BIZNIS PLAN ZA

PREDŠKOLSKU USTANOVU

“SUN DANCE”

*Napomena: Biznis plan je izrađen u edukativne svrhe. Podatci u biznis planu su izmišljeni i nemaju veze sa realnom situacijom.

1

SADRŽAJ

1 REZIME BIZNIS PLANA......................................................................................................................4 1.1 Poslovni koncept..............................................................................................................................4 1.2 Potencijal poslovnog koncepta.........................................................................................................4 1.3 Ključ uspeha.....................................................................................................................................5 1.4 Potrebna finansijska sredstva...........................................................................................................5 2 MISIJA I CILJEVI..................................................................................................................................6 2.1 Misija...............................................................................................................................................6 2.2 Ciljevi...............................................................................................................................................6 2.3 Marketing.........................................................................................................................................7 Proizvod............................................................................................................................................7 Cena..................................................................................................................................................8 Kanali prodaje...................................................................................................................................8 Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. lična prodaja usluga. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne, u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu, razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija........................8 Lokacija.............................................................................................................................................9 Promocija i reklamiranje...................................................................................................................9 Strategija prodaje............................................................................................................................10 3 OPERATIVNI PLAN...........................................................................................................................12 3.1 Kreiranje programa........................................................................................................................12 3.2 Lokacija i poslovni prostor............................................................................................................12 3.3 Ljudski kadrovi..............................................................................................................................13 3.4 Pravni aspekti.................................................................................................................................14 3.5 Zalihe.............................................................................................................................................14 3.6 Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači..................................................................................14 3.7 Kreditna politika............................................................................................................................14 3.8 Dobavljači......................................................................................................................................14 4 MENADŽMENT..................................................................................................................................15 4.1 Organizacija ..................................................................................................................................15 4.2 Menadžment tim............................................................................................................................15 4.3 Finansijski pokazatelji....................................................................................................................16 Troškovi započinjanja ....................................................................................................................16 Planirani novčani tokovi.................................................................................................................17 Trogodišnji plan razvoja.................................................................................................................18 5 PROIZVODI I USLUGE......................................................................................................................19 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................19 6.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 Privredna kretanja...........................................................................................................................19 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................................................................................................19 7.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 2

.....................................................Privredna kretanja..........................................................21 Ciljna grupa.......................19 Tržište.............................................................................................................................................................................21 Profil kupca......................23 3 ..........................................23 Opasnosti......................23 Tržišna strategija...................................................................................................................3 Nastup na tržištu..........................................................................2 Konkurencija.................................................................................................22 7...............................................................................................23 Mogućnosti.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 7......................................

Deca se otuđuju. kao i domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama koja su najviše pogođena navedenim kretanjima. što vrtiću “Sun dance” pruža mogućnost brzog ulaska i tržišnog pozicioniranja. Tim stručnjaka iz oblasti dečije psihologije i pedagogije radiće na pripremi programa kao i na njihovoj realizaciji u direktnom radu sa decom. obrazovanje i animaciju dece od 2 do 5 godina na engleskom jeziku. ka razvoju svesti o pripadnosti grupi. vrtić “Sun dance” nudi najkvalitetniji program u grupama što je jedna od najvećih koristi za decu. Znaci depresije su sve češći kod dece ovog uzrasta. imajući u vidu rezultate ovih istraživanja. uz prisustvo stručnog i profesionalnog kadra iz oblasti dečije psihologije i pedagogije.1REZIME BIZNIS PLANA 1. Ciljna grupa su deca inostranih državljana.1 Poslovni koncept Predškolska ustanova “Sun dance” je ustanova za čuvanje. postaju individualci u svojim delovanjima i gube svest o pripadnosti grupi. druga deca starosti 3 godine i cetvrtu grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. Navedene grupe usluga vrtića “Sun dance” uključuju visoko profesionalne i stručno prilagođene programe deci određenog uzrasta. što je posebno uslovljeno prezauzetošću roditelja i nedostatka slobodnog vremena za rad sa decom. Celokupan program je usmeren ka deci i njihovim potrebama. asocirati na radost.2 Potencijal poslovnog koncepta Novina u poslovnom konceptu vrića “Sun dance” je inovacija u oblasti razvoja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5 godina. potrebe za ovakvom vrstom usluga su u konstantnom porastu. uzrasta od 2 do 5 godina. Svaka grupa usluga imaće zasebne prostorije koje će svojim izgledom odisati veselošću. Osim toga postojaće redovni program svakog radnog dana od 7h do 14h uz mogućnost produženog boravka od 14h do 19h. socijalizaciji dece unutar grupe. zdravlje i posvećenost deci. obrazovanja i animiranja dece na engleskom jeziku. Umesto individualne kućne nege. sakupiće tim stručnjaka koji će svoja delovanja usmeriti ka zdravom razvoju dece. Pored profesionalnog programa za decu vrtić “Sun dance” nudi i dodatne koristi za korisnike s obzirom da će službeni jezik biti engleski. razvoj savremene tehnologije potiskuje najvažniju fazu u razvoju dece DETINJSTVO. Dosadašnja istraživanja iz oblasti dečije psihologije ukazuju da su celokupnim privrednim i ekonomskim promenama u svetu i kod nas najviše pogođena deca. Vrtić “Sun dance” će nuditi programe čuvanja. vedrinom. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. Ukupno tržište vrtića “Sun dance” obrazuju svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina. Prevashodni cilj nastajanja ovakve vrste ustanove je da sačuvamo osmeh na dečijem licu i omogućimo im da razviju svoje sklonosti i potencijale još od malih nogu a da time ne ugroze bezbrižno detinjstvo. Prema svim dosadašnjim istraživanjima obavljenim od strane agencije „Global Marketing“. Briga o detetu nije na zavidnom nivou. 1. Vrtić “Sun dance”. 4 . Sva deca biće podeljena u tri grupe prema uzrastu: prva grupu čine deca starosti 2 godine.. na teritoriji Beograda. sklonosti ka pravim vrednostima u životi i nastojati da spreči pojavu delikvencije u kasnijim fazama razvoja. Vrtić „Sun dance“ će ponuditi uslugu kakva do sada nije postojala na našem tržištu. rad sa decom prema najsavremenijim dostignućima dečije psihologije.

uzrasta od 2 do 5 godina. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama je jedna od najvećih prednosti vrtića “Sun dance”.Mišić Snežana. 1. U direktnom radu sa decom biće pedagozi i psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom radu sa decom kao i na izradi najsavremenijih programa prilagođenih deci određenog uzrasta. odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. 5 . pedijatar po struci. sa lokacijom takođe na Dedinju. Insistiranje na stručnom kadru. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. i danas se bavi istraživanjima na temu „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalozacije“. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu.000 evra.Ciljnu grupu vrtića čine deca inostranih i domaćih poslovnih ljudi. Znacajan deo. tečno znanje engleskog jezika. 70%. Slabosti direktnih konkurenata. a ujedno šanse i mogućnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece.3 Ključ uspeha Ključni faktor budućeg uspeha vrtića “Sun dance” leži u sposobnosti da se ciljnoj grupi na pravi način predstavi poslovni koncept vrtića i da se tokom početka poslovanja profesionalnim pristupom i brigom oko dece razvije svest među ciljnom grupom da vrtić „Sun Dance“ pruža vrhunsku uslugu nege. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. obrazovanja i animacije dece. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. Direktnu konkurenciju vrtiću čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. stučan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. Zlatanović Radmila. broj dece inostranih građana i domaće poslovne elite ovog uzrasta je oko 5000 dece. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. rađena po svetskim standardima. činiće ključnu snagu vrtića “Sun dance”. dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji i razvijena svest kod ciljne grupe o njihovom postojanju. Zamenik direktora – Dr. nepostojanju stručnog programa prilagođenog njihovom uzrastu. 1. locirani na Dedinju i Senjaku. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime. poželjna je specijalizacija iz odlasti dečije psihologije. Prema poslednjim podacima.Dr. Takođe. predavanja na engleskom jeziku. a onda i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetan. doktorirala u oblasti dečije psihologije. Za poziciju vaspitač/nastavnik zahteva se visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta.4 Potrebna finansijska sredstva Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. objavljenim od strane zavoda za statistiku. Snaga vrtića “Sun dance” leži i u profesionalnom i stručnom kadru. Direktor .

kao posledica dužeg tržišnog prisustva i sticanja poverenja među ciljnom grupom.000. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović. promovišući internacionalan pristup obrazovanju.2 Ciljevi U prvom upisnom krugu 2006 godine uposliti 50% kapaciteta. Vrtić ”Sun dance” očekuje kontinuirani rast obima usluga tokom prve tri godine poslovanja. 2 MISIJA I CILJEVI 2.00% 40.000 evra prihoda. kao inicijator projekta. 6 . vrtić ”Sun dance” će ostvariti pozitivne poslovne rezultate već od februara 2007.000. kako bi se do kraja školske godine ostvarilo planiranih 60. Izvori kapitala Vlasnički kapital (ime i učešće) Snežana Mišić Radmila Zlatanović Evro % 30. godine. 2. odnosno da ima 30-ro dece u ustanovi.00% Ispunjavanjem cilja poslovanja za prvi upisni rok i upošljavanjem 50% kapaciteta.1 Misija Pružiti vrhunsko obrazovanje deci do predškolskog doba.00 20. prodala Radmili Zlatanović 40% učesća u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta.00 60. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”.Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti Inicijator projekta je bila Snežana Mišić. Snežana Mišić je.

prilagođen svakom uzrastu posebno. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. uz mogućnost produženog boravka. u sklopu vrtića “Sun dance” uvesti program za decu mlađu od dve godine i otvoriti mali zdravstveni centar sa pedijatrijom i stomatologijom. pozicionirati se u očima korisnika kao ustanova koja nudi najkvalitetniji.3 Proizvod Marketing Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 1) 2) Čuvanje dece: svkodnevno čuvanje dece uz prisustvo isključivo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. 2. Potpuno profesionalan pristup izradi programa. 3) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra. 7 . Do juna 2010.Do kraja treće godine poslovanja. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. dečije radionice na određene teme. visokoprofesionalni program za razvoj i obrazovanje dece. kao i organizovani izleti). uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara.

kao i svako bolesno dete tokom perioda neophodnog lečenja. Dani odsustvovanja plaćaju se 50% od dnevne cene. Vrtić “Sun dance” celokupan sistem formiranja cene i metode plaćanja vidi kao dodatne koristi za ciljnu grupu. Radi se o sigurnosti i pouzdanosti u radu sa decom što dodatno umanjuje značaj cene u odnosu na navedene parametre. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. cena pruža mogućnost roditeljima da preuzimanjem deteta pre isteka redovnog intervala plaćaju samo period boravka deteta u vrtiću. Cena je formirana po satu boravka u vrtiću. Prema istraživanjima „Global Marketinga“ ciljna grupa vrtića “Sun dance” nije osetljiva na promene u ceni ove vrste usluga ukoliko se radi o profesionalnom. sa malo slobodnog vremena. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. U odnosu na konkurenciju cene su 60% više. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana.Cena Najvažniji faktor koji opredeljuje odluku korisnika usluga (ciljne grupe) je profesionalnost u obavljanju usluga. kao i sveobuhvatnost ponuđenog programa. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. lična prodaja usluga. Osim toga. Ovakvo određenje cena je izabrano radi konzistentne primene i kod produženog boravka. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. pa samim tim i kao još jedan izvor konkurentnosti. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. sigurnom i stručnom radu sa njihovom decom. preostalih 40%.potencijalnog korisnika u korisnost usluga vrtića “Sun dance”. razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. fiksna je i izražena u evrima. Izabran je prostor na Dedinju. dok će se plaćanje obavljati u dinarskoj protivvrednosti. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. 8 . S toga. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. Cena sata u redovnom boravku 5 evra Cena sata u produženom boravku 6 evra Mogućnost besplatnog odsustvovanja imaju deca podložna virusnim oboljenjima u periodu trajanja virusne influence. Kanali prodaje Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. Sistem plaćanja je određen na nedeljnom nivou. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu. Razlika u ceni je značajno manja u poređenju sa razlikom u nivou i obimu usluga koje vrtić „Sun dance“ nudi u odnosu na konkurenciju. ali su usluge vrtića “Sun dance” kvantitativno i kvalitativno na mnogo višem nivou od konkurencije.

Planira se i postavljanje oglasa i linka. da je ovde moguće pronaći zajednicki interes što bi značajno smanjilo troškove. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. Direktni marketing je izabran kao najbolji vid obaveštavanja ciljne grupe o danu i času organizovanja. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. www. U planu je organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. Inostrani građani su u Beogradu društveno povezani. te će se ulaskom u ciljnu grupu informacije o vrtiću širiti velikom brzinom.yu).vodickrozbeograd. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. Pored toga planira se i štampanje brošura za roditelje sa ciljem njihovog informisanja o značaju programa za decu.co. Izabran je prostor na Dedinju. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana.yu. 9 . Vrtić “Sun dance” planira da svesnost ciljne grupe o svojim uslugama stvori putem promotivnih radionica za decu i njihove roditelje.beograd. Ujedno za roditelje bi bile organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića “Sun dance”. S toga. Direktan kontakt sa potencijalnim klijentima pruža mogućnost da se identifikuju najveći strahovi ciljne grupe vezani za prepuštanje dece novoj ustanovi. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad.co. i u isto vreme pruža se mogućnost da se sve nedoumice potencijalnih klijenata razreše na licu mesta. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. Biće postavljen internet sajt sa svim informacijama o programu vrtića “Sun dance”.Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. napravljenim u skladu sa nojnovijim dostignućima dečije psihologije. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. s tim. sa malo slobodnog vremena. Direktni marketing je idealan vid promocije usluga vrtića „Sun dance“ jer nudi mogucnost direktnog usmerenja na odabrani segment tržišta. kao i oglašavanje u najpoznatijem časopisu o Beogradu za strance “Bg info“. na poznatim sajtovima o Beogradu (www. Promocija i reklamiranje Vrtić „Sun dance“ želi da se predstavi svojoj ciljnoj grupi kao inovator u pružanju posebnih usluga u čuvanju. preostalih 40%. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. Podrška privrednih komora stranih zemalja u Beogradu je od preke važnosti. obrazovanju i animiranju dece.

unutar svoje ciljne grupe. s tim da će mesečni trošak reklamiranja nakon započinjanja iznositi 1 500 evra. i što je posebno vazno biti promoteri. kao i zaštitni znak budu vedri. vrtić “Sun dance” računa na zadovoljstvo korisnika njegovim uslugama što će mu omoguciti izgradnju lojalnih klijenata koji će kontinuirano koristiti usluge vrtića.000. Jedna od najvažnijih poruka je da celokupan imidž ukazuje na profesionalizam i odslikava razvoj deteta. Cena usluge dizajnerske agencije je 3. posvećenosti deci. koji će biti realizovan od strane agencije za dizajn ’’Flash’’. veseli.Troškovi promocije i reklamiranja tokom započinjanja poslovanja biće 3 000 evra. da asociraju na zdravlje. Postoji zamisao zaštitnog znaka i logo-a firme. vedrine. Ocekivani obim usluga u prvoj godini poslovanja predstavljen je u tabeli. Upravo ovakav pristup radu gde je stručni tim uključen u svaki segment poslovanja odiše profesionalizmom i vrednošću za korisnike. ( propaganda od „usta do usta“). Usluge vrtića “Sun dance” ciljnoj grupi predstavljaće tim stručnjaka koji su ujedno i kreatori i realizatori programa u direktnom radu sa decom. pre svega. inspirativni. zdravlja. Osim toga.00 evra. 10 . Zamisao je da poruka. Unutrašnji dizajn objekta će odisati istom atmosferom. profesionalizmom koji je jasno izražen u svakom segmentu poslovanja i programa. Strategija prodaje Osnovna strategija prodaje podržana nizom promotivnih aktivnosti je u pridobijanju ciljne grupe.

160 32 880.500 0 0 * Mesečna zarada po detetu u redovnom intervalu je (5evra x 8sati) x 22 radna dana u mesecu= 880 € Prosečan broj dece po danu u produženom boravku je oko 60% od ukupnog broja dece u vrtiću.200 40 880. zarada po detetu es.000 20 400.000 20 400.00 12.00 8.500 25 500.500 25 500.00 12.00 35.400 30 880.500 25 500.00 8.200 15 880.Prognoza prodaje ( 12 meseci) Ime preduzeca: vrtic "Sun dance" 2006 Podela po proizvodima ili trzisnim delovima Septembar O ktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust O bim usluga u redovnom intervalu Ukupno dece M esecna zarada po detetu* Ukupno O bim usluga u produzenom boravku Prosecan broj dece po danu M prosec.00 13.00 12.160 32 880.00 13.00 26.00 35. Ukupno 30 880.500 25 500.400 32 880.200 20 400.00 12.000 20 400.00 35.00 8.00 8.00 35.000 25 500.00 28.200 15 880.000 20 400.160 40 880.00 35.200 40 880.00 12.00 28.200 40 880.200 40 880.00 26.00 8. 11 .00 28.

prema nacrtu psihologa. Površina ukupnog poslovnog prostora je 200 m2. U vrtiću će postojati tri odvojene sale za svaku grupu aktivnosti. razvoj preciznosti kod dece) 2. Kreiranje programa na zadatu temu Razmatranje i testiranje predloženih programa Izbor konkretnog programa Kapacitet vrtića je 60-ro dece dnevno. table.2 Lokacija i poslovni prostor Vrtić “Sun dance” radiće u iznajmljenom prostoru na Dedinju. Jedan od jasnih indikatora kvaliteta u radu biće i učestalost odsustvovanja dece. Skup strucnog tima iz određene oblasti radi početnih dogovora oko teme na koju će se raditi program (npr. Za potrebe zdravstvenih pregleda vrtić planira da koristi usluge privatne medicinske klinike „Medic +“ Kontrola kvaliteta u radu sa decom vršiće se. oprema za baštu i sl. odvojeni sanitarni čvorovi i prostorija uprave. netrpeljivosti. 111. Raspored prostorija je adekvatan potrebama programa. dok će se vanredni sastanci održavati po zahtevu i prema potrebama. televizore. redovno. 12 . prateći pribor ukljujučujući i igračke. svađe u grupi. Stručni tim sastajaće se. muzičke instrumente.1 Kreiranje programa Proces kreiranja programa u svakoj grupi usluga sačinjen je od određenih faza kroz koje svaki inicijalni predlog mora proći: 1. spokoja i zadovoljstva kod dece. kompijuteri. pre svega. Svakog ponedeljka članovi tima za sebe priprema nedeljni plan rada koji će revidirati sa urađenim na kraju svakog dana. žalbe roditelja. Knjige i ostali prateći materijal biće nabavljen i urađen u dogovoru sa izdavačkom kuom „Nel“ i proizvođačem dečijih igračaka „Pluton“. tako da će tri grupe moci da rade istovremeno. frižider. Namestaj za prostorije proizvesce kuca „ Mart“. mikrotalasna pećnica. Predviđeni sastanci i izveštaji su u funkciji profesionalnog pristupa radu. kontrole kvaliteta u radu i praćenja stepena satisfakcije korisnika usluga. 3. Ujedno je ovakva operativa u realizaciji programa u skladu sa planom da se deca podele prema uzrastu u tri grupe: prva deca starosti 2 godine. adresa Svetosavska br. Zadovoljstvo roditelja će se meriti putem upitnika. kuhinja. tri velike sale za svaku grupu aktivnosti. jednom nedeljno na zadatu temu sa predhodnog sastanka.3 OPERATIVNI PLAN 3. Izbor je opredeljen kvalitetom njihovih proizvoda koji su prilagođeni potrebama i uzrastu dece. 4. Vrtić “Sun dance” planira da kompletnu uslugu vrši koristeći sopstvene kadrove. kao i merenjem zadovoljstva roditelja. Opremu potrebnu za početak poslovanja čine: unutrašnji inventar za sve prostorije vrtića. 3. od čega je 150m2 kvadratura objekta i 50 m2 dvorišta. Sve zajedno čini skup loših indikatora poslovanja do kojih ne sme doći. druga deca starosti 3 godine i treću grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. merenjem stepena satisfakcije.

poznanstva sa stručnih seminara i po preporuci kolega iz struke. kao i iskustvo u radu sa decom. Za poziciju kuvarice/spremacice potrebna je srednja stručna sprema ili lll stepen ugostiteljske skole. Za ostalo osoblje biće raspisan konkurs u dnevnim novinama „Blic“ i „Politika“ kao i na internetu www. prema doprinosu efikasnosti i efektivnosti programa. kao i znanje engleskog jezika. svaki član će biti nagrađen u dogovorenom procentu. Za poziciju pomoćnika pri čuvanju/animiranju dece neophodno je tečno znanje Engleskog jezika.3 Ljudski kadrovi Planirani broj zaposlenih je 12. Za poziciju domar je predviđeno skraćeno radno vreme. U perspektivi vrtić “Sun dance” planira izgradnju sopstvenog poslovnog prostora ili kupovinu već postojeceg ukoliko se pokažu uzajamni interesi sa sadašnjim vlasnikom prostora. dok je u produženom boravku 5 evra. kao i fizičko obezbeđenje na kapiji vrtića. 3. (Videti projekciju novčanih tokova). dve kuvarice/spremacice. poželjno je i znanje engleskog jezika. četvoro čine pomoćno osoblje pri čuvanju/animiranju dece. Cena mesečne rente za poslovni prostor je 4 000 evra. Struktura zarada je prilagođena strucnoj spremi. satnica u produženom boravku je 7 evra. jedan domar i dva radnika su planirana za obezbeđenje. radi dobijanja što većeg broja zainteresovanih. Satnica pomoćnika u čuvanju/animiranju dece.poslovi. Pored toga. Potrebna su manja ulaganja u poboljšanje prostora (krečenje i rekonstrukcija mokrih čvorova). dok je ostatak kompleksa uključujući i baštu sa igralistem u odličnom stanju. ili po potrebi. kao i za parkiranje zaposlenih. tako da je radi sigurnosti zaključen ugovor na minimalno tri godine poslovanja u istim objektu. Objekad će biti pod stalnim video nadzorom i imaće protivpožarni alarm. Lokacija je povoljna i u skladu sa zahtevima izabrane ciljne grupe. Radnici na obezbeđenju objekta bi trebalo da imanju najmanje SSS uz obavezno predhodno iskustvo na istim poslovima. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. Ostalo osoblje imaće fiksna primanja određena na mesečnom nivou. u fiksnom intervalu je 4 evra. Stručni tim biće formiran iz internih krugova. 13 . Za poziciju vaspitač/nastavnik neophodna je visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije sa pozeljnom specijalizacijom iz odlasti dečije psihologije. pa se razmatra mogućnost zaposlenja osobe u penziji koja bi bila u mogućnosti da odrađuje povremene sitne popravke i održavanje bašte. poželjno je znanje Engleskog jezika. Od tog broja troje su po struci vaspitači/nastavnici. ali mesta za privremeno parkiranje ima. tečno znanje Engleskog jezika. viša ili srednja stručna sprema medicinske struke. Poželjne su preporuke. Parking nije u planu jer se vozila ne zadržavaju u blizini duže od nekoliko minuta.Prostor je u vlasnistvu trećeg lica. Satnica u redovnom intervalu člana strucnog tima biće 6 evra.com. iskustvu i zahtevima posla. od kojih bi se kasnije kroz testove i razgovor sa vlasnicima izdvojio dovoljan broj potrebnog kadra.

krađe i poplave.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. dozvoljavaju da vrtić posluje bez davanja popusta klijentima. Svako dete koje će pohađati ustanovu imace zdravstveno osiguranje. 3. kao i dozvolu od Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja o isunjavanju svih zdravstvenih i sanitetskih uslova. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”. 3. Tržišna situacija. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”.5 3. Ukoliko dete odsustvuje u toku tog meseca iz zdravstvenih razloga ta suma će predstavljati kredit na njegovom racunu kod vrtića. od požara. Plaćanja su na nedeljnom nivou. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. 14 . Po jedan član strucnog tima iz svake oblasti prisustvovaće seminarima. i nerazvijenost konkurencije. i to je ono što i ciljna grupa očekuje. o trosku vrtića. Iskustva po povratku podeliće sa ostalim članovima na vanrednom sastanku.8 Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. Tržišni standard je da se usluge vrtića plaćaju unapred.6 Zalihe Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme.4 Pravni aspekti Od potrebnih dozvola neophodno je obezbediti dozvolu za rad od Ministarstva za odrazovanje i nauku. 3. 3. prilagođene deci određenog uzrasta. prilagođene deci određenog uzrasta. Vrtić “Sun dance” će biti osiguran kod osiguravajućeg društva „Avala“.7 Kreditna politika Odloženo plaćanje nije u skladu sa politikom poslovanja vrtića “Sun dance”. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. Ukoliko se javi interesovanje za avansno plaćanje usluga na mesečnom nivou vrtić će naravno prihvatiti. za slučaj povrede u prostorijama vrtića.Plan obuke je predviđen na tromesečnom nivou.

Zlatanović Radmila. domenu koji nikako ne sme da se zadovolji prosekom i prepusti slučaju. dok je vlasnik preostalih 40% Zlatanović Radmila. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. Poslovi koji će se obavljati unutar vrtića su neposredno vezani za samo poslovanje i usluge vrtiće: kreiranje programa. pedijatar po struci. pošto je reč o obrazovanju i razvoju dece. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. Vlasničku strukturu a ujedno i organ upravljanja čine Zlatanović Radmila i Mišić Snežana. aktivnosti prodaje usluga. Zamenik direktora – Dr. Vrtić “Sun dance” planira otvaranje poslovnog računa kod „Simpleks Banke“.4 MENADŽMENT 4. Prema potrebama planira se angažovanje spoljnih savetnika. pravima i izvršenim uslugama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji reguliše ovaj oblik organizovanja.Mišić Snežana. Ugovorom o osnivanju definisano je da bez obostrane saglasnosti ključne odluke koje se tiču poslovanja vrtića “Sun dance” ne mogu biti donesene nasuprot razlikama u vlasništvu. Cilj vrtića “Sun dance” je da postavi novi industrijski prosek i nivo u pružanju usluga. Ključne pozicije su direktor i zamenik direktora. Ucčešće u vlasništvu Mišić Snežane je 60%. Ovakvim delovanjem vrtić “Sun dance” će klijentima nuditi visoko kvalitetne i profesionalne usluge. a sebi obezbediti konkurentnost i zavidan polozaj na tržištu. 4. doktorirala u oblasti dečije psihologije. 15 . pružanje usluga čuvanja. vaspitači/nastavnici i animatori. Svi pravni i računovodstveni poslovi biće prepušteni spoljnim saradnicima: Advokat Prof Janko Janković i Ustanova za računovodstvo „ Profit Soft“.2 Menadžment tim Menadžment tim čine: Direktor . i danas se bavi istraživanjima na temu : „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalizacije“? Organizaciona sema vrtića “Sun dance” Poređenjem predstavljene strukture poslova i zahtevanu stručnost i obrazovanje tima vrtića “Sun dance” sa industrijskim standardom. koji je izgrađen od strane postojece konkurencije jasno se uočava iznadprosečno delovanje vrtića “Sun dance”.Dr.1 Organizacija Pravno-organizaciona forma vrtića “Sun dance” biće društvo sa ograničenom odgovornošću. Udeli su u novcu. Poslove osiguranja obavljače osiguravajuće drustvo „Avala“. obrazovanja i animacije dece. profesora i stručnjaka iz određenih oblasti.

početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.4. 70%. 16 .000 evra. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”. Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović.3 Finansijski pokazatelji Troškovi započinjanja Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. Prikazana struktura kapitala pokazuje da projekta prodala Radmili Zlatanović ucesce u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta. Znacajan deo.

000.00 5.00 600.11% Ukupni troskovi zapocinjanja 45.00 6.000.00 6.00 20. 17 .00 15.11% Troskovi adm inistracije Zakupnina poslovnog prostora U laganja u zakupljeni prostor ( rekonstrukcija) Troskovi registracije Pravni saveti U slige racunovodstva Pretplata za osiguranje Zarade u periodu razvoja Komunalije U kupni administrativni troskovi 4.00% Ukupna vlasnicki kapital 50.00 32.00% 40.00 60.00 2.00 3.000.00 Planirani novčani tokovi Ukoliko vrtić “Sun dance” ostvari cilj upošljavanja 50% od ukupnog kapaciteta u prvom upisnom roku.000.00 Evro 100.00 5.000.67% 7.000.00 3.000.00 71.00 1. Ovakav tok gotovine posledica je delatnosti vrtića “Sun dance”.00 1.00 1.000.000.000.800.Troskovi zapocinjanja Im preduzeca: e vrtic "Sun dance" Evro % Izvori kapitala Vlasnicki kapital (im i ucesce) e Snezana M isic R adm Zlatanovic ila 30.00 200.000.000.000. očekivani prilivi novca biće veći od odliva već u prvim mesecima poslovanja.200.000.11% Troskovi reklam iranja i prom ocije R eklamiranje D izajniranje i priprem reklam a nog materijala Stampa Putovanja O stalo U kupni troskovi reklamiranja I oglasavanja Tekuce potrebe za novcem 2.00 5.00% % Troškovi zapo injanja č O snovna sredstva N amestaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprema PC racunari za upravu M uzicki instrumenti Literatura Igracke U kupno osnovna sredstva 15.000.000.

3-godišnji plan razvoja Ime preduzeca: Vrtic "Sun dance" Evro PRIHODI OD PRODAJE Redovni interval Produzeni boravak Ukupni prihodi od prodaje Troškovi iz poslovanja Troskovi zarada ( bruto) Zakupnina prostora Komunalije Tekuce nabavke Troskovi popravki i odrzavanja Troskovi reklamiranja i promocije Troskovi osiguranja Usluge spoljnih saradnika Ostali troskovi (navesti) Ukupni troskovi iz poslovanja Dobit pre poreza Porez na dobit 10% Neto dobit 207.000 17.232 265.400 659.000 3.920 32.000 751.000 14.760 210.000 14.428 2007/2008 549.000 60.920 150.920 18 .528 238.120 110.000 10.000 48.000 2.492 292.000 75.000 394.200 36.000 7.000 324.000 12.000 8.000 10.000 427.032 48.000 40.520 2008/2009 601.Trogodišnji plan razvoja U sledećoj tabeli je predstavljen trogodišnji plan razvoja vrtića.288 26.

Potpuno profesionalan pristup izradi programa.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. prilagođen svakom uzrastu posebno. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. njihovom obrazovanju. u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. 6) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu.5 PROIZVODI I USLUGE Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 4) 5) Čuvanje dece: svakodnevno čuvanje dece uz prisustvo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. u skladu sa najsavremenijim dostignućima dečije psihologije i internacionalnim standardima u obrazovanju dece na engleskom jeziku. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu. dečije radionice na određene teme. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. koji će uključiti sve važne aspekte i momente u razvoju dece. Planira se svestran pristup deci programom sačinjenim od strane stručnjaka iz relevantnih oblasti. Ono što vrtić “Sun dance“ u startu vidi kao prednost jeste nepostojanje sveobuhvatne posvećenosti deci. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. uz mogućnost produženog boravka od 14h-19h. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. Poseban akcenat biće stavljen na povećanju socijalizacije dece unutar grupe. 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA 7. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. kao i organizovani izleti). 19 . zdravom razvoju i detinjstvu i edukaciji na svim poljima. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA 6. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra.

Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu.Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. 20 .

Trenutno u Beogradu edukaciju na stranom jeziku pružaju dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. kao i deca domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama. nije opredeljena cenom već kvalitetom. 21 . objavljenim od strane zavoda za statistiku. Ciljna grupa Ciljnu grupu vrtića „Sun dance“ čine deca stranih državljana koji žive i rade u Beogradu. ukupno tržište vrtića “Sun dance” čini 17 500 dece doba od 2 do 5 godina. locirani na Dedinju i Senjaku. broj visoko stručnih vrtića koji će pružiti internacionalni sadržaj je veoma mali i neadekvatan veličini tržišta i njegovim potrebama. Trend prisutan među ciljnom grupom je želja za vrtićem koji će deci omogućiti vrhunsku edukaciju po svetskim standardima. Tržište je u fazi razvoja.05. očekuje se značajan rast u veličini tržišta posebno imajući u vidu programe za povećanje nataliteta u našoj zemlji. usled konstantnog priliva mladih parova koji dolaze da žive u Beograd. u sklopu programa „ Koliko smo doprineli natalitetu“. a ujedno i osnovno konkurentsko sredstvo u ponudi vrtića „Sun dance“. Odluka roditelja (stranaca i domaće poslovne elite sa decom uzrasta od 2 do 5 godina) o prihvatanju usluga ove vrste. Kao posebne segmente. uzrasta od 2 do 5 godina. Sve gore navedeno govori da su mogućnosti za razvoj poslovanja vrtića „Sun dance“ na teritoriji Beograda velike. Postoje sezonske oscilacije u zimskom i letnjem periodu zbog godišnjih odmora. Klijentima je na raspolaganju samo dnevna nega i animacija dece. koji će biti opsluženi uslugama vrtića “Sun dance”. institucija ove vrste. Tržište se nalazi u fazi razvoja. Ovakve oscilacije su uglavnom kratkotrajne. i maksimalnu posvećenost deci kroz edukativni. Prema poslednjim podacima. rađenu po svetskim standardima i izvedenu na engleskom jeziku. moguće je izdvojiti decu koja koriste samo osnovni program (normalno radno vreme 7h-14h) i decu iz posmatrane ciljne grupe koja ostaju u produženom boravku. Vrtić “Sun dance” planira da zadovolji potrebe klijenata tako što će pružati kvalitetnu i sadržajnu dnevnu i popodnevnu negu i animaciju dece. posebno znajući da vrtić “Sun dance” planira rad sa decom i tokom ovih perioda kako se radi o predškolskoj deci. uzrasta od 2 do 5 godina. Prema istraživanjima obavljenim 06. Potreba za edukacijom i socijalizacijom dece i uvođenje engleskog jezika kao službenog u velikom broju institucija i škola na teritoriji Beograda dovodi do razvoja potrebe za vrtićem profila sličnom „Sun dance“ vrtiću. stručnošću i pouzdanošću u radu sa decom. locirane na Dedinju. Sa druge strane. zabavni i obrazovni program. Takođe. kao i učenje stranog jezika.Tržište Ukupno tržište vrtića “Sun dance” čine svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina na teritoriji Beograda. broj dece stranaca i domaće poslovne elite ovog uzrasta je 5 000. što ne zadovoljava potrebe bračnih parova koji rade do kasnih popodnevnih sati. Trenutno ne postoje barijere koje bi sprečile ulazak vrtića “Sun dance” na tržište. na šta ukazuje rast u broju vrtića u Beogradu. sveobuhvatan rad sa decom kao i potpuna posvećenost deci i njihovom što zdravijem razvoju i detinjstvu su od ključne važnosti za buduće korisnike usluga (roditelje).2005 na teritoriji Beograda. Potrebe potencijalnih klijenata za ovakvom vrstom usluga su redovne. Profesionalizam. Tražnja za ovom vrstom usluga već postoji.

posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. Direktnu konkurenciju čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. kao i pružanjem vrhunske usluge koja će dovesti do brzog širenja reputacije u okviru ciljne grupe. Mada je planirana lokacija ista. Posmatrano sa aspekta vrtića „Sun dance“. predavanja na engleskom jeziku. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama su najveće prednosti vrtića “Sun dance”. Insistiranje na stručnom kadru. od 9h do 17h. Iz navedenih razloga.Profil kupca Kupac usluga vrtića „Sun dance“ je u proseku: između 25 i 45 godina bračni par . šire posmatrano. Potencijalnu slabost i opasnost vrtić „Sun dance“ vidi u nepostojanju izgrađenog imena i tržišnog rejtinga. kao i nedostatku internacionalnog pristupu obrazovanju dece. što može zahtevati dugoročno zalaganje u pridobijanju poverenja i izgradnji sigurnosti kod ciljne grupe. Konkurentnost postoji samo u domenu usluge čuvanja dece u redovnom intervalu. kao i svest među ciljnom grupom o njihovom postojanju. a ujedno šanse i mogucnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece.porodica živi na Dedinju ili Senjaku visokog obrazovanja prihoda između 1 500 i 10 000 evra mesečno društvena elita. Vrtić „Sun Dance“ planira da premosti nedostatak tržišnog rejtinga lansiranjem jake medijske i promotivne kampanje na početku poslovanja. činiće još jednu ključnu snagu vrtića “Sun dance”. kao i do povećanja broja državljana SCG koji rade po zapadnim principima. koje nude uslugu čuvanja dece u fiksnom vremenskom intervalu u trajanju od 8 sati dnevno. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. nepostojanju stručno prilagođenog programa njihovom uzrastu. locirane na Dedinju. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime i dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji. rađena po svetskim standardima. 22 . očekuje se porast u broju vrtića koji će na tržištu Beograda ponuditi usluge čuvanja i obrazovanja dece. na visokim menadžerskim pozicijama 7. velike opasnosti nema znajući da vrtić nudi tri grupe usluga u redovnom i produženom intervalu i da zbog lokacije svog poslovanja indirektna konkurencija nije atraktivna našoj ciljnoj grupi. velike opasnosti nema s obzirom da je asortiman usluga direktne konkurencije daleko manji i nesadržajan. Indirektnu konkurenciju vrtić „Sun dance“ vidi u predškolskim ustanovama lociranim po ostatku grada. Ključne slabosti konkurencije se odražavaju u zastarelom pristupu obrazovanju i negi dece. dovode po povećanja broja inostranih poslovnih ljudi koji žive u Beogradu. Takođe. naročito u region Beograda. u odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. Slabosti direktnih konkurenata.2 Konkurencija Razvoj tržišne ekonomije u Srbiji i velik broj inostranih ulaganja.

sa značajno užim programom i drugačijim ciljevima.7. što otvara mogućnosti vrtiću “Sun dance” za ulazak na tržište sa prihvatljivom dozom rizika.3 Nastup na tržištu Mogućnosti Segment tržišta na koji će se vrtić “Sun dance” u trenutku osnivanja usmeriti nalazi se u fazi razvoja i nedovoljno izgrađenih standarda poslovanja. 23 . Tržišna strategija a. stručan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. Profesionalnost i stručnost u radu sa decom čine temelj na kome će vrtić „Sun dance“ graditi svoju konkurentsku snagu i prednost. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. a zatim i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetat. tako da ostavlja prostor za ulazak novom igraču poput vrtića “Sun dance”. Osim toga. b. c. kao i razvijenoj svesti kod ciljne grupe o njihovom postojanju. izgrađenoj tržišnoj reputaciju za dati obim usluga. Konkurencija je nedovoljno razvijena. Potencijalna opasnost postoji u pogledu dugogodišnjeg poslovanja konkurencije na datoj lokaciji. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. savremeni privredni i tržišni trendovi otvaraju vrata razvoju ove grane poslovanja u oblasti obrazovanja i razvoja dece. Opasnosti Direktnih ograničenja u pogledu ulaska na tržište vrtić “Sun dance” ne pronalazi na osnovu sprovedene analize tržišta i konkurencije.

455 NO C NA P E VA O TKU M E Č ES CA NO Č P V ANI RILIV I Redovni boravak Produzeni boravak Ukupni novcani prilivi Raspoloziva gotovina NO Č OD I V ANI LIV Odlivi iz poslovanja Tekuce nabavke ( hrana.563 32.836 2.700 84.000 4.160 31.291 Jun 54.500 35.000 30.000 28.636 2.000 4.500 4.200 800 28.000 16.000 1.619 26.336 21.000 5.836 2.000 4.000 3.536 54.683 24 .136 15.927 32.000 800 28.000 3.000 3.836 3.000 16.600 41.200 800 28.400 34.500 4.836 3.536 3.700 54.699 M art 6.000 4.336 37.836 500 1.964 28.000 16.000 5.836 700 1.888 28160 8.927 M aj 37.000 600 32.200 4.836 500 1.160 30.836 500 1.000 1.619 0 50.600 26400 8.336 6.964 N ovem bar 3. m at.991 35200 12.000 16.000 26400 8.000 32.500 4.000 16.000 1.200 Oktobar 5.636 3.200 84.336 3.536 71.728 D ecem bar 3.160 31.800 8.000 18.364 28160 8.500 26.000 4.563 April 21.000 16.500 4.000 16.000 4.000 2.000 4.000 4.500 47.500 47.136 58.000 3.699 30.200 28.263 35200 12.500 4.836 500 1.376 Februar 1.200 36.000 30.376 28.000 1.836 500 1.000 1.155 13200 13.636 2.836 500 1.291 30.000 26.536 1.536 35200 12.700 69.052 28.336 3.836 500 1.836 1.836 300 2000 9.200 800 28.000 3.000 26.836 700 1.400 32.500 47.627 35200 12.500 1.000 16.700 102.000 4.000 30.899 35200 12.000 16.Planirani novcani tokovi na godisnjemnivou Im preduzeca: V "S dance" e rti ć un 2006 Pre-pocetka 50.052 Januar 2.455 30.000 28.000 32.000 1.000 1.000 S eptem bar 8.336 3.212 28160 8.000 800 28.radionice Zakupnina prostora Troskovi osiguranja Spoljni saradnici Rekonstrukcija prostora Ukupno odlivi iz poslovanja Odlivi po osnovu nabavke oprem e Nam estaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprem a PC racunari za upravu M uzicki instrum enti Literatura Igracke Troskovi registracije Ukupno po osnovu nabavke oprem e Novcani odlivi po osnovu finansiranja Ukupni novcani odlivi Stanje gotovine na kraju m eseca Jul 71.000 5.000 4.isl) Bruto plate Kom unalije Prom ocija i besp.636 5.728 28.819 200 3.000 1.500 47.836 2.836 500 1.000 18.000 4.000 1.000 28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful