BIZNIS PLAN ZA

PREDŠKOLSKU USTANOVU

“SUN DANCE”

*Napomena: Biznis plan je izrađen u edukativne svrhe. Podatci u biznis planu su izmišljeni i nemaju veze sa realnom situacijom.

1

SADRŽAJ

1 REZIME BIZNIS PLANA......................................................................................................................4 1.1 Poslovni koncept..............................................................................................................................4 1.2 Potencijal poslovnog koncepta.........................................................................................................4 1.3 Ključ uspeha.....................................................................................................................................5 1.4 Potrebna finansijska sredstva...........................................................................................................5 2 MISIJA I CILJEVI..................................................................................................................................6 2.1 Misija...............................................................................................................................................6 2.2 Ciljevi...............................................................................................................................................6 2.3 Marketing.........................................................................................................................................7 Proizvod............................................................................................................................................7 Cena..................................................................................................................................................8 Kanali prodaje...................................................................................................................................8 Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. lična prodaja usluga. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne, u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu, razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija........................8 Lokacija.............................................................................................................................................9 Promocija i reklamiranje...................................................................................................................9 Strategija prodaje............................................................................................................................10 3 OPERATIVNI PLAN...........................................................................................................................12 3.1 Kreiranje programa........................................................................................................................12 3.2 Lokacija i poslovni prostor............................................................................................................12 3.3 Ljudski kadrovi..............................................................................................................................13 3.4 Pravni aspekti.................................................................................................................................14 3.5 Zalihe.............................................................................................................................................14 3.6 Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači..................................................................................14 3.7 Kreditna politika............................................................................................................................14 3.8 Dobavljači......................................................................................................................................14 4 MENADŽMENT..................................................................................................................................15 4.1 Organizacija ..................................................................................................................................15 4.2 Menadžment tim............................................................................................................................15 4.3 Finansijski pokazatelji....................................................................................................................16 Troškovi započinjanja ....................................................................................................................16 Planirani novčani tokovi.................................................................................................................17 Trogodišnji plan razvoja.................................................................................................................18 5 PROIZVODI I USLUGE......................................................................................................................19 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................19 6.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 Privredna kretanja...........................................................................................................................19 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................................................................................................19 7.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 2

......................21 Ciljna grupa...........................23 3 .............................22 7........................21 Profil kupca..............................................................2 Konkurencija.................................................................................................................................................................................................23 Mogućnosti........................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Nastup na tržištu............................................................19 Tržište.....23 Tržišna strategija........................................................................Privredna kretanja........................................................................22 7...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................23 Opasnosti....................

Tim stručnjaka iz oblasti dečije psihologije i pedagogije radiće na pripremi programa kao i na njihovoj realizaciji u direktnom radu sa decom. asocirati na radost. Celokupan program je usmeren ka deci i njihovim potrebama. Ciljna grupa su deca inostranih državljana. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. sklonosti ka pravim vrednostima u životi i nastojati da spreči pojavu delikvencije u kasnijim fazama razvoja. uzrasta od 2 do 5 godina. Deca se otuđuju. što vrtiću “Sun dance” pruža mogućnost brzog ulaska i tržišnog pozicioniranja. rad sa decom prema najsavremenijim dostignućima dečije psihologije.2 Potencijal poslovnog koncepta Novina u poslovnom konceptu vrića “Sun dance” je inovacija u oblasti razvoja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5 godina. uz prisustvo stručnog i profesionalnog kadra iz oblasti dečije psihologije i pedagogije. na teritoriji Beograda. sakupiće tim stručnjaka koji će svoja delovanja usmeriti ka zdravom razvoju dece. Sva deca biće podeljena u tri grupe prema uzrastu: prva grupu čine deca starosti 2 godine. Ukupno tržište vrtića “Sun dance” obrazuju svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina. vedrinom. kao i domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama koja su najviše pogođena navedenim kretanjima. vrtić “Sun dance” nudi najkvalitetniji program u grupama što je jedna od najvećih koristi za decu. socijalizaciji dece unutar grupe. razvoj savremene tehnologije potiskuje najvažniju fazu u razvoju dece DETINJSTVO. imajući u vidu rezultate ovih istraživanja. Dosadašnja istraživanja iz oblasti dečije psihologije ukazuju da su celokupnim privrednim i ekonomskim promenama u svetu i kod nas najviše pogođena deca. 4 . Briga o detetu nije na zavidnom nivou. Navedene grupe usluga vrtića “Sun dance” uključuju visoko profesionalne i stručno prilagođene programe deci određenog uzrasta. postaju individualci u svojim delovanjima i gube svest o pripadnosti grupi. Prema svim dosadašnjim istraživanjima obavljenim od strane agencije „Global Marketing“. zdravlje i posvećenost deci. Umesto individualne kućne nege. potrebe za ovakvom vrstom usluga su u konstantnom porastu. ka razvoju svesti o pripadnosti grupi. Pored profesionalnog programa za decu vrtić “Sun dance” nudi i dodatne koristi za korisnike s obzirom da će službeni jezik biti engleski.1REZIME BIZNIS PLANA 1. Osim toga postojaće redovni program svakog radnog dana od 7h do 14h uz mogućnost produženog boravka od 14h do 19h. što je posebno uslovljeno prezauzetošću roditelja i nedostatka slobodnog vremena za rad sa decom. Prevashodni cilj nastajanja ovakve vrste ustanove je da sačuvamo osmeh na dečijem licu i omogućimo im da razviju svoje sklonosti i potencijale još od malih nogu a da time ne ugroze bezbrižno detinjstvo. Vrtić “Sun dance”. Znaci depresije su sve češći kod dece ovog uzrasta. 1. Vrtić “Sun dance” će nuditi programe čuvanja. Vrtić „Sun dance“ će ponuditi uslugu kakva do sada nije postojala na našem tržištu.1 Poslovni koncept Predškolska ustanova “Sun dance” je ustanova za čuvanje. obrazovanje i animaciju dece od 2 do 5 godina na engleskom jeziku. obrazovanja i animiranja dece na engleskom jeziku. druga deca starosti 3 godine i cetvrtu grupu čine deca starosti 4 i 5 godina.. Svaka grupa usluga imaće zasebne prostorije koje će svojim izgledom odisati veselošću.

poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. rađena po svetskim standardima. nepostojanju stručnog programa prilagođenog njihovom uzrastu. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. 1. Snaga vrtića “Sun dance” leži i u profesionalnom i stručnom kadru. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece.4 Potrebna finansijska sredstva Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. činiće ključnu snagu vrtića “Sun dance”. Zamenik direktora – Dr. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime. Zlatanović Radmila.Dr. Direktor . locirani na Dedinju i Senjaku. poželjna je specijalizacija iz odlasti dečije psihologije. Za poziciju vaspitač/nastavnik zahteva se visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije. Direktnu konkurenciju vrtiću čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. Slabosti direktnih konkurenata. sa lokacijom takođe na Dedinju. objavljenim od strane zavoda za statistiku. dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji i razvijena svest kod ciljne grupe o njihovom postojanju.3 Ključ uspeha Ključni faktor budućeg uspeha vrtića “Sun dance” leži u sposobnosti da se ciljnoj grupi na pravi način predstavi poslovni koncept vrtića i da se tokom početka poslovanja profesionalnim pristupom i brigom oko dece razvije svest među ciljnom grupom da vrtić „Sun Dance“ pruža vrhunsku uslugu nege. stučan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. Insistiranje na stručnom kadru. tečno znanje engleskog jezika. broj dece inostranih građana i domaće poslovne elite ovog uzrasta je oko 5000 dece. Takođe. 70%. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. 1. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva.000 evra. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. uzrasta od 2 do 5 godina. odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. a ujedno šanse i mogućnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece. pedijatar po struci. i danas se bavi istraživanjima na temu „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalozacije“. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. 5 .Mišić Snežana. doktorirala u oblasti dečije psihologije.Ciljnu grupu vrtića čine deca inostranih i domaćih poslovnih ljudi. obrazovanja i animacije dece. Prema poslednjim podacima. a onda i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetan. U direktnom radu sa decom biće pedagozi i psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom radu sa decom kao i na izradi najsavremenijih programa prilagođenih deci određenog uzrasta. Znacajan deo. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama je jedna od najvećih prednosti vrtića “Sun dance”. predavanja na engleskom jeziku.

1 Misija Pružiti vrhunsko obrazovanje deci do predškolskog doba. Snežana Mišić je.000. kao posledica dužeg tržišnog prisustva i sticanja poverenja među ciljnom grupom. godine. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović.Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.00 20. kako bi se do kraja školske godine ostvarilo planiranih 60. 2.2 Ciljevi U prvom upisnom krugu 2006 godine uposliti 50% kapaciteta.00% Ispunjavanjem cilja poslovanja za prvi upisni rok i upošljavanjem 50% kapaciteta. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”. 6 . odnosno da ima 30-ro dece u ustanovi.000.000 evra prihoda. kao inicijator projekta. Izvori kapitala Vlasnički kapital (ime i učešće) Snežana Mišić Radmila Zlatanović Evro % 30.00% 40. vrtić ”Sun dance” će ostvariti pozitivne poslovne rezultate već od februara 2007. promovišući internacionalan pristup obrazovanju. 2 MISIJA I CILJEVI 2.00 60. Vrtić ”Sun dance” očekuje kontinuirani rast obima usluga tokom prve tri godine poslovanja. prodala Radmili Zlatanović 40% učesća u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta.

3) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. pozicionirati se u očima korisnika kao ustanova koja nudi najkvalitetniji.3 Proizvod Marketing Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 1) 2) Čuvanje dece: svkodnevno čuvanje dece uz prisustvo isključivo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. 7 . visokoprofesionalni program za razvoj i obrazovanje dece. u sklopu vrtića “Sun dance” uvesti program za decu mlađu od dve godine i otvoriti mali zdravstveni centar sa pedijatrijom i stomatologijom. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. uz mogućnost produženog boravka. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra. 2. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti.Do kraja treće godine poslovanja. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. kao i organizovani izleti). Potpuno profesionalan pristup izradi programa. prilagođen svakom uzrastu posebno. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. dečije radionice na određene teme. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. Do juna 2010. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku.

Kanali prodaje Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. sigurnom i stručnom radu sa njihovom decom. U odnosu na konkurenciju cene su 60% više. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. cena pruža mogućnost roditeljima da preuzimanjem deteta pre isteka redovnog intervala plaćaju samo period boravka deteta u vrtiću. fiksna je i izražena u evrima. dok će se plaćanje obavljati u dinarskoj protivvrednosti. Cena sata u redovnom boravku 5 evra Cena sata u produženom boravku 6 evra Mogućnost besplatnog odsustvovanja imaju deca podložna virusnim oboljenjima u periodu trajanja virusne influence. Izabran je prostor na Dedinju. Osim toga. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. kao i sveobuhvatnost ponuđenog programa. 8 . pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. Radi se o sigurnosti i pouzdanosti u radu sa decom što dodatno umanjuje značaj cene u odnosu na navedene parametre. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. kao i svako bolesno dete tokom perioda neophodnog lečenja. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. pa samim tim i kao još jedan izvor konkurentnosti. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. Dani odsustvovanja plaćaju se 50% od dnevne cene. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne.Cena Najvažniji faktor koji opredeljuje odluku korisnika usluga (ciljne grupe) je profesionalnost u obavljanju usluga. Razlika u ceni je značajno manja u poređenju sa razlikom u nivou i obimu usluga koje vrtić „Sun dance“ nudi u odnosu na konkurenciju.potencijalnog korisnika u korisnost usluga vrtića “Sun dance”. Sistem plaćanja je određen na nedeljnom nivou. sa malo slobodnog vremena. Ovakvo određenje cena je izabrano radi konzistentne primene i kod produženog boravka. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. ali su usluge vrtića “Sun dance” kvantitativno i kvalitativno na mnogo višem nivou od konkurencije. preostalih 40%. Vrtić “Sun dance” celokupan sistem formiranja cene i metode plaćanja vidi kao dodatne koristi za ciljnu grupu. Cena je formirana po satu boravka u vrtiću. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. Prema istraživanjima „Global Marketinga“ ciljna grupa vrtića “Sun dance” nije osetljiva na promene u ceni ove vrste usluga ukoliko se radi o profesionalnom. S toga. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. lična prodaja usluga.

Direktni marketing je idealan vid promocije usluga vrtića „Sun dance“ jer nudi mogucnost direktnog usmerenja na odabrani segment tržišta. preostalih 40%. Promocija i reklamiranje Vrtić „Sun dance“ želi da se predstavi svojoj ciljnoj grupi kao inovator u pružanju posebnih usluga u čuvanju. te će se ulaskom u ciljnu grupu informacije o vrtiću širiti velikom brzinom.vodickrozbeograd. U planu je organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. Planira se i postavljanje oglasa i linka. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama.yu. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. 9 .co. Biće postavljen internet sajt sa svim informacijama o programu vrtića “Sun dance”. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića.beograd. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. i u isto vreme pruža se mogućnost da se sve nedoumice potencijalnih klijenata razreše na licu mesta. Inostrani građani su u Beogradu društveno povezani. s tim. sa malo slobodnog vremena. kao i oglašavanje u najpoznatijem časopisu o Beogradu za strance “Bg info“. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad.co. Podrška privrednih komora stranih zemalja u Beogradu je od preke važnosti. S toga. Direktan kontakt sa potencijalnim klijentima pruža mogućnost da se identifikuju najveći strahovi ciljne grupe vezani za prepuštanje dece novoj ustanovi. Direktni marketing je izabran kao najbolji vid obaveštavanja ciljne grupe o danu i času organizovanja. da je ovde moguće pronaći zajednicki interes što bi značajno smanjilo troškove.yu). na poznatim sajtovima o Beogradu (www. Izabran je prostor na Dedinju. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana.Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. Pored toga planira se i štampanje brošura za roditelje sa ciljem njihovog informisanja o značaju programa za decu. obrazovanju i animiranju dece. Vrtić “Sun dance” planira da svesnost ciljne grupe o svojim uslugama stvori putem promotivnih radionica za decu i njihove roditelje. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. Ujedno za roditelje bi bile organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića “Sun dance”. napravljenim u skladu sa nojnovijim dostignućima dečije psihologije. www.

Ocekivani obim usluga u prvoj godini poslovanja predstavljen je u tabeli. 10 . unutar svoje ciljne grupe. Usluge vrtića “Sun dance” ciljnoj grupi predstavljaće tim stručnjaka koji su ujedno i kreatori i realizatori programa u direktnom radu sa decom. Osim toga. posvećenosti deci. ( propaganda od „usta do usta“). inspirativni. pre svega. Cena usluge dizajnerske agencije je 3.Troškovi promocije i reklamiranja tokom započinjanja poslovanja biće 3 000 evra. Upravo ovakav pristup radu gde je stručni tim uključen u svaki segment poslovanja odiše profesionalizmom i vrednošću za korisnike. Unutrašnji dizajn objekta će odisati istom atmosferom. da asociraju na zdravlje. s tim da će mesečni trošak reklamiranja nakon započinjanja iznositi 1 500 evra. Zamisao je da poruka. vrtić “Sun dance” računa na zadovoljstvo korisnika njegovim uslugama što će mu omoguciti izgradnju lojalnih klijenata koji će kontinuirano koristiti usluge vrtića. Postoji zamisao zaštitnog znaka i logo-a firme. Strategija prodaje Osnovna strategija prodaje podržana nizom promotivnih aktivnosti je u pridobijanju ciljne grupe. zdravlja. Jedna od najvažnijih poruka je da celokupan imidž ukazuje na profesionalizam i odslikava razvoj deteta. profesionalizmom koji je jasno izražen u svakom segmentu poslovanja i programa.000. i što je posebno vazno biti promoteri. vedrine. kao i zaštitni znak budu vedri. koji će biti realizovan od strane agencije za dizajn ’’Flash’’. veseli.00 evra.

00 8.00 12.00 8.000 20 400.500 0 0 * Mesečna zarada po detetu u redovnom intervalu je (5evra x 8sati) x 22 radna dana u mesecu= 880 € Prosečan broj dece po danu u produženom boravku je oko 60% od ukupnog broja dece u vrtiću.00 26.000 20 400.500 25 500.00 12.00 13.00 13.160 32 880.00 35.500 25 500.200 40 880.160 40 880.00 35.200 40 880.200 40 880.160 32 880.400 32 880.500 25 500.00 35.000 25 500.000 20 400.00 35. zarada po detetu es.00 12.000 20 400.500 25 500.200 40 880.00 26.00 12.200 20 400.Prognoza prodaje ( 12 meseci) Ime preduzeca: vrtic "Sun dance" 2006 Podela po proizvodima ili trzisnim delovima Septembar O ktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust O bim usluga u redovnom intervalu Ukupno dece M esecna zarada po detetu* Ukupno O bim usluga u produzenom boravku Prosecan broj dece po danu M prosec.00 8.00 8.200 15 880.00 28.00 28. 11 .200 15 880.400 30 880.00 8. Ukupno 30 880.00 28.00 35.00 12.

Jedan od jasnih indikatora kvaliteta u radu biće i učestalost odsustvovanja dece. tako da će tri grupe moci da rade istovremeno. tri velike sale za svaku grupu aktivnosti. frižider. spokoja i zadovoljstva kod dece. prema nacrtu psihologa. muzičke instrumente. odvojeni sanitarni čvorovi i prostorija uprave. Izbor je opredeljen kvalitetom njihovih proizvoda koji su prilagođeni potrebama i uzrastu dece. Za potrebe zdravstvenih pregleda vrtić planira da koristi usluge privatne medicinske klinike „Medic +“ Kontrola kvaliteta u radu sa decom vršiće se. Namestaj za prostorije proizvesce kuca „ Mart“. oprema za baštu i sl. Opremu potrebnu za početak poslovanja čine: unutrašnji inventar za sve prostorije vrtića. pre svega. Svakog ponedeljka članovi tima za sebe priprema nedeljni plan rada koji će revidirati sa urađenim na kraju svakog dana. Stručni tim sastajaće se. druga deca starosti 3 godine i treću grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. 3. 3. Ujedno je ovakva operativa u realizaciji programa u skladu sa planom da se deca podele prema uzrastu u tri grupe: prva deca starosti 2 godine. Kreiranje programa na zadatu temu Razmatranje i testiranje predloženih programa Izbor konkretnog programa Kapacitet vrtića je 60-ro dece dnevno. mikrotalasna pećnica. Predviđeni sastanci i izveštaji su u funkciji profesionalnog pristupa radu. netrpeljivosti. svađe u grupi. Knjige i ostali prateći materijal biće nabavljen i urađen u dogovoru sa izdavačkom kuom „Nel“ i proizvođačem dečijih igračaka „Pluton“. od čega je 150m2 kvadratura objekta i 50 m2 dvorišta. Sve zajedno čini skup loših indikatora poslovanja do kojih ne sme doći. kuhinja. Vrtić “Sun dance” planira da kompletnu uslugu vrši koristeći sopstvene kadrove. U vrtiću će postojati tri odvojene sale za svaku grupu aktivnosti. Površina ukupnog poslovnog prostora je 200 m2. kompijuteri. kontrole kvaliteta u radu i praćenja stepena satisfakcije korisnika usluga.2 Lokacija i poslovni prostor Vrtić “Sun dance” radiće u iznajmljenom prostoru na Dedinju. Skup strucnog tima iz određene oblasti radi početnih dogovora oko teme na koju će se raditi program (npr. Raspored prostorija je adekvatan potrebama programa. 12 . 111. žalbe roditelja. adresa Svetosavska br. redovno. dok će se vanredni sastanci održavati po zahtevu i prema potrebama. televizore.1 Kreiranje programa Proces kreiranja programa u svakoj grupi usluga sačinjen je od određenih faza kroz koje svaki inicijalni predlog mora proći: 1. kao i merenjem zadovoljstva roditelja. Zadovoljstvo roditelja će se meriti putem upitnika. merenjem stepena satisfakcije. table.3 OPERATIVNI PLAN 3. prateći pribor ukljujučujući i igračke. razvoj preciznosti kod dece) 2. jednom nedeljno na zadatu temu sa predhodnog sastanka. 4.

Za poziciju domar je predviđeno skraćeno radno vreme. 3. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. Za poziciju vaspitač/nastavnik neophodna je visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije sa pozeljnom specijalizacijom iz odlasti dečije psihologije. poželjno je i znanje engleskog jezika. dok je ostatak kompleksa uključujući i baštu sa igralistem u odličnom stanju. Parking nije u planu jer se vozila ne zadržavaju u blizini duže od nekoliko minuta. kao i znanje engleskog jezika. četvoro čine pomoćno osoblje pri čuvanju/animiranju dece. Struktura zarada je prilagođena strucnoj spremi. (Videti projekciju novčanih tokova). u fiksnom intervalu je 4 evra. tako da je radi sigurnosti zaključen ugovor na minimalno tri godine poslovanja u istim objektu. Lokacija je povoljna i u skladu sa zahtevima izabrane ciljne grupe.Prostor je u vlasnistvu trećeg lica. Za poziciju kuvarice/spremacice potrebna je srednja stručna sprema ili lll stepen ugostiteljske skole. kao i fizičko obezbeđenje na kapiji vrtića. radi dobijanja što većeg broja zainteresovanih. jedan domar i dva radnika su planirana za obezbeđenje. viša ili srednja stručna sprema medicinske struke. dve kuvarice/spremacice. U perspektivi vrtić “Sun dance” planira izgradnju sopstvenog poslovnog prostora ili kupovinu već postojeceg ukoliko se pokažu uzajamni interesi sa sadašnjim vlasnikom prostora. Pored toga. svaki član će biti nagrađen u dogovorenom procentu.com.poslovi. Objekad će biti pod stalnim video nadzorom i imaće protivpožarni alarm. tečno znanje Engleskog jezika. pa se razmatra mogućnost zaposlenja osobe u penziji koja bi bila u mogućnosti da odrađuje povremene sitne popravke i održavanje bašte. od kojih bi se kasnije kroz testove i razgovor sa vlasnicima izdvojio dovoljan broj potrebnog kadra. prema doprinosu efikasnosti i efektivnosti programa. iskustvu i zahtevima posla. Poželjne su preporuke. poznanstva sa stručnih seminara i po preporuci kolega iz struke. Stručni tim biće formiran iz internih krugova. kao i za parkiranje zaposlenih. satnica u produženom boravku je 7 evra. poželjno je znanje Engleskog jezika.3 Ljudski kadrovi Planirani broj zaposlenih je 12. Za poziciju pomoćnika pri čuvanju/animiranju dece neophodno je tečno znanje Engleskog jezika. Od tog broja troje su po struci vaspitači/nastavnici. 13 . Radnici na obezbeđenju objekta bi trebalo da imanju najmanje SSS uz obavezno predhodno iskustvo na istim poslovima. Ostalo osoblje imaće fiksna primanja određena na mesečnom nivou. ali mesta za privremeno parkiranje ima. Potrebna su manja ulaganja u poboljšanje prostora (krečenje i rekonstrukcija mokrih čvorova). Satnica pomoćnika u čuvanju/animiranju dece. Satnica u redovnom intervalu člana strucnog tima biće 6 evra. Za ostalo osoblje biće raspisan konkurs u dnevnim novinama „Blic“ i „Politika“ kao i na internetu www. Cena mesečne rente za poslovni prostor je 4 000 evra. ili po potrebi. kao i iskustvo u radu sa decom. dok je u produženom boravku 5 evra.

Ukoliko dete odsustvuje u toku tog meseca iz zdravstvenih razloga ta suma će predstavljati kredit na njegovom racunu kod vrtića.5 3. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”. i nerazvijenost konkurencije. krađe i poplave.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu.Plan obuke je predviđen na tromesečnom nivou. Iskustva po povratku podeliće sa ostalim članovima na vanrednom sastanku. Plaćanja su na nedeljnom nivou. kao i dozvolu od Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja o isunjavanju svih zdravstvenih i sanitetskih uslova.6 Zalihe Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala.7 Kreditna politika Odloženo plaćanje nije u skladu sa politikom poslovanja vrtića “Sun dance”. Vrtić “Sun dance” će biti osiguran kod osiguravajućeg društva „Avala“. Svako dete koje će pohađati ustanovu imace zdravstveno osiguranje. za slučaj povrede u prostorijama vrtića. 14 . Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. dozvoljavaju da vrtić posluje bez davanja popusta klijentima. 3. 3. Ukoliko se javi interesovanje za avansno plaćanje usluga na mesečnom nivou vrtić će naravno prihvatiti. od požara. 3.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. Po jedan član strucnog tima iz svake oblasti prisustvovaće seminarima. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. i to je ono što i ciljna grupa očekuje. prilagođene deci određenog uzrasta. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima.4 Pravni aspekti Od potrebnih dozvola neophodno je obezbediti dozvolu za rad od Ministarstva za odrazovanje i nauku.8 Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. o trosku vrtića. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. prilagođene deci određenog uzrasta. Tržišni standard je da se usluge vrtića plaćaju unapred. 3. Tržišna situacija.

profesora i stručnjaka iz određenih oblasti. Ovakvim delovanjem vrtić “Sun dance” će klijentima nuditi visoko kvalitetne i profesionalne usluge. i danas se bavi istraživanjima na temu : „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalizacije“? Organizaciona sema vrtića “Sun dance” Poređenjem predstavljene strukture poslova i zahtevanu stručnost i obrazovanje tima vrtića “Sun dance” sa industrijskim standardom.2 Menadžment tim Menadžment tim čine: Direktor . Zamenik direktora – Dr. pošto je reč o obrazovanju i razvoju dece. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. Poslove osiguranja obavljače osiguravajuće drustvo „Avala“.1 Organizacija Pravno-organizaciona forma vrtića “Sun dance” biće društvo sa ograničenom odgovornošću.Dr. obrazovanja i animacije dece. Ključne pozicije su direktor i zamenik direktora. Udeli su u novcu. Svi pravni i računovodstveni poslovi biće prepušteni spoljnim saradnicima: Advokat Prof Janko Janković i Ustanova za računovodstvo „ Profit Soft“. Cilj vrtića “Sun dance” je da postavi novi industrijski prosek i nivo u pružanju usluga. Ucčešće u vlasništvu Mišić Snežane je 60%. doktorirala u oblasti dečije psihologije. pedijatar po struci. aktivnosti prodaje usluga. Vrtić “Sun dance” planira otvaranje poslovnog računa kod „Simpleks Banke“. pružanje usluga čuvanja. domenu koji nikako ne sme da se zadovolji prosekom i prepusti slučaju. vaspitači/nastavnici i animatori. 4. a sebi obezbediti konkurentnost i zavidan polozaj na tržištu. pravima i izvršenim uslugama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji reguliše ovaj oblik organizovanja. koji je izgrađen od strane postojece konkurencije jasno se uočava iznadprosečno delovanje vrtića “Sun dance”. Vlasničku strukturu a ujedno i organ upravljanja čine Zlatanović Radmila i Mišić Snežana.4 MENADŽMENT 4. 15 . dok je vlasnik preostalih 40% Zlatanović Radmila. Ugovorom o osnivanju definisano je da bez obostrane saglasnosti ključne odluke koje se tiču poslovanja vrtića “Sun dance” ne mogu biti donesene nasuprot razlikama u vlasništvu. Poslovi koji će se obavljati unutar vrtića su neposredno vezani za samo poslovanje i usluge vrtiće: kreiranje programa.Mišić Snežana. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. Prema potrebama planira se angažovanje spoljnih savetnika. Zlatanović Radmila.

4. Prikazana struktura kapitala pokazuje da projekta prodala Radmili Zlatanović ucesce u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta.3 Finansijski pokazatelji Troškovi započinjanja Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. Znacajan deo. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti. 70%. Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.000 evra. 16 .

00 2.00 20.00 200.00% 40.000. Ovakav tok gotovine posledica je delatnosti vrtića “Sun dance”.00 1.00 15.67% 7.00 5.00 5.00 32.00 5.000.00% Ukupna vlasnicki kapital 50.000.00 600.00 60. 17 .00% % Troškovi zapo injanja č O snovna sredstva N amestaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprema PC racunari za upravu M uzicki instrumenti Literatura Igracke U kupno osnovna sredstva 15.000.11% Ukupni troskovi zapocinjanja 45.Troskovi zapocinjanja Im preduzeca: e vrtic "Sun dance" Evro % Izvori kapitala Vlasnicki kapital (im i ucesce) e Snezana M isic R adm Zlatanovic ila 30.00 3.000.000.00 Evro 100.000.11% Troskovi adm inistracije Zakupnina poslovnog prostora U laganja u zakupljeni prostor ( rekonstrukcija) Troskovi registracije Pravni saveti U slige racunovodstva Pretplata za osiguranje Zarade u periodu razvoja Komunalije U kupni administrativni troskovi 4.00 6. očekivani prilivi novca biće veći od odliva već u prvim mesecima poslovanja.000.00 71.00 1.200.000.000.00 1.000.00 Planirani novčani tokovi Ukoliko vrtić “Sun dance” ostvari cilj upošljavanja 50% od ukupnog kapaciteta u prvom upisnom roku.000.000.00 6.000.00 3.11% Troskovi reklam iranja i prom ocije R eklamiranje D izajniranje i priprem reklam a nog materijala Stampa Putovanja O stalo U kupni troskovi reklamiranja I oglasavanja Tekuce potrebe za novcem 2.800.000.000.

Trogodišnji plan razvoja U sledećoj tabeli je predstavljen trogodišnji plan razvoja vrtića.000 14.000 751.000 75.000 14.000 17.000 12.000 60.288 26.428 2007/2008 549.920 18 .492 292.032 48.120 110.920 150.000 7.000 48.920 32.000 10.400 659.760 210.000 2.000 394.528 238.520 2008/2009 601.200 36.000 8.000 324.232 265.000 427.000 40.000 3. 3-godišnji plan razvoja Ime preduzeca: Vrtic "Sun dance" Evro PRIHODI OD PRODAJE Redovni interval Produzeni boravak Ukupni prihodi od prodaje Troškovi iz poslovanja Troskovi zarada ( bruto) Zakupnina prostora Komunalije Tekuce nabavke Troskovi popravki i odrzavanja Troskovi reklamiranja i promocije Troskovi osiguranja Usluge spoljnih saradnika Ostali troskovi (navesti) Ukupni troskovi iz poslovanja Dobit pre poreza Porez na dobit 10% Neto dobit 207.000 10.

igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. Ono što vrtić “Sun dance“ u startu vidi kao prednost jeste nepostojanje sveobuhvatne posvećenosti deci. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. koji će uključiti sve važne aspekte i momente u razvoju dece. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. zdravom razvoju i detinjstvu i edukaciji na svim poljima. 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA 7. u skladu sa najsavremenijim dostignućima dečije psihologije i internacionalnim standardima u obrazovanju dece na engleskom jeziku. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. Poseban akcenat biće stavljen na povećanju socijalizacije dece unutar grupe. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. 19 .1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. Potpuno profesionalan pristup izradi programa. uz mogućnost produženog boravka od 14h-19h. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA 6.5 PROIZVODI I USLUGE Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 4) 5) Čuvanje dece: svakodnevno čuvanje dece uz prisustvo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu. 6) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. njihovom obrazovanju. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. Planira se svestran pristup deci programom sačinjenim od strane stručnjaka iz relevantnih oblasti. dečije radionice na određene teme. prilagođen svakom uzrastu posebno.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. kao i organizovani izleti). uz pomoć stručnog obrazovnog kadra.

u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. 20 . Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu.Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom.

locirane na Dedinju. Sve gore navedeno govori da su mogućnosti za razvoj poslovanja vrtića „Sun dance“ na teritoriji Beograda velike. objavljenim od strane zavoda za statistiku. Ciljna grupa Ciljnu grupu vrtića „Sun dance“ čine deca stranih državljana koji žive i rade u Beogradu. sveobuhvatan rad sa decom kao i potpuna posvećenost deci i njihovom što zdravijem razvoju i detinjstvu su od ključne važnosti za buduće korisnike usluga (roditelje). zabavni i obrazovni program. Potreba za edukacijom i socijalizacijom dece i uvođenje engleskog jezika kao službenog u velikom broju institucija i škola na teritoriji Beograda dovodi do razvoja potrebe za vrtićem profila sličnom „Sun dance“ vrtiću. što ne zadovoljava potrebe bračnih parova koji rade do kasnih popodnevnih sati. u sklopu programa „ Koliko smo doprineli natalitetu“. moguće je izdvojiti decu koja koriste samo osnovni program (normalno radno vreme 7h-14h) i decu iz posmatrane ciljne grupe koja ostaju u produženom boravku. usled konstantnog priliva mladih parova koji dolaze da žive u Beograd. Potrebe potencijalnih klijenata za ovakvom vrstom usluga su redovne. broj visoko stručnih vrtića koji će pružiti internacionalni sadržaj je veoma mali i neadekvatan veličini tržišta i njegovim potrebama. Sa druge strane. Postoje sezonske oscilacije u zimskom i letnjem periodu zbog godišnjih odmora. Klijentima je na raspolaganju samo dnevna nega i animacija dece. institucija ove vrste.05. a ujedno i osnovno konkurentsko sredstvo u ponudi vrtića „Sun dance“. ukupno tržište vrtića “Sun dance” čini 17 500 dece doba od 2 do 5 godina. 21 . Kao posebne segmente. Vrtić “Sun dance” planira da zadovolji potrebe klijenata tako što će pružati kvalitetnu i sadržajnu dnevnu i popodnevnu negu i animaciju dece. locirani na Dedinju i Senjaku. nije opredeljena cenom već kvalitetom. rađenu po svetskim standardima i izvedenu na engleskom jeziku. Prema istraživanjima obavljenim 06. kao i učenje stranog jezika. Trend prisutan među ciljnom grupom je želja za vrtićem koji će deci omogućiti vrhunsku edukaciju po svetskim standardima.Tržište Ukupno tržište vrtića “Sun dance” čine svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina na teritoriji Beograda. Tržište je u fazi razvoja. Prema poslednjim podacima. na šta ukazuje rast u broju vrtića u Beogradu. Trenutno ne postoje barijere koje bi sprečile ulazak vrtića “Sun dance” na tržište. Odluka roditelja (stranaca i domaće poslovne elite sa decom uzrasta od 2 do 5 godina) o prihvatanju usluga ove vrste. kao i deca domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama. očekuje se značajan rast u veličini tržišta posebno imajući u vidu programe za povećanje nataliteta u našoj zemlji. koji će biti opsluženi uslugama vrtića “Sun dance”. i maksimalnu posvećenost deci kroz edukativni. Profesionalizam. Tražnja za ovom vrstom usluga već postoji. Ovakve oscilacije su uglavnom kratkotrajne. Tržište se nalazi u fazi razvoja. Takođe. stručnošću i pouzdanošću u radu sa decom.2005 na teritoriji Beograda. uzrasta od 2 do 5 godina. posebno znajući da vrtić “Sun dance” planira rad sa decom i tokom ovih perioda kako se radi o predškolskoj deci. uzrasta od 2 do 5 godina. Trenutno u Beogradu edukaciju na stranom jeziku pružaju dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. broj dece stranaca i domaće poslovne elite ovog uzrasta je 5 000.

predavanja na engleskom jeziku. locirane na Dedinju.Profil kupca Kupac usluga vrtića „Sun dance“ je u proseku: između 25 i 45 godina bračni par . nepostojanju stručno prilagođenog programa njihovom uzrastu. Posmatrano sa aspekta vrtića „Sun dance“. velike opasnosti nema znajući da vrtić nudi tri grupe usluga u redovnom i produženom intervalu i da zbog lokacije svog poslovanja indirektna konkurencija nije atraktivna našoj ciljnoj grupi. Slabosti direktnih konkurenata. šire posmatrano. Insistiranje na stručnom kadru. dovode po povećanja broja inostranih poslovnih ljudi koji žive u Beogradu. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. Takođe. Iz navedenih razloga. što može zahtevati dugoročno zalaganje u pridobijanju poverenja i izgradnji sigurnosti kod ciljne grupe. naročito u region Beograda. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime i dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji. kao i do povećanja broja državljana SCG koji rade po zapadnim principima. od 9h do 17h. činiće još jednu ključnu snagu vrtića “Sun dance”. koje nude uslugu čuvanja dece u fiksnom vremenskom intervalu u trajanju od 8 sati dnevno. Ključne slabosti konkurencije se odražavaju u zastarelom pristupu obrazovanju i negi dece. kao i nedostatku internacionalnog pristupu obrazovanju dece. očekuje se porast u broju vrtića koji će na tržištu Beograda ponuditi usluge čuvanja i obrazovanja dece. velike opasnosti nema s obzirom da je asortiman usluga direktne konkurencije daleko manji i nesadržajan. Indirektnu konkurenciju vrtić „Sun dance“ vidi u predškolskim ustanovama lociranim po ostatku grada. kao i pružanjem vrhunske usluge koja će dovesti do brzog širenja reputacije u okviru ciljne grupe. 22 .2 Konkurencija Razvoj tržišne ekonomije u Srbiji i velik broj inostranih ulaganja. Konkurentnost postoji samo u domenu usluge čuvanja dece u redovnom intervalu. u odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi.porodica živi na Dedinju ili Senjaku visokog obrazovanja prihoda između 1 500 i 10 000 evra mesečno društvena elita. na visokim menadžerskim pozicijama 7. rađena po svetskim standardima. Mada je planirana lokacija ista. Vrtić „Sun Dance“ planira da premosti nedostatak tržišnog rejtinga lansiranjem jake medijske i promotivne kampanje na početku poslovanja. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama su najveće prednosti vrtića “Sun dance”. kao i svest među ciljnom grupom o njihovom postojanju. Potencijalnu slabost i opasnost vrtić „Sun dance“ vidi u nepostojanju izgrađenog imena i tržišnog rejtinga. Direktnu konkurenciju čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. a ujedno šanse i mogucnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece.

b. a zatim i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetat. c. tako da ostavlja prostor za ulazak novom igraču poput vrtića “Sun dance”. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. kao i razvijenoj svesti kod ciljne grupe o njihovom postojanju. izgrađenoj tržišnoj reputaciju za dati obim usluga. što otvara mogućnosti vrtiću “Sun dance” za ulazak na tržište sa prihvatljivom dozom rizika. Tržišna strategija a. Konkurencija je nedovoljno razvijena. sa značajno užim programom i drugačijim ciljevima. 23 .3 Nastup na tržištu Mogućnosti Segment tržišta na koji će se vrtić “Sun dance” u trenutku osnivanja usmeriti nalazi se u fazi razvoja i nedovoljno izgrađenih standarda poslovanja.7. Profesionalnost i stručnost u radu sa decom čine temelj na kome će vrtić „Sun dance“ graditi svoju konkurentsku snagu i prednost. savremeni privredni i tržišni trendovi otvaraju vrata razvoju ove grane poslovanja u oblasti obrazovanja i razvoja dece. stručan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. Potencijalna opasnost postoji u pogledu dugogodišnjeg poslovanja konkurencije na datoj lokaciji. Osim toga. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. Opasnosti Direktnih ograničenja u pogledu ulaska na tržište vrtić “Sun dance” ne pronalazi na osnovu sprovedene analize tržišta i konkurencije.

000 16.500 47.500 47.200 800 28.500 26.000 18. m at.000 S eptem bar 8.000 1.836 1.000 18.000 16.700 84.364 28160 8.500 4.160 30.627 35200 12.000 1.455 30.000 26400 8.000 5.Planirani novcani tokovi na godisnjemnivou Im preduzeca: V "S dance" e rti ć un 2006 Pre-pocetka 50.160 31.200 4.800 8.200 800 28.000 1.536 71.683 24 .000 30.700 69.836 500 1.728 28.836 3.500 4.400 32.155 13200 13.000 3.000 28.836 2.536 35200 12.619 26.000 1.000 26.964 28.636 3.000 800 28.455 NO C NA P E VA O TKU M E Č ES CA NO Č P V ANI RILIV I Redovni boravak Produzeni boravak Ukupni novcani prilivi Raspoloziva gotovina NO Č OD I V ANI LIV Odlivi iz poslovanja Tekuce nabavke ( hrana.000 16.836 500 1.000 4.927 32.836 3.964 N ovem bar 3.836 500 1.000 30.899 35200 12.836 500 1.000 16.000 2.336 21.619 0 50.336 6.000 1.700 54.052 28.000 4.000 4.000 1.160 31.000 3.000 32.336 37.000 4.819 200 3.699 30.836 2.000 16.636 5.200 84.000 800 28.000 600 32.563 April 21.000 32.563 32.200 28.536 3.136 15.000 4.000 4.000 3.600 41.500 4.000 4.728 D ecem bar 3.836 700 1.836 500 1.200 800 28.291 30.000 5.000 1.636 2.836 500 1.500 35.000 3.291 Jun 54.376 28.000 16.212 28160 8.700 102.000 4.000 16.radionice Zakupnina prostora Troskovi osiguranja Spoljni saradnici Rekonstrukcija prostora Ukupno odlivi iz poslovanja Odlivi po osnovu nabavke oprem e Nam estaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprem a PC racunari za upravu M uzicki instrum enti Literatura Igracke Troskovi registracije Ukupno po osnovu nabavke oprem e Novcani odlivi po osnovu finansiranja Ukupni novcani odlivi Stanje gotovine na kraju m eseca Jul 71.400 34.536 1.000 1.836 2.136 58.200 Oktobar 5.699 M art 6.927 M aj 37.000 4.000 4.836 300 2000 9.600 26400 8.000 1.000 16.336 3.836 700 1.536 54.000 26.500 47.336 3.000 3.376 Februar 1.200 36.000 28.isl) Bruto plate Kom unalije Prom ocija i besp.263 35200 12.052 Januar 2.500 47.000 28.000 16.500 4.836 500 1.836 500 1.888 28160 8.500 4.000 30.991 35200 12.000 4.000 5.500 1.636 2.336 3.