljuju polimerom modificiranibitumeni. d. Bitumen se u vrste klasificiranatrinačina koji se temelje na penetraciji. a time se dobiva kontinuirani filmbitumenanaagregatuilikolniku. može se istaknuti da je to jedan od najstarijih poznatih građevnih materijala.za hladne mješavine bitumena i agregata diskontinuiranog sastava.od najstarijih poznatih građevnih materijala. Gotovo sav bitumen koji se u današnje doba uporabljuje za asfaltiranje dobiva se obradom nafte. ona se razbija (na bitumen i vodu) i to zato što kapljice bitumena reagiraju s površinom agregata i s njom uspostavljaju vezu. Egipćani su uporabljivali prirodne asfalte za hidroizolaciju i mumificiranje. vode i emulgirajućeg sredstva. 2. Pojedinačne se vrste koriste na sljedeći način: 1.. Dakle. RAZRIJEĐENI BITUMENI Razrijeđeni bitumeni su tekući bitumeni koji se dobivaju tako da se bitumenima dodaju naftna otapala. te u mješavini s agregatom stvara VRUĆU ASFALTNU MJEŠAVINU.za površinske obrade i penetrirani makadam. 3. Bitumen je vezivni materijal tamnosmeđe do crne boje koji se javlja u prirodnom stanju ili se dobiva destilira-njem nafte. Polimerni se bitumen počeo proizvoditi i u Hrvatskoj. njegova svojstva ljepljivosti i nepropusnosti bila su poznata već u samim začetcima ljudske civilizacije.aonise koriste za posebne asfaltne mješavine tipa SPLITMASTIKSASFALT (SMA). nestabilne emulzije . Gledajući bitumen kroz povijesni tok. Sumerani su ga uporabljivali za gradnju brodova. emul-zijske obrade i agregata kontinuiranog sastava.za prskanje. kao zajednički projekt INE i Shella. te je prve količine kupila Cesta Varaždin d. pri čemu istiskuju vodu koja se nalazi između bitumena i agregata. te slurry seal. zračnih luka i pista za utrke. sposobnu za izdržavanje ogromnih opterećenja na kolničkim konstrukcijama autocesta. BITUMENSKE EMULZIJE Bitumenska emulzija je mješavina sastavljena od bitumena. polustabilne emulzije . Koristi se da bi smanjila viskoznost bitumena kako bi se mogao uporabljivati pri nižim temperaturama. pri okolnoj temperaturi u tekućem stanju. odnosno destiliranjem. Bitumenima je tako smanjena viskoznost pa se mogu uporabljavati na nižoj temperaturi ugradnje. Najviše se uporabljuje u proizvodnji vruće asfaltne mješavine koja se koristi prvenstveno za građenje savitljivih kolničkih konstrukcija. viskoznosti ili ponašanju. Stara civilizacija u dolini Inda koristila ga je za gradnju velikih javnih kupališta i spremnika. Mogu se podijeliti u tri vrste: . kako bi se poboljšala prionljivost. Grijanjem ga dovedemo u tekuće stanje i tako ljepljiv prianja te obavija zrna agregata i stvara savršenu mješavinu. alkalija i soli. Kada se bitumenska emulzija pomiješa s agregatom. Bitumenska veziva koja se najčešće uporabljuju u gradnji savitljivih kolničkih konstrukcija mogu se podijeliti u tri vrste: BITUMENI Izvrsnom prionljivošću i vodonepropusnošću ovo čvrsto i trajno vezivo iznimno je otporno na djelovanje većine kiselina. stabilne emulzije .

Postojeća armatura u reciklažom materijalu izdvaja se pomoću magnetnog mehanizma od materijala koji se reciklira. tako da u mješavini ostane po mogućnosti što manji obujam šupljina.upotrebljavaju se za prskanja uskladištive asfaltne mješavine za popravke te miješanja na cesti 3. i šljaka. sudeći prema dosadašnjem iskustvu. Ovdje se betonski materijal usitnjava. što znači da se agregat sastoji od kamene sitneži. Recikliranje betona u cestogradnji Rušenje i recikliranje . Vrste agregata koje se koriste su prirodne stijene (eruptivne. onda se nedostatak fine frakcije može nadoknaditi nanošenjem sloja reciklirane frakcije vrijednosti 0/4 na nosivi sloj podloge prije stabilizacije (debljina oko 5 cm). 8/16 i 16/30.1. Danas se asfaltne mješavine pretežno izvode po principu minimuma šupljina. sporoisparljiv . ili kada se ugrađuju u razne slojeve asfaltnih mješavina. koja obično nastaje tijekom proizvodnje čelika u visokoj peći. srednjebrzoisparljiv . prosijava i separira u frakcije vrijednosti 0/4.Postojeći se sloj ceste lomi. tj. AGREGATI Agregat koji se uporabljuje pri proizvodnji vruće asfaltne mješavine uglavnom se pridobiva i obrađuje u kamenolomima i šljunčarama. 4/8. Ovakav reciklirani beton sadrži dijelom i asfalt. u recikliranoj smjesi iznosi do 10 posto. kada se koriste kao tampon ili nosivi sloj. Reciklirani komadi betona veći od 4mm čiste se i direktno odvoze na novu trasu ceste gdje se koriste kao granulati. U većini slučajeva betonska podloga za novu cestu zahtijeva određena poboljšanja u odnosu na staru podlogu i to u pogledu povećane nosivosti kao i veće otpornosti na vanjske utjecaje kao što je na primjer niska temperatura. Budući da nosivi sloj sadrži razmjerno malo pijeska. Kada se laki agregat i šljaka uporabljuju za asfaltne mješavine. laki agregat.beton .upotrebljavaju se za prskanja u svrhu poboljšanja prionljivosti i površinske obrade. pijeska i kamenog brašna. ta dva umjetna agregata znatno doprinose otpornosti kolnika na klizanje. sedimentne i metamorfne). no ovo ne šteti novom betonu budući da udio asfalta. 2. koji se dobiva zagrijavanjem gline do vrlo visokih temperatura.upotrebljavaju se za prskanja. brzoisparljiv . U cestogradnji su najvažnija fizikalnasvojstva stijenske mase i to bitni podatci o tome kako će se materijali ponašati u raznim okolnostima. tovari i odvozi do mjesta gdje se nalazi stroj za usitnjavanje (drobilica). .

8/16 i 16/30. . sudeći prema dosadašnjem iskustvu. Postojeća armatura u reciklažom materijalu izdvaja se pomoću magnetnog mehanizma od materijala koji se reciklira. u recikliranoj smjesi iznosi do 10 posto. U većini slučajeva betonska podloga za novu cestu zahtijeva određena poboljšanja u odnosu na staru podlogu i to u pogledu povećane nosivosti kao i veće otpornosti na vanjske utjecaje kao što je na primjer niska temperatura. Ovakav reciklirani beton sadrži dijelom i asfalt. Budući da nosivi sloj sadrži razmjerno malo pijeska. no ovo ne šteti novom betonu budući da udio asfalta. onda se nedostatak fine frakcije može nadoknaditi nanošenjem sloja reciklirane frakcije vrijednosti 0/4 na nosivi sloj podloge prije stabilizacije (debljina oko 5 cm). Reciklirani komadi betona veći od 4mm čiste se i direktno odvoze na novu trasu ceste gdje se koriste kao granulati. prosijava i separira u frakcije vrijednosti 0/4.Ovdje se betonski materijal usitnjava. 4/8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->