BIZNIS PLAN ZA

PREDŠKOLSKU USTANOVU

“SUN DANCE”

*Napomena: Biznis plan je izrađen u edukativne svrhe. Podatci u biznis planu su izmišljeni i nemaju veze sa realnom situacijom.

1

SADRŽAJ

1 REZIME BIZNIS PLANA......................................................................................................................4 1.1 Poslovni koncept..............................................................................................................................4 1.2 Potencijal poslovnog koncepta.........................................................................................................4 1.3 Ključ uspeha.....................................................................................................................................5 1.4 Potrebna finansijska sredstva...........................................................................................................5 2 MISIJA I CILJEVI..................................................................................................................................6 2.1 Misija...............................................................................................................................................6 2.2 Ciljevi...............................................................................................................................................6 2.3 Marketing.........................................................................................................................................7 Proizvod............................................................................................................................................7 Cena..................................................................................................................................................8 Kanali prodaje...................................................................................................................................8 Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. lična prodaja usluga. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne, u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu, razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija........................8 Lokacija.............................................................................................................................................9 Promocija i reklamiranje...................................................................................................................9 Strategija prodaje............................................................................................................................10 3 OPERATIVNI PLAN...........................................................................................................................12 3.1 Kreiranje programa........................................................................................................................12 3.2 Lokacija i poslovni prostor............................................................................................................12 3.3 Ljudski kadrovi..............................................................................................................................13 3.4 Pravni aspekti.................................................................................................................................14 3.5 Zalihe.............................................................................................................................................14 3.6 Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači..................................................................................14 3.7 Kreditna politika............................................................................................................................14 3.8 Dobavljači......................................................................................................................................14 4 MENADŽMENT..................................................................................................................................15 4.1 Organizacija ..................................................................................................................................15 4.2 Menadžment tim............................................................................................................................15 4.3 Finansijski pokazatelji....................................................................................................................16 Troškovi započinjanja ....................................................................................................................16 Planirani novčani tokovi.................................................................................................................17 Trogodišnji plan razvoja.................................................................................................................18 5 PROIZVODI I USLUGE......................................................................................................................19 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................19 6.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 Privredna kretanja...........................................................................................................................19 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................................................................................................19 7.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 2

..............................................................................................................................................................................................................................22 7...................................................................................................................................................................................................................................................22 7........23 Opasnosti....................................21 Profil kupca....................................................................................................................3 Nastup na tržištu.............................................23 Tržišna strategija.........................23 Mogućnosti..................................2 Konkurencija.......................21 Ciljna grupa.....................................................................................................................................................................................................Privredna kretanja..............................................................................................................23 3 ..........19 Tržište....................................................................................................................

Celokupan program je usmeren ka deci i njihovim potrebama. asocirati na radost. potrebe za ovakvom vrstom usluga su u konstantnom porastu. Umesto individualne kućne nege. Osim toga postojaće redovni program svakog radnog dana od 7h do 14h uz mogućnost produženog boravka od 14h do 19h. rad sa decom prema najsavremenijim dostignućima dečije psihologije. sakupiće tim stručnjaka koji će svoja delovanja usmeriti ka zdravom razvoju dece. Vrtić „Sun dance“ će ponuditi uslugu kakva do sada nije postojala na našem tržištu. Prema svim dosadašnjim istraživanjima obavljenim od strane agencije „Global Marketing“. Vrtić “Sun dance”. obrazovanja i animiranja dece na engleskom jeziku. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. uzrasta od 2 do 5 godina. imajući u vidu rezultate ovih istraživanja. Deca se otuđuju. Briga o detetu nije na zavidnom nivou. Tim stručnjaka iz oblasti dečije psihologije i pedagogije radiće na pripremi programa kao i na njihovoj realizaciji u direktnom radu sa decom. obrazovanje i animaciju dece od 2 do 5 godina na engleskom jeziku. što vrtiću “Sun dance” pruža mogućnost brzog ulaska i tržišnog pozicioniranja. zdravlje i posvećenost deci.2 Potencijal poslovnog koncepta Novina u poslovnom konceptu vrića “Sun dance” je inovacija u oblasti razvoja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5 godina. razvoj savremene tehnologije potiskuje najvažniju fazu u razvoju dece DETINJSTVO. Prevashodni cilj nastajanja ovakve vrste ustanove je da sačuvamo osmeh na dečijem licu i omogućimo im da razviju svoje sklonosti i potencijale još od malih nogu a da time ne ugroze bezbrižno detinjstvo. sklonosti ka pravim vrednostima u životi i nastojati da spreči pojavu delikvencije u kasnijim fazama razvoja. Sva deca biće podeljena u tri grupe prema uzrastu: prva grupu čine deca starosti 2 godine. 4 . druga deca starosti 3 godine i cetvrtu grupu čine deca starosti 4 i 5 godina.. socijalizaciji dece unutar grupe. postaju individualci u svojim delovanjima i gube svest o pripadnosti grupi. ka razvoju svesti o pripadnosti grupi. Pored profesionalnog programa za decu vrtić “Sun dance” nudi i dodatne koristi za korisnike s obzirom da će službeni jezik biti engleski. što je posebno uslovljeno prezauzetošću roditelja i nedostatka slobodnog vremena za rad sa decom. Ciljna grupa su deca inostranih državljana. Navedene grupe usluga vrtića “Sun dance” uključuju visoko profesionalne i stručno prilagođene programe deci određenog uzrasta. Ukupno tržište vrtića “Sun dance” obrazuju svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina.1REZIME BIZNIS PLANA 1. vedrinom. 1. uz prisustvo stručnog i profesionalnog kadra iz oblasti dečije psihologije i pedagogije. Svaka grupa usluga imaće zasebne prostorije koje će svojim izgledom odisati veselošću.1 Poslovni koncept Predškolska ustanova “Sun dance” je ustanova za čuvanje. vrtić “Sun dance” nudi najkvalitetniji program u grupama što je jedna od najvećih koristi za decu. na teritoriji Beograda. Vrtić “Sun dance” će nuditi programe čuvanja. Dosadašnja istraživanja iz oblasti dečije psihologije ukazuju da su celokupnim privrednim i ekonomskim promenama u svetu i kod nas najviše pogođena deca. kao i domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama koja su najviše pogođena navedenim kretanjima. Znaci depresije su sve češći kod dece ovog uzrasta.

Takođe. dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji i razvijena svest kod ciljne grupe o njihovom postojanju. predavanja na engleskom jeziku. a onda i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetan. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime.4 Potrebna finansijska sredstva Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama je jedna od najvećih prednosti vrtića “Sun dance”. Za poziciju vaspitač/nastavnik zahteva se visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. 5 . Prema poslednjim podacima. broj dece inostranih građana i domaće poslovne elite ovog uzrasta je oko 5000 dece.Ciljnu grupu vrtića čine deca inostranih i domaćih poslovnih ljudi. 1. tečno znanje engleskog jezika. locirani na Dedinju i Senjaku.000 evra. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. rađena po svetskim standardima. Slabosti direktnih konkurenata. Zamenik direktora – Dr. uzrasta od 2 do 5 godina. doktorirala u oblasti dečije psihologije. poželjna je specijalizacija iz odlasti dečije psihologije. Znacajan deo. stučan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. 70%. i danas se bavi istraživanjima na temu „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalozacije“. odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. nepostojanju stručnog programa prilagođenog njihovom uzrastu. činiće ključnu snagu vrtića “Sun dance”. sa lokacijom takođe na Dedinju. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. Snaga vrtića “Sun dance” leži i u profesionalnom i stručnom kadru.Dr. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta.3 Ključ uspeha Ključni faktor budućeg uspeha vrtića “Sun dance” leži u sposobnosti da se ciljnoj grupi na pravi način predstavi poslovni koncept vrtića i da se tokom početka poslovanja profesionalnim pristupom i brigom oko dece razvije svest među ciljnom grupom da vrtić „Sun Dance“ pruža vrhunsku uslugu nege. Zlatanović Radmila. Direktor . a ujedno šanse i mogućnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece. 1. pedijatar po struci. Direktnu konkurenciju vrtiću čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. obrazovanja i animacije dece. U direktnom radu sa decom biće pedagozi i psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom radu sa decom kao i na izradi najsavremenijih programa prilagođenih deci određenog uzrasta. Insistiranje na stručnom kadru.Mišić Snežana. objavljenim od strane zavoda za statistiku.

6 . Vrtić ”Sun dance” očekuje kontinuirani rast obima usluga tokom prve tri godine poslovanja. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović. kako bi se do kraja školske godine ostvarilo planiranih 60. Izvori kapitala Vlasnički kapital (ime i učešće) Snežana Mišić Radmila Zlatanović Evro % 30.Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.000. 2 MISIJA I CILJEVI 2.00 60.00% 40. prodala Radmili Zlatanović 40% učesća u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta.000 evra prihoda. kao posledica dužeg tržišnog prisustva i sticanja poverenja među ciljnom grupom.000. promovišući internacionalan pristup obrazovanju.00% Ispunjavanjem cilja poslovanja za prvi upisni rok i upošljavanjem 50% kapaciteta. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”.1 Misija Pružiti vrhunsko obrazovanje deci do predškolskog doba. vrtić ”Sun dance” će ostvariti pozitivne poslovne rezultate već od februara 2007. odnosno da ima 30-ro dece u ustanovi. godine. kao inicijator projekta. 2.2 Ciljevi U prvom upisnom krugu 2006 godine uposliti 50% kapaciteta. Snežana Mišić je.00 20.

Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. uz mogućnost produženog boravka. dečije radionice na određene teme.3 Proizvod Marketing Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 1) 2) Čuvanje dece: svkodnevno čuvanje dece uz prisustvo isključivo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. 7 . u sklopu vrtića “Sun dance” uvesti program za decu mlađu od dve godine i otvoriti mali zdravstveni centar sa pedijatrijom i stomatologijom. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. Do juna 2010. kao i organizovani izleti). prilagođen svakom uzrastu posebno. 3) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. pozicionirati se u očima korisnika kao ustanova koja nudi najkvalitetniji. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa.Do kraja treće godine poslovanja. Potpuno profesionalan pristup izradi programa. visokoprofesionalni program za razvoj i obrazovanje dece. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. 2. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece.

S toga. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. ali su usluge vrtića “Sun dance” kvantitativno i kvalitativno na mnogo višem nivou od konkurencije. U odnosu na konkurenciju cene su 60% više. Prema istraživanjima „Global Marketinga“ ciljna grupa vrtića “Sun dance” nije osetljiva na promene u ceni ove vrste usluga ukoliko se radi o profesionalnom. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. cena pruža mogućnost roditeljima da preuzimanjem deteta pre isteka redovnog intervala plaćaju samo period boravka deteta u vrtiću. dok će se plaćanje obavljati u dinarskoj protivvrednosti.potencijalnog korisnika u korisnost usluga vrtića “Sun dance”. kao i sveobuhvatnost ponuđenog programa. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. Vrtić “Sun dance” celokupan sistem formiranja cene i metode plaćanja vidi kao dodatne koristi za ciljnu grupu. sa malo slobodnog vremena.Cena Najvažniji faktor koji opredeljuje odluku korisnika usluga (ciljne grupe) je profesionalnost u obavljanju usluga. Izabran je prostor na Dedinju. Radi se o sigurnosti i pouzdanosti u radu sa decom što dodatno umanjuje značaj cene u odnosu na navedene parametre. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. pa samim tim i kao još jedan izvor konkurentnosti. kao i svako bolesno dete tokom perioda neophodnog lečenja. Razlika u ceni je značajno manja u poređenju sa razlikom u nivou i obimu usluga koje vrtić „Sun dance“ nudi u odnosu na konkurenciju. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. Sistem plaćanja je određen na nedeljnom nivou. sigurnom i stručnom radu sa njihovom decom. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. Osim toga. Kanali prodaje Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. preostalih 40%. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu. lična prodaja usluga. Cena je formirana po satu boravka u vrtiću. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. Dani odsustvovanja plaćaju se 50% od dnevne cene. Ovakvo određenje cena je izabrano radi konzistentne primene i kod produženog boravka. Cena sata u redovnom boravku 5 evra Cena sata u produženom boravku 6 evra Mogućnost besplatnog odsustvovanja imaju deca podložna virusnim oboljenjima u periodu trajanja virusne influence. 8 . fiksna je i izražena u evrima. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića.

obrazovanju i animiranju dece. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. te će se ulaskom u ciljnu grupu informacije o vrtiću širiti velikom brzinom. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. na poznatim sajtovima o Beogradu (www. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. U planu je organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. Vrtić “Sun dance” planira da svesnost ciljne grupe o svojim uslugama stvori putem promotivnih radionica za decu i njihove roditelje. S toga.yu. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu.yu). sa malo slobodnog vremena. Planira se i postavljanje oglasa i linka.co. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. Podrška privrednih komora stranih zemalja u Beogradu je od preke važnosti.beograd.vodickrozbeograd. napravljenim u skladu sa nojnovijim dostignućima dečije psihologije. i u isto vreme pruža se mogućnost da se sve nedoumice potencijalnih klijenata razreše na licu mesta. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. s tim. Ujedno za roditelje bi bile organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića “Sun dance”. Promocija i reklamiranje Vrtić „Sun dance“ želi da se predstavi svojoj ciljnoj grupi kao inovator u pružanju posebnih usluga u čuvanju. Inostrani građani su u Beogradu društveno povezani.Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. Direktni marketing je idealan vid promocije usluga vrtića „Sun dance“ jer nudi mogucnost direktnog usmerenja na odabrani segment tržišta. Biće postavljen internet sajt sa svim informacijama o programu vrtića “Sun dance”. uprkos visokim cenama rentiranja prostora.co. da je ovde moguće pronaći zajednicki interes što bi značajno smanjilo troškove. www. preostalih 40%. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. 9 . Pored toga planira se i štampanje brošura za roditelje sa ciljem njihovog informisanja o značaju programa za decu. Direktan kontakt sa potencijalnim klijentima pruža mogućnost da se identifikuju najveći strahovi ciljne grupe vezani za prepuštanje dece novoj ustanovi. Izabran je prostor na Dedinju. Direktni marketing je izabran kao najbolji vid obaveštavanja ciljne grupe o danu i času organizovanja. kao i oglašavanje u najpoznatijem časopisu o Beogradu za strance “Bg info“.

profesionalizmom koji je jasno izražen u svakom segmentu poslovanja i programa. veseli. Upravo ovakav pristup radu gde je stručni tim uključen u svaki segment poslovanja odiše profesionalizmom i vrednošću za korisnike. Jedna od najvažnijih poruka je da celokupan imidž ukazuje na profesionalizam i odslikava razvoj deteta. koji će biti realizovan od strane agencije za dizajn ’’Flash’’. Cena usluge dizajnerske agencije je 3. unutar svoje ciljne grupe. Osim toga. ( propaganda od „usta do usta“). inspirativni. Strategija prodaje Osnovna strategija prodaje podržana nizom promotivnih aktivnosti je u pridobijanju ciljne grupe. Ocekivani obim usluga u prvoj godini poslovanja predstavljen je u tabeli.00 evra. pre svega. zdravlja. Unutrašnji dizajn objekta će odisati istom atmosferom. da asociraju na zdravlje. Postoji zamisao zaštitnog znaka i logo-a firme.000. vrtić “Sun dance” računa na zadovoljstvo korisnika njegovim uslugama što će mu omoguciti izgradnju lojalnih klijenata koji će kontinuirano koristiti usluge vrtića. Usluge vrtića “Sun dance” ciljnoj grupi predstavljaće tim stručnjaka koji su ujedno i kreatori i realizatori programa u direktnom radu sa decom. i što je posebno vazno biti promoteri. s tim da će mesečni trošak reklamiranja nakon započinjanja iznositi 1 500 evra. Zamisao je da poruka. 10 . posvećenosti deci. vedrine.Troškovi promocije i reklamiranja tokom započinjanja poslovanja biće 3 000 evra. kao i zaštitni znak budu vedri.

00 12.00 8.200 15 880.000 20 400.200 40 880.00 35.00 13.00 26.400 30 880.200 40 880.Prognoza prodaje ( 12 meseci) Ime preduzeca: vrtic "Sun dance" 2006 Podela po proizvodima ili trzisnim delovima Septembar O ktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust O bim usluga u redovnom intervalu Ukupno dece M esecna zarada po detetu* Ukupno O bim usluga u produzenom boravku Prosecan broj dece po danu M prosec. Ukupno 30 880.400 32 880.500 25 500.200 40 880.00 35.00 8.500 0 0 * Mesečna zarada po detetu u redovnom intervalu je (5evra x 8sati) x 22 radna dana u mesecu= 880 € Prosečan broj dece po danu u produženom boravku je oko 60% od ukupnog broja dece u vrtiću.00 28. zarada po detetu es.000 25 500.000 20 400.00 26.00 13.00 28.500 25 500.00 8.00 28.00 35.160 32 880.500 25 500.000 20 400.200 15 880.160 32 880.00 12.500 25 500.200 40 880.00 12.00 12. 11 .00 35.200 20 400.160 40 880.00 8.00 8.000 20 400.00 35.00 12.

žalbe roditelja. tako da će tri grupe moci da rade istovremeno. muzičke instrumente. merenjem stepena satisfakcije. Knjige i ostali prateći materijal biće nabavljen i urađen u dogovoru sa izdavačkom kuom „Nel“ i proizvođačem dečijih igračaka „Pluton“. Za potrebe zdravstvenih pregleda vrtić planira da koristi usluge privatne medicinske klinike „Medic +“ Kontrola kvaliteta u radu sa decom vršiće se. svađe u grupi. frižider. jednom nedeljno na zadatu temu sa predhodnog sastanka. televizore. prema nacrtu psihologa. Kreiranje programa na zadatu temu Razmatranje i testiranje predloženih programa Izbor konkretnog programa Kapacitet vrtića je 60-ro dece dnevno. razvoj preciznosti kod dece) 2. adresa Svetosavska br. U vrtiću će postojati tri odvojene sale za svaku grupu aktivnosti. kompijuteri. Stručni tim sastajaće se. prateći pribor ukljujučujući i igračke. od čega je 150m2 kvadratura objekta i 50 m2 dvorišta. netrpeljivosti. Sve zajedno čini skup loših indikatora poslovanja do kojih ne sme doći.2 Lokacija i poslovni prostor Vrtić “Sun dance” radiće u iznajmljenom prostoru na Dedinju. Namestaj za prostorije proizvesce kuca „ Mart“. oprema za baštu i sl. odvojeni sanitarni čvorovi i prostorija uprave. table. kontrole kvaliteta u radu i praćenja stepena satisfakcije korisnika usluga. 111. Svakog ponedeljka članovi tima za sebe priprema nedeljni plan rada koji će revidirati sa urađenim na kraju svakog dana. pre svega. Izbor je opredeljen kvalitetom njihovih proizvoda koji su prilagođeni potrebama i uzrastu dece. mikrotalasna pećnica. Vrtić “Sun dance” planira da kompletnu uslugu vrši koristeći sopstvene kadrove. Zadovoljstvo roditelja će se meriti putem upitnika. Površina ukupnog poslovnog prostora je 200 m2. 3. 3. spokoja i zadovoljstva kod dece. Opremu potrebnu za početak poslovanja čine: unutrašnji inventar za sve prostorije vrtića. Ujedno je ovakva operativa u realizaciji programa u skladu sa planom da se deca podele prema uzrastu u tri grupe: prva deca starosti 2 godine. Jedan od jasnih indikatora kvaliteta u radu biće i učestalost odsustvovanja dece. kao i merenjem zadovoljstva roditelja.1 Kreiranje programa Proces kreiranja programa u svakoj grupi usluga sačinjen je od određenih faza kroz koje svaki inicijalni predlog mora proći: 1. 12 .3 OPERATIVNI PLAN 3. redovno. Predviđeni sastanci i izveštaji su u funkciji profesionalnog pristupa radu. kuhinja. Raspored prostorija je adekvatan potrebama programa. Skup strucnog tima iz određene oblasti radi početnih dogovora oko teme na koju će se raditi program (npr. druga deca starosti 3 godine i treću grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. tri velike sale za svaku grupu aktivnosti. dok će se vanredni sastanci održavati po zahtevu i prema potrebama. 4.

radi dobijanja što većeg broja zainteresovanih. 3. Za ostalo osoblje biće raspisan konkurs u dnevnim novinama „Blic“ i „Politika“ kao i na internetu www. Lokacija je povoljna i u skladu sa zahtevima izabrane ciljne grupe. Za poziciju pomoćnika pri čuvanju/animiranju dece neophodno je tečno znanje Engleskog jezika. poželjno je i znanje engleskog jezika. Objekad će biti pod stalnim video nadzorom i imaće protivpožarni alarm. prema doprinosu efikasnosti i efektivnosti programa. satnica u produženom boravku je 7 evra. Cena mesečne rente za poslovni prostor je 4 000 evra.Prostor je u vlasnistvu trećeg lica. tako da je radi sigurnosti zaključen ugovor na minimalno tri godine poslovanja u istim objektu. Potrebna su manja ulaganja u poboljšanje prostora (krečenje i rekonstrukcija mokrih čvorova). ali mesta za privremeno parkiranje ima. (Videti projekciju novčanih tokova). Od tog broja troje su po struci vaspitači/nastavnici. viša ili srednja stručna sprema medicinske struke. kao i znanje engleskog jezika. poželjno je znanje Engleskog jezika. Radnici na obezbeđenju objekta bi trebalo da imanju najmanje SSS uz obavezno predhodno iskustvo na istim poslovima. dok je ostatak kompleksa uključujući i baštu sa igralistem u odličnom stanju. kao i za parkiranje zaposlenih. Pored toga. 13 . Satnica pomoćnika u čuvanju/animiranju dece. dok je u produženom boravku 5 evra.3 Ljudski kadrovi Planirani broj zaposlenih je 12. Ostalo osoblje imaće fiksna primanja određena na mesečnom nivou.poslovi. poznanstva sa stručnih seminara i po preporuci kolega iz struke. tečno znanje Engleskog jezika. Satnica u redovnom intervalu člana strucnog tima biće 6 evra. dve kuvarice/spremacice. Struktura zarada je prilagođena strucnoj spremi. u fiksnom intervalu je 4 evra. Za poziciju domar je predviđeno skraćeno radno vreme. četvoro čine pomoćno osoblje pri čuvanju/animiranju dece.com. ili po potrebi. od kojih bi se kasnije kroz testove i razgovor sa vlasnicima izdvojio dovoljan broj potrebnog kadra. Poželjne su preporuke. kao i fizičko obezbeđenje na kapiji vrtića. pa se razmatra mogućnost zaposlenja osobe u penziji koja bi bila u mogućnosti da odrađuje povremene sitne popravke i održavanje bašte. U perspektivi vrtić “Sun dance” planira izgradnju sopstvenog poslovnog prostora ili kupovinu već postojeceg ukoliko se pokažu uzajamni interesi sa sadašnjim vlasnikom prostora. kao i iskustvo u radu sa decom. Parking nije u planu jer se vozila ne zadržavaju u blizini duže od nekoliko minuta. jedan domar i dva radnika su planirana za obezbeđenje. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. svaki član će biti nagrađen u dogovorenom procentu. Stručni tim biće formiran iz internih krugova. iskustvu i zahtevima posla. Za poziciju kuvarice/spremacice potrebna je srednja stručna sprema ili lll stepen ugostiteljske skole. Za poziciju vaspitač/nastavnik neophodna je visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije sa pozeljnom specijalizacijom iz odlasti dečije psihologije.

3. Tržišni standard je da se usluge vrtića plaćaju unapred. Svako dete koje će pohađati ustanovu imace zdravstveno osiguranje. Po jedan član strucnog tima iz svake oblasti prisustvovaće seminarima. Plaćanja su na nedeljnom nivou. prilagođene deci određenog uzrasta. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima.8 Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu.6 Zalihe Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. kao i dozvolu od Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja o isunjavanju svih zdravstvenih i sanitetskih uslova. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. 3. Iskustva po povratku podeliće sa ostalim članovima na vanrednom sastanku. o trosku vrtića. prilagođene deci određenog uzrasta. dozvoljavaju da vrtić posluje bez davanja popusta klijentima. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“.4 Pravni aspekti Od potrebnih dozvola neophodno je obezbediti dozvolu za rad od Ministarstva za odrazovanje i nauku. Ukoliko se javi interesovanje za avansno plaćanje usluga na mesečnom nivou vrtić će naravno prihvatiti.Plan obuke je predviđen na tromesečnom nivou. i nerazvijenost konkurencije. Vrtić “Sun dance” će biti osiguran kod osiguravajućeg društva „Avala“. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”. Tržišna situacija.5 3. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. 14 . 3. Ukoliko dete odsustvuje u toku tog meseca iz zdravstvenih razloga ta suma će predstavljati kredit na njegovom racunu kod vrtića. i to je ono što i ciljna grupa očekuje. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. krađe i poplave. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme.7 Kreditna politika Odloženo plaćanje nije u skladu sa politikom poslovanja vrtića “Sun dance”. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. od požara. 3. za slučaj povrede u prostorijama vrtića.

dok je vlasnik preostalih 40% Zlatanović Radmila.2 Menadžment tim Menadžment tim čine: Direktor . vaspitači/nastavnici i animatori. Poslove osiguranja obavljače osiguravajuće drustvo „Avala“. koji je izgrađen od strane postojece konkurencije jasno se uočava iznadprosečno delovanje vrtića “Sun dance”. Cilj vrtića “Sun dance” je da postavi novi industrijski prosek i nivo u pružanju usluga. pravima i izvršenim uslugama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji reguliše ovaj oblik organizovanja. Zlatanović Radmila. Zamenik direktora – Dr. profesora i stručnjaka iz određenih oblasti. Prema potrebama planira se angažovanje spoljnih savetnika. 4. Udeli su u novcu. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. Vrtić “Sun dance” planira otvaranje poslovnog računa kod „Simpleks Banke“. Ucčešće u vlasništvu Mišić Snežane je 60%. a sebi obezbediti konkurentnost i zavidan polozaj na tržištu.1 Organizacija Pravno-organizaciona forma vrtića “Sun dance” biće društvo sa ograničenom odgovornošću. 15 . Ugovorom o osnivanju definisano je da bez obostrane saglasnosti ključne odluke koje se tiču poslovanja vrtića “Sun dance” ne mogu biti donesene nasuprot razlikama u vlasništvu. aktivnosti prodaje usluga. pošto je reč o obrazovanju i razvoju dece. doktorirala u oblasti dečije psihologije. pružanje usluga čuvanja. domenu koji nikako ne sme da se zadovolji prosekom i prepusti slučaju.4 MENADŽMENT 4.Dr. Svi pravni i računovodstveni poslovi biće prepušteni spoljnim saradnicima: Advokat Prof Janko Janković i Ustanova za računovodstvo „ Profit Soft“.Mišić Snežana. Ključne pozicije su direktor i zamenik direktora. Ovakvim delovanjem vrtić “Sun dance” će klijentima nuditi visoko kvalitetne i profesionalne usluge. obrazovanja i animacije dece. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. Vlasničku strukturu a ujedno i organ upravljanja čine Zlatanović Radmila i Mišić Snežana. Poslovi koji će se obavljati unutar vrtića su neposredno vezani za samo poslovanje i usluge vrtiće: kreiranje programa. pedijatar po struci. i danas se bavi istraživanjima na temu : „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalizacije“? Organizaciona sema vrtića “Sun dance” Poređenjem predstavljene strukture poslova i zahtevanu stručnost i obrazovanje tima vrtića “Sun dance” sa industrijskim standardom.

vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”. 16 .4. Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti.000 evra. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović. Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.3 Finansijski pokazatelji Troškovi započinjanja Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. Znacajan deo. Prikazana struktura kapitala pokazuje da projekta prodala Radmili Zlatanović ucesce u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. 70%.

11% Troskovi reklam iranja i prom ocije R eklamiranje D izajniranje i priprem reklam a nog materijala Stampa Putovanja O stalo U kupni troskovi reklamiranja I oglasavanja Tekuce potrebe za novcem 2. očekivani prilivi novca biće veći od odliva već u prvim mesecima poslovanja.00% 40.000.00 60.00 Planirani novčani tokovi Ukoliko vrtić “Sun dance” ostvari cilj upošljavanja 50% od ukupnog kapaciteta u prvom upisnom roku.00 71.000.67% 7.00 6.000.00% Ukupna vlasnicki kapital 50.00 5.00 200.000.200.000.000.000.00% % Troškovi zapo injanja č O snovna sredstva N amestaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprema PC racunari za upravu M uzicki instrumenti Literatura Igracke U kupno osnovna sredstva 15.000.00 5.00 600.000.00 6.000.00 3.00 20.000.00 32.000.000.00 2.00 15.Troskovi zapocinjanja Im preduzeca: e vrtic "Sun dance" Evro % Izvori kapitala Vlasnicki kapital (im i ucesce) e Snezana M isic R adm Zlatanovic ila 30.00 Evro 100.00 1.11% Troskovi adm inistracije Zakupnina poslovnog prostora U laganja u zakupljeni prostor ( rekonstrukcija) Troskovi registracije Pravni saveti U slige racunovodstva Pretplata za osiguranje Zarade u periodu razvoja Komunalije U kupni administrativni troskovi 4. 17 .000.00 3.000. Ovakav tok gotovine posledica je delatnosti vrtića “Sun dance”.00 1.11% Ukupni troskovi zapocinjanja 45.000.00 1.00 5.800.

000 394.000 10.520 2008/2009 601.000 427.000 3.000 2.000 75.760 210.000 751.000 324.000 14.000 8.528 238.288 26.000 7.920 32.000 40.400 659.032 48.920 18 .Trogodišnji plan razvoja U sledećoj tabeli je predstavljen trogodišnji plan razvoja vrtića.000 10.000 17.200 36.428 2007/2008 549.492 292.000 14.232 265. 3-godišnji plan razvoja Ime preduzeca: Vrtic "Sun dance" Evro PRIHODI OD PRODAJE Redovni interval Produzeni boravak Ukupni prihodi od prodaje Troškovi iz poslovanja Troskovi zarada ( bruto) Zakupnina prostora Komunalije Tekuce nabavke Troskovi popravki i odrzavanja Troskovi reklamiranja i promocije Troskovi osiguranja Usluge spoljnih saradnika Ostali troskovi (navesti) Ukupni troskovi iz poslovanja Dobit pre poreza Porez na dobit 10% Neto dobit 207.000 12.000 48.000 60.120 110.920 150.

Potpuno profesionalan pristup izradi programa. Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA 7. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. Poseban akcenat biće stavljen na povećanju socijalizacije dece unutar grupe. njihovom obrazovanju.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu.5 PROIZVODI I USLUGE Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 4) 5) Čuvanje dece: svakodnevno čuvanje dece uz prisustvo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. prilagođen svakom uzrastu posebno. Planira se svestran pristup deci programom sačinjenim od strane stručnjaka iz relevantnih oblasti. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. Ono što vrtić “Sun dance“ u startu vidi kao prednost jeste nepostojanje sveobuhvatne posvećenosti deci. dečije radionice na određene teme. koji će uključiti sve važne aspekte i momente u razvoju dece. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA 6. uz mogućnost produženog boravka od 14h-19h. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. zdravom razvoju i detinjstvu i edukaciji na svim poljima. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. u skladu sa najsavremenijim dostignućima dečije psihologije i internacionalnim standardima u obrazovanju dece na engleskom jeziku. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. 6) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. kao i organizovani izleti). što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. 19 .

20 . Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu. u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece.Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom.

moguće je izdvojiti decu koja koriste samo osnovni program (normalno radno vreme 7h-14h) i decu iz posmatrane ciljne grupe koja ostaju u produženom boravku. Potrebe potencijalnih klijenata za ovakvom vrstom usluga su redovne. objavljenim od strane zavoda za statistiku. u sklopu programa „ Koliko smo doprineli natalitetu“. usled konstantnog priliva mladih parova koji dolaze da žive u Beograd. uzrasta od 2 do 5 godina. kao i deca domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama. a ujedno i osnovno konkurentsko sredstvo u ponudi vrtića „Sun dance“. Sa druge strane. očekuje se značajan rast u veličini tržišta posebno imajući u vidu programe za povećanje nataliteta u našoj zemlji. ukupno tržište vrtića “Sun dance” čini 17 500 dece doba od 2 do 5 godina.Tržište Ukupno tržište vrtića “Sun dance” čine svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina na teritoriji Beograda. Profesionalizam. što ne zadovoljava potrebe bračnih parova koji rade do kasnih popodnevnih sati. broj visoko stručnih vrtića koji će pružiti internacionalni sadržaj je veoma mali i neadekvatan veličini tržišta i njegovim potrebama. Tražnja za ovom vrstom usluga već postoji. Takođe. Tržište se nalazi u fazi razvoja. Klijentima je na raspolaganju samo dnevna nega i animacija dece. stručnošću i pouzdanošću u radu sa decom. rađenu po svetskim standardima i izvedenu na engleskom jeziku. Postoje sezonske oscilacije u zimskom i letnjem periodu zbog godišnjih odmora. Tržište je u fazi razvoja. posebno znajući da vrtić “Sun dance” planira rad sa decom i tokom ovih perioda kako se radi o predškolskoj deci. zabavni i obrazovni program. Prema istraživanjima obavljenim 06. Kao posebne segmente. institucija ove vrste. koji će biti opsluženi uslugama vrtića “Sun dance”. na šta ukazuje rast u broju vrtića u Beogradu. Vrtić “Sun dance” planira da zadovolji potrebe klijenata tako što će pružati kvalitetnu i sadržajnu dnevnu i popodnevnu negu i animaciju dece. Odluka roditelja (stranaca i domaće poslovne elite sa decom uzrasta od 2 do 5 godina) o prihvatanju usluga ove vrste. Prema poslednjim podacima. Ciljna grupa Ciljnu grupu vrtića „Sun dance“ čine deca stranih državljana koji žive i rade u Beogradu. Trenutno ne postoje barijere koje bi sprečile ulazak vrtića “Sun dance” na tržište. kao i učenje stranog jezika. broj dece stranaca i domaće poslovne elite ovog uzrasta je 5 000.05. sveobuhvatan rad sa decom kao i potpuna posvećenost deci i njihovom što zdravijem razvoju i detinjstvu su od ključne važnosti za buduće korisnike usluga (roditelje). Sve gore navedeno govori da su mogućnosti za razvoj poslovanja vrtića „Sun dance“ na teritoriji Beograda velike. i maksimalnu posvećenost deci kroz edukativni. Trend prisutan među ciljnom grupom je želja za vrtićem koji će deci omogućiti vrhunsku edukaciju po svetskim standardima. Trenutno u Beogradu edukaciju na stranom jeziku pružaju dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. Ovakve oscilacije su uglavnom kratkotrajne.2005 na teritoriji Beograda. uzrasta od 2 do 5 godina. nije opredeljena cenom već kvalitetom. 21 . locirani na Dedinju i Senjaku. Potreba za edukacijom i socijalizacijom dece i uvođenje engleskog jezika kao službenog u velikom broju institucija i škola na teritoriji Beograda dovodi do razvoja potrebe za vrtićem profila sličnom „Sun dance“ vrtiću. locirane na Dedinju.

Mada je planirana lokacija ista. nepostojanju stručno prilagođenog programa njihovom uzrastu. 22 . Ključne slabosti konkurencije se odražavaju u zastarelom pristupu obrazovanju i negi dece. Direktnu konkurenciju čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. predavanja na engleskom jeziku. velike opasnosti nema s obzirom da je asortiman usluga direktne konkurencije daleko manji i nesadržajan. Iz navedenih razloga. očekuje se porast u broju vrtića koji će na tržištu Beograda ponuditi usluge čuvanja i obrazovanja dece. Konkurentnost postoji samo u domenu usluge čuvanja dece u redovnom intervalu. kao i svest među ciljnom grupom o njihovom postojanju. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime i dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji. u odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. šire posmatrano. velike opasnosti nema znajući da vrtić nudi tri grupe usluga u redovnom i produženom intervalu i da zbog lokacije svog poslovanja indirektna konkurencija nije atraktivna našoj ciljnoj grupi. dovode po povećanja broja inostranih poslovnih ljudi koji žive u Beogradu. Posmatrano sa aspekta vrtića „Sun dance“. Takođe. od 9h do 17h. činiće još jednu ključnu snagu vrtića “Sun dance”. što može zahtevati dugoročno zalaganje u pridobijanju poverenja i izgradnji sigurnosti kod ciljne grupe. Indirektnu konkurenciju vrtić „Sun dance“ vidi u predškolskim ustanovama lociranim po ostatku grada. kao i nedostatku internacionalnog pristupu obrazovanju dece. a ujedno šanse i mogucnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece. Insistiranje na stručnom kadru.porodica živi na Dedinju ili Senjaku visokog obrazovanja prihoda između 1 500 i 10 000 evra mesečno društvena elita. kao i do povećanja broja državljana SCG koji rade po zapadnim principima. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti.2 Konkurencija Razvoj tržišne ekonomije u Srbiji i velik broj inostranih ulaganja. na visokim menadžerskim pozicijama 7. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. locirane na Dedinju. koje nude uslugu čuvanja dece u fiksnom vremenskom intervalu u trajanju od 8 sati dnevno. Slabosti direktnih konkurenata. kao i pružanjem vrhunske usluge koja će dovesti do brzog širenja reputacije u okviru ciljne grupe.Profil kupca Kupac usluga vrtića „Sun dance“ je u proseku: između 25 i 45 godina bračni par . naročito u region Beograda. rađena po svetskim standardima. Potencijalnu slabost i opasnost vrtić „Sun dance“ vidi u nepostojanju izgrađenog imena i tržišnog rejtinga. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama su najveće prednosti vrtića “Sun dance”. Vrtić „Sun Dance“ planira da premosti nedostatak tržišnog rejtinga lansiranjem jake medijske i promotivne kampanje na početku poslovanja.

Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. Konkurencija je nedovoljno razvijena. Potencijalna opasnost postoji u pogledu dugogodišnjeg poslovanja konkurencije na datoj lokaciji. sa značajno užim programom i drugačijim ciljevima. a zatim i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetat. 23 . izgrađenoj tržišnoj reputaciju za dati obim usluga. stručan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece.3 Nastup na tržištu Mogućnosti Segment tržišta na koji će se vrtić “Sun dance” u trenutku osnivanja usmeriti nalazi se u fazi razvoja i nedovoljno izgrađenih standarda poslovanja. što otvara mogućnosti vrtiću “Sun dance” za ulazak na tržište sa prihvatljivom dozom rizika. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. savremeni privredni i tržišni trendovi otvaraju vrata razvoju ove grane poslovanja u oblasti obrazovanja i razvoja dece. tako da ostavlja prostor za ulazak novom igraču poput vrtića “Sun dance”. Opasnosti Direktnih ograničenja u pogledu ulaska na tržište vrtić “Sun dance” ne pronalazi na osnovu sprovedene analize tržišta i konkurencije. Profesionalnost i stručnost u radu sa decom čine temelj na kome će vrtić „Sun dance“ graditi svoju konkurentsku snagu i prednost. Tržišna strategija a. kao i razvijenoj svesti kod ciljne grupe o njihovom postojanju. c. Osim toga. b.7.

991 35200 12.052 Januar 2.376 28.500 4.Planirani novcani tokovi na godisnjemnivou Im preduzeca: V "S dance" e rti ć un 2006 Pre-pocetka 50.336 6.000 16.000 1.160 31.000 32.isl) Bruto plate Kom unalije Prom ocija i besp.000 26400 8.700 54.627 35200 12.619 26.000 1.160 30.536 3.819 200 3.160 31.000 1.800 8.000 4.563 32.000 16.536 71.376 Februar 1.000 1.455 NO C NA P E VA O TKU M E Č ES CA NO Č P V ANI RILIV I Redovni boravak Produzeni boravak Ukupni novcani prilivi Raspoloziva gotovina NO Č OD I V ANI LIV Odlivi iz poslovanja Tekuce nabavke ( hrana.000 800 28.000 28.000 26.500 35.964 N ovem bar 3.500 47.000 16.400 34.836 500 1.836 500 1.000 5.336 37.200 800 28.636 2.336 3.000 32.899 35200 12.000 16.000 5.200 800 28.699 30.836 700 1.500 4.500 26.836 500 1.836 500 1.836 500 1.500 1.000 800 28.radionice Zakupnina prostora Troskovi osiguranja Spoljni saradnici Rekonstrukcija prostora Ukupno odlivi iz poslovanja Odlivi po osnovu nabavke oprem e Nam estaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprem a PC racunari za upravu M uzicki instrum enti Literatura Igracke Troskovi registracije Ukupno po osnovu nabavke oprem e Novcani odlivi po osnovu finansiranja Ukupni novcani odlivi Stanje gotovine na kraju m eseca Jul 71.000 2.836 3.212 28160 8.336 3.000 4.536 1.000 28.728 28.000 1.291 Jun 54.000 18.836 500 1.000 26.000 4.200 800 28.683 24 .263 35200 12.927 M aj 37.636 2.200 Oktobar 5.000 28.000 30.500 4.000 16.000 3.000 30.000 1.000 4.600 41.052 28.000 600 32.836 1. m at.000 4.000 4.155 13200 13.000 S eptem bar 8.636 5.136 15.700 102.336 21.000 4.836 700 1.000 4.000 1.000 3.364 28160 8.619 0 50.636 3.600 26400 8.000 3.836 300 2000 9.888 28160 8.699 M art 6.000 16.000 16.836 500 1.200 36.000 3.500 4.836 2.200 84.000 4.000 1.536 54.200 28.500 47.836 2.500 47.000 5.000 4.291 30.000 30.000 16.000 1.836 2.536 35200 12.000 16.136 58.400 32.700 84.500 4.563 April 21.000 4.455 30.836 3.000 18.200 4.964 28.000 3.500 47.700 69.836 500 1.927 32.728 D ecem bar 3.336 3.