PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

Š. • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA. NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ. • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI .• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. 4. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH. FATIHU I JEDNU SURU. NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI .ALLAHU EKBER. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? .ALLAHU EKBER. 6. BISMILLU. • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. UMIJEMO LICE TRI PUTA. 9. NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. 3. E ‘UZUBILLU. SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM. 7. 5. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE. OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. 8. ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA. PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI).. LIJEPO SE OBUČEMO. FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU.” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1. ISPEREMO NOS TRI PUTA. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA. 2.

KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA. KOMŠIJE I PRIJATEIJE.TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. HIDŽRA SE DOGODILA 622.NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. JE ROĐEN 12. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA. GODINE. NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA.S. KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. . OBILAZIMO RODBMU.REBIUL EVVELA 570. • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE.S. • KADA PROĐE RAMAZAN. A. NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE.GODINE U MEKKI.POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA. • KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM.? MUHAMMED.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A. A.S.MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA. A. A. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN.S. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED. NOSIMO . • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ. • ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU. U ARABIJI. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. .S. RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA. . • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA.

NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’. DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? . MELEKE .Š.VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ.VE RUSULIHI .VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) . . .Š.BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’.VE-L-JEVMIL AHIRI . VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ.AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ.Š. VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? .

KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU.UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA.PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE. MALE ILI VELIKE.NA VRIJEME KLANJATI . • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG.PROPISNO SE OBUĆI . • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . -POSTITI MJESEC RAMAZAN. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI. • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI. ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE.PREMA KIBLI SE OKRENUTI . U ČASNOME KUR`ANU.ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET. MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: . -KLANJATI PROPISANE NAMAZE. KRV. KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE…. SVINJSKA MAST. . -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ..ABDEST UZETI. IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA.DA NA TIJELU. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI . PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM .DA BUDE ČISTO TIJELO. .NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL.Š.. I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. .ČUVANJE TIJELA. NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO. • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA. -DAVATI ZEKAT.

OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA .UMIJEMO LICE 3X . -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA. UREDNOST. • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE.ISPEREMO NOS 3X . • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU. . NAMA JE ALLAH.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA . . .ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI.OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA.NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA.POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH). • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI. ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE. .). DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? . UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA. (OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM. • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU.OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA.. • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA. POLICE I SL.Š.ISPEREMO USTA I GRLO 3X .SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR.VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. DŽ. -OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU. U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI. .

AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE. MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. DVORIŠTU.H (2X) DODITE NA SPAS . • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI. . ULICI ISL. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO.POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA. HAJJE 'ALE-L-FELA. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE.H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. KUĆE. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA. -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA. IGRU I DRUŽENJE.U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ. -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA. • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN.. • KAKO GLASI EZAN? 1.VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE. .H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4. TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG. . -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE. • ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA.U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE.

S.? MUHAMMED A.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.? DJED MUHAMMEDA A. DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU.S. . PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A.S.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA.S. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB.NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM . LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM .6. • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE. • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7. SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE.HI TE' ALA.S. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A. JE ROĐEN U MEKKI.S.HI TE'A.S. • KADA SE RODIO MUHAMMED A.

LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? . ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET.NAPREDAK. • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A. . (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA. . DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI.POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA.S. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A. SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST. • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI.SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU. .S. A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA. • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A.S.S.? ZVALA SE ŠEJMA . PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A.JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE.DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A.S. . • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A.S.? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA.• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A.S. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC.

stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog. }. • Šta je Allah dž.s. A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“. PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO . Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha. dva puta godišnje bajram – namaze. akšam i jacija. Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život.. dž. BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu. • Šta je rekao Muhammed a. ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet. • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah. • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž. a da ga Allah ne hrani.DRUGI ISL. -namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama.š.povremeno dženaze .jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku.Š. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA . za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi. DŽ. Još klanjamo i petkom džuma . Božiji poslaniče.š. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza. pa se u njoj pet puta kupao. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu.š.s.š.namaz. podne. .PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž.On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše. za vrijeme ramazana teravih-namaz. • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost. • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva. ikindija.namaz. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno. • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi. životinja i biljaka.Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA. podučava ptice da sagrade gnijezdo.

kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom. prekinemo igru dok stariji ne prođu. kaže o poštivanju starijih? Muhammed a. .raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi.namaz i koliko ima rekata? . . . . -bavljenje sportom i rekreacijom. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga.ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici. • Šta Muhammed a. POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a.družim se s prijateljima kada me pozovu. ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah. . .pri susretu pozdravljati starije osobe.ako im je pomoć potrebna. .nikad ne idemo ispred njih.pomažem mu mektebskim i školskim zadacima. .kada se posvađaju nastojim ih izmiriti. je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu.kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu.podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše. . • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom. . • Šta smo dužni prema starijima? . čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne .. . dž. postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti.prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni. a naročito ako smo zdravi.obići ga u bolesti. • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život. džellešanuhu. -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara. da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? .š.s.ako se igramo.s. .• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja. Allahu.s. • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu.pomagati ih . . -pravilnom ishranom .kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih. trebamo biti uvijek zahvalni.

. fatiha bismilla.namaza?Sunnet podne .Rekat 2. sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet.ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L.Z . bismilla.Z .KJBLETI .ALLAHU EKBER 1. bismilla bismilla. vid.Sjedenj e et-tehijjatu 3. tehijjatu . četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. euzubilla.KIBLETI .Farz podne .Rekat 1.namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI . Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM . • Kako se klanja podnevski sunnet? 1.Rekat 2.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke. voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati .ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L. tehijjatu euzubilla.Rekat 2.Rekat 2.kao što su zrak. Prvo se klanja sunnet.ALLAHU EKBER.Rekat 1. fatiha fatiha fatiha bismilla. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI . hrana . onda farz i na kraju sunsunnet.Rekat subhaneke. • Kako se zanijeti sunnet podne .Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla.Podne .Sjedenj 3.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI . bismilla.Rekat 4. • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak. ne možemo živjeti.ALLAHU EKBER. euzubilla. sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne . Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta. . voda i hrana.Rekat 2. sluh.Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.Rekat 4. • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1.namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: .KIBLETI .

-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž. razbolio se i umro u strašnim mukama.s.s. (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž. naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni.Ostali su se razbježali.• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje. što je bilo čudno za stanovnike Mekke. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike. • Šta je Muhammed. • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj.HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L. rekao o namazu i abdestu? .-glasno smijanje u namazu. • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima.MUSLIMlN.š.š. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a. naša država trajna. ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA. ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest. -bilo koja prirodna nužda.a ako zaboraviomo.. kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu. a.TA'AMI VEL AKILlN. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. Allahu naš. povećaj a ne umanji.s. • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL. pa tu godinu prozvaše „Godina slona“.povraćanje iz želuca. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona .i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak.Upravo te godine se i rodio Muhammed a. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest. (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM.Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib. učini da naše blagodati budu stalne.T . Allahu naš. VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE .

• Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija.nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore.nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki.a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata.knjizi koja sadrži i islamski kalendar. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il. (popodnevni namaz) Akšam. potresti ih i potrati lijevu desnom. u Saudijskoj Arabiji. je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo.akšama.(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza.nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca . .(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima . osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli. (večernji namaz) Jacija .nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači . kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće.otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu. • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza.jacije.s.2.Muhammed a. • Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi. su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA. a. a abdest čuva vjernika.traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne.s. kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje). -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi. • Kako se uzima tejemmum? (1. • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi.3.(podnevni namaz) Ikindija . • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje). • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest .

na arapskom ili na maternjem jeziku. Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz. pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a.s. ima ravan krov i nema prozora. odnosio prema djeci. • Šta je post? Post je ustezanje od jela.S. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. i drugih tjelesnih uživanja. • Kako glasi nijet za početak posta. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima. • Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. postiti mjesec ramazan. pića.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje. VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana.Treći islamski šart je. dakle.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu. Oko kabe se nalazi harem. na arapskom ili bosanskom jeziku: .s. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet. To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka. čak su neki svoju žensku djecu. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam.danima Ramazanskog bajrama.

namaza? Farz ikindije .'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.Rekat 4.namaz i koliko ima rekata? Ikindija . a. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana.Rekat 2. .obući najljepšu svečanu odjeću.u tebe se uzdam.namaza? Sunnet ikindije .proučiti nešto pred dušu svojih najbližih.u tebe vjerujem.Rekat 4.VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU.Rekat 2.ALLAHU EKBER.okupati se i namirisati. tehijjatu . . tehijjatu euzubilla. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. .očistiti i uljepšati kuću. (Allahu moj. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz.radi tebe postim. • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: .Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et.KIBLETI . tehijjatu euzubilla. .Rekat 1. .Sjedenj 3.namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama.VE BIKE AMENTU. fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla. džamiju i okolicu.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L. sura bismilla. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije .ALLAHU EKBER.iz Tvoga obilja se iftarim). • Kako se klanja ikindijski farz? 1. tehijjatu e a.Sjedenj 3. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1. IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija .'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.KIBLETI . • Kako se zanijeti sunnet ikindije .Rekat 2.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan.Rekat 2. .Rekat 1.„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU.Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete.

Sin i Fatihu svojim najbližim. komšije. A. fatihu i jednu suru i tri tekbira. Na drugom rekatu učimo: bismillu. Have. približivši se zabranjenom drvetu.Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU. Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu.poraniti u džamiju na sabah – namaz.? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom.KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a.. i h. a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram . prvobitno..s. oprostio. • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN".namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama. rodbinu i prijatelje i .. a.posjetiti svoje najbliže. i h. bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu.namaz i koliko ima rekata? Bajram .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.š.podijeliti radost Bajrama sa drugima. • Šta je Allah dž.š.s. Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate.učiti tekbire i udijeliti što više sadake.Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž.tri tekbira e'uzubillu. • Kako se klanja bajram .s. na što ih je šejtan naveo.darivati drugima bajramske poklone. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a.s. fatihu i jednu suru.namaza? Bajram . . .ALLAHU EKBER. dovu i predamo selam. Ima dva rekata i šest tekbira. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su.namaz? Nakon što zanijetimo . • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida.Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca. dao Ademu a.a prva žena se zvala Hava. . Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-.. bismillu.S. • Kako se zanijeti bajram . • Zašto volimo jedni druge? . ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji.? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem. šehidima i svim muslimanima i muslimankama. Na prvom rekatu učimo: subhaneke. a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu.

u vezi prijatelja? Muhammed a. -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest.š.) Najpoznatiji meleki su: Džebrail . pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati.a šta laganje? . jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI .s.stalno u službi Uzvišenog Allaha. razgovaraju i pomažu jedni drugima. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka . poznati su nam neki. Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela. "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre.š. vršeći različite zadatke. bezgriješni su. Šejtani navode ljude da čine zla djela. To zna jedino Allah. je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. dž. • Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti. Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur. ne umiru.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni. ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž. Azrail . -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne. -ne pričamo i ne smijemo se glasno. • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti. • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ. • Šta je laž. PREVARA. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže.s. -u društvu ne uznemiravamo druge.prenosio je objave Allahovim poslanicima. Međutim.zadužen za nafaku i prirodne pojave. a.Zato što smo svi djeca Ademova a. ("Ko ti je Bog"?.prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail .s.s. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama. "Koja ti je vjera"? . ne jedu ne piju ne razmnožavaju se. • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže. • Šta je rekao Muhammed a. KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama.ja vjerujem u Božije meleke. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka.

s.s. preuzeo je amidža Ebu Talib.s.Laž je govor u kojem krijemo istinu. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“.s.s. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta.s. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a.s. • S kim se Muhammed a. je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib. znakove posljednjeg poslanika. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu. • Navedi osobine Muhammeda a. • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha. • Šta je bilo sa Muhammedom a. zabranio. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed .rekao za laž i krađu? Muhammed a. plemenite oči. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa.s.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci. • Gdje je Muhammed a. je rekao:“Uistinu . putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a.s.kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a.s. krađa i druga loša djela koja je Allah dž. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a.š. amidža se zvao Ebu Talib.navršio šest godina.s. ali i u šali isključivo govorim istinu. bistrina uma.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje.“„Neka je proklet onaj koji krade.s.s.s. • Šta se desilo sa Muhammedovom a.s. dobrota srca.s.s. majkom na tom putovanju? Muhammedova a.s. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara. putovao je sa majkom u Jesrib.s. • Šta je Muhammed a. koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice.To je veliki grijeh.ja se volim šaliti.s. amidža? Muhammedov a.s. • Šta je poslanik a. družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke. .imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a.s. te da će ga štititi do kraja života. • Koliko je Muhammed a.

• Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A.s. • Šta se može zaklati za kurban? deva.s.s. a. rodbini. i muslimana iz Meke u Medinu. • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. preseljenja Muhammeda a. na prijedlog hazreti Omera. HIDŽRETSKI KALENDAR .narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a. • Čemu se klanjao Nuhov a. narod? Nuhov a.• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža.s. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe. klanjaju bajram namaz.š. uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle. • Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha. • Gdje se zaustavila Nuhova a. kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike. događaj hidžre je. Zbog svoje važnosti. naredio Nuhu a. lađa? . • Čime je kažnjen Nuhov a. komšijama.Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak.zato što se u tim danima obavlja hadždž. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja.? Da pravi lađu.s. • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd.Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska. g. • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza.s narod je obožavao kipove.s. po Isa.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram .S. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima. Bilo je to 622. • Šta je Allah dž.s.ALLAHU EKBER. 10 dana kraća od sunčeve).

ispunjavaš obećanja svoja . • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a. • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu.TAMMETI VE . zaista.L .te pripremati se za namaz.D .L . što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći.VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH.DA'VETI .'ALIJJI . • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI .Ml'AD.ATI MUHAMMEDENI-L.s.'AZIM'.FEDlLETE.Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana.S – SALATIL. o svom snu.KA'IMETI. • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor.T . Ti. INNEKE LA TUHLIFU-L.VESlLETE VE-L. Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao. Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI .".

s. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI . razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? . Zebur -objavljen Davudu a. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu. Kur'an – objavljen Muhammedu a. • Kada je Muhammed a.s.s.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi.s.š. Indžil. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž.s.s.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive.? Nakon Nuha a. 10 suhufa Šit a. dove i propisi o životu ljudi.s. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a. dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima. • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava.š. • Po čemu se vjera Ibrahima a. savjeti.s.s. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž.s. ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a. (od toga.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a.s. 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava.s.š.objavljen Isau a. Salih a.ja vjerujem u Allahove dž. 30 suhufa Ibrahim a.s. 50 suhufa Idris a. već su obožavali razna božanstva.s. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute.

1. je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a. uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj.Sjedenje 3.Rekat 2. bismilla. sura bismilla. međutim Allah dž.Ibrahim a.s. • Navedi imena porodice Ibrahima a. • Šta je Ibrahim a. Hadžera je rodila sina Ismaila a.š. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla.namaz i koliko ima rekata? Jacija . fatiha salavati bismilla. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije .Sjedenje subhaneke. Tako su nevjernici bili poniženi. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA.Rekat 4.'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L.Sjedenje subhaneke.Sjedenje 3. je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž.Rekat 2.KIBLETI ALLAHU EKBER. Allah dž. četiri rekata farza. bismilla. naredbi Ibrahim a.š. • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a. bismilla.Rekat 4.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. bismilla.s. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije .s.Rekat 1.Rekat 2. SALATE SUNNETI-L. sagradio i s kim? Po Allahovoj dž. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.? Otac mu se zvao Azer.s. Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž. u vatru.s. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž. • Jacijski sunnet tabelarni pregled.š.namaza? Sunsunnet jacije . Imao je dvije žene Saru i Hadžeru. • Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a.IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija . • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled . a Sara je rodila sina Ishaka a.namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru.s. etbismilla. eteuzubilla. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta.KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1. dobio ime Halilullah? Ibrahim a. et-tehijjatu subhaneke. et-tehijjatu euzubilla. i njegov sin Ismail sagradili su Kabu.š.s.s. fatiha salavati euzubilla.s. im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu.Rekat 2. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra.s.Rekat 1.š. • Zašto je Ibrahim a.ALLAHU EKBER.š.'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI .s.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

• Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci. čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. DŽEMAT.Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? .(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza.. Bismille. Fatihe i sure na kijamu. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat. pomažu.s.s. Poslanik a. Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju. ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an. na ruku'u. • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice. je rekao da. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama. • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički).U safovima nesmije biti praznine. sedždama i sjedenjima. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama. 'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. • Šta je Poslanik a. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način.

trgovati i da sklapaju brakove s njima. Muhammed a. kako bi ih kaznili zbog njihove vjere. džumanskom farzu na oba rekata. je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a. Prvo je pozivao prijatelje.s.š. voljom postala prava ptica.s.s.zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A. Većina njih ga je ismijavala. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h. ljudima? Progovorio je u kolijevci. . ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a. a nakon toga počeo je pozivati javno. akšamu. donio Isa a.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju. Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji. godine.s. prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren. od 617 . • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život. • Kako se zvala majka Isa a. Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž. Bili su i bojkotirani.s. izbjegavala a neki su ga i napadali. Bojkot je trajao tri godine ( od 7. Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru. npr.620.s. • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam. 'pristadoh uz ovog imama'). pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a. puhanja u kljunAllahovom dž.njegov amidža. pomoć oživio mrtvaca. • Kako je reagovala porodica h. Nisu mogli kupiti hranu.s.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu.imami' ( što znači. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž. gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija). ispred riječi 'Allahu ekber'. odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik.š. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. bajram namazima. tj. uzbuđen i prepadnut. odjeću.š.sve joj ispričao. ? Porodica je bila zapanjena. teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan. Ebu Leheb .š.s. god) • Kada.S. ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu. izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž. Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine. riječi: 'iktedejtu bi haze-l. i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a. ponižavala. godine poslanstva do 10.s. jaciji.

ne galamiti na njih.š. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh.š. tetka. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? . od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti. nazvati selam.š.s. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se. • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima. upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno. • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet.š. međusobno posjećujemo i pomažemo.s. međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž. LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća.• Koji kitab je objavio Allah dž. i On će im zbog toga povećati bereket u kući. i čemu ga je poučio? Allah dž. dijeliti igračke. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze. U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem. Indžil i poučio ga mudrosti. kuća. sestre.š. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb. objavio je Isa a.š. upitati za odreženu osobu. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu.s. uzdigao i spasio od nevjernika.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a.s. da se volimo. Isa a. dajdže. prodavnica. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž. Allah dž.š. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme .š. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž.

a faraon injegova vojska su potopljeni. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil.? Prvu veliku objavu Tevrat. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini.s. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti . • Kako je Allah dž. u poslaničkoj misiji? Musaovog a. čuvati se upotrebe svinjskog mesa.š. Allah poslao da pomogne Musau a. jesti zdravu dozvoljenu hranu. da udari štapom po moru.s. zato moramo redovno održavati čistoću tijela.tako da se pred njima ukazao put u spasa.s. kuće i okolice u kojoj živimo.s.s. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika. • Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a.s. pomogao Musa. • Kako je Musa a. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna. obuće.s. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela. jesti raznovrsnu hranu. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta. • Koga je na molbu Musaa a. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu. čuvati se prejedanja. brata Haruna a.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a.š. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje. • Koji kitab je objavljen Musa a.š.s.S • Kom je narodu pripadao Musa a.s. • Šta su Musa a.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj. je nadahnuo Musaovu a.s.s.a. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti. odjeće.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a. alkohola i drugih opojnih sredstava. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva. spašen? Allah dž.s. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela.s. naređuje Musa a.

s. Šta je Muhammed a. Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu. • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne .š. rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.š. bića 7. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab. • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših.š. • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1.Š. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2.učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela.Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika. i uljepšava njegov moralni lik. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo. 6. .posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž. Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž.s. i koji su?.š. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž. 4. već je dužan da ga prenosi drugim ljudima. 5. .• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. Dva načina i to: . Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ.donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst.š. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? .a nagrada može biti i desetorostruka“ 3.

š. Jusufa a. lijepih imena.Muhammedu a.. razgovarao sa Allahom dž.).š..s.Bog sve stvara.š.Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi . Koga je Poslanik a. i Ibrahima a. 14.Haruna a.Bog sve vidi Iradet.šerif) 12. pokazao Muhammedu a.s. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima. godine. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu). Jahja i Isaa a.s. 17. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9.Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16. Džennet. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž. Džehennem.Bog živi Svojim vječnim životom Ilm.s.s. Allah dž. govorom Tekvin. Musaa a. Na mi'radžu je.s. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a.. Šta predstavlja život na ovom svijetu? . susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a. 13. 621.š.s.š.Bog je zauvjek..s.Bog sve zna Sem.s. Muhammedu a. savršenstva 8.. 19.s.s. a. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a.Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a.s. 15.Bog ima i postoji Vahdanijjet.Allaha dž.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog. a. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza.Također.s. Idrisa a. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a.s.Svojstva Allahovog dž. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž.? Muhammed a.š.Bog je oduvjek jer nije postao Beka. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama. uzdržava i rastvara 10.Bog govori Svojim bož.s.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam.Bog je jedan Kidem. na Mi'radžu je Muhammedu.jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž.š. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi.š ISRA I MIRADŽ 11.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud. večeri mjeseca redžeba. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere.s.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike). lijepa imena. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27. dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda.s.s.. Šta je Allah dž. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18.Bog sve čuje Besar. spoznajemo i na osnovu značenja tih imena.

pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka. zatvorenik. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26. 27. 35.. . Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24.i spolni odnos. pušenje. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja. 28. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23. pića. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik.Period čovjekove pripreme za ahiret. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. potrebno je da ono bude lijepo. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. ljudi na teškim poslovima. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34. zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32. trudnica. 22. piće. 37. 30. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime.s. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana. imsak. Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela.š.s. jer ga prati kroz cio život.. 20. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. Šta je Muhammed a. Šta kvari post? Jelo . starije osobe 33. putnik. 21. iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post. a. dojilja. Kakva je vrijednost posta? . 31. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed. pa i poslije smrti. Objasni pojmove: sehur.

Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50. 47.s.? Nagradu od 100 deva 49. Jesrib je tada dobio novo ime Medina.s.s. 43.") 39. Kada je bila hidžra? 622 godine. 48.? Muslimani su Poslanika a. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. -9 i 10 dan muharrema. HIDŽRA 42. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama. 51. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru.š. Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a.s. u ime Tebe postih. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. izuzimajući prvi dan bajrama. u ime Allaha.muharrem redžeb i šaban. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA".pripremio posebne radosti i posebne nagrade. . ( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post. dž. 52. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU". Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a. postiti samo Petak ili samo subotu. a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38.i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu. Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja. u danima Kurban bajrama. ašura -svakog mjeseca po tri dana. 46.s. Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? . u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40. sa muslimanima iz Mekke u Medinu. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a.Allahu moj. -u mjesecima: zu-l-kade. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž.š. 45.a. u Tebe vjerujem.6 dana mjeseca ševala. U hadisi kudsijji Allah dž. 44.š. -ponedjeljak i četvrtak 41. zu-l-hodždže. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces.

Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno. strvinu ili meso uginulih životinja. lisica idr.izaziva svađe.štetno djeluje na odnose u porodici. Koje su štetne posljedica alkohola? . mačka) ptica grabljivica (orao. Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza). 56.. 62.štetno djeluje na ljudsko zdravlje. . meso nekih domaćih životinja (pas. Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni. Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58. 57. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž. udisati zrak. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž. Je li više halala . vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64. Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka. jastreb. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. zmija idr) krv i Alkoholna pića 61.s.) Njih ne možemo ni nabrojati. tuče. Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina).. . Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a. od Allaha. veliki i mali grijesi 65.izaziva saobraćajne nezgode. Harama je daleko manje. Kako se grijesi dijele? Teški. Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje). ubistva i ranjavanja . 60. pričati. živjeti. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar. 54. Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi.š. Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji.HALAL I HARAM 53. 55. meso zvijeri ( vuk. medvjed.zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu. šetati. .š. ili harama . TEŠKI GRIJESI 63. dopušteno i dozvoljeno.dozvoljenog..

prestati činiti grijeh.post 70. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl. druga Kufr .s. 73.iskreno se pokajati. 74. dž.da tevbu činimo u ime Boga. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69. Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž. ko se njegovim novcem hrani.š. ko ga prodaje.š. Riddet .. Ak 66. Koliko je Muhammed a.posta i sl. prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed. ko ga kupuje. kome se donosi. džamije. dž. Kur'ana.istigfar Ljudi su bića sklona griješenju.š.š. ko ga donosi... pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman. a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh.š. VELIKI GRIJESI 68..š. Šta Allah. namaza.Poslanika a.s. vjerovat lažna božanstva.namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) . a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71. obećava oprost. TEVBA – POKAJANJE 72. To su: onaj ko ga proizvodi.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž. . Posebno je važno da se odmah.Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. Stoga je važno da često činimo tevbu. ko ga pije. za oprost grijeha.napuštanje islama Nifak . Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah. kome se kupuje. kome se proizvodi.dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje.š.) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67. Nabroj teške grijehe? Širk . i ne vraćati se grijehu . . Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu. a.s. dž.š. a ne radi nekih drugih razloga. huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d. je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom.pripisivanje Allahu dž. bez odlaganja. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: .dužnosti (namaz.nevjerovanje u Allaha dž. ko ga toči. i imanske šarte.. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna.

Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta.š. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84. 83.s. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI. 80. za dobro na ovom ili budućem svijetu. samilost i dobrotu među njima. ikameta. bliskost. Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. za nešto. 76. dž. Važno je da dođu (riječi) iz srca. kuća. zikrom i različitim dobrim djelima. ramazan do ramazana. džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci . USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81. MESH PO MESTVAMA 85. 87. džuma do džume. da priznamo svoj grijeh i da od Allaha. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza. Dova je molba koju upućujemoAliahu.iseljenici. Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata).š. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana . Nastojao je razviti bratske odnose. Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). Dovom skrušeno molimo Allaha dž. dž. on postaje veliki grijeh. sadakom.š. Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: . ljubav. za neku želju u životu. 86. ezana.ako smo obukli mestve bez abdesta . Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku. 78. gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima. 82. zikra 79. MALI GRIJESI 77.s. Kakav je odnos Muhammed a.s. 88.s.Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a... Gdje je sagrađena Poslanikova a.75. zatražimo oprost. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha.

a to potraje više od dvadeset i četiri sata.ako mestve nisu čiste . Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu). zbog teške bolesti ni išaretom. 93. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove. početni tekbir (Allahu ekber) kijam. starosti. Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti. noge će okrenuti prema kibli.š. 94. zdravlju i bolesti. vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana.. ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95. jeste namaz. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza. Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100. bez kojih namaz nije valjan. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti.š.ako su mestve poderane . izobilju.. 98.ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89. saviti ih u koljenima. ležeći i išaretom. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati. 91. 97. onda sa takve osobe spada ova dužnost. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž. Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km. 92. siromaštvu. sjedeći. NAMAZ BOLESNIKA 90. dž. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku. 99. 96. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu. stajanje u namazu . i kada klanja za imamom mukimom. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom.. 102. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu.

Hamza. koja je naoružavala Mekkelije. Šehida je bilo 14. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi. a mušrika tri hiljade. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke. poginulo je sedamdeset mušrika. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119.s. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. 110. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati. pregibanje u namazu sudžud. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun. pušteni su na slobodu. 107. A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. zbog napuštanja položaja od strane strijelaca. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. posljednje sjedenje u namazu. 118. 113. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. a mušrika je bilo oko hiljadu. kod izvora na brdu Bedru 106. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata. Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata.s.. učenje Kur'ana u namazu ruku. BITKA NA UHUDU 109. 116. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. 108. BITKA NA BEDRU 103. Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a.kiraet. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest. NAMASKI VADŽIBI 117. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a. Oni koji nisu mogli platiti otkupa. 115. 111. a među njima i "prvak šehida" h. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. 112. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili. 104. 105. a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem.s.

Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost. Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima. Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a. najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a. . Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan. 122. imao je svijetlo i vedro lice. akšama. 127. druželjubiv i pažljiv. . izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali.na sedždi staviti čelo i nos na tle. .s. plemenit prema slabim i nejakim. OSLOBOĐENJE MEKKE 126.s. bio je odvažnog držanja. blagost. ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude.proučiti 6 tekbira na bajram namazu. . kosa mu je bila crna .Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata).smiriti tijelo na ruku`u. hrabar. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza. je bio najljepše ćudi. cijenjen i voljen.brada gusta a čelo široko.s. uvijek je bio staložen. strpljiv u nedaćama. 120. .proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza.proučiti ettehijjatu na oba sjedenja.ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja. elegantan i dostojanstven. LIK MUHAMMEDA A. hrabrost. nakon dizanja sa rukua.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu. nepokolebljiv. . na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje .da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha.? Muhammed a. . 125. i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi.proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza. iskrenost. među plećima je imao poslanički pečat.s. 124. zubi su bili bijeli poput bisera. Zbog čega je Muhammed a. obazriv.Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti. Svi su željeli biti u njegovom okruženju. crne i krupne oči.s. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu. Opiši izgled Poslanika a. pravedan.Nije bio oštar. Kada je Muhammed a. Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca . tako da se osjeti tvrdoća tla.s. 121.S. Bio je blag i tolerantan. darežljivost.? Bio je umjerene građe. umjerenost.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu.s. iskren. . pravednost. umjeren. 123. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a. Vadžibi vezani za ruku i sedžde . i na svim rekatima namaskih sunneta.

Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne.128. 136. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni. vojnicima? Poslanik a.s. ne kažnjava niti ponižava. 141.s. Kakva je naređenja izdao Muhammed a. 138. 132. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139. . Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a.Bili su presretni. 130.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja.s.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza. 140. Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela. 129. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam. 131. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr.s.s. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije.. skoro sve Mekkelije primile su islam. Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka. a. Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza. 133. To je bila najveća pobjeda Muhammeda. Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a. Kako je Muhammed a.s. velikodušnosti.. je naredio da se niko ne ubija. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu.

KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume .KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI . Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?.i šetiri sunsunnet. klanjaju se četiri rekata sunneta. 150. Poslije klanjanja sunneta. 151. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje).DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu. 145. 146. 149.namaza. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra. klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta.. 143. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra. Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza.KIBLETI .Nakon što hatib završi hutbu. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza. (izuzetak je Akšam namaz) .ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet. Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana. 147. 153. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje. 152. Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje. koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L. 144. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom.KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila. Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata.ALLAHU EKBER Farz džume . i dva rekata sunnetil-vakta. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148.142.

s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. Mjesec.š. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155. a. • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a.154. Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud . • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu. drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat. o sticanju znanja? Božiji Poslanik. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a. kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje. • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda.slavljen je moj Gospodar Uzvišeni. biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž.s. što znači: čujemo i pokoravamo se. Sunce. Zemlja.. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu.. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". 156. • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “.sedžde'. oprosti nam Gospodaru naš. postojanja su posvuda oko nas.s.š. zvijezde. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet. postojanja.s. • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put.Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet . • Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R".Allah je jedan . Vahdanijjet .š.

je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili.š. Muhalefetun lilhavadisi . (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela.š.š.s.. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.š.š.s. I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed.s.bez početka..Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž. obavio svoj posljednji. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž. ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž. će postojati i kada sve nestane.s.dž. Kidem -Allah je oduvijek Allah dž.š.š. Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu. a Allah dž. • Šta je Muhammed. Samo je Allah. znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate.š. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana. dž. .š.Allah je zauvijek Allah dž. a.jedan. On je bez ikakvih mahana i nedostataka.. poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž.š.s. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu. a. -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet). posljednji put obavio hadždž. i njen prelazak u berzah.nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka. Sva slava pripada Allahu.š. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž.s.Odazivam ti se Bože. oproštajni hadždž? Muhammed. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž. obavili tavaf i saj.š.a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh. Beka . dž. Reci On je Allah .s. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu.Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj.brine o svemu. pošto nije stvoren neće ni nestati.Svi poslanici a. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju.Allah sam po Sebi opstoji Allah dž. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a.. Nije rodio I rođen nije.632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se. Allah je utočište svemu.š. Allah dž. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a..š. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio. Stvoritelj svega Jedan i Jedini. Kijamun bi nefsihi . Ti nemaš sudruga. a.

s.s. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. godine.s. DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a. POSLANIKOVA A. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A. • Koliko je Poslanik a. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a.s. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti. u Medini.S.s.S. radi polaganja računa za svoja djela.. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a. 632. u svojoj 63-oj godini života. • Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž.š. je umro u ponedjeljak. a. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa.? Muhammed. a.. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini.s.po H. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a.š. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik. rebiul evvela 11 g.s. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž.s. • Šta je to mizan? Mizan je vaga.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest. a. U toj bolesti.s.s.? Muhammed. Ko ti je Poslanik. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom. • Koga je ovlastio Muhammed a. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha. a. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju.š. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. imao djece? . 12.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž.s.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda. • Kada je umro Muhammed. Muhammed.š. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela.s. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a.

na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. 14. imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu. svinjska mast. a žene će učiniti suprotno. Poslanikova. poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber.Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. koji su bili muž i žena.s. na ruku'u glavu izravnati sa ledima.s. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. • Kako otklanjamo velike nečistiće? . 17. Ummu Kulsum. Marija.. 15. na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. kod svih namaza. unuci? Poslanikovi a. kad se klanja u džematu. alkohol. no i on je kao mali preselio na Ahiret. Kćeri su se sve poudale. 7. -na stajanju kod svih namaza da mu. Šestoro djece muje rodila h. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu. ali samo je h. a. Alije. na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la. izmet.tekbira dignu ruke naspram ušiju. i toliko se zadržati na sedždi. Fatima nadživjela oca. 13. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti. predati selam najprije na desnu. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste). na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati. pa na lijevu stranu. 8. dok su ostale tri preselile prije oca. 9. tečnosti koje izlaze iz polnog organa. a žene nasprani' ramena.sinovi h.škarci stave ruke na pojas. • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv. na sedždi čelo i nos na tle spustiti. kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta. 18. Alije H. 12. Hatidža a jedno h.s unuci su Hasan i Husejn . nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli. • Ko su Poslanikovi a. loza je nastavljena preko h. . a žene na prsa. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri. .na prvom rekatu. poslije hidžre. Rukajja i Fatima. 10. .s. gnoj. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog.s. a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini. ispred Fatihe proučiti Subhaneke. E'uzubillu i Bismillu. 16. mokrača . Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba. Fatime i h.Muhammed a. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje. Fatime i h. Sinovi: Kasim. a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi . Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva. da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh.iza Fatihe u sebi reći Amin. 11.

.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet. • Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje. (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela. hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A.s.š.s. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet.s. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a. • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.s. • Navedi jedan salavat na Poslanika a. dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja.Redovnim pranjem.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest. • U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja. • Šta je Allah dž. Zanijjeti se: . • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha.š.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta .s.s.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a.S. učenjem salavata.načina života Muhammeda a. dž.(npr.

Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER.s. . Klanja se kao sabahski sunnet.Lejletu-l-miradž obilježava se 27. -Mevlud .Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata. Po završetku uči se dova za kišu.Lejletu-l-berat . . (12.s.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet. Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara. večeri mjeseca redžeba.HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž.namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti. • Koje su to mubarek noći u islamu? . Ako se klanja više od dva rekata. Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.ševvala i ukupno traje tri dana. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata.15 noć mjeseca šabana . bio na Israu i Miradžu. počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu.Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu). Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l. onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam. muharrem).nastupa 10.zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana.da podari rodnu kišu.uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama.namaz je namaz koji se klanja u noći.zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe. Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana . -Ramazanski bajram nastupa 1. Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu.a.š. Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu.KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA . -Kurban bajram . .Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl .rođenje Muhammeda a.NAMAZ Istihara . Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA. DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne. To je noć u kojoj je Muhammed a. • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1.NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L.š. NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž. rebiul-evvel). a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore.Noć u kojoj meleki.

najviše volio. noć ramazana. jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a.kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju.noć mjeseca ramazana. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi. a ne da ga drugi vide.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a.s.š.Lejletu-l-kadr -27. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624. ali je bolje tajno. čini drugoj osobi. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana. (Krava.a. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a. Ona je najodabranija noć u godini. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a. davanja hrane. 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana.Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja.s. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob.š. i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile. u njenim neparnim noćima.. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima. odjeće. • Zbog čega je Omer r.a. Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice .s.godine.a.a. predložio Ebu Bekra r. • Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno. hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu.a. prihvatili kao prvog halifu. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r.s. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili . A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku. za halifu? Omer r. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r.

pomagao ljudima u nevolji. bio je najhrabriji. izuzetno težak fizički posao.s.A • Kada je rođen Ebu Bekr r. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž.a. putovanje.a.a. pa Omer r. najumniji i najdarežljiviji ashab.. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol. Omer r. islamskom državom ? Dvije godine od 632.a.a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici.š. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R.a. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest.s. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post. • Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika. 573 godine.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta. iznio je Ebu Bekru r. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku. s Poslanikom a.s. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r.a. koji je nakon Njega izabran za halifu.a. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit.Uvijek je bio uz Poslanika a. do 634. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r. te kod žena menstruacija. poslije porođajni ciklus. uvijek je govorio istinu. Dženazu mu je klanjao Omer r.a.a. Idr. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno. se rodio dvije godine nakon Posalnika a.s. učinio hidžru.a. trudnoća i dojenje novorođenčeta. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž. • Na što namaz podsjeća čovjeka? .s. • Kada je Ebu Bekr r.žena.a.š. • Koliko je vladao Ebu Bekr r. • Po čemu je Ebu Bekr r. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava.? Ebu Bekr r. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine.

-strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost. • Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti.? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih. -postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima. -namaz odmara i odgaja. (kiramun. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h. Jordan. a potom Egipat.a Allah zna šta radite. da primi islam. Ko je i kada smrtno ranio h. • Kur'anski ajet koji govori o namazu. riječi i naša djela. Omera. (Ankebut 45) HELIFA OMER R.a. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije.isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h. je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a. Nakon tri dana h.10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti. dijelovi Iraka. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog.a.a. je islamskom državom vladao od 634 . Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana.A.s. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka. Omera? Osvojen je Damask. Koliko je vladao Omer r. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana.644. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost . -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena.a. Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli.ružnih i nevaljalih djela.katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha . Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara. za halifu? Ebu Bekr r. islamskom državom? Omer r. god.a. • Ko je predložio Omera r. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje. Kakav je nadimak imao Omer r. Omer je preselio na ahiret. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim. • • . -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri. Omer r. Palestine.a.

Bio je oženjen sa Poslanikovom a.s. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a. Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide."Post je štit" HALIFA OSMAN R.s.š. Kada je Osman r.Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h. -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka. Kufa.A.i poslao u pojedine dijelove zemlje. Šta je još značajno za period vladavine h.Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r. Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a. -post nas čuva od loših misli.a.s. riječi i djela. -da mu se odazove kada ga ovaj pozove. -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela. kao što je propisan onima prije vas.Mekka. H.milost • • • • • • • • .s..Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu. Kako je došlo do ubistva h. da biste se grijaha klonili.? -da mu nazove selam kada ga sretne.Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram. Šta znaš reći o h. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet.a.kćerkom Rukajjom. kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi". Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala). uši od slušanja haram stvari.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije. -da mu da savjet kada mu ga on zatraži. Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a. je islamskom državom vladao od 644 .Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an. god.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost. -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan. primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post.656. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž. islamskom državom? Osman r. čuvati jezik od laži i ružnih riječi. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta.a.

-upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu. god.oraspoložuje isl. pomoć HALIFA ALIJA R..Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h. islamskom državom? Alija r.661. amidžić. Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r. bio je zet Muhammeda a. Brzo su bili poraženi. Ko i kada je ubio h.Nakon tri dana od zadobijenih rana h.a.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika. Alije oni su se protivili i h. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo. Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h. je islamskom državom vladao od 656 .a.Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji.s. praksu bio je darežljiv i širokogrud.a. izvrsno je poznavao Poslanikovu a. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu. islam je primio još kao dječak. Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h.s. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h.š.Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom.a. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno. Aliji? Bio je Poslanikov a. Alija je preselio na ahiret.s. Koliko je vladao Alija r. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž. jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h. -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo. 5 godina . Hasan. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h.Aliji i Muaviji. hrabar i srčan u borbi.A Kada je Alija r. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara.

5. i to se naziva Allahovo dž.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata.Allah sam po Sebi opstoji 4. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli. 3. Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala. Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud . bića.Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi . Po čemu poznajemo Allaha dž. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat .š.š.Allah sve svojom voljom čini Kudret .Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE .Allah sve zna. savršenstva. To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost. 6. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati.vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem.Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi .š. da odabere način življenja. 3. knjizi pomno čuvanoj 7. U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž. 2.š.š.š. Ilm . Kako se dijele Allahova dž. 2. Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad.Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka . Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao. živi svojim vječnim životom . Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti.Allah ima i postoji Vahdanijjet .Allah sve čuje i sve vidi Iradet . određenje ili kader. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž. 4. govori. 8. Sem i Besar . boja kože i sl.Allah. želi.š. -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž.š.Allah je Kelam .svojstava kojima se on u Kur`anu opisao. dž. roditelji.SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1. 1.

U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere.radnje koje je Allah dž.. zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi.š.š. brak. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef). Sunneti-gajri muekkede ( obične. EF ALI MUKELLEFIN 1.Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. krivična djela i sl.a.) Fardi -kifaje . 3.. ( pet dn. klanjanje sabahskih. radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet). .radnje koje je Muhammed a. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž. sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza. ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz. radio i preporučio da se rade. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž. post.s..kifaje Fardi . izričito naredio da se rade. Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata..porodica i imetak. zekat. Sunnet je sve ono štoje Muhammed. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu. pod. 2. Sunnet. Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera.š.š. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši.su radnje koje su naređene zajednici muslimana. hadž.s. post. a. nepritvrđene) .ajn .. odnose među ljudima.Tekvin . kao i odnos čovjeka prema prirodi.djela koja je Muhammed. Dijele se na fardi .to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično. Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6.š.Allah sve stvara. Sunnet . zaklati kurban).ajn i fardi . imovinske odnose. morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede. sunneta).s.održava i rastvara ŠERIJAT 1. Koji su izvori Šeriata? Kur`an. obrazovanje stručnjaka) Vadžib . rekao ili šutnjom odobrio. naredio da se čine. Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž. Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a. islamski pozdrav. rekao. Allahov dž. npr namaz.s.š. zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž. 2. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a. Npr: porodica. Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) . Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta. Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava. 4.s. život.radnje koje je Muharomed a. namaza.. razum. radio.s.

odjeće i prostora 5. otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi. 2.su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga.čišćenje od nečistog stanja 4.. Šta Muhammed a.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode). Osoba je džunup sve dok se ne okupa. sukrvica i gnoj.Mustehab .voda (tekuća. ženi poslije hajza ili nifasa 12. morska. povremeno radio. Mubah . Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10. jesti svinjsko meso. Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1. uzimanjem abdesta ili tejemmuma. kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. Haram . pranjem. a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu. Mekruhi tenzihen .npr: rukovanje pri pozdravu. 14. lagati. jer ih je i Muhammed a. Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman. kockati se.s. Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe.s. 7. izvorska. Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11. Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem. Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin. gusulom.djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati. kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol.mekruhi koje nije lijepo činiti.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi. Šta Allah dž. izbacivanja sjemena u snu ili javi. sperma. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? . Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela. Mufsid . Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa. Mekruhi tahrimen .djela koja je lijepo raditi. Traje najmanje tri a najviše deset dana. klanjanje dobrovoljnih namaza.š. 13. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6. krv. 8.djela koja je Allah dž.mekruhi koji su bliski haramu. kišnica.čišćenje od nečiste materije . stolica. ubiti čovjeka. krasti). spavati). Šta je nifas? . Mekruh .š.

namaz je fardi . Koje su radnje obavezne . zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta. Nabroj mustehabe u namazu? . U kakvu dužnost spada dženaza . a može se desiti da ga i nebude. .namaz? Dženaza . hajzli i nifasli zabranjeno je 15. Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz. koristiti sapun ili mirise 18. Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati. u džamiju ulaziti. 3.na rukuu gledati u nožne prste .Stajanje (kijam) 5. Kur'an bez omota uzimati. oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame. cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta.Da je umrla osoba musliman .na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti . kupanje započeti sa bismilom. Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza.muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira. Kur'an učiti.farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17. Kabu obilaziti (tavaf činiti).sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice.da se mrtvi ogasuli (okupa) . povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1. 16. prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI. tj. Koji su sunneti kod dženaze namaza? .suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku.ADABI 1.nijjet 4. uljepšavamo namaz.sustezati se od kašlja . 2.na kijamu gledati u mjesto sedžde . a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2. uzeti abdest prije kupanja.da je tijelo umrlog ispred klanjača . prije odlaska na bajram namaz. Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje.da je zamotan u kefine . Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? . Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost.kifaje.ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta . ukloniti veću nečistoću sa tijela. Osobama koje su džunuib. . .Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana.4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) . Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? .na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena .

proučićemo Salavate.DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L. tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera. 11.š. Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i. Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun.nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza . na desnu pa na lijevu stranu. nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L.izgovoriti treći tekbir . Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L.š. izgovorili početni tekbir . Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. 4. . ALLAHU EKBER Dženazu . Čime se vjernik bori na Allahovom dž. . dižući ruke do ušiju.izgovorimo četvrti tekbir . putu? Riječima. 8. 10. iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'. -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke. 7. . Lijepo je učiti dove za umrlog. Nakon dove.Allahu ekber. treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE'). lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno. 3. -izgovorićemo drugi tekbir . ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana. putu. djelima.Allahu ekber -predajemo selam. stjecanjem znanja. pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. vjerovanje i poslušnost Allahu dž. poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1. iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti.nakon drugog tekbira proučiti salavate .. Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž. . 2.š.i namaz je završen. Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose. 9. kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom.nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6.IMAMI. Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom.Allahu ekber .Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu.namaz klanjaju samo muškarci.nakon prvog tekbira proučiti subhaneke.

bobobojazan je i poslušan. Navedi svojstva vjernika? . Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera. 6.plemenit je prema prijateljima 3. domovina.š. . domovine i sl. komšija i drugih ljudi.š. . samilost i praštanje.u bogastvu se ne oholi. život.hrabar u borbi protiv neprijatelja.? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak. .a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a. znanje.š. braniti i slijediti istinu. iskrenost i istinoljubivost. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2.meleki. Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere. .s. Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas.sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem.strpljiv u siromaštvu. strpljivost i ustrajnost.na blagodatima zahvalan. Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje.nastoji da pomaže siromašne i nemoćne.vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. pouzdanost i povjerenje. . Šta Allah dž. . 4. . dostojanstvo. 7.objave.u iskušenjima je ustrajan. Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž. poslanici. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10. 6. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti. pravednost. . Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? . 5. 8.s. poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine. imovina i sl. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine.blag je i nikome ne čini nasilje.ustrajavanjem u lijepim svojstvima. Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž. pomaganjem siromašnih. .ponizan je i skrušen. kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5. . čast. Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu. (sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. bolesnih i nemoćnih. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9.

. 11. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan. 5.Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela. 2.. 4. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž.s. kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni. Šta Muhammed.. misli i osjeća. 3.s.. 6. 2. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a. 4.kao da ga vidimo. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1. Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva. Kako Poslanik a. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta.s. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1. 3. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava. u sitnim i u krupnim stvarima. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga..˝. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6.š. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja. a. prije svega prema Allahu. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih. Koga Poslanik a. 5. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri. 3. PRAVEDNOST 1...s.š. Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi). u zbilji i u šali. . naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore. dž.s. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu. Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi.. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2. 4.

milost.prilikom putovanja i obavljanja hadždža.š. kaže „ Najdraže djelo Allahu dž. 5. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu.Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1.7. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž. .š. sigurnost od Njegove kazne i srdžbe. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh. 4. . 2. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? . 3. 6. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž.š. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž. POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1.s.strpljivost u momentima nevolje i nesreće. putu. 7. posebno istakao od roditelja? Majku 5. . Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela . zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo.š. Koga je Poslanik a. Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život.. Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života.s. nemorala i drugih grijeha.u borbi na Allahovom dž.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3. 2. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? . Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje. 3. Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima. Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1. .š. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4.droge.š. Muhammed a. . će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio. 6.š. 5. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola.post mjeseca ramazana.

.god. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva. Navedi dužnosti prema rodbini? 1. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h. Nakon smrti Alije.da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo. Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju. zadužio? Da se međusobno pomažu i paze. 5.Izredalo se 14 halifa. naslijedio ga je njegov stariji sin h. Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h. tj.izmiriti se ako smo zavađeni..g. -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima . Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661.a. rodbinu.da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani.da ih pri susretu pozdravimo.Hasan ali samo za kratko vrijeme. r. 7. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza. unuka Muhammeda a.s.Husejna r. skrenuo pažnju? Roditelje. Na koga je posebno Allah dž. džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe. siromahe i komšije. 4. po Isau a. . . vodovoda. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri. paziti ih. a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz.. siročad. 3. bolnica. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a. pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2. a taj ambijent razvija samopouzdanje.š. 8. 10. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝.POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask.Emevije su bili na vlasti sve do 750g. 3. pomagati i održavati vezu s njima. Navedi dužnosti prema komšijama? .Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist. 9.da ih posjećujemo u radosti i žalosti. 89.da ih pomažemo.a.. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane.s.s. Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo. . 5.š. Čime je vjernike Allah dž.da ih ne vrijeđamo . 2. . 6. 4.

Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3.na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu. Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli.osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g. Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi. 5.6. ne dotičući ga se. sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe. . Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g. a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. . .učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici. Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida. . 7. . 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad. Iran. upotreba mirisa. naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž. 2. čišćenje usta. . . .učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu.meleki su prisutni gdje se Kur'an uči. Koje u karakteristike vladavine Abasija? . PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran.učenje Kur'ana je najvredniji ibadet. 7. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1. Španiju. 6.š.za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka. uče u mislima. ili da gledajući u Kur'an. Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku. zbog nemarnosti.od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu.učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4. . Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst. Turkestan. . nekoliko gradova u Francuskoj.hilafet je podijeljen na više samostalnih država. . Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće. bez izgovaranja riječi. • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti.Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima. sjeverni dio Indije.namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće.Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. U čemu je najveći doprinos Abasija? .

• Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. godine. sa sjedištem u Sarajevu. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet. slušati i skrušeno pratiti učenje. tekije. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani.. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945. i Kosovu 1389. radija. Sve do 1945.godine.5 % Srebro 641. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945. a vezir Mehmed-paša Sokolović. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. god. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija. Zadržani su šerijatski sudovi. Može se dati tokom cijele godine..Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. hamame.-1990. vodovode. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik. gradili puteve i mostove. • Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878. mora se šutjeti. 2.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2. padom grada Jajca. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god. televizije itd. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. mrzili su krst. Islamska zajednica je bila podređena politici države.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd. 2. Muslimani K. • Na šta se daje zekat. banje.i na njemu je utemeljena. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882. Početkom 1936.6 gr. a najbolje je uz ramazan. IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove.5 % . podizali džamije i medrese. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu. razvili zanatstvo i trgovinu.5 gr. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo.

• Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal. . i svrha zekata.trpiti nuždu.5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje.podignuti glavu.lice od Kible okrenuti. el-mesakin-nevoljnicima.namjerno preskočiti jednu suru. nemuslimanima.muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam.. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: . njive. .zijevati i protezati se. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . smanjuje razlike između bogatih i siromašnih. drago kamenje i dragulje.za otkup iz ropstva.-putniku namjerniku. . izraz je zahvalnosti Allahu dž.Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2.. fi sebilillah.prije imama vršiti namaske radnje.š. osigurava ekonomska kretanja.dići jednu nogu na sedždi. . TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž. na kuću i pokućstvo. . poći na ruku.. čisti srce od škrtosti i pohlepe. . opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima. er-rikab. rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu. el-amiline alejha-koji ga skupljaju. i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu. . imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba. ženski nakit koji se koristi. el.žmiriti. automobile i sl. mašine za proizvodnju..u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil.š. sedždu.dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'.klanjati prema vatri. . el-garimin-prezaduženima. čisti imetak od tuđeg prava. slici ili ljudskom licu. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha. .š.igrati se nečim. . da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet.

• Koje je najveće Allahovo dž. spuštanje kiše itd.š. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž.. su bile i čulne i razumske. kao što su: namaz. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. 3. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž. a kakve su bile Muhammeda a. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama. duše.. oslanjanje. i dovi njima) ući će u džennet. strah. kurban.s.s.š. 8. 2. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž. oživljavanje.š.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne. post. da su to oni ''koji vjeruju u gajb.š. 5. Njegovim najvećim imenom . neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo. š.s. 6. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje. ali nije precizno rekao koje je to ime. objave. El-Azizu-Nedokučivi.š. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima. El-Džebbaru-Prisiljavatelj.š. Allah je nepar i voli nepar. El-Meliku-Vladar. opisao bogobojazne je. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog.š.š. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima.š. džine. određivanje.š. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu.s.š. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a. ljubav itd. Er-Rahimu-Samilosni. nada. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite. usmrćivanje.. da se Allah dž. poslanike. Allah-samo je On Bog.š. da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima. Stvoritelj i Gospodar svega. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini. berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. meleke. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? . stotinu manje jedno. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž. ima 99 imena. traženje pomoći. 4. uskraćivanje. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje. 7. ali nije izašao iz vjere. dova. El-Mu'minu-Sigurnosni. putem objava i preko svojih poslanika. odabiranje. El-Muhejminu-Pazitelj. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž. a kod Muhammeda a. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. El-Kuddusu-Najčistiji. zavjet. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a.'' Hadis: ''Allah dž. Es-Selamu-Sačuvani. polaganje računa.š.Vjerovanje da je samo Allah dž. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh. Er-Rahmanu-Milostivi. određenje. Sudnji dan. 9. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. 10. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž. opskbljivanje. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje.po njima postupa..'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1. u hadisima.

spuštena mu je sofra sa neba. kamila izašla je iz stijene. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva. Islamski fakulteti. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž. Gračanici kod Visokog Osman ef. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom.ne ispuni. goraždanski i mostarski. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ. vatra u koju je bačen Ibrahim a. srednje škole.s.? Kur'an. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. obuhvata više medžlisa. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef.Salihova a. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena. bila je hladna. Munafik je licemjer.š. Džamije. tuzlanski.. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama . obraćala mu se mrtva priroda. razgovarao je sa životinjama. klanjati da ljudi vide. travnički. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ. i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine.š. banjalučki. sarajevski.š.Mušrik je osoba koja čini širk. studij tri godine za vjeroučitelje. Muftiluk – na čelu sa muftijom.s. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom. npr.s. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim. osoba koja ispoljava nifak. isra i mi'radž. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu. a ne radi Allahovog dž. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama). Ima ih osam: bihački. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom. kad obeća . zenički. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području.s. Isa a. osoba koja čini kufr. studij četiri godine za imame i vjeroučitelje.š.. obuhvata obično područje jedne općine. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela. Travniku Elči Ibrahim-pašina.s. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a. Mesdžidi.s. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom. Čauševića. pripisuje druga Allahu dž. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž.. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese. Medrese. Redžovića. iz prstiju mu je tekla voda.s.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže. raspolovio je mjesec. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen. štap Musa a.s. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova. • Kafir je nevjernik. Mostaru Karadžoz-begova..? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi. zadovoljstva. karakteristike i organizacija IZ. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova.

obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama.. saja i brijanja glave ili šišanja. sa'j između Saffe i Merve.bedela. -Karađoz-begov u Mostaru. voćnjaci. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman. • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku. punoljetna. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni.nepokretna imovina – livade. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu.. dućani. umno i fizički zdrava. namještaj. tavafa oko Kabe.. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. tašlihan. • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka. auta..HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti.. Luci. musafirhanu. tavaful-veda. stoka. brijanje. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. medresu. 2. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa. stajanje na Arefatu 9. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a. -pokretna imovina – novac. šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. • Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama. . Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. -Ferhat-begov u B. -Behram-begov u Tuzli. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: . -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.. kuće.s. bezistan. zul-hidžeta i tavafuz-zijare. mekteb. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu. 200 dućana. slobodna i imućna. koja se sastojala od sedam voćnjaka. da se pokaje za grijehe. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku.. • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. hanikah. knjige. prosvjetnih i humanitarnih ustanova. bacanje kamenčića na Mini..

želudac. ko ih pije. neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude. ko ih prodaje. bubrezi. težnja za boljim svijetom.š.. umrtvljuje srce. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh. 6... umanjuje osjećaj za težinu grijeha. 2. dovodi do nereda na zemlji.. prevaru. 7..'' El-Maide. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1. gubi se normalno rasuđivanje. nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva. požude i egoizma. umanjuje nafaku. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol.'' 2.š. ugašen pogled. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž.. žudnja za avanturama. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir.. ko ih proizvodi.I sami sebe u propast ne dovodite. 5. ko ih donosi. i od obavljanja namaza. zato se toga klonite da biste postigli što želite. jetra. silovanje.-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice.. pratiti moderni trend. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. kome se proizvode. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom. 9. šejtanovo djalo.š. kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti. otklanjanje životnih tegoba. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku.-195. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' . i ''. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a.. razvija nagon za krađu. droga. ko ih toči.. 4. ajet.s. u vezi sa alkoholom? Muhammed a. kao i alkohol. pomoću alkohola. pokazati junaštvo i odvažnost.. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak. slabi životni duh. Imajući u vidu njihovu štetnost. ko se njihovim novcem hrani. oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. 8. 90. ugrožava život i zdravlje.. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž.Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537..jednjak. nemoral.. bezvoljnost. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju. grijesi su uzrok ulaskau džehennem. I ne ubijajte sami sebe.'' 4. srce.s. emocionalne nestabilnosti. sure el-Isra': '' I što dalje od bluda.. ispijeno lice. lišava čovjeka pravilnog shvatanja. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. ko ih kupuje i 10.. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' .. 3. Čovjek postaje rob svoga grijeha. kome se donose. ubija stid. po istom osnovu su zabranjeni.

• Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove.š. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? .s.'' (prenose:Hakim. neopravdano trošenje imetka.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac. ne gledati u drugoga sa strašću. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. loto. ne gledati filmove. odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju. svađu.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti. slike. kladionice. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. bingo. auta. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja. fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. lutrija.š. Sunce. kuće. gonoreja. robuju i vole više od Allaha dž. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem. Mjesec. Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak. vatru…. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret. čuvati se svakog fizičkog kontakta. sifilis. i dr. • Šta sve spada u kocku? Karte. šteti srcu. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. koji su prije njih živjeli. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. mržnju. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a. žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. tombole. organe za varenje. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini.

Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze. Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti. DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. bajrame i teravih namaz. Pravo na obrazovanje i rad . Učestvovati na islamskim svečanostima. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja.Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. Klanjati džumu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful