lijllJ]j,ij PreiUIGIIn .s,8.

sllinak smull' om

Izeibegllilie s mulliiiom J:lis.fslIll:bii,Glel• rS'ZI'DVIF,IID dian IPIlie odlaska, u KaraOD~I'eUD • Kndla se prlsjilioni nalaa Iii vrhu, Dnda ie ie;diin'i nillGii~n idl: ,Ill Dld:rZI: laii d:lloko SI:b'B iim,liu IPol'.fiIRII. kazl! mul'li~ia mllllllme'r Zlkoriliill

MuUa:mediJ3i. luBtlf5pab.itlfl~ mu~t:iii u sT~ii<lni'ilk.ogi T.arn.felilil~~ re:1 su-[·,u l,enu;;p,~r.31tebte 'l:s~':.In'l:l!,ke zaiiCdI1i.~~ SrbUc .Ademli Z~l~jl;;aJ. Multlilllled. 1iC~ 'm:fIJ6:~~"5iJi'J ffiijivil:g;

kOllltrC}\!e~::i;llO~mw.fiiic hero,glia' d~,kog.H MudJiie J~stlrSjpi'lbircii.

Z<li:ru~lnlitvQ ,.:,(d:a, 'O'l'e il;l;(O',f'-' ma~:ii~~e~:3J F.!:l! ~'l!"IU]jiCTtO'i SU';a~ ]lit] Prl:\dSij;eidn~siLv,a urn., '9~, :1'l1~

Nlen Ku I, II I

-osi 'Ie:rap e~

PloSaalnz izlag i m.lia aUiomobil Ji.~!t.

2

,dIU, P~.kil':i~:.:IJlC:U ktlvaji:skog I l11Jlru~dd;dJ, i.] koicg se Bin. Laden I!'C"o(lrn:fl rO'Lh:t.d~t)·.

Anicrikenci 'i;f.n,;rl:.1i~ dOl; it knrir 7.DVDO s vodom ElK.<I.id~.

TERORIZA

]1p:rtpMul LI'IlU~~J'l1'~' pnkre~a A.b:li<!f;lfl,d~Im.t\JIS!:ll1il najavlO i~ u 're]~Jlil$'k.l()i ilziallfi 23 o\l;g)Il':mCUlIlt\'6$iO(lial~'ed 1i'UCS~ ~N Ie lCJ'I1kii$1lIl't i. Si~di.l1:ie· m;': l)'rl<Jv~ nili~O .~ ~]]ed~6; !JiI1~liCn'~!PJUlla.

pltl!nruk~a .Alnll!rilci ,'1:\'lSlIl 11 'portlci ~*,~ ~lir jed~ ,~dma~ ~(;; d~ ,~ ];~1:::i· ~t:OOpQS[~ti. Pr!l,~!]II!~I.II1.~~d.<l !1.aI ibaJ)i!!. zb~~ I.Ib~,!:"3 ~11· ~t! bmI..m]~~. ~~,.ilja ill

.~ .Ziaoweltl za m • .i"slVQ ~ik31 ~[; ,Pre!L1]iJ;B {Ju.siJJ{

TaUbani objavili naredne mete kao odmazdu za

]1HZ:;!] Qii:]lmj. l:3p{J\li~dID.i:; ~'"O;i~ke (~6.l]eT~l.A'if:i!~·) K!lIi,~· 01 1 Jlt:etl(~rim:Il.iil (PI.:s:if A.lJ)

- . ~

ZaIl'd-ari .~:U na n!!l,~Qj !ti$ll. '0 k!!~~ se U ~c!<I1~kojrzim[il(!lr'" Ltp,3li:o~a El,-Ka~d;E:.

OlMn\1'lj):l sei w,SI-ID, i .reklilO & tie .ile·b:~ ttit:baU ~v~id tibj~ '~W[If:ru, OsiJ:I'1'!e. it~ :SU tI,lov;ii ~HednHh db:~ g,adln~" S:~. ~Hnie:ra~·Dri.lil:"re;. ~ liJcm~r- 0); biJ[ C~ drug.;l mlillIii f1"IJ.<ld.~.

I SPIU nj'BIIll,elja

"mVS:IlI.[1I~nijel'k:JI!I (BC\~k) '1.3:1],[0 (BJiluu:o) mi smo ubili.1iJl d.e~mbm .zoo! ,;~i~ li~, P;ij~]"J~ 'lS"jiQ,t! btlnfbd1! ~Il,· m~!ubicu:l, ~ ubili it: n-akl;ln tfo:mj~.t;i!EID~phmi.rn.mjlL l! .. m>erib: seae l':r~ha. 'b!vIliHti ~hi·, ~.t!i,!OIilQ.J)~Silime. Ji(i 'som)[i '!!lI'O~~

Olllrl'UiBn Id8011181' HUrlira

Neiuicnovan u \I Dr::;~bki

I duznosnik arr:n:::rLckim medjjirnu mikrit) jc idenriter kurira keii ill k deveo do rezidcnciie Osarne bin LJUl,;[1J<I. Rij~ it: o Abu Ahrne-

. i!;'iljo~:,v<ir:l:li Ui I;ukll ad Hm mV~tC'"d; . .(Ink. Ie i\mf;r'iki:lp~ !O\11:g'[!il~l)SOl[<!U :skOfO cl~t:1 tlOOi[l,3;, O~i!I;~ ~~ .kflt.:.nuu

..t '~" •.•.

p'uce.1l! n'!:t!c.e~;H. tv,,~ Jj11~go.'U~·

~.r.::.IJ:~ je is.lli!!l1.D"leIlla:- dod'lllje £e •

Ills je. m:.~:etSno tHkd &:: gc ~"'!.'e.~e-B-:udLIJ(bu.! ~~. vml:ip~o~t.SQ.oonl II1Mu;~:t~~ih v.fIinn.a i!J ~1s~[JI!l.

U ton:skoj iiz]iavi: PQrtparola. teroristi'cke mrez:e ~ns.vedie'l1a lmena 5 nster: pfE'mliijlsr Gnal1ii, .l:8povJe·dni.k'y'ojske Kajani ~ p:redsjedni;k Zardati - Priznan~e za IJbi:SiVO IBena;r;i;r B,uto 2001" godiins'

, dim arue DDalbUa,

ADlW~~ !l;!lIi.l;lA:: slujilile ~Jrlll);iu. dI:! ,00 IDikrutli b~ti· ,~llj~~~'eruI:po~·ko.~.~ :liiler~ .E:l~~~de: O~·hm La~~ ~imio t!~OSif~!iI~ . .o· ,":r.iJ~ "~1:bij~~ ,(}tl.ia~~f,I je- br~ llaIlUlfi dJte:vmi~~l3tTii:~;~at'"

USil MY0d j, a . :im ni ie,

w .. .ri;aJ~lI dB, U ic fii~~; 0 '!;'I':id:~· am.iim:~1Ili .m..i. ii1:ll.cllii~orll.ci.

l:oo~~ .~im] ~~Oil" lL'l.~ ',\~ da j~rl~~ @;~L1~~I'~ d'-~EJ:: -."'~[]'. ·:jj-Z1 .... "~ . -as!l~J-em7r.!1~~

,dIa,'!5e vj~mw ,da ~;Bil'!iLa<f6TI,

m~u • A..:...~t~ka:noci·pr~pr:dnUl,iu. ~kdilJ .. lUtofh,~ ,Ilf~.

Almerlcki predslecnlk sa, saradnlclma prano uzlvo liiik.viid.a

'M,DODi s za -rziall dl

,Am I: I: 1 C(I:;l (H:',E:dsjed:11 iJ;i B3n::aJ: Ob!!l~ITOf ~Ba'r~_(-k) '] i!rnj{;":onlljitJli.Bl:'u snta&:l'it::islU. IJ I~~ k~cii till 'V~~i'ng'tOiiLlJ p.m.rlli, ~iM'\I'U' .[i:j[Vid.a!:1rn:i O~i:I,· m'~ bml~i{!J;t!ii'1~,

. Za~iljr:.m j.edll~m:1. "S.p~jj~lliC'.o1~. p:t;iipacl:Ddt-a. jGd:.iTIi!O~ .. FQke'\ b~]"1 ie pril~..rrscr:na . Jp.I:Q.\~1f3,~i(Jiil, je i,J,r'¢i!'l;(jt>i.~ tQiG: ukCwJ c'k .. 'VIl8,mgwlilili~

PDldi~,i;e'l,ile~nij u odlulCli

iI.l pr~5~o,rHi u Ih~elo'i .ku~hkt!i1!! j~ 'ti:~j'e:m]j~.!1iIl. g~~. i!iit~'m W1,i'I l.~. Jln\t.~l1le Ilktijll~ o~-i.m O~~l1l'!e biii :iJ~. d!i:;,t-ll'b;i 1,!)I,i,~jCiI }hll1!,iKIJ 1]~:OJl (Hm. nry C~iIL~.O:!l). i!11~~ ij~~'u Qdbr~ <l:~ir~~b~:.a:t IUC,l:rS (GII'!(.~:~, saVl,!.:t~k ,00000~tlti;b~.!:iiI:Htrnu SJ!'l1Ir· llyn lalID iJO,[lilClo[J iprVi ~a.· V'jllmik ~mil".r'i~k()g p.1'cd'si~~

Ibl'tR,tas' ,f/alb/film' twam umiJ:fj]1ia 'Prrii#~td' ilkipJ

,~ll]Jii.k:iII.· .i':~. :p-Jrellnje:. teJ\ol:im:lII. n~1;l!] Bt(;rI::;i1iiJ U~hri :B:r~·

.ml<IL[I~. .

Niill' bil~14ltti dQ·(i:h!.'ll~ adllitu, Uva, 'di'!l[HI :r,Hlt1!e Obama f;~:, nakcn jt1~~m~~il prnYf:dci:!@ u ,r.!li;-'1'];u:~I·i [II_~]U"

(ldlw':!.i~ d,n'ti .. p,r.i.$U1.1iJJJ!: .Z<l. p~. he~;jI1iJ(: ilk~l¢·

l~l'vj dvo:satoi Sil;s:rr:f;I('n:~,k pd:dIilII:! j~ !Clf,¢"~"rl;!l.~. ~ kll!i;:iJ 8U. Obamini ~'\I'je~niti ~ daIj~ bl~lpod.i.jcJ}C'.il.i ... 'l1m~fjc.ld frnd.sieQui!;:;, dan bB:l]I~RIl' de-

,ciju voce El-Kalde

UIB I Iial a )e muilia Illn8 ... '

n......... • . _. <""'it". ~~, :"",,~_uva "'iIIfi-e~.~

milli l,ijj] u(!)llen:l Sil:i, IkQVi~I'iil~ ~if~)V3;l'l;~i nt; 15~t5f:flnilim:Q (~~m:m.o]. E::ut~ l~ vo'clia El-K_.aidt·,-plloSmtfno·, pog~~!l], . ~~Dlall1l: in[(l:rm3,'" ~j,,~)~ C.lA~ ;"',;j)FtJt~j~ib O?l,niJu, rrit billa 'i!B~n u" d~ JI! Eii:tt11:\l~f.~ Wit( fioD~illig0jc mtR'aiv -u iMfji."". -,

bMrtmm,(li' Ust'9-~900) bi,Q' iie1l:nmeric~ J1U.d:i~c,.J~~ ·jP<ldIL~k.~~-ma, .A1'Ii!t1i~ ~i~ ~brnio.~M_Lfu,l,~, i M~rki!ru~~ lWi:i!l!l 2i1di"rui pm-&i'li :S~l:)re[<.'W~!]lljp Q;I: :m~ .~,j~ j~-,. ~~J~ ~,iim l'U~!V¢cle-iilh ii1,bi~. ~

·-W~b1~I~I· '.

,,",' ....:1;:_.. ili" ~}.

·"'ll.?!i.I.iIhLJ~' .~y,:li.

k~,f!1 d!titHI. 1.{J,d,8; s mo :k;o;, f.I:a,e!](i1 $t!.\I',uili da su prip,OlI< dIL~ci tll[l~~ tiima U:&I~ijc;]i~,:f.i u kbi'l1;I,1;.It.k~ ,~ .ic1~flflti~liti ~,in L'<iid~Il,;;)j~ z",v'l~d~]o iit: t):lat~,]t1 • ~~~1,1]~ jCl'I1~fiif[l.

'O:IDI 'Cldu~ 'mt je [I:<Iiltm';;I"" ju al:w.ijcQbi,mnilw' r.cagfulni~'

bno.: , .. tltil<1l m,Qiga! "-Okup.tf:C.l'll . [JJ I-·rr-, ·, .. rII!~I' .. H ,- j'" 4"~"~!'" su {'I- -1P'IW;lii~~~- _,sv.J:,~'Y.m

U!(:Ifii\; k(!ll:iko'je 'trllJ.all!lllktiriEl.

Z-:B dda\r~ll ta~nI~iJ KJi= .I11oJll.llIriiur jll:: ompl't$ob·, n nUl ]lil. jll: -po-bib!: usta rukomi, <Ii~] ii~ OOM Ii:'! 'M! p¥QS.[Or~ :ij~- dl}li::rl:l,ja ~ll~l.'lI~]'jc:"

[lI. io i e ,k·{jJD a'~ ~ m;U uk iJ •. Db;;I,mlll, lC ,o:dl!.IUQ-itl~ ,~:M~~ m~P'

krui~ '~il:cilc bie ~m~i.itaIllliiit'. :Billbde.!:! ~. tci!m. $:~viiltf!:1;

-M~:(ld gi. k1J:!) d~.EiI:i.. i~ bhl' '\fro,mJiI 7.ab"rhun i,''il. 5~WJ· 11'],(I1Ol EUI~ ~klp~ ~lQgi SlI $"!dd,di d~h~lIladuJa' ~,~ ml;!-

IKomentar dana .

Pis,ru ,A inr,ul'lu I1,UlZ::CC (alin~;j:(jIlralzi~'~~a~.ba)

s lan)IBUnlOm u DUIIUCOIDSII

!ii,C':' 'p[l':d!~,'tIi.".,.~Oi kao: .,gra~ clllnin S~F~fev,.r:, D- 'S\i'D[m 'TV ,l)'Ief!l..ij 1I Il~ IJ(\iI!.liul'U'lakio p~t'al-1iC! s~. :b~ ,po~e]iu "'~ L flIIll i I iliOO ics:~'(II oCeiH~ilo;~ ~(l:l,c za f!!'d ni m mj~$ !!am: .. (J (I hrog skQ,ln1i':irnr,ilt>.V(lg di~Il~~a ~ bill ~i;..og st;i1J11d~ri1~ ~'omdil'lc~.ne!!.~fail'l" je: i..ZiI,'"I;koil.6·:;:iJJdool'!~&i11!4 d~f!!'Iici~ ju u''C.llytli(\!:l:· m<:.L1:'[c.:..luog S;tl1:i'l~iI Ii'~.d(l~.~ B'mj jilQ.S:';;'. b[IJo pri;fl<!!!iu;lkll, b~ilj~!!~;g Iit,i[.Qd~, N:~~i!:iIjjn p['lt:l!i:,~ t!l:gq:n·gmiloV;a;o i,!1l iilil;iwb~~ I~O'g ]WiJlICEli fl<:L f<lhLju j~PI:t:d1 :rs~bl;l" i .. od S£g"po~U'g Oil i CI~laU gl':'d,(iilni, '111 Ep~ni: ~'o~u.l .. _~i!'1 ~il'l.~t.i j •• [1~ jl:! .• IlIet;;;e -p~i;;e[ll'~~ iPJ''''~:~ dv,ol ~"rl-i::'I!J. IN'~·ja jei.l\~h1·,nl:~a h;pod !JIi~~~lo'o'gsI!:QIJjj.

UJ:Zlf\lll ~Blir::l: 1/J,k{l'iOlj $}!!I: dV'ij'~ [[\I!~~SWl]o\'!l.ita ~ mbu ~z¥Mencii~, ·I:lk.oioj godinra_:_~:'l ,ev it'U'aJ. lm!l(l!J:pciia ~ v:13;ciJflju <l3:ktKru J~~~g~1_'~: ~.Qj(l'J iiJ: l)~~:F.IWVB!!l! I; j1<l:ffl'OUIl)' d~ lit JP,r.cli'!',l.C6,:prr~ij,ft~j n~ ~ko.rnQst :illt;~ldmi!;. pok~!~i'I im~ ii sili!~m~, i 2)I . .tIVlljl. mll]lJilj1O!!bJ Jti: p;II. lLudil.<! ORO §[:(b ffll!i~!J!~tv.:}!!'o rio iIil!lf'm:ID:~ ··~~i1'3d] rd .~~v.nu J'liI[!j~:t:i!:!!:i.

- U $1:l;JJ:mju nj.ies'ftj.i koj,(: \lOC godiu.rIl.Jil!!i;~ d~m(]ttli:s~~rim p[.ooi:~1E8:n I1.o:~ao, -.sasvim d~vO:I~[1I.2lt ~Jt:s\lilnl Die,go~lm 't!';i!:m:.Ifp~ra:Il.ib_pr<l.·

\~a .i IlP{IItreb:u. .

iDrzava B~H ~ za (!~~a.j 1., ma~ n,aJJrodu Ie'

IplfJ:l1udli~la oniCl sto rnrle, US,tvonil, -

najdrai~e- n'Brad i res'IP'B'cenu Ja.nJet~nlljl

IUbi8IUIIIRI18: b:lln Ladenl

ne~-I: 011 SOII!iIIllB

II.rII.rlZma IB SUUMOI

Pr't-cu~ie; Ho:!..YJ li UbfsW~ Omrne bi,l.

. L(Jdcal-tl ltt},«ati I'~a ISlt14t'tj,~n!je

(~:ro:r!i~],1rflN ~'1)i~·IJ·t~~:P .1\) DA 2.ij,67'%

ElrNIHi6~:r;7% ..

e, We;: ~1l\mm :6,,6:6,%

)liJ!o'.r~m.'i!ilu.bda. mn h~Qj ~ .~Ja m:iliqn:!l nL;;~al~e:Illlilljlild\ kuw ~d~ :nli~.i l!mkil[! ~z~r.J.nefiw W:1.aV.[lIll~'IHdl1. k-adaioj 8e ~lI}~ .l::Io.gil.m~ _nn'3$n ~vro~. i~~k~ $H~J~11 ~(je Ail:[;Ii kQje: j"$ :0.1 jc' ~ti[O 'nl U:ko;l:~611l. mu~d. BiH", ~~. !l'4Uliku c~ @:st~'[ kli S:V'~ I ~*ll." ~. ·m.9,~~ M~dll[i~"1Ijd[dpt~;;ionit!!:'!,. ~, 'WI1"~~;l"ioie sv~elil'il'[! I :iii,Q~Jdno,

Drz::l';;;l'l~. ud;tI.i:l!)lHiI oni 1;,i}1i nl·t)~~ upn.v-lj;'!j~" S:li/'~ S1J4 :~eirnJi d~] d!;i".,{ d_ifm_<I rmili~I;~~(l ;""01 g,buinj put v:ii~dm .. dOl. &.: U ~il:ajll;;':l'llJ l. maj':EI bit{ d,i.ie.ljcu.i gLSlU:; gw-ab. fr~lIi[i ~Ii~ib'~ i k,af" ir. ¥iEikie dZezY>t:.;·dll ~ s-l,,1m.a t:llcl Fd1l1](llaganj!ij bili dri,3Y.IlOl, _me:rali1 da, :nkll ,n,Qij ~o~ V,Qilr~, p.o~~.l;'l~[li:uE,~znjL'1:\l'C i ·~'6~:li.[il!:' i - dio ~ne ... olie tu:l'th!l:!ju 11 ~~(lIl~~ilJ.~c:[~ni~ Ce'i"aflirlil~-I bd",I~!mIl3:,: k:!l.{I i (ihi& .Qt: .2, i. l. m~f s.l.ut:be.110 hi,['l['H!'!':ill,Ilbi.i ,~hm.L

Bi~oi,er!l ~S'i'i!illl:h:::tVfil~ ~im' dO! sc ~'tl!~C ue .

~~ il1og- ~:cg~1 [,1(1 aer ~

ijSJ,da 363: d31'\~ ij !ltld~mi, Sun, !lilt!J' lIep!Ulfvi. f1!!:bri'ke i pll.~W'~,:- h[ll'~ gti~ k(j.iir~dt neIDila~!l l1ptl.eoC.1l0 ·z:ili:ai& V!'l~\!'C-.I:lil],'t1~igllru:[lIc:. ~l\O penlilQilO ill~ mo~ Qldp,Ci" :t'1z .. ~ic l~mLmi~~ t~· 11:1 mjt:~ ~~~ou .k.VO!!~ h~I;!L~!IlviQ.> .•

:ftlRCJ!l>lli Jrl.o<SlIljlHDk~k{'ln

Niakon ub~stva Bin ladena

SlOP I aRCa.

B:'in Laden i Karadzl,ci Mladfc dvi'je strene IstO!Di rnov:eiIO'a

m. b:tjk~IJ' I ~"~11· &UIllH (11 ~{:!b!l ktlj,11 POkU5!1W da MUilBltii, t~mem'ie nllle ~hrm~cijt;' .• lW!v,odi ~~. u '6il!IIJ(iCt!111 ~.

SlJf isti:6"e da ~U1 131.[1 [;"Jjl~:DlO! .• "dol~~i lib! qrlicll'l'~ vclHdh l~c:JJirlJ;:rtt l~aJ sll!J.l~od i i df.:m~J:tIOlci,ii i l!~i,(iml1' ,kl~d3.1 judi :~~rnm. SVI,iC:fa tU[b.lI.& t:Uju I;kS:[li"CmIZi1'Iifil i [U~~~U!~:f.l,·, :r,I'lIe re£i~~i.suaiavajlLID,~~ .na pci,~t:ivlIIl!.jl:lilll.fv¢~:1!il!il.iliL liu~ eI!~~:ih prav;l.I'I,

"S,il:cllojl:illll!nt'~;a",'C ~vi~ me.S'l;lfll'Jibllme &:!. n~ ~ta- 1u i & .Q~<lV-lJ'$ilJ P~Q k~i i su iavno (l~~h~,t:t bo:tbii za =:;to., bQd~) ,demoli<f'~djui :~,13ti;dn~~kf! dn!!~~w)~84!ltlp6:(i'\,!l' je b: 'Oc:l!l'[rlll ~ infor-mllsll.njt" S))P-~ lHH.

Spei,i,:dd~lm{]kflltskll pB!I"Iij!l,,{SDP) 13"llIrciw.dravLi,"·v:j1o if.'$~ 10 "'~r~zc,n~~ :1Ilkx;:i.j i .tmie'" d~il\i p;Jk~~~,ul~ld1i~m~~ s~mosti mko'lJll J):.Il'ie jeuhiiet1 lid~1; h;J;QJfi:s,tiekt; mli-r1:~ 15:1 ... K~ idll:~ O~UtD~1 'I1,i'in L9~ di:.mt ~1~~~I'!Qj~ i;r 'SDP4l, Bd:[

., 13l\l;1iv SU[J:.~ (l~rl!,O j~ i;s~i mmi p{l"iiIC d!~~llod.ima:~ kaW1i~ pr~ds~'d!nIJ;: r SDP..,a.z:m,lkllil La:gli.l!wd:1.ij<!. u sv~ii::n'll Hlt!i~nie'&1l· :p".~,jt: ~a'!li'"Jjl!.l!~c.f!· Vii~c'a :!]tiIi.liii;,~O! Bill. l~ebo ~. g~¥Or.ll[.(Xtm G~u~':illIl.e ~k~Ii~~itj!;!: U N~ u NI:u·jotk;y,: ~dz~ci OiSilf,I]!I IBin J..i.I¢!etI ;:,1;1 (hiii~ Sl1t:<!mllt: iiliru.:l: rio·t,'tiig .• ~ it\T;riJ~ d::i;~e t1deu tra:g. Kw;adtitrgi llrIJJ1d icu~ ,Ot! i

SaUpCBn~e S.;aveza za boljUi budulcnost

1,lm,08r,IBRIB l_rlnDlDII DIJI8ICI!

OruilB IPltliulBr-or~

NHkltNI dt:!~cltO~wij~iliIlc pliJtr;ige' i !.I1bi!\tv~l, ruid~r~. E~~ Killidie O~:nnelll iiil Ladlm.<!.,

. "' .."

f.llll~-!F:H;t;ClTIll'!C~~t:'f{l!:·~'ii't: . So

me~ulla£llj)d iIij,d]~lQq'umlltil'i mw£eml:l ud~~\!~rm~ .bllt:l[l fiI i~ tIrilfuda Il~d!l·~,,!di dasllfrl'lll1' sa.op6eDtl Ie ~l1cer liZ P!t:e'-i'~1l1::Ea SIf'l.!~,zJf3J :lc81 b(iIJu ~qd'l:]!ihlQ.S] Hilt

. .s iedhl. jC.l:l.il .I\.!: ... :~~k~.

D'ri;S\',e i I'I~CI'l :i'ltlrodl, Ii;;\ll,d, i cjd(liib;JIlP!10 ~l~~l""fJ>kQ,Da.~l1,fj ~t1 dcibUl·S;i;lt:isfakci'j!:l ~ li!l1'l:::~!!;""i(l~·:art1ilr; ITI!"-du~:.~

nn[[l!pg 1CE'Q,r:iZlU~ ~ navod.i~; l'I·~:.1iClP~[!'i'n SHiH ~li1.oT.

bko, ~i(! [C'rm'mm. t!~ih clll[!~ .dobio !>lI,:Il2a:ll url.':l:nI,!;;. ist~cu! i~ SBB :BiH."n~ ~mi·, ii!: se za'ilor$l!vili ti:l) Iborba p.fo'ti¥ ~e'[\(lr:i:llma ]E1,i mije' za li!"l"sen;l..

,. u.~tf!~1< ~ts~e :p1.'lIm1~e ~'Z .1';ar7;'lfO'j 1e'k:ol;Df).m~~e zem~liij In:'t;'it:~. '$!Y'iit!I'Ol .I1:IlJ~jgufmit: ~,]~ QflliJ·e"[1 bm:'i'ilijl' pm1li \,. jecl~oJ;l:o-d \.~w i l ih gl.ol'i<"!lh:! ib ,raIJi1emll,·· ktlie se u pO:r'l!Cd ~B~ BH~I'.

INiegova smrt !do.pnrlos'i :s~ICI'nmltS,ti~tr,anzi:clr i USIP05taV~ .sulv,e:~eni:teta za v~:,adW!J Af,glanista.na •

RaZlg~amll!' . . r~"i ,l.A],ZGI'VlC

[_llnl.iil~i.j;;] O:'i;i:iIDc. bin

LadlM!! v~Hki iii: Ilib'llg.utlJiJ U b~ri,i ,Il:t'Ot:il;' te:r,~ri~m:ili. aU i .. l! dOI:i!l!:'if'!(:tcj U!f.ntidU ~.ism&:lllJj b;ravi:o jf:' U

It!l;sld01.i;wtlom int~niuu:mll .. V'iiiLl!'vn:i '\?IJ,7:" Be.r~:f B;a~e:~t tBerfwrn g:il,iolt(~ :l.mb~~dor ~;:f'.tIl!~~~lo:C u KIl.· bl:l hl. B:&zell;' i~ bh. iall't1Q~!Ol:i PC1'W,ll1iU k,Ui bj;,,'~i am,bas<l' dor u SIl~l.1iji:v(l,,(JdHld\ili'!! lC'~i.,§atl1li. h:;';lll; A[Zir~ 3,pijm',~I1 .111 Jt:ljs!!lsk:ILI.p'li~~ru.

J ~tbm~d!l~iilrl ticCIljm:j.ii:! franoosJ;:.ih d:r,pl.QTI1SJ1:!:1 U. :J.l0~ ,Iili,c..tm b!{l ji,erJ;ebl~o godj· n;3. ~.::!i ru~}I ~ :w.·!itt:t~ i:k pl'" ~,clI!ji!!dni~1.l Nik't;)ila.~.il. s~u·kti~ i:illl _ (]'!,;Ul;:~~;:l~ Si:!fkOlZf l .. as:

IJi.::!JClQfi0JhlU s..ig:!!Ji,,"'[!~[,

plrIIGIISlplml.~ren,ja

P~'CI;II'k!;li:n g~.n:tiw; :p~~1t il:::retila III ~ f~ooi:s'~ja 1J.A:(g<ll1l~ M.lyt~, Nco. kitklll k,1~~$ nikw&lnIj~ lli'I,'iWI:I!I\I'io n.iBi.1J~ t'".ijl f:l1J!:t .l{'"1iEV~tilp;~",~ ~~~i ,Elf) p',(lnu~(lpil:'8Jd. 'S Bi3.~Qloom ~wQ!~:";u[g~Y~i!!U oodu:E!P noa· l;:(ln IliiLbi,si!:W.:!i Bin uden[ii"

. ~~i ~.O \~HI,::Q.m d:9~ g3dl,~u .Vol1N [e do~'rm;il:mm], Ill,

V;i~{pJf£ftpJ.W1J~";PIJ'lilf $Mim ddil~m!!l da D~tJ:IIlI na IJfJff!l1:J

Vi'Jete si,gumosii; Ujediin~lenilh lnaroda,

SJ- _ilnslli Ina.DPBdillll, IU borbi D~DliIUI lero,riizma

Vijeec :s[gurn(J,st'iUj etn~ njf:f.I i.hI.!:lIllrodlJi~{izdr:nri.I.'lJ i;t:w &lp' OiS:1UL'l n oj l'IUd~ itirs-e nf;tt l~diiUltij m:ogQ~tlOO'l:~ d~·~c:k(rm,e fI~Udi. i l;;'1i:ii!!~o d3 f,OI. ,\!lijt':lH p(c1[bfllVHiI "sll~tiIlfoki E1::::!prud<!~" U bo· rb;l pwt! I{ U:~1'JI:ri'J!nlH"

,~ Vijete ~~;gI!il.I:.IiU!O!jt~ ~ .. ~d~ fll] 's1l!~ti":lil;;i !l~,Piff.ldjJli; :idrluge ~8prll:h,e 11I:0Hjci.CJil1: U hortJ~ [l'f,oll"iv lirOlfi:l,:f,J'I;l.lpO" ll.lcvil,~~e dt~v~ G<!·:OO[!:!;[!ll,.l ~.a. ~Pf«l:l[l i dill poJa.6l.iu :(Ui;POi[~ !I;I b~rbi[J[wt~~~ lC'r,o~izm;! ~ DlH!uW. $ :1.iI ·:i>filil,C~,p i!.ll.

; Na nCU mlesta

.- '-1

[jn~.\!1I1i m,l'''.''.'' ' .. ;,n.ii.;I"". "." '.' ',." ' .' , .'. 'I . .

_ ~,. _J><"- ..... '·"i~i.r". .. I I

4. ITlaVS~!b~I'llH1, aktue no

ID~iklQ tl~ "!l1l.lJhoi n~l:t~·~. ~.:ij~O'A:mJC1i~!Uld ~lJ!!:!iv<tiM

:mre~~iI) je ~11il :I 'I. ~c;pH~"

,I:ll'bm .1. 11![~r~f~~[,i6ki In

.r;!l!_[mdiml! s<rn~n~ ~gmi[!.\ti: bUz<llllcW Svieuko~ Hgo~ "~~l'[J1:l (it:llu;a ('IW'l'Ch j'llll:,[ n~iE' b.Uo v~~'t ~.lil$ovnilh tlkl!~ pllanf", SViJ.dOl Dkoi]U "!f]dJiivw ~Il ,""nacl ~u.mO!ifCJlt:, ~ikt ... ,liili ib;o,g od~l)~kl! .sd~t 'E~·:l.{;rudc"; Q~!: bin Wid!el'll!l. s~ ~D!:Onc..

R,eportaza.s. ;lInullte 'tatk.9~" ... mjesta .StJr,B! - . la, Am,sr1kana,ca,

"Ubica mlOjle doZiui

S:igl!lr:[I~~t ~t: .fin p~r(;JlDl . .I1lft:!c" . 81'U. p.s ]~ vi!!U ilv a~.!l'!1cZ1I1!I]:8,[1 IlJ jl!JJ?rike l'~lU.~:ij!: •. bo i, ~;-" '~tikUVl:J 1IJJ ,t:]v!.lu, ,od' . ~ollh l!ieiki m:lg: ~,w~knll;ltl! ~d~~,

~ Najv'l~ Ie ~·l:If.ii!'lH!~ ~.:o.ji jjJJCI:]9Z~:I ,~ m~~ ma i1'e'~ ~a, bi b iz s\'[h d.ijdciVIt sVljc!k1 !i:I.II \i'i~ de ,;mdUJ :f,l~kl~ .~ •. S'vi S :I1Ii1!:'" kim; o.~~iI1 icm..k:Q.I:!Th~.ti:r:ai~· odJ~~~ Dim .udC'.r.mim, ~c:ea:Le.an ima, ,i. ~nitl li:oj i. Sf: 'jos n is'!]. 1.lJ's:pj elij !':l\!i]j'J1bodhi cSlmilll, J);o~iu':iaj~ od 1.:1, ~[ee;. rohru: ~k:1II~(;;:"",i\.v<!~!lI' :$I,::!m!

L~ (fi::m:I.LC".wir;). [np~:r[cr\" b ~.'Ujo:dtcig ra:e]ija,

OnOiod ~'1e:dit;lienOlvc;ce-r hk!)is:~i&~ ~~mo,~ .. [J;rn!imp<!io Ul:3!m11~ i:rll;~~:r'fi uira p:robznl,k.~ :I!.!I, :Sl!'oj' prcn.'ftlm.

B'~ID l'abo nntftli

-.Ilo;~: ~.m~I1!!lii d.~ ',~i,~l!smir1[e'liLlI "V!ln bizlIi~(~'. 1~~ avo j:e PO~Ll~, ~ilI !()~ht:~e 'Ioo~' ffiJIiiOOke ~O~] plll:ml'iiI,1!1 Z3,~ vjienlll'r..;otl"i· ,ll\me',rike ,da. 6,,:' p:r.i1,!! ilIi ifo~tijl2: pM:ll:.i(j dj!!Jli'li

i .. dtl tt-mo ill Ufi\l~liri ~ J:;~;i!;e N~Il~Pf~l!iin Sd!1e~ (S"'llivtixa:) •. ae ~c[li!ei od3ti l'I;JIi!i~im.e.

I&ricc ~ i~ dt,bI'O ~Ito jc; i~i[l Lru:iltJl ncSla.o ~ lk-a zemi]i,eli~r 'S1J 1]1 0 )1.1~;:O'"'OI).O;ill:· 'l'l$ivll nj~ 1:!:III~~' ... iljt:9~ bnd i]() ic: tl Srh~~"'M~W(:f.!'~i~ da ~(I' 5pmmaQes ~o novQ,

. SiiIJ."i'a~l p:it'eds~~.tu (OllllL]U~ •. I~pj. :i)j' ;4~ lmf~gOSfBll11 a hi ll[.adJel:1 ~i(ol !lIil,c: ~u.~:eo ,~O!!;:!W!illl. bili:'1 FOI[EiOi' I:~;en't {Eor;u'!:'lle:Jrla .7.a,h UP!'· ~""]l~nl ~ d)n:d~i~ Sli\!,~:IlI.

aktuelno

. ' .'_ - ~ .. _', .

Clillllimi ~~~ sw,Ma. 4~ l!tB3frswb~rlj 2:tll1

ornata, za nA,vaz~'

U iBIHr

I:J Bili'S!l~''$,q'lJil~J:ni:k ,pre'·, d"8i(I!(lnjk~ Sttrltnzija ~' ~,a~I~~(~U"tll~ . d~ EalfA,tA, I,t(l,f:~i(! , U.B'iHJ

-~~tim ~ID se' dij.~tda l~, VOl~"9L ~m:.li]~ !!.lZ mri~go si~:nll'flt:ii ill, Di~ 'S'vQ,g ~ QSfiI~ '~o ~UJJI u ".13gB. m:.Ji..m1 'mIm!ll lii~PQ 'lljlc~J I:~. s .

. mtlmi~~r'u DiiH R~f~,

didoi ,m«liu:n!l!t"odno:i .7J.l;je-!!:Inid. UMSI!:'V('a O~IHM'e IDi.Q t...~ ~\l~t'&: ~r:I~e1w. gn]Ijl'Ill" &lrn:bolit~o., 3]~ [ :n.'nktold ![~MRl1 ~ltdt~~I~

01 J:e. #~ f!"tf£RUl.f!4ie1n rJ~:Ulj:~rvUj t~il"'~i ~fi. HfJ/d fW.1:u'fiM"'mt.ak 'U OOl"bli. pro,., [;i~ li'C'rD~ii:::~tlq}l

- U'V'4;!I" ,Z"\!i:i~iW'"D!O~ .:Il.lie kTaj" Afil g~!ii\'[]i ~I .. h~ d)~ ~~ k~ ~~m,. EL-K..Idd.: ttHlLI.ri.o je~(~b'~ i{:n~inJrr,r~il .. Ovdije 11 AfgoJ.nis['l!C'I'1lI '~.nwl i, ~'Il.t. tfl-' lttodex. o(b'Cd~~!li po~kR.!!';. wi

rRol~nd m'M!es:)mojj~'fJol::iia,~ 'W:I~.Olll.;l Sto'I1i:I~: . ~~. ~ •• 7,:p'~,v~ j:s~i~p ,~b]~~. s .l:.'o~iim~ s~ ~ ~ocil'loi:liitl~ ~~'k sa.~ l'a hib 1":!l.I:"1l'!;llliJ.cll HI9fJ. do 1003 .. ,gtI.(ili:!1ICl,_(I,p .. ~)llnl~.1l1l~~«~!di Q$t~ "'. (0 id'e '\ilt) SPiJ·ro. :0 Fmm;::~~!$tja~~8~ ti'J~'.$I~ .t~;i! liJ:~'S:e :,.a ~i~iI1 i~, 1U' ~ti.tir;,~~~ ic:if~'(~ lr

Sho.);ll B,in L;,1,de~ tiiVe- 0!1l~ ~~g.i.i.hii~~111. te;dn'L!lLt',t:iureijiLl1. ~Ii'ml}oru~ 1,I'1J.diu :Ill·cmibl~.oi~~u Sll1 ~I: mlj;~cihi. t"ilf~·ic;: d'l,l~ <itkcl ill V.aZ]j;EL

o RtJktJ,tJ,e' :lie ~ !Qti'a! t.!,dJ'~ d..!t.iti J,I,~ si~~~·fl,c.fjt./, ~~ jJJi:~ ..

·n.~$·t4,m.", " . iJ'a .$"

'uj,e,t~e . v~l

,J<llJ .·,'ill! fltJ'Vl~,~'el

- U~.'lll :pr.aVIJ, $r.i.;, .M" :!lrno saiC;)i.. !'I.ll j~.d.!Wi ~!f:i~f't~ 1.'11 id k:m;lft ie, t'ij~' 0('1 AFg,iJ,Il ~;SlaQ~!. i o~"g(ld]'n"!i b:il[ 6; I)Fle~1IJIdJ:l.;u" ov~ mi'sria b[]Q i.e

-

I UICeS,IUOUao lUI DSIOlblldiBlnJU

"B!lii rs lie: griUDeu

o D(Jk ~te hU.1 !j'Jil)ie~:i'.Iik pmr1sjcdn wo; S ll·dZfJ.z·ijt1, Ul~,~H'VOVldi $,f,f;' r~ pr,£'gova:rima (J' ll's'(Jh,ad,(mj~f jeu Ali,il"aJt~,a koji .!lU liz .BiN jJr.ebIilCe:iii if Gv{~~ ~U'an,Q~'fO. K(lkQ k{ili'JU'm irate s ove distance t'ai d~~tQi i ,kt:¥kv'l" je bil·~·

m ~~d .. ·Z[w:t.1l0 t.~I~ibW~e.Ji1I:t B~n.l~de!l.'l ~e·~,~jh!Jt.oO odvo~'!'lI!lOid ~VUffl o~r3!ti ... • .["Ie: nf- 11 ~ru n:;~ koI'il ·i~ . SlIl~n l e ~, 21;og .~!,}di~~ ~r'~~ l"u.!~~dJl!i Q"S,ipJdlI]]Il .• J\ la, k:fi~f~:fCi :ZI:!IUC. E[~K;ii:cl!l i~ :r~2\l~hl. dro:~t: o!l'l~lUiiL:~d i()'k~ ]e''S ~ d i i1t'~9m lIli!.t(jiUil.pmf.i¢, N(i" !@di,~r

f{,a:ia u!Gi'g.a g:j' M'me J

- MOgll $ill'i:lO u'cci d~l i(;; .~ oh?nr(!rn IlIa fut.J.kci;ll ko,Ql ~m ot"la1.,Ilj<lO. hilo ()b~· ;:':;ct:!'w da budcm ukLilLli'Cf.i II l<llJ::;\.'C ~·lllC<\ic'lc, hll,<1· ,II.!.Gl lL v~d~ ~vr:: ok.<.Jln-u~t~. w ic ~,IC ~H.l mtlg1.D n:::C3 IJ wme.

~e(l1nll l~klJ i ~llte'n>l:ivtl".

Ote~;ul~mo dOl , :nl~

S.An BaNk Q . . ek)

Ob,3Vj ~'Il.l~iji:e ,,,me~l:-l VD" inlta ~ d.efini~". iJ k;{lf~1lWl sc

hrQjunldL .

talrod~r. 81ii'~di ipocC'[. .$. r:rnnii.c,i:j~ vtas Li Ill. o~~" l~fliim, :p[IT.l·V"i[l!;ij~m~j ill III ¢e

mk cme·_n~·dneiHtci:" jati:ue.N Bm. Za.§.r.or

~ K~j:n'~hi h ~b.~ J-a ~ ~i.1:k'Q. UI':MiiJ~~~ .~.mil;l ~, d,~Q ·;~~$!!'mi'I.'iQrc:i! dli, BQS~!!.]~~. rioe P,n)ilil"I'l, :,d.l7,.'fva,j L"r:ed~~iii ,S~g ~6ml:' .. N~ ~Q~~_LT.lij ~hit

1J.IiI:i~a~ni ~il'Jl b,1ij d~ bii

lif;: f9c\i'j'~~iC!i!j., . 'm~ i pO ..

:dr.il.1~8tmIO n!!lli.iI',~da~Bi[j .k.f:II, ,CI~.$tvll ~ EVfU~k9j ~~lj:i.

z.:i!ifl~cti. gd, julil ollie god ~[J;!:', Ire -i(i;bji!.v;! ~mttil~]~.1Hlf~n~~ ~t_~ pHm~tVli~ ~f~ ibi :Il!"b',tto, ;.tr!~~'] !I".~ Q$'"H!n~k Od.r;ede:nib b~: o~di~ loS ned"J,st:!l!i~po~bicld proce"S p!)ttli~.i~ u k"Oie.m bf 1¢"Q~ 1t1 lllipoo~"i[.i d.~<lJO,g, J\fM~ 'ni1St!W!!I i I?<!li::i.l'j ~a:n".~ u~ u¢e~ SAD.

'Velilko iskustVD

EI HfnJ~ 1~~~b~51~~ Bin l.oa:-

..JII .~ ","' . .21'. • .•

umapo/If.rei;.r, ",i, o",:rnoci.'t

Q'i\I~""J pla_ndl.f.lfl~

- OVg jl;: diu [e 't!:mz1(;liIe i jd!e;m,o IU Ilmll $WJl i~fiI.1.. N~ IJlOi1m~ ;m~f3vi;d d~ SJ,lI.Sit::'" d:i[ltc~tt: D~''{; s:w[trnlJil~~ Eii[rlnu!:l~ s!S.la~l!,;i jC"r~i:i clnc"tl'J:Ilm nwtiire Bjn I .. ltd.e:n:Q ,i odbi:~ n !:lao :il::rlJlfi.lJ. :~Ic!!:~V!':I .!il'!lrt ~d,(:!,tl'IQ:ffl ~.mi!~ru. d'QPJ~at;JI .. sl c:iiigwr[losti. [r;m:2i,C'lji" i 1:l;~lPc:l81'jj:\I' l S,l£LVt:'1!t:IlI:allDC:t1li za \ll<'!idy Af:g-!U!. i ~~~~:I!II.

o l(a~ik'lf) znag ,nee/i.e ,I;."li'., !1J"Qij"ika.·,~t ;m'!l!,d,~.lrM:r"(ildHQi mi$,~f 'r~jll;nni'~d.Q>Jr,l

~ V 1I~!l~( ]I!; :po~irifki, da 2cm1i~ fOPl,l~ ,Boonti ufujI[V~J'iJ!"!l medlitmrodnim mis<ijtiti:ma, '~ii~ .. · ~'Q ~fI1I;o.'ij!.iboi~.ig. ~r.1i:osbt E\I"wp~ .fi.~~Jj zbog $~~ g:i.HlI.o.Stl ci,i~lO,!i: r:egi()~.li u ko~em Imililmo )],dl.eam¢ :>i .. ~~ I,it] lit; ,1lt:!]Jdi .. k(li<lL icU n Elf i. ,,!!.(li 1 e WI bud.'! dio. h;mll[l'! l,lc'lik~ ool!ol'],tl~'~"{Jli Z.Hl .. k bo]frl;l:il~g(} Ut(} ~fii'l ;r.fia"';~ I:I!EI'do,tl1!~ l!:i :S'l.l1li:t!bt

u teroristh5!klilm UdaJ~m,a '11" s'eptembra2001.

o 18 -/8Sil'u:-enu

:Rohill 'llCiilllUl'tiI CDe18fOC~ ~i:l}~ 'k.Clj~ ~ u nlipad ima !lit WTCprii~ d'eset g~U~"U .. bil ... ~t.riCDY.l. iiliit\ ... ...t"~

M:ala luljleh'3

~. [Jc.~J!:t g)od"ir.I!!! ~ct~l:i StUO TU!. I}:v~ti il:'Cllnlale OV"O [e ,wak~a.n ie ZH t!UJdH.i~ k,o~ JII:: .su pretr,Yc.I.,e gubimk'l:'. MO?J~tt, m.:i [~iU~,ko 'se :'~i,tti.\ _ G16,,~j,e~kflj i !ii~:r~~ ~ dll ~!e ub ~~.!!. n]~Q'~k~l:;rkec. doz:iv,~CJ' Z<l:il'l!J~~.!l!!.1 pf<1:vdiQ .• Tl!koc ~~!ld!a osjcc,m'i.(!I mL

Nu. $~m(lttl.Wi~I;liOil Q~~ df,;iIl!1~:mU:~UJ roJ~ku~.u ikQjd, '!l:e·v.icle vdikc diz<!liicC' ]Silllele 1iJ.~"i,h[llb~3:kiOd)e[a i~to' Y,eC oCUHovtlilU KLann ltompldq;_~ie" m'Drtija:lltllog ,.,Ce-nn~ 91:i.l'\ pmlaz.nk~ 1 brejlril.i Luri:Sili z.a~ g!~d.rj~ mjl~Ii!t{J&di(:; '$U Til; dJm ~ i~r~;:::I~ iI1t:I.~om:b rlll,l' ,1:1("'" ':wolili ;U'\I"Oiti. olit.~ 3 .oao Am.col:'.wmaca 8v:ih Hilt i jill. :rdJi!i;ija i iI",8lZhcit!t boje k00f:; J1id:nl) 1Xl®1liIvi I~~mt!:li~"~{: h i~oo:r;li,¢; ?J1t\!itlOCf.l~' ~~.o.~dJI:;~ ;~~:"!lI'l!iV:Ull o~li!I.j~l:!I:m i m~~Qti ~tiW.kID.ili!

OlJj,a,vl~ena lo.polrulka, B;!if1 lSldi,ena,

lIne mill dll 8e mOlla _DridrUZa EI-Haidiu

''1i.~~ :Olilim.ro:i.t~!.ilI p.[II!)!i~d.[i1i~~ :smf;ij'IiIiI, c!~m~ ,erj~~v~ bJ~' I!i~"'~ .Mii~u.

T(uv:ajW'ke ,Cli:lril'li,'tHA~r"

~ll~aa~'. ju&r J.'l'~ Q~J;1~'i I.e dn le.~!nn ~!~~IbG~~~(~ tJJ~}~il .. lPdy.8ih~Q i ~'vledj:i'\{fili". QpQ~%a i~~ :1?.re.!":M~ n,Ji~· ll,'il,~ill '~g.; 1~~. $l.ll:Gtil1'IDf~tin III

:.: '.;,l.~~. "K.,·

",eu~"!! ~L~<!!ill~~:<!"j;nr)O!lRa: ~[ja

. r,OIC.tlpm:lll,.Ni :k.ir~tt ~nkilili-

me:nD.:a. ~e P.Q~ . ''Iia~ !Iri..ll[

fl~taJ (\bdu.h!h: ,_1l MLnh'il!'

'm'e¥I bm: lUdell, U opOmii fe bi!ii!UidM Ilall!:(uiflil]' pretdvtdj(!l( dac,ce:·~~ 'llilll iti~l:(a·,S~U'ce. gj j]~~ ni~.f!1lll bru~i'Jl.k izooJii., 1(~!f.,<Ijtsk:i list D~t7; ~ll(!j ~ol1!-

• -""r.: .....

if~U ooaldc mIl "Il(',1~iml\!~

pi.~ 'i.Gioord:ia!\~. '

U Vrejl~koj IBdtani~i: Uh,ilpSenrO pet osoba

Mlad I PriU'Bd.ni DBdal!eIID ad nURlearnOg PDstralelnla

,!:hi ~ilillir.r3pie,[I:i imO!jl!i1 vi:~e ad 20 ,'Or! i.tla ii ,d:lil SU iz .I:':CIJlldG,li1i1J •.

H;l'Lf'~¢:l1ie i~' izV'I'Siil:1l:1lI Il U~\,]:l'U ~b:lj]J]i 41.. [I]!io~.i.vtcJ'-.()~

.ri;!'iti!5k(l'~:;mkoi!u1 6inl!!i jf' ,fj.mo~&.J'Ii€l,~d"10del.1'~ Q!>'ltl.~ .lu!l,i~6~.'aih i Hi iho",,'1(.:J1j'l3- d.r,:1oAuv:iltl·ieuJ1rltvo:ru 48 Slllj b~(:),pl.l'!jbe..

llrill<:l'nril~ JltJ!:ici i OIl !l'Oiopt;il~ 1~ J 1Il1'cf' da Jit.': p'C'LMIOba uliii<!p5~110 !l!~da'l~k!!.'l cd .:tIl..l'!tlic:arl;log ~[OO,iclI[i<l Sel:,j~ fMd :!l1il..:ijj~~~!la/p .. d.~£!:Igl'!i!~ :ike 1!.1. ,ok:vi ru zakeaa () b{D;rb:i pmli\!~l:;:f,o.r.~u;i.

. . Hap!l~u~!:: ie i?;\-~nQ!i1,<!'~ I~ol!l ~to ie b:llb:a:ll$kli prem ii[;1" ])ei\'lid~mewo-T1, (Dil.lIh:I'C_ • ~ue:ro:l:I' :?all:I:'IUitHlcl i l:1if~ti da bud!l;Ii"!1bpr~]l 41iloillUlJg<!!tt Ud~lml"d'eookO:Il ito !l'l.[ aJ;lU)' ri&~ :sittii~lillJt; $\lJggfi: ~ikvu d~~ mk: ~,iaclllEl·t~llid'e OSllJIaiU h~~ I.":'t't;~ 1l1ll..3k:i.s'!~!I!:U"

]ltil:,I;I'[j'!skl!l PO~ j,t;HII!L<I-' QP~·d!! j~ d"" l'e h;O!p£~n i ~ i;l;n.se:nu :I:l:akOD n:utl'lsiko:'g: pfi.:1t1Iiltd~~\"'tJ~b"u uCid:del<o·lO.d po:llnjflur.h

. U ?<I.op!ccnj'iU ~ na\;"\oi:!]

.'$1: ciudil 'I:wr .. [ ,~w,j~!lkr,)!D!1I~" je kd \r~C .7.<1 0\\1'0 l1t'ditillo pl~dOl potreMIJ. dienu.

N!I;!, ml:D.'o,g~m 8i·je·gl]:b~f@k u~p~vm'[jI'Il.

,. U!!irilck Cu ~$i«il,tl·S~· jc S~.~ (&i~.fili), kOi,ilj i.~ mg i'~-

[!i.'1 UtldlOl, [!Ji-l IPCffli!lll' I Vl:5C lie n~~ W(d.llf.lri~wro:tilu, (:l:tkje' ~ ]t~!ill.J Jld'cIM1~1 .. Ullt;v!~.ttiJa mac 11l:I.l~feblil ~. Oin~enictl!.,d<l. je 'Vi~ .Ililkaod<! ~m:o vid,ic:el. . {!Ii '$If.i~ ~;~ir;;~ 'bal~m ie::-lto, ibt7. llf~l w II:-<li:e RobiJl D~laro.ka. &(ilf,,1tIDOlllC

tl~,e,~sli De:Jv~ ui'iva U8,voJoji slol1odi

DilUI.iRa HB'ro. 08 fIlii Ddlliu

'PKVlel;:Ik~ ~f["llt ibui'O] se '~J,IJ~r .ijj,'O·I~O~t; P~.ll1!JVl)tt

- Han jre ,,~~i, ;i. ~nd ~ffil'Ojl~ii,.,.,~m:i!at~ blr..uk..AI:i ~~gn

~mo@dhi,lw.t~,~vi·" '

OZ,~IlI. Bye i'l\o.l,EJllI::iK,~j pre!llise y(}Ji 5.:'!lOl'll~loboolli I!

"" . . _ ..

bo :pr:!nG~Vl. b~H10Iillg!!;·:g,i[v,;U::l

.anm':nhl ~tN:o!,l<ld, 0(1 m!laie Zll ))n:m:l3, n~'mjJ fl_~lliU ... re:kllLoje bli7;dld1i;!.lclfbl'i,~Sl::immcd]·, jima

Pti:l:lC 'H~ti (Ei:~) ].e-o·" vie1llltru,Ilu 'n'!Illg lu:ru~ilI Vil.Hij~ :111].k1i (\ViUiimDi) ~Keit M.idlwn (K::'Ilt' M~ddlctofi) imOlD i raz:l.Gi \r.is.e: .~ ,!i].I1I1.[i~' :jtri:je bio ij.I'l!r<.ltLl'j t s'!{oj,e r;o~me'['J!e' d!j~v.(),jl~¢: Q.~~ D~:i~l11 (Ch;a:b)~ Da'V'y},

Dejvi n]jeS'premnlil,b[~i prlnlX~,ic:t selIflm,iiI Chli I~~ 1m

Pn:m~adenotije!lo,

BiB "LUIUa"

U :tLkc~ju .[?OmQQi d~~ ,i]],\,",~U.dimia Gajl)~.k~iill do:la~ ~ 'Ll S,I,t1weruiu 'I'l::i. re~i:lbH~~~ el]!J, uldi!!!~I~1 ~i Udfl!r~l1iiil' jiliS~Hdocl'll'~sIt:.OI .Ix Iliha&!. Ph kuptil~;sUi .1 SOi1ekeW hll!llaJl(.· nimrnll: [lQffi@ci .lttrji!:lilf~ 'fe: ~lh[:lltID!iJVllitl ma.1jioo!c ~ .Pm1e.

p~tlio:;k~ '. p~rn.ti6 dj,~i ]:e:~imiIT:Ii'd,Ga~~, NI ill mi nati,n :;W ~Ud;!lilJla IHll ~i\ili1k~g mircseCi,!i"'.t~~ild.ir~ po jodi[lJl dHc·, I~l>!l. pel 15· t'UE'(iL

Ud:rurenje' . ."SOj;itIDilai:[Ill!sji· uk]iuc,en{l il:' i u il'kciju .. ,Free" dOn!l FII~~itl!1L 'l\fQ~~1 cii·~i~ gla"l':l'1I] ijr~.3n~::~l[(I.t' E¥ro~,ii~kH Ihi: ... '.;JiIIDj a " .. ;,j, d~:P.Lo.kotd;i.l G'OIi~ . RaJC!j ~EO ~oWl,jU, t1Mlo~"tIkc}i~11j kl'ij~~

BOlk, jl,e~ lgrao ~um:alni,tarnu utakrnleu u Tuzl~

RllanD MaiMOluiCu_ I irali aulo

h~;l~~.n'ldj SJe .!;Ii di~ri ~OjiiL lil!em3J~L ruku. D'{Igll"" a :na ~t'h.UJil~ ~~'C:i i Y .0.. S ~.oveJ;l,i.i u (~C!a,t~~ ~~bv.dlij ]uf:l;prQi'",m

.~-. 'U'd-,"11 • U ~. J

dl1 , '. b~!!"n .p' ' ~~' iI!'~~'=

ni~.:J. i. VI.lIde: .' ". Gmpil, drfOe,koi~ CClTlom.ipo·, ·s:t~thi ",~ci~ ~l!idm!l k!oj.:ni dop ~,a'li, " klli7~"l t~ uam j,e Zcmi 1m Giln:iin{~c~ prtd..cmicn, ~Sorum hl~m(!s6""

To IJdn~~~.~e·p:l'QV'odi i

m~,a tt'cCbOl.Uktw::n.!d .ta. Ga· zl, Udr.u~ni~ .. :S~HdQl'iIl05'1." ,.tC je' :L;;rnJiije pri~tllpi1;@ '~rIIa rile UD ECESG;·jj Upiiil ~ I.Q :3)JJ~{rnK.i\tt.

,Za 1radll: je si~rIII~' -!~e 1,1 Ga~u. kOODUd :i ~r,bumllfli,· il;:tr~C3 1Z nnJS~ %t1l'11!lj¢,,~'tIi~~h..l I\:;Qib~'l,~ ie iQ!O:rin]9.c·ledia.o I]d hr~cl'[I¥<I. 11"e'b3.ob:i nesiri P;1~~ \l ·o:IS!.:cb~picu(>!"

L!iFE

srlne,

- ~~~ ~~o IJdjcti,obuCi11 sk.~I~:!:l.1r;om p,:liihoru... koi e ~em!Qi:nl !Jr~~cllti 1..5. :lprill~ ..

VU{i~m:ij u Testjuk 0,6.),. kC!l:rtu ,[ii.l"dt0rn :rnskQg'lI'~ [IIi,z,\"od1B!talililfEe "Lu;I::.oi~'" RObcJ:!:IJI, t"~!i~~t1It,':l.~ t'wrvod«:i.O S;U !p.roll~~l'l llu:l:ltY111lJJ!iml'Os:kQ~ .,r·!ikoj re;iji~ ~tiiavi~~ ie IGkn., Itl!!. Pdlicif;lJ~ -Di,i:1l'~j~tI i~l'.a· d,db!J3 lo~m, ube d:l xlJ(l;;5em 'lJ~ jaf it': srursk3100 ~obmlia. Niec He' ti:J c'lo 1!;i:QiCm SIli [[ll1f'oJa~li1!i~· ~ i[~, ~\lfl'lj teiJlJ "llI~~prii~"']~ n.~flH~:ili.

P(lIl k'i'j§ :~Y;mni{), dl;!' je Vl· k.;t'or.ij~. Ilb~ i~Il:f'.! ~soog d;:at.lii! RudEl. je I nestuffiu., 25, .m~ g'l'l:; !!!Iodine, I~1J.T b:Hz.a'kp~· rodid ·fl~.fu:l!.ocWol,o rel;;~l:<o n~HY~ :{,~teliiodbl&liI:iu; prnrr~ rol~ll!ti Oil, se: l"lild1 01 'ViLnoi·j,f,i

ViktodjiJ' I OIm'e'm s¥~"l;b~.kl)NK ali1l,'lil~m'l:n ro 11~ 1~ll~~I~. Diev'Oi~~, iC.;1it RttsiII ~!~IWb su ;5\1'OIIlTIl b~(jIlE.~ dQ:k~'Il :!iI:~e'f!i l:Qd:it·dj,J r.Mm DE~, l:J:aftru.b'~{JJlij]JlIil'lll,13I ~l1i ~L'l1klil il,~ .N!II~o!il:h@su tl!:lli da le ~i4hO¥<l·k~ika [)~tl·ab· .hL'rrUQ Sil.L0.i1JliIiIDl.Viili 11 .Mo .. 8:b-1.'I.

f;od:i:rte·I,'!vh'!i~Q.'\,l'iiCiilZ:' ~~~.o ~l"J.l".eilnl:l fi~t!kllli ~Pn!:liIlt1.:miU ~ vie.\ti:Il1.i1. 1!l~I'J:I'rnt\li~ lca!;lI'OD) •.

N'(), 11~{m ZlI,VtSFtk:l Ut:i· ~ioo);t~kovj~ i~~~~ ~. i.Q~ten~e'. 'Op~~e'fI'i'c~ J iKP ,,'S,W!lJit~1 [ ,ko:mlJ.ll1ilaeij~"· 11ffigki;t'EtJi~.l]. M!:ii!i::~·viQe;v :l1ilrOOmobillwl~ l~ ~~rq, ]ilU'~ina[!. u M~~ .lim. . . .' . . . .s~IlGj; _BaD ji.

.~ dg,{)diigt.:!s·jed:Il~lmma:~]~Il:J11~ ~mlci:lJ~ ~.{'I,liti ti blabt~iu ~U!~" Silmllll<l!~ ~;'llc' ~'imI.1ii~, se radi, ~kmtllGn 11; VJOk.omll.e'Jnif:lO &tdkov~~\

- In'3,orl:, 11 Tll~tj1i:;gd

gr.kidIDillJ vli'l!!m. veli.}\oone7 .. n!il'o· v(!lisl\"'Q'Zl:}('i~ hlokaM MQ~jLa. Ne:tru. slLJl&f;~'!:i ZhlV.tc-mV.Ilij,u~. IIll !:Udlii,,' 1': ;t~

N,<1ImruO!. ~nl.f.I<I.S v~tJ1ia S'tj[.[ldt~ d!:\l'ile IIlrn.' kmioc h~i;[wno:s;k~!r;t!kle~U p.~,rilt~~~i i~r.:stl glnmite' ,pror:ht f.loVil'lllltki. 11'11 dlrugiJii glu.m~~l1ro.L1\· 1l0\~ aam. 'l?..iIj ~.I:1~mioo biQljj!iW" 'i kup1j8,l!ilill:~ no\1'CilI z:iI 1;1j~:nJ!e M*.Bobi~ Up!l~teujCli: N:ar(;'I@O,S ~j~~)!:i~l;l:I. 'f11UJ!L . Z!! ,eki!p~t'!~"'~'Pifl'~i bo

g,on,. DJiI~mp1!t'I [e i lti.2:ab Mclk(j" .. i~.prnli:I;EI\ll'fien~ g'Qlnl'll1i mzt~&k:e Sruol)O!cte .. $JjJ~· !;S.k0g UElj duka i.nQl:llluds,kog: tluio..'J! AZ Alkm.!lf~ Niil {n~oi ~m.i('i nije' b:n:m:io. \\et j.~, bloicrurn (Ul ~C~C-.l 11 polftl.

Up:doo:;, c:iinj~niei, da ima ·iM Me8*C!~if: .lal;(J~af~fC RaJmn ulakmlli'il'

Vlasn~k: modne kuce najaivio

HBrd:aD D~Dd.!B I ZI mllllardU ·Iura

N<lkon [U'()""kLTI!Z :1fII6d~e' kut,~ "i.tal~.imj(ildn i .kri:a~ tor ne Zi!:i IJ penzijuj mkoje vei ~ ,devttoi decem,! ~ ~i~· mfil, ONfiOV',[lIliI!:, u.Frllil'!l(;U~ Skcl,~ i11S0, g~'t~i'01e, k0Iil1f1~~1i~ l~j) ." fi li:!:rr.cCiat'~]in!~ ~i:I ~et;[, Id~g:pH:! iP!i~l.I";lJ]di~l1'!1di'r;1i liii ne SMIlO koliekc i~e 7.e'JEIl>.~;e '] m~~~ tl·~~~e.; v~,e i e bcit~· 1011 epil.t.~AJ:e:r.!;l'Z~ ,CI.bl;'~omoib.I.· It:: i. m'i'l=.whUS!~i'l,if;, 'Pr(ai-7.vl;)'"1 ~im b:r~n~~~1lI]

i.z;~! "' . .lie'~ 1 i~(J1 ~tlm.!alrii

svi,f el~. ml !\1s:n~!l'tl Sil"'lJ [~ce.nC.I .• ,

Inu'

Cu'r(~i fr-';UH::t!:sk:i.~[:tod!l! k~[~:I'Pi¢r K;lrcl.~',1iiIJ (ph:ne uwdinj 8;g)~d~Ll!t.io je pa;od:tl,. Ii syofbl:m.is u mlljriim~ 00," rn", ::!J:H M1'Il~e'!",,J~~ol't:al~iW,l

.. . ·retI!(Ii.V'rn~ d.i:rclctm"

:modtlle ku("e .. Plene:

C;!l.'rilim" odlucio .~.zJ3j ni,~riliu: l"·rodnru fei!" n=~.i.'I n.~sli ed.t'ru'~'" k;;l~ do!&iliu6 dill ,~a ~fitd<li Ili'i.i'~ j:iiQ:~~Ill~lQk'Q' ·f!;'b~I~~ ~C!iviv]!i!· sl;li;li;. :E~~:i'di:n :!Ie sti!iai@o ,;S: in.vesl'l.ihorm.llI rn2: En:g:1:e$b~.

Ki:!'J;~l SAD. -

1011C:

• f!itmt!.~'Jt£'i'liriQ~~-~J1l'.!~ii!i!. i:,f$pit,Q.l!!lA.~~o;lt1~l1i~]f'I1.lt k~lj3: p.u:!l~. p1i~"tI k~.ii~ol ,I!a.~e. ~Sp'r.aVit·j~ :T:!1j,;W.:l]!,9~ ~:lBijt~ lj):W, Up Dr.L'llfL ]B.€',er Di!lpl:cl!l,set~:. Ov~i .!i2U!Dl. smmjillce l~U~eIl!l,.kDn'fi)ertim!lj, U!ta~~im!iil'l1l.'~'~Xlie~~.~4b;!.w.t'Q~ i..dirogim d:tl,~~;]iiti ma>bt';l!~v.tl~.i ~~, sl,.ll.l'u~~~b~_dj~ ,U1~il)~e.

Izvj.Bstajl 0 Silo . ,dr~ med:l]a, u 201 0"

BIH na 81 • mlastu IU ,8Ull181U

.Ai:L'!II:ii!l;3 oS @~I~110LT1I 'I) l~ Ntlir~ vd<k:.t ~ S"Vl:tiSk.« 1>. OC$l:lltMU JLl, ;01 ~aQ~J:j~ pr,j.pitda Burmi~ .~ ~U1~j i,Lihiii, 'Uzl~~iJii~BfI~" 1);u;:km!.1:nll:l:uLnu [

S~rem9i K~·'

reii;bj~., ~~A~~~~i!!

~~

Aro~:ick;a ~~!"il!!id~j1aQI'ga,uiZlliCijll J'.tFtoe!ild!:lllmNIJ·ij:f>Ii::I\ .k6jill ptiili '~:ranie ~&~:dtih SI.hb7:u:'lu. n :IlV1JetU~ ahilnrihll i.e 1:.1: IP~G!:d,j eljrn::k [[i!::Qd. is n ii izvji~,tJJ1ji t!~]ooodj ~~dif,Ol. IJ k:oi.~ js;Lier.d~. je 101'0. hil~ ~odin:iil '11.1 koj'Oi '~i;pri:'>oo;pi'llUQ' oodnim m~diiimil mtJaeJl nii· lll!larnj'i bmi l'~ud] :Ilil ~"!~itlm.u v:iie Qd ~e$" ;odi[J§lI.p.ren(l' s:i F~oo.

Ui~j~l!!lj'li 'JiS:16[]o~·medliju,ZO] I : G·I(f~lEil.o ~i[m.?J:ml··

,~ie Jl~~,ViiSllHl'[dm~:d~ia"'~ 1:~ i~ ~lkn!i,i,Ei .I.~·~i!i1[i~JI~,·~vi:r~ i!l.·~ fl.!~i 1!iC nOll gO ]Q., Br,I~TIli1t ~H~,govill~z~je~no is A!I~:k~Qmj~m S~r.!l,uW,:ilij(l D<196. mje.3.i~O i Uk'U[UlJJmm::ie:o(JiI:ri ~S,

(ld!1 ~li:mii:1f.~~ug,i;S~(lif].~:c· E~ ~ Dll'i':S'U ~~:mo .Illrha'[!ii~:il!l H~2. i KoW~"O II~. W4. Iilde.fjW.

'Vril s"iel~disJe: :s:Lobl:u'!le' mro~illi~gmtb'u~ d~.s,~· !:'ldm~li\;$lk.e 1.emi:ll1lj~ ~. r.i.ai t'du !\1::t

1)(I~~jOO:i'!i'!! na lisLj $.Qc1~ fittm.9'l.

!·k

·m. ... .110. '. ' ••. Z'i 31-'" DrIeJI~ ~w!j! .•. srlFeda.

. ,.' '. ..', ".'. .'"~. ~&1I11mn,I·2.011.

Udzematu [M:aJlmeZ,8i- M6:~ru pnikllpUf3rna ~Im ·:4 ... 3'[HJI :K.M

Zen~f',a:~bN'eiira J(liIl'~e~ k~ill 'jll d~~iill.n~. Hj~~l'Ij(tn.a U]jJJ].:1.l\l!:n~u:·~::lku. ~lLl]i~u L;I!l~ 00 .~ :i$~,tiimii,i!~ij'rn ~'V~d5~,~ ~r~dnJ ;I;di.e ,ell', io~ bidpilie$;;Id)~Uli.a k~ ~:?'S $ir:,~~ ,'!a]ij]1li ~:~ u o\!'oJ~k!!!:~,d m~;'r,il::;ko~ ~~mll! rn'1fv:eH.ku pol1r~ku l1n;Sil~ g1!'f!ld~f.I'~.

p:;;,; ~ .;i'..... ... _ I~' ~,il ~

vtmn Yl! .lJ:~:ilif.'~1 JltIc~~lflli.Cl'·

1!]!3. CJu'~ji3:SSfi[! ,,, !kQH ~e .~ N~jrll qod IM"V'()!!l' dMHI.~ sn!1mn I~onl,oc J:I.~j.u i. dokl0r~,c£ Newe:i~.<I·Kur.iti I ]~e~dd;a. '.HltikQviC~t~,ngic.kDjlC su pQ,ri.i~

kLa.u:I1. iz: BiH. NejL'll ire u beLnidJlllJ~jf'[ija .~ grupOi d7.em.a·· d.~i·~L ',~:',!; d,Zemam M<1IiI:mej s Idrlli'Z\l\m'e[ Km'am~DlIO'IJj J!Jll!. ~~I:'I t koji sa N!!jrl i I:'lji~l1o~ I~urod ie-~pon\'!d iUSll<1!~ki oh~ Uk p(:)m.(~e:L

U l'ILUvdnl g,~1:larnjlJl!\ou ci~ i)~~ $-'l'I~d~J,~ I.J ,Bot]l:ia"e~,Qi :t!!h~:m [i:kOlj ~i~~i.d pol'~;]M! pr[kulHjII ti i n,oY'hnQ 'Po~ nloC~. :a Idri~' ~L KSI::!IJIlJHU~ :z~d!oiv~J.j"ln [e Wil:ko E:ldi!lL t~~ u d~au;'·ruM~Jme'. .

~ '!)I'1.l! .~l1dji :~iu :i\lIJ;lQ ~miR~ 'Iili~ ,pnns])oi ~~prikhlplli ~u t&ar:o 10)1;)00. kruea (timl

,·l '~J<n ",.' .... , !'.I.~·· . ~c;....' 'I-.;;Nv .I;'!>.1'!mojo nJM.JjijJ"~iJ",ml)J,

.~I'J s~ !;1l""..mu ktl iieU pOttI(X1 ~"iJi !l:ll!!doj 2t.!lli u U.iu ~'W\l~m9k'!:ip'hm;!i .kOO, ~ u p.r~ oo,I(ui:i~<1Il. :oo~Ilk;e;·l~< ~D ie eE K<!ElID'i-OUO.

N~ir;.) ~. ~p:d~ d~bm po-

climl' ·i·' .

... ,os~re:lllfJe ~ 'pr!pren~ zatr-

.s:nl\ip~an·~~~.iu" l:L~~11~[3 j~ $~":i~ mil.za:~~1'illI:ii ~ ~ju k{lf,om t~ ~kmd:e!"ffl:,. M •. M.&

Pr-il:ii,k;Oiln .r..c~oll:[I.~~1;ru:pO~ v·~.f!~tc[gaI'~l.a JlUc'e:rit\l' ZjJ:lB~da c. h~ .Bugoin:a 'frI.na. D~rn:<I.~ 10 iK:Ulen8tl:ejfl~ kli:d\~ h:' o:t¥OJ~ rlla s1!iilku ",d:r.! oe:l'l~ FDSr~. U P$DV,tIllt.h.~ fe. b i1l)p~'[k..1IiltiJI! IfSpt'llVflib ,~i;arell'!~ :lIlii pei~ ~u.mEl;i"i'\l~b !J; n.dlO i:liU~]ot:s;hl1 silruil!jcm.

U:lile~b:lcn~m k1.!![ii~m.Ol!

H.:dazlte :fl;1J ~ pal?,iOl.l\li~Cm<llf~ arnlic~ W to u rnZ'Ili.nl tmj;il;lU!!. J~ Ii upi![~iu· :~,L;;ul!:~!m:ai:lrll1: lilii .Il~j[m.t ~rll~~Wpa]w'VMja.,

Zi!'.l~idi o.i.i~ ·biio·j.~'5;!lO~,Si. ~r~ lCigafBfe I€lJjJ'tlell! tJ .BYf}'Ojfru

.i jll[i(:l.Ws!I!f ~. n:'it.sillili iflellli ~a i~!1 i3,im.l1il!! .fl,~g13cl!'m. tgm.

-!Ci~i::iL'C'redm'no .~u.p:1J~ i~if).lll>ilI i~m.rmmj~;[n~l B-m~· in1i1~ :ko'~ pri:iilJelli~j' kQl'i11 sc 2;aj,c:cl:nlo ill mliO~'U 'I:l'Vicdla u se;dr~i\li pn~I:t.p1\;'tilli3,,(jtbi'~ ~mol h~le L7.f1e!il'adellrel1rn.die~.i 10'· ~os 1Ii!~l~~ p.2l. sam d(];M- 1~ (;I.rU:lUsteiw Kioja ie b:il~ i~pl'd:WJl1~. P[,]~0I!(e~1i su ~SalwH ~ :1:1 imm!l,.a mi Mno':O""inl ,(;,i~~ reI1Hll!J, d:ali 1I!:j:;1:JiV ,~d,ina ]0- '~,O!!i" ~. i~rBii:'~l~ naW. iii: Zi;i'lii.ll· ida. ;S~.I':.

DII 1111:-;111 1,-"1:111[1111 - II m1JI'81:U ,- 1 n:111

7

Karl:9. Brun j

I nei

!glUDnlll

~ N,a; pi[ilI:VJ'i] i:! ma,dm"ci ne niO!J1U OdgOiVO;riel" m,ofa S!i.li. .'!l'I:SI(a. zald~11C-dJ] iii da. bil:! []!e:kol,gj'a 'ltfB'I;hllB. Zllflilir.!:, mta]s:t.:ilp.ru.g '\i'Mi (J,vtal zeru]Jti i~jnlOm p;rica '~aHU) 08~om peslu •. ()p~Je~ dnUl jelljhne, Na moiu ]]csroc:tl :is:.r·~c1l,g,vib

8li'tJ,~ ... 'l.·.· 2atl.ll.,\li' ",ul?;;r " .. ,. .. ..1'. ••

- - - - O!;uU~ 'I •. 1'jemlt)~lt'e mllS,ltl u~ I.e upim.n.·~U

,fH;ka'J:ioatJ iititilffi!i! atqpm;:i']01 ·~li f.:et'jJ;! d:a b:udem.~a]n!JVi-

tit Hi. da ~'l1~[il:im li'Voj1IDpli,?,;jJ.mo~[.

(P:rod d:C'f~'Ut Fr>alr.l''',~J,:e' ~ti ,.l.$ Plf~~'lr8R'~)'

Jla.dramka. Kosor

mabol bll.1 u.BIJl:elu IU

I

~ 'l'teb:c! radit], bJJv'1 llpm.ul .i ,[Ie pom:s;l:, .... ~ ja!J:i ]~ir'edl F'l'vom f.apl'eiku •• fI-W".!I!!s1i:<I. :m.oXe

biti g~'\1\.pOdl!flljld lli~l'Ije.~~;i;I·:&.m1ill. j~mQ .:ll(,(l '.. ,. -.

buthlm~ vi~ t~dfl i :i d~H ];ld.1 itu IQnim;ako'" KfiO'r: PWfI

[i mii!]u.. .. zapretar

(J.lr;l;l~uak.a:pI~:mlijorlNi l'~ ,..NJJ'C!wm~lu;'J

Mil nja Su b nta

,~ I labiD lellill'S

:ZI dlill

- IG~l:teE:.i:lcii:~ igeneraeiie S.lJI u.d:rillde llJ.: ."T,ribllfjau·"" ... lZ n~cga.1l'IJ llll'H)~i .i'ZIlI:i~H kae "=-,-- __ ~. I'Im"dekl€: T.lii.:iezdie. 1)rlilg.Clm li je karla nl.~ dil~ tl:!Hii ka.Z:'u dasu j :i~pi'Gd miati-h ,eh<!.Ii.ili Ufe$I;li'l}'\f,nli ~ ~grJn.r!m:i!~ SVI~'mIlI d~ if; O'lt'oI e~tisiill bi'l~ i .,];t;kdra~ 11. ·eini '~f ;1;"", diecu.

(TV W)li;'f!lJ'ztj.,.J!ef;e;m:J.~ llli1'il'OStt"J'

S .. ta kaz ... ·u U -- arod" K7I 'iii 03~H1"1~,s'J

'I . _ '. n 1 _ I, U ~ redail:.c:ifa@3vm:.!ba

I I

11111 'II OIIBI [POI,rliUl [pelliD.Darnna

~. U o;;'loj -se ~m:m V~,3S'l g(!i.IDju 3mB i~, pem:lf{Jlib;er.lii ttHi, L~u:di ]k;[lii ~~. c;.iit~,lvHiel::''Pnjv,~]i ,rn&~:i ~a:dflIOt>llHiin)1 b~:r.: zclI~ ~\!8I:VftU': ~sti! [i;: ·~s ub.'letli(:.ti.el.!l:adi ]'ni:.l:C:rl1<0l!l. PQ".~lI:.!lra :P,~~ Alt'Jj:;lJ, J{:lJM (-e .neko i2: vlw;tl pOi~d hQ:rem. mI13]O I]d~V'~~ m,Q~tii Q~p,rnll'id :;t}cit~b'!c,oo~~~e te re~1Jl.Ili~d kJ)m!l;l CC tlwto bwd pOi!J~n'a lH!~.l!Z~J;}?' ,(~9:lf£:r m .~i~8ivaJ

If!l~~ 'Ip'

"17'.

IB.AJ,'JrA

l~~'

·"'Ri)l!IO I~

11III1'.eool IIb.lnoOI

1i1i!i:~. !6"

\

P:d.~:f: PQdne' LlliliH9L ~~C"'"

oo~klll(il se UI.Ui!!i!':iiffiiO· 1'8

'~5 d.u! p'.l\e~c:znrJ ob.ieef'l1O

:l(r.Uen:u~:, .9 II OSi~~~.lJ!I Ii:il~

mi tIDgla\rnom ,8~l1faniil!'.l.

U jUllIrnj.i m 8!;nimam~DI ~ ~ 1 pO:.lt:gld:je. 1J Bo'Sui mogl]61 ie;~,",sl'Ainl sliilt.~. ~j,:Sa" Yi~:H~1' u Be»3tli sbd~

de-um jerc.lJI, flClv'r-e;l]lb!flO DiI.c~e NII;:I:I~

h[~[i W tf.lk~~j~vl!:niL~ ;i li·i!s"'e.w~";p;.l;- 21

dni.

PI

IB{l1fl~E Ii

f frnU"AM

f i..=~.T..,

:~ • .Jf.~,~

f. OOI.;~m :m~n~

i~~~~t~

~ ~a,AK

·i·~~1l11, :~~\!!!tL1l!c i 1II·2iC,I!II:I· '11t

",: [Q~ml.!t;l··IU!!·

i iii 1.fi:oo l~it'

l

~,m:M'ETIEGPlI)1.!O~1U\ PH'o(jNQ:lA. _

TQII~Ai1I d~nii :!i)~al SIIIt'i Ce 11i~,~~~t."fJ\li%l j;l1ll::itifJt;a~~ltII. iibi· e-u. IE 'oI~Jji s.q.

11~~, Ipo~Oljf!'D :dJw:!,l3Cioo~~ol~~e.fll* .. PrI to'll1e. "godl'illi~ tl!t! 110l fI.!!.

tlU zool~e:;'doli bl II I)!'leQS~~m ,lnte""'m~ os}etnlje ~!'Iie~otl hfo·ilIJt.,lt!

~{jJe.soW.a ! mil!'tl!lIlf~Jlifa :1J);:!lillhrj~s.ruIlW p6:S~i.~ 'pOO)1~1 s ,t!iD!l!:$k6flll'lllcL

1 Gr;ad~ie~o_. 4.5.~Ql't

111W~, ~.~~ 1J1~!Ziik '5,,4.6

~gor R'.a.dojiej!c: salvarn~,anilcima u lB:rh£e~Ui

PIM lo_I,UM. I f'llleI'lD:dumu

~as~lJi~n[ca ~ E'!'mps~-,gm Piil.rla:m~llllU i 17.v"jtl>1:itdji.0l7A'HiH Dorts P.Illt (Bat:k)~:dtizIm1.11l i~ U fi!Zg(lVOlim s p.rtdlsf;ednill::om ~ar.()d ne: d: u\pidru::, .RS 19oro'JI.r~a;(!g'H~ffi~~u'Buld$eluj' [jd~l!d.;:u >0 ~;f~TId:umlul-k$, Ui!:~taJ.v ~a ne Jil!!lOZe (toJ,~r:imic:· l'!. rjclOl!1wjilJ, pr:obJe:ma 1iI ~B~fli JlreJlosU';':eu,il'.

- 't.id ie j; velikorllll ·r.~;blion'l -t>ashl$3~ilI. pgdiill~kle ('I ~lltlW)l:em iH'I.H. I11li'r.r\~()s·i:ld.1,1k:oj~: lo.i j~ .prell.iQ lI:ilij!Qji~.oit, is.d6lJct daI. j!,': ob~ekti;V:llo wlJi.e.pdstr2snQ",PlmvQ>.lluid'e \,OOil1l1~ V<i:~;!iIIO - ni'ilivad:i se .~ saop'.oeuj!l:i ~2: 'Rildoi iC:it:e·1Ii'Q;gbb~n.eThl;.

l'.i:lk ~I: iZIl'&ila i vl;Hko [lCZad9'\ilW~tVQ l~oie'J;u cl.Q.g,1td:aja u BiHi\l1j.k{lni~b(}ra~ !lil:jpm:c!l)~o pfa~l:.'i'om,ll<PIliO'i~i.tu.iJililJja. vla-

. I"B"H'; ·IL.· , -" , • .

su 1.IJ . ~ T .: -'~ ·"ilile.;Sf: U s~orpJ:;en~.lL

Mi;iros~av L'a,jeak lomfenmildumu u R-S le,lrilhuilllii:u IDB:GiOi Z81 ri:m'Ba,Ualliel

E.WfUP:i:k.[\ 1JiQH~ r;;m.~I..r~ d~li~ r:efe~.endnnn il!I. "R:epubl.k:i 8:r-·

~ko·'n~llFlh\!ii~i;icv .t1at'fn ulI:E!r I

7.;hl";i3JJnji'i u::ilp,roblelff;l.e l~ cli:i'i. ne n-lO~'L1OV,~Ii do ri~.n'!fa, .P:f.QI}Jern.a·1Il fU:IJ:YQ~ttdjjJBHI~ l:e~ ie j1l4l.~.e'lin Br·.i:se-.tu e~·['o.pski. ru;~ m:kciOfJ:e.r Mf~[,J~T:n~ LaIrf.w: 11:(:1- m!lIl.mmllm,ka1> pil\l!~jl:ld.lj:i.kQm N'in:rodllielilb:l~:iD:le R:3 ~'IOl'(!I"m Ihd.oii~.~6em. :tajCUk ie :l.illko.lilI;l-g<LSlJ:ii1~kn s :b .. d:O!licl:~'em il:~dj(j;!D cia ·n)i[~laV<L~. a:~;[l'Vllo~.J:i -u v:~~i s. tt;J£~J··t:tlii!.lu··

n.' ""m ·.,· .... u"'" 'n i~·!;l"" !,!",4:~ 'l\?~ :t.,,,,_ i - •• ' • - ". "-. - . ... "' .. -_ .• ' •• "'~; ."'.~'. .... .... U!II" • -.~, :l.aPia~; Ml.! i!';I£!SelilS

Hfr~'I:U<!'C:iII' RS 1 :med'i,ttl<irtiJidn;c "- _.-

~·i:edfiitle ~ da. ~li m~dunifod[la lJl.jed.tlicaruo.rn1i'l dlj:e~~v,ilij ~\lim pos;roj~t~mm:~b!l:!li:i-::Ji1.1j~1~!, .Sl;Iillp&tlO ~e: ,f~ K;olbi~~Ia:p:t· (;cls.h~dt1iik:..!l Nru;:odn~ ~ktlpii1dne :lS!IP.JierJiosiSr;nil.

Nak10n v~se od 11'9' godltna

IliuDlII-JDlmU' u

Na~.uQ vi~~: Qd 11} g{11~H!la:l jJ, pl'/Uik(.'c u. C!I1iinieu. hiti li:,~!U!~!l1:'l pnd cl:hlL!l]la~~!la~JfUIZ li;<IlH I~ U .ubf.l.l.:rv1ie.Q{)~ Mi:G:"Muh1~m"clo" 1l"[I] diarniji :pre:tt~dld re~'1I!l!-1-uleli!u'!]'ZBm Musram :(:;:r. Ce,

dC.P!rern.i:I ri:joc~ma.mlll.f~j,i~ g_tlir~i:daIM.~· . ~ e:dIl. t:!:Bfu-

ttcliCGJ osJD1I v~ltke..g bro~a 'li'j~mi.k.01 (]~~- dQ~al!)k lIO:"

l;'o.i~;bm:Ul(J.~: p.l:'eds~e-d:rl ib Sil}(U3. J1.Bi HI' Sa{:'etil SofLiia,.

.. O'\i':i; ,d:~um,!L wm~VlelWki zJUIi~aj i 'zat@ plJ,~:iV:rlI:nQ S\!e

B~~"~1Jb .. ~~ GniID.ieallll'!: :i. ave

.... -= nQ~Il;illke'~ FU;~:5:ebn¢;i:

![Ine .~:;.: istoenc IIDs:ny dOli dtJdiu tal\ dru:ll U ca:jnice hko bj ~,Zv:ail i!cJI ~ P'()O~~iiI k .~.t 11 "Hog\li:~f,s'k:Qg 2.tvt) Ut u t~'J:rd~u .. ~7J1'O!lIrn oim.~ ef. ~r(l-

• ~. ~::::'_"':......!:~;..;.J ~~~C.

8

SARAJEVO [)e.[eQlac.iija lz RS podlsJemi~a na Dobrovol,jaciklJ

Ie U 01 HUllln),CU

Gen·i~raJ M~I~lJtijn lKlJikanji~H;: s:vjl~dOC~ID to s,eet na·str,ada~l]h vo:~n~ka, .dok olrgan~zatod ]lllJcBlras,.n]s·lg sl<Ju:pal-tvrde da ~rn ~e b~lo mnogrD 'vise

N[ir-m ;:; ..... ""," -," ..,..1::. .

_ ~~_ ~<L. :x,'~i(lmll~_~~

~feDl tvti~~ ~ p'\l:ie~~~ :>~i~ I,~ :S[l)[ml~k !Os{~ha. ~l-!: R:~P1!l:·~ bUl!;e :S~!k~ tu~~r ie u uH~i H&md l~e: Kreie':v1.i",[l:;o.viGe,·u S;ax~i:evtJ.. bivs'ioj D~bmVfi' (iJlCJgQ.j, dbUidHo 191 ttldJi:n,a lid. :klttmduja v~jn.i.k~ JNt\.

h!Ci!lc,IlOlmj bo ni :~mI:.e" lnih ·omJ'l,I~~I1ilil'l' nije mHo ..

IRuklilPIDsloianja

11i:k!O ~~ hi 1£ll!iIa~ia,,.tlie:no da Q~ 1.-zRS diKi~OO O-!ioba,-l·(J· s.e ip&k "iie dQ.godHo" NH~J smiliJ~ Ju&r j~ dbpu.U;Ii~.O ~ 1m <LIl~OO~IUSlli • .a J:.uJ.i:l:!;u, (Jd~'mm.e

~ru~1 cv1j~ je oikmJ _pL'l-

~ntk. met.<l:nil na tro-

lei lSbmsmiaHsm ~W.n~ T'is:!nu SM po'll're'f.ll~f:lO p'r,$Jd:lllli ~r;lcuj'i i [iii\'llf'i,cllnj!l, lle.k.e·Hk~ upb(bllih Zl:](IJiI.

- L~7.el[e~rdtu ~ilS :grllnO'l!lit'dli.. [)itI suva'S griUl.al'iridiJ IJijedamm.u~l i:w:!lIti.·u Sllm11(!·· "1:100 bi Jlreiivlo - p~rtlfilla i.e jedfiii Upl:iit<l!i!;llliuspcu;!lilL

:a~~-dil.f.i!aJ T:(j'!f.lQ\lie: il'l~~f je od\~;l!~S[ ~]bjjt'oo;m stIJIl Zdn'\'kld). Od S~ilija Ie:

~iIB,11 gdJII:al'ncBD

~~_;:fGVQijdJ;nOlirr: l~ }1".;'iii~~;s~S'~DQgii!lU-

1':':" • :il._c ~rt:. ,.;I ' • .;ji."._.".~. """EjV~l!!lJ,~\liiL ,,,,~ro.QlI..t ~

~'I:1Hi'i ~1·6 f~f.yn ub~Je!ilI' '

-~. S:\I't~1! vi !>fQhndnti m"

~~-Jffl~'~ ·Sara~.'i!O'Ill. :a

'Vu~lllte·l;loli;l~le·~Qlilem I,e del.~.]e·

kEt,GW :n1d 'doifiillr.l~llo. Mltiik(l!-

latr,i!z'Ha .. TU k1ilp,:t;:ls.t!e:~S1n]iI.!4 ~ 'uk!.} b.t 3. milll bill' dO$>[O j::lc~ ns[~eno !:lllil i,e~n",!!n.

-mm ·~1;!I.m.i '~ilmiil i !:iakdti

,~, .Nlru m~·dWj 1iiti ,dii'g3 ~~l,g,~ ia~lvt'rQ.o shl1mlllt11~Tm'lmi ~. nmu clo~{}]c da pooruv.~mo

_1- ." ,.' ~

$p{iim-en"u:L'll~eZI~l d;]; lnd~mo

~vmliLiI:l sV;i3ikodoha~ d<Jfdnill~ ~ItJj dt~gari01i: .Imtlbiiml.fQ" :~o~;e·t1ifjefe t'li!l QlIo ~jo tniiel.~1 ~ .~ i~ l'o,l.'[i[liVIc.

~·~jlf.lvhl£~w.· liora.cl;ceZ2!fi:ri~·f: ItS - Pf:I~~ il()lk[epo.rl!l.Eioie dEli li:i!I, J.UlCem~n.~g oktlplinn i'il .iK:i'na! J:I~k.M;¥~ fl'uli[ick,.~ I_Xiza~iliili!:.

~". , ._1.' A_, . l " .. _.'I.~

ul1l~I;~OO·Ii.UI_O~I~OOn1~

Do.ki~ lc itioor MpbUliJio dIllP~<l·VIa5tl.d!J e i n$~~'ll!Jl!1j le u Bi:fIOllI2lil'i:iil'l bid akLivu[jc U prf.l~~~.i~8rniu Qdg(:iv~.rl}ih ·7~.~.d.Q~lQ.Ili!:ld nedu~.ni.1l1

vQ!:n:ldm3 fN A.'~ ...

IKljUG.n:OD:Soblll n~)'ls ic ie@d~"Q i ~a fX:lcl~·

<ct ~liro~~. d:a. "Stl 2: j 3r.~i'l'ia ],9' 'i: U :S~~L'\'il. ,.ubi· jCflli - \tojnib.l 73 Stl. I{Rni!!:· .i:mJ dfl.k: ]Cil-2.l5 vojiiJ.ikoa, bilQ ~1I. rob'! icn~ ~d kr}jwh ~ij lll.no!gi bm m~cld i!lQHt!ft.tifr~"i'·,

(it::·J1ei'a]MJl.ud [II J:(ul;a· ll~<lC~,k{lii it ~J1I\!oj'lh) d~ i~ .. l! ~bm!ilo.liM:l«l:j u.bi·i~~~~e$l VO~:ijJ~a!"~ ~ElQkt~ tuij~~!!,> ·\\"djn·~.svjOO(')i~ fetl' .~I jcka~\Q" Qill J{!: Mg ]di~~ ~~bl!l' oo.PQn\a ~!'! !i~j~' \l,l~j~t~et .N.i.i~ :iR ~d~kvamQ tJSulj;loi i.tlv'ld:~~ lte. 'i~", ~'Q [)okfc ~!rnllill$l·tif!.~ i .kri~ 101 fI;~i" :1:U1V[l.:ii.nrnCi1fI!k.f' .. ~C

N:i::s,ta od. naJav~Jlelnogl olkuplljanja

.zaleo:: be-r •• " 81111111'11'1 :& losta

Ju~roo:ni~ ~kl1:pl.i. bi'V~~ ~bi!'Of''QliaCkoi l.rulJ~t QSl~u~ f!l.·"'.ale·~u h!I:i:'e ttolidt~k(:: ~n~~.i\1(l~,~:~\I~~tl D.f\lt:nlw, n ~ C9In1J!;U~ I b~] I. Sll.1~[1,10··

re~~. Cak ~~.i n6~iina:~ilr!~ f}Slm. f;j,el.III ~k@·me.di is kill

kU:C'<lI fJr13.l:io.J:w,. i.~ RS)b iti ~boroni'~l!I:Qd.srl[P~i~·S[ll ;[I"L ~nic:mi~' pOllo~cno G1II':i~

i~t. .

P~m~ MUP·a 'KS 1r· fiw. N'efitpcuvrdio ltrulll j~d3 [I~ie:~oo .k-vUl mcide_

Me. JI' za ~m fIIi:imiCl _trh~li, M:i ~y~,~ r frlv.!l ~~uj~J!~{l _.~ sYak~ srmn~.c;"I.'! .osm. IK:'!';~ dim~s' ·(i!.fe:e'l~ ci'~, a .. ) J~lr:~o o.i[~. :naDl:a. Pi101i'Y~ :~~ef:tl .. n:J1dum'UJ~ aiI.~ 1,~ tr~!llIMl! 'b:iti ovdje ~ .filCiI'ut[bi, ie{)('!i£lalla G:vGlld~nm.iic.

i. s.VJ. o!wpnC::I1~ jje~e ~dsieotiri na . .llt$:k!J.'l·iscmu", ~{l CIk b· da S~. ~. ncdwrlll111~~ili .Ijudi sll061i s gm'7.[I~-m SIDfru.

hko ~ ll~ Udirll;~i!i!l,.~fI! ~ U!b:nl:: b~r· ~'MiWi'JWiwli&6:'i~!k(tukom ~~.e:l;fl:]th ~ti.olg.il]mmti oku~i~i!l: ij. bi.,:~(Jf DdtiJrovo· l~fku]·ilili.ci 11 8;H.3ie\~~ :OC!:Se ~iMlk [Iljt: dogOOilo.

-Ako ~mic {i!¥a \iL~!l dOZ'i'oml!. da !j~ olku·

. ~..:;: ;. • de. • ~.A· "'_~'l"

p·~:nlJU, ',,:lIi~-m:1 m mrUHtlO ;[:.1m. ,"~I, ~'~,(.~ ~mo

d~ .p~siHf nj,l11 to [5·(0 f.~d~mo. Mi, 6~mQ,s,l!~' u:~.{d .. us:, bp •. II_:'>:I' .U~~;Hl.S~@n~· S}~dD.k~c:

O:p~4Il~ ~'t~r1 :G:t~td~j;rulo~h:t:(.'V-nd6e i !O'!li[~' p~i[ l'ogiJlld i!~laJ.-~O ),t:;VRh.idA.Li!5~ P!!'t\"dsicdf.l:~k 'IZ~leor}] b~r.~fk~'· :S1[!l:t\(lg(;.!!'H.d~l.

NoilJ~ik!Il' p(ip~d1Jilil "le:1e:nih b~mW" tmfll:edi.m~' prail.s drJ'~g.iq.U I'z fiS

Ip~~j l'u;~]agQDjli: ~\1ii\'i~ d.'i.l~~cll'~ .~~ RS j'tl!!~e~' h~ 1. ~Wilij:;;m Di:\1:eniica ~Xismatrd:k~ cl:ese~ :p.d.p!l.tinio. ".Zclmifu b~rn:tld:~' .'I<:K.

- - - -- - - - -

Ukratko

rZVOZ(1nJZ~a POihlBla

.. MilliStlil-~i~ke;'~ 'yin!:: ~ d-ll(:)~@H'I~]IJ:~.~()~ EiH I~d~·m.ll li:r'()W" W(,,1J -;0.. :<Iip1ri.l:ol Qve gQdiit~ '!.Ii[:!ilLt~·Il.I].Q.je 'p:jimn€lJ-~Hlli'~Ii1'Ii:HU'd diQ,remravt1ib' mool1lilil:l?cdiilUl1 iiiistin!.diii! "j'Jlil~: t amhasatt.o:m J;;.ID lIJ B~H.:p k,tl'Je. se, .?liI:1l~il'ia. }~is'!~ti:nu .~QIQI]~ ~ m:g~h~IHfll'Q~ naq'· ri~!l:ia t Yg·h~c o!cirg.m~. S;8JO)ltUQ i~ Mi:nj:rlars lVO vm:isk;eJllllo:yiL'll.~ i ek;-U]lO' uls!kib odneSOll. BiH.l>'nre~

nu~i: 'F1!.ll~J:. -

U p1i!Wii1:!l ''ijC ti!amdi. d:~.

Tj'~ tn;~CauBn1~ ~"ti$ii·a OSeE-a: M B.iH. i Ambii!l~ ~~,3 .S,ADl2el;~ ~8kQ:ri~titi ptiJj1::~ ,d~ pc'lw~tillirU}1S,tii'tl!::ijoe:- BiB 'ZEi! .n~~1;Iiia~ii,'; ~ i~p,i~.~fl~~iJi.u!· ivi~ib .s~~d<l.rdi~ u ~.iolll hOmEm.1c ..i~.t.o"il:l.

IR:fl~ere'ndU'm

I. Briil

IriPr,BIDI'

:io. """ • ","., , -

11""' .I1'\.;!IlIml~~~.~ Zi'. '~iJ1(l~

Vttde:n!ii~ [',ef~J:tndnlllil l'I '-R,~ bi;l~ db.{;j~ ~a 'iiI~~,. rlvn~ :stl:liQvt 'm~[ll:! har~" dne "7llIb:-d_ni(2~" !i'r~l pElpreilllll: Z:l!I i;Zi8!SiJli;~(IiI'a-Ide

· ~danlloo,g bk" .endoot"al e SUdl!! :i·T!l.~itJSLW.

· ~.' _ il~~~,~~.fI~iJP,~lt. At~~!!&~ it ~~t[~ ~~'N<;'«l B.roiiri's· .bJjM iii: ~el~iiIlil;e"i;D;l'enQvao mJl;~i~$bWl!~~ dl:I nft.~ i'!II~ilkilm&. "Fisk

-', ",",~~ ~,~ ~ - __ .. -_~ J1c -~

rn., ',' !l}~,"', .~~ dlbiit,' [.[ f.~,,"-_ ." '.,;iI .• ,Svhkli 1. OO1uiktkWe ID;1'tl-

ii! NS KS .mO.QI~~ ]im6 i lierifij~ifl]l1g!Vii~~ 1mj• ~ ~:ekoJld;~ rll~ 'i)lll- .

pitiua~~ .

MRV1UH!

PID_111 :1111'111 m~alin leDiiD;aa

lit U Ofll,mi:jrll.l~tmD

l!!h:ti'uNilii g.vije~

'(MKV)u . 'Pl\lind;El-

d~~ JI·KCJuiad. Ad:~fio:J:U,e~ 1.!! ~~m~'!iIu ~)[J i·1l]t{!!f p'~~ij d'l;r!1:!~n!l'''n~ ~timrl· .lJlllidih ~~~. s~uldeiril~. l!.e~iIi(edJ)[l:lb fllkuilil!ir.;;~:11 'I l3~HI p[enl;!!!5~ 101li:i:ISi •

FOlta.

PrOleal'IPlllara

: ... Vile d~Citi.tm fJilMIi'fik~hc mrf~rn. i'o~~bl1~ i'iiI.p;OO~~~S n~ ~Ui~!.d ':0. k-3- mp{)l~m s;"'9~i1ima1 'fa!l1!di]jIUI'I;:Il>:lllli~~ :s@"~u-e,~[ I:!~ S:md~:\!9j[ ulid. - cmlf.l!·~ l!;:w,hlM!ffl;

· M'I'~ .~ ·j," .. l!··\1'im .. -s'~rl .. l

_ !ii" -.~. 1 w,m. - -- '", -~ - ~

.. ~ lQkall'!cD!1'PW~OO:mSJ. pwt:!."l:Sdra'U Sill ,zhog :pm .. bl~1JlOj 1!.'Il ~ez·i.'~ proIa· 5)kQlN1.fImUJUr.sl·~ gral1~'"' ~~_ I!l1. S.lfu}l!~~.PlQJjU1.,] p:~ riif~t~ i~c~.

PIDSJEIE Plresucen susret s beoglrs.diskfm mllJft~joml JtI5tl'fs:p,alhiG'eiml ..

-

r

!lzeUlE!go\l~C:: s JllnSll~8piahi6em b[o dan prije Kanu:lrorCteva - :I(ada. '8epr:os~eon~ l1Iadlu navrrnu, eno,a ~e j'edini nacin d,al! Sl8: ,odlze ta,j de. okosebe im:,rjlJl[poltrone.11 Ikai·6! mUlftilli;8, luk,orHc

mkl~ft!,a&i ·eh1.JiIi, Pr,cd;si~ d~j5:t~ BiH :B<llir ll~[OOHIJ· vic d~leko ltd o~[j~ i·~I.l1,lno~li primill itt: 25.i}~riltl.O\it goo~· ]I~ u Sn!f:ol]~v,'ll .Ncilll'lfl,lTImillil! JILI,~ ~iifi!p'iihi·til~ ltr:J.\1i[[d j usrb]ja~ 11:l1!l(.Qg i .!tillnier:J.~k~ reisu-lMhl:mep~r~leh]cmsl1lmilike ~f,ed:l1i(1l) Srb,ij:e Ad~!lHl! Zi~ [ki.c.!~. Mu hamed le, i ~t~e:e~. 5~1iI. biV~t~g :ktulUtJiv~i!'J'Cf.!.u.~ mnrrli~ bt't.i~Q~k:og ";tn1{1~. j¢ JYS1!n:~$1@b Itij:.

S;r,da.;eln IF:Bzgolor

ZaL1Im~i'i,vo, !iI:: da (JiVe ~mr(}F..~{!li ~ lfienjftJi illl ~U'ni(:]lJoi srrolflP~(li Pred$~.;l~nilNa l'liH. ml~ .kQiui' b~[beg61,1¢ ~IIIa,~1; i1;V'l~~~i;rll 0 s"ci.rim smjlin1l_su~ s~erinHll ali i:IJier ~to rodo ollja,vi.@ [~SIIfspah]~iI:1a: :.;tP~!n:i!('] I~C l'Q.i~d!l]:ic~>:,

.Cliulml IIDIDalm~iI

IDfti .i~~zel:be-go-\:ric $~ me! .U'a:s:'~Elyit'l ptliIICf.!!l! :Sl:Ik~ ]:fl~af.!.~ ·ri.hi¢a:~ s;,vi~do®-I :1 ti~~mi~jt da. t-~ Tib~~t',:;a SII.!)!;! :m:amclKLH u.P:[~dsl~tl!f.Ii. is'[li''t]i3;j:H ) :3, j!ill'U~, 3004. godi:~~ pg;i~tiiOI m:" didJ: i!::g~tuf;dju b~.~d~~g 1:ln~ di ill JUSlllcfspa_.. 11K~a'j, OC~_ a ~[udnog: ~U~ Jciie lt~:U::m:!~·lL1$llfi;p.a .. .hj.~a~ S:;rS.U.Il.I!:;U ~~ pds.uSl'!OVi!ll,o~IId.Ilii:!l ithlml1iTlli!i.iI::U ita 1jl'u:,[il:!;t~ ,PCl!'Vli. i. b:bi~~li~ .h~.gd K.cbo\

~ U ~e:MUt:lI~OI'!l:Jl'lOm_ srdO!CnQllle mzgo,l!':o.ru gOSTu so u~[i<l:li domaeiE ~. atk[ue·· . lnoj .:sin::llUd.ij lClI:m:l11DiiJ1a ,Sr· biie [;e' mdll ]sl~m5:ke' ;:mj,m:Dlii· cei nj~i~ .. ~ n$·[~~1Xc;,ij<li.Mflj,rtID··

• • . cl!_ •• , ~I

,~ ~e ~~i;'OO,~~ .lL,zel[j~lot'-

.' • 'iti hlurn:s"ik-m. r.1l.~

ku Sibi:je prt![l:mljDri[i~

;O,1lIIi1 ~l:O· Jlt!: !jfi M. zad.olfl,~oI·j.n'o:m I}Jib~tio· llBi'\l"odi ~ 1[1I 5a9p~J]iliJ. nSl.zvail"l.i.eSi]~o~ :Sb'a.tJici. ZilkI~~v{ig ritl~;S.~til.

Z,nnlln:l.jili'o lie dig ~e :~~el beig,ov~.G S1l4i8;rw $ J'us1.tlr~p,il!h£l'CmJ sarno d .. tll'1 pri.~e'Jlil:8:llliI)lltll ~la:[J)ova P~["eds;jtld.ni;st!;':!'1 BwH 'S pre:d~j'"edttik-o.[[) 'filj;'S:I\1(!, i Sr.bile Abd.lt~{thom G'lilollll (AbdlJn~h)1 i, :B:Q:l'i~®ln Tndia-:m t.li Katacl~rde"'·.1] l

Ba~ na 'rom 8:cl;s~Dku billa jega,vQnt (,l' 1s1~m"flkot zaj:callidJ iiburlJre:~ili.·]-1i.lI:il'efne' ~:Z~U~ll~l;a:\l!Jd:Il;?j ~andi,~['!JJ1 m~rlt~I~~nd'l~'Ii:~i()gMu~ ame.~ ~[ Z:11"ko:l'tic(;l'L1l~ :rlll~iP'O"' 2>icii:u, ~[~'~ .~akg ~.U ~~J;~n~]:ciJj ne~~ m~IJi~,,,ne hi bdo ~lQ ~o1ii Sl'b:ij,i .~ Tm:,s~oih!

SItII!fll ulllfdJ~. Z:w.torii:c ~.

Z3.{!1 j~.jffi 'l!J!l.lIm"· rhI, i,)t: rze[b.~· gO;\l'lG;e'li'K~H:~ r ~ llilnf..~l!I:-hi!6em .~~J,lI'.i.m~e:rt::r:l ,poz~dji

b ou,jllii!- 6'19!.IUI. J1~il:d8j~.

ill iiiI ESilj;f.:il. I ~e"du =;'~rrijeIJU::

p;tii!::$XI:ti ieli.u p"itaniiJ samo :gI\~s;1m .iii ~is;l'!!~n~i ad!l1i:ls. 'Ovai' d08i'd~i~ kal;~ Zu.kl;rurii c" b,i1naJ.aJ1 ie-IIU .I!l(l!>~ !(/1l:i.1ll1blJlib. i. prr::d\SJ[JII'¥H!r(D.;p,a~lli po-. ru kMlIl7,ie:lit:il:ruD.IlOm oa&n ia-

16:k@m naroo.lllJ'''. .

- Mi~1 il[ll dill je ~;ov.e'li kll ~~il!. Olll12 'Qe 8e'pir~(Vo:r]ti i u veLtkiii.lifJli!i :m.dju .kOija. J:I.i-· ~e bila ~(!i~hna. Bakil:Y' IN" tl-ii:g~i!ti~u. NJu ,de '"10 ~dko ob~llil1 j OpilLaV.dati. TakOOl!r~ fai~Wi:ret po!fp:uo !lIdl1ielmit od. Zak:lil\fb. G~ilI:VJl'O! odhora SDl\ i:z .M[lil .. ';tl d:m~ katla j~ ~:millo ,@slllde:[I POllisit.' !l'ij~· ~~.I!EL' l'slNmske zajeJlirll:[ce III

-Eo~ iIm ·se· ~_iil S!1l pojOOjm ·bQ~ii.j.!!"ljkj .tl~4~;t&viii'l:ici ~il~' r~vi~~Ui d~~~1ta,i!!' ~I}. p.!:":e&[o~d. b)~j.y pD t!'ehu di

,JI~' '0'" • • ,

'~e ~ta\l';InII,!:~ ,_~lilt"llJll~ 1!!.l¢W·

1'~ler:!~ll"! ~,~, se:.ffiOJ':lIU p:r~ 'fl~i~d tH:lkih ~O~d:~II' ip,'O~1t~a i~ l!:ojEh Drn[ [IE $ll:!nU

~:;.. . "'~ J 'I. ' •

.!;!:;:!. 'S(8Jill!. 1>1 ~p:I,:l~ n!l<:J;p~fin~!..

f3 ('Ia j ~lbilmn!~!. Ie Ii f,o 'pm~ ~itli od jf-l~i~~k~ d~ld~n.d~c'":' Ui 'Rilg£1t. :vi"fQ~~~f,), ~c b~ti le;_l"lla,~~e:!jTlik~. ~I;:;Q ie: .!I!I!i;~:r,aj.m,u gJijt :l ,f):vdjlZ'li ]JiH

·d~ ~e'~ kl}o J l! S·gdzti:kl!i~ ~lit'lml~ .oii!:$iui d.Ke:re.C'ii':1I&j~ ~~ p:rubQ'£l:!Jii8J~Qg ~. fli'.n'be,[)~ ~(t~~~ ~i1~~. A l1lli:OO tt· reci. JrI~s~iedl:~h!l,lrH~mi~1il!llf~. ~~. :Zl!lko:d~6.

Srb[iI n!i [!l.;I:t!l:anja ]lm'lli\1"il;!r:ll<"k:~:

Ii~O[!C,,'jn.e. S .momlnDg 1:!Spe~" l~ i~ u di.~ltt'fl!)m rn~lro-· r"dkillt s l""e~bc~o!{;lit::'l,!um ja:~. ''V.!I,]·em po.cllrimm .lnimil.itilflO b"o blldi~1Jl1l B,~pJ~l~:k~ ~~-. [itll'nl'e: zajepif.}e jJl.i{Z) .I[U! ~2lbor.i~t ~J;lBo.s.n;i8!Ekp ~laci-· IO'I'L:d.oo vHeel;: CBNV)u ltftn~ prtls.h:: ~:od.il]·~~ OlhlJl se U In·l!t~a:u\1'Tf!mt:::'Jl:l:a. d1=~\I\lIrl!dm 1[11)V(I - kaz'l!o ie Zl1Ikglrj,ic.

,ti:~ien£ea ,d:i:lJ~e b.e[bego\'!lc s .~ :llsm:sp.:dl.joom !ll!IS'ie~'

,:ran . - a~iiIIdord!e~~ 8ml3F·

tJ:l;l. rli.e, dl;)t& i'~ 00 !lUi

~ ~Nu:d P0\t·~:L1.c.

'tes:ke po,sljedi~cei

~ Ne. 1i[il~m k~:illie ~1 it:.l1o~ sr ~zmedruJI Bikj!1l,hjfm~fl,o"· v~b, l N.~S""U.[S~lk:l1J ,v~ ~l st~ ':::,~ol;]~11~ca dohda pol.l!cti1e ~!! O~,IlI~'l!i',!i.!I ~moriilil?ca ~va! :;J [l.~ [~~j]O'- Kad<'! ~c ~p'!rOii~1~mw !!'1:11aM ID<i··v.m~~ !!.filiJd!l. i~ i~ditl~ ilultin d~ :n~ ~u:b~~ !ai d~. ()kt! ~h~ ~~ i~ poh;ron~,t dl Se m~d'llJl.:ii~bn(l d{"lgo1l'.~JU II) .pt;l. ,(Hell f1Hi~ml.

.O~ito ~,~ f!;a~; :iI.obQd:~;!;$:k~ ~rd j].~Iit v~iiv~"sW' P'f,1'

~U'bD$~t:' . ',elNGS\1id3

.m] ·tie 111 . je ~M.je'V'u kr-

,~n LliO b~:tIl!·t::I:l;i:l:vi~. N~FtI&4~ .dru1 i ~O;kQ;~il~ .~rZ; d!! Hie: Ul ~[i"l:'" :i n]~g'01,\!'e ~T;riU:'lte\ A]'~o [tst~~u.not ~ «j:k~' PQs.H~di~ ,~~" :( ~lIbl r ~e",

i\\U~linl • jc .I~e[bcgQvlf . P:l"~;(:'lj~i,(l il3;~I1(i .1!Jl ~j~1!O~ ~h,l~i: prill Vl~rurem .dla; 's,c tv.~6\i'o ~Lo mL' :rcl~[i] I!~grad - So,f-' ~j~MI' at'ln~;M ]zem~v,irCii. ili()tisa l~djt'a.",:, is~w;o it Zll,' ~m]~~ d~i,ll!,tii ~i~ .. ~o~ ·v:-'.iW~~ :~W: naimWJ!jmtltl' 1ze.. I!:b~oli"~~U n!'.:'I~~) o~o 1&[0 on Im.i~i Olll.:m,:m." .' ,tt FELli

9

BIBoaradanll za sarillauo

Organlz:lira festiV'a~ u znak .slreicanJa na o:psad u glavno,g gr.ada. 'Si H

feciw~dt:l ~~.~Thrni. srd,je:w-i",ituji.se ovlh d~. (Jo[!l. rlll.u.1!. u Bellgmd!!4 re~mt :je :i!lie: mbldlil':! !S~n:oli'nik~g1aW,mJM ~.Sn;,.i;'~di\ ~ UC,1..j;-

!.. ... -. ''if' ,,,,;;01"" .. 11[' __ ',,,,,,"",. """"" !A[r~. I 0.t ...... '10.1 ... ~'"':'~I .. v."'!~. ~ .~~'"

I'udi ~!~;V~J<Lr:(JR ng~b ¥l:'a1 l oo~icl;;tjedD~k'e huduln.Qtri.

,f'::.jl· ." I a- ~·. .'0:4 .. r., • .... ,'

u:li!lV1l1l. ".J:W[I.V'.oc;r,;:<I, ov~w

~~h\la[ izmoou \~m~~h j~ dr~ ~lo:r:i{'~ WicijardJv.i; ~ Z<1. lill.td:sk:n pmvn. .~. SmiieM.kl~ Mi~i~, Beo,grll.!I'lb. ),uia ku~ lrM1Wm ~ mnffl;~npe;k~\~ POlil(li~l,)'p~cV~~t,i m~il'n'!L~!j:;I~ ~U!~ 'II'~~..t: i~!itg~ dV,;li J;,':r"Jioo.

. ~>nl~J:p .n1~tl-ie S~r~ieVo?i [U'!':il13 n ~t(,l .I,1lllim'I. PL~V:ijeg:lJll

d:.!. Ire .m!i'€:w 8vojiID". r-e.t1aic (J:Y~m~iI!w!!j1u;i~tsticarm s.ve-(:aHorn. o'rv<I!(I:3JljcUl lu[],!I':ai.ilJ Hag']<l~i.v8i dill jt:.lr~,b~l.oJllttl6_ m.1l~&\li' ~meoai naliiu;~ dase 'c' Q';sad~ l.1:avliog ~da; B]l:m p~(lvO'.ri, .~~iIlVI19;~ litlle\~i;1.:iVji,kcim'~f:~~!}li SdUfc~.

l!I1hj a. ld.iE 1(; rodeu.i! ~"C: 19'84. 1J) BOO\!trltldu. ]nid i~H;I'~ VI urladi 1m, ;ta ~.;~Ildsb '1J:r~¥:II pr.i,d,nli:!ita. ~e p.ri i:e dVl'ie ggdil1.e. Z;f;V.I\\l~~1 j,e ':ra.v:ll~ fit~!;I~ I:~t jj I!¢tig;M1dw, M. r(1#.

Bi,~i amerruc,ki 3:l.nbii4sa:d~t u S1uai~V1!i le~hi lng1ts. (Ch~;l'l~1i EIIglis.!a) pinHl'jern. vaoie 6<1' v:lil:d i rI, ug ra ZY\(li rID

' •• :.-1:: _.. P

agenCi~'lJIUll(J:tljiJlEl.ci.~:f~ .0 .' ... 00-

Ct:ed:rl: .bl:!flC:~ U. Ho~t:1w i. H.t!r~ ~'Vi Ilm~ odtriv:affiu:d\ri:ifi di~ :p:I.Q.m;tLl:sik~ d~,pcle i'U;o~Jr obi~lIJjene :ml i~!e.r.:l:lel-~trE.lnii~i \Xlik~l~k~.

rNa ~liidev:' b: ~!iUgl:(lfi<t. ~:ng]j.5 je odg~v(lri(J a,~ellici]i ,.o\t-erneiJ,li. fJd.vale ~I:lIVe5:i~ne~

C· • , "(nDIT ... ·\ ~,

[It QlEPO'.~.tIo.lIl· ulL_.I!!"-'n: ~u-

ia pnu:i 111 '~riu:lIlc amlil::ri'('ke i"[1,V~Sfki je~i:rQm~:viietil~ ;[:!i:ii! llI.pil tl.fr,tlCredit bBCi9 ·s, kOijOm. .i'li: OPIO liriilll iel'a'w~ s3.ra.di~'a!l:i

,. Nj~m:o pwnlt~ru:i_~J~dml irnth!tiJutdju. of:I1:JCted:il ho· Idinp ',i ,l1Iieg-Qvim filii!ii:J,i!TIiI!(I, III II ill ili{li~ k~ij~ OrIIC .lit lb.i lla5tilv:iGKrcdJtd m~ie Ili rill PM;-

~fI.'li~: "".51801 dflKU1i'lBili

[.em. Lo\IDlln!l. fl.1 i j;11~ i~I~, i~ !!ill!J1l:cln~u sa. U:SA.JD.f'HL. lHm.[lif!()I' nMr: ,ts:kl!.!!fi.~\I'(l ~ nj,im~, j~biLt:I IJO~liivnu - D:;J;:\1'(lodi :[El,l!iliis !41.::.Q!.U!:QDtil. dl],p~~~.

Drn;~l i'.){\ijill'il i~mld~~~il ItdJ1~~ ie :!ia~J.t~ i objl} ~IJ! b! okuibra 2009. ~";Odli~, "7'': .1... ..

'. Sl::n1;~~!I]" pod fiOl?j~nl. lUPOb~li~ni;f;l bOil'lllf pmti!,!' kOfi!iir .pc!~t~·, k~ii QtI\,'U!~;l!:i:r,:j:' Pt~bl~ nl!!hli~(ar:S{V{,)Ii.I!!i1!lY:·

[(,dID] fill poglo;!.I'fJ;, '!.l ~l[ s.a TArHX-om j ElTrM-o.m, bit ee od~lml d<l'tl~ LSlliU!I~.llili F'oll"Cll~~~~:!)i~il~IDi ii. m:;l~dje· r.!tlu:~ minj~~j:'!If"!!.1JJlJl])[~~ijh p~slov~,. p're~~iP~.

Uratia bib ,s1115 gOdin,1

SKA'NDALDZND Bh. Idijaspora) ouO!tclena liiljmov~mla.

noru8:iB IBIB'Ulzi1Ia oriBazala liD RBiH BaD agr'8S0,r,1

Li Gtl~ P IrotH s Ili;:kara

Ime:ii pre#iIi1!lJi1;~ Eni,s Ea'f,o 1---------_ H~SI~fl·d*I:li:,O'v·if.

DijI~l!m1i ,imieS'f.:tiI,nuienj'H 2:5, :a.l'uii.]]J}4~, ~pd,bu::,

B;rtk~~ . -,

Gjd~e !~Vi:l:e ,. '$imd~~eii:L·' lLl~~ l~IJ.&ta:nillr iU .~ma;IJC ~I,asf~tl dill!lm:; SV[JI]IJ: kut~G'kl s m:~] i~tI·IiIii,. Elfil~liI,jj, ~mrij~; Sr,~I~~jjl v~~'bi'~c.nl!J •.

J:~~ui dJlIU:Hl ig V [f,!-~_ :l;iy~t~:], maj ~2'5,~-al. K»~i. aU!I~~OibU ¥olorit"(!: nk'ik1 (terMk~)\

~~ l5:t': ojjm~['-.l~~: t~Ulr. ~uti l,:!1 ~'i::·}m!Ilpo[o~~U. i na .mom.

Omitll"m.u mUiziellir.= Dzaga.fa. S]:O~f:1 tel Al'-s~n :Dledtc~ D01LtI.e ~BIiLJlaS~vi.:c~

Volit;!:, .lIi.lwha't:i: tJ2iVDl11: u ku'hilil:ii ~'1iiakl dan, Nai~~, b~iga! .~Rmb:~ienib'l~ L.ZnRhi~'~. Oml~]e:n~p~!liac: Remark; U liIIII~e!l.'miliik :k:~j ~g, ciieilliu~~ Mersii~ Be.rbc.l", S!iI[et Zec. kdrjrii ,krru:b na:'f]jate ~

" ru1w'~iIll'~llli.

~g~. ~i~t:e p!;we;~i n:apu· S:li .,t"Oik: J!;diU! d,ilm'l!!l, ~~'k.n~h ·o.~i~~t.

]~;S~,~ UljiUJtI;lifitOi~: n:E!!~ \1!!m]it'f,enl),

S:.ta. n.3~priiie :pil'i.nl,il~CIlJi'et~ lku.d us.ib~S/llpoo1:n.o,g s:pt!)'~~uOt~~".$U,i.s, n>o~:,. lI,ils;.I~ :!If<lada ~,w_s:tin. niI!:V~e~.: NC:li!1~~.,

.,3Ivi'tig Ilis~' ~~ft(l:m~Re>;ln~[i'(lIlo~ ufMj:·e ibid.kl]zilm",

O:nu~'j'!!::fJoiII .hlilii1UiI,3I.i p:i:ce'l SVe-" =:ltalkribJ::ilJl :illlEI alt a - dil, rtnlOg11l b:il'll:Lij ond.n ri.billl i vlne,

Xo 'sebir.uu! ~ V:~!lt,!J]J, iliD~dli,U: ]sldj'u6v~' ~I1m. ''\!'Dm1b~; H icH U !5iopllllil:: Ne!

U jednom d!okumlsntamutvrdi :SIB de je VRS bomb:an:Urala Sarajevo

kak!u 'b~ Il:lflfi'tila~erOfhi;te IlJ rruj,emUi -

V diko nf:liOiiiovolj'stV1) Ii o,F,o.rtenfc: b,lJ. d i.faspor!l: i7"a·, ~\frui -su ootl!~ll!efilH,I~Tii [i?, Lm'~\I]kYi:t;;; :!e :2 5. 1"17. ~~l!'nn ,ob'i~~m~:f¥ N ~r~~eS.ta d~,lI'!l[IJa 'h~.h;.'l} ijl;ij:a ., NR..K.

'r. 'I" . ." B

u-ot\;um ~tn:~ f1~l' ,"_ 'f~:n

i\i@rn .:l{Ui!ti:!'e.of:res'l (Grad l~~~ Ii se .~ C!gllQ .7.;.rt'Vgv.uj) i. .;~ pij :n:~lH~ h,a S:ott'ai(;v!l),~' ('f.r.,~g(}'\i'1, j;z Sa~ai ~Vi!)~ ~ut(j~ trd ol!JI. :FHju-m1l (lIl~m)~ u ,Plod'u kdU .. ,F:~'D'1I.ri~Fi ~ ma, .... ~ vdl~ni :SU 1!I1.~i.tUiri ,;Sl'!e.'l1- liI:p1.!lJ*f~ lBokus) lli1N1U{~'1:! gd.IilUL~nakoHrIDP l~s'l~je~H~ La j'i:_rea~1i:!ii·a. Bi}~llill.ea.i HeIE:~go01i'acu ~ M,on;o~:;j,koi~ all i i;Ji.tQf~'Il i1Jl[l1<1J iii i h DQii'V:d.k'l h m~,'i1(hr:il,

Hasarr.d,z,folllfi: €.iiilla .1lI lIuf1iW

:pu~·i~~~·,

J.~IIJ!, Jli !!!~j~wj Il:mhPo. mll~~.

Im3t~ ~i k~6f!~G: :I~g~i~ !Dell: 'fretl1:I:I:IJO' ne,

koji ji~. V:a:s u'\!'o~i, "m,fl~ to~ N{;' mO-llr:nu-o. u~ini~i n:i:sll!. weU'k;u'! ScaIDO m!tl.{;! S[\l~r.[ .~ V~Uk!:l(iEill J;I ~l!:m.:ditl" V:a,s ·najl)l;IIlUf.lrl~O!!tJelj ie:~ Mlo~ aq;~],je.

l'[";a!~rut~1lii po,lw,t:i.{il~ !)i(:Qadjj:JJ~ N'ej, ni§~l'I p1rmlnvo. Da h'FI;;!!:LD~ ~5, ft..nt~!l!I~3! w.Ea .. sLit !ita, ·b:i::!io'l'Cpr!'!\[J. '[I];..aC!li~ .li~ V~r,ado bib.~.t l'~ &udi~ Il:l!. '1L:!!11l1i~~d,

Rii5'~e Ii! uc:e:sm:!I'D!illaU u ~:I)UIIIII. tl,;lHlm!J~sil1.: :5\1'i ml na 'f!>ek~ n,aein ~fu~rmie~

S Fblil kam :2r~,e

= OV] fiDOY'i PK.dS;!:o1:vlja" [u ~ ... redu :za. !MiI:e .B!;)~jrnlO~ i ~!:.n:ego~oo~i~t ~llillsll!lO!v~. n ~ na laZltma t p.~op.agllnr.b.

li~ks~u fjMe;np!l!~t8IilU" pad r:rasf,(I~m' ll~Flf ka.o' ,fa~'eifikali$Jf' iii&.Jorl{e, jj, OiP~'!,I'cl)ilrl,l'.a genocio, .!lI'ad~:JOOO m1:ll§.k~~ i d je~otk:a"

U amguITi ·dQkiJ menhIr-dwrd ~ se da SO II BQs;oi lr~ !~Iiin!:!tl:i lc.roir,~~li .k(l'i~ su n~,· ~~i Am.eri~ lOCH. :s_OCI[ru:: te &i je VES bombil])d~ Sa:,. f13irervo kak-o b lu uJ'&[iJa rerof.i:S~e ·l!J·1'I1,emu. Tesu.nekecd [~r';:;;l ~~. ·film.~nkojl~ su 'b b. grad!ii.l'lC U . N IJrY~§~o~ digl!!!' ~:4 .nQ~ ~b!~~ i\hmlClld Liiido\!.!@Silil !ti:!f FflI(.~bQ<,ll~ ¥~ up.~ ji.BOiiis1td PI:'CliUV Nur~ !tc~ke dr7.:a''':n~ h:;~~'lI'izi~e'" IkIlioi leza lu;::kollko daua pl.'~mpll{l bUJ!,U::umo ~b.:no,-; !I'll.

2-a d:Og!lldaiie u S'[~~lfI;:l'ljl~ el d,imkmo wl!i.lj:l,rule'l:l p~C" ds:i~d" j ~ [([3;:i H~i:'.all:Ill.el:l1i .Al ijSl, l;.:e~be~:(ivleJ' :a [tim poi'in.~u;<~~·odllim l":djecl!l.u~ ~~J]) 'b,iv'i :tThedcko,g pre"d:si~ ika ina KJ~HtO]la (13,m

·fj)~dl()~la!iam dll~:kll:"·I:i1l!i~fD'Oi· try,~lly f!tQdv NR:&::~ fer-slit dOjWoUIt d~':.l~ u!.k~ Dro~:g,f:lilI(~ ~lri ,i ,~ ni:w~~.lli.~lll:!·~anji~:il !;lIQV'kt. bo1ipllIl!1Jtf ip!'obu~ diU ,b.(:'Iip,a. s,je~o~iia 'lfod

'!t!.,:.-l'" ·_1.:.- " 'TIl .. ,. .' t."

.~VI>.ll]wut l. .J:ln:s:m,~ ""~iJl

. ~i!1i';~ !IN'Q~~k~l-ka~ ~;_'i1!11'H:<ts;j,f :LZ: ;nau€lvj~.

Bi~<1!!lci. ~ Nll'~~!:~o."i ,-mt!ll:l~l~ dn';i: ~·Ii(!$ljed__Qjim dok~mm~im fUm0Vilni! ',~m(Wll{l j-Illu,'t'pSk( lltl'b,i. u Q'Y'tI~ ~m.lJi :!:t;:, ~ nj{b ~.~.p:[~ ed~UI"":U:!! ~'l'lie-f!lIH;'It.n",le ttol"~ ka~J i~d~' 00 _~~.v(,rr_nj~ ;pol.H\i'li'llj:~ ~~ .e\,!uDltrp" d_ft!i_poote--d_~ikQ ,ttiR TOrl!~' 1!1i SRl:lw.rib~rc {T.lu3!nta;kl}.

mo.

OJ.!1iCCl.n) da a::-o' ako Mll$ill@mltn i 7!rtv'l1!ill 5 JlQO 1 jjud i '11. Sl''ebmtl]ci •. NATO .Y:laJpa~lli !~:rps;Il;:e'V-'Oinili: Ciilll~!i'e,

NIlI ri'bi:arv]j!1"1Il:!i~ !SporulE! film l,):vn IUj mksu.! .p()d n,O'l'l'lio~ ~~Il!] •• !\utK kilO fmsil'nc;~;~ar ll,~mriji!!) objlivrujie:IJ.,m:ac1 U lfUIi'tir:aful i.:k:m: nOI['l;T'~olfll i,~tl1, •. A,:ti1:~:l:IlJiS~(~n" ,r~~mf,'i!Qie i, A!;ellfid:l~~vlin~;(~:g~ Dil['cli,gre'!'ifl!k) it:: Hf:'hhl~k~ kQmi'~etaN Oi"~k!~.

~ D.o!k.u:mcllm.r!l'c li.'lfhl!S~,.. f!:kalff: hbtgtil~~~if~n 'l<:iro; Ho\!'m~kip:iog:l.~ki :r;<lid~ :Uz :POI]]l!!JC ei.m lo,l;rcn.ib ste!aka, '$~l~krJv~~t:!:poU'Cbe .i I!'P,tQinl~ l,,!IjL1fi\i!if.anjO'l, ekS.!p'el'ami T:eld~I](:iO~:Dtl:g pr:;~a;ti:':i!j] ~f1l~ NRK. ge.lIocid u Sreb:reu.i~i Qpisnj i: mil n~~i~-~Oiii po- 14&1~~.~~~ su stp~~ ~ dd~~fii, i;li£d~ I il;Z!;I,~Il!;!i'l:!h I~ 13di - ~ iivil!d i 'Borh gp;{;i,l'~n k.

A. BA1RAJliGUIJi'

Dnellnll,BIIZ

DI&1~1

I[)DLlrrNA. m~i\, :'cCim:m (l,kl~U O~I'!~ 'NiOvd ~--FV(;li *~ pl:i\r . ,'((~rl~ 11,]l!l-' ~mI:i p~ ~it~m QR~:me ~~~'~IiQ.~l;lp,l!;~' Old. M·· d1.iEi,o&b~x~,dij ~ i:Iltl~

-~~. S3.ldj~jnlilR bj lw.ii~i:rgd ~~,~'Q~~mi ~

bU~1§~~~':~~~ lle4- i\(~ St!,I,i~, 1liI~;\\,bd1l1,~~~~.I1'5~l; ~k~1~j;31ill;;:j, ia~:d prii"f,jm:i:l1:

- , ~ :'.. ~ . -

~ve.

ml.o~~ IGUcgE -:N'~2mlm,.sra ~~,~wlu R8,Y~bijib~~ ~ifl~·ie:7.ll sp.~~_DleS!ll mi

. "'. :6psl~ii1:~~ie;

" .' ji)·~iI~jil.n;hda, ~e:RIi-· ~.~titil8. ~~,u I,ffl~ R~~ b~·~grlf~,_ ~o w"r'~.!U1njli$Q~litiil'~;~lb t~ fp,l1ldiW'j u~ri;.§Jbsli ..

·:ZlMUA APS~lt\ =.

, . . BOll i~!'aJ~~~fi~

.,,£ ,""*'.. J"

, ~~ n.!l:~~J~l'l!. ,~.(.

iil:l."iIW arnJ d~Ci ~liilille;f1~-

.~1r.~_~,~~:1I:~~b.~~: ··da'tb~dM.~,

])Q:~~ieJi ~~~l!l.:@l~ 'l14- ·rifite.UiW.lI it-;mda'[e!~1im;

I'WM D, SVAJru PO .. ~ UVALEJ ~ S,~attza(ij;

11 n.de~n~;i IZII~ p,riltlz

Od v'iie Qd ,:1.000 7.TtEiVI! 'g~~idt gb 2:.000 nl1~i~bifi ~u dJ]dOVl srpsb: vuisk:e~ d~Jk SU Oll<rlrli$1lnid~ U hoibama ... J<~]iuCuJc. 0lM:[(l[ f'lJJ:mJt,

Annijiu ttBil."1l'r.i.~~uju kan <Lg:r:esot".!J a' ¥RS bOo jRU!LJI. ~rimd'ko,j.i, se :M0I;la.0 2Tl!i'~" "'~8;il"i'· ,gl'!'vQri: ~ Sreb:lll:ni,I:'i i S;rb~ pr.U~.PJ:nlll~· k:.ao ZTtv<e [e'

~:DJJ~lj"!L~p i'~: dB !;_ij, D.' ,9db~'n~ls~i1I1t") ~o~ilphw~[.;. va :l1l'ajp:dj~ l1,n~ i: Plt.di, bb., ll:I'ad!l3,lIi U NO!r"",r:.!nt!'~il~ 5';' A:brn'oo,(lI(JTI 'Li Il.[b~v:om. j Le"" jl!O'B H~i~ na ~l]j.,

4l'lll:Ul~d, ie:l.x'!8msikudl~~

ISira:g;8. ,0 grralii{i:mra U BCrS:anS·I~Omi-:N ovom

lena 'traDla ,la hUllganlma

Polid.~ illE~l'Isk(),g Nor v~ Jli~~1CJd!I In.wrudvrIl:l! ~!~~ p: 7,Ii 1PS'Q.btJ!Ii'J:U1 ~Qie: m .~ kw~~ 1!!Iaj]!I~~aJmih:: u l~l:I_".mim. ~"'em~]tl:lsmmm.MrnJic."" kw. ~s1mni~e7;1l:h'Erlriitre 11.1 b", mko]'];l N~~m~naf}grilm grads~e ·~ii~ Wl'a: viie·~biG'bm ugr;ddu 'leml.p'~1J Vldo-,

'l!'d;1li(l~koj l.dki i ll!Oroo.ii.nQ'j l\rutiRad~~~lMM~~l'i~e ;:lrofi'te, flD@lije~i .stMi"~.

W.~ ponc;':~i!i: saz.:L'nla,jeJl'l:l!tI dill, ~Il giafii~; p.d1ti.i;f,I;(;ic:]').ii1:!Ji~r clvacl~~etJ!k. minu~ . p{)s;~Ue p!ln,QC~~ n'illkoH o~ 1\!: lJefun'a, njifu l!i]:kloni~flj'l.

f:1,WIT e{ViI.klJifucjo ~!iI'vnil

i.rnam Mifi;dzi~~ II I1~:i1ns.ki l~<i,t;lvj!J.ffi~ee:r ~I; k8:~.i) d;l!i ga .. Ie o jlQSwiiB1n,JIY, :grn,fl['ll.olr.Jviie~ .S~UIlI p~Ht·Ua.

.• SJJlIlU"olm,IJ ~ ~e Ul die· hI:! hiljlil!,aJ:!~ kojepol,kiya t1.U'. ~hd 1'i~lk,fjlli iad~k¥:I:IttLu b· 2::rairui • ka?~{j we t:fe:m:diin VI!l. klJfaC';. A~~ ,z.

fl IVakit.r/ijc: f.a~{Je 2'iJ i~redRi'ke

Fce['er i :K,ur;le:s:'; '{ionlel ir ia'ta"ie. ij'fadaiLiilll.1 ,:rakQna

...

Stefan Fisler p,osj,eti:o Predr,~gla, IKurte's;a

PlllarSlaD I ' '. I i

EUPM-II n811 IlarnallB,U

Natl'~3Sena besko1lmpnlmmsna borba. prol~iv lsvlh vidova kinimtna~a

:Se:[~gHdj.!'i,k!ellni'5jj~ Evr· g~~k;e lJ![Ij i~~' ($UPM) I!l! IB~:H Slt'fanI'cliC[[ (~u~f~~ IRdJ~) J~~~clio i~ .F.'e!iel',~lno ~l'Iif!,i· !;l;~~lwo ut.lUll',a.?i:Qj~b p'o:g~~'il:mI {IFI ... ·1UP),gdj~"'ga Jle (l:l'imi[l miI1.i!'!I~"Pr:c-Kuit.el,.!ia~

" --

9~H,Q pI;: ~l! "P.-:Oi"

. :P:~3, ~:~Ditia3. P?lil;e:l3L"k-omes;H~ Fclm, mHi,rnU'l! ,lK,u· ~~ [lmt;ekla ieu d\I'7&lnj,s;r· tmcllGm i kODS1I:rukU'l,':fiOiIn :r:w'~v..o:rt!t 'tok{)Jr.!kC!j~ ,i~ ~~r E Uf M",a; UPiQ~P:~·U. t> (I~ifU)~ 'VIl'llmp:r4VM;im11:. dje:k,v8.nl:il MUP~!I part!" :PO!l@UCl III ,od:n.ol;,tiIIna de:finh'a~e p:ri;O"r~ l~el'e ,M'li ire ugl}~ililfu lII. apso,h:noolll prnl!.i.V1UJi]U ~O:ml]lO· fjriuta.a:u s-".ih ~,t."llil!lilMI .. :idst<tftiWil te he~ko~~ (OJrni _ S~QjIJQ!r1J.~ prPltj:,r ili\~ib vid~ .. ·~~"riml~::Ib!.:;. p~~bIU) Q_~..Gi!l S ,dli:ilidjli.mJ,Hl'Jlr.J:u:iJeinmotl ~~ Il:er'Qdl!:mf~:;k::lj]. i kompciie.

{~esti lI'ImwS U.liaiilStruKu,tID1!§lll .imen.m1anrC. 'komeS'dt

~.er fs.k~l:J.(,l jl:':5v~i:u ]mp:[ie~ s,iIO.llinlU05'1: p dffe' S\~'e~· CLll]!i:nkom & '8'U. :S~'ii k~p~ci~(H] M Ul~i".I. 1IJ.~mh;:K:n i .lH1:~ilSn!': .. n·.' ~~I.l d~b:mhi1U:i g;n1&m~,.~ poI[om ~[:o:m opn.'iljehen.j u .m.m.ls.1::I'll da Slmilim. di~lo\i"J:li" nj;~:Et!. p;ru,:ij$\I'YI!Q!%(:'b~u pt)~ dd.lrt!Jgpern,tivnl~ 'l,loHd'is~Jm \'illJ ilIg:ama l'-:il:(I:endnc !;Ipmw'e ·poi.i!;;ije (FUP)"'pr:ili.koru fta:liz~dte·po~k.l ... a. i 22'&Il<li~ ig i:l;i~L"i(l\'~'lliIdkZllos,ti

Fcl~j~·mI'.~O~~!lO~ s;[ EUPM~WH.lt :!i~fim ~meEtr.i.mlm.lJj·'I1\i'ID~~ LO,bt1&PJ!" I~~'!irl~. :I~M;J~'Ii'a:lq,l~'\'Sru IflQ~ :moo :i, .~!lr£k>efMUl'-'LL J(~rr'lcli j'c 'W!cImn b~uri:m. eeijC.niO' 1l10®1!eli1lji dO.lJrio"O!>EUI):liJ·I"i'i u pm~s1.ll, i!il~i'iiI "'ll."daviillt: mk.IJ.f!~. n<! ll'l':im lNii",,""Oimll,~!! ~o~ ~~,o u: ~:wl;ell;~I,]~li~i'iikO;g

.II' l •.. 'DIU .:,.~ ... ~"". Ab 1;!)it~.(ni'mLJ<I! UI!]<¥n,J< ~~ '.~~oo:~,

t!ll[dJlJlcasrurom~]a 1prn1lJJ~~ OdnOiS ltmedu f'.MUl;':_~ .~. EUi?M'-I3i. ]It!rn£l~iu ·a!he.rIl<lri'l!'Il.,

Danas u Haskom tribuna~u

Odl •• a ieiaUle.om Z8hUleuu ZI .• ~ IObld81nJi

MIUk~ {I z;lhlj~Yll Voji,· S];lV:a S~l!:l ja J::'~ ()ll,lO[lada['lj~ PG:!iiRi'j!;l ol<o!'l~11,ia d6~~:~..l'J.oog ~&UJflll;:a. opnsbe:~, ~fdbill:tla'l u lla~ 6e obiavhl d,an~ ..

Uclc:r StP$~.~ ta.di~li.we !l,t:mllIl~epQCelkllmom.d1:L f:r:

zau"a~i,o'ooPIiI!: ' v:ij~

dit~~s"1Q.brJdi, i.e. ~tlil!~

~'2..I ...... S:~r,:,__J· . "-..:l ~,:-, .. 'u _!!J ,"~-1 [\.'.Y'll.:m!~je ~1l:lllJ;OII~

]0 n i.je~h;uJtJ'PtlJ i!l''l.:! .prolLiv n~e~ z;lL ~lrXiDe u l~lrvil'tskpj~ 'VOii"',odinl ] BiH 00 ]991. drill 1993. ~dil'lti! p~f!d~,i O~3.

Do .s,;ld~ ~e up~ksJ Trilbmli::l1a 111 :HligLi: niie d~lo Ida u o"l'iO'i rilzj prOC'e:ii3,,1lijl :lu),I'L;)\T,Uli $)1J1t1:eJ1lia~ Ofil'[lI!II~en.i I.HIIde:

Q~!:~jode[l.

S","'k1gll,e lMutip,~~] d!J. mjg; .. ~llmillO ~iiOCt cl()tl~ ,0011.1 K-IJ dlli. mijbtl!~ 1i~~.oo~OCItfi:!in od d~l\-m..iiontll!(;ti:F.t ~ . ..j,,1~~ odoomn ~i:mfkeje:J:e:~~ 2klbtd':i·.~~~ugprnm~ ~S:l]m!a~ipV\l''''eo U $IJ dsJoom ~riu,vo=~ lL S.bev'C$1mp ~t

S:l:Ili;]I~ie'SdeliY pgfe~~li~ u n(li\l~m.b¥"~ 2007. ]loo'IH() i'e";. . gp(l1ku~il.l 'D ll)mu~,"QYl. '[J' ~J,d.,sJro:rm [l.rit'wQrQ IJ! ~'~~lli~ IThge:l1t1 ~¥j i~ m124, £t6brl!l"' .~. ~OO~'" b&.ie d)ribm\~ilIl.im" ~i~ OcllJ[w:k~os~o ie 'rTilb~~ :.ruiii {)b!jCl!Jdru:JlO,~pitU!m.a.~Cll. ]lJlf-otiv .!Iliega~

S,p,e:c

-U Sm"r~~n!! ~ was,biti.pO~~8j;j;Ii'i. ,MeWfH)rnndillm Ol'ar .• mii~\'F,~~'ju i'1.~!lt'1iu UNDP~i:J: i JS; If<i:r:Lne;rskih OP~:Il.ln, ij. 1m, il~~ik~'i4 dnigoll fn5 pw~u )'aia__uj:~ l(.1k,'!U~ dlc:lm!lkrn[~ie -LO!OJlJ)Mj~::t1!Nl~lSiME~rop~J,a u'ITI;iia {Bm _UJ~l~'lliJ ~d J,.~ .. miliona f.i:l.n:l\I~pr,~ml!o&:i. Omt~il ..

11

TREBINJE Bnsnja,clii meta napada

ft1uhmu BilediCu o II ODU81:01111

Zas:tra,SuJMC'B su :j !ponJke; kao i,metak u .svalko]s,obil

KUCiI, ~b"iI;iili&ko,g p~lI~rn.~ tnika ru~,i!..\I,haJ'r,~nui." Hil edi~;tli itlil'E1i ie ~Ohl!lll;l pr"O".m.",js:k.ih :p:f~ik~m~'~ .r:!em~Lcrs:!"idtOO pljatlt:< Do,k ie ldo od.l!Jit!ln~!.'t£";p'o~ate ~Qbe up~I.~ ~u u f.lj~\i'1!ID l!:itleU u Bi!I!:tt.~vu i !fliOl;P~.~a le orllliOoosil~. No~ Q.InJ.@ ~to 1\1:: pomdictJ!. BljOOlc idfi viire uzne:m.i!':~kl ieslJ [pi@r-:ul:e OOtiliivliene.u. da:mu.

.Ka:k:u ~ei" .tl!~i ~dic: [spri~iIl{l .~;;II !l.A VOlt"'!, '1"a.ndiliU MJ 1.1~ nc'kiO]ik;o ,mjdl:OI uujt~OVOiil k:iL1\~i ir~ci"U!J!!i glM£il~ l]!t~~U[~ '\I"'ogs~dJ:1lliif:li~ lll. dj~.~ ie !;i sffi~ .rr:iholilm~, teli,ri s. Ta.kQd'el:~ OSD1lvill su u,~waimi pIOS[o.r·' i.j,w :po.·jieCllll:O Jlne:!~k!

~ . n""fJ ~ed 'lre~~j~, ~~~ntl:tI. ~"'i.Bll,) PQV~hHti) "!l:is,tttCllp(i!!i~~jll!:i. u. Tt·e;b~'r! j·o. 1'0 l,e,s((: ~iSIW'~~~il1!ju~e~IlU nt.~ m~.D&\::!lpoo(;a:v:a'~d 'p~~ \ttatlm. Zd~ ua:s>p:t(~\l):.~iti & s~ ne ""·l"aLim!o u 1"r.ebilllie. Ali'J u l~me;_I1isL!ll18p:ien:i - ",IlUll" r.lJqp, je: :Giied~c.

Ot:iisti~,1!' da su nOipo,vi udr!ijdi. l!icm:[l1cW:!. i.o.vc!l~'!l~ .k1l!tt~ t'u ~ sva fJob'IJi":l\l':!.1IUi I

umiViiQ~ik .il i Upa.ljJJ! C'i.ak

..:I. _'I·t··

;)UJ.l .f!!'i:!!fOI;,l:il ::iji!i-U:U .f! ~~g.O,:>iO'~

li~:ne doku:rcientJ~ k'oie me d~olu kmei.

~ P(llZ\',3Q' ~~m p(;lHernj'M, koj~ je·CQi!lavrla, ~VMili. PQH= e:.8Ijll:i' n:i,s~ uUl:itli 'l'je:ltn,'al:i 0 kakV{)ij se velik!Ji ,b,a'ai ide· \i~~dji ·tildili.il?'[1ocfrt('njuj:e ~ .tlfl ~f Jlilp:!:<:l,,~ljena ~~tiM ~d al~(l 15.0001 KM .AUI tI~ltk~

fi"lli~.ci:ci da S;m,Q 0\·0' d'o:£i1i'iCr I~, ~DHdjii. 'Jj;Di:k!OA krnd}(l~ nl[C: n:~j~d,]lgm do$la d21 f!~_obid~ ~Jf.w()j:·i B'jJoo.it" koji dod~~e da ~i: ''''!L'1~ :p~l pW!mb]olfIlClt::ll ,p:i'i~e~~~~1'I1 i cia lie O\·og· Pl!~ ll:!J.biJo :ll~,~:ilrastifui:l~~e'"

Tre~l~jski j I.'IJ.UIl H1llian elf. HodX~c oM~:ao je 0''l'Q-g PQvl:;iiI:1Ullik" i l'"Q~'lJiclil! _

.pgim~.. .A. ,D'U '

it

rna IV2J'

ill!mB'~ dllm, kti,7.'liIQ) iru;P~. D]t~~[{\l1iifa p(1)!tll:m~ :~;I E,rt~p.rI1!l!I ~l'OOLt.tw!n;l·' d'l'l(ii)n'l1!!oj, Er9;p~~813b'~~ n~H'roef~f,¢~~)I~,~~~~p.b-: ~Rl:\I'~!: t1~ ;a Sl:lli~~lij;1!!iI1! lhl.karru dla_:h'tW n@~lll i~ ~n~i"'!Ui~~ ~(1 jc,,~,tJ,a 1Pd~· ile' i~!!:,;~~n9g:, V~JJ.l~Iil'~i.a

"IJ ,prn,jlin ~'liI iSr~~O; ~~ ... - 1I.1(:;J!l 8ilrI, ·pmlil:!J~,~i;Sma;;

RI:a~rrum r IG~JS~

IllDlnUII' OI,lftlll D! IlL

Prnvre driij ,udovi I) iii 111 fll .• i008

U b~~e~~~ns,koj bolnlc:i ~'sve~ti vraJ:lev~~~'

U 'rad IDaral Z'B DliagRlel:nu

Za. po cetak pn3dv ictena eUa.g nosUka ,

. m,ozgia I~ i~~t'mlen6g-,stuba

l\fini$J;ijf;~"lja i, !.l'0ci;j~ ~iI:l' .';i'$,ti\~ .IS~lro~j~ u bj~ii!!lSkOi hulnit:i "'SVI':O l'f-

a~v.~t'I:!'VI~if,l . s~i.Q U £ad

;1'llf.lfsa ... wel1:u:Qi~t ',' icl~:i

ap<ll!:al,n.ulk1eame~lfI!illjg;n:eUl!:~I-e· :mIl.l1l:!t-c:. 'riic, '~iliim, ,dlma sli6uIl apa.mt ptJisteB ie U:P~!il1ll U ltlWfiielooro.Lanw,llani<'!Lu· 1~, a ~kam, .Qe ,g;! d"lThbjti i '~.~,k~nD ~mJIi"'OiiOobbJ ..

• ~~ , • '""",'. ;':f

r~~<tIIl;lJ~lv4i i!la~m ;;.ii.{}.

~j~ p!'Q11i~~. ~'K~ja ~!" ~]~ S:.mD Ib!l~~ijmilirm."! d(ill;u:a is:~ill',tsclH 'm. 1la!:~~lku

mJ.havrem.el1iJJ~ 1Eiijl:ligI':lOO'f]~ opr~l'Ile kBja,je dliielQQl. ~ hl ~ :i~o;;;maIJJml:nire'R.$~'~Qil!

.liIiIiis~· strbit, is~ •. ~i, da ~oot:diff<l~llg:;d,>cl:cih,w;llJl'~P<It'~~~~ .. ~:sene& mGmtH~'1J ne~~W:M-#Mm\i'S'l.Veneren ~

Smiw M:aJksim[)'l.i~, d~rek·

~, •• ",,~, 'I~ L:~I:' .. ~.

lor '~iJ~-"IIDfIS,,,,t;llV~]M,re,, ·l,Slf:Ilr,l.OO

i~ WI. i~ u ,p'mpi~lk'Ht ~~~~ll!:lrJ ~Q UI lONl ~d~ I1l~~{J ~,6.40.ooo ~\!t, BiieUi~sbibJlni.Gfil I.e u, ~illsptaeiju :pmsoo:m.

~kt'!!1fi.i.j,l~l . 0:l'~~'u.T(,)Itlli

2S~OOO ·K.M.. . ~~~I:~k.. it:

pre'l~-id)~,mi. d~illgil~'lliibght· \ie" :mmp,i :k;i~~J1og!.l~~h<l!.:i! ~i~-e Ce se .~(lesa",~o3ll!~ s'LJf~"'e'i~klh Mg~m[;1J om:ogue(li dii~~ti,b gdh !,isteml1 i sviha~. la.M.

'81al [mil se ·(n,e)svitla U! :Za'viduv'itJimla I

----- -------_. --

Uludl ;&Dra~Dlm

Eko .. akGi]~a IJI Vt1]cu u Srpcu ID,)!eCill'S8,dllilIUllece! i 'PIJUNI,

u ~ ]:}Ol'!!!I!UC VE;S]?lUlC:a! ~. rod:i~i!1 n.~l 'VlUti&l '·NsSa

"I 'l.. ~ . ' ... ·....;lr.

]1I~osff;"" u~lVOO. I'm·ei~ ;su ~).~

Fu~b ak~iilil '~§~ {:,.f~i~!Ik."t:-

~. _. ,~.

~i5,~.

-Olvua,kci ]1I.Q.1'Z!;!odimQ ~y~ iI:~eigQm:r~C'1iiI U\'O dnb<l,! ~ ~,iIIi ~tQ iTlil'Q ,O'1jil!' g'lJ.di!lle ilJd r~diH !;iaSl:e fJ"i '1(rdC-.k~,gru.p;edifb;i·,

j~ .. po i~~u p~~hi u. d_\!.?: fl,SI)U vnJC'a ~d.l~ oe ~OI~ii![bu

cviijbi5e iH .PO''IIr:CJ'.!·. ·.N@I. !I,}\la~ ilEliciH :k:od. clljc:cc .rn.t ... ii~lm!O osjeClI;i liiy'havi p'l1Ii..rna JPf;imdj! Dd!gol1:orD~ l. ~ t1l!kmn~Qtr~ki dub •. :rek!~!l!!!.m i'cdire.kt~dt:!i1 ,"'nie:) £.~.djk!lN·!o'\,\~tkQ~ v['C.

Pmd~~ "PlllSt~kl~/' ~ ovu ~~dl~ku l;rd~u ie d!!iWV3.- 10 I~onlluu:kcii'l1 #l<t m":!1H p.11!l;~,tttnil\[.. :l:.J •. 1C.

12

Nfli:&[!~ vIas nIt ku6e lUI. hUz:i.nipl1TU ~e dij~'IQliSl'Va da. 5te:I:l<llIl}egDV1@l ze:m tji mdol,"ll PO.;rnOiT(O b.-ma,e;,

Ilzb(nn,1J g od~n:a

- UZl"Q.kI!;U:r;:islt~ :jt!It9!1!Ji:~ ~rndj!lili.:ijl b'o, ,I \h,lcl!t'!'I~, ~~ ii se t:1!li 'fildll.i:!, VJmrnJk;. ~ud¢ po~ra,i para sf[l"c),pi da HI: bud;e\I~: S i-e:in al i ro~ Sle [Jjll,~ !iliIm.oda ccm9 sa, niim ll1in\p,jeri prn;ri~i .1Ic:ik.i5p;0:[iiZU:IlJ:1 Ii ktel]ulflU&8I'I]}i{ill~~'etJj7.ilm ~ punt ..

U0e.n~ti]~ o~il:i selil tC"~ :P.!J ~~1I[!J!] ~!1d~ti,j:oN.Raib(!!d~ti do~ se ll} nedesi, ;l{!\iLml.'lu.&i.C{! .~~. L d!tl~t! O)'IU:16I.:i!:J(i,[lu lI:r..i~i·· f.!j~P~b:Mw:i ::Is,faU b~~o jc ftINJI1ai'J', h='!~k~Uli,ob~j!!.M~ ill, Jil.Oi:i ~u p.lwtll danl1 po~t:l,. ~llPOOeU 6bilar~iti j~r liOOn:lQ. ~di.!l3"~p!l"~hli:b;!l.a.. .

M .. i\!UCliC

Z,V'ORN!IK Lose sanrano k~~zistB napravUo jos, vecUl stetu

Blaei dO ;IHOI8 D-e!Saee

DO OeHOlllHO HIIO 18

Alitobuske ~:iniiJe~ sUo'm pdI;iKaSk.ral:~me: • Vl~a.snlk kluce .IJ bHzini puta ne drrzvolj8.v,a.

, da .S,9 na n~elgovoj Zie:m~Ji radovfr p,onoYo i,zYod.e .

"'O:r1,'j voo~ dO,k Wliill~S;l!)rii !t11;.m1~ '\.:m(jtghl bi.~~rnC]~a. iOO!1aj1!!, kUZ!~r.ll U 7,11'Olf" n:ie,k,oilil1 s~[tru Mo'm\l'{), k~illi .I~ r,!:lidMRpI'~d. ibkaln~ ~.l!!ho.r:c ,'z·0018.god:u.ne) a~iJ k.3b' [i]' oble.na hhl'R. U ~.3-;k'l!'im p:dH.k;flU:Ii3" aa brzi [l;l!;!i po'\1'.rsllu. Kbli;i.[i:l':e6le li:hf:ili~)pC'I:l:~r'lf{l!l pokt>cnliJ@ iliizrolQo\lalo ~O~,!,l~· .6i$ steJ!J, U.~z:ilo i'e ~Qk.a,[n:i pu.t ikillii mjt:"$:!Ju '2!~i!edn~cu 'Kt:i~evic~pov'eru~:e's'G!! na~'~l~ifllliJ!M!uno\:'t!I' Di:I:gJ Diu" Jl~Likl]"\,li~.I\.u];db~si ee mefPJ· ~"l(lffi>:m&Hj .~ di~W!. do. s~,U:II~ mtJ~il:! ro~ ,I!~pi~n~~ ki~ lom~~~1i3J 1<:l PICS1ce •

~TI\.! .1]Ji!ifI! ii!: '~"rin]d rrob~I!:tl!, .Illifldli. jma:mt'! ,uhc~ti·· I]Ij<il IO'K,31ne np;r.a:v~ dll, ee pg~ Jliliuti da :§a'l~i!.'l5~mo,N <I,igore ~c ...Joo:g djiece :k()i~ moraiu

Auf:ab!lfsi Sill' lI.km&.1J .Ila ,trhiiJl pjd.i~ u M!:.iij]u -kdc .Iltedsi~d[lik MZ J(.rU;evkt Sd~b H1:ruSimm(l~ II~:'

V'eic;i nom IPlflvr,a:t~ti eli

Pred;U;lleCil 1..l3 pir.iie\f~:Z ptlJni:~ai2 ,Zvurnik<l.! <lIll:i ~ i.~ l}p~lirul.l2' FBrHJz:rUll~nll: i S;ap:~e~ l.bcg ~[ei'!l::Dl(n;;ti puIta i. ~l:i·:;ti~L;Lml~r~Wlls~fskrali·· fh'liU~obIl5k{;:lil:!ii:~·l!::gi~·"'{I~ u wm praNc>upn \i10~dlll. ,g.k:i.iOCl!,[ na kFi:villi " bUzin,i k:Ji:l~~a i dji1je D~ ~du~

~ Ovd~~ ie, s~lom[[Ytilik~j< OIapravlje.o:.S!. k!'.a~f!· Itnl·ia... Mill:&1J ill1'lla j:1)!i d\ia~ tri kHo .. m;~[r,a,·daJie ~emp.~~lllo z'b," o,gJG'~Ci~ JtliUUl ·k:a'~ n<lllIl. \-'0- ;Z,1it A~lEl'i.l GlrakJkpji [[i.pl~ia. dlIl~'n(l~'OiJ diSk'li;: ~ o~.lal,e: pY.llI.ili:C'Bil ~vtlWJ)d~c'i:rru.

Kllkp i3'~znni,e m.ll od8~.·· biln<l: Hl1U~[i!;mul'!'iCil".ll.cju!:li3. I4pl:!cl m~noi ~~oli u Krik'~

Plllparl'll !Zl:d

R:run.o J\c{OOjji~,<k{l ii, ~i \i' i i!1. '1iLl3!ini.r tv.n!id:>l~u .prvobi:lTI1. l.;8Jdo'Vi ~mn(j ~go.:1\~~ki siM!tI.l~ $o':ozlt'oml .f:I~1L l~~ da :!'li~~ ~j:twj .lj;'~,. Ji~I~UlO' i :~~:mJeliillr'o. Ni~eJ' :k® . !to i~ ob~j!f:llj~. rm~' '!Stta",l'~jel1. PO'lpo,tlli .• dd' .P9 :s,a.d, ~ve ~.oze· o:ddi~d 'I..~ ()~u:."D:t:MI.lri;~cJ~'I1.

vl,e:~ml!\~~:dJ·og o§,(~etiQi!6 pi;l.. ta i l~~;,:d~tu S;O",~k ~~\!"1:k;l :!i~ra;kf, d,_ ~m,<.}Wi. i'~d~no':m :pot\i'Jt:::u iP~~·~~ iPr~WId'l ~dI.ki.· ~:omeI:ll!"' I po do:ses~ !J;illlrrne" taTIl;~ Stu !l i t~ rn~XQ~ 5 oibz:ll1[l'frI lUll [0 dla. ie riiiOc 0 Qitl:ci ad prVQ! ,do pE'~(l~ :rOillreda. One: b{!~re;g imuv nt:ls·s,~an.i~u sk['ll· !u ·dJ!Jvlfl'~e rucl!j[eI.i~, llli tu",;i ~ lIr.'i.jellk:i reJi'S~ 'ra:d:i ugla·'''.

'I~ie, UPDlfrlUtl1

Med)lli dJjeco~. '~i~$;ep!Il' vil1i~.·P.Qd ·~g-lrim. I~ 1,0- f5ah'.lV!,UlmJU\lJ!tt~,irn[~:~'~® '00 kueiknfiJ;{; Oko ,pQ~~. ~ d.aJ)i~Ii~'~ .!!t~ClV1Iru kOl;l;l ~loj~ ~t ~fil~

- Te~.e: le U PQyr,al~t.!, 'j,e;r le '!iIX1~f~o" rmjr)J U~bil v~~: ~'~~ln ~~ '~S;D~~ d\c{l kI:!~~ ~ bf~~

r!,Q,ffl (j ;P[Jv.~m.if~.i ~pi;cl~I> iii, ~p~[I:a ;i, re:d,,·vni:tl. PIit-

mnnja. . .. . 0 •

hla(1cl:iJJ]]:r Odl~]JC'fir" .~41.

::it)iiI:mhe.:nJil)~kO'l11!Itllml{d !!'H~'I~OO~ love' O.p§llll,~:ZVO.r!1 i.k p.~I~ar Mnks,lm.o",·jt hze cl!a ima11u :probh::'fD1I'a. 'S puneVI1I.lm sanl"" r:'JiliDjem kHi:i.~!;I zbt1<gncr~jeSen iib im c:l'!'i[1;skop:rn!!f,liIi III odl1(J~O!.

u glrOlelllu 'I'MOla BIH -I IB!de" ulcle!sluoualo ,50 illola

Z:avr~[Iim, mani.ft:smci,ja·· ,[nUt u,T~Jlv.Gii'ku!JBo!l~~ Sk{:)[ll 'Pe~t:ro!jl'C).lilo T'l?~bini'lJl i :1~iY[JU iUKpij~Bd' Sli okQmJiane akLiv, no.~t,ii)·~oi€ Sl.;I.·1i.l!.2Qll, godw.i pil'~\t(ldj~.me U. s,kJo.ll1t li;Ollli.· [l!1L.!It:~JtO,g ~diWffi;~·il.!llo:g pro:" ~e.kIi:1I!"Muj;3.BiH -rnlJi~~:::ls .•

:~H,~Ill'e;,;,'~OliQ'pSlim ie 'K:Qmls:L~ h[ .za IQC'~v.aJ!lfc ,1[UIUionam~h i!;;pome~tk3; !I.iH.!, IH:e:u~i On<lJlj1!.

Projeu[ ,oll 2006.. ~in!'! reali Z)ira KiOJl1i:i;si ia .• ?a/ ,c~1i",'a· .iJi ~ (; D~~O:l'l3!1tti1]' .8ptlla.en.ilrll Rmi~ ~!l ~lill1!.':!im'f~kl:!som

I'lIJi.Slilnme.~ike:,lna:tI:'Llre:l">il Gi jlll fc ~hllO\l'tl i\:mb~~cfuli. SAD tl

ti"H .~,;i'.~ f'! ••• ~~

1)~,flII '!~ Vl;MI~.I.Q. :llna:I1$J!]:S:t'l1'.'\ sr.~

l~dl-i('\!Of.PNi~i!!'bl' ".M(!ja Bill,· mole: H~]j je,de" 1.Ji1im]~J] ,~e m :sl!ie~J1je.Q!fJlio'v:n:ih 1l'~~rL11l1 I() J:ni11:ljjmlJ;m .f:I;,r~litilidiJ i. I1je:so"toj 7:aStldJ SiEc.nje;_m: 'pOO_i-

:lanJ~svi resd.[I1 ~<'3!d ill {)i'!l'r'i.j~:din~~ti ~.[:tn:l~.rn:l~11 ~mh.l]~og IlQSliiOOI1 (UR.

·UreiiIJi)'Ji!dj'Jiproje.kl~.IJ.~~ '~'['VOIO'Rll') iSU !C~[i:d .mUzehl, Q:m'ar ~ll djecu '~a~~'$e'bJl i m p~u:eb~G'Hi~ k~!J i: \ri~1: l'Id 50 S:ko1aizdieh~~BiH.

l]i'iI~oml ~~, Mjed:!. It ~11.'II1S.\!lbOOl' 21111 1,

13

----------------~

VLADA TK, Hazmanan izv_jestaj o st~njlU sigurnQ!st'~ u 20110,.

rlmi-,81 18 Iza uslau iii

ProtekJe g,odinebudZe,mskiipinhod~ 3"10 .. :085.,531 t a ras;hGd~ ~ lzd8J:c:i 3,311.,342 .. 40"1 KM

V["~cl~l'Ui7J.~ns:k{)g .k~Ul~ W~.Q. ~a:!!mJ~ U"ialIa lei pdAu'lIli- lililJil[~rmil.ci:ilJ! ~UP.-a TK,~ :s,)tanj Uidgllifiosi'~ 1J1 P,!:,Q~'e:~!I:!'i

.' iadja: ~o'ftal l:ifl,:~a.

. 5U p.rcZe:Ilti!~Cilll!~.t.·

ltiV.1II,9:S.ti . .org1!;111 bEJc:iolfl ih leo dlnkm.MUP.;a)o :k&QI. SEai!:~ll" ti'e:"kj iP(ld~.ci kro'z,ol~lilIs;ti::bi· mrna;lhiE'~<I;j ili!,vn6sred~ ~ miea, IJ:!!ZJbJ·~d:n~'!i:[:it·&L.gb·ftLcaJal .k~o I~Q~t~le !iI.~(iVMiS[i ~oH~ c:iis.l:\;~hgr,garlii .~ ~~!j~bi, '

InfGiffi~.eii:~ S!l!ck~ i pr]~ ],~d1og :m.je'rll!. 1 akli'\l'~"ld za PQboli~aniit'. ~~'~:tIijfi ~i:~rg!Q~,. !'i na p'udfUC~U. T~~ U 2(l~ U. g'QrliilLli S, ClIh;clrom ~.I~od:uj~ .pf'e'QUI. 'Sl!I'lm pok;~~ ... :ucl,~;!TIB~ u p,f,edaoduQj g.~ciiQ[ oo~10 d.o pos-~rWn.ia SfllJ.rnjQ, 'si~r.iI!l!Qsli ri·,oo~·rrsllJ; 11.ai2n05l,~ .P~ ~b:llio lJ.Iif:lb~~s;[~ kd:mirlalh:e~"ilj 'Vlt'iid~ je FI~ebniJrn Z.B:kl~~ufk:o:till iad;~I~:I1a ;PQ]l.di~· akog~ll.~LnI i: Up,mwptJi· Heije dill! Dbhu z~wo~!ihib

~,a~e!lnitie 'wa~ef': PtiJe'1l1ol mJetiJl ,~ al!ifNn,(Jsll za pfJJJ1J~$'l'a'~ie s/'a~ia SigUtR8Sti

nnd1etl;[!.Q:!;~ ,p(,uj)w;mM sve 5jgLClI]ilOOli PiJdjgn(:~!! 'ri~i; u i7J;100<!'!od21 J;56,a7'O marn:=·

pm;l'et1ne rniere ds.se gt:iffin:ie: l1.i\!G< llimc[5~v(lti:pt).'/'IQ1IllJif b,

ambIi~l!t ;m.l~1.~ ] imo'lli[)- Vlaoo·je :rnzm~ur:ii~~. ~

s:ku si,~l.lroost,~adlulll.. pdtrv;a,t.i:]a bt'i,~llai 0 rndu ~

No.!ij'f:d1l1ci i'~ p'r~.b'~'!!I;e!e:n Jhti!IiII~ldis~(}~ pudovan!uJU

b;'!ii }'e.s:r:i1l1 ('I iz~ r~f:n j'~ . bu- V-ete:rina:i:s.k:i 'l~""'Qd. TIl: kofi

d~ll'l.<J. y.'E! .prQ[)eli:1u · .. !od.i:['I.~. N~fi~!!n:si.rai.!;ld~lJti'V"O (H:i

U:k:upw. p.!i..ihlOd~ l~D.Q~U s:l:li \\tlaSf:nti}] prihoda kO](N}S[iI{a,..

~] 0 .O~ 5,; 5 ~ ru KM~ ta!ll hQdi I; rl nil. td.~8:ru~ Bili we i pORd

iii!d:[lQ 3Jl.l~l.40] KM, 6· tl~!::'7.JilJiih u~]oV;a posltll\'aO~iI.

me iei'ilil.20Htgodim:rlJiti~lk~zil:~ u l(U(t i:sk.az~ml d:cib,it '{H.i

~'ibk rdlihOOo1,~d pnhadliJmt 2)O.~Oi 'reM.

P.ir.itifu,"~_~~Q i<e:i r .. '~sta~'

opaS'lo.va:L'lJijmJ JP HaI.-

:rooo~aer.:0d.rll'.m. T-:t:!L.dl:lil>' d .'(1" Q , j; i!l'i,iI k'e: Z1lI 2. (l'lO·, godJi:m.L

[~~OJie'~ska~!u:i !l:lLJjli,t~:;Jk.

1,1 jpos,~o!i,1'a.I'.!.~U -, .. ill ,t[ll. O. gl'J~ d~.nu ~ ub,p.JI]:o,m :fli.llOSiIJ ed.289,.,sJ.4· 'RM~ ipak sn re<lJ i,ill{ilI]]~ sve ak:[ivfllf.l5ltl !D'ttilv.i~:.e·lIIle n.n~:Il.siisk~m.i I'Ihmt'liro ;l'1l:d"lli.

it:': ~- .

-- _ ..-"T.

ot: ' •. J.. .-

~)V'e!Gefollklora Ii pjlle.s.m,le~1 IJI LlUkBV'CIU

:S:U'il H,UD-Ouli I JIBdnO!m m.IBS1U

V' '~.l'g~:n i Zl'lcHi ASU!l:'lja~'i'· [:m~!'~ HKD "N::I;pr~8k;;

it 1k."1l!l~thlJif.l~.Hl~m~t:'lmffiekih~~m~ l,'lIlka'!.r.a!: G It'UD aL 1J!b-

~,pa\ll] .LI1\1:av-aJi ~;:r:iUEe:n T!!' ~8Jl';j~~!;i1!~KUDI"2i1~ i,uli.~

kon,eelrit. "'V,ere.r foUdo.I"a· £ l?t\('d.~osrnt:i6) KIID'1~!IlJ[l'lc"OC1<I

p,ie~uet' .M k.o,iC'1'IJ suaastu- !?ura.e.rc.. '!KUf) '~Ubbo1'lll'li~l'

i)in ~'!,I'iKOO·()".i ]2: O:"'"e ep- ~t,n.iC'<1" ,KlJD t'itiildiITl<O

1 • I",oy.kil!i1W;;' i Ze[il:s;I·~!1lnSM[liIJl

~~e. . ~

. S,~po dvUe I3.ckep'I0ed,s.~i1)o ~D..o~~.mt¢}l·ID.'()~~

,,-iIi su se KIID "BO&'Jo," B,o· KOo.c"£:n p:re.;t5'ia¥E~. ~i.'oit;:·~fr-

j.'<!lIvllEi, KU'D ,"'5'I'o~'" Of· 1ii~ ~~'OO ii ~ll'i[~l~~Hu kQd~~i Kun ~·G~iwe'[·'t PQ=·~M.iI.jS(k~da..ll:i.Ol'om"; M.~

Rad,o'V~ uKlla,dnju

Ure6enjlll'IrDlDIri UZI DaGinU

011~t~La iKtads"~li !taJkOfl ll~kQ!ii!$t;!'!:I.:&:c:i ii:;, fi!t!td,~za~ !O'F,§a '~arndQ".e ina. ll.~d~~jl]

.. , .. -i .. ' . 'b' ;' t.. '~ •. ',

trotl0ltr.d O~G' () !:e:r;.~I:a1 K(,'I'I:e,

~vflde r,aunici firrn~.'~DiC'" aa" QriIldfl~<Ii .. :>iOlYlia opci nskip(J'rIa.~

. NJ!'kOIlllki.ag iil1l i~$t::l.dffi1 trolilil!Ol f:lilkl;)i i,' su bm d~tr.l'IIIlH

i '~~~4ifgji~~'rii1:~,iJpHg s~i~<"' g-radnji. nt1!v~h.U·sll;h}py.ol!'le fa:l~r.!l d.ova.}\\lM':l:mno ~c .~ JliIgp~~j~ .1ni~~f.IQg iffidil. na r)b!i~lnu eimC"~·!i.it: u.P;O~p'[l,DDS.u icaU'lI;),v:ati. prUlict,,[ n~(· kQII"31ndwii'!:' vami.js:IcQ.g: di~ecla .. ~.bje.kti:l Opciij.e~,hi:li i. ~~ .!tit~ . P'QCcU[ 20 ]0'. :~iHn:i.

,",0' u1:!Q~ )IL1~i.IJ'Ia t..iii-· b:QlIIEt:.a'kot:t IhQi~ ,d,,,~ DH ~~~.i~p.te,d; ~~cl/i! ;DEil»-~r'~1;': (itv~~'l}"'i~11t, Ka.km ·to, Wlm l\e~i.1 :s,~ri ..:gr. ,ad!:I' sotml StU ~~$nit..im l !lll(i(rnli z;uidiu~ewA1. ~'m::fe· ~s;ro P'IlI:d{D;~~a 71\i3i ~h:[ b~ ~Q,JSe ~e,~,w I]:eloo:.'~d di~:' ,q~li,e:d:iu, II. 11'.

_ ~l' U~· II-ib'll

MiI~ll __ 00 __ IIHI

11UlICKlbi. :1

It U ,toktiu1JJ [:[I~tlZg daui m.a:nUe!l'~:!lclie,l)e:rl1i 1:;3,. m[~jJ]a S.u<liev,~ d~IJ~!iLas" ~. u _S,Jie,(JLde,r ij~i .Cld l2: ~~ ].16 '!lad biLi. odrillI:l,~m~.rrrrilm: .alom: no_go;mcun. i M~. K~u~l:l"t :U:16cil~~. m~iktn _,g;kol;a pM! ~!lij\"J~

~tltr:li '" Volj'C'1iOil;llgrll!1l.iilll :9 .~JIl!lJl;j~vJi'lJiP. poef~ie 11]:. 19. 's,~d u -BQ;.5llll:1iik(!iPl! kultnrnQm~Qrm.. ,.4.1'Il.iir:.

mIDI' MCUS-I ,,1II~al~

.. 'bliliZ:bil, ] i,l(Q'Iol'mlI:iJir:adu~ iVa C1a~ov.a 1>.C!H~ AF(~ tlJS, .;9dj,C)"'b]iI: dectlw>lilr· 'l:,m'II ,dJ:ILlIUU l!:sq.t~1l! :pr". <OSlUJ;1 j;i1m~ C~n~n,ZOllkij:· h~nl. '~~j~l~;Q~i r~~v,~ rtJ;~ Pbgat:d~li dp,9.

m:a,Jai - - iJ. N~' ..

"

.L:Jiremi:'l,rn.lt~i:nm:a ~a~ln:ika l"'dlns:ii~~~ s;uuum, CeIlIw·F;ilim ..

'~iIf_~ t:t2i1511~. g~~ diniiu.ijavl~:~ij i~ 1.$19

!~ • · .. n"_lL _.j'. '1" ;..; "

,~r:llIillCn:i u ~~~ 3.~ ~[:O Je ~

1164.,~arni~ M)A;:a~,

I~od.:m~ .. Df;kx:'l\I'I!I]:g) Je '~S~31 pX)~aD .kdvi!Uli:h dr.e~~5~fJ i~, mkf,iuer, 'boJ~e'sil'BPile : ·rh.odm:1of' ~t Ij\(J\ooe!lTH~ofl~:[)I

:5i6}'~7. ·A. ~Vtl~.

14

Dl!evn~av<U., '!:lriiBd~~ 4. maV;;vltl3J'11 2~ H.

-Z" OBi-ana" grllan:lla Isa I 18

l81l~o ie ~n~~j.e'ndttl'l,j<~s;e ed 20 ,dilnfJip'fresrn'~a grijll;lI. SezlJkn.il~ s h13dn~jhny~e~ [JOl!n i .oIi:im ~cr:mapl;tl1l!i't!;'!:ra~ miistiillJi.o:v.1 <'ill! b:llJ!dni~ piEI se gnd~ni s"ll'~lito-d.:nevno :~3ile.

M edut btl ; direkiEo].'

},:r!JI:pI~JI!jJ3¢" SlliId_ Zo~:Uk.ovic rvrw d~l i~pm8t:l1D]jl~~ g:r:ijanp. f:~lir~mo ,ga~on.om i G:;J loe gijl P'lI.!liii[i ti samo aik{l' u~:amfle.~ m!ru:rn tri d~tu~1. bll.,de. i\'i:p-fJd ill 2- .s:t~'j:1i~Ji;!i

~·r~h:rr~j [e ricl~6d iit{:i~uA,[at'ije wij:anj~ nil fj'Vak,viIn dnevlJl'im ltmp.(;':rnl!i.l~ 1!3!!tlI.3 kt;lfc.suizllad ]7&~~" peni. :~iI~O' ~e :s~:roI!~. :srii'fa[!~~ lllvr§i_1a-15 .aJ;rri'la~, mi -sm,{) gdi:di i,os d.~fH:a_ilt ci.a,n:a,} i~~· 5U temp~Ol:tt:m~ bile fltiiske. S ~el'MJlt St:rii:!l'iie, rr~tz:i. se da booetn~) mdol1u!mi'~ da S:te~ drunHD~ a~ ~. dru.~ie~ lindi nas ®t.'iik.t'lo(b~,eVll!o. z(ll\i~ief im ~e b_L~nQ.~~D 'ie Zdi~.Dx'i~ .

D'oda.clile ,d:a gl".!,janJie .neoo 'pm:mmuo [~~miILu. ... :r~ 'Cl~,t~~U o:Y'mkv'a.· 8amo ~:kQ Q.cde d'.o V,e:eoei~ p~da t~j~~~!llm;m~ ',!\l:ri;janf~~~i,..

tipu,§t~fiO, A, Nu., frJ.'O'$l.mf~'I1JiJ·, •. T;1)p1efliJ''': Z~~ti~#a ~,t(JIll'a

I,zli'o,zba !"UmJBtnl'o~ Starum 6radu~'

SllBe DDSIBUuene u

. ··1 orOlda:Ulni:Ca

'':lli-1r'2lL '1'~ • ." C',.

~b;C~l!'i!i ~1,.r:m]eJr:lll£'i,j'l.a.~

:oo·.ru GJ;'ditbl', 19iu l!~,~i· '~rtI\l' lJt~BiH~ 'tl~~,reM ti;; :I al!!C gl,dtme pO\l'udom (l,b],-

~~"Il~tn~~'~~t ~p~~n~,U rllg:t!J[li~ ~sloV'~1! pw~w'· t.l 'Y uij~f F,t:.i~ 'kdjhf['ltl~ta· \!J i~fi~ su u;rri~ro:_l.ti~~~ :ntdp\!~ ~Qr~~ -"'lUti~ J.{~piii ..

'.' . D' po~m!VmDI-

ii~ fI~~,gliko ,dll"!!:a. Ljud~

VELUXgp

KrQvnlpioZOri

Ijlzi!!:mlli~ -:K;ul'lJilim .. ",ltl.: - ~8?" jbo,11~ i:eiOa se.vr-;;nimo Hili lWIfQ· ,dnG·~.iJ!EII:tl,i'~ i'~ii' cl'tVa iI1iki!~ilI :iiijsUl '1~t,W~.]3, r;---'------" I:{ij~d~ .. gc

(i*hh· Tf~b~Ub[ oogrij:1l I,JlJ,!J1-O ~ ~!!,~~f~f. -.........::::........00 ......... _, j:~ ~u s.WJ·

n:tlv~ 'iEI]f;l;,)hd" f:('li-dall'IJI~a,~ .m i.:lH~:m_·.lDaT@ clia se za-

!Wi ie:~} $~~ ';ie-.iafiJ~ i~. - . 'Sasif ~1,i:J1" ·1alLe~ .. SIV"OlIk:i daln,

, 'g:rl ...

ili klirn'll~ Jer Imam malo iLij~ .. U Sl3nl:! Je- ['!.!~ :m]1f'mtLU,18I dUplo ]Elj(llj:al .I1e~ ""'~fll. Ovakoi ]matO du~l~ rn~Mf!~.

StaiD'll .~ prighfd'aiu.t 'ali ios J:i.;m.a~~in:r~ttJ!ij';'.mii:h kup;a·, ca. V~el'D\'Ii1hl!'O ie"[ ~ik ~!Jo6el"ak~El~ gn&iw.i HiS:u (jo<\!'oU:IJ.!l]c u:p~oom~"ti ~!l:a, jill U 'pl:wnj~ .. bl!1il~] ~~. ~i:t me.·' an~ pwd:;JV:fI1i101e.

~k@J;fi3i~j~, jz .Opti tlJ~~

··,,':."""b ._. '-" .,' ,~

:.i1'.l!YAu~!ii~ QE'~m:i!lt~ ~~e

~mg9di:fl~~ bk~ m,~ .. :r<el!i!a d)o 1 8i. rnlat~. N. IG~,

Akcija

[]I\~,'l'rnl ;;W';]:!.:5i'1lg~. 4, m'Wsvlballi :ro11

15

Ula.g:anl,a od v~a.snika predUleC,Ej niJe bHol sto j1e prDuzroKov,al,o IQ,tpusman]IEl vlelii~Qig ij,mja radnika ~ pOi-veGa" ,b,mj s~rromasnlril

[,D~e Sl\~]Ji]e Ell .~ i~~t1Jilskoj pc;i~r,~tdl()d:l"Jg jClll'iV<l:t~~.A~]j~ \I~likih (l:r~dn1Z!ifu kiD;i,3ri,Jf;;l! d!a!:a ~~~~"";ln~ re:;-;l!:Il~I;~.

Faihdkil n~nd~~;~3i.\1 V;ill"d3~ [a:b:rika :lilip.mtPl'odlillu h(}ilB,fW~JI\W:U F.c:rp:(l!!J,~~u:.k~ S[Jlw~ f] nna,' Nn.~[,,:cl:!l:~~ T'eN :mmlla" M;el:a13fl ~'~lHUJ' fir~t':I!iU kOle~iJll. h k'!.lld.l:r'l!fiii!'.

N e .. :1 II _ na'~:a U~[ireijS:kQ pletbll:wfc P,anM;J'S j, !lye 1.n I'lllitS.ke' NJdnj,e IIi Vl~g~::l.dl.u. V i~e; ne: ]?OS l.Q'i~. O~r .Jj.e~;8:dmfiI~ gjg;Jindj].i.!l~

(J'fld{;: f'Otirdoo 1l!l:mroJ1 tQjlllh~lIi W'1uom ''i,~{;C ])[ils'Li ier ... tnQnt:prili'adzS!£;i~~liIl,

Ul:J';p~, i~; {l'd vl~niir.IL 'lJib ll:rooll:llC~a ro::il,~bUo~ ~[O ;jc prolJ~kQl\' ~io Dfpust-:ill!TIlle ¥t!I~~ag h1"('!J.i~ !:iid:l:li:b i ~~ ~lnllbroi si'l:iCi.m:8i.sW:llj k.a~~ 81i:! 1iiI iHfurn:l:ac~ji Od~eru!l Z<I privIed:u. ~ dru~ lVe[lf,! dljeia~· np$;l~ Ol:l<ci n~ Vii'~I;i:t.nd) ki!)j:i iit; irn~.e'j;IJi!!P·n:d 'cdbo:rti~.dmillok~dl!~:skups~ ine.

S~mo m:ru1:ii bro3rp:t~'!;'"roonih $'Il'bie]'iiJlil.l! ~t:[ilf! c@'I1'j,~ l:fimna h0ri .~~ ;.0;3, O~lil~.i\ 7.ap~lia1i',a . .em[li:ib:~i rndni~ 1rn~'~i(NIU Vlrn,~s·"U$b'3 f~I.l1'iml ~. pnij~od~]ur~llt~b~'h~ dJi i~lJilcll;skiie[(ti ~ V]kgmd:Sk~l]bit[lj~.

Rast cijo;nal

u ":i~'g,r'i3IdJlJ ~'relllnlIllJO !'IiIl'.a v~l.ik~bp.nxh:l">~'¢.a. :j, '~~~~"'_d 250.~J:l0'.s1Iimih~ Sj'l}dufi.b kamFail ilia sa d~ l51l l'a,dn.i~~ ~,~ pet, ;1. Ul. j:~I:e! i.2<6 m ikropredullern k'O!ja boo!e (inpet ZllJ):Oli:leu ~h ..

If!l'Ili.1'I isek:reIll1!: Siill!e~ lSi·nd:iik-B;ta ·E.S ~ r~gijll1. Po- . e{i-Vi~~i~d Li'~b~ :~:!:!c~.evic istih: d~ [lad 1-i'v(:l~,n~,g :!lWlliuli!tt!ibi, gt:IiJ.d.IUIIliPOtp[blt:im:LHill,i~ ~rilliIUC:"Jt': razmlere, ~1&~;Po'm ~n i1ID~i da Hl ni J,e ~~liI'Ill l'os1i~dlctl !;kono...m~ dtJehfzeJ, ~'ll·~'(Jiu ~c: poslod<!,."...:i 'p[!;z:hr~l U:. rI.egQ ] S!'I.m._~dln.e;\lIIQgtl1f1!li:! 'c:l~ie.I1<1i .Q!l.ao.V1I.il.!:!:hll]:mib. nanlLir.niCll lll,klug:.l, '" M.dNDllUO

Invesficija za OVU kucu ad 120 m~

u Y Q1n9 blokov',ima je

o

Na bifli,tljahI~:kioi bCf'l] .Il!JCe:r 'i~ krllil.:, 14 [I'.a;r.Js.ak~icj~ (lSl'If!ll'ell. prome'l ed 12., .l,.~4·1~. Na sl"1!iJb~mom b~!(7~ll11s.kom 117;ikti~ ].i$,taJ.B., naiv~pfofil.ie-[ O:~IifYMC:n J~ $~dfiinUI T,e:lc,koma S,tcp·, ~,~e"od 14.;213 K M,.·}ro presj~~110] ,t.i.~(lfi~lOcl l~IO KM ($'IiU;1.:;r:4!.OJ $'Bpos(.o).

A)'{di~l?li fQl'lidnim.31~~, pad, pmsjet1le' .c::iicrllt:" a glil,'" blmik &'II'I~i,e'ZrF"Btl!.!;s im ..

ErJrpltlrflar Maml-

.. :o.i~

\~Sl:: .!Food, H'i'!:ll.{a Luka {-J}~ 1 po'S;[o). Na&lot~o.d_mom be~ .. :zans.k~m.~z:i'!i[,1LI: IlRjve.6E pNJf[U;!t QS:[V<lI!:f1~,nf,c' <l1tdrd'· ma nIme. 'GmdjteU Tes;liG~ ]fo ~n:cQsrn~m~ -djcrui ,00 11};.15 ·KM~!I.pad cHerUI..Zi'!:bj]Jel;n~ ~'l1i!i akcij'e G1('.<Idske ,~i~IDOn:' Gtadj,§iI;{a~

:Zbog nSdilS:tavlljlanJa iizv~,e~staJa

IsMUIClnO OSIIllrml

llaoj alu~~!iihe[?~ p.ri"f~'!RI;:'nO ie~ j uQer 7.a.m;:t!l,vjiha" ri~

. , t 'b..co <~".

~O~lie: illI!I'ttl:am:i1Ji. fDy.Wl'l~C:-

d!los,~i. osa.1'!1p'r:t:~$b li~ I!i:oj;a ~j!i;lld;osro.vi1"fi[piil:n;s~i~ . ~;kt i,jThI'·~e~mje:za POOS[UlDdi-

IlU ~a:l!iJ aje ~ma, R~fci: Ie Q prm::dt:]ZeciIDtlHAg,f)~lnf iz reil'eri!,.A~nQr'revO:tl b:SrpCG~ Beron!!ld :l'r(l;i71V'od_~ i:z .Za .. l:dma~ Plill.'llna i~ m~mJoo~~ S(l~!:l ,g:1i:!1T!~ it:. qehin.f~~

l't .. '!:rl.,f;;'Pilom.izJJiile~jif!J~~ Un,~~·i'''oo '~~ ~n:bJer.li'Cl;d Ukl"~ as j.zDo[o,oja •

Dva J~'!:'~u~~:6t 'l;I!eb:3_m ~~~ do\E:mviti ,ful::m~ij~k~ . .i:z .. \"'~d~;leB~r7.'i .iU Age]ldjj,~ [lQ~~eM.i{j~~~. ~:n tilillna[i6ke.~ fiDan1i~f:skc usll\lgi::!j IilIil'vedlCno i~u ~ie[~ithHl zal!lsl'a:vli~'~J!:l! .n:rIO\'I,a:~~a~ TlgoVlili!!.!je6e b~d5'.BIu.s:ravljeno~,e dok. nc btltfe,~ltt.iOi.n:re.n ut:rok -

ale Slanl!. noua

bstr.a{J8. 0 t.Il~il,StVU ILl MostanJ _ _ .. _"." '. _ . _

. · iceni iSlilao U 18snieB Ie· Da lura a

IU· ... ,' 118 •. - .• · .. 1. -.' ... 0.- ~II!I. C.'. -.=.·.III!I!!!I.· '. I:·· _I' .llg.· .. ·.-.·.· . - Rajb~ja H., tvr~i de J~j IB"r,anko: ~Iaglprev'i c,~oj,i ~e tla;pr~SJ10' nes:tao J n'ije

_ , II :IS,lPlat:l:055JJO[J1 KM' o.[!1 Pfll~latle n~:enogl stan a

na;ci]a ds ~, J1<1p1!l1S~~. U:rr~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [mr:lni Si1!ru bili 'po~'iill'la~l' a.a dod1~ do Bt,suka:" it<o;ii ~e pr'\!(! '~e'l'e:rQfl:sk] l V'l'.dir.;, da!lo~ 'v,~Ie:.D.ija (iiobiol! iee 'ic:Jtl,lp~ tre~ll¥O flilJpi.r'l'ad"ti u~~m:El:ni,;J bedita''''3: ouda, se, i,ctI:llo. sta \l"mo,p'[;C1'lil:HO ja''O'lja:tii., 1;100- ~lj;s.8ij,itiV'i;: perod ~j;,!: da r1ll~ ~gp'!!araill ['!j: rnHl:)u[oti,cmn Ehljncm M,e5rI110VI:C b IIi :!I,~ u ]~l'udfm ~ k~nc!el adia,- '''J~ IlJiclir: 1iI"i~e :[lij:e fl.tl].li:£,ion.i:;r~~ 1iI~ ,ct! U:El b:r:tlj,~ve koj!!:su lim",·

Semso Sa,lcirru i!z]rIB~§et81Jn !m'al~O IPoslije odillas,ka !~Z. kaf,inB!

1:a:k.., Ji(;m.IlU[ia!tUJ mzi~l1~ l:: r:hliiJi'i!,Hl$'[i~e ppl:~c;: ii 1:. 0',1]

V'!l;i i[JQ'~id:j~i1U!o!;f Jll~l.l.itl~:i~ ~!ii: j,!jIJl.klliU da~5lfllJPi fj -, rj\;i;!I1i,

H '!.:I i<lvGc~('~ ,ime'n~m ubk>e' :~du6i!1jtli i~ n·aji~.

'':!iI" ,,.:...~1'·J'.'H· fi" \!'.~'I~· it:' d'&I.· ,. ~ d. _.1··'

j -1'io......,;i~J.1: <:ie_se oc<!;lC1.na, ~11 '.M!.l "lIJes,[<3iltI. m~~Cl-

1~(l11~ J!.':u rOhlIlJiCn.l!tI!!li :!]!!:r:ku·d~~ lIJ!~k"e ::!~kl~ dr. :FJ~!)jltJ!'l Zujo

lew ubi,.il:..'1l p;r,d~JillQer ked C ... • ~iWI'o aamie ,d;Ji ~e S.a:Lai:uc;!-

• ~~...' ~~" . "'1' 1"',[11

n]]Si~g mt)~m u ,j •. ~u~rnI:'U, '\;I~ ~Jun nI~MiII1PI;~~ l!l,'i ~~Y. ,PIr~

j~:Ofi.e'V~l!i1.v~'~ 5a?:mJ~~.d!a: 'i~ 'ostri~iilne fa;oe' Y p.m:d~!ehl ~sumi!Hfeni ·~.O!h!'O ll:J'ivif-ilugmiIlnOl!1i ko&a.

di~il~ u;i.korn isb~g da~~iJ:lij'l~~ T' ,. ,'" ." . ~-'!', ~:.

mn u ~iIjjj)it~iKP.Z~·il! llYltJ;£tru: - raZel1 I!!II II\IG,I

-- --- '-. -_- ,. .. - - -_.

IRastlllllr,anjie drugll]

Jti'jci'li,(l IZI:.J!llf.l1i:iO .:;t[!JIO· v C>C ~bl'~v,i'li'!) ~'!,l"frd l!!osl!l~.1i'lm :or!~~ lTI/Qrml:.oki, pc:I .. ..n~lom J1U.n!5[!I~ r;~:kt;l.mkt..indtll31:.cu 1ccQ'jJ u KPZ"u trerunno sln z,i d'\i'QJj~ lil'ogndi'S'njLI~1'l.1!l 23~Wt\rn W@~l'nSU1lu.mjJn clc-o:ge.

N:aiiE'le, k::;d;:Q nan,I1 i;e ~[lOtv.rd,~no iiz ¥i~e ~ Z-Vt9'tii) no.-So jiili:;,-s~ ~og di'lrilll\~ ,l]iilkCln ubi!'i,~'Yil, S3ltilffil~ P{lOOVU lttlJ'Ei.Q U :K:fZ budilo ~.,.ml, jill: b~(! ci<dobl'flll d(Jpit!!!s( oolkom \f;ikefld.il. PC! 'l.lhlSku 'l1.~[v'or Str:Ji~l:'ifili!l i~~ il.zi~v,i(j d~ i~ PQ·5~lI'iiO uhisf;V{J,. Od:rna.11 n~~ ~nmg'A! 'O:ilIi~ ·~fuv.edeniU

~~IJ!ll.fc~+. . '. v

DIC'~itn~ k;!]fi IgJrHil!l~ 1~1l!:~-

~hu: A,dh NU:Sp,ahie j'uirel: nitln'l Iii ~ it mo~~o ~otvrd it i im'C:l rullmni:l~'Eorg ~ ribi£rtVO ~.d~in~ u obti'iiz:lo~~j~ ,d.a nii~ gOIOi\l' ~ff:§tail ~].;1.\or4

Pn~l'J:lIli .rl1:~.I¢;ht1.!n inf~-· r:m.a~jam~~ uhi'8![V'Il i~' :pre~ thodila svadEI lzmoouSEil:e.-fua • n • .. 'm'- .- . .; . ..:&'':'d~ ..

~ .oQ.lmll.t~a~ ~ ~Q'in1l:Vi)YL!'YV~ U

~I<lcln.u,j l>aril:i-~-d 1!I11'l[i~~~lIJlIlL'I ptiigradsl~.~llUliSeJib B91Dod. IiRk:Qm(Jtiv~iot [ii!iuP07~'(I:iiI~ u, 1I1'Vrd~e'flIu i.e .&l ]1; Sa1~.in. ~a1«lifl !.lV~I.dIC; uillm8M1. naf\uS,!iiQka~ nu, 03, ~b.r:y.rO JI~I>'U le-· 'lOg1il. i n3'C!~'llIi3,~ 'I:li pfaUlH ,OO.rtdJ:I},illl; o~dba.

Oni .su·~.· i:I a vtld no} po Sa:1rCi~,1!Ii ~lIisli .I] i~~voi' ki1!lJC-i llr Z.f'lfii.llli, _g:d"iezivi ~1.e~om i dlCi'[t:[o:m"WI (j ·mno I?i'I msu za[(.4diL D~ olJmtrUJfa- je .cllo:Mo u hU~1ni :i;elj~~ic:k:e!5~~~!] ice nakulJ. ;~oo, ,S1i1 $~;,maYUdJlillo, SilJtin i 'Bo~J' j~k: f ~li PUl'ei!i] m'o~~~eh'i ~i~k~, 111] dt'!'gQvodE [imj~~to gdil: teo ,.,iighl.diIi od~oo~~, Ng, m h;sm ,gd jt':se d~sk~ 1joffitl. [::>pll:li~.I]JQ i.e V:l:&e hiI~) i l"Otz o.rn__!hJt tQj:c j.e iltJQ;t'i:rs:do &~-;lli;~k.. It Du ..

Di kallj Ii. ko"dl So KO'Cr8"

Ol.rali BII, deilll'i bIZ :111111

U :sulu,l:a-i1k;"l)m .m.ii:';S!I,u:m,. k:~ii In,e-]}O~i!d klpov,!SU uz up~tn:buu Vl!l[I"~~{lrg (lrr.uija p.fc:sjekli bli;~~ni pm'l"",~i:lJllik na-<d.aI~e:knv,od.ui -1iB.k.rnH Ol-ill JOO .nU.l nu·' .. k&iiJi:l~a, ,s:3!up8i:IlQ je. itz Cil:iIi1(TtJ: iavne~bf.cd.J.Ji[J.. S[,j ',['Slf~lino Sara,je1!fOI.

zq. ,pn:slll:l'l:ika. :f1.1I~a:n~ ~le:kM#I:lQm C.Ilie'rI'gi.rDIm t1~g ~&!k-Pfri·i::zwa nil< SCik:ocu, !i!l

,t!:bQ,g Sll.:m.!l.j~ dl!.JIe' 11:.!:i'ol ~rncl:ac k~hfui!pol~ciiiD ~ ~bj&la. :l5ki.Q~hni daleJHJ\l'Od 8g~ :If\Thh!c ~ ~~~ Qbi1l'!lKcrm $i1i~.

-. <, 11"'\"'['!" ~. -I" .•

~1rO~;I :m1~t:li ,i_..rl!li.~!:I!U 'LTIIJ:70lr~

,llUl re'~J;\lo.:lIilr'~ I'.E '\lUdM. Ktil::~li· PCOD,ll:dcno j~ mi~SlO n.l!l.i(.o~ 1Ii'iI:I"'I': 1e p'rreS'jooe:l] hak;:ll.lr;~l p:r\.. ovodtri.ik .11<1. dalck(~'!{uclu i. 'u]r~de![ ~,l1bL flol;j~i:i!l :r3dl irliilor}.;r,i·\("" !ljn l'~'IfI~V<l,.

Utroh9lblU'SM G:RAS-·a lI:iI'DldItIC: UOZlGD SIOlml:l1 D:DS

Suai,!!",~;ikj pol~c~ici prekjll~.r.:r Sl.~ ,obiiv,l ~~~[,e]] f .:]a je IU!]jJ!!IdnY t~az:.Wc tmlL';jl1~~ S;i:I ~Ol ~K-126),'!.~lils.nistvp l~f~dUi:l~1.! (rAAS, h~J tf\~le~ jlluskOm ~t2j!aiU{,m. y .!1;i!I~tJ~ :me Qv:a¢fci:i Y nJ L, Z~:f~~iba~~ do: b{wj!a.911epJ(~~Il{Hl poCJ~~bi~ ie '!l!i~~ pU!1!lJdi.at[Q "Qz !til~ V. S. l5,9") s IIjdE~.

Niisilnik.i!S V~iZO!i{:U U [llll.~ pll'ldu ~lQmio ,.",IllSIJI'U 1l;,OS[~ .<1. pomot::mu ~1Ii:. iUk~z!l.~1l! ~bQtln:i:c~ Koiiev.oJ .n.iik(lJ[I c~ ~Ie ,pY~'~,e.f:1 uli;.u,t,n; 0 IJ~ !~eni~. 0 ·":Y'~mui..:: o:b!l.Yi,r,!"l,']ie:n b~[(lQ~lni 'iH.!,'-:i 1~G', .~ uwitbi s'U obit'V;jJj S~f~J (l:'l.ls,kj p dU,~~~ci kg:U l:ru;C'1 j'l1ll:a_l1'11" p~d~6.:m.

Zeni~[1k,liI Rsbi'ja H. [m-' l1J~.vra]a f,t! prodllti·.5',rcii sriIB. ~ h!~~st:llvil:!3; ~i'iem:f IS 'kie'r~ kuru. .1.11 rlru:~~s~~. Ptlvi~" .dla. i,e llro~j'lilf lokaOlbjr 1ii~,e. ncij ~ ,.B,t~~'eti ~ " a .(I.a'i:olmli v~sernjesd~(;)G- rFdfenf:a ku~v138nik ~gC:Ddi,cBiml.lkf.:l' ti13goievic ]oi je, pmJ: ~crm·· rom. dlil je ~iI.k~' prod.8il1:ffi ,51.,'<1".alk_o ~. p.r-odaj:e kn.u,·t'.3sruplIi k .~ fi:&i"cko [ice;l' ]lonudiro iv.tao dill :~bjJimo-cl u .zilsm.p<l.aII~lU.

B~lulb i I.elil.lfollil iii

-M iesecirlll:a se ",:[[\rud.iot· &! :Dam. nail!;: lrli:lp~1t I dU~ll ~(.;.;} pfii~cl![I'1m;l kij:pC":d~, :i"ll~ dla ta i;~,r:laJ)tt ~~],i cla. ~{1e .N" ,d:u!lgent:ijil,. nav~ol i'~ jll: t~rtl[.1jH dirdu]Jji .k~':!1~akt, MY~::I milLikill .g:,lI. if Oll!fa.<;;llla. CIa. ~1b1)vlp,ap'~rologtru i g,o~.()",~, ui mni~ea) bs;.!1Jje :SS!lzmd~ :s.m:o did Ie S~:al' ~;J;f'ljd!:iI:~';" at~ dla J'10N3!.e tiik,a.d.!l.i]c' tlU:t1!11Ll _mll.I~i - JtI"!7'j,a f!;~rn 1. H 'J ~~~rl:l ,~llill:.ooelle.

Omdllli. ~h ~ C!~~onmkt[rlJ];a ?&U;11 k,oja je kUpU<II.sl:,m i, za-

,1118f}Q/IMt; ,fJ~1Jrnf'lJl~'~lJ ~ pl-@va~

ZiBiitmiiH ~,o rgd T!;lr-Z~~ [~tV.a :lUK '~Jdgov.!:l'r~@di IDi Sf_ IS1l:tap.,Q ii'~'t'eftt'4im s,IJ;I~a;!~vimllJ' Qd~(;l:SI!!{I$~~ Wi ·~ap\ti'wdj~~pr.il![i'Vr~. ~~~. i!'t.Mf~~. ru''-:j~@~~vil,ZD}{· SQii:p KllI]~nQlI\llil od:~~~

'~p,:!'ic je d!!li jekri:-vi'cn"a pr~ iJI!:,~a.p·til'i;J [Jr1!~e'1:Ia Jlrotr~ pi';" il1J!!l\'lOO~og" M~~Wn.!poee. fk!(ll:m ~pi.il!l¥l:lJtll]e!jeJje ~~. io~ dvji~tpriktve pJ;oliv WS~ .[J~. 'u~tibe-~ '!l!lii -:Ehillii[u:: M,~~ 5'itiav:h~.

a

.

·fuJllom,06 I MgfI'Vlr Q ,pwrJaji ] ~ :I:Ii~(l, ~e [I ~j!: jmrljOllO!,

:>o.1c. ., .J

~ Cje;~"1IimJ :ponovo '!u"l

dade tli:l'iil i, da p:rob<lm.u, r:3· z~l."wrnti s.n iol1i1, NOIv,ell ue-

. , ~ 'If. .. , .~. 'I' -.' e-s . '[I'r'

m;!,ii! lII~n<ll ,t!c~_~ u N~f1" _

mcd'l:.lvtemenl!.l~ d:lDk &111-0 n!:l:gWi.i 1,J,! tn~go iif.)V']Q(l([i!l., '5<li~ 1.t!:"lttlmo' d!l :!t~smQ ji~d~:Qi. ~J i,SI.ll!:i R1U kliJif~,. :~~ u i n:o-...,.."'" ~ "~1LI I· ~ .nmdia "c::lJill1""\I'"''

<6~.!!-;; .. !'Ij •. _~ _ - .... 1 _ _ _ _ . _' '~.\;.J ·A I 'Iii!!

d:~,,?~ ""id~iu ptJl~~dlJt d:a Sll: k,rHi~ ]: ., £,.ato $lmO il:]I:l.;to~i :p:dl.llvill p{lH'I-~ii.[ -1 ~u;,U@~1i\i'U. Mi;lij'~ll!;!l3fku jii! o~~,et~o·la. 5 S ;l~O()KM - k;~m .m •.. R." kC:ru:b. -tl§l:t:Cm~.

L;ain i bnll.i:ll[vi

l"okll1'EaW :!llmot()m~L\k;t.[:r· lui hmieve'~ :m~mor-ilndu1I1I;0Ii. aw::!lJldje.. Nai i,'€IDam s.e[Jal~. zilQ Ud.nu..enie lIl.c-cOlpOSte-

GJB ~s;~ofno SarajiBvo

lVIalollllllnlli UCeSluOuao U PUIIClli prlOdlUniCe

l'WI'l\' d'vijc ooob", i h:" dntlg, maloH~I:Ilik::a ~~ F,rJ6C l'tI~bi~·f~kllm. OkfU~i!Y'm ~:u. ~ilasl~'\\!'![:!_po dJIl't:"!Jrcn i'~ h:l1.r~liai 10' ~lnji~I""OI1l1i ~1I.,1.x!jm8tVu.~ ~Iilp",eoo r~ ~~ GJE3:

Isro~no Sar::aje-lI'io.

P{)[id!5~ko! ~M;!lid H;,t~ ,2;9.'I!!P'dla u ,,l.t}.4·S ~aclF.!'rH~'" 'vt]e:no ~e d!~ ~l] dvij,e masJ:iiAWl& ljs.tJrb~ uM.c u.p:r.olChl:yui .. ,ciURIS ] liZ prii~initJJ pj-SlIO~ lje:Ol ,Qdn~dl'dce: ~ l:t·f·a1re k~:;u $ n~v;c:G:m.. P'O ~'ii':tl:slr:.rn·i w: ~b$,inQS·~il!f~c«!:I fOtBif);S~,1~ ~dmifilali~tickal))Ol]c:ijll, ulwpi!l]lla ire.A.Ii'. rv~ P. Ji\.'hlluHe~ tIl~k·kl}ii ie 'p~a:~ i[J ~6,1uzbe'· IL!Ie' pl'tlS:IDr~i:e .n<l .i.l1fm.:t:1Jalh1'.Il:L r3:Z~r\il"Qr ,P~rizn~tO it:: d!hl! w~~ Wl,1l n~g(JT;,i'o:r V, P.~ i;W,rido 'm~

~boi [i.~lij"\rO :r.aied.IlU ~ A .. f.

UI:l!:riCIp!illJ~j~ clia 811m !:JI1fi1 .na!lln:m mhi'oi!l1i~[v,~ .killSIfI :lla 5:81 KM. !l as~tno f.nvt).d In: 'Ill poruumu knCI:' V. P'. i. 1'(1 di· i~lmr.U.'IWJig. Nil; ~SWI!;OVli:ll nJ'l:],,~

ooibe:Sr~i~e ill} p:rerhoc'l._r,jj ~ :;,tlll~ O~ll):.oIl!]"Ji~ sudaBorcil i az s-~lll~n.osi[ d€~Ur'fiog f11j,Uomll, ~Zfr rse·n ~~ fI'lIeitres bd~ IptuD!o,~n.ih ,ohf~lk,f1.hl. ,!mje .~,r-i~[,e: o.S:lI.l'mn i iCl;J! i.

nth di~mob~Us;:!jil~tI bp~~{I, :ZD K~ dmgi j"e hio nedos:t'l.ll:paJ:li n~ton~o diln:.iiJ du.t nut'i I'lri:'~.d3 !C;iJvjel<~u kl'li~. L'I¥ll:li f~ ,,!juh;;iiTJlO obf;",1.n:i:Q CEa v~-i

~ .. . 'b'l

mJeseCLm~ iKlap'~o C eDa

il,.og [Jt:~gEl]d i~[a(un.k~ m!l~~it::vi~'il.D. •

~ b" i,tdj]u~[a,'i,ll'tO, M 1Jrnm ~mud ri.mJ$!1~~a kl~ I!II dastave mtJi bra], M.j:ese"cinfa svak i dl:ln-dv;a ~ matu p(].>ti.v iii Ildi fTI!~ oogHf:EI' ~k<l!, Mail:1lI{1.1!.!~i~gh;dil;.ili!! Qri,fi Y PQttl;iill~, pq~iI:!.!~ [l~ ZJ:i1im. gd:i~voc~ ~.mmI j~ ~~~'!;!()rfl~k.

(,i~m'llIL ~:U.PQ~B1~ i OliUi!~ l~ Zl!n:i.c.iI1i_ekojl~ :!ill c.l.mpo",~la. lill;ekreUU.[IIe_ I! Si:ll.~. iJD');I~llI ptClble.m n ,~'lIill!l.opl"eru.:~j,d:.flJ se j!i)\!'e D.l!Jdh!m~m. A.Dii'.

PrOUI11B UI Hlilanu

• N~.p-u~ln[a: l~oL'r": p.r· a"<ll~LOlJ ~e t!lJ:g,08tit~rl]5kii. objek [ 1111 m h~;ltru .KGI.bJi!~j

.Q~D!i. :3-~~~r;~. lu.~·~l1,!tl~. l'Jiko ,880 K M .. Pohl!\"aJCl su izv,&Ul ~\!~d!llr i u~-

, ' ]~ M., Ni.l~ ~~.

_ ~. ~d[~!!.p jl~. 6~~~ mij]d~c"'e'Jil.:i 11; i'Mlf:lIll' JUt s] obodu, apf,Qt~Y' ~j~ga. ~Ol1'Ud!l1rino~ [u2UIlliJ111111 bid J;!;odntY-

.- Ir ~ .... ,_ '. •

s~,n"zr JI~~ tal.

-

17

°pjon~ijs:~a pll~r:~lil Uo~ei~a:. ~atru .:ip{tz,y.,~I:a 'vatr:qg~91~e • ~~,(}jft~1 pfJIIWeJRI b8f1llln:O:m 'I 1[J'S:tB~I,Ie"I1lt r~gt1n

U ::zg;mdi u tt1!igoia~skGm, :nEl[>el:j,'WI, lCDiV<l~S~ n :ru~ J;msl:i~~c pun~' izb£o ie :ppm '(l PIlOlletuljlm 'lIJ\\'og ~~ambcTIcr(ll~:!:l~[J,og nbiek;[lj.'tilaSJ:Iik<ifD~ Jla :n~J ~dtm,Dg: tli:'romi~ :shIV;[mdt!~ T.:dp~liime:iIl~g n'ill.'inU~~) ~ NUI:'ll':,sko9: Pu~]'ie fU~ Qi:to, L],:I ;t:i~U~llfJCi1i. D~" trCllll hwg:o[anske ~iiciie) [la~ ~'on ~~ su Qb:ii.vildiceJjili'i~ti;.

~i"

O'sla:c:i kaliS~lr'a ,~l' i~ 11ibiJ:ZOki~~~ ~ 'W]!,i1I II[; Yp(ll:p~fi lL~ omm.~83{i Ul!l!idll~ Si,U ua li~

eu mie8Ni iJba~ili, pti'JNl.d:llid Odid,ierl'na 'mml' rniliBtie:ke .Pt!" Illti~,e B~n,o;, deZm:r.ta,kaIlloIIJlliffiJllW?i:tcl~l~ ~iW,;widajn.e 1<1- dnji:' hh' 0::: QJ~[lm1~J!!:' nakon ~00:~~]i:z'*';~1:I] satjlJi l1j~'iJ:Ik P.ro6vp07,<1rne ~tnl~e. i?rvc ~]j:fuir.milcije!>kak() nam Ie' powrd:fnu 'IIt,pu;iErua:jt'l.ll~ ttl di! je vall:'al (lQd.m~m!:ua

i(~IW~l]aj~"o)upl;i7.~ mli~uhi~km·!L!. toic~ ~ • .M. ze 'iri3rri :;;;p,.a;.ht '!l~ib~a~ s bOCr.l~ str~iI~ dbf~km. u~i) jt !llilllu,J,!!flobil .~!!:df 2\ ,nii.ko~ • "~~dmf.i!~~'lOIlefu,v.am'{)J '['leIl)l1i~u:m. Prt'l:lladen]

.siiI. o~md pl$riC::Ilog brJ.is~crn za gO'I,';U&"O naulasuu ,tihje:kt.,

Na 7Jlioo,cm sjOO1sll(!1 ,.g.Q'l~ In;" bi!.e ~u S!IiR ~uruI]]:Bb.il~~e QiMlm: t:ili~ 31'I'OBl~,i~ ;lll~md':e]:~ pmn<ldJeni 1:1 P,t'@twu ~[1ef1UI1'l ai!l;loft!llohi:lu. ,VrOll%Hl.·' k~!]a te ll~lila !u1li;'U.e'ri,ialn~ SFifi" pO$l1:bul'l U ,Pr.iZ!'.!m]oj1:1l It 'v:a:~n je: :ni~p.f1jl;!'ru,EI SIICUJ i nO! S];Ir:d'ltO'Vm.a,

:NIBfiiDllal mlDlv

- - -p -~-.-.--- - - _. - -- -

S~Jt'[ Km€la~J ~k ~l$Jr 8I1iil::~, (i'b~l::kmt n~ zna ~taJ bj mOIDa bli~~ u ~i~din~ ~. lojl SI1 g:](~:yel t!lQU'V'i z.a~ ..

=;Ikavica kod Grac,an~ce

U IluC:1 du011 CII oldena

Isp1ied D~mit ki,iltrne i:I. :r'iS'J.,liv~d, i<!',lJ, IUra.5an.iet p.tcJb:inocie: d~~a d;g s:1i'3deJ iIlI :pu l!@m, .i ItiUce UkO~iOil ~Ie UC~ltv(lt!aii;l1 'Vl.5t O:iiDOa ~ M~~eii"l1 i Piskat~ce.

~\~~e-[.i ~~,&=. ~U; ~?~~Ilib'd ]J~li;Cljs;kH'tl ~;nforl1l!O'~J 1~:m1l~ )'t . .1". ~20;), H. H. atl) I, O. S" (21 ~ J~,!,~ :i~ J\Jblt~~:i&1lII·g: il'ldnC'~ ~~.R, S,.{~·n ~ A.,s, OS:) b: Pi~ d~'I!!:K:.e; s d:rt!~~-~[r~~,

U ovo] til~e-i Do~eJll'j~t~ S~J i OlilhodC!'4i A. I, h .. Mi!tldf~~ I :1:.. S, i~[-"isbv.i(i(; i ~bQ:!~C;a; :S'ljl~f!:a:kill:l'l ~ttl ifnj~ ukAz!l_f!;a

~ il:k,u:~~<:ii poml;l.r.: U g:r<i.e,. ;fJld:fktun D.or:I'fu ~d.ril\i'~liI" .s:m jeS~eirli ri'J;j U[J i veriil:c::" rs!ko-kli.n.].cltom eeatru U Tt[zU :i '\!'~ su ~ \l'orllc:op3."'lJo:>ti.

l::loHc~ j~ Ii,S Gc'<tca nil'.;',iI:" ~O'j~ ~'ilWl~i~ uvid:<l~.! ~:Bp'itiJJ:r e 1'a'zl(li~ DV1: t~fuk.tko bi p.r~~iv VllW'!.1:Il.ib pudni,li:t~, ~~'l.icl'~,i !k~~1}~g~l!ti~lm l1:)7"", ~1~~i!:'itY U TutU 0 kd\t:i{;w.i~rn. di,dllf1~O'Q·~ie t'c-Skill tie:~~

~ ..... l. ., "1;:"',,:1, .. '~ •• ~""'" ... , -p ~II ~"dll O'r-, '1,,",1.10"'" JlI':',I;l",., :til"" ! ~ jl;1;;'l.,,!J

'OVUI!!; Qb ieklm hili v-idU! ~ ~, l:f:-

• II,.. - • Jl!f' i'"

!lg~vl 'l'il1i'I. ·lI. {;.

i!:EtmfC 'pO:znm,

~ A~e'fl ii,l: 19~3" iQd'iml!:: cti~ao u Nul:'vri:t1lJ: ~.::rl(lvi,kao ~Ulm,IOOM i .~OOvi~. N e ZiElilIm dll, sei s ki m zam] e.rio I c l.Ir:ntu.i,l1ul.l IO~ll'~U ,]]),!! l~v~li:I!iI;8iC1J~ ~!i;kih:iwiem: SEi '~Si' POS,~g' '~ig;u.rnoo:d.. m'z~O!dnj<! ubricltlll :i~oikDnfatta ,pifii~~QiJL~,1J ,I po ~.l1'ib:dl\! d.e sad.iilld~I:' h l4~' u~lt<lkv~h masfli<lj... i ,cg;~cr&:$1:i<:1.N.~ z.tJiliInlj ~i1ii$t.1~ ~Qme:SHU::la. jiell:iOl[l [l!il,~ibv lit6J.j~ {.1koll!i!.lmt~ i alm1lk;rivall cmelk" lroii f~ujjtp..~ovili cliQ ~,m~Km!,;;i~

A. d1A,j\~Dtl;C

Udes kod Bo,sa:nsklog Saimc:a

A,UIOmObll!Olm srndaea

Hnr,@ll~k i dr:;'.1!.vU:iln ill! t~~ jko L'. (44) i,<t Zfl,gteb~~, po,nedj:eljl3il!< ]J;a:!l'~l' III seli1m. DfJlnl, .. lJieva!~ aunJ!lnotitl.iIlIa 'BMW ]~:~rtiij f~ !;>tQa8~> ~aQ~l'lm 'il! iz o[,~16:;e PQ]i'di~ Upil:~"'t~.

~Ziil~fld':mh:l,i;.eBMW " om,~'e~~o r~loln~~,ofl[ll Rllr~elli1l QrH$'je .~ 13os<l:r.!!>!Id Ss,~

~'h" '-~

m,!!c.;l-",~l 'I!JI r!;U,Il~~ 'lIl~utl.-

m1;l pre/d :~i(!_gcQ1Ii' ,B11!llQ<TI.]DbU sa. $~",~'blr n~lpa f:~,H:"~Q ~i~ r:Ld:,)~. 'Voz.<lCJiiLC :mugw izb~

ject .na]£l.ml.z~vo'liD:iu ] ude~: le bi:o' nel lIlbtl!lililli. ~' ,k'«ZIU itz polttt~e:,

Od. ~:iJirn~' u:IDI!.r.a\2h!,ulliu. jll: i:e ~,9i fcll i~'lI!1I~f.t'l1,1"6~1'.I1iI, VUi12~ a'li:l~il'l1ll~'\<iila 1II'!:i Ie' ]?OV,t'~ jjJCt1eu!l, fI, Jlldi ;~I,nO:1[lOb ilill j:e

]12s,rtllpil!:l .. mrdil,er:.i.f.!IlI!!I.~"itl,e.ta. Sa.(lbl1'.~~ai,,,:is;1JI \illn.d,m '11ll,l'· Jd~ai 119:k'01li k:Qii~ ~1l USI1J" r(';efiol~ s:rll.d!I,-r;a . .p:l'~dRH. it)!" vio4:u~a:rllil LOVillli;fli;og udruj\l;~~i,iii ,,[K,1lJ1JII><lD u DQ~ir"l,I.Je" \f(;tI.. l'.a. n.

N ~p'O?.:rt;a~'[h;li,P~vI pTQVaHU &U 11 pO,,"h)\1fi~ pi[i~&r(l\cl:J~ !lUmilie: sa J,1fQj~dr.dl!l! VOI~'JJ:og: s:i:ldcQg lp'3:ill~t]jmJ~ t:lVg,Olt ml>Il,dni~" 1kOii~ ~1:'~I!ht!le ~, !1n~l'KruUfl~ bfln~~. S~e;lu\~ mmlll. l.(jpo~I ii:u. j]i.liO!,iI,~eJ!!O wspjclira:Zvaltd.aJ:um:illi,j1il.\;::l 1J1~<I, Vr'aita~<l:li1a4m[l [Qga~"ii b: 'ml:!l!~t:':h!Jriic: bLapjnt: 00!11!1.~ j,~H luetrnllo.uka!l'][l tcil!;,lJ ol\;;[1 350kHog..riillDJa.

U~SlSU ~vani_ll!QV~Cl

, ", ;, d '~-,.

j]'i!:'C'd:in". POS.iI,OVIIUI, . oll!<umll!!-

iIlI[<1.tij<!: .. 1 vdi~daliJ. bHcelal'iij,ski:-.mtlL¢.rj jaI,'. il1]J~I.'IPl1!:iI illll,retijro:nl';!. .srd~t pl:mifl. p¢icie-H~ l'ii:ib~ Jt;ldic-otl, d!]rek,to:~<i. ,,:V'oCl'i;og .r"8.lIdDika'\~~I:1l!~8.I: iJmwif!u .II O.OOU ~ 11.000 KM"

iI"'!i A: .. "I" ·IL·, ',., •

....1 lJIeg'd!'~ai!iIiI je 'C:t:]<i1'V ,1~eMe:1!l

d~~'Ulrld k~l:~lm:milIJli'i [1;1~i!i!.;:'·1

ii, Ul,tid<lil ria, 'hcllm,~~~:a oba,'fili !lLlp,ri:padnki 0 djclir:lI1;i;:t k.r·iooin!1iI,is[icke po lkiie 'rs, S.nibICI:1'ik ~lJi,i l[;[.agi!i'IJI za 11!Jp(jVhll~l. a..14.

latllm <tp'~Na ,ce' ~miwn

'rJfiilii1~ t!aJI vft~G'lJ: .

i miliJ:t.rca· tQ.,

U E.vro mlB'ntu data zeleno sv~etjlol

BUgarSHI i RUmUnija idu u iangenSIi!U mou

D1vije 1f:la,nI~t!9 eVlop!s,ke dvad!es9'tssdmo~ce j,s,punUe sve IIJIV~ete za ukJjlJc:ivanjB' ill prostor bez !Jranifn~i Icarlnske kon1nJ~t! EU

U E'1I'toiJl&ko.m ~~ra'3m.e!llii4 J~d!iH}' ~ljt;:'i:iO ::I\fi~t!lo' ~~. yb~~kiB~~~ ~ RiliIi'!nilinjje u ~~~[lae.I'J6.ku.~~Hll:], hez g:r.lin.i~ !!!u'~'I,mriE",IJ~l~~~!l: i!Ji.~i·ic, II, ~O~:HlC.llU (ld~;uku j~!litll m !1llaska ce:ktO!jem :gQd:a_if1~d~d V~j~~ min i[6'IJ(I r,J. lEU.

Odhor El~''',i~ ~~. gt'~daQ.:ds~ ~olj!)doez.aikJiui!"ID j,(:!Wr!::iti (iI,.·e d;"~j'i;; ~lnl!l:i",'!C t;\!~'s.li;t clf~~,. d~$l$~moiijct;i:SI;i'Ii,l!J:lih:. "S,vc n:LII~e UV[el.e-2)] 1111 kjl~I].c;I~l'li~ III pffl\'lllO:W ~ :gr(ll~ !~lIi'! eal'ixa;&kd:Jmw rolte: Ell. .

E'!'.fl;![Jt!~ji p~d~~'l'ill' :mJIll" (lltlti.m.mllrlJ;i:!:iti i2::v i1e,s,tillwul e 'prol;'{) liIer:!ill dtJd"HUh mJ~'.3. na ]1Q~).I.!~~I.I. 'B,u:WI~ka • Turnk<l1l-Gra<:au 'V,!t,d ~,mp~ ~6:m p:r'I.li~'"GI~ im:[g~:n4l!· ta", $llO:p~1.o je OdlJl.ol: .:E.r,:l3i;2'll gt~d'll.Q:.l:k;esloood,¢<

Evm;p.d.l ~JJiriJ:wtl,e:nl hi ffeba~ III JlJifi~, 1ilI. pl~!I'!.UJ.n:ll.U, potvrdi lii'mll~it!c~.k LVI w~g O{n~!(1ra~ Ul.kQ da V~fie~ .mit!i~~.nru E [1' l;il~~Qji k0111i.~~lI. odJlJIJku e ulidll]C,iv3I1ill Bu·· g,lir!i kdJhunu.!lij1t: :~ 'on1ge,J4.

~'kl.l ~~UU!. El1i,,~n.i ~!fi~u!J:I to ie dli:l! ~e :;i'.~~re-~jIHrr~e:i'J~g;ur~Ql;~. 'l<'li!L'li$:k~h,gwltlli:caEU.

t:.hr'MVii~mirJl.:mu';'I,EU 'odl!]:.~JJ.Q da uki.o!illli~!!I1U"l~~fijl: gr.ariice,~ [e.d'v~il!'K€'m·]j,e!I~c. ~b.nu je d.:l1lil!$l<!il!1lV~·WI i~'1JiS7 IPt)$ltlvltenll·l]!()!;JllUlli!.·.Iw~lrob bug;1I!l'Sl;:m .i m ml!l,1:I~ldliii V:aflJ'~kjh gnm.i~~.:):np:l"J.u •. merul u im:k1i1~ sigm~!OOl 'iill!d!lV:Il:nd~ ~rj.7,l'i.[!IlUd.j!Jil..rIl .: ~td:d,nja i 11~Jjui:e~l)$t ikmist~I'lI.]¢ ~m ~~'G!l i1!:ibm!n~~ClP~g S~$:~' [!;:~II.i.~Lh~~~od.i!ll'ah

nlogll!! [L1I1'!j.i11 mhi 1~~lf:li i: ~oHdtkl Fdt~l'i8k. n:kao je.i dJo<di!1!"l kiiickQ '5~ :F;;i.ootU)~;;. G:o(!_gl~ Y~I:lU!!JS"tltg:ui1lij]u::·· ~'!lk.;J,u ~il ~JIl~lJ~k~. hn~li'" gttndju.

,S,k:riiivene o;pa:sn1osti

Nil'gG'>I[! op,u,IZllr:: ni~u ~:ffit;1 ll[)lo'iO je;t·S¢ vet tldllV~l(J n;;!8~ ... ·~~;,!r.\i~ ~k_rjlf~n~ ~V..l!.:ll~ nasd dJl'IIlli8;~\ItlD~h :m.n!ia.

• S!;'.t"'O,MIi.l. m"Qf~ b.i [j i.;:Ji8·

nUl d.i.l!~kO!iliI~odll 'rii'j>Oll.eli~

~:tf'!G!ifbookll,,:, re!Js:lu~

o~'a}ii'idHdr1ilEll 'k;,e.IJJO~j:9"m~ SAiD"!k:~l~(Ij.~.

N:.t As;mi:Qvena¥~r;I~[.ea-

'l:i:s;IJr.lJrlbrLOjiZF;i~~uok9_ ,_.l1:p~i["~1 Endrju N'l)i~ (tifidl!!!W NG~..cs) ka.otlLu ~e:\dlJ :F ... - tt!:iliJvDk ill.l' tIrl:~p"''''[i].f.ll[1f!J iSii.~ pl'w'ti,ike' •. vee' ci1l. p(l~J;l.de

Face H Ie. la'uno

aruil I Bieri -Nih

I, u)ellaia I

Svakome mara- biiU Ja·srnQi da, kada dcda:te pnija, eilj'a na Fa.oobo'~kUj !~~nitB us~u.gu DbavJ8stajn~mag,enciijama SAD ~ l~azaD .ie &'sil1z,

O~V<le: Wik-ili~OOik:'SaDiJ:l!I' lij:a!'l .'\;_s~1l'l12 (J1JJj~~OO Ass~l!!g~) 'I!II lmlten'iUilil 7.;.'1 ".Ru$i~lc T9' clilll~'~·~~Jli.f!!I1 :mr.e-'",w 9l.t<!· !i:!kleniiruo le klWm1.istraS!rd:· j~ U~1!j 7A·~Ill.i,ju.[liwa.l4r~ ibdll hl:m.iiiljc[I,Dok II mmSles.koj ~-ru~ ~Z1;t!OCfl leo ~ ~:Vtdsk-u i!IfRlgqJJ[JI!il1b_i. ~~~b!WI1 ni ~.l.i.t$1'ilid .~;J dvn~e ~r:ru:~ ~~f.I7; k;a&:

[;-jJ~~ao]t j .sHc:ni ]lllI.a:jU '!.!.gr.;;!dJfiE: IT!~[Qdc po :I!>uiim.:l arnLerl,e~i tl'b<l .... r}e~~rd. clob'i~ v,flrlu 1 nfor,liHl1C;iJ!::.. 1!1;;1!~rrJlll(;'m1i1 dudlll dAA v.:.sii1 imCtllii, ]Ok9dJ~ veza,pdi i'ltl:I,91 kll.o irottd~l$obni b~ZYmlW]ik:aci,", j~, ·p.~I.fI~'~i;l :~.e, p:i~~.~lc: ie li a:lJf1erl~kl. O.b.(~Wl~r.1!r;>j kOiiJi' lftl~i~~i'i:t F:~t~ibook:? N~ hit! jg~ir:l' IL~ko d.ll!l~~:t),! illi.{f:bil~I .• ~~]:ai~,e dy~ln;·~:l~gU!f.~!(J

p.iI"J!rjJ~ . p!!,j:~lfiliEl:o~i[jJ s\'oiiih .k;oi!'l'SIl~b";

W~ u wl'o) .. loll!! J- Idea III ~ '.rtUfilIiM "IiNll!;! L. Hili IU' 70 M, ~ Ill", !Dpmm~ PD t.lJ IU PC!I ~ ;!Ii:U.(;I_'.·II(I.I,DPI: ~_ "~I- 11"i<Q;!'I!1-fO~j I':I"'I!U"~' 1 ~'ng!:!i i.~ !!)oll!! . '!;!."l __ , nl~11 Ct. liM_ ~ ~" Q - =~IJI ,., ~U'L 1I.iI1I0'!I!~ ''II'CI b' Z(li

Prarvni IP'lrO,ce:s

. N ~ :r~gl·r;~~.m'fJil'!l<!! ,rri:T"i~ :s~,Ir\:, l~ai~jr.(lJ.mo na prevni ,p:f(l~~S. Njk~d~l :n.is..mo ,,,nd

"'" '.,tll. .anL~1VG D

!liQI • IUlI.AI WU:i iIl!'Sll no.p" . MQH •• ~ I(_ . U"OO tis. 1'A1' '11.5

) IUD ;n I • DUOII u~nII'II'_n!Joll ~J:J ~,u 41M . II~MI.!Cl! i!!Il~ QJ1 !S'l '1 N

0lPJ 1 1 '

21

u ~ntelrvJuu za ,'~ Ru:s.s~a Tod81,Y~"

prili~l!;:Qnl {'Il~:E'i[i p~d.;Jitke. B'Qr~IT!u' :J,1l; ,Woo c'II'jUI!J!,r,emQ dale ~p.il':'l'li,~ni pfOC@S 'fli:d:os-, Ir.;t:lmll - t'1'".l*~~!lie If.IorIIi:il:li''c:I,1 za «;N~,~!I 'York DOl ilyo N:e-,

ws"'"

E'ilq i~pl't;u:ljani[l;t)Fa(.'e-

bICDQI; d]~~i i;~iriQil"il':Wtdie ,i, '" ii,m.

t-\p~i]t<!,cjjelm(il s~Jg ::lu, :F.al'~vi1i,~:i Ol~ ses, taki:H$'e:r, ~H,el~_il~r:orm!l.i(;w:t~~' is o~as. ):\f,:lck~m ,~~1i'~1'!11~~'I1' lVt,~U ;"W~US'lJc~tJ!JblJ!':[I:a:I:"·

U S'vi cars1k:oj Il)tkri've:nii tajni racunii s,jev'ernoa:f~i'a:ki h diktatora

O:8dali ima 281 miliOn IBUra, mUbarall320

Vlade Iunisa i E'~iilPwJa VEllt su plrJk~em.Jle p-raVfliU Illftleedum ~dat b:i rmtHfac bivsiih Imdera brio vlraten lite, zemlje:~ saop'r!~'le Sli vl,a,s'ti Sviicars,Ke

Svi~a~ke lilru:,d .Sli!.op~ml;; ~!J (fu s~,Z3:m:rZ$lUli!;:' U!l:l:<.W I nil, loia.j, naj \fjcr~"alc'TIiHe., I#i£ipa~ d'!libi.",~mpre.ds[;i:d[!!.~:ku TuIl$rlI,Zl:t1;,~ B~o A~ij!:J~ lI:I~v§~m ~giil:iI·~&1W~IH)ed8f:l:l:f[Blk.u H.Q'sofuim'.Mu,h~uldK:dlibii:sk(jl1 liid~m JI/,tUmTleru Gd:d~fi!ll~p:[I~:I:Ui~~ ,.e.Dci.ia: ~!!t:ep;.

Svi~i!.r~~.Q Mfni$tli;'!l:'$l\Vtl i!'an~~S:kill f:ltl61.tl\~a:[JnY'flf,di dn,. hng:vin;a ~ti]edn!l ''!'If;C gd ~J miliOml,~vi.'C8:I':!lkih !l'Ti~~ nab (2"8"1 fi1i!:~Ci9,1l £'l'IlI',;lI} pr~~ p;<ad:aJ' ~~j1l!k~'~~"DliW]~, li,~_!jl~ '5kom bdl~i:'u.~ ~ll~{jv,!.!n bh!.);kia ~rlld:llii;\i;:!iJ;nl .

• 'QI!;:o410ro.'iI:Wnhiiv:ll"~k:uh frnnJl~:.1, (~2![ImriUI,].nfi e1.Uli)) dO'VJe.4e:no l!e' u "!~tl!$ Mllibar~o~'l.II:o-:koj6fillImi1i.o~ ,m!! frnnab, ('1.7 mj]~Cll1a.~llf~)! s Be.n :A:I t'j,e~ ~. ll'r~~izi,rOl{l Ie" ltol1.p8:tt'll ~""']ca:r~jI;(lttJ\1.liIl:i:s'~ar·~~"Il\ttlEli~kih.'p.olslovl!l.

~'1ri,C'at.;:;k;s.\1'lada naIQ~~:~8;

r:~.b'll:m,a:ma.[ d:r~im f~~;~ ~11:sldm .JIl!ll~I~.tini;~ii!iii<'l d1i ~1!lmnn:1!l I'illCu:~.e kci,ji b~. ,!]l(lg:U

P'~i!~~~.DiOJ ~ci. !Sl)e!c:rrl~~,~ rt'~~Juh l~d~L!:~ I l@.l~hQ'l/I,m

10:818'11 aBJ ,mliionil

(u r,t411'~i nUl. I'

k1,jUlfll,lm. W.lr3dnicl:ma da. bj se 'Spr.ljc~ii1,~ tiltJi ... [I.~~~t: ~ud& poo:l~tlt.

Ne,kt111Iciin,a naaada U ~tralGkoj ptrijleS~(]nticil

I:aadad DDILrSlslilU 8'HIS,DliD2:lj'8 i DUcnii

U viNe, nlll[l<!l,WI, 'Ill< ~mck:Qi pd j~!HQf!.i.d B!ii~~il!dui Ill#! ro]ever!.B. lr~~ 1!l8:I,j'u'cu illll3i I~h t. ii,e e],;::sp'l07.~Je: bQltIbiflO"St4'""~tlf~rMb' ~t:!~d :pi:U~il:.{'p8i·' II:ukl"iese.st900ba j $ilQf.!~.ili rn i,~~ki d~Ocslli:l;;i sa . 1(-

na :sje(!jf,eru E<!lgdl!ld:oi. naofl:l~1llitn!:!,p~dai~l1~bi(~ .ied,!oi,l";l· C[\"~rnllal'lttlm1JJI:sl1imU~lCIr! sprign~iva&fiII,~ .ali ni,i'~Jl(J]), i!itt !!ciQd"'·f;i .. <jllubi$,t:l'li'~'

loi illl osobe ~u :~ni~[Ie Il ¢lrisp]~1iir.il] 'b{lm~ [lQ1~~l_~l:;e:

JUJU N.[]li':~~ ill ~e.f;lwu. u:a~~t; p~·ii e~UH1~~~~j.'u""il'9de·*~~:ihl i\FP.. U }!'1o~u1:i:i" nOlI ;~ic"cm l1l'~'l!~. flOllal'iid<!C je: ~'kal~s'll·iikoww" u'b~~ 4.[I'~"Odi$:lli~ si.ifiktl,gbhmiu![J:tllli:.

N- ... ," -~

~g6ik {~w~(;o !,,!~u;:~y!gV'!:l~ ~

ii:k~"I(lz~jn' 1:1 l;we'j,ei'rI(.t ~,'i!h~\~omdisn.r.jlaiUS.a.dr Silij1J:l~ li~. ~1~ \1\e.n.!lIi~gd11ld!l, M .kQ.!1lI~

j:e' . IOh'~'ie. 11 1'3:1l:ie'flClI

1 u If u~~l i. lilkmler

ft1IUbar81 GlD mlll,anl

.~ u r r:.ll!'iNC'fJl:~'1,~

VllaltEI; TlilI:o:u.n j Bgip~ii ,,,,.~ ',:>u poJltrcnUile"pr.-d;II'm.ll. 'prewdt.m.l d3"i hi .IliO:"'JiII~

BIni ,All 10 mlliunil

UJ fmm.::inml

bi:~$:r~; 'I ;iid era ~~g .. r:r,~een ]j t~ "gt:~he~, t . ~ijll'Cl!h~; :!ill:l v~a$t L s.\t~($tsl\::;c~

II:zlborii U Kana.dii

.KiI.:tlra:d,~iol:~", KDntel'\.'a· th![j'~ s~mfil~!i 'jplr.c'mijcill'!I Sl~ '\I·e:n:s. H-a::rpe!t'R (SJ)ellhe;l'l ~, ?~]1He~a Je tlv}cd~ i'f~ pall:: '!'cdu .f:ii<l!. ~'ibg:rU~lP ";01. n:o:!LIJ~. do~ '1Il.~:r"]!:Ii,I'I'l'eL'lif1l. O!.ll;;·~j ~''Ir~:ii :)4 p,o$,.H,J .mi~s.~i.l" ~tlk3;~.i'i:]i !illttH'dtrn.if:l~tH ~enl]Hw.

Kon~r\'at~v~j.; kQji {j;U obecFlJ..i dill6e !l,e'u,fI~'ed,sre.d:i .• [i,n~, p'rhr~d:W;;':'i;m] i,lii) ,ti~\l!j;ljm au 1{J.7 .!lllii:SI~3il ;~~~ i~c: i':~a~:~D v iSI:: (I r.I IS'5 :I:I'lje'SUljj, kQll1ko h~pgClehn;o d_a'OiS\f(llje cln,bi ftl:r:m~ralivc~ins.k'lll:

\",IOIIldI~ s : za ra .. ~lik.u (]I~' d?~~~ ddn.~c· m.:lfiJ'I.H~k.,. ~,av].o p~ R~u!;'~!r:!l.

,,~~n'i;l~V'<I:LiV'd ,su.1P'[CI.ecl~ v~,a~h d""lJi(';:,r,£llbodt!.!1m.a~ .:Q,j ins~:':li:'v]adenK::3:nl'lldli ..

VeU,i~r. p:Ollaz ,flIol:ivio i~ Ky.~hgJ~k iJ l;i,I,(ik,.it(lll i .!!;,~ Zll,. l,ai~. z-a(a~~j'il:~'~ i'~'n~e pokr~i~ "in!: '~"e:bck ed. ;[I!i·t.~;fkE! ze~li'II:J 05!j'0] 1 "si sam 0 ,~c~irri .]O.ji(l;~.Ut. dok S~Zd.N'la ~11"jiJJ:Ilik~ ']~'b[l'[ jill ~I); flW~'1l: prv!!J mj:UttJ! u. DWJilIijem doJiWlli :pirJ:rri~~.e,[Ha.

kiosk

Dr!eloi'!1i a\"r~ s~~d'~, ~. maj~~i!f)J2I111.

S;UDBINIE IEjdan IRiiO crta lUI lbollnH5koimi krevetu

lnJaH sam OIlgU

ell r- v Od raHa

1S.j~Q.mIu )Jtlil ~Aid!an ,1RC(" ed, S) i7.: 1{.:;in1:1;J;8fl, II ~:epllem· hll11 pn:illlc:, gtldi,lliIi~ cltliagno$;~ tkind15Ue _U'Ul!a li:m[obli1iSlt~eJ]n ~euk:~m,iju. ad ~O!d .. , !i.:n~if!LtiI Vf;(';Mtltlm pfQ~wjdj u b~lIk,!I.mn!"l:ll!.he1f!:1I[!1:~ewpH!l,~ mill drugim bQ~m~IT! treun-

anima.

R~cl~lr~Ii l Kefti i Vm(K:ll.· de iWiley) hn~ :;u~tQ!I:Idierni kama . .sas,tlmaMi l(!llu ,,"i]~l, nUsbil:i:J1IliiflC.isu ~m d.~l.i nadu ie'rl~'~ai [ I,P ta ka cd .k:ijllh~,g·hQ~ luic niiltov '.'i:in IJ ~Q pOSlQ r:llJ:C!:!ievai01il~eC~v.

D;a ])lJd:m:[[iC, d[~' Jaeu:nil, bomckog H]ct"ie'lia" ro&~ :~~iJ !SupouoW:[ 'S\''Ull'Stl$de:~ nu i .J:)O-'SlWJH ~Q'\l'~~. AU

ZiI,I:i.~~t:ail,r:ilik I il-e~enf,! n:eb.du iQ~ nQ""ta,p~;I.iSU s~-ocMu~il~ na pnDd!aj1li kj,m~" Ipak, lEj dll~dI~ \?:a Ilt!b!l~ p.wmaC'fiUlnJu]J~~ 'kazala se is:IP]ativom.

Dj~M rg pr;(;)d:!ii:l\it~~ Itldl ~"OOO c:!1'ii~iii:l':!cwtd .. 'iJd koiUl ill: lIlLl!iPgelilill.j;U:,a.i!ljo u bo:t.a ni~kr)im MC'!,I~l!l:l.

Oid v:rodaJ~ brt,eillJ E:icl:iII~ .1:I)(jljl'ih~c~d.ov~:Li~ PQmdiCili. jlC salfl1piJ~;!;O,OOO dt:llOl'ii Pi:! :$11 od:gQd'[]iPIod!:!h)1 ku:i~. N~" td~ju o pr~a:\ii €'fl'd!1 dioslai Ie d~~{$alk.,yv,a l~tit. Me:oldi (M~iIl!'cU).

- V;(')Wml]: ~,rtlni vi,lt(:~e, !ll:l1JlLUI!i! 1 .r-lillllll U~cl(l!"isl!lt. Kti,d :iII ... ~'t.-e~IilJI~ hlJQ bih i;.~~ ad~¥ad :m!lMikc:'r IlJ.ute. ,ZcHm, :8.!:' 2l0lJrv.ol i ti 1 iud~Imi:·1m ~~ ;'lu, kUpiii m!Jj~ rcf[e;2~ ~~de l~i~ Id~'~.

'Vlla:s!til iKopenhalgena. trazle: 2.0 imilliona eura za Igrlads!ku zenu

i Ice I-d driau,-

, -,DW"

SlQbtulni: gll';l,-di Kri~li]ai. .~ i~~ usr¢cl K.op~'n h!l~~;!:HI o!:l:~u,pil[ 6e rod dr:i\a\'ic aa 2£1 mmciulll, I~:utrl'! po,t!.rn;t!jl;1 na J\::oJi~:rn .s e n:l!::I.;il7.~ i lime i!l,~UQ:n .J:iO go{l,m'a I~.ga]1zi ... al~. S'!;Ic;lj!lt~t~:!>. Je_d!aH, ·p~"ttplll:nd. !II glbgdllil'e kQlm U'ine :re:kS:(I' [e da $~5·tOlJ'lo~mc]Kdstij'ui· j~ ;rd8~:ilfi na oilJtllJ,,P 00 d.r'Z· a:vc •.

U pre:t i Vfiy;m, su ¥']'lJiit~ n~j~v,~~ ~~n:lkth:'fI~j ;t~ m~j1h,:u'~fOO d!~fi~k,,; ~~[ro· I"-J~ ,.~~~jigP:llit~ ~ j;!'C;)nud'ii!~~. .~l'f. '!'lJob:o.~(ltm rdis'!:lJl• N:J )t!l)ll] I~lri ,~,g!k@.90Q :;;tlrinoJ~~ nika 0 [Pl~:i]d $0 m.ilio.na. eu-

ro¥l'J ~diep'o.1..i1m:~O).iJi ~v:e!!ll-mfie QV'.1Iilr<av· ~Slb(ldl smatM)l! flaJ~,lhQl~hll :i ~l~d_[nim.i:j~:efil~ft! 'kQl im $,C ~af'tlntiPl (jp$!I::ru. n,iiI.k- ~J[lOPllog~~~nog au~otI.o:mnui!:lgpom'l!tCj",.

Od OIl!)Il,I3llI]:a, 19';)1I1'J

Ktiil:l~i~;l1iiraJ [vl:icid fhrjc:lesu P.~) p.r,eii,uLnom d",,~,~lorl!l!: :gr:8d~:k'i oci. hi :r.aZmui.li na pW~:j)Jj:li.1, lakib drug), ~:(I:li];;o dlJj;go d~l~il} ~,I!'vote:r~~b' komJ.'~fI!aprlivl~i!i~1'l. lllri~~e l:l ~il~a\lQg 'S~n~l'3. r'r~~11 ri:~k~ Un i$!~~lI!'!lil,jlimH~ ~di:~l1 i~ kol:U'IlIl'! ~ p'o.sjet i Q~J;i:& rn ij,lQO l'Uil'is ta,

Odlilkom o,ot1l;:.u,pu.:sbo~ rerisLI rifdni cl~~tosndisJJ,ji: :itl.l!e:i.'Ib is'i'[:.tsd~,:ktO~] je QPs~:iUlInk;: ~llobo1i:l,liWIgg~lI, do-

\JefJ upit<lLliLJe. Kli~'l'ija~#i~u IfIJ'fJ 9QliI' ,s~~PWJfik'~'

Otklridel u A.ust,ri,li

IU, U.' .. p .. 'I'u n~la-S1U"··a-o-1

.... ., _.I_ _i,_1 I, .... /_ ....

UlrllBdnSI Ilarl

"U .".!I ..m". ,~_.

''Iii n jiliil!.i!ilOS[ s:n~YJil!jg!\"i,eJi:·

u'!!"fll~~ B~ki~a i d mgJ h dr:a.goci~~s' Li ko'i~ :'~j;~d~[! .• l\:u$u:;i~ ]a:!l:m~ ]"!m~il!Q toli;;om mda'f.'l t:! SVlom !;'fUli :mtl!og~:il<bi,pJ!~ma:s,i:r:i.sumu o.d ]5Q;OOO''!mn.

Z""lI'I'I"i~lJid Qdijc~Jne.~J:E1 7Jl mu::i(.)(J:J:i1ne aniikvHJ!1~e i .. -:Yt a ijd!ell1Il j,t!: Jilllub. H~.:]i Sill da s;u tel 7;lpOCele,a,nI3:1 i, ... .e·pori,jelda, b,1~~ ]:~oi~e ~~(j]Jrl:i 1 P.l~~~~!! n!i!~!Eii!ll!li~~~!!]eki t!:l,'or"

E~:iI:!:lU 6[1~ :vi~~ (liiJ 100 p:redme~~ - :p~IIe-Die, broS~\,,:l, ~O¢il' ,~, poi:a'scv~~ lfiu~ il<l~nD s:rleb.teH ~ liuli il"i i d:rugi I?recl;m.eti I:l,k~e:.ni b ii, !li.c:;r:~a, i lHJ.1"11Ili:m,a •. SR!,!l~m K;tnceladl~~' '':iP\n~~~ike Slmpcil'l'l i~· da j,e b:bl~DSUU;O 650 ~QJll]:i:n.!ft m da ]e '[~S:1:w '~:l~ ]lri~.ikc: tti k~]ugl:".anul.

M ~.stOQa k.oj~m su :rlf~d~ m~~ i ~~de~i!l.m!3G'i's~ !'uliS"tcmlYjo'l!'i!~k0Vn~j t~go..::~ulkQ~ nu.i. kOl,ai ~e~'oiVezi'l!'allll .Ui:l'(),ii~ k~, i hnlijll ..

Flmid8J

niB,jgIIUDII)'1

raz:bIDiD'iIGi

S~gl.all·.Il!tJ8;.I1e:k:<l!l:rn:el'~ po~,· c.n 1jen'!! i li':fI'~d iU"g.o:v~iv~ '1m ,mJeSlI:l L~kVe~ll!1 ~a f'j,o:rid:ai ~,[dfililJ(; :IHl!, C\' ieru'~nut~~ Ie·, liM:1i OO!lt~i~'l!iplj[hhi~~~'il

~\IlI,Matke~ ;

. '}Nil! ~;!iiJ.rnktil ~~ 'i!:idijp!~~ b'l!)I1Jik Jwj~tr,cl P:lJ~.m.3 Ilutp..- 1m ~b~~. 1[J ~~dn'ol'lJ Illre,IUItk.1iI .mu Spilil.dBjU hlliait: ~ am rnl;[,ltjc: lua:Il,~ Ie pll!iIDR., RrnililOilill.·rk od.m'iilh S:Kik'\: :n:<l n.og~ te 1I:I!Skacl:' u t!Ylbmiobil U k~~e!m se,[ta~tli·, :il:i~jegQ'''' kole~~.

M!;1~~I1!Wir. Na'd.,,1J .8e Ida t\eJ pffJltacl kc~,Jt~

HOld.frtiedjl ne .gube nadu

medlin 08slliia prlB Celi . II aOdlnl

e6tm ~ d~~ kadnie ~rl<t nes[a~ii1~ ~Wil.m~ £<"imO tti g:Qdiht:. StJP~ i i,l n~cl~mo&~ d~,&," QlO i~.i:pak ~Ci.~ ~~ it{)i'IL

Ke;j"( ~et'l~dla,i!:all:~ 6e ftI ~e'", ll;;ili k!Ji,iig<ll.r+Mad'li[tlln~~:I ki),ia iziliazii ll" m),I]a, pomocl ok'O i~[:rnllle t~da te d('l'lfe'sd t1:on~kill HOiVilil s:~~]a<,Iil:;j,L :K:inlifg8J j'e l;reib"la ~:~ti p:r,o~.I!l! seclml· CC1 ~ [ da[u m Si~podtldarao s bdie"lfSklW·\;ij:l!:!.n€tm]ttIn.

M~dl!in je' BC:'S:t:!lJa U pm- 1ll!gal;sj,::{lm odnl.u':d~~lt!., ,~dIit1;j~purodk2l]~~lJl,:aI;:;I ..

K~ jill M.eken (K.3JU~, Me.

C3il1Ji;rll) aah ,"ilIlita 8e. SJ!,l'itn<l. U'n:ima KQil i 1iMfJD '~i:ti:ri gQ' din.elll W~LI pre$'l:lllw um:l\!;ni '~. niCfit'ltl] k.&rkom ~\>t~dli:l:l (M!;!d~lc~n~). 'fa.kpd~r:, ~~~. hl:.tLila" S~ :I Oi!:liM!I. :kuji su ~du~ tal tocl.s'lltg~.i Pft~f'dl i :5 pt1u8$I'dm ..

~rro~jo,~ t~clri ~~dinC' Oil:" rua:!r;o je :rn,es~~ .!la5.ldj€\)"lo'Ci~ ea, li4~1Il~ j!! ~ ~"es\'ieke, Sj'·

JJSonyjj na u da.ru hiake:ra,

1,1 ~ IDdllel S 101

2Q.6mIIIOna ralCUna

1U:;-I~rA-1 ~p"

"'So.n.y"'· .~~ ~i!i=~.!p~:i.u da ie h3J~en;llt! n9:!?ad!ll1l !liiho\!'u m~~~. koJa J"lOiPtl~ .. :r.~~!:C:t"l'!· ;1tQh: PO\l~;Z:~J~ s llll.W'l'::rnIle(.{J!f.Il .ipa:k sir~lTI:ego iU.0 se ~;l'Ilj~ .Dl is~Uo., .Naiac,;wi'J:zi su us·, pjeJliuk:rm;"(r ~ bL'Q·iev'l:ko;r~s" ni,eltdlh kl::cdi,t~~h Ildcbiw.ih

k~lili.ctt.

~ 'VJ~rl)~aU smo ,eta korisf.lf~ki podi!~~~ 'Sg.E!l.i~u bU:i ug;ro~lI'l.i hf:lik.er:skim n:(!!p~l' dum" mc.iJudlrnl~2d;U.u~Ui S'mo da :po.s,[oj i ''11'1"10 r,e;E::tI'lH, s".[I~a. d:~ se to do'g{)dI~.Q,:

OIi:iIl¥icl:anvaw{I SVI!i::looti];fi[· .ke ~.t00 brie nlo;Joemo -~,t,Q.i.ig

<"'111'1' • ',_"....A:'

;,"l O-llY:I~~(lm 'Sa.ofn;;~:GJIlI.

•• 1 'U~Yp[!J~ii it cl~e;le'r.~' ~~.jbu~alil~ Ijluaipdjil:\1uu ,rt:l](l ill ~!3i PIID~1~, go(ti:;l:I'~od ~Jl!;upn.~ 4~4 milit!:I'JiIj, ,11L!:~.aj) :i[I]' i.~'l!€~ !dg je~'Il',sId~d n i'i:~: 'l'I'prm."iek1il: iEl'~d;~o po 4jll mH1.orm a, 1d!'IIIil i.U1;1lbWlu'ila,eru'a. Di~\t1J:&e',odlmrni~l~ n'aimI!JmI'{;'~ an diO.~I(;Id~~ipk~ir!i;! Ii 2~2'5 mil:io,~!! ~1i!~"N~~g:Qbiil'~jt,i1Q ~,Q[.' ~,:,!~ :se~~r,~l~rltto~d:m.a b~1i'U,i ju\fb~g.1!'tiji bl.l~ga~.w dm"lj3- IfIW .~QJi s~~,rosl~~ ~~f1!djv.<l.H ~.;~QQ"O~O,{!!:!~wnir;~~Q".

. ..~[@.s~~~,~p]ll~ I:,l )~'u~.JpUI ~~f.NISJ.31~f3; ~~J.!!l p:l'qs,~ ~~na p~IJl".Ja~~ ~lJrj)~, 30'C'l1m.

v

S'tednj.a kO,ja rJBISter

d06.·., ... '.·········/.·.' . '. ~ ......•......•..•................ '.* .• '.

1%'1'

I . _. ...~

.. ' I •. 0

~:'lII;l1'"1Ll Inlo Iln1J';>

0800 50 ·2:42

25

kultura

[lOOI,\'!'I! ~vru.,. :s~te-d~. 4. !ll!llfsw~ili'tJ 2~H '1.

"11.1.'· U lenlDl

~ Zb~ ~lik()a i ntt'1~i:rn .. ItiIja I'.a k!l~~e {iJriiJi mall ah:ru--

; l~lI"~fildI~ ~i1ru~ .. $O~sp~~}~am

u e T ~~I~

.p. ~tr·' la~~~j-

UjiU '[Ii jiavei\~~;fHje. U tt;,ajliia· Rij,:gtehi ~jf:fI~ie"i'-~IIZ:Ei:mJl:~ 11_.....;..0.·4 tP.(IS :iA:<lIltjl,S5. TWUrth:i,,~i!W~~ilfl.i &.~ ~kj- 19,[111 ~t':s.tbi~alil bh, ~Me 'o\<- I~~~ ,l'Iip~.l"J:I:H'lli·~om~d D1I'~i pt}glill)d<J,1I.~ l'B. ITU1ii: fi"Ul"{lc:'nj aO"> :l.~~,kQIg-~~rod:!ilij<gpi:f~nriii4;!~.

Ahmedlma:

MOl i)UBraniSI

FmmskJi reditB~J p:r~l'i put IIJI pro:fe.s~oflalrnom '~e:~tru '.1 IPremUB::F,B.

27,., tllJaja· U 901. godln~ :p{)'s"tolania KU(:!B ilia. Obal"i -

.8as:ofme~a ilffl'BI' "',:!;C:€I.iie' ~ i;!l!tl.8m.1;j

nSa.ral'Bv0' g radfiillmral'

zananol snimanie Mratlllh OSluarema

Na seeni N:aJrow.1:~S' pD~ ~dst:a: SiiXi! iey,o p(l~!:~' Sri ~irnc~ ,I?rt)~e Zl1n.~ 111f.11m!bt,· nu "'Ok,.IJo:§"O!:il1l"H, :P0rio"d ical!~ lIllQ~U~, ptemk komOlidiu. Bun~' :isln~aN1i.!!5~C'liJ ~s;mili .. njB eeCHleJj AhmetUma!'[!iO!,f~C.

IP:rlfi dire id'D,r

K:a::"lt~ i~ 2:_! ~ui}Lli:s[ 'klO'~~Q m?rmin Si:j3m:ii:lli.dire:~wr Dr,ame NPS~a~ ,ali...ic1rumg.ac I!I spomenutof pre[iJ:>tia'!!.ij IOIfQ ~e pl'"vlpUt :r.1a~.m1l :rata dill $1.:' U S::!:~i1!j~~!J I;,ui i nciti, oil Nuii,6~v~h liiomlld! .. " <J;samhnlimJ l.)OsJa:vliilli,i n~ SCCfiti 01\1'01.1#0-

Zor:j~ta:~ . -

"' Od1I;1~m S:i1mIO ~.e ~"l N'W!~i&! [~ llr:doga :~U;) ie [,I~ b.[Q pr~I d.i:r.cklOf' 0'1lt: .""u] turIrueU>8~QO(IV,e,· a budn~t lila obili~~iI~l:unQ 9{1 god ilmta ])08'~Qjw~j~l p'Glmr-.i:~t~ 1:1 l~iJ ime tad~m(J, pre:dst!l'l,mpr-e'mil. n}egol!'rtlm, 1(!i!Ii-~llD.. Nek~~[tl

d;l~nie! pwjei<.ta !!li!U';3jc;\IU film .FC$ti~·;d~.·R.i,i:i:c je,e'oot\l,:J:I:l::'l1jlm:·1I ~·~Ed~I:l~:'" r>e!;i,i,'ldi k~ Nor~Li3I~.Qs, izMa.dar~ke~·~~~rj~lesri~ f~k~.ii~'-l' bb, re~HL"c'I~,iE D~!1I~@l K,omljllf.!;(1J te !tf'"Cli~,tJml~:IDi~~~ :mell..ka E.'l.'~ lm~{Cr;:[I.kl[zTnn>:~J~ ..

fl~llfl~ika; rt Sl\lnli:eVQ f~"' hl'!F~rtiV:3]HJ fmlU ee ~;Mltk~ pr·~~icr,liI.o ",jd:i,!!!Ei to'!I'~1 m· .rv·",.l'eElj,gl. ·Gb;v~.i panCli1:e:.·pT~ uj:eil'Ull "''Sad j.~\iCl gmt!.film an A.ll"LliI~k GmpiJj Oi'ifC: i~r.:lgiQd~nl:: docli"ie!i [i H.<l:gr&du ~<I: n;tJbam klr:addfilm~ A. G.

Sm].manje kr.uldh. igr.ul"· i h fI'l mov;iI projd!Hi "$:Iunje'l"lJ g,I":,i!id fi lm;"3 ZO'le]';~ u>spi!:"Snu j;t:~a.l:t~e:no.Kr.1i :iellJzn:a:-

~~. ?rek~~ [i!. ji!lll!II

klilPGllD fUrn_ sa·~.n'"

·~m';t.;'i u re~ i i IL!Ce~lljlka .:k S;I]:"' rnj~'lI{,'11 T.Jlen.[ Campu~u. Ni.· kale W" illJ~i~ Srb:i le,

UI:f}gt:;tJ, ft~.~iI:l tU~!le:~lI!~:il,~ r~!} 'C~.I~d!r'rc;iz..&~.t'skc:'Bor • . ~ TQmc1l'~:¢ iiz 'S,r'b:ij~' ~e M~. glllIr.li~ Sa~& Seiic. Jilr:tJ)lOl, OJr.mc.lai.1kryUel~lla Kmdfi"c.,

ad 1'9.> ,~'pJ;ilil slUjml.ie.na su i: .lJIa!~hl l i:[ m ma'YVogm-

fSit'aJnlja: Om..ai .1iuiw!J jli:!kp:lmdiejiEllJ 1d ,el:O~~._[lilP.i!Sll!lJil193~J. gfJdi.D)le,a Ijl;DWQr.i '0 ie,di[wj ",o:TJ:iloSee1JiDi~! grupi I.jjyd~ ~f~ i~eekllic. n3S1~ediSll:Vc,i !:I''fI1eUk:u·di~re'lilbl .. ~uk~i~ I'! i~edob i ~:Ilt

G1E!i;1i'~~'i;!! ~]()gp. I:j ~rn~hu~· v~ i.g£~. AJ~~nd;at Se~;t!]. a o~:t~h: ul~o,Sit. Ull W,!l~~ ~)ilntllV~ M1:~ ~mb13 NH:l'Odngg~~o·

IAullrsHa B:Hillii

!.ii!odeUc,om<tf; NlIDS~~l\:I - _rp. bD j,e tii i'~rnj ia.

Trl~ cina

~n1li~" ~'VQ J!'; p.n'1! Ima:mov~e'U:aJ po.2i{!ri~'!'I,;li ·t"G2 i if! !l ptofeS"~OIr.!:p,bo~ l~~rn SQib:gi.romn,!1 ~g daieen d~ ~HH;!a snimag fi.lllll(l!!,i'~.

~02:B]![j;s6cmltlp~'.ro~I:'i1j1'

ti$~;$ SaTIl:j.c",~ M.h'fad~!' rire~ Am~ t;a,pid'fic~ y ~~m~ lla:.Sek~]]JS,met.a Pe~1jakJ' M,~dih~ MU.:!llilo ~i6 AlIT:!.!! T e}ti6i N~!lo"V·el,-a ()m""r1:i~'!lic l~ gOSLll.1;~C igJ.Wtllfid~I~~:

Omll'"gv!!~~ AI'e~ M!14F",ttl;;t]l;.': ~ S!md :p.~\lld:iJ]; •

P'r!:lcm.:iiieta, ie :til:~l!~.n;a.~ 2-tm;IDJ.M .. IC·V:STO'Vlt

U !i,lI'~o':nikQ~ ~[m.UrJI:f~ Iiliiliiw:ie sy· ~~ogit~f1ftl~ip' LQ:v1)ruJ:Q?{i~" ilmHla:i"!:lurgrnjil. P!d& PHil'· ik~~ l::ime.g;r8ft_i~ VQn~~, 1),0 ...

~"" ...

P~!~JC.

H nOmlnirani Dlsto,e I Plalac

bf'~'IJ:J!.Te'a'!;:~ ~~i~bOTIQ! iz Hrn~l~e].~DmiHI f!l,hl! Ii: Hili~.!"-:U[l.~ mj$.k da 'smo .~t" JiIDI H·S!!ij[li~.MaiMn.uI!,'W· r I'N~M m~,eb i dm,gl ]~folk:3~i'! ~E1. [I le Lov~i€:;rnac ..

. Vn~ 6;:~\~16; sd~knf· {:t\ Cr:n.e GOI!1::;, za :g:J~grn,dl1 "Mali pdna' p:retitl~l~ i·e kflfl~ .IDul r.mlDii[(i~' Tc;;.,"ttai. oo'tiF h1l1ike1i1 [)..M'~fle Krierl1i;o'!:;. iC-BrJoo\dc jfiBi&:ma S lJ:.mflis];l\ra: ,r-II..llw"\l~CO!!" • \lC~ ~1i.lilJe!le'·bji:ge" V!:adlm]!i',\l Aa:ldr'~J! iq'Vdu, k111lm:

ImM!l!i1. j~.n .. ~Jl]llf>'~d1mt.[ .• :t,~ $;~~jko'!l-i~a.,k:n:ji~ :(!~-~oh,;' ~~ p:re(l:IQ.fi:i,b.'S~lax:i~ JO\~Uil\' ~'.o !SeJ~kitori(.;9jz Sil!'hij;e:. A,M;11.

Od Z~.dOI28., maj~,T~ru~oc bhidnmatmQ$~ih~~~pi~ ~>Ca 1.<i1: dli~u pod :rnm\i'rtlm ''Ve-~~!!\i :!Nl~!fI. -

Mlitl if.enaoi;fu ko$a oklLl" pJ is p'i!J!ble lZ H:r\'"!!tske" eroe G!)~ .S.rb.if:~ I i!J~ll ori~Biz~ra l;""d:a'i'!lcka. .1ru:6i. ~lIQS3:tlJ~ ~:k:1i ,d"jeei:! ~li T m~l:e •. a s~a~k~g.. d iz IIoV'lfll. ~mali8!. D~miill:.J:i,E'iII1i

~a;t UkUPfiOijfOiIi'm .' , 7.a.

~g;rilclJig. !!M£t1i oi;a

8e:doiHelj.l:illj:e[fa!t lim1l.

:S~l::ki~lI. U ~~[l: i"!lmdjll!l ;~S-\WKqd:f:~f norn~nimo ire' .k1l.ii!gC:··Pr-~(lli!;.a kicl.l V~P L$g.bi~c:O\S],~Ue i ~'T:lj~:). d~!!;\. dill\,O.~ mli.~lal." ~ajru:;r, i-Pl"! I:I.Il:ire p[}mie.a~ dok ie DIJd-

OJ: 6. dQ 9. [Illi'liiilrt<l Ot\'"q~ I:e",jg;y,j siten i Obalili 111. SW;iJ;jeiili bi'l '~e odi-t:aR P'nii [e5lj~'~l ~tijj~~~ui.k.o.g mma~ ~ k!lJi ·01"laMmfallll. 8.l:uae.:tlU l\..kaid~P'.!ije so~:l'I:$kih uIQ.!eto.oH].

K~3\;o ~,.~ jOO3.D od ©'rga~ ndz~mra.Har~. ~~i~~·sttrud~nti· ~i.I:l~~ ~~d:@.mli~lllb1.p.ri.. :h:: :~O~U;Il(UI Q"ij~O\"~ii:·~"'OjlIIl1.iQ"

•. ,. " • _11 .;<11'· • ,I • ~I·

c~~a~I,lu J u!]::;.u) :11111 .. h.l.e]!lJL IllIa ~~L:-

ga!ll:iziJm~,!LI .. [es l1va[ ua ko:mi!-6c:

pJw,p$~JOii:hQl'-e: kQ1~ge &;l!ib.~ d.eiii~'EI, i~·iI'~:r:c,kakQ b:i ;)ii: uptlitn.w i mZJnwi:C~m~ld'o~"C.

-·UpUiOei~ jepo:ll]v Hi" adreIl.""{!·<l!ladc:mi.ia i~llhe~il.liJlii.nJi1:l! LM~ku,! Z!l.V~hi Sk.{lr1~j~, Boogradi." (',]ub]janu ~ 'Ceil,i .. "ie) :t~ko d~ cle na Ft;1j:li~ll! 'b.],dprJ.t~fiQ 'Il.i~(l' od50 k'11UkfliL Igrn,nui1:l i d@:k[lmemt~ ~a.rniim.li~tm1 ~~'\i!l- ka~:(: ~d:i:t.

On .is'li.ac' Qln ec .F'c:sru.v81

u:jOstiti ~ d'\i'Qic $llJden~[![I. (L~ ~va:~oS!)di .r)Vl~i:I gr~d!i:lW4 ,3 bI" Lit;;: adl:2aI'Hl i rad..i(lIfl.iCi:li. ktarkQ~· IiI rna na :mj!l;)j· oe OSiim g·osdli1J !lDiiXsI~!(rvad!:i"'ru l.Hud.lCnd Akiilldi'l:mi.je ~OM~kih iI!ij:mrJ.;l~~lJ~t~ "5l1:rnjc\1\o..

.:z~ It:J'i~ajrl Dhl:~!lJ..a ~lt!~ ~~ ~JU. mh!.cl~ SU1dcnHro·ira· A.t~ogd~zal~Ht ~i;\l ·PluKi~[t fll'!"llD (:;~·"'!La!l!bpema:m.lr vie. Af.ICfl.

IN·ain1+aclana Usn ~Ie p.letoJgod!Jslnja ·oe~rna g~Ir!JlmackU, z"r:1 lorna Kru'za I Keti Hoi: ms .... sun K.ruz

V'~:nn:

Ua',nmm mtc_!f~

,Mladwb.d~B:L1.s1t.i!gJ'lJntiitB EIlU1VuiISt D (~:mII1;~ '\17:8'['" ~~ I 1 In l1'g.1 ~l-e"'JU 'i ". n I b'~Hc

_11 .. ..

[)~,~ e''\iT':inllm,~li on'] U ~'i.~lll!!':!:'U.

J1re!n~ i 2i1!1Ul-t1~g.s!j}~isa i&·GJ il-c WlrlU r'~. llil. .dJ'UJOlflJ mi r.:S t1l ~.,. tj[~JL &··;nJ OCnl <IChJ!!lf)"'1 (;0- Ie ),~ kC'l'l!i~ JI run I;J red"lJliI~iI.il splI,lnlkHUlnl Ug,ru ..

TIf~IE5:.1 II~. plnpi~'iI ~~. 2: ~ "25~ '"'

....!II. -' •• ~_ .••. d,'" D

.u~;S:bla. ~nl·~i!. sa:Gt! "'aU

nun [~=~M SE[CU cSt ilUl t (S~~ ..

WalL), lCelV!1:a. ;~. 'Cant l!!/lil"ltlg. (DallJlli i JIM iUI: .~ g,M C )11 .. 1 I.H;:·.U~ .. 1YEek J 61 m. ~ ( ~~~'. Cbu tIl'IJJ·· SU ~~:~. iJJJ ltii~llJ I ( ~. h~J1m.~)~

~. ""it j!h-,iS (kn~1; J"f!~'n B~l:j~. t!:~rrl~ {1a~lID.kt!" f .:i-

_.1\ 0[' ... , p·~I.

Va;' 1 " .! \"11:13 .~e.fmllli k;

t.~ Mi:~~~ UJ£a &~Jdt~ .. h~} .

N ~jm,ll!d;3] .!l:~ EStl lit'

'peT J~'1,rJ~~iida kC~·lt;d

~l U.lJl.~:a ·-~ihz'~ri liE:lOa T .. HlB. Kru:at (Cfllik) 'm 'K~'I:i E-I,,)Jms ( K:rti~ IIllilntefl) - £iUri Ktu (CdJi~I.:)1 kiJ'Ij· I 5~ 11:~Ua Hn

- L [tnj1!"b.I~ U I~gb! ~:u[j1l.!;iilj ~ tldit.'V~ ... ILih ..

'~N;-I'(l r,c. 1,i\\;Ch1t:-

\>"e.n~[jInll :Ptt)"

~Wlt~. 1!' Kre[j

!l -:' fV 1:-'" 'fLiI1 ~

rn.]:.7i 'i. I~:i, f1i"""1l"" ['l-

c~),,!poz:[[,t:l~tja .'IUI D2!p,n;li;:.mll (J ~)r'" d:J.~n J:= a !iUJ en i j1e Leid~G:ip (L~~

d~n, _

-=- ~~\f~i l,."d [U~ pupiw 1!8.jb[llt~

l)lJ.t·~'I!lii:IJ hi O~1j FH ;rW:siC (~~uc~'}J krii~ j:~·ISBibi .. Ja .de"'~I!~;a ove.p ... dinte' ,tel.IS ..

26··· •. ···

.,' .

I" I

. .

t ._ ".'

3- 9~

-------------------------------.:: .. '

N[]1~ i s ngill I iLetu sru:kB.t'

nas ma

2· 1· Dtno MerUn lucer odnao prvu probu

I lUI "

l::.'LB~lJ-Io~· ·_:·'hFil. i pt'[!;;.~m prntc~ilh DlUl'?'i.clr'a l ~r::r su na ~EI!Di &pill ~mt: iil Di~~l" door ~IJ udlriali I:W\~UI f"" tY1'1;,'ll'f:i j~,lIna prnbu, natn ie pn1ba od-

-

rbll19 u lO·§:U [j I I ill a fe'i,"~]n n .. i d'oblJ'o nflfi,i~~:;J._, sim RU ~fg'lIIi!ar~"d ['1i.~H~iJi .~ "in,ctdclJr'll~\ l,rn;' UovLJ~lri.t fru I)"':;i lbg~ ~\"in om rd o laz.(:' R~ 11 FI,b'" u.

I~·· _!I ~ •

'P!illti .lfeptJui"li!'\'nnu 15B1~ 1ll]8L

U l1irJl'i!:n:a: Linl~u it:U2~Ul sn J!ltlti:WJ\'IDJiljdl 'O~Tadt'wm 11 l~ l.I,',m] '3 m,~. I [}M. I fi11JC';r k t:l @lid

.. II. ill. !I!

I tlT ] I! pnau i trrw[lIV:iO~~ U!]rf 11].1]=

;!liJt!I iux~s.[a:lil'it"",1;atJ ~'L!}Il': ill _k(t\~( li! d·"'.

D .

~~II\n:.r,a:n~. ~~. Z!lll!ii,[i!1!~ um.~

I rt:S~'ittU!i a Dian i IfII!;'[~i W.y .. .~~ui b ili su W' 111 nili ~renj~ I!!kflll! htlri~u t'f'tTI; hn2lli '" mrnu 'ESfJr~l ,I:u'" .. ai ~j,Ul:jl] U ~Jndx~ku

ad

N··n ,ll!~ruah~~(4 ~vrulrizU~ ~ ~J st,J':IJldd 1~1!Im'itj~i~~ .. ", J!le·diu~ I!;ii,j~vliuJ'u brn ~~ 'lr,tRike WI BIL.f1-i51~nl n~

.. .J ,... .J'

p~,"'l~ew,~~u tin iii!;:" :p-rnl~ 11

pains a J I:m~If,Iii:! m~ .!liS -:p~SDi,~itll:i I~F'!iJ ~Ii,i,;l"'~ ~-lQ. ., •. Ul. r~tll}l..

(;@1tri.1fKl I{I i~"k1lS,l ~UttB iii1 tz~I[i" DittIJ Tf. kalii{il d;Q

'I!(:! ~ u :~C' "Ii hu:tl~'1 '! ~~~m U21L ~'II teT!~. i~ od 2M nLT;l1:IiIHlirn i:l ~-ilh: h:a-jII:\l",; ~vii~.I~. n[!kt1p.n ... ttl j .. ~UI~ 2'1ltjr:J!dUJ pi!. ~e ll£k~) ur.~!!lik!l Jlrtti1trill~n [:Clmi:t· k"ii'U h: 'n8~'a d'C'It'~t:;]j,l1:m{j I! Z-l! dtlJl2e n rue i$S ~J]'edsll "r Jlil~ ~~L9. li1'ilo~. il~ ..

N arm'm: . p.r·lJil:J.lLL ~HL .!iip.t'k[akulnruQ'~~ !iL.l!W~. E;ipril ~U'f:tl~

L'If,t~rlj n i -~lti 1] P;: UI t. iI do m.d9 ~ J!:ciJk_·o lli:i.a.mL pOln&lfll iz D~stl ... dO'rtrG~. !il'!; :.il~Dgdl~!.u~ ·Voo~~:m~. a7~ bil;b'l~1 \lj'~fba;u u hflH~~U'l 'i~r

Li~; rn ] {~ iel," ~Jcrt:fP!l;l stitil lSI -

~ ~ - .

t"1lP,\1.

• z.~limllloprir~~[~ fB.IL[I,,~. ~EH. l~'srwp ._ d('ifdu~~" t;ltnr.::nc

DI'!!! """!!

.,l: .. SA;lbl·1l.1t-RAd"ftJ'r~C

Ururn '""leLll.~lrllli~;i:o alllH .~ ~l~tem reginJ.l.;ilbd~. [lI;d;m ~~ '9EH~ p~~~iti -n-"~'U PI~-S- 011[1. M.~jcc .~ fl UlIhl me j ~~N-d::ng ge:m:'lJ, 11J!' ~1~tJf1li:'~ r:;U~ti(~tJl~. ~hl~:'"

• • ". J .", I]

gl n:3I::!tli'II.J 1l:i!11! ' '!:r'e~ ,i,,:r .~]:a

ptlIljl'lJllru:ntilg ~~~"'&i1ng ben ..

.~_ rEP'. I •• r II _.

WL ~,(l:m~n~:Cl']"Ii -r;.a. ]ml!iiaJJI.:.II. 'II

. ~ - . ~ ·I.~'··-¥'" ',.- 11"·;::- '.' •• -

5.~J:Iji S. c~·~l1'PTlI~. ~-'itu[J.dek

ClIrgLl 'T:riJ:~~ ,DU~]lUn1i Du 'CODI V'tt.'UldL}on] i Jl'llC Bluftl'lID] u:· '}aI·:d~'f]"'!I!;Ii1.i:m:!ci,~iJl·.

.. _, J'

.. Cta:ui!O"'~ .• 'glll1k~.I~·Dii!1l~

,~ i {)gJ.:i l~r.:F\I1i~] dUIII)·.K lp;.l~na]U ~ l)lI1:orn~ ~Jt'!!.i~lll'1::u ~:~!',iirl11:i ];!I n d:'illli "'Ii be'ildu'v.d! [;u::11 ~.&O bl,l'zn d~'gl"ll~'1) ,i]j stlfil dnju" S~D;~di!c~n.ilfiifl~b:11 '1,Fe~.u.i l-adhi~E~J.i.licil i FIll'.rtala u r '>;lgj~·tU tl1 I-~ :i~.ti IllUJ (;11'" 0 FJj P it"" lik,;lrL1J n 'k('jp~ fj'l!:f1ri~r~d~ oil] 'pL:!!Lira:ll{l ;~ da budi!~ 1!6flil:mn ~1" 1_ stU,

P'j!esnuE ""N.$t:~ In erJ1~ ru

~ I !I ~ ~,_

~. . ace l.i;.l,·I!!t.E:I 1 lUi, .ti:iOOk:."1!':rlu

14 .. m;ru~~ U ~iLt-di!!V'.:~J'llu "OtlWU

I1lb tilW11 Ult~1 da .~ .~j~a:Tbnd

• , Iii' !I_ ! - • ,".' ,_ I!_

lPl.all pn.~.1 ~l1J ~ !L1~\ll'.i "~Jl ti.;:!i~'n

,ti',~f! LD :;nil: J~i. ~ ~~~'tnri .tI.r.~nad~rbrt;dit bjJk!D Bn~;daun;~~Jit~

kO'li'~L:l,;r'U~u. plrlJ'm l]1:;i;~

001170: lEtb .mlll H]l_"r:lu ilU .el w.plril~tL L11!27. m,~i'~. u ~F~ blat'!) rl~(IIrJl iC1

- Mm.Il;b~~~ .S1:= LipiM ~i .~~:M

. '-

.' 11i\'1JI prontrJl'ijl;Jl. :Ili:~a;Uiii !I:rlf~~l"

uizj -=._Hu SWiRIf-V1'L '~ill] ,. eCi~~

c-~LII··I· J_"""':i t"" 'lo'j-·.''1iFl~ JI.~- • -

~ •.. 111: ll"oll! lor. -, ... 'Ii'! ... K~ ~HCC:

-" I&df;I'~if'[~., S. k{iljt}[1l g: ruPI Ii. iR1ll

~~f~'~i":.r·, 'Rl1i~,uni~J i· i 5fm{1 ~ ~f!'~ Oil: da LIl[Ult4J 1li3lb'ln .?'~grdJ;;3i iii bwm pIre':.ruhr"in~HJi na nastupu n bh, vr' i~t~)nici!! all r" j, ta ,1dlcj~.p~.I~. [1~I(fdu~OOi~ ~ .k~~I_

,.. ~ L D

D:I:!:i.P]:c:g ~o_~cert~ u _', omu

o.I~liIi]·II.N·I,,~ s;aftri t1~sk i .iitu.Ijr\~ n em i'L~ r~ll:kl gil 1; brigu~p'i)XIilis£i,(I till! rlliI.I'~Sl1~k;i!"'" [:Llk_cln:~ gel".

diD~ nailvja~ t'~E:Ktl:J!lt.a 11d.d~ ~.~'[':~~Il m ~~~'1:lI~ ~du. l¥J it Ce. p,oll.kiI .:fa 1~IlJ'f'C ~ P!l)ruif:u.~i!

B· iJ - .. _fj'l P'

-., -. -, ,- ""Ii -i! -" I -

,1;:1g W[lU 1j! I~. r- ~ I . •

IVelkr .'ilMiffJfji~Je [NJ'OJit:'1: lim ~'S .. i'JI116il~/jJi:lj ~.~; . ~I ~

f~lli'l'~ll~ l~f1;U ;s,g riooH"U i bh. Z~!:ill'~~{! - k.BJ.e,1!t1.lia 't'.A!1l~,it:" JlI lI:t'rpar(ll [iunt:8: H :E1ltltiil·t,rlP,

'olma'n fn~B;rtij'

1?'0I![ri:JJ~ il~ D ~ln:!!J' ~~icd in od ~CJ pn::t!-kon·li-:.n:::II~i 'j u ~~:i

I

I dl

,~m:-nji .•.. dlii~h::rv3r dJ(lU~I:;g' ,t'ublja 1'1I'~ IU ~IJJmleln i~ IlKt1!;I·~')!·tE!. ::,C; iko.ki() Hi 'f~'iln~ l;nEull~ i ~ b ilo i I:d[;~~,[,::l ~f - mI.,"1 ilL~:muiti ~W~ll [l-Ikr!.i1 rl11C ." lJj. U31jl·ID sc~ lUI

L·- _' ·11:!.i... ., All ,. . I

~n1ru!! ""a~n .VITUil.;" Mill a'l"l-

l(1~1 jet l~ :iIi~.apUl""~O 'Sk(ll~(I, snVHCnt;· r~il"~l~ ~ .. , vifi:.efl c ~I;:'tJlll::.

---

'U prodaji, [e nevi bro] magazine ,~,Azran

v ~'

DllVOlr SUC,·IIIIC:

illl=~111 :11 _II':~'I' InliClB

kruz Vjernim IcitaJteljima darujemrJ' ktJzms,tilru ~J,IOlay' ~ ,. ~J·,~jSte.~drJ'"

AZRA ""' tak1JB p·n"ce h.olu.l .

nn~v'ni aV,3Z SRIIJ'EDA" 4. iM'AJjSVU~ANJ: 2cn t. I

-agod,e

v •

s- recavaJu

raZVOJ

'-1.. ~ , .

ce II,araka

Pokam~llo se ds jC11god® uljilecu na gene Ipov:ezane S boJ:esctJ

Aim.,. e ... ".· .. Ck.i f-l .... a1Jcl'rnc ... ~ Otkr.l'.'.'.i .: I .. I. su d21 Jagoda Imclj,LJ

!PQJgublno clJelolfflnj~ ria I':azv]ja rue ~hJai faki3.,

Istraiwet IkoJi su izi.!oo~ vall t!.djecaj hldnmne na r:az~ ¥oj ~nkoIQ~ihOOi~stl uka~ l.\JiI'iSu da su je~{~E!r~menlalna fsprtiiv.tllrlJa'IU poslloo'mljih 10 g©(Jina ,pomogia.!J d[Jibt· \ilnju w1i.!je<i111l.iIh dOO~~8 d~ J~E'OOe mO'~b!. pomool !J sp~CilliJEll'ljlJ ROjtilM~ m~a.

Pc~zal'o, sa dasu Jar~·· de I $)S!oojci UIlJ!n1€!1l.! .slI! rJI··

Ju spriJccfti '~oj cel.ij9 roo ms. 'iJ ekspeM mel'lhl~ 11IOJ IruJ· biJfil6ehiill. 1:J;~OOl!6i na; ~ne PCo\~~e. s r.a~Jem !bo· IleSII"

Osim t~o,~, doktlirnr'llQ.Je a:i;j :U¥Oa~nlec ~~efliIlJ,~Q~ dia u prehranl.l il¥Otinja, ~l'1Etr;JO sm~,lin1ilJje ra~ mtlli,gn~hi lumO:i'f,1 kQd I!Jli"l,.

N11ijooVoi)' s'~atl~}j,ekil .~~ ~aci .gmrore d~ ~udi U QUsi SLU fsliJ,~nl ?.aslyp~er'iejSgo. C!e 'l:akoCier rjeae obonl~ ju cd on~I~~kih bOlPSti.

.IIZ, medicinskih casopiis,a

Prednosti bezmesre prehrane

R~lIJU~iU 'I'mj I10ViJ e:g IS·, (r8~vanja pO~~azal~ 'sud,a ve~ gemriJSFlcl im~j!IJ .zmu'3~J.JIlIo. m.alnJ I t'W1~.za rmvoj$rCall'llh tJQI!~'S(t dijaberesa i l!loida,~ no~ uda!'l:1 od owba hole: ~Kodr1evoo I!;:Dt'1>nJmiraju meso.

N9'~C[li[d s Unrrl[!8nitela l?iimI liml~ lJl¥~hhsu {lj;ll Ij!:.ibit'eljj bi Ijoo p]1entan€! imajll 36 PO\ii:~o n~ru prelfill.' t®irlciju rne,tllllbGI'iakog.s~~'dro· mai ~j~ moZe' U~ti1l;l!i\.!ii:iU na bcH.~Li srea, di]atmltl!s I, moZclfani u(;raw ed ~la~ rij"u,aca.

Meti1JJ~n6ki slndirCrIii je skup JlQtemeWja jl~glf uklj'UiG.ule v~ooki t~!t\!'m prHj~ sa;k. pC!IJ'l§F.:;fl nl'l.roIQ~ ho- 1~&~e:roU,li, \fo'501rl, n)l.ro .gll"I'~O~ m.. POY~5eIil~~l'lgJ~~rlld€ f pm~e~riIo salo o~ :El~ru~~I. R~ltI t(ai!i Is.trij';ih~njal SLJ enja\l,ljenl u ~;$Op~ru"rJri.abe-

tes (:€I'~'e ~ • . ..

S'vjela ~ru;i~ IMfireoon je' lZVOf ~~~!C~n~,benih 'roIlakarnt pc~b:no ~~klillac '~ru5ka' 00 :100 gr~lm~ osr~m'llSl cko s~st~lma p~hral'llbe:nih v~i3~nl';i,. ~,~ ,O!'}~_ ~O ppsl~

[!w;OEl. V~alif1l:tl $I,J b,lt8i'C- - !eii'flfH1\ "'dl!;'3'!Je . cre~wa-- - ier

p_ "bI _ _ _ . _ [] e .... f" '''' ~. ~ J

FJPmaJ:.~.~ D(l~~njU fli~ gJul~Q"?€ r h.o'~t,emla u k~,·te ~;iiiU0\Mju 'ff~~Q\!nQI p~~nj~qriiG~. n~h~na; ~~J~ p~hram!:ii@nim \llaikl\lllm~ ~gma!e 1I ~lycll'lanJIJ 11'a~.(ij,

~oltlnB i ~m;a~. rn;(JU.kc~ u hOJ~~{~~I:~ u .s~~rtN'ril!. .

,A~er!g!]e ~Na)Jamije'

Ii 'Ij V '-::ij

je IOJacatl

:~munn:et

p.rw;ms, naj Jtolj'aGJ~

maJ adl Ell€! . .~L~tl]Vo

Iffleln.9 s\ljil31ske ~~fllJ'~ci~. ~ ,~i~t~~\1a9'~9. ~~]u

,sttl ~t1Il!smm'll1iamj':Jon'l,II'I/Q·

til KOj,~ nas Cinr pwe()5je'Ulj,~ M rna na pod:r,a~e Iz Ok0. ~1t1e .!roji in~a~ nisu ~tetl'J.'i. cmo .~~p aretgtCari mo~ u.am iU je:St ~a_ko $wa,-

n]i~. f lzblsga\!ati ~Ja,~~~ IJ ~rir~~ II !,J p~r"iCll(lr~ ~d:a' Je kon'oon~~~a: ~Iem~ I~~ili· m, QtD:noshri"i';ru 12 I 18 sa1n, te· Qooblltl LI

p€~r~El~ ~d.Qi l€. VJ~~'II. 10.

KilO nil!~~ r nsrn-

9.06," iml.!nO·

toill@g ,sistemea ,.

\(~'" ,1I"b.,..;.",.'," ., ~--

_ HV~vUtQ~r .g(j~f1Je·

lmW1jl'eta.Ie I vJtam inl C, ~6J1 s~61 ILl .smandmmtllJ pro ~tili'nl,J ~~f:rwy alE'rgil~, Uil nl~: II ~&e' . ~€OOmJ~je i®il~~nia~~~~~: i P9.·, vrOO,ptObiatiM.a. ~lf'OOnje "a~tal tfl~eWl€i.all ~ d~· l~katifaJ ~nrizm:a bQJ. rem dvaP!.lit·g:;id.~~ejer ffil· ~t4plJa~jemlna utl]elll tako~ef ima Imimno lOs utltlC~ na rrl1unl'lel,. SVD m~ , "dJIU- iliJ .•. c'rol mi!'fla- Urll)

.:~rn~~~;.·· .~ ...

~S[~J8l"1cr~nq~!J1 ~~!~rtIM ip_@ka~I.la su ;I~.akfl uml~~, al~ S~;ll'"Kll~1l'~~

~.m. Imnj~,. ~I~ JP~~ . .: ... IJ:~a l::1\iotnl \IIJ(il~ "la. ~ltl\fO per

gomr:llf)·. jElaWe~. \~rilO ~ im!J~fte.t:; smal;Jjuje r'lZI'k:ocJ cl1~abe:~ U~:2 i ~nlu" j,~;apetlt. .

Hrana CUV8: bubrGge'

Korr.t~J~il1aprei'lIil·i!Flta !ii, visQklm u~jelom masbl ~

~~(JI'I~ udle'911'1, e ~tUD~,:' ,-hi,. dr:aw, mQre ~o'\!~ d~

m:ejeiJ,!v.anfa .oorooel\1Ja pOYe2aOkli.' ~ mtarerijern Imtr~1 lS,ugBrira 111M

stud~ja" t ~

I"lrama Ifli~Jnna is· tlrazivaoo, utvlld~nQ Je ka· ~'·~ak\/a. W. keto~na dU~~. Irmiie. d~\I'e~,li -d'li uklanJa!lJ:a-c~ooe~ja~ja; ~ l,) _eubrezh'l'Ia -f.l_~~h;_l'I,a zb~g r;lft!l!r.l~:'iio~~'ncenlila~ e~a seoon:i u il';1!'VI .. ProlJ-"j!iJ:!lJU~,e:-se l11;!kO! ~ ~BjlJ~ t~LJi:i~~: J~g~ju ko~ ti@fm:l' ip~tl,r,.er(ilIm5' (ji,ia~tesom .

~ I ~,

At.er-osk~eroza

Muska; boest krvnih sudOJa

PORODICA I ZDRAVLJE

\or

S,t81 je' bUrllitis i kalko nastaje

PHie:

Pirar:. dr,. Dll;ana Aveni·

To se dogad.a kod tenisera, trlKacSl, baeSc,;3 (disfka il~lli koplja) te IkiOd ,cistac~cai.~z.rdalra. ~ ne~,dh c1ru,g~h proifes,ij:a

Burm ]e slm:lM ~. PpglQji ~ :B:lu,Zmh W'e.' _ ca ,c:,rclioosino, \I~ici3~ u

Ijudskotm o~l1jzmu~ U si!:lt1lrt'lU .la. p.okfe'~E1nJe'. Nj Iho·~ ie :r1)nlreWg·~rnal1jiti~Ie 'Ii" rr-aetu b~1 va II kosti,. Itme.du tf!rti'V;:Ji! t'eA:iv.a -le Izmedu koSo ionlin 11Z~00l I'ml ~ 'same I~e.

O~e lJst~rnoo.r~ r,~ed~,· ju 'I~jj .~~ Ion ispunljen 5 rr'lialo ~J~cff1e ~ spljosten r:zmedlll t;J~L'£.t!Qg 'l~~~. UW:!l'Q;c.l~te· ~u~ce j1j preo.lJltemoonJe (J.1. l':clkLljJj tJ:pa!~U t otch i na:pl,!.h;ai~ Vil!tFl].e ItU.J,itZe jjo rca7..lir!jef6 I.!I I~Q~em OM nE!iu:poredhlO vise smeta f1.e~Q,sto 'p'omE!i~e, JaGla I~a!~~, da S~: lrad~o bU!2iti1l;u. ~upa!i hurzli:)~.,.

M:eil:lan i<ik:a lirNta:CiUa

Upa:ln. biJriri~I:SlsL.l IZf.lZ'Ial· r.ii1re-J1jem~ luerrrjjs~imr iif~n· ~m Iii rewic~~" Trenje se,clo·· ~~8 ked ponqV~J~wi~h Rre!Unj~ Fe Dive 'prekci Sa me IDiIJ'rZ'El!, Sl'o eest:o biva Iwmi:ni'!lwno s uC!~$6em ~nj:s~,g pnrngk~,

ni' 00 dQ~~;;J kod Ql:tih osoba ~i .sPOi1ls~a kpJl tJ~·· -"r:IarV!J,ajll,l lsJe kmil:r!ijl;i'. Jeto kocl tel1lfSG'mI. '[rI%1I~" ibBCatEl (clis~1ia. 1'f1 f<n· pue~ ~.e I~tld 'CiSl1!ol~ic'8',: 7J06"m ~e' nekin ruuw~ IProf'e~sija.

r:~kv,() :;tIDFlIl0:" uoostalo pogada. bl!lrn;!' u l'1:imenll.lkt! ~ ~u, koTJe,I~ LIt lak~u J[e u oo"~If11 ~ete. M~tI1aJ'ucka ~rltaelja !Sl.imu~i~ UiI!lIalu kola do\l.Dd r do izl~Jtllv;anja tel~u cin e u sEimu i)Utlu.soo Il:fI. krnju dO\i\odl dI 0 DtOka l,bolll1o$itl. lijk.oM\O ·$9 RJ(i1 <0 'bun~ imJa Joi'$: 5mj~1~J1aacJm.ahL~psd. ikQm. tad~ je moguoo oojeti· '1:1 topUnu l boln.QLS'l n(;l dJ!xllr.

IlHemijsldCU!'ZIt[si'OO'!>lose 00 na ~t:anje IILI.koJemj~ u~la ourm u'l!rok:o~na ,b,jehemij-" $1~fm~]~f:.lill'l1e Ilastaiia"f[: mo Wla~!Je~lOO hrort! ICn18 i.I:~61~El u okolinl, po.~!]n(l· t~tLva.

- Vfltoo je.u tim ~11ueala:Vi·· ma O'lh;~itJ IjJr.a1;:'1. u.it"Qk ypale :tetive i l'lje(;:i:~i~. ,ij bJJl':Zitis 1t1i.Hmli Md posljedki~. Go·, to","() Je u pl'a\I1lll1 rueC ostan.JU do Iic-oleg dolazl kao' reo wlwt dugpl~ajm:::J tprisutne

iil'lli'm'l'O S' m.a~ujm' :zoog·a~ero:5jl~[€-l'ir.lze ·clora'li do PQst€~nQg gubiUta elta:sticiI'logn ZH:I~ GI't~nJill" 00 I«IJJrna sa tClh~)~iil~erngi" 1!;lewtsk,1 p~a~~, p!"IIenSMI'!:O ~rog cU!fQCl5eflja rn:s!~nOOa ~\p-'o:tmllsl~o~ poriJ€kl~ To lma 2'S, :po;Sljooi"cu ote:'"~'~Q i5:trY.Ja.f1!;~ !'INi,er, time .i: ne'crt:l~ "'I'{)~nlil opsl1rrblj~nos~ 'OfgEil'l!l1:l

k'f!Jlj~. -

To je wlo 'J)odmukl!\'ll bQ!®~t. J'®t w m~j~pq!f!lVJl:1!Q,,· bt2:~ I kakvin ~akolilil!, sve tfQ~ ar~ ter~je riisu toliko $!l.Il~.8f1:e cia orgal'1l 'kfv~u 'Fl~dOlli~ju.dJo~ v.clj11~ k~.si'kil.A.ko W lli'l'h· v.a6ef1:e Ill:rter'tje !jJ m~u, '000001 loe im!)D ~!1telektuat. n ih problema, 'iii aka'sL! na§!", lagf,l na sfcal1im k!\!fl~m :!if,a~ mo;li,:,ot;IJi~b:lO arterijllir'fulI, kQj,e . O'lD 1100 e 11<rJ nUlnu zara:d 'sfcarnog. miSi6a ,mO ,tel .ss ne~,T!T~o OOl:tiziU t'l!81 Si'C:@. U0cbive $m.e1111~ob icnosG.' Javlj~ju izm er;$li 5Q:. I ~6. ;g~~r,[r. l3ip:lf)slj~ ©9g~ U mi.Ji~iraCIi!, zir~o St~ -mirlsfd norJlu:mi§il:ite ,i:.u1erije.

I. Lile~ePje bul21l\1s8J 2!alJl$i 0\":1 mno,1J . 'Ja~t(ll'a, 'ali j~ rlJe:lk'O je.· I1n_Q~mvno(e ]b rv.eji.J,!1~j e§riije ~da .00 m,~oone SIlO il- mnlje mO.§lJ&e,

..lUe~Vl S~_ PQFle~cA po,tmilm. .~OO.bI'lori~lJ.eli'oo tni caflffrelJm!:l:ij~ 'C~.

• Pu ~k~JN je li5f!.SlEl1Pr~oo,':Jra, :3JsaiS..teji ·re. '00 U la:sli.a, _I~!om w ~~UCjB lCi;~tJne bil~ le Ul:tim fl!.lta5~Ja 'fiiekI!:l6!i'l~ S:~r.iGtfm,.

• ~$ii:le Ij1.lJiIlli{;:ije; PfflporutlllJe

.. ~ lloSanJ;!l! e.I~!I!iar:'~,g:~®~~kal!!."Q I til ~® p.~\J~·~~p'~[lsaR:·~ o{e~n~m MdrU~U'i' a lime i :r~rpr;jUa o~o"'

ka, -.

" Ukelil~1EI /5'Me~tt::: t1iIle:~ mn:J'~u d'o~ba.r re~ult;;i.~. mCc~€ sit pnci II hi~ runikom ~dstraloJ.I\!'anllll komir:delFie b.UQJaI.

U.la>btJ~ ~ ;sfJjJ

!Jir:rJa~e UCi'ko~f'!ofj'IJ tl\.l'ltll.l.

. U sportis~a l'1~jtesoo na-

Vaino

K0d 'bUrzi'Usa: tl~too je rrureI!Llanje. zanm po~teda ad Jizickilil akll.Vf1;OsH ikoj:e su; vj~~t~o. Uil:r:e~~O'V:.a~e~r.oaes .. o,~\.~ it\!' ~~e~ terrasn1a, kaJfiiO bli sesmlirtla L!,p~I:a, U tu .~~sym.u I:1mi~b~@va ~ V~Ji It; bmj- n1~~OO~, f~~rap~e~od e~ek~row~,~iJe ~ :~o·ulna~uk~ ..

- .

CEN1IU~ fiEIMtUU IME!mCIN:U I~AKU~UNK];U~~

'DIRi. MED, ;S.C1. DIIU1~lA. ';ViD·lt ~pm_ .FfZl\JJ!ThR A.KU~ UJ\JKTUlIJUjG, SAA..MWO O:OOJll1IlSabeg:llSakov~a omm'5{IID

.1JooEi'jmi'iTW~A 1J~1i\ IGibB~loor~E -

-[ :ra-AAJJ~$WJJA

.F: !'1o-""",'lJI.<!''''''"'

- ~~llfJ ctOL.B~§i fmIFEIThHf:j Nflil'~VA

li~kcwane prO(;hfll!l~!)l'mbak· rerUe' Ii.JI hiJf!iJI, !llia pu:L'ei'i'l l~rv""Ol~",I.~81 .'IiI ,~II"ek~nl m lIl,as·· korn prillikom lJda~ I~ojl o..~.teti ko~u I s-am ;de! b\.mle~

:MogMcia,krvilirenjis ~oo I bl;Jrntis., kakol rnu 1 11fTll!l kale. na'6taje~ogl~~·

ko.nmnpg)h ,gaOlilnanoo~ IJrio ctGbrO liJe.eeii11h Tgtivnlh l!pa~.m, •. fli ko<l QS,aI,ih n~kQwl dugotl7ajnih bQlow, 5 jstim Llimfll:l!m. Najbe'§t.e trvo, s'l.a~ nje ~e db.~dali ita ~me!"lu !bog mrijog!hral!;;~om.

Septf~Kl burL tiS je I r1aJ'r~ jed~. !iii O~iflQ$1 sa n~ UPi;iII'~

r.ej~ji3 lioomu bLlffiJ bl 10 w~ rol«w~rlGl.g dlr,e:~h'llim udaroemu n~u jh M,O fe!iulmt klvareFiJilil u zgiob 5 ,koJlm je ona POl.!ez~rN1!.

i:l!ilp kall~g :i)do, i;JI"fO S,tEl!llIije 1~ li~zgp(1nOI iz '~l~ ·Sito nelijeceuw pnj€li mlUl~j~m u.~ka, a 1<8Mlje I k:.f)~cd'i,· 'kcl~$G;!$Vlm il¥l~aljm po;prnl~'. r11mp,Oj:fl'l;lama,

Pre,pOJ!t!ka. Je" k60 II uvljek, obrallUI sec fjel~ru. a zatim i f1ti:mehllpeutu ked :~ij;),rih Ibolo\i'"a. :koJi upor:no nepttllaze •. da bl se pwo.dijagnosIJ-

=i~:~:;j~~~~·.amtitn se

PORODICA

Pis-e:

Prar~ dr~ ZUyd11l KBndic

ZDRAVl,JE

I]mJWfffl lfi.Ial, Stltetli!. 4. 1Thl,lfSv!hanJ i1(Jl'~ 1.

. . ,

Zast.o su tumori pank!reasa temk problem I.

else

ru

UJecenje! reka pankreasaje Ulspjesno sarno u ranorn :stadiJu oIOloIUe'nl~a, a kasno post,av~,ena- dHagnoza pnuza: Imall€!: s,ans.e

I

- rr!tOlriP:J;lni~1l'~asEi ll:!z..ak

~:~Id~~i~:~~~n~~jh

s:I'llCeJIllV~ cd 's,~ul«upl'le:, ma,ltgnebO!~!::lll (il"~,k~). i!3'roJ obor]el ihj,e vee i U: l'a'2!irff'~nim ,remljtlJlil~\)}!I~~te. Bo,l·e:sl 00: najceSieejavlja IU (habit !2;f1'ad so. gpdi Fie ijvo~a, Ce5ca Je I~~d muhmool'1l1ego IlJ lena,

(Inn :}to le 'Ittllr81kt~rlsA tiCJrlQ lao rak i13a:lll~~ma~8 j~ (~8 S~ IFI~Jv®01 1)10) IOba.l~Hh hlA rurgUJa,l,lIj:a u ,ka-snQnls~tli· lu olJoljt!'nJa., mkntia]er.e1JlI '~o:.raki \lid"~eir:a,pljle.~'Suden 17iiii! rleu~je!1 •.

R~alle'metastam

Kada ~~ ~ Ipo~vr ,(jI1~~ JIDlPI¢!i, uS5 'poolD btllesoika i:lfi~"oes je in@Jjel',abl,lan 1 ~ I~ SGrJI'lO 10,,1.6 pOSoto ma.lEI m u tild 1.1lI op€:fficija kloj"a pro!&.! &ame_, za r:m;)olJZe:nje VYl)ta.·

I u 'Ilii!!~lfanijeffls;.mdui..! ova vrslta ral~ d~jfe voonrra brzo r"li!1ta:$lta~ U oKOln~m 'Of,ga-

n:ima ~ ,jeetri ;ta~{O ,d.a i ta~a l(oQlloi«() 40 I'IDsm oba.~e:I~hI nal8l!i mo m,e:l:as~az:e ij jetn.

!boa tClgalse pooobl1!ij paZnja mOTa 1)O&vetrl:r r~Ikf;Q'. rime r~!ka, .a on~ .5t,J!: l'i'iJ$eriJe" masl""!a iSih!§lI!~. neki k~ut11flo;gerlJ ~1gfl~ t¥all$eirin, niimsamlf1Jl.

NalhoGf'to sa r>:MYIJuJu gensl:li '{:i!i~fJn ,; IJ lla~nl)1; ueI~r>tl piSlliikfeai~, 1I'iEl~ p~llk;~~s:a !:Jftamii!j!, FloH~cjza deil:ie+o,gJ, DriJevS!;.kao i Flje· iO"\$poj;av.E,l. til t1rlJ!i1;~ oibll~e r:a!Hal, n~pl'in'!!.H~r. dOj:ke ..

U pocettku raz'ilOj:a !I',aka pank.re~ h;IJIl~cik~ m~c; i su n~~rakt~I!'~lI:tiJllli. Prevh:id~~ va M w:c~ :ma~al(siIICiSE, urnor, ,sifa~Qs~ nerv(l~. Bolesnik se, I.u;)poe -,r:OOeno, nerwjaSnJ'e.na, I'Q'Se' o~jeCa. <,a done J€' bie ~~dm z(lmv.

l~lk.w oo!®sFlik u f.w~ifh'jd1!J '00' m'!.o:3.!e, mneseci 'ooHmi Ueka~,. q kar;! j:e ootest ~,c WZI,e_pr~rovaf:a~ l!ilv1ja !S~ i,ztil'· Z'i~Ua nlaliElksa'los~ s.lab~pettt s prosesjvnim ~\Jbltkovti tie~-

la mate''',

c,' ~ .. t'eI .. - ~ ... u·

-~ --

1" NaJbi~:iie'j~' taoo: oik~nje ~M~~e~i1e.

2. II ~ fE'no OU~hV~Qg raoo' .ID-i!le;rr~e-e, ve~ :aIm 40. lDOrSlO

,(j _ 1m a ~mstaL€ ·Mj~);ni.

ai" er8Jplj~ na vq~m~ otlmve!log r.~M ~~ter~;(igje i~juOJ\icr hl~ka. ... .

-4\ lli!nBlilr.~d:MU mk iPanl~sa·re ~~€CI kom'hisrnrnl'loml h~nIDtWapUorn. plasm~i!"lom '!li~5}lova ('Cf~l'lo"W,) krw: Zi'!U~ v,o'~nQ mj~l~ ~~o~ J~'a.l'fk~rJio.g, I l~tn:a,~.g~alj,a, ,LJ '~riJ)"~ 'radl &(e!lE!~Z~1 ~I:l:~ Ipa~OarU\lI1Iwn ope~ij~m~ kOJe imi!lju _ ~ -~m rqa ~j~U!m;tu 'dWienaw lUGi u ~I~.

Vamo

DiZtAt:!S·S€ lb! .!Ji gLll IlJSpj~ll!IZ;Ig lij.- c nJI] mlsitojli S'!;!e .vrsle ..

ral:lai .. poi.!. i m~ ~Iii~m~sa, !qifiQ'ibl roojjc. ~ to u~·tadiju WOI" ~il1ter'6,!:J~~erqarrie' 'i9~~Jza~Ue t~dij i 1), ~ada je ltl mOl rf1a1i i ked.?J le, u 'ov.oITI ~hJMu, $tJ,vati~~mlO ~!VJI .sioJ p<:!:nhl:"OOisno]gkanala (muk.Qzu • ~hJ:uiIl'e:u)~

fo. 5e,clafl:as: m(;)~ posti:a:~ takmvalrii I m9fl1dolLlmlflQII'l Em ul~~u~ni'm pmgqedoffi, imcl:a se:. kl'm:";IKaIn:a.l1 pal"'ik!T€OO8i~~Ofl1l ~!(;lO,e ~9' m]BSit'a :gdj@. J~ vet 1t1~~tao '~umpr. -~rq~~~'i treb~jy '~la'~1 oba~mi sv~k, 2·.3 ~'In~! 'Iltl!lq~~ ~.{Qd ~,PiP~I~tCU~~ ~ri)m ~ ~~ .. gOOlIJii.,al._~~: ram):1 ~la nne anilmheze PI''&,~~c _Ie pi;rtn~brlomIlWOOb

mn~~ ~rJUfiri eeSCl(;l! ih ~~iti. .

1.1 lOT' dij:a'gn,o:s~ik,a, '.1 ICT' vi rluar~n,a,

k1cl!oln:os.k,opI1il,jia

lei IRTG, dijaglnlo,s,'t·ilka

lei S~s'temaI5,k~ IP:reg~'ledl Ie Llabolra.torl~,i

,.1 U'~llralzvUlk ~ k!ol'or dcplll,fJf'

1,G)snef.eiill1e d10 !l{a11ek$!jEl:, a~mlj§', ,alIllrn 5'!.i~O, h.Jtica, mrnlfll~ rlKlltrafu. ~~e-U~-boJml slollica, i:'Jol u 'Ieelima' i gtDm~Bm dijEJu tml!.tta~po· \I\l'11lmreno cp~~je' !J..ll'I'I:jet(!! h~,n(3"r na il<r.l:Iju p~:alnjlil: kl\lEiVllg :'ijacr~a! I 1runne lh ~Mrve Qalice.

Kalk!o Id~o ,dijal/t'loz:e

Cmit2ina 1< .Ie' tron'iboflebt~ (~p:ilIl.al ~eni!l) ~Mj i hi ek· :!itIj)Gmliil€'t~1 (u~~. l3ewoJ· na zutJt:~1 je. ffIli:Ij~ !milk k9Jllf1aiy~r;:a bo.leJ;;nik_a UekQru. Tade;! je p.iiOO~.S; ve&·-la~· \l'a~rQ g:fa...u. lJi!;IllI1kreasa i ~t"

Ie K,sbi1nlet ,za :bol,'9Stii iUtn,jac~e i osts'c'por'D.zul d,eln.litlo:m,e'I'r~jl,a

,.1 K:ardlll,olllcgija 1.1 PSI~hlii,j8!tariija '.1 NlellLu~Q~:, "j s,

'Vor-~a Z!lJCn9 Imn~'le'~e oner:)10guafri n'Orrr1G1l~n tof{ '2lJCI l,:! cn]evQ.

prlllreglieCHIIiJ piPli3 se IUII/e.-· Cana ~etra. oojetlji~st gor~ rlJ£lg due!a t~b'IJha. u~n-a

e .It.

W~I1.a keoo, a U ~ST!lijerl1

S'lii;idij:U pip~. ~'rumor Lr.._gornj"~m d~elll ~rbuha.

Dij!3'gnozs ~e, PQ5~Mjall1ia a..'S~.Ql.IU teg.O''D>3l kaje I:lQ~esn'lk osjeeaiie' r118ilala p~,~l!9cl-a OOi:oonllt&.

Kad<:l! 5e bo'les'I1ik s; opi.,· ~ ~ 1m te~b~ma. j:@vi I~e~ru 1 &o-dlj~!1lnOte.$e ~'(ila!21 i'la P5-~Ol4! (l1fl1;'lrrnllgw. fFlIala~ krVi I U nne, tu mar ma'~I~era.

UI.tf8iZll/ll,Mi CT. NM R r ·!:r.3II"!·$:1 umi"f'! ajne. UJltmso!"u:igtalfijrn

lie.nd'G,s:koplje. .

O~I d~I(l:E!li1osljcld pos,.tupeiotkrii.\I'l1lJu llJlmor U j!F.l'd~ nom dlJelu Pankre~;sa ! Ii Cl" [elem pa,n:lo:lrcssu .s :evelleW~Ir'lim me~,si~zi!:lmiil:. Ki:il. dia S!3 IrJos:I'a\li'1 dija9iG.l;aJ I' proo~s j~ !F'ilajc~ce~oli~_Q' u zn-ap;redOVi:lo Cilla Jeo rlJeUooJ' o~er:abi ~an,

. ILiJeee-rqe-· ralka pa~li{I'ea· sa jG U $p~s~~ SElmo l.! rn· 110m ~'la~ilu QOO!jenja. ~snO . pOSl:avljejl1~ dija{tj110,m pin"tf~ m'eff') $anSB:yjI1 nj~go· va izljete!1lje,. .

SacLfvajle 91oj~' srce

-.$J;im(3,pp·:s~bl m udrul:eili~'r le.~ ~h.(g,tlne na\i'il:«! r;l1npre· ml1ll.u P!JIL!pfemaO,§~1'ffu 'Qn,erija (~t$afi~~~, mYer.1j&jl.l deein na~ojf6ew.~ .~~~. fu t1koioJ1li~l~1 1~)" s;te,t'l;}-sJCu.

.1 Plitse.I1Je _·-Pre.smnakpu-~j~1 J~d)f! j~ Qd' ~~11 l~if<B' KQIe. ~~,te·pOOu·" mtim ~je. Ka~dj~S'kJU~ 1~J) 2dr.aylj~' 'l~'1Ja T:al·na,· &n !srna 0J1u m'l1K od b0~~~j

,'.Sma za ,eSp~e'!i;)ko :seOO:.

.' AlkGiho1·, i!'IillkDhol Km'Uu-

'.mi~e-lIlfmjerOOim k6i~i-

'n~~'i3. To.'. m~.i5t ~d~ ~y~~ ar.cl moguJ ~kOOn~c~pt~ do~ dVije' fare IIi rr.a.

I dok Je :ifl~- upo4a

'mifll'lja jiflil;!1')a je-ta·

Jfla kak,o' pIvo i'li'1nQ '~tJOO; ad k~f~i~kU!a t,l1lh. ~ot~s~ r po~bnCil o~ Inra~, ,stm 1 a~ ~-tlUU urhJ~reAe.

, .,'leil~a· Kllobam~ vlSka. :po~o"i kOji se .fILa~hJ· ~p'lja)u o~ ,5tnt~~, p!.'ecilst.a;-

vi"c- ',., ,.,..,.IIi'" -Cl'l irn_c,I·- .....

. iji;ilj",. ~ ... I ,1"I'I.iI n _!", .njil::: """

_ ~1i'Qe ~Qije I"flGm laD~ I\lJl.rfI,pat! kbko tll ao~o i~N dlEl ~~g·dlq€:lal:ij€ta!. AikO" $l;~ p~~ki" ~i~enit-e ~ j [mcrlci1tE! ~i(i nekOm tjei€:\il'i@m ~kJLM!aS6u.

'.'' IPre'hrja!na • lNJeull::-8'1;!Jl~· t~$~!'l8 ~rehraJ}a more. 40-

f,!rrlljj~1 :dc.tll~afti~. ~tQ ~I" J~\:If:awl~' n~.ra~llrm,rie-~e. . ~,~, hlldliogen!~:ral'le m'e;'.'itr i dre'e(te;. N~ mld~ je!6!.,r~ :n~k ~tlueloo SV:i~m ~. ~.~,q;e"lj~rlce 00 qet""t.j· 'liDg~ma. IillJmsicene ~lY" .In lfil kise~rianTi::! 1 'k8r[~wrrm'

p.fO'lei), iema . '

Dokazalf1o

~efOv1' mazga: ponekad udrijemaJu·""

Gub~~nJ~ ~~J:uCr!Na M,I rnJiJO~~lal rr~ ibm reiu I tal "\d~Je:m~· nra~ Sltnlih (11)e~ 11l0'lg9, ~bE:zi\lae1SJJ pumll i·cI~ mQ~a~ !l~e II"I.\I'Ue~ u IPQtplJ,~'b Ibi.J" ~~In Iii LJ snu" V>e:C: de ool'll r;ffjelo\li" jooIt1QS~m(J\ rolJ I!J Slanjepnp;fiavrloob,

Tim s Unlv,erzitetaVl.altonsilt'!l IttOuc-rlo, je ehi~lricm~~ w l(l~€: u ma~te o~1-Ino kako nel~e zivcal!'1e 6~Hje kod um~rmg, ~ 11 u 1 ~~ 'i,lriJ~enl~! budncig pojooinc:a n'aikr:aLl~ClI rnqgu otic~ u :s1tart"IJe ,Drl r;l1'S1,Iir'!OS,u.,. M®dili6m'j ri~jr1QV,ijB fr;Inf~·' i"ij:eje ot~l romko (ak I :Pl1je b~ f<are mozak 'iOieC pdktlruje illiki..!vnoS":t oo}a Je sficna spaViElfiJu kilia ih slalbl,

-

Vjllamlne ke! leoo~ts~ JU OOkmTIzime n~Joole tnC~~filt:I n~II~~n€l~1 II ~ em tlCi~rCe'~~ !i~l~i'mfM'" . orf}ifll.tilm ~U~itl IwhaM

IlcrTIl b1'\J~~hrnTfi keiUgm", . J!J; r ;1~I'am" III ~1~!Qn'11 ~~.~ r~ tbo: ~ r bll 1a'Ii\!ijI11 JlQ rI jJleO ~~. 0:- Il'tll;J]=

IfClJ~ SC Jodi -a~

"_ .. h 1 .,' :

Pfi1DJ~ll.l I flEICIB '~~-'

tE~tJ ~alIirum:Q_ Na I~ljeoe: ~liIlnu ,t1bc;.~t-e ~uph~lnl'l~ IimaI~ i;t!f ~; ~TujtB .. lIZim~ I~ ~'... nrull C ImEgnel1J" oom"j U1' ~IBTII JOO ~b~e }(ar,~~,~~ -wrtamll"Q DI, Ii. ,~~ .. "'.

10

lH:o~mt tlg~lllf.1tmatf~ pm frtm~ !J O:ratlnlBiilU_ jJZMO~~U..~ bt~tl '. s:ma j ~M·'" ~rrlih lj~~1 ~ni - moklanl jJilaI. i<arJa J[] 1:lD1H5i'iB norl!me~Of:a y - ,~~ nOI~1ID! Il'Ilh~m n _'~m:bQ ~in~l.L t-J'iim;'lErnl~ i(a!J ~fI dio" gt@0'1ti ~Jmkti OO~liJe u6Jsi" ~.l~ ·UI pro~~11 ~Q~ F1!~ , 'IA~m~n:iiO-,.

OSfi'lQ\'tI,i jle': S3smji k ,i;UI~J l'S,sam rM U m I h l~n &rocl ·apSCH'P~;rue. rn~~ .1

ira"i1S II "i' hD~ pfU,beI', - ~,. ~I~ ttCitest.rcl':5 uk'r1i mQ~ U~~IIJ \~Iil

r'I,i!'IJ:' II.~ "~~."- fJ''''·I.liif'li· li";'~ m·.'·i ""'.'

,~'W'I!3I'-J:"'-! ~.-J,. r\fi ~Vl ~.h:l' . ~r

.. .. m ~~,..e.'" j ~ ~ ~

lPrrlJeel~ 1~i,fl¥,~:Gali1ltf,! n l\!~,

h'al~sterol~ IJ ~~~i! 'lJe~j srnalnj 1(1. ulMo&ll]~le f1lli~ j '!!D Ml rEClll' I~I! IJrUlva" MIl;II ;ooH~[v i IJ rni\iii!:;s,n a~ ~n ~H}-

IrBr'I:~ I .~ ~1~i~nJiB.,

:0' rO\Og: tLlnl0fiJ, ICeSCe ob:o~UfevaJu 1090100' sViJetie ,P'UU'1 OSOlb~to anle koje duZe bOllCJve n,eJ 'SlU~ncU'

_ J

Pise:

' .. " .. ' .... I~,

D'~lma" e H~I£

S 'W:1Ik,1 ee ~ !Ellcrma{@· log d,~nas PIre!~~01.JU .~to ~ mEllJl"'!jm tlll~'llje ~unc:u ~ il_bjl!!lPV.!l njelrlOnt~ktel 5 ~n ~ dU!luy ~~tn I~:~I X.~~11I,m,:) .. To IJpum~-J1;e tf\:!~, ~h~,titi' om1Ill-o:',.r "IJI1~'IlJj1 J ~nUs1k-

'1:1'. nnl:\,i:Il ~.' . ~1i:'1~'D!t- ... 1 '~rnoee\-

t I'! n,.oll!~~ ~~~.ili,II~1..tjlI, ~ , ,

11 ~'I~UF1iO,g ~ FilJ:llilo~ "

zatD~ wl~olilfO S~ prirnlile"l ~ 'PflJrn ,~lil:IJ na l.r.lJi IWiI,i;! ml~.m da m~'Sre'i olJ,ale-mo 'E ~rBI~\~, d!ZFIl1CJW~ot!JJ. 5~nl)OOlur.amikatcilrroo"J InaJ&.~ Je kJMII.~t1 ~ !OOfil~J I.i'~ru'l q~~ 11'110j' '6c:inl l IDa ~ gml1jOj 59n1'

~J I(fJ,. 410 zn. ;j ,dQ . 1~ 'poJ:.1~ LJ .. je u~ijf~nDm na '~Dbj~,~oni~ ran irn dl~IJIO'~I~ma[jjcl'li~",

'Dw-.,·,'-c::II"~~~r·.·'D:-"~:aIIB"'''''n-;;-i~:3i, lI-tg,ftI!U:tIi~ , ,~,RI ~UII I~

~~truk6 ~e 100SOO ~mv'I~!!I; ~ m I.is,I".;araca nB!~D hilol'l ze-Tla i I ie' c~e' IrJakon ,catrItl~~el~ .F$J .. ~Irt~ l'i~, ut~" '0.:11 O'~i,oJllUAu:nra, 1B~'e obl)!iJ~ \!.i¥!JUi ~; 5~~~ethe' ~tu"l 0,00'b!·~D @Fie klJije:du~e tlDm~!&8 n~ :;. J lClJ1 .~~V'm aim ~u ~m ratt:a u ~ts,t!l.l; e; 1:~ll'anClI1"IM ~!1;TCm1 lJ,glJ!".:~'rlilJm, dill ~r$'6'-

I urn ~ m m talJst!!.Ntllll tD!S~1l ~tl'

U,pall, ~procesi

Z6 n~~te!'I1E~ ov~ It;arc iJ'lD1mal '!Iarn~ 1J1ogJJ i~i'!:aju n ". illn'll II];olrU ~ til 3C tElkcl I~II oCQ,lu~arrt IcmrlelF1{Mllm~ ~Ii nat' es;w oolj5"kEi cr! Ope-~l:JflBt I ]l!fl;t?iW,2:lf.kQ~, ~1lli:\U'~~n' ~1]IJ3...a J;;)I~Olfi ~j[tl:lnaefje, f~ FJ@ljfl CP'ITIi1' hrlZ,lnic nqg rod [gderrnati1tl~ ltd.

~~~---------

.:Sp;e.GjjillsO~k·a;de:.tmiftJ~"eDe!r.Jdo·lt·3,::ID,rdrla):ija;

''Ii ,'trula &i ~11Ii1 ~! II~ .II~, 1~I!Jml ~ • Tal el~'22 ·SS i9~:c [4i!11 B~ 42' D:5 '-"'.'""...~".,OS~ ii, tm~iI~p,~1 b~]gstr ko~r lilasJsta [ lrIoktl~u

I Mi~~ i bS'~lernotI5: ... ]lsljk! komi~ camjalFlj[

~~~1t[. ·ltJi1··.·~ kiEe

Medlc,llfSk"a mfe1t~O: I)

II Mi!lInill.]l:> liM:ma rEll,e2a, fica i ~ffito1~l,- 'lfl~malif I)idml:aJ1~~'a~la ~lel~ '!ie" prel~! n:1~~B ~i:linaru pteJfws a rerue

"I!! .. f!!! ika 'I, nB·:~'

M~,u DKlr UTI lmnl~Mim . ai~~rna. filitJJ,ll'El~ ,'lllJ{l ml~'G~ ~IT~U (;IV If-a~.SUl1~.g ipa.~, 91l h~f5lt;ijh kwfl;~Jn\.'fl~l- 1.ifIi~~jrHJ IJh:~~u u , ~lj l(~1liH11 l~ft tI ~jf!JI'rj" mi·~r5I~ns· ulj:aJ"@I~.o~.,

kOje je d,ugott:~JtFllije ~[;lXIfJlll. t5il!l"llJlI rnaJim d~ma ren.-

·..,fl~'i"I,£'l~.!'!I11 ':i'~,1 .. ~

!!;',WS~" 1~"rI' ,L,lII ~r~~.J

- 5malla ~. de ~I i)UrrMJ'r

naEJ:3Je '1relEldllli&imr djelcv.a

fiiJEEm , .. 4~Ji:iI ~li61 Ih I~kl(~~ I J

}(Qje ~pwalu ~netsl~ prte dispoZu~LJB. faktorro;~mne i ,~ool~~n:a su' ~~a KfJb:: •.

:lafIJ jle 1Jiafrn:llobaul]~1 p're'lIM ~ If' II] ~'oolel~I',iO b: ~ 1i1~ I~ ll:ociDJ @'l,I5fiiJJBltlD '1}05- ·~..sl',e I~I~ koje [:I'~thxfe ~s;tanku ,(lt~ll tum:i:tJa. ~I l~ 9f! lJtA~ID ly-c'1$~.

~, Unic"a ~'f8I1Jg~ j !eu~ ~~a~~a ·oon~lJ, IU rlnC nQjlfes6B: :w prnktiflrnmm fl kojih SIG: m~ mnrtti ~.pirmoo~lul,almi i{6rein'Dm~ i~ koje Irr~l~J god~fla 1'YiI~ iifl!!7J w~ 8~'i ~fIJ~ II geli

"'b,.. . ". ~ I .....

5"1» ~ FiI~F~ ~iI"WIl w1mgf.

Iii, tuU KlJjerriO' (I!jJ8 ,obl n·ta l!~'O~ ltatt:rfl:$fla_ J~I~.1!11 a "U:'1 lm~ ~I ~S[ca n- 'plaM:l lJoJe ,~ lh IlDje mesa u ii5:1]im ,~ iJethsUmiJ "/f~!'OO'~ noml stWfa 1~n:!l[(lm~tt!I uloo~ ~jli Sf l~mml I ~'zb!lleel~llm TUl}omr Dt:ua)1 ooil~ rrJtlni'~U~ ~i(! IfJiO p~1 l'fa iJloo~eiie

~QOO mn~ ~~l.. •

tooll~lJi}e ~~ .. u~. ka~filJ= ~ ugl.,a~~~I~ !SIUI WflJal lre·.tina ~C:2, C{lfZUllj ;Salka,", ~$t5t~, ,pQdliiJkU~, i;11\a :i;I~~"

~Wt iQl I aljl~fita!Q~11I,1~lJa J:C d(JnJj!a L.!5n~ca,

~.m se ti'la.~ 00 ti]QnJoJ I~~~! lJ~ev.nClm 'lire izgted I~['" ~ti~U:6n Q~jJ~ I, i ~Wj 00 .~ l1lij~' pokFh,e11e kr~§ro'Fnl

i.<I

IC·.I;llematasta~e

SpinooiEdIJilarl11 ~1F{litmni~1 11g .~ UZI1H~rni,1J (~ II~ l~hi~ re,gIiLl, j fZlI{ i gJuzni oa l(!.'I1f1· su'~rl jEJ1~;)1 IriidJ 5U ad 'o~jn liO~~JiZ1~ ni fI Ila ~ ~ 'a'ii metEs:tlili . f~1J Imr.ID~1 GB500! ~, Tfletas-· '~ L~~llJQUfB i rar ~JC' IDfil 'ft " 't~5too'1i tiJrr~ra k:ooe.

UkCllJljl~.D M: 'wmlor ne IJa!!l.1 fiE.! !Jl1~jJl'£J I OO:~~~,e i1'1GitfJS~ ,~irnnfe' I~I regioflalne lim:fne ~-mm it kasr.lljfi III 1jJ. I rI'l~ fi;!i~,i1jle lQlf~ne_

T Un11[!if - ~f! ,r.xIi i'ri.1!I,e tlftinl r.as.tcmrl i povEuf;a"fSm ,~i~ ]'eJl'ti kojil iMJ hO!'lJy~tw 00 kiI~j ... noons kate Iii i 'ral i ne'j..-JJ 'JlfO llCa noorrmu Ita ~ momju i~:bj~p~tm ~h~~l~Jf'lj'e:!iuni:elirm ,t:lrrta~&m a I ! ·is''IfH.~~ t1 rlef~nU~jfn b~rl'n"i,a. ooJ@.!Jall 'til1!ume i ifi~c-~.~.

$retdst'J,a l6: .l.aitllu Ot~ UV 2.raO~l\Jii!i ~u ITfr~:rnO~il l~. c!fjeltl",;'f' ti ie !!i ~io.m:n·e ~inoo ~:!M,lim ll'rolJQ~1 IjC:W, LIZ (!bBlllemo nlJ~TIle l"i!3:I}B I £\J1ij~riH'~naO~la_

-- -- ---

I U'skora na ,kitJ'.sclm,3'

U' u

-

• .i I i

I )(! .1/, ..... "i -H.{f'IrI'''' " ... ,",':f~/"' 1~1IfI/"'rl. / .~ .. A.

, r /"1. . - /

. ~1t't1.!I~r~,.". ,~~l' l.fII"<ft .• .i4 .J,J'r-'~. , I~d~~ ...

Piie:

Drlij

... • II

TIIIJa. 11m It

l}e~les,nal temperatura klod' n'la~ledJeceJle' nelPostoja,nUel

i 'vli'ise va nra nego kod CJldra's~1Lh

de' dije:Jle ,~ vn Je rre nJlt.Jtiil. ocI.JWi k'i1I ... _~l~, i ~.' 1~ I111IJ ,k101le nli, st'O, I

"l1mi] Ii .lidi5if;li.. ~:m:a1 t~oo p'·D" 1:11am. ,A pc5fu rn u rUKorn r~troolD 00 . 'I 1l!Im8n 100 -:am bi :iasoo ~J.e treba:te ~'~~U tOfJlc~er .~ ~~~'k~I r kg 11':~ 1l1tt!E va se 5 um n)e' ce

I~I II ~ljl"lrOen~., ,cIiJf.7'i_e Im~ noVr'lslfOLli tem r;l Elifl! t.ur:w ~

N;~tlenlll;:1 ~ll~!;~ llj;en.JliJ·· Ilffil P~i'I remper{1;.rur;g IJ '118" Inl s1lJ.CaJ~ nlje JlIap:r~ja'-' rei ~. Je .lJa8;IJ:U~'f 'odgJJ'!JCf ofB.~lrlim1~ ni'll1ra~tlaee Ij;(~, ~tD .su ~"" rui~ i bal~,terije ~n "c ~II-

1~\'Jii::e ..

iRemkcija a~r~~alni'Zma

l~itll8 on j dospiJ U U o.~gEiIl!lijlm~ r~~·r.alr .!b~ll§! ~ I~IV~ :uncai POOll1J!J Ilr-oil\1ot:l rti i 11 ~ l~rte.u l!L~n ~ I r"i.lll~Jedl!l rr~·>. ~ de oooVljei:b n1pnli:u~IlJLlS 1,~akO It~,ha pOi'JtS.1 U Ill'f.!III~·M~ teFFJ'1 i:i'S'.mt "

~ifioorw~ q€!~"1~ tempe., I15i lJra·po.~'El~ u~'unit5tu 00 c5e: ban pro!]v Ilnftel~Ue ~ on6- l'MguCmr.;] l!'rlclte I' likr~.JtIJ1. l1i~.rl'u~.,M:lie mz.\lH~jlJ u LPlj~Ij':-al L-,'~i~Cf-! mmpr.lmture.

~iien~I!BW~lJ.EratlJr~ tB ~ 1!:0I1t;<111IoHl !ifl];Dti n,ioo ~lt1'11BtIS U Qfaan~.!mlJ jls;.t(J'Jl1emleno l~rm~3'$~ji!J POiI;M1'JtIJU fl.apa. .. dc5~ m ~m mhe~I!Qm!, 6rnrJe

.1 ~red1i\l,ml,e ,!mp~~ rature ~-m!DI ·0Jli1Dil tip"' leta vrh:l je IM~i~roo jf~r dJ~iC~ .~ ~~Kim ll!.mil"J~bm .. ruroti:rna,ima:ju hi,ajjoo' ruke~ n!l~ 1 ~'t~{ .mpg za~~ ~nre tenlm m re[f~ irsl'l]e le m~G:lr~.tym~

I. Am 'SiB; pt'iilm L 4:iID-a dire be I rna ~ ." .. IUJ w'ml'ltfilWiUl. 'treba_ ooml8h mi;,Odi;ir.1~j'U ~I dr.a . i rm.u ~1~II®k' ~ sf'liiiNI-11;fe-~em\~ii~,

'.' -rempel~l~ ra' 5err~~ ~. linifa~!3ti ijf6kri~fiflIit II h'~

atitr.1JtiM. ilJ·1 ],~ . f~J Fe n~]:fIDP IT~ II Ri:l1IUfin}e

a.;",'t,"",n ri~':\~~:""';~ ~~.L ~ ~"lL~"!W1I~I:' tfIJl ""

ga ~zgladnjllje~

~f.ooa .. 1;::. rJaJ]SQae !Ji,ru i l~!mperetlJrel'~~~~i prouVQ!tihiLi Il1t .. rfCJFtana "fi£t-alilh 8 nlj~firu ~flf h S1J 1Zi5!:B I'n::,i LI m"g~l1i,Zfn{J ~ J~zal l'dmt8'~'~~1 kiOJ .. !IEl ~)~ 100sm J~Jmaju ~aye 11G!~m.J. telmperatrJilI pzyI~et~ IG 116~HkD·~te-~r" i,~d 1"0 fInaLe tia.llLl! ·ofganl,!Il.:rn U. il&flidt. dB Ireoo povisiU ten;-]lpBf1Ht.Un,J" .;!i \elmi~ tiaJOO'J~merr(!i rr]~ene I~ ce lOS III :i,e po~~{] lopJotlJ ~JlI'~! l,;~ru ~~ ~~a~~oo Ui ,6aj,~ ~fitoo '0 se ~liiJ~. etl "elm drel40m fll se' do-

·(lutnc· t1m~irnD c~e-oom}!

T~~le!irm [I::r 11"1 ~·~b,Jnl

kom Ilutle, clje.ce e- rm.apnt'l,tQJz nija i 'IJ~llie. ~nra negerkprl ~lih I Oi1it:~D §S~.;m81i;m

(f a <If jete. HfJa '~Cf~ !enu teH'ftp!."!:Jatufua 00 je fi.oktaJnB 'remp~~rWF61 iunll:H:1u 38~ 1 i 38,,'4 !';;OOPQrJrEL

temperatu.f8

Macrn ,ili:mmllj~ ren"illEm~ure Jm'kiMla mfr2e ~mocr u ~~~La$JJlanILJ ~rll~~I1_ .. t~,f,I~ "", PCVi~MI Lt:mpel'(;1tuW'~ rezu~tat re~ile tH'gtBnlllT'In, !Jna, rtje~ :pllemaooje:L1 SZle' .• "n. A :I k:.iJdii! Ie e'mws~'~ ~nJ. M~U PJre'rr~~J

o~otre ~gu'hacO-e, ~o trnje ,'~'l.Kl';ij Itm~i!iloJJ otll;!Jg UdEUBI;; em·· ~ raU ra fT1IiiJthl d~~1 (:~il( I tt,:5.6: ~,I;'tllMlt

Do 1E~r.~H'1 kl"'iljrlostti d!!]d!al"~1 Gnd~ ked0 tijslo IPI'D2r~ctJ

~r:/:;:~~O~~~=~j: :~:~~~u; (~i~~:~~:~~=i

iroog t~ ito je pll~Wii'£i~~njG ~FlO· 1~'a:nj~);Jm m~:lulr IfFfI il'lUrnm_

~kXI' iWlll~l1th '~ ~1I twm ~1~tUT.800JiJ1jI~ ~.,; 1<00] f'dth jlJB t~ll~tJJ:fEj ~~ Fl~doo p(wISem~ ~~OO !jlnJDjh J.L"!! LI&li~h. ujutru l~. a. U~i ~ra5re~, ,~-meOOI I'iEIS~! .~.~ I fJO"Wm ",.'nOJ;l) ~~e ...

~~~ e ~~itn,1i . I"I~

~ ~ , ... ~h pravrirnJ5w.

pIDlivl~~a 'Klmp~raru:m J~ j'el!jen 0..,.1 pn n::n:iifll,h naQn5J arnDratl" Ot'~fn~~ pro .... !JBfgoor'i(D' i nfekr;ij~. StoSf1 5:~ l1'rePl7flJ~I,J.le !5m~\l ternpefGl:uru te:k l~.iiilat& pClfSatre t~ilild 'Sat-I: P9~ pi$.ll~! OlJn'a5,no ~a: ,~c fe'lkUit r]O~

Memo prav'itB

Te~ je pre!OZAO (lIe' n1- rat~1 rwra'lli~ I~il:a b' lIffi]ooU:a ia ~'\ill dJer.,l L~ ~ ~iGltHI eiko. Ta 1(.61 rt;jlXimJ~1T IlJooi ItOj:a Si;J '~JD ~, ~h:F.t3 I ~o ra,.. iJO lolcfill_ un§liOC 1I1!'SOj mm~el'Uw.rJ od! nEfi..lfB !:Sene t file t1e4la !ja\ElO I iJel, l6 5r~i~n~l:! iempe~-

'tUl'lfr .. N1!l ~'r!lrdt tomo~ Qko a I ;jete kkt.n:e i' pre,smn® u.zimab 't;e:ku'" "'I1IJ" maiemo zapaoob Snlljd]!'o!aU f.lempen:;wru i IPlr~6 negbl dQ~tJIe' n@ie~lng pl'ie .. porll,lJcenw \If ie~n~U ..

laIJfBVD1 nama oek~~',!itriti~h .~I\AII"'I~ hlek~ (1!Jutoo preipOftlCUjU sniialJ;~nje in-Ii I ~n'i-f1E!" 'u'ruClt:G ~~hlal;il~Iil~e m I !1J'ven!lJ~1 n i m rt.a'~EI' f11iem Ujeli-;IO'if'a~I' d. dll'~ ~t il~o Jedimo I1iiJet'i D .m ~Il~· LaUilnJe p!J'statJ'I!=i-JunelJijO= IOU r-toJIJ cJ~jQ'tu ISkaZuJ~l!ltll IilrrEi ,

IPrnroB l[(tCtratlJflr flla~riJ~ 'llleM,O'l/a UI. Slmi~iltR$'"Je temIpt! riltul~ I rna ILJltJ.OO.~~ .~ dui~nu j lD~ s:~rne'ln~Ue, Jefdnake tfI~.n! r.ano liawn ~ 111~ek(nla za.sfIIlliaviinlf: ternf-ltltrall,.l ro '.12' L.Jfn 8JlJ Ilje ~~I~de1.6p:cnC"iy11U no] ~ [rel:;ni1- 'I .. M r'lOttwl_.J~ (=~'V~I U Wrl"!pe,~tun).

Korisna zooera

2!alJi .. 'I;J ,k,aJ'-1 !.11· I~

mnofjm JlS'[mfj~11Jim~ I 'ol{~j(Ja ~.~ ,:«~ra,Wl 11!Qm i mjca· I Gls1ltne lq'li: 5\W n ID'li'flffl ~~um r~l~c. ru~ enu 1~1lIJJ' fmlej u sti!bijnu jel~i[!f!lnu~:rtu i Incrm:iiJ.an fI~llJa hD e8itDm!Ei.l

·lob lE;' P\4~ ~s~ )a~, ',flj:~lafi1bi ~~rm ~ "ff1~ne~tl~!SI I~ ~!~~t ~ii i~~~JnQ! ~~ 'beAU I~iil.l mOl~10 nfll'" ~lU tffi]w;i'"nl koJi! C~m :i~ smanj1ujLe ~1Dh~5t~~1 + VI,IglJ life! In~~ S'~'a I,J kM, '~nlanj,IJJe rtzik c~ ~!I.a :i I~ Iml!J!lb l:r51 'i '~: 'i I ~m· .. lDb j~,ti~!:Ooo dobm ~ UUDrliJ Qip! j:~ r ~jrrutn) IJ 11911 fi,~ ~ I~~ mo,guCm ,ODOlI!8fTJB! flJe ... teVl = .;dn~ 'm;) ili 'P!'Jt't:ij(]! WOO."" ~lc dO!'!'·,illna J" ia [J.n~le potrebe ui'Jiilktml,[lr~r, 'Jlt;i'lffuna 8. '~~aka na ~ mi"era~e ~

Vtlamllini u batati

!B8'tata~ Slli"~i :kror -p'(r I smralLrilJ ~·le!'Jnafn Dd !la. - Iln!lmli~ji h ~talJD'ilrm, V.omSI j e JjJ911la t!l ~ ~"'lmmtEl'I1Dml Ikq:J pt:m~ I·''''''':.J!'I -.n'I,!.~ k~;""- ,~ .... ~ ~. t,;3;~

~ jjI ~I;,J '!a!~i1mlil~! ~I

I~ iln A. umm j,e ,dooor iilVlJr l'jj;l~jiiillni1e'!.U1;; I wla- 1m ina c: :~ B6:i,!OOl1 'a i manr-

~] - i;! I tJl:r.;1 ~i'inQ • .

~mtl 'lJlral.i'J1i!Jj'~~:~ 5~~r u kTl/~~ DQboI~~ af.J~~~rjjIlM iJ. ·1;d:uru. IPol~ :~ 2.drarv~ie pluca, IBmtata ,IFJ., i"~~IS~r:i Q.~'CiIf

t .

Iml1D~h ~m~:" tj'~~/j~h Il1utr~;!Il:f;liata 14iFJD ~tDI lilU mi!"~ro~ If.i[ijli9 pmjl'/cidr 'l~f'U'!f'rJ~u; !lJtarn I n 8~ ~: kaIlq I koj~ 6uwj U if1Ce! bl5! Ipmihtr'aln,bcfug JJilalu1aJ,., 1m. j~1 ;DlJrI:~fJ!!~i U l.dr~~le probemrJl~r5j 5hem~'1

PORODICA I ZDRAVL,JE

IUocUi,v,e smetnie obicncse ,javUaJu lzmlledu ,50. ii 65~gQdine '.1 iBol,estje c'9is6a

u rnuskaraca lata sto zens:k'jl hormonlsttte aM:!8'rije '

Piie;

IPlol,. dr., 18,1111: ,Zaidi!

A- [,et05ki1e!rQW' Je !'lfIlae~ $C~ r. ~~joIDrij,rq,ja, bo'" , _Jestknil'll'h 8i!IJdov.a,. pac!a~ln!l i Pl!Ogtes,I\.Iir11 prOO-e~ kQji if~loioskl poe;:rnje \'lee t:J 'djetill]stvIJJ, a IlOja~\!a !:is lP'kfim Sjf'li105ij.,

8m Je,' ~jj'ra;\iO atero-SIK!t3- ,110m? To, ,,Be'Si.tanj'€ u lvoJ€m ,s,€, mamooe1 ~Ic,i] i j3rod u~ti ,6elljske ri;!i~doje od'llill~ dut'lJvnlJl1Cli~J!~!rdJ';l'klYOOg' .1!iUcla, §tl/al~lLJel ate~kle~ roticni' plak.:kqp S!9 j~ iO~re I

awrom. '

Podml~lkl,aJ bol:e$lt

fII~l~tslIY prooesobi& inJ ~~lau!1u~~rnjl ~Jqj ki\["iOg woo" i 'LO~~~i'iQ \\eli~ 0,'0 ,sr;oonje \!€llkog 'I\',r-

Mjereoprem

i- - '~',

;1,. $m.ali1jit.eIlJlItII!!lls llfllillS:Il~Ca'~ N~ka hranapowt M!!i';,OO" ·ooj1am1ll, SlUWFl, rlll~ek6, maMa:ca/k!Jja ~Jdm m~sl'looe liivotlnj" sl}Og 'poriJeld~, ;ptimrSa~,

st1i!IlIe-. '

2~,S;rmlali'ilj~te ,Ii!lmms ~~i· !iIIOSit!Jrll!',"~ih' se6u.r,a .i al.i.· lil:ol:1.efr8: i JmJl~i ,I clru,li :S~' U organim'l U ~relVQl'aJu 1:,1 ,mgl~Cerfd~ Kl?J~, :talnm na unlJli'IllcmJim ziCl'aiVlma ~IT,e;rij6',

3. ,Jedite n:iEdtl!!il'l!alic.:e;:, 'Grah, Slal'lutak. leW;, graoo~,"()~!gu1'iilJlli9j!1J n~~ bi~a~~n~jlaKO. la ra" ztikuiCll:l' me~~! ~ ~rewl, Fie' S®~~- 'rMSrl~.,

,4. Srn~!liljite~alll)riijie,; P'r-e~mJ'ema te!iFlel joe I:tIkt'O~ rilika .. S"l(itedljJdU, '~~~a~[lte. ~ •• N'e p u!silt~~ 'l",R'edll!\lilllUI k<i.lI1tm~il" 11T~:e: kNi!!l~ prinsak.

'\.tr1Og 'SI.Kl'i5j', f~'kQm \.iImI1}el'lfi ,a~~ro..skr«QtS!~1 plalk 00 SIle' vi~, povOOa,~ I 'jJOOI:8~ lrom'" palill:1iji ~jtJj!J6i. .~j@r 'um€!t'i!~ il;l\I'ir'IOgsuoo. ~maflJuJ.uC~ prnt,*~kM' te'~~aWaju~i' d~or nuvni ~tfmk.

'~e bolesti KNni Ih SUdOV6

. - - -

·,ko seriti: protw ateros,kle'roze

iIlJp6~IflQj f~;;i':i tlIlOO!r.QG~Ierom se Ilf~jeeUje tek bo ma:11inol P!1lJl~ lila UI1IL1- ~ra:Sf1~Q'5~d kNne i!i~e. Taklm milSflal ,pru~ sij6tPjl, ~.e '[Gill. ud maSiriih 6e1lJa k~e .se, kal~ se IPru,ga p'O¥eCa\lf.'l" punEl' ~Iatkilii'l J1f1i,tsicnim dei~~ ja,n~a .~'slvara oSe mnogo'~-

riCi·PII~k., ~

m~S!lOO61l.i! kr\I'-E jed{m~lJt ~~ dis"nJc ..

.' Pussrlje ~ pl.J5 Iil!nJe' po~ 'l,risuJ,e IfllvOeLDt ~,oJes~er-o~ la. :!1i'i'in~ll1jU!e!' ni\i'OO' li'lDlho~ les:tOl;lfllt>a, pQ'I.i'iIs[JiiE!' Ili~ IJt Ui~n~gmm'lohsld~ u knJt TliiIa I~ooe.~r Qigaffl~l clim,l!J~klJ~ jei#1FQIm:rHl StJ:~filje ~lNinih zi.l.o, IpcVls~fe.vlsko~oot tg~~i:rX u) k!'VI ~e IJ\Q~'€CQva r~l~ ~d &NaraJlljjJl~ih '~W"U~

Si3ika (twmba:). .

.' lPovlSenQl ~€leslfli1J teiitrJ:Ql ._ 'P'ovR5:em:!lijefe:3na tel-

ih,a IPO~:SI.JJ:m Jlotasl'erolll' tngl icerjG)l:e u klNi i nos1 'V:lsol.:! rr~~k ,ri~' It!2VCIj~seoornebo-

les~1 ~~flH. '

.' .s~l3rrta ,!jolesl . p~z:an~.je ~ JOOr1anim ~'&Vqj,Bfn il!le:ro.i1iklerotJSli\qg ~p:rOQ€Sa.

.' iFlzDCka n€akliv;no~t - TjeleJ:i fla 81ktivnost paziti.vt:1o djeluJ~ ns ;zdr:;:!~lje s~ i ~rvl'lih S'l!d~ sm~l!j,uJ~ti str€S u olg~ll1lzn'lI11 lie polJ~uci slv,amriJe ndl.ilh !I:trv.f:lllh ilJ6 kota~r.d8.

Polm~j~:n~. bo1e!ili ,~ i ~h suOOva koo· 'SM ru ,~rnen]1 1Wnl· ptlili~~!' sr: cant in~rtl: m nddGn~ LJoor IJ blT"wJPomdicl ~

Rij;eC j:eo j'ed"fioJ od m!jm!51ren~ih pOfcdfni!i QciI['J§ti ll1a ~{oJ'e J1Gl' rnQgiJce Ui(jC:OOjII plr!e\,iIEn~ll;IOm. Jar se s1'ems-, KroJQ't,ski !p~al~ l'la~68!va. 'pr .. \lBn!ii:~lliIjJ zjbQlg un0iSenjOl m~c~ ,!t.l.'Otjllljskog, pon'Uj;ekh'1ll.

,lIJ~~kler1[iza j~ vrJo pod~ mukl:a bole'st jer s,e iialV~}a DQ'~~ I"Iq, 11:'82 ~k~iI~vih ,2nakeya. lJ'oClj('Ve sm!1llnje ObJ,· 5~o,re ja'o/ljaju im1edu 50, I B:5 •. god!na.

Si:Dles,t je oogca IIJnrrlfiJk~· ra'tiazata sto· ienl5ki 110rmol'll

Si,ti:t~a~~"lja. '.

Oal bl ,~e s:l'f!l1ll1jlla uBes" 'l~UOSl ,s,ter06krer'o;re, t~eQa ,ialilli11in]raItl l'1Fi!e f8kt[J,~rmH[ji

mlk CM3Ioooml~~al. Na.lMIJ, ftlJld!Of rizlb 00 'm~~mo ut·, ~e~tl. ',ffii ~ m[l~· 5!Tfa~ njtl'tl [jM'anja]~ Io:~ta!efak·, ~m' ri;tik~l.

mJa OOJ.e se lrum~e ILJI[leQ'atl;,

i. "P()vlSernl ~i ~ril~5iIJt treba recl~I'UJ k(:lillool iraiti , pOse.bflC ·aRolJ b~iwj pcrtldl~ 'el pos~ofe ()bolje~1 oooole-s~j ~ i lml'lih ~do",~. Kl'!;!'ni pnt~!s:al~ 'i ~dlra'ila esoba '~roo~ Wntr-oJira~ I»r~em Jedllom

god.i~i[ije.. '

JKliIIQer:am~ il puiern~:e

.. Peviooni m~hCerid ~ u ~1i'iI~ ~ I[loviserl'l ho[mt€;rrol t'I'I'1i;;il,OOOCe IJkN'i). ill pos€:bno tr~ba obJ'atH~ ~~Zr!j una .Po· v~oone \III'IJool1 05tl LDL hD~esmt'Q.).I o(h:'il!)SIJ.ill' tN .. ~OO~~ r,olastEiro,la I ~fljet:lie In~~ \lOOt 2a~litn'O~ HD l Ihoi~~~ rQ~," Po~~ltI'iiiB j~ t~ontrBJa

PRIVA:TNA ORDINACIjA

· ... ZU'KI,(;'"

" - ----

, S~~~'ii:.II(~'~i~~ :~~~~~ •. ~ ~b~:8:;:~~, ,n~Iilfi!~~tbl]!!!iI!f1;]i~

qEba\vili"k~. a" S.araj~\m

"Fe]. ~61 l03 .. 10S~ 0612 2Si,.-9;'6~ (}3,3 204-:640

P'l'at d~.

'Tank ,Z:Hkic

~ eiPHe:p,smje~:gm~b{l[j~~: ~fiI:(I~]~:V~Qej ,neu,roze" ps~hOi1iI:::, peH~liltlil.lJ)~~dlc., p.i,r,Jd~OllO\l'I~ b!;'j

IOul tipll!"S:k~~li1~a

• • II~' _,'

'11Il;r:.lIilli'ol'liiJUli. ,cm:li:~.!D:!'l,tfklli -~~,lilra:Z1!l!lf;: I1bdQ[!lle:IU.8 I' {ll,J'~ I'i;i~:zdi~]j;~· <J~nd~ '~l:itJl.iil"¢e

='Colo.~ dOIlP'k.!:'Iu'll'nih

~'llJJd:01i'iIl.: --

_ Biljke_- __

KQrJsniJ iiJ/».'a ulj'a'

~\Jana ,Stiti ICHi@la

~:J -.

IDug_a,efse!'i'I ~lltsl.l dC~~ n dje~Clilvorl:1~U 'r'lQI'Ui~ Zii.! puibalJnt ~~:irI strrici!1j8ci lIlI'IiV~Rl~em:u Ade1a.td~ dOl"' cf~11 $~ !ot j~an ~ u$pjal,i ~!,J ~infC~. d1~~li ~~ 'ova biijKa moze ~ibia~ :!:iimp,tQme 'sinruumdiiltj'MI~1rn6g ~lon~., UijStjl~oJ,~~ ~a~#!r" ljosebflQ' f1I~ntd~ 1 mMr~~, o~~t~JiU glaltk'e rnifil~e il~mjr oblElfW pm'bSl\,r· filtmkt, ito po,maze \.I sm~mJ~nJ u ~e\ilm • SindWl':I1! irttabilii'd~kO!~l'la (~,B'S) ·Jl!n:kdtma~mje' ~re", meta) ~.u~/a: ~m~,nirt-S1l'J.~ Sr;! groe1Jlm~'1' 'bOk;Ml"l1~'iIJ ~ohd1flf11ie.flU 18 pmlj€'l!lma

i Iljj .gt),lorgm.. P~!l'SYlJia f111iJcer~v dil~~lffi~U,ii: mS· troorn:i~lfologj]~ ~tl~,~ P:,Q~. ~j~J;u rl~kar~ o~~ lPl:8!<ii- 59 •. :5 'o.lnir(jil1' 'Ina to dE:! ad oyo:g poremeOOja boluje cfj!k 20 ,POSl0 'ODO& !pOiPu·

, lil, mnr.\l su,!=Iwslrukl;)

!la' ~ilm.il neg(l, mlJil%l~l;

8v.eoS;ob'eij.j;o!e '00 cure S' owm ,ne'ligot~om IrTlOgU I'JribJeti m~~lJle:l ;'0,00 'ee d~KtivlI'at'i vl!ai!IDa k~ja peft'lp"!3~I"IOOI u p~q~alo!'·· n,qm :~r;a.'ktl!j 'le na UU l]elailil' IJbla~ltl, ~jf!faj ~Cilo~a.

liz IPrirode

~"' ..... '-gl.'I ...

. -.,_-., "'--',' I" -,--,'

''::'''':'' ~<~IIO (,tog

lilA!; • . ail", .... , .'

!oJ !;n!;i.,;J!~lrn ~.! JlJ~'1

~re~~r:a'tl ~rrSite 'sa ~~eo ~~'~~Qton[~1 J,~r OjaJ}ar¥a U

r:oo,srta.Qsimt' . r

'Sti~nj mi~ie: ' na,·

kqrilJ~leiiainill' '~esjijh,. ~,ci·' gehm:lmm~t~ bcleml. Po:matol je i. da sniiiava ~o'IJlc~en ~lNIiii ;prlUsak, ali m'9'~ 1 ~o~lui IfI-i~k J;!rUtl~ S'3:I~kojj se l~~'~a '~~'S!a. tioijLi s]f,fEll1cg mlSlca. lP~pamti 'ghj~f$~ dIGbn i prot Iv Isr&lrm, tiul_mfja,. c1Jefuj IJ ital' 1I1l15lgi dlllroetlC~t (Jrnl'rujlol' i'S!lJ1'ili;iJjl:lJ lJ $ires. (;~stQ_ ga irorl:soo; '~:e.n'e :!Ii ~:nlm klim.filkt~!i'i:im '~sgp:b~'m~ .• a p'oi~rom 1'10 je ~ dI~i $rt1ijfljmJje 'iitHl!.H~-1 peR'rete rn.~Jtern'icei crijei..a.

--------,PORODICA I ZDRAVL,JE

Alergen ~ izazive] u u p,81:1 ne reakclie ikoze, V

ota

itis

Pi,se::

Pnir~ dr ..

Edln hUagle

BiOh3St se jav,IJa LJ slucaj u de dod ~r1l1ete supstancu IkoJa, uzr'o:k.uje' aleremslku re,aikciju ~ ll ca,ik, ako dodlrnete od~'ecfu lli d,'uge' predrnete k!oj~ SU bH~ U kontaktu stom supstsncorn

IJQj tauS1BJ11a

:A,llJ-,4",e',c, il: me 'p;J MILl' I ,[ ~ ~ ':1·.,- ,IIUI

UtJj, s:e \!eC decenijafflii:iil ko~ rleU tal ~!J!eoonje m~inlie 1 riBplre'Sge, a najOO'IJtje ts~~ELvarije ~dO;FlOOi d'a,ta~C1[J1er mtt ... -: --m.--~I us., • ~Elj)-QC:_~

pllri:ti n~p.tlI1ldJ,ova.rIJe A~= zfl-~l mlartW,ml' ~1~S;ll. Is~tB?lv~lile p~~en~ Oil 41 '9S.lJ!bi kol~ Tm8j~, lJicS~ 'od-~, godina te ~m~jub~go ~g),'l'~f\{fiO iQ~6efil~~, S~iilrJ~ 'kr.!ls ,600f.o wdli do sriama !raz~

~,~~~e A~irt'~~ve h!:i= h~9~1, IKI~~lo jed'~J~ Sl,~ me(Jt:li~nQga:padaMja bUa nila l(OWrl~m6vk~s,' ispftarl~ka koJL S'tl ikeruu'f'!'rl· fca~~ 150 f!li" (il~!SI1 grnemo :uPOre~i!E'Jii~'ll.a I1:Inim>akQje su ,d~ob~ale !p,ja,cBI!Q.

tl,C~!SU'U~~'lcJro,~om .'. diril€); ~Q~il ,,-ad_lJ~iln~-

.kGlronirnit'lju p'amo~nja I m,dar.;:il'tlGl po:lOm'OO!i.' slo~G pmda merl'1lI oninJl1!, k~]i stJ ~o:nlUmi,~n IWJ 'bl~a' J,e

~flailI1 (ll niia,., - -

P$1:r,~l~frl vJ~rlljU dial ie: ro' ~ 'iiim' IfuJ, I~ ~~ro.ziti metlarO:zrne"ffijJi voote! ~ $lyaraJ'lJY, amJlbld!1ih plako~ li'iieIJID'l1bo I~mih ltS~ pf~IiUUlj11l f ,~ 'to Sli ml kit~· gkapS~ s:tru kTl!lJI'G [Ine~ p~~~lne s nilaJe¢~im ,ribllko;m diemenclj,¢ ..

~ilak1tl~. ~d.erm~1itw. ~. peia, k"Q_M honu UZJi~-

~e dodi u is i!cir-ecle" nom tWl'f. O:sl,p Je Q~ nioon 00 iPOOOIJWlO p(Jdru~J~ i (;~:tG: [rna J:;;liSflliJ ~Ei'~d!;linagri:llni~ ce,

- - BeJ~tse J~'Vljf'l 'iLl ~,Lioolu Ch~ldt'Jd~nn~~11:l' SkJP'S~~noUi k;c:),. ]a WJplill.J]ealergijsku rea'~c~J'l-i . in &I~. 'f!J~CD, :cJ oclli'me~,e: od;JetlJ ! Iii d,l1Jge~root€: ~oJj su bin ILl I~t)rl'ta~~u S Lon'l au" ~stanooff1.

IDje:lovainjje I'ije,kova

Plk~ je- mq~ 6.e ~ll~CI 1401'lOVm ~OI1 ~kt S a~Ili!!F~~ ~'om :supstallccm, OSi'!;:ll:e u rmjg-tn'0j ~ ~ajeti ~!fli~ do Ei~am tl:a-na ookoi'1lsto se p,01;a\l~Q,a, ZJ,j: 'IJ~ ~I:miee-,ae u PO[Pllii:1~51i n€:SfHti.

Neike tablel.e ~ II kreme mpgu pomoellJ oonlm:b O>5~rg.6 tokom Gviie sedm-ic'e" (:a:l~ Ii ko ~ lJoja,v[ osi,lj na r!ovtm mje--"$~kl'!a, to ne 21'~;u5i daJ !j:~kQIili n~ dJe:luju,

Ka~(GI hO:nWlktrlioormaU~ Us I~:l!va svmt':!:., V.6l~ .:Ie Flbj,~g\"il,~'l:i _m[Jj8nj,~ i uto. ~~av,iiil'tJe. jer to 'LNijek ~~ gorM'~ .:S_~t:ll'lj~. Ne~upaj!l€

I~japmlnje lkontBkta

\i'amQ jSMa1~ niJ ~ 5te i1]t:elI'II-OOj"ta'kOd'ilI :roo~te m,~ci :~OV!'1ikQrt~~tl:SitJjm~DSiiQn'rcbm. ;g,1/iti ooj,en6 ~ ~~joj -s~_ef:b~llk<i.i~a S1l~ dodjmulll $UI[:)15:mn~ Ifeoooo ~')fJr~JiI.i, izb~gal\fIDj~C1 PWI tome l~onla&l;ts 1k6iolm, 1mba Uhalikako, qe'la~.tJ tllrJNe na kOjesle' aJle.rgtcnl"

se \!~!00m vocJQffl i 1:Z_!]jega~ "~jtesu'llce,

'WlaZine: ,obloiee:

-Stavit'e hritid!ii!,e. iilaHie' obl'oge na mJe.'S:la I~je se ds[p, poja,\lI'c, k~II~9 god eesID mli'~€!. A!I-(a S\lrn;~ pns'l;al1!3' t:!l~po.dnos~ji~' .. AJekID' ce prepurucit! taJ__b~ta. . V%l~Q JB is@k:nu ~ {!~1 ni oooo~je ni'll~odirhmrije re~~. ~~llril"lij€'~I~inmJIj ,oJi;ipa,

IKltvne grupe

Nul'ta snliZava rizik od infarkta

OSi.I}'$.e 'Sin ]001110,0\\'0 cCde do ~"ol"l'tal-lta Iz,rn€;t'!u SlUpstsnee ffi! kOJILI :ID1Q aler~ .gJcni i ~zlieitlh d'Jel~ bJe~ la,

AI~o'Je su,©sLanca bma ria l'61kama. a ru~_ma smo eed~muli liOO=, ilJn~aoo ~ mip pajavl.tI i :I'm tleu, l&l<!ltYer, po~bno Je nel1iol'iKo daaa dla &® :S\I'i pli~kovi pOJ*!'\!~:. MoZe' JS~ deslU cJ:a Mkldan cl:obijrfle noV€' I3m~ove,

Sl!i!:aje~iJ lIiB;UU: Medre!l~;:l: jI'~ i(J01JS~18~~~

~,,~ifj)m 1~~~.t4, '7~ ,4~

• D~m~li~i ~I2.~~! 1.!~~~!~,pla ... ihi-eF\!!~lh

'. ;';la~~l!;iI !ell"!rofi!Ja ~i'lO;JifOl,:il.ai 111<(.,1 1 '1liQg.'-m~

1(~IIJ~n.I<©~rn!Jll:c!!l.i ptoo;)rtim • ~!l'llIii!iJo;[l tirii!!I~~mrj1VI!11J!J

'. E;fOm;tI~l'mIk~ li~I1li";lofilt1' qJtlrnllll::i1;p~JIi'!t~i WIJl!il'!!lh

- ,:S:Iloi!:e:Ji:l i ~.Offl ~~",lJ~Vik:_(l:.Ii:!~hl~I~1 ~ml~!I'!(!J. fti!wtI,

• HI;!fflIJ!,iI-1II'1~Iil[~ ~~effi""[] '-~Da'3l5! !elGarz;I:

.' JPfp\k~l~ 11a;~ .ii<llJknaliFlnVE! ~Ji<I"'.:a,'!lida'Bf1I'

N~il~n~Oi l«lfi SlJ p,~'OOCId I~~ iStrml'lo'EJ'i1jG ktlitl aa ~Viilka krvna F1'lJ,~i ima S¥(lJih jar:l~ i siI!D!b'ijHl s-bf:6nali, EI OIilI.5e PI\€· hrail'lOIT! 111Q~,U itlota-ci jate strsne ipo.a(Jr~,~a'tJi plieventl., 1/6 otl oo~~ll.

Nau~n!k'e Ipak'~~bn'1JaWl to ito: veei na Ijl:.!:d i na ,[efla svoju [kIVJf'lU gru,ljll. N~Jrnov1je ~~Ilj¢' u Ikorr(iI? je jj~:es· tvova 10 ,20.'000 IJli.Ki I~o~" ~Ll]e,l\1a a~gruPiil~e.sm!!l,· njrti fci~i,k'Dd s'~ni,h uci~ra.

- Ovo samooje mo'~ rDQm:crci u Irn~ij~nju IflQ\I\e t~ii'a-' P'J~ !koJ,a ee ~(llh Ij ~d:Q od srtmficg udJam. Maiemc napm,vH, Ulek'O\.l_e Imjl C..e ~mat1 sas,mll kao sto ga I rna (]I ~ _ upa - saopem su ~s· ~rm:l, .

• _101.

~tD'J 'peIAlbNQ:' ~ d I ' ,ltfl£1L Wft aI' NA I)E

11:35",DD'~ B2'~ ID6,1...t:11Io!l7:B,1 ~ 10161 ~?3;'1,·..a111' .

DOSNAIK~R,CEGOVINA

F'JIillIiE. ' OSNiE[lFIBRcmOV1NE

Illl;N1(, SKl. KA~'TON

VL~A ZE:mCB;O,·DOBOJ:3KOGKANTONA

MlNISiT-'RS,l"Vi() ,ZA,PO[JOp.J.JVHEnu:~ SDM AR8'l:VO '~V'ODO;PRWltED1U

,N~ OS~lO,t1;! claJl!:i!;,!l,2;ak(lna: ;0 l'nmi~m!:lIkim~ ""Ia'l!li:!'!&m i d'l'Ugml irR,e,~'Mlan~i:l].m W'C:tW~\£,;roijc' BiH (".s,fu~tm~!liC' ~ (Y\':iJ~~ Fede~d· rell:liH1• ~ b«l!~ ,12M'; 1 34103,),1,""cke' 1,. Z~1l;liu:~k_a, Vla.de ,0 ]j}O'~'l'!l!lliu pasru~k<l nc.'l,"l~l[i:ran~(JI, aa llp~.~el'l!1; Tl'mtidj:e 'pre~led]ll~ k9. i~~,~iln.cW~, SJ;;4JP'~ ~hl.e JII:\1ntl.s:pm~rutzcC!lI 'l:3i~~IJ~lild".,['ctin~~: in~'[\I''a) Zt:a ... le:~(l-:d,~btlf~,k,tI~ hD;LOU~f[ ttto.>O.. ZiI"'i.dc:'l'l.!lc~ bre]:

O,i.;.4·91231~ W od ~!()JU~2,fill. !odirl'l!, 613.]]3 '8,2. 'SmultaJ )P' 'fSunU;J:;CI'Jfr!v1fedt1bS, d'rl1lsri;o','j: Z~[!iC'ko;do~H1it '].;:n~~~a~" d.o.c,.

Z®vido!lfiCi ( ... S]ld;!:ie:!J II n~ijl fie Z~Jlt¢k:o- rJ~bQ~k.l}g ~an~~n:a:". 'bmr~131O!S,) i tachb .. ~l;lJ'l!<li 22 .. Odl1)th' I} Ii! 1!:JJ,li!I $'lAfIi_Ii],!1l~td~

l J~:.1~eriy,3 VI~d!! Zeni¢j(o,.dobo}'8,ik9'g 'k<!!n[()!uJ, 1;(;1, .jrnen'IJ'li';a;n.j~f.~o I;t1!,iuilr,!l!J,'lj1l ll~ jlI·ll:m7..nj,en.,u .~'md,di~ I!ll' :regll!,!li:r.<!.!'Ii ~'Illllje]i:Lcn,'l,~

leclll i,C'ko"do'ooji.!;.'. ka:~,~~HliEt ( .. ,Slu~beill.iI:' [IIQ!''\I'l'i!!J;E! le'll i,elio~dob(1.j;sk\1i,g ,k,uuO'.!iIa", bre]: 191(9)"i:I u !#l:lS'l.Uptu imeJl:[)~n~:!t:llo~

,N!U!liElllja ~ 'Il!ne 'P0?,~d!~ I:II\Cl~llHranim. tw.feHma.1!l :!;:~iim:li.~,"[I~~lla[ru ~f~Iv1il!"[i,i.m:~jlU prll'Vll,i i,ll:r;~~~ :flLl. kolima;,

~p'i~rna '~!l!i;.!lim ~a.!tOlnimatP·!1I¥i:ma iprgpi~im:'lima,ju ~kgll!i w 'pfltWQ da vde n~l:Oi~ ~lfar.ri~, M:ini).j;~!I:t:st'\1a u plJ1jQ;,priV.f~tI; SIJII~:rs("1:I i '!"'Od)OPF.M'J'WC'dUI Zl!ni~la·:ooo.()jl:,1I::J",g jka:..nWiIll3.UIm,e\f]a"t!it; ,Zlenjt,ko- dol~]skog' k.rurttlnO'l. 'Jbia'V]juj~:

JAVNIOGLAS

m po:p1!ln1!l. u,',minjc;mil1, puz:i:ei; a :pfcdsj ed'niJi.a ~ ,~laD:olyar S:k1u:p.stme Ja,vnogprcd:uz'Ei'c,a ~~i:lUm5ku-Il'lj,vll,!:dim!D,g li;n,ls'wa. ZC'i1Licko~doboj s~og .ka:nl,cI'E1a",j, d..!o.o. Zl;:nr,id!(!i\\'~c:i,

L .p:.F~'si:CtdH;t .!\!;kl!l.p~t~He -1 ~l.tJ"!!!I Sku.p~tmie-4

Sk[l!pitiq~, dtJtl~W.'3, (lP Iledh;;j~d.n.ik if:~!liIli1¥'1'"i. Sl\t;~~.stif:l'~~~'I.I:~I."f~) d'l:l,[Io£~:: SIallJi~; :i l~mjel1lie i d9pUnefilJl;rntil!' ericki kiodel!;::;predrul:~ta. U!£ll'a:i'sfu grI ~imli ,lh2:vlcsinjplr'C clI1l7.e~ I:mi& ID!k1 i IJ:Ol1j,e, 'j]u~:ijfci.r.$i;i i2Vj,~!t~~i ~ lz.vjaiU!j~ t'ie;v.({'l:iif;:i:!) njl~~irri!ilg adbtiPl r ,odb<Q,~''2~ ~'\l'i,di~'l,odl~~Hjil:l. 0 rn5.fio.~e~hi {l~Mti i i~~~d dlvJd('Dg,e.,.J~:~ain1!l: P9,kr1~;[! ,gwhitQ!li::11,pmmMty '~I~edMr~e~i!! S.!I.pm" v'!Ilde;L1fe~, Ukvid,ELdi,~i opd,ob:ra:!,lRI1 i lI! :poct!l:l'lo;g: .Ii:lkvid:!i~ ,~t)il1~ bi],tl;~sa i ~4iiVmmf;lIl1l~ifl.elJ!:tI.!l r~ i(j"bll.&'l:lll)UPC'iiil,H1ilfikI!J ~,i:R"id:li~ii~~ Q:i'ili'ilifil i '~>'.!l'i~~~lfIi I[ ~I~:ti,(l,v{l M.&71Uirtl't1)! (;i d~om pQjlZdiIUl~nIj1~~'{]I ~ziOO''':Y ",,;r1:l~5k'r.lrg,l:1e~nZtn,~ i i,zbo~1j:! If:~,rj~~TI!~ j u cl!1f1ow,@j Qdi:IOm'B. z~l)e\i"i:z;iJ'i.ll,(l, n~k!l!1Cil!~m:i! tlnJl!:l" 1m!!. [l;']lrj~ z,o:mog od~~ra j odho'r:.a: :l!:cS, .r,e"!'i.:>!i'jt\, '" l'!!1]ili~~\i'11i1.;.1,1 ~' 1.'alfil~LiJ. :!:ki1~s(if.iclm.d~()~og odlitll'iI i',~dliCllm:t.a f~Vi1J'.j:l!1 I1alfifiiiC;:dI],o,~ n"ulz"clU:lOi; Gab-om. 011 rI'~tli:!;jIJa.,t.ljg iiJ,Vn~pMiJ~ i;J$,'~d$lt:im:

P{lsttlDi!;im~ koH ~e :\fO &I!IJMli I;' ~Jru;I~!la 1:!·1~ni;'i!'~ ,d:nl~Pi'fI Ui e.vei1[lI!aa]nl,mljrrsrupd~n"!.81 pf;i,ll['i'l.r ~:I~movl'l dr:ug~b IDrjlUla j.aJVf:tog fI~~~U7$ i~~UH~ui~ () dr1l.!l~l~ :pi~BfIj:fim!ll~ IJt.\'f.d'elt!~

z:;!ka[Ul,!I;I1J] ]' srraruto:m. ' .

,J\\1<1iIJldllI1~f:ed®1~dnika :i ebno~'a .SJi:;ulIJsline :DrIIl<B1:\sa ie ,~tirl ~(l]i~l;e .

K~tij(l~nij i ITi.;;n-Oll'3i:'j:j, U~11 .g~~~"';'!ti V,:1!f ~fj~,v,O 1i,:l! ;fiak:ttl'i~'~ ?.Jl!fllld I!I SkUp:g:tl:l1i n~tv:l! IlIrtm~ ~im;:O'!;~~r!1 kQill. C~ D~'I!i~rvlnll

'Ut'ii'!!di ti !;lOlsebt[!im,lli;:tom. '

K![r1cl:ld~u.i lUi. imJelll1ovatl,jWBomilIir~i[l i,<lt (1)01 upiI"a.rnjf;[Ie po:rit;ii~ 1:1. J.1~ ".SI1ms.k!o.pci'!,lJl~,dnilm,dfl1~[VU Ze.fl.~tk~.,dlobtl. .' ., ,~o~.t" !tL'~Ml. Z;rv'idO'vli1 i ~lt.~,r::ij'~i SiiH~:t:lla .. ;!!rl G'~ ,

!e..

"'" .'. ., .

'!U!p.e,i)UiYjieIITH

- a'ajt'JrcBtJ]!iJlj'flwn-n 11113~·il1.J~£?1~.iJ~~

- ii-aft ~lf:~ji mJi &. ~d'i~!!1. •

... ,rio. ;z{jl! ,tJ1:tmJhtJi L.!lI dt&u<mlJ :tlrftl'kt :kdO" ~,~tjJtlu1t' ,di"tipliJrsft4f MjIii1~ (hi,fu na lfi~ll dft,~ ill ~~t~il;#tiiJ;) 1~ fi'{lrirJd~~ (UJ rri gm{(j'i'ri.!wg.e ,Jdifkl ~imdjifailll1jtJ 11tlJ:~ftil'e ~~~i)j~

- (ltr.~~ijlf 'fmd aJl'~l~im~'oom }.f'etJMrl·il'rod~faJ: J'lidj1,,'~il ~t!fc '.;1iJ1ii~~ :Ii b!"-v'ffJj}'Ift~$l'.a·(fiii ('-!,r£1I .lXI U'f;li.r.1Jn llll;l:m) ,i.l~!J"'r.f:xn!ii'l;'~)"

~ Jet, .iiijr· tmpi:i!7J.;cij£ f,~twli.!'itk[Ji S~~.I:l~ tl,srmi's}Jl i:&!:ua S. Zak&r~,l!1 LI

NiI'~rl~U ~[fij :tl, Z:i~~ n dl~il'lr rJutbi !I1~1/f;.':t.It'!~ B.'im(,,'S'II~liI!1~'!1nNiln~!R.'il. mel!" .ruH~ bt'~ zyo;I"~¥.W{J.5~,~i',ij!ij ~)I' f.ltlijl~ 1 •. lii~;ll~.fi ~II &. 'ki:rill~ n flf.m';EJ~ IIII~bi Ill, -r,~~ffi~il'=' rl,~~i\;'ifll:: UKiilliI~Etli Sm\liiiMl <"'$lloo~I;('.11fi~Kru.~IMn~ Sarti~,"Ilt.;1l ¥,d ill U~JOI' j{Ildi]~ ~~1~Fiti.~\'!llL ~1l1"i:l:.i]ill,1[e~!I:~ Bqjlfli!.\!i;llfii1~~1.12h.~~nt:q,1]rru:ill:r~"'!~""lulL:

JAVNI KOIN'<~RS

~~'l)II;!iI/i!!IUI ~I:I!~~ l.l..i~"I!M"!1.~;wwll ~W'~!li~!!! . .o1'K'!n~i '~W!i§ SIfI'J!!i';·\f!:!

I Ll6I~~]]

UUi~riI~n:l1 ~~dnil,};i.dil1llllllii'il~u Stlnfi~i Z~ ll~i~~:U ii"lh'~IQi!'iijc: • 1. ~ i~daJl~ ilt:\"toUl<it'

OO~!~n®:IliL;5a!~adn'i[ll;. iII,i3I1~'VSJ:li'~.l,o!lrr;;;:ifll:iupD1'1i'tpniernJ:;)dlln,~~ ~'ib{li" ·d .. IIn!.iI'iilllltf!;~n'lil!lglli,iItU: 00, u :S~ttmii'7"', ;Il~Mcdli 'i Iii q,liDliii'l.1:

• i. ~eDnJ il!!'Rijjillll

fj,l'SiimJ!:nril~,~nl~' ~'IPIJ"~1af I; illlmj~ iI Slli~j)i~, I.i~ii Ziilprosl:QJ;il1!Il!' lHltilO:ipl,1i1l i"~~i!1I1~'llI/IiC'~IDW .l ijl:.d.~J i1;vriiJ ~

O>i.Slill:l1~uili ~.il.dliitll;,·~illl· mJ~"C: Zdi\f~III~~ I<JI..S~w!bl ZiI,~.t:I\bII:l.lu,

~,ilniDI;j~"ii .. , I ~~'iI!iI},i~:ciil.a~ , "

·Gii!Ii!;"plJ;!l~,\'al'OLm .~I~ ~ 81l'!C' ilX'll.l"""Jc.-3;i.Jt~ r~ ~ ~t%Mlla\!IWf,:i;nlIllU:r-~1i!,I-::(I]i i~ n'l1,;i'l'tf~1ii iii;!! w~1:J ~n,luillill.'i A,Sliiiil~i:i ~ ,~..;'li d:t:'.'!~llllltl, iio.lW!b'~I, :1F'~tr.lll:ii,~4l~

mf[ .. ~vt""'I':.!l<~",IbdI!!"~~J>,, . .

&J.!lUd~~ ru.wWUllfil'!!~fllll$,.I!::!,n\,l:ul! Q;]!j'i:i>tI! m_.I}!I,,:'!MlIJi\~UU.tl~,1Mj}j)

Vli:t..r.~: T:'nl~1 f!~IlIil~:h!!l!!iI'iM~1I £lr~~idiccPlh ~I l'S. Z:~"nmi'lIll !T.!"'!Jrllj oslll:oifli Ii 't?.:.k'~",dh 13 ~>lfi~ i ntr~;,:-g{~\:i Q:~\! ~II.1Ud~ti: l,rrlJ.!i:i1iu~llu ,~UI91' i iJiijcrilllNl) '~~bnEiJ~!n're 1.J.~'I'~:~m~l:;!,:;l.V!L!'Ii~r~ ~~ f!lfl!i:!i"'~'lll~1 flr~na~~il>tl'I~~.

Zii il,iifil';l!:!liuIU.

·V8S1VU ]I,~~~ l!nI~~~~ ~~n;mb', uvm.n ~~ltflt!wl!!",l!1 ~flji~mlIi:d.

- i1itlil.II,(ml~ I (I'!~(ln~, ~r.idmj,l t;!ldln~18~lgh U<SIt1ltll :I1<lmll ~rJl\,'il:tlllll 'V:itt,

-!ll~mlil'iiln~ i"iiIJ~ H~ t;ihlfllll'll ~ ~'M ~~fiI"iIIit~~ !~~[lkTIC'iii.! '1,I1J,~~I1.fl~:\ftlr!.'l.Ii1::;,:..

~\C:l%~.1:!.!i;j!~, ~:llItr.!!~l.

".~~tti4"4',,~ki.lfI~¥J1411~im ~~ dl't~ i~rl~~:U~;;~ .J~~ra;;.ij_ . ,fjQ,-t~ ~ Hcrci:ifnj'r1~ ~ "S'lt.eb~~tt 'r(li'v~-It~ p:(!Jf1'~rii42 B"s~1' i H.~n;.t'~ a.@1.\'i!~~";br:~j~ UiOJ)~

- ita li'tY!l'e/~~I'iir/1f17UJ ,t:&k!i'"",d.~lPr",. im.rci)~ ai 'Sj"d'tkcii lI'14!£ti iti ~ j!llli.r'k 1l $i.r~b~ll~ '·Zak(}11ii1 v,~rJ.?.{i~~ ~'hifit!jJ;i i~ !,J~~i,~(! i.llafi1i ~ Fa~ o;r«fii B~~~ i l[(J'"ilfW.~'W; ~ <;/8"~l11lmi1~ n.-I1!D~1~cfiJcrl!'~fj;i: JJ;€![,W t Hc~rg,{,N)i~l,q .'~ b~j: rMJ!B}~

~ dtl !Jiilma fJfi.ll!a.i~lilfi:niJ,~Bfj!l;k£ il~t.m?S: J~ ,~I",s,ri'Ei.!C;ji ~ htii~) It!klru~-

dili~ii~, , '< • ."., _ ". "

- 4(). 11V'~ ~sr~dl~'~ Cin!!fi!VIC,!l(J W'!?J(P ~. tt~t ',n@'t~d,n :PtU?f;tr~p ~.i~flli!'l'!il.~'ifll!. iii d:r~§ii1r~:!'~t~ IJI: iuSh}I.i;~iii, Jl kf.i;'r~ '::..-r k.u~,iiidliJ!t; .ft:C~',g~iPJi.~'(I, 'O~' ~!!l~/d Pl"~",rl~"()$~.f PifiJJ"I;Uf't.,. Isklj~/,tuj1~{'i ~l'#(:,'l'l~2'd/~~~C

l~allc" '

- d:rn,ijt l~ro :~i!~Pi1.'iiJPt/!J};:1'}S:lfai'lw{HIi Jft:~!'!,d~rr.,$lfdlI,~hm'l~i'f'}jif;j Qht.fl',Ji4nJ~~ktivlw.si'i M fJrId'Wjj,wj imJ:i~Mdii!~ ~()jfI}:i'Jl ,hrnfiduje;_

;(l!J .!'fv:j'tretfir: () ,l1ti.tl)li(1~1'f.rm~ t .... t r;tiltrijt 1Jt1 6 mj(!lffid) ilf k:tlpij'i1 (""PS lil~?,klJ,n'j)~

,b) V~j~::iM~l'.kir~ ii'plm.fl:rl!

t) .D1lI~!:i u ~~dn,rjlll,ukwi!~lllla~i:lrl~$J!:Y£ VSSrpJi't.!IJ~,

J) DJl~ ,(f,(l'~:ij()~J~itk.rp:fJl>'O ~~iJJ6n:Jdi?1~ ~,ror'luJJ'ijr'"iHjJ 6 mjg~· to ml;rwdldl'W PU-il~UF·U;.

j'J :f)~fIJJ diiJ.tt)' 'I'Il' wadi l;n.m'.:!Pii 1'HJW,tuMk ad .Ktr:':p!~jjni\llnOit [!riga. 'r~ ;U~l~i ~~r.,~fari~od 6 rtlieuoJ"

J' n~"i~ di,ll lu)'r; lJ.sJi;1j.'l)'/1[] Sa pt~'P.t€4~1:iprijt1~ll{J1 ,i),a tliJdl&no.cg (J.p~in~kQg'rtltltl prenl'Q. 'llljr,!;~,twI:"probr;:i(j~is{.(lr r,u: .'ft:~'ri.fo',od "1Ji,Jes:m1 ;U Oujcnr.m:u mJ'Ilf1.m .kit'n:JiiillYJ,,~t; ;tafl!::o, 3. ,rnwg OJ!lifL((t Opii tM/.O~, a'U~w~ 3.Jf4, !. S.

~ if/SS < ~rJ:Ul)~

~ 5' §!Jil~'~ld ~#iJ,gfsJi~q~J'

~d~ i'itit 11~/~ 'la'~r"j~ i;!ifJ.(}f~ SPiJl Z.[.'fl(j'li rtpr'(t'qjiiJf!.,Q'l/b~i"li;' ~m)~ffl'JfJdb1Jr'~,t:u I~-#l~ "ttU~!Hi jgJ,;j'l)'~ J;!TiPift!ii:f(ic:dH{tl,~a..

- dtl P.1!Sjt{l!~j!! S·'i'U~~U' rJl~f1.'I)~ .~ i1.l,}a:sli ,d,J'u~f!J~'~ri'.~ ih ~",hH!:ekih r~JjIi_kQ,

~ da JmSj~diq.f ;!'!~t~~i~ t:l ,rjb,~~$;tl' fiatlll' it li.~aiti~I1~ij'\f pth,JuJ,na!j dt,Mi~.,

~ sJ!iJsrilmlJs,t k.j'.milm~dl}pnJIj}S(J refiir.fl.li u 1J~'k1F,~i" !t~IJU~I'!.1'OO

.~ $.1J.o~(lbjws.r ~'l'~ $~iV}iJ'ljl,tl" cJ.dgM!.()''iw f i)d~f~i:ri(J f}/mlJtj(J:;~" npr.(J'£J4l!rr~ f!~~M.

~ ~W$fW,.ri'!l!SJ' ij¢p,ti.[!J'illiS'i~Qjftiqri.~1e~fl wir~,ka,

~ k,'a"'M,iiIlt!K~'~k''q i orghilit:ata'l;ski rpl}.&i~/Ulst~;)

~ tjWS1Jbru)!lJr lit~m~6.!l',ptf.a· cJi©ili(l'~~iIJ1 tcll~l~JiijS1i:iJ'~ Y;!Jf'll~.!fih (J'UJ~ ~ jn"llIJi$(J,;

~ r~~l.nti N1.dti. d:l'P<~il'itjt,i'~ .fijlwm: ~tJI~livj:jb krrr#t.~~ - ,tJ.r~pi'!n.jJu: ~CIlI:r.lt#l~ ~,!!fIlj.,.ei'flih l"fjk(1'llmfRI1#!,

- .P~i~tl i~mJl'jitlif.lI/iJ'j~ru. ill ,.rt~a 1 . .fiV:Og€ti!1U~ kmuiidfJt za i1400

Skftpt.hiM n~ n.il:l6~ ~j'ti lit,~ [t'itJ'~{M],6S K<nlimJ MtwtfI.

U1; :pri:,~v:y I~~ itV~Jla:v.n~ QgM!Ji$ka'!lId~dru;i ;>u d:ut!~pr:i~,()o~lti;

- biG~L'2fij ~'S' <ld:t;esO:m_i :tieLe.IDOJiI!£kim broif!m za .ktlo.nt3klC .~ dcka.:<.iO ~ 1.\;,p~Ja'i!an~~1I1 L11,1)mt:aI:!l;g;l£.'ffiI!::

prhll.ll~rta!. !:I[lf.!I~!,"!lI'" A'I"i ~!i",. [~[l1i!1!j.u!), ,Znip=t~iiil 112,

.''I,fs'$f\liITi II~J"'~I !l'Im~,rn'~ ",,1'1311:1;\ "l,J;';I~!~ Olikrnll!~'Il!lld rllhJf!1,1(f;

• l!LalWmJ!iic' I (ll'tllll!lt!.\Vdrnjlrnilii.l,,-~L:J.ih.itl~tl~~ n.t.li:,o.L1'iill,j;;:]lIjl~ VSS.

- P~"iD.PJ~!lJllie·~~1.~~ Ii:! ""~l.llUI'~~ (.s'pil!:ol"~~~!'·':::~~~'p~!~;!i~~r~ lJ.·rJLi~'ii; ~w, 'F4C"

Iil\J,,!l'IIIl!~!, ~1I.tr.tlm't., ,

P[U.ll5<1'ILLli~lJl1§!':lli.:: f,V .;o'~li: ~ "il:r, J

,2'.0 p~.tdiu oJ. '

.Vtt;St\ll] Ifli:'Ji<:JI !!,lm~,rn'~ l'f"I'I3I1:!;" ilI)i"I~!~ 1:I'lillltl1,I~;r!Ilf]d I, r~k",J t.:'t.

- ILJlIUIl!ILic'I (11. ... I1!1~,~d.illllmcl!l:1)~ l:iIb.l !ll:ltlud [j4ko.Lt~ili'I;.III!~. \ISS,

• ~i~m~~lIllil:' ~ U :riI~illI,iIl:'~, ( i,"'~ l!:'l~d*n.:i;J."l:'ilI[.I.li,k.u~!il:.l. 'IIl~!rIl Wb..d. ,!i IlItlJ c.-\D,. ~·ilL':!lI.]iP±~i:!a.,

JII['IJalj<l'llll .. J ~li:>',m!~ AV ~~ uJ.r,J

,z..'pw.~liu 0\'1. '

,;'I{SSl'Vn- ~~C[l!:'1J ~~rll~lI~ ,"",;CUII'\< ZIM;.JM:~; I"I1I!'I'ni. ~kpm.m~~~, f~,k;~I:!iI:'l ~li tltl1l!i IlIdUl!:'!, Ull'.lli,I~li:le;~.i, ,~ril!!I!;; ... llil:ki, IlruO&lll'.IIi:ltruJ:lil~ki •.. I'l.WMLJ~· iI::i, d~~ two~l:tlirad,. IilMt~'6ttl'l'm,lrL~jJn \1~dnl i I;lli:LtlllJJdj. ~~mil!~l,tdJu~~· l~t. r:D!.k.uJ'~~, :!'~ I,l'",rt i I fe'jg;tI;i ,DOlllPi. f;d~kh~~ ~nih:i.llijjjl~~k;;Lt i'!~llk:!l. f,1,,;

I il~j.l1Itf!rfJiiki J'i.lJru!L'CI ~l it ff', ' ::i;!J.';nlll~lI.

- nLilJI.mn~ l'r!iflImu~dw.o ,1iltt\f.I~ll1'lhtl.at['l1:J:8UL"IDFj] \iSS,

.. p~~U~'I',gl,l,i;;: nd~ ~~ f.g~iII~;:!IP~ { a\ill:! kpil'~~,1I1ik~ ,wl1-~ikll!llij~ y .l~LlI<b I; Wl'!ul. eo· :tm1ui.!, :1nillIlIi1l"'''' j"il'.Im~i!Jl!I.i iln.~i!Wlilfl XV ~tH~ i·il.r, I,

'l¥i~L!,lO"lii"l!;!lir.~ !j<!l~!lk!li~~

~) K,illd~da'~i ~~'11 ~I ,~'\!'i[,h:[lflr~m 1!I'~[lilJlH~ W:!:.I~vlnh l~I~'I!J.~k.t "f~~C'lil\l ElII:a: k ... li \iT.ru !I~ .. ndj~,n U:r..l!;U\lI;H.1 S;L~l I!<1>(jk'fIIC:ljc H,it1 ~ P~\R.@~eI.'l~I·JJj '~lwk~IIi:'1 rdjib,~i'l!ll~!l1' g;j ~1Il111'l,'kI;!J.*,.r~.'t~'li~~ji~lil !.IilI.'!l~~' 'Il~.!':I-l;!.~'Il\IWfl, I'r,l. t>ii\!MG lit:or~ Agl!illtjji!! Crl~(I!t!!. ii<!'JI~i!!M~rl I! 1I'l1~fi.i.It)~~I!Ul1(!. ~ii!lj~I,i!lIrl<! !\.;i!'l!tl). j..:: l>ll .F;;.m~)11 Si,lli",;liel'o i I;)\OSllIIlS!kO ~ r.~dl'~ni~1! bRllj!'l., 1I!.1i(,<I HamdH!: t.t~j"v!i"~~l';!: ~uil :~'!!i ~~ i, n~ Ilfi!itl .I~:'~io;;i AJ!l";EI;~-ii/S ,wl\'w:HJiI,;f:I;jb.j:'.u~, ~ },

l,\ ~'}~fu.li ~il!ndlll:ilil dooll r ~II d·rn;[!I.~'liri ~lj~killL ilnlmDlL'ri !~~i,i:!!i (nnfj;l!l'l;!ll.i!: fol,ry 11Cl'~!l ~lTpiil<l"

I, r~ttlJj~@!Ii,'liu ,.!II!!,~l'Inllil [j 1fij,I!~ijdt'!u!l! ~llp!!m!~, iUii~~i!i1'l :r~III~h<!4 ~i~c~.\rtiIii!ii III B!ll1' !I~ ~'" drJ11ruD~ ~L~ll:;J 1r I;!!kol 00: drt.<l.v;;r nwiIJ ol'f;1~p.g'd'.o.m ~ PRJ II iII~\fln

(!Ij',MI,OO,'2;·8f!"i:ln~)! ,<.,

.L pql;,;!'"J.Wu'l'iO!~;mlc 1!·r,;;dl!:t.liiU!i ~I!l d:rt!!ci 1Ll!;;1iiI.I ~tl~il.;l.il V$~J'

'ii, clI)rn~ "prlirnll'",n;lu r.;v~ I'I:t!LIl!e:nLlIlI MI, ~I ~flrkmi01!:ii:: "'IlUbt'li~ ~I:(i,~d'm~ k'3iFJ ~""lr"l! !I;;!i'I'V ifili .r~b~ddl14

SviJli1.l'iiJi!:lj~'Ia~. dgkulIU(jutij ~a'l'i!I~u biU U (l!ri.l!l;ii:o:alu ,I~,I. ,g\!,~et'ell'Oi 'l~o,,~U.·

K:l[j.d.i~l.ltl: 11'.'o::prriiflllll] ria ogJ.:rnmO!:HI' dl,}st.jl;¥lli p~pI.H·I!ik'u ~n:ij~g 11;t'p;o:li~d,t:lo~ru:kffjvorcilr('lC;;l! ,'~J.;JOi '[I'l\ePQmt'J$l~n;'ilu) .. l~!iltdngs~,Qd prij:!!,'loiai§.}b0,'i.im:!!.,a.e T!!'~ !lnn.pi 1!l.l\!JI!l!:akt Lil.fO'k!J! 00 ~ ((lSlli'ftLl) dln\f'~ od difllfli:li i~[Q:k:lif()k3 w.l'iil~ditli.0~lml~ pnjaV::li, l1~e bi(i 1:Ii'~d' u[...a;;;rn:;;u:r;aH.i~ u d3i~.jinr,~1:'Ul flJ!'QC'~l!Jkand,idov:at:t:j~, 8vi kuouimui s ILsEC u~~iz.oora,Oir :C.ep[lZl,,~~,:rnH mter.'\I~u. l!tijt;; im~tl;'jij,11 kj!:i:l,'Iilid~li '5U dutn,t ~:lrip\ii~~il(ki; 0 '(.i!f.iiiifiii ~.~po~~~d!;'!lr-!l :~uk~r\!-od.r.o~i~iIl, od kojih :SittU0K,-L dobhi fi'~~ pOfI:J.k!l! i.inf'{]r:m~ciji~o !rnndi&l::lnU1!i.

l'lorilikom l1io~,I'V.i'![!!'jll ka:i'!didat~~ii, ti:!:U;:fV}~. sv,nlii ~:r~~diidal M Ii n~t III Ut:~,r~bC):r 00 bb. ~c obf.IWflC \!l ~J0~.m Cc .ruI-,,-es[m IhUo kG"!:: pi:~af.l.i,c: :koaje hi Jlill.ogl.o dO:i~t[ clIli ~!LI.h'ba lfi[e:r'~1!m ill 'sj~,cl]:lUc da dodkd(l nJJJ;,~~0vog i~ne'ltov:8:.llia".

BH.o k:ojil ,;klln,d,id'~t: iii bilokQja, ~ln.lg3 ~(l~,~ ... t~:,lin ~'II,rlUI~lI:i $li!Jb&~~~!II1,o"e ·p1ldla.ii~ti. ,r,i:!!'Ovor' ,lila, kO:,1Cj3~:ii1iC) :imeflQvSiHi~ ~'Q !l'j'eiil'li1fc: ,(l]a II!i proc.e.su .i.mc1iI.ov,anja nhu pw,!t(l,rMla llllltcl.:lI! UwrdiellB Zt!.lkc!~'Wr.i:t~' ~r'i~(,.,rtk4m .. 't.1adil1rrr.ll 'itfij,{ti'rlJilfl!i"iji\lWil' ,iim'lfl, ,F{,-dt'j1J,f~ &S'ilrr ~ U£tcrkOili~JI~ P!dSIJ~Or se';pod.l'I.o~i. i:s'torvrt':meu!:) VlacH KH1'1lmt. ~ am,bUJdsffiaE:U f:C~.e-r.:ad [e Besae i, .l"le:~Qvill!~.

Q;gl!:ls ce ~c'Clbj~\rit:.j U dnel,l'm,Ol!li ]fs:l:U: .. Dn,~'Vni,1I!"~"!l!! 'J~lll~ibc'llim UOJIviJl<l.Lttll f~eC:le:r.a€:i~e :~'08,:ncd H'CIc:t:e~:oW~[Jic"'.

P1'ii'ar\re;sa: t!~mtl:a:l;mjm i"i~~ir:avama" d'Os.[3,,·L'l:l ~iC:.no ~]i ,p.Qt!:om. ])l\!ilp(!:r!.l.CereH~ DU f,!dt,~~!Ill;

M[Nn:S·Tl"lRASTVO ZA. PtlLJO~Rf'vnE.DU ',sUl.\IlUl:STV'O] vo:o.O:rmVHDi[j 'K.oti'lh.~j:a ~. bl~Qr 1l1;~ UiPfiir';iliie~ru~[ilQ?!idj~ lj, ~11~~U.mmliillJl ti!f~J]jiin.3l.V~~!1l~:l~'n:i~!ko-d(llbQlj5~gikal!l~o:Elil!i

KIiliCl!JkQ'OI'l6i bmi ~ :710Il,~Zen~~,La

U,Z; mlZIJ_u: .~P.r.ij;a¥~Mlralviit!,i ogia:>':lQ,- ~ ,WIIU Itllpr,liIDl~c:fii~

p~.d~H<!. t!1!:iJi;ilI

ia!l'l!:~'Ovu SII:;,\!.I,p§Unl:1: Ja:vwtlilg, p t.i1.dlgz~.~ .~S'illU'~skQ!~prii\l'ir..ed l1I~g dru:'[i.tva; l,enil[ko·,!ilIQ~ofifill:og:

. 'k-ao:i!lullf' d.QI.(d~;,II~jllfh)iV'J~l

"'1lI.1O:' otl:!ara:I:i;·

'NepO~l~1iI;e- i, tl!~h~lII.lovt,el1!l';itT:1: V~Hli!!'e: n~ =>1: 1.l2lC'[~, Ii rs;::tm<llt:r,Bt11ji.

··IL ~fi ~!lnL'l.IlCn pdjdY.tlJ ~lb!:..:I:UF ~I!l,t'~i~ tB:!.IIIj'I)i:!-lI>!~liI:~tl i!.Pl'!!l~LJ!C~~Ur nIJJJCldid~lli~ A:~ru;:i~·fll~mtL S:i:~C:~'rd RGl'<ilifil'5J;.~I-~dnp.i~i ~iIl~~1 II !lJlr~j~VL! u.L nll.l!ll.dl'~ K'~t'Rwljl:!~n'l'U1:d'lf, 1,91V, I'll !I~\~'b J~m!'l~~1 A~m,~~,1I' t'\I'W~'I',I!il!Hhi.l.'_~(l'11.hlL il

~JI]lilliI:id ~i: ,d!m'!iI<;,~.i1mi J'1opo>loili::mJ.m !<tnt.~lIDm ~!J!II'IIi\c"ru'l!ll utpiti.!, jh"IUlflii 1~llli"".dclIDf.lll:~~j'kl.! I!JJ i.Jl;5;IJ~~ui!1liilJ,:Botu"::l~ ~~!'l'1ill~ilillllilil~"u1!J.. mm:! i.lf!i;:U!t.lIT.t~ .. lil15c: ~l p..r.R:flll\;Plfil!, ~Jr~n3.r[ijq_

N'~m'l'l: IYl: IJ ~lii.&!~lt m A~nlrij~ :!1;;1 r~I~$l·l'!(:)dI.,];'i.lill:ll ~~Il, ~,IJ{I~'W"'I': UIL'jt"ll.'t" dW.I: 1Ji.I,O't)Lll:W:i.rrll!l's:a,Ii:.au,&tL:u~ lJi.njli mUfti MntID dTf~"'IJ~.gi!lidiJo:lll.fl;:~ ~ bill dLli~,IJI'li'~nibil!::,ill;,};;~1'! iSWWll;lI";IiiI~bI ~m'i;l ~,nk\lP.i~~~i.ll !I~Lil~-3:jl {j (I~ Mol. 5:~ihlll! 0..:3, dn.oJl.ll]ll~:~~1 A&II!IltI;!~, bo~I1I:!,~' ~ ~.sIU'!i]i!i;i:li~ Qn~

()'Ih:~lI1Du, n:m1t1iiijl,j mi~!!ll i"iIbi:g!lhia; ~1If!1i:u ~~Cj:~iiI~j,ri"tJ'Ijm!IJ;,!~il'" ki!ndidl!lt~ l~\i ~'puniil!,1(l'~iii i.[~I(ff!l~cll!_i!!nt.IiIJ:rg, Iii:i'~i' i!l~ ~;!(\oii\::~I'c'llIi r,iit'!.':m Wli:b stl':.rni!tlC! Ag~Ift!ii~' :tII.,rui!.!~!I:~~,.!lIW"d~llIit: mri,',~.IINt!tiif~lbih.@udilil.

'~~nu~ lilimlld~lt l-ui!lJuinf III rnl::u fiLl] S, chm:ii.oil ,il:ii:1:;l ]ilt'i'f~= I1b;ilII'ii:;'IC'ibi~'n [~ld'L"U.1llQ Ijitln~ll~, dlt9l;l,'i:th ~~JlJl"'lli ,~~ cl1,:klI:1;~ ., 11iijl'!l nlUVOiO [lJ iJ:!i1<iJ'!'0I

~lln~~ ,

l',djlli\lW.lIJ:1 :kUilllw!fs, I)~I.II(' !w;: ~II~' <lo.lrum~lIl~ !!l~bll llo~ruJ.~l.dliJ. wi=:tIo !'fll' U ti.:Jmt ~~, <'1'IlJ~"i:; 1~"i1[f~ I'WHlI;i<l~ u ~,IIi.1.bem~1 I:trornIl1ifIlW !.«'Elll:! ... iJl,l·i:!i1'ti1 P'l~'~' P'1,\Jtiril.,.t.~tI~J ru! 1I'!~1.!'.

A~~I'iG<i ii;! t~ ·!lmIlllnll, ~.lIfiI!!(I r..:d~:[;3~iilf 8!H 6~~li~~i~/!;~;!:i,.;:ii~,;~,~.!i\;t,!m ~l'iiliC'ii{,; [8)01ij;!!l"'~IiI;:>4lif.ii!ik~ '~!l~ liD. ['Jlirm!lill!:Kir'~~E.""DW;bJN:!~ l.1!1'" Ik~f\\ 'II, mw5li1:W!'li~'Io!Il !§.~H;tm;t.ke,1'I!I

"J~~'!ij lh,rilu",,", ~>1! ;i""iPnit!!r.!~~b ~i:c~'!!c !lrti!¥:f'(,ih ~lMf.boffii!la! ~ I('!IpI;;,,~ ~~tm ~~~i;::I1''''

fl!1BEKID'OIll: 5i~~~1 M .. i!iiJ!,lIipi. lut.

sv rezn ad ar

, I -.. -"" c· ,

. I·... ", '_. _. '_ '_ . ,, __ "._ .

Dfl~'!'nl ;waZ!. ~!re(ji.il." ~I, mm;~~lj'!baDJ .201 '1-

4,.1,

------------------------------------------------------

JilID,llnIlB

IOU ~ IUllilill,i BilGIOU

O!'lim. .PIct~m~~oi[he ko¥a se k~;ui s x;.(l/.m)eifi~ iii w~s~ ~~ racl, k!Fi~,,~j .~. pr9M,c:rne Ij -I;;iCIDUITI mt}~·~c; {!a~ii u n~kim dng]fiI madn:im doclilicimll.

ZrllUDO d!a l~lilkl~ ,~!I{;'iniI1)ruJti& ~mlY, :~,i ie -ti ne i raj)8i1:k:e i (1~ti" ~~e: bi.!Z rem(;,,[I1,ll iii~. taJl1iJ.'mI..;I;:I,~i s,t:.lbili:zrn3 O'bUCILl zn.~ru. :P.ela lIlko1Je.sJObod(I;iID kli:z~[ i~ ill ~ed:OSl:a~ r,at ~m,!:dlnClS.1.ili (J'Pei~uzrokllij(! ne:1;':3;~I'II)imii,~l·.fIIIJ, ~a.sp(1t1iicl.ll lil:zillf: \'ira.'V!,jllliuci veeipci lt~,k :naklem~~.,

N'l! ):,Ofi 019tfei;.) problr:mi :;ki~· m'grn m~£ i"llJQ~iti iillm'!ilwa!;:g

,~~·~lL.;oj, •• ~[t

grUYllli~io'l!!,,r,;.~e·:s: \1c.!il'lm ,I';l'flh.rl·

mil n015e ·i.?~t~ t~rln. ~E{l rrn:o~ do'!,'~~~i d.Q gIiMi~[[iiit<!~ luliiH;iI'rlJJ.m:~i!c.a 'i,I,I"~'LiJ'j ]ettl1,

SPI:C '. PQ&!d

$,fiiel~~ 7.:d.r:;~- "-~lU-""~

tml~1 J;)~ pCiKalmlll, "kllikti: 3~ "limla Ih.ll~

at \ii:r;v,.U!j:!tJ]:um~

~,t'rJ g., ·i e z:bQI,t flomanika. ~iiIJ - .. c •. Priom~ ri~~jima,

~\tmiliiilkaJ n~d!tiv,oliri!'l: ti~le· .sil~ akl~"lI!iil:Stptlv~:tOO;a. Je:sa

"l'A. ~2f1 . ~ •• ,';(. "

g;io,'"~v ~~trt'0~~m ,[tZti!'l)(U!IJ~~

'pf£:~:m:lljti.nu irnrt

]3iwwa '~n iiai£;l'm~i!O!'.3!I:da po:~8i;>lS.b. Sl:l b~CJ redb:\?n~ !j,1~~," jh~.Si.I)]:miu1~·d;dk.:om pO~~e;t'Ii Wm',f1l pr~t.i~k i .tm~. tilQI~('l "~rd!itlJVJ~~~u~tJ!g{ds~~Q.

PA!KAO" fAR!'!?,. ON:Uil NOVINA. SAlAiAIR1t AA,EGO. EKQ, BTA. E!,FlANK.OElUFlIC, NAAA51Ali. lOMIS. IJEO,AN

IS;TR _ ZIV,ANJE Pos'I.~edicJe modernog n8.f::iJna zlivota

prlDSleCnB IV niB zoa

:S!IIUnall sedam )-Ia

Os;am ad de'sm zena .pil1zrlalo da s,talno kuma! lis~o ~eh)~ a za to okrivllJulJu pnrodlcrne oibaV1e~e'l djlf!!CIll. llIbuanl2:ivotni tempo

j!l; ·dcl~ LilllliIJ k u b~ ism j~l!J!I!lI,~ ~Ht· . k.av j~dJ]QH~~ojelQ\'$!ik ~lkri,· ",I ~lIlupcrotl~fj],t6b~v~~. djL':\:U, U.1H·,~a.nt :ri:h101::~1 ~:~mpo.

V ~d[11~lH .i:-'l~:f<'l~iV:um:jO!, m!\\{~ld!~ da ItlI'l6d~r:l.B stU ~i1,1>O~ i ,Il6dbtl!tt:aurkJ~unJ1a;crskEb ~!lHmja 1iIt! •. M ll) dJJ; ~e~~ d.<tl'I,::ijl,.(fllie~Ju '!)!~i· :gu[I:lOIl :ku.t:a:ihji.

Brimnslil:0 i'n:mf.iv.a[li.e~ pOO" lJ~dmD m~d:1).1.l:.(lOO m~~k~u~ a ij ~~nal u.lvrdi1l'1 I~ 'd3 .;rrrQ.$I~cifIJI ~~r!1i 7;;00 !rkublJ;lt~ ~a.o ~~dl;l,mr;1· j"jl~,idbi~~'~ .i!. ~~t.lm!,od '~Ti ~~:

O>!~a is'p~(H tonu. 1i)e:$t\[pmHJD ~h nikaliht iii :fivo [.1.1 :llIj}!;:;p:r.i.p.rt;mUI!;l' p.~cen0 nu~o,.~.! 3 PQ~~CI ih[l;e:z.na $1'11; b,i .11;Bpu·a~ilQ ::ji ri,bO:nII~, od.[l,g:;;,~

".. d ~"I I"'" .~)! 'I ~~j,liJeZf!!1jl.Y nt:o!.a~ ,t~J~ti!1.;K.ie eu

:pnp:rc:mt r~be'.

1 l!il:il1!o ft:: su, ·fifi~ 'Sie~ 'f:I;I.u~ a fll;f.ik-~ rj'~ ~~d!il.iIl ad d~S~l ~!!J.j) 1I(; ,(j&i06h il>C :spnnl.l!!om .:til pd· p:rem~ 0,,"0 iedfl.O:S:(:lI.\i.rru0 i;elo~Jli;d~ :~~lOdZa v},cmi:e da:.f.I'~ ;.m.8i.'pdf!.I£'C:m i [I, diQl'I1&i kili !l,k:i'lha{;] laie,

(Jsa;m od d~~~, knapib.;n:atc

Stitld).jll:. <!-m~dekibn<ljtli~:D.i-}:ia :5 U:ni;,-r'Ij!:rzi~ctil, uR.~liI:e1.>~r:' 'si~~ ~e;r.! ilCl:! kakO pl1li~liiC:JI],[l~ ::i;~ :S:mI'lI!~ nicnomlttll!,o.t!l'I~Jffici io~ ". i ~~m[' na U u k.m 1l1TI!!3;I!.'!",e·CI rook :om

:a.pes:iv.niie ~umO:re dOlike. Tc li1.:ilJ [S,p,.iUll:ll;~ im.ai~e i~ ,fl:JililJlJl:O ma:l'lljc;:' ~~1ik;:dJg.z~ t!spj!l:::h li~l,;'(,.~nja.

U i~tl.ait\'anjll it) uO~t!l'Ovruo, ] )5~d;M ki()]~:!lu ~dii!!HJ~1l;2009:. dOQIu:obrl! l010. bi)cpod~~rH;Ji~

. ~!! u~.~.a,~iF,~bBg ~.dki;_tiltr)r~~.

l(Q·n~·lItmc:iia vit~.mj(l;Q D u

~~r,v'i" i~:ph.iI;1] ~:"C<I,prn;~en'~ j-e d~:,.' i'~ ~p diae . godillu fliii,lt: opt:::~~e,i.I.~ ~ godi:nu D3iknflpm~ediemog hi~ :rudk:ogZl:tb ~'i!.la.

pUlk~ilO1ilo Jjl::'uko ie kUlJlce:n:lii:f.<li!;;ijU vItruni!1i1l D bJ',lud: ~l mi~ ~i:gmm~, .P!U' mil iHl ru kn1Jm!:il!-

• .... ~ 'y...... '~ ..

gM;~~ljO'li"C-~'U.l.$ ~OS~JUJIi ~;'!~~Ul!i~,.

:ma ~ svim vEI_&i:i:m hiflh):;:~q

~1it''tmi," 5:1." iim'81~ r miflJ~.SanrJj' :z; ,riS'fc,~ fiJf1tfi/lja

m;a:rl~ctim;EI .koji 'S.1;:kol!:is,te :k,~o po:m,~ep;r~ I ~r,ef:enhiJj·mka dU1):k;e.

-,- I~

'Ta'clnol Ne!lilCR'O

'1' l'III~i]a'lIIll!i ifl:knlie;kMi,'1;ni iI1'i:lltivlal

. IpraJsilaJmOVIiI!'I!B Im;erI1ke?

2- I Ellg~es1cm i:strnil~'Vlil D~1rI ~aBiiOl~ _~JlIi' prwi' jill Ellifl[l:iD;lj~iHgJiln' Ik~~i jill VidiiUJl afirjt:kojsze-rlll Viktll!ri~liIi1

131:i~~;:~~:JI:p:~;~:::lcjn gr31iit,n,I"

I )ll~'"

_ u:wlanCl. su

prastanovnici Amerike

lridlii.anci :i~Jw~~k:lh;!f.t.i Ili~V ~ jpni:s)tal'l~"..-m.ke ,A,merike~ ra7.1l"r:i!' ~rod'€ mUIl~~IQ.ifid[lO; izgled.e~ . I'Ol~i.rer1!!ll ,~,a:rkt.icJ:u~' KtI:I1iad:e i Aijas~e .dJrJ OpJle.[l:~~:emlie· U CiLeu i Ar:g~R BijM.~"

~Ilifiilmlll ~. db-hiU Po' IliiIlIii mclij.i, ier s~ mii~Ji'I@, (l~ se

ratlli? ohal i.llldti~~,~ ~~ ~ nfJ\l~tv[b.i~~.l)om kOt.l[i.i(:lli;liIllU Amf.;<r.;!'c.l. Amert~WJJc~ Ih u n~ri,ie nj ie-ute (SIW.b~!10) ",-ik fJl~ .MI! ~ivaiy

{'lLndi" ' .. ~e:rJek~ dom~rl:lcl. N~IV

(;'ne;~~.ik' '~dn~liiv ..

M.· ,~~~S"Q~~~. ,(I':-; .. ~ [~.zUI-t.uiu P~l.· j:~7~(' .. 'hna~ kulnnn w .. r..zJ.~ko;m lz.g1~dlJl. Ve(';l~.om su

~(J hal!h;IW:3Jn,j~~s.,'!Tmpt·jaeb dnJlnl'l i~ Eri:U'::ila, :Kldillittr.l'n·Ue ,I N~1fade. Mdti ')""IJ biji~ rib:w;i:" ii~ dr;h"c 'V~si:l'I~,b;)D m:.'i..:

Ju:~,.e t'twii:r-H~.e~ lIi lii,j:ihtw,Ii:'lLiIl'Ih;~;zvi]ie:[Ii.jic :[lalll,dl: koiillj,l;l, 'iJ~JI~~tH podi,,;;;i \litio:k9" ~v·ii~!f!I.'e. ,~ivm~· ad:J3Jiu~!'!n~di Q]~

mc:I,La} l·O:l~~b,. M to1 i:[ZM~ksBt~

['~1!11~ ~:il: PetlLl~", P-'!·~i,:lie 'plJilsp{lmim:iu oi:kri'ct:lm A.m~rik~ 14n. ~pdlfni~.

:?"Fij,j!.NO

~:_ Jll.fl\J '-..

Spik. je prvi vidio africko iezero VUt1jorija

B . 'kJ i~lrn,'&i;~

D2io'~ i D~rSp[k (j(lhw:J Hnnni.tlg S.,peke) pnri Fe Ih'10plian irI' kO'ji j~ Uiil"~ gu:)r~ ~ ,858 .... ~cliQ afri~ I~z:ero VikJi.'Griljrill ~rdca ,~ le (;'trw iZl,i'Qd~ 00 Nita.

,Prelbf'HJno 1iLl: 'Il1I i'"d.nlila~ fJ,lli [suo: .~Qdii:i!1eSi l'H~rd.· ij")m,"Ba1mll;gm~ .~o]~:~e p~ .l!d]!JEdio ~~~m;t:.i.iil:l1- ~[- . tr,uo le-lero T-:a1Ipllilika. NjegQ'!I'l), tec!J[ijll.i 0 W~;VQ;F.i'n.!11 ni:iJi'\'«'t: :<If'ra.ctc Ii jeke' b~~UIil'\i' ~ i~ Blltt.o,n, koii je 5m.~tnto dill. h: T:!lj;~ ~aliilitb .il\~oriiH;:'Nnll:, 1)<6 ill: S-,pLk ~ pre~~'o~~~ noee ,dl,·.:s~~cij~ 11 jc~~u l~. Utipi.!,Q 0:10:1 i,ij;1~I:g[J,I~ ~OO'E:~ti! ~~kti~l;lm Nil ~~[I~~et;: II: r,g'lem'Vikul!rii~·

Uoci r~s[l,ra"'~ dvojice. :is-lfl.1t~vatn u :K:rall,~v!lJt(1m ~g:ra:L-q;,~m ~m~[,"1!lI ill t~'nd~nL1 Sill].!: ie 1Ii1·~·~e[;[!ifl~, ~hj[fujlel'I!. ub ilg 8c:ib~ n ~,J:H~ brll .~ ,&64. rok(:,~~ l,j,'1'"<l' 1m}, .iM~bic!:"

~ott~,n j~+. m~jD ~S,Z'7.di ~,nn.r>o fie I). !l'epl~m]ll:<I 186.~·, 8'li!dl.n:e.

3.TAi1JVO'

Bornm nmjctnost gajenja. ,minijarumog dNeea

.&.nw !~i~~[ki nJl.- ~------____' ci WI Wij~nj8, !IlL:[Jii j,iHltU rEI~g dn~. To it::Jlakpde:.rt iilp!]iD.:Sli:Il, ,[i:i~ .~.sitlJ;V~ ~!~ !lEI ~d d.jeei bo:n (olj'f'm:i l.uliliic). i sa~ ,Gd·f'l'O). ~i:lInw

S1ii p~&:El!wl ~~. Ufi1je-:~[lj;iJ~ '--- ----',

S[ ~hrJ!I~ 1m inif~'!ll.tIlog drv~t~ I :r:omk!!.1< 'd3~ep'L"i .• ~er.c;OO ,$J~Jla[~ s:a m0-6flim km" !lnjami:t. m ~eolJ.iCnim. ~:hliclm~.}lriml'[J:l:.I.l f.l,f;!j ~(lpr.i~Llif'ia~~imm.jc;:iid.Qiu!,:i u '~n.liil~bf! '1I:I'!.~i~U.m.~" '~iI4vaiu;. i gaj~ 1111 .. !'l'lIaklm; i, jZ~I1- o1~Mm obIiikrul.,

O~k\7i1 !n:llIb1.a ilfazv-ijilil~se 1mo' m SV'id, osticla 1i!L :priJXJd:i"j, iiil~ M! odwde.uim.ptl<Stl!lJp:dm<l. o!bumava ~1 [ p:rogra'Jm]u:om iem r.iiIi]oVo:j<lUJ;smi~"l~ k<! k~jeno[Q obiku i !'!J:U~ Umil,;i[_ll~s[ 'gajerJ.ia. [qlJlit<mrooja m;ilQg ,~e6a-U) ~u~ Jli!!-~t:!lIiI.h:u Kifii i Ja.par.u prij~ '!?~ '0& J. ,000 ~odi~[Iw ,Ol 1!:! E".rop[ j~ ·~7.Mtil ~l;ek ~e1!:o1ik{l doo~rdt~L

'Vozil,3' .J: ~dJj¢l~vi

fI! n,,&r:'£'l'!ii~i~b"\'L>,j1,~ ~~ _i~i~ iL'frnJ[~L'WuIrii!lU:'!- T<!lQI5}! Wl~4

'!li!' l.lN;l~. ~,~~ klJd ~.~liI: 0k'lfll!ui ~I -~Ii'3! ~1I2"'i.iU\'lll, Pt,~r"'L".I. ~ ,(,ji<l" IU.~. flt'J;:~!!!I:lI~~~. Td.C~t3.lq;l1Qf_.:5,

'1i'f1i"~, f;lr.rrf;lGi~~~, 1~l, n~;Ilrndi;! ~I· U~D r?,Iw.:!!. n~oI.' @~m;i •• flb,drnl p. ~.~ 1i;!~Sj)iii!.~f~~~l,~i(iill!lO lTI2.JIl,. "f.:'1.1l!%!i3J'JI!:5.u.j_

., .U·i~~·;[,,1d ton, IIllJ,~d;'I!I'lJ!llfll~'l U;'~.l,j, p~.iRftI]i~ .jo. .J ''!If.!!ld,i<Il. ~~il.h.!~,.Cl!~~ElUl.II.LhCht:uutlflij'lIW ·~'ilrlir:il!.-1·dJlIf;;1 ~'%001.

II! nir,li., 1rui!u. ]~.U~ fiL!"~ l;'I~l:~i!J.· lm '1O~ •. J!'.'iP.lr~ ~u.,;illI.i,iBf.'l!i~J pm

hd8.i'.1,'I1LQ6:!i~Sn'!l .

.' ~I. S:1II1Ir1Ci~! lllL!(d!* .,)1 ~,ki!iJ, ~ • II"II:!~i~~Ii!-T"I.Qb~ il;l1 SSl':l.

Ii hl~~fI :1~~~ ... !"'LU!q~ll~, 11.[m,~lrt iEl iin..2 l, iillln IililiI:Pl':iltti G1 uru: .• i<l!lm['j~TI!.U~S ~nOO5_

.m~f!i~, 7~1Jl1 ~~ DI.l!I;Iiffi"itrii~k, jl.1lQ itit. ~ ~~Irn'l .. :f!tmlo! l'i\\:M:;j I-li;i:l;l'j'j,j MiiIiI!>~, "I.!i'LOOl·5001tu

Ii 1~1l1'l~. '~"liI[i 34,. [ItIl, tro!tf 6 "fl.,.

M!I·~lD!.rr~I"'~~- T~I---Q!,l5 2'ili1;~4Q,

Ii ),.dnn", ~!l3i1~, m~~a 0f/1loI! p1- 1:«:eMoer,kIlPQink!l). TIll.{I6i.i ~tM.~<lJ:l,

'.K.!lll~ Kll.lil!:I, ~1E~lil, b~, !1~ai3d \0"\1 •. tro!i"lSIt8"g. P.JD&all~m!i ~L!in;l1m:!l·t~mlj!/" M~.06!2:lfi'I;Ol,!,!,

.II' KOO[]oJ'M~I'r ... ·~\·u U1il1~ 1 ~)(, "'1D'I1,i~.kll P'L,bic .150·rn!. 7 JojP"'[':II!~ OM

15f,1i~~. .

.:R1IC1l, ~5i) ~!!1., pod i~rJ:l!"J,d:;J. Mufu.-, k.~·ili:-li~eg~re. ·1·t1.'IH"lli:~!]'M '1,

'lI!'~K;~I~"Ili~~I~~pi;~li.~" 1',,1, QfJ5 {lll.~

Ii Kut;1 is 'On~. K!tC4~IiI~. U!iIr\iill .,sg hU:!.w.w.I,~*!M. '.I'ii!.jM~.IQO"91)L

~ Rl:!ra.~~.~,f~I, 'm:~"l, illS ,Wii'~I11~< SOi1r.gj~,!,~

" ,Kiutn ~'~I~m] '~~ho!l' 1t~·~tlj~.Ir:i.

Sl:llro,~CEi.'I:~ ttl, l~l, ~3 3i\!'5 1$:!.

·.'MIII.l~mlt!l ,t1!.11ndOO m, ~ iiltil~~ • 1(,& QIOO,~(l'R-~ Td<w.1Jl'~9!iIS~Il'~_

,II Mn'II!LI~~ ,!r~;J!1 ~l! ~!.'I!ILHl ~,~~~: i,j('.'OO. 1;.1 !a I.JQ)1;l"ltlflll, 1"l!1,OOZ.n,} ;of), ~1f!17~',

'._JI.'l:rit~~)JJL l\r\; 'Iii ~L ~6'I!i, prn..li!i~;EI!i .~!I~:IiI ,ill III~ v).:l::l'IH;Sl'\'O~ :t;j;[MfIiOlU, ~~ 2 Iml kll'M I: i'K'lilrurnl'llnl" TIi'I.. O&~ a~s

9,$0.1, .

II' ~~"rif'1 ·~'filml.W<I~~IiI~~' ~~~~1~(, 1iii2, a;J.1 :rOO !KWmH~ ]'£;I,",l. WJ ,Q6] 5'Qi14Q,

• N~;d ''"Tlbcd; r~r.ifi;k:~~~I\lI!::

J",?';_llb~-$A:ln!U 1I!J:~i!ll.l. 700 ~~~ ~II Pl)"", 'T.i:Ut1i1 '5l}11,·<l1'5',

• ·!-f~.lm,"1 ~T~~lTa(i~fij~,,:.gllfit:sn. niem ~S 'pp.l,. .Il.~. Ilil. ,.p_,. ~J,cruil; I _@(I KMI'IJI!II11,!1[)V ",l·~.I, 00:1. 012:SU,

II N~d.tiirlCi!~.TJ,,~~,Wjllll!,,~tI;;!l d, 'L!~1JL.1 eI.OO~' 'Jli~

II Mt!,!i!:~,&1lti!llii,l~m_U.,OO.P,lllUtlm~ ~OOJncl:rr.:;;(>rl fiC,flrll)fl;J!~'t':ll~P. 1.!~:i1Clilli)-, ~.", ... ~"~jJlo~"I.o 1·,;ittl&ll'~61..l.

'.' N(I}~! bl.C;l, .1..0000 ~ I.')t(u!ni~, ~l1r.;lkll.vJ:ln In~ci~u, Rajwioo,l",," Tlm!"

V(i. tfj, li!MM:liOO:!l83~, . .

·Ii N~'SJ!lIclnili. ]).bJifhili~i1 V" ;~'l!'1'1~4.

I!~.!~ ~'.i~; ~~~iIJ':!;: V:dd;~cl f,Oun.!" ~, .. ~ 3p_ 'rEl:,(Ii'";~ '()!'~75 •.

• Oll<'klL.s!llniL.'if~ p',['!1'Ihi~rn. t!'O:>llJIr~ JI~tbilHtl:il.lj Hiii' t"tl ~:~ tiJi,!lt.;t.l~tll.ikl,~~l,i.\ ~ !Ilra!!,; ~rm.~r:;llmio,.l 'WC-I!!. 1I~ll!l!ll.h~~~ m.Td.Qre~W'li"I, .

• O~.IimJ .Hlr,b'1J!l~Hlo].lI. br" SJ :~:'h!u-, 2._ SI!~~L.:ri!,LMUIO.~j, .

Ii riiJll."1:~~ ~W~I'il.l.lll111 Vi!:k~~,IJ(,:".i'l~· Ij~~~~t1fl1i!~;. T~:L~9,~,

Ii l"n[.md~i1~iiI, WJldil HIJr!'li:F';!Id. "~~L~' m:!,. ;. . "p" .. ~. Y4:. 1101'lt)', 2.;1100 KwbJ1. 'r~l. Ur.'!. ... 2'fi Sf.;R;R:,2.

._ r'l'~~,'I'r~,Ci.~. kl!l,~·i 1.s00 ml~H~'T!l'tOOS~~ I~.

.. Plll.~ .ii~kW:~Ll. II 1t~:ll"''IIlIl •. :3.000 uu.t~ .l'iiEaU"':;".'.KM" Tol<!~.ru;,~ M' UI.'1.

.... ~~~it'lclO:I~nl~'~dl!lJ6J"'1i2~od .. Y~!l! ~1lI~,a. tt~Pi[!~!·. fi~~dlIi;!, n~!;i.I=IJJ(J:mml __ T,c:U),!i2.21J' l:n.

n'Of"Jc!Tru~oo'~'ml" nill C.llrl~ii, ~r.I>

~ii!dt.all:L TdQ65Q!I-s.~6. .

• ~\'L'!:1~~~ll!firir!i;J~T!:.1I! ~.i'.~~Ll,1('n!! 11 ,t!~'1:1'ti'Ui ~iltf);l, ~m2',jl.ri~r.ijlt(. p~!. ii1l1ii i&lIIi1'f!~~i pnnlN:, ·~v.rd prnoHr" 17 h. T"tiI, OO;:!OO(i.:U9'.0]i3ru:.~-;1 W~-

.[J'ri,d.Rj~ms; .. ITi:h);!i~c!l~'J>l1i1,,·.;itll~CI 'lte'i!. f,d,(lCH41·~·S6~

'. ~_m;;~~ii1J\:W:! l'Jfl~f~ ~I !!~~r',lIiliiN!;I< W"'~' :l" 'I, ~ zu ""I:!~a, \'"(i,ti]~,"'fi~ i Ilil'l'Jl'lai!l_ '1':.1'1 O'$~; 5!V~ .. ~ ~'l, ~lll

'II Blmlj:1ll lIDi:ltmIJ7Jtulilruti~ill~- 11j)hi;L,!:Jii,;, "M'itil\l.. fiIIci;iHl fl:,.~I;I.ir.lUiil:\1"d..OO[ 5$~'~~7_

II 1l:.71],:~~,lt Jil.i;lgu II,C, Zr;)ll:?~~". ,Id, ~'i;I , dli~JIfI·"''!UI. r,j,lIifll'1f;,.8"5ll~ .. ~i#l4. ~rl,~i~:r .. LOOll U 11,dI.

.R~""I..~lifll.~U~!.~.i(H.~.~J.,f,hl!:

V'Ii" .4-~.t"II4.lUU,tIP!!I!:!.nI!,P},!I"~~C:JI:lIIlli!l1

[>,DV. rs~.~ P.:d,~~, ~~~~t~c;~lli,;lll .Jur¢1, ~OOK..'I'L 1 ~LM[IStl,~L

• ~ltf} Q,j".lsTn:.lllluclld, l!!:~l pwilL.' ~",.I:fi i, J 'I"l·>!!trll,. r-!tM.".ml.C";!nli~ ! ]·.ttii\ iUiL\! ~d <).~~eJ!ii"lL l1'lI'ti-Z Nk- 1'I1'loc:.&.fI~o:!i'!.:",.;l.d!;o II'fI:'IJ. 1, 1lJll KJ~t l'lil !J6rn8~S~'ii,

Ii :R!l~I!l M~r~1I 'U .5llC[, 2!iY,1~.,h':.; ~ !,l'Iamr ... ~PT..anIE, I1iJiil'!l!f~Jllt '.'.:1:06,1

j_~:7 M~SilriI'r'l"l~Ii," --

'. :R:~~] M~~~J1 U,tlQt, ~OOl':"~nd..,.

Ilifa .. ~ v~L;I,JU.u fiwt(mm, ~I,li~ I'eta.· 1)l]1~ ,&If)i''' .~4'J,lOO:~If!l~lll'" ~m:ji~ om;tjli!,~8I1iI t'~VliIl, \i\iIi'I~ijJd~'·~lI' ~'.iiiOO fL!>f. '!r'~ ,.ool;Mi!i 4681_

_ I_~ n~,.;[, ~(K'I4; g[l;!i-,

. ~,p~!lIi;!.,.~,,]~i ~I!;r"

fI~ I 0r!Iij p.r;~~ 1\L'.lVI1IiI1 ~

lirnjil!;.a. ~'I:!ll!.. r:j,jdl!! '1ll1 i!"~ ]QI,oo:l K..1,'l, :n.:i!J .. d"6a~g.olO~

I!R~ml T'~'!l1!~ I, ,~~Ht\lrJ .~'"'~ ,Ill".! .. '"4vi, li'~tiI;!ii!'~!!i!!! ~~i!~', \k!~i~, !'1-'.!1rIW14 Vi'~'U::~ I Ci.1IrJruili '1'Il'li1'. 6] ;OOtI"~l!:clart. ~~.~IIO~~d~Q)jlld~It~£l' 5,"i)\f'{&qt T~~ OO.~ uIL!J) __ "

'. lk.ll:."fI~~~t«l<lll! ~~jtll;il~;.r;E! il!l'~ 1o!r~ ~1"'!!UJ~,.5.K: M_ 'f'i!!_IMi.! !H::! 'j'~_

,.'I1!;I.:tirr;'i!I" ~,~iI!I'w'~>lI!pt~,,;:';I!!!tioo ! 7'~~·:!lll_T)'J.@,]~460S>Js,'9~.

• Si:all':rizfl, '~.2 l~ V. ~-IM!IJ"~J.lt.i· VI! iiintl!,,:UI,I.!l(1~~lt;rn[l.p~.:a~i'Wnlll! i ~'DV, 11~,(IOOi ~!~';j. riji:P;~1 ~~ res,' UDO KM. Tl;lt .. OO! n~ $Ii~

I! $~DI!Ir ~.~ .-g., ;r~~.mva.u: .~~u.- 1m, . .:J~l;;,(rnm.b, if~hl,~l;("j;.~Ii'I;ru;;rl~' ~!i'JV,.il"rn1J:!l1.I"- T~l_{H],l ~~i@'lL.

• Sl!:nr:ll O,l;t,villi. l()(lOI_ 1.9'· 1',1)1. ,stcli:~~~ _"llII~~~lk~ :r~; ~.~ t:rn, n~l:". W~ I I ' 1 j]:UO:3,~~[l...Mij

'Il :\t.f'!Uii>.1]b·~ ~1lI1l: ip~lh'\lI!~>!ili~"';:: uW'I"'!!~frrzU~.'n!I, IJJl17~9,'fClL

'. 1Jri.im~fflu 111l~~I,u,I'I~ll. s.'I<ll. c~r"'11l. '-\gl.fd'iL.tiI. 2:f!I l'e1r,fIlli~"[I1'" ~"~I'~on.: r~u.~g~41~,.

'I! Z;l ~:Il:(Ji!il F'di~l,ill ~1DL!&i;::L11, ;:lli.

I1lr"'lIMl'lflV'11oU bu'Ulm,'50 KJ~,t,1'iI~~I!':'I'~ 1."d_&i~~SI.~'~7

1!t\['~'~'lrnI~!,~~<;f!I ili~fli'I:~~p",p' .I:Jiu.~tlil~. mil 1,5<2;1 K,M. Kt!i_I!,l'4h Td.1J!IU :.lzr>665",

~ ·il,p;tr~'i:j~(!l!i."'llh~ l!. ,o;;~, Ir:lfil!J..11 lSl!' llIi~~ilQ), ~ ~J ,pI! nsi'bi T~I. Q(; I.B7

";7~, .

.. ,\Oti1'j~oIl P.f~~&D1! 1:l!P~; ,!(r_i!$!I~l~ •. ~~.l'l:!mi\>_~!Jl'!i~~ ](ll .IlNl'P_~lt'!>Dlil_ TI:t.O&!.l"2'~1.

" ~mmn 1n~~iip:"'fI:t(lil'iiit" !II !liIl:U11In1, .v.;r".~ ~ ~tm 'L'!11',ii!mt:rEiil~.~ 1Kl~il.l.it!,. I\~~t>.L'\.T.~, •. ~iil" l5,KJUJl~ ~~. !!i_·r. f'tOO::15-::li5oo,!.

• .. \ttjlu.h'lllil 'Hlln !fI:lt :&::.f,~, J:liuilJLf., ] JI) wr!,~. dim.ri!lCIII,,,,im, ~JI.IilliiW[ll lrcL~:!:'14'5So..

• 'iu,~Zij M.oo_idln5il«~.G:1rul.l:~1Ii d~q· ~~~I!O;&!~I]~ li~~.f!:!i.ri!itil:~"~t<1W ~ l<',~lll~. 'fd_H·R~;;~.'i!I61.9"li~4J;9'"

• BlI:'iL:! jlillJii;i!i~~ "ll1i:R1i!ffiI'lj!:" ~~ :t'Looemjl!. ]",cl, ~liI1!11 :!'s~,:E"~l".li_

• ]llj~JiI !;Ilrfj;:l~lo;~Bill:m~.Ii~tJJiIlr iKl;grl~,~i~ m;i:rl:I!:liI.m ~jj~"~J .~.1.I ~!:I.,zgF.K[.J,,~rii,lI i1Icl. .D1 ~ .. ~ !\M, r,~,l}J1W.--'Nl);

.~,!'dlll,_i~ili!illlHI ~.I~i~~I!>!u~ gaI'!I'm ui,,1'LlJ ~ ... lIii:'I'I]. t~ih"~~ ,i'li300~n 1l~.1IIl!,. 'Il'i!L OJj5"~ ... W7_

• ~.t):i:.I'.. r'Q~~II.i!l 'LJu~m nfili!!"'I~.i!:!.! .1U')i;~Ul':!iI~ ,1~r~I"iaH.!tI @Ul:I!ll~l!lL Jml. 06;1 1.l'.ll,U.

• V:l1It1lr k!:td ~ ... '.~'O .'\'IC",~, ""I. A ,~IQll¥;ijQ.,.:pt:l!-!, ]ltn""trKl·lro~~t':.__,.CL!litl).\Jcl ~f.l ffod.·'I'l']ijllf~lt'nlj.II~ .. l';ll~~~~'ffllwr. ~~_ !ld":!iIF,'li .";i~ ,-Illm.l: .~i ~.radh"!~

OOJII~I:l,l~J,e6:l:~'I14~~, ~

II 'r";!j\~,nJ'tI".l'f'!~ ~!l1l ~!I'lIi~'4 l.!m~~L fitallI1~:li!.ffiI. ~~ai!:~L'1 !JU ifu::l:l ~r'lN!~>lv.l11'lll1l Ui ~'1 I,d. ~"2{l~'2; rPl

• n~ib~!!ill 5"~ ,i~:wl~ll" ,1l~1i!o. PJilijI'lUl!

M oiZ, ZII_ o1it"I!.iILR1'~U, '1:t-L 1BJi;

rilll:-~'

• 1D1·~i;!I!I;Ib. :~~wJ~Ju~i.o~ .~l!!:IllI'.1I PQ' c~~j il;m" :S-Mp~ ~1'lv.mic; ro "wi!ld...IO!iIl8.~"'llml.~_

.~~~~H:t1NIlliLI1iili,~~~~" IIfIPI~!!ll'lld.l_[l.l:'E.LOO ~JO ~;1i-

.. 1Jn,<~- ifn~.p~~·~!!lI '!t,Jl!~1i:miLiri!J~ ~'I:l~! npi dn~iJ:~~~l.rd,J)!HL'itJ)ii~M~lilllliJ. '[1:,u}!Ll~.,_ 1~1_

II ~[~~llI:roJ~dJl'rl)m III S!.:!fom GI'IIdbl .. ''J'dAI61 !E41i'i.§r!j_

" Gm;tvi!i1~ .~'lioOn1iI~n ~lt1:!"jil~~1 i!t."'!n,I'l!li."t ~1.i¢I,l!'i~i:"iIl. rd, C)r.Ui~9' :ill.!!..

.n\l_(l~&~, '~'f!1i~I1;!I ~,",!1 i~l~,;rm TL'l. !)6~~1 :1.6l.

" [~~~~OTI, ~1'J~rn 'Sf;QIJ il';11Illi~l.:"," ilrnip.~I>1I!'l :r~ Ot'i~.m!f 21$. '

... 1-lr.l~llD.~~~~II~ec~ fil.~ Io:'talil n~' F;lWlIi:', 'rd-,oo:~, .h')Cn~S.

" ].JiI'w'~li201;)il!f'...I-ll1lil:L~-~,Il~b<,!. 8{l1 III 1)(1. ~F~ !ry~ ~!.timgJ, ;r!\'Ift;il~~ 1i.j!;lOO~8i:c.~~~I.l'!'H •

.[liLl::ti. •. l...!J.tuli.I~*~!w. tL~~~!,Il!JId¢if';wi1r::lnlt, Til,"Qt!j,l ~i!.!~,

~ [~ll!~IJ.C:' ~4-""i;o:¥\,. 4v_ ~"..""I~i":o!l

,!{IUd }:!:dM,c-fll. Tcl (}'~I 57 t ,007, '

~l~ ~~i i,i:dli~'~ tiltm~f'h!iiIU ~f". ~,~~l1JK1 g.'ml1l",1!d.MI·!JI.J44(tt],

.• _~"Ad'ii;:o ~r 'Q!ililJii~'JiI ;;[,.n.J.5 m2, rI~ d!il,;:WCl.rli!!oil .. T".i.06,,~3Q3

II l)l1b!,~.i;e;pL'!~ prrl$,[i[Jn1 n~tm ~m sn !ili2 + mnli. ~,,,, .. + ltILtI~hllrii~,dirnll pnv~,~r!ll~,T~ OOII77:S0!~I. '

" JZolr:lFWI ;gomiJu ~JiJ l':o=l1S¥ V.:!IL 'flll.oo.l L9Q7U,

. II J~~ri;:l'lngjl1r~'Il!l. ~{l">"('l'.l!~n~1 ~"f'<' oilu.. 1(1. M" .1:rtl>ll~'iI!!Iir;~, !(fK1 I.Un~~fI.. 'f'" .'Ur>I!~l2!!8,

_ [!It¢Jf~11I ~h !l_rud1l~~~!lJruQ!l!IJllilllSi· ~·.lit:li~L,'T~1 ar:a!;lti"~'-

.lAl!lig~· ~~'Ig~~~!,!~," ~~mlcl1~~!1 '!ioW:m Il "Qnir\ci.lll.L~ lI;ll~1.. l':d, ®iH r.s5-j,:2 'l,

., l~~~!<j~!. i~cl!~W;11~)lfI- ~L!IO !trJ!I!' i~.~tIl. ",w.dlilmldr.'aJillil l.Ii dii.l.i\'Wioo.u!1llJ.,

pru;\._IlI;I;FZ,.~[,d_5:~:5"'5itf.l'. .

.:h"l~r'ClI1II r",dl1.b,lil ~tJj;p tl::t.l!lw~· lBJ,!.n":i~~&~!C'i'"..lC;frt:"!I!tro:ilID grlJi:ilije;,.

~oo ~.Td .. 06JB.l'!1ir;t', -

1!~~i~i~Lt1l'1J1~:li:I '~i;'i, 1I!~1~1'(~' ~~bJI~!. Till.IH~,\1(l)~·u ~·t

• [~ .. i!."imI hij~~ rnttm;bi:.~~,l. ~'1'1'1'<" ~i~l1. Jpnf!oIItlWo ,~tl~i·!!,'~I!!, Ol!~j~ HJ[Jtilii. ili"'V~MIll- vm:tilllID. TIi:.L IIII'JlJ, <l.&l-m.

!!II' m~;!!~l'll'Il'Iur;IiI~.lIm ~.l'iIi~l'i·l)rml..pn· ~ • .illl!l! !J..I.r.iiZ..lJ~~lO'3~!!iillili.!i,Illi:!~E~tlttmi!. (lirl~~~,WL~'~~~~1'6l;.~~~11 Ul,

. !I!' h:,bl"!I~ !I"'ItI.f,r;:k~~L ~I"'t! Al t~J;ij~U} Pn'Jjl1 Y.II, fp.:r~ nt rool ,22~ 3~;" I (1(;1 ~1;IJ!ilW-

'.' l;:&I!!"J(:I!J .~icl.I;;1! .~. il:l!Q U rjllinrnh. ~hi.J'I, J I.j~? 'tll~,~l!FU ~1~c:, ~~!"'[!li!'L.!iili!hll!'V"adl:a. 1 d!, 06.IAJ!JJ ~~SI_

!fI' r~:Jir.:m :[I~~IiI1I~W~ tIl} 1102 ;n "~!: 'EL!!IiIl~E!!!r!.!U Ill1l'!t'fr.iIlL11li U:Z~~.~!.m.'-Ii!!!!" 1\'I:,~(mrJl1D.Lk_'t~r_~I.~.j.~j,5~

!I!'~rnh:li~ l1"",'I'lVil~l''fi'Ii!iI~W:li~ r~·

!1;!; j}1!!fir'C"~li;!."fu. ~~~.mrl:!i!:ii~'· Irc).. ~[ ~)6:"!(ll.

!" ~;Iit!!]ml il'I'JII4Q~!!i li'r~~lrm'r I,;I.ll;l,,· ~i!ce) [QQ' 1.11;1:, _~d~ P.li.l.jf·dtl; ~tlltl.l1j,ldli. 'td...~U~~·1i~.

.'I~~i~'1l1~'I\'i!llml!ilmtl'!i~·l!'O!!t!i.~lfI' "'iollm)l~ ',~'!l.~lIfriJ~ Wi"i"fl'!!IJ~\'Ii'1 u!!· fI.lr,AJ.i~'.ll!I'~_'rrtt_~I "1 S!rnI:_

" ['<:"l~!~!:P p~Ii'm Wlffi'it~~ 5{i m~.

TcIJIU~-17!.

.' r:Ml!i~.lllI f,i~O;>IIII ~~t&~rlU' 90 il;l_~, !Ill ~:l~nll ro'l'r:r.Il81?,",~~.~ ~v!;mlilrnc!c:· ~~. u.t .A)~~ih" ]I\l~!l- T,~ i.'I~,i 22& ~~""t!j3,~ ~,5:i8.

I.' ful:.riC:il:i! p¢;i.~c,~ L p.'I"~iQ:r '11,m Ui!l"li'j~i l Td.QIlI t!~~95~

.' :Iz"'nf~m fi;~7JJ,,~.pt:llt}i-.:~ 5V;:'~" ~"'I·r!I,!i._L\91!J;rfUIct!Jii:1CIIlB!,uj~ IPntdlm, 1nI'1~:OI':!lg_~~!1I.i1.T~I,oil'ij! l:~ U3!:l.

'.' ~zJ~~m 1'. ~[i i'!tlL'i1II 1J.t.lli!'i ibliiltl, :Sk~il41nl!', -!i"L!II,(hH S66~(lr;j!-

"i~!:?~.~lm::!l~(~~~tl~·

!!II' ]j.~*,~~ .~(t'b~ iW .r)!'I:\·::r!*'~~' ~" blljiil, ifiIl!J'~n;i·I:I.Sill ~-'J!l!llJ1l![!m 'i ],V, dr~l.m~rC:l~' f!:"k1l511 1"i2W~,

.' ~~.~!.wwl~\fhi"" ~OO al.!.

Sj4IJII ,~~ ~~:liim ~,~ 111i~)~ .• g;piii ~i~'l' !l!1I!n'V~~":=~~1 D~n-iiV'~ib"llin,~S(i~! • T'I:',I ,~I~.~ ~I

III rz4;altm ~i::m I!llI Dr1~ L\'lirlllk-ld- 0029Qtj:iiSO •

I. :bdD.i-".lUl.!iI:lJ~LU Dl)'~'.II!.I~11 ili!lki,',:5~, 1IiJl~ iilll!~~l!!!ujdl~II.l,!C!lI.m:r'lln,. ~$~ K\N~. T!t;i,oo.U:!£H j

.' l1'.d!1j~~ ~:t\!~~k[i!l ~-ltl_!1J~1 pP!"-~ nrt.tp~ ~~m~11 ~"';~iJ 11.1l~3tL<:1M! !I!flll~> .Ir-~I~, m ~Ill';i" , 0:1 0(060 ',I~i.1 U~.

'iI! 'S~~I!II tfd 9G ~i~'IJ! 6:ol~lai il~ U "'tl1fi~,!:t! ~",mJU~~ ~I\lerto~i:i' bw~ ~nlilh.iMf.;.'~'!1iTI.b.lll!sdid~d''!:I· Inn IJR'Ilflt1I"f:\:~L1:mk L ~dc6iNr; M"l i$U~'. N

II An<1ll J+(i).l1'fJ81-gIiil .. m,~ b~~.

n:~$Irt;il\l';;lll.do .M.>pIIllI1llm...n.4·\'.OI,l<l .Qj~~;l ~W(ltj!I~,!:!" \:l'!':U:lli!r:l; lItrmi!,l., T!1!.IkllCl'li~l'iill!.j'i.

ii' f\!!l,H~ 1~1~1 .. ~ii r ··~rtH~ijo;,~.I'ot.~ 'm "~t~Ja,~pr,~KM 'UU.l~H WHIJ(l

.,,~lLlntimiI.t ~:cll .. t;~,o:! .~ ~u~Dll~ fll~.f.s~ ~h I'ItdlWll .. '~!i!i(Jr, it'ftu~o- $r.""'l~ 1- ~[gI~ T~lOtiUj'n.I~n

..' AIJ,(om;_tiJO~l:i .iKkLIr". Vldgliil'lIl ·;'.i:!fi::tt~)ll:: ~ ib~'I'I~ ~1.,:kl~~D \.I~d~i(.mq Y~r.'m~l'i~ s ,~,dinu. Sil!ild~'I~ ID~ek:ll ,I(!!ll, T .. I" l(Hi,i !ll51 7!<')~~'i oIilJ nj1~

.'f,I,MW 5lH~S, 1!l1)f/l~'S!!I-;.it.l.!lnJ)!~ 'In~,Cffl!':ilii~~~, R<m~ a~.:l;;I1, ~U'~'I (;!jr!M:~.uOO;IG .. ,\_"'r~UJ611~lll~.i!,_

.' Cnro"~C::2~~"', m.l:I, dill;'!,.:i!®!1 &1)Qi,. b~rE'~ lJi~o:l,"WI\o;' ~ytl1~ tI:£'1Ii1i!1I ibnm. Tct Q{';3:5.00 3 (l:l; ,

iI"Ci l:m!m K~F.'! 1004, lfid"lU)I t4 i~lI,r!ll;.1 f'i]iI,~ .. i!.;{I' ~'o:m •. ~Jrit&ll!~~ M~l:'nloIJJ!i"'~11I ~ il:dJJ~'~iIl~' TI!J."@61 ,84~_~1~_

.' Pl'I:r::1""'l:;"OUE'I. Ft'rlll!'~I:l!, mmn I:'~I' ~".I 2:t, 200Q..I~.,J,im'il.~fL!' ~ tI .. ~Hl_."cl:i"' icliJ,vl:.. Td._iIlILll:rrJ~lj.l.

.. '])iit;'I<n<'l; I~ rr~'rotl~ ;)~~r, liJ!'" I~"i.~pc, 1r:Li~tl'tll' jj[~ H, iD~t'i!riI~. :~:d. (Illi!4!!illtii!

fI!' 'I:;'jil.,l l'!l;i:luj, ;I.z '~~Jiillil!, .!Q(!i~ ,1.Il-'. ~j~~ ... ~~~ul'iVlln ,dltJl'Dl ~pli:l:ll i!OU_ 't~,,'ik'ilh~~OOII ,

• ' H",~p.-'LII~ U .. ~i~i,~lIH, ~~~" ~' ¥ra1:rt, Mjlil'~ b~.l1I .. c:iiltoQ. ~ I{~i 'f:t;L 061 ]'ic!j lIS~_

• ' n:u P1!il'!l~ 1J!I1J'I,n ll1~ QI,3 d,l;,~I. :!OO1.i.~~ •. !,)iti~~ l;i-Jill, I:"ij;;:j~~ {i,9!)O U!.~'l"i.\1!IJG ~ H1 ~61.

oIl'F. ... l'!1I1i 1~ If_;;:r 4'1iS: mI~r t"llill" 'L>;,j!!.. :ti~h'j;i!ll-jilo\":l!4!. !.!'i-I.IIl>vur .1l"i!!1.,~;lM ~~\I'~~

.'-lFg;td,l:~m"i ·k~r.![!ilILiP, u!l,W (lllclil" u~'1'1{1{!l~ M:,r.~!, OO'~ "i3<l,~1

ill!'~u1 'I~rn..s Ltl: 'Ul~'II.n,o'I h~d.11W~.

W1~ ... !l.l¥i,4-~dlrill~r~lI'ih'...m'l; ~h1Emi :~I"lil~n, i F(),\,r~16l?.lJ.0i;!;1:l.~[l\o~~i~ o;:l!"ll:il: 1I1l1.,~.I':;_~ ~'!il __ T~ ~ GS~

m:!. _.

Ii Ffi:o,d iu[1mkl'l "iIT;tq!r 1!.O, :o:OO;! ~1L'1>~o:'JI iEI!:; ,llin. ]!.I.100Mfc Tod_~! 2A"IltQiI7

.' ~:Hlf.~ l~I:'.It.!} ~ !f.·~;ftIFjc.~ILI, m lUi'iD~_ lII',diulil. 5'1J [[(hoI ~']i':1l'1 001 'Mf;!1 9.~:("

• ' ~lU .. !5'~li:;o::c'1. 1m, ,I!:nd:., elil:.RIlI 5,«I~:KM"_Tr;'I.(!If'i1 ~!l!iiil~09~

,. GpU ,il. Si'.t:iod, 1 M'l:rtnii[~I\' .nC}1/"ll:' p~~'~:i'(!" J:rL1Tl!r- R.B' tln 9, ~~. n "gn;iI •• II· ~mll!"'i~, j" ~~"''t ~ 1l~!~!IIi'"'dl~.ill~I'.~ 'J'.r:tI.06l5Mlfl,.5.9'.

.,";P~f?92.~". ~d, ~IOOK.",~.fl~i" Ii-ll(!, 'W,~Ul6.~'h Hi"'",

Ii' GnU J;. I (.1:":~I~in.9~>:tno!" ~1. Jl!l~t.~jJ:,dlll ~.J.wll1!", s.~~M. 'r~I. 0If;~ !1~~$~.

.' ~11r4·~'%]ul, ~~'·,II ... !f.~gjJtlirfl<\:an dtl ~,.~Dif,!;~. ti'iomll ~.I'!OO lM. '1'r.il

0I!i~ lifJ-~jl2.. .

• GmlfTI. {Uj_~ 1'!'ISl- i!" g drl'i)mm 1til:!~·i~l·~,700RN~,T.d,~'lIR;!'~:'!i'\,

.' ~~~. ~~ "1l~~lo(rJ. ~,5 b.ilJi!lIJ11. 2008 gM .. mn7~ J:.!! !1niIlIllP_7.!1,r,~I'~~ I!fi~ \'o~:I~I.l\."L, 1jI(\t~;l:1! W'

.' KmRiI(iR;~'1 ~1tiw:nr~--m~.1~l:5is ... , ~'Cj~~I"iI!!Jt!l4 t:!!!WI,lUO,l- B:~., 'I.tli :111, u ~~.woU!1u~i!l-, r:,\Il,fln I;t~;~4_ !!!II~ ~iI]1-~~e~U!!M 1$8~,

•. ~ .. rr-<~~cm t;:.n~:,·~7~ ~ "I<!£!!!I~~:m~, ,~~l!t.~l!~t -r~I.'Mt m 2H •.

fI! M<:I'!;(~ J;:.n00 L,""D], !I'I';IIiJ.I:llim!.. ~~~rom L., 'ttipll';-:ili~. en, r..ullth,. iii:!." J:111~M'.;.qiPrn,I'"~I- rd~.I:I!I'I\1! F,li~mr. f";(L'"~IIf1 k8il~, To:!,!iIIf,li:J:i';4,fl;1'oIi,

,. ,Mfim1 ".'r.~\;lI.':tl;I'!l~ ~" !OO·d.~;u1. (!.LIl~*lo~~~i1Ir~:1,~~,'OO~ Z5Z.&:I~.

.' OJ!!d C;.rl>:i·~'1~5_g.l;IoiI., ~lllt,;tl"l~'I'll!lilt;! .d11! f7. l 201::'" ;~&d... TdL !;Il, 4~jl·(I:L1,

.'(')wI1H :~U'S~'\..·I.2 ~t ~OO4,g~4J1dlll~; 3 ·mlt,=. '-.bDI "wmn.~,I[I1~~~I]l;~~TihUl l.P."IJ'r·, :~i!iOt.1'(!\rnillI, ,t;I~tl~, ,.!In ~ r!J:Ol1 K~. T!!tJl'15I.CJ.'RH\fI~

.' ~~~II br.rv.rn~1i'l.IO'1·(,I .tnmpltl- 11!1 il.' iii iJiikl{i"irlna.. ':hL MllQfl6w~"

fI! ["1L.'II.Rl:~!r ,oj!."? ~. Ii :!~nl)l ,I'lliiI lh!:illfi![i.'lil,w, t!ll~_fu!1 .!-d~'l'W Ml'~"'WI'~ I'\i!Imi--Cil!:Il~~4Wl:r:\l'!i\ 'fd. i.l6l' J® ~~

.'~ I~ ~l'.fll)lmir.!, ~Wi," ;:!:\~~'1'L~ 4.I1~w!i~ .o,ll .. IL.:E;~~JI'1. :j Wt-Iill- .~!l!l;i:lt~" ~11 ... !'" ~;Eru. '-3 pi!!l:illflJjll" .J'J!~ 1~_ HI. ;Wu iL~rd,.~U~ill'l.

_, l:il~fill!"",,a.III.gj!'ilii;'!iLl ~~.J!~UI.llt i!l!!l!IIJ;;:o roIl. ~!Il:l'll~~;I'ID. m~1 tirol I>i~~;!.~ .. ,. 1'"clOOL'3~5l?~ •

• 'JlJl'!flmlL:JJlW'lr:z!,I!~, ~'d,,~~, il'!"" Vciif'"fi,.ri!.i_~191!iir.B

.. -.~~.~~ J!U.: .\\,\,!l!1n1"'.' .ud~.II(ie!~ .U~.' ~iO') '1.!IlI11T, ~J TdtLjollo: h'[Lij'I«lI~. ~),._I3[;tl;-l'!_'·rd.e~11140r1L

I!!!,' I:'\'"(!<Jl>:, ./II..:('!!2lI, ·l~.Mr;o,m 1'~]' i, :'f-!r!!I.T'i'I.O~~~4·nZ,l)1l<II:'lQ 411~.

~.!\JI!Wl"'i'.C:I.tfI1!lg 1.Z00m:i: I~o:l rorodJl· na;;dn~!)~{'I' ill. ".:i es ~i5;!;]- W~,

• '\lilP~;:II"I, ~r~t>tll~lI'llr2'_~:l. U1relr,' ~'fcl!, 1"!:t1!"v;lrO!l[l;h iII1 ~~lf.!lf iix" ~1Il!OO ToCil.li(r.l5f1rI'W.ci.

• ilI1:ilpll'\i',a il~, ptOO~jl,l:rn, !l!I~SlInotlll, ~1"'.ilillll,il'~l\rn!'I1'f11 1"~I, 0.,,1 ::lo!l W4(;i_

.. 'lkr::;~~~I'~ I,j,zu :g_"l!:m~!I~AUil"r 1.,.Q{I 1!.~lj, ~],l,j:lii[+j)[!;[tr.o.'~'I,~gt;l~"llO:i'U. lI\'!.d}IlI.i'!!;1r;.!ffl!~ 'I"!lI,-OOJ~l W 1~~2d~. ~~jl'M UilGlS I.

• (iI. pi!!lil JuK1 '!\~II!I.lIr;::11

~ JI K lJrII .IJ!I~.~~ I '9 ~'II ~~I IliIif'L1

''£.UPllJ!II;'tcl, OIf.~ifI:l ~ ~ 19~ ~J,1~.OO\'iS~ 6tUiiIJa;t

!I!,rnh;LlgQ\"":i~ m. k!i;;';!1:'~ InJ,t~llli:l:ril:I1'm·l !!l-~~~l], 1'0:1- O;i~, ~1l~'i"UlJ iJ(.c. 7i7 ~jt)

",B[ij" Kr!l;;l~, fliIktj,l· ,~-;m~. ~.WO lQIJ,l'lI:ti~li~mi,fVlillli~i~li"n ~ t~ , ",filmll, ·~O Ki'Io~jml1'"¢I.(!I(i 1 ~5li~~

.lk .. iK.RII'l:ll.-&!J!~1; ~ l'OI!i!;2, II::! ~v1.:1H ~~m~lwUii~.mi.'l.11;:'04&Mf~J.Td,OIii~ ~!i(,.s~!i.

• B'",,~ ... 1!It!).'.l.'I!.It~j[l'~I'~ ~~II"J(1 ,or~l.~l $.3:9'6@.:;O;.

~ [i!~k~. mfld!_~m ~i;;(m, OO,m1. !I~n.lil~~~~:IlJI, )'JYI fi'~L~ _u.'I_, H~:m'~1 ~i:I<il@" T!!!.O:l,~~;h?;,06t 1'! 1S<104"

• ' B~W~il;l.k; lliutJl 1 ~~:m[l' 1:Z~ liIlI2:, ~imiri. iI.Ir:dhio~~ p;.Mnll/: 3, IIlLliIo 'r~.$U·7t!i

•.. GJg;!.:IIU D[IJlIj ... ,~.t;oDa:II."'!l"I[i ;<1m" ••. ' I'''''' -.",,, . ..,., :['1' I

~;jliilW. _.... Ill •. , .. I'".vwv, , ~ .

~~~~s:.!:ll6.

!Ii' [l, J~d1.'iiI.'V1ilg~~urn!t~\lr.~m~ ~.~ [l'i mJ'l.:r 1. :)IiJI:! 1:u!2·f;[I;:~.oi:lli.:lil' "'T~ .06'1 Jf,(I,~

.' D~. ~4kdl/.l:sn'!MIOO b!~;ZZll'ilillli~. n 'V!:3!l;mrfh ·li'd:.rIWi·~,nlkl~

.' [luL~i;hli~ 5, Lt\i5~l_,.iiii, k/llu:l.~!.oL1.1lIi

!l1llJI" :oif];. .. Im"il)!,"mli~t l~l;I!O"lkJln.

U3.J.Mil:K,:.'r!,1'dI.qB4~.fi.;~i$ .

.Dd~nl~ C,~, Jffrd.!i4 Pll.t~ Mi~I~· ~Mra, II ~il" 6O •• 1~2._ plln_ .~rilo!l~it:. J5,00!!,"Ii~,f.f6,l~7JjU

"·Oilb.d~f~C.5,' l.!.~. KDaDi~ti.'!:!i.]

~ffil,d\i()Wb~Il.!IlI Ll.L1.:i.~ ~illu~l:'.l'<::L.

q!l5l~'m.· .

.. ~hrl'rlr.n]rd.\'- .55 1!I!:l'ie,~ 1,'d.

NJl&i)4SliHllS;

II Pr,bcrlil,,,,~,g'TI~~~IA, ~1l!iI G:S m1.",iI 'lh/Ill IlI.CI,FihJ<DB,. "';w.loo!prfuElLlil.i~ ~f~J.. ii!1J~S~7@Qi

!I! r:.lili1'!i~.VIIJ."'M~, lJ;U.,c\l~ .• ~.!t!!! pf.tl!. ~"I!!I!l'1 t!1;..I~1« 11iLIj;j ·h ,,,!.tu:I.'1lktt.m M .UOO !!i!Il,,;,~;ijO:;!lI! P.fI dn~""U!PI, Td Oolj1~~9

• lI)~l!ro\'!lIik; I,RIl!!I*JIln. tI"~!YRIl .till!. II ,(imB1Al, V :i;:I?l:ll1l,.I!.l!;W):.III~Jj bllll ..

'!.; .. OOSoli J)('!. ii!l~dtlm n~Gm1j;~1 :r~i<!.u,1"~L.. i.Wn~ i(ll[lS-19l.

" .1J~Jlj'llj;_!!,~ Ii~ fidZ4f1ml, ~~iI~· .,~. V;fCp;EI:'lII-~~d,!;, mi)h tl!niJJ=~'~' ~ i:n.,b]1i ir, Fl., NI'i~i."'cl ~I ~An 17!~

.' FQln~;WHI'"nJw(;;i]..JII~ I ~(:&ll ~;;jI~til,~4;~OO n~ J:cnrJiE~~, fdti~m .. 1,''L'l.{l6i lOOI~,Q,

• ' .,tl!lf~'Li~ ... "l~~·ij~~1l, I\"1:ld :R:tflil~~,ut~, ~J. roo ,~~ ~;p!IIre~~a 2...2OCI m~. rc;1 ()'f,1 ~,~SRi.

_ '~I!V~ _Mti!.rw\1'i.lc,.Iillt'1iu1"t, ::! !!1L1!L~~VIi!:roJjp~ I 1pr;}e',!,.\'f,!:oo.il!irn~ D[fJ]Jrdu:nl;!<.1:'"di,OO~JtJi n 2'~.~ 5~

,. 8r~~ &~ 'IlI.2> j ."!?~~'i"~'''N!IlI'.t1 I)J1IliI~mJ"',~,l'W KMJI.':r.'Z, ,,~~ 1)61 ~% i\l.:\l..

,. GJIMi\l'A d~'O.i~" ~Ci1U &lI ":lIHt_fi' Dill]! ioIJ. hliJ!hd t,:J1R-lL 1.':~1. ~!: ~ 5_9$

.Hm.l2:106.~mq~i,\,~I!~t~ ~ ~ •. ~·LP'l~m.lI~. Jt'~_.oo;!; :;111 ',1.5,2.

1111 ]:uu~d !ti~qii.lGflli''' "d!100llUil'1llltlJrnlE!!:lJi!i'l'clibil'ltl,:!,',ciI' _~ll~i. tini~ ~i!l1i:1i.1_ ~L'I:U:16\l 'iI'"!.5 64~.

I.' Jo:,dnulk..roL'\!. J1i;ll.wi~nllll.t1 &lilli, i!.tIJ· ~I:lllrd jn?;l~.s. ~~n 'r~1. IH3 ~HW~5. (!6..t'oa,,:rMIJ.

II N:n!li:cilttHll''''[)j;..sJ"iliu~~~bQ~:Iui t"(l(l.OI'nll: .... ll;ei1ai"ii~(JKJ'll td..(lM H:JiiJt,

II' ~\rolln i"i'1iI!1~ 1.:r<.'11 ;~!!!o:r ~~2j~Ql!!!' ~~~~II:.mUL ,.d,'r,}~5"]'~/4 •. IlM.

.', ~ktL!fJl • )M"VllLij~ I1d~ r~m il.fJ;iIr· Ilm,L~oe: ~,~~l:IlI;e. u;r" p!!~r<=- Jd_ ~ J:m!f'''SJOIliQ.~~-4-~ fi~

III Nt:mll, I.Zll:lilni.l~ul~1lL .ii1!ll'~'~J'li(1 =!P:lJ'~fl'i~iJ.E!~ ~ ~!:f',1\'.!!m ~ 1m ·mo~rt. 'r",,~ i}J6~~ 710106."2.';1:1,1)3,(04c

'I\~lfrniill ~B!kill, .J~\i(.t!>~~~:!.n iiU!l, .IMIDI- 1~>!.:14.'U1,jJ~~ .~ .. ltml(l. ~ i'I'~I~~h ~ ~ M 'IJ"~U I)i;l:'i-f.~n(i.

_ '.! i"fl\L-, I~I\IlIi:I~~r ~.] ,nh !S~r:.1rl'J,~l~il, l:b.fiIIllIll~l!!!. TttfJ3AA~ i'.~§~,

111·rc-Ili'jjll.'l~:o.r 1I;.l C.Yill,lxr~iIII""l ~_1:!&ll.'rt'! kll!~l£!mk-" "e:!JB$Jl.oj!!:-4'id;4~

.,I"m." .ptn!l~~~' ililll_Si.P'Il tlG lIII.l Tt~.

I)oGU 5M1)JJ':!_

11iI' f.1li~l,j\!r[~~;nn S~VIll ~li.i~\") ~I~ 35

i:1I1.Td.(lfN; ~l'i)M'lI,

!fl . .lfLlritj r"'1,~U~Xliii[llm !'1l1~~O: lIt> br_ I 1~rl:lJ.lffll aZ,.I<id~JCl~ ~~,~iu"r1(l ~!j-b:~OO K~!,1;,'~~i~im1!i~<j,r!!i!- T .. L ~;;llm.:1.00b,

""~",k"ntLW:li l'!'~liIiI1~,I~, ,I'tdl~~ .'6~II" iiI~!jl~-I:'E!.Il .~I,llL.l.ij~iI~,~ u~ •. Ci1'.~L ~ii.:t.I1I~.1\'I_iM I !HCI'Il:.

II' SIIlIl 4;l: !tit 'fg ~-'1mlJitJin-:l, 2W'itJ,~ I "I~iF,"IJU;l(:i1..jnii3 !16.

.' :r1i;Ii1:i~3!-'~tl:IIr.I~.d.~,~~~ IX"!'!S' iN'Il"QIS,r>t1!1I~;1l;! mt~ra..!!Il.'Ii\Ng~o~II~[U!, 1J;n;;Je<. [l~1&:i.'lr\iljS~~ !)iP.~!!:k 1I:i:(l," (jo!'.~~Jtk~ I i.L ~cl.-"j)6] ~!!,jI! ~sM\'W,ffij~litfij~,b;lj

- - - - --

KUPQY~ni!l

-------------------------

.Ku,p~kffi ~jllil'u~uill"f':nIo :ri.t;;111 !£i1UllD1i J, _d _Ulbill! IJJIOlll:J~'!!.. "filii ... @[;.[ .:iIl/mil.

fl!1V"iiiiltKl' f1dow~r-~ii~ l~' ,!)ib~&.o"ll!1lju:ti~i)V'l\lJji1 Ti:'JJlIlil~OOi:5,

I!'Ki[fI:!UI~iIll h~\I",l'Ullln, I r~oooilD~:I'

~'~~.ij~.~rI!U'J6,~4.~:l:~~;·· .

.' '~\1Ii'~!i['!;:1Ji! 5\". 'i'V;I~ d~ ~11)'i1'~ ~ r~ !mtll.ll~ ~lIiil: z.ooo:~'D~. 1,9'dli. Td!.. ()G:1:;'191~

~ :K~tpqli~ "'~ ;fil1'i!<:, ~~~~;)r ~~~!1~ tilMIi\!, b.R,v:gn~:tIll",[I.!:'''''J'llWImlil, r~1..

~1820.l}OO' .

.' ~II: ~l\iJUj~'II ~"'U Ih>.'!~·I, rntlk n M~~1If1 [Ii! fnilrl'lll_ ·r"u_C!I'i! !On" .

S¢BII_"ovi lk~u~C!' pn1i8!orl

b::davanje

I. :l-~;Iljm "!,'I~n1~!l1'fl Wtf V~ Hi:i:ii<i!! ~(1 ~~' 1tII1t!"'!!':'L~ J4l!ii!1il!r~l.lf ~~ li'i,;jl~~ 'iii Ill. 7.n'Ll!l~ J.1iIJ :Bostl~ t..r: :1;" ."I~ Ll.llw. O~Fol.I:l(\~ on, t~, ~r, 54 H~i, '~'i'l;1~~ t.

.'l1!,~dmm:j,fH1; ~1~I!~j~, ijf~~~LU Jiti ' jll1<lll""lrimlr.I.~"EI :il!;fIJlliii l~iI'ilcd· ~~i[lI.!li~M';r.,_ .~'lIiIit~I.!i:r.~ie; ~I;I ,pllpinLl:!!!-

'r.:l,(i6~ ~S:t0U- .

Ti!':ri!'ftm/trJd'~ ~------------_

I

._----- --------------------

.' P~l:!J~~ .~;illl'l:; BarJi.b."tIl"flv. .!~~ 1:g,2. ~d:!ii"!:\.'jj, h2kT.1< ~dB:!K~~I1: di ]1J~II.uHi!U!llm~lJi.lj!'Tflikl'l pCIgI~dJ.iI.!! ~. ~I!b~!i! :O~!I:~~I c.! ~~l'iIilb~I.\t~· ['q lIS. roll!~\E!ilmillU llI\lh1:i!11E1_ tr;:.: t.'I!lIi!ui ~ ll1ll~:;!i."Jr ~ K;L,,1.~ iJ :::;; S~l'aill~ rn l!if~iI :Wli ()JIilil1llllK~i~i V~l. !lLGii i!! klP'~,~\tO l:lQt~,\1.i,w !'~~II"'ml!;!, ~m~ '~~m '{'"Q ot:JISi2~U,

.' P~iml 1.Sfj{i 1Ra:.:Z~li~ tlt- 1;~~G,E~,.Jlrlliall, ~~b,i!rIi;;'llj]I~. Til! IlJ~!i 3:Ji.:nG:,~2 il¥52ii'i,1.

.' iJfI1diLl'lm ,z,,~ <lnl. mruhe ~ ~5rnlll1. u. i\:h I ",'\li6T!lIq.T:d, ,1l6~, ~0~ ]\fi1.

.' J'J'!id!ij!!'lJ!! ~.,$ "hlh~lffiI ~IDjfC' II I1Wthil' Tr,ill'I1i!!. l-BiH, [!;J~lL"[Iifl~ vrifQdI!..;~.du~fU.61DIklll_';'1¥HIPjljl· VM l'iI\II'JiB;ld~l~tI.I,~~1I:1lI.l'd. 00.1 G861i1~i.

,. !·ti!idlli~ 'H'i[o~'R '~¢11:rI J 1'0 m~ I r

. ~-tf ·'~:~.I~,[~]',.~~CJulv.l..~Il.·rnl]j\!.

~. ~!I:i1 ~,!'Jo!;} P;,-M. 'f,~. MI 5,:l1

ill, ·rrn.dJ:li!ilIl~' f~l'I'1I:ml'i'1'lIf!il~~1 1Ol1l~ rJ;~1 ~~I;t; .8~!",,,,jlliVo.~ t!l~. ~[j~ tU~1 Wli~l';!. "f~~.1l3j.2:1 f~""~"I$$~S lL1,~.

• 'I'o'iJ'4ii~", !l:!)'lHi'f')Illb~!~ Jil:Jn l~ ~-;:[lM1l S~'u;j,:,""'J.tjn,lHl,lj .. [d~I.~~ ~i~ 1J;i!~ 1iI~~'l~.l".b'reb::l- 'r~1. ~!~H:;;7'J 2.1~ ~9S,~ 2:f!iI-US.

.' Jink!IlJI~]~ ~~I'i.l!, 'runS4 ~II~ Ol~l~ J::llI'illkl. ~I!U ~WJ, S~JU'i GriLi.:I, ':r~_ ~2'i~UJ9'1

ill' Pr~;JiIlFl~' _!l.~'I~.trg~R ~~'!I,tJ nnr:l~' !il:mnL'l ~Loo.t ]l:I1>l~1 ,

• ' ~1lDi1*,,1]I ~lfll!~~kl1'b! 1):11 ~ !1b~li~~. :2 ~~l""'!!oifi~~,lrkl'b.!qiflj '1lflII"l.~, ~ ~a'; du.lUlJ!I~ ::!'o:iillJ.ie. TlI!l_O~, ~~l, UIlil ~ J'::·~l.$lru~E4cC,~]J.i!.w-

ili!1~tJ:Xitl"'P!_~iIl~~Je.f1!l. .:l:'~11!: S'I'~;L-

Iil.lif,. ¢lii~,1'1 ~ OOOt;;:M~'I',~1 ,I)ll~ I~ 1 4:1'11 Gi\~'~l~~a ~lil!!j~~ !'j$ltL

• ' l""i!l.d.'!I~L:~lI ~'~_jlj~J:'U,;1I CIlH.1lOIS[l!f.l~,~>1 ~! l!JI.:l"..]. "',I'I':!iIot!!t:m 1'- ~~fJ il,fiC_

'N. ~1 YIlJIJjI~. .

l1li P~lXt~·im! (;";lliH!.f~rniIJ..1!1I<1 i~ 11 'iill;ll' l(U. VJ1'.,.U ~ V~.ILimt.. f,~ 66!>!,#

4'$l v

, 'II' Pr-~tli~l i:«l~I, J' "'1." .. '11.111 !![I rntrt· [rum, U j. .:inI!kWIol. uli!!U, I''C 1;!.IWi'I ,~

l1t!"'lii~YJ. M~m~ 1lL1.iI~\'~Biu!l1l Ptl~~'il:.

T,iJuD!liJH!5'l t !Ii). .

• ' 1~~1l k.W!1ll II &l1.i1i1,,,,tD.nilr, )7:m1 ~ I~~ i>l- !I"~' \'Q&t~~ ... -~ i6fl .I1!·!,.I1!iuLI ~:li,'D111. '!I'd 03~~tS. ~9!1.

_.:h~M!i'lLiJl~~! ~~O:I. ul)"'i~S!_ i.I!i!JJ. V.!':il.~'jI!':\"'.&! SIiI:Ulijl'llw.l. cL, :[i!JL ~II!iliI'O!!i.&;

ill' r'fi:!;I]J.i!li~ kut!u. rri:tmilj!',. i)fIflll.

IXII!k.rp'l'j'I~'~~; :ijel(l.n~l ''I'D!C!lJ<!~.

• ~;;iffillo(l~'iH;"- T~1.1J:U~'5dll~,

.' '("t;:I;,HI~~! !Ii!l!~ il~ ~,i!~~u. "~ll"j r.~

iii,. "l:'c},OOIl.ll1"'·I. -

.' '1'rodli1tl1il ~!TIl li'~11jlLU!illll. T~

\!Illi,I~~:~i'.l .

., fi~!"'Jl>i~o kroll' tc'1::J11l- sl[;1mh,-~i ~'br~~~ ~ !~~~~r.il'!& ~k..J H(J!~t~. ~ ~1,ICJ,lil !"It! (lOt! [{hI .1"1'1 ~~2. TIll, '!l6rn ~i! i~IjU~H .i¥.!241}, .

.' 1,,\n.11j!l'!~ !lb'l1I~"'~~IiI!)'i:l hll !I.,'I d'ltl ~pdtli -g; llllil~1l!'Eti, ~I !)!riltlitl~~i. ~_oo(! ~";'L 'l:!!'l'~H .~~ 1'517

• FTncl,~~~, I~"~li~k!ti~i\ Ii ':;:"f::IJ"-"I'1I~, Igj~l'li!:'.Iliiii~:i~~~ •• Ktth i'~I,Q trii ~fVt~,. !Jl\ ~''r!I~~ I~P;J;..lIt JJJJ.. i\ltr!l!lJLJu 'i±IliiL ~kl~tl ~ Pf>'l'""jj": ~ ,1.\(10' m!. wal"~~~ "nlp'l'Il. '!,I'1.i'miE~!,viJ, ~t:~,~v~ 1liKiI'~~lIIulf!.llU.l\~lW.$~7S.H.

i!!I'!~RioilJllFl'\tllj, !,Iu~ ... ~ Crnl1!1:n!'$k«u11 JP_lbllil['jtl tiIJ-:tI~(o'\"II~ I.!JlJi 1;1. N~qf'~). l'd,O-~~(>3Jl:.I;;li.

ilill~.nitI!tJllmL 1l'1a~Tr~,\r.IJ.~kgU!llU!w:u J:i~~ 1JlIl. O'bii:i\.,t I: t1t: I i.l,. Uf.'>t;~~·rffi~m ,Ill "e:.<.11!. "I!U;!617:!l$·i'K'i.

iIIlrrmd~~jJlj~~ 1l0!~~tt I 35nm:1:M ~U!!, ilm:\'1I~~I~ 8r11'bln I~, 'r~L OO~ 74'!l~1..

ill' ~:'ro(I~)iim. ph~ 4u!1mn ifil~hill~i: ~t:Qliqc 1.1- ~~I~;;\~'k'j:, &imtll ~. Td_

(Blm,1]~:2. .-

~1P'~lmI,P(,,sU.N. pii'~II!1)t)1 00 iiill.~ nldl!i~1IL1:J;l-llil.L1.51wi1!rnu!JWlIIJ"'!1tll'i:>" ~d.~ 11 im ~'l't' 'I!,J.mjitltol!. T,.:I 06,1. '~ll:

3~ .

.' j~J1~.oon':ll!! IllIYI'~,illmk::UI."i!t ~ ~.a~!llL1II1.t~m Il-~ !l?~ir~rik!!Jr.M;[!! f d, ~~l ~,I, 67i),6n~mJiil iI"h" .. ft,

ill, :r·.it!dil~l,~ ~I!lIlBtl6.

P>li!.l1iku, I "11.

Oil;itJ5;5!i1·'iI'~~i

.'T:'JiOiIIiiJ~~t>ll.mbt,'fI!' ~~_l ,muil!:~clhdi~l>al~k~4~~.r.lji1:a1l';T~!_ ~~t.jllj1j_

• ,r1f~i.d!llitl'm.iIi~1! ~,1 ~U i!,bJlr=lI. ~(&i! tlh:l 1ti1~~eclll;tilr~~ f!.~w~i'D.dnj!l.J bn~u ~!rtlie.. 'r~i, I)f,~ "!in'~~ 002l8$~ -69¢·%f.l~t

.' [;'I'Wi~ll ~III ~Q' m,l:. M ~)v(nr" 'fdll~'2 7:14 Qil~.

.'I-'!:~N!:li~JJm slrau ~I~ 1It~ !J ~"l:1LlItl':Lt m:I.

K~\·o.Mn '1I'cl.lM:2R]'·:mo,

.' ?:OOn.iO'm "~11SO ~11'2, _l\.1't!1!<!~, ~amll"F~l1;:~. '[cl,~i!ij5i'H.

""f'n~~ ~U!!I~llmi:!llt!it'HidJWm::l: vum~_J%I~i.~.~·fuz~'::il"~i,llEi~ 51·!iiC~2.

'I' ~Ji:'mlIgiirnJ~1Jm "~I m:! Ii ~~4- ria,~I'kI, I}ldlrl ~41 U"n!'!nj!lik~ ~1i!!1l!' ~. (,. ~1>Ii." l.Acill(}KJ.~ ~ b~ilr~lt~_ Tcl..iJ(l~IJj'n~[J

'II l?'~l'!ilh:!Q! l\'l~1! IlTr:I:i~lo;lI, 3i$ I1Jl, 1!,,~h~p,ir~~;;IIjl, 1iIl ~ tl~i~OV~I';IlI:!Il!!Jr· l:W! Tt'iL-OOIi300.63i~.PGc3~ii~'9!i1;!.',

• I"r:m~a.l~ill 5Wlhll ilil M-~~I.iJ.{j~ 8~ ml, loa~"jj!~ !1~~!Jd,~i:':J.!" _flJ1.!".I.b. B&OOIII K/IIt"l!'ii~.!WliII~l62,-

.' If'TI;(ll!i= Mtn~ ':H\'1;ffiJ S~lITlill:~1' ,~ u.il: i ., ~ m1.lilrnlJ!i.!'j ~1I!l!'I11~l<~ J!¥.I!.Ilnl~.; l!IiI~vl~IlI.1 WMl(~ K.M.lt~. lj6,] 4S\liS4.!..

'.' 'Dlr~tl:!'!n lll'll$'l\l:u<J, ,!j~! llU' ma, lil .. ..,,~lW,!Jj, .~"!I~lii:iA_ 'T'~IJ.)I.l 5"'9,~6'H,

• l~l'll1l.bJ':1D }f~lnnU 1;1, hll~W:I., '!:lIt!.:' t:JlWlL~, T 1:11.0 milj:I1H["f)4.fi21~ ~

I., t'.Ju.I~~~~I~Li~~~ll •. ~tIt'n['iI U!\L~rll' r;~_gJ(! Vflill, '~L"ill~t-,!:_:;']i'd. ()~J~ 1,Ij·o1D.

.''l~r~"iU(:~i;'I'jtn~gl ,d,\\1!J'flillilJlJ.I.

Ji.'1I!;1! ! ~~~ ~u2J'i~~'OOl.bi)!Ji;1: l'!im~la),ii~. 'fd.OOI ~~6U6..

ill' i"·rot!ili~lJI;li'I.JJi,",m pnd. I1bJi:ik!lt I ~.Hl12.·;- ~.IlllD Ilillclrut."oiG'l:' • .J!<I.a>,'iIll[Irilt.l~~i ~;ut,ij;]~jjllil! w: tlillJlli~lli<f!!!L~ 5::L1'iJI~,!;Irnm:lt .. mI Ill'. ~trim1ni1;. Ih 1\~ffl~,~131!\'ii!1!I t:'A! ~lI!I'Il1lc'fl~I.fi~\io"l:Ir U siJJ:IIIlt\~1. T:d"ilIi 1"!:'i!J~"'.

I. 'll':ilNllII\T'lili~IL i Il'rohrof1d~li~ .~ ~~h[)o dimiul tI&llli~ii.;im f1ro,lovimll !U ml,. [UJI'!I,J_'Td~,1 'I.<lH'.titiI_

., Si:,ti~Lm', ~'!;1bT,I n ;i;!iJl .. ~'nnl lUX, ,]"d. (.itil 271'5l'l ,

">'iIillRb"p~ tobi~Ji[~~Wllamr~ 1~, trt c~m P!1 190 i1~L 1'ej Uti,1 1;29

11UI. -

.8:W1llifj~ I Q;Z.ml'l'jI~ [Viid[lpl, Ld.g·

'ii]'Ir;:::L.1'd OlJ.<1I,~U:.ij~7 .

I. 5flLfil3G ', m~'L!.Jh:nm!-lD •. iIi'llif!l~fo.b,65'Ml K.!.1. '1\!U~d'Lll~~SJ'l,

ji'SII.tm S~~;gl-~ G.r;fI"'I'i~i ~~ S~~.H· ~ ~:rl!IP, ·f:i:!L.U6~Oll S~fr,

I.' S!JJUL SIiio UI~ 1:i~~~ID ('1l.romJlku ililJl n ~_ '["d_I)H>'%<li Jll).~rilli~l

1!Ii'Sta~ Ui Ju!l?; .11 ~~iI-'[~MI!l, r;Jff~[11 iI~" T~~ OOi I ~ :1 !!Ji2.

• :;;uL;l:,I6~' 111'2. tt,~."\H~!ll!lllI. 1"1'8' '!I!I.~ IlnD~I:r~I~W:IJ!li ~iJ .• TIlI.,ll!fi$-iJi\:il ,~:

.Sl'lln ~ 1P1~ lI'J II)fl~rl-II'! m.hr li~ ~ 1n;ii'ejljll~I'I',~ i~ililR;ir[O'j,rnb ~I~; TII'I, Q'Il5 ~n(isu.

• Stiin j~·llm.. ~'). II},. Mil' , ill.

~l!ib!l~in~.l kll~, Tlil .. iJ(iH ..

• Sum lliIl D:rv,.mj!1 H m!. 111;1 ~ l.

~~1II1 1 l'i:fla:.Ili~l:~~' lit) I ~.:l! 2~W KM.'Jcl.~! OlWl::ll-

~ Sti1.""!! ~111];!~" Il~".a, ~WIU~~~' 1!I;hll:~1Ir.1Ji'~ !i:~.~\~ pgfiirl. 1''''1. 06~ \til'\l~iJ\l

,. S~~GJI!4, OO~i1I'i!!~]:.l ~lt:~~ l~ lfi~ ~tilLiV;!;'li iii Bt\b1Jli~ 7'!, 12 .• EOR\-;l.Il~~nVI.~~ Td. !)HHM1:)1i

• SOOlb:olkijl'lir.:kiiJ we; l"llx,lI 911 pl:l[(, ~!~~I'ru(im, ~~Li·1OO ,m a ~ l'!11i~ 0[11 I[L'I>l1l. ~m"liI'l'lmli..:ll V:I£~;II,l;!!, ~JI'4i;i"I'iI, ~)~!t-. !W ~~tJ!, !l1'~~"'I.II'!YiP-li~I, il::t!~i~~u.~if~· l'iml,~>D, ~l~mil! I r~. 'flll ,'O6l B:5 ooS.

III ·1r1i~n. 'ku~ ili~j' Ii~ nli "~r~~r ~ Itlll ~ m2~bl~t:, ~'iF~ g5 Og.ll'l{.~1 T~T, lilli I :.l¥9I,~:i'

III ' H'rll~mlfll ~d JJWlxlIl;I ~WI, '7 ~ ini1. 'il";]1. 06iO~ I S'S!Iir

., 'U N~J:1I;slitfmtl., [j,,,,i\;j~J'IKI,r,d;b,. ~tr.n:ii'o~Iil,' ~tL'lo11.:tlifi!'i1 'I'!~iij'(l_ '1'.{ ~1.i!l~S1S;,

,'-: \ljj~~jldlt:~~: ~!b"lll':'~ j ~1f:Il!:1~m . ~~~ltcrlJ]llJ.:~ gnr:lm'[l!'~' LIIIl':m)ll'~ Ji:1IJ ~lO!ilr$l~~I\':~T!I'J,~1 J~S9'B.

• V~~.I3~~'~"i rl~d:!llml :U.d~m~~ te:I1IIJIf.i[.!ifklill: ti'''j~!i!;!lITI:lo;.{:,i"II~ 1 ~ t'H.lQ KM.l'!.\tOO'iGi~9-·~ I ~O~3< (ffll-Oit/,

., VQ~~Ji!j _arnlIr; I1i1l'1iiliirililil Jtdng,. ~~!1 ~1I.!i ;i(io nlJ. s.4',~1) 1:;,,"1, Td. &\1~U'5"

.' V(l~; I~I'I'!(I II~ii vroilll'l'U'i ~~:.; If1L~ . nn::l ... l';\'l:liI;.s!'i--n It 1. i~1 lMi 1-1',1 ru.

.~y·'hjj.'1~Il-;;I~lfP~~: ~iNJ.!osmBlO'!11 g;!~" ii1I~I1I~~;i. 81!:i:"i1lJl .. (":i!t:I~, T!L'li'iiiI~ 6.\:5,::'. tllln,g,'J;I.(J~~~ ~.l~OOtn=lll,l!, M.iliXI KM. 'f~.~y,~ ;1'2:!.

Ii' \i'rtli"uii~ • !!Jlh "'~ :L11·!1>1hll.j C"Jj,ll' ~t~" l)Q! lhii"!Jil!l1ltc,W'Td ~.~ r Jl ;~

'" Y'£~IIl,fI l~lliJJu'!lmllj ~, "ill.'C'IIidli,~!.;!l !,OO !]Il'z I'frnh;f.'tll, !:Pp;I~ hmljj ~u~J;1!llIIo:M .1"l:'u)€.1 ,~.t1 Mt'I.

iPotll!'a~nja

• PlJLL'clm~ \'i~ ~il;'J1,!h olollilm'lVili. p...uJ lkil ~ IJLunJ;il:ltt=ilT~b Z)jJ Il'Id.~I'I'illljt (;\1G~Cii~}, Td.,Qe>i ~n 153(1:

II! :!ji~!r~~l"~rUhtre!.\Irr!!lI~m:~i ~~:rJ ,,~~ f!l) ni!: u ~ ~I ~z!l~~~iWl1·~ d!J.kt Ii!e-nndi V\'!l,W! !ili,l· ·r,,~"(if:.151~ l'.IU'

I. :[t:i~LlJ~tmIlll~liilil g'J;r:iiP'lI~U~lSIlr r.!Q~11U, l:fl. ~'~ U,J~ .l¥L

.• K~p~i~rn.!iI:~~4!j,SO.l'I'l:!,~~I\l'E! tJ V(iin~kiJ., i\!~~hlll;, l)o!irtiliti;i: 1'll.t (XiI HH¢I_

ii, t\g~IlJ!Ci:ilu p!l~I!Id). .. i~,IIDl{jVlll~!l~L1] :!:ol l~ci,[[Tmll~vu~t j i'rt'!dlI!lhi. 'J: 011. oo,~ 1j~,~C§,

2i1mjena

~-----------------------

lI'jM.!i~I1~!lrut-<I;~ 11 ZVo(limikW'~slillll duh!~ !l~i!l'llj~~~ 'lI"cl.OOI81 f!Jmi

I" l\I!l'li1ill\' L~Q~i,~ C(..!7.w, lm ~~[_<]J iam ~$-.""'~~I! ~t!!lWU !I~!,,..! g]~!:Ii!~~·!l1I1k. ~ll.ldiJ __ ·!~~. GIli15ol!5 7M.

," ,!.tl'_JilIJilr.t, d,'i\IIlpt':m:rniillo, 'I r;:pnJ:I. '!!!i!II~t.!I~'I.1i, _.ZlI.~l!~-IloLpi~~ .. II-g~mll.!!:i!!i~~ Lb ~Q'\l'tI'.r Z;1·iliu;iflll. 1.1.11, l'';L ool

7~1 <JJ.4!. .

~ [E:klbnujll~, ~:>t f>1!:fl!ill:llll'l). ~,..ml~,:,t:l!~ 4lnoo!rm SIl:lil, T'Ii, ~., mf~J~ ,~i~cI1ll)Wr'j'~"'IIIi1l.iE~"j,..~dnpl~1!l= ~h!,~cl!i!\.'m-'htOOIl1DH~.

," i1hcl:i:l! ~J! 'mZ, }~!J ,'ilIIIoJJi.~~II!'lm~- 1it:lliJ£rn,-pnRliliknl ~ l5IlIJiijl JLl ;wm,1! ~il d;~;ffiImr. T!;!!. U£;I I.',lH;~.

• n1J:~l!I"i=nt md!:m!l!'I'!I-~cb:JIi!III liliilfL li~ mZ t~H~l)etl1.ili~lfe ~~!J.1:iu· ~h~ilt, p!jn. '1rNi, ~ irr!li~ •. 0!iI! 1!i!I~!l,iu ~ll;~1Jt ~l t';:fi, ~~~gji~~ ~ll. 7'11:1 09~ 1l'.Ili'l'!l~(J.

.' Z,nllli!D~~P~1:1dJJ;r;"I! i!I~;II"Il:i;J:It.ii!~'1Ii )'2 ~ .. Z~~lj,i,j',~'tli!!!'I' l!,l ff:J"f~, Lnfmli! l'i::i ~'l!1:i"IiHiJlj,~,

'I! ,t~iJ·I':Ji~ .• :hli~ V1l'~Em~~ tTl.lr,~tJl~ni( 'hllm ~2 l~I::l ;i!l;:. B~gJi1!dTI!I. ~I, 5'!,t m ..

.' N~I DlI;i~.tai n1ilw~,g~j il;r~~ Il~ llTiI~il!!ui!»u l:l n"l;:r,L'ilILin,l I ",til'll, 1" .. 1. OOll! o!:JI'i\',~>'iili.

.' ~~tiU' H m:! It J>f;,fillleiiim i~ d ... >'1

U1:l1nl~1 'J,",;;;l ,(I6] n1111'}1. -

. Prodaja • ,~'" _. '00

'. A.iGIJ~~ n~JfI~fl':J,dl~t!!!II'QI I:I!!.~~p~ 'ilIl~k~n.~ 11" k~ut :sJi"J!l:o/"l', 1"'7 m3.·1 SIJ) KM 'ftl~ rCi6U,' i(2S~"

·~q·~M~

'. ··R!:l;;S~Omu.'\ 00 1.0. 5." IM~:J. dfVil !U.'t'l'lilU. 'IX~H~iillOiL, ~AKG!JA" l~~ij Hl:J1:im.~J5I4!:> KM-. IJ,!;l!Ji 1t r.;ikJi 3iJ K1I1, ~l~~ b".!lpJCl~. 'f'd. ~[ 61ti 06ol'l.

~~nll!

• I1~,'i'~ dl!F~d~IIlj;llW~ - 1 m~w 7~' K~, ~.~ mj~~1I, f!L::ll""~i:::Q1! ~lr~[1~ i It "'~!i!~:tm~ .! w~5 K_e\tJI, Ji!II"QI:,,1 I "'r.",L!l5K~~ Td~~~ t~1 1W- 6!ili(:)6.'IU

• "!!RICI1,'! WWJEl{,\" - fL1!ik~ .,.~ cIJ~unl~ .ti'l'~1 I *11Jie1, vn = $.ij KM. Nttd~rni1' ~vl:v!,~i£ ~~i;ll1i"!'; j)P'l11llj.uJ1U1, J;;1~~ll~mll. :kjl<ITI!k1ll (I" 'V;a;'I; ire iSiIl. dwl. TeL ~I ,<;100 ~Il._

-!lI'91!t-iN'ilfr

'. D.(JI,q;JI. "'JILJSTmlO" • N UiE I'IKCIIJl: • 1i!;1Iilim'~1 "ri'~.-spJlimn:! li.i.ll'i~t;..!1!.1 ,~.t!!\<Q;1B nl! Yl!~. ~ib<~.l.ull ~ 5,!l:Ut Tt'l,I}6U'~ " I Si ~.iI·iNd~

III P~iu,d:,'f1 ~~ I'I~ di~llmjlli; &iiiil~ ,6, ~.!l.pl!!!l!!.!ti~~ j Ilri£'ir~~_cijr.:'l'itl]~,.IL-'!i ~ %~ :~,M, 1i1J11i);<i'i JII:itl11 !,lc.TJ.iI!.I!I6,~· !!W

~~Q!Hr.1l-733_ .

.' J,'I\r,n:hEji!ll~ 1(1 ~lnlll~. '11il'.I:iJ~J1ih. i~~'l:utlLih. ~ 1li!i'i'i.J'!~!j"j,"ti, '''E'i~l 0(, ~ :UI.l.JiD.

.' 1l'.rPJ.l~IL·i1l_ Ilirn1:U;11l'-j!~ Mrdi'l] 7.!lI '!mr~~id,":L-~f'~~ 'i'1!t(;l6~ 3~1r9!\1(,-

.'. 1"r~"'~'I,~ II':I~~I~ !h!1I(1,!!,. ~tk~, jf~~. h~~lfl:'J Mh'\1:, ,,~,:nl~ m l~lA'.[I~1-~irlliS'li!' I:Jjr.t1 :t.~. U!"'litu. ,rlIbnm~.m ~}11 clIdf~U.. TIS! 1,lI!i~ ~'!j'j ~ I.

• ' ~~. j!U !~.~I "'~~~!!, I~ tJ;IPpiJ:!iDq}""'~DI~IX:OOx<~.rnt, i J.ijQ~i1,. I. !i4\~.'f~,iO:S3~:B 1~~'f]llS!1_'

., F!&blll'l ftiglllJ.L' k.'li!5!!' ~\i:I~ !JlJ!i!"

Jo<:6i1ih 11U.'U~b.l"'il,,~~ llS,H, sml

.' 'IMIl - GItk~. bl;m )!:Ii

1Iili;~'11~ ~t 'lIH~32Jji}3<I.

'.' ,;l':.Jii",:;gig<; i gli_~~~)l! 1m' r:lurn'~~ ~ IOmudu. l'~I.a.!i1 2ij)IH4'S,

.' ~\"Ii!frl1P!;:;W IUi~'L~ [lI!,[J:tl,P~llllll M'¥';lt1jio:' It'lt~.mm_tl:i! "1'fl!II1"', "'l,",.:L o.n lGH2S,

.~~mcoi!1)j!nJ!!kp.!=dlitdll!~":~'i 1~~I1"_ IJj i~·1w .jiVil~ I~i l1ol. po~f(1;1ilJ![1 l~_

lM.U7f!G'~n .

.' L:'t[,iOlil~t:Ila.ll!l_Jt~.S»OO .!rom. Tl!!t ~2Iijl':nl.

I .'·R.:;l~r!'ir~:~rl.l,[! !!o~i'~'iiL hkil:Jij !i!trl:~ Itf:L~la[U (litll'hw~ ~!Tl'.~odJ!Il1!I ;>Iii: 1I.hl:iltlll: 'rd. Ol:l.r;..-:~}' ~J &, m ~O$,

.' M,e'd'h!l!'!l!l m;J"'~\I.~r.Jil~E;! ~E>JI';. ~.:n'£~. ~mlllll" f'I;~~J!i, T'Itl __ ~~ ('l"l LIB';.

• :si1i!r~ M~'~I': l-)~~MI:~, l:!lfi·~'~~l1U Qn~~(ll.L'lnlis3i:llj" 1"~U~4-4~4.. ' ..

.' ~1fuliit !!I!I. P~>!]Ij.~'"1'!li! ,loll ~f. !2'-:1S,~lC"t ~.H_OO~ t:.!.t:2I14.

.' liU~ili~ hllllt~eegi: i Il5Il. ~~i;!<(a"~~ l~ ']'L!:.I .• ~H&stJ~~.

II' ~K(;,j'l1'!'~ t ITli~t'li'~ ~ , ~,~'hfja:\l I h".

Mll!>m~'~~'I~'ll;le,~'in~'.OO,~ ~ ~Jc

~' fll~: d~m.l~I~~ k[1!1;;'t!IifI~'I;i~ li 1'lIJ:L!.I,]I' biiir;!,jl~j, ;mIj~, k'\i:il"tii;E;:i. 1'1.:1 'L16~ ~06.1>U,

~'U~bm,~ru\·>J:p.e:li!llflm ~~l!il!"~ri-

~!Jl!J .. nt[!:Ilr.'(~~m i 1!'L"lp;i¢il)1

11' ~hllle'· I, UIL'lt'_ 'Ii ",I 03.3i

4,)~

.' Nm;u:m~Ju"1'i\i\!I'qJuIn1'tllmil a,. 11~]i 'rrl.~~649~1I.

~, ~:':tfl:fi1dtcl~, :f'},l'.ltn-clRJ!:illl ~"Uwn~_~II\I';u ~'~itl1iL: tl1J .. S]Ij-;~'&1S, \lIi'11700:~~r;l, ~ l':Iitl:fl'

'!''lim ,~lIoJJ.mi!l Ill~IIII~~~i b IIjjc.h~

liL~[J'illijl, 1$I'I,~l'1b'jl~ ~\~h'i:~ lill.

)2IlI-)'SfI.,OOL 71],SI5'111, .§lm!lC'Vl~~

~':~1't:l)~~'lllt~.::tlljw:blil •• ~ ~!J;i. 1 ~KM.1\\! .. 06,lroI13fi.

• 'S~·i~!I ~liI'HiIi'!li!!·illJ~~l'Ifl!Id!!$. b.~·~,[ilJ", .. -=- lmtocl1l:U~m hr.ul[1,ill 'b<'ii ~~H· ~1~tr.:I~, l'iJ' ~.>1J1j~. - 'iI Ko"i Ih~I'J~!!lII~ d~QrJl'i'lI.1i'!:l:. 00 l"S1:}.I~:!:ii,

'. Zd.nrwi! 11:!i<~ 1]IQ;:i" II! 1,JM~G~m~" m:L/'f:~l;116l4~9,:!i1l,

'. t1i11I'm~lli~ "'1:iI1:lI"~':1jJ.l1Iuik~.Iil,m' ~L':Jjil ~ '!Ii!!~dni3i, ~I~ d~'ii!i, ¥~I.,II~" ~'C'i: 1iJ{! 6:~- ~'!IIJI!1iil hI Q~H::l:S-~!7. 00,1 SI(;'}11,}

• ['Itud Li'i:lr.i kl;l~,ml:J.rl:liJl:-1 i'1~1'J:J~ ~:J!~ifiLT'kr, l:dij:in~l-~ nDiollicl:. '~ILW 7·11j),dg:ll!;l. Td.U~ I 2(1!'I -~>l$'.

.. NH~I m[l~!liIfulJ.l!dlil ~l~JdlQQ KM, j !l,m'i! Jl~f'!'J;''''h r~[: rrmd :100 K Ii'! , T'lil , 1J~~fiI~5l:

'. ~~lti f!\'Itcll(l~: .. ~.:rW'L' ~J:O; I~~~ I ~.j~~11.1 .:K.Dj\l\) l: t:I.\~J:)~~p~~n.!"I]AJ·m, ~.IbLh~niil, 'l'r;l. 6n-fi;~,::l''-~i!1".Irl!El;,

'. Amh;,~~iW'.r::.jil,f.l. k!i'ID;wiO.~ K M.

TICI,IlJ."'~:)2.0ni.· .

" ·Gr,W"ml aJ!'>1T.1I ;S!uII~>o.'-~I;;:i'laIt r.l! ml<=l:m;.i~ Ijro;~~m'lJ.!.im~. Ti!llill'il ,HS 1-$8,

• SoImc. bl!l:lk!O ml''I'r~ v.1 n, p[I\'(lij.

mr~_ Tr.LIMi,J ,~7(i; <1:26.,

II Stlll;!lli ~~~I.J;;;."i. 'fcl, 00'1 MB'7G;. '.D.\lMII 'EI'XI.J p,ml1!,;ro 1t,1j!5 nl ~ g. l3.l1~1

.. F:rhlti.mr.f,~lliIkl,~;!I !,l"iIi)JI!.iiilim 11:il',!!" a. !,I.HIfilI'I'i~ll~"I~rt. i!'I'!Y~i:fl!i. "1\~L. lL!6l )1'1j!1~500.

.'., ~1i!1~~"'liri=·.~~:r;i't ~~.!~ tt-~jw.,,~, '''l'G~ Kl!).l 0l!~ii~, 11l1,!:Ml B 'l!'!5'i0!) I_

• l!sp~V.LI~ '1'IIt>'bULjj, ~!IlIjoIJJj,~ l'SDO ~:u",im ;!I~h~mr!, !;irnl~ !in XiJ\,\, '1,'",1 ,

1!;tOO: 't :!clij~'1. -

" R~~n~~lIl!;\,!JIJ!:.tc~ ~ li;!!Fo!lid:I!l'~~ .,,~ TiCI.0IUj9~114

• U'l'J!lI1litl:D1 r,tll\<l1Ijlll" Iwry I'IIW'jrt:l l'!~'~ ;Pil.1frlli'f~h'ii.l'd,1F6! 1'%·$<JI1

'. F'.Ri.:!l!klll ~~_h.1:ll!lo!' tJ!Stiogjiv.rn-n. ,~,~iltillOO ,~,5 M~,j;lWl, Tel 00] i ~3 ~J''''I .

.1~~rlt1ib.b;1!~'lIi !1~iJ!LtI.:ii3~* ~~mfil~n~'1:\t~MRl:7ti:1I,

'. V~ U!I:allh.!!!!~4'Il-IIOOK~~~.t'l:_!,!!' ~rf,tLla.·j:J~1 g W.'I ~~ RM, ~~v.j~6.dmL:avib~l'l~m!L "rd_ S3-~:3 g_

.1ItllJ'l,tbl!JiW:·~ ~~::c ~ lLAA':fr~!,~ blfu." teJn.~. 3i!'~!i!;fif.'!lI~lil1Pi'~~' ThI.tI(i i

4~l~11. .

I •• ~{'1l ~ pfzn: ~II!L~~ULlJ. r~~ I~_~ 1~.'J.~U\ll! I ~~r:

• ad P,:IT!i!'!' ~b!lir\!. iu' &!!n!i1l'!i1!!-TIiM!6L!J'~~Hjj,

• $1'l'I~N 1il ~ I"'Mlljl.' 1 ~Ut;.JM, Friti~iJ:

I (,iI;) RM, !;!~i;-~!". ~ll'i:l rill :~1)i(I; TctM, ~~~. .. .vif~i "Lf!jij K~L ,[i:lOOI5~~ ~3t

• 'It 1~1.' <I~Ati ~;ilIM\lfii:l" 2 ~lfI:tIl. Ii~: 'tI\C,hl1i j1!n:! t!ll.\>;IjJl'li"i',!."em~~iJ:ilt IT.1If11.IW:~l.-i\ • l~l,:ilOl~.JII!;~ kitl!lnbl LIi rn l;I~nL' T~LOO g j.~9]1.

.. ZdF.l~~ Il:J~I"~J~.", :n;R k'[}jm~~I~!!,!~J!!I~~I. u:Ulfil 'o1!~!5'91~\

' •. t):,:JIuC~£]~n!5j"(I'-~I:,,ru"5I]fI. 1:,d_ iJfi,US~flI16.

_ I. Mii~ilu! .I::l 1~lmL i!!i§6i1aJ~~ ~.rinh j. kU6I:~lhJ.wm,'ir~L'OOj! Ifi:S5(ir....

• !i~l!J1! ilr!, ~o..l!IIllrrlL ud1!i~1! iili!illl, a"o'crI(i~~~lJi1":,mJoi,~r.I~~la!?~j;~e(Il:'l" 1!~l'''1,lh6Ul~ !~_ Tel. Il;~ ~27'·jJltlJ!Y, 1t!W'..1}!l(l76:!l,

II _O",ji~.m~ L1l.l!iil ~4i!'1i11, 1XI[3~!.l :'! ~dll"IJllb.IMl.-.~I~t llJitJ J¥!!l_ 1'1:1, 10, ;l.n7,Otv.Q6;~ ~(>$,

• :t~~~.I,~~. iJJhJ!!dl.t:fll!t.lUiil'C' .bmifj'l 'J;;} ........ ~H ~~lJl. t:~Ii~rnn ~11'I_iru;, lIilIhoIl. hll. 'f'~U!~2Zt..iQn'ilt62{i0;516S.

• Mfii!iWr :k~~~~J'i'~ f1-i!ifi~ 11~'i'1 :I:l:1I w-.:k1w.lnll1'!i:'i"'l.!llt[lllr@'I:'j.~~.,,!J!4'!i1l1!L. ':r~-\i ~1~1'.ii'n~OQq_~ 1~;

II ~l-tnIlJI1 ~ ::nr ~H) IiI. T ~I oo:i ir:I'S (J1i'K

I. MrntiitdNnk\:I'N'JSirlli'!':l. liIhirl''J!:J;..

::l:.m 1 ~L'l'~l'Ijl{!r' :Sgllii~Im.8" !lB,

,~~ n~."fcl_O!!!i:l;~n:!i::lQ.,.

, ~rn! kmi~':rnu rn~~H np,~, ~IU, f!~k\f;li!ilD!'_ T'!!I. ~~ ~~!

.~;:~,' .

.f)~liin m~CVI prflll .. r.r;m ,!;'nHiAi'!1f1.

Tcl1);j~ q 1.S~.1(8,· .

'. nllTI'l11ll1 ~k.;j l.]1.j ~ ~.i 1!;i.:tpI:'ITl1mr 4. Ii!ClIli!..~I!Vl! Td, Iil6II ~~~'!)78.

~ ,~O'MRmCilic(j1~;.,'T.l\iC~r:.!l.. II ~}i!!l!lmlll M l,j, .. ~.' 1'5,. 'R 'ilm [ ., Ill~iUI:tl :!I!!!J!III ~i'Il. 3!l,:fS_ !!iJJdl=, fI~i'W·u~miliJ!(J_i. f1!~~jI'r-'i' oo~, ,·tUiL~" T~I. 1Ii0~i:Si.$;% M~. 00'3 <1iM~11, r1'T

,. fi~~n~ll~ 1!~~I.j.il:m1':!tmonN()· &f ".r,._ro 1'11~ic1 :1!{91.rr:tJ.g If tr~:tW;11: . IOU tild~'~m iskll!lt!;',t'illl. ["tiruN'It .sBa.i:l !Jill <:-ITii;!1il-[ ill)!J'\~~ri'i'("lidtil>l1I!~

~1~;hD ·5.;!~), nid~

.' PilLfilI:llllll kllDliU iH i:rulJllrlm ilIiI. rn'll! u .. R:!;!ffl"~1.1 II. V~(l-i,iL ·ro!L '.

~ u.s.I. 139, 0009:1U

II NOV!'J! Jku!tW!l. ni~.~~ Ildn:1:ih I ,~i<'~. ~mpi!tri~~.d'~;rir;,. Niil:m:r(;ik~ !atll;f!vJl.Ti!JL (I\!]!! ~1lil!,

•• 'I'm~m]c;r.:ID !I!~zhii~E;~".~:i~~. !I!I!;~lltt!Oui;il'd";ilI1'[]l!t.\llr·1I if !BI~I. '1 Jt:1, 'W611J·HU,

'. M!-:=!.hj.Sil'7~~lllll_;r! $SS) [IOOJI!I~iIJ;lf!.: 1'.ll.d~ !1iI i@W!!!!;I'il:, ~Rill~6ki ~ ]1'-dlIl&'Ii:,;·i~iil.!F.l7.I~I]Eiil'n· Td.OOll I ·S~

'. {:IIII.i1t;li 1N~:}~:iir~ ,I ~fm ~liIIl1.\'L~-!J (!j~~~~i c-llli!;l!11 Z.d i~[I.Qg ~!i1dinJ'::I!_ T~I M2J4i'~!.

'I: F ~.T.liJdiHIi1'Gr1l1Jili1i!l! ~.'LH""lmt l f'iIioiIoh;c. T!iI.~UUil':i!!6. -

• f'~-;rtI!illLip.i«rlri .... .!Ijr,i;l"'. ~~r):ll· ilIllltri'::'III!~i~lffl, Pi1l1Il!J!!111~ f1\dll~G~' i;,: ~i1"bLif;;i.T~1'{!~1 ~3~1.

• F'!oS"··~u. p"'iLNblil J:: ~ i'lI,I1ILll~"~ y, 'iIl"~lO"'~mD: pO!Jlll.1!ii'~fl.mi;;tj.dn~~i!i.l itQ !t.}~ I i~f.I!;!hi~\"Jt~ g.,(f. "'rid. OO;J 2IJ:1'>

-14.::1 .

'. ~ ,\j'd~~If" yliii IIduij;t kUl;iW,g 11:.iL"ii~1 ,t!! ~Lf,1i'£i! $mrill i ~)tl&]:UHL mi,ru;~_ Tcl_lJti~ ):!if)ilSJW,O(fl.!QOC,O/i;_

'. BlI;I'I;~tm"'" -Pf;rlIlfI~,t W !I~~lmid!:J T !I~ hr. 311 :P;rit~i:b.II~ ;r.~dlnL'~, It'! !i'lHilfW.itlJ,J. 'p>~lutiv.u;llt ~ I'ilidit! i~~ . ~3:pto(h~l1s!<l~..t"L T",1~1118,51~, ~i:l;U~H,

'. EI..rlLilll:l~::J vrl~ il!;ru~~~i '1Y!~~r lI.Q~ ~f;!o!J~ni~1 ~d. ,Jitllllb!l:i!t F.itllili",b 'rd,OM ~~:&~,

'. 'fi:Jli.~Ili'i~~"l:IlllIm~, i~bI'l:rll#~~EI, ~cIlP~.I1,. ;:!~'I'Il. rl.,;1.(:1'11!, !Il~tl:!!l!!lI!'. trol.o;ociciL.l" 5!E!'~~lf-Skt"'l!.JIt',rliiL Td.0G39!4t·~OS.

'" !I!llI!l.u:i~~ ~M~". ~il~! .!lJI'Ifg~ i ,p.or~JJ~.t>tllJim ~, ~~iei~l!ill" .~~. Ii ~9: '"'If.

·~~1I. Te,L~)'61 ~lML .

!!II! 1[1",W:.rti~.d .~IJ.!lil:iii~,:!l:~~~,~I)o • ,U~J11!li~~ of'li$lI!:'.,...UldIJ:~UlIJj ~i;I 1~!jUlc. (I, Ilu~~~." ~_ ~OUlii: ,J dJ:~!i! 'hl 161

]ll4'~5, .

,iii N~~f!~~.'tct[!.p;J!~·!lim p1!f!~,

·i~lfrl!ifl'.iIe'_Td.~l21JHI~ .

I. T~I)"jtlil'~~li~~1I: t;ildm.d.all

~i~(J)ta.nlrn, l'Iaoo.eh, ~!Ij)!1 QlW.~ t,_ 'lrtuiti'il·r~''I''iI'II'j~.;t.1I'd.W51!16,~1A1~.

'. C!,l;VIl,~hjh d'iL'!l~ I,ui~~ipl;!~j~, Ii! l5!".1iIJ ~:tlLLl.I,. im1llt(:! I(!i\lli I'''U, tiuh.rbniib'r;d ,OGI J;\!'S1l(il,l

• i1!'i1:b ~ 1i,1d!-!!!! i!ii~[InlZ:l! :l:i! 1-"£>' ·rh~.j.III1~.~tl1i'I,~L ilI~~NrWil t::.;j~OI:hi -IiJJcj!lll.l'~l_ -~ ,Ujg0il;'!14J1U ..

'. 'f~.i= jii~~ i!'! 1!>l!I.\!i~~~'~ Ii Su",'" '~II !~.ki(t.~ifUj 'lit'm; p~o:,IL'IjQI... Ti1I_Qf:i~S~:rUl.

,.Vltl'!Wl{! kY-~.h~l!'wl:l ~mH.!i!~ 4 lIQl.1 .Flfl !tt:!..,j!t)iI!!~l;!iI~.~~i!I'~~. S":!!l'!Ijl!vu. r d.OO'J!I~iI !SP).

'. 11tl!J:-tiW:1c:: ,i:!: .c~~rnJ>lJJiI!;i:': I.!mlll~~~ EkIat!:m~ .. !ill . .Ji!J:o.;QJ_ 'M 001.

tlOOjJ;~~ .

'. 11\i'''''\'llm~ Il'~ "~~IL!:-j\I\hJliI~ ii"~n~~'10 1.~~;JhllllLi·p.lll1.'lJ'.9.JuLll!. ti.lO!uII.1 SO :fL'>I T~I.!.l&,aJ'Z51 Ll7~

'Ill I?t~ih'b!!!, Irr;Li!r·li:~ ~ tl!itltliu~ .~ • ~r.,~wmu I d,l::llif~b.pt!ili.It~I"'1ulI.m~:l .I d.1H £l£t!H1i_

.lJJI!~;P~· hlZll ~~, !l1ll1ti!':!J! '~milfjj Ilrc!(bi~'iVthld::<: Imil:ul~ti~ ~~~Ii~ hti!i'p\l~.llll:!,B' 1il~.l.!:!ill!!!II~1IL I'$pt!l~j ~~ t~l.OI5,1 ~~~ J 00',

II .'l-1'o!!q:\;;d"",ill.II!~. Pf~i'l;!.I!!i!I ~\ii~ ~~tim.!!;li~. bn~ ~LI!~1Irl.lf.l .~ ',~i§,!HiIm, ~'ro'Jtll!,1, 'Ii\'L.U~s_-m,~71%,

'I: _'Fi!4tIl:.:ml;l!l:lI~ Ilnd:~ I!!iil!t~~ 1!I1ll • liluehLt! IiLll!ISiZe- rln~ ILl ~~~~

"friL052 D7~~ U . __

.• ~1i!1!1~111' l"Nl \"r.:UI! .~ilhmtl. !.JJMlIW1 . !~Ihil, Inn~.b:. ~1'!Iul.~ 2-~ i;t.'1I/:m2:. D<UJi.im~!r.Jl1L'iil:mi:i:" 1d.!Il3~{j;59.2'li~, (!i$2:lJ H:!2.

,jJb~:!;.:)J~I,i ~f1l'1t"'I.Hj~ 'W;1!i;~tl[ rlbir&'n·H ~~ .~'~w~blJ,~a j~~I~l!moll III~kr.iil!Ji:J,. r~l.~i2 ~)J(J.>;J1i~

ill .~~EI!!!."j~~.LIlI!,\TI*D''''.l I~' Sllm!~ ~fI,ll~ mn"rr~b!!a"1:I[m'b:.l!Iii~~~: b-.. ~tlJ"111_1:'d_1;I1io!147m.

• J:u~ pO'!flJI,rlt! d'jJ~m ~~-= vljro· ~[I RMI~i,l ~ ll1,m ~I ~nd!illi: n@lS. r d,fiM ~l2 j~o.

'. CI~tlm I 1f1drt~mll 'l1(~dDWI Volt ~!l!II!i:L "~"$Ilili: b~. k"OlHf~I.!q~!, ~"._ ,!l1.1lliiJ;f'f l"d,!j6J! i6UUiLi!

• l:M.IIII'\ Cll~. F~~:1 ~ .. ~ml\l!;( I .:!ii.lihJill1l[qJll~ ii~I}J:eHu ~lIUtli9J!l.

Td. iJ66!)~1 ~9a , .

I. t.J~.~I~P' ~WililliC' Ijfl~. ~1\Ii,~~flf'l', "1I~iiJ. ~~ZIii]'I, ')1M.

'.I~r~\'~!11i;. p'ru~l!Ill'~~?J.l'Il'~'I'i~!(·, i Ia· .vUJlj~llmi1bl:'.Mbc. ~if.!:m!i'.fi(~~n\"jri .[1.:1 r-ut.bIl,!!iIJIlB"'!I~~ l. Til:! !,l6d :1'liTJ2

•• S~~jll!:l UglJi!lil!1 '1I!1.~filll~JliJjl, Ii:'lil.

Ffld~ .• J~Jrt«~c; ~,!~l-!(!1:b:tIlo:fflJ:, ~rndl:!r ~. I'm&l!t:! '1 .. i~ 'FdL ,(IIU ~U

,~U!4, -

'.I~!JlIlilm~ ~JI:J-dJ;:,ytii.k'iJ 'U wtJ!l!il:' oi.alm<f j~t~' kI N·i~Lll.~Ii:'~jJr, ~IDm!l})-"~,~~ lIi~.i~i1l:1I. hUlilS~~l :mt1i.

'.I;lI;'\!\~ljo(l prlil!'a",I:~.1I;ih 1ltS.1I(~~"Il', ~P'[~rb[~!I,,~ •. w'~'~~flA:iJ~~l')r.!. ~lrt",1 !M'I.1,;]~!I:" ""1. i.l!!1~%dlllQ,

• '1'l~~k[~1I,1~~nil~:r111ir'1 ~'!l~v·.lInl~ 1"d,OO,l .nu.1cl1)2~-1};\i

'" !'IiI:~uutd I ':m!~tcrnnl t:r,l~~r~ 1IP.:J:lllI,ji SiLfI.I~ UIl'I~'PfIlj;)"''''I.t,.., (10k~Dnrloo(:l. Tl'l, O~ '4Iiq,'It6~ •

" f}lblljpl ~i:r.IJ! ",:Rib b:'v ~i.:Jflifu f~!!. nllilJ1D~'~ i d1'!nl'n![Jn I.dl(,~'!i~ lIil:"T",U1ISi,' 2'5(14~.

'~'.~hm."H'''I..i\iirb.rd:.d,t~~r"liI;br.lllill~ . "lnl!!!e'~Ii"M!.r.1',~1 ~liml ~lfi'~_

• iF~ilC'I~]H'ED i;t;,~mllll .'>toiloii.l'IJ;a. ~~. tl7lliliJll r.L.tl.'I'lt-L)" n5[n»l j;dl}, ~(~Ilr.j 1m

Td-UfiU Hi! ~l.:!" .

'. ~!lfIIl!It~-P~l'~.vk:l:,J)lJ[l[J lir.li)j~. 'i~i1rltdll: ikL.1':m~B.1iiIII~!I:~liIiul ij~I(I'~u.ri- 11: Td.OOt:Mi;l.1fi~

" ·r;II}b~ i;llbt:..~llilne. poii\l~\h[Jlri I <;I!lII;:li11 r~l.1i'~!'I~~If,W! Till 1li!J,1 101:9 ~*'..-!. (J!S,~r~BM9;

'. G!~:EI!II:;J J'!i.Lili llI.i!;~~i" ~~Il'l1n !'nv: ' ~·a:m<i<~-:ru("&lI'iJhll~;i..!fI·~m:~P:r:;J. ~w.: !.~I'I.) ~~~I1t~ l'el.~! I ~i\I !!it, ~~,;:!,Ii!5tI~il11.

'10 r~l~'!ibWM <W.Ilomlih .. nii;~r ~~ ~. !tiUt\'(IU!.II.~.,.LJ.~l«I'~lJi NU:W;ilQ ~~.~MI!;_:;j;IOJ~'IU' r,:ulim nJ.j~'fi. Til- 61:lffS':!·~~.

<~. Hazuo

-------------------------

II'KUpu~~n ;Jit.ai:lJ ,fi1!:'11'd:i,l'Ll ''!'1,,-d~ !!if\'!, r.nlJlll '~~''WI.'U~!~ rif'lll!,i·) rtJ~ul~~ .. u:.~5.IlI~w OJI(lmillll;Tcl, 0!l;1

.iI~~7_ -$~4145.r~iI~

'.WimROOi' !lW:4> j !1I1~~'I, I6i! [qJ.ii~~m, h[.'l~~G!~ tt:.I3~Qj~'&L il;j't.n1lL ~J:.dii~ 1"~. (~H2{!&SllJ .

'. K~I'~~ltm,~tl!l\t; ;l1f~&~ ill:i:t]:;+- i 1~U,"I!'1~~l.Jllill~_ 1 ~1_Qt\\1 :U:li~.

• Kli!nu~!lIJ.I'UI;ftl1l""..k~ !.1:ik~. :l"lllJjlI.~ lila, ~!~i1 Mk:~~, '~ID~ ~jiillJ;!,.~.~·" rucm', or&IIJ~ .i!1l:;Jf'b~ .1 ~aia ~ el, ~j34~~)ilS.()l'i,~ ~H 'llli$.

'~~l1P.ll,i~1I ~\Iii~~!?I;: S~nJj"'-\.~o1lmIJLTJdil. r JJHj4~.~I.~ 1''''4~.

' •. KUr~I,I~iU h:!IIlIJj:lltiP,oJIII1l'uduIllLl1!\ ,lla.~I'l~~lIW\'1: jlliii'iW!llildlilillll_1·iJ. ~ ~

~'JillJ., .

" ~pl;L~II'I'lUll1~~~ )ll'll;il.l;rd:,\iI'<'lltl· ~w, ']~ili1liI:J.!, ·~wi;lwlro' i Glim'~'), II!I~i\"i:1;f ~hlCi;lfl. T~J .!J·3;J;t'i5'5-S"It..lJ(j], ,5~;i,MU-

I. Itll~llil!nl ~1-!m .. d~~~~~11!l ~~illLiu. '~'I'llru.l,m,.fin m, .... G~}tlil ... dilJtl,~w, 12'(pbJ\:I'~m~~a. Td.ooISnc;:lt}I •.

I. ·Kldlllll!"ll] l'Il!U£,. 1I1!l1ll.IW'I!"'!I.~ y,,~ III~JiiJL:li!:', n'il ,oo~n 5 1'2.

'. K~P'Uj~!PI' :tU~1!! !l~UI!l~L~U"";I,i~1.; ru~iJ~ J!I~t!l~~]J\/j[ijJ ti, ,d~~oitl~ a~.lllrniA i JfIUld~~~. !'''l'Il~u''I<llr4.j¢, Td.O!'inli~;

~J$i, .

'II R~Lp!Ji!l:I~I' 'Jll!J1J 11~",J~L1'I. ,-lil!l:a.ill'f. ull'L'~i~e.illim!fiilil'!. o'~~ illt'fiiliw i dLiIJ't.d!.fiJLti-I~1 II rni:U H~"". ,.~!. 001 1l:S:-l;l7.

I. Kilf:'li1l')IIL1l!1ltll ,llj!li'iiI!lll;L i!:I.tWl:iu. ~~m ,,}i(t~W_ I'IM'»'I~~ i.!st13:U!! • .cl! • milo, 1:d.,Q6!4~17'i!1,

I ... 1\.V1f~r~u k"lIi~:4'I"'IDIt-ntLilI"lll'i4t1.f' ~1!"!lI[!. ~t~ otll!Jt~j ~:t~!!'I!~lh IIEllilmi!J:/-II~;!III!I~~. iW!il!lli ~,I!I~oIa~~' rJdmithl, Tt .~U~~_~M

I. K'1LLIlU=~'EL!!II<!!!!'II!. dif~h[IU I!1IU.

~it1l1ic\d nlm~ !x~~ti!fi~ f i ~\. ~OOlil'iI,iiSlII rJ i:!1..a~!II~ ~itTlIi1-:"I~, l~iI:!!. ij(i~.I.oo'::;ll.

'. k!rp\ljl:l!~ ~ HI~.fn:v.~lllirtiL 4!=' .... $~ll

I~l~ . l r;J;!\'l:.ilJJJ·~. ru~JIO: iL'tlll' i';p, !R.,Ii .. · [!;l1JM>J c.hn:Ii!!, 1;;,::1 1ilr:!1

'. K~IJDj' .. UIi~oou d~\·.~!~!1i1!I, f.';ItllU ~~(.~~1'IlUJjl11'i'~'i Wrliliik~j~. i.<;I'IIlUi! "ElF Ig@:_ l'd-£I!1I·)9](l~.

,'I: Knp~l~ln rmID'lf~IJ" ;:J;lt(l, liIiJh~~ ~";lII~ .~ Ii"'!: ~ i'OO:lil1,l;i'l:' 1M3 :tlatiJ. 0110.1' ~.l[~m. _.l(~!ml,l i ~!lI~);t!ilm:.l!tl.

'. KiliiJlli!:III'l1<i~\'l:lm '~'~~"~~~;'" 'illiLl<" ~ l':ittJl!' l'!!!ili'(!l(~, ~hlll.! ~mlbt. ,,,1,(115,] :5'ctJfflJ9UL

.'. th!~~ tJi!.w~l1iolr,~jUJ~~!O" ~&~,j!,l l!i~1II1ttc:-r,tt~'n:dil~' h:i1:l .• i,," I'T:iiJ,,~!"!lL'i:'d.ll66n::! 71"L

,~ I{1~'J1l11!'11il1 r~'Jdi~~' iJ;!OIl~fI, (1.~,1 • ~t'I"ol;l~~, ,~IM!'!, t].~J;i;itoplio1c!lI,tt~ll. '_~I ®!i,ODlS~.

I. 'p: 1'tf'1.~kl'P dl"m~IJb1'<;.!im·rEl!, JI;~N oi!~\", :l.1~d~i!J: i~, Hm r Jr~.l'l!~, ~ I

li'~97i .

II!:I\U,liUr.:m '11I'lf"dh\i .. ~,ut;;li~~, ~ ~L':"rt~J,~~~llt~i'lIIli;)lll' ~;{!(j K~1 T~~ 00 I

'lfJO!!Jtl. .

'. Kll?l~lll a~w.Qb¥~i:liri.~ll.."'UJ:-' m ~~"~.lf~jli'i 1;>i"P'B:m: l I1;S. ~rlifi~;lil;t"f!:! ~ I'QoIUO.

'. 1o':\I~Ijt.·litil~l'! ,~·~1hri0·i~ i ~!IdjOl"A, 501f;;lJ, 1 Po.rnm;;'l ~i 1!tljl1!1~= _"iilik,~· t~"ill'flt""'.J;I~ ld.{)rj] J~Si!f>fi.

JIl-' "

_ _·m,Sl(~,·g~~

____ .. r_ .. _

• Sl:~.;il>. \1I'ii~nfJiiJ!:~ l'~~IrtJ'P:r..m NI!.J K{Jlit<;w'. O~dlll'. il::rmdi, b.

1'~~i!iii,tb~':J._),.~p;I!~[itiJt;ll!<:r:l;t;~ . I~~t lJ<{~~!lI~li! 'lr.~~ltd~.~ Mcti, OCl~ HI 'fiCll'i, '5fio~,·111

ill ~1{lltIj,Y~ • IDubniil.T:i !U:i~'f'.j· IU!ft, ~.r~u~j'C ii~!lfE!lIjl'!'!5t\liL 'I':tilIliIJ

1!!!11ib!l, " ~,III~iI. I'r;mjl'!

~<'1i1,.1~ ill~l'~rr;;'i iUJlil'·

'nJ! u Ii 11'IiII~' ~tlJil;tln 1~ rnlil, K.i\\. ¥.it.IU~ "tlL,\N.Z'", Ti!L 00,9 3i.50

I~.$S~ ~~~.,.r~tlr

II "H!U~EMA"~. il}lIbii:i&k~, PIIlIIIl~. 1;!:j>.1h;J. lilJil- I &.M, 'u I'IIITIII' 1!'1111ia, 1,ij!~1. ~1j~M- ti!!l·:!JL .... O: ~)61, [{! 944" T.Ulf~: f!1i~ ;;~:.l 7~1_

. :)s,nHLL

II 'N V~UF.(l ~~VI~'i m~i ~ .~t'lI\~l!:!J J9ih TV ';'I.I:J;~.~ l '~id~rr:' ~,,~. 1~~~1i U:lIf!lr,e.llli"" • ~til;[l, G1lifiill~'I~ 12 mk~I, ll~~ (I!h/~~I·l~~ Mlob. ()6~. M,S·(~2..

. ~::t91.1: IIcrjr

'. ~Ti'l:I'i'~U'11~J.a~' Ilmt".r ' VlI.tlml ~:3mf! 'i-'mf<!U~[~lllll~~' II ~:iJ\II~I1II.t) uz- ill roIm;.ijl:!, MtI\Jllcn~I' rL:!t~!I.J !I ~. ""t~ ~~!I'J.i"t! $!IIn:~W~' Ii '(I!!fill· ,"~c '1'd. (l"1 1~,1 ,I,n s ~ fl ~. ~ },j,!!lf

'. !l:!Id!im~, m~i'~~~1oo-r:!!l'Qllr~tt.~ 'I'lI,. t!~~, 'fi!l~iP~ ~11l!-~4 ~pJil'!ML M1~~·dl!~::1~ I ~{ImJ'I~1. i.ldlil!'~~eii~ !Ii iiI'I'illi~l1~ 1'/,\'["0. 061 ,2;5!5,:!'Sll.

~,~1~·IIN,M,

• [B;!''UllJl.¥i~ .!:!!l~6.:i'm, ~I'rim!ltlti i

1'F""'Pcl. 'r: .. I.~ I .'159 't06, .

!II, '\.'[jd"hu~~!U~ ~"I,i \'D!lIJrlnm.il!a. . Ld1!i.1lilI L'<ilh,~"I·,~~,1:Ii.U'Ldm .. I:w~,!"

. : .

,~j;Cd~iIl!. (;i~d!i' T~1. ~ ~ ~'Q9 ~4:;:. (ni$.~[.7H

.1?rofr.'8[<rl~ C!IJ~~iI,;6~1>lI' ~~r);~'!btr hfll.~rtll~l~ ~ i:!fC ... ~1:\!'V" Vr~t<: lC!kN.,,· l¥!:L"r d.06:l'i:19 ~~"

, .' UiiI>1. m~io:ri:.rn lib:.: J[[~llll~i~ ~rn!Ilo!\mI~:I;il!lL\ Td.:U7.:~,

.' ~~Ylii!I1-"rri~ l':!~mif~ d;ffi .. iuJii;l\! ~I!;l·

11'1 'iIi'Ii'!.Ii6N":ro. .

~' (!i1~1f~lr r!,illt']l'~ i J:lIttrP~~~Jl,i~ ;pl;i,:l' ,,Ei~ !fl~~fIii<ll.Ql~ 'rd. .j'j~? .M)wii!ll7,

.' . t'l1'Ir~~ I."1IWm'$J;~ 1~:;i:J,l!;I; I i'rll'lifu=ni !1'l~Ji1;.'l,'~~~illita~diilt'~" ·Y"~·rlr""'l'ldl 'I';;'!-IJ.~~M~-! 13 ~'OO\l, lSI l~,

• ' lW11'l1 nii;>l':I:~ ... 11Iir~~m.:.~~1~' ,..:: hn~'f liii~~l]! i p(l~jl)~. TIldJ1i!l'.lrn~&LYI~J'in:h02Q i1tli.!. 'I'd, t!6l If.'! a 9,~,O~) :::l(l,i'n. .-

.' v K It:L.''ulttiili.tJ;Fpil~iI,l;],~1 i~, llil:!l'.JRJ!li:'iJ.

Il .. !.I~~Eh'IJklL·Ji~: '1~I,!!I, ij)~J. "''''1 "tJ,}Q~

OO~';;;lH.~~. .

.' VIi'J'I111 !lIln-rI~ml ~'<1111 "1J;!1II11'ark>fJU ~furii~Qf,i=!rI i l*r~~.n;i~\TI, j~!1lI,iRI!!~ ')1h'i~. f!'j:i~~1 jj lo;~iThI!:. TilJ- ~~j. ~S'H;r~,

• • ' $'1 n~ElQi~c 1ii1l1JiI!'i!'Pr j'Jr>1Il1111111m d· l£HlIil!l1", Td,9fJU3§M!

.' ~~I'fl!r"·17;,,!,i' - p~llh I!~;;d~i L1,b~Yi!. [:!"r~' g~IWl\!l&.W:i, ormiliQII, tlrn;i,;in, i'llmll'V';!. ~!;J:1'n!!l1I. Tn:;L ~1I5W{i~$.,

.' E:lei~'~n6a r-,oo'fllh ~I. ~"'l:~~ l ~'liil!rulfi 'r",1 0&1 U'li~').

~I R~~lf~bJ ['IJ~\"~:U.!luli~!,!IJ",, tl£!~I"be, Odl'i\ClIl kl!Jb~~~_ Q[lmtia, JI4\i~rm-~. ~11?i"'M,~~l!'l ;];~M~. Td, 0!02 i *~,»",

'!!i'YI~lLla.p.:rlli:'\'EIZ,pllm~l!lIl.1ilirni,>mlll.a. illim~~1Ju M:rn'lliiem 'r..i.1· V'I);/ "r~I..OOl ~I) j'H

~'~~'I~ ~D.~htl~. ".'I\tiLr~""·, h~~llJ~!;\~. j::!'iv.tmzln',}'~, !n1i1i1:iF.!l:ll<~il!~J,I:!i.I.~iII(lvkmsiLiiti!~iaTii. llIilllll m, '~~mf; "'1- m!"!. ~l"fd~! i !I;l>rf¥lI!'!;I~~"!'I1!b~ li~l, lid"Trcl.~ 110061 t,

~' ~ullf' dulllnM.~ If'!i'~il'::"'ll* i J?:fll'

'lIi~~dlmill, ~tt';fln;!ll ~~~J,=I! lo-'1IIillllI:· ~"'!. !1!!:fk"!I]~~~!l;,j,i~1]; ·kitbij~ .. i!!! i.1m· pnll'IIlI~, T~t,!OO~ 1182£1-1.

.. VKV.l:M:'inlbfT.lo:ll:'kln,..!;dmii-w 'l'cl.:I_~~~"B~t! ~Iftiill\l~ttult i. HIlJ;lIi!Illi ~ lUtloi'lh !;\p~ 1l~·m~l.1i!ll'lell"i. 'fi!1l_Ia6~' ;,2~ tH-I"

.' p,~~~i[J ~ll1lI'l:fdkl;hk 11I'-1:1I~~:I!.i1Q[J1i 1~~ ']';,1100,,1 5'iUIG~6_

• Pro*~~r 11 ~~il!!l. .j~7.~~~, tl~- 1'If,""'tl~ d!lljl:' iiiinnll;:i;;ii~ l:K~i",)~~ i ~M!lIP;l.d!i!lllI}5£lb~ID!I_ il'r4.~,1 :t!~4,~;l_

.• ' ]J::!j"~1 n]l~tiril."'g'H'~Jrli!Ll LnlI"<5~1~· m.ll ~ ~ll~!;'tllf:Q!l~ 'h~i~m~ 'rcJ_'O!;'i~ In 'Ill!!.

.' i·n.~tmrl~d. I:ni!lilfi1ll!:tl~ p~lill~' '~",i~ m~1;I'll1!::1:!ie !' 'tl'.~~) q,b' ~t;: 1iC'~~1~"'';I!. T",r,~'i'1tlM7.

.' l:'.o!liLr.d ;;ri!:iuiOl; ~llj[l, IlLl!! 1J.l1:;j~!i~ jI:Illllj~ihl' kr)[l,.,.k,~I\J~ !!ol-. ml~ im~ ~'I",1' l;ii~';;(~~1 ~ prl"ffl.i!!:lCl" Ill! jJtlrrliJllditi. ~"[:~]_ l}fi~~OM~?

I!!!' ~jll.-~,:.di'l'1~· m~ .. m~lfi"1{,,,",r~r' h].~Jo~ Ll1F"do!.';II, ~;ru!l!wui i [lfil\1~II.l~ Td.(KiID,u:s,rYo\).

.' MI'l-~~~j ~;ldr-m.Il;r,r;J~1;,> t PI~"JaIi!,T'~tOOI ~4<)157,

.' ]).lIjl'll'!I C:l.oo~ i)J'IlIl!Il;~:liti.k~ ~;l,'1l!tj~ ~m I ,I '!.i:u;I~I'~'ln~, IIs~i~n~ Tel ru~ SlrlJo.9JI,)_

.' Mafi'~~l"lJlm~ i~~,11 ~Lii'll ~ "nliI1r~.

IlII(Io1'l1! ~ldj~~\1,. bli~kl ilill hcIli~ .KM ! iR0 ';l'cl, 06~ 5t~60!i.

.' 1I.u~ ~1~ll:lIt:e:li~ n~[~nttill.i!;:,;:1 I b.l!~do!'bci1i!l lim, ·fc.l.1[i'H ~0'4Ai:li:l, OO~9'!·nw~

.'!:J!:li~ ~lJlitmk\C,ii~ ~ l1~riI!Ji~ 7~ lI~m1!;c 11rI1lTj,jdtiJ[~ 'td.OO6!WJ ]7S',

.: ~'I~~II~mll"'mlllll!~~~llln"~ ~i~ ,:~! ,!~:f;l;3e \1f!j.te ~<:~il:.l·fI_Ml ili~l!; PJ]

.' I:.~w.!!!~! pr~.~~r' i:J]~ll'l!in !.!~. l!llI'1J~!..I i:IlJ~~~ L!tIll~iIE~ ,1;!~1"'~Jl'lm, d,;]~~ .... m 1i'i1~II<;Jj~, 1 ~I .~o!I, ~1'G'll;;

.'.r''r:~~riL''l:iillL~!Jcuiro.m~lElllill'tililil. fi;~Jl&l [lio1tDl'U!s.vd]:.oJ;~ irl~I~, l®. rfcm~. ·1:.£1. oo~ , ~ I!l r 1.~Jo3 ~1l1$-114'~.

iii· s'WJi!:m ~1~;1. 1.I!!,r:ailil~1i ~lli w.5U

! b!~:i6 1 ~k:d'ill!,.!b~I'ri;l:lal n~ ~1iIL ',1I',clJ.ltH H;S0"J'O..

.' 11illllldlllr "'I};I\'iJiiI.l<~:\II:h1.'m" mklEl.I'" :'I!,i:it rud~~",c, T.el.t)3dlo~' lfi.l,~;S,

.' !"Ii;iij~n ~.~~Udmw~'.l)l'i2'I"'I.P~~dimli ':!I!~J;'ilI;" ~ t\t,BllI~I:ti~JI~l~.hlli,e~)l. h.lrlL~~~c1U~~Ii.L 'I'd.. (jQl~1

OO~. .

'.1 n\!i!;;;)!4 .. ~ - ~:gl~kLi otlll:pd:i i~ 7"k.Pr~t~_Td.Q3;M~ I·QZ~

Ii R'lfdimN) m;dj,,~t;D m~f')O~'in I, i ~'I'1:'Yil'or"" !<~dl:l. ",~'~I, ~:I '3,::.!I:91'1jI,

, • ~'\fil~1 r 11:"111 iJI1.ed!l:tk':i~, Pfll!Ji.r tTl tll!'cl;il~1I~IP~1int! dew., lrd.I:l6:I.8~7:sf.1il..·

Ii A.:i!aIJI~d~ SA,[J]jl'';'I1 ~, ,1::.06\:1, !ln~l:l .. ~~~l!lI1i~,~I~i~I~!!V,lm!~1·~rceE!'llit ! ilIl'1ilg!]!. rd.(af;i!i~iBH,

'.~w'mllll.'U~imI.~~.l1l'I).(>v\,j~lIt1" ~ ~llt,J'J1dl:!,i;m!lLLhlU. rd.OOW~(J.:5!f_

'I! IbfIiJnlltl.'~~~l'Ik.;ruIWlIie,~lbl'iLf(t~, \TII~~K<iil1ti-Ti!l..~~"l7'}l

I' SViI!' ~''= ~f'.IttJ.'1!'tf!~ti:ih ~l!o":l..:1a ~ml;l(']1f!il'l, T~T-C!l!'i;~ 7,~O 12;;\

., ,tk.i!l;:vi:o.r.an~D~k~ Il~JII~!I'I;d· dJni'r',Ifi'l!:Ifl~~n'i!;lll~lm. iu!. 'fOll 00

(.,'l,8t~~ .

'iI!! l':reI.lIl1l1l!V:iIlk 'S!.1 \f.l!J!ro k~Vl fl~ ~V~), S:=~~~"",1'd.~1i24 ;13',

• V~m.~j{J;r&IIID~[f""ililii~i;i'V1i.iil!IHi~t!l! !Ill 1)'111:;1. S~r:III:'!"Ti\ 1 ~J. oont ~~, ,f1,'ll,

'''PW(~kllI~llIn:M1ilmlLi!lh.:·imfil'lt@;:l'l \'i"[IiI7.IiIII~ •. 1;!~~r.:rI!t;l-cii'l. (.i~~~~ 11'~' ~'IIJI}P?IIil]!~ ~l,!illll dOl;jllldOO!l, ,..~,I_ 061 7tM 9.~,1;16~, $1'1 5~

.' ml1im1ll,~flI'E[~ (T;IIU:'\j~,l I 1~lillllil!'l0 fi{imlr~:f'i i li.~rfl!'!!11l !·"I .. On,~lrrI'7

'I! 1~.llI~di~!I,lc, f,m~~lIiE.:&!;'!h 'r;o~tf!. ~{;;~C3. ~.lIl'In'l'OI, ~I ~,[jruiiD;n':j Q 1J.e.~. Prn5; i11lI~{o;;1 lmIirliilil~m. Td. Il'l'i'2 ~'.i; I MI·OOl :W 2~1jI1.

• ~lJIm~~fl' ,~:~a,~~~~!,.IIIi1i.~¥i!~~'4 p.~·"m~ '~I\jll!ll~ ~ ~~!.il.1I. I, e.~ "OO~, )22 ;)}9,

'I! S(f"I'!:li- :r'f1%I~.mlliB!lll~.p:r!i'd'l1J~ [0"~i~;fItIt',u~l.,<;,~,T!.\U)g;1 ~l'l S0")',

'I; M~!i;:hlllt::lt~~. j1J~'~lk'Cll;ll;Pfl;f!#lfi~ flMtl;L!>IY'lmJ~ ['eLIj(l1 ]WI~.

, • ri1,r,. dllh: j:ll~I.n.I)re~11l III ~1~!1ll:!!k{1g ~cliJ:L::!! dlru I ",~dnkll~c~joi!l!!l!'~, ,d)~!!!l. tirn.fitl.ii~re~!l "'rei 'OOl U7~'i"~, .

II ffl:.,!~.~ \ ... ~!~ bml' ~1!:!l:k~nl:1' I;lm, I~ic \~~o:tLL'~~i!'_ Tcl_I~19'-:M~.~,

I! .:-krnliE ~ ~], ~\P" [II Ilf~1 f'1.l!lli!l!f;:;.!liIbi,r~kI!I ~'I.I.L~iilj.tk\'''.llll~.ld.mJ- 'il~&

., lJ~[~n:l{llhmiJ;. i j:i'i>!!1,!...af~ili~ ~:]. 1~,mJ!~_-Bl;'m i !!-:"'!lIill<: ulltI.1'i:'-~:S7·~

~!J .

'!II r.'i!~'1",1i~ij~, ~m.~ffi ~ 1~!lrir.",,!,l;I, t;'f.!,. ~'J$ p~nto! i i'Plidlli~ ~ __ ;,wu ;pc'tUlrJi!l' fil~bm~i~:llL Tti!_{I1M!:~51 ;!.S!.

II! SIVII!lIFC.z. 'l;cmj~L'ii •• ~'I'I; '1i11!l~ I'f'TtIii~ki !;i: \':~i!,!~u'!i) i f:;i"nli'nll. "rd. .. oo~s l(l(!!'~'\!.'RI.\"Ill'I,c.if~.

I. En:~~ i~k. ~,I~rl='f!di1"L',. ~oi::'\'4l_g1.~ L1'O.:Iull:~- TL,"J,O!1i1 ~,H~~5.

• 'E'~:li.1II'mr-'IIii'J':Ii'h.i~e:ni I 'fIiim"~U'l:m~o;,~7( oo,~I;:I~~, 'LIl>h1Y~il~~i;rL1f;~;~;i~ .. a, 'T~t, 1n6~ 7f19l>1li11,

I! r.)]:'~';]. ~I!I ![!;I:IllIlTIim miWLll, '~a· tin! ;!Jji ~;Um.l.I'iIg)~m i m!f~ ri1~(m:,

':d.~! ~":i1 "!M, .

'Ii ·Kerilm1jj~li'. rll!lp~.~ nim Illal, 'T:'r(L (16~ ~'!l71'}.

!!! bzpduj;:m ~~!'Ii"* ~Rl.!u;ll:l'kKlm~ll~1:Idpi1 ~ !.~~l!J,'~bf,&;;ojill, v:r~~I'j;lI'i' vnTTl'lorl, lei "~ ::Iil!~5'N

'. lkLu~ ml!i!.::r~ii ,I, OJ~!ll~1j i~[JJm Jiil· mUl;J:Ii.i, E!I~;ro ~iI!~ildil\1l~ 11\ td.~ .S1~ rJ.m

'. 'U1:l~j!;I1IJllla>;J:'iIi!."i'1~ jpl:l:""t, rmml~!i: nUl ,!i'.~ EW:J,tulaGi~, r;1~~j~~d t;lt!m~ WL' 1!Ri1i~~1.i:"'r ~ ti"lIh~'I.lr, 'Wet

~u,-:)'~~~ .

'Ii :['r'!'I''fIii! '[Ju!'n:u~ 'nilllll!,{ffi~ i 1i"<' HI!] I kl1mh! 7H.I~M'mlinfl rd. '!'Ii'i:i: ;!U ~(,~

'. ~JlIm'b ill'l .... 1'I~il'. 1I11IDl'k-tli .I ~~ . ~1T!1lm fliH 'll"d ,\1(>[ ~'li;'l'j'\

., M~,:r-'.lu~il>nl1; kreti); ~.LL""uje. br· l~iL"ti'll~J'ii it1, l~.06~U~.z.n,

II .1!ttCJ!l>i!iF m!;!i ~'l'~ "'r-'l~ IJiIJj~~!'ilIr'!' i~f' !!If) _.i<.la~!l';S.,.~ql:a, ~ifiw, .~al i· ~'~!lf!,rq<;j}3iml. -r& W (In 25l (lI6.1, :91Wi,

'.;~jJi!l~iWII~llmlii~l~r.:t,jl.L~Ll·

ujl!, ll'.l:nlUr;&, .'IIilri'\lll, ~t~~L::iI;. pf'<'_llJJl ~ml ~~ ~7,illtljel'l!:I,;iM; 00] ~;66.0'il~~,

~ ;R~~i~~~ ~j~ IIltlloi!fl!Il+ r~~iL'I'J1;mJe d.L?:IrW-. i ILSr,iI~I;, lillltLl· mU~ i riiIf'&'!I, Td .(!~ .j{>!>'G9~,

'. I"C B;':~'~1IIt:l 11Ilrili. 11'Sl1.l,g.t ofll:~d~~ 1~~:n1i1f~. Xl', :!rI,~JivI!U> ~ dr.u~().; ~~I!!ir.I ~h;::,wl:;iI i!Jl. Td:O~tB,~'tR(i44

'I! l:'t...m~irttll. knlill:f:lIt!~k(iI~U:u!I iD> ~ruk):ii~ i? 1I'!~!iffil,U i&, fL:d'~~.!J~~~'J[k~. 1JI~~iistllJ. t't"~liI~iL 1:<:.L 063- ~1%.l]id:m,

'. 'l'1!;p.la[]~l .~!l'mru~II1!~. UJ.~~rn. did>! f;OOt~edi~m[l i1}w!ii~i~~ ~,.;;'m~"'\OI'1nI:l· !l~~. Td.2~QL ~ 11,

" [1o;1)\~il!~> IJ;gl';1l!l1:t:I1I~J:II1l.'fIIl'M.:ad:!;i m(l1;:r~1'Jo ~"l1;:oj,,"M;1 l~<Im'l, lwril";ll~~ riWljD, l1:=mi ~,"hl,tll~'n'»'~8,~i1

'. h'lII;iI~"'!k¢\I",lu~.; 'll'rl~ !«.~'I!llt~~jl!;_ ~:d. !X.2' ~.~~ SlS.

Ii ~~m\ll 1:;[lg.lL"!i~r!Og. i~fikll ~'11I1:'1.· "'iJn.'!'lII4M~" RM. T (1].06]. :l;ll~~\)S..

II ·tk~"!'!'11!d! .... ~.!I-lf'l'Tl!m"'~I' \-!"'Wfi' Urn", 'riL':i ,O~2 14{1WO!;,

• Zi!!l~rt les«(rr~i!im[~ .. ~.f!t'lt1;I:O\l'jitt· Kli:ll' ).'udm'e~ CllGlmm .. itll· n . ll'L"i. '1001. IM9 'ffi:f,

Ii ,p.,~4,iill~ tl"~~~ It"'~~iIi. LQ K~~ !ill ~~~I!r!I~' 'fd,OO:!~~l~;.

'. KI'..J~i~!RiJl1·1 iJ'I'!",ru l:on '~J;I:a~allii' uj~r.btu~~l~ i I !l'j;I'r~T.liil ~\Ii f! "nJ;afl~r· ~I~ i 1i!O~'m i:e1!I~l~'IJI'j'Il"l!;i. Td.OO,1 ~ l1I~lIi 001 :m ~·lSi

.• S"I'! "',r:5wJld~p ldi;ciflll1.t'I6J,'~t~)r.!"'~ii, 1o"',!i!iiWililli ·jl<n,wlil.iri.l,. I~W.ul!~~ Mha!' Vifillf;I,:I!.L'nl:;'lrii(,~i~I'I,Jamiln~ft~m$ill.:" mi' 1 [I;l,~liI11\ 'I'cl, 001 54]!49±l

" bdi1l1'ri !1'rv=; b~rJiU, m~c~'I~ ~.p~~Jj:i ~!I!. [:IJ: ~f!.I!t"'f!1 '·i!!1m~l'· Ili~iiljiijd;;u!lolvt!, T~I.U(jI, 2~~ld~!I .'

II 7.,I:dlit'~~ ~ttI;~n1,1T'l!dt ~ro\'\tIY~.)I(. ~ocll!~ ~'iu.k ruij!)\i"<;C, Td,ll51 ~"lI;i,O'n

I! PI1\~h'li1J1 i k"'''Q~j ! ,I "n.~~!I.!.im ijt!lml" \Ie ~ tHwlii-v:~" flf1Kt:U'w- "fo:J 061 "OJ 1~1'lI

• 1~~'l1limj' !,I':d'ilriu. JIlriSllI'!!ljiln,~ ~~. !I! mll":!1 ~rl)~Hil!'ij, 1;Lk;i'r~l[q ill-'i'iIl:n'T!;Q 1i'iI;r',I;~~ ~ li~lI.l!J;l WlI<i rn.iTu. 'fl~ 100'1

%] ~~Ii (ll6H5fl:'Jl'j .

'. (;n~uJI1 ki;:'Ik l1l'~'('I"'J1c vtl's.lm~ ~I'i'-'~i~' [-t!'J;ilh!l, ,(;ilim!b, lJ.d~'!lii:'i ,;ilmm. ti>Il~j;iI[jjtw1TIlUf)'1 '$:RoI,HIM

., 1~~I:lI~~' ~z ~:bl8 ir.ri~ i P[~· 11M 'll]15~C>·"'I:)WIIQI ~ OO;<:;l'!l~1i;1)o f'l,lli~~ T¢!:I)li! ~6It'ID,

'. ·,I'm,\'J!l.(;lfll J;.111~ t ~'f ~~t;I!&e. drJ~"'4~!J'I ila Jill:ll: mJl'!i!'lt:L 'T,r.1._ 5;1~~~j. ~')J2!j1.~.

'. FQj{;-oI!Pfl ~'I,\!:v.&~ !!!lrnh~j!!m Il1Utnir:k:i!r,n lIiILl A'ITili>h~ l""lm Td. 00 ~ ,~il.s, Q3;:;

'Ii !\~:j r!=Jlm~H,~, It~k-~ I, ~~~.kl~.~~]JilI'~-

~'~lisl:NlU]i~LU ~. it'~'~t.l.I'IUi'iI~.

,,,d.l[Ill~,Td. ,,[i(.1,1.7?1'11

,.1(('m""i p~\o·()4t·ptllnlilm HfHg..

U.Uj;~.~:;"nll !~fi, li'~1. ®.O; I ~3:liI,J,

II Rl~j~ ,ml~1;fhr,.~'1<: ~1d!il'!)i!,'W!t[ll~!!-· h~NriI,(" 'I'~!.0\li2 94 U Vol,

• Sr:J!IIJ-~~r~j, dli:plJti~kl. ~1s1'.Jj hmII~~ l'®flidJislil;'l:!I\ n!tlrnlnt;~i,~e iP!'\'ul ifin;I~,~h ~i!'!!ll'). 1: .~tQt>;;:J;::n ~ ij':

.1I1~~i!~!j:)e'O-~I'I);:"~i!4~ ~~ic.'VI;! ~!ll1ijilJrij)[) Illin" ~j)"t[i, pi'~L'IlI,!ltl. T·d. o:n ~l.~iO~:2ill ~'!l [}.!I:S

'~M~!'!!ijRr~il~~lu IKHjDl'~' ~~I~'

!l1,"'IiliF, ~gP'!~:\ ~~Im .1f"a~I~!l:III~' I F"!;~'~'·IU1j. Id, Ci5 ~ ~S~:B\I_

'lifC~~f.II'!'~ 'l:rl:iglll'~R"~. au(&ill:.~ (u, !I!l!It·:jlI'l!!I'!ldiJ!l!e, ll.:r1,i ,~~tI~ ~'! .'It !a:tiiI~M, 1'"d. O~~416':S~~8., M~6~ .~. 3Y9. Vl'tI ril~il!

'. [m.U'LrI!f.u!lll! mJJ.t~.ru.!l:L~~1.I. .<:11· !,'O,ft. j_~'ld ~[;::I~!"!¢, l,!IS'pj~JI!!l,i Ji!~~IIIl~ Td.~IWl:! 'S4'!!'4'1i2 ..

.1"~t!~l WWLlir;i,ru.!l!.!l:!iiIJ.!ljm ~i!;t· ll]:r~~(' f'!'vJ;iHIn..,: 1i1liFI'f!nfi" 1iI~I1IZlm kll~l.l'd.!l!:S'74lfrJ,1lM.~,,'9' ~ 7il! •

'. '[1\lJt.~ mRY!Jl~~!: ~z li!Iilll,i"!i';I 1l.;':~I:dkd.~~i!I~r:'~i'!:. fd,,~i(.!~m~, 31ft

~ :~i!!l:s.!,!:ijflJtIlI:nvm!~r ]!~~!C ti:\< !"n~ "'[I;!l.ll!j~j:lp. 'lid Ail(J:1 ~ I !¥~i!.

'. [.'liIIll F,;I\f~i!!U't l.17e 'l"I!I!!~'(t~j;j!!ii'~, ~~. ~hlil.L'l~i.1ti1 \.l.n::II~il!, ~tt ~r,ln'"'F~ PcIllln· 9iliJti~]~UIiJ_Te.I.dI:i! l5MlI"J.

"·!'mf, illite 1!.:lUi: gt~;II1r. Ie! 1iU.~ ~J;O' (I~~,

.' SH~b:r, JJffiilIi!~ i '!nffll'~l;!ll D<ili'!"n~~ flb!c~tll', 11'~(J'!;lill, :i5.;i;rn[1I:1i11 l:oli~~ •. ir!!tiJ.'1·;:,J~'I)5;~9;ii!?3;:l

. II! rffJlr~d~ <l~gJi!:~~i;lg i~ik.:I ~Jo:' ~~V.;l! I .F'h:!"'II;ldl, 'r.ct lQ'cn'SS& 7-00" iB :W6S11·I)~~

• '.fDdI<TID:UidllilN !'ld#.;jJ\i';j st.i£U, i 11!1'1· ~t::iy'l ~ II IW1IJ rnsm.:!!!!kiil> f!lt!.I~ itnih:rc, ""'''~l1!!r'F-Irnii~11 1" .. 1. Of',i] 'P91!'ll!a.

_ .!-l;ml1,OO~" I-imm f:~~l'li~ ~, ~ drJ~ilL1llh 'fjn$, pl'l'!~m, B.~t~·i1'1IIIt'n[> i c~!I:;)!I!~r~'rc!_Otil OOO\!~l.. -

II! ~lnh1f"',I:lt:D(,!~~~ L~I~ ~;atl I b!P'~~,i~in~!III;;i~~. ~llI~,Ilp;d~Ri.o:" j,,'lmm7(l'. m:bo.~l~~! ~ ~!!~_ 'ld 001 ro5i ~S~OOl jl,ll n( .... Q,.~3(~:!fS.

• :I.I'~ ill '"ili;lisl::~ f Ui!lruli;;;l~T1i be'!IlQf['i~~.Td 011>15,3) Btl,

• Sl~ -l:lll: '~,~di~"'I'~ 'iIj;~~i: n~lUlil:rl:ih' usl'll,~, w,lJilitL'flI n~ <1dtau. nL'OO] €.(l9'1ol!?'

• ·\'oomn~"Ui:m:.· Clb:lIY[l~i~,VI: ~m~iC' ''ri1o!llnIM,!,:1I~;t~~~j,. D~~!iIj811. 1II~~1<~ iliI;lIfl!I"~]'!IG'. 1'Iii~lilIl,rW]TIliC'. Tc~ &i,I, ~ !3~,

" Sl~~ ~:it· -.r.d,mtIM"(: fjuk:ltUj'l;~ rlli" ~,\,~ il~i!!:liil1UI !III .1.dtt!i1i!., '1'",,1 ~1 A<I,H(13

.. ~1~.wi1idi: ddti'~iift~tdi~ iii! mii·· ld,I1!I!ii!!l~ ! flS1'I!oi:f .l",g~, ()'J.n~Hti Ii

Ii r'~~1imlil:i, !I:Jmri:ll:I:J!I:I!I i (lili'UUt!~: ~chr;, !{fImw,14.ew,. ncl:ti~~~flIJ!, jl!fi~i;'l; llm ... T~l.Q6.~, t6S '1.1'!, :Mor~l,

til \h~lm pl)flltlZ rj],b;:{ I!IfJiI'lIFI: ]1 ,ljlUb 1"'4;l.ur~' ~n~ I,J(I j7B!rl'e'''. 'ra (V;2 3fl~,

7061.. .

.1,..IIt~C'!J'~j ~ k~!PI.m~~"m"":".toi: !~~>:!I, DJI!ig!:1pll~n~ lL~li,~I'~!;I.

;1"1':1 oo~~·m:i\~ Hi5.fi!~, .

II Ekl m~af - tl:.VIl "~'lIl101vJ~~, (11- 'itS!:atD"'l~~u¢mh IIp'ilnl:il'. ~i(gIlXJl~m.

l'd,I;\6!.rol ~ .

., ~I;:!lpi~r -·wJJ~~ ;:,J. Irn'!l;ll!!d,m, Idlli!;il!'OOIIi. iIIalttt1lll.IIi~IIr.iii(lbt' .. ml. "'~, I.li" hUIl.Il.i,d,i(J611~V~'MHH!.8~~_

til lt~l:!lp# ill.J~'I'I!I!:r ,<lid! pl!,~IcI:(f\'~!~ili. .mtf..ol(c'. i~[~lJrl~lljH~liJI;!'w;;. Td. 001 )I~~il,

• Vdiru ,n'r.~'!.iZ. pu,tniJ.i:lI llli ~lmf'~ i. ~fUi!l~ dEil'IIt!l~i~ 'ill ILl~11 'If'~~~ 4.;!i~· IN-

.. I~~ jlit'o:fi)fiC'f:ilJ:!I. e.ud~& III=:3C1>VJ,l UTijnt~!I~~il::,Uti1:i~~~~ I ~~(h- [")ll_!.'!bl ill?; i1]1, lI3'j,

2\}1l).{;Ul .

•. ~h ~j;I~:DiULI a ."!!:~ ". IWiP[nlC~~ n~;fu~i!~' ~q~IRb~~i~!llm'lc~ ~i;l". n~kcij), ;mll'!!'trIJimii .ll~Jj,"!iII, f1rll~~,k n~ hl~ml.,~d'!DiI.1'~,!i(;.l S'i~.'i:ii

• 'V'K V' m~11:T - c:.Jili' !iiLrnl.:rd::rJ-'Grt'· ~~:~ k(: I1F'I$tM1<l{llln'nl f,l1 ~I1'",1. Oi>i 5\)1

,6.!!-?' ..

• ,1'ti1l1llM pn~C:~L';Il D"ht: u~~Hd~!l!.I1 ~J~J.ln~b, .l1tm1l.1i:l:ird 'f~! (I.I1,l!llOl ~f.

, 11'w'~i!(ilrl I),liIlitU,FJIIa in. !rum~!.' bet. ~rn3-i;I;!I5~cm mlt'5~';n:m Mrii.~~ 1 ~di.

l\!1.OOli'l'~~ i 9i. . .

• J\II~.I'~r~:II 'iI.d:o:I:l!ri ,t,ojfwGt~ll;rn,. ~~!!Ii ~\'II: iii!!!! .. {t!t;J;U;!an'll",g,.I~jI'.il,lk:Vllfiw~·

i1l11, ~611i:1L7 !i11.LJrjJ ~ lil~ .

II, li!""~II1I"T :00;\'1:' 'I}.'1iVilr~ w:1U,1oIl'l, I!-fi" 'I1ntbl~' 1:'1I,w!.l"~'1' ~ 1, OBG!il~ -~flo.

•. ~'rr S!tt11r.6~~~a~~~ Illj.~U~ n.climi ~(~ i ~[~{!I~il])o 'f~, Q1Tf 9'ID6. I~~H ,~GmJl.1~.

• ~Ziln.jtJi!ili~C'tJl PcI[tJ,.\! sliarirllll ~ i 3':ii1 !3"i~~lm:!, ll;}, tW~ ~(lt ¥f I t

• m:hJ~c~. i.w;~.tl.J~f~!!!,,~~"!=!!Q~~~~ ,i I1jtl,I!:~. Mr~'ti"o(Jili1 jt1J l,!ltj)·

" p~~" p,u.LIulC;lI !!4 klllifi likm ~l~ ~.!H.~;(XJ~, Hlt~J .'~~d.!ool ~i1'il-9~J~_

.,11!r;rlfH nl:d'~ rgr~d~, lilIii!IIF,gd~· .I<'.r,l'· 'ul!VilliL i. g~~~ '!n'iI;Q. 2,_'1:~rll L;clIi:.Ii.a~."il"~LOOI s.:Mi2M

.' ['rnf!:,g,r ..'I~il; ill~J~~~~11': ij;: rnil'~' UlWIEil: ~ It:!l!!iD~"~ ~l""l'i:!a~j!d.t~~k't!, ~fl< k~!IISDI!:~~~~ 1'i=1...O,!i'11M ~$t.

I!II'T4~~~""~.u,tr,r.l'rIVC~in"J:l~" vtif:i I1illid~s'lill.l, 1,)L4.'IiQl1IidciJUi 1i:"'1,"'~ Il:.l ,1l!1.rlll'lca:illl. 'fd_ tI~j"~9·W.5. Gbl. [~}3S,

'. $;i~~ iii! Ir.dnil! ~1,I1 ~:J:ifL"lj!!t~, l'lll.· ldll b!JJtilO ~r~~.\Ik ~iL:~H~tl!:. 1~1!b~~ iii· !r.l'cirlm~,.~~ri!a. Tll1LJjlJ,l .!I ~'rJls.s,·

• ,,!>!ldh!~r ~lIl~IU[~~~ll.'~ ]!ftwJll~Iri!.· i.1'.'I!(Ji(Ji, Im'i~k,;: f,I,1!l~V( k~b1I.i!&tiI1l ui lJ;I1QiI'EUtD,l'lill.{l1), I n:2JI.2:!:1,

.' 'V[i!!J~'l!l1li!:!lu.t.l:'.r. .!i:Ili5~t"[I~!i ~~li rPf'.r?wIalT 1f!'I~i:I~~ .~ I~Fi';';Jlr1~""i~ ~,iifi,~ ~1,3I!.I. Tit~,~'I.MjS71 i'-

ll' ·roCr~.mn-'~Llm.!~ rrillul!h~'\\' 1!ll.lIi!m~nrl l! 'if~I!I! ·~tmtu iii I ullom) II 'pmt!;tiel iLl!. t1!'1!llil,'lit!m. Tcl .. I.'!'!i I l!ll 1f);\1J, o.n fr7·r!ii4

~ M~'iu~~~ll:ll'll~~ r .. :L @lli251'1l !il~.

~~O:St~1 -

.' !'I:il:t..,YD_'" l!fIiUlj.~:!d1!Q .IdQf!!I ~1!.Ilr~. 1'[1"l.J~J(~mr· • .IlJN~ :i (~I~'~ d'u.l:i.1il!1I4:'iU~. "f',~t ~j94~~ 5c

" Kmull1 .111\i'!V1iI'1; ! 61~ i IF"Ct'l'~'!I~rm~i'~~rn~, T:!tl,

•. ,V~!l!"limn:l.l\i ~il! Illfid~l:;, I~t'!i· I'C!:j!llIil';rI.~llI,i U1Jgl t1;ljDj lullQll, 'r,~J,-or;,l 3.(i~,~'~J~6:):!;':3 L i.

• ~\U~rl~'VMIU!ji' .~1111"~lm ikil!rIl'~' Ilrunl '!!'!iii,i ~r~'Vci!!.ll 1~!I_b;,lil!~ ~ri"1d;(, .lilo:J.b.~lrlJ'lIiJl. 1.:.1,·06,1, 26i'18'~·7.

• rJ)J:'\1'Ililirn ro.l!lh'.5:H~ K'Mfo;lI. ru ifIri·

"'lo!llrtn ,~:i~iIi ~I:!JoLtil!o::drj;. '"f: .. I.

'fi~,i·v,~ .

.' MfJ~"m!IsJ'·:IiaroJtlillllic ,,~llIiil:., Titl

o.G~.Sl;l:rol . -

.• !~5jnj1,o;~lidil-rn=!tlit.",~!.i:J!; i!illJit-lt', :!, ~1"lt~"'~T~~~_I: Ult~~~u)1i1llili ~!il1d~l,ii Ii ntr~~ Tid. O~l R U i~fl,

.'·V,~in;ick~iJh~ Itl)l;lliki:mm Ik! iJ1hbIml,~t;t(!))filflil BII!~g[j;ff!i;"drlnvW'i'\1j:j~,

T!C'L{!611 !;r.n 89, .

• K<llliililiilitit jirel'OZ.lifi l;:~biL'Ul1 L'j). bl~,l",I"tjji,] ml'lllM>~.

• 1.<:.11' itoomli~.- .riIifi.'~"~ n:>~ fl!4'[.'1\,~ bf.ID, f;'!l!\.'nI:1 n.fll ~ ~Jpt!:'irm, 'r~1.

{t6 ~ ~4929'1. .

., ~.!WIi! I'1g,,{1Iljl1{!~ KIfl'wIU (!h':~'J!li I,

2!i~lul~.T~,o&~ ~4? ~Il,m • '

• iI'J"Lttri~w.~\I''Kv.'Zl ~l!~I1~~L'i;iL~t!l.

I~iie i ~"Ngk; L~~wili, . t~,

'fo~!~7_' .

.'Vli~ 1!lI,~~ltJlli,"i ~j.'.~ ~-..~tL'l\r"~'ff~U~ kPQI!:iiii[!~I!L, f1~"'!'i I~~n.. T~t G:'~' ~'Gl,

'.'

.' l!;;:j)'rn!~lj!i;rf! porc~,rltn: r;rzor: ~l~~

~hL ~~lidl!l~, IllIpE£if:i io{lDillm'-'. ~['.~L 1M.:! ~'M7'.1 ,j!lJ~61~-'l MI.

.. >'I'!:I!I!~~j, Ill!.l~iu~ ... ~~~", ~JJi!llI:!, trulll;lll::[h!i'! ii,r:hpldl'ljl.: H1!.llttllli l mlfu. l'.fJ,.1J41~ ~I'::I, '.

tj, V~V Im~~ !>i'LIJ. ,~i~lJ!:!, 1!!.~L"J!l11l1, k~li'IA: LIlJtI,_f'L'fu11f1, nl,'~ ~ I"~ I ....

• Ei![;ll~'~~ lIiflli!"~~.~1 IIiII'Ilf~.I, m· 1'l:!:U~cij,:'~~'i~1].l'li,.]n"'i,,[lli~IOi!~I:K'Ii:L~P" ;. r~z~I'''f'IH~ 'f,~_q)li{~9.j:j! 'I~S.

.' '~!.i!m '~!:itr:!l!t!u ,;f;~i;l;Iir;! II"I"!:rrll'i"~'.&Ti:I-i!'~i~, Td,002 ~I'" :li26,.

.' :l'R"i\~ r'll'rwk~ i f.!J;imd"~Vlln.ih llJ1iP~1 h:!bu1!ui:1!Q mr.n;;e",~",li['[il k~~iR-"'rln'IlQ!~J;:4!iiM:hll~d~' T~I Ofol 1l:i11'i.H.

'. KI'Ll1:bJI ~'fl::V<i':om "rn,im ro~ji~l!i:'. !,rij~~tl~. ~Ll!.;1.:1I!t D4"'~[f, ~QI!;l. Ciio!fl!1 fn;>vuljniL T,cl.UM !In ~l 'Ii,

.' r!il'!'l~d·'.m i'<~!~ "nonl ~~J:J,::frm1[clII~'"" T,l'J ,461 ~$I\l~1Q,

.' !~t[1ra;pr l'!~il!l:fiia:l1 k;~ )i~ !~Iol.'itlltl,ll! dllll!:' i;~~rrub.']"\1i i!I~lil~im;!i q. II!ru· !iI'='Iruml, Jrtlil1!liIl ~b~~" 'hLOO:! ~ ;I, ~()~.~Rl:Q~~7"" .

.' 5ulld~nlJL"'I. ""kUll:rlmljl;" JllilJlru'i~y, mll~~tmJti~I;i,<t;I ~J;l!.iJf.i itl. i ~1.1.~ml ~k!J1. hl."tili..OO.1 \\!W11.4 ..

• KV mi1J~ ,II:~CI '~1l1l'11:1"0l, J,:;-ol:~ jI(I KM, 1"I!1h~ll~leIJllViln~ r~rb~ir.,'rlbitWIrl ~!,In(!; ~IU':ll~ll!l jJIL·.fmpPT. 'hJ., otJ:a jss !'l~,(l}:.lt""~

.' ]I!''']C'l'I!bl ~~ntl 1'il,';U"\'ij ~J:~'I' ~'!!ini~ "W~h~~lI!Lt~, 'I!!l~:~~,i~ .:wfi!ll!riii!.. TItL~J 2,,£ Ii;;~,.

• 'LWfI~l.tI:~'1 1l.j,'f;;I~~f"'m:I rm[!:'.lii'lill;!l" 1I~.:rc:L'06l ~(Jt1:~-'>I$.

II ·t~r!!1:i,iti;i ~~! ~.~ It:!OO1t-!!Ji~!' mulil<l ~ 'K:!ILt'"~·Zofl.hJ.li~~tlkll p!~'I'~t!i' u~., 1·,e!.O(j~4:!2 O>'i@

• ,lIi\m ~M.r.~ l~ru1lIIllIIIlS" mUlill, mid,:6J.3. in'~:iml~ I.!h~~W'~du 1,';IiiI~. I->("IHlfiJg, 5uK,~. u:.r~II;'.I,. 'tl't!Jll:i, l"d'. MH":':~

.'.ll;.lrm·61 'p!l:'n;e\'r'1I!..~l1i!IJJ~~~tE, ~~~i'" b,~ .. oo,v~Iil'I::>l~ttlg ".~J'ltl1t!. ~bcz, tllll" :[JlaJtililtli,jIltr\'!)II~Ii!I.1, (i,t!:6.HliiticO!J4_

• tlt,!dlnrw !Il.ml~:.k~IIIIfob.aJ~I:;-'=n!!d\,· 'Ie, 1~J:!i~; J<:A:l'i!rnI,!m" !~IIIl .. l" L ImmfJl~:a~~'I;;riTi~ulWiI:;ln;cliiJ., ',n',:,1. 061. J;52'.5:;"

" b'J;iDlIIJ Prli1llit,!i,mIlt';g, d'.r.~ riJ"frtll· ~Il~ iz ;;v:!glliJ!i1!;o:!: ! ~ .. !K1g iei.1ill. T ~1.tl1~~6J1·023.

• D,ii~iii1~'i'''!J~lk ~~~,n[ll~krnl i~· l'!1i;;u, ~\:mll nn.Tel, O!!Hi~ 1rll.

" 'R[l!ip,s,. d. m'!'(.;Ihl.l..lIJl: i moll:'r.li 1111·

~im fI1I~'~I,jt1f! "r~L ~ ;!OS·lB&' .

., \f!;)OO!!lIIII;lI;UEf "'1)I~'l!0jll. ~~~. vi>llillkt'il,l~.'tiL[,;I]~, y.'lni~(. JietiZi ... 1!~111!&'1 i;r.:Ilh!filt. T.· I. 6tH ~~~8U§:

. iii! ·~JekIT'!fo:ill'. !:L~.\iIll DlI~.~~li ~ .. ~,; i!l~,r= 'I'~~~ ill, 11Iilil!<.t, !;'J~u, il~o'$L 1'0£1 'iD6l !\Jill o!$t· . .

.' !l~llllll.ffi!'lUp~~InIl .. tbp.I::i!o'~i~~IlI.· II!!. bu.r:r" fo'(Ivnlfl1O, 1i.;t, 002U600.~.

.' K'~Jlj t.¢L i ~i:ll" ~,v., 'IIr~~~ tit~. ... nii~ l~(tin.ti' l 'I'<1~'td'IlFL 1'~1. i;}6,~ !loll. 9111

• :R:uI.!~~E."1 j!;H '~LlgI~1b :t.iJ ~l',~ ~zn~~It,~~D'l,I'rm!I:!q't~I::1JI1~!fI;.I ~ ~~I!' 1~~,!Ib..l; pn':!:1Ir<!:iiJ1Il. '1'd.: 00119~,{)&g. S;!ol';j~iJ,.

ii, S!l!pt~:I\i:ffi;.-as:Il[) i1ni&tlI~.1ml;1) ~tl]I!I' ~ •. ,rnlii!a-nl: • ..JJ."c. U[,L'IIdo::Y;, IJM. !:lu, b~"';;r.iI~" rn~;;"'~ ;~rt'!1. 00 r92K~J5 ..

.' ,~I~,' .;tJeru~~, ,~l~ II'hrlNl: ~ u6~"!l1!,f:l~l<l~~DI!!lI'lIIJ:.!!iIl';r,l]~i!ll",d 1!D61 H47911.

.',Z\tIklRlr'i:; ~~111: ml'IIW~.liilkt'l.j..,l:..lol!l!i.:: ! ml!~l'! W!li!l.!;J~'1!II1l!I1l1!i '\':rli!1II! ~!JIQm:i· NJoli ~1~ld,~", 'T11:.~, '!J+~5;

.' ~lIlililil."":1i.t11~ ~h-;l;rc ... ~~t,:l ~:IIn\l1.\. ~t~m.l£l!. mdlM'l:. I ~ '1a:~l!:il5Jnp,i gII'''-

J:md~ TrI.-QI'i'1S§;H{li1l. ..

tIIiI L!!l!il:~~Lmif ~~!I;t!J,. ~ticinfa. lli.!!I:i""Jiu:r~\·.JIi UI~'i!J' !,tl!iYr4J~~!1_ T<;;1"O~U~1·}L)

·-llJil.tii.!ll'V:Unl>,u:mlj.. I;:on~ ~9 lIiI~'I!!::.

;:~ .atLl,

• Spclaj'llllJl IRLm.ull rrj)[llf.: ~nll~· ~ '!1'U~!I\·:t, !1_Ll.ill!, DI!['I,1j:l~, ~~~I!!l!F~H . nhS-ti'i'''~ ~~d 1'd, uli\ i ~ yj.'I;I2!t~16! ,ni

4'l7 ' . .

~ ~n~; ~jNlI_~, ,~1~ mfl~!1t: ~ m!!k~,'c.-IJ.I:I~~~IIMI ~:LnilJl..~lfjfOtli:lI1.1. i'R'Jl~F:!tn mil;>. ,"",o-:J~fp:il., Tl:!.(I63(.e):

il~l- ,.._- .

.~I)I!i{ltl~m"~,ter~ .. ·~~wJ~~~5I5\;'I'll!t 'L'tJil ~,r.J,y:1.;'1I lit'J;!;w:.lQ['u. IIill1rJiillt!J 'j ii~ic[pjl~ri~. 'I'd, ;:l$"ti.5'li. ~~ U'~9

'!ll~ .•.

.' l:iro,llli!1 1I~~~~"iIl rfilm .• J'I(!'u·I,· m', Td.rOO~1 ~~~

• '[;:{lml,.l: 1!'.l!~M:: l:\U.ttLnll~. ~Ui'!m

!lbltTd,~OO.W(j, ",

• 1!l'i!.Il:l!1t~ \>l'~i IIJ!El'!'l<" ~WliI'E'f!!l, ~iaet:Ol:) 'r fl., pet~~<cl ilItl!~~IlX; ~B .. ~Iu._ Tld.'~ ~ S.s:s.m:.

• ~lUrlt~~:l;!,,~iI, IlLj~;H,!,t~r.l1mm., liI.ttl'!'i·· !llIIi I !*9::'II:IiII,< ~51411lJ ~n~~ ~~InIl!= pu:U:~~~<!·i lmll]l<U:r.::, ·f!:.tOIS2 ~:M':r06.,

_ • 91\;;, 1';;l1r1rnJ:,illl~1'1 Rl('Ji'I~il.ntr.::IIllI" bi~Ill'i. hititilidiu ~~D, u~riinj[l,[£j [,il.o'i".l.bliuli'.i. '!i'f~, 1}6,l sa} 7l}~

!II [gJ~l.iiI(l-l,:Ji~ ilf f!1\!~Ii~~!It~ lob· Ili>.~fll" ~, ~!!I~.)jlJm, 1't:I. 11fh.:lIMP, (lB.1

~t.tm. . . .

II ~l.jS!1'ullJ;!iie jz. 'c[l,~.Bt~!~ ~, lWr~l'I:l!, IiiIlIt~maI1~l,;, ~iW4lIl",'rnl~~!I' d~I.,~d:ii£adJ~mc 1llT_~r11~ ~:r.

. Ii ~\:1il!t!l~~L'I"M.mlol !Ii!ll1.1iI:!'Jl!]<w·!lIfiJt, (~rnI! Imin I ~gp.rlu.~T .. ~",~ '?lIl<1[I!:III- 11t~I!iJ ]j;!'n:'~, ·r,~.L0II1 100 1>6$,

• !i::~ilIilll:lli~ i 1~~' gllrlln~lill PC!!!tIi· 'I'Ji;3I1Jo;,.I:i,II.Ik:D.t,.: .~!lI~iri!o~JjI!. 1~·Il!I'I;:i:'lll ... ~d~l'Wb i l~nIi.ill~]lI. ~f('.~, Oil'!:1-~« I ~,~

., Ufnllr!~i l\llf~i!~LQ~ Ill! i!ilo§~j· dill!llii~ib&<!l;>lvnj;[L ro.1dil!lli. Imlol.e!:llU, FirD::l~~ f;:kI(J~. Till. ~;!! t:&'1I6S3-.

(l.~j,~:s~. J

• i'1\.i:iJ.I b~&i~r~iII ... ~!lmlJ 'm'! ~n 'I'll' i'il,i ~~ n~!9.i4 i$k11\fD k-a,p~, ~.w.D~'!J,fl1e:

II~Ujlu, :sZI~ M!lliwilif;, '['~I, oor ,2:,I!II ''\I<lr"

.. KUJZLlLlEll!j.LLLH'.l't',UGI 'n1!ij9A,

.. ]fi~t.niinm ,d~ Ik: I.l\l:lJil;<,IiI.l!' I'l! DI~' lPnilJu}i;,;: !l~1 .r.\lq[lprii!l~Q:li ·li'fi.li~ ~ {I

'K1W. 'fill, OOU:5191j ~. ..

• ~~It!liii.ilU~ lijhlli1ir, lC~k". ~~F.liiil!g~;I;f. iI'~ilm~lilbh!r, Nlilr-1 !<i!lml',],::tklWp,uD I~ 'r~,(N!I~ff',lj~~-

Ii ]i".,,\~~ f",i;{~~·~~~t'I!:Ii;!!i!~1 mi~.!!!r!!· JilL T.:UI412:Hi'J71'd,

• Pti:'I'fill ~Iil:i!m SOIiilI9I:'!;ItI.mtiR't klIJ!!;!II:ziJ::lml, l.~n\ln I!l JI!Dl .IJ:!lIEl!bi~~'m, !!ItI!~t!~I!U~lI",du:.l:I, Tw~1 :l.(Il'1S.

.' Pl'!j(Cllw, ,ml:!!: 111lUt[11'i.'.tcA1mil;~i.;m I 1~.rim]j;'i'ID1;r~fm ,.",:l.(~ ~'231'::'".

• NIiI[tlrlw] ~'i'o;1'V'u~((J .:I1l[~I(:l!'W~JhL.:ii· It.lg:l> d1~~i:ll ~~~'I1I!!l1ny'''r1~ 1:~1.,

l!i61n~gl,:Il. .

.',Siu,d~ t!ll3l~t l.~ n~~! .. ~·}IIf],'I bn. 1~I.d, I~~!.j. lui ~"1I!5C<;'~ 36>·~AA~1'Il"!'OL

1.· .... 1.{161 ]0;;: ~"i<l. . .

.' 1{W 'il'Mi:i!lI~I:l'tJt[> iW:lln~i ~+ ~_ iI',d.OOJ £iSl6lS ..

• Kom!J,~r\lnii! W~ml pl~"~U~!I: .m· bE,l§:!l!.®I'!,!!II.pJJ. ... iSIC'41I1!1.IMC.·1"dJ%.l

~!.f;'J2~. "

.' 1f'~'l111 1.I,l$:U;tiiIim ~!RIll,hi."llim l'i'iI, mlJtc 1 tli:ru~i!"d~mlL;~ii~ T·e:!. iJiD,1 ,~il'7

~).&. '

• Sa>-i .. l!Jl1·i h, LJ:P'~'I\'II 'I~~ 'IIIWjlml f .. ~~d~. l::u~l~LhI III~mu~. flirtl ~~Lr bi!J>jddJiiL T dJllil ~').L 0i3i5:

• VJi;illl W!.«~'!-Jl'ua·~ i>k~ '~Ii ~I1ItiIDl' nil'llllllllit!ll11l. Td.I[J'l i l:!! (i,~~

.' VOtC!..a,.p!Q·cior, ~.:t'II~!rntJ',~lliIrlill:, :-M:l.flc. Io~~, !All! Wit:!IIc:!1!i1 ~. ~~lIrr1fljr. r:"\!t061 ~~~ m,

.' RiIi\'Pi> m~~~.ll't 'Rl\1'Ill"'rll\'Ii!Jlt fill'll> ~d .. , .• p\tl,Iil.TI~ jiliiJUfl. 'ill' ~~~ D~I jillS 7n.

" ;r.i;J;]]II1<llJfn~~. H!I~" ~~J1n~iI:r.J., I!m¢lil'l~' t.!~·llI;I" ipl~I.lr,~~ r~ !Jll~l~i!!~i~ mclJbillb pmlei;;!. ,i7~ilijillo nke~.lii'JiJ., 1H.j)~i [4H""";Pii.~,r:iIl7..s~15_ .

Ii' ~flllii!I~,~:I;I>I!L"JjJ!. ~,Im~mdli!, 1Itl!~~jo!'~"'i~v.:~,,~I~rm,ti!lm.lilil!i::i I li!<l!l!l~.mf _lII.mmM(!:, ~iJ.HIJ (l.1;nl~I;:] ru,' !I~"ii"d.Nn'~, b!l!1'iLlOntu, ~ ,m~~I. ilc ~m IOD% jil:~lII':llll!ll l!:iJ,i'L'llh "Ire], qB~~=a::I'! .O!'l V:Ii 1 !O,

'. \tdimJ<dlliil.I>"!, '1;!l'1!'!'~~~ mlii~ kt!!1!Lfliil:ll': tiI.~I!'l~~tt~ ~·.uli~~ il1f:i;liJI I.f1, ,ilD&->lI'i;!iF "I, el, N:;~&n 5J~

'. 'R"[J1bl, Il:r:lJti'wt tt!ZW.~i ~I \\i!r:I. l-..u:mi Yl'r~ JlU"nrlmilli\ 'r~,!.toG i lS;j;~$,

" 1~\I.oI!mul.';~"~ "t:.6~~l'lld~llimkil! i:J.jldWIIi, T!.l~M I ?~O Ili'

Ii '''''\i,!d~J!~il9~,g~~I¢."!!~~ 1t-11e1,' II~~ ~'Vih 'i'1"')IJ.1U:iks'!.<i~U!. ~\'lJIld 00. '[',;[I,

OG,2:)~~:

" V,;lii~Q 1!IS1!ll~ 111i!\'tI~ !:l~: ~~aI'ii 1111.0 if. ~~IAAli~ ~&n~,. ~frl[! po:.!!(dj,n·i), l'f~_~f:;~·2 If ~E'7. .

• K",,11~t~tlit'l ip!~IIUj;nI].!!I~~"'ridillllj,;] EI:lI'i~~n.~,! rihI11Ul1tC~'cl. @(>'.l:~] I !i~~-

.. 1~11l~ i[:I~UI$!j:;J U-fili'im ~~ ..... dma, ilSrn·l1Ib. mliJOi:lII, kiJmh, IJ:fIim1i!1 UI, "rl!I.I;II>UJu 1l11,

~. Wt,1i1k~ ! 115 [llIlbciir ~~ .. tniJl!:l~*'~ !;I~n: II "P.'~'~hl'il,{! nwh",md O;:;r

~ ~11!toi11.1!, 1.lIt):il5l!1I @tli~m II~~

JWIII'IJJ~:r.1!fI~w:!n.l' H!ii?n_

I., I:~lrnl!ci:,i.g. ~l': ~iiL'lR1I~H!l:t" [ ~. ·:Ilk.Ii~, ,~Imlo;; Uti 'lilff.iI1L 1i'.~I. ~6j ()OO~5J-

~ P~lio1:UI!'!I~It1.'1 ~iIl'L'W~j:o:'. 1.lIm~~" !!i~' I~~ j; 11.:<11:1"- r;~:UI!I'I'~ !I &)i~QJI'IJ~ :Ihn'ili, Td.O&~, ~J U ~d6,

~ Vr~niD~'!~I~I* 1 b:];~"fiC':L~O: w~ Yf~U! ililIrtI1!:!6~· Y'f. ~~~ .. ~tu.. MJt!b., Ci;6} 1S:6i'lltia . .

• f,'.-F1 :nI! I"K'I:' ;u!il;Jif!'l(1, mll,L\J:I;~;;rli, 'f.i!LlJM ~l>\~:'''O,

" K:I]]"I Ill: ,j:id[Jm~· 6,'m!'II!I~rn; nli-1.i!i~'~li!fJt~ll': (!j{!;IJI.~)."til~t1I.U:~· ~~ ;::1rr.7.LlIII, 1'11'1. 00] lSH<i1}

'.' rJdtttrnl:"~r·tlIJl;:llwJ'I"'a;III~ 1jITI'Ii'" Ilup ~~mi~i'li n l'!Idl(t~nr J;;n.d "'~', Td.O(i1 ~5fi'l'1-$,

.. ~lll:If !1!:i;I!ill~kta.~ d~;,! ~~!fQ', "~J, r1i~"I~V

• V~~i'm '~~IIZ.,\~,~ I 1I1D~1Ih:- mllitt. b;im'lU·lmJ, T~ .!!IIi124] ]~ ~

I!I ltl'i!lLI'~ p'1~!IIi~- "i!H~ii!, ~~[.fIo hl!,~ ~~1l\'~1).il .tLlUlJ 1C:~,!llj .. , ~1'~1. Q(!_~ J~ I

•. MClI!~!m' plil'l'lli~F!!H:ljl!lIl~~i~ ',!:!n I 1~lIinm:U IUI~I Dnllu!!~~i:t.}mMnt, .. , 1'(1. &'1 ~tidbe!. TI'!'Ul'ii,1 2..dMitt).

'. 'VIJid;tlin~Il!I!H p1WO:ljll.t! I!pl1l!iI'I::a ~pn! i~~!!IU~U!1'I"'IiLID"'t;ilIL1::IJI:Lo !,'.roer l'jF.llnl;llll'~iII. 'f'cl 'Oii~ ,!iJ2S>1J].

• Rt;,lrur-l~INruLf • L~~fl!m , CI'It • p:ru'!l.lJ!l!I'J1 ~~ ~~'f r~ok1.rui, !l~Oit::;.l!1!J1 1I:,JiIJ r·~.j;~i- ~iifoli.cr. l'li11ia~i!. 'FL'], OM S~;~#.

'~\I~\l!ili.o1l!llult!J.'d':~'~I~1I1 5' ki!.~.t~ vl!,j ~,vb:'ilm~lciJa. !DIJ;J.~11 SilpJilmTilib lli~~ j, lJiP~'Fli~ ToiL!ll:il !!!')~ i,~j!S~:'l!l>::5'J.

• ~·.I:4l~,pu,mj!.cili ili)!l,ulIll:l±w.JmL· r~mlm 11.A'r· IIiI~mbH:l:m, ixlll'U:; ~llr;l'~ 1'~[Lildr.C'Ar;:[J]fIl1a:d,.il",d,~U~~.6 ,.

'. ~IL~"'lii! II.,rnill.lrui'iltl!i::~'T L'!fli:if~i:Lllm:: IIllitl![l!.A!i~ i·!tni~.rui!:'(ji'h!l~'I!!_ "Il'.~J,

1;l611,5\1f;~.Qt3'ID-rw~.

~. ~!I~tIillJicll,O! ,'1c: I'Ll!::III!~~ ~~I<Ii~~!I~~I!!l!i. i Itto::lI!fcn~ ~~lcu.d~ ![Ill ~dn'!Zo.ll. 'i'd, t6l5flJU1,

~ V,:1l11. !'!UP.lI. Illl:!ii~um!..r.u;1.!'i .. iilil'llpn~· IJ;jlllltl~3s:~r~li1l :&i\lio, "feUll),U .:1:1'0. n~(

• ;q.lll'twt~un~ ,nlll.:lm.tllfld r>t.1tlJIll1lilf5~'::; NLld;~I:l)I;it~i;l:i.J,1cl!.ij}.1H 2~5' ~ilI.

I., P!Il.!!I; LI.rlltl~~ ~I!!.l .. \'<.~ f""Jjm !~tt· mrn ~ ktir!llk,tlIJrn Id,"I'~~ll 'f.-l, on

S4!!-~R ..

".7.illr!!>lI,!I~ !!!:W1I'lljIu.~~: ~1i~>~I' ~"k~ ~fli~. rili~ ... Il~lij'!; bllM~f;!,. 1f1ii!!J.3J&J'JlLt:.~ildL TOJl.(Il'lt j3'i1~·74_

'.' Pi!~ff'~jml,1 ~bi'l~h::r:t~~i.~~~W, b,ltlL,l11m i l.Iar~dnJ?i li~~nh !!I1;gfi!ni~ ra, b~~~L!7i:1, 1.1\1,(11. t.gl§ill"i!~1L ':l 'l!il, m,1

261':4'J.1. ..

• rrn,f~nn h~rJ:I 'FQ * ~ n.'!ott!lt!".i· ie, "f~l 661·11&(1,

• I:H6tl'l:tEr~m ffi~eg:qOl[iTlll.. 1l~~L&Z.l1;!i tilJ.:!ilo"aul.'I'DI.'i:I.'r"'_'(1t}12'5'$:}S!ll ..

.' .LllSiln!kdje - ~~!Ji~.O!I!Lllil'Llltll :lllii. (~ nfi(~, Il'Il~NrIlj~HI.;2.'~I!I:I.1 H::l1t '[~I~ ii.im !iJiql~i.l'l':.!.OIill!ij, 182:.

til RaJJ~b~IW du.bmd:ll, ~.U:&ll.lt. 'lI:'d,

~1:tN[44. '

_. ~ru;l!I!u~df,L': • ..:.ilgIl;i-lu liiIl'!ltdi.llfl• 2 ~i~I" • W~.I\l~,·IJttl.~1o!1w·kUi!f; 1',~Ul61

41U 1.<~1. .

'I!' k\if!h:rI'~iI; rnrlnlj'~ ~h~1l), ~~'J;kt'lll'li

1'd.fl6.! J]I5'lm:,'Ol~rG9~.5SIl. .

Ii· .'Illomli1lt1!I. ~jjm, II:CIi'O!Ih r-,mlWll ptI'l'liTJ;.

P:I' ... ,Ili~a];!;;j~~'IlI i~w.~'\tiTl. 'Trn. 001 SH iIl64,

11 R:~dl!'!11I71i1D.L-f':lrh.f.ul!'l"'~~,!1ld: Ii rn.., il~Il:l:', .V1~ ~ 'r~!jditi:!.!l.o b.n:! V~el,,Si!irKJ:I.· tij;i. TtLO~3Mj ·¥I~.OO (§(lUlU,

.' I nIrnlld:r,~, uii~~L\~ ~ijtT,Yn~'il!~· I~.~ 5%'M,T~LQQU5 'lUi.

• Il~ i 1<¥l!1'i r~inuj ''''';rllll ;;tI~.r\ll,"'k!l TVp~'tI~uu'l:", i"'J,Il1(.,t,)OO,~j;iI.~H~ ~:53A.lOO

oglasi

J;flA"OiI! DU-;na- I, ND IIlf.l'~UnIlNIIJ)IF I nHINO;m,¥ SEIi.f-SUSfI1_NOI'G, ,AGRlllCi!II L n.un :9-'.'1' PRilMGifION DNlf.EJIJ

,II D :IW,illflE::II lfPAWVUi ':11::

fI-' . 'UU.J IANClliCiR_DH, 'CiNTRI ,II ',ROMIlWU RYOU lDUOPIffREDJllMI P,RO:II~O DI

lt1!ii.l0U.

PR.·II'I~ ,IIIIII,tI' ,

I." dl, ~1"!l1

l~ nlll __

~J rmll'llll'Mn

.!,lIiQi]l~' ·flI~'~iII. _.' - J'!li~!!I'

1 Fj-

l\1i III '''rI p;,.' "A: "fl_, ,i.li ",U[!..il, \' 1.i!!._lf I!I.il

n

B, -, v m' J'-

J _, ' •• I, _'

tum IJ:IIUf -IJt M"'~'L~

'I dhiu.. R It~, h U .III r1mn\l fluTncllI1

,l~f ~~.;'t'",-""Clfll m1l'ljl'Q ~.."..IC'd:I11 I"I!D 'I.:' n I rgdl y:rUi n:UI"_ln,) '~~'I:\C' r",_.ulut

~~l~J ~l1l '~I PIIJ ~b~~

, 'I k JtiC. I'. \1(J.1' /'\ I

SJECANJE

N'AMA@f DMGE RGiDI~,

KASIM (HAMZA) 'BASI'C 3.maj200'7 ... zan.

U"jjeli: 6t~c b~H 1!) riD !iki \'tllff,~~Li nW).~~l'a;vl i~lili~ I!Lfla&i.!lil s~im=".

'Znu";ii~k ~L'$tii'os:t!liti D8,i'i_~~c~ ,p.illiiiil(lJ~. .-

NI,'l];~ 'l/!:'j,fii1. ~~~ j!\,lhl!b dU, llcida:ri S,,,~,(; 'D~tiwn,~'r.skt; l~gl:'m.~k'{'l·i~~t.g i$~~ns)::i. :a$11;!~li, Zabv~~ d~e(a

Sva-ki J.I~t!11J9ll. ~,~b~~ d.rEiigi f:!1!~ ~!l('h!J'~ Si~~~1; :!l:ilIlv~jU. ,p~~eoitosl!:. tes'ti,(O~:tIP!l~Iii'M!!·i~ ~.

l~'ubttrr b!~:{~i .!l~bi(l~o dijelio,¥t'1ma na-m..O!l, .

iPo'Il.Q5;Bli,sm:CJl j[Q :i!l]jlil(ll, Ie:' takv08: ~m.ali.

SUAD BABTANiOVIC m,8~ 7. 196,2 .. 4."., ,21l11:B1.

mf-HI.

J

DrUl;<l·4.V lO~ t godb~ien;9;v:t~i<ln se 4Qnd:ldh, rdlH1l<\' Qtkak,o :n~sJ '5;[1 :i],3l11l1:8J ru!.;5:.~mBJ~:i!J. _!lua :fprau:rn.:a:

D.31.na 4. nU'Ija ZOllo :goCli:itl:t': n::l:v['~~,il~ fie e~~i:r.i tui:w:c: gn.d1J;e 00: l{ilid~ n:i]e' sa· nanul n~:S drnsi~up-~:El, i 'OlIn;:

])!:I~ul.·.4. S, •. 2i~'.Il 1. ~c.i:w:e ll:ll:v:rt;'!j,V,!I. Soc: 15, ~i.tmUlim,Wesee[ Q~~~(liiI!l)~ iif) 'lliau;v:i,jek; n3IP11.lS,tjQ nd dragj

:BmA LONCAR.~, rod~PUNJA

KRMAL.ZECO 1951- :2~no.,

nragi n~"~h.lW:o~,

po:n.,O'~i1;[ .s,wI!) ~f.cl ~Q~~'bn~!Ul ~i'\?i~ iii. li!H!I!S:i.:lillI. rnl'S]:imaJ.

£al'rl'{e:'k si Ill. [Iailw su:m. i m!l'~IJ;m<,!.

T'i'l)jin;tlJmd:rnij!.~ ~;Jn S:IJJcjltUlQ (Ci!l:Q)~ :kier;k:e 1Ralllij;~ ·1 ll~.mtij~, J~1llhe Iikhd~l~ ~. Idi8;j~ ~~It .MId,full'i. Milre~ !J!lI~cad 'V~dittll, Sea'd!MehU.t~~ m:!i~ ~Ji!!d: ~ .1l,rn'!m:Ill:!61cl

EmaDW I Tim' .

I B.o~ ,D.j ie,,' :u :iioc,i .. mr<l. !, ,~~ .. 'z.;~ma", I:mt~iC IWI. !l:fCU !;dlt::: OSUl;I~'

'l'iijil,U¢1) j :ltlil:ilgilil, 141;~fIIvl,i~l!I.

Tvtlii:, ,ma:jb Zmieta" lS!l![l!m,ga .S.i:m .. , 5'illovi Jasmin I 2[a:(lI:01 IlIlIlil:C[ D\lllilild .i 'l,arlk i:~~~ar ru~da

SlEe~lE

D:;m.a 4. 5'.2.tJ!1i. [!:a\~:r$O!i\Ta. !lIle god'in",. dsnaod ~m.rtj, ngi€'it!!]n!!,b,mt!!~

d;aicil~~ [ sUI7e' -

S.AVD (MEHMED)B)ELAK

S~I!Jtd?!~evQ n.rv:rSi se i g~d i,[!a, d!Ul;! (lid uilM~:r:~S:!.'<Ink"". 11!!~ i .I1)I)J ill. sreu f~e ~~'llI, ,1m'O :ibtdlfOl I~[i~'. :Z:ll;Wi~ijlek lecl 'tllSUt[i" u uienl: ~eC-a:I'IJtu. N'!ik:a~i d!t~gi, A1Jab 'flod:atr.i\'~etin~r2i'l~n~[ j,. d:~ef.l:l1'e~.

1UZNol SlftUJE

Dm1I1ll 4.~. 2tn I .• n~"J'i-<l¥g 'ire: g.eal'I:l,;;! dI~.ThaJ !()d pref,!ITl1: sn~;rti nH~e:.g

cl:rllS98 ~6h~;ge -

M,oMIDQI df'!l:.~~A]hha d~;~. (la dpil!;d:ari Ujepi ~~ll~~'E. s.a:ra~evoig$ a<lo' ~ S~.~oa t."<illllerrru.oresub.doilil.e u:rm:<lFe'

TU1:NrO' SJECAN"JE, n§i nate Ji.ajmiliire

ENVER (OMER4) MEHMEDAGI'C

." .,. - - '"_ .

,S PO[).llSt!'lW .1Ijltlb~vlju ~1.'f'f~l1Iiiolll1Sl&IImern .. l!tfUila~t: fil:.I]me[lii.~. '..

Hoi.'lirm",. dO'\i'iI l;c ,~", p~~u,~t~i. !!i ,sl',i}1l:da.!.4r, s.. 2iOi 'I. u .~ +.00 ~':i I'l,,,,mrn~rjl.!. H;lim]iiin:g ,"~,ril:l<l!.

h- -d'-",' ·C'A·P,c'TI - fJ.lIU·HA·' .' ·M···· ED' 'A-);aLZI, ,~:n.·c . \..1:1';1. I. ," .~. . s. -. ".

ABJAI)ZlC,

[~ ~

hadii FAZILA (ZAlMA) ,ABADZIC,

"QitJE-LEC

'LcO····I· B' Ie 'RA-' '. ·n' ·.·.·Z..;·[O-·· ··A·]-D'lrCo" '··AI F-" oco •

. ' ' -c& • ... 'lII::! ' . ',.' I. .: " ... '. 1':l.I:. ,:rou,. I·.V·· ..

ANA SILIC

. 3. 1l.2~I}07 .. 4. 5: •. :lOU!,.

dru l'g--3··.· 'T"[-'T" I·I~.

"._.' . __ : • .' __ " ,_ L •. n

~ ~

M411KO' S,IL:IC,

4,. 5,. 1"9'] .. 4.'5., 201l •

.flortm.~.je:miO o~ ~jucilma k.iI!)lji blilte Uk: i d'j~l!l JotjiJJ\~ 13:oo~_ 'f:ibtl! d;!lI ~Ii: o.!Il imtuv )o:riM:ILiji o.d .mtjia. Osm:ie\~j .~ s~~ Zt\'\rt S(!; ~r~l".o,

fo~~ft'li!m veHkCD'gT:bra ]'1,.; ~~ra~

j:anlicQ_fltr..e:n, Ve[jJjo "lli:U'wt.E!lfu " [iiJ&[If'!} Vl:Ilf.$lje. ,Aj]~j~lI:Iil:~II1:o~ C'el~ ~~ Az"W:ru:, l~l:'l;IElllS~oll'i~:f!.,a'I!ll~ N,e~Za.d~~'iJJile:ii GI)~'Il:Jll~KUkri~ AJillm'C![

fle:iaJlo'ri~ l{;lIjrntli D~l~'ir~t D.'Il'Vl)~\ l+ol~eJif !36ta~ :S-,~.ti¥1!!fdi~'~ NtmiJ~ ~ ~r]:Oii P:(1!I8;!:Oil. v:. Z:u.[ji!}Vi(! Z,iiO"~, P~t lQr=:I:jiI--l[Q)ij~d~ M!ul!l~m~- H:a:.~. M,afi'~n ~d,ic ·-~~[a. UF.!!lQ •.

Ellk.el·DutofPe:~l!li':(lJ .• !law. Sk'OnJ:a' Zrili:<l1 CeiI,,\ iGojb~ dr: i\'!J,~j\:l 0 Calia H.t MHeJic 'GIl!~Il.1' VeirOOllit JFia:l'Wt. l\:it~~, ~M) ,

6uzalilo' DJu"Or.l[l:l' "v®<r!llo]1!!lI 'J3tUlllljlk:e1 ., ,M,HeiCii~) 'Bilt.!lt Ame:la. Defuerd.'llielli~ 8.mn!l: $'1iI]ctfll~ Ormulill MUlIJdJa." Azra $i ll1ieurJI.QwiiC~ S~ f;\II,bi!!l!

i~ .Knm.jf,cllI,

S IjublYlju ~. po~~.ovau.jem c]Jvam!Q u:spome,n1J1i uavas, POWALI U MJRlU BdZlEM!

Zafu. \rruJlI: sinovl- I'ero i D:a;\llo.r~ :ne\i'iesraJ. Zodoa., '00: ttmJ~d. Da.jarna~, Muko 1 An.a:mada

,la os\I\c ~r{lj je' pros]1ll .nedo~tiIJf,ci [lillIE. '~1ii"',e s;to() dobl-J ~redQ:j.ti~j.ekn~_~, T~Qj;a Miki.

IPET JMA,MOVU~ 19~37 .. 1006,,,

:S.AUU (MEHME:D) :O]ELAI(.

~. 5;:1'l!1ll0 - ~. 5., 2011!.

.K3'lt~ ''If.rif;~iill~·p;!"(ll:a,?:i ·~.\)e \1i'&e,f;ii3:m. fi{:d(!iil~!l!jd-.'IJ\;'i;)'f~ n~btC:~~ .1.jililll'Yai\!; ?~k~jRa\ ~tll:![f?·F;D: i ~l~~~~m1l?:~~ .ko~ l'ldm ~~ In'oillCJ:9 '[l1.i!:a.d.0li, neee !,\,,~ca J,~ ~1,!ll:;_i]J:. sJ,e~l]ia.P~nlm;ru ~Jl.o~.ml!C:I~e l~~!I:i_

Mlullimti dH.',..··· Alab. IclJ3. r~ n!il.· ,- di ~r~.· -:rY~i:i:i1~g~(fJ(n!i J _ _ _ _ _. -iEl.,.g --- .. - .- -- _- - ~YaJ-- __ ppUlil - - ..-. "''!l

lJ~r St ga,-Ii ~11llii:-o'.

Z'@uvi~ek; t~':oijj: a'lldia, :~ro, s1'ri~~ Filbll!l~ br~t MeGloj Adds Anllil'li~ Hi~[Ii1. i EII)'an

~Ui

MEVLA. SILAjDZI.C~1 rod:. MlJrRUEMOVl:C

19(B <211llll..,

·.fug~. i :7"411tl8l !'IllS prc~ilje (l1&!J!di fe1b9i.!:'be'JiI.o!il;'ceptrest,d.o i:::IeJCW. ]I;~e [b,abe' Ii!,tlJl!I!e"rut~~g naj.boHe.s: ,r.ijraJ[!~:t;ij:a, .. Wa~a liub~.,," Hi~\Jd n~ce: pi[$[~d~ ~

s -i«-le l1Ira Xf:b~, :~~< . or ~

N'ek!1' fe ,~'~ea~it,ii1~meil" ]:V ·ffi d!ll§~,!. ,dji31'd dr!l(gi An"H d:l.:.i.

(l!:Dd'm'i lij,ep] Dzef:tlle'" .

I T'tQji .IIi:ajic;liraT4: :~.e~t;h:J!N.~dm0l. ~ 5Ll@IIlIW.1!l1IJl HaJ~.o:lilll,,· smo ... ima Eidi.n(!!;!n i lEmiR)m. ~i k~'!!tkom SelmorDIf S]II;l,. l~)~m :mmom~ [C I!!nu~dim~n9iM:ru D7.emi!:O]iU :id.ecl!JRl

!!dijb.m '!liOOJ.~,rj

S, d~'r:!i-m :po~m{lrv:ln~~m~ "J\Ut.KQS!l d .. d. .';J']~1'A'P'"flC.f' d.,QAj,

4. :5. 1:991. - ~.~ .. liU.

MlLEN,APoiANE,C

iz l:frasnioo

Z:iJ '\lOi'~~~~i~l:li!!!.v t l'!:l!f: ~'IiI"'i~·.!lli,.

'f\i<dh ~1!l![!l,'I'!!I~rJ&ugCin., ~~fb Zd,ellk~"b:riC'iI i ,ba. zecov·i :Ljul.Uiot R.esa~ iZdikl~} U:I1:Yiadn~liol ])~rija~. M-aj[Q1 N eda:",\diri!l:liIi11 i ,.!\:[Idrell

D;B~a 4, S: e , :l!l,{)II, I.. i~Hi'7r~ij;V~ "%~~go,d$lU\c 6d!k-s_ ~:iE~S:a 'I;"l,ama: :~~i:dr~lW!fkke~ lL'liWlo., $V\elmro . .i i~~~ol

SUADA. (HASmA), BAHTANOVICA

$11. ~ugjjl!m,k;a~1li ni ,,·r.iie:m.e It.: ']J:j~~.sQ,~:julh;;,lV.lj~1 kio.i~ Yi~l1o il.T~j,~.V"jet::fil:a ,d .?dvj';ll'i, sn

. ~ :;:~, - ~

1ll1!Ull!lJ !, U !:!~1iUfl ·~[[~.una.,

~~h· tll AlL'4iIi dz.l. :~!ill~!lfiOC1J~;pi RI.:l\:!::-1\i:lil!f.lt iv.li';rl~!f!i:hIIili!~L..

<J'ilI1]l1.>inO'~'.i. Se~dini Sf:~~ui.j u!l1.t1~\lI.dAmno'jj i, A,11I.la:r, !iln:al'ul.li!l'I.v(':!l'a

IZ 'fRAVNIKA

MIRSADA (EDHEMA) BUBALOVn::A 30. t, 1972 ,_ 4~ 11 . .2010.,

Ne p08:~[)je E~jeci k!Oj;c' hi iiS:k~~e nl!lgu i bel zllng l'voje :u.ne smrti, MoUmo d:ru,go,g .An~ba dZ;.~. da 'd pod,(!ri Hj;e;pi D;?;ellne:~, i '\rjec,ni rahmet, Tlv!OGjirodite~ii: San,ja i Edhem

D~nA 4. ~llaia ,210 ~ L n<li!l':rioaV::ilJ S'c;n.llllEi:l:[b godjlla,(ld~,JrU'Ti

n~se :1'I:ep,re~lefle:' -, ' -

Lil!i!!biil'll' i ,si'~njf1 !I;[I l'1I'tI'i [:lkmeni Ii U:ki d,e~lrlilm, ~*·t~0 C¢ [rai:~u:ill1 .1uMm !>:lichua.

~." .

T¥(lIjwlliL~ R~i:m. kperlii:a Blb<ll;i ~l\: :E'd:iD~ IUIDUC:l :S::ul'jjn i '\ferl:r.::II~

obill~~3X\~jU!. ~ir:l~~i!! 1m :r.Ihm,~.di lhliidzi Um:i a. u~~nj~m' MeybDida iIilO~aJ[I];mie:m h:<.Il:mB! ·do~e.. S. llI!:a~. lOll. ~lJ-d]ne~ (~n<!il!:l u.diiaooHPlj!dr:~s.,"t .~li;jc ~~nl rumiaZll.

-.. - ~ . ~.... '. .

OJ;@:arruZ3:rol'ii. ~ mUliJ~s'UIiI:i,jl~; ltadujJUi s:e..''Va,g:l~m do~.l!iSkn. 5W·ll'li

Hadl£i.UMI .. ~. banl!lm.~ M'UFTIC

'l'voia die~: .Inm:5.n.i~3.Alii\'l N:iZ8m:a. i laslil'll:L1llll

m~ fil:tr~ -

SURRA TUTUN,D!tI~C, .md~ HALA'VAC

J}rlilgllJ :Ilnia[rko.·

DM~J '7 ll!l,j:n!lZ"aijtIJ na.j,ffiljJill2ili. (J_a1Lw;. Ni:,lt;l"dll:. 1i{!.:t-I~~~r.~1'ir;j<G!!1ri(i..

.ZAUVIJE-K GEMO CUVATI TJ'SPOME~mNA TIm~. 'NJEGu~rl S1rQNO'[EN,ISmtl:

Ah:t, ;Um1r~ AIn~L1,.I~!~~ Bcil_n, D!Cm(l;cllE~~~ :fitl:do" I(i~g~~ ~:~, ji~"'ml:ll J~..tl" J~vo" :K.li. s iotK"~l!ihM.u:rnr!;l MidJo~, M!JjCi ... ~, 'W~jl; Nlut~ ,Otit,,~.1'1· mJ~:. S~j~, Sfl:Wiad Vik'a[o, V~iQ~ U§m;Zl=l,t$ ~~l!),~j~

SAJJD'J\ 1~lM.EH.M:ED,A)B,JELAKA, 4 .. 5.21111.(11. 4~ 5. 2~OU.

Zru;!:~~c1~.6tlmiJm [e ,6(: sj~l!.[]: i tlil:V4il~ Ui'liflj~~e U~~OIl~l'!m.c: I.lia t:obe. Radn,e*ClII.e,ge KjKlj, .. ,Sat8il,eV1JJ-illllis" .t:Id]eI; dere.kdie

.ALlIE (JVSO) SAlJijLHOn:ZICA

.;.

MEHU (AL:~JE)B,ADNJEVIC

.. i'i Bq~alL~kc Kru.!~ 4. 5 .. 1eO],!!J .. 4. 5. 211!l11 •

, S liubll'l'lflll i POS:tiD'IJ:aDje~

Sm:l!!lif$~ciI~ !5'aM!! SifetOl" UlI!!ike S,ejil:!!!;Mi:r.ebll.~ AIU:Ia!

.PrJ"

MUiH·· '0· . ('A' . L· 'I]. ·'E:)· ·B'A·D·· 'N"j··''Ei'V''· ··IC·''':·

~,~ L.,--,': ,_-.~ '_-:1_, [,_,,1 ",i'~-- '.',:',_. ,"~'_" . __ -

Will Go:nll\~AlroJAJHPRO~LA,.N] VttlJE.M:E ~OfE TEeE S]ECAf\JIJB NA l:iSE IZBJUSJ"ITI NI~Ci,

.MoHmliil dl\<lIg!\iI'g l!dlaba d::Ui:, d.!!i [€I Qbuclh,ije'Uie:pi'lm ])oorule ~om ~"'iecMm '.raitrnH;:tn:m,

- -- --- -- - --- - ---- -~-- ~.

MEVLA SlLA)DZ1IC

Di!!I1~ 3. 5. 20U .. Ili1Ii\"~:~~ 8U~ 4 ~odim~,ml ~rnru [i:aR~d~

. EKRE~. (ISMBT)

~,~, _.'

:S·ACIRAGI:C

N!I;~i1 d !d:I1!.gj ~\~hl'hqj .. r.., potla.!'i il,~i'l)~!;::njfJ~[ i I;lie~li; uhml:'l.. '

,~"UI!i'ii~~· ~~~"i:!~~tiy .g;!.m ,srciJn~.

TVf)H: 1l)Jlb!ka Am'lilt'! ;S1If;1I'I!I~l1 l~!~~f!!l1Ii, l.':~r;f'bAj~i)ft::!~

~i1)~d ~~;t~u

SJEtANJ~

Da!lll!; 4. 5.2(1IIJ. ~'laVfklt.i!: 1(~',6 ~t!b.,jll gQdi:n:a (11!l:f;[!llrig n~j,e sa H~a l]Iiai ,.,U'prj!il,l!~ b;l!~ s\rt'lbJift Ji,Ilr:n:nl!: i dcd~

MUSiTAF~"[I'f(O)1 KA.O

z~!;!.,1i! iek 61;'8. Ziwj~li 11 n<!§iDil:S;fim::rna, TVfJ,jl~,!!lul',rnga f: dj!!',t:,OI: $11 PQf(1!d.ica:tnl9

s:u",n (BASIliA) BA_ifTANOVlt

,MUSTAFA OMERi\'GIC

~\ .. 5. :('9891 •• ,4 •• :5. Z,(U L

S]EfiANjJE

[Ill

S.A,(ID :BJEL,AK 4. 5.:2010 '" 4~ 5.21lL1.

:f~elj'i§e! bQ1jd:a. b.ihmolllIDa iEl;{I~~ltj[:L,

'f\~~jfi .,[fUdit;H .Ai,.ilmili A;w.iI_'tI'lj~ 5<!~9i[-gd!~~Q:m

~l,[ll,J!',!b

t}a~liI'" S.l~.1 L Ijaulav'i!·:;e· i!'p~.i.!M IJcll:!::jda Ii),ije ~I! T:lEUJ'Il~ :;~Wll'i L~r~r. ~Ill'!I. i $Jiidt.::rl

SAUD (MERMEn) BJELAK.

1984 ~ lOIE I..

N~l'iol>~,i~s,·r!i~m .. ," ~. ,Udllll!rliUl! I.ijSmjIT$~l1llil h~i Jugi1l. ~\i\~!!.mll AU;tlfl" mt:.i!i,. da ri, 'P~ doi!ri Uj~i U~T1,:t·~ .~·{n"liIIm!~1 5,0'8- .ltiil ~!l.IJ1:ij[ d~ nI;:t:SU!\l~:D]IW' tllIIl'jlli 1J""'l~~.

Tlv"TljlllsElilm .:5ciJ'li1lIi:., '';!It l\,di:iiI i ~l[i~ HiIUil~i. ,W~~ hi

KA.n.B[ SUZ:~ OVIl NA K.~J\;[EN [,,\\l.E',; Kl\.ME,N 81 SE .RAS~AO SrnJ2.i~ Dr ()~~TALlE.

TVOJAKCBR~ :Ft\~NA

SJECJ\NJE NA ocs

MEHO (ALIJ:I~i") lB!AO~UEVIC,

4 •. J.. 2l0lU]I • ;i., 5. 'lOll.

PQ'-S[J'EDNtIll SE.LilM w.{i~.~

U~!Iir,~i;~lii~i .. ·!a~h:lil y.m;ln~ ,t1,Q!,.(I!,.P~,~CIl Aj.dia,JUllnfpj A:1ie'd~.1 .Est!

PMLPilliNJ] SItUtM. !'I:i1Sl1i!11 'lih~l\lOi!lil' !iIiI~rngu. (1m::! ; SWik!!'1I i d::dl

S.ABITU

ORAHOD.ZICli

~dUlln:iiti ~~WiIo~~'Pill!lH~!i:~~ sa ~il:lb;!l'l ,IJ! i pP~m~a1!h:!ml! !!lPCI" rn~l1i:jiJ'i.

M.o!hlu.lAl~~b . ,ili!::~, [I;J; rll;l~' dav:i '~iI,!~1:i [ ,Dml!!l:t:lJ; 1 l!'il;~·rg·1 [~ffi!I~]!~4.

IlWi b~l~~ sl.r!~ciII~~.$IIlIl!~~, 'lIJjlU]a;: Mjjllcl:iliM.irn~"

'Dmru~ 4. ?t:OU .!}(ld~e tI;;r ... li~V1i '&:ilf. m~1: t'l'dllmni :na>!llt,g i!1)II!ug &Iiilil.i ~U~t1]~i4 j, ~a~~

Hoi !~i·je: 111 ~i..i~.m:n h~l.:mnllll!!leYlIl.III~,i.m $'1'dlUU Ui!;.I.iojl.lITIIlI ~~ ,.. j6:lml·ti.'lfj~~i. Qs~avW si, Ul'.1!ili k![l!j:i i>C .1'J{iilil1U~C: i ~b(!~Mi. :~ n~gti k>Ojta.:i.Co

n.:e·m,'0*~ proo~lj~t:i, , ..

',(\m.o u.'\<ij,,*!t:ilJsiJ[i 'i1n;!~illlll.,~ .

'i~<Jlllkib~ jl~ diJD noiikg ii\~lilul u: ~oir.liI:!:w· ~am llIvi~d n!1d:IlS:I'fli~;IL Ntlki Ui A[I~1u Jm,~. p.!Jdtlri Iij~iDmun~l ~ 1L':f!:liill:i~IliU~l.

1"'fflri. '~.llITd ~'ii,~~ mllj'Io:J1I, D~ik~·; .. &u.P'IlUe.'ll S~im.!II" !Jh. ,,\dis ~ 'k6~1ik~i Mtl:r,im~ ~u .US"

·Sa: ~1lI,~'1lil ~.gfW i d!ll!~. r.P!l',~FiimI!(j ~sa: ll!iiI:~U:IU Hl,a;ik,t!tm.

·ilI!i!f:i.Ofiiil ] ijliin'U!/~:Wm •.

O:BJ iajcli~i' t\ll~b pod.8iJ':ii lli~p] U~t:t[!~l:. 1\1 jehi.:: :p~!)tldl~'a .K.lfs~ic; •. kcer.kiil. Bl[~!l!"~ ~~~:t Amlf~ '1U.f:!!1!!J~~ 'N~rri.i~~ .!lclU:! iZe~lrrJ z.et

A.z"e:m. i s.ma~ Lena: '.

rOS·l.'ll)N~:m ~IU~-l\M 'f1ai!l~lll dm~m' U~~, ~w:kr"llt i ,!iL~dri

S.ABITtJ

ORAHODZICU

,~ bQ!i:Im~m ~!'l:n:;l [~i~~j.!JTilm .i I'gi~~lSel! Slif6 S~Q ~~ bnl:l!li~ 'lJ'!i'.i· ~e!It ~.IIDll l'i~ sW~t,',jir.i ('I!'og I'~i~'

mcn~ruIlg;.IIi~~~ . .

~~~~t~ dtli:!!i] AJ[Q,h.d:?:l.IMJ~·

ri I~jcpi n~gru~1':1:.. '

~in 8'a,iI:iJr., 'r$:rIIli.!IllU. !D.~~"'<lh.ira. i llI·filllJhd.,D.;;,i}l'iOli n~~11~:IiI!:1

~1!;~·illt0,'.

J051P'RAMLJAK :PEPI

]"lMi~ clol]mtli .. nmadl :l:1lc6~m.o ;tmiljurall:~ri:

I:iQSLJEDNII:Si:EL-l\M :I't~:I511'11 ,~.~g.oifn. O~llt, ', ~I,I\~j

~~lIi

S.ABIYD KARAHODZlCU

Sa~ 'l'!l;Jlu!l! ~~'i~fiI!O t~!bgilillIlH l, Iad(i~~L1,·~(·~~8.liI1iJj ~E~I:lJi!ill~ni!do

'~iC:' rH::<il

N n ilih',m ii, .liIDii~

d Lij1.ru~iIlIJ1~iL '

I",,'m. _" ._ J

Sm <,kl'e,m:" i:>l!Iat'~Ii!. ~u!i',[n4.

~1'I!1l'1~"ildi Hd~. iR!TrIii fiI.:i :iiAmllli1

~.1.\."\.i;,,Jf

ELVIR.(EKO) K(}'V&e

4. ,S.l'lU!l~· 4,. 5. :lion .

.Si'l!l',"" ~lnrlMi~ ~PMnn~ !*~~,I'~· ·,d:iimkijl: .. tIi sl QI U!'illJ •. fit! J!Iii;$, ... U t'l'lg9. il btli Irmlit~al,'l '~'jll:~J!1l, O~~ik(l.i:i ~{1 'f\ll~, l1IiliJ~di<i In~ ,2\'1,blli.J;\'.~Ia;l'Ui.' I.iVl'!j ]:l~~·IIl1~H,il.~'.t~·~ LViIlfll Qluir~:o~1];.,

1,"'roi~;: {.Hl1! Ua.met. ~!iaij!;:.iI SII.ilh • .j, i !Jlmt Adlis ~[]""~ ·!IIJi.!t;!·hi

D~~ 4·,), 20m L ~i!ltt:SaV:!l ~ 6 LtlliZl'lih g!il!dinJ:<! od :s~~n~ ~1ll;J ,ded.e i l~1lQ!Ilc·a

F A·n-·I- 'L" cI

. n .. :.I,(:Jo.

KlOVACEVICA

U\ri f~k: ~~ ulil~~~m~i:sH:9P.!l!1 f~~i) ~ii!i1. ~'ll nll!~ma ". Llta.\r ZI'vo[tiel'll~' te·p,<LIlUUJ. 1'\·ojta k;&[ka,AJmru~ eJ.I~aMall!3j ;0£( N~IiI~ad

'~'H!I

MURAT (BA_JR;O) KlJNO 1'!J43- l'99Jl~

JUSUF (MURAT) Itt.n~o

19609' -IlSl'3 ..

·MIli:rluj~m!m:r[IJi~la·i!!illil]Jii'!j'IJ':'Il/~i!].i:~~1i! bJiilffi$$lrl!i! 1)~el~lillba"i.E~lLI dacdli ill In\l!dJoil\!e'

gti5~P<Wn't~.~Jfll' Siettl![J!ie ~~ "'~ l~ ?~~!1Il.~(li~ Uk ~Lfj.~JIl~11:! 6;,1iIu.fl:5.~ O:~~ kllii:t 'liWI¥ . ·r.i'in~ "'QI~ ,

s pU~ID"UI1l~~'f!'l. ~ 11'1:.!h~,~ihlJ

rO-iQUJJC;A

-SENIJI (SACIK)MEMIC, :fod. SULJA.O'IC,

Uti.ene':I1iiemca. :l:il:ooci3!\'.liIfe-~i!i;toU~samiOll;!gil,Jl'e:J:ikL'!lli~ba1l{ fp@Jl:o$fe.rta;st bll!l ro£t~t,[eiuzor,u s,vem;u 800, je [l"(iJS'[ell~'~ ·"I'if..em:o'ill[~.e:ni~[I".

1.t!:JJ.i[JIoMI.a,ba <U.~. da. n 'l'ii}ciMi lli.fe:Il] :O~nn~[ i vjiCfni rJJul)e.t; .

1~:Voj~: filli~'ni~ Sn1.aii" SlI.ggtiij BJI:vet - C~c~u~ Mt!llt,li:na MMa:., ~H!il!"h-e ,I\ta:mt"...ai, llldlif!l,~llii1l!tikie ,l'.\m;iM, ,i Meli-oj;il

'Dilli!!l!J rk :), !iliC! ~ I,. ~~1i']·,ilj:y.!! 'fOe ;ggd:I!l~ ~d 'k'!!I11!! ,j~ pl~ti;1iII.'l.liIOII !iJiJhet n~J! d!li~~~ 1i!:l'!!I;,klI, p!!iill:i~~ 5,~!JI:;!1I'I.!,

men!!;i P,IT<lifit;.lil~ ,',

RUKQA PKNJ,AVO;RA.C" roa .. LOKMIC

:iz TO.nja,

Nfrim.tl ~~.m~g;I~. sa.eu\~~u. (ldiOr;nrii>·~dj c!l~~ ~li~\I'~tLml ZI:I~nV:i.

,l<Ib'i~if:Iii mnuullI.:Juliiibruti, ~Gi~Q51iffi i l((!J'tia,,fj, kIljllm p6k;]ill1iJ~a.svim_:li. IlIt1I1OOu] ~lfJ 5m:(I [~im:d-i.

Neb ~i A~~~ilt! .dz;~,pod'II:$ 1) 'mh!Mi~~.

T\l'llH ~l~~m,m.i1i"; ~~r:IJtI\li.JlkJil UOie'il.'.~. (;~.J"j;.s_i!,lIZll, .:l:il.ibi!lid~ ~", S.w:.I$l!. jFildiiJ_~~'Ze'~~i

:RaIilJIl> Stlll:!J.di .. /il.rmi;o, :511l1~~ N'lII~rceli!l I Ni,s'!f~lli • .IbmlA]lII1~~. l1D.ut:l!d uui:J:hd.

Th~!:h~d. c~·8.ll' :p~j;J:~iti iii. scl.ill.nlltu. i.~;. :l!:tH.l, IDJd:i.III,~ p6llij.~f!pl!.tl1l!l~ nlli1l~ll ill 'C:8!¢ij:>~IIIJ dlluniji 1i'Ii~llIa'l!L . - ~,lc5-JlZ

PonO:~llCt jlll::~od [iM,g.~ :z .... ~Ioom, Bki ~iJ.:~!3.:j~ !j·:~.uki Govj!fi.~~ i. [.Mt ¥liam j~. iiro Sl¥!~,[~isli~lllilJ lc;a\!) i~Md1~,

.Majka N.a:Z1L~hrllfu .A:s~.m. i I'b.rl)~ !'les;u;e ·E:m~llIl1n~e,mn!a.l! HinHtlh'::1 l' Zckij';m. sap-<lNdka-Itl!.1, ~~;:"I'I

S.JECANJ;E na l1!~eg: se.it!.id;"

RAMlZ eRA.SAN.A) .MURATOVIC ].9'.52" 1992;"

BDII. RUJDlJROV.IC

N~kR [:i lil\a~ Allah d2:~,.[W.tbii .1;;it"'P-t [}~~i:'Irie't i '\fi(ji::I1li fifihI!Ifi~[.

F~l~f'!li iI..I:aibt:--p,vlit

POSLJBDN]I S:KLAM

H.USEIN (HUSO) ALAGI:C

Ncb. 'Ii d!:a.g;i AU~illb 'podarl ]1iepjn~C1UtC[ j vjC.Cl:ll ndJllmct . . KibJ Mio.,J\.:idl1. IA:m~I~ ~. p.ilmdloom

HUSEINl (HU'SO) ALAGIC,

HU'S;EIN (HUSO) ALAGIC,

DflJl1~,~;!I, $, ~~Il, ~~dii!l~;~"~\I~ff~,1>~P!"t ru_~ih~Q~~~_n~~ I'll!!. d:i!!!i~ :nJ!!;~1 d:r13!lG, ""fQ.lI~Ie, I1!tJ.i!lIP!iZr" f:!",.~p'h~ ~ ·rq:lbal.

S"lIPi'l!ae. ma:ike i~frah.t' .

·p.It>,dlml[l, llIa,~M~nL* ~~Ient;, l,mr;~~~~~Il\t, ~~d~i !) ... ,~~~

'~U!tAN:IE

n~ d~g~ ilf!ril;1!t~]~3

AMINE I(FIDILA) KADRlC~ ~od' •. HUJ.]C

(4. 5. :!!lI06~ 4.5. 20ltl..) Sjt&1J~~.:n~: I[CI:ieo [~j'n mll~dW,j;I,. liul:!a~, dobmtu i pk:mc!1t~~iJ~.kI!!I!!JiI!Ji!iin!ll!t!l !lI.~.ellii!!Il.IJ...m!:lr\f..1J;~~ It'!!'fli \!~lrI l!ltil'Dl~h ~vi!;~'tli:

NU!;1iiit:k U ~m.u.

I N',~t:!. lEi ~!!;vgJj. A ]'l:!h dZ;5;p<paj~~~' lijl~pi' .

~~~lUlcLi. '§\~.~d. ~!l.!.' ~,t:t~kll Jj~"UUiC~ ~ .l'l!~'t~)JI L.....;o.,;;;;.. ---'

~1.1"~ "'J~f-fl1 :nJlim!:t. .' .

T~uifim:'!')l!e5~i $ t:l1J,,)'iie~ Qj;i~~~Tili ~ild~~!~h allgF:ll!diil. m~i,k"-I $!!h~ItC1!a" ~~tr'l.l\l1!!fil>"lg~. ~Ilri!hhlh~~~d&! rm~~ i iRJld-l!~

AMINE fFA.DILAJ :KADRIt~ r-od:.BU),IC 1(4. S.i(106· 4. S. :1)[1]],.,

V'ri jli:nlNl, pm!.!!"". I:h:ag:~, Illa\lo!,,"Ili lll~. bL'D~[ I)t;Qltl!in,1101ii0iju 1:1. ~];qn!a ~Ili~ bj.i $~L ~~ i'lI:::nzm:j,'tI:'I'IQ "'~lUI'lK

. J':..':.eb d (J'~!lt ~. iidillli AlLah ,;IU. ;lnJd~ri I i.j~l1ii U~e-rl fi e~ 1 'S,ll;l 'lil[~i:fi~~t~~~ .Ii~li~~~ .. I'tt vi~~'!1i. rl! Il!mt~~ t'l,-;(j!jlllj

pl'~iulHliHl\~ 11 nllm~ Mti-1I)So ~.lnH,

'rll>t;tii f1'~im"'.ilill~'ii~1t l'If~a.ljjl.:Men..i;)'UJlP.~:~f(E;i·IJ11~i~ .• kbc.il:k<l: ,i\,rn~-

1Ili, Sj!,! BiI\!:uk,~\~~;l'!'~ltfil:r~ ~..".ekr'rI1U~i. ~r J\'ljl!l~iil,r.Iled

~L·~Al1H'A

EJUBA MUJICA

S ... d~bij:k:i:m[ln"(J~a.J,i!.jem i~j.L!b!l!vl ii!1l.,. ]'JIGlmdk'a ,K;[!e,itnt:aYe'I

1'~.I.tl

:O!1ifi!l 4. ;; ::un~. ~a:Vi'~\!a:. I se ~f:!~~[~()dt!j:~.!,dl'-!)· g~;hii'~ g~~l cba:~g

P10SLjEDN'JI: ,SELAM, 1iI;,3fl.enl; *agom ~,iGl:Z:.l

]lim"" iI. S. ll;Ll.li".r;S!lt\1;i seliO d:s,t'lll, ",d!>M~'IIillarell: dra~(]I~ ~H:1:l.:JJ S~dll

.' .. .

e IlIl1'~~"'>lgmH!ffl!1 m!5!m,rl'1Ii1~;ile: 'r[~~m,_I!:i]'

M"E,VLA SILAJDZIC

HUSiElNU ALAG:ICIJ N~ka ti dr~ M~:h di',~~ i'o[j'a:rllliepi[)~~~c!t i \!'jli:c~,[r.~lw'tl"

T'iloili~ b:r~J:i~J~a M'uifiiba sa i5iIl:6'~:imJl!AmlVOf![ tP~mi~ r,o.m,sn:liioin AciI:imm.i Mluta:dllma

SEAD S~INANOVJ;t

NiCika IDnllrC ... ret.rn..i .ramncl. WlilJt;:iw mb 1r.i;~SI A1:I1I:h ~~j~' NdJ11.cl. Uj:epj ])jrenl'le[,

~eli~al l~n;l:i:lIlia'j A~e:Kis;a" .nda:t iiScllad

REDZO I(HAJB.O)

K-uNOVAC

V riien)e :l\l,i!ll',i~pro~a:zi ne !mt~~ ;i:tb.riili~O [ugu m~o"

b'O'ut. .

Ndt~ It Allah di.~, ,oda:d lij~piD?J!luu;-e[,

'f~'ij!I'i;: ~i(ai;;Ii;8i~ro. kCe:rka .. !J~~Ea:i ~~.t:rn .~j1:i:da :Sa

2.' ~'. -' , - - - .

p-bii:i~dlu:;@m

DIA.GOMIRA TOPIiCA.

L1ll!lgi I!t,ttS l<!~k{) ne.j).oow~i, jJj ~!~il;~~ f.l:i.~bQi!'i!;y1lf,i;;~~tlll1~: . ~,I!iiii~¥l.{I pt-,!"'"llrili~ fll:g."<!! ,. s:j~.r:! jit rut. ~ebe" ~~r\~~.p~ii.i aik:1I!,l ne lumlro S,'~I~ dot: 'ltl:>'! tl:fil,ai 1;;0 I~~ ""~! l.

Tvoji!! .~. ~erkc SUl]j:lI~ S!~:nrl:~jji ~:ii!l, Sanliir . ,. !51'~"li~·

:p,aoa It "So 2()U. 1iI~V:~8iYiJ !,i~ :r!,.f;\\'C'tI!Ila~t g~dima ml ~t!1:!l'tiI"l~~~ _dl:;a;g£lil: SI11_JWI!I,' ga.r (lea:

pnS1JEn~JI ~!l:il\\M, .:It!~. pMk,i. fiiliW ..

RAMIZA, OLOVCIC~

_AI" DJJI1UA'NIi-.-~ .

lluU/1j IJI\~. . ~

ZQAD l(mHIM)

KAIl'RI,C

PJ;ti~h~ ,lie i~ ,tW~iili1:111~k;d<Qn~" si ~ PJI!!l'l¢. l};I!i.ilol!! i~~.m(l. b~r. tl!.G).~·jvetl[1;<L pr~~.ip:a;·1';~:I·n!l dnili:1 da "ftC: pg.:I'J1i~!lhl(!lQ ~~ lell!;. .Il;!b J:>.i 'I 'iJ~~,~I!l' U !J~m.~f;J:imll~ midh'!'~~ t d~l.

D~,k ]Ili :HrvimA), '4'~Jd ~d iii, NclI:i1! ri i~1;'~0'1~ ~!Rh.mi;:i!." S1!.lprl.!,g~ S-~!:I<1,~~,j;'!lI'~i1~ i kQ~r~e S.t:lmai 'Ehn Ii lulI,f f'rN:irnk~,

M'lJHA,MED [M,UHA'RE,M)

tAMDZII:

Vj'eeuo e~ ziwteti u :H!Bi~:m, ,!liOCim"a .~ .mislims.

N,t':tcari i'U]ah di2:i. 'pm::liiri i l~!~~i :D:k~~~l" i vjatiti.F<!bmel~

i T~l\O·ii S;~D:I't.l:PI .• \hn!l;lm~

i kCil'l!ikaL:ejl:a,'~ sin Ad~Cli'a~l M~~··]j~

]}[aga n8no~

o.d li:il!da: ~i ,g~i~la l]I[u::ll1~il'i!O'S,t ~. dJijllie' P05~(i!Jlt ~ dan i~'V(i'P~lc!lt, pltlit{)~!: s It:oblQW~lI18iPi;lilmwn~ ~m.o.l~!I$rl~.me!Jle. U'Mla:ti u md:zmjet:lWu lill!!iDiII\1 J::1j~1JI ~[mlm IYW_. ~ S1',a .. Jl:i I1!:Sp!j~h,kof.t;':m ~i se !Jrci[:I"ra~31d [ ,~oi,i ,sf h'k~s nam~ ,d!]ji~mil. ~a ~·m:l;rsku." ~jt!;v.a,nic::~,· ... hdk~~lI!Q '~,i h~~la.. Osrlillle: 1l:at;n,&a!IDO d!lmlil~,~miI!J' U~"i!8C:l'l!ll!ig Alla:b:a dJiI til pO'~

dart li~le1)lI)i,ZcUI1liCJt :1. dzenDe:lS:ke ]j,epotf:. .

Kce-;k;:li Mhruia., i1:elln:l\ro~lIIfV'Lia,ke·l:..ei,1;[lj j N'~l;UI: Sit p~rolll:ij;lO:m

~~r,~",.,j~

SAIUT (HASAN) :KARAJIonzlc

RASIDBE]'FULAIf 4. s; 1"9~, ~ 4~ 5. :nUl.

I :N!i::k~ tl 'I1rnK~ .-\Thtll ~Qd:i!f:i,

I ilij~l))i D2{tJ!l'i!!'~I~II~()rodk~ !i8bUi.if.~

I Mel!:!.

I _. ---- -

U ]];"3l.9m·m s:ocim~ .lI.v:ifrek i(!st.aL~ (\fOi!l· )~,elTIilYn'i[{I(!Itl

diOb~[~;, , ie :i. ",.~-

Wi~:l.fljll i fltk~dJlIJiJ~6~ 1~U.~ i~did.

]J:b:rod ic::! BErrULAH OO'~-:In

DaaIl;ll 2. 5~ ,2j,H t gnd.mlt: nijvrSiHe ~u; K;. [;[i gOdille{ltkak.o jle ,illes-cUb LUI ahi:ret Wl~ dlr~i

J,ZIT I(;SMAllt.)1 LOJO

iZ' F0c'e'

HUS,.EI~ (IIUSA).

ALAG1:ClJ

ZEKIJA, .SEFERiOV]C;" r(la.8JARACEVIC BJO.l. 20 •.• 44 :5 .. 10]1 • ,g'.0d~lIle

KBMAL :SEFER:OiVl:C

1. :5. l'!}I3: ,~ 4. s, ':!(lU.,. soidiflll@

Z\libtlrnv ~,e~c;l_~loN!iOl~o\rtli:l:c;a. ttl:g.a irJir81zllid,I'I~, QJll.lhkioj'i l~ vo;~e-.

. Nek<.l ti ~\U<lh d;;:.~,. podllri D~~~r; :m!~:.kJa diev]~l1j¥l[!;· h.ml<:'~~

N,cb d magi .A11ab di,,~,pcdarI ~,\fe·.dki~mt".t&li:e" [frcPQtc: i 1"aIi!iIilll'~[ [V(ltoj d~~L

SJE.tAlfJlE. Hili l'I~, d:..i'aJje

U1!Jm 1. 5 .l01 ~ .!1,lVIi;Ll~!i.e-4(I t1)iil}lh d!!!:I1!; ~d~~j!llld,! :~',

ru;li~t 1'I~Jl: q~)gO!iUp~,(lJ :oea~ $V"lfkta l d~tt: .. ,

:nUSRINU (RUSA) AL.AGI.CU.:

Ut;jel'J,c f.u::niHi, i:Ji1~.I'ii!iY .QIC ,o~!l!lii; ,':;niHII [l1;~,]f!t'!IiILlS jrt $i ~io 1i'cl~ki o~\!ie~ .. Mnitm!J ;'11:1 ~~h!!l, M.lIG<&!1';I1g-d;Q·~i l,1i rom Q_bii$~8LlIMJL;C'~:ik:o mjr~i(1); .NI;t'l:rn.!l!:tom ffll:~ !t~~l.m da-It;; IK!kril'~ ,i l):~[JCilllm NJ~~m .

r\-tI'ji: EJ.1pr\· . t~:a·. S!:!liliOl.~i IJ l!m~i:. :~61:'.rJ'l a:

iili ~ liI]]u,k:n

'fl:vlliii'rl"it'!:5i~pMUC:.il'i .$. ~. 2011.1.1 l7 .~111 g~."l:ii!ll&im!iji ·i!I.~ik.Q'l.IC:U, OOIcU.ILI

N;ek,:~ d ~t<!gi AJI.:Ih d~~, fc)od.3If,j. S,YC d7~fm:e~Siker !i:!iPQter 1 ~~lliIlE1H~:[ nf,ojioi d!!!1M.

BAi:ID .MRiO '4.:2;.2I1lt ~ ~~ :2.2111111.

IAZ.JA, M.B80 2,. 5.2101.0 - 4. s, 2'1[..

Nd;:a:~iliiJtl_lIrugl: AJ!i~h wili,ir± Il~nilid d71;mu:J(~5~~Ii~!J.Mi!i, .' ·P~f!tidl'~~i :IJ~dlc': ~~Uk.1 R;ij:m,litl~, ott',I, MUjOl ilmnk And,. uil;lIikli "J\1iifi:!!h' s.-I"};M ~I

HUSEIN ,ALAGIC

SJICAN)E

sa ;pri[lOSQn1: 8~ ~jeca,1ltO'lIlla&eg

BAMED,AM:BN'Zm:LOVI:C,A k.oj~ ie d;aI!1,a] t .5., U'9'~,. ~ilJle '0ghU~) I!;~o. JlfYj.sl~'bid. i2;. $;,ub,~~ 1 .• ~V'.nm.tbw'

n~i! ~, ,: Z(HLIDldiiIl~ll. n.oo obi,,;':i ~,mQm!:?Jil;r·nr!!'ii!:.s- nl'If!i!1!Q '!~<!' ~~lfi~1lmD; mt:1..;,u'i~ X:lw~f,i ~ 'Ll.d'Wni '~)lLIMI!!. ,~~ ItlJkrJ'liijemlLl !iIllttii~im: &:.hl~ i p4ji!li!.nIl~~mInUl't!al1m ilt;~~:t\!1! .l'tV"~[lubr i ~iJ1L :F"r.i~Ill~w~lafilt"!i-"'ttl ~m~'-l~ I1lirlllilit'l.l, <k.m;d~l'iliiS~fJ~ barw,. 'roll f &!1I;f~V!::kh.]Mhlhrt:i'ttH.lk-a 00 t1l!.iill

. ' ,~~pQ:itH:tI1~ 'Di'"EimprililllD~.

.~~~ rsar _' ',- , ' , '.,' .~.-.

HUSE,.NU AL,A,GICV

Ii:.ti'l!!olI, m~i'!.l~[)ll, ,g~d~Ili;'rmv!~vlI ~ ~iti~; 1(!~~t1!~n;iji~ dll!b!!.Irn~1)I jc I1U uhirt'i:

p~liia, ,!"!<I~fi~i~li.t.(I;~tUll!~ .

~~l r L1.:yj~i:k~ &:! t~Demg~~~. ti~!m!;l 5t\l.!l,\e.~k~ml'e,~..u ili~'~.\·eii; i'iljt ~uiopi'i,t:" IIDi d 'I!i~ i~i;id ~iti. Sa. 'liUJ.]i;iiifl i~ f:i1:S~OIti.r dllQ Jii~ t"li~~ !,!'i~l;: :l;.vUl!·p'~gN~:'(lf:r~.lm~ Il{'iirniiil~im,. tyn]~ ,~i'uh::lw.·s:l!\\'iiE.lidr~I~:Q;e ,5Jl'llfdl'l![lm IJni.~Ja.bdID:l]l:lm d1;~

, ,

. :l1.:!.~r.mQgromlli~. ili!'p~mi~lfIa ~ m~~, .

NI~1HO [em~gl]i ~~lijv['!'[]J mi. tileilltr:j~¢SmJli. !lilis~"cuJi;'ilII·.tt:f.I~~J ~eod.1.'~lOOmlll~ .• iC',f'V.tjlieill~l!!e umim.. N'eb I:i 1iIII1I1l(J,;rUi!:",'"i~~iiiI:i.AI1.i!]] .tJ:7~ipntli!l'r.ii t~.i~'iJPr Dit;ruaet ~ :\"j~.Illi'l!llll!mic1.

'~·hi I

MVEZ .D.om:T~~KA NAlV-.stm RA1"i~Uj .l"lUZNANIA "ZLATN] L]ILJAN, I "Z:L~TNA flOI.J.CUSD\ .ZNA!CKA';' :KA.NT:a.N SARA.Jb'1fO

:8JECANJEl

N'A POGIJ>H.}",ua litB RO] B UDIRANJ:i, BO:SN]~ ,~: :n~~~Ht;;OV.IN,E 1.1' ,M,jfoSSCU MAJIJ

WS'ID\Ztr]l1.~O I)"umOEU ZAHVA.LNO\S:Tl ~J!BCANJE.SV!1MSill"l.mIMA IiPOGINULlMiI30RClMA AR!UJE J:tmiH i MUP RB~lm

. NE.KA U1JEVJEC.tT~RAf~MET"1 SLAVA

I~1)5JEP~tts.TIc10 s;a'VElA

.Z['ATN~LJIUl\N SAJlANillA (MURAO.:ID) :~~ml 2:8,'I'J>, 1I'9.i] ,. 4. 5., ~'!iS!3 •.

''fAI,MW'VU~ (un·ME.O,) SUIDJit\. .il •. 8. 1l9S;i " 4,,;. ~:"~i,

m.NUN~: (HAD2~) BAJ1M_M.

16 .. U.· 1$M .". :5 ... .Il9'-2:.

:IEPAC ('lIRA) DEJAN

. :5\. ,4,'.' ~.9"11 _. ,5,~ s.~ ,1~~,2!.

'DA:OT ('ClMER) 'NtI'SiR1E,,.

.1f5. Ill., j;~~ •. :J;~.:·.S..Jt~'l.

H:~SANO'Y,[JC(Ht\SJlN}BAJRAM l]«i;'ii.1l9~~ .]tn. '1L m!l!ll3.. _

MlL~t: (S·:&UMJ' .I'IMRUD'fN

7. 3.1'[1171 ~ B. 5.W'!l!M •.

DASOVlit (~SLAJ\UBmUD1N 25. ~t .~.~ .~", 5,~ m'!'!~2,.

s;~lf .~~~ E.~'yEIl

:2,I:J..'i'. ])~(I. b. ;l.1I:!Ii!l~.

jnA~clt (MU'.SI~N5s.~FIK: 2:4,. IJt .~9$S ··2~. 5..1:9:.~9.

FEIHZ {RA:S,A:N)ME.RZUK Ul '.I~~S.. ~::5ig.~I}JCJ.

tUREVAc (SALKO,)' HAR'lS '1. 11.~'?§6 . 2~ s, ~",~!2.

Bf;CK:OVlC l~lUL~O) ,~L

9. 3~ U6;··2$. s, Ui2l.

~AM.N'C!lrVIl~:. '~Alll:tM)Nf:nZAD l7.3. I9i6!3 ·J!If; .S;.~9!J"~

.frELJl1iO (MUHlUdJr~) ,DZEMAL .II:;. U., iJ,6.~ • l8. s .... ,~99.~.

FRAIIN'A (~~B{)} ALUA

,II.!I.I!i,. 1!:5!3'~ • ~'!i. '5. l2",

.JUS:mOV1C '(W;RO~ UlEm

. l~;'l~ 1j,65 ·lD'.5.J:!!I9.~.

'KAHVEDZIC'fMmf:/\'~IED) NAnm $j .. s.,~~$8 - .30. 5., .19'.],

YELIC,(DER.'VD'S}NESm: 9. UI. j9'61 .• l!I~ ~. J.'~)ill,.

R..l\SlIUKiU)l!(: :COZE.MAL) ,f\NE:S .~ •• ~Q. J~7 • Ul., s, 19~a:"

I)tll,M.u:.(A8[j'UI~A:IIO FIK:R'Eif 2., s, :~1J65,·' 2.<1\. ~~ 1J99$.

DR1\.c:~t (MUM'" ,SUC:a.o S. 8. ]%{ ··a'9. :S •. l!9"~';!~

ASLANI {IJ.':U:M~' a.DNAN' :2tldi. [97]:··2.5 .. liW2.

l\\lUS.rtN'OVl!t (~TIJ1 NEDUB :2Kg.I9t.i~ •. 2.5 .. 199"2: •

KAIJE,Vlf (MUJO)ZUtn), ,~. i. ~m~ 31. iSJ. J9'~£.

~:lL,lEVU: (OULE).lUNlJZ I:s.4. :l9\li" • 2.5 .. ~~;gJ:,

:DEUC (I·AJB,O).S~lR 4. )-; U~&l·., 6. S. l~,s,.,

.!.OL. MEDA1 .. '[J1!.cZLUUIMS:r lU.KJt {St\L~M). :nNE'S

cZ'L 11. ~"Sl • :.1.1 U!!iJ\il •.

ZULIC(HAllUI}AJ 5ADO II !!I •. l'~ .• l$. i$ •. lg~:lL

!2'R iE'~D",'~] 11. ·.:~'L ~T:I'O c.'V-'"

;.;G!!J. ,~»nl~Ji"lf'I!l_"'·~' - .'Jit".,;I;~,'~IIfiI~:Ni1i~

:B,crCA(ALijA) Ui;:I:b 24:; 1 •. 1'%6· .25 .. 5. HJ9.ilL

Jm.t:o (,A1JJ..MIIDiALMIR 2:5:. 5. l~:g.U. 5. ,Il'~.

Mt.I1~nt CA.ZlIiM,) AD:lS 16. m. 19U:· n. 5. ,19'3..

Ita;S~i babt MEVLI5ILAJUZlC

.MoUm.o il:JmS;Oi~ Allaha d;U.<·dat~.lloda,rr.I.ij.e,pi~11ElC:[ 'i 'I,l]ocni lJl'lilm,eL

'k~.~ ~:ii,lt ]jlJ'Ol!!f1d. 1.5 •. 10U. _(sl:l!~.q!rr!li'. u .R ~ .. ~ ~d; mr;ii.lI;uiCl:l do b~.~O '\i!~!~~il;, '1\roj:i: RAI"III.~1lI, Ne'£i:rt A:rem~ F:adlJllai i M<eli'lu:.dimJ.

Dan!!, 4.l~ to ~ 1. gtli:U:n:c; 'oovr~<l1!'~ &1; .g,!1ldi:na,ad IilI[leS,e[f,cnJa, :G~ ~lirct

llia~d:;:rugO"lil Q",'j,~ ~IJ11Ic:lli. ,aed:e .

'U'I'ilJ·.O·; I l'iI,;IlI:''"'m'''''I}~'''TJ'',O~ .l";I .' U~ .. I. I"'''-.l.n~ ... '1 .£~._ .. :

:SEM:SVDIN' (D~ZEVADA,) SAL,tlN 19'£$0 -zen,

Dim", 1. S, ;lilY I, :1,. ;Q~.i[I" 1iJ;~$I)!!t:ni n~ ~1~j~1fl III ~ 1. ,~~~iJl i.Il'~flJllIfuahi,~t;'(.

1),~erl.IV'.l:I1 ,cC:8~kl,llni:llli·!.l ~.ij~tIDi.!Ij ,4i,;5, ;Zm,l.gl1!<liim::; III 11-.1 :511 IJ;~; gmmkl'!,m, g;I'[ib.]fIll. Sutinl!! g.dillCm· s .... ~rtLhm~niFt!i pO.iiil![J'il~i. ~ iidlilclijunlllllll;l ti!l!'s!li! 1;;1::1 llI]ijl t i;I dJi.ilmii~ Vrnp'~iii,

M.UUAMED ,_ ALlJA, RERBIKOVIC

Il[J~:I!L "'.~, 21:lU. jl.:J.V.r$:aL\I'~ ~iIl< ~{Hli;nil; d\Jn:~. ,~d~"Jko H~i~t;'iI,' llIi~, m IJlh~i~ itlfr,!lll:i,

fAll11..

KOVACEVIC

D~ 4\ 5,2]~J L!:l;~'\1T~!Ili",a . fit IS glJwna, lid, ~mrd ,ll"ariiI. dr~"'Og l';":ll:de~ N"cik ,[j, A~Uah d:~.~., jj1iQ!~itrimtpj :i)~nf!ct.

hLl.:ptli$"i ~~ !1;Otl<l!§'ld!'i:!1'1l,i: dJlfl:!l \rdie~~'!'le ml}~ i;1)r.isa~~i!l!!!t1 ncizm,ittl!Ull:iliiXIvi ~~~fclie'ri':.! T!:'Jile, K~d~i~bij .• oljrn!;! ~~ \:!u ~p!ill',n~; t'.oJi!cu l'i l~ ~aclj;l t! ~\~Qt!i. 'Bi(ji :$i OO~I)ll.~1 f~()!! ~:!'~~ jt't ~.'~~!i~m \t.D![eli~ dJ:!l~:,g~i 1

~[jl:l.~l<!!:,i.> . '~

~1:.~d@~. , "

'f;l:dtll 'fi AU,,111 d,.~,p;u~d

[]te~llIIiI;it i vjelfri fH!lillli'l'l!!~" t\"fIP; Mo!l!.n:~e:1iIii!!,R;im:J. Ate~ L~. All~1'i ,j uJllili!nd 12:1, .. 16.

$:Ill",:[;iI!J.'ga' Jasmina, Sin l'lel!ii8.'I!"I1Jlii.IIk ,~. SEUt! AIm:! mH~1

Vrij!;;:'lH~ k9i~ ~rt.ll~~i n>ll!!m~lih'lJ~ b~~'~'IJi!lJll .~;.!). mboffi. ~a.g,lll[::l~V,il i1:! b:ilfll [l)ll-;2ri1"?llijli .~~ !i;

'Il~,d 1;')11 'Icll~" Sa.~llht!n. ~e r~~i~Jtl< i :vdi~tl.~J,~e 'Y, hr.el'li) .i~~;i~~ mji$~a. ~ ~\I'e III~~. h d~~w '~u]!illi!!"p.llmILr[$. :sitll'f~OWi!t'l!j~fJfL ~il1!~~it1j,~(i

i l:liibd:ll Jtl: f1"*mciii3:hiilmW-lri. .

N~b .~. d!r:a.~ AJ:ltdI ~[}tb:ll:'ijij~Jti ;Djtffiif!:e~[ vi~~".~I!WI~!:' Fboodiw is'il'>!iIll;L~plie-

D.!ttla 4.5 .e 201 Lgodi[le n.1!vria~t'.a .se.:~~~ n:al~~ecw '~lk.iilk.o

lit: IlJIr,~s~;ljo Il<l ahil)~l :~ ,(IirWgii

,. .

HadZJNEZIR (lIAGIB,)

'DIZD'AREVl:C Dra~i ,tilledll.b~

'vr~feJlJ;(:!pml~i,.<I '~i n!ldOSl~iic,"!:s, bj] ]lni'f,ls:dn:ll.~3. Jos, iI:J'V:ii~kQ'Ce:bljlen1(i. fYof ~illl'l ~W)~ l'l<l~i!1~ IL1t'<Ij 'l!:h)~li~lL. N"e\do~:~rricl!o bali.

J!<l[:eka ti m.<lgi An~h dj;,,~.ped,ari lliep.~ .Q~emlc:t I v,j1~liJ:i 'l1dlm¢~

T'V{.'Ij1l!. Eltlfi,:! l 'N~t~ ~IM!J

PUSLJIEDNJ[ S!ELAM na;i'Q~ :rl'l:ij~

It\MlZI (AVD'UE) OLOVC1C,mdl. BRKANIC

DIiI;.i;JuIi;1;I, 9~~IBS'-CU:iilii ubfrvij",«SlM' .... 'IiIl'll :oocl;liililill. !jni,~a.~~~j~i kol:I;tii'i~ dI~: ic Il~.~ ~--'--~""lI

_ _ _ _. "L_ 'ii. _

HASIB {HASIMA i

H 4D" 7TDC'lo1 '~l1el' .. f. ~ _ R_ I_~- '~'~ ~IHl!. -~ ; •.

DRINJA,K

1Jlr~I:~11I .n'Q 3'iair~~ l~,'1. 2011 .. ~d[Il'~ '1J~~IiI"i\:lOl ~. ~e' ob~~i~'i 111 ~.u~l1tilil.. 7', ~~;ajll

lon. JIiIIl: I.J fi.OQ Sill:t ;111i. Illllli.mrj'lII: I!! ,

l)r\tlCl , ~~~, ~~ ~ .p'l\~l;Lc,m~:Sl:i ~~. Ii ... 1Ii.... .ioI

b~i, se'SUiIf M:lf:liadeSj§~~ .• f'cizi~\1. 17.00 satlu H(JiH;¥nju. \~~o§rj~~

. . . LU\EU .AL]l]l11:[ iM,tl~'!f!lITEN:'VA~TA:E:m.

:~L F:A"fmV\ .

p~Jj~ 6bt!Zhijeditll1iz Zilb[l('I:~, SI!J~lll!.liIlIlIIlI iJ I LOCI ~!lit:i .ru i!i;rrlllll.

mJ:tl,l]l :D,~ [(a.:I'I~ t:i;~~ ~~, 'i U.IJoij~t1L~,

at!,i\.l.bSC:e'. ~ M.i:m~ilm. MiUii1:i~.

S.a~!MI:[.I~ ,&:C\'iotr-itU:e{lt'fii~!I;;~.t:irn) ,B.Uill,~,A]!llii.IiI,II~~~Jtl'f~~:n~l1i~j

V!;;d:a~ 1 AMan,t Dkua. . A.~dm{ il]'nl~ A1tC!IJia,,:SU'J-

llilll :&:m:\I. dcaiidWc:~ir"<;fI!:i[ (I!:~I H:i~ni:j,~! ['C!!I1~ij~ f

Ililiilid;fiC]au ~ fJ'rru~l1ii!~i.· Z'l:W\*i: Slliriol~ Ah~ i. I", [lIrtJi liil!!:

:D.dn'j.stk. Spr;jril~'?;if~ OOp.~.l1:~~~ F .. iillit, . ~lll"L!IId:;1:

~HlLMO (RAM6) RE.CDmVlC,

U<lillOlf~.:5, 2~'1 I, 1:I~~11",1l;;Jl;'0!I,.1i!! d"wttn~t;l g;otl&iu:ll. k"ilI~ JIl'p:r~ti!lQ "b~

~'SI1CIl :mlafi~:clrngo~~il'm ihlr!lt9' ,

O:D;.t~re:Ua\!·Ull'lil' :rodbi.n~p;riiilli.;dj~·~ pO~!l!li8fi1ike.,dn ie-!l1II"BdJfl,l;lill 'ni k::J.d 2ii1io!;l"II ... ljml~1S'i1Ip,m~ !}~j,!:] 111'1"'4t, ~mid~~ d!a~di-~~ ~(, d:,~~~

']Juij~~ i dmio r. . .,' .

SAEUK· .. SADO O::ab. NASU'FA) DZ,uBUR

iII~il:l! 1. ·truai:l~ill L ggd/i'n!l;:' u2:li,~Os~.I~ nak:ri!l'l dU~1:1Icl~~.~1~1lLi·1:t "12, ~9~i!n'tnu 1l1~1:·

-lI:~r~l.iu. .. , ..

D.~fI,~~ ~~nml::l~r~.i::~c !iC gb~I'l~ti'l!. 5'T~jedi.l,. ~.ID~a-~ffi!]i.. ,glJ!(!.~fll,; 'tj! ~ fi.O~ ft(~ Il:11 g:t'!~ t1fik~~n ll~bliIJS'liIt~lillF,h·2S(ijt: ~ se f;rthme!!~ti·i~ ..... ------'"

i]il!!J!~lJ,li. .

PI't1.'l~ Qf;I.~lli(l¢!:g-J;i !:I ~ s, t :5_!l~~; t.!!.litrfi:!! .A,:rcrnij~~. :II·~"·i:d!ii~!.im!!!:

Str,ei~~1i'inil~·.inI, &e.m~)i~~ . ,!-tij<l, I '!.!~k[ ·rnl~3(, ~~f-!tte.1l:t.lZ'·.I-

~~k~Al,uQb:~sb.! ~ . ~ S:rniQ.!I.. . .

I,Iimi U l6",[DO ~il:l.i!:!.j;;:~~V[lhmllitt;~ re~i~ .. -

,. SI!!iPJ'1!l~ F1IT.!!.MA~ !l:~ .'. ~. ~,t:

U·Ot.)le'ilt'[ IL.Jm~AiADN b'~~ ,OS i

·:I:t:'I..fUM ~~pqr'ilI(I:i.51ciill!,. 'Qrod:i,c~~.C,;tJR.KDHN:l¢,

nE~{niJ:A. te Qlll~l~ mn~g(l11it~JIIUl!r~d;btllll,.i I'niiilL'e1jl "'""'! ~@

]):lIlIIllne':n~'Ii"W!lj\,,! 19 ,~'l)d tll<l. \i'di~e tlllg!:: !jf~ Ibldllie l:v1;)j!"'lel~,ku i ~d!.~!~td~"~~!j!k~Sl:iilti

I d;a_ kM;~. 1111 1:1"01 dr~~ WI :i )1'I)J1:I diJ,l~.rt!~11 q~vib,·' .. ~LIiI. ~m ... Olj ~lfI. i.i,in f!ilid:r,tl~hI, da a'e Qtrinl~)~' i f!~k:ad,!ule.<la~{'I;j'i.!.· \l'imu,n'tJlu ,hil'ilij['illi(.

1: d,l!li~ l1!lie~ul.[~m1l IJ. . .IllI~rm 'l!Il!!,tll]!I!I:-fta.m;:!o ,:I •. !!~li!;gU i:JSl~~aJl'jli .• m~:. NI!J~, ~tl ~(l1glll, ,6<,11'1 !i'lr.!" :r;t1l!~~ ~n!1i~ m08!ll $1} ~11'1I:ilrl~h ,111 i hll\lI, ~ru:!oi~ ~,N!l~~ n,eIfJfi~t1~klj'\!"'~ltl[~

M~~i1; li' di:"'.It~ A~.L·.!.h d.U~p[J~aLi: lijeri ])~mllui 'v~.l!i ['\'i.h,llli~'u ~,!;>IJnl rlllbmi :!p~1.'lm~niltrn'JI diu~~,

'J[Vl]lj;:JJ n~~~~ll m.~'a]i~ll!bd ~M:!. S'u;;JJ.r11',l ~ Plnl-d5tmn.w~g·hl

_l'1!:~~~~ !1;l1;"li~.Q ~llqfll:, (J'rii'f!~~j!!!!g. !l:cfU'l'l~~!ilm~ ~ ~t1~~

IIUSEJJrU tn-USA} ALAG!ICt1

.ALEKSAND.A'R(,ILIJ'£) ClII.KOVlC

f;ltcti!i'l!.fi!tl!ii' Z. l.2ifJ! l,!l~dli.n~ 'I;! :i2..~~c!i.1'!i, S;i!U:i!l1iI<1 ~r:, :Ii!!:' ~~1J,l"i~i''1, 5~ ;nnl "!l;Q~if!!~' 111, I ;u~ .~~d !Jo.ll gro.!~s!I!Jom! :g;r~MI'I!I.\l11~~~\l-!).

Sa.·ljy:l].ll1Jljll;i. i i~l~l,O~~iEli.iem ~'Ull~l C;~ .. .l1!,Q.I!iJ$:iXlme::g,~ !:I...a.l~i ~~k, dobmtyi: '!;I.l~!JI!~!Jito:s,t. ~v:ieb!~{ sa I!l.@ln~ .~ :flvJ-cit d~ z.a~\!',i,jek.

nimlf1i.4. 5'. 2m 1.[la:)\I'~2II\1'il se '7 lW~lJjh ~~~~n1!, \!clIk~dil..f~pl:'tstJj'la ~'"'

aJhl~i!: Jl!~~:a dr,aI1ga ..

:UMI:ZA. OLOVtlt~, m:d.HRKA.N;IC

Z~!j'GI["$c.~i: I~ trenil!.!~JIIl, ill.!: UU~ii;lj' i sii~iilin:!ena"l'elie: ~I'!>r~~e'(bw 'fiivi 1J1 n'ama". N'c~a, ti d.targi.AElah d::t~. pcidari .IM,ep~. D~ellne[,

iCl'::tujd' ~ se'pwlli.l.,~j;d U .klil~i ZNli;I~d~ FllJ~[i~i ~iI!~ ~ :srijedJ.:l. 4. $. l~n L 1;1, ~5,O() ~;ad,

l.lit);row.Q1,

Ura:C;i .n:~ flQO

l.;ijj~'i . .Die.n~let i vjefL.:ri ~IIDfI!l~~

BUSEIN ALAGIC

",""!i!! '[l~j U~nJ.lml~ - pri'p~~:ri!!Ju:. ~.'I: • '{i'!"li[lfj

Ditlboko ~~'~~~nl~ al:t~~J~)!:av~rn'i:! rodMrIi L:lj prlw,];et~e ; ~l1 mMj~ I.b je Il~~ dmS;'l!

MElBA (MEHAN) DELI:C~·

1Itld. m:SANOVl!C ·p!)~~a.i:lil.!rl~ uh:irr~ !ll.p(bn~J:glill:~.l..5 • .i!OI] 111.

:godif.!~·I!.·ii!i; yudi:ni. .

:D~~ij'~~~:~s.e dba~iu Ii ~t9r':I:Irk~ S.~ ~~ 2C):~'W~ ~d:ijJl~ u l~, 3Ur Sladll'ijm~.~.piu."LI!lJ!:J • S'f'~·' 1i~~l!i!Ctl_

~'t,i\l.aS(;E~J; ~'l~.{jo",i'j ·,!J,1!I.:!·i!il.J~~ll!~ i ~k;ft-D, .: l~h F~ii~. z~ &r.bi~Ji' .Eo'llllille,M~M[j~" Hid~iei.:QrZellra, Mu!f.li:"~i;1! i Mmil1lj U:1i!I~eOO·'l\:Ul.~rj i\J![l!nI,.lklilll;r, .M~r,l;Ilidii.I]"Se~.n~~ Jlcblla', ]1'"

-!l'i!l. ~~~~t ' ~r ~~~~f ., [~j.~'!J~ .li\~f;J,

Sam~:t..1l. i NiiI.· .e,\·e:r UJ~ S~ IllfloJ'gd~mi hr.'fli~i

11:L~i bruliiente M~j~ Ii~h!r,~_f~~lak~[l ~1I po'.l'!.)I!l!;·iim'l; ~.~puruili.

'1"_," ..." . . ...• ... _'"., ,",.~", '"" .... , ·.'r ,,_ "'-_ '" f'f

~: ,~:J;C',.If;I~!lS):l;~~,m). ;l.!llIll1.Q:mc", "'~~~W~IJi~~c;, ~'13D.~oro'~f;. ""lfililllOOo;.

VtH:" Orn~I':Spliih ,J;:" kOO 1, O!i~ali[l: :rcool~:.ln .. , 'k:omuJ~!: p:r!~~Uetll,

'I1t~Il]d,~i~ P![aIltili:ii' . '!:I 111 1],~(h;(lilijl ,jllik.

l"riJ~1J11. & mil:'iiixi~: I Il ~Il,: iz; lJ:ljlillJ(". ~Ut

nil~~511':'Il!':d~hm li·g .. (1{.hj.;lId:l5."Iliil'i.tni.I]'I:i~n7;~1t.s·mliOllriljemrul ml trn· 1J~;skim .5t11j~Hittil:lm,:. Slmli~vnej \<lly.t%6-. Ko.'h!" - ~.G!~,j,f" .i"iii.j~ea

i j ~ ,tJ~.dnt~·CvI~- :ltQd,~kO]c,.;~ .. .. lIiLi, ~~ 1iL~1iJul~nlim

7 .. )U~I:R.\"jjmij~m 1)'fI:s~iIIi~llJiI~ . liIk~ .

R.:UI1i!m11lJu .. ~J[ AL: • '~'Vi:\$IAH III

I ;': .Olil ClI\"'llH~~llI~!lk " ptipr~ ail[~ Si;l' ~ (lilldi:~)..". .," -

D'ubi.l~[J, Ilfll],~SciIl~ t!b:~,"':~c8U1i\'~:lIm ro,dIilJ:nu" P,r:.I,UJd,JllI. .!tu '1l~1~~

,[Iii! i~ :tlMa:t~rn,g;l . '. .

SE:N1jA. (SA-,Cla) ,MEMIC,

roll .. SULJAGIC

plOes.!:Iil~n;3 ~b irn:rr. u li*rI!C(~jd ~aik,; :2. 5.

,~t1J ] •. gg.il:i"n:l:i'l2. ~Q·~:ir.ii,. .

D~~~~E!:j~~ (lb~"':iu.lI·~rili¢~I!u~ ~:- ~:2:!l11 •. ~-u'tiin~ I.lr;r.(}~ 1!l:t('1 1'l<li'llit?:U:IU :KU1!~C~HP'lWI:!;:>t,

o2:.\Lo:3C·f;Nl~ S~f:l'ffig .. 5J:~fiii ~.~ii)ii},!!fi Ef:I:\~~:r ~ (.~t.~(l ~ M.!l:td~i n - Mu.hr&. brn~ R~L$ I.m SI!! .pui:1'1~i!;u-m. S,D .. :h!;:: R;'H:r~i.~li lL't

l!'!!)Jhi!~iM.i(lI.iJ>;I~ hr~Ui~i; ~c~ . ~~~I'lCt ~(XIr'li,ldi.~1;;.!

SlUllsgi:~ H'U!~b~(l\'i¥ :Se~~, De!i6. ~<ltI i !j~lil!l! bro~ nt!l!ti]clM" !II.1I!, kt)~iie ifltU~!.I:~d.

1'evn ~di &:lse :i~'OOiIl'·d!~lli]!a.I"iQiJ i~!!'ikindn~ 'I') ~mZ'~{ [7 ;i[lO,s~.

~i} u~l~m~ii _lJ'l~i· H~,n~~.

:E:FIKA, S,p:AHn~:, rod~S.ABIC, 1926 .. 2,~nl.

n.a.l .. S .. 2011 L'g_tll!! nake.'ll dlll~ bnhtMi 'til :~6. Sfldini p~].i[a.l1al:lil!dmr. D2~·na·z~I'.a:I:l:!liI~diie ~]al]jil!.T, -, 9.~ SC,· UL!Sfijt!,d!yi\ 4. S. 101 1. :~d'U1f.! it!! [lOO ~d ~'" GIi~.d:s~~OO

,gr4)bWf,u SUtins, ,:s:'d)j~'::I:'~C ~.lIillL1illi!I[I)1i~, i !p:iJ:ki~p:lli[j. -,

dZALO:S~l: s~~'VJ .El!:.re.m·-:Z~;[k!t;) I ,.E&l:n.~ ~c~Eka: .0000ma - S£!ka~ n-G"".j~l'ak1:mi]':l<~ ~·W!;e T::~, E..Jm;; i Aid~~...:1 pwaJu.!l.u;~d Ol'h:m., Elan i 'N1~dj<l'!, I;nT1liti\l\~h.m,~d~ ~,i[!l;~ .1F:arma, ~~., w,om V~lfle§fi~fJ!,"~:dc· i Amel~~uil)a Ibi~, i'e :~r:Qll.. . . '; i~~bjlJ SftJ:IJ) 'VeltMiler • U~m(lnt-, Mlla"li"i.o~ Cud~';lEllIlino~ic. c~p~~~~u 'Ga.fifr~ G]iI'!!'iJwit, ri£~ j(~n i o:i>ndm mn!og~br~~ jnacro @!hU:l:I3 prii~,fll:e] jxi lI:om~ir!f:. >5~-11'i1i>

I-~ _ - ~- - - - -

,- J _ ... .. . _. .. I (I .. ~ .. _ " .In.. ri ~ - h~ . '. _ _ ~." _ '" I.

T1&illIil~m SlJ,""'I!I1I'sa,'I)e~.:mJilem,~m bIJLo,m.lilV1,llI1m!OrraGiliill'iJII1 P"Fl;i~~IU!(l)ll Jpm:t!~Il:~(;~il1lif:ad", lIlin;U;rulrlirn.gOl.1

,Jj:iJK:nIifJn:7Jl ~i~'l~

NAMIRA. (A'LIJA) S'UB,AS.IC 1958 - 201[.

N~,~1nklra,&;~~1~dp!femiin11lla iii;(l!i!;t l ~c 2tJot 1- grnUm! Iili Z{)'3iQ ~lW"'1iI ,S3.&lldlQ~. ]~:pntt'if].'!iC'~ ohll~!:iIJ;'8dj~ltli, <1.}ii.2(l1[ .~ .• Ili.Jdiif~~lIll [&100 S!1d :tsf"~ lrmtwti;li1lS!:i tl, it~!inL ... li.d.Tt;!l.~rn!!mJt~IllI, s!!hraLHlll&: ~1: I)ba~,"id !~~ grnII~r..@.!ll ,grl'lblj'tl -, M. Lui:Ol!VCII.

OZ!I!,!I:,.O&6i.~};~I:.. Ol<l~ AliJa, i!l~tre E: )i V~an; ~"'adil1'14:o 'U'I;.lJi\'± ~ I:lSli;!'l".

Z':I;I~trnih·. '1rlJfflIi1"!;""'JHli!)mLf_~:~b .' .~8( •. < '1:ilrnc, '~t~ .. ~ ci\iU~,a

1:Il!)Q!l!flhruffina.flJ(i!~i~a~ ,~ij,(f~!ji. i k

El$,MA ,(S(JCm,A,) KA1~V1C,.

·A' 'DiI!.J'~'. 'UO'V' rc

fOU,!!] DIJ"I,,_., . .I\.iIJ.ft: ~I.,I .

n~lJiilbi!'i~:!.~ Gl!h~"icll1 ,r[i~.du,cOli.l1;1il!jS. ilHL u.tKlJif.l!~ 1114.00!l;bid

.Jl'l!ilra.~rlm.'ffib]jlJ 'V~i3i~(ll,'co, .

0.2: ~i"L{)S.Gt.NI~ ~iEm\"i CefJ!llil •. ~~!rnH!n ~ ~W1atl" k,,,,'t'ri H1i!.bl'OI:" .

'1 S~llill; s!lll~I~~ .~..tIlIa,[ii;ada::i,j:J'j. tirl!l~b i~'i~ br:at~ Hamdti~, ~ 'Lf" ~1TcfN~i,liI! i 1id~, :~Iiltll,\ri Al!i~m ~ '[)errv:l. u:!ilIJi~~d, i :PMlIlilli,TIfad" bn'li.t~ ~.lb:~lIli~"~. !mIIld~:.i i $~~ .• $a.Q~:' ~flIl'ii:1!fi.ei. i ,1I!ll.i~1iij;::I'Ie.. Ulr4· ,id:,~j"~ Lda:idM!~n:e. I.Ilit:~.6i i:~iLfu'CIiI~". ~ l"oJ1Jd!im!;.~if;c!'iic~ BOIinmll"" liI'ic. ~i.~':1lril!e. Halih.1.~icj fl.'ll!~~m&vie.]!I.li1t·b!vac:" hllr,,:t,!{.I'!.~!:h'm(i!m. vi~M!!n:I (l"ci~.Ih:liJ.I.to.viC; S:titlltic~, C~\'.I~ _fllI./l!]lpvi~, KI.iI !-!Juline. aiijriilr,8a:Slw:ii i mi1!l<iimll:tl,fll;dJwill!!<iwdibiioi'l, :fll:ij~(~liw jknm.tii~.

HUSEIN' (U'USO)&LAIGIC

pn:S:0I.i!~ lliil a~1:(e[: 1:.1. pQllc·d:j!~lJa.k~ .:tmI3i'~'l~H ~, ~,(!dillC: uS;z, g!i'Jci.linL

Dhnil:aii, ~~ S)f' llIb:alt1:ri t1.~!'ii~lI:! 4, .m:aj~ 2QIl.r,t©d:i.:ac.-isp1mcl. d:Zil~il~ ILl l?r:IliC~ .~7..<l, ik~:t;ildiie t ~,7.~O!hi'aiti.),

p!;!:'ml': ghq:~g!i:ii~~~ i:i>P'~ \fii!~triQ~ ~ta, p'l;l!:a:;~Qm_ y lS.!OO:;;<I!t~, d,o'IliFQbl]lI. 1. 1iI.~~d. OZA,LOstEM'~:! S'U!l)iI'ug~rMIil:'Si~(i:;:i.~ NeLiilu,k,oorire 7...ek~r~ Mru!lbrera~!i:l'uih!l ~r~>lleEQ'\~~ A][[a, Hamdc~ llllIu:ia:clIffi Am~l:a, Al.da, E.mWa,.IHmi:r. N<lI:crua w~\l~lln~. '~J1Ml~dBdli1i.liBm~r;, b~~ 'Ii~~ .Mwnll?:r'!: i. Sinb"~ !l[1~eilia, [~~vt!l ,m. sitlOil;i Ja'ii~!lm:,. Il:!~rod:ict!;. ..[)~hi~ .~

."", ~ ._' ... " 1 ..... -'", *1;... .... '11' ---.1 --- .""",' A ~'I'.I. - '''''· ... '''':b· --- -'r'. ~'~[' .;,.,~, ""'" ,1,t",.~'J!. 'n-

••• ~n"'" ... ,-~n:'J:i .. ~ .. "t!'\'~!J -' ""' .. ~.,;;, "'Hl':'Q",!!:'<""'~ .m~.-.j '~_""'~ ~"""'¥h ••• rr-

'11~~"a~ ~91:m~.!,~}S~~~ '.. ..' .'" .. u~~~ Faria!mTI" I~{l~tj~ S:ll~bif,( 'S~lIjr~t ,~l~y~L~~ L!l~u· ,md!zl,I'" DIlJ~c, ,M~I,kl.C..-i Obh~~$) .Im!!I,QSull.a nml};§obro,IM. rodihn1:ll:, ~nr.atell~ I kam]~~~.

Tev.i:ljdj C'e se 'J.lo!I!I~~ti :i:s[:;jJ! da.llia. 1:1. HaJk~is;k:{ji dI~miij u 17','001 ~ali. . !\'~H

h,adli NURIJA (MOJO) BOGI.LOV.IC

prc:i'~~iQ ~ni ~lim~~. 1.1. :Ii!l!ibol.llL, :3.'0" apr:.i,il1 20 It, ~~.Il!Ll' Ii 82. ~~!ljJllL

Dy'::i1<'O';1i !5e'~e !lbli.1in'iri'l.!!' pe;!~~ .. ft. miiljotl{) U .·.i!!P{lilil.e ~'1 14.lO $~I;[ , jil!l gm!bnllV1~k~'li'!'!. . .

l?r.~r~~",~.&liIi.jedf:t" i:;;pir,~~ ".\~A.IIlJ lA~$ilti. ·lIl1·lu!~~l:IbWlki.m ~l~lIi~l!i·

. . ,1'~fllJi:IiI:i.l1Ll f:i5pi~i;ld ,d}~r:lIliiu :t~'i:.iIll ]GJ.mt::l$i_.,dri g~l1Jli3.i .. ~~MI._

0' . ~liIlil\,A,:IiI:m~ f\l'ai:n i Hi>l' . f . 'Cij;mU .. ~ T'iln;l~. m;i!liu~ ,l},ilIl,i;liIiil..lHiliim 'i S~fi~lIj

Im'l1lWj\.:~ • AlII i'1II11.EtrulTI!,.I Ji:1SI1i:L(),fl). . 1l_!lw['h(l'irjE'll]i~ i Jl!I~j:ll.l':iIlL,.llnu 'Mii:!lIlil)if,;!1 .. I:!,r-

aIli~,i ~j ':!i;!\~li fI:IJJm~s,e:nl1'iti ~eltl:,-M~I;limli:d ·~HII~]!d~f[ .. ·el<lilL~&.n!lli lltJI:'II~~.;s~I:t!i:f1Iie Kallirll,

R~Ii;;:!~&'hb i M\'IiI~R, ,d;rifln~ LI~:iiil;1.icrn~.liEt~e~ i' l;lliblC.i1l1t ~.e ;Tmmdii:4r, Eh;t.g;ilmfic,ih i i~iit~,.

ii.¥fi~ h.IJiIOVJ- Clliv~ic~ OIi!il:l::!rIi. ~'PJ'l~~~.l~lrII~(i"'llc.·n~JiJI~ul~'!i'; &,V'dK,F.Ii~.c"m.rI1U~~'ic. J,. ]ibn,.

'iiii:niiii,'f;~C..GciS' ~~t..~iililJii:lil.~)&'l·;t!!irn[l!!.rlC, .ZiL!l!i~. Omilino\!'i'~, DlUlll.rt.'!ii.lc. j:p!J'Il',. _ _-,!IiI'" il;aLfufl'Ji~~p!ri~;J~J: -_. _

'ft'\!h~iI. ,~tC~'~jXJlC!~i'~ln" <U l<lf3i '~~I,ici :rm~h ~ll!,j!\'il""l"It;, 508.i!l

:R;AH~.BT1JLLA111 . 'N.,ep,~6iIJ

:riul::!ollm ~~l~.seelil'i o~~~¥ie5~!!~'!!IimjJ'roidM!JI.1lI l;llC~j!l'!:!li~i iJ;;lQm5~i~ ~. I't: Il;a~.a dm;g;ll ~naj~~,puiJi(:~. i liallll

~r6.dita f1;j'<lbi:rel '1:lIjltl;U'lJ~j~~;aJj.,.2. 1I1.::iiill ZiH 1. ggodim:: n i.~. &oohil,

" __ _ _ 'rIf ~ J'

.5AB.~T (HAS.AN) ICAltAHObZIt

]!!L~f~!~() :nil: .B~~r~~. IW.. p!l,~ttiJ!1!!i~~ 2 ..... ~, 2(1,]1_ go.dm~ 1.1 i;. ~iI1rd, UiOOa1l!l tlli~ iib[l,\i'iil:i UriJ~IL, 4. ~.~IU 1. gOOlli-

Jljt'1I1 l"4 . g~k:qm,.~Pl ~!~w.

0.2.1\ U} .: S'I1jllL"llii EL Ra~iia, ;ii

,d:~k~ Sefl<k J'Ek~- - -ti~' .. ·hjit

i SU'iOOU, '1!I1!:~ . ". .1lf)~:~II!1,. .eJu,

:l!!Hf:li:LI!(oEdI.i;s.. EIlD,ilil:1lli Amilil.~[I]:ld"iI.HiL~d".St~t.~~ Os:m':l:i1" t~ ,~~odi~ KIl:tl]lhmtt2ic' B~jl".fIrn6t~[cci> jl!'k;u",i,:H~Il~> SIilaHuvit~

"f~b~:ko.!\'Jt~_D"'lmJrr Dt!Ir\ H~i:~, .l!.'!.)ih.i~, JII~!I:r~'lie"km~ j

m!::Ji!a: hr@iil'!~mdl:!:i]j"" .100. 'i1riln[j!.tc:::if~, ,

TiWhiiill ~~ se ~m~i~i f:Mc' ~ kui:im:hm:~I~if'~ u: ~l.tOO !j:iI'Di" iLlIl.

.S]nftiIii. 15\iktil,it 17SB.o~~~'I.&fuk, . ." .

:UIIMiET[1LU\]~!rn ALm~:n R.I\:~M.m"EN VAS1A~ .L It

Th~1:I imsroen{J01,\'~il~Jri~ to(lli~iml;.lfniijEit:J'ii;m:ll t' ~urf't~irJiI'lltll (liii ic :~[I;,b!~"'!fJ.

N.ADA lOSIL-Oj, rod. MALISIC

iztl~nild~(Ilrl;\!lilil1liil!li 2. S. ;;!(UJ], t. g~~:nl'li~ ta·(W,

tmtld'~j[1ii • -

Sjllrll'.:.trI,~: ,t\:.m:n;jiliD;~\i.l d 4·. ~. 21lU. tliP~ti,iH: Il. ]4·.i»·~:ltr :n:lil,g'l;;uilj;!llmm gro!bl,ll.l "bv". .

otl!'l.LOS.CEN1". kferr:l::3 ,M:i'ius8!.1:t1i,: b:r;:u . . .

M~g. ~~tr..l 'Ci:,~~ t:lj, :i:~t lJmit; •. i1n!LI'ti;e. - . ~ M.;~;ITili"" l[!:ll;;a LiulJicll"

:pul'ildi!:;!:i; J~,~l .J'b!lC\i~'R: _o.d~tg't~i~. J;:i!Ptr.!!t'\fI"~

£!~:L~l S:li~lc,·. . . - .~[ftt. Vl,ltni' ]ov~[it, Kajl:nill,. ~luFC:.~

miIJ\'i~ H'odzic. Dtld~·\'li:.,t~ OSll!l!~: .m:i;lg~ II .rOO~,i:nol. ~ri~ .. iIIt·~

lii i'b>wijlo, LU

IEZA TEA HOLO'VATJ~

pJ.'!:im'i,nn.J.liil dilli!<1 L 5~ ~Ol i .!Elgd!ini,:: !J iiji', ~,. ,eJj;i'I:!.

5:i!!hiill~ ~;ie:ob'Ni'~Ld~iU! <1.1, 2JQU. ~od!j:llc 'I!! L~.,3Q. 'lUi 1l..o1:C't!!d5:1Jilffl. J1;IiQi'hl;ju nra;~. l),'i'Ci!:41 f:ltl~~il~~!'il$!!;ij sl!.1.ii;~ ~ ~!!li iI.l iC!;~vi si;R:!!C' nIl'M;:i(iii.il d\1I'tt.!.

ostEN!: 1~!b~L"O~lbrft'~~. J~d)n{· lJ.b1 •. l:1ir.<ln~lI. ~:l"'ii!gPin .t Ac

rIi~!6 t M i!f;;lt., :~!.: ~(Dblj:f.: 4fJ!illf!_~n~.'" ~~ S~nfir;:'!'D, L I j,

.JUSU (FEHIMAJ

D'E,VE:DZUA,

i;lr~:d_io.n.1·~!ji_htl dI.~ilil;J, 5.20]; I , '1113. &JilI.i~I. ]J~~!1.'1!~:il! re ~ ol.!Viril-i ~l t;tlvr~J.:~ 5: 5 . .il~'l[ .. il~l~i!!: PlJ'i!lne l1If![l1a:;rl;i'I!Ii! nl~igjMl 1.!

J~f!;j~o~~·db;etll!it~tt~ ~ j:li;i11.31O~!'E 113cW~1!ti ~-a B'r!J~~ ib.rds ': !~,~~. [I1i1!!!1l1iie. ~ s{!~ae. hl~li~d' Mi~~!'I;e: 'lii~i!l1:! i~ il<l.Si8I:i1li~~~'il tl.. SlHI:P-U.

OUJ..oSC:EN~ ~ !!i1l.];i11 . 111~!I,. $i!'lO'~·i. ]]Il!i!l f PJl1iml1l, k~~k~ Ar-

m III'!~ ~,mibtl: :I~dm~ t . li.ll;~~ m;iL.foUr&ild, II.n·1!!taiIDi Affl.ll:IiI~ll<tiJ:'-

?,~,1'!~m.~~IlH •. :,~ldj'n:ab .mf:~a~ '~rnli.~ill, N'ei]'Jlj !~ hrFl¢~ M~·

Sl~~\) WIJSf~~; ~cHr i I':rn~f,&iilli;f<!lIdl~ n,~rn . \'i!us.llril., ~ta·

.~ll.in>,In:uLi,~.~ i brlili,E"Lle ~~.f;f)r[ld.ite D~:~',~d!·!il!l,ili1.1'[lldl~r. l)!,:!g;ie"ll~rri'lO'"'m!la, Klij:!!I}; C~v~ic,.,~\ib~ic, Jl'flarzy,t;!\i'i~, S1l!1.f"lllg-iii~ RLU""";l~it...: F~~i.!l z, H:i~u~ KtLllll.'?:e,. Kl!I:l'_it:: ]~J~IHl)vi~. '[ciIFv~~i;6" P{h[!~I£. G~ulu,c, Zum.c. ,QuIIalliort.c,; t~k;~ l"~l'l";),k~ Dfl!,1 . ntcbo~

S-:ll~lm':l!f!~{I, ~lJi~hilllriC, f!'~i!~.Gnnd(uf~, Pdl'.lT!~z.II~:I~'II'II~Ii".

. . W~lJltllil, NlIlfil~rJ U'll'j:C.t:U~R~:~~ H~~-liet\"i~IJ\Il~A'l~i:¢tU ~18.p~'"

Wt~, ,I, ltiw~UH'i'I. IC~.lll~,lI. lI1I]JIJWJo.U!l'I:)atlilla fl,](]hwil,.I'OlaI.clJ~. 'I, lCiIlll.~lC 1).Q~~.~il!

A._ ~ I " • -

07:i~[JO!ilCf..'Nl ;:ii:!!m,.j f)!~mi!lH K~m~l,:k~b A~IIl,ifilo. ~!iI.yb!cl DAnU!,:rlilP'll"f,.l!!Mii i Amil!';. n:lZ~_ ViSitiic,~llitnJ>; I!!'ii:uk"a i 'i\W&i~ ~rB~td

i lh~litn.lr,. ~!:'5R~iti, i ~u1tn~. [e_iXJ~~C''' ·,pc~'if!'.:\"c,.·'~·- . ,

'¥fuSl'I:ii~ . i~~IA~ Q.~lUk, ztv~~~.jl,ll]J'!7L ,

1'1'.nF¥U~.. ,\j;:mro'ie:. Awlit. Pt .. JI:i~ Ou,gi~,Zt~rn i~ '·11-

t1t". K~filiil~ ll:idbi~<!.'ilrii~!:dlii ~;Jrn~ic'.

T~l':h ~.! 6i:~!i: rmu.!l~hi l:s~~)g Wlnifl !.II. Ft:OO g~{~U ,!l ~FlniH Vi~tllml.tb.

Ul

HfLMO (RAMO)' IECfnVIC

pr~l!lh'lTI'1l i)h41'1!1: u pnlll~djii:li~k. 1. ml'lil'!' ,2{!1 :1.~pdi!Ilt:: 1.1 83. gptll~flt

nz.e:n~~11 .~ jill; (}'h,~d~:i u iri]C!cilu. ill, ':rn.lIJ~: ~,~ n. .QudfllU.' ~l 'HUj(l~1 i [lit :1D'f:.Zn l1ill ~lJ!;;!f.l.- ],lIKl:diQI i~

SELMAN (IB,RAHIM) hadii .. :iRlEFIK

da:i~!h;. 5.l[l~ I,. [lI'r:e:'8cl.:10,1;IJl. ahirel ul:'i3i."o{iJl:rll.

q~ttJlIJJ:.m p~,ll1Izl dloo,a., 4. 5" lQtl.S1P,~in~ u ],lri4:5·SIU.i" 'p~5.ruiie ikillimj't; J;'l;p.li1lilll. dlzmnj,jc' U

l:lJ'aMQ'I" ~lu.Ip '00 se IJb:av'hffiu Ut.~~illl HmII5iro"i 'k(ld dzmHe .. .BIJ~l(ll~b,.

·RA.HMEJ~. 'A.HJ ,ALElIU~H.A~ITBN' VASIAJn

o.Z.t\LO~·CENT;. s~rlJga, b:n,clcii Sen ill N",cfmiu. kJ~ N~l'mhll), we\!'je~[iI, Aminaj ~e[

E~,din:.! ul'I.llCtd ~rlrnl i,,-\,mn.:il~ b~a'Q _ .r~k'n:i~:, ~~'l:n! :Z-4hUlihl3iedrj.j~, $_e,"~l1~

'Es~l!lllF~~.tll!y J:llli!:t;J.~ .~ujil.li.lillni~ l.]~~~ .!'i~vj:~l't S;1;i~da:.i. SI8;b~.cn:aJT~mvi ~b7:.i~ ,~~U~~ i D7~"r,:~ujl b~tiioi jhr",!l:itr.IiI~:, ~'!:'~tricii .i ~trifu!'~i .p[l.rgdi~ Sel;rn"i!~ S',m;ajavit,! !'1Il· li:jo,rle;, 1J*ie-.rIl:rin. M.w,l.nbe.~'Vu~ :mm.~lm)'!'i:4 Mcle'~..oo,1~ M~~lf:ie~ Iltjluil~ MI~m.'l:d~pal'rIit,;j MlliLiI;P [~t~ tot!' Il~~~1! m:1iIl!gubr,~IJlI;II, ~dbin~' prlj''l1tdil i, :k!!'lm~ije

'ireov,lill.td ~'e' .se-I~~'u,~ti 'L:J!. '''il:tll:i i I s.a.filIJCe:r.kQ~l) 11 I: 15,60 ~{Hli. "5!ll,ll "d~

5{!I[V"cli.kim ~o]om. i 'l:UJ~~.m U ~S~"(;U. iIlIJ.\i,arvi~\l::l!i\Elimonl!itbm~ klll['~/!l!e'. ktHnS~ie I f.ri~~J:Jie da j~ ~,i\~ ~tli:gi! tt.:3if.."I. i d~d~

P'B'1:AR I(M:1LAJlilN)1 O'BiRADQ''V'JiC

na~!l. j;:ta6i: b~~d ~~If;emh1!l!.!oO d:a!l<l l. 5, .2{l] .~, ~di.f!~ 1..1.12. gfu;hni..

S .• ~,u:<i cl:r:'d_£!1.g ~mHIl If!\lkctJjuika:. olbI.a'Vh I~ SiC: dana 5. :51. :.;!!.11.t ,gOd!iJ.u; I~, l4~OO Cam,VIi .Ii!il! ptll'ucJli~fiUm ·gffiMru MHn,ar~"'-8iC ~ .n~l.olii.

ulAr,o;sCHN~; k~:rkJl.Ah:k!;!!indfa, ~c:t S!l5.!l~!:!.n!.!l~,d A~e~~ j Anf.<tl ,-I _....._

r,e-PlJr-od'i~~; 'Ubm~.o .... U, l~?va'n,~i. IlI'hJi.dalJ!Jl,l.",ti:t:,. ',Pere:Lldi}oi ~~~[l:llfl,nlf.1i!Jg~bmj.n~ :m~~bl" .Ili~ kW!l!lol1u.kum~J:11: l.PE.bJiI:l£lll.

r\D;l~opfiJ:o, dru~l¥o !!'RAK!] E" vrli li:irevtl!~ umlillb ,~ Z;.p~dti1e f,urnpt;. '.'l[l'ed];;wh,lIj:rn ~.~tolPn.im ~~.o.:ilil'na [, «;~cg~~iil::

.~~ naz~ IiIlru IMn~i~~)ri:H 'BH.·I.

~'R~~iJ~ 'W'W'\!iI:bl1lk,] i:e. CQtn

BUSN:.i\ I HJE:RCOOClV.mN' flI FiIillERi\CUA BO$~iEIH:ERClliGmr:r~"li K.A1'!JTON SA Ri\ll~V:O

OPON'SuKI St"'I) U Sl~,~V[J

5'1;r1j; 65 {n l,l?SY1' 1(1 ]

$m:'l!!j.:.vtl.1!: {Ilit jl)li ~. g...-rilJ.!i!.~.

Ope:in~ki~'$1.!.i! u $D"rni~~ ~I!tij.~ M'i":r.oO! :pgieil'u)\;le,'~ l"i.'oIVlll'lj~('II'vl tr-"MI1lClll iil'lr~~e[li~, IN'1r.f:M MNPAm.O CB~\NKA nDii!O~N}\ .~.

RERQI'L f,QVnN J\. ·1 ic~ Pb:,1h ,Ku Una, baltl~ 9a.. :pr.t!i'!i\ri:z<!,l'tkl!:ik~.P'AJ]t '~lUJ\..[), Ul!~ LtI~II" [JJi~k"lll ~-l'TV i n,t,.\]'~ KAS[M, ilJIiC':il A, 8. 8,ifili~..iI ilI'rnj 'rEi, f!)Uli i1Yri~:nl'~ .I1~ u!i!lltu'll cl.~J'l;~ ,HR, ~!.'i1!\i' 1 7",,'lIl!tln:~. ~plll'miih1ililm pot>lupk,1!l ohj.<l:> ,'Iinrl;[:

liJl.~> G.mfl~J;; l1::';l.f.!1 1:!*!lIi~,'U~ tl!I':;tI'~!!:. rn~l! 11!!1l1tfl.· l~,iIll')!'·e.'Iln~g P'O'!:~,f ... ~nia Il. ifilWiji~J od W.:!il39,:7.11 KM, d :1,mpf.l(ill~I!:l'!1l I'm ir,.i~!1?r!'1 t1I .!.:f!rJ~'III!;~~n ~te!l od rr. IILliOO"9,Ai(Ju!i,n~ til! 11l.l~.k611'i1. u"i'I't.mJ,g :p4~ ~uP:ka ill i(JilIJS-l1 nd. Uj-.~.~ KiM.

l:;.w.r!';~:tlj~ .re ~e pr!J"r.-:sn:inil !'! ')\"~fI!D!iI:t, por:raZiv .. • 11]1::1 i<l1\il€~!ilII>,!! i .,;.~pt1:i.it:l'!ir.J,m~fl.fPl;:Jl!:fmm~ l.[;!!'t!i!ii." 1(;I1fIiI 'f"Il!k~mir. s!:.\!"i!:r1 ~(j,jt:'~e ~J ~w: ltllflJg:nu iii}!. h.~I:I; ~umr,i~llllt!lpg I'l~ dr~i!llm pgik~c!:rli.m <&t\lat~mQ: i~r~eJ'Ij'I:::I, :l!IJ;e ,~~ I'!:~dn!o 1iI:!l:du [Iii d:;ut[~ :!iljC:i!.ll~"-

S.Udij<!

Mlr.tI],~, ~ifirlli::i1,d ¢

'P{I"u:l;;a :Pr,I)~i"v {HljJg ric!kny.., ~~nilll"ll: IlIQP,i-z,iac v·id lfl~tETI¥[jr ~'I!WjjJ Sijjj(llllllr~~"cl od ~ ~1i1n~ ~Id ~I[j;nli prli~I'I]:l. 'U t1~vt':limlni br'!1jll v!ifli1jefllbl >{;II ~H!I i. ~tffld~.

RJESENJE 0 IZVRSE,NJU

DIJ~Ut"'~illliljl!.rj,~!lcfjili'~ ijl\'r~~.i'L.1 i.~~'lMfJIk:u 'SmII.I:ru~' oo~,i.'lj~Di.l!1ii ]lIru[eikt~.JIl t;[Jim 0(11. ]:5 illtrm ml danJl abiu'~lli hl11'1iI111 11 dI[l:evn~ll'I (I~I"·[I'J'Rm~.,

,MULIJA. (S,AC!IR) KONAKO,VIC" .. rnd., BOZO

pf:eilE"lil';)I ria :il;hi:tet 1 •. S, l'tlI i ] . ~gObD.e!!l, gUo £i~."dfni.

lIJiZe:I,197,n 6e se ,1rJ::naj;ll~~ 1:1. s;rijoolJ~ 4. 5. 2;011, Lgo.d!i1'llc ~ ~ 3.00 :5c<l:d ]s;]ued Sinll!alhegp1(le

d~amil~ u G(I:ra~Il~ ~ 11!.a:ko~3.!tq: ~c- ra;!1~~!I!~~!J K~~ij~!fkt:'. -

M1i:JMETUL:tAHIALE.J:HA~rnTIN' VASJAH!

()ZALOiiCE.m~· s'lilJn"!Jl~ f'.lcli~l. ~JL1 E:mirc ~~C'J:1k<1 A,mII13, 'il.n~k Z]atku. ufilukll. L:ma, ~a pf.lf,~d.i.com.~ bf3l ~ ,e.TNe:sa p.o'Fodi:C3Rl;i3ljL1,je'1'JJ3 _dflb.l'{llilli~ei~iik<lJ S~d i[!a '£Ii. 'I'1(l:rQdltQ~rn~ T'~~l1i~ Pt!r¢~jc~ ~oOL:!!~.uvit~ ~u~.(), .Er~:lta.it'l~~jU::():!}i,t" :R1!ll~.i6~ ntill'.~lii~\"i~l D.~lah.nrt{1!:, ·~)ili~~~ S;m~j.lc" M..ilil!n.lrtwi~. On~a.!lovi~ V!!,tll'ei,lt!!odile', l,~ pri~~i:U~ ik(im~ije.

0:IU;.':::'>[1:I re.\i"bi,(IaJ]~I~·llc !5~.tuO ,(Iodijdid u ,mum~imr.tlc ~"lIhe.

D ubQk:o: o?idJ~5"Ceaiob~\~e'!l~)i'.iJ::mo JQdbituJ: i .pnj<tli~J;je -d.ia

ie Mt drn;g.i o~ .'~Yprng: ieled~ .-

16IAMID (ALUA.) CUREVa.c

]3. 1. 1:94'1·~ ,2. ~.~~U ..

R(;~3~

p'fCli~l]~~D[t~l ~h:lt,"f ·~UI,kl.1llill l:trai~;~H~~e

. .1~{l:.I~ti 1:1, 6:S.ltI:~w .

OZALOSCEm~,~upr~~ , '~ifi

A~iJIf.l!,k{~~ '~~1l:i b~1i!t V(j"lii;Ol~ .~. ~tt<l R!lll:!jr.!~ ~e Wi'!!:! M~<l!!me:cli ,I na:l:lliJ~ snahe ~'d . :S~l,dOl [ S8ib3]1et.a~ -l.n.ucaiClRtl1.1!! A;]:na.u.[~E"m:iJ1!a~ b:r~l:[iC:i; br~~ rj~ne:, sesfriCi~ >serui-t:n,=Ptlil'iD;d~C1l: ,Cl.lre'v<l.t:1 Uo'gikwte,.

M~mn,to •. Vr~~H<;~.Nillbllnri~~ba.ko",i6 ... Kt!:s!ttl.~

.~. C~\1'1 ·~ian~"..icd\ilal.orug<a. Ce'ktg!~ ~:rha,e ..

H~d,?iltlu:1:1.e[o\·iejK;U,l~U, B::dl[l:lfliY'liicj [if'i.lrl'\tI, Ar:isil:NliJ~,i'c i 'OS['/!]II. nlncgobmrn.ll :ro.Iiib:iala if,!~·,il=rl";el~i..

~DfieIlAl<l jill C!!1ilill'vljc:IID\'I ~,m;aii'!.lliil mCl:.aTj:u ,u. N'ew J'{:fllC)r

USl\.. . S.!l!o01lOl7i)~

'i?bkio:pno dl'!<ruiitv,1) ~J ed~ledu .~ Slll'r{devo, pm~, (J:{lIgr.elrne uslul~' po lJla~:v tlv9lhl'i iim ci~enalll];n~ OInlo,g;u~.v:,a, brau, !kv'8lhemu i ·~ed.I!JC!ista.V'l1u Oif~I!j?:~(;iiu d.f.en3:ze na ]!<O'= dJue~ u ~(l:tnoJl~ Sn~~jell'{l' W EQS(",~·i Her~gil'vi:!'J{l, te i~a:ipQvol}l!i·ie usleee ~. prj i~e"·Qz,-_ wn:rli]] !,~:ult}7..mnSl'm.

q!!!l~ol(:l1prn:<t, Uf~ru~,..acij,l.' ,1ii~~:"[la1.l~' (pt,'I~li'~clWli~egi.fj]1ra~d.ia. U"mf.log) {ll),!,\ltlja g~g .. ,jedJ],om :mj~ru" :iltF<tktivl'Rloj i 1IJ ufildM l~rq)(liiQ]]j;3,d]i~li 'I{lt~!";:iil - '1lnbe·s~daw b~16c .• iIlI nep(tjif-

c:dll,Q~ 'bllz1inl l::J!u].ejb1ilis.'kt: ~krellIi,~~ na. AtlStt.di~DW ICI'filjU. ul, Bj~Dri.k: du' h~; s: .

l81{Jagre.IJ,J18' g,s[JJrJe', trtlJvJ'lJ1J ipmJziVtJill.j'lJ ,S:amjlWlJ MED!UB IS1:rMfSKE ZAJJ!JJJ'N~~ SlmAjE\lrJ 11000 Sarai!.'Wo,BiStrlk Oil I:r~ij~a.a·

'Dn·mllli, ,ava,z

·,SAR ..... ,;, 'IeiarnijsJta;.MI. 'it -QI.~,S' e'S'i~ - 717

- .. '.~" ~

flf HIS.

,., 1Th3'3/' ~m, _, 4B1

.";IIII£A:

IPiJI~ Itlb JabuU~

·.nli~: ~~14g4 -'4~1! ,4g~·~~4(k

, ••• RAZDE':t:

S'IlI:kr,iJII! K!IIka'V:l~H~ 13 ., tl~22~~ 25-1;

~ . ~ ,

·'IrUZLA~ 'iWi\a.l~eggura ~l

,,~ - . .

,(poSI:n,!I~' ~n.;~t'-~

tentlF .If~~.a-pa&ai)

'. flax: 03:5' as] -"12f7~ ~7~71

.. 'IIIAVIII~ ,Zlli1!rlllical IF.

ClJl~'iffl! mN,'m.,!iri.ti~~Ij". f maV5l.riJ~l'Ij 2{U t I

57

L1GA PRV,AKA V'lece:r.as cemo tn:a,U drugogfl~na,[I~:stu

aUD -llza a a z,a a e a

Pebjl u '-da,odi .2:0 i;q;iru~l~ i${\dm i~ u G~1~~it~kj!1'1.e:l!!tIl O:t¥Qrillb.l~ .1~!W~~~ ]Wi:l.jb;,. diP, vrnl~ "antl.11i! LI,gepr'\\'.~kl'l, t~eg. 'IJI 6cn~r~ g.Qd[I~~i·aH SM u '~hgJ,~skom dm.u. njc51l.i d!~ til dba;l dio',ll.CI&i ,~d:J: .~ ~l:ik:u p'OOdmJOil,.!LDaO S<iJktrQ:Il!l los Jl1e itl'lep.:I!o.ttll1s:ltiZIJi.~ Vt,~.e:n i:m ,vos1urn.

Ddm,[lir za Runilia

,Ip;a,k, 's oh;t:irom U'i! 110 d!~ M:a,l1f~t~f: n!l"1't:dliXl!g \lr~ ke;_llli:l<l Q:ceky i~kl ;U~!lli ,~hrlJ!bQj U .fmhw:!lu aa [~iIll' pli"l'~r~ k::l, E.ng l~~~.prc[ i v:ICe!lzf il.oli !!i!l\l CI~d ttdilf'd!ll,m~:m:!dl~~:[:

JlJna~ed br,ani pnednost rOd, ,2,':0 '. fe:rg,l!Jsoi1. ilvodi klo.mloflntrani sasl;av AI~,k::;. PiS:r.gt~$O[j,. <AlJ~NJ e,t." pre~l~ sv~m;U{~'lld~il' i ~;;ibrad k{,lW]~Ib:irQ:Jll SiI&i;ttav) aU do,wo]iiLO' 'ia1~ da lildd~d JP~edQo~t"

~ 'l1lldliiCnoi: smo po2Icl.,

i:~ .\~rh.l."H·lO b~h'!u fill-nl It U ... ge pT:\jt~k:a i .til';ul~_~piJ].l:lfi31 Engi!@.!ike"o.Nu p:~ootQs~o ..

l1evise;[l~::iG]lIH .i: I'!i U!I]ja.-

~L 0"0: ~ii:' v.r.]o I·,~dmt-

~-a; i: ,,"lema:. :su!l't1.nje fill. i.[ll!'l.~,ptii~il:li. o-ell::e ~z·mi~rJ.tJ<i] i, ,6!i ~a.dt~;rl. i:drU:::;']11J .li'.3d.u ic~lm:i.:iiUr -n:kOl,g ie F'e:l?gY!lion,

''iI'' .' . .cI~' ,~ ,.

,i tI :t:iiia{;:i up, 'C'fl(ti:l.lllltlli'l:jte-

dC)~got.t!lllld\r~ 'vm1 ((er'Sa"

fl;;'··d·~b.l ,,-

ra \.y_'!i.Wl:!hUUyt!IO m.Qln!!:!l

_ " bod!'3,jurils'a na pob'jiedu ~ ZvornIiku

CrnilliC ZilhlilBU,1 ·.1 . 1_ ..

aroliu Ie

, .. ~b~~& .~B?~@~~}ll ~tl'l_:~·:~@.Io~~i,~.~ !j,~ m !~,61ma Si~bod~~ I/l(ll~i~ ~1&Jl$gnstQ"".:~n k@d Di!i-

• _ '1"_1. ,rr', 'lo...~' I. '" T .]'

l[fe, ]~Q'.SU L.Vt'lmh'-'w.II,JYm"'llcn~!.l:spe~ tre.rlCil"'l'u-

:dl8.lqt Ih.rolrim: Cr~.if: ,poziw i~bn;Jilikenll lepit:W~ _ ~. O\i':atv·t utlltJnke-Jm11ij~ bhi 'izu....:e11l111l opas:ne.

11', "IJ, " ' , 'I •. ' .!I < " ., • " .. 'i.

IIJP"",,!_?~m,1;l [l~~ ~U!ll!:lld~I!1[J;'rugrr'd, p:i:!_c·e'!11.f} UD;!O·!;1~

SlaVt'~~gru - lni.:1!~ Cr.mk~tt

Z:b(l~L~d hn:a.kRrll).l];a~ "'~it'i~fillti .1\1[\J1it Re:kic i AJJ'Ilir HaWo\!':iC. Frmkill 6'; duihiL:i Adm.L!:' ICclu~

j~~~.~ t,a ,~:a ]~i~'i'·Q~ sl~~~i[~a Oie,L ,[ieb ~Q o.si,um~, ~~J<l~l, Sam] r 1Erir:ndlC~ pryr IdemQ:~ 'SI:rnR[ 'IJrtclm.l f;<lt. t'C' ,M i.~,I.~I1klJ J13'l}~ll,i:iilk U ilU:l::i;ladu 6e hid i\\J'.I'lef 'B'ckilf i :S;~ni!id Mujic ..

],",' , .. 'b' • '1_"" I . . "~ ,~il'

""nmu:'C' IJ'ilIIWJl)rP eitn:i:liJ.il verln~ ~lgr<lC ",'!,f,alU Ni- "tame: MJpadatilri'iJ1tHiv

[lie' 'Ol'ttilll'~ ,maksrumaJm:i' 7.u.I:ll!'l!UJi'l~'. D:fine.·-

, •. Taka :~m!j< v,et ,i1i:F~0II1i,It~.new.[lIl;cru dl:!! :SCltetecil,g

oodd iprob:ad m:1lQjhi 'brJdovc u ~1;!im cstisfii':;lifiH'1i 00 .lIi::ria~ ·St""lOt'!ilfS. froriv Sh}lj!Cjdt .tru.mn.o pU.s:c::iIJiID ~Ii\l' ~.jer ~e tQ i((lnwij:s:ki d~l:la'.L Z~tI d"lL p,[.~JtJn.if!l· mgm~ gdO:S'!liliill! p:o~. - NiI!~eev~ !$ur:ii,~e:i. E.·M. ,.-ltJ.

iUllllm'ilGB U b~DIRlJml

.31(11 _gl;l,1~'!o1'~pgk~ilJ ~·pt.l~diti M.~n6e~;l!!lt u .!L.p.!.ru~ dQ' ~Oidal h ll'tlill 2~~

114lL ~,~I.i!mi~ u. LP,l} OOigfflrO ~!~ Si!l:]~\1 ~!!~dri hut 85·1!.1!m~]]].i~~ u LX'.:'!]. JUl!l~iood ie: j,gr3.Q ~ ~oi:n .u~,Jtn:lU ~ ~.~ ~:da ni fe:,·i:?~l[Ih]1J .~ v i ~ ,od ~~d~:t():g gob ~7.H 1m 12.u~1I1uni!C.!l~m,2: ~fl\\l';ll MlUI~!!5l.:~,rieltr"'!!:1i!HJ) u Ugjpl'-

~b .

4 l.u.)sJjt}11hH!:iI gw;fovaI:tJl11 U LP"'11 S:il!~,~~' it Zl3i'll'riio be·"'parL. l1,f1(

~gQklprimk'l Ie. J:u.fI~:HT~d 1:] (!""''(I~ Sief~OlL l.P-3

1 ~rd'..:JuJ;l<ljll!i:di\': d~~~iv[g 1lt ~'J!tl:'li'ljed~I:I;l~,)1 u'l:"dkBilk·i LI'a ffil'svo:m~ml!i!l.'Il

!'i"f",,,." .• 1 r iii 1~F111Jt; Ul'.lh - iii I~ rot-Jnd

FerifNlJMiJ i Raul.rJ ,lJfVf!J 1IlaRmiaJ: .'. tandem r!i~ Ft'rdi(lMld :i Me-man jllVUI Ie. I~~ia'n Gj ~~, (R}lJj~ G~w), .lwiij~ u Gdwnkkhen:I!].~[io naisr:arijl ~I!lf~

.. , l' 'b." ••. " I' . I.

rut~~ ""~ 11 U,!li;i[lJ-:l'.I.,! _.l~~·.p~ba,

Vejn Ul~1i (Wil:Y.fl.~ 'R,ooI.1iGy) i :H~:vi~~l!rer:!!lfl~'[d~ . (J:n,dar) d~hH~ SQ .z1!.sJ.u~·.hl Od!ll!l;lir.

Sla,~llliIl IlJllli,i'n~mlJ[:

O$~m :let:u,l ta~o:(I:I prv !!U\'i'OOnl~·Siilke1Ftil. O']d tIti'! puw1;e' Qh.e1>taml~w:e,~ii M~~· ,1li~e:'!iiEe_r~\ifm u~:i[iJ~tlm ttve seiome.'NOI.im~ JCrcv,~j_ ~hl:~ 'ltoUoI< mull uD.i.km'iCi!ll :U:g~

prWJiJ~1II pri.m.iH ':l~cg:iil, ni gfl"' La"a. Nlj!m!TII1d tm ~. prtlil~~~ dalj'~ II'reb.m:ju pOiSri]t,i nai !l~a-

.I'I,I~d'll'a.. '

- N:lsr,i'KI,jikj kmM3iii~rer

i.7.,;i:t~ i7.~bf:· mo:ta~:u:.i .i>WIJ~i 'Vlik; 0(1, maksUrluma. A.ko zlfmQ·C1.JdJ~h, n~O:Il'I.u:nJ IlUipm;ri· d dB,\~Hi, ~ '"!If'k~Q :Je Sill," lkeo'l!' Krimo:f .~celdcr. ,(C'Ilkr.istl.Jjlhl\ltCilLcldeli').. (M 1:)

Duell ZViljlBZds! ~ Zrin~ski(lg lUI B.radaccu

: ., D~OIIU SUOUbllUlau tlml

DmWlIl 10',..i~ie5,kCl'j'o tri giOdW.e v,~dlio Zri- .------==-=---~ I].j~ki isa m(lS:LilI~kim ,khw.bom. Qir\tpiiopo i~,d:i:iUJ; tltulu :p:tVilkil ii rI:Nil:j<jb KU.I~;iiI. 'N.~jdU!gg~ietfiiii i lIui tm:fi:j:liii1 rJ:!l: ner llIo.~Rr5:irog ~tluha d~ll3S 6::' ::.a !lii,l'(litlm Zv~ji!!~d~Jiln IlJigQ:~:E:iI'~ ,Jl~em.Me~ U G:ri·· cl.a~-

, ·Pr.~p~~mjH ~o 'Se2fl: (WIU- t:li~iC'!l promi~-:Z!I"lujsikQg .. k~U fgm dOSl;;i! ,dob:ro •. Na~ ~ilf i,e:pobf~ em. S"i ~gG;'.l.~I.:s;u ~II dtsfO~j.c"ii. i~ U:\I ]J1:I1l~ u~I.])~.~. ip~dti!ck'L!; .:!illJ!",.i.iili~;; ~~;ku:j~~. ~siJ;'!,t,:Ki''''"'~'J~ .~1!~ Ql~.f:IO~· Qli~ -~~~O l~Jo:"i~.

I :duk Jiovr~ iJJll3 ~a .nllipi;:lla.;u~ju :Iromnp[e.;um ~.~ :S]iaV ~i ShJl.t!~n Mu~ n~mG1~:~ rnel.!:fitiidM Ptlru. Stlj,. ik~~ i V~.m~a Sentt!~,!,ji~~hclfu~jh k~noma;, :lfao nJ fla: G.f!'!Ui~d:t;n~ Pl1IV!iI SIlI:Hta [ llmi,f,!i Cmgr:u'. LOO,g; I~gU j€: llBipU:[ 'pQv~~t:liWodc~l JlIIdorn:~~[I. 1,11[11a MH'i'Qevitaj Diil.vora .M.~rtin9ivi6l:!~ :fiU[*I ~~,=-.,---:.,.--,----___,j

A:t~zil[t:I llv~fJli:IB~rrsi&.t. Jfl!tfi&' Najiilrl,/M~ ,tmbjei'i1J

~ N~< lllyi fI i Z\tii~~&: nc:m.~WI:O i rn~IDiv:m~'kQ dlll ,- -

tidJa.~kJvi!it;~ 1!;:J\lro'J'eIflIil1l'ltd;n~ii.;lll U knjojl·cl'e·ohjenlb:m6!d:i ti'aX!ri tri boda .. lma,~ :olO .imllm ,oobl.:mfl AAS38[alli'\Qm~'ali ~ ~~ro~ tlldi1l~ ~iziilvj~'ieM~~. - - 1I"'~ p~

PIlsHUl1 'Benc:

U~

.' U S:~j:e!l'o 8W jl!l.~(''f dQVItfOvalifJ!ai1Jcl:~Hi'!IlIi!f1 ~ci

· F]FA~ iUEFA~!i!iE,\V'!! 'Fwil~~i~ {P~~~g~~ltil~~r'~ :s-~~ ',Bene (Ma'f~~~'c;fJi1~~

prv.~ P_i1.:Lmi:J!!!O;n ~'l)l;l' '.t'.l_p:n· 1~'1;~ diu u B.~til!t~~(l. ~SIl"\I'Lien K'Q.mll'liet zaeerIT)lIaU~]fM N~!i~.lnie[;Jlog:

· s:~~~ Bti:HJ.

~.=;~(i :iP1'\-~kii:c jU.e~f,Siii ~.~'nli l::lili.fiLril,d !i 'Clll~~viJml,a: Kon;lj'I'l:iL'ni,kt'l" ii SlJ rn. i;ihformitC£:i '0 db'

· s~dil&niim Hti:.&:[J:lJi~:t~~ i [z1ti:i'Ql,1!i Il' r~!z~.~(J\d:Il:W.-s t-w,miC¥I'll'3, ~:IU]~~ ~~i~~sav~u:..

~. di!!m.&~~B~.!'IJ:l H'~il~ P:ds:U~tv\Q'Y.a[~·sa.uiLrnku ' kQ~iOO~u .pf*~r:tl~rll&

· im·1ie·,t l"']!FA~in i~vl!;,~I;' laG' E:~dt ~!tiJ .

IduueDDbU_d~O II

~'tJJJJ~rJ/I

.... N~;~~.1l 5;~:ln~.~.id~~ j)Qf!i!:;Q i~ 3~eiilt] ~,~ ~tl'i ~~J~ nj,t:g:ov Jil,!,~~nU.liS Ii! gos:~i" m_~ ~~~J~rl1io, .t~~o .~ J~:O' i ,R;h~H!i·n'e: t!iko V'i.~["oV'a[i:lrQ izblll,cU) ~z lliI'l:r.k£ sa Li;guprvfi:k~. ' , . .

li~.J; reprCt1~e'nJJlttva(; RO'"·

· S:Il:C I N':r~~vlu.c OOI!l:f:id. reo le 'Il ~;f. :mIIiUlI[~ il'5~;~ nll.eS~!i I4t',iiil~ B a~ju, ·it.z~;n1iB .. 'Sj.mfji,lle Pie.pc.. llliv'CiI'lt:Ji[siie.:J'1i !iiednmm mjesUl :S1tS'D,"bitldio'fa, doli!; ,ie La:cio~l:vrrl 8~ 60:

5'8··.,.···.·.'

.... ' ,

One\!n1 av<II~. !iI'l1ed_a. '4-liIlQiiJ;;Ylb~nJ ~(I11i

sport

IGmdlik%s:miim::l iI!l:.Z'1"W:Wk1:L. f~: ," ... ; 'jfe~'Vili~:i1f' (Jliln]a, t,.u kll,}.

IDM'it~~i~ti'lvi~ll!tti~-m'4~ ,Wbui~t}''''IDC', rr(l'bl.i:~.~l;1"dc, 5t\ctllo· i,~,i~~ 1. La'j)!~t'ie\iC:),(~I1I,1lm.~. Kre.>lIJ~ '!!'.it:' "!llrt~~.Nwj6: . I,.'C'l,.,uHc; Tre:t!ffi'~ D~g."q l\U~e..

S~OBOOA: MlIilci~N~wi:!I~~~ Ete ... l'tcli~. Ra.~n.. laguJ!]~ilft 'O;:.h~,ji:~~ pwbj~k~ G,~[!;.~,' -R:a:hm~:Il)cii::Lc,

.Am. Bf~i~ Mrllliif~. !l]!1!:l': Jl.bmt1.im,

(A~l'!l:~ •.

R.udar ~ Borac igrajlu kom;s,~jski derbl

'pl'ileldorGani Dr'IDlremili zamMu lid,eru oruenstua

[(dm~iis::ld d"e'rb'iizmeitliu R!-I.d<!t;jj .. ~ 'B()f'~<l mo~& ii ~ i pnaV1..i1fiimftHvij:i.[)kmal 25.1~, l.a P'rem ~i:e.il ig;:. III -koJ'elWl. [e l!.d08 S<lm:lJiol:a:ski!ti[l!l:ht

.Pbbi~d:l, dO:ElU!OI~[b[llti J;~~ dorfa:ma IilJI,Uk- 'n:ati,d nel~<i.l"'~llll:H !..I. u~~ku .7,:.nr Pf\1'O IiliJlf!;stl1.; d()k~iBil!I:l:liMl:Ilfune uiiWIf dt),'i.~eo n-aRl;}.ltilk do Il;l;l!5J(Jv1!.itudar ~C r!!e b(ll.'~ sa-

of,o. ~. " 'b

liUQQ l;al ;.;:.~~rllJi ll!fgO g, ~, 'se:~le'~

fer io8 mult ill'DllP,<IIttici 'pod cljnltiill ,!'!vimll.WQui izbw3l,;; :O~I eV'JiCl'p5ikUll seenu,

DMI kom.;S iIa bh-c~ "S'-.a~* Dm s.i gU!rmo." b.oth3;ll~ ~ "'jerc\Ij!llilI:1 i) ir,ez1J:lra,w.hl ne-

'i zV'les~-n]l.

11'L~n!l;N" Rljliilam BUfW GJ'\I:f·iifi.~loi\!:l I~,'ec"lr i18iHa~i ~"'fat\" 's ob .. ;irom ]ru3J i('I da sn

'm:~ ~.~. ~'Y; ~'(Jva·

'VIJe:t:u Dathbur . 'Slit:; ~j\I'l'~

~rulda!r, l:iJdc 'It. (~i'lil".!l1l1 'E.<n~t!, kun i.~ ,~~f~l~1i;;:lJO

ljlli~~". .

- nil. ,ee ,,;eoma I~Lz!bud:iiiVO, ov[! ieu~ak_miCl17;f:!l:!~.[ljJ)l1i za Ob4 Hrl1\ji. V]cru i~lTIn U sebe, t:.Xllllm~ da SJ'110 ialici 1;:ilD k!o~ek;!ij!t .~.mam:(] b~D ;Inj:.ba.

_~ plnd\' ~a~i.b.~~tip~j· !SJlltl >lam tu lofil.:~ - n.uja· '1.71juje Sl'W.pe'f' :08!Hbo:r Dr.a~c. .~(~

,11r~fliC Itilfe;IJQ~: Jatf ta8' ,fiJfJj~ni~

V~ado, Jlago1d:j;t sa nada da ce na:pa'daIG,j 'p:ronl!d~tj'

IBln Delnl U prll)e:dOrU I,IIUIU

• Ki!.iIm;~;ijs,ki dletbi m~gao bi ~M*·tLi'U- rutllijnj~ tGk~p~.~ on~Ui, • kll~ 1m, ll':~~lI.vi: d~~j:e !!I1~el!:bl«lu Rll.· diara. i _ilih1i[tClll]:j~neT E,:iIlELJ~ .• h.i C~[lil Vla;do Ja~ocl~c piilll1 <I~ j:~vljui~ ,Il<l(p~d;!f,kuigru 1i~l!g:

Ul'n.3.

" Ig:r.aJ~ce!JI~' tara i na p:r" e'[l~(~d['i,~~ g~~!:r'\l3:i1iima .. fi~r

~ila:mfJ da b~1!i ,gulo~r'!I I!:t:WJ~1 W bmlG)<,!'3.lma~r srao p.wobl:e:-

~i'· .,,"' •. ' ['"

!lIl''l1 U .r.,,;p~.~iol.e~)~ .!1Ol.f!;';h ~u se

twilclWftl d~ ~ :-}C Il1'riM n ilpa;'ill~ ~apnk~D . p,-:uhLld,i~~. IdcJM;o 11Iii!.paolecu .bko tl'liSiIIlO 00· roo ~r:lyeU p.it;V'm~~o ba:iud:omu;e :iitrn~~g ilon:.:a·.

"'f1 . ..,;;.,." "k; . '1,,-& .

~'iO!i..e' ~ J~l;;_J~~ I/,>!_' __ O'l,j

E:~sp~if s]£~no~eC,e !1l1fici

rai:m:!atim;a ~:II~d!o~!g:lji!l] @pO" ra~li:eiI1U)g l.e~l1i:i.cla·l);,ll[€.3 ~e'

:n& Eqi~.r!UI Pe:r:drfa, kojiim!l tri ~.[3 k3Uriiiii3.. .s.II:.

S~,aJv~jla Ds~:a,blillana na Grbavic~

.O.,n camo racun8lal~i

·Sl~.'\lifa..:ie pn!;!li~d;rn~1! .P~bjerii~ ()!>t"IiI~:~ la['9. m.!l!!ar~o8i:l p:l'o[iv B.lLldu.CI1 (jlsri IJ Hi!!" ]l(l'V~(.~m;a (0: ~h 'i!-od '~cl!a. je nanizal,a t~mifli re-.mcij>3J (ttl ktJiI. :ltuc~) j POi~Z ~. Zvijttg~:f;t D.IU'D.$ ce F!>1J\1V'alti ~3! GrlMl_rire;i' ko()l ord je'ln~~,a'l S1i;H~ 'je u cf~acl!a5J:l ~h 'ie'sil pr\le:f!.s:~ni~ umkmic~'~~roo JednfJfl] oSVioiU;\'I. bod

N',\lI 'l0:oo.1~. GlC~.!I\fruo~po. :[I,~:~'n,6e~5.n;ii:m:i DiZem~J 5iafc'iklJ'!':i t~ ;1l,~k~cla~Jlij bl::k Z~lf~~ kflji dil!~~~ j~~ra t~

Sj.1H1l~~J. .

~ I\1lst'Qji trad:~b~ja .na .. sn~

~dihlllc: dol Ie -lgtim ~a' :lBljW 'imllP.Wi' ga 1G,r:llarv$c.f'

.-r7 n- -- -Il..-

.~ .L;t)\ll~z.Elill.G!,I;rn~l.S: l1[1zIT,i1lIm

_j' 'P-1 ..... •.•

:f!l~; 'ID~~!!i f'- ~laM:J. VO~;!J!~~u l"e-

Icli .,;z~m!·riM:i~:.mommo, tm IJ!i!oo.P l!t![lt] ulCllu [~!lil':or:i'UlJ. No" ,to ~i,1: z;lla~i.m j~ po· b j~d~:iJ:. pgj'lWL Zehmn: d!11I ~~ J'llu:tiRIDv~~'~e.d::! JDO!lm' ~hl1l0 .r-dtll~c Zeljem:i,carljj ~, k~ S!IDtiiko-,v];c,

Prem~. dl,C!~,bt'l~ t!ten!l![if,![l D;rnpf:ltl! Bj~1 ~Q!., ·lII,e:.hlpu ,~~ :!II.]: ·~tmfiJll EU~1!lL .:2~h<l!J lIilD:kuflt. ~'lOi jeoori'lidiD 1i_aIil'[O~e·.· N,e,.

i~Vres_110' it 11~:oe U biLi s~'iir-

-ciln~' n" .. ..,;I_ ·;;;~':IF",,, .» .... j ... , ... ~~ ... -~H~, ~ .. ~·,I~I~,I,rl!.'~J ~~~~11;Lt' ..,~.'L~ ~~\I

RegOle .• Gnr;1l__:__1l S:IJml!;;; I MiHan RadOM i.::l. IG •. l.

'S~rJJcll[~IimPFlj~_~!lt nl!~Lm,JIl,-Jilldr.j~:, lj.'iI!~~i Obii"blQ'l'iC:~CS~:~I]>R~). ..

~Ol'_ , 1~~o'li!'J~-, Vui!~n.lftl

D~c~ 0 :mtiR~ KD.U~i ~:\ftI~

dric;lJ Kui~lInIcl~je,. i'lriaJ:]'~~v:l4t M'a.-nd'lii; Vf:iUll!;!'~~'lJ1~~ T,~.a~r; n~gtIJ!ill

. -.

c.

. .tIK: B':ilub:l'k'j 'lH~t{~rl~ .J~~~",

'l'I,",l'j'v'- •• ~ '-~.~~. ',,,'" 'F.I' •• '~WT!

.•. ".w.~\!~~) ... ",1JJJij;illil:i ... 11,1;) ,]~!1l"l!;. J:i~-li·

Jl~~t~".&"];;bll,l'iC:.lGi~j-emIlI~ :~~je. DUil~~t, 11;.CDCt':'· A:bdulooh EbJllkO"r,ri]t..

Oci,gi~edno nam,Jerno U~ia.r.anJe I~a..ktolm !~sakov~c,a i orfs~aJd kod li~je'd llIia!e uJIJG:eg Iglo~a

'U~~.r.·· •

~;wnJ~JiI~.i.3'1lOV~~}1~'

'i:ii,vd Ulil!J.q;--nic~ul1l(~tll!l ,Z,gli-,

i~~i~n1; 1 i~~i~·ii~ - 'jl. ie U w]Ji:nn:i ,H:IDes .: ~gm' su

.'&_~:Qp:I~f!Q'I.~~:Wil ~tJ:te:ilb sa~iedrJJ:eF:~

:S[OO~ bi H~ c.ukp.odm~ ~rJ: krlViCH1.l PdjJJNiJj. -'f-Q~.V TiMl];i;j,v~at,. Zn,~c~j ~w:r[ it: r.:J: vfierni!!l'~~rl~ 8Y~c;:n'&ij~~~ a.

:sl1d!i;ii:i. Wl~ tI cr'Ii~~ ~

. .. ". ·iJdtose.['ii\'e

~!~_~ Zl'l!i]'l()r.·] knfi. ~1,[1 Jlli~ :!lU ~.t~. iZ.(iif~Jj&. D'a m~ O,\!,IlI-

b . .~: 1~, ',",~ b-J;.

E.m lo.m. 0; gEm, ....

~re,m. hricidf!l mrak~. b~:-inJ!JI li)rd;b~.~.~D:mi.~ ~"'tl, 00m. :s.elMle·~~Il1igd:ie~: • -.ii: p,!Jit ~Qi~ m'g" U19ijU- ~~.Al-·'~jm,

ttld{,g~},~i]o, .p.!ied~J~gpviit:! ,OC:in:L<3.

K_o'ruroiUf mll: II: &uvis4'l>~u~~~ ~ d~ sUj'~ida,.j~"'

~. ,hlji JHJpl;Jsc:bno ogo:!!6en:i teleli-1T<iis1l::im' i""'1I;1. j:eS,[3ieft~ .I'fa. BH.T-u.

~ .!P.nllllZMl j l.':rz.vid'w]llil, ;l;,g) km C~~i k ijl~ <Ii P ~,aJII ~.:m;!ij~ abl:tlll pC! tin .~.1:1 ~i 1!iL,l, MIc:,t1I:akmil o:iim,ict:1l. N~IS:i ~g,ta-e~ SIO!,e" :~i ~)V'.iPrrika;n,!lI:U w Imo "f.I~LI_ .1. 11~ ~,;ro_ Ii"e da i~~gr4!J pl!ekjnum f.e!-

S:O!i::nliIlol]eIe. Q;eiktijeme ~ ~rji~~t!· k:J_~~~ .M.Q~iI;I ;(~tH:.i:. 11 ~~pon, :fi!JIdll:.'!I!ili,.ih~or. .• Da._g!l ie. Il'tigQd.i~ !.ii, O'S~~ni~Y". S~Wl,~tlld. b.~. b~t!I, :~:I].·Ili\T =

OgufU:r! ~~·b~QA~Il.J' Os.ill1l.

Jilin~J' [e d)! bi Zd~;]J!],OlJ. s j,g!F~N.IlJ.lrlie i ,:·c:Irffi.r·'!l'run,oC! 1:0 bio~rlii1: ~I:i~, [lOb;ede. flU lO~ 'p:rt:mJ;W ItlOOi~ trentt:4 ,.,Ph!",· Dr,! 'Djj~' IDIlm.;O b1iWIl,

Niere:gu:lara'il glol

r Ch'o'J],iie;spD~' 1>Viini~ ~~\"dn:!1Ii; . ~~.lbul" Q!rI;tj~,e" prI ~~ .ab na ~rJ!!tlJ]1,. 5~,1:J1,Iti l')ii1 slDi're d,~o'fV,::JI[i. 'rnli]~, l[em.@ & ~sMmt;.;i pl_l!~.na,!i,lihp:~ k:'1.':Mmim ~j~rbmi,:lo:d No~" Q'leQ10,g:~1t~ Bifm. ~ i:JlI11lhe" '~ 7A! 'I]~tiii'lli~cii'w_ ~abt]i~· \ltim~i~ ~l;g,o'v~m~ d~ti,fuo ,mm,!:t:a tfJ~1:: necl!Dp~l~''1il''e de!gE!iilil.i~_ U pNih m m:j]]!lJ!II ~mkrnrk~ $wilij .. ~jrna.u Hldar-

nif~·[.a1't311:.ID's9:ku:vt6J ~Lo¢c Riif pfikiimn.~ Jle~[ '!lu1!d 'S~Jro;gtfii i~ pri]ag~. ~1- gi~c]ian ~uiu'Elgirn;- I:t;JJ:~ ~jjZQ~a,.. ~ !gii lle90bj~ I::rvel:!l,.~11I:O'.[I ~lIkn.lJuJllaj~ £r::ptfksMIl ~rC'~ iii: 'O~rnm~ b)~~ ~~ ad ;r:l.lkO\ltu;lji,vva lu·rr,-,a tli<icz_lru d!Ift I~miti.rdiu

&p(!f;t"ll.e S.hlllld~e.. .

~n~"j !l!!:ak.mi['~ '!;!J Z~ici

p1tJi!:i lka (1. ~ n

N'~l smmcmlll ~ il1~noviw k:l~,'O :i:~ .Abdin [(l[lJknvi.c u it I, miiDlJiliJ;;oo~~tIlina, 00 ['~Q<';!l.

Z"'I' "'-' .. 11c..__..

~:e 'l~ 1£lU;.ruJilml]em~ J!~lI.;i~U

uclttrio Pi!ri~l! Sm!lli~di,();g u gIla.l1ru.. S,\:'it'! l~;l{) j&1l0 vidio .. i. sudij!.l. ':R..adnlilID\' Vu_;_l__~\~E idi~.' M si~ .... d k"n uZ~.kii,U~po!:6Ji ~Jk, P.J~ie 'da dtim;tei fud~elf6tl-~!:jelii!!i gii!ld.:m,Ig., ,[':i'~U Ji:~g:~1 ~rl(j:S:jo\m.n:wll;iti()· i ~jjli30 mfuw 8tm,Cdkog n:: p. p[l~Il'S~O ~ J,erem!>

Iri:¥,linI8 rpr:qilill

.. ()vo ~ ~Ok~ii ~!m,t'l~ilf~ t!~.L1l 'ljc1h:{jDih jpD~j [,1::1~iSi~

em nalHI~U

lell~,~niC'8r' d:oti-~k~j'e. Sb~J5/ijlu

aUici ,SI SUi DI:DlliU'i;r1an:1

;&nml"jelitj dlwa: od~OO'! tQt~ U~~~lQti! ~~

l!!L .• ZeO[)&i.} Ze~J'I!ii!J,jj~:r ~~

~bli &~1ll;i·fiWln~ Grlr.lvid.

~~·:s"i~'OO:I 'Ie da .~e' D:OOp:rlf'I\~!fi. gos~j~L11I-

:k~,..fce·bid ~~ii'e~~'~ p:l-?lf~ik.

- f. Si'lii' w ;moltj.\'I~iIi$l)tiv' IlUIll<;-'bI'l eej SlIaiV'i·ijll~.~ehLie

~~:i;',tew.!l;d{!~L q]:liblU~'l(l1 ~ i~ulu~, 'dlM:etu, -Wi i~ d& .. ~"b!fi~~l](~~i'~ cl'l'lII!!itl'tl:!l1 .rnZ~.Q'¥,::U:',j1'rn.0 s~ :i!P'~~i:m",r~~MSJnil(i~ ~ll ~.~~.~ u.:z.~ ~: i~~f1U uilMia:ti;li.·~ilQll;cif;flll>~to ~~m 1)1).tlU~Ji~~t.

SJam.ilj3, .€e' IgraH natfuhl:-'

icJ1f~t oe~.t~a~ . ~'fi'I (ht~n~-~ Sl~jdicit~[g~, 'dVK ~. Mir~~rd~e!il;~i:3rlJ!hiu'Wn~ '~rifi. X •. i.

59

St1dt¢H~ pJ,wLa u uaY'.[Iihl. Sgdfja:

''Ir.'.JI ,;.... • '", .rv:l]- -~,

.£.un:1C;\u] ~aC:t:

_ .AclIi]lI;I:viiC/r~n~c" y.8i~

ru~~ 'Gra~~*,{I~~b ·t~i'~~. s~ru-

ilik~ SarnjficJ, iii!&! . ~)".F:rml-

h:iktw1c~ l~t!rn?o~-&" 'F'i!<l1G. ·llm~,r. '~e~d Scl~mmrie. _ . S,ARAJ:EVirJl: J~\1ic:l- AlS~Jliie.ric" mdQ!~ -, - Gur:iis- .. lIb:d~', Muhlr~~

:mg.yi~, _ '.(i;.ilgVi.4" N~iJi~] ic-" '~ 1~W!tJ O~!J~j Av:d,bZ T~~ M~r,;ill, Vate:~J.nt'l1'ifi.

S~'d.iO'~ J3,;lII:'i:I~,' 'md~~ 11$3i'aji~Vt!.

",",:iT:' '1,1'0 -".Ii .. t,~·, •• jcSl • "'_,

.:Ium ,: rulsmIr JiU!l:.!I>I.\-'1ii'J.C\,!",aral-c"~,-

:D,A.;: Sim~,j,rnc~ . .

.o:\:'i!c~ M.n _' Hn:tSib~

I~d)g~ lH~lii'~~ Td$OO~Vi9~J&-t.ruc:l' mJam?ic" M~iH~. 'lt~~t': 'UIO:J!;3n

§(Ji~,i6. .:

,ZlUW1SKJ: Ht.id~it:! POp['I"';i,~~ It)'~i,d;~ . J1Dicl~~ ly.~j*"v,i;~) ,~ U.i:l;:,vi,d-~ Stj~[l~!1,I;,I.~f~6~ O.I:W'-'~,Z~~J ~"(~~~lja} Li:'hdti·~: -r~'enir:: Sl:a~tQ MURI

je,g prvenstvenogl duela

.Sta,n~'SJd S~ mfNlfl~(Jm la..b~'renQm ,I'JitJ ha,ka~i£l~IIi\rl1l tall'll -Sit~1:ih gn;.-Sab na I1.11s'!U srem~ ~lu:; j:e: Z3.s1:ui]o ~ pos;'l1pe

~sve i~minJ.l:ie~Q. '~,l;l'(; se '!iioidi. ,I:l~oru~ Il't~;:cl~. SIl i1j~.<!~ti. P:I:'~

1'J:l!~. j~i ~k ~[jJ:~ lib) ~~:lW! m~~Q1La i flI'jj~t·~

f,em~E:' i'¥l,I:IG'1 \':idi ,cI~ ic Q~ik preJill!l ,On{lllf o6im}l:' Dwiif;:I"~

~ni~ .n~~ ~'(j~ jt:r l~ f:i~ Ud:iif;:l3J~i;:]· ]W;JIlPJ!!!u ~1L:ar\'ijj ,~~m;elli D.fl:rif~ r"u:ri~ biD.ijJ naieg igL1'I~. pred'riirWi tal~i~ ,of~it~~ ).alh, ~ IP(~O 1opm" i'~ i c:iJ~kfa: ~.tif!ldi(ilj1i'1 •. [It'!

~ Gel i!.:.pr!·~tmoIl~~a. iillo'mn6 • k~ U'u~W!.d:t.« b.b.

~~.lIlii 1~~' folk ~iie: t.olikn bi~·\lln'<tb. ,z.. j.

Tabela :

Travnik ,kOlmphltan dOGlek:u~e: Sarajevo

luraca)u seFaJlc,piODOUIC 'I 8!lulda

ab.f!i!fuii;ofl!ire!4!.~'em niB g~~~1;t)JI\{'3101.1L1 p~OI~t." S]:~lf'll i [e (1: 1).. [!(Jlgemi!liIS.i. ·rrii!v:ra~~a s ();P'[~Di:l:ilmo:m dg~ekiU:iu S'<IIr~ <11,1.':,\'10.

'!finm' .N~.d! $clirnov-i~ . !Olema F.0(~:~I"~m3,·83 'scacsu!voin. N/JkDml (ldirddcni]l :brw!ril;<I~ ru rim 'lle '~r:aia -tI'odc.a :Il.[;(ij,e~hil~ J!:r.emjl!~r li!il~ NU&mir FiaJ.~~,. J\r::r.lliiLQ :a'41lv.:ida ~ft ;:mita,Q ! n,k~~po\'l'e·dll~ ,~ N d~js:a Ho,ov i~ i:dii~cin :jlf~bla:du.

- N~ Pm]i!i Sil.l00·1i:"O,g _pt· l!lI~tm "oIet rJ;gU:bilil:eJti!'i 1d(~M pro~v ,Zviil;,,,,z.dc:· i ~lrub i :51'" da !];~ a mg .allem~d1l.~l;:ioo~m po~:ie~~. N~~~':u~_ i?,~mv j~ ~r,ee!J"ler SQ;jljl': ·~!Ir.!l!Je':"ci n]i .m~ ~m~ ~1I1I1pl;E:tnt.i f,:e::1,i$ll, 11k'll-- 1taz~~:I'Il:~. KJI:klO' se hLi~i ~t,Ol!j ]irvill'nsl[\~. l2tt'l1'Q'.iIdll.'Qjll jtrsl,le ·,..,ile·~pa.s:IJCI, [lase !ains:e.~ . .ii~la.~ ~4:: U. ~~""'fiIPti ie'S ~[}~~l1.61l:. 'S'Hi:i3 ]cle~LilID pri' ~,i].1iI!~I/l~!'Ie~~ - "k;lZ~ :Sdim.twi~ $"P'

-, .'

J lWei! ~~ mil L~[l]~1]Jg'i flri .. hini 'Sil3d.:it:ma r:i:rJn.ai u 'Fra~ Vf.!ik~:~ts~;~rltl'f .~~.~. ~"1i]~,~ tpi~;m .. t~'ril.~iI 7,a- \~_d!tnmf~ VorIDi:ldj!!:i~~an.!t P(]'vo ,h;un , :!;li[d~e-l'iJlj a "'S'!J,"' Q:lJJ,]i~~j]ROI[lza (DbitJ~vtJWjia-

Sarajev10 rna liskuslen,ju kod 1,~Ve'ziira.~· ...

USDlehOm nB rlratl nalaulU ule:Clr dlerbl

Up~!ltl di~¢~IL!l$~"!g: .Sal"'djeV:Q< :s!:' EKI~n ireka$~ :n~IJIJ!:6ilo i!.1!. d'llclu :i'Jm~ v.nikClI'Ini. Jlmir~ 8[1[ se ,dJi'.al1ii ,Ii'll~ dQ 5iUi~llms~~. :kI f~di]J!i ~od;l~n~ ul;!!kmri(!~ "~I~i-.pn ie:n~fl!a[dID Imm23gi~ tl 81J •. m.~Dllni,

Iior,do ~irillll u &im;~~iiM :m~u Il~ IJ'i~o[~ k.a0 slli~n~ ·~aoop.lJt~1iibll{)' ire; l!llljm3'J!li~' loov.~im:-a~e bOO(i'\1Iitk·~ tci'~f1g ~'fool!i1~- kaka bi ~\,1rn1l1li ltl'ectlpw1cii'll!: I:S.pr(!-d 2'l3Ii1J!1~. kr.!!l.pg S:!ro.~~'1g Brif~g~,~~~i i ~pttIVm dOO'1'I1 uV,c',ni:r.1Il! ,zm

-i.iuoow]i vje6lU deiib.i. ]li:tlD:V K:eji!G~'ijc:: ldimlt! Jf.a JJM;j:edu u TlmIl!{;ku

iLeotar i e.elik S"Is.taju se na POIUeama

.iJ:

:81 U

N l:I,Iiundy;a. lJ'ft~SII!'~'" dmilo!l! 'CJk.I:.!HI,ill, :proliv Z~I,~'e'.'i!:rdC:!i!Li"l!Ii (0 ~l !.IL ,[{iIlpu;i 1: 1 u prvenstvu), '(:eIJk [e 'JIlJeer O~l1!rllrlJl¥1I'ti, U ll:f'hi~je :fin g;9sitOV'[j'f.l~e kj),(I, t¢,oTatil.

mrl,l!;lE A'bduhiibfrn:J·l'.a~D. '!(nl~' neee nu}c~mtU:[]ja:d :11<1, ;.k'::l]'i:tlni!!'~nt;_i"Elm:im Ku~ d'IX;ilOilJ:i¢2f,Ehiina AdnCiVi.cm~ M~blIliedaliin ¢'oriCa~ Adina , PlBfiia •. Ki:l1:.Et1la.'f,iI~mt'I'lIim"

vi~,jl i; It Idifill $i ~]W:! 1'1;; ril b!7llCS:Ll~ AdiJ~ 6i:~tcj\·'3 i .K_r;:l1:ma Sl.tl;p~w. 'Pri;Hktl hi 'Ill;C;'gH >iubitIJ iu.ui:mi I-t1ris, nrn~tv.it. Bar~:Il lllUS"e·[:D:I~'q).ahii:". S;eIml!i .MiIl,lli.;[IJiUnflyi~ ru ,5M'in Huse'wvic.

~ U'l:ilkrn:h:", sa_ ,Zeclj~m i~'crPiiie-:i>u ~!il8jli psi ~J:lIEk i i -I:T:::id~k;~, .:iI. 7b[lg kl!l.l·l[fif:l~1 11101',:111 eC:Ol,rI m.i~cnilltl tim. ~to· se 'u6(:- lTIia~~'~ ~mzy]cij:!;l!jbHi bisl.lJld l&llo,",1Elijni i l:!ootUfi. :S'a-

;J:Wfl tta [l~ t:i!igubi.mQ- kftl~~ I1h:rnli:0Vit.,

f" dru - . "]J-b' " , o "_.,_'~_~n--;a~e~_~cmig

ze:~e ptlll.vrdi;tipo'bjool1 U Vl'~ [,'I,p6r:i ~'. (2:;0) 1;'1. proShl'm, k,'!,:ilu ~p~p['Il'l:iti fl~llS:rnfIJjJ.

• - a);l1I Ill: pnQij,edimu Ce:l.i.::'.! IJn.d~,n.1tI:IlI . '. L J!r~ flthrVe1t-~ir.J:e&! J:I C[l~ ~:j[1!. .lill<!titi, -k~'egol~I~ BoiU!:o MJIF;nk(J\~,c~ jun~k p~bi,ede 111 Vr-aIJeiti1E:<!.

M~~'- J1.'B,

Ze'li~lrnliCi.!~,

K.o~n~kC\m pfeulJ;.ij~di~u fie i.d<l U p,d~og-ciTlijmi,ClI d3. ie 11.11 fn91.ielIlom.~'iclu .P:rumij_~ ligfl loS b~miwnh

'''' :~(IS~m~

~ Nemamo ~ogo ab~· ~ ],,,,l~:mQ· na.p(;lbJ~dupr~IJIV T~"i~!c·.'lIn~~ 'ml.niI11:J~ kbt. nas neugedan di1'.n.tH'I~iitll ko'i~ ld~Ggub:i utl'S,VOm: stadiettl!, IpOl,k" f.e~ima u -dCib,tt~j '~lIlrnQSfuri dl)~,eruul de:rbi sa Zdiont.. .3 ZI3I. [0 .1lE!d [i-eoa.i'lIl budJ'nri '~.P;r.o[e .~. r~~:o 'fl~ DlIll~il' .Koija~evlC~ v-.ezn·,nk bo.rdl~,IiIml.. A~ .Dr;,

I

Ibmkov$G·:fftrlitie IIJ ,mafcmj· 'C'8~~C Zf/ijem

KID SARKA Susipenzija FIIIBA-e stupilla na sn:a!gu

-RQd ll:go~orom s EfJ''lI.IIUI1Il: Marko ltadi]t; Dmo -f.]OG'lJc, AJiilin.1J. BD[. ~h:Ufl

.... '."'E. ,. - _<, .. -

~.J!l~Hj.Zl;C',- ~du~ ResliJd;ov,lc,

~ku Vlak{)vic, S~DBl~ m:iat](J~ic (be:k€lvi),. Fi~j,p KrllJslin~ N,efilUilin E!iJZ2'1 Al~ .Demrn¢,.Abrkn B3111LIl<i (1tt.[,.

·[li!l:Bli'.ill ,'!IiOI3L ~ilIJa1,j'al.. S.-: .. ·.·Pl - ..... 110 ... C- .. ' .. 'rl .-.-It.·.··

4, rnijlsll'·ltllmj.mn. .•.. I,. "

------------------------------------------------------------------------------------------------ -

]FIr,lli:'ed ~v~.h dngih :ne-d!;l6l!, 'K KBo~lli~ ASi\\ ]3,Jii T.::llt"C~~pOjtldi~~ i~ ~ Sl!~re· ~liia~dil.t[!];n.odne k~~ID:kd k'e Eedef-l!Jd ~e tfrlBA iI' ~dt.t(J'li~Q zibr::~J:!~ d.tMI.'oden 1111 ]1Q'!olib jg~1t woo !1~r~cm~ ~~~ ~!:I.~+

·lU.;;:l~g .~. ~~:f.!~dJ~ $11 t1~. i~li~k~nl:l! dugtiv,1lllia .p~m;) bh~~n-l igfill"l! Niko~i Vuty r(')1V1.CIl:l kQjCltll ",S[tIrl~n ni" d!(],. g,u~~~ pribH~-~o l ~(U:U10 ~Jl:t= ilIk;;i.

K..!!kQl, .!oimu ,~!lzna:[i~ BUI' sm.i i·~ .2ihi!~fliierno rl>:gjndt:~ "ni 'f)C""~ I~gr:ll!~e i z i no ~c.,:iliiSI[VR~iill.i 6~ i2 .. ~arn~p:l ... ·skoiM klwb~ rr~~[(i t~iflO tuma:een,ie 1'.[,(~piSll, s :ol~;ilir;-· I:l,m na; tU !la. i~ 01!'Os!lttla~~·

iNa·dam se r~e5e:n~u n,akon iztu:wa, movt)g Uipravn,og l[u:Jbo!ra!, rkaz,El: Acimir Bukva

j,Q kCiJ,<I, se 'b.~~, i Ji~ l~h!.8alj'<I e~i~O,; NOJ i~dfloa, [e 5igu:m,uj ':iM~-cH!!: ,~bi[~ .!!1.~ !ii;f.!,~;r,i IS:ve dok&Sm1['lX i:!:;ph_l!!:i Id:~ill 'VUCIUJ:\O~ i&l"

. Kada buAe.mu t:!!iJ;H1U I"lrcilenie,~onr~kri:r;u ~mo ae ~iiI:mO "VLl:l::llIlrtl,VIClOl [I'l!gltl j 'iji\re!j)Si tale jiiiern~kJ(! n:m~ kl ub im~ tlbtOi'!il''e:~C. N'ili&.,mo lie da ttmo d~o OdgQ~"'ffl do;bl~i lilll+oonsi~dnid¢ 8kuIl~:dne i .liiX)!l~limr:ra_Hjla noll'0,g· U'pr<-!1lI'f1Q~ od:ho.n:·iJ,. ~ k.~~~ dir~t~,o:!; .klubJl. Admi:r 811l].1:'l1!l.

Pi:a:n{l\!,~ fI!O'ViOg, l~k91U(i,dstv;J:n!~s[jt1iJ~l''!;~O lJJ,Ih~'l!a!L.iu u. ~km~l w:um· !~:gr.j~.kllrn, .k~~ dru, Pre£1.13. Buk:",iW1.i:m: rl~ jtl~im.a~llito ~oiilLli,j,L'l .lU~]H~

nami.r :Z~llko" Ie: . plJi'i .. h~Ul(J j~~.n~e. l@@mpir j pd v'(:;O! St'I.Q,:f! !:I!1:.~iu, ~t' gln vrn;i trc'Jll!r »Q~n~[uik~!;gn

~oo. i.e prtd'lll1drn:-q hiQ 'l1i' fl'l!OtI1U;: Dei~JI!l. Nte%<llrnii.[I!!l. OmiC;lgutj!m.t,;is:lM:k:th cQ]jh~€-i:iI\ Cie lrl'sk'OfI ito .:sa:~a pd'Id~paJ1iIi li ~e-(:[li~Jfo",:i, p]a~

_1l01li'1 .s IO&..:[(~'li;·mirma. kh:l~ fJ~i~ . .cel~lk-il. _. .

V ~JlI. s-, f.<· .'. -e».

- ""~fJ S~ ",~~e ~~JPM; ~~.c~

bf~j:!llll!~ !i!c::dm.[Ci~.[roh:!1n po6iirl . :ilrndtim: ,dh;; U C'[nag -odm~~ ~~! ' OlP~[~ ;~~e' av.l:SlI. ('Id ",itU!H'cii~ uld:lli!hMi i ~~ n1tk{iiV~dt1:m(l ""'¥e~M ie ,lie1j,kQ,,gtc,

l:a)., Er11'aJr;! Mulic {c'~,~,UQ").

. S:hlIDOdr.d iw:a~i: M'I!l~ J~:£Im !::.d pasalit:. Su:ad ·$~hali'ie: (b~l:b:.'!'\Ti), Bo'7.'O Bnr-as-ON'k~ (bih;Q1E 11'! b Z'i:mic.~ DZ{!'J],fllr:i. R.eWilt1.i(!~. A]eJ:;:sfuldiU" [lIaJ:n]i'I ~O'-l,i'~c' I

{omui). -

vj~ o.dtazalk:. ~l~i :nl3.st$¥~k s ar>~.Ldnm~ 9visfoH.UiI.1: ·boc!! U :k;·]u!'l! :!t~,gci ~~Ulglli: d~ ri-

~e:~i harem diu l'Ia~~m.jII!Jllb lI1i1U!lfl;l;ii~kih I'I!r'lOlble;m:l!L. ·"··[i!<(lstoi·iob[l!SU9.n~: 'i nter-

,rli!~,',f: f.oiltl,I ~jQi;:p@ll1i~dilli T!>to ~Gd.I1I,l~ s"1 1" nil ~lJI'l.JJt"lr:l!ii ~rab· lijRV1Q i~ '~~lk"~" 6.1-

~ da: ~ '~¢rncnw, ·~.n'od.l1ulica D~[fLo(lrll:0 ~~jtl; a]ikhib pri.~et~g~ IniJ.ra:;:lIla,a:I~ StB, ,j 00

Turnir Fled kupa u Kalru

Ib. teO,iI8P'Ke OllllriD grllllU )rlHe

Z¢~~;[I ~~:Jlis.ta rcpl~I:li.~· _~t-:OO:ij~,no-snc i Y?,.cegtI"WW!!' I,!;!:l';a,t ce naramrtu T)ru~-e' g;r'lll.p£" EU.ro-a[rieke zune F~dl klMP-I] 8 . .iK.mm ]lI pupiH, .

~.S!t:h:·kdj:lI.tltll Iia: I!IZ~ j·e~ Er·· men ~ ilJ:: ~. Ttlrs1:mc:~ Qd1IJl.teno [e ~lwaersAniim! zrii·ebem n .'Ki1!uu. U ilrufU A su. FI,rn;:ka) M4I.[j,}.~o .~ l;1;Glrmga~ .S:flO[~·

CC'l1:l'l ie. ,i.z Ten.t!ik·(l~p:a:velil1J B.i.lI.

Pnd IT:l.efo IiIl. l:euLseil!'li<e i~illl,·dI:ilIlaS;.1>a pavec!:l:ii1lm, 1.1. :m sa!;i l:Jl~ti\i' Tfu;r~k-c ..

1'81e,11

I. (;10111 Pl1e<hj<!dm.i~t\la :BIH .• ;lci:r: ~c"tbeg~v~ts,~mb9Lt~!!':dm. p~"yj~~e_w[j~m p["l:;~g ~'le::t~. atv)l)du< r'~JI" nl~tI!Ll~llroan.i ~~o~~lm· w··

ftdr .. 1fu..S-n~~2!Oi li-. " .

'N·~L'il1r:u,ltr!.-lt ~b~ ~ oq;imi;!,jT¥I :$.KDCjSl!llill~' .~ge: 00 u ~ar\.. i~d.··, .. ,nj d'~' ,....'O~ .. ,:I. o..l!':"-'-}Ii!r-tl·~ - -,,< '-~~~~ _.,..'" - ~JI,~i--

l.l v:ijCl~d. [00 Il~(;':smti-Iqd~ 1l2: z€m!u ~,~ .:m;~lij]r,ima· i '~'d ~,madI 'Ij"e:l.em, sror ,Ion" riB .''r'i:d!:l'j~v .' .JlI.~ii. ~~ l~r~:il.Jit".i. u\PQ~~d:~ ubJ~ Ub~!Iilanf,Q2t ~il:fi!la~dn:d~ plr:ii~i:D'I::IBrn u Uoiif!\dJ.!IIlj~'" :~e nai.ndl~.

Th.rmit ,ee~e.~~a[:i pt:iS;\l'~t,· ardtoKl, s:i'lll:tmJD. U de!t.J('M.

.~01a. ~Iii~cl!rn~ fond j,Ul!.~. .si .:5LOO[l,~'lmJni.

·,

r---I~~~I! O'lsajd

PlilJli: II)DOID ',s_riUiD

1 ~~i~~~~~~dJ_(M'_)

I:::. ~!Wii.nl, ie~ I:!1bi:$~\in 1~ neh~lfd naklJJ!ASIJJ ;iQA1tru[~l,)bliU •. :o,jit jm: lO'~ie-1l pl.janomSllil!fijlJt"

!.lJ\~ri~h,1 b~o'~W:~kll ~ S'.:sa 't~;rmom j p'o~lj~dj~~. iOV,IU~~~~,2l@cl~~., Ii 'Spact!1:C j bilil"i~;m '1[l1r:m0'~1 ~1llClmtl:itlii,l. ~~j: ict.sE~till 't -, sa ~~!i~ ~ ~~d~:rhi' !oJ zid;; U P1C;~U [e lb~l,a klk ~ imn!l.mill3&i, diiJi,"ci~ k\i)ja.ie{~bj~a~iViiJt~ ~. dol; ~SIJl. dSrall: m os:obe pO,rr~i~ene.

Nak,orli devlJt g.odllrl'aJ

I ' I III

'.r1,Ca IIILI nau

f!'eitoJ;u:llDJ.d ~,":rorp:s.l;d ptv:ik .Mllik.:lbi iz· TcJ A:~ri'!iIU.l:IDtpi~iI'l te'lok@["Ql, flnahu:ljg m~n ltr.\1 kc]Mllm~keE;ufOl i~ u Bl11.'JL"'e", 10m (6. - S .. ~~j)ugo"l]'J:( (I priw.tpanilLl; Nl,1 ]iSl u .s-e.iKl.1l! i 20 :l1/2,012'.~ :p~~e ~~i!J;t:tiiC. Trot~iml.i~.D:'dil!iki .tiIuh 'Um:_gim..~H!iJim, 1':iikm,iCel'l ilu ·ekip.1lI 8J.podni!:'ta.b'iv~e ltl;()!i_r .. vijl~ r.t[)S[('JV9rEl j:e ~~)~ Y sezon i iOO'.?12003:.~ .1'sadu Ce p:reuze. 'u. liHj~lltJi ue~ktJ,g N[mb~:Ka N'",~ d:~1il;iJ medu[4 u~tiikapfe.:r:a"'?~hn' ~'{;:~bioonik P,j!cj·Qim ,~~ ·!?'C\·.iF;il, ~~tI MiJljlli:,~ u.~ m;il~t1~uillldM, E~i~ I~~i pmlk :rffiIdri~ dskog I~a. Drugi;poilr le .p.~ rmw'lros ,. M~!l~~~ki. (E. J!.>

Ple~~of: NIHIL ~iige

~1,BliINI 1111

IIoketai[ &~[OH 'bJll,LinS'd -. j)!:l' veli 'S1I :'l~ .2 ~o u lPO:~~mntllJlL ~lieii·Qm.lst(lhu;:·kmlfe:J:em:[je NI'IL ] l~c n~,kgn SRl ~S:II.DI ] u dm~Ji[lSUlS,rew) niiiko][lpw, dlU'eck::lj's;:wvLadnll FUilo'ie] fi~ jOllOaj,me S'a 3:2"

]~'IJIRk l,ob i~~h'l .. ~iI!ldV~~cl!a," bia i~ g~]:trlaT!l! Tim Tomas ('r~i[lma~)" 100ii [e iEi:.a'k(jifi hl'~t;lg "od~!f~~" F1ti]e:t;l;,,,! licl.2.:0 (!:~ni:g-ao .:ik, 46 \!I.~!5[,(;!(pn:ih odb Mn~,. (.I.. :1:)

[)ram,a;,tj'can susrst u IBraziillu

I'Bllmle! [Hllal :BU ,praBiilnUllsi pe:BIIB~ ZBU- -ila SorCI DIUlliBCl1

_ _ ZaVrStB:n 0 8V'J'. etsko 'p'lrvenstvc' u sn u ike ru

CBlurtBllUUla ZB Diolna :-glnsa

D20n tHg;ns Oi'dh~ HI~

• • '5) \trOl,tia ~!l~!ko.n 9 :,] 2 j1;[ , S,vjelj:>~g:prven'm,\\3i ~; tOllill!k\t!1il1[ .IMl,o,g 02ca..:ru T J:(~ ~:mPi! Uudd Trnmp} s:l\'1~&t) sa 18:] j T.I·~~t\f.rl~ lill.:ll~ ]Ji;]~

~bO:!j~~ lIt:!; ·p:I:l!lIJ.er.i. . .

Diio ~e ~D 1:]1l~Ii:valllil~itnrtf ~3 .Tiigi.[I:!la~ EIji jc: ~1Ii1i~ '[)zon~ ;s~.;!diiPt~miRY~ u ft"'fU;!r~l ill: 'bioje~Q.Jl~faJ".ll~ poori:kn si- 1Im.~ ·s.~~~binG:. 'K:Jda!'ili! O'lr~ :~~m~l~W'o U ka[,U\\"l.~LU~ llI:~gi~. ie ~p13.b.o i :2llffigl!11 :~~w·

gul.~m~e cl:~w"' ..

. ~ N~riel)Owmll Iii! cmje¢ a iJ 'pr1\TIiO-\~r1 m .... L1J iti ~;mf~].13:i~Cl ie

J~&ii. ~!,I' U!ll.t pt)~j]iI]O ~1;'! u ~~t¢d~~ WlkDf,j.I:!~~pt\"e~t$!t\"'~1 bm_zilsk,e dli'iI"~ Gnjf.tu.iitti f~~·(!h'ViJil. ~o!.O-~i (jg, i:li~1,.

F'!iJ!:d~I::;·k.!1 tll.takmjC:lI ~"~ M~tta, opi] fd:flj,' jc pt1lp.un.I. Iill:::tQ~j il!f fie:! I1lriie:"$_oba:lU;;]vi~ ji!li~~ bi1s, pr'e:kin UU!!. :[m 20 mitn.1.IDl~. ~rn 'je '111:1 p.rc&ii jM~ E!dgol~viJ ,otk.rbrc!], f-o.ip"c~l!i'.

S1,Ildi]e$!l, OOI!I.l~j~)e ~'HI'~kiI,1Q~ ti .~~l: Jil:ali.on Sl~ 8U Ci,kio gl:)$<t;l::Lliu~ golmalru1l:~eI!~ ]c~eI:i ;stud,,!];e pQel~>:!I nli,g.:uli,~-.at;f}-

,~i su iiJj p;om.(if po~';Ii~ i 'ii'i!!li'tI~i;'~ li1tiH¥g'rii~iH ~t'Db[~

IP<lk~ S~I£ilI~t .poll! mn~.!pr~~Il:i~ dt"hn' (iojlllli~i~ .Z0i~ '~ it'!i!-~!O!!.vo~, i~r J~ r~.db aler \lib: no\\''e~ ne~d't;wdn~f~'~ :~I~"~l!I:mQ"d Z!2" ~.oj~i l!l;: ,~rn;t:e PI:!s.1~('1 !iJfi:llidc~ l1Q,gtlillil~:iI!lijO fflldUfl'!!I(};g: 'flJdbQ.I:il:rn Goj;]S~. 1~:1l:fin1t1. Trn~itLP,Olnm ~~ .Iliill.t;;d~ n~i':1lu~1 u koil!JJ su se l!kl~l;Ici]i i Wl;vij~~i~ da br:kij~ :mP']IZ.tru:1'FlC:ar·~'·rll.,t1:<I~d1~ ~'Om~

.Higi~: ~miki pittJi~t "ftii~~fl.~en:o, t"lf:bi.hb]o tw'd· te: ~e>:,.od!.ike ~md:ite.. P..l.'i[lr' ~dd1h.li! :tnia.l3cihib::lI.~e;.n.evic< l'mm.f][1J, Dbd ie brio boijil, jw:-

I1IiO i~ ~Qru~~ket b:k3v rribi:Th:! I.iI D\IOTL! ~n:i~m ·\,~d;io. IDob],1 i smIJ]it,wu Millllar:ll'fm u.Q,!1'i .. h:l!iJ!vJ:11 ]~ fiiW:Jli<.

VB~ ~~mli:!i ndH[gin~.1! iFlil~]~Y same ;8rflJ.e1I!; FleJlJdr~ {SI"c.p.lten :HeiDll,dry)'!!<l "!ie;cla~l i .$I:[v' HIli~\"~~ (,$(t1,1\C Di:1.\i'I's) :;1::3.

'lest. .

ID'f8W T(~.p~ '~j)lji ~c S;iI 2.] godinom 1I1l11!.:dQ ~~jg~o . .do' ·U.i:'lji!lj ·d:~~lIi\ltno je·.potilj'.tr.di!o &, ~~'[\Odjmill f]nv3:z""iK~z~ SJflIlk~i:it

., D~O::Il je 'pll.b~o v~e u d'\l'aJ dim fim1n.. i!tlI meneie ei~d;o OV>"l j!>!I;:;!<I~r~''O h[l,o !PO~~ bnJJ} ll'l,"ihl '1 (]~3, Shlaku 'pn. flti h,I4l{trt] ~:d le ~ :g~I.I£I:io u~ p®dh.ikYr[l:o:(nr~ j' :8!ir[l! ,Q:!'ilrul ill ~[;ekaJtl :Ie Tt:rlImp. Z. $,

_Bill

IIlii;O[i IliIIolImllililll\];l .

IP,f~rilt!!l'm,liil!L'it!l1 1Ili11a'!ftl, r.

IO!li!'."!ilII~:~aJu~em!i1 IJiBdiS :~'liI'l!l!~iI',;dF~in;l

11}9~30 J!ilIlPaD:!i~ PJ1r~~,;WrmiJ;l!na,se.

rl~dbl4.a -

1~;g'.4i[li IN'~!lM~!l1D!!'ng;Jl!!!!e~:.e7!4!'7

~~\Iijl I Sp.

110l,1:S I l~a,!lJJi!I1agerlj!l,

27/1"26

111.1m 111I!1I]ilIll't'lral~!~wJliDiil, I'

~1.Uj .A\ill!niji Ol:tali.ll~rm"a s'~l~,

11S}13!!:1 .

1tU'1ll IIlHrv~r;~sll 1t2:;2[)1 It:rrn~~oll~jG~i 113.15'FM'l!m-

. n;,ll,~lam:a~mf,3.4J'fIJI,r, 113.41ll IB!!J~mlli HCiriCJEl_U~,\I11'11iil1-:IlUI]1Ii!l

df~\j\.ii. OO~ll'll'1~~IiZII~ Ilfooram

114:,'J!JJ IB"rYrir~&Il_

1'4.30 11li'1I'k!Ni\'fIW,iOf~~:S"IiI~ g~'1l~,~:.

lf5;.O~ llidltt~ n.:lI'_ .. ~(i;kall,ma:;:Il~1tilI IP,~~!~~etui ml~de

11!ij,.05 1111: -Il

11&.-~EI IRU~~II'![!liii.,illnimir<!i!1<1gel'li!J. aV~2

11~A5 IMi.nh;~It~1I1

~i\O[)l lMillij!l!P50IP~i~e kla~mlm :s~rl· Ille.~~IJi'l. Set!p. 719

1!6~3D 1!JQ~klli":sBalkl.I"i~~$e~j,l1l. ~29

~G,OO I . ·emlie;~:rJuilll1H.

, ~ Si~ll1ijal, 1l1if~M~;

1iS~!ijl IPim~IPDm, ~tmfl'iMn~ rum. Jl2& 1L9'JW li'!:m::"'I1~t!;

IKl:Il~[lr:li

:!ip_ort

Vr~llriu!

IB~~~flIf15 Ne,ws

'~"u~ :S1I[Jrls~!i·"im<ti

~iI!J\351 N~~im!~L Ug~ls}!mlPicl!ill, lIl\lal1~h:e.~~tUl1it~I·SC:tr;1n~e, IP~luillfn~I~:p(ijBIlICjf5. :SpiJrmb!liilooij,rr~~~

2~'.il.S I~'~I', igrd!la$liJ;), 74t~'3G 2;8,,45 I

Im~I;J:ffi I Ii.lBif.lul L'!o~!!iImetu,

!ilp~ki.P'llglMI

ImlJrui lILlilil$amptolt.lll.ml\lIl1m.~IQ;, Il~!:m·

iOl'(illiDIDIjiliITlidJlrlI,JI!!;~l1JIPII;!g!J'i;!f"H o91,iiD ~1I~1iiil

1~9~O:i!R~w'iii. OO_mtlri511.~ k:i! i:;eri!'il~i .

epitOOitl _

1~9:,35 1~~~f1wm~nllali1t~t..Sa~ij~ulY~ ~m~r~.llloifll'Ql1llitt<t tnl'~l~mnll~' C!1!J~ij[ll!lf!GV~,

1!!OIJiIJI ~iP:!iMi

110,,'2!lJ'~rve~lomin!i!

101.4,5 S~!I~~fM\!miPl'l'll

n,D5 iVm1lM~I~fi!t.~riU:!1't~!i6!i1t!.1'II,

- il;~li,t' -

nJlIl [tJll!)f~111!ll1

1,2;,15 'Illll! sl~Ii't!l!tm ~.ijl3[,dIllD1\l., ~!!It,~," l'ia!)l!Jnila.JB,i!~,J!'.

Ui,.1:U !to\ii.zlv~~ 1~11@:se!fJ~; 2, :e~iBfi'!it,

1;,U!ll ,MiIli!~ikt1l1l1D~~,. vjer.S~lp! ~~.am l!~,25SQSb1.:p'ai'lIJmb. 1~)j~jj!'!~~I1I,;[tf~ Ilf~r.prt l!i1,,~1i 1:t1!i!tIUQH~~ l[Jdlil!1:lc'J,~gf;lt'lEl~IlrIJ3 ;

! 81.~pir<t!:ia1 i 21 il!m;.l~ 'Viiij;it1i 1:UI1lSp~nlltitl)"t>~Bl:rtn; iv~im~

'1Iil)i.s~ 'VU[!lM!!lliilal [{j~il~i!!. 1 ,~. 1l~~odaJ '1;'6l~!!IFmf~f'l;~ij~~lIin([s

1i1.1)5 ~~.I>!lrnn~mj:ij3-.7:U~!O~ f1?J

t1,50 i]:mO!~I,llk,.('t~f,[I/.~

1~B"t5 FQc1'"reLrnii!1 HiJ~~~,'I~!~p.S;I.l.tj,jZl, 3~,,~~~ 1:!,SIllI:!:tl!c:~~Ilk, ~~[1lIi,:!

1!1~'.,oS lj~lll!lit.Iw!,-

FTna~~.llsklll ~olll.iI:~1I

1lgl,:nl Elirnc,1li1Jiit:2' 2lDI.10W~.~..twfii~1iI, nQ!1if!~!an, too beS"tol/121

2:~1,'1'l nlJ1!lf;ll!l:k"I:U!~[J

21 .• ,!OI,i!lb~\fI'!tSmil. Jgrin~.s~Jija.

:~; E!fJ!'lOO()i '

22~,15!i1l!IJ~";1~3i

F1iiil~silsb:: ~1II~tIt!.i :n~!\5 IIli1ptb:~t![I3~r,J:.~1

:~.!3\2D PI~!imDm~i!t'~liatl!m :~1lljjJlI felfier~IlUiitldam:a!j"ial!:P[iZi! ~QI,1 DIJiiIl!~I1]IIi:~, filllii2:ll

l~ml,40 ~rllti!fi!illlilrm~rall11a

~'iii~!¥r!:j!~ .

1]!~,31l1 ~~linmg~~'~t2~J '!uts!fj:t;~:iiJ<I IB!!M~ll!~IDll~141, . ~!tn~~kl5110\'I,!. IlIDrJ ~eIOfl~ 'U11I1!I laibJ le:dnl!l!f'1'I

~~'I! ~~I {1 ~11,. ml~'~attji!tl

11!.4S UlI1~l!iII'!l"~mcrn!i~jl

I 11'.55 I

mfliitm~lJ'!lfll

-lUi

1.:i!:.~11il I <nIlJlkmr.ra.~ 'I S'llr

. ..1ursbiinfflin~~~ili~;5:Br:tja 1 ::UI5 ~:litill)~g'~~"~'12~,

1~r.s1o:A Oieniil:ill

'HUE! IlJli~a!ili O!ifI[C~ 1:112), 1IJr;s~i

191~n(lYfll;!]

1!.1-S I[iRM.hi!liD

16 •. 10 I~ru~t\il Oj~~!li l12J. 11.11mlfJler:roll'lJIil, 1l-<t51~va1i .

lG.3~ :saQ1I~~"

Iwlinarrs!Q~tO'!'\'. 1W~~~mt

1 "iI.U:~ IBii~~ Ilr~iI"IWiI:ll ~'T"~~Ji1[1.1 i~16jli tu~~~fiiJa!

1',s,f5 1~!ilili!!lI1ijr~mel'!5ki! l~rQgnC!ii!~

1'8.55 USNlnlHl, l!nifll!lJja.lMtl1 1!I~1!W!

1 !!'.1~ A'r~l'Mi:&litil! 'l~lkS£h~'l!'

:~:CI,10ITi !llll~!a'ilIIlS'\le!EiI~i(2).

IUIf:i'><IIlt!lef.orl?;lb.

~l.~~ I[iUlnll!.!lil.lhlv-!!11'fih IUI'£J!a IkI'imilltolJrs"tii~~ Sir[Ja

:2:itS5 'lll.~o,l!J!ln

:23\00 IW~"b RI~:ln ~llrtibi,

~um~rts:lieml .

mnTJIll

:l~\ri5 1~r.itJilm:a:I'1!a~. film

rrn1'.~5 IfillJiNlnf·[I. in~ill1liflllivRl I~r~~

Ins

!i~;Ul' Spot! P!WS . V:~j~rn~ .

. IiI'l~fi~-epOO1.ifl M mdpl!"l[lll'.!

~!Xli MMIJ!!ka mre':~ SIll~1!l-

. ' ~J~l;~ij

l'~1 Ci<II!;l Urli~":!!:!Of'e. fih 1!~Ulil Vt I M~,a;_;!\~j,,"F'~ 1fG;OOI ~ ~~ Slib!JP,

~I&.D sra~~I~

llil-:OOI D.ri0l!tllMc

. ,. ~I'ilrad,;~tbl"l!l

, ~Cl~gr,a.tI~ l'1irli:lmi~ 118i.~ 0110

S.I'IlMJ:iJIili'l \;'~ D..lluvnilo;

.~ 'r\lq~ pJ~!!l.I1iIi!i, lI'Iil:Ill!WI.~1 :!il:~OOI &In.!

~,OOI ~or'!I.Fli

~~I tr~i ~!)QI'iiJOi :e,itll D!ugi ~j0:k ~2'tl1 e'!ll'i1l1

-'~~~ .

'I.' FitrtiliFJ=-·

1l~.1 Ili';<!j~~ljli '~3<:~ Megat.~ml(:e. l:iUi!l!1 ~Q~ . .fiIfl

do-~~I1~d<l,

1I<l~1 S-lQ~~ aa, __

'111I,.! f'lJ(IbaJ 'H.COSri ·fiPIOill9'VII '1::t.OO ·5F'1U~!lf '1,~.' T~I'lI8,

. c . WTji, TaJlTlir Madrfill

-1'i6,QG' 1'1>til'!S,

MA Tl.jmIr.M ... tUi'd 191.:15 IFILI)t.[,lrnI

5'"" ~J?I1ID!1I _ &!j $p1)1'!t~\!ii

t~~~ K~j~k!.-!lbod'o,,~ .... _ ~.J!l.OI J!i)Mj.IaR, :!O~tWI. s..W!" taj~lg

2".S~i ~cnjol sk9kC"'·,-i

~1;J\5$, GOIL ua P,GAVO'uI!'Ztirlcti CI!!!!,'9lli;e ·pr' N~w Cln!!l~.~ 2~<!~ SOIl

i;i~s 001.1, l<!dl1es iE!lIropaal1! Tour UG'o3!i G..cII

~'!I~, JelII'II.I~~

i)i!li.;fiiD .1'lf;j;j;j'P l!\l~ !=itliflili 1:ll'i~tlli,li!l!![I-M\j Mom 3 li!5,.t!o.~~!1'j 't6fOQn-w' Dft~;Jg;o~:~· r"w I U:s~iifj To

. !riG Fill

bJi!;l ·3: From I ~:9.'I3i'!1:nd 1iJ~1l' 'iil~"I.!!t;~fi:!Ill:':'

Il9. .

M'I'\!'~j:HiIWii ~'I1'~ljO T~ (i1fli ~~.PQ,"",IIOIil11l.

. D\.Ibal

~~;~ Pri\lli1Io;]Il~S; 2a~110 C~~p~o Shc!w

·lllll. Tents

'1 t,D IFwfba;l,

MGI1~IiI'1!L'J Vi~Uf!I' G:omL:UI

C)~ .

l;a;,--allif\itlbat !ltt;Jija·-'Sl'itlijill. •

. ICl5l1~

1'Sl.I)G)! I~'!;I-di;i.~, SflmlOL N,~5k<l' t!~I:an.~IJiI

"l6>t!5! IFlAAIiiil

'1ti:.!!i!i 1I'!,iI(lba!, l;IiM~dI' l:lmm~ •

.. Wcilflllij~i-g -

Uli;~gcl lFiJdbill, £l!i!li,~rn r.!,:IIhtlIl· ;&i1I1H-a (JIol,

'1,!,,~OVijetlfl

OdbDjtF.;

! . " < OdhioJIt:!:.

• ~<l!i":Jhin~l'rIl

- ~;Jl'II!piQr.O!~ i~i!i

~"i:iO refi1~,

.< W'fA TlJlitJfr

M~lilI

FUIIII:B

C115"~.O!iiS.~~!li m 8H1

.. :~~~ Icr6:OI,["l!lil:UWI;.'lIl 1~,~ !.~~nl'W. ""I\J~~ 1'7, filii ~fl"F T'iiiLHl

, ,.;.~5 i'W:~';mm t.lflI!:I,ilfl!JQ v~

_ m§J!tu

,Iii. \Ill' GrsjiS

W\,I5!J1 F'0f0e!1trL~ f,if~!li<li 1~,~, [leu. o.~

~;:l!5 -ii'o'Cl s FI€:I'I ~1;1Il! fiM'f !S~rEitkl1i ~~_ 'lJY!'lrj iii

, ~n!!i~[)f'n:llu .

ai.55 Kakd:sam UPiO'2111<llD \lJlIl!!u

'.~ iti,;jJ!<u _", . . .

:ila,!1~.DIl, D.rai~ 'OO\.O!i

,o.kli1

'IV "lFA

[[r.Jme :Piili!iillibiilii

- ~ ,p·IlUsna.

;clWnitilm

tlr .~9 2Jgnl:l, !D~rri.tiJm [J~,1ilI1 'Ncl\!',1lt ~.lIrD. !~mli'llfO!lr.Jm 'i[Jj,i]Q~~:2ii1J]II'I. .!lJ~~[<t! jrl

11UO 'V11.iiltSiti

111).':35 JiI':'i~.mN[lJa :$1tt:1bln\~.

iSli!rlja, "I 1UO 'Uij~U

tffi ,~5 F,~l~iJikal nr. '1IhrI'

l.a:.aO 'lIij!\~1 1&.E5 :hijll:liiiiko mJ~I!r~~

.iallWnl IPl<l'QfD

:U'~O 'V~titi 15,OO~ 'C:i!ife,tu,!l!, lAfiilillm '

1&:30

1160,~5 ELliz2!J :S1l!!iii~ljrl 1'1.15 JII!~l!IiI1l![(i

mun~ki, .

~ '1a;,QQ

:S_0~ lUG IlI!Fe~nTl: 1191,1 0 '1i11~eli\tI:U Imtan~.

1;M5 ~St!il jji'Il.o.r , :slmwtRu; .r:mmm:Jn ~U&'E~,

:se~r~

211.,00 JiI:S3:ttn ~~lJl:a ·iSlJ:wblJ1ifl.

. :S~~lrwJ

2!~j.35 ~;jJQi'tn .M;~Grleum'.ni1t~m, :al'l[iij~

22";8~' \VUI~~i

2Z,4!li~Ii'~t~

-fmt~ I ~J,'aQ .

QIJi.;JO .~,lP M:a.sters

_ Miiildni~

m.oo i!ii'U1fi1'lj;;J .Wo!kI,~r.ClTr!~"Tmir';,.3~·ed~1"!

'10AO iFIJ1rr"IIP~(i!r

'l-1tm .SilrOi!l TV. A~ar :SOaiedla~ - 8:""I;;~~iI

UbIll 1FUdm mrl"d~!M

m!if~!_1'1 13iW ~TV i.$Ai~ N~ Ll'l!3' lI4,.DQ il!J~t';.'O_

A If> M~,a!'S !!OIfiill:ilriL1 :2,.00 'll_zi~,r~ - 211.411"5 F'wmill'f U:i~L1IiJ

oN!l1w:l!

-2-"II:.aa !NEI'A< It\.''!l' {:l~.4!S; Intld~ ~"Jn(;l :2~.'lI~iII}l~iI""l

Tl'i'el3rld :aIJi~ :Full TIll f1~r

fDXCRIME

U.JW ~'16loi: lS~Q IlJtt~I~".

. ' i!1~~~J~ '1i. ':15 Ciii:OJilIiiFl 17. od~,IJjJ'i i1..4S·'$EllII '19~anBr~ 1,-.115 lloUft:;

~« R(;(! I ::!!i1<lItl!1- Zlwr:!li6r.il1

lri~11E!i~ ~A§_ ~.or:(!lkln' 2i$~ PlI·t ~~I!J ~,N~~j~o 23.111] !(.~

;!9.~~~ed i2.~lJn. ZJMlrl~e~ fi~Ll:!i'e

'@ilI.I1l{! ~cl;!n~

'!ill! i2!i, ~rOjM

PINK IN i

~~.o.o ijil~~~ lilAll)ifil,

hr'l'~'sk3 i

f~·-oo ~~

, 5e!\lil(

!iI!l100 rnI'drlm!l!G:ttI; 1aik r;~o,4'. lrWD

MslKI \l1!iIi~llnal, r:~lYS~!n'.'l 11.00Zitl~f'~Ii1J~n\~ . ~iU~a\i, _I.1lIM~!li8I<1l,r '12'.00 [O~QI"Ilp,

i nf,'c .llrQldlrEm -12.~D V,lil~iki bra!, rl~a~f"ll :;:~~~ ,a~oo I~rm~:l!rc., kli!l

r ~.OO ~Ilfo IPIl, in~!I,il~QIJ<im 1;4~20 litelikibi'8J\ ril~ly5Mw li!ill£l 1Li1ti.

U::len~~!~' '15\5{I ~ofo hlp, ill~<p.roJ;iJ'.1m 15,!j-8l@~ra'Wi'i

HillilJ o:;;m~J:~I1i, ernfs1!a .

16.00 MOl\e;lI~i~03~i, L'e!anQ'I'Slal '11.00 N<I!iiIUil'lH,m;[;Cilr:rili Ililime •. 1lI~!>8lj1a,f 1,:U.o ""~Q~I:r~llii.

':U~Si!lrtJ8 11U{1 ~llfll,lo,.

G"flI'llJ3irie!lj'ij(!s~

1!1\ 1I[1lj~J'l!tilJil:.~~~i!!~a~\ W{1flO"Mlal

20'.00 lI'i~litJ.bI'at

ffe~liitlf ~h~'n'. PfoolOOillllna

2:101)-[1 Na!iilijiGllh.l;Bllr:I~,~I!tmil:,:I.u!"5,~

~llla. _

~2.M Of;i.rekin. l'lam\l !;Ih[llW ~:3'i® l~rjl~.d p.uadit\ If!lIMflfti ~!I~

DUIII ~!llllllsij:1t1

~,ji~¢O ~. _ irf3r.Jeli!ll~ shllw

-1iI'1~-a1ll ti~b.~i!\I)1lIflQ~\~m

RIRS

09, ~If] fIIrId:ull!lnlIII!IIZ!IIil~euI!!IHI, l'.'n~el1!

Miiilalv'

nU!IO S:~~lIl11!lii!l,

ciU,!n~~·Il~ij;!.

1 DJffla M~blllibJllmlsi~. ~~<loo~erii;l

1 O.~$ U~1~:5rq!D!!rnel!id'~I"!~kQ!m1 rl'!$UJII\alul

1UEI ~af.'_a.~.ti·iil 11 ,Elai MO]!l·I@IiIt~)5k11 P~~iI:"Il!1

EQlja

11.2-5i J.alm~t~I.{Ii.J]:aII •.

l~~l:ii:pm~ram 12.filO D1I'8Yl:lit:1 1:ll:~~ !iJr,ckg'5U

tum :1~g~::I~~rn~ P~~ilill

1il:25 Durll'e;~lIllil1stj rm:lival.

OI;S3.1ii~ 13~~01 R~·t~i\I~f{iif

t~,~11] NC.iil!lljM pr,o!iliir,mlt, sji~1!

;t:!:MlCl U'~li.c~jrl;511 l.uina~e,m g ~:&bii!U1!'_og' l.rrlw

15. ~.~ INlrooill\~ J·~rmolov. 1il!!lfiia

1G!i!I(1 Repu~1ij_~· S:a!r~i:iIIi:1W .Ri!limilllJ~i~lI.3

lii.za ~~slllt!i!lll"I~:G~B

b~'I1·~1

n.aOi n!]a~

l1!lUf!i~~m.~M.!I1i! 'IUlr.lltJUiml

- - - ~i!lani~riS:~a'I'ID~D~lf11

'!I.~B) Upilmlt,km

19;3[1 Dne~i'!ik2

Spil~1

2o:ii5 ~~mD,P1~~m~,lna,

iji"lilr!§;li~r:JiiiOO~.m~~'i!I 11.11'5 N'l~I~;

2VH'i· i!l.prllia!ll •.••

2U~ Nlln,sllillPr~(l:I',i.i:<J

:2~,~5 Dl!e'll!'!1k:3

;!~Ull' i¥ll!l'~l1iill!frS:~!i!tllJ~~!S!1

2'3. ~.5 J.aim~ff],Ii!III>]II~L.~~i1J;YfiIDF,tI· gr"m

2:lI.45i VlllIsJEillIr.!.ild; IWm

'Hlccml I

H.i5i

1e~1~1 I Hl"m"GlI 1 l!UIlII

~m~C$j~OO1: '.f1jJ~ 1~1ii!.f!i ~JiI.:.J '2UIlIIB'cill1l!l~1!l!'l!

_ ZEN ~C'A,

8RT1

HRT2

1111]1--']0 IPr~~nEllSillj~.dIlTli!llrliN.al.iI .Sii!~ Q.~.a'"

t3,.3!i, IM~I~TV~

Niiifli~. :5:Iji~~m IM~!l p:c!fll1· ~li~"~

~~sal:5i~]' grJlhi!,crrLa)wfllnn" Mi~lal grllllce;~.l~~f1I~ {Ft~~

1:,4,0J;! 'Ni!!t~!Jit·Y'~~i!~'lii, '1!!I1e1fi~ ~ rnlllll~

1!5~20 iU~llij:ik3'~!ilI!:!iIrarna ~l1iije

~iJd.n~:~U .

1115,151 i"'~1Kl1 ~;~·()t~~ IDrih 3, ~rj~a

,Via),',

~:~~35, : ·a.~tat:~lmiili.4 ~~61" ~;1;~5, !i!~rlll;ru~M S~r~J!l1~.Il:ll.$ilri. ~~.rt2~~'

rt-55,. _ r.ffZllffilm~·

1:Bd D 1[1 i¥iIii:P .. ;.t~me!l3 •. ~~i~i~

(1 t/'l3)'"

nu:m Yailm:llm:ll1, E.iI!r!ilHgil';Bl!H!IIil-"Jl!~.I~~,lliI·

Irn~i' ".

'2Ji]j 0 liI'i'M,l\~n:;r··

Zi(UO liIr.l~~t'lit·

~1~'2~ 'ril:[[i!l@me'i,

tP~,el!ilic~~~

ZiW'."l5 i&lIll.II~Jne!. LP.MaiI1~hINlillN !.nll· S:Cljii\!lke.:!Jrlj~FlDS." 22~35 IN\IiIII~mm,

ILP~~isiiil'"

~t;:U5 :Z100nii'''fl!i].um~.;tlj4, san.iill: (112) II 8,(25)"'

2:a,JiO 11!I·llIs~nlk:J;lIIl!~IJ~~.

MI!'il!ma.h~,n~iiiij~1l11,. ~rni

,~~k ~r!llml·

l[I;m'.lJQN1!!rC'di'!it.l!,ro:bi!~liij, t.!me.rIO~J'lllm ji~r!

IrJr1 ~'I!O l~iO~.ni ~~;I!~e!tT!liImmlr:am..I:U1

,~' .

10'1.22 m.

DHiIzib~!ml~JllIO:!rIVll~

10'4.'17 ItN'I]I'i!ldgi~.art~iI!rclll!lfDgil'ilmiHn

Ig\)I]i~'" .

1~~.1 ~ INi~·6If1i.~f,~~MrrJlpfQ~m,

SI . - IlIr.rl1_i~]mo"

~~ i.Z[l~r::il~r,m.,

~1'!1rAIo:~Ji.I:l~~~lJ;.'

IrI'5~ 1 a gll3!m,

."S.I!W{!nil:ti,SI~iYlui, le~er.!'iI flll~.~IFo~i~··

:Nova IV

O~,;a!lll NaUiI'!aJbl!lOildillnl sen.iil

(16)4l~O~

I!JMGI D!lh~ilI!h, ~.Rij~i>l·t23:r~ a:t45i 9umtJ:i!,

~!l<ll~il<! (2~-2Gt1~rJi)

1i!1l.1lJ:ji Ri~~ ij', . _ .

Iiflall~I~l;!rij!'l1231521

Oa:)2~1 Pe,ilp<!( .

~tt!n~rtj(!(Z~·2~$2l ·D:U'il1 l'Qmli:ill ~ ~~ii~I~,l~a, uI14na,-$f1~<1 '1IM~«j DU~I PobU:IlI!it!.~illbl~~I. ~ri@~

~'O .. 2MnI M~[]i<! m~JtiI. ~~ntflfPl

~U~I INma~;jljiinEI 12,1151 Po~~~!ll3~illb!~~I, S8lijjl; {1511 00)

1:3;Uil I!Ufkill .

19l'@m

~'5.iIilKiI tiI.all~Drtll!·modil1.1!, s~n~1f1: .

~[6".iID!il1 Mllili:!lifllli~\

5~ljl~ n f/1 pm,) U',~ijlll\lljll;!ifiIN!iI,v-,!!(n' n;2!$, INmig;ij!ifi

~8. Hili rll~;.iife.~i\1Qn'lldl~(ljdigm.

l1elii"il.{$M5} .

~;!I.151 lDi!!c~lilkN~ven' 20.Ji!lHi, ,A~f .s.wlj~ rMtW:!5l

2-~ Jljllllli ~ Ime. !'ii!!rIJl!i

.. ( . ..~

~iMM1!1 M~.~le~~'!1I):'. re-a11!y.~hl.lw

za.lIJiSi "cm!i~~i@¥i.i!l_$lfi Z:U~I lkI.ulurljliMla~sa, f!'l~!nl:!lilm (Hi)" D11.:H~, lffi[!t;IiIII!I~\la,.

iilrni'lIl h1m n 2) ~ . [ll1.J5l5, N~IIII:1~L'!mald~li~. _ ::aml<l:{7/13) (12} D~..4~I~1V,

ti!!1l1 ~h'rM' ~ rat D4,'a~, iI'iiI~n~!liDd~, ~grij~ (11¥24) QMIIiII Dra~n~vmdg,

_ ~elijc!l~~3)

n15L'2!S1 CILl~i!!1' praudli:;

[I~,1'inl

P)1iipremri,a::: HediiJa MEHMI~D~C

..-:I~"" liuib.l1v: C:ugi, llie:i~.i.~avje1l'Jjivi razg;O'I;'lmii sa, ~iM~' ~rIIeJJ(lIJI. Imogu l;)l~l]lllll'Oditi IiIIOliJDIilI:~!li,vell'JllIm .

bltJif:l~ s1;n:3szu ..

- PIJIUDI: IPI"naruiijiskl ptlIdll\lli 'po!Slj1 ~oll ale []rnl:lJ~em 11l:Qi S(3!:IG, -noa zi!;Vidnom su I1II1JDU. Pra:t1 vas fla~mmst alill,~onl:e~ ta,

2ld.raw;Uie~ p{!]l:mnit:e. S~ .:za [li.~il1U... .

.... ~_ Lru'bra~:~ V.a$y "I'ae.do~ ~IJlvo~r mom I~onml~r~i 18dn[tafa:rfs~\ana liP ~\f11!301~ba :Sa\lle~: prih:va~

ID.DI ~lt! irnzo~,. .

POlliO': (]bUl~~r·~uu :Zia;~J,p§l!l.nftfi!"n.l.lltJl!:l9i\!\ajte:

Pi[ffiJ,,1(1!j.iiIilDl rwl~JI., la~ nElprbr~ i~~J~ flliI.~i lJi~o.b.1!8 m~ ..

JtraviIJo:. MlI].Qt!e:e su QI'U'.[!~rnEJ~_ . . . .'

Hi.iG5i Vlijertli w;hr~ai~sti

~iJJQ1~'i!l~:lWjt;: f4l."il4V1lillerrr~i5ulrlli

14!.2'£I1 - . "i5L~;medl~lnfl.~

l!.EU?:,.fijwgljll"ki1 lX~rnl'l'1l

t!J~Gml Dlliiilm1G1tli 2, hilmU",)1i~G!

_.. !ll)ri~1~"

1.S:2':5, In~e~~ll!l11'1~ ta~~1::-OlllIMJ lli;5i'Ei, Yl81I."9[1sE!1wnd'~~j;lJpl!]d POk~~~~l'\ltlm

~&Illll. fyg-l.~ ~im\:.~~~bimii,ierei1(W~l~. {Ei~1(Jl;l··

16,4:2: P;!l!;t~I,IElmlsi:J~ poo PiIlI~vJlll:Il-

~~om' .

1 ~,~I ~li~~11

17 ,0'5, Hr'ifalSk3~mmo '1IU)fli HAl( • Promelijllo

1 S~QBi MI!'Iula.~ri!i~'f,iil;~lDI:f;!IP~f" m~.,enli!;;lia ~:pl!!krOltillBIj· S~~Ql'f1i(A}

18.1I!l!1 1(!)It!:AfI~, e<rm'ij~·lKld:IJ.OKHlI~,[· leljsrllOO1

1 9.2'3, Dn!;i\fillltpT'a~lIJiiIl,.IMlirilln3Iili n(l~~al~', r;:m~ij;lpel!lllID1«t)IIl·

Ie .

182'5i B. Prmi"'illcU~I'JU~~.IJ!I~

Sli'ifiv

19.1:5, LGlO'7i31!1·

18 .. z.D1 Mimul\l.~ravUa'jdrtelph,~r·· m~l!mj~)a ~(I:t.lo~JtI~UillIJ. ~Mlml(H)

19;~1 DI1;i!IU1Jl'~

19,~, S:~on ~[I!C!1 ~~il,lIT:I:e

2.ElA)~ ml3'A~ !lD~Ii!IQJ!ltl'r~!l1'!ill:sl.13pijil p.i1boq~J:.;torlim

20,~~i K~p,e ,d!1l!if!S~~;3,se·

2U'{11 IT!idir-alilIMni~ljapoo

fliDk.l'-D'tlfmjS-twilm

2t.Z-5, IlU:al'lgdl p~fu~ 4) hlJl'Ilcrrl:s;. ruti:la~il3r8a ~12~ t5JI~4)·

~,olIil N®....~~N't~', d!Il'ktiml;'i~i;!m~~·

1\lJ"$linl)~ 22..ofiil DI1:eJWlIU, Zill.·~~I· 'rl

a:UI3, ~.

2a;~~1 'Iltijes:li i~!lrullor!, 2.3.~1 Dr~j fornHlt

Oo;~1 R!ltm~i~r.I:.!l!~~im~~Mg~~fg. ~[1~i4,SIilrlt;1l U~) 11'l8/.~~l"

;

lMml . ,. ·~IIS. , 1~mml fi:ul'lm !IUSS. i~,~o 1M9[fqj~lI, .' 19~2(j1 'Ei . .I!lI \ !l~.1

1!9dm tCJoml ;~VDm'

1:fi!.1rn~· 116..IJ~ 1'7.00

JUC lUij

~JlO: ~l$dooDti ZU5i 1I CiijcllMW s:il!....

~U.O~H. ~-JIJ~I

:Zl!;'n ~_,.ffi';

~.oCi '!I'i

-~--~- ---

IV USK

'IV OSM

!B6 _

811 -

- - - - -

i:UCI 1'9.110 1U$~ IUC, 2'i .iQO~. 22J1101, ':!l]i

,. S~i! .

Ci!'i3.!IIDt 61.LIt Ji;r,i~I!Qj

~~~]:~ 1!"rmrntilm :~.sC' F1lioillil II!!UDIlE'rJl'l'Ii1llil1 OD.II1S film

_I'!:'II!',,",,"",_' l.i!U:bi31t.. 5.tal'nzElI.'l[J1 l~apnC'aj~:r.;:: Sill. \t.o~1enem eseborn. N8m~~ m~!il razm1r·i.ciJ, !&mlm~ !S'trastii

IImDliI biI~ete· ft3a1Im1ijL

. . '1l~3iElI; FinaJls!.js";8i:5i1lmiC~j aJ~ pm.mjc]J!ii~1i~. :a :va§!

pnohtla~11 \i\Jlci od 'mi;aQ;IlI>!':n[]tS'~. J;QI''':a!~ P.'OlSE!bn~, n!lrvilrn. :Z!d'r:a~IJj!!~· Odmcfilll 58 mtlsnl:ll ~alrlg;):J::I.

~~.'''''' LJulll~~ Va~g lIe~a Iq.f:~.e: ilaVim, IJep~imm t~'~tlm. ~.:;Ii S, h~jjl:tIr,'~ .6ele IWmm s~~ V~liiB!t .all ,i :Mm~cI V\JnOO·

~ :~:a..F1hl3m,

Pas13Q.: 'NaJlli~'W lUs,~jc!hi~ irna1e ,.i llItlf!1 J~ PQElMl vmn 2B MJI1[~~~.O'®~~1tl"~_nIilPlmj' t~~I. gfllprm;prujeklEh

l'~raJtlJ'El: _ .. ~te Sf}J~~i ~ 1~~110,

. OJbia~: MFSme d:a:se, iw til1;!I1I:!lt'!,lflifl.osli o5~be kglul villlw" krij E! di~l1o biCEt .U ~Jruit ~ete 15J~ d'a .il:! 2aJigta.

i-loI"i"'liii"i' ...... jak()!, .

'OiS3,1: 'POl'.i3J~ilI~t~ se 1]1 :s-kfad L1' sa '(~llI'Iltm1eomda-ZilI \lmU5 nem ill p~pirnk~. P,lPlg(J~ljIiO ,aku Ih ~hrtatim k;m iZrulo.V.

.Z!d rilvil.I'~: Odlll,OnQ rnspolo2enle,

-~- LJiJbil'~~ ,Bb'll Ilias,'lrldno:s '\lO~!BnJe~~Q~e: 'p.rellij '\iami3, r_OI tni£~l"mr $e~i '00 ne ·.~ellfe pmn~tCNe

~""-" .... P.:oatl~it .. ;:s~ u sebE. U - ,

W!Aj1lililll!1II!!!iII! "DS3jfj:AkD.t~if!l pmsao, imate' ~amednla, iD~ik~1

~U'~'~h IF'o~~lite~ 119m~f]i .2~iJlm, t1mij~~g" VIii~I'~d1Tte.

tlOfil,lirJts.. n!H~S~o~.. ..

1fl~""1 ljllib~Ir: .. #\00 lJ6:tilt\~t di.l ~i1na liUl~~'\j ,~lrBma i~,~rlncrudDZivH!lva~ Ilmm,lfem:l{l, pmisl~~il6 sl~o!a. ~~I'PIIII'lo$i:Elc;al!lja.

POS3ID: lN~bO~jifl jc d a 56, ako lfl 111]1 rkEl~D 11'irI(J~ !!joe, (I!ptls:"til:e. l-siilImi (}:Sj~E<EWe da'-'ri}eme teS;Iro~&a, pmlaz.l. .2)dJawiUe: N~ tl vI~lralte· s.e ~llOg ;s~rnlca.

II . _' I 14~'~iiJ:V: PI'l1~!i)i~llJe;te;'!1$je.i:.IDlja.lMiSrllJ"car,Sle

erriQtlvlIl[l ~e[kvlsliL1 (I pa.rtn~tll. >all S!rn~atH ·~!3tl3. cia tQ

~ma Illjje·t\tlfUl. . '." .

.. Passo: '1~~tfl'Qi ",~m, ~e ie!\o; d_a ~osKIQn~~e .~,m;:l:lmm~Iil:1'. TQl'ie';~mlfl1l dar tR:5aw Q~J.is;tafi ,~{t~Vll:mljih

~.Ia rII0V-ai... -

11l)m·Y'iic .. Uml~VijnlE: ~(!~N!! ~rDbtime"

......,......,.. ...... - lr,u'blll: A~.o pa'itner feU eta· S~" M n:~~1J v~llem~. od\1c~t~,prlsta.nllf;l' be~. ~'~!fI1~. Zn:il!l€' bktt'l PTe:va!.-

1ID1InD litl kfi~lJ,

PDUO:: lfIo'IJromen:!J"'~'e'·t~DQit~ pOI,\!'Uet \r1~eZbog seb f,l, via;stito-gl mU-a!, kllko ~e bPs1e hila :sta IJrzl1llud o:bja~n~fI\(lIIL Zd:r~~lj'!l': NelnrlO.~el !liE! fm8~hrti.

~~o;.--..oIJI l:J;u!ba~:' Soo.E¢~~li~. ;_ - a.. 'O,d~~ s~

p,~tl:n'erijm Ilg~a~ . U .~ ntljlJ '~~. mjp~

kItlDI;Il' .• mlla ,l1ul'ne 'sVjesn ' ..

P'as:al~': iMl1~t}:lg~~.~~lifC;~IfIII~ ~L1~. Ostv<il~~EfP~I'H;lwa 1f81Gle

p:re~Lj'lemlllm 'lr.effl!pram ill U1:BllltmtOi1'1:'lIl!;at .

:Z,d'mlitle::Vrto. S~ll, nerval.nl, -

ILj~ibafv: Skl{]ni gl~!I"),laf1lUJrnt i-ente me-stu no~o, lJ~blJ~~i~'I1o. "Spats.enl" sie ledlinc alOO ste u .51:~brl-

•E:iEI8J~ nol]j. r~~~rJl·v~~~.

fi"iISilll]: :Po~u:ga\lat€:~oj~ci ilJb~.~Eie. iStr€! l;!,E11Ti1 ~ rnme p,amelflQ. lata, Ipnlwilme5~ ~(lsia. io~ til'er lI'e:~atB dokaztvaM.· .Z!d r;ilIlllil.ilE:~ Ne-IIHI. mijmt(ls;~L

_: _ KAINJ_i _

~~

1':' -

nu~i(nrt!lill. ~rtli. E,,!l'!ti;! tm~j'~ Silt',l_~~:I1r ~ri~iI! l!liiL Fl1'iJ Eru:'il ~ ri!J1O'~I:UClliUIi!iIII!l!UiM!.

1'I1!£!1ii IJ[~~ $ipdlil~i:O'Iii~; .

~~~IIJ.Jlll!iC

ow, fiIllllffn

~r.l~1d mrll* &iJI~lmi!FI ~Iemrc, .Il!snrlJll!llilllt!~!)'jiill MeIlr.elit·,3'l'~!l!lI!iic~$'·

~~Jlia ISl~mi1tj~. ciir·~lIIrOru;5i1l;i ..

DlP': S!!:Jdh:J ·<l'i~·{Q[QPItlS:;·

-1l:II. Git( 'O!<O"Ii'G Sa~. llmlm_f<! .e_a lB5. ItJ: 003!<l6&JOO

rn~D._"'L;tlMll/1l1Ii ~ is:!· .;nJ1. . ~ij\ii1I, H;lIf~~-.rnI ~ $1- J"iiu. f!Il'~kt;ijJ:.Z81·.::lmJ 2tl1·~·

- - - - - - -

Dnevniavaz

P'i''Ii_l truiljIJiY:m"'OI!'Sl:;tmpl:lnJI] 1ML 1003. ~a~~l]lig~~'I'il'~"bf~~~~~I'IQmllt

Ild.V;l~ "'amr,li:tm PffliS~ •.

Gllflii"1l: j !ile~W"l!h W'fdnllc IrulIlIi;lI·[.aUt:

I.!rWI~r'" r~k'i;ij&~~ ~giJ:

f.<i!iJ!II,f\til!!!!liIiI\,

tj~$ LIS' ~Il!~ S~iIClf!l,

,f::rna fllI~niI!diEletilm' 'H..li;i~iili~ .. --I~,

IllJlrIl1a'h!il:i! II l'l!"IIli~. Sji!.i!J)li,i".s~1 ~!ll® 11J!i!~li:i

I ~·l'. ~'ll'.rlrt!~ ,I (!{iQ~1ti! !'Q(ll'..itl: ~h 1:00.

. !l:8-I-3~, PBI·4i~ 12B1~~ ~ mrrl'''<I~2{11'·

. 1V,p,_~m"4~;M~:~·:!~.rS!I'I)I'If;~;~l·41ri 2B I....!I~ 8. ~ ~1· Ml5. EHill2jl:~Iil:i@w.'.ifl.ba., Uff. 2j1..t:a.~,

1jl·tti2JI . . ~ :;:B:I-Il.'!2:

~0Ii1o: ilJ!!Ig: ;M i·ll86.

IF,~ 281....-1111'1. ~~i~tll~rm:o;"lW:l!J: til. 0g1~2" 21311-11"", 21M· 7t8...Fi.Jt. 281·412. rJ-l'FIat Wlij.:;C-va~illi!Z:.W,~~ 1 ifi!ilI_~.aJac~~I.-3M iFll1~ :111- 3$7

l}!M!ESNlS;1'Vk, . ItiJ_II~1il ij~iI J.ati~aJ);

Iwa~~·4A~II~t'!'ilt 4:2"'41, _~u;,; r .' .

~LGll!I!~' 'lttJI!I35! ZIi""M~7

~ O!il"Zi ~11I,B'i . _;~1liI! oo:1I311~&, IM,WI'M- ~~q~ Hell"

~l!b,[ilC'(l~~B!l'!~ ~rJ.,·IKOOlill~!I.\81lro;,GM~N3&k

~I~~~B~IW-w-~ ~m. ltt 035 .3\

IBWilLl!U . . _. )1~'·11 . . _ . Be-

~!l'!niilh'QIlru!l'. ulica, . .~ h~~·:ti! lI..lna'

!i§'ll!:ts,..~5r !15-B:a1~ ~ll E":. ~kfijE KtJIia\lire 111, II!~

00'8k.!l~:!51 :

A'lIm;:jl:' Tl~tJl$l!::;i. 2A..iiI

LTSl'l!lll!iJ)l~!1 U !l~ii:filliCTjU i):l!!!!'!ir! '~rda I~ M1~H~11i!tlll]lma!liwn~. iiI<I.'Jk1!., .~iJ[!. :spml[llll'lr~rrlu<l!'lfp RI!I~ III!lMJrli~~m:~2'9 00 t:8 Il), i~~il. Dod- ~ s-~Iarl'~ ~~kiJlfifl:m"~~:Io/I!JIm im~<il'liUfmi'ilQ PIiI, 2~.',!Ei~OO~,

HIHAnA PERAlA B:EZ HUIWA

N.!J[JJo.U~~ AlliI.e~i&k!1l plfe,]~i~

1)·L ('lEI"'''' \ _ _ _ i

,;""I~,I~IHI:' ¥\lWrl:lllrl1!.'3} PO~f:I!:a'I:'1I ~eFi!)

:~om.e,da5 pOJ],ooo:m f;lo~m~,u'ft.~s¥~ je !l::ijic:;lIlJ ~:i.,pu,noir.a_s].Q~i S]iCr:lO joe O:;jjp'J:~~UI;ai U NjtllGltll 03i gala \'eeerl 11 cas.[ dh:~foom AlIckS'aI];~

dra Meh:i,H9 (A.l'cxlltud~r MlC.Qu. e~,r;aJ).

"evntt,L:.'l3" ie i,lQenii!d~l~~' ptisU'rni,ekliLaa Sii!.U:~.!~CJ!illam «:pihu,po~ 'ja~j[a, u dugo~ cr01')j haU~ ~j ~ijf'a ie:' t1d1!~ir.I!O 11ll~i.caiI.::1_ll'ie:nt:[lbThn(!,;II, ~1l pnd

$OF~J:a - ntig~;i.'s,~llle :ilahwjlil ida 6c~d, l~e~ uveiH;l m;ci~cti01lt 19tPt'lvin;...-: ,~J,~;ta, j n:liba)lkQm~Hi· ml!!" 5bjed~~ Jlrimjccl ,RG\ornilk~-? dr~~VO!! 11 sv::ii!~ml~,oi'e ,~. 'odi k:rl\li~ :piooffil'e godi!lll~pgGele pirimjltm~i·

' ..... ,"';, tu " .... /l"..,'''' "¥idtb=ll ._". _"·~tt'''-lL-~K~~ ...

NOll'i _bawk,of!W[~. k.~ji ~m-

J• ... "'I.,"" ",~v,b'm,]Caiz1".iHc~,,~,·~i1ni"~U~ ~M;,~~:!V .-_'_.,~. ., .: g _, _r~~,.RI~\~-._.iI;t""

i '-mg,yci9€: Q'd~ :dEmj __ • - • 'l:tl

PQfita,vilj,e'nh_Li\,i:\l:_ n:om gradu UJ~diEli~iJl:jj,.AraJl~·

'5k~h :f;jIl~ti\t,."t,i,.~l~ a. iDiitl ~ve ,'!j~,1i: ~ U l!!l1~~li i $AD.

~[Jn~clm~[i?l(l ~b~p~vinu ~]~~ m i~ uBug:m:sl~Q~. ' • '~i~lc bili,

~:ns!(.'aJh~n i na .iI~.liO .• ,im!:l! ,f

1(l$naLmislim:a" ~ 0 je Sl)fij ~

'~']_dn,c~lIi ",U~:lI,~~

. it:3.LE'O' ~b~OSIl g!tU\e~,m~

,S V'4:{i@ tJlep,a o~g mC1l[al~~pt~n.6~,dl~ bi:un~~,(jl~], g~~) 'mQgla, dtOS:Li~, c~jenu 1Qt!, 2.10()O' ;dolli~r3.

loo~e, ~igIcdnu, :nu jl:H.m~la nlsL'Ii.

,t)j~vi:i:~ca le pOoz;[Ji<lla fOUlogr<1,fmm!.l ml r:;~'If~I:\i,Jm w:p1il,;~ is;pt'~d .~.. ~I'~~i!l&~.fnn. 1(1'(Jh.'T!!;rn.:l.' ~~. ie~jllOt ~ O]I'ft ha].~:int1ll';ad'l'Ilf!'lJ'H '3 ~lll!e' JI€l~~skl}o~. DIIa! S~ -~Hc MsttuCa:~:~~

la, 'vee je It~melj])el n:s!I'njes!sla dl)k f1H~ bHa 'id~![1 1lI:~ f'Q[Q8J'~," fit$lj'il'J.

Rlh,<l:Hjjl 6e .1:l1'<J:[ll:d:r1il:il:: din!r4ina, Jam::1ljct S.niW;il'li spo I za n:ovlsi ngt

pUlnilCi za ·alilli UOlOUe

E'[l'ENOS ,J\IRES .~ PU[lI1id~ ne~dol,;o~tn:i. [l~r_es~atli[ll k~,~Ji~·' 1D'J:~,em u ~::ll.e,WJ'~~~ ;:;;IUJI~mOl;l.u u li,~nu-WI!~ l'JI,p@'!d~' sa mp!J tm~k:! Yl~;.oJa ~st"MltC3ma.

Polidj~ j~'~Qi~il!!.d~ i·~ ~tll1!Jm~fii~ Q$!'!m !(I'~g~ri~ ~p:a~i~rI.{i i edit j':l'1!JJ Jl~i!.'i!'anie td ,osiQb;e ubB¢~ne. V1I.'I':FQgas-m.''Su se p(.l~ln,i d'a Sill In ~}Ulnl~J spr'~cava:U u ObiilL'!!'HIIDJ;liu njUl() ... ~ddml!Q~tt

P.rv! nmn,]rj ,zalbi]ijekni s1JI1Ia

reliemi€koi stan i.ci H2.edo~ <tp~. m,U1ISU, $.e ['Ilro~irm l~l ~U$i~rllue I:JI,lIJlm>' Mieuia i K;uidm~la Al'~nl-i[l~'!i(Ra ielj~,i~;.~.mm7Jir ~ u pm~(!!:il'd ie b~l1! $U~Il:! s fe5:liim kOlinimj~m, .;.:b~g~~ j~ .jjer~d~woljsh'O 'p,ijimit}jp;OOt~Sli,)litl~in0.

'VO? k011 i~i;sheio iz' siuaU~mku~E1:Ilr jl";nckOiI~~o, ~~cfJ~kli'~"

llljlcn i~ dJl~ ,p~~oP~rClH~~n.~'~eji~~~ mCke prl!l'l~ u Argecnb]lJl.Nemll"~ :!leu. ZiI]?O&U lQko.m. jlltilI'nit:~f!iq:.

Halal :IHUP,lial ,ZII 1I0pIDllill?

R[lO Dl?ZANEEI).~ ~ .~lgH·d~-

uieda b! uUlIgio ,doc!! dO'MI!:f'7.ayiltlll'a rnda .sirO'\!4;!'Ka'te kO.i ~ b[ dirr::'n 'lli\!OI~ l1,alph:1{;a. na ,:;\1 j~i~k1)rn itrZ~~[U ~o-"' g~Cl po~i~i,li:~ ~ 40 P~~Uh j;n!dl;t; lIU tlge:l':Icffi]~. I<:aik<:' Jlii~e:f:!OtlC.;lJ Bllt1om'~ b~fg;,,,~a,mQglli~fI)~S:l~lI':~ I.DJ B:I'.a' .. ~i]'IJI ,poin.l,l"H~.,~ s,ll'I1Mi~I~!m·reo'o~ line~';l lEt 'l'J il'1~,o :i h I~d~n ie;m TiLh~~ Q1k~_Dl\: Nls~JC::[.e.rn;p~r.!.ll1["~ \!l :ooe. !Tllj,t ,k:Qia,p1Pt7;:\~di!'laJ"Idi~,li;~:I'];)) :li1ifUetu V'OC SQ de\?'ed~ed,h~odin;l! J.{;1.-!lI:.6:['JlcdiJ. dr:J_\$ ti~.1:! djz~]£·~:iie.[l'C" Tako ie i!99'i. g~dine 1.biO~, MR'd- 0.06:: inds,m,1I'uiel:! za ;Sp[!:sm" a"d~ iClrlg [t:pa:rjS~,Z8, J~~O$[O-

U'jS:#\NBELE!i~ Ame.riCl~,iI,Aik" ~d:emijil!,~ :mm:;ku il!mJjem,.tS~ i fi-iitlkU dod:ijeUr w,~ j~Il·

~~:g_.~~i¢:i S~'fli[ Ul~ .

1jJtw,~4!!! '

~. ~:a.Iihll'Y!,,~io! Soffh~

Lb~~~e:oi!" j~ ill! '::;~r!:lm.b-m. l!t"!A. ,~i~e u ~.,i8i pr.~!I] ulo~ &10 ~ohHa' I hi'5U)f.ij~krO:!;I'I'1l1Inu ""Kli'o , l.9ilQ. ,'tdD:5a!it!e p,ravi UI(ilg1ka~a ~el:l: lJi 'fiJmu 1"~ap,m1~~9IYJitJJ~~'~ td '~~d:iIttl,~~~ m~!!.

,ml.I,NBURG ~. Oso!rn'e!' kClie" :iiEl:vIse:

I.,· ]... " '..!I .

I!.or]!;"ti~ li,r::V(~:m, n~go ue!i[lOlm, ru-

l.om m,Il!.:!g;G se -br~ iJI.pL~e.:l ~;-a~ :Zil~at.l'lU!~f\I]n~l\i'ijll ~8tn~~VIHlb~ f:rlfi;rna .i:nraii\laJJljU! u kame 51.1 'i 'iednii d:ru,il.~ g11~d~H &ifJ[lfn:ak {ld esam minliti"fuolf()·rfil:mOi "KO'Id jOlptllj!C'i lui h lUI ~'. ] i~VlOriil!ki su poka:r,~H \i' t3~ $"jmpi!:,ij¥flUD()~'~,~,ml:rm~I[:s.kl'Jg .~ l'k~13! (fISP ted d.,.~nortl:krll; los'0ib<'l ... Vr~" lio:vamDfa <ill do:~i.j.l! rQs:[rf,~l.!Im'Uski ~'~ l'l':kUd l1tl"~~Il~!It skt)[U ,d\-~~ruko'v~ 1,1)Ie:'g'O :klDd des,J1Iona,~ :ldbo:Mba.

m!'" IIIII