Pitanja za usmeni ispit iz predmeta FINANCIJSKA MATEMATIKA za PITUP Ime i prezime: Matični broj: 1.

Definirajte aritmetički niz i izvedite formulu za sumu prvih n-članova aritmetičkog niza. (3 boda)

2. Izvedite formulu za konačnu vrijednost glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa. O kakvoj je funkciji riječ. (2 boda)

3. Nacrtajte shemu i izvedite formulu za konačnu vrijednost periodskih uplata – postnumerando. (3 boda)

Kada koristimo funkcionalnu amortizaciju? (1 bod) 7. Definirajte elastičnost i pojasnite što bismo trebali učiniti kako bi povećali prihod ako je elastičnost funkcije potražnje jednaka -0. Što je to anuitet i kako se kod izrade otplatne tablice kredita izračunava otplatna kvota ako se kredit otplaćuje jednakim anuitetima? (2 boda) 6. Kako se definira IRR investicijskog projekta i na koji način nakon što odredimo IRR znamo da je projekt isplativ? (2 boda) 8. (2 boda) .75.4. Pojasnite razliku između dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata. (2 boda) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------9.