P. 1
prava pitanja za takmičenje 1-8

prava pitanja za takmičenje 1-8

|Views: 2,411|Likes:
Published by Muris Hadžic

More info:

Published by: Muris Hadžic on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU.” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA. OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. 9. 2. SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM. NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. 6.• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. E ‘UZUBILLU. UMIJEMO LICE TRI PUTA. ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA.Š. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ. • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE.. FATIHU I JEDNU SURU. NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. 8. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. LIJEPO SE OBUČEMO. 5. PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI). NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH. 4. BISMILLU. 7.ALLAHU EKBER. ISPEREMO NOS TRI PUTA.ALLAHU EKBER. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? . 3. • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI .

RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA. KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA. • KADA PROĐE RAMAZAN.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A.TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ. U ARABIJI.REBIUL EVVELA 570. A.S. GODINE.S. KOMŠIJE I PRIJATEIJE. A. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED.S. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN.GODINE U MEKKI. NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. .NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE.POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA. • ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU. A.S. • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA. JE ROĐEN 12. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA. .? MUHAMMED. A. • KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN. OBILAZIMO RODBMU. • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA.S.MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA. . NOSIMO . NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. HIDŽRA SE DOGODILA 622. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA.

VE-L-JEVMIL AHIRI .Š.NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. MELEKE . A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’. VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ.Š.Š. DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? . .VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) . .VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ.VE RUSULIHI . VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? .AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ.BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’.

• ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL.Š. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO. IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA. -POSTITI MJESEC RAMAZAN.ABDEST UZETI.PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE. NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO.NA VRIJEME KLANJATI . • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA.ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET.NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO. • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI. PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM .. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI . MALE ILI VELIKE. MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: .PREMA KIBLI SE OKRENUTI . SVINJSKA MAST. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI. -DAVATI ZEKAT. .ČUVANJE TIJELA. . I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU. -KLANJATI PROPISANE NAMAZE. .DA NA TIJELU.. KRV.DA BUDE ČISTO TIJELO. ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE. • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE….PROPISNO SE OBUĆI . U ČASNOME KUR`ANU. -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ.UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA.

UREDNOST.OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA.ISPEREMO NOS 3X . • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU. • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? . • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA. U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI. UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH).VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU.SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR. POLICE I SL.Š. .OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA . ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE.).NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA.. DŽ. .OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA .OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA. • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU. TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU. -OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. NAMA JE ALLAH. .UMIJEMO LICE 3X .ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI. • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI. -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA. .ISPEREMO USTA I GRLO 3X . (OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM. .

KUĆE. MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. ULICI ISL. . AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI.H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. IGRU I DRUŽENJE. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE. • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU. DVORIŠTU.POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA.VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE. -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA. • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI. -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA.H (2X) DODITE NA SPAS . . • KAKO GLASI EZAN? 1. HAJJE 'ALE-L-FELA.U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE.. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA.H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4. -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA. .U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA. TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA. • ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE.

EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA.? DJED MUHAMMEDA A. • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE. PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE.S.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB.HI TE'A.HI TE' ALA.S.? MUHAMMED A. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A. . DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A.S.S. • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA. • KADA SE RODIO MUHAMMED A. JE ROĐEN U MEKKI. SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE.NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM .6. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM . • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A.S. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.S.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER.S.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA.

S. PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A. ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA. • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A. (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA.? ZVALA SE ŠEJMA .S. • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A. SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST.JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE. DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI.S. • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI.DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A. A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC.POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA.S.? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH.SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU.• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A.S. .S. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA. • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET.S. . .NAPREDAK. . LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? .

.š. životinja i biljaka. -namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama.povremeno dženaze .namaz. • Šta je Allah dž.namaz. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno. • Šta je rekao Muhammed a. DŽ.Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi.Š.š. • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž.š. dž. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu.s.PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž. BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu. pa se u njoj pet puta kupao. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza. akšam i jacija. ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet. podučava ptice da sagrade gnijezdo. • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah. Božiji poslaniče. a da ga Allah ne hrani. podne. Još klanjamo i petkom džuma ..jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku. za vrijeme ramazana teravih-namaz.stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog. Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha. za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a. • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva.On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo. PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO . • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi.DRUGI ISL. Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život. ikindija. • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost. dva puta godišnje bajram – namaze. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA .s. }.š. A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“.

je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu.ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici. čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne . prekinemo igru dok stariji ne prođu.kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom.pomažem mu mektebskim i školskim zadacima.. Allahu. POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a.nikad ne idemo ispred njih. .š.podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše.s.družim se s prijateljima kada me pozovu. . .kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih. -pravilnom ishranom . kaže o poštivanju starijih? Muhammed a. dž. . .kada se posvađaju nastojim ih izmiriti.s. a naročito ako smo zdravi.pri susretu pozdravljati starije osobe.pomagati ih .prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni. . • Šta smo dužni prema starijima? . . . ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah. • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu. .ako im je pomoć potrebna. . postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti.obići ga u bolesti. . • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život. džellešanuhu. da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? .raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi.• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga.ako se igramo.s. -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara. trebamo biti uvijek zahvalni.namaz i koliko ima rekata? . -bavljenje sportom i rekreacijom. . • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom. .kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu. • Šta Muhammed a.

. hrana . voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati .Rekat 4. Prvo se klanja sunnet.ALLAHU EKBER.kao što su zrak. onda farz i na kraju sunsunnet. ne možemo živjeti. fatiha fatiha fatiha bismilla. Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta.KIBLETI . bismilla bismilla. vid.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI . .Rekat subhaneke.ALLAHU EKBER.Rekat 2. sluh.ALLAHU EKBER 1.Z .namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti.namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: .Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. euzubilla.Rekat 2. bismilla. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1. euzubilla.ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke. tehijjatu euzubilla. fatiha bismilla.Rekat 1.Farz podne . sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne .Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI .namaza?Sunnet podne . tehijjatu .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI .Podne .Z . • Kako se zanijeti sunnet podne .Rekat 2.Rekat 2. • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1. • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak. Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM . voda i hrana.KIBLETI .Sjedenj e et-tehijjatu 3.KJBLETI .Rekat 2. sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet.Rekat 1.Rekat 4. bismilla.Sjedenj 3.

što je bilo čudno za stanovnike Mekke. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona . (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM..s. pa tu godinu prozvaše „Godina slona“.HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L. učini da naše blagodati budu stalne.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje.Upravo te godine se i rodio Muhammed a. razbolio se i umro u strašnim mukama.š.Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib. • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad. ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA.š.MUSLIMlN.• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike.-glasno smijanje u namazu. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. a. ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest.povraćanje iz želuca. • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj. naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu. VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE . kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI.i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak. Allahu naš.a ako zaboraviomo.Ostali su se razbježali. • Šta je Muhammed.s. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž. naša država trajna. -bilo koja prirodna nužda.s.-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA. (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž. • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima. rekao o namazu i abdestu? . povećaj a ne umanji.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL.TA'AMI VEL AKILlN. Allahu naš.T .

• Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi. • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul.knjizi koja sadrži i islamski kalendar.s. • Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi. je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje).akšama.Muhammed a. . • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija.nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači . a abdest čuva vjernika.jacije.nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima . • Kako se uzima tejemmum? (1. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom. kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il. (večernji namaz) Jacija . potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje). • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza.“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana.nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca .(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza.traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne. su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA. • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest .nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah. -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi.2.(podnevni namaz) Ikindija .s.a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata.otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu. u Saudijskoj Arabiji.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki. (popodnevni namaz) Akšam. a. osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli.3. kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće. potresti ih i potrati lijevu desnom.

Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo. • Šta je post? Post je ustezanje od jela. dakle.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima.Treći islamski šart je.s. i drugih tjelesnih uživanja. Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu. Oko kabe se nalazi harem. čak su neki svoju žensku djecu. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam. To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka. na arapskom ili bosanskom jeziku: . VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. ima ravan krov i nema prozora. na arapskom ili na maternjem jeziku. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu. odnosio prema djeci. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet.danima Ramazanskog bajrama. pića. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A. • Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu.S.s. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. postiti mjesec ramazan. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke. • Kako glasi nijet za početak posta. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti.

.Rekat 2. džamiju i okolicu. tehijjatu euzubilla.VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU.ALLAHU EKBER.obući najljepšu svečanu odjeću.Rekat 4.KIBLETI . (Allahu moj.proučiti nešto pred dušu svojih najbližih. a. fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla. • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan. . Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.radi tebe postim. .u tebe se uzdam. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz.Rekat 2. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1. sura bismilla.okupati se i namirisati.namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama.VE BIKE AMENTU.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.Rekat 2. IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L. • Kako se klanja ikindijski farz? 1.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. tehijjatu e a. . sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije .Rekat 4. .u tebe vjerujem.KIBLETI .Sjedenj 3.Rekat 1. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et.ALLAHU EKBER. tehijjatu . tehijjatu euzubilla.Sjedenj 3.namaza? Farz ikindije .Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete.iz Tvoga obilja se iftarim).„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU.Rekat 2.Rekat 1. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana.očistiti i uljepšati kuću.namaza? Sunnet ikindije . • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: .namaz i koliko ima rekata? Ikindija . • Kako se zanijeti sunnet ikindije . .'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.

Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž. Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a.poraniti u džamiju na sabah – namaz.namaz i koliko ima rekata? Bajram . • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida. • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN". Na drugom rekatu učimo: bismillu. Na prvom rekatu učimo: subhaneke. .Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU.š.darivati drugima bajramske poklone.učiti tekbire i udijeliti što više sadake. . A. ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik. dovu i predamo selam. Have. a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram . • Kako se klanja bajram . Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu.namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama. približivši se zabranjenom drvetu. a..KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI.? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom. • Kako se zanijeti bajram .S. Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-.namaza? Bajram . . Ima dva rekata i šest tekbira.š. dao Ademu a. i h. rodbinu i prijatelje i . komšije.Sin i Fatihu svojim najbližim.s. fatihu i jednu suru. • Šta je Allah dž. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji. i h. oprostio.s.. bismillu. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su.podijeliti radost Bajrama sa drugima. bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu.s. na što ih je šejtan naveo.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. šehidima i svim muslimanima i muslimankama.a prva žena se zvala Hava. • Zašto volimo jedni druge? .s.? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem. i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a.namaz? Nakon što zanijetimo . fatihu i jednu suru i tri tekbira...Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca.ALLAHU EKBER. a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu. prvobitno.posjetiti svoje najbliže.tri tekbira e'uzubillu.

a šta laganje? .s. -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest. ne jedu ne piju ne razmnožavaju se. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI . ne umiru. Međutim. Šejtani navode ljude da čine zla djela. a. KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama. pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati. -u društvu ne uznemiravamo druge. • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže. • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti. dž.Zato što smo svi djeca Ademova a. • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ.zadužen za nafaku i prirodne pojave.prenosio je objave Allahovim poslanicima. razgovaraju i pomažu jedni drugima. • Šta je rekao Muhammed a. ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž. je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže. -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne.š.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni. • Šta je laž.prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail . bezgriješni su. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama.stalno u službi Uzvišenog Allaha. PREVARA.s. "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre. "Koja ti je vjera"? .š. Azrail .s. To zna jedino Allah. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka . jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika. poznati su nam neki.) Najpoznatiji meleki su: Džebrail .u vezi prijatelja? Muhammed a. • Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti. Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur. Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela.ja vjerujem u Božije meleke.s. vršeći različite zadatke. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka. -ne pričamo i ne smijemo se glasno. ("Ko ti je Bog"?.

“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju.“„Neka je proklet onaj koji krade.s. je rekao:“Uistinu .rekao za laž i krađu? Muhammed a. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa. znakove posljednjeg poslanika.s. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a. . majkom na tom putovanju? Muhammedova a. bistrina uma.s.s.navršio šest godina. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a.imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a.s.kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a.s. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed . preuzeo je amidža Ebu Talib.Laž je govor u kojem krijemo istinu. • Šta se desilo sa Muhammedovom a.s. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju.ja se volim šaliti. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a.s.s. krađa i druga loša djela koja je Allah dž.s.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a. koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice. plemenite oči.s. • S kim se Muhammed a. je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib.š. družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta. • Šta je poslanik a. dobrota srca. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“. • Gdje je Muhammed a. ali i u šali isključivo govorim istinu. • Navedi osobine Muhammeda a.s.s.s.s.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje.s.s. putovao je sa majkom u Jesrib. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a. amidža se zvao Ebu Talib. te da će ga štititi do kraja života. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a.To je veliki grijeh. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara. • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha. amidža? Muhammedov a. zabranio.s. • Šta je bilo sa Muhammedom a. • Šta je Muhammed a.s.s.s. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a. • Koliko je Muhammed a.s.

• Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha. komšijama.s.s. 10 dana kraća od sunčeve).zato što se u tim danima obavlja hadždž.S. • Čemu se klanjao Nuhov a. • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI.š. • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a. HIDŽRETSKI KALENDAR . • Čime je kažnjen Nuhov a. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja. Zbog svoje važnosti.ALLAHU EKBER. lađa? .s. • Šta je Allah dž. • Šta se može zaklati za kurban? deva. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima.s. po Isa. • Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe. • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza.s. događaj hidžre je. a.Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak.• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža. i muslimana iz Meke u Medinu. naredio Nuhu a. kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike. klanjaju bajram namaz.s narod je obožavao kipove. uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle. preseljenja Muhammeda a.s.s.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre.? Da pravi lađu. Bilo je to 622.Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska. rodbini. g. narod? Nuhov a. • Gdje se zaustavila Nuhova a. na prijedlog hazreti Omera. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram .

• Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor.'AZIM'.VESlLETE VE-L.". što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći. • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu.D .ATI MUHAMMEDENI-L. zaista.L .T . Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI .te pripremati se za namaz. • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a. • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI .TAMMETI VE .L .S – SALATIL. Ti. o svom snu.DA'VETI .Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana.Ml'AD. Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao.KA'IMETI.'ALIJJI . INNEKE LA TUHLIFU-L. ispunjavaš obećanja svoja .VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH.s.FEDlLETE.

• Kome su objavljeni suhufi? Ademu a. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI .s. Salih a.s. Zebur -objavljen Davudu a.s. ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a.s. dove i propisi o životu ljudi. (od toga.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi. 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a. Kur'an – objavljen Muhammedu a.s. razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? .s.š. 30 suhufa Ibrahim a.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a.s.s. • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava.objavljen Isau a. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž. • Po čemu se vjera Ibrahima a.s.ja vjerujem u Allahove dž. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž.s.? Nakon Nuha a.s.s. • Kada je Muhammed a. Indžil. 50 suhufa Idris a. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute.s. već su obožavali razna božanstva. 10 suhufa Šit a.š. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l.s.š. dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima. savjeti.

• Šta je Ibrahim a. eteuzubilla. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA.KIBLETI ALLAHU EKBER. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž. SALATE SUNNETI-L. dobio ime Halilullah? Ibrahim a. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra.s.namaz i koliko ima rekata? Jacija .Rekat 2.KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1.Sjedenje subhaneke.Rekat 1. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija . sura bismilla. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije . bismilla. etbismilla. bismilla.s.Sjedenje 3.Rekat 1.s. naredbi Ibrahim a.s. et-tehijjatu euzubilla. Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž.š. fatiha salavati euzubilla. Hadžera je rodila sina Ismaila a.s. im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu. • Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a. • Zašto je Ibrahim a. Tako su nevjernici bili poniženi. • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled . četiri rekata farza.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.Ibrahim a.ALLAHU EKBER. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla. međutim Allah dž. bismilla. Imao je dvije žene Saru i Hadžeru. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru. bismilla.s.s.Rekat 2. a Sara je rodila sina Ishaka a.namaza? Sunsunnet jacije .š. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije . • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a. Allah dž. et-tehijjatu subhaneke.Rekat 2.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. fatiha salavati bismilla.s.Sjedenje 3. sagradio i s kim? Po Allahovoj dž. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta.Rekat 2.Sjedenje subhaneke. • Navedi imena porodice Ibrahima a. je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž. u vatru.Rekat 4.š. • Jacijski sunnet tabelarni pregled. i njegov sin Ismail sagradili su Kabu. uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj.? Otac mu se zvao Azer.Rekat 4.'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI . je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a.š.namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru.s.IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L.š. 1.s. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove.š.s.'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? . ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega. Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički). • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. • Šta je Poslanik a. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza.s. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. Fatihe i sure na kijamu. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice.s. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. pomažu. i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju.Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu. na ruku'u.. Poslanik a. prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način. je rekao da. DŽEMAT. sedždama i sjedenjima. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe. Bismille. 'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille.(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza. čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama.U safovima nesmije biti praznine. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju. • Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci.

teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan. Bili su i bojkotirani.njegov amidža. godine. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji. donio Isa a. • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život. godine poslanstva do 10. god) • Kada. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu. i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a. npr. od 617 . odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik. uzbuđen i prepadnut. voljom postala prava ptica. ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a. ? Porodica je bila zapanjena. ispred riječi 'Allahu ekber'.zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A. jaciji. 'pristadoh uz ovog imama'). bajram namazima.sve joj ispričao. džumanskom farzu na oba rekata.s. je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a.s. ponižavala.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a. Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine. prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije. a nakon toga počeo je pozivati javno.š. pomoć oživio mrtvaca.S. pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a. Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani.s.s. akšamu. Većina njih ga je ismijavala. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h. puhanja u kljunAllahovom dž. izbjegavala a neki su ga i napadali.s.s.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. ljudima? Progovorio je u kolijevci.š. • Kako je reagovala porodica h. trgovati i da sklapaju brakove s njima. gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija). . kako bi ih kaznili zbog njihove vjere. izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž. Ebu Leheb .š. Muhammed a. Bojkot je trajao tri godine ( od 7.imami' ( što znači.620. Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž. • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam.s. tj.š.s. Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru. ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a. • Kako se zvala majka Isa a. Nisu mogli kupiti hranu. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren. riječi: 'iktedejtu bi haze-l. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. odjeću.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu.s. Prvo je pozivao prijatelje.

U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž. • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze. upitati za odreženu osobu. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme . nazvati selam.s.s.s. da se volimo.• Koji kitab je objavio Allah dž. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb.š. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca.š.š. međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž. i On će im zbog toga povećati bereket u kući. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh. Indžil i poučio ga mudrosti. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? .š. dijeliti igračke.š. sestre. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se. objavio je Isa a. uzdigao i spasio od nevjernika. dajdže. tetka.š. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem. od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom.š. ne galamiti na njih.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a. • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a.š. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž. kuća. Allah dž. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti. međusobno posjećujemo i pomažemo. i čemu ga je poučio? Allah dž. Isa a. prodavnica. LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća. upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno.s.

š.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a.s. je nadahnuo Musaovu a. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti. Allah poslao da pomogne Musau a.s. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu.s. obuće. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil.s. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna.š. čuvati se prejedanja.a faraon injegova vojska su potopljeni.š. jesti raznovrsnu hranu. kuće i okolice u kojoj živimo.tako da se pred njima ukazao put u spasa.s.S • Kom je narodu pripadao Musa a.s. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika. • Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a. • Kako je Musa a.s.s.s. da udari štapom po moru. alkohola i drugih opojnih sredstava. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a. naređuje Musa a. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini. spašen? Allah dž. u poslaničkoj misiji? Musaovog a.s. • Koji kitab je objavljen Musa a.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž.s. • Šta su Musa a. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti . pomogao Musa. zato moramo redovno održavati čistoću tijela.a. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva. brata Haruna a. odjeće. • Kako je Allah dž.? Prvu veliku objavu Tevrat. • Koga je na molbu Musaa a. jesti zdravu dozvoljenu hranu. čuvati se upotrebe svinjskog mesa.s. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce.s. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj.

Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž. .• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. i uljepšava njegov moralni lik. • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo.a nagrada može biti i desetorostruka“ 3. 6. • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne . Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž. 5.Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika. rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a.š. već je dužan da ga prenosi drugim ljudima.s. Dva načina i to: . Šta znači pojam es-sifatu subutijje? .š. .š.š. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab. Šta je Muhammed a.Š. 4. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu.donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst. i koji su?.s. Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ. • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1.učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2. bića 7.š. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela.

na Mi'radžu je Muhammedu. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a.Bog sve čuje Besar.Bog ima i postoji Vahdanijjet.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž. Džehennem. večeri mjeseca redžeba.š.s. dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda..s. Jahja i Isaa a.Bog govori Svojim bož. Jusufa a.s. susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a. Šta je Allah dž. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza.. 19. savršenstva 8. uzdržava i rastvara 10.š.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog.š.s. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a.s.šerif) 12.Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat.s.š.. lijepa imena. godine.Bog živi Svojim vječnim životom Ilm. Na mi'radžu je. lijepih imena. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi. Šta predstavlja život na ovom svijetu? .s.Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi .s.š ISRA I MIRADŽ 11. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama. govorom Tekvin. Koga je Poslanik a. 14.Bog je oduvjek jer nije postao Beka. pokazao Muhammedu a. Džennet.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike).s. i Ibrahima a. razgovarao sa Allahom dž. 15. Musaa a.š. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima.Bog sve vidi Iradet.s.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam.. 17.s. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a..Haruna a.s. Idrisa a.).Svojstva Allahovog dž.Bog je zauvjek. Allah dž.s. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž.? Muhammed a. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18.Muhammedu a. a.. Muhammedu a.š.s. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9. a. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu).jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž.s. spoznajemo i na osnovu značenja tih imena. 621. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere. 13.s.s.Bog je jedan Kidem.Bog sve stvara.Bog sve zna Sem.Također. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud.Allaha dž.Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16.š.s.

i spolni odnos. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. starije osobe 33. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. a.. potrebno je da ono bude lijepo. 35. iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post. trudnica. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24. piće. . Kakva je vrijednost posta? . Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23.Period čovjekove pripreme za ahiret. 27. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25. Šta kvari post? Jelo . zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32. nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. zatvorenik. Šta je Muhammed a. 22. ljudi na teškim poslovima. 30. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. 31. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed. jer ga prati kroz cio život. pušenje. pa i poslije smrti. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. pića. 37. putnik.s. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34. 20.s.. 21. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja. 28. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana. imsak. dojilja. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan. Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela. Objasni pojmove: sehur. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka.š.

dž.s. 52. a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38. izuzimajući prvi dan bajrama. ašura -svakog mjeseca po tri dana.s. u ime Allaha.? Nagradu od 100 deva 49. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr.Allahu moj. Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja. -9 i 10 dan muharrema. Jesrib je tada dobio novo ime Medina. Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50. u ime Tebe postih. Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima.a.6 dana mjeseca ševala. HIDŽRA 42.? Muslimani su Poslanika a. 48.i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA". . 47. 44. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom.pripremio posebne radosti i posebne nagrade. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40.š. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu. U hadisi kudsijji Allah dž. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU". 51. ( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a.s. Kada je bila hidžra? 622 godine. u danima Kurban bajrama. -ponedjeljak i četvrtak 41. Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a.s. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom.s.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž.š. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. 46. zu-l-hodždže. u Tebe vjerujem. postiti samo Petak ili samo subotu.š. 43. -u mjesecima: zu-l-kade.") 39. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a.muharrem redžeb i šaban. 45. sa muslimanima iz Mekke u Medinu. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? .

lisica idr.s. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž.. meso zvijeri ( vuk. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. zmija idr) krv i Alkoholna pića 61.dozvoljenog.š. Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji. Kako se grijesi dijele? Teški. živjeti. 60. Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima. dopušteno i dozvoljeno. .izaziva svađe. Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno. . mačka) ptica grabljivica (orao..zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina). udisati zrak. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58. TEŠKI GRIJESI 63.izaziva saobraćajne nezgode. 56. veliki i mali grijesi 65.štetno djeluje na ljudsko zdravlje. meso nekih domaćih životinja (pas. Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje). strvinu ili meso uginulih životinja. ubistva i ranjavanja . Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi. 55. šetati. od Allaha.štetno djeluje na odnose u porodici. medvjed. 57. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64. Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a. ili harama . Koje su štetne posljedica alkohola? .. 54. vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter. jastreb. Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka. . Harama je daleko manje. tuče. Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni.š. Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza).) Njih ne možemo ni nabrojati. 62. pričati. Je li više halala . Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje.HALAL I HARAM 53. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar.

s.Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. Koliko je Muhammed a.napuštanje islama Nifak . a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh. ko ga pije.š.Poslanika a. dž. bez odlaganja. Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž..š.post 70.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž.. a ne radi nekih drugih razloga.) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67.posta i sl. namaza.. Ak 66. ..š. ko se njegovim novcem hrani.š. kome se kupuje. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69.da tevbu činimo u ime Boga. Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu.istigfar Ljudi su bića sklona griješenju. ko ga prodaje.iskreno se pokajati. 73. ko ga donosi. 74. Posebno je važno da se odmah. a. obećava oprost. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah. kome se proizvodi.s. i ne vraćati se grijehu .š. a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71.dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje. džamije.. i imanske šarte.nevjerovanje u Allaha dž. je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu. prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed.pripisivanje Allahu dž. ko ga toči.š. dž. . Stoga je važno da često činimo tevbu. Kur'ana. vjerovat lažna božanstva. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl. TEVBA – POKAJANJE 72. kome se donosi. Šta Allah. dž. ko ga kupuje.prestati činiti grijeh. To su: onaj ko ga proizvodi. Nabroj teške grijehe? Širk . VELIKI GRIJESI 68. huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d. pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman.š. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: . Riddet .s.dužnosti (namaz.namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) . Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna.š. za oprost grijeha. druga Kufr .

MESH PO MESTVAMA 85. Dova je molba koju upućujemoAliahu. on postaje veliki grijeh. Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku. 87. ezana. Gdje je sagrađena Poslanikova a. 82. zikrom i različitim dobrim djelima.Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a. zatražimo oprost.ako smo obukli mestve bez abdesta . MALI GRIJESI 77. gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. 88. 83.. bliskost.s. Nastojao je razviti bratske odnose. zikra 79. sadakom. za nešto. dž. dž. Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. 80. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh. Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI.š. džuma do džume. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta. za neku želju u životu. Dovom skrušeno molimo Allaha dž. samilost i dobrotu među njima. kuća. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza. ramazan do ramazana. Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a. 86.s. Važno je da dođu (riječi) iz srca. za dobro na ovom ili budućem svijetu.s. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje. Kakav je odnos Muhammed a. 76. ljubav. ikameta.š. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84.75. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata).. džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci . Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). 78. Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: .s. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima. da priznamo svoj grijeh i da od Allaha.š.iseljenici. USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana .

dž. 99. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. ležeći i išaretom. NAMAZ BOLESNIKA 90. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti. siromaštvu.ako mestve nisu čiste . Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana. stajanje u namazu . početni tekbir (Allahu ekber) kijam. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći. izobilju. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati. jeste namaz. starosti. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku.ako su mestve poderane . zdravlju i bolesti. 93. Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti.. a to potraje više od dvadeset i četiri sata. 97. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom. 98. vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir. saviti ih u koljenima. i kada klanja za imamom mukimom. pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95. ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. 94.. zbog teške bolesti ni išaretom..š. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž. 102. sjedeći. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu. bez kojih namaz nije valjan. 92. 91. Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove. onda sa takve osobe spada ova dužnost.ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89.š. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu. 96. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu). Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km. noge će okrenuti prema kibli.

Hamza. Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću. 118. spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. 113. a među njima i "prvak šehida" h. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. BITKA NA UHUDU 109. kod izvora na brdu Bedru 106.. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. Oni koji nisu mogli platiti otkupa. zbog napuštanja položaja od strane strijelaca. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a.kiraet. 107. a mušrika tri hiljade. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti.s. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem. 115. a mušrika je bilo oko hiljadu. Šehida je bilo 14. 111. 112. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili. 105. a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. pušteni su na slobodu. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika.s. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. BITKA NA BEDRU 103. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi. NAMASKI VADŽIBI 117. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. 116. Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a. koja je naoružavala Mekkelije. pregibanje u namazu sudžud. Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119. 104. posljednje sjedenje u namazu.s. učenje Kur'ana u namazu ruku. 110. poginulo je sedamdeset mušrika. 108. Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun.

OSLOBOĐENJE MEKKE 126.proučiti ettehijjatu na oba sjedenja. akšama. . darežljivost. izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali. . 121. Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima.Nije bio oštar.Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata).Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu. na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje . 123. plemenit prema slabim i nejakim. elegantan i dostojanstven. hrabrost. i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi.s. Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan. Bio je blag i tolerantan. pravedan. 125. strpljiv u nedaćama. 120. .s. Vadžibi vezani za ruku i sedžde . 127. Opiši izgled Poslanika a. iskrenost.s.s. nepokolebljiv.brada gusta a čelo široko. među plećima je imao poslanički pečat. umjerenost.s. druželjubiv i pažljiv.na sedždi staviti čelo i nos na tle. blagost. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu. Zbog čega je Muhammed a. i na svim rekatima namaskih sunneta.da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha. Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a. je bio najljepše ćudi. iskren. uvijek je bio staložen. zubi su bili bijeli poput bisera.s.s. kosa mu je bila crna . 124. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a.proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza. Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost.? Muhammed a. pravednost. hrabar. . Kada je Muhammed a. . nakon dizanja sa rukua.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu.ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja. Svi su željeli biti u njegovom okruženju. obazriv. imao je svijetlo i vedro lice.proučiti 6 tekbira na bajram namazu.smiriti tijelo na ruku`u. LIK MUHAMMEDA A. Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca . crne i krupne oči. .S. najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a. tako da se osjeti tvrdoća tla.proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza.? Bio je umjerene građe. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza. . ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude. 122. cijenjen i voljen. bio je odvažnog držanja. umjeren. .

141.. To je bila najveća pobjeda Muhammeda. 138. 129. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu. . Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama.128. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134.Bili su presretni. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu. 140. 131. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam. 136.s. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr.s. Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu. Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu. velikodušnosti. je naredio da se niko ne ubija. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139. Kakva je naređenja izdao Muhammed a. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135.s.s. Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a.s. ne kažnjava niti ponižava. vojnicima? Poslanik a. Kako je Muhammed a.s. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni. a.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja. 132.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne. 130. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela. Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire. 133.. skoro sve Mekkelije primile su islam. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije. Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza.

Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI . 147. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu.ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume . Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?.Nakon što hatib završi hutbu.namaza. 144. klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta. 146. 149. Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje). koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra. i dva rekata sunnetil-vakta. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l.i šetiri sunsunnet. Poslije klanjanja sunneta.KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet. 152. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz. (izuzetak je Akšam namaz) . 151.. 150. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje. klanjaju se četiri rekata sunneta. 153. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza.142. Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. 145.KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz. Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana.ALLAHU EKBER Farz džume . 143.KIBLETI .

š. s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž. • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put. Mjesec. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. zvijezde. • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a. • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje. oprosti nam Gospodaru naš. • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a. što znači: čujemo i pokoravamo se. kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje. Sunce.sedžde'. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". • Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R"..š.s.. postojanja su posvuda oko nas. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet. Zemlja. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu.s.š.Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi. drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat.slavljen je moj Gospodar Uzvišeni. o sticanju znanja? Božiji Poslanik.Allah je jedan .154.s. a. Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud . biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž. • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155. 156. postojanja. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet . Vahdanijjet .

Odazivam ti se Bože. posljednji put obavio hadždž.š.š. (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela. dž. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova.s.š. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu. • Šta je Muhammed. . Allah je utočište svemu.š. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a. -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet). poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž. znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a.nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo. a.. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka. Sva slava pripada Allahu. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Muhalefetun lilhavadisi . i njen prelazak u berzah. Beka . dž. Ti nemaš sudruga.š. a.s.š. je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu.Allah je zauvijek Allah dž. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj. a. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku.a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh.š. Reci On je Allah .brine o svemu.Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž..jedan. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju. Samo je Allah.dž. Kijamun bi nefsihi .Allah sam po Sebi opstoji Allah dž..š. a Allah dž. Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu.. obavio svoj posljednji. Kidem -Allah je oduvijek Allah dž. Stvoritelj svega Jedan i Jedini. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž.s.s. On je bez ikakvih mahana i nedostataka.s. će postojati i kada sve nestane.š. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate.š. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž.Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj.s. I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana.Svi poslanici a. oproštajni hadždž? Muhammed.s.. pošto nije stvoren neće ni nestati.š. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu. Allah dž.bez početka. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća. obavili tavaf i saj.š. ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž.632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se.š. Nije rodio I rođen nije.š. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah.

• Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž. je umro u ponedjeljak.s. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž.? Muhammed.s. u svojoj 63-oj godini života. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života.s.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa. a. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar.s. godine. DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a.po H.š. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha.š. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A. POSLANIKOVA A.s.s. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema. imao djece? . u Medini. • Koga je ovlastio Muhammed a. 632. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti.s. 12. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a.. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu.s. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. • Kada je umro Muhammed. • Koliko je Poslanik a. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik.S. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a. U toj bolesti.? Muhammed. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela.s. rebiul evvela 11 g.s.S. Muhammed. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu. a.. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda. • Šta je to mizan? Mizan je vaga. radi polaganja računa za svoja djela. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a.š. a. a.s. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura.š. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a. Ko ti je Poslanik.s.

Muhammed a. kod svih namaza.na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu. poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. 7. • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti. koji su bili muž i žena. 8. nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli. alkohol. 10.iza Fatihe u sebi reći Amin. kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta. Alije. Ummu Kulsum. • Kako otklanjamo velike nečistiće? . Kćeri su se sve poudale. na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la. unuci? Poslanikovi a.s. loza je nastavljena preko h.s. na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati. . svinjska mast. Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba.s. 9. a žene nasprani' ramena. na sedždi čelo i nos na tle spustiti. 14. Sinovi: Kasim. no i on je kao mali preselio na Ahiret. poslije hidžre.s. predati selam najprije na desnu. E'uzubillu i Bismillu. Marija. 13. Fatime i h. kad se klanja u džematu. gnoj. Šestoro djece muje rodila h. Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva. ispred Fatihe proučiti Subhaneke.na prvom rekatu. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. • Ko su Poslanikovi a. izmet. Hatidža a jedno h. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri.. . dok su ostale tri preselile prije oca. a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini.tekbira dignu ruke naspram ušiju. 18. ali samo je h. na ruku'u glavu izravnati sa ledima. 12. Alije H. i toliko se zadržati na sedždi. a. Fatime i h. a žene na prsa. pa na lijevu stranu. 11. a žene će učiniti suprotno. Poslanikova. -na stajanju kod svih namaza da mu. tečnosti koje izlaze iz polnog organa.škarci stave ruke na pojas. 17. Fatima nadživjela oca. mokrača .sinovi h. . -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber. 16. Rukajja i Fatima. da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste). na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje. 15. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog.s unuci su Hasan i Husejn . a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi .Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu.

• Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta . (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela.s.s.s. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju.s.S. • Navedi jedan salavat na Poslanika a.načina života Muhammeda a. • Šta je Allah dž. • U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a.s. • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću.s.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa.(npr. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a. dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja. dž. hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem.. učenjem salavata. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha.š. Zanijjeti se: . • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.š. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A.Redovnim pranjem.

rebiul-evvel). onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam.nastupa 10. -Kurban bajram .Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu).KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA . Po završetku uči se dova za kišu. Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu.zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe. Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara.s.namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti.15 noć mjeseca šabana .Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl . DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne. Klanja se kao sabahski sunnet.Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata. bio na Israu i Miradžu.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.Noć u kojoj meleki.namaz je namaz koji se klanja u noći.ševvala i ukupno traje tri dana. počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu. a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore.HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER.š.zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana.uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama.NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata. Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l. Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA.Lejletu-l-berat .da podari rodnu kišu. Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana . NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž. večeri mjeseca redžeba. -Ramazanski bajram nastupa 1. . To je noć u kojoj je Muhammed a. • Koje su to mubarek noći u islamu? . muharrem). • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1.rođenje Muhammeda a. .a.š. Ako se klanja više od dva rekata. -Mevlud .NAMAZ Istihara . (12. .s. Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.Lejletu-l-miradž obilježava se 27.

a ne da ga drugi vide.s.. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r. hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.š. čini drugoj osobi. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile.kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju. ali je bolje tajno. odjeće.s. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624. predložio Ebu Bekra r. (Krava. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a. za halifu? Omer r.a.a. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r.s.a.a. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan.godine.Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja. Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike. u njenim neparnim noćima. 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana.š.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž. Ona je najodabranija noć u godini. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili . obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava.s. • Zbog čega je Omer r. jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi. A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku.noć mjeseca ramazana. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice . • Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno. davanja hrane. prihvatili kao prvog halifu. noć ramazana. najviše volio. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a. Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći.Lejletu-l-kadr -27.a.

š.a.s. se rodio dvije godine nakon Posalnika a. Omer r.žena. 573 godine.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta. učinio hidžru. • Na što namaz podsjeća čovjeka? . • Koliko je vladao Ebu Bekr r. najumniji i najdarežljiviji ashab. • Kada je Ebu Bekr r. trudnoća i dojenje novorođenčeta.. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava. do 634.a.s.a. s Poslanikom a. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika.a.s. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici.š.a.a.? Ebu Bekr r. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post. koji je nakon Njega izabran za halifu.a. islamskom državom ? Dvije godine od 632. izuzetno težak fizički posao. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž. te kod žena menstruacija. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r. • Po čemu je Ebu Bekr r. iznio je Ebu Bekru r. Idr. bio je najhrabriji.a. • Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku. Dženazu mu je klanjao Omer r. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž. putovanje. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest.s. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R. pa Omer r.a.s.a.a. uvijek je govorio istinu. pomagao ljudima u nevolji. poslije porođajni ciklus.Uvijek je bio uz Poslanika a. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine.A • Kada je rođen Ebu Bekr r. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit.a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a.

-postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima.a.a. Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana. je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a. (Ankebut 45) HELIFA OMER R. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana. Omer r. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka.a. Nakon tri dana h. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje. riječi i naša djela.katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha . Omer je preselio na ahiret.10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti. • Ko je predložio Omera r. god. da primi islam.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara. Omera? Osvojen je Damask. -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri.ružnih i nevaljalih djela. Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli. dijelovi Iraka.a.a. -strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost. islamskom državom? Omer r.644. • Kur'anski ajet koji govori o namazu. (kiramun. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim. Palestine.A. a potom Egipat. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost .? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih. Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h. Jordan.isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h. za halifu? Ebu Bekr r. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h. • • . -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena. Kakav je nadimak imao Omer r. Omera.a Allah zna šta radite. -namaz odmara i odgaja. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije.a.s. Koliko je vladao Omer r. • Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti. je islamskom državom vladao od 634 . Ko je i kada smrtno ranio h.

s. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. kao što je propisan onima prije vas. Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h. -post nas čuva od loših misli. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije.Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu. Kako je došlo do ubistva h. riječi i djela. islamskom državom? Osman r. primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano. Šta je još značajno za period vladavine h. je islamskom državom vladao od 644 .. Kufa. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba.š.milost • • • • • • • • .s.a.Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h.s. da biste se grijaha klonili. čuvati jezik od laži i ružnih riječi.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost. Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide.i poslao u pojedine dijelove zemlje.kćerkom Rukajjom. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela.s. -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a.Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake.Bio je oženjen sa Poslanikovom a.a. Šta znaš reći o h. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala). kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi". -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan. Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h. uši od slušanja haram stvari.Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi.A. -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu. H.656. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž. -da mu da savjet kada mu ga on zatraži. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka.? -da mu nazove selam kada ga sretne.Mekka. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r. Kada je Osman r. -da mu se odazove kada ga ovaj pozove. god. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post. Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram.Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an.a."Post je štit" HALIFA OSMAN R.

god. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h. praksu bio je darežljiv i širokogrud. Alija je preselio na ahiret. hrabar i srčan u borbi.a.s. bio je zet Muhammeda a. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h.š. Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka.Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji. islam je primio još kao dječak. amidžić. islamskom državom? Alija r. -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo. je islamskom državom vladao od 656 .oraspoložuje isl. Hasan.. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno. Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje.A Kada je Alija r.Aliji i Muaviji.s. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž.a. Brzo su bili poraženi. Koliko je vladao Alija r. pomoć HALIFA ALIJA R. jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h.s. izvrsno je poznavao Poslanikovu a.a.Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo.Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h.a.661.Nakon tri dana od zadobijenih rana h. Aliji? Bio je Poslanikov a. 5 godina . Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r. -upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika. Alije oni su se protivili i h. Ko i kada je ubio h.

8. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž.Allah je Kelam .Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi . želi.Allah sam po Sebi opstoji 4.vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem.Allah. i to se naziva Allahovo dž. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati.Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi .Allah sve svojom voljom čini Kudret . da odabere način življenja. govori. Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud . zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat . Ilm .š.š.Allah ima i postoji Vahdanijjet . 3.Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka . U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž. 2. 5. Sem i Besar . 4.š. određenje ili kader.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija. Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu.š.svojstava kojima se on u Kur`anu opisao. Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao. boja kože i sl. 3. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž.š.Allah sve zna. živi svojim vječnim životom .Allah sve čuje i sve vidi Iradet . -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž. Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad. 2. dž.š. 1.š. 6.š. knjizi pomno čuvanoj 7.SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1. Kako se dijele Allahova dž. To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost. roditelji.Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE . savršenstva. Po čemu poznajemo Allaha dž. bića.

Sunnet je sve ono štoje Muhammed. Koji su izvori Šeriata? Kur`an. razum.ajn . izričito naredio da se rade. namaza. Sunnet .s.š..radnje koje je Muhammed a. npr namaz.s.. naredio da se čine. 2. rekao ili šutnjom odobrio. zekat.Tekvin .radnje koje je Allah dž. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž. Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera. radio i preporučio da se rade. Sunnet.porodica i imetak. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef).ajn i fardi ..su radnje koje su naređene zajednici muslimana. rekao. zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž.radnje koje je Muharomed a. klanjanje sabahskih. ( pet dn. obrazovanje stručnjaka) Vadžib . brak. Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a. 3. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) . imovinske odnose.održava i rastvara ŠERIJAT 1. Npr: porodica.to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično. 4.Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5. morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati.) Fardi -kifaje . Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6. zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi. sunneta). post. post.Allah sve stvara. Allahov dž. život. radio. Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši.a. nepritvrđene) . Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta.s. .s. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu. odnose među ljudima. 2. U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere..š. EF ALI MUKELLEFIN 1. hadž.djela koja je Muhammed. Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž.kifaje Fardi . a. Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava. radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet).s.. kao i odnos čovjeka prema prirodi. sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza. pod.š. ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede. Dijele se na fardi . islamski pozdrav.š. Sunneti-gajri muekkede ( obične.š.š. krivična djela i sl. zaklati kurban). govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a..s.

Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem. Mufsid .voda (tekuća. Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. stolica. 14.čišćenje od nečiste materije . 8. jesti svinjsko meso. -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6.su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga. Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa.mekruhi koje nije lijepo činiti. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? . ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode).mekruhi koji su bliski haramu.š. Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela. Šta Muhammed a. otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . kišnica. Osoba je džunup sve dok se ne okupa. Traje najmanje tri a najviše deset dana. odjeće i prostora 5. kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu. 2. kockati se. Mekruh .Mustehab .djela koja je lijepo raditi. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol. povremeno radio. pranjem. sperma. Šta je nifas? .š..djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati. 7. Mekruhi tahrimen .djela koja je Allah dž. uzimanjem abdesta ili tejemmuma.čišćenje od nečistog stanja 4. ženi poslije hajza ili nifasa 12. Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman. krv. lagati. Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10. Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe. jer ih je i Muhammed a. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. Haram . Šta Allah dž. Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11. Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin. klanjanje dobrovoljnih namaza. Mekruhi tenzihen . spavati). kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. ubiti čovjeka. morska.s.npr: rukovanje pri pozdravu. Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . Mubah . krasti). sukrvica i gnoj.s. 13.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi. poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi. izvorska. gusulom. izbacivanja sjemena u snu ili javi.

3. oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame. . zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta. uljepšavamo namaz.Stajanje (kijam) 5.suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće. Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati. Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? . 16. U kakvu dužnost spada dženaza . Koje su radnje obavezne . cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta.namaz? Dženaza .Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana. Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? .sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice.da je zamotan u kefine . Kur'an bez omota uzimati. Kur'an učiti.muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira. prije odlaska na bajram namaz. 2. Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje.ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta . Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza. prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku. hajzli i nifasli zabranjeno je 15. povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1.kifaje. Osobama koje su džunuib.namaz je fardi .da je tijelo umrlog ispred klanjača . Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz.na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena .sustezati se od kašlja . uzeti abdest prije kupanja.Da je umrla osoba musliman . a može se desiti da ga i nebude. koristiti sapun ili mirise 18.na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti .ADABI 1.da se mrtvi ogasuli (okupa) . tj. Koji su sunneti kod dženaze namaza? . ukloniti veću nečistoću sa tijela.farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17. Nabroj mustehabe u namazu? . Kabu obilaziti (tavaf činiti).na rukuu gledati u nožne prste . . a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2.na kijamu gledati u mjesto sedžde . kupanje započeti sa bismilom.4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) . u džamiju ulaziti. . Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost.nijjet 4.

8. ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana. 7. Čime se vjernik bori na Allahovom dž.izgovorimo četvrti tekbir . 4. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno. treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE'). poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L. . putu. 11. tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera. dižući ruke do ušiju.Allahu ekber -predajemo selam.nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza . djelima. putu? Riječima.DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L. lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L. Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž.nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6.proučićemo Salavate. iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti. Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i. Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila.. iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'. ALLAHU EKBER Dženazu . 3. Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti.š.i namaz je završen.Allahu ekber. na desnu pa na lijevu stranu. -izgovorićemo drugi tekbir . . .namaz klanjaju samo muškarci. pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu. stjecanjem znanja. Lijepo je učiti dove za umrlog.izgovoriti treći tekbir .IMAMI. 10.š.š. izgovorili početni tekbir . Nakon dove. Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun. vjerovanje i poslušnost Allahu dž. 2. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1. nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog. Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom.nakon drugog tekbira proučiti salavate . Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose. kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine.Allahu ekber . -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke.Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu.nakon prvog tekbira proučiti subhaneke. 9. .

. . . domovina. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti. Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere. imovina i sl. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2.s. .vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. .š.u iskušenjima je ustrajan. 8. Navedi svojstva vjernika? . pomaganjem siromašnih. . komšija i drugih ljudi.strpljiv u siromaštvu. . iskrenost i istinoljubivost. strpljivost i ustrajnost. bolesnih i nemoćnih.s.objave. Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž. pouzdanost i povjerenje. Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. braniti i slijediti istinu.ustrajavanjem u lijepim svojstvima.plemenit je prema prijateljima 3.š.sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem. . poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine. Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje. Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž.meleki.blag je i nikome ne čini nasilje. Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? .nastoji da pomaže siromašne i nemoćne. ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu. 6. poslanici.ponizan je i skrušen.a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a. 4. 6.š. domovine i sl. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9.na blagodatima zahvalan. pravednost. . dostojanstvo. samilost i praštanje. znanje.hrabar u borbi protiv neprijatelja.u bogastvu se ne oholi.? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak. Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7. kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5. čast. kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas.bobobojazan je i poslušan. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10. (sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. život. 7. Šta Allah dž. . 5. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine.

PRAVEDNOST 1. ... 4..s... Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima.. u sitnim i u krupnim stvarima. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6. 5.š. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1.s. dž. Koga Poslanik a.s. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga.s. 2. Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan. kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni. u zbilji i u šali. 4. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore.˝. prije svega prema Allahu. a. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi). 3.Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta. 5. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. misli i osjeća. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi.š. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi.kao da ga vidimo. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2. 3... 3. 11. Šta Muhammed. Kako Poslanik a.s. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri. 6. 2. 4. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1. Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva.

POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1. zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo. Muhammed a.š. . putu. sigurnost od Njegove kazne i srdžbe.droge.s. 3. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2.š. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž.post mjeseca ramazana. 2. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? .strpljivost u momentima nevolje i nesreće. Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh.š. 5. Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola. Koga je Poslanik a..š. Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu.š. 6. . Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4.u borbi na Allahovom dž. .š. 3. će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio.š. 2. 5. Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1. . 4. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? . Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima.s. nemorala i drugih grijeha.Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan. milost.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. posebno istakao od roditelja? Majku 5.7. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž.prilikom putovanja i obavljanja hadždža.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela . kaže „ Najdraže djelo Allahu dž. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život. 6. 7. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž. .

5. 6. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva. Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju. . Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija. a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz. 10. 3. pomagati i održavati vezu s njima. po Isau a.da ih pri susretu pozdravimo. siročad.š.da ih posjećujemo u radosti i žalosti.Hasan ali samo za kratko vrijeme. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h. vodovoda. unuka Muhammeda a. 5. a taj ambijent razvija samopouzdanje.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo.Izredalo se 14 halifa.. 9. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri.š. 2.da ih ne vrijeđamo .. Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661.da ih pomažemo. 3.s. paziti ih.s.. -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima . rodbinu.god. džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe. 8. 4. 4. naslijedio ga je njegov stariji sin h.a.da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani. zadužio? Da se međusobno pomažu i paze. pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2. siromahe i komšije. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝. Na koga je posebno Allah dž. Čime je vjernike Allah dž. bolnica. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane. .izmiriti se ako smo zavađeni.Husejna r. Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h. skrenuo pažnju? Roditelje. 7.Emevije su bili na vlasti sve do 750g.s.POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1. Navedi dužnosti prema rodbini? 1. .a. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a.Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist. . Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza. r. 89. Nakon smrti Alije.da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu. tj. .g. Navedi dužnosti prema komšijama? .

Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž. U čemu je najveći doprinos Abasija? . 2. Koje u karakteristike vladavine Abasija? . sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe. Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4. 7. Iran. . . . Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi. zbog nemarnosti. .namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće. ili da gledajući u Kur'an. Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće. Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g. . Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje.na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu.učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu. .hilafet je podijeljen na više samostalnih država. Španiju. nekoliko gradova u Francuskoj.Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad. .6. bez izgovaranja riječi.učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove.učenje Kur'ana je najvredniji ibadet. Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3. .osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g.za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka. • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti. a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1.učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici.od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu. ne dotičući ga se. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida. Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst. upotreba mirisa. čišćenje usta. 7. PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran.meleki su prisutni gdje se Kur'an uči. . . Turkestan. 5. Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku. uče u mislima. sjeverni dio Indije. 6. .Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima.š.

Zadržani su šerijatski sudovi. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH. televizije itd. slušati i skrušeno pratiti učenje. Muslimani K. • Na šta se daje zekat. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. radija. i Kosovu 1389. Može se dati tokom cijele godine. 2.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak. a vezir Mehmed-paša Sokolović. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani. Početkom 1936.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945.5 gr. tekije. mrzili su krst.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija. sa sjedištem u Sarajevu. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god.5 % . • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). Islamska zajednica je bila podređena politici države. gradili puteve i mostove. Sve do 1945.i na njemu je utemeljena. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme.. banje. podizali džamije i medrese. god. mora se šutjeti.-1990. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. 2. a najbolje je uz ramazan. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463. godine. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu.godine. razvili zanatstvo i trgovinu.5 % Srebro 641. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet. padom grada Jajca.. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. • Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik. hamame. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945. vodovode. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd.6 gr. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg.

opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima.Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2. poći na ruku. .za otkup iz ropstva. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima. .trpiti nuždu. i svrha zekata. .igrati se nečim.. el.zijevati i protezati se. osigurava ekonomska kretanja.-putniku namjerniku.š. .. mašine za proizvodnju. ženski nakit koji se koristi. . njive. er-rikab.klanjati prema vatri. smanjuje razlike između bogatih i siromašnih. automobile i sl. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha. . • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal.5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje. . sedždu..namjerno preskočiti jednu suru. izraz je zahvalnosti Allahu dž. drago kamenje i dragulje. . • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet.dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'. imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba. čisti srce od škrtosti i pohlepe. slici ili ljudskom licu. el-mesakin-nevoljnicima. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . .prije imama vršiti namaske radnje. na kuću i pokućstvo.podignuti glavu.. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: . čisti imetak od tuđeg prava. fi sebilillah.u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil.muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam. da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž.š.š. nemuslimanima.žmiriti. el-garimin-prezaduženima. rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu. i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu.dići jednu nogu na sedždi. TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž.lice od Kible okrenuti. . el-amiline alejha-koji ga skupljaju.

određivanje. 7. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. džine. i dovi njima) ući će u džennet. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž. 10. određenje.š. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu.š. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini. kurban. opskbljivanje. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima. a kakve su bile Muhammeda a.š. da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž. da se Allah dž. strah.š. a kod Muhammeda a. usmrćivanje. ljubav itd. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. 9. post. ali nije izašao iz vjere. dova. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje. da su to oni ''koji vjeruju u gajb. 2. ali nije precizno rekao koje je to ime. Er-Rahimu-Samilosni. uskraćivanje. 3. oslanjanje. 8. Allah-samo je On Bog. Es-Selamu-Sačuvani. polaganje računa. El-Džebbaru-Prisiljavatelj.po njima postupa. meleke.š. Sudnji dan. El-Mu'minu-Sigurnosni.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne. El-Kuddusu-Najčistiji. duše. Allah je nepar i voli nepar. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? . To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. opisao bogobojazne je. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž. ima 99 imena. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti. spuštanje kiše itd. su bile i čulne i razumske. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje.s.. 5. poslanike.. berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika.s. stotinu manje jedno. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. oživljavanje. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž.š.Vjerovanje da je samo Allah dž.š. El-Muhejminu-Pazitelj. objave.š. • Koje je najveće Allahovo dž.š. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama. putem objava i preko svojih poslanika. Er-Rahmanu-Milostivi.š.š.s. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite. š. Njegovim najvećim imenom . u hadisima. traženje pomoći. kao što su: namaz. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž.. neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo.š. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh. 6. Stvoritelj i Gospodar svega.s. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti.'' Hadis: ''Allah dž. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje. zavjet. El-Azizu-Nedokučivi.š. 4. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog. El-Meliku-Vladar. nada.. odabiranje.

s. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi. isra i mi'radž. pripisuje druga Allahu dž. goraždanski i mostarski. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom.. Islamski fakulteti. a ne radi Allahovog dž.? Kur'an.ne ispuni. obraćala mu se mrtva priroda.š. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova. Čauševića. zadovoljstva. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama). kad obeća . tuzlanski. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa. Medrese. Munafik je licemjer. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela.s. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena. npr. vatra u koju je bačen Ibrahim a. Gračanici kod Visokog Osman ef. zenički. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva.. klanjati da ljudi vide. banjalučki. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama . Sabor IZ je najviši zakonodavni organ.s. obuhvata obično područje jedne općine. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. spuštena mu je sofra sa neba. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef. obuhvata više medžlisa. Redžovića.Mušrik je osoba koja čini širk.. kamila izašla je iz stijene. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž. Travniku Elči Ibrahim-pašina. osoba koja čini kufr. Mesdžidi. Mostaru Karadžoz-begova.s. bila je hladna. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen.s. Isa a. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu. studij tri godine za vjeroučitelje. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom. razgovarao je sa životinjama.Salihova a.š. iz prstiju mu je tekla voda. i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine.š. sarajevski. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž.š.s. travnički.s.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. raspolovio je mjesec. štap Musa a. • Kafir je nevjernik. Džamije.. osoba koja ispoljava nifak. Muftiluk – na čelu sa muftijom. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja.s. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more. srednje škole. studij četiri godine za imame i vjeroučitelje. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže. karakteristike i organizacija IZ. Ima ih osam: bihački.

HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti. slobodna i imućna.nepokretna imovina – livade. stajanje na Arefatu 9. zul-hidžeta i tavafuz-zijare.. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: .. musafirhanu. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu.. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama. Luci. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka. -Behram-begov u Tuzli. bezistan. • Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame.bedela.. -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. . -Karađoz-begov u Mostaru. -pokretna imovina – novac. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama. umno i fizički zdrava. kuće. • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa. medresu. • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1. tavaful-veda. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a. saja i brijanja glave ili šišanja. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni. brijanje. -Ferhat-begov u B. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku. šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. 2. tašlihan.. stoka.. da se pokaje za grijehe.s. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. auta. sa'j između Saffe i Merve. 200 dućana. dućani. bacanje kamenčića na Mini. voćnjaci. hanikah. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. mekteb. knjige. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu. koja se sastojala od sedam voćnjaka. prosvjetnih i humanitarnih ustanova.. • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih. punoljetna. namještaj. tavafa oko Kabe.. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman.

Imajući u vidu njihovu štetnost. bubrezi. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir..Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537. 3. lišava čovjeka pravilnog shvatanja. jetra. sure el-Isra': '' I što dalje od bluda.. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku.. umrtvljuje srce. žudnja za avanturama.-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom. otklanjanje životnih tegoba. umanjuje nafaku. kome se donose. grijesi su uzrok ulaskau džehennem. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude.s.jednjak. ugrožava život i zdravlje. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a. ko ih donosi. silovanje. ko ih proizvodi. ko ih pije. ko ih kupuje i 10.'' El-Maide. 9. I ne ubijajte sami sebe. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' . težnja za boljim svijetom. nemoral.. oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. 5. 6.. kome se proizvode..š.-195. požude i egoizma. gubi se normalno rasuđivanje. želudac. ko se njihovim novcem hrani.'' 4.. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari.š.. šejtanovo djalo. u vezi sa alkoholom? Muhammed a. kao i alkohol. srce. ugašen pogled. po istom osnovu su zabranjeni. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak.. pokazati junaštvo i odvažnost. dovodi do nereda na zemlji. prevaru. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1. zato se toga klonite da biste postigli što želite. nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva... neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž. ispijeno lice. kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. 8. slabi životni duh. i ''.. droga. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom. ko ih toči. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici.. razvija nagon za krađu. pratiti moderni trend. umanjuje osjećaj za težinu grijeha.I sami sebe u propast ne dovodite.. bezvoljnost. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' . • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju.š.. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. 90. ajet. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost. 4. Čovjek postaje rob svoga grijeha.s. 7. ubija stid. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol.. ko ih prodaje. 2. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti..'' 2. emocionalne nestabilnosti. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž. i od obavljanja namaza. pomoću alkohola.

u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? . • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . ne gledati filmove. bingo. vatru…. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini. organe za varenje.š. sifilis.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom. čuvati se svakog fizičkog kontakta. fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene.š. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž. koji su prije njih živjeli. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga. slike. Sunce. Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem. odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. robuju i vole više od Allaha dž. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. loto. kuće.'' (prenose:Hakim. Mjesec. mržnju. lutrija. kladionice. gonoreja. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja. svađu. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća. tombole. i dr. šteti srcu. neopravdano trošenje imetka.s. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. ne gledati u drugoga sa strašću. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret. auta. žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. • Šta sve spada u kocku? Karte. • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak.

• Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. Pravo na obrazovanje i rad . Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti. Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. Učestvovati na islamskim svečanostima. Klanjati džumu. Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo.Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. bajrame i teravih namaz. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->