BIZNIS PLAN ZA

PREDŠKOLSKU USTANOVU

“SUN DANCE”

*Napomena: Biznis plan je izrađen u edukativne svrhe. Podatci u biznis planu su izmišljeni i nemaju veze sa realnom situacijom.

1

SADRŽAJ

1 REZIME BIZNIS PLANA......................................................................................................................4 1.1 Poslovni koncept..............................................................................................................................4 1.2 Potencijal poslovnog koncepta.........................................................................................................4 1.3 Ključ uspeha.....................................................................................................................................5 1.4 Potrebna finansijska sredstva...........................................................................................................5 2 MISIJA I CILJEVI..................................................................................................................................6 2.1 Misija...............................................................................................................................................6 2.2 Ciljevi...............................................................................................................................................6 2.3 Marketing.........................................................................................................................................7 Proizvod............................................................................................................................................7 Cena..................................................................................................................................................8 Kanali prodaje...................................................................................................................................8 Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. lična prodaja usluga. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne, u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu, razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija........................8 Lokacija.............................................................................................................................................9 Promocija i reklamiranje...................................................................................................................9 Strategija prodaje............................................................................................................................10 3 OPERATIVNI PLAN...........................................................................................................................12 3.1 Kreiranje programa........................................................................................................................12 3.2 Lokacija i poslovni prostor............................................................................................................12 3.3 Ljudski kadrovi..............................................................................................................................13 3.4 Pravni aspekti.................................................................................................................................14 3.5 Zalihe.............................................................................................................................................14 3.6 Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači..................................................................................14 3.7 Kreditna politika............................................................................................................................14 3.8 Dobavljači......................................................................................................................................14 4 MENADŽMENT..................................................................................................................................15 4.1 Organizacija ..................................................................................................................................15 4.2 Menadžment tim............................................................................................................................15 4.3 Finansijski pokazatelji....................................................................................................................16 Troškovi započinjanja ....................................................................................................................16 Planirani novčani tokovi.................................................................................................................17 Trogodišnji plan razvoja.................................................................................................................18 5 PROIZVODI I USLUGE......................................................................................................................19 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................19 6.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 Privredna kretanja...........................................................................................................................19 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................................................................................................19 7.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 2

..Privredna kretanja........................23 Tržišna strategija.....................................................................................................23 Mogućnosti..............................................21 Ciljna grupa..............................................23 3 .....23 Opasnosti.........................................................................................19 Tržište................................2 Konkurencija..................................................................................21 Profil kupca.........................................................................................................................................................................3 Nastup na tržištu..................................................................................................................................................................................22 7...........22 7................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imajući u vidu rezultate ovih istraživanja. Ciljna grupa su deca inostranih državljana. Vrtić “Sun dance”. rad sa decom prema najsavremenijim dostignućima dečije psihologije. Prevashodni cilj nastajanja ovakve vrste ustanove je da sačuvamo osmeh na dečijem licu i omogućimo im da razviju svoje sklonosti i potencijale još od malih nogu a da time ne ugroze bezbrižno detinjstvo. Deca se otuđuju. ka razvoju svesti o pripadnosti grupi. obrazovanja i animiranja dece na engleskom jeziku. vedrinom. Umesto individualne kućne nege. asocirati na radost. vrtić “Sun dance” nudi najkvalitetniji program u grupama što je jedna od najvećih koristi za decu. Navedene grupe usluga vrtića “Sun dance” uključuju visoko profesionalne i stručno prilagođene programe deci određenog uzrasta.2 Potencijal poslovnog koncepta Novina u poslovnom konceptu vrića “Sun dance” je inovacija u oblasti razvoja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5 godina. Celokupan program je usmeren ka deci i njihovim potrebama. sakupiće tim stručnjaka koji će svoja delovanja usmeriti ka zdravom razvoju dece. Tim stručnjaka iz oblasti dečije psihologije i pedagogije radiće na pripremi programa kao i na njihovoj realizaciji u direktnom radu sa decom. sklonosti ka pravim vrednostima u životi i nastojati da spreči pojavu delikvencije u kasnijim fazama razvoja. Ukupno tržište vrtića “Sun dance” obrazuju svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina. postaju individualci u svojim delovanjima i gube svest o pripadnosti grupi. druga deca starosti 3 godine i cetvrtu grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. Osim toga postojaće redovni program svakog radnog dana od 7h do 14h uz mogućnost produženog boravka od 14h do 19h. Znaci depresije su sve češći kod dece ovog uzrasta. na teritoriji Beograda. Briga o detetu nije na zavidnom nivou. obrazovanje i animaciju dece od 2 do 5 godina na engleskom jeziku. što vrtiću “Sun dance” pruža mogućnost brzog ulaska i tržišnog pozicioniranja. kao i domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama koja su najviše pogođena navedenim kretanjima. Prema svim dosadašnjim istraživanjima obavljenim od strane agencije „Global Marketing“. potrebe za ovakvom vrstom usluga su u konstantnom porastu. Dosadašnja istraživanja iz oblasti dečije psihologije ukazuju da su celokupnim privrednim i ekonomskim promenama u svetu i kod nas najviše pogođena deca. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. Vrtić “Sun dance” će nuditi programe čuvanja. Sva deca biće podeljena u tri grupe prema uzrastu: prva grupu čine deca starosti 2 godine. uz prisustvo stručnog i profesionalnog kadra iz oblasti dečije psihologije i pedagogije. Pored profesionalnog programa za decu vrtić “Sun dance” nudi i dodatne koristi za korisnike s obzirom da će službeni jezik biti engleski. razvoj savremene tehnologije potiskuje najvažniju fazu u razvoju dece DETINJSTVO.1 Poslovni koncept Predškolska ustanova “Sun dance” je ustanova za čuvanje. socijalizaciji dece unutar grupe. Vrtić „Sun dance“ će ponuditi uslugu kakva do sada nije postojala na našem tržištu. uzrasta od 2 do 5 godina. Svaka grupa usluga imaće zasebne prostorije koje će svojim izgledom odisati veselošću. 1..1REZIME BIZNIS PLANA 1. što je posebno uslovljeno prezauzetošću roditelja i nedostatka slobodnog vremena za rad sa decom. 4 . zdravlje i posvećenost deci.

Mišić Snežana. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. rađena po svetskim standardima. pedijatar po struci.Ciljnu grupu vrtića čine deca inostranih i domaćih poslovnih ljudi. tečno znanje engleskog jezika. a ujedno šanse i mogućnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece. Prema poslednjim podacima. odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi.3 Ključ uspeha Ključni faktor budućeg uspeha vrtića “Sun dance” leži u sposobnosti da se ciljnoj grupi na pravi način predstavi poslovni koncept vrtića i da se tokom početka poslovanja profesionalnim pristupom i brigom oko dece razvije svest među ciljnom grupom da vrtić „Sun Dance“ pruža vrhunsku uslugu nege. 70%. predavanja na engleskom jeziku.000 evra.4 Potrebna finansijska sredstva Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. Slabosti direktnih konkurenata. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. Snaga vrtića “Sun dance” leži i u profesionalnom i stručnom kadru. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama je jedna od najvećih prednosti vrtića “Sun dance”. stučan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. 5 . doktorirala u oblasti dečije psihologije. objavljenim od strane zavoda za statistiku. obrazovanja i animacije dece. Takođe. Znacajan deo. poželjna je specijalizacija iz odlasti dečije psihologije. uzrasta od 2 do 5 godina. Zamenik direktora – Dr. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime. činiće ključnu snagu vrtića “Sun dance”. dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji i razvijena svest kod ciljne grupe o njihovom postojanju. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. Direktnu konkurenciju vrtiću čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. broj dece inostranih građana i domaće poslovne elite ovog uzrasta je oko 5000 dece. 1. i danas se bavi istraživanjima na temu „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalozacije“. Direktor . nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. Za poziciju vaspitač/nastavnik zahteva se visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva.Dr. sa lokacijom takođe na Dedinju. U direktnom radu sa decom biće pedagozi i psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom radu sa decom kao i na izradi najsavremenijih programa prilagođenih deci određenog uzrasta. Zlatanović Radmila. a onda i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetan. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. nepostojanju stručnog programa prilagođenog njihovom uzrastu. 1. locirani na Dedinju i Senjaku. Insistiranje na stručnom kadru.

000. 6 . Snežana Mišić je. godine. vrtić ”Sun dance” će ostvariti pozitivne poslovne rezultate već od februara 2007. Izvori kapitala Vlasnički kapital (ime i učešće) Snežana Mišić Radmila Zlatanović Evro % 30.00 60.Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.000 evra prihoda. odnosno da ima 30-ro dece u ustanovi. 2 MISIJA I CILJEVI 2. kao posledica dužeg tržišnog prisustva i sticanja poverenja među ciljnom grupom. prodala Radmili Zlatanović 40% učesća u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta.00% Ispunjavanjem cilja poslovanja za prvi upisni rok i upošljavanjem 50% kapaciteta. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović. kako bi se do kraja školske godine ostvarilo planiranih 60.1 Misija Pružiti vrhunsko obrazovanje deci do predškolskog doba.00% 40. promovišući internacionalan pristup obrazovanju.00 20.000.2 Ciljevi U prvom upisnom krugu 2006 godine uposliti 50% kapaciteta. Vrtić ”Sun dance” očekuje kontinuirani rast obima usluga tokom prve tri godine poslovanja. kao inicijator projekta. 2.

pozicionirati se u očima korisnika kao ustanova koja nudi najkvalitetniji. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. visokoprofesionalni program za razvoj i obrazovanje dece.Do kraja treće godine poslovanja. Do juna 2010.3 Proizvod Marketing Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 1) 2) Čuvanje dece: svkodnevno čuvanje dece uz prisustvo isključivo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. prilagođen svakom uzrastu posebno. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. u sklopu vrtića “Sun dance” uvesti program za decu mlađu od dve godine i otvoriti mali zdravstveni centar sa pedijatrijom i stomatologijom. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. Potpuno profesionalan pristup izradi programa. 2. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. dečije radionice na određene teme. uz mogućnost produženog boravka. kao i organizovani izleti). uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. 3) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. 7 .

ali su usluge vrtića “Sun dance” kvantitativno i kvalitativno na mnogo višem nivou od konkurencije. razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”.Cena Najvažniji faktor koji opredeljuje odluku korisnika usluga (ciljne grupe) je profesionalnost u obavljanju usluga. 8 .potencijalnog korisnika u korisnost usluga vrtića “Sun dance”. dok će se plaćanje obavljati u dinarskoj protivvrednosti. Izabran je prostor na Dedinju. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. sigurnom i stručnom radu sa njihovom decom. Osim toga. preostalih 40%. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu. Vrtić “Sun dance” celokupan sistem formiranja cene i metode plaćanja vidi kao dodatne koristi za ciljnu grupu. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. kao i sveobuhvatnost ponuđenog programa. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. Prema istraživanjima „Global Marketinga“ ciljna grupa vrtića “Sun dance” nije osetljiva na promene u ceni ove vrste usluga ukoliko se radi o profesionalnom. kao i svako bolesno dete tokom perioda neophodnog lečenja. Sistem plaćanja je određen na nedeljnom nivou. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Cena sata u redovnom boravku 5 evra Cena sata u produženom boravku 6 evra Mogućnost besplatnog odsustvovanja imaju deca podložna virusnim oboljenjima u periodu trajanja virusne influence. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. Ovakvo određenje cena je izabrano radi konzistentne primene i kod produženog boravka. lična prodaja usluga. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. pa samim tim i kao još jedan izvor konkurentnosti. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. sa malo slobodnog vremena. Radi se o sigurnosti i pouzdanosti u radu sa decom što dodatno umanjuje značaj cene u odnosu na navedene parametre. Cena je formirana po satu boravka u vrtiću. cena pruža mogućnost roditeljima da preuzimanjem deteta pre isteka redovnog intervala plaćaju samo period boravka deteta u vrtiću. Razlika u ceni je značajno manja u poređenju sa razlikom u nivou i obimu usluga koje vrtić „Sun dance“ nudi u odnosu na konkurenciju. fiksna je i izražena u evrima. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. Dani odsustvovanja plaćaju se 50% od dnevne cene. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. S toga. U odnosu na konkurenciju cene su 60% više. Kanali prodaje Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj.

Direktni marketing je idealan vid promocije usluga vrtića „Sun dance“ jer nudi mogucnost direktnog usmerenja na odabrani segment tržišta. Inostrani građani su u Beogradu društveno povezani. www. U planu je organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne.vodickrozbeograd. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. preostalih 40%. Promocija i reklamiranje Vrtić „Sun dance“ želi da se predstavi svojoj ciljnoj grupi kao inovator u pružanju posebnih usluga u čuvanju. kao i oglašavanje u najpoznatijem časopisu o Beogradu za strance “Bg info“. s tim. obrazovanju i animiranju dece. Ujedno za roditelje bi bile organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića “Sun dance”. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. Podrška privrednih komora stranih zemalja u Beogradu je od preke važnosti. na poznatim sajtovima o Beogradu (www. napravljenim u skladu sa nojnovijim dostignućima dečije psihologije. Direktni marketing je izabran kao najbolji vid obaveštavanja ciljne grupe o danu i času organizovanja.beograd. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića.yu). Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. S toga. te će se ulaskom u ciljnu grupu informacije o vrtiću širiti velikom brzinom. Biće postavljen internet sajt sa svim informacijama o programu vrtića “Sun dance”.yu. Planira se i postavljanje oglasa i linka. da je ovde moguće pronaći zajednicki interes što bi značajno smanjilo troškove. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. Vrtić “Sun dance” planira da svesnost ciljne grupe o svojim uslugama stvori putem promotivnih radionica za decu i njihove roditelje. 9 . i u isto vreme pruža se mogućnost da se sve nedoumice potencijalnih klijenata razreše na licu mesta. Izabran je prostor na Dedinju.co. Direktan kontakt sa potencijalnim klijentima pruža mogućnost da se identifikuju najveći strahovi ciljne grupe vezani za prepuštanje dece novoj ustanovi.co. Pored toga planira se i štampanje brošura za roditelje sa ciljem njihovog informisanja o značaju programa za decu. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe.Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. sa malo slobodnog vremena. uprkos visokim cenama rentiranja prostora.

Strategija prodaje Osnovna strategija prodaje podržana nizom promotivnih aktivnosti je u pridobijanju ciljne grupe. unutar svoje ciljne grupe. pre svega. ( propaganda od „usta do usta“). Zamisao je da poruka.Troškovi promocije i reklamiranja tokom započinjanja poslovanja biće 3 000 evra. vedrine. Usluge vrtića “Sun dance” ciljnoj grupi predstavljaće tim stručnjaka koji su ujedno i kreatori i realizatori programa u direktnom radu sa decom.00 evra. da asociraju na zdravlje. Cena usluge dizajnerske agencije je 3. veseli. Upravo ovakav pristup radu gde je stručni tim uključen u svaki segment poslovanja odiše profesionalizmom i vrednošću za korisnike. i što je posebno vazno biti promoteri. Jedna od najvažnijih poruka je da celokupan imidž ukazuje na profesionalizam i odslikava razvoj deteta. inspirativni. Postoji zamisao zaštitnog znaka i logo-a firme. Unutrašnji dizajn objekta će odisati istom atmosferom. vrtić “Sun dance” računa na zadovoljstvo korisnika njegovim uslugama što će mu omoguciti izgradnju lojalnih klijenata koji će kontinuirano koristiti usluge vrtića.000. profesionalizmom koji je jasno izražen u svakom segmentu poslovanja i programa. kao i zaštitni znak budu vedri. Osim toga. koji će biti realizovan od strane agencije za dizajn ’’Flash’’. 10 . posvećenosti deci. zdravlja. s tim da će mesečni trošak reklamiranja nakon započinjanja iznositi 1 500 evra. Ocekivani obim usluga u prvoj godini poslovanja predstavljen je u tabeli.

000 20 400.200 40 880.000 20 400.160 32 880.00 35. 11 .500 25 500.00 12.00 8.00 12.200 15 880.200 15 880. zarada po detetu es.00 8.00 8.Prognoza prodaje ( 12 meseci) Ime preduzeca: vrtic "Sun dance" 2006 Podela po proizvodima ili trzisnim delovima Septembar O ktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust O bim usluga u redovnom intervalu Ukupno dece M esecna zarada po detetu* Ukupno O bim usluga u produzenom boravku Prosecan broj dece po danu M prosec.00 28.00 8.500 25 500.00 35.00 12.500 25 500.000 20 400.160 32 880.400 30 880.00 35.00 13.200 40 880.400 32 880.00 13.00 26.200 20 400.00 12. Ukupno 30 880.160 40 880.000 20 400.000 25 500.200 40 880.00 35.00 26.00 28.00 28.200 40 880.500 0 0 * Mesečna zarada po detetu u redovnom intervalu je (5evra x 8sati) x 22 radna dana u mesecu= 880 € Prosečan broj dece po danu u produženom boravku je oko 60% od ukupnog broja dece u vrtiću.500 25 500.00 12.00 8.00 35.

4. Knjige i ostali prateći materijal biće nabavljen i urađen u dogovoru sa izdavačkom kuom „Nel“ i proizvođačem dečijih igračaka „Pluton“. Za potrebe zdravstvenih pregleda vrtić planira da koristi usluge privatne medicinske klinike „Medic +“ Kontrola kvaliteta u radu sa decom vršiće se. Raspored prostorija je adekvatan potrebama programa. frižider. 12 . netrpeljivosti. Svakog ponedeljka članovi tima za sebe priprema nedeljni plan rada koji će revidirati sa urađenim na kraju svakog dana. kompijuteri. muzičke instrumente. mikrotalasna pećnica. Izbor je opredeljen kvalitetom njihovih proizvoda koji su prilagođeni potrebama i uzrastu dece. kuhinja. oprema za baštu i sl. od čega je 150m2 kvadratura objekta i 50 m2 dvorišta. spokoja i zadovoljstva kod dece. Namestaj za prostorije proizvesce kuca „ Mart“. jednom nedeljno na zadatu temu sa predhodnog sastanka. adresa Svetosavska br. kontrole kvaliteta u radu i praćenja stepena satisfakcije korisnika usluga. 3. dok će se vanredni sastanci održavati po zahtevu i prema potrebama. U vrtiću će postojati tri odvojene sale za svaku grupu aktivnosti. Predviđeni sastanci i izveštaji su u funkciji profesionalnog pristupa radu. Sve zajedno čini skup loših indikatora poslovanja do kojih ne sme doći. svađe u grupi. table. 111.1 Kreiranje programa Proces kreiranja programa u svakoj grupi usluga sačinjen je od određenih faza kroz koje svaki inicijalni predlog mora proći: 1. tako da će tri grupe moci da rade istovremeno. Vrtić “Sun dance” planira da kompletnu uslugu vrši koristeći sopstvene kadrove. druga deca starosti 3 godine i treću grupu čine deca starosti 4 i 5 godina.2 Lokacija i poslovni prostor Vrtić “Sun dance” radiće u iznajmljenom prostoru na Dedinju. Površina ukupnog poslovnog prostora je 200 m2. Stručni tim sastajaće se. Opremu potrebnu za početak poslovanja čine: unutrašnji inventar za sve prostorije vrtića. Kreiranje programa na zadatu temu Razmatranje i testiranje predloženih programa Izbor konkretnog programa Kapacitet vrtića je 60-ro dece dnevno. prema nacrtu psihologa. Jedan od jasnih indikatora kvaliteta u radu biće i učestalost odsustvovanja dece. pre svega. tri velike sale za svaku grupu aktivnosti. merenjem stepena satisfakcije.3 OPERATIVNI PLAN 3. Zadovoljstvo roditelja će se meriti putem upitnika. prateći pribor ukljujučujući i igračke. Skup strucnog tima iz određene oblasti radi početnih dogovora oko teme na koju će se raditi program (npr. razvoj preciznosti kod dece) 2. televizore. Ujedno je ovakva operativa u realizaciji programa u skladu sa planom da se deca podele prema uzrastu u tri grupe: prva deca starosti 2 godine. 3. žalbe roditelja. odvojeni sanitarni čvorovi i prostorija uprave. kao i merenjem zadovoljstva roditelja. redovno.

dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. kao i za parkiranje zaposlenih. Za poziciju pomoćnika pri čuvanju/animiranju dece neophodno je tečno znanje Engleskog jezika. tečno znanje Engleskog jezika. Za poziciju vaspitač/nastavnik neophodna je visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije sa pozeljnom specijalizacijom iz odlasti dečije psihologije. ili po potrebi. Potrebna su manja ulaganja u poboljšanje prostora (krečenje i rekonstrukcija mokrih čvorova). radi dobijanja što većeg broja zainteresovanih. Za poziciju domar je predviđeno skraćeno radno vreme. Poželjne su preporuke. poznanstva sa stručnih seminara i po preporuci kolega iz struke. kao i znanje engleskog jezika. poželjno je i znanje engleskog jezika. Od tog broja troje su po struci vaspitači/nastavnici. Lokacija je povoljna i u skladu sa zahtevima izabrane ciljne grupe. 3. ali mesta za privremeno parkiranje ima. U perspektivi vrtić “Sun dance” planira izgradnju sopstvenog poslovnog prostora ili kupovinu već postojeceg ukoliko se pokažu uzajamni interesi sa sadašnjim vlasnikom prostora. 13 . dok je u produženom boravku 5 evra. Za poziciju kuvarice/spremacice potrebna je srednja stručna sprema ili lll stepen ugostiteljske skole. dve kuvarice/spremacice. iskustvu i zahtevima posla. dok je ostatak kompleksa uključujući i baštu sa igralistem u odličnom stanju.3 Ljudski kadrovi Planirani broj zaposlenih je 12. svaki član će biti nagrađen u dogovorenom procentu. viša ili srednja stručna sprema medicinske struke. Parking nije u planu jer se vozila ne zadržavaju u blizini duže od nekoliko minuta. Radnici na obezbeđenju objekta bi trebalo da imanju najmanje SSS uz obavezno predhodno iskustvo na istim poslovima. četvoro čine pomoćno osoblje pri čuvanju/animiranju dece. pa se razmatra mogućnost zaposlenja osobe u penziji koja bi bila u mogućnosti da odrađuje povremene sitne popravke i održavanje bašte. Struktura zarada je prilagođena strucnoj spremi.com. Cena mesečne rente za poslovni prostor je 4 000 evra. Satnica pomoćnika u čuvanju/animiranju dece. Ostalo osoblje imaće fiksna primanja određena na mesečnom nivou. od kojih bi se kasnije kroz testove i razgovor sa vlasnicima izdvojio dovoljan broj potrebnog kadra. Satnica u redovnom intervalu člana strucnog tima biće 6 evra. Pored toga. prema doprinosu efikasnosti i efektivnosti programa. kao i fizičko obezbeđenje na kapiji vrtića.poslovi. Za ostalo osoblje biće raspisan konkurs u dnevnim novinama „Blic“ i „Politika“ kao i na internetu www. (Videti projekciju novčanih tokova). u fiksnom intervalu je 4 evra. kao i iskustvo u radu sa decom. jedan domar i dva radnika su planirana za obezbeđenje. Stručni tim biće formiran iz internih krugova. satnica u produženom boravku je 7 evra. Objekad će biti pod stalnim video nadzorom i imaće protivpožarni alarm. poželjno je znanje Engleskog jezika. tako da je radi sigurnosti zaključen ugovor na minimalno tri godine poslovanja u istim objektu.Prostor je u vlasnistvu trećeg lica.

od požara. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima.8 Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. prilagođene deci određenog uzrasta. dozvoljavaju da vrtić posluje bez davanja popusta klijentima.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. i to je ono što i ciljna grupa očekuje.Plan obuke je predviđen na tromesečnom nivou.7 Kreditna politika Odloženo plaćanje nije u skladu sa politikom poslovanja vrtića “Sun dance”. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. prilagođene deci određenog uzrasta. Po jedan član strucnog tima iz svake oblasti prisustvovaće seminarima. 3. kao i dozvolu od Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja o isunjavanju svih zdravstvenih i sanitetskih uslova.6 Zalihe Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. 3. Plaćanja su na nedeljnom nivou. Tržišni standard je da se usluge vrtića plaćaju unapred. 3. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. 14 . Svako dete koje će pohađati ustanovu imace zdravstveno osiguranje. Ukoliko dete odsustvuje u toku tog meseca iz zdravstvenih razloga ta suma će predstavljati kredit na njegovom racunu kod vrtića.4 Pravni aspekti Od potrebnih dozvola neophodno je obezbediti dozvolu za rad od Ministarstva za odrazovanje i nauku. krađe i poplave. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. 3. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. i nerazvijenost konkurencije. za slučaj povrede u prostorijama vrtića. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”.5 3. Tržišna situacija. Ukoliko se javi interesovanje za avansno plaćanje usluga na mesečnom nivou vrtić će naravno prihvatiti. o trosku vrtića.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. Vrtić “Sun dance” će biti osiguran kod osiguravajućeg društva „Avala“. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima. Iskustva po povratku podeliće sa ostalim članovima na vanrednom sastanku.

obrazovanja i animacije dece. pošto je reč o obrazovanju i razvoju dece. Svi pravni i računovodstveni poslovi biće prepušteni spoljnim saradnicima: Advokat Prof Janko Janković i Ustanova za računovodstvo „ Profit Soft“. Poslovi koji će se obavljati unutar vrtića su neposredno vezani za samo poslovanje i usluge vrtiće: kreiranje programa. Poslove osiguranja obavljače osiguravajuće drustvo „Avala“. domenu koji nikako ne sme da se zadovolji prosekom i prepusti slučaju. Vrtić “Sun dance” planira otvaranje poslovnog računa kod „Simpleks Banke“. 4.Dr. Zamenik direktora – Dr. dok je vlasnik preostalih 40% Zlatanović Radmila.4 MENADŽMENT 4. Zlatanović Radmila. Ključne pozicije su direktor i zamenik direktora. pružanje usluga čuvanja. vaspitači/nastavnici i animatori. Vlasničku strukturu a ujedno i organ upravljanja čine Zlatanović Radmila i Mišić Snežana.2 Menadžment tim Menadžment tim čine: Direktor . aktivnosti prodaje usluga. Udeli su u novcu.1 Organizacija Pravno-organizaciona forma vrtića “Sun dance” biće društvo sa ograničenom odgovornošću. a sebi obezbediti konkurentnost i zavidan polozaj na tržištu. 15 . Ovakvim delovanjem vrtić “Sun dance” će klijentima nuditi visoko kvalitetne i profesionalne usluge.Mišić Snežana. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. i danas se bavi istraživanjima na temu : „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalizacije“? Organizaciona sema vrtića “Sun dance” Poređenjem predstavljene strukture poslova i zahtevanu stručnost i obrazovanje tima vrtića “Sun dance” sa industrijskim standardom. koji je izgrađen od strane postojece konkurencije jasno se uočava iznadprosečno delovanje vrtića “Sun dance”. Ucčešće u vlasništvu Mišić Snežane je 60%. profesora i stručnjaka iz određenih oblasti. pedijatar po struci. Prema potrebama planira se angažovanje spoljnih savetnika. doktorirala u oblasti dečije psihologije. pravima i izvršenim uslugama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji reguliše ovaj oblik organizovanja. Cilj vrtića “Sun dance” je da postavi novi industrijski prosek i nivo u pružanju usluga. Ugovorom o osnivanju definisano je da bez obostrane saglasnosti ključne odluke koje se tiču poslovanja vrtića “Sun dance” ne mogu biti donesene nasuprot razlikama u vlasništvu. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta.

Prikazana struktura kapitala pokazuje da projekta prodala Radmili Zlatanović ucesce u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta. Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti. 70%.3 Finansijski pokazatelji Troškovi započinjanja Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50.000 evra. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović. 16 . Inicijator projekta je bila Snežana Mišić. Znacajan deo.4. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”.

000.00 6.000.000.800.000.00 1.00% % Troškovi zapo injanja č O snovna sredstva N amestaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprema PC racunari za upravu M uzicki instrumenti Literatura Igracke U kupno osnovna sredstva 15.00 60.00 6.11% Troskovi reklam iranja i prom ocije R eklamiranje D izajniranje i priprem reklam a nog materijala Stampa Putovanja O stalo U kupni troskovi reklamiranja I oglasavanja Tekuce potrebe za novcem 2.67% 7.000.00 3.000. Ovakav tok gotovine posledica je delatnosti vrtića “Sun dance”.000.000.11% Ukupni troskovi zapocinjanja 45. 17 .00 15.000.00 5.000.00 2.00 600.00% Ukupna vlasnicki kapital 50.00% 40.00 5.00 3.000.00 5.Troskovi zapocinjanja Im preduzeca: e vrtic "Sun dance" Evro % Izvori kapitala Vlasnicki kapital (im i ucesce) e Snezana M isic R adm Zlatanovic ila 30.000.00 71. očekivani prilivi novca biće veći od odliva već u prvim mesecima poslovanja.200.00 32.00 Planirani novčani tokovi Ukoliko vrtić “Sun dance” ostvari cilj upošljavanja 50% od ukupnog kapaciteta u prvom upisnom roku.00 20.00 200.000.00 1.000.000.11% Troskovi adm inistracije Zakupnina poslovnog prostora U laganja u zakupljeni prostor ( rekonstrukcija) Troskovi registracije Pravni saveti U slige racunovodstva Pretplata za osiguranje Zarade u periodu razvoja Komunalije U kupni administrativni troskovi 4.00 1.00 Evro 100.000.

000 2.000 14.000 75.200 36.288 26.000 14.000 324.000 40.000 10.920 18 .920 32.000 8.000 17.120 110.000 3.000 60.000 427.000 12.920 150. 3-godišnji plan razvoja Ime preduzeca: Vrtic "Sun dance" Evro PRIHODI OD PRODAJE Redovni interval Produzeni boravak Ukupni prihodi od prodaje Troškovi iz poslovanja Troskovi zarada ( bruto) Zakupnina prostora Komunalije Tekuce nabavke Troskovi popravki i odrzavanja Troskovi reklamiranja i promocije Troskovi osiguranja Usluge spoljnih saradnika Ostali troskovi (navesti) Ukupni troskovi iz poslovanja Dobit pre poreza Porez na dobit 10% Neto dobit 207.520 2008/2009 601.232 265.032 48.528 238.000 48.000 10.428 2007/2008 549.000 394.400 659.000 7.Trogodišnji plan razvoja U sledećoj tabeli je predstavljen trogodišnji plan razvoja vrtića.760 210.492 292.000 751.

uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. u skladu sa najsavremenijim dostignućima dečije psihologije i internacionalnim standardima u obrazovanju dece na engleskom jeziku. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra. Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu.5 PROIZVODI I USLUGE Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 4) 5) Čuvanje dece: svakodnevno čuvanje dece uz prisustvo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA 7. dečije radionice na određene teme.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. zdravom razvoju i detinjstvu i edukaciji na svim poljima. 19 . Poseban akcenat biće stavljen na povećanju socijalizacije dece unutar grupe. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. koji će uključiti sve važne aspekte i momente u razvoju dece. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. 6) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA 6. 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. uz mogućnost produženog boravka od 14h-19h. Planira se svestran pristup deci programom sačinjenim od strane stručnjaka iz relevantnih oblasti. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. kao i organizovani izleti). Ono što vrtić “Sun dance“ u startu vidi kao prednost jeste nepostojanje sveobuhvatne posvećenosti deci. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. Potpuno profesionalan pristup izradi programa. njihovom obrazovanju. prilagođen svakom uzrastu posebno.

20 . u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece.Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu.

2005 na teritoriji Beograda. koji će biti opsluženi uslugama vrtića “Sun dance”. Trend prisutan među ciljnom grupom je želja za vrtićem koji će deci omogućiti vrhunsku edukaciju po svetskim standardima. Potrebe potencijalnih klijenata za ovakvom vrstom usluga su redovne. broj dece stranaca i domaće poslovne elite ovog uzrasta je 5 000. Ciljna grupa Ciljnu grupu vrtića „Sun dance“ čine deca stranih državljana koji žive i rade u Beogradu. ukupno tržište vrtića “Sun dance” čini 17 500 dece doba od 2 do 5 godina. Prema istraživanjima obavljenim 06. broj visoko stručnih vrtića koji će pružiti internacionalni sadržaj je veoma mali i neadekvatan veličini tržišta i njegovim potrebama. Prema poslednjim podacima. kao i učenje stranog jezika. sveobuhvatan rad sa decom kao i potpuna posvećenost deci i njihovom što zdravijem razvoju i detinjstvu su od ključne važnosti za buduće korisnike usluga (roditelje). Potreba za edukacijom i socijalizacijom dece i uvođenje engleskog jezika kao službenog u velikom broju institucija i škola na teritoriji Beograda dovodi do razvoja potrebe za vrtićem profila sličnom „Sun dance“ vrtiću. Tržište je u fazi razvoja. Postoje sezonske oscilacije u zimskom i letnjem periodu zbog godišnjih odmora. locirane na Dedinju. na šta ukazuje rast u broju vrtića u Beogradu. usled konstantnog priliva mladih parova koji dolaze da žive u Beograd. Takođe. Sve gore navedeno govori da su mogućnosti za razvoj poslovanja vrtića „Sun dance“ na teritoriji Beograda velike. 21 . Ovakve oscilacije su uglavnom kratkotrajne. u sklopu programa „ Koliko smo doprineli natalitetu“. nije opredeljena cenom već kvalitetom. a ujedno i osnovno konkurentsko sredstvo u ponudi vrtića „Sun dance“. Vrtić “Sun dance” planira da zadovolji potrebe klijenata tako što će pružati kvalitetnu i sadržajnu dnevnu i popodnevnu negu i animaciju dece. moguće je izdvojiti decu koja koriste samo osnovni program (normalno radno vreme 7h-14h) i decu iz posmatrane ciljne grupe koja ostaju u produženom boravku. kao i deca domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama. Odluka roditelja (stranaca i domaće poslovne elite sa decom uzrasta od 2 do 5 godina) o prihvatanju usluga ove vrste.Tržište Ukupno tržište vrtića “Sun dance” čine svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina na teritoriji Beograda. uzrasta od 2 do 5 godina. očekuje se značajan rast u veličini tržišta posebno imajući u vidu programe za povećanje nataliteta u našoj zemlji. Tržište se nalazi u fazi razvoja. i maksimalnu posvećenost deci kroz edukativni. locirani na Dedinju i Senjaku. Profesionalizam.05. institucija ove vrste. što ne zadovoljava potrebe bračnih parova koji rade do kasnih popodnevnih sati. Trenutno ne postoje barijere koje bi sprečile ulazak vrtića “Sun dance” na tržište. rađenu po svetskim standardima i izvedenu na engleskom jeziku. Sa druge strane. Trenutno u Beogradu edukaciju na stranom jeziku pružaju dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. Kao posebne segmente. stručnošću i pouzdanošću u radu sa decom. posebno znajući da vrtić “Sun dance” planira rad sa decom i tokom ovih perioda kako se radi o predškolskoj deci. Klijentima je na raspolaganju samo dnevna nega i animacija dece. zabavni i obrazovni program. Tražnja za ovom vrstom usluga već postoji. objavljenim od strane zavoda za statistiku. uzrasta od 2 do 5 godina.

Potencijalnu slabost i opasnost vrtić „Sun dance“ vidi u nepostojanju izgrađenog imena i tržišnog rejtinga. 22 . što može zahtevati dugoročno zalaganje u pridobijanju poverenja i izgradnji sigurnosti kod ciljne grupe. predavanja na engleskom jeziku.porodica živi na Dedinju ili Senjaku visokog obrazovanja prihoda između 1 500 i 10 000 evra mesečno društvena elita. Insistiranje na stručnom kadru. očekuje se porast u broju vrtića koji će na tržištu Beograda ponuditi usluge čuvanja i obrazovanja dece. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. Posmatrano sa aspekta vrtića „Sun dance“. Indirektnu konkurenciju vrtić „Sun dance“ vidi u predškolskim ustanovama lociranim po ostatku grada. kao i nedostatku internacionalnog pristupu obrazovanju dece. naročito u region Beograda.Profil kupca Kupac usluga vrtića „Sun dance“ je u proseku: između 25 i 45 godina bračni par . dovode po povećanja broja inostranih poslovnih ljudi koji žive u Beogradu. šire posmatrano. na visokim menadžerskim pozicijama 7. kao i pružanjem vrhunske usluge koja će dovesti do brzog širenja reputacije u okviru ciljne grupe. Vrtić „Sun Dance“ planira da premosti nedostatak tržišnog rejtinga lansiranjem jake medijske i promotivne kampanje na početku poslovanja. od 9h do 17h. a ujedno šanse i mogucnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece. koje nude uslugu čuvanja dece u fiksnom vremenskom intervalu u trajanju od 8 sati dnevno. rađena po svetskim standardima. Iz navedenih razloga. kao i do povećanja broja državljana SCG koji rade po zapadnim principima. Mada je planirana lokacija ista. Ključne slabosti konkurencije se odražavaju u zastarelom pristupu obrazovanju i negi dece. Takođe. Konkurentnost postoji samo u domenu usluge čuvanja dece u redovnom intervalu. kao i svest među ciljnom grupom o njihovom postojanju. locirane na Dedinju. činiće još jednu ključnu snagu vrtića “Sun dance”. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama su najveće prednosti vrtića “Sun dance”. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. velike opasnosti nema s obzirom da je asortiman usluga direktne konkurencije daleko manji i nesadržajan. Direktnu konkurenciju čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. Slabosti direktnih konkurenata. velike opasnosti nema znajući da vrtić nudi tri grupe usluga u redovnom i produženom intervalu i da zbog lokacije svog poslovanja indirektna konkurencija nije atraktivna našoj ciljnoj grupi.2 Konkurencija Razvoj tržišne ekonomije u Srbiji i velik broj inostranih ulaganja. u odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime i dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji. nepostojanju stručno prilagođenog programa njihovom uzrastu.

Profesionalnost i stručnost u radu sa decom čine temelj na kome će vrtić „Sun dance“ graditi svoju konkurentsku snagu i prednost. stručan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece.3 Nastup na tržištu Mogućnosti Segment tržišta na koji će se vrtić “Sun dance” u trenutku osnivanja usmeriti nalazi se u fazi razvoja i nedovoljno izgrađenih standarda poslovanja. Potencijalna opasnost postoji u pogledu dugogodišnjeg poslovanja konkurencije na datoj lokaciji. 23 . Konkurencija je nedovoljno razvijena. Tržišna strategija a. Osim toga. sa značajno užim programom i drugačijim ciljevima. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. a zatim i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetat. što otvara mogućnosti vrtiću “Sun dance” za ulazak na tržište sa prihvatljivom dozom rizika. izgrađenoj tržišnoj reputaciju za dati obim usluga. kao i razvijenoj svesti kod ciljne grupe o njihovom postojanju. c. Opasnosti Direktnih ograničenja u pogledu ulaska na tržište vrtić “Sun dance” ne pronalazi na osnovu sprovedene analize tržišta i konkurencije. tako da ostavlja prostor za ulazak novom igraču poput vrtića “Sun dance”. savremeni privredni i tržišni trendovi otvaraju vrata razvoju ove grane poslovanja u oblasti obrazovanja i razvoja dece. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece.7. b.

636 2.836 700 1.927 32.636 3.000 4.455 30.291 30.819 200 3.400 32.699 30.000 16.964 N ovem bar 3.200 4.000 5.000 16.619 0 50.836 500 1.500 26.455 NO C NA P E VA O TKU M E Č ES CA NO Č P V ANI RILIV I Redovni boravak Produzeni boravak Ukupni novcani prilivi Raspoloziva gotovina NO Č OD I V ANI LIV Odlivi iz poslovanja Tekuce nabavke ( hrana.836 500 1.000 32.728 D ecem bar 3.683 24 .000 30.000 800 28.000 3.000 2.336 21.536 54.000 4.160 30.500 47.899 35200 12.619 26.836 500 1.000 26400 8.000 4.000 1.isl) Bruto plate Kom unalije Prom ocija i besp.500 4.000 4.200 84.136 58.Planirani novcani tokovi na godisnjemnivou Im preduzeca: V "S dance" e rti ć un 2006 Pre-pocetka 50.500 4.000 4.000 1.000 4.376 Februar 1.500 47.155 13200 13.836 700 1.600 26400 8.000 16.000 16.000 800 28.000 3.536 35200 12.500 47.000 1.800 8.200 800 28.200 28.927 M aj 37.000 4.000 16.000 5.000 18.000 32.000 16.836 500 1.291 Jun 54.000 4.000 1.836 3.500 4.000 26.728 28.336 6.000 1.836 500 1.836 2.000 26.263 35200 12.000 30.000 1.000 4.000 S eptem bar 8.600 41.000 16.200 36.700 84.336 3.536 1.964 28.336 37.500 4.836 3.160 31.400 34. m at.000 16.200 800 28.160 31.836 500 1.200 Oktobar 5.836 300 2000 9.000 600 32.991 35200 12.000 28.000 18.699 M art 6.636 5.000 3.836 2.500 47.000 3.500 1.000 1.336 3.500 35.836 1.000 4.000 3.700 102.700 54.212 28160 8.364 28160 8.000 1.336 3.000 4.536 71.836 500 1.700 69.000 28.536 3.376 28.052 Januar 2.836 2.radionice Zakupnina prostora Troskovi osiguranja Spoljni saradnici Rekonstrukcija prostora Ukupno odlivi iz poslovanja Odlivi po osnovu nabavke oprem e Nam estaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprem a PC racunari za upravu M uzicki instrum enti Literatura Igracke Troskovi registracije Ukupno po osnovu nabavke oprem e Novcani odlivi po osnovu finansiranja Ukupni novcani odlivi Stanje gotovine na kraju m eseca Jul 71.627 35200 12.000 1.888 28160 8.000 28.052 28.636 2.000 5.563 32.500 4.000 16.836 500 1.200 800 28.563 April 21.000 30.136 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful