PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

E ‘UZUBILLU. LIJEPO SE OBUČEMO. 4. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE.• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. 7. 8. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA. • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU.Š. ISPEREMO NOS TRI PUTA. 5. 2. SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM. • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT. 3. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? . • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ. 9.ALLAHU EKBER.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. BISMILLU.” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI). ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA. OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. FATIHU I JEDNU SURU. UMIJEMO LICE TRI PUTA. NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. 6.. NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST.ALLAHU EKBER. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU.

REBIUL EVVELA 570. A.S. • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA.NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. HIDŽRA SE DOGODILA 622.TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA. OBILAZIMO RODBMU. GODINE. RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA. • ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU. .S.? MUHAMMED. • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED. • KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA.S.GODINE U MEKKI.S.S. NOSIMO . A. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM. • KADA PROĐE RAMAZAN. A. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN. KOMŠIJE I PRIJATEIJE. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. U ARABIJI.POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A. . KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA. A. NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. JE ROĐEN 12. . • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ.

NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA.Š. MELEKE .VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) .VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ. . VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? .AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ. DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? .VE RUSULIHI . A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’.VE-L-JEVMIL AHIRI . . VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ.Š.BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’.Š.

. -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ.DA NA TIJELU. IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA. KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU. -KLANJATI PROPISANE NAMAZE. -POSTITI MJESEC RAMAZAN. I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK.ČUVANJE TIJELA. SVINJSKA MAST. MALE ILI VELIKE. • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . . • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI.DA BUDE ČISTO TIJELO. KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE…. PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM .NA VRIJEME KLANJATI . MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: . .PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE. -DAVATI ZEKAT.Š. NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL.. ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI . U ČASNOME KUR`ANU.ABDEST UZETI. . ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI.NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO. KRV. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG. • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA.PROPISNO SE OBUĆI .ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET.PREMA KIBLI SE OKRENUTI .UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA.

• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA.ISPEREMO USTA I GRLO 3X .Š.OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA .OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA . .).SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR. -OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. POLICE I SL. TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU.OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA.VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? . • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU.POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH). NAMA JE ALLAH. . .ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI. ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE. . • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI.NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA. • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA. DŽ. UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA. . (OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM. UREDNOST. U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI.UMIJEMO LICE 3X ..ISPEREMO NOS 3X . • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU.OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA.

• KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI. KUĆE. .H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4. HAJJE 'ALE-L-FELA.H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE.U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA. . IGRU I DRUŽENJE.. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA. MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. • ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE. • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN.POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA.VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA. • KAKO GLASI EZAN? 1. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. ULICI ISL.H (2X) DODITE NA SPAS . TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG. DVORIŠTU. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE. -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI.U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE. • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU. . -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO. AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE.

S. SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB.S.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM . SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA. JE ROĐEN U MEKKI.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER.? DJED MUHAMMEDA A.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.S.HI TE'A. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A. • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO.S. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7. DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU.S. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA. • KADA SE RODIO MUHAMMED A. . PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET.S.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA.6.? MUHAMMED A. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE.S. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A. • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA.HI TE' ALA.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA.NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM .

POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET.DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC. A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA.NAPREDAK. DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI.S. (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA. ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A. • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A. • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI. . PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A.• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A.JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE. • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A. .? ZVALA SE ŠEJMA . LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? . • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A. .SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU. .? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA.S.S.S.S. SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST.S.S.

jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku. • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah. Još klanjamo i petkom džuma . dž. • Šta je rekao Muhammed a. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu. Božiji poslaniče. -namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama. • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž. dva puta godišnje bajram – namaze. životinja i biljaka. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno.. Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba. .DRUGI ISL. akšam i jacija. Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha. a da ga Allah ne hrani. BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu. podne. • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi. • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza. • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva. }.š.namaz. DŽ. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA .stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog.š.š.š.povremeno dženaze . za vrijeme ramazana teravih-namaz.s. pa se u njoj pet puta kupao.Š. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi. A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“.On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo.PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž. podučava ptice da sagrade gnijezdo. ikindija. PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO . ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše.namaz.s. za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a. • Šta je Allah dž.Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA.

• Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu. prekinemo igru dok stariji ne prođu. . -pravilnom ishranom . kaže o poštivanju starijih? Muhammed a.s. je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu. . trebamo biti uvijek zahvalni. . postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti.kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom.kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih. . • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život. čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne . .s.š. .nikad ne idemo ispred njih.namaz i koliko ima rekata? . • Šta Muhammed a.pomažem mu mektebskim i školskim zadacima.ako se igramo. -bavljenje sportom i rekreacijom.kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu. -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara.obići ga u bolesti. . džellešanuhu.prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni.pri susretu pozdravljati starije osobe. ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah.ako im je pomoć potrebna.ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici..s. . . . Allahu. da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? . . • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom. a naročito ako smo zdravi. . • Šta smo dužni prema starijima? .podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše. dž. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga. POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a.raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi.družim se s prijateljima kada me pozovu.pomagati ih . .• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja.kada se posvađaju nastojim ih izmiriti.

ALLAHU EKBER 1. .Rekat 1. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. vid. euzubilla.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI .Z . sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne .Farz podne .Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI . euzubilla. bismilla.Rekat 2.ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L.namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. onda farz i na kraju sunsunnet.Rekat 2. hrana . • Kako se zanijeti sunnet podne .Podne .Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. tehijjatu euzubilla. sluh. ne možemo živjeti.Rekat 1. .Rekat 2.Sjedenj 3. voda i hrana.kao što su zrak. sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti. voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati .Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. fatiha fatiha fatiha bismilla.Rekat subhaneke. sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet. fatiha bismilla. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI .namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: .Rekat 4.Rekat 2.ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L. bismilla bismilla.Rekat 4.namaza?Sunnet podne . • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak.KIBLETI .Rekat 2. bismilla. tehijjatu . • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1.ALLAHU EKBER. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1.Sjedenj e et-tehijjatu 3. Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM . Prvo se klanja sunnet. Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta.KIBLETI .ALLAHU EKBER.Z .KJBLETI .

i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak.s. Allahu naš.s. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest.-glasno smijanje u namazu.s. (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM. pa tu godinu prozvaše „Godina slona“. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA.Upravo te godine se i rodio Muhammed a.TA'AMI VEL AKILlN. • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad. razbolio se i umro u strašnim mukama.š. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona . (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž. ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA. -bilo koja prirodna nužda.HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L. Allahu naš. učini da naše blagodati budu stalne. a. • Šta je Muhammed.Ostali su se razbježali. • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž.T . ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu. što je bilo čudno za stanovnike Mekke. naša država trajna.• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom. povećaj a ne umanji..a ako zaboraviomo. • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj.povraćanje iz želuca. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a. kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI.š.-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela.Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib. VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE . rekao o namazu i abdestu? .MUSLIMlN. naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje.

nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore. • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi.a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata. potresti ih i potrati lijevu desnom. u Saudijskoj Arabiji. • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija. • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul.s. osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli.nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači .traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne.nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca . kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. (večernji namaz) Jacija . NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki. • Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi.“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje). • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il.akšama.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima . kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće.(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza. a abdest čuva vjernika. • Kako se uzima tejemmum? (1. (popodnevni namaz) Akšam. • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest .jacije. • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza.otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu. -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi. a. potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje).(podnevni namaz) Ikindija .nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.s.knjizi koja sadrži i islamski kalendar. . su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA.3.2.Muhammed a. je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo.

i drugih tjelesnih uživanja.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. • Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana. Oko kabe se nalazi harem. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. postiti mjesec ramazan.s.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje.Treći islamski šart je. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet.s. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu. • Kako glasi nijet za početak posta. na arapskom ili bosanskom jeziku: . pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz. Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek. čak su neki svoju žensku djecu. ima ravan krov i nema prozora. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo. VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika. odnosio prema djeci. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima. • Šta je post? Post je ustezanje od jela. na arapskom ili na maternjem jeziku. To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka.danima Ramazanskog bajrama.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu. pića. dakle. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec.S. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke.

radi tebe postim. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz.proučiti nešto pred dušu svojih najbližih. . • Kako se klanja ikindijski farz? 1. tehijjatu . sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije . • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: .namaza? Farz ikindije . sura bismilla. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1. • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan.ALLAHU EKBER.namaz i koliko ima rekata? Ikindija .Sjedenj 3. tehijjatu e a. tehijjatu euzubilla. (Allahu moj. džamiju i okolicu. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama.VE BIKE AMENTU.Rekat 2. IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija .očistiti i uljepšati kuću.Rekat 1.Rekat 1. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et.u tebe vjerujem. tehijjatu euzubilla.Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete.KIBLETI .okupati se i namirisati.u tebe se uzdam.namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama.obući najljepšu svečanu odjeću.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. . .Rekat 4. .Rekat 4.VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU. • Kako se zanijeti sunnet ikindije .iz Tvoga obilja se iftarim).'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.KIBLETI . a.Rekat 2. .ALLAHU EKBER.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L. fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla. .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU.Rekat 2.namaza? Sunnet ikindije .Rekat 2. Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.Sjedenj 3. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla.

KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI.ALLAHU EKBER.Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU. • Zašto volimo jedni druge? . • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida. a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram .Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž.s. • Šta je Allah dž.Sin i Fatihu svojim najbližim.poraniti u džamiju na sabah – namaz.namaz? Nakon što zanijetimo . A.namaz i koliko ima rekata? Bajram .tri tekbira e'uzubillu. • Kako se zanijeti bajram .s.podijeliti radost Bajrama sa drugima. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji.namaza? Bajram .učiti tekbire i udijeliti što više sadake. Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su. dovu i predamo selam. • Kako se klanja bajram . Have.? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom.posjetiti svoje najbliže.š. Ima dva rekata i šest tekbira. komšije.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.darivati drugima bajramske poklone. i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a.s.š. bismillu.namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama.. fatihu i jednu suru. Na drugom rekatu učimo: bismillu.. i h. i h.Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca. približivši se zabranjenom drvetu. Na prvom rekatu učimo: subhaneke. ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik. a.S. oprostio. a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu. Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate.? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem. fatihu i jednu suru i tri tekbira. . Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-. . na što ih je šejtan naveo.. rodbinu i prijatelje i . bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu. dao Ademu a. • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN". .s. prvobitno. šehidima i svim muslimanima i muslimankama. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a.a prva žena se zvala Hava..

Međutim. -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama. a. Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur.s. Azrail . -ne pričamo i ne smijemo se glasno. razgovaraju i pomažu jedni drugima. poznati su nam neki.u vezi prijatelja? Muhammed a. "Koja ti je vjera"? . ne umiru.s. jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika. bezgriješni su. "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre. ne jedu ne piju ne razmnožavaju se.) Najpoznatiji meleki su: Džebrail . ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni.prenosio je objave Allahovim poslanicima. dž. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI . PREVARA.Zato što smo svi djeca Ademova a.š. -u društvu ne uznemiravamo druge. vršeći različite zadatke. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže. ("Ko ti je Bog"?. KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama. • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ. Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela.stalno u službi Uzvišenog Allaha.prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail .š. je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. Šejtani navode ljude da čine zla djela. -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest.ja vjerujem u Božije meleke. • Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti. • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže.s. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka. pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao. • Šta je rekao Muhammed a. To zna jedino Allah. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka .zadužen za nafaku i prirodne pojave. • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti. • Šta je laž.a šta laganje? .s.

s. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a. • Šta je Muhammed a.kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta. dobrota srca. je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib.s.navršio šest godina.“„Neka je proklet onaj koji krade.s. plemenite oči.s. • Koliko je Muhammed a. je rekao:“Uistinu . zabranio. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a.s.s.s. • Gdje je Muhammed a. • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha.s. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“.Laž je govor u kojem krijemo istinu.imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a. putovao je sa majkom u Jesrib. amidža? Muhammedov a. te da će ga štititi do kraja života. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib.To je veliki grijeh. .š. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju. družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke. majkom na tom putovanju? Muhammedova a. amidža se zvao Ebu Talib.s.s.s. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed .Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu. krađa i druga loša djela koja je Allah dž. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju.s.s.s. koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice.s. • Navedi osobine Muhammeda a.s. • S kim se Muhammed a.s. • Šta je bilo sa Muhammedom a. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara.s.s. • Šta se desilo sa Muhammedovom a. preuzeo je amidža Ebu Talib. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a. bistrina uma. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a. ali i u šali isključivo govorim istinu.ja se volim šaliti.s.rekao za laž i krađu? Muhammed a. znakove posljednjeg poslanika. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci.s. • Šta je poslanik a.s. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a.

zato što se u tim danima obavlja hadždž. a. i muslimana iz Meke u Medinu.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre.• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža.s.š. • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd. Bilo je to 622. narod? Nuhov a. po Isa. • Čemu se klanjao Nuhov a. rodbini. HIDŽRETSKI KALENDAR .Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska. • Čime je kažnjen Nuhov a.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a.s. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja. klanjaju bajram namaz.s.s. • Gdje se zaustavila Nuhova a. uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle.s narod je obožavao kipove. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima.s. komšijama. događaj hidžre je. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram . kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe. • Šta je Allah dž.ALLAHU EKBER. preseljenja Muhammeda a. • Šta se može zaklati za kurban? deva. lađa? . • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza. g. Zbog svoje važnosti.Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak.s.s. • Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha. • Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A.? Da pravi lađu. naredio Nuhu a. • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. na prijedlog hazreti Omera. 10 dana kraća od sunčeve).S.

te pripremati se za namaz.DA'VETI .ATI MUHAMMEDENI-L.S – SALATIL.s.TAMMETI VE . Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao.". INNEKE LA TUHLIFU-L. • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor. Ti. Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI . • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu.VESlLETE VE-L.'ALIJJI .KA'IMETI.Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana.FEDlLETE. zaista. što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći.Ml'AD.L . • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI . o svom snu.'AZIM'. ispunjavaš obećanja svoja .VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH.D .L . • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a.T .

Salih a.s. dove i propisi o životu ljudi.s.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž. 50 suhufa Idris a. razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? . ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a. • Po čemu se vjera Ibrahima a.ja vjerujem u Allahove dž.š.s. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an. 10 suhufa Šit a.s. već su obožavali razna božanstva. (od toga. Zebur -objavljen Davudu a.objavljen Isau a.s.s. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI . • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104. 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute.s.s. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l.š. Indžil.s. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu. • Kada je Muhammed a. savjeti.s.? Nakon Nuha a.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a. 30 suhufa Ibrahim a.s.s.š. Kur'an – objavljen Muhammedu a. dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima.s. • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava.s. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž.

uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj. • Jacijski sunnet tabelarni pregled. sura bismilla. etbismilla.namaza? Sunsunnet jacije .s.ALLAHU EKBER.? Otac mu se zvao Azer. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije . sagradio i s kim? Po Allahovoj dž. Allah dž. je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta.Rekat 4. • Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA.namaz i koliko ima rekata? Jacija .Sjedenje subhaneke. et-tehijjatu subhaneke. • Navedi imena porodice Ibrahima a. naredbi Ibrahim a.s.Rekat 2.š.s. 1.š.š.š.Rekat 2.s.s. četiri rekata farza. bismilla.s. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija .KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž. Tako su nevjernici bili poniženi.s.s.Rekat 2.KIBLETI ALLAHU EKBER.Rekat 1. • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled . fatiha salavati bismilla.Ibrahim a. i njegov sin Ismail sagradili su Kabu. • Zašto je Ibrahim a.s. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra.s.'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. u vatru. eteuzubilla. međutim Allah dž.Rekat 2. Hadžera je rodila sina Ismaila a. je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a. • Šta je Ibrahim a.Sjedenje subhaneke. SALATE SUNNETI-L.Sjedenje 3. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove. • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije .'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI . Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.Sjedenje 3.š.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. bismilla. bismilla.namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru. et-tehijjatu euzubilla. a Sara je rodila sina Ishaka a.IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. dobio ime Halilullah? Ibrahim a. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla. Imao je dvije žene Saru i Hadžeru. bismilla. fatiha salavati euzubilla.s. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru. im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu.š.Rekat 4.Rekat 1.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički). • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice. Fatihe i sure na kijamu. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. • Šta je Poslanik a.s. prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način. Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? . sedždama i sjedenjima. čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. Bismille. • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza.s. ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega. pomažu. 'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. • Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama. • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. na ruku'u.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an. Poslanik a. je rekao da. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju.. i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno.U safovima nesmije biti praznine. Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima. DŽEMAT. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama.(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza.

sve joj ispričao. Većina njih ga je ismijavala. Ebu Leheb . i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a.zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A. odjeću. ispred riječi 'Allahu ekber'. pomoć oživio mrtvaca. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu. godine. Nisu mogli kupiti hranu. prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h. • Kako se zvala majka Isa a. ljudima? Progovorio je u kolijevci. • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život. trgovati i da sklapaju brakove s njima.njegov amidža.š. donio Isa a. ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a. odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik.s.S. gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija). Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani. ponižavala.s.s. 'pristadoh uz ovog imama'). bajram namazima. voljom postala prava ptica. kako bi ih kaznili zbog njihove vjere.s. Bili su i bojkotirani.s.s. jaciji. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. godine poslanstva do 10. Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru. god) • Kada. npr. je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a.š. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž. Prvo je pozivao prijatelje.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren. Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji. puhanja u kljunAllahovom dž. . izbjegavala a neki su ga i napadali. riječi: 'iktedejtu bi haze-l. uzbuđen i prepadnut. ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a.imami' ( što znači. tj. a nakon toga počeo je pozivati javno.s. džumanskom farzu na oba rekata. ? Porodica je bila zapanjena.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu. • Kako je reagovala porodica h.620. teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan. akšamu. od 617 .s. Bojkot je trajao tri godine ( od 7.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a. izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž.š. pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a. • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam.s. Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž. Muhammed a.š.

upitati za odreženu osobu.š. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a.š. međusobno posjećujemo i pomažemo. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž. da se volimo. od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom. prodavnica. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze.š. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti. Isa a. • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a.š. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se.s. ne galamiti na njih. Indžil i poučio ga mudrosti. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh. Allah dž.š.š. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem. i čemu ga je poučio? Allah dž. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb. dajdže. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima. U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž.s.š. • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet. tetka.s. LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća. kuća. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? . međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme . nazvati selam. i On će im zbog toga povećati bereket u kući. dijeliti igračke. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž.• Koji kitab je objavio Allah dž. objavio je Isa a.s.š. uzdigao i spasio od nevjernika. sestre. upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno.

š. • Šta su Musa a. spašen? Allah dž. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu.s. čuvati se upotrebe svinjskog mesa.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž. • Koji kitab je objavljen Musa a.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna. brata Haruna a.a faraon injegova vojska su potopljeni.s.s. jesti raznovrsnu hranu. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje. kuće i okolice u kojoj živimo.š. • Koga je na molbu Musaa a.s.s.s. • Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a.š. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a.s. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil. da udari štapom po moru.s. • Kako je Allah dž. odjeće. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela. Allah poslao da pomogne Musau a.s. • Kako je Musa a. u poslaničkoj misiji? Musaovog a. čuvati se prejedanja. je nadahnuo Musaovu a. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti . naređuje Musa a. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta.s. jesti zdravu dozvoljenu hranu. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva.? Prvu veliku objavu Tevrat. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini. obuće.s.S • Kom je narodu pripadao Musa a. alkohola i drugih opojnih sredstava.s. zato moramo redovno održavati čistoću tijela. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A.tako da se pred njima ukazao put u spasa.a. pomogao Musa.s.

• Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž.š.• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. 4. Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela. već je dužan da ga prenosi drugim ljudima. • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1. . • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne .donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst.posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž.š. Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2.učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab. Dva načina i to: .Š. 6. bića 7. 5.š. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? . • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših. rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a.š.a nagrada može biti i desetorostruka“ 3. Šta je Muhammed a. . Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž.s. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu. i koji su?. i uljepšava njegov moralni lik. Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž.Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.š. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: .s.

uzdržava i rastvara 10. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi. a.Bog je oduvjek jer nije postao Beka.Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi . Džennet.š ISRA I MIRADŽ 11.Muhammedu a.Bog sve čuje Besar. na Mi'radžu je Muhammedu.s. Jusufa a.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž.s. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a. godine.š. Jahja i Isaa a. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza.š. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27. govorom Tekvin. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18.Bog je zauvjek.s. Muhammedu a..š.. Na mi'radžu je.s.s.Allaha dž. pokazao Muhammedu a.s. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž. Džehennem. 19. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike).s. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a. Idrisa a.Bog sve zna Sem.š.Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat.Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam..Bog sve stvara.s. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere.š.Također. lijepih imena.Bog je jedan Kidem. lijepa imena. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima. Šta predstavlja život na ovom svijetu? . Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud.Svojstva Allahovog dž. Musaa a. susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a. dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda.s.). Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a.Bog ima i postoji Vahdanijjet. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a.s.jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi. razgovarao sa Allahom dž. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž.. savršenstva 8.š.? Muhammed a.s.Haruna a. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu). 17.s. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž.Bog sve vidi Iradet. 15. Allah dž. spoznajemo i na osnovu značenja tih imena. i Ibrahima a. Šta je Allah dž. 13..s.šerif) 12.s. večeri mjeseca redžeba.Bog govori Svojim bož. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama. Koga je Poslanik a.Bog živi Svojim vječnim životom Ilm.š. 621.s. 14.s.s.s.. a.

pa i poslije smrti. pušenje. Objasni pojmove: sehur. jer ga prati kroz cio život. iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post. 21. pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. 30.s. zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32. . Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik. nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed.. putnik. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan. 22. pića.s. a. imsak. ljudi na teškim poslovima. Šta kvari post? Jelo . Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. starije osobe 33. dojilja. Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela.Period čovjekove pripreme za ahiret. piće. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23. 20. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26. 28. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka. Šta je Muhammed a. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana.š. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. potrebno je da ono bude lijepo. 27. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. zatvorenik. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. Kakva je vrijednost posta? .. 31. trudnica.i spolni odnos. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36. 35. 37.

46. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a. Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. HIDŽRA 42. sa muslimanima iz Mekke u Medinu. 45.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA". ašura -svakog mjeseca po tri dana. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU". Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. zu-l-hodždže. Kada je bila hidžra? 622 godine.pripremio posebne radosti i posebne nagrade.6 dana mjeseca ševala. u Tebe vjerujem.s. dž. 48. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama.š. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja.š. 52.muharrem redžeb i šaban. -ponedjeljak i četvrtak 41.? Muslimani su Poslanika a.s. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. Jesrib je tada dobio novo ime Medina. -9 i 10 dan muharrema. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a. Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu. 51. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr. u danima Kurban bajrama.s. u ime Allaha. 43. -u mjesecima: zu-l-kade. ( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post. u ime Tebe postih. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a. Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? . Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38. izuzimajući prvi dan bajrama.? Nagradu od 100 deva 49. 44.s.a. u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40.") 39.š. .s. postiti samo Petak ili samo subotu.Allahu moj. U hadisi kudsijji Allah dž. 47.i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r.

. živjeti. Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi. Je li više halala . Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58.š. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina). ubistva i ranjavanja . Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar. 60.s.. Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno. mačka) ptica grabljivica (orao.) Njih ne možemo ni nabrojati. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž. TEŠKI GRIJESI 63. pričati. 54. . Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima. zmija idr) krv i Alkoholna pića 61. veliki i mali grijesi 65.dozvoljenog.štetno djeluje na odnose u porodici. .HALAL I HARAM 53. Koje su štetne posljedica alkohola? . Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji. lisica idr. meso nekih domaćih životinja (pas. Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni. jastreb. vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter. 62.zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu. 56. strvinu ili meso uginulih životinja. . 57. Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a.. šetati. Kako se grijesi dijele? Teški. ili harama .štetno djeluje na ljudsko zdravlje. Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka. udisati zrak. tuče. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64. Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza).š. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. 55. Harama je daleko manje. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž.izaziva svađe. dopušteno i dozvoljeno. meso zvijeri ( vuk. od Allaha. medvjed.izaziva saobraćajne nezgode. Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje).

namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) . dž. . TEVBA – POKAJANJE 72. džamije.posta i sl.Poslanika a. a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh. To su: onaj ko ga proizvodi. a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71.Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d.š.iskreno se pokajati.š. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah. Kur'ana. je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom. Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu.š.. kome se donosi. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu.. Posebno je važno da se odmah.š.š. 74. a. kome se proizvodi. dž.. vjerovat lažna božanstva.nevjerovanje u Allaha dž.dužnosti (namaz. Koliko je Muhammed a. Riddet . dž. Stoga je važno da često činimo tevbu. pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman. namaza. Nabroj teške grijehe? Širk . Ak 66. Šta Allah..s.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž. ko se njegovim novcem hrani. ko ga donosi. .) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67.da tevbu činimo u ime Boga. Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž. ko ga pije.prestati činiti grijeh. druga Kufr .pripisivanje Allahu dž. VELIKI GRIJESI 68.post 70. ko ga kupuje.š. a ne radi nekih drugih razloga.. kome se kupuje.istigfar Ljudi su bića sklona griješenju. 73. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl.s.š.dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje. ko ga toči. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna.š. ko ga prodaje. i ne vraćati se grijehu . bez odlaganja.s. i imanske šarte. obećava oprost. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: . prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed.napuštanje islama Nifak . za oprost grijeha.

za nešto. USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81.s.75. Dova je molba koju upućujemoAliahu.Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a. Gdje je sagrađena Poslanikova a. Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima.. Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a. dž. 78. 76. samilost i dobrotu među njima. sadakom.iseljenici. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana . zikrom i različitim dobrim djelima. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI. džuma do džume. 83. Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). Važno je da dođu (riječi) iz srca. zatražimo oprost. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje.s. 87. zikra 79.s. on postaje veliki grijeh. ezana. Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: .s. 80. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta. kuća. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza. za neku želju u životu. 86. gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“.ako smo obukli mestve bez abdesta .š. ikameta. ramazan do ramazana. ljubav. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata). bliskost. Nastojao je razviti bratske odnose. Kakav je odnos Muhammed a. dž.š. džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci .. za dobro na ovom ili budućem svijetu. Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh. 88. MESH PO MESTVAMA 85.š. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84. MALI GRIJESI 77. 82. da priznamo svoj grijeh i da od Allaha. Dovom skrušeno molimo Allaha dž.

102. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu. stajanje u namazu .. izobilju. starosti. 96. siromaštvu. 93. početni tekbir (Allahu ekber) kijam. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu).š. noge će okrenuti prema kibli. 97. onda sa takve osobe spada ova dužnost.ako mestve nisu čiste . zbog teške bolesti ni išaretom. 92. i kada klanja za imamom mukimom. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati. NAMAZ BOLESNIKA 90. jeste namaz. ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. dž.ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89. vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. ležeći i išaretom. Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku.. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta. Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti.. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći. pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95.š. 94. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir. 91. Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km. bez kojih namaz nije valjan. a to potraje više od dvadeset i četiri sata. Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100. 99. sjedeći. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu.ako su mestve poderane . 98. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom. saviti ih u koljenima. zdravlju i bolesti. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka.

Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika. 115. 107. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti. 112. Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata. Hamza. Oni koji nisu mogli platiti otkupa. 118. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. a mušrika tri hiljade.s. 108. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . pušteni su na slobodu. 116. poginulo je sedamdeset mušrika. Šehida je bilo 14. zbog napuštanja položaja od strane strijelaca.s. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo. pregibanje u namazu sudžud.kiraet. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. učenje Kur'ana u namazu ruku. NAMASKI VADŽIBI 117. posljednje sjedenje u namazu. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati.. BITKA NA BEDRU 103. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću. koja je naoružavala Mekkelije. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata. Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. 113. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi. a mušrika je bilo oko hiljadu. 111. 105. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem. spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. a među njima i "prvak šehida" h. 110. kod izvora na brdu Bedru 106. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a.s. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a. 104. A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. BITKA NA UHUDU 109.

Svi su željeli biti u njegovom okruženju.s.Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti. . hrabar. 120. pravedan.proučiti 6 tekbira na bajram namazu. kosa mu je bila crna . 127. darežljivost. pravednost.s. plemenit prema slabim i nejakim. .ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja.? Bio je umjerene građe. . bio je odvažnog držanja.na sedždi staviti čelo i nos na tle. Opiši izgled Poslanika a. Zbog čega je Muhammed a. iskrenost. je bio najljepše ćudi.proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza. Vadžibi vezani za ruku i sedžde . Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca . među plećima je imao poslanički pečat. LIK MUHAMMEDA A.s. Kada je Muhammed a. izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali.Nije bio oštar.S. crne i krupne oči. umjeren. Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost. druželjubiv i pažljiv. iskren. cijenjen i voljen. nepokolebljiv.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu.da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha. akšama. i na svim rekatima namaskih sunneta. Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan. 125. obazriv.smiriti tijelo na ruku`u. . umjerenost. hrabrost. i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi. 123.proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza. .Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata). strpljiv u nedaćama. uvijek je bio staložen. Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima. zubi su bili bijeli poput bisera. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza. 121.s. 124. tako da se osjeti tvrdoća tla. nakon dizanja sa rukua. . Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a.proučiti ettehijjatu na oba sjedenja.s. ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu. . blagost.? Muhammed a.s.brada gusta a čelo široko. imao je svijetlo i vedro lice. Bio je blag i tolerantan. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a.s. elegantan i dostojanstven. OSLOBOĐENJE MEKKE 126. na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje . najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a. 122. .

Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu. To je bila najveća pobjeda Muhammeda. 140. Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137.s. je naredio da se niko ne ubija. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu. 133. velikodušnosti. skoro sve Mekkelije primile su islam. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134. Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama.s. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije.s. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam.. Kakva je naređenja izdao Muhammed a. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a. 132. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu. 131. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni. 141.s.128.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza. 136. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu.. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr. Kako je Muhammed a. 138. vojnicima? Poslanik a. .s.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr. Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a.Bili su presretni. Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire. Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza. 130. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135. ne kažnjava niti ponižava. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja.s. 129. a.

144. Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana.KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet. Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz. (izuzetak je Akšam namaz) . 143.KIBLETI .ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet.namaza. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume . koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?. Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila.Nakon što hatib završi hutbu. 152.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L. 146.KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza.142. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI . Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje.ALLAHU EKBER Farz džume . Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l. 149. 147.. Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. 151. i dva rekata sunnetil-vakta. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. 145. 153. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz. klanjaju se četiri rekata sunneta. klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta. 150. Poslije klanjanja sunneta.i šetiri sunsunnet. koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje).

slavljen je moj Gospodar Uzvišeni. oprosti nam Gospodaru naš. postojanja. • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. a. Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. što znači: čujemo i pokoravamo se. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu. Vahdanijjet . biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a. • Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R". kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje. • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda. Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud . Mjesec.š. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi.154. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje. Sunce. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet .Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž.s.sedžde'.. • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “. o sticanju znanja? Božiji Poslanik.Allah je jedan .š.š. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu.s.. postojanja su posvuda oko nas. Zemlja. zvijezde. s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž.s. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet. • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put. 156. drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat.

Allah sam po Sebi opstoji Allah dž.š.. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju. -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet).š. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž. On je bez ikakvih mahana i nedostataka. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj.bez početka.. Ti nemaš sudruga. • Šta je Muhammed.š. .a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh.Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj.Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio.š. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž.Svi poslanici a. dž. obavio svoj posljednji. Kijamun bi nefsihi . znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a. pošto nije stvoren neće ni nestati. Stvoritelj svega Jedan i Jedini.jedan.š. a Allah dž. dž. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.s. oproštajni hadždž? Muhammed. I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed.š.s.s. poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž. je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili. Beka .. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu. i njen prelazak u berzah. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah.s. Samo je Allah.632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se.š.. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate.š.š. ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka.Odazivam ti se Bože.s. a. obavili tavaf i saj. (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku.s.nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo. posljednji put obavio hadždž.š.. Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu. Reci On je Allah .š. Nije rodio I rođen nije. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a. a.Allah je zauvijek Allah dž.š.dž. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova.š. će postojati i kada sve nestane. Muhalefetun lilhavadisi . Kidem -Allah je oduvijek Allah dž. Allah je utočište svemu. a. Sva slava pripada Allahu.brine o svemu.s.š. Allah dž.

Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti.š. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha. a.po H.s.s. godine. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. 632.s. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života.s. • Kada je umro Muhammed. u svojoj 63-oj godini života. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela.? Muhammed.s. Ko ti je Poslanik. je umro u ponedjeljak.s. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a. a. rebiul evvela 11 g. a.š. radi polaganja računa za svoja djela. 12.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest.. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda.S.s. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom. U toj bolesti. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu.. imao djece? . u Medini.s. DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a. • Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž.? Muhammed.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. a. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a.š. POSLANIKOVA A. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A.S. • Koga je ovlastio Muhammed a.s. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu. • Šta je to mizan? Mizan je vaga.s. Muhammed. • Koliko je Poslanik a.s.s. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema.š. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini.

-na stajanju kod svih namaza da mu. 15. koji su bili muž i žena. unuci? Poslanikovi a.Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu. ispred Fatihe proučiti Subhaneke. Fatima nadživjela oca.sinovi h. Hatidža a jedno h. no i on je kao mali preselio na Ahiret. loza je nastavljena preko h.tekbira dignu ruke naspram ušiju. .na prvom rekatu. mokrača . izmet. Fatime i h.. Ummu Kulsum.na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. na ruku'u glavu izravnati sa ledima. tečnosti koje izlaze iz polnog organa. 12. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu. . nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli. 18. 10. Rukajja i Fatima. gnoj. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti.škarci stave ruke na pojas. kod svih namaza. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje. E'uzubillu i Bismillu. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste). ali samo je h. a žene nasprani' ramena. 16. Alije H. Sinovi: Kasim. Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva. Poslanikova. . -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber. • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv. 17. na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog. poslije hidžre. a žene će učiniti suprotno. Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba. na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la. alkohol. 13. 8. i toliko se zadržati na sedždi.s. a.s. • Kako otklanjamo velike nečistiće? . Šestoro djece muje rodila h.s. kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta. 11.iza Fatihe u sebi reći Amin.Muhammed a.s. na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. Fatime i h. a žene na prsa. 14. • Ko su Poslanikovi a. Alije. a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini. Kćeri su se sve poudale. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri. 9. 7. da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh. a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi . Marija.s unuci su Hasan i Husejn . dok su ostale tri preselile prije oca. svinjska mast. na sedždi čelo i nos na tle spustiti. poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. pa na lijevu stranu. predati selam najprije na desnu. kad se klanja u džematu.

s.s. dž. • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a.s. dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme. • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet.S. • Navedi jedan salavat na Poslanika a. (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela.š.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a.načina života Muhammeda a. učenjem salavata.s.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a.(npr. Zanijjeti se: .s.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju..š. • Šta je Allah dž.Redovnim pranjem. • U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest. • Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje.s. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A. hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta .

Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu). • Koje su to mubarek noći u islamu? . Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara.Noć u kojoj meleki. -Kurban bajram .NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L. Ako se klanja više od dva rekata.da podari rodnu kišu. (12. a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore. rebiul-evvel).rođenje Muhammeda a.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.nastupa 10.15 noć mjeseca šabana . Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l. DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne. bio na Israu i Miradžu.Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata. počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata. To je noć u kojoj je Muhammed a.namaz je namaz koji se klanja u noći.KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA . večeri mjeseca redžeba.Lejletu-l-miradž obilježava se 27. Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu.zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe. -Ramazanski bajram nastupa 1. NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž.NAMAZ Istihara . Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.š.Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl .zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER.HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž.Lejletu-l-berat .ševvala i ukupno traje tri dana. Po završetku uči se dova za kišu. . Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana . muharrem).a.namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti. Klanja se kao sabahski sunnet.s. . onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam.s. Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu. • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1. -Mevlud . .š.uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA.

• Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu. Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob..š. davanja hrane. Ona je najodabranija noć u godini.s.kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju. i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu.a.s.Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili . A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku.s. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a. jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a. (Krava. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. odjeće. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice . hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava.noć mjeseca ramazana.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž.Lejletu-l-kadr -27. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći. 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana.godine. najviše volio.š.a. • Zbog čega je Omer r. a ne da ga drugi vide.a. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r.s. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r. Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku. ali je bolje tajno.a. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a. u njenim neparnim noćima. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a.a. noć ramazana. prihvatili kao prvog halifu. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. za halifu? Omer r. čini drugoj osobi. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi. predložio Ebu Bekra r. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624.

pomagao ljudima u nevolji.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici.s. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta. bio je najhrabriji. uvijek je govorio istinu. pa Omer r. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit.s. te kod žena menstruacija.a. Idr.a. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž. najumniji i najdarežljiviji ashab. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta. • Po čemu je Ebu Bekr r.A • Kada je rođen Ebu Bekr r.. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu.a. se rodio dvije godine nakon Posalnika a. s Poslanikom a. • Koliko je vladao Ebu Bekr r. do 634.Uvijek je bio uz Poslanika a. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a.a. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno.a. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol.a. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava. iznio je Ebu Bekru r.s. putovanje. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r. učinio hidžru. trudnoća i dojenje novorođenčeta.? Ebu Bekr r.a.š. islamskom državom ? Dvije godine od 632. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame. koji je nakon Njega izabran za halifu. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku.a.žena. Dženazu mu je klanjao Omer r. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika.s. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest.a. izuzetno težak fizički posao. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga. Omer r.š. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r. • Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti.a. 573 godine. poslije porođajni ciklus.a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post.a.s. • Na što namaz podsjeća čovjeka? . • Kada je Ebu Bekr r.

a. je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije.a. Jordan. -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena. Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h. -postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima. Kakav je nadimak imao Omer r. -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri. riječi i naša djela. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog.katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha .isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h. Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim. a potom Egipat. Nakon tri dana h. Ko je i kada smrtno ranio h.a. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. -strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost. (kiramun. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana.ružnih i nevaljalih djela. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka.s. (Ankebut 45) HELIFA OMER R. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje.A. -namaz odmara i odgaja. • Kur'anski ajet koji govori o namazu. Omera.a. Omer r.? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih. je islamskom državom vladao od 634 . dijelovi Iraka. Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli. Palestine. islamskom državom? Omer r. Omer je preselio na ahiret.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara.a. Omera? Osvojen je Damask. • • .10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti. • Ko je predložio Omera r. da primi islam. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost . za halifu? Ebu Bekr r.a. • Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti.644.a Allah zna šta radite. god. Koliko je vladao Omer r.

"Post je štit" HALIFA OSMAN R. da biste se grijaha klonili.milost • • • • • • • • . Kako je došlo do ubistva h.Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an. primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano. Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h. islamskom državom? Osman r. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post. kao što je propisan onima prije vas.Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž.Mekka. Kufa. -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan. H. Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h. Šta znaš reći o h. riječi i djela.s.a. -da mu se odazove kada ga ovaj pozove.A.656.Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h. Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a. god. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba.a.s. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a.Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela. je islamskom državom vladao od 644 . -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela.š. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta. Šta je još značajno za period vladavine h. kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi".s.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije.Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake.? -da mu nazove selam kada ga sretne. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r. Kada je Osman r. čuvati jezik od laži i ružnih riječi.kćerkom Rukajjom. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet. -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu. Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide.a. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka.i poslao u pojedine dijelove zemlje. -da mu da savjet kada mu ga on zatraži..Bio je oženjen sa Poslanikovom a.s. -post nas čuva od loših misli. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. uši od slušanja haram stvari.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala).

Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo. Hasan. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu.a. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h. izvrsno je poznavao Poslanikovu a.Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h. je islamskom državom vladao od 656 .Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji. bio je zet Muhammeda a. Koliko je vladao Alija r. jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h. 5 godina .a. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h. Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h. pomoć HALIFA ALIJA R. islamskom državom? Alija r.s.A Kada je Alija r. Brzo su bili poraženi. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara.. amidžić. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika.š. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka. hrabar i srčan u borbi. Aliji? Bio je Poslanikov a.661. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž.s. -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo. -upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu. islam je primio još kao dječak.a. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu.Aliji i Muaviji. Ko i kada je ubio h. god. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje. Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r. Alije oni su se protivili i h.oraspoložuje isl.s.Nakon tri dana od zadobijenih rana h. Alija je preselio na ahiret. praksu bio je darežljiv i širokogrud.a. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno.

boja kože i sl.š. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž. 2.š. govori.Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi .Allah sve čuje i sve vidi Iradet . 2. 8.š.š. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat . Po čemu poznajemo Allaha dž. živi svojim vječnim životom . Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu.SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1. dž. U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž. savršenstva. 6. određenje ili kader. 3.svojstava kojima se on u Kur`anu opisao. Sem i Besar . Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad.š. 3.Allah sve zna.š.Allah je Kelam . roditelji. Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao. Kako se dijele Allahova dž. 1. knjizi pomno čuvanoj 7. 5.Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka . Ilm .vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem.Allah sam po Sebi opstoji 4.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija.Allah ima i postoji Vahdanijjet . Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud .Allah. želi. 4. da odabere način življenja. bića. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati.Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi . -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli.š.Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE . i to se naziva Allahovo dž.Allah sve svojom voljom čini Kudret . To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž.š.

Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž. post. zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi. U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere. Allahov dž.s. 2. radio i preporučio da se rade..ajn i fardi .to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično.s. ( pet dn. Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava.Allah sve stvara. radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet). Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta.š.š. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) . pod.s. izričito naredio da se rade.. sunneta). morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati. EF ALI MUKELLEFIN 1.s....održava i rastvara ŠERIJAT 1. zekat. Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata.š. rekao. npr namaz. rekao ili šutnjom odobrio. Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera. nepritvrđene) . radio. obrazovanje stručnjaka) Vadžib . Sunnet. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a. život. 3. imovinske odnose. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef).š.radnje koje je Muhammed a.s. post.š. . Sunnet je sve ono štoje Muhammed.š.radnje koje je Allah dž.a. Dijele se na fardi .porodica i imetak. Sunneti-gajri muekkede ( obične.s. brak. kao i odnos čovjeka prema prirodi. razum. namaza. naredio da se čine.Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. odnose među ljudima. zaklati kurban). klanjanje sabahskih. Koji su izvori Šeriata? Kur`an.. ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz. Npr: porodica. zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž. 4. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž. 2. hadž. a. Sunnet . Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž.kifaje Fardi . islamski pozdrav.djela koja je Muhammed. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede.ajn . Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5.radnje koje je Muharomed a. Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a. sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza.su radnje koje su naređene zajednici muslimana. krivična djela i sl.Tekvin . Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6.) Fardi -kifaje .

Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . uzimanjem abdesta ili tejemmuma. Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. Šta Muhammed a.npr: rukovanje pri pozdravu. stolica. Mekruhi tahrimen .s. Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa. kišnica. Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin. izvorska. 14. Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman.Mustehab . lagati. morska. 13.. Mubah .su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga. jesti svinjsko meso.djela koja je Allah dž. Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10. Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe. krv.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode).š.djela koja je lijepo raditi. sperma. Mekruh . Šta je nifas? . Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. odjeće i prostora 5. spavati). 7. a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu.čišćenje od nečiste materije . Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11. pranjem. krasti). Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi. kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. sukrvica i gnoj. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? . Traje najmanje tri a najviše deset dana.mekruhi koji su bliski haramu.š.voda (tekuća. gusulom. Mekruhi tenzihen . kockati se. 8. jer ih je i Muhammed a. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol. 2. ženi poslije hajza ili nifasa 12. klanjanje dobrovoljnih namaza. ubiti čovjeka.čišćenje od nečistog stanja 4.s. Šta Allah dž. izbacivanja sjemena u snu ili javi. poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi. Haram .djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati.mekruhi koje nije lijepo činiti. Mufsid . ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1. Osoba je džunup sve dok se ne okupa. Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela. -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6. otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . povremeno radio.

ukloniti veću nečistoću sa tijela.Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana. kupanje započeti sa bismilom.ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta . Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost. zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta.Da je umrla osoba musliman . . . u džamiju ulaziti. hajzli i nifasli zabranjeno je 15. Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? . oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame. Koji su sunneti kod dženaze namaza? .na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti . 16.na rukuu gledati u nožne prste .ADABI 1. prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI. uljepšavamo namaz. U kakvu dužnost spada dženaza .namaz? Dženaza . Nabroj mustehabe u namazu? . a može se desiti da ga i nebude.na kijamu gledati u mjesto sedžde .namaz je fardi .nijjet 4. 3. Koje su radnje obavezne . . Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza. a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2. 2. Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati. Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz. Osobama koje su džunuib. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku. Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje.sustezati se od kašlja .da je tijelo umrlog ispred klanjača .suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće.Stajanje (kijam) 5.sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice.farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17. povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1. koristiti sapun ili mirise 18. prije odlaska na bajram namaz. Kur'an bez omota uzimati.4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) .kifaje. tj. Kabu obilaziti (tavaf činiti).da se mrtvi ogasuli (okupa) . Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? . uzeti abdest prije kupanja. Kur'an učiti.na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena .da je zamotan u kefine .muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira. cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta.

Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun. nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog. djelima. 10. 4. Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera. treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE'). Čime se vjernik bori na Allahovom dž. poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa. putu? Riječima.DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L.namaz klanjaju samo muškarci. . ..š. Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose. ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana. lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe.nakon drugog tekbira proučiti salavate . 11. na desnu pa na lijevu stranu.nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza . kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom. 3. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno.proučićemo Salavate. 8.Allahu ekber .Allahu ekber. iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti. Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila.nakon prvog tekbira proučiti subhaneke. -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke. iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'. 9.izgovoriti treći tekbir . putu. 2.i namaz je završen. tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L. -izgovorićemo drugi tekbir . dižući ruke do ušiju. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1. .nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6. stjecanjem znanja.š.š.Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu. Lijepo je učiti dove za umrlog. Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž. Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom. vjerovanje i poslušnost Allahu dž.IMAMI.izgovorimo četvrti tekbir . ALLAHU EKBER Dženazu . Nakon dove. izgovorili početni tekbir .Allahu ekber -predajemo selam. 7. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu. . Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i.

samilost i praštanje. Šta Allah dž. . pouzdanost i povjerenje. pravednost.na blagodatima zahvalan.a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a.objave. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera.? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine. .nastoji da pomaže siromašne i nemoćne. pomaganjem siromašnih. (sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere.plemenit je prema prijateljima 3. Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7. domovine i sl. dostojanstvo. . Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje. 4.s. poslanici. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2. strpljivost i ustrajnost. Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? .hrabar u borbi protiv neprijatelja. 7.ponizan je i skrušen. život. Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž. čast.blag je i nikome ne čini nasilje.strpljiv u siromaštvu. .s.š. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9. bolesnih i nemoćnih.u bogastvu se ne oholi. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti. poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine. Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž.š. . . 8.bobobojazan je i poslušan. Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. iskrenost i istinoljubivost.sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10. . 6. znanje.u iskušenjima je ustrajan. .š. . komšija i drugih ljudi. Navedi svojstva vjernika? . kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5.meleki. braniti i slijediti istinu. Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. imovina i sl. 6.vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije.ustrajavanjem u lijepim svojstvima. ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu. 5. . kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas. domovina.

Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. 6. a. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1.š. . kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni. u sitnim i u krupnim stvarima. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu... ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a. 4.s. Kako Poslanik a. Koga Poslanik a. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava. Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva. 2.˝. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih. 4. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi). misli i osjeća. 4. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga.s. 11. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore.. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan. Šta Muhammed. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima.s. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle. dž.s.kao da ga vidimo. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja. PRAVEDNOST 1.. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri.. 3. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6. 2. 3. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2. u zbilji i u šali.. 5. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu. 5.s.Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela. prije svega prema Allahu.š. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi. Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima... 3.

milost. . S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4. 6. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4.s.š. 6. 3. 2. posebno istakao od roditelja? Majku 5. Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1.š.š. Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž. Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života.š. Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda. 4. 3.š. 5.strpljivost u momentima nevolje i nesreće. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh. putu. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž. kaže „ Najdraže djelo Allahu dž. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? .Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan.š. POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1.droge. . . Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž. zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo.. 7. Muhammed a. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. nemorala i drugih grijeha. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu. 2. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž. .prilikom putovanja i obavljanja hadždža. 5. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? . Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima. Koga je Poslanik a. . sigurnost od Njegove kazne i srdžbe.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela .s.7. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž.post mjeseca ramazana.š. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola.u borbi na Allahovom dž. će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2. Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje.

.da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu. 4.s. unuka Muhammeda a. r. Čime je vjernike Allah dž. 10. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a.da ih ne vrijeđamo . Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju. 6. Nakon smrti Alije.Hasan ali samo za kratko vrijeme. 7. 3.izmiriti se ako smo zavađeni. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza. paziti ih. -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima ..s.g. po Isau a. . Navedi dužnosti prema komšijama? . džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe. rodbinu.da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani. Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h. a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz.a. 5. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝.POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1. pomagati i održavati vezu s njima.Husejna r. skrenuo pažnju? Roditelje.da ih posjećujemo u radosti i žalosti. Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661. bolnica.god. siromahe i komšije. Na koga je posebno Allah dž.a. siročad.Izredalo se 14 halifa. 8. 89.s. 4.da ih pri susretu pozdravimo.š. vodovoda. . zadužio? Da se međusobno pomažu i paze..Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist.š. naslijedio ga je njegov stariji sin h.da ih pomažemo. 2. 5. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h. .. pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane. Navedi dužnosti prema rodbini? 1. Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija. tj. 9. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask. 3. .Emevije su bili na vlasti sve do 750g. a taj ambijent razvija samopouzdanje.

a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. čišćenje usta.od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu. . 6. Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje. 5.hilafet je podijeljen na više samostalnih država. .na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida. 7.6.meleki su prisutni gdje se Kur'an uči. 2.učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu. bez izgovaranja riječi. ne dotičući ga se. Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst. . PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran. 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad. Turkestan. . . 7.Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. upotreba mirisa. Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: .š. . . sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe.Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima. . naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž. . Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1. Iran. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće. . Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3. nekoliko gradova u Francuskoj.za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka.osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g. U čemu je najveći doprinos Abasija? . Koje u karakteristike vladavine Abasija? . • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti. Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g. uče u mislima. zbog nemarnosti. Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli. Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi. ili da gledajući u Kur'an. Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4.učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici.namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće. Španiju. sjeverni dio Indije.učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. .učenje Kur'ana je najvredniji ibadet.

-1990. a najbolje je uz ramazan. podizali džamije i medrese. god. Sve do 1945. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. godine. razvili zanatstvo i trgovinu. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945.i na njemu je utemeljena. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. Zadržani su šerijatski sudovi.5 % . televizije itd.5 gr. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882. vodovode. Početkom 1936.5 % Srebro 641. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu. Može se dati tokom cijele godine. IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463. • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). slušati i skrušeno pratiti učenje. tekije. mrzili su krst. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. • Na šta se daje zekat. Muslimani K. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima. a vezir Mehmed-paša Sokolović. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. padom grada Jajca. i Kosovu 1389. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2. 2.6 gr. Islamska zajednica je bila podređena politici države. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg. mora se šutjeti.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija.godine. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. • Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878.. hamame. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove. 2.. gradili puteve i mostove.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. banje. radija. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak. sa sjedištem u Sarajevu.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd.

. opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima. fi sebilillah.zijevati i protezati se. . da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž. smanjuje razlike između bogatih i siromašnih.žmiriti.. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet. slici ili ljudskom licu.5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje.podignuti glavu. i svrha zekata. .namjerno preskočiti jednu suru. drago kamenje i dragulje.Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2. izraz je zahvalnosti Allahu dž.igrati se nečim. .dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'.trpiti nuždu.u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil. rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu. osigurava ekonomska kretanja. • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal. el-mesakin-nevoljnicima.prije imama vršiti namaske radnje. el.lice od Kible okrenuti. . er-rikab. ženski nakit koji se koristi. nemuslimanima. imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba.š. čisti imetak od tuđeg prava... i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu. TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: . .š. el-garimin-prezaduženima. . .dići jednu nogu na sedždi. sedždu. el-amiline alejha-koji ga skupljaju.. automobile i sl. . mašine za proizvodnju. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . . • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha.za otkup iz ropstva. čisti srce od škrtosti i pohlepe. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima.klanjati prema vatri. njive.š.muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam. poći na ruku.-putniku namjerniku. na kuću i pokućstvo.

post. nada. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti.š. El-Muhejminu-Pazitelj. š. džine.š. usmrćivanje.š. El-Džebbaru-Prisiljavatelj.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne. 2. • Koje je najveće Allahovo dž. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje.s. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž.š. duše. 9. Allah-samo je On Bog.s.. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž. a kakve su bile Muhammeda a. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje. i dovi njima) ući će u džennet. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika. Er-Rahmanu-Milostivi. berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž. Sudnji dan. polaganje računa. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. su bile i čulne i razumske. El-Azizu-Nedokučivi. da su to oni ''koji vjeruju u gajb. strah. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu. Er-Rahimu-Samilosni. 8. oslanjanje.š. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž. 10. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. a kod Muhammeda a. putem objava i preko svojih poslanika. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a.s. El-Mu'minu-Sigurnosni.š. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. dova. da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima.. 5.š. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? . uskraćivanje. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. Stvoritelj i Gospodar svega. odabiranje. 6.š. 4.Vjerovanje da je samo Allah dž. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a. da se Allah dž. određenje. u hadisima. ima 99 imena. poslanike.po njima postupa.š. meleke. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž.š. opisao bogobojazne je. El-Meliku-Vladar. ljubav itd. kao što su: namaz.s. stotinu manje jedno. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini.. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog. spuštanje kiše itd. objave. neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo. Es-Selamu-Sačuvani. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje.š. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima. Allah je nepar i voli nepar.š. oživljavanje. 7. traženje pomoći. Njegovim najvećim imenom .š.. opskbljivanje. određivanje. ali nije precizno rekao koje je to ime. kurban. zavjet. El-Kuddusu-Najčistiji. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh. ali nije izašao iz vjere.'' Hadis: ''Allah dž. 3.

bila je hladna. štap Musa a. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese.s. tuzlanski. Isa a.š. studij tri godine za vjeroučitelje. i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova. Islamski fakulteti. Džamije.. a ne radi Allahovog dž. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela. vatra u koju je bačen Ibrahim a. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. npr.Salihova a. Gračanici kod Visokog Osman ef. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ.? Kur'an.š. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu. razgovarao je sa životinjama.s. kad obeća . Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi.s.ne ispuni. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a. zenički. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena. Medrese. osoba koja čini kufr.. Ima ih osam: bihački. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ.s. Muftiluk – na čelu sa muftijom. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. Redžovića.. klanjati da ljudi vide.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže. iz prstiju mu je tekla voda. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva. kamila izašla je iz stijene. raspolovio je mjesec. Travniku Elči Ibrahim-pašina. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef. karakteristike i organizacija IZ. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću. Mesdžidi. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. travnički. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa. studij četiri godine za imame i vjeroučitelje. isra i mi'radž. • Kafir je nevjernik. Čauševića. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen. sarajevski. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž. obuhvata obično područje jedne općine. Munafik je licemjer. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama .s. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a.š. banjalučki. zadovoljstva. srednje škole.s. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom. spuštena mu je sofra sa neba. Mostaru Karadžoz-begova.s..Mušrik je osoba koja čini širk.š. obuhvata više medžlisa.s. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. pripisuje druga Allahu dž.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. goraždanski i mostarski. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim. osoba koja ispoljava nifak. obraćala mu se mrtva priroda. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama).

• Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame. slobodna i imućna.. zul-hidžeta i tavafuz-zijare. Luci. namještaj. medresu.. stajanje na Arefatu 9. mekteb.bedela. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman.s. -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. musafirhanu. dućani. tavaful-veda. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni. bezistan. saja i brijanja glave ili šišanja. tašlihan. kuće. brijanje. auta... . šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. hanikah. -Behram-begov u Tuzli. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku. -pokretna imovina – novac.. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu. tavafa oko Kabe. 200 dućana. koja se sastojala od sedam voćnjaka. obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama. umno i fizički zdrava.HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti. 2. -Ferhat-begov u B. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. stoka. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: .nepokretna imovina – livade.. punoljetna.. bacanje kamenčića na Mini.. knjige. prosvjetnih i humanitarnih ustanova. • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a. • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih. da se pokaje za grijehe. -Karađoz-begov u Mostaru. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku. • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa. voćnjaci. sa'j između Saffe i Merve. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama.

grijesi su uzrok ulaskau džehennem. 3.š. ispijeno lice. 6.-195. u vezi sa alkoholom? Muhammed a. 2. i od obavljanja namaza. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' . kao i alkohol. 9. neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž.. Čovjek postaje rob svoga grijeha.s.'' El-Maide.. prevaru. pokazati junaštvo i odvažnost. težnja za boljim svijetom.š. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude. oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. ko ih kupuje i 10.s. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol. droga. 7. ko ih toči. emocionalne nestabilnosti. ko ih prodaje. umrtvljuje srce. požude i egoizma. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak. lišava čovjeka pravilnog shvatanja..-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. ko ih proizvodi... kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo. sure el-Isra': '' I što dalje od bluda. i ''. dovodi do nereda na zemlji. nemoral. ugašen pogled. 90. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. silovanje.Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537. pratiti moderni trend...š. 8.. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh... • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž. žudnja za avanturama. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž. I ne ubijajte sami sebe.'' 2. šejtanovo djalo. želudac. bezvoljnost. ko se njihovim novcem hrani. bubrezi. ajet.'' 4.I sami sebe u propast ne dovodite. ko ih donosi.. ubija stid. 4. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti.jednjak. kome se proizvode. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom. 5. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' . • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici.. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku. po istom osnovu su zabranjeni. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a. nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva.. zato se toga klonite da biste postigli što želite. jetra. Imajući u vidu njihovu štetnost. gubi se normalno rasuđivanje. kome se donose.. otklanjanje životnih tegoba. umanjuje osjećaj za težinu grijeha. slabi životni duh. ugrožava život i zdravlje.... srce. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. umanjuje nafaku. razvija nagon za krađu. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir. pomoću alkohola. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1. ko ih pije.

auta. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. Sunce. • Šta sve spada u kocku? Karte. kuće. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. čuvati se svakog fizičkog kontakta. u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. robuju i vole više od Allaha dž. sifilis. gonoreja. organe za varenje. tombole.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom. mržnju. • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove. i dr. lutrija. bingo. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga.s. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti. neopravdano trošenje imetka. Mjesec. odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac. koji su prije njih živjeli.š. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? .š. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini. ne gledati u drugoga sa strašću. šteti srcu. kladionice. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak. svađu. ne gledati filmove. vatru…. loto. slike. Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini.'' (prenose:Hakim. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća. fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž.

• Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja. Učestvovati na islamskim svečanostima. Pravo na obrazovanje i rad . Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. bajrame i teravih namaz. DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze.Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti. Klanjati džumu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful