PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

Š. NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. 3. 8. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . 9. UMIJEMO LICE TRI PUTA. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE.ALLAHU EKBER. FATIHU I JEDNU SURU. 6.ALLAHU EKBER. 5. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. E ‘UZUBILLU. NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST. PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI).OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA. 7.• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? . BISMILLU. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH..” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ. SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM. ISPEREMO NOS TRI PUTA. 2. LIJEPO SE OBUČEMO. • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU. • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. 4. FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT. NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA.

• KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN. A.S.S.POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA. NOSIMO .S. NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. GODINE. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM. U ARABIJI. .TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE.S. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. HIDŽRA SE DOGODILA 622. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA. • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA. • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ. RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA. . OBILAZIMO RODBMU. A. A.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN. KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA.S.MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA.GODINE U MEKKI. A.? MUHAMMED. • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA. • ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU.NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. JE ROĐEN 12. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED.REBIUL EVVELA 570. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA. . • KADA PROĐE RAMAZAN. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. KOMŠIJE I PRIJATEIJE.

VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ.VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) . A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’.BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’.AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ. VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ. MELEKE . DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? .Š.NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA.Š. . VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? .VE-L-JEVMIL AHIRI .Š. .VE RUSULIHI .

ABDEST UZETI. -KLANJATI PROPISANE NAMAZE. SVINJSKA MAST. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI .PROPISNO SE OBUĆI . • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . -DAVATI ZEKAT. -POSTITI MJESEC RAMAZAN. .DA NA TIJELU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG. . ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO.. PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM .ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET.UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA.NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO.DA BUDE ČISTO TIJELO.PREMA KIBLI SE OKRENUTI .PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE. KRV. I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU. MALE ILI VELIKE. IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA. U ČASNOME KUR`ANU. MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: . NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO.NA VRIJEME KLANJATI . KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE….ČUVANJE TIJELA. ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE. • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA. -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ.Š. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL.. • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI. .

(OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM.ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI. .OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA .OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA. POLICE I SL.. • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA.VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. . . NAMA JE ALLAH. UREDNOST.ISPEREMO NOS 3X . -OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA.NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA.ISPEREMO USTA I GRLO 3X . • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI. • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU.).OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. DŽ. -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA. .POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH). • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI. ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE.OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA . • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU.SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR. UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.Š.UMIJEMO LICE 3X . . TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU. DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? .

. . HAJJE 'ALE-L-FELA. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA. .POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA. • ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE. • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU.H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE.H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4. IGRU I DRUŽENJE. TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA.VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE. -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE. . ULICI ISL. AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU. • KAKO GLASI EZAN? 1.H (2X) DODITE NA SPAS . -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE. KUĆE. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA. • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN.U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA. DVORIŠTU.U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ.

S. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7.S. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM .? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB. PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET. • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO. • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA.S. . JE ROĐEN U MEKKI. SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE.? DJED MUHAMMEDA A.S.NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM . IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA.S.S. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER. • KADA SE RODIO MUHAMMED A. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A.? MUHAMMED A.S.HI TE'A.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA. DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA.HI TE' ALA.6. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A.

SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU. • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A.NAPREDAK. DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI.DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A. . PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A.? ZVALA SE ŠEJMA . SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST.? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET. • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A.S. • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH.S. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA. .S. .S. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC.S.POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A. A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA.S. (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA. ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA. • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI. LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? .• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A.S.JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE. .

-namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama. Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha.š. • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost. • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž.. ikindija.stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog. pa se u njoj pet puta kupao. Božiji poslaniče. dž.š.š. dva puta godišnje bajram – namaze. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše. ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet. A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“.s. akšam i jacija. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi. a da ga Allah ne hrani. • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi. • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah.namaz. }.On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo. podne.Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu. • Šta je rekao Muhammed a.jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku. • Šta je Allah dž. Još klanjamo i petkom džuma . BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba.s. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno.DRUGI ISL. podučava ptice da sagrade gnijezdo. za vrijeme ramazana teravih-namaz. • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva.povremeno dženaze . PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO .PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž.namaz. životinja i biljaka. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA . .š. DŽ. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza.Š. za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a. Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića.

kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu.pomažem mu mektebskim i školskim zadacima.s. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga.ako im je pomoć potrebna. .namaz i koliko ima rekata? . . . da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? .družim se s prijateljima kada me pozovu.pomagati ih .s. . • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu. ..nikad ne idemo ispred njih.obići ga u bolesti.kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih. . ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah. • Šta Muhammed a. trebamo biti uvijek zahvalni. . dž. -bavljenje sportom i rekreacijom. . . Allahu. a naročito ako smo zdravi. -pravilnom ishranom . kaže o poštivanju starijih? Muhammed a. • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom.• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja.podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše. džellešanuhu. . .pri susretu pozdravljati starije osobe. • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život. postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti. .ako se igramo. -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara.raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi.ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici.kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom.s. .š. prekinemo igru dok stariji ne prođu. • Šta smo dužni prema starijima? .prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni. je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu.kada se posvađaju nastojim ih izmiriti. POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a. čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne .

bismilla. hrana . . Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta. onda farz i na kraju sunsunnet.Rekat 4. ne možemo živjeti.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke. tehijjatu . • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1. Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM .ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L.KIBLETI .KJBLETI . tehijjatu euzubilla.Sjedenj 3.namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1.ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI .Farz podne . . četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.Rekat 2.Rekat 4.namaza?Sunnet podne . fatiha fatiha fatiha bismilla.namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: . sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet. sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne . fatiha bismilla. • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak.Podne . sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti. euzubilla.ALLAHU EKBER.Rekat subhaneke. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI . • Kako se zanijeti sunnet podne .Rekat 2.Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. sluh. vid.ALLAHU EKBER.Z .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI .Rekat 2.kao što su zrak. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. euzubilla.ALLAHU EKBER 1. voda i hrana.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et.Rekat 2. bismilla bismilla.Z . Prvo se klanja sunnet.KIBLETI . voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati .Rekat 1.Rekat 2. bismilla.Sjedenj e et-tehijjatu 3.Rekat 1.

• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom.s.Ostali su se razbježali. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest. • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad. ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL.š. što je bilo čudno za stanovnike Mekke.. • Šta je Muhammed.Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib. Allahu naš.s. razbolio se i umro u strašnim mukama. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a. kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI. -bilo koja prirodna nužda.Upravo te godine se i rodio Muhammed a.MUSLIMlN. rekao o namazu i abdestu? . • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu.s. • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj. ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest.-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela. Allahu naš. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA. učini da naše blagodati budu stalne.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike.povraćanje iz želuca. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona . naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni.i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak. pa tu godinu prozvaše „Godina slona“. (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž. povećaj a ne umanji.-glasno smijanje u namazu. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž.TA'AMI VEL AKILlN. (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM.š. naša država trajna.T . VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE .HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L. a.a ako zaboraviomo.

a.knjizi koja sadrži i islamski kalendar. (popodnevni namaz) Akšam. • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest . • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom.a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata.2.“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki.Muhammed a.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje).nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca . (večernji namaz) Jacija . su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA. • Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi. -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi. je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo. u Saudijskoj Arabiji.(podnevni namaz) Ikindija .3.nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači .s. . • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi.(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima .s. a abdest čuva vjernika. kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće.nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore. osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli.jacije. potresti ih i potrati lijevu desnom. potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje).akšama. • Kako se uzima tejemmum? (1. • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul. • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza.otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah.traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne.

VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu.s. odnosio prema djeci. • Kako glasi nijet za početak posta. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A.S. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet. čak su neki svoju žensku djecu.Treći islamski šart je. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz. na arapskom ili bosanskom jeziku: . dakle. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika. i drugih tjelesnih uživanja. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec. pića. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam. Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu. ima ravan krov i nema prozora. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana. • Šta je post? Post je ustezanje od jela. Oko kabe se nalazi harem. To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka. na arapskom ili na maternjem jeziku. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu.danima Ramazanskog bajrama. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke.s. postiti mjesec ramazan. pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. • Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu.

IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija . • Kako se zanijeti sunnet ikindije . . . .VE BIKE AMENTU. .Rekat 2. tehijjatu . tehijjatu euzubilla.ALLAHU EKBER.Rekat 2. tehijjatu e a.KIBLETI .namaz i koliko ima rekata? Ikindija . • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1. sura bismilla.očistiti i uljepšati kuću. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije .Rekat 2.Sjedenj 3.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et.u tebe vjerujem.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L.Rekat 1.„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU.ALLAHU EKBER. fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla.okupati se i namirisati. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla.Rekat 4.Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete. Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.u tebe se uzdam.proučiti nešto pred dušu svojih najbližih. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz.iz Tvoga obilja se iftarim).radi tebe postim.Sjedenj 3.KIBLETI .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. .obući najljepšu svečanu odjeću. a. (Allahu moj. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana. . • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: .Rekat 2.namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. • Kako se klanja ikindijski farz? 1. tehijjatu euzubilla.namaza? Sunnet ikindije .VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU.namaza? Farz ikindije .Rekat 4.Rekat 1. džamiju i okolicu.

• Kako se klanja bajram .s. . oprostio. Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu. fatihu i jednu suru. fatihu i jednu suru i tri tekbira.KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. i h. . • Šta je Allah dž.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. • Kako se zanijeti bajram . dovu i predamo selam.podijeliti radost Bajrama sa drugima. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji.poraniti u džamiju na sabah – namaz. A.? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem. ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik. Have.a prva žena se zvala Hava.S. .š. i h..s. bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a. komšije. Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate.s. i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a.namaz? Nakon što zanijetimo . • Zašto volimo jedni druge? .s. dao Ademu a.tri tekbira e'uzubillu. približivši se zabranjenom drvetu.namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama.Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca.Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž.učiti tekbire i udijeliti što više sadake. • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN"..namaza? Bajram .ALLAHU EKBER. • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida.namaz i koliko ima rekata? Bajram .Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU. a. na što ih je šejtan naveo. Ima dva rekata i šest tekbira.Sin i Fatihu svojim najbližim. bismillu. prvobitno. a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu.? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom. Na prvom rekatu učimo: subhaneke.posjetiti svoje najbliže. Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-. Na drugom rekatu učimo: bismillu.š.darivati drugima bajramske poklone. šehidima i svim muslimanima i muslimankama. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su. a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram . rodbinu i prijatelje i ...

ja vjerujem u Božije meleke. Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur. • Šta je laž. bezgriješni su. -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest.u vezi prijatelja? Muhammed a. • Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti. • Šta je rekao Muhammed a. -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne.s. KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama.Zato što smo svi djeca Ademova a. -ne pričamo i ne smijemo se glasno. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka . To zna jedino Allah.zadužen za nafaku i prirodne pojave.s.prenosio je objave Allahovim poslanicima.) Najpoznatiji meleki su: Džebrail . Međutim. Azrail . ne jedu ne piju ne razmnožavaju se. Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela.s.prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail . poznati su nam neki. • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ. • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže. • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti. -u društvu ne uznemiravamo druge. ne umiru. "Koja ti je vjera"? .š. dž. je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao.a šta laganje? . ("Ko ti je Bog"?. PREVARA.š.stalno u službi Uzvišenog Allaha. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže. Šejtani navode ljude da čine zla djela. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI . ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž.s. vršeći različite zadatke. pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati. jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika. a.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama. razgovaraju i pomažu jedni drugima.

s.s.s.s.imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a. preuzeo je amidža Ebu Talib. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a. zabranio.s. . koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice. je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib. majkom na tom putovanju? Muhammedova a. ali i u šali isključivo govorim istinu.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci. znakove posljednjeg poslanika.s. • Šta se desilo sa Muhammedovom a. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta. te da će ga štititi do kraja života.navršio šest godina.s. dobrota srca.s. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a. amidža se zvao Ebu Talib. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju. • Navedi osobine Muhammeda a. bistrina uma. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a.s.s. • Šta je Muhammed a. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“.s.s. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a. • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha. plemenite oči.s. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a.rekao za laž i krađu? Muhammed a. • Šta je bilo sa Muhammedom a. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara. • Koliko je Muhammed a. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed .kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a. amidža? Muhammedov a.s. • S kim se Muhammed a.To je veliki grijeh.s. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a.Laž je govor u kojem krijemo istinu.s. je rekao:“Uistinu .š.“„Neka je proklet onaj koji krade.s.s. krađa i druga loša djela koja je Allah dž.s.s.s. • Gdje je Muhammed a.s. družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke.ja se volim šaliti. • Šta je poslanik a. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a. putovao je sa majkom u Jesrib.

• Čemu se klanjao Nuhov a.s. klanjaju bajram namaz.s. • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja. • Šta je Allah dž. • Gdje se zaustavila Nuhova a. narod? Nuhov a. HIDŽRETSKI KALENDAR . • Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha. g. 10 dana kraća od sunčeve).s narod je obožavao kipove.ALLAHU EKBER.s.? Da pravi lađu. komšijama.s. • Čime je kažnjen Nuhov a. Bilo je to 622. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe.s. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram . po Isa.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre. i muslimana iz Meke u Medinu. Zbog svoje važnosti. • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd.Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska. • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. rodbini.s. uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle. preseljenja Muhammeda a.• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a. na prijedlog hazreti Omera. • Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A. lađa? .Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak.š.S. • Šta se može zaklati za kurban? deva. naredio Nuhu a.zato što se u tim danima obavlja hadždž. kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima.s. a. događaj hidžre je.

VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH.DA'VETI . • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor. o svom snu. • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu.D .S – SALATIL. Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao. • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI . Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI .s.FEDlLETE.Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana. zaista.VESlLETE VE-L.". INNEKE LA TUHLIFU-L. Ti.'ALIJJI .'AZIM'.ATI MUHAMMEDENI-L. • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a. ispunjavaš obećanja svoja .te pripremati se za namaz. što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći.Ml'AD.KA'IMETI.TAMMETI VE .T .L .L .

objavljen Isau a. 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a.s. dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima. Kur'an – objavljen Muhammedu a. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute. • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava.s. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a.? Nakon Nuha a. (od toga. dove i propisi o životu ljudi. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a. • Kada je Muhammed a. savjeti.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive.s.š. 50 suhufa Idris a. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an.š.š. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l.s. ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a. već su obožavali razna božanstva. • Po čemu se vjera Ibrahima a. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava.s. razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? .s.s.s. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu.s. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž.s. 30 suhufa Ibrahim a.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a.ja vjerujem u Allahove dž. Zebur -objavljen Davudu a.s.s. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A. Indžil.s.s. 10 suhufa Šit a. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI .s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi. Salih a.

Allah dž.Rekat 2. Hadžera je rodila sina Ismaila a.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. et-tehijjatu subhaneke. bismilla. je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž. u vatru.ALLAHU EKBER. • Zašto je Ibrahim a. Imao je dvije žene Saru i Hadžeru.KIBLETI ALLAHU EKBER.Rekat 2. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž.š. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra. sura bismilla. • Šta je Ibrahim a.Rekat 1. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru.KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1.Rekat 4.š.Sjedenje 3. etbismilla. uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj. im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu.s. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA.s. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija . bismilla.Rekat 2. SALATE SUNNETI-L. • Navedi imena porodice Ibrahima a.š. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove.IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije .š. • Jacijski sunnet tabelarni pregled. i njegov sin Ismail sagradili su Kabu. a Sara je rodila sina Ishaka a. • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled .'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. eteuzubilla.Rekat 4. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije . je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a. četiri rekata farza.s. fatiha salavati bismilla.Rekat 1.s.s.namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru. • Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a. Tako su nevjernici bili poniženi.namaz i koliko ima rekata? Jacija .s.s. et-tehijjatu euzubilla. međutim Allah dž. 1.? Otac mu se zvao Azer.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.s.Sjedenje 3.Sjedenje subhaneke.'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI .Rekat 2.š.s. • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a. dobio ime Halilullah? Ibrahim a.Ibrahim a. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta.namaza? Sunsunnet jacije .Sjedenje subhaneke. naredbi Ibrahim a. bismilla. fatiha salavati euzubilla.s. bismilla. sagradio i s kim? Po Allahovoj dž.š. Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž.s. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način. DŽEMAT. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama. i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno.(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza.. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza. čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. na ruku'u.s.s. • Šta je Poslanik a. Fatihe i sure na kijamu. 'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju. je rekao da. Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima. • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. pomažu.U safovima nesmije biti praznine. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat. • Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički). • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice. Bismille. sedždama i sjedenjima. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju.Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega. Poslanik a.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama. Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? . • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama.

S. prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije. Muhammed a. voljom postala prava ptica.s. Nisu mogli kupiti hranu. džumanskom farzu na oba rekata. Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine. akšamu.s. a nakon toga počeo je pozivati javno. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž.s. teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan.s.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. puhanja u kljunAllahovom dž. tj. od 617 .s. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju.s. • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam.zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A.š. ljudima? Progovorio je u kolijevci. ? Porodica je bila zapanjena. Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru. trgovati i da sklapaju brakove s njima. Većina njih ga je ismijavala. Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž. Ebu Leheb . • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život. donio Isa a. uzbuđen i prepadnut.š. 'pristadoh uz ovog imama'). ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a. odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik. ponižavala. ispred riječi 'Allahu ekber'.s.njegov amidža. izbjegavala a neki su ga i napadali.š. godine.620. Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani. . i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu. • Kako se zvala majka Isa a.s. izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž. je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a. jaciji.s. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h. god) • Kada. godine poslanstva do 10.sve joj ispričao. ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a.š. npr. • Kako je reagovala porodica h. kako bi ih kaznili zbog njihove vjere. Prvo je pozivao prijatelje.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren.imami' ( što znači. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji. gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija). Bili su i bojkotirani. bajram namazima. pomoć oživio mrtvaca. pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a. Bojkot je trajao tri godine ( od 7. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. odjeću.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu. riječi: 'iktedejtu bi haze-l.

od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom. kuća.š.š. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu.š. i On će im zbog toga povećati bereket u kući.š.s.• Koji kitab je objavio Allah dž. uzdigao i spasio od nevjernika. međusobno posjećujemo i pomažemo. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž. ne galamiti na njih. upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno.s.s.š. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca. objavio je Isa a. nazvati selam.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a. upitati za odreženu osobu. • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a. Indžil i poučio ga mudrosti. • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet.š. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? . U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme . LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća. da se volimo. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se. dijeliti igračke. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž. Isa a. tetka. prodavnica. dajdže.s. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze.š.š. međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž. i čemu ga je poučio? Allah dž. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh. Allah dž. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž. sestre.

brata Haruna a. odjeće. • Kako je Musa a.š.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna.? Prvu veliku objavu Tevrat. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje. spašen? Allah dž. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika.s. obuće. • Šta su Musa a.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž. čuvati se prejedanja. • Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti . zato moramo redovno održavati čistoću tijela.š.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini. čuvati se upotrebe svinjskog mesa. jesti zdravu dozvoljenu hranu. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil. u poslaničkoj misiji? Musaovog a. pomogao Musa.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a.s. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva. da udari štapom po moru.s.s.a. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta.s.s. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu. • Koga je na molbu Musaa a.š. • Kako je Allah dž. Allah poslao da pomogne Musau a. • Koji kitab je objavljen Musa a. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a.s. alkohola i drugih opojnih sredstava. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce.a faraon injegova vojska su potopljeni. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga.s.S • Kom je narodu pripadao Musa a.s.s.s. kuće i okolice u kojoj živimo.s. jesti raznovrsnu hranu.tako da se pred njima ukazao put u spasa.s. je nadahnuo Musaovu a. naređuje Musa a.

Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž.š.s. i uljepšava njegov moralni lik. Dva načina i to: . • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1. Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž. • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših. već je dužan da ga prenosi drugim ljudima. • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne .š. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela.a nagrada može biti i desetorostruka“ 3.Š.š. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu.• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. bića 7.učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ. 4. . Šta je Muhammed a.Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika. i koji su?. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: .posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž. Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo. . 5.s.donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž.š.š. 6. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? . rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2.

š.Bog ima i postoji Vahdanijjet.s.s. pokazao Muhammedu a.Muhammedu a.Bog sve vidi Iradet. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž. susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog.? Muhammed a. Džennet. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9. lijepa imena. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a.šerif) 12. Musaa a.š ISRA I MIRADŽ 11.Bog sve stvara. a. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud.s.Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi . 13. govorom Tekvin.s. lijepih imena.s.. Allah dž.. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima. Koga je Poslanik a.Svojstva Allahovog dž. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a. 621. 15.Također.š. Muhammedu a.Bog sve zna Sem.š. a.š.Bog sve čuje Besar. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama.s.š. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi.s. i Ibrahima a.. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž. Šta predstavlja život na ovom svijetu? . Jahja i Isaa a. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza.jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi.Bog je zauvjek. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu).s. savršenstva 8.Bog govori Svojim bož.Allaha dž. uzdržava i rastvara 10.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam. 14.s. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a. spoznajemo i na osnovu značenja tih imena.s. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere. razgovarao sa Allahom dž.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž.Haruna a.. Na mi'radžu je.š. Šta je Allah dž.s.Bog je oduvjek jer nije postao Beka.Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16. Jusufa a. na Mi'radžu je Muhammedu.š. Džehennem.s.s.Bog je jedan Kidem. 17. Idrisa a.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike).s.s.s.s..Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat.. večeri mjeseca redžeba.s. godine. 19.).Bog živi Svojim vječnim životom Ilm. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18. dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda.

Šta je Muhammed a. 35.š. Kakva je vrijednost posta? . potrebno je da ono bude lijepo. 30. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana.s. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36. imsak.. putnik. dojilja. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34.Period čovjekove pripreme za ahiret.. a. nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed. 37. 31.i spolni odnos. ljudi na teškim poslovima. pa i poslije smrti. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25.s. piće. iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post. starije osobe 33. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja. pušenje. 28. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. Objasni pojmove: sehur. pića. jer ga prati kroz cio život. 27. . zatvorenik. Šta kvari post? Jelo . 22. 20. trudnica. Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela. 21. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan. zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32.

Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a. u ime Allaha.s. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom. u Tebe vjerujem. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. 45. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA". u ime Tebe postih.a. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces. -ponedjeljak i četvrtak 41.s. dž. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. HIDŽRA 42. zu-l-hodždže. 52. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU".i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r.s.s.") 39.š. Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? . ( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post.pripremio posebne radosti i posebne nagrade.Allahu moj. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž. 46. -9 i 10 dan muharrema. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a. U hadisi kudsijji Allah dž. -u mjesecima: zu-l-kade. a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a. Jesrib je tada dobio novo ime Medina. izuzimajući prvi dan bajrama.š. postiti samo Petak ili samo subotu. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a.6 dana mjeseca ševala. Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima.s. 44. 43. 47.? Nagradu od 100 deva 49.muharrem redžeb i šaban. sa muslimanima iz Mekke u Medinu. u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu. 51. Kada je bila hidžra? 622 godine. 48. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. u danima Kurban bajrama. ašura -svakog mjeseca po tri dana.? Muslimani su Poslanika a. . Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50.š. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr. Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja.

meso zvijeri ( vuk. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina).HALAL I HARAM 53. 54. ubistva i ranjavanja . Je li više halala .zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu. Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a.dozvoljenog. Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza).štetno djeluje na odnose u porodici. udisati zrak. Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi.štetno djeluje na ljudsko zdravlje. 57. meso nekih domaćih životinja (pas. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž. 56. Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje. medvjed.izaziva svađe. pričati.š. 55. živjeti. šetati.izaziva saobraćajne nezgode.š. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar. strvinu ili meso uginulih životinja. 62. od Allaha.s. lisica idr. tuče. ili harama . Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni. jastreb. TEŠKI GRIJESI 63. Kako se grijesi dijele? Teški. Harama je daleko manje. Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka. Koje su štetne posljedica alkohola? . Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. zmija idr) krv i Alkoholna pića 61.. dopušteno i dozvoljeno. mačka) ptica grabljivica (orao. . Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno. . Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje).) Njih ne možemo ni nabrojati. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž.. 60.. . Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima. veliki i mali grijesi 65. vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58.

Ak 66. Riddet .š.š. za oprost grijeha. Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž. kome se kupuje. kome se proizvodi. vjerovat lažna božanstva. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl. Šta Allah.Poslanika a. dž.pripisivanje Allahu dž. . TEVBA – POKAJANJE 72. bez odlaganja.dužnosti (namaz. je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom.š. ko ga kupuje. pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman. i imanske šarte. a. kome se donosi.Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69. i ne vraćati se grijehu .š.. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna.namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) . ko ga donosi.š. ko ga toči.. 74. Nabroj teške grijehe? Širk .napuštanje islama Nifak . 73.s.š. namaza.s. ko ga pije. huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d. a ne radi nekih drugih razloga. džamije. Koliko je Muhammed a. dž...istigfar Ljudi su bića sklona griješenju. dž.. a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh.š. ko ga prodaje.dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje.da tevbu činimo u ime Boga. VELIKI GRIJESI 68. prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: .iskreno se pokajati. Stoga je važno da često činimo tevbu. obećava oprost. Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu.posta i sl.prestati činiti grijeh. druga Kufr . Kur'ana.nevjerovanje u Allaha dž. .) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67. ko se njegovim novcem hrani.post 70. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu. Posebno je važno da se odmah. To su: onaj ko ga proizvodi.s. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah.š. a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71.

Dovom skrušeno molimo Allaha dž. Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“. 82. Gdje je sagrađena Poslanikova a.š. Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku. 78.s. MALI GRIJESI 77. ezana.š. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha. 76. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima.ako smo obukli mestve bez abdesta . ramazan do ramazana.. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza. Važno je da dođu (riječi) iz srca. gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI. 88.. ljubav. kuća. Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: . Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh. samilost i dobrotu među njima. za nešto. 80.iseljenici. Nastojao je razviti bratske odnose. on postaje veliki grijeh. Kakav je odnos Muhammed a. dž. sadakom. zatražimo oprost. MESH PO MESTVAMA 85.s. džuma do džume. 87. USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81. za dobro na ovom ili budućem svijetu.s. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta.š. da priznamo svoj grijeh i da od Allaha. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata). bliskost. Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a. dž.Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84. za neku želju u životu. Dova je molba koju upućujemoAliahu.s. zikrom i različitim dobrim djelima. 83. Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). zikra 79.75. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje. džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci . ikameta. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana . 86.

stajanje u namazu . pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95. 91.. noge će okrenuti prema kibli. saviti ih u koljenima. 92.. 97. zdravlju i bolesti.. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove. početni tekbir (Allahu ekber) kijam.ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. sjedeći. siromaštvu. a to potraje više od dvadeset i četiri sata.š. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći.ako mestve nisu čiste . Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir.ako su mestve poderane . izobilju. ležeći i išaretom. ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž. dž.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom. 102. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu. 96. Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km.š. jeste namaz. Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti. 93. 99. 98. starosti. zbog teške bolesti ni išaretom. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza. bez kojih namaz nije valjan. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta. NAMAZ BOLESNIKA 90. Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku. 94. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu). Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana. onda sa takve osobe spada ova dužnost. vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. i kada klanja za imamom mukimom.

Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika.. 110. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću. BITKA NA BEDRU 103. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. NAMASKI VADŽIBI 117. 111. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata. spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti. pregibanje u namazu sudžud. posljednje sjedenje u namazu. Šehida je bilo 14. poginulo je sedamdeset mušrika.s. A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a. 115. BITKA NA UHUDU 109. 112. 104. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . a mušrika je bilo oko hiljadu. 107. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. 113. učenje Kur'ana u namazu ruku. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke. 116. koja je naoružavala Mekkelije.s. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem. Hamza. a mušrika tri hiljade. a među njima i "prvak šehida" h. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest. Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. 108. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119. kod izvora na brdu Bedru 106.s. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a. Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili.kiraet. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati. pušteni su na slobodu. 105. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a. zbog napuštanja položaja od strane strijelaca. 118. Oni koji nisu mogli platiti otkupa.

pravedan. . tako da se osjeti tvrdoća tla.ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja.s.Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata). 124.proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza. iskrenost. najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a. elegantan i dostojanstven. Kada je Muhammed a. kosa mu je bila crna .s. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a. je bio najljepše ćudi. Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost.da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha. . zubi su bili bijeli poput bisera. LIK MUHAMMEDA A. 125. . . Vadžibi vezani za ruku i sedžde . blagost. pravednost.brada gusta a čelo široko. Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima. . darežljivost. Bio je blag i tolerantan.na sedždi staviti čelo i nos na tle. . umjeren. među plećima je imao poslanički pečat.s. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu. 121.s. Opiši izgled Poslanika a. nakon dizanja sa rukua. crne i krupne oči.s. imao je svijetlo i vedro lice.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu.? Bio je umjerene građe.s. ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude.Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti. hrabar. strpljiv u nedaćama.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu.S. umjerenost. Svi su željeli biti u njegovom okruženju.smiriti tijelo na ruku`u.? Muhammed a.proučiti 6 tekbira na bajram namazu. 127. uvijek je bio staložen. na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje . hrabrost. i na svim rekatima namaskih sunneta. 122. 120. i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi. plemenit prema slabim i nejakim. akšama. druželjubiv i pažljiv. Zbog čega je Muhammed a.Nije bio oštar.proučiti ettehijjatu na oba sjedenja. .proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza. . izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali. Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a. bio je odvažnog držanja. nepokolebljiv. Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan.s. obazriv. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza. iskren. OSLOBOĐENJE MEKKE 126. cijenjen i voljen. Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca . 123.

Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza.s. Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire.Bili su presretni. 131. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu. 133. Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134. 141. 129. vojnicima? Poslanik a. 132.s. 130. Kakva je naređenja izdao Muhammed a. skoro sve Mekkelije primile su islam. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni. 136..128.. a. velikodušnosti. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela. Kako je Muhammed a. je naredio da se niko ne ubija.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr.s. . Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka. Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr. To je bila najveća pobjeda Muhammeda. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu. 138. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu. 140. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139. ne kažnjava niti ponižava.s. Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu.s.s.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne.

DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L.142. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu. 151. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom. koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L. 144. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje. 150. i dva rekata sunnetil-vakta. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje).. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?. Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l.KIBLETI . (izuzetak je Akšam namaz) . koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148.i šetiri sunsunnet.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. 143. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz.KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet. 147. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L. 146. Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. 149. 145. klanjaju se četiri rekata sunneta.ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI . 152. Poslije klanjanja sunneta. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. 153. klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta.Nakon što hatib završi hutbu. Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata. Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.namaza. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra. Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana.ALLAHU EKBER Farz džume . Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume . Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila.KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza.

• Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R". Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi. Mjesec..š.s. postojanja su posvuda oko nas. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet . Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu. Vahdanijjet . o sticanju znanja? Božiji Poslanik.slavljen je moj Gospodar Uzvišeni.sedžde'. drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat. postojanja.Allah je jedan . • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda.Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž. • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “. 156.š. a. biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž.154.. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu. • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a. Sunce.s. s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž. zvijezde. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje. Zemlja. • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a.š. oprosti nam Gospodaru naš. kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje. Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud .s. što znači: čujemo i pokoravamo se.

znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća. oproštajni hadždž? Muhammed. Samo je Allah.s. Reci On je Allah .Allah sam po Sebi opstoji Allah dž.Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj. a Allah dž.Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž.s.š. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž. . obavili tavaf i saj. Kijamun bi nefsihi . a.dž.š.a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh.š.š. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu.Allah je zauvijek Allah dž.Odazivam ti se Bože. Beka .s.š. Sva slava pripada Allahu.s. I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed.š.š. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku.bez početka.š.s. Muhalefetun lilhavadisi . i njen prelazak u berzah. će postojati i kada sve nestane.. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka. Kidem -Allah je oduvijek Allah dž.š. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Allah je utočište svemu..nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a. poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž.Svi poslanici a. a. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah. -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet). • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana. Allah dž.š. posljednji put obavio hadždž.š. Stvoritelj svega Jedan i Jedini. ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž. (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela. Ti nemaš sudruga.s. Nije rodio I rođen nije. a. • Šta je Muhammed. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj.. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio. On je bez ikakvih mahana i nedostataka. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu.š. pošto nije stvoren neće ni nestati.š.. dž.s. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž.brine o svemu.jedan..š. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova. obavio svoj posljednji. Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu.632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se. je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili. dž. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate.

• Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa.š. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. a. u Medini.s. u svojoj 63-oj godini života. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu.s.š.S. radi polaganja računa za svoja djela. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a. U toj bolesti. je umro u ponedjeljak. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest.? Muhammed.S. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A.s. a.s. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju. Ko ti je Poslanik. • Koga je ovlastio Muhammed a. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a.. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. POSLANIKOVA A.. • Šta je to mizan? Mizan je vaga. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura.? Muhammed.š. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu. DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a.s.s. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a.š.s.s. godine. • Koliko je Poslanik a. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a.s. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. 632. Muhammed. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti. rebiul evvela 11 g.po H. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. 12. a.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini.s. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž. • Kada je umro Muhammed. • Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž.s. imao djece? . a. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik.s.

pa na lijevu stranu. Rukajja i Fatima.na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri. unuci? Poslanikovi a. Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba. a žene na prsa. ispred Fatihe proučiti Subhaneke.s. na sedždi čelo i nos na tle spustiti. Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva. kad se klanja u džematu. Fatime i h. na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati. -na stajanju kod svih namaza da mu.škarci stave ruke na pojas. da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh. ali samo je h. izmet. 8. Šestoro djece muje rodila h.s. 9. na ruku'u glavu izravnati sa ledima. • Kako otklanjamo velike nečistiće? .sinovi h.s.tekbira dignu ruke naspram ušiju. Alije. tečnosti koje izlaze iz polnog organa.s unuci su Hasan i Husejn .iza Fatihe u sebi reći Amin. koji su bili muž i žena. Sinovi: Kasim. imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu.. na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. a. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. Poslanikova. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje.na prvom rekatu. 13. Kćeri su se sve poudale. a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini. gnoj. 16. 14. • Ko su Poslanikovi a. 15. dok su ostale tri preselile prije oca. . loza je nastavljena preko h. E'uzubillu i Bismillu. . poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. Fatime i h. 10. alkohol. -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber. Marija. 17.s. nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli. a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi . 12. mokrača . na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la. poslije hidžre. a žene će učiniti suprotno. a žene nasprani' ramena. svinjska mast. 11. Fatima nadživjela oca. 18. kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta. Alije H. Ummu Kulsum. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste).Muhammed a. 7.Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. . • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv. Hatidža a jedno h. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti. kod svih namaza. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog. i toliko se zadržati na sedždi. no i on je kao mali preselio na Ahiret. predati selam najprije na desnu.

hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet.(npr. • Navedi jedan salavat na Poslanika a.načina života Muhammeda a. • Šta je Allah dž. dž. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme.S.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta . • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha.s. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest.s. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju.Redovnim pranjem. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a. Zanijjeti se: . • U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a. učenjem salavata.s.s.s.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A.. (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela. • Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa.š.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.s. • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a.š.

ševvala i ukupno traje tri dana.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER.uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama. . -Mevlud . DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne.namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti. bio na Israu i Miradžu. Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara.KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA .s. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA. večeri mjeseca redžeba. . počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu.zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe.NAMAZ Istihara . Po završetku uči se dova za kišu. Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.namaz je namaz koji se klanja u noći.Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu).NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L.da podari rodnu kišu. -Ramazanski bajram nastupa 1. a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore.zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana.š.š.Lejletu-l-berat . Klanja se kao sabahski sunnet.15 noć mjeseca šabana . muharrem).rođenje Muhammeda a. Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu. To je noć u kojoj je Muhammed a. Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l. NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž. rebiul-evvel). onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata. Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu.s. Ako se klanja više od dva rekata.a. (12. • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1.Noć u kojoj meleki.nastupa 10. Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana .Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl . .Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata. • Koje su to mubarek noći u islamu? . -Kurban bajram .Lejletu-l-miradž obilježava se 27.

i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a.s. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice . I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan..noć mjeseca ramazana.kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći.a. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana. predložio Ebu Bekra r. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana. obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike. u njenim neparnim noćima.s. Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r. a ne da ga drugi vide. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili . jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a. • Zbog čega je Omer r. A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r. za halifu? Omer r. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r.s. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a.a. hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. Ona je najodabranija noć u godini. Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku. prihvatili kao prvog halifu.Lejletu-l-kadr -27. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624.a.š. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob. (Krava. najviše volio. davanja hrane. • Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno. čini drugoj osobi. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi. noć ramazana.Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja. odjeće.godine. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu.a.a.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž.š. ali je bolje tajno.s.

a. bio je najhrabriji..a.s. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a.s. Dženazu mu je klanjao Omer r. putovanje. te kod žena menstruacija.a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a. trudnoća i dojenje novorođenčeta. • Kada je Ebu Bekr r.a. izuzetno težak fizički posao. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika. koji je nakon Njega izabran za halifu. do 634. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R. iznio je Ebu Bekru r. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž. najumniji i najdarežljiviji ashab.a. Omer r. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu.žena. uvijek je govorio istinu.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici. • Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti.A • Kada je rođen Ebu Bekr r. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post.a. poslije porođajni ciklus.a.s.Uvijek je bio uz Poslanika a.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r. • Po čemu je Ebu Bekr r. učinio hidžru. Idr. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava.a. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno.a.a. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit. s Poslanikom a. 573 godine.? Ebu Bekr r. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r.s. se rodio dvije godine nakon Posalnika a. pa Omer r.š. • Koliko je vladao Ebu Bekr r.s.a. islamskom državom ? Dvije godine od 632.a.š. pomagao ljudima u nevolji. • Na što namaz podsjeća čovjeka? .

• • .s. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. za halifu? Ebu Bekr r.ružnih i nevaljalih djela. Jordan.a. -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena.a. je islamskom državom vladao od 634 . -postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima. • Kur'anski ajet koji govori o namazu.10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti.katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha . Kakav je nadimak imao Omer r. god.644. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog. islamskom državom? Omer r. riječi i naša djela.? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih. Omer je preselio na ahiret.a. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim. Omer r. • Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti. (Ankebut 45) HELIFA OMER R. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost .A. Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h.a Allah zna šta radite.a. Palestine. Koliko je vladao Omer r. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje. Omera? Osvojen je Damask. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije. Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana. je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a.a.a. -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana.isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h. a potom Egipat. • Ko je predložio Omera r. -strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost. Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara. Omera. Nakon tri dana h. Ko je i kada smrtno ranio h. da primi islam. -namaz odmara i odgaja. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka. dijelovi Iraka. (kiramun.

Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake. Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide.š. H.s. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž.s.A. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post. riječi i djela.Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela.milost • • • • • • • • .Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an. Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a.s. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala). -post nas čuva od loših misli.Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h.s. Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h. kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi". -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu. god. Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h..Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi.Bio je oženjen sa Poslanikovom a. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r. čuvati jezik od laži i ružnih riječi. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet. kao što je propisan onima prije vas. je islamskom državom vladao od 644 . da biste se grijaha klonili. uši od slušanja haram stvari. Kada je Osman r. -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela.kćerkom Rukajjom.656. -da mu se odazove kada ga ovaj pozove. -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a. Kako je došlo do ubistva h. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. Kufa. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije.a.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost."Post je štit" HALIFA OSMAN R. islamskom državom? Osman r.a.a. primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano. Šta znaš reći o h. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka. Šta je još značajno za period vladavine h.? -da mu nazove selam kada ga sretne. -da mu da savjet kada mu ga on zatraži.i poslao u pojedine dijelove zemlje.Mekka. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram.

Nakon tri dana od zadobijenih rana h. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo. Hasan. Ko i kada je ubio h. Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r.A Kada je Alija r.a.s.661. Alije oni su se protivili i h. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika.Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom.. izvrsno je poznavao Poslanikovu a. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno. -upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika. 5 godina . Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h.š. je islamskom državom vladao od 656 . god.s. bio je zet Muhammeda a.Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h. islam je primio još kao dječak. islamskom državom? Alija r.oraspoložuje isl. Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu.Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji.a. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž. Aliji? Bio je Poslanikov a.a. Alija je preselio na ahiret. amidžić. -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h. praksu bio je darežljiv i širokogrud.Aliji i Muaviji. Koliko je vladao Alija r. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka.a. pomoć HALIFA ALIJA R. jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. hrabar i srčan u borbi. Brzo su bili poraženi. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h.s. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara.

Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala.SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1. 2. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija. knjizi pomno čuvanoj 7. dž. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž. 6.Allah je Kelam . U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž.š.š.š.Allah sve čuje i sve vidi Iradet . Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu. 3. 5. Kako se dijele Allahova dž.Allah. 1.š.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata.Allah ima i postoji Vahdanijjet . Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao. bića.Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE . 8. boja kože i sl. -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž. govori. To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž. Sem i Besar .Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi . 3. živi svojim vječnim životom . želi. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati.š. savršenstva.Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi .š. određenje ili kader. Po čemu poznajemo Allaha dž. i to se naziva Allahovo dž.Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka .Allah sam po Sebi opstoji 4. 2. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat .š. Ilm . 4. roditelji. Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad.Allah sve svojom voljom čini Kudret .š. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti. Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud . da odabere način življenja.svojstava kojima se on u Kur`anu opisao.vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem.Allah sve zna.

s.radnje koje je Allah dž. post. Sunnet je sve ono štoje Muhammed..š. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši.š. razum.š. radio.ajn i fardi . 3.. brak. izričito naredio da se rade.su radnje koje su naređene zajednici muslimana. 4. Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6.djela koja je Muhammed. nepritvrđene) . zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi. Sunneti-gajri muekkede ( obične.to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično.) Fardi -kifaje . U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere. Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata. rekao ili šutnjom odobrio.a.s. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef).š.s. Sunnet. život. kao i odnos čovjeka prema prirodi. 2. zaklati kurban). Sunnet .Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. rekao. odnose među ljudima. morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati.s.š. Koji su izvori Šeriata? Kur`an. ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz.š. obrazovanje stručnjaka) Vadžib . Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta. sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza. zekat. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu.Allah sve stvara. krivična djela i sl. 2.s. namaza. a. sunneta). . Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a.Tekvin . Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž.ajn . zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž.porodica i imetak. npr namaz. radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet). klanjanje sabahskih.radnje koje je Muhammed a.. Npr: porodica. Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava. pod. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž.. Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5. ( pet dn. naredio da se čine. imovinske odnose. radio i preporučio da se rade. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede. Allahov dž. Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera. hadž.radnje koje je Muharomed a.s. Dijele se na fardi ..kifaje Fardi . islamski pozdrav. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a.. EF ALI MUKELLEFIN 1.održava i rastvara ŠERIJAT 1. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž. post. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) .

Mustehab . 2. stolica. kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. jesti svinjsko meso. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? . Mubah . Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . krasti). Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin. krv. kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. pranjem. 8. Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa. 13. Mufsid . ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1. 7.čišćenje od nečistog stanja 4. morska.npr: rukovanje pri pozdravu. uzimanjem abdesta ili tejemmuma.. spavati). Osoba je džunup sve dok se ne okupa.mekruhi koji su bliski haramu.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi. povremeno radio. Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe. izbacivanja sjemena u snu ili javi.djela koja je Allah dž. Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman.s. klanjanje dobrovoljnih namaza. otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela. odjeće i prostora 5.čišćenje od nečiste materije . Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11. Šta je nifas? . sukrvica i gnoj.mekruhi koje nije lijepo činiti. Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem.voda (tekuća. jer ih je i Muhammed a. Traje najmanje tri a najviše deset dana. 14. Šta Muhammed a. a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu.djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati. Mekruhi tahrimen . Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol. kockati se.s. sperma. Šta Allah dž. Haram . Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9.djela koja je lijepo raditi. Mekruh .š. lagati. izvorska.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode). kišnica. Mekruhi tenzihen . -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6. gusulom.su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga. poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi. Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. ubiti čovjeka. ženi poslije hajza ili nifasa 12.š.

oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame. zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta.na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti .Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana.Stajanje (kijam) 5.ADABI 1. prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI.ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta . 16.4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) . Kur'an učiti. Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza. povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1. koristiti sapun ili mirise 18.na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena .kifaje. Osobama koje su džunuib. Koje su radnje obavezne . U kakvu dužnost spada dženaza . Kur'an bez omota uzimati.muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira. uljepšavamo namaz. a može se desiti da ga i nebude.nijjet 4. .Da je umrla osoba musliman . Nabroj mustehabe u namazu? .da je tijelo umrlog ispred klanjača . Kabu obilaziti (tavaf činiti).na kijamu gledati u mjesto sedžde . a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku. . prije odlaska na bajram namaz. kupanje započeti sa bismilom. Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost. u džamiju ulaziti. tj. Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati.da se mrtvi ogasuli (okupa) . Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje. uzeti abdest prije kupanja. ukloniti veću nečistoću sa tijela. hajzli i nifasli zabranjeno je 15.na rukuu gledati u nožne prste .namaz je fardi . Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? .namaz? Dženaza .da je zamotan u kefine . Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz. . Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? . 2.sustezati se od kašlja .sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice.farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17.suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće. Koji su sunneti kod dženaze namaza? . cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta. 3.

. Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom. 9. izgovorili početni tekbir . poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa. . Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila. 4. dižući ruke do ušiju.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L.nakon prvog tekbira proučiti subhaneke. 2. ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana.Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu.izgovoriti treći tekbir . Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž.Allahu ekber.š. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno. putu? Riječima. treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE'). Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i.DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L. kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom.. vjerovanje i poslušnost Allahu dž. nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog. stjecanjem znanja.namaz klanjaju samo muškarci. Nakon dove.Allahu ekber . pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu. Lijepo je učiti dove za umrlog. -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke.Allahu ekber -predajemo selam. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1.š. Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. . . Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera. iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'.izgovorimo četvrti tekbir .nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6.IMAMI.nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza .proučićemo Salavate. Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L. putu. 3. 7. ALLAHU EKBER Dženazu . na desnu pa na lijevu stranu. iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti. 10. 8. Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose.nakon drugog tekbira proučiti salavate . djelima.i namaz je završen. Čime se vjernik bori na Allahovom dž. tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. -izgovorićemo drugi tekbir . lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe. 11.š.

8. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2.ustrajavanjem u lijepim svojstvima. Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje. poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine. pomaganjem siromašnih. domovina.s. . pouzdanost i povjerenje. bolesnih i nemoćnih.š. Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere. iskrenost i istinoljubivost. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti.? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak. Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7. . Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž. 6.sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem. . strpljivost i ustrajnost. život. Navedi svojstva vjernika? . komšija i drugih ljudi. Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž. braniti i slijediti istinu. . čast. kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas. Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? . kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5. Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. . 4. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10. .vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. znanje. .nastoji da pomaže siromašne i nemoćne. samilost i praštanje. .u iskušenjima je ustrajan. 7. 5.u bogastvu se ne oholi. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9. 6. Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. imovina i sl. ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu.š.bobobojazan je i poslušan. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine. domovine i sl.strpljiv u siromaštvu. . (sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. poslanici.hrabar u borbi protiv neprijatelja.meleki.ponizan je i skrušen.blag je i nikome ne čini nasilje.a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a. dostojanstvo.s. pravednost. .š. Šta Allah dž.objave. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera.na blagodatima zahvalan.plemenit je prema prijateljima 3.

PRAVEDNOST 1. 3. prije svega prema Allahu. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1.˝. Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. 6. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi... 4. dž. a. misli i osjeća. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan.. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi).. Kako Poslanik a. 4.s.kao da ga vidimo.. 5.s. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6. 2. 3. 4. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2.s. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih.. 2. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle.. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava. Šta Muhammed. 3.Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela.š. Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima. u zbilji i u šali. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a.s. u sitnim i u krupnim stvarima.š. 11. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima. kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni. 5.s. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. . Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva. Koga Poslanik a. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž.. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu.

je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1. 2.š. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu.7. 2.strpljivost u momentima nevolje i nesreće. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola.s. putu. posebno istakao od roditelja? Majku 5. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? . Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? .š. .š. milost. sigurnost od Njegove kazne i srdžbe. .droge. nemorala i drugih grijeha. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh. 4. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život.š.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela .š. POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1. Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž. Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1. Muhammed a.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4.š. 3. 5. . zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž.š. će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4.u borbi na Allahovom dž.post mjeseca ramazana. 5.Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3.. 3.s. . Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž. 6. 7. .prilikom putovanja i obavljanja hadždža. 6. kaže „ Najdraže djelo Allahu dž. Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima. Koga je Poslanik a.

Navedi dužnosti prema rodbini? 1. Na koga je posebno Allah dž. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane.da ih pri susretu pozdravimo. -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima . . bolnica. 7.a. Čime je vjernike Allah dž. Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju. 4.da ih posjećujemo u radosti i žalosti. vodovoda. 6. siročad. po Isau a. 89. skrenuo pažnju? Roditelje.da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani. a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz. r.izmiriti se ako smo zavađeni. Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h. 4. paziti ih.s. Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo.s..š.da ih pomažemo. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri.POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1.š.da ih ne vrijeđamo .. 3. rodbinu. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza. Nakon smrti Alije. a taj ambijent razvija samopouzdanje. tj.Emevije su bili na vlasti sve do 750g. 3. pomagati i održavati vezu s njima.s. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask.. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝. unuka Muhammeda a.g. . .god. .Hasan ali samo za kratko vrijeme. 8. siromahe i komšije. 5. Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661. Navedi dužnosti prema komšijama? . 9. pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2. džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe.a. zadužio? Da se međusobno pomažu i paze.Izredalo se 14 halifa. . 5.da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu.Husejna r. 10.Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist. 2. naslijedio ga je njegov stariji sin h.

.učenje Kur'ana je najvredniji ibadet. Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku.meleki su prisutni gdje se Kur'an uči.na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu. naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž. sjeverni dio Indije. .učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. . uče u mislima. . 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad. 7.6. Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli. U čemu je najveći doprinos Abasija? .učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu. 5.hilafet je podijeljen na više samostalnih država.Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst. Iran. nekoliko gradova u Francuskoj. . bez izgovaranja riječi. 2.Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima. sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe. Turkestan. .učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1. Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g.osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g. a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. . upotreba mirisa. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida. . 6. ili da gledajući u Kur'an. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće. čišćenje usta. Koje u karakteristike vladavine Abasija? . Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi. 7. • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti. Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3. . PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran. . Španiju.za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka. . Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje.od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu. Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4. ne dotičući ga se.namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće. Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . zbog nemarnosti.š.

• Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. Muslimani K. godine. • Na šta se daje zekat. radija.godine. Može se dati tokom cijele godine. a vezir Mehmed-paša Sokolović. Početkom 1936. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. Islamska zajednica je bila podređena politici države.. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet.5 % Srebro 641. slušati i skrušeno pratiti učenje. mrzili su krst. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo. Zadržani su šerijatski sudovi. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima. i Kosovu 1389. banje. padom grada Jajca.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2. vodovode.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd.5 % .6 gr. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik. a najbolje je uz ramazan.. razvili zanatstvo i trgovinu. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. mora se šutjeti.i na njemu je utemeljena. sa sjedištem u Sarajevu. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH. podizali džamije i medrese. tekije. Sve do 1945.-1990.5 gr. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god. gradili puteve i mostove. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani. hamame. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu. 2. god. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. televizije itd.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg. 2.

..za otkup iz ropstva. fi sebilillah.žmiriti. el-garimin-prezaduženima.prije imama vršiti namaske radnje. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . automobile i sl. da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž. opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima. er-rikab.dići jednu nogu na sedždi. .muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam.5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje. TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž. el. el-mesakin-nevoljnicima. .zijevati i protezati se.klanjati prema vatri.dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'.. . rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu. slici ili ljudskom licu. imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba.lice od Kible okrenuti. . .š. mašine za proizvodnju. čisti srce od škrtosti i pohlepe. . smanjuje razlike između bogatih i siromašnih. el-amiline alejha-koji ga skupljaju. ženski nakit koji se koristi.trpiti nuždu. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha. izraz je zahvalnosti Allahu dž.u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil. poći na ruku.š. i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu. njive. . čisti imetak od tuđeg prava. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: .Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2. .. • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal. osigurava ekonomska kretanja. drago kamenje i dragulje. i svrha zekata.. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet. na kuću i pokućstvo.š. nemuslimanima. sedždu. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima.podignuti glavu.igrati se nečim.namjerno preskočiti jednu suru. .-putniku namjerniku.

š. El-Džebbaru-Prisiljavatelj. su bile i čulne i razumske.Vjerovanje da je samo Allah dž.š. a kakve su bile Muhammeda a. 3. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. opskbljivanje. duše. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. kao što su: namaz.. 8. 7. • Koje je najveće Allahovo dž. Es-Selamu-Sačuvani. El-Muhejminu-Pazitelj. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima. El-Meliku-Vladar.s. u hadisima. ali nije precizno rekao koje je to ime. 10.s. zavjet. poslanike.š. strah.s. polaganje računa. 5.'' Hadis: ''Allah dž. određivanje.. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž. dova. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž. ljubav itd. putem objava i preko svojih poslanika. objave. 2. da se Allah dž. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti. stotinu manje jedno. 6. a kod Muhammeda a. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje. ali nije izašao iz vjere. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž.š.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a. traženje pomoći. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž.s. post. Stvoritelj i Gospodar svega. da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima. određenje. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. kurban. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž.š. Njegovim najvećim imenom .š. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje. odabiranje. neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo.š. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? .š. meleke. 9.š.š.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne.š. El-Azizu-Nedokučivi. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini. oslanjanje. spuštanje kiše itd. ima 99 imena. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama. džine. Er-Rahmanu-Milostivi. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž.. usmrćivanje.š. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. El-Kuddusu-Najčistiji. Sudnji dan. nada. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva. uskraćivanje. Er-Rahimu-Samilosni. oživljavanje. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž.. Allah-samo je On Bog. da su to oni ''koji vjeruju u gajb. berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. š. opisao bogobojazne je.š. El-Mu'minu-Sigurnosni.po njima postupa. 4. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu. Allah je nepar i voli nepar. i dovi njima) ući će u džennet. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima.

obraćala mu se mrtva priroda. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a. Gračanici kod Visokog Osman ef. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže.s. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama). studij četiri godine za imame i vjeroučitelje. razgovarao je sa životinjama. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa. spuštena mu je sofra sa neba.s. sarajevski. bila je hladna. Mesdžidi. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom. Travniku Elči Ibrahim-pašina.s.Salihova a. iz prstiju mu je tekla voda. • Kafir je nevjernik. zenički. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. kamila izašla je iz stijene. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom. klanjati da ljudi vide. a ne radi Allahovog dž. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim. kad obeća .s. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. raspolovio je mjesec. karakteristike i organizacija IZ.? Kur'an. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova. isra i mi'radž. obuhvata više medžlisa. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom. osoba koja ispoljava nifak.š.. Ima ih osam: bihački. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi.s. Mostaru Karadžoz-begova. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom. osoba koja čini kufr. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž. srednje škole.s.. štap Musa a. Medrese.š. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef.ne ispuni. goraždanski i mostarski. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama . banjalučki. Isa a. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova. Čauševića. obuhvata obično područje jedne općine. zadovoljstva.s.s.Mušrik je osoba koja čini širk. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese. pripisuje druga Allahu dž.. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području. Džamije. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ. Muftiluk – na čelu sa muftijom. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ..š. Munafik je licemjer.š. vatra u koju je bačen Ibrahim a. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž. Redžovića. tuzlanski. studij tri godine za vjeroučitelje. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu. npr. i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. travnički. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva. Islamski fakulteti. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena.

2. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni.s. mekteb. slobodna i imućna. knjige. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a. punoljetna. musafirhanu. zul-hidžeta i tavafuz-zijare. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. namještaj. voćnjaci. umno i fizički zdrava. hanikah.HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti. medresu. šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku.. sa'j između Saffe i Merve. -pokretna imovina – novac. koja se sastojala od sedam voćnjaka. Luci. -Karađoz-begov u Mostaru. -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. • Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame.. tavafa oko Kabe. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku. -Behram-begov u Tuzli.. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa. saja i brijanja glave ili šišanja.. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama. . auta. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman. obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. tašlihan. stajanje na Arefatu 9.bedela. stoka. bezistan. brijanje. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: .nepokretna imovina – livade.. • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1. kuće. 200 dućana... • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju. bacanje kamenčića na Mini. tavaful-veda. prosvjetnih i humanitarnih ustanova. da se pokaje za grijehe. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka. dućani.. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. -Ferhat-begov u B.

jetra. 90.š. lišava čovjeka pravilnog shvatanja. ugašen pogled. droga.. Čovjek postaje rob svoga grijeha.-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom. ko ih toči. oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. kao i alkohol. ko se njihovim novcem hrani. zato se toga klonite da biste postigli što želite. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak. umrtvljuje srce. kome se donose. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' .I sami sebe u propast ne dovodite. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice. ajet. ko ih donosi. razvija nagon za krađu. sure el-Isra': '' I što dalje od bluda. umanjuje osjećaj za težinu grijeha. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž.'' 4.... ko ih prodaje.. težnja za boljim svijetom. šejtanovo djalo. dovodi do nereda na zemlji. 3.. nemoral.. žudnja za avanturama. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost. i ''. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a. u vezi sa alkoholom? Muhammed a.. silovanje. pratiti moderni trend. emocionalne nestabilnosti. ubija stid. pomoću alkohola.Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537. Imajući u vidu njihovu štetnost. i od obavljanja namaza. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari..s. želudac. bezvoljnost. kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo. 4. ko ih proizvodi. 9. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir..-195.š. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju... srce. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom.š. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' . bubrezi. 6. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici. nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol..s. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude. 5. gubi se normalno rasuđivanje. 8. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh. po istom osnovu su zabranjeni.'' 2. prevaru. 2..jednjak. I ne ubijajte sami sebe. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku. neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž. ko ih pije. ugrožava život i zdravlje.. slabi životni duh. ispijeno lice. pokazati junaštvo i odvažnost. umanjuje nafaku.. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. grijesi su uzrok ulaskau džehennem.'' El-Maide. otklanjanje životnih tegoba.. 7. požude i egoizma. ko ih kupuje i 10. kome se proizvode.

• Šta sve spada u kocku? Karte. neopravdano trošenje imetka. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća. slike. kladionice. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a. vatru…. Sunce. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem.š. sifilis. Mjesec. auta. robuju i vole više od Allaha dž. • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids. šteti srcu. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret. gonoreja. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak.š. fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? . žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. kuće.s.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac. ne gledati u drugoga sa strašću. i dr. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. čuvati se svakog fizičkog kontakta.'' (prenose:Hakim. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini. ne gledati filmove. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju. u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. mržnju. tombole. koji su prije njih živjeli. bingo. svađu. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. organe za varenje. loto. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. lutrija.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom.

bajrame i teravih namaz. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti. Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. Učestvovati na islamskim svečanostima. Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze. Pravo na obrazovanje i rad .Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. Klanjati džumu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful