P. 1
Ponuda,Elasticnost Ponude i Njena Primena

Ponuda,Elasticnost Ponude i Njena Primena

|Views: 941|Likes:
Published by milosmax

More info:

Published by: milosmax on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Predmet: Teorija i politika cena
- SEMINARSKI RAD -

Elastičnost ponude

KANDIDAT: Slobodan Martinović Br. Indeksa: 2006/260

. 17 2 . 15 4.......str.Kragujevac....1 Aritmetičko izračunavanje elastičnosti ponude……………………………….str.. 11 3.. 8 2....str.str. Grafikon ponude (kriva ponude)……………………………………………..str....6 Višak i manjak..... Pomeranje krive ponude…………………………………………………….. 12 3..str.....str...... 10 2... Ravnoteža ponude i tražnje………………………………………………….. Uvod………………………………………………………………………………str.4.. 6 2.... april 2009..3 Cenovna elastičnost ponude u jednoj tački……………………………………str.7 Uticaj promene ponude na ravnotežu…………………………………………str.. 4 2..2 Vrste elastičnosti ponude…………………………………………………….. 5 2...1.......... Elastičnost ponude………………………………………………………………... 9 2.str........ 13 3. SADRŽAJ : 1.....2....... 12 3.str... 16 Literatura…………………………………………………………………………….str.......3................ 3 2.. Zaključak………………………………………………………………………….str. Kretanje duž krive ponude…………………………………………………....4 Faktori elastičnosti ponude……………………………………………………str... Ponuda…………………………………………………………………………….. 14 3...

I ponuda i traznja su jako bitni faktori koji deluju na trzistu i bez njihove medjusobne interakcije i ravnoteze tesko da bi smo dosli do proizvoda koji su nam potrebni.Kupci kao grupa odredjuju traznju za proizvodima na trzistu. njenom elastičnošću i njenom primenom. UVOD Ponuda i traznja se odnose na ponasanje ljudi kada na trzistu deluju jedni na druge. a sa druge strane proizvodjaci kao grupa odredjuju ponudu tih proizvoda na trzistu. ovde cemo se blize upoznati sa pojmom ponude . 3 .1.Kao sto i sam naziv ovog rada kaze.

Takav odnos predstavlja semu ili skalu ponude.. Ovakvo kretanje Q i p naziva se zakon ponude. Pr. 1 Mankju P. Ostali uticaji mogu biti: troskovi proizvodnje. visoka. organizacija trzista itd.2.str.”1 Ponuda se uglavnom odredjuje u odnosu na cenu proizvoda. Tabela 1. Posto se ponuda determinise u odnosu na cenu logicno je da postoji i uzajamna zavisnost izmedju cene (p) I ponudjene kolicine (Q). tabela ponude Trzisna situacija A B C D E Cena (p) 1 2 3 4 5 Ponud jena kolicina (Q) 0.god.raste i ponudjena kolicina i sa opadanjem cene opada ponudjena kolicina robe na trzistu. Odnosno u pitanju je direktno kretanje ponudjene kolicine i cene. Posto sa porastom cene.5 2 2. Ekonomski fakultet.5 Iz tabele 1. cene drugih proizvoda koji se supstituti ili komplementari..5 1 1. Principi ekonomije. ponudjaci cokolade ce povecati njenu ponudu na trzistu. Beograd. npr. Nasuprot tome . PONUDA “Ponuđena količina nekog dobra ili usluge jeste količina koju su prodavci spremni i u stanju da prodaju.. kazemo da je ponudjena kolicina u pozitivnoj koleraciji sa cenom. Ponuda predstavlja odnos izmedju ponudjenih kolocina nekog dobra i njegovih trzisnih cena uz uslov da se ostali faktori koji uticu na cenu ne menjaju. ukoliko cena cokolade opada ponuda cokolade na trzistu ce se smanjiti. Ukoliko je cena nekog dobra. Postoje mnoge determinante ponuđene količine ali cena opet igra posebnu ulogu u analizi. Gregori. 2006. 71 4 . 1. vidimo odnos izmedju cene nekog dobra I ponudjene kolicine tog dobra. cokolade.

Principi ekonomije.god. 2006. da se cena (p) i ponudjena kolicina (Q) krecu u istom pravcu naziva se Zakon rastuce ponude . Slika 1. GRAFIKON PONUDE ( KRIVA PONUDE ) Pod grafikonom ponude. koja graficki predstavlja skalu ponude. pri razlicitim nivoima cena. Posto veca cena znaci i vecu ponudjenu kolicinu kriva ponude nagnuta je navise. Ekonomski fakultet.str. Gregori. Beograd. Kriva ponude obelezava se slovom “s”..1. 72.Sema ili skala ponude je numericki niz koji pokazuje koje bi kolicine neke robe preduzece na trzistu ponudilo. kriva ponude P 5 4 3 2 1 0 1 2 3 S 4 5 Q Ova kriva ponude. “ 2 2 Mankju P. ukoliko su svi ostali faktori ceteris paribus. “Jedna bitna osobina ponude.. Kriva ponude je rastuca. 2.. podrazumeva se odnos izmedju trzisnih cena I kolicina proizvoda koje su proizvodjaci voljni da isporucuju. pokazuje kako se menja ponudjena kolicina dobara kada se menja njihova cena. pozitivnog nagiba i krece se iz donjeg levog ugla u gornji desni ugao koordinatnog sistema. 5 . odnosno krivom ponude.

Jedno bitno pitanje koje se postavlja u analiziranju krive ponude je zasto je kriva ponude pozitivnog nagiba? Odgovor na to pitanje je : zbog Zakona opadajucih prinosa. smanjuje se i ponudjena kolicina tog dobra na trzistu. Svaki dodati varijabilni input rezultirace u sve manjoj dodatoj kolicini proizvedenog dobra “A”. Kada se zanemare svi drugi faktori koji mogu uticati na ponudu I posmatra samo promena nivoa cena. Tada se nece pomerati kriva ponude vec ce se zbog promene cene menjati ponudjena kolicina. da kada se cena smanjuje. Doslo je do povecanja cene dobra “A”. uz uslov da su ostali uticaji na ponudu nepromenjeni i obratno. Slika 2. proizilazi da ce se sa promenom cena menjati i ponudjena kolicina. da bi se mogle proizvesti dodate jedinice tog dobra. onda se na postojecoj krivoj ponude mogu utvrditi ponudjene kolicine. ceteris paribus. Uzmimo za promer neko dobro “A”. Pr. 2. KRETANJE DUŽ KRIVE PONUDE Posto se ponuda definise u odnosu na cenu. p S P2 A’ P1 A 6 . Zbog toga je kriva ponude nagnuta na gore. povecava se i ponudjena kolicina. Dakle.kao spremnost ponudjaca da uz razlicite nivoe trzisnih cena ponude razlicite kolicine odredjene robe. Povecanjem trzisnih cena proizvodjaci ce biti stimulisani da proizvedu jos vise jedinica tog dobra “A”. krecemo se duz postojece krive ponude. Zbog toga ce cena tog dobra morati da raste.2.Zakon rastuce ponude pokazuje da kada se cena neke robe povecava. Ukoliko potrosaci kupuju sve vise tog dobra “A” tada ce se sve vise varijabilnog inputa dodavati fiksnom inputu kako bi se dobila sve veca kolicina tog dobra. 2.

Pr. povecanje ponudjene kolicine (Q2) Usled rasta cena. Ostajemo na istoj krivoj ponude I sa te krive ponude ocitavamo novu ponudjenu kolicinu. Doslo je do smanjenja cene dobra “B”. pocetna ponudjena kolicina (Q1). doslo je do povecanja ponudjene kolicine na trzistu (zakon rastuce ponude).Q1 Q2 Q Tacka A : Pocetna cena (p1). Tacka A’ : Povecanje cene (p2). P S P1 P2 A’ A Q2 Q1 Q Tacka A : pocetna cena (p1). Ostajemo na istoj krivoj ponude i ocitavamo novu ponudjenu kolicinu. Slika 3. pocetna ponudjena kolicina (Q1) Tacka A’ : smanjenje cene (p2). 3. smanjenje ponudjene kolicine (Q2) Usled smanjenja cene doslo je i do smanjenja ponudjene kolicine. 7 .

P S S’ A P1 A’ Q1 Q2 Q Kao sto se iz primera 4 i sa slike 4 moze videti. Doslo je do smanjenja troskova proizvodnje dobra “A”. ili u desno. ukoliko se ponuda povecava. Dakle ukoliko pretpostavimo da se cene ne menjaju . medjutim postoje I drugi faktori zbog kojih se kriva ponude pomera u levo ili desno. a cena je ostala ista. Kriva ponude se pomerila u levo.3. Pr. doslo je do pomeranja ponude u desno. a zbog dejstva drugih faktora ponuda se povecava i kriva ponude pomerila se u desno. 4 . a da dolazi do promene drugih faktora koji uticu na ponudu doci ce do pomeranja krive ponude u levo.2. 8 . odnosno doslo je do rasta ponude dobara “A” na trzistu. Odnosno cena je ostala ista. Usled povecanja troskova proizvodnje proizvodjaci nisu vise u stanju da isporucuju istu kolicinu proizvoda na trziste. Rast troskova proizvodnje uslovio je smanjenje proizvodnje . a stoga i smanjenje ponude. POMERANJE KRIVE PONUDE Cena jeste jedan od osnovnih faktora koji utice na ponudu. ukoliko se ponuda smanjuje. Slika 4. Usled smanjnja troskova proizvodnje proizvodjaci ce moci da ponude vecu kolicinu proizvoda na trzistu po istoj ceni.

kolicina dobara koja su kupci spremni i u stanju da kupe podudara se sa kolicinom dobara koju su prodavci spremni i u stanju da ponude na trzistu. Ta tacka se naziva ravnotezna tacka. odnosno i skalu ponude i skalu potraznje. str. Slika 5. 72. P D S A Pe TAČKA RAVNOTEŽE Qe Q Pri ravnoteznoj kolicini. a ravnotezna kolicina jeste ponudjena I trazena kolicina pri ravnoteznoj ceni.”3 Zato sto je neophodno istovremeno posmatrati i ponudu i traznju.4.god.2. Paul.. a kolicina u toj tacki je ravnotezna kolicina. Cena koja je odredjena u tom predeku naziva se ravnotesna cena.. 1969. Ekonomija – uvodna analiza. Beograd. Postavlja se pitanje zasto bi i krivu ponude i krivu potraznje ucrtali u jednom koordinatnom sistemu. Takva analiza moze pokazati koja je to cena i kolicina po kojoj potrosaci zaista kupuju i koju kolicinu prodavci zaista nude na trzistu. Ravnotezna cena je cena koja izjednacava trazenu i ponudjenu kolicinu. 9 . 3 Samjuelson A. RAVNOTEŽA PONUDE I TRAŽNJE “Kada na jednom grafiku zajedno predstavimo krivu ponude i krivu traznje one se neminovno moraju preseci u jednoj tacki.

Slika 6. tada je ponudjena kolicina dobara veca od trazena kolicine. 2006.. Manjak se naziva i situacijom prekomerne traznje. viškovi I manjkovi su samo privremeni. Kupci nisu u stanju da kupe sva dobra koja zele. Kada cena raste. Kada je previse kupaca koji zele da kupe premalo robe. Dakle postoji visak dobara na trzistu.5.”4 Pretpostavimo sada da je trzisna cena niza od ravnotezne cene.2. ponudjena kolicina se povecava. Beograd. Gregori. 77 10 . VIŠAK I MANJAK Ukoliko pretpostavimo da je trzisna cena veca od ravnotezne cene. Principi ekonomije. Cene padaju sve dok trziste ne dosegne tacku ravnoteze. a da pri tom ne smanjuju prodaju.god.. Visak dobara naziva se I prekomernom ponudom. prodavci reaguju tako sto povecavaju cene. U takvoj situaciji da bi se dobro prodalo potrebno je sniziti cenu. a trziste se opet pomera ka ravnotezi. trazena kolicina se smanjuje.. prodavci nisu u stanju da prodaju svu robu pri postojecoj ceni. Tada je trazena kolicina dobara veca od ponudjene kolicine dobara. Pad cena povecava trazenu kolicinu i smanjuje ponudjenu kolicinu.str. “Na većini slobodnih tržišta. Ekonomski fakultet. P VISAK P’ S Pe A TACKA RAVNOTEZE D MANJAK Qe Q 4 Mankju P. odnosno postoji manjak dobara na trzistu. jer se cene na kraju pomeraju ka svojim ravnotežnim nivoima.

Ukoliko je zbog suse ili nekih drugih nepovoljnih usluva doslo do smanjenog roda jabuk. dolazi do smanjenja troskova proizvodnje. medjutim. zbog smanjene ponude na trzistu.6. Tako sada za svaki raniji nivo cena na trzistu je manja ponuda jabuka. Zbog toga raste cena ovog voca. koji je jedan od osnovnih inputa u proizvodnji sladoleda. te nastaje nova tacka ravnoteze. Slika 7. Pretpostavimo da je doslo do pada cene secera. a smanjuje se ponuda. Uzmimo za primer ponudu jabuka na trzistu.2. Dakle. Uspostavlja se nova tacka ravnoteze na nizem nivou u odnosu na pocetnu tacku ravnoteze “e”. Ukoliko dodje do smanjenja cene secera . Uz smanjenje troskova proizvodnje prodavci bi na trzistu uz svaki raniji nivo cena mogli da ponude vecu kolicinu ovog proizvoda. 11 . kako je ovde rec samo o ponudi u daljem tekstu analiziracemo kako ponuda utice na ravnotezu. odnosno do porasta troskova proizvodnje kriva ponude jabuka se pomera u levo. P S’ S Pe’ Pe e’ e D Qe’ Qe Q Uzmimo sada za primer proizvodnju sladoleda. dolazi do porasta ponude I pomeranja krive ponude u desno. UTICAJ PROMENE PONUDE NA RAVNOTEŽU Na ravnotezu mogu uticati i promena ponude i promena traznje.

Ponuda je neelasticna ako ponudjena kolicina neznatno reaguje ne promenu cene.str. 3. ELASTIČNOST PONUDE Cenovna elasticnost ponude jeste mera koja pokazuje koliko ponudjena kolicina nekog dobra reaguje na promenu cene tog dobra. Qx -----------Qx del. “On izrazava odnos izmedju procentne promene ponudjene kolicine odredjenog dobra i procentne promene visine njegove trzisne cene. tako da u digom roku ponudjena kolicina vise reaguje na promenu cene.3. Na vecini trzista kljucna determinanta cenovne elasticnosti jeste vremenski period u kom se elasticnost posmatra. Osnovi ekonomije.. 75.1. 12 . Ponuda je uglavnom elasticnija na duzi vremenski period nego na kratki vremenski period.* ---------del. Naučna knjiga Nova. Na kratki vremenski period ponudjena kolicina ne reaguje u velikoj meri na promenu cene. Tokom kratkog vremenskog perioda proizvodjaci nisu u stanju da izvrse neke bitne izmnen u procesu proizvodnje. Beograd.= ---------------. Qx Px Es = -----------------.god. ARITMETIČKO IZRAČUNAVANJE ELASTIČNOSTI PONUDE Pokazatelj stepena reagovanja ponudjene kolicine jednog dobra na promenu njegove cene jeste koeficijent cenovne elasticnosti (Es). 2006. Za ponudu nekog dobra kaze se da je elasticna ako ponudjena kolicina znatno reaguje na promenu cene. Px Qx -----------Px 5 Savković R. Tokom duzeg vremenskog perioda proizovodjaci mogu da izgrade nove fabrike ili da zatvore postojece. Px del..”5 % promene ponudjene kolicine Es = ------------------------------------% promene cene % promene Q = ------------------% promene P del.

manja cena utice na smanjenje ponudjene kolicine. a kriva ponude je paralelna sa y-osom. 3. robu. Svaka promena cene ne izaziva promenu ponudjene kolicine. Elasticna ponuda znaci da promena cene od 1% dovodi do promene ponudjene kolicine za vise od 1%. 2. Slika 8. Odnosno Es = 0. 4. P Es = 0 Savrseno neelasticna ponuda se uglavnom vezuje za lako kvarljivu Es = ∞ 0 Q 3.Veca cena utice i na vecu ponudjenu kolicinu . Odnosno Es > 1. 3. 1. medjutim. Savrseno elasticna ponuda znaci da I najmanja promena cene dovodi do velike promene ponudjene kolicine.2. VRSTE ELASTIČNOSTI PONUDE Ponuda moze biti : savrseno elasticna elasticna jedinicno elasticna neelasticna savrseno neelasticna. 13 . Dakle koeficijent cenovne elasticnosti je uvek pozitivan broj i kriva ponude je pozitivnog nagib. 5. a koeficijent cenovne elasticnosti je jednak beskonacnosti. Savrseno elasticna ponuda jeste samo teorijski primer jer se u praksi jako retko srece. Savrseno neelasticna ponuda govori o fiksnoj ponudjenoj kolicini. Kriva ponude je u ovom slucaju paralelna sa x-osom. kao I savrseno elasticna ponuda I savrseno neelastina ponuda retko se srece u praksi I predstavlja uglavnom samo teorijski primer. 2. 1.

tangentu.3. “U tom slucaju za merenje elasticnosti u jednoj tacki koristimo pomocno geometrijsko sredstvo .. 6 Savković R. dok je u stvarnosti cesci slucaj krivih ponude koje nisu oblika pravca.str. Beograd. U tacki C..”6 Slika 9. i u zavisnosti od toga da li tangenta polazi iz koordinatnog pocetka.4. tako da je dodiruje ali ne sece. sece apcisu ili ordinatu zakljucujemo koliki je koeficijent elasticnosti. Osnovi ekonomije. gde je tangenta paralelna sa y-osom ponuda je savrseno neelasticna. Naučna knjiga Nova.god. vidimo da je u tacki A ponuda savrseno elasticna jer je tangenta paralelna sa x-osom. S P C B A Q Na slici 9. 78. CENOVNA ELASTIČNOST PONUDE U JEDNOJ TAČKI U dosadasnjoj analizi merenja elasticnosti ponude u jednoj tacki koristili smo samo krive ponude oblika pravca. 2006. Neelasticna ponuda znaci sa promena cene od 1% uzrokuje promenu ponudjene kolicine za manje od 1%. Jedinicno elasticna ponuda znaci sa promena cene od 1% dovodi do promene ponudjene kolicine. 5 . 3. Tangentu povlacimo kraj izabrane tacke. Odnosno Es = 1. 14 . U tacki B elasticnost je jedinicna jer tangenta polazi iz koordinatnog pocetka. Odnosno Es < 1. takodje za 1%.

3. 2006. U tom slucaju ponuda ce biti neelasticna. Tada je ponuda veoma elasticne. tada ce i mali porast proizvodnje izazvati veliki porast granicnog troska.”7 Zbog cega je to tako ? Zato sto se proizvodni inputi lako mogu nabaviti na trzistu po tekucim cenama. Kada preduzece nije u potpunosti iskoristilo svoje proizvodne kapacitete tada moze povecavati obim proizvodnje. njena elasticniost ce zavisiti od toga koliko ce porast cene dovesti do ulaska novih preduzeca u posmatranu granu ili suprotno tome koliko ce pad cene dovesti do izlasa preduzeca iz grane. 7 Savković R. Kod nekih drugih oblasti proizvodnje nece doci do rasta jer su proizvodni inputi nedostupni. Beograd.4. Kao sto je vec pomenuto na duzi rok ponuda je elasticnija. Osnovi ekonomije.. Naučna knjiga Nova.str. ne mogu se lako povecati. Veca ili manja elasticnost ponude zavisi I od vremena koje stoji na raspolaganju proizvodjacima da prilagode obil proizvodnje promenama cena.. elasticnost ponude zavisi od toga koliko porast ili pad proizvodnje nekog preduzeca izaziva porast ili pad u njegovom proizvodnih kapaciteta. jer proizvodjaci imaju vremena da koriguju proces proizvodnje. a da granicni trosak ostane isti ili da se neznatno promeni. Posto je kriva ponude identicna sa rastucom krivom granicnog troska. Elasticnost ponude zavisi i od kretanja troskova proizvodnje. dok je na kraci rok ponuda manje elasticna ili neelasticna jer proizvodjaci ne mogu uvesti velike promene u procesu proizvodnje.god. Ukoliko govorimo o elasticnosti neke proizvodne grane. 80 15 . FAKTORI ELASTIČNOSTI PONUDE “U nekim proizvodnim granama cak i mali rast cena moze dovesti do znatnog rasta njihove proizvodnje.

4. Uz detaljnu analizu ponude i njene elasticnosti mozemo doci do veoma bitnih podataka u analizi trzista i njegovih sastavnih delova. vec analizu i jednog i drugog. ZAKLJUČAK U ovom radu pokausala sam da objasnim pojam i primenu ponude kao i njenu elasticnost. Zato nikada ne treba primenjivati samo analizu ponude ili samo analizu traznje . 16 . Medjutim ponuda bez traznje ne moze nam dati pravu sliku o kretanjima na trzistu.

4.N.prof. Ekonomski fakultet. 3. „Osnovi Ekonomije”.dr. „Ekonomija – uvodna anlaliza” – Paul A. „Teorija cena – mikroekonomske teme” – prof. Beograd 2006. god. Beograd 1969. Savkovic.dr.LITERATURA : 1. 2. R. god. Beograd 2006. Lj. Maksimović. Gregori Mankju. Samjuelson. Naučna knjiga Nova. 17 . „Principi ekonomije”. god. god. Kragujevac 2008.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->