P. 1
Biznis Plan - Vrtic Sun Dance

Biznis Plan - Vrtic Sun Dance

|Views: 2,708|Likes:
Published by Milos_Novakovi_8884

More info:

Published by: Milos_Novakovi_8884 on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

BIZNIS PLAN ZA

PREDŠKOLSKU USTANOVU

“SUN DANCE”

*Napomena: Biznis plan je izrađen u edukativne svrhe. Podatci u biznis planu su izmišljeni i nemaju veze sa realnom situacijom.

1

SADRŽAJ

1 REZIME BIZNIS PLANA......................................................................................................................4 1.1 Poslovni koncept..............................................................................................................................4 1.2 Potencijal poslovnog koncepta.........................................................................................................4 1.3 Ključ uspeha.....................................................................................................................................5 1.4 Potrebna finansijska sredstva...........................................................................................................5 2 MISIJA I CILJEVI..................................................................................................................................6 2.1 Misija...............................................................................................................................................6 2.2 Ciljevi...............................................................................................................................................6 2.3 Marketing.........................................................................................................................................7 Proizvod............................................................................................................................................7 Cena..................................................................................................................................................8 Kanali prodaje...................................................................................................................................8 Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. lična prodaja usluga. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne, u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu, razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija........................8 Lokacija.............................................................................................................................................9 Promocija i reklamiranje...................................................................................................................9 Strategija prodaje............................................................................................................................10 3 OPERATIVNI PLAN...........................................................................................................................12 3.1 Kreiranje programa........................................................................................................................12 3.2 Lokacija i poslovni prostor............................................................................................................12 3.3 Ljudski kadrovi..............................................................................................................................13 3.4 Pravni aspekti.................................................................................................................................14 3.5 Zalihe.............................................................................................................................................14 3.6 Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači..................................................................................14 3.7 Kreditna politika............................................................................................................................14 3.8 Dobavljači......................................................................................................................................14 4 MENADŽMENT..................................................................................................................................15 4.1 Organizacija ..................................................................................................................................15 4.2 Menadžment tim............................................................................................................................15 4.3 Finansijski pokazatelji....................................................................................................................16 Troškovi započinjanja ....................................................................................................................16 Planirani novčani tokovi.................................................................................................................17 Trogodišnji plan razvoja.................................................................................................................18 5 PROIZVODI I USLUGE......................................................................................................................19 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................19 6.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 Privredna kretanja...........................................................................................................................19 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................................................................................................19 7.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 2

................................19 Tržište.........................3 Nastup na tržištu..............................................................23 3 .............................................21 Ciljna grupa....................................................................................................................................................................21 Profil kupca.......................................................................................................22 7..............................................................................................................................22 7................................................23 Tržišna strategija.....................................................................................................................................................23 Opasnosti........................................................................23 Mogućnosti..................................................................................Privredna kretanja...........................................................................................................................................................................................................................................................................2 Konkurencija..........

obrazovanje i animaciju dece od 2 do 5 godina na engleskom jeziku. Prema svim dosadašnjim istraživanjima obavljenim od strane agencije „Global Marketing“. Sva deca biće podeljena u tri grupe prema uzrastu: prva grupu čine deca starosti 2 godine. što je posebno uslovljeno prezauzetošću roditelja i nedostatka slobodnog vremena za rad sa decom. Tim stručnjaka iz oblasti dečije psihologije i pedagogije radiće na pripremi programa kao i na njihovoj realizaciji u direktnom radu sa decom. Navedene grupe usluga vrtića “Sun dance” uključuju visoko profesionalne i stručno prilagođene programe deci određenog uzrasta. uz prisustvo stručnog i profesionalnog kadra iz oblasti dečije psihologije i pedagogije. potrebe za ovakvom vrstom usluga su u konstantnom porastu. asocirati na radost. ka razvoju svesti o pripadnosti grupi. druga deca starosti 3 godine i cetvrtu grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. vedrinom. vrtić “Sun dance” nudi najkvalitetniji program u grupama što je jedna od najvećih koristi za decu. Briga o detetu nije na zavidnom nivou. Celokupan program je usmeren ka deci i njihovim potrebama. imajući u vidu rezultate ovih istraživanja..1 Poslovni koncept Predškolska ustanova “Sun dance” je ustanova za čuvanje. Prevashodni cilj nastajanja ovakve vrste ustanove je da sačuvamo osmeh na dečijem licu i omogućimo im da razviju svoje sklonosti i potencijale još od malih nogu a da time ne ugroze bezbrižno detinjstvo. 4 . Umesto individualne kućne nege. Vrtić “Sun dance”. Vrtić “Sun dance” će nuditi programe čuvanja. razvoj savremene tehnologije potiskuje najvažniju fazu u razvoju dece DETINJSTVO. zdravlje i posvećenost deci. uzrasta od 2 do 5 godina. obrazovanja i animiranja dece na engleskom jeziku.2 Potencijal poslovnog koncepta Novina u poslovnom konceptu vrića “Sun dance” je inovacija u oblasti razvoja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5 godina. Znaci depresije su sve češći kod dece ovog uzrasta. socijalizaciji dece unutar grupe. Dosadašnja istraživanja iz oblasti dečije psihologije ukazuju da su celokupnim privrednim i ekonomskim promenama u svetu i kod nas najviše pogođena deca. Pored profesionalnog programa za decu vrtić “Sun dance” nudi i dodatne koristi za korisnike s obzirom da će službeni jezik biti engleski. sklonosti ka pravim vrednostima u životi i nastojati da spreči pojavu delikvencije u kasnijim fazama razvoja. Osim toga postojaće redovni program svakog radnog dana od 7h do 14h uz mogućnost produženog boravka od 14h do 19h. 1. sakupiće tim stručnjaka koji će svoja delovanja usmeriti ka zdravom razvoju dece. Vrtić „Sun dance“ će ponuditi uslugu kakva do sada nije postojala na našem tržištu. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu.1REZIME BIZNIS PLANA 1. na teritoriji Beograda. Ciljna grupa su deca inostranih državljana. kao i domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama koja su najviše pogođena navedenim kretanjima. Svaka grupa usluga imaće zasebne prostorije koje će svojim izgledom odisati veselošću. što vrtiću “Sun dance” pruža mogućnost brzog ulaska i tržišnog pozicioniranja. Deca se otuđuju. Ukupno tržište vrtića “Sun dance” obrazuju svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina. postaju individualci u svojim delovanjima i gube svest o pripadnosti grupi. rad sa decom prema najsavremenijim dostignućima dečije psihologije.

dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji i razvijena svest kod ciljne grupe o njihovom postojanju.Mišić Snežana. 70%. Slabosti direktnih konkurenata. Zlatanović Radmila. pedijatar po struci. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. nepostojanju stručnog programa prilagođenog njihovom uzrastu. Za poziciju vaspitač/nastavnik zahteva se visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije. Prema poslednjim podacima. stučan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. U direktnom radu sa decom biće pedagozi i psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom radu sa decom kao i na izradi najsavremenijih programa prilagođenih deci određenog uzrasta. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. činiće ključnu snagu vrtića “Sun dance”. Direktor . dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. 1. tečno znanje engleskog jezika.Dr. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama je jedna od najvećih prednosti vrtića “Sun dance”.4 Potrebna finansijska sredstva Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. broj dece inostranih građana i domaće poslovne elite ovog uzrasta je oko 5000 dece. odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. Zamenik direktora – Dr.3 Ključ uspeha Ključni faktor budućeg uspeha vrtića “Sun dance” leži u sposobnosti da se ciljnoj grupi na pravi način predstavi poslovni koncept vrtića i da se tokom početka poslovanja profesionalnim pristupom i brigom oko dece razvije svest među ciljnom grupom da vrtić „Sun Dance“ pruža vrhunsku uslugu nege. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime. obrazovanja i animacije dece. i danas se bavi istraživanjima na temu „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalozacije“. Snaga vrtića “Sun dance” leži i u profesionalnom i stručnom kadru. Direktnu konkurenciju vrtiću čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. locirani na Dedinju i Senjaku. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. a ujedno šanse i mogućnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece. 1. uzrasta od 2 do 5 godina. doktorirala u oblasti dečije psihologije. rađena po svetskim standardima. a onda i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetan. Znacajan deo. sa lokacijom takođe na Dedinju. Takođe. Insistiranje na stručnom kadru.000 evra. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. predavanja na engleskom jeziku. poželjna je specijalizacija iz odlasti dečije psihologije.Ciljnu grupu vrtića čine deca inostranih i domaćih poslovnih ljudi. objavljenim od strane zavoda za statistiku. 5 .

prodala Radmili Zlatanović 40% učesća u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta. Snežana Mišić je.00 20.2 Ciljevi U prvom upisnom krugu 2006 godine uposliti 50% kapaciteta.000.000 evra prihoda. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”. promovišući internacionalan pristup obrazovanju. Izvori kapitala Vlasnički kapital (ime i učešće) Snežana Mišić Radmila Zlatanović Evro % 30.00 60. Vrtić ”Sun dance” očekuje kontinuirani rast obima usluga tokom prve tri godine poslovanja. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović. 6 . 2. kao posledica dužeg tržišnog prisustva i sticanja poverenja među ciljnom grupom.00% 40. 2 MISIJA I CILJEVI 2. godine. kako bi se do kraja školske godine ostvarilo planiranih 60. vrtić ”Sun dance” će ostvariti pozitivne poslovne rezultate već od februara 2007.00% Ispunjavanjem cilja poslovanja za prvi upisni rok i upošljavanjem 50% kapaciteta.Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.000.1 Misija Pružiti vrhunsko obrazovanje deci do predškolskog doba. odnosno da ima 30-ro dece u ustanovi. kao inicijator projekta.

kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece.3 Proizvod Marketing Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 1) 2) Čuvanje dece: svkodnevno čuvanje dece uz prisustvo isključivo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. 2. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. 3) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. uz mogućnost produženog boravka. kao i organizovani izleti).Do kraja treće godine poslovanja. Do juna 2010. u sklopu vrtića “Sun dance” uvesti program za decu mlađu od dve godine i otvoriti mali zdravstveni centar sa pedijatrijom i stomatologijom. dečije radionice na određene teme. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra. visokoprofesionalni program za razvoj i obrazovanje dece. Potpuno profesionalan pristup izradi programa. pozicionirati se u očima korisnika kao ustanova koja nudi najkvalitetniji. prilagođen svakom uzrastu posebno. 7 .

sigurnom i stručnom radu sa njihovom decom. Sistem plaćanja je određen na nedeljnom nivou. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. Razlika u ceni je značajno manja u poređenju sa razlikom u nivou i obimu usluga koje vrtić „Sun dance“ nudi u odnosu na konkurenciju. Ovakvo određenje cena je izabrano radi konzistentne primene i kod produženog boravka. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. lična prodaja usluga. cena pruža mogućnost roditeljima da preuzimanjem deteta pre isteka redovnog intervala plaćaju samo period boravka deteta u vrtiću. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. kao i sveobuhvatnost ponuđenog programa. ali su usluge vrtića “Sun dance” kvantitativno i kvalitativno na mnogo višem nivou od konkurencije. Radi se o sigurnosti i pouzdanosti u radu sa decom što dodatno umanjuje značaj cene u odnosu na navedene parametre. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. fiksna je i izražena u evrima. sa malo slobodnog vremena. razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Izabran je prostor na Dedinju. Osim toga.potencijalnog korisnika u korisnost usluga vrtića “Sun dance”. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. pa samim tim i kao još jedan izvor konkurentnosti. Vrtić “Sun dance” celokupan sistem formiranja cene i metode plaćanja vidi kao dodatne koristi za ciljnu grupu. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu. Cena je formirana po satu boravka u vrtiću. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. kao i svako bolesno dete tokom perioda neophodnog lečenja. dok će se plaćanje obavljati u dinarskoj protivvrednosti. 8 . U odnosu na konkurenciju cene su 60% više. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. Cena sata u redovnom boravku 5 evra Cena sata u produženom boravku 6 evra Mogućnost besplatnog odsustvovanja imaju deca podložna virusnim oboljenjima u periodu trajanja virusne influence. preostalih 40%. S toga. Prema istraživanjima „Global Marketinga“ ciljna grupa vrtića “Sun dance” nije osetljiva na promene u ceni ove vrste usluga ukoliko se radi o profesionalnom. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. Kanali prodaje Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj.Cena Najvažniji faktor koji opredeljuje odluku korisnika usluga (ciljne grupe) je profesionalnost u obavljanju usluga. Dani odsustvovanja plaćaju se 50% od dnevne cene.

9 . Ujedno za roditelje bi bile organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića “Sun dance”. Planira se i postavljanje oglasa i linka.vodickrozbeograd. sa malo slobodnog vremena. Vrtić “Sun dance” planira da svesnost ciljne grupe o svojim uslugama stvori putem promotivnih radionica za decu i njihove roditelje. Direktni marketing je izabran kao najbolji vid obaveštavanja ciljne grupe o danu i času organizovanja. Inostrani građani su u Beogradu društveno povezani. preostalih 40%. U planu je organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. S toga.yu. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. kao i oglašavanje u najpoznatijem časopisu o Beogradu za strance “Bg info“.co. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. uprkos visokim cenama rentiranja prostora.beograd. Izabran je prostor na Dedinju. Pored toga planira se i štampanje brošura za roditelje sa ciljem njihovog informisanja o značaju programa za decu.yu). te će se ulaskom u ciljnu grupu informacije o vrtiću širiti velikom brzinom. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. da je ovde moguće pronaći zajednicki interes što bi značajno smanjilo troškove. napravljenim u skladu sa nojnovijim dostignućima dečije psihologije. Direktan kontakt sa potencijalnim klijentima pruža mogućnost da se identifikuju najveći strahovi ciljne grupe vezani za prepuštanje dece novoj ustanovi.Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. s tim. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. www. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. Podrška privrednih komora stranih zemalja u Beogradu je od preke važnosti. Direktni marketing je idealan vid promocije usluga vrtića „Sun dance“ jer nudi mogucnost direktnog usmerenja na odabrani segment tržišta. Promocija i reklamiranje Vrtić „Sun dance“ želi da se predstavi svojoj ciljnoj grupi kao inovator u pružanju posebnih usluga u čuvanju. na poznatim sajtovima o Beogradu (www. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. obrazovanju i animiranju dece. i u isto vreme pruža se mogućnost da se sve nedoumice potencijalnih klijenata razreše na licu mesta.co. Biće postavljen internet sajt sa svim informacijama o programu vrtića “Sun dance”.

00 evra. profesionalizmom koji je jasno izražen u svakom segmentu poslovanja i programa. vedrine. da asociraju na zdravlje. ( propaganda od „usta do usta“).Troškovi promocije i reklamiranja tokom započinjanja poslovanja biće 3 000 evra. 10 . posvećenosti deci. unutar svoje ciljne grupe. zdravlja. Unutrašnji dizajn objekta će odisati istom atmosferom. Postoji zamisao zaštitnog znaka i logo-a firme.000. pre svega. Zamisao je da poruka. koji će biti realizovan od strane agencije za dizajn ’’Flash’’. kao i zaštitni znak budu vedri. Ocekivani obim usluga u prvoj godini poslovanja predstavljen je u tabeli. Strategija prodaje Osnovna strategija prodaje podržana nizom promotivnih aktivnosti je u pridobijanju ciljne grupe. Cena usluge dizajnerske agencije je 3. Jedna od najvažnijih poruka je da celokupan imidž ukazuje na profesionalizam i odslikava razvoj deteta. i što je posebno vazno biti promoteri. Osim toga. s tim da će mesečni trošak reklamiranja nakon započinjanja iznositi 1 500 evra. inspirativni. vrtić “Sun dance” računa na zadovoljstvo korisnika njegovim uslugama što će mu omoguciti izgradnju lojalnih klijenata koji će kontinuirano koristiti usluge vrtića. Usluge vrtića “Sun dance” ciljnoj grupi predstavljaće tim stručnjaka koji su ujedno i kreatori i realizatori programa u direktnom radu sa decom. Upravo ovakav pristup radu gde je stručni tim uključen u svaki segment poslovanja odiše profesionalizmom i vrednošću za korisnike. veseli.

160 40 880.00 28.00 8.200 40 880.500 0 0 * Mesečna zarada po detetu u redovnom intervalu je (5evra x 8sati) x 22 radna dana u mesecu= 880 € Prosečan broj dece po danu u produženom boravku je oko 60% od ukupnog broja dece u vrtiću.000 20 400.200 15 880.200 15 880. zarada po detetu es.00 8.000 20 400.00 35.500 25 500.Prognoza prodaje ( 12 meseci) Ime preduzeca: vrtic "Sun dance" 2006 Podela po proizvodima ili trzisnim delovima Septembar O ktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust O bim usluga u redovnom intervalu Ukupno dece M esecna zarada po detetu* Ukupno O bim usluga u produzenom boravku Prosecan broj dece po danu M prosec.000 20 400.00 26.00 12.00 35.00 35.00 35.00 12. Ukupno 30 880.00 8.500 25 500.00 13.00 12.00 13.500 25 500.00 12.00 8.200 40 880.00 28.00 26. 11 .200 40 880.160 32 880.00 28.00 35.200 40 880.00 12.000 20 400.400 32 880.500 25 500.000 25 500.200 20 400.00 8.400 30 880.160 32 880.

12 . svađe u grupi. Jedan od jasnih indikatora kvaliteta u radu biće i učestalost odsustvovanja dece. televizore. Izbor je opredeljen kvalitetom njihovih proizvoda koji su prilagođeni potrebama i uzrastu dece. tako da će tri grupe moci da rade istovremeno. frižider. odvojeni sanitarni čvorovi i prostorija uprave. prema nacrtu psihologa.3 OPERATIVNI PLAN 3. Raspored prostorija je adekvatan potrebama programa. žalbe roditelja. oprema za baštu i sl. Predviđeni sastanci i izveštaji su u funkciji profesionalnog pristupa radu. Zadovoljstvo roditelja će se meriti putem upitnika. Skup strucnog tima iz određene oblasti radi početnih dogovora oko teme na koju će se raditi program (npr. Knjige i ostali prateći materijal biće nabavljen i urađen u dogovoru sa izdavačkom kuom „Nel“ i proizvođačem dečijih igračaka „Pluton“.2 Lokacija i poslovni prostor Vrtić “Sun dance” radiće u iznajmljenom prostoru na Dedinju. kao i merenjem zadovoljstva roditelja. Vrtić “Sun dance” planira da kompletnu uslugu vrši koristeći sopstvene kadrove. adresa Svetosavska br. Ujedno je ovakva operativa u realizaciji programa u skladu sa planom da se deca podele prema uzrastu u tri grupe: prva deca starosti 2 godine. druga deca starosti 3 godine i treću grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. Svakog ponedeljka članovi tima za sebe priprema nedeljni plan rada koji će revidirati sa urađenim na kraju svakog dana. 3. Kreiranje programa na zadatu temu Razmatranje i testiranje predloženih programa Izbor konkretnog programa Kapacitet vrtića je 60-ro dece dnevno. pre svega. netrpeljivosti. Stručni tim sastajaće se. Opremu potrebnu za početak poslovanja čine: unutrašnji inventar za sve prostorije vrtića. od čega je 150m2 kvadratura objekta i 50 m2 dvorišta. Sve zajedno čini skup loših indikatora poslovanja do kojih ne sme doći. Namestaj za prostorije proizvesce kuca „ Mart“. kompijuteri. spokoja i zadovoljstva kod dece. razvoj preciznosti kod dece) 2. Za potrebe zdravstvenih pregleda vrtić planira da koristi usluge privatne medicinske klinike „Medic +“ Kontrola kvaliteta u radu sa decom vršiće se. table.1 Kreiranje programa Proces kreiranja programa u svakoj grupi usluga sačinjen je od određenih faza kroz koje svaki inicijalni predlog mora proći: 1. U vrtiću će postojati tri odvojene sale za svaku grupu aktivnosti. mikrotalasna pećnica. kontrole kvaliteta u radu i praćenja stepena satisfakcije korisnika usluga. muzičke instrumente. redovno. merenjem stepena satisfakcije. Površina ukupnog poslovnog prostora je 200 m2. 111. 3. dok će se vanredni sastanci održavati po zahtevu i prema potrebama. prateći pribor ukljujučujući i igračke. 4. kuhinja. jednom nedeljno na zadatu temu sa predhodnog sastanka. tri velike sale za svaku grupu aktivnosti.

svaki član će biti nagrađen u dogovorenom procentu. Struktura zarada je prilagođena strucnoj spremi. viša ili srednja stručna sprema medicinske struke. satnica u produženom boravku je 7 evra. Lokacija je povoljna i u skladu sa zahtevima izabrane ciljne grupe. Za poziciju domar je predviđeno skraćeno radno vreme. Ostalo osoblje imaće fiksna primanja određena na mesečnom nivou. Cena mesečne rente za poslovni prostor je 4 000 evra. Stručni tim biće formiran iz internih krugova. dok je u produženom boravku 5 evra. iskustvu i zahtevima posla. u fiksnom intervalu je 4 evra. Parking nije u planu jer se vozila ne zadržavaju u blizini duže od nekoliko minuta. Satnica u redovnom intervalu člana strucnog tima biće 6 evra. radi dobijanja što većeg broja zainteresovanih. od kojih bi se kasnije kroz testove i razgovor sa vlasnicima izdvojio dovoljan broj potrebnog kadra. tečno znanje Engleskog jezika. Za poziciju kuvarice/spremacice potrebna je srednja stručna sprema ili lll stepen ugostiteljske skole. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. ali mesta za privremeno parkiranje ima. kao i znanje engleskog jezika. pa se razmatra mogućnost zaposlenja osobe u penziji koja bi bila u mogućnosti da odrađuje povremene sitne popravke i održavanje bašte. prema doprinosu efikasnosti i efektivnosti programa. Radnici na obezbeđenju objekta bi trebalo da imanju najmanje SSS uz obavezno predhodno iskustvo na istim poslovima.poslovi. Za ostalo osoblje biće raspisan konkurs u dnevnim novinama „Blic“ i „Politika“ kao i na internetu www. Za poziciju pomoćnika pri čuvanju/animiranju dece neophodno je tečno znanje Engleskog jezika. jedan domar i dva radnika su planirana za obezbeđenje. kao i iskustvo u radu sa decom. dve kuvarice/spremacice. U perspektivi vrtić “Sun dance” planira izgradnju sopstvenog poslovnog prostora ili kupovinu već postojeceg ukoliko se pokažu uzajamni interesi sa sadašnjim vlasnikom prostora. poželjno je znanje Engleskog jezika. četvoro čine pomoćno osoblje pri čuvanju/animiranju dece. Za poziciju vaspitač/nastavnik neophodna je visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije sa pozeljnom specijalizacijom iz odlasti dečije psihologije. poznanstva sa stručnih seminara i po preporuci kolega iz struke.Prostor je u vlasnistvu trećeg lica. Potrebna su manja ulaganja u poboljšanje prostora (krečenje i rekonstrukcija mokrih čvorova).com. dok je ostatak kompleksa uključujući i baštu sa igralistem u odličnom stanju. kao i za parkiranje zaposlenih. 3. ili po potrebi.3 Ljudski kadrovi Planirani broj zaposlenih je 12. (Videti projekciju novčanih tokova). Pored toga. tako da je radi sigurnosti zaključen ugovor na minimalno tri godine poslovanja u istim objektu. Poželjne su preporuke. Objekad će biti pod stalnim video nadzorom i imaće protivpožarni alarm. 13 . Od tog broja troje su po struci vaspitači/nastavnici. poželjno je i znanje engleskog jezika. kao i fizičko obezbeđenje na kapiji vrtića. Satnica pomoćnika u čuvanju/animiranju dece.

kao i dozvolu od Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja o isunjavanju svih zdravstvenih i sanitetskih uslova. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. 14 . Iskustva po povratku podeliće sa ostalim članovima na vanrednom sastanku. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. Po jedan član strucnog tima iz svake oblasti prisustvovaće seminarima. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. Ukoliko dete odsustvuje u toku tog meseca iz zdravstvenih razloga ta suma će predstavljati kredit na njegovom racunu kod vrtića. dozvoljavaju da vrtić posluje bez davanja popusta klijentima. 3. Svako dete koje će pohađati ustanovu imace zdravstveno osiguranje. prilagođene deci određenog uzrasta. krađe i poplave.8 Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima. 3. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”.6 Zalihe Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. 3.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. Tržišni standard je da se usluge vrtića plaćaju unapred.5 3.7 Kreditna politika Odloženo plaćanje nije u skladu sa politikom poslovanja vrtića “Sun dance”. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. od požara. o trosku vrtića. prilagođene deci određenog uzrasta. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. Ukoliko se javi interesovanje za avansno plaćanje usluga na mesečnom nivou vrtić će naravno prihvatiti. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima.4 Pravni aspekti Od potrebnih dozvola neophodno je obezbediti dozvolu za rad od Ministarstva za odrazovanje i nauku. Vrtić “Sun dance” će biti osiguran kod osiguravajućeg društva „Avala“. Plaćanja su na nedeljnom nivou.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. Tržišna situacija. i nerazvijenost konkurencije. i to je ono što i ciljna grupa očekuje.Plan obuke je predviđen na tromesečnom nivou. 3. za slučaj povrede u prostorijama vrtića.

pravima i izvršenim uslugama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji reguliše ovaj oblik organizovanja. Zlatanović Radmila. pružanje usluga čuvanja.1 Organizacija Pravno-organizaciona forma vrtića “Sun dance” biće društvo sa ograničenom odgovornošću. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta.4 MENADŽMENT 4. profesora i stručnjaka iz određenih oblasti. Udeli su u novcu. obrazovanja i animacije dece. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. Poslovi koji će se obavljati unutar vrtića su neposredno vezani za samo poslovanje i usluge vrtiće: kreiranje programa.2 Menadžment tim Menadžment tim čine: Direktor . Poslove osiguranja obavljače osiguravajuće drustvo „Avala“. Svi pravni i računovodstveni poslovi biće prepušteni spoljnim saradnicima: Advokat Prof Janko Janković i Ustanova za računovodstvo „ Profit Soft“. domenu koji nikako ne sme da se zadovolji prosekom i prepusti slučaju. dok je vlasnik preostalih 40% Zlatanović Radmila. Ključne pozicije su direktor i zamenik direktora.Dr. Cilj vrtića “Sun dance” je da postavi novi industrijski prosek i nivo u pružanju usluga. doktorirala u oblasti dečije psihologije. a sebi obezbediti konkurentnost i zavidan polozaj na tržištu. i danas se bavi istraživanjima na temu : „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalizacije“? Organizaciona sema vrtića “Sun dance” Poređenjem predstavljene strukture poslova i zahtevanu stručnost i obrazovanje tima vrtića “Sun dance” sa industrijskim standardom. pošto je reč o obrazovanju i razvoju dece. Zamenik direktora – Dr. koji je izgrađen od strane postojece konkurencije jasno se uočava iznadprosečno delovanje vrtića “Sun dance”. aktivnosti prodaje usluga. Prema potrebama planira se angažovanje spoljnih savetnika. Ucčešće u vlasništvu Mišić Snežane je 60%. Ovakvim delovanjem vrtić “Sun dance” će klijentima nuditi visoko kvalitetne i profesionalne usluge. 15 .Mišić Snežana. pedijatar po struci. Ugovorom o osnivanju definisano je da bez obostrane saglasnosti ključne odluke koje se tiču poslovanja vrtića “Sun dance” ne mogu biti donesene nasuprot razlikama u vlasništvu. Vrtić “Sun dance” planira otvaranje poslovnog računa kod „Simpleks Banke“. 4. vaspitači/nastavnici i animatori. Vlasničku strukturu a ujedno i organ upravljanja čine Zlatanović Radmila i Mišić Snežana.

početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva.000 evra. 70%.3 Finansijski pokazatelji Troškovi započinjanja Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović.4. Znacajan deo. Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti. 16 . Inicijator projekta je bila Snežana Mišić. Prikazana struktura kapitala pokazuje da projekta prodala Radmili Zlatanović ucesce u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”.

000.000.800.00 6.00 2. 17 .000.00 20.000. očekivani prilivi novca biće veći od odliva već u prvim mesecima poslovanja.000.000.00 Evro 100.00 5.00 71.00 60.00 6.00 1.00 15.11% Troskovi reklam iranja i prom ocije R eklamiranje D izajniranje i priprem reklam a nog materijala Stampa Putovanja O stalo U kupni troskovi reklamiranja I oglasavanja Tekuce potrebe za novcem 2.11% Troskovi adm inistracije Zakupnina poslovnog prostora U laganja u zakupljeni prostor ( rekonstrukcija) Troskovi registracije Pravni saveti U slige racunovodstva Pretplata za osiguranje Zarade u periodu razvoja Komunalije U kupni administrativni troskovi 4.00 3.00 1.00% Ukupna vlasnicki kapital 50.00 5.00 200.000.000.000.000.00 600.200.00% 40.67% 7.000.00 1.000.000.00 32.Troskovi zapocinjanja Im preduzeca: e vrtic "Sun dance" Evro % Izvori kapitala Vlasnicki kapital (im i ucesce) e Snezana M isic R adm Zlatanovic ila 30.00 3.000.00% % Troškovi zapo injanja č O snovna sredstva N amestaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprema PC racunari za upravu M uzicki instrumenti Literatura Igracke U kupno osnovna sredstva 15. Ovakav tok gotovine posledica je delatnosti vrtića “Sun dance”.000.11% Ukupni troskovi zapocinjanja 45.00 Planirani novčani tokovi Ukoliko vrtić “Sun dance” ostvari cilj upošljavanja 50% od ukupnog kapaciteta u prvom upisnom roku.000.00 5.

000 14.520 2008/2009 601. 3-godišnji plan razvoja Ime preduzeca: Vrtic "Sun dance" Evro PRIHODI OD PRODAJE Redovni interval Produzeni boravak Ukupni prihodi od prodaje Troškovi iz poslovanja Troskovi zarada ( bruto) Zakupnina prostora Komunalije Tekuce nabavke Troskovi popravki i odrzavanja Troskovi reklamiranja i promocije Troskovi osiguranja Usluge spoljnih saradnika Ostali troskovi (navesti) Ukupni troskovi iz poslovanja Dobit pre poreza Porez na dobit 10% Neto dobit 207.920 18 .492 292.760 210.000 17.000 14.920 32.000 75.000 8.000 751.120 110.000 10.428 2007/2008 549.000 60.288 26.000 40.000 427.000 10.200 36.000 3.528 238.000 324.000 7.000 394.000 48.232 265.400 659.032 48.Trogodišnji plan razvoja U sledećoj tabeli je predstavljen trogodišnji plan razvoja vrtića.920 150.000 12.000 2.

7 TRŽIŠNA STRATEGIJA 7. njihovom obrazovanju.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. Potpuno profesionalan pristup izradi programa. koji će uključiti sve važne aspekte i momente u razvoju dece. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. Ono što vrtić “Sun dance“ u startu vidi kao prednost jeste nepostojanje sveobuhvatne posvećenosti deci. 19 . u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. prilagođen svakom uzrastu posebno. 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu. zdravom razvoju i detinjstvu i edukaciji na svim poljima. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. Poseban akcenat biće stavljen na povećanju socijalizacije dece unutar grupe. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra. Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. uz mogućnost produženog boravka od 14h-19h. Planira se svestran pristup deci programom sačinjenim od strane stručnjaka iz relevantnih oblasti. kao i organizovani izleti). 6) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. u skladu sa najsavremenijim dostignućima dečije psihologije i internacionalnim standardima u obrazovanju dece na engleskom jeziku.5 PROIZVODI I USLUGE Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 4) 5) Čuvanje dece: svakodnevno čuvanje dece uz prisustvo stručnog kadra u vremenu od 7do14h.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. dečije radionice na određene teme. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA 6. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd.

20 . Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu.Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece.

Ciljna grupa Ciljnu grupu vrtića „Sun dance“ čine deca stranih državljana koji žive i rade u Beogradu. u sklopu programa „ Koliko smo doprineli natalitetu“. kao i deca domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama. broj visoko stručnih vrtića koji će pružiti internacionalni sadržaj je veoma mali i neadekvatan veličini tržišta i njegovim potrebama. Sve gore navedeno govori da su mogućnosti za razvoj poslovanja vrtića „Sun dance“ na teritoriji Beograda velike. usled konstantnog priliva mladih parova koji dolaze da žive u Beograd. posebno znajući da vrtić “Sun dance” planira rad sa decom i tokom ovih perioda kako se radi o predškolskoj deci. sveobuhvatan rad sa decom kao i potpuna posvećenost deci i njihovom što zdravijem razvoju i detinjstvu su od ključne važnosti za buduće korisnike usluga (roditelje).Tržište Ukupno tržište vrtića “Sun dance” čine svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina na teritoriji Beograda. koji će biti opsluženi uslugama vrtića “Sun dance”. Klijentima je na raspolaganju samo dnevna nega i animacija dece. Vrtić “Sun dance” planira da zadovolji potrebe klijenata tako što će pružati kvalitetnu i sadržajnu dnevnu i popodnevnu negu i animaciju dece. a ujedno i osnovno konkurentsko sredstvo u ponudi vrtića „Sun dance“. Tržište se nalazi u fazi razvoja. Potrebe potencijalnih klijenata za ovakvom vrstom usluga su redovne. kao i učenje stranog jezika. stručnošću i pouzdanošću u radu sa decom. 21 . Takođe. što ne zadovoljava potrebe bračnih parova koji rade do kasnih popodnevnih sati. broj dece stranaca i domaće poslovne elite ovog uzrasta je 5 000. moguće je izdvojiti decu koja koriste samo osnovni program (normalno radno vreme 7h-14h) i decu iz posmatrane ciljne grupe koja ostaju u produženom boravku. Tražnja za ovom vrstom usluga već postoji. Trenutno u Beogradu edukaciju na stranom jeziku pružaju dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. institucija ove vrste. Odluka roditelja (stranaca i domaće poslovne elite sa decom uzrasta od 2 do 5 godina) o prihvatanju usluga ove vrste. Postoje sezonske oscilacije u zimskom i letnjem periodu zbog godišnjih odmora. uzrasta od 2 do 5 godina. rađenu po svetskim standardima i izvedenu na engleskom jeziku.2005 na teritoriji Beograda. Prema istraživanjima obavljenim 06. nije opredeljena cenom već kvalitetom. Sa druge strane. na šta ukazuje rast u broju vrtića u Beogradu. Tržište je u fazi razvoja. očekuje se značajan rast u veličini tržišta posebno imajući u vidu programe za povećanje nataliteta u našoj zemlji.05. Ovakve oscilacije su uglavnom kratkotrajne. Trend prisutan među ciljnom grupom je želja za vrtićem koji će deci omogućiti vrhunsku edukaciju po svetskim standardima. ukupno tržište vrtića “Sun dance” čini 17 500 dece doba od 2 do 5 godina. zabavni i obrazovni program. Profesionalizam. i maksimalnu posvećenost deci kroz edukativni. uzrasta od 2 do 5 godina. locirane na Dedinju. Trenutno ne postoje barijere koje bi sprečile ulazak vrtića “Sun dance” na tržište. Kao posebne segmente. Potreba za edukacijom i socijalizacijom dece i uvođenje engleskog jezika kao službenog u velikom broju institucija i škola na teritoriji Beograda dovodi do razvoja potrebe za vrtićem profila sličnom „Sun dance“ vrtiću. locirani na Dedinju i Senjaku. Prema poslednjim podacima. objavljenim od strane zavoda za statistiku.

očekuje se porast u broju vrtića koji će na tržištu Beograda ponuditi usluge čuvanja i obrazovanja dece.2 Konkurencija Razvoj tržišne ekonomije u Srbiji i velik broj inostranih ulaganja. od 9h do 17h.porodica živi na Dedinju ili Senjaku visokog obrazovanja prihoda između 1 500 i 10 000 evra mesečno društvena elita. Posmatrano sa aspekta vrtića „Sun dance“. Vrtić „Sun Dance“ planira da premosti nedostatak tržišnog rejtinga lansiranjem jake medijske i promotivne kampanje na početku poslovanja. a ujedno šanse i mogucnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece. Direktnu konkurenciju čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. na visokim menadžerskim pozicijama 7. kao i do povećanja broja državljana SCG koji rade po zapadnim principima. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama su najveće prednosti vrtića “Sun dance”. Ključne slabosti konkurencije se odražavaju u zastarelom pristupu obrazovanju i negi dece. kao i nedostatku internacionalnog pristupu obrazovanju dece. kao i svest među ciljnom grupom o njihovom postojanju. šire posmatrano. dovode po povećanja broja inostranih poslovnih ljudi koji žive u Beogradu. Indirektnu konkurenciju vrtić „Sun dance“ vidi u predškolskim ustanovama lociranim po ostatku grada. Potencijalnu slabost i opasnost vrtić „Sun dance“ vidi u nepostojanju izgrađenog imena i tržišnog rejtinga. Insistiranje na stručnom kadru. Mada je planirana lokacija ista. locirane na Dedinju. velike opasnosti nema znajući da vrtić nudi tri grupe usluga u redovnom i produženom intervalu i da zbog lokacije svog poslovanja indirektna konkurencija nije atraktivna našoj ciljnoj grupi. Slabosti direktnih konkurenata. u odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime i dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji. Takođe. rađena po svetskim standardima. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. koje nude uslugu čuvanja dece u fiksnom vremenskom intervalu u trajanju od 8 sati dnevno. velike opasnosti nema s obzirom da je asortiman usluga direktne konkurencije daleko manji i nesadržajan. naročito u region Beograda.Profil kupca Kupac usluga vrtića „Sun dance“ je u proseku: između 25 i 45 godina bračni par . nepostojanju stručno prilagođenog programa njihovom uzrastu. Iz navedenih razloga. što može zahtevati dugoročno zalaganje u pridobijanju poverenja i izgradnji sigurnosti kod ciljne grupe. predavanja na engleskom jeziku. 22 . kao i pružanjem vrhunske usluge koja će dovesti do brzog širenja reputacije u okviru ciljne grupe. Konkurentnost postoji samo u domenu usluge čuvanja dece u redovnom intervalu. činiće još jednu ključnu snagu vrtića “Sun dance”.

što otvara mogućnosti vrtiću “Sun dance” za ulazak na tržište sa prihvatljivom dozom rizika. Profesionalnost i stručnost u radu sa decom čine temelj na kome će vrtić „Sun dance“ graditi svoju konkurentsku snagu i prednost. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. tako da ostavlja prostor za ulazak novom igraču poput vrtića “Sun dance”. Tržišna strategija a. Konkurencija je nedovoljno razvijena. kao i razvijenoj svesti kod ciljne grupe o njihovom postojanju. izgrađenoj tržišnoj reputaciju za dati obim usluga. Potencijalna opasnost postoji u pogledu dugogodišnjeg poslovanja konkurencije na datoj lokaciji. Opasnosti Direktnih ograničenja u pogledu ulaska na tržište vrtić “Sun dance” ne pronalazi na osnovu sprovedene analize tržišta i konkurencije. a zatim i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetat. sa značajno užim programom i drugačijim ciljevima.3 Nastup na tržištu Mogućnosti Segment tržišta na koji će se vrtić “Sun dance” u trenutku osnivanja usmeriti nalazi se u fazi razvoja i nedovoljno izgrađenih standarda poslovanja. b. savremeni privredni i tržišni trendovi otvaraju vrata razvoju ove grane poslovanja u oblasti obrazovanja i razvoja dece. stručan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. 23 . Osim toga. c.7. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece.

500 47.radionice Zakupnina prostora Troskovi osiguranja Spoljni saradnici Rekonstrukcija prostora Ukupno odlivi iz poslovanja Odlivi po osnovu nabavke oprem e Nam estaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprem a PC racunari za upravu M uzicki instrum enti Literatura Igracke Troskovi registracije Ukupno po osnovu nabavke oprem e Novcani odlivi po osnovu finansiranja Ukupni novcani odlivi Stanje gotovine na kraju m eseca Jul 71.000 4.728 D ecem bar 3.563 April 21.000 16.000 600 32.636 5.619 26.000 5.455 30.000 16.000 30.836 3.Planirani novcani tokovi na godisnjemnivou Im preduzeca: V "S dance" e rti ć un 2006 Pre-pocetka 50.927 32.000 26400 8.200 800 28.000 28.836 500 1.000 3.336 37.212 28160 8.364 28160 8.619 0 50.627 35200 12.000 4.155 13200 13.600 26400 8.291 30.000 800 28.400 34.000 16.700 69.200 800 28.636 2.836 500 1.836 2.500 47.000 3.200 84.000 4.160 30.699 30.500 4.536 3.000 16.000 1.336 21.700 102.000 30.455 NO C NA P E VA O TKU M E Č ES CA NO Č P V ANI RILIV I Redovni boravak Produzeni boravak Ukupni novcani prilivi Raspoloziva gotovina NO Č OD I V ANI LIV Odlivi iz poslovanja Tekuce nabavke ( hrana.636 3.000 16.000 S eptem bar 8.000 26.000 32.291 Jun 54.376 Februar 1.836 500 1.728 28.500 4.200 28.836 500 1.000 1.000 1.136 15.819 200 3.000 30.000 4.836 300 2000 9.160 31.927 M aj 37.000 4.000 3.336 3.000 18.836 500 1.000 4.000 3.836 700 1.683 24 .000 16.500 4.600 41.500 4.536 54.000 4.991 35200 12.964 N ovem bar 3.000 26.500 47.isl) Bruto plate Kom unalije Prom ocija i besp.000 16.836 500 1.636 2.336 3.200 36.000 1.336 3.500 35.836 3.000 32.000 28.052 Januar 2.536 71.200 4.000 18.700 84.400 32.964 28.699 M art 6.500 1.000 28.500 4.536 35200 12.000 1.000 4.376 28.000 1.000 4.336 6.000 16.899 35200 12.000 3.836 500 1.000 4.000 16.000 1.836 700 1.136 58.000 5.263 35200 12.200 800 28.500 47.000 1.536 1.000 5.836 1.200 Oktobar 5.700 54.836 2.000 800 28.800 8.000 2.836 500 1.160 31.836 2.052 28.000 1. m at.563 32.000 4.888 28160 8.500 26.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->