P. 1
prava pitanja za takmičenje 1-8

prava pitanja za takmičenje 1-8

|Views: 2,348|Likes:
Published by Muris Hadžic

More info:

Published by: Muris Hadžic on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

UMIJEMO LICE TRI PUTA. FATIHU I JEDNU SURU. FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ. • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH. LIJEPO SE OBUČEMO. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ. ISPEREMO NOS TRI PUTA. 2. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? .” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1. 9. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. BISMILLU. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST. OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM. 3. 6. 5. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI .• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. 4.Š.. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. 7. E ‘UZUBILLU. ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA.ALLAHU EKBER.ALLAHU EKBER. NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE. PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI).OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA. 8.

S.S. • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ.MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA. KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA. A. A. NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. OBILAZIMO RODBMU.S.TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE.NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. . KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA.GODINE U MEKKI. .REBIUL EVVELA 570. JE ROĐEN 12. • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA. A.S. HIDŽRA SE DOGODILA 622. • KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE.POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA. . NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED.? MUHAMMED. RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA. A. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. NOSIMO . U ARABIJI.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A. KOMŠIJE I PRIJATEIJE. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA. • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA. • KADA PROĐE RAMAZAN. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN. GODINE. • ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU.S.

VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ. MELEKE . VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ.NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA.VE RUSULIHI . VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? . A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’.Š. . .AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ.Š.Š.VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) . DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? .BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’.VE-L-JEVMIL AHIRI .

ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI . SVINJSKA MAST.NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG. PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM .Š. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI.UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA. ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE. -DAVATI ZEKAT.. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL. . • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI. KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU. . KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE…. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO.DA NA TIJELU.ČUVANJE TIJELA. • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA. -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ. I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO.PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE. . IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA. MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: . -KLANJATI PROPISANE NAMAZE.NA VRIJEME KLANJATI .ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET. U ČASNOME KUR`ANU.DA BUDE ČISTO TIJELO.PROPISNO SE OBUĆI . MALE ILI VELIKE.PREMA KIBLI SE OKRENUTI .ABDEST UZETI.. KRV. -POSTITI MJESEC RAMAZAN.

-OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE.ISPEREMO USTA I GRLO 3X .POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH).SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR.VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA. NAMA JE ALLAH.OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. . . • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA.OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA.ISPEREMO NOS 3X . • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI.OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA . TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU. . • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU. POLICE I SL. DŽ.. • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU. U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI. DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? . UREDNOST.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA .). .UMIJEMO LICE 3X .NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA.Š. . UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI. (OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM.

H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. DVORIŠTU. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI.U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA. -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA. -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA. .VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE. -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA. • ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE. MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE. • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU. TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG.H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE. . ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2.POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA. KUĆE.H (2X) DODITE NA SPAS .. IGRU I DRUŽENJE. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI. AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE.U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. . • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN. ULICI ISL.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO. HAJJE 'ALE-L-FELA. • KAKO GLASI EZAN? 1. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA.

. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM . SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE. DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA. PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET.S.HI TE' ALA. • KADA SE RODIO MUHAMMED A.NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM .S. • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO.? MUHAMMED A.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER.S.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA. • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB.HI TE'A. JE ROĐEN U MEKKI. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7.S.S.? DJED MUHAMMEDA A.S. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.6.S. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A.

A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA.S. .JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE.POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA. • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A.SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU.S. (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA. • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI. • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A. LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? .? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB.S. PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A.S.S.? ZVALA SE ŠEJMA . .S.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC. DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI. ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA. .DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A.• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A.S.NAPREDAK. . • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A. SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH.

• Šta je Allah dž. • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah.PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž. akšam i jacija. podne. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića. • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi.Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA. Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi. • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva. ikindija. .. za vrijeme ramazana teravih-namaz.namaz. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA .š. životinja i biljaka.š. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba. PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO . • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza. • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž.jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku. DŽ.s. za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a. podučava ptice da sagrade gnijezdo. pa se u njoj pet puta kupao.povremeno dženaze . ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno.š.stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog.DRUGI ISL.s.On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo. Božiji poslaniče. A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“. -namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama.namaz. Još klanjamo i petkom džuma . dž.Š. BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu. • Šta je rekao Muhammed a. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše.š. dva puta godišnje bajram – namaze. }. a da ga Allah ne hrani. Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život.

• Šta smo dužni prema starijima? .ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici.namaz i koliko ima rekata? .pomažem mu mektebskim i školskim zadacima.pri susretu pozdravljati starije osobe.s.• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja. .raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi. . • Šta Muhammed a. Allahu.š.ako im je pomoć potrebna. kaže o poštivanju starijih? Muhammed a.kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu. POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a. . a naročito ako smo zdravi.. dž. • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom. -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara. .družim se s prijateljima kada me pozovu. prekinemo igru dok stariji ne prođu.prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni.pomagati ih .podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše. • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život. . -bavljenje sportom i rekreacijom. . . postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti. džellešanuhu. . . ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah. • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu.kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih. je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu. trebamo biti uvijek zahvalni.obići ga u bolesti. da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? .s. .ako se igramo. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga.s. .kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom. čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne .kada se posvađaju nastojim ih izmiriti. .nikad ne idemo ispred njih. -pravilnom ishranom . .

onda farz i na kraju sunsunnet.Podne .Sjedenj e et-tehijjatu 3. voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati . ne možemo živjeti.ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L.Z .ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L.Rekat 1. sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne .Rekat 2.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke.namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM . bismilla bismilla.kao što su zrak. sluh. tehijjatu euzubilla.Sjedenj 3.ALLAHU EKBER.Rekat subhaneke.Farz podne . • Kako se zanijeti sunnet podne .Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1.Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1. voda i hrana.Rekat 4.Rekat 2. .Rekat 2.KJBLETI .Rekat 4. hrana . bismilla.ALLAHU EKBER 1.Rekat 2.KIBLETI . euzubilla. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI . • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak.ALLAHU EKBER. sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet.KIBLETI . euzubilla.Rekat 2. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI .Rekat 1. fatiha fatiha fatiha bismilla.namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: . . vid. tehijjatu .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI . fatiha bismilla.namaza?Sunnet podne . fatiha fatiha fatiha salavati bismilla.Z . Prvo se klanja sunnet. Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta. bismilla. sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti.

ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA.s. učini da naše blagodati budu stalne..povraćanje iz želuca. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike. Allahu naš.i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak.s. kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a. razbolio se i umro u strašnim mukama. ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona . • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima.Upravo te godine se i rodio Muhammed a.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje.s.Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib.š. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž.MUSLIMlN. VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE . • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj.• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom. Allahu naš. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest. (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu.TA'AMI VEL AKILlN. pa tu godinu prozvaše „Godina slona“.-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela. (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž.-glasno smijanje u namazu. rekao o namazu i abdestu? .š.Ostali su se razbježali. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA. naša država trajna. povećaj a ne umanji. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. a.T . naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni. • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad. -bilo koja prirodna nužda.HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L.a ako zaboraviomo.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL. što je bilo čudno za stanovnike Mekke. • Šta je Muhammed.

nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca . potresti ih i potrati lijevu desnom.“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana.s. • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul. • Kako se uzima tejemmum? (1. • Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi. • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija. u Saudijskoj Arabiji. a.nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore. . a abdest čuva vjernika.knjizi koja sadrži i islamski kalendar. osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli. su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA.akšama.traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne.3. -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi. • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest .nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači .2. (večernji namaz) Jacija .jacije. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom.(podnevni namaz) Ikindija .(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il. • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje).a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata.nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah. kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće. kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul.s. potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje). (popodnevni namaz) Akšam.otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu.Muhammed a.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima . je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki.

Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka. • Kako glasi nijet za početak posta. pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek. • Šta je post? Post je ustezanje od jela. postiti mjesec ramazan.Treći islamski šart je. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. • Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet. čak su neki svoju žensku djecu. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke. odnosio prema djeci. na arapskom ili na maternjem jeziku. VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a. dakle. na arapskom ili bosanskom jeziku: . Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. pića. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima.s. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu.danima Ramazanskog bajrama. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo. ima ravan krov i nema prozora.S.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje. i drugih tjelesnih uživanja. Oko kabe se nalazi harem.s.

• Kako se klanja ikindijski farz? 1.očistiti i uljepšati kuću. • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan. tehijjatu euzubilla.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.iz Tvoga obilja se iftarim). sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije .KIBLETI .Rekat 1. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz.namaz i koliko ima rekata? Ikindija . fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla.namaza? Sunnet ikindije . tehijjatu e a. Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.Rekat 4.VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU. . tehijjatu euzubilla. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1.Rekat 2.Sjedenj 3.Sjedenj 3.Rekat 4.okupati se i namirisati.Rekat 1. .Rekat 2.namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama. džamiju i okolicu. • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: .Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete.u tebe vjerujem.ALLAHU EKBER. tehijjatu . (Allahu moj.namaza? Farz ikindije .proučiti nešto pred dušu svojih najbližih.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.ALLAHU EKBER. sura bismilla. IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija . .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L. .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. a. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana. • Kako se zanijeti sunnet ikindije .obući najljepšu svečanu odjeću.VE BIKE AMENTU. .u tebe se uzdam. .KIBLETI .Rekat 2.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et.Rekat 2.radi tebe postim.„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU.

• Kako se klanja bajram .podijeliti radost Bajrama sa drugima.namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama. oprostio. .š. na što ih je šejtan naveo.darivati drugima bajramske poklone. fatihu i jednu suru. Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu. ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik.s. dao Ademu a. fatihu i jednu suru i tri tekbira. i h.KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. i h. . približivši se zabranjenom drvetu.? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem.tri tekbira e'uzubillu. Na drugom rekatu učimo: bismillu.ALLAHU EKBER. i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji.namaz i koliko ima rekata? Bajram . šehidima i svim muslimanima i muslimankama. Have. komšije. a. bismillu.posjetiti svoje najbliže.Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU.š. Ima dva rekata i šest tekbira.Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su.Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž..S... • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida.Sin i Fatihu svojim najbližim.poraniti u džamiju na sabah – namaz.s. Na prvom rekatu učimo: subhaneke.namaza? Bajram . rodbinu i prijatelje i .. bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu.s. A. a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu. Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate. Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-. a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram .učiti tekbire i udijeliti što više sadake.s.? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom. dovu i predamo selam. • Šta je Allah dž. • Zašto volimo jedni druge? .namaz? Nakon što zanijetimo . • Kako se zanijeti bajram .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.a prva žena se zvala Hava. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a. • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN". prvobitno. .

š. "Koja ti je vjera"? . • Šta je laž. To zna jedino Allah.s. "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre. • Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti.) Najpoznatiji meleki su: Džebrail .stalno u službi Uzvišenog Allaha. Šejtani navode ljude da čine zla djela.prenosio je objave Allahovim poslanicima. Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur. ne umiru. -u društvu ne uznemiravamo druge.a šta laganje? .s. • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ. KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama. • Šta je rekao Muhammed a. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao. poznati su nam neki. pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati.u vezi prijatelja? Muhammed a.ja vjerujem u Božije meleke. Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka. ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž. ne jedu ne piju ne razmnožavaju se. razgovaraju i pomažu jedni drugima. jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika. bezgriješni su. ("Ko ti je Bog"?.Zato što smo svi djeca Ademova a. Azrail .zadužen za nafaku i prirodne pojave. dž. • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti.prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail .s.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni.s. -ne pričamo i ne smijemo se glasno. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI . • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže.š. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže. vršeći različite zadatke. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka . je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. Međutim. PREVARA. -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest. a. -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne.

s.s. • Koliko je Muhammed a.š. bistrina uma. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed . znakove posljednjeg poslanika. plemenite oči. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a.kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a. . zabranio.rekao za laž i krađu? Muhammed a.To je veliki grijeh.s. • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha. družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke.s.s. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a. amidža se zvao Ebu Talib.navršio šest godina.s. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa. je rekao:“Uistinu .s. • Šta je Muhammed a. amidža? Muhammedov a.imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a.“„Neka je proklet onaj koji krade.s. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a.s. • Šta je bilo sa Muhammedom a. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta.s. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a. dobrota srca.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje. • S kim se Muhammed a.s.Laž je govor u kojem krijemo istinu. ali i u šali isključivo govorim istinu. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara.s. • Šta je poslanik a. putovao je sa majkom u Jesrib.s. koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice. • Gdje je Muhammed a. • Šta se desilo sa Muhammedovom a. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu.s.s. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a. • Navedi osobine Muhammeda a. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib.s.ja se volim šaliti. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a. preuzeo je amidža Ebu Talib.s.s. majkom na tom putovanju? Muhammedova a.s.s.s. je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib. te da će ga štititi do kraja života.s.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci. krađa i druga loša djela koja je Allah dž.

klanjaju bajram namaz. • Šta se može zaklati za kurban? deva. kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram . preseljenja Muhammeda a.S. HIDŽRETSKI KALENDAR . a.s. • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. • Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha. Bilo je to 622.š.Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska. • Šta je Allah dž.s narod je obožavao kipove. i muslimana iz Meke u Medinu.s. Zbog svoje važnosti.s.Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak.ALLAHU EKBER. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe. • Čime je kažnjen Nuhov a. događaj hidžre je.• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža.s.s.s. narod? Nuhov a. po Isa.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a. komšijama. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja. rodbini.zato što se u tim danima obavlja hadždž.? Da pravi lađu. na prijedlog hazreti Omera.s. • Čemu se klanjao Nuhov a. • Gdje se zaustavila Nuhova a. • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza. 10 dana kraća od sunčeve). • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima. • Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A. lađa? . uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle. g. naredio Nuhu a.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre.

TAMMETI VE . o svom snu.S – SALATIL.te pripremati se za namaz. • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a. zaista. INNEKE LA TUHLIFU-L.FEDlLETE.VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH.VESlLETE VE-L.s. što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći.".DA'VETI .ATI MUHAMMEDENI-L. ispunjavaš obećanja svoja .L .T .'AZIM'.KA'IMETI. • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor.Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana. Ti. Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao.D . • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu.L .'ALIJJI . Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI .Ml'AD. • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI .

Zebur -objavljen Davudu a.s.s. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an.s. Salih a. već su obožavali razna božanstva. razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? . (od toga. 30 suhufa Ibrahim a.s.? Nakon Nuha a. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi.objavljen Isau a. • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava.s. dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima. 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a. ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a. 10 suhufa Šit a.s.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI .ja vjerujem u Allahove dž. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive.s.s.š. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute.s.s. • Po čemu se vjera Ibrahima a.s. Kur'an – objavljen Muhammedu a.s. • Kada je Muhammed a.š.s. dove i propisi o životu ljudi.s. 50 suhufa Idris a.š. savjeti. Indžil. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž.

• Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a. uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj. Imao je dvije žene Saru i Hadžeru.? Otac mu se zvao Azer. im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu.Rekat 1. 1.s.Rekat 1.ALLAHU EKBER. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove. sagradio i s kim? Po Allahovoj dž.s.š.Ibrahim a. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije . • Navedi imena porodice Ibrahima a.s.š.Rekat 4. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije . etbismilla.š.Sjedenje 3.KIBLETI ALLAHU EKBER. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA.'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI .Rekat 2. naredbi Ibrahim a. SALATE SUNNETI-L. bismilla. dobio ime Halilullah? Ibrahim a.š.namaz i koliko ima rekata? Jacija . bismilla. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta.s.s.s. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija .IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L.s. et-tehijjatu subhaneke.s. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru. međutim Allah dž.Sjedenje subhaneke. Hadžera je rodila sina Ismaila a.s.Rekat 2. Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž.Rekat 2.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L. • Jacijski sunnet tabelarni pregled. • Šta je Ibrahim a.š. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra.'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L.KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1.š. u vatru. • Zašto je Ibrahim a. fatiha salavati bismilla.Sjedenje 3. a Sara je rodila sina Ishaka a. Tako su nevjernici bili poniženi.s.namaza? Sunsunnet jacije . je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž. • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a. • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled .namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru. sura bismilla. bismilla.Rekat 2.Sjedenje subhaneke. et-tehijjatu euzubilla. fatiha salavati euzubilla. četiri rekata farza. eteuzubilla.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. i njegov sin Ismail sagradili su Kabu.s.Rekat 4. bismilla. je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a. Allah dž.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

Poslanik a. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza. DŽEMAT. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju.. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama.s. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju. Bismille. Fatihe i sure na kijamu. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. na ruku'u. 'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille. prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način. sedždama i sjedenjima.s. • Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat. • Šta je Poslanik a. • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an. pomažu. ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički).(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza. je rekao da.Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu. Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima.U safovima nesmije biti praznine. Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? . i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno.

? Porodica je bila zapanjena. Muhammed a. tj.š. gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija).620.s.sve joj ispričao. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h.s.s. jaciji. 'pristadoh uz ovog imama'). izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž. Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru.s. godine. uzbuđen i prepadnut. kako bi ih kaznili zbog njihove vjere.š. Prvo je pozivao prijatelje. ispred riječi 'Allahu ekber'. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji.š. Nisu mogli kupiti hranu. Ebu Leheb . • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam. godine poslanstva do 10.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu. npr. bajram namazima. Bili su i bojkotirani.S. ljudima? Progovorio je u kolijevci. trgovati i da sklapaju brakove s njima. god) • Kada. • Kako se zvala majka Isa a. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu. džumanskom farzu na oba rekata. Većina njih ga je ismijavala. teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan. od 617 . a nakon toga počeo je pozivati javno. Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž. . Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani.s.njegov amidža. ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a. Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine. • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život.zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren. voljom postala prava ptica.s.š. riječi: 'iktedejtu bi haze-l. akšamu. odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik. puhanja u kljunAllahovom dž. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž.s. je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a. i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a.s. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. • Kako je reagovala porodica h.s.imami' ( što znači. izbjegavala a neki su ga i napadali. Bojkot je trajao tri godine ( od 7.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a. ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a. pomoć oživio mrtvaca. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. odjeću. donio Isa a. ponižavala. pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a. prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije.

š. prodavnica.š. objavio je Isa a. Allah dž.s. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti. dijeliti igračke. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu. U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž. od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima. Indžil i poučio ga mudrosti. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze.š. međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž. kuća. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca.s. uzdigao i spasio od nevjernika. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž.š. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a. dajdže. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se. • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet. upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme . ne galamiti na njih.s.š.š. tetka. i On će im zbog toga povećati bereket u kući. upitati za odreženu osobu. • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb. LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća. međusobno posjećujemo i pomažemo.• Koji kitab je objavio Allah dž. Isa a. sestre.s.š. i čemu ga je poučio? Allah dž.š. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? . da se volimo. nazvati selam.

s.? Prvu veliku objavu Tevrat. Allah poslao da pomogne Musau a. • Šta su Musa a. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga. jesti raznovrsnu hranu. obuće. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A.s.s.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž. • Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a.S • Kom je narodu pripadao Musa a. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil.s.s.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj. alkohola i drugih opojnih sredstava. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje.š. zato moramo redovno održavati čistoću tijela.s.s. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti. da udari štapom po moru. kuće i okolice u kojoj živimo. naređuje Musa a. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce.tako da se pred njima ukazao put u spasa.š.s. čuvati se upotrebe svinjskog mesa. pomogao Musa. spašen? Allah dž.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a.s.a. jesti zdravu dozvoljenu hranu. u poslaničkoj misiji? Musaovog a. • Koga je na molbu Musaa a.s. • Kako je Allah dž. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika. • Kako je Musa a. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti .š. brata Haruna a. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela. • Koji kitab je objavljen Musa a. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu. čuvati se prejedanja.s. odjeće. je nadahnuo Musaovu a.a faraon injegova vojska su potopljeni.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna.s.s. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta.

Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2.a nagrada može biti i desetorostruka“ 3. Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? . i uljepšava njegov moralni lik. 6. Šta je Muhammed a. Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž. 4.Š.• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. 5. . rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a.posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž.s. i koji su?. • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših. već je dužan da ga prenosi drugim ljudima. Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela. Dva načina i to: . bića 7.š. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž. Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ. • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab.š. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika.š.š.donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst.učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . . • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne .š.s.

Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16. savršenstva 8. Džennet.Bog sve vidi Iradet.s.)..Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat. Šta predstavlja život na ovom svijetu? .s..s. 15. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima. razgovarao sa Allahom dž.s. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a.š. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a. i Ibrahima a. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere.s.Bog ima i postoji Vahdanijjet.s. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9.Bog sve stvara. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a.. 621. Idrisa a.Bog sve čuje Besar.š. Allah dž..s.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam. uzdržava i rastvara 10. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu). susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a. Muhammedu a.Svojstva Allahovog dž. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama.s.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž.s. Musaa a.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike). Jahja i Isaa a. lijepih imena.Haruna a. Na mi'radžu je.š. Koga je Poslanik a. 13.s.s. govorom Tekvin. lijepa imena. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž.? Muhammed a.š. 19.. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž.šerif) 12.Bog živi Svojim vječnim životom Ilm. dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18..Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi . Džehennem.š. 14.Allaha dž. a. pokazao Muhammedu a. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog. na Mi'radžu je Muhammedu.s.s. Šta je Allah dž.Bog govori Svojim bož. 17.s.s.Bog je jedan Kidem.š. godine.Muhammedu a.s.Bog sve zna Sem.š ISRA I MIRADŽ 11. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza.jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž.s. Jusufa a.Bog je zauvjek.Također.š. a. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi.Bog je oduvjek jer nije postao Beka. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a. večeri mjeseca redžeba. spoznajemo i na osnovu značenja tih imena.s.

a.. 21. dojilja. 22. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja. Kakva je vrijednost posta? . pušenje. 27. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26. 37. zatvorenik. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23. 35. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed. pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka.š. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. Šta kvari post? Jelo . Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela. zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. pića. potrebno je da ono bude lijepo. .Period čovjekove pripreme za ahiret. nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. pa i poslije smrti.s.i spolni odnos. 31. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36. 30. jer ga prati kroz cio život. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana. putnik. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25.s. Šta je Muhammed a. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. starije osobe 33. piće. 20. ljudi na teškim poslovima. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan. Objasni pojmove: sehur. iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post.. imsak. trudnica. 28. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24.

( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. 45. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom. Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. u Tebe vjerujem. Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50. 52. postiti samo Petak ili samo subotu. Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? .s. Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja. 48. 46. 44. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. 47. u ime Allaha. a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38.a. sa muslimanima iz Mekke u Medinu. . -9 i 10 dan muharrema. 51. HIDŽRA 42.š.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu.") 39.s. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama. zu-l-hodždže. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr.muharrem redžeb i šaban. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru.? Nagradu od 100 deva 49. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA". izuzimajući prvi dan bajrama.6 dana mjeseca ševala. u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40.? Muslimani su Poslanika a. Kada je bila hidžra? 622 godine. u danima Kurban bajrama.š.Allahu moj.s. -ponedjeljak i četvrtak 41. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces.pripremio posebne radosti i posebne nagrade. u ime Tebe postih. -u mjesecima: zu-l-kade. Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a. 43.s. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. ašura -svakog mjeseca po tri dana. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a.s. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU". U hadisi kudsijji Allah dž.š. Jesrib je tada dobio novo ime Medina.i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r. dž.

veliki i mali grijesi 65. 60. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. 62. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž. .š. meso nekih domaćih životinja (pas. . Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje. zmija idr) krv i Alkoholna pića 61.. Je li više halala . Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a. Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji. ubistva i ranjavanja . 55.zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu. Harama je daleko manje. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina).s. vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter. živjeti.izaziva saobraćajne nezgode. .š. meso zvijeri ( vuk. 54. lisica idr. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58. od Allaha. TEŠKI GRIJESI 63. Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje). 56.dozvoljenog. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar. Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno. Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza).štetno djeluje na odnose u porodici. Koje su štetne posljedica alkohola? . ili harama . Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima.) Njih ne možemo ni nabrojati. Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka. 57.izaziva svađe. Kako se grijesi dijele? Teški. jastreb. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64. šetati. medvjed. tuče. dopušteno i dozvoljeno.štetno djeluje na ljudsko zdravlje. udisati zrak. Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi. Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni.HALAL I HARAM 53.. mačka) ptica grabljivica (orao.. strvinu ili meso uginulih životinja. pričati.

ko ga prodaje. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: . ko ga donosi.namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) . a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh. za oprost grijeha. .. TEVBA – POKAJANJE 72. a.posta i sl. ko ga pije.š... Riddet .Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. 74.dužnosti (namaz. vjerovat lažna božanstva. bez odlaganja.š. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna. prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed.) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67. i ne vraćati se grijehu . Kur'ana. pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman. Ak 66.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž.nevjerovanje u Allaha dž.s. Stoga je važno da često činimo tevbu. Šta Allah.š. . dž.s.š. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl. kome se kupuje. Posebno je važno da se odmah. dž. i imanske šarte..š. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah.š.dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje.napuštanje islama Nifak .Poslanika a.prestati činiti grijeh. 73. obećava oprost. VELIKI GRIJESI 68. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu. huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d. ko se njegovim novcem hrani. Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž. a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71. a ne radi nekih drugih razloga. kome se proizvodi.pripisivanje Allahu dž. namaza..istigfar Ljudi su bića sklona griješenju. Nabroj teške grijehe? Širk . dž.š.post 70.š. kome se donosi.da tevbu činimo u ime Boga. Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu.s. To su: onaj ko ga proizvodi. ko ga kupuje.iskreno se pokajati. Koliko je Muhammed a. ko ga toči. druga Kufr . je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom. džamije. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69.

s.. 87. ezana.iseljenici. Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: .ako smo obukli mestve bez abdesta . džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci . MALI GRIJESI 77. za neku želju u životu. Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). 82. USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81. da priznamo svoj grijeh i da od Allaha. kuća. ramazan do ramazana.š. on postaje veliki grijeh. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta. zatražimo oprost. za dobro na ovom ili budućem svijetu. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata). samilost i dobrotu među njima. Kakav je odnos Muhammed a. zikra 79. 88. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh.. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza. ikameta. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI. zikrom i različitim dobrim djelima. Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku.š. Gdje je sagrađena Poslanikova a. džuma do džume. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha. 78. dž. ljubav. Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a.s. Dova je molba koju upućujemoAliahu. Nastojao je razviti bratske odnose. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje.s. MESH PO MESTVAMA 85. 76. 80. gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima.š. 83. sadakom. Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“. bliskost.s. za nešto. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana . 86. Važno je da dođu (riječi) iz srca. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84. dž.75. Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. Dovom skrušeno molimo Allaha dž.Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a.

starosti. dž. stajanje u namazu . Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati.. početni tekbir (Allahu ekber) kijam. saviti ih u koljenima. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu). vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. zdravlju i bolesti. izobilju. Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom.ako mestve nisu čiste . 102. 94. 91. ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. NAMAZ BOLESNIKA 90. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu. a to potraje više od dvadeset i četiri sata. bez kojih namaz nije valjan. Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove. 96. jeste namaz..ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89. Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti. 97. i kada klanja za imamom mukimom. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž. sjedeći.š.š. Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza. zbog teške bolesti ni išaretom.ako su mestve poderane . Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći. noge će okrenuti prema kibli.. pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95. 99. 98. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. ležeći i išaretom. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta. onda sa takve osobe spada ova dužnost. siromaštvu. 93. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir. 92.

učenje Kur'ana u namazu ruku.s. 111. pregibanje u namazu sudžud.s. Hamza. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem.. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. a mušrika je bilo oko hiljadu. a među njima i "prvak šehida" h. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati. 118. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. zbog napuštanja položaja od strane strijelaca. 104.s. pušteni su na slobodu. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a.kiraet. 112. 115. koja je naoružavala Mekkelije. Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata. Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun. kod izvora na brdu Bedru 106. a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo. posljednje sjedenje u namazu. BITKA NA UHUDU 109. Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a. A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. BITKA NA BEDRU 103. 110. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili. 107. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest. 113. Šehida je bilo 14. Oni koji nisu mogli platiti otkupa. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. 105. 108. NAMASKI VADŽIBI 117. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti. 116. poginulo je sedamdeset mušrika. a mušrika tri hiljade. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi.

iskren. 124. među plećima je imao poslanički pečat.smiriti tijelo na ruku`u. uvijek je bio staložen. kosa mu je bila crna . pravedan.s. i na svim rekatima namaskih sunneta.proučiti 6 tekbira na bajram namazu. iskrenost. hrabrost.da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha. cijenjen i voljen. Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima. plemenit prema slabim i nejakim.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu. obazriv. .na sedždi staviti čelo i nos na tle. 125.proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza. Kada je Muhammed a. akšama. nepokolebljiv. darežljivost. Bio je blag i tolerantan.S.s. zubi su bili bijeli poput bisera. tako da se osjeti tvrdoća tla. Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost.Nije bio oštar.s. 127.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu. hrabar. OSLOBOĐENJE MEKKE 126. Zbog čega je Muhammed a. izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali. Vadžibi vezani za ruku i sedžde . umjerenost.s. 123. ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude.ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja. na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje . najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a.s. elegantan i dostojanstven. .proučiti ettehijjatu na oba sjedenja. . umjeren. druželjubiv i pažljiv. nakon dizanja sa rukua.Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata). Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a. pravednost. LIK MUHAMMEDA A. Opiši izgled Poslanika a.Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti. . blagost.proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza. bio je odvažnog držanja. 121. strpljiv u nedaćama. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a.s.s.? Muhammed a. crne i krupne oči. je bio najljepše ćudi. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu. . 120. Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan. 122.brada gusta a čelo široko. imao je svijetlo i vedro lice. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza. Svi su željeli biti u njegovom okruženju. . . .? Bio je umjerene građe. Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca . i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi.

129. 141. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135. 133. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu. To je bila najveća pobjeda Muhammeda..Bili su presretni. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr.. 132.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza. a. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni. 138. Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137. Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama. Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire. 140. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije. Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu. 131. .s.s. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam.s. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a. je naredio da se niko ne ubija.s.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja. Kako je Muhammed a.s. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela. 130.s. vojnicima? Poslanik a. skoro sve Mekkelije primile su islam. Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza.128. 136.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne. velikodušnosti. Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a. Kakva je naređenja izdao Muhammed a. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu. ne kažnjava niti ponižava. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka.

koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148. i dva rekata sunnetil-vakta.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. 150. Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom. 145.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu.i šetiri sunsunnet. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje. 149. Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza. 143. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila.KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz.. koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L.namaza. Poslije klanjanja sunneta.Nakon što hatib završi hutbu. Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata. Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l. 146.ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet. 153. 147. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra. klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta. klanjaju se četiri rekata sunneta.KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet. 144. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra.142. 151.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje).ALLAHU EKBER Farz džume . Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume . (izuzetak je Akšam namaz) .KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI . 152.KIBLETI . Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.

• Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R". • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet .s. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155. kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda. postojanja su posvuda oko nas.s.. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu.š. Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud . • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a. što znači: čujemo i pokoravamo se. zvijezde.š. postojanja. a. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a.Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž. 156. s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž. Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.slavljen je moj Gospodar Uzvišeni. • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put.Allah je jedan ..s. drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat. oprosti nam Gospodaru naš. Mjesec. o sticanju znanja? Božiji Poslanik. Sunce. • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu.sedžde'.š. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje.154. Zemlja. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi. Vahdanijjet . biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž.

š. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a. Beka . znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a.s. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu. će postojati i kada sve nestane. a.632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se. Samo je Allah. -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet). • Šta je Muhammed.Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž.š. Reci On je Allah .Allah sam po Sebi opstoji Allah dž.š. pošto nije stvoren neće ni nestati.. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu.š. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah.dž.š. Sva slava pripada Allahu. Nije rodio I rođen nije.š.s..š.Odazivam ti se Bože..š.š.s.š. obavio svoj posljednji. i njen prelazak u berzah. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a.brine o svemu. obavili tavaf i saj. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka. (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela. dž.Svi poslanici a. I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed.š. On je bez ikakvih mahana i nedostataka. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate. a. Allah je utočište svemu. posljednji put obavio hadždž. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova.. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj. Allah dž.s. Ti nemaš sudruga.š. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća. je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili. .s. poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž..a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh. a.Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj. Muhalefetun lilhavadisi .nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo.Allah je zauvijek Allah dž. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju. oproštajni hadždž? Muhammed. Stvoritelj svega Jedan i Jedini.s. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Kijamun bi nefsihi .s.bez početka.š. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio.jedan. Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu. a Allah dž. Kidem -Allah je oduvijek Allah dž. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž. dž. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana.š. ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž.

U toj bolesti. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a.s.s. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž.S.? Muhammed. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura.S.. • Šta je to mizan? Mizan je vaga. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a.š. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž.. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa. imao djece? . Ko ti je Poslanik. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti. u Medini. radi polaganja računa za svoja djela.s. a. • Koliko je Poslanik a.š.s.po H. POSLANIKOVA A. rebiul evvela 11 g.? Muhammed. • Koga je ovlastio Muhammed a.s. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom. 632. Muhammed.s. • Kada je umro Muhammed. DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini.s. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda.š.š. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu.s.s. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela.s. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. u svojoj 63-oj godini života. a. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a. • Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž. 12. godine. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha.s.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž. a. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a.s. a. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. je umro u ponedjeljak.

imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu. 16.Muhammed a.sinovi h. a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini. na sedždi čelo i nos na tle spustiti. ali samo je h. 14. loza je nastavljena preko h. koji su bili muž i žena. a žene na prsa.iza Fatihe u sebi reći Amin. i toliko se zadržati na sedždi. 9. kad se klanja u džematu. Hatidža a jedno h. predati selam najprije na desnu. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje. Ummu Kulsum. kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta. nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli.na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. . unuci? Poslanikovi a. poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. a žene nasprani' ramena. pa na lijevu stranu. Fatime i h.. -na stajanju kod svih namaza da mu.Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. Marija. 11.tekbira dignu ruke naspram ušiju. Poslanikova. ispred Fatihe proučiti Subhaneke.s. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti. • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog. tečnosti koje izlaze iz polnog organa. Rukajja i Fatima. Sinovi: Kasim. 17.s unuci su Hasan i Husejn . kod svih namaza. Alije H. Kćeri su se sve poudale. dok su ostale tri preselile prije oca. Alije. da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh. na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati. poslije hidžre. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. 10. -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber. • Kako otklanjamo velike nečistiće? .s. gnoj. 12.škarci stave ruke na pojas. Fatime i h.s. mokrača . a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi . alkohol. . • Ko su Poslanikovi a. izmet. na ruku'u glavu izravnati sa ledima. . 13. no i on je kao mali preselio na Ahiret. na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. a žene će učiniti suprotno. na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la. 18. 15. Fatima nadživjela oca. Šestoro djece muje rodila h. 7. a. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri. Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba. 8.s. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste). E'uzubillu i Bismillu.na prvom rekatu. svinjska mast. Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva.

.(npr.š. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest.s. (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a. hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem.s.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a. dž. • U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja.S.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa.Redovnim pranjem. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta .Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet. dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja. Zanijjeti se: . • Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje.s. • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. • Navedi jedan salavat na Poslanika a. • Šta je Allah dž.s. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme.š.s. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet.načina života Muhammeda a.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a. • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću. učenjem salavata.s.

počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu. To je noć u kojoj je Muhammed a. Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.Lejletu-l-berat . a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore.rođenje Muhammeda a. -Mevlud .NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L.namaz je namaz koji se klanja u noći.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.Noć u kojoj meleki. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA.Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu).Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata.zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana. . (12. .uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama.š. Po završetku uči se dova za kišu. • Koje su to mubarek noći u islamu? . .HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž. Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l.ševvala i ukupno traje tri dana.s.15 noć mjeseca šabana . Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata. -Kurban bajram .zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe.a. onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER.namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti. večeri mjeseca redžeba. DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne. rebiul-evvel). bio na Israu i Miradžu.NAMAZ Istihara .Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl . • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1. Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu. NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž.nastupa 10. muharrem). -Ramazanski bajram nastupa 1. Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana .da podari rodnu kišu.s.KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA .Lejletu-l-miradž obilježava se 27. Klanja se kao sabahski sunnet.š. Ako se klanja više od dva rekata. Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu.

š. A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku. davanja hrane.Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja. Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r.a. predložio Ebu Bekra r. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. u njenim neparnim noćima.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž. hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.godine. i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile.s. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike. jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a. a ne da ga drugi vide. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima. ali je bolje tajno. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili .a. najviše volio. • Zbog čega je Omer r.a. (Krava. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r.a. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu. prihvatili kao prvog halifu.a. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a.s. 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana.kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju. odjeće.s.š. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a. Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku. za halifu? Omer r. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći. čini drugoj osobi. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice . noć ramazana. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu. Ona je najodabranija noć u godini. obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava..s.noć mjeseca ramazana.Lejletu-l-kadr -27. • Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno.

Omer r.. • Koliko je vladao Ebu Bekr r. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika. izuzetno težak fizički posao. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu.š. uvijek je govorio istinu.a. • Kada je Ebu Bekr r. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava.žena. do 634.a. islamskom državom ? Dvije godine od 632. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga. s Poslanikom a. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam. • Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti.A • Kada je rođen Ebu Bekr r.a. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta.s.a. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž. te kod žena menstruacija. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame. najumniji i najdarežljiviji ashab. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R.a. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit.a. • Po čemu je Ebu Bekr r. pa Omer r.s.a. • Na što namaz podsjeća čovjeka? . se rodio dvije godine nakon Posalnika a.? Ebu Bekr r. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r. Idr. Dženazu mu je klanjao Omer r.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest.Uvijek je bio uz Poslanika a.s. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a.a. trudnoća i dojenje novorođenčeta.š.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol. pomagao ljudima u nevolji. koji je nakon Njega izabran za halifu. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine.s.s. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post.a. učinio hidžru. iznio je Ebu Bekru r. bio je najhrabriji. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r.a.a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a.a. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž. poslije porođajni ciklus. 573 godine. putovanje.

je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a. • Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti. -postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka. a potom Egipat.? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih.a Allah zna šta radite. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana. • • .a.isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h.a. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim. Kakav je nadimak imao Omer r. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h.A. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog. -namaz odmara i odgaja. dijelovi Iraka. Omer je preselio na ahiret. • Ko je predložio Omera r. Ko je i kada smrtno ranio h.a.a. Omer r.a. Omera? Osvojen je Damask. Omera. (kiramun.a. Palestine. -strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost.ružnih i nevaljalih djela. Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h. riječi i naša djela. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje.10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti. (Ankebut 45) HELIFA OMER R. Nakon tri dana h. • Kur'anski ajet koji govori o namazu.katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha .s. je islamskom državom vladao od 634 . da primi islam. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. islamskom državom? Omer r. Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli. Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana. -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri. god. za halifu? Ebu Bekr r. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost . Jordan. -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena. Koliko je vladao Omer r.644.

-post nas čuva od loših misli. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a. Kada je Osman r.Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an. -da mu da savjet kada mu ga on zatraži. Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a.i poslao u pojedine dijelove zemlje.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a.? -da mu nazove selam kada ga sretne.A.Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi. -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan. kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi".milost • • • • • • • • .a. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. je islamskom državom vladao od 644 .s. Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela.s. god.Mekka. -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela. primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r.a. čuvati jezik od laži i ružnih riječi. da biste se grijaha klonili.a."Post je štit" HALIFA OSMAN R.. H. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet. Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž. -da mu se odazove kada ga ovaj pozove. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala). riječi i djela.s.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije. Šta je još značajno za period vladavine h.kćerkom Rukajjom.656.Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake.s.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost. Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h. Kako je došlo do ubistva h. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka.Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu. kao što je propisan onima prije vas. Kufa.Bio je oženjen sa Poslanikovom a.š. uši od slušanja haram stvari.Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h. islamskom državom? Osman r. -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu. Šta znaš reći o h. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post.

-upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu. Hasan. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika. 5 godina . bio je zet Muhammeda a. Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika. Aliji? Bio je Poslanikov a.Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom. hrabar i srčan u borbi. god. jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje. amidžić. Koliko je vladao Alija r. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h. islamskom državom? Alija r. Brzo su bili poraženi. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo. Ko i kada je ubio h.Aliji i Muaviji.s.a. praksu bio je darežljiv i širokogrud.661. Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r. Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h.a.Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h.. Alije oni su se protivili i h. je islamskom državom vladao od 656 . -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo.s.š.Nakon tri dana od zadobijenih rana h.A Kada je Alija r. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno. Alija je preselio na ahiret.Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji.s. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka.oraspoložuje isl.a. izvrsno je poznavao Poslanikovu a.a. pomoć HALIFA ALIJA R. islam je primio još kao dječak.

Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž.š. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala. da odabere način življenja. 2.š. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati. Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud . Sem i Besar . roditelji. 8.Allah sam po Sebi opstoji 4. 5. 3.Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE . Ilm . i to se naziva Allahovo dž. želi. Kako se dijele Allahova dž. određenje ili kader.Allah ima i postoji Vahdanijjet . Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad. 6. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat .Allah je Kelam . dž. Po čemu poznajemo Allaha dž.š.SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1. bića.š.š. Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli.Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi .Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka .š. 1. -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž.š. To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost. savršenstva.š. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž. boja kože i sl. 3.vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem.Allah sve zna. Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata. živi svojim vječnim životom .Allah. U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž. 2.svojstava kojima se on u Kur`anu opisao.Allah sve svojom voljom čini Kudret .Allah sve čuje i sve vidi Iradet . knjizi pomno čuvanoj 7. govori. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti.Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi . 4.

morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati. Koji su izvori Šeriata? Kur`an. Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6.. naredio da se čine.s. brak.ajn . Sunneti-gajri muekkede ( obične.. 3.s.š. Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta. islamski pozdrav. 4. Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava.a. razum. radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet). Npr: porodica.djela koja je Muhammed.Allah sve stvara. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž. rekao ili šutnjom odobrio. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede. Sunnet je sve ono štoje Muhammed.s. namaza. EF ALI MUKELLEFIN 1.radnje koje je Muhammed a. sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza.. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu. hadž. Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a.radnje koje je Muharomed a. kao i odnos čovjeka prema prirodi.s. radio. a.. 2. rekao.ajn i fardi . klanjanje sabahskih. radio i preporučio da se rade..š. post. Sunnet. post.kifaje Fardi . sunneta).održava i rastvara ŠERIJAT 1. Sunnet .radnje koje je Allah dž. npr namaz. zekat. zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž.porodica i imetak.s.to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a. .š. pod. Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5.š.su radnje koje su naređene zajednici muslimana. Allahov dž. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši. Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata.š. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef). nepritvrđene) . život.š. imovinske odnose. Dijele se na fardi . ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz. Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera. zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi.Tekvin . izričito naredio da se rade. krivična djela i sl. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž.) Fardi -kifaje . zaklati kurban)..s. obrazovanje stručnjaka) Vadžib . Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž. ( pet dn. U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere.Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. 2. odnose među ljudima. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) .

kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. ženi poslije hajza ili nifasa 12. Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin.s. ubiti čovjeka. Osoba je džunup sve dok se ne okupa. 2. Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela. Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa.čišćenje od nečiste materije . Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. povremeno radio. 13. lagati. kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3.mekruhi koje nije lijepo činiti. Traje najmanje tri a najviše deset dana. spavati). kockati se. jesti svinjsko meso. sperma. Šta je nifas? . Šta Muhammed a. Mekruh . izbacivanja sjemena u snu ili javi. Šta Allah dž. -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6. Haram . Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11. morska..Mustehab .djela koja je Allah dž. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol. odjeće i prostora 5.š. gusulom. jer ih je i Muhammed a. Mekruhi tahrimen . 8. Mubah . otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu.mekruhi koji su bliski haramu. krasti). stolica.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi.djela koja je lijepo raditi. Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman. klanjanje dobrovoljnih namaza. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. Mekruhi tenzihen . Mufsid . 7.š. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? . Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe. 14. sukrvica i gnoj. Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem.su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga. pranjem.s.voda (tekuća. izvorska. poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi.djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati. kišnica. ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1. Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode). uzimanjem abdesta ili tejemmuma.čišćenje od nečistog stanja 4. krv.npr: rukovanje pri pozdravu.

farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17. a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2. prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI.namaz? Dženaza . ukloniti veću nečistoću sa tijela. 16. Osobama koje su džunuib.muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira. zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta.ADABI 1.4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) . Kabu obilaziti (tavaf činiti). uzeti abdest prije kupanja. .kifaje. 2.nijjet 4. oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame.na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti . Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz. kupanje započeti sa bismilom. u džamiju ulaziti. Kur'an bez omota uzimati.namaz je fardi . Koji su sunneti kod dženaze namaza? . Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza. a može se desiti da ga i nebude.sustezati se od kašlja .na kijamu gledati u mjesto sedžde . Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati. uljepšavamo namaz. Koje su radnje obavezne .na rukuu gledati u nožne prste .Da je umrla osoba musliman .sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice.da se mrtvi ogasuli (okupa) . Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? . .Stajanje (kijam) 5. Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? . Nabroj mustehabe u namazu? .Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana. Kur'an učiti. Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje. Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost. 3. U kakvu dužnost spada dženaza .da je tijelo umrlog ispred klanjača .da je zamotan u kefine . tj. hajzli i nifasli zabranjeno je 15. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku. koristiti sapun ili mirise 18. cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta.suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće. .ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta . povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1.na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena . prije odlaska na bajram namaz.

Allahu ekber -predajemo selam. iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'. na desnu pa na lijevu stranu. Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila. ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana. 4.proučićemo Salavate. -izgovorićemo drugi tekbir . lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe.š. djelima.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L. putu.š.DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L. Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose. vjerovanje i poslušnost Allahu dž. Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom. dižući ruke do ušiju. Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž.š. .Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu. 8. tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno. 7. Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. putu? Riječima. Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera. nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog.nakon drugog tekbira proučiti salavate . Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i. . -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L.izgovorimo četvrti tekbir . Nakon dove. 10. treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE'). Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun. Čime se vjernik bori na Allahovom dž. 11.Allahu ekber. ALLAHU EKBER Dženazu . 2.nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6. iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti.namaz klanjaju samo muškarci. Lijepo je učiti dove za umrlog. stjecanjem znanja. izgovorili početni tekbir ..i namaz je završen.izgovoriti treći tekbir . poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa.Allahu ekber .nakon prvog tekbira proučiti subhaneke.IMAMI. . pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu. 3. kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. 9. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1.nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza . .

. Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje.strpljiv u siromaštvu. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10.š. . poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine.s. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti. dostojanstvo. 6. ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu.s. 5.u bogastvu se ne oholi.vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? .objave. .š.na blagodatima zahvalan.a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a. čast. Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž. domovine i sl. 6.blag je i nikome ne čini nasilje. 4. samilost i praštanje. (sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine. poslanici. komšija i drugih ljudi.š. iskrenost i istinoljubivost.plemenit je prema prijateljima 3. Navedi svojstva vjernika? . . Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7. . znanje.hrabar u borbi protiv neprijatelja. kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5. pouzdanost i povjerenje. imovina i sl. bolesnih i nemoćnih. domovina. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera. strpljivost i ustrajnost. . Šta Allah dž. pravednost. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2.? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak.sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem.ponizan je i skrušen. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9. Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere. . Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. braniti i slijediti istinu. . . kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas.meleki.nastoji da pomaže siromašne i nemoćne. Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž. pomaganjem siromašnih.u iskušenjima je ustrajan.bobobojazan je i poslušan. 8. život.ustrajavanjem u lijepim svojstvima. 7. Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. .

Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima. PRAVEDNOST 1. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1.s. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝.. 4. 2. Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. misli i osjeća. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1.. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan. 6. kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni.˝. 3. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih.. Šta Muhammed.s. Koga Poslanik a. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi). Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima.. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu.. a. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava. u sitnim i u krupnim stvarima. u zbilji i u šali. 11. .. 5. 3. 4. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a.. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga.s. 2. Kako Poslanik a. dž. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6.s. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a.š.kao da ga vidimo.Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela. Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva.š. 5. 4. prije svega prema Allahu. 3..s.

7. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? . Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje.š. POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1. 4. sigurnost od Njegove kazne i srdžbe. kaže „ Najdraže djelo Allahu dž. posebno istakao od roditelja? Majku 5.š. Muhammed a.š. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3. Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života.prilikom putovanja i obavljanja hadždža. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4. 5. Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola. zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh. 5.droge. 3.strpljivost u momentima nevolje i nesreće. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž. 6. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž.post mjeseca ramazana.. . milost. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? . . Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1.š.7. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž.Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan.š. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život. Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima. . Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu. će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio. 2.s.u borbi na Allahovom dž. . Koga je Poslanik a. nemorala i drugih grijeha. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1. Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda.š.s. 2. 3. putu.š.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela . 6. . Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2.

kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝. siromahe i komšije. a taj ambijent razvija samopouzdanje. 7. bolnica. Navedi dužnosti prema komšijama? .Emevije su bili na vlasti sve do 750g.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo. džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe. Na koga je posebno Allah dž. tj.. Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija.s. 9. 89.a. Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju.da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani. 4.izmiriti se ako smo zavađeni. r. 2. naslijedio ga je njegov stariji sin h. . Nakon smrti Alije. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a. vodovoda.Izredalo se 14 halifa. zadužio? Da se međusobno pomažu i paze.s. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo.da ih posjećujemo u radosti i žalosti. -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima .Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist. Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h. unuka Muhammeda a. paziti ih. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza.š.da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu. po Isau a.š. pomagati i održavati vezu s njima.. Navedi dužnosti prema rodbini? 1. skrenuo pažnju? Roditelje.POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1.Husejna r. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri. 5. 5. a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz. 3. 3. . siročad. Čime je vjernike Allah dž. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask. . rodbinu.da ih ne vrijeđamo . 6.g. Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva. . 4. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane. 8.s.a.Hasan ali samo za kratko vrijeme. 10. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h. pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2..da ih pri susretu pozdravimo.da ih pomažemo.god. .

. sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe. a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. .namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće. • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti. . ili da gledajući u Kur'an. Turkestan. Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi. Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst.Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. zbog nemarnosti. uče u mislima. Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g. sjeverni dio Indije.učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. ne dotičući ga se. 7. Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku. . Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . upotreba mirisa. Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli. .6. Španiju.učenje Kur'ana je najvredniji ibadet.za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka. Iran. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1. 6.osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g. Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4. 5.od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu. Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3. nekoliko gradova u Francuskoj. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida. 2. 7. Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje.učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici. . . .učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće. 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad. PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran.meleki su prisutni gdje se Kur'an uči.Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima. U čemu je najveći doprinos Abasija? . bez izgovaranja riječi. .š.na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu. naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž. . Koje u karakteristike vladavine Abasija? . .hilafet je podijeljen na više samostalnih država. čišćenje usta.

padom grada Jajca. a vezir Mehmed-paša Sokolović. • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. mrzili su krst. godine. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. vodovode. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463. hamame. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom.-1990. podizali džamije i medrese.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. • Na šta se daje zekat. sa sjedištem u Sarajevu. Može se dati tokom cijele godine.5 gr. • Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878. Sve do 1945.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd. televizije itd. gradili puteve i mostove. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet. Islamska zajednica je bila podređena politici države.i na njemu je utemeljena. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima.6 gr. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg.. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. Zadržani su šerijatski sudovi. razvili zanatstvo i trgovinu. slušati i skrušeno pratiti učenje.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik. mora se šutjeti.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2.godine. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove..5 % . 2. god. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. tekije. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god. Početkom 1936. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882. radija. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. Muslimani K. banje. a najbolje je uz ramazan. 2.5 % Srebro 641. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. i Kosovu 1389. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH.

u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil.namjerno preskočiti jednu suru. . na kuću i pokućstvo.-putniku namjerniku. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet.. . er-rikab. da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž. • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal..lice od Kible okrenuti. el-garimin-prezaduženima. . rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu. el. sedždu.š. el-amiline alejha-koji ga skupljaju. i svrha zekata. .š.igrati se nečim.dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . čisti imetak od tuđeg prava. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha.klanjati prema vatri.žmiriti.dići jednu nogu na sedždi. ..š.5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje.prije imama vršiti namaske radnje.za otkup iz ropstva. . njive. opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima.muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam. poći na ruku. nemuslimanima. . . izraz je zahvalnosti Allahu dž. TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž. mašine za proizvodnju. automobile i sl.zijevati i protezati se.podignuti glavu. imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba. drago kamenje i dragulje. . i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu. smanjuje razlike između bogatih i siromašnih. osigurava ekonomska kretanja. slici ili ljudskom licu. fi sebilillah. ženski nakit koji se koristi.. čisti srce od škrtosti i pohlepe.trpiti nuždu.Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: . . el-mesakin-nevoljnicima.

7. š. džine. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti. 3. traženje pomoći. neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika. 2. 8. El-Azizu-Nedokučivi.š. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. da se Allah dž. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž. oslanjanje. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž.š. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. opskbljivanje. ali nije precizno rekao koje je to ime. zavjet. Es-Selamu-Sačuvani. 10. ima 99 imena. Sudnji dan. uskraćivanje.š. da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima. duše.š. stotinu manje jedno.s. Njegovim najvećim imenom . berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. Allah je nepar i voli nepar. post. 4. spuštanje kiše itd.s.š. El-Džebbaru-Prisiljavatelj. 6.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a. i dovi njima) ući će u džennet. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž.. nada. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama.s. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. Allah-samo je On Bog. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a. poslanike. • Koje je najveće Allahovo dž. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž.Vjerovanje da je samo Allah dž. u hadisima.š. kurban. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu.po njima postupa. usmrćivanje. meleke. da su to oni ''koji vjeruju u gajb.. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž.š. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh. odabiranje.s. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog.š. a kod Muhammeda a. Er-Rahimu-Samilosni. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje. El-Kuddusu-Najčistiji.š. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima. a kakve su bile Muhammeda a.š.. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? .š. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini. El-Meliku-Vladar. određivanje. su bile i čulne i razumske. 5. El-Muhejminu-Pazitelj.š.'' Hadis: ''Allah dž. polaganje računa. određenje.. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima. Stvoritelj i Gospodar svega. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž. dova. oživljavanje. ali nije izašao iz vjere. ljubav itd. objave. 9.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. El-Mu'minu-Sigurnosni. strah. putem objava i preko svojih poslanika. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje. kao što su: namaz. Er-Rahmanu-Milostivi.š. opisao bogobojazne je.

Čauševića.s. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more. Redžovića. Mostaru Karadžoz-begova. obuhvata više medžlisa.. goraždanski i mostarski. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ. spuštena mu je sofra sa neba.ne ispuni. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. karakteristike i organizacija IZ. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef.š.. srednje škole. sarajevski. Mesdžidi.š.s. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. Munafik je licemjer. isra i mi'radž. Isa a.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže. tuzlanski. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi.s. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama). kamila izašla je iz stijene.? Kur'an. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom. Islamski fakulteti. npr.s. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a. osoba koja čini kufr. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom.s. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese. a ne radi Allahovog dž. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području. Medrese. Ima ih osam: bihački. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Džamije. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa. zenički. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama .. iz prstiju mu je tekla voda. bila je hladna. obuhvata obično područje jedne općine. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen.Salihova a. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova. banjalučki.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. zadovoljstva.. klanjati da ljudi vide. kad obeća . travnički.Mušrik je osoba koja čini širk.s.š. štap Musa a.š. • Kafir je nevjernik. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ. obraćala mu se mrtva priroda. Travniku Elči Ibrahim-pašina.s. studij četiri godine za imame i vjeroučitelje. i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine. osoba koja ispoljava nifak. raspolovio je mjesec. vatra u koju je bačen Ibrahim a.s. studij tri godine za vjeroučitelje. Gračanici kod Visokog Osman ef. razgovarao je sa životinjama. Muftiluk – na čelu sa muftijom. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a. pripisuje druga Allahu dž.

Luci. tavaful-veda. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa.. namještaj. stoka. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. 2. mekteb. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. knjige. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a... • Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka. tavafa oko Kabe. musafirhanu. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama. umno i fizički zdrava. saja i brijanja glave ili šišanja.nepokretna imovina – livade. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. auta. bacanje kamenčića na Mini. -Ferhat-begov u B. bezistan. -Karađoz-begov u Mostaru.. stajanje na Arefatu 9. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman. hanikah. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu. šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama. da se pokaje za grijehe. kuće.. 200 dućana. medresu.. • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju. punoljetna.s.HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti. koja se sastojala od sedam voćnjaka. dućani. brijanje. voćnjaci. • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1.. prosvjetnih i humanitarnih ustanova. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni. . • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih. tašlihan. zul-hidžeta i tavafuz-zijare. sa'j između Saffe i Merve.bedela. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku. slobodna i imućna. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku.. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu. -pokretna imovina – novac. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: . -Behram-begov u Tuzli. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara.

po istom osnovu su zabranjeni. srce. 9. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol. slabi životni duh. kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo. 4. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' . nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti. silovanje. jetra.-195. droga. ugašen pogled.'' 2. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju. 5... pokazati junaštvo i odvažnost. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' .š. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. nemoral. požude i egoizma. razvija nagon za krađu. lišava čovjeka pravilnog shvatanja. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh.I sami sebe u propast ne dovodite. 8. težnja za boljim svijetom. grijesi su uzrok ulaskau džehennem.. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. i ''. kao i alkohol.. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice.-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom. ko ih kupuje i 10. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. otklanjanje životnih tegoba. Čovjek postaje rob svoga grijeha. gubi se normalno rasuđivanje. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž. kome se donose. ko ih prodaje. nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva. šejtanovo djalo.s. dovodi do nereda na zemlji..jednjak. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku.. zato se toga klonite da biste postigli što želite. 2. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a. ajet. želudac.... bubrezi. kome se proizvode. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž.. neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž.'' El-Maide. umrtvljuje srce. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir. umanjuje osjećaj za težinu grijeha. Imajući u vidu njihovu štetnost. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom.. prevaru. emocionalne nestabilnosti. ko ih pije. i od obavljanja namaza. ko ih proizvodi. ko ih donosi.s... 3. ubija stid.š. 7. žudnja za avanturama.š.. ko se njihovim novcem hrani. u vezi sa alkoholom? Muhammed a.Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537.. ko ih toči. pomoću alkohola. ugrožava život i zdravlje. ispijeno lice. pratiti moderni trend. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak..'' 4. sure el-Isra': '' I što dalje od bluda. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici. umanjuje nafaku. 6. I ne ubijajte sami sebe. bezvoljnost. 90..

i dr. robuju i vole više od Allaha dž. ne gledati u drugoga sa strašću. • Šta sve spada u kocku? Karte. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti. čuvati se svakog fizičkog kontakta. loto. vatru…. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. Sunce. ne gledati filmove. gonoreja. tombole. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju.š. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga. neopravdano trošenje imetka. lutrija. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. mržnju. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? . • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids.s. fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. kladionice. svađu. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem.š. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom. slike. auta. Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini.'' (prenose:Hakim. koji su prije njih živjeli. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini. bingo. u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a. organe za varenje. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. Mjesec. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . šteti srcu. sifilis. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret. kuće.

Klanjati džumu. DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. Pravo na obrazovanje i rad . Učestvovati na islamskim svečanostima.Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. bajrame i teravih namaz. Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze. Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->