PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM.” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1. 2. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ. FATIHU I JEDNU SURU.• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA. 5. UMIJEMO LICE TRI PUTA. 6.ALLAHU EKBER. NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. LIJEPO SE OBUČEMO. • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU. NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST.. • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA. ISPEREMO NOS TRI PUTA. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ. E ‘UZUBILLU. 3. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI). FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT. 7.ALLAHU EKBER.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA. 4. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH. BISMILLU. 9. OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. 8. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? . • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI .Š.

• KADA PROĐE RAMAZAN. NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA.S. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE.GODINE U MEKKI.S. • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ. A. KOMŠIJE I PRIJATEIJE. • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA. KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA. • ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU. . HIDŽRA SE DOGODILA 622.S. A.S. .POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA. GODINE. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. A.TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE.REBIUL EVVELA 570. A. U ARABIJI.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A.MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA. OBILAZIMO RODBMU. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN. . KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA.NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. JE ROĐEN 12. • KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.? MUHAMMED. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED. NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA.S. NOSIMO . • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA.

AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ.Š.Š. MELEKE .Š.VE-L-JEVMIL AHIRI . . VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ. VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? .VE RUSULIHI .BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’.VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ. DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? .NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA.VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) . A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’. .

MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: . IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA. -DAVATI ZEKAT. U ČASNOME KUR`ANU. -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL.ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET.UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA.ČUVANJE TIJELA.DA NA TIJELU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG. MALE ILI VELIKE. KRV.ABDEST UZETI. . KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE….NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO. • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI . -POSTITI MJESEC RAMAZAN. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI.PROPISNO SE OBUĆI . NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO. • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA.Š. • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM . SVINJSKA MAST.PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO.. .PREMA KIBLI SE OKRENUTI . -KLANJATI PROPISANE NAMAZE. . ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE..DA BUDE ČISTO TIJELO. I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU.NA VRIJEME KLANJATI .

. -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA.ISPEREMO USTA I GRLO 3X .OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA .UMIJEMO LICE 3X . • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI.VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. . UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA. • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU.Š.OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. (OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM. .. POLICE I SL. TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU. • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU.ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI. • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE.POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH). • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA. DŽ. UREDNOST.OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA .OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA. -OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI.NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA. NAMA JE ALLAH. . ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE.SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR. DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? .ISPEREMO NOS 3X .). .

U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA.POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA. . TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. . DVORIŠTU.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA. . KUĆE.H (2X) DODITE NA SPAS . -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA..U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ.H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4. AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE.VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI. HAJJE 'ALE-L-FELA.H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. • KAKO GLASI EZAN? 1. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE. -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA. • ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU. -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA. • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU. IGRU I DRUŽENJE. • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN. MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. ULICI ISL.

PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA. JE ROĐEN U MEKKI. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA. DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU.S. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.HI TE' ALA. • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA. SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE.S. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA.HI TE'A. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER. • KADA SE RODIO MUHAMMED A. .S. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB.S.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA. • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE.? MUHAMMED A.? DJED MUHAMMEDA A.S.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A.6.S. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM .NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM .S.

SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST. • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A.S.S. • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A.• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A.S.S. ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC.SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU.POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET.DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A.? ZVALA SE ŠEJMA . .S.NAPREDAK. PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A. • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI. (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA. A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA.S.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH. • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A. .S. LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? .JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE. . DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI. .? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB.

š. podučava ptice da sagrade gnijezdo.s. • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost.š.PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž.š. dž. -namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama. • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi.namaz. DŽ. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu. ikindija.Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA. podne.s. A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“. Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba. • Šta je Allah dž.jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku. za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a.stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog.. • Šta je rekao Muhammed a. dva puta godišnje bajram – namaze. životinja i biljaka. BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu. pa se u njoj pet puta kupao. a da ga Allah ne hrani. Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi. Božiji poslaniče. • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno. ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet.povremeno dženaze . za vrijeme ramazana teravih-namaz. Još klanjamo i petkom džuma .DRUGI ISL. akšam i jacija. }. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA . PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO .š. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića.namaz.Š.On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza. . • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž. • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva.

kaže o poštivanju starijih? Muhammed a. • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom.s.raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi. .družim se s prijateljima kada me pozovu. . je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu. . • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život. POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a.š. • Šta smo dužni prema starijima? . ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah. .nikad ne idemo ispred njih.kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu.ako im je pomoć potrebna.. džellešanuhu. . da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? . trebamo biti uvijek zahvalni.• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja.prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni.kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom.kada se posvađaju nastojim ih izmiriti.kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih. • Šta Muhammed a.s. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga. postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti. . .pomažem mu mektebskim i školskim zadacima.pomagati ih . . -bavljenje sportom i rekreacijom. Allahu.ako se igramo. a naročito ako smo zdravi.pri susretu pozdravljati starije osobe. . . -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara.s.podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše.namaz i koliko ima rekata? . dž. .ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici.obići ga u bolesti. prekinemo igru dok stariji ne prođu. . . -pravilnom ishranom . čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne . • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu.

. tehijjatu euzubilla.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI .Farz podne . sluh.Rekat 2. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. hrana .Rekat 1. bismilla.Rekat 2. • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak. voda i hrana.KIBLETI . • Kako se zanijeti sunnet podne .kao što su zrak. bismilla.Rekat 4. euzubilla.ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L. • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1.ALLAHU EKBER 1.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke.Sjedenj e et-tehijjatu 3.Z . sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet.Rekat 2. euzubilla.KIBLETI . . voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati . bismilla bismilla.ALLAHU EKBER. vid. sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne .Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et.Rekat 4.Rekat 1.Rekat 2. Prvo se klanja sunnet.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI .Sjedenj 3. ne možemo živjeti. onda farz i na kraju sunsunnet. fatiha fatiha fatiha bismilla.namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: . fatiha bismilla.Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.Rekat 2. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI .ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L.KJBLETI .Rekat subhaneke. sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti.Podne .Z . tehijjatu .ALLAHU EKBER. Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta.namaza?Sunnet podne . Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM . četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.

Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib. (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž.TA'AMI VEL AKILlN. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest. učini da naše blagodati budu stalne. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona . što je bilo čudno za stanovnike Mekke.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL. • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima. naša država trajna.-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela.Ostali su se razbježali.povraćanje iz želuca.MUSLIMlN. VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE . ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest.š.T . • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj. povećaj a ne umanji. -bilo koja prirodna nužda. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA. • Šta je Muhammed. (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM.s.HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L. a.• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom.Upravo te godine se i rodio Muhammed a. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike. • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad. pa tu godinu prozvaše „Godina slona“. Allahu naš. razbolio se i umro u strašnim mukama. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki.i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak..Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje. naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni.s.š. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu. ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a.s. rekao o namazu i abdestu? .a ako zaboraviomo. Allahu naš.-glasno smijanje u namazu. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž. kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI.

a.akšama.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki. kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće.(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza. • Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi.otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu.“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana.nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca .nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi.s. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il. • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest . kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. u Saudijskoj Arabiji.nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore.(podnevni namaz) Ikindija .traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom.knjizi koja sadrži i islamski kalendar.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima . • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah. (večernji namaz) Jacija .2. potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje).Muhammed a. a abdest čuva vjernika. . osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli.jacije. • Kako se uzima tejemmum? (1. • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija. • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza.s.nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači . • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi. (popodnevni namaz) Akšam.3.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje). je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo. su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA.a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata. potresti ih i potrati lijevu desnom.

• Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A. odnosio prema djeci. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti. pića. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo.S. • Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke. i drugih tjelesnih uživanja. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. postiti mjesec ramazan. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek. na arapskom ili na maternjem jeziku. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje. • Kako glasi nijet za početak posta. Oko kabe se nalazi harem. dakle. To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka.danima Ramazanskog bajrama.s.s. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz. ima ravan krov i nema prozora. VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a.Treći islamski šart je. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam. • Šta je post? Post je ustezanje od jela.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana. pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a. na arapskom ili bosanskom jeziku: . Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. čak su neki svoju žensku djecu. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima.

namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L.namaz i koliko ima rekata? Ikindija . fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. (Allahu moj.VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU.Rekat 4. tehijjatu .Sjedenj 3.ALLAHU EKBER. • Kako se klanja ikindijski farz? 1.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.KIBLETI . • Kako se zanijeti sunnet ikindije .ALLAHU EKBER. sura bismilla. . tehijjatu euzubilla. • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: .namaza? Sunnet ikindije .Rekat 2. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama. .okupati se i namirisati.obući najljepšu svečanu odjeću. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana. .„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU. džamiju i okolicu.Rekat 2.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. a. tehijjatu e a.Rekat 2. IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija . .očistiti i uljepšati kuću.namaza? Farz ikindije .Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. .u tebe vjerujem. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.iz Tvoga obilja se iftarim).u tebe se uzdam.proučiti nešto pred dušu svojih najbližih. . tehijjatu euzubilla.VE BIKE AMENTU.Sjedenj 3.namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama.Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete. • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan.Rekat 4.Rekat 2.radi tebe postim. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1.Rekat 1.KIBLETI .Rekat 1. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz.

komšije.tri tekbira e'uzubillu.ALLAHU EKBER. • Zašto volimo jedni druge? .Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž...S. Have. rodbinu i prijatelje i . približivši se zabranjenom drvetu.s. prvobitno. fatihu i jednu suru i tri tekbira. .s. • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida. • Kako se zanijeti bajram . i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a. dao Ademu a.namaz? Nakon što zanijetimo .poraniti u džamiju na sabah – namaz. a. . ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik.učiti tekbire i udijeliti što više sadake. šehidima i svim muslimanima i muslimankama. Ima dva rekata i šest tekbira.? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom. i h. • Šta je Allah dž.a prva žena se zvala Hava.š.Sin i Fatihu svojim najbližim.. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji. dovu i predamo selam. fatihu i jednu suru. a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram .darivati drugima bajramske poklone.namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama.namaza? Bajram . Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu. bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su. i h. na što ih je šejtan naveo.š. . • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN". oprostio.Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca. Na prvom rekatu učimo: subhaneke.s.KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI.? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem.namaz i koliko ima rekata? Bajram . • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a. bismillu.posjetiti svoje najbliže.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. Na drugom rekatu učimo: bismillu. Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-. a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu. Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate.Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU.. A.podijeliti radost Bajrama sa drugima.s. • Kako se klanja bajram .

• Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže. • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže.u vezi prijatelja? Muhammed a. • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti.s. a. Međutim.stalno u službi Uzvišenog Allaha. KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka . -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest. • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ.prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail . To zna jedino Allah.s. Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur. -u društvu ne uznemiravamo druge. dž. jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika. Šejtani navode ljude da čine zla djela.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni. ("Ko ti je Bog"?.Zato što smo svi djeca Ademova a.a šta laganje? .s.prenosio je objave Allahovim poslanicima. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama. -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne. ne jedu ne piju ne razmnožavaju se. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka. je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati. vršeći različite zadatke.s.ja vjerujem u Božije meleke. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI . Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela. Azrail . ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž. -ne pričamo i ne smijemo se glasno. ne umiru. bezgriješni su. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao.) Najpoznatiji meleki su: Džebrail . razgovaraju i pomažu jedni drugima.zadužen za nafaku i prirodne pojave. PREVARA. • Šta je rekao Muhammed a. "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre.š. poznati su nam neki. "Koja ti je vjera"? .š. • Šta je laž.

majkom na tom putovanju? Muhammedova a.s. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed .rekao za laž i krađu? Muhammed a.s. . putovao je sa majkom u Jesrib.s.s. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a. • Šta je poslanik a. amidža se zvao Ebu Talib. krađa i druga loša djela koja je Allah dž.imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a. • S kim se Muhammed a.navršio šest godina. • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha. preuzeo je amidža Ebu Talib.s. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a. • Koliko je Muhammed a. znakove posljednjeg poslanika.s. te da će ga štititi do kraja života.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a.s. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a.s. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta.s. koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice.s. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu.To je veliki grijeh.s. plemenite oči. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa. je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib.s.s. družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib. je rekao:“Uistinu .s. • Šta je Muhammed a. amidža? Muhammedov a. • Šta se desilo sa Muhammedovom a. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a.s. bistrina uma.“„Neka je proklet onaj koji krade. • Šta je bilo sa Muhammedom a. • Navedi osobine Muhammeda a.s.s.Laž je govor u kojem krijemo istinu. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a. ali i u šali isključivo govorim istinu.s. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara.s. dobrota srca.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a.s.kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a.ja se volim šaliti.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje. zabranio.s. • Gdje je Muhammed a. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju.s.š. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“.

• Čime je kažnjen Nuhov a.s narod je obožavao kipove.• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža. g. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima. Zbog svoje važnosti. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe. kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike.S. HIDŽRETSKI KALENDAR . klanjaju bajram namaz. lađa? . komšijama. rodbini. a. • Šta se može zaklati za kurban? deva. po Isa.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a.š. • Šta je Allah dž. • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd.s.? Da pravi lađu. Bilo je to 622. • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI.s. narod? Nuhov a.s.s.s.s.Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja.ALLAHU EKBER. događaj hidžre je. preseljenja Muhammeda a. i muslimana iz Meke u Medinu.zato što se u tim danima obavlja hadždž. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram . 10 dana kraća od sunčeve). • Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A.Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak.s. naredio Nuhu a. uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle. • Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha. • Gdje se zaustavila Nuhova a.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre. na prijedlog hazreti Omera. • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza. • Čemu se klanjao Nuhov a.

• Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a.L . • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI .S – SALATIL.Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana.L . • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor.VESlLETE VE-L.TAMMETI VE .te pripremati se za namaz.'AZIM'.DA'VETI .'ALIJJI . što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći.VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH. zaista.ATI MUHAMMEDENI-L.T . o svom snu.s.Ml'AD. ispunjavaš obećanja svoja . Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao.D . • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu.". Ti.KA'IMETI. INNEKE LA TUHLIFU-L. Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI .FEDlLETE.

Zebur -objavljen Davudu a.s.s. • Po čemu se vjera Ibrahima a. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an.ja vjerujem u Allahove dž. • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava.š. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l. već su obožavali razna božanstva.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi. 30 suhufa Ibrahim a.š. Kur'an – objavljen Muhammedu a.s.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104.s. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a.s. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute. 10 suhufa Šit a.s.s. • Kada je Muhammed a.objavljen Isau a. Salih a.š.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI . dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima. Indžil. 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a. savjeti.s.? Nakon Nuha a. razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? .s. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu. 50 suhufa Idris a. (od toga. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini. dove i propisi o životu ljudi. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a.s.s.s. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A.s. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž.s. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž. ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a.

Sjedenje subhaneke. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije .namaz i koliko ima rekata? Jacija .? Otac mu se zvao Azer. sagradio i s kim? Po Allahovoj dž. bismilla.š. SALATE SUNNETI-L. et-tehijjatu subhaneke.IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije . Tako su nevjernici bili poniženi.s. • Jacijski sunnet tabelarni pregled.KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L. i njegov sin Ismail sagradili su Kabu.s. • Navedi imena porodice Ibrahima a. im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu. • Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a.s.KIBLETI ALLAHU EKBER.namaza? Sunsunnet jacije .s. bismilla. 1. dobio ime Halilullah? Ibrahim a.Rekat 1.s. fatiha salavati euzubilla. et-tehijjatu euzubilla.Rekat 2. Allah dž.š.'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru. naredbi Ibrahim a. četiri rekata farza. bismilla.s. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra. a Sara je rodila sina Ishaka a.'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI . je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta.Rekat 4. • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled .namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija .š.s.Rekat 2. fatiha salavati bismilla.Sjedenje 3.Rekat 2.s.s. • Zašto je Ibrahim a. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla. bismilla. međutim Allah dž.s. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž.Rekat 1.Sjedenje subhaneke.Rekat 2. • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a. sura bismilla. u vatru.š. Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž.š. uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj.š. je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a. Hadžera je rodila sina Ismaila a. Imao je dvije žene Saru i Hadžeru.Sjedenje 3. • Šta je Ibrahim a.ALLAHU EKBER.s.Ibrahim a.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. eteuzubilla. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA.Rekat 4. etbismilla.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega.. DŽEMAT. na ruku'u. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju.U safovima nesmije biti praznine. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama.s. i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno. 'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama. Fatihe i sure na kijamu.s. • Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci.Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički). sedždama i sjedenjima. • Šta je Poslanik a.(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? . Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an. Poslanik a. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju. • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način. • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. Bismille. je rekao da. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza. • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice. čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. pomažu. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat.

Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž.š. ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a. trgovati i da sklapaju brakove s njima. od 617 . gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija). Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine. ? Porodica je bila zapanjena. tj. Bili su i bojkotirani.š.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu.imami' ( što znači. voljom postala prava ptica. izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž. akšamu.s.s. teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan. pomoć oživio mrtvaca. • Kako je reagovala porodica h. bajram namazima. Ebu Leheb .zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A.S. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu. Muhammed a. odjeću. ponižavala.s.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren.s. džumanskom farzu na oba rekata. godine. Većina njih ga je ismijavala. godine poslanstva do 10. prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije. puhanja u kljunAllahovom dž. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani.620. • Kako se zvala majka Isa a. npr. 'pristadoh uz ovog imama'). Bojkot je trajao tri godine ( od 7.š.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a. .s. pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž. kako bi ih kaznili zbog njihove vjere. donio Isa a. je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a. riječi: 'iktedejtu bi haze-l.njegov amidža. ispred riječi 'Allahu ekber'. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a.s.s.s. izbjegavala a neki su ga i napadali. uzbuđen i prepadnut. god) • Kada.s. ljudima? Progovorio je u kolijevci. • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam. odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik.sve joj ispričao.š. jaciji. i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a. Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru. Prvo je pozivao prijatelje. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji. • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život. Nisu mogli kupiti hranu. a nakon toga počeo je pozivati javno.

upitati za odreženu osobu. dijeliti igračke. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima. da se volimo. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti. LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća. sestre. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh. objavio je Isa a.š. tetka. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb. međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž. Isa a. prodavnica.š. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a.š. upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? . • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž. Indžil i poučio ga mudrosti.s.s. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu. • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se. od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž. nazvati selam. • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet.š. dajdže. Allah dž. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem.s.š. i čemu ga je poučio? Allah dž.s.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme .š. uzdigao i spasio od nevjernika. kuća.• Koji kitab je objavio Allah dž.š. U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž. ne galamiti na njih. međusobno posjećujemo i pomažemo.š. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž. i On će im zbog toga povećati bereket u kući.

• Šta su Musa a. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna. naređuje Musa a. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil. • Koga je na molbu Musaa a. je nadahnuo Musaovu a. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu.s.s. brata Haruna a. odjeće.s.s.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž. • Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a. kuće i okolice u kojoj živimo.s.š.š. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela. čuvati se prejedanja.s.s. • Kako je Allah dž. pomogao Musa. • Kako je Musa a.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti . da udari štapom po moru.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj.s. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A.s. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta. spašen? Allah dž. Allah poslao da pomogne Musau a.s. čuvati se upotrebe svinjskog mesa.a. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga.š.S • Kom je narodu pripadao Musa a. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a. • Koji kitab je objavljen Musa a. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje.? Prvu veliku objavu Tevrat.s. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela. jesti zdravu dozvoljenu hranu. alkohola i drugih opojnih sredstava.s. obuće. jesti raznovrsnu hranu.a faraon injegova vojska su potopljeni. u poslaničkoj misiji? Musaovog a.s. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti.tako da se pred njima ukazao put u spasa. zato moramo redovno održavati čistoću tijela.

već je dužan da ga prenosi drugim ljudima.• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž. Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo. Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž. i koji su?.š. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. . • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne . Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu.donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst.učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab.š.a nagrada može biti i desetorostruka“ 3. 5. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2.posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? . • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1.š.š. .Š. 4. rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a.s. Dva načina i to: .Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika.s. Šta je Muhammed a.š. 6. bića 7. Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ. i uljepšava njegov moralni lik. • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: .

govorom Tekvin.š. 15.s.s. Jahja i Isaa a.? Muhammed a. a.š. pokazao Muhammedu a.s.jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi. 14. i Ibrahima a. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi. na Mi'radžu je Muhammedu.Bog živi Svojim vječnim životom Ilm. a. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a. spoznajemo i na osnovu značenja tih imena..s. susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a. večeri mjeseca redžeba. Jusufa a.). godine..š. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima. 17.š. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama.Bog je zauvjek. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9. Muhammedu a..Bog sve vidi Iradet.Bog govori Svojim bož.s.s.Haruna a. savršenstva 8. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud.Allaha dž. Na mi'radžu je.Bog je jedan Kidem. Musaa a. razgovarao sa Allahom dž.s.Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi .s.s.šerif) 12.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike). dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž. Idrisa a. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere. 621. Koga je Poslanik a.s.Bog sve zna Sem. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a. Šta predstavlja život na ovom svijetu? .. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a.š ISRA I MIRADŽ 11.s. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu).s. Allah dž.š. Džennet.Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat.Bog sve stvara.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam. Šta je Allah dž. 13.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž. 19. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18.s. lijepih imena.s.s.Bog ima i postoji Vahdanijjet. lijepa imena. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza.š. uzdržava i rastvara 10..Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16.Također. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž.Muhammedu a. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a. Džehennem.Svojstva Allahovog dž.Bog sve čuje Besar.s..š.Bog je oduvjek jer nije postao Beka.s.s.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog.

s. 21. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. Šta kvari post? Jelo . iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post.s. 20. dojilja. Šta je Muhammed a. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26.Period čovjekove pripreme za ahiret. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. a. Objasni pojmove: sehur. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed.. pića. nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja. 37. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23. 27. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik. 31. Kakva je vrijednost posta? . starije osobe 33. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. zatvorenik. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan. ljudi na teškim poslovima.i spolni odnos. potrebno je da ono bude lijepo. piće. 30.š.. pušenje. trudnica. pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36. zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32. pa i poslije smrti. . jer ga prati kroz cio život. 28. 35. putnik. imsak. Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela. 22. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24.

s. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. -ponedjeljak i četvrtak 41. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru. u Tebe vjerujem. u ime Allaha. Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50. 51. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama. Jesrib je tada dobio novo ime Medina. Kada je bila hidžra? 622 godine.pripremio posebne radosti i posebne nagrade. 52. ( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. u danima Kurban bajrama. 45. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a. U hadisi kudsijji Allah dž. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija.š.Allahu moj.i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r. a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU". Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA".a. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a. . kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu.6 dana mjeseca ševala. HIDŽRA 42.muharrem redžeb i šaban. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom.? Nagradu od 100 deva 49.s. Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž. izuzimajući prvi dan bajrama. zu-l-hodždže.s. 44.s.s.š. Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? . u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40. 46.") 39. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces. Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. dž. 47. ašura -svakog mjeseca po tri dana. -9 i 10 dan muharrema. sa muslimanima iz Mekke u Medinu. u ime Tebe postih. 43. -u mjesecima: zu-l-kade.š. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a. 48.? Muslimani su Poslanika a. postiti samo Petak ili samo subotu.

izaziva svađe. Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni. Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka. meso zvijeri ( vuk.. od Allaha. Harama je daleko manje. meso nekih domaćih životinja (pas. 54. tuče. TEŠKI GRIJESI 63.š. Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž. 57... šetati. medvjed.izaziva saobraćajne nezgode. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58. 60. . Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi. vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter. Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno.dozvoljenog. jastreb. Kako se grijesi dijele? Teški. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar.HALAL I HARAM 53. mačka) ptica grabljivica (orao. Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji. Koje su štetne posljedica alkohola? . Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza).š. 62. udisati zrak. živjeti. veliki i mali grijesi 65.štetno djeluje na odnose u porodici. 55.) Njih ne možemo ni nabrojati.s. Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima.zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž. Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje.štetno djeluje na ljudsko zdravlje. dopušteno i dozvoljeno. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. . lisica idr. pričati. ubistva i ranjavanja . zmija idr) krv i Alkoholna pića 61. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina). 56. Je li više halala . strvinu ili meso uginulih životinja. . ili harama . Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje).

za oprost grijeha. .. Riddet . dž.da tevbu činimo u ime Boga.š.dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje.s. ko ga donosi.posta i sl.. i imanske šarte. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl.s. Šta Allah. dž. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69. a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh. ko se njegovim novcem hrani. vjerovat lažna božanstva. i ne vraćati se grijehu .napuštanje islama Nifak . Koliko je Muhammed a.prestati činiti grijeh.istigfar Ljudi su bića sklona griješenju.pripisivanje Allahu dž. TEVBA – POKAJANJE 72. ko ga kupuje.š..š. druga Kufr . Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah. je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom. dž.iskreno se pokajati.Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. a. a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71.š.Poslanika a. kome se proizvodi.. 73. kome se kupuje. kome se donosi. VELIKI GRIJESI 68. ko ga pije. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: . Nabroj teške grijehe? Širk . Kur'ana.namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) . .. Ak 66. pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman. Posebno je važno da se odmah. obećava oprost.š.dužnosti (namaz. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna. bez odlaganja. Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž.) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67. džamije. ko ga prodaje.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž. 74.š. ko ga toči. huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d.nevjerovanje u Allaha dž. Stoga je važno da često činimo tevbu.š.š. prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed.post 70. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu. namaza. a ne radi nekih drugih razloga. To su: onaj ko ga proizvodi.s.

Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta. USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81. dž. ezana. zatražimo oprost. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje.s.š. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI. zikra 79. Dova je molba koju upućujemoAliahu. za nešto.š. MESH PO MESTVAMA 85. dž. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima. za neku želju u životu.s. ljubav. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha. Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“.. Dovom skrušeno molimo Allaha dž. Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). kuća.Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata). 86.. 76. Gdje je sagrađena Poslanikova a. da priznamo svoj grijeh i da od Allaha. sadakom. bliskost.iseljenici. Nastojao je razviti bratske odnose. džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci . 87. samilost i dobrotu među njima. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana . gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. 78. MALI GRIJESI 77. 80. 82.75. 83. on postaje veliki grijeh. Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku. Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. Važno je da dođu (riječi) iz srca.ako smo obukli mestve bez abdesta . Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: .š. za dobro na ovom ili budućem svijetu. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84. zikrom i različitim dobrim djelima.s. Kakav je odnos Muhammed a. ikameta. džuma do džume. 88. ramazan do ramazana. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh.s. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza.

zdravlju i bolesti. 98. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu). Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti. 102.ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89. noge će okrenuti prema kibli. 91. 96. 94. sjedeći. pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95. jeste namaz. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir. Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti. 97. izobilju. 99. a to potraje više od dvadeset i četiri sata. stajanje u namazu . saviti ih u koljenima.ako su mestve poderane . 93. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. bez kojih namaz nije valjan..? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta. 92. ležeći i išaretom.š. početni tekbir (Allahu ekber) kijam.ako mestve nisu čiste . Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž..š. dž. starosti. Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km. NAMAZ BOLESNIKA 90.. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći. ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. onda sa takve osobe spada ova dužnost. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove. i kada klanja za imamom mukimom. zbog teške bolesti ni išaretom. siromaštvu. Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana. vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza.

Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. posljednje sjedenje u namazu. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. zbog napuštanja položaja od strane strijelaca. NAMASKI VADŽIBI 117. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. 112. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata.s. 111. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a. pregibanje u namazu sudžud. 116. BITKA NA BEDRU 103. učenje Kur'ana u namazu ruku.s. a među njima i "prvak šehida" h. Oni koji nisu mogli platiti otkupa. Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a. Šehida je bilo 14.s. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . 110. pušteni su na slobodu. A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. kod izvora na brdu Bedru 106. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika. Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun. koja je naoružavala Mekkelije. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a. poginulo je sedamdeset mušrika. 115. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati. 105. BITKA NA UHUDU 109. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili. a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo. 118. 113. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. 104. a mušrika tri hiljade.. Hamza. 108. 107. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke. Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću. a mušrika je bilo oko hiljadu. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti.kiraet.

obazriv. 125.proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza.s. akšama. Kada je Muhammed a. elegantan i dostojanstven. 124. umjerenost. plemenit prema slabim i nejakim.? Bio je umjerene građe. Opiši izgled Poslanika a.s. crne i krupne oči. Vadžibi vezani za ruku i sedžde .brada gusta a čelo široko. . 123. strpljiv u nedaćama. bio je odvažnog držanja. najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a.? Muhammed a. .s.S. Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan. . blagost. Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca . Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima. pravedan.Nije bio oštar. .s. .proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza. .s. nepokolebljiv. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu. zubi su bili bijeli poput bisera. i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi. Bio je blag i tolerantan.s. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza. nakon dizanja sa rukua.proučiti 6 tekbira na bajram namazu. hrabrost. . iskrenost.Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata). OSLOBOĐENJE MEKKE 126.da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha. tako da se osjeti tvrdoća tla. . iskren. ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude.Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti. na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje . izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali. i na svim rekatima namaskih sunneta. kosa mu je bila crna . imao je svijetlo i vedro lice. 127. druželjubiv i pažljiv. hrabar. 120. Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost. pravednost. Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a. darežljivost.ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu. LIK MUHAMMEDA A. umjeren. 122.s. uvijek je bio staložen.proučiti ettehijjatu na oba sjedenja. Zbog čega je Muhammed a. je bio najljepše ćudi. cijenjen i voljen. 121. među plećima je imao poslanički pečat. Svi su željeli biti u njegovom okruženju.na sedždi staviti čelo i nos na tle.smiriti tijelo na ruku`u.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu.

Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza. velikodušnosti. 130. Kakva je naređenja izdao Muhammed a. Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza.. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela. 138. 129. Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135.s.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja.128. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam.Bili su presretni. Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama. Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a. 133. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139. . Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire. 140. 141. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a.s.s. 132. 131. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka. skoro sve Mekkelije primile su islam.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije. je naredio da se niko ne ubija.s. a. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu.s.s. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu. To je bila najveća pobjeda Muhammeda. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu. vojnicima? Poslanik a. ne kažnjava niti ponižava.. Kako je Muhammed a. 136.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne.

Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?. 150. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom. Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana. 153. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje).142. koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza.KIBLETI . Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila. Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza.KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz. i dva rekata sunnetil-vakta. 147. Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata. 149. 151.i šetiri sunsunnet. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje.Nakon što hatib završi hutbu. Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra. klanjaju se četiri rekata sunneta.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz..ALLAHU EKBER Farz džume . 143. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume . 144. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra. 145.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI .KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet.namaza.ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. 152. (izuzetak je Akšam namaz) . Poslije klanjanja sunneta. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. 146. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje. klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148.

sedžde'. o sticanju znanja? Božiji Poslanik..š. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi. Sunce.s. a. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a. postojanja. kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje.š.Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž.š. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje. biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž. s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž. Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". zvijezde. Zemlja. postojanja su posvuda oko nas. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet. • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “. • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda.Allah je jedan . • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu. • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu.s. Vahdanijjet . što znači: čujemo i pokoravamo se. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber.154. 156. Mjesec. • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put. • Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R". drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat.s. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet . Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud .slavljen je moj Gospodar Uzvišeni. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155.. oprosti nam Gospodaru naš.

a.jedan.š.. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu. Nije rodio I rođen nije. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a. Reci On je Allah . Sva slava pripada Allahu. Ti nemaš sudruga. (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela.bez početka.š. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća. znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a... ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž. Allah dž. . -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet). Stvoritelj svega Jedan i Jedini. i njen prelazak u berzah. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž.š. posljednji put obavio hadždž.Odazivam ti se Bože.Svi poslanici a.brine o svemu.š. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana. a Allah dž.Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj. je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili.s.š.š. • Šta je Muhammed.Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž.Allah sam po Sebi opstoji Allah dž.s. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah.s.nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo. Kijamun bi nefsihi .š. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju. obavili tavaf i saj. Beka . poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka.š..š.s. će postojati i kada sve nestane.š.š. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž.632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu. pošto nije stvoren neće ni nestati. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj.s. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu.Allah je zauvijek Allah dž.dž.s. Samo je Allah.a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh. dž. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate.š. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a.š. On je bez ikakvih mahana i nedostataka. I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed. a. Allah je utočište svemu.š. obavio svoj posljednji. a. oproštajni hadždž? Muhammed. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio.s. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu. Muhalefetun lilhavadisi . Kidem -Allah je oduvijek Allah dž.. dž.

u svojoj 63-oj godini života. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a.s. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom.s. a. radi polaganja računa za svoja djela. a. Muhammed.s. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu. • Koliko je Poslanik a. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž.s. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu.s. POSLANIKOVA A. • Kada je umro Muhammed. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura.s. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a.s.S. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema. 12.s. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. a. • Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života. a. rebiul evvela 11 g.s.š.. • Koga je ovlastio Muhammed a. U toj bolesti. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a.š. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha.s.? Muhammed. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a. imao djece? ..S.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar.s. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik. Ko ti je Poslanik. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju.š. 632.s. je umro u ponedjeljak. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset.? Muhammed. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A. godine.po H. u Medini.š. • Šta je to mizan? Mizan je vaga.

loza je nastavljena preko h. 14. nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli. Alije H.iza Fatihe u sebi reći Amin. unuci? Poslanikovi a. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti. a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini. na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste).na prvom rekatu. . -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber. . 13. 17. Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva. imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu. poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. kod svih namaza. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu.Muhammed a. Alije. Ummu Kulsum. . 12. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog. poslije hidžre. a žene nasprani' ramena. • Ko su Poslanikovi a.Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. izmet. 7.s. Fatime i h. 15. a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi . ispred Fatihe proučiti Subhaneke. 9. E'uzubillu i Bismillu. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje. no i on je kao mali preselio na Ahiret. koji su bili muž i žena. Rukajja i Fatima. gnoj. Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba. kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta. na ruku'u glavu izravnati sa ledima.s unuci su Hasan i Husejn . Sinovi: Kasim. a žene će učiniti suprotno. mokrača . 16. na sedždi čelo i nos na tle spustiti.s. kad se klanja u džematu. Fatima nadživjela oca. a žene na prsa. tečnosti koje izlaze iz polnog organa.na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. pa na lijevu stranu. • Kako otklanjamo velike nečistiće? . 18. Šestoro djece muje rodila h. -na stajanju kod svih namaza da mu.s. na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. dok su ostale tri preselile prije oca. Marija. alkohol. svinjska mast. na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati. 11. 8.sinovi h. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. Poslanikova. Hatidža a jedno h.škarci stave ruke na pojas. 10. Fatime i h. ali samo je h.. da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh. Kćeri su se sve poudale.tekbira dignu ruke naspram ušiju. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri. • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv.s. predati selam najprije na desnu. i toliko se zadržati na sedždi. a.

učenjem salavata. • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a.š.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa. dž.(npr. (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela. Zanijjeti se: .s. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a.s. • U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja. dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja. • Navedi jedan salavat na Poslanika a. • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću.s.s. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A.s. • Šta je Allah dž.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta .s.načina života Muhammeda a.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest.S. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a. hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha. • Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje.š.Redovnim pranjem.

Noć u kojoj meleki.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet. rebiul-evvel). .nastupa 10. večeri mjeseca redžeba. Klanja se kao sabahski sunnet. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA.ševvala i ukupno traje tri dana. Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana . bio na Israu i Miradžu.s. -Ramazanski bajram nastupa 1. Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.namaz je namaz koji se klanja u noći.Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl . • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1.s. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata.uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama. To je noć u kojoj je Muhammed a.zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana. • Koje su to mubarek noći u islamu? . -Mevlud .HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž. Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara. DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne. (12. Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l.KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA . -Kurban bajram . onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam.zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe.š.Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu). Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu.namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti.da podari rodnu kišu. a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore. .Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata. Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu.Lejletu-l-berat . Ako se klanja više od dva rekata. Po završetku uči se dova za kišu. počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu.Lejletu-l-miradž obilježava se 27.a.rođenje Muhammeda a.NAMAZ Istihara . NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž.š. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. muharrem). .NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L.15 noć mjeseca šabana .

(Krava..a. predložio Ebu Bekra r.a. u njenim neparnim noćima. prihvatili kao prvog halifu. Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r.Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. • Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno. obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili .kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći.a. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu.s. 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana.a. noć ramazana. za halifu? Omer r.Lejletu-l-kadr -27. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana.s. ali je bolje tajno. davanja hrane. najviše volio.godine. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima.s. odjeće. hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.š. A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice .š. Ona je najodabranija noć u godini.a. čini drugoj osobi. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku.noć mjeseca ramazana. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan. a ne da ga drugi vide.s. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu. i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile. • Zbog čega je Omer r. jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi.

se rodio dvije godine nakon Posalnika a. učinio hidžru. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku.a.Uvijek je bio uz Poslanika a. poslije porođajni ciklus.a.A • Kada je rođen Ebu Bekr r. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame.a. Omer r. • Na što namaz podsjeća čovjeka? . pomagao ljudima u nevolji. pa Omer r. • Kada je Ebu Bekr r.a. putovanje.š. koji je nakon Njega izabran za halifu. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit. Dženazu mu je klanjao Omer r. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž.? Ebu Bekr r. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga. iznio je Ebu Bekru r. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž. Idr. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam. 573 godine. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R.s.a.a.a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post. islamskom državom ? Dvije godine od 632.s. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava.s. • Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti.a. izuzetno težak fizički posao.. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol.a. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta. s Poslanikom a. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest. • Po čemu je Ebu Bekr r. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine. bio je najhrabriji. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika. te kod žena menstruacija. • Koliko je vladao Ebu Bekr r.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta. uvijek je govorio istinu. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r.a. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a.a.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu.žena. najumniji i najdarežljiviji ashab. do 634.s.s.a.š. trudnoća i dojenje novorođenčeta.

644. Omer r. Palestine. je islamskom državom vladao od 634 .isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h.s. -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka. Jordan. -strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost. islamskom državom? Omer r.A. • • .katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha . je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana.a.ružnih i nevaljalih djela. • Ko je predložio Omera r. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog. • Kur'anski ajet koji govori o namazu. -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena. riječi i naša djela. Nakon tri dana h. dijelovi Iraka.a. Omera.10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost .? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih. • Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti. Omer je preselio na ahiret. Kakav je nadimak imao Omer r. Omera? Osvojen je Damask.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara. Ko je i kada smrtno ranio h.a. -namaz odmara i odgaja. a potom Egipat.a. Koliko je vladao Omer r. Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h. da primi islam. god. (kiramun. (Ankebut 45) HELIFA OMER R. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h.a. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje. Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije. Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli.a.a Allah zna šta radite. za halifu? Ebu Bekr r. -postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim.

primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost. uši od slušanja haram stvari.? -da mu nazove selam kada ga sretne.i poslao u pojedine dijelove zemlje. kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi".Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h.Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an. god. H.. Šta znaš reći o h.Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala). Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide.a. -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela.A. Kufa. -da mu da savjet kada mu ga on zatraži. kao što je propisan onima prije vas. da biste se grijaha klonili. riječi i djela. Šta je još značajno za period vladavine h.a. -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan.Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba.s. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a."Post je štit" HALIFA OSMAN R. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h.Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu.š. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post.s. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r. -da mu se odazove kada ga ovaj pozove. je islamskom državom vladao od 644 . Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a. čuvati jezik od laži i ružnih riječi.Mekka.Bio je oženjen sa Poslanikovom a.656.s. Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h. -post nas čuva od loših misli.milost • • • • • • • • . Kako je došlo do ubistva h. -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu. islamskom državom? Osman r. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka.a.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž.kćerkom Rukajjom.s. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta. Kada je Osman r.

Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h. Ko i kada je ubio h.oraspoložuje isl. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h.s. bio je zet Muhammeda a. Alija je preselio na ahiret. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno. islamskom državom? Alija r.Aliji i Muaviji. Hasan. pomoć HALIFA ALIJA R.Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h. Koliko je vladao Alija r. Brzo su bili poraženi.š. hrabar i srčan u borbi. amidžić.s. Alije oni su se protivili i h. islam je primio još kao dječak.Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom.Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h. -upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h. Aliji? Bio je Poslanikov a.a. je islamskom državom vladao od 656 . izvrsno je poznavao Poslanikovu a. praksu bio je darežljiv i širokogrud. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara. Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje. god..a.a. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika.A Kada je Alija r. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž.Nakon tri dana od zadobijenih rana h. Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r. 5 godina . jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo.s. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo.661.a. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu.

Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE . 8.vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem.Allah sve svojom voljom čini Kudret . svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž. određenje ili kader. bića. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala. i to se naziva Allahovo dž. želi. Kako se dijele Allahova dž. roditelji. Ilm . Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad.Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi . živi svojim vječnim životom . 3.Allah sve zna. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati. Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud .š. Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu. govori. 5. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli.Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi . boja kože i sl. Po čemu poznajemo Allaha dž. Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata. To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost.š.š. Sem i Besar .š. U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž. 2.SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1. 1. 4.š.Allah ima i postoji Vahdanijjet . dž. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat . 3. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija.svojstava kojima se on u Kur`anu opisao. da odabere način življenja. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti. -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž.Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka .š. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž. 2.Allah je Kelam .Allah sam po Sebi opstoji 4.Allah.š. knjizi pomno čuvanoj 7. savršenstva.Allah sve čuje i sve vidi Iradet .š. 6.

zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž. izričito naredio da se rade. Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede. Dijele se na fardi . radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet).š.š. post. pod. a. odnose među ljudima. klanjanje sabahskih. brak.održava i rastvara ŠERIJAT 1. rekao ili šutnjom odobrio. sunneta). 2. 3.to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično. .s. Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši. 4. islamski pozdrav. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) .š.s. hadž.) Fardi -kifaje . morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati..a. EF ALI MUKELLEFIN 1. Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5. Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6.su radnje koje su naređene zajednici muslimana. npr namaz.Allah sve stvara.Tekvin .radnje koje je Muharomed a.š. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef).š. Sunnet . krivična djela i sl. Sunnet je sve ono štoje Muhammed. naredio da se čine.ajn i fardi .s.djela koja je Muhammed. Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta. post. imovinske odnose. namaza.radnje koje je Allah dž.. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž. zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi. život. Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata. radio.š.ajn . ( pet dn. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a.porodica i imetak. obrazovanje stručnjaka) Vadžib . razum.s.. nepritvrđene) .. Npr: porodica. kao i odnos čovjeka prema prirodi.kifaje Fardi . Sunneti-gajri muekkede ( obične. sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza. Sunnet. U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere.s. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu. Koji su izvori Šeriata? Kur`an. Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera. ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz. 2.s. Allahov dž. zekat.. zaklati kurban).Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. radio i preporučio da se rade.. rekao. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž.radnje koje je Muhammed a. Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž.

Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . izbacivanja sjemena u snu ili javi. poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi. ženi poslije hajza ili nifasa 12. lagati. ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1. Šta Allah dž. ubiti čovjeka. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. krasti). Traje najmanje tri a najviše deset dana.čišćenje od nečistog stanja 4.š. Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. Mubah . klanjanje dobrovoljnih namaza. jer ih je i Muhammed a. 13.su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi. stolica. Šta Muhammed a. a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu. pranjem. morska. spavati). Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11. Osoba je džunup sve dok se ne okupa.mekruhi koje nije lijepo činiti. kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. krv. povremeno radio. odjeće i prostora 5. Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10.voda (tekuća.djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati.djela koja je Allah dž. -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6. 7. jesti svinjsko meso. kockati se. Mufsid . Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode).. kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. uzimanjem abdesta ili tejemmuma. Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. sukrvica i gnoj.s. izvorska. Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa. 14. kišnica. Mekruhi tenzihen .čišćenje od nečiste materije .djela koja je lijepo raditi. Šta je nifas? . otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin.s. sperma. 8. Haram . Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem. Mekruhi tahrimen . Mekruh . Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol.Mustehab . 2.mekruhi koji su bliski haramu.npr: rukovanje pri pozdravu. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? .š. gusulom. Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe.

Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? . u džamiju ulaziti.na rukuu gledati u nožne prste .Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana. hajzli i nifasli zabranjeno je 15. Koji su sunneti kod dženaze namaza? .da se mrtvi ogasuli (okupa) . Osobama koje su džunuib.nijjet 4.na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti . Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost.farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17. tj. prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI. cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta.da je tijelo umrlog ispred klanjača .ADABI 1.suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće.da je zamotan u kefine . a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2. . 2. Kur'an bez omota uzimati.4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) .ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta .muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira. .sustezati se od kašlja . U kakvu dužnost spada dženaza . Kur'an učiti. a može se desiti da ga i nebude. povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1. koristiti sapun ili mirise 18.namaz je fardi . Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza. Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati. Nabroj mustehabe u namazu? . uljepšavamo namaz. ukloniti veću nečistoću sa tijela. 3.na kijamu gledati u mjesto sedžde . zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta. prije odlaska na bajram namaz. Kabu obilaziti (tavaf činiti). Koje su radnje obavezne .Stajanje (kijam) 5. . 16. oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame.sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice. Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? . kupanje započeti sa bismilom. Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz. uzeti abdest prije kupanja.Da je umrla osoba musliman . Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku.kifaje.namaz? Dženaza .na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena .

Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž. putu. Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i.nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza . Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera. treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE').Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu. 4. dižući ruke do ušiju. Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose. . Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno. Lijepo je učiti dove za umrlog.proučićemo Salavate.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L. izgovorili početni tekbir . tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. . Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1.nakon prvog tekbira proučiti subhaneke.i namaz je završen. na desnu pa na lijevu stranu. stjecanjem znanja. Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila.š. 2. -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke. 11. 8.DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L. Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun. ALLAHU EKBER Dženazu . lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe. pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu. . Čime se vjernik bori na Allahovom dž. 10. 9.izgovoriti treći tekbir . Nakon dove. iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti.IMAMI. -izgovorićemo drugi tekbir .Allahu ekber. iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'. ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana.Allahu ekber -predajemo selam.izgovorimo četvrti tekbir .nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6.namaz klanjaju samo muškarci. 7. Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom. 3. ..š. kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom.Allahu ekber . poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa. vjerovanje i poslušnost Allahu dž. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L. nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog. putu? Riječima.š.nakon drugog tekbira proučiti salavate . djelima.

Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje.nastoji da pomaže siromašne i nemoćne.plemenit je prema prijateljima 3.meleki. 4. iskrenost i istinoljubivost. pomaganjem siromašnih.ustrajavanjem u lijepim svojstvima. znanje.objave. dostojanstvo. . Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. pouzdanost i povjerenje.strpljiv u siromaštvu.na blagodatima zahvalan. . Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž. Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere.u bogastvu se ne oholi. braniti i slijediti istinu.u iskušenjima je ustrajan. . kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas. domovina. 8. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10.hrabar u borbi protiv neprijatelja.š.š.bobobojazan je i poslušan. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera.blag je i nikome ne čini nasilje. strpljivost i ustrajnost.ponizan je i skrušen. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine. ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu. bolesnih i nemoćnih. Navedi svojstva vjernika? . imovina i sl. 5. . 6. Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž.s. Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? . . komšija i drugih ljudi.š. kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9. 6. čast.vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. samilost i praštanje. Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7. .a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a. 7.sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem. . Šta Allah dž.s. život. domovine i sl. . poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine. (sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. .? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti. . poslanici. pravednost.

3. 4. 3. Kako Poslanik a. u sitnim i u krupnim stvarima. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan.Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela. Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore. 5. 2..s. u zbilji i u šali. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih..s. 11.š. 4.. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2.s. 6. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a.š.. 3. Šta Muhammed. 4. Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi.kao da ga vidimo. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava.. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta. kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni.. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1. a.s. prije svega prema Allahu. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6.s. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi. misli i osjeća. PRAVEDNOST 1. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi). Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima. Koga Poslanik a. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle.˝.. . dž.. 2. 5. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž.

5. Muhammed a. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1. Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima.š. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž. 5.š.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio.u borbi na Allahovom dž. 3.š.. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu. sigurnost od Njegove kazne i srdžbe.s.Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan. Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž. milost. Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje. 2.prilikom putovanja i obavljanja hadždža. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž. 6. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž. 2. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? .droge. Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž. putu. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola.s. nemorala i drugih grijeha. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4.š. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4. Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda. . kaže „ Najdraže djelo Allahu dž.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela . . posebno istakao od roditelja? Majku 5. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? .š. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2. 6. . 3. Koga je Poslanik a. zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo.post mjeseca ramazana. 7. 4. Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3. .7.strpljivost u momentima nevolje i nesreće. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život. .š. POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1.š.

a.POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo. vodovoda. Navedi dužnosti prema rodbini? 1. pomagati i održavati vezu s njima. Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h. 10. 6. Čime je vjernike Allah dž.da ih pri susretu pozdravimo. 4.god. skrenuo pažnju? Roditelje. Na koga je posebno Allah dž.da ih pomažemo.Hasan ali samo za kratko vrijeme..s. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva. 2. a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz. 3. siročad. 4.. 7. a taj ambijent razvija samopouzdanje. džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza. . 89.g. Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661. siromahe i komšije.š. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo. . 3.. tj. 8. rodbinu. Nakon smrti Alije. .da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu.da ih posjećujemo u radosti i žalosti.Husejna r. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri.s.Emevije su bili na vlasti sve do 750g. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝. zadužio? Da se međusobno pomažu i paze. . 5. bolnica.s.izmiriti se ako smo zavađeni. Navedi dužnosti prema komšijama? .da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani. 5. paziti ih. r.š. -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima . naslijedio ga je njegov stariji sin h. unuka Muhammeda a. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a. pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2.da ih ne vrijeđamo .a. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask. Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju. 9. po Isau a.Izredalo se 14 halifa. Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija. .Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane.

2. 7. . 7.učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu. nekoliko gradova u Francuskoj. Španiju.učenje Kur'ana je najvredniji ibadet. . Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4. . Iran. .namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće. . • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti. Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3. upotreba mirisa. . sjeverni dio Indije. . Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: .na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu. . . naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž. PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran. U čemu je najveći doprinos Abasija? .meleki su prisutni gdje se Kur'an uči. Turkestan.od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu. Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g.za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka. 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad. uče u mislima. . ne dotičući ga se. Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli. bez izgovaranja riječi.osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće. Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1. ili da gledajući u Kur'an. čišćenje usta.hilafet je podijeljen na više samostalnih država.6. a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida.Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi. .š.učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe.učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici. 5. zbog nemarnosti. Koje u karakteristike vladavine Abasija? . 6. Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku.Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima. Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst.

-1990. vodovode. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. tekije.5 % . donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo. Islamska zajednica je bila podređena politici države. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet. IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg. a vezir Mehmed-paša Sokolović. slušati i skrušeno pratiti učenje. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. gradili puteve i mostove.. banje. razvili zanatstvo i trgovinu. 2. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463.godine. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. • Na šta se daje zekat. Početkom 1936.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija.i na njemu je utemeljena. Može se dati tokom cijele godine. mora se šutjeti.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd. • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). hamame. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme. • Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. radija. Zadržani su šerijatski sudovi. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima.6 gr. Muslimani K. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove. podizali džamije i medrese. televizije itd. padom grada Jajca. sa sjedištem u Sarajevu. Sve do 1945. mrzili su krst. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. 2.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. i Kosovu 1389. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2. a najbolje je uz ramazan. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. god.. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima. godine. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak.5 gr.5 % Srebro 641. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH.

dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'.trpiti nuždu.. el. el-mesakin-nevoljnicima. osigurava ekonomska kretanja.š. imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba.. ..zijevati i protezati se.klanjati prema vatri. čisti srce od škrtosti i pohlepe. rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu.lice od Kible okrenuti. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . sedždu. el-amiline alejha-koji ga skupljaju. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet. smanjuje razlike između bogatih i siromašnih.-putniku namjerniku. ženski nakit koji se koristi.u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil.za otkup iz ropstva. er-rikab. . . • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal.igrati se nečim. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima. drago kamenje i dragulje. . njive. .5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje.namjerno preskočiti jednu suru.podignuti glavu. slici ili ljudskom licu. nemuslimanima. automobile i sl. el-garimin-prezaduženima. . opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima. .žmiriti. izraz je zahvalnosti Allahu dž. i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu. poći na ruku. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha.dići jednu nogu na sedždi. .. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: . čisti imetak od tuđeg prava.š. . fi sebilillah.š. i svrha zekata. da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž.prije imama vršiti namaske radnje. TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž. na kuću i pokućstvo. . mašine za proizvodnju.Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2.muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam.

š. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? .s. zavjet. a kakve su bile Muhammeda a. Er-Rahimu-Samilosni.š. putem objava i preko svojih poslanika. neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo. 3. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika. 9. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama. opisao bogobojazne je. strah.s. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva.. polaganje računa. traženje pomoći. i dovi njima) ući će u džennet. su bile i čulne i razumske. ljubav itd. poslanike.š. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž. Es-Selamu-Sačuvani.š. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž. Er-Rahmanu-Milostivi. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž. spuštanje kiše itd. kurban. a kod Muhammeda a. š. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima. El-Azizu-Nedokučivi. usmrćivanje. Sudnji dan. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini. Allah je nepar i voli nepar. da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu. nada.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1. duše. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž. stotinu manje jedno. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. odabiranje. Stvoritelj i Gospodar svega.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne. oslanjanje. oživljavanje. El-Mu'minu-Sigurnosni.'' Hadis: ''Allah dž. El-Meliku-Vladar. berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an.. džine. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž.š. meleke. 2.. • Koje je najveće Allahovo dž.š.š. 10. da su to oni ''koji vjeruju u gajb.š. u hadisima.š. 6. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti.s. ali nije izašao iz vjere.š.š. Njegovim najvećim imenom . lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite. određivanje. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž. post. određenje.s. El-Kuddusu-Najčistiji. Allah-samo je On Bog. objave. 8. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. da se Allah dž. 7. 4. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž.po njima postupa. El-Džebbaru-Prisiljavatelj. ali nije precizno rekao koje je to ime.š. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena.. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje. El-Muhejminu-Pazitelj.š. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima. opskbljivanje. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. kao što su: namaz. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a. uskraćivanje. dova. 5. ima 99 imena. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž.Vjerovanje da je samo Allah dž.

vatra u koju je bačen Ibrahim a. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama .ne ispuni. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva. • Kafir je nevjernik. Isa a.š. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom.s. npr. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more.Salihova a. obuhvata obično područje jedne općine. Islamski fakulteti. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela. travnički.. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim. klanjati da ljudi vide.s. Mesdžidi. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena. Ima ih osam: bihački.s. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa. zadovoljstva. štap Musa a. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. Munafik je licemjer. banjalučki.. karakteristike i organizacija IZ. bila je hladna.? Kur'an. tuzlanski. spuštena mu je sofra sa neba. obuhvata više medžlisa. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova. kamila izašla je iz stijene. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a.s. zenički. Travniku Elči Ibrahim-pašina. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. razgovarao je sa životinjama.s. osoba koja ispoljava nifak. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama). Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom.. studij četiri godine za imame i vjeroučitelje. pripisuje druga Allahu dž.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže. Džamije.š. raspolovio je mjesec. iz prstiju mu je tekla voda. Čauševića. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž.s. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom. i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.. goraždanski i mostarski. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ. Muftiluk – na čelu sa muftijom. srednje škole. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. isra i mi'radž. Medrese. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ. Mostaru Karadžoz-begova.Mušrik je osoba koja čini širk. Redžovića. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. Gračanici kod Visokog Osman ef. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu. obraćala mu se mrtva priroda.š. studij tri godine za vjeroučitelje. kad obeća . a ne radi Allahovog dž. osoba koja čini kufr.s.s. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova. sarajevski.š. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a.

nepokretna imovina – livade. sa'j između Saffe i Merve. • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju.. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. da se pokaje za grijehe. knjige. medresu.HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti.. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni. tavafa oko Kabe.bedela. umno i fizički zdrava. stajanje na Arefatu 9. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a. kuće. punoljetna. bezistan. -Karađoz-begov u Mostaru. -Ferhat-begov u B. -Behram-begov u Tuzli. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku. zul-hidžeta i tavafuz-zijare. prosvjetnih i humanitarnih ustanova. • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih.. stoka. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka. 2. voćnjaci. Luci.. auta. brijanje. šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. mekteb.. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman. tašlihan. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama... bacanje kamenčića na Mini. hanikah. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa. . • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1. namještaj. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. tavaful-veda. -pokretna imovina – novac. musafirhanu. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama. saja i brijanja glave ili šišanja. 200 dućana.. • Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: . slobodna i imućna. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu.s. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. koja se sastojala od sedam voćnjaka. dućani.

9.I sami sebe u propast ne dovodite. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice. emocionalne nestabilnosti.š. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku. ko ih pije. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju. dovodi do nereda na zemlji. gubi se normalno rasuđivanje.. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude. ugrožava život i zdravlje. ubija stid. 4. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' . sure el-Isra': '' I što dalje od bluda.. ko se njihovim novcem hrani. po istom osnovu su zabranjeni. 8. pokazati junaštvo i odvažnost. jetra. lišava čovjeka pravilnog shvatanja. nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva..... prevaru. pratiti moderni trend.'' El-Maide. razvija nagon za krađu. bubrezi. ugašen pogled.-195. 90. ajet.š. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak.. nemoral. kao i alkohol...s. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti. oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' . umrtvljuje srce. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost.š. kome se proizvode. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom.. ko ih prodaje.. želudac. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. bezvoljnost. i ''.. i od obavljanja namaza. 7. pomoću alkohola. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. droga. umanjuje osjećaj za težinu grijeha. I ne ubijajte sami sebe. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a. žudnja za avanturama. ko ih kupuje i 10.'' 4. neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž.. zato se toga klonite da biste postigli što želite.. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir.-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom.jednjak. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici. slabi životni duh.Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537. u vezi sa alkoholom? Muhammed a. ko ih toči.'' 2. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari... ispijeno lice. 3. težnja za boljim svijetom. otklanjanje životnih tegoba. 6. ko ih proizvodi. kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo. umanjuje nafaku. silovanje. 5. 2. srce. Čovjek postaje rob svoga grijeha. kome se donose. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž.. Imajući u vidu njihovu štetnost.s. grijesi su uzrok ulaskau džehennem. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1. ko ih donosi. šejtanovo djalo. požude i egoizma.

fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a. bingo. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. gonoreja. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr.'' (prenose:Hakim. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. šteti srcu. slike. Mjesec. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem. i dr. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? . • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga. u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom. lutrija. Sunce.š. ne gledati filmove. • Šta sve spada u kocku? Karte. čuvati se svakog fizičkog kontakta. organe za varenje. mržnju. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . loto. tombole. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret. sifilis. odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju. kladionice.s. • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove. Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini. svađu. robuju i vole više od Allaha dž. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids. vatru…. auta. neopravdano trošenje imetka. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti.š. koji su prije njih živjeli. ne gledati u drugoga sa strašću. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. kuće.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac.

Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. bajrame i teravih namaz. DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. Pravo na obrazovanje i rad . Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. Učestvovati na islamskim svečanostima. Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu.Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti. Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze. Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. Klanjati džumu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful