PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

3. NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? . SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM. 7.• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE.Š. • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU. FATIHU I JEDNU SURU. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. 2. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA. 6.ALLAHU EKBER. ISPEREMO NOS TRI PUTA. 4. ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA. 9. 5. • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. 8.. FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT.ALLAHU EKBER.” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1. NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ. LIJEPO SE OBUČEMO. E ‘UZUBILLU. • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. BISMILLU. PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI). NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. UMIJEMO LICE TRI PUTA.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA.

KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA.POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA. NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. . KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA. A.REBIUL EVVELA 570. • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED. RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA. OBILAZIMO RODBMU.MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA. NOSIMO .S. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. . • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM.NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE.S. U ARABIJI.TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE.S. . NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. • ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU. A.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A.GODINE U MEKKI. JE ROĐEN 12. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. • KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN. • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA. HIDŽRA SE DOGODILA 622. • KADA PROĐE RAMAZAN.? MUHAMMED. A. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE.S. GODINE.S. A. KOMŠIJE I PRIJATEIJE.

VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? .BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’. A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’.VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) .Š.VE-L-JEVMIL AHIRI . DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? .VE RUSULIHI . . .NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA.VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ.Š.Š. MELEKE .AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ. VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ.

DA BUDE ČISTO TIJELO.ČUVANJE TIJELA.NA VRIJEME KLANJATI . • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG. • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA. • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI . -KLANJATI PROPISANE NAMAZE.. ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE. -DAVATI ZEKAT.PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE.ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO.PROPISNO SE OBUĆI . KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU.. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI. SVINJSKA MAST.UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA. MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: .DA NA TIJELU. KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE…. NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO.ABDEST UZETI. I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. . -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ.NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO. . • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . MALE ILI VELIKE. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL. U ČASNOME KUR`ANU. IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA.PREMA KIBLI SE OKRENUTI .Š. PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM . KRV. . -POSTITI MJESEC RAMAZAN.

(OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM. • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU. -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA.ISPEREMO NOS 3X . .ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI.). -OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. UREDNOST.OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA .Š.OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU. .OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA .VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU.UMIJEMO LICE 3X .SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR.ISPEREMO USTA I GRLO 3X . U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI. .OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA. . ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE.NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA.POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH). UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA. • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA. . • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI. DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? . POLICE I SL. NAMA JE ALLAH.. DŽ. TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU.

. .H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. • KAKO GLASI EZAN? 1. -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA. -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO. HAJJE 'ALE-L-FELA.H (2X) DODITE NA SPAS . • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU. MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE.. IGRU I DRUŽENJE.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA. TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG. • ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE. . ULICI ISL. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI. AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE.VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE.U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ. DVORIŠTU.U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA. • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU.POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM. KUĆE.H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4.

PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE.HI TE' ALA.S.S.S. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA.HI TE'A. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB. • KADA SE RODIO MUHAMMED A. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA.S.? MUHAMMED A. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA. SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA.S. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A.S. JE ROĐEN U MEKKI.S.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER. . • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM . • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA.NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM .? DJED MUHAMMEDA A. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7.6. DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA.

? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB. DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI. • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A.S. • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A.• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A. (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA.JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A. ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA.SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU. . PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A. • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET.S. LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? .DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A. . • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC.POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA.S.? ZVALA SE ŠEJMA . .S. SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST.S.NAPREDAK.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH.S. A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA. .S. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA.

Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život.š. ikindija.š. BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu. • Šta je Allah dž. Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha. ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše. za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a. • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost. životinja i biljaka. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA . • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah.namaz.PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu.namaz.Š. DŽ. dva puta godišnje bajram – namaze.povremeno dženaze . • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva. akšam i jacija. pa se u njoj pet puta kupao. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno.s. Još klanjamo i petkom džuma . A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“.jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku. • Šta je rekao Muhammed a. • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi. PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO . dž. -namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama. }. .On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo. podučava ptice da sagrade gnijezdo. podne. a da ga Allah ne hrani.š.. za vrijeme ramazana teravih-namaz.s.š. • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž.stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog. Božiji poslaniče.DRUGI ISL. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi.Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA.

namaz i koliko ima rekata? . Allahu. . • Šta smo dužni prema starijima? .pomažem mu mektebskim i školskim zadacima. -pravilnom ishranom .družim se s prijateljima kada me pozovu. .. • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu. . . . dž. -bavljenje sportom i rekreacijom. • Šta Muhammed a. -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara. .podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše. POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a. džellešanuhu. je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu. . a naročito ako smo zdravi. • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život.pri susretu pozdravljati starije osobe. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga.kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu. ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah. .ako se igramo.s. trebamo biti uvijek zahvalni.s. • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom. .• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja.kada se posvađaju nastojim ih izmiriti.ako im je pomoć potrebna.raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi.s.obići ga u bolesti. . postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti. prekinemo igru dok stariji ne prođu.kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih.nikad ne idemo ispred njih.kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom. . čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne .pomagati ih . .š. . kaže o poštivanju starijih? Muhammed a.ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici. da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? .prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni.

. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.kao što su zrak. voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati . bismilla bismilla. euzubilla.Rekat 2. bismilla.Rekat 1. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. • Kako se zanijeti sunnet podne .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI . bismilla.Rekat subhaneke. fatiha bismilla.Rekat 1. sluh.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet.namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: . Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM . NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI .Rekat 4.KIBLETI .Z .Rekat 4. • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1.Z . . hrana . fatiha fatiha fatiha bismilla.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1. vid. onda farz i na kraju sunsunnet. sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne . • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak.ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L. euzubilla.ALLAHU EKBER 1.Rekat 2. tehijjatu euzubilla. tehijjatu .namaza?Sunnet podne .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI .ALLAHU EKBER.Sjedenj 3.Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.Rekat 2.Sjedenj e et-tehijjatu 3.Rekat 2. ne možemo živjeti.ALLAHU EKBER. sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti.ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L.Farz podne . Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta.KIBLETI .Rekat 2. Prvo se klanja sunnet.Podne . voda i hrana.KJBLETI .

-glasno smijanje u namazu.š. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž.Ostali su se razbježali.-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona .Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib. -bilo koja prirodna nužda. (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM. povećaj a ne umanji. naša država trajna.MUSLIMlN. rekao o namazu i abdestu? . Allahu naš. učini da naše blagodati budu stalne. • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest.Upravo te godine se i rodio Muhammed a.a ako zaboraviomo. • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj. ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA.s. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a.HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L.s. • Šta je Muhammed. VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE . Allahu naš.povraćanje iz želuca.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL. kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI.T . a. pa tu godinu prozvaše „Godina slona“. (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž. naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni.• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom.TA'AMI VEL AKILlN.i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak.. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu.š.s. • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA. što je bilo čudno za stanovnike Mekke. razbolio se i umro u strašnim mukama. ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike.

Muhammed a.nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači .“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana.nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca . . • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest .otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu. a. • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija. (večernji namaz) Jacija .nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore.traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne.(podnevni namaz) Ikindija .s.knjizi koja sadrži i islamski kalendar. kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il.akšama. • Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom. • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza. • Kako se uzima tejemmum? (1.a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata. • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje).nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. potresti ih i potrati lijevu desnom.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima . je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo.3.jacije. osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli. • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi. (popodnevni namaz) Akšam. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah.2. -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi.(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza. su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki. kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće. a abdest čuva vjernika.s. potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje). u Saudijskoj Arabiji.

• Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu.danima Ramazanskog bajrama. Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet. • Kako glasi nijet za početak posta. i drugih tjelesnih uživanja.s. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek.S.Treći islamski šart je. • Šta je post? Post je ustezanje od jela. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima. na arapskom ili bosanskom jeziku: . odnosio prema djeci.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu. dakle. postiti mjesec ramazan. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo. na arapskom ili na maternjem jeziku. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec.s. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika. pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje. čak su neki svoju žensku djecu. VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. ima ravan krov i nema prozora. pića. To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. Oko kabe se nalazi harem.

'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.Sjedenj 3. .KIBLETI . džamiju i okolicu. .Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete. sura bismilla.KIBLETI .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L.Rekat 2.Rekat 4. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz. . • Kako se klanja ikindijski farz? 1. .proučiti nešto pred dušu svojih najbližih.ALLAHU EKBER.namaza? Sunnet ikindije .Rekat 2. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama. a.iz Tvoga obilja se iftarim). sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije .Rekat 1.ALLAHU EKBER. tehijjatu .namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1. tehijjatu euzubilla. (Allahu moj. • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: .radi tebe postim.u tebe vjerujem. tehijjatu e a. IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija .Sjedenj 3.u tebe se uzdam.Rekat 2. fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla. Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana.namaz i koliko ima rekata? Ikindija .obući najljepšu svečanu odjeću.okupati se i namirisati. • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan.Rekat 1.Rekat 4.VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU.očistiti i uljepšati kuću. tehijjatu euzubilla.VE BIKE AMENTU. • Kako se zanijeti sunnet ikindije .'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU.Rekat 2.namaza? Farz ikindije . . fatiha fatiha fatiha salavati bismilla.

s. Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu.Sin i Fatihu svojim najbližim.. • Zašto volimo jedni druge? .KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. i h.darivati drugima bajramske poklone.tri tekbira e'uzubillu. i h. fatihu i jednu suru i tri tekbira..? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem.? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom.posjetiti svoje najbliže. prvobitno.namaz? Nakon što zanijetimo .Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU. Na prvom rekatu učimo: subhaneke. • Šta je Allah dž. i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji.s. a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu.š.š. Have.S. dao Ademu a.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. dovu i predamo selam. rodbinu i prijatelje i .Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca. A. Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-. Ima dva rekata i šest tekbira.Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž. • Kako se klanja bajram . a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram . Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate. • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida.s. ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik. oprostio. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a.ALLAHU EKBER.namaz i koliko ima rekata? Bajram . približivši se zabranjenom drvetu.a prva žena se zvala Hava.učiti tekbire i udijeliti što više sadake. . fatihu i jednu suru.s. Na drugom rekatu učimo: bismillu. • Kako se zanijeti bajram . • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su. komšije.podijeliti radost Bajrama sa drugima. bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu. na što ih je šejtan naveo.namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama..namaza? Bajram . • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN".poraniti u džamiju na sabah – namaz.. . bismillu. . a. šehidima i svim muslimanima i muslimankama.

KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama. Međutim. Azrail . "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre. dž. • Šta je laž. • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka . pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati. • Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti. razgovaraju i pomažu jedni drugima. -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest.s. "Koja ti je vjera"? . ne umiru. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama.prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail . Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao. -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne. bezgriješni su. -ne pričamo i ne smijemo se glasno. • Šta je rekao Muhammed a. je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. a.zadužen za nafaku i prirodne pojave. -u društvu ne uznemiravamo druge.a šta laganje? .stalno u službi Uzvišenog Allaha.s. jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika.š. To zna jedino Allah. ("Ko ti je Bog"?.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni. • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka. PREVARA.s. Šejtani navode ljude da čine zla djela. poznati su nam neki. Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela. vršeći različite zadatke.u vezi prijatelja? Muhammed a. ne jedu ne piju ne razmnožavaju se.Zato što smo svi djeca Ademova a.š. • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže.prenosio je objave Allahovim poslanicima. ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž.ja vjerujem u Božije meleke. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI .) Najpoznatiji meleki su: Džebrail .s.

.s.“„Neka je proklet onaj koji krade. bistrina uma. • Koliko je Muhammed a.s.To je veliki grijeh. krađa i druga loša djela koja je Allah dž. • Šta je Muhammed a. ali i u šali isključivo govorim istinu. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa.s.s.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci.š. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu.s.s.s. te da će ga štititi do kraja života. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a.s. • Šta se desilo sa Muhammedovom a. • Šta je bilo sa Muhammedom a. putovao je sa majkom u Jesrib. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju. zabranio. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju.s. koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice. je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib. preuzeo je amidža Ebu Talib.navršio šest godina. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta. dobrota srca. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a. • Navedi osobine Muhammeda a. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“.s.s.s.s. • Šta je poslanik a.s.s.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib.rekao za laž i krađu? Muhammed a.s. • Gdje je Muhammed a.kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed .ja se volim šaliti.s.imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a.s. majkom na tom putovanju? Muhammedova a.s. znakove posljednjeg poslanika.s. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a. • S kim se Muhammed a.s. plemenite oči. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara. amidža? Muhammedov a. • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a. amidža se zvao Ebu Talib.s.Laž je govor u kojem krijemo istinu. je rekao:“Uistinu . družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke.

• Šta je Allah dž. komšijama. preseljenja Muhammeda a.š. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe. • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd. po Isa. • Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha.s. lađa? .s.S. • Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A.• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a. uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle. na prijedlog hazreti Omera.zato što se u tim danima obavlja hadždž. Zbog svoje važnosti.s. kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike.s. klanjaju bajram namaz. i muslimana iz Meke u Medinu. • Čemu se klanjao Nuhov a. naredio Nuhu a. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram . 10 dana kraća od sunčeve). • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI.s. • Čime je kažnjen Nuhov a.s. narod? Nuhov a.Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre.s narod je obožavao kipove.? Da pravi lađu. rodbini.s. • Šta se može zaklati za kurban? deva. • Gdje se zaustavila Nuhova a. Bilo je to 622.Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak.ALLAHU EKBER. a. događaj hidžre je. • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza. g. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima. HIDŽRETSKI KALENDAR .

VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH. o svom snu. Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao.ATI MUHAMMEDENI-L.te pripremati se za namaz. ispunjavaš obećanja svoja . • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor. • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu.Ml'AD.s.DA'VETI .VESlLETE VE-L. zaista.TAMMETI VE . • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a.Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana.T .FEDlLETE. • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI .KA'IMETI.". što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći.S – SALATIL.L . Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI .L .D .'ALIJJI . Ti.'AZIM'. INNEKE LA TUHLIFU-L.

dove i propisi o životu ljudi. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A.s.s.s.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive.s.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi. Kur'an – objavljen Muhammedu a.? Nakon Nuha a.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI .s. • Po čemu se vjera Ibrahima a. već su obožavali razna božanstva. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini.s. Indžil. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a. Salih a.ja vjerujem u Allahove dž. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž. 50 suhufa Idris a. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an. 10 suhufa Šit a. razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? . primio prvu objavu? U noći Lejletu-l. 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a.s.s. 30 suhufa Ibrahim a.š.š.š.s. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute. Zebur -objavljen Davudu a. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu. ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a.s. (od toga.s.objavljen Isau a.s.s. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava. • Kada je Muhammed a.s. savjeti. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a. • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž. dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a.

bismilla.KIBLETI ALLAHU EKBER. Hadžera je rodila sina Ismaila a. dobio ime Halilullah? Ibrahim a. • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra.IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. fatiha salavati euzubilla. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta. a Sara je rodila sina Ishaka a.Rekat 2. • Navedi imena porodice Ibrahima a. bismilla. etbismilla. sagradio i s kim? Po Allahovoj dž. sura bismilla. naredbi Ibrahim a.s.Rekat 2. četiri rekata farza.s.namaza? Sunsunnet jacije . uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj. u vatru.? Otac mu se zvao Azer. međutim Allah dž.s.s.s.š. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija .š.s. SALATE SUNNETI-L.š.s. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru. fatiha salavati bismilla. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA.s. Imao je dvije žene Saru i Hadžeru.Rekat 1.Sjedenje subhaneke.namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru.Rekat 1.š.Sjedenje 3. eteuzubilla.s.ALLAHU EKBER.Rekat 4. • Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a.s.Rekat 4. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla.Sjedenje 3.'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI . • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled . 1. i njegov sin Ismail sagradili su Kabu.s. et-tehijjatu subhaneke.Sjedenje subhaneke. et-tehijjatu euzubilla. bismilla.KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1.š. Allah dž.š. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije . • Zašto je Ibrahim a. im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu. • Šta je Ibrahim a. je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž. Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž.'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž.Ibrahim a.Rekat 2. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije .namaz i koliko ima rekata? Jacija . je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a. • Jacijski sunnet tabelarni pregled.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. Tako su nevjernici bili poniženi.Rekat 2. bismilla.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice. na ruku'u. Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? .. • Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama.U safovima nesmije biti praznine. Fatihe i sure na kijamu.s. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat. čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza. 'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. • Šta je Poslanik a. • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. je rekao da.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički). sedždama i sjedenjima.(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama.s. DŽEMAT. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille. Poslanik a. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. pomažu. Bismille. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe.Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an. Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima. ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega. i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno. • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način.

džumanskom farzu na oba rekata.njegov amidža. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji. tj.sve joj ispričao. Muhammed a. • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam. • Kako se zvala majka Isa a. od 617 . prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije. 'pristadoh uz ovog imama'). jaciji.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h.s. ponižavala. • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život.s. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. Većina njih ga je ismijavala. ispred riječi 'Allahu ekber'.s. Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž. .š. ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a.s. npr. pomoć oživio mrtvaca. puhanja u kljunAllahovom dž. ljudima? Progovorio je u kolijevci.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren.s. riječi: 'iktedejtu bi haze-l. pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a.š. odjeću. izbjegavala a neki su ga i napadali. Bojkot je trajao tri godine ( od 7. ? Porodica je bila zapanjena. Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani. i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a.s. Bili su i bojkotirani. Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru. • Kako je reagovala porodica h.S. Nisu mogli kupiti hranu. godine.s. Prvo je pozivao prijatelje. bajram namazima. odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik.620.zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A.š. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju. teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan. izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž.s. je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a. donio Isa a.s. Ebu Leheb . trgovati i da sklapaju brakove s njima. god) • Kada. ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a.imami' ( što znači. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu. Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine. uzbuđen i prepadnut. gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija).š. akšamu. voljom postala prava ptica. kako bi ih kaznili zbog njihove vjere.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. godine poslanstva do 10.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a. a nakon toga počeo je pozivati javno.

Allah dž. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme . uzdigao i spasio od nevjernika.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a. upitati za odreženu osobu. • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet.s. LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti. sestre. međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž. prodavnica. da se volimo. tetka.š. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb. od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž. U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca. dajdže. nazvati selam. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh.s.š. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž. objavio je Isa a. i On će im zbog toga povećati bereket u kući.š.• Koji kitab je objavio Allah dž. upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? . • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a.s. međusobno posjećujemo i pomažemo. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem.s. Isa a. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se.š. Indžil i poučio ga mudrosti.š. kuća. dijeliti igračke.š. ne galamiti na njih. i čemu ga je poučio? Allah dž.š.š.

? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj.tako da se pred njima ukazao put u spasa.s. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti .s. obuće.s. Allah poslao da pomogne Musau a.s. spašen? Allah dž. • Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a.a.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva. da udari štapom po moru. • Koji kitab je objavljen Musa a. zato moramo redovno održavati čistoću tijela. • Kako je Allah dž.s. • Koga je na molbu Musaa a.s.a faraon injegova vojska su potopljeni. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil. je nadahnuo Musaovu a. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti.s. • Kako je Musa a.? Prvu veliku objavu Tevrat. kuće i okolice u kojoj živimo. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce. odjeće.s. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta.š.S • Kom je narodu pripadao Musa a.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna.s. naređuje Musa a. • Šta su Musa a. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje.s. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a. jesti raznovrsnu hranu.s. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a.s. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela. u poslaničkoj misiji? Musaovog a.s. alkohola i drugih opojnih sredstava. pomogao Musa. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A.š. jesti zdravu dozvoljenu hranu. čuvati se prejedanja. brata Haruna a. čuvati se upotrebe svinjskog mesa. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu.š. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini.

• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE.donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst. već je dužan da ga prenosi drugim ljudima.s.učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . Šta je Muhammed a. bića 7.š. Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo. 5.a nagrada može biti i desetorostruka“ 3. . 4.š. Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž.Š. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela. • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? . 6.Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika. Dva načina i to: .š. Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2. . je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab.s.š. • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1. rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a.š. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž. i uljepšava njegov moralni lik. i koji su?. • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne . Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ.

13.. Koga je Poslanik a.s. govorom Tekvin.s.Bog je jedan Kidem.Bog sve zna Sem. na Mi'radžu je Muhammedu. pokazao Muhammedu a. Allah dž. 19. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud..š. godine.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam. Šta je Allah dž.Bog ima i postoji Vahdanijjet.s.š.Bog sve čuje Besar. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a.Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a.s. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž.s.s.? Muhammed a. Šta predstavlja život na ovom svijetu? .š ISRA I MIRADŽ 11. a.jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi.Allaha dž.š. Jusufa a. Na mi'radžu je.s. Musaa a. uzdržava i rastvara 10. Idrisa a.Bog je zauvjek.. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu).s.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27. savršenstva 8. 621.Muhammedu a..š. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a.. Muhammedu a.Haruna a.s. lijepa imena.s.s.s. 15.Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi .).Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike).s. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama.Bog govori Svojim bož. lijepih imena. Jahja i Isaa a. večeri mjeseca redžeba. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima. razgovarao sa Allahom dž.s. Džehennem. 17.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž.s. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere.s.š. spoznajemo i na osnovu značenja tih imena. susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž.š.Bog sve stvara.Svojstva Allahovog dž. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza. a.. i Ibrahima a. Džennet. 14.Bog sve vidi Iradet.Također. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž. dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda.Bog je oduvjek jer nije postao Beka. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18.šerif) 12.s.š.Bog živi Svojim vječnim životom Ilm.s.

trudnica. imsak. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24. 30. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela. pića. . 27. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26. zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32. 20.. iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36.. 28. pa i poslije smrti. nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. dojilja.s. Šta je Muhammed a. a. 31. starije osobe 33. pušenje. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed.i spolni odnos.Period čovjekove pripreme za ahiret. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan.š. zatvorenik. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana. 22. 21. piće. 37. pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. potrebno je da ono bude lijepo. 35. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25. Kakva je vrijednost posta? .s. ljudi na teškim poslovima. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. Šta kvari post? Jelo . jer ga prati kroz cio život. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34. putnik. Objasni pojmove: sehur.

-ponedjeljak i četvrtak 41.s. U hadisi kudsijji Allah dž. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a. 48. 51. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru. Jesrib je tada dobio novo ime Medina. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. -u mjesecima: zu-l-kade.s. 45.š.a. 44. izuzimajući prvi dan bajrama.pripremio posebne radosti i posebne nagrade.s. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr.s. a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38.") 39. ( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post. Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? . 46. u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces. Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. zu-l-hodždže.muharrem redžeb i šaban. u ime Allaha. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU". Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA". HIDŽRA 42.š. dž. 47.i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. u ime Tebe postih.? Nagradu od 100 deva 49. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž. ašura -svakog mjeseca po tri dana. postiti samo Petak ili samo subotu.? Muslimani su Poslanika a. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama. 52. Kada je bila hidžra? 622 godine. -9 i 10 dan muharrema. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom.6 dana mjeseca ševala.š. u danima Kurban bajrama. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. sa muslimanima iz Mekke u Medinu.Allahu moj. u Tebe vjerujem. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a. Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja.s. 43. .

Koje su štetne posljedica alkohola? . od Allaha. meso zvijeri ( vuk. Je li više halala . 57.HALAL I HARAM 53. 60. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž. Kako se grijesi dijele? Teški. Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji.izaziva svađe.š. 55. . ubistva i ranjavanja .izaziva saobraćajne nezgode.štetno djeluje na ljudsko zdravlje. medvjed.. 54.zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar. dopušteno i dozvoljeno.) Njih ne možemo ni nabrojati. mačka) ptica grabljivica (orao.. Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a. Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje. strvinu ili meso uginulih životinja. vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter.š. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64. . tuče. Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno. udisati zrak.. lisica idr. meso nekih domaćih životinja (pas.dozvoljenog. Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina). Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima. . 56. šetati. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58. 62.štetno djeluje na odnose u porodici. Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka. Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza). TEŠKI GRIJESI 63. zmija idr) krv i Alkoholna pića 61. veliki i mali grijesi 65. ili harama . živjeti.s. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje). pričati. jastreb. Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni. Harama je daleko manje.

s.. 74. 73. VELIKI GRIJESI 68. Riddet . a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71. a ne radi nekih drugih razloga.š.nevjerovanje u Allaha dž. To su: onaj ko ga proizvodi.namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) . druga Kufr .š. ko ga prodaje. TEVBA – POKAJANJE 72. . huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d. pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman. za oprost grijeha. Koliko je Muhammed a. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl. i imanske šarte. ko ga donosi..prestati činiti grijeh.dužnosti (namaz. vjerovat lažna božanstva. Stoga je važno da često činimo tevbu.š.) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67... Posebno je važno da se odmah. džamije. namaza. kome se proizvodi.napuštanje islama Nifak .posta i sl.da tevbu činimo u ime Boga. i ne vraćati se grijehu . Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž.š. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu. Nabroj teške grijehe? Širk .š. obećava oprost. .s. Ak 66.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž. ko se njegovim novcem hrani. je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom.istigfar Ljudi su bića sklona griješenju..š.post 70. a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh.š.pripisivanje Allahu dž.s. ko ga kupuje. Šta Allah. kome se donosi. a.dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: .Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. kome se kupuje. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna. bez odlaganja. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69. ko ga toči. Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu. dž. dž. Kur'ana.iskreno se pokajati.Poslanika a. ko ga pije.š. prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed. dž.

MESH PO MESTVAMA 85. Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“.Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a.. dž. ikameta. zikra 79. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana . da priznamo svoj grijeh i da od Allaha. Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta. dž.š.š.. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata). USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza. on postaje veliki grijeh. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha. bliskost. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje. Kakav je odnos Muhammed a. ljubav. Dova je molba koju upućujemoAliahu. Gdje je sagrađena Poslanikova a. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84.s. 83. 82. za nešto. Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: . MALI GRIJESI 77. Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a.s. kuća. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI. Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku.iseljenici. džuma do džume. 87. 88. za dobro na ovom ili budućem svijetu.75. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh. Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). 78. džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci .s. 76. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima. zatražimo oprost. 86. Nastojao je razviti bratske odnose. zikrom i različitim dobrim djelima. samilost i dobrotu među njima. ezana.š. Dovom skrušeno molimo Allaha dž.ako smo obukli mestve bez abdesta . Važno je da dođu (riječi) iz srca. za neku želju u životu.s. gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. sadakom. 80. ramazan do ramazana.

Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza. onda sa takve osobe spada ova dužnost. izobilju..š. 92. Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100.ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89. i kada klanja za imamom mukimom.š. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu. sjedeći. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati. stajanje u namazu .. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta.ako mestve nisu čiste . 99.. noge će okrenuti prema kibli. 102. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu. 91. ležeći i išaretom. Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž. 97. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. dž.ako su mestve poderane . a to potraje više od dvadeset i četiri sata. Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti. zbog teške bolesti ni išaretom. 93. 96.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom. početni tekbir (Allahu ekber) kijam. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći. starosti. 98. bez kojih namaz nije valjan. saviti ih u koljenima. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku. zdravlju i bolesti. siromaštvu. vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana. pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95. NAMAZ BOLESNIKA 90. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu). ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. 94. jeste namaz. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove.

112. Hamza. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119. 118. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi. 115. pregibanje u namazu sudžud.s. Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. poginulo je sedamdeset mušrika. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati. kod izvora na brdu Bedru 106. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest. koja je naoružavala Mekkelije. 111. A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a.s. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. Šehida je bilo 14. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . zbog napuštanja položaja od strane strijelaca. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili. 110. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti. a mušrika je bilo oko hiljadu. 107. a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke. 105. BITKA NA UHUDU 109. BITKA NA BEDRU 103. Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. a mušrika tri hiljade. NAMASKI VADŽIBI 117. 104.s. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem. spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata. 116. Oni koji nisu mogli platiti otkupa.. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. 113. učenje Kur'ana u namazu ruku. pušteni su na slobodu. posljednje sjedenje u namazu. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću.kiraet. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a. a među njima i "prvak šehida" h. 108.

crne i krupne oči.s. plemenit prema slabim i nejakim. . akšama. . i na svim rekatima namaskih sunneta. nakon dizanja sa rukua. 124. 121. i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu. Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca .proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza.Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata).ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja. imao je svijetlo i vedro lice. Opiši izgled Poslanika a. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza.? Bio je umjerene građe.s. zubi su bili bijeli poput bisera. hrabar. iskren. .Nije bio oštar.? Muhammed a. LIK MUHAMMEDA A. umjerenost. Vadžibi vezani za ruku i sedžde . 122. na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje .s.smiriti tijelo na ruku`u.s. . . uvijek je bio staložen. Bio je blag i tolerantan.na sedždi staviti čelo i nos na tle. 120.s. Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost. OSLOBOĐENJE MEKKE 126. Svi su željeli biti u njegovom okruženju.proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza. nepokolebljiv. ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude. bio je odvažnog držanja. elegantan i dostojanstven.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu. obazriv.Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti. kosa mu je bila crna .da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha. Zbog čega je Muhammed a. 127. 123. .brada gusta a čelo široko. .proučiti 6 tekbira na bajram namazu.S. strpljiv u nedaćama.s. Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima. umjeren. izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali. tako da se osjeti tvrdoća tla. pravednost. blagost.s. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a. Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a. 125. pravedan. je bio najljepše ćudi. druželjubiv i pažljiv. hrabrost. darežljivost. najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a.proučiti ettehijjatu na oba sjedenja. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu. cijenjen i voljen. Kada je Muhammed a. iskrenost. među plećima je imao poslanički pečat. . Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan.

Kakva je naređenja izdao Muhammed a. 133. Kako je Muhammed a. 136. Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije. vojnicima? Poslanik a.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne. skoro sve Mekkelije primile su islam. 131.. Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela. Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu.s. 132.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu.Bili su presretni. velikodušnosti. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam. 140.s. je naredio da se niko ne ubija. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135. To je bila najveća pobjeda Muhammeda. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139. . a. Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a. ne kažnjava niti ponižava. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134. 141.128..s. 129. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr. Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a.s.s. 138. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka. Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama. 130.s.

Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila.ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom.Nakon što hatib završi hutbu. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu.namaza.KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. 149. Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. 150. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje. Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata. 151. (izuzetak je Akšam namaz) . koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.ALLAHU EKBER Farz džume . 153. Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana. Poslije klanjanja sunneta. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz. 146.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L.142. i dva rekata sunnetil-vakta. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume . 147. 144.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI .KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz. 152..i šetiri sunsunnet. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza. klanjaju se četiri rekata sunneta. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje). klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje.KIBLETI . 145. Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza. Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l. 143. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila.

slavljen je moj Gospodar Uzvišeni..Allah je jedan . • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda. Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155. oprosti nam Gospodaru naš.Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet .154. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a.š. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu. kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. postojanja. • Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R". • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a.š.sedžde'. što znači: čujemo i pokoravamo se. Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud . zvijezde. drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat. Mjesec. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet.s. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi.s. postojanja su posvuda oko nas.s. • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu. o sticanju znanja? Božiji Poslanik. biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž. a. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje.š.. 156. Zemlja. Vahdanijjet . • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “. s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž. Sunce.

Sva slava pripada Allahu. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.s. a. (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela. obavio svoj posljednji. Beka . će postojati i kada sve nestane.Allah sam po Sebi opstoji Allah dž. je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili.š. Allah dž.Odazivam ti se Bože.. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio.Allah je zauvijek Allah dž.nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a.bez početka.a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh.632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se..Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana. obavili tavaf i saj...jedan. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a. Samo je Allah. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju.š.š.š.s. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj. pošto nije stvoren neće ni nestati. a.brine o svemu.š. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu.s.š. • Šta je Muhammed. Kidem -Allah je oduvijek Allah dž.s. . I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed.š. Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu.Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž. a. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah. a Allah dž. Ti nemaš sudruga. Allah je utočište svemu. Kijamun bi nefsihi .s. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž. On je bez ikakvih mahana i nedostataka.. -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet).s. ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž.dž. oproštajni hadždž? Muhammed. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka. poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž. Nije rodio I rođen nije. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća.s. dž.š. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku. dž. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu.Svi poslanici a. posljednji put obavio hadždž. Reci On je Allah .š.š. Muhalefetun lilhavadisi . znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a. i njen prelazak u berzah.š. Stvoritelj svega Jedan i Jedini.š.š.š.

12. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha. a.s. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž.S. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti.s. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu.. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini. • Kada je umro Muhammed.po H. POSLANIKOVA A. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura. a. a. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života.s. • Koga je ovlastio Muhammed a. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik.s. je umro u ponedjeljak.s. radi polaganja računa za svoja djela.s. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa..š. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a.? Muhammed. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a. rebiul evvela 11 g.s.? Muhammed. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu.s.s. DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema. 632.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar. u svojoj 63-oj godini života. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž. imao djece? . u Medini. U toj bolesti. godine. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. • Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž.s. • Koliko je Poslanik a.š. Muhammed. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela.š. a.s.s. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest.S. • Šta je to mizan? Mizan je vaga.š. Ko ti je Poslanik.

kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta. Ummu Kulsum. kod svih namaza. Šestoro djece muje rodila h. na ruku'u glavu izravnati sa ledima.iza Fatihe u sebi reći Amin. i toliko se zadržati na sedždi.na prvom rekatu. izmet.Muhammed a. . Alije H. Kćeri su se sve poudale. svinjska mast. Sinovi: Kasim. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu. na sedždi čelo i nos na tle spustiti. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri. • Kako otklanjamo velike nečistiće? . a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini. .s. na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la.s. E'uzubillu i Bismillu. Fatima nadživjela oca.Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. 14.škarci stave ruke na pojas. na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati. no i on je kao mali preselio na Ahiret. kad se klanja u džematu. mokrača . poslije hidžre. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje.s unuci su Hasan i Husejn . Alije. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. 12.na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. 10. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste). a. alkohol. tečnosti koje izlaze iz polnog organa. -na stajanju kod svih namaza da mu. a žene će učiniti suprotno. gnoj. .s. ispred Fatihe proučiti Subhaneke. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog. 17. a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi . 11. a žene na prsa. da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh. • Ko su Poslanikovi a. 9.s. 15. • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv. na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. a žene nasprani' ramena. ali samo je h. Fatime i h. 18. koji su bili muž i žena. 13. predati selam najprije na desnu.sinovi h. Marija. unuci? Poslanikovi a.tekbira dignu ruke naspram ušiju. dok su ostale tri preselile prije oca. Fatime i h. loza je nastavljena preko h. pa na lijevu stranu. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti. 16. imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu. nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli. 8. Rukajja i Fatima. Hatidža a jedno h. Poslanikova. poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba.. -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber. Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva. 7.

• U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a. učenjem salavata.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta .Redovnim pranjem.(npr.š. • Navedi jedan salavat na Poslanika a. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest. Zanijjeti se: .s.s. • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. dž. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme. • Šta je Allah dž.S. • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću.. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju.s.s.s.s. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a. hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem. (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A. dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja. • Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a.načina života Muhammeda a.š.

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L. -Mevlud .Lejletu-l-berat .a. Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu. Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana . večeri mjeseca redžeba. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata. Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara.ševvala i ukupno traje tri dana. onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam.15 noć mjeseca šabana .Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu).s. • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1.NAMAZ Istihara . Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. -Ramazanski bajram nastupa 1.zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana. • Koje su to mubarek noći u islamu? . a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore. Po završetku uči se dova za kišu. počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA. . (12.Noć u kojoj meleki.s. . -Kurban bajram . DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne.nastupa 10. Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu.da podari rodnu kišu. Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l.Lejletu-l-miradž obilježava se 27. bio na Israu i Miradžu.KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA . Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti. rebiul-evvel).š.rođenje Muhammeda a.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž. To je noć u kojoj je Muhammed a. muharrem).š.Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl . NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž.namaz je namaz koji se klanja u noći.Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata.uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama. Klanja se kao sabahski sunnet.zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe. Ako se klanja više od dva rekata. .

Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r. ali je bolje tajno.a. a ne da ga drugi vide. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu. A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r.š.godine.Lejletu-l-kadr -27. Ona je najodabranija noć u godini.. • Zbog čega je Omer r. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi. odjeće. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike. (Krava. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili .s. jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a. • Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno.s.a. za halifu? Omer r. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan.s. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a. u njenim neparnim noćima.kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju. 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a. prihvatili kao prvog halifu. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima. obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava. noć ramazana. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice . Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž. hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu. najviše volio. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27.noć mjeseca ramazana.a.Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a. predložio Ebu Bekra r. čini drugoj osobi.s. i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile.a. davanja hrane.a.š.

a.a. • Koliko je vladao Ebu Bekr r.a. • Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti.a. te kod žena menstruacija. • Na što namaz podsjeća čovjeka? .? Ebu Bekr r. pa Omer r. • Kada je Ebu Bekr r. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici.a. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava.Uvijek je bio uz Poslanika a.s.A • Kada je rođen Ebu Bekr r.a.a.a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a. pomagao ljudima u nevolji. Omer r.a. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno.a. s Poslanikom a. koji je nakon Njega izabran za halifu. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r. Dženazu mu je klanjao Omer r.s. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam. putovanje. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu.š.š. poslije porođajni ciklus.s. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a. • Po čemu je Ebu Bekr r. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine. trudnoća i dojenje novorođenčeta. se rodio dvije godine nakon Posalnika a.. do 634. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž. Idr. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame. izuzetno težak fizički posao. iznio je Ebu Bekru r.a.žena. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku. učinio hidžru.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta. islamskom državom ? Dvije godine od 632.s. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta. uvijek je govorio istinu. 573 godine. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest. najumniji i najdarežljiviji ashab.s.a. bio je najhrabriji. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post.

islamskom državom? Omer r.a. da primi islam. (kiramun. (Ankebut 45) HELIFA OMER R. Palestine. je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a. za halifu? Ebu Bekr r.ružnih i nevaljalih djela.katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha . -namaz odmara i odgaja. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim.a. -strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost. Jordan. Omer je preselio na ahiret. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog. • Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti. riječi i naša djela. Kakav je nadimak imao Omer r. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost . -postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima.644.a. a potom Egipat. dijelovi Iraka. Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana. je islamskom državom vladao od 634 .a Allah zna šta radite. Nakon tri dana h. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka. Koliko je vladao Omer r. -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena. Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli. Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h. Omera.isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h.a. Omera? Osvojen je Damask. • • . god.a.A.a.10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti. Omer r. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. Ko je i kada smrtno ranio h.? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih. -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri. • Kur'anski ajet koji govori o namazu.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje. • Ko je predložio Omera r. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana.s.

-da mu da savjet kada mu ga on zatraži.š.Mekka. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post. kao što je propisan onima prije vas. Kada je Osman r. Kufa. Šta je još značajno za period vladavine h.a."Post je štit" HALIFA OSMAN R. -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije.Bio je oženjen sa Poslanikovom a.milost • • • • • • • • . je islamskom državom vladao od 644 . riječi i djela. -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela. -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a. god.s.656. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka. kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi". Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela. Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta.Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an.a.A.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost.a.Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu. Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h.? -da mu nazove selam kada ga sretne.s.Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake. islamskom državom? Osman r.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a. Kako je došlo do ubistva h.i poslao u pojedine dijelove zemlje. -da mu se odazove kada ga ovaj pozove. da biste se grijaha klonili. primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano.. uši od slušanja haram stvari.s.kćerkom Rukajjom. H.Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h.Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram.s. Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a. čuvati jezik od laži i ružnih riječi. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala). -post nas čuva od loših misli. Šta znaš reći o h.

Koliko je vladao Alija r. jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo.Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji. -upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu.a.s. pomoć HALIFA ALIJA R. Alije oni su se protivili i h.Aliji i Muaviji. Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r. god. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž.s. Ko i kada je ubio h. islam je primio još kao dječak. Hasan. Brzo su bili poraženi.a. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara. praksu bio je darežljiv i širokogrud. Aliji? Bio je Poslanikov a.oraspoložuje isl. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h.661. hrabar i srčan u borbi. bio je zet Muhammeda a.Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu. izvrsno je poznavao Poslanikovu a.s. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje. 5 godina .a. islamskom državom? Alija r.A Kada je Alija r. Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h. Alija je preselio na ahiret.Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom. -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika. amidžić.š.a.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika..Nakon tri dana od zadobijenih rana h. je islamskom državom vladao od 656 . Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h.

Ilm .SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1. knjizi pomno čuvanoj 7.Allah. da odabere način življenja. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati. To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost. 2. govori. Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud . 5.Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka .š. i to se naziva Allahovo dž. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala. dž.Allah ima i postoji Vahdanijjet . 8.š. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija.Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi . 1.š.svojstava kojima se on u Kur`anu opisao. Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad.š.Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE . Kako se dijele Allahova dž. Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat .š. živi svojim vječnim životom . Sem i Besar .? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž.Allah je Kelam .š. određenje ili kader. roditelji. 2. 3.Allah sve svojom voljom čini Kudret .Allah sve zna. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli. boja kože i sl. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž. 3.Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi . Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao.š. bića. Po čemu poznajemo Allaha dž. 6. U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž.vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem.Allah sam po Sebi opstoji 4. želi.š. 4.Allah sve čuje i sve vidi Iradet . -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti. savršenstva.

klanjanje sabahskih. Npr: porodica.s.radnje koje je Allah dž.radnje koje je Muhammed a. islamski pozdrav. izričito naredio da se rade.. EF ALI MUKELLEFIN 1. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu.održava i rastvara ŠERIJAT 1. Sunnet je sve ono štoje Muhammed. 4. npr namaz.Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. post. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž. Sunnet . namaza. 2. Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava.š.) Fardi -kifaje . nepritvrđene) . Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6.. radio i preporučio da se rade. Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž. morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati. hadž. ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz.. . sunneta). post. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši.su radnje koje su naređene zajednici muslimana.Tekvin .š.djela koja je Muhammed. a.porodica i imetak. kao i odnos čovjeka prema prirodi. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a. zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi.s.š. Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera. U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere.radnje koje je Muharomed a.ajn . imovinske odnose. Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5. razum. ( pet dn. radio. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef).Allah sve stvara. zekat.. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede. Sunneti-gajri muekkede ( obične. 2. naredio da se čine. radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet). zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž.kifaje Fardi . Koji su izvori Šeriata? Kur`an.s.s. Dijele se na fardi . Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž. pod.s. odnose među ljudima. Sunnet. krivična djela i sl. Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata.ajn i fardi . 3. rekao. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) . Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta. brak.a.s.š. obrazovanje stručnjaka) Vadžib . sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza. Allahov dž.š. zaklati kurban).to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično. život.š.. rekao ili šutnjom odobrio..

Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10. Mufsid .s. Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem. kockati se. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. stolica. gusulom. ženi poslije hajza ili nifasa 12. morska.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi. krv. sukrvica i gnoj. 13. Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi. otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . Osoba je džunup sve dok se ne okupa. Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman. Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa. Mekruhi tenzihen .djela koja je Allah dž. Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela. kišnica. Traje najmanje tri a najviše deset dana. Mubah . 8.voda (tekuća.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode). jer ih je i Muhammed a. Mekruh . kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. 2. odjeće i prostora 5. pranjem.. ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1. 14. lagati. povremeno radio.mekruhi koji su bliski haramu. ubiti čovjeka. Šta je nifas? .š. -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6. Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11.su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga.š. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? . Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. izbacivanja sjemena u snu ili javi.mekruhi koje nije lijepo činiti. kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. 7. spavati). jesti svinjsko meso.čišćenje od nečiste materije . uzimanjem abdesta ili tejemmuma. krasti). Haram . Šta Muhammed a. sperma. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol. klanjanje dobrovoljnih namaza.djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati. Šta Allah dž.npr: rukovanje pri pozdravu.čišćenje od nečistog stanja 4.Mustehab . Mekruhi tahrimen .s. a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu.djela koja je lijepo raditi. Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin. Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe. izvorska.

kupanje započeti sa bismilom. povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1.ADABI 1. 3. a može se desiti da ga i nebude. 2.Da je umrla osoba musliman .na rukuu gledati u nožne prste .Stajanje (kijam) 5. ukloniti veću nečistoću sa tijela. a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2. Nabroj mustehabe u namazu? . Kur'an učiti. prije odlaska na bajram namaz. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku. Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz. Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza.4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) . zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta. koristiti sapun ili mirise 18. Osobama koje su džunuib. Kur'an bez omota uzimati. 16.kifaje.sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice.nijjet 4. tj. . Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost.muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira. oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame. .sustezati se od kašlja . Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati.farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17. .da je tijelo umrlog ispred klanjača . Kabu obilaziti (tavaf činiti). hajzli i nifasli zabranjeno je 15.da je zamotan u kefine . cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta. uzeti abdest prije kupanja. Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje.Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana. Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? . Koji su sunneti kod dženaze namaza? .ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta . uljepšavamo namaz.na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena . prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI. Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? . Koje su radnje obavezne .namaz? Dženaza .na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti .na kijamu gledati u mjesto sedžde .da se mrtvi ogasuli (okupa) .namaz je fardi .suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće. u džamiju ulaziti. U kakvu dužnost spada dženaza .

Lijepo je učiti dove za umrlog. Čime se vjernik bori na Allahovom dž.Allahu ekber .Allahu ekber. iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'. pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu. 2. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno.namaz klanjaju samo muškarci. Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž. putu? Riječima. . 8.nakon prvog tekbira proučiti subhaneke. na desnu pa na lijevu stranu.nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza . treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE').DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L. -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke. tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom. ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana. izgovorili početni tekbir . iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti. Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila.š. .izgovoriti treći tekbir . stjecanjem znanja. ALLAHU EKBER Dženazu .š.š. . . Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. 4.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L. 3.. 11. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L. dižući ruke do ušiju. 7.Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu. Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose. Nakon dove.proučićemo Salavate. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1. nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog. Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera. Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom. Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i. 10.izgovorimo četvrti tekbir . Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun.Allahu ekber -predajemo selam. djelima. putu.i namaz je završen. poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. vjerovanje i poslušnost Allahu dž.IMAMI. -izgovorićemo drugi tekbir . lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe.nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6. 9.nakon drugog tekbira proučiti salavate .

vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu. život. braniti i slijediti istinu.s.ustrajavanjem u lijepim svojstvima. kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas. strpljivost i ustrajnost. domovina. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine. 6. poslanici. imovina i sl.meleki. komšija i drugih ljudi.nastoji da pomaže siromašne i nemoćne. Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž. pravednost. samilost i praštanje. dostojanstvo.bobobojazan je i poslušan. (sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. iskrenost i istinoljubivost. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera. Šta Allah dž. . Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž. Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. 8.hrabar u borbi protiv neprijatelja. domovine i sl. kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5. pouzdanost i povjerenje.strpljiv u siromaštvu.sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem. Navedi svojstva vjernika? .objave. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9. 4.? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak.a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a. 5. . .u bogastvu se ne oholi.ponizan je i skrušen. . Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2. . Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere.blag je i nikome ne čini nasilje.š. poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine. bolesnih i nemoćnih. pomaganjem siromašnih.s.u iskušenjima je ustrajan. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti. . . . 6. Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje. čast. Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? . . znanje. .plemenit je prema prijateljima 3.na blagodatima zahvalan.š. 7. Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7.š.

Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva. 4.. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima. 11.š. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan. 4. Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6.. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore. 2. 3. 3. 5.s. a.š.s. u sitnim i u krupnim stvarima. 2. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi. dž. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri.. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi.. Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi). 5. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih. . kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1.kao da ga vidimo. prije svega prema Allahu. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle.. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta.s. u zbilji i u šali..˝. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga.. misli i osjeća. Šta Muhammed. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava. Kako Poslanik a. 6.s. Koga Poslanik a. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. 4. 3.s. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1..Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela. PRAVEDNOST 1. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a.

prilikom putovanja i obavljanja hadždža. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola. posebno istakao od roditelja? Majku 5. sigurnost od Njegove kazne i srdžbe.š. Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž.š. putu. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4. 3.strpljivost u momentima nevolje i nesreće. . Muhammed a.š. 3.s. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž. 6.droge. Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2. milost. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1. kaže „ Najdraže djelo Allahu dž. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? . . U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž. 2. 5. 4.š. . 5.s. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3. Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela . Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? .Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan. . Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima. 7.post mjeseca ramazana.u borbi na Allahovom dž. Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje.š. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4. Koga je Poslanik a. nemorala i drugih grijeha. POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1. zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo. 2. Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1. će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život. .7.. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh.š. 6.š.

da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani.. 7.s. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo. naslijedio ga je njegov stariji sin h. . zadužio? Da se međusobno pomažu i paze.Emevije su bili na vlasti sve do 750g.š.s. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva.da ih pri susretu pozdravimo. vodovoda.da ih ne vrijeđamo . po Isau a. siročad. a taj ambijent razvija samopouzdanje. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h.š. 4.izmiriti se ako smo zavađeni. 89. 8. .da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu.a. paziti ih.Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist. 5. rodbinu. 6. skrenuo pažnju? Roditelje. 10.da ih pomažemo. Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h.g. Navedi dužnosti prema komšijama? . pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2. 9. Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661.s. siromahe i komšije.Hasan ali samo za kratko vrijeme. bolnica. r. Nakon smrti Alije. tj.god.a. 3. unuka Muhammeda a. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a.da ih posjećujemo u radosti i žalosti. Na koga je posebno Allah dž.POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1.Izredalo se 14 halifa. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri. džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe. 4. 2. pomagati i održavati vezu s njima.. Navedi dužnosti prema rodbini? 1. . Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza.. Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju.Husejna r. . Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝. -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima . 3. . Čime je vjernike Allah dž.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo. a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz. 5.

. 6. a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. . sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe. PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran. 7. • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti. čišćenje usta. . Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g. Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4. ne dotičući ga se. .za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka. . Koje u karakteristike vladavine Abasija? .š. . 5. 2. .na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu. 7. Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3. nekoliko gradova u Francuskoj.učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici. Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: .Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili.od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu.učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. .osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g.namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće. . Španiju. Turkestan. Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli. Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi. .6. . Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst. Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku.učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu.meleki su prisutni gdje se Kur'an uči.hilafet je podijeljen na više samostalnih država. uče u mislima. naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž.Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima. 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad. zbog nemarnosti. ili da gledajući u Kur'an. sjeverni dio Indije. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće. upotreba mirisa.učenje Kur'ana je najvredniji ibadet. bez izgovaranja riječi. Iran. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1. Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje. U čemu je najveći doprinos Abasija? .

slušati i skrušeno pratiti učenje.godine. Sve do 1945. banje.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. Islamska zajednica je bila podređena politici države. mora se šutjeti. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. televizije itd. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak.-1990. Početkom 1936. a vezir Mehmed-paša Sokolović. mrzili su krst.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. 2. tekije. podizali džamije i medrese. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2.5 % Srebro 641. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. • Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878. padom grada Jajca. i Kosovu 1389. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. radija. • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). godine. IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. Može se dati tokom cijele godine. • Na šta se daje zekat. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik. sa sjedištem u Sarajevu.6 gr.. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463. Muslimani K. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu. hamame. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. a najbolje je uz ramazan. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo. 2.i na njemu je utemeljena. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima. razvili zanatstvo i trgovinu.. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945.5 gr. god.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd. gradili puteve i mostove. vodovode.5 % . Zadržani su šerijatski sudovi.

dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'.dići jednu nogu na sedždi. el-amiline alejha-koji ga skupljaju. TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž. rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu..prije imama vršiti namaske radnje. . . .5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet. automobile i sl. el. . nemuslimanima.š.za otkup iz ropstva.u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima.muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam. čisti srce od škrtosti i pohlepe.igrati se nečim.zijevati i protezati se. . smanjuje razlike između bogatih i siromašnih. . . . da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž. fi sebilillah. el-garimin-prezaduženima. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha.Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2. izraz je zahvalnosti Allahu dž.š.žmiriti. el-mesakin-nevoljnicima. mašine za proizvodnju. sedždu. • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima.-putniku namjerniku... i svrha zekata. .š.klanjati prema vatri. osigurava ekonomska kretanja.podignuti glavu. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: ..trpiti nuždu. slici ili ljudskom licu. drago kamenje i dragulje. njive. čisti imetak od tuđeg prava. imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba.lice od Kible okrenuti. i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu. ženski nakit koji se koristi. poći na ruku. na kuću i pokućstvo.namjerno preskočiti jednu suru. . er-rikab.

da su to oni ''koji vjeruju u gajb. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. polaganje računa.s.š.. kao što su: namaz. su bile i čulne i razumske.. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika. berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo..Vjerovanje da je samo Allah dž. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? . da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne. zavjet. ali nije precizno rekao koje je to ime. Er-Rahimu-Samilosni. 8. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama. 10.š. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž. i dovi njima) ući će u džennet. putem objava i preko svojih poslanika.š.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1.š. Sudnji dan. a kakve su bile Muhammeda a. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž. 4. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite. El-Mu'minu-Sigurnosni. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. da se Allah dž.s. određivanje. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž. spuštanje kiše itd. El-Azizu-Nedokučivi. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh.š. 3. Allah je nepar i voli nepar. Njegovim najvećim imenom . Er-Rahmanu-Milostivi. • Koje je najveće Allahovo dž. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž.'' Hadis: ''Allah dž.š. 7. 9.š.š. oslanjanje.š. duše. El-Džebbaru-Prisiljavatelj. džine. post. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima. stotinu manje jedno. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima. El-Kuddusu-Najčistiji. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž. kurban. dova. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž. oživljavanje.š. š.s. određenje.š. ali nije izašao iz vjere. ima 99 imena. nada. meleke. Allah-samo je On Bog. Stvoritelj i Gospodar svega. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje. 5. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. 2. a kod Muhammeda a. traženje pomoći. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž. strah. u hadisima. ljubav itd.. poslanike.š.š. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje. uskraćivanje. usmrćivanje. El-Muhejminu-Pazitelj. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini.s. El-Meliku-Vladar.po njima postupa. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a. 6. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva. Es-Selamu-Sačuvani. opskbljivanje. objave. opisao bogobojazne je. odabiranje.

zenički. sarajevski.. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu.Mušrik je osoba koja čini širk. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa.š. kad obeća . Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a. zadovoljstva. goraždanski i mostarski. Isa a. banjalučki. klanjati da ljudi vide. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef.s.s. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom. iz prstiju mu je tekla voda. Travniku Elči Ibrahim-pašina.. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž.s. pripisuje druga Allahu dž. karakteristike i organizacija IZ. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova. travnički. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena.s. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a.Salihova a. bila je hladna. raspolovio je mjesec. vatra u koju je bačen Ibrahim a.ne ispuni.. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom. Mesdžidi. Islamski fakulteti. Muftiluk – na čelu sa muftijom. štap Musa a. Džamije.š. Gračanici kod Visokog Osman ef. studij četiri godine za imame i vjeroučitelje. studij tri godine za vjeroučitelje. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području. kamila izašla je iz stijene. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama .s. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova.š. spuštena mu je sofra sa neba. osoba koja ispoljava nifak. Munafik je licemjer. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi.s. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže. tuzlanski. Redžovića. Mostaru Karadžoz-begova. obraćala mu se mrtva priroda. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom. srednje škole. a ne radi Allahovog dž.s. Ima ih osam: bihački. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom. razgovarao je sa životinjama. Medrese. osoba koja čini kufr. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. obuhvata obično područje jedne općine. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama). i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine. isra i mi'radž. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a.. npr. obuhvata više medžlisa. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim.? Kur'an.š.s.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. • Kafir je nevjernik. Čauševića. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž.

Luci. bezistan. -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. 200 dućana. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: . tavafa oko Kabe. medresu. musafirhanu. tašlihan.nepokretna imovina – livade. -Karađoz-begov u Mostaru. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3.. brijanje. šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. knjige.bedela.. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama. . auta. stajanje na Arefatu 9. • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1. zul-hidžeta i tavafuz-zijare. stoka. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku. kuće. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni. prosvjetnih i humanitarnih ustanova. saja i brijanja glave ili šišanja. umno i fizički zdrava. -pokretna imovina – novac. punoljetna. sa'j između Saffe i Merve. obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama. • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih.HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti. 2. -Ferhat-begov u B. -Behram-begov u Tuzli.. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. hanikah.s. da se pokaje za grijehe. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu. • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka.. koja se sastojala od sedam voćnjaka.. mekteb. namještaj. dućani. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. tavaful-veda. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman. slobodna i imućna. • Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame. voćnjaci. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku. bacanje kamenčića na Mini...

umrtvljuje srce. ko se njihovim novcem hrani. 90.. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' . silovanje.. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice. bubrezi. dovodi do nereda na zemlji. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir. 2. želudac.š.. ko ih proizvodi. Čovjek postaje rob svoga grijeha. 7.. 4.. umanjuje osjećaj za težinu grijeha. nemoral. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh. ugrožava život i zdravlje. 5. I ne ubijajte sami sebe. emocionalne nestabilnosti... grijesi su uzrok ulaskau džehennem. zato se toga klonite da biste postigli što želite. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti. ispijeno lice. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž. pratiti moderni trend. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž. ubija stid. bezvoljnost.-195. po istom osnovu su zabranjeni. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a.I sami sebe u propast ne dovodite. razvija nagon za krađu. žudnja za avanturama. ajet. otklanjanje životnih tegoba.. ko ih kupuje i 10.. požude i egoizma. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku.. droga. nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva. šejtanovo djalo. gubi se normalno rasuđivanje. sure el-Isra': '' I što dalje od bluda.'' El-Maide. kao i alkohol. ko ih prodaje. srce. slabi životni duh. umanjuje nafaku. kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo.. kome se proizvode. težnja za boljim svijetom. lišava čovjeka pravilnog shvatanja.s. oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća....-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom. Imajući u vidu njihovu štetnost. i od obavljanja namaza. 3. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost. ko ih toči.š.. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. ugašen pogled. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak. 6. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju. ko ih pije.s. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. pokazati junaštvo i odvažnost.Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537.. 8.š.. ko ih donosi. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' .'' 4. prevaru.'' 2. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici.jednjak. kome se donose. u vezi sa alkoholom? Muhammed a. pomoću alkohola. jetra. neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž. i ''. 9.

zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini. žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. auta. loto. ne gledati filmove.s. • Šta sve spada u kocku? Karte. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem. šteti srcu. slike. fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. čuvati se svakog fizičkog kontakta. svađu. odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret.š. Sunce. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. mržnju. robuju i vole više od Allaha dž. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a.'' (prenose:Hakim. gonoreja. kuće. tombole. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž. lutrija. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. kladionice. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini. organe za varenje. • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? . i dr. neopravdano trošenje imetka. sifilis. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća. Mjesec. ne gledati u drugoga sa strašću. vatru….š. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac. koji su prije njih živjeli. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. bingo.

Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti. bajrame i teravih namaz. Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. Pravo na obrazovanje i rad . Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja. DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. Klanjati džumu. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. Učestvovati na islamskim svečanostima. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze.Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela.