P. 1
CNC Masine

CNC Masine

|Views: 6,455|Likes:
Published by Aleksandar Tasic

More info:

Published by: Aleksandar Tasic on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

VISOKA ŠKOLA PRIMENJENIH SRUKOVNIH STUDIJA VRANJE

SEMINARSKI RAD
PREDMET: CAM TEMA: CNC MAŠINE

April 2010
NASTAVNIK: STUDENT:

Tasić Aleksandar 56/pi

On je postavio servo motore na X i Y osu. godine 1818. Godine 1952. . Nešto kasnije. Današnje moderne mašine (glodalice. Personalni kompjuteri se koriste za dizajn delova i pisanje programa. koji kreira korisnik i izvodi zadate operacije. Tako je rođena NC tehnologija odnosno prva NC glodalica. Mikroprocesor u svakoj mašini čita program. Džon Parsons (John Parsons) prikazuje prvu NC (Numeric Control) glodalicu. napisan u Gkodu . god. Inovacija je korišćena za izradu pušaka za potrebe države. Y i Z osama. Eli Vitni (Eli Whitney) izrađuje glodalicu u Americi.. obradni centri…) koriste tehnoligiju CNC (Computer Numeric Control) . kontrolisane putem kompjutera koji je čitao bušene kartice. Programi se pišu manualnim ukucavanjem G-koda ili korišćenjem CAM softvera (Computer Aided Manufacturing). pojavljuje prva mašina koja se koristla za obradu cilindara parnih mašina. Invetor je bio Džon Vilkinson (John Wlikinson). strugovi. Naknadno je osovina Vitnijeve mašine od horizontalne postala vertikalna i tako je bilo moguće pomerati i obrađivati materijal u X.Kratak istorijat CNC mašina Mašinska obrada metala postaje aktuelna u vreme industrijske revolucije i u Engleskoj se 1775.

snimaju taj model u odgovarajućem formatu ( IGES. tako da se kod njih ovi nedostatci zanemaruju.z ) nije izvodljivo odraditi svaki model. Savremena mašime imaju mogućnost okretanja glodalice u mnogo osa.Oblast primene cnc mašina u današnje vreme je jako velika : • • • • • • • • obrada drveta obrada metala obrada plastike graviranje izrada alata modeliranje hobi nastavna sredstva Prilikom izrade modela i prototipa sa 3D CNC mašinama. pa je i sama obrada materijala na njima mnogo skuplja. Proces pretvaranja 3D modela u kod razumljiv mašini vrši se odgovarajućim softwerima namenjenim za te svrhe. Taj kod generiše kordinate svake tačke preko koje nož glodalice treba da pređe. tako da po završenom glodanju površine dobijamo željeni 3D oblik koji smo ranije izmodelovali. dizajneri izrađuju 3D model u nekom od programa za industrijsko 3D modelovanja. Tako da je ponekad potrebno model podeliti na više slojeva kako bi se u mogao u potpunosti mašinski izraditi.y. ipak ove mašine su dosta skuplje. . jer kod mašina sa 3 ose pokretljivosti ( x. Kod modelovanja i izrade prototoipa treba znati da postoje određena ograničenja. CAD ) i prosleđuju ga majstorima koji rade na mašini. model se prevodi u mašinski jezik razumljiv mašini. Pomoću softwera za pravljenje CNC programa.

dovoljno je da obratite pažnju na negativne uglove. najprostije rečeno. tačnije ne možete imati pune površine. Šta je CNC CNC je skraćenica na engleskom jeziku (computer numerical control) koja je opšte prihvaćena u mašinstvu i označava mašine kontrolisane od strane računara odnosno kompjutera. pre nego što napravite konačni model predmeta. odnosno obradi metala. Kod mašina sa tri ose pokretrljivosti. alata.. da ne bi dolazili u situaciju da morate da ponovite modelovanje. . modela. stakla. drveta. Računar kontroliše i upravlja radom mašine "čitajući" instrukcije u obliku kodova. plastike. Najčešće se ova tehnologija koristi u proizvodnji mašina. iznad praznih površina.Svakako je dobro konsultovati se sa ljudima koji su zaduženi za programiranje mašine.. kamena.

CNC glodalica CNC ru CNC strug .

Danas se CNC sistemi sastoje od mašine (strug. glodalica. u današnjoj industriji. ujedno umreženih radnih ćelija. Moglo bi se reći da se CNC mašine danas koriste u svim proizvodnim delatnostima.Oblast primene CNC mašina Tehnologija CNC mašina. Najčešće oblasti primene CNC mašina: • • • • • • • • obrada drveta obrada metala obrada plastike graviranje izrada alata modeliranje hobi nastavna sredstva Od čega se sastoji CNC sistem CNC sistemi su se dramatično promenili u proteklih 10 . Od samostalnih (Black box) komponenti do potpuno integrisanih.15 godina. Od "HOBY" mašina pa do zahtevnih obradnih centara. ima široku primenu.. step-motora. ruter. PC vođenih. Ovo je crtež i objašnjenje osnovne šeme CNC sistema: . CNC tehnologija je postala standardna i nezamenljiva zbog svoje pouzdanosti i preciznosti. drajvera. PC računara i softverskog paketa odnosno softvera..).

Prostora koji je na raspolaganju. imate tipske modele vrata sa aplikacijama.. Rešili ste da unapredite proizvodnju vrata i da je automatizujete. vrši se u odnosu na sledeće faktore: 1. U ovom slučaju nabavićete CNC ruter: . Planova proizvodnje i razvoja. Edukovanosti radne snage. možete da radite po zahtevu kupca. Delatnost kojom se preduzeće bavi. Od banke možete računati na finansijku podršku u vidu kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća. Primer: Bavite se stolarskim zanatom. Finansijske sposobnosti organizacije. smanjujete troškove proizvodnje. 4. 5.Kako izabrati CNC mašinu Odabir vrste CNC mašina. 2. Ovime stičete prednost u odnosu na konkurenciju jer: proizvodite više. 3.. za nabavku.

7. Mali troškovi proizvodnje. Laka i brza edukacija zaposlenih. Proizvodnja mini CNC strugova . CNC mašine omogućuju da vaš "Sistem kontrole kvaliteta" podignete na najviši nivo.Koliko su pouzdane CNC mašine? CNC tehnologija i mašine su izuzetno pouzdane jer su smanjene mogućnosti grešaka prilikom rada. 6. ponavlja zadato i zahteva minimalne intervencije čoveka. Pouzdanost rada. Velika preciznost izrade i obrade Kompatabilnost u okviru numeričkog programiranja (standardizovanost). Koje su prednosti CNC sistema? Prednosti CNC sistema su sledeće: 1. ovo je jako bitan faktor vaše konkurentske sposobnosti i diversifikacije. 4. 3. Kada se mašina programira. Ljudski faktor je prisutan ali je mogućnost greške daleko manja nego kod manuelnog sistema kontrole mašine. 5. 2. Široka primena odnosno zastupljenost u svim proizvodnim delatnostima. U današnjim uslovima poslovanja. Konkurentska prednost zbog brzog i lakog opsluživanja kupaca.

jer oni vizualizuju i ovaploćuju ideje po koracima: snimanje potreba. finalnog proizvoda (ovde smo nabrojali samo neke najvažnije momente kreiranja). Savremene mašine imaju mogućnosti rada u nekoliko osa (4.Industrijski dizajn i CNC mašine Prilikom realizacije jednog projekta najvažnija stvar jeste: kako najefikasnije organizovati lanac i strukturu resursa koji će nas dovseti do zadatog cilja? Ukoliko krenemo u realizaciju projekta. Sve nas ovo upućuje na saradnju odnosno timski rad. Momenat gde se sreću CNC operateri i dizajneri je izrada protopita. posledinčno-uzročna veza. Svi članovi jednog tima. Ovo sve važi za ljde koji se bave industrijskim dizajnom. ovaj proces se mnogo lakše i brže kontroliše i realizuje. proizvoda. Iz ovoga se zaključije da su dizajneri umešani u svaki deo porcesa projekta i da njihovo znanje ima veliki značaj zbog sinergije koju nose u sebi.Y i Z. To je "trenutak koji dizajneri najviše vole" je se tada po prvi put sreću sa modelom prateći njegovu metamorfozu (od nematerijalne ka materijalnoj dimenziji). prototipova.. pa sve do cilja. razrada proizvodnje. Nemoguće je biti dizajner a ne biti upućen i ne pratiti sve korake u gore navedenim procesima. nekog novog proizvoda ili rešenja. . Ovaj momenat je ključan i kritičan. prvi korak je dizajniranje i osmišljavanje upotrebne (funkcionalne) i estetske vrednosti. Nekadašnja izrada modela i prototipova bila je mukotrpna a danas. Dizajneri su ključni deo lanca. ambalaža. koji je ključan.. Dobar dizajner neće moći da realizuje svoje ideje bez saradnje sa dobrim CNC operaterima a sa druge strane. 6.. Potom se modeli konvertuju u mašinski razumljiv kod.. zahvaljujuću CNC tehnologiji i mašinama. skica pa tehnički crtež. izrada modela i alata. u tom momentu.) pored osnovnih X. ideje. Dakle.. Dizjaneri modeluju u 3D softverskim rešenjima a potom ga prosleđuju operaterima ili majstorima na CNC mašinama. Na kraju sledi zadata izrada modela.. CNC majstorima su potrebni dizajneri. 5.. mogu da ocene ideju i da je testiraju.

estetsku i ergonomsku komponentu u stvarnom svetu. je jedan od trenutaka koji industrijski dizajneri najviše vole. . sve dok ne napravite proizvod u pravoj veličini i ne ocenite njegovu funkcionalnost. kompjuterski kontrolisanu glodalicu koja iseca modele iz tvrdih pločastih materijala. sve do tog trenutka on je bio samo idejno rešenje i koncept. kretanjem po 3 ose. jer je to trenutak stvaranja nečeg novog i opipljivog. Ovaj put vam predstavljamo 3D CNC mašinu. Prelazak iz idejnog u materijalno stanje.CNC Masine u industriskom dizajnu Izrada prototipa u procesu dizajna je jedan od ključnih koraka.

već je preuzima u elektronskoj formi od konstruktora). pa samim tim je glavno vreme izrade delova duže. a sam program može da nam sugeriše njihov izbor. Na slici ispod su prikazane faze u postupku realizacije CAD/CAM programiranja CNC mašina alatki: . velika dužina programa. preporučenim režimima obrade. postoji mogućnost verifikacije i simulacije programa na računaru. ARTCAM-a. SOLIDWORKS-a. MASTERCAM-a. CAE – Computer Aided Engineering) programi poput AUTODESK INVENTOR-a. kao i preuzimanje karakteristika materijala sadržanih u bazama programskog paketa – oni se po potrebi mogu menjati. Nedostaci ovog vida programiranja su: • • • visoka cena hardware-a i software-a.Automatsko programiranje CNC mašina primenom CAD/CAM koncepta Ovaj način programiranja se primenjuje za postupke tehnološke razrade složene geometrije poput složenih 2D kontura i zapreminskih modela predmeta. smanjuje se mogućnost pojave greške pri definisanju geometrije (tehnolog – programer ne definiše geometriju. VISUAL TURN-a. CATIA-e. i sl. Prednosti ovoga vida programiranja su: • • • • skraćuje se vreme potrebno za izradu programa (pop. CAM i CAE (engl. SURFCAM-a. VISUAL MILL-a. EDGECAM-a. FEATURECAM-a. CORELDRAW-a. omogućuje se korišćenje baza podataka o alatima. VX-CAD/CAM-a. Razvojem hardware-a i software-a omogućen je dalji razvoj automatskog upravljanja i različitih izvedbi kompleksnih konstrukcija NC i CNC mašina. program ne generiše uvek najkraću – optimalnu putanju alata. SOLIDCAM-a. UNIGRAPHIC NX-a. NC koda). PROENGINEER-a. Danas se u ulozi nosioca ovog vida programiranja koriste CAD.

.

Primenjuje se u tehnološkoj razradi obrade delova jednostavne geometrije i u slučaju malog udela CNC mašina u mašinskom parku matičnog proizvodnog sistema. Ručno programiranje je najstariji i tehnološki najniži nivo programiranja NC i CNC mašina. vodeći računa o tehnološkim parametrima: obradivosti materijala obratka. Program (pop. . Najčešće.Ručno programiranje CNC mašina alatki Program izrade dela na NC i CNC mašinama alatkama predstavlja zapis naredbi koje ona treba da izvede da bi se dobio radni predmet definisane geometrije. uz definisane pomoćne funkcije poput naredbi uključivanja (isključivanja) sredstva za hlađenje i podmazivanje. Razlog leži u opredeljivanju proizvođača sopstvenom obliku zapisa programa. naredbi promene alata. proizvođači tih mašina ostavljaju mogućnost njihovog alternativnog programiranja po preporukama ISO/DIN standarda. programske pauze i sl. naredbi promene smera obrtanja glavnog vretena sa precizno definisanim brojem obrtaja. NC kod) u odgovarajućem obliku sadrži sve neophodne položaje pokretnih elemenata mašine sa pripadajućim brzinama kretanja. brojem obrtaja. NC koda) vodi alat od tačke do tačke po konturi obrade. itd. Tako se kod CNC mašina alatki istih karakteristika sa upravljačkom jedinicom i upravljačkim programom različitih proizvođača ne može očekivati isti oblik programa neophodnog za upravljanje tom mašinom. Programer-tehnolog pisanjem izvornog programa izrade dela (pop. Šema postupka ručnog programiranja data je na slici ispod. Postupak ručnog programiranja zavisi od karakteristika upravljačke jedinice i karakteristika alatne mašine. koji ne mora da odgovara preporukama ISO/DIN standarda. optimalnosti režima obrade. karakteristikama reznih alata. zaustavljanja programa.

.

gde korisnik može svakog momenta da prati na ekranu CNC mašine.GE Fanuc CNC Europe EMO. U pitanju su "alati" za značajno smanjenje potrošnje energije koji će pomoći proizvođačima da smanje troškove.god. poznati svetski proizvođač CNC obradnih centara i mašina. ukupnu potrošnju i ukupnu recikliranu energiju.Novi trendovi . Na poslednjem bijenalu "EMO" u Milanu. potrošnju energije pojedinačno po osama. gde se nalazi centrala pomenute kompanjije a i najveća koncentracja proizvođača koji koriste CNC obradne centre i mašine. "Energy Monitoring Function" je novi alat u softverskom paketu. rešenja su koncipirana tako da viškove energije mašine "skladište" pa samim time se vrši "energetksa reciklaža". Milano . prikazao je najnovije tredove.oktobar 2009. do 10. Drajveri su kompaktni po gabaritima kako bi se smanjilo zagrevanje a time i potreba za hladnjacima. Na ovaj način se drastično smanjuju troškovi a ujedno se energetska efikasnost povećava. jer se na taj način gubi dragocena energija. . što je i indeks efikasnosti. koji se održao od 05. Pored ovoga. oktobra. potekla je iz globalnih zahteva za energetskom efikasnošću a pogotovu zbog velikih cena energije u Japanu. Potreba za ovakvim rešenjima. FANUC (GE CNC Europe). Inženjeri su prikazali rešenja na mašinama gde servomotori daju skoro 100% a drajveri između 98% i 99% stepena iskorišćenosti. Na taj način se mogu vršiti korekcije i setovanja kako bi se mašina optimalizovala u smislu potrošnje energije.

početnike.learncnc.Video igra "Naučite CNC" Vankuver 2009. studente. možete naučiti i sve o dizajnu alata. Aplikacija omogućava korisnicima da istražuju virtuelnu radnju mašina i da nauče sve što se tiče električnih i mehaničkih komponenti. realizovala je projekat "video igre" na osnovama CNC tehnologije. Igrica je na engleskom jeziku i ima dosta tekstova. Takođe. fotografija. Ova edukaciona igra je besplatna i kompatabilna sa "Windows"-om i možete je instalirati sa: http://www. fizici i metalurgiji a što je važno za početnike. video zapisa i 2D i 3D animacija.org . koje čine jednu CNC mašinu.Tim studenata na Univerzitetu Britanske Kolumbije. . Ovakav pristup omogućava da se izbegnu poteškoće koje prate većinu sajtova i portala na internetu gde su tekstovi usko stručni i ponekad nerazumljivi i teški za đake. u okviru centra za obradu drveta. radnike i amatere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->