O -1-1 S-· d· L ,.

, A b

_:_:' 1--1 I>'~II.- .- ". I: •... I,! - '1- • ~ --

~ aln , 1_ .... erver 0 __ 0 ISO ,UIIZ. r .. ur

INq.id,Rln odizvj,lslaJa ,~CD·:III PIDslljJlldailel d: glldill,l nllpo'minie Mliilorald,alo,dilla • SlllVIDli ICD~a predlSlailliaiul

IP8·P'lgil,j:s!IID PDIlI\all~an!j;e ;PIDlllililke IS I,d ,ID111II1211,llg. IIDdinl' i uZiriD~uju iD'grilmnuslllu 'BUll

P··· . ...i~opl'~dsl~dni.t:~,M·~d·... !!lc!l,~f()dtu." kri';oi;t!!c;'!gi'I!lJ;PI? . .. l.uh: Ad'1);!r!il!l'l~i'eJ:H} ~,~l.. _,. fllC.i~l~ Ewr(rr;itk~ !:!nlil~ I :!Imlu~sll.dorim.9. P(l;lilI:I,ck~cH>ign r·

iI!lQS]1lQ!;1 ,~o,m~u,,:ro. EU I!:lit~ i!.1~aJ(',I ~ik:;]!hag dJir~kro.og ltiHot~~ .. sm1.l"

rra D~.~.iFt-I Sk:lIv-t;lf. .'

U s·'l,I'om blOlgu obi;a;v]i'~~O!!l\ U.lll W""'~J; .:p~~!i~_fn:~ElC'r~ S~Mi'~~pro[",~

SO:D'fH! :prestilnI~iL am.'!'l:r~(;kim uniV'!':f~h:Gl!:ima ... mO,!!!i. :agpkif!l£~'~" ".1)7;onl~'V.~:Si ng!!o'~ ~~, i. n7.0rdZril~ I!.U1J, :pl~>I;: di!! j>pt~mll s.ad.rli b:r~,jn~ t.I~J1;1I!fnn!l:d~'. 2 •. s~:ra:t!Q

IN:e!ko mor,a popuslili

PDTRIDS:EIID I

7·" 5--0: I D-D~ 11-01 HIM' - .~

_ !-/ .• .' ".' , __ 1 'i~

UI -IAHILUlA!

AociistO! j016, r1t]e Z,SlIkazano

mleSRI BleD

Dva .III je-8fO!: nd:~ill

h~pk~~dov.aml D~vj:tl{~ 'll A1J&[njJ Re,gtO':fL!! L~u ,:i,ud KQ" t,Q~lJb~:rgiil)s l1];~ma ,iafutma· e-ijre' kad~ -]bj m~glo ~i[i ,yd.~~~:I1!,Q fi'J~j.~~·~~~, {tW-::!:wJrall'atiI.ji~ 2aln::i~V1:i, ,ii!ai2:~L::Ic~!tl.~e,kQ~ ii j ~'pod!li;eta Srbiia .. a,~,~ sigumo [looe 'U !lii:lffi'td!1'iIS'I!iI ·~fe$t!"lJ:;;.la,vio 11: ,l3hu . Pcirtp.<I t;ol lJOg ::>u,t!a 'Kd~rB Ze.m;:ll.!Ilck (thdsUlJ)bzaila ~(i! ~;1iI i,e do 's,~&! z:a:p:r~lI'lJjen srbija)nsk~ Ol'.aJnje'i' y..a lZt:'llcen;i'e' , Div~1!.kHb{J' ~ oC:ilnV.<l];*~~ .o&ha;,a,ne ,po OVOJIIU zah~~e:y'lf,ll. fJflljak:

PreiI;i!:i njenim l:~Jecim~" $1Jiicl [{)~i$,I,e silglJttlQ lIlete (ld!Jr~[i ~.UIII.iIJ:l:.ldlll;,'lll!]l mjes.el::u:'l ..

U [C!m!'i~du ku:zut~ ~U it da fiifi:;mi'lirlll.n~kll"kvih ~iilto'l~'ilmja ~, .-e-.t!:J.lrje-Vtl :BffE za l.7(FU1:enje. j'{l!!!<lll Divt~:k, nekol:G:tl"li§nll] ~!'!nil!nll Armijlt: RBiR~ lIhllJJ!s'r::n ~c u Aas.t:t'mji l nlan.a 'o'Ve·;g'Odi..[u! .IJD pgtie'r~id '$lhi~te"

U prvolm kvartallu I)IV,8' ,grodi.ne

IUIO gpiiHUJi8 t,DI1II1UHarDI K!I

U'P'I'V'Qrll kV<l!- r--------y------::;;---------~~ rtalu 0"'(;': gOo, dline ,00- -

phieeno i:e~ po odib~~u i1J.on!:!;~!l~ tjU9i nllT

~ij~~di .~

uldlreku'l !n jJQre'~!l'l ~,!;e i~ in!. 5!ii69 .WlMto vLi~e ~e~Q'U iSiIlUm· pgdodn.

p. J'{N~, L_::~lIIIIiiii =='-- ___jJ

~ e 0, ~r- UI{}B~Ii:; hve,da:ni/,l."ih.rJd~

~.Jllmmar!].1 .

!~"i,esmi. Uprn,v;e:~ <l'.J:l. jndi,l'ektlloo;po<reli:¥anje (tHO) BiB. Prihodluod P]}V·~·iIIQllafn!1l) :;;;U~ prvI ,ut :l.'Iakon i~Jh~ian]a' uizt!) d:O:S:;l:l~]_i pdhod.e IZ pn:,rt.r:i.z:rJJ:c .fOll3.. £l,.:di.!L'!l~. N~tphl'. tu [p.ril1oda, gdi 'PDV -a 'O',.P'Wreeuill, :r8i~l1;uHpo"vnal'i, :~d ie: su Z<lht~ie"'iza pov.rn'[ pnv.·a ill pora'S:tu~ a.lIm,e~lI::ivD] efekd~,tli dio~~tDO>p?i~c:~n i.)'riJe'n~o n:i. zilh:( jcv,i1 Zil~ ptl.V.l"a~ it pro$:le: ill, o\l1!godl [i.lJj ~[iI¥ll:;Ji Ie: SfIi:iEj,.

lukac' pri1mlo ~taliijansku de~egracJju I,an~e

I DifiluD! 'Fe .. d:e::1l8i1I1f: 'l..[Pl:a-

!J~pdi~ij~ (PUP) U['I1o gall L1.iIkat . rnnoje, i'(J)cer' u Sa,f,1I.ievulI1 t'.ddnu pOJ!l1ite;i:i.i dj,ll a.b:i1i;Je s,. d][tkro.r-Pllii:l S1~lbe ia ml':dunamc.hi,1iJ: polk:i,j!'l;.!nru ~ai;ad.Qj·1.! f'~b,f~.djomUsjje~itJ CFB:bf'hd:o)~~i~ te:hj~ ~<:I~, OiPe~!1·oi~ i~ FUP-ot.! p:re;n.ijlel~ je .F:~n~;

~~.s:acstam~~ ~e i:'l~~~~uto d~ ~amdnj!ll ~~'ie.ija dv"ijl:! ;reOO.:i-

l;I:3,[:(~.b~ ~~ ~~ .~:t!.tli:.n !'iiV~_, $r;(I]:~ol,l fitl.~]t:dl:!o!'.i¥.itii ... i~·

o~ ,~tj~~Ji!al~J itoulXl . . ih droi&ou j v~~bri~m!l,

K;!i~{'l ie !1~1<li5jQ U~i~ Dirlmi:m~l:isl[~tke [Rltidif1

IraUje va,ljd:lI i,t::pdrl:il,eUU z.[I,a~i;.fl!!. :i-sku:stvil. u 'I!'~Z~ ~, '

sp[,(;h''''~ll!j~~J i ,~[kri 'Ii!':8f1 ii~m pr,a!O:jn :!lIJvt,':lre fin;;!i_m,~Us..kii!1D

krriminakm]J. -

II!. ,· .. IDIII.'8· ,.1 1111,111.1

.' .Re,gula;(Q!rull!3. age@(;ii~ w ~'Om.gn~ka£ije {R.\K} JPd!r:i!'q!l·~ :r:~!l:t.o~!iliI:e,~.a:v;~Od~"U~Si~"lil!illll~CSii s!!,l:rnm. k;~j~ni¢iroii o:ga~ ti'~~o1c: .~ .. zf:w~lj~k]iJ.' ~dffi8ill.ilidilil lTV l'lr0jntnl~.iDe\1:¥ole·~.H. ,prl!!l~ni~1t~j~li0WWeh;)Jh

.mcIDjs.lWi, U1>1M~'k_l:i!ll~mjjct!]a j~ 'lFen~ ,

PORTAL '. komenmrdana

2

O[illii'trli .1'd2lZ, petak. ·a·: k t '-Uc- "e' 'In" ·'0"

~.l'I11lJi~i~allj 20111. 1 _ I, .....: __ I_ I" II

STAVDVI !O,3mliijeI server 01 doplsu Luii:z: .Arbur

Pismo H da)8 p-:S8no U 8:80)0) Luci

[hJ~'ii,S ~lUn nertacnosti '. St)a,V'9vll:CGI~a,predstavlij;ajlu J:J!apa.gla.jisko

IPonaviijanjepnli:tjke HS ad Ip'.ocJ!I:1jka 2009.godine: -

1?-1~llIIo f11.l't4S:)edn;leeMl!d~· I1Jfl111rodl1e' kTbm~gmp~ C[C.~) Luiz .A:rbUF lL?ti:lil!S~ .&~u:r) U.Plll~.'~ ·6c.lDiciru'9. E;v_mpsk:e. u I'! i~ie' i ambtaS~.do:r,ima Ba]i~ 1:iC'to-:sigutilO$:.liK.'I\g, k~i:I;Cirii Ell ll[it!'~~,~]Q n lkakvo~ m~· dl;!WJg:~"'JIIlki(,( :!nl.a:Dl"'.l l)diII:i,.icl S€.l11~r cn<lllie[ ~~er).

U SVDfi~ bJQgu ob j~vlie-' .num na w1;cv~v~pea\.~f'a!tt.rN::[!,

S,e:rv,cr U ,8,u ili,(r~:i;i~ u ar ·~c~o'~, jMei1ie~orua'KJ a~;~;a p"'{J~d~fi pu b 1 ~(;:i-e[ pisltLu ~o-'

• •. .] A. ,~", !'-,;I.

)iIll i,e .qp t! l] lEI i":i~~~~::,,,II:<-:i!!~(lI

.Slim i,w,~a~~i' u ~~~'~,itilJ ~v Ul i;ril h~~ [~~.ak!:) J~ i:~ 1(;:(1

S~;rv'e:r;, :prol)~$'Q.r n-a pn:,-· sti2nim ame.ritkinn U:I1.r~er'· z'it~tim;~ ,.,Dzijn HOIlkiliil'Sc~~ 'jln~(J([dzV<lii!i.ju.gi'tnru OJ :i nlU:rcrl(~im~ piSir: d~ ..,pi;:;m;g, sa:duibr,b.:jne [J:eitl!e[l,o~li,'··.,

[D~SID:luci:Ja, driavD

- IU plsmu s:e I[vmi dOl,re-, fe:l!t'lHd~m ~ Rep~!bHd S:r--v~k'Qi ,Jiem!i! pm¥hi 5:rni~Ii". '»o~ p;r\!:m~, Ziiil\i~,lilll!t~)lefi!:rt'- 11 dUITI1I,1I RS~ i:l::ino :il!i:: na\1,~di. dil."S'I1II, ~OHir[ft;~"",[go,o1iJ~v~ :(;u~oc~ -Pl~ Si:l:rv!tc.

On~ I'Hld:!4]ie-iJQdb~~uje ~ r!.l":fid.ID.J'LlJ tu;burdil.i~ F,~d~l" li(l ~il! vl~(ihl nel.e'g;;d.n~. Ta tllnl"dn,jia. ,nem;1i pr~vn.i O~.IJI~1\l [J.~ ll'I fhh. ,Q.~ ]j [Il!,ed1!:!ll,~r(J.anorn ZH:!.1'Jol'l@d:<!v~1V~I~ a. ~ .. , ,~~ll'lJp,i,el:Jnti medulIBtt) bu

2~F~~.Qi~I1\f],~d1.! 1'"B:iH( F~ I~,g~ l t!1'J~fI,It.,

.. U pl~m'l.!Ji, :s~.im,p]j.cirl!.i da j'l:: .!i'l!f~re'ndum:i Z3ZV an !rldl1r!t'@ill :wi:SQ.k6g' pre,gJ;im7 vn.lkil,~d 2,]. rt!;i±lrIE::I. Ta. I["'l'~ d.iIl'la :n:Cffla m[kdelm QS~lQ!~fl1 s oblti:r~i1n n. .. tQ '~<I iS~ :r.adi, u diruc'lu dugru~~Jilil.lJ ;i:liK,lI:.i!tI'H)::;;ri: R'S 'kioi,e gil! dlji'iru;lll," [u disolw.dju ,d;rbiwe i I1~ nil!

:o]J~a'di~v:ao UF~;if[:i'Ciitt:nw·i'C! li!':l'1.j~'met.' ;

~ tr v,¥j~~~u~ kjj,d~ .BiB wd~ m:jlj[,m:~ 'Hld TiOG4akd .. Yi{lO ~oJl'!!:i.no~ P~'~"'i\"!l~ tlji~ ~dn,&.l:a u~~~~r 'UiH - ~vrdj Se~~r:,

ko il~ Ila.~icll n i-su po'lter;:::a-n~. s [.~.[J~E'v~:I'lI,c~iom vli:s,gko,gpr.' ,~d:s tll.'fi1' n:1 li;:a, til, f'SiR. rts ~:e U~VQjHH;S:n~]1)i~ ..zal~Jjrtl~ke i um;aju lI009·., g)qcl ~rn~> kOie lie VI,S"(l,ld p'l0ed~Hl:V!:1i"kmJor~ ·~0po.f1 i!h.ll:.i ~. p.i.se Se.Jr~~T dalj.e,

PQds:jelf .. ·.i da Sli kadJlGJlvJ dY<l ilIDZ-a (J'sru'V'lIo.lJ1sudn 'B~H u~o2~ll ~lbl.'"m'I ~itl ril]] kd'ji ~ f~miir..iJ :~ed.~rilID[l 1lI'1b:li(~ ~H ,d;a SMJ ibpQvukJi ..

Senter ~cioo d~ ,jeimlOOIllQ !w' neG pon~.vli~uaV'a",.,~ fZ 1!le~koHk{lwojlil] 1\a:!Jil~ ill izv~ j~~[miitil:Qii iinttjm n~~IillJtlsrl. ~ ~JeQSnov~j'J,ib [Vf{I.n]I,.

- 0\1'0 ptsm:g, lllog!.Q iieJ"i:7 Ii l'l.~IP~$n:n~ i. u B!.lnio~LucL S'ta.,10v] ~OG-1i!:p~~1~rnv-]ja~~ [$p'agaj~kQ Ilona ~rltil.ll·ie·PO!'~·-

"F-'F"". 'n~C' .I' ... ~\, "loi!\,r,.i'I .. lli", ,"'L:I··;tli~ pgC\':h.,!i ..t:.1!d'!!r"'.

godijUt;. ~ UZi::onlju ogromnu ~[~~U Bi.fl-119}(lo.di S~\l'Er.

On g ~.g~.u!la V:!J: t da j~ ,~~P'l,dJfiI '~~:iroliL~ll!l Oillo~tci, Lllje '.ee~Quph~I'i].1;J :W-CG-a~,

. N·U~d!l1l od~:Z'\I'l~starill I.pG'"i(lii]J, pooHe-dQi~ dv.i legodb:l:~ .1!1l!!l1!' S,I;u)'m.iinje MHor<!.d~ :11ooi~ .i '~Je:gpVCI];i!l:pOJ1e' da d~de dlO diSQhmdiie BiR. ai-

ri eni ]lO~~~.vajlll. IlI],<I!HlI'.i:ra:ti Dod.ikov!I:' mtltiV't: ?AI. ups:t:r:-

~ ~ 1i....E ~ t!

UlirarOJ,e-- :1 ue'mOf!~i.t,~ii1~'~

dd;av;l:Iilh~;o"l:i [ijJc·ija.

Ita:tuborne i'z~aV'B

On i, nlsu u.spk;li ~z;.moU'" l(:iol '[~llr:lCfi!Pi~;,o:tl!~~ {lfIQ\:Io1!:1I .• tivn~i \1l~O l,!l![otror!l'~ izli~v~ zV~fl'itn']ka RS, ~'CG 'osJc;t~dno i;iLa-!ilI!I,8U'a' :&rallll81 n~tra:Q.1ii\. g'eJ]iOci.,;bi, Qd ZV~lfaitl'!i,k~ RS~ la:ko'~ to it H~ki tT·:iln.m~l.i l\il:edluu;8;:tI]1d.mislld!. pr~:wdi: ~rvl'di:U u 'ri~ p'~l]da. Oni nics'Lro. HI. .!lpom.l;:lI1jJUi: cllil. "R;S <'l~~lll:o 'doWJdj U p:iNL]l.ie K.oUlicny arhitrllZlltlt)d h.l,!m Q 8 [,i,lmSU ]lt~kil'l~ lit: ,¢:i pol~uSa''''<1ju .ritl,sfo:rm i r'!!ti i d r~\fne' ilru.stit'l.'ld.ilekioJe' ·SII defimir<lIle 1Il! Dt!ilO!].

Nh: OS,V',I'¢U .:s'c: J:I i~ D II

dI~~"tIukoiitm.tU I;Jjlidm!:dii:im~ u RS m g,~led~'ii5ki Od~.Dl'l "]a;J'll:i RS .~(1(:::m<l, hUe k~~kv'oma·r.mku,· !Qpo?:ic:U~. T i1'l_kDder, meG :t1t sp!Olllli,J1i if d~li~ [.olljm~diill n J:S ,H&q:o Q~om ~~ :r,nlillQg perilod!~. $00> , ii~ U5,tr:dr nrzt~lq! u ond)o.su mil! luc:rujs<ku~im8iC.[j'M. 'iiI FiC,cl!!' .. ~ lJ;~'!~ i - pi~e Se'rv~r,

:5. • .NUMAiNO:f/J"t

~:·.,l!:0ffl.aCinl ,'$VB!feta

EUfUR

.... ~~nwnmd!an:t m:r(n~,;Rl gt'l1Ier~¥jl:lr B~rn!n:,:I:I:d "]~~ m2:g.(J,~!m'iQ j~ ju~t~ s ;IlImb.E!~tftWtim:.iP91i~ke- u

·Jer~fcln·

. '.QI! lrelllil~n_[m.

~tvftLg$ltima~Bt!FOJl~ll, .~,v~j'~~Q ~,e i JlI l.r.e_ntlljLnmffi poJitU:k~i!iih:~cj1]: 1'! BiH-k'<l:lll tii!i;as~~knl'l,!I~ pt;cIDk~ ofti ilJ:or:i1l i02!Jo'!amnih ru.ltib~bl'u pW{lsM JQdmt:, i~~l~ iLC! Qn:as.a.

S·PCI ZIOft(

MlrHlIJPIC:

U.I. dire,llra

~N~d),lOE.iliti '~dbm SUilltl~li;()-pr("rOOJ:lp~ d:!;,tl~![V'iI ,~i( '~:fd!bi~ [ie h!&r, pr0- ,d.~i~:~ ~m:af.lill3;t ,lrI~,eb:meimlU 'FdH~u ~Itc~ fI:8J I!llhl-' ~IIlU '\!' .• d. dim"](u!J!'JI. S tlM!ll-SU $~'. w.:on 'I;l'd~d2~ ~. 'O~,~~8;I]j~-Jc Z\~gJ'a,i>ili i :ahu"u~~,.N:adil;Qul.g,1 {}d'bQI'Q bU~~d S1>A.,

,Z.a v .. d..d$:r,e'kl!O[l"~imleill,Or vani,~MlrJ!le, r- J~ .do .. :sard~niimt>f;Jy"\ . 1~~,do.~ j~clin;iCle\ tjlcJ~oiJ I to ,dm 6i~Il~Un:ia.kElnl;Jll p!f:{I~Q~~ . ..:I .•

-,F'J'ro j~,kti

IPIDdri_11 DDliCiU

"'P~:dt5~a;v!l il.?i R!ls~rl·i'Ske lK~U~i.jce p~~~~~r~U su illQf!)C' prJ:l:ic,il;t~J$luz~' !dei~u~a MtJJ?:~ ~S pto~e" 11: ~" ,.,;Pc:ldrlk:a.p~lldj2l;!:II.ml ~J,H21;1.e'.llil~m;i:ii ~'ii1,k:~'D st:J;e;-' snll~,. si~~iij:a~" javH'a: i'e: 0:1l~0);. CU~ ptflje.Jc:~a. i,l!) d:.(lI p@'J~i: i.is:k,~m. shill:reJll:i\Cill~aJ wm,QIDJ.'!: d~ p(~'U.a;~i:d1!l .1)~~"hQIJC}~k,~ pr~~km,e; ,~9r~ :Il.~~~ii)!:! D~~.cr~; s.ne:sJTi:lt

$i [11tt;G:~ja,~o"~:m. yd~!iI'i.a ,s:]u~b~.

Konf:er,enCii,jie

I

•. D01Io"l1

"'F[Jl:~dSWVIl~vi vl~~~i.) .<l:i.':l).e.l.lil.~-zajooD.ic.c;. i

pdr~',r:eti:lJlij h i '.' ~

~J):\i]))ii.l' ,ie <lj~ 1lI. rnj:e:CVll,

.U'. ~. B,\ ,m:.ija.!l:.IlI lr<J)!u:fu:oo.'l' n);;;iji p~d 'niizi;w;~m: ",Ra:V-liiBpra'~I]]:Oit[ spolov,a l'I Ck~iJlOm5:k(l!lm ra'$~:tIjij".S :pnj~m [lodi1;allilja s:\ri'je1i~

.. (1 j~d,na$Q.slJ s[.J.:..u:~~:,~ 1l ..~q.~rug&»Cf.l,m~~~,o]U 1:1,

BllH, €.~~!l!l.

Kti~ ~ 1!if!;!Ul~ j,m [

USA...m-S~d;ij F. .. Qj,g!~: tlI :;;llIro· do i i 's ~e'!}:(i'ijol...Il ~ M."'.I!l,o.~~,"mlliOS[;l:PO]JOl'lI; u

lUtl i ,rrKnUi.

aktuelno

1[l.lB'!'Ili iI~~. 11l~'I(i Ii i'nilV~tl'J:ani 20'n.

3

,

Zlocme Ce pll,all'li g,S?

,Aka ~'e o.d.Steta ne:b'lJidl.e ;mD;Ja ;~rnpJatj~[

Qd. KIlP.,tdiirn [- Pl.!!_,!j1e~m(lll,jiJ:~ .~ jep:I~I~iti Rtp:li,;lbl:ik3- S.rp;ska,~}oj:a ~i"'~ (ll1,odlollJe flj:ih:pv~g dje~nV'a"':[~. U~cil~~~ j. ~~ im6 od:biju'J fl'anc--u;ski ;:lJdv~b:!i.'~" ;rn:krenud iftu5lblkll.pwtiv ~,a:n,ieg bh, ,clUlit:t:;m, .ra.d.l ~rvu:rl:'ni~ pmvu :!'Ii~G1''J'ih b:raon..ioelJlikii,

PARIZ NlaJkon odilluke suda u sluGaju,.,KoV8C[i:

M'I,ldICaUa pralsuda bit C8 dOSllUI18 ••••. OodlH-1

IPreslida 68 biti: dO!$tavilj!9na Karadij'cli ~ Pta:vs:ic U! Hfag~ odllosno BSl:ograd

N,~D. S{O :il: y:iiJcCe sum. u :rarru."' zu 1.4., ffl.;utlll ~vegodi:ne dOiJiI,ij~lp p:re&uditi'po I[u~ib] ptlilf'odic.e Kay.a':; l:<,:FI;l~~.Ptf1l!m=:! k,nfgj '!!iiii:i tIl'.ebll1;].~l1i,l i.id.e~i R.~p~blikt Sl];;lsl-c: R-"I,d:O\1illj K.!H~')(U~C i Bilj:~]l:ii! Phw~i~ llr;!g1')"~ m~ 2.::J: .1f~U1LC :zLO~lJl!~ u BtH .~c: d:a II;U:Zlcl'cil1ll] lrebai u [s;plalfitrn uiicno MLSOOClEil. Qd~letc i pdpadaj L\lOc: ik.<J:mil~~u tJ[lku j'e prel.;'od:enie ,p:[e'" s:~~dekflijJi 'ce b~['i d~~t3:\\rl,je~ a na ~ru~c:(.\~ill rnillim ~Qfill:iiIJ~. 1lI. HfIi"' gur l~eognido,l

. . l~'()r\7j!.dui uei O'l'1!!.t hi fOIin'l!l:cHu, .:[f.i!rn~u1li{i. :i!Jd!ll'nJi:\!InbOiru1'l.o!l:!.<ag p6i.'~-

~(lk~a Iv::u~ J IlIriIiSi~ol!,<llC •. ko~i ~e t:i:l:f>tni'lp.IO pOifini:illi~u KOi~i';'i!C.) kaeao je ,za, !!A'\o.'i:Ji" m ,oc' p[\es~d3: b.id 005i:[<II-' v~j~:ii1ai~OflJian(]~n'~Y Vofski!::lR~p~ilillb:l~ke ·~h:iP'Slkjl:f.!l' ,g.eli~e(,",lu R!.j,~ku M~ .. .dl~~ur OID: se sm illt:f,r;} s [fIJnkoW!~ u Q'Y~ llm(1!!IJp~u i'e-r Situ gao KO'l,1l!G:I, mko..J!eni;; l"uii.l~ ka;o i: MOlliial:a K:rilIH~ulb. Dok iSle, fl.'.l'I.l'H:Llsk~ :sud P'ir:P~ ~~ s:i~ne~o:mp ~rcJlittt:limz~, ~r,Si~ ~'~$nd!:!iI~ u;dotmc\!l M~adu:\'ii :2::J:= rrn.~('j! fe~~{'lpurf!JIttl}ie d~k<lZil':~'"

Blliluei d:1 ie .AU<!.rl!~c U bii~_, ~ u s:Jda.du s;p~ce'd:ilram:3!ko!ie prieiLh-Ld.:® h!'il~u~ki ~k0n~ pW:~i]d.~ fe

bit:! dosl\ll,,,rli~RfI na .Dje~l'u. pjs1ied:lm~lJ! pozn,UU, 3;d:r~~il1~ odaesno '[II

red p[eds,jed:ni~.3' R!!pub1~k;e S:r~ 'P.s~e.

- N:ili (lvaj n.iJiSi[iI. t~~~~u& it:: F.r~l!],c:l.lIs.ke d(llei. !A r:I~ ke ak.l"Y!~Lno;gp[!'~ ,~d~le~nik~.~S MpQ~"~d:! Dr:d.ik<ll J~n,;}kU'l.f.ll;~~ J ~ CbJ:l:S1UO dn 'be ~1JI~' k(lnetl\e~llIial!n'~' ~]I1'be,oclgjjlivo[l'Qnl zlipoolrd p.m~dm'lnflpl<u,C'OC:I5li!t(!; i~ imcivi:ne:KilndiicllI ~ ll.brvs[~~i!I. k.aS:lJjit.'!~ ,t:\I~Iul.'t'J1D(:)~ i Mladi~a.) u li:rili li;,(') lii:ud ~.J:a O~f;ti'O~'1JI dodattn i:h do'k3~, ~udi i njegol.

Viliada smliljen~lla stari ~ i!m'enovalla nov~ NO

mUIDrena 'urall za ODuratall ,SIIOI PruGa nB ICIIIO HT -8

, . Fe:d~;r:s:lnll, ,r hu:iI;s ~~,ce:.i~ d[l;~ iIi:lIJe:kl, . 'l~e81e,[illpl. 0 s mle''l'U d:oS'ad!il~.i1jiJi1J f iillOl'il.wnin:n.j II:! Z:Ii Jil: i \Tf;,~iIJ1DC[!,O im.e;lIIuv~nie mnvib 'c:b~jl1!)"' V".Jj Na!d,~olf'o(lg {lIdb(lJ(,a (NO) ),!ir"'" [;s,t:h ~!tk:kom!J!I.'dk,~di~~¢ (HT) Mmaa.r.Na pt!riod ~d60 di::.oa brien'[ji\f3Jl1'j, su A'nttl.K."ci;ic ZiI. p:reds jerntl'k'a NO HT",l3:,~ .a cb.ll~vi ii:n Ze:mlll Zekic~ I van 'J·abaJk. ~S'a :[c,!ub:a:-iic, ]),<'!OI:jt; l.e:ku .i Dr~gi ZuJu.

J:;unkurSIiLU Fir~lt'l,"dhJt1l1 .~~ ik~n<1~o i ill.euUlv.:..J [I r ed~l"koya:

N'O: Il~-~ lrtlbillJ provi~s Il~. f'c;,det~ a\I!Q ~~Ul~srJ3itstv'Q pro:!1u~·ta ~. Im~ 1I:lrlun:ikjJ,t;ij;iiI. NakeD. ovngll,Cll\~. ra i'lC mugl9000cst 1!i~. iJnm:!Ilo®~lll!lj,e nOlvug direkn:J,ti:ll flT "i!~" '\\flee

~dr9111:[j~ u. jl3tll"D~tise"~PtJiml:lllie ,G\a 6e [0 bid biolilsj] direkt'O[" Sltip€!. P~~'i!~

,~ted,~u. Qi&(JlI1 im, kildn:Ui sk i ~ ric§e:n,jil:na, vrad~ Ie ~[ Kom~s:ii~ ~.ak~n tt.·rll.!1 iZ"llieaill! obar\i'~a :il. UgoviQ.ra. ,e i:aiedll,:i.c1il:om. 'lIJ!:lllJl{g3:'< r;JJ]M: i2:m'edi,l! .,lKtiV:jJ~;e~' l~vMQ~ "Ita i .,.Fe:r~nl'pe:k!li:l~ ln1.e:J10Va~<Il An.ttl Petric-l!~ Edima K,i1SUI"O~ VJCa i So;l,~liJB S,elimo'\!'ic~,.

Taka di~1t, ZlthH ,N'dlvo-O.rnaJtliuv:i6IEnh:a T~s;]:::,~:dti'~~ GOtdaDa VQjrv('),d.ic,!, ~l1er CKubat i Iita:o .Matdic C]o.i[ ,6~ R~cl!lMl g:rc., up~r~ izr~d'Upfij~cllog~. ,~k.cii:!~. Imj ib~ (lbu.!ilIvati,o ;s,,,'~uredb~ 0 pevlol,j.m.ijcm. p~J:!:ziOU,iiSi1!!llirU •

kKK.

- - - -

Kamentar dana

S ·Ibila ne OdUslale

lD~i SllJo bi ,eventJLl;3JI1!O~!:lIIj':ili"'lii'ilji~ .D.1)dtka m ii.e:~.og dmgQg 'poI~,~~fo;na i~RS "[Jle~]~ :prO'li{ld"~'" ll,I'tplan~o r[~rlli~onJ31:hOIl!l p~.Jtlknlu Sib{j~· :!l!~. r;'I,~u[l.]3,;iH .. -

N.<!,l;il],fj~~" svie.doci $;mo da ~IE n B:m :tl:l;~~.m~(l u ilIflliIilkol pol~ ~i~i lUI. BS!] lll:IlU U p~HlC'dn I~h. d\l,~a~ cl'l:!Seltgrod:i,H3 .m ife·prem.ii C'Il] I,@. U !:!Om. sm~shJ. nIli1Sl:r"1~:l,I)];3. je [ juc~r,a,§Il:ji3 v~ies~ i.z H!lsko.g. t.r..~~ bun;gb.

. oS ~,d~.ko '~l ii¢61,; 1!.i p'r{:dm~'[m.i ji,S,t3t!.i~il~ i g,imjl'lO'\\',ic(o!~ Ocl'bM~jut:i ~.hliev T".r.j:~k:;li&im~~cv i'~i'b \<olsokagj 0fi;dl:'a:Pr;hrv~le be7.<bW~~ dnesti Srbij~, da h 1ll(ID~ pmitt'D.Il,[1 s'1,o:bcniU.;!:::J~ii!lCilQ lie' da ie po:.. :nai·;ao ri.:iruruZ;t!ll]j :dQcin<litl\:j po~ dub. Veal 1111. ,cfieJ!·m it! celu b40 SJo~ oodla,fI .MiIQsevic. ci~l~ [e ci'ljl biG! o~iSliti diid.ov~ li:r!,l'<lrgt~ i'm~H nd HI!"V'a(ij1 1 B~!:!.T.;::!b ,;,:bog Slf"l~-

t:1.oi~ vl;lli M S~;ii~, .

O:si Illl M i~o~evj;~a, pte ma o:piml~[lid P!roLl.V JQ'Ii'ic~ 8rf<l:ulil,jreil r :Fr3!1iko. ShJ'fl,t.oyi~J n ud:ru~;e.~ nOian .llot~ml.C:k.om poduhv!lill!lL iSl1dido!i'ifI1i su ~\Totl!e, blJ~1'llm!Okj~, i, b:rv.aI[]'Hb SI'b~ R.1i!lk1(il\!~~<ldic~ Ri:!Jd!ov~n KJtmdfiC:j ni~"i~j]la f'1:a~ '\l'g.~c,!1.j~.iI!j;H M.".iilicl, GOf;~t! H~d~Wi MiIA"u E<libji~ voda srps:ldB I:adi.kal~ Vo.i~"h ... ;· S~~,~jj te .~np~ V'~~dni!k: . pD~v0'1n:ibi~cli:n ['bilj ~[ng,II:li:s.rn:i Zelilk", I.aznat{}vi,c A:.~ kan..

T3rdi:C~ i Dud iko. nil Ql'ODil spisk!l~ I1Lf!III'i1t i:8Jku ill sve g.[.o :rl)~ 'de Ii 'BiiHbc2l :5:Umnj('!. k't~l:i\fici:raJ d~ ~~ l!<Ii mjemu t.!<1ifl:u.

U vnlijrf:lme aglloo's i~e pO ntrn ku razaran~a, 18 i H provod~n S!U Mil.aseviic i IKaradl~Cj a danas jre suptllno nas~av~l~ajlLl Tadi~c illDlod'ik

IIBIIJUID,arOd'na

lIem,1 H,llKo I I

.. 'ElIG,i1ii reliBr' - . Idlum:illUI HI

PiUztlj.e'! .lma l'i.l:netlunaf":f,Jdna ~ajed'ilwa

idqiu kok'O' rijtlitidl'~Ctl/' re!:(!f;e-u.du,nuJ

'''' HI tt: ~ U:A~~ill

NeDJ:3 Hl;k,<iikV'ih orpip]iI'l,lib do:I:t~1J~ d~ m,j]t~ T;;ldr~ -go~'od ]'~dnl,l k ... d<1:.se 7.~kli~j(l ,u O·C~;iW~J·' ~i,e ~jl{:lovr:lt: h1jHt all ~~w '~n~h ].mj~·~~l'i,~d~& (I .1;IJj~gJl)V(l1 an tlbo~US;lCi'f poJ [dc::i[~ani~p;rcu:k..

1?'l:!I!,d's.'red:nik 5Th-iie gad:! ~II~ m3 ot\;',lIIm 'l'ISII..'"l iz .koitb. trik'll. :&]:£1- It~Ja' obec,m ~<.Sijo ~, za ~n\td j·e,me Mi[QEOld Dodik,:llili:(;,~Ovbpcn:i hl~ tal!: n .. fUci~ okoJQ~bl~uie l!~t:rU i o:rkr:i:~','a ~!'.'li:-am.~ G:i.i.j~ i ~{!litiku 1 Sf:bi~i~ j&S P~!'l'l!1 d~~v~ BiH.

:S\li~a:ll tt!lsJil,o.rn.d.l!1~o,~,zi:li '''''~i.~ ie'Ill'~1Igl,"e.s.i~~ i.mlll ~ su S:lolffid~3n M nCi~\'~t .iR.arl'd:~·anK,i1.ru,cl:i:ic. nll~.klilnt>titlli\l:ilpju 11l~1Ii0 SiC U s;l'i,iel'lI pll'~d.:s~~\'t ~ao. kac ~!1~n?~ IC~9j';i!lCl doik."e clu:rHILIWH.kl PS]·· :hljatiiir, 1I;J: svu l)GdlSku iz ]3,ect" gri!;d,i:II; ogllj'e"IIJ i Ma.:em ·.Z3riO i ll@llio po Bosltt.

Nm:aVEt'o :rru;:pb;,h::lll!G f.l:.F~:r& ndntnl1 0 S'udu i Tllz~laJ~:nm 11i,8" {I '~e!lUU je:odlu.~:udoQneb!:.

W;lIli':odo;;ilJ smpstin a RS" . • -

~e~ llI,il~'~va~ re, ~zv~lm{).ci[lr~ ·ps.ke p(llirike. ,si,l;!IlO IL'OHI.L:m :po']i~ t~c!kw !imepci~ :~<ltim~~ rte v~de da ~(; O!l!;J!1 rGf~t~ndum ge:n.c~~hl:a prolJ.a Zll c~a.j mWlGlgp 'CiZi"b:ili!j!1~H .~ [J o![i;i~.p.lie~ju as. '

T~di~ tu O\loj ];I Iii I k[ I?u~e u ~~lkatnodij::I:l'\!o~ brod:l<I. .:t:1I.z!l~ ,r,ocil .. N'~i3:v"e da bi OH.R, 'J]le:ke p~~1 i fii:l:Il'~ .mogao ~~'Idi,uc[i [i, iz: flO] i:[ i.'~ kog :2iVot.i ,:f:b~},g 3J1i'E.i;d.C!~~n!\li;og'':er~1i-eI!cl:YN!31.1!l ASJ PI~ Illds]ednik 8,rbil.eJl)ei,jem:do ](: 1!:J'l()' n,p1l:~n(:l .. 'N "~fa V-W) ne moo 8fu)[O ~~l';ili:Bm ~ VI~t b~!~li u~lY{J. z]bli)_g

fJ· !l~e,lllJm .pit:a.llJima·u Bi" I'svfjB,'u ~tt\l.1j~/J ~Mlg i111~a na,~ . .dll~~lJiava~tar.o.Na 1J4d.aJiJ_~Il'ile'llD:(t·avasl· j'tl&~'t.)e·'li,G!NJfle AR.a~le$" ztJJil[etld rli.311 p,r1Sje~rta'fta..

A) DA30:, 7<.i% 13) l'i.rW1: 64j~2Gll(l

C) N:e ,lmarn 4..,(ilTi

KUipJl:~l6:

Kas!lpovlc

[--

Jo' ll!.1,lm:l:s. 'p,r,tlgVi~L~. i ~rn[li[reRS An.{QU J{:<)js~" ])O'\1'if .reb® ~,(: j,,;~r- Cia Oe.Scvi l)Tiivatniumi;veu~~ ~eili;,.$.koEJi~ laId 'iiI 'lad,O· V~11ri1,V.w ,Sf/!; a.dr~.~be Zliiiko:r!lBi PV~8Jol«l:I;DIi ,ciiblr-~-' w~iiiIii~i U':6c!,bc:'.ri J:l(Sfi.1V'~ujlC if8)dljj!~~~& lioiicLllskillil ]nsdfu;c'li~_, i7..gnl~I~I[~ :s:r.arus.um'!~t:zi~ [t!fa~ ~a"i ~a Ie O.l1llDo

- Prv.i, '1;I:g~t'N .i'~P~l :rl!liW!ltib ~mdj,j~~il] ]J[Qgf!1~:t:!li l~ ~["i 1il1.l:)I,~~il Qb\f:l'k ~ovguji~-[,C'kauie: "J.~i· po,",~ituB!fnro] LucJ,.

ShJv'eni~a

Nidal

bhl radiAn_II

.. Ul:lmi~l1~e ~a PQH~ Iij~kC[L~illkl:~JJII.B,il'I:<l USil .... I:';ldnji ('ij, POI'a;a!a!ci1'om '.!HeinridiI B()U', ur:;alli>. :l~mtl: 6~ dI~J;n'l':U:l'a Fakll~ ](~rll! PlJHri~kib l1l!l!uklll ~ S~fJijew, p;r~d;jJi'.]t .QI

'i, .,,",.-I,.j .,.:r." ......... -- i'ii."~.·l ,-., ....... ~i~r,--:~r '~H~' ,,:JG""Y,I""i!'I-, 1\l""'~ 1!!,I!,~ll:

id - P.D](l~i!,j F,O!d~ik~ d:rl~vlj;1.!la: U:iH ~ Slov~ Q'il:~~~ pf'~;f~J:ii! Andi1'll:lja K M!mij:a s l~akuh~ru. z,"! drmb¢nt: V'ed\e' u Uu-

bfjant .

P;v~d!l;IY:,j;iI!f:t: S!~ !I)":!'~JW:izj~ pu~m 6'fe'I,*Ia, .~l\kat1~~l:I,moib-U~9~I:

PU,iI:' d0'""ZIllI'i:ni~'~~ j::!v(ls:ie:' F~Iifi!:

plro'~el<tl ,E U

PBdrill Ilblll.RDlI

.. );'of;emi ~iS!tilJ.]a-Rproj~~m 'wP~dcl·ka 5trlr6.num ubrn*f.!~,;";iI! ~u 1: dhllci III l!iJR'" (E:U VET 4)~ _~QHn~!Ulslr:aEU], od:r.7.;ll!,1iI le nuct'T. fmia, md:~:lc. lnlp.l~nn:~[n.R";(dja.' OVQ~ pr-e,jekf!lll poo~]~., 'i1i!:' u !<In~9.~ m i ~t':3.j~tt ~~ :cli!i1ii;e ge.diII.~) javUB i~F~n'!lI! .. ·Do siI,dll, le EU t:d!Qr.i'~3, I·~. mititlu:a; Cfl'In! 2'.:a-·pooJ':~kiu 1'~~U$p~dliiijeg ... 8ttltC'J1hg obr.a~OW1'l.1<l.

N,atail.iiel

U II: I'Id'enO 1D.1Q1lbe.1Ja1

I..,. U I:S ja: p:oo~k"gQdill& [lode:Qo < 1"10. $4~' beb~:~ [ll) i'e: .Z)] 4-.3pO<i![U Ilrurnje .!I!I.~ .. ~ ,1.{I[J~., p"odati:!'iU ZI!I v'Qa:i,lJ .:ila· slt8!'ti,sdklil RS. [?:r,il;!u. sp<1h::l~i ~8L\1iplJ~ 1J00S~~~ md:~.:n(1li je 5'~ )1)11 :p~iSL\.! di~:~d;ka. i. ~~92 .P"Q. 8m dif.~~J~~C:'di" ~iill,v:.I~;j. 'I!.! Sir~:~. U l_jm5!16Jgudi~~ f'~S[f~~Q jl~' 4]rw[V'orQd!~Il~e m :ZillS:J 12 'pD~ sto vii~ ,De';go W!}9,

4

TRIBUNAL Dokazano pos~ojanlle udruifJno'gl z~o,cinac.ko'gl podunvata

W' •

Plan~rano}e 'El'~nick1i oc~~stUii dUel,o,velH:,Nalsike Ii EUH_ od IH,N'l~a.i m:lJsllim;mna ~ad:i. pril'piala:nj:a

. Uh llie:irutori,~a SrbiNir - Odb~jen z:ah Siimatovi',[::a, z;a oslnbao',anllie - . .

'~s,pr4'lJ~O vi ,oce B.~~-0g ttWMIaJa.,U p~-clm~rn !ljiSmm1~~ i S'i~ilJrQ·!,~jc'· 7JIJi:1Iu~i10 i-e ,iu~ d;:!,~ P.osw,~ 'udro-'-~.11i ~I~i.n-

/ "'~' .•. : """",1 •• '1. - _dI ~I' il"E

3J:'"1U~1!ll1\'U~ 1PJI!Ij"U,v91(j~n ~,~[l=

lho-;fu~,Q.ln M.~IQ.'tc:l .. ie.e.mj"a niegov cil.jtbio le >etniC.k;m or;is:Ci,tj dlic.luve H[\lll!~kc: ~ BjR ad 'f.lr1!ii~m i. f1n!s'~imaf'lam.dii p'i~ip.8Ii:±1:niil,til [\!r.i~wrii:9J Srhijli ] I3it~~rnIliilii iI:,zv .~.c;::H~iC Srb~ie:"

t' • ...!~1 ..... =· ~ ,

& ''1VU 'lI~l, JiA. .... I.i.puti, 'm-

duju da j,t: ~lOjag, udirtd,(:ni ,id!JE,i~'me:'kipDclIull"aJt s 'cilie.m r.rnjij;1iogu k1:ilJ'liiElll;ja :nU;elii;]1fiQ ~ovn i~l'Vil.~ d.i:~elu"a F[rv~.ulke: i i!iiH' Mibi8WiJIJ8:j• deporrncijO'!lll-<l, ~i:~ll!:m p[J!!'mj~~niem l ptogoll'll(!m - k~{R ~je pre.dsJ!:'diaIY[!iu"'cl, Stllilllilmg vii~l AHo~Od (Alp,hofiEi, o.iie), (:j~n ijed'a ~e F~tl~

Ori ~~ k"~ da i~ odbji~1l za:hdev Frn:l1kaJ Sf,m;jlj~o\1'i.6!; «3,

d '!I" '1'1.1"

. OiUlo§t:;!lll'e.o~, J01a,oa·I1l!~~ pl'e-

sude, Sj:mft~O'!1~t ie) 'lQt~bo s jQViim~:II, Sm!1 isJCen~~ op'tu~.n

~.:d,t)'erne tlllid fie&a;bima III H.:nr: .. tIJkoj j iiH~ od 19J~L~ dg, l'99'5. T01:d<l~nH n~~el.nik. S~~be iI~,vne :"ez~'iedl!i~l;j

'~"])' ;0'1 I:' ~"..,.. • :.:,~.~ • •

kclt. ''In:l,)' '~mi,J~ \:lt~nl"~lc L :I11l?

g,t:nv'pa<motool',k S'l m;,!l:oiVi~ ~pw~tn~ ~b:! 7:: ~ro~~nJ uhl$!lV,!i-}. d:c~tlLC.!:I~ I 11[-1£1.100 p.r .. esn i e;st:w:n lie b I;'vat!!;il::ih ii

bO§iI;~jllJeiI:.ib. ~h~a::!. .

U tom. Iill:dm~lpm zk,.ffi. !l8,¢kQiI11'Pod,ubv:~iI1Lt bi lislI :i h~~ii .~~sos.1a.~em;~klp~~~·

,dnik Hh:lbodiifi Mil~\ti~ ee !,i'(jd~~i!'I~kib~. mv~t5!kil~,S:[~ b.. Rad:!<Q' MJudi~~ Rl!id.tI'Ir"'a~ Kan!Wi~_,,]!3ljJ~:a:I1;'1 fk.l(vjLc, Mi~ la:~ :'Ir!;;!'r~ic~ (ifi,f:1Jim H!i.d!~ili~' i MiJ;;m ~13~bi~~~1! $.1q'ls:~jh radlk:l!a V,ojj5~a I,!' :8~~'i [ i~~ '~j~Mi;, p$'U\ltIj;O.ill j ~din~i~ Z~lj~l,)J R~l"Z111~rov:i.~ :rubo ..

Sul)ljiacOr.l bzao ie Ih do-

'1,'" :1._'

"li13!~ 'fJoput tmm>:lU~pm sasta-

~ b!fods:r'av.i'l booa;ll:$,kw'lil :i hr~ !;'ial~ki.fu S:m;ba :-la, s.ll'bijll.Il:sll;:i.liJ],

d'r~1i:l,V~~.m. j '\Il'Qi~im V!l'h!J..ffi fHI. kO~if::m :!i;l!li~iJ:Z Mii1o:s.:C!ji!'~0!,,, u~e-inoY1:di iKarffu.iz&(~ .Mo.mti.1OP,t'ri.s..ic. M(JI.m~n.ci Kl1a~~5;llikj .Mrur1(jJ i Si~a.nii[t~ :.<.lIrJm mbnd fJiihb,Vlih~:ddt'lncskih ra:zgoV'{)l:a i 'i:ill'li'!;l.3i~u.c I?isa'[l~' ~~rulke po~:rd:uju .1,0"

noi!!m:'i~ ~~-[~~~IJ:g~~na.

Vii~ k.~:cIci~n.'o.i~ ~dp.. li;~tl, d=:i,"SIil JiB.El [l'Od.ru~'I;1 0'1 tzv. SAO 'l(ra!!:Uil':l i~~~neSlil.~ VO'fliie' ~.(.!apm]j.rI.e ·~avQr.!ijes¥= p~k!e SWliSige TX',~HfI:i]e"loEtl'le,

Suit-coje'~ biti Ii:ll.i$i~gV~f,~ina@ 14. JiU]1III,

Z~ine' '8m[~ p,[i~QiP[· ll~Dtil u BtV~:liil;;o,j i BtH. pc.ciliiilc. j~di II i,CJ~ 8nB;.a'~ (l'!iIDl)S~m 1«i!:l;il;l~ipam\1g'i.!le ~~~mij:e~(!lei~~ SD~: !h le·f';OmG~o!\lr!.~m-o is"~\l',~~ ~flj~: Mct'tt iim j~.dli.lJjQ{ml,l

~;1!Wi'.ICrve[le'iln:red:ii~~y"Sk6- ~jOJll:l.\ .j~.d!:~Q\ti ,!l~~Th~~ lj,KlWli\Id~~[,P'ti aW:U.ci: ,Mil'rti~V:ef,l\:d:i~~fel 1]1iU'!;;i,ii~ ~ ,SAO :S13).1?~]~el Ba!"a>niJ:tl ~~_AQg, Sf!JHC~W.$.~ ~~i!lagl~UCl~' i Vi~~.

A~Itias.adOl:i, UPf'4\~~.yg'odbqf'aI Vij~c;l, 2'~- hu,ph:.\. m,!t~j~d~~mfEI~ (P~C) ~~. \/(i.j h jiJll ~U(;~ .s~QI.rOO,?· 'V.o.l $l;l!SI~iji!1!~k- p~ kJClJeml'~ J.5u·k~:u U] I(h!. .m}~il~(ll~~~f

~ .. ,

SJl!H"~m m~,Ni'~ ,",UI1HiP-

'niji1\Q:U'~lill"

~"ll!kl!) BItE ~~ ~Ol:tH~'"

nti:ta. dJHaU~ I~~,iihi ;W1~I1:aik"!SiEilV iI.li·~~z;i a r'cf'C'f.,~d.1IiiUli!)}~~ 1,!! .~p'!!!.h]:i,~t. Si}pl\)k~i' illi .doble']J£l~~i;U.~~ihHhHa ~:ti~'t~(im.~J]:[ml!!,ni ~.~ .. nd!l,( d!i se b;tvi pi L::!:nie,oo

""... 'h' . ,_ II!..I·

Yf;;(~1;I'!I1!L ll!il,S;nUJ~~I;;!;~, 'Ujj;.'i~"

'![~llJ;fj :SllId.iBlH - i;sJtiE1!!I i:;!; oH::R;,.~. ,.

Rl'!fJ1:[~D dum na Ell lvoDi.

I1:n!l~ttota Q nadIl!~@s~~. (ffiri\i!'V,e [e ftll~llw,ihva;d]:iv:; n~p\isao.l'ii: !lri~,f,)ldpmd::;t1l!vn:ik 11 n~H V81e.ol:~n 'I ncke (Jni!ko)u c!H:nku ko~'~ie ,objall'lien U' jum,El8ui~rm .i:l!!dm:jM,,]lli~,"~ ~iOptjO te OI..1[R~ pren i jeta frt Oninl:li.

- Ngedm enti t:e [, ll!c:ttJ,~ iY'S~icIYW.1I m~!ilJ·~hu da. !5!eh~v~ d:riJ'lv~lomi riI~tJi['U.diQm;l~' !u je' w Sud BiH. To liIilk'~(i;,), ai-

jc: bw]a i:::o:Li:ruil:l,~l\;o ciwniC'. To i~ uvHe~ b~le d.ri~v']1o pime" [Ii:e ... l::1'oXhJ~;du 'ItS u'd'la:j:u . ~]ljlit~ d:a, podri.vanie .mjro", Vl10g is\porn.i;<:uma: p~d:s,mvliBi O;.(la:SIlU I)Q'Ji,t~&u a~:mtlJ[1,[~ iI~<LII1[t].rU kOli:a .ID(lZt: mlui nepred:w'i diveposi,j:e,d:i(lc " poroclu je h1dto.

IOn .ko,usmdrn Gall lil!ko p'oo,tl(;!je:p~~lln,~:"" 0 drl~~llOrn P~d~~)SlJdu; 0 u;jimatN'bit rai:go~a,f<1id unutsr ])Ol::rhnR!::-

Df"il~, ·CiJLniCl RS rnitifiijJr:~iu'I~'~ ~.C: pjJvil1:Ow.tit ~~ !hd~:Vtli i!iedurii~!\o"d'['Jr;: ~F~ .d~i~c m: jiii d~i<;- u. sakoh $;i!1,r~:t~.JI:QdkfJ pUl~ie u,:i;'.i\D~. Ol!.w tl!~j'pclile ,~ N]llj~rkll ~. (l'O:~~~j~lli!lJk I,' , , '~, .e~rnjci.m:3, UD~dL j!f:tlih .!ill:~,~d~-J8!olm!d!a;~!1_ ut¢ria~ r~·

!ilJ~:aEIi:H. ~<ligla~\j.(l i~ da S1!DI h!lJd~. U. :$vokQmI di:jdn Bil~ palU~ ibog hr'ularnilo~lj raOIl],] .?loc,1.D,3.ca .~. d8i. I rlalj,t:! pa~e ,~cOg o:fJ!n:llizir-8J]!~g kr~ ~;l:l1Iimidil :i bmpd'je,.

- S:i~,~ dag[',B!(ti:l).l1~.

BiE zele:ia¢e SiudOWfj Ij, [Hl' sbbi:ie. On:i. id,1f: .&j. ~vi .kni:i Siu u{'e;srvovl!Ji '11. rarnim :i1ocrn.i.ri:11i":'ll orglii[l i'.ili:rnllamknnti~ lI!'l;ll~.U~ ~vi: koU b1J,p:rflmaU m i:~(1

']. ~",,' ·]'1' """v-· -·ni.·' 1-.,0;"

~ .l~rum ,:i, l"'~,:.;nl,G!K1 po'w(Za]

If 001 '~hill &1il~~tl i9'omi,e,. ,rjC:ki.m,li?a~j~liIi;cima.

Kath! ~e·\i'r.ad, ijJ fl!;u';¢I.i~l ee'["'l;'t~:lt iH 6~ fJOlpi~.ti IrJdln:l~ '0 pq:llI~~,Ii;~ju .z~k~· l]ll!i~b.NSR}$~ ;Ul~~ ii~ ~r(~vffiri ad: ~~~~oH~o~]~~'.d R$ ~l~Jm)u ~4!]nJ~t' m~l!:QJato4ml.~ i!:a:jc,dtiw~.

i.a .IlagQ~li!l3J.va:~jI::U~,am(llg bti~ gil.'l>S't'ii'\a bU&li pj:'(lo~:S;l1irani lJ~ued' sut1OIW~:m;!1 ru b~j.e!m i. j~ sam od~Qw:n:an:LZilli p.Q~d1lliln]k lkif[oQsmg spQf82l!1ms.,. .k:Lko l\Ta(!i.<Ini (liVie'i'lfm.1 jie lin ~~d,~ vi~~!i'I!c bi .mVJt:ali pwiti. 2hQ~ ,krnt~CiVidTIQlid ili i~:ai:<J lillQcl .kBJillJ iparo::ilb ~rup;iilI'lQH~ tieara '-~lIk]jlJcio je lI.ncko I d,e d:no d!a 00 on I, llilOOuna:ro .. dna :.t:,"ilIjed~rlk·<l, ispun-lli, Il;U, UdgQ'Vll!fI1OS[:,

Boris Tadh5 01 naslo~ zem~H

a-~Dliu . o,DSlpanih rll18ma U Br-

Pmjfii·~dllik Sr.1hfiI ft .B~.r,-

• ''111'' .::II· > '1__ ~J ' •

ll~ .W ~ut~ ~iZaCl !!J)I se Pl"q~:tr-

VI l;n]q ,li:;a.~·V9'~ ThUlIn1e'1!;I.Uli:IJJ l:~eSi!:l1j<L U. l3iH ~. o}.::qc~l~iio, oViil~t1b]~, ~p.ek'tii~:-JJt::·~,je!ij mmie dla' b~ !1ek~~j PQHl:i.ca.rl~1 [oj dr.~a!i,lifl1;og~i hid Isklj UCC.Il~. :lZ p~U:dck{lj:g: :z i.v<rtRz,'bJa§' rnHj.a,V'UI?".'I,CI~ refe.r,enmu:m!l; 11

R:S. -

R:ie~etJ:ie' [J!!ljflo'¥'ije prnl].ltic,k~' ll::r.:i.ZI!' U .B,i.H ,iJiloze,l':E= C'III.:;} fi~e~ii!ll'llj 'r~d!i,ci~, biti

pt()ll:'!ladeGQ' !;l,:lI!Wu!klo'm.p'm. i:i].i!Si~:ti1~ i to, k:'il!kQl i'~ eb'i:a~ !;'JdQ~ l(iaZt i ~RRS~ ,i i;I.:;IFRiH~ i. za .• ic:d:un!ll'\[}d[l~pT,ed~~i!I.'" l'ni~e!l ,i Z'-eI h n'ats'ke: po.~ i ~ riCB:m:. U BiR.

~ :r:wti~im ~e pod~d.i B~R) sli :-le, b orllm,i 741 S'iai~S srpiS.k~),~IIl·<lr·Qd~. U. 'B'jH & f'!!" k<!j~] 112 T .. d],eu['!'l:~n'V'or1:lJ s l]o\i'~ni1liim~ !JI,I{T~:gu je!il'cl.lI - prt'mi jella, iit: Fe'J]l;I. '

O,u i~ ,i;S!rlikll,o. ella" ipered

'-. ,m. Mlucijaciji! ko.i~ u • _$i3:!]l,:ru dje~, It!rcf'

~ it .,!' ••

~ren~gm, Ilfl·I:!'tVf,~no lZI~~

sllia¥!IJl:i~ gmdana ns 0, S1!i~ du i Tuzil:airvu IUE ntfl~~ [l,:ikakv~''!lle'~~: S' fe[i~or:ij<3i~ loo.mcjclo ... ~mscu I.e lieml11t.

,~l?hJ:ai .1: l],aiV3mi~fi $~l!1ir lie' O~p\~I!B,re ~~{~·,iUletaEiH. I ~o tl~je~~lpnlii(jb lI!\tjeti;)v.<l~ l'iaiim ~tnD:(iein:s:i Hl1::3i mi Kes,o,vu, vec'je i p, ,. :v.ka~,~ra. ~ b7~i~1a G.

Dodiik nakon sjednil'OB: P~C-,a MeddzIda, IKreso 0 lHilml~le:ni RS

IS ne DdOllie I relrendml I-I. dar DB Idriauu BiH

P;r,e(bj'ednik RS r,ni tle:r:;"'~~~iff!e hlIDr-

l:!ililo,r:ad [Juwk b:hl~' ml.tdj C: d~l ji~ B[i~1 <SM·

viol ~~ d~ neltl:ili l~fOr~· :gerirnQ ocilgm:dallie oct]·

m~cii~ d~ i~ V~~l;~e ~uke: 0' !~~nne aOl.refe'])c-

i Inp1ernen~~~jl~ln~tll!! l!uj~ll~ billde p~n i~I~~.

(PIG)j I:IO~:r. d!tlnH~la . S!~:O 1111;) .!:iQ ri&~~"t)d-

hili ltal!;v~ Pdl:lll'::U i hdclii ~ ·ff!('C.r:oodu:mu je

1XIi!10V io daR£, n~!i'!:l'Oll DO u~o '~smvn{l li!!t~

namjeofU d!aJ.oo,nsllli.1c IlZunn ,o~"

od rUlfavrtdn_:_~ . t~r.idumu U~~~g~ S

lUi'hw.mJa Dc IJI i '['IlIJ- u1~fTief8nle 'I::,"T.Opsk:orll. demolQ:,a~

~j]Hjr"'u ~.iH.IS~um~ ... ~kao i'€ Do ..

Dodiik '1'1 i ie ie1io kQ~~JI'l;t~ dfuk,.

r:re~jmnjCili SlUitm ilid'!npQzQJ:i1~ da bi

r.UtT lV!:lt'd'dz~ru. Kl'c5.o hap~i(;.IJ!fl.l, IDQgl'a hitt

~Z"iilv~m je: ·dal O(f;gm.llZ:i- jeilmll, od p{l~hediall

ranj,!! j/~:rere:ndllm~Ln llt~dHI!iQ ~ gGrdittli J.S

RS 00 ]~iln:os:[~ i M'S'l;:.li~ ~vu dill n~pa~t;uju

~Q'~:C~ ~dl!:\ I TIILI,~ mdske'IDdJtuke.

,~U;'l~[~a Bili pledS1l':<'l~ 'Kr-esoStIUlm1da':R:

vlj:ap'(Jk,~~,j od~:l!i:mi!~ f~fi!tt·~ndl!.mtOnl: n!L'1!il~l

~j1! l:i~l;d:kzfiMti (btl slld~b \ll:;!:!; ~.~yed:fin

t~$~ti[lll[cij~~~~.~rni hUr- _..,.". _ od [e.fliclj[lib s(uR!JoCI"'-il!

,!!:b;;irl tidal' 113: ddl'l:'Ii'u l1l1,plJmal'l}'B: J:!ai ~Qtero pua,,·a_ dr~

fiut;p~~~j,o j~-TIJ!j]jug._ 1I4dletl.J~'1 ~V1~, I m ~I?~ ['u:"<iJjal~

~)n:lJ ~.~.!J, i!'! ~erwju 11], .~fol~ ~r10~. uda:r ~ II d~v!l'·.

5

I)nk Ina~od IlJpO!rno POruC1Uj'B da n~ ils:U k:adrove p,o:p'Um KapBmBlnOV'~Ca, SOA upravo ta!kve 1~IUlja" III PNB redove Iii na,dzorniB odbore

Pe kg zrra ~iOiipi;_n SDA 1!Jrn_,ed:lJ1.\tIe:rn:anu,JjllJa nie-

t~pOk .. 2ih,l 9Ja djCluj(;!. po prr'- p je maud.H mil! i'l1llEl!l:icij i. ze-

iBcipu d!2i ~e nI!:Vispj'e:b ['HI I:!J~lfn tJ,o~~e:rt.:i~:cta u Tuibb

i.l;bQcim~obriunr;.!' pooj;)o.i:d- (!kl;;ln~lln :na!l!Jil11~aoz!>~g ne-

enalaa ,'ptJlici~~ PQV~~.ti::D:u'·i ~3:kMil\lllld1'tboirn~ an:£en1!,]m.n~)

k!i!dfOVI.~':iI,~iO~!~n'e(I!1:ii,J1LI pg. tl~li ~hiJe.n ie iCI?'I:[ln~ful~ '1lI dt3ku biraclit. N~inov:i.ri ~pr-' tuil."nsl'il)].,So]nnjf<.

'imia j:e bi~s~ fooera,1:m pn."'- 1IJ~1:Iti se 1J m$u JiWn •

"" "'" - d - .'" •. 'I.' ,.;.t. • •. I 'V'

m!.J~.!".it m!ln[~lJ1!r w._'l.ISM·~JC" ce:!l~~e.I)!I:F.b.~JOg[]I~~~ ,~~pe~·

e:~e.r.g;i~c ii~dl!lS~.V;t m~lJ)d~n ,iJ!l:lv:i~ ~ ok1!L~ L~-"1 p~Q~l!m

K:~l'J!e~~nov!ic~. oP'l-"'1m, ~:IDorim; lam i:Mdid:!]

l:;ll~() !.I.~] D~jdO'bm.n:am·i~- 74l!.f~l!aim~~'lFBiiH".U~u-

"r.[I·Hii!FC,govihmaud~mi. ~tPi"'" :i\tlJu da 1;J;;i,lli.'~v(,:lg p~Tj~~~~g

de~'i!.b!()i:i vlad imQ'gu sje~i.~i ~_mn~" aDA st· p~~fun'il~ jEtHno po ,af~rll:m.3~ odkoiiili .M_i'Sila J~ trikWll,~Ii n~l:!i~ Ie lilall1ill"~dj~v[~~ {j~ snele- :spl~o, Ba:f ~ru:ko.mis]ilo.

g~hl:iqpil"OSI;~e-:[fJ::I~:ln staua U . Jer~ ~p:c~koo, romeseo se

S:arai'~lII:u,K!;Ip~tl:lll~nrM~" po:ka~,~lo' dl" gr<1l:d'ani fi~~~I.e

kBko ;;;forari 'S~Qje~ 1,] uJ:;J:rediIDJ:e d,~IKap~~:U'u:'!vi"-~iQ[lo'SlM·

G-elidgod:ine b:iL:i uNad.~o:r·- Lo li:ak!;')!;l; edluke 11m !'liihov~ lllOm odberu ~~E~eklrctlpF.~'II'..im~') 1]0 SDA n,~i'!'l :~;p.~~i'!!~~~Q

:recl,\e f.l:~H'" ~ dC;l'IlQS:him~1:i,j::l" dO! .IJ1II~n~v:3:Qj~1XI uNO E1:;1;:_

~d~ma KM mieiiiii;:e odllilh 0 BiH pl'\Q:nud~ los iednl]Jg

kOifiS:r~nfru dek~l:eC{)e:rse- S'!.lugpoUti;cii:Ol;1: Vllm.pir.a .. ~.2.

ffikih PQteindjllJa: i~H. PirOSiiOSd. £in~

Amedck~ ambas,ador Il.I !B,anjjoj lucii

mUD rLqDU,araO sa sludenlim,B AUlilH

,AmIbaS3QUJ' M!1n i:e "J:Zg(}o va:rn05~snid~:niti.m,!:! ,A;me:, l'!J~IiNJg mti~Il][itm ['I: :i Wi[! odgpvafOlio lUi :pi [<lil'l] a oakr~ellm!.im. p~lhi.¢'kim d:dOlv~nti ~,<1 u )~UI ka~. i ? pnm .~di ~ EU. S:1!~~JlI~~O,e AU-

5iH. '

I

Izratelle trJ VlS:te s'lm

Ins:t,dac,ija u NjUj'D,r1kU

Sir ad maJeinlg mllUeBa

mooc.t~~ 'hiO:_I~b1lo1ogi:j~

o~ l~Jl~l~ cr~ d,{'jj~~l~ ,~!J' i~ s'l.!Ijoj ·piris!J;.Ol]e d.ati ~,wQ"i:~ m.lUe~ci ad~~jeg ~e' ®pravJtil :d~, Tt!i:iHirIDl IDem! ~kter~ ru~(li ]J.ll)s:u~.r:tz~~:fI ~~

Pr{)£b~ godi!le: jed~I1!li.iLk Joii1ci k"MJlmf je. 'al; '~(J]JU '!;~~ 11 'S\iUr;t:I~m~JIU~"£iQsk~. I;'rn\i''jief.! od fI1m~b fg,j~1!Iie s.i:.!.prililg.el, ". n~il:Q. pr,ilile lD~a proi~"{l d~6 s.1a,dQ}eda i<:; (0.

d 'd .. ~,.,~. ]'" k f!~_o.:I1.~HL flUll/lihrulli ~e".!ill1_:!.]i~_a

pmm 10d.e.[J ill p.t't:Sla!!1;l:iclJ.

EWS

NJ'!Qj~~iUii ~ imrn:i.pn.· :i_spmoo'l:lr sir od mai~~ ". . l~ka:.]~ mn.jl.ltor~illa~pierii~ it; gu~.miUlifiuluv,9!nfM!ri~~i:m.a pa1l":ludlib c1ll: ~pmbf!jl!l m v:rot~ sira 00 Jl)lilj(fllmg: mJ~ie.ka. ,~~The L!!.dy tlJ.~ S.h~ i~ P~:lIl.tc:· n:!i~:U]j1.jettli~b: hi!j,tiillla~.ii!!l, MiirJ!ll!ll ~i~nllr] (Mi ri:un)~ ItoJ!I! se nada ella ~ ~je~ti[Ja p.~;:]_~ vl;h~ifl:iQ poo~l~nO! sire, ,J!0ds[aci 1:iurlc ffiI razf!lIisle l:l.eri~'IlONfi

Panca.j1c::i uhvatm zjvotfnjlu

DBUa, IBtala IDliiDama Sa 0 11,1'

1.J'Ii!.ici:ja 1111. SanklP~!it!rlJliD·' tg;ij; :prJ:lni]i!I :ie 'dojillive.gil1!"dOOi! ~, d:~i: k~ja~~a:ll utle-am a,

- 'S"~(l!bracajJli pul ica,ici :Ii!~U ~u d~\ft!.li vfanU j~ 'qP]a;~

::;:n i ku ~·r"eka:o [e i..,vP,1: U il~'" li.d,iit <ID~daj I1fi 'Ii sat.! d~ n1i;e bilo potrebe zadil;'iafi: clc:v'll bu:d~~ci da nirie pre'ltrii]a saObll',il,C<!.jUH. :provill!:.,

N'iSI!ilI llliveliyllisnib nil i. o[biili ,n ~ci:[J n a. ,kofi je' ,d.e~ .. f'9b jeghL

N'90b~'Gans~UGa~ ~Z Srb~}e

IRld1l8, III nll:e Zna1la dili IllrUI!na

lakiU jo~ ~e O"~Ol rn1'ecaErll.dno6L:l Na~, je' ~J(rve iti"J.[I~U'Vf: p:l:imiie:l~la :l:ek u deve.[(ilm mi;eS¢c1],kil:~ilioj ill! pOL".l~to,

K.1Q~e;c ~H~ p~;Z::"\il1eH'~· rnu p'amo.t~ Inl'iOl,]c~ 'N'OI00lll pl'e?ez[;i" U ]boln.i.cu.il.., Kad.a '~I~] l;eht:m~ pr~(;lw.d l,i &b~ll[ 1.'Ii ~.'Mi. d"l j(,)ij lie pw:k.a(j' voile· rnj"L~. lc11~fJd]:it:m $o.k. d.tl~i~iQ ie ~ ilii:je:'lI~~lln~g k.oi~ ie .Ii.a,· ;.!Vat! boh;li,~U! dl1l1~'~'" '&<1. :z:dr£li\l'ljli: ~lle, a, M~ai) je d,l, :ttl'l.:l ii!:e' ,pomdi~il p() .... e~tili.i 1'~ i~·

aIi:~g cla.rli:l. - .

N:a:~!l, A~tnlQ!i"i,6 i~ S1h~~ je u dC'l!t:'mm fJlie~.ceu LrJI],~ dt1,0,e: redila l!e zdlia;vro~ d!~b~~a:ko L1Q~ nl]~f'.:~HE~ la d.:!jc Ill. drl'll1!~II.u -Srt:!loj1:b. U t'toln:LC"U ie tOjJt!U:lII~!d:"}D[!<SfO :ioi je l?'I>:dite~<lipt)i!lh.:l. T oi!;l];m t.r.m:!:lJo,ce .L1:na11!l ~e: Ii.iI'c.dnc meru;·tTlJac:i Is:ke' dkliJ1S'e., Ni~ ILl.,': imilla m,·~~I;I.i.I]/I!),a. !!!":i~ kltl.o'gmmll!lJ,(oji it: do~[l8,Il:ije jc

t.abci"nia~aD. .

:lpllC

.' Al!I.~i!;I;~b.l1za..mi~n·i:k{lr wif"!!~~, F1\(l!cl-edi"n_a~2I:O ie mtg8.'tD:r dlt!~i '00 U] :metr~,. i\lU.u~m;ob~lie.f!t_il:!'1l1e!o~tOOeooi" d~k j~ r~j~ai:k., iiitr:pl}i'Yo~~li!a;o<lllIutr,1Ii (]IflI~. ~U;g]lI.'c liQWIJ~ ~ U i~ ]!:>~'I) F{:!P(U~.

Sltall'gD' PlJ,YlliW:~ 1!\I!'l1 i6}'1 da sr)l'l (F~w s, !~~l?I"t~

Polij!opriv~ednic~ ii:z He'fc,ego:viI118 UP11olz;oravajlJ

U BIH se DOlaUIO lI,r'OmDlr 110)118 ZabranJ:en u EUrODI

SARAJEVO lDi'B:ve.tnae~st mlesecl ad brutci'linog ubii:s,t~,a.

Pall eila, Ibranill '

'IMinll za UIarlna'

D!'!ad~h1~ ,mt:yi~ea, Fudli1,rn:~'()g~uba ~& U\~re~'9 Q:kup~L():'1iie m~ ~!illiPeraSWI~e:!ll :pm%tslnO'!l~ ~tll]Ul~s:pmd" s..~b]!j.8: 1?o\!"oclmn, ~l?mL~e] od. bn.lndf.C.o~ uh~sN:a. V~d:r'<:!.I]:m Ptill:~~~.:3 'i:l Sil.l'O.k1Ym. Brj ~,e~, S ob~fu"9:rn Ilia (.0 da i,e MUP' zabn.· _W@ ~knp liI8C~liIDat ]';3 Ved.I.'l![I;8.'\ .w;<I]a Mnl.P.l! !O~ u]LlfZQ rnzi~h\,ill Vedmnov a:r;olt ISlQr"l)1~,di~c ]!f! r.i~tka.,Q;

. "", , ., ,." " ].

o. Su[moS4im. 19 .m',~~ec~. i, Vl~.c ne ~eJ].m d!a

5i!iu:im, r~,l.rid,]a. ie U I'8,dJi:a s\ile,;,!iRm;i rnnc'nmglD~i ·diii u:i;li]!I;ii:1'iIiI sKup' 1 dca se Q:illlodri;t. OhilliF ~II]~O saraim dilskup' ne g~:rnlrU.D.<:L'I.liia,cij vet ~lli~ clanovi: porediee, n~ ~Im svep-e,dRIo d::e i, p ... e~ zeQ OQglll\rOrnostziiI sllJ~j i;l';gr.eda~ i,i.1~o~i1:.Ilti:ra.lIi d~ ih .ill];C h~ bile,!, i 0¥1tt nije biktdovolllllllO,

~gpl' iPl]liic j~ is;r~k;ao k<l!~o i-e r&~Qt,'1Han ZbQg~U~R Sl~. uh:i~ ru/je ptop~''LtiraTI ..

~ Ubi,!;;:!, Inl;Og o:rilltil ::;MQbQd:no\~e i~ta. Do:~nuniH su mad<i ptlbi=gne.

Jltd,i"r;!; j~ dooao l'h:I.llliodU8mil:~ m Ce sepo[ruiliri da do 's1jede6eg t:etvr'[ka i~po.sf1ll:~e ::I'VC ~h[i:evepo~~(:[~e' kako hi: se t,dJ~Oi;Q Pt'o'[~UU gtup,. )J.Dr.

.M.I~d.lk:rompir lz Br,~.d~ h~!~-oii '~i3Jdrz,i. haitrerijIllPsre-' I!l!clUm9fillis,~~lL~Dl!~~aFI:lli]]:il. {Smith)$mit:h powvio.s~ i II Bill i DlOl~n hi p~~,p,laJv:i ti .I:lU~ 1f!'Zi$l~:l" UP~20il\'.iJJ!,l',\l~1!I p.Q~ ~ iQrprivJ"iedi~.ic.i b'lLi~ub~~kI;lS,

Tu je;u .!1aimej .. illliee.r. ~~ opel!!!. Umugil Pb1i,~d:jC'J:lJ.ta Z~pi.lid:lII:()he;Ji'Q~"Q;v;iLe-kO'g .b~ n[QO'll :i.z k:of~ j~>~!!~P~imO da SU'$e UB.r;p;j" koJ'.:iIk od!lul::m ]1;:11.kOIl ~l!J :su vid.jeH d:lI.w ine Clne ~adld'll,'!':&I.u~he:. U :53- o.f.tten]ll koje I,'l(J;li:jl:i:s!lJ:je- D;u_h~ s:'Vk9 Vu:koik:",,'i.c~ p~d$;~edit!i,1k

to'g liIdr'(jjie11,a):l\lJa?,liIJd~l se da, ,il1$.-liIlJ.cij'3:m'3· ,t/JllI,c-ell! ap-eJZiI! MaktJj.rl

:5l.'ru "t...ew]~ EV'ro~i\_kll': unljtj,

l' . 'dB ~ b.

.~ ~ _uu:$t,e!.1~ . 1''''1\111";8 ~:rn r-

:.J:nj}~ U\f9:Z. tQg: k:[iompt~;,

Ap~H:r~ ~>a mj~e'rod~tvne ms~i'[Ucii~' da. ~{}i:m~ is'IDiU iflL~ r~,u ·~if(~~ w.:tv]~!I. liMi i doma;6c 9rCli~_i'!~~\ DfJ~.i~ i. cia! ibi l)lf:@zil:sili;i l!:rompir ~~ (!d~i\bIiJai!rij~.m~~o uniiddl dl~~~'l!!.])roizvOOnj~1 k:1)I!lI' '~~ll'Z~stM po~e]a, i::ifJ<l":ru";iVjitipl:'!;elouLi.cif1~ r,oh~ ..

U i\;~nciii t3, :~ii:gUf]'JI~'f hrane !i[!,IH llut~1' .!l.:is::riM,l llSJPf,ctLi dobiH ~-o.ml!:~Ul.1' fI,8I ["'trill,je .het>cqQ;\'.a~k:ili: paIlop.ri,!;,1"edn,[l<a, B'. 1:

Pri::znanja .AmllerhJkog b~ograf.skog ins ta

Zlllna DlaBellB ZI IUdO SOlrlldiilo

,Jediini Bos;rm.ac C~JiB le lme svrs:tano uz najpo.znati]€ s;vjelske strucfl~;jk:B: i:z dnmena nauke, kunUJre, umje'tnosti' i mnoQli:h dlrugii~ oblasti iivo/tat

A vdtO 90Q,~d~ia~pro[~t ,clllIle.r:iws Uuj,w'>l~r6.i tC'~~·tI, Sa·, rajevf~, dr,l!bh:nik i~ ZhltfiC' phikele ~ut:ritk()~ bk~~Io. "f.'Skog ~i!il:llittUU;1.t CAmc:~~· e:.Yl BiQg[<lphi·, 'G:''il Imlliwl - Al3.m) h; Sjevetrie Ka:r()· J ~:tl-e :i iooin~ j~ , m'?~l;I.n~c el~'~~e tm~ s,~ts~.1!O l~Z

\ ii~~fiii~·f!i:i!lmPQzmnI!.

.I; ~~ :Il,""i~i[s;'k!l,

In:ltJ)i!, .i.z d1'llr.&l:l..'n<l, I1Lml.k~, llm,,Itw:,e'~ umj,'etIlO£tI i ,[J].I][I;gjb dm~hQhlani livom,

AID"1 te~liilaCe~ jOOJmi odJ v~ .. deeih sItJ!!tMt~h iu~[i:rodiil.l lwjil' d!!Jle ad. 4,OgOOiriR ll]"d!~i i ,bi- 1l".JZ~ ie lv.:: g.v~iim u<JJ_g:r'ddama tla lo:kilhmJJl:l :J:l~l:::-i.oIil,""lrnCln] i mCiilllnaICllinumn lVO"(l hac:sooili pod~t.lI:(I:H.ui tad '~o~>f;ib li!![!di 'lI \ti~ od :t 50 ohl~ti:,

Sofni.dZ;i;iO\~~·;t;ll .!P"l:~021l11 I;l~OO ~,dtdtl\~·ia&.ZOOl, gudine, '~ v.djem:e dok je ohilv]jao dil!2iVtij~E cle;k~m.o! Pr-

i:rotLm.tl) .. m<l.~tmlati:Ck:t)g filkil:llillet~ u Stlitai,~w,r a- p.roi;lc: go· dwne Je ob~'\'Ij~leij;~,e'H cl.aje'

oll'_ ,',

proi>ao pr.'tl'tli liI~un(Ull.mac~·

i:lil.'J:~ie Hem] ik{l daR!!, ZlOl· UIIH pla:keDn.'nigla, je ·~Sl· Jil~~~ vu Qdre~IU.

.. O[li, l-l(ltci~i'u Ii: i.je'l~ ~~i· i.e.: i lIret: iz ]1rVtrg;.pliflmOl ~b~,· til'J SWli. ,lao !:} meti:i. Z:nl3jlu~rc.. Nii!~li :,lU da ~m jll rovi~ .~O~ i ~ n5iI.Q:i'!:Jij~ 'r,e&JJtI tak'lli\O, ~do

. 'l '1' , ...

O~ ~~ 1110p.rtrniiln:~e .1, Zi'!" mt1~e

je Rl vcl.i!ll::;;I oo:t ··b74li[)' ~".fl1 ie $olfaCliija. iii. B.

EKSKLuzn/NO IHlo~ivudlska zVliijlezdia u fHmu Serda Kastelll~ta

~ita~iijans:ldi ~ a;melick~ medi~i objavrnllii da CIS: filml ~:Venu~o faJ MiOnd(}ii u se'poolmibru b~tjl snknan u Ri mllJ , BiH i Hjrvat~koj

f;~ts,[iijil irldnq(J,rJt~ks~llJva' ,0 ,fiftmi r"ViI!!i1'dll) aJ ,Motl:d'Q ,.

iii eilill~~k,Qm. Vb;lim. t~V3J ~Q sVO "!'am QDl . lJj,d.a pO~;L;rnetc: Dcko ko fed;l·· ~1~durnn11;i,olLi Izgi!(!1:cla dll Cu Q,P~l ]!.'I/o.ati uf:ilii,~a[Hal'l=>ki ~ b:I~l{i:la, i~ I ]fl~li\"Ud~h lit~tit;aJ,MJ!flII lit I> rerul£el:ielJ:ll'.l Kll~fiC'li~lOm,\t~ 5'arndiv31a nil, £i I mu "ne(; pomaka, .....

'1ItJ< •. > ••. .;11_. - •• • DO

~ ,rema .po~ll:m. IZVOl1.mOl..,i . de'lllnog

~\"1!i~;jj~\ u S'lrniem 'S€: '.--«p;ripiema teren ii [f~.'i~d<tif:l obic:;kIt .::t:J. oo:h!:r-.A. :~ sm~js];1:: "'n~ g:htmi~.A.GAl1:EVIC

S:lavlnill QS~jlmvka. P:e.miloP"l,!J.(m7< {rl::ue:I~pe Cru:z) ~gt<l~ .~~ .gl~'!;'n u uLo:mll! u GlmlJi ,;V:e~,l!I.[u 11:1 Mo~db,j iitil]iiii1l1.8,kQ~, redi:ld~ Setdi! ;K,a::lldha. {Sergi:o COI,St,eUiuo).l! (1 ~e.l!lu!i~ ",Dnevl!l:iavat~L ~(';~ ~l1ii!';l .Dil~a0.

Dore-.<llfvu;i'je ,ovog HLrn.'i!) Ju~~i ]~, i,ta.'Ij,lao

.U . M' " • ('~~.

,POO rcmal1U! .y~.ai!'g.arel. '. aeanum H~:a74a~-

!ciXl'i)! ina(,le r;:J1lsf.l!1hJl'li'eSiWi.p[Y1~ lreb~l0. b~ dlu6i ~. '1iiepftii,:mbr;lI Uli,le ~Qd:if!.c.

Ku.r:iQ'zil~~ ie daw:rl"lJ~u'! t en m 'gQ\'~r,e 00 ]t:;lHla.llk i. 'Gelll i kQ!ia. ~Wl~ :s~ma. Lb:!;~jdl~er.lil. dq'!i"lld~ 111 Sa:rnT:c:'ItD,gmd u kC!ljcm ie1iLji~g'QV O!1l;C :ood~n .i~biiren. Vain!:) ir: ~$ui~i d!iil1~ IKI~ . .ImIll!J,,\te.lli~W ru M'Q~1do:oI; IN:l~![ gtlvmi G> DO' :S!l'l,nSkom iii3i,t[l~ pai!i~JitG;) bestseler U 8\'ijje'l:.IJ'.

IliIlUans:ld ~i amleri,cki medi,H, Ilaroiilo

p.o.:r[nE 'Ve:t::nl.1. u2'RQ~h:'~dj ffi.l:mlski1!j;llduiJllTi'iu~ O'bF3Vili suol\1'H~ dlfiiiiElil dla bi: fl.lm r:r!.. ·ehilQ bW'[j i:i.11,]mallil. U Ri:mu~ BoslJIIi .i Heree.'j.'i.~ i H.~aI=,>kdii te jre; putvrd:e!l'li!) !l<iee lI]'l'ffi:ka l,ieportiic" Kmz .igc&dulo.IDJ O~!e.

au j~ tuk ~i')javna d~~e ioi l«ulQg3 b j. d.jedt!<lJ 00 ~~~i[]Hih ill, .k"rij~l :~eda §t:~e· r:alno tie ~!imlIlt pri('C., aU da ju 'i~ ib~an ,;V'6nUi:~ al lWO'~dt.{" di-fm!!J(] do bell,

- S\l~da mi ooll~gJ .!fI1m n.q~· .na· S.piUlSt'lJ!m

r!e~/dorm K",mZ]-, l'i:ieNIil ~A~:zov in{"j:I1aJb,[.LTI.a:!iijalu.!lI1 tr,c:hi1fa Uilt D~r~!.'i!l~· u g']~. vu@'m gTi'I,du B:iH :d,\'i<Ii~lT~ :m.~~~~,; 'N'ije pO.~mlm 11 tI"(!:ri I(lii drustvo pf'e~:"'i'~Ei.' 51tpJ."· ugH:'iv i il€I B.'ii:r:d!'m U avter)j LA.kpde:r s]avriigluM1,lit,,~]j il!;! .. ~.igJ!f;iMO ,.doi.'~1!3 .:li ~'tom ,dot! j l1Ji~!il;n 'b~b3'J sIDtI koii ]11: t'"0d.e:n l1i ~~J(lu'4ru (];~e gCltIJn~.

7

8t.a, ika:lU pozn aU

-------------------------------------------

IDIII'DI-,IID!U:DI I IZ-

11111111: 1011

Lo f'BnsVUkerson

IlnSI . l'dlllOroDIIB;

II~

- .Kinill. se kre.oc-, pOiJl~jru.:a~ klJptii:;:) tf[l_go~ "lun, ~ JIF"OI!V:i dUiJorO"c;n~ arnnJ.malil.e oOd J;laie~ ~.p.<ld;Il,e lu~m.i8f,eJ:-e, S\1;e·do. !l-aJl.ad.l]e~iie, l.:a. ~dajeri.ief o',ek{lll'liJD1:sl«1II1 :r-'ll'lai",,!~m~ Sil~J 'Vr'" emei!i!o-/m, KhI." ·eer,~:G\i'iUi u'd.~l!ill~nl'i\iC~ :j:'i· tgwmlU,Sl1l ~~iJJs.b':ukMmL

(IJ'kiPI!fI ,M nl~~:N4~d:n'B .o.dr.I:Q'se·,M. oj Giw .,-ilr~~kf,!'?

IllIk{}.rst.lI1!; ,i§'ll'ulJ1!as~i i$l~&UIl1JlMll

({rot: ,~'g,&iJ IliJlij:ailt1J Gllmlil

- BiLa .~~ rnlgcdii~ -, !i;k!O BIH(iI.t;: ~stinri.~· li~~i re za":~l]f~O/e'~a~:o ea vas WJ~. ~~ ~'c I

i!!!']]]be u r. AlI neeu (I WAne m da rn~ 'ii' '~~r=~

~m:is.li~i!f.[l,. 't~1tI dJ:l ~'t~~'it~ Osi·m·$f!, 5\{0' L " '_: .

jim sarnd nldm~a rlaei modus ~(J! 'hi bb .. lu- Nacl

dlbsJ osraQ :1.lI .~1"vut:u;, madll8'

(:pr-~dn~"i IWS;.~;:~ !iAZ!~ .spt.lrr~)

Ri$,fovsti( SlelJ.~d:ni fjtltfi

l a.'Z3J R,i:smovski'

Ie' DriDadam IDBlrDlii I~ niGH

IIrlUI_I~ - -

~ N~ pri[i~d~ru~edljUC]ipm::·~U 1. neeuzatQ~:l'Hi$kK Od~l.l\i~oltL J~ P'fdp.~d!am, Pa]t;t.ij[ :slolb~dllih lj'llld:i .k(JIj:i. :m·isle-t;v~'iQliW,gl!tvQm. [. k.oH se 'f'I~ hQ'je, MQ;ja. ,P.3cn:i.j;1 je Il]JQ·j3!l'liIlJ],u-

_kill. 1 .fiLl:k8l. po.Ud~iIade :llN~1 POIDlD kno ~N.l la racl[m :S\i'oj:) pa fe 1llvimB:[bidboli~. (G.r~mar.' za ,~. ~J.olr~m~~")

Iladilirebl .. Moglro:111W11 mUIDl1

- Vlll.d.rn. hi uih3]a t d~'1jt n:1~mvhi k,ontro,H Ol:l:l dleJi'l~~ har~lE O$tiOi\l:Q[hoam.iflUlk'lIl. 'fr~illS~ ~b~ bh.i 1!II:.obt'ldnl::?, . .:U[ u t!I.red~nCi!.i ~m.l~~ £d1~ .Ili~o l1]j~ gl::qJ~:3:n. Qv:,alCd~ •. 0 :l!~n;flS;tl1- ?i !]Id,onr,milrani, ~-s:n (:Jie~a~.gil'~d:a:ll,i [.0 uecemOC:i ~o~~ ,eu.. (C:itl(2rteUk;r.l .s ... Kffllitf~i;)

Vtemens,k:a pr,ogmlza 6. fL 2,011.

-------------------------------------

BIItAt: 'kl[)

~o a:"'~I!:I, tUM

·a~i{jj;!JIil!Jt In

Bun.elno

.olehie ~e iutm

p,[uill,;J:dno,,1l ibo· U'oll~~ .n::flil CA

kQm; d:an:aJ~u ri'Ca~;g, ~ 5'

V[''i;~~I!U:( ]]1i:id~ do HI

um.Ji'l}·'C'L[!U lob la.cn.u~t, 'Po(lkodilil,amiill. ~ uld·

i ~-C:lt1~[Okov,l': m([i<IJY'c!.I le ,

mag]~. n. tl.i~:~1;! dbl~t~m()lj:'t. Vic,;[.itf u I3~S"Di il!lib do

., ~ ~,~~",

iIl.llIll,er;e'rI Sl,e,I;'tunog ~ '0$ JeV~'1;)~I-

Sl(l~[!.(1~ !lim.~cr'J., a :~ j:.J:~r,c~l!]vi~ NEU'M

~d !LI1:1:} j,~r'e'na) bura, ~ij]

Go"~~

1:ill

19

SlIlRUEII![It -fa:

~ SUTOBA

~ ~:·i,lg,'1

'; ;i.lTIRt'.,i~ ~1!J,14i'IE J 'oo~ljt dg:"lt: .

; ~Fm,~Tr.JY I· 00 1~~ iil'~C:

~ t~EOJELJA

! !!! ~,ii!I~~

~ .r..~~~~ iE~J'lJJie ! il;l:f1't'~ 121:~.

: W.D'!i!:illiIl'!(~E

1 OO·~8iC:~ l5iC

.e '

Ill,~~tt AIT~~'~i'Ill!l ,m4tNloiUfC till'l~~iIIl!i!. I~ ,~!r& I~ 2lfe

~IOMflEO~OL.Q~K~ !PF]!OGNQZA ........

liz 1J(Miljn,ll: ~hcm!2lIJ;ll((lIrJ;!E1! I}l1UiO:.m, 'i!c~lm·~llirne);'I'IIi~I!oil1 ~ml<l bl, b:l~ b~ljc~ r$lWf()~III~ ~ I)ffmfere~ rod!illlIfll!OiW~litlta. 'Hrom~i bill.lf:SI'ili~1 I metcooopati Ili~e im~~J j~lti l'Cgli]J!JJ~, .\lli bi OO~(!flil Jl.M.i.lm,liIll 'S-aA'lm~llllm ~D.ll·l.nIl~ zlxi[lt"!6uDlJileal~n(l nffi>k.illI'OOlJl~all.lra.

R,azi~h51t'i s,f;atvovi: 10 B,k:ciJii < ilmflr1"clkih komandosa

un . raii SlU8 C'inlaniCB 01 u

,Amelr,jtlka drlavna.,taJn~oa

SireD Bin ladeDI lotoua arb:1 S E -Hlild'Olm

f<!t;;U¢U U <ElkcHi attl!t::dtkih Sl)'ed~a:lrlrn iedinicH uhii!.!!] voda El-:lrucle u l"a.tl'ij'l.oi:nu. p.re.rnijc::J:F.I ic <lgeillt'ii!~, Af.'F.

. Ne 'smHeil'1~'o zab!(Dlm:ooi tg dOl, se bytbi<liU zatista\'~jam1ju E[:K1idei :nj~mh Cl;ttH:JWi ni-

'. ...,~ . dn . . . '>.

~~ '~4!;V1"ln!,Ol, JI! ,'iIlJOJf!i! ~mn"tI"

Na~u rile~J;~,t'i~l ~IO,:t";1l,m:o lJ~i~l]lli '~i'~kL::\ i~'Kli~'t()!!:i.

, Onll j~dc!do:d'a dll m~ Ell'l Luitnova's m:n z1l'l~illl:J]ls;~- 1I,~,~ik[ ud~HC:El ~,K.a,~.di

~~I.i~d[~rY',Il:lImjn~

''UIf'1 . • 'P"t'· (H' m "".,'.

rili :a1FJ ~ tJ:li~OOI ',,' ]j ~iil.l:y LJI~

:I1U:UIJ n<l;g~asi1a 'jc' jooer jJ, Ri~ :m,l!. d.a se bo~h .. "1 p.rlllhv E~~1,{~ ]Q;e :fJ<liSiLnUaJ illjjo ie~bileli1 JiI:ilSl'l 11;1'0& Osama bin udf.n,

Klifl(OIQ j~ n, Rlmu, igdje jll' od:i:'~~I!,t,ii!n sa!i~"lnak Medut'l,;n·Qdiii\.~ 'ktm:la,_lugii'uper;lidi E~:r.goi.tOtIl:,ij Hfii3~i'ii.~Ju 1ibifS!~~h. poibu,!J·il:f! i'k3" ~oo '~e mjella p:r1l'll iposi~ta inezem!>J.vu .n<lkoillil. ~to lil'l~(~k~m.!i'I~

,SB:f ~ra,cke dilphJma:tijie to BIn tadenu

ZlbllPli: Dobilol jll! .,1:0 ,Ie ZIIIIIUZ:iIO

[fOlCk], m~n i'sl!ll,r v>lni'~i' J;l'U.Sitw.aHoli,i:;ir .Z!;bail i~I:<I,~ vito ie da ie "!,I:Qdi! [cmrisl:i,Cik.c !l)r;gaJ.l:i';r>O!!i;iF~ 1E~~L~d~Osiifm bm UJcllint lojtg Sl!l ~~Wirlttieki kom ~fld(lili] 1!lio:iH lit :PaJdst!llflU, iChibiu OlI!.O '~D~ j,e ~:sJu4o i d1l ie ni~g~lvim L!![l~sn,~()m ;o~daL uclar::lt' ,mO,I:]!lu .nj~~G!\!~h 'sli:~befi.i.k~, prce:ni,oi~ 1'1l.!lj!:ig.

- Mi. k-.!CSn]jl'w 00 o[vareno .!:mv.emj 'Z;l!d,aw~~:rJ.i .s!l11,Q :l!bog' 'lUgD. '&1,0 je Bin.l.mE,m ubi~!!JI, On ic b['l]~emr~Sl!kl i momg ire O'nlj;{ Sn] i·E: i'~.'SI:uzi~, • kou.lJO jle'

Vi~(Jb k~)me'Sarka. Uiedi]]~~rub narod,~ (UN j sa ljlu&ililapW:ll'/;'::!" N::1Vl Pii.a:j (pU_~y) ztll~ll!J j~ i:u,:&r ooj~~li~~llj~ svjh~i~j(~i~n ki1ko bi, bi~ 1.ID~¥,lld'!ilnl,!. h;gih:li.(j~i :d~~~jt; 3:1:IiLtirifkih [k,Qllnnl1"osa !\l ~Q~ fr~i ie uPlllk~tlW.u u~bmiel'l'~ E]-.Kltide{j~mfi binLaden ..

- I didje 11l:.:I$lJ m ,dlI nel'iIiI obigLVltl s1,1ecjnhm:~tl~ ~ reld.lll jie fil.a:j i dl()dwi:l!l d:a sv- i ~:m:ajUi p:r.3.vp P!a ~aaall~ ~ se desile,

IDsnOiVnra piravila

, '. N 3,\'1 P~l;a~ i]<\g~~i1<l, j~. da UN tmu~h}J(:' te.ml::iz.aLD~ ali s_~: i prid~l>~ 08'!10V nibVRvil1ll, h~v(,ldcll la aillili [c;,r,oditiifkib akd¥a.

• To :(lfHJr:a b it:iptO'wedeno .~~ skl"<i.dlu s 1:!1lCdUl:l:u:.udEim pml!'iSlll~.;'I ., i.srat];;l jePilaji.

AnI.eri~i m~.nl$~~]Jlt'a~

• I[) ~'n. .~~ '1: ~ J:''' \.' •

'\Vcle ,tit';IA ~~~()~y~( ~~Ji:CJ iZ'.a:~

via je WUi:~f u Se,~a:u.l! s'i'1D d<i it atkd~~ .'!lmcri~ldh ~~c~t..lhl· t'a u Pa:l~khi:l,:<UU,!I hHa I'm,pUl'lOI '1~;ga1l!la I da _j:n:el'il:st;;,('V1r:lll, lc.g1· :[iJn~lJI JjJ:l~lon:arn!l.1Ia ~dl;iira]1!u.

.. Da 's~ OSJma brun l .. a ~ den poklJSliL<o. PJ"ed::i;ti. Jrus.1l.rn da b i SiOOQ D10'rai if W 'pl!:'i b:v:1,'~ ti UJ aLi.II]i!~tl:l! ne :poka.zui,e d<J: iii: [mao H<lIUleru ~:ouf!inhi~ [ak~, &',liehi~:gu,,!r,iiI 'smI'L .[H:~to, SiluiliIJ n~rmaXno ... mi'ii iiJ ioie Ho:ldef].pren ije~

la j~ Fe-lilR. .

Ame:ricu v]:1l:$'U.i 1;J{l ubl-

SPIIO

'. P'~$llje.-ubi:!lili~ o.-mme hi<lTI: [:ildenij i A\iSil;ri,~~ill: ptl~ ~r~ Jni~re's~g:ur,Q~;5ti i p.~dO~l:m~nQ~~iJ jl:Pi~~OI l~ TQ'tJ;j'ng,. l?'eaehfl(1I'.l'!u' :m.ic:r·e~ve{u:'l1ie: .i§l,., mei':iC:k;.e m,~tiJ:U~ d]i~rlJ ':a.:usu:Ui. 'r:l1itu ~ :l'MlIJ~nQ ,D~~ ru ~m'b~~d~ &A:r~ i. Knn:zu lGl:~, k<'lo i. ItJitail!.l.Il'!.l:ft!d 1ll'<lJ Sk:oJa J!1 ~f~-!l. A~:cn~~dm..a'~1li& 'Q~j{:jd~ p~.npr:ticl~lTh:unil. B~~!I

.skdro, lib, Sill 'i:r.Yiit::SiDJe::'. '

I:~rdilo ie-ds.su dva l:ideli'3 iIl~-K~[d.e u:U,i:ien:a 1:1. pnw.i." Deiji fi;1;libv;~, Yo :kQj'oj j~G¥i] tc'wristicka m,w&:!, akti '!:rJ1~'I k!iiiO i: diii.>SC 1'1I~ fJ' dva b~· til. ··M~s.~idlL! 'i Ahdul,;!,hu .M.ilibataku el·[)o<llgariiu;)ia-

vllo i~ 'RetltefS. .

R'f:Hlg~ra:n~,e lnd~~anslkog p,~eimena

AaaCi I,rlds! li~U'i.8ruI8

ZblOUllllmBDIBI 01

md~]~Jlll~O _wiLem<e A~ :r:rm jzvi:uienie'od ame.ricJre 3t;b:u:~ I'li.$.l:r~die ZlItQ S'tf.l je [fitl>e l)jgl~.~i~IDi2.et'i:)n]f!'Ul (OOlln~ inIDQ) tmiste[lo.bi!;J 8:i:([o"".ljli~O i:m.e :rJ! yodUIDeroril$tlai El~Kaid(lo':s1tmu hil:iJ.L"drilH;'i.

- Dt<1!,!lO r.t~rn .~~. ~t!l) su SA]) b i ~e !(!s'Pf.e,_'l:n~ II :fj:\i'oj,oi .m~,siijfp.ro.u.\~ '[gb:I.L::!tb:::~!l~ ~li pOv!f'ti!i11~i(tlfil~!lm 1O~t.~ ol~<i,mo s ,flliedu:na[(ldnil~l I~~,:mri.slO,[I'1. WTI:tl OMZ<l:vil, ku,rit~n~h~t ~sm,ruh ~re'r,e:ot!PIl, 0 Apa,bm:a'm-voo:i S;C!J. Pl!tJTIU k0jc: fc 'P,l1tiJ:ll.jed3l'la1 tlti viieea

.'.' i~·· . 'I'. I~. '" •

pjl~N:e'[Itai '''''';I:rl,J:I.:i3iI~ll;il~ npac,il,

N'~W:rI ~ A;m~Ik)lH~lpa~ lim 'II1mpklm=:!l:$i~l!'u \'e~. :>iii, :Sllldh~'I'I(I,m R]1rn;' L~cl,ej:javt :E!JajmLooe :si~P'!llg~ Mail el·~a.,eh an :kU.iu-Sb:l M~d" :!;[3!1'1!!kc'",J~u Ul $r.ir,jejLJ] !1KIbl· le ~1l!'V;hw JilCid me,d1.!!~~r~!]~

, ~~ '!;rn,jBin J~diena P,lrVo'Q :~iu sadpcHe dill lit' ('II:! 'I!J. \;f~jltme ~~tr:iit':;mLe:dakilil k~:mujjd~)· sa bl(') .I1~f1l!~;I]:~!!1i S\:! k~fiW' ilt:: 1',~k;le ;-i1lp'.!:'{ltM - da!Ji~je inl:lt9' i!'t[lI~['~,

QSmna, ,hin t"i!Jl\I~ l f,I~~go",I :'"'aMd!1~CJ n,lsll pmtali ~npar kmm '.iiu ib uhile !lI'!:!eri~k€ spec:'ligl!lJe! S;l:D.a!~e u paldsla· .ns.kem g'r:~clu. A~~l:abH.dH,. i:zjil1\,ti su dliWl.O&.nici ps:ki.srn.· [T::;kUti ,sna,gJI :s~gtllrm;:~sd.

IlJIp.aU u viii u

~. Ljydli 'L~ kUCl msul:IYiH na· ,ot'U~1i, N:~j;e b.i!lo m'po~~, r~ i:;ao je iedOll'* 'od'duiB!oacuikil.

Nak:on u b:~stva. VnOI8: 1E~~K,aldle:

Imeih,lncllhiceni, milD UldmnUI

~g~i :s'~dia ~t\1"~ 1,1 Qld!'ab{lm]~ uputi.o prOO~i~dnHc:.1it 'SAD Dw.aku O~amj (J3~~Ufl:).

UbisL~"a nd~ EJ..·K;'iid(:

OS'~m.>I!lbtlll.:IDid~~1l ~z::tlil:1!'3,i;o pili iL":sb,r~Ji je 'medrllI ~Jir;::r,i:k3~ lI:ci:mo,d~k SUi Evru'p·l~anj O.s~IlU miillol.llzd.da;n[~:i~ a ,rl'l~ ~dog Z<li11i:t:]iiC1IQ re"dgiranj,e f]]:oicbiti m~c.i.[.I:! v]d.e.ni,(! blJldl~tCnmd) na¥od i ,R.e'!ll~e:~~.

I... .. d,.l ~U ~ji!linrJi\1 t l~ftJ,:d~ ~tic.k'e"~r~ i,~eHe lEl·KaiaaJ p,dje ~ktln.J d~t ~Qdi:r.!iil: u:dOlJ· f·il i p').nm.ie.k.i~ iI:v'iOj1j:i!ill~ U! r{.td~ S'iJji~l~kQg If<~()\I'.~,~;J~Qg

"en:~ u Nj!llJ~l;rrktiJI.(J ,i~ ~~ . :Z1l:'flO~f1i~s $DHd(l.r~fi~li t~ .E".f\!),~i d~1f; je \t, r:mn~.us[\;im US:~(J\!'i,m[3. b~o, ~ Dms.lO\l nS-ada SOli) ~vi Illillerikaliu::i<;l, Nt!.~tDl 1] lMe P!JkatalQ\, 1.'okum clemnjie~Il!l?lImj<ill.tbllClillim 'su.lto·, bima dO~~(II' i't;: i do 7J11~ZiIDfu'l, t}dno~ bttl'edu !3itarHI. ~.aVe~ :Z1lil1l;a.

l[j ~:hici!n ~ Amel'~k:[Im:] 1 il<iikO$i 0[1 ia:~~~ v~ jeBid 't'i t.lrfiLt· Ii DiQ. Widl~:ijiil,~it~r~[i ll~ ~l!t

"$t~mljtn~iM.~'IU.l~(:illn~ ·do"PUSlmIU dli ~~ ls.pll1lil:b.

AJlEll;iIl i'li: 'tok!lJlilB alKcije', 'P~v' »if! L~~,po1wS;j:aJ ,:Simi.i:m tii'~l~1l1 ~§d[jd tiM,. p.n:I:~ te je [Om Filikom ~"

n~e.!'lra,·~ :i[l~.

To ie bilo, I:dadntikwnQ~ rekom lit 'lwgi dUmt'lS'fi i.k uph~!l ie Ii b~lo ~mj~[n;e!'v.#il-' ITl; i!.O~Qmop~~c:j ii~ koi~; ;~:i pr,~mca n>a!v~d.ima BimL::"riekih :dllm~El!ik~~ In:~a:i!l s'k(llfQotO Min'lW.t.'U,

Am!!::J'~:l~k i b'l!' ~~t'llllii 0 I~O~ I:!fi(! 'SllllStl' ,d.e,g[ldlilo p:remijte., l'l m[8i s;u tie 'tQJ);m,]) sedmiee~ ~ ie uiko :po.ftpan:l;F .D.i.i~~,i;lkll.ce D~el Karn ~ U:.y 'CIIUU:Y) rebo u I:D.~XJr.,'3:J1l: daJ B:i [Q.['~d,e:1'iI a'iil! bio m<l,t'l~~. I!:ada SUo j;jtiu;:!r'~cki ::i1pcd~!IIki. 'upru.i, Y, iIi;ie~.ovil.!i: Y~l u u Pl1kieH1.l'm,ru i da scopirno ,prijrr:: lIJ.c;giJ ~itO,.;11 ga. 1)~ltri:i~]m.

TOiIim8 s:lvc.:r U Niui(Jl!'kH~ dak nil, t:nT:ernetu.cvieta pooda.ka rn.i!jic;:l; S na!])i~~ml]

.,[m:flm(j,.g~.to j ,,,~m1li~,pre·, Of;8W naie p:OZJdnu!',e' 13'hle.

_ 'i:~, 'm ....

9

BII'-IIH'U' n' ',1,111"'1.110,.-'1, U

- - - _" " - - - -- -'~ '.~ ',_ -- "_. -

naradnih pal Dadina

U f1infiJ.¢;:!~rtI! "f~fi;k1!l!lt~r:l!i :t<1im,!l;II:lJ]u:rgih~ i 'Jtl<1lWJ'ii:ale UlIiveal[e'M uZe:l1ki j,uter [ee d.r~an~ :prre:~~n t~~i j,a N A ']~o~ till! ~l:Ud!;:ru:e ,(l'!l.IQf;!: uni'll't:I<1in:iJa,

10 ,;r.;!1$~4jlL! :PW~~il~liil :mnH N ATO·'M!~O'v6fHjs;Q. :miniSIl]!!r:f' odb:t'1lL!le lB~Hl S~· ImQ Cik'()[rej ;r_am~e'!')ilkIi:Q. [!l\~,n,dil-:~ tit N,ATO - ~ \lQg At.l'l~)iI S1!:[a:je,"opl!ikaV'f'\ik n~Jln Oi~~!l rJoll!:!.) i .ltm~~· ~.ildor t~!~kif;', !!Ima' ,!~. han O.d~t (O~ak)~ ,hiv Un ie F~.!l!a.

, ~ ,SrH je' l!II pllCdlliorju NA ':r~. Trenumo radifIJo DB ,]Jilj!fLe:f,l,jlLt 69, ,ptl~jk~ vll:ih lol{~l,}ij1!,k!lO im~\!:i:i1~ BilL Mi~lin~ Iii! jd~ifi u N!~ ';11" nd:ll:~tl ifu '~ et =-"]~Ila, -c ~ k~~ ",-.!Q-c- ' .. ,pe ,5~--- P"l .. --

lu SVo~"~U'ko ~m;t~.VoU'!j~

Clkcdj'C.~ :Bi'fl: lj' fJffldWlJrJfJ O'pitaH~it:l ,lspnniuv,n;l'i:Hl1l1j~ fa 7.llIlda7:al$: u N.A TO ~ [mOOmQ'se na~m u]as.1:{1fi U .. IWa'rednib ~'O[. g(JdiuII -l1ljaviru if: r.uiniS1:a'J: 'Ci'lmtic.

Predslj:edni'k~ Hrv,a.tske lvo Jo.sip.o'vilc

I i IisudniuBiHI zalUaraDia frlb.nala

,f"reds[e,d !]ii~ Ihval'S~l:\'I'O J(:'t!!lipoif,i~,,::i1in:<I[n!1 da 'bi ha .. ikom {I pmzc.oiku :Rilltku MladimtTi:eLlal,p 8ud~ri u Em ako on .ne bnlilffit:: unapi!lc'ni iz:rueeJl. :Hlll[imID. lriburudu do ;mj;a mJ3:'[lda,m (Og suda,

jPS.ipOi\1'']·C 1e ,00 i.zja~i'o~ -!c:-o p.r:cnosi' llllcl.io ,.S]OOOF dn<li Evmp;:.1I<·:~ ~,apli'~k8il;1o~ ¢~j(!m p.~,effilt\l\~I1.i[tl, uVa',iHIl'Igl.Qn'lt rQ pdlj,k'3.miiilu lit::Jlionn j; {} pomi lJenFlJ i bivicnOii~dlllKll.I'c:n'mo~ti :t~,r,.n:ne i:l~~il\e. D[1efll iida je O"mum.

Nil.di~~nl.l od:bor (N()r) ,Jl'H Te1~ooma'·~ is: A1dl':Jllom ~.!lJ]~(I:I"~Ce~l1 nil!. Ce]!JJi~ p'onoN'o jesilIIZV'ao 27. :!'ljed IJ Lc;i.'Ii Skliru,~ti:Dlle eve kOmlJlWli~j, Imja 6: bit~ ,tJdt"tiJii:i.>iiii ~fil.<ilidj'OIk~

.ama~~. -

Hive mdluke 'Siedr.!.it~ ~i~ (ljeb~l:o! bid JioS 1lt ptool:iP'fJl~l' Illiie od!·

,~~dencSllnR :l:ahtie~t V.1:ade Pederacjje JEI,i11.

, l(~k0 je"Dj]jcv!]w ;!lN~"'l n·O!:~I.'iI,!fi:@!I- nova .si,edRi:C'~im"{( 6~ i h~:fid ~!;:;tiI ji:!!lil] d~e.'!!l.l1i [(.'<1. Zilt a di,ku ,tid t~ni je sjed i1,U-

, Ir d . t>1~,.··"

C'!!~ r:illl' ale i)cr,;,lriPS'!,.ll],f'! ,.~Qm,g

[~!'ilh~il, do." i~!Ilrd ()diu~;Il 0 ra'li~lt'ldrne'll dobi!l :~m'2lfi1:i;}l[mtL

~, . •• .. 'I' • II,.

~::t.V~~~~~ [I I_]i)S,A)V~n.~U. ¥o!1);l-

mp~wJ'(;; za. 10l0l.godIIELU,

u llj'IU~'i.!ljj[liI,ci i :r:i:l@i! nsi i:ii~d fie ILz\~~e~['2Ii e :N!~ i.ZOf3-l N3Id:zo1':~ lrl!O~ odhora i Odl::lum. za revij'iiijill" :premO!IiiI!O',",-em dne1!'l]om ~u glasa.[oo se ~~s i Q IFlOi\1l1~' [ti],~U ,;r;;~-'i:rlQ¥im~ N!!dmtiiOi!\'l: ocllboira ~!ml'ell!i:c.p;maJ~~

'VeCilrSlkii vla,sniilk

T~,k~def1 :k"JHl .M:; '~~-elinl· ~i~, bm ~ de donesena (j,d]:l'I.ka C!

izmjenS!llll,a ,i d@:D,~~;ilma S tsHI Llr'pmdi1'Z~&.·

'P'&"1.le jt" !i~IJJ:'Iill'l da 6~ pred8,ralt[1~1 Mini8u1:l'''SI..'¥JlI pmm~!~lI, t kom u D~aci i;lL A3U;'l' u tlil1.~ :n!J'\!'-e FI;d]emwc v]<ld~ ku]a j~.veciil1s,.ki V~38Hik 'kDIIll~I1i,~i.e~ gfu:ill~j jt8 8m iemu <.Iktuel no.g NO .!BHT'!l:ie-' ,",;,Q,m:;{' ~ \·i!!;.r:o~tnbQ~o~~ nie j](ii\1ih~pri"l'cmr,:iI1~l tbmo'll,1!i" DI1 rujie- 1]:~tI~ VL1;d~ b'~ d!!.il'Z:l;!ul:il~ da '~i (ld.~ic'!!, SkllpildIle'bllde od[',2~<1 'iii p!l'i1ill]i .I:li!t>lJ:k.

- T~kQ ,ee!lijrml~ NOO)'El'I-I Tdl,:iroilTI;:J;!< vi,~:L'",Ol;'iI:U1q 'bid llkXQiIlic.m,cl9'Mtda~n~i l,ut1cl"src,df.l.~l U!li:g~rl~. no :i.chm tog Ol:'g;~n1fl Mugd~1Ili1 i;\>t.aHdil!u~~~, ~o~l ,!;.~ 111:!. :f,illIlkdju diof;H pi).li~ij~.S~~~ .~1tfm~:, ho, i Vjie!(QS!;i1IV lV'<lnl~o~~(; i: Sr'(...,c)H"I Ma,I:.~j~~ i~ d\li3i I-IDz.-a .. P. Vo.

JfJSr'p8 'lit: P.'i8d8~_ u 1~8.fii1g,w,!i'll'

~abegDUi.C7

Mummer ef. Zu[korn[5: optuzi'O Breo:grad

,lrbBa hUella IOcilellIZBiH

F~!C'iJ'C ~~~ ~Yii!L1pu;ln~j, '~,ojg'i !~lI~~lvati ~ii;k$~v~l .Ko:w~Ot!ftjI.i£ l m. M'ClslidlJa;,dZlalic_, ttlie:ie u Nd'_e~~ 'v.aja .S1DA;. ,~li ~ WQ:n:l ~e mo,. gM- t!~[j, l'W$l,li~ '~igU1!'ffL

~ .NoYi_.p,redL~iedil~ ::NO ,."B·H Tclec.,Q.~. ili:guf.Jlo lee b.id. ~~~a[' SDI'~'i d~~, b~

8J!)Atl~;Il.81~?f!dr~l:IiEI f!ilY~i~ I(;~):tli :g~n<=raa;Q(:.'!;g aT~ttO'J'1!.. NoJ, ,:Pk 'y~ ~~I!I :kr~g01il~i~ ~llH Tclr~~"h~,~~~ gt'!~Gri 'dJ~. Ci!~ pUs]~le' NO~ :mo,t'lld bi:d. s;mjTre~d~JI ~l clQ'!Jacl5:~r.i i i d.i.r.~ {!'t;!:0Ji: NMia'4.i. ]~-~~j!dl'lI

v\~ te .~·.o'e<BbA :P.FtI(U ij Ii'!f~ .posv:!!lll:e,\f08 i1;lI!lje,lfa.,

,G]av:W\i f[1Jufd]13 lsJam.skc ~~edW1i~'{lZ).1J S~bf:jli Altuamc.r Zl'IkO:1"H.t t'I(p'EliLmn jttv'mo st u Sia:b~ji dil:li, je[il.a:m,jel)'{I,vi1a "Ppo>cij,e'i;i,a.~i~ 'i m.ZBi,H IU:! ,1l1i4in .mll,()~i ie~-JJ:t.D j~.~ !roo, ~ti"']~DO u.:SI.l1leaju lZ u Sal:Ul!:l~~:klill:",

~ ~ibijru ,trnba~u tmtl'ahDl~(lif:c~oje ~.5'C':; !>e p®tmvii:ll1 Beo,gmdu na n~lboj '!i"[im!oj s;je~ dn]~i p'i!lrl:!l_m.t!.H:t~~~81di!!l se BOSll'il,ld izb,Qiculu'i':/: '[jgJBJ .. i~:I i kg)li 6e i3:pJ:iliI!u~I~~r~n i ite 'blia~ ~rl&ilj!lll:] i :!',e6nclo,bIlU j~'j 8U,· pe,r lre' lbj;j" j!er'sUi lake eadi ~ i ~iit'o'[i[l iii .lodifiB - ,1;.0" je ef, ,Zllk~rUc :pret;:s;iD(~ aa trihiDiu ,Mlosullm~p're.n ~o ie 1'1.\. niu:g.

,Ju'ce:r u Kllin:i'CkOJll cennu Ban~a Lu:k;a,

R8dm8nOIU~CII USDllei -10 Ur!8ldan ODerllliiunli ,zahlual na bUb~e8U

SUj,edi pos~opler.al!lvn] :periodkoji ee tra],ati neko~l~iiko dana

Pr·e:j!:i:d:aH ~pL!li'W7.im'<i, ef.

ZU:lwdi~l)dc.:<w, ~ da i~'~ie~ Va n:tor~b, oSI[X'dili ;ol;[f[O S:1.e Vh!;~l' u Eh:glgl'~d1!.1! ue f~~e Q~~, ~mg'dc~j'Lt.

I M~s,ije BilH pr:i EU Osm:a,n To'p,cagit

Bri'SBl1 SII I IUlmlOr:iOI

_. - - . - - - - . . ._ -.

ad "bos'ansill ariel'·

f.t(ld~jf1di;l'01:~Jil!acl:i 'r'l)ed::ih~dniStva: I!ii'H Neboj~a Radlmmovit pr:inn:lje.rllje. ,Ul'C[ t!

d . VI'" 11\"

~"'t\ am ~a(:! U A-lfl.1Clliol ce-

urnI' 13,<111 ia LU~iPlil ]]<!L ~:dOlLfl ~r~!l() Li.ii~Cel1.r,~~ eokom ].:JI;jJeg, mlll Ie ~~u:lii:l:r.J 'tJ~~oillt:~V:r.i.i Z~hVfll~ ni:1J bllb~g1J.

Qp~l:'ad):11i jl~ itY~ Ititg ~]c· bra KliHie.bg, Cf!f1lli"d iBani<l·' t.~:~~ ~a, d~c. dr, Mlla~:Q~l z'lg;l.cc;rIi .rru1ii. Qeil1. O~f~t::n~ Ie U:!il_[JIj~!JQP'f'(ndd:a i 1'.'!I)I,1::(cik;IlOl. Rad:m;,tr!o"Vfe;~e ~_jtHl ~IJ.el',~c;~r~ du'b~'Oo:;f,iK-a...N&kt\!Im~ tirV~"

. ~. I:~~--d'·'--': ', .. "' . '" ,

~. $i!!JI~e -I ~[l:l:per;l'].l"i.!-! pr;:r-

:i~ct k<fJj~ re ~rnti llek'O!i~Jo' da!1!:.l!i P~gU[h..;,J)~k.i1 ~.~!'l (t}-

;~ fillkl.lC[lom [relIl1allm,tI •.

., OCtkujc:mfi di!. se r~~, dm~O!.B~o,vic~ tHl k'on kn!:d~lO,~ rO!pur.lYk~ vra,r£ ~~,oj~:m Jr~dQvillj,m !.J'liJaV~lta.m;lI I.l Pood:sJI!-' !IlJJn5f\!"u IIUIl ,- sa~pceno je, i.z: ~dmol~,()Vi~"'1:)g k~lbine{~.

o '$vim, d'!!:n:;d'jutJ.,a- trt;{a--OC]:irn IiIDZ n"i!s(;:l,v,~k lii~~C',Q:t~. ~ '~!p!Jr~!fg,kpH::;d'~ii!!dil.li,lah.!.~ Pr.eds]~lliislV"d B]Hia:\llIDs,[ !lie bh~ bi!;lgo1ifn'fflt;'noo;b~"' y~~~ V~!l~ '?UW;~~hl~b~z!l' mrmIUH~ii~:tliI(! Klim(k;og ~e· llHllS. BI1Ul.i,;;!· LII!l~:<. re.dov!:1!im ~'t;'.,)ikQd~~""'tti;m t.:<~~~e'nti.<l u 12 'ilHI;riJ n.rli,~()(1 i 00 11 S~f,)ip'''' l~nri!lJ p.r~f!tffii F~!'i~c

U'p.rkos de:primcira~u,ce 5[XJmim. i:'I:aplte'tku BiU lL.qJ(U~

I)li, cvrop(:;ltib in I!Ja" ~d:'

Mi s;ijc: BiH pri. .···t>mRll

Topeilg.ic lIin:~e:ili'j1ll!u~,PQrFdl )abihcu.:barvrd] d~ ':SIC I!tyi~jn11ile 1JlIJ1.1'Ol']01 oo,,,oosaooe

p'nte'''', '

N'<~l]rol'l~ ~ boos:a.do.r:'fo-

.... .J ~ .. _ ...... , ..111 .... :~

pOilgllC' :iiSjt;~ce !.iii.,., ~']'!l,m_a :r..siUQ-

S:" SillnU11JtM:i iii H:liIj .. ",lieIll snaZa:n u!tliecaj i !prQilkdV'I]U~ ii IW!;rl3!'lman BU tI Ul!isuci ZJe' m l~i U .lJW"Cdl1lIDm pe:riodiu •.

" 'Brise~ [mil, .mo~u;nos,~ IU ~,upmv€8ti 'U nil;li,2a:nl~ 1:] iI\;~{ljprn i,ma, najt.ecUi del~d~ jtl:.~i,ilillJljg'p~smv~b ~ SVOjUll llredom~ '\!O,J:oIl ] ,(Mi1±'Cii\':lkll ws:i,lu ·~amo ie ;Ulrl..

10

VLADA FIBiH IMinis:tar Zukan Helez pomio izvjeSt:aji

za reuiZlillu 0 ·aca .. ano

750.11 .....0 HIM. uelnaM nulal

Fed~[iiimj mi "isViIi.'!' ,~ !)ii;" I[iulja horac.a Zuk~n Hdez nOl'~uderll~:r:!iQl sjwIIici. VJ<!I.dr;::

EBilH ~OdH~:O ie inru~cjj~ ~,dQ5~ibl,&njim (.n~)lW:i.[Ulr::mt~ I!lI pW~~:Ij:l~I:iii~k(l:rili5:~~k~ Im:u:i{~k~~m:~~\~l d:sk-c ZfJ~[jte,

, U :~a~tra;clcro] .. za d!1!Vliil ml~~lll.m svrh!:!~~to~f;!~' :iei5'ii)J)(l('J' 'KM~ aU~~lla~ lie apoo~u~lna n<~]a~

~ td~mo ui~i'~iG~ l'~" n~. (I j',~\"ii!ij i,U'ehud.a. i~81$(I)l!sclmn ·Dsmc((}tJam: Tim 2:1:1

'1,:-, .' ~ .. ~.. .,.:' .• '.' ~-

~nOJi.!tIlIlC'jJmlJ f~~:?:! l-ej :iii ",;tIla

Ie llilli(h.'S:k:amj n ]5·t:ru ¥1a Idv:(,:u:ti!!!F.Iffi~: sa:rn.kdf1!i :2:11. JmoJ:~: :ooJibli7.e S'a:rni:bdke:koji ~1J v:rMli Qll~[~l.lJ.:;dlll'l [e da i.mam pr:llIVO ITdi~ti m~'rC!l!cifrll ~l icije I.'UEO! g~iL::' !jltrzbe ne~eh:: dJQ~t~,'vhi pi)ecimctl!: kori:mj!(a k~4l:l1 ie mln~5tt!i~ liep;,ecir-i:mj(!6i: da.~~hlMvi 'ri,~ mea, . k:o~j 6e bi~~ (aspu ~l.'CliI. :1:h:iS~i1,e rude) a pl:imai~~ naJc.lJH.ld:e 00 pc, 400KM.

H:C:[cr~ ji~ P()IID~[·~)@ c:tl i; ift'd.@f;! ad .i!jeg~~ijID; p~m~.ka dir~kul'o Vfsh~ pr.idr.ilI,kIP·a,

M~Il[~'t::tr E~d_al ''f'r.f1l!tli .ml P.1"~~.:Sill i~i~l~~ aa jg WJ:ikibfg,j firmi knie SLIDegu:ui\!'~() pO~g~tjjjk;I' ~ nUfvi~c flUh i~ iz obJ:!,!Sf)'i ,iJI~n]lje: nske IndWis:u"He. PGrvrdJa ie

.'1 ,001: je '1'j]~lek:[:r(Jcp'dvr~d:a TIE!.lHoI4 (E,PBiH.> lal'lrn o'SE:VBril:3.gl1bl~~ ~d *'0 tS mi-

Hu_n~¥.:.j\iL .

~ak ~ Iil!.pl!~iV<TI!tO :p-rij(lt~. ie clilll.ovlrnm !~v~l)rsldb li:l:l!lrOc~':il da OQlIl'!!mIllll, od &l\I\og pn" s~la~ ,~H ~ d!odIllQ . .a_:a:~abihpjr~ e.krl[lat'a:;~a:l!;o.Qa ~.runa:J ID:i~;U tljegoVi;m .. l!il~efilM~~, L~~._ mdlnicimli!. N-e-khru eak:i 'fi~c]'d [lapaddi,fhlnf"l"'~' J:~vim~s[lli.:iti.l 'tiDllOi?:il, ill. HC:IJ~usti ilU:CefaSujim Y.atkl~tlicdma Vlillde d~lte O(\i1'~a.~!J1:i, da ~hl:U02li:' ,kaz1'lld l 8m8[:1!eill,Z~i:Elma, :3 mogucl!l i vlk~y,~m<i'~'Iil;Q~J~, . . ~ 'l:~O'fi:O ~v:~zl~i "~~e't liE: ~~J.1I!.V"J,g dn lie o~ OC!I)t)

"n"pf'.L!jl'l~~n .kOlko 5~ f~v'i;cijO!l

Sil!'l:: li'l"!U,t;: l;~t ~u .PQ.~~'O"7 ¥il:ll~ is:~hJ!C'im~. ~ba'Wcrzm:nl!i: su da. til mkU Qd 4S C:<liWilirui· pravc' SaJt:UckOll'le l:fto@:.tOliml:. Ttbu.]j i~ p'c~ebj3oi!-lt~au 'fIlIQ!!lIJ!cuC!Sti ride~f!.i~ dlu~Vl!.. firmi ~1iI:~li:Ip~!almn~ fI{j~rlnooe ta.zdit,!!!:if8t'\i')O lie ~~ag~f;J]a n~t\ttafl :[1j'bovll1, 6tpi!shr~:ijliEji •.

t!J~ b~ uradila" ee ~aia'Vjo d.a 6e·s~ [zmie~~' rog akEl dC$rI .dl:a:\1':'iIlIj([ OWh!S'i:l m]f.Il~:[fu da onih!E'lntrn kafl:!igiju ji'~ po ... ddku y,evi.;r.ije.. hJ'nj~n~:tlli3. 6~ bir.~.I¥"'~dcEi~ .i.rl~o·ro2:.DE' .san kit;; ij~ ZH (I Qekoi j~, l.afJ'l:hnkol[~~ic:jJn,.a ,ci s lll [lr:~V'a. ~a &'OflIDCki.c: lla;ku;a~~.

, ·rakQde{-,liilz.misl'ial.l~.Go.i (I. r6'mt: dill. s;vJrua koii su \.JIV'e~ den.[ u prava Sc'd'V8 !>V'l~d()kfft~ dbu$ilaVW mQp1'i l!l!1!i!lWSJiI. :diQk ne dQka~H c~a.:i!\II oms~"~rJ:\i ~or:isuiC'i - ro(!ibo ie Hd€2;.

kl.KU:KAN

. Ilsml,an't:iij [Falib-~Ii[kle duhana ,SI ~ [ jiev'lo

'W

01 .10151,.1 [PIDld nllil,SIIIQI'VIQlm ']118118118 m nem

N ':['iTij .11 ~tII, 117fl~"1l - J 101:"'

fill ~1~]'ILnll'n nhJI'I' 1)~I1~tn ~ Ufl !:'!li 111 m .P •• ~ll;u bl"" IfNLO •• hf;1!, nI~U "JtU1l, lIi":'I~~~IJ.J ,c\Jdllfl{! Sch.ltJtj3. Il1rt t:cR1\11 I,i; ('in ~ Ik~~f;i!k hil d'fi tl(Jd~'1!lH~ 1.11 IU fll."'tIl :>:'If!umih f.1k11~ C1gnr'~I .. I. AI,n:,1O!' U~lnJIH~: Ji IU rn'ih p;tll'~111 ,~ 1 chjiJ\ t ~:illnka.

Inl!~nmJ'C'L1J~ 1~' 1" dil!~ u\!tl!IIJ;i'JIJ \ '1/:, t;lllirl Til, ~ ~ 'e ~lJ)b~ ~f'-.m,""j!l:' k\ IJH~L:'~u IFltbrilc du:h:JwJI- .unlj~' J ~ .. ,d~n;ulI nillC I.:lp:rim;~ li~1 J!:drUi rtr~l:I.1mn~·IJ~~ n J;.1I, ,.It i h,'[ hi II ]1 ~tl ~~ mI~~ ,rnut\( •. 1

~~ m blj. f :.Inrik" ~IU~ :hilclll.' S,m.1J~'!! ,p u rkoJoJ U lh<diMnl:~;ll'~"'~' lu~ k!.~nnc-iJC' l.." ~h'[!fM, '''\Jujl~ ,inndl: i ,~m~n~a. t~ ~,liIJilliI"-';) II I'm".;', '~~ "~"'fdHlI! di;l, JI: u~l)llilInn 'narnt lui.: d~ p.j,\I.'llic:~ ,&lliiL .• ! di~11~n.1 ij J It!lm ~ _) dl::!hljtlL porn ~ pru.i iLl!'. u~ tp,;'!C' ~l::-lI" du ~.tc prl/~"vdm1~h~J~.j!lUgj rl.'lhl!1~(' du.bi.lu.n IJH1' MII~h", '11 f~lmPk,l' h,·h·

h!!~I( ,~k.jl 1n"..~S\l," (",,1m !:n~ ~ If!CfIIUlcnO !iLl, IiJ!rllm~4.o~ rn .... 'h,.~I,nji·. !O:1Jfo"'11 IFlnl[moi!"r~lIlIlll pr~~, JC alilb.ilfn'~~li/nuu~ ~ . 'I. ~ Il~\I(:(! "no ~tp~ohun ~. IJu!!'u.Jc h11~lltg~\~"'1 rr,\ . m !-.k m:'~I.Ii 'i", "l.:ntpjJ~ hCl: '1.1 iI "( ~1.l:u)dnOJI ~ Inujll do n~ eHOg iUp3 i \ ;J r~J 1 II rlcb.

\'1ludlnhn ~'r~ghuJ. rm Jill' Uhn.J~lIll1' dirl su In :du ~'p!.Jmhn Ir. Uicamu rcMi~ ,~ sa nt r,htu; n. -I 'nJ J. n K\:' r,~~j,""lfi~ 1c1: :!U I 01 II .:!.~n 11\.\11 l~d.J.:nil, it. ~n~, J ~ ~II!'j

• ,. .1,

JC n Oh"'il::;tl~~'. J~II' nmrl't.l-

I!:~ UiIlil:3IIU lI'~dn"" b' IJIIt"' C j n~lnf1l~ !'oil' ]II,num_t"l J, '" elii'~Ul!l II1ir1urnm. Urr,,~\~ ... 1J I il"fclIdt: !'Oln ~ JU~' j'C'd'an d",kn7 .. !'iI!:' rnd n iT1ll'iOc!J!ll'II-

, ~ ~. I

Folm1J'U dh;~~'

~~Jmn i \r.gfllm ill!' uh~dMIJ du ~ up!,;P~ll!~fll' fildn ,'II ~lildl]Sn'ijs.k ~ ~l~ ~ t:liil, P~l!~~ju ml_lm"; V·~~~'.;Jj IlliU~. 'f ;Ihn'-e duh.utu

Lm.~je\ !J,

'1\:.. I .:/i p:r~~\ j!!l:Ja. ~

~ISUr;(,,~u IN !ll~'nu 1I,'O'f" ~UI~ do_ "'1Il' rud~ c. r.)l!!.li ... ~JU

I»'~"U~ m~~puIJJ~~J!I! rnI :>'irl)J1C' prll~~:.L au ell h~ diJ h.n~.~ nl\i\llj~l~'[llt ~nujl IDt'JCio!M i aru . hJl~ ljl, tJ'.J;IJu :M •• Ir-olgU :s1Jil'l: ,r.:-pUS1 It I ~ 1"~1~'iL\lIliim ~ r~,J~lrn~ krrli11 'I (~Ikl·!i:. nd!oJH .!!&-"ya ".,.nu rtUhllCU . \,~ nl.J.:ol!iZ IklllII, lia-nP'g ~t! njenlJI "lilUh t.!ilIJi ~U hd'i ~lU~ biln k~JH 111U!!1111 uUju\O 011 iii O\'OJ P'01:u~[Jj 1'11:'1.",", .11'\':'

~h II. I at.nL;(; dub~f1~~ 'Fi3I'iUiJl:\ct~ ,ltl!fl':lu na~I' 'I! U~ ,r"JLU'1 ka III dn 'illd I prt

• ,u1"Jdl ~I g,df.,;l( uh LUi'IIii'k"'l1Il k "II llh~ eta pild I'c:a ~ MQ\ (JIlin '1'1, m.hll\ ~ ~lU·J\. 1"11;1. It 't~cr. I~~) ~ I. It }"llId ca.. 11l:!'jf".1

,l'l ~'!!II: p~\tllnJa, Ui\ E],CI\ 'l~ -jirm'~'11 n~ ,,-"pl~bS3JU. ~

'lllill'lu ,1.u'~Jh ide litDl." tln ~ U\'j 'Ii~ lI! '!i.~' 1fS~I1Nn. g, ~UI.!J!o1h Pfl.,UL\ IIdnih 11nij i 111.I~11'II md.J F41bnk:il duhtjnu. ~Lca~ J!o!'\ ~. n~ \ mUll U lJi\ i;,l!k ~lm"'~lr~IIH~

li\r,d:u..~ ~" ~lL!l!l'd.;j!j; t

l. IJ,.{n"~ t'-~Il "J',' tJlIlMjUl ~l"dJ~'''U'

11

U~'lnkos IproUvlljlenlu ~oik,a~f1a :zlaJadn~ce

Loaorllii a

U IIIII

~8 .••. ·•·. -

,.

Zie:limo da IJudi sJilvalB da ovakva mJ!tlsta mora,j1J biiti io.biljlE!ienal kaz9 'a'arilbovh:~

:Pb~preds~e~[IJk Save;tJ:! ]oEV~a BU;'] .!:'a?oobudful Ga" :r~ibQllit, Pl;lIIl!O\Jk, je '.jtlCe[' da 'De [~),gmao'j;[ s\rQi da'llj• '9. ,:maj~ IUp:rKo:S pro[iv.ljenj~m .. , blt{!" kli]lI.e zaje(lniCle~.oiJi[jl~Z:ilWI.! po:n~cli,e:[~.e ~~,aJ]'i:Z!l':r.1JiDlt1rH rt1~Fet:l]Irn. l'!lv~e_m lago:,y Ol'iiiirt;M :kedP'r:iied.orl'li.

- :N ~ vi,dim J1LzlogO'J cia' se ,[;II dOJjl~dEl~ politi.zir:-lI,. ~;f(:c 00 se Jrbll~ t!i~g"d di:2c l~ol'il~a mcdi~sk~ pm~i'liIili pomp""l

Oil je dodao da je :l~PI ~ p:riJaiirljc!n ~lklii) 00. koie l~ d~h~~M ~l"!~l)~ntl O's:i~ltU.3!tiliej ee da. Ce'oiko. 5:001 [O~tll<~ rIVa :pQilO.zill:i!Cvi~ ~1l,11. SpCl.me.l1ik8n'l;d~l:ini1 ,KQ~ ·~aIianJi.ma u Ko-tar~ ltod. :P.ri:f~(l~ 1;1. wr6m st:: upulli .. wpt'l!ITIlll:lai'li!km ~mY k~ i~nl ]1:\1 licftJ 1992. gmlmc b'~~ ki ID:lltoOi:no v:i~' -od .l,Om)1

.. h.c&nia.NciWl . .:i l'l:~~~k.'.ihcivi·1 ]:ifI S podlrutl<l, Pr~leclQi:'a.

I

lYi~ ,od cigllJ o:arl8'~IJ' .11'3 .Mim1l'iifl'1i' ,ollje"

P:RDCESI Povratnilk. iz S,vedske u sporu sa :zvanii,cnikolm SN81D~a

-. 'V' .. -

fI1lerldZiC: ZellliO rt1irlanlC

oleo mi Ie imouinul

ie; iaa ~1j~ib 'ID~m i'erllJ ne s[,QjipoUdk<Q'! .k~lktOw' n~ki PQJlnm~:~J.u !Y,=t:eclsnl'V ]ti; :~a~ .sur4~jJ 9.f:i1L~~ &tao l'>llfcOj' dafll obH.ie~.;}v.::!.jg p~siJ.ednii.b ~J _gt;!dtfJ:a i WI ~ u~.tt.~d ] jJve gndi.~J~h \ldl!L~l>:Qt.il u:Oml!t-$h!: - :k!!~O ~~.G~r,ibo·"'t~.

Nam,]lJkopti14e friiedO:r M.ud!;{-)P..fViC: jltll~fiepOilO·

. "~~ ......,:1'~1· • ~l,"

vto eane ~~Villl.;po tl[l,,,,,j

'SJ~l;lp'" iuj1 je' '~. Om,~f:Skoj Z}! 'SI~ :mJi,l !i!~i[(\Ilip ~'\mZ lo~~ BjH~ reb~~~ da i.~ QI:ii, ... upIttre-1!l,p:oo.ti.iIj1i.f.I'[e[l3!!~ gr;d~jl Pdi~aQt'i;., M~ .7.':'

p10eetktmn rata Mirjanh!:I: n]legoVQ majka. Ido:la.l~l!'i SUI S Irl3!c.lr!uzlanim ,ljudim,3. I pri~etJiH mlilzatvorom aki© sn.liim:at nee iZVir,simzamlerlU j,mnvrne:! tvr1di Merdzi!i(:

Ba~~aIlJ~nm Z!IIfudo Me:l'd~t .sli:!Oro d:v~~!il'; dC:C~:l1i ij,t ~dk>1Jl~;)Iv~ 'I'[:'~d.cl 11 po~,i,~d. svoju ]mo1.\'i~'U u bafi~3"· IUlt,ico.m i1~~~I;~ u Trut! i1~ ~j:~. :i~i k3kq,tvl'dj~ 19~'l ,pod. v·~mdm .l1lrir;;is~i.m~ ip:ri]1}t[il.~~l8! hi . OEH1I. nll!Jld· jellm:fill~~j ~[J.m Mir1a~ n].~~I:1'II, ;llIkt~ifllujE'!i sefcrm lEUub:a JMJ~blllfta SNSD,·a.1m:

Nil rodnoi skurmti.ni ReS.

P'risiil~na lr:azmj,ona

., flcroel'ko;m. ra~ 1\lri:ria:n~c 1 .nje~\l8I ~;lIj:k.i .Mllk<l dIo~a· z,E1i 8u :S, !:!~J.OtuZ:aWm iiiudru]ifl.~ i !>Il"lie:twli .nl.i lRLVOl:l:lll'l. akn is mli~a. ne lzvdhn ?'..a.m l:e'~1JJi rn:tlJ:e .fil'mJf ~ pro.~)1;1;'od:!)J1\1,. ~plime kQnJd::~je· '; s; nFeg,O~

201' H., .• di b~(!: 01<1 Ilprt'i)~. ]];1-~1;r(J'51n<1!u ] m pEeslldruna ~ I1kJlj~l~~o!:[liil;! '1!J. kOimsillal" g;mlo· 'Ilinu fi~k.@d:'~~ n ijil:l uspio, uk'n~ j~zi[i u tlrum!!t. :Sve ibtl,g;~l.tr~ ~:i:i~ Nik,g]~ ,Giit:~ri,e1.l~ ktli~ ~!ilie', UkiJ ,k~"{:;) j;oo izr"fd:i~'diIp ipo rtlJJtd.0.ll:alli~ol~ Qm~ovt

·~t." 1.. '1. ] ·l' "']h.

.... ~ ;~'!!I~tlnifili~~o;;Il~"~ !H0JI;]~

bIbh O~J~o¥ru sillld [hnna 1IT~1]:k1t 2007.je donio· Qd.I,ul.::.lI!l (]j~ .Miri8rd!51>~.~knJ.pd 30dfi· 113 manl. Sm~n .. l WOJU ~ael~~

lnu .n:i' 'Al[~ s u-

dd.m~ Me 'lkic'~ .lto·

jal!: ,d:w:rii·~:la. 1'akVl:I 'f}cllulk'u, 1:).dm..'Lb'ie skiD,uta, prebi,ocllill. !ill J:)!oboill, ~], nl:gll:J ios s1i'~r].i na mom objekul- :g;oyltlr~ Me-

retHe. '

INakQns10 ~IB SUd. BIH odbiio z,aJbe

C:IH dlln8~SDOlur,dUiB DIOml n,arlDdillFIBiH

~ a.;kon .pl is u ~Cf;:'l:'aznl i'tlt!,~ l:i:rrUa.n I1i B'm je Lukie,

Up:r-kos ((}ff'le~iO .~t':. 1996~ E,oI;Ll.l:aU.:l1i2t po'Vt"1'[ :i 1l10,"'llb¢ tcwPe) dlOfii~~}~ ,odlluku diu mu Mh:~iil!lWe ""nnw fi'flru;l.u~ ~\1.~~l"d~fll: b:fu da ~ ~ :[I.ib~

da nii,e d~s:ijQ, '.

- Om, $U'fle ~1i1i ~!l odl~ku C:RPC"'8iJ, a 199<~. s!Jll1(iJJia

Os d~. :Bflnjlli L~ka

S'rd "; beSevit. kO~<I . .ml:

ie~zal;a cli!l!.Mh:jan:i.c\l"rii.· pr-

..~. • .~ '1' -,

in~~ [i,i 1],lJ,I~ pqJ'l~lIi.la.le ug,o-·

VQ.T Q 7..aIl~ie]Jj:L 'No~, nile 0;011 ic~ jcla t!dl.Wl:l1 dil i\~~~o SfJJJ~ Sli'O.ie. mgla iJ:oie J:e u. nle[i'uJ;!iF.ra em,e11'l.!l ~<Ji_Olidi~(l na mojrll f~rm.lit -~\I'orj .M.crcl~ie. .

Uposlied je k»nm:nill1:J!~O

v(]m imoviflo..m ulilmlsku], keiJ~[I:i;i~' 'wriiooiL1! .ui. d~"e[ PQ' sllci mo.l,e ~ poEinje s~nju ptiCl] Mer.tWJc, n1l!~ghlSaiv~iu6i d~ 1~

Sla,., a

Ilr 1111:llm811 M,amanlilpill

KUlhtl.i:iil::l.I;:!:i~ s~ dugOO~a 2ijOO.~ k1dol je ~u[k~~1!Ol!tnJ· ~il'I:Og sud0i :Bnnia [;uki'! T!fJxj,a J31!ibalocl@~iil;i19 p.~udu ijJW" tE'[I. ~of",j a~ Mixjian~£Y TIW()ra pladroi Qk{) 41.000' KJMr.m~~ 'V.!! Zl! ulldo~.,dI<:1!1J[ o;bjltkt!?

'~j!,..;. ..rI1·1' ]',:

~ :~ilili~Cl I~ 5th] qill ~m:v~OI

~3s.i]je! ZaljOI '$arn se :na lUrurn oduku i eSl!llOI aPe-ladi:e 'Vr:how 'V~O:tll .sud'll ItS [J:ek01i~[I .PUo Iriil~ <rli nmj p.lit)dlIlel~ l:3imo ,~ll'O.· .~. od.1'IWJfl2ID'09.· ~~sVo·

". .' .. ~ M _,J'~' ' .• s: ,1;.- .....

JUp!l1~ . , .. ~tlIl.iZIC. AI • ..; l,:!illl,o

;%eljka Mlri~rue .. rnip',en ~&m~ iF""~~~~=~~' d!ob~t~ m te~er~1l :!fako biml'O f!uli ~ 'l'Ijegm ~E;ral1l.upri<Ce •. M ;:~iaIl:ilc s~ ni~d~£ml I]jjC'. ~Li~ ~pul,~:ati u m~iiliJ:i;e pmlte'milll~''ii ·.Me~

t{J~i!l.lem, .

~ M~ !!1dgov9:rjC' •. iJC.llil.'L:llfit)ru· m~f~~ • k~oirko Ie; '~a;QMjrrl~nic,. MPJ]iti~~.nas d2,s.~ l(ka j-G f;L'" bo~ .~5p.U~mo ~·~jv:~'m{l~ ~u~' ~11~;ooll'i~~a~.

rJ'e,leYa.lima

iz S\kiIJ!p~ti[l£' Kant£ll1& S$El:iev~, o:a ~'d~gat,,, D;p~ea ]iJjllrod,]j P.EhH I~.wda,os~h .. Darl.l'i:lurjc' odh~je:m~ su ii~Lbe VN;z,. it re Sla'v~~e M.ih<i.i~.·OriC'di (SN'SD) iz, L:iV".uIljsko:g Ik<lf1I[Q;I1~ T~:me's~ .~:\le odlu'k:e CU("\Oj'(n cl~dieH m.alJ:dat:ll de'" :~egadfN] .~~(jj'!ii:. ~-;WOOB.:l!hJ.e.

- N'a].;;pif.'l pgiC";'.rd~\v!lniOl.IJE:zuJ 'i'ifii.~ jib~L ddii;g"l;m~ .$hil~i. ~ fji,e. u!,l'jeti .m llii11lov!1 Q])r·~·'VUI 'U.S.hl!l:l<ell.1m· g.li~~i]~aJ :SW ~ s~ iI131l!ilvi~'ro'Vii!IHli.ie de-Jiifi.u . l~:1ik.ml!.k;om U}g.'3;

~tt. d.degiiudma dcs.m¥Irl .;e;rtifi kate >0 ,dooitli In3n~~~ &~iavi[aie Pki.e. ,11.«;.

U::n;Jiwdua ii!:h~~f;I;iI .kallnj~ mja. (elK) 'BiHn<!. da!;:r~~ii:ljlj] ~e 5jedni,ci I'Mj~VI'W;T:I. ~llbo.r ~~}1.$i:tfe]eg;11.<1 ])(lml<i mJIm .. dmP-'.wl:amICIiiLII.'a FBH;l'1 po:tvr·· dil~ j~ ail .;D1]e'vf;] w -a'Wi!iiI~' .p(jto ft~_ml CIK·", M<.tk:s~m Pi.rit.

U\l']eli Z~ ])[;J ~kQ~~l!!o !ru I~e

'$!liC:ldj IiI:.w;OI'l .. 5:[0 je Sl.!ld I~,[H iU(~-f t!dlb~~, ~. p~]i~.cl1!.iu Itid ttilWlok:ue ~].ben;;J, dNgi, !l;fug ~7.h!Jn! ~eJeg,a:!~ i~ li1!~clg," $tajuciih .oia1'od~ a .kQM ~,e: pro'S,].e'ifoomi~e pr(l~~"OO C~K,

ApclactQnii ud I,el :!luCIa.

BiB. Jiuter Je bo .Il~!lfl"'M'd!I! odbi:oZatbm dll. Nas~rn Naill .... · ]~ ·m1! :i2bO\[D~ira.tllrdada

Nakon neuspje IOllg pokus11aja ,dok.ap'iital izac iijl8

j8Uni POliu ZB PostDI80llU B:H

N;a!ky.n ~T(Jnii,~dna ad d'l,'l'i~e vo l]~der'o:!'m.aJj)Jl Ili.j>e ~dtwo~.~[ln lI,;!:il~~,I:l!e u}iI'~~;n~:i i'@\l'fljpCJo1;i~ l~ db]~:~p'jffll:i:il;lI.(£i~ tu '[~l,;'cbatUJ~,]JH: iz 1.1Jl'lii:e'ljl\~ hh (;~ obn.m[~cn",pol"':rd~~ t~· m!ilDn~vlli aVIl~~ ~dYretl!l:!:' ni[ip~!i'Il~1l\:, p~'l"n,",.k; b:ru::Jlt:;!~

Sfje,jfiUl. ~nv~i1i!t:. .

]lQf~UlJliil!k p(lnii~en. ]'~~kd~lIn i:ll'V~!Kiwr odb110eIl ~e 1';}r:iLik:o:n~ s-~.me pd'jll,ve:.

• l~k]juc.£;'[!O jed!;!, n~ba ohj~vll'i .!1~i l~'I,1'~J. pO?'il;', '[I p~!lcd,jdi,::l!ik'l'~l ... ml[i·~~ Is.rtC',~{l mk Z3. iPri~Gti 1l::1I~ki~n Oil:g~ 6~s~ij~i i" obi:aVl.j~'!.latl~el!l'l. lng!p(),~~I!,I'!l ~ .kattBJQ i~ ~jl

.,i'\VlI:t" J~vic~c,

Ofil.},e0kuJe dla 81.:., OIS,IImI E~lkti~ l~'!i:e~,~:mli;;ru h<i!uke ] f AN~ iQ!!lda, n<!i~v!fli ptl7.Jv jawi, i Glob,;d .fond, W[!Ve5[Mc.jldl:J1ign.l,p~ il'l Lond!ol[llil.] kQiii~l r~ [ .r~Jtiit i.skll!:zi~~la ii!Tti~.re~ir~~je i;~ do'ki1p~~;lUl'!:~C~i u.. ' 1'1. J?

Ponude ~'~ diCI~ti!lV'i]ilBril· lk~iflI hI'!,I'eS!l:me1lIbairlka iz: 'UlUi i~ LU'h i ~'!l i~aJl,'~kj PAM fund, j!lid:if!~ PQnu)(,1~6 ko:jW S'L!! zadQwoum uvj.el!~ i b ja:vf.log :p~l:.!;fl;!I!I .. ·No~lffiilih(liv.~: .PQritnfd:~ fdsup.rih''i'~ictn~ ,ll1~,godn>Elellt"i b \ll"()(::rqdlll.raInih 8lr~~!~.k~J pa h~' .dl~H

I. Plimrl~ i~r J:S ~o\]!fl~;s,aJJ.;dijr D~~fflbt~c re.tidiC) ile ¢jl:J. &::: u:· n~1!t ~ i~~:!df:I i'~ ,~)jtto,P~l'a.ft;E!:Qia 1.u1l:01 - D,~~b,~~ biri r~~llisRn d(l;t~i8 liwl!il' !]1.ieM~iI~:.13, '!I:'OL;;~~;~ dO; .potp~· S[V3Jij<ll ugOC:V>Qt'.;Li .rnfJI~l;a b:i 'n.a'j3Jl i GOdc ':0 Wlrl:l, ~er je rj.j~ 'P:,m:~d[J!itiRtpcln~·~~,eTI.El:C'm.iRiiII:~a tee ~~J."a.

KI ub poznatih F',ahrudh11 Kucuk

.oillali S81m a Imamcime

~:n:u::t :p'\re:zrifl!1l~; f~dlnlcl~nKu{c,wk.

iD',3:11.Im I JnFe!jit~ 1li9diCU,i;i:Ii: 18. ni<li 1 ~'5,g.:I S"<I'taievo.

iGdl~Zi~i,1(i; ·-s :Md:if:.etilllllila, pO'dJ'8"tOliI~a:r iii .h111a~eV~i!i.stilti dJlJirn;': U vl~sti:'~O[lil. dom.n.

B~f1ilo~ta_Qiic; P~~Jll7~iefi. BTt:W1!~ da.L1!iTt,d u V<!Isem f~'VtDl1U!; 3<6S~ daua- s-valr;i l~hil~fl' - ttnfjli al!lw~obiill'l,l\o',Z~te ~'''K~a,~. Kai!JDs~i))d~"jf~!1Jg:: Hm!iztj;jlf~llIJ" OmHjl~Jilj m:u:z:icar: M f;I'@~~.. tid Balla. (ElI!!~ll~» p,fii"!,k;o,"lE!.ea[]i'!!SiI·"i. ''DUlll:meml:lIf'' ,d.e SIiJeDi1l~IS(:I!i;r~6a. Vol:ii~ n .1Iru,h:ati: Pte'~Q s"\'1like ttI,jere •.

Najdf:~~ kmlj'i:glll:, qLe~endll 0

i p~~ac~ Co.u'tk(l"ic~ liemingVel. (BeuiJig'llv;wy), Bu~g<J:' k9V~ S eli mO'i;rii6, K~~~fio'li.lic;, ' 'l1JJ]jC!tn~k koj,~~g 'i::'ijenite: Pi l!:i.li' ~o (P'i.cMoo)~L~~rek. (L;l;IJU~CJ~

~e~,B~il~.e'!', "

Z~ .k!}ljii!duib If:avijiSlJe: Z~ Z[:!ll u SiC fi~ ~Q.'q(i.~!!,2~UCi$C 'l'oill.i.

KO',G3 bis~e\P' ovtU DOl pttsliiot~k; N~ '>'fic:ruiem. 11\1.11, im~ SlO pO;;:,!:Q

p1JSI~ i.~. otuk1i!. .

.J e:!lltil! ~ii, mjub0'.mOlmi: P~e:hQIO'Vilf) - lulbul~l i .p,ogmo inl'lJIl. u~~~riieprilll!lije~uh:t~ kod. 'o::.oba, .~lli~,n;liI:[[log 's:p[lJa~ Me pil'iirni~ujii;jQ,~ osi)elt~~ lffle~Q.j:a. Bis-u~-n ikada ~R)$lU~R~'ijil1!mo::

S[~ :eM~1 'D1ev i.era?

B~""~t~ II! .!li~ .5!.p~n~til!.~~i1i!f.i ff:· h~~~iak~ ui!.u;r-Q.

Q_~J!;eIll3, ,Iru:ramma .i: :plji~e~B{l:sa.ll" s]~J! tuMmja] v.oda~

Ko se br~J!!: (ii, Vaie:m. [.i.di\1!~ lmidz ~ ~o samla, s u:,;ai.'Io'um. iEi o~ak"O!rn,(iidii!lt,.Um.

'V O:Ute L~ l~~ 1.iI soplw,g~: Vol J mj~ tr(t~H:'lamJl:<l.da ~ri:lamilime.

J !l)~)tiC:n I'iIUi~cvjet,f1': Vje:rfl.lksa •. 'lml~e til kuG.[!Qglj~lbjm['a:

Imam ~ dj:~iTe ig~ilitkeT .

K:~~ i,e 'V3i~ :ii:Yoil:~i._O'I!i!IJ: Po:d~·

.,~MM.N"O l I

~LJitm§,KI .. l~h'"O

~'l:O S'e·d~$:ilV:l!.ie!ibliQil k<!iwg.(:l~i:li£pen~:kro:e.· :fl!. fr'!! 8i~'liIlil.o i ·.netjw£ID"kli .],:fa) - en,",JC!ll.I.;!i!j S -nat p~~ijOc_IJI ~ ~ h~lJi~fii;.ijelia.g;·~ '()~Do¥Q ' il ne o~ !m!JJ0\ .,M • .5 E~,1(I~JU),,~m Gd ~4, :K'M ~. d~~i~ 'l?,~l!:Uu; ~. 1f.i~liJ~?~ IiKj"n.?tt~UI:, ~~o !m'o~~~u.lI:idl:u:i,Jl~{D ]J~ f!.:a. ~fua. d~, ~aa.·~i:mai~. pr01· !"olIO!

\,;'. Ilt~ ..

D -M~sbm

dE, fe ~41~d;!: v:die.m~' d~8.~ i; mill. u B~H jedfll;;):~n: ,d~e !lit~e(i!~ ;inl'l'p"o·mlltl.",dR'o;jjl£IMi~ iii. brtim J6~~~~~~, t!ill~:s~i~~j~a~ b.ollo~ Jl,IJdI,u~Q~~:t ·POUZ_~A

GLUtllSl' ~ tJ _Bi~H I 1Q1:ia'lJ"'~ti.l' Qle.z;· . .m

luc,ut: R,a,!tNrI)usi1ja:Ifjl'

[i;"mJJu~ o-jm~ iehi v~tr:o'I u ~:iucl:~ ..

'V ~ii: najbt'iilj~ 'p!iii'ai~~~j j,~,: &, ... i;t :E:'.~la

btdij~{:ilfl:i!i'lI:v~~' - .

f'~l~ooli [:JoHtijfJk~ ~it.gf:i.e-iil!l~ OiJli~.~~prti,Ct'~~:m:. ~.\\'.~cllm ~ilj.Jli. ]~ b ~d!:d~¥~t In~~

,D~ :inilI21i1:e :Il.5iil!IJi[lut:a v.l!l!s,t." ita bis~~p'n'~. ~filmll:i:~ O:iol{lltoo~o pd]3;te:lll[ma ] Seib~ m!!li;ilJldale ~a te'~tr[ :b"'t)cltin.e.

.Bis~m Ii u.e~s;t~o\l':lllW. '111, 'S0:1fIU reI!II .. EOi~ti: Nikadl,to ie nli:j""ec:e;'h]: lnO.

Dneunl !aullz 1111-1'21-11.6

12

Ucnil profi:l killiji:zevnika

18 BUga bara u liH

.• . T,." ,.. c""~~· d'

1!l::!1 :Za!!'\.VJ10 ?1f:il!'li l'KYi .. "'l(OO!S' ~OOflil.

~ 1"!!j ~ak(lill j~ IIlri])~¢m.].j~Ei!~ ,<ii!]j 7-ll o.iCBQ!!!,:1;! ~P1ltlii1U impl~m~th~\i.lj~ bilo bineop'h@,c.IIIIO u bud:ietu oll,iprdti 10 t;Etn'h.l'llJi!. KM.Z!!w ~ tI.t'! ~p]aCtrjc !'I.I IJ;O«ij i dQ(I')I;~~;::Jik -1{a7$ij ie'p@:r~:pa.w~.VJ3dl:]l},lJCJ~je:lloPav]oi~J:e.

U T1g;zlU1l8kom kmI1:on~. obi l!3HHlO ,um]iSana,Cijj 1SU mdJitd:~i-Re;rnpw.le1::l.~ .~oog p~re g~mi'~rue v'liol'sli. \lee 'I:3!OCU gownu ~]jed@m ne prlma

'1_ .. ' - ...•. •• JK ".~ •• ,.J,

~!'IiO:JUm1ll 7"..t~I'RilI!U:OU11 '!.I;JOC1!~li. uti ..

.PJolli~!w'. P'l'lm(lc.od 4O.:£GId prJ d:j~[eu'!'

13 l6 ik"'mo~:;JjfillllP6zon 'If.;ljU!! cia. i'~ b:ijif;~,~ ~J!:ga vt:-:'c zal:! ~~m~ :B~H~s'1:~' d()~2tn;~(l p~dilr:!k &lj~II::1!fihJ.c~~i:r~ ad dl~~'t ~:a;~\\ona~ds'~ lilldi um:r~o .[lI~go·~lt! ib j~ rod¢i10 'll~·d~ ]~l:!O\"O} G'klti]$taj gpdir:l:iu. ,OSitm od desC'L . kamt~maievideJ:ldrtllm.anii: h~r pl·~ ",aGi~i1, 'i"latSU m~o 1".Sid!.~lla ~om.~ da lDp.rQlmi.jeJlle' .

P'reki da]11!I b,ohJiv;a:nj 0' Nlljgclr;;l, h:· iS~!.cllla(iia u USK ~ liNK>gd,jlt! ]12 d,jcCijli dO:l}J~Ulk,m:i:~;ol\~ ~meni~B ..

"tJU~S,K dj~l~ d'QP,l~d'1l. f.I!~mJ~ ~mro JO ~dli:ll;l:B';' ks:o n~ :P.iI!~l!iJ "JI mllikl!l i bdn.IIJ .. K:od:li1iS sefil:l~Rlilettll~ .IKlQstiee ni IJ koJeH'lI prn~lcdiu. ;PG'l'O'" diljt: Ilgi:wnom ·SOlm,e p.rukkl..<i}1J hekIYMIjezbog:f:i:nlilDsijsku mz1oga! "' k~]II]]ii!m ie-j~:d[JiiII maika_iz:'Bi]jj:a:&~ do\!ro IJiPU.Oll:ruLY QW!p(-ob~.em;~liku.

NIOI[JOOru:eju FINK :im nijl;! u:tvo--

:Smilllill1ll UI IS

~'«.inuUl, r~ \la,Z; dbrn~o~enje d!l1! U lmdi':co.ew nf;;ITI~lln1Uls,ii~ktb ~[\ed__5.l::iJ" va_.N!CIv.o[~b~i.l \o'~lcil) 1'1:> !n(ld!l'ii.'" [1,0 iedi;)lnld[e'laod]IiIJ~]]CI''!'h~n; die!ii~g do!l']m:klJ!.,za,.2iO)J .. ~9U. U:12E!tl~11 ud 20 'KM l;lt'! dje~etu:, Qdin.GllJIIQ, !l:O,,",.M 'za~r~ct:il U;9Jd\'~~d§,eq: ..

BeZ,3ilWl,flimobilal

V. J:i;;,~lmL[onliJ b\tr;8:i~o ptav(! na djl:iitiiil d(J'Pl~~. u i-:WOOJ!i! [lid J~ IM imilji!.l dOmll.a:n8t'\TiI u !~o~i:ma.poi;[:n·· nUl?rjmn fitcanc pl~f.;']~ 110 K~'" i k(l~ 1~,~![!pc~j.cduiil!1li:t!!.!lnlt:l aUJ~!)m6bIt z~ :lIuyrodipesrmi~ i ll'isedj~ do:pll'3:r1Qk [7~lli 49,5'CI~~b.~djereuh

U :UPK. Go.r<l~.cl£:."',f~d!a!!'ni>1! do .. p Ia;J3ck, ko,j i i7,no~i 2,91 K,M~ 0S:('\'~nli,u nCi.<!ipQ5lene: oSllIb ekele D.e,potl,i!~" duj'll] :m.Ilmo:rl:l:t:av'D2'i:~o~ llIiis,u [eg,i'~l~ri· [,II] i.pr:iv:a/ud lioduzet:n'ki l~iilqlrl~ .III1HnjOll .~~ l:l:iLD11,l; dJ(\[lCI<lti,]]jll~V<'l ne p.r"e]!l!~e9l)KM miesC'frn(l. B;D~iJT

Ireba Iii pol'~UkapodSlUcaja.1:'Ofm~r,an~,a p,orodi'CB,lb~tl bollJa?

s:ra'mOlaiB ila ulast rldi

- T:r~ba1o bi.,d~' 1:j'I;wesri[RtUJ.IiI~, (I lflodS'rn~]u~cl:!I·~ fij:a dra:.e. Zl'log (iIJ,~i.'!. serd~lI~s,ml~ '~d~ brn~ru ;pa1ro,\I'i ocl!~1.i-OO:~ ila i~4~ n~ilirn.i:iOOfi.o~i. ~, ,~-...;.;..___.

. GI':~~

- J;_.~u:d:i S-i: Cl\gra' :~~vaiu_ Du,:lIS j~: rtto skup\;! od~r. j.ni ct:ijlClT:i::::. Ttit])al@ Mbiti.· :viji dJ{lpla.~ ci, p{l~~ied'aire -b~ ko'i e-w, ~~diefiOr 'i!II I~~---'...j ~u~r(j~fi.i,m. -~~P1li~ ~~'8,(1

am~. ,D,lItakQvl~

'J'.r.,eIru!. ~,Wifia,

1'r~bll pliJpir,a.v'h ~ polhi.ku .p~dlsdA '

Gaja.. .

~ Ppd~i::lc1i.i~ ~. stYru'anjie :powdlce tl.oiilanje die'tl::u nnf~l~dlil.j :f:lemg. lona il'V, i!'i'u' ~Ii:Q~mi dy!j:i. ~e p.ta&iu~ PJPUl, dllc~c[jeg dO)pl~t-

b. ,MfJlJ'afWllf~

- N'~ "al~<I . .NI!mJ :Dilijl~ :[11 ~,)opl!ll,~ti,t}nOi pdl'~ti~:a 1I j, bro~~e ~tMtlC!1l] je kQ!j~ dOlfi~~$~U. ve-l'l 'S- lim .. S:V112' dok ie m~0~ nr:; .p'hw]ram !3~ :t.;I:l Nt~'lI!8Ji!.ta }.,atid.,

- N~[,(jI se :~;tH na lO;1!n plaJlu\~<t:l:~ ;~11 t&UlJalli !fl'fi"id.en'Wi'J :sl~,bi. PQfO'di:~e ~.ml~di h{ta~ ~ru pill'O'I;1'~ Jl\e ,o~li:-

el~ v~lik~ :[I!oid~ ~ ...j

H,\~~e. ~['t:l<'ile, ~d ,lV'e~re,im

svegil. (h!"Olid',JI1iDIVc"~

~ .Shl~ettl. ,Si!' da. hi. [r.e;liaJ]g .mB,qgo v· isepoQlS"l:iit'a:-ja. 'P:[",IJmnia ~ mi2let·, ma-,iT\e'bai'lil bitd.a~ leko, ¥e.iot. o.~iO

~uJ narnl n~.!a d~- .~~-;"""'II g LlJdw ~e 'liif~m- II!

(.iI'[U1t.h sma

~ Tl~b'ii!, mije:njati. - [)!o[;hj~·laOOi_;EJOl' j!~. M L:adl.se damli~ , ~~(Ji MUI.'I~uil.ll lila, , h'nliii i 'l,Col'llniV'a11ljc 1 fJ (.lil'O:d;i'~1 upn"~I·

;~b~g' ,f(J~~god:nos.a !'- L;:.I

~l!:.v~ pr~][lti!~.,Qii~ ~q

~J'" Mlilab~chOiVl~

-lP'Gddc~ mdan.i:w. i ~.s~i\,,;a!lli:(j pO:lClJdt~re: ~d ms ~e ptle~ slJ:r.;ib:tujJj&~N~pcl~ ~lp~ii:'nib,kvj s,liicai! 7JI. mliO!ld~,

vi:ino u mmb: I!:~ ~f<--=-~njke ..

Ukratko I

... Mi[L~ilU' _kgmnoiklilriiill: ip~m]!I;ImEijHltudoVi~ vi~ jUf'ilU' jr.:,lIl!:3rfiJrdukud ~uj"~tpisiW·S~m~, Q u~!pos:r;a"lj~iil1l fl.lilkcijr ",,~n~jhl_ij,kllU'd&neg pro!:m,Im ~b:trilhle,l1"uroPe FAJ3;,CE,j~i]a, je F~;1cI.

8p'orn~~ r ~i~.~

lit' Hf\.~l-'

j\,~il:fflke, ~tr ~e~~'i 81l.W~ijt~ ·PQlpi~·w""" <mj~ Sp(l!l'".l~Om.og\lc{~ repo~~llje bl'Pj~ lreWVll •.

Ratni zlioc1n

IEIllnu

.... '7!!I.. ' , • 1" .

!I!'" LI[)!.0¥l.Ilep!.:l~Eiv~l~iI:ll~

sVJe.aa'k~,[ii~ed ~iK~n:rQi.i:J~~

Inim S'llilttri, u .

oogod!eno ie sud

m.iil.! 'C1:Jrli:bJi~" .

QP'tu~jj'j~m ~'~l~ijfji: u sr4u Sur .. :Dby!.l, btb:ifli

~.~ ",,", '..d' "Ilk

f aresa ~euQCI Olil JJJlJIlII~

-1E::rmLoo," :1.m:i'ita. ~jj m n- 01:1 .. 1': 1ITi,'" ~:!lill~n:, '-'-

_. w,:t UlS!L. ~-,n~

ovom racl~b.:l .. Iiii.~'-U ~Cid!~· ~\i'~H na :po~f'li!, I(l!I:um'fl:!l~ .Inog ,S;'I,lid!ii1_U, S~"'j~lIi; :?Ib.og ~g~rie_Sil~vjj~-fi<ll~ir~J dill ~~ :iSl!!~~f.!.je g~gpdi"~ k~t!fJf!lID~-eiVC: gdd][j~~, 'ia'1i,-g ie B:i.rn ..

P'roces;i

Tlhomilr' [PUrda mati' DditIIW--

• Niablad)u ~(D ~!Jqg h'1P!~tll,ia i d.'If<~i~~.~ _~~"'ura! 1)!! B~Hrrlbl!ll'mi;w. PU(d~ ~eIJl" •

urm~ II 'od, .bJ~

jg ~']Bi~D .ad\i6.~f JI~ru_p:

M:ur~liti~t;i:v.i~ .. .l'w;I~ill!, ~~ l~' r~ irhi,ji. m..~,~olaJ ~ ra.mi .. 2loom F.Ki."fij~f.I. llJ V't!;· k-(l!i':(lnJ, llO~:Ollil ,]9;:1.gtlrli~ 111;~k::ikG !IlI.a¥c,n!i~'sei1i.~ m~;"r.c;, .:tnllhrg~~~,nnij~: ~ ru]j'[i iiH~v~'~e odii:~l:uili. [min 00 s:rb1i!h_!1; ED i!h .mii~ is~;in6;ma mo~ .e~G's~ ~8eeruz~ i BiH<~:

Mrez;1 pravda U I;' I -leiDI

IdO

It- :PdS!l:lr.!p p~ldi.u..1Ul-\oj

2le'~11U~e'9 flo,

u6aa~f . III fYrn~

~i] ~~·~~til!l; p~bllO' flmi lO~ijeg mRW~~O~Sl\J"

'., ~ ~ , ••• '1,-

DJiiL .tI:v:e ~_~m:SA:letpulli;t;l

Jt~~~·[;IC'~],(iio St~ SU '.I1rw.~ ~1Ij.}!.J~f1&~.h:nc ~RO:[ld !~dr.~ 't]~~~I;t'i~~,lun~ :}lI~-e[J j,sn;J, s riD,i.'ZQ!~ pl}~;ih~ 1EI .. ,~Uice~ji:~ o~llJiO:!il:mib pi~~~u~d~ il!1~ !'IiegQl~l~g !jIlDlfl~.~ J]l:r~rl!l S~i~ ~) 'te.m ",,~]5iOOp p!Ea:vdJi, u]3iW ...

teme

[l!nevn~ awz_ ~l!lit, G. FIili1l!$Wbatll ~n 1 >

13

S- A- RAJ E V D~ 10" eca I Ib,nllni,r".!31 Prmd r- A- bd ~ IIII a- hi' 1\ lakas

I I. '<~. t'~ '__ I" U IIIU,,",U, I"~I II iii',' [II I' ,;' '. ',_- IU ~,~ II 1]'\1,,,, ,'a'~I"~,,

bil,ie1z,BUanile 145 aOd-na DostoiaDj,a

Ov'egodlru3 prlje~azna plake~a ~:it ee d(dlje~Jena Od~BUenJu

za.Uzlik:alnlJ lmed~cifllJ i nilhabmma,ci.~u -

.opeJl! b()l~)kOl j~Pr:!m .. dr. t\iolil.m13,h N'~", 'Sa:{3jevQ 00 9,. dt.'l. 13, WOIii,l, .oJbillJIt~] [' 6e 145. pi.~niim!P051l01<lifliairn· da. Glaiv,D i poknl,,-rin:li p,T'(isi~ ver·Bct~r!I~I'!I.8i. eve z.mi:lJV;St'.i'C:-· DC 1iJi:liianOVM koju ~(;; 1~6:6. godbrue osr:no\i'~~ TO(lifiJ Se:ri,f O:lm,~p~!l J;tQ ttJIOd.ru v(!;.~lU bom~oo"" bi.~. .Il[[ltOO:l!'~ duigw,3 ~uto Kom~l~.

- Zad{t\1"'~l.jsl!:VO if: 'bi[] ua !!i:h!i US:[ilJ10V'(l koja je ro;liko starn, a (,oliko' miadhl: p'Oka· dwviuliidl i ~cl'¢iailll.:i. To iii-un d.aJie .£;<1 Pl1l'VO tblig:rilJmUIi imill Sl'i3.\1:imo dcznan ioa koUki i:e' fliien XIIacai i_ln;lko'~~ i.~bol)'~ . ili!. ;.ru !!No! ~dag~j,~ :!i~~ItMi~··.I p.r~ ~d1,: ll!i!l.~iii:n!pod:ru~H~a • ka~o ie'n3i !'tIe:~mnioi' pres.k(:D<I]fl!ir~lI!dli diff~J!U)()r Op-6~ ~)(ll:Q~~ B~kh N:;l:k..'I~"

Ob$~~d:~wMJe' 145, ,fQ-dl::tld· ",1[l'4 ~c'l; ~ 9~ .,~~l:l, uri·jliJ[ffl. dd~11'l(lgd3~il.\\kr!ii"H diM, ,biS~idie bj[ &: 'o.drz~.ma .pr= oslf!'.t:.ru ~.:lapGli]_cnTh:~ 1JlZ"pr'9= i~ktiiaJv]~~Q~ t,lDru;g:i '0 [IQ:q1'$'~ idtldjeiu nO"~l1Jhl'a-

,gwacfu.i i pllik~~i1nJ[u:<liblimi«.

OV~ modi ncr:!':i ' ,"'"

.p~*l:la bit oe ,do Odh::~·i~Wl~U Hl:ij:lik<llnu:rn~'· d!idnu ,i rdlIlbiHiE:!!diy. Olbi~ ~i:e~\flJInk: go.;:tii;~:fl~ire okW1~[ &; Si~ -M~IlliI(H::ijru~~IJ.l~~l'l;ov~ $kim lll!t!li~rJm )lAb(~hlhih

~"'~'- '. -. ~. - . -

No;1'k~~ na ~o~m ",-e' 1.!k£'S[1<tr

{t:(Jt.:!; M, ·l;A1iimJ~ '~a:d 2:iJ~d!:l:ll.i1Q.i oS<li.in zd:ta·, 'Vf!'[;i!(C mb ifl!s[i;~~i!l' i7;~ijde; ,Bili.,

11;~o ir: jruoo rre&!IiiIOI~e: godiiue u OpG~i hcdnkip\]irN~.'~ Ii!1l0 ie \lr\;oil~~:e HJe:~[I]] 1:1:01 floll,i!i h IClpe:r~I1::lVml~l] m:el:Ull ~].;~~ imploln~e:ii!!! Jkub;,. bel';hc]aU!! "poro.c'~il;i i. d'r'iJ;go.. ,Ii, 8(1;.

_AlIf~f[1ill.~:i.llJ)~in6a.

Oni.~ ."kOlii'~ 11 pOiiil~Ii::d;nje v'["i'i~lne ljuhe -S' 'ra", m~6eI"11.'''' ~mf.io ie: dai. slj,!ide6L put ,kDd~ kreauu n.elJ~f;a,d~ ['Hmesu fijrn,,'BOO;Il'1l Hi, l>'~lnt'~ :i p.rrka~'l111 .SiL IJ SilI.va ~,:Ct[l,m;I.

D'~e:~ad TO:PI:cl'opal pt~ ~pOldn[k: An£liijc RBiH i. dir~ cJ{[lIli u~es.:lil.ik·dil,;:b'fanli11" i. 3. mlli:j~l' ~'O\ J,e d<l:-Sll. ovlJl~~l:i clan I D :~{l Sifl!rai;c~o ii. Ei H •

:B:i~iwil).ID$fll' U'n~tr:':'45[g,iili s:1''''11 ~''''''I,lIji:i~~ BiB. 'fIJI. uf p;y.;:, ..... ~.~-lr' - - --~J,_\iJ

Pll!'iiji}iEli :pj;}m~Ciij~: jly.t:tr da .~~ L:" j 3~ Insi usko 'l;!'.f:ctif1iL~ 11;.! IOPSIOjOO~il :13m i ~'ibQienlh I:l~da~~, It: .R:ttMLIC

S o.kl:fI-Qlsg s,wta:iO'allli u:!ko :m~rli' u:lfJ;,:;-mil1JJS~' B'iNi

!,O,d-_a. B~IH ,~, ~lg1man 2011"

D~UBlllracl mBJ blillU dani aza Sara·.uo I IlilH

- - _. - - .. - - - .~ . -_" . - - - - - ._ -

Zbogl SlJ mnjle lUI ratrJ~ ,zlocll1

U BriMDm DbaPi.li Dimee luCeu i Druln 'U~ISeuiC

Ohugl!im s[tY10!mpod Illii" t:hr'OW ,,;Umg I ~ tred m.l3!j ]992t gg,din'fl~ 'cl!imJ od pre:sudiu: v!iZll{)!:ni za @dbl:'llimU_!l;rad,lI. S<),rajiewil ~ ~b\'e B.i.HtJ i Uie~T i:e pooelo IJbi!,~ieiava~.je' .m,<u]jf~J.ae~i.e ,,,.Q.di)r.ima, BiB'

'r - .... '.n.,"" >~

, •. ~gm~!] lu 11" ~ .. e,y~ J,I;C E1iO::j.!J:ac

ove godi[iJ}eVl<'Ld:.. 'IK~nttn%1 Saliiljcv(') ..

Oblil1L&iiuti ~ prisll!)thl1~, ~ru:I :I:3i[(!('IgPt,e:diiedtli$'~:VJfl BMH St~~ ID.jrIi~'~~RI ~ ~ i~ ;~~J S~jjj~ j:j:j!i~ ~t»;Po ob.r<}deni :prillc~,piodbmae BiH~prij~ ~,"~gg .2 _ .!ll!!Ii')l_ f.nco

.• . -1.," d .~~~ ''''~'.:i~'' <::.

S!:s!:.i!f!l.<IlSI"-Y1 ',--j.~u, .~ leJ!;~'lJl·

lm •• E~~i13 ~]j smrt'\ all[Qra

~['!'o,.[tjllillfJgU T'ldi.· 11iI~tvB u 13iric;ko.IU f poHd~a Dilsu:Jkul juaer [e tihilipsilil dviji!i: .osObekgi~ si! o.~ ~J]Ulijite1le Ih ~n :pecm1te. .ra;mi .~l()· C~:rIflm[lV 'b~i:nf<'le· ,Idl'i - dirl1a uBtck .. m:fI ptl,OO!k--9ltH;[ll;l<a. :Ka1i:Q 8WO ~!:<i:1i"'olni:cno S1lq..n;;'l.~i Uilf1tii,· ,""",11!111.~

n4lki~i!;lo!kiF:i~ Ulb·

O!Ip~enis,u Dlll!iOO c "". - _ . _ ,. . . ._.

Ivte:v (3~~ ~ Ura'~efl S~li!a~ S ,'/JfliWJ.I-fJr1f,B llli'l.l'8.g tJd O:pI_flf8'nlh

lIJJi.o~~vie (39)" p_t;J\'coodum 1,i~]!~9nog ~f.lrcwri.-

~ O!s;unmil~!I!·J!i $~ If~Teu.~ ~e~a"b.";;'lJ)i,~g"ll!""illli uiZili;l£:

d~ s[~ulIQgo~ I"l;lki! :[md d- brt;ll,!llski)gtu:,ma~t"~ Ze~~r~

'\J.ilim:a. :bo1!lli.~1!ck:~na~ii;'i,ffi'HI~ ij:llI. Mui.kM'1JGlV'i~.,

l~ga1:~~o~inm IIpUmefilJ,OO I~-elilll! ini'Q'rmadilltUI~ 'iz

kr.i yJ~no dird-o Jn~.(ie.ldf':lll~ Tuz.il<1:s1r.'I;I:1i!. b]l ~e ipQdigmil:~

n.o(jo\'ill&,~nim P0:il [,up.a!nj~m, lEa op[lli!l1tiCaii)ro1Lhl\1'6e~1lI i

~~i!loienieiln v'e:l~[dh .P,liIitrl!!~:i i U~o5ey~Ca. B. ,R.

I

K-aka, .['Jam J!i:' .kazFJO pl~~ clsji:od~ Sllldibra. Qb~p.!'a~ vl.ren.ihr:udililm ,~~,\1iI;1J:ui_niill:~ l'W.i]an j'Qvitifl, ,BudiH~r.g· IJ. "AJ:~, '~P .,gr:l~mu j~.gOO!!". 0In. s.e pilfa ~ta BuclJimil: ~ .~J!1era1[J;im d'il~krorU'JJiI,,~.\lUminii"'" !TJtlJl'ml Blrddv:i.ClJlll n:ii)e~gval'~ g ::>[a~lJ!~:y:

I] li,j!l:ln.ih t".3,-dni'k<I.

I.!p:]lI11 dl'Z<lV'C'u ""A1Ymi.~ m~iu~·i.· ~.~. ob~'ltr .. v]j~~b .~ dfiik~.i dalie$u pod kr.i:~tilla· ~[lCH]~.i0i1!hli:ID'~kiffll!]ti~~ij .. m~l.·' :k~.Q j~ J()vl~C:, JtDrJ.

,00000ra' tJQ&feta

Z,~ zleniic;ke stu:dente

Pl'eZBtlbllUI IIITIH

'Ii' ~'1\tml.i~~JEJrM] F~tulte~ [I,li,~ f!i!I.ehl)].ur.g:ijtilJ ~:liliit~d· liiil!l;;:: ilM~r ie .~ 'St~d~fl(e UniVerl]f[C![ll III :Zelil,id .odl~ rZlIrm' PI~e'~.iruB!!:<i.la ~1AT~ O-.a:g(Jdn:-a'Zt\1i{)\IliI 'l'P\I),~Sio- 8t, ~~&linju~l' i 1bu.dlii~:Illest NA'fO-<!f't.. Z~ui~.kim ~;lY.d~DAimjl'@ ,ov~lj 'l~mlli g;tl\'{).I.'ru~S.:t1l i!\o:n:!~td puklpvj']-ilt dr; J'i,E! OIl3i-]!I (',',011;-.\' U·

=": . 0. __ r-r »: JL_ 'UI -_QJ~ __

m'jc~~~~mandMOO N1\TO '~~!:),i1III~jLC\tCl ~mbi~ SQt!Jor, TUrskl! U ,n.n:{ V,tl~

""_'1... ~~,-. " .. ",.~~."" •

~·liu:i.an"""""'iI/< ~'!".I1;.'<!!!I'>J I, I:JU-

~i~;liar ·o:t;ib:,ri:lne· ::BjH.,dr .. Selm~lC~~ril.t,liojli je i":it~ka~ era ie ]W~:S!'i ~e-]j3 u

~p.ftl~vgI'iq:t NA'II~. f:'B,

8Iil~D~.ld '

I

.,.1

d' blllIIi'ImIIil

I O .... IIII;iIIIU

'bjl,.ii!~ligi~c~ s-a!ad:riji

)l;}-I ~~.,.. ~.~- . p-. ki Jl~ii;~LiIILIIl!\;lI. ~:W(:l oil1:rul:l

IrUI~)} Mini' Kr'.dj~,d~ r

g,~jil~ri.flill; . MIQs(.an3:,

Li:liitG ' §uoknihd~

'je§~l ;m~!'mMnii. i pcwe:g9di· n~b:esp'~'al1'li9.ce d:ob~~~ .t.o.· drij; ~tgi[j uvjl!~IiIID~(} dli~~~ja;IiHl!1t~ ioji !Vll.im])rJiwCbrni. 7.a !ll.piSill~~~~lt{lI~~cidJ!'!ootnj.i!1:a: !~ltJICJ1:"

Rlo1idll~Gtad!~:i:t:::~ ZA1i d:r~ 'l;])~t"511,e, dm~mtl'lg~'li Op~l~!t, S~rlr_}kr.B_Flt~giPrv~lij~ (bU' 6·11 ·dilreklQ!iimad~[Ia,..~':i_I'L .~. ~~d.m,iib i~fiJR [\o.~ 1~~n'Q\1~1·1.l~'i,~rt:!nl~1l I,) dtffi1iv;l j,;;[E'WS;UtiJ u,CC1iIl;b :$:,,~:ri[lnru .razred-a:.' Ufenid iiir.o(ill.irtelii:lam;Q tmilajlY P[~U.~e<L'i.,dolhIm~l1i1Deu ~k-· oL~:il" Aw.1(.

M-le~ u Llvnu

WrwllJ'mB'tttt ,~ enr'{J' ,~rl8

POIDill

1lJ'ld iCiK21J1~l~ M I:[dm~ l.m il .(.1~~lrI;u. Li vlla~ iK@~pani~OI M~~eJ '(!'tVQrilin je pl'O&.I~:iili_ pl:o'l'ilO'.l". NoNlm. f<Qi)~ov~i.m' P~,..r~t~:t,j;iHWi 'i .km~~!:Utim~ U~1iI~-t::Il'lle~n~ ~iiJ ~Mo~~.;t ~alc~~

. .. 'b'I··~ 1 l~.l'li

r.U :sM.,. t! 01_ ;d4f~!I~:!ll ""~UI;;U

j~P~lfl", up.cif~~~dlom~

P~1Ijte-g1'l~·lim~lrS\\!!' pceir.t!!k UmJj' '~'\I'0i~ ,ponud~ L !ili;~i1il'~ .~e. A .. K~

14

g~dina. i t.~di];l;Il(:.c,erk~ ;MeUJD1du.

- N:i~'Hn ~oblir:d.iili .I':ijkl'lk',,"1.1 .o:tllm:~uuldju, Kee.fku s-a:rn s~;m;a,podi:~i~:~ ~o :0:111 :"l~Il~SN.ar,IE U PWlC'ljtSU mirekl i dt! ihn~- pt:'o,~;~rn .r. T:~li !l1t!m,i,Un tnlml:~ru. rc·dlJi, kC))I,'[~

SKAN DAL Nakon smnl brace Hlozii'[: izlLJubije kod PrHedora

U stan Ii i Riza

Buuruga I I Dna d

POlllilCiJl1 IIIill18,

'Neobicfl,a, pt~\!~li:i koj~u. je ltt l.j!~lb~ji ot,t-.U~.ella -k'a(]i smienStma b'mka i i!l:D'am(lim~ u~cdn:o fl~regiS'E[lJ:1I,i.~a til. '$, .i 'tp ~a.,!;\priJ~ ~-tIDiei ):¢~B ~~~im~ ,~~v(lrj. t;.;: .PQ~ lic:~~\e.ll!~IH~h.,s;u N~~]!1c

dies Ri zsd(lil!'~ [I Si!.lpru~ .. 'N€iFb B , je. SUln~ Donje 'Liu~ije') i p@blpili! d!o[laci.i~ ,ril'!!lOi.SPIll!el:<!) fri·· ~[de'.r i.::::udop;r.

Zamijeni'lal brn:IIIiU

SlttColj ~~ polkffii~ u L]ubl~~ pditlllvi:l", Il'ragrc'h s~lfl.nl:gll. ,Allm.e[a'Rdi.db'lrfCa:, ba:.l'lc'l'tQg

~i1,~l l,'iulbil'lo: Itoi i',i:e d~'fy~lhed:l1il~g lwen!;! lkEi. iIi1 esdi:ln;.nll vddj.CIhr:iguob~c'i Rorie.

~ SflUlitnl~ sam dOl. 00 treb~mtlrti_iliU J~t .~1f; W~rkll 13 U',!lfid ie, kiCJ·ia sasebe nrni~ dill je' Ri~.dJ(;)li'~ :ne;\*~n&fI.~.

HIIIIUG

a 8 Sluari

I~ ,f:"a:n,t~:§~a~ br.-dil. '!>:lWj~ 51(! ~{:HeUkotnO'~ntar'i~a[w ~"l;i!ld:ll OV"e dQn~ltC'H~: Sa;l:ld

- • ~ ~'" .... f

V'~l:;; ~(liO])lU,n!l'~or: to'~

l'1;ij1m ,;ie I,\:r.a.tke kH~gJlQ' '. JU ani; ituV'iij.emr::: );~clli!! ({\ JIl'~~(l. ~l,1ml'i <~\i~l~

s truI;'111,l!~ ~ d.a tkM l~ikV\!! i~u~ ptavo [na ftljegov.e S'I_\1'~wi~ n[~ i!~ j_joj;:lIvna ui Jc;dno~ 1]" !l!"rl it; Ql!ll dolt [:e. RL;!',a;d b,IQ le$kQ b{tt.~lfin ] pr~pdl.c.ll na. bdg'll ,IliijiIWiIi ~ h:Ulm.:i:1lI i m :1 iL1dim~. i s1.lll!J:iJc_m br.If;1Jl'i.~~~a'l:ll. D.n3 dob~ltl1!n dil. ~i:: rii,eec) d;oIHI,· !;::~H ij,uo r.!iemOI~po!lmatr.r,Ii .m~~k~o dr-{l~tii,e;Dl~o kao k:radU'I~l" od. ffl~'fl~ !1~J~ilg~ bill! .Id,iutod stana, m~d!l ga i:~ ~rdibt. KolU;'Q! Zll~m~ ZI!Imli~.D:ila ~il:.~k l brn;~u,,:;!. fi..iI·

Poc:!e~o strajik priQSV~etara u SB K

PrIIg.ulr·1 sa IU aonedJellaM

U smrajk stlJpUi 2ilP{lIS~'~U]li IU 4,11 osnovnO:Ji 23 smdn]e s'koll'8

Ju.Ce!: je p~ g~:ner.dnj ~t~U!;;>;ar~",lei!lih 1Ll!'obt-a~iI;',!li· I1jlll. na!.1'Odruc-ilY "$:re[!:iliobu'SM;S1wg kMlu . .1f1a. U ~lrn:jksu ~lHp·.ilI .. m!loslillt~ u 4·1 (J.al!l:~n,'" noii 2~ .$~nr,e ~IH)'1fl:~ potvrc dio·jle N~d.~.JaM~ IflJili lkQiI'l[e~ fi!!ndU 2~. ~Q~'Vi:lilare!!;ojr!Jjc P'l' i~:n'iZQv;a9 K:QQmhiliacipllIi. o~ d!b!O.t.S;;lIldUta[.IJJ (i¢.l.(l.9'\."()~ i~rtC. obr~:l!ev~[ilJhli

• rih~1\\~i,~-:rd:-:n -S.lupli.le!\'i,iI- 000 dv~ i!~ o'bm2:0rll,ine W,UlflrO\fe~ £lei Ibrllb~.!TI-p<l.SiH~ m.edrl;;S.;'I[ K,n.{ln~J!;:i st~Jl~kj ~i~ntax !~PMa!!rslil,rbB,fU"",\ jt';f !1 .. I!!iJimltllle d jeL1rlj(lb,~·i~_d.~n, cd c,e.1i!',i sindHr;:u.Q iQib~zQ\lillniBi.

M:uh"medPajicj p~oo~j!e· dll"d,l!i;; Sindib,[1ilIomo"i"~'og obmlzIlivanjll. i udigtyja, 0lfCl. it i.smbQ~op~IJ;!j,"'ietati ~Ie ~ma r<1IVtlOtl\ra,valJ S:H:iU.~iS sa ootn1~m, bl!~:tAAim koil:islli~ ~i:m;1. GOnu!i '1P:u;I~!iic,. prn&>lfrtw dnit NroVJ~t!"!~ ~imjIJi~'l'l~llJu QS.1l().'~t'!&m '~]'.olaln2l'l Il!~j~d';,. !l.Qlm. i~poClgjc;:riollll: proillem

NI,srka. Blrnndiic 0' Rizadiu Ho.::dclJ mjka,da mije vodHa racuma .' Mll.Za nij1el vil~:ala J1er ·to ~~rnliJe mOlg:la. pslhiiCki podn~Jle'~iu

,Smtt h\!]lllce HO~~Ct Ej~;J;," da, ko·U jc'C\'!()lpO's]l~d.k:~ re~k~ 'b(lI~1i 'Prem ~n:1Jo. s~,~mfJ!Om f~'lJ:rlill!a:i'~, [ !i!Lt~~mil;'~rl!idjeg bm~:B: N ~jl.a~. :1k"Qj, je '9d t'lajF ~ bmlom i:!Ilmm d:"ia,mi;QSJ~tH kasf;1ii~).l:1i~c izgicda I 1l1:pn~ lnJ'~T~ne 5udliJilll!e iOVE f)OlI:'Odice!! .0 l:<uiiO~ ae i. (bdiepr~~ u Liu[,iii kod P'dje,d.ont .•

'Sarno dese_iLi3ik d3DlI J'I>H1~ l!;Wl Nil~t~Qi\.~ smnt;. u .sWI 1l~;[(':WC b.[iU~I'!!",abiEH)\lljap, i Il~~~~t~fi clG[!~ci!i~m~ bul:!1a,mI.i~~!I!r,nr~'Qrg,ani"~cii,~~'H - Um.lUl0 brdo ,10'~ 0" ;I~DQv.aJ!:ll .. <ld~" pl\e'l'!ilia'~~~n~,ij'i,imra pe,H-

w~je dtl I,e k~jut, srnn,g dollHa rOdpoHcije~ U~ 1:e0;~ m:~.[ooii'U. dt;t c~'PtlU~i~lni~ ~: 'v1.Wl;.n~ &~llfifl'li, :p!~r 11] klJrU~a:~ lI'!;!¢: da ~fe tij:e.e l~'

se e- " • 1'" '1."" d' ;IIi.'.

C~I5'L':O} jptQ"¥aJ .~ I . .l1'iili:uJ ... 11 i

hi ;ep:ili[ill U$J;tjato trehaa biuipo\till.at'· .

bUDlOOft:l m.~~ij~I',

~ N e~UmQ da" se ,~"H1!I}~ m~~o~~do·'~ IlGp51Je po,mi'l:!ii;e uJ~tJ'!nIll!k.l'itlU:, ~ p,!['it€' .. 8:\.-"OJ:11:

SWQ' ,aba. ... ilii d~]]~:J;l.wdbillla litliJ st~'aci. .nas ne:(AOimii. ~ k~'DIlm'~ B~..,j~~

\ton ~LO' iii!' oelnf;ida ~lVirrii ~v0~!.'!~ku~IfI(w~i kl i 1)6 i~ lIr.\li~ tiJa "']:R:-:;nIJru stalllajJ~udftli.kn l ... iub~,i:a ~ l1;a~~Ja n<'l~~ :j,e Drn~ gi.caBd~.d0\i:[e~·t.iI; D::J:HI.]\cr.i. da i BlW:d~kimpUH~1lI ~rjJ]:i~ \1'mCmia.~'C·Ulj'ed8:[lilt'i.i:~,

Ne!mia: prim,anja S\loju p.d~u lma .1 Nuk..a Bl'andj~~k:C1]9. l~f'lili d~ ]Oij .:l ~.,; ~IOl!lip:r.i·fuulli~~1W ,;;',blJ~ ,C:i~iie-· n j.ce; d~ j!e S3, l~ iZJ,d1em IPtiQ~ \leI,lI. s~d:~m i'.:ai~d:l!lrr~kih

<i:~l~, pOSI~iOl ~ :~at~ :ncm~rn tli rrj<~idem ni ~{ire(~,,;I\ n i: MO·' Ilil:l.6.M~l~ dai~ ~t1P~ j~r·.I]IPlm~~u~b!kvfh prim;;l,n~'!!. • ka:r.a,]a'IMllll je u ~[~fbm5I.o;pm ra~m,,[lru:til' cl'Jtll.Br:m.d:uf.

Dod:i>llaie da R:i:t<ld~) s koi,iml ~ c :i,lntl:l:ce, .konIa,k li m~ 1~ u vr'i~leO'l~ n~~~Qveb,U!]rzs. tl niie vidi~]~ ier 'm ~~]Ujij~ [liifJgJ~P:i·~ bi·f,ld 'patin ~ J~tf'~,

tWo ZGON!lANll\ii

p.~.'ii'Q5JJ~iII!ib £i,!j~jh I"n,~l!. Wi, ~~ie: 'Vl~ds$lBK~~dn.'\IllL, .l ~o'ii::'~iJ odlOOl, godin~ doo~ LigL~·i~osod_IfQ~,ili(')\Il~.]{M"

biIDnl!lrt:ri[~' o'b~OijaJ, 8BK IOre~ KU.l'l'aiu~r :lit oglBMIl1 SliI.(~p6eirlrj~m. 11 kojcm joiS ]oonolOO tvxdi Qko l1e:CiVII.~

I'fflzl~ ZIl; .srr:aik i,er Ilikom.e uiic' PQVr~ma pktCai ioog]l~'. po~'tl1<iaIilJillBik@iWl'~ p~.ablllll~.; re ie:IJrl:iW:m~ ~'~d:mJ ~:k:ol;;ml;~ up!,1;u~ai J;lOzi."'z;J.~rekid:S'Ir.l!f· k~.l".[~gQ\?O'lii i7meduVl.weil Smrnk:J:~<ltrob:~di: hi ~~~~ l~Jl:

U 'tI~tedje:lfiltk.f{. K~

$IJa'l':it,flSfl t!JfJmr/8willl1,!WJms;PfJl'e:io:m

IHUDilillDOreli Ilui M'illol

.M:naclj ~lIQS~ki htl!l~;li~t:il g~_p~ill WI!i~TIiiJl, FF<I!.f:l:ie· '~>a~[i[Qi IJll<!ldt~ ~~. sek..Ja" ""A.,r~. ~m~": spoolteli-8ll. jbii j;ednu ~1~~~Jl.!. S~ri:rlI! priluriiTm

, am~ SI.I!. k~.IX}'fil:L1lt I'Ii6'ro!'i .~~jj~ ?..a.l'l'lLMiI.~,iz]XISlI!~g

-I:PIO "

~~~b N~ ~!!!Iu ~iW.~ ~r:tlml!i ~~ idrl::ak\l'ib J'I:riho~~ adn sadR ie llil]J.bala n'3 s~em s:tOi..FWWl ~koro e.itavn 5i~oJi~~- M['acJi r'Qi\ll~~n~ uf.tLii~i ~u. i~~~k~on k\}1 i_,(~~ ~oi ba~~m mll.lo ~:laM.~' ,~va!k"O~!Il,('l;"nicru.., A:n·.,K ..

Olle¥~jlJ lj(l~. pel~IIi, Ii Il'klJ,gvlb<ll1, OOTh ~ ,

15

18 Oauc'u Iznllall gradeUiD&,BI materilal

INemflle~:e diofiii n1 j,ednijm pri~reYOlnilmsredstv,oml '.1 Pomn~bno t~i sata Ipjlesafelfl~a

Chmo\l' lP~(l:mi:nUtrSkogd· pdieu:,idelleta~ .godu;n,Dl5.0I,- 1 .,(,00 :m!ii,;liil.m~!ld:miCP-lkc ,~i-

flJ&t'f.:3! '~Vll'lElica"'i~ 'F'olin ice :g~!diUpl;arJ:l!iliil~k!1lI kg! ihu lJ;i1sm~~, na ohlon~imil M~WJ,rl'::li:

~5~lJ 1';l'r.~I1.i1drl:!ilJ a~die p~. 1!O~~liu~l[j G~lk;lj .di'~. bi u: SJr't~]~nj~m ,~li,e~trum:,ID>"~\ia

:mdCi dr!J;~glma. Jedllll. ad po· pe~l!.kQ:m. p:wn(;~ lii'~ V rnfil;C~. Dan 1(;;' !l~~oftUl:

~1~;e"dnjih.iikdja~epQm!llck~. s!ildirna ovaca ~ W:lIDglJm sie- dm~~ nl iednfm pri,it""~nj!]l

l~i N ihadu Oflm.!Hl t:! Ktlle_-. kQm i M.l h("ffl~m ~~ p.!nlihslI'l.xI.M:vum "liCC ~rlHl.o p_:iclatt..,.

I;Q (26) it- l!l1i:olI~1jiil ~gidr;;, !>nj~go""!1+ Zub \~r'emrem~t:lh- I1ij~[d)rbi'li:eZf;:nol~p.laml,i!la""

NitLf~d j~ [l.e·z;l:poo]e.l1.~h'i sa edo ie Nlh3Jdovu kruibu [ ]'~~Qm ~Lal!'Om ocl; F011li:ce p-

SUpMQg~m, Mlirs1:bom. i dv-o· ,pla.mti.D~i!'t .811.J 'C:iitll~ueili dill .mu IJe.lws.e~<l,~:r$Uo. 8'tii-eite nil.

§'VdI~njQ:rn J'ic:&komMi~.6...pi).mQJj~u ok(D :ob'novi: J b,. Ga~:icll. Za. ok\) rri l:l,li.!;<l: p:,idalc~

t1om: •. a c[:idlallQ.l,'@dk'Bi c:b~.no- 11\l~~!1,liUr gl:adrev~IISKQg flU!!=- en i~.·

~,i.s,uPD!l!;Vnnit:a.r.,·· te,Fii~t~ .. , . . [OIk~ ~:e teren tezlilkibtdo-

N1.h3clod. rlldhcliii:lu Gi;JI:i:!:ll®e !li!ll!!Olil lil!OI Ok-'ll vitl~h!I~:icn.Jlfi :i~ po~ed ~'!.lujl··

&vJ Ig.p'fBll pJat[Jll1s.tih

FOJ N'~IC,A Planinarli pom',aga.lil kolleg.ij oko obnove

'~/e!l~Ji o-s/a;r;i snljel1[J !!Pi, qMlmnC'/~a'

ibr-ltkSiab nmm i dJOb~f H;· p!\:!:[gr.a.dil:N~j}sk:og m !lI~tf~iIlJ,a. N i.hel Q.r..0)[al!1. t!!b~o IOi:dn IPII'1 im.lil. 3i G~!J.~il :p,u mri Sla n.::Ij- 1~e'~i:mter~I~IIl!! .~a [edtma.Od . ~ein]ce do Gollct:, .f.e . i~nio s,poret. H. (;UKI~

,8enkovjr(H kod NO'v'O:Q Trav~ika

PDGaial Db

SIBlre dZB'mlle

Radiovi IJlZ s~l~ueni nad~or Studi]a '~Uwbilllglr Sarajevo

u fld:1.iIi ~eakuli'lt~ r--------------" kod N'O'\fO,g' TI;i"I,,"fii,l!:~

, up.n~'eU su l';!lI.d~,,·i I'].EI uhi!1,uvi [ :rnl!~!!ut'~~iji S[~re dl~,mi~e :~!I):i:1 je u Ok[,OMU 10[l);g®d}]~ Illi~ p'ro,g~;lS~:!la !!!J!I,ciQ')~ IrnaJJJI:nll '!i11g:a:ne'!l.i~li:o:~ u Bili.:~d,iCI'\\'C [z\lod~

Gr:adevo·.I'ISID:o tpll'edliJj~ "_'~.~~;;r~1!!II!

~e.6~. UBoS:lJiI."· S.t:lIrdj!:~ I

~,\oi"D~do R.ez"l.Ze:U]ca U7.:8~ l'U.c~.il]iildl~~ir ::;:tudi j:a "'[ltb] ng" s~ ..

rai'~'flJ, -

ReS~Y olbJdsmSIat'edh_mi~:e'l1:~-

, 'tn;[§m~~$.i~~~_Mi- mL: __ -'-anL. c-_":,~~·a.-le-p--:.mg-'_~.I""aB'-'--'-le""'l1,-:J-.fl-:l!it:-j-i]jj-.i8-Ju- .. ~m-· __ .......JI

II~_. p~~~ sptJ.me'lJi/toffJ'

IllJ'ejlknii1ll·mlH:]M.lnl~- .

~lv.ok:u1um~·Rli!li. Akthr· lloodQl.Q o'i1lo.J]QV¢ Sta~ ~;f;il.~ lm~je vodie MedZl.is, tz No~rt

T:r:"lv.~dkiBZK';P~Qrod":l U~m~kodru~N'~vi Trn'",niL s:s:

8;8], ~'Ol1e:vni.m avazolm'!) [J BNpl zeFil~ca

'01 I. "ce za ~lirIIf'

Ol..f!]J,j. Z~fKi!"W~I~Ve. PO div:ije b~'tlpl~tfi~~~r,: •. ~.pr~l~." \!'t!I: liXl,d~lll h~tl!.~dr:i& !':Co't'" ~'~ u tWU·,&ci~ll B~~ ~l!a: tg:m 1] slb.lbo.tllJl~ 7, !!TI!lC!rnt u L'9)3Q S:lI.ti, d.obi:l '00 [[f :naSi:! chsoca:.kQij]sepJvi ~a;lCe'll~ bm .. jev;e lte,l.erilina~ 03._f-24 .26 1l4. O~l-&~ 9~ 5:5IJJ~B·1?7:5 ~:S.

o.d po~dm ,ove I}{.'!Z'fJItilne O'!:ie~[llll:! ~Dnev ilIi~vl'l,:;::" ] Bo~m~k.Q narodllQ p.n~![)~ r.iit~~ b:: Zenii:ce nagrndui~· ~itlO:oe be.1i>pl~l~i.m ii;l1a~~

iMtliG:; p,9Sta vlJalu nlllttZfl'

Radovi Ina rmos,w na MalU

8aD~ICaJ I8Inloll, irlIllOI, ad III mall

R;!lIdC:l', r i :riI~ lliH~SUlrta DO~Si€""-MaJri: poOe~i ~:tIpd,ie ,~i,re'~d ni !l:edmi~i!. U 1[().J.tU j(l: <p~8un'lf'<leje,:~tr.l~!I.~:r,::IlnD!e~z:c:.K.iiI~.~'I.LE:l lei :riekao E:,jgb BiI.ic:I.se,r gl::ut1J:i£u~desna ~!'iU:01:l]:mJ m~s"ta ben 6e ia\lr~ellia do 15, m;itla.

- Ako tim ~fjjCtmi: POS~~l:i i b~lt"'tIi se 00lJ1~~ PilSlL1t c!Zmo sadbJltc..j na d.,e:l[!o-j-fln;.!R~J ~ u iI1~djdjy Ce:n.lf.1 iI!iO\f~l~iIfllri.ru~ dlil!))_:DliIDn}l'[":!1. N[lvn Qg[a.dia, bir ~ ad mQ~Sli~ - rl:~)it) jeBOI]i~.8 . .I.

No,viin~1, U KOmtlna'irnom preduz:ecUi '!! R,ad~~

Bab_111 dlJaSIBcualDSllOilO,SHB IDOla

{jvm~fJjli ne .i~"HjJ8'jfJ ,"flSnf: ptilloWJ'

Kpm:llnad~I1' pw~m-e6e."R:m:d<~ l!;.U.pi1o ie dV'l!l.~\lii:1lI3SPfid~a~u:a e~o]oikill'O~H", ~ L'!i:!hrDi o~.p'nda:" JI':reOO;J.wlitam~.poIiTPOlffl" 13 Abmed:IID:lfe~ I'~ie~ie 0 vo~d~lfQ],1:I n,;,td,eltuifai ~cgOIl.

= OvIm v()z'.ii11IJ:I1c<l cc,;se[Ddvoz:iti ,~tp:ad izGe,n[[!I gmoo, NecEtV[1I,· rnjctl b~u;, Dill! hp!UJ$,m~ u is:pdnc:: plin;~~e: i [I!~ [i![~€rliD:iu 1U'j}~£l" :::tre. S je:cllni.n1:·'PUi1lj~nje-m :mop Ii>!~ea ],oa l!;LI,oIil:le~~[,ll-fkui8it] leElI~p'a., E;. M ..

RalOiovJ u s.ai~ac:irnat

PM HriD IPOS:llrUllanJe lalcnlaHI

kaTraiizac1jIJ'

N~lR 'Msili;Jig ,~dm01L':"J tdk.lJ.m "' .~~ntdj~ill su Il1u::lto\li 'L;I uH~1 S-~.a¢i I~ S;r,a;rom G~dJ!l,S·~. t'~, b'~~~!:lldit! id. ijt· m~ ..,MibrnI~ 11ooi;l i·e:iZ\,oo.a~PQ~ti.lii'!:hwi!;: i,~~i:~j~b p:ri rtldii ~!: kmi~, N~Qi:1! l:O~tii;dj'!.~1ciMi~ b.n~~~iiu, N, (1:.

za KIIOaram),an)allna a8_ MaKoOZi Pro1d,BOI Iliad U

nV\a~ prestoI' pretvolit ce1mo u M,em(Jllija.lni Ic:emltalr dasvJedop~Qjg'Dtgoti kJroz, ko~UI su pro:~azjH eni 'ko~i SLID Ibranilli :s~o~u BlH, remmtahimvi,~

':ilJ~f}1 PiH1Sio'IJ'a "I(DjIJ~ Jiki"

UdJnli'(;.]1;~e-IQgonl~.Ol.. o:pt-· iJi!eVgll!~l~ jti~C:l' Ie :1lt8: :ID*::l~ ~i.[~~'i1I'P"'I!l$i~I!IlrH! ~'Kp~-T!iki~ U Vogo.~e,i~, u '~.iioi :5~ b~hdni IDoJ!;iOm .tlrljlll.lJog fOliU ~iI.la~ ~p '3gr'~M'i'ftI.ki [ogOf :lntlki:::~!, ®:l'g~n~zffirn]o &:lmp prreZivje[~h - '. Sa. D'Vi;, :al:i'Upemfi IUifrd, "j,ci~ Oemrwr~ 'I\\'Jvi Gr:3!d;, Snkobl!!:;".

Il?r~cje 10 slrlrlillolamlr

U liagll'lrim;a.DmlLker .. :Na,& kina i~t~~ i Pl..m,~ ~nl.l, ,krtiJ~Oi! ad \'992 .. do ~r~S.g(ldini:' p.dsilJ!Ul' TiC-·bilo zl:il'[oe~.ng Q~U 800 g:tad!<l:Da~ u.g~i!lv[l,om Bm-JIli.r~~ 01. 294:su I!.lbij~[l;am ,~dV'~d~n!..;;l rul:l1e.pOXllarom ;pr~ ~'\tcur~ S~Ll' ]1!JI~lli1l[llIii 'IltlJdbi~

ni ni dimas uisrtOl ne .ma., :N,~k!tdl! su Sdili ,o\:'djc {l~tal i liiilgni<ld 7.1:1 g!:'f1cr.!i.<I. mn,o.vnib !lIlJ!1W, UN~<1 LUii3-;l MI;~en~li~ (Lc\.yi~, ,M:<IcKc·

0') n·.""' ..... b _ '1-'

n:l~e' ',t: f!I;;W.r!'i·U~ftOiE"am;,jj,c:;.r-

oz koie su pml:a~H:~ IOtgOI:::l.$i! II [bd krnj.a-t.a. stll~l();go:J'i,!:si ~@'R6 dla ~~m i~l;on~lhovl!i: ~:ro.~.gnie ne 29rli~~\',"i_

- :O".3jprrO\!;tor ~~~CJ.., i}:'l ~l(lmof QpCi,neVf'll'Is.6I~p'r~ ~l\~[nu u.lllU~mmiia]n] ooo.rn;; da S;li'ic!((oci 1bu~u.cim gt:llet~ acji~mn Q gollio;t~ 'kil'"{}<!: k;Qj,!J, stl.l:Jfo]a~ili ,[')nj,~il'!.iis:lJ!l bm~ ~n ~U 3;~jtl~ u liem ~h~ ~ll},wE~)(:!H i da t~i"~tdac:~ (l ',~,emmr,du

. . .. ~1_.· X'"

m.ed'1tln3 woo!: i'.'al(;-ill:lj(\t.,) ~IIJ

je pr"(.'l~mot"'~~Ji" gJ'lfite~Mti~

SUUPlm

, ,IIDIIIIDlI

nj,j hO\'e p~mi'e ~~ ~ '~C. od~\~a, O:tluilJ.!' ~ 1],I,r.sjk"ll.'· p!'l.~rmpgl;!!l ~u[i inc*~p~

If$;~b 11R~~ j l'IDli'il~

~l!,~ ,~S~~ .P:i'Il!OOSU-

intil)~!u O\ni~h k0;1,i 'su ~imJi I ~ l'lkillml!'.

nzi, u:ilIprimi,tfl, .:eo! ld~Qi[1l!ln i3H~<'.rm:e1'l'fO&o·s,'O!i i ll.~lftcw gb(i!z-l'e~o je p:r~&jednik Saw.'D;ilfa ]og~ti1!:-till. Bill ,MilU'riiJ~ T,;~ibiro~+i~,.

'le:skii moml"i~di EnvarKariie p~lsi~c:1l se

da S!;I. Blmli;;er (!d!~eli 30"

ru <lJn ',i. da. joe ~_D :p_f;O~

.~ \"i~!: t:!d dJl'u If~jcSejjli,

.!Bil t. im:'iei f.ild~et!i[,::i-

• iI ._ "_ .- _ n _ _ B~ _ ~ • ..,

z.l'IJm~on"r.1ma 1J11'~!iU~~i:l'i~'

[lJ.IJl. m:Uo jc irul¥~~.di, .il S!~'ib. d1~ Jcklvl! S9r1lij\c:\'::ru~ .aladi11 ~. 511:1.' dh! ~fi;ll djeoo.T'i:) lLl!miki m:tlm~n[] ko'jihM~ flI;et:!ldo pt.~:si~ecam,- .ka~l;l' J:ari·6.

.4.,ln,m.ed H:ido.! 'ko'f:i je II B~~,~~ru, i ;iO~@fU PhlnUullIr k:~C!!\ prtl~(';(1 f.l&(:I!m :mj~E-d~ piri:S;lleca ~,e: da S~ 'nlt!~tllj:l.i lnrlu[',e ib~l i sVII~kodliie:de~.

- O~kili'l'lli sIno d:a.il·:~!l. ~kot'tli1:n&]jJJ[ n'l.~rD\illib ~nill~ UN -a genera!, Mrek!e~i iz-b<l!" \'.i. iz: 2a:~o&'mim'a . .Medutim, on ie ;Ij, n-asrim. d.ol"~\.r~:n.a OIl. gji}J;O ~plo [liZ j1mj~ p~nl~ koj~ :Sll:i. U~ioren[(;.ipddi~ za nleg_~ - ],mi:l~d! JI"l Hid(l~

Es;,j1.UllMl'(SVIG

Na zg radii IJ ulilG~ Kraljia TVlrtka

lonJ'eoa sMell oalRon Irl lDIeslcll

Sl\!.eL@ ~m.m.\:,llt!,!q~rr:nia.~ [[!I[l ~I'l; M~rind\~ElL(, ko!a'1i;; bi~ [a posmv1jicm!. ~fIl:.r S-e ,o.bru!ilv<)r ~J f~S~~~i sa 7"g:r.;:u];eu Idiq Kr~ alj'il Tvrtb. 11181 b!l1'ju. d,va &{)" ~ il:.!dd.Ql!ljCllll. '~WWDI jierekllQ lzvHl:ui dir-ektur Upil'av]~e] jOl. ~,g1lirdie'!l.'l)Sf.iUl··Fua.d H:oWtit~ OpelJhJJCei'l'UIT ii:!d'i.lO· irHIiI je.iJf;l]OO KM ZrSI diel.i::rJilitIl1U~I.IC'jju f\l!Rd~.

- S;~]!ii~ !'W!l!j!lia. ~ko:Wl!!'li Bjg~~~, ~ r.m.rn~ij nii~ bi~o d~'fblioo S~4s~1l.V;ID< .. M.omi ':;.0) rn~d d!a J'ill@ 1000limt d:J. p;,l:leZil sa~ciITl~. S,ro&~Wl"gr~ ade $kin~Ji~n flj]ij .·Kl\1i. i ~" mil~n~n ]illrL.®V~ krol,U' Sci] hili. \l~ p~J1]JnJ oo~V'.:.'I:I.'1iil

IJj~~ilni(j.p~ s.afliranafa,tafla' .i Nimij"lmjelfilimG1Ji

fi.1S""~N~rg-1.'!. ,~U~ ,~ tj](l·l_~OL'fJ,skog fLrnsl!ii~d\:! ~ ~

Ce._1;!lm' i Za;\Di! ~,~~~!l:_1kuiJm- .~ffil" i~ H~skit.. ,4, /!if$.

~lfaeija ,i u uli~ lIaliltm~i~

... S lar@J;nidsb'~P.'~~,"::i i ID:ire'tr:'~ia ,za oosrc·K..S ,[ijI~tp~5.dj su.o_gU\1rlll' iPj;lNeid~z.~eem ilK;Jcljl; (I kif'; .plj@:llj,1lI udfu'1IlLIb .I'lI\p'<I,)iI ·ovo! opiSJili. R~]pe ~ bi,~g, s<ln.u:-,lne',U ulkamil::_MI.1~

•. ' ....• ""rl"

.~ ~itm Ci![]'C} A!",-:1j~M(u~

7i':it>ol~ l"! ~[~~i~liit;;tl N~~ dE!.~m.~} lHaU~b:Ui'I~II~ .B~r= U:sll.l ie) DG[I jeBiosk~

u .,,;:1 'I.. j$, 'b~.J!!-l'·· ~ fl;JeiJI!de.~·'L,e«U]le,~ ,iOS-

'~d, ~~lt;;'!.) H~,~g:i'I.'~,'~~ R;o-

- . _ iitm,a~

'tis,ahlLll,~(lI' l~n~tl~~

T:.ltld ... ·

.' Km!i~'\"lJt~Us,.rQ.. U]akjll~p~lJiI~ \~jkth o~~j~U3d.ic·~m\~j f~d;fu:201 i. ~dini. Mi ~rv~~ kl:Pf«Lw.~l:~(I , ~WJ,~~~~!1.!i!ii~,~ 2W.QIJN:I:~\~~ke~m(!.~ke· 1OO;JjOO'ti1.V1itda. jc r.mnje, lIfi'\!t)j~lap~.~d~ ~ift~i'lO] ro j~ p~'hi~o IM!.OOO &M;. . .A. N,fL.

UBins IReunBI 10011IUh gnarll!la

.. Central· .~. k.u]~bInJ. u S~,~imti~ g,Ol-1etFl!WU, Omtilft ~:im dlJ:ugtjli.e~iiililll ml~ giJr-ari:S;illl •. kojai.t: nlri-.~fi~'~au.Z£l1

:J _" ....... bi .

Yillt. N:t[e~'111 ~ . ;111;1. p're-

.dst13,lIJ ie11llJIl6e.[J]d 0,5!1P" VJ~ill .. w ~i!~d,.n~,ih ~~i~'i Mro;bi, i:o;:' ·Saii3i'iiV'~:;,T:r;jj,l;'Ilii.~ '~'J.:, Z't&l~'"~ Ih;4og~ T\lL~l~

i m]!)~&.. . E.lil.

liliurnirl Be IrIJaulle i)1, 18HI~DI

.. :if\ila '[lJ.tn.~ '1 .• llI;o.m .. nQ-

!:16~.(ltuj~~~'q ., ,. i.

l'~p:Ij'{bl".a· :la3lK1J,-

~1:P]l.~L 'KS~(;):iiia(j,le 'S:1llI £C, 11:4. {llti~ ix S:S!ro.fIlii,l,tI.. lJru'" km:ihe'_m s~ rd"~m DOIlira, J;,ainfol1f,jig-roti 7. •. i9;, :M~j<1J •. ;P.l:~.m.uij~inll!i! ~. Glai»<l'tor:lli 'fl.u;jMIIKlIiljaJiliCl'!:l ek.ipc;: ~ie SUi)lj[l:.si.IlIOO PQi~Y~l!~~~ .iwl<l&nju

. ~®6i ~e;'1!I~lI!f,Q'I;t;:I,oI1t'RI. m~

ITU:rU. ~. N~.

IIPe:c:

.u ~k]~du is ri:e1~mj~m M,~~\!!!!1a{i!tv~Sji.qb:iL'iilfuJiil KS~·.alOJ lDIiHlS"k" H]il.~f;i· 32: !Ili~ ,- KQi~.mcfM~38,'

_' .• - I .. :_J 'c.

l'iS:lribi3b: s'kmCel:!@' d;O'sm~ i;j]~m EI.~m.en~. ,Ka~ te ~cpOeno ~~ GRA__S-j~ ilmJ:i~~,aie'ilia. ma::il ion # dl!i 1,5 iPd, ,~bQg- ~~'''O.H t~l !:il.dO¥;:!J~i! s,pJOI!f;;iji t~ll']I0~ li'il)!(.J .j~J'''·~Ja 'o.La:s~.

1,7

biznis

Dl'JjlJlJrtI. au~ petail:, fL mfi,j,~vih! .. ~j ;20 1'~,

lopera o ua P 0

c

UB]]::i 8'mo pOOiS!c: go di.lie' "id]~l'i P:l"V1f'!' ~[Ii ... 1k;Qvecko· nom~lk,os OlPo:r:avkl1l:~ llii ~:tml'!i_-~e to ,iq;ili'l:!!ila gQd~:l kr .. iO'lel 18~o' se o~j~ri IJ. h<l,.;D:I.k'Olrskem ~dl.lQru,. K{!1~~ le t'O,~:;] i~6c;n~D.rOi l~om!l.fer!!nctj~ za [I,ov~~are .M~ihacl, MHer (Jll.l'jcll~'I:d. Mncl1cr)~ (lr~ID.;:jeuikLTpral,"c~Hf~j\"i,,"flbn'· ft~&;::"I3iH~ :fI~dsr,fli'\d~~IiIt4 re%l.1l1~;IlC p«s].ov,~n~i1. u ili@1 R ~

llhlMOVC zn 2:011. godiilrulJ.

'o.Q\'ol'di 11]' 2'(H L~p,d:in~ a:rD je S:1:ikpviw 1\:87.ood;a,je IJQt.;)]OIlil.OO pkru~~lie IJ. .BiB k~o i .... :dt~n .. e: mlt~o Qbl,ilI61:0'~~a:. ~!} S;Un6l:110, O~~ p;[ie~lID· vll:i ~, ~no. ·.~!:\itU od ok,~ diva PO!ll1i!O, :rdStUc ilmdlllMl"ijsJ;.itI pmjz\f~~~-e' ad _oo[ki do per ['loot:Q~ ollie kllZ1!lo i ,dI!, ¢e kom· ~iinii;i!!tlli;: $lOp~ 'f!i!iv~l!fov~mij;e b~()1 p~~j]~ do, clI{I!l ,pOl'l!~.

SVI9C:a.no otvi(~n3n ,dle~veti ,.IUSt :2IU'1li

LuliaUIC PIOISllO SIlBmSKiarad

Uce5tvuju 123 dom,aca rJ S'~rana iizlagafa

I_D'10 ~lmTO K ~J

- ---

detal gog Inhlis[ltal ~'ill'rizma ~. ul~'~llliaNool.cli~() B<1ibic, 'kenUre t!:~~ai$<io d'a! [e ~\'lI pt·, i~'i'ka dase kvn_Mretlwg· p.re<~!;;~ 1lI1Lr.aJn dmu<lcw lllrisU,C:ki P(n.e~t;:'jjaJiN:a S~jm!!:!. i;JJ~~,. t'W¥J!jl.l i~~~~i i~ Hr.'"tl:[,'Sk~ C'mt: ~re) Alhju:lijtj, SW\l1e .. o rf:a, lB1I:!;g,::l.rske,N jem3,ek.~, lj!i1~u.1'.~I;fske. .i Tn:rske.,

D5im.i~tizben~'g dilj¢b ko,iil- se tldv',rn fl.:::! Z)OOiQ metara kv~.d:L!!I,mih 2atv~rrl!!i_9g i ]J)OCl! metir.:;t. 01:V!}rli. .... nog l:D!t"OSWnl, lD.kOI!l1 tri ds.1JI<.l p~:ll'iir,iiiID:t! su, i dtll,g¢ ;~kl~VfID~tli. T!lko ~el iu~r' I~Jd,d::m Fe'8dvl1'Il hrane i 1?~6t,~ .1];1:1, knilem~epf'oo:s!~vheWl~ d!aa,'g,Ha~. gus~mf,]O~ mi!i.t;lpol'l.udM.,

.M. lG4HRl,r;

U iL.uM.avtu je lu&r,~vecmJiO 'Ivtl<"Oren Deveti s.nwam mrb.:m~;;.tisl[ 2lijl 1'\ n.~ ko[:em ~L~tn'wu 113 dolCl~~.= 6:11 i straua iz~a,gOl&. nir,..~ kjQf:"L~~l{lll'~ I~lNp~ bfllftOi!i'.rnc PH oe~.o!,!)!j i i IOl'V~ .;U:;"l:l,nj.a isl:aikao le d<J. j"eomo

~wie pri,fe. d ' f).a b]~

ID'Zelj<l!~ ~1Ia.s im di~)l:l'-

'~v;m, i~puiUiie"·tIDtl,iei!' jeI,u~val; ,!.lOFsta po~ta.o 'Si~j!i!m5lt~ ~d!~i:1 ,DIVa, 8;:IJ:ll1. tlc.Ilrral.lll dtil.~d.ui :1jh. 1:tl:ri7Jna.

ZaS~1U;gc za ro~ kakoie [I~g,la_s~o~ plEi:p<looju W g~l:iilll" mm.wm ~k:rdvmO~~im~: Mi~ ni.srnrl.iiitVUWW.iZ[JJ],3. ,j o.kQL~m FHili~, Vl1.l.d~ Tu~lan,Jm,!.f kanIiG.I~: i Opeini i:"u~ ~ eae, Sajarn [e prog:laslo. fJtvoj),e.!:1im, F~M]tof.ni t fe-

-- -

3.'~,tl,lfll, 18(139

~Fll~~' M •. ~'iJJiMij :n;i1:mi~ell je~1m,e'lu'fduxci:rnm lrni OJ\3 PQ~:I:O, u C'iile'l(~m bank~r~' $,kOfl:l ~i!i1kl:O.r.I1, i'IDO i'~ dm:vdo, d,l(';) nJiSilll iW vr$lebedi HI .•

.~ t u ne![.l.owt:ll!ni1[! Il~Ji]ild~ n~;ilIf',I'08:l'l.l ,godil1Jl:! .s:m.o za~Iis:prif;t:a'i~om. ·pI'Ofi.:~bi.~JIiI,~. Uk1~p:n~·3!kt]'!l!a.n!l k'!'!IjWII s:mjine:je i.2UGS iln 3~7 mj~ijli.1:l'di millf.Elb_. '81'0 fee ?l81 ~:to U 1 ])_Gs:(;o L~ca~Je fle.g;O u 2{1iJ9:. g:od.mi. M~!l~'tim~.Ji]a~ rna i~ V<I]:,IIIiQ' d3 ~]WI!O i d;,'il,i~e: ~~Y~ b"I1k~ u Bill .. kliZ~OI J'~Mder ..

Mi~er ;11: ~'StIL~ d\'t :!>etlvc: godi.:!l!lc Qi:\'tkl:!j~ ~;ld ~V1<::~ ,'llhko,~ fr.~:k!l~ .!k:hliO ~ fj,'lil. ~ll~ .dbolGli Z~ l,3iO Jh'ilS.I~.

,Oilll je ,k.,mo dill .• ~ lam-Ii. veliKi~rob1em bil;}~ly6Cl. :uu,pa

.. ~. ,. u.. " (a

!ilezmms.IUM~kc:m'S'~~ ..

.~ 43 pos.w, 'i, padl[lI..:J.~ ~_,O, j~ ii.r:md,o \frlo loll;::: ~~icmee;, N;a,. ~itl,jc da ie-ktwjli._1!a,l[Ii~s~<tRo~lli(\':a bi]oJ)Op'rmeno sla- 00 i d\!;l suklietJlii:i:Il:ip:M:itfu.lI~ pr~ em3,~ll'~o"lilwj*~l'Jl ~ollt

1(."1<:1. '~0z:~.II.~¥Jiu. !:jLra.D.U i5'buk;u!l, f:~ pro;J.QgijdBii~H p"d bm:m.Ul lhsta:I)':l Z<1 kredire

,~et Tre,j~w~.;f.Iabll, po1h~~ :ow.omtl Vf!JS'I;, tOOg~n, p~m~ul~ ~.-plojd:;L~

~:~~U!,'(;lY!O'. :i.dmStrl:'a'j,me), ~to,~i.i"biJ)o!!'fh)~zhj~o 1hI, ~i~~~ ~!!I:OO'!JMtr[l)'!",

IPomlOc nez:ap,os:lenima u B1PK

385 radnlh mJ'ISla Sua.!!! F~~B!~le~~!

!,ti't,.- p~d~lie~&t~a i,me;-' KtelmJ.i S:iEJl)J!I1t~l"l. ibJj,a· 11lOg ~V(lda z.:]lll.~Lj~v.mj;e' IO\to~}·kfi:".tol(lal •.

. . :~(iie ],~ bil"~l)i1tI.1!l lBIifl: 'i ,~f!<ld~g CfZZ;)1 Sl:~lle 1~ 1~~lpl'~~ . 'N,~illvlielIllij iedil ce dvo~

fW(ljlo 721 U~dr. p~rl!l.;(Sk~ OO\twQ~;$~rg~~ :ruIic: . B0I3,anstopodr£:l:lj8kog ~l1!e!{m!l.Oli;il~ {1moS'UC~~~rpro-

~,P'.I)'£iCls(HI,~mpb¥l.!ii&~t tii- ril~iLd_ • '; miL (gP.KJ~'tQE!.!l,_ u Ga.f~Uli!dtt.Ol.dj'!3lnjle 'fI'g~reb011:!1 Q'"Qil

k~d~t ~~'~hv;iltm d,~'u-~n,- ~~h~~ .t(!lIl 'W.et·,·ee kronr~. 1l1l3l'::! h~"t~o~&al;!i~ {lbl~~[i i Upo!lm'~v,:mie neza-

ooa ~m~~ 'er::a~ k.ao i ~db!~ ~'rz ' .. ~ - zil1li:l. S,i;lr.!TI~ .zapo~li,~v"i1J1:1a" JPbS~l!nmol.1obM s' !poslUdil~

.~lI'i .IP Q" . _ ' ii; .li:M<Q hi pj'),z~ U:ru]i:: l ~~~i~~r{l.m OVQi~ dog:aVORno I'l~ :!!il~tfl'" vdl1J;;I. Feder;lll'!l~ 7,;;!/\fQd fj!]~-

ll'ltiSle.i brie l!.trikwlirnHUSAl'D 1!l. :Hrn~~· rek:llo~, wku FZZ·~MiF~,~ lJ~imJ ~e: ,~ pr(,l.k\l~hl~:kmz;ii,!l,

:iiPlilpie S[1liVDli":~ lin;rere~rC... M.a~ad, Id. D~ ~1III!!I!ll:. . i premiif~tsd~:P.K dok,V'a:l~:fik:.'lditli .i ~d!Jka(!:~~i.!

.~.IllIjir~. Prniit'e ·1iell!:il~ellj.tk'::l, 1le7Jl:posh:,Iti.h Q~lj)b\l1ll. ,AI.:B.

Doori.UBli Oluara

... ~r.~~i:c ~ ,(id~~· ~tfiii~Q i' ~'OO>J:gILDil'K 'OhiJ~~i:l~ i~}llI,O.et,li! ,M~~~ ~tlt1.OOdili~jjc:~: dr~J~l!" Ji~ 'Pl:elill "

~1~la4nilib ~~~'~Milli~ ~,~ u~ten:ie tg-:k~lm·.sy;~gr..nl3 'l;..,d.ail~ jew~=' @d .200 ~,..

VELD,X-

Akcija

K rownl prozort

.ow pmu:wu 1!l1 L d _, b ,po~~ln

_1 VEIlUl: l~lMd.,1VJ u. Bj .

Pm, U 1 r ~ b ,I 5aIDIilIIIJ~I(l;mlll\lIl

" aSh dg, 16:30hJ Il3.dnl dm1 n.l

ad~: ve~ux II, HI U.II!I~ li.lq~i&ll 295., IllrIlth.

SUQ1snje za pucnj!3VU na 8kends"riiU

OPI:UZIOi 0-11 imao namlaru ubili PUliealca

Han Naradiin (22} hh~;~miaiz itkQIa:snj~lkovla~ ranilo po~licajo:a Mustafu Omle.mv.il~l{

lC'im~'iem oDru~n iQete i7.JrnJO:~~I:!]em iUVO d.l:1dh 'rI,l~i opHlilbe i. odlbrnmruiil mueer i:e" [lil'ed!fi.if&m :Kan~O[iJ'ilihli(l~r s,u~, III ~ataj~'~~ kujilIL pred!i.jtWiW:~5iumj a J:1ISe:*Q I~IL'i~i:C~pOCclo ,sudeii1fe H'~ri,hl :N"er:adli!1u en). 0[1 le 16. de'ee.mhm[p:~ ~pd:ine Ila:p~raIQY KSG "S_~dmi;1l." ~ :[YYi~

'. )!~. 1i(1~ •• h<~ " I. '"

I'.<~IU'~~!~ '~~f<ljILi:>i~~ol; ;'. ~.-

nlO])D!ln::,,!;~ !~mmr1lll Om.erovita, kj},ji le pogo~r! u 1~je:vo :r8illll.c.,a. ::r ...... ciC;l.bio ill! I~a~ tau pO/\frecltq;lrnd:n.o,gk!!JSa~

Ne~iru je :l1ia,~enOI dl:1I11!: Okc;l' :~6:3:') satii na p~ a ~ [DIJJ Sl!Je;nd!er'ij~' ~o mal

!l:i p'l\:.aii,;-CIIHaris.a . e i A~C'-

aa Srn~i6.l:.FHtI'Cl JC~ci'~~ j~,. dan cd twji~e:iP-Qli~ik1i~ Prve Wlicii~~€ upira;'~I\[lkf.)fi eu :f~'·z~'UiIl:k.rn] n.~m'm mlesui, povi:kWJ [i~·'''8u),jl"p@]id·i;r~ ii:J~U~'" tl IPI;:!~ku!;~, ~@;~Q.n ~~ga Je N~rndin pOf.!:t!Wtl, .~$pal~Onl~ fll1~:llJi[ ova, p'uta·p'~Q.poti.~ cai"jdma t~m:[I1100mlel't;}1':ita,.

18

gpldii.mq;a'pl:'i!l:l/;1:)1 o,jIh uradm ba.~· pO'1i'i:l'I~p.~odlilie""i;lJ~d<l· 'S~ pi~ IHI~~ iesu 1ii itl!!llJe hileJsprn""'ne. 'D.e\-'e&~[-g~HCOlkof,~·:Sus)e dig !:i;:t.da.iEivileda:SlJ.pre~nll:.zakmuli 8ill ~. ~O do ,OOhiljndil 'KM p() ;s~IiAC;il;iil!i)ii! '~~@"a:~nQ Ce n~g,[J til:! Je'1odan ii~",;l:l"lja .tf~~.brllf ioo.~ro!iili.:i.

- N'!.l: ~[~{:)iWl QiPra \i'd~".!ld u bllo ~I~j d~ ,dom!t¢>i Of.golil i. vt~[t!,~ su u .fo[QklJP~ft') pU: .• nom:o~i ~lI,:' SAiD. u ]l;oo"1!!!;:rer.l~ k:o'pi~~' l~Ltll:litt dQik:l1;m,ef!"l~ta. K:adl!:ollii'&n rov,jc:t [JOkUMV.III d1il! ~~'~:ia biJIo ~]:i'll n:a~~ :f]{!1!n h:il:~~d:u,cltlk~!I!): ~L. qru .s~ rI.lJ~: ~>lv.ali~, kU:Pi)~'llli1 ~er 511. ~il:mall .I:iui!tle'~· ~at.e iIDli~;'Mi"~(,Wt'litnlC'dJ huja je D~n Oibi~1I'liiva1ill1a &nb·l'! ~e:.m UM:~ d!l)n£~e.m nQl"~: do!ka.:re {)prcvi-i ""Him:

I:iclJ~l'·. Ai.D,zONUC

N"~~dl~·llri:ptli~@m poo,j.ega-o II]L pr:!lV'~U ullee V:t1liler:a" ~.~ :r.i&!. gdie: j~ uhVilcen. T1iI,z~];j~n@, N~rad:lf.la: ~-ereri ,;"'01 po.klll~<!i U.:hi:SI.V:H .1 .lIil~~UZ-

'~mlf!i'!!f.Lo tiI'7J~nj,;o:nl'zj,ii, '

E!ir:m"ilacQI:Il ad~

M~~U Denis 130gU ka-'

no i~ dill 6~ IIiDkom dob.z-, nogIlQ5lU1'lka ukazati da!:le WI :o\'om p'.redm~LU ae rndi 0 pW~.~;il!ub;isl.~Il,".~fii·~ O'fI'.oo~ u .G'p'Ul'ill~~) r:"I''(lm~ m:i~lj~jlu.odhI:!lill1l'~ viSe ukazuiu da fe:ri]e~o krhrlclmm df:elu ~~Q:t';i;"'~f\Wllll op6.e op·as~ l.lQ!>lL Optl!l2ef.li. prema. tvrdnJ!fI:rl1LiI! ii1dV>O~tl:UlJn ij e HaGs oo.mjemm dL8I iU,b1ie~li~ilr~ {~ a 'Ltpra~!? rom.~.idefiJIl.J:eniea da j~ taJlje[l pcibic3,fflC koj~ se niie .[i:l:cndfitit,ali)" k;r£i ,i da se o:plllZ~1l ~ Mktif .. jll pjf;~&u' ipolJuiio (l~~ie.

_NilSt3'\i'O;lt suden ia zskal4;1ln ie.~~ 23" m~~ eve godi~, kada:~ bid ~!l.lIl~~n:a.t;rOi:[~.po,j i:ii::.ai:a:cl'l, Il. C.

Oi;l'C:llIsik~ 3udu V:eJ,ikCl'i Xiad~~i ]:)0 tvrdiu ~e op[uz.IiI'ieu pio.til! 'N~l"m.i~~a- Se· ii6! i:;c VeHJt~, Kla:duie)koii je kraie:m iP~le ~ .pij~lkO!m @.\l!;]':~Qd.i.~~ tl, Bih!l!~i!l poflfili'j vJs~'ral!:boiQ~:!l~a\1';iI i pli~cki. sene s~ {i~c.ii~U:z~:rrao Za Pi3.Pi!lrl[lll.a. mc:mo~]'Ic~t:n.t': p'.fJI. je 2>,,['l,()vemibr:a lOlO".~odln~~ l.~d~ naplHo J'!d:ir~.d.iiII Me.rna,· !!lit 1I uLidlllm1di:ie.Po.z.:j:e:rca~1Jdro:io iei 16~!eO 'w,rbkiJ S3 6nK~,",~ b~J.t\'l1l'nu ~~rl]Cu.

S .k!!..ptt~,iA·oo.m .ri~;8:1:avi 7. j'-'n:!Ji"'or~. ,,\Ie go dine ud ~"'ade· :~e B~U]k~e y Ii:adi:i~lbd~6ii :mli!ilIa.Li :aU~0 j~ IbQrul:.i ~ l20 :KlM. i i:;NiJ~ \,)gnkovneklluti,-

cej:E!i d'i"!i d:o!l8 O! ~ii,!Sniie [lhmri;o ie Nadezd:uTomffii<l:llov i'!C' [l;;JJ. zc;;m~,~y, ·~.1UHc:i fb:mdij~Ji\rbderJ;:Olw odrii:ojoj ~Oldr~~~j j:r; rnCi..:: 1~,{iI'ib~~!, 10 KIVl~ d ~giital.!1.[ fQ mo~pa'..fllcJ,mohi~g:.I,j)~lu;-O~~~J;l i b~kOv~1.l I{attll;;u.

U !n1!~~1I'UetU~~Qm Har.mamlcskolll Sitliniku ScfJ-c i~ ,U.janlllil:l'iElj takndie'r s~ k.ap~lialoo~ pa glH!\·~~]l'l1etin":l(.!lH2Ilidu H~dzil1a!lancy.jc 1. OU'" gBifJ i"(l~~orb~ClI it fuke sa S K.M:: il mtibiudo!liml. ~fIFe [J!2,~b jil!: (ld(.ri\~'en·~ u h""~&n, z4.1~l'I:u~oli;!: ":.\1.Ol:!i'l;;J. SL:mel~. M!!J'~[.i:C~ y ulki Mll~i1Im\1i1:a. M t'lJj~7.i.fl!o¥~~~;Lllk!"~Qi~ ~va:meb~lel-ai lOll:,M. . M.D.

IIdll1 DDUrD:I.llenl U IUCI

It u .s.!li;J;lliil:'I"~koj ~li)':'j T-i[ltll, Uj:!;:\1]CiiI. Pi[ie:k~l.Jl~e:f je d~]g <del' lU~. ~lm~~u F. V, (4-9) ~ D.~.N. tli)1 o'bo:i'lta iz. s;a~i~v:a .. U lli:i,cI je F. y. ~do~'i.qi!~Jfi(l\id~n~.p~"rlide~,d:o~ j~V!'~. ttStdp.o:~·rite(l~jil. Ob';rijIcf.le p6,~ltl~ U~ga:P~~Ii;l!. bal~i(,'i ~O§~\10,iOsv:e'mu ie'Qlliavi~~tell~gtb~atm '[U lil~~a pt)W~-

;fI:'~i~i :l;ad~!f:a·f:iI::iV'l'etI.h!,~I'tj;!*Ji m.och~!! tuoo~~v,", .

n 01 agO)BU'IC

B!gao u

N!.l:koWi "5W f:c, "'Dl1ev1ii:i i .. vat"" iCi'bi~vi()i i1i'!!O'i!'ij€:.s~pro·, Vi!:[~ne 1:lIOf"oclh:1: i~ Ze-n lee .k.~':fiQ lie pute:m.~1l:l~J&!lI.i.fil!. Bmll.ka Blif!gii.lj(i:\!'td3 i!}l~g"Q' Vt:::1!ige:n.c~F~ !"'BrandJ" .kiu:pHa s;mrn~a pO!l:ODJI 'SC ," . esta ... ~lol cliOll, su p'r·eVRre!]i~ , In iI] lk ll!<I: :saraje\rsku "P~m1tTo ~~ pri['Jlt;9l.nQ!l(l~ ve6edimle'llIzi'je.

lupin kOII'el"lo

u Jt!eduvt-emel'!lJ:~ ~ir~vo-' nvJilim]lisL~im ~ganim;l, ~avno:s~ uk1,lllp.flO (k"'or pc,W'_ dJi~ 'P()t\!':rod~n~' .fiIla.JEii jltl ;lLli ~IiIr~dju p,QsHiepod:ne. Os]rtI) isU:,.ge !J pn!'II'cilrama :s: ~lliPO!I'h· llIom: lpIT)cl!lWOlln St.lm=t &'iub:j I~Br31U!l]'1 jii:i:i{nj:ediiio ~ inter]1}U!lItrl3!gl:l {I p!"('}pu!l.Lim3. U:];:lO' l~ici.i1 kOtj~ S'[1 i.n,iJCliml i s.a:mci, p:Fe\1are:ni kli:j-eJl Ii N'lIim.~,

P.li~(iv 'Nermbli! He}dii'1l,

r24}~ D, '~biJta (.!5)'J 5:1·

~l eUlf{p (2::11].) ·.~e:Bf:;]il'!i!l-

18\1,<11 ~D'LI.rdita C~3)~, ltade~ll

'U .,. 1fi;]1&:, •. L" ~ .. : j~ ~ •

"r.~]'CliII 'i.;'_"'~ i, ]U)IIJlnN~ ~c:~:.,

n;ovifia (47), b: llanje L~]ie bh tie .ptldll~ .lZ'liJi~UI .. i naci~-, I]om luii]!!~t'!li!1 zbog. OOt!lIll'Ja-'

rnaikotnJ Rr:! dana h~~IlSpJ~~.f!ih IPOk.~~tij:ll da .i.o:k.ahll(il!j pati(;'i jj IIJd~~'O',(: :r:illm~l!ru ~B~ill.nkn :13.].::1· Illo~e"ici!l dEl !'IB~H uibnldU. su Se ' C!JElu.o.w. .MUP-IJ~koji~ je 7~U~liiL~ iateenu.it{ll'~ 0 ]ilJr;:m:aru,.

- uci"bm &roo I:n!unn~dje ed lj~dikQi i ~~g~"i dit~i da ti ~ti:dnDi' mdIlH !.t Vi~,,-t.u b~tili 'kupuje ko:ft"fe".Nti,,·~n i;:ITI:Q Jr.:t;,;il.~tll:!i!l.'Si i~l!"\i ietav~IJ' dlt]~ :S'\i'll': 11 eedu, d:a, j~po':;'i~i~d i: "l1::fIi" "}lUIUI.,. U poHcii! smol b']']:l u s:rH~du~ tc.lV'l"[;''I!'l-i:", a. u pe[s:ki~ zaPOOeiQI !m~nl.ov~ PQIil~iris..!d. SU'Il,jli.;;. On. je :i§era.o 1Z Bill. i s~d i-l.i:) n!ll,'ii'Q.OOlOj, ''Ur Tl:l~oi. Doh-iIi S.lnll [ilunliklJ"'diill ne britlemol d·8 00. Dam .8'1,i!: III'rn,. It:hjt~} atIJk\'1Il!!_':iQ'~kl:! '!!U do~ bUi i os~i!tli, ~l;;( je: uhlilt: k~iQ d~a dl1b.~jC f.!:a!"·!'~menM. N!i!j ..

ne sll;mnj~da ~Il oo__govoFJll z:a 7&lttt~.d~jril! dij~la. poiliQjimlih IIlI ]l~'a,tI ~{J'~iflli:!. ie ~mIt.er,ij'l1il.f!a §~C[aOko 7O.j]{)Q m~l;I.

biled:f.lo !>u"p'rcma' t.\I:rd· ,[IjO'lmHi po,lkije.,i:n!'diU ~f:~:ke kru.d~. I.J<:Iku6m~~ \l:ike:nililI;am<lj.~ ~t:~mi(Ji'lf~m:ib l::.:nlde ~fO-

-

rso?

gore i e bdJ SJTlfl! iJll~U PQH~ l~jilJl O!:lIi ~ !.,.,;BQSe s;tVli!1I'1 iz :niBl.flV\~!ll'~;Ulm.clQgszm;Il·.:sia .. ',,{e~ .rca ~!l;U fl)i ]",,:~l@!_m m rdr.l1,uli~ Jle~{l: ~"U :pu:..'i;lr:lli, dia o,<lJprn;ln.:L ch:ii!:vu:~;lB;nim: III(l1!Vcem - k"!l .. - :rnia...niHIm j:eZeni~:mk;)"A. H.~ Rqilfl d!Jdaje di1 Mol ~'~d]J]~ od,~U"(lJ; dohiHod d!1;l'~nJ:;rngg l.lI.!i~i~taZDK k;(J!i w i:m j:l". l ud~. rek~o ~. !<I:b(~li!o()H.dje: t istragL: fie m9~~ .1ll1Irndi!miliFl!!i:lH~~ pl[hfl}de~ie iU ~d!r:la\i'B,n~~~" , l'!i.tritp je- Olvo.r~na~ aJ~ p['~i'.ka!S,lliO~k1~d sa as.um.Qj~c~j vee ~ll;a'Pij.'Sd I) dr;ia'l<"Q,

:Spoline Ull:ol[Bpije

Brnnkg BThag~f,e¥'i.e·i nie.~ gov;j8tj!l.'U"Ul~ EL~IJ:;}.l'l.ld.in(i,::irii o~,~a\tili&llt ~hri !llii!Ltim :mHo~ob Loine:Z;~l!Jiica~!, '[lij. gutQVo ]cr~1:!I m:n:ogij pro:~ekHh

;,;)tJa.il;11~U:lPSC'.r!I.] suu 'po-diednJ~h 15 d;:U:liEl •. b'i'Ii~o!(J j(llZ rn~~U're5a. i QdiU 7.ed Sill P!JIOlrot"Wk. :I:l:~aH!!i[llobirl~~l~· ~I~zm~, :fhl~·H"ii~i::mrL~ dok1;J:m;~:Il· Li.". Saln[l ed a!jHil;<l,Z(H 01, :IOll;!r dine .~2:\7r~m 'SlII .~l kIr.iV'ilrJ:D djl!liekr~cle" t: S.

Srelbn~u~iik

HradUluCi 810118 Ina mirU)u

N~p~2,nat:ll0,p~l\llp)m\I;a,. 1m 'SILi U ~lwnJEtll. 1:} naselj,u C'<l~ekQd Srebrlf<JI:ib. i\i:ii,kon. s.to -60 raz~l!.1ili. Id.H1Uii!. v:r~HI kvpo'Wi ~tilI i;;o; stOlle Ukfill~i JOODO ·~e,li.e s la.r,o ok!) l:rl m.j,e~(:'Ol,i jeooo'j u.r:IC::!.Sl!l.lil] olil:(O U mi~~ed+ UkYPitot n1!Ol[erijal:[j~I~:[,~(a~pii:(im<l, i,~ja'vi kojujc:

V.!illi~lill~.k . dao i~t~i~~lj i w<a", i~osi ]" 90{) 'Fn~tab.

ls~e: .nat'L :00' fliltli nlltl)o:7;"" f:li:rdb mpO\!H bi.iaj~ I ~lft18 .wL A<. ~ s:u:sjedI10m, :llllSeI,iJU l. .. !P~ je. Vi~rQva!.~;~Q' iIsla gT[JP'~ pfr\}Vlllln.i]k,~J. i.z S;t13i]c j~, u.l\;lr:fiIa !i,esc jaIli:aJ.~cJi:s: i~ vr.]idlll~~ ~t~pfema PlI'tll:jc'ui 'Vl<is'l;Iik:±l" iJk:090lh)]a!1·a.k~". O.M.

OplG'ins,ki sud Ve~ika IKlad~.fsa

Dldaoi DliaCllao moa nB ull

h '··k' Crn:8 .. r'on.l./ a

O!'ie';'i~! ~lZ. pe~k, 6. f1~lf$lj'ib~11 :2!(I' 1 ,

19

~rl· dana, ad saobirac,ajne nesrece

I-a

v

_soia

Udle~s na ,Z:e! p,a'c, ko j[ p etl] ii'

O - t- 'V I_'· d

--..- '. "1-" - -,' . " ". -,- .-,-- ." - --

r •••. •..•. I •• /i I,'.: .• 1 •• I .'. ~': ,...'

_ uOle ,aze OZ lie . eno u su .ar:

'i:'fdon:Lkfk'llim 'pooliOOi~:<'l .. "Ql;ti;1(O le d<l:jcHaJj]o\'i~ i :rt\~ij~ pO!I;iI;i,~.wa1i;l~~mi~!inv(J j zbggl~ bli,HLai,lj&u.n lUi.

UIl]"sl'VQ 74·'gOOiS:nl~g,~.nz~~njS;aillog pru:.fe$~ Gaf~ f;l!lea p(;)tln~e:IlO j'f: 7. !l, mil,l:>~a pr,tl~l(l! gcn::ffiine r1."r(~ilf ~, ~ • rr~c:kom naseliu Btlli(U:Sa., N,!:!'" :sreltnomp:Jjo~sO:rJJJ 8U1 naIlfr$enell:luI;ogoorpJ"'1e p01i.rreJ!2 lwp~m :predmelQlm ]'l0' :rukJ!,rna i .s:bI \1'1,\ ~I!]; se:poiklil~i:!.v:aQ' od.,brnniJ~~'<l ~!1, knl ~ ~e_Zlld~;;il!J:~U ruk<l.!iiI:I,(j;, Biukli.'! ~, ]Offl ,H':: pioft50t'Qi\fog-S~';f;!!'ta j'lfi javHa jill! U'pifaili'Q H'nl,n_ov~tcva sesu:'~.I:i:{'IJ;! i~' ,7.t\ljlf,:~:j'!, tli S'!i.QS j(:rl .. noms'[~fJ'I4. .4.ntiJNut

I I

llill,1f1vi.c ptilJkfJ'ln .ra:njjeg, pw.ltod'e.fli,

Vrhovrn~ SMa IFedera)ciije

HalilDUieU 12 aOdina Dluara za ublSluol

Obduk.oija u Buglojnu IPolvrdiila

Ani~. Ur:llh~V'ci~' (34)) k(ojlil, ~e pti~e rri diHflai pr-onaclelitiil .mJ"lt'li'\Ej!;l p!!1tdrll.~;u $u,cc::-u bllll:gojam:kow ;[I!:a;gel [u 'V,oznik~, ]z!.i':I.i.l,la jil.: ~amlou~ 'bislvO" Potl'!td,e!];o r,~ I~O ~'b~ (hi~dt:[!m.ko:i'u l~~ !PI.a~<Ih ..

ll:,~nlllnab:e . ,

C~.i.~) l1I. Du.m.'I!Ji ,il.cfu'av1l,liI. B:u~ gOjn@i:::f!I!'i'sio (Jlii dUlai'Di[ df-. l\mir- S[}a;n~i.~ :i.z lKla!n'Hl!na~:nTh~ bQl![dc~.Tr,a;".Wl,

IPllleVIBJBlni u Zleni,tu 'P:ovrijedcnIma ~ ulG!1i:iil·· I1!;l, p:n<l pomoo'u, Doml1 zdE-' ·vlp~.Zepae~JUlkou6e,g!ll SiurJm-·

00 Ulde~sa dasli@ tokom pre~ii6iIClaJ~lja kada ~e li.S.koid,B mabiij.all udarila ru kamh:u]

N~ Zcp~elttijrw.ii j!J~ gkG ~d1!!ms!lti d~di[:am Soa!O,i)t:a'Cajrul, ~1t'8i1'~ IJ 1kuio~&I dV:ii$'QOO~t~:~:I!;~ jfi[JVeU~_~JI~'

Uud~ su .• ~w;lili r..&:hii~ :~~,'*(O~-M.~194-t·vm;Uo "l,'a~dy'~ Dum~ ~dmvlil:1 Z'f;~ l~u'kem,i:O[l (05,],~"'990~1'\'1~s" n,]~it\\i'O PrWlLl~ "'{nH:!lft:l;'I,()-

'j(j

~l.

S;'i~IIlJ'fit IId:irr

Pre.~a [l!j~";~m~ oc\cn;'JdaC!;l.~ do. n~:re6r: J~ dC1ii,lo uSlljed (il;irektitliog sudar:'! .~~ tiJibi le" :i li!1Mr\ik~,Tfa, Pt'~ITi,!II. .u.>gz\!a,. :ilC!~im in.rlltm~(;'ii:a!~a...\r(Jr· za:c ~~r;S;blj:et., k~ifi l'~ [~;ao ~:;.; prn.t'al Do1J'oiap.n:::m21 Z~Bie.i;.[J it d;uploii pUfllO] HQ i,jlli peku.~ag jepr:eleCi vozi:1u ne-

IilIRhca'fli d~llovi l!,a'z:iia n~ !'J.e$ll ~1!O\!dravIUI3" ,~_p;~c;;., :I':IUtl!J' ,Cegl!l te do~bo ~:o d irektn:O'i S,Udi1tI'Ci S k~J'[l~on{)ro koj [ i~ dolfliido iz !;11:prOil:nogp'I~I~fC;d.

Tdl.ke'IieJ.e'SQe pootnede:~ ... c1'oMU su vOX<l:c·1<1bHe"~'Boian. KO .... l!te~lc i,z LfI;Km8ii i.!i'lJ:'~ k.lImiO:l1a,Hztm·,C.aJ[OC:ii~ Sa,rnJ:!\'2l. Nii:~'OiZ:iHm<iic pci~mi~~ mi Y'~Ui';~ m:1iI1\m~jiml! i'i~il::t~) ~ ij~l~~ds~Hflc; ud<l.n1, dilift.k!l,'j i1Jluomol.'lil'a bti li SJumt;bacarii i ¥i'~ ~i~.~tlj]:il. m~~ odmj~1:a S1!!I,diaJrO'l.

(flJrwR, ~I,:J, lims" Billie poOlofu:,p.[!i::~,ezc,. niQ::! Ui'FOm,~ OO~~~R3lf.lIW~ .Fltllln!! boblii.ce Le:n1.[(rd. Uv i:daj nt!. Hell mjesllL lz,;.rs..UIl ~:eDQJ i,·, 'cij<lPU tepee. TQlk:om iU.~i!lttj~,!i<wbraGilj ie [l<'l.mi\~U ~.l,eptebi,o IJIprekid:u.

Prema: ini[mrmiclj~:o:GI ,'5, U~n'lIl(J,_g od:i~l~ K.BZ~por 'i!ftijiOOg;~i' ~ijd$ll~ m van ~w:mH:QP'ls\llo~,ti. Paclje:!'ltt ill:

W:ta:~!IIBQi~m 'K".wa~~'!;'I~ d!o-

, •• l ' '.

V,~Zll:.[! J~ s '!l',iiS~1(1lmm fI~I,lW~

d\1~1! ![ie:~e !:lrl':m~' Jdi;sLremi,lelJlJ".ml;,ei n(JgI;l[~ itrd.~,dallij~ ,nc~,lIllf;l.lIiOil p.[~:tDleSicDf,la Odjel tl'3.1:illl.:1lrn~j~. .Dru:gi ptciie!IH ~e dO'l;le~CJ:a So ,ndw lakiim I;>!i]V~'tld~;ffi8I. ltA\g.

Vij~eV[fit1\~DQg ~!ilda ~:man~illo ~~ M'l:lb~:rfil¢'d1:lJH3;~ H!.u,""r~, (44) pn;'Q5~C,P~!'!· pr~sudll gd '13-go.dina iillU!,lQ.~ :r:a :?a' jednn ,g:udlrnll. pa, 'Cc: tak:o zlmgubiinvll.llr:::w.klni$a" .!D:c:D'!jl' ;.le\J:I:]'(;li;:'og ~'rQJe~afa [agu~ Oill12Ii!Vlt:'3 1~1 ces:enlka . pr'ovet>ti ~ Z ljlodlHo ..

Op~t~~!imi Ire, na svoj z;i;lih-· Qev~ ]jl}ui~n ~~.~jnl;l!m deQemlbrnp~egQdfiir:lte :IJI<I 'iOll'-' di7;a,),'<1.fl,je ~tVO~c .~~ltl,i: pri.jc: .~jt;:t1.e pra.voRloCIJOOu •. H;dil~,!i6' I!;: o~ud~n ~4ub!i$~ [VOt'~ '~Ol1:JJ!]II1 jeil..1tog !1:'()C1StlI le ~J.<:~~al:.Hia,::;e ol.n1i~ ill~ i~ ut· '(r'!:B~Q.diJlkQ!l~mir;;,U':\~c; VtCe ~JJ!jline ],iJ~m~a n1je~rew!ti.~

---

lJ1JHB .se .U tJo(}'tum.11 tt!G8'

IDr81houCiC SlmOIUb,i.~UIO

Utvlilihmnjc'IJ:I ~aS!LEI!fI~a "mni, prest~Ji, su :r,3'2Juz1 ,;':<1. z!td.l:,2:~,j~:m:i,je lMmiim Ora_hovci',e-a (J9);l ~\lpmgil nils~, dale}!.m ire, kJoi~ ie bio i;~p~'Lia "~IlI W! p~®~;turii'1.!~1i! 1;)u,ujilIlske po1~c.t~~~ p~ jl3' p!:lS~enRii :sklbodliJ~ i\1,;do[jema dj(\~:J. tl~P4~~~](;i;I Oriil~o\'~h~: Fa~i~ rna ( 12) i :Emlf {9,:!~ p(Jd~a· dZQ,[;()1I'!:'Q {;~nlr~ :z:a~.(j,\:ijailE1.i i:a,d,]JIirlIs,ojn.o. .& .. kl ..

:S;P:liG

.' U lIIii,i~ttJ!..Mi:IIii~~jf,[ltJ upern'a, M,Qdt,i~~, ii':!{dcli;;.\'ii~pj\ci'l/;,iila 1.1, S;'fl~:: "rJ!~~ ~cl<lkle .. ' PlL'cm.tI. iiia.'\li·IiI.l'a~nIk'1ll" Jet C., ub.iliderraJ. ~dtedena '!~ d:~,,~e']~~, ~g:l-~~I<1IIl!IiI·~' _ diete-:rc]iei1[i~i POSU~:!I~ SI;!,W u vriie-dhos lj ed o:k-o 3. '5G~ KM. U'\il'icl~\j~mjeut\~rd:mQd~~~Pl\O¥-.aiIl,i:~rd~.mIIl~~lS~]j]lDg[t1'a~ f:I!:[!i~dr];,le:il!ilig}l:![il;up.O'rl\lidl~ib:tdroi:njh VJioItiiil.

crna hronika

D.flt,\!fil ,a'!'ai. ~t~k. 5, D'Ii1a~'lrii~n.ji~11.

?

.. ':.' astavlta rtal.ltit IJI l'ffudlJiJ:)I t$ok. j e zflJtlj IJc:ilral:araUllj U1, :~,~Q 'SIU

i {lIVi ~:nn ~apa1j'Bno VClll:ifl. kale' su kOllistll,j p1j:ac:kas~

Poli ca~cl:ma 'Y KalesHi p.,N::kjucl1'r jiil' ,Ia5:an f3a1,~ ,I1.:1Ci;cj d",wik l:l~'tal'S:ke radnil;! y. Kruli;:i:ti:U~ pt:iio:i;vitl d:o\ su dv~je maskiraWi esebe b' pEtH~}~.w '~g auto-

mQbHa t'tll!i ;:J' U '$"(;: n:~lii~

~fuo i,SD'i~cl fliillvedeme ra.dllj.(~., I.di:rMe odJre d,enllkoU~l.iDl.U l.bu:1'l Qg i !;,'II'~b:refil.ag ,m~ki~~1J.

lil'Fiied.rJiJSfi ed ok.o 14,oOn !KiM.

f:ul!l~ 'zapomag,anje

N;akon ~o,g~ r,az;'l}of~ki su ~ 5V!i)j:im vo.zi:ll:!:m~ k{;lj1m l~ up~'Ii'H:;::fI~ ui~~a (r.~{ibaf udai'i mi.~, I'IiIIj~u!J lr.t'a!d.e.P~,i.a;~J)::ilL:lIe cl~gJMH]l:lJkllldla i~~ .1I.ako!] .. Z3:" .. dietk<l rn.dJ'lo.g'neme~::lI) 'Ei"

vrt"<l:&m6ic~!ruj"!.m:!§l<lvjOl,S:llI]k.1J .lXLd:rij,~ ]:lit'Is,premil:a ~.bl'[Cl i; s~eb.:ro u :gt~pck ~u~t!mtl~,it!l, s !:!.:a..mi.;r~orn,d:g ~~ fiQ"'~l:~kt!ci~ ~kj)'sl;l. Y!\\'ij ek db !1ufui,f,a)djJi.

U tre~u'I;.l'iU bda ~;r;;. ~I!:Uu.¢-~V~~~1 f~dD,hJ,IlI,c;:pO~<!'l.ild 1.0,1l"Ovi suir.aSFi .i¥. iliIJI,rumoibi,J;a, "~opcl. Q:m.~'" ~ '~Mi:v(Ji.l;i:lipr" tlja7i[!ik B~:rucl:6e!i'idg :Gh.HO·-

lII"!jb~]a~U7;e]i il:S:lIlii srcbl)l::tlw n.il:ti[ [c:: ·s~ ~,blli:illl!J:l"ta:vckil Z",·or,nillkil. ~~~li jevidiru!i;:~til ~!: de8i.I.(~~EI\1""i(~m~,ei\i ~c pQ~cl~za,po:rl1.Ja:~~i,~U:$u k~,~· dliivd .m.upj(;;NitQiP'0'b~{;;gli:,

- SiiooUl snm \ill .. k~i!lll 'bd. smQ~I!lH~\1:ih. Kad. s:mo ffit:reali.mt;p~1ic,(l3) li'~dimo sUI. !S~ de.Sa'li'~) mog1.i S'mu Sl1010'

o

!.i']di~ti up~.snu vhls;rriru ;rl'atM~" ·~~IlI:llOmobil u ,k0~e...m sou b~ig [QjXliv.i ]e'l'~ biolXlod.m,,~ koo. Da ::l(; fi~k~udrnill~ i\,j!Hiy d~. sf,tidJie 'LI. nj~~ "a~df~ ,.mu~;. da bi l 1llili '!',lIIrilli plja~,~~ • i.rs.-pli~o :fIi8trnn1 j>e·i.ooa!JI ~di gootijlu,

INI'ula,i rarnli,i:e

N.a liee In ie'~tlll ubrz:o ~u ~Z3il~ip~ipadmid PU !Kale" s:iia,koji. su. zajed:[I~·sFripa· dnieima $"ekl!Ola :kri.rn.-po-.u c:.i~j! MUP-", T Ki,z\!l"!il.i IJ Y"lil:<!j. K:i1IkQ:l.JIlQl ID!!irl 0I1i~ [lo.ltd jiill. iZi .1.5 icuGtba<¥fji· m!l. opei";;"!; .Z\rorn.lkl po· kn~l],ii! ~'I.l.ufltOi!!~.d <'l!,'I!JJ!(.om(J'· bH "opd 'om~gal~' erne b~j~~ !lij~&(!:; V"O'J.lI;t!; ofj<eil:ilJIS(.a\<'lt· iil.o. J{a;sl!:lIJ]e i'~ ~.lJw.mobiJ lFl,a,d~." z:l!p.at~i]l ,RO'I, ];Iodru· I!'jll. ropeh.lc' Sa,pII,a, :S'lQ .!!lam. i,t):p.c:rwl:'!d.'[(;)i .Ad~jr ArnallH.1Vl~;.1PQr[p;aro I, Tu,:zUast'v:~ Ttl..

I:'t~"dl~ ~:cJni" ~~i~illu niB l®be2!b1~i3"d:lm~ do:~oijnei k ~:iIW51r:t e pa'~rn~tlB ,ru~te ~~~L (i~2iiku~iemo ~flji0 kla:mlBIl'a ~i p~€lS~ U ,~.ub.~ffia

1 m,dkr,a,eI'lWm pl.ne~IIJlf.l.. . ,

~~1~~,· !1'.ineralr:1ih 'sari' i lr;lleJk(l~]a. mckra!l3nm Jlute:vn- SII 'ta;kode: fak:~o:~1 flilJKat za :l'ia:st~~' ~,ana.

Ve,llika :~Jel'~6ina.~adla lEtZFled. i - akraoa i .~aJie 'rpoj:aW ~a;meJla, manj:e ~m;Elvat'1ia!.lzumtno l I ineod.'$(lda- kpJl.ilm~s'l:l1JIo<sa~· dr~l maffiu keii:~!~I1t;l min.9fa:!a~ kaMo ne :oij, dodi3JJtne ,o,plElll'leGi\!lal'ia. riase lJJlb.Ii~ge.

OLD GOLD ~I(OM:ERC d.o.e, Dvorovi K',all"aao~deva bb , 76,311 Dvorovi

TE .05,5/1.50-414, fax 05SJJSO-41 J

PRIJATIELJ ZDRAVlrH BJ.UB,REOAJ:

N~iem ~ij:8lu j.e!' ~rffJoph!i)tir:ma.\\Ipda Ona,oini ~ dOI'71~":1~e~e~· 5!lemSS9 i Lloemuj:e U 8vtm "{,atiUm ·".re~e:S'~m'a 1I o~g:a~i~Z!I!'iI1U, .. : za~o f e iAi~et.l119f v:~tno, IiihYl,l, ;sva~4o:d IilteMrI'O Ul1os:i m0 dfJ,vo~J i'lE' ~loliic'h~e~is1.e, p~i'fi!J d nSf W n~e,~Of[1 i ner,a~lilzQ~m 8' vode k:g~ me 'e:plf~reeume Q1rgaJrni.2famc,

, .... 10 .0.... ~ ri!~";i.~iLi~, ,!;!lrt"J~'i ri~e:t:Riihl 'lJi'SD,hHh bieloiH<i h 'vFl]tadA,O~~l";

~'Viso,k~~III§',~lloot \pH €I~) ;; cinl'jEl' hj;eaJlnom ze us PpS~~ yllanie pH ravno 'ie:~el'

-·INtm~;cS'ad riaJ ras,W,ail"e~ijn Mii~wala ,fBO m"Q/O - O!i'n9gu~~~,~tdla·f~ ml~m1[J pIT] lJ~i(;jlB€v~!h IJ\ZlT~a ~ 'q'1dl~ ~wm ~€I~j,(~irwamB.,

- ,1le:t0kjs:~ac~icu'nilZl'"SVOjrsNf'I'- 'i$11:~ .~ cisti e;eIDite 00 to~inaf sl!ob~JJdinih ra~ilkaijlai' itetnihm~'te.rii:;,.' -Vi~nka moc: h i~~a:t~cije, - b~," s:e ,aps'art:iujt!'; hfdril"CBl I' '[lsvj,eZaOJJiB IC~)lelrn OJgii:U~limm.

ZBhV~juj u.~i 1S1V'om l(ed'i~,l$tvelfil~m ~~F'u:mlllnJlrn S;i~L$t~VIJI pr.p~Qm vod:a .~~ml • .e '~' I~ji!elein~~:'

.+ tioil~,ti' bll btega ~,mfJj{ip~eniil1' p.ute\il'ai _, bn:lestl o~g~ia :illS '~~el~:iel .

- ~otili1ih ;o:oil€:s,tJ,.

~ bOil~li. p:erifer'ni~F ~Nflii'rst~~d~¥a

'WWW.prStlomlli\od.~oom

~ l\1l·!)]iiU.ObB i~ ~m:aIloQ ~mi:~t~n. ill: rndi k 1 A:! utv :rl:!ii vmilU .[!.~e:gt"v{j;g 'I1l!1~ni· ka, N,EI ~~:re;[I\'iI, !;)ipemt.hfIlQ rade~luJ.be~i.t"J piJUdJskJh u.pra:~'@i. Ka!].e&.ii~i l Z llOfIUk .bill oSQhama ~oie sui.i,qi:i1.e pr ia:cl\;:u j(~i se tr,~g<lj •.. Z!I13. flit: da, I5W d;~~ ~CB. ubliJ,BI zl~'I!.O :i ~ g,e;1il~k..a~ ~ diJ"ic t.reci~ bio u \r,rlzrl."1a. Lltoi'i~s.l'Ir:ohi~~. N1'.~~ If)i~g£l j~ i d~.5~ b,;"¥,r~ P,[QV· i~n: i;':)ljIi.vot oo~~~eriih :i swie~ d(jka~ -~.'l:IDiI0 je ArfJi:!!~mvi~,

ZhHlIfskllJ. .t1ldnja 'i.lilias." nl t1.'110 .Has1!n~ 'Bia1'1l~h,'>a, bn~ ~e :i;jIDe Uil. lop~'!i'a ~ noe.,ed.~.r;}:m o¥ll:godlD.c. T'ad.:! SiU .ncpo.z" m:u;e o~he' Ii;~mp(l:rn 1"10- k:01tl~le pw'bW, '~dd i oJ)1 jack&ti ?fu;mr~ iJ,li ih ie· 8,prijet'HaJ pDlic:ijs~'8 ~~U;l'l}IOli, S ob.7.~-

rom. .IJi3. na:~i . ·k~, ~3, s,[-

Wlrll:ID(l~t!..!! ~ '. tvtdiri d,~ sr::: ne rodf !;:I ~~tiro.:pljae1;;:11- ~h:lilll!. F.SINAN{J'17fC

I Sia' S'B,fla'R~a: 'ilJVl:da~1 prifi'S:ait' l!\I3i retim'

8,i{lstanaik M!aCfunarodne ikantakt 'grtJIp'8

DaOluare alliD!anSiraDle Ublilldh DlbunJanlBa

.M.'e,ltnnatod111"Ei, ROil takt ~D<!':i;lJ Libi j1llJ dQ8e\ou:riLs: ie il~c:et :a~ &:!!St:L:n'kU w: Ri.mn uspo!St..'tv;ljanjl: po&eb.rK!g fu... nd~ .;[.;i.[lQdI~k;upGbll!rii~n~d· :~~ II Liibili" SilJJ¢~~, i~ ~ into Lt~M!f!,li:e dlplGl!l]il:Ui'!! Frar.l.ko

,~. .." t'~ :u .. • "

l!;-r;'"olun:1 \-" m,t!) ['-.r<llU:U:U:.I',

b owogJorca ~ 6e billi ]11,0·' gu~ & 5i~'pohr[lnjei!l,lcLm~" koi i se b ~n~l.J[rol[iv vl;iI~n:i Mx!~jJI.,e:r.;t GldtM'ija fi1!' twaI~

IIIsp<1renlll.R il:'fik~~ilIn [la~iu drn;;t'd'ii"~ :lI~V'U;~ Clh~~It]o ie· QJl l1lepos~e.dl!l,(1 ,!)sUie poe<:[ka 3ltSmnka. Fr1lltiui [e apel i'rl1lo n a med;!jJ(H!l]"QQlIiIlIJI i..8:]eillii:C'U CIa i2gradi b ija:t.!::f,all1.e '~'ldn{)~e ~ N8ic~o:rHll~im 'l,"ijoo'e:rn [Jubun ieuiki,'l, 'Ill. Be'li g:;:Wji.ll.

., Ttl CC 'oj!,j:Ci!I'ci [J,;jge :[!'m"mere u :Bcngu~i~ ~ :polt'eCi5;t] prl'risak .[1;,], rezim - ~!lI;r;;;aoi:e Fra;rjuJt

Prvi put od zelm~jotrresa

RaldnlCll U:S!li U FUHU:li.IDU

:1R3,d!JIici j:!lP!tM:ki!:: :!:!I;I]d~· ~rli]~d,.eJ:;u~~~ 1"1:1 k,usi mOll, jtt!;6.=:r 50U u~~i u je~Il!:l. IQdi ~gt:~ =&cia r:l~kun:;:'"PJ'v.! :f!'!JI.1!: iOtko1:d j~ nukk~ru:k~ 08mt-e:nOl Ufiil~g· rO{)I!l1 z~m.]~~ii't'es~. .i e1!rnJ~miju.[ 1. ~~n,a;. ·~Op~.kij~ lokj i*~eiettr{le!1,e.r~t~k.a kgmp!.!nil~, (TEFCQ),

KQ;i:PF~.Il·i.i:l! j~'¥1;!_vcl:j]j d~

!;'1,!.&~id, ~!jj]IU ~li!pt\il'id .!;i· ili~m 7.<.ll1h)(t.a1i~ u R1tk~o:t blolll~da!l] r:adifih:ril':"<l.nj"." radi'o1lkdvmib (i~stita Jz zmJI" ZtilIl.]iZY~: ~~lIie d~m sre~· [!tpoRihrt~rcQ'"'t~1 ~bJji mllC!iRroi k"Oj~ JI~ 1I,!.~mcdii!O i .. ~~Li su ~c~£l]i1l:.(lCk~p]o'7.~j;l u rea~ ttlrIn'tli' ,~ie<kJ~ro;Ul~ i~, ~.oJ~ $e: ,od ~~s.hi '~dli~:ifl<1~

24

1i'.8il;' miru .. I 1!'e.Uki:!.po'b i~da. iJ! I~~or..btmn,'· .

Ovije gt~vll!e pi1Ll~sdn~'C :[i;ak(,lj~ ~I juri .r~"""aH~ Fatillh i l';;am::l.sj s:ili su p,re~jlu6er ~i . _ ru ll'~ii:ori~!ski 'sporaZ:llriD1 @ ,o~'o:Jnlta.lljli, i)&[vC::'i!'log.Ocl:i!f.lijIC podffiele i. I;l1cd~~ilJhnp,g In;c'Prii;w~H$tvll, 't{·oje i~ povl.'f:I.uea:r.o 'prt'lilSltlI:~ 10 ~ krvli.ve 8ukobe.

Pillies ri rt[s.ki !;lIredsi:ecl [Ii l\; ,Ma.hmud ,Ab~. vod~ FtIooha. ~ .. K,;:}led Mastil'(Kiudled . .A;ht~ :s..baJ).lidr::r pol~~b~roo.l:J;sro!1I!· s;~~pt.i~USl.Vg'lf'.t4:] 'SuC¢:remu,l'.Ilji, u cgipal:skQI'IlI obll,vj~~~ ... ~ I:Im~l, . Scrn:bu pQ,vo.d~] ZWil[Iicnog :p:rogili~k]JJii! ~'I]@iraZi1lil:· .ma :kome lcpmKedcw81.o"l,:o-

i~ :~!)~]i.! llHc<f;~ ]]1ed~'ti.tm,w~, 'hoee-]i~~ill ~iroo~iti na ~ediju is .A:~~m, i H '1;(J:II!'!ie::joti.·, :118kim dcile:garim~ Ii '),Jodi

BLISKIISTOK Hamas I~ Fatah IPostlglU historijslk~' dogovor

Izrael bl)eS,an zbDa uledlnle .-a Pal&Sllnaca

Benjam]n INetanlJ,ahu ista:kaLO: d;,js! onn 8,10 se !desll,Q IJ KaiFU !"smrtnl urdarac mru :i vallika. po bjjedi,a za tem~i:ZJamiJ

Alias' ,Ms~aJ:liwJl ~ ~lJJn~ifa11 V(D' rU kuvlod~lvolEi.g:i'p'lfl~ ~i1I. b:rae1,~:iI tlJ:lllJlril'~ili Od!hilicJt1I,

D{}!b1!.l. mem pazwvOll ni1l t'lSo~vtl::llie pd iic:l~z:n,e ~;];me' l';edint'lrVa,)KiJi<l·~vlad.a:f1i. Za· padnem uh"I,Qm ipQWaS'om

(FoII¥AH) Gaze' [ pripre.lIlitl 'CI.p-Ce~X;"b~re H .l:oku od g~dinuj' J,lIII'CJll· jc:Je: su SV.iemke lIg~ndje;isra,~~:VSi dliii dlO:kMiII:J:~nL ][1e SPiJ'· 111il!l~~ A'r:I,ii:M~1i!!e PJll!gnl;i',(IJle' s h'l'a"eIJom.

'Il!radU;.i plil:1]lI~iter&1'l,~8.\"' lnl[l N~iI!al.ili,::mu (N!C(mlyahu) I7eka~ je ~uter b~~~mllS:~Olll :pr-et:l~liL~ru ,Del\!idl'lK2ill'lero.IlH (fi'll'\i'.id C~n'BieIl(ln1 da b.r·· Oii!e~ n,~ce Pfie:g:Qv:i\IIri3it:is: 'if"al,e~~h~s~Q. ~~,I!.t:ijom :i! ..

Ktl:~d,CI~. .

Q:~ plani tii ]5;[101, p~mkll l~reJ1ij:eli francu&lro.!uptre&:iie> du:ikJu N.iko.i. SMk02tijU (N~co-, ~asSilf!O~) lUI dO!UHsfljem ~Iit II![ Pd]',izu. ,q:l{wmlol[l, 1J>iJ~lfi<lishillHUemgM~' er~ H;I:m:a:s(s u!m;j'e:[eni~i.m Fa!., ~'i:ih~:n;Qii!<l]e::;rin~kog ]ll'.je.,. cln&~ .Millm:mlil, Abasili.{Muh· raeud Abha'~},.

~'!:H;gbo if! cia [e o.uo 810 se des-HOI u.~.in ",smrmi, uds-

~.ftfml!::J~ihl'pgrpi~·i\l~ ,[I ia: bU~ ie- odlo~~n~ d~knt~ ~k'Q ,t:h[)g-ne5]~~ihlj~ tI. ~7j s pmmrukiE!:1< firi:ie ll€gD"500

26"

•• 'i

ll~t'aV~, ~fak"g .• r '-1- '0'" b m s

15. m[lV:&'!ll~!1 2lI1',! ,"" ' ... ' .1 , . '. "

,Ju1J'li$: PO.!'IW1fjM &i'rfmj~nfm~ sl~i~rviwtJ dw.s:ht!i

Sud u Bang~,adBrs,u p()tvrrUo ol(lIuku

DI'S-llle.O .b·.·.;8···. Ob

u. . ,,_. n

za Siramainetl

Naivi:Sl :sud '~atHI!;lilId.~tl ~dtt$'41t1 f~ t,).dhclik'!!!, 1,IJa:d~ .d~ ~ gog h;(iw'OdeQ;i p.o~idtce m i kro·, k~,~'I1~ ~,rga_l.'Ii~ac,ije 'Gr~~ rn~~[1 :B~f!!;:: .. ij.]du!il i ,i~,i~i:iQg Qslilivll~1I MlUhil~lf."JI;iI(~ ]"l]!ii(llsa.

Ql<Il)m tcdiWl:~a:n Olip!l~lO' ie' Jwnli£wo"'i!ed~cc~~ji~l~ rutu,v;odcIl(ie b<m!koi!TI·1Gfii [e ~n,GiVHIl'lf ,nlilikfi;<dithl1Jl lit ~l'Wm.~s~iiih ;SLOj;V"d, dRl~'DV~. S.u~iika !"ri,je<.-i:, ,~ a , aicm le ~]~ T-Iai:ru~ "ak~~k1oie da Ie od:bil:Oerl1l ialha d<1 J'UUIafS OC;~iC d:lliF,~kI!lJ.f brulikc;

!>li.lJun, (,70)!, kof~ jeG.1lIilO" niP) :f.> OO!]~ Hl di.IiCl;;.Wii1l. ba-

nke :na m.no'Vu iin,jen iee da i.iif ~~-¥!,Q ~~mco~!.l i5i;'~!1i~~ [ldl1!!,~' u l~~rn.ijjj..sa: 160 go~ d i na, $:I:'UHiitr.ili, d.il,je :Jl.e:I~]l$1:'I ~~eg'Qv Qdl~z!lli III f(Jjn);:c1ii~ dif,g;;ktQtl'l;.

Nij,c tiib ~"'Sn i-cn.a. ~b og: ~ iC.!;l'fl ulpIll5n:n-~1t~. a .[lC PW:Ijr: d,I;S'!l god ili;ilI. .8. IIItd£~ ID.~~. lili:lV'ud~ dill ~~ u1d;:mlijJ-

• ''I' ~,~ '1. • • ,~,',

(i:le ,il1!.!1.nu·:s,aJ 8 .L,!Ii~L<l~L]e "'i:.i~

lm:in !licit,S! .lltC!O'.\!'O!g' 'WJ;g>a,'u'aj!l,~ i!!i]'HJ:ni ~ ·:vJado:m.p:m!l~-

. I -,

I.e e SlJ H.g;ef:H:li,~. • "

Otu ~e.zllUlnQ ::>p.rIr,:liO!.I~J:·' (In] ~dk:~)m Ha'S~ rt'n,m 2007. ~;('ld.l:fl~,. kad!l, i~ ,po.llm.~()

. ..

OBOlual .nlu

]ruJ:us J~ i~~ i 976. gpdiJl!!il' U B.<al[!g~~~~·p~nQ!!j.I\;Jo GrJJm,l't.~ 13aqk~ i!Joj;<1i: ~fe-, d(i.~.;Bir~j;~.t~iJg ~p j~' dobio? ~~d~me,jjk o;·OOrIil kiiit Z4! ii~~iI~Q~~ ..

OS~{lv,ill:d neeu Str'OOkll. ~B:_ko,. nQm~sJ .J\~lmm!ed JIilIJi!liS debhnik jl~ N('!ibgloy~ !12cgnli.'lf; ~. mi:r 2(lQ,fi. ~.{lcrum-t::,

Mlilgraciije :sveve!ci plntlb~e!ml

EO iell Jed'lnstuenu 80liliNU

F(ld:St"a1m~til:_de,~&iimil I'!I], lU!ll[lJMecd~te:rn~a II prill' '\,<'Omy'd i"~og. b'tQj<t migrarl~,' !:ii" :f;\lI',p'p$a. 1J1li~,Eii'tl~mii!Ef'iI rI<i1'j [jjC klliko ~i<I pobQ]i~I!i,] !!1t"..rs~j 2a:~edn'iCkut2'i1'l\U'pg,kl~ ;p.AAh~itI!! mi;g;~~~ij~ i BZ~]:.! ~ i ~~e LI:S:Il~et: ;r.aMie"rJi1ulI~e" iltllli1i:fl e~,1in] (';,Il 6Iak:il:~.rni

'!llivodi:n~u .iin~fniih INcn'll'[!· 111 I:! ~1.u:~.i!ljl!l, rnHu,reb~~.

E"mp~k.!lI kQ~TIi~ij'lil il':~~m!! j~~.~Jj;'(.Il, P"~f.I.Qs:i, .,,"J~.tscbe \W~U~ ~ ~~, J:li2I..crt(Drofi~l'egjj~ wH[IJ~vl.df~ ·;r;a[oo:l'!ilifbevf.'· ui'?ku ~i~W'~i~. [it! i pol itiJH~ ~da. $t:rSJu:gtl(l'llili. ;>,(I,p!,«. dvid!Jr:l1! $,,,,~gbr~lln'allIJe IIlIJt"K

.~~. bL" pl't'ma. ~mli1.kl;J.m&· M~tr:dim;:' Z4;!jldnl6b b,ri!~

~!.llrl:it:' 0!IlI. ~fiulI: •. ""snfe l~a8~~vc .EU S'e',slli:je' !!r.l3Irrli~tt'~m to:· ,eiJ:t .. ~., (li~C:';djc .~ ne 1!l!,gr~ill~ f.iotl~iJiti~. fi.l1l\'i~" 1 koi~ ht liJ,j. [!l;~,~iS~~V<lru: [iil:l! :jI'.il!kori ~ WIi':ii,l!lJdinlo1ui.ma i. po:!lW'1.I'i:i.ll.[u ~~dll.II;I<l:!i"9dn:!:ih ko~~~ij<t.

-'\nZIIl<l [lQ',ii.Uka n,= :ni1.)!.'}ze ~~~t~i~~-i fI~j;! 'I;Jf!~(~[!!~i~~;!:'''~'' :ml;i·.cl]~ ,~':Q'U'J,~·rn:l[;. I-~i(ill1l ie Il¢I¢" ~lne m:rg]fl.lcijJC;; ne .m.o~~ :\0," wjeb\i'~fi, bei odi!wvar.<ljIJLQf!' fI,olhil~yt.re-~drnisli~. L~g.1!WI! .nuiL§raci.fa ,mo'ra bid u sldjadu s iijl{;'!l"!:a;ci:j'om. ',81 IilI]JCibmamt.ldL.a &aSWil. se, ne ll[[It:I:k p,rulGid t~z ~ied1l:i~~t: poJ ilike 0' 'ilililu - rckl;:v ~I~ MtGb,~'ll'o:nl1.,

Slmrtono'SEm napad u Irsku

s:llmOlu'blica IIMllliu'ilraO B:R:SDIIJiiu

"N~i m~~e 2l ;Ir~c.1\:i,~p"O;ti;· c:~.~.~~ ~'t uJH'~'.i]; "I. 7) .il.iuJ, I~ !iil,' Ili,e;ti,~ IJ1 Jl~.apl:ldu bqmbll;§il iilllmcliJJibljre n a1!l'rll:.[jul~Hu.lITIa. ~p~i~ii~k!:! ~tm~cu .1].·H~]i~ n;!. iu:g;u J'ral,m.1'o f;t .j]:aj~m.i'. mn0~n [jitn~PZiLd u If'Ak~ '~ P{~S~~t'ldD!C;il~- m,'je'.s:~cn •. ml'vOtl ~cA],-:P,

.Elon:l.lliaJ~ !!3ml!lnhicil, u aJal~ ltlm~bHu ~~k'rdvilW> it: !ibp.!p.. zmv 1~~ llI_1(dlZU, U )I'}01,idj5k:i knltlpl:.~:i'!ill ]~Ull~ l{].(l ikaOfil!t;I:[).~ 1'11, IU1;llo ~d B:argdada", iU n'-e:~ nn~kl:l pr-.o.micll.~ smf,r;llt., k:1I'" da i,e is,.I'u-c.d zg,~de. bj(l ven~ ki bwi poliCiliill~I!.

G):s:p:Jp~ij<l ~,e ZtIl1lilUO 'Q8~e-,

~:il,a f;a~dillt. g~Il:VJ!e zg~d!e .i okpl<J.G- kli!(~l Pl'QdJi!!!V.[!I.CI!, ,1]; ~dI m:I@I,U !I~~e'se JiHt1zto~ zJ:100$bl:,~ j(!:': k.niEll' dlilJlliil.ril~ d:'1n,i!mel'["d, ~~r hi.I~[~:He U b(~!]~t~i 11 HiU b:ill."J.!.iQ' je'da jie y .n~.]l~ldu ~Ib]:~en<l 2: 1 ~ob!t} .1:,~]i1~~I:!O i~ 7j~tl'd k{;,1j~h :~~ .30 U~I']:[I~,.mSt3Jlrju .•

Pr!sm.ijer nij~ bio u lkolol]~au~om(]bi:l,a..,~er je helikopte-rom n'8plo~irledn(J pirled~zbOlmi' sklJlP ,.1 lilbori se u Tu:rsko,j odrt~.v'a~iU 12. ,~lUn,al

KmdJ.ili prnh!il,lljeJlil:i 8m~ ji; b:~ til I.li[1'IlJdil tili pg;~j;l;lh~r.[li .~oIoWQi 'I,'I~d:l:iu~y~ IJarl.ii~ pr.ll.'lrdll: j rn~mQjil!l wrdie h;!ka.I n U n~OO,i,i.iJ' p~:fif,!St agenc!le. N~IPJ;ld bQ'mb~rn~ ]-)i',jur.olF:lilHt'd;;i1Ti !;\[ulijeml 'do~odioi} se ]l~~~er l~po(1l'le·i.ii mlc!>~iJ Ki!g~,lIT!ti\rn,V~u.~~ ".,_njO!I!:P!!"-' .skQj ()1ii\jjJI.~. i (11m, prilrnfJm, ie ledan pe.~i~i:ilc'l1Osinli.!.'O, Ill, d.'Ugi i~ ~i;t<Qv·(:~~(:dJ~n. T~roil'~S[ ~ ~y, !JSPliC] i ~,o.~j~6~.

Ptcmlje.r TiIliil!' Erd.ooil (Tayyip Et'dQ;gan)iliic: Ili:a Il, t~ ljlire-d:i7!1W'fI.o] ~lQni "i:!~.Q" mohilll: jer te-- 'i:LJ:l~J!;;opll;::roil"UI n0pQ;$l\:cno.ap.rii~ i'~1:1 adl~[io 1I~d_I!!!'~ .I?-f«ii:ib£f;rni . iii!: IilP" ]y~ov'c ::t::af>ied~ swje i~~orit';~ .m.i[i:tiilDilf1~iz~~(,JlSt~kt: ~'Hll1l~kl,; ~ritiie Kl!fdi~[O!~.a {rK1{1 piS!.: ~Illk ';'[{IDr'iiIf", pn."'I't():s;i .A 'fP"

• S'~ul'Ql~i l~!lI?~~lu .l{~ ~. i :puhr.:.!le 1~!H1Je~i'll &lliDlclti1:i~~' U ~lja[~L1~!p'- 1Id.'ll nO! J l!.;g~~~ruk'11 '~!Jitll(.'., '[a:i.::.oID. aa'llmn<l nehtlmlID ptipfild~.ifl,JtI PKK.

:Bi~{jI ~N.~ Oglii.i~~ .~!J ,,' lli~ta'

W IIlrernijer ErdG"ul I,e :i2- fiJj~i!i'Mm.nilLl! dllJ .i:tiii 1(;I<'70g,(;jj~~~d.a~tojep~±Viicd(lic~, k<l~Q je .k;a;~~ij, !-i~p'~Jl!l ii5tilM\.c I 'r~irt.j,ris,tiic~e ();rpni7.,liJci.jc~, \iwu dG<m,a6oj 'tcrm,in:olQ,gi ii :1;~ a~i

I'KK~ Ikuia 1ge.'boci Zi:j, il!1l.l0.lltl.m.~ ju ~Vti(g m~rncl;a:,

~ ,MI ~;:i~:")!niemQ o'!'3!k"e; ~al~~~e 1 ,:tlt,-?~\ntl~Qaill] 1\1,~~ ~E"l;!rIiJ!;; da .~ I ,KKI!'Q~tl .1'U3pad~ ILl, p;red.i~IXimom .pt"I'-

27

~oot!- P'K"il~ I,'oki;iil'l'i~ rnediji izjil~ ~@Hdjik1il.1. Z'IliMliealik.'lJ

:P;a;d~f;n,l'aJ'"f:ii bl'bo:rq *11 Tl!rtl.KOj lodtm,'!I.OIj;tJj t2:. ·iu[J~. @,,It ~gcl:ffit· i ,I.;;.1~miPIi:fii3. j1.; U pMll'J;o.m i ~!ij,. F:roLPQ8t1iV1 ji:!'

(f{)fJj;MIl'j Si!td.i i~ p:rt.Ri~oc~S:[inl r:I~I~l!d bilJl OSV.~IB. b1!l:;ag)i1lD1l :siprf:U.l~ Sl[~ .~it'&'U pdie (l.{:;kQI ilirJQ da.llJ:Iub.He :sedm!'Jf~eu. k.u:ro.s.kill ~f-'~~:,j JI:I'PQ~i;'aIf~~~;rnp(,l-

drifj:u p'l;:'m;l;l h"ol:ki.l, .

Shti p~~ 'tu.n.iBa.lin.d-Abldin

Ikn .l\lij nje8~'IIa ~'Prl1p L,eikl ... ~. bet~.i OJH1J~~Di s,u za kGyiilllj~ ~vjt'r re protiv 1lJ1·~ll'.,nle .jglJl1l:qs~ dffJl;Ve'J<p~.u.'lllueaR1C: HlIltered. Dtri~ taniei p:li~&nie~ Sagptu~le.nmiS1W Min.i5ors~11O pr3'Y(le.

Ikn Ali it -6pnJl~!\ pe 1 g tnilakJcJ akiju-tujuCt llbig~vt'ii' ~tenj.{: opoinih s:reds[&\m i liver'C IlarJro(~ re~. je ~i~ifitay pravde b7JU' :R1l~ O:::bl. Mmzstar lei t1I~"t k.axoo <dale v!adiurro,mJmJ eprl:l~ p'OhuJ:lii)a U\(Je" :rlrl vl,ssli s.audi~Al:abli~ Idle ie :s.n

Ali ~jega.o ~dtnt)'m iul~ da s_a izru!!e:Tu.n1slJ,

. Sud lL Tunj;Sli ~n~ i ~ Ii bi:'i'~ ~i'd;l1laki Par l redan Djiho~ oem" Gclgo¥oml Z80 l.ib~tvo CeliV¢I1!I ml.di1l1iu~ mza. vrijeme pJlltmntll; koiima je 1kn Ali lba~n '8 ~laMi.

.fI-:Ar111lm: c,fl'eili· eg/p,;lsklh i'l~m,Qa8Ifantil,a

'zb,og pr,anjj8 novlca 'j dlrugiihlfiin:ansijskih :lllfJUpotreba.

MI •.. baraltouo,m miniSiru 12 gIIOdl·· I ZalUDlra

:SI-Adli [DlliO lsdan od na~:Olnrat6n~~~1!1 clanov,;vlade

B'I'~~J ICgr-[lil!l.tslim.kai:~ta;r Il.lnu~11I.SRj i h IlOdO'liJ3iH!lbib d-.\dJi ll)}!il:u~t~ll j:e 1'1;[1 1.:2 &fJdl- 1111 ~;~o.r.~ ji!hQg.pnln:i~ 1l{):1ji'Ci1 i d:ruilh ;ffiIl'~l~..sijskih 7J0n:ptj,. ~:b.:lJ dDJll j~ hiO ILl. !(l]~!l[Jjgv~~,e W ·a~fl~le. pm!i.Vl'IjlUcl se na. 8ud~!,!i ~vorc.

Suilml('llniku:hlml EI"J\tllLi~ jru ~~~~.jC' 'li'djku pW..rliju 1),1, qiprsmi j:flIV'rliOSfiJj, bud.w::i dai.

ic: (~![!l b]Q j~dH.1:l bd .n.;;lljlt)-. .1TI,rai-"C.I:JI U.i lEt ·C1~I[IOV" vl.lld!! bivOOg prtd:s.j~~i.k;1 Hom.i'~ .M.ubtl!l1lb. Onse I~fj:ku~o :ltIruml:OQ'Ob.mitl.mad;;. ~~~mo~ Jlislll3ntiD.l"l .. kiC)ji SU ni; k!r'd,jU l:n!pj;~lli o'ib.0'd[:I. ·.P1COOsjeblrilolib MllbiOllrnk(;t 1.l. [cbIll!:;:Ilt;<!. 1'000''''' buvq' mi..Irlill'lj. El!~ Adi~~O! ~odll'~p~b'o!li 'sudS..ki pt\S;[II1IJ~ 20og, .kaiW sc: ~vl.''d4

N,astav~ji,aju ·5,B ne,miri ill S:iriij;~

UolllIl UblgSil1 300 Iludi

Ilbli$~>a~iI dcmUll~Dail.a koii su !~i~1 i. ~1!llS Pilll'[~,'\I' hi\/!:(; via. clt- ~ ~;l!!:cds]tdl1!~.

Siud s:t\~i s~ :rl<l:t:;~! 8e~~!l~oder. v"Qd:~ iPli:<HX'!'A1ubl!:r'= ;~k<li ~b?g :llltflU.!ilOl~~bt:: yt<)IHj k~t~ ! .DJCg.ollQ dvo~~c~ Sllll(!1'1I'1i W sMprl.lge ~wiii SU esuH'..I1ji~-e.fii z~ki~l1uptit~~. IPn.i se ~id<t [!:a!I~~ U[IJt.tl\!(jru i 1I~ m,aj~jU napuiflttiri Zl:!'~I.li 1:1.

Vojnic:ii SklinlJlill~ plOGU s gl.avlrioCI trlg~a

Si:rii5~~ :i:in<u~e .~igurn~S'g:il 'iueer SIl IJ S!'Ikhili.[:KI"t·e:,d. ]Ja, mil;lllh~ i!)J.1!l<l!p!liil.e1;'i~c 100 JOQ ~~dj.iIl akci]lprotiV"llOe:!llJi.kn . yjiksftdro-iC$lih P[tJ[~slt~. groj .. ,t::ilIII:jl~ dol\;: r~ ..roisb :i5l(J)VI'· ¢'1f!1I.~t'!! p!l~t~a POV:I<1~fdt ~;;: n .. ~rt; Jedntlijii! ad 6!1'I1[:H~ deml1ill!iug_ci.j~.

. ~ .AgeJ]![~ ~lu;zbc8'.i:glUrIlo· ~[i ~u, l~::Il~ri.l«l. '"~)Pilt~.Pf· hrdl i viSt 6d 3,0:0· lifUdi u S~.kill, me.du .ko:~mKI l,e vt:lilti !b:roj S~I1[!b ]icE!: - I"~kil(!I' je AF.!P~u jed~l!:Ikr.!Yililr kor~· ile l£Jio oS'l1ilU Ii.DfiJ:l!.u:BfH]] ..

TI!.i llV'Of" ie il'c.koo da je v.i.~ 'od.!UlOO voi!i:!·~ ~I i!gel!1.~'" 111 IU"fi!r.lZi.IiI'!I.}Q, kJ:!~ l!), S>¥Ikbi :i 11~i'Vod:i1o fl'~d'tU:l{:. V~iilll.i cii ~., pfe~tl1~. nj~wim .rii~ilT!a, sk~f;llli i .lilociIiiI. s g]3.v.llOs[·r~

IU S"ikb~ :i1i;! ~Gl~i ,t: 1~~Jt'! .fl(J- .~i.rija: (imuo'l!'l'i 'Im1:B p'tiomjgfl8'

vi ¥!H'liv- Ill! Trg ~l1!~:c::Eil~b""

.kao g, {o~tlW.di'~ ul; (lk~,",

mO.Il~J!.n'I;nil~H" ~ . so

i~din<l ,liiukalii ®w ~W Q~Q~.cip,W.i:l!ktivi:sti pl:'~tllodo~ PQ~

.w~i ~~.&.ponQ\lQ u..du .na f!l~Ua; .~ ~mk I]Jm~.es-i<Ii .1)10" [iy pw,dsi~Wli.ika li\a~rl.lni~, A!.'!",d<!. U S~bii ]'e M :~bHI:l.[I~3 ~cleI1nQIJs(~dA~5:, milt:ra; ubiie:nl!:l ",~dmt"n.l ~i1llicih.

frt::mh p«dlqii'miO! s~d .• [1Ii:k;fu_h !rnp~ ",II ~1l~rJn.l Ij.l1.~ ds)j It fl:nlI\~~~. ~ ~i' ~mJ t. .ie od pal"'£~.p~~ost:;s. lc1,_hffije-:LIiI!l 6O~: ~f!!l~~~" .• ~ .iU~~ .. ~WiI() ?ko 8; O. ,S'id~'!i6' !iskOl.i'~, !..!l!!Iet![u'\I'l'"ie'li'Ii!(ilrt11t,

.$lIJ)pt~lI .• ~.Ie ~~1~. pn·· v.l<1'~~c~~I~ D~~ !:o:eJ:t l~ o"d 2.~. • :.Il~il,;a~ p\l'~tJ~cn~ p~d IDp~jj.~~!Ilri .. AFP 'ie .I!Iar!,1i1\i~ I~!a. ' Ie-Void itil~f UF~~' 11~~riUloktn 3iSiQ v~.jri~ U2~ ciJdqpnib w.~~[,:.. ik«_mjcJiI ...

p,miilsa:a si'rom Vdike Dtri1~lflD'He' iiti.1~er ~u bla,~li J~1l nru:jo_I!]~ i lok .. lnc

i zbQ.1f'C:~, .I!I.U i iHi n:!cr,c. ndllm(i IU<lcinu [:zbO:C":<I! 'l)~l!lnikR' ElirIdis~.

~1!' _i!M.l~1I; 1P:~tlll!1H':::i'U~ .8kUlsikl!~~d~ ~ Sje'V'c:l'D1: ~t:S~Ij. k'a'l\l' ~ ~19 gt.u:il!lo:i:h v ijOCi:l. I.!. :Jt1'l~[~oj:

Gru.dIl1!1i ~u ~c il~Hs,nlil.'IiIUUi zde H t~.liIli ~:iJS~c;m i.Z~Oilli;i" prema .. koj~lill. ~ hi~ kmdJ.dul; ,~IP.a:d.~.IllI!:DE'il, rJ:<lJ:\I{I6.im b.llPJ!m:l g;~.l!iJ!lO~li!~ 'bmt gbzimje .!:ill

. ~'!,1'Q~ifCI v~q}inlll\) ~~ida s~ :Ilirc:d:~ u a] 11~1i'.u:!(~vPd' g1~iSllillj:e, .

Demionl1lNiGUBi U

.. Vliettl!Jl.n'lski ¥ojl!lffid ~ st-'.er~~i ~jpr~[lCI.!l(dt:iiJt1l ~tfli'Cke' 111i3111:iine ntl1!o" nglil ~)oiih ~ vi~ li,j~ iad'". e.(~l'l:~na ':f!."3 demW1Sf.taci~ ;o:lJliL~ UI~okI~jjni [!.~ J.:lrotJ'illji:::m: sj.@c~~zElp¥dn ~. mJjl~;, ~~6c't'i~it f~ vo·

j Ili~.;, UYor'd. u J""!IaIIIMjlL 'ilO:[C~:Li koU ·su. vila m~lobl:'tJim I1 \i'lit'tEl<l:mu;j ~11,~o: t:ij~tkI U "-om. illie,h.i 7JemljeRg~li'~·g p['i.ie nekol.itl!! ,d:an:<t. IDc.lno~ lI!!itr.m!i!ll :rr:~·~·~el,l ;~iHi~l1~'llliijlJ, .iV'i:e.r$.ke:sl!QbQ.d~" I

.Jt;da:llJJ~;l~.!:].Qdl~nJ] !.Iieeniki;;o; jI1ditd\o~r g!f:.I!.~iii II~iI~b.aa!k!rl:!. iz .pi!ID1iil [e l~sko f:;jiB.EO! ~~og ~koi-

!ikcig dm~, fer '.!¥Ir ~e o"~i ;)~·l.i:lnQ :;:~dbkiy .. % ~. ·chp~:i~!fI. fe ]1Li&:"b::!li>3In~, poti(li i~ .~ Dr~gt~Q,' P ,. 'P'O~ yrl(.~~icdell i' 11l1Cr:nik fe u .k\l;I:~ li~l1.om sl;lini~ •

Nil! ni[!;;:g~ i~il·~lre;mi;l fl~ ieel.1I1I1 floJkai~ Nii.VIIil;:.:!. Raile. p!lta,1JI !.!~t'.ni k ~(~:i.t.G® r.l1i<:Ii!i:;d!ll k{)jl r~ ph~~D]j ll.knurud o~~ . f)~~ji~ dJet!l~ '8,1& ,,;~s.U~ ktlbltll III ik(l'1i ~ i:l1l~!;Ja

je potWililalC ,11.'I!~ill.o

. ~j i d!l!LlgLl 1z, .r:arZrOOli

]lucao :1iA g]avU,

HUli alPiDOI

I &allnl:

".iRM~b rl,l,-k~~?l :l.8Jni$~!r.ill;lI,8i ~ k:o.~il;Idi"OMa ".IlII~d,s!k'" w :rus.lio:i"n re.gi.(lIDlI .Af~~uglal~k P.li;lllil~:r~~" ie u .QI~h illl lrusJdSlliJelt]~ .,Mcfi:dm1.!fI;"', ;Sa:OI,l~lC1 ll: i'l Mi[liiS'l.~t'Il'ilI O"dbrme ~~:SH~" [;~t:!i1si n!~j(;: i k[ '1St) Oba'IH(\Ll':imDj~l1:o,

Sv~ ~~l'e'm~ ()d~ i~ntl' &~ n.k!~i"li1lirO!iu~ s.<l..apeeQtl· j'i:;, . "M:eri d.l:ja.1l '" iC·T.c;~ek\()· ·.mi!i.a[lUqdit::ion~ ~<IIt~ltl!.ttC6e ~[I.cJ':±Iid,iC!':li dY'~S:Ui"l:tko:m1 l!.llmfl.:HliIliU - I;lv:jlp.omi '!jlnJ~[fm.

30

kl k

OIS~.·····

DIliI¥\l'rt1;1il;'iil, ~~~, )J. uli;l1s.1iJbanj 2011

5'0 KANTN 0 Rodi:tellj,i iiil Viirc2i nli Js' Ik,cerku dlFtalli u katezu

,...

Ziuleia u lellall181ml8

i Ie laUlaslitu lIozu

IISp'OC ip:,l1koll~'l::e u kJo]oj ]8 IPOnjfj:~ca :l~vjIBla p,olicijia }e~ :p:mnaS,lla iKosti los, jle:dnog (I'.iate;ta

::ni~ _h\S,

pra'IliaiHa .kG~ti i~)~ 'il,!1d1iiog dierera, Fi:ocl:in~l,ii Etaj;,m i S~!IlCin'G{lr(iBr:i:8i;~ [Sh:anlilQrI Gor.e) rel!:I1 SM da suie fuZflli 7.at:oc~I1lU ed pr-oUogl,i!;:'la K;<l" "I(obi ·ic:z;1~[i:![i].i ]er..bQ~1Jie.'tl'd ce'rebrnln}~' p"llJCOIli,z:e i iura Dt)wn:U""".sind!to()"~n.·

Ul'flk',oHci su Il<l~a i jcd~ !1£1m~~,~cr:!tI'..g dj~,i-a;k~.koJeg j~ ;prc\1!~[:tsDc~jr.lni'i sl U~'l, D]:evoioco3,'ffi~ !1;m.~~~~·.QIl!. IJ bcil,nirn~. :I:l!t:ijc joj[~ck:'l:deb~· vl~:II,j1!l pr.eu<lge ipQ'kl!~a'\rail] S11:11.ir<.-U.i !>ta!aj:e.. P@~icija i:e si!'I}l!cita da [j!: ~ onlll Jl8iko]]. opo:r]urka bid preda!la sod·· iabJJflj sl.uzhi, 11. wdi ~(l'li i. ~1I lib.a:~eni.

Patent i.l M attarsKe

nam

post.luren Dial

l'(ili!l4!ljei '~1iI 1J Vi[rlrlm~}W p[;Qna;:;:U~e$I~godi,b:j:u drev·~ 'ij~cilrn~oi,u84 md:i.le].j~ dri;~i~ u k.q.,f~. OJ i~(e;i,e hiro· u rna:sn:iGa!lnl'l:, Iu,\11l:VO]. i.1,gI.mt~Je1e· .~ pre)I:'.iv!!.:tn.ofe.kaiiiam.'l.'.

B·j la i ~:got~'J!J: $C'd=ll·it;:·,c,up- 1IlJill!", k~;l~!;IJ(f)iu i,~pb!Qinl i,t':~Ii. Na.kcl1 srQ :5U j~o"Bl~bcid:i I ~ niit rooglil sarna ui :IZII~ii,7.· i'Ufez~ .. Urd,ti1.ris:ll ka;zrill:i ka'liliO bi:jl; .... ~ed~ID d'Ul<l:]<\1jero-' 't.alflo,lJi1a mn:V-aJ.

Ispod ~n,ikbHt'e u I!;pjo] j~ pu~ijd:iG~ .~i.'l'jel!l!p.(:);~idia ji~

clia semg.m;i ,odNb.d:oJ;!L'lj~e e:iJrtl8t:1u .. OO:Mc·(!IrJi]. jake l!.{JiMiII& I'i!ikj je - i~;un:amnu;L'.

M<lclar:S.k;1 j~IH.'I"61=-!V'l.la.~f" d rak U;Qrll'!::lH M 's'll'[,iel~~ ll~o~!:l. bU!dlim.~Si.iUlr&ki.miCd'llnlW:o,.. dni, il~¥'odilrom wf:r.il!rI,l~ '[.is.l~i·;;, ·a u njemi,] 801,::' 8i11a;r;.et:ri. \lrM.eD.ii.lJJ~I\lC. do.m,liI.eepPpU r la!rneV'OC,netitki.1ie P~linke.

REUTERS .'

Mad!lil"ski1f~ !koi'1I1n:::!iIU'[ IUD!) p.!l'tdsi!!dia,'i'<l: fEvrcip~kcm 11D.~ ijl):lt[lj Ii) Ilpoi.U',~brl1 :ie, -!itl:il.vHa 1Il~~V'!;)! d~:p.iG,)ml!,u;1<:Q (mJz~~ k~o b.i~p,res~on~,r.alHd:i;ii'- 1lI!l}S'Ri'ke. '~tnici k~;ii otll!l!?!: iz Ihld~.mp~l'.e: ·lI\ltono[J], sa-

",~, N'IiQ, ot:!;ll ·t 'Ckl3,

... (iKS. J.l~ w mot '_iU1' pt'"lI:'u3 "De

i 1,%, ~ - kmt O'li!l'\IIj-, ~l:!!11 nHilMi,j)I- _ 'DE

SOlk n.akon17 glod'lna braka

10Iao dlialS! i lZ'bo ftlemlllCl OII1~lla da lui sa nlndia nOlaml II SOUrDB .all UbllCH

mmI

Poce:llo s~nTe:l!1je Australcu

P'rocji,ene! liz N'ASA:~,e

ZemUli se D Ibllil •• aSl'S;r,Did dO &ada

1~·\i'oji.~U"l]Ml!;::1l it! mll$ka~~~.

Trag .rub ie dQ".r~o do Dedda. :R.eo:a:te ~ie ~::;lli~ pofelli s'h.,fl3ltalid:rnJ n~e]] I'iIlU% nUe' ~il:iLi'lj la. kojeg,gOl ~~s:rJili~nAil~;!li,a lO~k:ri]~ i~ i k-Jko ie~\ldina,m;l. (ldl!Ji]e: :;,hivil'oIlO"'l"l~ te j,~ ll=i~~djt'J 35!).f.)IOOi,.,'b:!j'.a.

u ilU!:a:I.b~D~t.I,~&,~b3JO P(}~~l~ .:t!ld~nf,e7,u" dlva~[ ~k;ij nM;"tv!o., Oel .h!lps~!I1l1a :i!; M ]'i~~VO.rPJ~. odakle S~ffiJk"~d'nev~ no iCIiI:i!p~~ ljllba:llua pJSmt<l.

R.e.n·1lLle H. i'l; l:'!·iem,aekjJ~.

Es]j.l:lge~8i5~,;t1\€l.'Su:pruga .Dbllefu.~n .. L<I ie,.24:sOO:u~t:J J1~]8j1:i·-· ~iiI j~'dll :IDl, d(jlb:r~ pG1l,f.I!l!IjIJ;. ,AU ~;r~] 1 gucliWlla brak,aotkd~!! ic:d1!nie~ SIl;pmg '!,Iti<d~ d\'Q!l!" trukir7;ko~l;da 1>'o!l.rnl!ll~b~ .. Pfilire godi:nn,~ ~ .~, rlt:u k·l)M. je. p().nIilll1. 'bQ, (}.k !hl.i1U~h~ ..

[['I~k:&1!I:~ca. . ,,]ru :i~~~$'11i

... gtlJJII.iIJ

Ra~l:l7JIn'illl ~31:!1z:~rnuAo.'\~ ru (&m.zy~ 24).ljuhom.o.rli. je l,)i,')fl1.~'I1tnlli u~. 'fO'slre .~.;uj'i,ne Ql.HlaQ me Jm.d dj~\!'Qike s koio:m f1~je zi:""k" Zib~'g,Ee:s~'ih i!v<lllhl i lJI!~.w niih[),vi!.· kccrkicu. J~zmJIlIUJ (Y·;azmillll. 2j. P,~eik~o, h:' d~. ~uj ~d~ kl;il~hi l-oil;oilm[u; al ~ uml'e~:oorog.8i;, ~[IZ.O je,odvlmJ!! SV{!ljJ5(~[1 ! f"Jh911b.~~ n!J;f.:~m.

~U.eI6 j.e b8diO :po:b.~'~ led:nruo(g're$~r\Il:Llli\ 1l:I Melbllil'IlU. Nl!~diIH) pri~tl, st~I!:\I~lJ.l.

di ZIllIi!],lj1!J" udJ~v bi bi(ll' ]~dft>lk e.ksp'IQ~jH 65 hUj~d~~~numlS}lib lJoml11 i~:l, :solOem hi O:~i~'V iQ t.t3J~ ~iroJk$l{.Qro ~ 0 ltHo:m~~I'3i I dillbok (,11:0' 00'0 rJ1i!crm,

,'\:sieroicl bi' treb1l"9 Cl8it~ri uU:a]'i(:n ad. Zcml~e !1i~~ tid :30{'JI1:J]] iadiEI ~i.[(lI\l]Ielal1l ibi ~~ De' ]Jj~,i 'li'llci objdu k~ji ~eil,i3Jd [olito p.dbti~k~ .Zf;m]ii.

St!'l!cnf<ld Ilfcci,m iU~lI da se .:l iildu Ii:ls£t;OOfd,;li :$0\ Zf,;. mljoNl ~J'Og!'!da.s~f~ kihn~.~tIHf.<o ~iJo[inl!.g~cl:il!1,~"

O!g t~[Ja]ffia. '!lvom F'arel:u.l'I:)k. prqf.ilu .fiiilp.[i\lfj,J) j;~': ~'Usk<Q.r,o co uhiti SV,@]~ di.l='Ee") ~. na'k.an. w:g:~d.ie\·o·irfieiD~]1 ma!jc:i R ." '.·1 r1?~·L ".~.) .' _.1' ... '. _ J~IQ!: \~Cu!:Le PIlJ~I.!!.Q .Ie

SMSo koj:cm Ie' mlp,is!&rJ:

"Go[O'\KI le, ue:illio S;m]I to,"

'Na!i'OO,1ill. j'\;;m'J!,l~iJdus~t:lQ t~bQ·dia F~krlv. U Ztlil,r('ttJ ~ (:)~t:i! li do 18~ .m.!lj.~) ~acl2l'rt~· rnl,U ~p.olSl.'!l.'[!!;ud,!:TJ:~(l. 'U ·lli\!'orfl'l S\,· iedOOe-llju R.eiiCielie ~I:d ll=Ll~ Iro Stl oaa i hm"Uall b.m 2<ll:e .. d:E16nekolik.uGod.iml.

NAS.A~ini ·s(m~i~~i. obJ'" aii'm S'"rlka}:OICE ogroim[jas1L~ie.-· fl<l·llroGi i~fIij;ed'U: :Z~m;l~,e i Mi" eseea 'U n.o'!'a'.lII,bru llli'!1: g.udi[U.~ i bi[ & ",idliiv :malim Mesko~, Riie~'ie 0 ciie(kqjpf:ilici kil:d:s~ .a:!!l~oItro~ ~i!t,!! ~cli!!iJ:u: !1!!.Q7,Cl:ioEiti ~~Zemlje.

.,,\]j ~ pretna n~~c.tn~~:ms~~n~fiir~J, aLku. a~;!;eroi d YIT:55 :.I1!H!.'l1:: 5SfitHillilmill ~.O:fII:!I. pogtJ.

[lu6Jll!'1l1 ,ava~, li!ei~.t.i !Ii, maVS1l'ib2~1~· 20l ~

FENDM,EN'I Kes Hejd p,olbijed~o tLimor na mozg;1lJ,

Getu ilQjaMa alae

iZlllBICiO rna ·-nuanom?

110 urziima1jl mawiihuanu u me:diicinrd(s: svrha v:all1aI\)Ii:·I~jekg've ~ bc]o'l\'~ .lk'I1jl: it; dobh'tiIO.

. - Niil~~ nl]C: 'jlco' 401 d8Jirn~" lzn enadiro me S~m ~e p(lll,e'41 i hlmtl_dlic si:m,: a to ie poka~i~ 'Va]D.cl.~. ~clL H~')bi:li'i:u ~tVl~li. OpQnlvl i~liO :se UP:r1il\'()' ~L1981 ,tm.ru'ih!l'lilIl1:n~ ~ kazSlO' jle .!\1tajll. IS;f,Sih6je da glbl. :mma:u llJI!,. ~1!'no iilek~d Ictli ..[Ia je dj:e~akt2Hi~e(:f!.1 oduOS,f:lod~ :!5~ :tUJ;~!.or PO:~'Qk<J:ll,

U MonttlWll jc:~i i!1.LoI~~ le,~]no 'IIlZ~n1,!ui :marihl!J1,anu U, tinedit11~skcs~rh~j; ali r~ nei :ilS~IO k<l:kv,o ~el::n:3:~~,:10' ako'5. u di)(:~ i.1pi(amliu., ,Ml'Illk jc lie!" Ik~o na gajl':bilo s~:.r:ab dll.'I\'Bitl sinu mari hu~~ 'll.2IilOg 7.'~Joo~ 1111·,1I1i ill!: "[~:e~~f~ho'\I'-a{J· ~d pb:i:d:i;'ad~~'~~[,~.

KJ~~' d~n=ls 2:j!ifi!~1lorm~l~ mm. ~i.Vfi~O~ ~e: ae ~.vilJ!:~1jg d!~~ JrUl: iigrn Sf! ~t~~ii:h:El brEl~:offi [i\.o1t:Hem (l')ohy).

Dr~6&kllii ~~.~ Rii:Jd {C~~h H¥~~:,·~ ) maio p.tii~ dtUgl)ig' .f,od;{::ndan1l! Ijd::r!ri :5;JjJ1 dijagno;s'lj,rIlfaJ:i. .11l!Cl[10El!1i]}::[OOZ,ul :!3: kasn ile i [U!JJ;.Qt: \nD,I"!, .mozggi. Ni;q~o\f:! mdi,te~j:i Maj k:U(liU (Mike i. KkI~~l) iz: .MtUIl~.<lJ:le '!:i S,!l.D' i~tw&!Ji.su d_3.~u"·sin'!Ji da.v;aH 1!i1jt~ l!I:.l}JlO[:l~J(l k!lkOI bt . :!TIU Ub];u;Ui'lJrl]fi\!,~,

Di;{l~ te' Qd[a"Zk~ rHlm'!.t~ ko:~ni@ .hemo~~i:1ip'ii~' :kuQht ,s.p:rij~a.li dial.f,nji li::aJS.i1. tumora~mtJ. -. 'Ill;Mf,~pade:~

.~~. " ."" ~nlm.:Utclfi""

11tIi3 nekoliko ]Jtj!ta.rek~ l .aa Ie m,('lg)IJ~ d'a diJ~dkJljill!pn~zji\,~ Ui~nl~ i~l" i~ bi[o u ~~!lro.m ~(;!~rV:~liIDotr!. ~~aliiIju .•

N~:~lQ:rnI St'Oje ~1iI!O .strMtne· , • .di~sli .0 OOt~S11!j ::!!l.I1,iJ!. KC~(llll,r

oLnc o.dl!Jt~o je :$~v,armi!~ti 11 ~\"Qj~~~" S:i:~tlic.pQl'l~c dalj..'a( [ uIte kQ;uopHe.- :0' ~ii:k!ld

I1.LSb:! h~~,clii sa ~o n~ IC~,tl. M,edlildm!. Mal~ 'je cHiI.~ickarll, lHIli:iiO dt<l.I:~il11}fesl:3nm Cia·'

NajdebUa brltanska Unejdi:er :izglubilia v~5Iie~ od150 k:illlogr;(1lma

II sa DOri za zilUOI ZbIOa

INa ~zgilladnju.ie'm ss lr1aim~erno,aH radi:joam D,jlh urmr~a, megal n.a,silu jel:a

Dtll:voj.b k'~hl i,~biibtnlH.rn· d:ebH~ (iWil,l;!j~"kau Ve]ikoj Bri~iil sada.:£'e bmi:!i ano[I~hi~Qf:lJi. M1i1ioo, DWlJJS (M,<llij~s~ JClt!!e!i~2'~ )je ':i~ 17 g{idiWi~, LIii1<11", vise oo~OOlli:i· .k;gm~~ Jgj I~ndll·:'>~ ootl!l~i1Il_ ~a U:JP1!AbIi'~~c;IllG:U':l!e pM.i~· l;I'IosniJ!;e •

. Iillli jc ufi:jm1.aJdifll ~:o:ts\"iie· lU kojo:j $ulkf1~ 1l,gll'I:td;i.Jli II'I"€ffiO:);l1I,lGU. Sada Aila1is<l, im<! 5i!O ·klIDogr'lrnn. i' p<l:l:i. od a~(lJ:f~l't.'l5ije, m: dol\:;: SOu :j~' :prijl;! ~h:traJ:J!i 'Ilp~oo~'l;T;alii. clJ!.d'€: '11ml'il~Li. :Il~ !ior:IuuljI H .. WHIS .~!~) ~dij joi.sQvore ~,~ bi IliQ,gL'aum:r.ijcti, ui.d:iJ]Cih i§csr miestJ(.:~<1k:o n.t:p.ocn,ejcsd ..

~l ilia. i!i:~<II1i1,:ije dnev;[II!J unesila i do' '~,);Of)Q ,kalQrii<t,

~1JJI~:i~ kilofE.em<r iZP~~R le: gpdUlU nakon p.pel'!!CI!,c" Tndlil seprcepolov:illl. U'b'r'LO i(!!!.7;;S)~.mdEt'jel..:L~ B hehu il~!m!~rlU:a1!'odiU (""J!Fi!iki:m;!F~~m.lL':'r toOi: :je gtt~~.i:~T!i'!l3i ~~trn. N~~:f! sin H:8iri (Hnn-;y', ,pre.~1:nno Ie u,ekio!ikg,snd [1>3kOII1ll pe-

m:dajOh .

. llrana, .JmI,e: ~i.D.~ 6.zf~'m, b(ilt"iiff!'(U!:ji,M{lf~mh !51!;l ~.ni tl da icdem. N~ izgla:dili~lcm. $~ mami~rf.h,ok:ako' d~gi. :mi~le, ~liU:'¢'I11l[!~~ bib f1!.dijem. urarla mega see ,S'j Ima da: [ed.el'l!l.Prem~9iV'<1 8<1:rn~ a isr;Lelli mgg t~ji~la:!iolld:r'.li me i~ dAna U: daa, Dok gUlOim sr.!: ml~ boli, a .~o~av6 pel sv'~' ~~~. i[:l:Ql,·~d.C'm m:i i,e :rnij~ - p:d~~.Man:s,.:l.,

Llek:!lfl ~~®~ p:~orucil.i Id~ llIn~j (lj]t(lVj'lObl'fij(H~du ;-00 i U)t}O kalJ(!r:ii'L

,U' ,p'f,odaii

------ - - - ----

1'( OP. 'U .. l~ ,~"(fU(r 6~.J;a.l'llr ol' 9?7'~.E ,t'idtN~ ~ ~N6t".H~~"

.1 Jagooe IlJj . Q1aCUI,

II~I SU!~'otI(fU. beWU11 .

IzJi()zba. u Nju~()rku Aukc~~a u ,~! SothebyjlU lJ

UlldellDOSI old nouea HmlD8 881500 BaratH • I

NI~~nil!a~"i umj~l~i.Jk H~~ lP-$ft:l[~ l~~lilhlloo (.Feklm~~ nill ) odlu~.i() ~{;ulrn~t~i 100,000 d,('I.h!:I'1!! 'IIJI bl:I'1'1:du sv:o;g. n.o:'rlQg u:mi~oiichog djc1l:l.koie Dc. blti i:doil::no 111 Ml1~~u m,Q~ deme UBl.f,r"llUio~li u Nijl:Jljolcku.

NOVlmWiijce k<:de Fe: '!:Jigtil[~ di~ M s V(iJ~' urnj~l.f.I i!!1l~~ d!j~16 d .. olj~.Q'i~ ~ (I U), godi1W~,·bd ·il!il 'QsvQiio' 'l~·c!.o"OtJ. d.oil:!T:!l! na-

;8""";1[;][ .• ,..., n ... ~~'~ gm~!1;1l<1:b,,"!Dol:':;:j •

NIlIiIQ/V3:t; J;:Q~:i ~~ b:iti [izlolilenpazi [oe·cU:VlII'ii.,

Al.I,kdi:!ib . kl!ruOu ""~Ib lht:~ by-Ii 'IlRdsil3'\i'ill1 je 'l!Ie~~Q~k"o mmiIJ.dill \lriic:~bm_g lJatjti,ll!. Na:iVletl.!! '[}a~.iu ]ZlID";mil~ jt krilllHl! knjliJ ]~n(J~il""p.rilllcez8j K~~arimJ,Hw.cl fun n~l:lel'"· ww[lJk (Kllllhg!i~~. H~~c~J 'tr,o.IiL D~~~~~$~~~Qk)J o.d d!l~ ~anw~I~, 'kor,ain'la. vi~~· od 5{1[! ktl1ilUI., 'to. ~~ najv:rednijill. kru:n.1ll koj,ase G I.1ijst.u'PQ1Fa.~ vila, llIL~dr!tldni[h JO gorllimll" 1,hOteku:i:ese d<lOelt~liddT,e·' ]]IU.Ocl~l mmon.i d!Ohlt'Cl.

IIU!;l'ot.1I.iIlIJi01Uj .' . C.i!l!!ClilI.

Icm~ 5fl1rC! !C)

!/~ r.c,,~f~

~~~~-

33

kultura

DI1'Cwni av~~ ~Gtl~. ~, malfsMlbiliiiJ 2t!t1.

: ! _UlIIIIIftIIlI .... 1

~ ~ IIJ!l. ,~etI~OOIQd'?i£~li"~ Pro~i~o-I

... ! n~filh [mi-::~ib 1i!l!l1Ull!,dJe-

~ ~~Ltllt[em- 2.Ql '~ ,!OO' odlr~!'Lll I

= ~ ~~~(D,~ S~j~{l~9 •. d? }, oo.'iIIW : Jii pQ.d'Iii:!,(,1I~~!in "l.I:U~'l,.I.>tt!i'O' "

~ -: N"~ If~dv~l!lillrt u " l pit",

Ii"i ! W:ri~m b' 1~1fli,~~' ~.

i d]i~,' srnp~nii~, . '. II

I: i B~f1J',~red8.lR, ¥C. ',a,e.,,' ('C, ie,.~.~i.~a~~ ;\l'I:.'f.' \0 I ' L

I!W i w~ :hrl: u ~~~11~ NH.ii~I(lI:l PeLl:'O" _ '" _....---..

~ ! ,\ill: N~~":, VQli~,\t Vlli3[tO\l~~ i I

I- l NooeD]~!DZe!eJ]!]l!'v(~. ,'-- ----'

J

.mal' 'OI_

l... U . in'e f.la(i ~ Evrgpe

9'" nDioI C u 'RiB ~ Sifl:rnlf:\{-

~ki (H'W.l~l1i t'ef:l.tllr a~hi~'~iu ~Scd!ii:tieue~~~ik;Q,gll'mi'l, ~[U 1 jj" kJDrnoctkb:id'odJimiloo ,H). do 19. Pl~i:a! bl! il!il~Jfl~c;i']3{H. Sm'.aj~'\f.skn p.ubliD::¢I,rnmjl!t ~ prill" : ~ pO~IDa1~d oS)~'IJ.'r~nt~ ~cl.i(e~jlt ~ JJ!: d;~Vn:l C::\I':.IlQp:sk:lll ~m:,al,~<I!" Il) ,tz~ med:l,l osuilih, bit ~: 'l:'i~~ia(!, '~i liI~mt.<:L~~'H~ i wi~cpmdad;i'~B~~

\-- __ ==-____;::'-----'=:::Ii ~ IikRf.)iUi:i&!"~ ,

,SF'F Obj:avlljen pnli naslov liz pOlPul.arnoglprogram:a "Open A,iru Na 'F,e'Stiiv,a~u rRT -,(3.

<, ./ - "'<, -. 1: 1" .••• '. I Aid,l laic

mil' I·····r '8" . 6fiIO" . Jr' . 'HII" ·S··· ·~I·r·· '8" '. "'" .... Hh.,redj[eljb_tllclaJ!legje

. .' ". .', . . ." ~ . : ~.. . '.. i]~l~!C.H.J:.~::r~.:~e.I~H. ~3!.t.'~R .. m.!,::~.g.-

_ _ ..' _ _ ..' _ I _ ". .' .. ' _, _ llU':FlU~ ,[,111m,} Tuakc nldi.a-

,~ - -~;e]ev'~7:i"e (nT)~ ,kO)ji t~.\'iije'

ID'freitto:r S F F",a M i'lrs,a~d P Ul:riv~atra In aJa~to bolje ~ve't.e festival1:skD :i2Jd:a n~e' od. :~'lrethodn ~Ih od s, ~.i9~ ~ j;.U [s_mflh_~~.

- ('... l ""' '.' . P" . '7 II'" .•. • ,rll ' ;I;'! . . ..' . ,. - I,,," . B~eWg~!lml ~t&!1U'Va

• :~;asa . (]ISIC II L.~lar E8.wilCa IJIvJere.IU'ija! [:6 111~:'m Izazvatl PO,ll~lvne reialk[:W]B zjrija~ - Mi!~~d BI.IJ~~j (MiJ~·

,r-------------------~.-----. soudB:lk;b;s~[) :izlroJla~OHvJj~_ PW,r (OFiykr P',i,~,Fl'le) i.ill: F~> 3n(;'lI:l>!ke, Zi~~!::i :&uJ'l1:~lko1(l (S~eY-S.hnJma~~~) iziR.1msi:ie;" J\7j~ 1::8 b TI.mt.~ PMlg' Ksjn~uao[ml (XilRh ullO\m)iz KIne i Semlltin. ~pbJJifIll:hJ, db· .dijeli I 6e Q~g'md~: ~ nl3:i~lji d"o~:~iu:I1I'~&liniii: ilm: 1:11 i'~t~DQ~JOIfi;}m'()l kJl,t~gori,ji. (I" G.

D

05tru.O it jCl~ iedwUI,e:st 1'lcdmiC!! dop(h~'Clk<l11, SatOl~e.~ FilDmliFesci~!al<1 Uirekr.ot SJfP~1!I M:ir8ttd Pl.:u~il,cllJ;r~,re:kao ~~ j~~.!]fi pre$~,~Of,iJ'~f~:~ ,cjii d!aJ QN;J~)!Od~l~jl~feJj:ti~:~lst.r:o jzdlW~~' biti bt;llja, J "'oo~ ll~:O:'i\l'f:b tFret~odfl ill gOO~fI:~.

- Zclmto da (Y!JiIognxW1l'1j!l izda:ajt:' ~a1jit: pezil1wJ1InJ )pOiwb :i\~iellll,.sl":l jeoo'b;m'7.8i at~ am, KgijUJ, i nalliwJ, ~dit ,tie O\~~m knllUrnib ~fa hili ",,;i~ •. ~ie fuciv.urd.l Jod<li.!Jfa,CW~~itm,SFf~.1.pumi~m! ~tl f~ti!d ttdaj:ekJx~~y,~.ri. rl,illlO\~Lposlj~b!ija desti~~ ~i~ gd~ te :hi~t[ fjjLmQli<ll~ulfl ,~\'1idi~li~evffi~ap~bHlm.

_ _ _ _ y. _

i:Z~Olba. i P08,ziija Sac:ira. St()V'ragI3

:,I'OIDUIO:r IUlrlmanal"

uourmu

P:rvi IrnlsllV

J YJ~e.. je ohjwlie'.iJI ~p'['!l'i .:tlJi!g~01!;' iz fJ'Oit!lllamog Pliijb"li'a,~ _mHJ "'Q,petu ,Air'" SFF..a. ro~~ ]Il': us·vi,et."~Jll;.1j ~m~jerl dkiki;'!~ melll1}J:'l!Qg fHIDa! ":p'fkes~!li~ bh .. rOOl'rdI;l:I P~crn,ZaU~ .l!I;1!:.~ srJ!i!.Qg I;:IPfiOdlDJkctU]~,iJt~r.r"'lt!l::.. ~JI·'.

F.a.J~fUl,'SlilIiill.{) d~ 00 'nri gtidj:m::: •. 01;SO"ul'j 'Q25;godlfiD~~ 'karileri ~je:~~ilellupe "P~a~

dt.ll:lmdiil:ai zi.vjelli:!.

-.KaJ~.SIl!toocliliu~m1SIDJ'.IIliliIti, ,film~ 'o~ melP~UI.tI;vm ni~ mo@ 1':;<1 Lakillj·pOOldll'-'RL. Nj~·· g.e~rii~i~,i ~i(jabrui~~ aJi ffi~li.f!;li da &:falm p.Milst\le'~O os ... tail~ ~ 'Sj~-&flju, Uud:i kao ~~[O ~lQ&lvdj~~.- 'k3:lao[i~it.

IPDI~eblnlal b\B'miH Re:ililll:]j Iiiier .Z<Ll~;r.;'l.jllID~JM se pr.isj'el:io sVioi ih po.C~'~h !l: k~rgi1e~i ](iOjlSU, uskov~jj:i,:z<li S:fF tciistMk",j,J' Qf,l ii:lV ii,~~ S '~{l;~lf.:ibJI:iiCI~ l.rem,(Jm, d(,!ti\l'.I.i~vOl: s'y!DJ;~~~-.e,!J~ Jl!i~:mu.. .

- Snimi!l1Ijril fillm:a b,U(l r~

]li'OO~ kiji~ ie ttEi'j&'I)J ¢ini [fIli se, b~ o[lol];k1O 'lw1ik:o [e 1cJ1t!-, bitQ, N'Hd:wn 'se, ,da: eli: on u Ii'lldw~"" PQkn:Iil~,;ui rM~pi tflnia i ~p;fJilid d,o,brlO m8p!::do~efiie. SVle5!li iSmod~~\iiin0u :rwije" [U, U koj~m ~ma ,;a'2TI:ijrh SL'Varl ookw~w~i~, ~il:iml ~ .l'Iadta:!~C1 d3 &:: ovaj mlS lMl..m po:<'i~ti"liIoude(."3]:ru na: pBbliku -1lli3i:i'liH);iC :Z.tl:im ..

1Ufi1mu naestvu Ie :w~se od SI;Ql'lIliI:il :1 iClJIo!!aiJ mJ:t'Ilu. kpi'i,.nil! $\j lEitQr~.i m~!i:iiii.f], .p'oli~ ~i611ri ,u'm;etni,d~,f.iI(I'vin<li~ ri .. '," k:au,s,vh;,d«'j ,i~MO,fg; 1ft!::;::' m~I:'!:l:I. M. cus:ro'JIliG

~[,oihil~~'; d~k jdoAl:i' (ioo~ l!.sm]~~ ~8! :~Q~orsku litl1lm;l, SaScLo'§ioo.~ll::~il 'j.e jl:l~ Do,\'i~ lliLar.i]malm1;ao dll i~ Zf!.'Elftl\~O is[mfunapci~'.oiedllLo:mv~enu t1~i~ seniego"'''a: ~l!lenl-

8' f11't{},re~1Jja

11 'Qk'\l'iFn malt~ftli),l:!!~i j~ "'Da!1.i,otwa!('i3!':~ :k'o)'Ol!lI ~c; '~ GO'f~~d!.! oMlie~;lY;;Jj n 9~ godg]ru~jcIl! od ,p:m!c[:ka a.£;re5ij~ .lila OWl !p!!Id~ u OCiDitru 2.l'l kulturu ot'V(lIreJI<I le ~.dtlZJba ~l:i'ka S,I!.~ira5 [0"1'.1'*1.

Um~;etnik h: Cro~ k\\Jji i\~~ '~; :illF.ilit::"'U ~'!;1O!~;l d~~""retlo pC lJ~ltifil8ehidl1ll!i;l!.

- Mtl1!11 ~di!!je hib: da, se

Ptfodtt:a'l:! im iU SV'{~.Ja:I GlIf'a,zdil! i d;j bit!;! ~:do~buP<l:;;v~am svim ,~~idi ma! 1 b:!i!.i!lli1i "koj.i su bran iH ~i·H-Iut)!'..a!1tl i~ s'~~· "'ragJ$Uknri.pi~~ik. '

l(kim UlI1bQ~Splz!UL~p!)", sJ.euoci s!J...~· ptiliH:lI; 'cuui ~akm1e k]]iej,~ JO'oT(lThIa Serl~, Hoot. a.l-ldji '!Ill diu vee pri~l~' .~jelJti(! SlO\1UigtJl,le zhiiiee pie~!~GmIUf\:~!W;l", AI:B.

., (roo ]e l1ier~o¥l~ci film. :O'bo~~al~ snUl ""GrJ'cj

Co • -' D' ',.j;' - '!~- . '., ,"~'T.'i" ..l

1"1I,tfa ~ l!'o~le;iJ,~m.o R\..alU,

.!LE!tid_~ Idr~:t:a'H ~ Q.U ~l~aj nam je lrnI~itil;;~i. FiooDV:! £i.u~ s,i:!J:I11"IIU<J lc;Jill_Q '~[OI1fiOO:~

,... • , • ..111 i.. .;ll '1.". " ,

UClJil1 n 'llila ':mI'iI:m~~uu~ uo~,~e.

Ovltl:i lee flJ1m poJ;t~I~ ~:jtih~'Hm.~, dial I:Hldt1t:J1l6~tt. ne adrctt Ibi:li ~~[!.a! - ka:taoje p:r-odu~mllibna', ~>\dJemb; K'~II!()\·M.

Nlaur,ada Fest~vaJl,a, ~JDan] S'arajev,a"

Liluraali GUBiiC i

IFIBsith/aII kom,edlje IU 'z\fornl~ku

11S8lmIIPred!laIUB i1regi,le

J'IJI~os~()ve!ll!Sko dV.mJIu{i :~liQ2.{l.~.is[:e ,idiookw:r B:m.n,ko C'\!e~ie dob,itilici $1.11 :ov'Ogo~ cl.i:S:lJlije na:_g;mdl! IfDJ1Li. Samje~\).W<1!gr;wdOl; ~d~dridjyiejJQ~ j~dii.!l!cima t ifl1itiiuci.i~:rna i~ Boogmdllll'a dOi'J'r:~oo'iali;;m,iu

..:J,~." , IL ,,]! • ..,.,.AI·

~tJJ~Je tlVl~i ut;a)ltl: &'~UV.a.

Oh i.,$n i~'V~j~ti,odl oku mm,'.ki(;'He:f~~hral&, (I!f.I.dV:'d(! bHcll~~h,ll~ mbd~h :za~i'L:ld~ :l,kapm~a }\:o drei NO!iioV 'I1.a~ glacS']Y ie.k3b~'JD.P v'Coc:;mHn.ama u(:lp~>em~ '~~l'lI!dUl,ie :Ii

'PQ:ztllr]SLlmll :I dru\~.im :in~ti~ m(l~iam.E1 izS .. :taje~~.

] U,!;i.'}'!lliove ns:kJo d:ra ms~~ l"q2tlr]5~~~ 'pi,leji6em,.!l:ii1 ~lu. ornOgiJ,c!lo I~ I'f",fi!(h'i!i~ ~il:r",icvslil.i,b 1 boog,oIIds ~~ih ,g]tIimillCJJi i ~edj.'~e<l ja,

~ N!tt'l:.a.dl'l.$~ d,~diiciiil!i~~ ka;o,podsuekJDf-l! .1 lh~f:t~ Q\rrii-&:l !1J!lIi$wf'll! nil [lIIThtu ~ara.clllij.dc7Rle~u,cl:\I'3: ~dl\. ~i i ~Eanjn regkmal[iog kllll1U.r~ .f1JJJg pfUl:\mUm- killZe !ilr:!W ~b.r.<I:zl~Zen,iluru:il:!p~i!lde\ il.. (it,

Z'llier.nil:.: re i' (live go~jne ad 12. do 19. i'tllIla bid do:matin .l. _leJj!~h .. a[a~mL';[lije, t11:i kQlITI~ 6r: fl.!!§ti;!:[ll ti QS!!m pooociiSoo iz . L , H_w~~-

~ke, Crn~IGo

'f~ i:;~pi.lhlib, Ul ZYlll'ul. klil \ridl~~:i .V!rtid.$ta:v,;;:: .L<N!l:l'Udnl pt'oS];lllfik" .Po.z;or*La~E1or<l,5~· :!I1!kmrjc;'; b: Vmn,i31 ~KOO~l' ~[~n~ kunekt" Iilll~iiI1Likog '~l{oI)g !R12lJliB~ '·i\ic.,

TIl I~G',!I I. .. " •. ' UlI'

,p~n ,rn~s",o,'IpoZ{!mtaJ J:B.-

;{Ol,~j [:to: 13~[Jje' Lu:k.e;,."Heami nliC.~ie"·~O"mmta:Pri~or,J~Ze'nam.(Ig:IlliJ,'OO:ijql::~~~ 'f~ltd, ~'I' !jU,-unlIiM lZ R.I·.,' .. l.l·i1li1, .. 'r'M"" '",;;;_

.... '~1 :-~ ... - -_. ,- ,,_, -""'r .-''''''

im'" N~r.oo__nQ~ pu~orin;J U2- i~~ ~'D~ka:m~ta" S:uiir.i&og J~~H~~IIJii)~ ~ S~aVO:ll!L· ~og B:rodia ~ '~P~liubnidu balI',': alu,Q:~)llm:ro",p.rli1. riI.[)oiiS., .

lFp:rl!liCicm progrnmnL!.l ~t~, tie o<t\\Q;t'eI'lJil.b:luZba'i<arlbl1!!:· ra narka Ddievica .b!. OI~De Gore. AU4.

MUZIKA I

3,6

---------------------------------------------------------------------------------

l,ie:-ort~cl dill sr1ndi Kraford

Ia . :Ll je :mlldrruilm pu ~anl.n n~:I.~l1u·:I:\tldi.nib{lgputr1~ (Jti .. ,l: \'1 k Ir'Mi~ 0 gtid ill'~7JaJuluml ~ ~5 ... ~diiiJEm ~Ii .!lUpelFmr}dd .. ~jD.~ ,di Kt,irli~~ (Cif dy Cnwti;trcu)'I ddtg !f!du~~~Utl',;o~ ~ k~Illpani~m8':DI ~'di,u;rijali:m.,&,

'Nlrinl;l'lliji "~d,ih1,rii:~l sai'll.dJa J~: za IH.~~i~k~, t~dmll(

JlJ"'; fli'"

C,I;!tClpIU. '"\1 i'$'UlI~ If! ~e ]11& 'I e-

d trllf:1l11 I~Jkn~1L k~klJ itll~nn:;L1.n ~u::ilC~ Z!J.:Ilf! ~~iil ill Itfl~le' In; ._

iiIiJ !iIiII.

_11m'

JH!'kt.":nk:~ nd::!.dl h. ~1l:l!m~] i~1 [)"!'~"U'j :~:I1dl~;H sa ntlmtJiiJtJE piSl'1l~ ff.'Ij.sU 1:1 i do l::fi ~·h=m,:lI..

Simd.i se nit '5, vi iretE! [lll.,lJide ~~ I.~ili ue f~~ ft1'tEi rih. i'~~s~ 00. . giJ,t:l1j~11C. t k~ 'tU:I~ uc ~"~ft 'Aln .. dniJrDJl'l :1~t.3:ma t.:l! ~~ .. I~ 3, pl~ Un~ jC'. IJ 'p>tw;[-:~tk!IL na D,il!! lPr-rllU~ ;g~'" di~~~: ~l f!Wi nM'~JJ;iI ~ 1}i13f1~~'o~"iJa: I~U p~Clj[~m: :r:!IJ,E!~.~I~ ~c~:< h V3;~ ~j3 r ~Jl~. indi, idili~ ~[lim3!:5,'t':k~i (~ru_['fI jl i, all~,

bb 37

------------------------------------------------------------------------------------~

IS

I_!

'Kim Kaxd!t,~j ~,!U~ (K"anda,"· .sld.atm .. jlO~ IU:eu rJ.L?~ .~", '.~' is

. ~ f:" ,JL"l!· - - ..... llliin· "".:; .,.(: ')

. -tilt . I:~ tniillID11" • ..: I. '~iI .,.;,t

~.ha~:illi ~1i!l1lt!31 pJ !3.~ i .~ ~\ek..~i"'" lUI tlJ~i~' 8,,]] .2:911~l1Ib]jeni..Kris tiC' vi SiC'! k 2105 Qen m:ll~I:iLI, :J i ~ Ki:rnloSa !t~'t').ih ~. S'1 CI!:[J; t 1:1l;l!e La." rli.·~t"j;.!f'L1d Ulj,~g3J li~lt;'dii k:;iIIJll"~lI- 11I:licl~il~ ;Lljj :, miI.~~IC ~1Jnf:eei:h,1 d~~ ~~: ;P;TIPlll';llUli ~\XIfI~ di~ 't'El",

:Krii!l i u j . ;n (l·si,1) 11] n "1J~1.1 ~~ UI on. d:tl drii [li!K~ II:u.b U i tm "!l'e i 'n"jefn,o i~~'] ~ a u jif:dn~llm itlJ i~ Ul!":llurLtlu ~alt·b;tlll·iLlu ~~.'" ,J;Il1;1.,

Z'" ~~e.~dll·~:on:! m:aJnD;S!,u je til::! SedUIIl'lldll~lI1!I: nJ luUm i:II:m'l .~. sa odlaZtl Ii: ~ a pj"A' (liil:j lau ~1'" In tr! 7Z~~.l i'!n~ d ~odi ~t: hld kl1 pad bJ~[.in.. Kl.1k!(!l Sir ;s{~ltlJt'I mleikfl~ iU' u lUi Sr..;"fi,lll ~I' a-

. ~ - -

~" ". ~ . I~-I' '1

rl!.:~u~~.t:,I .. ce 5;il:1 RlOl ,.' U'::L .&:!

1l'l'I!D13 dll.lie pa i,ll, .i e 11U:[}r&icl'l p:;n'~I~ttj ~kato .o~ :bi!.li.t·~

. - 'j> 'b" ~ I"

~t"li~::lllJ 1I-'L.':!lt -!~~:' 'i, I~pail~.

'U" • b -J -

- ~t uti, ] ~ W!11L ~lt:Sfil!: [tlJl.!; :5'[(1

il!ll.OiU i Itri£! D~Mllln;do, Vtt .. l1l1eDJ~ 11~I~lljJ ~li, d.L1l!1:~'- l.bf1.J Il'tla.j"IJ'(IIlJ· ObIVe:li!.~D~~'!iU I~(! m,te IJJ Dl'rngufuOOl'[t • tebtut'l ie btl:'I(mr btix",,·kfl'.;tl'lll ..

~GI~Ulm:~lca u borblza pravdu s ABle mrezom

..

,I'IB!IIii'.u·:" p~(1$~(/!1» l!M·~'.wI':nl J\IIUidi bTit:'!L[!JL~.lk] ~J.DmJ!1:

IJ~n.r;i K It"vil ~ rrl!ll!:rv !l.:a \t:ill)

~.

za:llrn$io j-~ 'S;\I'IO~LI Idi~,V<(tI~'ku

~ oIlJl;fILC~;CU JE:l~ Vi t;dtcr {Et ,f.n Wh~la~,r).P~n:; na ~ lC;ll iSPl.K,ru1i ie kaktl iu ~cH'!t'liU:i Z~plT!lJ!!itQ l8"'Tr:L.itr.J~m~ !"~i[)i,~ rode:,Ll.d~U:i~·pmd~:\lr'i!:

Dv~d~!!i~t~Jlll.l~di',D;i~

'[:.I" '.11 ',.' .r:;1

.~ "u!:nI'!!. §J,iIU1:U [ t: I: 111 nl[!!t'l~m ~,t,,,

ULU tl>. S;M~.ltl:m!D~ttlJJ 1~!;Sullr::r· mlil'{O~ C~:1;r,~e O;rJl ~eJjl~1l! kl1lH hi! ~l:! UI :.imll<:;~~t. I, im ltiuiRl:3 [rj'e'lHul :t;~.~i \1 ,~~~"t!llJ~btiU lOll, ,lOdinC:D1 kl1~i .re2ir·'1

"til..,. L',.'...Il1 . ('''lI I •. lit' - ... ...I,.,,~j

s:...,;;. ti).m 1·t.II:.f,l',... 1\10. ,zI n~' m: I: jI.

II- gi~Vjt~ Jl~l~ 1 ~~ ~:~~~~~~.'. I!:I~" PQ~!7[JI~lrIJ ~t!" ~t:tl;toi '[n:R'L~ D;O:!l'~.,. Ll! ~ G·

~~BLJt"lo\~ l'iJdll t)IJlO1ill:it rJ!i.ePB~' f;jli15,k~ rJ~\I\f~~ ~1"m:1Q;1·J.. l~'ji[fkll. ~,~~ lt~~,-

ilIlii~ ~'a~mll~iml) '~Mk t~ (');;m ·fU·flclI~'wa1f!;l1 ,im3,~,;~,k~S

I!I~~ ~ii b~JiO~Q.¢tm :il1L~a;~mJlI ·S[~U _[!Jt~flbIullll ma", 1:1 I1U 'z!t! (1]111.1,;, U BE ~ 'lJ~ll

illim ·'idri~3l:ml3; .

..... 1(1" ~ f ~~ f

~;~~~ '¥,t1l(ill .1!,:1I an [_~

... .'!I-. &"L'" ~I·

"'"JI~!ti~'U li,vG'U~~:ruT,~~~a ~,Ij; JI

i[fI,v1.:iJJcl;a;jJLtlCl!llJ.nt1PJ~::::UI j(U'U [1lIJ~aa:u, Sl.~T.lfID T~duf'll! r~ll~~1 '~j i£;l a . ~1·ild KUJ1d~"

o

~pakJ nUBI UJsamUena, rastaIV~[JIBnh::,a

101_. Ie"'

Ma-

R

iui~la p;rcducenta s,erile za nap,·,(J.e is' sua~no lJlnamiir~av·njie~) jle~ Je u ~lle·tojs'Blunii: ~lOca,mnill kucanillcaU crJbHa ol1kia~z

ttl <i'l ~"'O'~J ekllf tt_\j':li {1~ ~'Ilaj ~J 'gi~I~'l ifni U ~1f'b~'I!l'~I~l'loi ~ fwaw.r li~ ~[I'u~tiln il ';gilumi '1. iJu.tl,.d.:;:~.Nillt,"!illlrf't :S[';(i,d~~n D~~J~t $rut ".~nj~~ 'lri~ ~Uld~ 'Ok~.L1 :n~~c;Jl! '~il $'o:wmj-m';"ilii;lf.!

(Ni<t"JIl ~etl]:; &lL~ltldl!J!U )I!PV~ IJL" b!i A!llddll:SttJ EliJ:;-Jabl.':t",~I~D It DS,~'Q\ ,a~, 8, i::.aJb 'iI'f"a:v-1 i~ da f~

tj'jiilJ k~~ 1 l.di {Bdruli.1) ill~ ~t'r!t 'V~I~'r rEli1'.:lb,"'tn il\ll~d ~q" i "~-1 du.gLIJ~e ~l~l{~lLD ~I'fk1titUI ~{ ..

j~O~j[l~ '. nc~~ Lt::'1! -, f;x!;'~~alra. r<T!:k:l'3i, 11edi LlIil~ NI~r:1Jd~'" ,].jiJd.!1l dJl'!Jil~n ~1d IIU,":"f:: J3Ir..dlJ1i::: ~!! ...

lIbc_.~.JI - . ~I ,,-~ t.. t-

Old, ~!:i;YrJl ¢ EI1:iJ:m: p.ro. ·1fl'n'~u-' ,s:n,p.nltul ri!l r:!t'=~m ~~ri.,e'-- U1!~' ~O'llte.

~"~[: .. 'SM.i - M l~fi" Stlli~ ABC ~ 'Jtl'!dL!lO:Il[~ ~otl!i[1ib Iii. ~ '~~ ~Ik.iIl,il. tJblSL~ill1i. (N'J!.JC Cb.~rr'l) ~ .r-\9Il; nue7.e~ ik!~ ~!IJ' ~ ··~Mk~~ S ·ri~·' rJl~ ~ULDriti: I,1J II~pa"du i ldtm~

dlli!o ie d,(!ip!n:!ilkrc[~, d~ ~'i' ~:<'·~~~~dl.ll. juuu. ... J]j@3lInJ I.ilner.al.inl.'Q':u~ ~u.~r:!'.2i1J

ZlJ . ~ :ll~k_ll'm~il'lJgllrk~~ Us\"'tjf'i u otl~rnJ:LU~ ~1!:!Ii B~ li! din ~JIij~~i.r"~ iUDJ.O~ d.1l Irii.2.m

k IlHft'! d n b"i:h3J U ~ [!l1:i ~t'!':w!i1lIl;i:l iZ:1:r!~~1i1:1l illi .~ ~J clJ. U)":U, (ill b,U .f... ruldiO.k . '.~ dlim sr~'u~ zbi.'e; l.u:tEi·a ...

iJpak ~l! ~ :!j,I! Lali n:t.1ludlu. j I!t:"! rod· d{'ll]LtOilel~{'IHIt(tl m'j C".t.c~ ,ktl,~J LlO -.1'ff:.~3n ka r~arl3.,

. ·· ... ikn~~[ ~ U aptilMi. 'PRilJ~ d.p'd~e il~gr,]liltl':ll~ 1!j,23~l'U"i1 ... Jra.~Im~!t lbt. jll,"! ·tii,l .n~i{il ~~IJ)

gooi l1],e ruiili:q)Nl I~/nl:a sr41" dl~1illldilrnl ~f! i ~i ~ idll.nl ~u .. izj' ''iiln it

je:za [u:.!.paDci ~~'bUaJnC'! L!;!1tr:-, _ 'NFIl\ir :h!d'''r!I~''-!t 11c"!~:pndkc sn~~ini;a~lI!llltlfl\~~tnlt:tdild::lla.:

:tltim'~~anjet;fije'UJ·~t!l'js~"rli :S~iidllL.u reUiO ie ltwlm i ·IJ[f.'b ",D:ragn mi j~;~~Il2liam dJ.""-

d'.obil· (ltkflZ1lJlk:(iitIl11~Dii~1J Ilk dUl;l;!lIlt sc .~jt:: [lJE:'Jklf.irJ~) di1 b~b!rel'''I 'et[ru .]],

-a"~1

" . - I

JlwIona (Ma~:"imu~ .5-1) '1,m~l'n~,~a kabm~~ee

if ~ oj, . dE"~"':'~: .,

~J~.p:m U~JS"~~[.IneJ.iUJ~pasrn ...

~·:e.~alDt i llricld:lW ~~ ~t~ik tIIJi[cli~ iii ur-oomnju dlln~;t I wriJp~~ W. ~TJi;"t1J~e; $~ II:; ktiier. t1',l.1e I.Jmmtj!... M~ld,ii ~:!Il"itdJh1~Ofll)U;B~~C ..

- (~Ih~..na~ ~~ 'S.~ll;a Ril;1k':a; (RIl"l'IJDljc' j nIIt1i CR1E:i 1~~iG OO~~i,.tl (OU):' ,Itlchie) ~n s~~ ~1111liei:c th~,~I~ hi'l: i d ~ 'IOIT t!bIC~, .;thf •. ~,!a 'U s;klBd(]J~i k::a.bah')H~

-~1rla Je IYtrljd ~." ~(!-

mwy; I".Illdiu ,nH~~ii i!triD1iRI

_. 1f'11~ Mg~ ~,~~~~,~ bol. .~ t"i~~1. n3, '.:!l,IGlift i~~:~~ t [&!J ~;L'''-i, aU G~~ 11 ~vudnqJ, ~.i~~ ~mID"i prjxnj dbt rn1 DlItjl[;'~ ht,ri.it' ~O rfmJ~e; mJi~~;~~li i..;n 1, [! nd~;2jaDla. Ilduh·I1.~InI]mEl; i~' ',I.RZI kilO' U ~~. Pf,i J ij):

- I' 'll:'l.t11~. ~ rr,~· ~ . 1i.. ' ~..... -~ . d .

Cllil;::J,·, t:l!'~!.J! ... uC"l~.e {!'hJ:! " n~

If ,~d""ofl! 'LlIm (Lomd~)~ I '~~ts':l1 'FlqoV~ m s ij!Ct rl:lll~fR WI 00 It!· 'c;:i £-'1 no:ru1l. r'C, 11 ,I! dil&k~'¥Rb!1 'stll j~~1 J;t!. .u ~d,P3[QjWJ Iji IIi.I! t!.l ~ ~ m,

~

ei.~ Wln'Uf1k rJ~n fer.

A.n~ston (] I!:LlI~ift:r) Br4]ra:m; DoomlI(1Lrial)~di~ iiti 't~)gLu",

" . c. . .... ~ .

rJ]te.~ J?ran~]. .k'O~i:l~ f;eflll~1,p;.,L,n'

I.- . ..,_,- "

ras!s.'I~_ ~BJm .. ~J~ DI!. mJ..'m! p.r.(.i'-

,(1lIll liLIl'i~~' ,Flk&k~ tt'ihn~1:lr

~~ ,., "'fU'W o'F ..... ..i"'.. ~~

~~lil. 1c .im~ ~i~n11!:]ifU~1l ~m:l-

ku ~~u Ji }\m~~n ~ };~to Dk;lli:fkt d ~fa, U pm:rnI'~l'iill.::i~m;) tID n~~l~I~lUJ.;inht, lL [J;;:I ~'t;!i.~

!~., ~ ~. fl..

1if@.n 1,i'~IDCI!'~ 1.~:ll1flm.!:.!!.I'..'l.

.... i\ii td~w."I;'" s.i UIJlljzuali os.

~:~C1' t.'~1 fll . .II .~ 11i:1'\: l.ilJ~ut,!" i Il~'

pri':::-aju !Ii :r~h~:]~,c.L'::'ifl1 (Ii~ bJh~'lIl 2iU ~et iflJa di~~~J]1 at do 'allt. til; ~ tL '[rlot.- ~nkl1 me ,~~b~""IJLa .

It d· h · t

-, _- _-- -- ~ -'-_-J--;-~I - -. -1-,...1i-.....,~ '"

n op ~ . '" ·r~rt._ '~ij . .iDl. l J~dl~, J.

II N" b ....

'Q,~,g~unll~l::;. '_'.01, ~I:L rzo nu. ~e-

rtikht ,Ii'a sam pR~Vi~r~k ~i50rn· ri:~!,C l~~ n~ll". fiD~l li~ .. ~i :dnc~~t:L"! dt:rt1te •. ( d,aR'".iSi t-e I[O'nl~ ~n.'ti ... [ern. 'T a,[k;!:'! dI iI ~.t; tu~ 1D1(J:m.~lllif.: bl!li'u lU 2: ... 1 1 i H~, to,C' n(:'dfl~t1J~r: ~il'~ Uq~b~'n~ riJf:l:Ol1d:::a ~P:'ll'i.";;lil

::d~rll a, '"Elk RV je Bn J:aj:9l,

Dlc'lJ iff;! i.!i .• 1 a . :(wl [IU.">-t b i;_ ~Jl, ~~1Ii.re:11;nl k~d~ ~e eullh (~1 ~c B;uj[l_[L pricu!jl .Il'[Wi.tl~tif~a Ig]i IUIIlj. . ' .. ftli 11 ~ml ~tJ~' ~·t.~'i

• ~ . ...ill~' '-'1,.

u.:plm;1iI~ ~n ~ue:raiCli~ mlJ~"':~-

d 'Il .. "tot::,_.

:ri3::tI\ijB: iEl]!e:g:[fJ1,i'E l:l::,:~i'~ rfl~-

,~l,i tl ~~U PIJ' Rrll'~ Ull~tf('llITl~ •

bil~: ~eJ ,M~jtla .;';pgilne, iBI!f'.a,tt~181 n.uii~~

-----

.DOGpDlLO SE

11:S"1 ... tf SedR!;lg!;ldi~Hrei!![l t'3,f!t.a. pmsJiti. kT<ti,~ Freder(ltlI (Ftedt'!:dck U) .~B"v,cri!it\ ~t:, '.~'.rq:. ~o ii au b~lll.h:: Ol.U8~ tli'i~'~klil Inlpe" .

190'. ~ N'a· Vctslljs,ltojl m.r.W\~fi(J~ l~am~;r;enciH ~Ni>em.<icko~s~ odiiue~I!:'

kJ~IQnije g AfFi,c~, .

19'1'4" - oj!i!je:m.a&i k,1!:flccJ.u"

'1m B:rat!t .. my Umndt) P9!i~jo j'~

"I' ,,11.0'& .. c- i[C-c '"u~s.ktt Mil' ,Ii. :'0'

(l5:~ lr\,_ ~_og ~'PI~ _ _.!!l_,",~~_re'i lJj ~(I:L]

r,ll' olk:ui!l'c:no da j~!lregQ·\· 'bUski :$a"~ fat.dill!Iik. Gi.D.~er GHolm (GUJ~flllIT Oitdl~ l::lQme) b]o is["Qc!c];'Qnjenl;.\i:f)k:i!iptJun.

19911. .. ~ U S'p-lin] SIl i2ihUe d:em.(jilt~ s;tr~.ei~eproti.'\! b~ vS~ JUt!iOsro"'~m;:k;C! narod[il:~ !aJ,m[rn~, u~Uma je ul)"~i:~nlii',(li~ _nik slt,n~o tldQ~"sld.

1992" ,_ U G:t;lcll ~AI .81: til ~,~li¥cPo~ [3juO!l ~~ lIil~I[~['i .pil"etbill:clnikS~kli.r d!:mok!1l~'9kt~ :tlU.!ll.11..k~ RadltJ'I'ao KalSad:2if i. \l"~cl~ ~'o:f;U:i!8:b\:1b Hf'!lt!I!ia ·M.ne' T:ioban re potlJl,is~di$pt)rnj(l!,!;m. 0 pm:ti~U. BHi.

11m. - srps]d >e:ks~effli£]~ ull~nffiQ i Lu~i51~~j(oril 'l:lk~plottJja ~:l'u;Si'u ~:nID d-~lJIiJe Ferb:1da~ ~ .'\ma"t1:dHu) d:\cl! UI!lJ~''I.!lr::[TIl. i Hailt~p~!I si'l).mc:Di~liI lUr.~ skQ!;;p'li!r~odR b ifi. S·[.Cilffi~ea.

19~.- Vtiioo~ .~i/gur.m:rs"lil U~!::di~ .iljeillih .1l,1,trodiliL !jSl,>\()~lilQ ~c::: R~O]fIC:i~IY' (l Mglii,rllQ:gJi. zO'[I;:tImll 'Ill BiN.

- 19'~" _ Vdika 'Bri,tl;ai![lii~a .~ f:[·an.~J_.~b ·l!p(i.ie:m~sll]. podmoHikilEl lmrue~(Jrm~ ~lO i~ j~aaJ[l ad. na.i!v,~iib gtade~~ncsJ:ti.h porll!bV.~/~:'l u 10. ~wli~oo~

2mJ}'4!I •. ~ Sud uLibi n ll"Snd.i~ iep~l

.1'8~~-,Ir

. Jl'H'izu l~ slll'j.l~rNj ~Uf""· o:~e.Hf/i,ifuloi!;' to~~~. i&eoStrnI~ lao ga je frailJlel!15ki iminJe<L Ale;k~Mf G~~/~~Aii .. fel (AIex-!in~ d~e GIl:!>ltave ~if~l)~ !9J ro ..

i'~ilill:!i!' \~bi(:ik I~~B~~~

300 nletratal. ~.'"--

me;dk:]TIIlik~n f{¢~tarn iz BilJ~1ke W iedn~ pooesd.E1skog: li~ti2'ro na SiIiIII'[ i~l;Jg i~Iilcirn[Jj~ ~~lto 4tm.' .. 1,~~~jsAb~ d~et£ V~nl!iiO\m AlD5~a ·l!l.pedj~<l~nlskOJ ~Qln.iiC:lllll· Be~g$ll~jjlill,"

AODENI

----- - - - -----

1758 a. - l] A.d$'!l ~C' reden rrmu;u~ld re![CI[uC]:aIliil:tt' MOllksimUi~.J]] J< .. .!]besl!ljer

( !lA: "11' 'I) _Ik ."'. t . ,.. I •. l:nOlXHI:U~ .:U!iI!l JMl,ilesp.~.~!re):.l naJW~l~~-

JJ:iLuli,tOl, 1~e.Dl0:&,'[ 1<'FdWilC:1Jsl!:e rCl,:'OrnUci ie,

18S6" - R(lI<d~~ jC' {l1..l.ril:trd!s1d u.(\i;lf:!jilk Si_gmurld. ~~J'O icl. (Slgrn~!!'1dfru~d)~ ,os;.. ~'lh~ac llSlhoana.Ifui5~. Ohl';~'i']~ je:mlj)!; vril~dlfijh clidi~~ Pd .kiojib Sll[t:ll!~~zn8:dj~ '''tTvlJ d up:si,hO,il';Ul!.i~,n" ilP~tiitopalo-iogiia :$'1$k,o!d.(H~'~nog .~!r,,::Ol"}1!·'j.~ ,jTQteIn ~I [8..blJ·~ .• "Tl.I!.m3.Oi:.mjt.:: sna,".

lj'D. ~R(lde[iJ jei~lilkn1lJti bll. pi~ni k i ,dtdmliW pi~. Saf\!'l!'l-~>g B"l!I~gW,.

1'9[5 .. ~ R:odcnie ;,}DlIe.ri&il;d ·:fil.m:ski :~dul1l1,o!c'~ T1!di t-eli i 'produoe:[I'[ ()rnon VC''l's(OnQ:cL'MI'e.Ucs)~ dGl:biu .•. ik Uska.r:'.! ~u~~vO"lno djiele 197 W. god.t:IWe'. NjeglJV' !!Gt.1;~fiifi "'*1"" smat~:S~ ~~d1Lim 'cd fiajbo~jih mmQ"'~ u bi8,lOl"i.ji k.i~~f~a,~

t··., .,.,......1'<: c ~\! ("M. :·.,~-:."'l '~O. ;, .. i".,:Y.' ~'TI ... -: ... ,

)J8··~·I~ '. .'. ::.:I",,,,,~~. '1' ,._ .. ".".l", '1' -.I ..• ~~.

~Q~iii;it'), . ,

~ UMRU .

1~'''U. ~ Umro i'c tSlaklluti boun~ 8~:h~.r,~,cgO!(t1i!/k1 ~klllli~h."r[lik. Hi:l:OO.D Ki.ki.c. P'ri'PJl~t1o ie rmpi :I'l~[H'cdni b bb. plsa:ca i.i!l:ril:u~th] dVi:l! ~'l'iel~k,a: rim!. .Auw:r jepjes~m~ priptJ'(iooa:kai I'Q- 1II:a~;'l.

.1'.9"2. - Umda ~e Ma,den o.~lrih (M.~d~n~ Dill;ti"IIt:m)~ :BfI'JJ~ri6k:3J fllmsk"a glumica :!1!i~m!!icko.~ :R(!(!1!ij,eklaJ ]Jeg~;!:!.d~m,~ fa.'Latna· ~e:lla C·Plav[ ~ndeo:"~

"S-~M~~ll~ltk'i!:p'fetl>"~ "'S1fjccliuk, ~ip"

lll,~b;e·tI)., . . . .

38

lDRAVLJE SVl9 cescil IpriQ1bJleim mladlh

Le!d88Zb

!ls~lraii:V'an~e: ,koje su pmveli naucnic:~ 5 Univerz~~e~a II ~IQstonU!, p!okazalo~e Ida. Vli:$'B; od ,50 r.UJsto

. . stlJdenama 'leG ptati od bo1lov:8 pov:eZarl~h8 koris~'enjtE!m r$JlcurJara .

Sive' ,ri§e 'mfadin i!I!ap'rt1b~~m1l s bO:lovima 111: ~e-dim:aJ} \i'jg!;[11 i rnme_~WHlI lbog dU,g.tl'l:najiOlO,i!1:s'illSdel:lja zalorop'jll;t~ iL:eri]tg:3~Nii~s~~1l_~p~ii!I@:ilhima.

mSlu:altu"r:t1J;nl:je ~'9~;!: $U p'r'9'!'~U :~allC:Wl~ct :S' tl'1l.i"'~rii;i:c~a u :B:t\!itDIlUii ['lgb.2~,kl' je: da v~®-eQd.SO PQtlm $l1IIldi,:::mIal'a1 ~~c p:1I~]_ od "bi:;alO\"1'ii!i ~V'l!~ail!il:ih ~ k'elri~1t:ntf:m rabm:f1.nl .. Sy.~ki sedm.i smde'llt i"xjiEl"riojed.iilosjefaholo'1I,re,;-ec :III~ ~;lDl@ ied III!~~ sata :!;)lOOruc.dCJlog i!:ipfedle~r.a:mt.,.>

t1lavlll i iUJ!Td/~ ti b bow,,;! ~e~ bko ~matrai ~ str,!;!)~J1l~ei, te ~ 1.0 k!o:.r~s.mdei }i)tlmp:i-;He.~ll, ,pwiile :-;\f,e:g)l, pn;!l!iI!}~i~ih~ ae ~~ti.miilju-p.t.a'viJaflv.©].()bi~lI v:dr }~me"r,:a:d:a'..

~$iU1i2]~\,.:a;e:i ~nvj~i~l.1iu d<J! tiiQ .~.li',1I!d ",'i~f: k~lii~l~ m;i~ev i ne_m $is~;eilll "i(;l1~pedil Z1l. ullr~v.lialll'rem¢uII'H:lmm prs[imll~'kQi i mdze d.ovesti do;prilis~ llnm nu .... i, i mCiWomighrh1ii.

Ofti i'S:t.icu i (ffi.3_m1s ~:rl:ibl:!.b.i[i pes~~V] ie'J:1 !IJ \1'~s]ni ]3.&(3) ne pl'e-1:ij<lielt.~]od kiO;m.pimer'd~ .kOlQ idOl. iiiiU d;rani[es~~ rJ!1;!.-51",vlci'~F;li Prtliil~sk.o ~Olli!: O!:~ ttr; o~tibl'l m.~rniJ~i!il~l~i n~p.r:ijed",~tgmo,*.oe icllO'lZll.;l(i bol()'1,~eu leiJIima i Ym~u.

Z~I!.O !'~~~!lko pn;pQ.r1Lli~jl1 ~lil:!e}ttici~ ~~;1nQ~(lkom. d~YHlpoV"r~~

meno pmteg:ra1J l i, ''Il"::nni ;{;gk!t'I!J\~t~ Mn-tJgi fJ.~Joo.aj'U l)oJov/J. ~tl'!1,iil~h j(RJfMi, ,.sa£l pf"(J:otedeffjJ~ la ra~'I",aram

OR:DINAC'IJA BIZIIIOlnillmali\1I011lma

C .N'(lkQndp.nJlatfJdt'QJlije"pm~'(l-· 'Ui~~,I]JJ'# n SJI.'I~l.r:i~rm .~al~/t~rlltl:tP.-

t~P'IIi'. MQa;~i . 11i! tX:t':,~~J~:Qi nj,ubr~i~

~~J'fi~~ ~f,fi"Qlf Ii mil~',t~,d;as~ ~a,·, al:(.i,tl'~li!:~lgl,I~i'/~ 1'nd~1Q'm~~ p.il}o.:'ll:l'(lt~/J:' . ~a:U::MostllfG.

f:mIlid.alii/Ql~fni, md,nuJ:m. j:e;'ri,j,e,d\<II;k i (C",ak· z:aI;HJ<I,~nGkStid;r,~)JJic ~b.og Odl'iiil8-~

~J''E,IIlRt'R~ .. "

I .. UA.~If.MOL()-~,Il..fd. !l~tilb~ f';/YI:i Ii..\"'l·/n-.s IG II U III' r,~~ ~U ' .• ~

HomOlulera

Tvr1dlnjei am!edc:ki'nlstrucnjaka

DIDlabBliC8ri

IIrab8l10 I

HZ ,BlrU:Cnll nadmrl

Diiabe[i!tllti i['[J)','lju ]!Ijah!i~e .kQr1$.d oo\ljdba-, ni~ako lcio~iil1e '1/i~e.~d ] $/[) :mi!!luta~iedlmicncipre .. ma.lilrn'gr2mupt-ilagrodie-noffllll]]huvi:m p{nfcb<li~ rna ] U:l!.-:;u"Ue-nl nad.~~tl pokaza]u jl!: :s'[ud"ip<l~obi'""" Y'l~~f!!~ :~$~mcrJ>~:m e.1li~o.pi,~a. "J (,lI~!::m:!,ul ufAm£fk;,ln Medicllil A~s.C!d~n~Q@ fl..

T" -.I·.i'1~e uk!!i:ru:ie: rnI '" klik- 'g mJCi~;J'~ 111"'1.-'-

- '" IJ,-!;l __ 0_ ... _ '.1'- - ., ,~ ... _ .. - Q J c_.~. _ .... !;i, Q

"!:l.!1~oolf: dcfl $:1l~Otti mo:g:u.~~tfisi!: r~fulldii..atfii~ l ~kllll!~ ~tl~f:Ui!l:"'O 'YI fi t![!es-·~e,n~ri:~,~ ~ \'[eZbllnia. s ncnrm.,t:re·l!lc:wm~a(Hn:l.,(!~]lllZtl: kUl]lmludij!l[' C~liiEI.

Prm:'relU'll~l1ie' se da Ce I]~~ ~~i~eJl ie dii;abe~:eslll do kraja (l'lle deO;:fJ.i ie o'~D~sd[ (]I ~$.UJ' IJ ~uPJLi h lr,oQ;Q:\i'S 'Z.i1jf8tV'e.n-rz: z-l!!tite te dE. ,C~.god:Bini~J:z'" :no~i:t'~ ~ko:ro SOOI milij,urli alm·eJi!~:k]h ,diOliir,9i~ ~'30pCUO real:l11!erMko zdra.~~[\'ie[l(,~ US~;lli:ral1je J.ilUn:il~dHea[~:li:.G:t'oup rnr~;!".

I('ii'~ piig;rn~[!);lt~Gi le (L1{ilJ e ),][pa.k~ u\1'i1~lk pOl!M;oil::i~r~mi~u,~ M. '\<1:ll~~W:t~ (r,arS:(J), :g;l'~ll:ic:a;ln:a ( 11ID:1i1blXe- 1100[) ~simcrili" .

'rl~-1iI jed lIi:on:!;:]~ inil$o]~~lJidlji} E!mil!:secl se, pIWi~d:mtoj b:sni !S1l . .[JQSM1v]~i'lnil!m. dlii.~iQz.e OI.EIle]al., 1l0il:ilfili1og mal ial]!()g~nel;a,ill.o.ma JIbog nedfitj~tkll :pi~!I!HaeUe;, St.Q~a'su III Uefllil[~ ku, di,i:a~;!lc ... li(iNI~iiiil tl!o.b i~!eRo v,et 1,[1 odmtali11oj l1nd~ ~:~O. !fi;tfl1\l'1I~ .skrutl;!,jill tj"OfW v~j/e;_k f;i;lldjel1rn:, N!!l\.f~!i.lillbhh;b

j' .. d:" , iilimd·-,:lhl - 'm'I··- tr- 1 '~Fh'- - c;Mci ." _ ",~I;. .. ' .. 'I'§z.~ . .e~. )/ lI, _.~L<!,"]. ~. I.~[ .. c

~tTI'lnht Upro,vo~p:rotn.~}- kll"d!l;S~ doIlI\tI~d.l]i~.d~lf.o:~~IQn:i "i~1I ft~tQ]ll!El p~~[Q<hjstl]!](lsk!~m <.fR) lI;1liaX]7.om POL~ dl3!i~ Qlldonre'ro: uci~eicis~ii;~~al\rli! o:p~ flQ~t I:Xltivo~ pacijer!l.la.pl.re;smaje.

[]l!~I!I~uli$~jj,god,i:,i:« ~'fcsl fl.t.ii:$(f.~i; ~l~t:1i tt J'j gd,d~ri(l l;~ui;i§k(Jg SJlliii!i1J, t1d tQllQ d~e[!' J,uj~se.ci:piis.iibr;I'J' s.t'a1i'uj, kfJji.Sri ;~~U'UI(l ~I· ~t:flf.ko-?~ f¥td;~"jll'j ,ft:;tU UQ~""Jt.I P~~.J~~} ,li'''~'l!'' !G. L i;z,il6Idc2. -

(}dredhnm flS:lJ3 B¥. :Z~/ko- 1ml p Pellni,sk~~ I i1l'\'liIi:&'i;:.o.n. lOS i~.u·i!J:ljiJ!~p:ropii:SlillJ]g 'je> cl1iu osi:~~lTIlik liIl'07A: steei. p:ra"~o,na ~ta-

f~mu :poo:tliJu :iVlije '~1j''l'ilienih godi.~!ltk.iv,o'[a:p.tcipi~~m:h u ~[~fiU 30, {)v0.8 ZMl~~a. 'k;\\(la, .n<lvr~i 5.5 .gcrd[illlI.!J ~\!t~~l11 ~.30 cs:oo~1'i Cf~n~):l od!!!:os[lo 60 gooin:!! ~lll;Qi~ I 3~ ~m~ (:m,~~~~~ ~ 8lirwjdut;e do 31.. dec'ecmhm20 IS. ~(ldi.n'l1:.

~~'pi~~nijl, ~entle ~D~1l~l$ig,~.r.I'1!Q~,fJl. Q:lll.tmud i~ Ii ('l&is;~:rari ildelJ i1!.lili n:m'$brn:c.

Ako 'S,eIi,aJi;H Q. oSlgumn:i ku 2:en:l,:Qll.d.a su. 'ij(\"!j:e:[~ l~·~l3lV:;,u.i'\raujeplfll!\"i"!i, oopfiielln:::'m~~ 5taI'O- 8fiU])e.l:lll,:ijl!:l: voe~;aLda;:is,p~fii,~iIJI,~.

No~ fik~' ;se mdi 6~t~t'l\jJI.i~ k:ljmi;l'Sk<l:t~~ u"'i~ti -]:;.0: J,g.i.x[fi(!: ~~~i:tar.li0@"6hr1t.l:tni SU ~sp:~tnj.~nJ I:! pGgl~d'M!g;~dindiv!}:~~l?bl ~,,:raJ.~ i'LiJ b]d kumulLi!Uvnfl.i·~fii:jtii·iGH@.

f!r.;l!,ro in'!Ii f!rii~\!:re:rn~n:~$~aiQSllI:UP,C:Q:il;ljill. o~tl,l'm'iteCLe,kalda na !i':liit~60 ~odrnJ]~·zi,\T(Ha.

Nt

[] Vlf,emfM-e mzlri'krll$;~~~m~ ~"J>Z.,tj;$.~(jg i ~iI1~a ()~ig~~1!tplj:fl,. pi~'~;r, O,·f;;:B:fhg(a.

P;t;;~~]l~J.ii $tat";, ~~ osnovu ~~. j~ l1>C s~jew j '~~!1<"ailJ,i1lJJp!i:nva. .i.z f~ii :il!;Ji.)g ~i.n\:-alid~~!I~iguraniR, obub'v 3:L'i!I. stal olii,g!llTciillia-J

lPEl"sebiarHl:tu: .

Sta* O!i1~~mni~ je :md!l:i oS~a:z~ I;ldfim!:lilIi],vcijemelQj~jt':Qllj;g:\.tdII ik [U'o¥ro l!! radn:(,'!m oduoSu fJ:~ t':i.Il,Q\I'W! k(li~' ie" bi,o, c;balJlleZI:io

ooitgUr:~ .llil pCifiZJ~jstg ;i in'V~F lkl5.k(lio$,ii~t".mj~l5Jl~ ,m;;l· prim is NlCl~,i!~: se It!till.n~ s; .Mv~ni:m l't.i\ll:\liI.jem,.

Priscbnn ;sD:lli i~ vri~;CIM.i:! koi~;:ill ,pripad !'Itai ~\r~.i,t~ '1iH~ odnos:n.orlHr!IPm·kol1 'l'fl.~et:.a od'bl1l,lI!lei ri'ida.u nu· Lla>8I:l,~ih. p~~,lO~3 pto\!~~i 11 prip'tcm~mil. ~i!i ~dJbl:<!:nJlt~ "QdllllJ::;~o od.br.a:r:IiB:Hi.

F-edi!fcQif~i zail!~d .fJ.O

II!"! -"_ ~ - ._. - - - "l!'!I! - L_ !"'II'"1C: ..

: ~Iu,p~n ,milD dgiQvlrl1 ~

OM~n1 OWru:. pel~~. ~. ['fm!J!svluaJil,1 2(111.

I

.Co

D{).k [i!!lE~ci nn.Wnih .jgr.i!G!I. !~O[Qplilill,ju;~ ~~~. prb,"or~ ub i r.:iIn~la ~:B;~k:ranu" prh'ld!nom~t:oliul!)i~~ i!;re'1 P&pul' sa~ra;di~ifiim tkipa i ]gr.llJli~, nn.gom~lnih u&lI:k:m"kll.

im~ju. .·~j.flijI ,ulliiCCBJj J:lap!.~·

f1Q~Blra.i~ .' w ,pC! l':ar8.! i b.)o.tkti:io i~

mi;.r:rlZ;i¥allje UlilLiiverzilie:iai,i;.Hy.~ l1lIders.fic1d"' •

Gmft"" VQ~:O!liI;daigTaJia ire nogOllIll~t.ne .i;grkl:~ ill dm~ gj."sJ.llll':, Tokom j -.i]~kOfi. Jmr-.u:s.~1i! isitI'!t·· i;i~i~~'i~!J P(lllilil~ n]:~Ho~''O dis.>:!nje, brni Oilk:ml~:a S:f:t':;! i;iklit"[!JJ~.1 mo~. OwriU ~I:l d-a: ~Il~bi·iant.~ ~ekQ:Siif'lI.Iigtj£:i 12azh .. ~. Zn!!U1;C) m-anil!"; roo.~d:a:1I'1iih l!i~ti\fIl'O$li ae~o PQSHliUl .. je 'g~tl~1i .m fat.da u .rJ!(li~ gtl.me[1]J.

,.p'od~ci In~~tj~~hl

nJe'iIiI.~rn Ameti.&i:m D~,"~~a. po~.ju Ii!]~~) ~fu~~~i ~l~€Jooro'~~r:il~ lesQil:l!.~i.e·up:r~oibro~Wlli.tt!,~!I'D,"'arr;~lli[ijma. (',I I,liGI\"eCmlju :r:Il4ka !Ob;limiC'L~nila!9,d m~a.ko~.C',

o.qiJg~flri 3.~~~1 h;,rn~~:niica :s.[~iim, ~d.l4.;f,lt)i.cn.rn~-r(;lJt~u·· jiij. :ikuk~. ·1J~4Ql·e:;!liia.·"l~clk~l.[a. ;n1ie IJi'~.T,ecl'l na b!:bpn,i·es,u:n-

,eC;\i'~mmcr:il!Ju~ .

U;:nij"~JlI~j [Il!1~ombiD;:i!;g b,~ till ,~~ lJ~tldQ~ l:' m~lRIf.liOiIDJlt) nai{Jpa~Jli.i,eg 'olflHka.r- •. k»_~e~t;io''''Cie[J!\i';];-!~~talO &~~ kfJItJ -~~J:M mh!d~ ~i\l'Oi!.~e: dob] 1I~. gu _.l,cQd~jillU'!(~b .!I1U~kih vr··

~ni~t~. . - .

PREPD'RUKE' IK,alko iizgubiitii kiillog;r,amle~ I sacuv~aU ~iijep struk

lies Iilln:i . -IMlih zena

Pos,te:perwo ss nla:v~kn~te da IJ,nlosime ~ r8HlIlU' u istu vWilje:me svakog

,~,anl~l'~ Ie rvas to moiia uti nwt,imtrS;8viJil'rn -

. vi,:'W~<nIl?Slepri~l~~l!li. k~l~ l,t;oPQxednu:::: zene uVlJek u:t1!OIIU \riili:u lil]~jiUl~ a nik.uioa se n~JOple· 1'~!.Iiu lwojani e:I'R :~hloj'lra ! ~j;ll~ !!:lllem$~g[[li[lu]?:tJJLl;:t.I,ug vlie7lbl!~ !lj;a? Od~lf~va:mD vam maile (<li'n!:; ""~Iiim j:lM'la,,:za tQf,eni~~ lJ~rCh" nO.!ilUl:{.t~ [.l·ud:!,.!!i. dO:IlQS~ '!i~d!1jj~ v¢tw..;ulta:re.

.. Pml'HlJditevr:i:jl-=m!li:: ZlI ,c~i.

UZmk i::::u. k;an~b ~rliuma)'~ntioik:!li ~ ,dEim;1 rna k:ai ~ uhtl'Jl:\·,1.'I1U, S-ag:Pl:.j. i,e~lani,t: m2W.II.i, 1i..fii:'ll&<lli!! t't l!iIp.rn.vo

l'i~j: 'case, mde. p'lijs . Q,li'wb .fI."(},ma'iit ria' . .tJrie ,as.J~{lie

I:JIUli'IJ.

.. N e,"s:kil!c<~te dOirn.~ililk. :F!l~;iiI·zh ... anfa su ~n~kll~~a d~ ~!-IE k.()ilelieoi':lo\\'~o dfJ.rI.H~kul~~ im:\li!IU~ 11. pr,us;fdm., ji>~. p'~l ~en'lrrlrm~l$':t I!l~r. tl'bim s:(fUka ad {)fiih kOi!:

p.1i'.e~k-aeu o~f'a~i (j.·~ro:l!::. .

.' .J'e~!Ilrt~ PQlak~. At.Q ~c;)d{:;l'e pobk;Q .. rncr41k~·J;d!lii~d9bi.ti In.tm:m'd!d}u da stc .~i~ ;El6l1:!I)~ala Ie $El!.Imju Iiil ''''C:~IS{lP'~~ t! Q' .kUm.iilltoj e:lldD,1k:l:inl~togIDj~i J]liel~l~oli :;o:rntw-".

.1 IZi§l:t'..td.~~e c:v.lr:st!1!... D.3:"ike~

'~m;~~pt;;:I'IO []a":ukTIit~ :sfibedl:ll.m~ Q8i[~ hranu lli:s'~D vriljt:;'me .S\'<l~ ko"rd!a]]a~ ller vas 't~, m.oz.e iUIi~:i:o i~i \! i~~.[~!im. .

• focflli:le ~ "VG!lom. Dii,lih: !)aSi~ vode-pril~' obroika pum:~jt! d~ Qs.labi~~ bt"...e.,. .~'1iDkal~ll sn isfltllii.w<:l(;l iz Vkd~inri~.

• Stil!Qit~. n~'f~. I:$~:r;di\~· Qjeln~ti'['IilI:~Zl;\ ~r~[~.M~!1Ieap~l i.~ :S!I.ptikn:zaito ic diI.Ql>~bekoit:::se'~la~ p~u ~'];Rirern jedn()11lil s~dm ic.flio. br;~ ~~em'1~~cljeD!t'.ki]Q~_,e. .

PredJazelmo za desert

.punJe I_a.

. ·Pot1r·ebfl(lljle. 2 d I. c.mog'!i'ina" . 2i[l dk:!!l:St\eern) ] it!;': toc~.anji~, maLol I:;::~mel:<l,.

.Z:a [ij C>"S~'!lI; 13 dkg br<l;~n~ !4HIiT(J'~alU~l i~T,i!.-J :f!Uiklml iji~ka,. '~~IJ'~\!': 2b~~1l:l1l('':ii, 5 Ag vo· nil m"$eCoem:~ ul~le<

Nilli!!!l :pri.pr{tm.'i!l~·

1. T~I:liJe ot~s:dd 0 dpe~.elfkj ikoop.i.(;l'!. :!opl'13.ti.

.2:. K~tl.bl!lr.i 111 U 'l'mlll (Hkolll:.re-. bm dnIilfirtm . i m.!I]d \'o-dle) ~a

SOFI:JA LOREN. AICI!M,. M~~AME;N~n ATOM'., DJEll. DelC-E, LJI:, iMIiiM. lIT, lELA. UKAZ, .JA! lOOSER.! DII'./:AL

Fll~ ~T

·8.e&;:r-(JIm .i cimel;om. K.aid,a. s,"I:' ·~kuh1:lju"ocii!:!d~d ~b •

3ii. UmirIU;::iirl, t,i.i~:SW'7A pj. lii;c"ink:f,l;. ]i:\iiet~ (l$am[l.aila~~iJ.J.ti 003.'lJil h~ i Il~~lltl ~ l~ ih t;J))!@n i~m!! •. 4c, PM~!!g~i n~p:'l:a.!t}et.!e;p<l.· lfiifj n.ke nil. "";UfQS:~,~ li!tt Hi 11 meild pla~!I]:J.

$,. Um.l:niti -&ni]tg ad bjcllli-n::1· CSl. doda[ 1 ~Ie~ri so,k ij d l;reSlIui~) 1.11!.~1ITI g;1..i.llWb Mj~5Q~!:i.lltlmpm· liti :patlle:inlre I. zapooi ib 111! I'e!l"XiI,i

(15: .!llImu~) mL~.roonj!(J~ l~mpe-r-atu.ri.

'Ta'Gino!

Ne!laCID'O ,

'1· tU~e IPDZlllill~(I' k~iJk~je ma!S'taJ((iIii;'id:oj'a. I

. 101 pDS!lans;kn~ l1I13irki:?

2- I N'!1\iwe~a f~orndna: 1JNIIG,na !'etj:el'ica _,ikittla~llIns.t~.ui'r:ill'la;,z.inl'rs'il:i .~e hllli Ihno g~lli6'eP

3 NI. lH.:a 51e ha'ks .it! m:ili5liu)! kii~"jasJi , ~Olii~I;!ki kilJ:~'i'I'I?

t, N.eI'ACND P'oihanskam,arka reznltat vise ideja

NCD:mc!S~' ~]

- . ,;- '. • I i I

d~ :ru.je .~zruu~o Jr.a.

lit\'} .it! Dai.naj&1a ld~ia'. {j poslml!5kuj 1tf.I.3i., Tl'p ·[x· '].1.. l".'CI: ~~. .~eJ~

Cal~efli: m "it elw~e Btj'[_~[lij~ JS:3'~. go • di:ij~ dt~ .rn'!. ~riI~ll! a .ro~'ll'in .pO~t3!Dr 1>;b !l!I!lr~. SH~.u ~~~~ ?'~:i~1II)imii!:l I!} i LQ'Vl1OOC E~i:r: CSl.O'llt1l· ~~~floou'J:~:ki s]lrIjhellm \lI~" 18~5'J-~~U nj~ vaidc~l D:ij!l!'!lHi$l~ I!r.!. d:ob8i .prjje~.

. lite:, kol:t~1~IS3imolJ~1~i,,"e ·~~te

mnke' l837.~rnegbia..iio ~.Roukllm"Hil u 'ld;.!l'r~ "1',psIml/$Iu.re('u:uma: ZnllLt;.;Ji ~ l'.mk.tiEoo~lii' (''Prn;MJ Ttefzyrm; 'Its Jmpormtl,Ce ~.d P.rarulli:.l.ily~!). U 0"'0.11[1. :lebmru(,)l1l. tVOOl d.~ feooUe da poS.iljiiJ~ pb16i,PI!Wmurs [)tISlru:l8ili.e ~~ljki;.Toik~er ee ~ za lI:\l{i{killif iodJioo~v~flll ~iI.c: ad i pe;l'lJ,a

Mcrn.-- -- l'lID':~" :";~ :I];!I -I~: -.d· I. 7 - • ..

- -Pr.'cm.Q . --. U'l.l~ __ 1O:g~.;..~ e.

QllwinrS(.l'VC We1~~OA.:tcnQ;SO U ;ll..'gustu 1839, prUlil."acem:·u IbriWl1ko!1'!l ~r"l.!Ml;enll.u i. ti daruWlj] Ej. i6. m.ala 1l!!lifOO1n~ ~e; Jjzda~ ie p:!\l:3. :po."i';Jims:ka~'"ll "Cmt l\'t>~n:'I!~~" nB! k~Ql ie bio Lil:: krn]ik"~ VJkwr]j:e,.

2 .. N~TA!CNO

VeHk' "Hindenb .'. c_"1

ve 1_ __ ~UI,g

izgorio u plamenu

N.ahi't.-ea ri- "' •••

gidna. :zrncllOl

leljeH~ ibd[M ~jo:l1i:;:ul.!L~:I:'liI[ln" nije":l:a"'1i~Ua~ lk~~ko :l!l'!. '~a k~.- 7,~~ l\::'&.Q 's l.'t!'~ g'Y~~de,.l~lje-- 1b._I111._ lk.;'! d~:r[~nb.i "'f.Hfldenburg'" S:fr:!dal~.je: ~ :]hilld~lill.ilJu~k.ojn~iii:l"~ei.IUtI'Uii.t'd.I;i;U Ie 1936 .. ~~di!'le u N lie!'l]a.~koi i 7.apo&hl!,e: ~'\\'Qj·e·pn'o kQme-rd~!ll!lO z~at!l1Q ]n:~i!.tIvilDic ~ Pii'iC),O s;,cV't::I:OOg .ALtanti.k~ rn:('! 1!·<!'J)";iI;lII]l"" cl:el!e~trniPi)e.inih jfll.fIl"UV.il1J!is..

Za vll.i jem.ii: ~cdall put!'JV'.u.Li~. Uifl

d<lm:l.<linii~ d;a.1iJ.~ 6 .. lDai~ 19 • godirl,e~ de~

s~ ~lfizeml~hi'il1a, u Le~kh~!.'S!:tI) Njllil n~i~ SAD, .:.tl'pa1~o Se ViQdJjkkfJ~]m i:e. bibl, ¥m[i~·ir;::I1;;;l· ~f,iistii\il1etieiitl!i!i~mrti\lsi, '36 oil I-tkup:rIQ1 97 u:kftia.nlh ooci~ b~" Ne:&:re6li loia ie zabme~J.l!l i n<illilm!.l. ~ fti'I:lQgp.J:f!l:k~~pkj~~ik>f,'j]i!.t}fi() iif'. '~kO~~lll~ IHmn:ebil1r.~gidui' ~e'gi,eHo8! u l:;!l)mCFC.fj~lfi!oifr.l s._a:Qbr..a~]u.

3. NSTACNfJ

Kalim;akolsizmislio ,korintski kapitel.

Ne~amo dii! se n;e :::-00=---'1 m~~ ni Pl~tl.pqstavid 1L!!::gO s;ei hmka~o.i~ Iila:!i£~~' ls:illili!<lJ8 1.1 ko~ ri.~~ki :kil"ph.e1. Slil.ll!<'l p!"i~B.dl:l, S!l'1~kClm _\'0l.~1i~ fll Kaiim,1kuS.1J. ~. :t'fI:~ dod! s.~: Q ni~G\~~H'EJ. ~~- 1i'~'.ttu ] d~hlJ.nnil~ ~iI~ ttl~'!Icide it!~"iloi~dirm;osti I!l...._~ __ ~ @ .nilS ~all~:i i.zrad

lclcj tI 'leli t!l.p~~l!l '. ~nlko cvi,ie6e r"aslve :oll;;o , .ma, g~ob j~dne, d jc\'o~te.

Za. [<;,tlimakU!~tlI !lie ka:~c i '1.0 d.iai~b~o ~Uiv,~n po s]tme:rlrim ler(:b.u:i j'Ol.m:Ol '1: de~ [~!j;]jD.i.m.fiJ.;'jbQri:ma. IlIa :'ll};'W[plkUtlID;l, _kq~,e :5U s:.OC ~V~f!I~ s~mCl bo :t:im~ke l~jop~l.e. :Nil. \'fhun~u tl]aveb~o je b.~j;em .p(liGlg sm·

~i~ pdje ~n!JV\fi Clro. .

jet set

Tu l~,a.nskl g'rulpa li~F

tlll!Mli a.,ru~ .peOOiif, e, m8~l;·'I'Il:i~!1 Zr1:1l1i.

Nakon dvogodis,nj:'B p,aUZ'B'

calo SI! "Erog

.sviirke Ikoje, je uplosllj,ednje vriijleme odrituJ bh. bendt lobrado~a~e su fanOi\l,6;, a Allmas Smajlo'Vi:c lnajavlljuje: novis numera

N.:l..1~. p~.Uze ~,clI SN.Ol:'C, dlv:ii~ godi.o<e~ ~~],S.fdgc~.~. ~ •. ~ili~" ~dCa;j]J! !l~ na seenu, DOl bi ponO!lflO m.Qgle ~maLi

:M;t.lll<1.i·n[ju tj'k~~u mil mu·· ~j~C] pOii"4lil'nkil• !":Er,o.g·Iil!:!.1e' :mn,~~'pok~;r:;ale s~ :~i1i!~d<!iv· nom mnceml t!~1DQIT.n:!,

m~<I.cli h~\ ~.t!J l!:i li.dtaktl db.fii:dg·v~]e :~O'~.~ h:d~~ i'.ld ~ajf,l!lilrup~:kl"ill'lln!.h bIt. grup;;li.

l<lilo b~e da ~'e~,ajtt

Q;~ln.'!ttC.i:1l p,lau~ frQjfJ,UljI::l'i A1- mas Smilj]O'lI[';i$:t£~ d'a $e: t!~ f.li:r.ri u!iif;eC<llIU dDb~u~ .a'<'ll:l.a:r u ~eda:::;y. ilm i od~itf.lie~,~:ci~ je pujhli ~~.

~ QSJ(lft:[ s.~ l'Ie}l:';] [!!O\~ WQ~ l~~:b:rna: w~bll'~cii:a.U P{lSUed.nfc \.-r.i.j;emc) pored Saraieva, Im,8ili ~;mo ~\<lrurk!l'l'IIBeCu:l::(a ~ j LiM],.!] U ]'IIaIlui.mIHBo n!ji~'e f.l.a[m~'I'e ~ :kllZ~ Sm(ll~D\!it: ..

~ . . .' "~.i]bjz~! ... -

nja ~ . albuma ~:jMi~-

l iCJi1:iz]nld~~ objJ31v1.:ie:Jlog: .lOO]. iii:I!I(~g matefii'i1a ".l!!\n n lsmo ls [j»' b:'l007 +.~ptllblika bi !lJt;J~g;rll .~{;lg].1t tv li ~ fitjv~ SI[V~!!:['(l~'~g!U~·.

- Ug~:~wn~~[". pWI.l:a!!']j:llmo tltdi'lj j m[jilll isldritlb~[!.Q dE! ~mou:sIkQm m"IiIdhi r.II~l!;e'ill'JI07 '\I~(!!j:es;me~ go'm.liSmail.(lI~!~(;,

G~'pa "'Brogene' zone» OOU;I(J'i'llcDl:aJi~ 1.11. Saral:e.1J k'ra,. jr:m 1'94)2. wodfuif,;,. Tokum, o.ps'8~e :f1jjsrupa~i .&11 'po ~1iI~~e'!l1'skim .ldll ho,,~m::i. (Jb,avd] ~I~ ~ti!1 smcl:H$'l't-a aJhU1i!:l~ 'a! n:jiho'ii']:!i~,ul!,'i lemil~i:r<lnj :!OU i na :lj(~.o~.~!~omMTV -fiu. OJdif!:ama~. :iik~'\rjH :zl;!: ~~d:atn pC! :f.!i;'!.jliJoljib i 'omHi~ib m't!ldih hh. h@~ulO@li!S~ HOg.! ~3d:a sa z:a.:r:U.f.I.mnljem r$'~k!l:!iu n jilli1:ovi no\' [unlet.

L. S. R.

Ilerlic:

N~v~ .rJj~~Hi(:fl

1&

TIl:i'l:afi.sk~gi:Upa,lf c~ni:" mila. ·.i~ fliakWltlm p'm2tlno~ vu pi~lilIl'!!l-'!, ~,;) (re.~;e "Lju~ I~'\'i ie~ij;,ap~Lpis;!!lJiuh::Smil~~ ill i Y;Im$nediL~im]~i~u jc d1! le bp~ ovir.a ~lm p~ vel.ikibm'J 'p~e~<I(eit;~ <lSlfcla[je 'Jukol Dz:~iL~n~.ocdic.

• Grn,:pa i:e mnO'gim po:(:n.uhl.l i:m~[lJma bb.!;:Sltadc b~]~gcls.k.9~l!~ .d.!!,5k~~.~ ,!j~~~.~

iili:~I'l:Q da ,~t t D~i::nl:iHlI,iIi' ;naci piiJI~ d'O l]'Ubit~lja Dl1hlLtI~ [I. liH,lSoj "l{:;rnnlij.. Duso :sma lJ1lzUi :!ltl!~Il~Sell'lJU 'p~e!>1lI11lJ .~ ko:ium Il[ t1o~o_d~ ~:l'..I'lWIia [den II!Il:E!;ll iml.s~:i:m da je '·.Unhav te ]aJ."" Pll.ll·IW¥oM • h2.e .ll8lrls Dodic te dotlliaje: da Ce. Il!lilI:me.i1U i~~t~ surea III 1.1 F\~s~i ~Ll" "'.Me.lt!ld,[~e Mu· st:;]:nl:1:!'. D~ Z.

N :_~ j: pi O~ ~~: 1111 II j n ii jill!

[DlJI~ 1'1.0 :II~I I p,ID 1'1:11111

p IPII ulI 18 P 1'1' II,.

B·ok :1010 M'~D bpI.bllll

--. - ---

PBprrol !rueoJcl B;·armonJ Prima 'Z/l

-- -- -- --- ---

MUlu'ko f.,8%mm INaloPI Una 11

- ---- --~----

:Dm::'¢IIII' aJoIail, ~ei_ak, 6. 1T!!Jlfslflb~fll' 2iD11 ,

lou- spol Halida 'BleiliCa i "Laglandi"1

Pjesma!!Tamburaid'J pO\Sj[at~, \liBlikl' him u ICijelolm ,re'g~Qnu .' spom s.rn~m~JBn lUi BiUloEselu ~~Stanis;it~', IJj diJellu ko[~ docarava BiHl1LI mal'[Jlm

SJt!d:t ~api~~nlJ'tID '''T~fi]};I.[~ II;<1Sdii·.!kioiru iir,\!ooe H!'l:Hd B;eSJ~~ ~ gil:lpa{'Lege:nde"~.a ltQ~a.j,ell"c,i,iclOff,l,l1cgioMIJ tm~ !jitaJ la v\euw'ld hi t, och:!:ana$ 1:1. 1,2 lOad ,e~sk.iuz:l,1,i'.I] 0, G'C!lC ,mQ~,i :pog.leidati r[lIl!;K'Iril:.a III ~Dne\!·' no,g'a'~'~ OJ - w\\\'\-v .I!:\~'l;;",~b:a.

:Spot jcpriie m:~~Sit:1;' saimije-11 u etJlQ"Ge:11l !l!Sta:~ii:~c" ~od Bijeli.ine~ i, t,OI u~.lif~}l!:I [koj,i d,O~t1,v,.a. BO$:Dlu i H~r¢egU\lb,lll!llll ~8:iOW" hxl ~lIida se O\l~l ~',h:h~!i)!t1:r,2lidak ~~€:c:::Ju.1~;e ,sl,i,eli3i::i,m, ~:nim~llje;m"

'~ dO:Znaiemol u;~.l'r:a;.

'~'.o lb~ H:iHd [ "LflJgt,,",oEirtk~ IUi.i!'.;ll)~;o mogH I~,l!id:li'~i ek~ )jkllJiZi'\!'T.r~ prom,Qti,'if'~:i kon~ CC)lif:~fr.sllrDj~"'-(I,) ]IPltlI, p.r.os;fOru Jl~aIl:5'k.QgkIlJJ'L\urnDI1i t'leJfl tra . Planlrana ie da l~ob1jde .iStiill'skl1l bi;O'I']~~rm13:pO'.t;~ Il'I!S:lie:!l~ie~r bffi p'uhHbu,

T:O'Y-C~ ~, ~!I • d· .'.,

l'li~ .~~. t]:\eiL~!Il~.!1i $~ii:!'!lt 1

U;:;lV~U Y mw?~~,.

] 'I[]" 'I'd')· . ,~,e~na. ,~. __ ~n'pf\em.a!,

.rn,:U(;lid.jll111 ~ ':ii",-ojITh~\',i :nlbum. l'jesm:e !tlillSO~ :;.:vi']e':ldJ p'.:d~lH:,u 'sa ~'!l~h btrMla .. ili sc ja'S, n,e ~I];HI karla Q!! Q!IJI liei u sl11ldio i;snimiti,ih. 1..,S .. R:_

., .Gor,[liJl ;roE u :8a,r:<ljewu up.dl~cili ,m:~im<!l'i, n~tl,l.p, i l'O li)kltu~ivtio u m~l.1j~m. PP::1i5- OOrtli. N0.~ k8_kg :ili!;d:3,. ~ly::ltI (lmj~.,K)·:>!!i ~t(~Ybf~j),dc-$ill.i·~ reil::ao!fi!,am jl~, H:j)e~i~ meni!dz~r i P1'],il!l~lj R:aka MJll~ ritc.

Do!k:B~'JO\'M ne liIi:i:fl~'ie sk]npil'i, dogol1Qir,S neMm O!T· g.<l rI i ~iI toiJiom kl]ncert~1IiI Sa-rui,e~'1J:. .nje,~}v\1 III Wl:i1{U .D.O['"' reda:aihr ~ed~ iC!l sl u Salec']'l1,J • bUb '1.1 . S'!t'iedi5.koi~ . Ni~~ m12c:k~'i, MaIr~d:~ru~ i.~ l··m~· cutl;k~i~ a ,~ 12. JII;!I·U~ nna Zl'I~' k<i"iliiilfi kC,ln~r;;4't u :BlI;ir1.!l!~liij,

L, S.l?l~

,8'wp,~1J JlfJ,jt:iJW 12. f,!JrrB'

Uv.~e:t: za sa raJevs,ikil koncert

Braga iSllliUIGiUa D .Iam plrDSlaru

].0, iettilVfIi, f'dt:a:md<l. clI:je.m :Dieiilk~:i ji,ep;ublike • ~,oi\i''!;lr-ip]:~·' waC.

[IIla,~~ tr'WL!iJ~~n:bc;~~w,t,ca o6eku:iu br~~nilm'a!!nipi 'u SlloO[1J Ice up'rill~ili k'{ln~er· I[nll promodiu 'C[1I~ ~K!!!lr

d' '" if. ,.,l 'I.' "!I'] •

_'~ITcIa· 1,11 ;,;!<"I~!.!!~,t),;(;H~ :~l.~ _ , nID~l:';

i Ur IljubljJa.n l, Kr'J:i,em. ~J1,~e&ec'l!,pllUlil':,aJ.i)tl.:t"'IMJ:~.U.'u.Siedir ~ ji;t'l!~' A!n~d~~;~' DI~v~l gdj:e·6e'()d.ld:.ll!t~!II I,m] lurneju. . fl. P.

Na TV' ~~<lIIj,~ llnaiGj i"em!i'i iU.'sko.rUI ,6e: se 'O';!iI'i1:rli.ri, uov~ ':,>pioL Eld:illa Fil:u'5efJll~lt.!~ ;go'!tiifa~:;li, ri jil:c i~·o '\',ideQ~Jipl,!l za PJC'Smu"Nc' Iiud)j ljudi-

ma",

r S.n i[(i~llJ,ie Ie U'Uia~~,d\r.Ei da!:ii:aJ~~, (?!-d'V:ihdo~ ~:.!f.!~k""H~ ko Lobdj~ u Sltmje-!,iu~ Spo~ J)r~tl pr..f~iI!l:l]um['!:tt:~ .~ po~ 'm;eLle,. U ,!'!Jei'jfIl U se: lloi~:V'11'l] i'e' 'io,~ lTQ[egli1:.un;"CE!.Pi'e~!I!do"(jl~!In $nm~!illkiO :ic ~,.~ jSP:lI-

K.!'dll je .pd j~~:kQloo .flJl ie-

'I.' 'I .A>..' )"n b . '0'

S~ QI,ile~!ly!.,;[l'le~o ~ '1·.' 0-

Ian Bre~o'\~il!! s:a, :s: ... -oUm {lrk;~$[f.l;lmi .:Z~ sV!l.db~ i slllu~f.I~ y juju M()ga'O ,odml[~ ~o·~~ (;en ~ SiU'a:i~\lu" ,mQogi 'I.'!jl~go;",i ,r1'lnIJ~li51.Ji ;SlCli o.In::.ndo<vali. NO!pfodill:cenl Fanlk DdnOll ] 'Brego~dinblill ~e~ ~m;l!!~dju OS(;onJ,(Jg~ m10gli Ur!laJg:lll.8i ti CI p:r~mrill u ~:Q~Ie:mbi se ~:mJ:~

~ril~ddO)l!l. ' '

.. Naime~Dfi!ll!ie.Il'I..!J1IitRQ Zell'1i~ do~, Bt'~ 1I8~I[UP' u rodfiom g'U'..!'Idu ~ii odr·fuul js~Jju~~ ~,j jj om!Uti~:i1rl.iP'W~IDOfy,,~flprl!J[ IO$illi:;ko~::kl!lu!r~ nO~~Il,tnl,.

~Vozi"a i ~ d,.rjelovi

~~~".11~ d_nii~,rrllmm:, T!d.AAtH i!i!H lB.

II 1c!~.:F'Ii!i~tfll'!, ~~ttC!l ~~t I~ ~l'r ~Orn~ ~\'l1lrllil', ~ ~\'li:ni!.l1O:'Ii~iI"'. u,t1~i ~!tIllldij:!:!I(l~,& iHI_~<6l!2:·M1I~ClLi2

1%IS1iO, .

.l~ !<Yl!I'ii~I!i~["'_",~~!ig;~'J!-'i~' Y 1~r:i\I,IiL!ii(iInr@l~1n!', T!i!l:UiliI'';II)JIM.

• mr;~';il~ ~1'I,a,,1l1~lrn ~l:ln :li~ m,2', 111,1 ;;!!liZ"ipimiM ,T,L-':U)5.:'i· J1II6 ~~3,

• [i!(lilit;\l.Ciij'(>Y' J!i1I>5.~!;'X"IlB<ltlj(ljurul '50 lI1i:t r,. tlt.o~_'~f~ + ,kilin~~ni!!l,l;ii~!!Ui p'r)rni.,n.II, '['".c i "OM n~o.5 r.

• l1'.!alt:m Hl!lI ITI.<! I!"I"Jdd"p;f!'~Ui[[iib. i I :i;O 1I1~~~?'IJIh<, prlk!iwr~IL~~lr'1hJD;II 'TiI:'1.001:)l}~ l:l1.

.' ~'.!.iDi~itl g;imlu tiii {)!l'Ili!I.I,; V m "['L"J.OOl '~~'r~-

'I! ~~::I![ k'~J:iII'1i!n :L'l! TU[, I!ilO' liS, 2l~)lB" ~iOl1IJ!Il!l!iI~ll!-li'!4 lij;fUtiIl111, re'1llJk'ill'-· fltll,VilJ1. LlJ(I,g,ut~ ZMInI~n:l, ~5}J\~'KM_Ti!!tOM U;~3S$ ..

lI.Pa~t ~J;.a,~!I, :!tZ",goo~. ~l'UH)kL' I!unli il"dlt~Ii(l~tima, ']',~ OOj 2al)tl~.

'II r,c"'-'ll~Miil7:!oo,,'!l~~{\I]'I]j[,t\l!ll~.~" \ii'~~I~,II' l.C!lI!ri'n., f dl;'it~ ~~\-tlA:' S.III· Ill!!'- ~.~!t:I'-Il~ .Kil'J.1.~i)J63 ~oosm

'I! ,Pi!t~'I:OO, ~~>ilL piL!J(KZ.1 !J!'1T., :ZI!k,~! a mC!iili~, ;:\Mt-:!lI.~l~~. ~ f!ti~-,","iIi~;'!IQ; ~b~~1).'[ErI1.t.J, l!uj~L",IJloe. reg. un •. m, 21.U u -t'cl:tJI6'i 52Jl:084.

.. ~~~~06'U. B, :!!C01., .Hl~-p~.M<i. f"'OO'l'lln,~i3triUl, c:ttmlll G,lOOi KI'l'!. '!rcl__oor..aH.:5~"

• Pj,mlj ill),]~U:J..::!, l~~(i gt'li:l, lSOO

Ci]J3,;l. vr!i~;I. 1',~~, 00..,1 ~Jl:(!iOS. .

'II r"!\IJd;IjJ ! ~.(g,r;i~[!i~ ;'Ih¥t~~I~ .>Ii!(~r· 1i~'Dr:d iHl~rh 1l1, l.i.nllbj::;. Tel 0(j,1 M;.o;'I'3:3..

"l"ro;,!~~JI. i!i,ll~UJ ~6. ~dI,,;jJ;~~c1'J.~ll' ~llifinfl, T~~.Q~ I ~J') S(~j.J

.. ~ 1'!~u~elijl~r?fdJ<ffi!l.!lR W'd; ,175'0 R'M , 'i['"I:'l,;Wtll4/3 !:ij(,7

'I! rr!;K!<!lr,I:j[]llII.!~dlli~1 ia !i"'~ .i!lll:a. .~k4ahi. ~ I",~[[tr,vi)ln[ll, ~~~',i~n! '1J;'d.oIXi~ ~4"'1S.

'. i"rodil[~Y IligtOli'hlte'ilil Zll.Ji\!~ ~UI~1.~)!!.iblll;i!:a rel:mvut1re.,p{'!~til.li!o., ']'It~ 1l<i~~!~"9ro,.

,. p,,-~~d*'tlll'~~ W-!>]I L>l t<1i"gJ')l!I-!l lOO4,.rn:~~.IIJ EllII,iijOO ir:DlI., m('~lIInl" ~'Iol~ b~!nl ~,liliaiLl.CIJ.l "l, O¥~"'..;I-'5.'1O,

'I! [~~daj~."?~'GP~ri::J "I.!:J:!.Q_~.o:I\!Jll~!I~l[or2~:M i iap~tal~!<\r;l)';Ii:L'~, rneli~ 'mOO· ~:rit~, 'td<I)~:;'j] l-'9S!(".€I( .. iiJ'7~ 117l),

II! .1.t3ili:m ~t1!.i'kttruli!:lIIuli ~.tiw lllti.oo.mnbii~. ~mdr;J':it_m:;!'J:lii'i:".I"l'1Ii:r;)!I~ 'f~.~L SS2.-ii4i

'I! ~j.,d:iJJekJvl~.(J~l K!I.['$a.,&~ I~, \l'ililf"3. Om"l~.~·-t\'JnlJ:~ 'r'i:i 0012C101O:!l.

'. ·R,.n~IlJt Jl!klf~JlI), :ZOO1 .~~ ld:.

R'!l! d\J~~ vril!.ll, 1;5 . ..a~i<B:l~5<~1:'!.'1;E;n'll ~mliJi:ill,·l\iJ.~~ Il.~ 110,.

'I! r{O:~n M~!1 J,,S l:lOi .2(0)- ,~, ~H~[lB]j"" nl~~: u,~ ~~\. "r-ei. Ml 2.'I.jJ,'W.S4~''''l<Ir. 'lIlit.can",~I1lu..~a.~\ifll:fIiIl, •. ~d 6!i~ \1[,~;;"l;IllII.$:&!),tTd !J61'sr;m'}.

.. .s,!:~!k t~ ~, J:l" f'!j1IStro1l.tJ.!1, .Mi-o ~!IlI€](i1i11\'.1l'L>~jl~~nj];:r 1Wi.~dpJ ItJiil,l,b. il!fill11 ... !r:~]:'J, till!lF!.<J'I'[Illt?!.

'. :5~!JI1ti F~L>i!1 dfSo!l.l, [!.ii, ~\!Jl'(i.m., ~, 'roM.,. 'LI.'i't>;! Nj~L'D:;Ii:';lt:!, :!>-"'~' 'rUW;;Il'~I'~,~', 100,T~I,!OOi1 ~:07lS,5<

II $~L~ O<!!U!/!_~. kl!!.'IIoJ~," JQJ.Ll!,Cd, ~.9~.DJ'I~g!"Ii1c4K'h~~N.w.. iI,~~l' lI;l'i:!II!iDil ]2."100 K.,\~-l1'cl. 06! ·:;,'I8'I6;;!_

. '. s.lI:odsI- oC'l'iJ:'IIiII" ~ .... , U' 111:1J, ~~l.'!tI,tI)1;Llfl m~t:!l1,&- J'J~-:! ~JOOO J.::!1l\ 17C~ X!~ II.~. o'!~_I}B 2~:!cQo.

I; [,lgll:lIililjU LiJ.11l·,ffi;iIlI. I ~i!l/l.ojlIQ~ "flmi\' ~:v!I_g, \'Mil", [~lil'llll~~ \;\n0!ialll. T~1.. OOB6;WJ3.

" Vtillil,~tlll;l:I', ~(ll::itl, dif~"~di~.r,, ~lIi~~llil~, .IdIllItJ;lY,r 2ll:0.i!dI:lllt!.[.:!'lL 'teVOOl ml'l.2lB.

'!I!Vr1iil!i!!'!Iij~b"'tlil! iik~.'!!:!nfO~:N"'liILL ¥~!l: J~i!:t1.~:lI. rJlu, .Lld:re:\ll, 11! ~ft.\'!. '[ d.OOHJl!:a2{~?9.

.VWI1':~IElL~ ril~" '1_ :(:tId.; C1Cl~

~'lba, ~(>, !l!.f-bl !.I!1'"""';- @,llllilO',

4,:>iOOI{.'1U·cl,~ ~~!_

' •. zi .'!l~lJ!(I!LL :F~h.djll. pl1l:!d:lJ~~UII Iil~J' tonl f.IIlIirn"Iol'U hl1J!b!l,"5(.1lli:M •. $<tI:y I~"

'irdAl6I::J)I!!l7. .

'I! ~~'J,lIi',U 12'8.00 .,"i'>cl:" ~ Kj\,~ [<l' !m '~>. f.Jti.,~r,d,. drll. ,mc'il:mi.: 1 'l$lJ 'K M .. 'rri1J,Q61')lII~Hn

'. 7.;l;til!:! ~. !;)UI9~"'.f!]:l;ii!!. bJr~i14~ mll:'Iljll,~"bj(lk~(h '\<~I~!~ .. I:L 001 719-9:1,5;

" Ki11'1l,i<rn ~.,.~ ~I'II~' "R~!i1'-l; I"I:r'l!!R~ t;llll",. "1:I~t!! •. ~I.clIi;p~~lliI, Tal

OOl.~2ti1,~. ..

"[);,;h~;J)" ~,~~uri>!:Jl!!I~i mE1i!l~ uutu, "l..(_!,t or;~ .~HI'Ifij' ,

• 1&ilpi!it~ b.:l';rnIiiB:m.;d o.<;r~I!Ii"'II~;l!· )'jldliiol!ii~7;,j. 'T'cJ.(16~ il·] ,181Ii;1,

" ~1;lpui~ !!mrillI!i).jl\'lr;"ij'rrii..al'[m.~i h~il.iil~ii<lllfi:i :1Oi ~t;, 1.:ab"!;I[lQd. T>l:t %,,1 1:i:UI?'_

ill :N:,ut'lli.::ml ,gglf diu)" I:la!il.:re~. ~~~nC!1n ~rb!'i~~I" 'j'd Of.,! l:55~

lfir ~:iloh,lilTWI~lj;;.tlclII~ 7.1 m ~111:1i!d_1iil1 Lil' <h~)<!i ~li!~!l~~ Ti!1.®Gf:, 754 ~ 1-11,.

.r .• ~bi!!!lii;J'n>jJib~)l. UII-I!f! i~~~LlD I~U 1\11 du.:ii··.I'i;'.£fmd, (;!'1I~';: '!.1~iJiJf·~~ 1~t1l~, ~O!) Kl'iit_1'fiUiWi!.lllfgIHl_

'. Lc't';. i!!Il:lfi 12rlj;Jjl·i"F.i R~~~n'l~i. [';~ ihf'li'Iil.~~, l'rtt,m ~ !:)l'rt~!:f!;lfll~!- T~J. ~71'~6"1l,

'. N;!Iri!I,i~~chllt:tl1l n~ l'BlI~iim:;;iiri.l, p.LW[il!ml~' '[",d .. OO:leF.!1S lQm~lilliiU 1)]5']01_

• N,t=IlI,m·- pOi!'rord~{'l. iZlil.2"j~m IIP2rr-, tL~::J!:I.~ wnti,,;t~(':~~ ~ mlm.!!. ']'t'~. (16.3 3i2.70~,(J ~iilr,.oj,'69

• N'~IlIili. im~lt:ttIjtiLlil:'Jtl p~MnlirHI 1II,1l'(!I1Pii3:J:U~ 1>11 ill~W.JnUi 1,g ~are, r,el. (I)611~'~-ll~i Otl:!.~70 3(;1 .

• N'ilIilii iEI.~"ka;4'!1"(T[!;l)~ ~l'au.1,liIaiIl,· i~Jn'ir1Jbi¥J>!jaft~p:!iJk;in8i>i~irmr.! • '~~K·,~. TeI.1n3!1~·n~'IS,

II m!l.lill!all1ldll::lI [!;!:IIn~ ll, Potol1l!!;.

'f~L(lm U4iJl'42, .

• .f!t"". fltrutl'l' :!;5m2. HL.~eI!U~· ~'111 .. ,~.ei· ~bj;:"~;l!I, ~1!i:.~t::;Ij~'" T~!. 5:;s.!6)

'.'~'~.i<;~ 1J!!rru~(.r. WQ:W: r..il \li~i; I'pm~lf!nu Td, 001 UiISJii3:5,G"~:3{.:l'3.5>- ~ 1)',

• l"l1i:!.pr()~:lt)1 iCl~ S:ipLt 1.,Il.t11" ~ 00fJ. ~ nQ_ Tc.LlM1.2J,l1lMK

• P,",~',1lo ~1."'"~~l1<Id~~~ ;!iWlI, I:~,' d~ ilT!l~r 'f,cl-OO,~ 1'il7 ~,ii;5,

• S~i'V'I~Iiil'.I::I~tH.In:u. !!~;i!~k'HItI' ~I', I tt~~IZ-Jl!tl:l!n,:hr.d:.l,~ pl'll!o'lFlrru;~m'11J Ul1,]~.O'Ujj 1l1.t~~I!!",t I[lt~pl'iff<!l1, 1"ld. o&~.i'~.%I!\',

.&iJ"'P!"';Ii~ "K'~:l"j;jii;!, ji'l~i;!'I'i, .m, <.I~uilmll!al[l·ld.{I!'lUil!m, iIt;lll, ~ii!tIljl!!; -r'~,66~!IiI'IO~ 1+

~S:UP'L.~'ltl~I1iI4'\~I;K[.~-lJ!i~~ki. ~j!D' nli~. 'lfgj, lit 0>0 CMJ 2_

• .fiU.l~ll);l: i~~d:IiI.I11;:~y Ii.tiD'g·/io k;t·iI~Mtl>[)f.!!T\i'.T"I_Q6:!:I1$9J1:l-,

" U '11. 'Vd~J(Mi:un~·<SI;ji\ ~:~ hf,;l.rnl'p:if ~11111'1~'l:: '\,~IlIii'~~11II.. Tell, m{nl~.2~~:;:g, .

• Vr'.Ii.ult:.,.,hm$.!Ililli "'!:!!~!i:Illlm~;f,iI'. m;l.,Sli:31c2<11il1, !lil>llIjditi1'.ll., l!ll, I'tml:iillil!, T'd.i)("j 141 t8;l,!UiW.(jfj- ~~I)

II Z~~!i~ ~nhlllP'I1i~c&~ .k.up!l~!i'-. 1~I,..rlti~l!l.-mi;!1fuce:J'~t.(i!Dlo~~'~ll..

",t!!!ll';".·.~1U1_r, i~I~~Jj(i<'- ]It .... - k>..i'"i'".~~ r...~~=zu. mikmlt!:tlfIil!l, .. d.r:; .1J[]ik.~, ik~ ~rl;4S::<J.,"'rniRfi1il;. ~IJ>I"lcl;;L".' '(lIb-m-; 3~~tI;ir ~ .,1.1.. 'TifL . Oil] 189 'S~J_

~""WW'.~gk>H~gJ'hl L"nhi:;I .

'I! ~;l'lMJE:oM~ ',IiIr;m"IQ, Mil';i!!1.1 .i'~l~~-~"['!lmlll~r:l!:!,IlII·il!:I"I~LpWJ" ml l';;)JJ111oi~l,.1i1 '~v(dl)M~t!:wl'I[;l]J, 10ml!., Ci·I~JlIlI.·lli :Kl .. 1;Tcl ~~

"19IJe 0'52, '&'II@j-.~ ~I

.~~l!4iilo'rii!, 1i1iiil;j!'[_q~[~ .K,tL'r~~i.L.IJ :r~dl,"l:' ~i31 ~5fitl!l, ~ 11 LCn.&l []~I1fi~:\I,l'.l!il! tIol!OO.j;;l'.adt:ll~_ V'?4Jm~, Iilwo:~~;m._ Tddb.!IJ.;4;J6~7~ :!.11,

O"llJ~7~("1 730, till:'1 ~.gl H

'" AHm I.VA''[~O, ro:IJ, g, .JA ~l"~iIiI, I. Gil::4lvi lW~~~·~'l:ll.li-. 2, IUnga,.!ii:ll, ~"IIW!I(jj Idl.'f~U,i~',!i-rij:il' ~j., I!!U~11!Lj pnl.!2,!!f:e .~ii<:l;i&1.!t _ l.~~ns,.

~, :""mru-rlli:J;p. !. iJz:::.b. ~', ~~:mlfl ~\';flld~, ,/, 61,.:1) ,lItl11i:li~df nf.! ~Al~·· !)11.1,'S.illilnVli"'Ktim~, Wd,{~O! ~I :il'.5.r1tS,Hn

j'

I;

!II' lI,ern!l)~m~k:1:> g;;j'~I'~. !;l4f~l~ j'i00:li: pfti~~m' ~,U Hill" m, lI.~!l!!it"-Jj<; ~,~~ ~1;;!'\lI~i~'I."':l.. !k~n~ri~~ ,~l! ~pif~.I~!~ •

·r.:'L'~J 'S'\i,11i1.:1:'. .

• ' IIPUltl,.I!I,IiIl1i, 1,.tiOO~.ltI. m.lil.'or .. IU~.MJjl;Jr. .iliB@m, ~. 1,5-1~ EM" K~~, ~lr6,

l'il'L ~2 :!W6M.

• ' ~iri~I!!fII1i~~lx; ~I~~' filil1t!ll\~~' j<l."l'!b2!JKM: pt\{o;!~I.]I. <lUlilil, ~3j'4'i'il_

!II' "'\I':rttm~:~Ii:~t.m'ii.,~·i~'I~ Il':li"!;'i K-\lIltJi",1ii!t~ "Hlltt~lII~t !!:<lLb1.iW!i.k.u, ::10. KM.])~H"!l.b,i" 'rd .. J:.!6i.:ll!~Mi,

!I!'n:H~ jl;,t~i:ci:~I~"''l5f!l~·u:1'tCO~ ,~\'IOll. 111;1'1 ~j~,lM UI:2,I1 ~1.t .. nLllL1.1~i!~l:<!o,'~OO i ~il~TitII_:;: H-ll11l1 •. ~.1 iIJ'llHl~_

.' t!l1~'!u !I;i~lkj@~~ ~.k!hii?I~lil%o~1fil' "'ill ~tN~Mre:. n~ OOll'OO:!~S,.5:litlli.

• '~Ui'lll "in'I,~ib~~~~. IBi"Ii1u-.ik. ~1jJ~r :ulil]~o!:ir!lln !"!~mii~b\' 11 '1~~mo;:o\'!~~,1'1 "L~!ll IT, ~ .. '4INdiril, ':!~~~[ I!'d ~ "! !t • .¢Il1) ,KM .. ''1':",1 ~'i~,IS,;I(,.Ua,

.. BI'~hLl, idicm~a;,..., :~IYi\~~ IIDh~.

TV hOl.,PI~ ili!.Ll~i 11:l.ltM. :rd. 0'61 m~4~,

,. :Bitd::" , .~Wiil1'm iHllb'll~~~!I'i!iU~j;I'lloJ"I'i!L rn,lIJ.u.fu. ~!!lff,"~.,!pm.,!t'~J:!~·lLW:. T~I,f)U 5J~·~!}7-

., )$1;1 ~1,;l1I ~mo.j:,.~JI;!!r~It!'I!~lI-i l6lli~' •. p.;rv' .l1lr~ .~ki' lnt;"fJ, :l1\~1i:.J n'I%l,i: '1p4!l'tn!:!!!1!! 11""1!.]:t! ""!f!ll ¥a!,~jjll',1l.O ".~II. i.t1nn Pt~tiSt:ell iI.~f.m[tj111J£'~~ t miolj, Mll1J_M3,~~ '!II fi',I,~k3l,1), E"!l1 ~i-l: PJ:mII'U[!i«<ic~,r"'tI~lt!.;CJlr!Tb

.' G~[tw • Poi~'oIJ!;~r'k;jj, I,H!XI'~iLt I~OO;Hl;[l Ii. hl~~1i1m~ ·~,iilltliiJ~I18I.L:UJ =!Ipil_rtnlilLm rm~_ I'd.O~ I n\1, 7~,

.' ['"".tnt!llf !li:00 .. ILEIiV'O,!l A'if~J' iIl.l_ a.

H<~l!Iig,ji~,~n, :i!it"J,iSiM l!l.OIiiI2,n<l:tii:U'j, r~rilud. vrlp, pffl 1.'1I1jn 0,. ~!fI ~JP~l'IlllrIo:~~, i.i1.lli~'1~.ITj, tl!IMc': r.'lI~r! I'll md_tj;iTI .. .rifu.1I1I1I- 'fi:',~>II62Nl~s·

• ~:.elmlT' M.IOiI1l"il..i.llf.~;lit311 jj, I:iIlOOo

dJru, ni:l!l'_~,. .1:1~I'e!U 11\."11, S!li()

-K M-hi¥ji~~T,;'J .00], 3~~ ~~3

• Ctlll~I1rr· • .\1.o:i 14 .. diW!i;, !Iolln !:J,jl.:!liiLJdl:!~!Jit j~lIIiirnlll, ~.r~FIl]i~, 500 I'fM. +(~i~· t!:"LOi:'!l 3ijj I, 5:5~.

• (;~.Ii!l:.n:. ~(":mJtlfi"J!I'~ Sa!C'i!lj .. vlijs 1~[]'ITlPI. n:mlj".4!m i~d:J;i~mD~ ilUi,~ p~rimd..~tii!i'lll~6'1" ,:!'eMlGl'fi.92"n1,

.. DQbr;il!lj:t i. 1;o!~II':~~ 11m. Jl~!;.t!:r 6.S m.l;; ;;:3 g.~~ "dl~ligill~[i. 'Jl'l, Ql~ 6~N~)(i_

• Ir~tI'~;~I"","'- pmll!ll1'~.If~i~_m ':;:!iI<:t.n"a IJ~ iilill6l cL.Il:.l.S~FMi"'-~~~u~" ~o ,run. TII:'.I.(I03~:ll ~u:m ~4'S.

.I.HJ:ook,],~,p.i:lIi.'!N~I,IJ_'j[!J.,jmal~IQI it>Il" ~~l'IU~ ~t:i1'n~e~~l!. i,d:OO~;!OO1~3.

.' (Jyf;i,'I! IBmr~~1ll£ &IlQc Ol!l~til'L~IiIJo.l'I!I,pilS. mlaz.'IlM211 fl!fIL>s:61l1i.l'"e.M.II" .kl1llhfl~ T~'.OlJ':U~1€Il.

• D!.1oLls.. iijljjlrf!'l~."l~g1."U'" 11 ~Udrbl· I'!fliuJI~i_1.:cL06,t tl}:8S:!!14_

.,;O\'liJ,. "tLL:fi !1.1l' V!'l:![!li~~ ..rllL!JErJlti· 1Illi!. V ,Kil.j;'ij~. Ttl, o;..~ 2:~:!4n

.'~~,I.";o:,.~aI(.j;j ;~I."-I:f! R! ll.jll:'A·t!I'tl~!'!II.

E'U"ntnl- Ti!I_Cli§!J69'~,

.' '~V<pn.;)r'~I'1ln n:lmi.c~IiI~' 'i"'..li,ilIilJ!;. 10'it!111. T~MIi$HI177n

11'G".rb:il'i'I'J;d~;IIII]OIrn~ ~!I. pri .... Illi6i.,J~r, '1:l:t,0&3Q!12U.

• ~ia.(j!jL;ih, ,ti1i:LDiei':(11 ~-l!aLll/i~diik!iih r~J . O/i,1 '5Sl2~]_

• 1'hl!.~n't:lilrillli,L'm !l2!lD.1!i.1.~,~~~>d.\j~, 'reJ,.IiUn :i'~"'3V_

• Ufti. ... n;[j. i!lii\ljE!t'I !IlI;!ll 1~\Iif~f~~l>,j_1. d .. '~~loo.!mllil.t1. l'~. ~ 1(i'1 ,!U

• ' Ht<I!oi:i1111 'It,IiH:~I'I~"",'J;fII[~ i IirilLi: ~,. f(!LYll~. toi!'l .. I!6i!I!{](I~!i:_

.lbq,-ttda1~ ~.t:.~I~-fi~oo"lil, ~() I'l! Pd 1!l1iiJ'~. l'V, tJi 1111l,.tl'lI!i:;:itllll:, 'r,,,,~, OO:1!;s-:n;j~~I[:W! •

.' liII.Jb,~Ai~Im:r. ~wiiid~slIllllllB~-

- .

$,i=z'in:u'vi'

. Ii:U(!~'''' c

p~i!i i_Clirl.

.-rn-zlilifli~_m d~.nl .li'! T,~1.00'llS2

.]:l!d;lf.t:L!l ·1."~":~lIt~(I. ~lk'it"")"

.'JO':~!i!1Jl! ilif.~~j~m J'!~!l!:r~1 ~S:i-

Follin, 'D 1::1>. Ml ~!N 10Ci~.,

• rulJjl>nJ:I i~li1®)ib.J.iJ. fillI1!lill~L""U stau 1lf.lil'.~'.t.lliInIlllJ lim!!. 'l<!l_ .~3"c'!

@~·jl.21.l,· .

• r;>;o..!.:!~""'1 i"~i1,,,,,r.:b!!l!p~1ii !ii~m· !d:!£~,.%'J.l./:I~I!t~l>il .li!1 l1I~ft\il:,wi!!l • l''''-''- iUJ.l;t. "11'1, it~5"o:H<).

I! W~ilt\tIlI j;IJ.>!IinMob.<i1ll ~lil.LLIlll! g~'.

Jj~t~-~~I,I.,i1.l:,::l;k"'\l',:l:C',.anlll·Iil~~llliwi~

1(MlK11!f.\-.Td-.(l6~,'S;l: 13n- ,r ..

_e ~2!!!I~i~!tl lij~p'(> u~i'IiJj<l":!!~U1 i!lJINilT,. 1'l~1:'Iil.,:, pU,~~~) wri<miG DfI!I;~ ~lfi'4j· IBri~"~ggl~!:,:a, I''i[]!ynlj!lil_ 1<d. f.iM ,tR~,31~.

I! ~.Jl)iltf!l!!·lI1M"I!i~l~~li;!.5.!T~'l!"It ron~h)II~'~ !Il(l~~nlnfi.i1Irl ~ru.dlMLlia~, . ]"ll~~"~"1 ~~_Qna.O~-4'6JI062S~7 I ~o,

.' ~,ful~. Ull.il~~L!:!l"'IliD AIl(pll'!!IIo 'mil .. ~ . .:\ .Gm'". T~1. OOl!~ :>,$};i 061. 349(f4£l',

• Inzd:t;j1Jllll Da:il.tlciR',n ~ 1lf"3tm1'II;" p[Q'llIIl~i1p<U;·,pt4i.!' ,to:.'Ilen.,~Y..i;(Ii!U~'O~am., iJJlI OO~. 'l'DFi!me', K l:Iei1tdll'm~ .kocl ~~:iRiH; A~!,Ill·i\.-T'-HI33~!~!%.-

~ hcl!ui~I~ULliJIl!I~ttn ~f>I:!~ i;[:]1!t 1.i ",hJ1IlI), ~ndi,'~ ~p~. ~,{:~l1tJ\Blf:timj~ Q'[1lt:rl'l:l."l.~~llJ'I'IIl'll. 'f~1.00~ 6fol'Jl!~~,

• bclla:j~1II ~l. pf~:!iriM: I ~l:llt~:2 :!III !>~!,i:

I[l'l!llfr.n~ ~ P.LJJi~tl~~l:i~_W"~<.(~'lm ~~iI11I,.SiIil'<i!j"J'I[!{1:Jt:. ~ col.. 00] :i4~ ,,~s:.

.l'"ld;~irni p~l~l"ne 11~~l~o/ Zit~· nOll,D[J!Il!l'lO:D.~.:a:m.~:k 11!1J,;~I:"UIj!L rd .. (i6,1

15.-6:M.l, .'

.~~ielll r~,~!nil~I,pfMlnr t!i<'l::I;I!. ·.d~~I~) [00 m2,kdl:! .Pab:[Ik:.:: ~'Iili~Di,Ii. TirlJ ,O"rM0655--~iffl

~ '~~2ji;eill pilttSJffi'!ICi ~r.I!>o'fuI' ] 11'lu'l2, ,~v~I]I:!II,~~~~ lIMl'i~!l~, 1!3:rt~~!)_I..iI1.1 "h~"lIJ,hiP~lmI~'.i5- '1cl.061 !U!i9~.

.' Itdwk.iltpt):d.6~i.'I.l lI~[!Silitir: S~ ntJ<i To!Il ,~}iQ~. ~ 7l.

.Lt4lll['!;~ p1"1.dJWJ;J!. P-Ol]$l ~ .w:, lL2'gjllll wruooJj[:],~'lllieu:.Z1u,l"r. nil1imf~· n'l!, ~I, .~hpa~~.Lc, ~8]l~_ 'fd. OIiii .. ::mi '514,(ll~"~·S:s.6!

Ii I!to!.!iI~!;.m IH~LIii ... qaj ]:>.T(nIOr Ti~ 'UiOl'!'i4i1 ]!_1';.d .. 9iSJ03.;~U

if!!b;d~jL~ j:!rlHil!lI pi:l'!'l,Drn'.!i'rtt,5~t!cr ::!!o j!!ll\ .l'LS:~1II!~, ~r~~ .sl"~1i:~ "roil 1J61Z~:! 2;4.

rm K!J\!;(J'(s~mbr-· hie~ kcJi!! ~oI.!·I~IlI:.l

Izdavanle

.. h:"litj'ifm~'~II1I,sl)'m 8(1 ml 1;'1 ~r.,[IUlt~I~J, s. KOOJ!LLi~[!!; !!['I~ cllb!,~ii'l!, 'if~l.O~ nl 3~'.

5UNHN'i.l11

.' ~21;~L'!h :llIut!!~!la !!i~I~'Ilipu:, m~I~,S. K(>Jql~ 1~4,j14m!i~, nL OO.::! 1'2 ~ "41!1. S m7~ ~,:.tdi~;

.' ];mhi,~ SC'~ltl"'Uli prO$i~jr [~ Hr_!l.iLi!lfl.l!Ci!i:.ll! 3>!!!i~bC'~I}\iOll'!!l~ , _ ! 01.'1 ~1I1.~Jlil_~~ilJ~II'I!Il., TI!!U)i(,1 n.'; 'Uiq _ {{J!ll;. hi

'Ii' ~'~~i~!ll ~md~i~'II"J} (.kW!b;n ~1!::!41 ~IU ~ tt'.!l::Lhi1:l'l!h ki~g,dlt k:~~~iI lli-lJ!.1.ti~~r!lll "l'4!m~"";- V:::_o:OJH.

tI(i,1 J3J6·OiS. 003Q;.h!

.' !~:Ji.:i'!l' I':I!dJ~~illY'ai ~JllIo;'f d~mil~ l$r:n c;;;ll SII:i!;L('a, ikr.ll' 1i!,1~.n Jlllil,llw !.!lll:Rlit"lil- T~!. QCH

S'ld ilf f,I)02i'~hl.

.' .!LW!JIiI:LIlIl. ~~lIlldiji.bl:'_ :I.!i .IiI:O' u'J1I11l~JI~I~'mJlj .1~I.f'r'!Q' m2. T~t O~312(l!·~U, .M,"!;!' G6l in~

i~(..:I. S14,tl· ~ Ndi

.' (;~E!A \ql:,,\. bEU,*'tk~;" ~~r~t;l1:J1I ~a .kUlljJlj~l[J! :ktId "'~I:S" II!:!, ~ pw,!;I SIluJI fAik. t'aseb_~ ~b:Z •. '!:~;:l!:!d .. tij~iIIt1. K~blr~~h; (J" ~I!'II~ iOO K.'I'!.I;!r! kfli"o'Lft!;l. T~l 06;l 39tJ-ll.L S26~. n;rd!t·

!I'!:'J:Oill:3~.~m .t~j 1!lll.lu~ru 1l.1l;~!llivld ,. flllf1i'.:t ,~i:lnid,~ ~,vlD:'! pn. kli~~imJlr Yi$~.i.§~'Vil I '1., ~lrIi~ ~ q>t~,~OO m ,~!i!.w~~jiI.{,.1i' !i'~~1I, C~!IIlIl~.liit'l d~a"tl.lil., Toll. IMt "~M ~~, iJOlf.:ie-lu

!II, [~1.Ii~m d~I~~'wbil.J.l IJ~' &6~~'::L'i '!>Illn IlIirt>dJII: 1.m);4p·~·1 tlJ:!u.

M"nb, ill:i] :5S'i i'91, S1n-II,}l~,

'I' S~[I 0JlI9~ ,"2 nO! 6l~jllj~, III Iti't'i~~!l:1. !lL>\t1iJ'!I!ljr.t~L1I; ~~\;~.!n~, biIEl,lP!Ii~t.'ii~, oornr~h I.iJi'.l]!jht,.IPi.!· FIn um¢ill'l.!. :~Ll1!!tu:!ia [r.t!l~~!l;. !rill,. ~,M (,Gog, b,I',

!!!, ~:~~j~~]l ~'W.R Ill.!! @ti !)"do,i! 1'1;1 !HIr~lii,j;m flD JEll., 9i·j .. -rtit po !!ltl,~SM\\!.:lI"lL t~.L ~4~.&"·i~;t_

009J:-h,

'I' \o'dlBl""'!"~iu(; pru.fui= l:u~ i ~mblil!~L: llllil:1!ilnmg, ",d! CQ~ ~. du1 ·,§dm~. Ifmre I, ihil!\ll: It": P:!i·~I.d. 1l~.il.H!Il~I~w • P<:tm¥i~li; +1(1 Llil MtC!lnk;l, 1I~J;i~ t filii, OJ:l~4.I~ ,~~ ~ oon::;~;iIll" 2.S-.5~. ~1·1~

• ]1'i~i!'io;m'-rr.lt>!11 ~prilm l('il~ ~\I,=~· ~d~,J:!.l:i,lilill.~Ii\l!i~'L1bi:!<!, I!lrMIfll]ii<:1Il1l1"ili., m~>l!''''~1I:l:imlt.pIlil'- TIU)6:ij~ 'I. 3J}.

~~.;!d~rn ;1l'1.!~~ ~l~""'L.!..l:~~ !~!!lLi iSl':i!i1Id;rnl\1'. T~I.00~~~O'!i.

.12ili!iJcm li'~h.rZll mlig;iid[llOO'm2.

T~!I"i!;:.!ll,r.lli~':!:-l'd oo~ &m:HZ-

• h:dillir:m ,.,~!: ;z;l.~~Y\!lil1li: kmd &I1iljol. &~"ii;r:i:iiwt ~lI1tlJip~tikim j 11l. ..:ikno ~;~ KM 'Td.OI3.I ~i'll~ 07~,

ill ,IZtlIFj.:m ~bi:n L0~\!U]i3 tOO 'trn1:, Siml Grod, ~'L:.1m~ ll~I'1~!oO Ilrilj,imie • iiilmf~I'l:'iJ,~»ilijj! ~~iim" .. MIH<NI fll!]JJf.l B$'M,] •

.'I~~~Wm ~:t.ll'] n!a ~1~.l:l!.i[~h~,·T~1 Q5:!9C15'WlSiO •

.l,.(Il!i~ "t:iL'lU. ~'tIil:!'~W, Td. OK;j, '(l@,Il)&,

• ~~d'.<li~inis.ti!:n i1.bt1t;[li!~'J !l!1~lol" ~s' ,nl,i:ijl:f!'I ~_;~m~~~,:l!tt.c:e!Jt~ll]~I:I. ':lOS{! K..~, ·fd,OO~ m~]

,. 1z.riI~i~lfI ;;;~ItI~lI[1~hn~~ lJt~·

.' a'ru~icj:g: rcd!i)ilil-l.i~il 'lrn III~lI: ~':V<J)ill:!j3t!tchii [1, \01LIlI~'f'~~1.l*,' Mii:l~"m~ .n",lm,j~ ;~db;l:"icil.!}~ Tif-L l:HY.l!(lW!J.J, ~~j ~i.~i:SL

OOM'-IL~

I. i.!l'fjd!l.JC'I!! II~ pr,ru,mf 9lljlJ~1.lI li!rni, :~rw Pl.!ltLlllb:ll], Ii i(}1!Dp<!. di~!.I· r<!}~e~ijI. [>o~dam' &I ",ve n;3JU~~.~·rf.lhhll;eil: IlI(l~llllklU; n;rn1'L'I'rltrn, Trot (l,if.il/~.!,'" ,~S:!,

OO~tl:i·li Hi., SoI'l1I-UI

.' [$I~~l'1 pI)fiIl~1 'pro~4I~j" l{l) Dl2 .• I~'IiI~I;;I.{if~~h.n'HJllIlill, Td,

030~2S~_ tl9~-1t1i-

------------------------

KupOV~n,3

'I!~m.!~,.k !i. M~i~,~e~~I~~." 1"~f)~~['1 Silr-~~i'.lI\.$l:'i:tl 00 .'!~mrl'IliJ IJ!loI'Ird, S~!Qi~~~·o.d pnmltK.~{'IWiC:.!i3 dv:li ~r~n~ ,P!(~~~ 7) I1ILZ."'I*·l1;w~ 4:r;J!j 1!.I~;tf!1IlU-!.},~~.lrc1ilil4~illbilljl!, k!'I!L~ul:l! • utllillllill Tj llli. t;l':Ifl!Rla:!

. ~8~fI.rom l4 To2, Il[l.'j1jlotill ~M~· Ill!!! ~() ",;2, 6,'500'1iI~ )lm'H~.pa.'\1'I· .~ijll!, 'I'cl ... ~5·&~1iG.,OOJ 5-ll·~. !)$.!4~-~N~

.' [WlL1:L'IJ 1I.~lm.rl.!.it,l':I'I .'!.~lr.ii~ Ck:u:6I: tSQ llil.~} i z~ 1Ji.IL K~~~~ ti~:\I: ;>;l!!i!iilin1J, ~I'(i, Oit3f.2UA3S.0i',;!·

'1'1.7 }SI iJl.iO$,! t~

• ' l0i;lp~tMlliillnri~!I:I .. 00UlI1I: (;JJ1iJ. £Il·v~i ~'!lii'.l.loI:- '''''J.Ili(>I. :'iQI.I:90,

.' V'ril!11UI, m!!;l!lp nbHe!lti)."b .. ",.;w'!.<!, Ilfll i dnlr"'i:II1il~ \'1i~i!!i.T"I,~5I:If.i n~,

•• ~\\l'IlIjNi'il h:t~llL',I~~ILil.lr~l\fl(!i;;,;,i.i· !!1:11'~v.in~ Td.oro,~'S'.l8~j,

if!! :1)t;uPIJl~I:DJ'8'~ ~C'!i!~. d.iid~.""'11 .:J!~ ITO:" liimtt ~C1!IIIC 2COO)·'i~L1.:l< 1,,9 ~hf.1'E\~

00'17 P'l1,~ _

.' J.~dllhiiP~li,,):I g~IiI[1I1. r-bb~diil 40fl KM. p.mf~a~~l i~cl<ljo!lll_

T~1. ~all &2~': 6l{!o$-ln

' . . ----------------------------- . ..

Vo!lo Img,l_ .;;,g'1059 miDi.'.' 'sID"i 'i l~ijl ~m wll, ,orllll. ~.,d!n~ym1!~QvQ~.iIIKI" t.k.o· fio cf,et k;Ullom nIl Ulokruieno IP·o'lli'l rna :.1 i ci is:pcli1dGtli do fOhnv']'~rCIIllil:oji ~1'rehBf -.poPliuliii III IPD!da'h no m mn I.:

m 1m'; i OJ~IIIJ Sf 'ifirYO! .• 0

poI'1' IIl'Ft '(il tI !'I~ JU ·01 :mt~ . ,11,.- t" ..

t... FlS"'~ .l!4'" i'!OOO fj~~.jiW

._----- ---------.-------------~

.~d1l1r~:!lI I!.! e~~~t.!. ~}41WLa :r~'t)"',il':m) d",~bm.! tJ.!I[lJ M 1II1, !rl.. Kr.1ai~ 1'l1i!~ r~!1I!'F<I K~~'V!l

1 wm. Citcl~ UOO KMII t1ll1.

J\~~~b. Ufi! lOO.6f1a. 52:'ii~·iN~

Ii r-'m~1!'!D S1~!~ ill ,,,':,. 1,'LIN(l~~~liil."i;,~ !k'\l';kt~i, O~ofki! ~,~k>m i'li~a 'iKV"dl'il~I~"'f':"J 00.1 ~;j,"iI i)4 _ · oot9>ut.

'. P;~",jI~T!;Iii ~!l.~1!I, 'r ~:!i I' r '~(,\I [1il,'SBi""d!2.l; (l/kl!~DI~ ~ t'li.:'!!ljat 'SOlIlil2. (~Jlii1Ji (,ll:IltW, TItL ~

~g.~ ij"l3 oog~rlL" I

• Ti'rJ1l!lmj"mI ~ i1-i!ilIi~nl D'I"~Irn"rli !Jrt],~[!IL"~' m2kL liIii"'~flU.l:uH, Roub-b>l!!:L' l~k.adiEl ~~1'8iJf. Vll9i • E~1~~fi1IJ~. l"~~bl1 Z~ .sore [I;1111lJ,1;:JtI",. or d- oo.~ 3M ~1i' ·6II)~'!J·l It

• r,oo!!bi~; 'l'i'~di~u • kiJ'"II i ,?:':~ mi'~l!l!li~~ ~!H.i1!j::.lru.m_ J)~.,.II\I!I i p:Iflifl I: t, Vog<i~ !:l:, Ti!I, ~ 214 73U. ilOO~·hl

'11 l'~~iW! l;t~;1 I~ 'Il"IlUll!ll t:~Ii~, ~ w,~. OW'cl, 6~1 O;i.-l !!H.

~!Um ~.[3;1L f~ I H ,

II ~I>J!.I nl"J."!l~m • .$. .. $"l!imra,~.~,.!~ .. .[Irmli!jblm, ~ TliI:l, xX)5j)r,a~,;l. i1;;!~!-;T1!I~,~,~,. ~JH~ lllij~iII!;"ilii. ~pr.!I:) • i;i$,OOlOKM. 'f~I, (l61 9;26, 069> '61l'1jI. LN.

" (..i;;~lt~r" ·~u'k1y,jC-.{.(l!:od '!lUi!:UI-~"J I !11'~ till:!, fed~'I&IM)b~n )~ m:2, In l!ipl;iIr. K.n1rli";1l fld .. pIITllIll. llt ~ml - ()"i,00Q K~"'Ij, T~l. C161 '.I.1G, 1l6"9>

~t2'llc-UI.L

'. K, fJn!-'1 ~7 !ll~', .<I;;1:!l.JR~. JI.,

. FIDli;iiI~ii~-· 9S.00!iKl\,j,. ~lni~:~'3,60 ml, ~ bwl.~(:I~:i~ wdfiv. Till. uM 'ii:1tJ ~1iI- 6H!ji.·l1~

.'"'E~~T.''' J.1"j1'i'[~hm" p a~J!l:ir1Irll S~~:;I ]1)\1' l'll!J\I1i1ll. ~!:OIil rJllrII~ M;!O\'.r!lir., 9lb(!M'..!lnJlll-~, 'rcl 'IM~ m~m.

.' .t'!. I'f!!m~ .",·rilr.l. n~r"\ 10:lU2., I !;J;]r.lt. i]";:l.I~.1~.j.\022,~t ~4:rH, l

• il,£tlilAfi~.i_~d,,~UC U.oo.lullbllJii"rOOH .• 1\;" 'i'IusJlliM~'liIl.~n , f''iL}l}.tl''''ll-I'~9,

.' Atil:lll]tvl.('i~~I.1iII! LZOQ 1:111:,. ];ur'ol",JjllA,l, 'll. lIt ']':L!UJl~'6.;l1·?Sl~ .

!II' .~~;~.~g!li lii'l.i\1if'M1~"~r~.,lI 1111.2. it~j· UI/[t;, .l'i,'IMinmu"lI[ ~~prll" il"llu .jAj)~_ T~,!J61 S1(11WiQ.

.'B~LI~~ii~j ~"twH. I.J. 'jI[): !~ i.J ~tl'" .~g~5l!lI·1D2E!,!,~r.I'i;~E..l.]O'ml)}!I1!11!ri;J..1Ji1.D. P l'j"oE),lit·.!,u., Td. ()t.~ :M1l~Wi-

.'!3O!o;:.gF..!d"i'JliZ'l,l.~!ll~.lldrJ,j]ll .. l, ,~ '!'tll.l~nb.l f :J.l~[~RW~iIi:2:lI.pi.d~pilLclJtl, ~a d[I!!!~1ml..1I. C'LOOlliil ! 11:1'i-.:!·449.

oo,~,~ 61 M<!·QU l, .

!II'I1I~~.l!t:ill';uLi ~:I(!. !lii~Jt; ho;;;! ~. 'l. :1 :t~~!1 ~J:i :~i~l\!J 1. '\l :Ill!] lli '1!t!I.i~tru. Itil"uJu, ·n~.c. ®3.S1 I ~ )!lJ 19J1,MH}~W

64;l:l:51');l1. .

.' .!BJ~'i,iIlN:" H~., ~'\'\~_"'~.~~~L~.!!.IIi ~ !:'!uaJt'!!j[L 1':cl-.O:H )44-,J!l11.006 ?l7?f9'-

.. Ul1_~_ IKlJlIlff;;j_,. 1I"",~i" n~lIi"

~TI:lll';, 3,500 1liIl! ],lilllb1l'Ltsu\l.l:1, 'il_1;lS.IliiSwtl i/l.pCHF~ltr.i4!) K.l\iI'Im1.'tIl'I.Ui:H lsMlM

II' B~Ilo-Kf'Il!l~.~(j~j{:;! I VhI]2,~ !iil'~I~ km.Dll.n1!IiI~I1'\.ir, 11"(l ~~Ji:l:il_ Td, 1.r6~

i ::.6a~.G. . .,

.' Il~~, I.!Ib\llh,~tl~!~ "lillL 'li"i!iUJ51 S$~.:i&lo

!II"Ilf~t~, I'rOO*'1illl .i:lgU (~'I'II~ '~:I"'I' l~'b.:u!l !p1,,:1_ 'sf'~~!:l, L1J, •. nlLSi!~I~ S~l~, lli:1.ulil :I~"'~J!!~OOl \il~B ~4!I,.

• ' BI:Jl"'-'!, 1m;,,;[~j~~L', trllil'tIiI.- '~!~l!.

'F<i~, OOUa';l5?2. .

,. rl~I;~ ~1'I~'I~,k~II:"l lllt~.I:];iI ~ U iii::!. gml~, ~\lJ];J.t 11Ifiit~. II:~~!I~ 1 :iiJE;ll '1'~I, 512·lIU.

.,r,!l,'11iIlir.KI~~li!iol.l ~(o;!ii~~·4(j 1i!W:J. .!lJi:it.'I:l.~:nl;ik, ~tWlIl! f~li;:u!I:(j_'1~, ,'d~r:t;l'[I;r!!;'~'-OOii~M. T~.!lG1 Zi1.l~~),

.' t~,qJ~, l!."lh~~., 1(l rn~. 1"'1, ]lvor.

Tel, 001. I. $ B27.

• ' l::e~l~Hi1", Irus!i1b:lilJi 61 llJ1;2, (5·1"i'3;IJ;1:iI~' li'fi:~Tll), ~~~.li~ ~1:"L"d:tif!ljj~ i~tI',u .. Till GlCi'I"w..:li;!~.

"; Ci:i~i1!li.!.11tkCIl~ k!,b.~.n ~ ~!:liIJ r.:~~

!il~wm,. 1M, m,,, .. 1I!I~W'i1O 1'~R

(I:1i1Jl6l'i15~56,

illf:':' V1J~rn,l)i;_ ~~~6i, ~~I+I1o:IiI. ].;mil-t-I~, lif~, ~;g. '1-!lik!iIl(l~m~~1 i504!o!~. :~l;Il!~'~ k,ck~I~I~ll!l1i~ ~PV~'1I!!!'. i"5'MIOOK.~\'Ii, Tel, l;IIj:t z@s:n:

!II' .I)~. '6~Cil,;l. Sll. iJ. • .fJI.)1:! ml ,~~

!!llli~:l;,~'U, VI~;-c>1.ii;i.. Tl!l.Qli:5 77Q$:5 • ' !!)obl'.miu. l:"s, ~lL ~l;_, DE'lIUJ:.iI2.J~, I -'Sp'l;;.l~,;;!'I:~~jn, pI!lI~il'~~iRiltijl;,. rd. ~1.m~~~S.

.' ~~!:!!r'\l\IJ. \I,:lj. F'~ip~ir.~, .f~btililiilJ ~~;ln 1i!'li."lmJll\t~~d~tu'lill + tb~).l(P[i:a,.. W·II. ~li!'.cll'i.fl! I. .)1lJ. KJ'i.Vm2. ·,rd. OQII tb9s..n.

• 'T).[j~IJiJ~(Il,'t!:!;~ ~m:!j&! d~ubil~~illl''''1IS.j)~n1iE! 1'e1',OO5!!,1106llc

., n~~f~ WG~.~ifo;!~.6t~ ~,'iRJ; 1~r~.

I~m ~bJi;:~>lI]lIJit 1_ nJ·mtl~.!rnm IlrJi l.J OoiJ 11,2, 1~i~!/!Il;:i :I"P d~{1~I\L ''rd. OOI!lW(:>tW.

• I)l'Ibro!l',i.li;k. ij!,tOl'l\ill~1i1'l d.vuSJ:J.I)l.i!l ~:~ I]. GnLiU. " "p"'" EI 1I~;~"fen ba]l:;ml!l.f1i,Pi\l!b.:Ji!Ii!lIl,il.liruio;1tljLiIiL~o\I. 'rd. OOl({~~'~ I ~.! l.'1,

., 'I)'Io'j; h~l\1k~~ poliIlJ'lfw.:.:;c:rnlillil.ll\l V~;;!~II"ITI;I" T el, ID6:t i~5HJN'.

.' DVj)rIQll;1,\~3J J II (1d2.~mtmi!,kadlJi"'i .. ~ V'roJjpotJ~I-J/,l~fujj~. rn.O:k' i.t;rui.~n~ ,,;I, 'fHil'iiiJlh',fj ,'S'DN), 'rd, ~ru! 77l_

.1J¥I'I!1o- ~t~ ~15 1112, :Ppbfl!!j!! n.. l,

ltill. rila.~ii<1~@ S,~ II, .

"r&.j;)lll.ll/'.;.""I~~~ ~1"I~~:jJ:!li.~IO!.ifl<! "1'& :~_1II,C5:1~hriDiE!L 'fd.cr6.31 ~~119)7"

. Ii' FD~I!U~u" $ol:ilii~Y~'. :t~~~oIln F I!'i 'l~ ~ ~'~~'.1l!I2 ~"!lilU~I4!1 ~~'!Hc:. j"l)]ml_ '![I:!Ii, ~ll6(l5l)~"

.• • G!tIi~l;~"~~j!:'ilti't;.dISikgr!'. ~':2~~~ 1.6.11r~iil!ui~·llI, IQ!~ •. Bd... OJ~, 11('i?j,~5~ ~I!JlH~s..

.' G:ll!i~'l>~~·Lc"l\fij •. ~!I:!'[!:k1i!lr,l(l 'Pif;E-"tl:l, !.It.,,; ~u~~Z.1 QIlIam ~ !!Itlnliikt!;":fj,f.ipilP~.· n. "lJ'd, au~. ~2'J!JS~'_

.' G.mrnji Mil~JlI:1'lI'"nl1!. 'R1l1!u!fi".i! 11!!'t'! Igf:t]~t'[~~~Il!~ 'I :l if'J~, "'~:IJ, .. ~roj~, I!~Uliclti!:WI:L -r.d."@3~:1 11 ;111:) 52:%.:

l!llIrh.~\'l~, ~"d~~~ ,i"!JJn ',M !~2~ii.t lJ3~b!lt1iI.IL Tcl.Il(i[ 2:60.:5&.S,

.' G.rhii\'~.gl._,.5:l! J112 • .; ~[I,.I!'1K:~t.l! 11mb<;ilil!,'1Fl>:ll.:ft~.~ !I'tl ~.:;!Cj-

.' :rli1"rIMI ... proo;f'~jl'!!u. '!Ii'I;~'nd, 'i:i""S!N!i> 'If:!i!L~.!l ~2~(i$ .

,. IIH~;zill, i:VCil. ia;.01 J;~ (\i'lS-tiltt' SiI 4:83- rr;fe:! ~'Llimb, :rffl~!I'm ri ~7(o 'ml llki!!,.;il!j..:~- 'f~-0iI!)E171i)1i5.

.' m~dZl4t 'l'-tUl(Ii.<;~)I), "11& ~E!liru~ i li~- 1m!l I",. ~I Iflpl~ d~mije, "hj<:li~ Il,~~·' l)1":;'llJ.Jijb~li!l.t~.iJO!lu;! .. lf~. T~J, ~~ 3HI~~~ •

• Ihdfil-PI:I'hml' r'~~iirnl k"lldll [l~5<,"1 ~'l:i.. p~);c:oL1]oh~ ! ~,lPfilil:Uj,. FiIJ iI'~m.j~ :!j1N-PJ:n~I.tI~i':IL'M'i im>l ~ oj"" .gtwml,i... 'lrc;LcU6l ,!~~~

• W"j~ .. ku6 ~[.l • .i 11.0.1;12 i pr!~lrn;,:!,.o !i;l;r401m2,fl~iP:l£i' ~r~"'!l!i., 1Eki!&>f!l)i.~1 ,fI1l~ lu, I!~ ,"fi!:J.U{0~;II}n'1"P.

• (~g:jiJ~1i' :RilQ:iil~l>l.-.. I' 'Io;i ~\!. k~b:'lm~.l.tll!J !o~;tc.l.Iill~Iil~~,wI. !;rUI~ 1'~'l:I~~I!t,!O!WI~ i 1,'I$~~~-l'cl.IB~ 54l!-16~_

• I'~r, ~ll:i~I;:-¥![' p:.rl;l.llil 111;., ,..111111 li(\'

1.II'(m~ljilt~l1.R.. '[II!.L(I6;1.t1i'S~ilt.. .

,. bt, ~:u'~j~I1"" n..1,1~«"'j'j.'~ lIM" 1I1'f1i;.· 1.lilt <;6 1!1.2. i '~Il.i!] n" ~:[lI'11!! ('1 mll, -ri:'f~!. !iLU:["",.LOO:l"9J7I11[j.5_

., JilIdIlM, ~t;!1n S'III~l,.c, M~o1!i!,l:"" J~~:I.>,.'Tlrt06~

l.h~o:Jlil1'tSOO:Iil'l YoII!tii2,. M n~I~, ill, Q'l!I~~JiIJ.!ld~"1i. Td,~llj5,;87.

.' [{I,illi;, K'lIIIJE"il !ikL1U1.bb~ In<t.d 'Io'tr- 1l~;P;ll",g i_)Jtr.il~m !J'j. dMnuflilI :or." liI1l~~ j~h~~"fJ6.:!: ~11::l14,

., Kn~L,dupl~ ~.U..ifii!liI,,'VtM:~.i~ l ~ \ll:]lukl::mhl;,l;:liIq:lnif!~:lr ~m ... kl!ml'I;;!IJIpilli 1!iiI. !i'l~i~nl.~ ~11I:tilto).I')w,;"~:I .?MI 11II2('-1,OO!JD.~,T:.:UI{;1. 2@'1I"35,

• ! Kl!~:ii t'!Jd FDs;;r::1 VI:(;im pl>Kl:m. ':r~}, OO;!:,~ ~ ·4~2.

., .K,\l6! .Ii:i 4 ,,];u.l.'I. .••• emli~ Slr.~:d- 1).I!j-1f!~~¥:u!;lI, -riUI61.UM~.

.. ' g~~!lrll~twi~tjUU lil)tll1!lrntllilc:t~'!i' ~! C]id!~~t,ab t!3diIY:il, ~~,_UUO ~U~,~ 'Ji'>i1J!,001 $66, 1',~3.03]1.M~g.tl

II' ~p~ 1;1 M~b'~~ k(l~lllf.QJ:!l~~, ,d~ !liC~. me.llEr.:l!,lLl 11i:~1!. l'o.'J...IB6 ":.1"~42. .j·l$h,,,116111 !'31;;.2

.' 'J;:,~j! I!J! \'~~~9ei·mll.!l!I !!l!!~ ~.~Pj'I.~! i'!i'$, I)~~itl~ 1 ,i!'f'tI!II'WllrlL'llJ i~l jUl;ti ri • .T~Lt¥J 12(t.O 5':l.Si

1i1,t1Ji";-U_I ~ ,n,oo 1I1~~~~tI ~rBdIJ!J~1 SGlfi:l~l'l!it~ I~> T!iI-{lrM~!!J~1~,!

• M~~.II4i''''~~ ~lJ!I.l, tQo; ~ ~ P~~il'. "(i:8.6lIiJ IE.UR·!I- Td, OO,~~ 9~1 S%

t~~.

~, l'Ilh1l~~ )I:'i:lWil'!l1! k:I.t:;.iJI ~~ !!.'Ilii. PI"'~ll t p:lp:Lr_ij,ShiJ;hl~ 1111 (1p~w. T~I ,{1{I~:ii;l ~ i~,i '115..

• M~~ .. r. w M, T~1:.iI MS, prNl~l~1II ~t!!!n el7 m~~ \I'~!Ii~nl.h"'fi<,.~IIh;,iT~f'.:I~l.~ ~ b:lU'(iDil. I :!1'lJdmIL!lPIIJL T.:!l_ 009: 2~ 9',S.li,

.' l\ll!!d~1!~, ''1''ruf.li ~_.t':iL'ifll" ~I'l.-

,., """ " .• - ,."'" P"l" , ,..'*\! 1:/"~11"""ff~-':t,.o;:.!i" i.fVVP,"'rITI.j;I" 11.' ;

'!i'd, (!i.!~ ~ 4~S.

II No.!d£J.I·~~ "'U'ib.l"i1l1IU!ifLi:". IfutotV .. ~ l",,.:;bu.u ~Wll ~l fiill,.dr, u,oo,K.."'~.rw:z ~rol)v.'rtl.Qfi[ ~<l4~L

"NCdt;llr.i~1 "Tlbr .. lrl;';wii1h~"!; ~I:_i?IoO' Il}el!! .. ~; ro1:~!~!1 U. (\!f-' ... ~i"fl~ Ult~ KM!iJih!1l::l]'I)V .1d 00 .• 00.2:;: I ~

oil' N~2ar:~, ilp.,~jgrnilh:d'l" ~.I:n ~i~ ii:IRJ....l', .. 1_:Jo.{h!I.3W_ .

II'N'~:~·W.IilH'~!!;II'L"m :n _~ m2-~~Plt:, ,~~III~i'Ji1i md r~J;'l~'i;,ill;~"l:l ~.IiJ'Scml· :®~'ill~-i)]I.'\'\[!c Td_titSJ. t(!!6,iti:1 2..

.,f'{n .. ~ ~m:il', ~ ,(;]!OO. m2, ~lmt;\ll""" ~1:1~~!:iIlLt~ rl:.~::lJci:i~. ~-ii,-;~i\ ~ • Tr~m. ~. ,]"d • .t$1~~U!illj1i3 5L11,

• ()tT.iIl~\llH'iiI!l:~~.Gfil!lo1:, l'I~ti.-dlJ I ,400 !1!I1, 'yJ:_ !ll, "OiiI~,.Io·truj~ .• ~::n~Ill~ w:·L ..... !~ ~~I:!" T!¢l.;mM!>IJ1I7'~S.

.' Cli,i,IqI, flR:'llIlJ.1kiI I>r. 50, S7 11lI?, ~

fo.lJ~t.1"~a,~~ t<!ilj~:~

iii, Ol!!lk:;, .'ijl.!f.IliJ~r'·~J>p~~, "'.'IiJ!p;o<j.1)IiI:a~ut-;gfl'll_"j:i! "·U~<J~:lil;>til.li{ji!:llt',. 81iJ1 r;Jt~ 'b'eln ~.!1IiIi1,~ I W~~;, v1~,,- III, 1',~.I, 06a'Sg!}~'f I.

.' PlI>lii:' II G~:l!dun;!11 ('pI [u, n.L ijf, I 71!)~,

.' p~ ~ ~lqi!~ II :R.cli':~I1, iI,OOj), liD!, ~,J~Il~~s"J)OO K""_ T.:L~.I ;l'r;9Ui' •

oil, L"nIIIi';i'illfidl!ru~I"cC-~~I!liht:lillJoo.. ilil~ll~"'~"~, ilf)t"!' pmx~ ... ~10~~~~ uu pt:iJ;il!l.I1d .. ~:l:2 n:h2-. I d.1!lfi~. _:!1

]tt .

iii' !>gb.~_l\i!' iI !~gr"lJui'~: dVJl. stlillll. !ll.l~ is.d::-a. o:..~l':.~o!~,6~,OOO HI1R"iL"['d ur;1·:!i'f:.6I~~,m~MU 12.

• '1I\!\1'(I!.j o,ri p.!XJd<!j~lu. ~b:I;St!1.l !1C",L'iIl ~ l."i!nl.rU nij;iS~ 2S m2.; prln:mll~. IHI.I'l~!thmil.i',;jl P'~t1I1'IiIII:If!H!~~II~' lf~':ar:d. ~1:I1im~ 17 h, ll!l~, Q~ 006- :H'fl, '00) i!.n·II:~,

ill, l'wd;rl~ ~ il:mll IJ'J. :E1i2l[ri'~11 ~~_

l~(hTl ~.-lld~~;~ll!:l' I Iil'a.ibtmji-

tli ~!hifi~~]LW; l!~_ ji~~I~'oiIlj[jj

j!ruiL K't!rn ~~ ~iIlI 5ci'nllJ. M;{I.'

In ~ wilfl'\~l.i~Liul'I!~~~~_ ~.~ ~I.I~U t'.o;! !l.~ll!k 2' ~:trd1: ~ j; ~l!ri.!ifl~"~~~.:stl!SiII'! !'>iIpiri 'IlBtillli U~, lr.~~ It; iJiJl:l~,o;n [iKI'~iJII;® fI:'l'lIlYi~rI~, :11iI1:ih~"~m 1£1 (jill 1"'!W~~'i~

tI, :t"rmI:lilml :k~0Ii.m1 ~~1fi~, raI~G, !:;tfPT, S,r:.--mll·, ~'Ja,(i;t>.Zf{\llr., "]'~ • (D3~:j~~.2(')IOO;! 3!5:M.:L

.' ,1'.1'I:!dr{~JI;I ~j. iI!!ll, ,ZI!~lili~ . N"iII 1m~I~m q i'I~Hi"lvr6JiI1.!~. 1'!il..1J61 !OJ; J67

.' l"n:.&Ii~L1t 'I ~. {lMlI ~.IIIIi!i R_ntl'li~ IU 1i\~11 i Tli;llf1!~liI' ~iH! ~iil.1'i%l!! ~r~rll'(],u, :I:!)~c~{ir:l>;."'::tn!c.."~ ~il;~~llIii!rr.m ~g;tdl.!lL~.rij~"". 'l'l:il. ooi ~~.

.,Prooatl:l'lil -h~~!l·~\[j,m. I W TI1I~I, r. i!\lI'"!!tl'n·gij,~!l'Jl~~~~LC"ii!E,·'I"I. m.~l. b~:iI'lll~. i; mLl2.S001{;.~ 1"I:U,l('+l ~f1 <l~~_

.' I'\r~I,Jji!t'CI' 600 m:l!.!t" ~L'llI)~'e:mm 1l"~!lli S~, r;lJilipf" I'Il\, ~~~,'Tfl. Li'a~ <!,s! .]l]!il':

.' i~ro&!~l!:lTI. i\~I,,-;;imiV!IJI.Sl;lb~ gr:iJ1l ],3,0' m~. 5a!:itI.,"!'n,,"~mi:ll~. k~ iln~ tllml1l. Td.IU~,:!.'iI"·l S.8,~81In,

.' l'ro&j~m ~1H'llem~b;iln 5nllTl U ""II!!~~~:Q.:SO!I":l!~!fi;]: ,]'~ lniill'!"IIRm~ lK;!;I("I. b~ .. I.:Ii 1;l:1I~ b~l!~u. T~t 00:6*' iH /!. ,4-,W5,1iIIfi2. 27!i1i'l2;ll,

• '["n!odlillll~ll'lh~, fio!:!lII~ $4 mI~, 01 ... 1111 Kijlj~~ g~iJJi 1111"1., S~ll!n GmiJ. Tlil. .1!16.2 920 .t~L

• 'f''r~ .. tihijom~ d,fl:ii!i!1ibQi!f. MI!I!1' II Hrililc!1lii!!~. T~L.iMi1 ;1~9'7.

• ' ?fN.l;lj;;:m till"lIrm !.fiib fiil! 2 m"bf;;l;i::!. l d'\i!nmr] ](i .... ~.lii~l n~~~~, ",",I" ",:I ~ ~n1!1I~t1~!oIl11"" Tll.lJI~·Wl.(J)ro, 00_ ,~ l·otoo3i"S.\JT1jI§:ildiM::I.~ll.ll~.

.' t'g~ii!lJ.lrrlml ~~~_!i~ 29In::_:8~ 1i:li.1!j~. ~IJ('-!!!:i!, ~"''fl~_~~~·l~it'1,.I~l lil1 H! ~IHi!&5:;',Oi'lI.;.w!'l~L'~ Ull,t~

.' t'md.;lenl.1l".N{f~'~!I ~ tfll ~ IT":Ijf'IlI.,!!j 11.11.1 f\il'r~I.~~II.I', !!'I'ii~",i~ 'ftlli, ~:!Ji9 ~i'i!.

• ' 1·1'I.-"I~h'ill ie111~o~'iI!!~ ~1~1~1,I C!,lll ~rtJi;' .p .. ~I m~t!U~iljl" i'~!,~ 13 4.H

'I' r.t:OO~i'~1 1,1,lrti" ~ Ili['f~tq. ~ f1r'~:::k ~!!t, o;g i i\I~];.lI~ "~~ ,,~!: ~~,~ i i!I;5<:lji'i,lo,:t.tI.t~;N!i:lll!lJm.IHi!i(!~I\!I.l~k T;:;'!.;J~:;! 1:54·1 :111)_

• ' ~''!I~~biJ!lH11 ~~ U £,IHim-M!I~~. .~11.ll12 r ll~tiSll J.l, ~ ... l, \1'~ i! i<lk U5Q ml., 1m2 clDl.1l1l1l:l_1il!bI.lCii:li ~1:}.., [!19_

.' 'B'rnd:lrc~u !;Jl,iell! V'c:6t -l:lD~~i~ gr.:'l.Ii!li~i'i,,- ~~~, f\·'''' .... ' Sm~,i~n~·~6:i. T~_ ~ll.fM!IIJ~

'I' P;jnrJ.Jil'[[!n kilr:li, p""~ZelnI~~'.I!if'.I'U1, 1t!'k1k~ljl!~~¥''''6J :~ "!'~. ftlli1!.1i~Ii;~, .liieillw~,,(:'~ 1.1..~"tluJd'6S5·;'9:!i.

'I' Pmd:l~"ifIq 'kiil~ 1lI~ ."'~l.i:k,m, p.D!!i"M IlL "fico!!' 00.1 ;1.]]' H I-

;;~[~{'Ql!(.~-IlllF:nn~~Hil!' Td

.' 'Pfl:ld;:;;i~ ~"!!e:~" II !'1.tmJe:kl."'u. 1'd_ CIHt4.2~:221.

.'l~i;tliliii'!jJn lu':!iU Lellliri Wi!iJlb.oi)\IlsI. lIb;lclca~ U§l m'l~is.tl'>1il1.l t~ ~m. jiI!~ ci~l iI~ 6,If,HJ lUll [pC' m2. Tit!. 001 i~! ~3~r~.1 :2'1."" 249.

.' 11'~ iem uo:lm·r.~ml. ~~u !llll d~ ~'~IlI'll .• V,~Alfi~~ IjOCI ~ritliliL{ci. 5i~.(loOO KM.1 oekQDl "'_ ~ ~j'(

• l~doJjo!lII ll.~.ii/l!I.t:!.I~lt ill R UX.l1k'~II, ·!Im~.'cli~ ~hlltW'ln: ~g,,6J ~UI_;;j ni ~~"' ••. ~Ylp1;i ~p: •. n·l Il[I~ .t.Ili!;, II!..I:";. O~:t:!16:l1t:~ t'l!I~r,~~~iol i .~Ili Wf,tlliF.! :kY'.Il!limH'IiJl Jjl!~:j~h"iI I:lf,!1MI. V!II~ I.tMl\!t'i. U I .• 6;'i'1:! I!lK!lji'h::ll.C! ill gnl!!.l L.

T~I.~H~;8B ..

!II' P~"""~i~ r~~ n!ll (:;n\~ii"r'!I~m 11r,lmm'~1:l ~r~llhi~~ !mel. li_ N,I1~'O',S~.

t!'ll~O".:UM~-!~5:, .

.' PH:..t~ii!!!~!PI.1~ 'r~,U}"t1i]~,K.II!ihJltlL~ Ji)1!I m2,"ob~cbll]:li1 a.. w:li:l'"~r~m.1.Ill ~~I~I.Td.~! H~7~&'

iii, (.':j;~cl~ll'JtiIP],,~uq!~~t!I, ~3'ljb.iJ~~, ~*~ dml\'li![,,,~ ~f~:Q.i~- T.;.L (J(,~ 14'!i 4'11:.

.' P'rcliI;l:;llt1m~I,;:t~., ~'l1num m'l"lllall:h'c t.J!I).l'l~. 1:1 ~(I~~d, &:!lllin ~'!IJ. T<'!l

~n'l~ill~l .

• 'F'md,,-i"t:.mp~k1·". [iII"~t69 ~!':!' licil !I,jd~llliIu ._~iJ Sil!ilrn 1!.rn,;tIlil!l~"',IlO. :I¥ld_u~ 7,iJ! ~,\'!;! LU'4.ljiO=.!jl.c. 1'1;'.1.- bil!~. ''iI~1 ~

'z.~, .

.' Prnd:li~m, ;pc~'ljll" turu 8:1 l'!111~~I'~ j ~~r.~ru!!1 !I~[I plt!r!f<:rii~ ~_ Tel, OOl3ll<~ €!:;tI, 1:I'''liLa.r~'~i1o L'[, t),

!!!!I' rr~;jr~ pl1l.<l~~~I!lJn:mlil!.u .~~

l'lll:qk!ll! i. :lllU;~irodillil"'_. :fd.._

Ollf659- .i'5tj,;1l<B l7&833,

!!!!I' f'~l'lO,biQ!l! ~~~mb_';a.!c, lh~ltl!,l'l1'ilb,. fC!lI:[j,~ JM 1111, (1~1!I.t.ui~ 4 .• 2 m~" :u.LI~s.

TlI!:t~!iH&S.9.

• 1'.l'Ildu~ill'~'l~El_:n 1]1:2,1 ~~"_I!liI.~ !:ljl] hio!l~lJ~'1 .. 1I1)lii!;1!fE!~!i.II~~- I;>H~ IIi!~AgJ~ T i:,t, 1J6i'J 44' ~9, ,nu~fB199 1~(i!.HI!WS,

.. P.mcliaj!;!!1!1 !l.tj]i!li !ItIl1Dl1. ,!.,t.lh~r~ Ttl ,Q6.1 iZ,MJOJ',

., I'K,J..ll;iJltllil.!i1I;!]] ~, m! \1 ~!\ffilln.l." ll!l [<ml~""'!:!{III., 'td, 061 8 H m"

.l:'IiILdilJ"i.n~mn 5riillll,.II!.Ui.J].n..~ Nt',", .:1lt£I~~ bl'- ;lc ,l1iji!n'ii,'P1l! d~~~mmru. TiL

457'·7t~, .

1Ilf'l'[HII1J;cm~l.liIiOO mi!,A, :r,[,1§0 B·IlI· ,;ii.ll.&!m~ru'I'r.l~~:(l!to.LOO~:!;~ ~4,

• _I''I'!I<l·~~lj~ Jt~H 711~~ n t::t;~ .lIl!~ 4(1 mrv.m :\~~lj~ A.!iI~- T!!Uili"l 51~ 1:111.

• ['rn&.,ICIE 'It:li:1 'llJl ,,14 H,

N~~~lU::il:lOJ!~" ~r,,\I~~Il~ ~1I"ia~~~ :i5'Ulji)lJ~-L~;~l'r:llt., j_,."341.Ii:Jii~'i!'~l ~.a.h~. fiJI. l·&_~QS.~~~_

.. 1·r!i).rlI!l~'ifI] "!I~Jl 1::j~'il:!iI!Ii~ J~ uo:l~ IlX1Jjt;~b!jj~i\·l. ~/1~:r..I'i:H:wit'-.uJ. hiI' IHDI Td_il(jBl13fB4.EI"Cl!JSi'j:5~J!_

,. I'lDdililt'.w ~tlJn 'l~ Ml!i,[ill;~ ~g l~j;> ~1",t.I'~I, L14'lIl~!~~I. 8l~~ l3i),.OllIil !.U.1I., :l,'cl..,06~ ] ~filql.

II ~·.fIJd~~n 'It;l:ln N\w~' S~r.IIJ~V1';fii\) m~. I- [~'[IlI2t,;rn~~,<!tl~Il.J!l~~.ll~.l;'. dnlll." ~ftJlt.!u, :UIJ():OIJIJ ,R.~, T~l. M l.

-~~.

Ii l'.l'I..liI~I!'.nJI.I~unm. :l,~ -d.l!lIii._.p~1,. ~~. drt PDtIl~~.·$I'II.!>'I; :;<1 ~ib;'l~o!l. S1:nt{~" oo-B'lJS;A'OItil_ T.d.l.16l. H;~-S<!O,

• Pmd.'ijo.:rti 1Ji'_~b SI~i:L '@ I~ t1 '~I~I"I!, ld.$<t:'JJ'I~ri~ Td.~ll549:W'liI.

'. 1~rur!~j~Ul ;uni!ill. tI ~bf!!iu. blire IlCCltI'!l. 'f~ .·ti;L-~I~:kl,o-:5.",~cJ,22·W5

, ~2!IL IA l'il.iii· :11", (lrl'ld'll(i~"'il.,

• ['~ie~ ~~~n;l;![ldf~!''-1.-i!Ili ~1.lI)! 11 S 'Ilfl ko~bI:l3:ll!~i:1;i:.gbtlrn.:l::liii!!, 'Il't!'_Q().13~ 72.6_.

~ Pro;>dali:!I~~-didl~1;Ql .1ID5i!, !l'!1-lf,:;k:!~ 1J)Qt)'ml i· ~"!:!IXll!ld:""I;'rl:l,"::m~~,II!,lI~. ,r.Ii~ir.U!l.lim pll;lkitLL!f~II~ liZ IlUl{l.bfa'il!l· iii .iY@L S~r.l.1v\'ii_~91'1(,~tUIl,. lUl 17'- k!I1r •• antttrtil, iU. "'.i:!l,j;:IIJI ~m,~nl!L 1.i1 ~:1.OImb,·~I, :pro>l-"J: u S8['::!l,"~'li. T,~J, 1(t(;!1 Z4"9-~~~,

• :bllJ(!".;k;a~R1krul!~ .. P~~ <'JI ~~. ~lgifl'.. T.t.I,OO}OO'II1l.

".'S..l:)l:"J.cl!jilS ml, ~·'W_.~llmi'ir-'lII"lJj_ 1I:'i.1i ~C'L'Ll.~. T!i!I, (;(,1 'lWi ~2~,

" ,'i;rc;:ij~jln'" :!Illig 7~ II'I~, ~;nll".i1 ,1!.t:!';, T~I.(J6.~~OO$~,

.. :S,1i:!'!~ ,Ill! J).r'·~iii '14· 1]iI'~ T.I~. U. ~P.r~'~j, ~ jif~~iiiiJ.-'1l~.!I~ l .lll~- ~;jDJj KiM, T~I.,M.[_.~~UJ',

I. S:lniJ';ll'i5d1, ik""'ElifiJIl1l::l ·1i:'L1cii!,.110 .Pi ti!1lliji!lll, ul-e;ru~!i~ tl}_ :i 2..000 I[\U~,o,ii" ~'\!Jirl, Ll;1,\cdn~ -Tel. !)(jl jO

iiiS,;i;. . .

II' ::!'I:tLj1. f:injui(;h 109\ h(:iI ~~ 1"(>1" 1n.'lI'f}~1JI ,r l'I~~~m ,o),!·SO iil.:!i ~!'lnftul l:&Il.otfI, r:!AJ:u'!J~t:;Jr';LIltu I~ IPiJl:r'lt-hlg. Ulaz~i!; liI]iI:~""I~ ~~~ So'!'t1 j'Illlml'[rnlITn., !W.c: [m. inlliil:.lll.ijl: U i;Nn~ ~',liIlllij~I'r' 111. T!CiI . 'M11'~S,@J~_

• Sumll! ~L'IIldg;j~iil 'l'.S.IlUI"!:, 1'I!I~<:5wI;iIG~ Sm.tli~·BIlj!{1Vii1IZ'a, Tril. ~;I ~ 5'l(li,

• T~It±Iii .. ~otLrn. Sc"li' III, 1!I~.Sl1'rJl i 1o:.'!'iJ ~ rnL~ (t:J.\~~~'f! I~. ~~y)l'~iUOO!ltM Td,06'l:l~'12iI' .

It Tnllio M.u:il1'~·JII2.:;{S_:l: d'l'"J '1T.IIt'{ifi;:l'l1 'IXIlW V~"'~ 1 A~o KMim~ "1',.1. 1J6] ~6EiH~~lH31fi<l6.~ll,

• tl 'F.a:f<I~m)JlIIl &I!IJ~ ;!.I:;!U ii!) 1'1TI.12c, ;;noti~5J'IJ!I1l!.n. !!' ... !l'~. ~j;!~I~;i,. liIO"t.nlim), "fi,l1D61 nl·.~lJ;r.

I \c_ l~i!~;; j&I:Lillup.!'.;;" :5{\lII'!l!.2. ~ Sj'l ... ~1:~I~YI'i[1iIJ1" Tt:l.OOI. 493 .iil.~

" YiIo::1"i.1.diNI) Ita ·N~ii~ii.!mt 1 ~~ 102. '11l!j~~1. Td .U);i'l.::!.rl~ I >Wt

.. \~i~~u!!ll~"'~ b~j:ii.mu,·~,!!'I~JiuiL~, S1\.L'~"'I~l'll'~i .(;~~kli.. 1 ,~~ m2 1J)1;Lli."i.Q!rn: fl. .llralmu (2;Si ~lll!Dtl :Skl:'.lll~l"I'I'iil, T~, !;lUU .~OO5?

j¥~~",,{j;d~~~f1~:iii~' .'!Hu~ !1'lIl.IiI;iiileli:~nl~j ~~I~,II.V;ik Pi!i..:d!h.Ol!~.tl, llli~ ~"M. [l,t:L~13~9~~'r.n.o-.3,3:

I~OO.o5~),

.. Vfog-~ pr-:"shllol!l.~ J)filill\'li~IiII~ros· w.r.iSw, ~tIii~~,L"'~) lrl.l'!JIj,~] 149 l.sil..

11 \(D!::.,.Bi!'.:! . ....&.!(IIEl!:iNl!~~.~b:J!I~;I~·:S(').li(;-Ti:l, ~~ 1):j;~1I'j';i, ~taloJ 6NS._", tM!:!:!IlCt.it1;;:!1 ilrl;iS,i:r<!i'li~, 1'i:1!~ .IUll 't~J,4.ui·3~t

., Vl'IIlIIili- J,~!6I.sil u~ ,oi~"l'ii~~!I;t.~ii· !llIii!lvi'k[;l.lll~.~,/rn, 'fil.~r.~ ! ~11611

• Z<'l.1IlJ~'I.~.1,iil uJ:1,l~i Mtlllti,·· "'~IMfI'I~,~{I~a,. t~ (ll ~-~~r"!!t VI. 'r'~.L. IW6l ~n ~8IhO~j'f~ 1,S.SJ:7

II 2i~ld1l1;l1~J!l~.N!.i~lilllilU,iI:>' r~lt do ;WJlra!llt. I.l,Hf'rr~ rn5i>'jl:il:!I_ '''I':d_ 11:162; yJS ,'1,2.

.ZJ:m!F~i~ III!! M~~!.- ~~~!:"ii~.f,~L 1lfi!:53Ulr9V_

• lfl!lil.'i.h;::·Bulun'liJlIlj,~ ~'!.:5!'ilIl:. ,i;!~ :il',ilO\lI~i,lp~i.l'!n~, ~1:W~hnT~ij"", IDfiiJDbil. Tel.~ l.l,!:jlOtiO.

II ['I'L~~!l!ll~fr 'Iil;11' '1'Ii1 iI.1q~~ll ~~P"'J!,. 1>,,,&ujh .i !l",m~p'!I~ih :I!~. 'i~dJ;~lim;Je IA~,"Il~ji':1), 1\~ .~~ 00,1 ~Jl).

" SU>!.!!!li."II.~'~f"ll-Ui ~~,!ji~"n60 IIII~ 11 ;r,~1 ~.J :imu.'I'I1!l!j,i!' Oil d.ll1! ~fIII' rim! VI~m:ij;])\. ·l'd.Qf,U~~ !"!'t.t

., KUllll,$m mlU)iu ~[I'i.~I''''Sl!' tll~'1il 'I'd OOJ (I.:n !I~ll

II 'I!I.~' iCrnU.1i1l df;io~m2.mRli1,.iji V;lli~.i~1:, J'!,J~Il!l_i':i"I!In., DE!hrjlljll, T<QL

,w:>l H7 H4.

-: A~<!!lt'if' r~~re!~1-m5I:llm~ffiFlli t"&_l'oilBI "z~]J',.II"i'~~llJJ~lIll1l;:/I.ea c\M9ii!~64'l,

._~~p'!l.ifo!lI!!$'~HI1 'l.V'ltm"kCUifl ~d 7 ,ilIo. ~'Muu_ 'l'd_t!6.1l$4.~4U_

ZamJ,en'a,

--------------- -------

'. ;!.U'i~li~~·~·Il!lLll!t:;'i!I,i:I'H:~k.ti ~"Il!~q

iliklttli.J"" SUJ:LioCV\I Td.Ot'i1 IU7'i16!lJ

'. AliiJ.iI~im' ~f'li~' ~.f1tp.J.mi~~niRm !.~-'!-(l)m.Il!n.~~~·I,';i!.I:tI~ ,~;.'I ~!i~ U7. A' n~. T~I.66;:! sss ~:M,

'. M~imi]ti" cliw,ipm:;~bm1A, 1 ~fYJjiI'" '~'~1~L'l!;1 ~fI, ?"' 'lil.~11 (liIi;ot;i n s!mlitll~ic u~ q~t.lill(jr. Z:\,\;I~i i~i ~ 7 1'i. T~l. 0!G! -:tti1.4~.:I •

'. D~ti~~ill 4, ["L SJ.!rnj~""I' ](vnli !,.,;.

L:!n. <li:~nri.l):u! i't.li~lt ~V. ":f;L.11li;jEI:I,j,~lI! r.~JlLi!;.h~l'IIl~~J.1I;[iIb.lI.HI. i'br.lJ., ~I.!jipl<il'l:' iliprJOO a r~. ~·1i:3,oo.u2~lJollt9.

• 1In=;lt;~ 5,Z mil" "twa !:J btI~I~ltO~ ml • il'Jl[lJll'Pl'(l,.dli!eru ~i.i 11fl;Jouji do ~ iii1 u~dal~'i\'lli'. '[:d" Lj~l .I Sil-411_

• n.!;;IIjI._]].I"-1.U!lll;\}lIjrul1.'f~odl]ii!:1.ll -~!E!I~~ 5:1 :!'1.~ *""'lih=rEl1) ll.~t.gbw: k'fiml4,. uillLI&e. .. phl]~ f1etlb ;{I[li~ULiel ZlL lIIllil).u ~i!ii:1I~ 1.1 'Ii,S: \'13~m~1"'n. I tn .• l' el, ~jfj I 8618~a.,

.l~l11Jl~a1~~j>l.I!A~~1. u.S~'l!;r~'u "51]1112, nJllli~~p[j:l1 ~~ rlkl'.i~ LiJlm.1,.d

(f.J,J 54:2·668, '

I CEm~l'. hli~. VI".J..mlo't; m-liEniIW' .l;1I!m ~:1 'ml ,~a Ij,_~.,~r-.r,jl, 'iI.',d, 00.1 .s44 I(L

'I Ki.!t.'U 1I l_.l!~"'i~I.l4l) IJ!~ 1:P,i.·,e'll;Mi ~ ~lfktellljilm_Io1iS:.lraJ~~. Ttil (}ei.J j,~~f2:!~,

, _Mlj1t~"'w ,000f'l'ErIJQlOO"'1!l 5[tlllil. 'I!I . (,,:'l.urn";:u4='biii1l 'U ,Gm[f1J gZcm.~ ~ tl"'J,Or3.nih i;;~ i p,",ih~nnilli rni.i~ 1~'" lIl1.28l"~b. ~~~ iii, ~iT!tI]evn I~ g M, DVnm, TrJ, O.Ol:l:':ffi~-l14,,~9!l, '®J$}'m2l'9'4~R

I, Profla j~ .

. oil!" ·.razno '.

!I!!I VE,LHG\ M'Cm~1\W U !.'!l'llo!il~i! ~ll~~~'IIl'1 "'~i~.ul w !!r\l1;i .. 55OC""~. oot!~"'d, ,i m~ll'riLX, Uyl:1 ~t;liJI<'rI~~ B'iUI",vi~i U~ at [l{:nd:~) W:-'\'l:1Ji

(:I 1:,11'1" :Elnll:nvi Im'k£ti. ~.~p'[!l'lllh i.!;i!:i.,d:w_l'cL~I.U ~7-!tr6, ~1-7~]' 5:~S'! "~ti''!·~-IN~

• "'1L\"'llrit.UUA.JIA, IJO Jft .s:' Bl;]kmrnl ~"1lI ~.'O'iiml!l.lhiimllllll,

~ A ~~:JJ.,'" \I;!.,)!'I':I\l!'J.ll'~:t:~ ~~j K.';l ~",lrKTE~ &!) '~M-P~l!Ol: ~pl~!lUl~ ·l·,~. oo:~ oil'Ci 'oo.li,

$'9~j...1 !I

~ Bul:;CI.'I"g <lf9i1 ~,He'I'!iI!!l~ • ~ rftew fLlKM:, IoImg, ~Ij:r.l,i ,i!!! };[:;Ig!i:1jii, {rn~~_ ~ II) -'I'rk"liaw[ll ... ooeaS.K.'l~), 'b:1:,g~L ~. Y:rcifu s,uvrd_ $~_{2J1 JZl[Io, 6i.!OO-!H

" D..,O.O ~·IIf.)srrno~ - }j']Jl! AKC~JA • I';Il~""~lI 4'i\'lI q:tnc'[bUI D, f.l.U.lMi1 •. !l.J Ull;:o~'llo(ml nll.·V~:!."I.!. '~I!o I mi'l,- 5~ K.M. T~l, 00.] S:I'? ~!ll.. ~ HIH Ndii

.. ~I§,ifh ~i:l!j~.bl?u~it£:~t! l,~ ~~~ .u.111. "f'ltl, OIij'fi!lfi4. ]96,00'5 :5l~~" 3Ml·IN~

iii tl_1iJ.O. ~a:~ VA'r![o~ Ill!ld' S\'C ffi~<lj.rf~I],:,a, J'I.I r-Jiti:!.;Q [I~l~l1I. II~ I 1'1"1: l'r~Ft>;liI1.\u!.:, At~1i,lc':l

i~i;f,j,1i~'~~P']~~i!11io;!- T~- 001 1'i'1 !;iI~5!', ~'lJI.~-ll,l

• ~ -.!i_l\~ijA QGRJ":V _~,. 00 il.\)_ 5_ ~n~I!'il1o:fi.~lIIl[1a S r:iIlfL. LJiR~r l:t'l< i1l~iii, ~~",k~I:)Gi K ~~1, dr'!lr:ni Llg.tLlj. 8Il KlV\! bul:u,)'lJ l!IT!i"illl ~1t ,tJbI!l:m~~_ P:r\~:!' tlib~Mfi!d~ Tl'l. ~I 6ru ()(iil. . 52BiblN"dii,

.l'it11~'Ll:ill'!~';~g diulitlillill 'E:ini Il.i 6" Ji:,!! ~1i,!~UL1:o!.!:i~~:;j.~~i:lli!L!!iI (:::'iiJ.-vi~~~I!>"M~ l!i~ K~., m~~ i icJ~inijj!:< T.d- (1061 t!l"9 ~'I1:,1J3~~21.n&_

.~rndilf,eLU ],i) !lj:l7iI~\'i! Ll<!i1:~II1~i. tlkpi,!;!i'!.I!., ~ kJ_g~[ll1!'Ja~,tfEL 1'~.'QGJ

B'1 f=ro. .

• rrn;:!li;ll<':I~~ 1}~,.ulmWI;: mTl:J..iQ~ 'i'Pg, bnj~1I1\1!: ~ d. 1I!1!I:JlHO!, ':lid. ~"'[ ~B ".100"

'. [>~'Ii:'1;~j"'m ·\ •. ~!,!i.i'iw ~1lIfk~j pi!J~lll!:. ~}Il!jk'l!~ fL'I!lI'l!iZ'.:J. :tli"i4 nt:'~~11e ~L' tj;ru~:~;'~L~~i.~i'l:II!!~'.~~ h}~J:!)!;" ,k~T!,," 501mB" [d:ro:HII. [,!i,"I:(;i&1 9,:5IOt1l,

.I:'f~!:c.m d~XflI f.I~'tiW1It l)l{)l!W~>I: !H~icli'.l't!'i~!El!~~.1).tc. Td.!li! lS[o.JOO_

" Fi.;~hJ~ ~1lit':l.~ Ik~ .... ' k?. lIIIi~ ~g".":iqilil'!';I~1Y:1I. T~.OOI J;ll ~(1,9.

'. Lt:M!f Ul!lb~ • Qri;lI;'a. IVool:l, rrdr:;i-"v~~gi~'i"'~t-'111i![l>! l!"~1.~::!'ilm(lM.

• iiY~~~!:') g~l~ ~ I~v pail'lml~d .5_[11Jllo:11.. ·h:l.(~M 2"(!G;M.S,

11 f'n.!IlIiilltlill~~'llll\'IJ;m!1{IIILl. ~ ~ ... tI:n~ mila!. ~ ~r.ful:l". 1'1.1 ~H~ ~M-al&.

·.M,,,,'C! mt.~j~lEd!!~il.ij~ltiv£ Zil !!Hli:!:i>-

mi,51.\-t:' Q\.'lI;~IiIJ_J;i~~, pov;nljrm.; Tel, I ~62~l~] •

'. PJ'n~jl;m:n:.'l<l.&';:; ~;OOQ ~:!D, Tel. d(j;i.ll7:l1:~~,

,. R3Ji:r~'[mlrulJl ~'l.ttib ~Jt14 IliU.m Id'~i!'l~' dijl:'lml:ec~~!;;lIn:I.<:Jl b.:idkk li:cI.'U.ii,3.fi49!.~:t,~U33,691}~)'.

'''M~il;'~iJlill(ffil.i!l;kttilr.lllL''~~ ~3tt. (m~!IJiafl'fIl.wJ~h"". l'.:L 1ll!S I

Iii Sli,1m i\t.iik W.l.!:rl.l,iW;i , l,I)ji~ I.i(l~) on]~1lMiiI.mDl!tI1na.lI:"tl.I',:li!!o1l.1I1i'1

'. :RtJll!t11~, bIl: poi..m'Il.!R:ilr~, ~ hr, _~2.55,:tll ltJi't "M.1i)Ii [ 11u;m-

I. S~mi.irc~ Ii~l\~r! t,~1J 'I~km.-t: • ~I!- Td-Q(i1!:?.!'S;;OOill.

'. RifI~'!IDI!!f lNffiMi~i f tlOl!'miky, [f1l. !O[jb'lfig~t~i' til, l\'~,oo,'OOI ill')'~~l

• :t'iIiGi dtoHl;IJ.,iiI.i IrnI.Ul !lP!.ilfio; 11 I"~ ~im,bmJ~rnm, t"~ll:m h~·~ll1!{::t. reF,:'I. ij1IIi!l 1O(l\lA.~.

• L;li;1Iil:i;l~I:llII~lIt1ie 1\1!~Hl rdl~;: r1'f.l.

I~[f)~~ 1I>i~om,~ll_h1;: l~qtlllt i ir'~;iIJlSlllI!} ! ~!iiI!~11;II!l:l: !Ol1.!!~l~ ! ,,~~~ 'f~:, @3'~; ~5:1A.Hl.

.. N~ii1"nl~kl1;'i1'~ru.;,;Jll.mI-ii1lJ1li~,h' tii;l,!- 'r~.~~M\')~~,

I., (;C;h~fQlhdm rt:g~1 Qwni'::l\1(I 11~I;I~ni1 i n~i1L lDlL~il'm. i~',~l ,)~.~5SS. ~~,j 1IJ1'i1;»;1~_.,$I1~:~~\l.

.~ V~k' IilflV1~~h~~ I!;![J!! i'diclT • 1:v~i~hI ii.;lmiiru n-a~l>:orri mtl::IL 'lie I. ~2~~tfl;,tH'il {{If!·W:l'ri~.tlI'~ilWf!,

~l!1:llI;;]i~[I~]l¢'::I,i pu_:tl:illt1!. ~ .U.I.ISD,!n:1:. ~ ~OE:M Td {If, I W41~fi

'I! S\1~.!',.didl:jC!vi.~~ l.ij~fI ~1cl:~~,.I~f.wi~~e' j:ll'l Wi1IfIlllii lIilUl0m ba:. ·kmi' Cill~~m[r;ll. 31} %"'l1li_ - ~, KM, rkq!l~lJI,R

.W~r.;]\>;!:rrl.ffl515{!4":~15. .

~ ZIIr.!'II~, I !~I: ~<! lL L'1i. !;'.i1IMJjI!;!;; II1lJ" TcI.l)ti I '1:fij',~Jjj,

'I! ]ll3Ji:~1I!r~~ka ~r~1;lI ~.IfI~Jiul':~" 1i'1~}' .:b~;:!.il ~p:'I'!!~~", ~p. d:'I'ii~ V..;Jdi~'~ \'~ fldM J.M/m2. 111l'l.lm 2"2:5·227, om I. $I~].U

" r~ihl.l;l,C:,~~ lU1:l~ -,;n~II:.i'7Jl1JUDe i~Pi!bi~atlt!l'i~U!~U;~ Imsilii,~, ~t:iU M~d:t!!r.q,Td"(),(;!:l~m·.

'. NUI{\\L1IilMCI.I-ni..l ~~Il ~ tgb.I.200·Kli\I i It~"'!llljl.l'~~~1 Il>OO' Joml ~W [(,M, Td,(l1lHN~:'i7 ..

'. rA~ il<L1smd<l; ~. lierl1'l" plilis., I .4i'~1~~ ~ ·~i;.2 t':!i\'il';ljIotl'i.lnjji 11ll\"~'l:I • .. ~,;kllbi I.ill. T,,'l, (I 77 ~,?-; !b:r.lliltW!,

' • .r'I.mtt-:t!:ait!: l'J'I I,~j·ii.; k~1Jl!ll,d O.j~

[.;;M,'f,d.(j!l~PI~Z-OIS .

I. U~I\i.!.l;w1 ~.p!ll'~l ~,,~a ~D:jO·d.i~I:ilJ ~D, (jJl",la;i~i ~,I)ii:E !;;:a_Huh~, l!l.W. 1 d. ,0111 . ~3fll&lL

,j, S!filillU'lIiU~I~I(lIlll'i~'\, wJn jiii~~~li' ~~Ih,. "iJ:~Le63 ~1tii·n.;;_

I; S.~)Il1'rij IIlUlifl""'~. Td,Jiki! 1{fJ?~,7&,

" BIII~IJ~! 'OO~III jilll/li!!J.. :ro K,M~ T~_ O~l!l214~.

• fri,Hd'!".r. 1:\[;I~dm~ ~1I".!l1"',. 7.!diL!.!.

I~:i'l.ta Z>I ~,!j~};Il!il~'lIFJl~'!I't), j1Ii,'~ll~IIC~ T~k%~j!9n;~

., 1t:j.'jhh!i1!~l.l:'·~!'t.ri,m:)~l!:lill~~[tml.I'[lI: tcl kiJ;ll~, ~1J)!:,klSlt()lL!iI'e;U. T\tl. OO~ . <J?8{1~IL.

~ J~Lj;!\,.~'!I'II'I'i:!~il~d S;,t;'I!I:I1iLw~'U~fJ ~:1 ~'I'l'm ·,d!moI!~IIO~,. elWn~ '~1!:.,~'1. Tc-l.~~:ll~ij"~. .

'. ~ebl~kOl il!leilra~lootS d ~'oiIl~t:('! '~k:9c.. 'Jtd.IMl:895 11·.:1_

"~l!dlll!aI'_'II!l~.~ .~~ kI!:~.lil"J !I[l[i'" n(l1~,l)n"Dljn!), i'fi-O~l 'Ji~59j!.

'.~ih!llil;l" n!?t_.:i Gilz n;jffi :l',!2.

MID~Ua;J;[)~!) UJl:; tlVD.I'itfIilII):J! 11" ~ii.:)~~.~OO"'OC"w, 'ra ~~ J 1,4!JW ..

'. ~\..1 Zl! k91,1!<-T, n .. ~~~.~ tiijii3;ls!.1 ~t ~ '~liI;z:l.Td.,OO.~~9~

• M!!~lrL~:t ~~ "'l·~8.mI~ lU~4'I·.lii:tf!~p'}: ro: ! ~l. pmf~5:ij!m~!lIJl. T'l~ ,!!Mil, '\l'I:m ~~.

,Ii Ftil1:.l!1I 1'!1ll<!!inl!l:1it!" wi>H!j, ~J~u· trl, ~o IiIllfhmnG'i no:Ei~"" l '~lIrb~, iI:d_OOi 9-06'1l!l!i_ . .

• R~\!n~rAM1]1 H_~ j.-·I 'O.8.~'~f\l [ThUR 2" dO 61ft; !]~DIJ)'WD WI'N ~, Jill!) ill'!"l 1:&'1 &::.i~. Td_ ~2 MO Rlj,

'!!I'P"'~i!i;i,~tW4"b~ !l!!1:!BJ!!~~~ ~;!!tollrl;V' .~!Im P~~"'·'llJ.5j;.l~: ~~a.t(1~? 1l1'11bm, pm'>'HI'PJJl_ ';I"' ELOO U ~ J 9 'il5r1_

'I! BI,i!li;i.l~~~"U~iIit<;'I:Oit.()p~lQtnr i ''L.~'' ,R:iU.~~~fljlb,~.",," 1M) lIi. dfi ,~!)Jl.0lI 'I.'t.t!ij1}j }~800:}.

'I! wn ul~q.i mt: :U]i M, -r;, ,diL'l1u 12\)KM.T~j!.~~;-.l.9~'5~

'Ii Vnl~m1 lIi [f'J't'e "'OO'U~LfllJ" TFnUI' '1il1'l'lrlu.c$C't.m:l'r:I..lI(i r 900'>36..

'. ~~J;mII-bp$lmsk~ \fIltl1J""liJ!iI ~nl<r" ~(,;m;;lill :0'1 nzl~~ ~b1i'IJI'ml'al,jm, 'J.'<l'1. 06~ n4S'1!l.

. '. A,p~i.tal(llJ<l!.lllit.lt> ~ ,,~v"'r Ilmda. ,~, 'rO)t~~ ~97 ~~.

,_ l)l!$Iuml g;rllo~rurtl .!" tordlmn, ,d· jetl:a..2iltl!{M. 'Ij'd,~ nl!i~.

'. J'i:iIiiTi;:!'lJ L~~, !1J!'WIiIol~ milot~~iiq:la.llilqiliJi~Oe, lei" ~ .. ~ !~ 5'1;(1,

• Zf'l~l:'iUlltlIl~ 1Kl".d{Otl ~ ~!). UOJiJ:S< ,~~ILr:JZJ!~lL lilUIl~!. ~}!!I ~o..

"i~lll'iilo.';!;\l,";l!;~il,J~ (lill1'lujic"!, 'k"! • ~ii!,!;\1; I'Im, 1l1~lrlij:i!I1.'f~1... !)G:l 1':'11

5.~u. '

.'. Vrrd~!lI~~IIi!\,![~~l1\]rr-.t1i;:l:ii,m1·.!i>'i g:jj,,;l"!,\'l;m r.!1l~kcill!. Ti;VQ5J * ~"I ~D,

I 'f'ndlli,i:]l1 Ai .. , m~k!.!1 lh_IfI'!; Vi~~r~ i Jl'f.1'rrlj, Imf~;toU, iliiINn",iln,~' gO. 4'jH"i ~l(lKM, T~l ,Q!jln ";;Sj~~.

.' hl'~~~~i1 ~~[!;Ijp~I!!.~Im; E<~tIliikS:1ml~\!ii~i:>! ~9~'i5,~~" f!.fV;jl:jill'e dri;~.V'I!~ii'idll";l;[tlu:,Tfl ,rlrll t:J4 $4!J,

.' Md .. il~1 NrMl:i ms, iilY5, i1h~~li, ,i2{:j, K.'M .• mlJ'l"lhor '8~~11i!il~!4!.i> l1~)t. ~lII\t1iDi,~KM:r~,~~8n1i~."

.' i'i1fJI.Ii[iciii ~ri~tc:;jjitl ~~r~b ~DJ:lTl!lnl:!-t I~l;]! r,J'I)"~ll~~Ul, Toi!'t oml ,I ii'il A . .il",

J:.~ Posao

Ponuda- potrai:nja

'. 1"lJo~.e:~'] dIO~'D~~~[1 ~~ !ib\:i. 'I'1;~.!I~iC pn~hlV(ii LI ~~m."i!!imll''1;if.[jr· uu. Jit;~!:1 \1 ]JI;.I1IiHt~. P!lILIiII 1:l~*iJ.i. ~ "MIiidir;i~ ,j hmD:iI,o'b.:-..:%Jii"",JilL"il1li. ~h\.!! P~!II.;l\lf ... ~~!n'ib~~~l~"!l'" !r!~ ~~I~!W.IUr~1 91~'$~h1l6i!'ro:, ""!1'i)i! b~f1Ij'f.h\'iiIIi[J.Jl1.:=.L"J:I'm I f.ilI:l!X- ~'I;[ill

,_ ~~'~,!H{lt:,,,\ ~ CI~"""T~l:[t:A 1.1, N~mnLL ",(I' ~ $", 0$',·- ~ S. 00:. 101 r, '!¥.JfiI~ltI 7,t.!;1.U Ifil ,;IO.,I~ '·goo!l!m:!,. lli;~g¥I~ ~j~1..E!jl ~¢tL ~m.d~~ '\f(I~, "'['\it O~fl ~9i~ j5\.I!~nb. .ool ~Mn~. ~I

'iI! ~ID~ll ~!lmidif;il!t~-UI'.lQRNO' Sf fino. 1W!!1~ PMI1.~)UJ!;!j~il'i'l· YII~' ~9, Ir:idnim i~l,!,omn, r>l"u~~~ :!JJJ~I.ii.fL ~m3jJ.; lj~~~p~ji:l:!!IJl(loo. fJl)S!_'~ 'S~{a5-~ }'[d~

'. P(lIMmf'!'i1l~Ol'vku,", fll(",,~~liliJ. • fu-~ ~~' J",I'f.I~!~iR dr-iiWmim_ i~~I!t!nI2l.!JJ!!<1 ~u£bll. Tcl. tJDil ,,~

".!;),l.. 1~:B'-1.~l

.. "f'11!l!rebm ru.iliJiee .i!:.'i. nu u 111~lo'o !,,/i l~b';jj"r,~ilI i :r1;jJ;~,i!oj,~~'[l~~~) ~ PIJ~!I!I!Vq:~llrfm 1.:."~grm;J(o:.!! ~ 1'11.dJ1 m! !F.!~I.I!fI[!JJtI_ '1"1n~ !lit! '~lill'wlnLL .Rfi'll t$' tlr,~~U61 ~'UJI~~, 106:1. ~:Mj. 1i17) 16I.T~"ht

'I' Pol.mAn pliiml m~,i'Ff,t1o, !I'll PrCi~- 1f!.:I;"ilIL~j;I!'H~ ml.tiif.,1 H ph:Z<)'r~i i m~:1 ]lJJh!.i!lii, Td- Ol!i] ,Kill 7"~',

. ~:US-JN:IR

'I' h5Iiirf!JlIlIj;JJG~3'.''''i:J (;IIl~~ 1k-u1ll:J rlitoI "'(I iI:~tOO,Ift, Tel

@n~._ W:5!lj\.ln

,_ l"t>~. d\t:l~oJllJ:lt]bum &uf~ "'ttlNOON", TeL OOl U4 ~_.

I~W2-iot~

I. F'gU"et],'Ili! pkrn~sc'wpk,~, i p~, mn~inl1l ",llIJllli~'::Ill. ~jhl[J11, 1!1!~' 1,)61 ~ (lfj,Ij. ~~(/-8-1"Nru:

.""~I:.LW" ""M1I:!lhl.ll,~ lil~I;III~~ .~~f'ri til,i ~[1~!tf;lIih'MJIb"!l..l"d..Q(\tBO . _"'iM~fiilii/lil)IiQ6,'7>

.' A:g~l'~~;;j ··Mo:h" . .I<"~ nn[f~. i p!j~ml1<i: lI~nr.1I1 !:i[lJIl~lIial1. :.'l'l. II i;J 'I'll· I~~ ',f!cl,~~ :H71!.4 ~

• ' Ar.:.(i V1.l!i!I i.e pil_:rdln:u JiliJ:D.llin~;J';l!i!IllI'ii:>lrm lr.Ifid, jN)·\WlII'iie. irn~m I!!,.kw;· t~,[) Torl..~4~gH8',

.' A~lii~eIi;J~1L l;'r.m1;IIlti:d)JI~ lI1dil~1lJ1" I1IHl1l L~\.'"j~IT!' ~ 7.l.!]'t~I(,~~~1I F.Md'®fO! 'lIL:tOO~ ~('j,:(~::!,

.' ~hl~hj!~~;ol "\"'N"ill{l", HI.

Ji~~I.!il, 'f'ill.[J .hr. ,3(1" 'P.[)L~lm~: '~~IiIIi::31 .I~~ p~1f}"\'lnlt.i. ~~ufi~":mk ! '~~Hi~ ;!l"Llprnd:JjU sI:J!(1 n~!oc'I ... Td.~177~]'$, QU~!il,~B.

;I ·C!.II'l1t.1. Mil d!1:lllw ~,,~u.;:~~mp~ I,f ~'ilfiInl Jl;lmliluo, i:nnilffi i5!i;:~t\'P; iJ[~bri.~'l~- 'F~LOO] Si~~OO_

.' 6~'i':,ill¥\lJ~h:'iiliifi;~~ u ~ro:.~~ l<ir",~ lil ~I n~lI~t"id 'k!!idtelHI'!\!~ mu!"jtJ:ii. '.l'"l.:1. Mt.-:li'~,

.' [k{~~ ~'~.~.1' - 'b II<I~ <oIiIil.±l, rl.ll;,,111 k!l!UlI,,:;" ~.ndl~~ ,~ ... !il:k" j.w7..m~~ilJ!~, ~t.~'ij~ ~Q.Nl,iiltjl..'5 t!"~lm!~-l~rl~1f ..:_'~'~J:.ot;!i }~(i ]00,

.' -F.:l.ek.nii;llr~ d. 'I n"lIJlI;!rn;j~t ~iHJ'Ilql~!~! ij1.lpyj ~11"1i!j:,~I)"n"~ h~[iIl, d. brlJk!J4,. d. ~~r.:!l.t i oL!1I!.lttl., ,],:eJ. OM 3 ~!4]iS.

• ~~U~~I~IfI~.l!IiC4",_~j~ ;tI~~~~!~l", JIII'~~I, 1(]1i:l11, :l'lIdrlfIo'il, dl_rm.li~ !:!In:;l:'tz;~ri~ .l1>J"',.,r"'iD"S~),!.dl!rjj"_

.J~ oo.lI~·n ~(l'). .

,. I~lA"t~d14 J:!'il~l'I!'1lf:r1" l ~jg II:!! plIliIm"liml !;'It~.iill.~~J, illi~t'a 30 ItM,~~l'1'~~ f1~ M(W',~ ~~6 !"I3.

"'F~Iit.:t'IJi1h!1 Illli G.61!!.~\,jc i I:Itl~rtil:!:!l.<! 1: ~I.IifI1C<.l. TtlUliM ~nlij,

• ' F ... ~t. iil~!lL I'~~i il ~A;j;G"', '[l0ln:billl.'llP' 1111l1t'!.N,jR)JDo,:iml rndi:Jilt:iJ j1 ~tl:u.rn1lJ(jfi, T~HI&l"l(fl!ll'-

" "]?'i;:i nj,iT.~~j, !I~:i' !I~~P~ m:!)" ~l!l~Jt1.<! tp.~~:)~. nl1!!!~t! ~". ~.df~ 'if'dAI6~®nai L

,Ii 'Ii'ri,,~r:o;~il1 ~:drn1l{~ ~'I'!;lId[!(!i'm~ J\"'~ ~b!1I r~~idj 'Dl\l\"~ i~fI &lJll~o.1H1J, n·i-tIJl'iJ I SHz.1.

'. fd~1(n];[J ~T,PIIU il~ P~li'Itmit' tl pt1(i1"dmll Fii~I'.!Cb! II'! il;J.til:'~\""l1i! ";L":lij.. OO~ 1'99~,

'II ~:I!l~ilI"!l].il:li~~ izmai~lliuliike II !I.'~ 1i!I~~~bi dIllLl~.k lUI iL"(lh;I'~~_ Td ® ~}i:;.;!~

.... 'IMI~~!Jlh~i~ I~Hill!lslkJ~1

~!lblli~~, jj'i.cl!Ctf 2lJU1!2m t .. 110<1,· hillp[l~"IJ'I:Jillt .. 1'1!i,(iM8Uii l';:l'\,Ili';l

'.' "f~inI.3 ii m·~l'ri:grt;..llI \ii'~~lId Mf~~.:JIIWlr 00 P,Il!Ij.J;~"~k~ m h~lIit(lS ~1!lil:!ril[!!I!,

,[,c:1:'~H~'iS~U_ .

'II J!;.~i£u "h~!'j~~'. T:lWll'i) fi'S~1e\;ri" hi'l!l[)p'lJljgmlll~ t~Ji)rn~ri~ MI i;5.' ·~1!1:!:~~"Al. r~,~~ 247-l,lI.5_

'. ~\!I!r~~ fe-j'!;1.<t;., 'Il~'~:n::JI ~,v;: !ilC\!iljiJll~~~. b>~,~, ~~nD:mR i .o;lgllOlO:, ~'!'11!.1r!l'J;l 'fil.LObl.'{f5779?

Ii MbdlJ;:!1:i ;:..":IIY~~1lD .)~!i, Ptl:ZP3-, \t.I1iI~~ ~'1ff:~~",l«:l.!l "i '~ljiIlirlilo~tlj;, rild p:li m~JJ;lnL, ~f:R;'i' ~~ KS, 1'1:11 ~,1 ~IOO'2_

,Ii NI1;Jn\I;lUl);~'l1~~!;e-1"'~~n!!U! 1~1JJ~(i~l;t!

,mm~il\ti, T~I-O(i.~ ,l16:{lilQ,· .

'. ~~'f!ON~'i ~ ·''I.~*,mlaw' t 1,l'1.tptilIl~ !,!:oc.fli);d:[q ('j i~.~ti~"i1rrnl1~ IZ<lPr$~';(i;~mu- Vdt. ~.o!i\,!i~i~i, ~,. Prh:~~h!l. :1"fC!l\o: am'il¢I'<!till.:]',;::Lotl lf14·';~] 1.

'.ISl'OVO! 1I':'!.ifui~ Din;:. {;!dmlih: i dioc~ Ii\'lil~p~l ~~nd!!1i..Ji_ N'ifil'l!l~o iskl\n,~~ 'nil. ()!S2;(i5-1.i3i.l.

• ~,J:\!tIl~ 1oJ;~lIlii;:mu. ci~inn:I .. ~l KM i"i'lln~,m!L.!Z+I'I'o !til!J~;dI'!<'£.I:! S;av~i~~o. l"cl.OO,2,!B ri 3!S9.

• l?'~reJmlf>loI~'i'iI!"Ul ~iliHlJ., i~f~n~ lei1'i!1~J' Ji[J1J1~fGri']llni~ 1·.£1: ~/J1]!1 d\.>· .1~n,lJJ $Il1.Jiil;htQg. T .. l,~n ~:S9.1:50, II!I6.Hln :l;,

,Ii .~];1.'m(:li'MIl· '~.n!;"(:_ ~ilim;J, ~~~IIu" li!p1ibtl!. ntlill-=rcl llru.lll~ :;1 .. ) KMJIlIIZ, D~~,jjfi~kx"S'in~~ T"1 •. ru~t15~"~Sn, . oo_,;n 3.1::>_.

_ '. ~pr~~~i;J'f'·liu~Ju"I.~n:. ~Lltl~C', 1!lr.t!l~!l'ilal" iIf;I~\t~ I 'P<!1Z!~:J:UI pfd· ~!L Jrd.IJMt3i3 ~16,

'Ii Pi1lni:~~1Ii II1ll.\lli11~b;:!l·i1I1~r r-g ili.lo:;~I"'i" ~"",,"Uil II. 1'l~'I1!hOl!!lljJJjl1ll Nj~!i. ~--vb!lu.,. .~1"'~110 T>!~h!tI ~*(J.ti')_ T,~ II~J;t.7M:-.liS~'_

• ~tr~~~jJ ftW'.L"·kJJ SlI IJul.lI;iur :i~, ~LI;j:~m~.i' l.IiL"!flIii~ 1~~il::I;I'·'I~!~!'Jji!l£.r. ,. .:t;J}!l ~/8fol}4'J!l:.

• T\~llr'1iw~ ~""'i1"~~~!;I! i"'~rn4 ~.,...!:J f· tftl "f"W!.<:sPIJiIJ,'~_ ·reUi6.~ !~1r1ti.

'. PntrdHl~ 1;~'E!IIi;i:J ~J&liIl~ ~~ .!!iUUl iil,l MAihll. ~:I!~fLl)~ ~I~.!i,~ ~HJ~ n'J"nl.a)!:!lu,~ i.r:.'..tiklJ'llIilIl.I.t1I.1"I}.. n.l.O[o.3,:Sl!i:l iiM.

'. ~\td~'fHUi;.l, ~l tlI'IIlIb .d1~1. O!IiIff>' ,']iI~ i dc!\'l}d!il!! 1dli!J::Ini!!~ bl:!.1!J:ll js!;II:!i' Itl.!!(I; Td,Ii!Ill>':l~~5".S ..

'. T,,~ti 801: '[ri:ll~,1a! .11 jj,l'l:j.llv.~m II Ilm;&;J. '!l:nL'fJMIlI, '&i~!!m ~&t p~t\!:.m~L '['e~_iJJ!j~ iit~.'!.7~

'.1r~ ~kl:!,f1 .. ni;;;;:! j 500:lr!oo ~I[li'l' riljd~1t~i.4UJI''"i'I'~'JjUlli~.JI; ... tu~H"I{~r~i'R ·lIJ~lil," 'l":¢l_ .. ~!i2 69J(I31-'(I'6.

'.l'r.~;i11ii :r~g:rorobcii)ljOO~);J'i;1.'S::l$. i~~gj ~-T",ifi:!~!'l~.!lmr~(!FJ3lir'!~ .1(5: ,[,C"l.OOHI>lH.~

" VKV \,~f' B WJdj fI.iI iil!"g.~M":i, ~~1111Kl1~1~1i$~- f.i.>I_Otil, 94~~4:i,

• 7.::1, '!'.lS 1I~3J:l i~ii1.;;. :BH' hfIT~n:,'l ~Kl'edi'~ItI'e hlf~ ~i> .... ~:l3I7"9·iz.,?~,1':IIimm. i!..~r.iI!·!lilJ ~\'iJ~ oIJ~KiJt~ ('~Il'-:lL 'lid Y34: i.iI.;..~r:i',

• Z"'L),li;('ft'~~.~~tt'~1ili! 1il!J5llIO ~~!~ W!!il'lili'm 1:'~~ri~jjJib ijH,1,nliri",.n. ~r~r[~' 1!I1!J1 i iil!'I.IWih.~Il[~~.!lu& [[!iltu~ Ji:lil'i!g!!: ".Ili:(il"iblllt1~i~"'. "fclJI1.22!1!f.illi

" EJ<[pll!'C'~~ 'l't~r~, nll'l~Ji'I'1Ilff.Iul~ ~ ml!ii!i'U'-1'!lt,OO;::9i2-5 ~~-

• KIl[)tll';!!li1Il;'.fII1 d.r:I", ~r~~ill, r:J:W1'~ ~letl!;l Ji~i.l'd·~ti.fj~·~I~. i'opt.9lj), ridIIl!l~""~ el..Q6J. !'ii!\i:"Il3ilii;

II RiijJuirn'l ~1>1i1l! .k"Ii'U)l'Ililt .$rodJru~:I', "lrulJii1.:~ j r.!~~O:' '!li,(~Wf!!: IZ l''EljH i 'R&I ~~fml~li;m ~JWLJJ;:" ~~rliifil;;~~£i. l!!'l 06~.I.tb~l.

• J!::H,~'U~~~ "~1I'\i dl:~.i7.nJ,j, ~1~tlJ~~ nh"li:mJu, dL{JU~~ ~~io'!~Il!. i~pl.:llli I dt.1!il~lmiillffi.!I!h if !'i[M~Hft;~_ ·1cl,.0i'j!_ 11:S2~7-

'Il ·KI,('l'\li.;iY~ ~rl!ru g!~'izili~ ~~(U~f!.1.10 l'Il!~=]~ r.:3~I~:J .~IMt:IJJ.dl!;l!Li)~jj,.i..,-

pl!;l1.;L!I(!ilrQUl, T~..Il6,!jl: i $~7., .

.Nupqjo!m~l"l!~JIiI~~~l!lj~ ""'.t· I\!;i ~,~i~;iITi;j,d!i~!~'I:~!i'ilil fii1iIii i,i).lj, .. JiJJ~'lI>i.,pl~l'!~lIl!-li.. !i!'d.QIS:!iBS1')9,

I' 'nf:IIj!~li,;:m "!i!:>lnl ,ti:-:..-i~PllT ·jD~~t);J~ fYil~'!I' ®lt~[11 ,j o!'Il:t!~ i~a>~~r.l!! •• f;!). mU:~,Ti!l.01i2:,,\So119].

'. %ltQuJcm 1!!i.,~1:JiJiTIll$iII'iI~lI;C otlim;.· Pt~J.L TliI, (i]P..j5.t .. SQS-,oOO! z~ ~~~

'Ii l.;gl")!'!!;d'nr .~;,t., S ILIJ!llW~ •. :;.;'1 !o!~j~§:cilm, i[tlil~I'1!tl :l~~li ~nbi, Ili.p:I"ritlbm;,dii&ro:. Td.al~.:!'Q S!l~O,

'I' 'I1Ifiid!ll!i&i:<slih-. :1J~.a.[d!hh ~~n III!K:h-J;IWwe, j';i"!Mi~ ~Ili!!~~ mell~ ~J!:'~it",zn~~JI~li!"~\1r'll~~t11 T!iI I}~MI:1Ir;:.'5c4l:ii,{I6,11U·ilfli_

-'Usluge

r!!!' N;J,jI1i"ffiliiil~il;",q.lit'i:JIh~oj:r;)lil~ ~~i!ll.ij5t,i! .~.J.1!~ill" ;!(i' U~. W1~ b!OUJi;.";IIi'Je'i!~; 1.'lm"M:.o: ~.'OO~ LIl!t: •. hcU'· ml.1I"Ii'll:iIl ... ~rlli:.s" hlm.dGl "TIiIL'i.!.., I}!''Ij'C W".f{1#!r1 Td. OOI~I: (01,

$ll!~"nil,d!l;

I. 1F'«i'J:iJjiln. "'1nis~"ij;j'll~HI~~, ;du· mIn i'i~l!:C' ~IU;o;jIill~, lr.!Ji;iP>I~ 'lI~'J!!'Ii!:' ~,;bill[mmaj,ki;i ''!'nUlI!. 1O~l.

0011114-31)3" S187·1~

OOH~~, "'!.C""':PIII d.'I'1";';l;II, t'9Ji1 ml!l1 ) .1.ClKlii~, l~i.O(;! !iW,~Qi.

• n~~i.'~ij ~1iilI.l:'~ll,-Ild~}:~juh~:i "'~m~ D'RniliH~.1~L 001, l,l.~4 7:L

• :I!,;ji~m ti~[ll.V~ ~ ilIllilrtilill(i:t'j !!I1lI' (i;&:t d~~lIT!:.! :i _:;'fI~dit]] tim~. 1il'~~8, Til:tO~;~~u.·J.M:.S_

• D,d~lI1l ~mUill~f~~ 'll ~"'Il~. j~ lel[miiii,llll Ic:b~m'ot"""lglill 'li!lttiR', n~I[I_1J!Ok'!l\, "S~m~i:na.l'li.'!;;i 'rel, ~i>s. 1100 7l21()(i 1 86)OOB.

• .I)il..!~m ltiMru'l::d if Il boJFl!'Iin..~I::.([>Jl·~l:~it~, ~ Ilil!:"- ~ ~M.doil!u~m [!nili.~~l.! !l~:~u.. Te!_'or",,~gzy1,

• ~IWII ins-trU~~Ii':iz (OIlll!t@~,;'~~'?i)l',;J, ..wQ'.'iP~'I';;:~! -all,~~~~ r(l ~kl"I:',~I, OO'ii~Sll'O.

I; ~.:tait':~~, 11!I,;jI.ru).i!!:ljll; Ii:!; o;g,gl""',lioo: ~~~~'i"'\'~Jl)-DtI ·r,,::I.,~12l4TII.

• t'laJ&'II,1 mli!j]!'lJj~II:IJ~Jz ,~£:!~,Ij[l;~~~. 'Zit.a.. 1, aOO~ &;:I;il,a:a5_

.' DiJ'~!I! m~Wkcij~I",r!'"ill~.,"U(!ro1S ii!~J"~~ i!~j[{! I'J:!!!:! j~'~~I1!1~ 'i, .. "n:!tI!~fe ~~lc. ·.r."~~,~1 !!OOI!i6I.

"O.ltl"m Imtl)~:k~!I" i;;ff!!I!~~tLLi;':;~ i ilzl:k<1.ml pu.li'l,1 d~l~n~~:I.IJi _ .. r,~L M,I. :l;"(i!$~~~,

• ii),tj~~ '"Jl,f.rnLi!lIiili! '~g 111;!.~Ill~(!J\l~ mbmoLll,i:L·j;,:gooul'(. 'fd .. G6.1 jl'n'S~1,

.n~i"I");i~ im,''ln.lio::l;ih: it, mn ~rn;niJ:4: ~~ IIVoJ:o .~@j.l!' ~. 'MitiUNI!'_ Til"! O!;1".S.M

1,;,1. . . .. ..,

~ [I~i!im l~~lrllkii" 1il m\:t~~!~tf!.!!.'It fii!l~lml.~t:J.t~:Iro..Ti)LPfii!l'!llIII~,

• ,~'~i.:::J:1'I: '~nJ5lpl~mjf: ~Il !Ij=~~~,,1'; i~~·l~iol 1""¢l..ilIlJ-~S'if,;~_

__ II m).l)~l:m,t i_~:S!f!I~N(, rnmetrJ:li.I~, I ·;'.llll:"<!.~~h~lmbLO. TdA)6l9HCI~4,

• tI~j~ i~~rn!~:d.to:l~~IlI'I!'JttJl'J~I· DI!Ili(li,Jt<i),!hiIlL'illlu[lij~, J'~l. ,061 H1 ,~O~ •

• ID~~JOjl"'~~'L!iiP~~r Fl_\~~i!!i ~~Wl.IIhm n<trn[ilJlli1·!lL tadi~nllh ~~, ~(i;!o, Til:1.'d{;l ~ SIl7aS,

!II.tl'E~'[~i:i.~ito .1. pdl.z.~ I;'lu.llzl£h:iiJJft).c 1"..;1.001 .~ $4i5'-'lG;

• IJI~I. ru~~_ .:1- 1Jl~~i,,;L.ji;l in);1l'iIJ..(r1), Di~I~i!liu;li~u.. n~, el~iJ.l!!rml;liDjJ.J.'I!l. T<:JJ):liJ:n11li$,.

1\ .tl1a:'t I!I!.~ jll!uui~ llii,j'1l 1nUi01'U1>mip: ~lTIjw~il"ll:~ .~ J!~aipf['Jj]lIIm p.rfitmm. Tol"l.OO,L :SlloIi.DD.

• DIIlI. ~ti;2:LI!J~,Ii:;':1 II$n:it;j "[Ji~"ll:' IP~!;,ll;" ~f,'~l]~\'n~i :fi!~~!ml!! j:!IIf'~~". 'f:frJ.12.7·!.l!l!lI

• 'Df';'~ l;d~I.'!I' mJ;J,u,rui:11I ~gf-ll!ij" \'Ii,' ~I!JII !!i~m~.Clrt'!'J!r<l[Lw. .i'llli~ llffl.:lfi"~ Tlcl.0614~J .f&;l;

,. .D~il!l!ii!:if1l ~rs-"i[!!! ~~l "~!II!' j~tl'IilJ \'Mk1IoJ ~~. rUut~!llil .. doJ!lJl lIIl!l.li~(:Il~. 'T"U),!;l,55Ft2,l}._

• n!!)lfl~(!!ii"ii. l!!1~.!l! ~"tO.~ I1J:'!VDiIi pu(nflcll" ll~ ~'i'i:: ~I~iji!iid~ 1Ml11l.t~kl ·l1D!!IISi \IN lmm&'pt~["'!; :!I.,sj.ti!jg.l'ti; T:t.l

l)6nf;:l'oIl. .

• i:\~~'ldl~~h~II-1l'l'U 't::'l'~,~l~i~llo¢ ~'Ii~JI~.~1' r.II.~IT~Drlllli~lO: 1didClIIJ;;t1,iliiih(JJ-

~~ 1)~~mlTJl i~"l'iIll'I~ i itlml;izro'lhdm~h.. 1L'~1. ooru U .. ·~f.4

'. 1K~1lU.~<lil."l' Illollije\l., iJt.ICI}Ztl.ij.-e. ~u· rn ,cl)cl!AilfdnpL w; 'FB!iI:r ~ R~ to:! (¥;II lJSi971.

'. K~i!1Uem tlif,"~ .. ~,!)I.1~"'jlj'Ll.~ ~~a.n!·dc.;~l!m\;l ~li$jll ,;;: FBifrr 'iRS, C~Ii" ~iiilk~l.\'. 1',,"," o;JIi\\:n~g61{l-

• l(:!lli'-l*1]:IJ !tit.mice, ~8nl dt'!!,n;mu ~~iu i ffiJ\l~[I.i\i~~liiu'l:d~~~bl:_PJ}illil !RS, b~I!Hl(lO!!m::jh! il'd,"QG:l~'3114

'~ R~pi,i~1:'IJ! ~~mliJ:lm"i illlili~r6.i>m, .. J~- 1(0, ~11IJ.m~.·~fIi'~ile:- i OA'i:~~o. t1~i~~ ii'r:Jlii " II.L 'l"c'J... ij;i.Jjljilis.s~,oo.~ S5~Q'"

'. KUpJm~ll{!niilj<!'i.lJ~ Ellm\,.,dui::tl[ ..... ~1~:JiI'l~ 1~'HIIJf".:drn¥t<,l M· .. ii~'~' ~~I- 1ior1~,"''ilIJl~J:j;~b hplill~" I illol~l;!It'~dnt;lih, 'fct.{l6~ :oo~ :!f,,1

'Ii :~l1IpLlli:~ 1I'JlltF~,LU>'7:b~ro., d:Ub.r.:, ~-~llim~sll.n'l'iI! i fIo'tt:JiI<lOtirl;)J~3_ 'r~l. OM ?6512G,

'. KUilLljml 1G!l1ll1:li~1I0"·:!lliliri, lII~iIli~, ~l"\c:~J;.ll!l d1ilJ).;JiI~.,d/i.bm i)btlll!'lt'il' Td

Qti5021:&ij,t .

'. K'I!lJlUfilnl PlO~~Ll. ~1111 'I)~~ iJ"II:JI[lre)~ml."jii ~!ii3liTi1, rolIKM_ 'l'd.(IIfi,1

~OOl~o.

I. Kgll~JJ;:iIII ~'~~I_IE:.~" ,1i\WI;J:R!i' ~l~ dil'i1:.· ~ t-.JUi.~ ~~~~~r., i~l<li:.! l~'mllll, ·f .... ~-'D6j ;H6!llt:8,

'Ii ~[Qup~.jem ol:>'II!?m.l~, ~E'ilzm~ :i;[~, di~k ]1l,ill:l~nl:il\'.iIIIl'i~m:ilIlf!' ~~~~. iil;. p~:mJimlm1l11 ,Tcl.iQ6(. n.~ lH,

• KUp~_I.s.'(lI,rc !Il;i.mlOui.J.:J~lil.l.atl.l~ 1. i!l!8mf~li5iU E!¥, fr! OS~ ~2:IJ~.

t!'~"',~: 'I~, !~~!!Jin" ~q,r,!I't'llr~,~] Nii, i:tI;!IIbi', (iI;>, diu, KlilJJlh, 23- ~i. [bu1i~);B[;I'Im~!"', imik[lt',.I'Jo-l¥i'IIlt '&<f~iJLm!ii'IrL! Gnl"ii'f!ldj~! MDb. (lr;] .11.1 m:.. $ll5.~ .•. Ut

1111 Vr,lohlITl: ~m."'ku, mfiL'!i[;[?;\t I dl:rnllJ)JlJ~ n[mid~:ljil' 1l'n"Jm ij;![! Inl~.rl: I!uili!jll', ~m;j"biiM;;.:' ri:'ltrli:m, !J~!.'Ik(l.gll bL~ige .• ~1iDii:lllJi" .... (!.nUll!rc.

T~. o.6l 'AA~ ~4, ~49.:!-~~li[lc

,. '~~I~ ~l'I:!!~I~'r:1 i~tIo!II! ~~[! ",~i.~ fiI" dlW~, .[u{I~'C!\l'H_ Is~diti_ 'i"cj iilW lJtjfJ

~$l.' .' ..

,. ·~~.Jjk~~ -1l!VOOJ. lilOl_ ~m.l"hli=ijjllll -'!·W'llO~fJDllli ~I, PKIW'lril.iin"1l, lirnr. i ti;,_;iiljl~lnl1l.. T-et~! Ul.fl.;!!~.

• Elc;'li:tr:i~.w· ~rn ~'Vl~j/!:1~ ~ Lllllm' ~1lI d_ .U~l :!il~i;:il!l •. PJ:;tiz.~;mii~,"", :I'I.!.\,.. f.",,-r~ll!l"~ltd, 'I'~.~, !'!Ii!1·~I1!,,".I.&). •

• F.'1"kU'i.gD:'~PF.li,~!'~ 1i(M~r,l!~ bJ:1Jl~· ~ 'Id lIl:jJij·ILJ;;, TAl ~~~,\, ml!"~l! nk5~gutil~i.. Till oo~Hh6S.

.·Elcikrneii.l'Vij;V ~ ~~~ ~I, iJ~~I:I' I~d~ ~ w.ii~ilJI!' .~\i~(wltli. "1'd. lJ1i,l!1l:~7.

.' f>-1ii!.k~1~i!r 'Ii'r'ii{ !J<~to:!.~~ i, J!ijJ1.n·t~~~. .t!jn!.Uin~~~~1I!, pc..r~bQ1~!:J,J!.~:ilt..l)!!j~. rt!fuJ~. ill". 1"et~ 11&] YUIlI_

,. 1l:I.~i:J.'I::car,'w""'~["'lIu·~\'l!n~'ti!'ct iii< df'~ ~~'III'1\1iL'I, ntiW"il'!Jil~17 iil.ll t~L tll!i)l.;~ 4:E~,

• EI_d~(n,O:lr,_fiL']iII'lI\\'~ ~~jl:J'I±!:JI. • !'Ii!!!!, mi;~I!!<: LP, Ill!lt'!'!l!l~· 1".01. Oft6 .'l'!®SS:iI_

.' lM...-:k~.n~f; I!'I. lTi'~I~lp;.,i~·~ am .. · nQt!lti osi,lh ilL~~lLt!fi jill llu.mJIl, rL ~L'iiYtr. ~g; ~P"'I'I:~.I .ml~, T~I ,.{!jI! J, 12 ~iS..

• EL!!k_tJ.;IH"J~'I',i~III,mm<l~lLl ~,u\'151..::Li, !OO. ~'~~i~ ~~I~!rlf. ~d~l'ii~ ~':! !;nZ:UlCiifil .• G:J!jjJ1J!'ldl:l,1id,OOI1114~Z.

• "l[h .... kInnliils.tLi.1:u r~Flk1l ~.JJlioh~~ Jt,J,. ...~"',! 1WW:!lj!t~~, ~Il'+I~rd . .I.!It'l.. ritl ~J2

')lli 1l7S. "

• !%}~ln'ifi_"'I;!I~~~~~1 r!¥l"<Ji LJ;' uj:!tiI.-"~. d~~I:fildns:I..Q,ji!.cli~ 'ii~L 1m f,[l-:SH.

.' [1!"i:tftJm;!!lUi ll,ti-.lf J;.o!!['II'.l:Sim ~I!I," mgli~_~ ~~~t1h~i u~l~l'J.l'jj~ ll.'t. on :!i!B'~,

• ilUll~~k'i ,1Cl;i~· jll .. tnlh.~ljlll p.r.il~· \'9<; ~~¥li!D;fI~ i l,,"vo~i!1!q Td_ .~'I 5-01.!W"

• E:1~l~'lci i,llftk • ~~."':1II11 i PIPl" ~'oJ:i1iLlc·'I't!I_,!,'lt.~.!i,'n.9:iS i 1~ ~.15].

• fo~ll:~d,li j.", ... 1: .. 'lUtr'll~diil ,l Pl!"

'U~]!!!li~·:r~L,'61r·~ .

• EI:liiII~l!iI, I.l.~W 117. .p1l>ltItr.trizhlJI< i11i!i' 1~!I,~toi.'Q~ i !1l-~rj~j~Ilti!"'mm!k~iI~:.,du.l'.:!:l!'i!lf'jlL1ITi. T!!l,J6!~}.7·]4

• El\tr::J. !iI i'I'Mlill 01' ·t;:~mbi 11.:l'l'~~~ oiild!ill.~_'Ti!:L!)"! I'F)' .}.61"

• f'~rmaudl!BIl!j~cih\l'Ji' ·pni.'I'";)I· mil ~i!:lirroCl''3l5'ItMf,h~ i pm!>.. V~II!!'i~I'!f'lli. 1'oe1,06] liW!~, o;l;i iI5{l·:271.

• 1-):tiM(~"!l1iOI1\'i(J;11~t"(lm pmtll ,t'l1i lI~ht ~"'L'];I'i;il1 fi"Ri]u1D~ 1~!:\r.JViii:' l~bnbh&.:1dr~·j m:ro:d!.:. TIl!~, Ofli)~ ,9:l..

.1 "ru;l~,B'f~ - :n:)Ubin~'k.('lII8I!.<lVii:J· !JjI::, ~~u.nf~ .1 !;;pi~Jc:!l\7lh ~r.i.!l,.: io)pib~1 !!;:lIll1r&t:)!t;), :RJlIl';l, Imll1li~ ~!:I!lil~ .. gl:I~1!!!>!Ilfl;J: t!l~~ci;i~. ~'i!!!l!!' ~jj i fi:rI~.L IH!>i'iJ_! ~ llg:m !J<:Mfll:m" "[iLANl:". n:l. 00·1" ~;5.11

(~, ~dI<ff7-1 Niri

'. V ~~Uil] ;·.b1dldb.<:',siIiIl1@'IE!S,iilIlHI II dL!imlml.m ~,.mf~~i:;l!i~. OO:'\<P1l ,,:,;D:;J;I!llJ;,g.atP.'lld.l ,. R~b""OI'l tb ..... '.~ i ~iI;;bi:Jk ~;>r£~Il'E} CIAl!~D\11rniI, r:!). "~~5~l;~. 'r:I!!,. ~! SM~-

5!\ll·~~

• ,"'m~t~N'· ,I.W_llil.i1lt>'R(I pm· ~i!! !~P~~' lJlll] ·.IKM,i l!I~m:f~l;;I· I<~ 1tS:l:r. ·2(1 OCJ!il. &.lfiIj,INI'~ m@;i.

t.~ r~c T!d.lI;)lt 01;.1 5$j ,.!L I

5::': t!i-It~

.' TV''il~rvi~ 11& to;p!rill)K'Il' ~'Illli TV' :Iipi'ltil~ ru 1Kc.!!I'~~Iio!II.'~~II~:k, r~ I ~~dili.Ml,b.~] ~~~9 \l9j,. h::~-llIll;;719<-'l~. S4.SiHl\!@il

• ' pt\ll::KE.1 Su~l) U ~nN 1\ '1r ~f"'II,h~mn, bnh;,i~uo, btdr:i1In~, l"o..~I.l!"lj/Jml'J 51!'~ ~l'BlO!'.~~J!ld .. ~:J!1l~~. I!:l. W !:iIru!~t~i~, 'rttl. ~182 S'3/M,

- . S~~, ~,NJ!It,

.1 R";1~i[JlJ lii~l€~ f:lrb:i[r:!,lll! I'M, Iw~ pn il'ri~~u<f!;r.!i!!il1!l ~jii"m!.m~ i~l(~l\!(;~ ~~!~~ 1 ~1I!.E~'u, ~I- d,. !f;B,r"il,n,l1i6.. Mob.. !lII>il! olS!,~9.';1_

UJ.,!j&·hl

oil l,_)biiVli~m ~'I'~ ,!,~i..= ;gn.1kI-f;J;ji~!!::b-a! r~ullfl"l'll. ~id~l!n\k, mal~j~. fl!" ~:,Q~, 10: rn'l-'Pi,' i i ~r." ~r~ I"I'IJI~I i ill;! i !;';w.l1~IIi!'lil'ij, ~\olI, IM'llS!(i:.o~::, •

'~n4-lNi$

.' SmIrt1,al ~i !..'"efl;ii1icil"'~ni tilI~HIP ~'~~Iru~ t.'i,\I:.~~[~ t.rl'fi1~\"fId~ !~"~[r.l1 w;l4Injt;i, Jr!oJlilJ. 00.1 :'i:5:5.l:3i.

~-Iu

.1 m;EKm~ ~l o~i<lvku MII~r.i, IlC,~M~:Jh ;:'I¢l:~i~iii 11 OIip;;iI'iU~ i iD"tJtl~ci"j"" Pi;wiil ~mD i k~lIl;UIj!\.EioJ.!, 'Wil'L. IMI .~n l~~.

6OtS!J:-h~

.'f\rf~linn: M~i1;tU.ll'll~~U1!o@:. V~, klt!'W[[J,i lll. ~1fi!j;)Jf lilmiru)j~'i mnli;'riIic K~i!I:ilirl', g)lQi~t~i j;1, ']':r.l. iJ1>l OMS 0'3'7,.00.3;14'1'1- S:tl •

tIiiJlF!)!-h~

.' I'R,.;\:!\I,)H "J'EI!:I!l'B:A - 'B,f'I;J~i:,jlllm i:.:rl:JI~iJR;1.11·i~ i, d~I),~WlI N:dfl'ilT[!lp,. I;: l. aL,Bi}rviit,~tLLI~~ \I. ~l!~. T,d. fJ6J S~ 9:!ll • .'OM ~Rf 1~!I..!l.

. 'Mil-hI

.' F·\;J~[~ii[J]t1~ !j;n:: 1mI1~p~.Ill:!~, ~!'mi~~!ti la."~~,UJi[, p!)!O'![I{l'lj!l;1l'! l~mJ· <II!lt.. !i5MJ!EI, 1!'~tJ:1\!. t ''{1ih!i ~pl:l)".~ 1l~·p.;lt.muriitil~rnrlQl T~I, '{l6'] 8U ~M. . 52n- U\l,~

," IGF:'!;"d'~'I'i R~t;~ 11!T11~ I", .. "iii~h ~,,,,,-,:: \'l)!.i·~ gr.o,;1~lIi~i~~1 2iI111~b:li;ii!J. [~d![J;. \'~~ tis~llth!r;l, :l~~pl~~irl!.. (~,:Jidi~

~ ~cl. Oil ,~.ll':til~J6Lu, Tht Qt.1 7'4~

1,17. 61, :l$·I,~1

I. !El1~~vt>.Ur""l~·ir~llIl~r~tr.!!IiI~r:!o r~pn,~;! i P!':lit~ fip.i'~~;'

L r~!W:!.titll'ldl[J: l'i~l!~nl!J, J!.mJlfi,j_lmi· ~I* l!&il'lilL'!4i 'J[JJ,~, :lj!fi'P(lli Wi!D 5!~rn~i~_ VoAm::J, '~!)Vtl[JN(l! :pjr.l!~1i:; ~" ~~ ii!JC!i!l~!!,~i)lJ,! T"iiB. ~;l.$~, !)Zg~M~l

'.' .~R.-\:\i'.,I\R, p~!J'.I'i!\!III.!II!"1. J !.I~itItT.m! b,r,lIJi.C, ~~!~i1~ \"1Tl1l~~ l!i'&!'l~~ t'!1)~:Jl"~. !)~lliJIH~1 ~ ~-.. . tLU.. 1':J:!l ~l!3~.!)'ni;: :'i'?l'Jj.:~'N.~

.1 VOnOrnST ALt\ TER iillEK.'!l"mt~,it CJl.W _ ~ ~II! ~U1V'J!ml' .~:t-~, lliittm~"t ~~L~j,¥ s:mi!'lI:r1.j,; g,;I;ij!I!II'ib:."1i1! dr.IJ~~, ~1~tli!I:l~."f~ ~,~ 271 g,~~. 61 ilO!ii,111

~~r.!"~i~m ,~~'iI! "'I!:I;~ ~irii!i.ol!!.!r~" ~.;h!~ilmh ~1~~iI: S~ ~ns~~ij,llm. nj)~Ill.:iK~es:IlHurn.. ~t(lb.1il61 I SCi ]09. 61.:!"l·! I]

.. T!VI.VA.~K,.'h [~Si~R}I;nnt" ITmtlU'irnT: J:Il!l.~I~,~~~i,.bl.· kk • .lH'l]:r!ie. 1!II1o:rn~)iv(1!< p;lowl;]>l' zu • ,;:_~~IJj, h~lJ!I~ruj!l!ll ... ~D'::·· (>.J:Ifl{'llll,l ~,fiP1ld>!lli~ b-~ ... !t,t~, ·.tllL~~lllJ b~~.1lIIJ'i,!i~ ~ .. :;:r..;.hiu HIE. C:OUJ."; ~ ilil:!!!!m 1M,., lIclil~

g:~~~~E~7O:I~~~f~~:~~ .

1~,iA.!:·I.tl

''''~I7.IA~!I~'!l!'*~ rn;:;~w~'i ii!.'tt!!l~ .. "',: 'l'l:.jl~(l-;!P':bfl., i ~I'!- j!ill!ll;' H<L~ ... ;;. ,iidii;i1ii,~ fil!illd·.:i":SI.!iL:', Inm~1 i: .lni-· rJmi~li1(iI". q;rm:k~i. i"q;ipJ>, !!:::t. Ujlll.lt!, l!!ill~n!1 i, p"'~J!fIlrsJ'm ·d~jt:l~ I~i~~ .MIl!~ OM. ~~ ~'l:l~.

6oI5]·IL1

• '"1:qJ<M,.... ~.u,d, • !ii~"I".J!h~~'iQ.i0,1 1'I1~~m~J.~. ~tiJ~II": !lIlln~~::!J,I!'lfl'·li~1.'! U"l!(~), j Iit--!,~·P L1,(~ 1J~~.Ir.[.'" I ~ili· ~a), T(i.~, "B~1@O·QtB..$61 :!i~4 .~J_

• 0~tiLtl' 1"N¢e 'u .1l>lffl!IWD~ p,~IJ5.L!ln:; J!~I!'If.~ ~l:!pftLJ."" ~!H'I1'I4~ {Jdvtl.~ u <!nvv.;l 1l~p't~l[E !F,i:'L~:t~3a~1,

• ,~d.l~l:iii~~ ~~il:ntW~ i 'Im~, filtr1I~'

... If:;ln ,.,mjv~ur,Ji..r~il!'ljc i

. S,!{i!3,n_ V"':~illl!;!'1ii.~

• i\~l'I~i~ ~~!I'!!!IT1~~ i :It"i;"'~~JP-~~i~~ ;.'hml~~ i!ill,,,-~, JIL'm.lJU~, '~QlIC: 1 ~fIl1,~~ T~_~oo.~~ ~11)~.n

• ~\o;!;l[I1timfllfi' ~~I(!'I'I!!, ~~a. ~~~:~, lk.r:f~.mi'll"', nw~ I'fH!Jmi.~ '1~]. O~l ~~:2ftjl..

~ Alii! iliIi~'fl' dn:bl~;5t1~ I,I.'lI1i:l"'1i.f.!~~, "t"4!1j:~ ~pl:~ i .. 1iI~1l~_I .. T~t atll ~i2

. :Hll_ .

• /I,~~{'r::~\[Q .. ,j , ~;).mi!milrn~gr;Ji~ fl:f;fI~11 'Imill! 1i!cllfl)JlI'liJip.!, 5 T .S.(.:Ii!"I~I!lll.[~ ii1're'\'~li'!. T!:.I~OOj ~,oo26'il

• AlI:lIt?~V!!JlIjIfl; m"nUlm ~k<l:);!!Jwl' hnm ",1iiI1 plio!!"""lI!zYill~D:,,~"IiJ~, ~prn!illl. pi~j;~,.!;]f~t1 ~..iI. 'f1'u!~H J6I1'SW,1';

• ~{rn:'i' r· !lir;)~:Ulellil UWlttl:rm. ~"ii,~ 'oo~lclj~, il.d\!il~ ~\;ii~n~ ..ill:·,,;l, TICi,

Q"~POO3S4~' .

~. 'EtJ:il,f'l..:!' y~-d~ ~',ijl""'~'gl ~\~. b.Hm~, Id!~I~C ~lI!ilf. ~JU1ijl,! ~ ";I!HlIU~, nil ~'" ~I~ ~j~ilL~lJJ. T~a_~;i;ijj' 7!ffi •.

• 3rn:O!'_J:IT~i ~~ld~, k:ip:i;~, ~~~o!!\!LIiI ldQ.:i!~.:! ~ .g~~;itm "rI!ll! .. :l'l!fli'lI;'~,~ biIH .. ~ ~ 'f~~OO1. S~lO)

• 'lh-i\':J' ~I' ~d!4~l1~O::rn, ~1:pJiiit'. 1i;1i7-"1,; 1,I;~lli~"'J' ~~!ilJ,! i !J~l!<BfI~.IIi(.! ~ll' '''~ilillli!:'!'i~:jl~. T~!,(!lirlln;;JHI,

;I ~filI'iCorr·. i!fJVnH~ .,..J.d! :;;wlr'!Jrl~':I~·

• ~~ u~~J:''- Tci.Il(,i; 'HQ 7~,1. O:~a. ,~~~Ail).

.1'\D!,..,:r,.5~'" w~r.; i;lL"!l''I!I~~'" FOOlifl, ".iI. ~~!Jll;ilI~, WUllilfi M0..&87 •

• 11m ';l;;1r/!l>ldLiW'!,'K, V ·lPffi~'1l!jjllil· IJ:II ~~da i mJi)l<Illli~. OOJw~:ITl>~ihi 1'.Jdo'I'lI.'f!!!l-~!>2:H']14·

• B~V:::!mj" ~!lfJ ... j,d!jl~im 11'~ \"1N:"" ~1.1.. TdJ)I\ Il~30'1''&.

• Cmll:rr.:tl, g-L'l.r;ml~ pliilJl. inMI!iJ:~ClI[C, ;':~D{eID~'~'1l1wd!,I~I'I!:I;,d~, rllil:uILH'! 1oi;\'r!I1reUio 1 ~'i'JJl3i:llJ!l"'. Uilj!1I.Cil!IJ"lill, hI. ~~5{"lm~' .

"lf~~Ni i!:.EI:Jl,I~tw,l:l,ii!lil4i<JZiI;liL."(,"li~

il-liIl1t1ol~m".. .. T~I. Q!!i.l: 'f6.7 I~, o~.~ I ~IS..fj'7)"

• f1'V, ItT.f!l. DIN",._,'\lf~, TV B~n I.!M~ Ii: i (1:,. ~Lg; I <;u·.:mi ,pmgr1~]"r,ilJ'~(!'tt!m In~IID (Q;u!Ii!ll.lI'~ m.d ~4' KM iJri&. 'I.~~.m;J actl'()'~2.

• G.tI!Lr'ii ¢R·lf~i"ffiI'I·~~~ \","i ~inr, . .J;iiI\J~!I!.iilU. M'Uqfl!;'ll,l~L Il.ll'1!i.W1r!l, ~, ~. i ~",!:lU':W!j)l. T~I. u~~ ,6·g 1,-ig4~.QG I ,65Q5JL

• On,lgm ~ml~m .i~l'i!_"j ~!!,-~' ~(' !r.J hJlti,L'Il'd.'O!§[. ~ M 5'17,

. jJ 'I:ry"lni~rn~l Lllk(l!, ';"liJA·!:~u:o= !<iP!(!)" ~~1:k~ 11 flil.k:c rullll:t.w:J ,\:.~iI eo I{ ,'I!.

1"~ 1 ,O,~,'~'6:! 1·'!I?i~ .

'. l:m:s;i-fUiinm ~:~~ i ll!I:uil~l~'I~ m!il~ W!llJlriJte~!! AI~~~~i!aP1;lI&'(1liu. ~~'II,i' K~.'rcl.Q6~ ~'!i'i'~'1.

'. ~li:HI1ll.Wdllll nnC:llfIllia, I, lilli'll$~J. p~n~ll nli!lli~p,i,(li~Ul, 'fcl., !lin 2 .. ;i-c'l<l:l',

.' ~11{lr).likr.r[]] lIIIilft'lILal!.l!;u. lJ, :o;"'~ $iIocJ~l!J fjJh!.lh)I~. '1:!."!lJ~~ T 1;JC}"l')-lil1i}, 'T1;-l,O(i"I)il:(l::!4:2

II t~dj~ . iIl~I!~..:mIlU.k>~ • 1.1:;.

J!!t:irl"i jK'\'!,! !"mo, Td, &;i·1 ~7'~ ';17.3,

., 1_)l.;;,l:J;Ukdl!!: imgi~li;~l, .I.!I~of1:lliI&i I Jlr~~·JfJi1J,l'(L.'(lM l:YJ:m&

• li1!Jli[~"l!I~L"ii,[!I:i!: I!UgL, ,JL1~11!I1!I~I,m.!l i

u.llli\~.idnk~. 'Id"d6I~u~oilI'I2~ .

'~i1~!;I'l,II!I.iil;' i~ O:IiIiI!lJ'l',~!o:Jti-G I~I\'J~; 7;;! '~IJ""'~ ~ 'm'tl.llin.."i.«ll"lU:. Tel, ~IcHH 7

J,I. . ". .

11 ~lm.!'Yi~rilli: ~1i Ji'~·ill~kfjJJ:'_ iJ,.~!I!;~ luAl.l[log j .... zil.:l.9 i lI.uit\'lJ:iiill'I:il!I1.:r.i1!litn:I.~· l~,d ~~ ~~l!..~~j(j.mJ. 'I'!,1i,.OO,! '7. V'rl7 .

~ 1 ~'~[J\IIJt"ld i.e 1;;0: I!~~! Ik,'M\1-d~k~h;]:l:;J l ~!~m.li!" ;:It,!1!:@imr;),,! ~I!. T~.L ~i';.~ilL

,~ ]'~"t!7. Jl~lt.n 11i'1 :nJ:! 1111 ~Il: j ,p("~iH, ~,,'ni 7 Li. 1l!~"I'"·I'I!iI'Q- Tf-J. iJi'it lH ~!!~

'Il rrn;tnllo;~i~1: lr. Tilt:1 OI'mnil;C'i lililJ' .!tI~Itn:i!; d[J~Jli,}!.: ~1I1 ~olll. T"I" O/j~ 'llM'l52.

.' ~roJl~rot",ijL;,j zmn~1mi!nilll" ill;!i:i;;:, Tel 4~i..(IM:

• "l'-il'.~I:nJ:kd'~ i~ m~,~rn~~i~ [J:r 1!.Ie~1; i ~~i[I~in!l' T!\!J • .tt6·136; ~! ~M7$'. -

.1n!;[ruWfd?;,[JmlclmfLIIIIj:~ liziil~~, I 'J:.L.,..'I;tr~wr~~l!If,~.('(lilI ilttnlb·1i!.5JI.~lIIj!J i. 15uJn i,i'hi~~I~,1"I:I~OO i IllS1~.

.IH"~1:'HIl' iiilfialfrnl:nikt>."i'"illl'i:'-

m~, 7.~ [Hii'::jiIJ1J:: L~I1111~', 1II1;f111:ft t:.ll.!;iilJ:. r:~i1~tI~, T'I!U)~WiI·1.40,

Ii [nSJ!Iro~~i~~ ~j'; roaJtl:m:lti~ !'!li:~i~~o-·i ltl"i'{I~j;rn.o. T!<1. 1J}1l ~ 4f,6.. 'i'.36, O~Li'Of1rj).

" lln~·htii~lEii~ '~~~J::tm1J~1 I'!~ ])iie~!I r f.Jrh~lilllil 'I'e} oi~, 731'>] ~ I S".Q:61!l5,

• l~iodi"tJii'~ dliiJh~I;;;:~mi !l!1lI!~Ei:i r,otl 'n~Dji! .~!1L~ Omlli!liJ:!, mcdidmJri ,dnJt~;o:jw.Td,J.l62~S6~'7.6.

.' tik~ prot Uaie IliF.Sl:rtlJ>1ci~ ~ m[Jitt'IifI~1 i,~i':;i1~oij.IDl'ln.~l~o::,:j ru:cl!IIL'p'I;' ,ml,:u,L\;r1!1!6J11 ~J;lI~t T~~.IX¥ ~1.'i7 l.W

• i).,\-!o;\IUI:Ul prol. I.."llgkstr,.g pJWI.~h kl1ill1(j.~!11 .~ nru~liIIlil ((,,_,l,wml:nli1ci;~, ~r.:o. 'ID'L1. Qii;! 75J'~~.

" ~5l-nl1>1,'l!'! .pm'~~,!'d.l'~ i~:!I~Ji~i<=;' iz. mm.;tll:nlk~ ;r'J U.~lfi'lD;or~, ~ tildi lT~&:! ~L1;W1i!!nH' ~kmtu. 'Toil, ,(lti2 .4~7 ~H.

. ~ b~M~'PJ~rl;i5(,.J:'i::n~,,:il(~:Ilr.;!!ffI{tl IOI·rtli'i:rl.! h!eir.*lni ~ !(hm"!iim~ d·n!tll .. II'!Ol'JII't:!('Jju.. bt':~,!Il~nljQI~, 'f~, ~~ i:S7MS.

'. '~(I!ru.~<iii'ii pttl:lli~~~ I;;s.tn~ir~ ~;~ lI!.rl·~~1 i!I"!..'I~. ~1.i;\liL~{f~ [f;m'~h:rnl!1\, .:rl!illllll',lUI~.h tl1o!~_.lo!t'llti_'l'~ 7&Q..

• '~~~l:lo~lIlt ~'f!Iie...(firi.~ilJ ~,jlll:I~~kmg, i1j!:1Ifi~;;',l;:i'Ii j' frilJ!"Iwdi:~ (lAk,~~ii1rI~'~ i 't!(t'(!l!l,ti!i- 'ti!l. m;r Jl)i~ S;H. @~~ ~OOo(J.fG

" '1 t!:!.-- m~il' i [plr'l' _,.,~~- 2. J 'I4l

IgtI~rn~~~ct~I~O~t20lir~.~I, - I"! -

• b.i-.,dn.j ~OOJ [.:I'-..rViJJ~"'1.2..f.(IK'I;\ .~ 1!1:I:~m, Jl!"l;;:li:m.lIc ~,Iw ~IIL'Ili~ l'd

061, HfSj;l7, .

• ~:l;"ld\i I ~F'I".TII'<ll::!.I'hIl.I~iil. i1I"l'llIl ~I:"~ I ·p[;J;d~~o~j:l. ~11Ijf,n;~ Jba.!lI~LiI;J, ~~l-iiti;1 ~:I'~~I~l!. Tid.!lt'i\2944~2 .

.br.lidiW~lollll~IIUjg£~:i;j~, ~.u.:L,i· !I~~ .• ~lIik.:i]i:il, ~r!;J~, f!!JJ[g,:flR:i:n~ t-.ij~!!Jljf\gl!; ~1j,"!l*0fU, 't~, 06N.t1C;@!l~-

.l7.~d:! wrn:!~l13sll:di\ Il';Jf!("I'I'J ~ns~1l'""

~,rn.. b.-""m ik"!!It;j'[~'i[lJ;j,T'I'I.OOH91l'J),1;

'Il rmdlal~'1iIIl1iilli@I!ILtlloLd'ikllmM.~ ciiiu~ kl;illi"?~dlll f1~j~blilE" 'I'rl(11po-

~ll'Jjt'lf~,T~,06Z5Si51~ .

" r;.;'L'(l.d'fll!l h>ltiul~110 m!'!lcn;);J;: rn· d:~,~'I', l'd,6~1-6:H.

.11 r",:.'fOdifi], n~rr.liklll!-Imb~,~!;J:1i' til'

_, .'." I" l ' -, ,.' !

",1J1j1l',"'J:~.\L ... ~~ I:~ n~ ~. r""~,,,~n"'lf~lt-,

m.J.~·ltiku5t~\\i1. r~l,oo 8U60i:i4"

.. ~~UI,~i:!!IJ ,;,x~ ~':ffltcr~~.;'! ~ ~~"dide\fUI'll> ~Inl.l:" I, h'LlPlul!, iJ!~.u~k);J~ Ilmil(ilm"~I1i~~' ~flliIJl1al\~1 !m>~!;l\;~., r~UiS13ll1Sn,

• l~~ffi.IiI. gJj':>I~~.~ v~n!l'~~

.~I!)\'llnllr." :LJ:itI!l,tJJjl~, D;eo[{!!IIHlJIIIC=, ~,-

dr.llt;ril kl1lii'1I(,> kOnm'l,I;j.jail!, 'r~l, 0IlJ!

H~44:S, .

• bvc .. Hnm iIIO:L~~ki r,L~w~,~nL' ~njQ, gf(':'(I~l!itt m(]lfWoli, '1'd, 06'1

1:11(1 41>r,Q6l'lH us" .

• 1~~'bd:broO" ~..,~ ~~ W"'ll'",ilJsIc:;jh J~YIll G<l PJJru;l:I{;rrn~. Ti:'I.~! f·.f,Q

ll?', .~

.. ~t,!O'r:.,uil!!U;l ~ • .:o, '~I$~t v~~~:JJ, El'l1u~ li~u,,iid!llTIt~li~ 'T'It:_V.)5~7'~O ~I :1!j'

ItKtl'liiI~J~'1!II!ek(l.MidiUW2!l Bf!l ,l5Vii-b1>",.~ In;v.~''~fj.J OnN, ~U4! A:rV, r~~ Eltf~ I ~~rJJ!W ~.~1I1l1:!l't ~ ~tr:ruilJ TllI\I!ik;J;kll'l7ml'i. )l!!t:I:I:1, ~qlU I:l.,,:(:ti~~h.l ~;".(~j!!UJ:/I>\.. T~V~I ru(l~!'

~,'a,l, "I_" !UJ"ii" "J IE U.Q

tJ 5j~bQ~ 'J. I:t)llja. n~ll'rS~V":1Ii '$~' ~,4, d8i:rl:9, bd ](lIL~'Ii, j~:~I(cs,emiQ ff1ili 3],i:re~ j ., 'dia;!11ac ,6d1 ~a;ii\f jt 91::f.a:~H~a,d~~1nI!fl~,',lIDaJies '~~g,o,!l

AKIFA (MUlE) TRNKE

NgjSf,d~'c:wjjc ~llil'glj~f:run,@!)o!i!liblinij' :r!il:dnim koLe,l:l~m~l!r,i.j~;,cHl~n~, j~'(fnJ~i[~~tt;i( ~oji su llIiaJll ia13z:iii, ~l1¥esce i svoj:l111l prist~,is[lN!m. l[Uzeu3;r:l ll:e~d~ doMtoj;r,l;l,S[venlm n],'igJiJ'V u],;,(!I;p •

b~t:I!\~ml;:n(l (I,!:mvjc~t~~mo,d<l, ,6e: gil: ~6"'If,!iid pt'01!,fki j,g, tiiljl;io[iJ~ 7, :m~i;! \!,I, 1·4-~d 'i!!; d:iiami,j,j, nIl Grim.vici U (kgd .soP~J1!g·~ll~~~)"

J'VD.·~·· ... ·I~A 'S' .. ' T' ·'T.TlJ'"1+ TA 0>.· .• R- .' G~/I'N--l--'9J11 C·.···l--rit A B .... ···O.·,:£);1 e·i .~ A' I n,:'-_, .. -l,'li·',.," Vb;l.~''i.n. ", '., '"I,._._L1_,. ,_Lii1I:,1 _1,_"J.n -_ ~_·-na.,_n.

BO·-'S· ····N· 'E" .' tn. "E'" "'R'-"C'" 1i"G~"O" 'J!:'I'N' ·'E'

, . ,_ ", . ", "-, . '--," ,,' .' _'. _ ,- . ' .• _ . . •. ,"'7'.' I: . 'I _ .,' . _','.",._.' '-'.,

. ' ,'_. _ ! _, , ',;",;, '_, :.:____:______--:' , " " " ' . - , . -,' : " ' ,'. ,_ ..... ,_. -\' ,_', , , ' , '.' .-'~ ., '. _ ',__: .. , .-

:,:,U'NIJA 'VETERA'NA'~ KANT'ON SARA,----O

OP(JINA NOVO .SARAJEVO

J~ "~p'~. -. RA-.~·· .. --.n-' ·S'. ' .. n 'kr';~-.;a-.'-J~. ;O.· .... ·B~····.· n .. ,

1:'\... ..,' ' .. ' .~ '.' Ci;i'." ~Ii····· . ···"·-u

I _. ~_ - - _ • ~" - '_ ,_.1_· _,_~.,:'_'_._~. ' _ ...

POVOD·Q,M OBILJE,ZAVANJA D'ANA 'PREDUZECA KJKP RADI SARAJEVO '6., .S .. 20.11. G·O'DINE" CLANOV] SEKC:IJE·lO'B-a ,,~UNIJE VETERANA KJKP RA,D~I' SE SJECAJU SVIH ·P-O •• ~···G.1rN·····U··.· ••. L·I··H-· B'··O·.·.'£li A.C'····A····· P-·A··· •. ·T··R.····.I·O··.··T·'A ·C-I.·V·····.····I··L'·N·-·I··Hy··Z~·R'T·"A···V·~···A'.' .,()'.AT·' ··A·····. V"O·.~.JI· 'S·····.·U···- B'·' ··I·L·)··U.···p···.O·'S-'L· EC~II'C"I"

. e, _:._.III.._',. _,,' .' .~.,'~'.I'\..il,._, .•. _.,"~,'. _,.1 .. , I ... $\..,1._.,:. _1.1 <., I ... ,' , ~ "' .. ','.'" .' .. ,£\.i:l .. , .. '~". ,I~.·.-_I ,I', '._~' ~-_ '_'._.,,1 ,1,1_,_

'O'VO,G 'P'REDUZECA~.ADALI SV,OJE ZIVOT'E ZA SL'OBODUIB~OLJE SU"TRA DIVOG

~. ~

P···R.<E,"D· ·U'Z·· .. ······E·C·;A· ,G~;-Tl.llD. >A··· I' '0. ··.··R:Z·.A·'V·-E··. N·j·A·'M···· B"~H'"

. ".:C " I, . _. . "·c.l'\.l'l,..,, ,',. " '.' "., .' ... ". ' . ", ". ,'I ,. ,+

. -'iLf i!1 '-,;Eo'

TIM POV:OD,OM 0",5. 20l1. GODINE U II.,OOh P'OIL'OZITI CE SE CVIJE.CE NA SP,OMEN

'O'BILJEZJE U KRUGU PREDUZE'CA I U'C>ENJE,M FA~TIHE I ,MINUTO,M :SUT~NJEOID,ATI POCAST SVIMPOGINULIM UPOSLENIClMA Q'VOG' P'REDUZEC,A ..

C.LANOVI SEKCIJE JOB-a

UNtJE VETE.RANAKJKP RAD SARAJE.VO

Uilo~e.dJe:~jH.t 9. 5. ;Z,[I~ l.godiJu:c na:vn!!,\i'lI, ~ 4JI) d;a~~ od: p:r~$'di~l!Ii:!l: .n a: ahi:ret

MUeTAFE ·('I.HMET· \

- .;:t. -.- -., - ';.~~c . ,--- .. )

NAZI'L]CA.

1;S;~o"g d.maud:2amHi f.e:tbacmlt!1l1tlli ikind~jc na:lIli;Y~_U 1'.00 t!:;!IiI:i. .ce :s!': Dt&.~l[;i m!':!~\ki 'i ie:ru;k1

reyhfd' i.:rl.O\kl~lJirl:b'aJm-..a. ~~V3r. .

8AMllJ]:A DELALIC ,B" S.Z{lO·' - :!iI, :S.liOU.

Drjli~,i Ijitidi fi~d illHt !I!1iIlijf:tl~ 'Vii~h.Q ~y~ !!4 ~fl;;im!! Mih .kQj~ i{!ii, iii! ir~g·]i;~i.

])iJlrn;a t'i. :5 .. 2.011. ll:otwi:nce tl~:vil7$'a:v1.l: se ~[ld!i:n~ ,d:an:ll 'llId sflirrii

.aaseg .i!l1f1<!!Q,g :i,lj'lolj~Ilio~ bacliZ4Ii,e .

~iUMO (IS-ADA) VELie, ]~:g.trlij!: .u! 'rii~:irn,[ij i &:ij~~t:II!a, Dol je u 5iK"!.ii Gaie Q.(l'ta~~~ljIiH i :lli~ilIcla ~bgtai\i'lijen . S~~6a,iI!ji~ nil u~'h:e ie di~ R~~~f,I ~.VQ~. 1;1; .kOj~l!ill 6ri~~~Q.v:ij~}:. ~~d.!@~~ii'i!\ti"

'TYoji: Eh:'n<!~H'al'i;ii:l,Fa;{kiil! 1 ]?:at[jcl

Ohavjli;j~;~'\l'a:!Eli)I~'if~ p~~u..:e~8i,~ ~,~ili d~fi '6, 5. 2,Q] L. gQclm;e u ] 1.IJO ~!!ti p['iQ!iI!~~~ ·t'e-v>hid '~. Q,"~:iji ·",.B,¥~+

!i.1.;a;-.lii·

n'l! nilsellh:'a:~Qg :siu. br.a~" l :pr11alt<el;ja

VA'L.ENTINA (.vALE), M.IKt\;C,

Z~~vfj'ek~ z~,\'f~j~~"

. na':iliH .~.m.m<I [ b'lU .0:10,

i!1;i&1lI ;ga~l~$,ib, l~P9m~a.,

'TY(!1"j!:l~Jl~:nUli~J'ein;a" bt~u Ernest:l. Ker.i:m

tJ·~5·" •. i,!"

" .

Di!:nlJ~_ l" 2;CDH. :nilifl{r]"Vn.:5e'f t!~'Ji~ (~~ P!lBllJl~lh'l·l1I!i~pa iltt~r,~~ iI'II~~\lt1.I'~!l

MEVLIDA (roil~ CAMPARA) DULAS,'

~!i!:~~~, I~.~~ Allab~.d~.:1,~ P?'!~ II'~ ~'I:le[n Dt.en-n~~ I V-l~t"I'lJ, n,. .~~l'm~[,. -

l\r~iJ,; :tin .i~;:hlill;~a~Iia: j IkCer1t~Emi.r:i5~, l)~!~odii!i.1,IlI!L{t.l ~~ pm:OIliii'lE F'IWlc:ilrlm',ii..luiS!ic,

.;o;~m. . 'iii. KP~'CI.'f "ilific

\;i. , . .,. '1,11' ~J~ _ ~_,

MII!~~~ol'ljic~ J:!iIsufa.vic. i Hi!;;d~ftvit

~ ~

iV'AH' ··R·.'jlrJ~ 'U- ··Z-. ··UN:· · ·.0'.'. VI" rc - ~ ··B'· ··E-·'G·.·······(,C·

:£4". ,S ... IU '. _ ._.,1" •. _/ "'_, ,[·Ou., •... ' _ '_.

0lltille. Stl. In:'i)'ine I ,cilm:g~ ui!\fomi!i~.~.

~nvtt~d t~)~r,: p'ItQI..iCi.ti U $Ut~Oi~l.<I .. 7. mllJa. u 1 M)i} ~[~~ tll~~ MI!]uill'blol 4&. Tvoji: Dze'!t:ad. ~ .Muba:,ai ~ dl1oo:JDi

PREDS;J[!DNlK SOU BiB' ffERJIAlN FBCAN'I-\C I Cl.ANOVl F:R_ll;DSj1~])[N:S;TVp.. SIDJU [J,ilJ

.~.

ME·LlKA, (MUHAM,ED) SPAHI,C, rod, TU,PEKCIC

M- - "]11 "S- 'II~· 11... ila si 1- 'I. ih b' ~ .' ~'''. ."-"

ua mo:~:a, '. ,e1';.]~, loon ,3. S~, se ve l"om sn~goml .1 ta.'V"OiSCU za zavot.~ ,zama:lc~,nrsrvo.

Ali dmgi. BCI,g te [e uzeok sebl, MoHmo da tidragi ,Allah dzJL pedari

Ujepi Dsennet koji za-dozuies.

'L' ·'II'U,cb:'ilI'''!]' m ,I;'IIJ'a' ,~\e·I.~.· moia .. 01n:m"m" '[.J!> 'nl~'1'lu~'~'el U·," m om sreu ''"':I'i zau .. ~;1·I,e. :m~,

" ",', Q;Y" " "'"'.' ,., L).JtI;..,1 ..... ,Q', '~'U,1!,1. . ..." a y """'._ , ......' <0 ~.",.iL' . .-y<ll, .,~ .•

ledilil;8, moi~h JJJ;!;!iI ibdi u.Ue- U [Jieeim:aj, ~ege, u Sfl',c;ugdfe Ces ostati 7.::t~.",iif:ekli'\}1ie'nll I nikad zabji)'f3;!i':lje:l1!a.

l"',Il(lJ!Uo. ie 2Q i :po tll1~[nilJ ~ bohD!ihmJ,esec:i! ,orbk{l;je: :!JiI:',(lsdihi

,SEFIKA (ilEJNIL) TunK,CIC~ood. lAG'AN:JAC

,Mila, Oil:,oia 'miarma" :;tlil~n,o.:>i u m:oUm mj~lima. .i9!~~b)sta~~li,mill ~\'~vf~~.

D~'UI!:lI.4, 5. 2iJiU. g'Cl(iliRe'Q.av:.si:IOt$€; ,6 t1Jij\ln:& i Iballl.i11 fiI1jl!!~eci ~~.Q je '~!ll:stl~O

Dng I:Dllr fana,n:edo$m,~d'rni pnna .. TIJoi!'!ke~11Ra! AruWllf~_;' ser ~~ti(Jj!] j !Jl1i!\!Ik H~ris

MUH'A,.MED (AnEM)

TURK",:I¢ .

,CUi~fam.o·li;iepy rl!~Iil0[J:tenu ],sje6imo tel se .hel dohrog'l#ii]j,8itd:ja :i d~, R;:llia, ~ji! Sllrn:jiVo",o~J.i!!lIJt3I1ja: N:UiAD~c.ZE:RtNAJ AME:~ •• '\..2i..l,.M .• '\ 11.~ $'UA:ID)A~ ANGELAJ ALMA [t . LElLA!BD'VIN~ AV]DO',.HEM.1E.I)~ DINA; ANBil:,. i ,EDiN

na

mMZO '.5" Ut?2.

hadii, ,AD~UR {hadii MUtSAD) ORGANIC 5, 5. 201)6 " SI.:i. :;!,OH.

'i~d:rid ~·~Pt~!:!I~l~ u ~ii.tbQt.iII,7.5i ~(l~.~, ij, 14.0(l·~tJ!!:i ~t!'ii~!;if:i!.hoo~lruije~ ~I, 1\. ·MlY..hai1emije _]~ .$.,(ltiljevo.

FATIMA. HJ'. 1.2(110"

HA;9A MUAMER DMAL

11. 3" 196!!L :l.l. ,200g" 1'511. 12. 1970"

LILA 8. 2. 1.9fJ~.

'POS[JEDi'l4'[1 SEt~!\M, DIJANA (SABAN) SLIIVO~ma:.

:HADZI:~METO'V]:C

~~. v,eU~!lm l)~b~vl!.Ul i: . pQ:no~~!~ lllva:~e~m~' r~, ulilla.-SJm :s.mintlL,i m1- '~h~ ]a"\'Ill!].J'§!~!i:I:d{~diil!c' U1fml.llU,

M,e,l!;:a, 11 cl~~ t!ii~Il!ib di:~.~ocilari we die:lmle[ske Ij~pot£: !",..retnmi rs:h:t1:1e:~lVoj(l,j p~e:M'I!~lli ~oi, d;1l§i::

T'VQj"h m1l:i,kOl Ra~3~gt~~1ib<t~. ktcffki1 Nejl'a, c~'I.!~ru:F; Mits~d. bra'[E~i~, ~lI!~h" L~H!I·

i b.fll,Lcii!~aJ. A:rru'<!i ilS'O-.~!ltdii

u f:;rYJl.oI[~~1 T. n:t:l!j<li 201]. f,!!t"'iI"~"a ~eEcHtD,a!~t ~~Clil:!a orkiAiko jelj'lir.eseillilI3,!1.R. aln:l'e[ n~<I dDI8.

PrlJo~~(} je serihm ,u~!liliilil d~Uilli:1' mil p~i1eHil-I1;j!! In,:;!' <l!bir,~[ IMl.~1: d~(:'

F(!, '!ih~~rnl~ ~m(l ~,"pOlim.~id~ {; I·i~ha'lcij~ :sptl,m~[:J'~II[I, :&~ L'U· :gAAJ1l1ll.sa'''o:'l: "z:a"1l .. tl!id;.sj~LiI IWI!ilHti ...

l).;u:i {;\ Hll:h dH. 'p(!G::iir'i tij~r;, [~~[!I~!;l!~ ~ vj'c:tifl~ TIlIH[lJ~l"

-rVy,H,··sin Stlfel! ~fi!l;ilili ho!!i YIli~~i.Am;tl~ ~ Dl~mll

DIiI!H;!l6. :5,. 2iO u, m..Biv,r:§a'1V'll: .!l~H; 'g1J-[Iil:llaka:ko, I1Ijsi :o.la: ~!!!nlil!

ZAmD' (AIUf) LINGO

8 v,~!:ik(DmtY~QroJ o.mtlJ!!:!'m i ·PIiOl:Z.flJ:~om '!I. srdma, 1lO:i ~)Jjhe :ark~ !1e& nb~r~-' ll'iti i,p,rd.:;(lld,

'I'wjilo rsup~~~ .Mtd'c~,.1lObil . Adf i"braJ(ff.liU:il

Dl!n~ il.. .s ... · 2~U.1.. ;!l/lrlll.U:e [l1i!.·1 v~~~V!l:iti se r.ti 2GiJd.not I!!d ~~~·Iil· rr~~,~n:;)'!1~[l~h,"I:'~ QJ~c!J ·a~~~:;lii ~'oil,I~,na !!ii.l.P.!1!Ii,g!i(, mili~i!.. 1~ll:il:i!, .~lI::rv~f: jTIlm k~,

D'Z;EHVA, ltALnjOrwc~ rod,UUnR.;A

Vr!iikil- U0012d'l,\' Sa!EEll[ll'fJi :trmmo! ia'a-j~ ,l\i'i'~!I:'ti l~ ~kf'k.c'ilib:!Il!:lffl.miJ!!i!n;ik'~ (j5:l1.L~ i!ii;\tl \li~itll~ 0 ~M~iul iI~~i[Jj~1I 'ro~iic[J;;JI i l:urkmd ~bm;<Ii"~im-lI.

.. '11(l1llilffilll d~~, 1~!ll&:<S.d:l1:!

J!(cHI!91r,ilijqlii ".lle!'~ •. :II;~~ljfli

v],"mC'Jllliil.~lfdugi \'i~nfrlihmc~~ 04!!l.$~~~~~;P~~~!';0I,~ ~I!lPVI!!{l: £li,lmij3\!!ijn 5~1'I!~ej;\) . M!!~lil~. r;Jfk~'",~ ,1; S~J\'Old.a; u:~cl"'ii,\'Ii~)li .!I1~,Y!I!I, ,"~>!h~ .'\.ioll!~:I!.; y!!~~·Sy· ~'ad ·i·l.!nl.!!.l::J~ ,ll;~.;i;t~hJl! i AlIa

I}rf!;~' ~i:': ~'Iill'tm~jti, ~;'f~I'~

D:.I[I<I; 6. Si. lOU. g!D~JHnie navr~mi~ ~~M~di:IiI;~' fbml!l IqJb I'e ,.rt't~ldli, :El1iI~~:hl1:l'~(' mLW! dr;ug.;J, ium;fJ;;,l~,li :r1iJ"a-~j}u nk1J!" 'Id~i ~~ri;n~

,..,----:----..."

MIJLUA (MUSTAFE) 'nZA>NKO

fe~hhj 6~ I>t' FIi~(ttid t11l'J1i~, 1. 5. ..1Qll. {j~d1:Ji!1f 'UB~I'i!l'i ~mi.U (mekl!.e'lii) u tl.~(lS;;t'lt

'02l'!.!t)~c!'la. ~intiJj~l!!!

~,.~.I",d~

I Ha,nll·1i.'V J(H ~,.!\lod. n~yri:'i1;;1!ie g,t:ldi 1U.4iallfl ad. :pii:e!ie1jtnrlilllla Ii! hirt[ n$~ dli'ilg,~ m~jlr:c

kadZi, ALM.ASB MALAGI,C", rod . .sULJAGIC

R:iil~.;ll1i ~ lC!~u~a:!f.!,!q:ii piifj~ U~"V~I:'Ii'Il! ~~i:I f~ l.ii~;po,poo't~il.c i pIEmr;mltrn, b~ii k~ :SJ~O

!Ji bi:l~ d,dr.il!~~ '~~!k-ll. .. .

S~mi<S!mt:J ~~(I'~ i!:e IrID'll~ij ii btl$kf<JiltlO tll".ni$.ID sl;Jl~J[ejl8!lllbili ..

M i ~ni~ !li~,[j, ~!: 'Ii~1l1ti~i" ~~m[j ~'!1li~[!)~"a.:!1i m~,~i\':!S.~ Ql~Iii!.~! i o~!,~.l[!, ~~ '~!1'l4. ~ad~!Sl.' I:JIIl1~i!"'. jlJ~pc,mc~a nil. lir!be". !''lJW:ll1l:1l!l}"r~r.u 1.11UemCIllI,~mI ~.~I:a[. i1Cl;'"jI;!~:n!'l II. :nM~f!ll !:ht'illiilll!i.:

NC'ki4 ~I t~.IIJlII'I dz.~. pod!;\rI l(jc~pi ]).l\I;'t'!IiI~L;t '\i~il:",~ liiitn'!el,

Tv~F: ,:~~'i:t~.t! Ami:r-o!!" ~~t J!(;eu'l~ llIl)ll): ~~1·is:7' ~!:!~ll·tb ·1.l.Quk,'I!!' .;\n~~ A"!'l~Jil!"::tn~Jl,,.mm~r.a," 'tt! t~~litOl!Jiu~~utblr·

U;l ~[li'l'iuel~oo. . .

'Ie;":b~d ~!~ Pl'I:1iH~l Li u hit .:I:.~loorU~ 7., V,lOll ,g.~diiU!:" iii ] ~.OO,~ti. Ill. E]~J:f!?Cl ;H:lil!m~ W~:~. Ull~l d~l~il~ 'OO~lrI

Slilllb.a~rujill i pO"~t(1I\"aJlje:!illl CIlV'lIit 6~mo 1:I~c;l.me:I~I;I, .ms' Ol~:dmge rodi r:el:jei

. :f,"A.,T .. '. ,J\ fA.D. ·.· •... E"'.,tJA ... j ....

T1JNOVt.C~.~~, AVDfC:

l~. 3., 2lU~, -.'Ii~ 51,.2!O~].

l.)a:~,!·6, S. 2~~ .~ ., ~¥f~it\i'Il:,Il!'C' 52 d!Ufill .. I,3.&lt'(l~. ~~" Pf~~~lU" ·~(!.lil~i.·

. ~et: ~.~:!l<1 dl!'8.g;li m~Jl!I!;! . .•

l"evhiid e~ ~pnl'~t'hj. ti,), II 17 .00 ~:Q:ti. ul. H~n.agl1nC~,'i.~:I!i.· tit. ·9 (P~f1!$l{l\I~)

s.~oad. S~mi'l';. SaIDi:j:a: i ~biY'a '!ili .. pooorli~<lti;n;i"5.11)f

.M.IRO;$,LAVA 60Rl!Tll~ :[,D(I:. JEZEK

6. S. ,!11I04 - 61. 5. lOU.

N,e ~oo~~ u!tje.llia i ub,Qh.;vj~it~ vi~1l!I'l tll!!ib.at\l' .,~ (QiJ:!j)J!i! .•

I 'll.lliilu'l, 6. mllja, 2101: .I.~;~~

: 'Vlt!hva,~& 5~u~~h tWmn~ ,ad sm.i!'t~ l!io!~ d:ri1~tl ;5U~~-

! ~g~m;;Lf~e,. S'I'Ickr\'1e i 'lllUl.C

BAHRIJ1E, :L)OLjIIC

b.:1"r-~lvn~lka,

AZI.·MIN·E ~MRAV

I

1'f10 CE~lb~u Ce.tllt'l li!!p[l nU'Jitii,.;i;i.

l,illltlltiN~,iLl !>po.l'IIirn !:tlll':! i u MtlI

~I.l""aili!il· I.JI~Pom~rn·1i'I 'rUt

t~j~ N'i!k:i ~l, . M_Si. !:I'IJ.d;lj,.

Irl I.ij~pi ~~i2"e.rl,!'I~~ t 1,Ij~'I1:l l"lllrIiIm~~,

T~ ... lir:rl &!' i!)iI!' :~ml!ic:itu 10'.S.

2l.~1 !. H l~. I t~ liD.m. IIHt-

R@"WO"dl' '.. . .

T;,'l1lii. S~~fl~LId~~.fli:l;::'m~!i. ,Amar ~ Amlt::'. . oo:g!",u~

1 ,r.f!J!~:v ~.~~e~nie; ~1I~()j i .iI"ILe.[)jle~.iJiijk :i. d~'bmb!l!

i "j~~~, 6t [r.ria:ti. I!Il naMfil : !!'i.!iCm!!<!,

! :Sl:i!\lb~vl.rrl.t

, P'mfodi~a !lIM!~

1l),~a1i 5. S,' 20 n. ~Qdj. D~' ~J;a:.~,riay;J:jrlJ, se 4- t'l,{lidiirll: otkiko

rur~· \~n~m~L n.~d:[~S1 . . . ~. I _"" .--_

.MUSTAFA (KALIDA) AVDI;C

I nmo.'§ltlI d.aJr.~1E! .IJ)Ll:~om;Lino 1(';.i~1' t~~ i ~l ~a wb'~mi niie u[!':ii~~iRlall"~~ u nUi~ s.rcim'""J!~~j;c l::ci ~:1:!.vi~~ (ls'l'.nd~~ol,iiCn.inik:I.l.t1l :?Jl.b0rnv:l:jCtl.

'f~i~ .~'!.!,p~;! :tjl1!tb.~l·kw~e .. Z.l~~a. i MLr;!;, ~·PG:mdli«_fifllt ~~("'Inm

SA]A ,MA.GIC~,rod. DtmO

3,.maj 20:1lil·3. rma:ji.2;O'U.

Uviiel\:, ~~ U1fl dil\!) ~~ci]:] u~nhmsi.h !J:;;pO~~!1Iil.~ sj,d&l,!!'Iila iL:~llvU~k '~.·lU IUliln't !lir:cim~,"

Da!Wi!6" 5. 41on. ~:3i\1:f~iV.a:ijl1 ~~ 2 gml:in~ 9d 5-.ml!ti :ri<!kEl d:r.~\1g

NAZIi'A (AGIE) SAB.ANOVlC.A

Pt!;~o n~Wi] .fi:tdQ~l~.Tei-,,, l~.rodiC3

S.JHC:ANJE n<lJ.l'i!{C n:~jmmje

Al)iEhit (AL:Q.F;') ~KmAMUJANOVIC •.

MU:lil'NOV1C .faa, .4J.A"NOVle.

6\~~20~'.I. ,. Ck 5. lULL ~9ft9 ,., 20'U.

Sliflub<'i .... ~iu i ·~mlrdnjem w".lIl,noUs,pOO:nai1i!!·:n.'8, 'Vas • .N~i,a.\f"atD .ATh!.h. d1l!,~, 'pMl.arilliiep.i IY4!Jl~r i. vj~~C[

$lll .\1:us~d.a ] ltd l\.'~ulb>cr~ 'lI~po:['l,Jid:i:enw~", ~~I~~

n~n~,.6:: Ih~,,~ 2;@IH. fJ'~"'I'~~'I1! I M: r:n~rlJili 199oti!iliHI tlId :5:m;rU fI~':g" ~lm,g~g.i¥gliiliillit!~

nWil,6, ~,i3 20'11. u" \l',d~~!iI'~ &C .20 go.dina old!;~.~ ko .r.liiCi S"9; jji'Mua H:~- 'V(lJ;ie~ ~l~ ~~~") Qt!,iI;: .~ d~d~

,ALUA (DEltVO)r

SEGALO .

Bi!:! "6i •. ~S'M.lQ .rs~ i :~·it ~c~ bn.i'l{I . ~~h i ~Jtt:!a.

\~[dirn.f.lII~i·I',t1d{) te's~ ~j ~~m,[l.

- - - - - I!ijI ---- -

HU~''''' .: it..(""U"'iD !iJ.pJ ~,~~,

:ro dlih~!ti Ge:m()1 '~e PJlll1~t!~ ti,) ~ .TrUb~YI)U ... $~o;ml~.i03,:t.t i vj!jlGJ]I{I o:os.id U E,iIIISiim -srci= rna,

T\ltii'13SUPrtl,~N~l.,i(..a:1lli s:i.'I1I,i:I''It.im...k6,",fhml1~ t.t:~!JIvi.m;t..! -, M1UillIOlitlllil;:. 1.un1clm~, If J;mI.UiI!l!I;· . dm". t](f1,," In~

T1!Il~a.Hib:JL!i~ dJeCQ!Ill Ir!f,i~(f·ln

SJIE!CANJJJa na lJJlie~ d~Slg

MDHAMED (A VDQiE) PEZO

'2~O{l1 ~ .20n.

Do.kpoSl1JUmO i. Golde' na ... im:a~1i!YviJ~~ ,~ llitt 5<1 1]a;m1l", t!!du'8;i'j .liIllS']f:~ u

!HUI, •••

S !JilIonosoI\li!~ TV011i TI<1Jmm~f:!

D.IL'JfI.l1 6. S. 210'1,1.. .gu,(ijifilie nal~'va !l.¢ U) s{}(]lina 'otl Jsmlid

[lIl:A~g VQ~j~lil!l)i£l .

Smrr~el bib j.!!:tfu, od :ti""'"1Dta:~ ~~i!i!,e i [ld [~lIoo:\!j ~Rma, [!;!JID.L

la]u\1'iir¢;ko~ '2M~[i III S!llP~ga. ~!l.ti'raJJ.;tu\'

~)' ~~im:a. !l!.i~i.uAdou

BA$fM. (NJEDZ.IBA) soon:;'

D;Jn~ ;P]ilJI~7.!L'i- ~: t1i~gllli bglll-:Il~dm- sn:;ii:ma, ]~. I

i~til .. 1),:111.111 ~ !,rvoj,l rdiijln il:,l1dn ~I n ~)5,I.I·~JrIl:S~W. Z~; Ilas ]l~~.oU~ i~f"'..t~ k,mt l'11Uili~p~ l!~]~'o" iIi!!I~lilll.

P'\lR~, j.~ .. IIH 'I. J~uNrijfn: fi(1"'iJ&:I'\~r;!i~ f '&i)'tliilJ.~;rllg,d; btlH. uti Qd.L~gJ!:~ I ~~ili<ll ~;b",'g:Qtl:~uP:rI:!g"" '1i)!i;1l!, drih!.

N.,"-d~.£,t;ajti .III"'m[!~.lo.l1:ru: :rJ !JS:im ~"'~lili!!I,:.lJi I:\!(~j<,! Ijrn'!:!::II\,;t tt1mbmt{l k~itl,s,~ 'l1'U1'l- ne:,<;llbif:e:m~

!!I;u~i\loil~. MoQ~i ,g AUru~jfii, diU: lila ti b£....I..I!._--'-'L..%J"""'_

pooaJti. d~liIll{:lli',","

Tmii nllll[llllitii~~il:R~b.fj~.·.j'I,t.iUIS~ l\ll.',nn~["Ji .fmir

'HANAKOLUKC:[]A 1912 .. 194.~.

SELIM KOL,VKC:[JA I,8Si6~· 4,. 5.196)[.

D1JIQIJA (rott SIS:gtAK.) KOLUKCI),A

190,01 ~ 1973.

ISMHTKOLUKCij'A 1914 ~ 1 t9fi.

Sa mgQ.m, i dluzuim.poiwvanjem ,sjifcaj:u, '~jie,il.fiho:v~.najimHiji:, S~fiOv~ ibr~lca S'H porpdicama:~ '[:eS'iJi:piru~g:a i dj,e¢a 'Old Ism:eta

MULIJA (aASiAN) Bontle

DaiI:ta S. m;~iill 2m :1" gOOlnc: JJliI\n.a,'V,lI se ~[ lIW:oD :m'jesed 'o(~~o V~i2: sa :[ljil!IUi :wj~ ,~, ~gi

FIAJRDUlN (AL.JE)'

A.LIHODiJ.(:~_

Vo~j!el1i nd~'

d~~i Q~<~po.zJ;ll;lja. d:ll ni:;i KId DilJ5' ,~a:Ua0 . d '5~. :Si:lm-l] Pf:~~[~o na mi~[:O lliS: k~Jcm I&:mo SC :jc:dJool;, ~illl<1 :svi PjJiH1Q'l"ij' sa'marri..

N'~ ie ''r--clJrki r&nmfl;[ dll:~i ~1Jj~i pJ~mi~nh1;)j( i d~ d dlt-ili®l l\,ll:!lfh dz:~,~gd1l:· Ii nWiiiepsa~JlJ;m~(15!ka· JF>~S!ll''''~l\fa ..

VO~l R: ~:y!)j~po.[odlc.a;'!\liiil!njjz&c, I, DOinI;;:o

'l~'l~f~ '~e :se prQuc~d 8. W::lij:l (:I~.edf.e:lj:a) 11 W4.00 sad ~.

,k;i!.I.'cl:i ·y,aI~~rlI~~ ~o.]o"i'n~ 53fNpV'lIJj,rek!l. "'t~!,I.EL

~~QV'ug:,m:,~i'!idIJjikLl i :rll·,ljil,~~nt.Wt uz U:;r~~ dlJJ~kQg

'S3·u~:S'a filmiU.ii. .

S [}dSl!i}V,~je'w, S\A}<"'E-T

nl~~!IJ Ii. 5. 2iO Ll, goilint: (fiiI:~it:~~~),al!\'1tlI\!).l, s.~'fi :mi~~i 1Rk;i,b, JIt pm"~~~.ttl'1iIi!{ill'fi:i~tfji!S'd[;~i~ " __ ----""~-_____,,

USIM. I(MEHE) TIlI"CALO

PM:foi~ 6'm:j£'-$:I;;:l oDl~~(II !I!;l wo~!tpl~mliIl~~it) ~[\Clj!! -Ia ];mc;:j, '.

Vti~~n-u;:" . Ji !.q~f ~~ftn:illi. bgL •. 'i:JJ~ j!.lnjll"1i!!!:u.; b d!l1l1i U d::rfil ·Pt.}l;1:J;j~. ~'!!o~!i.rrii. ill t[~J,itl 1iIt:I-el1~ 11l'a$~ocnQ.. u. l!~.'pl)_er~illl:la, ~. S~(I~1.t IU • iilZpim ~i;e~~imti M~t\b':~ f':(l,d.!Ji;],nf&m!l·Ile:'p~,riLi~. i)!(i~tl'l~i~l'i~m ~rgmri. rJli>'llt IlI!likild ee rn;'"tt:m6zi!~i:1U!'itif . .:Nd;;a, ~j Al lab ~:&. Jioomi'll;i~i 'D1!!Z:ii:I'u:11 'IJvjdn i: lJj~m'cc ['fi'I,tli'Oi d~br,rg~ I, P:!~~IW~~di~iltii"

III 'r"'!lj,ll:.ll~ "silll,(lvi lid uniib ~ U~l. ~e~rk.~ Mi!iIl:u:Il!1Ji :i A~l'

i:l'lil;, m ' i. St\vd[:.., 21:.[ 1!(mo ~. m:rmi:cad!i

1Trwhi;(! ! .d[l\!l!, &;.~.: ,J'pb:lg)',i~:, 5.~m ], .sifi~¥IC Uilil(rDl(~f~[tila,lI~di u Orid'H.l"·lt::!IDII ~ C:rvma IIBA)(! !',:'l![[.

EI-~~t;'i~~:- - _. .- ~.~~ tl!:~

I D~ ~6.5, 2pi L 1!i;a!"'f:$aYia:JU se Z'gj)dtn~. Otkd"o ~~ p~:s~1:i~) nO! ahir'l'lil: :w:a6· I<!.t~

KEMAL C5:AIUBJ ALIHiO:DZIC

Neii:;~ tl magi .A]]Ja:Il,d~..:.'~, peda_[:l, [l~ep~. n2ic:lil!ll~ri, '\i,ic~M m~meL

I TI.roji; D:IlJ!tt1~~ tJifl~ Aid~ i. :K~(II:I!:t!J

VOnSLAVU - van

_' ~ -

KOJIC:U

ri()SL1EDNJ~ SELAM m!l:$e'm.d~a.lom b:rll,lll.l. i ,rnJ:lIIjdiH

NURUD!lN (HAM.ZE)I ,CRN'Ca,:LO

I N~k ••. <irolli ;\ll.b di.'. ~.d..t lii'l'i p,..,n", i vi""; rnh.ml~;:.

Tvo'ii: :&e~feR:3ib:i.ill,> Raza i NlliJi ... se~tlilc;lte SillUr!I i8~lle· ~a. re ~tr.i:C[.~,:r~" N·!i!:r.miw. ~. H!ll'i,s

Dw3_g~ de:del~ IJ.eIJlliaelj.:~ gOd:l~~:a '[e. k:dtQ ~~~;t v:i"Ies:a~I;g]a. Billl I>~. I ~[tjoruo ']l:aSiliil!l1aj1jep&ib. 1:il.:S1ffi'lr'il[;:I'Ia.:

HAKI]A (i\.SIM.AJ KUDlA 9. S . .1;996, .. '9', ,5, 10111.

'Dif.n_~ 9:",. 5 .. 1~n!. ~~dirJ!.e liI:l1i\l.~<l .. ~~, ]~."r;Jll~IDIil':! ,1t{ld;u~~,n~kmL~J~ ll'<I,g1:{:II!,[J Jf'reli.~am'~; .. hI rei. n~ ii~ililll!rul!kiub: p~ll~:' :S~1il

ALE.M. (MS:IMA.)PI;CUDA.

':. ~.r999 -!II. 5.;l:lIIn,. ])r'~!fi>sin~ ""l:i~~III1~ Il'll!ll,~i ill lIlgPl .1 bil! !:l'$tliJl.!I \~j.~i:nn 1lI. I'lraJ~1!ri'rcf2,1]Ij~I"l'im sJ.'Il:-rlJ'l[a. r~~~ ~1*~ tju(ijk:r:..It~~ f.i~ ,tl i1ugu .!i~I'L~· !'I!I~td :ntii.li:iil.da. n~ I1nllnIt. 11 ~ t.miiJt,'J~ f'.I!lune· tll ~:lt~~k~g.\;Illh®~ [Ji~l~li.id,i il~,l1Ijmar!l'i u !J5!,'.ar,l~~Ij)TII.PQ~lJ!qll",:~,VIJ~U ~;:aUl'J. sIXlmar, Q.Ei,~i~~\llJlf~~li .• ~_lll:n~sJima ~li -.Ir'.!J,

\lIJ~ni~ Pn~l:rnjite ~ u;:a~~t:e .• _ , .~1.: .. , , ,. . ._

!liip.;Jmef!e~ !nl:~ll v~~m llr.ril!lr. "'fi:C'ilPIl ~·"Jl:feti3: ~~,r'atl n1l:~i III.11b;.j;'-, I (J!iI$~ ~ve: k9i~"Svak.llrltJiel\)nti '(l1'!ft'ui(!lWI~ clr'J:Il,tlJIlI. AI,t":Jl]lI:J.... illifI. 'vm;, uVM~ u iI1~~!JTIe;~ ilvj~;IlI;ll1a~m~l.

.]]E~:NI: m .. i~h, Z~E:~N:A, Ii o~rn;~U[M

Updl;.;:ilk~ ~>5 ... 2:9] 1.J:.Wd]n(t pLij(t d2ill~l~ n'llmliL~~ 'IltJ[(l~;ite~ s~ 1~1I,~ lma dn"'t1' 1lI vnrujaill:;~:\i~<I d~mili:i!li!li '~~,tJ~{[u~hh"j, \191• s,. 20 J,'l, • .lW~ d;inl:' (p[lI~il:clj~.I~~kJu):~ .~llliSiI[~.o.b~~! C~n-a:I;I""OlSC mlil~l.l!1ii(l 11. Siliri~ hltlllt?oliIiiU, 1i'1'{Ui;~I,t::I [ii"mtIfii©! .l.po1.()!;i11 Cv]j~t;lii... ~6l-IIIil""

tlzaj.a~~h ~up:r~lII . .Rml~!ruI~5moyI liclEXil ·:i.AJ>im..~ UIl1l1Ci, DarmiI!!~ Dij:i. ~ H<lNn

H'V:S£NlI:SUP 1'938 ~ 10M\,

Di'J,IIl:a:,'O 15~l:iaWia\\,,;j" 5, gQd:i:AAkakoi~ preselJo Iia~hilrl,!!r n<!!~ dn!ig;i sr'l!I1P!rug~.

@iI1lCl i d¢d~, -

nADZIBE BEKAJ" liod'. GAIO;C -

1" dgt~rtrti te ]}'illUiW~ :1· sa ~:~l.Ibia;~"]ilU i ~9Sr.O,.·.atnj(l1'ilil SjpOm:iil:jcm.o·.

PERID (ZA)KO) MIROJEVmC,

TV:lljiim lolilaS":ko.nTII IQ~t:alaiC:lIfelik3. l~rtt't.lllm3 L1i n:a~11lnl. zive1um<l i ([ ,rullii][l $'l1cJma. 'Tu ceil, ""jeCJ]D t,lilipristl:[W\.

'Ne<l\;:a: d. d:ragi AU:ab dz,.s. .. p(l~ari li.j~.j .. rn)2¥fl1,~e~ ii vj~n:i rabm~(. Tv:Qjli. n~j:atili~.i: H~t~;,. D~a;~!El!:lli!l i .AMj:a.

SALIHA.VARENIKOVICA 21 •. 8;,.1935, '"~ }I)', S.lli9'99'.

V~ecn~ cem:~1 CLl'lta:Li [is;pame:l'lli. M n:jegQW iIP,]i;me.:W.tl. ]i]{ i d!ol'l.lia·d:jcla, l~\l'ltl:ll" l~ u 1:i!{.':~lliel:l,1iI.1:hibal! Jt;ojusi liJ,~m .pr!J1·zio.

:Ne.ka I'L f'e :vJef!ni. Jiil!lunetirn!!ikll ti Mi~h ,til:l .. ~d~II!C!~ii iSV"~ d:re!lnendHd~epOle.

'!:J p.t¥.Il@(iI,iEli •• '9.,S. 2©il] . ~"a:vr,i5a\!il! ~~ .. ~~dm'iI dm!LiIi.or:kn~Q i~ :n=t IJgljU rujt:~si '5;'~il~r p~~UI~IiliMa d~;ga. mIUiI1.<l, mi!il.t~ i~~fr:a

EM,IRA.ICULEN:ovrc,.,mil,.I:JBRO

~~~~IllJ~:~~~iOCl s\l,etafl.re! flwals: '1":. za ,svullLl,sJlcIIlSku. ]]ub!l~~~~igu; ~ P07:f'~o:'I~~e. ,

Mo:]:i:mo AJWa][l1: '~f"S. da Ttl: 1I\l~e ~. d~n~[~e ba&~~~ a l''''·~~().l ciuM pofia'tl ") ~~JiI1 :raJ'I1I!Iel!

I . ,,[ro\r:_ b:iti 6e p!)ed:u>! ·I:l;S!!.lbt)tilll ~S.l{l!~ 1 .. RQ iiilli:rru~ l~..a; iki~diie.,1i!!;~maJ:~ b k!!lic;;i '2~1~$,ti

lul "JdI~ l7!] ·,'Ii:avnii;.

Sa ~jubav:l,iu~ nlgGlml~:mltoli'a:tJ;ie;11I"i.1 Tvo!.!: 1011illi0'~·1 .. !l~he; I:lElJ!ead~ 1. !l!tlcm:1'l

HA.S.A:N

- ~

HANJ.ALIC

~. :5. :1'990 - .5. 5. 2!l!lll.

:SAFBT HANJALIC,

:2~3. ". 260'7 ··5,. 5,. ,ze~u.

tl!~Il!i1 S. V 2;0 ~ t n:avtsOL"<I:;C ii~d;iigim o;J)J·O'I. ~dkOi!t>1,~ l'"r-r'C:;!i;iillllil'~ .~!EJ~rlltnl!5.;I! drQ~. m@lliJM, ~up4'li~'t, rmn.:l .• ~. p!.I:liIiell

FIDETA (UALIL) M.URAl'OV1C~ . roil' KUN'ARIC

- -- ---'''' ,._ '_ - ...... -- .. _-

Dl~Ye:[' K~im I i~~l'V:Ii .biil;ll sa :ptJrod:k.om

~"In

fOSILJEDNj'lSEl .. A,M, N:lIi~l1Ii MBi.Q

..

PATA T_ATLIC,

n:nfena SKAMO Zhto'rn~t!l~, [~iUIJm;O ali (iI!VQ re ~3~~rli~k ill~,iJ,tI1;ellliC I_~ il,aStmst:cirn.a: 1 b]J~ t~ ~.l(l~r.Jljljc~ml' 'U1~1;~'MCIl<J~

J;;:o~ I dr nU'!i1 I un Drk:€;

1\~Jllmhh').> im., .S'.'!lJ!diij

~~a.· ~traJi~N~!!i<i, i Mtln. 1113. l s:ilil.Ha:med

fiOSIJIEDNJI SHl.AM

.Q~j d.l\a-&{)Ii .n'l2jC"ii :t:IilIt!

Fi\TA (mRAHIMA) TJ\'T'LIC

~11l;i1Iil'!iJi' ~e J:R!'l!g1i ~E,:C!Jl.vadod :sm:rd. 3I1lre CU~~ !)d:m}~~'I,l':a. N~~·i·i Al13'lii·'~'~.PQda.rii Ui~pi D~elillle[ ,i'l!'je~ni 1'00;h.l'L'let.

Sin ~'Sil1::lc. 1>1'I'al;l,'1 .. Be~. 1I1ulk't::; A;kl!a LA:roja

S[EtANJI: f.i~JlMfl'; di![iig~

'S l~lI~vlillL, ipoo("oi'!'.OI:u:!em"

POI::odiee: Hmi:al iCI ImamCl"'lC ] K:re~o

1RAM1ZA KAPO!

ma . .DUBAN

:1C~k.u \fri~~,oom.iOO.f>l,!~ ftn'l f~.'!it.fle--. Jifri::o !1~:nn 'n~~t:3jcl' i II'\I'i,it:'k te bt.~j i:il!i~.. •. .. l\ll($~S! ,_Utli!J_ !1!U.P\lt!~ rt ~i:ilt:.P'! i'btbfficL

, SIJij)TiU!ig '_ :lJo1&,. ~~:rke/ll7.ra~ 1"""~~ i, D~~!:J!i~:!i!ll li!'fl\11I1~i M ~r';~ i N'ecili m·.II..Illl!!re.~ .~~j!t':~,.UJI.B,M.~Ti~l:m;<I~ Nllida i l\lm.a i.1'£. .met M,I!lI!'~m, !\dTJi!f1ll i .Mii~a.d.

D:lml! K V .~m. Ln~ulitJ:I.rll 'u ]A~ ~a.ti. 11 klll~'i ~~m!rti 11~. ,KD.hi.!ljilll ,GII¥\'I.I

~'fi7 :pm~Eit.ie ~ ;i.evl~ld i [lQ.l:JQ!lii!~.ittj;:n.ma .

POSJ:JIElD~1 SE,LAM mOj(l<j ·d.f3~j' ]~u:kki

.FA.TA. (.IB,J;AH:IMA)I

T:A'~TI ·LI·,r. .' c;.t ,l';.W'.tI. ~:',O

': ~,rog. r;)~l'~ .•.••

I N. ~~. a: dd~

])'9' . .!:lIUI~[ .1

All:a.h d.'L"'t ponald liie(ll r.~lmD~~.

MULIJI.HODZIC

Da j!!!lj d:mgi M.~!\D dll! Hiep.~ D.2e..t[!ltL\\[, , POl~~UC~ sa:b"lf..

T[r~NO 8:)EilAN,[1E

DelIlIIi 4,5 .. 2~ln. t.. :gud:L[(,~ Giam;ij~"Se ~~',l m)j~i Od:Sr.rnJl.'[j

Tl~i.')g 1ilIa:~o,!J =

IUldliNUIR CaA(r:IB) D1ZDADEVIC

Vrii~rn!:'I1£: mo.k ii!ibri~ali'ljU:h3:'\1'~~~~~~1,1'II'~ "'j!:;.l;i~b\l~lnu!5t ~tOj~~:n.i~ ~!!l [d]~~ P{j!h~s!ill

I sm.' B .. '.~}.~'S.;fI[]~'.~~i;m ..•• '·.~~:~i i ~",,~V~'.iC .. ll; ~cl .,' b .. i[i -. U 111:!1~~iJ!i. :f>Dc~m.,~ i mI5him!~.

tc~]~!i~ Qt; ~~y~~6!u ~'. :~.~M .. ~~~J1'~;,1.l Ioocl: rnlu:[lI::[I1l]~ Mie4eme.ll be J:u r'iM,OOiJ .

S,l,i~l.b'#.'Vljh!l i ~"f.!;rn,ie'!11i:' ~.rGdic~~·!}ill! ~IJ'

'POSL,[EPN'~ SlU.,>\M. ~A~QJ :Ltrr[{rc~

FATA (I:B'RADIM.A),TATLIC

ZtVQit!Dcst:8:je; u tl1~lL,'i aU ~I1.O 5h'! zau- 1l'ij~k OO~lIi!.H:iU nJq!~ liI:tlPQ'iID"~i:le.. Vi~JlIO ~~. ~~j,~t:t 11 na:\i.litI. ~~d~;l, 1 biri d~o' ,I!I .. jl~eDsli'ht!.sP(!:mell"~.

'fVD]tl dra~~ uJiliu~e; D~ruka, Aidill, Amfol i Z-eri~3.

~rvoli: sln 'Vahid, ~Si~iiI M~.beraij J~nl:llka I .. ej].i3i, unuk Nera min, f.I'rSil.lJltl!l~a. I:r.UIJ.I:~ ~l :.\[mir i.!l;naillL3 ',Se:ruta

HSL:lflDl.'(]I: s.ELAM,

d,rag;jjj' majci'l ~'i:rekn~. nandi P,[.llirf.ani

FJ\TA (IlUlAHI:MA) TATLIC" :ro(l. SKAJdO N;ek{l rj d:ragi. Al~3h d,t.~. pod.a:d li~.e;p~ n:'oefintr~ i ";i~el1lira~l.m'eT.

,

O'll!nll'l :5 •• 5. 20 J L ~m.llhu: ~~\I'~n{l !~-.l'!.I gJ:Idi n~ ,~'[ !o::ijjkc~~e Il'~. g~fU.HI I ~!lR!gl

SUA]) (H:ALILAl ALIC

1971 ~ 19~~., D:iJJ ~,i h nln,ro ,~ (lCill;1 E-oi'.}!1I'IS(1jI1eEl{i :Slf~)i ~i\'~_t ~t:t!.l·"J;p;rw'i~hid" 'U :~~;!fi~i,~ik~;Ylp.!itiili ~ 1:!·1i!~l:'.i!(!j~ ~cm{l¥iIlJt! I:oo!tc ~ Hli:ro~Krg'l1'l~l:i,

N,~ka II Alfuh dtk:(JitldJl;rr ~lih::f£J~

r).~m1'ltll ~. '\"i ~ l 'I'~l!im::l.

:s, l!lIi~Il,";r~l'l.l i P(l!.!IO!l!:l'D1 !.1 ~~!I ~1.WrmIDi$jeea~if: II'!~ Ite'J.Je. T\'bji,q'[.iI!rlQ! 11~1l:r->!l EJ:!.~, ~~'!:F~ J~$~i~<l i [lfi~~

:l"'IT I

1D3~lli~t 2:8', '4'. 2'0 l i. J!;1l!~II~I~1l 'S~· g~i]ilj~ dl'UJilJ! k~kOl F~ 'Pf~~lil:!l!. n3. 1!1ti~j~ fliQ~ d~l<i;

FIKRETA (HAUL)

MT'1FD ,!I, TiO', ,V!' ... ' ,e:··. UAA..L'.· ... ·· "

rod. KUNARIC

M.o'J:im:o A.]iaha.. dU .. ~ ti :p@d::ati UjC!pl D.zenne:l I v]cClill:t;affilme:t.

'1:"\lll~j. JF:I.:ai.miH~l~ S.~p:rl;l!g .~!lI,mi~,!l.ino~iK~iIiI'31l i AI.rn:i:rJ $n~hi3i ,I\'!l!dri~;:lr i li,tt!~~R.d. EI!lb[r i~j;!a

'llwhld, 6;:'~e'pm:J!iJcid 'dil:.n;a: ''], S.201]. g.odine ~ .W 1 'SlId iI!lIl. Juldrev~ 41,711.

,s,UAD 'Kt\RACIC ,(199],., ,21l'Ul.,)

Diii~. It :5. 2[11 L ~o;g()!imH: naV'~'faillil Sir! td j;(lIme lM:El~ .od .kadll .!mIt.': .napOlS[].o moj V'IJ]~w :SlitPl;Illltg

'!l'r ,~ "''['l M' ''''>1J' ,~. '''''i'V"", H .... \If'''',",V) 'U "i",,",, 'I' J;l'f."i'T ~,~ Q:i::!'c,l .. _ .UI'''''''u.;.,.tl"j. ~.I!l.Ir"fl·~".t P".V'~ ... ~,":U

.ZLAT'KO (C,AMIL) MIS:A_K 23, s, lt9~'1 ,. 8.5. :lLlUUi.

GodiIii¢ '1:i~1; Td,l~1 !i"rif~!fiYe. '!;1JCf.!1"(;JI]Q']~ .H\l3!1~7~]jl!ib.i!!!v,..~rl~~r i p;J~mlenil(iJS~; N~kg 1~ '\l;,~i.m :r~~~~ PlQjoilvll:~ikQi d~j.

11 iRedljle1ju. ~.majil .2"01 ~ , godi!l1eIl3¥,ri-avlliju. 8C u~ godilinJe ad [I'l!r.I:nc~'

'sm:rd oo~es dlfagog ~~'~;a I 1Jd~ .

. ZLA;.TKO '(CAMiL)MESA~K

23.]:. 1'''4~'l ~ 8., :5 .. 26Ii8.

])~gi ZJ:a.t~, 1'l1iSi 'Vi&~ IlLC"rl!l,mm1;iOI~ iza Icil:lc os~:ilIl::lijc'p.r.,~iaa ll!.l~~. W

S"je~;lnie HiI, t*oi ']iI!; ipLemen:l:toot ,.

Z8iUV~,neli:; {mt:ajrl ill, ,[I:il:~im. ,Slama",

'IPOSlJ'E'DN]J1 ~£J2~,M. '~~Qjl dt~}lj lri(~ild imai:!\j

DlJAN1: (S,A:BAN) 5LjlVO

D.!!iI~ko~ im1l1ielm;,. .~l'i.Ce mIje OlJml{l~ ~:;itaih:J .~ ::o\"amm~lla da k~ tebe bud:i &t .. , "0::'1. [1 d;r~i AU.ilI.hJ 1r:lJ~~~"p(!da,T.i. ,]1 ~.e:pi. 0:.. [rn:;l;ml,c¢ m.~'IIl, d"ok lh'Vi,[IJi()

. rII.~ ~i ~i!:t~ J d llJ[IIiSim s~ln!~. TYQJe",

'OSt.]EDN'JI SELA.M Nai~Qi 'I'ki!g~i

FOSiLlfJ)!N;rl. SEl.A:M ·~Qi d~,,~~j:amid~.!lci

nUANA. (HADiI;AHMETOVIC)!

. SLJIVO .

Neka [j d)r'litg.i .AUa.h pml.a'ri S\'I"e, di:el;!llile~1[i: :ljll%po:u~ i\·jec~if~fil,et.

T'l.1O'ii:8~ii,:vli:t Am.~ Lej]3 ~Ecli~l~m

n[JANI :SLJ1VO

I N~k~. ~:i d~gi Al1~h d~/~, vQdJarilij~j l)!~i!!ti~ti ";i~~:il!~iidll~U~'~ •

l'rI{O'i~; :aml~}.a, fiil1:dil, sllril}'aJ Mev~ida.~ [~ilmidl.t,:icEhd:f sa; ~J~pfU.g.om M~:h'Q(ii!: i :!i~:nlD!m :e~:i:i'o.iD

8a s.w!':OO\Ia i (i!!Iigqili&~,O'pia.$:t<lm ·s~ 0.:1 dIa:_g¢

-D1 .ITT"Jl.:lI'''Ci lI,n A1'!o:lA" .)1

, ~ 1n.J.:,.~nJ '" ~'t1UtRJi;,.., " ,

S·.LJIV~ radena.

HAJl)ztAHME,t'OVl.e

I!OS;~DN11 SKL~ ~"ilSO~ dt~llllj

DQANJ' SLJIVO

P]euientli.Mt i <ilo.bi'Qr,!li :kJa.sile&ti. iI"V"(Ij blil(gi, i IlIjeliitli :1 ik •

Nek ti dl'idlgi .Amah. dU.pod:ari :.!lI,'.c .li~p,o~~ :O.~11:rnl.~la.

Tvoji:: .N{'J![ll1z.N~iS~[j ',N usreta ii Elmlt!ll'l, lP.PiOO,CU~Otm

6~llf:.I~!

,Za ilii@~;l.lWj,~ni'! NiIi~u .A~;u, ;Cii~· :&vi~l~tli ]ik.lii)iil~~ p~tll.h dil. odi~iIl! FIJ~QU:~~~~'O~:(l;tt. :No:dmo Ill: ~ebi Qgromn,u Ti(JIpl!HU! koju ,sf ]J:<lJlIll ~.e:"'ll"na."

Tvo~ p~d3li1ii '9dIllQ's' (l~ru:a t":ldu i ve]Ud 'QSi~niieh OifH3jU dis: ~iv~ 11 ]113~'im, srdn1~. S ·po~tOl'mfem~.

Up1i;~va i ko~~kd,,· UfiliG~d:l.~~l!In'k;~

.!7rl'

Draga

ATO

O"!lfUr ,it 5,. 210 11.l1avl'i5:riv'il ~E: '6 . £!iJ·di:n~ ~H[It::l:li;Q ll.i:jlO t~ [(j~mai [i!:iS· d~:!ppri~'lIl~~j .

VALENTINO MDauJ

~r~li ~ilI~ Yak" . mtll.i Iilt:SJ1~ 'U ~hd:~'flm :!f~ld:h~;l, mi,~i ]Jg~H]~

sli:irti q:51 k~Ji .~. :D(!

rnv~ 12. . l\;'0ja sene

mlil~ E~~tr :1,i(,1;;ijdii

1,!!)~im.(I };j'Viei e .. $!l; ~i~

w.p~tllki Ill. l.ilUti!li!:'ri Jlr,cm~l!dJi. l\l~l'll :oj", 11~,tmm,!Wd!a!Ill!l[l~ rn.t;!;.nH~1;! 6.mt) dJi'(! ~eti.~ i~l~l G~'

~.1!IV~el btu ~~ nas,S.~'I!~~\'~~

'~an(l' Il!::' p;imtn']~iiiiEJ!l'!m.]IlI!>i{iI;il'~ . ~!'ci.iDi!;~tj!;.iIf1,e,!ijJ~ Z:i!'>i'ji'ii,~}.

1'voi~~ fJ :, Ik~n~ Tl!tdtl., A,kt" S:!H~~ ~ i~I~' ~T<J:>"tml1.

:~Q,~tJJtp~1]:

SELAM

DIJANI.

1"i:o~~,~ A~min.,3l' .fibet, II~1cllin i T~rik

S'2, ".e:lUi;:'(I!Il1: :ljub8ivtllll .~ pOIlCl"'Uimi ~ll'vat .te,lJliloU 'Ie iii D.aliml>:rcimlli. i mh $H~,. j~r"!'Qli:~Hi!Jikgdilll~ uminl,

Dw;;a ·9.Iifi:ajOi .fi!h<:l'sltCVll. se J~bdim danaed Jiimrlli 'Il!<lk li'QL~~1lie:::J:]]iprlll,ge

i m~~ke .

Da'GIII'i .::i lOl.I.,~dlIue iltavrs:av3S~ ] (I ,gQdlt'l3 ed ~mrt[tl.~d!!,;!lJIi~

S:)ECA.NjE

11::l! D~He d:r~ge rif;uiillieli~e

E5MB :S,INANOV1C

DZI!MILA B,AUIC)

1il" ,~

rod .. KA'VAZBASIC

4. 5~, 1997 .. fi,.~.lO]l.

UlIrruJd: vas, se sar:ados6u ,s~~tam;O'i ~£~OO .~~ !lp,Qm~u~em(l,

Nt:k<li 'W<!Im, dnl~i: ,AUallil d~LiI. po.djitr:i ]iJ~e[fliD~'~l:le't I ~i~Cli~:~ r;mlJlil{;lt.

Vaje k6e:rke Zi~~id~ ] Le'jl~r' ~et(l',vj Adn1iir i Dami~~ te unuci H!lIrh'l~ AdI!;al'JJ.~ M~r.7.3i, Ow:ar

:s Iiuh.!lvl~u i'lritti'V·!HIf¢OiI ii:!IlWfili.l 'll~:p0\inellilll ,lUI tebe.

1~v{,lj~ ;U,!!]:lJJk Ke-.Wim .~C~'o ik:a A.me;l<l~ ~r.eE ~l;lIjlrlldLin~ ~nah" Adimlm~prnlJl:.nuk E~::I;fIi

O:MRR, (Ht:\.JD.ARA) 'HUS.KOVI6 SAHjtAn:i:u. GREBOVIC.

:m,. :1,0'. ·~·932:· 12. ~. 199,t .. l6. '2'. :1 '915 ~ i. 5. s . 1'9912 •.

. . . .1DL"¥im!3j;ei" uC!J,!l\r..sm. i ~m. ' .

:Zl'laKl5~~. kuil.i.k{llilru).':V{llhtu}~aU Ilc7:mnc:~~llw :liIllmntlld%I~~t'l1"

, .~~~Yif1i&::'~c:~ ~t.lLlidI6lNl'J~;ii @irlih,l;;oj; ViII!!i'ntl!j:tni'c:rno ll'lil:!t.

SJn .z11.m::J:~ ~;dl~ml!!ll j lJ!i~va porudkil", .. .• ... ~ ... . .. ~ • ... .. .' .

~~~ka ID<I!d,l,i3I1~~ i .Elij~rn.ii1"~r~dj:6<i.' B~IlI.,I.·lStI[rl!$.llfl!:l {j:~h:tl\!,lc: .. II!I"~I\1i11 ~I!!wd:i~a 57HlOO

s!! V'eliJ:i:!ln~ ljll.ba!lililllJ pl?no&~nll ~~U~ilIt~~m'O ']I.e iii. 'n~~imsrei,mlli i . .m~ dmt<l!, jei' \!61j:etimkad '1fijC:' I!Imil't1.,

Nclta 11: d"g~AU!t!l d~~~. pO'~.lll:ve d.~;n;a;~l~~e: He.MlCCi ''lj:ef:nd rnllrlillf'[: Tv()j:l?i pl;em:elll.itQl cihi!s~"

1"yofl: kQerb, m~l;1iJJ :ret .A~rl1lii!il i. '~:ruik: l\t[r<ld

S.JEMNJE !l;a, 'i,'(lrj:~!l~

SULj'O BABIC

2','. 11.ZOO~ ., 29. 4 .. :21011.

."OSLJ~DN'J~ S:EiL~,

na:~of cllll'~i!ilO} ,II,Q.nru~:inici. ]lPti.~iateJj.id

N~ekJl T'I: drn:!lu A;]:t~;b d'7"s. iP'O,~alil iJ've d~E:e~ii:e lje:.pot'c·i 'lIfjecni .rahmir T'Vl1joj pl~m.ea,i.mj du~j.

T,~pji: k6er~a Ebna~ ~[ Atlnin i ~nyk Ril,!l!cl

Vrif~rn@k;[!.Q· r:i~f;ili::iluzimil 'Sve pa;~d :SQ~llWt. liedillQ I ~:U;,bav i U:spo.l'tl1~~!!:!.1:a 'T~bi1: ,oot~Ju ~1!!I.vij~:kt

T"lo:i f>lJlu:ug .Ai.em

DUANA ·S··LJIVO~ rod. HADZlAAMETOV1C

Ma.I.i:mo Alhlil~1'I d.z,s. d.a "fi~1Qd!l!l'·i. ]i·ie~i.ID:Ze'lil~et, ill T~''O~or ~olre~He~!laJhl:lJr.

Di.f.fHI ,Ji. uUlj;a ~~.Yril:r(}:st: :Se!i[ m:,kc~~(:j tid ~p1I['d n,i\\$e dl"'<lGJ;;··!:i!<I)!a'lIi:

$(JADE, MVlJEZLNOVIC

Le1J1m do,t rni S'tI&e l~.~e,.Wt~ 11~~!:mll!l'ill"~!5!,i;l'"~t'l~ !I~,~jt,I>~ ~',i7.:lav,un: vi:ilii b11i}!!1.

Po [t'eb1illQ, iflimillt mi!i~ '~:o:ll;; ntme,·:liI ,,~~.

km:vil: . .

t'llClli pi)gl!%!, 1~~f.I !Iopl.im~, .. Dlle tJt !l,Ve' (lfl,$,'; l!iia Uti] ~:tl(~

if" sl:lmYr;edr:li.~m~,~iI!Oj :~Pl:n~I1I:~ ,C!l~- .. ,. :lli~~1ili ~:jjjl~\![j[ th:rj~. ~u.U:!mI,~'e?: l'ro;:l]!Q ~~f.flilil:a;. l; i!ik~ 'rt'lf!~cmj) \'fu'lj~Ii!':l~I$d

t :~~[~ ~,\,,€Zi.i ;tli,l~ W;ifirIil:.J;~AAj~.A.!

TV{ll~ i!Sdi~t: i\lmii ~ M.ij@

.[lJlJia. ,6,5,. ,2JH l, g~dm!: M'i'.l:s!ll'l!'·~i Ii! 8C: .dvi1c glldi:llIC (It:i!:a.J!:Q, i.!f;:~f~~t~{I 11~ drn~~

.... ~

OMER ·SAHOV.IC

SjeQl~Jie .i '1:~!;!b:il:v p.m:n~;t~ebi '~tajY. dQ:k ?:lvetuli :kioji lie v!(lMe.

N,~k!i ri A~hd'i d7"~<, ~. ~. ']ij~1jli

D~~!J!~~ i v~!11If~~ ~r"

]l\I~j:Ml;~lrllg;1iII i;m:;ljl'1li" !k~¢rka l\(11;iS8id\1)s,~1] Adis" 'Ilt'I~ei A.d.~a;!nI" .I~I~r.i~ i A~mif.'l. 2e:~ Sui i~

Dl!!tIa ,9'. ll1Lll\tj:!vHlll.~ocl!if:te :iUiSOOi3J:IEI. ruz'mngomoa Ih~, [laie,g: Jili!I,]miHie,gliil,je i djeda

BLASKO (IVAN)

OBRADOVl.'C

Dragil'lil."l '~:l!.i.~,ZDam:Q d:i! ~re ti J :roilj.k.a ~;retD] ~a [l~blJl i, da bdl:]etei p~·iml!l 'IJI.<I, iii as,

Vo[f'c't ~e~(!), Wtsk;roa ~\'l;Ivf~Q$l.

:K~~l'lt~ Lm~~ ~. Milg@ll~n~~·:s;i~!~. .

""IB]aZe~ :BG~Q,.5:[ld!!! Al1!~~~i~~J lIJlIf!,!,·e~d D~!li1ela, Alek831lidt<!!~ D~I1il:el~ '1\!',;m, :i J:eJelllil,

D.3J~~!. 'II. ~~i~ u 1'~ ~d p!Qsil:'Cit otmiO, V(~!:rl d.um :n,a

gOOIJ[~1l S~·" ,)ooip. ~:!9!!,~;~'

UB.~~NtJjjoci. ·I!lapi;jll. '~d.ntrll p'rf~lw~fid/(' O#ihc StaiiGr"ad .s:(t'f'cij'W.{)Q

rO'WI)t1o~9. m·!l!f~ ",Du0l.7Jiamib lj:i]j;J;~'" i ",D'a!] 3. 'Qbjl~e~aJ.d f';t~i~U(!i~l:~ i!lk~t!JC'.!fl(D'Vdl1k:!:1 Z:lJl'ltiIJWtI$J i s!et5~J:l.je SVl:.M S:EHIDI~,,~,,".~POGINULU!i{n UMRUM.BORCIMA

k@ii~~ daJi ~vli\)j~J..i'l'\o:.{~!1 Qdb~.'];!~ S;i4c'!{~fien~:tHI1~~mnQsd~~dilli~ MID dg:m:~'!;[i:ne IRep'Uii:Jli~e' .1l00ii[le:i Heax:eglJvine.

Z.LJ!\'r.NA. roucl,snZNAOO

.ZI.A1"NILULJAN bd),ANAirIC tt[)~ BiUtO!EM:IR

CA:tlSiEVle AiN,E5 il'I~DAREVilt· jMUS·j'AfA FE.I"A~UD:if,~C.E:UlN .MA:OODA.MUJUDIN MA,NDlt S;E~J\n

MjSI(; RA51~ --

MlIHA.II:.EMOVlC NI:;Dl.JlD PANJ'f.TA ZAI'Im.

[t'O!NI[U,C, IE01B C;'Ii!·!L·li"~.!j,~":VM'" ",,~D.~ ~dj'j .;J!!§j. IT", "~~""" ~~ ,~,:~~" ~'i~_

S,AJUNIJVI:C :ENVE"lt

'[~\ B'AC.O'V]C :FAlnl:t1D~N

VEUt NIASIU- -,

ZOy Sm:..roMAN ZtJUtS,~UH

tUllCIS,ME:T

DEH'M6N Sl"MlR :P:UXVU;' ,fl)M:1R, eltUS,EV!rt SEUM D!IrLICSJ\MIR FI$OVr¢ :!j.~. GU:ri\~iliM :KRll.lO:MSIM JA$Oi\RiEVIC:m:ENJAldIN MAR:K~snt; SlJ\VI!~ .MARK:OVlC1JJMN NfS![C MEIVdE;[)1 ~~IM()VnJ ","UIIl 'USA.NOYU: :EDn~'

N~:\ 1M JEV)E(rrT Itt\UMET ~SLAVA 'PliEDSjm:DNlSTVO uu,~~bs~bcl N.A,JVLSIlfIltATNUI P:tiZNANJ:A" ol'tn'l:E;STARI GRA[l S.I\M..E·EVQ

u

Dragamati, mnogi danas sll1li.a:jiu legende i ]Irilce 0 heroinama .. a. mj sme imali cas:t ipri vUegj.:ju da nas je rodila i

od.gojila, naiveca heroine u .BiH.· . .. .

Dma6" 5:. ,2011. Havri::l!'fI~ se 6 8'Od:iil:oi' l'Ir.k~.o j~ 11)t'el;~]tJ ua abi:ret l1a~ 'dn~i

(\1m :rare So Jc~r~: )3:.cl'lja, A8;j~ 8a(.o:r:~ log1il~~ lhn,l:.) Emit;

J.If~klo~ An~y·K,e.m!o:} (iiu~l'I!). tJ~a~. .

'~. dSJ~ pos,ljttcm,jic.:g: :opmsH:lj'R~prlj~ ~cr;:~ml~Sc~C], IJd vpljlctltJ£

<Uak~mil~e\i(ll:&r.ai~! .. Jas:mi~k:i1

])~Qa '9.. s. .. ,201 I, nll"V~S:nv~ se ()·~i~~~~l. ~d ~i:Ut:ri d'[~g~ ~i!~;f~

,FADILE CAMO

MUJO (HASm')F:AKO

w~llI®,~i ~ld(M ~rcQ~? pl'efl),t~I'l1it di~1!I! ~ 'il.e!okL'aJflIu' hl:!~V'tIJHI.$;lI)l:lkhll]~nQ'S\i;rm~" l\JIIIi~~I:! r ~rcn!O;~D ~1'Ii[!] !t~ 1iru~l!~'" :itl!fJ;,".ij~k ~1I7Jl1;!.$itfi

S:UJU Ille i2g!llllilli . .

N!:~i3 u AI till'! dU,p!)'d~ . i 'D~!:'rni,c'li ~'i~flll [~d;1ifEI~'~ t\'tlitliJp!~. ~·It~~t

1"~ji l:I!li.mil~it c !i~p~g:~ iH<I{]lla:,:; !ll.R~!in,i!!~ ~1!lIr;i.Ii~ tt:;l'11~,i!!~J!t~il

p::~, /!t:l~~, '~~ill~", . .

Tg\ 'lftd], i1:i~OOIi! clpi~l:l! 6:;.iO'C p;J~!llf~(~ U SIflJ,jjU!L, 7. ),. xg:n. !l.lJdWC'll U~i) ~'iij 1!!1i::.1lCii .~J'~J!j;ti\lt!iafieit -d(~ b.!l/i!~ 'Iiog~~<l"

EI"FAT[HA ~!!3,ln

AS.IM (,SAB,ANA) KUNALIC i. 5. 1998 .~ 16. S .. 20'H .. ,

lil:!IIiil 5. s, ,2iOlL 11I'll\~;iIQ ~iCI8: glli!go.lu)d bd~I%ltlCi.!Ji:R[!.k." l~~ ~~;l L1~a.i;J l~IQi ,~ami .~ fIlifi:vinl ZiVQL

r-----:

Prim. ,Ck.AJj:1M (S.EFK.I]E) HlUPOVIC

~(j4hu~ f!'f,!ll1).;~~ .!l. ~j;!;~!I:i~i~ .111:iiJ t~1;ii!! I lrul9.):'l.EIjt': 1?1~;ET.liw ~!r;l}f!, i d'~ "~l C~J11l1 o~ta.ill'll 11 1li<llI]jliCl, d,uk, ~~Krf,h/l,

~r...nj!i:'5e.st~ ~1l'!ilifS,'i lvl7.liL ~t 1j;!I:~,[!~lJJa . "U~j"l!~

D.8ilt;l ~t S.· 'J{H 1 ,!liai17daJ~,lli s.~I~, godiHii. '~lIds~lrd.~aI!~ m'~j~, ·~.'lek..ri/e i n:ne

FADILE SALeIC,. 1Dd. B)[CKALO

P<r!sLJEbNJiI S!1.A~" m~loi' n:an:i.

MUl.(JI· ',(MRAKDVIC) HQiDZIC;

'N@kaI~'djra~i A.nah d~.$.:. ,[u!IB!)d .. '!lVe dm1li!Et!:l[Skc li~

ptJ~~; .-

TYQji;Luuli, M~~a.aIl) :O~IDi.~S~ Sablina

I Da.Dia 6. 5.. 10 U. !nli!lvd;'l.'Ii'!~Hie I ~e'd:Jm da!'l.~, kilJ:tl: ]elncsdi liii !Iii ~h;ir~ jj ilh \'Olj,"iItl. n [!'l)~

S'UHU. CARlF') 'l"VTUNDZIC

. TUg[J;:i hoI ~ Itgb!;laEi i~ '~fdi~a,. u I~u.bg:.,. i. 'llglP~;J'I[.eil'l~ tI a ttlb", le ·'ilict.liI~.U'i;'ii~k; ccrnuJ 5~ ~~no, . $;ilt:.i ~;lXl &'liillGI '!A:: iilm:8li .• a '>'jeC::llo '~.~11iti ~!J!1>1lIIDtJ ~~l~)Ililim,

N~~w lL elr:!'!Jj.i Ar]I~ p:od!!lti It· i~Vr~fI~~i 1 ~~~h[ lroIhm~~, i:\,diu;[Ii .:i\mcb, I!!dctJro"i~

~JM.I!I!;~2

ZINETA. (HAMID) PAjEVIC.

S l~~.b~.v~ju .. . . .

~n'i," "1';.~", 7'[",.'t""", .11 >!I. -]'· r-. ~."' •• i11 ~'D- 'fi'''] "''' 'wee- dr, M ·L~·~ .i 1'.,.' ....... ,i,"'-.LJIJ;"alJ. . .£,.!l.(!Ii~:.n!ll ,b, ~;lL.Ni.r""!I; .ff.ll, "'1.a.G!!~~'" '"', .u,~ '.a:""t . ~llILt'" '~ Aa J .. 1..IJ(C!i:L. JJU.

MllKAPOPOrVIC

U'~~l!ll.lOIIJI7 •. I1iillija 20~~. J!!OI'\:lI.i~'Ii':l.'8e UXiM gmli:[rd ~ak!l!l!j.a; ll;a!l:i~'l!i [I ifie [I<1~d!r~l or~c j ried'o

SULjO' (]rUSO)BESO

N,e-kill re drngi A1IDah 1l.3:g;rni!lli za s:ve d~':IiO J,:pi~.si G:lnijJl,

1~oji: Edi.'mU.t Alm~,. He~i3! illij'i3ld 'le'~llIiid ['of se .PrQ1!lCi~i u dlz@mijlls[iklEl:~ ~thak3) 1. :m~j3, 201 L 1:1 13,.~ ~a:t~.

ZICRgA -Z[KO .J

_______ '!i'J- ¥ -"'!"

I(DERVlS~ CUSTrOVlIC

1'33~· UJ. ,5" .2009.

11J.tcNO SfE.CiANJ£ ~"', na:;ena:jm.Uij,i;l.

HIMZ{)AVDmOO:OVI:C 6 .. s. 19~. 6. 5 .. ~glll,.

Dt\gAAV»mEGOVlC AMEIHlIIMZE)

m(JfIi;·~ 20'U. AVDIB,BGOrV!C,

KEMALCRI~ ,AVUm~GO'VIC

191191 - 2CHI.

F:;t,D'1Li\ ~\,VrUBmGOV.I:t

1.993-2('111.

1lll!lll9 .' 201:n. ,LELA.{l{EMAI.~) AVDUIE:GOV,(.C·

F9o\fts: .... 10iln.

,M~M.A. AVDUIEGOV1!C Jell (I .• 10mJ.

AZIZ (:A'VD] .. B:OOA) S.ADINL~mA,

6. ·5. :liIIlU6··~ ~I. $ •. 2t\ll ..

r D~~m1jo. ~~ ,23 U , 1ia\T"~V~IiI;:lie' I Sl t!ll~llcfi, dJ:ill,~, o~Jl;ai(,g je ma i;aibur~:tP'f~"li.lll ilI'£;~.'

, .

- '"'I •. ;iII

S ,A 'DUCA HOnZl',C

..::._.,&"l'_ .. '--..~ _; _ '_. L__. , _ _: ."_- _.: _ ,. __:.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ~ _~, _ _ _ _ ~J

J,ASNA (MUSTA.FA) KEST'ENDZIC, rod, MAHI:C

T:u~1iI. Fe.. Ql;'aj dJmt ieE PQmj:~ 1'12 bOILa]];[~S:t;a,Jl~k:'S<l' [obom. :bu\:lmek oomp (1.:~ 'l!rnli~rn k;::!.Q.§to~li ~lJ.!ij,~I:Il i. [i, 11M, T'ilo:i!!: veHko.Jl(I,',~.i, oobmt,lli 'I1'iil~k 6e"r~~!1I1 ftlilidouajilll;L :5'11'0' to-in p~e;m~J1iit~~l:I. '~, ... ~,Ji.k{jdtil~:!liO:~~Il!l~«lkl~ttja:IlS;!!ii $v:(d~~ ~(i:iO,".ii.;:i, f .s.\'i~1.a: OskQ 's.che !l".c;;'~ S'~t;:i'cQ~liy'l)i!\f' i ~.4"1ISlQl.,~!'i·()~f.hl*i5j Q]JJD ~IO ~~gi!re ~~'j,~~!.! .~I'ie :rnl'ipl:!!I.t:!,", MI\1!~j:m,!O). 'liria'§:og Al~9::m dz';s. ,dOl t\>'O~u p]em.cnl:tu di!il~'U oiJ,a'S'ja mi!lQs('!i1 ida tivodarir.\1i',e

I.Jepot~.Q~eDflt!~a. .

°rvaji :SYPli!gJ:CiE:ii~ SilUi"Ji Kf.illiiJJ!j i A:mtlirf SQ.[m-ia Amara S;;i·Ptlj;\(J;dkoIU i Slv~kn-~.a

tb:dj] - 1''1'1:1111 E$~la5.u.& i .!4tl,

·i:zPti.bQ]ii

I MO[_i!Jmo dr{ll:~:g: ~,~Ialm~~~:

!iiI)! !Ji. pn~<lti ht~p:i rJiir.i'Hl'~'~ ~.

I !1~[':"'~t\il.h:mCl" . .

1T'l.li(Jii; S:fl~]h\l". Z.e,l Zi!!inru~

, Aj'l(!!~ Err.ill'h M~hha. ~.

I .I!ld t Ajw1!I

: Ha.::mlli ~OV1~ ~e se fr.ol!l~it.[ u I V~(;'li~ &. s. Z~,I.]. ~~&ln~ !!.jii'.i.-

oojill1lfi'Ds,lijr Akir-cl!Il! .jJ,a:H:!iil!:l!.a,

~,ro!l.'~IL~

'lhhid·c:e' !5epw''!J!cil:i daaa 7, ~!"!<lJ\iil) 2{H ~. i":!iI plilidi!1'e

]U;3nl.ala U dzal11ldjj :Du;iln:m]<I MR. SW'·l~

POSJ .. )EIJN:~I SE;;LAM nSl!:rn dr.~gIDIFiillbo.bi~ svdkm, i dedi

hadzl NURI)I (.~UJOll

BOGILOVICU N~oil.im~~-H[R{!gl\lah.ll d2;,~. d'SJo. ped.!lln li~i~:ii Oze:Bm;ct il Ir\1'ojo~ p:le;m,e-r:'Iim~ duM \If ti:J:!.i !f-ablml~t.

Darnt:<l, 1. 5. 2!(:11 1. llI,a ... rl~!I'V:a. se ~r oao,a. o(kalkonijt· :l-a..!W1I~:.1. W!ilJ~{I d:~!1l.!!m!jh i su 1111.! Ira

MERSA OSMANAGIC Ne pi}:lll:;oi~ ri,iei!i .koj:e Ce nt8!(I,8, (lI,lSIII.:ti,

piil"a;'Zu:inlDL. "!LII:a~~m. 'Z:M'l'iau:lliJ.iI. .

Tv-ohl p~e'm~nh(l~t 1 :iljeiile 1l.I~pom~II.~ nil tcbc6e LIIvir~eikk;raJ$tiri .1]1l~ .Z1'l!'O'i:C.

'.r"'~'ii 'Selrl~~j, [[:'trls·.i S!la.cil < .

'[VI;l'jl; sin Ah91Q. !i[J9ha GiliUIh:aJ~ U.l'IItii[k>s, .A:lmed:im '1 IlIlUK Acl:mllilJ

INNA ,UL-LAHm VB tNNA IUEllU IA.DZrUN

D_a 4., :S • .2\Ol.I.g.o~iim.eM'Ilt:l!;ilv!l 8~ Ifl':I!1!d~SClci m:tllk~, ~a p:r~c;[tQ na·3ihiIm:I' ~~ (hi~g~

S ~i!:l;(I~m :i lhrha'i,tljll!J] ~9',~t ~d:OOl !'!~I)O'me'f.!1(! :~ill. (~be,

M!ol.im.o, i\]J8!ha di,~,. d!a d POciLtldUjepi

Di~ .. ~t i\<i~[!~i~1tm~c. . .,

Dma 7. :3 •. liOn .11:a:'1~ili ... a 'SiI:l4tl d~t!(a m~ak(l· ](1. ,(li~i~h'l m.Oj~ d~g~"

t\.koie ,l;rnr'[ jllGii0ti 7.i:\~[a. Oll;d~. Ji'" Uu.b'.lv ~<l-COI od v[{:me~a:, je:r l'e nl ,~.rUe!ttle' i~ ~ru.Sl11 ~l1g~ ue mrn2e 'lsfr![:nmi, Dok 'bu,~~{l' ~ ... j;~n :mw~'zhra'etce i. I1S'pmne~~ .u;a L'>ebe.,

T"I'Qja ~e'jil'IJ<IIIS_ali:mlili.i{l:l;n

P'~IilIl~,~n~"';~~1l!l~tW~~i,hl,Q .~j~~eci i)l~kJ~b ~1!i-P$S~!:ll'I .1l{Jj.IiI[IjJi~ .fJi:lll,dl"a.g),

S'UNO (FE81,M,) CARINA

OSI;!iit ~~'U &1lC.imiii 'll!:IIiih, ~ljji ~'i1lkl'~I!(JI vl!)]j~i !:>ii ~~iI:I~i>om':£:Il'u.mil]ju.futi'ruiJ !~ d~ diuhri G'udii IIH:<ltklQ i~iht~. al~ .Ei~'!ri£l(j'r!O '1J~ IJIllie~ ;Sj"eC~n;]~

!!!:i. rreJx: n:i~clI'llD~~(l~lijediili , .

N-&k~ tiJ dr~I.Anilli ~.i" pm!~rll:i:ii!;pj .i.:IleJili- 11tF.:~ i'icjlifllll ~ a 'fIiITiU;'I~

Vf,L:l¢lIliJ' IJI!at()~-6l'lfii~ ~1:'itl,~;.IRI~:mill,~ik.!l; :e~i1li'llJlll i Ntlsilla !i,ilIlfl!i-

~ .5ilhi:na . .

TI,;'\!'~iIIit! ~r:'S1i:: p~'OUi!i~ I ,t\, ~, l!!O 1.1. ~tlliil; 'Y! I ~JI{I '~iJi !JJ );\IJ!£:[ ~~Jil:mCiilt· jc. .• ul, B~mth:illl<a dlll·n -G.!%ilill Hral'l. . oo.-W·HI.

Cet'll1Cm~ mi8JJil CSt! n-av.l'iHo !!~d:n-m (;,l!.Icl:hw od p.reseljmJjie :02. (!!lJi~i!:f!Ja~g,\1'oJlj~l!!o,&t 'S:ll;pr~~!l,; lOne. dt~c;~ S\1'c,k,r,!)j i :p11Il~1Ii

IIJ.ZAHAKA:RAME~SJ:CA

S;'1taki : . l\:DI'lI!l; l]je7;abiJIli,!ivpo't\r~riI1lilie:

as bil::ii. 'jek k~o ~[O :sic Ti '. b;·\lffllil.Ci;

J~s~ QSti-aill iSiv:jI~!:~Q;fllik!1)mpw~smw" ~ Il!OOslqgk3, ;1lli!:doht~ecem v~'m;erj'il, ~ IJOiIHili'i9f1Il iptlSiiiCY~l'I!11.];JiI'1~~"'Qji1lil, zh~oi:im.8i ~!!I.!l;m(l am.rul!~tvfilijed.lli.os,d~ p:ut!Uii~~6 tt~~w. Huli!1f1l'I l SiIl{~:Oa!. ''v;~r~

Povodom g,.maj,a, 'DAN,A. ""ZLA'TiNIH LJILJAN,A''' i ""Dan,apobje:de nad fasizmom' Iskasujemo duboku zahvalnost i sjedanie

v

SVIM :SEHlDJ:MAI P',OGI:N'ULIM BORCIM,A

Koi i 511. dali svoje zivote u odbrani suverenosti inezavisnosti jedine nam domovine RepublikeBosne iHercegovine,

I ])mur lit -5. 201:t 1l,a",f'~:W,fl, SiC '~eJ;r,~od:i;IlIi1. od flil."es!:i~enill t'l!l:l: ,abiff;[

SJrECAN~1S F"""'----__ :03. d.~g;e ['Od1:~€rujll!

n:ll1'D:.a, .'6. "5. 2~1 J. o::l'm:ll\,'r:[I;lfliJ,s~ 8ig.()'dlin~ o,tiI\:ra.ka j£,,:r~e.li;o l1Jl1 -ahiJ::er ila.S dll1lgj Siin ~ 'tlitaJ~

A'LEN (FIKIlE''F)'

<,; ,_, "

u~'~HV·"'E~-D' 'Z--I(C-

,I"!!Ji,;tiI,' I, ", _.' .', ..

AHMED (HUSE,) D'R.lJSKlC

,t97S ~'lm~l.

{G. S·.-, 1.5.2008· - 6. 'S'. ,lQ] J.) 'Vo~jl!1lttiiii~i ':!iin~ i)I\'l~~9 ~~,i!i.uit;;lt ill 'o!'iii, bot' u :iln::~i t~g3 u du:~~, Sine AiJeLle'~ lif~~n.o ed, zi\ipeti III 5.1.IC'1i tYQ~ j';i:'i'ul!i~c if"'·Qg ;$-:ioa.

.N~!::~ ri d~gif\]I!{h :dM· .[l!Odarlli~j'i~lJ~e;n:~~~ i "lji~iEi.i .t~fi~~b.

I N!e~~~'je' I.ijeei idase: op'ise pra2'1i1:Lr~

Ina i lU!c8 .rulkan l\"lO,g ocillatS!r:,a: j net D~suljill.ltj!ilili! d3~ Uril.iriSf~'; i dlJ~I.'I;,

'KJmmA. (HATmiA)1 BA.MZA 20.o.~~~_OU •

ADEM, BADZA :2:00:2 ., ,2~[j[1..

. Moli.mo .AUaba dU.:' da ,,'lIs .. Ii!!agra.d:i d~e.[J_r:u::ts'hlm. ~j\cpo[;aoma, i 'Vj!i:6:iL~~. ~.tb:m-e:Ulm.,

'Ia§i si[lQ'V'i J~~I:U:i:n i. ,.I\\t:i:l:ail~m '~!!pc.«Id.t~~

ikt~rk~J"~'fik:i ~~_!,,,o:!,

S,~E.CANJE

US-1M. (O$MA.NA.)!KAZI.C

nnCA MEmCEVIC~, .tod·,.DAJUZU: 1911. 1l:~8i: ~ Jun.

i.l! RO,W!t.'ice

I Vee rept'O'silla th~d€set~es;l ;~o.din_a otl!.~d~e UCIm,i[, ~~U- manta" :~.o ;llSml.~' ~itl'la n~ rl:::iJll, ~ CVQll JP~)~lnl.':lilJli[~ rlK Il~~

I·~~.~.~.:[.je.m.e!l.,.~.;,a. O .. ~~bO .. ~.i.d(l$OO,j.3. :m.S.'WC.' '.'.l.'.O.O. n~. ' .... ;Oik.· {lk~ So:! l z~n9~ !Ii noopi. ~bnll;f3; ~H. t:e rnt~[mp'[[tu~:$1; la ~vom-u, Ne

m@lY.es lJIimrJ.Jet:i' dol- ... i.~~J1iIl.0 liLiI;1. :bl:~i:llre' ''Ij'lldlliiulII ..

HAj'RUD:IN!A CSlIIml],A) o.MANOV)CA - -

6, :I. 20.1:0 -6., :S •. 2111 .•

:IJrnglli -m:iti:ko~. d n:is.i ~ n:,!'m:a;,. ~liiY'Qi bl·qi, po~ed. kl(l;i im:

• S!i. na~ lspra~:l;IDij i d(le,~~v3b1l' I~VQ~iI besk:l'llIi'~J!I doh.mr.rr" 'p]~. .IIl!~f1~bp:r.t, ;!:!j§"""\l~ i :iIiI!I~~~1"ll!&k!!l Ihlb~v~@1I[11!J!11~iWJ;1i! Q:p,~~:i~aiIa~ 'fOiIS(ii·t ~ vJ1!o1C:n~' y m<!M~,

-SllO~~Q"",~'iji~:m. i [IJl!b~vIiIU" ~~~. Illi~ ~~ p(i!i'Qd:k~~~

DEVL,:ET .. hanume SVJE'TLICA

~()8lJiEnl;!l:]l1 S~~LA.l\

OJJ,ANI S:LjIVO

N;eb, ~jAJ~3ill i('];":~. JW.dJIj], d:reflne'5k~ lfepote.

ISMAB, tOSMAN) OS.MANf~OVlC '

itj.., ~. 19,) .~ 6. s JOn"

Silll DamiiE i Sm!.da, '~A l}OJ'dd~ro'm S:tJil~i,'fi(;wi.e

iBuu .(ii,._ 5. 2(IlH, Iil©d:i,mc: [I'll,' , '\I''dtl!''~li!ll ~' 502 d~n;;jj ilJd ,'S]iJ],ui , ml1!,j:l:!idr~g~'fIuijila:: '

I

"

VALEN'TINO .. VALel MllCAC,

(TmOMIR)1

D~!Ji i ~m;ljrl~ PwQ](I:~~ <lJ1 ~~_)[jJjjl t!,!;!j.1.i.~~ :jiWI@ ~~ rJ;~ tQbiQ'rn:, mQ~ VQ1~;~i'i!hi~,.Za 'tQb.Q:!'\rI ie 3'V!: ~Ii~kl ~~o ri1if;~zi.\,(i'~ iSmlol 5E~i1ml+

Pr~l:Iinl!il 7.a, tQibO'm ~~le :l1ihJ~e ':mi U]S:t!l is~unjcl.l' ,tllHcliok ill! ~i;v:iB1. ~~Te[ Cd. '~' [lUll' 'vl:l~~e· ni sine,

PCti:tyaij ti, m.Lrti, Eoifii~~.

\!'otile- i !!iv~r~k ceo l'e vQJje'~i tYO~ til1ta, Tiho 1'iO>1:3-I~t

I MIEJRA (OSMANA)

- VATlllie '

: Jjl)ll ~ bdlJl,all~\~:m ~j t: ci~I1!il(H, ,~~ J , ed .2!tlJ:1;~,rH,va u ,IU1~UIU. ~:r.C.U])ru, I Cll;\'Ui.

I --

: ,Nttkll :ti AJiah dUo ~o,~~j iil'.i1:ljtm,~~ ~ '~:V~ litpuu:: ~~nJlIle~JII"

l'vnj s,illIl SalklJ sa.p'ottlldlioorn J~lni i H'l't·~iltd~~llr6c-£'i:I':r. ofllli~ri III pLjl.~Jik;;6 .. S. 261 L ,~fo· daiaG pfiijil\!: d:fl:lm"nfJm:Jfta 11.

I C"'~1TII1Imi dZ(i.m:~i ·11

I ~f-I'idzi§rrni] .~l::rl-:lnill:

L_

Dli;oj 6. 5 •. 10.H. ,~-Qd:m.e III.!tV]!'SaHfu.:lie d.\~ije EC!ditl!f:' tid. ks&. s:i ~jJIi!llTh9Jp.IJSti]l!I. drnfia·Mckl!.

.. ~ - "_

Ui:lb~vi 1:ii~.aol~ q V'a5:LIi n'l$i~i¢FQ:ntodi,t~IDi:5ikll1l p1iCl~~fI!i'~iO~~ QIi:[~]u. vi:~ht'l u n:aSim,~:l,'c~a.N~ka!VOlro. U~~~j '/;\]]ab d~.~. ~~ri, D~q:t":.mlel i 'Vai~rd ~!:l.m~-It \fa!l:m.d!l;!~am'l,.

J;i(jROD:~CA

1111.0 C[S:q A .26. 3. 19i3i ~ 6., S.l(Jill.

$JECA>'4:JE

na Jila~c drRge[~diteiIJe,

~~;fG~

'-B'--U", OM,'· ""A'" ;'[-S~1iIA'~ -d' 'G· '-JOO-V-;I'C',~'

, , ft... "L'IiJ'" ~ ,110 •.... ' ,AD: .... '.. ' "

DimiI. O. ~. 2'fiU.LI;Ii!,~,rS,~",a,!'l!~'.SlJdil;l~tO~ $.a~i1 ,i[i,1l!li iciltl,ap,~!G :I!i!!~: d~gi: ~'I.lI~t~~~ c:~Q~ :id~d~

'SMAIL (aA.MO). EF'lB'ND!IC

V.rije.me:,loiQj!~ ~~rdh!1i:i !file' m<lJiZ:e)UJIi!~Il!j.iti. ~iO!iiu v~ik!J!h1@1 i'~ .~. tob!O<:m. N,e '~tJ]jl udella nilfrl .zaDl1I.IC!I\l.. "eC-samUr lDirilzllina. i f~eclile, sjOCml,jre Ei3.~:e~e.,

Ne.ka fi d:ntrgt Anal! dl~. pod,mrl~ Uf:(;;p~ O~'¢QOI!l:[j' ,~,tl:rQJa'i d1m~11,1'i~[jif r~Rl(" .•

OZ~dl!~~fli: S'.tI,rll~aJbii·':iI~ sillONi 'glUll,I-o,8ed.i.o~ Sclilli:r,~eeirk<l: Se}kG;~. ~t M~jd.m~ iiif}<lliIll:!

r3.~i1iii' i :tlimi:m;~ .i. 1ill1lU:6 Aruma;~ E:a:W!.it, .A:miru~)- AmjEl~~ L~]J::li i El"l;!iI ,~cUO-l!iJ!.dJi'

Dm:a6. s" ,!'(lll. g~,}cb,e n.a;vm:~m8e dever tuZlIIlh :81!:1!~~la~ild!:alOO teD~n0 .1'1.:;:, ,sl1liJ:·e1t :IiI.ai 'v.(Jlje.m. 'Ilup.m£j O!l1lC, dl;ditll, i sve:nr

BHLlMAN (M'UHAREM) ALIM.AN;OVlC i. 5.2002 ~ 6~S •. 2ilUl.

S ],jy:bg",'ljl;i! i P'!ll~jt:gf.~ljeJm . .(;iUiv;O!mp ~~po.lJi!enll~~' Te~~, N'e~ 11: cl~r.l;g,oi.! 8.Uttb d,~..5., ~~<!iri. UfrepiD.~:eIl:ne[ ,i"victm~3l-~IiIl~['

'I"voji p;t!;imiJiji.; :SUl;~![!:)gili Cub:t.:;;).,. !t~.~~yi .\mit i :gfmi~. ~'1il'1~MN:ad:~:ijr~ i ,Eroi.fi;li, 1.];1:nll(~ A.~~:i.!!iia-<> .~'1T.!ll Uda ] l:I!JUkWhliUJ~ ~~t l:Sd~~ ip:E;-a'll:nl:l:k1l;.,A~~d:a

rO!'iil.J!EDN~I 'SlELA..M. naSioj dr,~j)j

ALENtI $,t\,L'DUM , ... MESAN 2~·. I~. 1:984 ~. 2. S.2I!U:I.

Tru:be ~ T~"lrt~k

Ne IJoo~(!I]e.·:r.i.~e~lkQ~;e bii:~~Ol1.~le t!Jlg.u i lIo! ..:bog tlo'.orje ~I!!e Sn:l:[t;i,Za.·· u'l'i.'d· cd estad U ·1Ji;(~ifllils.f'C::~ma'. Molim.UI\J]iilla dlr~5'. dll, d p(lr\:l81"J :li.~ j~PI D~WlIIe~ i ~J~~1ti:~!il1f.1l!~;&.

S<l!bma lC_a:rabodi1i:~ Irma: :It'adi~ A~ Z~a:tlloo,r;[c~ i\t'tllSUm C~j'i'"<lJll, A~t~ K;lhri~ Habll~

(liln~c~ Anliel;!!i~)e:li:t:o:l Se~1Iill~Ga:~!lrul meuu F-m:ed~lic:i :Ed,ijj ~Filz]jt ~~ .~ ill

I DH:1I1 .•. 5 •. ,JfU 1. s.odine 1111livi:SiilQ se ~ed3Ji'll da~iiII ~rtkiko"e' Dreselio ;JiIa, ,dlr,:et 1iI~S dr,agi I'!l'il>li!ialk

,MIJSTAFA MUjO (S,ALKE) S:BClRAGtc .!;z~ N'GWe '\TUG;'

S lruba,'1jill :i pO~rl3~~i:em~IiV:ii!lt ~.n\O !tsiPom.en!!!L n~ llilego1' dragiimt, MQi.hnol AII,ah.a. dt;~. ,dl3! rau PQ!'.I:::Iri ~~i~p,~l)~!il;[!e(.3n,j~!io",~j p.()t~dJ·, ci ~]:)IU~;

OOiMrl I

E"A 'HR1f'lA- 'U-Z'''"'Uclr;.!lfO'' ""'VI··I'JI"

,1,."BnJ~'I' J -, • .'._ .. , ' __ .!L.,j,.) ',.' "L

'[e~~~~ni je b~,2 f~b~ .dJ~gamol;a,f.i!1;a:i1:;o. Nil~vik. ntj:e i~tQ" Vdi :~~Ly.ghi Difi:jjj

BA····· S~!' 'C"," M" ,···'U' ' "R' -'-I"S~A"

" I " - I , __ /,' .... " , -.__ I, I ..

Izanas je najliezih ,6mj1eseci i boID je sve snasnija, a praznina sve veca, Niita vise nije Isto i vl:§e'nitk~8ida necemo bin nnakvi kakvi smo bili 'S tebom, I dalje snagu pronalazimc u sjecanju na sretne dane provedene 's tobom.

Tvo-j'e veliko srce imale je mjesta 2:8. sve nas.Bamo oni koji te vole znaju ktQHko je tugei bolaostalc iza tebe i kako ie tesk@ iivjed bez tvoie pedrske, ,lj:uhavi j, razumijevania.

Uspomene ng, tebe nikad neee izblijeditis [V'IO j a dll:s~a ,ce'v~,ejf'no bitimedu nama,

Neka ti dragi Allah IdZ.:s. podari lijepi Dzennet, .

S,!E,VDABALIJAG,n: 1J.lt. 1,93;2; - 16. 5.,:lOl1l6.

.~

S'ULE.J·. ,MAN D,AL.I]'. AGI'e

. -- '. - ., ~ .. - . j ... - .

lEi. 3. :U~:J7' _, '7", 12. 2008.

:s '~}ll.tJ!l\i]l~,!, p~tliJ!va:ll!:i~l'!.:l, ~ vel LlEhml [K'Iu,OSQm ow,,·;:l,rnOUi~~i©',rni~HU ,lJ,iil! '1<l31.U~i.rek,' cete

iii~i~d Ui. lt~hitl ~t,cE,m'3;.' ., .

N'ck:il. 1111l:m d,F3,g~ AUSlh. I,!!otiari 'l:ij~pl DZeil1D~[.1 vj~tH].r·ahmc[.

O .. a 7.. tlilia:i~ VfuM[-!i) :[Ilavria:'<,ll se 40 Itmnih d,fllll,a ad! S\IlEIf:'t:l :ll!n~e! dmgoJS 'i ~li~~(i,fi 'S!l't1I~:lI. O~~ ~ d.~~

TO,MISLAVAMARKOVICA

S!!¥tliktlWUl ruj,!ilba:,.,J:ju i :rugOlQ !!:l!'Ir::=if te.m'l} ILlsptllm-e!l!ll l'113.rvaju diQ'bjl~[1h [:I1e:mefl:irQst i wIlko $:r,ct!.

- - - - -,~

FEHIM (HUSItEF) KOLO:NIC

(7.6. 119n: -6. 5.,]O!ll9')

i~ 1.]!;!,biFe"

Z1'Vief ,6eS~e6L(:) Il1I niiim ~{It,io]iU,. N~a 'Iii ;i],llIh ,dZ,t, pcd~Iti, Hj:eP1 DY.:!,fl'tt;C'~. i'vi~D.ir,M;ml!r.

Sa, ~3h\\';alf!ii~u Zff 'fv,(,)h:t, U~:bav~dij!b\i1'olli i. pJ~iXi(oS<t. ..

Tvoji: ~U:~:rl.!:g'<!i 'fe~H<I!1 k~emkiitM,h:~etaj ~iDfet-ah. Wli~'~ad, ,SJadlo.l\bFda"J.lI~mtn"" ~.

Ni¥e5) ::;~;lh[;j lB~~a i ze~, 'ZlatiiH P'ilr'.r

:s ~jt!bay'Jju_i ~l'O"mit!mjl Ai~l.:i i A~J'!l~ S p~rodi@_m.~.

'rtT~O S:FEC".~[E

p!®.!Vodom: SlDd]~nlkepf'~,8e]jel'il.illal D~. ahiret lli'lii:i.h ,dr~di\l

:SEL,~I,MA .. ,MJ:MA PASO"VlC, rod~ :SIADINLIJA

1L8. 7 .. 2005 .. ,6. S. :201;L

SJEUNJE;

flI<l .PJl.ll!mu]e;'!Ni~iM:iqaiOO ,ARiBiH

DZEMALAMALKI,C ENvEBA (JoKie

D~!iuijiS':ki. 0dbllif Ja:Jte'clJoH. .

DDANI: (S,ABA-eN) SL]lVO

Neb, tl d:ti!l~~ Allab d~i'. podari lijrepi n'Zetu~ct' i v.idn:i ~;\lJ~m~l.

1~Vbj,~.: \i'as;i;ii::d.~lP;ilb ~2blli~c.a S;aporndkm:u iliil.&M4(

:D'IJANI iL][VO

Ne:kll jor dr.agi AU9]~ d7,,~. ,~.f:Ijailti .. ~~ep.i D.lieu.et i ~j~gi rJlb:m!!l[.

KAB.MEN ISIX. ~. SKOPAL 1 •. 5., 2101 ~ 7 .. :5,.10111.

P0ll:.Q~1ri ~t:k:§~(j'iS'~~ bili ,wn tMoOQ: z:i.v(I[a, TVoj u~;miidh. I:iubav .i d~b[llJl~. o!>tSiW.1.:I u :ElI1lf§l:llIl Sr,C~m;), ::!au"'n~'k.,

6H1l-1i.!

,A,Z:IZ (AVDE) S',ADiINiL[J,A

6. :s .• 2001- 16. S. ,2:0U.

tUTA DZAMIJ,lC

'li:oji~!1.! b7Q po&:a:!U ~t1ikQPi.~~f~. 1I ~i {lI7i.o~., S.~995. gudi.m!.e da:l[l!v~lie ~~V~H~ za. oiWi.ururu1!l 1MB.

J;i]ile;gC .;I"'(ij:;ul~rl m"+-lll

D'ana 4. S. ,2Q] ~~ gpdllle :presel.Ha je -n.;, ~l1rui!re[IliI:~

~:ragfl .

•. :---:.- " I I', ',- -, ,-, oi_. '-, " ,- ;-,'.,

UIIANA, ,(SAD,AN)

S:LJIVO

Di!'~Di,i~."

I~Ut le~ ~ft~!f!fi U l\@t[m Sliidm~. \Hll,~n"'i :I'Imk:!!l~.z~tro~vlj:e· :!i!.i:!-

~1Jit{!~i!1!IO ,~tI:ah~, dU- i!!Ia.l1Ii1Dd;!r:i t~jepi Dtrennel.

s .~jJlh::!WJj;il. ~V<~~ ~~~.(!iilI!~. ~'IlUWI" A(Fl !d~.N:~I~di~'i H!'iif'll}

(i'!~~.~i!

5). lOU, [Ii'1jl".t\VJ.lllLilit:; ~d'pr,~ljcill!l"i! 111" iilllfti'.l:l~eg drn,.gqg

OMERi\ {AVnE)

'S,AHOVI,C;A,

Sci:! ijiuI"r.a\lljiu i'll~iliOOI,!"'ln.j~l!I wYJm()uspgm'Oillil_e lU,l'~i plit:!"IH::J'litilik.

:N"cl:a Ii. dlragi t\]~a!h dU. ~dil,D!ri:ll)UI i: ~'" dkmil~'" r- Ptlt~ ivili:~l1li ~"II·lni!jC!L.

T\foi,j: :~,~l tl2i~j-r:, ;!;n.a~!i: S'~l~" ma, IIJtllXil~.Jtcn~liI,s,u ~upru-· -mlilotllfilI i5iI'!Oi'f.!: Mil"

, .1Jt-j'l~.~l':iji~ ..• ~1J~j k~s~ .s.~Jl!-'

II:gqJll, Emlfl)!ffilI I [i;)~·tk()m H3-

["lOrPi :B;!lrl-J:~~

FERIDUMIROJEVICU

130] I 1[.UCS!·2:<'! '[,~bOln f,e 'letEkjli:~a. ~j~bQ,~ -~eb~ '!.(i$t;ll:ie V~-C1)8. S.II, m~ m~ ifll uspomf1~a:r]ta {]~:r~~ d:a ~JVl~ u.aiSli.m :iTlC~H'lI'!<

N'ekSi ~1 dra:~i- A~b:h d~ .. ~, PQd:<lri" nri;riliicpi :Q~'n]IJ!:::I tvl)~I(!li du~.L

D~lIi 6, S. l011. ,gcdi~j!.1" IUI.~(V3S~ ~~M m:l~sed od iIc!:l.d:~ ~ilill i~ J!iil!P~8t[{;I ~i'T1llg' ibabo

SHAD ZDRA.LOVI:C Vo[~en. ~J bio i l!I;\dj~ c.e~ ... ;ti~jllll(ll. bid.J:' ~~Q\!:a.:'If •. , :tAli::n;l:~.'!I'lii~~m~$~ '!]~~~

!;11ft. .'

Nlckn. ti dmgi .fl1;]:101 d:U .. !>oda:ri ll.· jie;pi ])konit j, vi~i,r.o'ihi:n!ii:('"

'.r'!;70jhl."Vinilliji; S~d]k~,,·Almedin--l i Amar

'f~'Vldd-te-'-ille I;lrqlU!~iti u SUbl\1ii~. '}', 5. 2Q]J, ~(li~e.1I!! !.4J)(I ~rl u k~j ~~:!i;tii,.l. ~iM~1~ffiL~.i£i~li..2;tt

~~i'>l-l:JiJg)i

I u biiS:o dze:rm,et:skD~: [1 ces biu nSlj.I"e:¢~.(!'\l'.i.lle[.kla~eg:: 1:Xl~ Wl'~ kru.s:i.. 'NcDb. drn:;i. ·AlIim' :d:~.!i. p'Odrnd tile-pl Uk.l':IlI£~ i V'j~~iJ. ti!iwm~t.

',I.'\;·ojii: .\ida~ Net,hll,AdJ:~ tetiiliTiclfbli l~doi sa I)omclik,l;ul~ ~l1~I:l!idll'

SJE(:AN'JE llamliil1ssC': n$V#i:a!~iiu, 2~ ~~dme M~I J'eoif! ,~:hl~'r, p~~~Ul'" l'l:Isil: ,cli!l"iI~ Ill!ia.~ j:k~ ~\l'~k.n'.a. i [lena

N.AZA.I(MUjICE) PILAV

N,ck3~C 'I'aihfii1i,el: tii:8i!!l!if dl'2il'Ol m~m.i i ne;lnj,

FA,TIM,n

;,r., <.i ~

CAMDZJC

MIMU

V0i1jmill te TV'~ii De~\!'ici

:5fi1'!Ml,ifi "'_.lJ,~l(IH Dl1eVfili a!;,l~~

~~~~~~~~

TUZN'U SjlHCANJI. ~1~tANJE

.m~. ·[lfQJI!:IT~!I.i. iS~kWu. ,Dru}~ ,6. S ,20 U,n~,irlavQ se .5 gd~!!i .kad1l je 'pr(;8t{!:" 10 da ku~ tvoje plem~!H:iiliCi S'~r::;e

DUNA, HEJ.JBOVI'C~ .m.d. DID.IK

h: J~blilnlic~

. 1. 5, ~'01 .. 7. 5.l~U,

S, ljlili;1ili~~j il'Io~mru~aln(l

It:l!I.~wi·'

~T 'i.!~J~ ~t Z!!il_;! "~ dl)l1J,r~ru

koju.s! Iil.ilm, "

~~t~ ti AI1(1~; rlt~.Ftl.cl~ri.!i:j~· ('i!Ol{gff!l'!l~ 1 ,fH.!l:!l;I. ~J~Er~. ~.

lil:.P1leL

Tv-~~j,l, unuci Eml f i D~C:!illni ~"~h~ {}~~I1g,

~".J;Und7,

MARIJA (FRAN]O) SVOBOD.A,·,rod~

DU''Icl''II .• . __ '_' ~:YJ.

Djeca, ·::fu.PQrQd,i~m

~n&>I."lI.!j~.

Da..na 6.5, 1011. gQdlIm~ DJIli.>·w&a'lf:!l~ :iI~ '41!:11,'U~ih d11lJ!l~ 00. smni :!m~~g d:t:.<\~g

S ~iuba'1ir,l.iu I IIiI:g()m

S1J;pBP VtlJ;:.k';~lk~i,k~iI~~~ .. sa PQif1lril.ko~,

P.O'SlJJE:Di.N'j1 SIE:LAM

VAHID

~~

8ELWO'V.IC

i U12ije1i:. ,~eS !mlid 'Sa 1!i;!Umaji I]~!f VQ:lj~;~ !'li~ 'UH'!1I,jt;lT

D!i!1'm 7. 5, • .2.011 • .Il.aC\n~Sa!v:a !'i>C 40 ,q!!l!fiill! .QdkaJ. f~ p:rGs.tJil8:I]JIl·~ircell:

.t!1lii~ dl"a~ ll~$[n; iw~k!! '

KANA I(SAFETA) ,ZERI:C, ~:. BOREK

Ullehe :I1!aru1l.~ :rnibC!!!tav l:liC POS[oji.sl9,mo tlJg3~ vdika l·illibni~bill(1S fe[' u'! lsi bi1:ai OSUlt_ Q~, 1l7,.QIriLi s"'~:mu:~'!'f!jePQs:~~(),. wi;i>e:dlno i !i'l,le'fbt'ei:)l.

l'O ..

M'U1I~oi\Jla1ild7~~,datl. po.d:ari. 1:iie:pi[izen~e.t 1: vlrel1lii rnhm.er.

Tvoj~: bm~ F~~. ll~[~ H3jm ~N'ti1jMll ,f!;aJ poF(ldka.n;!1

l'brJhtd 'te's~ proucfti '" ~kl!ti i.mO'sli SIOd:N!nii{ 1 S9 U slltbOtl!!! 11 BJJOs:ati •.

FEin

Uvij'~t. c~C;; os't<lli I,i.~~.u~r.n :lii~:!lju, _ .Ra7~D~tp,~;,. Ad.m~ S~ni::lJ~ ~lg~fi,.t :D.[~,Hil!~l

ma:gomil:m:l all,] i d;je:venl:

:SULlO (,BEaRA) 'SURO

S fOTIiosom] !;'l,Qs.1!O!l,,auJ(\!·m. ~illI.\)~[ hmgo

.. '. ·b <' > ~. •• r]1'

y~;pttm!ll~u ~~. t~ . ~ i !t:VQJPJ~:N!~~tl!_~'"

N.e~~· [i AU a ;!1 a:z;~,<podad :~ijepi D~~I.I~e:tt 'I '\I'jo€n,i ·ooh,mc't.

i:'Voji.~ griiltiCi ,Am~8!I.i :lmj!mllll'i !::Iillm:!lJ.'ll!smlfill..

dra:,gllm. ·:f>"liJIpmgtl, d,;u~~edi i PIJ,ll1,¢.U

SULJO(BECmA.) S~() J3;olnijc !;!ril~im1!., \f,~ 1;1, H~i:m' ~~n~;i gd~e IOe§, ~all!lvif~k, ~. -OOfal~. Nt!kp~ ti, d'[a(g~, Allah, dU ... fl'Qdad 1 ij"!l:jp'I, ,D*e[:m~et'

l 'Vj~ni.Qlb:m.C:r. .

'fv(ilji; ~!lipjrl!!ga M1iI;fil!;~!! si!l! Sc-.JWIit, :k~rm ~mirni 'Beima1 ~ll'u~;id, M~:nJcl~~ Aile, iEm:ina,j ~[ ,iMlI:Lh,idi:1lI

- - - - - - ~- -- - - -- - ---- - - . - - - - - - - - - ~

hadlj,KEMAL (BUSBIN) MAHM'UTOVIC

DI~~j ,6 . .5 •. (t}c:~I!:) !p!~.ktt'lari,t !oe ~~ha[nll: d.Oo\l·e ,Z~ dlu8lli. rnhmelUi!~ lP'[;iic clZume,l'lama!~1 ugl8iv",nnf Hr.II5:I]JJetoT d~mrijii..

S~sUil 'Tuda~ ~t 1·0!;.ijI!iJ;iil18~~t!fi6 4~i

SARTHOTA..

Ua~ .•. i! ' .• 5., , ~jO~ I., ~jti:n~'I!I~r~lIl\"lIiu se oj goodilll~ ed iP[I~dj~I*1 JU ah.i!:lN .. ~S;~ cl!r~~~ l'~I:~f~llpril:g)t'!'1 ·L'Il<lII«l. lPl:l·rnlIOO,,~l;-~b\\e I~.~ rre

D~!"![iti'fQ.lf":ie.~ !:!!liJ1Jii~1i:1!l'j':jjiii~ I!ile .. ~ sil~~:m..i;!!!lI!a~bt'.lTvj~!ik €c~ bid 11 ij·:;jntQ s~[mJli, vlllj~~,.Il-Il1.IIII!~wm,i!i~i,m<!l.fIIgi'11bQJ.tO!.\'lj~l!lL S.\!!;f.tim diI.I!IJlilIl ~!I'~ ,,,,,I~~ !l"l0I!m ]'U:;d!()$mh::~ Ie .. hnll~:i. Ire' po~d I"~tt bU,!l. h:; :I:If,II\'"<I '$re,t~ i, .po~Cil~·: TVlljU([QlYrotu i pll:m~r.ii.tQs,~ 1:J .... iji:'k l~iJfjDf!l!4l;! i]~m'~'~i:n'.i,!!~

NIl!~<! li dl!'<I,l\li ARah d:Z~'fl!llMlli;uilile,:iUm.ilTI~ti \i'j~f,ili J:<Ih!fJil!:l'!t'll{If;riid'uM. ];'tlwdi!C'll: rnIJ!1bJj{:IL!I!'.i!,~l:lpru~ M.el!lli~ i!l$i'ID~_;,~k,6cir.i SE!!I]J~l~ i . ~ sn)lful .. M~I'i!.ili!f

<'lI1ltto",'ii M~ms,~lIJ: j, l\thh~~, ~nu~acl Adlli]O!ta" H~faJm!lrul1l,. Al'Id:h1I. le!mllil. Jillda •. tej~a; Am~'r iA$FI~n'l

FADILAH. MEHMEDAG.JC

SiB. Ijub"' .... ljiU. ~ P.Qs't~~>uFem, ["o[odica. It Mehme~g;fc

I DMi~~. 5. 1m 1 •. !!Uili\1l'5a~aJFl1 !l~4 '~~fie!!lrnillfurte '~~~IIk>o .llIije ~.:!!!.II!I.run ... nasa dl'!![ga ID'~tb

III

]ji·~L'4mici.Qntraln.e'~~e Bitl~ G]a'V~u~ I~d..iimee .MO&'!::<Ii.i"

}~.I,m.

SADET[J ~. SAUUV' KOKOROVIC -

E2:,Bl,J~[f.i:ne

Uvij~k f~, bid'l! dm s~~im::! im:is~1i~ Tvoii ·.M~m~.1ijj Da'l'llliS\, 6 •. S. 2i()i] I, Brfa.o.s.koj M:aillitl lIIl

]}i)SierJriferoo ["Om harem I1Il ljiril u~.1 ,sad 1. !p~II~~,[Lc~iitte, 5~~~1Fi1

Od Jasmhl.a fla1U,0'·dt... i uptJ'5!~e.u,i,l:;:a, :firm.e;'j,)'lnl;m Siped" K()!liIjl~.

.MUSTAFA ,lTJSIC

~~J!N.'! I I

Dill;! 8. 5- ~J)ll. n~'\i'I-:i.!L\Iil; ~e .gGd~liIilii da:n<l !QTik~kQ ~e p~~l1o naahi:~~ nld d['<I!.~ibra~ !i JU1ITlicl~a

OS,MAN CMUS:TA;F}\), B,J-S.!m.EVliC

Da~p!]o'ill~('!~ .: ~ ~fillt~nii1 BiB tebe'QSlta,hl..

TI llII3iiJ.iII 5;~~i!II:A, vj~miif.l~ ''O'Olil;I1, ~rnj~]i:!Wl~tli'l:!:ard f.,lalJor!vlj~n.

Tvo'ji; br:!ltAd~,. br.a(ic S~m!(B,~ lna.tic~!!. Sc:!1~d.!!. mogi.l~vic S3,f)OlQdiao:nn

:s,ll,M,Lill

DI"l.t111 '6, 5:, ,JO~ ~i. JiilII"fJffl;j~liju ~ S,2 dia:J:W (ilcl. ~cla n~' fr::: I}.a!l}:~~~~~ naAO!i kce~,k~ '~¥k!l~ &e-50tlia :i~t>et~:g_

NBBMlNA (R_ALIL)

~STE1_"~

Sivako :sj~ca:rtJe f~!l:~~be 5f1!l~O :loll [!a~im I\'l Cima, ]},i:a~:i.iniJj i bijJ:J III n3~im, :sttim<'ll. N~Jt~ .~. i~·~lJ;~lIIir~b:m_.~n ]i. Dil~lUl~t tll1ojO; du&i.

Tevb:kl ce ~~ p'~Jlutjd Ill. 17 :5ad~6. 5. ~tnl. ).1:, dmrn.ij'i Sa:nil .~is;m~ilrO""'\;I. b!iv~-a. Dn,;I~lI. 'tll<l\'lo.~~

r.,e~:bJJzece "I,tRO:S;'BWl'Eli··l dd iS~ ~w,n.ovima kQlekti;\13:

D'!.libQ:kI(,1i {liall:Qs~e¥li~ 0ba·vits[~.\l.3r:it!Q! f,{IIdbi,~l.!~pr:ijm~l,j~ i~lll,sfed~ dn h~ n~::s dlt.lg;~

pm:mmrul' 5". ~5, 2.0~ l.i§l~d]D~ !!I. ~2, gbdini .•

S~~rt3n,a, ,ot;.,~ olbi!!.rvIJl u ~'rak~ {i 5" 'dlOI LgC!di.n..e~, u l.ij.30 ~~~:i rl.ari·, .m.ok;;u;oli&lilll'n1 grobljl!!. SUll]~.

O~AL,OS6~NJ_~ ~:l1pn\g~M2rija, k.oork~ M~["]M, ~mnk~'fifiB> '~esn:~ .hlka. Uko,r. s;[Jab.~ R,-uil~. ,r!)l;If~t:lj' ~tlk. seSFfC' KII~) tllu'i(~]l p~k, k,ru6~~ IUj~. M~tb Ii oM1I1;;l, mu.og.ebrn~lla ~m:d!J.~a, i 'po2n~ll:id·.

Misl1.7JlJdlusfll,cSi Ce: se Odl:Z~l~ III ,!l;"kyi na Smpu:.

I!=-'''d:~:;"~'.:~::~.t,:,.d k.<Ia j. p","iull\.oa!a S,LA.Vlf:A 'ASKVAN'

1.zZeliliiae

l'e$ko D:ri.b:v;).~mo e~lJj~nj~, dfl ",.iSI::-.!lis~ :5~ !:!~JltilHdlmi5Ji ]!lje.~~tHf;a na le!~ ~!l 811:aIug,p!ri'SUH'W! i Y!I':a.&jli 1Je nama.

Volim:o lie ..

"'loji~ Zclei~b~ M~':h Mtlifa:~!, LmK<II, P,ed~ Vedlfl<Ul~ l!iUrkc0 :i. 'loin"

Ni:ikill.t] ,MI.ah cd:z-'~.f.l,odarl'l [~j,~lli D~n:n,'!!!~" III :[l,~j:u, ~oodijcliI, [I3Srn.:d~ $aib~l[l;'I) Wi,

POSL:J.EIl1N]1 $ELAM,

KOMAN.D:ANTtT uB(~S'NAE~104(~ ZELEN:[H' UiERETKI

.~'

badii' SADIT (ISMBT) MBK],C

[>:!il'D·a~. 5,.2(11 1.. gQ~m'~ n!!v~ilo ~ei~ ~~s;!: Jnf.e~e~i od,ta~(I fir;: fli~e-Se"];iiJ;l [Ui,. ~hi.t\~~~l~

KEMAL (SAl-KU)

HO,riZIC .

SE-ADUBU~A

.MlRKU U:PAjNE 11. 1.1940' - 1~,. "t 2011..

,1i\i-IrQdki'l hie- Se[ver.E.di n~ Hia~n~ l!i.J1I.lil~i,~~~k:ri::t

~,ll'll}, L,J.dj

KEMANl SEJD

:Hatmrl_ .clova, !!t: $eprml~iti. tw. B~g.g,'".@} '~i2"im:dji !it :p<el<tk 6. 5,1,0],]. !:!llSOsa:i1,

S'lll'pru;ga~1iU'"ai, dlJl K~uan ikc'i::rb Samra'sa $v~~ml_

po~edi~a.m:!i. .6~5+1.11

Vi\H1DV S;,lLIM.oVI(':U

Neka'~i' drn!;!;l AJ10!lb g>':,;s. pod.8l1',i.·lii~·l OZ~I~~er i lfjt(:llii

~f.IlIe[.- .,., - .. .

HU:I!~m;l, Ne:vzC!t:l i N!.j.<l;~t1J ~lli ~()~hc,am:a

(1d .rllif:id~jj:')·.A.r~f~~lib~ injihovib si!!iJJ)v!Jl~ s,noa: i

un~~ilim ~].Tol<!.h

N;ejka d .AUal dlz.S,IJ~(hf1i liiep,j D~:t'JI],ne[ i;;:it~:n.friil!hllll,~rS:a~ie:t :i.8"ekremr .MZ j,B:r.idl. - J,a:rted:O:U"

fr,t:iIli~jiM]Jr].tlIl $:avj~J:a ~a .iH'd~~ . N,~re~d'iJ~i"

$lm'U'ie l~~!,l, '(l~l~:l"\)ta !!iIi t1iit\o~t i>!ru[lj'!l ~

mcj3ii~ 'u~e:cmteliitL .

~iU:l'l1lS:I'II~b I: ,dttbriJ]u~li iill'lQ ol1_l'lca:u:.5a 1i!""@!ld,1..lni;tl]uk~,.J~~(ifI ~ntf<iwib '~:l1J,j ~i:i "i.

N~~~ ti d:na,gJ,A~hih, ,dU" ~!lda.r~ I.ij~,.i D~~tld;' , ·1iliil'~met, Ji:mffi.

Mi ~ml:! . .'~ (j!,l;\i\~ti ~POI!!!I:~~:lIli1l! 're-

b!! i!uJ-Shi je!;l! ,Ililljffl sr_drpa:.

'flroik!;upt'l,!~ OC~dri;~~. :!!ffi~,![ £)tfllfl i Ad~rn [ I!IIl:U:k~ ~!!

i l~Il'liIH! .s?:!l· i_l';~

1'UZNO .SjECPI.N'JE I

D~~ 7. ~,~Q'[ 1. n'WJi;~\fiISc!.~ gj:i~:mB omllko j'Cprt:~I!:IiQal!i!~:tiIi!rt!1. 1lI<4!· dr.-.a!ll ~"Q'Drl!g., ~[~c,.~"~r ~. dc:d~

O~:!I', 5', 2)QU" tla\i'~i]:~~ U giJdi'm. (!tk~ko niie-·!;;!l; Hinn.!l. n<li~!! d!"~

Z,MHF'A' 'I'OPJ\LOVI,Cj

_ .• __ _ -.,.r

- -.£II. 'I?'M· a'JI'C' [~~" ,;;, .. ' ,no. '"',

D,~.tl AU,:ah dz;s., po'l)l:i1Iyi llij~l?] l)r...eatr!!i:'[.

~J~_(i.~NJE.

J)·1lIlla. 6. maja n1li'\i'l'~;Illi'IISe S~.'l:n~ ~~ pr~,cli¢'nlil! na alilir· et :tHl~e!:l "!iag~g

ZAlDD (ALIJA,) MUHOV1C,

Z~bfirn.V 1'I.e ~:Sfnr~" !'iiC!J.[ofie _~mo '.11- j~Pal Sfi~I1Jii'i .~ 1I~O'm9J~Il;:! uvaJu. dolQ<~t)(~ 1~:I.~mcill!~(\ls.(.

S:u;pm:g.g:IJ.Iklll i djec.a :NlI1iir:et" Nei!:7~d' ~ Ailcil~ sa "in:lmdi~m3.

,SATKO (MEHMED)SMAJIC,

preselie .~.~ ahir,e[ 5, maha .2)011 D , ;~iJdifl,e u 1Ll8.IS 1~li rtlJ. ,) 6. gadlini.,

RAHMETULLi\HI ALEJBA R1\HM'ETEN' VAS1AI{r

Q:ZA"LO,SCBN]: sl1prll.ga M:en!IJdinu,~ce[k:a, .[.as.mina-i) S]D. ja'Sm.in, a'etEmir~ brat RizQb,sn~b:e ,M:~rzetil i Zladpa" 'briID~i£i :Edvil1j :e'DfS, Vedtrut iZhltm"s,v,as;tikeEwE,a i NeF1m.ln;a sa djiecom .MajtOm~ DfnoHI i .Adijem~ ba~c M1I1!'2J,iU 1 B:aw~ 8J.1l,][dfle Pd;a:o" A\rdO'l .Ha;zim., daidin Hasa:ll,1Jedcle ,M.ejra, .~.H'~ijr.a~, porodiee SmJljicj. D'Umm1:,:H3t~ance;'I1ic,,,ElJ[1]ovic,M:wJWkic,., N:QUe~, F~~ek.o\fif,M:ujncic,Muw,ezino~:ic, B~bj,e, .Muhi,cJ, :KafJ·illdzi~:,i mHt:.),ID'~ndQ'vslll~~Harbu~, Ile'lr: ~ic~ tc 'olS~~1a nrL1fQ,!:o'b.rojn.a f\od1brnl1~, kJQim:~ij!e

i.prij,a~:eljm ~:5~IDl

SAFET (OSMANA) ZU:MBE,RI

Sahrsna ,6e~e o'ba:viti n suboru oJ'. 5.2011. godillf uI2.3<tJ s,sti na gradskom groblju ~WlakO'yd)~. OZALOSICEN1~ :majk.a:Doslinja~ bralE~!:!JJ i .zo:ran~ SllpniJga Sadiwa~si']] Darij())) UIl1l.llCadJ, Beuj~[m.i:li1 i Sar3~.famiHje~ ,Zu;1Ill'beQ~ Z ltm.be~ovi:f" Ilil,siimic'l Kovac" Stis~ Bi'bdic" Bmt.iC" Cut, G'Iiic, K~d.ri, B'od.i:toga." te {I!Stahl rodbina, prijatet# iknm~i.je·

I:lub~tl!i!' il)i.~IQ~'li"] g.b!l:"'Ji~~~~j\3ml1!i 1'0- tt1til:r:l~l1'rjj!E!lcl~ei!~rJm~lj~:'!h.~ :",d [J;!"a_gi

\tABm (FlEHlMjl

- - S-.i.IMOVlC: _.

Pt!t!:U~ [Iii. III:1:iiltClll i::t:iL:\lI't~k.S .. 5 .. ~G11 .. fl.,~.dlfle: \II '58~ ll~d[liIi

])?~n~:l{). '4e 'fie OIlnviJiuPF.T:A~", ,5.5:,.

2(1,L_~. , ·_~[Jd ,"a .g.idl\1:om

m~.~ _0.,

O~A fi!l;l1l:i F.~b. ~ierka An:rlllilel:OI:. :5:1.1iI ~:i~cl. 1-iIlt

S~iil!!iil1.~IiHl.n,:! A D~;llIliJ'll!b!'litCn 7':'''I!.rn i t&i~l, Elt5fiFi!!'Iriiiil~"tQ"

[h ahllLI.:~ - rm_(l\!~t. l'r:\u:id+ . >i.(l~~_~~vi,etMlJ!l!i!\\'liiilil1!.

Alldeiuc,rn. r.::.jlij:;i. . • ·l{.llml. Kllliko,

'.. ·'n~dlb~;ml,. 'i"

Te'IMd:·~~ !;~prlil'lii!;?i ~l iSlu~ cl~l'!!!; 1!!.!S~aj;M,!.tI!l'!§I!!lUj~ lIllI. 3U ~d~

-uLg:":-I'[lX]V:;\6/VL . - ' ..

p·dic."t!z do 'Vl~li-<pv~ 11l;i.lJlld (Ib~;i:bi,j!::do!;:EI tspF-Il1ii klil~ :1tll[.g~[i" .~tl ·pg!;ad,nm.1.I. Il""Hj'!lijl[l"

MJ:tN~E'Th't:i.AHfALE;U:U RAHM.ET:ENi 'V'ASLU] 1 U

I Ob;)li']!l'll:[!lflllJl£l .mdbi.ilJil1, pr.ij.~~I!~j!'! li'<u:m~He'd<l :~nr~5; dnl,gi'

.E:KRRM, (IBIlAHI:MJ

PMZI:NA

I'If~ililil' [bJl. ,.nl·~tMriicdw, <I. miil'j"l.f) ~ l, 1l,~'dirl~J tiSill!ll~'&i!l i.

D~eJl ~rll te. seoliliv~t:ii Ill: I:n:'~JJ!:f 6" .OO:!),ji! 20n, ~dii:ilc 1Ji~~U'O ~'lIti Hili g;rii,d:;KU'm ;rl_Jl'lliu 'l(;I~~~,. . _ . . . . . ~Z:I\&,O~CiEN1; "s(l'8~dti. fs,a.:d i!!lUrs~lJl ~enlLmQ-2l()'!Jirt]]nli·l1Irij:u:~.lii

_ . ~_._ ~;~ 'SijPR9Ucrr~ 1.rr.:Q~prA~A 01:1 I.MO· SAl'~:U DZAMJ3I U ,.rJ'FAZI N A AUPl:\81NClM 'IPOLj1[J, I!I

Ublfl'lf]di;l(l,'lllImlQ oodbil!lu~ ];Iriji~(c~it" ~ k-ilm~ij~ dl!i jt!"ifl~ dr.iJ$i

SAFE'T (ME-JIMS)}, HOTA

p.~"''ii!lt!Il:!'I:!I~;'1!Mfj;!~IiI.~riij~'lJ!..J 'R. !l'iiJ!.i~l1,j)l'l.. :i\lIclin~1 'U.;~II .•. Gooi~i.

'Dl!~na~a c,r:! se o:b.a,!~L'i III p~l';l.k •. fI'.mai" ~lI!I'l ~.' ~IO "l:l1:l{,1 ;g.gs:r~~l:n'm "0'1,1,0.

u~~il .•. ", ... .Ipru.:~1i; Sn:llij,!> stili . .Mj~-

6~k~1;liiii~vb·".i.. ;liIt'i~t~i' ~!!jiil.:.. Ct;.> . ,. . ".. .. .

_ . 1 V~4_iid".~[ Wrn~fm;lltm. ,F;ll[lba ~[m~,[I,> seaflil':~ I. ~~S(f~~J!I!~.

~!li.LiI'~ ~D1tif~r I S.~fik S;II ' . 1I!1il';~~~l:i:!:i.~ ~~mMla ~)tiJiI(oo:i"

,et!""" ti: F~.~dThi: Hn~~~. .' .~tf~ia:i1~§l;le •. 'V1~{ok4C. O~j]~ii\'lJ_i5~

P'e_him.J:lV'l~ •. O;m1:'.rb~~.'C •. FJrik!m'~:~. MII'::'ml(;j. K~bllm;~ J1:;ao lu:'l'~\lt~

H]Q~lll:iJj:nla'rod:i;,i"<l-:~dj;])l:&;~lH,kO,,:;ij~~," . •. . ..

T&.rL~l!t 6e u l".3G.'$!ln ~ k;u,~ 'f8~~~l!el~Hen!!

1,I1i:d &!fel: 1 n

Q.b~~lfd~J.l''''3mo ·oodf.!ii'i'rl!J.v.il;l;~d.i!l:' IWrn~;ii~ tl:ti! l!ll J!.~ '~~i

SULjO· (DECm), SUBO

_. '.~ '_

~r~dID fill ,llbi!l1l,g !>:t:iiit!iIlu~ 4.IIi!1jii.1J lrD't ~. .. ,odiOG ~ 60. g~dbl~.

Y:l·~tli!i?5i! .~~. ~e\lb(l,v;~i, ltr,"'II~. 6.m""h~ ';BOIL :g~ ~:!J'!!!"1l l4.3{1 S:all~ila :g1i11i.~kQlm,

A:JISA (BIEGAN)

SELIMOVL~

p.m;diil;llIil~,ab.Ur:t:( n ullJ!rnl;, 3,,,[11<1,)31 1®:l.~; gj;ldim:" CIi! '~It IiridilJ~.·

Pkj'!ilz:g ~. ~e! ~~b~vil~ .'I.! Pt:-(·~!<:,. 6. _!I\l:mi.!! 2m .~ .!,!l:IJ:!:il'l~ IlL H.3(l·~~[l 1Jag[a~S):t~lmli

:I;f.\.i!;Ji~iLl t: .... _'0\ :. .

(I~A L! t<rld!~il'i>l\' r~ij;'l;td[~~ :~.~lt~j~·l ,~~~blj~ JU :Kiili!'li'io'i:l1l1n!J!: QeI'J 11'<1.1:11. S~e!j~l n i '9irt 1]~ne N()\' ~·ar!l'd 1:11

ObilVjd!i;!l!.iliJiil!O l'tI.db~;I!!J!.I)i'.ij!l:tt!l.iti i

J;.Qm~i;il:'dari#l! m:i&l_dra.g:!_. .

ZINEl'A. (HIMZOj

POLUTAK}m.t. BASCI.C

~;I.~i!llll!iliJl.!t !.l~ll~hi~el dl'liI'J.iiS" S. ~l [.l!lm:!li~le·~1 ~'&'Jdum ..

lJ.kfllll;r;r &: Sc kli<lfilj:lllL'j UiJ'!:ttlk.o 'Iii.S. 201 ],. gil!!!i",,;! u I.un) 1ii,li illlPl'loId, Sif.l,III1I.l'legol'l!' (Ihmijc; .11 Hbitdilu .. tI. I.It~@.Ct: ~e: (!:~a\l'iit'i i.I 1 JIi .. ~®' ~.ri r.m.mCZllrii.l VIal'l.l'\it!Jk •.

l!'~"i-jld c~·~: ~~~il: ,daI~i!I"II l.Mm sjJjti.

_Q1Zl\L08C Y·p'I'~[f~ib,,~,i[l.A,L'I!i(lil.I'I>!IlJ6et)'a Eliij'ltil,.mltlj,t!l:

HilIIlJ"'[l~ brat'.;aIi'Ii'l..-S!lCfitl'll, K~;il.'!r •. l;;n'UlI!ra l[,a]r<I. diic~'¢. J~:;,'\J' i ~',flli F..sm!i!l !i':I(l~i~nd1c~[ll~~mdj!O:e r{jJ'ii.iti~~~5.¢iC", ·MI~lti~ Kli:pi.(~!c, H:;!;rl2l)'vic. llorcQ\I.&C, iKl[i~ll::. K.'iliI'!t(!i~,lt> GiiIJd!l; feulllllil()!.lEC;. I~ ~m [11, tnlllJ~t;)bI1Jin.iI 'md~uli)!lJ' Jl'tH~ll(~~i~i"'IJTI1'it: ,!'I.~~.~~

Sa~aJ)r~Si~uj:~I·F~m~ mdbin'!:i~. P.ri~tl!~ljilf.!~. ipJ)~It"l!!li(:i:m:~ ,rl~ i~ .~. dr~.

. !uiml~IJ:I',~~~~~ ·i~Vli:a~tlr.m:ihi[l],t_~~i,j'll''lll~ ID~m:JJ! I kGmh,!!Jt~~!ili ~I:i !ll!ldr:t~ Iii~fh, S<I:!· .ltn.!® gU'l~.~~:~ ~~ed~1.

SAFET ,(OSMAN]

ZUMBElU

'p~llIiI:J:I.IQ 16. ~\201: 1:~~~IiJ.'~.~6-l:,~(IJIl;L SiiliiJ.mn.~.~ ~eo~ Vlt1l"U SM~P;~ll., '],5', lOU, :gac1ine '1.11 lLi.1tl :;'Hi.D<1"gtlldSk~m .~o:bitjll

'V '.

. .SNI:. llli!.rli:'i!lf.)~t:i~j~ S~lP:Fll~ Sitd:ijjl;. ~i:f10Ifl!l:-:io~

bT!!~~ ]:I~jil'In~ v FZ~mUl, 1Ll~"Il.C':J:dB~i,i1mi.~ i ,S'1ILm. [IC Otl[[;lll.<1 IJJElQg('J'

hroiil1l:1ll rudbi·I'J.'lI,.jirijlat~W~ ilwnd::li(;..· . .

(.Jb.<I!:jdmvam.Qn.labmll~ ~uij31:e:lie il-iilul:l~'ije. daje':(I<ls dr;:l£l>

DE.RVIS, (SADJ:J(} ALI~SPAH.C

[~ Jiri,~~:o.f~.

'p.re!lello nil ahi rei u WJ.led1e:]jiJ'kJ2.m~Jij; lfH .~. ~'d!~'lJ:e~ I.!. 7(J.~oidml.

D:U'lI8ta oo_s~ lJibi8/V:hi u p(;.[fllt~ 6·. m.<iia .2:Dt 1.. IllGmnc: u

~4. 30 ~ . C mgw bU~~VtJ!..F;iO-VO, .

02A.L~l'U!l;ilJ'li C~!tU~cT za Suc:iia'jni~d

'!:Iipeine, No",;' lG.rii!.d. - U~.

HASIB (HASIMA, i 'HADZIRE) S,ISIC

(Exhumacija l'96S .. 1199~2.,)

ni~na~£1 Cl!: seklanjsri u SllJb{)itll~7, .. 5., 2(HI. god~e" poslije ik:indlij,c lU"~U:a 'Ill 17,.O(l sa~i~ i:s:p:redl d1iamijre' :\11, ,M~dltdl:IJ Vi.s:qgr,ad, a ulc::()par e:ee: se na S,ehid~()m.mezarju Mededa, Vis'egtad~, PrijeV'o:;l: (,be;dJijede:1l is Z:dn\'iCb s plola$k~m u 11.00 sait~ :~.HiI: ~na;j:::m.jem D_:1 sranieama

Otol:'a i Vijecn~:c:a",kao i 11 poV[,a.tK-d .• ,

AAHMnTULLAHI ALEIHI RAHMETEN VA.S]AH

,;;. ,. " .'

OLALOSGENI: 1Q;Qj.kB. :Ha~.ira.:I sestre G,~ibu~ l\tir~ad3J~;M:un~r.a!,'i Sa;jJ;na~ sestt'ie,ne D~ni['a~ 'DZif;ll,CU1:, B~rin3 ]i 4Udina, StstriQ Deni:m:) ,

Vedad, Aldan, D'zenan,,! Arija:o i Aldlru,n~ lamidz2I, AV\c!itj,~,,8l1i,rnmru Esma, oa,idie" Minad i ,Mid'h:iU,.'l ]jetka. Ha:sni~a,~ ~edcnle~. ~eliciJ amidZicne ,~

,'.:1:<.;" '.. . .'.'~,I::': 1\'1.'· .'. ''C'I •. . ....• od .. p.;Y:' • .ol: ·D·· ,., ,. 1. Q. .·X ' .. '." n·."'·' . ·H~·· 11:.'. ·4,U", . L' .' .. ! .•.... ' •• v, ... ·~· .1I<1.·1k

amlU;t:lel~, Z~~O"l: ~,a:ue't~ il.lnu,flUI '1'Ji~h teporO_1CC;: ~ll~'!U'!,;i) '. 'flD).QK;) ,j!porl:iB!eV:l.C~ ...•. ZIp, ' .~ etID;I! !J;"'flZl'!.:" fu,ep o~ .·01'tIDJlC'l' ~:~aD:a!C,iull11ego ..

V'~.c~ Alm.c~. te estala EuogohrojlIia fedlb:iJn3~koms,ije; i prii,a:'~~lji ' .

DlJiboh o~~1u~el'lli, o~.ayj~l;I~VlMl:ij rul!l~\i!Ill;)", prij~tetiil i ~.mI~iJ~

d;l;i~ n~.dl'.ag;U ~ .

PERID (ZA,JKO)I MIROJEVIC

lJr,eseti:~ til~ lil'i~t'i!i[ U l>ri:~d!!l .. 4.5. Z!l:ll. ~~cl1!'!i~' nEil" '!JFI<lioi.

D\rel"lilZ!!"e~ se {lb~"~il[:Iu ~e.1t~K:, 5- ~., Z{I i,1; _' ....... ..:....=:.....o __ ~ 1£j.~rJilJ:~,1i! ~S'.~,~_rd Il!.! m,.;ia.i1.! ~~li'fI~"D~~i·i~.

~~A[\'~'$~~:~~ :S,I!Lp:r~~ J]~,~d¥"'l!~ ~,~~ l'br~~ e'!'k~ Ai,~at~ :sn~'i)~

~t!1P~~' u il~l~ }!:\i~~:I1i" ~H'Il!t.;"!,:\$~r...,, iHI'IC,lI _ ,Il rkf)~ M'\!I!~~~, !

'F1:!lli'im~ :!'[ii\l:i~' MlI:f1Sf - . Z~l),t,.~Fllrima 'i,J~l:I!ril1~ ,'b:r!\tilri~ b:rati~,ru::~ [~lk,a R~i'~a ~p , . :r:lka AI(~~, Jj:vil's;~ik~ ~ b<!.~~ !i!;, ~~Ifll' ~'h,,~: l'brote'i".l~J_; Gil"

~~h8git', 'fil~lliIk. . riA,

Gir.~ia[J:(l\'iJE~. J:to~.Robj, . . z;,t.:r1iSm~ic,L~"

'ho:un, kaQ i,I:)"~II] 1I1"l;'lilj!!l~ rQdhi n[l,. ]trlj<l~.e-U~i'~Ilm~~i~.

l'i.-,vM1!. ~i; ~Jil ''1'{1uei~i~~llU\!l: Ih~iIlJ !!Ikuiiltill;hm.eUij,~ il rS.~Q ~ti~ I!lJI.

N,aim(rc;4.'sk':d2'<. - " '

RAJIMETIJLl.A:m ALEJHilPil\I~M.1li.TEN VASIA,f.T 6!tlMil

I

«-J' ~dj .iJi\i~i!!~ 1~:r.~!l'l!l~f.!1; • pr~Pl!l;:mli':h~JO!': - (i'J~dj~}

nil~~i,l.~~J,[j~~~~ ~i!t""r~§~!!!\!.(l,m·1l rodMl!'Itl, prijE!I>f;H~ ~k!lm&!j~ d~ lena:!;:! d~(!

Pf~l:tl~l~!l!~~~r!;l !J"~~I,Wtt~~. S. 5, ;l!{t1 I, tlJ~1t[!)eu i'.~di,ri1 ' "

D~~,~~~a,~e'$~ ik! i!!~j~~~ ~~!.:.I~:P ~~"'~'Vhl I!l .'

·tl~:m~. 6. ~- 2tJ'll. ;lIDd:b['Be;~IlJil~ ~_mMfJ"lfIlI!2i!!l { 1.'1:.1)0 fi",U'I" r1! ! m~"

z.lurilJJ U~If81k:1iJo • '\rU!llul~~,' .

O~ALO~t:EN.[~ *.ijtl(ll"..j~fikjH@~Jr" :Ha!lOI ~',Zi:jad - Zijtil, '~!'lj3~!~ ,M~p!:si~ lly\L!.~e:\'~~li [j?JI;~"i!.:,'l,!mlll:!i~w(!.ij~~h:;Ail~~r. •. J\,du,Ern if.!1l,

eil~lll~ 'I'M.I,k ~ [~'iir.liS> .8C$lm II! ll.h.a,. 'llt\tt Baj·.

nu,< dj~v,lW :R~glih,~~CI(m:lrliil:le n~iJ:i"M.r~kII'!:,ie, Sil , :J~Ji::~

JhiU~ MI:I'ltI~!lfJ\1'ii; M.uj.;J~!iI\)i~' flo.;ti:i:Ii,. R51gddl;lvi~; Eim~()F, Om~· . rbo~;ONl'~, SilJOlli!lOC,. ra~klll:l ~ ~!l!I:!IlJrujIilO! . .oodhi.Il!!,~f::i~~i.ilt [, ,rio '11~(~lii.

Ti:'I'"JIid!.ICIl',5~ Ilro\l~ili is:rn:gilan,'lI.1I tW!i .ImL~L'bu:DIl}~ 1.1. J1~"U(i·'!;ari>ul

IT~g~~[I n/l~ .

Itflil'lll!i:El'ULt~;'o.1'UALEJm;U M1~lMETEN VA:UAIi' m

HAM._ED {SMAIL)

______ _:_ __ .!iI'_ -

HA.IlBiilS

l;'fmHn. ,f,Q '!h:i.I'e;[UU 1_1Ili~~~, 3. $, '201 i ,~, ,[l!l~~1l1 n,g~JlIU.

~Oil!~:n':l'illl till. $~.oba:".ili liL'5Uhutlll. 7. 5. .'

~m]. ;~~~itle l'IH.Qj;} 1!!lii Q:i! ~rod:doo~, mlle.zH:l:j~~ 'VLAK0VO.

Oi!'A1,oS'6E~U:: ,!j.up:rnga,Sar~ta,,:s~ N~di.lIlI!r~:n:aih~ Dbl'l:::I;.k~!l(r. k1l'Alroa,~~t .M.·1:r{\1iI'~;, b:rllCl.JI Ri:feit 1 H:IOI~md[i~_~;n.Rl~e; ~imljl~{~~ bi'.le rien'~f~~ l'l: l~ ~V:lI!>lUW!_$~ :po.oodli.c~jl'DJi_, le IIQ.rQllijQc.:; Ull1;~ TIi':~~' "'if. DIl1r:mliil1, S:li~'iI:JiIl~j;&,. H:m\'cii~, K;aHc;':(l'.!:l~iI!i1.:,. ~iJl}l oSl:d:l. b.rn, j!']11 roiJbJnm:.< -k.g~iii,c ;ill:rii~~"Jl'i.

'l'tfvhliti. Cl;'; $ pn"~ci t:i i3l~S: .~!l:rIJii; 'Ii ~,(I.~DsJl~i \:I ~ml~l. 'Vr;;:II) flo" '",l;'~~,. 'P~:lilt'di:ik:.

." ZllUVUj !l'e~;nJ!~~k - :Jll!l':i,ln'C!m[l~te'6!!l -{h(ldil'lj

D'Uii:J:oku '!a§:;d,o~~~lJi oOa\l'jll§t;;w<lmn railbi:n.u, Ji!ldi3tdj~ i k:om::lij~ da,jenliOisa: ,1iIm:g:::I

LJILJANA (ZDRAVJ{;O) . .. ' iOIUMDiQVU~" "",

:rott. BADIROV

~)r~elii~ n~ h~tl!l,Brli,ech.h'4" S.lOl ~:. ~(lJ~"im:'i'i:14'J.gpdJiim.

ll~:r:liIi~':1 c~,:1Ile QbJll.\l'lti u .5;~b!)ru. 7. '5. 2l!ntgmti:ll~ :111. t5"~ ~ati. tin m.«:rnr.il1! It];:._ mbill~ CmJI'I~, ~Si,roiliL~Ca'.

Oil1ll;U8C:EN!I::

Ztlnwko:,' .

5~. ~()rfl!di

SaIMIi1~t . ~ J . (!~ , :p~ruce: ObJ!3d.o';tj,~ lIOIth·

ti,1W: nll~ C"J'~ T"'. .' . SilIll1?!lI. ~p~Bll "!~.Cl'rJlviJil, Stlli'Jj,b,(JJ~~

r.iJ:",d'E~ •. };:;w t ~la oo'db~nl:!,.'piq~~dJ!~ 'k'gm~~!ie •.

'1C:\'hi,t~ci5it;Wuimjthli:fjl(lg ,dOllfi'li 111 1 :>.'31!f 5ilotl u 'CaFc:\f@'~'(lhim iJ!t K.llt!! ~~'\.Q~~!.; 1!1. G!'!'tI~J!!,(f:ka 13ft

.. " Zlil iiW~ ~:r!l;:rIUll!~ "~d]ilI"~;miIJte ~~ • (1i1~tli5)

DU:IJ(k~,g IJ~III~e;lii 9l:nll~llc:~t;.ll\flljtf~ n~dJlJin!l], pill,lt.~dlCiii k~in:ii;ile dill i~ [Jil!~ !;'h:!I,!ri '

E'SAD <HASAN) ~URTOV1C '

j)r~ditl fill. !l!1J~[\~~: l:!e!;t~rf~:~lt.':S. 5:. l~ln.

~J::idille 'tI. OO.~d!i!l,i, , ,

D~!lil,,zri ~r:: ~ Ob".\lit:i. 'I,!. tll,!!,bU~:I!I" l.S. 10~. L goili.rnt! Ii 11.00 sjlJdi"n:J, n!i~,Zii!!'jllL V!'iii!l!Iid. - G(lI~~

Q;ZAr:'.OS.c~Nj; ~1J:1)nli~llJ:ilO';.illl, ~ceTh S:~rn'i ra ,i Saliblll" ZJt:lQ¥i

J 1;l.s.Iili~ i MillHi>W'",ollli.ci. D!l.,~Iii,.d l Em.iJ:l~ S€aa;re' ". ' .. iIii.SiJ)DIiI":lu,,

1I!t Z;;ahii:l.I'J!lJIl~a :E~rn~, t~IlG'~®dl~!,1e''': J)I!I,nllMric.;

A.J'1\g)ic~ gi'l~e:Jl!l~Il, HII:d,i{J\i'i:~ Fb:d~i.. 1I:11)I~v.ic; lh-

pi,lhl~ji~.ku~ i tiSl~~ ~~[li~iI(l:\mlll!i!riII~!.. ~Irn~t~:i ~;,'~li •..

T(lvJ:u:d ... ~ ~·l'f~I~lIl.CHiliSl!t)g>ii!I.:Illi(l 111. 1 J~(lI{} ~lI1U II :II~I \l:r~ilIIJ.Cl.

:P~ii,~'vi!:l:Z. ~q;!f:~:~ai~~ il~ailad o~(lthi;i~d~i~iI"~~u.C~ z:.lo:sri( ul l~miD,:d::l: r:h~dJe:I !Xl,).. Sill ~lma:Ji~;.J!ttlrnl 1:1 14.30' sall.,

RAH~'IoUITQU:.J\Jti ALiEJHI R:AJ:IMJEHIWW\SCIAJ[1 I U

Oib;li~~I~l!':II\!1lilli,9 nld~JijJ U. prijl:!:[CI:i!C'

loouil,l~J;C d1i!i 11;: .. l!i1ir,dJl~ ,

NUR.UDlN (HAMZA)

CR.NCALO .

~1"I~se.!io l'l3" 'lhii:~~ Il, ~nlr:i.a:ll::~ ~. !il:l'~':a 2i),~t ~,mlfn:~l' :n.~ii.ni.

D;ien::lz.~ ~ :se M:l:~dd 11 ~1;IhnUI~ '7 ,11~aj<i 20] t. 'gIll(l'iU'!l: u. 14,00 :sad

,ulgrlld~~mJl,:Q:mlllju Vt,,;k()!vlil. "

02:~\'-Q$iCf;NI:;sI.!PfIiP IT:lH.dll, kCCT~u:adai Mlmrla., S~i[:rc: fub'ij'fI. RiI'7.iii N:i,7.OI,i':ctK!i:Iil<l,liIj iHlUk1.;IEJml1i B.l;:imi'.Ii; ~estr:icn!:

SJiimm i S;!I!IJ.'Cl}a,' s~[Ii~ .[1.a:l'iS:, Ntl~lG!): i NJ!M'ITli:l!~ ~r.ati,tfi~ N'61;ImiJ;~,lim; i:I!i';:)~i~t 51!l";ld,_\.~~Ii:r, Eldin iroGbr:~."~!~_lJInll~oc:

: .' (.Ibl',ltJId?<~~. K1Iinrl:il;II~'} K~rt:(]Iv,I,"~ Zngonc~~

M A~i~ L~~E'li~;;t;. GE!f;~(fvi.¢:. 1'1,11::. - -, ).,FQ~. flJ5ruviiC;

~mruj:.l ()5imi3t1l.li!l:liVI!¢:' i 'l1S~;:t!~'rud· "ljf ~ bm~l:i~.

'Iiii\~]dll~&~ 1)'~1:];:~i)ti i~!l'(l!l;dwHI I,'L l4·,OO;5~lfj i!1!~\!~i !r.l;lcJJ[i;~ u 'i;ll,i~i N'1~b!i!ll!, S.mlli1~i.r:ii hr: 1 'UI.. I U

••• :1:1'1 Dl1aj lnr::i!lIl~llk • ·pri~r.cma:j,~ B.~· (I:w,dls),

[h!lbu.kJr~ ~blit'!~IDe~,'1i tIob!a'\!'i~t~\12:nl!tlrQdblimllll~ 1J'r;i'ja~~lj[t: l :k.aim$ijJ~ "'al~n<l'i:a:~

FATA,I(IBRAUIK)

TAT1':IC~ l0<tI~ S:KAMO

]iili!:~!liiHa rll!I ultdfl:l i;!' ~C:L'\IiJT~~~~ 5, saol t g_Qd~!(J:~.! 85, gy:J(lirtiT • D;kf:l'az~ 'Qe, Sf:' Q~.a.\·h U !!I, iPeJJ.i!~ ,6. ~ - ZIU ~T

• U, 14i.~~Ji5;!l.fj; rm ifJil!!,d[~ilm 'mC"l~i'i1!.!

- ~stEt'f.,'[:; sioo .... i HauaelHlj ~ l:~i;r;~=

V([Il!·'i~i k~fkiiL V~lli4l.,t!]!il~!.': Nm::(!. "ic.l\!~i~,"-lt'<;;il>'i'I"' ,'\,;1,1~,.,'rnl"._

.Sel:'lHa l Amm,. IiU'I1!l:t1 $!l)l":!ll!di.n" Edln~ 111'i1lL~h

AtlOO", I A'l1rJ ~ j, Mit llIesa Ill>:llHI· i'xtLlliili Ir-

!fHI, $ AI!]' .j ."I,lmii;., ~r;!M "~ti:lb!i~,

:N't'~iE;,~ ~i! ,m::t!i:ti(!i!!~IUl" $~,g;lit~,iR.:il;:iitn.[{~m i ~~liil:Tla SJti; 'l!r'i:i,~i-

c~Ll~~J,iHi~1~~ i~a'$J'ir~i li"'''m~a ' . r :BfJC1r i; alni,h~J!j~.

'l'~r lh~fieejifl ~!Ii!"~'I]~V'L. i k~~tkorn N<li1>1!ffi

$~ poftl<[I;~~",., ~]'iElt;ti&I~j , iUfifi,,1I.1~il!l; H:8d26\1'i~~

!;!,~iii6:"GI'i:3,d"$!j'll l(:1iL<[I~""~c •. N~zi.~\"l,fhtLclalil1::le. i(" M.li~lif~

HIJ;I~~ O~mJ;U'l:~·V']e ... M~l hgV'~c, l)rakQV\I.:c~ Tu:!£nl[J, Hd~] iI!" :Il:i~o. R()~:;lo,> .Hctr:,ijk, :S,IDtIrhtJn)i~~bJ} .i.IJ],l[!!!,~ br~l'lu.wtlbi.

:n:a~pr kIiIntije::'

"[~vh,i. wu~hi ;ils·~(1 u ~Il ~ !r:!i~thrum In! 14.~(i !li8'Q,,1!!11.

Rl:d's4l~~:l1~I!mJ;i.S;pilbe: t:;19\ •

Ijrifj'E~rtrl (1(1 V ~j]wd,tJlJ!~,b!ljs~n jllPf~d ](;ll.CiIl~I~Sl~ '~,1l

~Im;:k'l~kn 1.1 :~:ad~ ;s.1Ii 'tiI~Ptl ulliilEl'~::IUMiliYlrag:lJ~mllil~ ~~l:lIl.itd~

UTI,ti: Pkhii i!l"i'ill'llt[i!.,:.IF'3bl'ii:i d!;dtliil]~ moi~i S~~~J!I •

Ri\lIM£lTULUU1rnALTI:J't1:J\ AA~ME1']~ VASOrAH iu

Dllil:mkio· ,a~li!)I"Elcl~~~i ~bll'l:'ir:iSm"mt:J~ fl[id!b i~n~> lJrijil:l~HiI! I kliJ'IJr'si~~

,¢Ij(~IiI~Ol dlt~~ -, ' ,

,ALQINA '"A.MID) IIARvtUA

~r~g;i~i!f~ V~$dihl n:Jl !l!1.~'f~ 1;i ,~riidl!u~, 4. 5. 2i}l.~ " ~tJ;i:l1l'!e' '1ILI2:: !AdiIH.

:~~1;!,Z~i;~ ~~. ~~b~1if!ty I,!]. !i?1;'IJ!!k,:~, s:- ~~~ 1. g:Dilimt~ ill! SJJ{i~ !llu,l:l'!::l.!'Jil~:mrjll Mii;ltl M1j·

reVI) • P .. hh!i~a, '

OZ,;\L.~SCEN'l~ :HJiiljkil .M!~",bll, br,~~ ~[ld,> Eju:b.,.lz.el J tt.I!IlI.ir. ~mtd2i;E ~~m~~:~ 'I!lI'id~itilll:a. z:~:njdi\l:. ~;n:ah~!w(ht!l!~e:'r;il!, H.ed.liij .. ~ Sev S~~ioo_ .. ' d.~~ ~,~~[l, i J~i1iSI) .~(\ rm,lile:I!l~"ID~ ~(l1'C!,d&ce:, I • r.u~l~,[I~iJ:;:~ri~IlW~ . 'Ill, 'trr.EliIIiS:if,.Kf"..,g~m, J({f>VailNc.i&; Lcpi!t'.

Ch!ll'~m, K .. I:!'l:.irnlil!iIl:l'OIIOJ~I,~i'!~1r:lt·~ Q;<;"~",IIi~k<ltd: Q~I,..IJI blfilrl~m{!m' d!!i,!)::Jl; lPc:ii(lloI'i:!I:jli~D!nlSij~.

.s~. hllol~-!a ~"~llliiJJjlltl ~mlhi:rJoi",prii~t'tt"~;ii'lll:lIi' .i.,~lTItoM:rIJicJm,a',IiI~j!:'! :lIal:!lJ ~r,i1g:!l .

,SE~SA (1BRJ\)IVELltl

rotl. 'F.EBBA.TO'VIC -

:ilre:#o:illil1iI!!:~,:ililit.et d:3n~.lI.S, 2U.1·~. !!l~di,:n(', u l1iS,>~!illi:i!i

n~fi~i~11~~!!! ~~~!i\i~11'-! .P~!~~-.l{i, ~- ~!il'~t. !~rlI~t'o i~p.:v.~~;,Sjn~,~~~l'd~~mije .~

.~m'l!:2du~ lQli_XI!!j:mll.il~· U. ]- _·.!li1;O I,>j!ItlI,

'" UJ~(i[,ljU 6'~ ~~ .J!!~" gr.il~ll5kt1m!ll~1.:ai'liIi!, .lIQi. Uje>"ke.

'lAl1M~:rUJ':J~\';l<n M.PortJA '~T~Mf,ntN\i' MIATiE~ OZ)'\l:..ostBNI: S'Uptl1[8: fJ:.t5:!!~__. !!iI!!J,!.'~ E~~ .~ R~r.is; ·m~~ [lbpt)~ j~<!:t~,iI,?li!JLij:a •. sGSu:,!I" ~~:,!J~~, tl!'al~~<I,z~rl i.:r;.~~lIi~~HJiJ!,It~ai :f::tli I~~~

:S~c~{r!l: .~ A~m~!iI:l:, ~ll"TIl ! s.c~,~~I,~'le, 't~ll~e,li~

:redii'JlI!!. " if ' B~1I ii'l'!,

MIl~I<ill",.. .ii, 31l~,~i'~., . liic:\ 1"1!l'l"1!i~~. n~OOo llJ!1lal:3i I:I1Il:Iu~tlbr.-

{Ij!nJ<l>ooc.Ll.linil, lpr.ij;Qt(;!~iru :i kl)]Jlli.ljl1; ,

'Fe'-fll:lld ~ ,8'Ep'(I:I!I~iti k;mg,d~;lulil ]4"OliSlt~iIUl .. d:i:~m~ii;i Kuy~t1d!!!, Gm:ilil'Au. ' ~LGD.

n~~'D~ cesE;'!G!ba'l\'i~i 'M 1'f'ml:<;~ 6,.fil.a,j!f;iij] t ~~,d!ul,e-~ 14.30 ~9iti IJ:!I, gt'<tdsk;!Jrn g['ob~iu V~JJ~.

:P1"j:je..fIO';Z: oheibii;e<l!le[]'ls'p~d f"r;I:t;<I7.e ,aR.t\S,·;!L1 BA5 ~ilti ~Z-<lllgt"!'lvJj.n~:jhllH~[IR: ~!.Im:o:bu~ld!i!l ~1:1!rilUit;iJw! ~l!llJ SlUi)~ .~!~I! lcr~!'Iir~l!hl Uiili.l!·l i~pr.l!d dZ'41!l1-He !.iI. Zre;pi u lO.O(lolijJtl, do_g:robl]!01 ~ J1!~1I.d.

OZ,l\I:O~.C,i~NJ: .5]$~~v:i A.bmtlj,t\vdlo iH:!:~III.d~~ ~(;ri C~llL:iI:l .i ti_!11.a:} S~I:lh:~ G::d:i'fJiIl'J 115l!lla -1 ,Sefi·b. ·!.nrl,d~t: .t\lme![j'ill!l' ALuirlia, E:i'llilll3 i J<lfJm&m,'li!.u~i[U:ci' A.do.~:n~ A.b.lli·f,I' Emir :t ,ti!li!1!tin~' br<!:t~M.o(!'h medl' In'''ll,tici .M Yljlll'~ N~StJc:T i F~:bil~ ,~tdti E.d]~em! .MMm~d ~ ·ita· .nldi.j1Jl 1:Jt[.t.li~ll!l lI~ink~ ~e'.s;trjtne JC_di.~,.R~~sk~ Belit.k.!i ~~,ll@l.i,r~, d!l~d~jd i d.~idcii~ne~ [e't.i;~1 i ~~[~cn~ tl;'e, ~og,ilov~a~ Rami.c~Krdti~Ue • .!~ialllUYiG C.O!\'ti~~ Omcr~IDla,· .b:rfiJ'!li!ln:~\;.':i~~ .. . ,"! .. Aj,ldi'~"" .. RlliililE,[):lnl1allQ""';t.n~lfuc·".Ihrahbll.Q'I'~~~,rl;.';S.kO, Tor1i!lk, Colic} SabiJJm~.~. A:g~~1 Adem'lJivie, ZlIUlcit O'lllilnovi.~, Jl["Jizdla:re'!'K, Bl1~;hl~i13:.i. §'<lilrovl~ re 1l1'Jl;(I.!Jtl! bnjj 111l' !:mJb iJH!"! p:l"iii~~e:lj~ ~ );j(};I:n.sij,~,

Thllhid.oe se v~mJti,ti [s~qg dIDul'~ l4,~:q ~3Li u 1;Ju~,2mc:tlld u uc::i £n~fii!: ~hoQvi.ca hr, SS'Jl[

preselio naahirer u SiU betu, 301. ~ln:ila 20 I ~ . ,gpdiine u ·S2.IQdjnL

Oha~'f~tlIY:!lm(!, roc,lbmtli~ l~ri~!!U~[~<Il :i I:mmJi:i~~ do! .e I1,",~"I lirngit

ZUHU (~SEl]nA)1 'LAUI, ,ro¢.IES.AGIC

II(~I:~~a 1iI>1l: Iilb Ilr,~( '$. m~ji!L :!Oll. ,~udiiJi1~: '!II Uuii jl 'I~ 53;. g.ofJ!I~I~.

''''''''A I ,,,, ,t\,.!,.",~.. ~'n",- ('._" _. ;'c ~ L '" -, , Ii. d'·· S ,,..

~,~. ~~':::r ... r: .... '11 ~ • ..,.:;.,.;: ,;ot:JJ~ JIII:O{,'IIO.\!. , ..... ~I! ~ .. ~O!!. ":Uili!'~ _ il.fl." >:'~i"l,I!)

S~b!j.~tUd:i~! ~ ~i~w. :5~str(l }I.lm~~in,~ ~~u~d;1I, [~,iiib:ib:.~ 2iMi.'j\IiM~. n:fr.«i;. ~I!II~i l-1 St;n~.ciI,. :SJl>illc Zl.l~dll. J. V~lndl!.-, t:li~l(ltOj:.!iq:l:ilt(]ll1l_Plil~.e;[3'Ii!~qi~,l:<ii", T!!HS,'i'i K~hl'!:fI1I,;jn,o\,i>6. Sm~i'ie, NlIJl'iil.~ A'~~i~. Bl[Jl-~, '~I: [J3;l!!llr.l; PlI.liI~J~ii:!i~il:iJ;n~ Ojdili6).'1!I4Ptij~~gljl . .I. !l;:tl'm~il!!

J'M.:l'tdlIU 'S!I'Odoo, ,tllij uno (~dib.h:l1,. Dl:di:ml~im!a ,I -k(lm~.i"ki:,ml d~ je iii il~ ~Rl.i!<I'

WllA S,US:ICl rod. Sl'ANKOVI'C,

IPreJu IIlIUhL 2 ... S.w ~ L ¥liJ>tJiu~' ~~kOT! J.!: <:;!;~~·blll~tl,

Sidil'li}l!1 6:: ~~ ub::ivill "J .5:. ~O'I t !}f<ld'iJle ~ I UC!i ~~tl rm gn;d~lm¥l ~oblJI.I; ,:,.J3"m-!l1""_

07.AI.o,scm-n: ~u,tr~R;ur.nilililirr~~,u·~~)M;r;Q1~cuu: Silll~~ i, l'VlIl'I' 1.'1" ~i'ltri6:'1t; ilil:· MtP~~'~Ii!I.j~:-lfi!)~" p~lldie,iif.' l]il~]B; ~~i11(i"'it"G'ej~t!~. te

{lft]l~'~!!im lM")Mni~~ldil~!k~~ltlj:1!. 111' I

UlnlWDi. avaz

'!d ~I!f':~~ ~tll"j "'!I~.-:-'h~ !I1~i"'1 IM'I ~i5:- ~fI~ ~I ~M· ~811 LiI}$iI- IllIl_~~!n-iN'

f~ tIl/WiOl~J. ~I,~-jlil.

'~~i~

Po:kcopno. dJlUS;[VO '~B!t\.It]JEIi

'~rrs~ fH:eV:Ul.

Ull1ldih_ ,jrz ,Zap~dne Europe

S11e:c-ijab.ii..i:m pok(JllJ.UUll 'Vorz;ilillna w o'rg~_nizuje

cH:enazerlHli h:dto:liji. ~Bnl.

D'IUjj rl:lJUJEMQ SJ~lR'7'O ~"NlCE Nil

INTlJRNE~"U

Osmrtnice. sje6anja. p,o,sljedn]~ pa,zdravi ...

.sallAll.EV'OI.:

-J. .. ."_

iJj'Erialilijs~2~A, ,., "QB.:at2;ijt - 7~ i

Illmli1a'la 'Bij:ellJin81 ~[r. 185 •.

II O~,$f 2,11 - 4&ul

•..• III.a:

IM:a~ji!'t~_WDiI' iplH'lblIl, (,,'~aQ[alJdaa!lkl!J)

-.It~; 1Jaw:4~~w-44'~' .4~1!; - 4'A '~.

~ . lUI.

-T·U.BLA_; 1Ir!!lr'alllJ~oU'ia 22 fpos!loa_o z~l1la~~'!ll cenl~ II" Iilirlrm-m3: .. ,~~

" " iiJ __ ,_. _"~ .. _~!M.')I!

- -.' Ir~ 0?"2S'?·_ 277; 2514111

It:I!IlSIEjBI H~DelU:JilJI '.~~ O~it 5:B~,B9D;.

·'~VNIJ.;: lilallmlcal F BtJriK:

JIi}:3Q"l512!,- 1 Ui~

ObH\\'leS[a:vam"i'l'rod'~,i'lliU l :pr.ii,att'i re i kbm~:iie d<li ie-'Il~t! d.ro.ga. ,MIR,)ANA (lVAN) :PLESE, 1Iod:. JruNDERT [p'lemi!:lll!.lca 5. !l1<M~';;! ~~U. ~9drne],j: 75. :~Ildini.

gi!~U'ilil:!n ,li.:;: se ·t1bll\1id u pi;)~1! 6. ~. 2!Oll. gl;ldiu{: UJ 13,3n uu gr~blj 11

.~ '. '.

:OZAtO~CBN1~ si_~~ Vid!im:ir: . n~~o_, ~tw.bQ. n~·ia~~~ [l]illu:Ke S~ni~ i M.lIIOl,prall!J!l:!t,(!d l!.nwJITl!i: ~ LC<I, l...ftwvj C;bri5'W:p'h~ i [)a~1Ir1 [t'poflid:i~.~:P~li~" H~TItsuu, 'Ellj:l.'d~'\ri'CJ KlJ;l1dert.1 Fhi~tl,\;Qv[r~ Hai!l!Z.ll11!hl!l!l.'I"[llwit. Zt!:bt,*it\, m'Lil\lic~Go[oi

bo i o$~;dill'odbir.!il. ·j;!!J;:",ii.ndjii k'l.n'l1'~i~:t:

F£1;l4~ ~l!!lo.~~ i; ul, 1 J,. tn,tU'~!:t br:. ].5 llidl~~ ~ Pt:1 ~(.ln.

.. ra [m()~ (Jill S9~,1iEl KM ~~D8V U!~. OS. 01.00m:t

g'{Idirw do.l~lllatt!, -

~r!1I WilITIS oil' 6, 49?, N ~M POOt'!I!Hld 21. 1112. .~~Qe, !:Io~rme do Ispli1&e:,

~ ria :01(fli (lti ~U\'llD,M kMp(J'~lI!I'" 00 11_lD4_ _2;~Q9," gGdrliJe do h~~1?!e·j !'I:a.d()knadm:i ~!iQ~ove (I{lICm~r1D!J: ~J)~upka u iITltl:su t320:,90I<M, ~~~'IJ -m(l" I~ Q"d 3~ "d~h~: ra.@l!JrJaII!lQj·Qd dam dO$fiali'I~~Iflj~ wrifl~!Ui!:lEt

.80S,NA I HEROEHOVfN'A fEriERAiCf\.lA sosr,u: IIi4BI\C.~GOViNE

K~ I

10 :SlID u 8,1 .

:Sffij; '17 0 P$.o121 l O~ Ps Il3ih~. (15. O~- :t@i1 ~ ~·.DvdiMl

l!lP.CIN5KIS·I.JO U I:llHAGU, S]Jdlln ~ab Wa:nl~, -Ii.! ~rn~ntli l.M1ril.lil~C"3 .N'ova. -:rElks1li1~ 10.0:0. :$il:ratti" 1l!Q. ~og<i 2!;J&lupa .lWOO]~r.)oJ'l1ka~v.ol{al {Jmarovi~' fj'l!'oI;ldi)l" ~[rnivll!l~eno~ [)OO .PJi!!Star • C"Q'" Gi!I~. rn~I.I~~1\3!FiI v. :S1).l(LG41,!8.3 I!iMi~.mI (115" 04. jl[l'11 , _goilint OlJI1J(j Js.:

PHESUDU

- lho~ !llrep!.llst;qril~"

fuz,eiili .Ie dll=antuZd~flil!l !il8i I mE ,dlJ{l:i!. J~ 1l1ijt~j 1.1D.i41!,~d<M. ~ !~OtMiOO iiltlVllflilfrli ~ilil~m

ilfi: .

Slullill;JI lfame \l1mkll

FI'oukili il 1l~Vl'!lJm [Iijel<u:

Pmtl'il ~VI! IJttlGt.ld[~ rlitB: OO;pilSlelfl'.l! ~Jjrtt\'l, a~i tlJ.:liienl i'rn)W.lOOtiri.fr~ pnr!li:llpg~i1Po~r:at Ii), prija~nj~ '-f~ (IEIm'! '1 B3"sWV 1. Z:flIP'aJ),

... 0.

za PfJ,gUl'bit,B' ,il!'qe,.lr,fl'r.itllli,pro['lWJrmilJ SlIfa:/'eJlI,D

I , . If_, , . , . _ _ . '. ~ _ " . ,_ _ _, ,,_

}I[tJJ.~t;rs ISL.tl,\rsKJ; ,ZifUtUmC"SAifU\JIC]~O

71' OO~;l ~iflraJ~~, .BlstliikdQ ]j~oJ:~Jj

P@.kiopno dt,'~:r.'\i"1} "ledi:e:r.i,'" - Saraj!ell'o, :pr~ po;gJ¢b:n:e: usl:ugt::p'O n3,j~;cr!Jolinij:iJll ,di:r:IlI.ii.l· n:l;tl~(l~Qg~Ci!:l!"'4Iar"l;:l" b'3l]'~~'[~U i j~d1tti~'[~Vf.lij, 0i111;.tQi:l.1cii'u d.*¢lmri~n;I podru.iH~ K:E!OllmJ!,~ S:;ar!ljf~V\O ·i.Jl!o:;:flIe i _[~Iercegov m~, l~ -I1lljli1:o"'''dl:inj~je' ij.\l~Q'v,c ;;::~. ~~.nii~\1'o,,: 1l1nd:i h i,:;>;inn~ .~m~:~.,

Cjdokup~n org:ml~:!Ici~:I!I d~~oo)IJC:l (pos~j~dnruJ~~i:s:~,mt~i:Ji umr]G<g}OMdj!! se mi. i~.Il'olit'I ooj:~:[IJ",al['rj]hivOCl.{Jl i Ui Gradu P!tepJ)7jl:li~j~y.CJi; lollw,di!~ .. 'Th!l'ibJil-"e,d\~l;In b:rJ);e,e~ ll·.!lqms..r~ .. dlara.oj b1]~nI1 tro[~ilDu:il!:eQkrelIlke: Rlli Auswij~lom ll1u~1tlJ. m.jstrik do br.:.S.

.)I~Jjli~lli"I!I~I!.Bnai~ '~e~'ef~!iI e~ oa~12a1·~64 i~ O~a12'1.@~1 [ill 'r~K: '1:D;~1. ;2S1,-4$~

AKI Ifll, DlIITIIISDVAliIIA. ,00U'Eljl:NSMN[U PDN,UDU~

mQlllm,o, '",i$ daidtlc.o ,PQPlJnjernll'nali'!!J!d!it}~,nl~U 1~.t!IS .• il'lfit~ In~, nas'u acllre.su:

avaz .. :rrol:oc :p ress, 'Te:s,anjs.l:a 24A,

7'1001 'S,ARAJEVD

SA NIAZNAK.,M DZA. Wilel.U IDO,.,AVUr" iii 'UQ'g![a;n:u~~u;ijll i'T~i~t 1ower' r~.~riT&.&i~ 3~A~

'U''''''''mt,o, pfe:ss" (Avaz·B.u)giile:J .ce'm~1'· :t:&m!:!il~ ·BI.i~l&a 1 ..

. ---~----------------------

-..,

1 I I I I I I I I J I I 1

I

1

I I I 1

• I

II DNE¥.NI ,tI.'l!tA'l: 1I(0nn. _

• SP"ORt IW.m _

II!!I:.URA Rtllin..==========

.8!IPRES:S k;Qm..==========

.2iORAVUE 0:1((1(:'1 Ikom..~==~~~~_~~

I. BEBE I MA:ME 'I\'"om

----------

Ime IliJ[,e1.<lrrne _-- -- ----

OI!H~:lr'a il!I~,:... _

\lrijeme ~~\le do -'!i:lt:l~i

Broj ~ltfll1ll':.M~::..... _

S\lOJ~i!t!~t1IIPQtpis _

L ~

S,ARAJEVD

Banjo urdVerz.a~ia;c: sa, dv;a Pfl'Q,otka u TravnilKu I~ornilol venma vazlil,e~ bodore U borbl za iziiazB,k u E'vropu

S¥OSObn!D3il OO.;p:ljd·i~Ii:b:ii!- 1.1:0 d,obn.'l ignl.ka~_o u od'bra~ ni:ll)ll.kl} i 'Ill! Q~du !.:l.1d'Wcrlil'"' lac S~:r!Ii~\r,a') e:idirl Mmhai-~moiIVic ''pgk~z(l!O it: u ·sri ii~d~ !J TIC:;!.!il'fiiktlI gdjle ~!!:: pO~l::ig<l.Q QbapiJ!gc~kil. (2: l}) ~im!::' j,e bord:(!! ]im ~'!''Oii,~ 'r':i.lZm: bodO' ... e U !JiCilll':bi Zi1 i1:hz~k na met!lun·ilJiod:lUlI!!C"t':'HU.

fJsb: Nel(jl ma~a popeli'l1 fF.~' ,J. m~

hl'ica Os,im u Zenicil

III CB FI~A I UIEN ruBa od 08.111 ml Od rulh

MeaL! n.ogometrmim radnj.c'~ma i~z Federacijie $,azrila ]]e SV,ij:est '0,3: S~atUit treba ICli~i u!svoJen

M!l1_h:!;re:nlO\i'llt jlt. i .I!I: ptl!'~11;ioS10~l\ :k()i~ :~Dr0ti'l!' Z'""Ue-~'d~' b~oigt'a~: ttd luke po~d-· ~v~ ~~dlue~l~~I ~;~le

-' N<l! l?i11'ot~ SaJl:1lI igflllll na filQf',:icifi~ranzivnog d~$llQ!!: b9~]j[""g'! 1.'8¥wmtio SO!;[l1:l·,[jV]it' stl11;!t. 'N:o~ ~iIV~ll llIspjt}h ji~ 7..~iii.ly,~1i('jic~IQg Ihll!9,~.·I"og kol~kd'il:il, Ako 1:::9nt~l(lwlli ekJil.OO n.e i~rl dQ'bro~ ond3J poO>iooil'1a:e ne .n1.o~ m.'!):ogc{). U!!:H smol.osiell mJ(':c; :ZU(1g- ~~ S~10 biU~~if,;il1il'!rlr~lHe-Jl!im

PQgotk.0.~1.,. .

,iU.~1o'l)', S[~'\!. i s~g'U1~:IlQ !€illlCOe n~llen"ilU'1 Je'r ~m je re:sko:,II;lri¥;lJil!l:~ d:lII !i'1ii.~, mQ:id(l~ i aHi ~. ~.ijd:ili N'cko .mG["d POPWl:ti~ I~i~ 11 o!lJi.d'<l~emo to mo:m:tib!iItimi. Mij. ni$ma:. s;I~d(Jln~ dOl. popllslllmo ~ki<ll:r,:"di() je Ositl1 ..

ilill@ DQ,m~[J&l;Divig,~lli[' me; ll!ndia dde~~c;ij~ NS~BiH i osam!k:,u'])[onillIQfh :sawet.i:tI «$vi~ij:1t1~~\\' HN'K i ZH Ki 8 k.ojjmillHi!i: Mtal'l~k odr'Zarira;. ll.*)? }l~~~lr~o i,e .b'I.1I0~O optim.lSUCJI~)iID. 'PO.l''Jijj.~IJ.

& J'ed i nsrven ]e s:r,in\' da se po ~:l,Ial..1:.u d~,~'jjtJ '[['~b<:l ~iS!iI'~l-

lMtcd1!.!:1'l~8Dm,e:[~.im FilIiia:d.d.nn~ i'z Fed.c'r,iKi~le·8IlZ[;iIii, ie s'V'iies~ da Sl.!liLmNSB~H ko~a.C.IlJ[) [!I[~b~ lbi l~ lISIilg,jc'[J" ~"IO.lv"" j I! arl-cenlln<!koim1 jlliDer.iI§ni~ s8is'~lilb ala.H}"'''!' KO:rn.l~!~t'::~ sa n)IJ:rm:all?..at:~ju [ pred~tUq.mkiil. ent~t>ew'kog tie bmtO'.lJllllnih S<llfella, \1' Z!;:n.ici.

.Pred!siOOinik ~~tni[~m lli'i.m (hlm ni'l~ ro:edutimj S:1U3!1l ~tCi~ Jill 'klJJwje reMb r~jifava i ~lO im:o je. {"Uo pr-CV.ID8fL'! pr~ :i:l'l1jedbi :ruI proibteme it: prll~k~s[i) Qdnooil4ju o\:i!lmiif:i"ki .~ .rl.aCjltSt~nUMik:aj] p~U

Oe1 ,[~ll':e:l'l1!1ttll pr.ultu.c~ HSll~t} I.fli.:~r~;dwlIl i l!lbr:?Jo :S1l:10 ]zi:erl.!DII:a,C-.1i] i, da i&d!'i:mQI Ill: il$rn~l!li:.ll iz t~rt-pE[: dobribp~i.Uk!l P();~1;~gU ~ol vd~e .. dan tri boda P~O.lliv ko:re~ ~niih 'fnl'VBfC'ilJfUI ~ril:kli{} j~ M]l.h:ar.~(j~it~

Poh,jed.<! na Pl~r{l~i :!l;~il\lolj!l ~:L: UV~Jr~ ZiI, sl.lro:m[J!l~~91. 'Vief,i.t~ derb~ p:r~i[iv t:;d~ ie:7.I11eara.

Plllli'G ziiDl ball u w.eHII,u_i '1re0'1101l

Edliin P~bU~ imJo:r"<l.O ie' ~b~g' b;tiJ:iAJ. kQtj~fj'll ,plie:kw,~ nlJ~ 1u~1'1i~I1.j~ m:r~~~~~fi:b@g

e~ j~ UPllll'lA ...' 11ll:l.-

1;!11.~,1!JJ :!I'ill[[r~lli~~ .iio ..

l:l'tll'fl~;i~rinto". J)t:Lii~¢c j~pa,v'r~ tfedtQ ~o oolliitf!e:]Di m~ 2~".kr.)iI;a; P1"dti'W OUm,pJ6a.

• O$~~tio~ s.um. ~a$;.'Iilt hoii ~

pO~f;~inlifjlJ -, Jc!~T:~ogr.an~i..!];~ tdb.in&ma~ [j ue u l~Un. st\'i:a.r'i n\·s.,

V~re::r.ui'efJIII, dill. 'I!IIt: pOOr~Jt~.

HaSrnuil'.vi.jsc3Jj koit 8U Ilium

W:ljel~~, illQ!1l'~.~OO roor~ @ ~W~ !.ll~(:LO:_Ili~l~l.i!m ~~~b~ljlil ~. ~1.,O:n lO]i:&fQ

... .:.AIl,,,. • ~'~." - n'" "'''''

~~SI·~g~!U "'~'!)!I!J;,!iI~!.! ....

?-Ull. ~~.wbJU mooj$~ti ~ ~~vn"'lE~J~g;r,ti. miri~~m j. na&m St· jilt,re rid ~~lji~i&i ti~ ml:[ ~N{P ]1.1.. ~lU11@1!asje ']e F~bli~.

b~h ,o~vdik~ l]o:n~~.:i. i uil.Pirod~ te ·1ii.2'fllW(i1 ~por.[~.ke s:t~ii:mO?~~lg do ~riil1~nfi'l. J'!ad kOlllSi lia1W!1l - lsmk.a'O ,i~ MliIb~!l:molv.i!(t It, Dr,.

Up['l!va Sara,ic-v<I odl~eila. je daza 9i.vjeC:iti. de~b~ . (.1930 ~ali:) i'[<l:mpa -. 1 fii::ID[lIO[D'1il2:fI~C8.

- ~~iiI~;1)lia.I:iIQ 'i~ .~~i~~i:ri .i:litjadl~ li.~azru.ci1l ZB s~"rutu ~ri:blf.lU ~ tI~'b.o jEjg.dli]]J .. PI~ fj<l,Ciilj dirf:kror k1:nba ..

Cijene wlliill.iC'~1 i'lJI: za-

I ~ . .d .. - U D. ··._1". is,w .. ik ll(). .. KM,

I 'sjewer ~ ju~ .jjJQ 16 KM. .

~i~m~'lit,;1!1i1 dapl'o'k:o~l!t~ .. nttta. n~~dj;Illo![lJiI! s~l~" m. Sgf~loc8nJS~6!i7;liog ·siJ~p~ :!:1!~~je -:ht1W~ihaJ U!ani(jivi(j:~$ W'l1i~;a O~~~ i~ ~ac'l.no~. .

- ~~,f.!U!!i~~·I:tl'IX~,p!W 5lP"l!'.e.'SIB Ja~~o[t]m.:~

B'IZ pllf;aZ:a

-Od:mgnos;ml'. dle!l~Uik clc:rb]j:!iI, ] nisarn i2~gulbi,o.l!!Ii.~ ~~d.a[l. Zn aim. $'i:~[,iiI ime~r :Ztr:l.a:~i, 'ZI:l: g;rllid i. dri~vu. VQ~ .Hu ihl.i.b d~ se '!it. n ~djdju p'r.i~ 01' g:el'l;lvj 1]]l1I,j. $jaj[J ~ m.

FIF"A 1 UEF A~ a fije ie Ui8¥):l ..

I.: .--,'- -,- ~:~"''':d ~k~,-,-" ',2"'. J~],e :mt ~L"',~[!l!:e __ y_

mO!!j.tlJ u.vje:E ,(I" bud!!! ulcinuW stlspeni;~a N'SBiH~

~·F~FA i 1I!JEFA $'Uve~~ pi!'iiT~ a~i ne]~o C~ m!;l'l'-~ni pili!~ 1:,JijIj'[j, m ce ()'ij t d~~i tl~L~(lcl 1Jia:'i> .him). '[,.1!Jl!nrnUiI. Oui 1ma~

j]'[[ SUUIiII,.iI. ni.kon wga W.i -~ r~IC;:~ '(iulie dwgihpru;bl~m:;;l. • kag~o j~ ])om;~nk(l!'{Ii.

lJ~ Qs~ma.l! 'Il.\ d~·]~,g.f}~~i~ \KolVulcllll! 2c1i!:!:!cir~:~.~.W4l;ClJ1!,li bdE sa Eh,ooi.t! Begit i'@c:nc,.. ralni ~d;:.t'ernli' Ja::.<ml:!:l! Bi1k()~ \~je:. v .. IJ-

IKBHOSU Ii. IIBdlnClmB bi

bOlla DlrlSlallD bordo dlres

KomisiJ.a za n~}encir,anjtt~ NiSl8llH

Pel BlablaB -UI doll'l:1 l'lce.DC_

za IaHIIGSDIII UliPNllUIJ I. I

IDrina~ S,llavij'a~Velell SI,obJJ'da. il Rud'ar n~su i:spunili kri~elrijie

PQ!'11!I~O~l ad Sa~i~a na, ·PirOli (l;.;n [I1ij~Jj!!'ll~~~ Tn~.~ vmb. priredil:i S'I1 j08i~!fl.(l rn.wfuren:i:eSi!llOfrhn Jl;i!v:i i3~imll." ktlojii11i4 vierQ~,'1l1I1t\ fQ~ Il'e'#: (;ld rsElo& padi~c.jl'l,ir(!:n:ic~ da ,~C I!!is~ :pokllI7.aH n[lII'oliu ~i s:~.nligl! d:a u{i:~fle ne:l:W 'V'~~.

N ~OHC~!li p.r.·vdI[imaJ€:a T:ra~!,j!'~:~ka., 5ndeew ~l:'~nl~ pt .. I.k-a.~noj igrii~ !lul.je hi Jld:$ll:a:~ j:ii1(l d!rr:es .:S~:r.~irev.a, 1'relloClr:

Nedl~,ad. Sd.~lnl0dc i"l'll'oo ie Il8iHa.ci 83l>~:lIV_, poJ.{iJ$!:V:iI(j l(l lle&tBi7.:itil:l~e:rI.a.m.;;I. aH od lr::.~ !Jl'.ri~n1e it8l.':~ Travni,l;;a i~ie$eui.li!: :polln1e'.JJ:nc: vise: n~m:a f.I~8ta.

'- 's1!1.!i1! ,l\lo:!la\1nQI m~If!:!'rniQ pr.t7..muJ dEl- f:~ e\l'{d~nl;an I\l~d f\(:1rm~ .[HI.$~g lim'8" i\l\.llfjg:ii '$1:1 ~'l~ci,; oif:Wi:o, p,on:oS~1 i i.\IT'ii~nl~ ~~ da ~~ l'le~z Jj1Jl:lTl.j~:o' pre~~r~ .nB .. khljJ.tl. MJ;lira;rn~h~~· &1i~: gl~'Ii'e: g~ed.::l:d lLtm1llri i~d i dll'll!l:l,U p.riJ.il'<:u(linj,ooaii:.(iil~sU i~ d'(i ~,~j]jI!m,]~ d~ib:iiv~U.

N~··· .. " ~If. .. l' .• ¢ }',il ;ll'm, ~estll w I '[;!tog I

inu:tiri~~m:otlv;8; ¥.;a. ddbru ig:ni. 1;to]i!l[9i.a;~i 8'1lS'vi uvi~i[4 PO~"U 'ou \1'¢nko~ 'h;roJlt~de.di!lJlarClll." hl:(liow ~'.~Ila~~ f!1i ~:ibi,~lLl1lfl. a:[n~k(l:fvnog.~IlC)' UV[ll:k~. uvtZfl.r.lC p'r~!llll,e ..•. NisI):! ll!.i·ie,:~l!I;H~l~k~ - nel.\:il.tI i~ 'Scl.imol!'i.c. S .. ~.

Drin!:!~ S~I",vij~~J'{e!:ei~ Six:.!xlii:... ~ 'B.'Il!:dar:ni~t1 d.@bili.lirefil:U .2~UlikmiCelli'e II Pr~j]] ij,ct l:igiiBtH 1M, ;'jje;zoru 10] 1I20U'. P.i:V{.io$(':;:iP~i1a lwm:lli4~ ~ lio...,. Ildj':".mj~.J0dbil~. ~IC ~.alr"ti lit!,. ... nee ovilim :khlbovima iilbo.i!:!' lIie~u;ni""2IIia kr11:erijaldo.k. ~. . . ,~i,b 1 ~. r:remjifrnWl~ d l'IJIIJ~e:w~e.

. ~'1."[bule :8"'1 i. licence Z'i~ tIDefSCt: bIDUEFA-tiJIi!.'I! kllJi~ p!ii:k:im :[3kmianjim~. nare-

due ~zone~,!'l. ~:tl j~ ~m: ]Cl~boV"d, l!lpu1l:d~kr:l~er:lle. Tak:~

:J! Ij.,_ EWlIO'pli p .. r.:;:."~v.:. o. ~~.s[!Jpa un~.t~ Zellcz...rncar, Sa;-

raje-v. rok~ Brij~, Q1i~:p&c

:i Zr.jJliiiki -

S\li. lldubo'v~ cl~ji :~!:.I 703;ll1JI€:vi za illd<l!llfan ill! 1icel](',e' od'lJHC:tI~ i,f'trHl'jU r.r<l.lIIO '~lb~ r};rl!!go!ll:epeiwi (A~dacio'flaJr) ktlmisiji·i'.iiI '1i(-.e~ciranj~ klub~;;'a N o_g;omelmlog :S~flivtjl'za B~il't

,~1]: ~1, l~ttid~ ,~]H sam sada j:lotPij,j_)j() OJ'K!rilliv]ie~ is'PI'eman ~ d(;:~'1[d.!i1,l S3.fai{;'Vom ~a ,ltg~CWl!. ~ ~tli~ k~pittm ~, 1t'!I,l3iiisku,~mi'ji 'i~r:!l:i! Zelj'ii:zf!Li~,~n:J,.

D""te'] g,~'.aid~t~b ,n,v:wi a i~~ zernt'iie blta~ T;,$ pbi~ ,ekl:pe~ ~oj~se .f11l111!l.i1i!,:' mill ·"cirU:gOm, i ~remi Ildle~nu llI,bele.

~ .De:T'bi dtngGlniie bi{l VU,Z:ifl~ i i,.~~@,[j 'TI~ se Z;], pliIl~ ,sman '!iru BVrp"J],tlJ~ a mi, "~f.;: ]08 W;S'E(iI' C1Jh·-ekl!l~pili(,ll:ls~C!: ritulle it'~(Iiiko Bon~t :[~OLI:H'av~

[:Iieki :I:dks.:. . ..,

l~~.o j_\ifl{l llmOti1~ Qd :sr~-

M:d!'ln:,~i pri,ie'Ti~{or·frl!o j~.i:DiJ'i dao Bi~.: ~ !lJf:ioliIi srdti'!~~ . i ...si~l,wu Z~[~;e,.i!S:ldj'Uruce~,· ~e .11, d~ Ifl,fje, qa:pmvl.o nij'w3'1'1, 'm-tll![.~ ~ii1 l.naik:rnleIi,.

. ~ l$~ju6inie j'e~~.ls~; lIf]i) ~~tib'ebnQ u: ,l!)ci(,e~ciJDi

t,~; 'In;;;il. ~I!. ' , ',,","J ~.\II~V:WI~~.

~ mi it~~h'~ p~~ j~ 'i-

•• • ;iI. L"-'

I~ . .J~;i ·~T~m!;l Y..~.tIl!I,l!!; ~;l.

Sa[(ilxe!l'Om ·~no.gcqmocc.(:. i ~W'.~ '~~~ ~ ~rJ}.'

ZELJEZ,N,I [;,AR M:irsad IB,·B:S,I iJa bllstao proUv SII',~vUe

K,BDitao s · n za iIi

dS'MI derbl na H'oleuu

NaIk:Oin.p!I'\'il'l~l: p.oi.'IiiIVfl..""m':na ijj~!lk:m.k{; :p.l)odv Sla~~j~;~ i~i(idal()ic k~ &;. se Z~1,. j,t4'.ni~j" -O,~gll;l'(l dc)bro ni';);p~.~ [h~ ne d;o u·l do:m,ac.a hud;a~ ~., .~ U.mu~~Ul d:ij¢lu ,JI~avii'·" si(,t~ :!lIr .. kdhlha l~I'i~t~ve p;:J:rrije M.i.flSada I1dH~e, Sl.~gU dB 2:0. - E~dp'~, fe.bib UfflO(CI],,,"!.J.d ~l,eia, :5:- Cd i lK!01.'ili! U Z~n:id'j ,~.Sl8iV',L ia le do~:I:a bez op[.cre.ceni!!t Niie !.':Ina hEko:t ;s:H !lllE,Q ~sJuieilosl~,y;i~ li.

N a,~"Gln k1Jjp~u t.iI:k:m: i¢c Emfol.Q sam p.rohlCima s ko~~eIij.r"m.! prDp'Ui~,[,'ilo'SiiH.n 1;rumk..mj·

~elpnj':~f je 1:1, '!lai;]:iilie;pe.'1. d~. btu ll..cesru.t>: ~e(j;b$cB,h S'uaij:dt;ilcl iI'lii:iL'il. U ~"tI!i1irnci iie flJ·,n~ Celikll Ala:~. ~:S~t1!lr~)3J{;tqIDm1. uthltLq Pf'f,.l~. ':1l(:ti~.&;!iiikog. Ii!. gh~

...... 4 g'ein:i:l·iS,·I:·~li,;'e' :mtdfJ,sa-

:!Il'r!l,;-~ ~ '~I~ •• I 'j.

'~j , f d!6'b~fj, eo

.~. n,

N~ G!i'b,a\l"fci. ~:;1ld.ijl~ t.;iUb1~a. Yr:Wo~fI,~ PlJlb.~~ll d.". ~[;a ~(,l~_~j~ 1::ebi zaw,$1l.Q. i~ i:~~,~let\i-OO~jt

"'e(ja'f-a~ .,R8detli~· St~d(iafi dQ 7fJ!. min'll,'8 (F~ ~[ R!tZ>ilJ

OdoUIC: Zlllmnl pobiBda :SiraBal, rail oreuiso:B

rl1~O if;: Ve::lei· r~je-8~~) l'i;~~ "jie Oip8I(aI!.k~, si:l!!J3£'ija' n~.l;Jfl tr~. '!Jv'~?'illl!aa .I}~~ ·m~jt' I1iDIl!<l,~ h:l ug'odil'la, -.,Riodenif" SIJ fe·

..l, ~, "'11-.'['1"1- ·n .. G'rL"" .... l' ... ~· {"'J'.'::','L

!i,;l,L.,. ~,~~ El~O: __ .'" ---,_g' ,!I, l1.!O!II''I!' .J""'~ \;5>,:;t I,

nVi';';;llC i'~i ~\a (ltd Leorn:ra {'().:,2) i.p'I;'~kj1!.!,~r 1,1L;:l P:ecgi U~4). . .

P·roliv Siro~ilg,Veld :se m-Za.o rl'o 711 .. miDn.J;~ l·~I1]ta" tlH!oiJ .1_;l~lbd~~.I":-1too iU5n];~ ~ru~Ze-ti~..1l~~!P$()r.i l~limlj!!lliIlZIg:gom, .iz reclWllU!Stl.!~l i,gra MQS(JUOlooras,p,ala,.

• ·Fr-va diva gO]:i:lI p:rim.i~i ~lO ~p~: .ntbIU[ll,) clruga diVa g~l!JIur~7.;ma:n, Qd ~ti;rj, IW urucuo VI:.tildh. gr,c.~k::l.

,Z:nn] i. Sim;Q, ~!I, u~ ~: Sir.pkwn

~ 1._ ,.. k· '..~ 'Ik.. ...

Icei4l '~/kI . ]Im[jVJI]: ... ~S: ~i!.IIUI]

mi!)nl[(; odlgnlll Ilrllibo]j~ ~10 .n'l.oiele,) 1I1i. ,rni t.o U ovt,m 'Erent!!~k!l;~t":i(i(JJ< niSIDO U:miO;g:ttcno!llt.i 1 po.nlljvde g'J,ed~> ~ u~i ~. 'l?&jhol~~kllJig ",s'p~k.tEI.

I~alfi; \~ .njm ~p¢lti!v~.h ftC!

PO['il_:.§I pmtiv]~oomrl.~ a 8iro,

~.. • ~"'. ,!, .."

!i~le 1tI: ::; la~n:tD]!tt1rm~ I~i,l!"

slY'J;;J!!CD if! ®wio·i:ai!l:~yjc m~H~ taM! ~e;l'ililuUU TIl!Iloidia p.r,e~i~'t inaZit:nll ~ ·1i1.aZ9.u ~~ tl'imer V,eleza, M ilo(I:'D,~ r ado vic 1D18;~ peunenITv~j da je jedHll1i8ie'Ste- 1:l!-(; .i1:t,oie.'gje· d:om~c~n po"~~!m 3:i" hi(i ,di,1l\k~~Bb~lIlQ.

,Y.l:.

,1!J:eSJiJ,iE €J.~Il'lla'~/o .Sf! ~i1 p.(jvmd~ Thni.h t:1I:a:~.ka.. J!])ti:slim. cl1:l!. lrn;o:~~n'lQ,~~V"it] ;mI"cli ~1'lms:ii~~ m:;,\i. O~aU sill Ilarn duzn~ 'od! il~.eH~.jhda i.~ llll, (~f'ba\l'.~ci

~\I'd~.rl~ b~zgl;l~O:Y,3. ~ :SE!HI:U;!l. [j'CjHjQ'lktJ,H f'e u d~rbiihill,~ m~:i je,k ·p,r.U.?'3.Q QdliC'ne .p.ill'[~,~, z.s:

Dn~;g,an B.i,elica. na~on poraza ra Grbavic~

"illO billil dOUDI~nO IreSilUDli s irac'lm uiie

.FlJl!dba]~:i SlSi~li,ie nis-u i!i:~Ji~gJ1i. PO'fiI!<l na. G~ba:v(ciJ' sest.i·~ S~Qt,ti~i.r'!le.ns'tve.ni,llii gQ-SI:OWE'l,~~:lI Zel,~~nitaN.

- U$pjdni'JUlO i.m U 1-1F\10fMI. di,je:h.l z:.a,UiS~l'IIVID'ti ho:kQ'ile~ njibl]l~() na:~Ol~\1Iil!inlje o.ruzJe. :Solidno srna dffiek)'i,OIILw TJi~D .1ID]~;IfI,'E~~~! ;J;ii .i~tinll~,b~z: neb o~bdr[)[l:'I:: prili.~e., Z~IJQ !e u ;dm!jITw d'~je~u. o~m;!l11 I~VrSl!tl, d:v~nt!ku ~~Jienu~ stti ~.Jli}k.ai'"a;kl .k-ilU ~:oM.

Dj,t]iIJ~,-,!Q ·11e d(JI'it!li. ag~~,~,i.~ viJ;~je'j mi ~ ni~;mQ r.!a~ll::uiU~ s:m.l.~ i i io:pw9. I~ ~a~r~ilm :!:I rn:!lOO~ ml'~;;';L Nhi:I]~Q b:ili ·cW:· io1J1bo .1l~si'Vol "!'.il~~o~iil;.~ sma Q'S~al i s iig:rak,l$l '\)'~k:.. a ffildg. r~ N~~llj:.l.P~ u fi~ ~ is.u :p'ropustio siSlj:rll'lJ.. pril i·o Z:!l :i,~iedn8;8en i~ i1l::iI~m:!! jieo

,BjBJJcaJ 1(;' 'e$rirl~' ~.d:mildl u~Uj~dJi.b. -1'~1iimi:r=:lO' ie: utllkrmiC:'Ui trener 'S]Il!.ll"~~~ Orag~n Bjet ~~a c~::$ t.1t,;lvM . Zdfl1u 7.;a:s:luzt::,r.toi pobj,e:d.l ~ ::?;~~l,T;il:jWl'~: OBi .kQrek~o!ll!lD ,gl'JosH':lf!dn1is tVIli. G. I:

Ilb'lraJ~iml ICrnkic hViallil Zvomiica~B

Ie IIIIU DDSlldmi

D:dna II,M)pee lili;!'l::!:glcda kliQ p~'il·]ed]llfe:pJllI~lnl~lle,ld·· pa;.= ·k:um:pHmm1l.1.fa.D Ie Ule,. l1l~[' S;w!J~lll!eIbnu,bim Cf"nk~c S·VQntli:lw:alu n:ak:olJi :pTe~ ~j1lll&!t;a;Snjep(,l;bicd.~ od ,2 :0.

K vltl.rtern iH i(lZtc.ki 'Sp'r:. ~mllili l'util~;d o~tv3rijis:u 1JI ,Z'\i'1]:rj1~ku ()fcki.v;urup!Jibjed,Ui) ali i$lI (H,lpO:!' srCiln(J~ do~ ITIi!6,[Jj1l. s]omLli [ek i.I ~Qm

pO!IlVI;'.emenllll.

.. Primi~l'io :l.'lIH 1.Ii ~ilh.Q~ vim. redovima '~enm"_d.®r~' inG;i",idul!i1~) ,looH :su .tllll:f.lJJ ZIl~· "I i 'IHrpra:'Ii'iri i~Qneldp~ble!rn. V~tl.<I: ~l!i liJul~klD~ ~I!!:.ip'd.

'~'I' •• •. _t. _..lI

hQ.! :If!'! m~eiJll1Q lilZi "'tal,' RlIliI"UO'

s:tli!,ies;llas~ &11:l8m() rE'kg,r['Si!.j.· :Ii liJI ,na8«f1!i.kJl.~ ur;ak.ice, i ., p.r"'"elm pB~,u'!"re:meillU !S'ma. i.labi,. iei!f[;ll~i, ~ 'bi,e Cmki~. E M.

Nasrn mlad!~ ~glralf:li nisu ilzdlrz:a.li do IkraJa" kaZ,ilbwakuVilc ftvi gQ~ u g~'[lm.j. od :l4. okto'b.ry.,pro~~e gOO:illlf: igOO~iJ-'

. '\\,'iWjll Sirukom E. ,.,. . (2::2J

l1i~blodo"oli!l~, .:.i!i: ne 17;g:u:b~ ,,,d. L~OUH"l:1 11 T~hi.iIlil1l (l:2~ fi1gomk~.HadZitu u SiU:d.ii~~ol'nm1,~~!J::l!di~~k je ubtaZi6 PQ[:a2; ktl1ll1b:inilm.ll~ ti:I:UIili~ 'llJ:lrol~m illite b no O:U'llO'rioe·~tP 'l'I'k:a:rlooi .. a'l1:ih", S~Q b~, It.'iil'n.iLl ~gt'<ib,

.• Nliiiim]adi ~glii:lCW n.is1!li tlldt.:-.al] d.o kr.ti~ '$;ve ~ d~i]o u~ljOOnj~h.~k~l..ik.~ ~j]1.ID- 00,· Dowd-a m~ b~n~ b"o~1 !pmti"l'rlilS m.aLl8m~'~·kuJe:mslIno rti'::ali~ilal:i~ a (i.IH]iil .sm'(j i~ p~ktd!:ll;lrlmiUp:oTi.~I. - ·he~. trener Aibdl.!.fuil:l D')_O¥:i&~ i:(.(_)" j~ U netlij~l~ proo'\\' S~~!\g nr~ ij~iL'n¢!,;"'t:~l.l6i~l:);~ti n~ 1)<lirii3.1~ii~~;~'t i~ ~~~ni d~ bio~u~i .karlOli:'J.J' i lo u:~tt.

N',c::stij dt]2 paulffrBI[ 6~,

Armhi 'Ka:~m;fl,~kG'ii je l'! iedJmm. ~u~lu dlobio ucla-mc u. .llo!>lfI21 iie u pn"C}m~01I.uvf~

S/~~ 1f}f:ali'iJ' B:Wt.lFl,I'l.PI1jedom [1ihl@:1Il\ !Jl~'

IPrvj'8.naC B,o~ls:a Ras'p'udiic:8 za titliliu

lBlUllre!DO ORO l.aaralC bDCOm u ladl nlD I

DO:bl . ; m 1010Im

T ri ium.fom u fl~:je,do.m fll;'Ici d:O[[laC~l'$l .R~~tEli91111 fild.bhlle,l'.fi ~ci~. 3~JgHs:u Ill.!!.samo ~orak do hi.~,lO.l'jjg~,O~ uspfeba - oiWl:liJa.nila! pr~ ti;[Ule s~.mpio.~.a Bil-I.

Stl"j~lacPQgO't.b.·IDi.lj,i hi se mugao ~fOO~ru.vi[i vr.iimnli:m Al1sIQv.>;!. it.BoItiS RMp1i1clj4po· ~alTjii, d~rail1>ri"iI~l' ltg,ii ie S~· ·Wn.tllTI prvtlg·ppluVr~m.a preL.ttoooo.pDvri:jed't~]);r.m. ~~pili~hlllti1.k:L~ aenda OOlit.nnrllll ~~lll gJavoro ~ci·~05vt1jOV®sew[1~ki pt'VielIlHc' .

CeHIk: ponovn PI(JSLmStalD ufinis;:u

Uzalud im arui lalllduCi gal 11111: •••

- :Bi l~ . ~.~ ~Q.odli~n~. u;t,{!.~ k~~J ni,l ~1f;' Od~ ', gfl;1!nlll po veo'm~ rCSkom OO'l,~nltl •. VodiU ,smg, b~~9~~d!AuoorbtlJ.1l~,· ~t{l< n~i )e:;l1iZItvlijfel:lo;;rbo!?l ud..':lir~ ~fik!O~ m~~ J?OEpd~t!1 :silm iz puo-Uk-Ill: ~][!k]enem hooo:m u ~~d:a:. ali ~., s .... e na1l1:;n:,io golom) 1tOtii~k13n~am :tel.'<l<~lm. '.ie't~'i ru :Ql1vmill~i.m~.

'SOIda se !i'3n:iCl .Illi :ph;amti~ M ,~v;isiiIIlG od relilllntlll, dr-

'h .o.J': . •. • d-

Ug:i. a..lpa'pa vu>eruleiU.1 r a

~e.I]),O na.i:b:lliH sLav.id [~HI.~,1!l -, ka"Z.il!iil' ~eR::J!lp'l1lcll:i.c.. .S. K.

mc~!I.t JIiurau .I:~LJ'lIiliF[~[i ['II:n:!Il. ., .Ptdd1l ~l.iie I'IIOS,llla Kostl! a]imO,r>llllll,Q:SiI&d;;jHI ~oS di.!ncl]l!ta d:a· S',:",.;I"'eCiHok i dll. v:i:m ..

"-·L~

mo :hDOe li~ even~1!!l]noJ bitl. p~lrel.!n(1 :nlli.ITIj'eha[i. :kO$'[" Vj~rlJ'i:tll] ~~ ba,h lIiQ~~M' hili, ~Fitem.;fn loa 'Ul'Ol.kmic'L.!. 5 v.!:~ ]~1)lm~ OO'ElO[cl-fiO d.a ,,~ pmpu·8d!tii~t'I d"V.&. m.tr"t«ntl j]l~ - ka~,~ E~J"~[~l"tl., I~B .

Omladinska Premi]er :Iiga BfH - 23. kola

- - - -- - -- -- - - _=----- -- ---- - - - -- -- - -

d:UII

KAlEn!: S!obOO81~"B!!J~l!C-.fI:O'~t O'DIE1I~ -. S1alJljfl,'2:'1,

SA), KOlam ~. RlJ~al'.'l~Z, ·CeHk· ! ·ie~ezm~ar -.' 01, ZM~kl

Mll~~t...a :a:~. DrrflSi ~ lfaYn1j<-5Jg,. i ~"~ro:kl B:rij~a~1': R~ntkl" ft~d~r

ZVlJelda - Bnr,ao; 2:11, P,orOO~lc ! :to,~eteZ-lOOIaI a:.O,p· .

B,"O~~.5Z. ~~.ClbMlI50, K02rua !. ~~~ar~,,~!'~iJWO 56~, ..

~~, IRUWl14,1... : kli eli!LC~ 45, Ln~1 41...

J'I:JINillllu: S~obi[)da ·Bll~m~n~:· i JU~I;DiRl:'Sll~~ij ,- Sia;llIija:5:(l,

!fit :5;0, K62a(a - Rm:Jlar 'I :2. i .- OllmpJt: 1);4,Zfll'1jsld

{:1~lul- Mmj1ric1l 0:0, Od~:l1 ., 1 ·mki fjrij~ 4~~~ Ftooll!lk -R~:-

J;rn~mik (I - - e~r.1l~ i dar11:t, Velel- Oi:i). PQr,e-

113,;0, Pa'rl1dll:~:.o~~~4~,. i·dar.:: Safil,l~ .. . ~ar 44;

Zl.llj.&zda: 40, K(lizar~lIn, C~Jl~ i ,mimpir; 44,lJ:lnjsl<.)i :tl;~ .•. , S .. A .. ,

:at.. .

PrenliJEU ~ig,a BrHI u nOlggmetu

Siall', 'IHa 251. Hlol18

Pe'tJ'ar ~lrinjs\t~

.JLlnak

~M-'.. -:-~,·~;r.c+ri1,-~~.l'~--)T--f",F~"'f~~ --""'Mij'!-rl'H;"-~-~.

'IMI BU,iUii,

moii'::ic f~,'obiaGflm. ~t ~id[]]l~jf$~ kQ:M'mcillbj-

iu~Ru~ d:a

DJIijij:j .. ~!{; ~~~~[~_]

1uU 5il1 491 51 ~81

·S3 .6,11

6111 11 JiBI 1:0 ~2 "12: 7.6, 33J 8,7

94

~!'V!:,1!11 I]

~.

o

i

~

3

Iii

2

:J

:'I

5

Ii

1:1

~

4

1

FI ~~Ii.,"ml~-af' Vdel Ilfln~ Ro,~ir' S~1iI113 'bllmlill S:arillwmo B'ildli~rin.sl SHcilllm;ila

,~wnc'~ uImi~!:LJd ~1Illiclm-l1! bd.:!Ic!>!l!l

bOllIIDIl-aJ 51'

53'

-~6i

tll1l'

5~

,&,7

13,

741

J;f

16, 112, 8:a1! 116\ g,l

:i35' 1i08

Asis,tenti~

Kava2:ov~e (Btidutf10sQ

,Mu harem c1I'jc I(Sa I'BJeVfJ

Tren,er ,~jr:za VaN,I~nov'-= (S faJf:H~Q'

'1 .,

..

• Burae

; :autl:~1F'f'~~ '. Ite~:~

• '!):it~a

. .

.. l.l!lI!l;:r

• 'IlHlmlli~ .' :~Ilida,

'! :S2tilm~1lI • 8liaJlIij~1

'. --~

It _~I~bo(l,~,

• ' iSiro1:18, .' 1f31{lI'Ilt ., '1I~1ef

!I, ZfYni~kfi

", " -

~ ,~"ij~~a

.. leljllml,W

_. .-i~~l"

~~[h'S~$'I]j~~, iLH ~e' IJ MlllIliRUti, :m~~b~ :IilC'- d,o~~.o &011~i !ruu .k8i'l;tbiJ; ~!ilf 'jej~· .

. ~lill6 IY:da...1'3:~'Pl'i~

fill .. ' .' '.. . raklll:) 00

Q:eitiiiu PN-. OI.M~ 'Sa:r,iII]Iilt';'!, bci,ri l~€:e-.ni ~1u,g:.0lJ !Wog 'R~;jb0U~g';lgnl&

d1~.mili!!ln p~(j'!1:V U/1

+ "I·, .j.

~lf 2/2'

·1·

4~

'gQS,~

:Il~' IProl~

ttl i/1

·1..212

if~ :lt2

M ,~19

~f~ !6;~

+'1/:1. 1/1:3)1

~~' +

:2].2: ,4J4

.j~ 3113

:2/21!/O .

.j,. '~ilO

~!~ ~{3

2f2: lin

M~'t1 :1liJj, :2'/2

sport

[l1il~ij\1liJ .lI'OIal, Ii •• c. m~W'~II:i{U1~ 2011>

MancestB~r rut~nski ovjier~o plasman u fina~e

6esto razgOlJa.mm 's njtm, lrvije.k je sprsman pommiU,

kale menadz.erJ

IC.lId;l'HS~ niie r.;l(;'silo l'lli w. d~ggi tlcl[!Jf~ln~j l..U)$kmi~ ci .U![l;eFfV~ ,!ii S~{i ~!:p.t;Jo~WI1tctor..l'SHI'II1 ~ i ~ drtBgi. d~]. M~~!j;t~r i1l!lmt1ljl~dlf, k'Q~~je$I,~b~Im m t!ima)~ko~ p:red:iililvnil:,u '!,!U'P,ili) .iu~ ~~dd'gu1i'l ~ (l.Vi~f:u.ll'"ll3!iS!EJa~ IID2.1lI1 lomdlJnsk~ ifi.~.ale ..

. - M~~~adi~r)u~aj.r~~ A.l~ 1w ftf_b&lSM (AJ:e~) ,pollUbu i'~if'r:l!i.can PGtez~ j, .izJ!I&Oett'l:og S<liSfS'VCl ll!o~ ~wlli.c;J~ t"dk d€we['U· r.iar. ftldJ~emkoii su jg.rnli UiI I,JlNoi t1[iJi~rni~i~<i'~i siJ 7,.a:m'i~ me: l:J;p_il,eoo.eiCi'ii',anj.t.

fU:zUln a pDls~:ava ~B~o ie ovo rl'z~1t. .N~le hi- 10 b.lw ,otihJ!ch:i :kg or: igtl!li. D-.w;Lrn<l. :rolm :('<lxlUi.I~}ja(,},aU tl:tl:~! m(l~O ~nUI.[i ~. '\I'i~u. :pr~ ~loj~U tu:a_kifiikll s C~b:ij~m· t;~~~ F~f~~son~ loon ji~ Pooia.a tme'kdtU.gi slro.e'n jak ~ hiliiioor:ij:i. k:oj~ Je[p.C!, ~~d pu.~

dO&K'l do ~t cvr0pstj),~·~.riaL-<i <f)(l"~'H:l1 Tr,~p;:iltont ili i rna 5'ed.iii~,).

ll.'!:llaj[;t-d 6c- li,. :IlI.aIOl, 11.11. \I'~IUt.QI[JiL firf;<llu ~ ~v'{l'm~~m Q Cietid .l!I!:ldine~ igriiU:.1 prodV' 'm!i;l:.r(leJOI:1I~I' :kQ!a guie: 2009. 1i.] 'IiliftHl!!lMl:'g[ltn.l:a s eY~Q~~lp:tlg

lioEl~ {O;2). . .

l<l1o i 1111 j!~\lo! Fe~1i!!so~ je

• ~I da mlJt'li:Z]ti. pmn~ 00

. . ,,po} It.lr

'. , mrIDgl:re[!e~,l.:q~ ~"~.U!-

t'1lm:,~ IU~M@~tI!I"tn,b,{)), rer I~~ec di!Wl oo.firJiittlJi.ih S!:1;.3il:C~ s.Vcl;Je· W kQi i ~~ p';gfli'!,i';lm rbr.n~p:Io::m fnul: prija lteJiS:ki ·O"dll]~.

& Ces~p[ngov~.rlil.ru ~ njim. p!r,ieaJi ;::In'W iPfO~~e;:~>f"" dmjoc. Dobro ,z:IliOlnn.o llcakv..a ie Rilltelon<llj.EI1 i I?li ire! 'los~' ]).1JJ;ol.A~lIJ'Ijl3N1rt~ ~,i;ll Mwrinrtlml• ieri~ u'vije~. sprem,m peIiiljc[ - ILvrdi Ji~rg.tl;~pjj.

Bleil. :s:~ra:ha

,Sk()[ knll(; ,d:a. se Jll.nail~d

HOI •

, Ukup.rn,i&. .:; ~ 1 plO~ riv S:~tke,'31 nlliv-eea ~e 'pob~!,!d;~ I~e:ki(l!l: li.Wa ti "0~ufina'l'JJ1 .t-ig.~pl.rV1l,h, 11. hic:sJltt).r·i i ~:

Of::i.m '~IJ.Ig'll,,:PetgU:8.g;,q i~ d~·

IG,olo\N 1:;

~oIO"1i11 hI

o}a. (llkrE'DIJ!U.pla.eu :i Imk9:bl~ maiu .. M'I1'C"i:'l ~slllk..!okaJko I,e OIII pl:<tv.i ,roviek: sa Real.

-.R£fit :oiie u fiin.a]ulalisu ij; dneiim a: ~ E a rcelcncm :i$p.o~rQ~:ne iilWe V rijeliWl,(!sti, klub~. E.~ip~, ima k""'~l:ir.t~ iv·ii;eo·iilidJr: -.i 100kticb, IilQ5iL.<ll~:ku na ~er~·li1!1.l~ :fllidb1l']erlse- po,.. fi._~;juJ.~gj;O spox:ri.:!id, !!: irn~ U'CI!ct'i\ s h;l:ri ~mom 1 S[t""-.no,m l~~lIlO~Cll- ml.ll1iS;tQ j~ D1. Smfl!:Q~:.. ~l'!f,s:.r:ij,ocI!.lM::!·din du I .. - '"C:Hld' d' ~k.

__ "_:' iInaJ . __ ~.'.;, o I!!;.. . ' •

fw~'~ m~d!I!I!'IJ:~~ Reall;e ~~ po6!!;Q [Q!':~r.:iui let~:I'Iu za 1l!ll,:i:I~dt!u ;S{)~tIi[!U~ ;]I, n;a.iv~-a pill:~ia su ital I~eib:il~i 'ji: ~~llli,kQ.H!,i'~ d'lilW:rl:[.I'~ u IQ-soj faIT!l.i'I' i $ .iE:[Jl:aJ:I1Ue:lG~l Aiil.,efua i,@"~o~];l, CEmnla nU'eI A.deh~yo.r)~ bJi "e IlU. PlJlZ;I· imi~ i7.: MIl:l1!aeilit-er s[ti,ji'!.

~fl:a[iJ;::ib ",M:<I:rr.li" obi~21v~Jill ie- iiuct!:r da. hI pr\fa poia;~!I'li!l :mogli bin Ul_j;"SJd iLml!(e~

tPO§UEDNJI 1 tPiET SUSftfTA

MiJj 200,11

Illna I~. tRim

portugalac -I e oaoula Real

M 1I rinj;a:podrta~l~ f~on:H'IDfi no PSflrez - i A~~re,do d ii S,tefanol

lake, ie dili..o.81JmlS:~.lh :m e '" dija ""ec'~ hmffiiltt U lbme hltll .[~ :!:(.)})e ,J\1ltarilIlf(;D cr nee M,t!~rill::aJm.u<) na kr1Jju ~~aO.J:l~ ddbiti. iJi~:IP1;J;f) Poi[,[!lgIala,~ ,ce.l ti<dvi~1(iI~unjj!:, i. i:li~clJ~-« se- 2JO~~ siedi~j ~i.i khipli [W.tht.

M~,d"2!El:W'SIl u ~F 'clfilroim.

- _ .. _ .• _ ... - -~. o~ •.• _-

prvel1s:rVIiJ! dil~~oO' jm BaNe lb· I~~ K.31_lJJ~c:md su Ih j1ihacl]i u p!:l~Il(l!J.alu L]ge'p;rviIHI, 011 i~ M.uwiniol ~~k 11;! ~OO!!"1.0I'l~~~Vfl.I!m.~!:lSi1~tk!lJl~pjti6egt.ivm .llizhf-. tWiz cit;.W.'l~i {!n,modi s;e i$Og 00 td Ira:li:ia ~. KU-p:a.i!:'mlja.

.M,l:1r~.f,!.j~ jc f'!il"ktikomi . pDnasa:r!jemm,llfiibJp p.errs'Zl'l. :00 Ear!::e10\ll~ i;i'l~I:l3:mi.Q 1JI[1;{ligtl' krbilrn, <lli .tim sedaee pI:' .edrll:ied[l~,k ~aJa: FLQIf·emilITiJo Pe(-e'4 :Jroii se li1~~e[)'Oh'!,t.jj;..

i' + . '11 •• ' -'. "

All1Ji1!!.e1I~~:nilln;[1"plJ.eu,ctl'l s rr-

~neri 11I:l~t IJ)sra:viti~:ril:Y gill.locOi [J[it kl~~], iCI':lIJ]~L'[f'"a d:a u :tljt:~lji'ltim l"loiidll!. .imlii. ~)!(I!:!],0~~ za~Ji!:u:!j~~~e ~bi~iiJ~·k']u-

":Ibl 'Oi 'b:il:asuaAf.l.3oo~e·~il - R~ rii'l1!fl].jC';[;illn -~-'Ul;t]dJ;': d',M~'l! 40m,jJi;(;.;il!3, ['1!1!~U .i: .rMi.'O t)wli. Eiat.t.--eloiIi ti,!~nD do, ~!lid:arW!oos[\"IlI~.n!:! ~d]",. , . ·&Cl~ J~bn~sa (C~)~

'n . ,_~_I.· - '1"'IIi. 1:". M,",

i3i1fiUu._i ~.~.lioLtl ",U~'fI:Vr~

elida. F!lhr(:g$ ttccJ':HIR~1iJ:u;> aU se !l~MvMi81#rua i~ m ~~

b ... opretu;im.m.i'W d~m.!ntldIe lI!I, S:pai1~ji i E'VfUpi.

fruie M.t1r,in i:n, ~eal ~e.~I· ~~OH1.l, d(:::lJr:e;-d.ofjl n:~~!: 'I.~S[li~O d.tltl do ttltvrmailai· Ligc: pr .. ~bl' il,. O"ll'll!! 5~Zl)f;I~ j~ U jWlu .. ffill:~lu i:pak dO~lIllfl,iI.n!!"!Ci(l B3~!'1ieio,!I.l:'Yt-

C· .~I •. '. - i iY. ~ .. - -:I ., '; od"'c,

. . - 1.1.': . l,,,,~m;- P~ __ ",Il(;

dftik &~ AJ:~Q ·ti~ S~iu:1J.Q, kQji je,eestlO 'kri'[~~imQ il!rlUfj~

t.OIIl'i11It'hlle., revant PolltdlnaJle~ 1. mK Grlupna fa~ GnJ~lnD "fam

It"

oQ'lp:r ,211ll0a, Apr 001 Nov 19991 §-p 1'991

(Ji~l flD

a, !I .,011

I]J~' -llmi.i(l 1J1<t~;i ti .B@:WQe;lgf.'l:e.

,- NaJ Vembli: .l]1t: [oohamp 1,6 8<!l~triilhb:~1[J!~PI!Jpu.l)Jj sa.mCptlw4..;w,I:;!··&t:'aiI0m1! .tgm fal1lasd~!;Hl~~1i m ~C: smUe bi.~i.razleg~a pu:olk'Il.A;~?rn .. ITlQ pron~~J roooP[ ~ ~Jjbo~ vu. ig~ • .:1M'!: '~l; t~ 1,aiS:I~) ~kl· bl:!:rfiEia]l~ N'~gl~~IUll.f.I~ ~:o ka:o ~i1~prU:i bur 7~ iO$~~tl:! .~

3009: .n~J)!:_!.I.o na:!p"ciliku d~ or,;"lIIQ1Unl'l~tlfVllt.1 rll~u -rel:tr>!(]' .Je J 1:!1l:a~ ~ed!!J!v~.~.!J!mze;r:;

74!tlwmUi'voj:!i! (1 .. 1 so ru l~]O~rer ~ ·Ih.roclJ(iJ~ooa ~\l'oje P~\! L[lI.ril~p.fV$:3E.~rupe: ()SVB~lili~Pf~'Vij' .iju - Ehgle2ii n96~.! .1:1. !'line;! 1991. ~diirn,~, Obn ti.mll.:iliriilda.ifim' juli'o trr. n~skjvfl. (M. To)

bi fi.l~llli}iIl~ ~9i,i j~PO:fi~!I'(;'I 'iJI BIiiIl'cel!JJ;nj i :'l[ln!c:I ,~~li :0'8, Kamp' ooi.l1Iprihlt'.ldg!p;[\e~-, ,~iillk '1:1 GllbQt j]~j~:eg ri:WZJ:hi; •

"Ar"~ri~ J~ d~ sadg; Qdbi~ l!J~k.o~n:oBl;'I,~.I!Mi~l~, no~ n:~\dI.a ndeci 4{1 InHiQi[I~f:Ucuri,? .~IJHL:.o K.:a~l9'lIci: .n1'~u ltlj~U dl;'!!![i.

rIl;aelrOHa:lac liZ: &ru;:d.ie NU1I!l"i

e- Ie.' "~'., • 'l r; .'liil,. 1

lJO<lirHn i ~p.m.jo i[}~rlllll.Jlgiil ~

lloze M:arll1il1 KaJ1ellil:o.n (Jose Mlll'¥<l, C;UeiQllIJ.

M.adridsl.ul' nwine ~uen:l'jel~ w Sabinu~e ~ijoci d~ 'S'll 'pteiW''iCl;lri tlwm, .. !1 bd<He n~ 0. Kald~,ijn~1 ,crU"ili r'mlbaJ~ kd~i ie. ;f.I~.k~d~ ~~(D dt't.~·:Rg.. al;1, ~.i:\i:iI.d;[id bli se.~bi!o 'i1:r~t~d ~af'le~ :mHwo,na '~Uf~"

1IIIBIB,UllllllD1~nlla~ IUra ,HI "qlBra

'", DiElj(t::riSi bi 11·Ua.Ds.Mrt Mllll'l1cbl N oiem (Neuer) ~z ~1!ll~n na,1'{,!Jl.a:!;) MgrQ"d!"l:d iLtwl.z~'G·l.:JiSmlV{l~ )h)Fhi .~'~ 1]] . wm:.·$lu~aj'W;~ :p.ms~nu ll. lo,ll<lz.~nld.l~bu"OOl~<!vil~ &'I!I :mediji u. N'jemliiJ~kiQ;J, Ka1;i!J tvrdifo,.,.&po:rl!'l'\ Sal~e :za M~j~[a tm.zi, 2.5 .liI:dlj;~[[IB illJ:iil~l3l :t!~1'e'rn 'b"i bfQ ~spl'ema;liI. dari l'9' ~e pdjj(c~l~:['~.GllSto:l'l!a.

,r.em~~r Scil[ke~~iJ\~:11f RiiIlg)lli"k (J;iJJ'I,gH~~k.)~;diki ie {:anBI:" a.d"l(ta, 1 as. i:il'- v:rumefi1il d:ok .f'iti l'ildtlm.rm hai u H.~!enba-

jmu. 'ElEtpu ie :i ',() "ondi.a, kacl.a iC! k,lllb

odlufio pred:oJd ef.f!~ bel: W11.i~~:O:\iIQg lIltrlll nla'~

I~al-IIB· I II! DJ'tiMa 11111

I ..... N··. ~ ':'. ·d' i- . ',.,.>0.' ~.~ 1.o,~ kl;11 'G-

..... , _ a:1i!i!~ __ J_ .~Ii<)~l.wlCfl~· __ ,t JJ II·.··

j~i:?i Uge; 1tbug d,1:ll~'''';iI. G'1'~~ fud~~ . . .

'O'dhl!~jJl'iJi~~lj;~:rn![mlcl!:!Jhu ]Wl~Jl!~ ~4':!.f:!~f~dlttll ~O~1.1 ~bQ~,I1'li1!i~IJ:mf(~!I;1~nj3 krnWfj;i~ UEPA ... ~ 0:1;1\1 .Qdh:dcl1 p!li" dd.a'Oie- ,i A.p~~aeionj ~otnj(@'~, 100 niitpo.i'~o Jk~ re 7JiI,"

.. m.lJ~ltihakUs: upf'!ru)jli;gt S.dnj;g~ .1l!tt~~ Pmi{;l~l~!I'a zafuo,. i~' prlhyii'o~f1np.a.o·'f3 I~~ n~~ l~:p;(sfi, '(;M. 1;)

RSBilH orlglanl:ziJ~a Sp!, .. aza jLJniorte,

v

;S,anlal HO)II Ie

mO~I ISRo'rI8 'II

.Na .Sav,e~lJ ]e. da OS:iQlJfB kVaJI~netan lP'c:

II ;Plrav.e~ uVJete" katze Dragan Markn.

n!Obi'i'~!1ite dOitll~~ins:['\;~ ~vrn~t:sk9!): j U.!1!!IkUsikog pr~ie" nSiY:!1 2013" ~(Jd.i [JII~ :vcUk!ojc pri.l'.EL3ni!i':" :al' ifulo!i<l, k{l!i u bh..:r.l.lIkom,e[ .mma,. :l;>kor:i~ stiri, s.nul"tta, ~reller banj;a;· h[ckog ~or .. ~ rJr"~:1l M,,:I"'" kov~~ rutiQz~il.in~]i kmdi· dail. za, m.ies'~o~d~lno,[i'i Il- 2:1 .re[l(J/~e:lilruciij'e,

• Nar~v'Uia:C!1 ~~ku_jc ~ [JJilI.'I;)[lgn !IJ'OO~g. Na: &V'ezl! j't d11l 'Q!d~J]!rn,li;v:i!m:c.~~]]: pr(l~ ~iOIm. ~ p:rn;I.l~ ~V'iecf<:,I'~' ~~, tl1l;}' bov~im3 d[! m:r:1D:t'lg Q~H~fi.i!(i; I.Jri:sw~ il"J.dlWl, ~rnJhujim~t.

Ovu ~~f.!j.il'U lrll,o.r$~.o 18'k'(Jf'~"lill'i lUI'kfiH1rQ ~~Hrn{)

da bh, fl1kome[ ptN:tQi1l!'tl' fma ,p.rv,aka E'frQP~ I l",eprl}.l£ut'll:Ii::,iju aa \lcHldm' Inkm i ~n,ii,mll., T,~len~t-=" hnl'l:mo. ,*~~'t!i'jf.m da ,~e 'Seld::cijiill ~itl bude . .zD:ig~'abl ~ dvii~ .g.b:dli1l'l~~ tiM is-l::ioi b~~ dlJi]fmos[ bi~i oio~ica ~e.il1i:Qilllk:e reprez.c.:ll.ti~c BiB - b>l:a.kao iI:' Mal'rkovI,c.

KJ<ld~ i,~rii:e~ t~ m.o· .g:l1ecmp~7;~,:rn.<iJl.i:u mi~1i<I s.til!elkl:oia" ]l(ltv:rdlilJ ie d!.iII Ie "bflo fUI]lO,1!!'Qr.I 0 mm~~.

.• , DU.g,O)!"aifiiii ~rri!J!)e dill is.:!lilibmo ·d.a5~ial!~is:ei.-ona ~ dl~ ij,nd<l ~ve d!!lflui:nl:!Uo • {iolj;!O J~ M.i1"ik~vii. S. K.

Pros!la grupu III fe1dllk:Ulpu

na:IIBi IBiD '_BrHB boril:

ce :Siei zaui:li I

M..n.OWl hlk~ ncgo !~oit ~:Iiek i.lIfa'ThO .fI1;]1,i~'iQIie ·~i~ .. n:lJ.l· flerkc iillvlii1dlalc ·~u (~n:lz:HIl :iJruilm.r.niru 1IDi Kaml"Eg]P3[) f ooi~rnh: llfWO :m~e-~tu Il gr· !lP~ ~ o,b~.rl!.l! ~a~J; 1m jc~n~a Dt!.J\g.'c. di\'!i~i jeEu.r~h~tr~~~t!! ~Oll~ .F,~dI kup~ ..

o Slrlgl m!."~v:lm;! M<er~ v~nl! JIJ:s.i~-S:I:lJ1.ki~ Je ~ S!lil ~ ,6;~~ (i:] srq.",l;Jdal.!! .-504. ,igr:l~jOllill \VI'A l:i.'i'~~Eka~eriimill: iGllmod~ dJ;I:1\:: j~ ~:~s:m~~ na. Ti.nli,e .md:1Q.11 ~j,€i .m1111l:JJ(H ~: 6;.~\!.6 ;Odob~ 3iO~. rem ~e-.

LkllI svi~,~t~ Tatijll, .W.k;udZ¢.

NI:,l"Ilr.!fI i dllliel p .. :ttlVllI, ~:rWil~ ic Gr\1i:tirkiliJilIiL1 ~;paIa· '\1'<1 i ,M~kad2ebi1e.stll:·1irlI "':6~ 16;;["16;; lElol.jle ad .(!J ~~rhm.1il,· d.ih t:eHi~erki 'Eml~ BlJIrgiic ] .n.a~n~irH:' 'K.~J[~m\iid.

;S ov~m :P<.lllJ-j~do..m, d:a[I~n~~ mt:! pr'ori", Erm~ij(Z n et'(' im !n~rezij.]j (;uski :z[[;;£t'aji. Ni!~ t~i~ke sl!:Itt:a & ~ :S drngopl<1!sinlt1,am.ekir ,Po.m. gl'll~A, l'KJirid ·:zapl:l,i.:5~~ uvi:si~,~g • Prvu.~!iv.i,7.1jJU ]3lJirtlcflfl"liGkt: 7.ol!"le,

Bh, klos·ar:k,BS,ii u Evn:n~l~

:,BUIGiC IUzluralil H

O>OV(:lr]1] ~.~.:j';if) na Slm'ru pohtfiiol1la,. U 9.kQ,J~ s IBVe-~ :IlS~t' Li;~.e za pnra1k:a. ;,;-o~:,eta Kr~!I, (;ilraJ];£;i l~.l]ruCti (12) 5!oi'il]1 .. liE u ". 'lflB PrortiV

:E1ekru: (i9; _ . -

U' 1 L k(jhwbW<lr[:jJ~c: li·,

lI!l:e Zi!I: ·vaM Cede'!,']~i!t Ve·,

ch,atD1iill lC'"J (7) pr~tq:ri~i:ll

if! PI'\!' i' pmii'Z, i iWu~ost~m;3 kw:l SP:!i'lO!, {l$l.l!~6).Zild~T ,Mi~c .AWiii~I~~it~ (.s)~a· ~b!d~~.i~A1~~r (~Q!6])~ ~ .

Z:.!, AllIe .l\\tOli~'Ii;'<l 0 7)w

M H~] Htiv'ica (4)

'BQ~ik ,t9~.:7M), ni!l_f:d~. I:!it;l:n:e' Hi SeeMcla M~miJlli}v]ef~ osig.il.r3jl!ll ie QpstllJ,l;8Jk d.om.~hE rriru.ml.itllEJmad Du-

b~"Qll1 ~ 7.8;7(1). ( rv~ B .. ) B'avt'~i: Ar:fi izliefir¥ mfjs.t~'licli

MI:ernoriilalln~ turnjir fJ Hiakij;[iJ, Turaj~i'O:'" u boksu

Dcesturue dieSel SllaHel)iI sl:ao borlca

68

H1i.liliQii u :.B!l.!'t'c.lol!l!f ~~ .. in fie ':[iml]:~i tI:1l W ~ i-Eur'"Q~]gt Z8J ms:arltai'eJ aU d:~a :~a:jV'efa mVOrllta m .. >i:'lc biri tu,

Akr.il$(i;'] Flog Pli?V<Si"b l~.u,. c~lollu~kOlia llJi.~;u:,a:.mlJa Ii [ulu f.I~d@iJ}]jaC~])IlL :parkettl~ u oeWr'tr.I'iI~lu fe ~b"diO pfk i :fanr!l!{.i:Hai.kU$)cii~m ·je~,il.D~ lOrn rival:u Ol:impUOikoS1J 'U. l!>llQll fUI, Eiiikmi,cenj,1 7.~'!f.rsIliclll .. llIi;I~~ki v:a1li.O uskra[i.o i wit.tr.!iki Mon ~ep<!ski

'U ~ui s:il~i1Id:ii,orr.'.'ao se n~.!Ill~6~ b{) tWfilS nili'V,~i m ~~nSj:!m_a 'ZO!. tifi!j;tYl ~S!t1J ·U kh:!IPskoj btM:orH1~ :3 esmu za

I"

I I PETAK: P>Q~illi[lale:.

r~lfu!ll'llil;Q$. ~ Mn~nfl']la~ ~kl l ~,~ sgu~ Mi1k>l~H - R;e.~

'm. M,',aQl,~,i!,~ {.,' 2.,·~ ).,'

.NlIOtJ:f~J:;J:A: U~a-·

kmic'l Z9i W1efe ·m"llesl"0 '(EL~(I), ~e . .{ml~.30~ ..

1~;<Ii!trof~jnijeg treEle:ra Sf]!]''Q,g kiJ.mllr:w:elllll'a Z¢lib Obnl.dlJ'~fi€.iiJj.

:j').,~l~bov'~m; tiv<llu u d<:i~ (l.a:[ni,em l'Io:l:u6.UfL!U ,( lK~~ ri.) .' {fe, pa'~ :i!ld~~ brlli

g' [fflf-e.iim~, Mo~~·,

pa'Ski~ ledljn~ I[·im be'zem-o" UUde n. B~lon.~ '~Q:j r4~ tl~j:1 lil~lmpa f!31 uV:I;snkj nfkaclao~~~ !l!tirgoo dQ .:lIm~:1a.

u ruu,gm'l'!:m~fn cletvrr· r.f:la.h~ gr¢'k~g !ll:~,~j -of~ u .k~al.'c:i Ati:s: EdiQiI B1;ivfi,t:a (2 pm:11il1i) u'Z~md[J. je 'IJ ,go-'

,. 'U .. ".. (r:.J ':S"l) F

:l;i[i[mil £rr.lilrn,:S,lJ:u,~·_:' u-e-

l~ksa KO~<'Idrn{lvie3 ( lOpoc· [la, ·6 sJro,kQ'\i"i';\'I~ 4-,il'8i~lenc;i je) i it::iednatiG r~1JiI]mt lei. ~eiiijj na 1: I. Aris .6eb~[~ domat.~.n m:al'5,Wf:-i~ [;W. pulu.li!Jnje.

Odl~cl1u - p;r'ed"cOI'\l't!: pf!!!~i() le OH!l..;;r SteV'~c: {l4 . f,iQ6~l!i" 11 b~ktw1ll,J :t~. md!e~ ,~bu.tgJ kijJ~ jie:ijl;gu'bio.i dm~ g~ ~t:1I''i,;rtfb~;lll.fl t moc niel]]~kogl1l~E i-afs od. .AJ.be (7-

.8:j;iU:ll]~ DO.[1j,ecl\;: l'a:smru:nJJaHnkiCrt (IO) i S9,~t Va:dlitwLc:lI ($:) savh!td3(!!1je

DnlLb'(llg, fili'l.~li~UI odiuB( e'G .,'~Iil rvUg~~ki k]o!llf>i.1lt;(}~") tl'tii~~rl! t~~~v~ ~ .!:!~Jr\!i8;q ocl~~~.:n lh £inam. §.plMlsk~, ~mI:~!!l (14[innl~, 8 l~tuh!.~ ~ :i~e:l&IN(.)g l'it.!l!kabijo. ~ T@] A_v:iW!. (B flnala, 5- Il:irola)'~ uz :rr!afuJ,~Du n1ljpomE.lUI ~ :ie

.marc.trid.skim .. l{ri:l1JI:l'!llu]]:i'I~· (lV-Pi pnri fim.i]nj ~lIrni,t Cid H:I95, g.oditl~.

M~i.aibije pi"lpima[j fa· vo,dt ztJOg 'oo].j~ f~trm'lJ~. i ro,lI"· t.!ie ru.ib1i;]]e:rl(;~J iii Wk1!:lm, ;!II!mJ~!~, U kO'loj ie 'Real 5m~,f,e~ ni.o ~l1crnE~ea M~"i1!Ju

~Eu'C:Il:1t! Mt;~:SiW1:~,). B'cdhl!i Dtef i~ UOOM i lle:~80v~~r;i.' n.il; fi!1;$~gcl'l~ rUIT!iru 'bi~ ,cie~"'1'a.:! R~ 1M i~[l ~egic~ J!.;Q.n(,!!I!: i~ Bil~~I~i:f!'~). ka,j i) mredl1l'Iim.~ "'~.;;. ~JI;lin~'Ol, ili1l~kQ~~rka~ . .ko dlraavl.j:aJJiil$:tVQ 3]ov~ui~~ (H.y.),

:n8lt1il1isn~tfi1 elullIirnlclonim bQrbe,~ ITIa U d;v:o'rani ;),ketlllc:enIl8i lIrlr Sairaie:ti!l.11 pU~[nj,e Mooru.[li;IlI'odu.ilillJ,em.ol.'iiWH~: bDkSer:S:ki: 'turnir .~H:aki'i ... TUL'a.llie~.

[iI'I'e:.m-arii:ec'i ~:if":<1 iiEheJn:C'ra 'm:r~:i~ Cd .. S'tlleil~imJ:l: 'K;ilpiciij, ul!2~cj! ~I: pfj~ tV'.mwlQ ,d~~t r,epn-zentaf;,j,.ia (B~T:I~,' Kal:<lr, S'rb~]<ii, Cri:i<l. 'G~['''''1".~~<like·d(;l· JIlij;r~Sil()'\i'Cll:~1a"H.rvi<.H:~ka) Fr.(!"m:t1- !i!k~3~ lrnn~ Al!iilrii:Il!!J 8<1 pw.ibli7.:IliD' 80 b(J..lI;~m',~,

" ~-e].c:lr; . ..-:"[:ic renaS'ITlIJpati IJj l1Il!:' U!leim rs=-wtav iI~a:" ler i.e vtih'a [ ~vo pCIs1i;edl'lha. PlIDvj~fil. pood El,Ipops.ki,l p.rvenSJ:~rQ m.iu:n.u.. ~tc:l s.~ ti.'t~Mse ' .. ep'!;.ezg.n[<ldie~ ~reh:lknJI ;\ I.ffledi~ fernilllCl\!'"lt i(l<~nljeocl!].u:tio jJ tl![1.}ju bb., bQlkse:r:il1 kloj:ih ,ce: biri najmanirl!: ~cdlam ·,izjaY'ip je K<l,p;ic.

D!i:liflasmj:ii. i.slJ,l:TIbSllii Jl;1:0g;f:,UE pOCi.!]~e· t! 'I B \'liOiti. PilmiWe'-boltbe;~u u ti]ed;ld~iu. silLp;>Oe®m II 1 I, &.It]. E.3;

KO~lI:;k,a;si:BOi::~.II N ~1i;'laL'l! {I;S:rvariU !;11

'~~~[Hd ·Mp~a,:smaf.lom 'i1!pr~H).f prVl.e-

nS.~\~.l:l NOJ "$ef ·:>i;tU!c.u.og .~iJ!'ba .D'tiI:go

Kandk~ -s~dil. i!IT!.!'! proble~!T!lI. bila je FI~~ Q 5<1i~ta"'lU.k:oj~ ~ u Dedi;t!~il!l i:zv£::>ti. u p:rv.a~ll polmlJnal.ll'IJnn mecn p'iZI~:i,.. frrvor:b:tnllru~ ~!?I[lk'ee.

- J o,~ u li,ga.ii{om Dll':;Cu, p!Ij(n:iv Igoj(;!.l~ La"' ~r SimoHovic l~)uv:r~ileidjo iiel:igamen:t:e d!e .. sriQ~ko!ie:l'la i ~~. ni~gll, jJe Siemna vee 7lir\l:r~l!!!l.'l. Pnd :HIOI}tt1m p~lanj!a 8U i .D_OlSrup~ Siui:seKoQ¥aCcv:i,c:g' ~ Ne'm<truJ~ VAn~~!!ltlik~ daeem;Q .I]~"<lin.i~kim pu~kJi'<II:itla imaIL~i!le· ·~'i1.ti,h proh~c~:t<!i .. l~(lJl;i!:U Jc. vdH:;:i favQ.fi't, <t :wi ~e~Q d1!l:li Si.lrl:sii! mlad~f.IiI igIllJCiITl~: - t~.~:e Kru:ill1~. S. R.

Boraie: osllaoll]lenl U plel~-ofu

an_Dnllic: . :SBlDHU

sport

69

l.Ille'il'tl ;w,al':,pc:t~il. ~, majffl!.rit)an(1 an 'I

·BA lLejlK1e:rsl pred! elliimlins1cijom iiz: pllej-,Qif:,a

"Olui IIi ru" - orUall8

l),a,lias marvel~!ksi dobHlI dru~g~ 'mac p,oluflnaia Z,aJ,JJ,ada, IJ L,os, Arnfj!aleslLI

·Kij~tka:.Oii D~b!5 !!IDHlrv~· g~ba POfiOV'(l ZlU,;flavi~j 'tli Los Andd'l::su proljv Lejtkersa C93~,:H) i &l:igH 0:11 poaa PLWla. d!o'J~;],~ism~IIIiI ufl [n,al.epJei:'Q(fn Ztai~dn:e: k.ou:fe:[)en-Cij~e NBA lige.

Sl a} lJ!.i ,mJ~ NO'vkki, (N'Il' ~i [zkj)~ !iiil14il~ell:[ji~pal)lov'p jepiiw.1i:gI!l~)O-~<l :BIr.a~W, ~k~ ~fke:' "T~a:di"I~oia Si<'icl!~ i.majl,l pri]:ik'~ da :l!] ~V'a clQ~1I6a, dud"! .i.zMieg (lkUlil)'lne pi!'V3~.e .. . Kobi:BX:'ahlJll(JKtibe:Bry~ am) Ub8.do ~~23 -za Lej:k~rs:c·j pred ~gi~m3, i'e'~~.kil :sDk\)", lII~m9gu~lI. misi i~. Po.djod;.Gji klub,![lt~ji i~e~spii,io' d~ ~a· :k~!!1. 0:2: n~ dllm;,t{empatk~'" tu dohi~~ &;[iri ~I!l~~~n [ pQ:ldAii dlI.!.Li,~ bin, i'Iil' t11H',;,JJvO Dl1I:l:aJ.> p:ri,fe{~[gll~i!l!;;1i"

Do.d~ll!Illl probl~"N,e~c-

Tampa B'Bj IU flinaJu Ils1(]CnB konferrenci,je NIH!L",ti

8 Z8: hallalale IUali_na

H'oke.ji::a8j T'aim.~<I. fI,e]II,.m~ e[]o.~.~!li poC]MiJ:i:V:a-&ing;~a~ u ~Q!,ufin@ihil IsHic'De knnfe:r,enci~r: cl:p:ig"'l:I:\r.:l~,j ... 211 pt,I;ILk~ NIIl.·;a, 8ad~d<lvii .ihu [l1lnf:r!liom,m~CUs.a 5~3.

:Ekipa koja '<I.€; plll5':i:r!il~1:li u ph:::;-ofprvi JitUi!. 11 6etirigtl.m~. !~I!; I~JtQJ) $001 ie.l004. oivolij~ lliSl:eni~~:u.p .. nmlZR1~ jl.!,6all:

Sied!:1Iim, p.ob}edia.~ml'edomi':r· eQkf·enu'!'~ha .1 ~lna 4-1u ce'tvrLfi:mallJD:!J1 !'!Il!rlj:i S.il. f:irsl:m~ ~~Qm,

J~~, d'i';l p.olufLmaJ n:ililkr· ~a:ia ;ro'!Jgla; bibiti ~r~rlil ili ~tiiri 'blJI1HI~k':~l ier B05Il!Otlm. t. San HG7.e\r·o'della po ~-O pro-

O':sajd IliO:llliinulll1! ',ZI,IU·or,1

_.,- -._-.~

''liijes:1 U' ibnrl1jci

3.9 ,0

~ Izjjava ,dan:.

~

=StaiJ.ifJtt S~.lLSlci .nlldbM'ski g~Sfl1it .Uaree.- l- San~irrrp· lo:nra ~a..drtli~twe~Jo~ mf~~i Fa~-,e,hoQ·Jl;. ~ f~e,8~a.b.is:e

/ ~ffl9. 1 ~_g~~~~~{l·$.]~,~~~~n~~,,][~.~_ .~~c- j SfJ,M1itij¥J

l:a1oJi!:a:ca,p~hl1:hvd:~ sg .' nl~n'lJv'p~Qu~.~.k .t .

u .. fumalu '~:i _ .ib,Ui;;marj·a ria, les- ! r,mg·,t.[,

1~:Oi[l~k<ifll" 'euthHit1 :M~~Ci:st'eT' i~- t ...•....

n.iihe~.;i ,v;!i)Wf pcdt.r..a'V~ ],2.9'~,1,,(}~O]Ilo-! '. (~~I~~~' .•

. klO!&I'.ka" ~_ Bet - - ~'''iIili~l

. Na t~~rl1 j~!1Di~!:'$tl].Re'~ i\1,adJ;wd. J iIJl~~k: (t.2.$41.~tI)~, l( ~jj:m :~Hin~iI~A~~oa:1 ] Miliuuq) tS.60Q,(it'iOJi L~¥e~pl(SA~1,~). i:

l;lo~mb~~d$'kqg ~u~bll\bk'og,.~"OU .. l;1$a~'D~nB1I!g~ D.m:~i1!~ Bi1~O KutXnjo;(G,illm:(j, C..eO:tlflho) os~dC!'IiI. it!; tue~ .ma_ ~~il.C)!.m~ee ~e~fiI11:1 U'vjet:rm.:z~tllrQI'~k~, ka?;~!1] ii. ~ '5~~~ dlJrui~JliO ,kQI'~~n9{;, ;r.ijOl;:t ij};b~g nJgdG~olje-7 iWfjlggajcnj:arImll':il1.\iOOe.

~Kuli~jtJ'ieii.~iilll. ~B!,:~h~g'&!]sii~~[I.iil~~ 'R./~II;I,pr.tnpl ~~Y~7 f<l.C.\-

...A..o . ,t" ~ .. '''''' '''.,.''Il'.,'·- ,-'~j"-,, -£!L.",lul!iliit

.~JO!1\;;_·_.aw .. ·,· ,., ~""':1."_ Ad!!!m_.,-"' .... ....,.,~ ~ _N __ .. _.C

to

lJ:i1es~j;ru pf(jJ'an~ IJfied flao~Yiamwg ,~'QN~j~fJI Ha.lni6Cf. (frllfti,' ~F'~

PN~ ml:a.raion lJ poja:SU G',az,e

SDDIlOrsIUi:11 ori MuUli elDIO

Vi~t e.cl.l.400 E!lJe.sLhl3.t'fI ~WGv.aliQ ie ~, j]'VVg}m.waim~[ln'iJi ikildil.vdrZ~U!I!oDIlI u PQja~1J n8.~~~ Q,ilalo}mL duz.i lTIo,lm1Icii'ele eiilJd'llve 42 .ki 10- melr~j;£;l.D)ca1Q ie 1;ilo'ega cleve-

l~I? uoc~Jl]!k~~ ,~:o;k su ~~5- tlh.~ l!~1 ~ u.~Ull.let ] .L.200 dl!!ee, lri;:lllikt';lO;e dio.[lke.

Ul:!!':ku l[:~!;l!l"wlfl.~zi!~oUNr{1?Ac, Q :ad ::;:~Qn?olrs·tava je-. pr.i.kup~i~no .m:ili.on. dt)lat,Il,.

!'tJGoe :biii u:,;,mi~M ZEIi preg~:ri.! ]j~[!1U~ igOO\ .. l~'@~~ S\1c<!.r kc:g-Qdiiln,e ,o~[Illll:i'n'lP:a.~~lidJ!$ka.3gellc~ia zab:bJ~gl~be_.

~ <.J .. .__. d "L

ero senee PQ~' ,e ~ n~ rr;a.,

oiiebi1o iznen~demia. Ukl~ gtl. favo:r.lll!L !Glpr3:l>'dl~o ~e 3'1 -gadisnji. N.~dir e:~-Mas-· fi~O'llmpi.hH~koji ie:'f)'r'Vl p'U'~ l'c.~t,i ma:ra'lof.l.P~lbffiedim.~· ~ko, 'tti~~m.~ ~7-!l!,~~iQ' :ril; 2Al:f7.

.m:rui.lIl:l:lJr p~~.u~vJja isJ<~,lure.fl,je k;riJ". HonE!: A.r.-t~itil. S'~3,rler Lcyk:ew$l'I udarill) it b~kJl .l\bt!i.!eriks<l. Ho~.e-d! Ba:r~ U1'os:e)i 'li"f,ct1l;l."i'ii mo ce pW,P.il~(i[i ~'l:Ci. ~~&~tl(;,

NaJ~$:PJ~~f!lU! nm ~glJi~ 1~~.!1C ~e'Ztlil'H~ CjJ(~go, bllJ[]£.J

Ra:uz {Ut;'rric,k :RQ~e,15 p~~ naj, dQ.~!i'~tm ~.u "j.;.l$~~bo'!J'iITIar" da I?ogod~ ltet l31".8 .p!l:OOIi:m.ata ·§I1i~C\'.H ]z~g;I)~. To J~ ~~isll1JLl]i!;1' ~.rin~~~i~a .kQi~ je iecl!:u:u Pnl~~VTIif;;B1IlI1'5a, irUllJl' o.d. pl,r;;:'j:ofia m9'9.!1kg_odi~ !'Ie. (llj~)

sp'l·ij~~lIis'lili. sliicn'o~z.Jl~" [J;fIijie.n [e ~h"",i!il:iu~t:.iIc:1 :fD,I]Jlaji!:~ LiQlI;oi odbran iPro'Liv Hl;(:p~iii (86:13) ,Zl\ 1 :]U 5!:.t;lji u;o~i dll<lIDOCiil. u A tlaint~1Y po'i1!Jfi"

M~lil:s~.oka., -

~'n~~ov~", ~Ole j~ p.r~dr\f'o~ d.j:on(,l'~lMVP Rgl;l' tJ~rlk

'lhI'F~lfl;ddfil:e. ,(;)dltn:Qsl[Il(;)Oe~t:u'lhll"

'nMeiid(iied 1'''''51.\11) Ha.kO[i d\!<!I, lri i!J.mf<1 U g~s'l/im;j,lJ.'I nadi:~,i ~F~I~r,il:·~~e'!l) i tm; ~vom lJ0d!.1.!.~ 1i;O'~a 5: 1. Treba l~Qdsiet i li u. tOo d:!l:k: i J~i 'll!. (}'kri~r ju j:$dhr:i{!,~l1. 11 .pe~Ufilill.a111 ~tQlh B,Q:S'lQl[l i ~3iO VOd:~Ili'Q (l.d ~.!O~ali :id~fj:ad~~fi.~~.nmi.~ iltl8'C~'l{r] .i1Qb jcae.

"A.jk),de')· l,z San H~l~ea $I.~ :~ujc dv~ ie rl.o .. ate:po~iedc':l '8ill!l,'1.ti1e ~ if [1'l;:tt@iliJ! ::II!. 4d up:oodiu"kllk:li.!lJQ~olkom D~~[iia. Se~g~~ij~ (Se:~og'u:

clu), Ka!i!j;~t1;,!n!f!!11iil u. o.vol

1il'l;[iI~k ~r!kju:p'i~~oh~'~-lriJk. .I!UJ~.l'Ihaim': :8'elfJma pob}(j(i8 :ra.mpl! lam(JOm

ialk IRO!gll p'ned.sjeldf1~k MIOK .. a

SllJlUrnOSI uLDn!d:onu

ftcdill;i~~k M.edu.fiJI.Eg-

d.l1og :l:'llls,i.ag :J,::o·~tin:r:l

(MoO ak iRog (J'l]cqu~s

R.Qg&IC) :iSi~~k(lo'ie:da.c~ si:gu.r-

l'Ios1 ~·am3;u. [.0 ndenu

,1tn:1. .~ bid 11..\1: JlIt1:Us1.-

mllJrltl.m [I~V~u .•

long nije bd~ I,!:ome:r.ili~ rali~mtt O;:l.iI.ml:b~il 'L;;ide-

n1l.rehdi da ieto '!~JH;da~ dd:]: 0 ,\'I j.l~ ~q~e!>" p.fe:~,i(lie A:P ,~n :je [pod$i~ti Q dill: j,~ u MtH(~l!I ~riJgl;lrli!.(ljl!a pdo:d .. te~ ~o~ 0 d~.erl(lIi'H:ltk'@~ 03- p!lada 1971. ~odm'i::1ItibJsn1t rn 1 iz:rll~bk~t h -s]mra~Ui, i ~l,1e;. ,iiI:Ct"l lb,a, ·lgrJama Il M i.nbl:~ Iii,i.l,. (t1:, DiI' • .)

Brn

IO:.g~111 1fl:6Qlh:!:illlJII BIIH\ Mi(ffii~~li· is!

1!lII.1~ iM~dj~i!il'i\QI p!r[~~.lmi!)1liv~Il<l1~~j.l. 'IO~2ij

le9!.U IKiI'D,damle,~k~l!l.!!f1n'~sM:oo. j~~I~a

1:~~O[li IIUIT'vijtlsU

~1iIi. tSi IPi~~:21I;1,Dti!l, l!FIr:I~r:iJa, 29112.5

nJi~ A.~rmiijll(le~n.~grai!11ISenl!1i 12'0I'13Q

lJ2~OO IBHr~l~1i1i

~2'.1!S II1nl!lSl\ll!!'~~[Il.,tk)kmn~!.ar·

rld!il!FIj~.r .

~'2~45 1r!!]!;IlIlI:B!I'al:o Oil'l~~I:rii~lt.

Ilrii!}r:am Ill: kililbuiQ, f.

112.45i IIi'~te'illl'wilr,1li1lill"I'F~lNilli, r ~IU5 IBHrviL~sli '

114,3(1 Iljor~~~.ilk!)..jgr~l!f~sert[;t g~29.r.

11!i,Onl I!'.J'dH~~,n.:!J + ,'~CluKl:!~"'1W.ii~'1l?J

Ii'r.Ggl'c2rt1indjelO!!! i ~ife 1;5.05 I~Drn~JlI, k.1,i11

11Ufil ~'l.aIli:IIti~i1I.lIJ1.irrllmM1li1llmr1 1I]5c35 fJ.ldb~I!ii~i~ali1obI1J'i!t, 'dl~LI-

m!!fltal'lllmJl1l

mll'.5D IIlrF(!dhillilil"UFQ~j~<l

lI:~i;5S ~~Il1~ 1i!!I1~.lgwt1!j]~etija, 212& 1:6,'3(1 IGOr~O"~~aikJl,j~,aJil~,s~riia

~Wt29 .

111.00 (H~'ii1~t~lruljk; IociN!'nf~sJ<1

~®w .

1::[3£i! IElil1:k~II!S~1J1fl'I uH~Dm:IJIn:IJ, IMer~U1

11IK4I,60 IPilii'll~IP~Jifi,afI¥tlilIm"i fifll1l. <tI2E! ~!LOO Ilmt!lj,V,~ijk

~SJ!~d

Vfi1i!m~

1!M~ EI~I', igffiliia$ffiijill, 7:rij ~.:3!5 lU~ Ircili~il!~,N!i!Ugdlrellhl~i@ra: :2011. pr:lle!,!QS

Z~'.~~ IEll:ITv~1~51i

2:2'.4S lFe~n~il!~ ~:ei!lid!ie Mti!!lin~, 2,011, ~OOI(l.§e~Pe.g:rQ~Jf;!(f~Ika. l1a~a'l'~p~i@IJlI!S~

2'M~ IDimmjli'oiiii:.pr~orarmli1~ul· ~~rn

'Olum IEI~i!iiT:nI!~~ n,I!:Wll IFiIJJl:s;kim.:i!r,~t!:!!~:

,rnllli.Q5 Il!JbUm~lJlnIi10IliD~afllll~~J!;IJ:<L'"

IlHijlll1' '

IO~,1I1il ~~l!Iv.~!1fu~.~fFi~!~i~rnfll fi!m

l[jlJlOmI!lib~ ...

i81.G!lI'I.Iii 1[l0!, 1 O~~l,vri. r~ml)fi~M: ~ !:!e!l)i. J.

e~

11i)91,4!) 1~~i'li!!Imefli!a:aIPtel:DJ$ll~!iigiln~ Ige

ertan!1 ~mo~1

1~~I . .o5i!1~,II!VZi

'1,11]1.'25 ~!!~W~IO!lill:5' 111lM5 :bD'II~~!liW\!lmpl'lll

'~tll!ll ViIJI[lM\lII~~.iJ;lr<1l'l~'f:ij5!'[jil.1t:3.

I~~i,r. 'lii:.OD[iI:m!)f~Il,li11}

1~2' .. 15 Prn!I s'~IIIi~:m Hijl!!zdoliJ!ll, u!lfl,l!,ma~fija. 4D.l!pimoo1Ir.

,f:a:,Ul tli:)\it~iill:!~,I~ruiI~e(rJJi;i i 4 .. e~l· llQdl3

'1~U5S.edmi~~r 11lir.l[f~\l:ln,lzltiUhuf8l '1,4,,25 ,So~i I flJeg!1l<'II1~~:~!'!dl!.CJ1;lnl flIm

'1:,4,.3_5 tmilltnDni1iIll,,~Om:Ea 19l'iJ],lii

,sen,la:.1 ~9.epjI~d'~11.2t 'mlik15 '~ij~}in:ll

1:$, . .3111 .Spra~rm·Ii~IilI;moJ~\I'i~~ ~i5.,55Um~,M~~.igttw:1ii!.~J~.11 II.

II!~ ,

~'!3<.!i!!l FBIiI:~riJtijO!lidl!ln!i!s, I!r:Irommrl" !lilpFGO~ "U~'10~zllt~~S'!lrija. 'T:S.!l~L1a n:ll .

~7 .50 .Im,rn~ijJillk;,nall1.i'3

'6;, 1,0 J!o.hl'ellll~:m ~Ue2id()IlI%,i!lm'

Jila~ 1ii·'~',~,~

lIlB:,.sO 'J1~~~ "

l'US l!Il~iliIIi~,k'i.i'Iz

1'8,23 L;)Lineal,c(!allllfiim

Fi!l!'Ul~ijii~." ~~!I!(l~li ~1!~,30 ~rnlI:~I1TIkl'

~mi.1 II TvlBin '

:Z1i.20 .tiulJl\l~. F!Jf~'l8 S!:rijtl .... aG. ~rx..oo;!l,

:22!:1~ R!Ji!Ij:¥lIi:k~,! nal;iJlta

z~~,t 51'l1li~ m~lli tIl1l1Kj.l~ralllJjlitl· ja, e:4,'Ep\rmia :ZS:.1I!11!ll;rn1l:~1I]'k3; FinilJis.l!iktl1u~tJ:Sl.i ~J,,~I)~~iSt;!lnili~!l3!.

ilrnerliM!;l1gr4im(~lmn ~ m:.2D ,Fe~'e.rilJ>6jiad<1imalu IOt~D ,fiD:r!Il!!wl1.1lIt3,J,.,

1[K2'.10 Prllll~ !ptwarama

~~,I!~g!u '

_.O'IIN_ ,

Iro\8i.1'1iI ~~~iml!lg~~I'~12~. 'lui::Jl'.aMltia

10'l!',11[1 Inldroo t~lti~i~l,'!i .. zah!illVJT1II~R1~ gr.1m

Im911liEi IElilt'!D.il!!l1~1!I:1Il:r III Turskm;f("llh lut'$~(JJ~erilal

11:.15 l~aI1jlll:illl~eiil1el'ii!it1.~ IprDg!ll~OlJ

11.55 I@B.N'ln~!), ~nfl]l'In;ill<Jl'ltPJ'r~U<ml

tZ,11(j lE:iUil'Jli~all,ri!ll rl!i!!Mift~h* Vi[Jlarel!loPIII1i:IlI,

~~'kul.<Jkmica

1'1U.10 ~llkimql~"~12~, 'ul~~,%\{iiill

'1'1:1. '1!1!l Iljub'''!'ii . ~f!I'tll! nzl. 1u1~~ ,

15,00 1 1J!U5 !lill~~!illo!lll!,l~!li{1l:2:), 'lu~1~IB!1OIji~Ia,

~~~'1"<11\

'HUll!I lfi!drlli!l'la:~J.~llI!Cw. ~,i~ni ]1IQ\!l4wr

16,30 IBli~ ie:~~!1m'!Jll:i·~iQji (~ISJ" 'luf1i~S'eri,la

'f8,.ili!i hm~l!alif~m~l!Islrn IIJilIlI~t!!i)~ Ui:50 I[JSN,I!'!'lli. i['lrorm~II'II~ jilinllJ'am

1.9. 1fi1 l~i~J;lmJ rn]~drm, 1~~l~liilii!fi~1li!P'ilj~m:ll!, taJksl10w

2(UO Ullraill~rl

~~,yeli!m), lul~~tel!)rw:I'if:l1a

2:2'. 1'5 IlfIeml:Il~:p8i ('~;BJ i

~[I1,1'IlJiI:. matJ~:WiJ' 2iU5 1;JiOJ~p:puli :2'2~20 II!P~'Ii!i1~

Ibrl!ll~al (JI&),ii1m m'.10 I~EI;~Un!tJ<.

Inf4lrmafl\lnl,pl~fa.m IDfUtl IEbl~~!ka,

Ipll~mi,a'. ~[;tJaIItti1art! ~fO!;lJ~

11Iii!'.<ZlII n~[i:!~,ID!tli:il

Idamas,' - ~'i!lc1~~ii!!!~rG!!Hl!'ii

S"ATELITSKI PROGRAM

1V "lFA

(1'7 .(nlll :P~i'ii3!tli.~IIj!lil\Di;1I~(iI, ~atanif.iim [J7'jg~'orrlil.

tCnarH''-ilm

Qai,OO' .Norir.[1l'iulrtl" jula.rliljIj}!'q]:iJID '1!t]i,I{DO ,~d!lmQn'I,

se~jJi!:, fr) 11~.lO 'Uij~:Mi 11~.35 JlJl~~~ Wli~

'!JfJ;8 (rj

1'11..35. ~ 'II1ii;i~!,i~ili~ ,m:uQ.!lllf1

1a:;~O lIiijOOf~

1:US :z'ilI,!l~~k!i.l

~:111!~~

'IrWill ,f~te.

'Brn1~ij1'l ~Idr<Mju (~ 1·U,O 'Uij~~~i

14,.35 ;SiPOl'!mti~~i lJhoogr,lm

14..5li I~UII~,. ~~{I,IWJ[rtJ;im$L1~ i!Jj[j~

15.~O 'Vij!liSiU

15.55 ,E!r,fz3\

:st;!JI~

1J.U', J~~llb'w[(i

lfimncklilragrom

'1iI:'~O' :Ei9ffiOfi\

:se~iJa

18.40 U~IG~l1il~

19L 1 D In(em'lf~ij

;dli'ln~~

1iM!! ~SIXHli lie", I!lft(l~bi'l;i:

, . ~gazJQ

2CUIll5,E.Eili!a',

:S~§!~

.:n,.oo JiiI;5~ ~Wrn'J<!

I5wltiin;~, '

, :se§J~

21!.,35 S'aiJliil 0 'M~Gr,cgmrllll!l~J:I'I!ar :ller1~

~.45 'Siili~iI]

:D.rnltle,r',

~~an!

!Iern,

[I[h;OO 'U~!im [l~~1J ~fjj!!~ii~

1lz.obl On~l1I~ ~rZ.,1:!1i S~~ll!I,:>

liil!~ Vri:j.!lr'l'u~. sJlmJ~ ";:II pUl~ l!:2l.~1 Vi:ii~~ ml).rciJo:~

l!stb!:!1 ~Mijsli::a l'Itr~i\~e

dcljiiSiJQ{~

~~:,§t!I, Trio- jilldnn ~DIJii~f;;r r:!1it lr,;.lKI' MI Mil 1Lt!l61'111

~!kl!)iIl VJI~j "

1~(il!1 TV liea,

'di'6\.~ ~ g~ S!ibij;:;r 1,1.l,~ S"'1!'iI~liCli m1!~tilil DJ'levtllk.

11,~1 :lila raidLt4'l.ib~? 1[7"'~~l ~(l\Q~ka'!1IrtI!ltJ(a ,ill1.'25 oo~

~!i.OO, ~f1Jlj\il, nijl v~,

1 D.!)~itk "

i,)wki p1oo~"", s[l'iij'a ~1),.0!\1 vLsofIlIn<lj!!1M

:~,,.4S \AJ~1i

~~OOI !)j""i~ :RtiS'ij:J '!i31.,001 ,!eodatnl

~4.fi(l1 ' '<;Eli ~~'@lkl ()I<i ..

11~"~' : se ~d!w (1;;1"

1i6'.;.oo, ~ki9il ~ 1~1tl1"

:lJ.S,3i:1I1 1{il!I'I~!iZ p.all,li:I

116.001 Mlca:orn,:;!ra

., tladP\li':;r.a

nbs 1J.';l'.[~1

1131.001 cim~f

119;.001 ;;I,

:20.:00 10Jt: p:;lii.ma

,li!:t,DmI lEl'f,'

~Ima ~'OOI Qt'l!X1.~~ ~~I :S~p~<l'6 P5iilT1i!

Ell ,os '0,1

Qe,~ Trk<; .a!IJJ.(ImQblJ~ :;YJia5!tEi

. ~OO!ll' sw~a 11J~lg~:jI

l'llidljcl fud!haJ . .

1(!t.1!IO F~~,b;iu

"ItDO l;an[1lJ.. 'WTA Tbitr1H' Madfiftl 1c2J.HI 'teffill~ \l'ffloi. TllIrmF MiilC;rid

13:46 flJ(lbnl .

ilinl fud:bal

"I ~::'4!!!i, So~I~~rll~f l1.HfV(JJ!jaf fll".4S Frn:!!JBI

"!1.-55 fUl;!bBl,:S~~.a· Nj~m~,.

~k§.~!Ika:

'1$1.00 "MlIl>! 'iNrA T!.u,l'II'r M~rtd

~O!,;IClI &!'i."i~

.~\1'.", .Q:o'!!J~. 'l!:ltldQtl,

2'fACli ~i\I, :5roiji! - ~rOl~ .

f!r.,.prclJ:illila

2~.1'i!1 fud 1)111. Sltit&a • Nj()m~ka:· ~k<l

~~~~' fkSl~Si'lm'l! ~~orl!!'lljij

MlV Adr~a

1i:li"'ll:O DEilI;lW.y' ~ a 1'5,,.i!0 ,rlll@l~ !n

1i6~ ~:> H!lllt;')n'5i

, r:ll.looi IlI"'F

t7,go T~nM~

~1:JSIlI 3 f'r,w.m 'I '~i8,oOEll<lirid j-,je,'o'j

1]8. ' . .30. ~LlKe~~ ~9.cio;o,rid~g;;~

2>1:1'" ~J~I.8a~' M1V i24:I,a6 'MW 7alle'Q>tar

il.oo M"iV WO~I;I ~S!~ ~11,~O MliV E:JiJJii'll'~ ~J!O f~lll~ ~()l.I!'l!i;!:lrl

, Skits

~,,~o [l,!u~ Mool'llain StOlte

~\J!lO 'J~y ~QrtI~;I

~M fOO:b~. ,OMmulil~ • re It\l~Ii'It;l<gr~

liJK.O!ilI lJiutibal. DOrll"r.t!~ .IFe NLlffibciiDi

'1.trtH IF1.((J~. iB~i,eti:) MfnhS~·· Sa11ffif~4

l;;l~ if'ri\irt~nli:d,b:1l

't:2,.30 A.iJl'il!'~~k1 !udltii!ll. Adil:!~'

" 'H:.\\\!!l:Jm

l>!ihJfJl • 18'i'lJeffl Mf'flfielli·'

~crr,( ,

If,~1 T~is, V!lTlA TurfI!Jf !iM.d1n.d <lal~I' Vijtl51J

11l!.~ 1FXH:I1:la.!. 8,\!iJl;!~" Mi'rV!Ei11 &

" ilialk'l;! ijll;

~',~ I"WbaI, Do!'ilm1ilf)~ • if'C

:3'UfJ IUi;lb\iii1

~1.aQl ~j~ : t;JQt~~ \i'i~~'ifl~. , SI\[:r,· D. H~ tlcirs~i'l •. <.1. ~lS1r;1S

FOXllle

M"lJ~ ~lJI;;!~~ gi, ~m 1,~,~,5 ·K~t iI'!'Jm '115:.45, RiaflliOl Bgli

17.-35, Ka'l1iOr ~l1fnJP~'''mlQ 1t~;y

1f!;i!j~lI l!!1,~1 \rfl i il3j"~j~

ilS,.$G\ ~~~,pr,~:KI '19,,;a!J: 1},a..ID~gE'l.

~5 Z'Mll :i'Pr®

:iLl; ti!l ,[iii!.. nf~gt'l

:t1~,. H(:!Il!I~ I f'tf!

!?~.,!$5' 1'f~~~J!]iiI U'pGlli'l<90 "*

.' Ifnl>ji£u ,

~~M 5 bfJ", 1O.~gi!

'~Q5, ~1I1 .are!!;!,

(I~~"1:!ji ZlVl;i! s FIlm

ti'i .A!!II 8!:it1!!)e.~ 8m ~<idliJf' J(O..Zrio' ~~ mrlav

~.$FiJeIlF!!~r ~agiJ.r::

lM;lgJliilln ,"

19.Qg F'iltlllTIII

li'i!l~l

'~lI'.oo NllAMlfon ;f:.J1Eli!i;~ iIJ~i\ro.

ATF MInl.dum '! 14 FII1I!&t;I

aQ.QI)' ~l'$'u~' !$~w IN.I!!~ )r:U~ AlP

. iC$I'f!'l1l '{4

~.t'5i Nt3ALiYe' .~ Nilll:;l,Vilr,~iTOi't!Kit j;.eaglJEi

23.00 """,I !'!'ill

:I'I1[i~r

100.01;1 AU'

~1'0l1l .~ t~(l me~,

I fDICRIME

1)4eG!!!! ~Uoi;!

'15Jlf.l ~blst ... e, !1~i!1allilla '1:S",:15 ~d8nl

1:1'.00 OdS!tl!i]l i~~!ii£!ir~

19~® ~r~~

"19. ~i5 a.OUnQ,

a,iOl!i Red ! ;;:~i:J. Zloo!'1~~kE'

n"mjLJrn 2tirAS D!rut:mn, ~'1'.a:~ KQ

~l!i<~ 7r~ ~M) IdJ~$I~ ,~,""!!)K~

~3~5- ~Qd I:l:;ll'i~!'ii. 11001 !1aC.k-e ,rr<iflijarn' ' •• 4:!,I, [l;gUn~

~cl:-al'i·Btg~

PINK 11M

Inr:uo IILju'~i'o' II zallNfil, hrv~lShI iE,l<lrlil ~rtj~' ,

I];lMl(! IM,i~~[)llJt~brat, Sl!i!~ilf

1lI,!UO 1!!f1llr1 mi.!Mll~ Ialk,SRQ'I'M~jll'JIC! 10,1J{l ~ellti Inal~ ~~i:lGlVSmj]W 111.00 :Zl!!~~aiil]!en!~ nllb'II'i1', ' li:l~i(I'l'~I'1I,~ 1::2'.1){I ~~fiI,ltiP~ ,

IJ:irnq~l'iJQr<lm 12.211 iJlsUki b:l-al; ~~dlys]1!(i)W 1::J:.0£I [I~m,~!!lre!, I!¥iz.

14,1)0 ~:~~IQr"

iPlt'o; ll~iJgra.1fI '14.Z[I V!:!likibJill. ~'e;l~l~ soo~~ U:.Qti IILQR[J, tejBrli!lv~ia li~,OO m~f'!lbl~ 11'I~.i!,I'I)<;gj!ar-n 1'5,&'8 Z.<!ldr,illV iUie~1

IMImiteh, '

e.1r~1~

1:U{1 [Mo"!iliuiC<a~. 't~ar1!Dvela 11'.0-0 INiaslj]{!de' T'G~,Jm~l~m,~, 'lUi'$~~riila<' 1.11.Q{I I'IIl~illl~l!I>liJ'

, tu~gjjJija

lUD IrnluWp,

~1'l1r.!lnevl~tl

1,9. "~ l3!~raIl11~n:~ Iliu~a~',hl!len~~I<li 2010(1 ~:~~~~!, t~~!l!ysoot'i,l(lm·

:n.oo f,jll!iSlijil!di!'llBd!:le,d';III'1!!:,'lDrs..1m

~TIla

22'.00 'Gt:mds,!1!)1,!II. m~lC;hii ~,~r<W:J1, ~,UO AJlelllliB,·fa.

Wk~mJll'il' ' 1iI!i,~ l(l~~~, jla~ll'n'i! ~iiJ ~.ii'.4D ~alll!p(ru~n; fjlr~f

SAPAT ZVIJEZDA

'~ip~emai: HedlW EI MEH MEO~:C

...-!rP--':"'1IIII! lJ;uib;ii.·.t 8:).!'jdlailfl 8~ fIJ,~{ilgim osf.Dbii!rna, ~u ste III

lJ6'iir ttl cjll~eni'i:}a !mQze ifl~l'I;!',[litl i Zfl~(ie li,1lII bomo·,

DEittim, .

'o~a:DI: 'Ima~E:: ~im~~tije glega, "1l~ 11"t!; t~lId'ite. pr'B~tSe miS~Jplj:Ni. Vil,e t~tll Lol~rarncg~ me bi bl:tQ' na,ocI~~I, ,l'd:tav:,ljl!!: N~s1ij $labi~@ rasp'~lo:t~rnj~.

.... ~- Uu:bio: JUt ~lLl~'Wi" nu;m: In le~m~~dbVO. U v~ Ij,rm:mvfli.!ivot lI~etlnekn n'OIv,l'; M~~ii !5fHi.1~1 o.

lDab f1,'~~fmufa~l,nam.... .

rDliaOI: V~l'1j~kJ~: IlFil'Ike m'Q~tJ lias ~~~j j, cJtQ:afJalf

~lliarEln}£i pl'a,I1a:. $u~,m,.m }esacno a 'knia. . -

,Z)d~ravJljtB: N~gli;'~WJ'1f"pjjJ;Ul'l~~. ~j IJdlWi1

.....r111"11'1~. l,iilibiill1: MI[J!I~'a Ie "Svatfic1l. s 05ij~"GHin~nj LI \!,J]11~e. L,jutJa;v ,~e 'Rl~~!J'~ I~om t~ElI"ii~" 'lroJe Cij DI2l] uslli~e~lti" bffi jO&t slada.

IGaiD:i1l rll'sao,; !Jilf,li3ifni;ooi :prnsltl],vn, tJ kojim,HlllQ iZF.al:aJja, '~:f.o!~,e vas s~nn i :rnJellfit za im~lfijli,li~tJI~rJIJ, 'Kao$Th'ooolli .~IJ za w!'!.

RIRS,

8RT1

-Nova TV

~b~Ni!t~l'!n.ibllllii d~nl. -

~~lij~ n6~l2Btll [ll:j$1 Qakwm~rn.

Li:lffl:!pa~lll·12515~l 91,,~KiI 9 !imtJ a ,

~11il!la

terij~ V!~lHIDj150l IIU!(i1 RltiI~ijI .•

coma

~&i.\~

101!~ \!',ij@EiIL!lhl'Viltst;iZ!1!lljrovr.'i,IIll!l 14.11li1 Virile-mil;, ~ijlJll!

1 ,u:a, D.rlJ~1I mlicreli].e.'llfriilIlI5iJU8j-

sk-.a medlltillHl - -

loS,aml Bt!la~:~t!llji d~!)m!W\lT!'lgi I~'rl!lfm:li:ll\ll1[)rlJliIub1lIif!~~p~1

161,)0<5, DII:i!rn1i1i iiS'![eg 3" hi.mlon~ij~~·a

" lj2'~l~'

Uii.~, lit!. ilnISl~lH'I'IDJ~ • eml$l~

:d~it1E!rut!t~1'I!

i~i~~' mBA ·9i):sllfWl!m'~ ml~Jll~Jll\cI

. pot1l:Q'I'~j~lw~m

1!ibllnl IUIiliJli'aili;l

i 5;8,5, V~iC:3:1i

15,4~ W!!K". P)'Omelinro

UJI,MI P!uUi:rrMWftfjJ:sk.illlnmdm.ii 17,mi, HJ¥al;t:illilmll'

11.4~' Dl;lilrgJe:~~iililfil ]tl.ui!SI~'e· oo-obrr,B!/I!Ia,emlsiga

tIlL ~1l1 Mimulazdril'll'Ualfl;llii:elph,Hr' !Ha, o;.mi~[fa ~~'~ol!ro~lrelj .. ~t\'~i'!11 (fI)

1!UIS, IIJul.An~I, 1I:!TIJ:l>liaJ!.rn!ll,pollmvlm)]lj~!'l'l1.1ll

j ~,~Jl flnl'llotillit p:r!aJiI:usc.IIII1'I1HII'l~i~ 1t~~alil!;el11ll~I~I'~i!idl pt!,kI~-

lal)st¥lJfI'I .

lB.~>G U (slUm lirinml! •. k!.l~miillkl$n~ 19;215, Millula ~riWU!1llz:!)i[el!)li~r;,. mil!, !llITIiw]a ~d,~(i!kro~Ui!I1' !l~l'{)rl1i {R}

1£1;&'1)1 Dn!,!\llilit

~!l.fiIEI, S,P(U~ 2[;,0'1 \tI!rli~I'f,!~;

li![Ii~ I!ltemli~ phil!!" FI~1;I1!\IIr!!~g!J~' :'itiJn,l!f<l!'mU~rnmlil"lIIn~ldll'lIIi!' l~~i!m -

2iMi!J1 ~ell·ga~!,!IIru!!IIJi, ~rsi,la~OCI IJ'CIkI"w~JSWOI1!l

aO.:f;$, ~iIJSl~Cllalll~ fl~m:!lI,\riilUcr b~1lniS<!fll~ll~Q!J.lilmosflile!i1sJ;1 Ilm ('I ~6'Efi" )"

22.Ull DI1:.lumlt3

~a!~1 S:pg~!

~l,IQB, ,e

23.1lQ Izf~lIlJr~

U.2f11 ~~Lid,l;I!j hilll:>lWw

O~~~ffi! F~I~:sk~iil!H!I\ilI~!1I'I~,i~I~~iIi1Q' b!lrl\[lj\lltl'l\1il1~'!, M~JIH.3i!11e. 1~r:&;Frulllll' (~,:il') n ~ l' o:r)'· OtOfi, fiil!;t)ltlmar<'tl~j).1t~Il~rhr:l!fli

SlaiI'oi'!~l]~I~~Mki ~~RJ

O!UI:I ~d,5rtl!lll'lllm1;Vl~ezdiilln, I'~ mil· \i~

P!'IalilL'i!'

11UIO S~i!'ln'l'~,a, Ma~t~fila:

Ui!1II9 M!li~!lil!liu IDil!ij~,lCfI~rofl-ll~"' ]a

1 (1;25 III ~lIi1lrenllllrdellClanilOkl!!i'I!1lfn~ !ij'~l~

1DiJOI Mar,.cltal1~,SiJ~j~

11.0~ Ml)Jri! ~UI'fI'!~~pmolt~i!lI, se-

fi.i'll .

11:as J~ imIDil1lt!lIem!~I. ~a'biW11 Pf'I)·

gram

1 um D.n~vl:Il~'1 1 ;UCI I!U(jb!~ll

l~JfiII1I fr!m;l:.tIl~"n'liln~lllill;

1 U:5 O!lr!O:fl~diim5tH'Oililil,l3l, gl~~l'iIie

13;30 R~~oolli:mr

, 4. ~.~ Ne~miji~ipr'lJljiMilIik'.

~~I~it

1Ullil ~li!!'i!iW~;"i !u!ll~~~m

15,[1$ plilDUVIlfa

1.f1;~Jfi rfi'~rIJdJt~JCfm!lIE)1ii:,

~~II\1 _

16JII1OI R~pu~:I~~ ·:S.cmlmerp]OlJ R.:S::PE,{:po~li~IlJe 1,Util 5'JiQ~I]m'di'lila$

17 ,al5 p,~d :srlj!lmlilm,it'Wl~a1'!ij;TI', 1 ... 1111)·

""~

1II)1iI91fVIBlirngo

16.45 Me~~lIllllll1 mlsUij.

I<ri<l~se~iJ;l

lU,'~7 p'rn1i~l~rn,~j

~bg~~:a.~~.~~I~I~ .... , ik

Q~_e m~~IJI1'JJ; g!<l!li,hr:mrua

fi!1i~Ii~.lW~li'!m'~mIi

Rfr~iS p~~pcm~uis:

'UU~ I!JpU~]'k,l\l"i[ -

UI.S8J O!lel,ll'!i~2

2rUI~ SJ~,orl

2Uiili ilfil,:lr!lJIilI

111UlOi IPrijienl!l'SiSj~dn[Q~H!"Wlals!lllm :Sla~u~a,"

t3\.90 Irtlj;~131V ~

W'~rllt. 1~F:lII·'

Ip·:a;lw11.D~E:!!~~ifc, [l~_ll!lllr.li'IIl'I'Il'" T"(l,jm!idllll\!irnlt:p~iIOOa'IM01nl~e. 1~'rt:!1itqkll!li(:'~ (R~'

'!14J15,T\1jmlil JI~.d~I,3ms-rI~l«H'Ifi_gei'l.

lin£kifitfw"" -

1'i5i<~li' iu~·~M~_kIlIPt'!Mt~m.11 ~Ilitl:t:

I~ad, g!!i~~t.) . _

~~16~OOI ri!'allBld1ulramlD,III,:l, ~1ii1:<I (MJ)fl'l:}j,

~~[,~:s ,Elil~~mlm!l"

r:t2!i IliIil'.ilm.ll~n<l!, niq~j)"'Iif~

fU!l, ~i:P,t;1me:~ 3,

serlJ~ (11 Jtl3,} (IW

';8,15, :l!lr.slillrcellj<l5Willlt:sotilll'll rJ,e]l;ijI~m~, Vitil'Jgill

• N1! 1~!I!~t~JI~~h!l~, d'®',(wm~nilaJ:rtaI9lllIJa (4917S) Iff),'

1'IIMu' IHI~lm!i!fi<f~

1!M? 'lIroo,er,iiii'~' ~'.oO

·DUiS,

c:rran,a

!>~nj~ ~!Ni0l15~1 'OSi,,~S,Fgm[!iilJi

~:Mllai&lillT. ·~rraill1l~~ij~N5VIW) '091.05: Pn~jgd:a~iy!t~~1

fjelll~R ~lll.Dillli MJl!lf<lm8~iI;a. ~e~'ilR' 11.,$~, A~,

~~III<IIH t:U!SIIUma4,l3~n Pi

t;U~1 ~i,

)

~4.~!I]1 •

r@li~$S'h!llil,lR,

~'5i$QI NillII'IQII~

~iII!d~ml;,

~enI~R

116,ililiI]l Mliil.i:il mailk.,a,

~~nlll.flaf'l (9) ffi'U~1 '~ii~$EiNg'V\~.1I\I ~~:~$, IN m~g~~n 't,IUOI POcr~~II~tlOIi!'l

lVijerolitlll

'-'1.;'''-'-1''' UJ'b:iI~: 900 mal'l~e alkJ1lva,ilB detal]e 12: p,riv.atnog nlll'Ilig, lNeke st.v-:w:1 !reba lS.f!6L1~ati .Si:rnt:l :ta Si~b~ j 1-rP. ......... p~Uit!l'~~,

. 'lIiSiliO': Odl 1)0$111 fie rnu~et't: po'lJjeci, mada lahe:

~iljfiv:c: lim~~~.U stisci fiM ~Sil vreme!llomi, pa d'[I!b:r'['j' .Ziipri.itg, .Z'd'raV:lh~: N;n1itEl \,ii!1emena i za {Jdmor.

-n'!I'I'II'-l!.JU:bav~ ,Ne,;f]ph ~na \lam 'i~ em~l~iruralil,a:t1VniJ.·' lij.a ,"stabl!rna. 'Il2a ililie'kEl ~!'ll 'lam pnl~i, Ipuno .

"iZEI:I ~~~~stt , -. . -" ..

Wij ~If~ai[l: PSliB .. d'a vas, rail 11!] ~rol~IE!d'e :PGgfll~rne

kGlilotu~1j~", eLidil~/sl"Ukvll, us;k(lflJ d~liLll p~valjl]l~;_9UlilruJ,l.t

:li[Jrn\iUe': oJSjil1etlt_ Illrnmmenost .. - -

,

(I!mkl1memron,-m.rrm,'· 21.~5; 'r'lu~tart:in!l' ..

,s!~lhl'l!a,:2'.~I'lj~ (Mi!l~lI:!ila;ie'l1e~2r!i!I, ,1j;ITlj~~·lXIil1lJ(i~rG'J~~s.liJl!lml !'fltol'

ZU!;i, 111M~1! ~1!I!T!!IIj~;,,!1f1I1lI,.~n~ {15.~ fin),"

I[[UO l!i',u'!!b!!!:!!!! ~ml'SWi.Priell'l!Ii~l!I·

(~;J'4,l1~' ~ ..

ID'U5, .flu!z;;

0'1:.1;5 Il!IlnQllfam"ttlll

i(Jl1'.!i1 IN'rn~iI1i g)'il!ll~.l!!l1j,pfDg!fi]lm.

all~~ni:~.lio!~II~

II)lU,1 ~~~~itl'lllg~~.'!!ni."II

.)~

1[lIU,3 NOOI!!~!lIia"i:tJel!j~lo[.lliltam,IIIij~· mer!lZl!]m,IMibdclR<!flg!~. 1'M~:SD~~t2r~ma~" Ir:I'S'::!S, i!ijIl~!nlgJ~a~elliill!lmgll'3im,ILiflii. lBiljllt-l1rlH i!lS~

U35, ~rDgli'!lim.:fI.~:-

l~aJ'Il~jdl:l~ (fiV'

~'9il!!l,!!in H' 2U~1 Ndjlbo,~iC~ICldll!1~, selljil fi 46,1111661 211,:2ji M!ili$!ti!rmWlIii!, reali!ysnow ~,Q$i Gi~!ip i ~!!lI_I!~~~'!,

. i!l1~~lliIm

OIllJEilDl PlJ$~I"

.. mfl2l"

02~' _ _ . H~!'G!.srno\\i' ~ 1:Il;) ~

04,,"l!S, GiI'.l!~nL!lla~oo"'llie. i~.rdli:lm ~lE}~

05,.s~1 !Q mili~" R [I&~'2~1 ~r;aipfilgraIJl3

_.",..,._". ljillbill~:. Slffll~ u va:a~m til/OW vrlo i~~eru!~illno, a:li \lEIS ns ismp:lj:ujc, Zelma 0131 E~ dob::oo:~~ i 8f:l:li r __ ",*,,1'III'IIIIIi1 p.al'1neru,

.'. . :PIDS;8!D: Dobro S!JJ vrurl1@5pekrir;flJ1 i sv~ ~os~o~i.

Nlfig!iiis;el'ilia .i'e·lIimbic:ija ii zeljilzau s~E:hijm. !I .~o~l::ge w-aos ~j]dtt~vilIlJ.

.Zld'rauilje: Rrrlill[o st~ dlOll1m.

. ,".' I :L~U!~fiI,W~ 'RlI~1~reti!.eSe, n~' s~e n a~illei;m~o~citQn1Il

S',~sobom h.ju ~(lme. ~g€j raetB luljeJilu IU ~mrtn!!ro~

lJ!iIiI~ vel niem!f.sU, .'

'. '[Palau: Plist[te·pr~Q'~:I~JlI~,~fJffil n~,' ~rtZ'~ I~Jeni.

, .. JosJ:e~e;za k,a]e::sIe?sifJiiHWi,j tla ihtqDieL~ uraditl. fa~'UiB,: UmYfilafdM !~t, Oodii~!m J~ 'irmi~n~hl~l;.

"""""' ................ l[uba,~. Simi seb€~a~~tWate! be:zmz.irn.zn I) posta~ iB~e· h1illld!rlij. IPromijernitr;: 113J!itiku l~r~mi lIa~ienoi

•mmgosobi.

t Putall,: Od;rmsi 5a f«lle~a ~il\iU na,ibIi3it~\/iii. NlElko iz. pos!oV'I'iIG oka~linB.;antipaltrC~'I1I1J:IDlI~. IKonrnl~rnl~!1'i ~~!3, ,Zd:r~v!ljl~:: p,QiaCi'lj~!;l UIlCl!;) lIi~ami:l'ia.

1IIl~1III! ,lfU'bla,~; iiie ~~ P'~~lie'cl ••• ,za!1I'ad,n~i:lt

PI.l[r~:a·~.:: N8I'1itl.lte,I1._ap~to. ~~)l .. n~n~Si~.il,~ I., '.lI;dtima, ~ij,glUOV~ ~~ p!lll1ll1er.om. "Om,t1ellrz~rn'~1 II'fMnpijlUjIJG,laTI mdom', :iIDdJau~l,e::MlCgllzya ~e nmaflli€:a.

~,~.- Ljwbll~ EI,ta~J:!' SEl ,8tl'ls~i. llo:goto'IjJ'O i~l<(1 soo z:a11!11,IblltinL Izb(l~: loga,. tlOU~g: ste rtJspotD!.enja, n[:~2fl~. 1l15tl~ duhtlv[tL

"08:3'0:; Nar ~'\!':UI $1]6"1)1, tm'at~·~ak'll'~·s'!lllse. da: ~eG. $ada. mo~ete prn,\Ii'f1 ~ pianC,YEr .moalllrn,ju ~aEi.iefu.

,Zidr:illiilj,!:: Tmha. vam d@81:a sm!.

,.....,Ii~~ ~r.~ib~V: JL~~:f! _~~ !~:p rtlDjJ~1ilijt~~~~,~~~i!l1i1, f1@lII0 ~S!EI !!lI':N9mH ~~IITI[mlll:j[f!a~ TlmR mw~fel .wnJEl~m

" pal1trfei1,

, PDiSia:DI:,SI9!1J~it fe~B '~~;i1I!l I)~t i rubilja.n ;rami

ItI3!l1i!S"obnn; 'Illl~ho ,ne! li~j,li~~jU. F~ol M'~ l€! ~mbi@~"

Zldl1a;i(jle; 8iUldile lumjElrmirl: .

:2U15 Mmll 2:UIDI Ja imllmhl~iiil,.ntlilfill1fIlFO.'

22;35 22irl5 VimE!lmmsJilai P'N!lII~lIi2i1l

22;51 !8;pilrl

i!3,~a ~ini~!1iliIf,s;~e1!llDlI!J~<t1 ~:u fI IflliWJ!llllillnlarOliOfl

lUll fI."li:~~11i!'irJ~pptfl + SIl"IJt 001·1 Fo/OOlilt;)ijjil

~~ .-

1:2,,IID ~.idi.: '[~Ji.~ ·~mf\' OO)Jt~ir~1

~~~JWIIa, .

'~3,n{l NlllOOcllj ,1'llI~~i'I'H·~1iIJc IiiIij

l~,~D ~ ~m~.

lltl:t+

lilram.a:

15,00 fll!~rm~lmi

]6.-1]:11 11.00 1iBUlD

~1(I,4{I ZOJW

~!6"1S 1\1-_ ~m~lIf!ll ffi?oli tr:m

I KISS

lEN.CA. I

'W O'SM

------- --

.VIISOIKDI

. 'lflilim 'Li~~!'fil

- us' - ,

. .

_H~ .IV __ .

BIN,

HEMA _

m:Jll. tilt frJiOtl!i8kB!t!; !ll!;'I~;OQllIi5S!!'a,'BO; GMt£N1,~

!l~rn1W~.'~I~~Omll"l~, ltt OtL ...

..... n~~n1l:,I:f.I: (II.1IWl1'11~i.ll~, 's:Ml,IA t . ,Bi;

~!I1ir!t.!tl.1 cau,uJlca ~ija;ftW . .~:lti! II.: :I!t

1j,,'Jt~s;..~!i, 2~,!I..1!8:~~ 00. . .I;:OJkliiib: '12.l!!k

00,:B\i22;2.:!51 i

Adu.J!' T~'f.l[sk:i! 214 <l

WJI! 1!I,1safl Il tnliCl)I1CTju fa!.rnWi ,~!'~L!IIII ,~I1'i.!i~an;1lru O1Jrma ... ~ "[FI, iniI{([(Ei. .ku!il!:frs, :SOOrlilll~r!l!'mif<iJ1!<1 Rill!'! _I)!ld 'IIiJiO,m$2g. M ze:~. i~95, ~~d. w ~lei~~a-~ak'~liIl(l·ja,mlJfiiim~M~iJI· RDVIICI ~Il, ~OO93.w-:JOOrI~,

GRa EirtA:1 1!I;Jf.11

noJil$fl~~ JUiIU:a. f\iUl'fiiii nWi!!. ~1!<lCl~l:z,n!il:" I!Jill. R'lV IW~ I P,ar!ar~.rlfc!l!Efllll'8!l1©'k',

ri~1iI1 ~~~~IiI~s~r~,

OWi5!1 !piIIJf,l1I!!C

O"!'P' fillrel'r!ro

~Id lJrodrvc:t 8.'U~ltlit~ M'eillrc~ J~5fI1m ~lJl!~1e Mil~!L!I2m~M ':ilMi'l2."1I1;l!ll tu-r~r.: •.

9~Jiia It~~liw~" ,i:W~,,~ !)IUShr.l~.

orr- '~J:Jdl~ ".jI.~-i]j'l\lllJMt:st

S &(0" d.MtamJevIil, i'.iie!nilllfll)e;!tJta l85.

1reL!~D;HI: ~rlJl',i ~~t!Y; 2&1·001.

~~\illl ij!I!J1;J1lI;JIiIII ~ ~!i ·a'i'rJ, ~iLlkt;1j;l: ~al· ~911 :lel·:aeil'

-- - - - - - - - - - -

O'nmmi ,avaz

P"J'\Ij b~JI .A\1\Il<! • ~SU"mpa!llti 15..9', '1993. ~a~wngrQeQQ\!';l~].;j W":l!iiilo dlflQ-mllr

110iill'iltl:. "itn.r,~t~prfl!S~ •

!GIOii.Inl:d !!I~!W!)I1III~~nlk: 1I!!I!I~',E',aUt: u~lJr~ reid",~~ijf>l,H l$5eilj:

. filld!ll!fi,ti!i!iIlall,

L!iS - ~.ft;jS~~il!m.

,erna ~miil!!dl Re!a~ 1l.1~I)m\lI~ t iH~~ Lil~mi&,

K~~lJla.A~i~ li~jlevJil, S1liaj~ti~il~!lili M~al1e!J tJiii!~J~1

T,OP VI__JESTI

-- - - - - -- - --

l.O'S ANcB(EL[£S .~ Amlf:r.i~ ~p pjei,!'aCiea: MHrai'o:!i Kieil (M<'I:rii!ill oClI.re~~1 :i I~*n ~upmg N i~ :K:ef1on (Wicl.k Canm~;[I}ohi~:~!il] 81iJii:men~blh:ar:li'lCl'lLisv:i i ~u.tod:ef1j U$ilibQ~lJ.ii pft:Ih:ij·ele 51:iliuCer i'l"ie·t5_ke~fie~C'ii'e.

Ka;ko ~e:~a'O!?6eno:! cl]~ c.~ se Z~?a:ti Mfiliol<lll ~(I1. Xen.uf.!. (htQ:ooc~:1ll;tli !icon C8iIlfion):l diCik ie dje·· 1'!oi~~t"Ji .dJijbi~a ime M:onr6 KenDDl ,MO.UHX:), Ovo,. ~ei~a.op6:~o 'pj~Ywcici~.po:G:tp.!l:I;'0] kojij,e·dodao [dadje-

:DiRJS:~EL - U ~u~u & :pt1~ti:d le~d· .m:lilje sj:gur[l)Q'sJ:~· Illi.klear.mi~ ,[!I!!rI:ttiltiilY. ~e·.IliIiJJilm<li !"'Jr,@pl>~~'\1li1.i i~) sa~p6!a'O' if i ufC!i' Ui.\b:.l'lkoJ~ ,r.i:!dsrnC!~.v~i'w.lt:li ]SU~ p.o~.ri j.e ne[OrmliiillQg' s;:r:i]U kamin$[3:rOl ~tL@:f~[ikil'!.

"~:ztdu!p t~.s..Ur,ani ~I. ~~kl1jl!1 S~ u cl~mbr~l ~t~t:OIl,\!·i ,c'e !bili strogi .~ obi~Jivr:lj~ d!o'k .~~ 'I:![IQ

BBIPtlia

P~~f7JiIlil stsu::m kI;h~!:i,¥a.'fil:[le~ \T>Htr!r£uI.scsi l~iI:Cik,a;l b~ lj 'IJiIlitimJe:n ~du6e\5iedm keu 8:ri'iil'dm.

Y;tsti~1I: eC$e j:Zdr.Z'li]~il~f nukLe:ailiuih p(1)iI:1L!U~eG!]il u s11i1&!ID1J l:elJlii!Jtre8a iU c!J:.I!l);<DIii:a...imli~ rlu6i: uvldu ·kJu.tlisnpfuln~·P9'$Jr~ ,~UQ& :P:Ql:r~~ .1 1~U!ni3,:mj!~ p.iD :I'.Iy~ kt~ll:m1J le:le~iJj(~u. 't~u.k,t.1:w'm~ U JOilip~.n.l1.

\lTQ~Ci01li !ill e;masre1dj;J.jle ~me buduci d~!:l'l. '!lema ni nh!MlJli:!ika.

~O~eCaikie :IlaZl!i'a:flI fIO:5I~[[J.belil,f,)j .... .,gr,IiiCll ,M,uok'l'l'i 11Ltm u.Nj !Jjal[ikll", kO!i:a j~ uradena ~I macokati.'8lt.um :sma i i~fli~d kOJe:it: K:eUlilll ~pm'-

KANillUiU ~ Brit.at!;<iic K1G!d C~!J ills (C]and~Ch{JJu1",s)1:po~lj'fidl·· nj i bOl:'~e ad 70:m.ii1 ~oj] ~.lJudi IDI@"~ bn tz"1rnn ih uP'tji'(;Ilm' ~",jct$.kI}m mlu.·~fIJ.:roli,~1IJ!·W 10. !tOdi~i ~l j,'\\~S- 1;F'¢l:.il:i.. ~;JtmJ];s .~v~n.i c.;:tf.k]~. k;J;)fi je pred. ~r,Hd ~i1'lil)nLb~b Sli:j'np ''llko.m pOi[]:lImUJi g~ll.b. ,p-,remllfl'tiJi.O :ie 1'1'Q~ u:kJc noel U dernu .:l1l. !litH!'! IjUI[J,L': U Perro" 'S.~opc~o [e PGI~:~~.W] ·:iI]JS~ I.r<li,l:~k~'ij M~ni;Slars~~a Q.dhr-Ol1tilf;! G er~ But (G.arylkn)kulj i fic tn€ijo.··

• J1 ""'1' ,~

IlhJ. 1Ji~ .... au ~1jrgJ •. 8m:tt 01.lI~~;1l\'!!lJ

1{t.aj i~dDC~~:e.

I

S/fJgCJ8: .'178 .r/O"killf}

PriBililliualii Mill

'rUGA.~ U L.!!,tY'i~,t j'CIl<1 vidlku s~amm d~. 1:lI \'!el'd s pri:;ll:ll~\k.i:'I1.i!I.n:iC'ms'lli<1;~ .!JI:i:b·PQ,j [[i~["'.J, 'l:l'fOOSj;ildlE:jk~,~~'f~)~ va \~~~diili ~~O i !l i i hQ'~'ii1 d!i::I·~~UJli. s~r partiic.Z!Ii dob.whhu.lv~.je A:[ ~ n~:m Sl'e<se'flii!'e::k:1I!J i,=dil p.osiedu ie d(:lksjze d:a '$'11 ulile:k<Ii!tikoho[tela u Rigi ·pd~iu.:liki\'al:I'l,(; ,roiH,ot:i ic' iJ ikojima ('IbiiC;Ilo{ldl~jI:lGl~1J ,u mdc !ltf.illli pl)~~ S i~d,nJd i,~efbvi,~"ll'l,dil. Te~obe: j' k.0!ru~fic:nd i5li:e ~le1l?ri.1!l1 !r!~ktl it!. se v~t:gQd:h:!<1,~ll.,re~~o·j(l St~~ers·,

I

8,-· - --- ."

.' .

I -

: ,1I1Zn

gl:RLlN - (),stlbli.(i,'eib~t:: &\a~~ ,~i&!:;:(lJt:1!D:N]c:'m,aNt'Oi ~lI:'I!II.ailo It " . Mv,en. n~ ~t\l''Qza f[[JrI"I:'nc '. ld ~;~lte'l!l cl;lilei.e~Ml]~CliO!it1i!l'lIlIi;OO~l"ItiJ:lJ!:E'lZnio if.i:u&r.

R.f~~,r:,8,. ~dewui~ d.ab~iIil ·glaevttd' ['!951:~Sitie1lI $anardhdk:m.d m~ je ,S~'U<li '~Oj"l ~'i:"IJ.i 1.1: SAD [Ifa~ihl f!a j~;i ~~~te; P.tci\'l'.ll.i~ ~jih~~{iJuj .. •. G~ s~l~ .~ b~i?':i:rl.~ $wail~~atitJ!;f~ fl:ru~inS:ke. til;~II~~! in:a h.l!&{l~iiI!~ti.u ~JCiln:.1:('k~.

siC! Mllra:iu ,2i()~Si .. ~d] ne.

D~YQ'iC'!-i;C<i i:t: nal!l!Iirnk!·1'P CIl\l'e" no:i gh.lI'I'IiI]C~ Mc:rHTI .MOfLCJ;O (N~Siii-· ly.n)~ .lto.i",]1:; bih:! iII~pi[;'d,t::'ii~fl~PIl~ ]n:l:iloji Mil,[iilji Kct] ~okom cii.c~.o:g i:i"'·[l~~<I.

_. Bio jle ii "" j die bi~lQ'['i~¢:i s n~~g,o,v0m ~mrCA! 10 it.l7,3.\!~en~k~Q,jton" prt.n.lo jeAFP.

C-&~l$ J!:j- PIi'QgiJ.JI!!~~fJ: p~H~d"lim, prdi1{i~UiJt. beccem veli- 1;;,og r;d!l~ .~ ·~~t~:F!!I, J:(l p~g [rm]o m ranjeno ~'lIiI::i.Ho~;i'! \fo]nU: a, RodeDli. iil:'la.lF3,ng'I~I5;'9i 1901 • .g:od~~ n€:I.111 f9'.H).!iiln:i:lo ie u B:ri'[~n,\;.koj tnLjevskiox .U!ol.11Ilrici ~:il:. b[i,od~ "N e:~l();hiecl~ivi", ilO;sHre rata se pre8c[iQ uA:!J[str'wliJu. :~ie je od. 1926. godil1e~l1.J!i:iol ~ ~liU'Slfl~l~l;;ojl mOrlil;;Lti,t::'l.

.

lskesa

- - -- - - -

I

I

'; I ZbUD

,'.luiiHal" arSliilu

mOD·EZANEI.RO· - tT B:rll,;ih;~je nl:ta~c:tl. dt.Jl;gu [;r;;f?~Ri .kdj u:m"ru;r [I;'lH·kodk~,.,~polid~ll gO!. le 0 tkdtn J;n reu~)c~no dian,a: ohj:e l'll-k~ i:mlll [)I:O ~~WlJlrtiti~lJ. l'olkHa iz b.r3;11;Usl~~ d1;'~~!!f S~!'ltl!. K~xBliw_:a ~.oI'!6U~ j~ d.l]l il;1:·at!i~n'<1i1l d.il ima ~~t,pi!'sl:2ii:u :bU~ li:HWJ~fI:ilII za, hapklJiJe tr~7~:1l0g k'r.il:LlJm~iI ..