81u,lnlll,81 u GimuiI,zliji IU 00111111 ~j{~~';'l~,~IIIIJ KDlmlb'inalllralz:ii su!

bve'nci·,e

, ,

Y] lJJ·

Ifed!eralne: e:le'Jdl1olp~rivrlede mlolra~le bil 1:lelktric:nu ene!rgij,u kl!pDVali za '7'IIIUlr,a PiD 1I!I:,g,aval ... salu i prod,anlilje ,~,AI'uml~n'ijlUti Z'8 ,~:IIUlra

I llIko [e ,S~llernLo [d:iJ:re!kwt ofi,e~aViln lu ot';1orelJi:hpiUl.ilija "Alumjnij::l' Ivo BndviC'.'lI :p~t~,iu 5"'~ ~1Ji!.;j,:,el'.!e~e ~0~,p1l~ u, ned:rvn(l11\l pis:m.u. novoilll~e !,[lema bl'!,l~,lm ,radm,Clm.f1 ] Fediel'ahwj vi~di :?:apl:ijetio V~:ad;i, mostiu;sld k(),rnbj.jf1Rti di!li" d~ isteknm njij]OOOil'SpOrnZ>1ul1:<i lie :teEi jeflinlll s.U'luju odeteklIl"o,

prlvredau MOOlaJrlllr Sarajevru.,

,.Aluf:r.IiUii.ij"je'oV'e ~odi(le tte[?QQ, samosw'110 ]zsCi na U*,HEC l, Sutl:lju ;;:3 n:ilred~lJ, ;lJi~.f!I;'i!hi po S'~;~ '''l;;ItrEillm dieu8i1I11:i1. 2'. <l'tJ'.

_s_.gU'-J~U~ _

P,eln~iloner· lrale 'odR1ah _______ -I PDvlCllnje !

-- - - -----

: [lIND MERIUIN

Ukratko

{(~ ~",z,gl1t!Jr ~ 8'1!Jdy

S ;<! c:ni"H:

UlQuJ~ic !

NNlPiHa 101Ia,d'e frlnCUUB

.' F,fflItoosl!:i, limbasadhr'l/l D[lISi;!1 i HC1'Ccg{li"'~~~ Rol:!In Z),! ~ao1alFa,d Guines)

" • )1: ilLl~t S~,]

~~:d~iiJ~W'ie J He:oct~~:l'1~ ,i l;'"P~.lj)iI,'~~ ~.&I. ruc1ITl.l:1 -ovm IJJiS'uruelt,Jl"

. , Oim' &l!.dac fil,8

~jg:~Ia. VUIm ij;frloc'~ Tllt1J~, ~1.HMiklt.ll.dom Ba;r"~Sf,Ei.(lll~" p!;~nQ.'j~F~~:Q. Z:il~e r7.l[mo $!1<1:i!l!y. ,l;IQd:cikn vJlld~R~PIl]j,J,iIfe 'Fr!!nc~£:ke .f9dll :Sl!\d~i T~lndt;vl. BUI it .liaptu;i· ma kort: mfe [iIliSm:ii~lIclh: l.da~i.I.]lJ!. pmci~uil;3nill: nall'czih ~n:dme~t",l;jj t;amih zl.Qt'.iJl~, tairJo J: organirird!Ilj),g:~:rJ:m]I!I~~.

OrlJen i Ikrrii FEU H

PrRlIIIiII zl8ltdn'iml

.... N~. ,i::lvtd~~jtl{li· !;,Jec,ni(1][.;];, 7-

k,i~a.· ,

k'Qja, ~e ()dri_@:;l rb!~er "!J ~:wie'f1i.l. l.3s[,upf.lidru iG!diI'llQgJas:~(iI IlISVQjfii ijzv· _ie~t1i .0 t<licr:m ''i .. tl~Jdlt'l~i" js.1\:~m 'iz:Vie~tai'llm. ;:~:m· i@h!l!j~mN',aQ:~~J:n~g; o"boo:a :ka 2tlllgo:dli!'!!J., U:~Fe1tle.i Pl!at:I. OO~~f van]a S""j~td~Qg d:,mll i N~ d~~lj~Cmei!lo,g ~_r;i~ .U~ d~" d:l~e~en8: gOc'Ii:5:i:i18.,P,Ii:lillan:i~ i ~h",.a~mQ~l,;u;liU_:hIir.n ~~n~7'$ifljl't:l~,'ll~l(toe~ffcim.a,~tl~mtlj nsrnJllQ· van!Jlij.]l!n:-ifI~l~ Fernl.

Ora$j'8:

101160 IiOnRa

., N"e~P81eili:_m demebj· 1~l'Ij;mhn!j;J;i;l.Cljim,a, iiJj JP~ 83vliko:mt:a[lR'\>Jl'tI_ ~(,)i~, PFema fede~om ~nU::l i:m.aj[l:l pm~(I ~alJo~,furili.l u:ilhlaoo ed l5lDnaa:rnk<l 1Q:[1lfurena ~~tnU1S:!l ~ d~!lll!" li IlIiI!j~Ula~. gddiiJil~. U~lJtw. frcl:rn b~[~ is,p~@Ceill) i t.mnsl:l<:lldzese(I m~i~(le> F!iflll:losi FeiJ'II.

Su!dlJl l[JoboJIU

[_U

IIt-n~l. sod Il! D::iOOiltiJ Jl:O. if',~'f.O.J·.eQP:.~~.~1k .. ':1 ~ .. ?oo. • U,\1' A!.le Sn!l.ca ~ O$~leJka

(&plill171~k3' llivauslta) I';oog r.J;t~o;g ttocirn<li Jladl ~j),ti][l· hn i>t:;nQ\lru:!i(llo!1l p!x~nie:, liog JmpOd'ruiOjLl~~~ .kQII Brod<l., ~~lQ le~U'n, U Ob"ll~-,-~(J.rn t'!:l2TI~~l'\lu'l!:!

. - p@,t\trdili.-s'l.1 da

ca te.re~e !la ic {ldi m!lij~ dtl j !!I:~lI 19'92: ~d1ilJJe IElt ptJIc:lnl~ilil.nOO4l[Jm®g I~a {.:1,~~1l1i;liOl!liroN~~i1e .:::M]e,

2•··· •• · ..... DI'1~'III1I.il\!al,O~:r.tlaJ!i, a ktn . e In '0"

23_ apr1I1lIlni<ln~ 21)11, '. .':__ _ .. ' '.'. _ .. ". i

SAZNAJEMD Mostars:ki kombinat triii subvancrje

umlnll' a 'rual

,

ce

]::11(0 Jie gefuml!~l]i. dire.k:!o:r,,A,~;t1!11j:!,!~j!J;l." J\lO ~n'li"'i· ell! u tlC&VOOtl'il!;h~i$m'l.! :[Jov~~ }o~d1TIC!jl 'l'1acl:i.~llJPtuieIiQ da blfieMJl!1 niillOlvCIg S:PPlt'aZLIrn<! o t~dilv.R'nj~ O!\lQl'~lJihpitan~t.l vr~s.taj II ~~e (!Ih:l\~~ne te kruli'l,pmtiie pre:ma bhr~:im. ra" d Illlti.ma, V:liudiu ",hilo kmIl~ dLiil!,gome"'~, mus!:llriili. ~mlwb~· nar i dalle Zcl i ieIiinu 5trnjl~ od cJ~ktmiJdvft1Qia, ii.1i MOSl&Ill. l S:<U1Ijtr~.

,,_AIUlm l[!ii" l~ ave gocl:Jtle rttl'l!i() ~m.o$t:dtw iiaii rIi~ ldi;!I~t i. slrllljl1 za narednu, 2012. gocljil1ll[ ~k!,,~ti po,sM·

IFederalli1re e:llej.ctropfl~\trledle morale bi ,elisktricnuenergiju k.upoVQ',ti za 70 eu~a plO rIDiagavat-s aID1l]1 i p mdavaU jell A,ium i nli:ju jl za. 48 e ura

.l'num. .ciiE!mlIlliI. Uprkoo '1::'C}:m~,. lOt[) 6e, sauafC1li1.o,. m .PQIlOVO lJoklls~ui j ~bjc~i It'id.ohit~ no\1>esIlKli\'£Tlc.ije Federalae "']<1- dIe"~ UKtle veti:mllilog v]:.'\'s.fiHm ~h;ktwp'ri.'f.r'l:d3~ li;'!Jjoj 11t IlpiL:!ICii.:i~ .l'I.i;§1][ i..-: s,t'Ojediooitu.

Razlog ~e einjcrliiCl'l dSi su djem: d:cll; ITI,tlil.t!!:l1e:rKijt, IilH '!!'If~!ll!5k"'m Ii'fjil:l:lI naken ne~ujapan~kitu [lukl:cari<ll' mil ~lQOtco k.fltl%p1Jlhirnne.Om: ~l'illrle upll].leui, d!an3~ .lr<r~'t~~ ,Oti:! 6S do, 70C~j'3]X1 w.e~''lIIt· S1:It1l,. iI prutoycmc gQ\i\tJl;\t: dl:l .1'J.~iii .ispod. <tOlllll "'CI~.

• To ZMti da iJ,j ·e!cl;:oof,lit··

LDblralu PDIII SU'ielSlll banltei

~;'l. EPUZHE 9'Vih d~ ~~ "illu:m.lnijl:l!··· widaii Il~~m.{) 'U, I::J_lj~m ~e nli!~d!¢f10 dill: l_m,!l!! .j),tliia .Iliil piim,el: aa £lEl"lliii1il klipili)l,]ttO~\i'j;~Oikilllll 'Ciiena~1iiai 'OIil~~ ie'[lmdllil! !~1l'Od eijenc. :?jei!l~ch,AlWlllmi.ia" 1.<1 .. pt:odn~tl'~j'c~uib'!leridiJ~ilil':ii" J:l!1$l'.e,f~ lohiOliiillJ ,P,'I1~ec. sl,1o.itih c~tal'ih ~o]lrnit:llifllii S~jf" tf'k;eiwIDI,kt, &:a~\i~rrni~ r~ IljJQ7J1Jaiitl! i :no1,il3f,~.e:r,!I:];g::l "j,a.d~,. ke.ia·m.o.rillil{M:1:ial!idkoJ1la~n:!JLodl!!l):~! '!it 0\1:(111'1 ~Iu(i;l!ju.

ivtiooe u,et~le:sIru:ill kiLIiJQ\I'a- ma.!lt lte.i~.p:1ad mm.Q!<l'I~lli-

'llii: za ~ d~) 11(),~~ piOrnq:li~a~~ ri " t'llrdli. [JiI!S ~\"Q[l[ij;"

:!i;)!OO l fI\l'P~\'<!u J~ "Al!il'f.Jll!lJ,- '~qj~ !>~ da ~ ;g ,.e.J:~1,"

~l!!" za 42 'elU'jl po m~V,iU·S:i!,~ mii:lii'\ u.i>kll'idtusa ~b(j:l'lom,

lhl. Oni. III .,Alllmini;jlt' llHtjudo 30. iliiIil!lipoJlit:J~'u piI'ija!<&Ji k~..k:vli je cijcfllI: l]Ja~n,l i. I1lil'" kno brJitui kl[l~Il;v:l2Q,)' [2, gQ •

[)1r2avne iinstitUlci,j!'9 zainteres~rane za IprOS~Or kod Vlnbanjia mosta

n -- 1-"" -IDTd ••• ·• •• 1 Z'.· I-.·.H,-I II a Doua _a za UD

oarBinoa 120.00101 HM DOdilnlB

Slluzba za :zajedniicke pnslow instit~leija IB]H ~r!ih\laiiia pomdu KJKP nHad" od $0 KM po autornobihJI - lea gnuTanB ce ostan 80 p.ark~ng mlesta

Schl2l'1a za Z::L~ed;l'l~i~e ptl:jlIQ".,e ~.n:fOtit'Ud~a BiH priie 'lJ'~e 00 mjei'ei!: iaspjs~a jc reodiei' ';iii il.rn.~j L'Jl~'~".i!Lnjt 1J.llJ1ki,~ Ill!: pru:~l'ora z-aport:reibc- ins<[i:· mdJ,;;IJDUi.

Pri:stlgle S~ tri; pOJnlide, medu.l<oj i:cna iiCa~~nalrJ~ jOl;vOOg; prodl[l~Ce. ,,1~" ~ ko· je ~e za~valro ,iz.najmJje.ll:tlpark il]:g :m jesW, mjecseotno [[.aJi:i[o P]OOl[ll'~ J!lajnHl od50 KM. cn.1:<lliL d\'a. pUIlll;dia,~, k.:d:q- sa;r . .rllljiEliIW~:m.ediLl~~ljii.~ mOl i T.r.m~ ;(X~~etr "Abg", 7~ izd!::!<\lanje j~d11110$ pilct'kfg,~:G: mj:m.1tl.i Il"dlii!i1I sltl 70, rnrnllS.J:ill 100 KM m~c:;etJl,Q,

- Mmi$;~i3rr$rf;"Qf:i !il.ruilsijil dWu Dam jcna!ug ru .Illirl'emo par)::ing pro.nQ.f ~~ ol:'Q 200 s:.lt:1~eirli.b m.Rumohii:lI . .m pol!l'eb~ i,D!s'[j.mcii.j3~iH. lea·

d.ir.m!kmricllS1r~zlbill za 7c:i1j:!l!'dl:l:leke po.~~o"'e ~11FiI;~~l!Icij:[I[ n~H ,MeUhii J!liltj.:acfend£t i. dcdala J.a 6r 0 ~.I::~lIlj:uma bid ra~~lrar]l() [eli:: bdi(l tmde .~lc:lluo~n, ~g:vO\r,

Pttnru dOlltupni.m podia,. dliilla~ ';;8, una jlM.! i i'l'anre ",Radcwog" :~kifi,g.;ikDdl "'h- 1b!3~ ja n.t@S;~i!I.. k(i;i~ im:a 3©O IlIlj:e'SEa, ddiva i!1i. :gQ>diS.ll j~ i;OOv.ajil~ ] 2oiiOO K1\t dol;: ~i olS~;tLa cl'll'l. .pat; ld:tl_g.'l IIIorllla plot:Il~] [68AJO(I~, .."ciI:Il.Q~,I'I.Q .24Q,mlO KM.

&~z[liilie[lTI,(i fill ~!S1il se :zbog

Qvah~ Qdlu.!iJe poj~~dlini i .

fiudo:ii ~~ml nil ~:.dJ.ot S[

jer, .i1i<:ll.'i,fodnoJ p.roc"t:ti[IJrn mt.ije pl'{)'Ii'edelrlll.l!I. sklildllJ sa ZakWl,QrnI 0 fil,,'nim J'l.ii!llavk!Lmil.

- SftdR &:';l.:mmo 1].'1 isllelll ie [freda ~.l13Izmllnllllni'e7_alhi.

k'1AJ) p,ool!to:.r3 ]zla1m~ jlC .izllr,ocedure:Zal:oI'l!OlI 0 li:3vnim Ilab.a;vk:'lma, :llli MD{l mi. ipfllk~, jt]bog [:rruJisp!lII'CamosriptlHom i""N1Q@ ogl;~ wmj!i mlii~""l)]I:n:i~~ POll.l!Idi3e~ •. U5~.{I",:i~u 'bib diip,llrltiiIJg pru(li:~:()['

ib'ud.1.l 300 mit"llIFl!11 !Jl o.lwi:m :i IlsdO.lC'i,iaB ill,. d3 fum:ie oJ);ratfenj ~sf~]lirn:tl ...

T~ I]~love iJ~p'uilJlj:a!,i'.II KJKI? "ROld", a 0:;;1,111 toga po.m,n.'li],g :m. ,i raajlllzl.!t cl~eilu ·-·~1;I~lai~ za .,Dli.t'liiIl:i. iIIV:a:t"

di~li1!1_ TQp;ose~:mo ",al~(l'.~.!1j9."'::1 "BJ~ktto()iPl'i.rredlil HZ Hcr· (J~-Boollc"~ (EirIi1lliU), je.hi, je [I(l\'ofl:l:t!hvendord [al1ie' i:mnlHlrskul; 1tuml:d.tlllil3 !lov..'" 1,0 cl.i:l'il:w[lo 11. llIoYe 8iL1b.ir~(;. lJi kon~"C.;!'!Jc~, ~i1U!I :8;tr ,.AI.l1Lfl:Iild,~"PO[l(IVOi b] f!O!ll rll€!JlfilC 1.'1l nmju. pladli graddiilliF.lBiH, kao i godi[!a~ .ma nmifle. Da se rnd~. (I Q'gromll:l:im,S\i'tHi1lI1l]R l1i«V'~<l" ])QHl'f'dfrt:J je i ci.nj'~l]i!C'a da je pro&fii)g.odinT]U;~O'V(li!""Alm~ 1];1 ~[1 i]~" ~. :rnll::l$t3rr:~k:e elek tro" pr.ivrede vrijediioCa.k93 mjHomliKM. F, P:

liouor broi:Mi aou·

pH.r.~[.nJ:g m.j~ta 1l!Il:Il:t!P!lllQ

aD

;r.de .ir.I;'S(:1{U.ciit ~U:m·

III

O'S,~jtil ni!! ~Qti~,'lellfe" l~E:lidiHll11ni~

k:o~i tie .g.cije:11 iti IM .. H:illij:cie Ii 0 .... ,.] i:i:bcr.f Z!!b;m~ 0 javnim l1a!h~\'!1kttmil •. Kflll:lIi um:!EL Ure(l. 1111101i, t.ll~O c:!;:-.lIlio w:lI!CHili= ~ldjJlLlti!,s. ie Jabi<lef~!1Jd~t.,

iP!l)i'~:parol ,,~~~' Ahmed Di]J8: !l'lhi.CI ;e;ZlI 1J3slit>r. da i:c K.!!i!!'! ~cnl Sol.r.a;j1e'v<l vl:!!sftik Q\I"ORPlu'ik~Dg [litlOS[OXfL, !I dll joe 0110 p!l'sdilJl7.'llIJe ovl~~te:tilo dOl gO'l.il'Jd4!l~t:'. Tvr;jii eli! j)~~.o nail]o]~i n..aan ella bude tsko" :ri&1£1;Ip:~~.orkQii, iii) dQ lS[;ldllll. ~~:B~~ c:!i~H~i~flC~ l\:~ri~ren i. d:.ll. ce ~'ili wakJod 2.GU) iUlt'O" nmih,il;~ rm~'Ilwi:'rn.o blir.~. :118:placivallO po 50 KIM.. S, R"

Komentar dana

akt --- .e .. ·In, 1

__ ll O

3

O;t~wn1 am ~Gl'l't1iaJ;. 28. <:(DrH!~ij,~~mj 2G11_

Tadic jlS: U KaJadordevu liizlrnljeglao ,od,govor na In.ajival"nii,~ie p~tanje, ana 0 jlUnskom ref,e;f8mld u mu

Nui"lm vdi.kiD flc6e osrail:ikID :sadttain<! te.k{lvin!!:

QVmcdmi.e'no.g ,jr"t.ll?"F;iiel!;Qg sll:i(t(a ~~.Kaf' .. (lail'devlfi. 2:Ji iI:!~.jellu.! !1!~~e I)Ho ~i nLznih tile,;l: :s;vi ~tllM<lJ;lI dil jiL'= ,!;,Il.OSl:L p[J~lIljtl. golttVo ~.dI.U= 1i CI1IU ~!ik Ill.

U lYm'!i:: se, iptik, f:tIaliO lPn:t~e~·!1i~. PfV'eJJ::>llill:110 st':

W,qldnosi na OOira I~tb~g.oO':i(a,. ~oii~· .ia\lllO f'Q.hv>a.lii(} "i1t1 I mlilO doorim IHi:sdmi!" l.'::Qte [e jJQI'lI]Q .iz Karadordc"'ll_

Jlija\i'Ofilpo ~~JU~ j.e: zadQ,"ot~aIJ]~;'i:":U!lI (lll1liLu. M.o je ~,Q gdhds!)' TMliCt', b.en::ltitgt}Vli:c"USlV.lli:[i;,. ,jj,!lliau. !p(IokU!~a"a s[v"Qrilti. dtli:lE. da f~ s:.f\b:ij<!I:."!$~i iidcr k'l)'blllj~~i USlfubl!:.lo]i oo'ro1i,~od;Ji ill': ,ea.k.j)u>ll'i'i.k:nno Fm.!i"\\O.~

bratima i\<ldlJr.!idla D~xU~ . lljleg9"'~ ~·efen:nd~:FIi~klipDhriRIi.

PredsjedlllikRcpliIJhlikc S,[)s:~e aile se, fl'!e~!,1it:um.; doo [Ias~kih1ri. N~!mlll. je jasno dOl ~ ,;u K~tadordevu ~ lie cl)~.i]t1o t'!1~11l. 'iVi~ (liJ !pto~Q!ko\iill[[l!l)g illusmn!\;ll", Ji:a!cp i!i) !)~hc;l PI~d:ijiim~. Ref~el:ldll!rm :p.I'tWili' k@.ieg se TadJi.t I-::sregotilno izj~S11 10 ni.j~, ~l!im)l:l. QI'101j ikO'ji ieDodiku~renJUI[1"I(Jojed imu;) VilZa:ffiJ. - o l!I:ldklDQst[ dr2- OJ!lini h [n-;'lIV05IHlrni,~ur,pn3.

IT 'IiItOir';3, 'K:ltfl~(jt.t1 Srbije :nij~ l:Ium 8].0 sl'Ilzio !l!.iO'il!1 pnl 1.t:ii!:kLlJ d.jen'l1_ Uglavnom ie j:lQrna'lfljao- sea"e.l'hll£ (I j]o~LiWllllii1!l IruU.l'O-

r!.i;i~rn:oJSiIl:[,e~:in~U! .1 ~.ido';;'U()'SE~ .lhH_ N o , '~:$IlJii, odgo\'Oi: :n<l "rio j:lli>I~[I< pilanje C!re'f~,~'JlJ41!i:ml!I .kQj.i ~e ~! ~!.i!.f!!U bi d OibPcal'l U! .~ ~ kojc dubekn zadise u!Ouici.nsb sl.!I.vevel'll.iliN nOl;se d:r~ve',. T<!dkjll;: iOlbj~o. b(lhu~!-iiUJ' ie, u,s(vOjri, ;t;rl~Q Jilajva:mi~ SI:O @'iI.sc U Q\i'Qrn. wJO;I1j~emu .m!9g1:CI' ~ph~jf~.,

N Ii sllsHm ku u KIIl'a,ctilTi'I(1;VIJ! nijc: Iacl-gJJ,\\!:'<ua." no !:I.~. o ki~~.cll!om ~Hea:!!Idfll~v.n,um ri!izgnU:l ~oe,tlj!.!l JIlUli u jO£. I1chl.iko (M.'"\iI)T~· nih. pioib~ern>!l kjoj~ optewcuj u, ()t.in~i~:m~1Jj ~m i Sr'biie. X:wnosl [Iijei:nla.ili. dasupokretaua ,.lJ,e~:1 rl.I)3,Dj~·· l'Qi~ j,c lJa~:<I·!;/mo \i.<J:o,2:~i,I.()(9, 'Kioil!l1si6.

Stoga. Q~"Ill~e ueia'sml, !l1l! ~,1J naki§~'~ilbi;WJvi~~" ilid,i .:woie ,ocjem: Q 'i'dikiln dQ~I:Lgl1u~i.Ql~. sas'~~nlc1! s B@.l:'~~o.m T!ldi6em. OH!e Sill wi:ell(1\"~UUJ l'l[~lllJ,l]'l<I:[:e 'S:lIDlO Hi! pgj!klikai~~]il~ja vJ'lsti· ~"Q'i polidc];Qg m,cll., kac sro $l~J bile i, one I1~e:g()\lt besnd[lemljlliv.e: o famo<.m:sk:om proi~.'l,rn "Z~~jIlVll'''', Jr\)jim ee (lJl i ~V{l ~o8i ll'0!:lc ~oh<l= j~gi. ~;i,.1s1ilr:i d.!!Se~itu~ hi.l~i3J. d!llhu.H nO!hh~m Herod!:'o:!lU! kr,~j ]3]hO!lCa"

NilLVldllsT:psb polijib ui og!'eJ.n~,il! ~'Z"'PQsle" ~QS~ !:! I1lHne ]9me 1;"e .illzriim Oplli.mizmollil usri- 1:IlB1!kulrabe;~b(l!gQ~~ell" Za to t1\e~)<!! mnogij "'i&ei'1n~= IIljilJ" :!ipOOohIilOS:l~ i pl'I'lil'iEk,e \l'cl:t~m~.

.I~ I !]I

. !:! ll'aSOJ . lit

(}Sma, ('l'Vog I!Si~oollloJfl;ldog 'i~[IQ:5a Ikojil hr HiJ.j~5ireno ,wifmatt :h1lD bi.()mot;,"I!!,peno 'ilia. .$.11: ]:)Ji'.IJiZIDo])§/tl sa ;5S~ 11 iie6~ :g:odia1;j1 S"Ci(,QS!ti :1130 oSJ'tLi ·g;r4diilini.; T:aK_Qder,~vj ~i!I.:nictkQji S:U ~C)iMenma" m]~tpriJ~U uhdamc.r.J:h!1 Bi~' i.m:iH hi S\i'e tlrepI5I\l.i •. leg\L~e_

Gd b;l,"ill[li~i~k~ Vi-

HPI8D Zan1i:aDi;H I AgelclII! ,Zlllore02IHu

iNakon Izetbe:g1ovilcevog zahtleva Alkalaju

RauaSd'eu D~Oduzen malDdat u HUluajlU

!ii.liiilbFL~p~~ .J;IfIi .h~~

-=~--II!I'-""

.._ ~1IIiIiIIl~=-~~~~~~ tiMlii-

1IiI!iII! ....... ~" _. .. ~~~

l~. _~"""""""'iIiiIi~_~iiIi."""',~

~~~r~~~~.~

- ...... IJIIIIIIIII!~'!i~.._.,_~.~I~

1 ..... _ .... -

MIIIiI~t3r !;mnlj<s,l':i h I,JO.IiiI~va J~iH S'\~I~ Alhbj pruduzio ill Ill<ll!!dat II Kll.liv"~ru kOilliH'OVi!:rZfiOiillil. 3mbflSadoxTI Jialsinu ru'la,ad~IiI'_ m'l ~7.;rUiiit .7..:alU,:j,{)\1 'iros,l'Ii.llGk.Qg Ciil!lya f,red£i~~l'1i~~\I'.ImH Ba:ki1';"OIIA--i~· b'Ovi¢a" :S~:lii!; .,Al;'82« .•

Racv:~~de:tl jc :milltl1dill( proditl~er:J do :31. jllll!!~ owe god.~ne, ]lahm &m ie ~e'n:lt)~iJJe~ov~Ce'l'l)g katJjll!(;\fll TllIril!: SSlJcioviC [JJ{l~lRO mlt-Bv zah lie'!' Albia) IliLll z. ,I;)lll;~-

~JO.~~[Ij,~ d~ "R~¥·aSd~ u~ba pri.prcmi.tw I!1naprii~d ~~Q\1CIreml :p;osi~[lI 1::llianllvilli l're&j.ed.i~O'.a .13tH KIl~ai(U~.

N.~ m~ai 1],aCilIlkQlE1!;ti'i'liIi :s~f d:r7,;a!;'E: .i.zi~raQ, je '\'~,~il.iHI ,od]uli:'l.! ad 1'1 ... j~l'Iil.ara, kadtlj);: :t:iiiWVOg ~.~ aJillJaS:il.dOra U KIiIV.::l][U.I, ~r:rij1:no¥aQhl~ii~JtIii"Qg d~plQm:liIII S:el'l3h~rn..Hr.i:l:[l'jea,k(Jji.je ilJi .. mMIJ..IV1I,e.menu :itfLvrMo slrioro :;Vie pr']p'[\e-lm~ za pr{;illZIJmltil,je d1.lZItJiIilliiE:I" . .. It .S.

-

Unilvlerzirte~sko~kjl~nilc:ki centar Tuzla

MiniSlri DOSjelili rudl.

RJurd:are; p!J\1rij!lClm:ml!.l pI· ekiuttmnroi eksplo.uj1i. ~l HIJ,' clHikiJJ m'r~og ug]ia III B:~:nu-· t'jCiHI:II, kuii ;l;-I!I hlTI~e1in~'.Jli, u UKC TIi~~,.fI'OOi!!~i~1 ~.[IlI'n~· !llli'~ fiolcl i Stilt:ijc!lL~n! rol~lil;::tl, 11 Wadi TK ~.:id Hasifs::a ;Sa •. mdlnici!:llll" poodsw.vlli.ds;i. ndik~e ?~~~He Ih~{bl~ka nmovl6~ m:l[illi1!at cn~~ [e,fiLl)cl_<1:~tv.o'J .~ ~l1ldUljlrii~ ~ii'erod ~ n.iH~~a:1 Tfhu.~jtn:l~.-

nismri:m:lll.Stir-[~], I!lI1ll3TgIJti.k£ i rndiiH'S(]!,ii!, lit Vlad.i TK -Z,dj!<M· Kne2iiek ~ i\ill(l.cller (;erglc] direkror Rudnaa mj[:kog ~ la ~~~'JJO-Illil! s na,!bUiim s~mdn!cl:m~> .p.reiJO'[>,l Fell!;!,

]Zr..!.z:i]i s1!.l ztl.1i ",talnou iU·ffi1 t'.:dJ:'a~:w~im. .prof~i· oflaki.~l~ na e:l'i ka~i!iIom i .R\',alitetoomWr:i[ljfaVIU!ljlI i: b:ru:;o:ikojlJl Sl!I po:ktL';>:lIH .Z<I]_JQ. V'.~i-etlene fl.!!clla.re.

!! S.fIfi'jWU

Komla~dan~ EUFO R-[Iv,sO p€ fa.GljB jJA~,~h ea"

RicaN Siirel U DlSjeli Bill

GeneOl!I ~ir RibllX! Si ref (Ri,i?hllird. Shin'dl:)j ~kOi1l;~",&~~f.:U~ .FOR·Of'!"C o:p(lr.a(;;ii!~ ,.A~~.~i1"',posjedlJ' 11~ 1J1I!Zll Bl'Itmir. gdic ,g:ru j'll d'oc~ka() ~Il'~mrai n~ajp~ 'I11'.r-nh;iloo 'Bai:.,. gb"n~ ko:m ;l.1Ida:. IllIEUfOR-a..-

B(li~ ] Sblef ~~gowill'aH su errenerno] :sig-1I.H110$[loi 5ilm:aci· j i 'lJilUl~Oj :l~IiIJ]~i t~ Qpmll"~C',i u obuci j:l:r,~p!l.dnib Onlilm ih

~l:JlIIg<I Bd'l .

S~r~f ee ~,e. t«(kWT! d'v\)d~!.~\"ll'e: p9$ig~eB~H ~~§Q,[i s ~iI!lelni· OOm. Z3Jed:lii.i.t~o\C: §'mba OSBifJ>g!:!JiCfc;1lp~'·l!ikfimi ,M.Ua~ d~:no:m Mil.QjlU.i6~1IJ> Selmem Cik.ob6em, rainisrrcm odblii!L' ne BiH~ k.H~' J ~. vis,IJoll::im. predsnnnlliJmm. V a ~enrl~o!IIJ! Inckom Cbiko),

Illztlm novog pn:ld~sjednika HOZ.~a 81iH

OrallD ooUIG Ildlll] Illdildal

Sacl:[J5,D i:~prcd5i:~:n i k HDZ-lI. 'B.i.H F-"-----~~-~, D!!',:lIg"£II ~~·i.t1biJl6~~ n::l'j"je'l'!i},lralni,. je" 1::19 b:[u eve sU'<lllke i. umucril]g. &::ir:~d ~od~:[JIc. rs3x:u,je SxI:l:.Ji iziz\~o· ra hl.is~:i:lII.[CiDZ~ll am. SaoorHDz~,mH bk &e oorb_f! 131. i 14. mil:.ia\1 MiOsroJ:!J!,.a t~\li, jc la sada il1idlm:ik~[I.:1i&[ zu predsjt:dimi~ bstramkJEL(;o",i61 je 1'.:00 kandsda~!li ~.p.r.edSJt'~l:lli.k~. fled!i'!lIll]O k~· ii1ru,dilTruh.i lIe[c~xw~tk(}-,lIi:e-re'~vIII:U;M. k3HWElai.lll.1II. m:-gllulz:;l!::i,ja Ii1)Z~a,koj@ je uj~dl'J!P i!!!l<!jJ,1Ci ~ir'·

(l:!latk~ "g!:,~;jl~.:k.., _

J:'QwJX1ili:~ ~j~'f :izbo~, i~) 6e JE:li ,C(:):I!'ib; Pl~d 1rilcim biti ueci rn::n~dat "atrc~.om mil i5~~111 maoitat6i1l :UDZ-a RiFt

P:tCds~ed!l:l$Il.rQ IIDZ-u DiH dmill~ec p(1r~](~, ~jlbdlmiC"n.a.kQ.jo~ i:e bUl~, !l'ij~Gi i 0 j)J:ipn':iIlJll1JI;1:l1 ZlI ~.wll]lucl:ti s.aitJO[.

IDom Ol1J.zamll~h snag'31 BliiH u SaraJJ~wu

~~~

PnlllOl poUodom .Mrsa

POVQ'liI:OflJ. obil k:.taJ.'s:l:l.i:J 'Vaslkn~ ,iIt!ler PI;: uD!Dn1IutJrilltilnih i'i"l:IIa~<'I miil u S31'aj(1:Vll odl:7.m prijclIn ]);ojcmJ :m Pllr~:'lUI.:;:I\;OYc~·.~ l p['Ji:p!<Idll iCl M.i~ i;SI!<I:~:Sl""DdJlnc<lnCl f OSB.iH, PllMh;(<li'ii'nic;. \1ie:l'fpk:i.l:I~i'fldni,c-a~\,l])im~-dipl!Jl;ma~skih. p1'~d!stnl{n ilt:1liv.;'I [u,W'lJfla:wclinll:1:i otg:lliltZ:aCI'jiil ~I H.iH.

I'r.i:£;~.m.b:l1:ll: .l pri,'P'3d1:l.i.c~ma MifiiSUlit5.l'1il odil:mll:JIC i OSUiH pcfU$Li.puvad'orn V3~hsa upu.tiU sl,lz:J!ll)~eni1k Jil)iJlis[m m:ilbr· ~TIle Zivko ~riSJ1!!.c i DlWlH)j\1l'cii Kan(:cla:i]i~ pi!'~V()d~.v:tliog ,~use'~lfi2ni~~'i.'a .ier-ei Sl.a,dii!~ VJ:ll,Iii~I'~iiJ!Xeno jc ~;:: Mi1l15ta" rs!l;\la odltica:J:u:.

4

Iiltit;~I'·~lo'ilZ.'~~l'{rW~, .8-': k r tu e ')1 DC. 0" •...•• 28. :a~'flIl:vat1J 20 [ !,'. '.. ". ._, . .' .. '. .

-------------------------

... ICJi,zakulla zabrano caninljen~IB! u manim g~adovilma.

S Iler- 0 I oi

Ig oo'ull'[[ prODlsa

INamdbaJ done!Se~la~sklj~H~ivo ,~a~a ibii se :sprflje~~lle ~la~V.r~I1;a(;iiie" WlrdE! IZ Uprave za mdneklmto QPOreZIVanj6

,rJiJUflift 8'lmga k1ilflltro'l<l we~ .m!NJ ,iz Kimr, .":1: t lndijij

SpediflE"l'sb. pmdl12t6l. pri !l'a m:m.je gCIl:lo",.e u edaosu

'mriniikill1 ~ScPO:S~lI.VlllflH i gt- i:l::l regiol1oID:lc centreu n;]~ojl

<lni6~~m. pl:ive~il.l:ilIlita t~, B.18 ~ml]i,

rot.r<lZ1Ja su odY. ~t direk(a·PU:I1m,[)~k.l't1inoi· adlli.l· :1:<1 u.pmye Zll i!'ldjl1ekiITIo QiXl· ci od 3(1. Rlalla nve good.i!:l~,

rczi:vanic (UIO) BiH ~\1i!te robu ktJoja ,~,k:d:ii<:i ic2: 2Jeml:!lja,

IDhhl.~(:dh !:IlI:i11LcNruredbli. (I ilJalt.k:ogi8mkakao~lQ 8U Ki·

:n~id]eu.mli earinskib ispo- nn, J::Ipall, hu:li..i:I ... :llI1i1l~uQe ie

~m"OJi"'" o:I[I'ho,teHh~,oJ_red:eI<l!ih i;lJ!rinhi. ~itlililJl!U ~_NiC\'l!:~ D<li-

Vn,'!itll ooiJe"IDJj{ldb;bimin.i- Jli~0i Luei, M08ulr~ i Tm~.

,- U \'.rorn.e.n:ima 1.eSk~~Elcesijcj kall.'ill se svlbeebao Zit opliillnak'iUl'l U;lf5:l!J OIdia, ... i s~fOiim I?OOl'l:!tJl~~lIIa li1]l'~k~t<:I ~~d'l'3;IieTe\~l~ g~d.'iklm ~roeLi!lIam~ ~ m~H 1 :iJi:Fi]w\r()II1 t'J'<:VOjlU,1 a ttLilliI~: gmd'ske S'J)l> dine i mj'!:'Sia !i,tav]iareu d01/l& ,Ji(.c' H i~ 1Lt::2:i prJki~ll.i. Ova.K\lom: mrn:dbom. dl:rekllilO:1ljIS ;<l'tavI~lu:e II :liiem~'lIIopraiWIIll PO" :Io:b,i lI! rKi.I!OOIl;l na regiolli!~c ~~ l!;t:- ~m~'odi se u ~btieV>i,! 2a uilddanje :no'\'Og propisa, ko.ji s!llilJ~dti<eru ~np~li~ i clhekmru mOHl!!.

Hoi.i.: mo rerde (~oM~ka nijtl d.oIU,~s.c[lli1l ka:kv ~;i bi.10 li:oga di,s.l;:r.um.infl'3~,<l,) ,"elf ].;:llko bi si)rii~il~ Ill¢~kl);fl i· W5[] [mal'veizadi~ ,cl;o k()~ilil jc do.]:!>!;ilwp.r.ilikom C~!fU1'l~' nja robe U CiHi.ns.bm .isposotava II :manj'im grndm:lm3.

S.R02A1A1C

Adlna,n IS as ic razg JJvarao s Vil'S"o,k~ml p1rred$tavn ik:om

MID 7 DDlui : SlrlDlaa

POI" UIDO lilj(ii,o

KM! 'k:..~.da!>iij;~m"rj'e:re pO:k~z.aI1ll· da k ~1j]O in:llhi'el';l)~tCij,l. U ,c>liil'll'!!1i:khill iispmi13,vama,-tipogkdUi 'SI\'R-' mog JiJ[I4m$1':Vru!t)ilII ltarclHlSlk;o !';iijei~sd rolle,

. f~li~ ~dj~:llyq 1K~jg. dilli,im). ~;M,~~S:~Wi'iJ iSp.ilS'm\'~.-, l;IiIa~[fIil'\\~!lIe ~o ~snCl" ~1~rinsbn,:cil~(lW:J.Il,t;o'" ~<!

i!J~Q\I'~] . «(lit!

I'hlhil1:t, S~IilO ;ciil'-'

in 1[11 p!rcD~ien.l~U v'~nr ~luCaJ;e.Vi( ~>iQkiI\l",]()--se d~, ~1lI I!l!l:i~ bZiil'lm.c.- -- ' 'faiklli.l"J;hi ja od ,ti~d:e!!e ~iI'iall~ i~e iinQ'1l,ii~ ~e 4i®e.Qe1.!~ and· @inll1:MI ~ki~,a 1Z)~o:s.il:! je :s-.q~ €l~". fl"I']liI~i,olfl;'l!m 'Ie Kail.',aQ~ .. Jc,

ilZ1rl!BSena i1dela dia Incko koordin~ra razgov!ore 0 konsliru iiranju IPmdstavn~c.kogl doma

Pwvfe:nncui prol!:lJ5i~da:,,"JI'·· -

illt~ r~l[-ed.s.·t.a'l;"llii.HtlCig dam.la. .r!l[I.:J!FI]mU:[J.[!ll~ !>ku~s~i]l~ ~PS) Q:uH Adn~Jllill~i~ Si1ls.tao se. juilu 8 'ii"s~ldmp:r'tr&'&~\lfIi:kom.l!l EiM is.~dlaJnimpl',~dl!it~~"llik'O:m 'EU Va:!eDlt'!.!l;(llU. I['!JeJ"uJ:1'! qRi~('i) ~e r.~· ~g{I'I;"~(l 0 mogu6tilOl>II i:!o~ ll$~imn:[;1i[J;~aJ ovog dom::i.f'm· 11m n.i~wwim. dj~imlll, i*n~liiI Ie i~ll d~. OO)'l.i!lO'I'i :S9:S[a~:fI~ ~~ml].:il:;l] it r~ElllIm:CIIIIta B,iF!:.

• hkj::JJ i~ d::JJ5>:lSt:lJi[l3k 'bu" die (ldli'b:!~ podl pf:l:r.::.m"'i~:e. Iis[vMII pri\!fCEIlliCIJOij .prc. d'5j~dal{.aiut:",~ i. \li$ukOl,!!: p.". 'Usl:!'lTllikll 'Ll Bi:H. lniko m.l. ie ooeeao dll,ce "i:spits'l:i. pub'" j prov~~'(iti Iqtkw) j;t tIlS(l!O" loht:n'Ft: Nun !,'l]a\\']li.h :ikleta 'bJL polhi~~ ~,c;erle_, N '1~Of! lPga OOJ!~t~,n eem,n ,Ia ]~ da. iJ'I]ZO'l'eJ!tIO o\lt koii, :bllailJ :m.ocd!l. s.ils.'I'[!\,,€'\'ecin:iil i.1 i

Ba-sic i In.&'JIm,,' fspltati ra,f;prdp.leri/e

pm:101)\C} cll'l pru01i',em.O SlI''t': - raniie~aiavlj~ml:i clh,'od'IlI;'· (,e:1il1o jem "D:I1C\7:il i 8'!iU"'VtlU pos'Jern l!,.H.

inJiliiiic n.~~kon ~<lI:;(~;uka, .ri".rcma ililioutltadja:ma j'l

f'otv.l'dio ]e da 6fl otblla&Pa['~:~:me:[IlaE!iH~ L:I~hk 6e

mr.:gm',ilrati i '~. d!rekroro.n~ 19! .!J'1"l.r.o ,~goVi.1j;'<l(i ~'" Mn ldmg

ZaI?~cllllJ IkIlka:n 11 Sh12b~ li:1iI l":fUl'I,. a p!{l~i1m. n, ::l:\I':mi~lllid~

'I.-'31I1ji!iJJ.e.puslOll¢ .ElIMrnfJs.hlb m:i1l 'll RS oilcr.ii!ii'!!l::Jsl.i. Ill. Z<l'-

vom. Laj&lkom, koji do~azi lllll~~ i.. S. l:i!.

Ukratko

HijB liilo 8'1818. Se'iImollia!Ji~~la

ZemDllres lUI Ii ',i

A~!!J:{t!i:i ~ Ce!1tr~! z,~~ilfR1gl(}~ijij l-i:i~.liIfil1}.s ·b.iti:[omjli~1l;D!l'q:]o[kt)g zaljI'9d.la 1:1 f)arnge'l1;I ilUl(iey il!l

] ) ~Ug, i, U. jll&[I.!JI~ ~gl. :'l,ff,b:~di :liU. tciIId~{Jtn:5 umjli'l'rne'1r~~l!)el.(i3 '~,i· lomeU:~, flJ~!:liIrl(!d SIDr~jl~ l;1~ lila ~04'fii1l~~uiB~l.ele, pilim!C!s~ F(iI!li!3 e ,

SIBIK

IDa.: .aianie buleta ,18 .2011~

Koo.1"d i:n:cn::iofli m!loor s:i· liI;;llibta .Mtlf'"i!l~o[,galJi1l ~~I?[C:i1!'S' i p,{2Il!,lOrltl;&. Jl':.l, jEIDCerllinjellflS<asi1anku s p[cdSIDil!!'nicim~" svih srr~UJ;rucli,b kh:lbOv3, kfJ~1 Win'i(;ipJflIj,~ II Z1l~I!Inod.i.· V'J.!,oJ,\,t!lll!tl smg. pp~t1i~o l~ >d~.g~~~Q$ g 't!ld!-'.l\a"L~;m;hJ S~~iiCt; SI:ii~~lrimc log bll!tQl1aJ.

N$ 'sf~dl!lici k(}j~t C!}bi.:ti ®o!h-lalitil,&[l]}{l~ '(II T.ro.vrn1- tlli neba.o bi bhi J!L5\!'ojm wcli~t f.'I 20 [ 1. ko~li ~!!: .~ Pl!dil!I11!~~!Jfr~1!,t poo~<!!I1" FU ~pm~kVJm:t1ii S:m1OC, P~i:1iI!,\li!S[ F~JJ3.

Ba,nja LIL~'kaJ. ilU _ ~II RlJI lD:aalaUila ilPlJM

D'l.1(]jrica: ramlihi ,rgjl1l[h ~!tIr.dM:i h DilZ1i\?C:lllt :Z:O~ )!::,'I'~ K~ll:l.1lJcl:ji~ iZeb~~() Da:V'J..;Imr.l,t ~:t~'~"~iu. g]adu u rltt:k!I1.,1it]<li~m ~ltoiIlI'l(Hli:c<'l~ ,l!jnle~sre. dnoj l~lizirni ~gJaQe V-1a;de US, :tI: Bam:RoJ L~ld. Pd ,o:1IE;Caniak>oi: .. ,;su!IP!fi. i,~ 70 dana ·[fil1lh~i j ~d !J?'Wd~JedniJ;~ RS Mil(l~,a,~ Dodlilru bdtt S~J .1:Ii! .Oi!.1:1 b(]if.;;:a~ tl! lS 'pl'~k1nill!li ,~. ddlllj.i scdmoil;ne'\mi. ~I!ti!iik ;gh.ttiU Rij.ej. ~du~ IIlH,H:l j:5PlJii'I] e:n!!il.

)Jo~i.k hI!] Jc. bko is,t'iCLI, r~:o ·~ll. J€e .seprelsp.Ltad rn~l~f&~t' Q.t:~-mi&:a~~joC ~S, CIa ~ dof'.i dlJ s.miC:llJC; clal~O~'lIk!fJ:mi~iia ,~ P(r:Qcienu !i~H~@Jid,ilcui:~e r~'

'" flird !lg-tl!~ P:f.3\·lt bi:\mCn.

iflatn i zloe h11 ~mlC8nJe.lnsUde O.aUD8lrCUI

brioCalll;j:e~iI'c.tm;d~ pFecli SlJidlJ1.1i!J1 Ui.\H 1I ~l!'~,&trol$t1JI] 1)13!1,''''0. l)QI.j,;;: ~:lI_bjl;a'Q.9 te ~. OOlilil$, Qpm~.ltir;;,a t(;ttti ii)al'lbl Dcili61 ~. -1;riVJtfclQ diel<;l I~tt1] ;zl.eic!nr prol'jv dvilnog ..,:ta:ll.o,. It,liI,iiSn'a.

Dmlil'lill a"l'al,.¢c:!'tlt;lk, 2Jl.. o1pIiilfr'.a.\I'anj 2011_

STAVOVI Zalhtjev Saveza penzionera Vlladii IFBiH

P8!nzilOn Ii! alB

D l'u8!Cani8 oldmahl

,Ove igod~ne oc,e:kuJemo uph]JW od 45 milliorl8 KMI dj~lg,a, kaZie: Ome'~lef,emlic' .' Vise od20(l.OOO 1~lem1iZ~:Qneraprima najnizu p,enziju

S<lye:;O;l.!Ia.rl.!l:l.el'l:ia pel:U:~o~ern y1}Hl Z1LU'ilZio,ic· od Vi!il.de fBiH da (ili,nab denese ociUll!lm opo~;eea:rni~ apf-i~l'ilkih pem~iia za ]'>ejr,pOS~[)oru· c~nv je ~u6e£!> IL:~e gOdi~:i1ie S.Rl1o~tinej)e!llLio[]!enl odrZi!l.ni:11 Sa~re",.l.II.

't]'l2iie :I] is'!il pot1\i'tiane 32 mi;~eC3> :I. ~da suse stekli u"'ied ::r41 oo~ ie.ie prIlh' .1iI.~-

Oa ie poosjelio dill peI'l~,imfll::d l'leC~ ;iz;;iia. ~.II PW[oe" ~cre u m3~u,. ie.r SCO(leklljt; per· veca!l!ie penzi.j~_

;S'Il)ll]ijiallil~ IP,oll miaj

• Tnh[J1lo dase Ilapravi ~l:rera5podj'~]!J! domaeeg b:rl.'llm l1lroizYoo!ll i. dil Qdil'loo pro~aocne pe:rnzijE .ipila.& bude 60 ~){i'Sto. Pbsdllrna~I'l~l"!ill t:reb~

PIUli1e111 IllnlGH

lSIllJ~~ .tIi ~;l!f:\c,d.iC~ ~~ dS~~a\l<lliuti. Sk'U!p:t>'oine S:l!~ V(Za u;dcli~~arf;;ntionua ZI1J{, ~t3..-;apig dOli jG ']:10' v.iSik::·,iOd. .~t JH_fsOO %<l. s.ada ilitm"g.

- 1~i l.1ii:i;m$lt:::l.do"Yo.ljll1

!:~~"Il p~,v~~!iliti~ .s= ~~ yl~. ~t'.: p:!'er.llQdi.fl:,b go~moa fml·Gl'Ig<l'll'Cpc!.IlI"2:1Oilil.ctiJ:tMI} a ·t~: itosil[J:ic.aa 1I)l" iS~ UJ;.o;mill Q. @~eJr ~ s1f.,,'k~d~lev {!~. :l~O;· Sl\;lJJ:?lie.1J13. ~ili'Qw~:I.I Ofimjt~ n~C3 .k~zaQ ~ic; 01,1.

5

\t0i.0<! dop,rlf:Io~po'Y~n 7~ :liestposruo.

·Ybdi F~~H IJl'OO~~le,?~' dt'l !;I :::iIQ·Ir;i0lliCe,m rok~. Izml n dug pl'~ZavoJtI .. fIn. O~~ godi!~.e oeekuie_mD upi~a~uoo rl ~j.ffiafl!j:e 4';' ~fiml1<I:la K M d11.lg.:l. cOd. Vil:adc [raZimo i ella o&.igl'lr~ :r!(liV'!C 7~ tJe~.efle~ rane ptnzije, jet se one ",,!.ilene :wogt:l :isplaliil,llml od do~iIlD' S:j_ 'f~)i;Q($(.lr, Vlad<ilbi~~~till ~}b.ffi[~.V~ Ii d)l)iI]o..ile~Je: a)(O" pi!'39 i ;~l1!.smvi·[i .pd:r.ii"ljefi1il zakJoXl:l! i. uJ:'~d!hi 'koj] idu ml [~~t! o¢ih dop!!'m~ • :k~, i:e ~J[I~.&joo.nlk SW\leza Omcr Omi!Imf"~.ndj..c,

bid po:>v,~;£e'l!ll:cl\:o.l]om if~ .i Z:ll!p05JliftlY.8.J!iju.ljndi, ,tE i~ sad~ ~jli Qdin?~?~a~l]n KlI! .~. pe:m<:i· O!'!Cfj;! l1oo(:lr";lv. 2ruJ ~ IJ~llrunO' da liJI:HJ:c III:M;(l.CJi:>!['Il'~ .. 1z1100 20 poottl gliJt{W~rnskog d,iiela velike p.rjjV"<!d~:M'ije i dO!! ~. sredsrva bm]i.I. uplilt-rn:.l. La. M ITa, irlsijs.b:l koll-:w~i:dll.cijiJ!IPJ:O"'"llJ • ~i!:~k!!i(.l, r.e O~"llere-fr:J~diot.

MaLe.r.ij~lni i :socljalni poloz8,ipel]a;jQJi~l)a, k()'iuh iii. FRLH .ima Ho..S4:5,~!I'e .~ \lH.e ~O@Od<L",a.

··Uzrl;J;~ ~{lme ii jedm;: Sltni." i~e ieJl(l~;ulj~ 'IlI4<!epremiilpe-· ]U2iruaetima] ~iffi() POSG[~a!!lie' .~ nOV'DC>lli rrO~.li~ dOR: ill:> di.·

Si~dnkOlV!ad~Feder.a.dj,eiJiH, zak3zan .. llI. jID da~a:!!, O[~al..aJil!ll jt:d:!og pl:i~u~~\'ae]a:lllOVi! Fedi~J'a]I:IC~ viade dr~!}"zi majlke' f-edera· ~noll mi nistra intseljc.nill oooOO .. i ~.~bil'gI~i,;.'1 Aclila (k,..

ma:n()v:i(;a, ~ilI:n[l~fi{l i~ :iz Ur-eda Zil oduose t!;.jf!;1!'JtOO::u Vlil:d.e F:Bi'H,._fI!l:cno::;i F'e:m:L.

O .Il.o~om. l~rm:~f.l1l wh&V~I1~1ii 'ti siedniee Vl:,tdc Fll~H i!l."'l1ol!l r6cbit:i blago'lilmne.l'.I(}tlh<iv.i~L~r~ll!i!>

U[lt strsue O\la!l;ViIl s;lmadi1.] ;i ... .<U¥lIlai ~mlliom~ta knZll. v~o~ 2OO.()[lO ~J!l?Ji~]X"' imi!li ~lJ1ihl. re-m:ij,uoo. Z9fJ KM. r .:2II.'i. !ll ~ironJlIStViJil- rn~o ~ OJnl:l~frl1dl~f

On ie, i:;l!l.n~u ·oll1r::do.!l~

utazao j.m! l!Iet"I.dekv:[u:uu.. zdr.a"~['\fe.rul ?..aMirupogn;.-:ioncrn.

Plol1eC:8;1iI81 slmr'lliIost

~ 'f:niZimo Iijl~IlU n:l,flzijiU:. ,~iti{llI dorna4ih p11t'!1.zVGod':J:~".] ! i jekoy."<i! i k:'(l'lIltrO~ll dj:e:n;;l. H· jckUl'!'a .. U IiiI;";~U'VU'.l:1lI. S mini:>trCl·_m ':~:IflIv:tltli'a d'oSl i s'l'Il0 clio !;S;CIJ[l,!4;e d:~ bi. 8e mog~o l1~lt:djliif.iu.li:m 4OC) m.i.li:l1mll KM., Zbog Ic~kc: siulla~ije ~ fI;e::ld!el'o: \laJ !).e~dr-a\1st"'e..11 e 2i9ilr.hc povoecruJl!l je Snl:l1n(J>- 5;1: ;pcmr;ipnc.f{j-b:ll; OI:1iIt:"1': 'r.:::[~na:uc, E,. HAL4C

r~JllJOl'1eri S,l] ogeEwni f.lfl"jeg~l;l.gQn~ F~!1batJwjL;:;!;1D. hi d:r2~'\Ii 1,arlamell!l.itJ:ci .: imlil!(ipCnzi]~~ M .. 2.31101(

-U7.<ISollllLl'Ci. ~n~tI •. iP(l:Elzio-

!I~~ ~. 'Si~1. g~d:.ll.!! i. ' . ~

kiilkoo· ~Iii ;1'i~ie~(L' .. -,sla" V'J:jITju n1:l!:ve Z21hlj'cU. lb je

D~r~m~ren.o iSIlwsr.l!iojl :silli'@C"iji,J <! ;[)Q;O[Q,r,OJ ~a;oo ~le< S~ ~~ <iii OOliiktWJ ~lI!i ~e i'i" dGl - Ira;re Om.exe.[emJdi6.

10m g"o,1II ~j1;'O[U pti Pflda $J';Jrnn ~~dm~!m kllllh~. ~. k()jli je ooi:goao 611ut<!:k;m;iC!! i rOoSt!.g;:l00 [~f.I :gl1<]ovr.l.,llposije.a.ili i od l1i~hll.h~f~,:LlQ j~prek:siIl.(llC UI pcllL.!f:ht1!~u Li,ic .j:l!iVi! k~ prodv Sllillir.t. Taj:gol. matilil:io IDlI.ie [I"i~taruijrn. 5ifrijl'!iIClf'llf) 11 b~~~Oiilli I;)vlJg e!:itaOi)!ll~<!~fclit1- ~,ejlj:ll.

Gig:>,rod"~n 29. nffillc,lIIi· bra 1 97 ~.UI 1I{:udi:r;;ll~ l1i!!i~il'9' fei:~i ji ie illlrnt e!ng!e~kog fl,!· db1lilu.$1l 6JIi< 32 osv·llJlj~.&l.~ n':" Q:ltj3, :~l<> ~I;: 'hil!lllJi:'i .kQj:~ (~ te~~ i~J~~ l~l;lod~ !]~dm~~i~t,V<i· ;ii;l za vdil<Qg d~~..fi[I.m~ml na it'll!Jjer:J.O. Ii '!;'3:1l .n~l!:gII. M. X

_._. __ ._--

UcnlD:sf dana

--------

'Gi'}!I: ,Cl1~la katJ1'eta III Mall'l'Ce5tllr 111f1a/~dl1

Rajan Gigs.

ueteran HOlelm se! sUllel dlUI

U utakmlci protiv Salkea postao najstariU :strii'B:la:c I~l his~orlji UgiB prva:k.a

Ovajoovj!::k odllii;l'fW [e l1'elri.llo sjediri I:l .paiJ1lj]~:m.a :i! hlljk.rtI~ina u k!!cki l?~d lJe~og jexerr.a. 0i1fld i){)smieI;':s~o'g, ali 0[11 1lI.pO[110 o~b~ia ici s h!·dih .. b~(lg terena

RaJ"'~ G~(R.M'U Gi:ggs) im:ll 37 ~["I!L i l ScI) d);:ma!, wi !1'i'@iitu 19~nli<! lil di~fll.l. ~';,.{::In~es:te(l" i~lI!ai·te.d:il .~i:i.kil2.uit cia j:us 1m3 :!i1JJ~e :u. j{val.i[oJ1:·1fd da pr.km.iVIl'RmeUlil" kai[)~'Vo· iev!!s.D:t! prot~net.:a li;lcn~illskim mlIKirlillm<'l1l::o~c s<lvrc,me[]l] tlJfdl:mJ pn'iI(lZ'~a:!l<ljIUUl S\lt!DC: l!'1J:~~,rn~!;.\d ~g~e di~t!-;e i.d!Wt () l~o[i {j~ jgte.

V~UZ~O~13:r ~;z VC-B;s,:l !] ci i~·

O;pclinsk~ sud u Zen:ici

POIU,rdena 0 I II

urOlllilU tuzilBU,ilCB MliliC

S:ud!ii:l Opci.I1jj;~t1g 51,ld!1I 1l:ik!llldlD€iIl;i~ lhfko'vic :1'0- tVl'dio le .i~cr ~Tiy~~k:1.! JkrO(]'V mzirdjioOt: T~ zi~.a~rva TmJilDiskQg komlo;n3 Di.jane Mille. Omi ie Op~JJtZ:l!IlO! d~ ie poUI1,lJ.a kr~V1(;J:Hl; djd<>l SPQlnQ@i edaose Zla:lIP9I['~IhQ!1"I pol.<J~j", ii;.i'!ud~uv<!..~ja i:~!='a~. :21olJJpot1'eoo:lM p'olo~jc~ ..

VdHYVu:I:U sl[Id jFecile'fliLcije

!.lake)!] pr.i~OI~ . ra<' I:e p:r-

vo TuiilaSlvl] ~ a pmom

~ O~tl[]Jski MJ:d 1:1 u'fj iei dla "'0& Qvaj sbi.lCaj, f.l<l!kO'," :5:1.0 Sill I!;o'~ege t!.l~h:eHic.e .MU1~c ~z Tuzilasn"!ffl TI!II7;aanc5<~u.g .hl"l~;o.- 1:l:J., :I oucia i. Opi::i1Clsld sud. 11. 'lu.iLi.[r::a2iii svoj:e iZ'llzee.e.,

Z:iuilim~,i'l!o j~ da j~ [O~um d.j~'l)! ~'trag~, pa i. u.akor.l podj_... ~i~ (If.lruil.Qi~ [l.!fi;~ika ril~" lic n.wm~~mn) IliII :s\"Om. ~O;S~Ili"

NaJ,,:oll §;to i~ r;~;d:iiill TrifIro\l.i':; PQT.\\'!l\dlio ,opluw:kl!,~ ll'ebilll~droo:i["i d.8JUlmizj:a8.fIIjrz[lil1l p kr,u'I'i.Cii,"Aiko se llliilldj~C;lII b:~9,!>1il[ dEl nijel\::rhi'''l> V1~

{l\i'O'Jil ~u:dl:l. odIled'ut Ce d<!u.un jJoi)i.'crna 8lJ1denjilij k-..ao i. dina" miku' i?nctc[ll<"l do·:hza,

.~\1.ilic ~e QPll:lZe-.m..l da. ~e i~:lJl!I;dH:a, i.sbz ~;"viedQidilj'e :;o:WUp-oiltcbo.lU pouio7:.aiillillC·cUa je Jtll s;\!'iedtlJ(:in~ul1riRuij:ll!;/'.l!' 1;;1 f!.~ sp·o.]!'Ii 0dilQ; zrollixlit~·· d)lj1l1;l<ijlli:&~ 'udno~ tu:iii ili:J;; - ~viedok. A. Dz.

,SHim r/a.la Oniiv~nitell1 u Si.~iu

Pillkasovo, dJelo rna tllLli<,cUi

~OIHIIOlnliIO: i urlilBid'nul

IdIB'111 IDlililO,DB IBUr,1

i\~'II[!iIi!.i.mJli .Amru'iki3.na(; pold{ljl!~O ie llnh'>!!a:il-e~u Si· ooen~,:>lfib P;;.lbla P:i,k:as<t(iPi.G3SSU) v-riiOOJilu v:r~ cd d.CS{'li~. m'iHona" CI[I'a> pt1ld tlVllctQm, d~ 1>~ fjm.~ {id !li~e pnld<!je na-

miie,~] I'l;au:c,pim iUl<I!tciv~.ii~ ~m~.

SlJk(!l, "U~fl:lJ!ja d~emik.t· .Uz] 935. b.il ,ee pOlll!I:diC'rn<i 11<1 1I1tkic:ij!i .11, jl]~'lllLo[ldlo'l1l!1, N i~J1a 'vriJed:nlml pmd.i~lli"'" fila. ~ifl ml,·S'u:ITIl1] ilmru;ul(l,] l, .B,5Iu]~[i)[)'lla (ll;n:~.

Vez,a rnadaJ~~rniUl

Par Clilrii glldille ZiUI Ddl_uan 4.80iO HII'lmllll/l,

I i I

"fr~ :S~pard-Ja~o"k frri$l\ S h.eJ?pa:rd-JOli~mi\lic~ .61))) iz ~rrnl:I·I!l. VgjikojB:rilarJijii Dzcj jd~o"~(: (fay~ S,9) iz N J,lliorka. UEJo"':I~,<I]i: SIJ ,~ pilI. Jijt ledd godJi:t:u:: na kr6[flfi':~ ajui v~!E:l!icl1lli .~e :godi i rUi; ~l.l..ll::~'ll! t(~~" AH i ~tlri _go-dine Makoll. 'i!je:tlfi;!lnj~ idillje fi:iv:e tldlaijrrniokiu 4JtOOklloilJ!l!o':tara,

• Tri~ lil! Ve!ikol f.b·.i~a[li· ji im.a :J.vujtlp(l~ud;icll" II ja sam ,lll:h,'Okal ovl~'lt::iI 7"i I:ad sarno, u 'SAD pa,:Ili3~~lQst, ne m.oi:emo :li;i!:jed zaiedne, ~toUia ce se W I.l! t'JlldlJ.i::lJirn>li

pLum i.jelliti, s;U mi ni~mQ liltdi ~OJl prrw@;: p]lli~~r~jlu • rckRo ie D~ei,

Hodl:i ie .kal:t1< se :sv:lki mojesec vhfe redn(l~1l re da su ] d:lliie 7Allj!lilIJ~$elli i,

Tragedljia na flloridl

DUDlg:O:dl!i:n,laH Pli8loillem Ulbi:OI mid,lI!UI D

F'orowcmi! u~.ged]:ii~ dogodU<.1 &:fJ;;;:t hJgu Fklri.d:e l:t'lCla j(: dl\lug~di~nj.i. dlijl5ca~ rit~9~i~1n I]biCl. ~\fl;iil:l; ·!II:I!iku, Ol~ kl(J,jll~prv~jX!ZJ,'~PU" 1111.0(; rel<ao Ji!: d:fi Jif: pUkuli::l"~u' dI~e(!:lku OdU2lelii piiitalj koii jej• oovoli!l,Q~ !llU~jl10 op:tilio.

Djec:eakml.;;! majkaD:Kl,j~:lJ:a. Billlel. (Juri3i .B£tlmm, .33)

pugod!;n-a je 1.1 Jcd\:!. i I.Iwffi it: od pO~li.:di(;'1i nlI1J.llV'llnja,

b~l:aj'ijlelj[ ce pokll]5at i :!'8Z:g(W!lfad s di~lefOlm I) p'lI.& cniavi, ~t~, .m:: {lIfekolLi. clia mQgUl:lUll;I,gD, a otae u .pci:.plnlO· 5ti sa~aduie s pol ka:j~iI'l1!IJ III ]!1U1:li;d u"~giCn(lg' dOgadil"~~".

• M;iJj s:i:a. jl! w:oop:ii'l!oij., 01 Eo.~ie" 1J,e mq>gII vj6l'Ci,vat.i" RT'a:ill«J Ie:relato di~JV 01~~ko[!em pdieu prljaVi!!J ZfI j]!e:milr.

S'peiG'

• Kflti Vic;hm· (:Kadl~' Vi1r:i!~iI.llI.f£If" 48)upis<I&a J;e 1.'::ni~· go~:~}(in~Xl~ 1.9.·?2 .. _ !,~~.ii:.!1e. ]l~~ U fiiver~~e~ll ~ Ai~~.~; '~}' ~ ~

rll~;'U o'fe JOO~n(;: tl'tbala '~!H Zt::l:lil IC~\'.~,g

::;t'UleiU'a. sllir.-alac po i~dafl I w, cak 19 ,~:Wil.

r~~ pqromc.!lQJ trad:kljli'j !lJIJQr!! ~to,dQbije' 'JIJ!U d~lJi~ $e i ~9k]M. Riief1-e ti !>~iltlsk' 'XlIji I!mlli1 JlI.i.je mogla priu~:Liu.K!:d<tr bi. ju.j ]w'lo'eC":lIIi v()Hu ta U~~i~IWIi,. :rooJt'gm5~ iQi :ku~~lii oTID<lri.C. alii su w~t-ak_r:!IIlJi di! {"e ,~ do!)l.(i ~m.g.- ~k>o dupl:Ol]l.ix!l!- Keti ie' kiUab d!a -bi Ie l JiOgJed fia .or.mfirl¢ pddsm:~Il!~, u&:'lfie.

1&lrag8 orliulJeM

Lj'9kars~i konzHi] luNrdit 69 S1la sa dOlgodilo na Inte~mom odjieilu

,GrJOO·\lQ td .mieseca:llali:I)f1 :s:nl!-rti P21ci f,ettde:e Hasiie Alel~t U p:t'a",.a K:IItl'Wll~l,neoolnice Z~I1~C" ]pok[\l$:[l1:1 la ie: is[.agu OPOlO'IUPj:il.t1i11l ~ pOn!il.~;;t!lJu ]iiek;3r~, SJIl7.ilc' .~ . . inl~[n,~bQlcscl (Ii!;'e ustaaove,

thll1Tl13!nm IPonas31fi1ie

Zeni(lIilka H a.&ija A1elic :V.I:l":rn inula k9. fdJ!fl:Jar.a, ..

!liC;;1l5h~ V.tbid Z:3Ltl':azioieCJd

Up~lIe 'b(llfl~oCe dill. Nei~;j1lS.

:p<in:J~~lJil~ wuiOOiilJlfib~ieJ.:ar<l.

1;;rn0l:1L da.sIIlI:$~ pon~Ji ne-

] !!~m d:irol!:mt Slriltia ll:iiSW se l£isna;;,j, koi:u [:lrll.... Qdi Tuz!]asllio ..' ZDK. .. K~.kOJ;JilUn lie: l:KllV.~~tl!} Iil {I¥oil ig!ll:;l:nO'~~,l.ii,F.n:llli f!l:ili, pre,. vje:re (]j~Kl1Im~lla, h~ 51UJ.~i [I!l'~ia\i'e ],bo:g f1nv~l'ljOg Jl~' z~d:!}o·f:ifWl[l tml Oig!i!e~v:itn.1Ia Z:lpoil:[l'a~·:311.j':Il; f slfu:eJilog 1I5U',;(~\lllJllI~a pei~dh~illlle-

om.LUKIIlI'

II

m:nnQ p j .mOli.it.i.

n~od!,e1~ ,b.em.o e~ .gdie

j~ Q.IJ.lIpH::mflJ(lJIl1l: 00 r.lQs[j~.diea sepse.

kitnl na hfologii~ KB·z"i!!, D0s3da5niJ luk is(:nt,g~ (} fC da M~ clirek~q.r-· ,."ci;l't" Ie ga, u~a~ii~!) PQ:;·~'liIji !D..d~~¥ot"nQ~~. ~\Ila, se ~{hiQ" rna PFOC(iS ~tm~uo&usa\\'d:)\\'~t'lj@ ])i!.ig;];vJjI!!liLh lje_ka__'F'iI u ~r-.!jevWl-'.' aU ne ~ na,sam.o 113poijslijava.-· [I1ie: uZ'ell1idc..

V~,ada Bre.ko, D Istrll<ta porn az:e :sillu denlie

ZIB .'iDB;ndiraIDlIB izdU'oilaRIO 17015.10100 IH'MI

Vlada Ii)f!ltrikt;[li~'tiJu· dt.eI.l! ie i1d~~o·jiliO! 705,{D00 KM Z<li s,Eipcnilir.anjt: liJ'rCiIll~kih S~l.Ide'l1aWi, ~QpCJQ ie Ilia, ~l.'! (e:rendvg· Zll. IM),!,j Il~re, ~f\llad:ii!iOIJ odJe.la .j!~Hlhra· m".M~c RJ2..1l Ci",jc. On le OiJj3Siti.io clJ:.,] i!5e ,studiemi !i;oii .~:adi[lvQ.lje biteriJe dohitipc ,~QO KM rn_ieilt;::tioj ZfI ~I,i'c .lJIIj:~il(l[l osim illl:lll i <I,'!!'_gUlS'i:i1, ~d~ Ii:; ~SP~[.

- N~vi kritcrH ;<l:;l dodic"

lu . d!a Sl!I. lillllid.c. ....

m . o!Vi~·iegove porodi·

'1.:1: ~'l.ii1Jo];'n I.d nls~ti k~a !la' jlm;:.u:llic: dviie godine p.d~c IlL·fipis~ ... ,al'li'e :PQZIV1!. D mga i1.mjeI1l!l ](.: bodo!l'al1ici~piti!!!! ~. Odlt10Sl :51:; :nll p'd ml,ed~.le ila:ETlO'~.a :r:a&m1l grupe ] st!Jd.e· .n!![Ea ,. ka!lle 'Ci";]c- -

Ob~~javajlJ.t1. & ie ~(}Wiki .. fill js~oon ni':\i'O!Jl. i Mms.it.nil i hllh;m j!lki sit>tcm s:kolovallii) ID~d~",C!~je h.pita ;W;I\\']j<!l~

C,fvi~' NOjVi kfite~"ji

~[l' Il. HCf<!IIIlLQpr,;,1\'-an ,p!ll.f.'I7.<1,J s~d~tlt:e' ~j!~ stl:!rur@'ju po k ill:;.OCIHJ!m[SIS[,rm.u ..

~ Zbogl!Jga.!.>fflo~iiLl 011 ~ hodJjI~ god,l[1::l :filTIdli.j~, a n.c .b~1 f,Jl~~ :i~jlJ ·'C:lb~ :!i~lQ .Ie L[y~t¢, ,E. R.

11111

• DobiQ ~!!lrn iIlJUr:m:;J.,eij!!! o ::i!H:1n:i gqH)II,'O d:alli pOsLif,oe, a smrl.Hi.list 111 {)PCiillll p.' "'. "td!anll rmkon is:mni, roS:~imJjnj!koll~kt s l~ek<trQm biQ ie :kad je r~bQ ,.~oli~ll ;P<Hili-, till i,k:Q lL11ttzikc''' - h~ ,C AlctCe,

Do(fuj~ d:a 'i:e vi~ ;sedmi& ca pokll~~vll.'Q de se 2a~i.; doli: di.ockILl:lOn,~jesJ[lp.tCl·iIi. m:IUl'Lkt. 'S dhek:wrwn -tUiiom SI!J'Iik'Olnilj.

1*~.j@k:a14 £, oojeJa iR~j~~ ~~ lQ.mniite:lllog",. OOtHiltqJ; a se na OOJilriVi'lil. :~z.iav:31 m:lliu~!iJ1;j£ 7..3 .iH .p!:tII:iv pillhl!:t.'1Il* ]X!tSfllP.k1L o :konbemoms1lt~:liu fO[filIirdl] j~ [i~lru~i ~llJjJiili11OOj:i Uei m (p:I 11ICJ:(l llI;li~a[lq~'i6(1("'1l:I~Ulahu!l {)d:!l~{1'1;'Qrnos~ ~3. f>tru~llog :ls;pcli:u< kazse ie za . ..A'V3Z." di:rc.k,1!O[ Strik:l!.

On jepoz'll'<J.O ~vep:u:ileIlI~C # p:looCilice koj~E~ajrtt S~· IliUl.jlli .rJ!:1 ;$~ [![emiil,rmmll PQnmitl .lIeprur~:imiaino&lI .: ~ ebease p'.fija.1i"&'IluUp.f3v·.i te cl!a im, on .g,~[a~dil".:;J pro' ~\ol!1tllie s,veolindlV<l,me I'snilge 0 ~val,::olll , $voj~11 iOl1pos1~flik<!- tit. _ (JNIJ.(;

ILi ekarskij kOmlzill:ij

r Up[j:;ma~ flam!!:!! :dub~em,ali ],ltldic.!1d i ])<11'0. dlee, jJ~l, Jilis'lll u\lijek sproDeoi!!:Wl.1ma". NLli~:I !lUtlcmL ,du?ih~ l'ng ra ~~~!!;l ~h'l)!ll~·

Alkcl~ja tPnlici:,le UI Barrlljo] UJCil

Hdmauanlezbol Iz,all!almniIBnlh 11.81118111

U .pIe¥~lJIt~vnQi i1lkdi~ poiatime kiJ,ll(pQle U!:,I!S~ i:li:aM. saobracaiu b;mjaJ· lucka[l'Ol k:i,j!!! .. i:e od 4. du 19. apr" i]:1 s[Uiil<riJO:J:ilira~ la 1M 'l'o~!~a ,,-~ogl' ... uam!'l~-!:· [I[~ SUtb]1l il>ll

.am,!m .. (lbit~mln: bln~' i~Celle'lo'! 164 ~¥ol!l'$

>rremOl r~rd\l'~· . . . ,

.~ u koje ~,e :P llo'pi$ilJno U! U!g(Uiflse~ll~Ull dr:u~t\\':a:

<'] . ~·b· ·.n .',_1:>",,, - AkOCJla JC ]J]llala za {:i1jl.PO-

~.:!, mo: 'Cl1om, gl:a:Sl:1Jl!l1..tl, .Ii'onil., I.m'" .. "<~m' •. ' . .!I'. '. .

~takJ!:irm!'!'mil,lI ,me;. fm]~jlil ~ 1m !A}~'~~I1~~ ~1::£P1e![il!~OO~~ 'ILI .• ~

bii1akoji rnOOin doJ.am~ !lata.. ~u; ~~ll!rol~ ~VliliI]~a sa:-

rna ii,Vi}[i .. III smisLll pos(a.v]il'l· ?h.~£'lliI~lh pmpliSll ~. ~pctnD [Iia folij~,iiicl.(~.nno,g.ooicnilt le ~ b~~I~u&e .po~E:. . '

:>:l<!kbl!Jl ool'lmu ml Jab:rrfJru: I?oi!l;::~la u Ban.WI[.l!I,c1

ugrad!n:!:uJ- . . ~O'.n tr{)].kall1: ie: I t:>p,I'li.¥'Jl}OSt.

,Cllillu\1QgpHlvlb im~'1;a,:'lI arufO~1JSfJ.> ,§i. od ~lI:\l.P.[lO .S(~

iOamo !,1t}i!]a Oruzlmib ~n~ d.ul1l ~1iJlt.QI1J,llli~a koji su

]3iH,[1'Ci~icujf!([.I;ih ;II,~nci~a!ll.}'Ji;. IJ!:P1tlcc:n] fia ~aElrcd[l[i. ITe·

mlU! .I·(fm. l 'W.!~aa viJo usko b~.iik~ prl:gled., :Rod i3e!.~.ri j>l:~

ijpeeljO'lhl~i,nlae r.I~li]:itflc kioj;a U!{vrdena '~:hnicb I!l~isprn .•

;o;C fie ko:r:.i~le'n~ 1:1 j,:eooU'J!1II dr= \?.i]mt. B. 8.

7

Robert de Nim

Obamn18:

SU- -I SI··-il,IDPIlD-I- - I""b".

__ " 111. " UU ,I-U

Kirkfi~, MiBflin I CwijalJfJvid: 8Li:f 5'fl l1ada,iu fJfpjf,fJU

SARAJ!,EVD lOilnlO M,erllin uocii od~laska na E'urosong

Bit carno mot;~li u Diise;ldortui nacele res sa ~iostid]etil pawelro Medin .' N,as,~iitml u Njem.acku puru:j!s1.. majia

Di1l0lirtc:dill;i Il:kh:g'llcci j~l B05ne I H~Hl~O!i'in~' IJ,Qci olil1!i:rffi.:a 1M Tali;mi,CerJIje Z~. 'Pjcll:rn,ulg",to~'i,7;ijc 2(Hl 1.l DlseJdor~ ~o,jg jc~kal.<I!Il!O zgt 1 ~'l"!il!i, -lli:rlQC- 1>!;! ~ s<lr;?t~,. ,>-'Skulm Bry~a"'bezi!!~a!nl il'idr' 2aJt p..r:e!J-kol1ife[\e'lld~ lQ.

Medfn ~IO'\1i .~ je<i!:rlJf,'lg:

(lIdl ravo:rjj~';I Eu urn;Q!'Ig3 :i, u fI<lSe.m~il]lll1\'I1ida op!;imi;>;am pwd p'~"f!!l su:pcilkll-<j li:;oja tim.s oEekULic l L nlll~'ll> II to itt: .!l<Ilill:!:P !!I. drugo:m polufiimilll.

:M!ediu ti;(lVmdUII!3 nino M.edi iii s]rux ieb~!J ,...etrm~. nl:s.iiJO~.oz~n te ie ista-

.SCl!f afI EtlLr;'!llsCl;rI.~ dele~dje nejanl(OIbtCh7..aO j~ <loa u. W!cmack,u.pului'U s d6oJ;lm. Q.feki'vaniIIl'l!Ol;, od r ]irntJ!H!:il pies;mtlm. ,] liIaf,,'e;o OOCI!!'! UP'!' zv'~i~d!o(!lJ,.

- N:ilcli;ll:l]fo :lC' dobrom pl.a~IiI!l_ MJ. sma mp:~&

liB

,1'ljJ~~~iJ;;Jl3:lIlm~ i JH~fe,egl1J""i .• ne,k)l),ia, p!l!u"l.iellia veli~bo tMUitIi.(:cflje ~ «kite:) l:<;iC:iiIt" kri~ I. iuuio mdu. <131M Sa· r.lie\i'o, pm:IJJ~? IIilt!;g['U bi~~ d:Oillla.cHl \lidl ko . lal'tln ,. (nlli., illtl ~llQ ie- ] !il: O:J[mrp'.if.llda.

l.UJeu·!(Q CViriilm~l'\'ilQ. b,;qini {Hr~.hOO:' m<li_A·~~~.g,· . 1Ji!!lili !.:!M;I~e!ht'-)".g[lveta6:i 0 !IDa'lic~ koj:[l 'i~ JiJ\i~.u'\l'3 knmparu iIra 'Ollila D i~i,""'erHml! i ~ijell)rn-timu BHEuri)):5Q·

t~o d.il se d;{itlw 'O$lCea, S-vo· it:: zarl.ov;ol~sn;Q B:,lIIdji ~ 1'1.<1 ~~;me ~tQ je Pl'~lIR~.,I,..o'!!e.i~.l Rewit~d"n;Elj~J.a nareiik(;iie~ hkQ h2:e!i !%Plad Iljegovill IJ(XlJ:;:i"':lI]]~il ..

- Zml.m dOli smO [llIi~kdjr, a]~ lr,cb"" ,rilC:KO \'.rijcmci:!lll !&blijOOimo i ,d!rIA.~e, Tre4iili i>mo :sebez o:>ni:Latai llL~i:m<J:ili smo !5:Vc:l da 'bnldicnujJ drag;u;i i~ oamtal:it.l. M::c~lIifln;fj(1111If13 srne i dr<l(gc{J, mlie b= da ;;m.fJ,tai;cdiIHJ :>EIIgl~i:lJW, Nii~mciilD lSy~dll!JIIimll.a, ~ IlJelJ]~mo jus bko I.reba t1i ItIr.ru cestu do·B;!ohc: Luke! Tlilzk. T':mIogd:iiE:"~m: pil1.lJiu j)uli,uka ;i bi,[-Qkil:a~~ill\iooIDa ~ilI:l!O dobri, Tttirnll'110 Iilude 1(oii &: rcv]talizifiil;~~mlju i. ~(J]i6e mis~i.ti na opee d.obro,a ne semena ~dm- ;r'll',lrnu Dc,~zmed1JOBLli]ug. D~m Mdli.ll!.

]~ko ie 1l:a;S 11.1'11 Hmiti:m~.l Ii,!. ~!Wg.o&;m:L!,~ Me(di~~ iel:X)-

l'Jga,ppmciQ' le Ida ne tn:~liJa'· mo, ifl1~l~nzl!!}~, ~~ 'nrnlll.!1 Disehllutfu .

- Poz~Iim(} .im. IIilltlgo !l~j l!,I ~t_mt l_re8l!!;mi(i~ .=. bzoo Je C'll"l:-I~~()i!{rc.t

Pel: IlIUZlnr __ uz' a.IOUl

S~1l0C st!. prod1sla'l1ljelOl!iIL i. ml:lzi.CaTl ik!o,j!i GIl' prilli{l :[)ill,l;!. .Medin a .. aa ,sce:r11 u 'lJ'bid.<i!IJl:lll. To :tu/l,bi<l Sm .. , NCirmill FI:l~karrti:~k;o~ AiQ8" M,u~J10~1~4, Ed'vin Hadfic i Mllh'Lr Rcalho1Jse.

rllj~~o d:a $'i,\';1 rn,ogll o6eki vau tis. ee 1.! n~sddorfy lil,i.tl moc.Dio

.~ N~):llc ~<I~ ~e poolidieri • Il'Cli£UCi:[~ jelDino.,

NQ~QO PN&-]:,QI1iif"erefid~e ilIpt'mb:n~ jtizl.9zh:llil(lti!:\g:t. Ii.M. "Moj je ti.'VO[: S!flC'.JiJt':Ska" mll.l~llf~ i Klll'11l! ~c.'1:r~a) Mu~~ 3Jtovi<\ ar.JoJi $1l\'eC 1:5 ,GOO ina Medi!lJ!;),,."i :s:arad.rJii~d,

r, S','J1MIJ:LIC-RAIMOVIC

Oil 11111 I'll! 811'1'011, 1n.81 Ualeiml Dlrodll'lno111 DlllilB!lilU IMiUID~II:11 n - U I - -, Z ~ UM oliMll, In!II'III' O!IIOlullll nilS, n~al 1:11)11,1'1£:., Ibpdl:IUII'III.I,IIIOD:II:

- 1 ' In., I: '1-' 1

• Obc~u1t]d!l!e aamiere su 8~!!'!l"fiO dobfec MilJ2d:a neke :rm(ari I:lJJlS[! dobre ki>l.o ~[O $rnOi ~"=-"~~---" IDlt'dljvaii [i!a L<: hiri, ",I.i. njEgov(:[]:J:mic'oo :SU d!ohre. Rep:[lb]:i1ka:m::i ~amg i:g~il:ll~'Qil..6igl"L!~ E ig,t1Iju 3(; ~h'!lti:m~ iiudi. 1J)00fl<:l~,d Ttamp lie 8vYU'r~o 0 ·::;t'i'<llt'imll za Ikoje: neme cllu~<I:?t.iKilko ~t liJ~l1:dl.ljt> to je CI>C!ivr-atuo?1 (G~:um.ac ~ !,Hitj'fiHgt"(jn.P~tUJ·'

Clei(!·Q- Pmdan(]tvic l·llrull.1OU 811 PrlO,U llie, ne 1111&111 SleHll'lml

= MO\~e: se rasp,ra:~1.iat~ 1;1 ha~.i.te,t;llIpoiil· tuckllI ~:iI).lhlO¥f11ka~ i!,'su]~ I])~ki <'Ili:tl[.l§h~i :zc,· $lYPll.itEli.lm~.d;l.ledl~Il.QSm,al!i Hr- . " \i~t!>ka iie.2!eml~31i1 i::ojoj:5.(l'pCl'!l.'d:llililii- P''}J~~I1~Il: jdi sit-;kimm., Kik" p.fQCa::ii civ!ltIhacijskc .. '0'0' Ci¥#/~~{'ji$~~ lJl,cii:e'n:n~!liw JT~SIl dovrSen:u~ ei.fli mlse pre- !Ilmhlc1l,l<1 ~l!Ldw:im uer:u[t31\;: koi~ .ce us.liiediti mlWU 'DI"

l;$l~llNll].i!l H;'VOl:L1l>f.\~ E{J..{A,fh.;qJl,~ll.za., N~d,i,'lln;'-i)

PapHJjas:

. Melil)1emf.lSiii' !!~,

IKarolos P:apu ijjas

11[lldra1~ IBURlel'PII! pro)elde

011'1 I! II: III

• Z1LbrimH $<1m zbG<g J!l.CilaVJllti n1ilj",!,l~ Turske db 6eu~~Q.OO Pl~tl .~~~. grooii P~~ll!llllol;lle.: ;,l;r'~!J u Jl!,l~i~j. pro!.'.I!1(!~;J~ na mcJI'!!:(3[IJ~k~1 oba'lL Ell b\flmilllji: blb]:iFdti 1lll!;,::ep:-OOIiel:aeu pOOf1.!li:Uima kUf8fi!U OdCl!IlI!.jBpo;rillilla.kaOlTii • sna. {G,~~i:p~~f~nik ~t$l1g~,Pi~!il~ Aj~Jt

"I~ISI beZDDrIZ.ID Iroil~ nar,oll DBllljl :oez' D081!:a

- NeV~ei;lJ,!,;;I;~I1>g. h;~bk)g, J~ [1-:0 Il!O: Cini ~i~w da ~ za,u~ta'i'i

U1~~dpoveta.nja li!e1;apQ1l1~l'ln~. U! BiB. g.~, . mjesec~.~u po-

dooi 1\,@encHe :za zapo:1i]j:av.~]iI je sve , rJdFillmpe:>.e:a

SCl! 7.;lltvarail:l, 'I'l'I;:i,'i'iil Ilcma,. ;l .!las.i .PUJI~('~C';lI·ll'l8i 'Iil:ll5tj 1mz(!!iJr~~mo !OOSr:1' bl1die~sk~ .IlClI\l:lC" dok d:rlav.1l lImma r:J.ikak~e sedjallile pil'ograme. (C!~\!l'JlI1:t i", Bl.I~\il6:rJ

llANJIll !l.;l;IKA

.M!Di!.6,

r.,fl·

alllcno & IHliD.

'rnrLA ;1'9

Prl;v!ad;a ¥;;J;[ 0::. u:mjc·· IS

n;JHJ do pl'f:;le'l[l:(]I

@<bl~n~ v.r.ijeme. To-

kom ~ooHierooll!e"'\lI ,mje~ nil'11 i.cn.o j>em.og~6! 1\:Ba .. Vj~a:il[ ,sill.b, 'lIgiavl!l(jli!fi

~sl'C1c:l'li .i :s·i~~·eitois~otl]~. Iutarni'a~e:!ll[!er-",u.lf<l~d 4 do Hlj, Jl:~ l!il1ltll do 14] ;r E3al"~:f.;j d1tC'·'!I'll8: ·od El do 215Lepil1nill.

,

Sl!iiRllloJElUI

1f_

22: GQ,b~iE.

~QST~!'1I 7

: PETAt!

~ iii. 4 "lfili. t~;:~i1J5;!;; [f ,1MItS'IC,1f\:] ,~S't.

i ilfoii'f!;w~

~ ,00141: Co ml

,

1 :SlJEOlA ~ ifl,~.~,

~ ir' .. i!&J!: ~u~!m!. ~ 00 ·fIG; ,1kI1!5'~

~ ~[~~Lf1il',1ll1i[ r ®,~~Iit dIi,~

,~.~'J!lni.

lIF~ihl!i:l-i2.l\I1ft.m oo4~dU4lC '~ll'i1J'I;l:I"lOi:Il t!(n"J;ti'~E:

BI(jMHIEOIH!O:t.OSK)l;. PROGNOlA _

(Jpi;;3 ~nka mli (le 1j~~-lI ma Jug~, dol': ~I .~ UI'u,ra~J~~ Re~:I'{I!]!l~~ bIDm~eQ' ~'(Ih)5i!l: ~i!~ mQ;(tle !Ju~a1i 11J(J~5IQJrnl'o£ieiltr~1m ~am~, JIJ(!:e.'I\lISa'li bi! ~ 5.~ZiIiIlMl ~p ~ !Johlltajllno 2a (]'l!!I'~ g~dl~, dill}; b~ ro-~ Il'a. fila ~ ~I!ll1remper$i!il ~m ~(;II1n~e MGgrnie flU i ~iie Jlill 'Ili)i!1Jle ~~~i m~~, ,,~~c:r.'rii!~ J ~~jjIOG

_---- __ 2& UOll,

F.!I\itl:!l: :l'.1."i

OHIR nak!ofl sl~uzbene obJave refe'lre!nduma

Ulastl HS ImBID Iii II orlOlor da OOUUMD OdllUBU

MedU~arodna zajednica. ine rna,ie i,~!o(lIi'Sati mrM]stl]! RS radi~ jer ~e referendum d[irekt-a~ napa.d na I)e~ton, U!stav ~I inst][ucije SUi

II red visokqg ~H'~~;st!l¥tliU:;~ ~Ol[R) 'ii mIl .1.KI:lii;'~a ic ju:~r M:iJ!!)m(~ii Doolla.! ,u 'fIilSli ItS ,d4 :pOV'llku odlt1l.kl!l! ore:fer'CtH~h,lnrtl 0' S:~du .~ Tu2~1!li~~11 BiH;, niOi.ko!l. ~'Q jt ona I dll~Jwn{l l>l!llp:iJ fl, II a S(n;:j~I].

IILHlr\E!!ki:an iii apa.d

- MA;(jJucl1;;]ggdniill.a:j;~dII,~~"! fl4 R.S tI~d:'1Jj~ t1't se ~k Ijl!l~d N~t'le $i::liI~~t~t'!e RS :i odlubl o~fe~e:ndumlll POVil kill. H:n.toji j~, f11il1:H p:r. 11]5ilm' za vlasri 'I!I 'RSd:a rd- 2m,t]ne 1;vojl.': dJid(j~,~.ill.i(; - kjJz~!li su u OHR'1l! nI'lUOiJ~[ .. Avm' ;l;,ak\C!;: C'l.: 1\1tJ[f.~~~ sad.,. p:j(,h!.~~,t L

Ljilt<ll."l<'l Radedc,.pO:lTltp .. - ro.I nUR,.~, pr~llij:~b nam j~ Si~V Urooa vis!JkQ,gptfOOSt:lvaika da "rncdi!jIlimJd:IJR 7,;3- i~-dnka fi'C moii:c t~fiQ[ltiad 01:'1;0 ~~O :It~f9_A1i~ ier f,e ~.'{~'![:-

cn"tlln~, di~tk:(al] ~U~1lild ~m Dt:jlol'!,s,ki II:t~rC!1i' 1],1. ~p;!;I[a· Zi:lm, U~t:I!,!' i ittSlilUd:j:cilliH""

• RS :Il.c mole dd[lJti Fde. ~a~~ (I b~.pt;:I1':jJJ~~jllm!li ko)\; .!l ~su Ilia: niCUQJll ~ 1'i'0'U! " kilJli:!!.~~ i~ r~{h;~i~"

01l<l [e poclillje[il.:! da EIJi., Ii skladu s·D'ej~(lliIskim. ~Oi'HZlIIXllOJ". ])ra~'mll.{h:t~k(l'J:]1pe. I,cllli .. ij~ ~~h!.d.a i TIiI]; i la~ tva r'l;~H !.!vi'iel::: l):li,p~~l'l;:.Iti!l',Z:avii ..

" ZilJll::~ i M,tei N af·~dile ~ku.Ji~d!:'!e .[itS ] ·®dhl "'fi! ore· fu~mnJ~un:t11l SJ]] durekHlIQ prori\1 Dt;iEQn;s_~og S~~[I'.m;':llm,n, kuji [e (rv<oj :a;:m~l:i QSii!;1:I:r~.D mi:r- d{l{iliia jc .Rstk:liiC.

v: cli, dhclamll. ,$Iltilimog ~<!'~fillc! RS" P;l'g~m'Dt:~~" v~i~i~ rt)it\l.d.ig Ie ju..C{ili :-:ll! "A~:¢,4a re rererel'ldJLlm'bil· ti. cocId:an U 'pir'\iof iSedmid lDako:.n SID ]J['Q(lt;4j· d~]J:lII ad] daea (I,b~Oliv~j ill'a!l,ia Qcl,~u[:(CI1 , .. S:llljiJ~{[:!!0rn @.t~i)lln"~L"'. On,

III11IN, lIazuaD IUllI'llIan,_ III illlhl da' NllrlDdUm

. Upr'k()iS ll'QV.M:tlM~~.' t1jl!lThil.mEillILI:W'JOdne 7.Iljerl!I!n'c~, s!.Il~belD;:1I ,~bj3Ya ~fu~ l1aiIJIl'tlll.ppliV.dll j:~ d:;Jj!;.\i v.l!a· :>~iM' iS~I<ljne u narnjCl1 piC' bi)l~d:c.il~JJo,g .jzfalrriiil.'!;l~i{l

~j]a.m!afi M

o ~_du Su(b i B:iiJ-[

r~~i.ik.RSMill;ml(!

U.odik '10,o:zva;i1) je sve ~ii3111.e RS da .. g,{l& :rm 00-0 MrrtLdillllJ:ir";. n~,ill"'i:dtl da oc 'IJ NStt-$ b~ti, ~~Q.Il~t1tlLli['3tt~ :kJi)m:.IS,ij3,za proV'odt:.l,Je K-fe~d)u.ID~ ,''Ie Mt~lk:i s,pi,s'kovi &iri !l~"Jral:1i.

~ da j:e (xUukiI 1,] r~Jete'J~dllrn1UJwOlnitlu,I ,iJD'lavijtfH8. 26. ~;[]Illil,. ill !bmju4S,..,SI!l:lbrnDg ghmn.ikil" .

BUidzedslke reZe'r'ltfl!

- Odllig;k:~; SlU,Piil ua osna:gL! d~ll~C17 - ~ptil.,· op_ ~")j ~ i'~f~n:!JoyJlIm iBi t~b.:.o 'bl~ i raspii!Sltnuir.o 12, jl!l;M - reJ:~o je:

Dt.t1g;Q:s~'lj~vif

1,~!;\c:rn,i'I ]Jilt!i'ilm protjC.fi:;l'tl1a",alb(l bllde <;tdrhln. l'C:fi;r·· ~ficl'l!lrn ce' ()Qre:.o.::.Qe {lb'~z:~ lke: I!l RS k:o:h~tiod Celiri do ~!l miliocoO! KM,itQoeV][l· ditr;rll;Jo~,,~i {lsigur:!ui lz ~~dT,f<tSk.e reze.""e ~ ohzi'l'i\ul'I I1:JJ '(Q ot;i:a QV.!!. ~!'eQ,~v~ nisu plilr.!inu1!i1I u 1oj;la:kCi .. ~<lI~egntitICml'" ~ud~~t!J 2".1 2'01 t go.d.illu" A" ;SlS,1C

IKa,m pa nj a u Han Jio j L.UI Gii

plllalHali ,,,:SUiza ~e'lel'eindumli'

r.!1lk.ad !5-p~~'u.~()m 'rS'II'i :za rc1'cw.Ildu.rir rn>.V'm:H.!Ji~ SI1 ju.e-er 11 ,ceUlii)1!II Biil:i1j(! l"Hk ... ill IIiOOD.3Yi~;i Slil ih ak;li".j:s~lj nm:ii" ~jU!l~i'~ i. !.'adH,,,,,I~,C;;~I'!:~- 7111G::!jeiz B;;JJ[l'f~ LRkIl: "S,¥~ki r:tmodITipd1.reI-lzbo.r je JjjJa~.

U ssopCenju. O'l'e o~ni:t.::ll. diekalc se U'll ie.rc:fi::l'e'R'li!!l:m . ~ ~iih ,,?':_t]~"~j:;m ~ l';,!IdOSlan 60, J;:,;r polmzuJc S:lIvt"l:'J::umll [{S& will;<I!;;pi15~" <IIi .i ~u'W;ro.!lost gr'dl1a~<I! Q<IJ. Ltfll!it:ll ria nj~· ga, [e dCIlii,Q~I)!1l1'skum-cl:Oll[ d.nJ~.t"':;:lJ". it s.

8

R,E,AIKCIJE Bh. iinte~llektuailici 0 sastanku u

iUgh:::{tti.i bll. in(cit:k~uuL¢i.

Pi-'<l!!~i'l:ogt~~jl!,l. tl~ ~l:.igh~~ w~'rita~!lrnl:n(iJg S<l>stal'lika lil K:,uadQI:{icvu. i tlj'i.::I;!OW: nseguit:i !l~~lj!k;~d~~n~ [P~!itiJ,cJle p:dl,ike u !!1I~oi 7...f'ffl,lji.

Kiillnkrelniprob~emi

Iadi,cu je bitno da.lr,m:kaze lEU cia 'O!~I d~ielu,ie pozitivno ~ konstmJktivno, kaZtEl MUlimtovi:c .' lPret~erani opUmiz:am u SaraJevlu

Pf(.'d~it,;(LI1.i.k Viltill K~ ngl\('~:iI bOclnIl~ekih i.!l~:ek· Im.l.ilI:aCII (VKB~) prof. dr, Nt:dI':fIrcii. M!I]!::JbE1g~'i'iivjle. mj.:: da hi ~lIa'l"'e S:L'lbijan!l~og pm~biicdl:li.l<;a .BI).ri$ll T:llJ(Ji,(."t ptl;'1 p'~H ~rdl.lli!O n~r.(l ,or.tMUnlre 8hVl'!~jti..

. • . .fMi, 1]~ .pre'v~$~ '~!lb]. 111\0. J.~" r~lmQ. l]ll:n~S(a" v'~~]isknl :po~lova. Srhi jc

Ml!lm,rmrdt~

, .. flredl:vililje Odmml

~irnro da se pred~~a'\:,Hi- 9J Bil'! i Srbiie~~iu ~ da 'hi 5il': ¥lad.1!l! d""~i~ 7";;:' ,m.lj~ i!];il[k{l!ii Katl.!dor~v<!mor~.t: .]1O~kl" vlll .kollkretlllll]lJ p.mhkrnllrnm.

- T!IA1I! bih l;''jerovoo &I

V!!;Ili; l~Ir:~ie ds,ie b:iillv!.1 rfi~Ir.H::!:.!' ~fcN!'lldnmu U RS. a Tsdie 8:llda [!,!!rdli ds .lIii~ za [eifi~'1il1l~dll!.m 1]1 disohl,dj~ oo:il.IZ:[J~it0'w. SVll!k.~Q, h~;;:; '~litflJ[Jakli i k(!\IIIPWiIJ1~sa l:Ic.l'li!i iJlllduCIi,(iSU. M(l~i.l p~o:[~~.1 .~ filwofij;i Itpsuv'dJa. •. ~,.st uneka d)ob~ ir:-~iJJl1iJj~Q - Mdi: MIl!~ab~~!,!'II~.

radord,alJl[ !b~lo~iijo6 oIshims.k~j Z<ljl,;"'(Illkiiii1Jbu:rcll,u.> ;i511·~4ltllilliO~odQolill£l dill: 1lI!ll" jl!,l~dlI~\!J;)i i[lQJilti:Cil!:i.plI(;d$t~Viiict ll;'] d]'lf:a:ve .!iJ.c~1.:!.

je to 1~(W,a. 8:r'!1l!~!nl mrolli;dhlilili ~ 1kz~,svcjc,pJ:'ria koui:aJ ~:aJ!}1~' dubm .r\l[rCi, .!Hi![s[cu:ij<lll:;JS ~5 d\a 11 rij,oci ne :mU~I:;IiRJ''ifjctm~l~.

lRiJaset I~llamslk:.e zajedlnice u BiiH

010180,0 mlleiale U izb

~Q~.ClC .~ Hc.rc(:'~'lI'villJt:, .&:00 ~ro ~ll rOd[.iV~!lJ~'Piia\)QSIlldrlog i $rg~.r~.o$oog sl .. ~emil" :ef:iIr"~iJ;~ fu.n kdtll'li.ra~rrc zakm19da'i'rm :u izvrln.e v'J:(8ti i :&00 h~tJr:lJ~ic;: ~~JllJiniilV.lliIII.jt: 'll:vjcm l:ll, pri~juknljc E"'.I'opsRoj u,1li:ji.i.chUIil:ii iVa gNATO'-'i/i"

im:;l.l:i Vllful:i!~lli! :i kmi.8nijili .t.amil. Zt;L .rolllglJVO!l'. DOl, Ii. sUi IsblmsKI:l (.ajecl:~i,(]!lJ i fZ!h~ .. rj;i~tI"l-u]~J;l ~~~'IL.~ rygi£l~

l~iiIo:Q~ -i:aln.n.le

-;: .:.:-L - -

~l'ed1'lle:t ra~6l1\p~ nil pre· d~i.edl!nitIkQrn '[JJ'i'(!:U~

flI kpiC' r:.ilis~;~ l<l.cna t:'d i:l1f(Jitm3e.j~> 1l.ti~"Snicj silSf;i· Illia u K..arnM . .lttev.u mr!.lJJom p[ffisil:i UUlOJlQwiu i"iOOh~;u 1l~'~c,~j~l]ic~, 'llIm~" tr~<!iIl ~ 1,1, ~l~il I~~~IU p~ • I:jlJRi:JJIT'@tAlj,]F~~·!IliIdj:o.il fr· 1l'l:J! ,m!i:lJs[i:wiilil!L~:BIl!!~nj!:ik2. J!..kll]' 510, r:li.~,i m¢([ii,~I,;:i: it.YICiJ~3jiJ o'~1;],!t'mJc[JIIDcil iliil-

::rsJ:aJnl!slGl,},,;;J:I.e(l:rJ:ic~ is nevjeri~(JIm 1~[nfV.li!~;mtxl]jskc itvi~~lll!j~ da i~ I1in'il31~]j'k!ll ,Iif!;~; dl1~;Vill liF.I. i S-r,b'l j.::.; :u K~-

liIb ie' [!ri,~a 't:)[::;,IIlIilSbj ,_;;tjc,;cl:_nki. !'I~ t~s:L«nku {1!('I'IU':Illillil! hi!:llY!lsh 7Ji!ji8dllka yj~.ruic da dr~\!,lliJ ~ po.lll~~,cli::i ~ro~d5t~'·,11 ici tr~, dir;llli'lol:i, .lJ(ll£hIl~ '!aOSIW ~, I~kn,'(_~iliJ.e:, I'lIll a~<iij 1Il00lil:i, pa!!Dii1i jaYJllMli :sJ:rn:t"!.1 :l lc, mclinih [!ro'bE~aJ.r~,\ll;

[iJmeltlfila~Ia" ~h!~k. 28. ~/'lll'.ai'l!:ro11

K.aradordevu

-

9

Pro fetSOl' .m! FPJNl·1JI d:r~.AS!i.fJl M.uil-df .ilfazc{il'l f~vdno dilf"S~T~,C*lJ ]c>-hh,tp" ~iI'3.i~.p,cffiP.i.t~JiIl !l;~hi~~.o1"I~m RlfilbJ :113wdil_; p,ui:wU~ie »;~Q :t;alllll(jJ!i.ubi1n:usij 11i~, 1li3lli1il- 11lU,'. VJ~uje ,a;t ~~S I> ttin ILl vet! 'Qfe~.Il1Ju • .. neJkl!, t;.01f<l·vreine<tl~, .rrs.~i~ d){I!. Til~ mo1ie ~:ldig;tT1!Ili k~jn~.l,t~rOOf1:t"ti'1JJ !iW~ II ~o:nl8tlIidi>:<l aiu oonooOl iiimdiu B!iH i. &1''' bij;~. pll,~illk u:vCz,.')t:~- i~II:~~~k'~.. .

NO,.d-ohtfJ ;edll rc.~.1m~ kll"~ enulo, 3ro~i:i f:c lliimo d:t.~ E'I?i!'Opslroj ~m (EU) d.Jl clJjclu· ~pw.iti."'l}QI Sd.rn~:s~~.mi. 1)0 .mo:ramo isJmli~dti it:! $lVilmO y~(;)(Ji.v.ilnje OO'll'!J!Sa I Ii~va.llje problema • bze i\t(lil'ltlIO'VIC ;>:!I. I .. V.r~"'I';i'!i ,~!,1'.;V''''.

.ProkS[(l([ 1111 f·.cl-ml~!;m polio tii;l':~.!l1.a~

(F'PN")piuf. dr. Sl!IC5F Hlm-dr.li U'lt~~-e11: jt diJl se odllosi BiH i S,~tiiii~ ~.C WJlgXll ~dik .. l.nQ W> t;''!:(lf!i~~it1i: joo.fIj~.!l'!. ~ta~kQ~1jl., N.ujc·,. sm~I:I'a .00,. ~hl.O ·mEdb· ... l:ilJ (hi se $'[ib~}:;J. ,dis[!li-

nciraed ~)oHdkeRepu1blJ1re Srpske, j4i:1:

II:: miz'lrO'mu' njl:IIiIl [:IQ.lll.Ht;~ ...

• Pbli.I:ik:a R5IlL'.!l;vi ~ U ~<!·,hi U K;ll!'II!I!i!q1ooiev LI 8iJl1 se mogJ.e cUb lii~ izj~~~,

dob fOSUSI~ eclbke nrnnl:vli, .Ami. medlJi~QIl\l;'!i lWl_k{!· hi i.1;JM.a:llIjll:, fi(l~ebfi!) u 00n[lS1!I.~- 1!;[".ock!~<Ii Si!lu',e'i.r~, trnjlJl UO·

S~DlJ;a 1'lIrSla 10rlili0 Ilm'HDrlrtl?

Ptem~ m~dijs1bmiIV~ jdtaj i m~.l1a ~~!]'l1ilfil-t.:u u 'KAlil:<ld.QIiI~"!,1i!J bih, ~e go¥'O[;I ~ Islamsl;.ui ZIljewici, illibl)[U rel:suA.-u:i}!il.m.>Ll i I1aJ\l'odm;~~ k:m.d!idlaJruri MUII.rncr'..I ef: .z'Llk~difa Ihi!l lu poorici.ju, StD He·lli. h~lQ po Vc"Q]ji :Sri) iji i TU!'"5kQii,

me .ii'c.~16~c {j_cl:~wc. ~ MJ)~" d~ .~. fie .d!!!; ~c ~'!,\~ E:ditms!b(Jm.~ll!ioo:nj;oomi lJlje. arim. {I!IIlliJt<lll"lfI,am piI1<lIl.ji:ma.

BlI"Vll!1: I ' :.lilj'imiprlBe

fI;jims' ziIJic@ruj,~

~e2 '~U5t~J:a Jla.UJ;l~milll::l 1t-r(!iz·]l;J\[!ipisa.~~ ]'ltio~I;j:l!lm" PJ~clts$\!.1 ,s. ,dra~.l.:i.mfJ13d. lu :[ll!Ol¥ilI:ntlslrur.lUl!!laf da~ j:m",'

,;:1'1'11 dlj~n.t.fL1. ;;l<lib:l:i.lil[lt"~ ( r~lanllik-t:,Z1l~C1l11.~,i~j'oti1J;~ [i!li.(~$lI;d,ll"

D!!'~:!iiVlli fiLlfi tJC",joner.ir i poUti~~oi. 1'Jr-_ed~t1Ii';'fni~~ b:a· hilim~'SLii ca ri~0i\i''I6l\1 pMble-

u~ jj pd. To Ie vti~@ [I~"g:It'.VIlll ~'jj6t Sli:"ad!l;[lja ~ ohi.:s:p~,.., vlj"uan.ja ~j1ldJ .. Z<I hlU':nmn~i· ~mj~ tillJ odnesa trchat 're mil!iJlg'O. ,Mi. ~p.r"'''Jorn Ilmr.e1itID IlIXi da ~~lkij\J: .S"<i~ ~ .. ~e~ ~~blJlr!l ru.~tlmi.Je - ISJl:rre' .F lb.uma.

Los al1lbi~en~

AJ,:a(iC:IJ~i k SI:IIl1\imm R,-edl7,i~ F~'~icdl~ik t\~llci';;t-,"lj.," n~:-'A1v~:~:1'1 i.1! :i:n l~I~1-:: IU<lJI:lt"<I ,,~g 99'\W1~trn.da$~·J]i.'k;:;j,.. k'o-ri dog-o:vm::i f1~ilU ~mlea viti iii. amlb,iienl.l:l:i KaHn:l)]

.. M.cJIi/!:: cu~j pi[1cli~l:!liIi (Il1liomi;m:CI1II1li!.fu1l: ]"ld~~HGkog ~rub~~~mcl1t'il:.!<:QjipuMv~ p(!!bmIlJ~ ll<lg:~<I~C,L1!Jj p(:!H· ~ic.ku .R.a~vn(l<Sl U C1dbzi na mres·w j€linog odln_.Qjvedh po-I it:~C:k:i.b zlocI.!D:<lI l1'.ro!::JiDIll. Bili!. Ovoill'll: ;;,cr<ldi {I [eqillQin pol~~r,~lb;:lj.hlh"~~""llI Sirhij;:,. kClDIll ie~i ~dhepwcht.llv]ri b'l] lui mi\ll(l:l'OI. lJ iHlIk:si Y.ld i.F11LO da j(; to iIlIl!Oi;(II dr!!JJ.~~~if'e. ·C~dim se {lot i~ nil t:(I.p:ristda Ttlit'll!..m • i..:javio je Redll"~~. F.. r~

jo. ~]o~"l~m,UJ i ;aUI)OlIl~J:tUH1 'h:L~rn~u z~~d'l'ii6u!e;ije ~~.i\l'~~ "'f!li:nke.au!.o:dite[e n.eoo lfJ!,nUi,~Ln[jcki. iii driaYlli·reIlln m:~]. u 7:.Cmlli,ij ~ljji9'oi'lII"'" [lI1J,§nJ~J ;i[ll!Ivo4~. }Sri: U _sa· ~p6erlT!lI· S~Ij:abe· ~ ,odlTl~e' s ji!ljIJIQUU Rij:lli~~~ lst~mfi;~e 7,,,,,jed!m'Jct!,l~llii jH·E:~'1l'i~,i.

f'tedSlaVfjJ.~1 tdOm:~~.e'llQ Ida' IlS !t~ mr1il! .MI paMa'll Mia,,; (!M~: M, tliUh\l

Oba doma F'edefalnngl parl ame nta usvojila Dl'J:ki~aJa.C:~.ii,UI

FBi n '8 SUU81i oa napalde li,z HS

Na sjedn~ce nlsu diOf~!lli: predSMvnici~ dva HDZ~a • Deki8Jlrd1c.ijj(]m sa ne ullazi u nadlisiJllUJsti dliave,

000 :ciO'IlH. lH3de'r'.!ilin.og rlnneJ]11I 11.1ITJ: £11] lJIil ~'I! VaTIliCdJil:im ~ied.m~llIu:sVQ" iik! Dc~iiu'~ QiMiCdijd;jl;ilQ:!;ll2.jJ ~l:iitlmt~ in'[~.!!ciJe·,vl.l!Xi!9Nllm pr.Ji\l'~ nI:" \f.llOp ra.V!I1O st la;m~.tutl!lti'l,\')lH~ naroda i. (I5~tilih'~ doslj'.;ldllo r~.'O'!'QrJcnJc: D~it~J:I:>kog mle~v~g Spo.bI~um~.,

Zam.i!erke rOplozitc~e

Pr{:dls~~'i'llitki dQIU l'1!r~<l- 11l!.:l1lt<ll!:BiU,il pr~SIJi>I ... U vi$<; IIrtll)a~t!fl:r.lil. (ep;reilij~t!nik~ J>1tan~ka !loo~e ane ~[hJTI:tc;. nt:llml.1 l'Ci:iiiilllj SDP-a,. 3[)8" ]'),~R1E·~ i H'SfiJ;.o;:l, ~ZJ\;IL~ L:." gLmld~ii}iil, S!hli~in1i~lli'~ riliif.olJ, Mlarit'-D~['if"'.JffijJro'\lit:J Lij:iflOvrCa l Z\!lJIIkl!l]miSl6J •. [acid!:!~a j'clliilWje,1lllI jOOnO"g!~s:m:J:. '~il6S g_1l.1~oV'~ Pfg;~lliIih fXI!~. f.li!k~ ij D[.)ml1ll1l!~ z:a ~" hl:a~~ciiu ,e s!J~~o 35 .p'.l'isumlh ,de:]Cga.t~L N~ jJ[Jeera~uje s.1~lili@:, .. rnmL1tUI11.fl]~ d\o&lo IJilro Qd o;<J:>li[iP~liiki"l i d~h:,g<I' Iii j':j: d"f;J :f,rm:-~.

Podrlt~DekiMa,ij i&tl~ UI .~ ![:IflC!?;kio.fl~ ~lit'ii;I_(lh> S~'O'lC:Z za ]w;tju bu(hlCHost Bill: i Sn~:J[lkal za B1uH. Niil1(J"~ ;':;imJJi~r[;;:c QW:LQ~ile S!I1 se .rIIl:

C1l1n~ptipre.!I1;u reksra ]RfQCjj-e·. u "Siur iJ:fadi~1@~l:I ll~~t\l'Q"'~k sve pl<IirMRI1l'(l1~'II::IlI~ s:traJl1~,.:an !. . na !:o it[) SI] n~ei!lJ ~bt :pl1ltlla;nicl ~ d!~~ej!l)!trl dob:llli tJ.oi'!i !>Jc~ dniee i :Ili:isu imali Vil"·~mc:mli da se prip~~c :-Ji ri,;l:S~"~,

DeklaracIJ~. !>e S:~'QllDd! l5mli d.ijeiJ.:a. IZIl1fl(!~~t~~tog, o.l'I.~ daJ(lplJ.l~:L:l ,pedlrcSku rdo··

N!i.poe:e~ku r!'.1£e'.!'iljrn,~e· ~Ioo.~io:: P.!'ieds~.vf!~lkQg ~ um 7'"li~ll€1;v1!iI j~p()lo.zirQ ~)~ .!lO'l'ilii ~lal:li ks. :i.Ilf1;~1:l;o"'~nitl. '!II m~est!l Ncru~~!la Ni],1;~itll. ll!1mil"ll M.:Isi6i •. ~mIDt i'l4csilioviJfu' ~Jl~ nl[ I~d~ .. 1. SI.'t'ltWAIDll'lHj~.-

rjl~~ koH S!.], U li"lf:ttu"'{·et'Cle,,· ~u dliJi Q-Si'l!ll.ke lUI pl!)sl~'. ~f{j.':c fut]l:cl~e., jefilu ;Zi!:!b!;'" an~1.L!!II:w,dlllIUv'fuJw; N'~r:i ~g. s!I.iI.ri,ki 81]; M.h"~.ol?1:::!mlO. t;it,SeIIN J~klilpov.iC, Umt:> in To.kic,i'I!lJ:rni GJ[l,-it i. .Fan-

in~ l!;;li]l(kl, .

n.~e za izmjeruu US[;lyalEliiH, kljJ.ja ,Ce O£]gtlrll!li fJUllkcio:mt.'~j[J~jui i~a:;;[lIt'iliJIlI'Oi:g<jlJjl{"" ~~d~~ d!d:~'!'C ~e t~[i iW:-'ti1bII1!~~ uf:@i;j:l'ii:i¥iciil~ 8bQci~(j e\'.ro·· ~s:kil'O S~lld!!irdim9!>]"Is. tem~ ~~~~ goo_gr.llfsk~bJ •. h~stQ:ri~skih, ~)I'i'_'ocd![lih,. Ct'Lli.C:kjii"l"l~oom~ Ulih u da:u;gih hit~a:ii<l.

,Niije pali1dan

Vif;flki p~e-dllt:allfl1ik. po>wall it; da:tlk:~ivillo .I'.m:i[Ji:lI1r~ (!\i\edbi .rfC0"iil~;lI~ ~J(h"editJ;l1ll Dt,'~:r.QII~.kJ[j!fl S:pOr[lrum~ U !lJd!lliu Sill -l>vojl.m mll[ldiJ!itn.rn i ·Ob'lW;lll!!il~,'N= porn:i.M1 ~dJukeckoj~ :Ill isu Il 8:kI.axll1 s~iml S!poTiilu.m;om. k~lil· i dill sankdo:n[rn Qd.!g.u>i;\OFlJlc.

h,~&jcdfi\1.~~!!.li~lI PrOO~~av~.iekog dom ... l~ Z''''~ic ~ll';:lit~ClI i:cdil.Dr;kJaracij.~ l!~ ID'im.ilIlll~IIlh'h.'lSti dlr:liaveIlii.fL Tol.::um Il'.a:;p.r::il:v.eli"(ldier..i.llli. [pDclaLliid '!it! !;'.Ias~.!l! mo1lililj~g btl. cn~Ll.Cr~ 1iipul.diPQwklH.l1ii LetS He mu~.c MLi p~ncbm dr1:~Ni. .RiU,~~.j©"qo,!l! g;;lf!il~~ 1l0-IjaOO. ~l.lJtlIie, pa i.odl",ne-1rog l!I~g~cl"{lreJldl!Jm!l1' .

M .. JWKAN

rmama lij)i~ De os~g!!il'gtu di9 mH: 15::PUIiLI s .. oj'c obawi'le- .1J:lJ pi:.!tu: kit e'J]j\OOltll:llIlSk:lm inte-

~il!!m~,. ",ki!_ku M d'!J k~<l" i)iHnt'Da~:;!I d~'Il.ll Ino~~ pt..odG:He~i ZIlI~tje'l i S~USi[a,1U$ kul.'ldid!:l:t:1i :l.a. e:~mlSl'\'Q u BU •

Od1IJ1G.IIIQ i~' oc:lba&c;Jil0 C'.!]!t ~~C::l1:!,;.I)~$IHi.I',.'I\l1l!J]Jje S1;lll! i lUllia!iw~ Bill. os~cbi SV.U rI~p.adi iDI!l. dd'av!1e msU~l!d" ~e k"Qj~ pfl(l'!;'odr: 'i']~d~vinL! p~lII'\i'a.poSi!lbnQO·SA.1:I ~ $'[Pfi..u. 1;S'llilk:nm'o ,e Z<lllIg<!-

ZliS~IJiP!D.~d i:M]c;gali SIB 1,.iM, 'I.!:?; G~m]1Ll !,JO'diM;:ll DeJd~~d.ii~ l$li!!kU SI.:I neopho-dl:l i:m d.<i.!;e; medm [ll'io-rhedrn:;]J ~\'i.h. i:ns-tito:cijll 111. dli;mv~. n:ad:u. olooJl0~ka i. li.{lt:.i.ial.n!l! pi, [~Uill, od:nU$[Io· ObElOV~1 PI"· i.vred.e, ~oWj~~it, MJje oblt4:?;oV!lij],je, a. k~}:)('! I;li se kQ~ .. ~ It {I pobdo :r.!>!Qild n::l<

pob ~~I i &ti[l]U staIldll.rl" I!:Udll:IHI BUJ.

:Z;;Jli~:i iev~li sUi d!ll~m pr.ij~[~udill. ;mk~~~te reotJ)ov.t)csjed.llice PadQmefllI.:l 1'11I~Qi~ma 6, 5(; po~~u iei ~"l;li I!'i~-hvalli(,,"," proM(1' m.ll .k:C1j i l1::ljVi{.e; t i1!itt;: gra· druJC irlajlllv:iili vel ike lillii" ab SSE BiH 1l11oJ1b~ P!)()· ~·lv I!!orllrdj·~"

Kuham samlD lI;ad Balm raSPDIDze-

UGn~ profiU~renern miiadih rukometasa Krivd}e:

[mil i p'j)c:gimC'~ Harls 0211113- ~evjc" -

DiltUJiIJJ j im~cstommlC:'fI:j:a, 4, maJj 19'9~i !ilooi!ll~ Zenlca . ,y,~e zi:v.il:c ~ :S mdJlrt>c~~i~mI~ (lo.btal'!:ai!l' iIi 'im<l!w !I'~a$rtilti dOiJ1!1J~ Sroditeliimn sranu, BraCn(l'~t<i!Hj'e,; Nc~~e[J,jcn. Biit~~, diitl!tm~ u Vili5~m ii"~O'll!; :2~. ('j:koobal' 2006, gQUI:I:l(;.

IWji ,a,'Q!t:():mob,u v~ite: "'Ford fbClts~".

~~(~ se odm~i'3,te: SllU~'Ui1)ei mn:dktt.

OmiUanjlinU!Z~ht; VI,a,dG Gf~ orgijev" Semi. Cel~ic 'Koke, Volite i ,~ull .. !t~: Penesad, kadasam raspclodi:e:iI1.

N<!!jd!raia . k~i,ig<!!: "N 1,1, D'rini c!!l.pvij:J" +

O:r!Jitj,~nip~s ... ~; [v.Q P\._ndrlc. Um~l;!ltlli k hjeg,€i:j~lrd1e: 'Em it Had7::ibaJ6:zbeg{)'ii.']c, Za,kiD~I!,khllbl!<liV~il .. tee K:ri'li:llI,ii<l. K0!@l.II:IiJ,h"t~i, Dill pwod

'D~:@,k: SV()ijIJ H Albi fill,

s~!c ,~i tj,l1boW!iClI.mh P'Onekad.

najp'liijc p:r,it'l1;roc.cll1je~c kind ,osoba ,siJipW!tno,g s,p~li1: Sar.m 1

oCt - -

iDca,!j 'b~si!ie o,pros.u,Li! ~e,'Vwetg; Ne.

B~'id,f~li ~~ ~~~m:Da, l'{'!/3.-' kod!1l~,.no teeniram,

Om.i.l,i,et:l:l!. ~ra:naJ iip.h:~: Btl. ItIlrncia ~~uhi njl!Ji i'vo;;;:11 i $ol>:ovi, KG ,selDif.irlll.1!i (I V3s.em.im:idlZu:

Ugla.vfl1om sa.1m., VGlit!!::Uj~hll~~p~.ng: ~a. J,(l;M~ IiIJ SIl!lI'IliVJertll; N j slim. Im.ame l~ k'lJicnogljubwm€3i; Ne, K6jiieVa~ zivolnwm'atD'; Rad, red i di:S:'l:i.pUIla.

Vas oil;jbo~~i ,riJja.tdj' le: Prot Da_1]'! i r M,e!T!l!c,

P!!'Ol!!i:iterni polit~c'kl!!. ~itl!!adiIY: ))a~ oojeIlC'.izhjgi1:11IQI.

Ilil iim.a~:e ,11.5 I:liIIiil1i~U:3.v~astj~ Sil8i biste prll'oll:r-adUi.: N IB'pr.aV:IO bih kvalitetan zaken I) SPQrtlIL k~ko~i nasadieca ~,bl~· dt~C.l spo:rltlsti ~m<lH I)enpeill.· t~v@..

Ibite .~~. u:c~t,,(I'!'a1:i 'U!. io'uUl l~!lIIl.O~d :Ne. ~€if jc to gJl!.. ~l'GWl'cv:rem!en~.

P']TA'N]JE IIK!fSO'VIGtJ a Vo]'i,t:llJ:! h .d:ol neel;::» O'[V]li1Jtno ~JP]t3 . &f"lU:.1. B:~'~ro, 'm:fu~H Q.' SF ., u [lI.[.UJ,t'alill'

·Gcldrb,a ri~ dan.am SIl: S;t;yv.i.r.l.-

. '"". .-

ni pnl9tl 6 i:l1~mllll

1;,3,0 Q nek0ll'l'l velikpm~mfe ~1'IIik!il, :p~a... NA.rA'I'~a -

'N as,lip,adatW!n:t3I.'cj i.m.il!1jri Iffil]1J.l pfatu -kacHh ~,~ '5:<11 ,~bbqrn. 1)~' !bii j m :l:d[jl:l;j~;J'IilI'eo:d: 6. 11: dQ'20,OOO 1Jr~uilif!a ·sl-ed"id li:~v ~ nill sie4l:l;i¢.m,-~ ~,~I~ m. IJiili1{Q,Pa 'Sdj~ f~ ooi.rej!enii ~iV'QI~j di.toona bd,. ,p3JkDa4a Z<I 'SHlj~m)" I!ap],i :i .ws~old olirok~ J@ bib i'm da'Q. gl'd!e,l)I ii}'1.\l!S

penz:ifn Ida liJWi)@1 ~~1,~i IOCl &,$el,)e:n' 1l.lion~dj(i 'Ill M, gQ,",

dI,Hi zilvQit%'ll~' ~

-, 'olET

_ ~ Nijem~

, 3$iilJi) dz ov:lit:JOI':.t

.. ·· .. f::i~k!t0~·tQ

Il:::ikfi;opl1(i~l!ied.a Bffl" dQn~l d!.tBJII'oI'e,,! z\l'IDl~mll ,~ui'U', i:l()'j~pjJtljzvod1mQ i QP~~ d:'llil!l'Ii ni(\e~~ 1~1' Wll poktgiid, Iliek:o~:e :rtlJc!!uie:, ;i! neb~b h~ti!Ji~:"o:.ti(!h;, mi~Ho..lil!amu

iiZ:eJ}uJ REFERfiWUM ti'pli!JwCuf~

Mdalft,l;-'ha l'lls,e~to~ :reill'et€[UIDm n i:lld.· ~~j(l.~q~i:hill'e . n"0~f[l,~ .R8). k9Ja je :n!as~_fI!!I Ow,1;i:eri" V.mj~l i ~bn.j.1,i m

swtlirile cl\i ]f[llld!~.

NlfE' .

HlSTflIlllIJO' . QlIQ.1lU! :Oo~k U 1][

Hrana sue S,lIuPU'a

Na godlisnj,sm n:ivou nalrvise poskup:io prijevoz

Cij~liIC: JlfO.~z>'Qdl.1. '7.3. ~.i~IiI1J po, m!M1ju tl.BiH prOO.l.og.m~es~.'I!lPl'(l· $~ek(l ~u potasle Z3i 0,7 poo~o, 'tH.'K:mo· so, [I~Je]jim.air,u1i'e:g{]{hlil>e, Z!I'8Ili.~Ili~sll p[J(:I.ll~i A~o:m::ijo7.aM'I~isLi'ktli Bill. . l),!rekE?'r:;\~IL~i je .Zde~Jm Mi·

J,ilJi~W.(e ob J!a;;;;fililiVH diil!l: p([j,~tvVJZ IJ man.'iIl :p~kupio ZlIi 1,8 1)(.1<5 L'Q, a JaraI'I~i'l:l~i.:J:!~1!:9H1Qlna.p'L~~.~a ],,6P9~~:Q-

.. l~riic'l'?2"f,~: PO$~UP[O ;i:~Qg l;'j~~ Cllei1ia IDln \l~ l.iilltWZU~a. od.t;ia~anJ>'I.1 (liprn.h p['i,je",o.mi~h i'iroo.M,a¥a H, v!silO die,;;" Ce&OOll'Tlog prti.i~YQ~,

U Qd!jetiku ~~r.l;"'1;; { !:re .. ~lkgh~I." rI:ibpital;llbJiij~IiL(I [e j:'iIOvmliije ci-

Dneuru aUllz 11&1-142'-18115

ciGbwb'illCJo d:a [,e jiS]J(lm::Bil'O 'Ii s\k·ollin i Q a 1iJJ(:(Q llIJ!l~QiijiS[~· :ri~'e.~ a 1ne ~~I~3'O toba!]\";ik€'

'r,lId,l[le' ,_ giniJ~ ~a$1Qi~Dj~' (J:r_7..aJ~li BfO. ,S'vi,. :ltli~.am~ da net :RS ,s.ll!'lrno'rra H s:v\a;l~lQgn~tl1l,~'Wi!~g ~o"il1iekl:'l. iliVRor'~,m NA"N~S NAf]N • '·,&witj]~~ll.tt 'A3iH" iPcdr.I'IZ~I:jilt h,ko !Se '~'e!]deor~ad~ ]J'O< ~,"~"'Qi':s~:im, 1]:JII'.o~-

~u\ra_nla~ ,aln ' :e;V{!-'

iieifI__. Il<l'i: • A

.~Jtl j,~ k8i~o' p:rE;-v1l!ri-

• C1 •••

i!'l~polil:m~'t~n~

1ilk:tllJs:d ii. 1illfl!ravn()~ o:s.l1tf:alc P~}I dat,l, llllebu,e 'Ojl.f;tm~.n. ]~, 'f'.Iie~:lJmm~j tillije miliD~dl)k ~ M;~~ 00 -5.tc:di,,'.<1 ~ iz;g]edili 'kaO'-da. ie j;lJi~QieDQI ,1m, 'C'!l'TQP' ~ldrr<il.cil'i_

gOO,isl!i:ja, ~ml,1idja III lQaif:hli

7'1%'

,_ -

l.'Iosku.pJO jt 'p:rlj!!:v~ lC1?a .hlit;ba, ::l:iEa,:~t1L, ... ~~"!IHJ~~;mJ i IJIl,a. ~,iJtl;lI" ,povrCll(. seC£l;a~~eJIl:ll. m:ed~.J) oijo:kol:ad<ll drugihko:n,di~o:r~ilr:ih pOO~"OOi1i te ()s~lih .".e.hI1llIDbeli.iibp:tur.:vod:::i, iil It .gru:pjbe.t.at. l!::u:h.oJln~h piCa .j¥We(.:..an~ SUJ dien~ hfe,taja .ikak:aa;,. miJlen'lJne: \lode~ ~olo\la j,drUi,ol}j OllViel~W1lIiutjjpJ:6:!,

- ,crodij,~l:ll~ ~Il f]R'C:ii1'1 'Ill m.aU.lI l,o.tL i;l]lCJsi~ajl1: 3. • .9 p<JSIlO! St.Q zlIl:J!~i_ d~ ;jU!i prosj,e._i;u ~ t'Qli~o '!tl~.e d:i~" Ii':::'!l~ 1I, marht p.rosJ;:god,i.iUJ~ - k:;;).zao f~.'!r!I:ul.~.m:l'i'i!~,

Prerea nr,e-.movimrijeeum:a, na]- Ke.Je S .~rrNffliJi;f}c~ ,iliV(l mail/eo

Bra!Ute 3,8%

elekt~ti.cllee.r.I!~~:gij~. plliuili dimgHl eJ~e._rgc]O~n'<ll (Q~4 IX'~!!:O). f,olef[i 11m ~u o>1u.U::ii.i. QdieOa ia, :s~d!am. pOSla, H; .ui:rtlttStV1;[I!1 11:;djjg~ 7;3 1,8: 11!;l1~fQ.

IftJ1Q;"~ ''.4'r;li1oi1'') '!f«a IXr\i¢~~oHl'JjiL ci iena [,1I1J god:i~I1 jemlJ!h'oll11JiljcZe p.[i.j~\'(f\l, .. koill.ie QIj~ godti.!lJie ~l';oUp~li 717 ,.9 ~o,.'j.~[J, ,tll-il~iI ~ l~<:~il.lk:O:holm:1 p'i~a~;z.a ~JUpc: 'U"eb.~,;i~v{)]id;f.S PQSliO' viise !:WW;C;I'I, :!I![k:Q~Qlnl3: plica .~ ~u~a;fI>kQ~ i ~u ~:kJ;!p[i i 7-:a 7 ~ ~o~oo!.kQ:m l!l!:lika.cI~e:, ~i:ie S1;I c:ijenev:ite ZQ 513 POSto} i dl:l;I' ~. ,ll. :rVRKnVIC

U m1l'rtiIJi .21tH L g(l(i:iFle nik no.go 1ll~~~C t<l.~'fii,e :ill dielle alkoho.lIiiHt .lJila. i dl1llJilllr]a ~Q.9poS[ttI~ lEa' ibQ@; .ief[:i:ili:.j~1:J domaeih dg~ligl~> l~· '~-I::!!'I'l!!~FvllJl i~, \"!)d:ll,

. Jle U stanldar,d gr.s,dana iz glodlina U gl'()dl~nU sve sl.albIjJ?

III Deeilluall s nesDDsobl,Dm ul_l?

~S~Jli!da:rd nam !'!ep~e!>t;!:!:lIO' 'O'P"!,ck'Ra2Lo<,eJ'?A'l Ib~!C

ito :B1{)Htii!"ri m~" sle Q jJJ~[·oou sa-

, I mb,u predizl~Ur" [iI.olk~mpan Irn~

I kfd!41 un treo<!

"Ugr'~1iI [e :st~n(fu;J'(j:- ~ oi!li!h

I koji ]1jtle" a gi:i1,vf1i 'uzroll:: ~v<ikV0:8 :stanis je' nes:po>s:oblRei5.~ \r~:<'Mi: .cia f"ij~i ,~lwlJio· mske prtibiem:e;l1 Idl t~~rli:n.

"Za :live'u'iz~ sUr.ut" Ii)]a!)¢j g;l".m~:I.odl:govimJll je dF~!iNF!:a yih!5h Vee .Il!$ godi·na," ma'l,i'?d.,e:~~[J_g~ @b'fil Th,mhl pa,IUie' ~i ~ydGstQ -[lam jt:~Vi!i<o.

- :Sr~:n:d.l'i:r.d ittilim

~e S\f<i~e U);~

S1(I~ 1iJ.i"i. zliiJIg

'I;'~dfm ll! C~~!l;rer!id da 'S~ fie on,;!!l'a~l~ fut)l:ik~~ vee g:J:J!J.I.Q~r.g:O'wliJJt:. ik18d~on:ke~ ka£:i&i.

~CJj:Jj~~ai~ tl,aSCllll<iJiI,dalYd 1ll'1J!~ac-va, 03i~ politi~arn koji ae dOllio~e kvilHtc'[~ Hep<w~lf1i"e~kJt_j.~,~vktmrulobmm(l,{ii!~[1!: \\'n~~,

~oru!P'c.i.ii." B,uw~i6

"Staruiaird! v:etm~ g~~d~~;<1 )x;: ~1!i.~k~II~I:i3i7.10,2 j:C!'l!~l'l])ir~m!nJoiSit ~ viasuLd:lL!lc:' ozbHjaije !;.U.oHil k},fnc[I]]1fl d:o· nOiills:.li::im pro"

- Sli:li'K~:lI:rd 1J:ll,. w.!!d:i!i!i!i!li ~v~ Ife iMU10 l! rn'Zl]O~ unme 'iiefl~j~tllk~ eiW:llJiimsilnl .krl.~ ~a.;'alli i ~eS:Hibi[· :lij:;I po,lrULifb. $io ~c;ij~ II JMlsej d:r,,;!IVi,

• $Vi!l: Jcg.o:r'll ~t~.:nj(jl jjz g6Ji:m~ 111 gcdifJ:ll. Mi.:sltm da jc .l~zIQg ·~~o nezapOSk.llli(lJ>l. a. ~ O:!ll ~!)ij]rlltd,ie ~m:atll!nl~e pl!;~" .e! zi;"'Vt ~e $'li-.e':sktlp]~ L

~. N'aJ;<lVM d3 je ~U!!i:I$l'd ~T.a([~rn::l III nm 's\'e nl~L M~siiml d~ i~ ill ~b!llg e.kiooomskie kd,ZiC'~ Sli'e je .]J,lQS'klJipj,el,Q~a plli;:t;b:oo- .,::;",;;:-;-,;;;.,.--;;-'-,-"",.

t<!~.f i~te- .

,1J. iEJ, - @; ,M. '. M.G,

teme

i!ln~i al(~, t~~ 28_ i!lpti~"tri'll.rMi :2.011_

11

POLEM'IKE Odgovor predsj',sdni ka HIIrVa[S,~e ZllatklU La!Qlumdziijii

Ljder SOP-a, javno ZaJlralio cd Jlo;sipov~Ga da se izj,asrl,i 0 reiferenldulr1IRI u RS .' Jo,sipovit oStro odgovolrio da ne drZ,j dobdm oa se vaine! odll~like conesu tH~:Z sa.glas~]osti sva 'tnl naroda u BiH

P:rcd'c&l~ednili: ~ar.sike ~'i'O lli9SipG¥:iCl];l}IlJ.tlO :,~ odgQvm p~cl!!:ied:n ilk!..1 Sodj<lld,cemo_[r.lii~8b. PWTi:jl! (IDP) J$iH Zla:I:lii:u, lagllmdiijiu, kUjIi ga je pOZ'!.'aO da se iaN~O 'O(:!,!;l~joe(} ilI1!i,jI:l1l'1j:enom :re['ereHdUliliLtt u R.€pu.bl i~i Sl'psJiJoj, p'rl);nQ~i 'Racli:u ..sl~l)ildl1~ E",f(ap,~,",.

PriFtJ1jlma In;acB!~a

• Od!,'!lIlID1" .!Hl pil:l!lnj€ 0 :re· fe!:e!1cl!l!m,~ ~ RS je iasan: 'Ii! BiH se yelikc: ,i viliiln: odJlI:~e ~r~b:a.illl!dQnij>eti ~amJ[,) kon~ml;!~om ~v<i!1"~ m~md!!h obl1, C::11 tiletll" Za.w :n::tl;:n:::.!'Jd.ILI:rn!lC d~im d.o'bll'~mid~ t,om. We dd.1rr1 dobrifill :Iii, 11.[0 kDj.iporJ,kllS8j IJ'L1i se "'~zfle m:llu~~ . d!l]],e~'1!1 bez~U!~I:JI: 5,~.o~t1L sva tn _MllOOa u B,IH. !

i HUrlaDn11

mdZ:ij!l: o"!likQ~ClV,I!O da sa jr,.i<I~.!1iJill {I ~r!d'!!!.!ll!(1,) l'l1Q,nuu i oiiijem1il ,i Ij uti,i1'i1 oa )Dji~ me pill! pmil-;o medija ~ ~ ilIVQdli se lil. Od!.gO-VoOl"M.

Zelj,eni md,golor

JOi1>ipQ'V~c Q{:jl€;,n iu,j;eo1 <l!

Ie Lag;l!umJ::!i,jul;lo pmzi.va~ i(;l p.~r.emlltiedHJafieprlm icte~ 110·

& V dip:[()miltsle~iu d(lb'[llO$lI;si~dls.ik(lj ptaks:i m!k\;'11 :@eMil ~~ SIH:.1itr~ u8.1"QdrniilIl~ primjerene odgovor:n hwt pol irlcat~, Zl.allkJj .Liij,"'WIiJ&ija. mQg~~ iL:t[ll';n:~liIt;i !]lwj h[~j, l:::{1~ je ;)~.g!.o .korisll.Q .i fll! ~~I· ie:l1f!J hlforrnadjn hi odmalii d~Jbi,(l" Alli,killcla me pita Jl'fe!lta medila" da JIll] tako i odgovCJidm ·~k3Ze:Joo;ipovic,

J iJ:li!'iQ'~e i~ )l't~a,Q rill!! :mu je,,,,dlrJJ;gO"SlO ie"~~d_:~Hhf k~,lliatoo'~rreiPP2!IlIil.tI ,~ ]tlOd"~bl'l~lQ ~~,$O!m u~ielk mj~<lo i ~~""!I'a~> 'OLDer d!l!!l B,i:H ,lJie hi I~.rebjdo b~d ,rj~mn'~l bJe .lIlffilalXllpl:~nl !i!l<\ 1m~~ ~ d~.~ C!~g$ctt!i"':;

- Bruno tailtlmd2ij1l.'2ii'la .7;ai;i1[(I 'Si!!l. EO n.d::i m:J!~jrli ]:lIe;:.

~o,i8dGem ed pote':k~ s\?oga mfl[laflnl. NaJcl!am ;S~ d),H !!e ug;u md7.iii~ 'I'll! mli~ICl .i sam p'rim~~erl i ~i U ilv(,iiJ j piol.i~ ~il:l\::ojptaksi "PQtufio :r,eJOe~ip(l'v'i!(joc

On odg'O",!!!,,;a l pi~a;niem 2.3~ro ~ s:ads.W.gUI1I;cl1:UfII

SUSlr~t Koms~ta ii HarC'elnka

lole_- -uiirali 8HOOlllml81_ SaradnJO dillo Idrlaua

(]1I11P~ed!s;i(;'(h~m""a]EliH i;eii·k;~) K!I)I11~ic primio je rlJiru lImlNiS1LcilJlOiI.];til.s.ii:cF"", deradje IJIBiH Ale.k$a'lldra lB[)~!!:!).·H~r©~!1ka-*

T okom tlll~la rn2:!".-m>jj!]C <Ir.1Qje 0< !!!ktl.i!!ehlOj p!:lUti.ckoj sj!mi'lcij~ U SiR te (I fu]la[e.i"3- In i:rnu<inOll:Lm:a .BmlIlIii: in~n]~'l~md!rle i Ru~ki::F~rkr;a~d· fee- J~tak:lll,lro ie da se vidipo· ~i[.t1i'8n iII [m .. s.lfi5w~];i'I!ld.c· r.acij~ kada $cgcPlfQri .t:j. ula;g.'.l' !l i i:tlJa 1JIBo~l1u iHel:'~!J.Q\d. ElU" .f.~n,us,~. F~~.lI.

,Z:lrrOO;I'J.U;:kl Ie M:a'!;' dla 1m· ~~ ... docu do inW11l:dv.[.-"ulja ti!::q.num:s,1;;e silTlldnjt;: dvij'l1 d,.zav,,-, .111 ij i do p(,lihp.!.jb[J,j.~ s~ • .Ii~l]ie II] d:n:'.!lim ~bla-stil:11l.i! lJ:itEili.m Za d'!;i:il'e dHIJ!\!'e.

KJjmit: Treha {jspJJffJ'a~II1'Ldas1

OO,QVf,lliY!OOI\]vjer :m IS-VI:

OVQ ~c skoro fonlJ]i:m!il.it"'l~tti !In drh",nom [I.i'ifOIfi_N,~· ~fiO ~da"'hlsJl:!clJa biIi,.ro,. nn i:ra:rl:lJ liZU~1If;tV.Oil [iJj:t: bllru, PD[itl.ckiliilta!ko!i e!-':l;:I:rmm&k.ih tazlOgllj a Sl'It! rudi &w brkg idasJru .iz lw,fillll]~ ::ii~lUia,o;;ii[l::.

]l'!nn.aH kJm.IiL~.~~i!] !ilIl1JO;t@'~~ ,r~~p"'lZ,ml'I. ~~'fu fill ~e I:!lliI.v~u.i~~ i b'0 ll:.i"Q!H.I..$1 Tadii.61;m" t( q_jlim Skl!l1 a HiD !.I:_ki!!pno ! .. ~wcitil, ne:'vi~,9clt d:e:s.e[' kIl"tNJiliZfiih.ret.eJJlCa..k~op'o~ /Il~lIjkQm",(hlJilja lltH,\1aJidiil .W!~ 7,nW~~g)_1MI lpil:a, (l iief'eoo.i1iduiliIU j,ir;e,ko mei:liia. [1i, ;.JJii![O sl] [!I~O

r~ni\r:!j, da se iita~J~ia"'a: o li~ picHO t1!J]lJj [Ej~Iije:m pffimnju B~H> d.oda~u,ei da b:r ..m97.;d0l! we:bw tetfi da ie refere'DduDJ ttntlUli!SI:I]e p'I~:Ilje BiH?"

~ bgu ~;ldi~~ja !1li~ ~eli:.o ~ maem t]iu Abmib!,:!:li 'U Pr~ .iJ.cdor. ni .. na dn.1:g;8 :l'El1l:ITi~m.1Ji

~a{i~!I1!,J'U~nQ i".;"'mQ!I~~ iJlfQ: ,llllz,i!kVU R..e!:!'[C!:'Su km-~~~(;-£'l 1!:~8l!i:c~lIli ".~:Ui[ a.ujc::r I'¥~j c7~10!lU lJi!ii!j'ben ij~ isti.cili~ litj~' fI!'M IhmI!<lie;g Riljvtli~l!Ji· jq S1I~eM:t:l~jj llatE f;t: $uve" rl~ljfQ:i~ .. i 'iw]lij~[l~t~tI:'II!~eik!l ~nt1!l't~~~ :rn"Uf!~~:e!i ,gQtn'!(Q ktaa Il~Pe-.;i~1 - p.I~e lli:t'V'J~5l.:i Prc~El;~:i1 iJ;.

:Bifl,. villa:a samse g ~ii!clla mije:§ao!J1 umHliIlJIll> lJUslolf~, i,';1;:i:lm .. dblazto !~ k Ulti!lJi Ii] Zagrebt r.JJ~hi pOdfil!?:~ ::l'.a$'\I'oje [pus.ti:libtJJ!tuo: ~raI:i~. U njih :s~zai:5!ta :iil'W ~jJJ:i m J1tt~jeE:at:i> Bi1H ~e., i~k~ dr!:!g<! d:r*av~. All, k~oo me 'f~ S1UTIL:.gU"

Odllulka CIK-a IB~IHI Z.a 1IIIidiu 1 Sansikil Most

IllbOri ,ZI nacelnille~ 21. iUllna

Cen1l'dIml~a kuttii,· ~ij~ (ClIC)BIH db:nii~J~ '~ I~ter odlh!!.l\1:u Q .l'RSp:tSl""· ][jiu prij.e'!,'ttLtltllil::l iWOr'd 23 mOOll]~kg o¢~iJlllid1ll. :~ .~n4..i M~[. b'bm:i ,tc bid ~. ~l mdjcij:llI, 26. jtma,

Raspisiva:njc p'djev~:· ~i!;blel'lill!:l.boC!'a Ill, (l\:'1;': d'!!i· ]~ 0Ip6ne noopl1o.dno ~e z!bo,g .. ,~d~VIW 5mrl'~ ~<!e~I:IlJka 'Hi.d1\e Atnero;! t:c.n1ltl~i,fu,. ilJ mand~'l:[ d'o·

FI'OO~li':I1(IJm nfi.c~~iJJlku Sa· :nikog Mo~~a Sani~Il!ll H.tH,ifiOIViflJ PfeSlc,1iloje i~og Iili~(f'll(j.:l!l imcttlova[li<l III f~der<'!].~og;~~hd(ltra-

elK. jc~sWJjiQ I. UpuiU.lWlI oJWl\::o~~ i®tl1.t'fiib ""krivmooti,.prema koic!'!l s~ pl'i:i~'!!e r.,i!. {piljerl!! poll· li.ck:i]1 s[[ru:J.ak1ll i.lDielaW]snub li::al1 di~d.na t!1ebi<ljl!l dQ~t'l!!,I'1ti od 2-8 .. apdla do,

2.lil1IJllja. ,'1'. lC I

M'sttLJnarodna kancelar~j,a wa,da

DO!diin.:11 mlDlillli1o_1 nurlGB nal D'081:1

MedU:!llU;,oda>JI bJ!oelari· il1l n:da p(t0o!;:jeJii iu.ic da 'f>!: go-' cl:i1i1ir.jt dOglud:i .33:] .m.l]iOM :Il~ nil! mdu i, ZJ !Ui~iQIilOl ~!I;R[m~h ,ih.!cajev!;l,) ocl ~

6.3U~ cl_jJJe<li'!~l). ~~re!1Q~i S:m~"

Man:i:lht1l!ci r~111:3 S[[OIli. 8vijeta d",-f!asce bi~~ Qb]~ 'Hde!l SvietsId dOlO za$'~he ;dr.!l:vlja i~igl1:rn,Q~tL 11:11. ~j!;au

k1J.O d~o iiI.i!:! [l.:i!~to"~::l[lia M,ltl'lWIiI1LWotl'iI'c b IItld.8!:~j~ f'.!dill da 1i;e' lIJl!ap:r~~roe p1At;V'~nd is. ] Mmrol~ rb)~b 1m ~Iil·din,

Ukratko

fhd(J~fs.e f!i5t'l.W1jaf~f TIM~nle~ \lijenac

POliO 01111 ;Slo·IIIGlma

... }avM iIl!:r~"i.e~"t:{ "Au-, wGCS(eFB.iH'· pOlPic~]Q. pe ~~u)Cg~< ],g_!i)i"'~."'O [Jiail~'l. vk~i~gf~&lr~ l1!:!:m:la Vi" ir~_J];:iC:~. sl!:)'l€D!t'k.Q.lIi. RO,~1!m.n:.i,i9!n . .,Prit!nQ;iel' Ajd~~i:lf.a. Pi!'~,l'Ilo.[ie· ee gr:adjtii umal t1lDI1dElo ~ hi'L.l\:olJ:zoo!l'cije!p ~'O'j'i ~im: lblh . .k~mpill~ iie !'lEu" " ""llid!rQgra,im. [il, j.tGi~",,~m::~·~ o'di~~l!!.l'li! r-~ il.tje p6~ii" sm:ll~",~ P6H)]11rlf'Jsill;lIiIUi. HgO¥'OU'l! SCT . om .. ~::I" ~~p i~}.P ,.,AIIl~~~re whiil1:~'. {J["¢fi,osi Qm~"

B.as:~ah i V1~H\i[HJ ic

PtUU,rllna 1I',lSIaa

..... ~9~ Apelaci~~o;g OS:~.Clllllll,a Sl:Id8i Bd1 doI!.ije1.oj~ dil:"Qgoli~t:PGJl:U( p:resUidJu ~oj(l,m se Qdb~$ailJl kao IllIOOSI:tO"lafi~ z~l!h(j 1'111 ~ ilaSitva :1[11, QPUli~:aOg:lP..oo!'!l;g,1! Ba~ :Sl!:lllim.1. hralll~b.clt oplu:7.l:-Iljn. BaSlt'.:l~l" I: (:]0,. :l"!liflll ViUO'llita te 5epr~ ~sn~~a.pl'~11Id<l ,i.";lti,[;ll;rill :il1~6.n i!;HI 50" )f~brlll;al'a 20~®\. gQdf!le~t!i';rd'~je", p.mn~ Peril:!,

!$fld BI~r'I i,~ P'r~r~p ~a· $tah1)l. izre:kao k~~.l!! sa~'V>OO1I Qd 22 godif.ite. Q ,Gl)F;l1l1:l Vii!(:o~.itu k.<lz!i:ll:I za£vora,od l&'god~D<I"

Roo~m;. i Dodik:

IDSCE~BllIllie za~lI,abllnOI

... _,Scl:Misiie 6~C1l~,,"1Jj liH,IIrnii:~<li~db".t Gcr:~ ~t'!' bill1; (GI:JiYD. ·R,q]J,b,IDs)·

~OO ~ i!1~I'!!!.I:lIqjQ~

L1i!ci S P1'OO ~i!komR,;S

1!.1iliJHlMm . m" pl"

e~~iF~,~<Ji_

i1mba!i~d01f' '~bm~ ~sil~" ka(l,~.c op:rcil)'e.tj£ll¢:

OlSCE.a.b ji!!.hl~it, ~ig~lr-nostihsti~UMl,QS[iiJ:r~ .. 'e kroJ; (,lliilU:E!l.lai1j,~p~a

iz !lJ~ nll:~l~ :d::liQlPu.

d ,oJ;":vi~-

!!Memamer

rnnralil1 Cal lie IUrlDJI~ -iaoDIGile

... P1:'edsUlIivnicihltlH'lmitame~g'lI:fi~ii~ ,.,M~rIl!lt .met" dam.as re u:wGiti .I1Iov·

~ ~(;t~ 1l:il dj«u.~ ~lpmoo~brun:::t, ~ [l~iie C~ ;it;I.mHn~ 'd.~ ~'!!l!ti[i 1l'.-aIdfMllIl'adlift!aro) ~lJli jel~.v.IJillik O:JI.~ dup. "JiI~~lC!1.1i Zi,v~ l1'N.~l1.'laCkQh, ~,I!..'ij je.Y:_"Merm-

- ." .. ,."'- . md'a, '. PWI!IUS~ ~cna.

Trosenje novea Idob~venolgl old V~j'e:ca mlnlstara

OloCiOa Srebreoica

00 Iluib&

,Za tr~ 'f~;~me' k1a~e n~s,u:iISipunile otla~'IBze li,z ug:rn~ma z:alrazit ce akl11vilr3Jni~e bankovn i h gla ran G:~~a

Ni!kOOll, sto su olkri'll"Cll!t IBleza:kul'].l mD<'ll:L. u trosen jll s·ped:;:;rava. Vil:ecili min i~ra"ilI RIM il:lJ.m~jeJ:lje~ nl :r~t;I,"Q,li m.alfh i s.teclnj;ihp.[. edl!lz,e;cl), odnou~o l"ap{lHii<l\'il1ni!il aa podlin1:e;jll $rdjl.toClil i.ce, :i.l3 dever lmru= snlka [[llg .!H)I\i(i): ml,A dldJM1 Qpeh,s.k~. shI:i;ba u Slrl!1;b:I'I1l'I],DCL IPo].:[~mu]a Ii:! [fr'Oces povrs.rn ..

Odid~ fif:l3!'l~i,ilil u (i;'riOi oiP'dn~ l:l111· [r~~~~te

z:i.ui th:me lroje 1i!i~,ui:!ip!.l" nile ebaveze iz tl@;OVOF:! iIIkt~\'i ra:r. ie ib<l:t;l~1Y..rI i:~ ga'r-

3nr']I.1~ ,d,Q1I; ~e [p.:i'" oli'!!' vl.attl:ik:i Mfjl]i,h, SeSi( fl[l'!a] !,I ~~lI::Y POkFCI[::lliljt

'ru:i:be.

.2:1:108 l]~po~li.vallj3 Qdlrodb:i l4gl;]" '\'\m~a, .~~ m1(~!J: projeJtta, Sl'o'~ g~v!l:'dii~J Imn-

III i'wl:~ng~i1n"

""~::lil;[)ji(ilil'la SZR .. Niib:)I~", "M~I~f mum" ~ nIRES Tllzbi. • ;P08]ov:tm itd~nie;J .. D:lu M~dF· S!:e'b:re!lliCilt ibi~: Ct; ikli" vir-me ooillKov.lJie ,ga:ralrlcijl=, d[jl~ ~ prod", ~!i~811r1l~ r;~tn,il'OtrnllJ!8. 1:0 dllni:su :m081i os.]gtlil'ari: ga.rrall.cijil:I bJl:l'll3lka,. hi~1 !ill!'ldl.lesen!lrn~'b~" Mad!'! OIlfIima odlkojih m'SLl PU[e:m ~~ tr-iL:tJ:d n~'!f~.ilo~iPOr.r· ijebljmi1! 'Sood~lava j;e ifiimro "Se\\'ii~" iJi nJruWlCiJ,Eiji se 1"taS1lil SI[ani:mil' Stc,,!,c' \/eC d~bi~ [~S[bJii, Otl'fI::

Ibtl:risnik flililj'l'eCe-,g c~ii~!~ sredS[3'\llli iz (IVO.'" -rojeJ):;m • po. [\'Ii!io n_atl.l Ie gl'llJ:! Dl.lr .... ilnVtl!t:, zamlji';[Iil\: l!Im:oolllik:I 5'1'c= breuice,

HiLll<1k:Illlltit l!I;J\;ocli da ~~ mODi ITOdmg [Ell] :k(I:~] uo'ool,je '~lkn$1rutmt lwSenia bJi,lt~ dva. m,i~£{)mlil KM lU~diQ td ill iii) rQ$.!~ r,~ ~JI .~~ lTIje~Q'I' :~d. b,~t u5.mjc£cJ:I, ilia dl'~~ !:'wjeJ:,(e'.

• l'Niba prreiSrJinlid uisrpul!lie. !iI~e eba \',e':1.:;)J PQjedi-

Iti111 firmi bo'J>C su k01- !8.lile ~reril!it.'I'3 I1an).iieliI:jicJHI Sfebrcnic I, II ~m:ple!]len,d~.ma PUI]i!!Ill l!JNIDP':J -iSt1Ce Dl![rnkO'!'~I~,;il. ,llADZIC

~ , . ~JM!I.~t;_~ ~fI:O ill m! l<11"""'~_~_'I"

~mll~~~ nI I~~

12

Od 1 ~lOO~ do 15.001] maraka moze dob~~i sama njh1140

Pl'liIi:1:n.jle 'pDrnoei u 1"le~a,v~ njllSutmbel:.l,lh :p·1H!j;}j~,· ~I).~tki,1:J popl]hlelja II ZO[ 1. goclil~~:,. k:Qi~ ~ ~at';ilir~, 1;1 [pronecljelj!8.1i:"an :S;lI~fl se :p.~i~\'i· [0 ote J'O(ll RV1, scbidskih p!l"..od.i!l:'a ~ dt:n~.illb.ul.i:smfih bo:;'a~_ .Zb(lg ,~eis.,pml~il\· .. ni;JJ !iI'liljiem iii fiepO[p~iEJe dnblo ~'I1C:[It:lu:i,ic o~t Cr; :mlima[l!jc p?J, ~ ;n3k~~ju 6~ k,edi~ d\o. iJ[n:iil~I.h E.40', is I[lm d}l·ce if1'1· iU1:g-Lu;;;,tCl bi'li: obilll~rI jC!Ilc ,~;j J.~"a{~~iI2'l"dk d2lT:liL

. O,,'e g:odinepodi.jeJh &mo iSko 'i,6 mi~ilJl1!l1 KNtpu[em km:hl'a za .iutpot'.in!1J .. i]i ili~rod;_nilli Stlli!lO\l~ .iWutil! l!! ~m(l:S1J nd I Hl@O 'Kl\1, ::>['f,I- 1rom ,Olpl.tl1iC do 15 godw;J:i b.m.!l[l):ln ed dv .. POOlQ. KrediIt:! ZOI ~ru~/ky i il!iHilidj1.l ~'li!' mlb ·~rn.lI. i2rmS!1l cd ] (U)OO \.1 rnog:u :se mp~c1~.d.clt:.tgOOim, l1l::~' ru ad tri puS:[O = kame! lli:lm ic HhpSs:ric,CtireI;,IDl' FO(Hilac:t· ie,

I:)[~e!.e,d~.se y FOf;lieoo~ih :nekQ]]ko godlina ZIlI, .K:roo,iri·

s.~tit..; 8~ ~~ie>i!l·o.l!'~C~ j:'fIli;jcpriiilivi .od, 000. d.o 7QO pri;P0Jdlnull:a himo')cki(l: p'dPll!~a. tii,e, dpl<: ~e tp.r~ie he~:i~e

II'IIJII

1.,6, m:i1iona. KJd. !!il.lmpl1o li::Ji:~d1iI!;I~1rJ. Site{lS'[,<IQ

1 0.000 ~m 5 . .000 .KM. ]Z[I&.i :k.rod:im

90~lOO .Kl\i. i"l:iiM~ mje~1li;IJ,fll[)'i

1 O .. 15&"DJmiL[()~ mplUl[c 2 .. 3 (:10$;][0 ikiliIilll3[.C

lEilZik) o.Ku I~HIOO ~1'LidL

- (h1~ h~'dut~ Ji;Jf)r~~.{!, khids:lm poomtlice .i RV1 ~ij~ su prirn:any" 01..0 )00 KM., p~. iII! ie [t'fl~", od 90 do :1 M rnaf;!!~3 Il:il,i"'i~e li;~)li k!(ii rnt~giJ I zcl~(l i£~L N ai2a]iJ:n, svske godine iz bll1d!z~[a :5<1: ll)tl. flo· "ld(llcii~. ~21dl\1llja SV'L: :nlita !lJi'~' 1~f.l~Ca,. rako d:lI. l~·m.(l .(iPlr.e

iue D:o:hid 01\:0 7:50J)Ol), ~ a 05;1i"l:ul:k 'piltrul'1l!mo' i'iam iri lii "'loti po'i'flill~ 'I/I~~ do- 4ijdjeniLlilk.[udinl ~1il;:lv(J.d! Sinic. AI . .Ai VDIC

v IN~jie dobio odgovor od premlijera. iRS

GaUiC nata:UilO -,rliU'iC:nU

I I U oroliU Diomblea

Pb~bm~k:DiCJ~lO'.I:tJi9;t~ke [po!.uif;e (Df) Dr<!gall c<!:\'~c ~t1!i.nrio j~p.[lk1:~il.mj~~!!'i""~tnepri.jal;,'e:tI)::~lh~o {1 d [llI:l'emi,t:[:1IRep~ikllikt": 'S.~'iP ske CRS) A.~.ekS3.tl.dra ])~Jl?!biCll ne d(~hi.je odgiil<ver na pil!a~'lj~ .ko~:iJ<l} j{.' noVCOlJ ut'IXrie~10 ~ar:i:O:J~l.s~r.r~ic:

Mt~l'iae lldvokalSlot' kanc;libd,,~> ~oi 1:.1 j'~ VladaJ 3lri,s~lhal~ prenosi Onas.a.

"., .,. . ". " . .

'''_''''''''l~ Jie [ill lnll;-.CT·d",n~iIJI]1

~ied1'lici ~~a:rodlnc :i'k~tine (N'8) ru; i.i!!b2;ao na pm(~u ]'I~!O\'IJ!lk ... , j~~ n:ii~ ~] PL~~' d\l:ilife'~{]f.!li; J;ok:M." od ~(l dm:l~" i;llJIb~o oqE)klV'Q;f {~dL p~!ernii!6~ ~',a RS na tl\ilt) p;.I'll!llj~f,a p!re~ dsj:lllclnij{ NSFtS igOil' Rad1.1- ~it]c' pOfv:r.dii'llje di:;lje ru)ililll' do lliJvr,edll: Pmllo'l'['i~ka.

,ea vii je ]:sta:k1liO da It:: o\fa,kavodinns. Vbdll: pn:uw. pO:s.1.311 ~dm.3. NSRS poni Zll;v;tj.uci.

VrhOVII1l~ sud Fedlera[:~je lBiH

Dim- iii iii 2.5llldi8l1 ZIUDN

V:rho¥ll! :!m~ FBiH :iZl\~ ~oo jepramsllllth'lu p:rrest!!ciI~, ud d'ij,"i!c i pog.,odhu1l?Sj['VtliltEI n{1htlil Ogl~jecl1illl iJI!UCI1a wog plo]~nl!.ll~8! luila, potvr-

(Hc~e.S! m.hS~v ~1I't'<li~'!i'&ki il~\l!lJrk<lt Nlikiica, Gr.ii.t,. ~3- vi fa .Blm T. Ovim lit: pgtHd~n1il ]l,001lu,clia ':I\iull('~~:a~ 11,]0"8,' s.u,da it SaJajeva jz I~~

Cl.l-llIlib'r'd pmsl~ g~~d!hlt;,,[(o~a ~kijll:6.I!je i ])e!t)J,gocliis:min Z9, ~OiI:iIu ubav.liilHrI8l1.~e:ka:rs.ke :ll'rol\(m:n<IkQUilVllS01A'! ~tr;loWre .k:!tme.

13

P'flOBLEMI UIPlravl.tell~~~) QIIQr2,avanju u starnbenm zqradarna

118 III :OIUI Isarl~llh Od 510 gl .••• ~nal

Iz~Sara:ilevostal~laU kazu da je 80 postollliftCllva u 1III]'sem s1tanjtrn - Za Jlednu rekolr1str'~lkcijw treba 30.000 KiM • Mno'go i~m~efvencija :zb,og z!agla.v~]iv,anja staml,ara

Vocina liEro\!'!1 I.] S'lamOCcrn1U :r..~ iii [uxbl1l. ~~D ~ ,~~1"IIa

!] i III ,,,gradam,a, Ie i.I lo~ern dl;'Siti aa ~'!'leb, ,1~gI3\lJl_ Po-

s:r.a!]il.!l. M~Qgi S~ s~~dji ed 25 Nav,lj~jll ,gil! mie~clliO ~if!~~ g'odin3. it ]ma :i ~~ ih ].i:oj.i [Iio~jJtt" plllilli, ,a :,"1i''(; I~i&.l ~,r~, slIIl1ik<l'kOIli :l:1.[Jl1lkciji. Klikio' >ilg['a.a{l· rr:ik.11II, IiIjln,t iCi :SItilnar[;:Ol;;h.t I!!pravj,teW Zg1:'i3idla ..... !}()"~a 1\'k'i;ij!l1!!HIli~eim:h~8~c.

Pi!1lVl~3 se sa]1~O' E!EljiJIlLI::!;I:I~~";:~ Suad. AI.iC-,,!lliJii:re:kWI UP!!""

tXlllk,1D dell mogu radiri, a za :lI;v<illtl'ljlll .>J:lcrigii-,~a~!l:.

Ifo!':'ta,~li:I:I~:i:e nO\' ill rlel'll:i!jl!l, -~.... d~ ulario,em:ll,j u pa.

w~r::l. 'fa]::QfiGl. Trgu za· l'iI zs.\\1CCe opr{t,..l\;e.

VNOnlH':li j(;d.lI:n lif~ rill . III 0 [ugmd:rai.i IiI.O~

:r.ad!i. dlJZeod tl gndiitJa, <I vih fJJE: UHlIZf, se ni

drugi s e ,ee&~o bead. pdta:rl..

ltrhveln!cka b,illille - Od 20~ ~.il~¥,a

··Nj·ie~ulm t:illw popcri, Si!:

Jill. dt;£'cri spr-

~ .. JJ'O~ei'f10 kti.cli1ii UnH"

Na padltuiim,a b~d,a Mlo,jim!~II~IO

imPldntl na ,lIIe

I •

..

Na'fog:rad!>kll ope:i nia potefu it ~i2~'nHl[1j'U [ju.bl.n!l still..e ua.pad"i!'!am1l tnd<iM.Q~ ~,Iill h:l., .1,1t]J ()~ lcnidfi x.m:e ,.~1:ib:raI" li'ti ~isro't ~ctt.!Il j, Gsi.· gurava.~liI g.ra~ili~~.

-, Pi'V'.i fill(jtj !iiJlkllW[IH i:zgr;tdJrnjl.l.pimt~e ~1'1!21f). momiLll' 11g:~:)'ti~li5kwroibjeikt.a te ~la~ "'iIl~!1;Ihingkujot 6e hi!~,~J?a]'iii S i,graJHre.m IbUDC ieO¢ii:Ja ~;r.g;.J:di~a iii lJ'hirl!l :plfo'jek~

l-'tuic mi Sl~r~lisirlUIlo~.9 [e !lI'Cis.pra\i',~ih" S.v.i h.i li~ :mog]u puPnl!!.'i.~j, .iii. og~uWelI~ ~.!TI.Q :S[loos~;\rima, ImJl!l.1 ]~f(tJI,,13 keji.V,~~;ai~ dl"\i'c,l'lc kalb!i,~;II~.~Qd kollh se 1:'!l(ir::4,~1!! ,;;td~;1:~UTllJt!I V'r~ a~ .ipQl>~vi.[i z,aiLime mr~,. al i !:Jill .l'il,C-IJ1'JI m~ Z"g'l'l'IId!a [Ie!!, J!nilmo par,a. M.jeseclflo iV,fI:!mo-od 10 dQ A:I llJ[J,::JT'\,'\llJdga tla ~ nekn 7,;ll_gl:ll!vi I:l ~ij;t, a nekad i. 50 - rek"ao ie Ahe,

N emasre:llIis~;a.va

Izv.fSni. d~tell:tl;lr ,.S::mlr.ev.oS[3jjffl'" Fuad Ha$ld;;:; .k~e dill XJl.ie~~i]U rckon:;;{.r~~d it~ tl"l:'iba Qko3i~J)O@ K.M.

'''clik~ ~f,ti"!!'\1ike ae mO-lCmo fl fj;ailtl:5~ti !> ~erula ?gr· ade} jel!' l1:em~[uo S!l'eQiS(VllI" 21iOR [(ig,a. urn2imiC ]:iO!m.oC ,@eI :KiIIlJ't.o.1i:il ~ Grnda. Od l3)i!lli, Eltlva,IIIII ~rJ~I,l<J!fJ:LQ. 35 postlllc OdlU·t;I!!Pll0g hooia oko S~) poslQje 11 .Io:km "MlliJlI. Od Q,fii"b J~llilit: m:i ·~rZHl;'alJ..1C!~!;:; B fXli;~o jCSl.l1r.iitlirj,j40,~.iIifL:} U s~~[ij i.h 00. 50 gW~IJa:! Oko IOn) lu:n[er'lie:tlc~i~ l:r.IjeBOCf!Oe :um~loakt~ sc·~e~o 2a.,gl~; .. i i!!r se Hf[ pok'illlri.o ilii ako n~rn.Oie 'I>truji:" Pli:km Jl arn je H:~sl\:ic. ...t. NUJIA.N'()VU;

BII Cle Ibrzan saobNCal

~d_:nid flrm.e .~Eurroasf3Ur· proilk: sedmice .potlleii~lll:lkll~.· n:pni tr·UW<lll(:1 plTOOi:t:iwml Siltl'hxafa:illklll1:1 I:Ihci Nedil1,liL Fi- 1~jX),¥,:l_.Ca, N9~ 'Ce hiti, ~irol><! Se;s~, a ~.aj~'l1iIios rwm~rom. sedam i 'po metara, Za Fdol)' n~wJ~dh~ OpCiA<Ji Novo Sar:ajevo iz.d'W.Jiila jc 431.000 Kl!r1..

~ U luki.! j~ m'l!;CinSlrll:kdj~ ·"tije.l~ '~~nre SiI~bf,~fa~~1i'"I: Qd ~~o 200 moeffil'11i ijilg,·-

"Pwd\: S~[:i' .Poo"e[\ cie i gL'acillljil!J ~:porw.kl]S fg;rnlilirn • ,ka.~i7; D¢une .~. doo.l!ilJl. dOl! .i:e· plWl ir-.rn!li il~.lldlliR ~b'Y :llki]iHllil.e ~.~.s UgoS1ie Teij~khn o.b~ek:dm:Ji" A; No.

a.cl[!ji! rlQve III duzi~ iod 500 m,~'ll1t~. Ti:ml!: Ci:: ibi,ri. u.bl.fza.n U IJllircrnC'eJ]. :sai]~'l1ltl'lj .Ul3 O,g.,lac-M.ahi .i te~~gi". ~il:i~ ~rCIJi~,:m!lojj PQ!f>nI:v,~J\jjli1iliu· ~;V~(.;IiI.liI" ~e., pH!'nlit:st:l:lnw'!Il1ii:ntl ra!l'~i'ie'~I!!~ ul"edlll~emo nove pjeS.<lliw :s([z,c,lb.dowl CC bi]1 l<'i'l;ciCll:li do IS. m:t~:lI- :L'e:- 1\::;);0 11mn je iE[lver Aj;!CU;1lI1'tCJ :~~':i'81]~ direkwl: 7.<1 l~lLl'l ~!!b p:lnll:l~., E. B.

N.a, izllOzbi u OS ~J~s~res.am@k:avJrjialli

UCllilCi i lIIauo1Ci sa.IWn 190B! 1M

im,o,.,i~g slanj;a D€1koJi~!7.Q;WOjiirD. .iilfWllm: l08.p1Itcr\'~i~S:V~e I ~to Slfl'Ib ~~llilQli ~ l!: &Id[l~ Dru:t~ fOOrrelia ,o:r:glmizicrnm:epro-

dial!] kO'jli . , ~ne bi,I~liIa~i~~m:ja

.~a~~q. '~ Ai,~~.

. wti siglfliMI$;i

,alIenI 2II1itna In-liB

... UT~w'!ilC!:i tdiciR~ 1'IrOjiU, [7 ob'~~1l.va s,e futl<l:d!a. <Ii: [ru[kJtjJ;jll.~~i:flj,ellta it: i zaS~illl:J! H.ue.:b! koj::!l, hi.'

trebiil~!il pao

,dlJll1 kiQ1 fil.$ll(k.

. Mre-llii MTil.opos!3\i'ili."1'a. di tl'jgUmoID ])(l'oia;::illi;..a .. N'i:li.mQ) obl1ll~'!;la se 6tSllidil g i~!lugodl:m~Q[1)aibug lo:1e ~d:c@e.liIidroirolL:wl-· je. fol'l)hlem leje-L'!t~d dl!.lg;tl[iI!1.jOSru:a· " ~kolOOOKM" !.tfJla~e dilp dU~!.(~i!lt;\l~. mi poC,tlIi~m.fj sa SlIbil1dJium .• ml:;ao'n:nl!1 ie Fll!adHai.~it,. j;':~~!!1~ direhm .;SW:'Rje'Woomll~'~. M. G.

~me 1mBlsJUB 11 IIfeln'll ,rwednir-al

"'" l!i>JlmiI~( - 11

lII~elI'!l . 'iI"~iH<J,

kOji:te l'Iii!pNvil9 SlUJ~ha~.<! Pt{)sro:OtUJ"u~it:j ~{j.. nliJjfli:iJ~;ne.:lJo01l~uveO[pCine CeI1!f!aI' l!l~uaOOlii ~ p(edru" J.etern ,,'fru'k!'- ~ lIiedi"t &;<se i I m]e5\l!Iih ;w.iBdn;iCOl.o. U l!r1.Z"M'Ilriji!t DM()~4'Atl:~ Vili1'" pliil:J:t7M1l1 je wmDS--

trukcii~~ O]Jre.m~~je zele,ne [:I>D"di:!lel~l[tl,Ct f'l1"fl!m~ lutkog. w.~IJ!.{!tIi Zema.Ij~~.ill1t1i'lej"" t~oon~va

<l~;l~,g • 1;1 ~J£~ l')a .

And.e1i1.~{"3,A. lila.

ZB f:i ou·esa lulradeno 11.5 uDllla

... u prwa tdm~lnl K<Jill)~lmllllLI.a\:ldJOO[,)1e9,5 Vo.l'ililj(')~ ~~a j,e vl1lll;l]jc,i;ru~vi:'a6:;.IIIO 3s';cPttma 1iX1daclttl<JI.MUf!-aK$, iu:iil~"'&fi1i.l >lilkUQ,l,'I Vil.'i1i~. J!:: ~edm ~r!;]IOOiIiiLtJ· fuLl,.a ~ 1 s1il!l;!Jmi ,..laSJ!!.l'l~ pronasH. A, )\fa,

H'-~T ~_ --~--~I!I:

_ .I,IZ za UCIIlIiIB

-I:·~ml'~du

01 gll'O _ .. I(I-III __ •

... :go ·u.6;11!1ili~kst (iSJiI()" ~i:h ~kollil :~2:Srll:[LJg Gwada ~an!U; t~ 'b-.iti. ~d!:ilan k~,iz ,~Kll1tUtJD.o"hl$[OrIj~ ~Jocill:lI[tie'n'ii~~i,nwg ;grll:~J;a "',:lu na:ibO:I.je SiU ~s,ig.'l1.:ra.j'!e: ;rto..ro.a'iu: Da.gl:· a,d:~" za p:n'Q" m.jc:no i S[i, 4f111~'Q lIn;! ] tl1ij~ 7Q K_~, Oswi IIJ;e!lkl~ bez o~zi[a m:.'il :[!ilWlJlillIJ[i" doM[ t~ pr;l. §;O Kl\t A., t';l1;

SOlIe

• ,Za kmn:~[l:;nj!!l s.~!r< I.sk!U .. !!'Ch~dli!i'lIJiill 'slll!dr.'"l-~jll olimpillj8l:llog J";)J.l~p[e~ k$31"BiJ]1tm MJt:~lliQ S~,~ Illlar-d![l." pred.IIzeGeZO] !!M,l)i;gOOh:i~alo je 8kt" iskll pQn.lm~il" Po*t'l(ll;i :lB tr,i'tilarena l~,i:na i:iClV,rti ,di(ibhra~u D'~ .. i'Klkt· OiIII,.!lm~ .!cOdl'iil~ri ~g. I:J!RU, J[.ernml nil ,rttni$,!lw, fl:t ~n:iiS i fuHilba], AL N,fJ,,_

14

RAT SADP,STENJIIMA Sta blilhatk~ JOB za[ml~era A.lmiir~ Tutlcu

za 10Iblii 81 I'DliOI Uiil Od 8.0100 HM bOraCHihSrad.Ua

Glani!l~l Mil Sarajlilvo t (;fJJ~OO tI r.a~'I!'Onl g!j I'tlilm.at'-mimlti

IDelegaoija MedZlisa III Sarajevo I~ GO&1ZdllJ

UruClli gamat za [DOgollllln8! DOIDla!U,8ma

~:a rncunu SEl nalazl600.0(lO KM1, a Im9]v'ise je p,omogh], Sarajevo

OkQ: It.(JQOlCM pdkl;lp. IiIl~aWl~;~ltm~,hlJ:p!)p.~lI'arnili,

HI;iC!o ie 1,JI .akci~ i M!i;d5!:! illa]Z - O,ra l}QITlI.{,)(~ [!Jam [e d9b-

Silit.aM:·,oo 281 pomoc POphl\i]'j," re doi1l1ar,er 1'<l!dimo fiI.l S:li:M.C·

enim M::iLIlQV:fJicima r,]!pC]~nl iji ku6i., To p]~uli:ffim() olw-

G(l).':ah:le" HII]:rnan~t.u::I:I2t. ak- I'Ic:'iiJi. do l\:t'aj_:i lIIiI:ajill.a I1_a!lru1'l

dja b i1~ ie dln pmgtmla Mjl" ~ ild'eIDQ sa poole...hini!:1l .'t-

im. ic 'UJI:J:ilici\1:liImi~sr&c rod- :l:3lt'ilm I:a 8{lfladilJ~ll:adanl:i

~1iI jill! ~l'!dani~ Mul:lamm(!';- po~Gopdvrt,jniti d.o'bilDl ] :P(f.U-

da, <Ii pll:ema .. ri ietirn,~ gla\fl:!Jog ~li~~jb s;uJbf?l.\;:l,~. S"'.1! :l1~d!-

~Irul:ma Fcri.cIa efDaum~ ne- HV<I. b-il Cc ~kal'i:!l~e.t'lOliskiiu-

'>'0] it: GoI".iI~dai1iil:uj'!:d~j] iJle sU ,ti\l{l za :;;uadj,u bb :i: sa 0\:'-

g1l!T01ili.je" am d.ol1at:ijolm na iiI(J.fllWIl

NaoCe~Di_k Qi)d_fIIe l'Jo:ratde Ie- upla¢C-rlQokoOO®'JQOO K1\1'1,.

.Muhi!lmc_di R_affiOl'!CiSU'lkJlI.!..Q f(Dtrehnoie jp~ ] oo.uo.[) K.\;t

jeda jc &lrllJ!::!,i'odlQs~rl1L mt,i'l'i· dla bismo pro]e];II p[iVC'li kra-

se roim.o.~l.Q u ~bnQ¥i ~Qd!f· iU·-I\:!'IZli(lieRamf:lY~.c., ALI.

N;[nlOde da TIMiUe nama SljJ~]eUlW lborack~llPro§lost te d!a sa kompmmiUraf.l

kao pH~dsiiedn~k lDmackogi [Kantonalnogl saVB\za -

Nako[i k:r.a~ikoITiliifiOg;la· l;li~iilil bnmcJ;>c o.~iiliI1lizaci.ic II S.K (koi.~rn.a iO$1lL ,~ij,l?~kniko Ill: <rfl!l~~.';4'l1I- b:rO'~) {ll'f;[ 51J .• u l11I(ldI15(J~'.nj_m lrvC:lliirntil ciiit jc :po;t;ad!il'l~L J!e(p1Ji'l:t1:iUt~ po· :&Bg!e~8ll 6e.n~ima.

upiLdv:nle:dhru 11! .edlii]s~\'efit org:allJhru;:-aje bOffica veteram19.l-96DpCiIIiI~Bilm_~lVTill clJ~ AJmir Tude: i<': milaCa, pred$~ediilil\:Federnlrlog!uli'ldt.nji~ dem.ohili:lirunw borac3,IiI:ije ddbik!· pqJ_r5kl:l ... i~e {ldl~Q p.'SlQ,~cin~ldh IJdnll' ~ia :Jill pp-.dxutj>'l Kra~:I1eOVlI 'mgaJJi7aciia [Ia~'Qdi. Oil! 1\uic. n~m .. :lvUeLlu boracku pr-oS]QSii. te dailo'e' ~:orna)rom·Ltl,. nlu kao pr'l'xlsi~:IiI:ilro Ibll)(rac~.o_gKm:ilt:o:lila] nog 5~VC"i1i.

Nalp1ad IHa ,ugile:dl

_. 'TUl~": i~ IJ,ctrllE>j1attntriD i []!C2:<llroni:w [ru:!i~io boral.!c~ sred!~.~~lil-.l :g~i~ ie, ns:p.fimj(!;I~ za dncw.i1kei ~]~12"

£~IilI:lOSod negir<!:op~:u:zhe,

-lmlml blIS~.31!'lI. :nl'liRlpI'o:!l~O!lt,. i~i i(:: :Dl~ dbk;1;li'!!ali or!.im;i kI~ii~~~II!*~'\i~!llI de" :1Ji1Miiatflll[l. N.a~1illI :Illl ikOI~ .: sru::t) il:llcll~I1Il",~da:sllJjiLIpozkiill V'l~ jl:: db~a~llljffi IJiJ;lVIlUG[J. T!.lfd~i~ da sam i!o!lJpo'[l'iJebi'l) ~t,ed!s:r .. a: SiI:\'C1.i ~lli hrulltb]lIlpoikL:l5aJ s.r1j'l'ffil~p: Kr.lm.l- 1iIl1!llle~mi::EN~ .rnJ!illIi abe k:Qje· se pt;lmkli!:l·~.i7;mj~]jefi(. Lit-

I

IrMIU!B

Iz Trull.iJa11t'\.'a USK do, bm !ltifiO poil.\'U]n da se k:riwi.cn.3 pr.ij:3\fa prot,;", .AImi.rn Tmlicfu! mllla'li l:t:adJ tuj;i~> HWI~e nlUlzei_rie,!,i'l~ ilil:i 0 lI~oj j~ nip; <!PI'ii.c-o;,ellili !ruzi!.a~ka tJd!)uk.:l, N~'I'ilJ,.liii~JrnQ, OIUl i~!iI .~,'TS!l.ai ra~~ i mMgla bi ~lijJ.-d!i'~i u .iiarednih 15 dlllillll.

II:mll~ .PlJto,;al1~a goo_is:lIi!jc ·roosI.Q \"l!t~eQd ~.J.,I[mo .KM. :iI! za JlIH;f~ h:e[ v~e Qd -8;.!['JQJO :KJi.~J H :531.:1a iSC "IJ.OT,j'; loa Pt,~,¥lI ·dcmohjj~iz.itallill bor:aca FBiU . noj;i 11 'op~.)lIzha:m~. rOB 9]·% BHJ:::tll!.:lz ·opil.s.k~ ;[1;'1 se Thd6e.v.im ohmalltUfilii :iP!!"J;jiElcvjernma bave TUlil.7 dl'1i'Q -aSKi i Mpclk"ci.jc.

hto'if.remeno, 1Il:!ti''aI bf"ane :SUB P.:.ltrio[:sk:a ]~!;lJJ USK. SUOI!·OO:RO SKi. Sa·1T>e7. horafkih :udrl!!ieniaoll!.ui.rug_tli OOOR!:U·'95 USK

- Ob~p~[amtl n!.::Q W PQ-~lQ bor:af~e J'l@puladj:e U8K .~ [1ca.girllJmc). ][111 najn:jc rulJJO .U dt5KO pOlIli~~liIjC JOB 91.-96. N~t~JQ®;<:'I)91i! i M;rte!1i~u rlooprnvdM:e na;pa.d,e ria U{i;< l!!:dptot:JI1J'k:Clni~iI ~l'l"~J:a udl'IlifeHia de:ItIJhi1:iz~ralll]~iR;~mc.~OOR 92·95 FB.iH Tu:Li_c AimlFil ~ $~ofi l!:~[t\P&!!j1:!PO" m£ilJmih.l1id!rrJ,}~1iii;Ji.

L,3il1l,e h,dnjie:

I .Almll!' Tu~j,aj~ ... -iu :s,~ sl!ioj)re~jem u kom.e· upcr-

8·la mi se (ne}svi'oa u Banovi'cima

,za.I~IDB g.rad. OUIGII

-V~14ilt;i g:riLds:k ipili'k lii: -

j.!lrc(]elCl", Il]k~ "iii mt:ijt::llje' ~e' i a~d~l.1e~ 't:QtlroLhyitO~i~et12~ S,"dd~m[ iS~~ka· .' h.i~ ogf:;ld_£,~ ]

;rn.[I\J~d~j_!-( uJki .(:10- lliat:pOlle;!l ~ilil!l !.;n::tl?I;"'aiITihl~:kIiaI'lJ'am~c~ ofua]jc;Ltbi

.M\1b-:d1! 'l1 s· ; nojil:sJ]il

<l~ .~

PiIlJ;(Labd.""

NCHj\'icila- .mi '!iiIl:' .st~ j:~s cILu·ije'k n~;J,1)ieSel1ia,?.a" 'IrQ- 2i~lrol~ ~u ·pa'_d:iran.a POO lfQmmma -I' ~l!:niITI ~. -Vdiliij'l:mll. Zell:~ .Ki'.tl;d'i~3 p.ijl!J.Ca ~:e 'lXll~uno ?.a~,iI~n:.

Inina

:bre ~u ! (vcd.!11:!;:·& S<l_1I!! Il(!\!i!:d_· mClt kclvl.cl1ih :pmo~YIfI.UI.I!~ uyt;-ii rada bUi1I'oki.h iLIWui.· ~fliil - :fIJ.Wo4i) ~i~::m~JJ~@' 00g, 1:1 !re'oIkdj,j Tt!licj~'" ~ \lfd· niu cllli.te podniiell kr.ivjli:lu pdi3¥U proo fi3dl;t:::bTIliiT:I Q.g<I,fI.i.lIllll. M: .. n.~n:tc

N<!i~llJ(]lJii~e i~l!I" )owemil l{) SliO ::>wp:6enje JO]3 9'1·r.t6, [I1g:dje :niJ~ bila jQi. ni obl;l.~lj:eJ1L.Q! ill s"ti~le ;SIJ te!!!:kd.je :~ri h{rfaeka Ild-r" iU~:I]iai~:IiI1@g T!.][]if-a.

Me,cJunarodnn takmiica~~e u ~lisanj u pisama za Imila1de!

lBilleDie DlilmO nlDiala da. OUr.nOUie

nil. M!~.i~l:Li :proiz¥pm.PQ' lriJ5t ~.~ rzllah.~M.:!SIhl.· tJJi.liJd~ki iw1;wm ~ it ~_i,hi!oo~:" :ta1t Zc:mirtl,,"G~I:ic. wpkl.ttW~p:tdit.nilr" .1t.' •. M.

U okNiitIl4>O.rtlCC:U:'iood.1;t(lgrakmi~ni:J u~iu piJ;mm . ...an~OO:Ii*od_~Ii;l~· Ililzci\ii. ~"IlI m ~\\~ ~ ~[f:ru. JiilJa. pmirui:jl1 .BiH, medill U~PIi!O ].33:5 pis.aI'Y1i1 ~Jri ie jed :f!P ~Z!I!brao d)esc~.fiIll:i:boklLU ]5~,;ilalno p.ri~Il"llie l.an'1li()i .• gj[],ll]Il~' it! fO-l'm.u["i:s;ma .. :pi~ Srn:L

Prvo mjeslO i ~!I!P'gIJiI!! od 500 KM> bidkl :t album fllilldilM.it:kih.m:ataklll, pripali sCi 1,i3,Sni ·DlI.fanovii, I]CeIlk~ Pr-YI; OS iz S1:ool.OOQ Bd~~,. ~ pR'Oph~s.iil'iilli.i .rod.bit ~e PIe~ooe.1l mi. eEig~eski .iC'dk :I predis]a\\'ljalCc Eil"! nil! hboru

[I<1!ilXiijegii~C'LatnQg rada ];]11 7A'd~tll t~~I!1~ !kvju.ce p.rQve.sd S\l'iet~~i .posl"fi~~i Sil!. re.. i UN. Dtugo mjesEo ~iI'O,U:ll ~eBelm:1lHII~i~odG.O'S "KII· l-C:!'i~ii!il" ~.koji3! & d~h:ut~ ~(lQ KM,_l:ih:Udi a1hl]rn,., dok ~e 1I~ Ej~lLo, ptipalo u(j~n id oS, "~Syct.i s:-ai~a" EzliJi il;ili 1.1l.(; AIl.ii 1\\1.~nd!ie, kO'J~;fuu.;d:ilki~li ili[~l.1m clob] [I i 100 Ri\-1. Zi\' 00. mi!ild'uIJ::lWQJIJ;O ~.llIk" mj~~~1ii ·t1i~·C; !:!pd!i:n.t od1ab:ril· !l'l0Ii j~n~~ ':Zam isH. di!!S~ ~r: lfU&\.IJjC :-;;i'l'I.U ~Ii,jm~. Na.pl~1 pismo. IJ:Ck:O'JIIM;tla .. mu ob~:IIi>" [liis ,zaJ~to je \l:3.~!i() za~lii:i[:i ~ume'-'.

IUIClIRDlI U IMOIBnI

K!orisnl~cima rnllarOdne' ku,hi-nje' LI !Bij'eljirnl~

, brals za Uasllr&,

l:ll'i:. Je od]u.Ei<:l tIla Za ·@[~J.i!il;1'(i [11:1 fQnittip~S;Jitl!'l ~bil'!lQ!].'a;g:l"~d~ D'Oil'iS' m)';!Igol·je"f·~cj ilae'3k~ .oS:

"Olomiljak'" h: ~~selja!. b.

• 'PQlJI~Thi~u n~i:~~1(t ~_J;.~

Ie iii ~ $efladi!!n

Zi(lltul< i Ot-:f11llDa .Olll!

dlicdll i Qmlad~m] "'lQs ~l!~le!!i" 'ix Motit~ra-

Nili~IIIi'"n i~~a, 1Ji18n::.C:t:" [)je:g ~'f~~b ttl pnto,n:a:gn;· ;rde!lCll uJ!~Il~k<ll -i9;k)(Dde':~ :pri!PiitS:l~ n,Q~~~MOiIlJa~dlli 00 .• po ~ 00, KM. S1;'~~aE;a .maml_ifenatiiiiJj'ro~] • a.~enia i.Klb~ed~jl\1a. i dodieJe J~gnd4l; bit (~r Cldi~ Zll:aa Ui Mmsmn>l III ,tl;!.';JlO'b:m~ -pocv{'lIdprn S:vier~og d<l!na p'(i~Jl.

d" Ve]iJtoLn~i.c,.&g)d!amlJlJiVi- 6i plou: i Vlilk K3r;'1dTitc-, 1'1,: :n~ dva ptLnkj~ ill m~~nQjl za~~d~ niclJn!lj~-

.'ilhl'\!'koElti;llit... nilidlllik OiljcljcJlli~llil J:fU~tlO',,"l1,r:;dj,~ ~ilI!tIl{l$d,ka~fl' dill; Qp@~i.ll!! Ri.jJ::lji.iJliI ¥1;~ les~. [l,odi,na Il "'Piie_mt: l:cl.iku. :p:m\l'm]IiJ\fIaJh PIlli!;Il~_k:l,. Vnskrnl. ] Boiita, dj i€;~] korisnicima f]MOMC kuh Lnie ]'H";tZnWnc .pa keu: hr-.:ui.c. . ,B.M.

iKJorisJl1c] llaMdneli::!.lIhi~je u Bi jelj i n i [loVQdtli'i'i 'V~:-;;1::1::;a dobl~i. su prigUodne, p.r:ri::ll.lCJ'I1e fHiket-e ,11 r.a fIIe- [T z l'e. dY\\"D i-dm3'\i',[l i~lb'fQl, J l Clkic.1" d$nib dobHo ie ~od.a:me liIllJnirIlk;e iko.ie.su Qbel'h~je~ diH dg't<LtQlri i,,; !I1ckolih~· rnbersldli p.:i!\1'almil:'i flredU<!le{'Bi li;oi~ pwizvod~h cm.u.

r .... Ol~~li hrl.lIlc:l p;ldi.jdj~Ji! i sru III ~)ros![l)dl"ma hiielii!lsb all mj~iIl:ih ro~e.MiiC1l Ledi~"

IMlalisani ~Z [)OOioja obradovalli vrsnJlake

S _bill

lI:glOnillil [U,8IN.-8 ,Jia

- - -

U pl2Wv.udu Vil:s.kI1l:l. clan.· ic-eKomi~ifie7,a: .-a'!!I'IOIH'<IIl,l, {'loot Sj;}Okll.'lI Sk:~p's~i.f'le op~I~[le Do:1:mi\<lsk~:lIj~m iiliji" . l11Iliis~lU];i~:i[Jiia uil.i!tKd~,1{<I~e Sill. d~(;ct1 s pm~b:lilim :potl!e'lrJ:!![ma~k(lia bl}l"a~}:e'il SOOtO'· tel" :ap:ijllkomc:e:nl [til Udm~iIbifl "'·iP"rirmlIlO'll!:lr.:f' u DQboju.

- CHi H<,.se po~jele j~ i.z-

_milillliui osmiictl n,3. l~ci1'llm. na5ilil p'rif3lOC:li3 •. reekb i~ Dalib(,):rl!:a Lllkic1pre~jt:d.rdc<i Kom~8iie .

Va.:sitr§llj.a jajil s,,"oiim 'wii.!li;i1dtl1~boji!i .su. i. t]kl['~IVaU .!llai.isan~ i~; obda!li!S;t:±l. 'i'Malk!: lU:iliovi,61" kQi:l ~u 1m pi~'IJi ~ cr~[~tJ;c.

S .. Ca.

sred n] ob osan ,I"I,S,;,'. ,,'Id' .. ,"·'-1, ka nt -0'''' m [lf1I~lll~~z.~!tm!<1k.,

_ _ _ _ _ _ ,.' __ .. '_ ,', . 23.~1i~tl'3"'3;!~ :20'11.

1:5

TRAVNIK Danas zakazana varwre:dina sjledlniiea 8kupsliine SIBIK.

PlaCe I I m HOrlSnlClma

biCe MIDI, plrlle! PNZniHa

1;l;J:CIlljOO;>1,\'';!jI,l{i Sh,p$ti· ne Sred!lJ()bj)~n!O~(jg k1l:fltO" ,Filii N:i~(,'IT~ S,imic ,~,n dao:as,e sa.Z'\i1l!~ \\':l;IlI,red!'ll]sjl$drajcu na l':!rJjtii, &: hW U~\'O~~11Ibl,[Sd~e:t ~, OVll.~D(lh:ltl; !po.~vrdli i SLl [lroQ~J,oo[licikluww:aj:di" di.'kih stcLn1l!ka.m.l juoo"~!Ij~ ~s,ilanki;! ~sindjka.l'ni)[l'! po'~ie· rA:iI'IIicilIlilli bll:d:2t:tskihkQ.rbi" n i:[l;::li. U s"r::lUa:lilien~. :I:nl,dj;~ta b]~, ci~ omog:uG(liIl:! Isplata [)~a6! III :5 ,,(I®O bi!.lld_~1~il\:J:n :Ji\ori~Jllk<'lLI SllK"

Do j1lliSC'roslJlj:eg sasranka

d(!llio ien,:",I;Qflpwv:srn PQ.U·, eijs'k1h sl1;!2bemi ka, ~,.e ~'b~(), v:!, Silildika'm, J::a:n,U:'[Il1lnl<l I!Ir'~IlV~ j ~li.~d ikata ~:r1!:V'Osuda kllj,i je if)dr~fI pr,oo ZMnldJom VhLeile: tIJ 1'rullJllU:ttl. ib-QJgGii.ndi,"'liIi{)CH~:a ~1lJi,liIiliU ispkl.l:::.~me placr.. topll ObfQd i oSl'll.eo~k~ade.

Ge:I1IIEl'raini str'3jlk

u bll~}jpozk:ij] j~ i oRU 2!f~OO :z.dril:"lwenill il'adnib z!J,og ~iel);l!~'!!'1:!j'3l!]jij, 'f~B<lf;!;sii· skl),g phiHiI Zi:ll.l'Qdia :~;'I zcinlN-

RialUIDiDlprlilUliiD IrlllD1ran [pras,ulelaira

[aKo' h~l'er.aii[)iem sas[alil.lu:l nbup:r.i:i!1l8.l'V(fV'.di p:r(jd81~d~iGi.tedd sindikaJta'ilI~'!lI.7,>!J\'a!:lia~ zbog ge-' [lernEr.!IQ-{I ~i.t3jilfJt naj~vJje-fiu.g: t~ s .. iiiJI<l<iaiil~dJovt'I,ljSltva p:r'illd:hQi.lJ~-1iLimlburl!"' Zewm,. ob •. ou;o'i';;)nie :iie bUo ne.l~obil~"-f,]Jll: ~.em,<l.

~ rPros.~ml .. rnd!r:lid. Su, ~eJ:::dIil!')[l9LcijeniBrn:i.l\:I:;'lw ~J~ bn~ g~n~! PQ !J!i~ ~!!'I!:-~efnQkMQg;!I!:m!~ jtm:~[j~ ali. &mil) it:i ta zakilj~!J.I [lI)"'Qllm~ OOzdl:I!" :1n Ilia bill;} Iblk.\\'e omJiel1le p~DiliJkofem . ,!tom :;[ulhtliku. :nnC'1ioamtVllt;;l' 'Oc Mti, uCl%:\I'if~l1J :i p.m~"J~il:rn,!. r.;).cinn,\: 'Ii S.HK.·Zlliati, ne·, .WllI nikom.c nik!:!k'vil:'iJ p;r~ mje.n.~~akJ) ,CIJ.c6t.!Jlili. i"w w

i!!lpoow;;:all!? i j)Ms".i!e~flJt;1ilU<! ['IdjJ~h - k~,ZKO je Se;mlid Seli IIU:W~C. f!'IT~d!si~d1I'1~1!; lKhina 'SDl~ I.l S:k.ll!p~l~~f :SIl:K .~ ~;;l.!1.c'!!"~~; Qv!:~t~n· ke-, za mih:i.!l:(fa, o:bmZ(i\lilillI.ja, nl!I:I~~, kullijJ3'~ i. s:pcr· ffii'!. S;IK~

P,'fJ,~ii: Sadifl.t _aiJllfNlla.tski :s'u1I'elUJo(lsi:gu.IXl.[I je SllK.

• [c)osHic O'VQg ~aimLlika Qdl:':lm 6t::;!l!1"~ tl~t'i~JMk K@l~~ gij!a Skl!l.piHine ~!I koiem ee iDiri :?JID.IlZitfi9:sjoo.llli,ea ;23t;e[Y[~:all: lJi ], 0 sarl, J:!,udz>ilt Z:iI, .21)] ]. godin"" ~]it t1:: dl)'!)cs~I1 U. obliku hk!iLV le lJPEiJed:~o. ~u: ii .il,1[UOmlliiL~ki, tu ;l;~ . .j;i (la, ce b~~}cl:itl5ki k'bI:1 :>nilcidohhi :plaCe 'I,uiJe Il'ra;:n~b ·kazao 'ne F:..cllll: Pl)pUcic" doptOOSjiC~ d:li!.laiuCl S:k~fJI~t£~c SlUe,

"Obecall:is'lli

N<lj'~.\'I.ie1DJ, £lii!sl~lJt\!'al;; PfO' le:5'~iI. .pN:d~iJr3dom Vbde SRI( nakon ~:JI~l.jll1b, ~eotk:a-

~ti~:~~:~d~~:~~~~~~

Iii ~~dili limko bilJflQgk bi [I:

Obtli;itavljm:u,: :iaklivm}~~i .Qko n;a,i<l:vli~lil:~J! g~IiI.~OJ;~IlOi ~[r:[!I!!;~

- Predisjm:1l[d.(;-] klu,nQ!iil

IU:11 SS:

Ddaualll

Si~li'il.ii1cu ~1J -lie Ma~''I'iI.]] !?lCed:.ryedl:iil:ki~]l:IlJ~~ ,~DA,. Sl),P. ~B '~ilI" .Sr~llke za. I;I]N" HD2_· 19~{I i, H:DZBiiH,.

.~ Mt !ililJ.Q·U, ~·ml!,o:']l3ta.

'UJ~~':~ ~.'d:id m ~~.~i~te ~bM~ ~13'~OO"OjIl'i 00.-

. ."~ ,lbrmimljir, \~.

E~:~~cl":lle ~l lmi at1l'C;.Jl(id~ • ,b;;-_,jj ]e o'\lmit s)<~ ~~ KJ.!iOO, ~ IrlM~ 1.1 S~~,miSB~~

prj! i.~ie~U!L $trall.k;'lo.1J~ill i :liUi !Il:1tt1.,d:a Cena ~lalti[\~Jn.oj sjec]. lI'!ici S:tmJpstLl'le S~K iklidug·, "olen. byd~ll.!Jprodlo~J!..:rl!)(![l oMikiJ ~die 'Slii1. pJa[lira:lu! sredstva t;a, i:mple:IIiI!e:ntiiLCijlJl

z<!:1;~n(l ,,' . , jj.

!$kihij,l1.l~boe"f!ikiil i . a, ()

pia6Jm.jld:d:ilvill~i1 $]u~berui" h i IJ:lam ~~&tll!J:i:iika, AkJo ![Ijii.l!io!;~ OIHllf.J:nli:! bl.l!dl1 reall:rov,tll1~"OdUSlalieIlilO,od generulIlog~raji:l:jj- l.::ja,'i'i.o lc Dragan Skulj"

N a dal!lll!~r1j'F?IlTh~!tl1pS~in. skarn. z.asjlro.aoj,u 1]0Ce bid i:r:ru:no¥11!1I:3; lJIo\'a Vt~1tJll Slt!:K, bik.'i:) ~o(;-eJkh':l!lo,pot· \l'rdiili 1lU pre~s"a"!'lic:i ,'i~~ p~rl!ilirne:r!'[i<!fmllsll'i!J';A!i.k!l"

K .. lG4.VAZOVlC'

Uslkoro olvalranje 6lradske' bilblliotske u Gorn~em VakufWJ

Dd I,. I ' rmrania sacuualll uiie ad 7J DD hldiDl

U rokuove godi_ne, JLt"'!ijj [m;~' prdije' r.!1!a~ Jiut,!!.clji bjige i. !pi· sam~ rijeti u (~oJ!ml.~ Valrm· fu.-U~1lilJ .. m.ogli "1 wJV'~ II fu!.dlli!ljiiI1rul Gra.c'lhlruW;~e; 'I'hl::o bi.ko.n:>tCIJP !It:bll.l.~ hiJi olroJi('i;m1 ~.oo ~1lOIliiI O'L¥~lM.ju CIft&k 'liihH(!tli~, kojllCe:5e rutlaziti UI pfOO:l:~iama

l~ . .. _~ . • 'I~"'

".iIl:[I!mt~""'~~~Ji!:U\luturu.

• Vi~ ,od 1-000 .k~.jig<!i '~.Qpi~a, 'Odkojjb ~!.! neki s,\'a!['1i vi~e Qd 1i~()dnu .!!:'QtH !l,a ,'.~6e!1·o j:e ;~:r. .~.gr"de 01J:ru",v, .11£ sk:[)'l~~ gd~csu.i:l.m.ic~~~l1li. i GIJI\iil!IIJi 'cd I'alnihr3~rnlllj~"

Zasluge ~m 1H1. l.i'djecl!iul i:zda.~ :fI~ $ac·~~::l, prlp:;tdajjJ. jed:!loj oo,Jl!.aijstll_.l'1jili. bibiiCl~ekur· kj.iUJlOS1e~lid:m~k;'!iWn1eg:Ra· dnoc;k.pgll!liIi\i;emrerra~-ahiiti M;~jgic i. direktQfU D~I!J J~~, Imo ~.S'!;-;rnrn!J]iiim t:!iili::o\rooiocin:ntl ti1:Il.Sr.ID!,!H: - kai&; N~ G!i.!J(l!t~ dirt:l!Joo, r1(Jll U:olrili i'~, ~ranj:c: i kMrwu. Gornii Val:Gu!.i'-Usko, p]je.l~eklJi.lc ~ dli, ~O' i:.ruI" lroIDlIillo nmiWlJ:'Sa'1.I I'!Rkmo od~ ~I'i'a ~ Il~.~ ~j~ za .ktrlji~ ~me: .... 4 ~~'biE:il!otekoi;l; .t4M.

u [I rgail1 iz.ac~.J i PI[) i~ Kopir,ivn Ie a"

I Iii :111' i, IPDlnlDdl

n:8 BillelO Ilucle

ISIPr-ed spomen .. obUjezja uprHicen

hi:ffiorijs.ki 'cas,

CllHno""i l~D 1"KoPfll:\lni~~", Bu.gJiJji:ID!>ki nJi~:ni~mtJltnt

IJ'rupa.dn:ici oora.tllilrl udrlilc f.-.IFIil:k Aga!n{l!vic; JI~pi g!lIkvo,

tenii!, i OrgJl!l1l.i7ll,dj.a~ peed... rio ie () ZJill3;cjlLl rari$~:ll u

~t!!w)ki OpCioe i S[!M:!()1!,'mci~ijclom J3,utjtJ itilloz~ '~ 1J.US()DJJ~ u.prilic-m ;s!l trac'li- iloo.htol!Oi ~d~c;la Ina§!: ~iom1!lni m('.'m.ocijllini pt1<ri'E.lIlilj~, .flrii;,U!mtm. ~ I;lbl."'.l·

hod .rlOI:!BijdQ8iI1c.ie- Poood t1-o i b!!l1gDian*i Ili<iOeLni:k

je I:.:rc~~~Q sahl<'f,log .~ H...as<!!!'! AikIl;,lnit1-, N<! t<l.1lSDU !.!

$u:waa u ,ko~QE.i ie bile 79 :Biielom~lIi:'jt~ ~1Illi 'Sill

I1ce\il:liihkojl! .~~ po dQla;siku nruwimmandml:Abd~ib

" 8<;10,' [1')O'I!-ht:IiiJ:~J'<1 u~'·' I· ""~it E;(J'<looi ". " Cer'i.

J.,..... ~ ~ ~oo.m.i~ .. !" _ ~ l.

_ Buc-ju proutm F-a~ri'ooTt:<! AJ<RtiHb: lna

~ilh!J i f.lQlQ~~i cvijooe, na- .Mf:lilhartl Mli~'o, !iit,

:I!:o~, .(j.~ j(l up:riii.Oc:ll :liIn~r S:(l;IlI",d&"'IfIIli~ ,i Sl1.!IiI:ir HI:'

[OC.I:I'-'l!kl. t':as"gl>C'. Az. M~

In~lc~jaJUva IlJ iBUI'go,jn!IU

Din ollrllienla lriu-rednnlil

Bug(l~li.FI!ild p[i'lli'eUlfll<':U S1J;flta~~ !ill ::!e i'llfer s- I111:6el!llll· ko.m"~:nmn. Aiklm~("Cm. i ilje:goO"O'iID :sarl1ldili]ic.iwil. d:li lJ.~ TIll'.m(,litrl.tli 1iilll1!lu:6:'IO:;t oS.illIii· 'illlli,a IJdm]:W.nja p:Ll\1:~dlu~tl.· hj p~.e Fena ,

N;1I;~We'[LO Ie ,cia bE pos:[O" jian.je ydru~e:l'iiili dO!prini:il.'llitj' poiho!i~:m.iu ~IHlflitl: M. :p.rhr.re.·

dm),m'lj.o~lI::gti"

Zakli~re.l1!o. re d3 u furnili I;bI.ijC(U.ogH!.I&slIid S31.!~Mrb d(1;$~\lof: i:Jnit1l~. rl'Olmt'j,i~Illiih .kandidana ZlI.6:IU(j)~6c:il;d~ :n1e di! bi flem~\I fW!lIdrnd i!1iciJj<!!ijol,'!1!! ·od!7llYr ipro\~~d OSWC fiiC-u;pliocm.e 3:!U]\1i:l;o$[i 111 wm~ :IJTa'~,CiU. Rok du ~,."!;)igg' hi t(ll1'fl;balill~ini~i j~:~_ m:l1j"

II o.Tgi:I!ClJi~dfj ~dH[5lI·i[Z. l"lIjmca m.'tifj:~n ie ~{lIjdiciooIi!J·· 011 rnalcm,[lgomeIlJJl [JIJJ:Clir. Nill' :smJli]~ ~ ~y~t ~i~, U tilil<l!fij~j Ul:illk.tii.iot:i ~l<iI~'s,~J :!i~ekipecnie.J:U1lll~;ll~~1J6!fiP()I~tl Go:mj~ MrJJl:!lh'!.'Nat(t!f~ ]~e-J:i~~ef.l.ogJ,eOilllImm 1.1. J[r~ulamQffi: lQ!k:iJl

u:ml~mire 1iI111Iloo~Je jepchijedi. ~:I1ldlip~ iz d.2e.mf!aprucari PuUe. Trete miellw f1!<l (I'fflrnlPl11:lJiili'~ !.l4' .... 9i,ilil j:::wiptl di\mlij,lli P.NJl~s;.N~g~u ied'\1il~{,i i I'i!~i· oo1'ii sl:rij.\!;lacLigr.Jt~m;',liJir.l. Ac.!e~m Kcli~c i1: ,etipe d'efIJ~Ul. Osuublim Ht'iu,

PrezerJmaci~ja 1I Opc,ini FoJrnic,a

zillllla~l~ ·seGurlW

U O~]li ·FtijllJji.~ predsla· viJ~ .m: ;nO'~I1~ ~~d" tl!!'Sk~1.;lgeu.c.ipa '-'PJ:f Soc.'ill"]~1'. o ~nciii. ~e gl::wodn nl~ di· re'kto; MlJmocit I'lriba.lmii ie kl· b!i.ik]'lwchl,imajuei uvl.clil'in.le~ . illku .. Qa Zl,<iIDI)1.i, dnlil\1ilI Ii R1()'

jem, 9Ilo5lmkOOllI.~nopjQ~i t':VJiI.HliIl siguoonm.nim !'i>rJdlffil. i l'lTijemj4m>\O\IiQ age!ld'~sh!j· tki.o~n .zab*,,'.kHll,li:nil 6c 1il.\'l,!I ~ rnalmi smdinl] I~l~jt" dfi,iiim"

16

Nasma.vak al~Giije ,nMasina!! ILII IRS

CODirG: aarJDI14lmiliOnaI1ftlNaI ZI !Darlla lariCa?

Z~raIil CoP'~~ (4j,), koji je lli1lk.:cij i MUI'-1I RS u 1I.l:oifd. peslije pCl!1n~ flJ!h~p&:.'iJ] tho !Ogsl]l1l1.mie ua ~o.ei!1li:~"'iQ k;i.'I'itrRl dj.elo plrarljil!'no1f';::l~ !ilaslusavUl.ire jiJOer ~. pres I." IDirijili;m~ ent i:~t:skog MOOp.<I., f:m";o~ b:~ga (-e I)hh)!:'~' diU Sp.eci.jllrnom. nI2i.i.agt",y_ RSkl(Jfec~'(Jd]l.II~i'!fali omjler .ri pri.tvOitlll.

S pdjeciiitikraliul

Mj liIi~ui:r!:i Illlltt'a9iill posleva R:S :S~1IIW:5!:3'i' Glleitl jurtierle :polvrd:io da }e ll! O:k~ ~i1'l.:l al:;,icij·e "'M~&~m!." prh~ den :tDnl@:j Ni1iol, dif.E:ikttu .~r,edu2leCa ·'.A ¥.ICl-.re:nJ[t> 1;2; IDllllje Lll.llk€i. UO.:l!p~e.n Je i L~u:bo M.r.c1~Il~. ~ -

{1~ob~ pf'edu:~lli QP·"'1!tarlj~ I.Uiika.

{icn'(IIroc~ 0 ldok .. di i.m.ovi.m,efi'O~ediil:lilil p~l.Ize& m.kom i)ve 9kdjej C~d() je poja:$liI ie da ie b~o'k:adll! Us;' mjc;,ccliHI mlSop.roca:va:lII.je krade l)e·i.mQville, i1!l.i da pre.~~l.\l~~ QIllO"~61.",,.ii; flrtllmiZ"- 1!l.1l: .tad if~.f:lkiei.onit~ljfj it uIml1kdi.tl1! [Q pos.~jli[lle.re;s.i pate~c;:U1li1.

- .• Ni.i~· Q\'Q pr\l.i Plit d'IJ se 1:H!tsre6e:n'I;[} s o'il$_vom maniccm pfaJili3 om'QI kojom. .~u. nek~da c,d,;. i.Iil!~.ri~llIi kol.e]l:rr~!;"ip.otiiuli[;lli~fera in ~re· r'C1!OVRD.j9 odl'edelill:hg:l'upa iii iI;il.rgn~i7J(II'!I~:n1 I.t! k:nim inalnih ~mpa .: s ciljern da se l,Id!e I~. predu7!e:ee;. ol!;'l~dlt k~:p:i~dorn.1 dill.:!!c I ~ll ~pi~ilil. pr.e:ncse nil [rete lice i.[i -0i~:t:!Id:1 :J.mQ.yi n<:3. p:tediiJ.z~Ca ~ isti.kJlQ ieCa~C).

U Ban ioi l;ttd i. j ttter je

MUP RS Epillog a.~cijle ~!Bumlerang'"

IS Ulica &1I1100)8!0 21

diller n lIollNa

Osim dmglB ~' or~ltjal z:ap!~~jlanjI9n .~ "',aud~1 BOP m motociki] '~yamahalj ~

- - i su nedav no IlUlkrade n~1 -

tept£.: P.~iilnje .uovca rJ,hardj"[II),,~re~ predU!zeca " Agpoitop ,~ik~I'(,l(('·~··"i m!lO~ n." j diok ~l;I pil',e~fe8i·1;t bilnjll.iu.(;l!;(I;j .fir.mi "A !;'io-[e:JilC'j bi.ieljil:l"l>];:)Q~ $eC'ClI;,alll.i. ~1I'·.s... ,eniu l.:I~or.;)1.: pm~:u~epodlle-

Up nll~vni ,odlblDlrii

Na 6du 1:1pm' nih edhera :!l\iak!e ocLo\i'ilil finn i oala~lile 6opi.c;.l>lo<ii~ dC:I'!!'()~n 1J! vezu S :I!IaiL'~chl;)Qoom. '[)tlirkiom Sad.t:e1JiL. u. ora kojllg 51') ~.~!Tu!jO! da iii;; [l!:1ekQ fitmi 11 1':.$ p'!I;O m,)v,!c 2(;1. Si!r:iC:l!-, .i;l -zbog li'~~ je ~umDiW(:tl U S[biii,koi;JI 7;.ll.IlI~i:mtF,jJgl'l"

TokQ.m a~.uli!:; "iMa,sj· I]jai", koj:l!l .. i~ U:l,mif"-.r~IIl~ ·1!.!I:p:r· a',!O [ill i:magl.l, Cop~6e\: iii ~:k:~ivlrloni u RS" bkd:::in.n:1. mill ~e ]ftlrC!'!rin:!.vriiedl1a .. (lIko 30 mi lionam ar~d~!!:, a sumI:li~f:l.$e d!a lc pll;~o'S'P'lJmelrl;!.~ fil1l1;rw:i U raaaiem.bh. en~:i~~~ili QPr.~o olk~ i 4lJi1iJEQ[JJ~ ml'!rni-ta.

S ptwfldcnja tI Pd.ifNwlJ: U~.ps~fJ.Q t 7' ~~b~

U <!~iji~BOirn~nLrng"porJ" III ad.;:-nQjc vi.:;:.c 1{fSt:i J:lail'koti~

Hc:iji:l ~l:lprli:ki'll(ie'1i' r:i.d~:SIil,rol~- kill ont£j~, TII!.!I.l!o:lIin.obm <i:lJ.l!licl.i

j::mia Qr-;gani.z.:irallie 1?1'lJdajeSio."i m.e~oci1l:J '''b:oru]li:lCRR

dr?_ge:!'l;<! ? lid ~i!. podl:'1U1ti~ 9Cm" ,Zili l<:o;~:s~Pnl~poo:n:a1il1jIa

Pn~~dJ(mli 'i Baml!!: Ltlk~ priL- l~lllSllilIl~dil.\,[J()LL~[.liIdi:ni>.ilI.~.i i

¥cLa 2:] OSOIDU,J fll:f'J:'ipooo' dokaznj ma~e[il'o1.l~<1 neka

r<1 i. tetid i;r.B:JJ[I~le[uk·e,p{)d dLfUg<I. kfivitR!i! diela .• (I ,eml!t

8!'!i'R!l.iorn. ,~ :\1.1 se Qrg~.ni~;i" ~l: mi'lklQ~ i~~TIigl:i :~ ~~!)lu~lI[1]"~

tai~O' badle .t1.iI[)11:\lli:o.mi lli.hli.pSelli!Ji iailrfiiitS[i o:ilLi ~pob

uH.c.nom pmdi'IJjom.ralitJ:i.bi ll,attlviSedetal'a. -

¥r~1afladl;:",~ i ka, Zuada ~~ 7.ifl:iolJ d .. i~ pol i··

elia promi,!U:II. i ~a.pl~le!!'lI~[<1 .l.~75 grama II1atr.iflull[J~,M5 grama spiida" 1. f.l grillIliIlI h~s.~!la, ['9 l~~m.~h~l:oill.a » 3'.]69 t!l:bJetlll U\!).d,.u.lQ,. <1 kemildr~.lic.Pi:i3.ii1oht. d;,ii.;~ ::tlU,tJ~ llI]iili>~~pr~sk!t te ,riM: mohi]-

Urnza kod Sn3bnmiika

lJ'l:JtJjriO\~ lr:<!Zi~ dohro :pO:ZIlli!u.c::poHf:iiJ> .[!Je'5ii1!~{lpoh:JJp:~J!iinU!l ""e~ i ~lId:sllmm. ~nQCI.:~rnm<!l.Y\7c;r.;i 1\ ru:>l.ll[.anit:m 1Ji:l[l\O~:ik~"

Ne7.'li'.:m.UC[lQ~7_I1aiB'mQ da ~ll! ~dii "lh:lJJ:n~~i1:mg'" ~ ~.tc!· urn,,), ! Wfem:~Im.a b!.(lJ ! ~!~ '!lol~nill o5u;mlljioe:n:ibi U:W" ~vova!.Q'\1:fi@ 00 I()O :poJiciJa:ca MUP,a, RS, Zi!!1Ilm[jrvl; su .i ~okaciie kaje su o1:),l!b:".aCeIle Pl!ZiI:r!.:."SnIJ], lZn:Jlimuostlllilil kalllf 'Ieiny". hj,i f~ m~ad~m PIr.ij~diQOC:animiiL~ [I8.voC!W~, poo.mu bc) mi6>oo .~die se ,gi1up1j(ljy. i vi(f~ll (!Sob\: ddo r' ll!::l:Q[I!~['.miu 1J1lrk-tJl:ilru.

IW . .zGO~'7jrNfl'!.'i'

B.~~.

ni h telefi:m:a i SU,lkan.ica. Oimllmji6~!Ii.rrm j(t jl.lCtlT oko rQd;J]ew;ll;~ 'I!.!I. 'vri jeffi.ebd su i pd~:ed;e.al l:Iil8:3iS]U~:Ilil:ll€; '!.I Tu2i~l<!:SL"'O> hiu::kl:;t III iera PLIL;;-ota iii trajaniu ool4·$Olm .. HO~e:~l pI:! t\'~r bidpoo·· clY:l1t;~ ~.!~ . .eep(!:l';~.i1I~,Q ~Ii!~;n $llsi~i£alDi ja ] '7 prl ~~e(kill]11 klO.ie: .oe 11 P[~jie:dOrui cjtiJa\'i.ti dezlllrni ~y:'l:ilac: Vll:~:!!nn K!O!!ldic-

Na int,ervencjJu kod Kak:l1Ijl,a PreurnulJ sa· Bluib!eni 1":gOI:r'

S, I I panelllGa

lJm~iC'stiJ Dobrin!ll, UI 111·· i.,;i!mi BHje~ev.a k-t'ld K~km:j~~ t~ rio osoi:",:;na.p:ak,; fli!lkame.Jil-iem polidfs.b. pa_. t:rQ]I:IPS-Kii..h" [I] i tom. pril.:ioorlll {ej(;ll?o~ wriiedilc poli.~ .. ~ka .. \Imira. ]~ru!iUlD!ovi~ pog;odi.'Ilsi. :ga u blb:-iini. d~_$TIl';)gP\rJ1i.ca.ifii l:am PWnj~fl;

·okJl. Pr~;IDa. jnfo;i:'ftu)di~ lo'm "ggl (" premR t\ito.drj]1'~.

1:;>,' PS KllIi'liHi~, :fI.::lkOfi ,d,ojIllVe U :11L~O!'.lttd!noi·bljzi:IiIJ .. ho~.(:"

d,t na :litallliom mMhl iZ]iillil ~.8 "';'rem ium" ~h.ili~l:m[l] aill-

t"~ic~ ]]05:ne k:r;adl~I¥(:;i sj,d· ~omclbil~I,'l,r~\'m'Uofl~kro!.\'

di!;j~ .~eLie!;:nc dj~",· i t~i.;;~oa i H)(!Jl p'dlik.om o[..QUca .ipoili-

!lite miestu:ti~li ~I!I. pe1iC:iljd ~'3jlaG<lJ ta.dob'ila 51] biM-c [ic~

. b: Kakni3. l~iI;l pO'llHxfi.c.

Na!rollJJ S~O!iI!l. loP'9v.u lni. NakmII. I1Jk:o:J,2!an~ I?_om()d.

mijea,ili po·ICd.jll ii!.a!luli Slll [h lli Dom.u .w:tJvljll -~ Kakn.ju

kamem~C<Jm:a. >l. pmom;l:e 1l1J,s1~Ii.i!Sllkw5i. Tok:Qm.JIIOC:i

lil:d1ldjdll!.!l l"Ieil'O"na~or.HiII PJa~- IJ! mi~HIBa:rn ii. .KaKJI1ju

·l"'-l .•. U ptlm~c~1lli P(lIz\>.ome i~s IlIh1l!l~·e'ne St.!l :~ .pri'fedelile td dv]je'~~:!,(lie iz K~J:[!i~ ~ Mob~zahiuC:~ULmn.iad<l.ilu

tiI"(}i~'(;j! 51t:1~bctl!lkH k,ll):<t:ilj- lI].aerl .~1I!cte' i!e~.je.m.

skePSkl\t~ula.s.'U..atj)[:om!libl- A~~. S •.

PmlZI1UIU iPloIUIc:ii~

Osubt k.oje 51.1 prt1!::il.l.6e.r 1!l.llLap5ena nP'fJdirliejlll Prif~' ,!:tOr<! Qdt.~niie ~I'I" h!i;:o sal' l1~iemob: .~ZVO'r<l hlh..kihiil~

TQkDmr::iclQ'.dJ1J~Ynl.bi P:J1ili'l'oo5l1i, 3. hi]oih j~ 30 :nil ville lokaci.~a}1l ;l!kdjli kooja ie~ lI:dto sa;>.;na;i:~mo., In:i;j~ ivoi :rnJ.~c:,;etima IJ!oUl i.runa, pro-

Uhuacani

N'CpOl:liUHi.lopovi preksi. :no~ S'LI ukraH Qko 3«m [killo· gl"maele'ktroirl:ua~a.ci6!1ltibi l\:atoA!Jva i2 krug~ :stltRJce za 't..-mlra i.e:I::;~.pregLcd 'fflzi 10'11 ~~]lDi~ ·"~Sdi.mpd,;.s.~· .k.o~a S(: .~:m" liD'i lJJ Uoozi ],):OcclSiff)hlJe'!1 i k-:Ji • F:rema ri.loi::i:rnn'l I~rah~.mll Seli.IT.Iit'lvi(';;[,vl.a5n.ill:;[ "Selimpe.ha'" .rijoc leo s!ptt:]~a.l· ]I ini kilblo'i'imB< p'reC'JI U", l2'~]~5 :m.iHm.f:M!.l'<! :!]~~i· f£Jflje!'l~m:ru pum:p<e;l'.,3. ltOtio· s!;mbdli jeva[lje st:tkie:nika" ci,in ~tl ~r~i8.~.;l vri jt'ld!'liOlll ok:o 6,!JOOtm_:I!f".ilh_

Iakoje k:rug: iSI.IIirlioe 'Jr. t!l::tu-ai.cki: pl":t:>glcd Y~[l.iIIlQSw~~j~n].fr"'J!l.) lopovi. SUI . .IlLwp.i5:re.IlII[) i?:~ i ie~;i~'~ClJ ~. 10"".:1, kcjc :>u~kril" h 1.1. ;SUmtl mbljelltl IlkQStla me'!:arOl!. TlI ~UlU jllta'[ilJJjlilill ;s",Limll :Z-<!l!:l<i~av'II[!Je'm 1],11. V<Ii· 1~J:'i po\_k1!~aiH sli:;i:m.!!..! gumeflt:l

Un_._

Stami~:sik'~ p,oLi~aici .. pi:'e~jllCe;r*!Ju u;,haw:>i]~ [~" Z. (40) iz ~&na, N'jt:mil..cJm,l!I:asI.:3:R.i!::f:I !lJ ZVo.T.Il iku, zoog!l:tlm.l!ljc d!:l ie pl'ekju~ liIk:r:il;~ .k»sai±c.u iz ]!>:rOS"JjQirIi:iffo[d!im8.k~ .d:b!mUe'Y IG'l'bilv!t]:r;Qj IJJj~t 0 5t'~l!l j!e,o" .- [~ru ·kanw· [lalnl iA.1i:I]a>c~ ~.kJfitJilflloiC ie- Z{ldr~!l1I .1[ M ·".u KiliilL'C!lI,:!, Saruim'.O".

p:rl)I:l[7..nik. 11 &umi p.ri:nl~je~il'j '~'3~:ru ~ 0 la.fl::iie olJ.alV"jie;suia[}S S roi:ncFlik, .iopovi SIJI po· kU$a;] ipobiOCi ... li 81:1 ill. pol.i •. caicillb:rm ~ro!1,a~J:1 U !aa 1Jo· kalfil:::iilIl! .p!ilt·u ... ~. Lienglllr;HI i

]lisH.! slol!:iode.

Rij~ le 0 rn.. frl (2:3) iz Uro~. L S. (Hl) b'.Ceh.o':lili.:kod. :slit.'ihrulIDl i. s. K. flO) i.: ma~Iil1<JJ ~ooGr.af.I]J:[~ :~,!)jii m.pJ:'.!;l:nru:l krn.g:y, Q.M.

izolil:c:JJItL, ki.ll\;o· bi itasilile i~l;u:;.:-ctIiO vrijQdJ[)j~ k:ab]m'c p.rod::aH: 1-::30 iiieku.ITI,rn::U']I;Il ~i· [(wine po \"i5es:trlill!-:Jn ilJJifuj d~~'flj"

. Nab]1 ~IIO Jj; d~.li1iini

crna hronika

17

[ln~:ijlj'll;:,ce1:'Jlt<ll<;, 211, apri[/1J1I,I~"J 2fllj t,

MOSTAR lPonc~Ja pretr.azuJi'B o!ba1le Irti~.e!~e,

--~----------~~~~~--~----.

1ll!1WZelljil' UlltSl,(!IUlg rt9'l:fla'

Na pari~hil'gul u luzU

n8dzldu HlhrimalDOUiCU zapal)181D "cilr081D"

}1.1J.t:Qmob9 i '\;i~roen"~ stOll: ~~k dvijeg:odi ne, VI;aSJl i~t,vo Ned~ad~ EaMm:i!nol!ii'lt~ iz Tuz.i.e, i,l\\,,'fJrl:o jc PlIJr:"t:[ 01:;0 tri S1iIl11 U 1"1:.1 ra~l:bcgo\foj:u I.~c~, 'U. Tu:<!U :n~ par.ki.~gll. ispJ'ed il.je[1:tY"~o; bfe4)m1! ";N' ew York;",

KahI'im:ln(lJvic jed:!B!l'I!lk ses,~hfiCa '"Syd~e~''' i "New '¥o(k:")~ni:l~c J'ed!Diih oo1:'l1l:1I1i.t~ :k:>u7.IT1iiill ~(1iSJi~cljsl(:ilii. olil-

" "- ",.,. ~ -'

~~~ata ,11 gr;a}lj]]:l'>.~zel;!la ~~m-

fila &, ll:~~ ~,zb~,y :slU£lIiHQ, ai i. dkt [It.ml'l ptOOs[i'i\le li:o lii, m:t:lgaulb~lipi:rt1(man.

., • A,I.!!OO~'ml OS~'?iQI"I!(lC rr~~e j)Q2~1j'a '1l!.2,Os:!liU.1Ul p~!dl:t:I~gulMo sam u liQiruJ.u ifiPt~

kQj~ .~ ZBpaii~ml dQ ,13 seta, Za):i1ui::iQ ~<!rn b~u. :i t:i'l"II~a() hJ5i. Kadl< ssm d:o:~oo 11~ poSlWali;Q Se:!it ~!I~li.IIj:Ij'I'iI"'CI, vid[g, sam ,rla.,~po!h!!" ~W1lPtl[J)O ~ni:l. (io ;8.lll.QmQfuil.1Ka_ko ~_m 5'17;'I~ ~~ l.'Ol]romilllpl~m.cll iib\~o ~'C .oku tru sara uj!Jt..ri'J. Nc SIlm:l'lia:m .[b~. fuilok~, Ra.dlim, .potrtlC.f.I.'O, see platam na "rij~m&,1~po"illiliv.mJ 40 lililJdi i Illiilmil billo 8 ~iE1 iii ruk!u'lJu= h~ Ka:h;ii,ITl:.LI1QviC,

~'m.ere~nroo je ~ ~O da, :ii~ va~rn, ea 3JiJilOmo~liiijliti h'ibilla svega d~ese:t mel~ra od zgr:a,de.lui!~!lIJ!ikogM UP .. a ~5ih.dtle'n(}g~l~ing!l 'U k,olero b~.ra'i'i dcmmi polirn~ac. A. Mu.

P6lko1Jl;skOj .IJJIlU;yj M~~· tarjl~tlr i~ok:Q9..1? \S~ti;~~Q. l~]je RM:C .. "Or s Safel M !;!;jW·p.rli~OE!!Smn;m ~im= \i'@.~ pacii£'fl~1L lMJilIIl[!!I3 DZi.ll!i~. l{~CI nllmillp!!l~io'rdi,a Srei'J!,o BQWn,iatrpo.i"(l~arol MUF"iIJ HWI{, liE ;prijavi iz l~ol,Il[C!'; ,ll:!l~'!Il!de:Ili(l !:~ da ill l[)mh(lQtiJ:aJl'0h:S3$i¥iitiu t1!ef1n~~Gm.p.r:~ .. cu.

,·Nlili~:OIllI:O,ga.lilicgo~ h(J!=

.Illieke Mil:f~:~ona:d(!IW'$'tl ill MlziJJ~ bq,lnire,islJ(l!dm.Q:s1l:1L H~jjt!m~ Ibkit<!~' tI~o. "'~~I:U~e dH: l~~sjtctIQ mjti]Jmhad~. N. ~ki~:pT~IDru. j!!J! te.lt'e'fi] ni:Ml!;:il').(lod N:et'~:l.'vc, aos],'e:mu,'j;e.@bao;.;:ii~tr:fi i dc~ur [I'~ l\;:,m;tOJlI!3l:rI i,~;t:I2:ime ~ ka7.aoruam ie:&~i;rll;:" ~emQ, 1,O·go· Q!Jijij!! )~srni~~cn

mi. Odimll hiirliLrgrjei Uj~iCl ~!lod .leu:J;:~m~je.,a l?:ri,i.c'PLl'ij~ :I1cohnhdia,Hh

NII!iem, l~t"

eir~'" ~bra;tri'o [I~g-'l'liV ~.:i:n Sam~~, koji ,IHIII! i~ ka~.o d~. i~ i,i!(i;,rodica 2ig;,l"O~e[J:ii pO.s!L1J@~ ~o.m.lioln:i.ckQ,gowb.lj:il..

- Scs,tra i ja ~m1;l ffiJs[i okQ, !8: ~<lJ!i ¢l, ridiJ1ll~ o£a, da bi n~ ~~bfi ~ja tru.lna~~· k~ll:gu, l~ptedul;i7..a !illilo~Jlu:;~

~. rut 'je tJ~ ntl!:itao"i. 00 olco;~t~ltw:dw~1!Imll pro[Ja~~ 1)8~lIDCekoa:i Ner:e~1'ei-" tJ S,yoJ '1:Qj mu.d lIi!till (!d!'l~!i~ se' ];Jlljll'l udoo~oi~' d'ili nll,'l]lpru"iii' poitl,tI¢ l!'~~' i~ eki.~ M.!I'rm 'Sl:~be' S 'UriR>e; rnornhldbei' cl8i:Ji~en'.etiiIlil, N:ii!i: IIld ~m!J .kakQ'~ Il~~ o~ ~liI~jalllijc. iI',au,,[a1l:i)[:l i upi~ao b.$ Ie j:d~ .. ~ swoe IJRmlje K!ll.il.USitm~[D}~;Iw. M,,£r!t.

Vol~avica Kod Bratunca

Pr&IUGan

DrulDlCnl II

Tuz.illastvo Bi H zatrazlilo Iproduz:ef~ljl,e plr~tvora I

FaJl:iJri[]dilJJ OsmalJJ9'v~.4> s[~~~e!'lik GrnnietLe poUdj:e ]3~H - 1'exel]:;!ld ured ILl Zt'Git, !tJ:iil::lJJ,.pL..e'LtI.cern je ]Jllikjuoitf: l1i bilizlnA' ~'Ii'(;lh;: km;;~ 1;1 selu V:Oliavica koo: ]bau.l~cs:, Osim. tcl.kih 1~~e]cs.fili:1ilO\rwOO, ~Dijie-.~1IJi m:u ii;lill€~e.Il'e. 0.5013- tm)vii'U [e IJkrllJd.~1! i. novae ~ojli :ie ~mao.8a 8o~,om,

Preml3Jn;esh!lz'l:Jcll:~:1!I1i :ilJ!l!t!rmaciijOLIitI!a,O:sr:Jlll!flovi'::a1:ltl I.l! vrlj:erne dQk '8e~\liolj.~m. vo"j!(U[I vrn6ro .~ poslili u kasolm gm5.1:i,iepodn~vnim $ll~Lrtlil :1".'~l'eile&l':i:rilll.l.lDO;U]aJ~e'l;)lS6b~-; ijzvwd.e g;a b:~G~I.a, Qdwo.cie m1!.! :!;i,.!;l~1"eni p~~t\lh. ill porum ga 2f1ipocdi ud.!:lnl·n:j m.ctalJI:lJim ~ipbm1l i flaikam;a. 05mil1l:D. ,,1tu j~!.[Lk-.!j"'-"!f.!>~ l~iri.n~l;iJtk~:!:" :sk.i! pomoc'IJ J[}QmN,l;zdr-~vl.iia iJ BiITd:tuIle~" [iJ8100l ,C~ je ,ud'l,:'e~(C.ntJ, KHn iEki L'e'JlItar 'U!I:i'l:'erli.reu'l. s,1!rajevo [JI9. di!i~ ie'

[:lli~ltrn.~ ~ lii~~l]!jg,

u,~a!!.luve I;!bO'.'lli:eda SiU :D1apiltbti ]Qk_a]mI ~"'>er,-e!ri S'lOik,U;.EiJ! i:~ B:mnIF!l.ca. illitHlri"

ko.!J!&i~l;. ~<I.~lOOm.m~og O~m.i'l'nOlll~ta N,,;mne, ~[)ikom ,Ilt:t'a

II

1.1 :gralil.iCJrnom!!?iil~llmi~m I~' Ul Z\i'anO,rI], SoslDa G~mi!l gran iel'li poI)!kaid i2 Teress.li:o; ureda ZvotiIiJt, :meclil1. ;~uj~m'a I,!! h:ioi o.sm:mov~Lc. pr~li5l1t.:ll:ntr;,iC kOj:i!m ~,"iz :Srl~iiep.rek(l '1)riae ll!' ISm ]:,r~j umcarc:tlio .2 S llilJl iil:Ji., 1;;0" "RS~1.I>rJtQm .tjdfJJ2iC~,;j,

siJ;:l'-!i!aremo dla ie~lu~.i pri,javl.f,t:;n[~~~ijd~oi $t<l.il~ci: u ]lr:'HlUlcfi, Cli'~ S!;l5,IM;~benIJtl brw.m~~l:er~el!lcijum iIl1l:ll!p' (liil ~ednog:~? !li'tpm..~~a.d?k :;y O:>Hil.:u:ro<.u~, '1'1 ~.lJ>eguJ. U.h·· ~¢:t:iIJI it l\Uad¢>l Burie iz Br~ 1I1.·lmql, O('1dra:nijeprJ!-1lI3t· k1!.O

~~mlar stok~~~tt

NlI, $ieQniiki SLC!I,G:;U.iEliJi jli' ~f ig .t:.r".lI'OJI!tJ:'m p'ri.piXIio~1' Ttl ~iJa£it\lllJ Bill dase Zil1lli!ifeoo:ii, dV8i ml$~"3!lProdl]zi. [pit· jt~or .MJros~a\':u. rajiol 0(23) I::' Lllhvice jet' ie ~Jpri;padnik. orf,<SlIll:iritaAC k..r.imJnni]i].e _(l['upe &.m5lld;~I'IIiI.Rudii6illp1[li;I:I1l0 ¥riku krad!11 l kiriviClln die]Q j)fu!:c.ri\IMj;il, HQd~itC~""a g',I1II;pa s.uIlTiIJii{:1, lie zal!;;i:a.dJtI ,;.~~ mJl .300 ::IuH.'imollil:ll. [ nfi. no'!;'\') preb2Cjj"~nFe 1L!1 Sl;biiu" gdje S~ !{oJ.ililre.ghUi.ra!1::lI .~ prochtvatlili.

'P--"iit i~ r.;mi:ie; osu(lil'!{1!.[1 ZiI. b~i'illlie0p6e Of;..a~!:];osri llcskilJ kt~.th.i.lIp.rutl;v f(~~ 51: Il Opt'~ns;kom .~'lI.tlJtl $:ttaj~ vgdi i!!ll:rag;l7.::! krndll!l,iiU~()m.Q-

bm" ~l!m.T"!.j:iCe!1i .iiepl1~ie:mjC'!\~ pr]('i.ijoren .nakun. ~l!L1 i~ t;,'lm~0 ~lXliZ'ii! StldaElH,

'fl:lzi.l;J;{; S~~1i S<IiI~Dljjc ka?-<lO i:e .:1.<1 j~ P.ajic ~ Hod:lH~,,'O~ grup.i. im<!o:l!OI;dial:ak dill \l'odli. brig!] 0 umdl::IJJlrn 31]· ~.Qm.Gbi I u.mfl~ od'no$il1Q da ih .• ~:m[lol!;[)~'11 s:eNl~Uiclli!TIia Hedzh..'!!i~ Enisa ,~m!d~!~,p(l'ta.· v~ji3 i:La*ro".h1:imj~~~IE. NakiWl H}~~ in. je ·\lo.>l~U' d9 {Jslli· mnH~e!'!olfl ilLllmrujl! Co<dl!kle fad ipftltlJ:~1!Va:tl]:iL bruit:" 1,iil .fiR sa~i ,:llIitlilii. Vo.::illtjle: po~O,m p:re'>Ol:iQ ,do Z!,1(lir.!].ik:B~ ~:djc $!J! Qtm preltJ/~i.ITl~fHli·~ od'lfl)M::nill u Srb];~~jlildj'e: Sf: J~ reI1u~nl't 'rom p.:ml!i.eJlna iSI.[~ o is,i(l In pl!'OO.me(Ili.R~ G.

Such:mje braci Dacic:

Odlbij81DO i_ ce

aduoillaia Adamouica

!lilt ~imlillkfJ1!'i~iOl"giI,~~'J~~ da s.c mXJ'I.iQev brnl'li1Lac 1..1. ,Zll7 mie!ll~}ad\,;O:bJ\l'IadoAcIlamo~ \~iC}.izuzmd;zo\1o.g.p:redj[il,ern:,

Ptn;.]ijc t:l:Itt~fi:ja dikmc U\'t7J! ~ A.&m!UI\!Ikm, zatoi:eg

U :m'Llli:lf:1tklJ slJdrnja braoi;i H~ri~ml Zorniru (llI~d~ LUI't,ip Da.dC) :~ Hatmdi DacLt'l1 !ie' ,,\Q:ku [)Mnll i ffultl. ~J.\iI.ajop b," SIlii.dJ)l~u "',i~ SUlJa il'iiH odhilo ic: PT.~iedil.og [}]mltir.J!ni-

~!li.!.uii~J('~. J:t:l'i;1,icli daidm(lb:i~r5;i sudijill uQ:st~m'ROup~istn;aZ. nimndi!l.j<lDnauI)JOlt)IT! p~'m. e~.8"tt&n.le jeJ1Moorlie.nQ:s.9.8· l}Li!5allictrli ~,"irooka iz Njem:a~1repl.lliltm",,~deuliinb fj,. C

o,glasi

...-....- .... _,

RAZV'OJr.b\ ,BANkA FEI!);EAAClJE BOINte, I HERe EGO'VI !_lE:

, ... i'n""i'lJAhlif , .. _m-~~ ~...u J .. lhjHJ IPI~"! """Ll1Ir M • ....._ih ... r;u."''I1i111f "'-1~j ~~~)"J" :~ il~l<!joc;'l!I ern ~ 'I~ '~I I.!!~ I! "'II- .. e ~'"~ .... J~ .. 1.iJ,~gooj~l.~ ruali.iI! ~biI-I.till! ~'j;J.!~voll,t:d__o 1bA~ twr.d '.~JIl! ~'J ~Iil:i!:~~.... IJD.\~ I EliU, lor, J I'HIII

I'i... IFlJI:anll ~ II~~' U IV1U!tJD'.\j 1:'1

'MI ~"'~1M "'1~ l;o!I f"~ , ill"'oCY.

~.~ - Idn .. ,~. InV~}f,fUl,'''I~'I"I!lI~, "!'I, 11'1[_, ~{iII ~~~I , .. .."j jlftII!n<"dnJ"' II ,1 ~ n!lj..:tn;!:b..l~---.L";l_ fi~··I'H!, 'LIp "iI~ .. nUl' br ~i,.,. !(.o.l' fi'UlJ,-,.~ I 1

1 .i.,:'I:l.flU"QiIlII ~111' I!I.II~ ~ I .. !. "1-IU!i).llllll 1rf" f\, -1.1 'h'" 1i'I'f' .~ I ~l. 1100 "'~I'IIl1l:ri]l,:

I~"""~

~]111~"'" 1iKi" .""lI.p r.!' r"" III' 1 JI"IiI '" , ... ,~ .... ::'''~ • .-.!l umu" ,I(f<.-J( ~""'"

~ O!"'l "", d-.I~ ~ u i£tnul'l. rIb,;ll'lt 1\'1(11') \ tn~ k ... ut "'It, !I!'-"Ihfi!! ~.tH!;j.-.1O.

II~, .

!Ii; q"'lI;HloIkkhdJor'_ []l~ br \l!Hl!l!. ' p;;!I'.l~~ I ........

1 I.,gr'[(;g,jh~-'\n' II'U "!~.lllfI~P')c,,,, !'lJr hi ITI,"''N''1~'i I'-o:!! !'i'iJIj-lj,<iIXl.!FJ(-"J

~ Ir~'hr-"""", I~.~~ 1 1!Ili I"lM'l ~ ,!"~r\ ... I'!' M, j,.1!J. 'ioU! ,~~,~ ~ ""til Cofi/" !Oi

pr"\ ,.oq., !.,."..

.. gr~1 ilQf

lei ".iii' I ·~r ... """ __ - I!Y."~ I'nU .-." .. '::"<'" ~ 1""1.'

u . &I\!;7TW_ bI'''''J~ m....t..< I ,~1)!"'1 ~p ~\' •• h,' •. j \ •. "w, roJ 1""'''..... LIoI!il,.

12' ~ . rh .... lCl luH "Iii I n[) "'cor I !i/U1: (II' . .-01 ~Ift 1".~1.

I"l "'~~ ~lo: II "'I~, t.I~, ~"1' '~IU'III, ''IKI\~] 'OIJofn '''IR(!f.j !,[tU'" o;O;!l

I"V'A'~ ~I [; ~ ~

I,~ J~ ,.1. : w u,~ .... 1 .. _ IiLILIrL \ L"" 11U11i(m.. ~IIP '" .~I ('2' ] _, . "Uh"1 "r

f'l'11'iJ'Ii'ldtoj<' :rt!

.!i 11"-"1 (';I j,,~l!(li!r:I!I)!: ;t..: ... llaF Ao, a...p IA ~''''f iii' "''''tl)1 ~ .0.11 prllC.r~ • .d:u C I, ..... _!.

I.. <lOr.!b~' ~ __ ~ ,~ Mnf It II;> 1Ji1J1~ 'WIll 'ril!QQ;'U:d!!I':: t •• IZ

I' r"Vt.i! ill ,,~.. iji!' 4in N io¥!i\.~""!iI:)I! \ :&! I,! Ii, t.ut tN· "ill I,I~I' II"'!l!

plVO,· •• ..1l!;Je. 1 ,~

." U!l-1!illm.:J. I~' .bbl.i..:l n....... r u I">:u 'UIJtt ~WI"" I<r ~),:." h('ir I~ lUll lit ~, o;i IliIoM\ .. '\!111ft 1"111:.

~Ioi I~ Il"j,,] :;"iiiiA, ~I' !If'f, tf!"! '!,11l fI:': ~ fY'.~ ..... ~ ~'.'':

I~.:cn.. ~lI1j)1JO ri.il F'I' • ..:I.i~ ~ li ..or!~

l'oi!~JJ1'M ~Ilft'il ,I[,lIJ'D.~"1I O!L' 11~l-'J'1I J'lI{~~ ll"u;i.:IJ1 MI~11oI u,n~!,I" k!c\'IL .!,I!Ii. ~1I,i\, ~ll.~ iJoiI. I" ~ "'" d..uu. nlUj~II' ~l'>ldIlfj"S \-18-.;1'1 Nil

,ltn.-""O!.I,lqll Ie" p!~l!. 1Iiil...::llif.!i l~", FAlIIIJI' L.I j.bjcl.tu WWllO ·~tl~[IIIIiI'I'lI'I- d ""'.' "'i];IIi:1 i'rcdn~ ~wodlllC'm~ g,~ol!:J.IllI • .,.ftII-CfIQ II!ilI ·00 (io I .. ' .. ~d.'!!I' ,.wnl~~~ lIP ~ 1'~r~IJ,I' 1I~...u ltd .. ~ !It. !'. ~ ':lor 1 (Ii -!'IJ!illI.>lJl ..... 'UIII ... llru r'!.il h1dill!'Ul

In ',"l'j; !Jot~.h fj'l 1 'T:'lI-4IlI!

L ~ 1~1o::.. ILII lIIi11.L1t. trn.l'<oN LI2I,~ ... ~ .. ~ f!["IUllIi, ~ (.",db 11"0li.,

" '~IOI" ~ ~ 1~~' .... "', ~"" ~ ... J!<-"'lod'lD! .M' "1.1.,."...1 I r;r«l. pt1..d ~l" 'Li!~ III I.'§I~. ~~~ ftll>~"'1'1") ~~ I ho!1.'tfll'l' ~,~~ !-"' f)"1'~1!'!;II [I"~I!'~L '" L"'''IiI¥'!t' ·;J..-'r~t[J iW b:l'e..~ !II: "'~'w.:l! itel.lt r~w ojil ~ I ~It:u$'mw, 1'1PfI~ L\w~ , ::-... lP; tIL loll Ir.I!6l1l1t.I!Jm' _, oC!' '''~-Jl- ZlI ,j'!~''L~,:!,--" ~ ""~ ~!!!III!I."-. ~ W4i.i'!l1O'~.· ,J: j III

1lI<J,IiI.::'1I1J .• ~ ..

J PII~e ~'~l\Iinj~ ~ "' ..... ,,-''';0. 'tll!! rrJi!LiI~ '1liI"'~~1,I !I,j""lili1 I~)!.utl flIJI'-, n ""'lo~ h(.;!.1i Ill' ~1t.alll ~u J'llJiIIl '~II ,nP;i~

J ~j.llJ ~J", po~ ~ ·'I~iolJjliIJI'iV<"" ~..I' ItlOlNidfill! pol....... i' ,M bn.l l.t:¥' ~ ,.,_ 1111 ,",~1:'1' ,,(!,'l<I;jJ'I:'

.. \-r ""'" f~ 11" iI'!l,~ .all,LlI'fl~ ~.11'10liI;Jv., _I 'l}~.

,. !J ~ llll' 1h J;!Ilh - M-oIl>!NA prt~ h-'~JUI 1l'~1 r'l"j]~ ,'"' hUifl F9.iJik:mi'Q

Ill' :;(m, Wi lU ~ uj.'i\l.oo ~_ ~ ~~nd !Toll ~ I!Clto'ID! .. ImiI1:mIll llL~""-.J 1iilIfmI:11i1llJ~ lUI Il.!;:u !Il~a. l- ,.1;('1 ~tl .. l!Cl'>~liI PJ!:IW 1.11mfIIim •• m-.a Q~~ iJ!A.,. ....... ~, "!til. !Il1~~t. !IIf"!;'II' '" ~~ ~ I ~f~ dm;g\l ~ p.-odlllUlIlU I Uftrl~ln. PI" 'i:i!!~ )~ IJII<JiI'",U 'bako.

'J '~d ....... LlIJiIl I ~~~~, pt. tI...:J' !Ii! J .. 'i.!IiI '''~(m dL!JjJll o,.l.lio1!!-'!I.U L.o.J~~iIJ lJJi'I~'~

IJ!lijt.Y!llJ!I'!I.IJ~>l!l! .... '_ f~I~. 00 tk'l1lllPhlt.luoJ.'l!"J"!lm

.: ..... " I'I,IiJr-.'~'''~''-lj ~!!ItJ~, .. ",I """, pil'lll;iillil;rl '!.lFf';C'rn~ "" ""'tI1 !tY"'.IOir*n~ utrl~.1I' II

_\I iI,1 .. ~ IJ ~jj~ , "(~fi'it.. ~fflal~ilJ: (~ jj' 1(1, .. ''1.1<'1' cod ~~~fI;i! • ~14i ~il

~.Ji!pIUJ ~u-."'iJII ~ ]otdn:im ~ I,ljJD'ljml p~-fiIl

o.!i ~:if'lilkl IlL". "'l:J1I I!! pr.!IIiJd.r:bl ,jiO! 'Ioi\! 1''1. III.JIIi ::IUillil. lMlill, llll~ncL:~ IO! ~: IU !Ulr~

I;tJ~;P;lltjlll'_ I, ~lt ~ ~ .~n1!P' irie 1.-" . _, !~~"'~ t>r ,~ : _ ~~.~

In l!>i til "jdd;,O';OI I'lilfH' ""_~Il~. o!!'I>IojI: ~11I1o.IJ li ! Id .. ;, "'i'f~~ IJ "~ I lI~j~ "-~.Ii.;.~lllll

I~'!\I!'.'!J' ~b~ ~ I~"'~"'"

1 1 ...w..' • ' IN i'lf.(Jf_~ <I· i"IIl.~hli, op J~ pftdHK'l pnxl,llJC' ~ ~ ilobt~ • ~ ;t'l..~ r~, dt:mI

Do,lI'" do" ~ f.' l~ - ,~'lflrl"'ii'I'U !)oJ Jo~.P¥:: 111. In ~ 1'1-·9'1'1,

,:.' ~:!i!! ,til; .., ~ ..... Cf!:!i:iiil .1I"lr!~ AU nil ~ Oitnmlg ~"I~ ,i:I;t!th' h'!lc~J.1" !;!m~ • ~'r~qlJjI';n~ IT, r~ rhlhl·Jj,!l.:I

-.,,_, ~-'-."'---~ -......

.h~lLo<c. ......-...

II"IIiJ!ll!i!!!illill-~iI!i..iII!Y~.~ __ i!'~~

"'~.& ~Io.!,._ ... '11

~ ".-:.'!Q

t~ I R

It,"i'''l

..

u;:rSN!! I HEH!lEOOVIi& ,IUiPijB!.I~'" SllPS~.i; '1~"NiSIIlIJH~~1

. 8rn1:ro!)M!l.~IEJ:i:li)"~ ~r}l1l~, i(i.~, ;;)111. ~~,

1D~~rI'I[ilsk:ll.lI1Ii:sija 11;l.~i 1.:), IPirij~m u radni IlJill1II)& J;;]Il~leriika iI1~~\OOior;:<l S~ odfi~lIIim iJmnaV\mjem ~(:;!pp~l !!:rl!lll(:skOg.IlOi58Jlls.1m!Ji~

Pmreill1f OOkllllfliBrl~:

_ prfra ... .il5akfa~alTJ t';qril1ijrnnr,

• IropIj" '.i'$.Me lil1lne ~hei; .

• iBOr1:;llq.fifil"';

• tlijiil':lma.(!J~r~eooi ~kUli;

• clokaZ'!J I.r.~enom rn.:mOOrii i~~bru(

_ u!Jierenjll ~ S!1lPrll1i~ lruI~iUM;]_m~.m Mel'll PiJ.oIllPGk

- [IC1!1;3iZ 0 ~~~a-mJLI ilt3p~'kCigil~le:S1@9 re~i~:

- DOk1ll (1 PMm2:'I'·~~1I til.elll r1e r.aOlliiUU.

S\ll,dolwfil!ilrl~ ie prellaju na~u:

K~lel'l1m4iD .

nOOOSM~Le'o'O

~~ n~Fi~m .~M Zil: 'I~MleF[l! L;! rn~ni, o'C~os·

~andidatiko[l bude 1~l'Ji;I~lo'lI!SlG'a\ettaiel1e l! letistli podJJJe]~!)!l!>ll!iP!<~ ~OVieIC'l1f OOPOO(t~B~Ml u oba!lljanJG :posh:ly,a ra4r~ rnts~1.a <s J:IlcJE! I.e aplicit.i!O (Ll!stiil'~ i mtaf!f~'U~

OGlAS

u iip;I'iI ~i'~ lod'fo.gII·D~g,.,.~ ~~ iLl.~~(jnl ~i14.!K1sAAnm i;oa. ~Mo1i~~15'121(.l~~'Ii'll'l1Il'biJPIo(~llUll!lmm~~~!l ~\ 1!Io?~i;aJ;llfl*IIfru.~~n. Ml).lIiOll,Pi11'1'·'I~J~~ ~ {~iI: ![;iE!!i>~ . 8io'Iii:3, 1 ~~ (iii ~<l> r"Jl(I.liT;'!ilj $"'~ a fil!I! 1:!61,H IIlg~lfiioo>.il!~l,21G,~aJ('~IH''''!o!I~'i~lD'rlI!oIl~~Ia' ~kiJ!! I!!ljjg!;ll~ 1il'~~ln;eI>lJio:g ~ l~T~~~35~rn;. d~~t;Y\~ H"IL"-""-= ~1! .. ,lI..~1l ~~~~ .. BJ~lo;a. 2 sm'Mo"mk ~l~ 'Idrm!, fI:ol!r~ ~l iiI.'lr"~nl Grl~!!1iIlr:I~ni f) ~ ]lilm{riQllou'U! n~ ~ DI!8!,,Mti (Hl!IiJ ~ _ ~3!) li<ITa ~!i'<rta OOf~B, II! ~ ~l.~· u' [l!il!mon> ~~O~ ~!JII;r,ti ~~du 1m 1!I.:pf.t~~la ·rnfc,m ~~ ~~ Il!li!ni !!hljl!! L~~xljJ. TIIII1~ ~ ~ril_ ,~.\P"I rrfi~ "!lb. , snolliW:; ~fn~!;t>:i.!i >;I1j!ji':.!I,~! 1i)$i!~liSle SE SJfi$~ 1!,1&ar.. ~ ~ roI<.i ad t5 tUr.~ 00 ~di .. JP;.wj~ ~.JlJ 1Ji1-l~ u me,ni;i;iiu.l!;)rM

[lnr",}~un1, t;i! rom.~i'!I'!g~ EI\I~~'Itm,l;, fm.tll ~ ~~lQ ~WJ;'trn~H~ ~Lrm!lJ! JI: ~ dlJ~m dll X:' ~~J~ f~]",~~ pr-q,t~:iI~J.~~ IJ.iIDIIJ~ ~ I\IJ~~ (lfll ~"'~J~\.MjYI pNJ ~~:lI'IillII1 _«mo LlIr.Jrnl n~... ~~- rt:dJ p.lOJI!LLI jc:ik' ~IJ~ p:ll(d II ~ ill "~p,ilJ;!J1 a~ oXIfi1I j~[iII [I,;fIjI f!W'll~I'jl rntI~ ~ !l,lllW,~o: P'I~~JI: u ,Od I ,L,1'IlItI' "lll' '.:J~ flQ _. ,~,lllm tib ~ rtl.~J5Lth d.'CI il

,llmI1Dj5;[Q, 5R&hr:l I .:d .. om ~~ podu,u.'tlflih l" p1I~urb!m Dd IJJpI~1 [~i)~TlJh ~l.!~~J I ~Ji LI pt::Ill.'!dl! d UI, ~l~!1lJo~ II da ,~, HJ ~I)II !illJ':l'!(i!l,.~ ~I 14~J liM hill ee ,dNjjcl;rn,:l ~ ~~ ~OOU'll, Ii1JJMtlm, ~I~ DmI I'lk1,mlill ~m.h ~.m:I II I~ U Ih~r«plJul"!;'. III IIllr:: dJo:l\ ~(I"~'~~~' Jl!'JfIl!~. llf,!rli'tOtf. I"qJI~m.m",~, 1 ::IJ" ~»! ~ bllJ13 , m'OJtMIL

:ti.;)'''oIDAi. ,Uil' 11: HII[ ~, I ~1t'tm,Cn'!!! iI!;\.~ E',ISrJ. I1'l'llI 'V:l:;:', Lm~_ nn ·lr.z0"'I?OSU:::~~~1 ~~[~";I'~ (, 'li. Ul!~:J0~llJ', ~. "'l\'tO~P[il~UJ\,~,'i\i\J'I:

!I' N'!'IJl~~r::' lQ1~ od I.' 1:;'i..'iilIDiI i \ ~_ ~ i:'i~~iI -m-.~ Obr:llI!~ .u'IJ;I~

~ ~"'l!IlM!IpildtnJli 'mil, ,~~j}jd.i'ill-'1 ~ttL.rm Id';:J-m\

.' '~il' q Imtll].urt.'ilJ!!om ~oot:!lMrl! "fbi I'll IfI1lrl~!'lHli'Il~C!II11i'1'f!I.maJI'lJl!f

I' Pr-qdtIW Id!J:;J,;, tgl tffl,(lt; nt: fJ!'cl»] ',Ik ~ ~;!Ju.nn Ioi."'-E

:II

l~fiIl 0111 pnJiI~l~' rol puJ \ ,t:li ~l'Ib.Tl.1.'fi1nl r~d., mlldil~c ~I.I ~ eme dmttt'lt! II ~bJt'd~' cl \.:uo'!''' ~~}.:rH!il~1II LUJ_/;I!I dlldJ,chl ~1:l1,' III r; hlt-4!fiI,~;:n1:lg' (\:lid:!

1.1 :;ol:r!lil.r~' I!, ,pI~ :I~IJ_: JIIi ~1!1;lu!e t~!: t,;illfht_ J.::I ~ bU.1 dOi:ll;!jllt~, ru lJ!Il~J1!

(}.II:unu - ~.la~~t.!I L .~~.,It) 111 Wi wril'{lGllt!CI ""'~w .(Ilw,lIIfflj!i b~ 2:1 lJ'JM:I'IJc' tI, dri.'1lL~Jm!\ iI

\ I :1~lJtI.!li;FP-lli IdIne: ~af!C:,

.III ~~D~~ I/~~'HI (b C-C- ~iJd)~:t if.;U'iil'l.(1 ~rll ~~Ji ~~ II bm)1 ~..D~1JII>mJ·

$0'1 ~.'IoJ~gi'!,I:I, ~i'Jm .. ,ib ,llf!hbl:II1~1" 0.1 ~ ~~Ilnlil lfi,'>t"f~qp I,j, ~ f. ~"'tll '~!kJU' ~t ~Unll'l rr~~ ~ 'I~gilg ~I Jl:f! i~' - U'I~\ ]!!!,

f, I ,l\wnOllII~ll1

ill D. ill 'l~ ~rrtml1'11 Ul!l:1~i:dliOO! n~ilD!a. nil rfJJ'I'IIa ~1Yh!1 U~~ I'jlm~ I~ Ih ~fIl~k

~I lhJ~J( f'"·M.nI!~ I"ptlMLt'lj !DUM til. "'<I~l'li~1I!'!'L' d!l ~ h~fi!almtIll];J CU~J1 ~~~b!

"Jt 1iJl]"gr~ 1;1 I'I~JII1~lI

III'

'OdUu pI~~l.~ • 1'1 JG' pv.MO~l'r(:' !4L'~ IJt:'JIJ'pxtmll'1 i~ ~I r:a,J~1 • V\f:i,U re.. 00- ~t-\,[jtmnJ~ i~IIIl"E iPC'iIliul lomJ Jii u."l~d~~ orl pf~~\I'fi~~~1 ill..h;~Jl I litn11lJ.1llug m!Rill'll. h:' ndJj:!l

N !NI oilibn:ll In:l~;Lh ~d.ILllIh I~ fI~ fj)jj tOI..·· E "JJl..l..nL!!I'iJIJc IJ~ '" !II dOOJd:! ~laj~ i:I llDJUI ~ bltv .-uCii'.l~ ,~'I.!, pr.~~ iii I d~\!IN ~,f;) ~,Om:l!lli tF.!M. til %lbdu Ui P:ro;j..:l~'

]a\:11-1 pMu ~l '.' ~Ih ~"rlo 2 S u:S ZUUdll:l!l:

f'{~~~rl'llll'il,lI:\~ 1 II1r:J1!I''I!J)uI1~ ~JQ.lI!: (~ ~ W'IfTh~1I1 ,I ~t;mn~~IJL" t. ()'U~l). Il'II!'p.'Il~ruf!'l ~J"'~ .5m:ltmi .!:: ~ • P!'ll;Jil~ Lo),-r !\1m;! ~I ~~Jro~ ~ f\1ID!h1om cllr~, Ii! [pA]'loi1J d~llj~ 5!1, ~'i I~ • 1~'J""oM.~ ~ut ~ Il~ s.iIdIi1~' 'lrni;~~ ~(

i~l'l]~U1 !m IroW1;'HU dnLMnS'liI IjlJl8lp:mlrilU mJ~~ ,~. irl~ IIJ1~j,J,'H& !,I ~m~llIl~ rOOd.'lI ~oo J~; ,~.tIl fil ~1OOt1t1 Jd~~ Imdmf~l'Ijr: m''!!,FO:J]lOlL'. LZ:tI'l1!b~, II. . 11000 Sl!!~n IliIliIU~~m ~ IirWr .... ntJtuL illl!fbl.~.b_:_

\,11

~ ~ ~tID:! Ilrul:HlIR1OjQ. Iil~~I:.k-':J II ,~Il!b!iUI-C' IlFIf0I'II'CJ lJI:' !,II ~"' ... :~ YI ~n;1TI) ",m '~t!'iMOI:5 ~JnllIa~ il;,n~ I'i~~~ "Ii putm 1~~l,t(\'):I:a;I I~n i§ 'I!jii~l 11'~ n.le·~1 rrnl'l.l!:!..lllh

crna hronika

~i,~~.~dt. 2a. ~~\lifiI2011,

19

iPelf10 S.arcevie: (S7) odl1avao intimflw! VBZ'~1 s malo!ll~etnomucenicom, a dmgu Ilavodio na seks ,dajlUci joj p[rt.anjaza marursld i:spit

Pew SaN:xn,1ii:($'71~Pw[~ so:rg~grafi~e u dob(~illkioil, Gi.I:liHjal~ii ~,EO"fliill 'I)!;lO£'.; mumn:iioC'Ji j:e dia, ie ~ ma.lg.Ij:emoJl]uCl:nioo,m ltt'icg.r,;a.zreda i maJ(}!!lekSUllhlJe odin g.., sc,.rn<f[1JIilfii!: iilju fe lJiili\'O:ti,~ .iQ 1M. seks, ,[jio~ il:'l:!i~eilu,J V ril~ Iili<lki.IJi~1!1 n'll1>ilu!l'!).'lcl]~aopg,. l,imbhi l1! hodnih ~kQk za vrijeme :rD.!lsti!l.e.

Siao iplOriUike

S<l!!'Ce'!;'ic ie !lJh~p&e'~l '1,1 !JtOllik u U~oH" it L:ie:rb SUI" l[i:m~l'o1fic'. ·~onp.awl eJI!. Debor, izl1l'~;ila l~ da Ie ur,,'rde;nodi9, jell pi.'etbrOd.rlQ~, gQdil'li" malo] ieulJom Mi~iH:i· ct}.m ,~:m.llI,o YCZtl; ]l;oi~ ,!1:ijo priim.jere~:!~ 11.e' da le :tL pri.'thcdnih ~es( mj eseci s niom odlr.&!i\Cil;U~'l:ik5:l[lItricod:Il0:5'1:.

•• P:rlI[llIDe ie bin :;"'j~lm

da l k d ..

ca ~ .·~I'!~]W ':l-;;-~()8 !J,.~~!"!~H~"

~e.l1! &,]..e·kri\fl(nod,clo'flC!: I~ ~tdj~I1Jj(:u. ~P«oIl()til~'ao dl!. riI:i~mr:Jes;mi'reni5la isprieati.

- III

ISn

4 nova touchscreen mode' a.

I(~'~u dol ,e (!ofh~ ~Jsu",binfJ GUll lkonu.lnlkari:;~JE'. Z".O' 1Z:"'Ol"rl~1i!' Jedl!lli"l 00 ~etl-l $Jiilj~ ere-fona il IIli)S~~.a d 11l0nude S~ ~'kranom o:~~etEji'!l'~m lila didu' i is ,u'5ib~ n~o~glji1j!u r~~'OtiU !J ko~i~~iI?'nju U'ShH.J~ motlitnekomutllika(.iJf.! liz: n(fife llostacd '1ll'1~~Ofl~ 'I,di"'!l,etl!!!' biro d~ r'!iillq:o ... ~r!IJEP, ~njiGt,e IIlOt'Y"II~' ill '~orl~tJI;e amel'u. Wdil. ""dto. bluetcoth ill ~iI1' ~o!(e:ZYJe-te' pre 0 drlJ~t'lj nih mr,e~a. Potra~it(i 5wl mode$ w ,na1bl.~oi m:b~' Iprcd~'M'nicl.

KomlJl'llcif.Jlt,~ vrtl~m lil'~t;';l!

saHsualDO Stauao HeaDlee

ul\:loiiJl:jo se sszna 1.;1l.njmQ~U '!fem ·ffikh1 ~Ii;St,aIllml:mv.ic.

.~axt"£'it~C .ie 11 pr:{h?dill1c d:vtJe goo me rnZJIlllellll\1aQ S.~"l:S"o."e sasada m;)lJtm:l]]tki lJ~om kQjll j'l: l;GIbrala I~

na:,;,ela je :Stal!ii!m:ioo\~]t, Ice dod;Ol~a da je 11 i~ilJuO!ru' ove !B:odi:lJepok-uslll.O cl!a,poljub~ !J,Vrnicu"

.saJ[iSevi~ ~e mll«_m Jilap5en)<:I. !:lU;;il)C[ldiJ:a1>l~ ·ftOll!1i..o~ :$l;'j-e oo~

tI:IU aa malll'rs~i rad iz g.elj),gY'.sEije..

~PI!(W:1II SMS-01VO!, n<ll\l!!;l· dlo iy.~e iI'I!li S~\talllie(lclnG:5e u, zamj~riu, da JO'j ~d)~phar:till: 1,3 od:bc;<l:I1l~. m.at.urs.Kogrwdill-

1l0! Td~'I.l~!.:,!di~k1:or G:iml1<1i· t:i,~e "J'~ D-ytlil"~ rekli1.'~ cia '~liiill!.a ~i,d.3 jlA~-rtiliucenik\l.

-0.[1 ~biQvdodQJ\;vootIJl'I, Imre(knm1.~pdslUf~.m :1!I~-II:ic· ima i pl\e'i'i~t; ali 1l:OtIll3mniM~~f!ll, p:rim,icdlmf.!.a ,[J,iegu\' rati- ]!j;ll!~]a iEl; Telebsk.

B!iiO Imli!I,i1en

S,arC'e:vit ie f,a;';[njtllljlj,V,;;'I'o broh:1.ic mubilnl.I:iEci>eiollill S 1l,~l'Ird 1J:l!ll, m~<{lll! i;:uj.i.ma ~~. ~~L~ 2"iI! I!:clnQ'g ()~ (,i!rn,iH~,n,ij]h:, an~ njegO\l()m Pncelbook. pmfiiJu [Iai~a4L::'5iI1l fi:l1"QgT8Jfil~ s lt~[li~kib Hlllullr£kih. ~!k:!ik· u~l.ij<l_

N<I rOrl1m:ima l>~ mOle l'Ia';i i "bi.:;.c:Il"'sca<SlIgoog;mfii~,~.a, ~Qj~!I11I. jii;l S~ro~~!ic:u~~. iltk:lt kDj i g~ ie p1mo m.o·~e Ii kQd t1j:cga .Di~ rk~(J!5&:tl klilpili [CaS'opis "P.lllCli'ooy'" od!lovo, riiIJ: •• l\b !;I~bo k 1({Io Z~ rebe. Treb~ ti kodm.eJ::H;l\:l;Iri~i lJie'Mo~clt~"" S. Ca. -H.C.

Tuzla

Huatani d!ilel'li

Mje;t.lli1i tillz:].iliril:sliug 1111S.e[ia Irae lillce[ oM 7 30 ~JIi [SC\;i~doc~H su

I\: •.•. '~,I';"'I~~ .... ,.:~. 1-

:!t_!l:,,!!P(!1i~'~~ v~It:~

SpeiaJ;:ilitcpol fCIJ!e M1lJP-~ TKkoja je;CTe)'J[lltirala h a¢~:!li:~m Q~~\~iI;:J!l~ ~r'I!I" p>e'S itnib di1er.>I~ k9d .koj· ih jc p[tI'[i,::iId~ma zllalna kQlicina dl'O&,~.lJaj1i't~ OO\l!lU! ipe he!:lDi[la!.

- mtlll!;l$e'jloie i!I.C:KCI"lilou~o'EJ<lI" lad k~)jil:! ja pronadJ:c.IlI.Q oko so. plliki~· '11.61 d!l'O'g<e, $p:rem!'i~ :l~ .p!ruda.itl. Rijcr; ie 0 0$0· It!~:ma mlra11ij~pcll1a.lim j)~lkii~ po diiaillilli droge i clinlgilim. kr~mi-

'riv.eRIlfJ lViSf' .asflb~ n.alnim d!~el!lrn~. Gmpa !llbiapilen:l1:i oln!pljaia se ok;;) iz.~·lC:>fJ:og aU y.t::1'lIJ V "i ::tI13nog !if ,cr..iia:.l k<:JJGg 11 grarlll S'I'] ~zClail] ,il'Q d!i~ ran~!:I ~ k~.::1o·jc" A \'.<i2.0'i'~' iz'!'ul' Io~i ~k iiLboerlli5[l~!o,.il :akd,ii. A.M,,!.'.

Oblm mrg:ovlne ss.sas IKM

nanr,daniUI abluazo,icBi ZB ralnB PUlr,BliIRi!B

N:! Sa:rnfel,l'sk;oj h~17i j~. tle.r ie us..ldop,I,:!,Z l.lrJ~iJil:kc:ije t'ls~"":.l[',i!IJ [ii[\U:JIiIH~[ 00 8!9JH5 K.M, N.aivBCip{l[;ll:'li! 'i'riied.nfQ~i~. "ilahi]~e~i]e SlJ ob~ez[lI;C( FBi~Ilili rllD:il:~ ~mEl'aZi'il'Ulja Mrrlic C ([J2:~ POS~:o), diQ:k ~I': :Il""i~~i pad ~gi~w~i.F<l'O' E.~ergo:i~'~'>eil'~ {'9.8[}f!lOSlO).

Nllk:otadi,i l!J[jm:palilija pn).lII!e~. j,CQstll':JlIJendiOfll!l:'arnaI!oonaHjekaw l1.:l!iSt.uxi 1,3,2~ KM"a nil Jwtadji (0[1- dova dioni,camll Zrf'<l! .:BIG [;n\~~lidQlla grll~ $a~i~

Vr[ie~'r.os:t ~ndek8a:

~FJI{ _ D, f!'J!ii ... J. n7,35

,Slit\Y:·~O ~. 73" '" UJ3S;B4 SAS:w'.JlI ,0 .. 51% T t,.981,.'i\!i

V'o'po.i!.lIl.rnu od 5~7Q KM,

N.a pii:m~.r.fltom slobed .. !'I:tJtm If.z~~~ u fi;;liil.i'c.:::ipw:iiI1l:lt oS~'IIareli,e di.Qnicamili, BH ".Ii"eleroma, ed l.i3~)5KM PQkl!'Lru'lI 00, 20;9~KMJ ~tla 'S.(::];iWj~a!r1'iOiIlil slobcdnom [[~I~rudiQIIkllm1lJ ~UJlr.I!Pllo (l.~!e UNIS V<lljeidKoflJk., od lS;,OOrn KM. po kw:s~ 00, P~{ m~nl."ili,

Promel ad 2.38..53B KM

n,aluleC:11 arDmei

a 'TB!la:H,0D1,8

Na. 138iE1j~:]u.\!k:b;ji berzi iu~er ie kr:oz:l2Q It.RIl&a.kdja OIj!Lvaren pmmCit. od 23$,5.3>'6 K.t\l N~ :slQzbe,~Qm h~r<lgfl",I-oom.[:rl~~lii.l: ]iilffi 130 IIajvet\l .ptomCll! oS[",IhIle.E1i. Fe ~11.ciiamii TelcikQma SIij'lskie~ QIiI94;{l3.9 :KM po p.rQsjoC~Qi: dfre'!'t! od ~ ;.70 K M (['.M;'I.aJi 0;:Y9po:;.(tI).

:teod ZO!!l'i'(ll'er. iit ifl:'leSI!f.:iOlliibi (tlJiI'IlI,Q'\il! naj¥'cci m::;{ 1,m.aIesU:illkocHe ZIF-{] .iKtis" ta:li.!'llJl~;t f9'ITd ~l"l!!,!!j~.~~bd::~

(3!~QgI}08ro), <l! g~bi.trrrk d,UII<! iii: Z11 flJl\it~~ ,iIOI,l'i11 fOIi!,cl] ni~ldilIla HO,2!6 pUSfO),. Na slebedaem ber7>@!uk!Jm l~~i~[fU ptld ci ie:n~~ ZlIib]lic:;;i~e su :samo~:ii>e iccliil\J'.gcmiJi.e:JII i)a, -R:ifl!l!Ie'l'Iien~f'I.~ :lEloo.:!_:mtk i Bro!:!l(l.5-(D pO'Sw'I"

[ln~~ <'I~~. Ce1';ilt;'ji(, 28,awI['hWlJll 20 11,

BOSNAL~,JEK Oobri rf}zultatil IPosl,ova.nja IU prvom kvarta!lu

UduOsl~uCen

~na Slranlm tril!II:I'ma

Ukupan prlhod ed pmda]e u IPrva tl~i mjese:ca. ,2:6,4 miliona KIM

~m·~.IIiiil JJQ$fi!l!lijel\ Qi>I\I~[i]a j~ i& p!!,\~liJ.m k~'at[~~~ O'\i"e gQdi~e Ilip.p;a!n p:r.i.i'lod ed prodi:!ve ud 2.6,4 mmona KM, ~(O' plre;d;s;[avlJ~ P(i\1'€>c;anje 7.J!ll.,4pm~I[H:l1 orl[Ios'IJ .na .stU p~dod iAln'i.

r!:"i~~QO! ed r!lt.)d~jil;': [Ia do-m8!~e.liilljrii~lu. i~ 13,.9'ltIi]iu,n:a. KM. :3: [1;11 iZ\l(;Jo:O!.:O im ll1J. ~iiUolJ!a Kl'.t

U prVfl Ld mjesecaBoiiiM .. • liiiid:l: ~c 7Jl!hiitjcl;tQ ti",-o~lrldti rn<l>lp,ri]todla I!1Il;lll1"'.Jnim. trti· Sti!{l'l~\J .i'o~d!e..Dli~ s·l'st[rn pedJooorn 2010.>:!to ie n:z~lttnlo 'I:I&<:&Cem .iz"o:&a ed 47 pog~Oill ukupeom pr.illlodlIl

Up~V;in9;l,lla~it~ka Zl" .d<o~lfirla ~e oolr:\i'art:$I:im jlQ5LQ'i'l!i.m ;!'l;:~i~~jti:m~ u p:rQgf.!~ ,~ifli- P'!'!'redJi::raiRjel'l~po,!~JjflQg l~o'.llov~ nog ::lmbiiei(litti III ElM i Jl~'j,raIb"[[II'IQ8l:i gl(ltiJ:aL[I!Q,8 C~u:ml!it.:euts.kQg' trl~['<1! .... fO:slo¥nl ttztlllal i J1I. :p:r'~®l .k\(~~t.a]tli ,o;vt~[ne qliie,...ajuO:P[im~nm i 'pC!t'llr~ d'u.juis;'Ilrnv:IlJu ~dje:U['lld, iu kom:pBI;I.i~l~lm. t:l!zl,jClJI.t .rn.cd.lJllllll[{ldi!iJ.o,B po.,.I.ov;[" !:li:a. sao\p~no je b ])0&.n~iHf,cil.;it

od [lD(Umje:, ~IXieJil.{lI je !>r:: 'g,1I'C ]):O!'ll]HI!!J![jc-,

N;)Ii'il"~i i;Z\!Q":0StV8:1'efi je III ~emlii;,j][IJ!l bl",~eg s:.o;rje:l·

5ki~g $!lV'1;l7...::t... .. prihod

·od pf(ld~je 9 .

Smo,ilru:l .iiXlzidia BMjii.~H~cIta 'iii juI,gOi~l'()G:lWjBvl'OP~~' t,,'rdena ie I~a~,wm l'lmdaJ()Qd n:,s , doll:; llt! aa IHi$~ ~Ulm," ell!, Aft~!d i klij'i ~~bi~je2Im pad pwd~j~ U2-

l'Q.k(n\i'll[ln.D.1,{lIUI uilernljamll.

U h v;CjIG!Ilili. • . '.. •

Ot>l'l'fI~,eJ:1:Jl, Ill: do<liJ~:~ 111. i;Z-

fiQSIi od I,' mil:io[]:l11 KM i 'Ir.e61 ie )'i]. 49 po~to'm odil:l1oou ~m is ri l'H;:~rioo ~!:l)ne goodi ne, ~m je E\ljfll];[9J ~]Jo.ri:,e,~ rasta It:ro,~ko,1i'3p,o&iOI,l'<I!~i~ QrliraOlita IfTlhOQ;;;:tod ~H"(Jd""le',

Bosf!!!IIliiek le Z@U~. goo i~ nu }l'll"'Tii·~(J:S ost'li'ilir.'fil:ni m .lJ'rl" lI!)d~m.JI p!!'odaie od! J 01,6

mil:iOIil<i! KM.; ed (i~a je .I]!I. ~r7;ufitll Bi.H :)ij,J m i ~ ug,[lIK1\I;\. a ~a;v<!ra.iski.~ tr:N~~,il[la4:5~~ I1lIillOli'lf~ .KM. s rasrem Qd ] 7 'PO~II[l LlClQ:n!OSIll :1:13 l!()®9. i Ic!e~em i~,.ro1.l:! mJl45 POtHQ U [)Jihod bnaoo p.(Jdaie .. N~ ru~ll)bil i l:.floi$Ua Ie 4,.2 miliona 1:...\'1:, ~~O it: pOI.~·.rdi(l ~CQ-' 'l.'ifS,!'l.i, ·I:e",..]~or· ~. i$V{)lrn. fi Qla~·· 'SH~~JOif.IAlv;.·idt;J,j1JOFoo]OVgj· nju til ruS! va tI 20 B'J.

Danas javinli pOZ.iIV MiinistarS'tv.;a ilndustriljjll9 AS

UgroZanlm IIDmBa alia tril miliona H.M

.Minil:i 11m,; C~'lOi.fldlJl;~ldie:, u.cxgetih i uni.z:ma Repu!1m::e SI1~~l:;;e o~biaxh ce danss javai 'pozi'\' sa dlJdjdu IJ1klll,P.IlQ l:rl milioirl3 EJ\ipo fJllliloVrl. stll:n1C[lcij!l Z;J ]lod. -su:caj iZ~'()rli.lI)fi 1:.,00nl m S~" bjeklilmu M]i Q~l ~[u.itl.i~·

V,ljil. II. j:lU<gO(lel];] s~. Pill:Lf.(Jd:~im [ie~ogQdi1 m!liEt dlru,giu;ra n:u;;,em,l.!);! dQgSJCia I!m"!. Pod 'lim dOg:;:ldaj im~ podrozlim i.jcv.lil~iJli ~c pop11livili ;~li ptl'l.R[ :&loci p(ldn(lt;ilf.)ca ;.':ali!i~je".llikoii se d.es~ood ]. fa:;n.l<ltoa ~:I'o" ne dill 1. april.:'l Cl,fc~'))d1we.

kao i gradanski .ncm.i:ri l!l IlIO· j~6Iiini~ dl7ll:~r,~m1l< POf>liie L lanuara, a 7-iJogkojIh Ie r.!a&mpio pri"i1'cm~:['Il ~relcidl rffiSm.;ll[l.1 gO!iiil,VIi.h [)fOi;>XQd3 iII IiI.sIMg:J; nlli irn{)zemI:lO:lr1i~I~:p~ rnJeMt ... ~en I:! g9VQ.te ni isI{Oi'';' j3\"ilia jf:! Sma. $i'i::d!5:t.",111 '5C

v

St.e,dnj,a k10ja F'8s'te!

~~~ro:a Ink); l.fIiFli

080050.242

mugu ooulb[i~i pfii\'ruill:!o:m ~1ilbiehllJJ 8 <I!n:O' .~~ ~:edml 00 nio'l1l'edenih 1I00lile~ !;! 1.1!kuf,}" ne {!odijeljen:[l, sredsrva ne UlQgLI p[DI~i ;izliloo 00 Iri mi," H(ma K..!\~ s.to ~illi. mil pita.niirultlili :~nli!>po[o.~~'\lrn. 8wd!N.a:va l.tbudfulU Ml[liS~af5tva.

:SIDBIC

• Sa"'riliie"fs'b be.za daGii1£ 00 .P'~dSl!W~li 1iIl:ii",iitll~' ~iil~- !1io,lal \:v>/Jl%' .s:J1f!!F.:ba,., :~jJ;~ i @:!j' i ~6h'!j'er "Tra." . dm_g Obse[~r Desb:lp" i".a:p'.aJ~ic::: u:gliJv·;;![Iiill ]')11)~i;:tR if:!lfel;.!D!eJ;a.,-·2~atan[ledi~, dii\e,~iiQ. Silil:'aiev$!:c:.e I:;cr:~~, ii'it~~ d3l.:;C: 1:11l.d:i '" :rI:i:lu.pr~i~d!:.a~:1 tq~~ SUI ~ poceti. [.adilil!la]ll1"edii:\l.a:!l!~a '[:r:,l'Bnt ~1!Yl~ti:l1a !II F.BlH.

:liDIII] .

• F~Il!SM ~];rCiiz:",'OO.3£ mu· IJHniml~J.e:fGII<Ii :N o:kiil ;ml,JIl'!,'I'ib jt1; Jl!i~:r; di:l ;:;t ~(. p'l~;s'[m 4-;000 nlckJi~ka t~gg lP'1;;r1'1<'l 'pttm~c kujl:m t~ .illt,

).1;l)Jl , .... !Jlb~di(ll6~ 1,!1~

ililIpro~t\l\d{i" Mili!:l !I1lIed'ala:illl.:liUWn.

Dnevn:i ava2. 1 .. ",A.it ... ~io"iI!~ zn r 21

--------------------------------------------------------------------------------

Na'gradnl,a iqra najtirazlni~je~gl bn. llsta ,Dnevni avaz

IE 0 U I,JETZA 1.

I, u pos~]ednj'em kolllJl atr~aktivne. igre ,~)celku~u Vastrii vrijedne nagrade - 'deve~[Idl1evna pUl(n(m~ja Anadoll~]om za divlije osoba I.' Sutr.a i:z:v!a6enJe n.agra:da 3. kola

""

"Saljitekupohe t:reC:~I:~ola

?'~!W.kit¢tt.pmijrJ~~~~~p. u~~'t!:~~~mw l'lWJI$ ~~~- ~~;fffimvM.~Ar~ji::wJ(2:t! d¥~ ~ 2)l/~rd<!_ji,11'.j:-.wJh ~.~kJ4wm~mlkt.!~J.,k.Qkt(WJgj1~jh,i~~ .

. ~"m;~"Iqfr.~~I!M~~'~'i u YA~1i'~ . ffPilu~mr

ffil.~~J~~PJ.:~~J.~~~ :!J'~f~ l"1"'ifJ) 'N" ..,. ~YII(,I~ rr~~ ~it'.1.(&1liOi~l :tW'~~JfU ;ww~~ rj4wg 'f~'W ,pf~ V~/J~~4J,W1t.~~f~lif'~.", N~lWgflJifWffJiil1l&:'it ~I~~@ ,titflw, 19.,J~dfld~~'f,JifI'!1J~iiJ.ijl'~~~J#~ l»wr.LI~.llid!ial!lr~iII:...z;m~;,~>U .. ~'U;jlJ.,f!PtIirs-

- l{~R~;I~lljtij~ r-lflWho

S liJgH $mo i do :s:~m:og~ri!!fa~I~t'.!!kthrl,'!Je ~1a.1'T".uille ig:re »rn)llJ!~'V1:iQg ~\I,,,,Z.a"; s]:~['ibQli,eJ]!og: [la?;iv:!. - " [d;e;;mICl 'U l!lo'ije[ Zlll .. tJfIllf".,N3il$reu]ij:i~1:I3~;lfjidenl UJG~~Jmid~",3 d::'i'li kola i SMS·cikluii;li vee p:a.~ hjil] k<J<fet'e iprip:I'emaju se Z~ cMolloa. pr\i'iOll1i[ijsk3 p'U[ovaThl~a. n P.8idz,,,.Dis.neyland«C, 1S0[8- :I!lhu]~ S~cilii'll! i I)yi!):,gi" OS[~Iall~~111; j,e joS: :samo mala ~u~po~n~Dk~. -!rome ce SiC' p;oo.[\ecilti d:ll! deV(jr m~i$lk~1ii cl:!ili.a,I.'U d,it~t¥'u od:slll':'iI~(i Q~be, P[QV~'(~ '~pf~U~,t':poi i\[i!j;dQHii.

N agrade 3,. kola D evetocnevn 0 IP utovanje~

u Ana.doliiju za dvij,e osobe

'A A ..J.~'- .. 'iil._ . nN_UO "IJO

e~f~k; M~R;st~J:'Mi/;I)(Jd_IJt8c~ p.Iti'di~ i~! m~jdelJ.t

Ga1 !izirn;,e:lislkog m inistra odb r'alne

IBar-aR, u hD,tela zllbo:ralil l&jne do_U.DlI

Israelski m.i.l'l.i~ri'.ftriOdbtr:a~ ne lEhlld B~ralk Qstavi,i;) ie poo£log mie~eca do'k~!mente s (li':lliaJ;:Q!ill tlilil:\~ctetil~,ll()S'~ il:t hmelskoi ::lobi. u LQlldmlila" Qtk!!,IQ J@ jiU~eJ' dr1;lgil~r.iv~t~i, k_~n.ill iotril.ehllJe l'::k1,'tziic.

.:BatM:j(l ostllll,).io dokull]'~Il~e; 1:1 bo!.elu "'P:ilrkP:lal~" 11 V~rm:Url8:lICm, ulolJido· DlI., gdJe it kralt.M bOr3,V]O

6.likajUici .a"~J:I:!ll .<1lt'ii'juJJ:lI!l'k:. Nanek]Mdi0'I\:UIm,'e:nt:i:m~ hile ill lirlll1i:'>UQIIlrt: l~r;Jrue ~..a~~. ljeU:.c,d,odlaje reL'i:13lziliil.

M.a. m]n]stro\\,1]j '3:rODU,. ,0.0- !tum!\;!!ntot;l f~ p'.rQ.!]~~izm~~. ~ki ~(h.!.:rem~kkDi~11I ~e iil<~~ oolln.dtldijctie[)J:l.1!I,~'HoIil .. Bat'.]k{)l\l~ odlaska. ,Mi:!JJis,~;lfS~"'OI odbr<lne polxl'dilu ie d~ [e &. ook Zlloora,' iQ ooikumefl~e-

Sva{la u cenru za obUlklJ

'i.lUI UbiiOI 1e-l.IOrIGD rqaJIIInI

,PutVtrd'er.ra .ria rujt: .rijeco. t~tI"iiI:rjsctitlo.i'J.!ci.i'1,lI

S~t{):riC<l voinih li::oali· tniijt'lt'~IYQ '~arlj~J:(~h pcslc,do!,!j;i:1! s;~u~~ [i!b*n!l ~~~ 1f1l"

~'i.icet ti ·ic_ci[]!(}.m ttnU:'lI. ~ NcimeOlocv:m.; :i!ganis'u.:i =

,UllmklJl zrakopIQ"':n:ihSIi:llg~ u ~8]:.i ~~Iil ie]! iii; rvrdi dJ!l: ~Ie

K>lbIlJI!! u pUJmj<lvi ]kQjn [e napad~r! .sO·gQdig,fi~j pi~.Yllz

llisli)ernib: .namn sv:,l,dt ~edl- lJIg;teclneiJOlod:ice.,!:!il.jepuc[lOg .al;gaili.!lllal1l~kQg p]lol3 i njava JJ:liI~llala zbog ~\,<irliLl i da

priplllditrl]ll;a 'lit!Jl:DIi:h~ruIXi", njJf1: .:ilec o~ro.~~ti)C:hITI

s.~Q¢:il{) ie ~fg<!l:rJ; ~s~1l;n~ko M" cinlJ, ~ise;AFP-

2-4·I'l

. . 1 I

.NASILJE. Turska diplolmatiijla se aktivlnli~,e ukljucuje u slmi~rivan~e: neim~r,a

laliD Erdioan lal)8 izaSlaniBa u Si:rilu ~:~=='~~

Turs:~~ pl1emi~jer ndrzava pdj'8teljsk,e: OdnOSB s Asadom, a odlpoe,eUm nemiiira u SiriJii upuciv,ao, J:e ipazive viiastima da pokazu IliIz!drf2l~u~ i ispl!Ine z!s'lje sirijskD'g raroda

TU!rsk~p:remijeI'Red~..ep Taili:p Erdoan (Re~ Tfl(~'Yip !tqlifl:) iZnl21.o le Zllbd[lU,l~$lpovOi:!l~w n;:Uiiiijp:~O'ItU\i' od~!I'I!Q,I'l~Itr:i'l1l9tllIP!J ~:i:rHii rok1!9 d~ repoohni ir~!<ll:!ih ;,j;lsa~" lllltlflk sa!sITijs1dmprcdsje.d.W," kom &53rum cI-Al>:1ldlom,.kako ~j ~ ohclb:rln da p~~~ ~em:iJu.'h ~mot_mdj:l.

Jas:nl3 porulka

E['d!@.:JJ!I'I~dr1IT~·,a p.dj;:ue.

Ij~leoo!Wose is Asadpm. II ad

poC:etbme'rn~r<l III Sid]i. UP' u,c[ \'iiI} le I;mi~ ve VI!!:SliID.AI! da poktlilli uzad!l:rL(jili u. i I:$prl.u:ae zeJj(; ,:s:ir:ijiS.lwg .[JawdOl,.pru~,o~e ~el1(i.iil~,

" J:!!8f!O ~m reM{'l Asad:u dla S,mO ZllllJri[luti i <IWlemi" ooni ibcg ilkllJld:n,ih dio~ g<!.d<l!ja, Ovo ~.w ~~ ~a~a. de~\1a leI!lZ~emlro",uCe -eekac i~E.dooJil,

On ie dodao dll. [e ASlldu'~a IQd!mk!!! d~ l!I.k:ine' van red·fl!(')''S~JJ:.ie koiie ~e bilQ 0.11 S[,UIQj

Ekspeir1: u poHUc~oJ komurnikacijli Alis~er Kemb'l dola:zi Ilj Zaglreb

Blarolu IPin 'dolor i daO'a r

Kern bl je vrl[m 1181[:: kadjere dozii~v40 ~acla]e ilJsligurao 10 n[i~ u B leru I trecu JztH] m u . pobjedu u ~re1nutku ka.da je: i:m3!1J' vrlo n8gat~V8Jn im.idz u javnosti .zbog rata u 111~aku

N'~p;o:dli!l Mea ill"fV u 5l)l_~,. iedin:tI, Hrv~11l'klJ:iolazi Mis(a Kc.mlill (AJjasrniFOun·p~t), f!,Le:f'Q1j'~ (Jl~y ]3];li~!I') des~la r1;!ka ,i 5[li~. ~tlkWI;' l'loii ~ f;e;,d.~ ~diJNI,PflI!lt~R:ro~ 'I'~lo1~1li3~iO'E131fll:i~ _t~td~ 1IIllacu:IlWlm,h.pqhtickib i. ekOfiA1m&ki},i:rr<j;Za,

Sv-oitim bii:llkll%l" lNQm,t . AILi&cw l¥mbl ~]'l(l'C'" m,~n:~~,s:aviel:ov1l!~:i'pQ1~tit8!li~[ .gtrnt_lliil!_~_e (kij:llOO!!i,sii8"',m:~rn drj.a:~Ui. iroju.i ]~ ktirJ]!J ~(). m!il:nic.iill'.a]i]~Lt 5\t~odm!"i.ca, 11 [Io.1"rn~izadja. od:!!oS<! ] pO'iillk"'kasllilhib1flo:!t ew:e~;g;eW" li'Qike'o :I:n;mO@Jeamis;ija.

Ierne k1Jlnfenmc~.ie

v vr1je·;me '1(1~!;:a!'!'ne .krize FBiR •. kad . .!! je;l:Ie~d~i~ SL'i'Q hl'Vijt;~g :Ej3[\l1tia nia

-\!fhO:lIu:;1] i. nanihu l!!'d:enija izla!3bt.il 'Zllije~l'I£ce,. 'S:lllJcl!e'n~£kJh. ~('l!!tt~tll, Ii::1t>cl.iL :a,e .med!IiliDar~;d!1l:a. zajrnJRiClI I!I!E' ~~ud:!:Ije p~d!tf,'!~Jl~!lCi'V<lr,j .• denj... I:rof,a· bl !!~ .. 1ll. I:!Jkmi IlI:1tOOlI:L:.ii Jnud:m!l poHta£:.'ke ne-~t:abilno~~'u jz TIJ)~j" ~Qnd;'Q,g~p<_ii!iot;';!1l~~ pQ.mQiC 5'Uieltddp.rlZcll!lir{lg Sl[lJ,~illi" ltu:Zapuli.L'iukllk<Jiifil!l[l'ibcijl.l :stiil1;u p'U'fi, He:IJ..

A_:_ko!>e'oome dJ;~: dbil~lOka ~Ol1Oms1b ujlllf lI:;ojJ]l one.

mogl:lJ~liIlc pr,islltl- -

lel.plma.t.ew.;l ~U!.

njgJ, "mmiih zJ:OOrul~pri~§JTIj:e !ii'n:lll:.ii)&ZRrvn~ .I:iOcl:j~Je I :~r1.ci~i:zmediEI: ~Dti:rtna; njegJ:ll'l' .c(lQt~k ti~i &'e ~Pll!l ,Pm'~j<l~eiSip~I;!,\;CJdi.

Nill kQl'Iire-raaciTI~oja(>e Diu OtllmlllllJ Z~oo~:u hjJ[e-

lu ''W~rin'~ :t :5., K~f!Iihl Ce ~Qrl;~j okomu;n:&.acijis gr· adiLJ[~m<l i dro~,~ Mj~t.fi~m

akl~11!Ill:I~ {l"ll.m~!'iil'!ii.rnmJI!i ]Z~ lm,rni!b Jmmpa.nja. l!1-,i~:!lo:m lOOmlJ!fiiCirnlllj\'i, k~cll1lilljlli :t:Iajb@lljiJii ~lTIiIlq;jtjia i~ Hi]i;(~ Zio'lIi~Pl1li1jllv.aliLi~ PIlI1lidtklb ci-

lit,:J,~ .

Ni~\I'i sa~jeti [;l!Okr'~t&: i ptjiJO'\~~l s~li:,tor:"pweh,JiO :;e 'fll~!lSj([ll1inG:i n.a.!W~I1Il) ~d,te l:lOdlu~6li I!l vl'iijeme !,u!('b1Lt· l~nd~a,.

'$Wgil i~ killlLij:~ndia [l,aF m:l~elljl:nil, $1{~!l'I1I markliiriirl,· ~m. i!U'li!~(ljaci:ma i I' . :mejjjma, :m~diU:likj mi FUl!il~3:ci:lill!a, -poliEielWn sil'lfc. e1m.iri!O!a, $lOltezil:lilll, gijtXFlo, 8IJ!i.oiH,]0~~:5.m1:0!Jl1lil'~ .. eJ t>lmni'ltk'icro (illu;~:L'I.tc:tma~ polmci~;liIfiim, s.llrula~llr.iIIIiL I

Spire IH1]] odgovor,ji

K.emJl:'ii ievrDW:lCKlte[iere d~;i;IYi~ bda jc· ,Q'fiiguI$ Tblr:l'ii'YBJetJ,!,j ~~~ (;.i1.l.Yl!'Il,ll l1'()bjed~ !,'! l~.1i,ni1:lIJj :hd~ je u.mJro~dp' I1~ti'l',!rn imicliiu ja\1.o611t~ zlbo.g .1lill!;Oi! I;!I I~'.L P'\:);r.n)"(O' J~.~a mer 1'!&:kad niie daVa:6'izj:ll~( Il {av;ll~l'i j do· :lIIos:L'oodlliukc Ibez. [p.oorhod!!le kiOOlsllihadie ~[Il:hnfka!:Hllje. ~rul m:ir.d~tar .1l1~ao~·c dad,;. Takai!e.r. '((emil! ie 1Jvij(lk im.a'fJ spr~m:J[JJ ,00 ,vor .Ila kdtiwe:Jr,~. [(e rsP:· :ar.i!~~ hit tiIA 'i7.g;tt:d:il:ri,poP~1 ~fiineil~lOl!.a,6e[le n:ii ilrnp]]let

4;:li g{ld:tnacll[lih!!'~!aU da i~lX!· ~:rebno podulleri {liod<lLlle l!;Qra?,\:c.

?C~. 4~':!~~1l!I;~" E1I'1.'or~:k~ dr- 1a ve .~.pd hale s l.tjl'rd:.i llLi!,er ~I:1I Sir~jli ob~;s~.IiI'I'i :1lI3si.ljic: protiv .mimih d.e.mGnstr.a·, n.Ui1l. l'l SAD UI ;~1!i()pci le dill: !!I:;!ma:U'·~i Ij. u ~odc~i t: sankc]jlJ!"

Eh.!~IH;lsJ:;i iie::f d ipiQma. rl j~ Uri ROl!e1'1 td prc(Uo:'dQ j:ed:a lEU $!lspe[iiairl'l:[).orooot n::l.lIii3~,ki[l i uv-edic 'Il:mJb!llr£)u na u!l)o'!.,~~u ,o'ru*j'~!m. :H! Si,·, d.i(i!~k~)o,l sa~kdue protiv II !1CJ1lJh b,clcc:[,:iI,.

Apel EU

Erd(ll'ln ic lli!1igh:sio dll Tu.[s~a, HC .~oclid:a"'iI :Jiec:lemo.kratsb! mj~re '1'1 iri :!lHW:r irarnetll 'l'\)[i',d]t<lI'f!e:Sll?· uktu re ae ,C,il, se ~al.de za '~prov~tle:ni,e btzog ~1e:mokral'.ikO\lilprocesa". O[lic dodOlO di1l bi .ll:jeg)~'I' i7;a:llJll· ~i];;; .IiI:liQ!!;;~()' ~ti"i u D'amask

DrllWllI 0iI1l~, 'CU$'fl1!k, ls' 31lM~rtlavaJilJ '2rn'~,

2:5

UJEDINiJ.ENI NAROIDI Usvo~an dngoocekivani jizvjestaj 0 Sri lLanki

Tamil,Slli ligrOUii ula a

oPlu,zeni za rac e zlo" -ne

Srl: LallikEJ ~ima aika :20' n~iliona statlrnovn~i[kaJ iii jedtnlH Js od rtJBitj~~ih drz'ava sa socija'Ustickim trnretJenjem;, oko 7 4 pos;~o s.tanovnislva su Sini~,a[[:esle,~ kOJi S~t ugtavnOimt !OlI:dlstit, dok JIB oko 15 posto stanovni.s:tva hilmlduisUckog potriOekla

l?:ri~e Il.~ &lO je I'uel ek~pcr.'l,ta obj'tj,vio $0'01 dugooi:i:ciki i{"~n i liZ\'i(ls,laj 'i:!I Siri ]_~[Ik~ !.sdn~~ li::on:~['~~""~s, zamcu'ilYla se S d1ii:Hm &ltISil:luenjem. J<:O$I.~.O je i. odgo~IO:r :I1a. pi.~alIie ~zbog 6'e,ga su u oce[!rrali[lN· .. 6ek1!i i uskri~jie b~.!lgdafic da ill ,objii:i-

vi]i o~.ai d.citulmCfU? .

U CtIl"lU'l!1i, UN.,:il/ il(])~, nalmC:j ]lema pt,a~vi h odigQv~Juil na bl.'oiirnOl I'Itwi:[l<1I;'~bl pita!'Ii" zat~'O je izyj~t~i1i:~~I1:i{)·

N mfviillUn~ Il!Ilbtr:zaU

ZIt"' $C' d.:l j~ g('il:mrnl:[lI(iI]1!I. ~beta~:, B .. :c:!Ki.~llnlJi f}~. va kQf,li,l:a ili)5t1l:Vlje.tH'I ] l. aprila, .. ul,d.ek.'~"lan d!!lpli~1I.[

je rOSbUlii bldi: S.d Laake.

NQ,. golQ'i'{l,dla lie :\i,LP:I"IlO d~ i~ odlu,kao, ohiiOldji.V"dnju diok;gme~t~ III ~Qru!': se Q~jil' ~lil!j:iti ~'umDj)i;: orn.ognt:im raUJ.i.m zloC-,in.inJ:-I i 'n i:~~{1- virnpocini.(Jc!.m", II:! Sr~l Lankl dool'l: ~~I:!!1i:<il~ui!lJci 1 mtdi~~ ~!ljm p~i[i:sku,

:Prem,a dOlboo db;:LY~ij~.u;.,..

Sal Baba sahranjl.en kao s.vet~ c,I(l'V'jek

Palla miliona I)Dldl nla I ICal--

Pola rn:i~jc!'fl3 iSli!:.dib(;Jl.ik:~ QdaIQPe rg~I'j.ed[lil] ~~~ iio· d~i~k!IJm ,:hjho1!'n~m \'Odi Sai

Babi. ilt~r, Tit.~l'I[l-S:k~ fIlth)· ·\mid.mllJ~:4ima!Il!sld. du,nw iJoV!1:I,ci. r,.ol:iti~lIn ivuj·i'J i ,&l~

nid, kaoi oibi.c-n:isl:ie-dbe![lk·_L p1'l~pla ... i!i su .kOJi(l!p~e.ks ~a· mai i ulic~ 1J P~~rarli i~,ll saV;ezfit::J~ (!j,rillvt Anill::l Pt:lldieS. lOok: j:e u Ml1dJlI~fiticko.i kulrar.ilJJ@bitaj~no mmilE!~~~ej Sal [~f'lh!J: 51! [}O~upaH ~t'l ::WClo!1: (O''!'jcla,pikB:BC.

. PQkQUJlI!'! D~ 111. ~~.V:r!~ poC-<!:Slli .cl,tik :I,U ak".iI!m(,\m oJ,· ie:ki!.la[i bmdliiil'[Ji&liitlipie~L Nak-O·Ji1 toga SI!III.iido ;s,h.il± p;.u1I\"'[[lO\m kako bi 8~ obi.telj ,opws,tila oaniegtl, ~m jXrhrRtl1ujl (;~moJl.iiLPQ ~iic'Bt'I'm, !!~~JI~ 101il j)D~~.,..viLL 'viJikc cltr:ane ka!ko bi :1i\f~ rnor;:H :s~m1~Gml.l'lSIi u,11jIil.CliEld7.o:i:>lt1i h:ll!i~ i p.uluili Ii Jfi.-l. !m! oda[il~~ 11 nedidiuk<l!ko 'b:i ga I),~~m~:<l(l~ IDogH v:tdlie· I Upt;ll.$!r ... d[l]i 'p:J,,!~, .

.fJi:imizvcirimfi, Csoc.ij;lli:su&II) vUada :5ii;1 tlll1ke "borila seruk<l:m~. i IJ:og1tma" d<lt!!i:<LJ .Irv '~Mt~ nelj,!g1oo~ $l,'ietl!o d.D.I!i!, ali je "UN POPUSli.o""

No,. kada jc b·je:5.la:j, ~ki1J.'!l~.cl1ofu:gI'L:daj} 5 .... iEli~~.o d!llil1!, ~~oe'J'al!li ., s,oe;hel:a, . . ~a,E KHfnul IJUjiC m.upo 1·;d)Iii;lj;i :saf!\i'kn i<lsnu sliku Q i1Qj,'j:jlfli-

mfl UJ f]fi3~[lim, 8WCHcam~ suknha 1li!li·~9JU\1 OlOiku!IIl. i 1].,d:ij::.ki pt'Hk.!)lltine:!ll, P.OI':[loLIOJm~<lpmVQ PQ rniraim prob::'I'{~lIa£ililiL~, ·~jli.()im'k(lg cllja. .Pr-em::i.sv~mu tU, sada swje,}::redJibiIFlI do

d:!'! $~~e 1.1. ~.~, Urn ~i do,gmii:1i raul.! ,doi;IIUj f)Qa:Jcdnilib [Jill strani ".].adJe 1I.<tI!lilskiili. p~.

Promjene u drzavnom, vrhllJ SAID

paneta nil ce!IU PenIaIIO;!.

Pelnars~ ." - C:· .11,. i-8- ..

_ II III _ __ . ._R_

ScfCr;:l1 u;~:I;i'ile ()ba"'~d~a:i.n,t :a~dje (CIA) .Le~[J Pa,~ !lle~. (Panella!) but ce; Ilcl'\)'i ~ulle:r$a;i·~ekfe[ar ZlJ. Qdlbroill"' :i] Y.I~ 1111 ,nie~'I'(j m~e~m d:oei 6e g(IDe.;ral Dei\l'i!IiIPCn~Il'li (D01:Vid P'e'tr.1ell:~), :kQDiI~~· ,il.Ulfl01:l!.k(lWU,:li voj.!1.i III ()~~~ NlCi~amll i.1 AfgEln]SUltBI, olii,jav~;l:i :;jU am:e.[ibli;j .. ; .... ~.fI:icIli~i i I.eltwi.7Jjoske .m~e~e AIBC .i NBC R{)ber~. GeJI$ (Gaue8):l

~,:lI.d~~[ij,i se:krtlilif ~QdlJtlliilltt i lJi\i'S~ di rei<;tv-r C[A.-e. olb'~i~'~(lie TIlllIife. o~'e god~[Ie d:JI !lamji~1.! JIl,ap1.!stid mpo7.~· d~·~"

bmie.ll!c I] y[[hill am.eF:iC,

Idb Qin!\\ici't~ifli]u ::;~,Il.~Jhi bile !lit[ 'Vet- seJm kama g}[t,edmel, ~pekuUi.tijal.JJ I;~v.fi(js[ci ImC!, .lJiQvo"lIl.i:a II3n.Olj'Eli PO\ilicij~ W:." ~" od!ol.uttu Scna~, prld~jet,-

a.1 u,s'IlJelSkeagwdje. .

IBranalirana naBlUII

. ~{$ru. pi:iQ~ 'l:l[~ :!Ie 7.loch!J:~ :nad oiO'difl Ii~~

da su ... .wJine's,J1{!!Ji! ImI~rn gr.nf;tth:;a10~!;;loJ],t~

_t' , ,,; I' .

"Il:IWJIl~ :m:I~~la. Z~\fI~!l.:FI,

'V'ESid!a, j.e POOOiM us,~i: ,za1rran~~8~ l1tQ PQrnQo!.!,nilil$~ tr.1J~a;II~a; ~.,~~m):!.l¥'oii.lil!ia

je :m.oc u:ei\J!~hI,

:k~ pooun:ic.n£oi (;i,'lrt};) proz;~i $U za >l:,~.Q:~i:ll,e 'v~a:fil'lil 74 lIh't~\Y.a c~!.'~l'8.~ 100)'1 :llil, ~~Y~!'Ib ,aa, S-i:ili};if(i~Sl!li~e i~i j'ib.~tc 'grnJlll.k'{_l!l'ltrulu LTTK:Sr!.:I;~. OD~ se QJ~tu,zl]:j!!J _za. Ito:tj~ll~~je'tivihl kilo' tM1TI!" rptl.ri ~lli'l u ~orbam~ ~, vJ.ndiUu]m: S"ll!lgl!mlll ...

blll.f.i:~,emikll {T!i;mi]:;~:i&l ll:gro,·:il

- 3_d ~llkili (priromi;e:im.c Ce]lo]i.) i,m~. ,~Iro 20mili,OJlIl ~W1oi\inilruu ~dllla je {lid ['ij.~l. kith dm\'l1 5a 5oci~ali;s,~mfkin:! u.rodl;riJjeJI:l!; Q.ko 741}{)lJ~O' s.~a· jj,&!!'m;~va SUe Sinoolcse, koji ~ulIIgl;llvnomblldi~ti, dok ic o~ 1, ~QillaTII:~"":r!:~~'.~" ~iil,d\!is,Ti~lmg ~~ol:ije~la i. O.llt :;;~. ~p.m~~, im:l~i$,k] T<lm.ijj. fJlkQ Q~mpoolto grad)alDia gr~ LIl_trIJ{e' 8U mll;s,H£I:IraIlL! kclIikQ Unaik~Gma.

U:zalsn~ :zltOcin~

BITfi Iii-mun 5<~di3 Hpa1.lj:[· \1'r;! ~rn'dk<l!. ~IiJjlJ~ke i prq}Q· ['u;(.:)e~ oUl,lOg iz\'i~ja u :Iolome ~1'illO:se ·''u2.ne.mirnf!1l6c OC'j~. !'Ic?'ka~ol ~~Vlad:alll m:JJiul0Q9. prvgh1$il~PC1bi' T!I" .m:ik~rn. loJg1[()~~H ( I1l.ilI" ~n slIi()[Q 3®::gQdiiiiiillll,p:reki,Q!ni:h b$rbi s p.o~uIlj~nid~:<!, jJQsli.je ,ega SI:! se dogodili tl~a:sIl~;r]oCi:lli iI:I Imi~.ma .~

!llrild.:l]tlll<l.II~fiarlL'llilJldi, _.

O\'aj :;lflJ1lnl, kIMj.1] ik~ 11 :S:r~ L<ll1!·d "O:ko.OC1iCml jc"1 Pl1:H'lI· ran jcm ~~.ikog IlI'Oj'1l.stlli.!D!m'.l'Iih Sri l.:I[1].;;e. 1!I.i2bi~· gH:CC j; ]iUE~:t'~(! :m'8.e:ljue esche, jcrm:nqi,mll ~:Jil U Mrllillma Ui]j~~'Lltli &OI1l0!,IU. :Po:sclJ· [10 i~ stfi!ld~I.o ~ tD:IiID\!nis~v!(J fI!Ii s~e.'e:rl;! :tlt:ml~c,

ErnE Ai '[/DOne'

Beograd

l .. g~aD IIID~U

Zam.j~IL[1i.: sroi~,a!n:~kRg' tuziiooa za f.ll}l,n(} :;:bOofi[l~ .i _fI(,!rJfp;;u;o.l .~ l.'I1.Ifi:t;:"~l""! Hr· UIlO Vckl!1M ~:<L'Wi()' fe in<ll;[ &.a tc l~lill~t1fQ, .[jR~~n ae<&.i.vIl:ti/~!if~dD;SM.g \Tt'!~EI[. b Q$'~\!i;Bj:gd~1irn 1;),I)!,1Q. tlli ~ila Ufil,.!PUki:'~,ntjJ'is~RI· gu~.(~illbUl(l!J~ ~tJ;in,

D.a:n~b ~ei.e'l"jil:i~a:r.:T ·o:btt;l!:\lj]a joe u ned:jdj~

I.og u hjem ibi.rlslt:ii . '8~'f,~d.oru! o.l:om'e 'kaliru dan • sld"'oi Jlki:ui ~~t!l.v~, UN·@, .staqi?!lil;arri I!.I ·~WVili~~~gjJ f995.~tlill~ n.rsu.reagiitati· karla. ie 1;[.oc~ ~'FQrijlildl~ "IJI m~tllrXlina lI;!!rrifg;rmil!:m~", prei:l,.lJijilh0'~im ocblla~ MOO ~e~l~mhcmdi ki~i1.Jli!l1~bi Ijud:URo.i:i ;litl.~~1kribQ'cl ra;~ u ~koH U DVQi!'1iI. na UIl}'- Ni !1 $['~ n~ u I,1'lidoorrl.l~slUi

clla,n!;~td~i.l4j~Dc iii

Sl:: OW'.met &0 ~u . '~OL"i

,i}otiD!I!.

o,glasi

CENTRAILINIA, BAINKA IB'QISINIE: I' H-EIR,C'EG:OVlNE

IMjesecniil Ib,iiil,llnls S:tal _ (lpr1iVlr:S'men:i) adl 3;,1,., Im/aIR,a 210:1,1.

Ob~a:s!~j'elilial

"!iOSl;.Wll~~i!:lilnja.~~dilll<,;I!I!l!~l!ilEnrllr~m.riI!J,I~~ila.:il1'1:t.a)]1lIIfl.i~~>i~ p~. 1~!aJlr<Mlucur~Mll'l)!l<ai1fl '~a ttl Sillllldli&\!; p15elro~ II~ MljatihifJ!l!l<l zt.oln'I O<C~ar'd.lMil h3fI!lI

BmruID , I~O~~""'-'W, '

~ ~br~ ~lol' IliM"S~.sIlil~UC 31.1'f'OO~,.'fU.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II ~a~"~.mw~~."~w~~~a~~~~~~~~w~~~~~~~~~I~~.~n~

3 &J1e 1l@J:~lmno ~1WIJ 1ir~l-a:;:i ~ ;l1Qlletai'r.~ ~ u k(i<ir~ttlli11Illl~~1lliI ~ la d>66.1?tO ~~i~' dB!{M, ~g ~ PJI;owIlO!J ~11! ~LO w,-iln3 a'w~ !1'!klu~·mui1ll'WlM ~~w.

:U

lOr lilrlgarrJl IKuHna, glWiilJ ilrtlle 'n1 ~101t'

r"""1!'·u.~~it;;Q;u.l;lult~..u~~~~I1!!'~ 12k:a~

. BEi'll!'f'.z;ne,!'<lIC~ r~I~~~i!Ilti IImlISsJol!lnJ ~l.If<Jrn, B'ml:.JJ~~UIIdiJtJ.13 t'~''''iJ!'fa,1iriiI;r3

, EKI ti~tt;liiL

gll!li He;.~~ U ~ll\F4Iill~m8<'fiI,~.~~~ twJ Fle"

I II! ~'iIiI ~

~~tt~ (6 0",", toI,{

N:!! !]OiL"""'!! ~I~o~ J I, :t~\I?r;tIl~ <]; ,!rt,}'~i <;lll_~" !!'~~i~~" i!"ij~,~,. W1itt>"" ! H~~~~!~'I'I~" (,,s lu~il~Ili' ,gl::ij~~Jk ;B[U". b:r, i,~fOl, 3:i¢!B, 4~, Z&'!!J>l, HlO'\-,48/05, ~!IM>, Jilf(l], oJ.JIIJ!iI!1'l.I'10},Ag'~'il~;l~",,!!iio:lm~ .Illlil>~ tl:t)o;rndH~('= ,~iJ!"'i II~, IJ ~I"<' 'fll~fiu;.LI:.l ~ ~I "1;"l" ... Jjz.~iijj B.!ll;'ll d ]-llt!''~\·i;Jt!l., r9Flpi~~<

JAVNIOGLAS

:"'PU~ .... j,~,"i~i.' o::..,.!,,~ ~ij"J:'"1 ~'I>Il".'"!II: dW;,VI'I.o:'!::"IL'lft"rI·i~

!I, ~i:tl!~~~, ~!-'I!!.d~I!!i<l!!llIij!l ~rn~, i 1~i!'~IIF-''"l~''

.HOi pj~<:k!<ir I!!.!iu]t;l

O:p!!!~~~l'~"'~' ! r!!i!!!!!!!:i :1:!OP!i!ilt!i'_i;;~; ~I~'!m;.!b,'l ~~tIJp;iI :[~Sl.lt'U![" "r~E1 irujG!.~ MII£IJ1~'!1" 2'I~~il~Ul (, .-;!i~.s~(>, Elba.

, vli'illlje I"MJr;)'!'iI; ()~1':l"!'.f1r",1I.l ic' <'.II O)'ll".Hsu,i<' Jlt~II:"jlih zaii:[I!:JJL;:c rj.H"r.,dL"IIjI~1 1I.HnlJ.k~m!:!. 'tl~tl!~.!!l E'1lli~:il!l_;i ara 'R.~~[! + :F-kro..'8;iWi!l)t, OOJl'll<'i P.T0pU:-r 1;;3.1~ ~ za L'D ~1ii(>!lI1:l'i SI>,~11C U I i~~L'!'i~o: C''I'~9~1!!::L'I ~ PI,wlJI;:im~lIj~ dlll.RiilL Ulj'~[".i ~~ 1.iI:uJ[cf;n .... io.lIl;11 r['l,;E~'I'if~~: '4!i11:!?!ni.TILi~ {'Ild~~"'J;r.:Jrll[t~ !!1_h]~!k: ~:LIf:l!ilI!i;:;~:t ofIru.gi.1lI m],1:ilirn i~s~i[!i~jail1il;j; i mi."dIlJl'l(l'll\ilIlli!J! '1~1'E!lJ.LUi.iFima; I'.r:lElr~!II~, Nli~dll'\Hii:: i ui:-m"1II3<:' \I ,...MILI! V\idll.:1O:l .[;]"'~"n.l"~C'jll,~ o:tdL1li:i~'";"joo u .• !kJ;ldll.lI;.I 2:-jj~<I!no.rm 'ElO:>>I]>!], [-ff~~IIl'~p~~I~e" l'lI'~,'I!ima. [i1D:];\'l.'Z~ma i [1cl!s.~"'~r~""'I,IID1 ut;""'",uilJ ~tiljllttcmJj:!t i ~I<&r"!liil';~ II ... .!.e,j"ll ~I'~~i u.J:g,.'I'~".'Zll ~'\'~!!LI~jUrp",(j rllic<il!'oJ""i .......... Mill lu~~H/b!Il:ll, rm~''''~lll~~om;~ ~~.I}I:),t'O:I'lInlll9.f:~~ i :H'El~M'~lb'~ :lUJ~1i~iil, ~ ~1J:ri.l:Y~~ 'il ~n!lgir!. ~'k[]'1 b~IOi Jil.!11- ~"'" Herc"g,,~lV~; r.t!Z!lt!l i pt~"~~" plI1~lli.h J.imim~, Ii: 1\03W;l"r, dj!:"l!>1i:llIi~L I"IIJ1[>'H.d~·lIr~ :!-\'~k .. dm ~~~'rrn 1~!4 .. il"~' !·"~I!Lill~,lj[Jd:!l<O$.I. gmlHnj'i !It.'Jr!i!_I;d (1, ~cll!l; ,[!18IJirum V:iiOOi1 EIIi~~i!all'1l~1Ol" i nCl'!!:\."B,~'l'i.IIt~{ dD.rnod g.r!dii.l~~~ [pI~nJ~J.~!ii! T~f.b, ]~~l!iI~ilJli,~::!'~ ]lr~p~Ciln~ p'~g-!f!.l@-.-rJ. ",~cl~t.~ih "''''''.r,:v<i t ~.t\'[~"lli" !iJII"l!~IJ(l!~," ~,,;; h1.Sljrut~: jyufiDmii~3ni~ l!~rlld:Di!J: o.rgllll~ {ij '~[9lljl!l.i, '~ro. lil~"ji<!,~ ~. "i!~>:oiI~~'''1 ~4h!.ol' ~ pfOliil",~ m~~l~' :g "",!!,,,,Jlj'c M""&,,,[1) 'pil~l1j" ~ ... j!~tl!> ~" "~'l!i.lPIj,1U, I""" ~Li!!l" jl.t'(!,~·t>t:I~'njol !.!IlE"r~';::II~ jXlJil:ih;: i i·Z"l!~H.~I~ic .~3J1w-

~~; d01,!l!:bb 1i'f''I'i'<:.l.' ~~~" '

¥\i)~o:!b.n~ os1b'l'i: VS$ (VUJl.~[>;~~iIl.)· ;!g'<ri~ilJ.ttlml[!;t qe' h['l:!f~['IH: :iH ~dT';I.iJ}!i['lg:L~!~f~!Jn~~n'~kl;lg :':~Ii:!l~r:,l!; ·p.~i 1'\!1~[l.j~ ~~ (:5) gt"Ji,Hi ~r3i!1,1lir'.g l;,kIl'I~.J fl'i'!2:11"~'~'i~ ~fW'7li.Jli;; laillkkirn ~~~w--<;im~ i f"'tm~n ~(ru';.o.~ {lIjpr~"llj) 1~!i,,[,~I'\',m :ZIl".II~~ ~'I,~!e;:lj:f'S je<;l:1 k~>P,";:J!!ii~olJj" v.",liI 1'19 _'tlI1lJ,ru"

Sla~!l~:; tn.lJ;~i'~~dr~"[lI ~j,]t!J",Bi~ !l~ ~"IIlJ.~~i1.I ~;l~ t':!i:O;" ,,,,M):I,,,;.11 ;,:it~:j!1ffiI'L

lilrolJ, ilNl'&i3iii~~.: j<dllill m il!l'1Jliile::

ti~;fiRidl~j .. i" m;rn''''~:i! ">1'1<:. f'l"'''.~' '.,1$;00 'K:M

. 1itaINWi:i!lllJ$!i,Ml£.bnm;f1"l!i::.

• '~~""'I"""L"b:l<Illllil.Sbnila".~,dl>'Il ~1L1."I,<t;SI!.'lL; 1<:0,. n~MlIlri r.r}~flIiLl7.]"IJ:i\1'<1ilj~'!IilIli i I1¢l00mlll'~c JlT;':;Fi~;lJ~;:' ~lan<:>'Ifl~. Za~_O;III,jI ~ drtJIINn<1i diLiJihi I! imli ~w.:ij'.lllllilo 110>~~""H-..~g.."I';~".

··l'OO,~3di[!lm i~biin~'11\1liJJ p~~I,UUi.i~1i~,·~,~~ .. hlt. i~I';~IU"~ rr:~~~'! '~"""II.· ~11tI~\l'~~L'i! ,!:~ 'Ii'~mt!.

[Esl'rebrni lt4rb.J1)Tcl1p!t~i

O"i"'J;JI!m lO"pia'" hl;:ll!I~LI;I:;~ ilip!!:)l1!'" (Q0.tr;i'Ji ...... '·{l~;;> diFcl,ji!1"'t UJloo(Ii~~1 {;;lOll,!'-L ~If<" ~"~i'!!gilll.l'Mf iJ.i k~tipll'!ilila ~'lc,,'etJa iiI il"~D, dt-u.gpi dl'2>o"i Ib!!k!.l~m&. (14, .lOO~. 1lIildin~), ~j~~~I1J. t4 :~~_,.rJ1i:d~~~. [l.:m~ ~Ij ~i~~n ·[:Ibr~~gp-~~!li!;;! ~W'~li pti t.o.11111,i~!lu~!i ~f~!~" ~ f"Ii,'II~L"I~i!I .,j,ilP1(,m!J. ! oodal[JI;, d!ploOO1i1!i) ~a!~6c.lihl" ~ur~·. ~i ... kfl:~i~· D p:>~!1I~L:UI,![] ~r:r.i!.~fnO,I!lI, ~lf-~[tJ. 'i:tt u'!.'ii:!-J'~tJl tJ'p~~,th!t .. m!J·i~. '!!f~t111 i@ilUJ ~II ,~ilr~ jj"I,"I;""I"~,i" ~<J j3i!{I\~S. i~.pll"); p.,twd~ i]:ill.ol,:,m~Jilb;9_(!· OOt.1nII ~ U*,mlll f9o.in"m jd;.Il- 5iml~ d~).~;] '[I' ~tu:tL"'lI.1.i!UI ~R~lI!lkl ~·1TI8.1:e=="k:!;JE ;~2ii~'-I~ If''itiNl. nkn "b:l"J.l.~" .... Ci.lldi'" 2:3 drJ~iI'IILIl' ~lufftu,~Ciii ..: mr,fc: dt'olu 19 rfIJ~~~rUinU3 AiI[!o:"J.lo;:j:i~ t!;I ,dJ:i.:IV~I~ sJujibll!.1!tiI n~ 'I;l"li!h S~~"'liCii i\~IV~~WIJ."Il',"!!I,y:tJ~,ba,

... toli! se ~illt~od.:.AlI. ,h ~~ ,d~:§;Ij.;vl~alill d!;~Il.ir.ie"JLI~dp:u !iLii~, 11i[~II'IIl~1l3 tclirslnlll, h"III~, ~il$ll j.:r .~. jM,,; nece uzi-

m~[!U!~/IrI~Il[".lJIlI~. - -

R"lrncltld~I'L kli!j:I I .. ,.tll ct'!'!""'''' n.' r,tJ'''''''-''[1~' ,Hi .. l", @lru&logif,pit;l"MI'eUli SlllJiliUl«lll~n~dUro~Ii'~i~ t~ (~Il L~r~~il~ dl~ldii!:1iJ 1I"i .. r.-.rl le ~'~II.""t!<LtD·iliL iH~v~emlg ~~Jjp.~ (:II:~ ~L a !nr.c 18d I'n r.li[!"c~.J.t ~[J!'C'~r;: n;~ '~.~I!I!i~!:!."~i~ ~~~!ili~Q 'iii! drugjm d.o!i;II[fIJGHtlmHI" !.I prou'I'nO.ltl 1L~n:

U!'~J pi! "L1J;I.~ila l:,,~."m, IMiilm~., \j. tlu~~l1 :d<. .. KUll,j!d~! ,;7. ",bj;'.kIh'".i.1l "'~I~~lI.ll~d":ll!l~.i ~['""",,."~ Uy~~.r.; .. d~ D;l! iilmm~.j~I" Lr<i"'" iI~~;j~i lm~llij~,hm0m~m~'P~wim!jl~j~ oktlil~.j1i, I.L ~Y!'I'<'II]t1lbl :sllitb .~ 'Hl H"1~ Wf;!ioii~jh Iwlid.dJJ;Dl:,

hl'lli k81.1k~r~ se -5!1lr<J,(>lj!~ ~, di;E~dl] ~I O<.lLI;i""lil m U.iiJ.'1i[111 i,,>l"i;~~i~ rii<~1ii!S [ ~I ",ol:,btil! H;;.!-'! -l~'E:l"::;l",,~!u ~J"" M11:l<:,Ri:W,broj%:fl1 i ~~HO~.

Grildi'." i !'TII'l'Elii6ro;rl, NTI=,,_]i II!;F.I!I~r>i ~ ptilllilPlTli-: ~~"R",g ~""" im'I1<I"[I! ~L!P'g-o~il~"~I!~I"~"ljt.!ilJ)l! 1)1.)'" illllr3Jia'!'D~i1:!JIJililli. (~S~U!Zbi!'lhil gh;~i!ii ~i[{O, 1)1:<)j .2~!Jj.

~~r: ~.J~I'~I!' dlil!;i:l!Illllli...,.I,I)L!jI ~~lli1 ~~ll!~iJi.J 'I~ l~~v..~~[i]gi.tl ~[r.'Ii~: :II*Q!llplla, ~jll '5<: d!:)~tai~ill: ,Il~ '~IJJ!Kr'!'V!.l, '~N.112:: ;l!t",.,;~i ,<l~i~~""lij",<i .. rUe. 05_ m!.L g,,~n ... , 1'1!!"11;! 1P'lllli!,. ~kc J>3W':1i<: P~"~' !I •• L'li'C'fjU:

!.Ii!I:rn~I~~ ~i11 d"~~,!/I'I!!1 ;iilJt!l~, ~,,;mJ: iH,e"",,!)l,!~r!,;

.. ~H'Villi ~ooll:<lr.l :l!3; L'J<!fi'Uiiiljii<Niofly~ r.ii!lifl~t:, mi"'H! ;;ilko'.-. ,..~"q.;g ~.!I"'ll~sh!tt>'!;R.~~ '!! :in~lit!l!~';1& 1too:!li!!l~r. ~.~~"'u :R~~1i~ Iii Hi;!!~~~·~Ii'i:t!!I~

71 ,OOIjl :51i1,~j~1ro, '1It~; llolMl~:~ n"I'i:<:~im::I.

Nqi'llLp~IJI1~, '"1!~(i;S"W."i01~t'I'" i~<,<?LI'~lP~.I.I:lI~, k~l" ,,~~ 1lI~~llol ~~I,ul.'I<'.IIIadi" t~j,,, ~j~lI, o'l"i<'iF= [leO::.:e U!:tlll~~I.~ ru ·!ioli~rn.~~F-~I:!~'.

AlII'll ~1;l11. ~"'1li~~

~['""(i""'1'1 .

I)lt~KIOi&

N~!i-E!il, A~iJ:rlltlii.l!

fii:Zlo, .. - I:II,d. 9_WE'IIO Mmla'~, Iij N:u Ibr. 1601 ? ~11lIOO' ' __ ,.j~

~.:v~ 'PRiOl!lUU ',~~HIE' :I._DE: ~ ypIjl'.Djlm ~1I i.*I!.idJ

L Ih~ll~I"~~~lY~""'~. ~~~5:or!1!F~udLMi! l.:l! ~I

III. '11!Ill~ tm;!!.a,~ )I'~.1U • ~ ~ pPIri_ Lm~ If/:

l.T'll DttaltIil )i!'U til'!!! ~rom.J!C~ i ~jiI . Yo 1:1 ~,~~I~~· k~9~1

1,P..I ,.I~J~'- ·'~_-~~~~""J;IIU!nH I.iil~'~ ~~~,--r~

~.,~" ~'Ug!:!ll!~'IfIJMfJ,lI~~

~ ~1!p:IC ~ -11 ~~ ~~j". ~~ I~ ~ 'J~ 'I!Ii MI~ ~or.fII III

~IL

\. .~ WiI~ . ~ j'\:j ptl.nl II~ 110 on~_ ~ ~~ III~*~) ~1II rM rwb:~~IiIII~~~llI~~;r,,,,,. ~Ku od~~JM~. M ".i~~I'@~~(i'~'«MI~ ~~p"'~,b'~lIl -1tMi,

Ill.

'~ ,(9 Mm i1ff; ~ ~ F~ !'I!:'·iL ptn) W;{!!llI "j,j!'d~. ID i(IJ'O;j '~J!lJ I~ F-I.

~'I.llIoiJ~. :I.Wd«1 ,I ~.:tIrJr~. td t flit!! t ~ ~ c~ t ad_j;J:~~

f U~ rmrd .1Dfi f!i!. ,r- _( rIWJ 1*1IJ•

I, ~1'!I~~r.!r1 )I"!b'Jl'1'J~l"rrfq-l1'~

'~~~ ~I ~T~ _ ~ !.III ;i:JToMn (1 . _ ~ urn dill W til bill~iIilI ~~ 1i'"'1i'O ! ~ ~ ~ mPG~lIJ ~, t:itI bIci ~Ju ~ p:n;dJ. w- m'

~~,._ !.II ~«1e iIli~~~)U, fII': ~~I ,~ , !r ... "Q.I ' u~ ~~ -

~JJ~Ni.~jl!.l,

,[1 ~ p!nt1H iIlUhr! !K' cdilMl!~' ~ PI ~ ~I JJ IXI ~s I!W1:I ~ ,

~ ~ pll!{~~Wl tfI K' d!ll QM~.!IJ ~,~~",

~t. k1:11Y ,g~)r! ~m~lf:"~'L:'Il dt<a UfliI1i111l(.m;:l·wJiM~"~J~ ~ ~ ~

t2 ~~ u: Mj ~oif:UiIl1l1 p!IIlJr~~.JI ~ ,I!I'II !!<! ~ ~ 1~~mJi!' IIJ' ~t!

IlilMW.I i:!!J ~. O'i Jli rG~.I.IIIt!J( Itu2 ~~~ ~

U.Prmlt,~!TfU1 I.JlruwiM tr1T!"Il~'Il" ~~ft Qhl1a'\!l:~"

.,oj !KII U!.. !!ii'i!JPID~~_ ~fi ~~ 1iI~~ QjIjIl!liIJ,~ I\II! ~)~~"

'i~· _1~r~-.t!WQJI ~"'ii~-WIl~~~JI1 ~ t~~

II!II ~'I"w:1 ~,~tjml ~itJ!i d,d. l,!I'ilrl.~ !,!". ~tIlJ I!I~ 1:1. 'liO.

kiosk

IOI1Bml ;:Mli:, Gl!tm<ll':. 26. ,~'tIa~~~ 2011'11,

'TIRANSPLANTACIJE ,A,me'lriikanac 5'8 oporavlijia ad teskogl z:a.hvata

H'aD'ler', DaOOIiOn, dObiO 01 . 101 li'C8

M~cH:~[IJ[t;i" (M:itclt,HIlLIIJitllT> 3'!J},.aJrnlerii2:li::hl'o}l"IJik :koj'.i p~ lil!!Sl~adaQ' dol':: jl; S'pall:wm~ 2~ym,2eni ko<h'l, ]1:: .1 IUI!JID.sao" ~il",aCnj]l1.!a ne:>[;etu1 dobi~ [e IlQ\i'Q HOI!. Opc:1iaC'.If,~. i~ 1.1 bdlniei u Bml(:lIUIi tt'"..!ji;dOJ: 148,,ti.a tiJUmY koii ~'1'1 jeololetunO' iprip:r~maCl' :r.a u·il:nsplilil:ltaeijlllbHo jll vis:c,od 3<0 l~1iJ,ai.

, H:H'H'e'.I" pe [reel C1;'\ij:ek iU SAD, kJo'J;~mie tr~I1!i~"dilln~i ra,[1.0 nee, Op~rn.diom 5U mll zamJ,jenill nos, US;la .• hpk~> m~~i~~ ~i~.i zi~~,

Hin.l~&hcn..tIl r~<lh<K: rel\.ao jt da lC!openttijili.proSill. debro le 'iii" oo.~~nrjUi da, CI1 00 ['br.t~~ potPU]JO nppI"<l.¥iili. Ne:;OJ[I'l&eko jed{U'I(lw Ika jerk pOO'(l!cti~ tei~ffi osiati aaol1:im,rrl3',

M1Cj~r:wrn.&o 2001.~. dine'. Vozio Sf is: p'd i1lJleijc!'!! j m di~Qikl!)m.u ilIY;!:o~ VOO';lli ~e I.ZI!1t!ljlO k{)nt:ml:1I1!.1la'l;'Oi.JUU nd1l!rlO I.] de~U'RDL 1!ni~ hii ,il~ p1;!I.:'-'Q'!!~l~C}l~" D~ih le i",jl~l.s i;;: euoomoQil,a,. II smiinl ~_3Jol pod

n

napool1Qm p;.!Q Ie [111 nju, H:<IfiWrg<l_ie g,u_r,~~(1 (;ll'ljei slll.tajl:'lC< !~l;;rr!.lQ. Snuja ~ :rc Irres~iI pe~. ml.lliil,1Il1 ,i LeSko 1)0-

'\irljedHa,li2guli!!iD ~.n~-,ou] PI'ste iedll,ie.,uke, ~d~lc liq:ebHio m'~ jc opet."tfi'O, Pi.ll~md{)~Cll· :ilI:L(;eoZi\iljiJl\;~lil[>1j ~ d\l:tpl'i.til.

OJ:E'!Ir~;jikaJ .iEl=~lIIai1a: o:pekoLim~ i:re6~ 8i~!1;fl, Po:S:lj~liiill !dc:le[~OOHl.:iI R,tfi~C't ,~: liiFJll.iO uk~PflQ 57 {lJ~["ddja,

Siiv IO.zobs negka skallda.1

Marlu _MSD'illa iPhoneB7

P'lldat:~e je mogu6s sJalti Iii \trecim stranama bez znanla 1 pristankavlasnilka te~leiona

, _1~!J B1'KID ~ S[jv [Y~(Sl~II'~Job:;).~r ~nfurm.:ali~ko!!: din "App.lea.". kQ'.fl ~e OIilhlllkl [l(l1'Odo.m , ~~o:ll!]!h1:m,1<l:1a~[lhofiOl J.:i0Ji. potrcsa jal,-:nUc$l. U e-m.ai.1iu ~Dii ie PQ;,'ib.o [ednnm 00 vlasraJl~ iI.jhWl~'i1-4~1i li:~i(),".A~· pleu"'DmJJs deI;~tiF.l,dlilIJJJe" gO¥lll k:om;p:mija m .. !j~ ~,;,tQit Ikll:iGlT~~podPfili;mo[ru.

i\t'I.~dtuim,,1i1h'\'alilll!iu6 plllrefllJ.!ll.'cl)'ji. te ;komp<lifii na :m" :Stitil~niIlof:.C se ;mkljti'cit~ d'1lI "~p.ple-" p;rJUI.QC;U. p;rikl!lp1iifi" !l!,h rQd:altakamJ~m,I~r;a,~ .:l;l.... "brill :~nu \rl~,llnikll i'Pbg~

Fimnes za nllJd~s~e

U 'lariBlanil u iDanlii'~ mOgUl u,IIe2bailigOIli

~ NEW'S,

S~:a[lOVJ[lh:i b.aykijt>ko_g

gra'd<! .• ,,\,rigol;)!I'l.rrglllLl. Spll!g'lii i iU fi~ t'!.eg kh,lhll·'F.:a~y Gym" vi· cilbl!llu go]i, Vlil:~ni!;1l.OOJiIlra. MCl:i(l;IL~eka {MJ,~[(;:hl!l LaSt'lL"a}.!!oil[':iced:a. je '10 prv~ .!:iILr!;es lklub z<! ID,lJdi$te.u :oremlii [DQd:ilje Mko olli.liI :!lama nil!: IlJUI" din. ali d!,1 ::> tim. nr.1liI;l!I.p[jJ= blema,

-Pit~li~!!l, m;~:~llmQ 9cl!1~-

zi~~v tlli ':flO)" ali ]~I.ui'e ll;\;rje, rn,I'rnn. bkoi:m!i dOlVOll~l1J;o' pci.k iraza ~)I"(l- k;a~lll L.a<s.ik:l.

NliH8U! i~!"eCpncE:t:i.lropi- 11adpa ie u~i.reI~ io.."t :rul!la\in :bk(l6cpo]J1JdiIL~i .ik'l1l~C"I'"!!': ... oa. H'Lldi;S~t':, Osim :U.CffCS<ii, niIJidis· t~!'I'!:1! ~ u lwij~lU [Iud~ i dr!ll&~ obLici .re..!::n;:acijie'. U S",kOlir-s~j 81:: ti:l1r..u mogu [}~lJj':~l~. ilipi]!I.Jizmom~llr Sp:ll!l:Djiigmri goff, IJ Ponugall.1! i!]Iog;tl goli jaJil1l!ti. '!rl:d\~t:k:.ik,u .. ~zid ~~iI;:nd<:.

E.gi~)9uJd~rheoooli (Sthili ~u'iedll1lUJ oodujvccind:o iSadlllp.roI1l;'l('1~njh M.<ltml fillraoll21-Am~.Iw~~aJU II n~eg!I'101lIl hmm.1J !l L1ilho.ru. SiL.:JJlU3 \'i.~k'.1l ] 3 m~l:.3[a ~~d:fim i~ od dl,.ijl] ~DjC Sl!! S!::iJi:!TI.c :mI ~·Ve\ierIllQm 1l~.nzt.l11i ve.1iki :I1ram fila ZJ.!P.adHOj obaJi Nil.3" Rio ji ~e [[-t:'JJUtl1uct'.Ul c.:l. 6bilftl-

flI;eakoru« pO~l'el';mi s g.O'lQ'iI,:O :;viIDt'. 00 . .fD't(llgT.<lfliia J:t'oie us°l]b~t:' dofirmJl;l;,i i&kih miD' ~kc-ii'" ~o;i~(l!b~vi r~"

POtilillker,e nlOb~C ~la1i i tret~ro !i1tnmama bez 2fliliJila i J.risrul!l.b \lI.aMl.i.ka ml'ii:ID.aa, Nag:a&m.ja ~m ~&t'O ., i\flJ:'1t;:1> roil_dii ~1:a & ~cl~[ij s lnkim~ veC:su&ldaj~lillpadm,mc;~ ,clu !,;omlllK:ima: iif'hmliZl.~ 7i'OOg !ltr'l':1?.JI~po"ll'ilii~4£ pri'i'ILnJpiOOti.

& /:Ill! ne prnli:mo ni.l::ioga, [nfoitmm;i~ Mf£ kOO~Iillt;i'" mlu ~111 mine: -ll:;:r'j~~ Ie :D!:k~o Dz,ooo. re dmiiao d!:!. i I1mcbj:i! ~

~~dr~id.Q_~~_ l.a.k~er, proue IO~(';IJe SV<llkh ~l']Srnl~1l"

mz, aL'!l'i.i~ek[Ofj,~ltog smdii i'R "1~ Studio Im~,:" Y]~~~ima ~1ll odJiucm pl.rrOOll~a:rid I.:QIII.ceJli~. '''Slow Uplils.i]!1f'- p1l1J'aJ:l:h!>ki. grndi :5.lll~dle:nDa [eme'lj.im~ "iji.a.d~ulll.l](QPu~a,

~ako idej2! ne i:sp!lm il~~'a 'tt"aZeri)~ zahlie~'em!!liet..!!~:a:, iideja ~~: vrnsl'i of,'[lJ\!Uabez dal:la. Gl1Icli bi ~c .r:ro:sli1RO nOli lJ:e.kio" ]i:kottiltl, il:1i'ii[e;hi.mcduwliJIlIo :b~Je~poj:en~t;!;_mpa_litla liCblbi·· .Iia Q.mOb"llee1li1 ~l!'il!tll1aod vrha dO{iliii;l i:IliV>tlia,

BI':-ad Ij·a Wja'dfiUIi

IN~vii koncept .ziivljiellja

paraznsHI grad na II u naliii

,

;. I ; ,

I:

:""1 ..

INAIMIRNiCA

IU! KOJE tElE B tiI!E JAi!!UI'vITl

l'zrl1enad1eni ,A:merikarnc'~

Oral!AIOm plDiilllliU 'maM·

pMiie!p.t:l8toniie PR!pOOl~:HlO i,rne poS,i.l:jafJtJl 1'<1 ic pooiljk III mtaJvi:,;;uHl tr:ije'!IlIlll::II1&., III \'_ ieren da ie posri jedli ~.!'dk'J!,

I?~~~IO se !\!~o· ~f~c iavio da trafi poiHj ku, :>~pru~nld SU j,e OlYIJIf]li, i IJi Iiliuj['llillill mari.hu,anL!! .c:iil;l lie vl'ij~ naS~ PQI.idj~ I,H'cx:neniJl<'l. !ll::t I~HJO{lldol.arn.Sijpnllifik.i~;Ui l':rnd:aH pak)~:tPQ~,i('Jii,

U {JFodaJ7

.AINAlNOV""'"

U l1okra~ ~,n i :K!lhihri,illfll!l jHg1! .. h~Uj~ ]g;[;;<!!.llll!~ 'vl!!;~ti ~11 ~ potI'~zi. za kreat.l:vnim i odriivi:mlid!:~~ma O~JOffi'llna kojJ (~(l ~Iac'i,rn. f(!JlO\?ir11t! i 'f,)re 1'1 al'J;l i j!enini d~o aUlOp~.till SH1C'.fw(!J ~ Kalabmii:a)smicl[e,' IJI~ i .. noo.1iI ]lll~nlll'G ii :Si~i I i i~. s Iekusem [I!~jmpkTn,e-nI.~.!lt! .• nie obnevl iivrWi i:;:;;.'{I~.a enesgii~ II.Ii i:l.! f~;!lsU';1J!ln,uru.

IL

Jeda:n :mttiji, b.r:a0n i ]'Jar dOfuio j.~:gr~[[Im;po$iii.lik:1ti 00 dva .ki1Qgram.;l. mllri.nual'l~' ~a~p.::.r1<! ie pol!kii1l!. .1lI~esla Aper Durb.i IJ a:me.r.ie:mj ,;0.[1- Y'~I.:I];Qj dF.'Javl Plm'5<ill!'.;:miji,

:Pilr danima nife. Clin~a:r.:'d.o

Otkric6' lUI IE gi p~u

'Pronadan'alalu,a IlarlOl1 AmenbOl8Da III

lili~i1Irhoo!os.Uh~dlr~\?a.

S~alt'l.u! Amellih.on:::pa HI, koie] i:I~d{)iSnl~C glaV<i~ i>ii$D.Qji se od s~di'lin] ,og:rom.lillb blo,I-;ova. Z\'a:llii~ni.c'.LS:II. reldi da i~ st:!li,tl;!~ prrv i pitH Qd!::rj "'~,IlIAt 7(Hl:ili goo ifl~ pmiihj~~l()" hielillp'~lRC!"',()Sil1\:tjiV~[I,:ru" Ar-' lllieQiozi g'e; saclJa llllda,il.] da ce jliroIla6 ] drug;u ~t":cl!a'u S lila· lilllllVCHki ll~~~m.

li:menibinc:pi IIbl,Ldao ](:: 11. ~. 4. ~*~lie¢lIl. pri j!§",,~,©~.

I ~, o'g aSI

GARANTOVANI ,JACK POT ZA 35. ~ow LOTO~a GAf1ANTOVANl JACK PDT ZA 35, KOLO JOKER-a

.2:50.0'00','00 KM 50.,000,00 KM

PRIVIREMIENIIIIZVJES,TAJ ,3,4. [KOLA. ILOTO~a. OD 2.6JJ4 .. 2011.'QI,od·ine

111111

.111111

D'OIB~IINIA IKOMBINACM,A 34. KOLA. LOTO' .. ;:

UJ4. ~11i;UjlJi~~M:m,aii " ••.•. ~l!1l,m,l!ll~

O~Ii.Iflt!!, ~GMl!i~1 fotJ~.liE~!lIJ.i. ." - .•.. ". - •••.•...•.•.••. " , .sIiijS7.M ~'"

j;j))~IDO'IId Dj)~I.T:dI!lA~

Fil!iI:Il'~j@OllfT~ rII1JiE~RS.iI:E 2~~ (1~ .. ~.:<:(l 'i!' jl'p- i2:i!~tJ~"2I).!jl(I~ _ .~:M!,~~~1 (l1K!PJ'

I\ru~lnl!lIl!illlrr.v;: 1lIF1IlliE VII&ifE 15~ , Jk25BJjl1 iKiM!

ForuIliDi ~ Il!IlBrrM:'!ROO~iliiUl;l~ ;lB% .••.•.•••• " ••••••• , ••••. _ ,.11!.tl1"M!J)HlPII

MillO' :!II1~l1lIITM: ~~m 'Wfii1fE ~iI~, :~:(I~,1!) ~'"

.IA!llJ I!!QFi;W;AKIli 11~1f:Q;lIIIliQlJj[T~ii!l!

6 ~DGOMKA IlI!I~rri!OOrl: INEIM JACK 11',])1' "'~. ]i'IiIIlNQS'1 UINMHlllO.KOI.O

~ waG~EM.'KA IMllBl1t~ ~B _ .•.•• _ _. _ ...•. _ _. __ . _ .• .•. !B~~(!Ii'ilPii

HOl)1[l'liiI!'A DIlI8ii[W: mi , _ .• , z,]j..Jl!J rrIllil

a,,"~Gil'l'lKi 1I~i!Iif~ l' .l~~ " 'i , , ,UH) I~

DOR'llm~ LlSllCI ~11~Ri IGMt . IIiHlllS'f 11ill13:U 3~.IIi!OL:lll

1.l..tI.l~[T!!!tJ -l3!!IQnmE"®l!l~ ~~H~iJ; .~.n~.'7~~ :L~OI .IillUlMll~181aal!D ~ 'ffiSlml - ~~Jil"l1 !(l[fJQIIi'

!;.""'~~ !( ~:.m.II~1

- !!~D!!iil\JlJt=!iCll~~

- (Il;4U!i~lt<mlUl

LUn;!UJ\ 011 SAMM ~i.I)U.'Ol1 ~00lI.

.~mll',I;GiUi. iN..Iitt,l,j13f!.~!)U: ltIiJD,. UIlI!l.D4.201lJijj!llJJ.

Nil1J.ID.I!)I'IlJ r.lij)I~Bb·c~ 1lIlJ15l.!,,Ji!. 1 lm:'ll'l1li./i.{i aSI,IV.'II.'\lM 11\'11I~l[IY.II/nili rRW'lliiI~~~ L u If:: i J'" ii! H OOJM"'J.rt~n:'IAli'''-1lj1!.rll:~AJVllL ~DUH.oT:;Ca ,!}t~::IV~r,'!lj i N[{!\5~~'ll ~ii. rliE~!)

,1,l<f,"ID'J!' ~~~UI!!.lOt IO!!>ll:.r~

f,(,.a'~_[~.l\l"j mtN!, 0IBiI"1fi TH W&~~a3~

II ~ ~aU 1iF':}.WI':l~ ~!I~.I}l!!i!lJI!ii!'

~=-1~U1.L1 'l1mm~~1

• • 0'-. _ •• ~.::!.T.Jr _!tl~

",-'OC'/III"lIUTI!iil>. ii;4iil Yo iIo!r'I.iI<.GCMlitm~;:;:._

~Ol,' O{f!IT!i(PfI'/E ~1iIi1<?~1.j '0.1'1', I~ • J'" :Il'illlnSJl"ll·~~W

'r' ~1Xl-"!'l:w. I!I)m\\ll~_ J,oi,

. '.~~;~'lI1 ~~~.~l:J'r!.J. D[l!fl'o.i>.A .~

SM~ l'O.1'iloo: lA !.-InC IIIRU !~~·tltlST SI..iTlIDIJ :s.A1J!i'nE DO imjl~ ~~ $lJ.m,~C~ IRMIri; TI!Hroll~ IllnaEtUr.t D~1{~1Z402'.IilIIE.FlONEi: 116JliD-i8n· cJJln ~rNlI$ll(rII '" li'Gl

~DRE !tIlt£~Et~ L:IJ1IIIFJEIIIH I' PR(lIfJFa'Jo "U)~fflU iNA MIlI'J. hrl rlJoIbl2l.b:;t

1IIOt! UJI'JU{lC'l!QRE ~.lIjlJ'Ui Oil' I'JI'Il'Om Ull'tEI> <AI'I~ 1'0 []mJ,It\IUIVAtm,l I'ftI'llllUlIDlOO [lJjI~EmJIt

PRIIVREMEINI~I II zv,JIE STAJI 34 .. KOLA JOKER.A orol 26.04,,201'1 "god~ne

BRDUEV~ 1'[1 RIE:[JD'SUJIEDU

tZ.VLACEINJIA:: .

I 11111111111111111

-------------------------------------------------------

PRVI DQ~rrNI a_ROJ JOKERA: 0. 2 , a 50

DRum DOBI1M BROJ JOK£Rk 11 3845

1!13U)OlllllJiE'iAtEfji(lJE '" ..•. '" .• '" '" .•. '" .•••.•.......... "." •.. " '" •. .11J1fi,mUJMI

fj~~RADNi 1~[)HiiIJ[i!jru$ ,,'!ii.:R$~,~O tiiM

F(lND'ZAD~lln~KIp'~·£: ''iJFclSll!E ~1.H7i611 + .!Ill'. "2S.'Zil!4,OO~·" •....••....••..•••.•••..••.. ~A<!2:,4011~.iMI

HlNlrZlll. ®SUlE [11)81,0£ " , ,\'I.ill 0,40 'm'

IlI!mQltDallm'AK~ Ii I2IIlQ!lIIDQQ.I'INlii!!

,6 BIiUlJEVA !5BR®.mrA ~BiI®JA iJBEI®J.III

2 BiI.®.Ii!1 lIU1!lJ

IDOBlTrm:

IDlililrITIIMA:

ImOn1l!KiA: 1l0Bn.IIKII: 1I0Bri.II1(A; II!IOBrrAJ',!Jk

IHIlMA JACK p,en SE IPRENlDS'1111lI tLlRElttNO KDl.Ol

:2 '" • " ;to:fllQ~Omll~M

.4 .1,mO'.iO !l!:r~

lro ;J~IHIIKIl'I

1111 _ •••• , •••••...•• ,., '" . , '" , • , _ • , •.••.••• , ••••••• , • ,~~aI!lIIKIlI

:2.107' ..•• , , "' .. , ," •..• - ••••..•• JIOOIKM

nJUfRlJA B1H. 8.AAtJl.!~'O ::1i'.(i!4,~11~.

1OON1t!illi1ll !'Z.~~E:S:fru!l2_ iWlJiJ@K.Ei'!!!i ~1li,Ml04,2.oUa~lM.

III; OGrlOY.tl f'!iL'o\RfM1!'l[l.!; lr.'IIf&JJlM I'u'Pf$i;'"'" (lWffi\I\I!tlr,i: I Ua~tll!il'~lilMA L I1TFlIJ:It s i~ 00JA.'I'l..1I).l.f IiI)j~A"HrlJ;!I!(;iol,j l)l. n I«J(rJ 1IJKfROI. tt:;rm,i?111iI1 ~EO~r""'i!~ ~r.;tr.;roll\l, NIJE S:tO

~~~. tlJJ..~i!1I:i!ll"IJ.J'. ~,)jW-

.. L~~ooM1 fct!l"-'fI~!o\1I"It'iE'~R 1I.<ll~-j]'~~i"~·lLl ]'njmr:..i.I

!.:II<' !4~~1 .-er;PIl<~~'-"!I!.Ea;&,.-.J[ 5!:lJ1 ~~m

IQ8.QJI OGHUUlIJll! '111~f!o_~! IOOefmlK~.

1il»:f(J~llfii5tiliiil~iljji.iJli!'Dmlul 3~ 1IIiIi~ ~

li!i)i,lllt;§,! ~~.~ lICQlI1t.'(I( l~

'-5'J$l t<I>I 1 P't\l lImlT_ -:: '109

~iI:i.k! l1!!~i;I 1 ~atJ

~D~o.Jm uu!lfm~ .~ HII~ DOlf!w

.~ U~M ·O®Tiil\.k 1

LUHUJA BiH SAflAJ EIIO 21.04'::1011. odD fill

jj!~~ • ., .. ~",,_ ~~~

I.jl~, ~I!II.

1

CiP'I ...... : I~~ .-li"~

- . -.- . - - hll;!L~lilJ~1 Qt~. ill~~.ni~:"'i.!!!'I!4l'~ C.rniKJI¢l!I ~_ ~1'.:. _.. . - _. ..

Crq;.,; iU";: '~4(I_1I!~ -f<~lF.I till:!) 1M I ~U M; .• killlj. ~liII'i,~ + Qill:111' !!057 ,;1.1 11. ~ ... ~lJ. N::r oII,~ ~. .

Dana 01.. 06. 2UIL go dine (sriieda) na Fakultetu sporta i. tjie:~esnog odgoia Uni'v,erziteta'~ SaJi''.<l.~,evu, ulica Pa:[riotsk.e; ]i.~e broi 4l" sapecetkom n t7.00S3ti, .Pezero-vic Smailprof., branit.cemagisterski rad pod. naalovem: .~,IDENTIF.IKACIJAMOROFLOSKO MOTOI.EC!KJH DIMEN'ZUA I S:ITUACIONE EFIKASNOSTI ODBOJKASICA KADETSKOG

UZRASTA~'. Odbrana jeiavna i istejmcgu prisustvovati sei zainteresevani, aprimj erak magistarskog radapod navedenim . neslovom se nalazi u btblioteci Fakulteta, dosrupan za pregled svih zainteresovanih, svaki. radni

dan u vremenu od :8:-16 sati,

1i1·'·3- .. 'ii'

- .'- ),~-

32

PrlJUlI za 'i~NrllUi 'WHo"

.. u tl["~mit,aci}i U'drcuz- ,-------e.r*l .. p~.i!iIT~~,i S~~~ni· ce" od 8. d€ll~- 'SePitcmb~ 1-:11'1: ~e !iiId~ f; . .rncd:Uil~[odfii wU'1iO:illUalk)),g fi., mOl "S\_lWbren;aTl'ak~-'s~~ ~~~lc~sl~l'!i :t\."(Jl~ U~!tCl]jSl, Fesl~.iya1u m~gu! ,(lS[j,:'al'itE p:r~ja .. mt1 d[1Jli!1l.- b- __ ~~~~~_~-l! m~marl1ih .. ~!n'i!01i~a~db,ig.atrlib t~b~.i:m~~,1<tI:nih fll:m'DWl ~J!: ~'I1'.al'l&®!'wj ~l'Fo;l~i(;',~\!'"W,sreb:r'e'Jl:a~~h.oo!'il_IWk 2~ s! rum,o~leJ:m'l!ii1i. .K

sa .... rlC 01111_

Iil-'Ti~u:rSi;1axie; blil. $tf_kmfQni~~l-' I1['U:lf(lj~j jllt'V>Oj~li:s,tRk£llm.r.l]c~i ~ ~J gr.lid~.rl/:ll . .BiR .~. n;LZi,\'mn ~;Sak5tl~I'I.n.o~ llasnJ!~'Ii'OOilla£

M:G:rad}(l';oj::g-akoTi,ii uE[h\!(U. i!!:iilW~~

Sl~a.rir!, ~~lt6e.":I)ibl1~rk]~!e~~:sa_~· snfuna. u B:iH~ .i1W{lSlCil,1;<i~ ~i1I . ,·:iilQ,~kao il;Q '[U!-RiiQ N~d'Q

(I !~~j~ VolHOIl;1j.-ti<J:1t.i!

. B~[!' &ij.~ _ ~l':iierm~fJ

Bb;(.1[ del Bor-gll ~ ~i!liUade:Iil Mil-

U&e'lii:, M.l)!. '.I.4l~_

:z: 11M ~ II.WI ~

Alflm.i'l'ililvlc,

Ilzllozba IU ,lEmickom :m,Uz1ejlu

FOI:Oglraii IU

humlanOJ ml:Slf

U g;mle'.,fjj~]M!Jmill glam.

Zemkeam"'Urenra ~e' hUml!l!1!i~ ~8iI':tlil: i,iJol!!.~ .I()loga:a:6ija!iroj!] ifal pt.iliC:iillfQ!!l!d:ac.ij.~" saNe· iaR~d7.~p-i!i!__gi.e'. OJ . .I!Im';ac od, rwdair:: n<llJn~jeniefl jr:za ku~ roVdlii'lIl mobilJllDg [flllmQgIffi' !F:i ::tll. :nIlltl ,d:ij;!li!lnostLcirlin~11: rralkadQjim.

P{,i~~a-"Hf!'mQ jl!: 38 f()!(tgt'"j:< fija 11 a.umEl'l i2: B;iHiiIlorefi' :nva hie (\Il: Z(iLlifuar.JIi I[ljo(ii l,1id.i!;l1'i i .ku pit i 'U .Il;<lr~tlll i:h.tl'i·

d~et.ak ,&I[lJa, !pOIm.:aZtrti. !~.il1llll hll!mo:!!'l'u mili i~, o'l1efo:r,lII;ihwl· Jll:, rn;cllm'lllfle IJ! !!I)'omctll ,Ill! pttrul]lO .pttm~LlIU!! -. til pievac-ku S31!1!~11l gte,

IzWZibll. SIlIOF~'O,ri1i S:-lllDe1liIll!! 'S!l:Uru. i proosi~n:ie'J FOIJJ" dad~cl..<tri~G~vra!l. Clank .. F(l!,!H,!a'C'~ie M~'liSk:rbi(: .. rl)IObrr.;dki1iLi~ Dl¥I(l1lMuminovl:c j, diml,m;rr MU7J!.':lllll\d[lJoo!i[l J~are'!iA;- ,.4.1)2:.

.ralla [ftRtllIlUDIIe i_Ie

.. Na. i:l:unRur:S:jJ .rnttl rarnllg pt-£lgr<:!

[;jtdJ!:r'..i. Os~or~~'_ 'V,ii :l'1I1-

t~u 7l! ~e'Jk81 «~'I,;1fiitiin . do"~

!t:itlibU!nrdl~ame t'iI)m_ga,mcra AR_gti~]llaM J:\wrjll Gul!il..f:Ilil:J'~W i0·~."

V!I,l1ida D'!lir~vi~ ooloi'C!lj1Iie drulgq,.

'~n~in!()'~~U Ii) . Y.. .

o :IiI~grn(b:ma; ita ~ID:e7.

:mala, ~dj!1;I~ ]~ ziFi.'~ :Ja'!l:lli\t~ .Mjle S1i!tl,i.ci:~ tiHJarn~ Pa'l;"i.o'vi6i tl>Ural~ Q~h1!a. M,C!~.

UMJETNICI Sllavnti Safet Zise za l'Avazn naJaVI~~Ule novu iizlloz:bu

Slrel!an SBm dlB m10gu

U _ aliti ziluot U poeitl)

IJI poc:itelljskom Hanu 30 .. a:p:rUa bii~ 69' otvorena izlozbaflKuG,a od kamena" .' 'PFe,dstavit CU tri~es!et dljeliia ~iz :svog starij'E!,g opusa

U ~'l:tl~edi[tru:m:m! eenrru H'iiflllier~~~ggtHcloi iOOrn~l~'3 s.,.jeLloslli,kam.e.im i vooie;. u f\Jfitel~;u,. 3(I.,:l~1iIa b~~ ICe Q1;VOtcrul. iiJ.Q~.ba "'Kut4 (10<1 kamelliii'~isIl'lMml)ghl:k, liM\i'oo_glllmj~ibSd~lClGl.

NakQI[! IrrulWi~val p~d",r.ij ~ d1iZ;'!:r!ja~ ramnih i s\'ijelHh pet.iM::!;k::aIko .~aru. orga[li> zamri, 6'f.a b:JQmil zap;raVQ jil; neva p.riliika :6d 0\1<11 grad. <II] i, sj:!o'IDemui restauiraal obi!;;~l. da ~~ 'l'I1I~iii: 1J ;;;;i"Ol iP"O" []Jov~,fuJ!!IdlJ mj:t;u:o ~1J~rCI:a"

Novi pOc,et:atk

Kilku' fi:i~a\'[i!:ljit, z,c-c: IJ .ra2gD\!()ifil. za 1'l:l~ list, :mtlo· \\'oUs~,,"'O JIl!.l ie SlOOe UpriaVO njqo\\'i! ]rlQ,~.'h~ (l:.l:~aeid ao\I,~ p!i){ewJ:: Hallll.

. Toie joIDIll v.rlIo'\I$n obiiikt ~ pool'C!I~. Mo1a iil,(ll' ~alapm"o ie I,'l'~i-l'l & p.wi" elimo eta l[fLj f,lKJoSUOl' pOS/Lane 'O;::Ili131' :I1lQjj~ b~, se ~k~jh;:a:l;l klllJ1;l!IlfIll [fQgi!ld~~i" ler ::jU ![lje' .~0\rJ: zid~i ~i,,!i;!!i fil9CiIli i, mQ· !."i.iis~llll1) ·da i'tt)m: i;dil;J!ibe "'1:. ,~l1gnir.c.kihbh, i ir.mr"ElIL>Dio· [!:l!illJli.h snla:~d~~. Dakle~ ~~ je j~ pWSi[:or~ prema me!ti, VOOm,l Yaml1. za kllillu_roll:.i$k-~ i';i'i'!l:I,t Poe.iu}lia! n j~w [,<mIuj ~'OH f[l!! ;Sl,~i ?~l~,,~o'· l.sta;& ~ ,~"/II:'.';ii'.

Zee l'IagJa-~ilfva da ie 'lIp.nII" \10 gl.m:[J~: proMem. P,bciJlie]f~

1118.1111111- UrMUrBdil CIID"

N':Iil_ nedlW]tO ~rulIip';t $\o1C:C' afiI~Sl~L ill NaItIC,It~m ~pq.rofH~j;~ $arai~'!i'Q s~ .:lflL; :@_~bw -je ,lJ.a;~~d'J;J F9,Hd~J~eL<MU_l<!irii f Cll:lW' kojSi ~. dooielj~~' I!I. etgotfiit3-tiji ·<Merb.a-:mel.a,.... Nagr.ndu ~11 d,@biJ:ii ]~kg'¥1l1 utaf~t~l~!: H~Jil ~fikvc~, '~~ckW!ll:· ~:?li OO~ A"imH:&.l',o-~i?l.~ t>vi ~n! 8!IL~ Zi'iP-HYO,-. :lifi~m.iruH BiB "'an Jiljefl~h ,,!::!r-llInk';:r.

~pod :lJoIJ'I'r.lIl<'i.k 1.!I:l~'ilm tJh kulula..nih I)ib~~IliI!, l;Q~] 811,na1.;" aloS't, io~ mrrvil 'Z!l~emjlre!1i.

IDr.8lgocjetn ipr,l]slll!l r

-]ilo£h:ll-e bili t1ltVOn1llll:;I d\", mjefleC'l ~ bh 6e uiU(t~!]o

~Jp:ru:51crr !wil j Il ,100'~ dra:goej:e:I! ~aPOOile:lj_ Sl\C~a!il:~~m. d~ Sf: roollfl 1;'OO!IU! :&_~aCaiSJr1 <ib,i~~tu P.'O';I'~,~Ui!J "'mea (I 2i" Vo[ :i ria ja .ltitl<g'i;l.PtJimo~~~ ti 'lume· zailcljl1ltio-j ,

M. US:rOVl:C

ok!) 3{l m(!ljifll1nilbii!JI~1:! dje]a I~l star~jcg ,U,J!lIWl, PUBV(;UliIOg 1.I.[lrnv'O bme~dm hc-amill.. "l!iw~¢r, (}:qJ; QfiiiI. bud~ Oll;'tI:re[J<'1>oopr{l;'I·~.I: DemQ llliSUVO[. a !;ipTIlO rnm.o clm:i. idu!!'j,e-~ef;lja i rianoliln da-og,m:roSl:iimo

Dodtije~IjIBne nagradle na IFestiv,allu "Mostarska Iliska'!'

DIObri· Cou.ell i zli IIWdl niboua sarieusaa 11IDiMDiIIa"

Pmmocija b):jigc "P.I:'iiC-aj m:i~ La:P.\1!r;e" Mi:rosb~ra KJ!]s' muk:a ,udr/illJlil je pu:lI::tinoc til "'~ieirn:id ~fislrogdront r~ E:L-

E1jOjL!iU:i, -

'Riiet ie (I nregovo:m .am· Mum mrn.iln:I;I,~_;Qii .• lmto je. i'e" lrno, go-~r(),ti Q dobmm OOl,~ie.k1Ji

i~li:Ji!1ljlll,cl:~m~,

o k~lif71 SIU g<!)IIiOTCili i. pm· r~oori filli FiJ:u~f~~Jjm ffikWi" ~el.U l:I Bru:ajllJj L!l>ti.[)u~1oo Pc\il]~jl:lj MM.en 5~k:;d.o~ ko~i w .1.W.h,'ali~iKLl.Sm;Ji!)O'lu«lhe· rnm~ zrelQ$~ i,p:r~jXWje<laad "til"'. H.S,

IDeo

• KniigB: 'pt;J~iJie "'Lake ~i1:ll'i§a[~ 1l3,II(1o'l:m [k)tlj,e &:IiI::i.~ -Emirol SO:k-olJlilll'iGa l\i1it6rpoom.ovi~~[I;i!."ocet~ u. 'z1?!Ukt T,sl-ovrcmeoo).p(L'Ol1'lociju C1: moel pral.h[ i publ ib nil< in wex'ilJe[-sil:ri:lwpi~i:J¥i~c\'[[J:ili::3i :trc fij~~m fa.~(jlbooit ]p'['ofLlIY, SI)~o-lolli'ic'iSe J];3dil\'~Qi ll'Q~ie&.fi.~sll n~-g~1 stl;ll't ~9 u~b'ii> ~i!lM.~~ 1C.l,,~l.~Jl i~ ]»1Im.Q!:.1f:tm:~ ~!I'.!:M!I~pt;l~~jj~. A, J:)t,

P)"~ds:t:!\il)m "Go>spoda mini'sta,r· b" u ir.!.'ed~lj alJ!s;Il!Il!~1]aN,,,!Od.J!lO()~p:o' lOo:rlinl Ttilzhl ~. reEiji Sulll'jmlln:a Kupus!:n1i.C:iI p,~k~illioc jc OkO[lt>'lDU [;tI,k· m~cOj,rdd p!:I(l:gr<lmDtw-ewg: {e5'fii\'ab icQm,e;diie "',MQ6i1,!1rn.jj::gli8i::';il'''-.

Mil:estml'iiI'lli. Melih,1] Fakicll. .[iiil~- 101li'I1IUil 1J10:d!llns~ni i-iri U :5:.iUtlV'll $emsi]din (f·egic~ J~snla O'J:le~:a n~ry. V~Umi:r Nii:l'ie P~C'.lii~Cf.lH., i FlotijalJ M ~i~ov~J JediJIoglas rn,t]. jefl:agr.a:tilu "M!lLomliskoiIII""

Zir! illil' Q!CII·~:iiel.iQ, i g!a"ne!1i.1!g~<1id~

"'!J ~Hkal is,k:f" . N ~iboJjo.m JlrM;s~n'lto.1T! I~wgl-a[ella. je "'Ko~:osh" PQzo!!'i~~a ml.ad i_h S':lLTlliic,\:v, duk it "V~liku l:i~k:~" 7,;a !;I,ajl~o!ju FdijlJ doblQ Sulll:il<l!m ~ u;PU$O\"lC za pl'eciBUVLI "GmJPillda .m.I.I'l!!.5;. mrb". N 8jtlQ[ji ghtmd $.1.1. Ji!,~i a Zeoo i K[\ciiil,'Di~.t Mikic. TaklQdcr., }it] ie od!lu,?:;iu da ml,arl'~Ld![1 "'iJl:lliika !ish" dtll· ~~~eJ i_lM:l!l~ cM.J!dil ieu ?.a J:l!!~boli i ~~ks{ re ~cdfi:l Aljk1J. ~ pmdm.!)d_IU.

N;'lg:n'la:a rmhii ke rxipala jepEX':dsUt" vi. "HilIm]l;l[ Ii~i::lli MTI1uslI D:onj~'" Na." !:,Q<d!'1o~:n1'O;rordtii. :-i~Mi~,D, M. $,i'1'l,

IKupUSGivi6u dV,elikJ9: Itiskaj! za r-ezmjiuj Ze:60 i iUI~ic pirog ia;S'l:mi naj bolji m Igl[Jm c~ma ~lafesU!lallU

36

1~~~f1t~uaii:l ft flr-~, '2;8. II ~l(IHllJili1l12m 1

specijalni pri og

,~- ._ ~---.-, _______"

3!7·,,'.'~

,

R' '1 ~brntik::!~ U[i,[i1i:-tidIl~ , ' ,.i n [dil~~u:ii ~~, ~i.~!)~~. .' "hlmoloS~~II'1 tu "ul1~mje-ri ng:- 't'lI.1lih!l c:1 D'~ [H'i1isl'~!fI;r. NiSI: i:: 1i["i:t;e:a~ 'bg ptt:~dia:m a, u. lj ~tdsk~1iihligtul!iU. D~ .~.;:m~ k:~I['I< IJ~d-sk,3 Ynt:ai u~k\Oool D~pr:3J'I..-iti ~¥:~drutliti~J[!i Skll~ ili t:tam~ ]JJ~nui 11.,(V~rJJ u t:lvi .. lix;u;ii1'j;! ();~U g.lll~1P ~. mi 8,[Ij'O,r ..

·V 'l!.:r ~ • I'll' I .ill

UI,. ~'l;1;;l~3,~1'i.·'iII:!~:~CiII~:1 Rl?l11o:ll3 re-

d~ftn:im FDr,rmm OO''i~~kg:'i d9~ kh~, l'M~flnir1lllD{] lMlll1\l tit1bt' " T'~ j J~ pr(W~, ~tclrAi;~ftlll1C'm~· llLi.1!m dfU;!l:'l' !Jl1~1 d'l .fl~rndll!!t~m(i,l,t da m:wHiififll~ kreil"dlllQ i d~~ U;E I~t~ ui OOD~'I. _"'U U 1E rr'rr"p 1[[') ])'~ :!'i IJ i m c F.')!n;.pl?l j~ pn' nllJ(i,~)i~MU "r~ ngnts.i'fn~ ~'ii.~ u~gt~ jka~ll u

I.. ..,,~ ." .

~'lCll{:l~ P~~I~~tl~ tI)Vfem,1.'l;n~lI-.

¥~ci:m=l!. F."T(lp~j~,]111 5Vi~th~ 1-1 i

• • ~ ml"~ 1

!iE~~ t1!~S!EU.l~D.5 :!1i!! ~~fC]]tl 1-l3!J8::!!.

DB 'ljt::!lH~Vi:Ki'ml ~,ifeR:" - [jpiw31 1fd'.m~1l3Unblit~(I:fi,ti~ g~i~

, . d~' , 'T

\~G~l I I'let~ I J!~,\''JfI!it~. !,~ ~i;1J

!1'k".ILI!O,t~~i, l1hi1m:ki~ U.3M,jera.

Z.a ,upt:rb[gi.t.al(~ti;'illl K.i~ilel &a~lhl., In-dime i B.~i,i>;~ogl~ i,t: d~n~rnj3, E~'mpa i ~nill 6:u8,l:r2il:i ju .k.ll:mpl":'iI!z1Jr::3 !itl:i.ri dI :~,t;':[iDd:~ If] a lig:r~'~i.v nog ops~aruika: r~:VitOm-~ (3liismitkimi d:~j2im3 [ repres i.i'lOlll n:ed El~'(!'iim. ~n:ii::klm !lilt'til'in~j . s(:].l;g;u.amnnun1 illi-'lli~il ~:krnMlh:dm nUITIlHn.3JllllU4 IJrn:~~j u rnl;;~ tlMita:!o'1il cll~ro{!ikr~!l ri j~:I nl1m;]i~]" ..

nil ~\1''fnpl ~~ ~h1LliJ:S i~ill~'no i~m~hk'~~ 'Ul1lM~li Dim idc!$llll,la ~.~ kCiHmll t~!1fI~UL~ .. .,.F~J~tt"] Fr.i:i.[:~mi:~~~ LjlDe'rte"" se nil! ~'po:m~ 1- ]It" .~.Il!, ve~!!!r1!ma TJ I:1ri .. li tl:'ljDI..)m 4ruitt~liL, Uni~m;~ l~(i ~~U1i;1t dl t.~JO\'~~ifnl rree njeCi: t~'rDp.5:k:2J elita ce se cef~klfti I!J lit'li: i ret! da ~~ ]W] iIi ludill\.

IU nilld mUle

E v t:tlp~tlttJt:!J(I,t:[l1dlid~i DlCoZ3k. J r.."WI! ~kct III i¢JI.'t"n]lc t1 Y,hl;~!i',tltoi biieJ{1!li n:ad.w,oei Illt':

plldJJi~~L!ie rl~!k:ik- .. ·lC .rE~1JQ'~ I)I'I:':O Slliobudi_, Jedi.haJf>t~:~~ ~ Bilra~ l$fi'U, trm~_mb\~ie u. hu~m~ PflllDl'S,i!l1! ~ZI t~ :lj,!;H~a;c2 fo:dn3 ~lj3,i In"ll"i"f!(!:n!~fla E!i'flOP;5 !LId! a.\'£ ish:(lI~ill:nt:." Zm'll\'llri;[Clih; 0

.. 'ft

~J3.mo~"'j~,mlnHll: u &''l.m~l}i ve];],,~iU:E~ :!i51~. i[!'l,I:~~(mc'1kr:!;1D ii;l~lj,uj:ul,iiE"lJ ro,p:!l dmuw mil i:

SoiUni& ill, 'Ii" apSr~ rd~Ul Dicn'll ro~!U'l:e~.., i~~ ~!:,J. j:f' bt~OQ!ld:j,f:H~ sU wl~ d~.ii: v~ u illlzii~ .[)\1] ~,S,[]~O~I ;Had"li~r'£, iJoS:L1,

'Id,;vard . _' g: N~Q le~lup's b :kOfC::OigJ-aoo: r~~ Zl/~jx~'~da,\ l!mj~ .. lnick;i; d.l1:iekttir- 'q~,Jfe!h\l SlD,Yei1~~~g n.mdnlQg §leill,aliicB liM ~d~o.. rn" ,l~j.e\ u p r:edli Ulyl 18. u :kr~ ililll i kott; ..

[,I'" >

°1f3llluJO

Sa Iilu!nim us;llnt!-l. danob .. 3t~jc ili'd~m];r~''':a]1 E:ltm'lJil, ~tlPtj;[IlO p!t',cl~IJ}iCk~ ~,detrcl ~ j3·" d~ je PIH e 1 S~1l51lin.~ n~ ]J,je:a:rmlll llu iLli:rAen i(ll~ jl:,d31B :g:t'nnl:idJ, i'I.~'11~. f11JJl'i~r(~ ~~a,.-. 'IBkD!bcr~(!:lol"!:tlf\k i elL m!lii:d in:n::uair;rUl.i~ Gotnvf,l ~~iklfil"n 0., E~ .. mpll3~.p:r~~_K~ 1t~,m:QJ ~. ]0" llTIJ~i k!!llk ~ J~ Bcd jM~ i zi;cll,1l&'il l'l:agl:!. rj,':wa: ~r~~I~'l,:Tli,d ~~ 1:d'\l;~ic J IJlI¥1Sjhi"ii~ k~~,[1 Sin m~m. :[l~M :kii::ildil'~llj\'liil n, miril'rlu m ~\.. ni'~

"Dp1ilh~11:,R,a. Yj-r_-o,< ~'r,l,mtatwil' p're . '", -. VIl!, di~et ID(fri~a ~e HS"' l-l~l'ir.:ID11:elllT''a'' l5~OB lCHtri d.~n~s, Zpbackol k~~:a ..

'. '. "', T~.'~' l)i,

illl~m lmad.Eh (Z1l\.~),.

I~kom l~m liHf:IJ1l 7::l!}!."';hul~\~1 m~!irl'j,"]1I1i ~::!:lociR1 [11~.~[MiJTI£ ai·~n}lV'l!Jiil.ja,. P:,I.-ug!Xli, ],j reprod~~ ol)nuf.~~, [~n"i'i O~, d o,gom,~

.. ! I" d~·· ,

,~'an.la IJR; '. ~61:rn 'ii7lrp I,m~m~,

~~SJ.~gtci fa 11 lI«11~~1Lo Sit om ~~~t::Ul me' 'IEvl'~a ~.slli" ';'~Ij~ d::a,:fun m~::i!J'i.n:lIt:g_rill'hnio:: ~l!i: i~'rr.:irn,liJliH O!!i'llr;m itiuk' IJ BIi"n'Jpi (l"i,o~lI:~'U[i ns p~C~tku 11 .

• ~ ",]' '.~ \'II: • ...!iII ,.Il.,". _ , •• . ,"H

~~ilI J~a, J~NO,i!I.,~t~ ~,nll.l!<i mlli '

·f;"VIn·flp~ ~~G~ d~ ~i!:li Ut7,:SlJl k:rr~ im~fli1a i Bi:rot]ftili! U Najlll!;l1l Pa1trOi'U" }4ir~,tj. ri u gt r1r.Ilu ~b'QUl E'W~lpe, U E~rropj f,D! lli!i;nh)l[u[,(ifi,W ~ d EliL dR [l~ :fe" [l,1[lhro ~Jill, ·eifi: d!.1tJl~ ~i~rtt:'"b~j3V:'iHj kctml,aml'l. iUip rill" :tdol",!lll,~mO 9 ~\(i~~ h'3nt::j je 1i;.o,lifl8 kl£~a[~ 23, .kmdh lJo~m

... ~~'""~ .~ ,,';:1.<.

m:uta:d;l tl . tJI"iD;!;1IL .Ii::. ~,filpi9l ~ ..

moik,l'illSld ~~¥IJ ~iAlt& ~(i,lkklh11iifll ~ a ·.'~im r.Ul ('! t\~ reD], ~a~r(lr md:1:I i~ i fsimmm, ~f:lji ~n :l:;~ llllipt'[i du~i lO.~(1'VIi1lll;,~ \~~s!dt, m !''L~kiJ;S PfJildE,uncu'~" .filLbr: ..

:stldau n,c!I"p'd i hrU"iit prenu~ ca&l;EliI.~E3 u It~]~ii[ F:r:i[l~I:!Il" ;d~ij1;[~ :no: nas ~je msd ~kJrAwI!ujm mifo1JjJm;~~ln3 u 1"I]~Jji,~, Srb.~.i~ 'Ri~H~ i~Jd diJ::i;iI.m:!ilin.) z:dtl~'i::m~p'l!.iI.~Liv ~kDbrId11~ ~~p~ u M iW!~lli~ U:fu. ·bru1[Rhitlitj .. m~ dr~ .\-~ ~ BidNmllifi,

IJI:Bid 'UI kUll1 U, II

Rr'i 1':ml'!,lL9, ko]ti!avl:!:ri\r,D:! pnjU1r~'::ltir:U .. ~t~,oo\i:a~i (Sa.y~~d3 Wll.r~) if€" D,~Ja~il1t'il s i!1di~n41~HiijJA1~ ~~~'~rjl, (i rome k;iJJ~:rrl1 ~ n n d:lin! sl i nlll!1~ Iliki 8m~o\' po$l1iH d!tLl~t'l,r~ .. na ~rJ:ib't'~ d~~i'if:.1 teraa l!l!. Vcli~

.,~ r n, II ~~J' I __ i:' ~,.'"

!ii!=O~ Qjn:t~rm'::II L ~UTTI1i";..~[

~!im~]Jmrt:alk ,,; U tOlm~im ld.1J.~ b~~1Ji,ma. N i!(,£JU!~8.kanlr..:!t;;l:a .. I]::~ J!\ng:.:::J- Merl!llcl~:avthJJ' c d~ , e' ,U Nlr:nl~akl1ii ~~d til'm~ ~C.~~:m:tU~lPOO ••. 1 b-r:lurfl!iki ptt"rnij t'f g~iv~d K:iL~Il'er:l:.1.il r. [til? i tI ClI]lJ'e-i :!ili'l)da "" c;~j t ~

'D. :i~ I. l r ...

~:.iIJfmuu nt~flr~ n~ PlU-itl lkli:(l ..

A,nSftJ::IJiM Ill."edjU~! t:·,::oE,J w

(11]<a n;tlbjS""- ,~(k_lllJ!ilil) se, h.l.~e,r 'I!lI OljfQfli·i~~n~ d"rI~Ir~Qli i!;1::tr.& ,~:ikf! h.i:JJ1fJI vin:uin1::i: :iiliii:ll]1!'o'i(ill ~"Ill,. fll1~rfti'i ~m,

Ii:: a.kflj~ k~~a@ ff:dt!ll~Ir.-:li lIeu"its P~IO'iii~ !rk~ l J~,;~ir~LI!.·· ,~. g:rJd.~ J:MIW[~1;1! Ir:o. u Vriilt::IM k:a.;oo £e r~§it3,ftiJ~Ul.p~BJl~O u E~'rcpi~, :.1. )k~ii j,~ '~l'I r,e;I:n1.l,[ jm. fJjj ~(uclii;a bm J:~nimhi'~i u'pm"!j>~ :-tbi~lg 11il:'Jgo,~;!' sa~['Ht1U~n(1d£,

~ NHtlilJ~~ " ~~dfn2'1;'~ rd-

].' _'l ,O'-1-~.J I

~~~k:l:liI~'IJ\I!i IU~!1f1 f~,PlJ.! Sl¥:rtll~t

i'i!(' umkwi~ kD; di.dn ko~!t

I~Jl~Rll"~t~Li 5·' ~dt;i~ ~.,m;'ffi~DIJ ~~9i:rll,IJ>il~ E~-nl ~"n9f~~ :1l~lud!Ill~~nUt :!~~h~jlfsti~$~, ~1J~

]U~'illd1nm m111l1l i&w-~J~ ~'m1 ~ ~ ~~~~,' t 'SJi;tV'I;ij13j,; I !~~in,. ~ r:r:E1l\~ J= AJj·~.~l .• ~:r~Uitl)~£ } Milld:ar ... ~ fit kae,k~·:5;an~{~~iU(j, lJ~~f!t{lV-· D.D(tlsltlt brL.~li]1~1ll., _ .ni~ 1I!1iJljkalt~ i ' nia,rtJk~,! 1Pn]i5ku~ 11lm1lL". ~bu 11 '~m ~'~i ~- .

-.; b . '~'" :-,. __ iI Ii __ ~ 'i

ruI;\i m~ Rl1f'1] ·ulnl'.M.l1l u;~r~_!l1 I

_d~i;Hie u fi:?:ir li];l.L]~b'"Jl~~nDa;" ~WL~mi~ lluL1 rilJ~kbi1[ j~ bLfij j rcii~<~~~i m ~~ nrgll~~l~, k~J ru- 7'"4;. Z~[I1~ d~~ ,shJiievn ses SD~ f1;p:M'U:ahlll1 ltBmerijrUfll] da _baMp~iri·~nn","-€¥JJr ~!".

;r.;'1~.~. ~' .~' .d,. '

~,ill!i\~,lf'lllr.ti gim"I,1;'it1, ~. JI1:!I,.!!ID~ ~iVmAI'~

'~h'J 41 bllldt'!Bn ~a:mrOcklll~'ll!ri, J:JW: ibu.d~mftO f6dnili. k!j\It 'mp"l(fbl1t~J tu::bu dJ i il"a~r L',i.Vtlm ft!JITd1~ n([~:~~U ail rttl~'ntrl!:; 'Ert~~ ~p~ t&: k~lnl;!ll~nU niJ~ u l.t: _ '::1[0- ]m~Il":·1"~d~. ;q~ ~uV'j,c;k liitf ~

" i~· ."",' <. j.a... )I

i C,~U w!tIl dllIillt~'1 ~ nit 'Jl(J~"g,.

. d. '.lit'~".,u [l;lfl~ili~~!~ti .~Lm.·' '_:'.~i!:-' _1~i4D], iio-"'~I\1'im.1 K.tlt~ruiHJL~U

.t2iJln~l1nl. BiJm-PA~O~

~flltre~m;Rur~ lP'i tiJ.flliia lap;. {J"'t}~ r~· jerteka., :~Hl~~' [?:1iti~'k~~

.. ~. '~".' . • d' . __. n,·

:i:lIlL!o!III~t::O.~- IL\fln~tt: .~li: lin . ~1V.'lu'L!:I!rull!

duhj. h~:i'l k~Ji~ :6!Le bi. bi]!l:] E~iu:~]pe u:i[i p.a.:iltu:::ipij:!: na koii-

" 'I! ~,. ~

mJI, ~.~, OaJl,.~ .J]jI.%nba "' r.;iI~fJ ]C

P~"-i~.. '

1 LI] ~r !Ill :J:i.~ lli tll~~ilH1 iii dni!lJiL kiiil!M]!i!J"afEdvtIloo Kh:~g (Ed,w'~IM CJ1.iI~ I ~ pie .. ~iitl Tib~"riu ~blT~.~ Tiitl9n.a Kd!ml1tn H1!!l.cl~rnilik [~' ~liki MaD~~f'I~i~j knii i~ ~zhs'ij

.i: ~ ..:!i I '.. • •

"W 1;~ I1i Q!1lI'~ fl! &tn ~~. filil1I!;.l:upni

~!red 'ti1lr.aja;V'.skom p ._ll~iki.rm.

f~'~'!.~ l~i i 1'RlU~'Wi ~aclvfJ[ pllaJuil ~ri: f.r.i~ilru'" h'::' ~~-n~IJ1i.J,kf.fU 'GladMiak.(ii'- ofttji,~

I • • ..

rtlrmi~.~~.:~mn, EJ~ ~iai, £ UElj~il'j ~([i~k,t, ~:£irrJlt~

..• . ~m' 'It m_,t.. ~' .JJ"

~·milI· ocJu" roilLt'I£-!!Jlfi-

J~ )P13lD~lkqg ~iR:!r~"E~

I

.. Krhdttin ir EVW]x1~ m;up~. ~ilO i'" tek:u K(l1i ~ ~" Uti "r~'~'~ Int $l'1!Or.,nm a ,hldiIDumw, Bilt"t E'\:filJlIlei,!:i.c~r:mii i~JiHtti. hI ,!:n"a:~I:I~)S.[]' tll! .:l~i:i~ [dill bu.di::~ ~I;l'!r~ i ,00'lI'i.dcknHtrbht~ j ex i~

I.. '" o_J

!~ 'r.61Ul(lvg,j3 C.'lli~l~t'.il! 'l1J1!,~~n!IJ n-

s,[, ~. ~:"!ifl!' m.L~h:li F ~~i!nl].'m:n]lD~m ;';i1ID1;eJl~t:It'Itaklj·~ ul'!n ~

1" ..... 1111 b ,. ....lk· .

"~1J"~.' iIlio~~1 ~ 'fi;l.t:fA",~",

'i.'Ii I'_~· , Pl , •

.~."1l~. H.1}I11J'~re~'~~IW [f'! 1S' 11.-

·kn.lllll( I ,~iki ~n~.aJl ~'id"tl'F t'ldiziDt;lh'iko,~ dlve.ic:~ ~~Ne·' ]lmlk'3~"i vid,~nriZd:i ~,djB :S~~~ P!,1d~dek8..iK, Cr~.

,. •......• Pl~i'azlt :Pmi!~i f.!1)I:(jprk~: u>mirmPudk!ro: !~M1i\1;11~t"k(M}'daje tI;emo.pokm~till&Jd~ n.ld mlllro i)'UJI~JmHje t.iidifih 1I0Vili:il; ,w[daw,i· ..... ,l.Qd flttitltl(.!Jill ~:o)'Wrlvm ,~iFa-

tJ!Jymhfi;ilgh1.ijl~tr)l1tJPskt!i dilt;~f,(!~:tre'&.I; h~i: rh ~:&iii. iZh,r~ liirt (k~ Ii itt ~~ ,dok Si;1 U ~Ma st'il'OpsRim!MIJu a~nijll~i.m ~'tmama fftllwjuMflffWW 'i naijww p1t(mja (liIildl1~~ 511};jeAm i ~11, ().apsCltiJl'W,n ~ '~dliwhm!; MJle s.e tt'Jftl,~i'I(lJ!tJdi ~ju i!Wjirn O'lmmir~ iglYJck4'm'a ~mt'JI !:~ ijelit~'frlllt4~lnt_k(J: wruje:tl J;wvpi ~ prok.id110M t«it;rm~i.?l kiljadtJ' godina_ ,G::fm, Wg Cl)J!QpsIwg dj:iifji1g bhn~ gh:Jt/l~ij;e ad p,~

~< .. i.Klll.' .l-W~D.~ .. ,~!Jk '&£.'~ ~.'. ~._m~jwl.l."· .. ~ ~.' .. _.' ~.'. N~. !"~ .. ~ .•. :W '. ~ ~ _:t.·m ~pt.ion .. :~.-_' ' .. './ '.

ttlckwr. w;r,rcai!camt!:, 'rn_",,~wkoJ g'f}pska'I'~~~~ tmppo ~ ,~m f$stam~ ~

~~\I"u.mls.ptl.ie:raWm-~ ~'M,~mpt.f:itJf..<ilm!lju S!l.~ pr~Am,(l,~ke: p.m,mi, tili ,"

~'lJlagpsl(WQm if.ia;fij'i!~~ i rom' ,ddfnim ariiama 'ffUro~ki'l: krifi(Jn'SkiJ~ bi$«pa. .

BIOGAAFIJ E IMiroslav Krlf1za" rnajlvecii hrvatskii pisae 20. stoilleca

Krieza je cs:tlIar~og!ol'l3m epus koji po:klriva kako sf'sdisnje knjlizevnoumJetnU~!ke zanrovs, tako I atipiicne lin ma!1glinalne Z~i~lilse

" )~.'~!ili;' K .. d.~~ .. (l~j,_, 98L), krlJ.I:ooY!l!k: I

~lklopecljs~ iepo mr:LQgim1l!t::iio najvoci flmI!lf<ki pi.~LcUt S1liQli~Ca. KtlJ~t;;J je ORwmo .gojemopljS, {po w" i,;irim broj1l[lJima, .oJqova sa'br·- 3rul d!j1!!a obuil'Vatlj[u .i2~CtU 50'i W~ka)mii ~iv.akt~ ,t-o !Sttdislt~t: kt.lii2;e"nUl_i~ tn!i~ h!U!U'iJV~ 1::1),(0 i atip:~(\.m~ iH lllargi:nai!l1e 7.aplse (endkJ.o. peJij:iIlle rulnl:li::[Iil;;-e;pIJq]J\LiikH 0<

.cdZnim. tt~ d!opitli, •• l,

Pi~p01 .~~

je U{iI !~d::i llglillViliti\m :n~ga~"ilOutji:C'l.Hl 1:1::1 V.ft:dIl,Q:v.~:ti ,e !1j~o\l1:IJ dJjcla jel: i~ I] p:rvi PWII :~~~;viiil:v :M'X:i:jiillrlu dli:m~ liI:;!;iF~1 ~, ~.I.11100rrli'G!lOen~ "im;]gC~ Krlew.ekilQ tko:noklasl'l! i revolUJ;MIat'ue fipre.No~ IrnkD i~' vriitlfIte 'pokopalu .kClm'l1:nrisri:f-.kLlid.eo!.ogijtl uKr!.eiin~

illll~,je iIJ'U';aJill1l u nju, 11i~(,j. i-e i !liegm' QPlilfJ Llooh~_}jIUjerl·~ [a0 I:.! *'11 ~ po~ir]Z1llci~e ... t ~ek'lll .nmi,~ duha ddh~ja :~wDlijl! ]lIr~ oc!en.1!I .kojll. se p(!J~tllP!l() oslo- 11l~cfll od !i,deoto~die.

Po vi~ kT~Jer~jl1.Kil'I,eJ.aic> !4a~!gurlHl jed~n Q~ n.~i!,1e~~'h ev ropskih ~ ~padtliih Il~JSl!C:a ,2:9. ~l'O1 jOCii, ]J ogj.ll vi to llMiI1" rov.im;21poczijt" (...Bal:ld~ PI::'" [rice Ke:l'empmlI:{OI), j'lQJ!]l,S:!l~ ( .. Na rubu pamiE'ri"), (;.liIej:a ("Ese.ij i"}i dJ1!r:~:I1li~\kJD7i1'1li1!:'~ moo~kep'roze t .. Devnidani:"), Do. [()g<I.za1d~j:hEkl:l Iiijc ~1it\!:ito doc] uaporedi li S~ IJImjemiliki do~g n jego"'1l. ~;P]~ldj~[1,lH 'I> ()iI11m d:!!l!;;k~ P1WZl'I.<'Ilijli.h sl:Iv.remli:f.I:iblhma~a j\~;8:rI<t (TIil(Hl1I;a}l .M<!I'· na], Virdillnijl;] VuU (Vk~ gi.i:Li.l~' Woo]f)~ .A.lbenl Kamija (Alher:[ C:u.nl!l~)j Viliiama

Oil wijU' .evft1p~lW.lpoj""oo 1JajZ4~()~l.ij'(J jf) k.~M1j!' njerw i~'():}h~ka pa,m~{_ KalJ st(:!riari.~t~ il,1 Gd 'lJj-e.rm o~r.i limeni di.rtmjfikj ttl fi.'i)rc~Nkg pCIJllMJ j(1)$ u'{lJjck prebua ,I'f,;:lN Jkoll:mi6l~l:I.~ d~<j k(fjr;mjt siOO.ti :ro1;l~a m~!1Ci"kvu gOS:P,fNJnftJ~.

kan f~Qj~ ;iJjZNa6.jQfm!!\C~~ ~r;f}pdi ~1~1:g.ti{}fi:.i>- ,

lJu~.ll:,i:~il1l,lj ~ l1{initle1ti1J1£Jitmn ~g£lmt:t :,wj.e w/il& tq;~.m(!im:q;li:rt,i"Rl! m1'ldW$~i,

,.

,

IPIII1IJdli

.F'olaocl:t. (WiUi1l:I'L'1 flll:tlUi::l!m:r) u i Ale.i::)8;1IFld'f3 S.!iill~~-li.j:iC'in8;"

Nai;:ltlfii.Cl.t !,l!l.1~~ ~pomC'rHlI:i. i uw:ewu vaim Kr.l.el.in nidi ru~~.dld.opedi&dci-, gd:Pc je u ::;;ic.daj;j~ sM~wm U]t:\'iCcIll i na .1l.jego-"!lIm.:.gIJl!Ill<troi~o Lek;o;Ul:mgm!5ki~lIfItPd r[:;:aji sada Il(lsi Kde:tiltQ, ime,

&~ ,.E1-1'Op-.l clIl:Wl£",oopl; ~Iil~ iDlspllf]rnQ ~~ 'liSa~I~d::I~p;ravi :i,'\'lQlm~ntlpred~tlli1{iU ~'o. k<l:"~~1 ~, ~e K<!et.~Jl Iie~~ ~;m;as 3!k.mel!niili[(uikad. [h.l· 'Ilooimo neke odlom kjr;!' lZ .cl1iVC~lUg: ese]a, 3. kuje na ~l :gQ'lQr.i. Miki. Mmajll[)Jliti('.

___ .. !Iiiioi __ ~_iSI!IiA _ _ ~ • .-..s: I

~~iiiiiiiiii I== .... _ ... _ .. ~

~-------

,slar€.lltKJ "UcOO"; "Vm;ljr" JaokQd'e, Sll JJjsa.fi (i pmlfilall,i

~r'!ilMii 01\'.31. te~MI1ijK. 2'B. a1ffiVl1a~3ml1011.

PBSIDill: Id'ulie EU~DIII

. ,...... It,,~por;(),''tlfoo z~'tlJi(,l ,~1)r,()./!JkGr.;i1)ili!lRc,ije gMd£j.g~.e Uif HO£Jf-ttki rMtID'gtlO!f"-

, O'jnih PQra:s,~'!~lj B';,;r.f1p.ski/l .. 1l4fpda, i: gov~e61Q 13'fJl'OP.i, da 'bisnlt! Dik"ili ~m

. .... ". j~·!;aimii1JO P0~la:lit/,t":U) ou s~J:,~eJ _~l~/!. i :'~md. .uiko' rJn(f.g,e tet~lj~j, J~:6tfb

." _ IW.IJ' zdlmra~u, d'a ~~a:~lli(fs l~r l~lJB~ pl'£l~le dVfJ't. E'<)~I()p~" :U~ kli'lSll~1tj

t:r1,padfll(u"lW., /UlJilltOltth, ,gt:m~elwzmt, h!st"'Hjskt-pattt~:lt,jil E"'Y~JPI'/~ zw~ d~u1}(I, !;i~f(j~ th'WW~ p.~'i~~1Jta." v'ijekQ~irnl! (Nlfl)ajana ,~1'y:e.~,!'tnfl E1Jro,{J(£ i:!1reir1.1;jh i J~q}(Ji'S.~.(JClI i~ e1fJ!O~ .'lNJk'ill m'lr6'da. l?aroo!l'1 is' pl'lJJ(Ill:ifPteJk~~'j'ui·t$k~>dg~@sktli klik(l;tfsk~pe~'"<iJ!!ekti'l/.eJ r.rl~· mdo k~iim.~ fl ;,"-dM:~(1 cd~dil{l d'(l ~~~ zliue mltM.(:lr tm,r(tp~killft;id:{)w (i!\!!~ , .. '.tm rnwvs), !'UlgQ :ria lmdu .. AJlt:cmur!'1la·~ ~~ek-a: ~rsta .Lilldb¥;Q:nih.6-f!{)ig .rvrdav1w,g

~e~~Ii!;ii!(,~C,t'llI gl'4I-lic.tl: r4 o~miJJ,dij~,krh~ ?:Ii!!!lI\lglillskill i r:(lfmHtd"lgih V(il~ ..

Jm.h ~ pohnt/~i'fJ: O'paS'u(l.tt,~. .

RITIIKE Stra~~ me1dliJi 0 pr'8·dstaV!i 'j East Wiest Gentru

"RnaDICIII 11111": 11101 ullljl_nll

~iI':dJl;OJ od najillgl~c:hlii~h ~"ierskib n(l!'If.i~;a) ·hriuUI&'.ki ,.fif.!<lB.ciHi1i mct'.o~,ja'l,:'iil'l ,~ Ilnilurtlllhl.ri:kLl.t! pJ'l~dsw.~ vi ,,8v:ropa dal1:O!,iS;" 'East WeSI G~jjU'a Si:!t.aievo ,I Slo""'t"· fifl.k:og: .tli:tl'od:i1I.ug g;l~dl:ilii8Ca Mar'iiJ,or:

01i'iIIi uad~,ciotlillI:nQ ST~j U~t ohjavio ~e \I, :>u.pe:dil,oi,'i'~ma .hitiku 9 p~c:!l~'t1!'V'i .i (iaQ 4 ~vjj.f.:zd~~~ oei~nu :re~~r\i:irnnl!l Zit vr:hlil.lls!{3.[Cl!mrska dielill. IC:rItii:ar la;l SatlvoN ~tan. Sllu:ttk~,!.\ur[_n) lrliMbll!lUltl Ie; pisao () lfll'oi p'.redsm.l;,~,

- "liv,ooj?!l dauas" i~ vn~ >,ge~~nnt_[;;!J!wl.'\"i\e<r~~ (~o:m1~ l!!mji:M10liJH)) Il ,~O~QI ~e POli.'l\'ljlijllli.mt!.~:i~lli i!lZiY,O:. "ldoo~ p'];'oie~die'J,le<ltBr.l hiC1'a~~ r~ iplc~; .. Ol.:'i! p<ttds:I.:a,v8i p~io gpi.i.1U!j'l': oSjle61:i' cv:rop~~~[V' .. " iako~e :lOll_ill pod!uh~~t mr!d~Jl~Wdil!li koQ~Iit't~a 11 rcgl,· Q[iU !)~1; p[csildia[la III. :sko· l'1I!~l!Ij:(;Ijj hi$to~ijL, QYQ dj~b;;!, I'K'H;[SvJja p.itanjc' ~nl 'n [C'i hi(ii]ldjv:idnllililJo iIi i{ok'ju:]· VW) evml!ei:ski. - 'pi:S:e 1:l]']tiI.:fliS.kiks.i d~a[.

Me('llJl ~'htj >~ad HliJdsa

P1l~C-dJl:J~ .. io·j,l !akllli d!.!b6k dojaJlJ! tla. SOl!tlllQrt~ Of! [e 00- bll~'" OOjftW~L jeiS. i~fI; ~l rek-s~ (]o ""E",~i dlm~s",

U ~'\lOlme' \fikendl·i.zdiil· J]!iu .,financlJlll Ti:mes"obi .. • 'vjl!) je tJip:S.i [>:1 n ~]'ue'f'!l]l.! s Harjoom. PasOc'V[Ot:m, d:itekt.OI;-<:)!m :li~.flIj~vsko,g. &i~[ W€- 8~ CQlll!~ra.

Bh- red itel~ ~on;;IO'l'ilJ i.e 11:1 ~n[enrillU (I d~H1a~Hjoj E.vro· pu", (} Bi.H! .~ [;)1:Ii$i~'Il iZ~l":Vj:~L'\':.iii iJn oteikivill[l iima od: ,Ev£u" psb l!l[l]~.'I:';'

(Pri:~milfl: A1~!i'I,!il G,1JEFIC:;

~ BESPLAJ1N'O P~I KAZ!IUANJ E. IF~1.iMA ,u:SN UEG,'" - IRIUlUIJ\ AWDA. IB,EG IL

I( Mr.,. ,i , 1 1

'il BI~PLAfIN'O Pill KAliIVANlJ IS IIHLMA 'lllC'n~KUS GOWUMIBIIA,''', RUJJA D'AN:IS TANOV[t;

, ~ kl I 'I' ~ , , II § lIijJii"iI'Ij,IIII ••

1'0" _ _ _ ..... II-"".~;.!ITI'n.iI

_________ ___,I( .1.MAJ_ ••

,~lnobA LJNO~NIf,i RADOVA ClANOVA IUKOVNIE5~K(UE Aj~CUS n'S,Eurl'

~ J 1 • (1 - ! .. - ':f.

'. l!'EiPUtN:(,)1 'R1,I{AllI,\tANJ E J~LMA .l~]A:SM,INA~~~ Ae.!UA IrNb~D1A@1 B'EGlD'IIJI~

1\. M T T ,. , lID -

,~ REWA, IOl!iKOa 1~'1LMA lA G R:ADANE IOP(!,INi 'CiEN7ll'AR lJuum I~ ttAOBOOI~I' ~ ~QMEOOA

I ~ ~ ,

,~IOS,fi':SAF'VET lEG, IBASAGIC" HOII-~OusrA, SA IlZVm:eOM uIDftoOlGOJIMO:J.(::U Bw!HN

'I j (., ) '.' 1 r

~ R'KUD ~"'ROlE11EPt" ~ IHO" 'SA. IIZVEDBO',M "'IEMIN'A"i

16

___________ 1 '4.M!AJlI

,~,

J ~I' U _ .~ 'I

,~R£V'TiM, 'OIiSH}Q(J IRilLMA, leA CiR:AmAN;1i IOpellNE '(i(;INJili:iI\R ~~TAMNO PLAVII ~VllUJ'~J.' Ii' CUlAMA, 'ii "ICIE$ICI PROUEOIi/' 'iOlD01tlllMENIII'MNll RIi.!M

P , r .' JI

.• KNJl!.lURNO .~ ,ZI\BAVNW P,EhlGIAMI

r ' [II C~ I I 22 ~J

,·KUD' IIS\A!DftVANI'I! ~ NASTU" ,DJE~UEG ANS;\M'Blj, NA MA!NIIF,E,Sf4QJII :SOLII.KJIUNAR

,_ DA!N11'()iNiOIEN IH Y'IIIATA,

C. A

ii

• f'(mVAt MlAll)lH G'ITA:I!§,T'A EhH ~KON([R:d

L II J I ,··""It

'. NOGQM!'IiiNIIII TURIHIIR ILIJ ~N II(A, IO!SNOV1IUHI :S.H:DI!.A .~. RN:Atl

r, ~. I 0·, lG 1-4

'II UONUHNJE ,~U_ADIH U'MJ~NIKA '·:tIBASS£r'~ ~ CJIElOveOElA:NJIIKONalWf

l' .'1 •• 1) I

,_ TAKMIC!ENlJ·E liflANINA'AA u IOR~ANIZA~11J11 IPUNINAIRSI:(@i!i, IDRI)J,mA "'I(iNTAn:" 11 lO

• PIF,tiU)SlAVA ,ll BAJiKA 0, RIBARU' ~ RIEI.I(i1"J'

fl n·, 0 r

'. bV1R'SNA MANI FESTACllJA .rl,DAN'11 S'OUA INA QIPCINI CBIITAR#" .... G iIMNAZUP.11)A

fl~ ,Olio.: I~ .. 1~:rl"'1 j'J 1 -1'1

,_ ,Onm:I'lJAWE SJAlNIHS'PDME'N POSlA~JI POGINIlJUHI BIQRACA II SEHI[M, U 'iIlFU IMJ:ESNlE lAJEtU~lCIE

"". , I·· hlZ·~ . .3

PDG'LE

~~ !!OillW ~" ~ .\jU;._1 '!fii;~ __ ~ ~ u4l!Id..., 1I!:I~'!7.h'w"iI ,.~ r,ll.lI'

~~ ~""rI_J'Im!'1li>j 1 ~'U.lg Pl:j-

~1It ~..ol ~ , ~ ~ m ~1'iiI'I:r.i<l

1,2: J,AP'AIN!;KIIIHI MJEIDIIC~INISKIIIHI'GIIUIII'VA,

CIC' 5'00 mig

~ilii _ lOOl!l' bdJI. J

~ii';: _~Iliw,!t"

1'- _uno:. Cr[ho~pdbn_'

I 1'I-daIlM!I!II 1~1 iu' i tl.'

,.;n;~Q1"'Il~dIlIl~~hJm =-

,I JJ!'U t{ II.! ,Mi!f.h.!"~ 'liarU'

~~I '"~ .\!fI1 jlll!lll~.1 "mmUIf4ARCC it - '·ih~~t~ftD_ifj~lJ'M.,

ISClI'fmllIB,_ - _ . -_:-III rWJiiHl,~IU' nlAJ{C("!MU',~1I

~ffSlulpij m:'-I!JiI!fn~

" uno.AHf'( !i" ~."iIi l!I6d ... • 'wl'll'Jji' pm t:Ui:! i:H pibib' Ii allQlfj-ijti}' ~,'li~ il!id h~;J~ ~I"

, .~ i;d'---. 1 • _-u;fm},,~

pltljdl\. .ft1m" .IiiUh. Ir~j,Jib.. i"Ifi,,~-,~ ,hi! _. ' I. Jar_ ~ 1-_.- if-lit.

I II Q Mt' ,1~_'IIiu!!I'I' ,f,!!i' -,. iQ~~,"Ill~ ,1IT'$1. ~ prl' r..d: ~dfretRr1Q!prtllYJrl!Q1 ,,_ . !Ii:'

(l 1nfOI1flI<cljo. IUhfjlUl:

032 aez 011

lll"r(ldl ,= ~iil1lt !.$:';Ii'~PiI;Jf.~lIlU1j,"1 I 01iJP') p.,~~ D~1oa 'k~~ 1m)]"

flnItl:ll ~I ~. ~;a~j~ u ~m~1li.I ~ ,111 ~'~.mt.lC'i<' [~ Ii ptlm01

fI<o1 laMJn1 hi PllCIf'Im.i m.. ~,""liW ::KICi "loll' .-or1I ~Uo;IQyOr '" ~bJo1~ ~,(,PI;j, IPf~' C!t~II" 1'1 I~'.

i,IJ ",Q .oQt"l"lll 'll!C: tI, IcC!!', ~j . [}rJ<~""I:'!\ "11ll' ~.;'OI Il'fl'll' 'OIK I '-Il

!lCJ/Iltr.l\O!l!r''WoN

1IO\'I!,r"iSw. iJ LJn'!'~ O~Qo'tIiI'li,Im.'i, ~(!9-1:HJ. ~ QCI! "'~~ Uq~lI'IpiI bIOJ " IKogljll. I~ r,,~I~-\I I

""'~ P\lMIn(I(: "II .r~t"1';;!i:1'.lf" it I!iM!I.l\,! ~ "Ot~1O'l ,.l!' ~~J,i 1il)"IQ lJl~C!'!>'

~&It hi> IJ!' _>il!1Ili': i1f.~ tQ, ~ 1..J:l'itJ~1·.1J J'!.f II! QIl~." (iinY. 1 "'I)~

dl:tlocl.t~!'n~).I

1flie:~vrdtJ, IJ L3I'1 ".,."""" ~.m'Jma (d'oi:iJ!l1 N!. 00 t~~ hvl!%Er)li bi"nJdj, ~,),Ir ~iId I, 'Wd~ ~'''''O:~1

~JU 1'0\1 ~<lJj.:l I

0'0') "et'IU ,1!'Y~rr!0( ~l.>1!I!tJIjr !.I !iJ!It.1IJIo! IIlI !loLl '" ~ Ul'IU If 1.~

l "J;clf';' liIJ 1"0 J,l"I'iji!' ,:n"{l om Ill! 1&V\llIPlIl' • 11!i.z,g OrlillO'Ol 1 ,,'I!'dup~ M

• -~J!C' 1J!i'"~1i\i!tI' "QjlI PIII"!II!'U ~:.tl'i" ,~~ 'rr'1i11~ 'II1"J'"'l1 llf(I~ I iJi~ I !f,1I~" ~JJ'11'9

~ ~ ~ilh1lr

Pc ~nJtffl" i'1lN:li' .... :Frm itl.j!l!lllIrO!IIjIQrl ~ I !i'1i1 W'II'~mo ~~ 'II'.,.ii:lrwt-t ~1iI! "I

!'I~~~I'I !.! ;J;iJl)IJii!'''Y" I.I~I LlQrJ~ ~1I1 ~ Q ~11IT\I.fI'"'W d~p1i!I")4 "~fh ~

IIIlI'rr l;'nI U\l4~1r.11i1 !:IiFO!,!1 u cJ[jCIU lG)l101l' Qd~' ~ ti!ftfJ .<:. , 1l".ol"t~\I';I ~rn:!

U'I'4 ,"~. t;!I;I!IU'i:!~rN fllIlII~n-tloJ f!«IJ.:!' ot$~ Jt.D ~'!I, Ibn;ij.li r,lli~ Il~ ~

=,~H'I. ,~to'~ b~ro ~ llnrijl a~ ~!n.1 l<:! f.w.~ll")~ ~"tii!~00I; CIiIIl~ 1<00

(ij'!<m :.III ~"I!~ Il!m -I

~~I ~twJg~ I);r1r.1'IIjM til!' <!:J'!F!~ ~

U Il .~.!M ~ _l"'J~' me ~~t{.1 • .alij' ~ I.ImJiN"u l' IJ;f M'l! f1'll

dt'iCf (1 O~ '<:Ionlol'l ;t'IoI lIIO:I QI"tI! lrjl~I"JlI :l'a: ~

t(.~D!i ,z'IJ porr_ tIl'Vj' ~".rl~... p I~~ ~" kicIO)11 J" t!41l'1i!,[!'fl@ lJoIIilfl/lI'"HTl UI'II jUil_ ~ VIII'I1 ~ ... i1'JI!,'I :I U ...,.,rr.p.1.i ~ 11.OO lin H',IX! '-Itt

f;;:<fta.:IJ 1I J ~ blGl rIIl~ U '1,J!'1 .. ~jl wjJ ~I,~"",~ ~p.mii~~ ~t!W

!'It.' M'II1Jii' ~ll dd ~ If! t:l, w \.I 1!iI1"1111"'" ~~ ""'l~~ r.:o~ Ii! l14~i!:ft>O ";'Il~ 1:1 p;ifl'l"MLi Imill~ l.z~u p-tflrJtllm~_ f E.!'fI.-.

l!I~"Dn :!.~ Jo= 1 OJ ~.H.1t! "".~ Q ,1)r'e'II1I'!o l:l'tlta CI~~!l.II1o ~..... ~1 ne ~

,crilrllb't:l ~~'!111t'1~ ,.f.II( y .lolJ P'!~~ 1:!~11lI. mr ~ 1'IlIl' ~c !Ul1t! c:!p,a'il'te'l!

dilN6U'J)LJ M . ~nki< P'~rIU 11IjA\IU 1:1 ,I~ ~.tIiI'\"'''Iltio.aq od~

t!! j:f'o'f-,(,oJ;I p.!'tAbS 1if1!J~" m~I!!~,;o t!' tit! ~tJ ~~I ra~lJi.i h'il(cm

iL"lI 1J.Ir14 .otJ'J tllJJ fJI' ~I br@joIIl

n" ,'kI1J~ g'mCI'M t~jjt\ ~g"a I'lJiI NIl ,,·r( trI"')._u I ~!I\t fD!"i'! j,j~ ~r [PIi fPf'l"1i

UirWuor oit!.lh!ll"ll;n' ~}e ~I ~lllfd)"

f!P ~>O II(Q 'f'I ~'.Ilf~ - ~!"I6tl ],lI~'-I prl!t!O!I'WIIJ.<ill'I~ oj~ LI IJO':~ ~JTI" Ill'~ m ~ ". ~~ !I"I t:n'eJn'rl"ot- p,. "iIoffl ~toli~IoIo"'.11 Fl<,ill"" Ii""" lWl1IC'WI'I1" Im'J"'lm~ ~ptj, t !>I'1J ,u"DOS! '" II'Qf,l,fjIJ In- JC!!!rt1tj ~ .. ~OUI ~1J'oiom ~~omo", ~:'-..;;m ~ ~ tl1r=lli1l b>',gol ~n 1II1J~ i !ot!J~i*"}iI ~ IiIP'J.JQI'i r,j. if' ~tn~ frlfgm\~J" Iii ~I r.' ~;rl'lj'.!o nw;r.P ! (! ~;!'I'!'tJ F"'''O!lII!II!"~ ""II~" 101 ~"'~V;!~ PQn .. J~ 1 PII~ ft,.lI MI ~I!i (I. M jI.~ ~PfN ¢II:' fll!l ""~, ~ ~ ~i"i'j~. - ~. r~ .... ~ IlflllJ pnl'l"lstrJ;'I ~ n.A'~TlN;I.~ 11 ... l.lru III ~ jMil!N II

1 J

!U! Vll~ liiilG OU ,It 'T'~"",

'.1Ii1li1 mil ,I~ 0:1>1 - -' - ~ domlMMn It! , ''II'I!'I .. n - .all.

Ci.~ la.cGJ,
~(W~ I!lAJ;OQ
0.\)'S!iJO 11,'0:;;
Q .. OIOiJ! III,!~'II!
~ .. g!!'!:(11 11!!,.gl!!~1
0.0'" IIiII;"J~':"1
1:I~~2;. 11i!I •. i!jliU
",.31100 10"J1IIMlI
CI~'!iIl.W 10'.'lUIHJ !

~_!!! ~Irn -,!if "{!II!.!! ~rd. ~1fI'.",~ Q~:rL- fj!'1! ~t! p, ~1liJ~ ~1lI N~ u :!Q..m "'~I'II oIJpII...xPii. ~11Mi~'

..

~~I ~ 1!ln'd~ I~"Q, ~i'!~r I[NiI m _~

'9,I! I!'lllllll!lll rwi!;ll 0"0, M-' liJ'I~II'Il.I'I~~ II ~vlfll !9"!!!ltJ\ffli

~~I ~ 1m __ 11'14 ~~ ilL I. ~~l' ~'hH'!MLil '-'. - - iI O~. Ii:lY, ,_M Ili!lmoDiiI .. - ~ -~. "I. las

Iiit. till' lpa-d~ {U:II, U:I., :Uli. n.)1 ~1!nD . &I:DIiI

b"a:nj.Ud.'D~~.--~~I~U.!: 'lU_e~ UiU" :U: .. ~ CI"~ IDlilGfi'

~J.li'!. f,II;;'il--- !l1ii'J.JMJ (nail;. UU. I~Uijll.!kIlIJI ".~BIli IIi'JjJi1iO'

tl~,,_,~_!!<Qo~.'I!ii- ~~IU_ -_I_, ..... JlI!lll!!oo.__,., - c - I~ - ","",,_," "'Y>oiI'"

i.I'_''''-'~_~, ,~-. _,_'" ~_. _"_d:IUI

Bracija Karvalljo

IB~J!onse na sudu, ,j!er ~Ie pre!krsna LJlgovor

710 raldnlH:a Ilazl S10 mi:llona dOII:ara Odilal

Poo~'i", njio'n~ NQ'llls(U~YQ'[!c~Kg]o· wl.es) !F,lc&\'m! ~c~diKf!U.'~", lIlZOI!l" ler jc: prekriHLa us.o"ut :koji ~e sk~O'Pi~.:l s ,]f.)ompa~ [I]]nm, "Ga~~ Ff'\'~".kQiamdf IWa k;Qmpfut~rskJOil igu.LC:;w:JtOl"

Btiel i 101!1 l!I.aprn~~,uti i;g:rieu liUls;p,irira~,Il, IJIj11O',ni:m likom,j djig~.om> II [JI;;tt1i':ali '~Ilt je "'S~a,fpO'MH:BC:;1I'QI,nu::","" N JlvQ<[tinJIJ jCli jc: k_'ompani:ia. 'P0!l!llLld~la~o.zama~an iznns, :!IJ I1ailwn ~,w ie iwe do~".O¥Orre[jjo,~BiiQfii$e, je ll'ai~I,~ \;js~ [Io'\;C;a ~ prn;'t~:\il ~iI neve uvjel1t: 58,radnje, Kada jc ~bli'llIljll!, da IJiOO~ bini, p.r.invEl:rell~, :D,~ev~ci(;;l]:se [)oV'tJkl<l,uzpro~~kl!a,

Zbog ~Q~a Ii: ~k~J Do~~~ p:ro~lc i!,':QCli ne :;tnkljfl1d~ell'lldjfLld:i kQi~ su tadj~i,!:I1l pl'ojd{-

l[ti>o~lalob~zp~]~. .

. - Poi;;edoom. decemhr.! s,,~e j:~i.Qt [1::1::;]0 I:IOrmili!]lJ(). U bl~~d:.\1.ru;::kJJj seclm.id olla le [le];tfL (lit ie [0 lq. dn v i~c fie :le11 tl,ui za nas .. Nakol'l.lo~,. :ie~~md~t. ~!u.d:~ }e; t;.:gu.liJ.j ~Q pc!~ao. R.w:~Jie b[~mo ,r .. d~hlgrl(:I:I!l~go se po"';]~t.ni posl[!ldovim% :!lll~etirno !!!I~k .. IlIadii,l:i, ~~eiii lUll:!. ],11: :napr~vljena iII~iroi 1:.oIIi.Ji~,n.i.ji .iZj3l,l£i!) j~~rli'!':aC "Ga'~~ Fiveai" G.reg bli.(Eadey}

Oat sada U':iI~ '1,1 i~eod SlIQ rni.Lio.I!La doiara fMkn,ad.c ~t.cu:.

! Na Jdosdma ~'VB,kog cefvrtka

.NOfJJs; 'rl~il18 'm!:\' ,n"~-.1

RfJ,ffJ,fjak:,U tju~~IISoi'!i M/~d~fJf}l" SakajtllJtONiI

IDUII 1m

CIOll:n:V~li gru;pe "j;'emi, !JJi!:ID:" ~iJanll,~l:J! :~gJ~ljak pt~.aira -I,I'j.enlal:ties~ $\1"oifmdie~ '[;I!;um Mlad!.llil~m S,~UijSllCc ,rom on), i3i\;~i:allil .!irvamski Jnl\diiii.

Nilpmmodj:i SpJlUI "'S'I'e ~'~{iI Q:iiJi~ilIm m~:li:Ii dad" 'P-ll-

m~'La ~ M 11I[t~1iI biUfil[ zajedl- 1'10" ~.1;' ijas,~ Q''Iljlil'ri~bi. ]lod;i.jeI iii susa sliIoiim nailllluim

p:[ija~dj:iml:l. . .

Prip('l IIIl,gO ~l:O jl:: lUP07.J1JOI· laM]adlerla~P;l,lrneJ3! jehUa ~ braku sa Sl'Oj,anom R.ak.i· ,6.m, 1I:J111,i~ ~hri u T3'!:i;I.a:,

NaSmUPi IMaKe,!Jj[)nea 2,ft maJa

IIPI _IIIOUIII:I D10100IUOI u Salrai1eulu

Nakol'l u~pie~Jil!i)g koneerta u Dllmcu mli1d.-i.b 11 JI[llu pl.'uslc g:odi,l1c.rolPlL!I!;nlllu m:di::edJOlJiiS.ki mu.ziC-a:r OC~d~ D&:~i'~o~'"Sri!Xl~ovo 6.: .lUIS[~,pm Ii! s.1;1.r.aiei"'u~ovogpliita lB. maiilli Uk]11DU "G[J,lgiSC· 1J!.m;",

Riiet ie (l p!.~mi;ru. ~lek· Ut!IJsk't .m:(l:~k:e. u .iIJJ~ reg~~;muJ k'9~ i ]~i7.,0:ao 11 al:hlJ!ma !l(ld~~ik.culm;a :aLls,:r.al~Idh, ,ut'l!~.i i~!il$ltih i ""merit· kl.li:il!idiavlilHibJ kllil5a, RIci.ra m,liL.:;~kl] ,I. :m r.i.~m·Olllrc, f'l.fcdS(,I'le lesoe::dj:ei ilI.3!i'oJeVl'emeJ!O li~ ~a:rndh'i1I:o s, g:rupom ""Leb i~ul", rl:;lm(;l,m R~d!i:t:ptwom, V.~.lIdOl[l Dht1j~t1tum i: Pnll:lc!ll.<'J)m Raoom T\i'id.d'm.(Tweccl). fl;,P;

Ljepotica dana

L~i!,;,pa Bf<li!:ilbGiI"a«~ica K.1IX1;':uljo (Gnde C<l:l:val~) oouJle'll'ila je i~ kdn i m: f!eks~ etJ]i~odj;alom. O'ii'Q,£,; pum i¢ snimi.la. kar,niJillttliu. za k:1lt.pa6!::

I:IItll.il!.i.m~, don~1l rulJ1l~ i edjlecil U~M.!!.y Grn eli a i ~~ uJ.CIo ~{)IJ~ :;'\'C '1i..1;i5C~ rnllmuPO· gi'edleni,p!';i\iQ u ud(l'im:re~ kl;umllm 1\:amp~[I~'a:mn,.

b!-::'Q!)'~m;i (;h:JgQg))dii~!'l h!

hrijenlnIlo!i)Jd.!;li,a i:m,aJHi~eru· k;~, Gr<lC'1~ .. i~ "e-C\!oom,~.po- 1P1.I!:'f,~I!!:' posen,fJ,Q>1J. f)v'Qjoi r()-;Linioj :2lern]j,i, D,,;bili rala Fe rill :se-d:m~CliIml1 mtla!!::u Iliii!:i i Sao, P!3JI!I~.l1J a ,~e~ltl.rekl:f1mir.~ . i"VkloriOJiU Secret". [ako, mit:: J~,~ od a:fit!il.':lka. ~i· g!:ltl'Hl hIlI! sve pred Ispozidjie da j;edljl~m dlohi.je f&i~V"Il~ ~ri!~.

OrIIl~nllwal. mm~. 28. alJdi1!'av,ar1i 2011 .

43

lKasting ~~EIi~:e ModfJi: lODk~l'

Inloua Drilli'NBI za ueoOli:ce!

i!Ji Sat.a] ~YI!1 C(l :54ii1l.l.sUOCJII.1lli odm.:ti .!-:~dIlg "EHID~ .Moo,;lloo.l;," "

N'1i.lt~1lJ TiI1zl!:> DClboj:il ~ .ztml.,~..::,i.liIllJli.stki[!~~ o\l'tIoi bhot:! bu.al6e~~ iu gla.\Hl{lm gr.::lJcl1J BiH.

.K.JiSt.iUig ce biti u:p~iJie·~Il. I:In01tel!!! "Sac.lii ", P,ozi,vmno we die\1'ojl>ie kQje 7,elc ~3. se l'iiil;"1: m,Hj;c:kei'ii~t",i'Om ~

rnQdel:~.!Jg(]!rn, da ~ ptr:il .... ""C, Pnsl~'I;)dil]ii:b godin3 bBfreJ.c.:ii· m!J. \)clik~ 'llsPJcnc, Nc~]]" ~~ 11 aii£lliI djevoiak.a llIi5Jpi:ci;no ,!,!::mdi. i.11me1t'lml~ klll'iiC!l[,u, :I mlliboU~, ~.imrer Ie mj~,~ Ldc[~c.l kOla iara iJrujnc :iI/[JIgi:lzmane IJ, IUlllji - ~a:lii': N~I'IlI!dJ S',maii(i, l)~ionlli~.ll!i. mail!!:di~.i1.bOO'~ "Elite Mode,] Look!>, D.Z..,

OTKRU~A Elliz:abet:Tejl~or ~ dalje iintr~giira javnost

Bla sa HCarBaiar malla MD JiDI Je .C7

Mal!f:ma ]13' odlra:sla u I rsko] , a djevojcic~a ]0] Jie ~ita.v zmvo:t Zalml~!B~ala tu cinjenh::I~1

EliJlia!he:l Teller' (EI.izahe" III Taylor) iw,a]a jevoomu u;tl;:lIJdl~ iv zivott., kojlm it IUu:igiraJ:Ji ja1o'.~Q5l8lie' d() S'i!l)]Ci 'srn_rtJ 'No, '0"'"11. bol.i\ftl,cl$!-:~ dl~!l. tie flrdi~;i:ei:;~lh:'n<ldhi.l" lini,o~D.:IS.

Nlatme~ Elu~a1hel je, fI:!i.\"Odno.~bilacptbmc:ln1 tJ<df¢~i se $!,'o;t kJt\erkl!: N ore,[)iiD[I KOllllllJQhn Cohan), koji ie~ ri!ll\~OO_110~ bl'H:l'ie;l11l :O~9b~od

Njelg~Ga IBalorda u Tursko]

l\o'l·h~r(K!!Ij~, ~lk"i() f~e med~.~i· lfIiIJlInlJ:O l'tl ic linj:er.tiCill di'I :j,e m~:II'i!i.hIM~r,kuprog;mJlii~:iI. SVedl)8mr~i,

. Liudi i:?~SlUd~i3 i ma~~~, lJ:1Itj.t::r'llli SIl J'Il: dls se odi'~k:IiI!~ nl,~](lM No!!'~, Mo!Ik:n;3. ie ed['a~la: u J~klOji. a dje'i/ojfuC!! iQ~ ~,~, r:;h3V ~~vm zil.mi:cra~~, n.i ei l1ittl:~rtu i Ei]]e ~lie:la lrnltll nB~:a s:ls'I'oi{l!mmaj1\;Olm" Teo i,lor je ]!I~I.<li:ma,h! omQ.Se' ~a

Raldilai lIaialogl8 za

i . limnlO rubl)IB

ZIDog ob,aveza odbila pon~!dIUza snimanje spota

Naj:(li." ~to' te~ LJ nml'(llOq.PUl:ov.:!J1l 1I Tursklil,j mMe~' lJika N!~kllaOllo[da iffill;oru s~v['!lCalliBOllllll i Hf<Ecei!i"J<"i· au, ~d~i~\I,'O;m",2@dQ\~o· li:nilJbQr!!\~kom i m~l!ihlim an" g:J!~m,llJlima UI o\'uj <!iem:lji ,

- .M nagQ ~":nI1!. :r~d~.I:,':l. a o:.~im OOgiB OS].V;ll:r ila };ilJm supeufttJl,d.lliiUi s litlliik.OIlli agenciiQm "An: ·[itQO'.m", Itoja ~!L> j:cd.m.l od VQd~ib IJJIl o'!li [Il PW<lt)l)ll:'trn!l, &~dila sam ~<1. ~1i]!O~)!: za :tlII:tM: m~xilfi!!: lm':ti" [JaVel ilJdf~lit~ i: i.Ht.imm.lg. mbljs, Dobi~;Q sa:muilQl!ltldud1l ~e.l'l.YI.tjern 1:1. m1Jz~&om SP(liU.IJ. ~~l'L ki'lltu~e ::iuil1lill[J:je planiraae >::<1. ld;ucu sedmieu, ~i51!!m ~Qgl1!pT.ihvil:liJ~, igr se .~ [!;Ij:Crni)IIi-'e~ool'l'lio~' vra-

6lrn ku:ci-lma.Olneod;gQdi\'e QR:!:;,\\!'ez.e ~.I!}~H} a hko rn,Ql)]· nasezona lc.kpotirtl'r,t:, ",jero" VilIl:IliO C'l:! do,' kir1!:j~gQdi~e ,do,;i: fo~~t;,drlJo:m 1.! TU~~!l i iO$tilt~ ~ufe n.e,go lio~o, :SalOl SiI,da· ll;aie bhd;u.m:i.!>ica"

tI :r~HllJbl:!illue.Qsj~ia!:too ~ :S~fa.m g:;adu .~ i!>lite dasu ie Iiudi odi.i0lJ1P JJ.d'lllYIHm. po~b~okO'ld!liIk<'l~c da dp:~III1.:i jz BlIilL

• Slo~Qdoo 'i'1;'j;jc.me ygL~· ',,;nom sam k:odsliill.:m ~etnjl] I. odhnmk. 11 il~pin:~, a .IHll:!Il:i 7.i"Q~ 11 1~aiflblltu: je fall~:I!sU!CtlIl.lJ:l:ko di:ll j'llpW-\iucll~glI· r<:lIilI.I.r.a1tL OdusevljGlIli'I s~11] :g1I'<I!cl()Im., <l[JQ~©'h:ni[) .~ji~d!i mOl,. ~Joj!i S!:.I meod:li.~Jmp.Jbt'l\tm -gowriB~IQfclJil, Ad.K.

lroj ieo",!] rnl:l~kQ.!'¥I.cg i nije bila~~gmJ!l:!l c~i<1l jc dfiCjfQ~(';it'a. E!i:im~n:t Il' I]'\li][';krn~~ dlrala krivk"3,: a :reikl:<1. m.i.ie da ni;~ta rile ~"IJivo:tim dQ;fijene. ~m]Jrt,i,- i 7:jlavi9 jc;Ditm.

E:limhe~.T~jllo:[ j~~if:l.lt~t:, p0'lI!.W!I po svoii.1l :sed~m br{!~· ko,,'~;, h:Icioui~j~dob~I!'iI{'C"'~ .ro duooc, 11 1:)1111 ~t: \'"0001;8 pesveeena '~"'Qj[).i djooi~ -O\i1!. info;lT~]acii<!.Iwm1!ilQCu.

Klup,skJamumleja IPopularllog muzicam.

Damlr Urblln u TUZ1113. midI

O;!im:i:r Urb!1ll!l ~ I1j,e;g(l'1 hE'lld 4n;a i.i:st!ii ,gnrdqrn. 1lI kQ~i.m<! ~e 1la5~"U)<hJ l~kom ve;gOO,;o.lllnekllllpsrceIlJnilleT,e I:lvcr5tiii. 5.1:1 ~ TlIzJ:u.

Rari(!.1'IJi3.ticitli u,mict![I.il;; ·i:ilRufeke FlaJ,l\!i(b ie ,;udje ko<nC<lti're lliS.~!(-aj~":i~€!.1lll ('Ci.[J;cm~ii" 1 L II!iJ.ilill ,~.c dlln k<!llnijlL~. III mOi!i Iarskium 'IOgY$e~nt\ at). M<!~~, lbJ ~rciIJ3@ Fl:::l!ll~p,~~i i IJI tllzt~l:l-

slOOmli:1nbu. "Pl'limli:"o Ula)l.]J.rQl::: 7.alil;0I11~rt u TI,I.;cli .. ~rJ;1Jgl!A ileklJ"Pli~i u . ,rodai;i po·diel[l[ ,ad 10 "dlQlk Cc' Ill!! d~:nI'J;;lzlt.U]J~

bitillKM" .

P.D:s~l~!l'jl:i pl!l!l tJi!'l1~anje 11.l. grsicl.u ~o[l [iac~n~pio pdie d.'\;l mj~c!;lj hOI :Fi~liSt «:I" konC${u Zl.<iltaml St]pi1illi<! Gi:~ll:lliia 1lI Mcjd.auu. .

. , .fl.P.

og.lu!si

Onevf1r aVi\Z,

-----------------------------------------------------------------------------------------------

'1;11 Iiiio;bdul PI ,till!on~ ,", ~ .. '.io~Qo.Uq, ., .... ,,.q_. n .. "u1!lDM.!pii ~ *"'.~ .. ~ .. 11F:iiIJU&i, "..,i'J_"' .. DilI!!;I .. _r-;!!.do,~~~l!~

'!iI! ,1I!t!;jtkl! 'M! ~'-!I! -::__ "'" liicr-.i""lftL_ 'II' -. -;I>!!"'lr:w-~.IM IDU"'~o!!l !I ~~!I\Il."'~'IiI _ '~!iii'!tu!' ~I' i!l_"~'m11! ~IUo~ ,~bl.ri1~j

1~~Ifi,u1 ,1fi!!,W,UrITAllOIINiliI,OI\i!~UII:Mi--. .ii!!Iii..I!!'UtIgElI OiIIA,~,"-"!I[IIL. - :lI'li.lI!JII.;.~II!1a.

'R,M!IlMHI 'U; .... i£,UMU INSWVNNJUIIliMmiiail'A :M P.1:1i:1:UDDlII.G:J,.UIri,'I_ ~ ~'II..1!1J;.:::IOilll~.

111..- ([H:.'I"DIUL~J' OIIIM1'EHnJ

1.ct;>~lW4 Ir"'.!'i!II!i!!~_l'SNI. C:PIiI,!ilih !:~LO!l!rtJ,.." 1!!!l'lm!'Clll;", '!!!'!'Yj'!i!it!i

.~J.!i!O!! .. !!!,

iIi .. Mi!~i!.I~".,,"".'1 .ftii~I~~ .. !I~,~iIL~ t!iiinoU!Yol!J

h-.o!)~1Jii oj"""

~"H.t1!¥JlllliJ.!i ~II!~-~J

n;- .~. !I!-:I'~jI!):n ~H ,!In

,tI'«;i~ "R"'(~i" j, ~IN~

,Loth. _:_:~_.- 1foii1lJtl_;IIJ

'_'_"'~':"iOil

.Ji,!"'t~i!ol!!,'s,. ,~,,' ....... ' Ih!!, ,+~-'t~n', :I'M .~ 'r!l~. '+~.1'l'~Q(J!1lI", '~I .'1,1, I!j'!t holAi!i~ ~;!! ·'"'_· .... k-rlJ~ .\iI'

y~I~!i!'" TIn! ~'~ P~.~to~

~M-l .. UIft!i!li ~.!!i!~ .. ~,!!~

IIitJ~ .1.dJM~!I!~- t~", ~!O!l~!dm MI., 1(1 '!;lh~r,i!.Y - fItI!!I

1.1r:1;~I!I!~pli .. ,Ci!"''''

u.li'Ii~~~11OII .lcliIiIj,l~.tII,~ 11!!!!~.g~II~~H."" -

'''~'~i!'''~~_:::C

I(h. !!!UD~D !ill' ¥,~,i'!!!O'_IM "1I<_"n!;i!M_~ ,f!I!ILMlNI:£IMA Ill'M.rHNiI'O\:

-'1M,., Illil'd_jl'! l't'Il!!:IIoti:Ri. ~~,II","otI!,~=--

-1!Jofl!!J 'tL.!'4I!!I!~ III !i",l!oo'b;'!!J_

Vi!'.Ilm,rl"''' __ -~~ii!~_!!! .iIl!b;jIUl' ~ UJiiuiil:htl 'g,~ ~

ii:i{jjiil fiii~IP_I!I~j;iiil! iii !i!t_iil!li, ~:..IJ!o'AI"'i!O! ,M.I~~'!I!iI~O'-'iL ... ~, II!! _il'.iil MioJiiil. ,~ u"' ....

-1Pft"~H--~ I ,t! ~~~II ~"Ri ... !!!,~~g'_""'_'l

!p!!!~~qH '1~II!i!, It~iI'!C tI~I~!I! ,QA."tt.-~N ~L~I!m-~

-MIIP""'-!iMIl 'II '~lI!!IIj'tMA,u.uillIDl!Ml. ~oi-- ,_n-_!l".J~~i!lr '1'",.-:n<.:.N," iNI~;OI,,~ ~!ii! .. "" .. ",l J ~1I11!1!M,

· ... 1"'·1!,) '~-:-::~"'~1'!l!!! '''i!'~J-''O!~f! ~P:I~ ,II ,"o!I!!!'!i!~,!!!!!!!I~~,!!!"-,,

~ 1!IiD:1!,,_t:'''!II' ~ '!!MI'-.,

IIflJ .. ;il ~p. lEa '~'

'~_iWf~Io~~lt~~lii:-= .ltil!i._(-=~ '1f""~"IJ; IHI);!!'OIP1tI.,.. """-J_oII""I;Ij'!'1 ; :!!~ !!1M

fl' ~"-''"" .. jj~'_,,!!I._I"I~ r"_~'i!i j1li"" ';&I_!j!(cfoJ ~ :1 .. \:3: .. ,'.

.~ ~~I!i _ io: dli'n4,5cOj!l'_'ID!ii~~ilJ ~"l'itn~,~.,~!Il_'1

~~{! _ iIOI'J. __ l!!i!ll'll (! __ -:=<!'ili{ _- .. ' CU~",~ ~ ,~,,,' ''',

U)'" ~""!fil\~1>!i - ~"41·:I!.'1!iio

~fL~IIl-!>t~ -'I,ID"~

'h~~ ~ .• 1i~"""'-~~'1.li!i!!o

'H~_ft!!._ 'IIvl.c:", Q,!IJ[I).j,'-'

'''~'J!i! .. ,~,!_,,! ~ 'I!!'.~l!:j,,,,,,,.

.~>d - gm!!l!l'ilil~I" !IIl!.'II!Mi~'., 11l.-1!! __ !~!!!~lIi~ -'Q',jlI:J'!l~""

'Ii I!id I. . ~ - !<tl!rnI~

~1!i1~1li1m U, f.!I~'ii~t,.U~~ .. mi

~,.~ ~!~~I-"-""~Jr _,'rO!!il,.nti!i!~!illl~ O\-liw-

"11.1.,'"", -

~1~~~"!~'!I!!!!'O!!!,~'~I~"""~~~~jJijl-,~1!''!! ~l

iIftI_",~ii!j ~"" c!~.iill!iHojl~~I·' .,31.1' oIlIi. _ O!J~~_",",~lIJi!I!l"'"

!J;O'.ilii H!iiiioiIiElll ~ ,-. :n~~"",

~~.'~.~.'~""iil~~.I_

Nti~~lINftt,;: ,- ~'~:Ii!!!!!:' ~

'!iI\i<ljj;;_;;,r,i'i~~' .. ;aill~1i!1 iii!io

,~1!!'!'- ~ ... ~ '~io1a!!l"'~ 'Ci..~j~:~" ~

!DP_!!II_!,lRMIII- !iI!..!l!tIi !liI"!!!!!!1

lb~n Ml~j!>U:- , __ ,

~oo!~!!;!"'"" M. IlI,MliHw.!!n - , ___

R'¥U_'iiiI :I iiii'iiilil.ii'I-.lI:J!. ,"""!J~--'iolP-~"'!!!·· "~~I " -g'l·-~-il~'

~~, ~I~~'i!'!'''''''''.ii;~!j ~".I'i!O!Mg,~,"1O hili! ~iL"'I!liL!i:-iil!ldi'!iiiiithril

, ~H!hil ,~!i""~VY!I'~ _ !',!!IIfl1III' t~Ii.~M.'l:_.~r~~if~~ I~~~i!l!!~~~ ~!~~~'o@!!l ~J ,.JrulItf!ln'l:i!!

~n .'"D~~ II)IJI~Q1_~I~:y~~UIIlIiUp:lIIl1'~ [li!.i:iOh_d U:lOLljj~.HiJ .. ~ .. ~

<iil:1H:llil'1i.

!i!"~~':ii,jj~~"~

~,1! ~ti!ili!i,jjl =j~i-lil!i!!.

Q 'ilid,"!!!! Y~","'I""'-!!

.~ ~1_g_1i! II:__!!! ,,'~!!! 1 ~~iIIiI\iIi,

,,' 1lI.!;:!li!!·n~, d1I 'It .. I.~N"'"

,ilJ l!!b .tw:ll

1IoJ;,'!;IiI!!!'bio .. Ii!lil!!i ........ , .. plbOI ~J' ~~~'M!.._" __ ""

ti!!l1! IlEL~It.I!i~~lII ~.II!!~ •. iiliii' ~!ii~I~'!!'-i!I "~'Iliit W~_ii'-'!!!W~IY. .. , ,''('--

~·~'h~-·--- 1

l' Ig~ltl.!OI,Y!!i!JPflJ ~ I~~'II!! o:!~ ..... oIjJ ft. ,Ij!1i1OM

iil) ~~Vl ilt~1! -

"!ll'''lo!'!ii!; \ii<I~~ ''''i .. ' __ -_ !J<!!I Ai' ~ 1!":01t.i!'!iClII tD, ¥AH':!Ii!K'IlM1

1I""'II'!rJ'gltliJ ,~",;

" I-~-,~,~u.""-.r~ III !j'I1'.~.

~. ~_'_~ill i!iii!1.!il~jii~ ., ... ~,lili~1

~~Il":fLI!II. fiiliJt~~hII_ •• 1

i!J·'.·~r:__,

Im-,F~!iJ_I!iCl'''''iFI~I'Jl~,I.!!I!!lIMII!J!g~~i!lgv~:J.:i ~~~ I~~I liII·bI ;miiOiO'ilillil<d~

"1I!1!.'T~"'.,

,1Ii~Wp~R.".II!_!iipll.iiiil_1

IIYi"lW

I!J~ 'I~~ 'T~iI'ty,:.li 'K:t 1i"\I;!lilldA ~.~h',iii!

<d~ 1~J:jjI"'" ,1J.!i~ 'oi iiifi~

1~1'~~!!!' ,~II~i!.Y~I_.kilj1¥.

'!!!'A:!OIV~ ~1ii-~1!iIi11

Ill) IYlPl1;l.1i~~.mI ~P!~.

I~~ DOiIj~_.dOl __ 1

,!i!)I~'JO;p,~ ~I~!!:~ 1;Ii) Il:Ifh_ .. _O!ll :po!!:~hli!!ll ~II lUi Il!JbfiUI '!!~~!!!

'!I~ ji;J'~i!io_i!Ii!!l

l!ial!l:~!loiI~

d U!!!i!:t,![fp II:!l'It, ~~I

'"-~.iIl~lII, • IQ~'Q .• ''''H

.,..,., ~i.'JSj. '11I.'2Io!UI~,~.

1". 7'&'11"'_.!~ ~~'U',~~~ 1~,\!'·l!,.1n.i!!!::li~

Ii ''l!'_.Ili::l~ Il_'wlli!lli'~ ~<I~", 1~"'iI'.

:.IJ·"~I~l' .. ,~1!Ii U,,">D.4IU I~"~JI~

.}.II~~~. ~~ ~'~'tl I~I' II\! ~ ,diD!lo'~ I ~~!p,I'_i~ _liilloo!liol,jlii

IZIIje::Staj nc~i!;';nog re·~rillld!ii!]ni!frarima BOS:IIa!H~~k d.dI, II saiclim $in'amliji$~im izvjcsl:ajimil :O~vi!i smo re~~~ Fin~;fIs1J:;I;jll ~a.i<J,Bt:isMfl~ ,dJ!l (,,~ru~-iY'~ 1"13~~~ J 1, llewnll"lI ::1a~D. godln~.l~ il:!Ijii:J su Irtre-tlerfi mBlI ~ar>2ts~1 ,lz\ile~laJI. I.lS~ 1> ~~i..'llarodnilll1 !lM~:l.'i11 ~lllI'!I1IU®n3. U nlli!.em Il'I~aJ~ i UIIllmlll'l :n f,)aJ1.il: 21J~1 I[!i>l.iln!l r:mll'ilf;Sl!Ii~ ~lli~1(I'I11I!li~!!II~'1l>1 ,1InafJ_ liJ.Ij~ ,] ~jiil.iiW fM~6'lI~~3Ul1IAl.-I;1SI~~1 II),j~;JjI.

IPJOmi IJ~~,! ~~nill, [!f.lk~~~nl ~;I·nfllid1t~s~.i1 ~till,'1 ~ ~~l.l~~'ni, ~ ~!I]JTI]~~~"'b) Qijn;i;!nl~, ~~"n;p]~ij~~lm'! ~.

~i~,"a i~ iqJjL'I £IJ ii~ad~~[ ..

Iii M\t ralu~l~a1-O ri~~A~ljt'b)gji(iIi)!~j~ iInl1)Uwa I, m-~-:Wa, nj~~~ ,lio$,1U~ii~j~ ~~. ~.lj~.Ii.!J~ ~ dp~~ ~ r~.~~ljt. M{(I)) IIltr.SiI~il:'t[,~al£ I'!lpolr,BI!>i'IO (;I~ ;)ljvBfaJ1!} S llrnlftSl~ ilYl!tolaIH-na.1 i1aslm lllI]~tl2JGI'Ii 0 r·~~I£t ~ifI u~a~'lrSliifl il),rjll~[;jJ~k!olJjn su.~~ln~jNj~iIIWlH~nl,

~,IlIll1~JII'l;'!' U lErt1C! "',E~GO~~ fA1UlL.TUU :mlt{ll IPa~!!'tiIDMS!i:l..!""l.P;Gj(j1iA'R5H:1 miD!.! .il!~Ml:OIiNi r~EJNJilD'lMt1rjif"

o B~IA V' LJ IU ,JIIE,

OBJAVLJUJE

[li ~c il;~n:;!irlilO MJIUI!'.j!.A S:W:LJiE\liIG, !lipiUJTIiT~ni tlin''i!~. it $?I'l!i~~~~ ,~.f1~ ~nn!tl rn~gi,,1;L'1'i~II'l~1 ~d 11~~IIJ>l:lm:

[]a~ ~iIlIillij! JII.ISUFtiJIMEIIMfI" Il~!.t~t. i!: ~a;e'ta. ji!w-o l¥aro'llil11\l"ilistl'&ki r<Illil)nd 'na~llI:

" mflfulllll~iQM~ IIUl'Rllljil<,l!uuE 0 ',[[~A~Q!mm$~~KI(lM IIlOl!;~1I ![J! O!l~O~U .~1I!(IJ;r;;.n:~~I~!UiIJ ! UP,~\i'L.!III~JI!l ~11'~1ilIt! lIiiOLI~DllI :!lIISl1I1!N~!!Jg"

" lum!liIliW.r.1 ~1iIE~.~~[[ml!E u ~[~8I!iMH.ru EKO:lioS[(E

S~'1\J51iI iItailM" .

J~"1li! ~trri!~~i~~!1!I~rm:!l!i)drll!1 ~sc dilr~'OO,01ii. ~(I~~ .IJ!I1l!lne.- ~1'>!l~~!lf11 u '113,00 SlIt! U 1:111!Ir.w-;113ml1: Pe:tI~~ _i1ll·li1I;)i.E1lI Ur:'t,~~lLeIf u Zen""l. W;~ 'lrn1l.~ 1RI ~e ~I(lI,·M, !i.~"9t&1::lf1Y'lJ t3.ll ~B nJ;fI~~ii~jl&dali~/'\a~Tmd!l!m i:!a,"Iil," u .s~kiielil'1ija~ l'OOa~il<':mt! I.3I:iJOe~.

~a~~ g!:lb,an~ r.I\1I9~·I""~~ f~~ ~~t oi;~ $'0 d~a !ls.Ii~. 211M 1,~c'f'lrl ~ ~ii«luiJ{tHlll,IIl~,.ij@ :>ilili II CJRISillrij;lJ)la. Pi!!la'U,Q5kJilY ~kQI~1~ I,h'i~Q~!;3 ~. ~i[ll,hil;31111~ja 9~ 8~~~ UJ'CIj :56. Magislaf~id i'a~ sr.: mati) pU!1Jla~3[i :>~kirn l'atlninl '~111{1i'n rn ~~u' P'-lHi',aDg~ 1'3tJ{l[![;I..

Ull~ni ~. ~i!j(" :2a3.]ml!'lI"a~~fJ :~Qr11 11 ,

S:fvdijc $U ukalale ,W 11,(il>PO:StOl'tll d'lJk rra'~f1~(JN~fljiJ

[leprt:fije -

Zllrauua InllI

Mo~.I~ lU'erdvidMjC I'ldJra1l"li!! ~ru;; bm i~ 11 0 8li!!l.1':t'!O l1'O~U'~ p- 1i0""'~erllV".!Hiam,edkin::;kog ik;rr· iiQ!J:~l).i§l;I.~ l:F!"ik~? iE\1Q [!J~ki.!J !:1~l~lf!lii h ~~~nuJ<l,

.. M:i;gJemt. 0'11:0< YD dtl80pOi$LO rizika (l8siijediil ceurod :;;'I'q;je majik:e. t\'lxi'C :f~mi:f.Ii~d. N<t:~"""r

ita uas

no, te Qtikriv~!{lQ d~ ~fla.dfitan krivl gel) ~ a,koi!te.r mom bi~ [u ..... - mk ]ni:gn~.na,

.R$, d_Qjke. Zooek(Jj~ fl.Qll@ fl.'W[irl!lnegen'f BRCi\l i .BRCA2 im.9iu \~e &'3iII~' IdI!itlI£l[f.ed~ ovu ooJ~'l.UkfjJ!lik'@ ,,-;am jekI'I,'r,)i :rOl!Th~k.,KI..pb.lir."hi.o mU$:ktl ilil~'

5100" i!._~~k\!y. bobt umi1!icl~o;i dubl, mlrodt:rslepud:rlcLa:E1il11"

• D.epre:;;i:ja. Nt1';omUMJ :>ul]d!i~a ll:k;l!Z1ll!i~ ,~~, W'P!)&Wtrl~ ,r1c;!i:[i: rg~Ijedh~nf.a. MeJ:ita.l.l'lebole:;~i piJl~!Ji! d£1'J.ID'li;~ pCilSrllm;rfLl!ne(l£presiie i hipaiaill(lgpm'E.m.ocaj;a, p:J"fmt~ ~'L1 k~.n1",~liedm:-unllt<ll"p!ii.N_~'i!Ci~,

IRizic i astm e

ENdllna l.nlleUill

,ASl:l!lla m.Qicbi.li. neg,,,,i:m[lfllJklO![ r1izi· b 2..t1 e'.tCktilr!l'l dis,. ~l~n]):;dilil,. 'tJ!hj,a~il~ su lOllj~IIljl:i n<i.u.~[IiGi. U Jliii1rnromist.nI!zi,. ViI!!::lll;! ~ud:iekl"'OII10 Ie 3,466 ItfitlSk8ffLC'll U dalb~ Q9I If): dQ $5 go· diM S !IQ\!'oo:iill$r.lO:,mtci:rniJIo.ma,l]I:mQ1!l~e .U.~3!1\ii,sp.ilra:JiJl'ikl:i :iSl.C duliJi bezestme.

Pokaz,llQ scbku ic kod! ~:lpi,l11l1iJk'" .~ ils· Uf:lQm. rizik za e[\e:kd~nu dififi:lnkdjl] gl)i~O'''Q cl\ilffi:lruko vtifi IiI.~w.J koO! Qilol,aiil!i ~udiiu'.fli ka i!~u';~di:va[)dill .• I1W~IS:i!IOO nu iJH;JVO~ diobli ..

OP;OP.~:S~. UiSlM mFIIiRlJI1, -'11 L~lJ\ Vll[fEM IBOA. l'!;f:Rl H!l.sat ASltll!l _ fZ

Zu,dnlja za SblUdm

USllbuen Im.u_

l\~d:u ncko]iM;O r~ :<Lkl:Qrllj hit ·uk1l .. tlJljl!!l, !:'I<losl~bl~ i;~ni, imuni~ If:l.lmo ~oo $1iI {'eSt.:! JI.[cl:iJ~!Id'~ i. ~iilll1ca no;~~iiC~Sl,e i SfillrHI; ]10(:1'(,"" 'ba?~ ~il,a:ddShna.

Pte'\.'i~e ~{ltenil ~iie samo IJJzrQk d~bH~7 r:I~a. S~lIdij4 obiavl,i~" -=-~""-"'-"'----~-'

[1::1 IiA "Ameriean JOltllt:rlal o(IClilJi~cal Nl.llrii· l:L~l!.Il."IJ~ik;l~la jt'l'l:illl oni klOjli ~!i:d[l WO g5.eCe:rn (p1J?imj~ .u.d,~> u:I.limel1k,~.g'dZIr;J]lQli! pica) pel. ~ad nali::on lm!F!zumJr<linia Z[lil!tlJ!(I ~l· ,cilJfll :>pO:lub.not1t bij!li:Uli. m'ni,h {;c~,ijil da nb~·ilJJ.hllb'e.[ije.

• ~~t, T~k::! srudij<1: ,oLkrn~, fl: W li~di s dvije ~piiege~ FrO i:n:tlljl.!l to p!;lL'!ilo 'l'ti~ bJx'da b![])~.u ~tuia -rg~~Q'J!!i.1'l!?',;ti·h tQ,p~j~

,. !lhn!iOl me-ilJopa'ljfli!!. UkQl i.!.to it'! '\I'~sa maj]);:a ilJll:i!l~prerail1li m.{lJIl(,lpa~:l."u.l':izi.k da Cete j:en.ati i'l'i. ~ZlJio:si. in d,o,8~ po~tt1o.

Ilj l]ta Ipap riika.

8maOlDie ,Bllell

. I:!l]lIiMi,r,ru;i is U" : ni~1'..:i;('C~ "Pllt~ 1 edae" !:l IndiU<J;lli f domi1 SU dll llaklj" : 1l'~~.d~.ka.p~n..d:J:I> ~ ki;)ji paprid dl:!1'~ [ 1j~lI:M:II~ rnoie sm: omjiid,gblioii I po¥t OC-.ui. prH:~~ 111ll" l +gij~~L .

1 " Olkdl.i Sm~

i dlll,('o:i:lzumimlflj:t --~-"-"",-"",,,~ f c:r,!.'e-.ne p1!,pl'i6~ Il1Lo~e s,m<!nj i~i apetil ~~a~ [ l;1Jfjetl'l'1.iifiekalofijaIDo:lo:iom j'da,poseb-no bdi 1ljl;ldi 1I:oj1 fie iedIli6::~tQ7..a;[.ijjjefi!J h~;;trtl!l-pO~ . jiils]I io lc prof" Ri~[d! Mil'S (Richard,.Mi.it.:rs).

l' KJris~ijalil IPle~!ef ~'~~relnuoiie ~eli'lJ· _ nimlO l!1ai·po~nndUl! III !lblll'!'!iUllI his19~liii po'n'iIi:m~l'i!'iil?

2- l[h;:rlili!; liiU!~.iT,I)~la,~\ili') S~ IPIl$t~w~j I1IWi s~e!li'ni:rski :1!Ulrista1'

3- "PiicS!t11.· !!'I 10 :FIlii:11an'I!I.'''w.e .. .&.la;rorra.!liU;US.' lk:iepl kui;ii se smatrlll rel1i!ek<-d~:elom?'

1. TAGJI.,rO

N ajpozaatija pobuna 111 historiji pomorstva

Krinijlil:liFl.eEcr (Ci:u'i!Sli~ f'l:£Iihcr) ~~ te.l!}UQ Ie ~. oot'!~nll ,d. iil\ 2B. ilIplik! DESI, goaw.t', \1ue.tu~dirnoMl· jJQhllHIiJ] u pomon;l1,lil, oou ~_:l IirlmJ'JiSwm btOOU "BaY:nty~'. B~ K~fe\.g~e n1J~llie mllrnarice lbio ie Ela~rll)m.j~l\il!llilisiM na Ta:~i1turu,> aro.oom k~:mvb Il~ ow'ku ~ •

. kU<i~kom.'Om~ ~po;5e:kl ie '\"CZ.c :s domarodllUti.lIli ieEla:rna. i WJpQSl::wi~.Q l!'OO riI.iiJbDc odnese $kikalillfm ·St"IiiO'Tli~tvom.,

NedugoDolk[l1Jj ~l'Q i~ hrudl ~~'j]110 ,!'la' ~l;r\] Engieiku<lprv~'oilt:.lr~et les i~ liS QL],W;tlpllr.:! 42 ~ t.dkum flloo,~iu k~r;~l'la. VU.1iama BU~p .('I.Win:r1l1rrm BI~gha} if1~l!l v:ier-illr! dm ~de.l re iih O~~\"iQ IIl~ putki!l. K~'U:!fi se :Slillirunnr~ flil veLtko, oroo, spasro ii, 5lug:m' u Tin:u:u~,. adakk Stl V'l.atiol!!l.EIlg'le:h! P.[.~ii!\I'it}pcibillll!L

U rO:I!1!g'Y za,OI'eti In b~odJJID li:;~enuh je tks:p;ecl!~cij;;l li;vjili ie \!'e~i nu PQ~rlJJ1~'!:" uika ~li;g[la, ~ r.ooOill::ij, i oSlLIdiia .1iI:1 \Smrl • N{),. d.e\i"et:pohul:lj'~l1In(~. lispie.~.Q je s ~ek{!~jh~(J;iljl!]lll mtl:i.k!:tr®C.lI i z.e.na. pob .. ie6 na "B~JIJ.[).lY·~ .looj;m ie k<l$il]j!t::f>j!ltalie[l bkll hi. Se': P[i.kr:i]o Il]il:lovo :5<krov:i~lc na !rirOliomof.QkIilJ Ph:C.!limY., gdjc S~ ~SflOiWII ~ keleni ii!.t ~o.j!;l. ~dil;lflllS·P<i'stOjL,

Z . .TA,CAJlO

Denis Tito prvi svemirsk] turista

'[)il'lk!,mh:an~ a~rollalil' 1~1I"""i~~-' ~Ra:r I mag~~~a;r i,!1:li~·iers;· I kih fi~il~. D~.ilrls Tho (D(lJ1l nls) na dl:;u;J,~li ji dillE" 211. apf'ula lOOt godint', Pffi1l~;li\l,UOSie: posla\!si prvi svemlrski Ul[iM~, T:~ILlJ jc f'lldi(l 'lta;p filltltnik liN' A::;:i\-£, ill, 1911. (I~![IQ~~<!.O j~ ~VQ~I] ~\"r~ku ;.o:a.i!1iv,~li~i~k t merutdb:1Jefi,l "W]bbit'e As.<Wc,rntcs" sa s.,jodJi,it(:tIil 1d Sililla Mon.i,(!i. u K:J1iforn.i,j,i. Ob~j[iose ,i. fmle.UIl:I oSt"'':lEi~:i san leta u sv,emi r, :;>;3 'S'M ,~~, bio· sp.re;man pl>lli~·~ '''e.]~!lm ~1iJ mll Jl'()'II"C;li..

.Kailm mll NASA I!(jll1iic oddb'mill, oDTlI.· tlQ ~IO Rm..iima,.l-:iQail ~. pnosw!!l Z<1I ciije:l'llll od 2.0 ,lin;ilio!1iiOl dRbr~ .. ~ag ,i1e ~1 flZi(itjih s.[x!>S'Obf.iosli. i.oSJltw:i11l obllikM,. l.e je .l001. pU\~u{J 11. 8vcm:ii[I(\I~jlli.lliOO:IliI ".sojl!llz TN'.31~. ["fifi~<110 i~ :n~ moom~:lrgd_[JIk! :;:\!em~rnk:y s1ia ... !lIiclCt "Muf\ ,11<l. ktlr:oj je 1:1 {)'rhj:~:ifll"0veo ukupno sedam dW!i;,t;, .n:sami .:!mhl'lllf;,

.1 .. :rA·CN,O

"'Pjesm:a 0 Rolanu'" francnsko rem.ek. .. dj,elo

"Pjesnm o Ro];:mui" (,'.

U Chluj~o.r! de R.Q[~n.d") ,ie ~I::;lJof]ialL1(;1ll)iki cpi1&fl.i~1iI o1'OUOO. :gcdiim~:. Jt;oji Si:;. ~malr.iremek·dkJom :~ YjeRlll'[lOO .rnlIjrBniili:: diel1J 'l,j obl.ikil.i ~lliI1'5.Q'j].e die lest (~iil.n~ka piesr,naJ.Ni~ .imi.o:r ·te v~erow1l!UI~' ]!ii:o Norma·, 11k! Tiw (T\lruld!).. ('~ie ime :;e ,!lp.altllil1i~e I;Ii pOsljoon,iem. :stilliu pj~m.c,

Pi~mi'I~op:tSl]]j.c; b~tlmli! RO!JSe'.f!'Ii'aldsl':Qj dO!ifll iilt g.QC]in'l!' .~ ,to:U'ku ~i""Baw:j~ .~(1ll.l: pj;:srna~,l~o neNj$\i;1.lI oorro~ ])rQ'tiv 51i1mt.:l~iLDi:reJ,:;tIm ~. tm,;!Hl;I1I.og S'lila, o.n;:] I:lI)~i!1\"a'1!ia sukibizmill(lm .l'I.erFIllif.llc:Jg ~ oo""'tI!~ogRoj~ i. nje;go\"oat .()h~zrhr{)r;l :p-rij:al'!.li1ja Oli'l'crn,:>imiboli;;rjrajuii::i .r.JitlSJllI" gilInk iZl[J!ool:l SliIfl!(1)Uli.h k:on:oq)ciDa ['tlld:dnpg plern!lt';':'l."

.Q;glasi

~--------~======================================~

~ ~ ..q.AI.o I ... cll.J...... "",", raiL.·

r.l~I~Ml._ .~

I... ~ I ...... ~ ! ~ J ~,,,,«, ~ Wfi' - ~1I"

~"'iI!lII'i"'_~!I iii!l!!"

I!iI.J<IIb~ A~

r I

II,.

N~~II!

I~-~I

IO!

~~I ~'JIli~_'." .a~~ oI!I ~ ~1h...~~1l11,1;;,.j

_'~llI_'lOh~1i'I. :.

~.(I . ~~'TG"'bNc..

i!i<'o!!",,"~ 1"". rt.<,~»-, ~_ "" '~jot t'Jo '" .... - OJ ('IoJt!'t,l , ......

~~:.;yn1 .. co;I [inltjlO'" "IfJil ~,"f. ~~. ~~ _"--'''''''!''Ii' ~~,

'U

! "'''Ii!' ~_ Il0l' ~ iCJOiYMjJ Ii!! ~ 1fO_,c" .. -\l.i!........ ., ~~ N bl~ i

YlIt_.r.~ r-I~I • _... """ 1.Um-' ~. (",oI;joj ~~, IllJ ~ .. 1 I 'II t!iI~OIC"' ....

ill.. 1~.~1 ... 11.0 "' .. ...m..m - .... :1<'1,. ,,~ ... &'11 ~t..~ ~.... U ~_ ..

~ _~~ to ~.".'II.1l _ JOI _. fi"" '1ID.,r-

l-...wl

ru 1i:IfftI<I ~ ~""""'''F-

J _ ~ r,,1 ~!I'II ,itl~ Ol,.; I'!' Ili" _,. od L"'''' ~ i">

~

~m~L"~~, " ~~ ,;o::oJ,_.,.,,·tovj,!!ll'l '.1,111, UI I L1 ~.~ Y __ It..qiI,-I1i ~"<'I!'l.!itH'I '.{I'!!I.iJUI:!II'~ • ~~~1iI

""~lioIN," _Jl. 'l!!;>ft<9ai r~ l"'411~'" "1l -"""''''''':1.

~t-,·~ ,. -~"~'I,

""1'1, ~

~~ ..

... n • .t. II,(ji; j.-~ • -J

I .. !!i' ........ ~ 1;1.;0111 ll!f.I~lItr. _"'_'\ r..,~ hOII"~

",~, lilt ",Il'ull:f'! ~,~,~ ~!lI_ .. " !lM,U.~"'~_

, ~ li~fi;U.;al ui,>iol! <c_ 'I !IiI(1' 1m ~ .ill ~ .. "I"'.:'.iI ~"* ~_01:!0< llo~

II!. !(a; "". _.

~tr~.~" 11_ oY _fI

u ~a!llJl U' ~, Ht.SJ.O"WoiiWi~1 NDSlfaMlli!

oF{;.f:I!IJ ,"Mt,' '~IIJY1N'1;I .

~l tl I ilJG I!ilJoII
-+
11- ~
UI""'~MJ
~~ U ~~,IH) .'0, 'fOIl UI!,fo'J.~
(,_n,.
~ ... ,
l~ U LJ roo I<~ ,~ .. ~ ... i!IQ"\.

KII... • ....... I!ii ~'1Im ~ .t:iM',lJa!'.,PcIJ , _

r~ ~._.. i ~-tr<"I _liOl;<I' '"<lW_ '

4'111". ~_"';;.~ lioi'l!ltt!i W'~_~I'.:fil~_leI..I

(!i~~""."",,,,,, __ ,iUio'ldOI oI!o"tI~lII!"", ClI'. ~·~~wtiO·

.. ,

'_"llItf_, .... ~jnoJ,o _"""" l'" r ... ~ ~~ _11ft .... l".w r>1o"'~ • ...- ,.~.~-

>I;"'1io"1Irlfii1 • .b~....... ~""'~I~loJ~_""~'Ii !J'-""'~

'''''-'''_ ~ __ ~ ~1' ... ottlIlI<i""l l'Io~JJl',,~

"",'0;1 ~ th' ~,{ft 1>;1«- P"""'" 1'I'J'Io01. I ,14'""""'''' l..o ~"",jol. ~ __ ..;d I""" ~

.... ....a, II.ii.....c... b'""'"",~",~ r~"

'" ~ """ ,[J.;ojjOl ~ ",r.. [-....:1.0 p._. , ~.1Ilt 1<1;,0 ~. ,on-. ~r' po .....

,!'I)oIi ~r.., JIIr-{'I< Io!-II 'UJ-j<!! to' I!"'H!F

-.." '" ~ ."""'...... ..... ', ~ II .,.. Il!II ,_,.,

"" :a~, .~~ n r ... _ ~ _ ".,._

1I'n'j ' ~ ~- _ -u ~~ II!

n

lUi " ...

'"'I!'I"'I--" """"'~ I _....,. til _. ..... ,....... ........ , .. ._.., "'I.IIr.:~I!I~"!J.iill!llJkfl~"'R1}"!

'o.ol-""", ot- ~.'tUl ""'P"'1ji ~ In... ~""'" -. r .'._j ,.,.

.Loonoi -.. ..... ....,. ;r .. ~ .... ~.

)0""1 I • '~'i!!i"Il<I ........ ""II ,.i'J!I. PlI .j(_I~ "" j"o •• 'i'~ ru "

'-I"'t ~ k or' ~'"'''_ I~' ur"""',W ~ c.:n! .. ~ ...... " <01)1 ~ .... ~'!'!l (iId ..

I!DIIl'llilh".- ~"'''''I1<'.J'.UII'~~jI'io.9lil~~J~I~

~ "'~ He .".1 ~ • dlxI .. ~.'!} 11"- -, H<j.o 1II ... ~.,

.~ iO!'......,;i "",_

~ bIa'!1.." ~I -

01la51

, ~L~I ... , III

I .:: _ Ii ~

'IIll U"",:rl" J U?'l'ii·"1f'P.!

""II

....... ill ~"'I!ll'iUI~l!tl~~"i!i.L~~"'~.I!iiI"J!'iiII"'~i1lf"'" '!i·~H It.''IJI~!I"!IJ1 '" ~'!IIiIIjIi!!~~III!I""'-I:I!

~k..IiI' to

;rll ..... :lAI'Ii !lrJll"U.

~ , l" ., .. ~,

.... -

I' ~ ...

I'" Ii'!'u,'!" ~ ","'I~liiU'\.illlU.\ "".l!i!;i ~ \IFH"1 '~

,......'jdI ---..---.._ .. '--""......,._ ---..-. ...... ~~

...

U!ili·Il!!".'nl"!i!!!'II, 11'11!" '!!ii!111 I'-'! ~~ P.-~ 1!Ii.1Ii!!! ~ .I'I'II~~

MOCUaBI...mr ~i"Lcel~OO ~ ~

1!Ii:~ -Gji.N.lilll~tUI_U"IYCOO1mlL ~_p~~, r1fF .u .. ~,.tI Q'I'II

'~I~'~

~~'(!'11 !!toll .... wu'u."-~ !"~_I1l'" ,~~ ftc!!;!II~"

1.«;1;,1 ~ n ..... ~~ .~ ~~AII1J!;i!!~ 1i't.oI1II.li1.:;..l ... t ~J:o 'II &o~. __ :__ -,!,!!!,~~

Cc!r!!.rKII ~WI.~11'11_

m Ii:~.h II!'IIhI CIH iIf ~ .rd1iio!i[~iN, Iiio!-JiIl ~Irnrn ~~ ~-~U!mi '~~ _ _J!a';l,

m iIl.,.~ II!'! JfIiI "'HI Of III!"j!I;!tK~ ,1i!I Q _ -,~,~ i}trQ;l f • '1I:Ua1 1 ... 61_O.UIII1L

lifil CanI ... ftI, 1i'l,II'oI .... III' iUlIUiIi!c 'III' _rllo.li ~' _ I!!IIrIDI! n,.m

tUS ~tli ...u IN 11'11 ..

IF_~ llfi.jIi!!! !il1.,.i ••• Ii ill iJ I 1N1lj.JiIIJ 1ii11~J ~ ~ ill Ell

t~~.I~..'i~~iIri !!Ii

1r..rMYillilllilAki..B.H~!iili

fruio: ...... " ';"1' .... ", .. ,10" ~ , p •

)( "'''' , "1~""'J f "oJ; .... ,it

_~ fI~"_ - """ ..._..,."

~M!iiIl ~ dni!r&.111 ~, .... bti~

'io1l--"~ ~'V

~_",,""<!llno~

i!;.-:Jo ~llI, ~

l_lIY ... ~~ ................. .III'f Jio~ ~lnI!J'oJIi".oI ...... '!l---, ,~ .. " • ,~ ,~N,,,,,~,,,,,~...r-:

,!I~ n~

l:

,utJ/,!( 1~!1JU ,fli 1'.

rn.t~, .... ~,..-- [ • lIiiO'P. "'J Ul'h iI'ol' f~"",,~ ""~_ .. """"....."..

~~!- .. I'~ ~~" p"r..", v ••. ~ .'r.r'JI !\!'<, f ~J"f ~'d! -:::'~'IOJ}~-' :~~

,rd~' .... ofi ...... ,.""", nun__.. ~ II! r !If' J 1r,ooJ.~ .... ,10; •• ~ ill! ,,:;,ut.I

lt1L,r.~iI" l..._"" .. ~~."'~ ~1~11t.~ foJ.¥.lJ I~'''P -'!!J.~1f~J"

,~~ .~W ....... ,"~:'Iii' ... Ul~~1 ~.~ ... ,.",j ,",,'" ~J"N""", III

II' , ....... J~, "~~'11",,...,.~ ",....t, ~ _."", ....... kj,j I""" "!;',...q-,"iioI ",. IY"""" iild

s ~""" 11(/1 ill'

r-~~ ~J~ bill' .. n_;'~ II ,~i r.f - ~ .. ~~ ! I. ~ PJI:aLiR ~ , ~.h.lJ fW'('"

....... .(;I' tJ1 !' 1III!.atY11I'l

'~''!!I' __ ri;T~ .... :k ~ ,~ l..,....,r>!!ill J ;J.".Ir~ !!! ,,~, __ ,_, II!ii! ~"'" I~ "& ~ 1' .... ~ItCJ,', ~ Iii ''''''_''II'"J Ulo''lKNI,.! N .. ti'J!'I' _ .. " ... ('~!i\o'-... or ~ iii u,t,pb '~~~' ~ ,1!tiw.I~ ~ Ii-'oi I~~. iii dJj:, ;;wImi\l

~A-.:i, •• "'" ~ __ ,q..'.~ .... ,.~ ..

III! ~.'.; III! tb:i::!Jlllh;!':p'Ull1ol!ollll

: ~111 JI6!L1.!f!i.~'" .. rwJrfi~ .i.. ...)IV fiN ~ "P'P

1""~1-.1f" • ....q .~ t ~ """"" .... .._. ,do<! <to!. ... " .~ ...

~ ..... ,.Iirp,o...." "'n "f'I~ ,.~ _'"""""" ,..... ... ~"...... ~. J"'''- fa!>

I'-F .1iIJ iu,,", ..,._ .... .I..,._ "-:..-y _ ,.~.,_ 0!IIt -..1.0 i ... ,II,

1III~1"II~hllll!!~ - .. '~4~IJ.,.,.'WI:I~"_'v~P'Wr.I'f"W. ~ TT I~

.,I( ''''~~~'''~~~~1''l~.,;;#~~ .. o.r- ... ,-r..{~. ,~oi!!.> ~~~'" _~!"""lil".~_~~~"""!!If~Ji'!!',,",k~!!!"'~'!!I'i!'{'4~~

,..,.-i!!I!""'t,.o< .... """ ~Iooo.! ... ,I"'~ .. ~-"...,.<iI- .. I.."

U~~I~~~,.g.~~1!f ~ ~~I!J;

~""'d!ll ..... 'V'", ~ !"lI .. ~~~ ..

-fil",,,,,-,!,!.,_~~~,,,,~ II ...... ~ !I--....l"IIIIIIIIIII~ ..... ~~..... -rt"r.lio ... f'iiiiIII....,., ...... jiiij

t~.._.....si.l!II! ........ ~II!-1'"1IB ... I

.-;w.:.~_;:;:m~III~.

"1I..,...ro;l"'~i"lsIiiiI"liiIr~~I!II("'lf!''ill.ll''i~1i ~1I~1iiIi ~ -""",,'1..1 rwjrui"'l!:'!l!!l .... ~I:IAI • ..-~

.. ~j"J ... ~~'~.!"iII!!,1 iII'adU!~!1I ~ 1"Iil'iBILI~Riii"':if .. i.l-,.."_"yit

l:fiiriTW'!"!iI •• ~~ ...... i _...-qJ.Jiit~~ .di!'I'!!-~ .1iiI.1t ...-~.,., ~¥iIii!!1'''''''''i''Ii Rlio .~ ~;h-~j!IiI •

~~""',*,", ••• ~~~!liJ'iI......-

.. !II....I.:Pr'I!".~~oIl' •• ~I"I ~Iifi~ :~'J;/':t"~;...;t1r~~"HUL .JII!'IIIIoI1-rlH'!ii'W "~."II:::-.!'''''II!!

VO:l .. Ha i ~dijel0'vi

.' ~'.r:nd~it:m ~~~'lllid o;;Ua";<II11.9

~,:iI~ IJ:I~h~ !kJ~'lTIl!.l, S,iI liJ''''~J'!J~U

j,:,iti,t~m!i, l'nS., [1i';!;#Lli<liI-"" ~~ ro,,'!:;" :m.1 L ,g. Tel. D.l3I .. :;;1.N5i (lfii ,~,S$ ~ i7_ ~,~ i-i ••

'. A,u;~,s~, W1l1'~.cr'l'~I;I!Ii"'i'.,~," 1:l'm;;II1iI d~5!,'!1~cmk~ ID~ 1 '" ~ifi:lila;p("

~OOiiru.Td.I.1'6!S:531i!-671. .

'.l'illdi 'JO.jl1"tllLk'~i~~,TDa', uk ~ ~I;f[J~~Q~ rI-.?L)l ]~. ~ti!1~'~ 11'_ ~~~1I1!t~ IM"(If,l1l'1Ja,s;.:rro. 'r0i. OM 4M 3-~4,

.l'Il.'1~l1'Ci"lro"b ;l3,lr'I~H''''i<D'i<':13 Gil'<:

".,!I,,;aiill_,S K_~~_ T ,;I .. M] ,1;;111 1,'10.

'. .i!!I,[<:»;hl:hl "[tnL'\f' , ''''Jigi111l1

~ritl~:ljb~ i j),-..l\[la .limlih 5olJ1I.!lraduimll. GsI':JoLdja5 ~d'~il. l>ll1$'-, E~i- 1",,,,1<, ~llit_ 1"~I. ~,~ S~! ~~, 06~ ~Il 3V.

'. HMW~~5 roS,g>ild. 9jl,.full opre-

~~"~,~~~,~"tZ;~4~l~0(:i r~i,M~~-'

'. C~L~II C~~ 1·4 ~'WX) !!iz;tl, 1'00~, !§pd.. ~ir.cl.a b{'l~.JiIWll gllil1br"r;q;~~d. ~il! il~. T(lJ, {l6J,-stl6~~{~.

'!Ii ()i,~m .. , ll;!li!~" JOO4. ~<l.,.m)[ ~ ,4 I~I,; r,c~, i l"~ M be~zJ;fi,JOO~. ~ M"1::olliJtr';,,~~ ~"inlilif •• u,. .. Td.1llI'i ~ :!I'~~,3Zi1 ..

'!Ii' 1);1"1,,,·., Opel r. .. m,'t;r<; ""'~nrd," O!:'t'l L,J:, J(I(IQ. ~i>iI.>.HLllll1!riiu,.i c;;;-U1ll"dfje~w. Tel,Ofr2 21')'7";;;.

' •. IJ:!:lp ],,11,;;.1.;, !:'lX. ,~~.1,~ 'l,1,~. ;::~" ~I,*", ~3rlrp,:.113. billllJl, 1\,1, oo,~ I~H)Ji.5.

'. aO[: re.~", !lsmiJJ ,F~d8iJ, ':I.Z 1J"ll!i-'iilil], JOI)I" ~ot!., I~t, [~g:il>l,ro" ;"~:1, 1f"j-<I'li;o.r<:II1:1; m~i~~ inlq~~, 1\-1, 06l I ;o9.~fj ..

'. 1'\i,;\ :a.r.l,"" 11_'1 Be tOO'!_, AM, tlC •• ~I,,,,~'IJrtTJ!I:!" ~1~J,J~""'~1i!", 1I~<t.!:;~. 11'!1~,n,. Tl!\I:i~ 5~'~~:4i!J"

,~1"3[[~l'ntl U.;_Q~~>zl.}OOHP<;!.,! ~j:;!~~> "b,~" ~~! !I'lJ11iil1 6~~OO Ki'II. ']" .. 1, ~I ~"'11~,

'. hal !-'Im NO muL~i i;:;t 1.3 cliiU.I, ZOO:5",~. bii.:lOJ !lClt.l, .r:ii"'"<i iii.'1!)() I\:M.l'~l"Il!!lIU Jq,4162_

'.Pill:tTyp8, g'tJ>~!.l""'ZiII1>ID ~1~1I'i1ol, ~~~I"lIiL, 1I~~~W\l'aD, T'::], rr~i! 54:7 '~~-

'. 'f."'L '~~~ i5 n;._ 1~6h.,,1. ;~p."': "'HlII, II".Il'JiJI"",'''n.n, ~"l!l'~(or, Td, !:ili"'!, ';I()JIi'16.

" f'"rcl Mmt:!dm 1..1> TU].IW}".l.':hIll", !'lIDs.. (;1).. <.T<'!A'''~'' OO;~""'~" dj""ii11 1J~I¥rT!ljll~. '"f~UI6J oo774:ii,

'. Poo:d S-'ii~!I:" l_!l,1",OC~, 07. g. j :~.

• ,,~2'O"l'T:)I;!II':I. il. '\",,!,,00:>1 LB1W_

'.' ~;~t>d: l ~J;;l,~) ~. !""r<J n~'Wil, t..!. lOO'~, ~\lOd.'1l!i1" 5'1) Kf~L 'rd, %1 7W ~~

'1!v.'-tJf!,rR,~j I~jl.~"t(,~t~·.!

I;r'!l"'!,~!§ .. ~ q., !(!. ;WJ L., ~"11"'!" U~!li.:-. die[J~~d\:i!f!"'D.ru, TcLMl »i 813,

• 'Glllf~ . .'Ii.O:1 ",~)'II:.,{!F\'''IL:5 \1r.1~~ i t"'l!'L~·'[m,hT_.1I& £" \i'Wt>o"-,!l~,j) TD10f-" T~I,,(jdl U »·]'50.

"Gulr~, I ,~ ,ti~L I:m:, W'~ .. i:'ij(11;i :li£I!I(lKi~L 1·I!.l.iffil :;lDli,lOO_

'. (..nlr::;:,""" .. b~_. l.f. b""..in,Q"'''' P'lil4utie&l-Lm<", I'<\!I, ;II~9, ;:)@[I, i!lr!.!l" ~~. lllil,Jrii;IJ i ~n~ttij'.:nJj €icllk'imo;>rn ~~aliio~ ,[:,,1..061. S666S',-

'. GWU., V'~~n!ig~'.~J"..,j. &~ 1.;~~ ~. ,Iii", JJomIl.. ~sroK;,'nt, Td. tl6lI7!.S6:~,

'. (illlf·i ffl)~, I "".)~.!!., ~i,!jIi"'iin ~,~ !I~~, "q'<:'!1::! ~.700 !<OM. ~l'oiI~ 061:l-'05H;,

• K~m;'"1J ImJ;;;a, l;t on :i:1'tt;. ~- ~c), IiJ"-V~.IlLop;.; Tel_~~S$3·8J>~.(li.!i:U ~~$ OH.

• KIlIl·~ t.~ra-'ui, U 1Jot.11~jfl, ~_ ilI~.I.,.m.I\I2t ,~mi£ll~ Zji r.:[~~rlil'" ",,~,I,lc 'II',.I.,M2 ~" BI'l

'. Kia Ri~ I!.S IlmUZJi!12. rl~cmljk ~m.li> oolll1ll'll~. ::;~iJfi!ll.o lOO~, goo., ~/ll3. U ccllK:L'Ifi;n~ !i:[~nli~:~dl'!l'~E':J!i~.4_ ~I]~_ 2~~:!.T-cL,~'~ ~S6jjJ!<)-

'. 1!:~I;:!it\i 'ill 'U, f[¢'r~~~ij, ul'''.i-Nnlj, ~-51, gOO" ~ Lild.u Nti~~, '['~. (!61~09 :srs_

'''I~J!.1'l! ~m",!.!lr~t, .. Jm, t~>'; ~ Yd. 001. ~'BnJo,

'. MB A~t~ 81.:'>,~. i!ij}jjJ .• !i~-00() """'~ 'l~'.QOO kt ,~. ~lo,i"F!~" T!:l!. ~1: l&.lm,

'.Mc'l'~~d«i,C:wo. 00,1, lWl, g .... J~ !!i.!I1« ''V''~I1I". !ffid. ,~i\lj. "Yd. 0(,1 MH' E~4-

.l<!J1:.w!i'tb ~ W10IDl. :liYllll~d, <iiIIL'OOI!iL, [ri~~"jL\i', CO,, :rlIdi~, ~d .•

ktJ~ ''''~''~'' "I. r..l8~,,'U''''. ijj1fTl'~ set-.. ,,~,. k<tj;,I>~.T"L(I6rj. .1'1. ~~_

'. MIJiL'o;r" M~~..:d.:s" 'I:~2J)!I diu.!, ['!cll~~ ~(ail,i". nUY>1 2:5~SClt

'~~')p .. 1 !At-S'l1.l1l,.2OOoI.g;:;d,l.i<llll"J!. ~"'11]I"-, flJJ! <:>~r~Tru~, o~,,;,;n i ~aLijn ;

'~;ILI'Il. g.t,·QI)Q~If<'~"l ~mrj!;jl\'''''IJ~ tJO:L'L'!ln,.. k!J~' mil"'" .. d~~['IJl ,clIl,ri reglS[Ii_

., ,9l)1l!G\iiI, 'T~,~S4il:l4>iJ'.s-

'. ,Qpd _FrlJiflw':J1 :t.,:'!.,I!"w~~ <I=,~t~I'.l>Il,d"flol>"'is!,'T,;.uJ6LOO OJ

'. P;,~t i<",,,,,,,, ,.I'l'l!;l"~II~, !;~!_ nik, lQt)5.~I.d. 1.'Oi' TD'I.L!1i!i KS, b~rupt.~~ ~~~. ~~tI'. ~~Llf;li~l'1? ""1gJW.J :zl!T~~lc""'1 B.WfI- !(_ljt_ 'T.,t. OOll6l jS5,

'it i",I;I,S3~ ~~~n. ~~"~,,,-~., k"'ln[)'I'c:'~IIDih !.M.!ii.I(),';:'lllla.-r.tI.OO.1 J!:i06W,

'.I't-:w 1~,.g>d _ _I1i'i'i~_IWl,.!.d.i"i!l! ','~"""I;~> ~l,,,,,, ~,1i(:'- i I""'" ~~u1:,jI.., ,slbcr, ~i~[";t ~ p3!lf,cD~> :[~@i, 10, U\ lJ)~.I._-T.~1 ,001 5~Si:1M_

,ill ~I ~Q6 'I .~i I:[m,.2~~_:Siii<!i." 9\'J~ ~,.Itl!!~!J~ rl:lJ~ !Z1;Jl,~~::t=, :p1:i!Oer!i 'l;:!1rj!~, ~ PDi.I, 1.1_ N1,;ll~k~, [OOMIO rr.~Mi, ~if'IIi$n"'.'*"'o!Idfl ~m_ '1_1(!llIK&t ~l'"UID.t ess iW1_

,II< l"r.o:o!laf;o:, lI.IliI'ad!lci;r, n:lillioolt !JilruL~ '(ikl ~,~~~r3, 1lI00!r:iI b;ri.,t<'~, ,],,,t.

I. i'r~.bil:.lll Gj"lf I,U~Mi'LI, d~· bar, r,~i~!ro'!!~n d;\, ~I)~~rnillr~, ·r"l. Of>l.~8iOO\

.. p,., .... "'~,,~.,ib!f, ,.1~r,~I~"m.~'~:, Z, 3, 4 ! m M!~iw, ',,)lila, ~~ ! mOIiU.~, T~, (l~j; j~,I-cm. O~l t~ ~'ro_

,.R_:ljl,lr[ ~1i'I1 i~~""'~"iil'l! ~~li0\1' ",* .IDiD"!>jl~'OIIrnIi(O, ~j>i;, rr.'ti:mnj~, Td,{iI6l ID2.547,

,~ ~jlll dii,"I~''I'i (D!,d E:;.~-s;;, !i;~u'" ¥"'~Il'lI. [l,j,~~, F:""i'[.e<2. Ti!'lJ)'1 JdIO 263.

'II! :ikMClru ~.5 D(::I,.iloo.2.,gwd.,~illi. ~ '!If.l[;:j"dooti17!l;.ite1tfJ~~ "~o1~I~~-tr.injj~ ii [ilrJV, 1,$I!d:>OO, i""~ ""u,. ,,"~,cJm, d,uml jII' l't;~im.1500 K.'Vl.1\!1. OO:~

glS'5(i,5. .

'. rlJo~"u[,. L31){J.100". ~.,;;i;;;'j~ $ V'l<!1'!" Iil.!~ "i'r.~!~, lill<!>~~m"~fi~'J II "[-,[)V.l4GJOOO 1'I'e:~ k~~ig;J~ll2iiJ;r, !i:loI~F.I ~J:.,.~,d'~Ol;l Y. 700 KM .. 1I'cl_66i: 54R,4(I;g_

'. !!_e,j~~ M.~Ei!g ];5, ~~,~, ,H~ ~I," ,~arn~ opK~.111,,600 KM. Yd, (JIM .!4] ll:19'.~,"Jt?'I{o.

'. !WI'''' M~!11 ~ -!! ~:J;Ct Z~. ~"., "*~" ~ ~r,~~~, fldI8Dre-[l!>1i,·rl~~i = -ri1mi ,1I'fi)", 161,00l):r-rd.a;:.,I,mjl!!'l'_

~hl, ~~:1'"1I. cii",J;l;j, oit, ~i!!i~!';i1;i1» g.;;.og,it;~l_ 'reJ_M!S-.iili,QIll:8.

'it ~1;1l~ Me~n 1 . .50el, 20(,,<11 ~)!)!1, ~i""'.4 ~f.llil:ll, ful~~a~.I:'I<!1ltrJ!i~.rir jh-:l:~ PT:l!, I U"'}IM.p",e~ ~,Is,,", Ii;npE_!:I~ rll;.,:I,\',i:!Ll, ,k~ iIllll'1",O!rl;:I1I!J, drl re-~i1.tt_ i-D,'\II!lOK'tl. 'iI'd,OOi rn :R\ji,

,_ R':Jl!~ MC8a~ ~ .~,OCI,~". g.. ;11100- ""'1;~.,,~~i~"";j~ ~ ~d".~()f, Lon~)I" a;jI',j;. 'iit1.(iJl;~ B.37.50,

'. 'Ren9 Thirf~[> ~ ,j! .1<1>"1, !OOJ, ~",j" ,~rnt ~1~(T\!\li~loJl ~"'J 6;1 ,0110 ~~ ~~i!J,'I,';!J1J, ~~. ~~I~! .. 'i,I~~~ ~i-etlllilQi:iJ~ pJ~~i~'-Ir~~_1 ~ l'!).V, ~ii~!l" d~, ~~-;!Ijt.

:1!!',~,~'I{.l~'l.·rtll_Mll~!oo. .

~ .. R".","_ 'J!'-Til~fj<\i~, ~9\i5. S" i'.d'il<' ~:w00Q, :i>I!""lj,',lr!o\'"'~JI, 1'-..:I-.;m .~~ lIl~ib, 06.~ l!m ~g i,

'. Rt1,'lli\1'ii~'~.:I'il~C1i1'"Ja"t..as"", w.l.e"!.l'I~! ~ KM.Tcl ,@i,US,! ~I"!'.I,

.. ~mi~ lOOL g1!di., ~~tOO"'J;l, iIl;r,liill~lli~ :11U!f:m lrI<'biil,iil;;, !]11IZ:!iLi;~ itl~ 1!l'!:1~.~.~"' ~i~t''f'r, g'I'iI~Lj.jl1, .~~ ~",.'.," ~I!1J'(;Ji. J""L(lfo,1. U-s,(I'I~_

,.&.rir~~r,.~ I,~ 1l\l',l{i(I<f,:II"'!!i,,]l.I:!I· ~8, ~'''rJi8, fulilc!f!n::m8,:I)1~_L'Ii ~jllill ; :[-'lIJ;\:\~.w,DOOI ~I~ ~~.-ri~[l", ~"il" IS~). '<'~IJ".,.<l~ "';I~'r. ~100 K-\t, fcl_ OOn~'8 !inz'

:. Smi:k 1(1)~.!l. rl.':Il~1!I!I'0I'".J!I1I, lI1l!:'i:l-' ,loI,\.d.~mi<~,b"d;clJ,,,sli: • ., ~,t"tl1iru~, ~~",.l;,riii;;:3, 'fe!. OO~ ~~~m,

,it ~r~~i!i<: 1li"Y"e ~'poI~"D~O!i'I-&l'"I'ti;~c)'?<l~T();lli13, Td.1)6.1 :l'4094!ll,

'. U t'Ji.l~liJ)oIli fK1~nc, ~!1rn "~I,~l!~'" !iii~,,\'"I; ~ '~~rIl'l'!l~ rip' ~B-blnt't)kncll'T:lII:d~ prruj;] I zmdiir,i3 '!,lif~tl.l'i al~lr:tJ1i:LI,tIrt. hn~i ~?roiI!~~U (t!.;J~IlR~.:!!) ~ ~'i~j~J!lj~¢"Ii,,1. ;:m1!-iflJ;[~ mll~i:rd.[I6~ l44 71~,

'._V"L~iJS!i(l_, 3001,_gutl,.~ ful ~1~'''IIii~ II "~t-", ,~[::IIlIU~ 11.:1, f.I,'i"3".I[r~ ':l.tJJ.IJl~", IO.ooQ I{}.t l'!!I.Ot'.lli(;[J'U:u..

'. VJ'~m!1 lZ!'arull UD9dnilll) 1~1l'~II:~. rlhrll&u ~1~LL:rl~ u r-c=~n:. ;t"'1\i~i",m. Tli!I.(I6i 3li.24;,~_

'!II< '!.IW 0.Ld4y ID:L, ~~]"!;l!.lI, ~(l..

j;iP<.l,,1 il.()'.QOO icm, 6..ID(I< 'KM., 11" ZlIiIj.~'LT"I_oori'·~~.

I. \'W 1''lTiI~] A·HJ~,iIJ(;,llh~i ... i,:s "'.Ill}~~, ~.:;!t ~, 14_~ :Io;.M, Yd, Ml, li3~ 7~O.

'. l!!i &koo,] F<;]It.;:iJ~ J'iJI'!!~il:lli!l dfo.' ~nr !lOIuomil ~';L1l1m,.5'"KM, !1!3J.3fr:~" 1'.f..IlII>l~~ ! ~,l i_

Ku,povilllaJ

,j K!ip!.ljem h~."ll~i~= '-mila.: UQLr"""'i;p~",.T"U)615()ll1?Q.

'I ~'Y!I:i~~rn i~p;:!l!'i~!~'" ~ m::t ... ';~r:ls~l!1~ "nWI~, ·l'd~(!;sZ!!',I.%3j"

'. ~i"llllJ3:;r,~l'h::rn;!l'i (jf!lillt! !;1l.~~:I~. T>!\1,£161 :;;:iU<li.

'. Vri!IlI~i1~!<U~ :rr1t:JIj;cn!~, ~11f"~"JI!!c. :flit!.! jdX~fi:JiiI!l iD-lO\ll2l~a. T~]_ ()jii;l: SM m_

'. lK.~...IiI~,rm ,i!iJ.~~Ir:.iJ~. nJ..:Iibt'lcli[J!FtJ.'II IN'.-m<iJ~-ld"Ql}~·~'~~S'il..\.

'.~IIJI'I'f.:'m ~.V~ n"l~ 'fWlila.: nlall':

J:3t,1._-.,_ n:3,Ii'"Jt'is:lt'ia., ~"'p1'~"'J"la. Tf!l, G61~m_.

S1l:aJlIlov.f kucC!:

Iii pn~"sE(Jip:-I'

--- --

mzdavanje

"I:;ld"ltt:il i:la.I,,~e~L.;:t.H j;i!:t"~iti\;!l>l, ~" l!:"il.~~l~! 1>Mlu.. Cii.<!iiil "~ u!l;~i~l4:~im f,tZiPil"l1l;l ~W K:li! TtU)II>1 2B9-ti.!Q5. ,W~':M,}.

~S9l-!.!I

I'IfHloll i.. II L)J~"'W'.l'Ii)i "~"'ffi Ij~HJIlI .~".!""""LL 'I':d .. M! ,~~ 7~~.

.' ~~llI1l1'f",.bJba .M~wiru.ik<)!ltll::_'l.!· ~~3, ~siMll!ii)m I1limlid[eiI~ S[3~, It bl, M !Ci2AOO Kl'!:! .1!'f~ . .:l t~, 71M,Illl>I~t6, ~~~.

• Q~1!l;r, hl1l11 !11''''{I,~ " .... ,~ IIi, .'II, Har;,gi!~. ,poo. p:ro;;~LW .1 Will!, Il;iD r::i.~ij;E~".L1;.er.-,i!tiI~~'k~~~~ili:I t1ut'i per.~~Li. ',r,d. O!!i~~:H";.

• Qollt!IJ, m'l:~ji, ~;1,mi~L~D ~~~~ II p:J:1~ .!~IIl~i, ~j1J!1 (1!1M~I~~. T d.{IS~ ~1'44:R

• u.~!.;or, t"'"'!~1.'g~ 'C~!! l! !';~~I'.'li1t millpl. ~Lilmi~!~OOiJi(\m. f~" dl:ZI pc."!i.l,1:I'"~I,!:raJ(lk T"ld)"U~i!:n7_

1I1\lo)b.qieja ~,i2(l:ii","! Il¢· 1l1fiTii~\'!" 1\1$ i1'.t ,~ ~"", .d"'l~~~~t;. I'd, O),~, 6..~8--OO1;.,

'. rf1t'1~iVcMj,s ~mll '~E m2, "',~'lIn

rJ~lm~l!lII:t'J:iI~,~:p-iJ[,~IIIIg.IlI!II~q.~l~IlI .... ~:J.J['IP

~WlJ:u.w, -r0l,I)13 2Z5·7LI...

'. D'L'i"I!ii"I~rti:r,.{]<'l.w.['Q~wfi>ill\lll2.Il"'br'lill:]a: H!~.1"ll:; Sa[~J. ~l.-"pJ~' .• Oli l:i~1!:l;VI1ll~~'Ir~. ~.5I.I:!!t!~ 1-;;:!I~t~~~~Ii[!, pR""~l'Ii~i ~tTo'l ,(Itf,~ 7 ~gH7,

~.O:""!iP'M~,lh :5!I:L1I 11>pl'm1tlj~DII3

'1..,1,,,,\',,,,."J'·of.f!6I~;.l!i(l..

" !)v~~. m~'.fl!(llii!m[>1i1.ei1 n.~!~, i'of.1JW, ~!!~.<l5'!I 1::'11:, Td, 001 i4~ ~k

'. tlli'l". "~Jljjr"tc~ ~~"~ ~m(! I'!JII'II~ !$L1Il"~.'~ j");I.OM tit!: 1W4,

•. '[h~, I],~mr~~m ~l~ ~l!'IT:1!l~1 (11"ffil)-1l.lr~, ~" .LvIi.: ,rur.k~~:I!t!t Ij; br.;,f1l1;T!'q".~l.Q(,f ~1fi.2~ ~"

• 1}.~ J;~['1 ['I!;!j. v.['JItD~ki.:r., fi~l.ldBilI,i.

IlLli,'ril'(131f.:n'H17,

'. 6"l'I!ip:r.liL-~,~, EI:Imik, (i~'li[Ji;iI~ikII1U ifr<"_'[:"!. :l.~ro! ..

• ~~l!i.m.L,~i(jlnI1JS[.3roll!Gra· dJ,l. T.,I.0019J4(;~,

'. G.tb::L'IIk..,. ,~'m:wb",l J'~m~u ~[o~,.pr.i" .. ~,1oi..~ I sp ... ~. T:.,U;Il>.~,r'.,~

~n.

• 13:, 1fr=~JIIliI1l"'fu<, ~b~I;)~~ -i'~.'~~jlo:a" 1)1J<l- 'l""s~W ~ Im;!_ T.,~ :i'3~!~5- .

'.tii~_dJtiti~ tT"'lII<j~~Cil ~!Y.ll i1l'i~i"'!J}· T<tHLI61 :i5~ 2'61 .

'. lIt'-~i.~, !~I;<ic"l~ ,(3liil1iillp<&!EiI dl!<';pto.",,~".~.·I'~IL(IiS.!20<l2Clll_

'.1·lI;g~mn. m!)(:~~~ i ~ncl b"" ~~~_ 'ird .. OO2100tll~_ .

• f~'\--:'f 'l2<b~iin ~ldill<l.t~~il<>..Id;~roI!I' 9<_I!.1!m'1_" '1t\, Ihliillm, p~f.f;:..m~. IL~

OOm631~noiL .

.• Uilnil- I;Ll:lliJTl~ iW;Ij~~e!afl,dnj@'bim, ,t;l .!~~", """f'!""', 'l~L aM. W :m,

• iliLl~-S~~o!"i.ci. f<lllm.'lEll)oon p.t=" ,[;1<>. T..:I.M~ 1~I:H11 ~,.

.,r~~!L~J;)'!i~i~ i...ll1[)3;, m.!'I'f",;j~!"! $[;I;~ 'Hiri~-~.1~fi. ~~~18l';'m~"-1'<!I, QIS~'!jlj)<I '165,

.' i~"k '" IJi.llfii:i~iL"'l~8!~ii1 J.5 11]2.1.13 ;,I~_!lii l}er""LT~'I.~ll:~MI$-

.' 1~di!I~' ~i~"fOj~~lij, ~i~p(O "~~.II· ii.'iw.ll iedlJ~ SHLiL ~rek"l'ilJIill.\II. ittlli-::<_ T!d.()_('I2'M@,

.' ~~r.tIt'J"JI._ dJl,'rut16:J!!i'['I~i~jei[~rl !tI1.:l11 l'l[lflM~!.'I, t.lm.lliJ!lJi~l!i<I.~~!!'.I~E,Ol~ ~,06 ~ 25'i~'l$.

• .I~il!'Jt; g •• ;,~ ~ .. Cetl,glt! VilL l!'L06,II'iJi(lN'_

• bdlit'LlI,P~ mil ~jlg~";Sll~ll1l.hdl!l, ~I, ,,'i''i. H~oiI.tii;ilii(;ll, Im;IL WII1H=liI, "j·dJl6.lI:n Z'9'S.

'. LZtI~I1>\~i 11 tog;~~i"!ll ~1'I!n IWI ~II"lLml, "I"1,'~~9',17'00ll'.

'. !VZllIllloMD MJ]()sOOll>l Il~IUi<'.g;1.n1 ~~JI It $ii1"~I!!'~ i!:.,¢!, 1'"1,, O~~ 1'o'Ss.·m,

'. ~iJ~fclII j~Wl<TC'i!lh~J;l ¥_ ,~rn:i' k;;.·'~J ~mt1l:iiJi~bi;1lliJ iii dl~llt"lllbliii~1

pt-':::'ILl~Z 1.·"L'~.~~.!':W. .

'.' ];l~t~1I1 jed:n~PI ~~\~n u~ ;~~1"~ t'l1lI,t\C5UL, lfuii('!\lW.1:,il'OItU;llllLD,~iam • .,.

~OOiICI,t. Td,'(!(,;1 5:2 i ~H -

'. IUI"i""I.li(.1lp'''''''''ici:I''''1l I!~ml". [J~L\m, l,tLlli~ ;Orjjal1k, DoJ:ljL ,H~~)JI·

np.:V!1Il1Jil,;ljj, 1f!f"¥"'~illfO, 1",,1 -DJ:5 ~81d~.

~ w_li!"i"'.n ~Il,ii !~dtm{ll~~i! ~ml [q IItlv. ~(i" Dumt,"!.':'J], po;!:i!!IDHIl IIIJ!1i.. s;].1~{11 ~li ~31"ki, a!i!U. SJr _ T~~, Q,Jc~ #l1.;S;lJ..

.' !W!'.IiIstI, ~~!1;1!!.!!1li,ZO m ,,,,I JI1.l"te I>nt~h 2~JjI~, 1"V .. !nt,i~,-30_, ,-,:,,!. .0:, ;~~~"lru.j"""II. Td ~3§ ~S~~5~ 1,,~I1_ 00j .;J3ii], Mil. In",!:

I' SWJI, h~~11I! *TWlQbiI~'ilfl,"5I1' Il.:iJIII ,i!!:>Il'JI~'0OJ""ji!!'ti:!l " ~0"'l)ili' iP9dM~i~~1~i ml:!lnlL~ o.ifu'H~j· ,It:.~ ,6<1. :W"I"" <l'~-Jl,'''''m.;- T.,L. a6~ 8n ~n, 'i~!;!.INdi

.' r:i'll'lai~111 <I"~,oobIiillln~~i'cl4"'1 ~.\aJ]fjrb~<!it>a, T~~Hl O:;m~D i'::Iit B. Tt.'I.d~m: M.l JI5.'9l,2.

}]I;;"'~~l

"I Ni~, ... '~:::d:Ji~l]1! .ql?i.UI:[]:I!!J_['I.~'~ ~tc IJtI m.>n, ':.lI,~ill:e:. "IV', k.lilll". 'J;"cl. !l61_m >l~'L' 5L~-IM{>

'i!'A.l;>o::oil"fI. 1il,~i;I •• ~l"'lh<.k"".\'.I,,"" :srnlli~. J<lI.II,~!j~ 1);1,!~~'~i .... ~Jil'!il~a""hm!il ~:rn S~rlIM"~ iliz,P~rwik', IWKM • '['d .. ~<I{j.7·3J:~.

'. Ao)r:>dt,,~.l:h ~0I!l.11'" ,:-l(Iapcm '1""", i'ro:!!lnr ~~ rn.:l, l:! ~"ii'::' IfL~[\. ,;u"'L1ilt."li, k~~~JlliI'i~, ~ papillim:l!. 'irfl. or.! ~~'1(11 1.

II Apflf'tr.;L?~.i~_5['1007I:Le'1i~:;1el1jc ~~L~:]['" k~m"'J L ~;~ 1:Ud. R:t>-l;.I!~oiI>-ld, iI!S~ {;Z:61%'5,

'I _1\.~J~r1,..,"";i,stTb,,, <.I 51:. (l~.ldt~ l:5:l· J'i1i~~-o), MI KM 1I'I.~,~i, T .. 1_ Ml S~] 4.19,

'. ""1:I~.frnl~t'f~!l;~, PI!l!il(!~~l'o! immd KuW.n~]f, tpel'Km,g, l<.aliT"'"~k~, ~g IClotpilO-ID'l>.i ,T .. LOot ]W;M7,

'. '9IJb.! p'l.mr~"", 1l~Ii!~mi[;:., !<!>1:i<!; ~ J:lll«*. T d.(6) tOQ :l-:g~£"""'J-

'. r~li"" l.-.,j"i,,~.}1"i lli~Hi~, ~1I!f""f ~liIlpu~ ~lIi!1.mld"r.rn, .IID1~f.tt.1!i.t~b~1L ~tlin, U ~~j,., ~~.lI" "t'-~ri l'il I J h~, 41)0 KM,. T~~.(l~J"(,*"i-4lo..

'I Bn:t~, j~io).m IUl'llicl(~m '\I'eI'llll ~~~~~LL~~~ 1 ~::!;ji~..r plil_ie6~n. l.:!1u(l_ ,[,"d.~)5-ro ..

'It J!;l1f,!, l;:uw 'i1i,il>dMW .. :I!'.'~Ib'Ljj~. ~ .:a1>",.Pe'\1; .llIl.d~ ",~: .. ,~" ,I;i~u , a,IIlINIlI3J1 jl1l!liiU ~!ff~~9J.kw~ ~~~ iall'li ~~L l";I ;IIwaWl1<:1IU~ ~a I, m<i"L M~b. Qm~8S\l1896 !i6IS.~,ti"jl: ",ali). i~._!1!ii'l{!ilo2l)'~1I"~~"'m

'. CtlJ:lm~ - r-o!lI"~f.li:l;!.I, IlliLlim

'V'olo iriru'Jfo·,or~m:ut.' mlIOm~lel 'slotil ii ,~l_PlI

Ii. -rl'I-·· .lI • L-_

Yi!'""l:Iu PO' - \fI fill 'IN!WW.une~JIIIZIIV(I:z:.W!U.

f,Clko ,Ito t.~IC 'ktil!.c,1ii 1"n\~1 Hoo!lcruler:nl' IJ)O-tj,D'II'Ul; !diCi i'spod datil do, fO-",I~'m'hno kGij; tmbalto popwniti f po,h:i!t~ JlC! M~II;:

OH1!'lioglms" 0'11(12: .. 12101

- --- - - --

_ .. '

'.' ~~~li;io;ru ~m"'mL{) !1fII'i',ml ie:IL .. ilIll LStT '''~ ill ~"""'~ fl"Ui:ik.,\'p~~~~, poi" '""'tll~_j:);l~ ''[\\1,00:11 )-~:%3,

• 1<.illijOlI<lIHJlljdlmo.l:ljll4((!m2.1I~I<lbaLl 1~1;cz"II,!_I,"[j'm ir.~H.ld.€"i,,[l'fi)~, lli'1I11"',,- T"'.!l,U1O~·~t,;i~~,j1J Hl ..

• I~MJ lIalll~r.I Mall ~,lll~m~' 1'<!li;l~A r~i'.l.'eU)61 2~~~~ioo.l .v1,~~6'1'_

• I~l!iij~n 1J..lIljrit.:1!l ~n~, sl.~.u !.l ~1JImh. ilirnilJi,1 ~1'-n'.It,,'ml;lr, £~ij~mi;;, E1.lgm@i,k3b.lf;,-r.!,~~. Td.06,I(6)'i)'J

.'rzdaj;<:liilll. !"".Qlif ~ 10 mil ~. ",'11< f]o:!rrnit:I<:!-=~ p~~i!!=I~1J1il u2;,tQurl,'!:!1I.L I,,~ .. ~~,13mip!'li~, 1'.:1,001 5<fj, ~1~,

.' b~;jj<~" Ii'~"\'\"il p,t<"'R>r l"~t..~"~JI~l_ ~,QD. .!lI~1" ~~. FojJ1M1t~ ~IKLIII;)£lI.JJ. 'r.,uJ:{l.6S:S""lo'nL

.' ~dnjem !~I)lk>'.I11' pHII-Wr 1 nllll~ lJ'I:VilJj~ill 'l>1 ~'fir: 1l~lJIr"'~"'.II>ll'1m;I1"Ip.u..uloL1.l, )l(1'1'.~LT<' ~~. ~, .. t D6~ st, ~$9.

,iii II7A.j.:m U-~Di ~C1I<ilfir Sl} m2, do !iI~H'~ ~OOj if Bn')a ,PoH'!hcI,i~ -(liM' ~'li~"e~,jJrulk!l[<:, lcl.lJ(j;! l~ m~.

.' ~9i<:m !lX'!'ll'1Irli ~f1~t"r ~ 1111.

,["~1J)~3.:m5-1!'!. .

.' I2d.i<,u Ipt~['''''!:l.i ,p ..... [t!l' '>'l) I~~ !!~ 1Ii~~u~(j~(~~~It1~.~ ~\'~ ~ ... im'~· [I"!.!,I, ~"I~ .• ;i.!lll iij;~:i. -:r~1 001 ;l_.l:'il 52A,().B'i£6-5Slt

• hL'!;Ii~~, lI("i~w.~l [)[f!lT~~~r ''Ii! fl~ lilj .... "-lil. T-..:I.M;L1Jl~i;iH

.-':ml~i~mill~ZlIIl ~t ~1Jic, &~1iI' .cIiG)i,.,d",jl.I.'I'Ei~~li~".Il'RlI~~J'(,~.lru, i11l11"'~~.8c'~~ijj'- 'irel. 0&2.1 H 1:W,

.' 17.dar~ ll(r.+UrLI 5~il~ 'I.I! ki..:!~~ ~~[1'1.3d SkLffiofuJj~Td,OO,1 :(I6{i'i!()9.

i!I':I~rn O!>b"Z'~~II'1~~i~iro;:l.'W" bdi", aoU.J#'i",.~ K"i',Eit.,.,,,, l. TV. "ii!m~ ~S KM- T!ll-06~ !",H:O~.

,. ~~hj;t111 . .oo~ ~~Imi.I!II, i1~"o-oiIif.tITu iii S[Jld£:llri~ama_ Tht 1lI>~. lM; I}I'$.

Iii lM*m ~i:lISl, :t:,,'~"iIl8 100 Dl~" S[n~ Gi~d, r-liliiioo pli[l~i;(1 ~~:l11li(;, i~~~I~_I~I_g .. ;.JUJI~i!l ~ "'ii'ij.:;~;m16S0KM. 'fe-tOOl 1 J$f.i;!

'. hd:;i~,.r~li kl~iLiJ!1([:!_,,- .. t~m.l''i!l, 062,005. SSQ_

.' r~~","~ "~'!'n n ~"!'l';i:~L~~~~U.;J:'!;.l~"" r:.:~~mi~iil!!"li" ~~ldjiJ~'-:-""'.!i p';Ir'i)!llii~~ ~t"~1? 1;~:]'.:LOOZS7U1jo:1· .

• 10011<:111 ;,urn-~air.:<J[:

EOO:!~"-!ilm!~::i':~T::i~~ll

ru-ile,IIh

.' :E.ruIiii .. ;m i:J1'I&l!IJ:illl il~lllk1:i~ ~;r;11; ~~ dl'!lIS"'.· liII. ~p:rn:ru.l' riv._ ~Il<l-<:< n~k f1i'r·n.",·1l"~I,OHf,i'7-iil<l' .

"!~i_U~6111L~IJ~d~~1I Mlll ~a ([uti ~~I'IDIL\:t~£ vn~.·1] .f.J,'l".tL, ~OO KM.l\o.t.iI!li,u 10" ~,~tI.

"J""',ql;i~'l:iLfI""~'-'b..:!!O'1 jl'po.l,!..~~ k!ill'ljlljl;l iil~ii~1Ii~m, .t~1~<!'rH!~i,T.:I, WT":Js.,J~r~jiaJ,

i!I Tct!i'i'ii'i. i'I'~L1)ci.I"'f' ~~ a~i O,:al;:i 11""-1:;., 1')01'1 1:"iU-¢i! I~~~!lli!- 1):,,1. {)(,l ~\lh::9~,

,. .f.<Aid ii![il:f~li!i~i~ ~~2)ff~, d'mool«!li "amit~l<!'il OII-ii'il. T(:L~~~ ';1~-'J'~B,.or>2 lil!i'Q"SS_

ii, lC~mr. ~[3n II, ~lIlilLili hTd i)NM-~, (.,.fu'I;"i~3Iil(il(lK""t"f(;kOO,1 JI4l7C!'!!_

II' N. S"rui;.eITJ, ,ZoiliIiihll gJllfiiIlijl"ru. '1',,1..06I7'.[r;no_

III' Nli Fli""~~ll. ~..[!nda,~ dOlOO., ~ami~~ffl .. ~n,-""ij ~t<:><l. T~J.(If.lli!i;5 on ..

I 1'q:~n~j;illlm!il ~~_ID,':~ ~~!~!:.l .rib~ A1..F~, ~1.'Il,knuiJ""v"cI~~''''i'~ .. ~,," rid:H9~'~lla, t:"~J. ()J~ ~G,SJ4,

'i!I' N'ffilcil - ,p<!~!I,jj~ '7<!'IIi.-iil "P~'" ~IllIi!iL'~ ~m:j~be~" uz. 1111Afe, ',I~d, OOJ J~{g']~,~~li-II'i-IIi$!.

.' N~!ll> mr~ImI~~iMl !){,,"!.!Ili:w ~1'I#ia-'~E!J..<'JlI1.t::'~i=t t);!~IIIL'~,rn~rI]l~ 1"1l!J. IDiMI8-il-l mi0619M ,(,4 .•

'.' N'D1JQ. n~kiZl,.~,~"rfiiXlh~~ ~-~!!IiI!i lJ'!'ln_ .. ~ei;{~, ol~'fj.>il~l,p~_I'wiill8-o il!l~?ll"[, .om K" .. t, T d.(U~ ~_~n;t;_

'. 1'{!J1tln¢l. bliuru tl:1lIt!~u:sJ.I f.jJ.ilPlllk~ dllDlln3, llil'(l,;c-,'Il<I,1! ~:iLl~l;".[;Gll ~mll, ~"..t,-,""-'I ~ru.[i(,~!i.L"_ !i..l_d62 ~.'W'!I.~';1' ,Q\lIL .:j~1l:l~,

• I'(f~, 1J'I"'~.1j' Mllli>S:, J_\'lIrlI.ililt~.

Smp_ Td.OO!:4:il4. 5~'1

.' I'" •. (W'n'L'I.O)q ,00 :r<;J.!!," p".r\d~l!;~m,

1~!XI1"i11 "'~ razne r:mllli<~,;:. 'ir~1. IOGI ~,3&Ci4L

,·,f'M_IJI~w~ml,~!(~m~ruIlPlIJ ~~~IU, "" m12, :'i..il!.il~~ 1_ ~L~l.M£i;~O

,.-:~. E'J'O"'!l'JrU 'i\'~~a" .. L'i. :K"I, .. 11!",~.;,r.lQ I!Ill, 'uibi~ !Q lflHttiillli!, T~I, 06Z<li~'9I::Ii,

,.P,-,~t. 1""'111<" !:l", c.~il'~ lr.<>V) ,ill: :J.5 ID~, r~i,I)ii.2l.Z06<l!;;,

'. S~nJr [}"'~~" H~s.I~~: ~~k~'<!<:> ~~,

l ~i~ .. p<:o5, jJ!'OOID"I'70'

_·III""juifctl,TcI.

'.' :»'i;;93ol"i~ l<9.l~~lij;r, ,i2rl:l~'ljIHLIi' J.:Ei~i~BI1I ~U~I~[;t~~ [-l~~.~h ~~\, 5f1iz:-

"I~ T~ ,(16 U :2;M mz, .

'.' S!:1ln~i~~·tHdr~. pr.!ll!,I:n~:w~i~I~.r!j iN:1L'I).l.!""ob9I1:s!~11" 1i'rl,O.H5] HiO'),

'. Sl".Om fL[,L1l!:imi!lJ~, '~:j~2.~I. ... t;;,aa,1I ob!I[1-t'!'<>.!:iu"u, T.UI6!. Jlo.'; ttl

'. T~ni=car~m!Woi1il<:, 1lI'A'-1:'Jl"J~, I)I\T' ~N ~~lliIiitllfiiil. ~~t1i'Il:fij!:. T~I, ,01>1 210)9')~·_

'. (!btH.!.,_IJ ~ll.~i~S J:!i;"i;:!Il~'U"<JJl!j.!l!l!.

VL"lll!:niil;!J ,~. l~¥I.OO\l:S)lj~

'.'Z~Bi.~ij,-'~jm;i';l[", ~~cilaic ~~p.r<J~OO<I'",~~" .. ~l: ,'"'1kn'k.".m~~b:.ll'tkc.. ~';:,. ~r~iU~~fnU.~~a, ilJi".~~e, rub. ~, ;S"lI!0~~ i sl, TJ1;I, '!JI!'>I Ui!il S9::', '!N'l1!'W .• :.t:fll:~~rL~l:ll,ili.~:b~

" 5~ •. ~ • ..d 96 ",;: "'. ~b:J.I'i,i;. ~ ~r~,g.:;nlte.;to(J,~iI., ~[~tiLi< .. Ib.~",p~i_, <Xilmlib !lII~~ri.\'. p:;.Lli~i !II1lIIIln_ K.ll!ll~~3:.i Icl~{i1L': 66. ~:;j (,61,i_ M ..

" ljJ",;bi~ru 1i'!~lIIl'mLi, Mtlt"b;:-, ~tlilf~!r~ ~:'\U!r.!itt~ 1.20tJ. ~*.. p:l~ifil ~/1~<JflI".!:"d~" ~ ~'oI.lttdii~1t; "!liB,, O[r~~1!1 U "~ro" . .:l ~~ .. 9~ili!!"l~ 'if.!l.

il61 12'1 A:~~. ~ l~,I'f?

" ~':'.tE!zitJ Viih I·· ~" I)l, ~kdi.~ ~C1."o~:rn -!;I;!m ('9.~ m2J if ;! 1iJ~IIiiIJ~i1iU ~):rn1,1il. ~1J'J.iti .!t!I J 'SP:I:'::P~lNi-I~ Li:~ ~!f!!l<I)[2[1 8rH,.n~~3 ~U-.;:bu~ iIt!~~lil"ij~. I~S-(IOO KM. T~H. QlM WJ:!;U ~:l'5li •. ~ II.

'. [lI:;)b d!J.i a V - MI, 'S, 'fIJiJl"';;i~, ~''''-'L_~l ~lm ~:tlj ml}"(.'- 1- ~~i!<l'Ig~, Il'i! -,,1'1' Sf'."'Jl", ~. !<!!<>~r;], ~ !ifu.]~[1rnii"""D. S~~~lIj"

~ ,U,OOIJ' IKM, ~ 1I~~tT~"'"" ~\1~,:'1'J'f"I'1- '''f"i,QJ!,~ S!Q <;1M,

~m~·HI

.' ~1l"u;" J""1',:d I'll"", ~!blJ!1.f\illi ~1!li1'! toe luJYI11, 1Ii"~ ]Iwi;;,' M~rik\;ll .... ':lS,(.'l{!lll<~T:;R,a_ Td,,1)5.1 ~'I,q·O'n

.' A. f'nLj~ ~!l' :ml, 1.· .. g ,,.,j,d,,,,~,, ,. !;<;~lIillei.1W i haJiM{ltI, ~daJJn1j9n, ~JruI bruiDy~t,,~ i :l1l11lffii ~l t~hT"'iu ~ [~., .,,'''_, llf!. :S1:icooo [!;:: M- T~,!Dr;1 :yj'iJ:R~S,

.' :'1.r..,nk' i'I-l~ma, TMi'" ro m"", I, s.p;?J1_ '[ d.o!l3 5-'l1·'r.2.:!,GS6 7.:1',1'),"),

.'~h(l,vjl1!i,i.la<o L~CIDliJl r,,~prn.I;jj\J,,'\~!!'<m;;;lli';'!)'!' "r,~~,i)]~l~-1!iia...

.' ,\bt~}yI~I, p.oodaie:rnSlJl.D11ll ] l d.ti~utI.llI, IDi!"~~IIf!;~ 1'T."lLc. ,[,,,1.. Qj_~ S4ll·~:;TK,~!t~15;lil_

Iii -;'~"'~~Wr;L,,s:;T!~~j.;.~ ~7' rT)~,o¢ll' IVa:, ~JJ:I!"iiram~ J:M ~l'mt,. 'He, jij).OOO, Tt!L~lM*,,Q.

.' Ac,l"'l.'-, .1iil., ~i"'" ""':I[J~~1l !i;l.l.w. ~~ 'llO'I-l'umloroJlL. 11'~. OO! ~~ Wl..

.' B!.t!~~~i", ~ro.:Iaj.", Iruru ~~ II'I'~- 1!;1ii'. pro~[!IJ, "f ... I""il "I;L!",_d~. 'I"~l. OC>3U.26L6.

.' B~r;!:iiM!r.lII j(I,nZ lI:wiii~l.JmJ<1i,.

E'_rucl.tj,;-m 'i 5~' ~.~ mo;i'J~ -+ ii><,dO:"lli~i . -r~]-~l.w!1m.

I<~J~~ -iJ'lIl'!I.~~n n~L'I,lhl" 53 B~l, iia 'LEi:-Jiltom, ).l!..OOOl'l:I;R,,. I! !.!a~"lilJ: R"I'&,. ~(.~ .,.. ... l1j ~i'!"'. T~!:. 0'-Jil(S;1(,4C!!;i!~.

.' ll~~~ .~j.IwolI."'~.J.Ir, ~!);)~, k<u."liI,''-'l~l,d;l~n;Si!l'l~'li, 1 9.,,_"1''''. 003S~ &ll2S :m~,OO~ U u U~W'!u..

~ - - -. - ~ ~ ~ _, ~ ~ ~ - - - ~ - ,_ ~ _. - - - - - - - - ~ - - ,~

11!frfgnt!'!Ull f ~o1l

I

I ,.

IliJ.IpoII p:rMjU{,PB'~ .11 l'Ui a,d'MIll "IDMiI'i'IIl ,:w4t~ iril M.aillli Q:ghlf:~ ,! : l$i'I~w.~ .u.~. 7101X1 !O.u.i~ ::

.' El~~l1~ IU.ll1~'~~ ~u4Ii!IDLn i jl.ll:l.miii. 'fcl:. OJJ 5c44· 'i22, 'C>66. 7.YI 919.

• fll'!;' ~!il~~, ~_'~'I\: ~~~o;, !!,~, 1lilI21J!lilCCUJ:!JLO., 'IlaEljiilrl,lI, lt~ ,ejitm :ig ~M{m'l. 'ri;1.[l6j Hfi~f!,

_':R< ... K""p •• ~'\:,,~!d:,.~ IOm~ sa :I'i;.~ k'!'UUL'I~aii [asna, 1.iD K;~lJm2..1;·cl 0(,1 tS6Stilli

.' E!""k"I"',,,dni.'" s~",,1Ki 'm,:l~.J11"'. l",,!llIl:ri![I, ,poT!i'i. $~l; 'il. 1~lm :>:I.i.>ii,ll. To!L(HH44-39!,OOI. 7'4~. ~4.

_ H~ei:\lli, 'l!l'Il'MlM" W rOIl, .1 s.F'r::t~ ~1Ji(ji.1i1~I;.,'IJIJ! !!dilpdll"~l>1~ ~ ,drl,.t~ ~1)jW~ «J~ILie, td. O!il ~OO~.

.·Bud~ I:'m(!t, k~_c~ ::!~[3[]'11 U; JUZ, [lIi~"fa, l'1ljl • .!l I>],il.:l!,,,(,,':~io~ .ll aur •. T"U~2·nS.

II' C~,rJ!Or, M,i:)'fW i~d~b'!>;;Q'bl~ 41) ".2 .. '£:01.01>1 ?l!lm.

.,C;,,~~ ""D1;Un:Hb!lc~. ~i:lIt, ! ~l. ",;I, '+;!'!;,."'I.n:¢lll I~, ~i"'rli<f"!~'" i ~ IJ"'"

l}r';)~Lw.TdjH:l!,~.':1·5,~3' .

~'G,gliJjk ~);Ki'io;, l""'~"JL 'I{Ji. ~I;" d~~II, ~UIi ''''~, ~1G.~'. T~~. QHI'I'l04Jl'l"t%.

.,t, \i'i~~'i; IliL~,hfJ~I.~"dmllM. 11~ • .l;:-.T.:1.i¥.] !124~k

,,'e. v .I~ n!':.I.l;!",~";~, ~$ ,.!'~U,<i.!· ~~E<;)t>w.I I' ~aJ:I;.'!'J1 '1' W\I, ~'~~, .lil'" pIl'I.f<lirui !mmil]i:Ul3 ~a~lii.{'i ia. Td, 061:wJi!:1S.

• ' I~l1, ~i:~lti,;o:J: ~g, _J rnZ 2i~' mlj~I'k,n\' Vb~G'ii(Ic ,rd, OC.S·:Sl16&1i

• IkJlo,:"I!'l !, ]I'OO1!~~iiii1) Z",~. ~iJ 1".6 m!:2 we, ~llJ'.arnL!!J, ~i!lt:-"'II, .1' i.:il!3 ~1Ii~:1I;[::r<"I,,!):n~4~4'9J,

II' Dobrj Ili~'C;"~, lIJ, l!\.I[;l~m~,~ ,,~~.~,d);,'~ .. m",r-l;~"]j;~:7ii:!i!f.· Td. 06tjl(il59~g,

II DI>b:[il1j~, d~ffiL;r,os. ,"" m2-'~;l ,jI<,s b~km~., yj". po.iz"ll1!li!O. Td. 06~!!In ~~.

iii' D[il!l~i!~~>ph~ <f!Jk~Ll 1,:;i.Iifj LfilJ ~:i£LllI 3!i'.OO@ KM. 1';11. (;1M :!,'!'9' 111.

• ,I",l,,,,jJ! \I''\!I''~i!>~""",, ~'!,.~i't:!(;1r~. iloIlim 9biebi,ltlllo .~ ohJ!!i~iiX'rn 00 2.lO(l ill 2 , 'Gil"L1" 'Fi'i' clI~'IMII. Td, 061 ;5.~(fb6'J',

• Dgb:rol'mli;, f'l'Ildakm d"IiJSfl'b.l.JlI ,;.llll~ III (If.~u .. V l,fmu" ~lI<li"L:I b~l· kwl~~.,;Imnll;lG<'III;;;'lmJu\'lIJj,Td, WO~~~ZO.ll'D :;;.1,';11.

.'D~Ddtu;~a :lJ~ !o:l2~(lI~i, ~0Ci~!' i~<:I: Vr.llp~i~i·M(.;;r.11), i'iI'IIk z.lIn:ielt~ z.T:I'I!bi'~L..,"'I.N"'~1. .r"~.o61.1i1I1 n::!.

.D~·I!£S. ~tI!i! LI~C Vib, .~~ mt. ~p)' Li !lin, 'li'"I.OO!9t)l9'l',~,

_, [)'W.IlJball ,tilll6il :ifL2, fil \l!i~ilil· ktil, rl1fo~j'~n;.~·~;t~. !l)il5- .'lj"i1Ji!-~,;S6~"~~,,,~L<{:~ IJ*~'+ I' "'" g:JraiolTl i,'1.;wo IILi: .;H:EI~'iiHlI, ~mml1', 'U::.lU,I6~. ~ WS.

ij!' (l!rl'1~li~-e'!'I1!> SiI<ii,,~~~ ... ,I;'lll l~~r· LiI~J.P.C"" ~.I ~JO(J IItl =]ji~L'iI, 'i1'",.~~. S2~ Mil.

.' 'Gi'1~~ ~" ~"lim, IllII!ijJllc!I.1i~ i ~,"J~I~~ ~~~!11, iJ~~~i~~~I!Il"!I.~' ~{~.ll".ilikD,IUH'OO ,'Ii. r ~Ii, (16 L Uf)

.' tlrb.~,q, dl,Ulp<>O. ",,,,,".,d 64 ",1" ~[lbil!l9<-,!~0m.;T'~I.'(!\!';J !I'()~~~,

• (lFb~i.c"df.. : S,~iDg, l1FOO~tlIlL ~1211 85, 'l;i~lU.i:!J KM ~""J~I'ih!),. s.:; g:i' ", ... ".~,.1''IiI,OB6~.7·~2.(lfil 'K)'HW.

1I'li'itlll) ~rNllli"'1~ ~~l<1u.foil {!~~i· eroll,ilfi~L1inC'l1'~lICii~ ~roC~M. ,[,clOOI ~198~~.

.' Lti'lfil. ~UQ Iwd t1>lr.l: ~p~iil!~!'iI ~S~, ,rn:l, .~!3Ii1il>, prom'l"~ i (;11/J m~ ":Jru.iji~T,,,,:(IIJ,'5l>nlJ(,:i.

.' '~I .. l~~. F!~II~i.~!~. \11. !l%~j;~ki: ij~.

lia~ 'I m':.rI: jlillmii~, rii;licli::n

J:I" 1.·1 :;;: ~kuC~lc~~.SI)1lI1,W,

T"'i1 ..

iii, :t~~~~~"J.LiJ~.'L~: ~~~ic"J" ~I~'" .~ mlZ, '~nIrilIDl'" ][1 <lJ"I)U., ~'*IJ~ J"" 'f;,fItJl.iu.nJ.(I,BI!'i2:4-ZO~.

• ·rl".I~.l~~r~i!<JL,pt""t..j"'!'~ kll~1,!

U.,$xU,S, pr~1n1i~"1 2 ~:prJ.U. I>lI iIl1~~~'J"ip~ ~1r'®.lII"oI!ii .. j}'il [[!",dl'g~~firu,Td.W' ;126007,

"'I!'~~l""iil<!i,,"'''''fi!lIll1J~'. '.r~J.'MI ~.41~~,

.]ii~~k!lti;] Ill, ,I OOIll.~ i r!ii~l. ~f.(!ii· OOTrt;o~~~lili;r:l Lu~~md~ &.~Iils.,tiipi..!l[' ru.IS?JI ~.06S~n~,

.' iWl!!'I~ ~arui"_lLlII~J,\'k~, r"~, p, .. ~I!'!<t:lJ!, !ij~; I~fj::m il~,q>ruru '';~ 'Il:!i, !.,f~i"<:>-l·L~'_I:)(.,JS:n~,i$,,

_, f~WI;Ij .!\q',':li"l<i! K~ V~m~[:; .. ~~. iM~ r!'~l]wl)ru.Td,{,"'1 ~,U¥I.

"J.-.liJ<>l,.~ NlW."02 .... lU &p.,.<!,m~.r. M, r.h'!>r. 'f"I.()(.! ~'l ill,

• 'miM.l>:,ulimli'l:rn;l[Irh, [cmt~d:V3' ttg"~.~~i1i!4 :i"" .. ..:!I..jEtiio 6 <l1J;iJiJdIi" Ze· ItilF~' M'1~,1;(1\i: 564"Uo!.

iii, K"1llmi~.> .p!'XC{I: b.;.rl,i~.ul. [8",1· "'it::!!:~, (,,,~,,, ~r.de).!}~~m, ",.J~p!i. ~fI<lL1rukiJ'Jll'I:"'tltOOJI:!!I.~ il~~ii":. o;iSI';OOiJ K."'~, T'~UJ6't U-'IStS,

• K",j.;: • .",!!l, L~~ii~l::H 'IO~IilN!.,''eIlI· !I;~ i"clml"iI!1:<iLl ~,lapl.il';1'" ..,~~ 7_<1 . .,~,.t<:r.!!'" bHi7.l,," r"!~".l~.IQ, ~:O\!IJI KM.T,<.i!OOI ~&lS,

_, ~11lm~t k~ Ilt~3.'de!J::Ii, I~~ ij!':m" :I'U'Ol'JM I JilIO m:l, 'gz QC~L1!l, 15{l.'.lOOJl;M,Td,Pf)1 ~5'JiBS.

.' J.tl,!¢;li .,.~} "" tOOl) .,,;;; ~~~ pJiJ!l .goI'~~ .~.l~rj~,lj"m, ~"'mil, .. 't,h"~po

• ~~l. ]'d,OIi:H~$W5.

.K~.i:;aiS;ll'bili!'·L1m'!!f.lClll:; z:l,if,i(:ll:;l?.ll ~~!, TdAllfi1.H,SSg,_

.' Kuas 'I11'uft1ji~mH ~1. ",", P.~uj"..,> '"I~s. h'L, Qji~n~ ~'HhB"'~. "[~1.!Y>! ~/H241,

iI· K~ .. ~, iii. SenJi2ll!~ :s.IilIlC[ Zdi~· Ili~lm ~La!lII~~. EI" ~~ .• ~ ~ 7.OmiJ~il'[~ 11<1 11,02, .i I f~J1+!':t ~ ~'U!~~!~ z,oo ~,.z.. "~"". m, Td.{!l~~4J~HjI'.

.':I.~'~!k~i"~uiJI~U:[i) pi,ja<l!! ~ i.!il i ,~~,.;;lIgL ~ i"lSJi"lol"jIL ,.,;;'1'1111.. f"'~' ",Ii!'~'" ~~ j,:1;>~, !,,!:,"~m,< ~.OOO "'~' !l'!'''DIJIII:'. 'I'd, oc.2.SlJ.~'.

_ i'\b1uIILlml'liG.ltJ~ilili<:""r kl1l""II~,~ rgp.,,~,!\ i"l~~~ 1I1~~ Pt, p<:Il"<,lilll". 'rcl·G61~ljj.

, ~. M~~~~~~~Ll~ I~ HI ~~ 1l1~. ()!!,:,il!ti!J Fltl[.i· a, TeI.'~I!~~5 ~5 ~G~2~.

.' Mpf,,,,,lo, j1.!;>g..,r"","· "'"1,111~., "~. p<!' £1M III ~~D.['l:>.ri~i~ T.l, OOllil~ ~n9. nJ618,17'<;(,,(I.

!II' M!U<il:LT, "I. ,~t j',tr! m<!l. W,),:hjl;llil >It!i.L! 67 1lJil, vl9~!i~,L~%~~~~(_i;rifl, ~.::: ~i:~ ~ (l'!!!iI'nmmm. Tot'l, ClIH 2!;;!l 9511-.

",'~. ~~E!i:r!e. ~m:ii~' $I" ~~'n!;!: T~1. ~I:S~"';::.

.' }f,Ildi:lJlr·jCj "Tibm p.acifr.kH ~ 'li.:I"MI~::l,c!i,.I.I'Oill' ~1It1!jjfj ~S;j rol}'ll. 'i!·~.!;161~42;;; ...

• NOO§rn"j "l'ib:~ pa~i~i!;;"~i;c~l'~' rf!~"1 ~m~ &1. m~cii, 1.'.00 1UNI>11 il',L"iT.t\!.T:e'I.(iill ~d~S,

.''!'i~dt4l.rl~ "1~;~ r.gii'it<~, ~~, Ilio::!lII ss .Ina,.II;! ~ ~ ~;'l ~ii,rll;l 1.000 ~A-'IIml f.:IpnV, :Il'il.661 (172 gl:5.

ii' N';",3bri~i u~"'[. iW "'~, I!~ 1.".

Lru::~ml~pu!,~fibf.i~ifikj.[I~''''I'Ji'fi. dl'li3, Tcl.'O:lM.39.'19\l,

_, Noo>::lj'L;;:'. I!i(]~~~"i~> 35, ,1'11.

Itnlik!u"m !Ii>~",~,,,i!!c T<l'!I.OOil ~"H'n, II' N<'II~:rrP!:u> 1iI~"l'il1fdJili~, ~:;: ml. o!!i.I!J:>J6,e""'.'TeLQ6&CW2['II.

!II' N,Si"L ,iik.o;,.d ~t.I<>i!I 1.3:; ,~,~, ,," J,j1i'i..1.i J.OOO nil ~\Jl\I~l.lj"'il! ~ 8r~"'.p.,ui· dwm.i 1JI~(IoiR~CllJI ibzIo~l~ i O¥.im l',;idnI11rim ... "f0'l . .r61 hJ ~:;O,()6~ '1%.744.

.' Nrw(I, iI:~~, U)O[l m2 i11t~~ni~, mllkti'fl:o:ll~~ija. Raid:i di;, -1.'rno\'(1. T"UJ6-S~.~ l~ SUr.

'.' (J'I<1~'4\B~~"~'k~ br.5, 5, f'];1, l . iSjmn. T~I"I1iGI I~Q~~~,

~. l;'a:l", jti:l'I(~;=ol!.J,fl .,;;;~ H IL~l.

ITI;!P"'L'>ilf!Ii'.Td.OIi6$S~ 36il.

;I r1~!;;r.;]J bI;ru_~ ~~,~.., ;,(jj»~. cij~12I4HIOOK!\!.T .::l..lI'lH 19'!l1J1.

.~al~> i>liilll lP~bfil!ru !IUb""iS !

O:a~·'!I, I.<~':],i'+,!,d,\;, Ir<!<'~b",; .t"o.~ (,)!liIli!;a~4l ,'[I;::,dI.ijo;lll:~~,~~ ~('" lIUIllilHiU'. 'rd. ilI5-2: 'I>1ll9 i <l6J, H1 ~·I'l'.

'.!IroMiJi;j, n'llJ.!cru., .• ~ ~"iC~:~ t oo."!1\ieml ~[;.<[[;I~ JIl""", ~~~()"i'('M~' dl'i~c3.,!~.pl3.00:00.Snm.<!. 'i]:E:L(iI5~}2.' lll-

,,. ~ 1'~!511'i'·n"".J3it':Ll.!Ui i._z.;!a;j!:ill

0. [ds::t:irur,~~i'i!ll~lr,!p_Nlt<W11m1j I Jl:;I.f~:1iI"~"i~. ·~<d,(~J'In·I'!')( ..

'. ~r>mIi\f.Jm~ p'''ijJ_ti~~l!!~O~~L1j~rU '~ ~nlirl,l i~;~ l~"Q2,r.riA'l~i~>: .. p~ <lila. ~ ~@!J~mlp_f(i<l~!,r~,~,~'iiip..!ir,i5" ] f L~, 1\1. OO~QlJ(i ~!9.:~~3~ HI'}

• l'tilltliiu.'I1i iPlJJ.:!~i~m !O;~~ _'~ (Il;.uiJJk\~ll1. ".i& ~l'iiK'Jn.lj;,::. ~p~tt R:i!:. dll'!~!h 1 ;:~.l\-I.Qfl! ~! 700,

!I ~,~I~.i6;i" ,M.! tku~ IiUl lIH~I_~b.:1U pi"'. ~joI)IlIIlZ, 1.!d..1l~1[1 ~~~mO)<.:llhii~rilk iji 10) II!iL'~; 1~<J;i;L. ~Ili"l' n:O:!liOiillfl [I'll.:! Kll&; ~ ~~~Ii'>ji ,:<I.!i ~~,,&,,~ m, rnq, ~ ~~'f"fl1C"ll1l1ilt! Ll~!1;'('1JliI"_1J?;. 'kLJq.L<,;e L~31nll .l ~al1i~~' >iil , .i!;\ll'mu I[I~. Soli ~[]ll(i.rn.iNilili Itl, KuJ~ jLmpi':;!~~> pll<l;),-'LIm<! TBi.<W1"'~",.I:'fl"' !m~ElL 1',,1. OO~~4n~,~,

,., P'·lJo!!lIi<'l:ll I $("". m~ ~J.Il!lj~, P;a. 1,,"(,!.Ji:L"' .... ~.!ruj"' ~tiil<>Z\'I!lb. Td. U.~l.s:i!>;.tr;~.;;)6a .~;;S ¥";:',

" !"md9l,:m 4,:) .. ;,!"!~")H ~~li~ !.! 't>¢i:r,u ''rm(lO'(), 'FBm. 5a~\'aj];[J fI" n"ici:il' ~!""Gr"bJni';':i1ii~rr,~1~lil1Jmlri!;'; l,m'l:: l'~m'J(!""~ri:i~lI,-n.l,O!liI tii~0!!.5,

"'l:'rOOll,1~m "'6.~ ~~!l'lt ~ 10 rnZ, ~D ",c, ~I~p""'d"')<>li"".),. ",L IJ~, ilu"~:

Ilot~.dn.l'" ! mil~"~~ ~.~, T~t 1i)IIli,~ SJ ~ ~3j!:,

.' I',I):tdaj"~1 ,",':IILilr 'Till'Ll1!~, ~~ m2,l3 {lint '1",1.(16 j~~~?%i

.' 1'.,,,<i:1)"Nc '",r:"",rul'P''''''''";' .>t:i!l Bill m'J, Sani""'O"R"'lIL:ar, ~t>~. :!J,Il(D (lfO'l:r~. 'ird.O~~ 2] 7·15S, 006ij,'l!!l 701,

.' l'"il>Il~j;.,'" b_·l\"oO"tSo.!;."" ~["~ U$ !M,i~~~n~I~.I.1l\lJ;n,,~,~Il!.1 ~ill!rlllilil.~j'i~l ill uro;;d, 1H!lI:i GI"J.:I, Td. 6Jl!H6..:Il6, l'I~IJfl.~ C1:MtI~ (A~,,'", Mlltt

.' ['11I~o:mill\i~" ~tl.[l 5·1 rnk{)]Jaa~ r:.Iilljml BQ.l\">l :;:.~I, il<i:m Gra:Jl. Yd. Ml:~19L

.' r~~d1li~l] ;f"~l>(I!I1311 ~.~~I ij. Ii ril~.

I,"m. 1.',.1;001 ;::02.01,'9]

-'.l'rodair!111 firuLlI ~0k3.~9 Z ~bi~kui .. ~ .. ~ilhj",,~i" l<l"',~ ~..,.;;~ ~"J ~i\l'1't, ~~ 'l~ i dil~~"'~:te""j!~. 'j\:i.~Sl]&.00If.I,~ :II ~·9!lJ"SU1lgadii.c~~!'iu~,

!II'I'i'N'"i"1l1 ,Iii r1.daf,c.fi!, PloJll ro ill 2 R1J

~ !io!lo., 'Ldzy[iT~ iiN>!gC1.",,!,,,,

UidmMI]~;U-. T<::~,l1n 4'j'~·roa

.'I'J'r!d9j!l~1 m,!.iI jj~ni= ~1a.H6'? 1112.

Gr~ 1i:;ils~rir",I~'Ll~ l, . .,.,l'Iti~. oS"f,i"".~, '~"'L,O~.lii~(Ifi.l

• ~'rnd.a:i..:l11l 1;;11~, ~ ~l"ill~, !!Ii ~O~8' I,om, ~ ; .~iI~l;!l" 'LII!aa, '''''' IW,\II' i ~;,,_1j'l,l!i,,"L.Y"_B~~!h;f.L~[ak. 'rcl.M':~ j,~.~ 31),

.'L"r,iklaio!lll ~~1ifI1 ~ ~~~IQrn ~ !!la..

,il2ruu~ • miilll':' _ ~"""I~'ll'i!:" :!l:w;

G".y]-Mcl.n::o;~'· :r .... \;\6 1 ~4~~.

.'I!liI'd~i011l fo,'OO.I~ ""!<it"'. u~",jju 1$,i8" lIui9) 'j,,',,"Jc:i, ,l",d(! :8'bmiIQl1iru, Td. ~~I~O~.

.' !"L'I,ibjo:'ll' !;:ttru, P'l;jjo:~no!i;,:, "Ii\r!!.l Il'l't~.rll¥Ji~,g.l~, C!O ml'r~]al;'I, :il""iliZU"at. Totl.m3,6)'5·19:il.

.'I':rDiiaprul t .. ",liliClan SJ:lI:lil.t¥p!k5I, ,.loieb~ In "".ll'i.~I'U ~~. n".r~k .• > I'~ tJoJ~!l '""~ @ K M gf>!) It!'z. T,~1. (IQ[ ~H I ~ ]ll)"iJX.:~ 14!.1 ~~.9,

ii' l·ror:I.k~ll'!I!""iJ!i:I~r 8!); ILll. UL {OojLLi"[II)<!~ "!:1il,i~l, t so .. ilIOK;!i!. T"L{lI!; 2'~!i~5'fI.

ii, IJ~"I[IL'.....r!Yo'~ l:m,cl! till ..! .... "~'1I~", 1Ji\'l;j~f'ru, ~V'lIl!i~EklrC"i, S$.~KM, ·r.,I_IIl5D S21. Ui'_

1'l?rOOll;!~ ]]1;1','11 hJi:lllJ. S!Jlnj~,".I, lla~~li':,B.i,lJii;c~~\m. ~~~ im,i ~fi:sl!l"'" [:;iiI s;~'i!!i,kl iSilP.iL j.~r13. ~s~ajj, uJill.7.. Olm.,,,,,,.pw\''''''''' .lJ!.l!)Il mi, 'L~r~rktl1.l ;li,j""Il..Vl~llmro 1)1, ","" L1~JIji~~j]6Usrul(]j, Td,002 :Hi ~B.

!IIi l'~dJj,,", 1?n:e.1 .. LIJoOO 3ml, "l'.~. liir.:GJ<kIf~, !J!Cr3h o.io) Ji)!m.~<; :ri''1lt1;g· 1~8.zll.l!Tlldltii6 T~I.(lo5,lll06.ji2A.

.' ~·b:lilliLjC.,m j>la;:: ua 0!:m!1\g<1.!1b>J'" pdm"-'i'oi (!)<;:Ii""t; !::till II, Nfi""llj. 'T.il.(],1fJ(\C~-·Il:S.

.'.l':rn;;dijiOlLn'plooTJ'a\'[I~I:;l<~116~l1llir ~() m~ '''!;ft;,t~Jtt;" II), !1~""~m,l.ill! ~~'LI!!. r',*,OO,17<1~'11!;:>.

.·rroo~WIiIlP]~td)f~~U11.~W IlIIu:;:;

00,011. ~''''G .. ,.1! gF"'L~~i". TEL 0011 i4!HI4.1',

"lIr' .. !hj~m :PIlru!;1'j, pmsmr&'.i'.m2. m.:l. 9idwuLU.r· :Iroi'IcSrnAt~~. @m:!)1'iIr, ~ gp!(h!).;<.;l~I1;anlPcrl".TtI.Ojw:m ~~.

.' r""'~~i"ll] I"'1"'nJi~~ !<"ru .~'i! l>.IJ~l<JiI!] i i!Wlro.LlIILi~, pi!'[ir~r~il!l:lld!, 'Th'I.Ot1<:L 3'S.! !'!]D.]'I.oomri~i~'~,1i

II ~3~tdhiiti;!~ 'pnvL,I1.i~I~~~L!I!]Il~jl!.l.lI :BL!i.!".J f'<Jwi:y_ i Ul.,(jJ~~.El~, [[,,,l, ~ I iii SJz,Q'W'.s~]~,

I ~I P'I~_i!lI~r,_11 ~Mim.~b.m:'~~I~'P~~.~ .. ~ 1,,1l!;L 12;:8 '0, ",k"':IIII"" ,_~ ~,_, .~h~.,.

T. ~.06l:ilNI559'.

1I'P'fIJIr:l~i"IiIl~lI.111 ~iJ m~, ... 1:. IiJi'T<lf, ir~Ul6~.i':Ml)I)t

1'!'!'1;),bill1ll' ~l.lli' fi! rn1" .il:" POOJil' ll·f~;:,4, S~~lIii"ll~ri!.ii1): 5, T.,i, O~ Z25 ~j'l.

!II' Pn'~i'('l~ ~!;i,ii 10 I~~t ~ ~.! ; Ed ~(I IIIi'l VI:II' iI. Pnl]", ,o\·flUlll. 1".,).[161 S L.'i ~E.

• ' i"1'f1il.i<1!I1 i.Uill 70 m2 II

N'e(~d"IiI'·:J.; lr;ini~1:!! lllioJt2! IIt'J[1II'!'.Jli:li~~ mu~'''''''l''!:'.!~ J .430 KM r'" ~\ .. ;idrn· llll.1\d.()JMS@52200.

• 'l:'rodI~j"'J" ~t"jj M;WIlIlJ 1D~L!'llC<!o lr<)<]l,,,,;i&,,"o ~O "1l:':.:pn'i~"'.I, 'I'll.!)li(I HiR-a T<'U6I,~ I], 50,.

rIII'''roo~l"rn ~Llrnll, "~~nd~1!t, I,~% Im~l.l, ~,6 du~~rn', 1tJ«1'r:".L ~ .. .t S""",lll' ~,TfUl6ll~!l()M,

1I'l'rru~jmllrllS(il1[nl 'itll] @ rn~, ~ OL1i!1tru,u1;.&~~i~a. T.;:>LOOl ~'1~U8.

~~~ U.L.P~IJ!' ~ •• ~,; ·~",,~.tirll"~~l!,I,

'I '~~r~i~':;'r-~a~m j~1. ~!r,~kiJJ: '11 ~'~.:l""II,.!;iI!l\I m~··jjlll,g~,i .... , ~~ '''Ii~igm'';!11 ~~~';!]!l!I1'm,!M'!I.~t~" 1], PJilt "'~~i""'''·&fj),l~":f. UJi; L:1. II;hl.]. L'f"~CIJ, !!, N~I,'1i ~'~11~'t! ,~, ~Il!:!lnJll;.pnel. f'~~~ IJSru-~ik""l, Td, "MM')~q9.

.'R~i~a LlI..[lr<1.:1;"jt:';rnkl~",I!I,,~rj '.t~~. ,,!;" . ..1,,!' \'~~I;:'. '['"I.OB 4>4"I;i!I8; (il\jrl:'i.~Qg~

., S,.:;~j;.lIbti;, f,l~jl n ~~2,"!,1f~1~1~' 74JrL T~J.{I6~OOO~59,

. ". S.!",!, I ~J)'m!i"l S.l:'I[p"';':iI.l~ L'T.hllla.:l. Tii:1. OO~4(].il M4.

II' S~lI!Jl {llb~,fi(,"r J'lI""i. ~pr~I. d'fL~" f,~'! :ro n,:!.. 'Ii01'l'~, i><'d,,.~,. '1oel. 0$5. sril3a~,

II' S:~II tm llir"<:miii .~. 1112,. n~ 1-'!,

~~~~J_~~~t:tl'P" ["ie!! Boo

.' :->r..l'>t ii:!L{-.1 ~i.~~j" IN!>~,~i!irt tl\ll IiiI~S'l c>klUtllillL'lIJli".lImdJli Jl'~l:'ii'Ll'd, 2:Q:2-I.il?,(!il;, J90 ~.·4J.

.. 5!t"t~G~ d.;,.,'~,'!",,,~",t<~,~lQ Ln2: ~lffil~i i~t:I, <11, .HruruJi'~ n ~.2,OOU l:;U:~..1. P.il~iI'j ~"t3ilL 1'.1. (]il 54] S:.5~.

I' Slll[J. ll<:>i,~!~b 1i)'!J, ~.,~~ .1'i!1"1'" l~ffi~Hj,lT!)m c:"J ill:! m:! ~ .. ~':iI~~"" j2iiI8il, ~~",p~.ftll~~ ~ 1:I:Il!'I\:illg.UI;;!? ~~ J!I'!'I'" l~~ ~1e. 5~ r:Q1'~~TJi:ITlg!l1l~ ik~)JT1l,lu~1 ili~ 1Il<:1d~~, v'h~JDik It I "·,d.OO:H3j608.

•• $UI(M I fiIi!O rni,<:i!.m. LOi!OO 1{.'Pt. ~LL'.'''_''''''''; l't,.k~i!i&:i, Ar''';~'>'i,~i, LK V"'~~ 'il\,JiOO~ ~,]~O,

• ' 1'J.I'i:1.n, l;.'!Jo.'li, :il~i' III.. IIIlI ;!J~~a,1 ~ 3:.6i l Elt~."'~Ml6llre,~rez:t'i~.Q(i!i KMr, Tcl.f)612'¥J 1!7.

l'lrui~'I1&. mu il>ll l~"i;.rinj~ J.. TL'S salilljc~c OJjru~i~c,. 92 m2, 'b!1'Z I!l~~"i!. ],d.ool BillS!!.

I'TT"'-"~_] 1~.~iU, ]6~p~AI~Elillmli'> "'~~ ~b1ia!l,i~,9,;:.!;1!!!!1 i'..~.hi'llm Td· 06.1 5l!:l H6.

• ' . (I )',,,,lnr'PlhniL !!C",'@:~dl'i~, ~~""lo:li\'ll~.lt1il:.~~i!1" !I~ ;"T. "i',~~, fi&:! 2:nSH,

" U Nbl'f!!f, !),jr-Ji~~'t'l !w.l b;;~da f!ri"-!~I., l""d",';III ILV("",b:,~, ~!~}' ® 1iDl. i:'d.~ 8UZ c;(;,n(li)t4n·6r.I.

.' U V~~fi !Im~ II tJ!,1 i·]j.1' P .~~. 3 II~.' ,<!I ~""'~ •. ~ S~;.,~'t,ItI''''''::Ll.Ft",j, ~6'5 !iIll ~ I7rni!i~l'\m ~It:i ;1jI1~1,l ~,}~ 1iI'I1~~ 1'_,

Illl, fo:'l.OOH:S~51'l!,

!II' !!~ji\i'illi k~i!;; 10:00 ~~iDl;" DtJ.bITI:I§L!'i1(;,~,4D.l,I·m!:~L~.J iI:~t".ib,.arCI'J~L (lO,I,MMKM. 'r .. too}, ~!S'Wl~.

.' V~Ile!t,jlIl;'ill'iI>LIIL Wi! ~im cll:!i.t~i· ",?, ~~J~~i!." i:. !!lr:l~~Jililli"i, ~~<:iI2~ 11 U'lmm as ~m ,,.3 ~1<1;!.lIkr!JI'.}. Td. 00 I Z(;!l}'9ij',

.~Vj"",I;)~, mmtJi~ [>:rii~ Im~.llw~ ~rrI~~ ;;;.~ih.d~ WO ~ull !'i~.,;;;a!t.l~.[JI , .... ~iU!.':"'~ ~ '112., '~bl""" ¢ol"i,;); .i.(i(IQ KN1m:l;. Td, (loB 64.J}{!IS4, OO~ 153Bll

- 'i,litc>t.P'.~~~ .. ~~,p~i('IJl'll·~ it~" ~ifLlIJll:~ ~[Jh.z:; I_ sll~l!'r..; u.~~k E''-IfIO~Ui. "- ... 1- ie~", 1 :li'!i)<Ig,1{,>\!1i, TeL9c~1(1j1.~,!6.~j ~5,~.

• y~~. ~Im!lll! iitdJl=~J1 ~!.!III ~~ljl 1;'\1. 36m1· S4,~ K~~. '1'.;1 !)(>~'\i'9~:iJ..

.. YL1f1'lliia,pro&,iCIIlllX'5lO<];l'Ii llliIS' 1ItI. $~ [fIL, \'11~1I;~I"ln !/~ .1Id. QIl;t J'I~ I~~.

- V~q, l'J. fun&! ~,47, ~1C 78L'11lllf, lSjl(ilI. P.J'i'1il*.rn :S.!:l11 Mi Il\~~

T.H!5~ TOOJ'W: .

.\,I~lIp'~;~.lI:l~:m,ilU· ~uo~i~L~, 11:3021; '.!;l[~Y<l. 1.<:= C""M, IIllD~l1£t pro!5r<:Jli~> r~uJao Ki"i, 'rd. 4y,.;I~1.

., VrutrlLik· tllR ~a ttl ~1d\J'"i<'lll1 t1Ji. 1h<il~d\'1""W~r.l'fc,]rD,T"L!I~H UU~,<i.

I. '''lnJl~l!i.~ IiI. N'~~L:~hLl";:!., p_<J:1i1~i.I~m t\'l;;;ir.T"I.(l~Ji'fi';..!;,I!j!~(lo.'I~ ~ 1"O&S.

- Zem!tii~l""fl<ll~l"~~, ~ \'i~~!1"'" ru,;l, IOOm2pwihiroi. ra!>:oc~Qlji aaIl<jm,jbiLTd.06~ 1.:I·I()..~!)

----- - -------- ----

P101trainja

"P,?I.r~~IJI} ~,tl.;. m"'lI~ili, ~~iIl1D'l":b, .,...."u~, , "."'I~""b h '~"'''I.~ Il'l~l1cija~ 'fen.OOI 031 ~~,

• i>LTIIOOJ rilm.::lla~ IJIo;I"Ei~'l<lj (IN'i!) i1l2 11 ~a~~ 2<1 i:rnil~a.lJi"'[J"- ii!Ll2ll jl£. n."!L(AS~'f(I~·H~'p.. 'f~. 061521 '~90,

• K:iIl~l.\i,~rn nmmj;l.I t;Ln~f:lii~\1 H &l;. itIlj,,"!U, 'J:"~LOOJ, o3.~. :!~Q.

.. ~I( L1ipi.!lfcl~~lll!iljJ~15(hn?'~ilI:l:i"EI~d~( V.,j~Ii~~~., n!i,'1'iCli",,, iL1!!l\\Iliula. T;:'I (I6.1l~), elM,

• Ag.,ile:if~'j:jill![rl>:i~j " .. """,,1. L! ~J:lnltll ~ i;l(n'i.l~Hli i~<I!'~': i p"Jdllii~i 'fd, (lQ1 9!B,~9,

iii :SLr"J.11I::l~ 11ll'!11 ~[:!I(~ ll~tnli~Wll lI.1 ~h'''~i.'I1d!r.il. T.tOO21!i~! 6~2.

_ H.[~,,, PA\r<ii;m'''lL1Lffi'i )!J! :Pr<l~:Ii' 1~.L~mj.:tlllii. ~ i2!l~miji'l'am~iIJI.K3ml)· Illi ,,",r"J."~"~ 'l~\~""'l'~~llL1.~>I'ii'.i;L!, :trej,.OM ~154:5"~.

~ ~1iii,~;rt'1::L_'iI ~aLlI:I,1~v~r!nk:L!I iI!':::II!"~;~i Ali,k~~\1 U lilll'ililGru, 'f,;1.ool:S i 19M!.

.. Mi.i)lhllll~"! i" C·ji,;Ql, miiiCui-l!"'" .IJS,,~J:ta:I~ 5i1_.:!!U 47 :1n2!ib.rn ;rlf~llrLi..Z i.i:1.l:.~

rntdlJ. 'td,002 :>2!Hg~. .

., .~jll'l~~!J., d",rup.X;l1iblm,1 1I(U'31, !WiItl'il111tl', za ~Li~u ~!k~ ngl~'L'Il;:l. i~ ~ <h.'~"'r, b'~u ~ ~i IL.1i~1. 001 76~4~4,

.. Dofj:rl~i~. 110, f;~L .Sa.i'll'a......, k:;;,iiliroo ..

KlJ:1I d.~~Jb..:lill .~IiJ]I~~ I.\~. ~r-_'-I m~ti[mli:JlrJII ;';i;i~I'~~>8l>l"'.J.! U. ... 3f.ili • oo{lf',r;'I~~ iitprodaiallll .... d,OOlll!H ]9,

• Ill'''!o:~ ).2 !11~" ~[il;!I 5i! b!,[O;it'i! ~L[. i~l1ia!!i,p"'''~!!I!!! "<l. ~.~"j, ,J" 3:.(1 ",z LC:;:;~!.'I)r,Td,OO'~ :I~~"H.

• Ho:ao~"i'ii, ~i,i~mIJ.'l!i·1lJ",.!.r,;m $r.n ~ 11l~ (~~.~'''.",) ~it\:. ];;i,lIjl;!il' !a:lll~j~~ ~m~~~ ~I!I .. ,~r.i~:.nlpe~ 2!J ~1!IJ..uin ~ II ~"'Jjl:illi1t"il' .It I 'rcl. 001 :ilui'8<G~.

• .~~i!' Vi,la, Gt'.J>iI!tbol&~, ",b· i~llj311i i(l<'J;n~~J.1.I >'1' iml i!ol j.;.;j'[lr-li· p!'sOOan ~,n 11li2, 11a .i~t<iij h1i ';!il:~.!~ I~Lrod;L T .. l C!I>~.6:l'l,6S<l.

.. r~,,.,.,,~~ ~ d'lWP."O<)M", n~ So:· II<lj T.'r:~ilil,.~ 1[I~i~ i MJ;1;.:~'1.'n[ru, 'f'~I, OO!IHI157,

Prodaia t .!. •. ra..zno

• V:EUKJi, AKCUil~1! Ii tm .. .bjj ~.~ bllh~I'.! (iJep.i'r.I! ~ ~S '1(11, 6,1;, .... i j L1I<:~l'i",- '~"li (I: .. ml<:~i) B':~liIo'\'.il:i. ~.YI KM. ~ K:r.e!!a) d"'E'l.ti SO KM. l!:)1Ikt,l'ii, bribd. l~p[jtlJ!k.I i61i (llIll~, 'ire-]. Orl.! .~'i1 ~,S6,l!IiM 78.5, 5,15, iO'll'iil· ~N!ll:

• "l?;}\:,'!l"l?iOil)AJA f)(! ;J(l, 'I .• 'Eli(j~,"'" .&v.! ltmd., . .:ijL'1l""""}. I'Jso!lj l\...,~~ ,tol~.M. tr~LiJj~",~ via O~ItaJ 1.::.u lCM .. ,1.'>n!ooz I;~" ",1"':'1) .. 1'<:1. 06] 6,0 i1t>~ •

· ~7~7·INdi!:

,,. IDiO.o, ~Ii'OS1':IDol"O". B-1L~'a dr>!i: 'If'1*1I11l1l m r1~U. I ,l!~' :>~ KM ~,ll~"~'!1'''~ V~I.~ n4 ..... ~1 ii'd, 001 Sl9 ~,I, ~9j}$·~N~;!l

• ~~;rjis ml~vitl ~ip:]l.Ir~ill dl'O;r:l ~bi!'1U 5S KM. NuclJi:wo i 6H '"Ilil~ L'I~~lI,DI' [1:Jjp~w~fl!iii'll" ~ii:.:- 1:1 3 III 3· I~~ru:~gd~ ~ i~ .~~ i Hli fdHII, '1r;l, rl:lijiJ 9ilI!IOO'I.

:!!)(i'j··NdZ

.1.'Hi.lj~b pn1 jb~..ljtu~rak lIf''''iiiiru6, 'W5'LII!Jill~I~~l" i()lri~in~J cti(i~"1:f'."~,{~ 1:SO KM,Il1"""" ii<illris1iip_ T<;l!.1l6~ 1.9\1 44.l,o.l~,~ll· 7~3,

.i>.If1iOi:iaj~rn I'~ ~t~lIw~ 11II~LQtLli!I, 'illrtJ,ij;llll, ~ ~Sl""r:i!",!b~"'<,- 'rd. iIji!i I

'mUg. .

t!' I'rc>d1iiOt;ll'1f.i.:ml(HL!''''ii.'; !l'I ... ~~i~.: .. .II ltrli::IJ'fI;!M,:I1Ht"3oc.Td.'!lt61 :l21~1J5.

.. P ••• ,h[""Ol, vi"'l,i~ "'Lr~.",p;rlo", r,:utl!c., ~~>M.. 1il'l:', lj(i~~CfLi~ m ~"m', guUliitt rs:Liro.~ lu~k'li, droit'· .;Ii1\'J' .d'.'I.L, T"LI)).L 92~~1.

., ~'~t.:co: .. ;,!!,,~..irn.4~'~i1k~j~(;1j~-i, ~I!.

p1'"'~Y!l~~ !Il'!!d'rn~'. 90~ em I bjlJ~·1 KM.T"!.OO~G44-2lJ~,'(l.i>1¢lg ~llt

'" fj~i<*!!;' !'I'l:li~~o§!<\Jo~~ bel;:; mi~' ~lll!nllhpa~slil:'.1f tL(II!i.~ .hl @iii.

.. 'LlII~i.t l!lIiio::a .. Gre~". 1",1.:>. ". "gri.""'L"i~~ p.'""~il]l" 'f.,~. (j{;.l: ~O

B,j, .

.Zi~.~i ~!~L<:.ZlJ'~lI Jml.llll~d ~"'lsii!u. j'~l.Qlii!.1Ofj,.M5,

.. rl;)~ju;~ I;;~", Bt1~ 131,m,1mll ~ ~ ... ~. l~i~I!:r.!1!31 1'Illirkit: "'Pf:l[f", '[Oil. U.5:'i lGil.:~2;!i.

.1'·rn~l.li!l ~1;:,itlb;r~ct:J,~ il'l,rne'!J!!~!!i.e b ~i{>,lmli;l:'ra,;!~i~. T~I,OO~ ]4~ sss,

,. N""~forlgJi)JilIlIliC·~.iiCJM\c za.ind.lls" 'l.T~pt~ _~~'F"i.I..i:e 14U~'n~jI 'pn~1'I::tI! 1:M1. T!;iL OOZ~l66'J1 ,

-Ii\.l,lli;, ~ fo~kic'. I~icl!ti ·ow, b(l,illli~l::'.M I ~JtCii"_ Tel. 6~I!,S2tL

"ll',"!!~I!I,~n~ m~~~", 1!;,1)I;IO ",",)1. 'Tod Uf,~! 2l,~~J,

'II! i!:asl"ilmmiirami, .oc.rvl~ l>ic.iI:;]:1 nudi i~r~i;I" ~nr,d,~" ":[\'ill.illi;I, ~"'I.i<:i!d,," r~!.lnSfi,,~·!lI.}III>!Q~~~I,);li~,

.. MtNg~"":B ni('ffi:ID1I::~r~2:I. vnne, kl~> .'l'i.r,iIL~~, JliC]iIlIl~iru;. rd, iI!'iii Q:H$3l

ill $!,!;:" MiJ>!.' !~~Io",f4, "Ii~ fl(t<lS(l ro'I.s'lJill1l.~llLE1In~,",.1·d,;:2:4:.m;'I.

.R"I~~Ilt_ l'Ia J~l<IIIjm;Dr;" ~.:9. br. ~:.~5, 5iOKM.1!' "1.6!lU .!242<1I!4 .

.. S:i:IIlIlli<:, lIaJzib~: 'itiillliclii''''irIn. Toil.OOB85 Q~4 -

"1:Co1f~1iIet ili;;!ruie-bli'j • !~3I'ii.lI:~ !~~ • w'il!lj""l>n~!!'1!,"'l00.00·~ t!ji.lS~i.

,. . [)!,;m!lC:l ~1I~di;l ~joilll'i.i'ltIJ :I'~l"l:' liili~ l:lj~ 3u blll'l. '9 :KM ~,1~ i l:ij llrM ·"S· kl:.,., .. ~,~.,'Wl ~<1. p~Jfij.o:,:; <l\J:t.Ji\\a = ~ KM. ~P~~!lt ;,h:l,uv"" Td,061 U81.84",OOl] 3~,55].

• l';~i~;IkJ,~M.k·~b:: .. ,Il~~~i. U 'rill." ,IIID I).)j~<i!ll, O;;:l1illl'l;!!it~ ... "(,,,,I. (1<,,1 iOO6i14:5,

• 1JoIii1~ o:JO:I"mU'lIttl'HJ.okU!~ (1ri.g~'iiLI,j"'.ffi~"~TL<'m"Jl!jli li<;'f:I'lijil:..,)! ijM:ISlIUS~L~ ""'Liblill! ~ ;~I'l'~~_ 'il"-!L, 03J '15,1:.-1:118 .

.. N;~'U i["'i"il~~I!rr,pi"L!IzgD,'411~ il~;iI,.· liCL!I .. T,il'l.'~6<I':l6oliiii.

,. ~~\,"qljlJ'i~ ~"",,bi:l ;·"ll'[!,ci'll[..

IJl;'IL~~I~l1iltillJ "f~iIJI ,will Il'mdd~ Ii tI!~ mmzi ia, Tcl. Td, IJ!1.I :l,U n",4.

,. T.v" lOO I!mll"ciI. P" !!I,~Ci' !{M, ...

JH;1~I!I'(mu '7id,Q;U~5HII:j,

'. G~~l'ooa i o(jCbu<'lL! ~"Vllr."'i, m!!· ru):Td. iJIi.1 :l.'~Hjl1.

• ~';~''I;f<''i.ij~lil' r¢r,l <;N!1iWl> ~1J"3[1 ~ ~~~ m~~i~~1 td, 'Sz..!';5&5. [161. 71!!o'') s.9l,S~~~~,

,. V11~ pl<I"".l,.'1l1 ~"i!n'i"'L"i I b'~u !<:'h~i~u I """llm1!',ll ""'Im, ·L..,l. )~IjS~;i@(;1 7I1JSi9~"S=iil!l'"

~ Es;:iJ:i~ :!)"t~I!,g.:~~;1U., U w;;:jba., 15tI~J\i:f"'U~! ')l!M t?(),

.. S"i~ji~,,~j:~j.;r,;;!j1'l'!:~!~~,i~r.r!· I1jffiE:l![illi'iimmlll lllXlll()[L! ~ez bln· I!>::ib~~~~, .~ 1lf"", .. ~) iB:~VI" 1'J~-;;l1lliw~1 ,j ... p,,~ 'b'd.I,I1S".5Q<1~l5.

,. Z&;,O'C ~ i~h ~'" uL:lH....sniCl· mo. r1tl. oM 4~!l9M,

• Ham:iQc;h'i'l'iil[. ~H".~,i,k"dij)G.

L.I~~ i'.l~~dJl. ilJ, ~ .. .'I"li!;,,qi_,,,~ ,oti.i&ii KM/1D1. Tilt,Ol~ 22:S·JU, 061 ~:j,!;'~1.8.

.1)'00~i!'~~Eii"~ ~I.:lcl ~~"c""[j,,i 2l.iI", i~Rilo.ii;u:l,i;i: !i.Lij31lSi;1!' Llll'ili~1:'. $~n~ 7· UOdW.i, T~I, tl:i.1 ~.oo~"i. '

.. Nf>'!I!I"itj)[{Io'!lu'~11Iil:llitll~2:00KM.i f~)j{~ ""'l'<'<liJ!~IJi'dI.~"1 !.(;I:):i':M 1',,1, MZ47<1&'5i'.

.. !P~l;;(!lI. 1'()611dlJ.: ,= 6oeLV'" pi1~~i~. I i'~llicl"" I """",il!!i, ~!a,\", ~"~li'''i'('''''I'o., gj.l,l"!,bi~iY. h'!!"e.n·fI;1,1 ,:-;~l)!l~"IiU.

• .\ilIib~I~~"'~j~i~,l:i'!!rnaI!IlI\Jij b>.1!II.

T"t'!')CU;'.>l52·01 ii

,. Tniii~d. (I'lm~j;"'~J i~!!!o],.",j..",. i w.o !i~ C~rl.:ol.~~ P0 d,,:;.;J"""'" i~L (~M VI;!

S'!i6. .

,. Pf{!<'l!:ilit~~j lliIlLl~i~ cr;i~,"~~JI'I!tr '<J",;p'""',,I!j,w,:l"d, il6l ~~ S{Ii,

.L"R~i~11I u3rn.i"':l.~j ",d", iti.tJJQ I YrJ~p!lI"f!Ii1m,T<iI.(!6'1.1!r>~~ill.

"l'o,ro,d~i~m ~kdni'lli. TH <100 I.. r .. ,L 0011]5Q1~,

, "L~rt!'I'[)~III:H,Q!), lIIal"oor1~tl:ll" 1'"6JlI>~~6I}S~~.

.-1"'",,,., C'I·"~!:>I'i"n ... ~ 1(1() 'r M. '1.",,1. 001 ~ln70,

.. Pclcllt ~ ·MlI':!'S.l~ ~;11 <I'otti~iJl:i il ji<)i!lli:!L~wt", ~ 'I:e'. Td. IJ.B 601.o!1·;l3~ .0!i~.~7lJ'~~ 7,

"1~i=:I{ll)lM'I!i!'~~MD(jrn1~' n"l:!Zll El",lidLOlID:r;lJ;JljIJj~ ;fu:Io~31r.;!I i roM mr~j/~. T .. 1_~1 ,H).Sl)~ ..

• Kl!liIl.;p1~t UIt.r,t!~I!iLl! ~1.&l~~jC!.!r[iJ~I, ~.'I!!~i~~NI>~Ilif'lIIZ<i wril~Ltd ~ri,j'1~1ii. Td,OO I 91 L 1:H.

.. fu] Z::! ~l1h~"" "'Z g:J:i;1"~ilri~ 1"~L 00:1 ~:'I4I1JG.

.. :[(=lrz.a~c .... "<:l,iu3~ii<: I.JHd(!'.., (;~Ifiil. TetQll.l )';1 U(lS.

,. y~ "!t,,,i,,,,' I~O.I(o(j :R.M, .. ~P,",I"*:

Urul~11I1 I~!!W K,\,!, 11I1iid:;:fI W-iISfl, I),p<b~'?~ b~~'hl.'CM. Tel. $l~;.tL

.. ~b~i;!!i~ lin h~I!1.. ~J~i~·. ~ I blllI.soIllIoN.rlm, Td.rCIft.:l165 500,

• IJi!iI~s[r • ..,il:!Iitle, ~~. ~~L[i1 -]IJ:ki~ iLM'.'J"JW!i!lillE, .. T;;'1.1I¥>1 724 ~',O~' •

,.. Mn~ ";I'ji~~, 1:JI,,,,~ijm. i1l1tld!ii·"m.

Td,O!>~ ]'?:'iW~, -

,. ~~.,..il\Ii"':n h."Ii1~,i:k:ii L'.'''',lli.l:Itti G'I."~~i',~! loft) !Q:>Iiwa, ~1l.~~1q'4, To'i, or;:1 i7'~(ml,

~~~lm~1 L:TI:il ~.~~, L 'f~l.Ml L 7S t,}7R

r. Orii"'ll M,,,.,H~r.!" It;i,,~;ri(,, j~,l ... 1I~1lI, pI)"·~Him.,'iL)'l O{;! .:11;'1'" I.

• .I>.~~n: 1::tO:\: Ue:O, l~d 00" cl:rro, ~"!'iII,W!"'~t, ~!~Oi'" pfrl'r..I,it!'i~ r",L ~lil45~"'JW.

'. Sl"1lIi izj~i~ ~oo.c, Qflmr ~b,.m" ~!il!L;;W.oti, l{Iorn(l(l~, iIll :!I ~11.e~ ~·k ... m ~;,,!~\·ii., dr~~:i! ~, d~g.:llj.'fiJiJ; ~ ~~_.clAfk eiJl:m·. Td.Q~l,i95.(lzO(i$,06UI~J~.

_ • ~Mi :llIlc':<tr.llj;t 150 ili:M.:r:i2iil~ ~OO ~~e~. ~p!nJ:~I.~OO'~:M,I:lp=ll' ~b:n{>:>lJK.Io\. r~I.UI(l, 561 In.

,_ r:~~. :ij"llh msai ZIlI!lI721i.'a~·, 'T~L O1>.l8 ~44,)1,

.. $1;!.I,.tL1~'ki~ _ ~ir:iEv~~ p"l~ic.ii1. ·l'~I.~H(IIH(I).,

~ "'1:!'l;:Im~i~!J~.1 ~~. i;]~. Toil. OC,J 7llIlI!iI:Ij).

'II Sil(j,'!~"1 {~'ur;i~uill'!~W 1.>"1", T~!.~;!

100.w:S, '

,_ TLlmlllJlQilIta~. kIIpllil.:: A~Ecc, !lID' ~~I(ltw. Td.~'5 4liSO~~.

I.l~~~'" <n;""'"~ .u~.li~,l, r~'~i~';h"· ~iCd~ i ~l;d,!}-lIl1l1'!!:r~ ~ OOloo 'N'~' .". t>.11~,'''", ji'l~ .... toli'L'I~ 'ird,o(.~ 1W ~,!II3$~~.'i!IiiS.

," Sl<>li~~ i"~ b",!p""" ~<JTP.~ h"~ O!lII:lllibl!I!..".JfS~ i'!l3iJ<ll'<ifl~~;;;~~'!",iI j,:d~!t, pcl ~ p"m .. "",,~ !i ''''1'1; 'if:.::!. ()6~ • .I!~4, OH$:~$'W>f),

' .. t>al~~Il~li1~[fibl!J ~il~, Il'~ ~C~I, bi!llri~, b(l:o~~,.'XItIK:~t.T"l. f:JE,~~7{1'&86.

VSI POs.ao:

.' l"flu";lm~ :::1.l~ .. rll'IIJ:,llI.I.~ltojclrnl 13.11.1. ~~ <£.!J. 'ti!l. WU ,2.1<)..i5&. ~!'jlJ.IN@

!!, X,:liS,q, U:U. CAI1'~" tkl~.". c"> Ir4i ~"""""_"f~ iH#."'>l~~ ;>;iI . 1':-«1 i. ~~I.r. 11l:r"rlitj" ij6(i.,1 ~ 'll'n,

~ ....... [, ;2" UO b. ~ns, iru

II' P,li:Imtbim ii!"1 kCJUOOaI'lI, mlll ~U)~:i)QN". 1\;). ~I ~ 3;1,~, .:l}oIIS·Ut

.' (",n:" "J"~~ibj"Aoi". 1l.M:".o:;p~ 1)[>[FdI.:i1l C1dijli;.l~ ~MI,OO,:,;r ~~, ['!I~. ~,t'iI Js&U!lI._!L Kwm:l:I lCldQiiil~ il3'lf1i4"4~7. 575~·:I:H

!II :tJ;n[r:i!bl1l~IJ:[": .. DLhJ~L:JJ '2<1. ['w n L"!!}I· f!:'.l~,';"_rr'!i '"\i'r:l"NIIU,A WAY'" • i:l'ilb~t. 'H_,..,.. "r.,!. otil ~$.U 91,!1!1.

5'7.Grl·hl

.'Il!rl~~ MH'~iia ~ 15~U~' r~'om, Z .. ni :lJI!i!ihi~ U1 II, l'd, ~" ~(1) S1i:iL ~99!l:-INill:

,jl'\;>!ro::bal1 i~~~~l[l] il;lIi;~Il''I'I'!Iil\l.~:tJi' "."L"'Ill.T"U.Cili,! '\5;l:'5~S,.

r!l!MD'(i~! F[ • .I.'fu'l 11i.!P' ~",~lih ! ili=, E"'1"Op~ki ~'I.llli-dmli, 'N"i1l'lt'~~h ,~IlI:lS~.'III' ·r~Loo.~05'!. Sdl

'Ii T-",,~it1, ~, ~'I~c~j.~""'L'l, &S.$. imij,1'l~~.il'i~~1 !~M~!':~ fii[ii~r, :~~L, OO17L-IHI,

'li1l1J~d;c".1.~Vt!::"'M',j "~:S:S'.~ .~'. l.· '~I.ie ~~ !~~, ttll_ljj~!'![I''''r L~!Ist:e*~t 1 'F~~i ~~~,~u"""go.f,~,,oo! ~~! !lD2~

'~ ('~I.'·"la bil, ;!i~~" III ~,~·1~1lIt s~mJjL I)~ !l;"ir-b"-l'iiL:i ~L1d .}'-<l!~~I1~\g !Ji[_lIcl~[JL'I~. ',[,,!p.L

M.~5B. .

," li'a1L~·fkl.i~~ .II~Gtb;;I'i(\i 1l(!1l<i1l!~~ l '''''i~,roc. Td.lllr>l. S(I' ~~

"!~L"[;~oli!I .. i=ih ~ "'r<:i" g:><lt",. ~~~ii ~illj,:~[IlJrli~~~lr, [PI.1'lt1t.II;~I~ :n1~(.!lii~~ I ~ Tm:!~ :r~l,.(J6JO~::ilJ~:ii',

'Ii!<'''''l.lb"ilu i'"~,,,;~,,~ 2 ",Il",,,,, '" ~!""iLl" L'~~,,;a,~ji • .,j". dm':i'1i1q ~o ~ .. M.IlJ;J~~ ~ ...... ku II"':, 1'~1. OO! :Z~~ I~'lc

'III.: ,~AA:~""Y", il:u.',,~; ,~~s,. ,~~~ .. ~,j", ~'_~Ll.~&1l.~B€1! ~ ~&I~:Ii:;:Pil.~r-111 ~ b!:'!~ '!c-':f!il!."",,"~, Td,{.'fi,~S'!l(!o~

I. 'BiI~:J.IU~,:! .... 1f'!i!:UllJL~'iI·~ u~,

.llih"rhh1'11i11> •. liilc ·llr'Un!b",i.: "JiIJ"k. .!~;] ~ln~jlll1!:1,;~~I:w:r"':l.nrl!! n :l?iL'~~~1 ~VL:~~,~~'\l"~J!tt..I"'b!.Td,OO! n8~~, (l'~a;;:~ ~"l~.

Iii! A~~hL!~Et1. ijftrli ~""lt::.rl!~ n~lhlJ~ ~ i;;>',,!ll:!! i~m l!!'rn..d, i:ii11~I~ill r.!!:i"";!, T~,~~ ~1Ci4.1il.

• 'ii;~gr.,,~,·,tk'l1~k~ 'L1~r~j,I)c~e, [pIii!\'oI:r!d). ~~i~!. r-~L "'i~i;:it!l!~~l~, tP~C~~",~,' . SH'HF-r.,,,,,£ ~Li!~~ir'i!· TIfl, 0(;~·9~·7~~

~ ~1iiiie~".l<Il~~g 1iI~~ i :1 IMI,h;:,srtilrl, ;;>,:i 1.1 &1- ~,m6;l~.

,_ f.ld;;I.r.:i;:"'s; d. ;~'I;j~£i6<i,. ~l!~'" iJim.tW M~., jndil!llit!l(L"i zai:1ll!11.i:u, d. l!oroilr"f~J d. i,i?"rru: i <IIl'l4!lfl. T,d. 001 51:;10),

,_ N'~I}'l:.'!J~.jI~ ~~~!~~"IIILIIII"1Wm, ~TaZl)",11i'.1 c;].00] 17&Q~.'i".

'!" !:il'l~~[,"~~'~'*1",1~i:t"~li::ib'~ jet",,;, ~"q."'1""I .. f; ~I OJ2~J.1 '. 'mI)'I~J.~", H~Q. Tc~.OO387MM5'~'.

l.libtfclJ!i1"\~!1~t!d!j"'oIl1;:ll ii~ d~~ ~R1~~~:i".L:! ~I~l~i~ili~ h"lJBetil;:<", <miI',o:IlI: mi·~"ml· IH>~ i b>criljm:mi~ ~ ~lillltllli3l!ii~c ,[,,;I_03dM~.!1!l,Jru;:! nM2.l,.

'. Kj, i'iiWi~,lM'''.m~ IJiBJu~~' tlI ~~ (ljo:1nu~~i, O!;'rri[icir~i1i m&I~~w.:l\;t, ,rel. i)6:W~~OI~,

'. Cuv,.I" itoit,J',j"LC iJ'1id~i [""ri~.!,JLI ~'''''l'' :lll;ll!'~. Inlc.l!lI. i'!<~W"I'" [x,brj. Ilj<ll, t'cl,(\61, 57.'!' 10,

'.l:l.o.LI""'IW.Pl'llIdini":P'!'fti_"~ll"MI!,,~q. To!UH~,1)Jil4:Z1m.

-l"t1!iL'~ ,!;JI_!bl!~i~~.~ !«11'~ri~ t4I i""" li~Jll~l-iul~- . .1~~~t; ~i":a~ KaJar.] - UI<.!J1J- 'irL':l_ I ,,~1cr>MI.g)III'i,

'. Tu:::~ 1!iZ f.7izl!5'ki!l .i:J h~\'[!]ilt 'I.I! iL\I.~ [".>t"'1:~ d~j,-;11I ~pi11Q"!l~I. Yd,~~ ~31;J2,

' •. 1',~t€lI'i;; l!:o;;llJ~OOti!rl) (:jj,LI!ii~, ·4· :~..IM :r<J ml,dn.'!nJ:J!ln·M~~I1.S~[1i!!~"". 1'd, MZ ~J4lW,

'. ll.il~lI'U~ii<; i;;o; ru~!'"Jl.1!nike 'i ffi· g!t.,sk;>E. ,tJ"t!l7..ut ~il "d.'l"~ijI_ 'td.lMi::': i'JtilIjjs.2,

'.I.'tilR:b~m friMo"~~ l1lI I'lI!dRim i~' k~l'l!""L j d.i""<>illo ~.-4jk"t"-]~.].~k;,._ T"'_Q~aI,R !(l4"l~

'. t~""P ., 'I>!.I~.~ . .., "~.n; i~"!!!:

MlmIt>. W"'SL'!"[, !:lI1ll!' i;,~iiruJ!J', :I",,~~<.mc ToI.Qr'.~ 7~o!Ii 2:_

'.I"fII.im",~. k(>r",'h~ri~:~ J:~ n <;;!Jr. fru '"ll'i;n'l.re5.~,~IzII'. TcJ.%121j1J9'l6.

'. f':U~ilru ~, ¥:ij=~ ~:iJ. '\!lUll'li1Iilm,'. £~{Io KM l'flio;l!lL'!1mJ.. Ttl. 1l!l'i2 ~Q~:;:fQ-

'. R~l~ni, Ill,qaj;;Lru, ~~t~."lj3 ~r·· r1i!llIli~. l,lliii.Gi'(, k1u¢~ F:JI1.~r.~"'!k:I ,""~,io.l.l.!ii; i,dr_ ·.r .. Ul6;l: ~j'1i'S15._

'. ~fiI".Il'''!lLlll1.o;. roI<h "Il~~, I;;m~.

LI<' ~P.!i"<!.~."'.i~ii"', ].;liim: !;:iIj!ij~. tffi'<k. T .tLOO;;: I i1'i9&.

•. UP .. I. "b!"kl;Ll.(K1~b"'o, .ko~LoJ)b:.. !,jo,;ij_Te'.V,j!~~'~f1}~.

'. Kn'¢llll 6talil~n W!!l~IIli', 1,00 Kl\1. 1"01.1)51 Sl.S~Sl.

,~ 11"~~I' fI1~!,j .. e!Jiru~ , i!i~lfI;! ~ '1'1. ~"IWmI 00 vg~~. ~!7e!!", 'T~, ()~~ 5S,],'1(io._

'.' f-'ri!l:. <1ii1~jiil.lIll0,~<li r,;).dl~~~~;loI ·i.l<ilm""'!'_ 1","""''''"1 $0 pl;1,,~,."t":I,

QM .... )~W~, .

'. KJI.~illl ~!>lL1ll"'': lfi(ioroiiIU', 1:<r·'I~~ ~~I!E;" RVI,.'l~jl~j;Q!tId'~lMli,~~j!_ T"'.(\I\2Wi/;m1:,(llM',~1w._

'.I'Jzilillli~ulI_rijli.~.~~~~lidkj~Lo:I n\"~=~lm> Td_tli;1 3iOO'1.9\1,

,~ A~'i" ~<ilp'~- 1l~Ijru.cC.di;l. 2;l IM_ rI\'i~lll!. !I~I(:,~Ii~_ ,,"=1':1l~ilJ <'liIirn~ :ro~W1+I'<':t!~m T"I, (IIi! lion" iIQ4.

,_ OzbiliuoJ ~tl;l ~~I~ 1;, 6111l'iill !'.<o'~Il_ ",,'~EE II (!II'!"""III'" !ilI<I'rr""",,,,Hi.::.ri't 00,1: 915M9',

'. S,~~~ mdija.ror;s,. il'l~flIL;iiI:.i!.l ~1&~ jL1i.l:: •• plt'i.~.r.i.Ii~i~ ~.a;TII~'~ J!!'!~~V~~;liJ ;s!;.~"iI!- TO<l. !\It, 1 $1 S ~'.

'. i:Jqi""" i!l~JUJ<.;l~ ':li I>w- ~~~a, l;i;;tl:l!'~lL'i to::rn.c~~ l"j.l!ctlU ld.-tirll', 1,,;!.lijhf!;I,!:~~!iii~Ttl_il~1 M50(1S.

'.I·,,!\T~j~ pru!~p~-""",,,i;"~.ioi1'''' ~ JIil@:r. ~m~Jk",hlI~(';rl12t." NlRP"Qri R~ 1l1!Zf:,<.ilr~ilP"f!'!'il_Td,oo.~ 1 %n::!:.

'. 1t~~I~id.t:1~l'if"iU l.1.ooJ d:.l!J .~'iIr, !'i~J ~!I'~I:J~"~ 'PJiI[~'TI![..IJ prnr;n:.nt;.. i~li~{Hi!: R !1T~ ... ~ik~. r~,'CIfu~~'li)nL

,_ D<Lb:in:;~~ (,Lj~~i~ilrm.ID;]~~~~m U;:: ~i""I"'~<I"'l",I:'ol!k"I" ~ !{.~.""'"r}_ '-~I,OOII$~~,

• I-');.~r.ih~3,~(tn[,~ <:!J1;lId! ~ r~~I-[_rxo-

• IJIJ.,,"A.I''Ilol5u.1'd..'IWi,i ~;l<)5 L

'. ~ f"ih~l'~ _ '~l"'i¥':[I<l'~!llL(" III 1·~~j:!'~;l. "'",I.. i~L'. fo:'LOI5] w.,m:,

'. Aa':[l~lf.<iI~S;m,o"·,",I.i~g;J kij';~C '~i~~14.".~", ';!."dJ,l614iJ.S,rw4_

• Kll!l!J,]crn ~il:If~ !!I~l:i£ ruar'.kc .U "wCl·'1i"h~itl~. 1;:,,1.00:1 ~T~9Ili6_

'. K;lP~i<lrn ~QlOi.:'~nir:~~'d"Iil~, l!iln,[.,.

In~(J, ~~.m"-kiJL,, &;l;l{W~ Z~I!I~. ~'~Ii'm~, fl.1.o1'''', "tili~i." l!f'~&Jt ,j .-"""Ili>.. T,,'_ ()n~'S6·~,rn;il, ~l!'~"M.

'il KW~.[IO""~~;_"'Sw"gIl"~~I;:iI;~ 'f.'<Il • .J~.1:d.OM~~sos,ll'>~]~4.

'. K~!l'I~l(:fTl Il'ifi i;i<ClO' :!iIMn, dlJ~_:!.Io;> .!h..l.r'J:~I!·~41:tJ""l!,i tni[~U~ ~'.ztJl[iiI .. "fi!;']_(:Q,m

~lJH~r;.

'.KI:IJlUio:lbl ~~mljo:n!. i ~U~lIm:l'ilt.l- 1m.,. J]!L!>!I[~, :~II~ ~ o:I>L:I1 • .., ,~*,~ pJR~j!1.l'iii-ru~6S~·:)!.I.8,0tJ,~. ~~~·M~.

• K!Jllilj~1li SI~~ll ~le'IJizmL ,tllilniu, ~~=, :rnJ"'! ncl'~~t.<i,gil;l[li"", , •• f~"';j~,clRi .. kTdJ.(j('i i 5l7S\l~'_

'. ~""p1.i:j~ :U!;l.r.t"~ !le:i)ip~'i,:!~~ i,!~ ","~;~~_1.·d_092'97'1 Stt

'·l{lI;J""iltlll~ilI'II.L~i:c!1l!:li!..:d.!.1.iIJ,II1II' jtl,~J~,jIi{[I~lc1! ~vll,.rinblj, w'odo:T"'lI, ~1XlI1Yb. '(.il. ~ 'If¢j7~,

'. K1.1[;!~i<:"" .,,!i't:l (Ji1'iIL~"u ~~~,1f1f!,J. l1IiJw;:mf~, dlil'.oJ,~c. rod~l'ltD, i6P.I1;fl .i '~-~"!!;ir~'rnJil,,!iJ Il'F'!l5I1!i J:S- T~, (iIIj,1 I'r52:1.1.

ii' 1(:i!'pl.!Ir~~ ~~!J'U clI~-t~1LJ. ~Lei:l:rtl!.:.4 ~jD~i~~ {i;l!Atl:i.S_, ~WJ!iIi~, i5,[llll~, i .w,,,,.~ Qdm,~ ~ HM;f!!:t:.>- 'li!.1-OO·' ~~lm.

'. K'LIIOlJ?'j' "!'1Jt1;1 ~lii'I'.1~u ~Li!iI;!1q, :rn~n.'~ n.I~~~I_.I~ :~ dl'o!lf'!:ilO!!, .~I~ liid.

maIJ., f.::LOOZ·tjl ?91 .

'.J\ijI"CI~!a ~~,I;u~[IV'Il~~'UI'!:ililri~il:<l ~[..ml'" r..l[[]~lldf["E".i cl'''''''eo..l,rn'ibo., H~ 111a'CH1li<l,. i~3;l<i.i ,jn~1i; ro!ilIWIl:!. ,[d, 00.1 21::04 364,

.. l!,,~p~iiC1"'i1 ~liJru dl;:'ltI~l1!tJ_ [I''!I~[J~i ~dh'~!l. dit'lIIr~., ~l1JitJi~~AA', iQ~]MIII ndmah Td.,OO~ ,J75i13,

'. l{UI'I.O"'~' ~!onld'~';;'''!!I, ~~~d":iU, dWRl~;d 1\lI1~.:'(ooMtel~ i~ yfl!mi i\1!,

.rfuod.1~l'I. ~ ll':;ld'...uI1l~ "'i:ni1iil;~!\!=. Tcil. ,I)6U;1Q;~2L

'. 'r:'~l'!i~,p.dJt.lI:1t::,..,~OOho,l..,}~?lI',M!<l" ~,Ijlt i ~i~l'!i..:, !'lI~!1'i: ~~l:' ;~ 'rnj!'! i as, ]spllllii.ooIrulill, 't~WGiB>SMiI,

'. Kili'Il""'N~I;1fil&~_O:!.OIh.ill,.'.'<l1J. ~[J:UI, ,1[r1oi.i,~ ~ ~~~I[!!I;;Jr~~ '~i'I:lo{:;! 00. m:!h.ir~l-~~ ~'~gOif;,

'. K~p!<f:ie~. koIllJi<mo, :i!lSJlq, .J.IJlm.~, _~Il!I"i"i1l" i ~"'" I!rcdi1i.I~ 00 ~I;u~ n~r~.;)li~!!J".¢:![I\.I~jI~n~ i .::!~1!< ,,1;I_'rw!l;!_ r·eI,'~12't!iI~.

'. K~I'I!.1)tl'l~"~vO'.l'nic:c, d.eui:mf 1~ 0'-11010 i ~","L<lod?,te~e·, .~= c!I:ltlj'iL,. Jd.MI ~1i'!lIS,

'. KIlC'\!IiK'~11 'i>J:!:"~"'rlK,~" d~~i;rn~ gq~ dI,Jot J'u;&(ib~;llre,l'l~~.",':diI~ b:~rn., iio' pJubmh:,,,!I.. T"I.066 nl nl_

' •. K~~ilj~111 ~I!]<"M i I!ci~II'll;~II" ,,:m"~[>!~ ~eN ";ti,~. p~'£i", kll<",.i~~ nc prrnl!~~c,_ .. h.' jJill>d',i~ m~oito;:Lq i f'll.'N:tll1::, ~'kCil~'kj I.l[liPU~i. 'Sffiio, 'll~i~('3 (~lOk- ... Jl\''''r<5"_" ~B~~ 1M_ (!;S~ .2.si .fi>Il:s,~IWi'.5l,

'. Kfll~l!.lil:m d;:'I\i;!lUl ~~~,jIlli!!l r!.:(~ liJ<!!"'I;o,,, "'civ!'O'<li"~ he, ~I"t~ ..,:1"",1 .• _ T,~~.'l}6i nl9'J~_

'. I\,llF~o:I![I ~cj ... "~~;cg,,d_~l& dllii~ I r~!:n"'f'!:i~t!:~~ ~~t.l; "'rlIm'lIb. 'Td,()rj50.27l164_

• ~.u]'il~i~!J1J ~~!Illil;~['I, ~!~rl~ 'Ill:{!!::~~:o !i!>.t>·S!l~.dLilltau; oo'b.rn pllli . .3I1UII, '1"1:\1_ 06.~ Q:'I' ~6-1.

'. K~j'"II'!, !l!;oDi~, "~';:z~i~ ~U!-. ."",d ... ,_liIM1,jUL:.: r~mHi.liI:Sc Td .. Ml ~~'ilm,

"l):;l!J'I;l~~m mlj)~Jj:~~~1,l ~ il!l",'I,J)"J11iruL,pl.~"ll! 100 KM_ 't~LMl '!'I.IQ,U<Je',

• Kl:JfI!lLf~ ~Ui~J.l"I'i~.:;:"HL ~·r,i:~iI,.~INI" ~., L&1:Mi~ll!i'F'L~ odm'l.'U.l lkil;iro. Td_(lf'i~ 8~'Mj'.

.. "iFnl:t.,,;·, ~,~ il¥-B~!'ili:li'iiI"'7.b'~::il b'i,ji!l!l'~ (,!rov! ~''''!i!, 4 ~.nJiz,;)· Tcl. 06iWB6 ..

.. K!J~~jclIl~~· .. mCI'p.;:t,ll1"'z.lll~ .• 'ir.ti$~""·T,,,LIi65,~1:9~'l_

aUSluge

.' N~i~' ..... lir:li;r, ~~j~"iH t'!:[nij~ ~hi!rmjiCT1ll1i:d~1:: :it:I~irl':; U~ K ~~ Ir~1'

II"'''M ~\"j=, '\f'''_i'lj.!!<" r"l?li!~', II",,,. 1i1!fml!~ \ .• Ij~~!~ bll!IL'~rn vr:::!!l;.:!r rVe I1'rtI~I-l~;_ Td. (lei U WI '1(1.1..

H3a •. !MII1

III' S"""i~; v~~ m~i Il~ ~(j;;m:ll~~ m Ni~ r.:~I~~~r.C1l1<-o;!Ii~l; t;~mJli,. ?:<!l~"u~, bi!:TII1il), ~'lR:t;], b",~, D-:!. 1~1I1oe~~~1;Iid t:h!;il.'l<.il:l;~ M,,". (f6 u ~"I ~.fi_ .,j~:S2.!!~

.' "I';:;~ItR"r-[)jb;,i6ko:;, nlkrll3ilio:. i=lIj~ iljJjF.!l~ 6'11il, '~I Lqlib.1. :~mL1B,..Pl1l:Lj<l.~~ ~~,.;·I['I~·~~!!.ri~.J:;;[Vin.;g :i.Jin'1Jj. I~~ ~ruLT I rn .... L .K\-l, flnmt''GL\I.'lZ'', r:,,!- 001 5~ fM,;i, ~Wi'·rN~~

.' AIIll Zalllli'rin~ 20 K&lJ'rul. ll'll-' :bi~t.o 11Wjtl~ Ml IC~Im~, ,iU~ .i P\iC J'(I!~i~r> [.lmd'ej pb~mri~ 17&. ki:Jl~. CiiL~tI~ n u~~i"hi]j!)UL, '[ ~l ~l 21 ~-4'liq, '~ii~ 7'67 om,. (!(iU II 4/~]. 4·E(lNNdZ

.' TV VID[O DVID $mt1ll~S .... ih ill_u\kU .• ';·"'Ii!l.~J", ii?ar.!lHL Ga!fjJ~.")p, 00l~1): ~kfI ,"'U~~~l 3ii1!'1l£).I, . .I!['i~i II~Hi~~i ~ 1l'V. Sli P.M'jtNIIf~III' li: .. 1_~:H 6~Hoo,oiJ GllI-J!!OO.. N,

.' ~\I'I!l:AOO l1;.t",ni1,~j~),l!:'~Jll;jl' .,,"\ ~Ib .. ~.· ",~.'iji!'". VA},;Ij~.K[I;:

J'\lr~ U !iLl) <fi!(!!l~, t>M¥'~!l~ in-' l~lJl~ t !,;tfll1l<'i~;~~ IO!t::iU_ 'iffil,.o6l ~,,, 1"!~> o'H}il I a.-)&;l, W!I"I'I.iUW<~tlm)11,~ 4680-INIiZ

• l' V Vjlt!~o S.ilRjJ!~ ~~ iJ'<'. 1~""."Ij:~ iI,\'!b TV ~I."'''''!' ~ 'o'i,!lr,>i>,'."" 'ko.ril&:.L I:.WEL2il1=: rtz ~I{L!I 1hoc!l.)l!ilJt"'i. ~hnn)!;ll;" 11 ,,-,~~~lli;!. 1"..:1_ 1I,,*SI;rn_ i~;~,ib.. MI I*~ ,oH.

U~1-IN~:<

,~ !',,~~~Ii:\I"i(l< 1[1" Et;l'r1!1di~. ~tiltlL"II~h[.l,,! i~~~, Wi>1lIi'im iii.!. :trl:r~~~, '11:1, 615-901.

, ''t, '~r~tia 1!>!:iiijjO'ob,i(: ills!~.:I~;d" ~~ ,l;2: h!!'"I!ili.lJl! ,~[~I£I~I"!I~lmD.~, I1!t~Lu.i1mil'fd,002_m 174,

.~~;1~mnii<:Wit!l:ill~i:mJa:i,-

jo_ 'iJ".i .. f.61 •. :l;IlCl.. .

'. 1iJ,;,~~m 'r!~I:r~~ii~ it h~lmj!: :t:l 10~Dit;o:i.;;[!u!~" [oIf, T~1.lJ(;!ii\,9~. ~l'~,

._ V(>do!I,t'lsllila1:~r - So;'l ~,;od[).r'~i.i:lla!.CP."I~. '".nbiJi.lj - k~;~tbllC~13[11' b5'};'Ifi" ,p~ "i7.'~'" ~k~,. Td, !llliol ~!I'.l 11401. !fB;iIi! U-H!..

'. V-"uJiIl9<,!i~ "-;I~ld;:I~JI.\;!,~"~;~;I.hi.: 1;II3Afll!k~"je. L f~M..u ~'"f'f! '~!.:t" LI1!.i~t-1~;I~~- 'l~'.!, Of..!: (JI;; 347_

'I [~Qili!I;'Q C.]I~I>\·'C ;I~ rllI~~,.~t~AII:l~ ii .5It~ lj~ '~nm ~ H\lI.k~l.l]mt. ~4nl'.

Td.l)~ '.S,il~"'14~ . .

.~i"~I'''' i pt;f'il01jJ:!jJ,,,,II:,,,c. d~l<! 8l!1lil!,o: ~r<m ~'II.I!UW::_d.i~ ~~; rus lofJrU!'{~~oII. To!'l.221i:1-I.H

'.[J*ru illlau:ul.rifol ~7! iJi~.l:tJ.mniloo ~ "~ .~"I., j, r~~iLh"lL 11.·.,]. '~i H4· H!-

,.·It!:>.lll'hi p:r~.,,~ 1)!)1'otin1). Td (Kl1 7S<!'%2.

'. h;~I:nt1r~'~~ j:t: 'l,a~I!lL,al;JI:e , L!!~' Slo:l:~"'ll' ~;;,n"!l~''''', 1'''1.(]t.~8nlO4-

'. I.:n~~ki. Irfo,!lI~ki, ill~Ll'Ukdji.", 1»"';'f .. mt,diptmu~ld,r<:f.,l'iI~~~f!li"'~t'-~Lt~ u>~=di" ~""t.._~."",~ .. T"t. {1M 9~'1 ~O:S,;Stwajc.'c.l>.

.11'ffif~mrIIl3I.:om~:I.i!k<:dlii.~'i,:~11lli11lt(:ii~ iIi. M"o\'IX,~jii~~lro!C>'!'_ T~L

001 i;H l!i 1- .

., liLl.gl5ti ~~~~~nll!;~'ii;: ~[lw~~lm3 i, m>do,lOll0kilJl<l, "lid ,~:Blll ~~~',

• l.~i~llilL "':tl!li!h~ :, i,iI~}.113mr~ ~e-r !EI'\i'lJj[k~ 'ft'l. 06L~j3'~46,

., 'ii;Il~~l!lI'Jli(lJ~Fl<;>-r~k~f.'I!I'.lJ.!.",'b:rw, &m j fJ{'''11LiJl(!o, I'lIdll.{II~lm!r l'i" ,,"1'(j'~'ZD~ '["L(I6'L ~ 14 l~~',~~~ ll~(9!.

I< vK II;~MI!i.utMp!!iEa .. ~I~lmr'llT"'~..u iU~i..rI~~iir: II.Sr.td).l .. 1I""Um 'l~~-6~ OOI~U p~EI

• V~I~'''~~~iLl ",;11i "i~~'l""lt<:Oo' ,;oj I~i!i!lir.<o i.l9,~i·taIlj.w, iBlll,i Ik9'9, rlgi~~, ~i1N!a II 1!)1tf:lI~&.rr. T(!], {!oU ~1·g'~r~"

'. Sl<Iklar '!'lii !!gnd.o;ll ~"~I "I'!'!.a m.!!;lI.18 ~!W"dil1Ib liPI~21im llil ;lidl'l:lllh 1:.1.'1llIil.L111'1.91l

• \"KV i;I~'>!I ~~g,,,,,J)~PJ bl~"'''.' l'TT ~3[1wtsill, ~rnlli;I'>l, ~B:1Ii~[i, .1:lI'- 1"[!o~,.I'r>"f!I,jfii!o.. T~LMJ !!oO':Ii';~d.

• .M..::tk .. ,. 7-..i! 'I,~,-!~, dljl:n:l., ~IlJitUEI~&'~;l.:t!o r,,~'!~iI"Ji ~'_~r, I;lf:.....wlfo, :1'J;~)!~.i!.' IUlim, T oel.OOJ: 5076&"

• KooJc; C"~1i! jj;t1iii""[~p.,. ""I~i.!i1~.rI<t''''1I iIc~"'Jrt <'i!~d.~" r"r .... ~l1il' .. ~bi:'Z. md·~~li~n;~, T<,L~;12 ~ 194~~,

I<VIi~mpt'iii~~_p1I~~~hud~'l>:nim:l ~ll""~li~r.filtl'!l !l<M~iicfll, T-Ol 'ilW_ 'fd.'OOI.~~',IL

., D:lJ!c.IJlJ iQ~OiIJJ;~ie Hi l'I;mla~{8!! jC2ik~. T tJ,OOI. jj~:!i6ZD_

" l"n~,'~ .iiii"''':lIC~~ iL'1!l!;:;L II ... p'j~~. d:il,r~ :il'l')tn!l~,J;:;iij~ I;JCenrt:II.rIZI! .j rn<!n!JjUl~_b~ma_ l'1=HI6~ :N4 562,

" ]d::~I1. !pwf~' dliill: ILl~Il'UIre,ill: ;Ii! "'"!L.",".ll~o:: z,. ~~l1i"i:>:';I"'" , •.. rulll' ~)!~~ !.II !!'OO!IIi~] j;!;ip]". T~i,. ()6~ ,~~1 ,a].

• F~Hj(j!li>, llJ!i:lisikeo r8I\1ll1~, ,~tuilf'l."

Il<ij~koc ~.ghl~l {r",J;;~I): ~"~,, i 1J<!f' Immll;:LVrll!)il. T.,~,OOI ~ 1,'1 ~~5,

I< ~D*ro 1!1~UlIk<;~j(' "L'«lJli~~IIIIIrl .. i1l<l: i :!'~udt!illlifw. h!6il1jj~_1'd.f!\!i'D tTl' 'I(!~,

.l"r,,,f, J"i!];!~J'~I;).c:,~~l~omul'1!ldskl runl""" r-"di tI!'~)!]""'.id[,kll"l"l'in", f'>l ft-.Irw!.l~k;<'S. ~ l'I)o-.!~<:!, ~~ ",·~~ • .-"n, T,.I.{l6.I<I:!i~~_

I<l"rokm'llalrJQ ~liilrnallie i EliI1IU:lI1'.l ~\';}jfb~, \·jtll~allj)J,. r~,~~LId,lm,\,.~~,M., 1YI.(!;iii'CO:\!I'\7J"~S" \IiH~.~, 1 ,i),IJI'" [:I'll,;! D.;I'[W!). T~l"OO~ '140'H),

I< VTIli III§' ."" .... il<LI"d!uj. i. 11i32Wll-mjo: &~1':I11 Vi\WI LI"!Ioo""I~ca, I,IlZ. ®J:r:!!~e,.i~ .. Tot.~i.i H,~~l_

" ~'nI!l'J(tJ~I1l, hrumllI IUIJ;lILll ~ ;1~;~p~~j~~9"i ~~i :k:lI" i r.':>;!'~"1 i>l":!,,,l"[II'''iill<. r~I(16;l:.3$2.H~_

• Zlll1",n.., ~~~I~, ~'''."' '-",riot l rnik"~'Jm!Ha'f.:!lill!) ~ !(!IQ\!!o i!j.;!:r.!llS~ i!:lI1r,"rd.03;B'\1~,

.·Ilt:li~t\'it; ~t!"~,.d.:-,l"'_',,, ij".d..,_ tll,I. Tel.U16I.l~,30'71t

'I ~'~i"'l~~rl::'~' to!d"-" 1<=1.ij ~"I [)VID.:!iaf[jj"~i' 'rd.Q.r>~ SH ~.B.

'. lit.S.lft]!.:.~;i~ ¢l.!l).:;IL\!l, 1!~(ii'!;~!l{Ici t p"'oli<"CL'"L(J6,U ;[1,9~

'. :l:.13j;,rn; Hl~~~~ir~ mgiml~'~O: i li;:,jk.:,dalaJIi Il:! kll-,i!i. 'Td.O~3JO'!-453=, 061.'<'11 MI!!k

'. PtJ~lJ\'li.:!rn 1;lrn.LQ~'~pg~~ INIr):i[>o l.: i 11i>''tl1..:: \'I'iit~ Il,rn.;<,loli. nl. O!'il ~J8

;\ll -

'. Mf1t.....:~,1 ""iI .. ",1 ;;~liJ1Il"~"~.~"" l~Jij~~!II(br~ll! uioi""lUiI i L1(ii(1!lIlTI ~;](jl~' llIilll:J.:rC:I.OGl. 66i>4o!1,

'. I'li.,it" • ..z: ~mi!k.i "'ii. :i<",'" ~ diU,~ <J¢:l~!'~'i"'I. :n. T"i. (;Q>! ~ ~'f !iN,

'I' M"l~. !",~.<lillb!~rd~f~r'I>:w"'!I~ ',,!!" ® ... ~ ci_, ~~!il~[£IlEI~ i 1'f1"flljll'o.l"o!I. ~ •• ~·I(l'S~'I_

II R~BI~~' ,crzi~I)L1['~ T!!lIjm ~ilri't\Iir{ld~,,) i ~l:~. ~O'I:'~dri&'ip:!:il, t~~,Q!l;i;"'~ • .TiI'!.

'. !t4jp;; Il'iuj'.;;ror, 1;'~1'(j~1j~ !~ dl:.~j"I",[{ow, Td.OOj.&~g,Hl

• rilil~~r:!Yk!WT.I iII"l~~Ili!litik,1,!I ~~ Iii~ liklll;: 1 ia:f<_Wkli!', llB,piclm.6 i P9"U>~[I.III. Td,~1 ~9 24:l,

• ~I!'!'!i!i: r.zLilru.aL.:IJ H ..\tJ~til )iiL1ll!Ia.:..-r. '" "";I'!~"";~l. ilU~~mit\j!;JTI(IJ.~!oI;jj~ ITJ]tiV!L~'i ~IlII'Jfuumr, (jj~~i:!I~.~ vi.fIii~a. l!!:!iIrlI1S<!rl!I!i:i . i. oofLv",,:s.kh ~ro'"J(',o ,mo.{,dL TdLg~~ 2H";U_

.. ttirb\' duibilliij.,)11 !l~~~.lII~J,,~: rriL" ~~<= Gililil1r~, ~9!):lt~! ~i~..ti.~ pLl~JI1Irn,_"aikl'ililltDrli.:jj", [o:j.l>iifl'I<I:I ,S:!lllltr NI!rig~a Tei.0ii02 !l:!:N,Z,

,. Nl'lini~~Wl:I i'LrulliUi, t.:~Y.d1~, ~i· je;!lm ur~oo, b..!:~.bID.ttm, u!o.p[dll'(>' T,.i,C>:>I~~

,. V~V .1i6;~nL:~r, ~",,'~'lmit;[I; "lil '"",~~i~ l:<Jl.wjooilt I'~~ 1i.<,...qlj.dd:I.ill:U'·loci1ii.'I'r:!c(l!j,l52~O'14_

" V~''''~I1!<.i~.04~.''ko; Il"ll,ge"p~p,,,,,, .~."~ ~I~roq;" ,~,,~~ n",,,,"'St~lilii -",,:5, o:tio 19!1i5 734,

.' tlt .. 1<h,· 'ro~1ii _"',,. \~llc ~t"·kl;L!' .. kJ,I! ~ILla, !!Mlllllim lili OOrfil,l. T d, OOi ~}~4~'.

• ["".voo: pl!a";~,, "'" I!liin'" ,,~, 13,1:1 ,~, lWmbl.i«'m i +7, !>ITIE~~INI"'l'11~ 'ir.. ~~.nL,'M2'1'I&~t;,

• :ll.i.!liip;;.m~~,(jf~.~d'~II~II'.:!il!d.;:i!lil'" ~ ... T~.O~! $'1M ~iS,

'. "~~_iPi~r PI>!'!':!I'~i;l'I~~ ~",,'I!;' h· [lI.:ruj~1:, TI1'l.OiH I &l:q;I1,

ii' N~l1i i.at ~i ·~1Jil~~~Eilal.-1' l'iP:!~'!.'liM. Td.'~'UlIOO'il~'.

I. f::::erJ .. :r~'~~_r:'Iku '~I?i~ "~m~. me· ~ik, plwili~i~,(j"1Il. kl9l'!1[jt'ii~, Td.06i ~fi1>~t.

'. M,,["'o~I; .. ~ll!!fl"l.!redn.l1' Ltv"~i·r.,~. ~L'!:l'et,OOZl27Sl5.

• D.IMi r.-km, lM_illl 4~](II.'. ~~"'''''P~i'iiH'!';ll "'.:tim ,ditll{S:ol;Pf:'.k!~<. "[~. (16,1, ,WI q~j.

'II! "N;'I~r I:'mi~..., ~.~o: melerala. ll:f.,,'" fll.';<1il:~, figl.pi,f>~h" «iB!D, k""h, '''!~!ilip", vn lj"",. T..l_'01)2 g,n 2~:!I_0J>,~ ~1iI7$U.

• M~l~r.!k~~l~!'~SG k'1;:lI~t"lli~ lurrumn,l" .. l.OO~(ln7$

' •• ~t~J. flrtj.IoI!;J"lg~- T~.0cG2 S~ S!.IIi}2, Ii! l-~I'~I~!,~!OI''''~~ i'r'~""'~~; I~"· "oLiJl>O oa.mdi::lt:l~ I!l 'IIDIli~~,:i i.li rod '!'~£_ 'iJ'.l_ffiP'llHOS/Mi L~",n~

'. MlDl .... d: ... ~~.M.'!;;~ ,.,a.tsI'- 'li';,!_ (lM'ilM:H.i!_

'.'~Z\IOOiIlW ~.''C "t.~~ i'il'iOll<'~ij~~~f'_~jl(,mJci I} .~.Im'~, ~ g(IfNIn'ltii@-;n. 'ir~,(M'; I; r"1~'~JjI'.

'. GLD~·i~Ni.o·~3JI03t~iw. u~i.'W~, IIi· ~~~~g'.pi.. hr-am!iI:", uLOl. T,zL I)S1

'. fl~,-;Y" iruw_i~~i",""lJ.lllmLllGrn ~>"<:. "dlMit'O";;I, l!;!~~ o:I<'ii'~Djn ~.aet~"l .. l, ~liill';;il_

_ .',~Id::lr~krj) ~~~I:i:. i":IldlZl~rt, ~d].prel!" ~iH,i 1I':illn:f:l:, 'lot'l.OO;!~3~·'J'l'il.

'.' ::;('"!"~ 5\l'11I ~~ .... ~ ",.:;l. m~~lIIm i. d,,~1J ku6Jt!.k~~ filiiillf"lil, ;3"Iu:;k b:!ij"~"ij;;;". 'r"I.·1]I$.15$.L~S_

• t~w~i .!;Jr'!i~lli~,~ .\.'" .~,. [d~D:>va 'O~,~~di~~jje iilm~~",. T"L{I~,_I;,((:l5:'i-j'(l"7,,{iill2165,f2'J<_

'i!' 'KJetiiJi.fllll~r .. hg;i,h."l .~ tq[!I.<,rJii .. T 'l!L M,L ~u~r'V 3_

' •. ,:G\iQlIl:: 1lJ):JI.a •• j~'~illI. II!1llf.i1'~' dl'd~~3k 7.!.IfJ9.l'It'tillil~ i~ ~ IlMlil.'l.~tlje =hl:ll~ i'''j~- ",,!oI'o:ru:> ·";II:~d[Jm. Jf<:'l.OOL l~~ :1;HiO~"~~7N4ti,

• '1"1Jj!lJa'l!~i"'R~'II~ "J~!" rni~d.:r;l. n·5lIlladlljhtm1.:lnja" 1!l~$IL"J.,)cijn. Dt11:~. ~~ 1.>~~I)~l.n1- 'f~-Q(;~ 15~;!IOOI,

'. "').[jlit""'!!~il:m i.!1'1 nji;;~ijl: i;tt:I~~['HiUlik~.~ j~lrNlmtiIUi. 'Tt:L O6J JS4l ~.

'. T'!'!:\l!ri.l'; ll~l~ri~~'!"'1 )<:(1[<1'1 !!.!J;~'~~_". b.il~Ill,rn{iri!l1 ()6[ak:~n[lM:~i~. T~I 061~4~,44.5_

• .iiJI"iq..m;1j~~'f; kf.1:i, sr"tLlit. illfb:.1~~~r~j~ 'te1.00~.:l8J l4~,

'. PIl~lm(ll'i3.1l1 ~l!l ~,wlllm.ri.! .. ~""l!'[d;;~lollY,f, T"LUliI S!2,ooyn.

.' $R[:]I!:a['~ :i~!d:J. _'[ [1.IIII:'~;!] ~tl!iji .]r~ ~~W!~ 1'~,poi!l;OOJ~~, ~mriml b\lfit~· 11U, T"J.OO~~~9~3.

,;~Ko,,,~, .pl:V\1!.2:I'lII~~~a I+~ j>SI!< l,dlJ." ~r."mll''''- I ",1.061 ,-_l~~_

• ~\.OO"~I pr'~~lIl!; p'Ltt!lih ~ 1't01.>G Il.!iro:rn FI!i:H Tel ,()61 ~i'M.

'. P'l!TL'ilI.!lLl .a::i.HmL- r!lI[lliu'W :I!'~]r1.mll I,i ... ::d~1!J ~t~[lI.Jl~ 1h rlJ~.JI(J rI,i p.nJ!:1iLid ~ ~,,""";)liIl' ~~ W= ~T.:l.OOU .~Qil6;o, o..H:t6l'.HM,

, ~lfj;i-c,'N1'7. il~IIK~I~n k_llm~ ,i:lIUt![!'h!ltIlJI~_IIl ... ~l!~f«!. ,i I!~~:l..~ dl~~Li~~~"ii~ n~j, (lGJ;9~·"4"':).

• KIM<I;W, r,rC"I"IlII rot" i pl!l[tl~b ~ 11,~~DJj~II~B! I!1iJ~~~JI~'o1_ 'f'el.Jl)j!.l S1I<l~f.

• V",,_ir.!~~~'!'J.~!{Id!r;!i:DJ\;~'~~"'1'IiI ~ ~". tllJil'lia ,L!rnI ir~hL,>jiLl, ~~I.!i.Iloi;.j[i.:"'. '~f"~,~g~~llciln.TeLOOl4\i76;l'2>

~, ]!I~de~~r iih.lJl!. b:JSLrfiL~iJI:!' ~~ f~~~ .. w~, .l:j[ill~Bo~jl, ;flIl~k~[j: il>-~'lIl!' ~~."T~UJ.H.5:N'_'521'.

I" rt'i!'1~l\!i~f:'ar.li tta'koE!';' !:iH!lti.i?:l'1Jli! a i:n:il~ 't~lllillil>~.m;,L .i!J~~m '[i'~I~ tn ~ i'!:.M. nt, 001 I ~7'l111.

• t~Ii!.,iLT'.I!11l dil'k.:: :i, 6f!Jd"l)}~ ~ Ilt~~ • ., .. ~;'k~ 1 f,rlli:~ iI'" nLdt~ f-J>. is K.\!_ 'if eJ. OH6W9!6;

., I'tfi~~"'~. ""~<!Ilbiwo,g ,I(l.lllkl <i~i" ~a~i, 1l'f'!lY<.'<Ii. T"L 0!i.1 556 '100, G}311lis".q~!5,

'. R.!:i'''''"w~,""al.ft"" I.,*,.~ ~"!!) ; L'5Im'ir~lli ~allli~. ;f.II!C~,d~~~j;: .Id:~~~"" - ~O'bil,,,~ ~n.·. Toil. ~ :f\I5 2fi~flI$~ 3 !in6,aHIli(J6-2i~.

'. M~r~a~i!ll ~(1l1ID""'" i. h~J, jJ~"t~"i~:m", pjl19l;<1, lllMllill~llII, h~-';"lIIi~ i i1rll~. T~ft,{II6\I.si~ r::'5.

'. Ji:.c,.mb*m pr~~Mm k11D3~iru m· 1/1!, T"I.OOI.2J1H'O(o~ •

,!! 'Rigi,p:5i i;-'>!I~lli. I"aldl I!f'tk<'!!\'ljll, !l1J,f{o,o,,~, !1~ri!dri~ zilllml, 'if ~l. 1);1. m~~c

'.' IW"II::.-II'I' ·~!jl"'''''.'' llii~"'ilj .. _,[", !}iJIii", >i~(t""illi"rnil~JlI, j'l,ll;i fl!Qilf·~"'~. rd,~! 91{>:n'~-

•. ~I~b;r- r.Liil:lIL'SI'<: .~.~Ili~" r~._r,,:. ..... , d!;Il~im'" M 1:Hi~1l. 'ird, !JI:i,i 'hl1!~'jj..

• ~'r(''''...:tri!.]1 d'r~ iJI;Plru1<~ji.:i:r.·ml' ~c.mlf.i.kd Iililii Ko:, Td" 51~M,

II I.I!n~'l;'['!~'~~~!i:!~k fL~m~~~ilj:J-, II !;1~,;~r~ !I.:ci1l!1~~I'lbil~I.!I, """mil ~g!l;,~a, PI"ru. lin~, ,(,d. 0,.". :If,:i:44!loS~nr.

• Vr!inl!l ~M:l. mQ~1!I!itJ ~. ,,~~ 'lil"","",d~i'i.i'~~. Toi, M~. ns m., iIltS,]. ''P9l'S~_

'. :S!.<JiI';rk\'~~t.l~l1I'V";' .to.!"I'l;~IJ·i,," ,ki:F\,'fok'1:K'~k'''", Iblaliim II~ ~ilr~tL. Td_OO1JU7I!I"1,

'. '!W'l"""o~i~"!.illJ.t"i.~dj.)pr"f~""r

~~i~kl.li!!t''''~~ "Td,'O(>111 ss ]~~,

'.' Vlc~a Rn.:Iil~' 1l;'l[}s;lws.rljIji Mir!ll"1'J. [:£will.~& is,<'l>jOI:!' ~i.t\!loo'L Yd. (161 2:1Cl ~?').

,Iii &i,.'l!.!'!p: I);'.l!jHill ""!,ll;I(ll'.".M,;;! l<! ~"a "iJru~, p!>pl"~'~i; ~NIIi~llI;, ~~t':I[;I' ,m~ll.b"'-Tiri~.Ml.HHiSfl:,IlIl"Ei'~ 90,

'. VKV :l;:r~oi;J~IlI""J, POO~I1l'" t, .~Ljf'. iiii~I"'f~ki i[iaJsD~ S"fiJ..o:. "i'"o!.l,M2'i!tl ~,

'. 'K::L:!IJI;b:~ p~J!2ikl::J "~~[D !s'.I!.1id:~~ I'riil:..m ·Ii"J~~;tlil. ~o;'i_~ ~1It.>-< <;jjl'lill 114\'l'ljnll,,. .d.~l::; ~ ~''1l4.

.• B_I;IJ~~, :PO'!1l!tj"" t-.MI1. ~1I·~ 'I"ta'l'"r.· d:_~ IJ.liL~~, T~~, ~)l~~(! HI. (lJJ! 69L,ZOO .:

!ii, SooJlIif-la~:~,i»"ro:l:iillf} Jadi PL'Il'o.nl'l'lI:~~~"b~, i"iJ!<'l.,dll_ TeL 001 til)li,~S~ ,Q6JJti.2IiJ<.'l4iZ,

'III' V'KV Il!l",r~~ - mdii, 1l<l~~~r~t8'-rUbl'!lk~iJ'icl"'!"".Ii'"..,..]j~ .. .'Td. (6~. ~ 6;;)>-

iii !2ini!!l~"*'" 1'1.l"r 'll!!l'''111 Z [ ~ ~~ illri:>i:3ln;t. Td,6tj,j lOl HI

.' r"l'~~ j;';'!H~~~;j ,"iIi"1i"1: <~"'Lil~"t'ii. ~ 1'5 ~:nml)jl1t ~I~I!.-'l!fl ] + Ii:, 11 .. 1. ~ !lO(,~n.

.'~.W2 pijlll,ikI>illrol!lll~tru ~, Ri iL<;i,)l i I~RV. 'f!!l1.MI. :!'Ji1'.l'!}~,

.' 1li~~"'!!f '~~!'''Ji'-!~~- k~p;r". ,&<,J=. ;I"~re nI=~ Ii ~raiIw "l'3ta,. .7.liil"lll'~, 'tloIl:ironE, Td,OOI5-M ~D~"

'i!!l El1?k~l(;u: el. '.~:HlIl~i", iIIIl~· 1'11~::!!ts._ld D~io,:;, i !ldl!;mlJliii n 1!J~!11. d. 'I~~~r, <!l. ~~~~,~ oiInJlt!', 1]'~ 00ll:l;! dS,

., .. ~,,t"~"1>iJtI;"'-1ro(L06111Z1 ~"'.

OOIioom~ I $~ •

• 1"\>;Pl'avl,~ 1''1' s'''lillilM...:'Jw, IYll'f<;sj~t'I"],I')' !I" \,;:&li a:.illi:!!Sl.. 'iFcl_ 061 ~~5-6IJo1)l~.BIS~~- $I! -

'.' ""Il!J~r;<l'r~~;mjt ~Iumjim, ~~~mil'iII~IJI .. rl] 1.)fm'll)Z kalb~~~Q~padl> .rlj",,~.,~jll'lli:" T,,!.oo.J US·6'l7.

ij !''''''"'!I'm~~I:I~i;~, RMi., r_ ~_E"'" .!i)~i'll9 I_bj~[I]j lIiI~trnk~ii~. ~rd. 1'i4~<:I';'!l1

'i!!l' T"'i>etli. ~ i$~l,tllW!iJ' P~I!f.!lt:.~i !;;u<:"!iI~b , k,"Q~""'~; !J+....,iO:<l-,i, 1]."eUl!\162~057,

.' S=1l.!; 1r.JtI~m~ "'.!'I.k,,:-, Il'"f'f'.rclo;;t, ~~lillt!~rJd.:c!J..l i;l~~[;:lf'::L.:~Ja.,-; ~!J~~l!~r.!~~. ~,,~ I)~~CJ'~, :;mll"i_r'!~!!l", ~~til~, . .r.!<>l<M:Ik R~ [,~Im~ ~.ilJ~"" 'rd. 00 I 54H15.

'.'~,mru~~f.I! iz j]j'im~'~ljLl~fl2t1oo.,

~!e!!:Lro;)~I~~'~" ,,_~![kc"!<'~~"J:!lrn! &mrnji~Jl(rnl1!'. "r<iI'(lQUlJ.~,S~:!:-

,_ \i"r~rn ulidto~ IIImdicrni[IJ koo\b.ije]<ls"'liillru'j]j ~i:l~!!:",,,,,ud!t",,,~~YlIl'liL nUlfollF ]~IjI.

" P'(l\~i!lro ¥miu'l!;! WI)~B!i"11JIlIf;': ~~IIIj[hll[3_JJot1l1~i;l!1j~:i.h~[NlIiM\'iI1·,"r~[)'i. J~~I,1I i ~\WI"'" !,L"!JYl'(~n,dj~ Tel.IM •• 'Jf)i n"'i0629.S~'!Il1

'. KV ~~!IWl!I<J:OOll!:l!dl ~"'~I"f"~~C ra.l,iii.v.a,~f2.(io, ~1"'1.1~~o i k'\'3ilil.tlm'_ 're!J.M15~i1l'm.

'. '\1n;m~ 1l""""",·~",.lj""" 1 1<1""';' l3.tlll3. ~m~ .~) p!meb.i, 'rd. 002 3'l5 ~62'.

,~ li»:Qr. ~D,"tJIh,.,,! li;~~lbl r"'.~>< ! ,,<l;lid~,'- 'r<il.O~1 ~<l7 KoL

'.·EIi':IlU;j~arVKVu~~lfu'i: d. i·m~L.1iJae~~ j lillf"d;JJj~_~zm;jru. '.r"L 61s...9Q7.

'. V~im ",1!(l!1~ " >~ \-.l":Ir,!' p:ro"("'~ k( .... j<ibj~ri:l1, 1l('O~~~~~ 'i'dll, ~I U~ QOO-

'''Mr,il~!!:il;';!.ilm'i, TeM!!oi>IHl1'n'! ,iii 1'W'(1.Z: ,['!)b~. '~d!oc, ;;'1IIlbji~rit, ,ji!i'IT-uili;l~ lWim ~<la~3 ~m d.(\gm!l1'lL T'L'l.OO] ~1::;!'i1il:i§,

'. e~HI!'!i!L grti:.LT1!1f'J [pHn. ,tl'!!~~:d.l:·L:li~J nm i"m!! 1<)J~ .. cl:.Ulffi.itflk,r3dirj.D I;; .. ~. lil~~~ i :pm'<!~ill~'" rn: [lI.l:'J11~ij1.l, ",["I, (161 Sl»ai(_

'. Pt;n.'''ii'~~ i ),; .. ~tioo~IJ"Ji'il@il!ltl;riF.l· Ilii;<, JllijO'Jlj31111 tNl\\~I!;!"re MliillWl'i,~,a il~~I.~pflol>J;a"~(!.1K(O'!i(oli~LQ TE'L 'l}3J,g(!ii)-.;l.~,t,Q6J ~.11 ~'. ' ' ..

'. Rfti.lmu r;.f11U'ltm1 ~1~ia,!l.l.; ~ J!Il"

'r,;.r;I.'I'lI;o::gtiialJlj~. 1IL:1..(t!;lll.6 &<lr>

'. i(;!'!JI!tta1n."ilgTli'-w~t,.c~ fm:.9D:!11~:i.tiihL:~. ii:',J:)<\l~·r.a"~ i IL1['Jm~~ L,t1.-.nljll" ~ !(,,~. lii~mm T~I 00'1, las 'Irs •

'. :&'I~.p1.imib~lll!!!.uz~iI!ilIllCR"oi!.k..;"'~I'i~~:"(t'I~ i~,.~ II •• \'!i:.ite~i. O{:iic..

'i["".ooJii¥>n,~i, .

'. i»~ B1J~l\!fm(ll~~ ~, ~l;:I.!li. n;""i diij~ ;""Iflltldj;t .b::iLlI" ~ ~I.ll~ ~n~lll'~ 1.' .. 100", _ .i':HJ,r,~ 'f~J 1l;l.3 ~(k-;7'l,0)Ii0 ~ ~1i2.~1.

'. J\I!,;)~ecl_o ~MID~r",t:i l'ID1I:"~i, il'u~!J'· '~~!1lJi", 1lJ~,lm(l(l~iL', J:t'k:i=k'!.~hr!i,," T'L,I :OOJ.U1:i'iS.

'. :B;3dilll.lJ()'i':>l[llru;;vcrn"t~~I;;~ .. i1lr·" I1;iil7!ilkl'Jd(J.'I'~. \iMrlJ!;llIfLl~i iH'(\.brihL~ 'iL·j!Hi"'1J;1l':I::~7,.

'. R.~dilif~ 'ro,aJJI;e_d~r:'~ :fJidmi~ !liCU,ii!l~ '\'!'~!a, ~'T1I. ·T.:l, OO~; 4::H ~';ll.

'. l'Io<bp~,£;;' '''''ruYI'o ; I<~i:" p"~I:i" ~I~uf,l pl"i:~, laui.i ,,9.1:([, !!>r('i!<I~e ~ dmj)Ii<. -ro!:l,oo~ 5'I(I~7",

'. '!i'i'i.i,[j Ilf'I!roii! Ji'I1llliL\3c~. );lll'il,UI- 7."I'lfI.,iiil'~"l'ii'o.j \w.j1(jili, ~i~om Il j~-l i ,Mj,,_ Tfl_Of"~;m 3~ 0,

.'Pl'!i\~I~ili~tf'llIDllllll~mjli!!"

D:tiil:u ~ bt:ruifllh~ .• '~~k LP.!'!'Ll,~ldiiml fll~Ui~~"'<i !>rm • 'Il!'!Jji!ol<'iO). nt, o~ 2:!.'i. ~ ~oI"q!Iii,i ! il:~~~g_

• Mi;!HilI'" p!OJlhto:d~lI daio.: ill\;m.i.l:J~

dl~ ~:;;: _~1'1-s1a1i~1i\G :I. ~f!l.P-"'i~r.!},'; ·ie2:1l:~. ':r~1.0;;lili~ I ,~~,

'.']~nodrn.1.:1S¥'SHd~ill~l«ii =Icr;~"""tlt,,'jI,,. 'r"LI:I!1i,~ j 11 H~_

• RfiSJi~~ ,~,,;'m<tl~~ill<·~ "'"'I'''-~.J r~' lIim'Il"'''l'.ljrn~\.T~,'Ul&JlOO.~~.

'. NlldmiID dw:iI;D.5k~ 1l&1Ig,<1, lim't~kn'j-l)J ~ihk~±j:1 R;gi'lr'~)Llu-V3IiJ~. '[-",1062 .m: Sl~.

'.' EIe~U'~, " ~I.l~ cl. '[~-&[wnoiJl,. i~H'i'IOO.i, 1OO~~~i, ~lIl<JMIi,Il,i. d. us-

I't;!l~- WI.!:!61 • ~\il'l"l'IJ)~:il~'! ij,.QSI>.

Ii!. hwl!")l!'.~[r! !1I]~[i:m'l.li:kii !'!'<i'~l'. 'I'd. OM ~14.3I).

• \"r~fl!L ~[i i[ .... oo: ~II:IiiI~bi IlfIolll~1i i mOl ""''''_ ·r.,ll.1}6~ .IJjj 11'1.

• Vtl<il(ji~~!U1~i.d ~1ii[L.'.~a ~v~ vrii~ r~mi'i~Ili~lflh[miki'lt .u,;]~ ~I)!I'''\I;'I;", NarJ!IL.:lle .. T'~Mli601 ffit<l. b!:t

' •. go:r ... ,~~cwi..il ~f1t,!:1dji..l!~ ·H!I·~l!Iii:]l Ji~i!J';S, PI'G;j(il~, l<.:rnfmifO;y"lnllil'llul, Jr""OMl2'6',)O~,

'. r""i,,3~"i. dilh~i"!!j;j~;m 'plJl,IEi" ~. '''''('II:i1L f!rU'~~ Gl"'JLUJlg<I, Q!lllIiJ.:ibl~!;;i d9't'Vw.'~. Til:1,W j!5Ii. a,7>1i.

,_ Kl"iLI~t .i.su";~i:li'i!. ~'I'Jlo~.I.'il[.e-bl'll\·;!f,io;.. i"jil.~,d p<"">li,,t'- 1',,1. OO~ S'tl 901.

'. ~l'!l~<'\o ~~mi('£,. ruoc :lIi:fIl'i:e.1 i!fiii~'iJt [I;j]~vq:fii~IJR~ g..'i~l1eJ~l!i,. TeL (tQ1I~~

• Lij.;';'iru moidtlJl~ UW:L~ ] drul'C i>uI<tiii, 'TcUBJGIW I J .

• V'~~ilim;~I~~~r!k~ f~r"'~i~!llil'li i~~"I",""" I'Pi; O"'~f;;~k1.!; []IDJ\~~:i.u , l~f(l(i~IJH"::Llk "p!i ilntab~ii;i" 'rel:OIJoI Mil)". ]'iii~J; 5j~63'.

II, ~'~tclkl~FI~~;JIi.lllrl!lOk{ ~ kJL!t.lml.ru~~~ ml<l...[" ~lr~ !l',)w,!l<l'~~~' ~··.;ml!~i· iillj'pOl"lllillLl!i:r ~'I',~~ ~ ~.lii'~7,

'. NcF;liLU i~>mili;i I~d.fl"~ 'IliIi.!lar:;lti~iju i<vo.';!~"I:.r<H~ L Ii1l,j,'j:(>'l' _

.R~'ri!l,'! ~Q, (I:m~n ,!r·t.mID!lf'hil.!L<' ll.olc S~l~"'\"' .• po !l;i&iln'll.m~, ~;lJt1j iii •. "]t:e:I.~I:tj};I~ . .k ... , lk;'IiYirr2~~:[lI, l:fIiIi'Tn""[~"'.I. Td.~ 2~)(08~ S~";'f;""'~,

'. ~V \'rIi~l! .. rilll;t.tJ;l~~!e!7~ ~~n"I, ~4 ~ .

T!lJl.o6! ~UiB:;',

'. rl'<:'lN'li'~m~k:llli,I1J~ .. odill'f,~il:i "" I!l.OJ;'l~~~tJJJ I r'1~ ~mre:l;iiD-.Il!'!iI~ 'VI:;li~~ ~~~(>. 'h:l (It;J; rU 'J\~

'. ~""'n:k ~dlIll'l>l<"ij~ Iml\il, ~1JI11L'-

~a, '""'I ~gr ... li!""

I:I!; , ~f'; 1~!I!!"~l-

III!1I~~i i !lGta~' 1, ~;b j,q,z >!'!Il.

'. K ... aJj~"llo'~ 1'l1:!1'Il'!ill1.~ 1!'<-.s,moIi:i~~", 1!...:11!l""j ••. I'&'",,,,i .. ,, 8Vlh ~.~I" 1~1J.,*_(!L:iI ! Ilr>!!l" ..... j;;a~ i lami;~:lAJI. "rd, 061. 11.\4 ZOOiQr.~ N4 I &~"

,~ l'Q'roli~(l ., kw.t1iI;!!!;iOl) ~I~um 'Il!. ,'''lIEi. ~",,,,l,,\"!.n. p:f't1.!lm!. "1"d_ 061 'liD:! 6l.'9',

.'~~illl,"rut.1, urs:b.ll~ p~mre, !''''!'.I~ 1"'J".fio, 6i!"nfl~"I!i.ru: I ~~ ~'~'li!:Ii 'f.1 11M ;:;~ (!;;'i;j'

'. oorlj~ .. ~r, ~~<l~~, [;;'~[II/i'~~r .. ,,,,(iffli [l~IllLI['CI'>t[rlI, fd,OOI :w9 3:1l:ic

'. :>IJ.ds1\i 'I;II~~ "ij ':tl(m-,Il'il:s!~i!;;hn:ol j~~, .,1. fu","",,,, la, :"i~J;".!j., ••. ~r~.Q{,II{18 1,44,

•. S:~!I~~ ·-.~Jlr:ad'i i 'fii~II'Il;I~~ kull illia, "n':<'r.iI~~!" ~J",bf;l, ~itl~:rIp..i:"J., ~I"'~' "OC~_ TeD.i~1 S.!~6tr1.

'.·i"~Ii,I!!r[.~ilWd.l'liI"L1f·lialill'li',·l'Ji\I~~IlliCill",kir:J.IIHh r'i1>11~ilIl!fiO ~.c 1!IJ!i~ro-· ~'0Ii',.Ii>.!".i i",,,,,;mil_' "["",I.. ili!.1. Ii::~i!: 5Q[,-

'. ~~rdi~~~lIn lm:i~illl"",um> 1OO~~l!'~ ~~Lj~~~ ;~,~'I?C~I'I~L!~J' ~t~ ~ .. ""'·h >II)¢, I'!! !~,-"",,,;n;l-!iJt\l ~\Ul ~3.5,

'. 1l:~i~~"" ;l!i~~~I" Ci~'i~ ~'V~rn d:o.i~!!LmlP::.;._prillUlll:t.l.~, p<t.dlfffiD

j,,,,!'i~."'!,,- Td_M! '~OO~, .

II ~'I~::;tJtI$:'d1~ ~;il ~L~l;.erll~~I~~ IA~ ~~~[]~ il"¥"~ill!!o. ·t~, %('-7*.. !!>hl .5007Y~_

'.!i"O!)!iln..IHliin ElY" I'ret~ffilid"t'.l i f.II~ I<IIJiIl~ ~",1lBjtot 117. ~l~~~ @l~z:lk, Tcl,1Jl61 .~5E.U5,

'. ~!L~"'" Imm.b 'II .1Il_OD ~i'lIn:i.j'jIjj. 1~r<'mJl m~'ru:. IIII)J!lN U)'ll~dlI.i n~.

nl 06U~~fi;'l, .

• ~\!Jel<:'fr~_'nk k~~~OOiIolm·.~i' Ilo?fli)m I [lJllllq.trnm . .'! T .~"'!: ",I:!i.~ I~· ''''IF'II'i'Jlr.~,,, ........ .T<H)61 lOOl&S_

'. St~~!u~'rlIid~ \'I,~r.tdll,rll wi!J 1o'I'.L:I &1llktllll. (Ie:~~IJi!, dnir.J.6l'lll In (ldr{\5eu, Tot:L0~~ 145(190.

'.' ; .. trn~b~1II i1Idilll~~~~OIo~"<1il<j lie im~ l~~gp ~]~. [:~~I~f!:I!o::ri"lIa.flZR"'1M~~,T~M!~1 ~1?94(o,

,.,Kurn,i Iltlarl~lI).rXcl.OOI1(f:!: i91'1,

'. o.r]lrulimiffil'i~'II(lJ'im;,IItII!l.'lI1ll:" i';j!,'i1~~~I~J1"" ~mim j\,t=~, ;:b~_i1\IiiID~, LI>L,O:lct~tS9:.

'. '''':l:"'!i~-~I'O~ljlm.ifl''ill'i:j".p,ro:::oiI3j3 r<:'~'I"~lH''''~~, v~i!1I.Te!,.{II6I_a.I1*B,

•. ~"lo;'l' ~bt;;dl]<:'!~!;ml~, fJ"i'l~· .I.i= ffiil:iilE~HI=i~&:t, msll~~~, ,-iti"lm",kOOMl!Jir_ l\~.ili;\~,ti~~OI'~_

'. ]2lJ~L!lJ'l puVjj~inlJi ru~~ra1~1i ~du~ 'l\!j~bc;.K:II~"if1l[lJtJomu"''"l1IJ:·\'I~tiriill'l [l1'''"''ll!Vl'llh nJ,,(}(>.24~':I:n,

iI :K~!UlillTl~rn Il".\\!'l~o~ P~"'f(1<:iDl ~ ... ~ "'-~l'<' gmdefiJl~ 1W~[<1r.i;3!2, pi· ieik3,~ll'11!;9,~ Tt'I. 00 2 4231 B,

'.Kfimb~l~~l .... jf~rt, ll.;i~~1\7(I'l~]]if.<: Il. gII'lId!J 'fJiillL'i P'r.c~zyz, ~didJt.~ i o;miro, Tel 06.142 ~ l.B,.

I.' ]ei&=i~n.I!k1.-rjf.;: i;,. iJj3~;trnl.l-II~k.i: i ~i;gi~!l.I;."", d"h~~iI:_ .~~ ~."~, ~re:l. ~ (IQ(;:m.

'. Mut.:n'u[riku i,fiZ!i:mjnl~fllind~'PI;, ",',g.t;I"K[06IE\lIml~J!_ T~, 06I S' I :>oll,I,

'·.~~ •• ",o'elil!<,i", r<'¢1;",·~tI1 .• """ izmcAii ~,.~. ll'lt1ilcr.·fmob. !'IiOO"'-e, b= k;Lo:aM!~i1~i·fj:5_"'" 'IF di.OGI !06-~S_

AMIJR MlSODAUTOVlC

J)a:Dl~ 2fl~ ,t 2~)I] I. ~duf!e, j'!!:1I\l~~n '~e sedll"Jll. godf.!l!l. (lot] :!lm~ti na~1l' d!~g(ig. :kiolejF.i 'rli~Gv~di(lca

RAIFA KARICA

SlJiJZBlE.UUCI SUnSKEJ'OUCME FmE'ltA!C]~EBOSNE [ HffiR:CEGOVTNE

AMIRU DAUTOVICU - M]:SI

AM1R DAl11'OVlC ~. MI50

SJThfAN~E

D;inl~ 2ii!, 4~ 20] 1, g{!,d~[lj!i:' lllH,"I'ria''ll. !,ie godi!~i!! o~k~bl!!' .ie. Jl~ ,~J!:ii"'~t nres.e" Iio .IIl:IS dr:l,gi

HAUL (M.tJ]O), SALKANOVIC

Nck ri, ABia.b! di~. ~mi~ri lhopi, l)?~nl'le( [ll~ee:ni ~hme'r.

<JIv.~nil!m,

~':¢:f~Jl, Hi(]j~,j:¢ta i sill: M:itilld

+l'e",,' . p~ouC1d u fl!lib(Jru, 3JO,api:.i~:li. IJ! 13,3{1 ~a!r.i III.

p(}wlIi:lfu1()lji kll~i,

H'l'!lla za,SlI'll.l 1il4~~v~lJi;I!M~I;!, iljclmm ~Ollt;J· St P1a~!1 duo. J~\\ol~l!I~o dr.lIg(llg, AUah:al d:lt~" M ti B>odad 'lijcpi D~e'n:nel.

'l'lll{'lii '?c()]1~ .. i: !iR,1:PWl!lg~ SEVO~~~:!'I()'.li FAIMJK i KEJ"'iA.L,5<lI~ke .D:2:EVAHn~. i AJJ!LA i !t\'\:*I!. U1lJ1ldd:ca .lEMA.

POSL,JIEDNifI roZDUV I!I:IO~O'~ d!ri!Ji!loj' b!;1]!ti~iti

RAZ!jiJ, (roll. OU.ADlIDIUZ iz: NioBta!ra

- - .~

HAIF.KARle

~W,lN(!II5JtltIlNJIE Qa1il1L5~ ,;jrll;~ md;~wiIj~

HATInz.A (OSMANA) rod. COLAKOVIC 2Wl·2~IU+

HAL,IL (MUKAKEMA.) 1985,·20U.

NclJ;;3\'!r1!n (!I:lsi Allwh d:t.1l pacl"Tilijl:pi ])k1rInt:'l, .3'!i.ib~$m clk1~:un~ \ii~~9i l::3ihmC!t. H.'EI. tlfn~, (ItWil6~ Ii. IilIID'~JlDllIiti ~.!! .. , 4. 2~n I .. Ii. :rn~J.:IJl'lill]. Ra. '.' ·.t~lIl1,i[!US.Iij~' 'i,killdij~ !l]iLmil~

\fuM; ,t'~k~ ]Zl'[<i, EsJ1lii;tt~_:a, 'S~hzi,~ i. 'FaUmii !S;J.jlttJitOciioorna, ~·11V"

SULJI

T~'ulja :!<l:i<i: Zah,Miki~ :1B.1:ibo, 3:alTl][,. Grll.~(]I,. Enes, 6~p:i; ~,j'i)m, M:ilr;i,iE'nt\® Prle

D~!1.~~, 28-" <1\,2011. goc!~l1!e se na",~\!aj!.!2g.{ildi."e '(l~ smrti .n.a~eg d:ra:gog

IZUDINABEGA..NOVICA

HAB,QTAMILISAVA MILICA

D.rii;ga mwifI1la. ••

it@s uzme ~l\(l j~ !i:l1~!lfIiiln!*!1',~ i@!Ell ~!elllri i 1}.]em~l!J.h"il!lvii~k prer,:ln!C!!Q(jl!L. t),tii &1<'11 s], llIH N] KA"D .lil:~teS: hlti. ;>,;a;bOr!l\lruienll •••

Hvalati Zit Ha.ll:i ~sm[jiiW~ :rij~~ sa .. j~~ i b~goo;LiQIW. ~i~bllliv kQiu,s1. oom p.l'u:ill~lI. S:re nam. ~y,@je fJ!e.ti!Q~la.'e~a]i i~drlog: dan:a. 6,e,!1]Q !1.e~ilItiQI'I'~ ~:[~~L.

TvO'ji 5i1l!prug Mc-J~liIleda:Mja,s.ilil:l~hll,i5.k~~.klli&:lliarla,Slmdil;,'jJ ]:ffi!lir':i,s.ll, :;Alit Ahn.i. i unaka Si1ll1TIlll

ME:HMEDALUA SQERC,IC -

22. 6. m 989·· Zl: .. 6. 210l 1.

D~JJ'a 28_ IV 2>011 _ g:odii~t~ :m~ V&li\lfljlll S!':I'I l'!il.z-rue·.gQdlne oil :imniIDG'I! ~f' ... g,(.g·~loo

jOVA..NA, ,. BODE GB:JJ'jIC.A

Nlls~i:lre ~~-aftJ.iieil!illli iIIlJo::: ,ru'I<)ill' ~G:t' za .~l.1b~ bji~ 1l1-:i~~i;,ll~pj!l1!Jl7ln c';m:~ krij~ nL<If~);Jti WHi'~l. u;ern n~tu· ~j~J:rte 1:J{)~i Z'dlSiJi!l-

J'~d'ti![I je bilW!- Ibid mi se

i:u~l ~im!ill'!j''Jj luI-; nasm~e. VaIl ~.~ ~,~:cj::l :IU~IM [Ii;;:;:! (lim,)

~j(!l.H!

l'uiNo S,JECJ\;NJlE

SJEtAN~1E R:iI. .[Ji~~gdL'lIIgd1g

NHUZAD (DEBV].S) M:RAKovn:

.28.4. 1:998 - 28~ 4.20:U ..

V.ii'1Ii.c tid ~f.iti~e!Sts@d!i;l1iii j.e pro§lo~ aH '~j;e6:!l1iie 1~.lI!~ebe (II!:! Q!!li.h.k.oti ~e\'{ileo~~l!f1!l vj!e"tno, "[,1,"l2Ilji: Sl!llJ!f.iLII~a, SabiJl,a,. :si.OO'l'.~ M.llllli~d:hli ~ }~'h:lam.ef, MiI;;lhc

A.di:;11 i Eh;e~UJ71il illl'flJuka HilOO; ~'m"~11

l:U:t!NO S]EiCAN]'rE:

DZlI1l!3.S, :18, 4" :WI.~. B~~OII;V" se S~cl!illl:rl. U.l~lIlh: g.IJthrn:a ~~ibl:;g, iRliI~ii~~P'1l!lili.l' ~dt'"d,Qii.'~e

SljEltCHJ. fod~. .MQ)ABASIC

18. 4 . .161il3 .• 28. 4 .. ]OU.

DragiJ ml~i> v.as'll. p-l.em~it[]~&i \~1l lkib:r-clilli I'!IlH:;;d~ 1Ic&~.o :t'.il'~!'!rra\ili.

N~kll~~m Alii!b d.U. :1;H)iiatri !£~iD~Ii'!m~~ i raJim~ (Mi.

Va~. 11[\l!rh JiL'5I1i1~1ili3l .. (j'l'IcirU'lillc. :il~[ JU!!illlf, snaha Edina. !liliai'M

'B:,jIRtl' i il;jl:lm;l'~ {!M;!!;! rod;bI11l~ i pil'.~.-J;~~!ji ti\llHIl I

astiR ZUKilC 1970-2~n.

'.,-.'1

~ .. '- ~

.... "' v~.Itti., ... !l.i .'.~

8EMSO (HAMlD)1 HAJDAllBAilt

- iUf:lio -SjBciN~~

nij fI~~~' dtllgo,g

IZUDIN K!OBILJAK ~ .ISKO

DT'lgi ~5kD,

N~ urn~rl: en iii ~, orEjl::J~Hlm UfI(l;t'r., j~f gill 'Q2i l"}U;I~!: suza :!;v~ !!.om. wZIJqD.ljJQnllVl[l rod ... tu~~ Gil A 111~!h:Wt~rt~ ~.II~Vll, mi~tM ~~flm .~ '~ili.o mg ';!:~Ili da "PC' ZOJIHl)lJl!:k III ~1!'I:':!m!lIli!5lm" T'vrtja: N~.rmili~, ,WL Nih~d. . i\d.i,.;l.IDU i Hllici~

N-ilv--:-ri~lesu se [r.~g.oi!l~ne otk:II:k!lJJieiJ:li!ilse[i(l [I!'( d1i~lIltQ.i d~agi :!l!midt;a

HASAN MUSTA:JB·EGOVIC

,-.MOMAK .NIeka d drOl!gi. Aill<l~l diz.s. podal'i Ufep.i Dhll:.iliI:[i viet![lrll!hrne~~ MCtltlRI!liIS<JJ p.o:rodk1;)m

~t.~ .,..., I

,SJECANJE. !l:a![)!lJ.jru[l.ije'; ro!lillj;~elff!e itlr:a[laJ

MEjRA, li!l1!l8 -zan.

S ~it1'b",\"~j1JJ, p@~O:l4':m .illoStlllll;"lJlj~m. '!JiM:!: J.;nl'l'lhi:a,.\l:e-d)~tdli .MeltIT!,,(j~Uja

n~!l 28. 4. 2[1 ~ 1" sodli:ne .I1.1l'ltr:bV;a. se '7 gml!i_nill ml! miiti :illl.~C,11;; dlia;g(lj; h;:!li~

llUDIN USKO)

~OB.nJAK N~~:[I .~ .~~i ~U!!~ tl~;~. :pQidan !.LJI~P'I D7~lJiIililil~ .~ ·"jeilli ("ilIhm!:,~. ~('lQj~I!IDe:l';j.m1,"~ NeiiCai

VII!d!aIJl<L .

~f.I'.!!)o! nd.

Ponlil!il1ili ~l!IiIu:~,({!'~Iii!I~ IJ!l imlilli.ii z<lll'viic!k 1l\:.1,njclIli ~W'$IiI'I,{'i te i~bm_ U~'[~d; ,61lii b;1i 11 l1Ia;];i:rrn :;n:;litnlfil i IlU;~(h li: 1I~~l'flO Ziibo~ii~'.i,ti.

"[''i'Clj;il,~t:i:~~ ~Jknltii .. ilU.~M~~~ [),~ILI'ij~, ii!lQ",j Zm~j. 'I; ,mil:(;ll!:l, z~l. MU:.ill. ~:lrI;IIlm S~!I!i'pll, lInll~~ A.lm.,~, .Afil';l1 ,I\miil<i

~BD.i·l~

KEMAL

18. 4. 16ill!) •. 28. 4. 2011.

DMl9. 2:8. 4, l~N L go4ill!~ l:]illVf~a~'a se 7 gmJ!ilH:!I oil. 5mni 1il\H;~g d!ruge~ lsJ;c

IZ[lD~N • ISKO

.KOBfLjAK.

Nell_a [;1 dir;lgi. A1~ah M..~. pgd<l1FL !tijen,li .[)~~murt i vje,-n~ r.1bim.~t,

TI.~oj (lr.!I!!:; K:ilbo i ~r;tk:!i, Be~ 'hi.re~

Dli1.1J;;t ,2IB, 4,. ZOl L g'1i!~.lmc i[jJ;~;1iIr~!!\f:;i;~y, ,~¢ !i!!"ij,~ gpr.!i.!'l:1!; 00 $:I1J:!'~i l1!!!~~ d~!g~

.HABOl'A MILISlAVA MJLIC.A

Dm!! 3(ij., .. t 2G] l- ~(U[l!:i1a,],'~v,~ ~c 4(1 t1~1fia CI,tkll~Q r=PII'..c::>!::llii.o !I'Ia;lhm[mli~, d:rngi OiF1tC

il!48 gmJim!:@'!bllXi Ie p~m~n~ll.-l1, lIIhi:ter ml~a d:rn,ga

majlh .

h d""·

,a··ZI,

s.ALIn: ,MUSTAJBEGOVn:'

",~]iJ;em60,."j~klll ipb;l!ilflam

FERDINANDU .~ :fEm~ ZA.60VEC

ZEBRA M'USTAJBEGOVIC. (rod. R.EDZI'C)

S ljll,;!b.ilI.l,:'lj~ i po.~~ov.aD!je!M., SilJi Mei:IJllIlled sa j)CJNdiC(lIIf\L

Dijirui! ZS. <11. ,201:1 .ilil:llfU:a'O<I se 7' d.MLa. oli. :smni "lJ,prng:e ~~ na,m. rIlJcLtI{lg :~Ql~g~' O,M;:IE~A JUSUS:EO{lo'V:r:(:A

MIRS.AHA lUStmEGOVIC~ rod. MUHA1tEMOWC

NeJ::a i~~ d:mgiAUab d:}'.,5'''Il(ld~'ri lij~pi I)7.>:IiI;I:iJLN i vj.~cn~ ·:L'il:hmilll:,

R:;l,[lne .ko~~.i!le BH 11!'ElECOM. • IN2EM]EmNG. .

B·tlm &:ed, D~d:i.cA.]iiH,.Faz:lic Mu::st1i!fu, Paim"lc Kw5iim. [lll'so",ic SclIid.. GI~i.'i,;:(I M{id~d, Smil.ji~ i\<~.liha..trued, Tep~c !Ej~tb,. Dzitido S:Ui.Lii i[=l1;jsj~ Ne~i_~.

ID:()J:: fcmoje IJitatWilie' i dCDk Ijudi po lThiima!wuill, i'I".oje Ime 1~¥Oj .~fk 6!l' bid 15.a11L1i1:f1U!<

j.\n~· i MiI:e!lko F~i:i'.J.c ~17I-t,!

l'Iliaj'd Lt;;(Se;g :p!l'ij[l;oolji~ ik~~'~ Ahmecla OI~Il,e16.

lCIail:li. 2lL 4 •. 2m]. god:ine ~\,~'I!<!:s.e jll;:d:<!.I!!li!es;t ;godif!!Mll!l k~.d!a n.ijlt~!il; rua"mOi lJiMO'l cl:f3ig<i

ME'NSURA (:MEHMED) HUREMOV1IC~ rod'. BISCEW(:

HAMIZA OLOVCIC (r,OO.B,RKANIC)

Vdieru.'e' !~ll:!mifij~e [1lg1II.l!l. t!Dl:i'llm.

U"r~je~ ,~e!no l~ se ~11l:6Iti.

""""-Imtt

.AJLA (M.EHiO) FRENiJO :m 985- :lIn ll.

AJLA (MEHO)FRENljO nS5··]IH.I.

Daaa 1ft 4. 21H]. niLvr5aviLiu 5'Il cUlI'i;ie gou.iIiJrl- oJ. SIDll'ci

"M~ .d:!'~ll:(I.;g 'r' -:::iiiiii:: ..... l

MITDAT HADZIOMEROVIC MILl

PlJ, dClIb.rL:I. 6J.m(l~.pamdtl.

s l,iJlial'lf'lJ siJ'Omii1ja,t~,. IU. ~re1niia :l'II~d~i .iltik:a(~ ~~. 11~Cl:!lliO ~~~(l'~ . .,.,jd, jel: .ic;,lj~Jb~;y iilea uti VIIlm!C!lll.

Tvoji ([Iajimili.~]: sl'lfll'!IIP! Majda, sin Miran .i [le'l'J!cSl:;l

AI.metliIla ~l""'flll"

Dana 23. 4, 2m I. g:odine J:1a~.&1"'~ 51e·? dall:il Qrll!lreram~·-8ml'[i .. !lJi!Se dr~. i Dlihd. za:ln~ra.".I;f,~ne

AJL~FRENJO

MriIiIEi~ dl:'agil)~ .iI~J]~;n:ll d;l.~.a3i ~i p~a~ni l'ij~'i ID'l.emne[ i 'l'IeerH n' hmN:.

S\!i~kid\ilin si 8a!1J~m!i! Illmi:s]im~, :l'l! I! n!!timspd:rn!!~st"b joLO\i'~~k:3J p:m.1.IILi:[I3J i nlig.a.

AnruW~ Ek~!ll, ~~ri~a S~h':ij~, rt)~;a,d ~~ir illi!¥'la 5cl.~,!.n;Ii>

D:ma 28, 4. 2!H 1" @ldijlC l'!avr!~v", ~ 7 dit.~H! gd p1.1'~r<!inc smr[i n!3~ d!r .. g~i nikadl. ZIIbull'avljie9~

r-- ..... ...,

MQlim~ dt-itt!;tj£ AI:!I~:nlli dJ'2J. YllJ iii !>(la::Jiri ~~i~jj)i ~T.I:t'I(l'( I ·vi(!clII.i [,ii]:lm~L

rom,~EO.Nili P.'OZt}!~Jl,¥ I1aSCi.m IJreJu~:MilJl,> [3I1Jj(llm i ]'lositiernuw_m drll[lJLl

SEAn (M..UJO) .rOZDER.

Dragi n,~~ l~~;ii., UlZrIli sflilJOir,IJ si !las tld,~ .. raruJ ii.ZIl·amlda !1;ilip;tI!~[i.o, .i!H smo IlillI~[Ii lla mh@ [lm~ S~ dl'ulili i kao ],l1l!cl:i i bm~ijev'O:lf~ii

N~ki! li jc \!jo€ni Wlhnlct d;u~i.,

.KOI1L]~i]~ :B~~;[Ik:f!j. VuJaJlja i Sllk~.

]J!.lijcl:: ;;1emo ~ct rnlie:~i Qll'lIgi. nilS

Mltl

SlleCQ 1Ji~~llj dr-Inc rnke.~ ~iI'~~ d!~ i!!!l-:m~. iltt<lgnW;c i!:JoI::11;9j~ ;,:~"I_;l,dai~ U :llami8 zbu; t'\!(1~ odbsb.

O!:;tilie um .(j~ ffiO,limo illt'aglllg fU!J3iiiHl ,dllO:.1'm da ~:l!ibm!l,. a ~eb:i d~.PQdtt~m:jesw, mojesi z::i,s]uilla, I~· je:st S;\le. dle::nnm:ke .Ij.ep;am i "jocl1i .rJl~in;ll~t~.

AJLA (MEH:O)FRE,N],O 19'85 - 20U.

SilJmo m.ikoj i :sml} ~i: VlJ'.I~iH ZI1<'1Ii1]O .hko ]e bcz~hc. ]lIg;a 111~ p::res~aic·~.;l! pi)~.~~} sm(l ~e im"U ~_\l\~.ijek '(;I$~je, Nek~ d Pilla]] l!l'U .. po.da!l'l! Hj;ep,i [Henne!: i ~·ietni fi~hme[.

AJlLA (MEHO), :FRENJO t985~HllL

·D.raga I1aSa Aila

'rn:je ., damie ime~lia Drawo (hll k~ .~ m.uae: &~friCru; A:iIeF~ju, F:lll! • f-c {hSOOlapl$Ulhla kojlJlli3!1ill n~mW..eIlikl!d :nijm· n~cl(lknlliiti. T~&ko- je sku:~!.~i sn~ 7.;3 svaki dill], ZL'I'Q~!l Dei': i:~he.

Mi tlalbfi~ diovalrlull m~·]i.m/O; AI1::ill1acili;~ . .cia tlftljQj jllemeniooi du:s~" pu~f.i d:!e<f1ne~ke ]ie;.ro~~ I l~it\P~ t:~hm.eL.

'fll:9ji kll'jf re 111:10':," in.c :1lTI.ogu. fliijad;ll 2).'d:l!4J1rnvi,111.

·~~1!1I N~?jfa>~~tl1!.li:: A~~m.!'Qda(;iA.nj~" .!\!fm,an U n~'!"i~~'9, Emitlll

.AJLA (MEHOli :FR:iENJO lt9gS • lOU,

I..JUBIGA ELEZ,

D~ga !tl[lja. [eT.ka, voli re [voj:3J L:idii:ra

ALJO (ADEM) KOSO

Vli'i~i::;rn~ 1i'J'~I~zi.lIlm! !!j(l:;;!i~~' .Ili~ p[}jJ'LI_~l"'. Ne good:e .Ill:i jedan I ·(~flint·OI. ·,;ta '~r:: lie r':!PlIlmll'l'I~Qlf]o i I;NI ~~be l'Ie !l'OlIIIi~llml;l, .

NdHl: ti !&ragi Allah d:7.~_p<lJd!l!· ri li!ii!pi DUllliie.~i \'ie~i!~~ T;!" ftlln~t,

8;~-IPif'M@!l ~;rnWi, sill A.ji~ a 1'1;1,' !'!~~ lb~!l! - D!ll~~

nvaclies!illtt!g ap!I'ilapJl:ll'S!taJio j~. da kuea S:~ i1<1jinc: H-eIID~i£.tl AjU: FtciliiJ. ~. nitlii:ii ~~~iIrl" ";cEiti iOol i lIiip. Moii:mo d~g AUil:ta. dU. dliI ~'mm )llIldari ~mbllm a t1i!!!SgjAili S''e [j~lo()T!e'1l dZenrl.e~koj~ti.

lZU.DIN· KOBII.j[AK

lw[;ll tbelse 11J;~ :l!Jije.r~ vre:m~lM):m" l1ego ·plta2llil:1@M ki@jl:! si osrn\lio Izasebe, m.Ql15:klIl'

TalOO Ce i 7,;1!1I.'I'l.ie~. d~ ~Uide. l:!{'oja tcth.~a mza, .Ai!~, M.e'.ier!!! i Ned~i!b

TVQji unuci: AJiliJ. i N~k.Qht,

·LJUBICI·ELEZ.

Nik:lll!gmllaemOz-a1!norll.\i'ili. IVQ~ tl:smjj)(ll:!, ~j[Lb:liV, IlaZllju .i dobnm.

Uv.:i~ek si hi.b i. W;It'IIi~ '~'~. 11. ~oa~il:nsrc[ms. i.fl1a~ni;mlli"

SlJ:6CAN:JE

,~la rnogj!~d!r.nDg~I:r'~~a

I'ZUDIN KOBILJAK ;28.4,2004·· 28,4 .. 2ijl L

Il:UDINA

KOBILJAKA GudiilJC ni"=:ada. f1eQ~' ]?;hri· ~~:Ii tvoj ~lil .~

sj~a:!!!j~" t'lV~ .~~ O<8:mui~ll.·i nas: mol ZlV.i

'lwi~.rretk.ll,"'o~ie-Jili m.o' seMd('U,

N:!i1!'e~ d h:rahnl€[ t\mjQ~ dlil:fi:~.

V(lii te fV.uj<l S:~fij<t

S«Iamg.od:i;l'laJpnd.e l\;~~o .!lam H bkoQc.i 8klo;pt M.o~mJO ~I:ili;vatiti, a lil.e i pdh'i'!l:l:id d~ l-C H(tm:!J, j,~t

SE.AD (M.l.UO)rOZDEK

Dilill~ 28- 4, WI.1., ;gow:m: nllvrSarva se gtfciiml; dana Qd, ~m:rti 11MC d:r::lgtii>III.lr-l!!ge, majkc:'~ ~ke, ~\>ek1i .... ;e iplJm:i~

r-e=s=s=s=s=s=s=s=t

MILEVE HA:SA:NI1EG~'V1C

SjGc:m.j~ ml! ~\'oj, dmg l Ill~. JUilJt!IliJJ. ~:ilt ~u'lj".~.j:e.k ce l.h'ieH u n:3.~ill]; ~.,cirna_ Tli'o!ili n;ajmj1jjti

.ro,s[IE.ID!NJ~ SELA,",\l '1J:afu~ 'drugoi

SEAD' (M'U]O) POZDEI:

T~.g.~i, hm[\~~!hi:d1j miD.a ]asmmkli,IirTllli€.i. Mar.is.53 sOpHlgOm :5lIDelom. i djero:m B.niEin>CIm i la[·.i~()Bn., Arlrnll!n:s.'lSAll:prngom: .Le.il~mi kOr1!rlhulU Sar~:h l hmli±'c AI:llli1 :i $ool'i'rm.

Dana 18. "1_ 20 I !._ g.udi;rn.e lJ.Il:\'r~:V>·~1J ~~ $2 dana UlkailD[I ~n3! !lhi:rot ~.~m~ ii~Slildta.~ SMpl:Ug;l, m(lik~ i s.IlMi~

.MU'NJIA D.Z]KO~ md. JARKOC

s. ~j!(IiD.II'1'lji!l i p~[JI1;!5!:Irn ~·ul.~1a!lu;JIIJSJ!KilIt!l':nll I'm IVuj d:ril\~~' I i~, lililii;i\' i. JubrulU'~~Je S:ij:j!;iffi

~~~ 1 .. -1- - .... I'" . '"

,,.~";::JII!L I ~~ "" ~~h ,dl;!:,~, P.LI~~1il 11~pL ... ~-

n~~.i\'j~~lIir.ili!;]:m.~t. '

'rob.tl;d.di i "'~nm~ d.I!J\llC!. Ilfo:~UI",n!!'l1!irllllll1't.k,. .Z9. 4. 20i L :!li~~ 1fIj1: ijJ ]4_IJ~s~~i \I ,!;!1;3Dl1U merlIum:~ uL. Uiljc .lmgl'.1:a I Jh OtiJ\!t<t. 1\;~jim'im11i,i: ~E.lr!'lls ]r[!l:fI, .~:;1iI, ~~.ih. ~ivdla.r' .ii\fu.m"d 'i5~~tml EI'I'iII!l1l!l

,CEBO.n~d.

MUHAREMOVJC

N!l'):;~rid dUo

P'!.li:hfi1i

\·jtl~.ni. rshmer.

M~l~ lliL ~~!:l,. i V(l~~' ~,"' !,l;1lji:

• 'ltci~d!! n~ih~li

Mi rSiII9 E~:l:dlil[~!I!'ibm S\!~~trn:i

P")rog;~",JID:li .

~f~hY!11

rO£MiE!DiNJIi S!EU.M Ilaioj cse;5trii. retki

RA.M1ZI OLOVCIC, md_ 8.RKA.N1C

N~k::I d clira,gi . .alb!'! d.z'..~ .. pooaii Hie pi. [[)i~lIIlJ:er i vietn.i mb.m.ct •

l\"O<il~ aes.~ Muic;stra. ~eSlri~ S¢ia:d. :~es!rri;::~!! Sa{lc~ Si!I. wO.il.ltr:lp.Q:rG-tii>;<l.flli'l

. MIRS.AD'BJ .. ELAN

- --- - - -~ ~ ----~ "_- -

Zi\RVALNICA

Z!lhvaJJjl!ljerno :r.od!b]m,pri:j:ne,]jil[la i lrollJ!~ijalll!l koii! Sill s\'oiirn 'PII!'.lllItl!glVOrn [lC"mili dO~wI3m.t!i'el~im, ~5ffiJu&jrl<'li&e!!J,lch.'al:l.og M.i_p.;a;[]~ .

l\l~bill'l!! ",~_l)"'Il,I!:;!O$': dltpjemO!; veliko~n '(:Jj'llj:ek I!Il:Hdu Sofciclil" to]ii ie do ;pos.~:edn~fg' lfern'u.th b]o. IlZ njega.p1rtrlia:fuCi. stmclU!l pommlc tljU!ds.kil.podriklll. Cen:~t'll']IIhCijb\an.ci B~H ~o5il:bllo Orl!j.::ijetlie. ~ft7.b.m), F!]o:ro:fs]r.fim r;lk~Llten.il u S::u,;aje:vu, (~ebfif; O~!Sj:eh6a" fie~.]Ogd~",). Op.6nJ Ge:;fi~~t"i 00 S.o11 S(ariG1l'ad.

AMI'RU ~ .MlS.I DAUTOVIC:U

Ti,'®]i: ®lll~:rug!! OIiV'er~~k¢er~e 8andrn 1 M~j", ~l Ad]! GlI~iIu! .i Selii3d. Kar.iCi.c

SANlN (JUNUZ) IlUKANOVIC

111gii. i 001 ~c ,noe mf.Cii',r; 1i'~¢Il'OW ticg:u.prnt!!lliJo<m. ~t(i j;e {!:lolrllli!! i<2 tcb~, D~R Il!ati 11o!.HJ~ s;jeia( ~~mill S~ t~'i;lIg. f~r.a,g.Qg i ~!~]log ]ih, gV{li~ .dDbr.o~~ :i p~.cI~~m:ilO!lti i.!>",ih tijepih. ~r<lrne;l!l:ili kOje Sit M'rlW:l<!l, iXJI ~ebe.

Up.os.]~:fIjc:~ .1 $J:lCiln~~ki ~id !>POil't:l>~~g drn~!w;;] "SARA1BVU'

SENANUSRET 1."·8,·, 2(l111.1.983, .. 2111.

l'iUZ1'rol SJ~C:ANJE mrdlC.lI~e. rndire[je

HAD,ZIAHMETOVIC

S [ii.'lilaNUU ! l;i&jt\ii'l'!liniS'm4 EI1I:tfin. M.e:Il'SlUJr.a.i .Azm

NUSItETA. (hadiiDERVSA) AJD'IN, rod'. MULAGI:C

T1roji: MI':p~I!!Il; N a:zir;. ,kC<='flifa ~.n:!'!:!li~ se8l!:.!! Su[k~ lll,"l!!cadnm~r i!!.r!lj~i :sna.rm Zllllt~t ~n~·i."L

Hv~b li 2!!!. !ili'!.1i li~hav i. d,t)b~ot:ltu.~ros:iOililii d!a,,,,'~la, Nei:zmje.mo [uzni.

P,WlQ,n,ilimt1~d.o!l[a:Je~S" Uvikk te~ b~d, ILI.Ila.~;~m Sl'C-l!I1I:ll. SinlDz.e,~ad" JIIe'de:sla: .M~']iJtlll, I!Llllllci. Emir] "tifT.!

SJIECANJE:

MUS.ABASIC

~l!I!nl+ si~~, ,al,i ]~~j_ 2-5j;,[J1i~ 'Hj~, ,";~i i prolazi, &liLlil:3j ~"I!',;a1] I!~ !ii~j·l>~·jm:j jrr;pITilVlm p:f.ljiitcliilmilio imlt,

Vf.¢.;:rII(l OO;}!~t:ilU k6er.1bu is~tr:a J~smi:t1.ll.

I.ECIR, .l~'1.3·::!llln.,

SAFUA~ rod .. KAK!R1N m, 9::,:6 • ,2~U,.

SMAIL :200],·2011.

'l'UZNO SJElCANJE.

ni1!: !l!du.(ira]1l. !1l<!!.iklLl.

:OEHJJU l:AVLOVIC. :ood.BAHTOVlC, ' 28.4, JJf9~· 28. 4.1011,

8 ~jililIDavlil!l, 'hoi ~il:l Emir

AISA SULlie,

~dlle kQI.e,Gec :lim:t!]~, Fl.t.,e1a~ A.nI[i~> Elm9(, ~m",[l, Am:ra, ()~I"U:!r1, he:iJ!, Enls, Sella@. :sabi.r~ h~Hll11.E.:i\1~s.

RAMI'ZA (rott. SELIM1C), 'LIZDE .. 28.4.,21010 -28 .. 4" 20n ..

St<ln;t:~"~Ofilije ~{Ih~u d,ua;a k.ah nj,~j sa ll"iF,Il~?

Nt(bo~;r.ll~c$ moj1al Ill!1ama. M~ciI,Qi>mjC:fiV(; ~iI:lO' ~tlJo ~mQ lrnJil[i g,VC O"'~ g;miiflt:, 'ljllbllV, P~~r!j:I;!, 'gil,('l"i~'t. O~~~les.tl. !iacn1C1 1JS]ji!@mt'n~ lla ~~ O'l'l~, ~'~Q' ~;m() .j:;l_gl.!,hi.h s ~~1xIrn. O:lO~ahll' je p,.mo,roga. nool;lire:OeIlog, n~![BI stl;lje t:rebalo icr;ireCll. llf-gtaITo j:f' ID!.o,g st![l',a 6f~mo.,

S ",clikI[lIl1l.lj:lIh!l.vi !i IIXIlll)liQJiITl~to siou m(li~!l m.a~b.

S.:oot,,\NJE

nil Jilili5~ dir-a:g>(ii rndi~clj~

KOZARI,C, AIIMO

.28. 4" ~'9S:S. ~pd.inl!

KOZAIUC DAJIlA

2:8. ~. 20~.l.gol;lin!il

,[~l1J.OOlt sm.o.!!l!a '\lasR '~ll.VJU:lH)' .Ili~~]repse U!lpDm.e'I1f'.

V:~~i'!diec.:l s ~p!)md:i£-oJma

D.anla .Z'9. 4, 2(Dl]. ir{i<i!il1!f1 Jil9.vl'i!Jaiva Sf.ro dans od:akQ se pTeiSeliJIa .11<1. :lJllLiltiet .1iIilII~:1 drllJ.Pi:JI m:l:ib, mmlli, ~st[ll, tetka,

~velli:.n~a: i jl;t;i:j(l:rel],iC!! '

ZQNERA CAPELl.

lind. M.EDMEDAGIC N:!l>'ka ~oi .Urngi AJlI:l!!h ,~.!!i" P'Il&iri 1ti,llpdi DUmlal.i ~j' nj:mo~ Nemt:rnroj, (tuM.

'IJ~hig ~ e : ~ p!l'QI.!I~id iii: ~N~k 29, 4. _

~ll. ,~.Qdi~~' ill, [5.3~ sari .~ Be.~~''O~ ..". . ..

d7.<i11mJJI !J. S'am,e'itu, ,Ill l~ . .20 :saU ILl S'llitclllo~' dzamljlll , tlr.d_~~een:!ll porod$rra

VtOC:ntl, iJoZa]OSCIl'.!Ul p!lmtike: IDdkic, Dhl'vbo. i mO:hil2i~ _:l,7~'I"J:~

!Ji).m;:I 2:8-, 4 ... 20tL god:i:Iire I1R\1FSawaliu ~c '* gl];dm~ etcl ~m!(f ~~e drag,e

DZE-NANE HODZIC ~ DZEVLAN

.28. ~t ]001 ~ 28. 4. lOlL ilJ H!Ii~&rn u·r;:i!ir.!!t vjetJW ~. ool'ati '\0"(1" 1]1<:1101 in.i,kll(l 7.lI~Q(~,nr,ljeIIl1i. !NId;.a tJ. drRgi .i~.]I:Bi1ii d;;::~~ •. podil:fi I.ii~pi 'oi.elilnc:t.

Neka ti dragi AUa.h dz.s. podari sve dzennetske liepote i vjecn.i rahmet Tvoio] dusi

Majci nase Husic Bahrije -Mine

'V .,.

AISA SULJIe

Hodzic Izet, Sadija" Semir, Selma, Din

KEMALA (BEClRA) ZUKlCA

~-1.1iI!Ik

Z!l!~m d~;>J:!~~,Ij:.oFi~Q ~!I;ln ~~ v(llj~llI~ all 1l1it:a;(j. ja{l~~. :l!~~~i kQlfk(l $i rng~,l!:u;I<H i ~~1~:~!"L~ Q!H'g.ll.'OO ~"'Qj~m(!gJlg,~~Q!l"!. ~"~9~~~ j~ ~;t"!lrt jlllc"," M ~h~lj~9,:, ali, [J;~ i. 04 ]jllJibav~. i .. 2:ab~!,~,?a ..

N'~ki! ti dirwgi Allllh dif..~.podari ~i;ie,p.i.])h~ct. i vj:t~njr~m~~.

Dna l1:l. 4. 2!1}11. @:"Jtl:iilll: liillFv.i:ia\'lI ~¢ ~ooa;rn, (uzmh ti~na odllrernlU;li: (lmrll In.ai§~ dragr, i. j~l"'~ lll,l:pru~ i !:J)~,m~

l~hi~ ,ae ~ 1)'~l;I!U!~it:i i,t;l~iIiI@:~ilIl'la 11 ] ~,O(l sat! I!I ~7.allli.]i.

.bliMlllln,a Ot:&ci .wri>-I<iII~

NABETRGO

n!l'a:rli~ .Na(li~,pl\~",a:l'Iltl S:L ot:i:lil;a ad! !:las i FI]'kak.Q ne .liIiI.o~emo cit:! sbiVilIl1· mo ,cia utll.em~~ <'I1;l be:z'dbzlTIlj Ii ®.i. !ilivije,k bi~~1 blr ~cet ·~!)'lH:n:'~i$ti·

:mn. u 1U.~t"UIli. ::;rclma. ~ U.VI]C!k;I;;~lIitil ILe v(iU>l:1:1 k~'i)J, 00. ,rfj,I(i8 ~~a.

TOOl vjecn.i I f:t:clill:i Rusm:ir l pfod mISe 1lc,i:m1j>etne ~iuba"i siIl Aclja:n.

.Oma 28.4. 2m 1.tta¥tSa.,"~ se gvdifia <htl1l'l k3ib':D fii.jie ~a mUlIL<I nasa ~r,a.ga. !!luJ~rllg:l!, m~.jk::lJ, p!l!IlIicaJ, S'i.'~t:l'lI'a, .MIIa i praaana

'TiW')ilid .ce se pJ;'olJJchi ,d;aIJ!::!& .. 5 .• lOlL I]J BJDC} S::lti III A'l'da~(l: S3Ihim:giti ]9.

ALJfA (OMEROVlC)

- COVRK

Zllill:tsi "_(Ii:i~[e l'Dlima, :l~i I!lib~!a ~lere::; s.1l!Zl1I3ri kol!li() Iliml Iled.osmiei. Sie6mj~ na tvoilll dlolYIlMu i lilibll.'V loojtu si miD] ,niiail.a, IIilnlidia I1e6~m{l' ~b;;):!'avirL

TV'Ilj ~1l,P.f1l1g Ar1t 1>11. djCico:rn

~)alm ... i8. 4, ;ro 1.1 .. g~cli.f1~ 1~~"'ltaN<I !.'ics:e&m dana On prerllil1li! :smft~ 1LlI~ (Ira,ll.e keer:r.:e i.~llah.e

NABF. T.IR.GQ

S ~:IiI~~m i Mlam &tll,O l,(. S~l.!i\tij)e!k ~i~d I nik!!ld ZlI!~V!mi. MaIn::! Slana., IDa,tal'ltliti.o., s\ie.k:n!lIEIilk:a 1 sVle:1tar Dioo,

~'!'hW 6e !Ie: poolllt'l.d daJUI. Z!!:. 4. ~Oll" gm:li.!lt,; II. 1,4"QO ~ti iii cl&.lllUii] hlikhd Illia. Ot·@c;i.

[)ii1Ifl.a 28. ,t 2Q I. L naii'r~V:IUiIi:' ,i <j.. gwina .00 ]J1:'Cse~ ie'fljtal tlJl. ~ihi!i~[ ll"aSeg driOl~Qg

AD.JN .t\DO (SEJFO)I

S.M.AjLOVlC

I!)r,a:gi A~lab dz.s..jc j~ilil,j k6ji zna ko~il::!IJ n~m fiwoot~j~ i ~:ak'.O' It $'.)j't; P!!',!l2:1l0be2i t:eb~, l!i'oJe IRelWre~ [\'(IS o~m.i.jieha i.Evl;ije dClh!.'me,

z:a kr.llru::: OOTIi.viB; 1IS .. mmm ~ si !lJI,S Daj~~I1ili~l h~r::~.m~. na 0\I'llr0 duo n:Ja1!:1klL

,M~~imQ ill:l"!lg9,g AI~bL!l. d~.:ii, ,d~ tl p're~\\ Hf;e,pi lO~er!lRie~ ~ v-je~ru.mtillle.t.

TV(li,i.; {)lilC·Seifo •. l1lili1jk:il N!l!Jih, but Aka ~/~H ..

DvOl!de-s.e~~.s-1l1l:!JI,g !lJprib .WI.I. ,~l'!d him Wl\lrla.,,~ se 19 SCfdii[ii!l od mmi !H!~eg lI'o1jel'lQ,g ~~I~rl!lg.~ ,tlC::t iilra[1.!!

SLOBOD.AN ~ BATO (BORISAVAJ RADOSAV,LjEVIC,

Vrije.nMl. ~oiep~oll<irl :oe .ru.~Ze 1iI.J11000Djiti iJmI!mrrn:II~Clflj1 {iSjet~lU! oolPj );{Ji~ p vole,

:S:tlllfiIJIga Ne;ml~J:Ii:i.k&rb. Ni~;]> 8esU"INada,p(l:rrl)ldl~1l UE~trnt,Sfi~, j\.'Umla. - ] .. "';.lI:~~ G;l;~ciia .~. Kmp~~

SOKRlJ[A .HAMDO SJGORO

:SJ~CIiIN\JE

'"~ nilie dtag,e ro~li'[e:]ie, d!~e,d:li) '~ll!l!jk!l!.p:u.l.:!'(;llI) pYflIC,Uj sll'ekr~ ,i ~!l'elr"~

'IBRAHIMA,

__ '!;i ~._

8ESLAGICA

19i8~ ,,2101l,

MUZEJRU BESLAGIC"

- - _- - - _ ..... :_------ -- -- - ~

rod. B}\,D,z,IEFENDIC

2~13 ,~ 20 U._

SEADUDEDOVICU

AMUlU DAUTOV"ltV- MISI

TVQji:: SaSk:a, F:ruZ31 EdJo i SIli!l1ld

FEIUDE - AD£

AMt.R DAUt'OVIC ~ .MISo.

SE.MRA (MERO) CESIR",roc.t., :SELIMOV[C

ll:l1'hitl. 6~sep#JiI.1Jti[i 28. 4. 2m.]" go(bifi~'!.j 16,(10 :sati ti. ·1iliLici.P\)f>llV:!ik:l: 'r;l@. h:r,@d~ClI

Sill! ]j:l,IOOvlju. i ~l~(JI\'al'!:jem. tl!,lvS!~te~o l!.l~po~}}e!l1J1I tlaVtI,ij, Virli IDljmiJ.iji

AHMET (ALIJE) 'B'RATU;

DI<lgi ntl5 babe, dedil; 'bol se 11(; m.me :isk..jiZllti. ti:jocUooj. Oli da re '~LlIIl:lI; [JI]1Jg)_lli. 'l'ra:miti 600. ::l;ij~"iQ '!{i¢'~flO. irlCl,!inahi:om S~~~!o" ,~:QIb.r{lt~ i ]j:yb~j,I' lc.'{Ii~ ii' !l;~m Pflil~O~ ~j_]!e t'I!!l$ lJ'I{IilO:S;U;~1iil :!iTi} ~~m'o ~e :i,mal~,

DilIIllilI18:, 4 • .2011. Ili!l".m,,~. 's,e gou:im'L daaa 00. $Qauil:i nl{)j~ dw~~ S~S.U'i;l

~l

S,POBl(DYa:njil'llrn, '1~l1bll';\'iju iru;gom" sestea Z~jl~a :sa djeeom ~)'<lHu

l'\'Oli s(r.lj:Cld; S~b[]JIIa,.E~La. ~"!ilruk .. Noc:IJ1':Ju, iEC"'iJ:l(Jj flllil!d:tl~ M:<i:vl1l., D(i'l,~I'!I. ,~l¢.bl< ,MIiJ" staf:a1.&ld.; D~[a:i~1 Dfuvaci" Olgi" :l3id~~lmf

Ii)WU,:ll'8" 4, 2Dll. I!~dinc .!lJ!ly'[h'li~!iiL:ll~} gtlilil!lili !biko j;El p1'tseliQ t!:~. mbiire[ H<!I~ dTI!;gi.

U~Jlomene nc:u:ehe {lS!tajl! ~*:cnllill ~~ ombikoji ee 'iiole.

l\1ollimo AllaI:!!li Mli. ina. IX ~ri Vj'dtu.i rahlIDler i S\"'e ~mlf:~~e ]i~l'{iI~

5oil!H. ~",lf

O~'l~ 1:5, 4.,. 2Q1l" S(l~!~.~ !il!ti!.\lr~~.va ~ B(!I~!~a, ~~I'.!~ 9~ ~m~~ u~eg d:rn,gog:

SU[.EjMAN (H.ASAN,A) DRINO

\tI:e~.n(l' cem.o ~IJJ.",.at~ Ul5Jp®rneru,I na tebe,

Obitiljl .Drimo

'REAK (N.AZIF) BADZIC

;sn.oo..lilldJ:

AMm, - M.I~SO DA,UTOVIC

HUS~JNA, ,. SENKA (lBRAHJMOVI(~;), HASIC 12, :11.. 1911··18.3. :nu,.

N:;wr5i~o 8~ 40 Mg'~,lIIl:llij~ll: alma OWl!KOjc prrles{a~U 1l:uc:Jt1i "'cUilto sree .n~e d,'I'a~ S~nke"

Da:DI!t 28. 4- ,lIn 1. W:HJj)~, :ilarv:ri!l,r.lI se oro, d:m.3 u<l $omni. drllg-O!;l !pr.~j.neillia. i. iolUJ!lIa

UspollilC:m,\ i sJ)::~l[ia~ii~6iLOI(!Is([,lj!li ti !lIUll1l!~

'll.J2:NO SlJEiGAN~E :[I!1 !iIr~ili~g: d,Mgll'g:

'Dif,iial 28, 4, 20 I .. ~ .[iIrV.ti~!,'.", se I !,~ ,~m.li:l'm Ql.t :s.mrd n[l~~ ''i'0- ~j;:!nng ~lIpru,g.~, (IC~ i djOO"~

IZUUINA " .ISKA.

KOBIL]AK Df.ilgi l!J.ko,

US:,l'i()fn'I~n.e i'i;i ~~ile :i t.!;'oj:!I. do'brorru vjlltn.o ce::tivierri

L!I. ::;r:cimt'l {)I])ili. koill ~~ '0:~e, $!ji;lb!l\llju i f;lQ~I['QVll111ie:m. Zeljb, E{ob~rl, Ji!.q:i:n

RAMOE SKOR.lE

S ~~~!millirn:jC'l'li, Jjil!Lb_ll!~ i r~lJiJ!IiI l~.';'~ll!(! ~'i';:(IiII:' 'Il~i;l'!lImiCil_eIM [ij~ ~ivd~,~} u\-~(i:~ ,~'cl ~~i~ti

'1iI. .lIa'limiL m~sbm,u srcsma

T"(Iji: 5'ij]lIrU!~ ~I]i~~, kce:rka .M",gbuh!i, unMb .M .. ~ri:ttul. i pr·filJ Il'Ii.1 k I\ri~m

~,Itl

AM1R D.AUl'OVIC ~ 141:$0

])a:~a 18. ,4.2('.1]]" narvria,,",a :;..e~ '] dana .;rl"kmk(l n:a,g ZalTh'lli~jk rm:pWiti :aa!i;-e d.1'B:gQ 5'1:I'I1~

NAI)A TRGO~ [;00 .. NALO

RanI] mam: S"\".i~doSI: 11g3!&i" :r,m:O!lJ!a8 d!tl~O nap:il!stI, SIIIIlliCl rs1t~g SW<'lI. Adiitll;li u H~ l~g[!j'~l ,od!~~- O$fgj~} jlt; ~ m:a,jke, bel'.; mp]illiJill ~ill si [I :m:jf~a d:1U;i.','Ui~ ~jliblti illiie:5k[oJiltl!l:l !!l~ii;ti,

NllulieMvi s:iIl Aillia[l,~t<l'c M:irlh;a!t 1. m;iiJiltlJ Slana.

N'Ek!l Ii AUab. dz,:ii'odi!l:ri ",je:ClJii mhimm: I ]ij~pi D.ie~l1et! ·~·.l,,~\t

POSLJEDNJl SEU!.M ~~~emdnl!gornili

SQI

Dana 18, 4" am 1, 1!L1I'i'i':hIV~ se '7 ~®ditliaJ ed 81I1:1ri:i.!Ilal~B dra,~.Qe:

RAIFA. KAl'UCA

OsiEJU ~ us~dma Q~1Jj.b. i!(iiji U: bh'~ii}Q · ... {l,le i s~. ~on08lOm 8Ilo,mj~j~. ·r¥oi:lll plelililleilliit'llst: l.diJbll!Jta 1ii1I1it] mooe dtlllZvliHti, -~1l ttzih~;a;,,1nl~). b;til1l,1 Je: tl!a, dg!J,u lj1JQ!i.io:ra;d"(\I ~j.~ ali ~ \!i~~() pam~. S:j~Dilill !l!a ~~~, Il~ka;dn~~ rx1;:irnijffii!:i

NCl'b tl .JUl:lIhdld"puda;I'i ]iiep:iD~~!mJllCll j~'J'ir!cni ~a.lil:nll~I:,

T!,loH vpt::l'liIiplriJjareljli. i1I]~JtIl! MiUgic (;.llpo:rodft't'I!Ir!i SaL[\jo Obrad!OVit

&<I IlQl'tldioo(mi, .

[~bu .. a, dlJ;!''i-71 'COl> .~'!ii' Iloolilciti 11 p!ita.llI,. 29. 4 211)lL~!JdLim;p!l'ije Id'lrIlillllilldzu:rnr.1li ma:n:tllZ;llI!l, Ko~!ki ~"'Id'ifiiied l~l:iiiri~'Ia:1.arn:iYi.ko<l TCiPe 1:1 i\'lJQ:Stilj')i,:!

SJiiE C!\NJi,i!

ua w'lf,cnllg d~1]

AMIRU DAUTOV):tU - M~.SI

sabri",1l D:rinia:kQ\fiiie

sa jpo.1'(l[i.i com 5OO!r-1ml;,

S:KORO (HA SA.NA)

S:UKRlJE.. .

HAMDO

Za s'i'Rku :r:ij~hIo :s'iJ u p:ra"liI;!" Teb!!; :~¢~, ::lit l'Vl1ijih rljEti i :sa1jr~~L~ i.1IU. M.oli· mo dUglJ!I;l:}'U!iilha ztI.!I'a.

h!!l!ellV' i,

Ml!Ia:mer I,

:SJ!EONJIl OOZUDIN {ISKO) KOBI~L]AJ'

I1aSeJiII. ~r:.:I!lpm tfenem Ii ~1,ikQm·~o'!l!e~1l

.AM~RU DAUTOV):CU- MIS)

s~ lij~~~'Il]jll! ~ PO~t(!!i':'!!t'!lem ~'I1!!;ml!(l U$iP<l'ffiefllI j~:!l, ~·Il~.

[1:1:0 dohrnti. 6Eln1o~e p:lmti~ Sp(l:S~QVOli' Ilii~ r.F!Omln~il:tU l1ik~a~. lliZ I1lruf]!]g. 'Z§lbCl[3vhi.

SJECA:N,liE

!lJ 6etlirtak, .28. 4. 2011. go<d:in:e Jl:3!." vt.[aWi se i ,&{I(fi:in;;tt'ldpil'C1'l'Ific ~mru ~a~eg dr",g~g: prij<!~e]j'li

B:AIFA :KAltl,CA.

D!iliIiI: 28, 3. 20]], godme lls,'Vn;a'i:'a Sit: 7 dru:i~od srnni ~iNl~e drag~

MI:S~ . AMIRU DAUTOV~tU

l~lictin~'~ ])I{I~dra"'Iil~.m. d!rag,nm. Irfi'ln~~,iu ~ pile:m.eni[Q:!ll c!n'ieib!l.

Oll pOifl]ilio~ Cabl1f;,il- (iarl.lt ;;''i'W;.h.

~!Ili.m.3. 28, ~" 201 LilJ:il,"'(~V.i'I, $~4[} ~uhl:iJiI {ja.M~TIk~Ko ~t Pl1f~e'iiQ na <I!}~ire~ Il,~S d,ra;f:l J i~kl!e!'ldplliia;~di

=:::------,

MEH...MEDKARAV:ZA

V~iiGm~ I:IiC<lllnl[liIlIl t~'ii!li,. sf~i(t"i lI~vom~Del~ d.Tftgog ".rij:!u.e'J:,:!I! 08taJIIJ.

l''''{i'ji p:djm~l~i.: S~jil!\ "NUlIQ, Sl'I:m:1r i t-lHil'l.O

AJl.A.FR.iE.NJlO jzS~a

Ne:k~ tl d!l'~~j AIl:lb. cl2.~lilocbt:i"lii.i~i n~e:[lnEl[ i l,Ij'e~-J!~ t.::l]!n}e~:.

Adiil/i i De'.rl~& rifiI'lI· S"ll. f9r~ o.dic8:liMII.

ili:>'JI'H! 2:fL 4, 20~.l. I]jll~TS:)V.a:jl1·~ p.i:ld~l i dv~ dll.nill.ocli iim:rti n_a:!le,gci~s Imbl1!, !Svtlw.:i .i .~.e~

Hv~ihl't:i n.abts.ll:tag9.oj dJolillf®tl i IIIjdIlusUkolU S;llt:ai!l!li (lil'uJa.tB. d,jeM'-l"or_

1SMET (KASIMA) HAnile

Nehr! ti dlra£:i .:!!!Jlal)(pOOar] Ui~l D.~~III]])e~ irah.mffi.

S<itl SIJ.o,;",cl!, sO.lha Sgi_:_fid~ai ~tfl~k IEIl1<lZl

M~1i1 $jcako i zakict'i,'(I) 7god.m~. [VQ~:a 1:I)!~:I:hll:il!~l' .i. ~ezlle d!a tl Oll~e ila<5,ilitll5i~t]m t~,-qj mieis, l&LIlt:iill!!l:, 5,lli!e .mo'~. fit-ma, d~Jli ~ ae m:!t>li:m In.(IoI5i. ~..:i !i!e7.:lIJ~I:a:eem) jOOilliruoj CSWIl~.

Vj,eCno' Q'iaIoG.6C:I1ll: IIDl,jk;] Jl,linadil (Cma1 ilt! kll l'iIejn i. t:VQjg[l~~

MQ~im d~ :&.!la da ti.po.d;!l!r..i ", jiec!li ra.nrn,e[ t\1~j11li

dilr:si , ~ - ~ f.1W!- UI

PO$UEDNU POzmtAV n~rn dlgill'l)m dedi

Sa Ild~II!ll~ua:im Dolomg~.Q· sam l'iO' :i~gl]b:i]i a sa,N~d.~cu. 8(0 ~.Q sa rolb~m~1i",e]L

It:l,do se 8j)OCamO V':'®ga! p,lf'...I!Ilel1!irog lib.

N eka ti.di'agj AUah, db",~" :~JOdi!'lriifjellii .DZe.IiI_Ii.eE,

,ZVONIMIR RO,ZUJ ,28. 'apri1201l0 - :2'8. april 20]].

S<lclJ klld tli1 :n,enl!~ pU;3rn j~ i da~€ko bihafka, .Dragom {J)aji SapUil1ill ]jlloovi

,ZVONIMIRROZIC

19'" oktobar ]925 .. .2:8:. ~,ri12!Ol.'O.

RAZQ.A (AH:ME,TA,)ID:RlZ (md .. ORAD) 1'95:3 ~, 2011.

:n:}l~'rI = t~·)!;~ klacrlj a~;. iJJ ~~tillllla~, l:~. :tprij:a .:i![ili, L ,~)3nUIII~ uri,(lO :s:a!.i !rill!; Sl!lurni, ,g:d.j~ ~:51; I:ajhmcLH,j:! i l,01'aJjY.iIti,

oZ.AlioM}ENl: lIl;:jjkl! Zejml; ~!I~,I'~ S~I"'IJ • .:;~no",i Deo.m I Ad:l'l~~ bUl.C~ Zijad ii Se!]~Jd; lIIi:Vjl;:".ie Line, ~dma> Ja<!)n~ i !iimi1;:.i, 1I1l.llfudSdmlll, T:airuk. 'I;:Iii.a,>H:~:I'll!:, Miltul!; i {lm~lI; bruti6 Al:rfJ;iit~. SmnJ,illl, bni(it!1;~' ;BWirll, N~JtJ:n3,i Amn, di~eri~:fmi~ j, Du[n!t,.j~r\'UR~llim8ill\\lm~cA.1i f§'icl!!>.~m"; f;rnil~<l,lkbii j, :S~tJ.j'h1l> cpp:rodkJ!l :[(Iriz" [Dbad. Coifi~ Stl!i'>'IU\&~!, hk~LI)O'!l~C, Ifo~iI!I!~;' 8:lieooV'ic, .L'!ei'lQ, L!.!lie. .Griro~'ic. Jl~I:lftK. Cu;~inw, Cplit, SlIIfro •. MdL6, . .K~·ni ~l': USH~a. mlll\'l'Jlljl:l)i~a rodlJi:m!il>, rriJi!!JIj~~ji i. ~ii1il~~

S:lII ~jluwvlili i. p!J51m'lIJI1JjCo'iRili;

$Ilpruga Ana, flinT(]Inti,,&llilllha Boja:na, lII!1Jililke Ana..j\'tar.i~;lI:u Alltonfilt~

]~o dobroti OelJlO tc pa:mtiti5 Ijubav]j1lll i ~()5.mll"alld~m ~IlOirnj;[Jj3tn i lilii.kad! te I]~mo ;ull)orav:itL M~Hm;~ drasCl.~ i;\n!!ha: dU. d~ d [XIdaJ'i Jii~j ~~iI!Ji~ ifi!;~t rab:~I,

AM[R MI80DAUTOVIC 24.1.119'42 - 23.4..2;(1.11.

D!L'J![ll 1L~i!; 'll'eJlle.ru.,

Yjocno ,ce~ os.t:lti u llJal~ sj,~nFIi bo "e1Ii:ki IPf]lj'1I~e!1ij ped:!lgol'l, ~jQlc~', i!ovielli: lS"'ih~Cilt:raCil,(l ..•

s ~jlun:aV'lju"

R3&! i SrttlOO Peio,\,il

OOr1'lj!!!l~ija:Kiilcza.Aro~,

Ede, Sa].e;i,lJl, S~ke" 14rkJ;'~ COin!!,,;!, 'Nlasi;~li" p~~,aa l Hallii,4,a

Dana 14, 4 .. :roIL g~dine 1l!~'!,'rn.i~9..s;e .s,mjJjmL d<L1!L:a luJl poos,elj'el'lj:lll n<lllilimL !];a~ dr~~ofl $!liillJ:l.i1Wb ~ ~ dt41c

N~h 'j~ f~l:""n~t["l'(liofp]~rnetlJirof dll:~i i ~~~! d!'!!g~ Am.lsh. d2~le5al1llihl!l. pedarl &ve l:i~;Pi)m DZfl!JllletIi,.

SU(yJ'l;Iga. Ny;m, lin Se,ml;d~ kOOr'k~, Mcdiha,.,I.~~ MIl~[!lir:ar t IlJ:l1LlicOIid.

Tiw.h.i.d ~ se prolillili, danlll 19. 4, .2011. godi1~e:IXii!i!li;e

dZmn~ [Iarn:3J~ UclZ:IDIUj'] IJI. ~()dd:.. - . ~OI:;":L~

MlTHAMED (SM;UL) SINANOV~C

:N!e~3 ti~ra;giMI:.'l!h i)1:2A.p04a;l'i HilfPl D~~n~; ;lporo{ii~i &abiJ!lr.

Diia:j~,. Dalllir, :[li&;irlirl;l iK.!!!J'li2' ~a '~ilt~{JI!ll. ~ y.rl1!,l~aclima '!lII;1.t>.i!,,:IJ;

N'EDZAO PREPIC (GLOBUS)

Hatll3. 2:8. 4, 2(H L Q~di]!e :tI!'i;\lril<!t·~. lie :mje~c dana urhkLi nii.f: ""'!le 83 Il:1:!IIIl<!

HAMIDA • Bt:-HKA M;ORATOSKI

AKlF (MUJB) TRNKA

'pl'Ies.etio R;l~bire[ n.~pr:i~ilI 2m.]. ~9(tine lI. Kr.i:slti:ms81i1dil (N(rr'.~e8ka} iI. 74. !!l:o;dillli.

O(lAli)stEm; Ml!il:iU_g3! f["<l!~dj .. , sillQvlf.'.dlu:Jn i, Fa[il.!kJ> 1.i!J!~d "z:t~-" K~:l1.m. i ru~ct;!)~ IS'lla~u N~rmil1i;a, hl;.:I!~:.a l1dh~m j, :~a:;in'l;,~stre Ka~ma i [R<'l~~ma,ne~'p~s~~S;@d:l! i M~h~lu![~ ~I Ne~~>p{!rudice:"lt~i!~:a., SC:'l'cmet, Ihllbiill, Z.w~, H:1iti::liif, ,taullfVi(i •. Henac, R.anliadan" ~:lLIboo, .K~rZlII~i, Om~evic. KurbaMc"K~aeic, KQl'dt, Mark®I!i'~, Re·jz:ag~e, :~urk!n\l.i.C, Ima~ IlIlQ"·i.c,, DZiJwc, Hcibi:b i (I:>laJia mJ11Q.gQb'l'o~]]3: rodhina jJ Ilrij:l~e!iii

AZE.M (ED':HEIM) FAZLlC

:iJiI'csdjo f'I!l, 3ltJj r~t 1il 'IiItJt!iU:ak.ll6. .alJt,i~a ,2011 "g\)tiI,i:ne, u if. 'i(lU U,1]L

!!)~.!la_;m ~/~~!iJbl1'!;'~ti I!! ~~;r~~1!t~28- ~nill~ 40U. dtFlt" ~ !,S-OO I.i~ti ml, rt"l~.'!'iY, Oi~"~ D:idQc

02:ALO~~!ENlI: sin. M ~fJ::a rnsmeta, a f'3!~jmll!, wit H~mid, 1l1'li1:1cad; Haels, brn;HI

I.AJc.i;ii!]~ ibl;'iU E$l:Id, ~csnc L~a i bf!'!C'JOI~ brilEid i bf,lltitt:l(e. ~e5~OO 1 ~~.~:r.it.i1e)i~[.~,i ttl9.-

s,dke sa. ~o~dk.ilimi!, 're porodice Fa.zlit, Biilb[(l"~f, ImaJlOO'voc, DoIM"i,il, l>l!l!rrkovut~ Grdll, A]illil;ilIlliOli'lC, Bairam®ill'i,cj, :L~hlmO!Mja, Ko:Ia'nc, sa.mit l o8t~ffilII m:n!!lgO[!mjmL [mlbJn.1ll,p"riia.

Idji- i k_Q~~!ii'c - -

le\l'h,id .C,e fi£'! !J!IrQtlcit'i is;rog d:mii'l. L!I.15,O~) satl 'L!Igmr(}dit.lloj kIlcii l!I.ullici. Z~hirll ]'IIn.j('IC br:. .2.6fj. - ]~u£"all.Ci,

, Ub'JQP' ie .sCi !o~:I!V'.iti 'lI Sa.f.aj,e,vll ~Ui grrbl;jru V]:ak\i'l'(I, daIllm i wijj~.mcbi(i & !~alHll:Jdn()

~bja,'l,jen,[!, 5J:5'l'-ln

".Za ll'\'iIj ·~n.llt"iJ!k. ,. pri,p<.relili:Jjls se- tli~t1is.)

Ill,l_lm~ riil!:tl!!l~Ij~!l~ Ilh!!\!i!l!i!l~:lI\I':~mo. rQi.!!Erull~,pt'ij[!;~~!j.~: i !Ci~!""l~i~'il: ,d,a je :nli!i .di~~j

.MI;JlO (AiUHAR.EM) LEPER.

[I_~li[) na ,{l1i:u~l!t 24 .. iI·_l,o.~.] .. ~dillc!!l H!I~ru,.:u 18" goclJ\ni.

U~e.tl<i!~~!;k 5(; OM'\i'~~ll!J CETV.RTAK, :2~, 4, !(IIi _ .. ~dill~ l,li4.o.0 ~alt 1;1 11 gm,,&iooIl'Il. 111)1;-

$'.";ll.gll ;:\.]l::O\"'O,

OZA SC!:'-l\il: ,~i!I!;l)\!'] ,~tliil;:!J~'I.lI~ Atm'w.

~md 8. :Ss.!J,ilB.c:I:a.i FH\;:mlll:, snahe

&I,~ir~ . il~i D~~n~ ~1,{I'!'i f~h~ib,. OWf~I,I!<1;h. ,M~h"lim~o;1",

U>lmir i ]b:i5, lAnlJ~ 1 !lrin!llll_l;~all: I1aiu~ ... i)ll'1lLi!r, Amo::a~,.Amr~. [iI:imllll!ila,'i;kdah. Lejla. '['mo-, fi!i"I~ EI:ad. Amllin, ID.Im.iS] .l:::nD., tepor-

mli~~ L~p~r,. . - _. - - . [!;~!Illfld<i, S()iJ:!Il!llh

P~ili, P,.dJiI; ~n'i!:fll.~~'i(!, "r'I'i;E, Dl!Il'Q.t,,,,,,i¢,,

K\lrli2,. '"'to. ka.) 100[' . l.jJEiljillel~J .

'Th"\'hii! Ge $e P~~!l~illi :i~I~: d;m~ u H.J]CI i.~~i ·!:l~J!l¢i.~l@'Sti, Jl:1'ik!il'J2:dn!i!l~'Zlu'jf! i n$~d 1!I~:;.;oh'ij~rte!l i:~~n;d 1tL!liD: t~!tk5,i (lit $I9E!EGA ~USA aUr1A 3~~.~-w ~Las~.ln 1!,l.ll~tl ,~[i.

RAI-]Mf.I'1 U..J\H:[ ALEJ'm R.AJ~:'\'I.I~1"':EN ,:rll~[!lH HI

'''~ ~l'i'~j tt'e'nJl!t~l\; "[!l.'ili!~mllj!lt se- (b;;!di~)

Du:hill\l!!l) 02~ii:!~~!I.~i. {lh:Ulje:~;~":m'lCi,~rlb.iTII1,p:l'i~a!:el t,f!:i

komsf~e da [e nasa d.t:agR F""~-~=~~

MMfZA (AVDI]A)

OLOVCn:;,. md. 'BrtKA:NlIC f;!wSle~ib jt!l( alt~~e~ iI;I! U(~i.'.<iJ!: ... 26, .4l. lOU, :god:iJJrle '~. :sa.,g'uciini.

I1Ztl 6i: 5!t. kml1il,ui ili

·V.RT,'\.K, 28_ 4.2:011,. g(lld:ill'leflO' ~srnijeikilldiie .ummza (17,.QflJ. sa;[iJ!!I. I:ttBrllttliu ~lan:tijt l?al~tici. a iLll!;~p 6~ se QIJ~viil.ii Ha

STAR. 'EZAl~HJ 'FALEuc.r.

{)ZA L ~NI: SJ n.Anm~iil, ,k~~~J.\~ J,i!i~mi;!] i Ami~.!!~

:iinaJ;ia, Zll!I~, .. ~[tmi lh[~lj,i.m,.Me;h.tI, s.en~d i ,M3t~ill';. irrl,1.llI.;i H:lri~ i Erm,ilil, I1nli.d:i!;l~jl~,Ni:~mcfa;. I\.hrnC1(lj·mt,. IDaUblilll:li i AllL'Ii:na, I,ummullad Hamn l. Abf:l!llild, bra~~. MlLIlo, .1 Suljo, :!!~[~ M.ll.i~~rn.., F'~~ i ~rji~ ~~ '(IIf!\l~i~; OI.Q'l'i:i¢ •. B!rk~

!'ifc:~ Imamu!.I:lt, IJ2fIJiC! '.i~. 'Fe!!:'bJ!!lOV~,. Drlje-

.,;r.ic, Pmdiic,. Av'd:r~. . . . Satrl[lvic~ Lcld.c.,

Omern(ldiic,lDadt .. Cvikll. Ke "c, Mif:talIi, .['e-

Ijro~ Bdl:ija, .sp~ihitl K;Q"\I:~~"'l.', 1lh:rO\ljt, (A~\1'i4.il:ao .i O$~aM tJ.;I1lJJ~:Ha RldJ~.iI'Ul:,kl!l]}sijc j, priij!lJ~ilj:ii

Tev.h.idi ~ ~~; ~l~lLItid ~srog dlal:l!illIlkud. l:tlIe;rlnllltl,": 1iI .. U 7 J~) LSner 1:1 •• ~4.

-_ME.TULL"I.f[E A.U~J!HA. Rl\,HMETEN VAS:~AH

~ [I

:I)!tI!n.::I 28. ·lL .201 I,gOWlICl :i1I!'i'\lr~1lI\'.\I Se' 10 g-ocii!!irt '1J(j, r.rn:~ic.1'W 8mni

NEDZAD' raE:Plc

NERM.INA (HJJJnAJE.1) ,MUZUR.oVI,CA

;t8, 4. ]!lI.IlIl!. '" 2S,4. :lou, c T'dko ~e ,(l!m:lr.i.,.i da :n.i~i. viS_e &iI 'lNul1a,:iil.i 'ceS 11.'Pi· i~.&:: i~\'fe(~ ~ ~a.

Neb U, fl,'U:iI!h cl;:;'~~,fJQda'l'"i "l:Lje:pi, D~,n;t"lC:L,

:Nel;njie~rn~ pvf9~h{;~ ~~D~-~~

!

Rodak!.! Nerlindl!J ..•. 'G}ohlLls!.lodi 'fQda.k<l Ai)!'UIira~ Naiih:~

"I'i!!:M:im 1;iI'~em iI'!NiJ'~ml1l dill ~e 1(1:l!i1j dr~£.i

nAUTOVIC .A.Mnt .~ J..USO

i."lDJe.Il::;oci)a IPrcmimID:M. 4. :lOll,. l,t-o" ,rune 'y_ 69,: gQdiiJ~.

Ko'menwr~dj;il ~-e s,e' oh:ili'iti u

6ct:"tak-, 28. ~~ 2:OJ 1. i~.~1J l2,(lO

~a~!IilPl'O!l:~l)r~lall!la 1.]S!kU,g ku,

lil:lI.~ta. Itt ,Zc:m.

--,141 ml:!!j ~rt:"iiW!k; - rr.ip!'lZ!JIil)it~ 5e - {~[I..;li!l)

:I"ljitiJ.~.~1J' ~hl.c!~6~nilJ\ba!ijd.~Il~-al'lw roi:lb-!·· itllU, j}t~i:Hel,ei~<:ilWije i:I~ je: nlri~ qlil

S:alumila.re se Gb1l",jiti. u ,ce[Vrt~k • .28.. 4. ,MM]. g;miilil!~ 11

l4.,OO ~ti na gFad$kOIililgrolIdjl] "U.'I"". .

PlA.l.oc~tENl: SIl;p~:~giL Haj,iJa, sin HCl!iam, mnjlk;:i M:ira, ]ilUI(I(]i>!Je DaUilu\.'liIE·, Ii~dfi];:;~J]1et'aIl.'U!v-it~ O!;m(l!.n~)e.g[l'i!i6~ Maida, .Llltit"SaV'.it., Ki:l!)l,ld;llJiiaJ 1 oEtd! .lllmogob1;1(1!lin.llfl1. dJbi:!Ii!1~ ko.mM.J,'e l prl~<lte:lii

KJlJ:~ l.a'~t'J~ll; iiI T~,"~ijit! b(;50. 1'] ']

A1SA O\BDURAHMAN]

SULJIC~ Iod. HU8)(:

1P~'~d:i.la !1l:illBlhi!r..J:!~ u 11~1!':Bi~~ 1~. 4- 2(1 i 1. ~di;me 1.I,62.~diifl:i.

n7A;.Ill,a~~:;:~ flnll!,,~d u CI~TI'WFAK, 2:g .. 4. ~OlJ. :ll~IJ'l.eU ]4,j){I!s~[in(i.!I!rad~I\!(lf.Il! H,]~Ol!r'~1\<1..1\.iDVO-

OZA.l.OSCENF.I: :SUP-r!!.lgil:lIi:f; ~i:n Nij~ :li_Wkil E!<;tilr. j,f,!'!." M._ln:l,. ~l'l:Jj~li D~.1d;:!, <~I,,{I1IJM; u!l!-Le.~d ~E~cm:lrI~> 'Vi~~!:l![m,J:.~tlr} 1.~ d;:, brnl M.e·bmroahlao.:.!ao[]'\'~ I'~l:lma 1 S2IkL2I, t~ iP~rO<d~DI;!: SuliK, Hu~~> Pcl~.et, ChiJit, j\"di~ ~ar:l i. Qual>!. b~njD.~ JMbL!)lli>~.Qm~i.je '~prij~.:~l ji:

~\'rniid te &e _PfOo~tl' IS!tG;J;l d:!i11~,~, t!.!iC! meriIJ!!.Im~ III ],~~(I{I sni, ul, Osik do85,~~i",k- Jlid~A.

:RAHMETULLAH[ i\LE]1-1l'1..Rt\H;WIETEN VA$[M-! .iil

, •• Za 1J'''.aj l[n:nlimk ·llriiP~ma'~te" (h~di~)

Dl!b!;!.~";(;!, oh!QM~JI! citJ.:3/!.·j~Lc;,~'II:mc'I~} l'·~illlU. PL'ij~~!j~i Itl)m~ij~ da i~ Ilo$, dfl!~

.,.201 ,t)'!.~;I(i ~~1iL1I:"k· 'rn:~rr<:lfI)l<lij~t ~. - (h~j;s)

rl<lJooko D~iJ;~.ll!ii {]hs,vjl;iHIlo'l'3!mo .oolb:in·u", prii~tdib ~ :~IJm!5i~j~

"'.Ili Je: fII&.li dl:j,~, '

SEAD (MQjO)'OZD'ER

HAJlA. (SAl~KO)

~UMANOVIC,

[[Jtts<::l'ii!J £til ;lhli['~1 ~ Ult!t{J,l" ,Ziril. 4, 20.1 !, ~di!<l~ l.!I.l(,kgmDi~L

D:lilili~.1l'1 .re ie uba-dd 1:.1, CE"fVRT'AK., 28, 4., .lJH ~ liiPcl.i~1;l u l ;:;.OO'S~ll i'I~. m~<Ji' !l.'jftl.G~.U(:l!. aRDO'.

il)th:LOIStEN~~ b.~oi! ll>hJtl[m~li ~dll~ll,llrr:Mi~i B;~WI E:1.,.~di.n> :E~}D:> AIiUI'~r !i S~b:lhlJ!dill)limll:rfnll! R~I~U\~diml!l, Sa!i:ja l M~ri~ ti:l~Siilam~ Hal'i.~S[lIJ!<I, .. M.il'~,gld~, Jl..zr:1il.iMit7.llHi, z<:m1i,~i Mehu, M~\'.Ll!.odiil)i AWI~Il,. ~-'" .JR)rodk~: AlilD<lnu~.'ie, Ki"lrll~il, VukM" Zokavic, gl1!r.al!:,H3!niali~ E:lai"'ait:.. TIm, T-at!l!I"I],1,i",ae, lh:i.d='II'i:~. Kor·

or~, l!!.Mll;r.a,liLfil:.!IlM'it, , ~Ii:mi~, _iJ. IUS;Il!f~\lit,

, _Qljl). .. K r1t~, .1';;;Ig ! 'I;i:st~~ ~''[!!l fOO/b] 1111.> kl,)fi'l_3ii~ i IIrl-

:~l!~dijJ .m:;l ",I'Il:a'CI.1I 'IJiu.md::, 26" 'l1i. ;ro,~ .. ~, 10- dJinl); 1.1 S:5:.lilndt.,;i,

D:Z~Iliw.a, ott s.i: Ql'Ia'i'iti. u CETVRTi'lK, 2$, 4. .~O~, I. _g~~dii1l.~ '!.I 14.00fiiLI:I iii~ y.a.dsIl!lOliJ!j m~ iI:iITjIl \H.AK(I'\I'Q.

o:1:ALOSe:!E1N[; 5'lJiV<ru~[l M~,kl1i~~ k:rote:rbi. bi ta:. bra;';tIi i'l'.\i.inl.l.diil1. \l~hid. j Mi=d, 00',!i-!r:a.I!n,.-ciiliIl8, :s;Jti.'lI:ml~> b!mstLUi. i!J;nu:rC:Iil!I!:,!l:!· ~i'~i"Le;dtmJl\. (!~,jdj~i(li,~ ~hll1~:i!!1Ii~.diljd~~, t<:.Ll-le illnre, .w.as~:ij.;!l. sa

~iI'{id:tep;m., Hj [lowd~~';l": P.ozd:~r, r:;:,.d~ Kii~'~, ]iI:~ilM~,

JIiIO!ic,. K_,czlj ~k.KII.~r!i.rnan, Mr&l, !r-'l:!c~ !:ruy~C, S"aic~n,

:l:[J;~I:ll!\',U~ Ar:sl~n~l"\)i~, [h.lnmw.:l.c:, CUrlT" ~i~l MOlfric, IUI,rni~.·'

~g.,,~¢, HFJit'l'lld~ii~, Hoo:i:i~,~~!o') i Q5t!lJa bf(ljElI!! rod:l.l'illl'h ~urn$iA(;: i liM".ij!l&dji

Te\I'~ld ~'e. seil',,) .. ~il i ~~m.lli. (J;llila ~ l'mclii''LlmlA}l~h-:!iI, 1';,00 S<1lh 91, M>e'fu.'il S'I'flI1l~:r!a~i6~ L

Prif~'fI;~ da. VI1!l:;i~o.r:a .. i !l!a>lad '!}1.J~~bH~!!~_f;I hPL't!d Jl'ri;'I1!!.~c:c~ "Z;r:!Iil\;:~·- BI,l~ po.1iOj;~.511IJ~il!!>b:.mn l:! ;iH!IJi~~tJ"

RAF!"M·~1UU .. ,M-[[ A],m·[![ RAHMti.TF.NVASI"ll" loll

~.pmu.(;i.!j, is.t(j<.gd~ni1l '~, I!;oei li]Ml'ttiJiume.ll ]"5JO{i.S1IIli, ~I. n[UNS:K:A~~(I.

ruU·-JiMETULLMU A.L~JlIA AAHMET!;N VAS[Al1 I, II,

1'~s.tl;1!I:D. r"li;'i\'li~ l(I~hfin:'~~ p>i.j:ilei1l.mQ. l .li::o.rn 5.iijamlll rn. jf; .n as wllgi

RAOII' (ENVE:R)ZAIMOVIC It45 -.201l.

RATKO {MIltKO)

R.JST,IC :~rellillil~uo.2:i. 4.20,]1. ii1Li:"l.1 73, go.ti]lll,

:ll!ce ~ :obtl\rlrl zs" 4.. .2.0 I. I. g.gd.ine u 13,3{Io lliL~ ,ilO'li I!t.nl)5J:iom grolJljiu. ,JIJ']atco,j,g': _. nZALOs.CiENJ: sup.ru" ~ AIa~. I)()oodfce GlI~:tO~ 'l'ui....."cic, Rislie., 'SOl... ~""CIllj> W(JI5!ita!L!aI :r{ld!"'J!!:I~, ])fij<l/tdji :i ~(!Irnsij~

Klilia. :1l',a~o;)ti; iid.ll'ia-

!lpSb b.: 7lWL .1 i.l

Is.p:r:adaJ ,6I:~!!! '[]DlI'o!l'li iospm;d Kllm.c:rJJJilJr:3l'h'lIL0,IJ 'i!J::lltr~ 1:1 iQ..~ ~;,]L! •. :I. dklll3.;O!~ ~ ~~. tt3!nj:J![i.llI:J!bn i:~dlil!d!i-· ie n~!!I1IdSill Tmnil'iI~~J;I_i tU~RJl!lili ~ i!~[Vrl:!I;!-::l 2~" iI.Wri u~ :l~'] I. ,~mlhIJt!l12S, DZUM AD~ -L- UlA i432. ii.jl:.l.il: 'u.iWp ,.;e ~ uiNINIU II;.'I. :rnI.~~ljU .B'1lkJ.l'l'l~Ii':.,

'[~~I[(J,~""ll:ilI: lllTIHbi;i!:[ (I ku·{E ;\i1:TUSII:i, • u.l ,KilZ~Ii'I, millh",til U!, 1Fi~~~Jl d~Jl2l:"

RAHME1'[J L:UJ!l!lALEJH~ liB'M.E·lEN VASJz\.H

O'Z.A LOSCEN]': *Wl!'r!.!~, S",bbih.liin Et"I j;E",d~~ A6nJ~ $~trl! Z.l,!I"irur:!!!, z~~.,,\'] N",~il i ':ro<ml~1:!1!\~ ~~1!l

~[lbilil.a, l!l,nll!i1i~d! AliJ]Lnraj Efu:t'~r, .~!>~;ric':i,.t k;a i !Em~., :5~d!ll~ ll\i'o'!1H~, 'P{)["tItJi~~ :z.'II:ummji,~[~~,1t.iC,

$,.bi/c, r).~"'Q!i~M~i":, H:I'~I.ic;, :8Q\b::,,!o"'ie, G~~til~, hi)Vi~,. [.aH~, KahV«1~i~, rtt;::i.~> Iol:!:IJ!l.m~i~.

Ml.ij~rinOi\1~, 'fu:«lji~c~e.GMl1c l1l! os 00 <I JII]:f!.1)!W~rol:lm ro.db.iin~, bm~i:~:l prii~l:ell~~ ~u..il'

Su msvm j;Lvli~mo roohin,;.prijal.iti.ljlimll 1 p!J!U!llIl"lj~'r:IJ;a.cl!a lClild~1. Q~!l

D~::JlAZ<l ,~ ~ t'libil\"i~i 'IJ &:1'Ilnat, .ilS. ~p~"HIII ZO 1'1 .. ~di!'t.: III 14.00' t;1Ij[j 'I'i~ G~ad~JooJII1if-Q~~jll Vl.;i\1ZQ,VO,

Oz.:!\[ .~St~N-r; ·tiffi,k~ V!l.S~~~i~ l!1l1l~ .M\!I~I)i. ~D(I!U [I1~~!l:lf P,rau, mLk!l1l,H~a, ~,,\ .'him B~!i~vll, ~:)'f~d,:i i br3id¢I1I~'> ~.su';:i['Ji ~ s~ri6m~, L~'IIj;m:mll.c~: ~~d~!:I~ic,lhmiJ<Vit. DU.riG"RII,m,cYi6,. M~t[ki~,. H~"'iti~,. 'DAitkOOl~ KiuN'ivjrf. KQh:fr.ie¥ ~id]'1¥l{' 5ahin. KI1l::'it ;rear:!H;~~ii.. Vd:i/, AgRt1'~~"lIhie, M:IL~aL; (hn(ir~Il-~ Iiliir;, R~~ i,;Kfn 11>1,) i '!iiSt~]..uEta~i?Pb,[1!.'Jllnil ~rutlb:iiii!l) jildj:li[djH I-l~mlsije .LU

DI8A(AUJA) MULIC

."Z8 o'I.'W, ~~J[ilr-:·pri.lu~lml!llj~~ se· Cha-dlis)

Dl.Il;1j,,~~ {I!l:,~[Y~~i ,)~:!!vf.~l~.a'\t<llilll;i r[l{~ltinl.l) .IJ'.r~iu",ti~ ~'~Jlm;';[j", da ~ Fba;5 d~3gi

FEHl.M, (~SMAN) SaHOVil'C

f:~'bll;l!lll8d.i~ i~ FrK~

p'f,t';!;~m~iM .ahi:ret u ~diGdlJ, 1;7. 4, ;lOU, guilln:e tI, f L g._..dinl.

n7,~Iil.a·o:a & se ~hl!~;m.~ill eG!'i'l'u!i,i;; •. :;lll.. 'k 2~] Lg~if.l~ ill 1?G!lJ1 ~'lIi.ti pO:l;Mt~ik~.nd~.j~

~il.il!'lil@l, isl!'1~d '~t'PO''llC~11: d~nilij~' u mer- "

ltiUR]!!!~' ~ ut;~p~lll~:i! !TI~l!rJIl Mu~all~ iii. KIJ,nJ,~"1;l_

];flhrl'i~llIi! I;[IJ11 ::deiJilllr~liII1cO\[.<:n l;,A~iili~ i OZilL05C:l::N11J["[ltil.Ftb;:~i J\s'!lf, scs [1"1: Erntiml!l. ± AZf:l, ~C~4ric Edu, t~l}lfl Z:l.hid:ll, br:llli{i .~ 'iI~lti~i fi~~SIC: 'DriLgielll" MdilILIi i

~l!.z.a- I'M,II:: :P'I)rodj"",. ~tulit iz,!:!lde:. E;~tlT'~~1.{'O;Iil~

J;rgJ>, lI:ldO!lro~J;Ilal'lo''''~', ~an ,mll'l'(]~,];c, ID~nc, If!:~lr:Jmb.!cl;(~.

Ceng<lt, SOk!fl; :5fJJtM ll: o:mD", Ino-aau ~fodlil]J;l, ~_mll1i,jc.: i ",nllii"ll:1.1ci

·rr.r

.R'EMZlO (OM.ER.)

IJELONJA

pr~~d;u~ii <l:M'~et U 'p~Ji~ididf;.lk., H, <I. ~!lIj J., ,goo~ltl::!.l s 1.. ~C.dlll"L_ D~~¥.AI, ,~e ~ oo.iII!.ij Ii u C,E1'VR.T.lK,"2 8. I':I'I;~ 111 '14·,(10 ::lilll,i ~'iL :!lr-<l.d~lwm,

.1HJ'i.fG. .

OZALOSCiEN[; s~.ilrt.l~~;iij'l'IJ ~ir.I!IJ~·i QI_ll~[ 1_ Z~rt!!;'I:til!uea<il.A'ld.;n.ltJ;e.liIII:fI, .;l.tIMa, lilirn~lilI. ["atlnlii., Nirrnela, snahe ,M:ajda. i .A.orra, z~l [ljltJ:vlI!d,!i'r311Ii1Uc:ae •. S!';!;li-jJ6i"1~ fIlJLjIli~.$[Il?cw~iQtllH'i. ~ iH'~di~:ljidD.iljg,J~'ll~I[$0x:i~ Slrlli,ici? ,IM,l,loo"'~" Uo@j~, ])1lr1lllil)V:ic" L.l.ll,u;a, 3u.:1ii~, l-!i""b'!.CI~, <lIlt',' . ..., k1!-iJ ,I, (ls{llLiI! D.oojml oodb.illl:ll, bJm~ijl!: ipri:i,a:~dii

T~'hid ~N~ f!r[)u,ci~il:!;w~~<[al!i! u !,!.OO ~~!'i!.l d?HICljUi TQk~_

~nI:!l~t<~CI rl:\OSl;;~ib n ~ :IlJiliB~! m! ... ~~l:iEl~(:"'~ letIULli:~ rlt~~ IS. tjj~:Jiil I.m. ,gu,illB.e',1l.i64. ~~dif)Ji.

FERD'~NA'ND S,TAN1SLA:V (FERDIN.ANDA) ZA.GOVEC

Sah:t:9.n;l; ~e se ob~vi~lJ:8_4, 2~a 1_ £,Mine !U ] ]30 u.:~i nagt:a!ds]):joil'lJ ll;!,oblj1!l! !.SaFe". o.ZALo.SCEWI: fi~[1 .f)Ol~.!k:o, k'6~rk~. L~rka, snaha Z®:rn, ~l\il: Zcljko, :m:uu6a:d D.lIl.'.ti), AlJ:dil"1)1'.,ll J:

M.~!iill. wl_]Q\I'tle1ii;?e ~~9!i¢,;, l~~~, V¢.rIc:j~" Bg,E:!.i§I!g"i~, ~,.!l~ i '\J®~!1!i r()Q,~rn:;t i prij!!l~.!Ji tit

POK.Cn~NO J[');:FtlU~'l~¥O

'imAJ1!:mJrn~w .e

SAMJ.iE,VD< nSNOVANO 1923,

IPolmpno dlnms:tvu "BAKUE" Vl1ii lI_:);revoz lLl.ilnJL'.llih iz Za:p:;ldrn.c E:1\J1.[\(~flC .$f.lEciffi~IlIJ."'.I:i!llrru. pu\kn~),niJl1ill. v(J(LiHn1J<i1 CJIJ~ani,Ztlj,t:' d:Zx:n .. r~Ill,~i1.tJedtCJIJ,'Ji jli BiB ..

~ ,~ (q)3A !I~~.:1$ ~ OO~ (p)6.'1 :laile789

~~3S 2~~ Ifila. ~ ,~~ ,"7·122

.~:a ~.ilIOt9~l~ ~'~~~

NUDIMD VAM I PG UII' " 00/01

Ji"'!!ile<g Ina !i!i!!ieU!JefOOEI~ ill.Ji :2~l.:iJ&tU 1ll~31 21-M1 11'll1a~: ,0031 2B~I·435

,II. S1lIE:IAINlllfSOVANI ZI OWIIEDIINIIVIINU PONUIDU,

~o!llilm;Q w,s da 'i~t(li PO(,)'!J!i1IIj;enlJ.! iiillrud~""~isil!ll 'd~taMi~e Ina ~a&!JcUilwe:su; a'i1a~r..ro;to pl!fless,) Jesatnislka 24Aj

110(110 .9:AR;AJI E~O

SA NdNAKGMI nZA KUCNU DO,SIaVUrui,li

U~OgJ!asn.u ShtL~L.i "TVI,'i;slTbWEir" tsSs.fljskai.2't~i

'i~~ P[ij5S!' (A.~ Bi,l~ineg cffft~af) •. D~e~1a IB~(!:d1C;l1_~.

rL- __ rIiIiiiIIi __ L_.1IiiIIiiII _klliiiiii. __ , __ ,_1_._,1 __ ,_ ~,iIiiii IIIiiIIJ'_'_'IIiiIIIIIi.~""[",

: inIlR'U!D,ZIEnIIC,. :

I !ZOANJE: I

I I I I I I I I I I I

X

I

• I

• ON i:V1f,,11 KMJJfZ !I!!!51f1'LlRT ,.~~

.EXiP\RIESS .ZOfiAMUE UIKUISI • :6=18'1: ~ tMMiE:

Il;~m" _

kQm,·_~~~~~~~~~.

~~II!'l,,-- _

];:ClI'Ij.'. _

ko~ •. _

rmal.pr.;Z:ime _

Opclna, . ulioa _

Vriiam~ dii;l~"'I,;\ll' dill --'S<!~i

erojl!i~l~e ~: _

SV6jru'ii~f11EJQEpls _

L ~

- - - - - - - - - - - - ~ -- -

ANDA B.A:RTULA" tI(UI.F1LIPOVEC (TETA)

1940 - 2fJlL l.

jlIre.m.ii:bul~ dam!!. 27. 4. 2® ~ L sv{li"~e !.l 7L WIldini

S!lIbira.IIil mile nm pol:i;.olIl1kc tlIIoo."ii: 6c'5fi IJI. Oel' ..... lt'rnik, :nt 4.1(1-]1. g)Udi.ll~ lilla, .rum~k.atCILi~f.;~rn grohlj y]l'QIDemJ"i~i - Lj1l.d)m.~ II. Hi;OCi5{l(L

M~s.!li Z::I!dUSlli~ ~,~ M.' Qbav~i: po~~iil!! e~~hra!]~ U l.iI'~vv 11 L~ull!iI1!L MC[VALA U M1RU HOZUEM!!,!

02AIAilSCEN[: sin Gori!ll!l~ ltt~rb '1'an~a, Ulan" ~jli_ie'1~ zr:;~ :Dn!!gan" ~[';~ea<l ArI!i~~, D.il!\\'or, Domirn:i.k ] Ivana, OiJ.iH~~jj]~ B3!J:'mi,1!, Fl:lipo'l'h~, l'a.lld!l!revU~~ Pe:k:f~! D.ragic, Jlriiia:· t~\?ii-, JiilriC.,mt::, P~di:iC, ll?ed:;~\i'Lc. Obr~n.(Ii1j'i.f"Pei1c" BiJdrnllf. Pecirep, B(I:b?D •. hi} I

OSt9J1J~OIln(J!IJ,olbi'ojtJ~, o~~[e:lji> pr~~!lldii i !l:1I)n1~jjt. ~al~.j uiI~

dIlD.O!!1

~U~DZ~lS ISt:""\l~KE ZAjiED'l'\,lJC£ SA.Ilt\JE\~O

71>000 &lrajs\ilo., iBilStrik do brQja 8

Po~OPllO dnlhvo .. ]ll;di.k:L·i~~ - ~bil;:<1icw" pmZ<l. PO,gub!llJC I:l!s]uge po .1l"~:P'8'1i"ifJ]~[I:iiim c~· ~:el13:DiI;a,. o.mQgut3lVabUIl, kvaliremu I jed[iostaVtUl organ i.z8:c.i:j!Jl dzenuz,e Ii3. ped:rttcj u :~i:iJTon:;) Satiiiie"!I(j, .i Bu:B.I'it i, H~q;~vi1':iC, [t r.illjipoltdlinif(!: l11:;l,tIV,e ~,p:djlC;IIOl'; mndili ~zjfn!OJ'Zem::!!ltV'a"

Cjelokll,p:ri<l m'g\'li!1f~!i:ii~ ~r;;fi[l.",e ~po.sijoofljeg l&pracRj<lumiloID olmvlia:le n~ ~edll)om roiesw~alr"ikti\m.oi 'In Gr~d!~ ]JR.1l'0il!!l1l!t!,ii.t\lJilok:~LC~ji - T'l!jrbe Sl:l.mbrnc~ '~. ru;p~Sl'~!lIQj bliLzifli l1!·O.~f;)jbi;lsk~ Qk~~i)1io~ £1<11 i\;mtrjjikQIU '~r~Ji"u.l, Ili~n'H, de b",~ It

Smkim dl"rlM!.D!liEli'~ liBi.,l:4, S;JIb!-I vama dm;~1!l.f<i.1Jl ~ele[Qn~ 03.l71:Z_;S~ Wa'll:: IIJ133 71:2 801,1.

IB!lJliSNI\ I HEJi.CEiGO'i.'IN.\

fIEOO)E[ii:ArJlIA B~s.NE[aE"R(:lEGOV~NE K>!\N'Il'OiNI SA.MJIIl'VO

O:t'61N'SiKT SIIJD, U SAMJI::V[}

Brei: 6~ 0 I' oji~2 'IIijP

S'lIJr~Yci~o,~~~. 1)'1, .!i:l1l. ~@dlinc,

Op':~II~!il:i ~1l,d. ill. Sara:[;::vll, Stldija. N'h'es Abda~[;[. I.Illlr:ll¥n~ ~H'air:i. IlliIzlldjiL "J:agoJilla" ,cJIUl. Ylkgrad. 1:1, )iI;!ltl03Ii1S, ~,tu~IIlJ.IP:U~I::Bll. punornO!Z!"IilCl~Ra,duZi<l.vl:J~,.L~ Illlihl!l~I~, a(k",ka:lll!i~ 'Viiic,Gradtl, pm~i" lUil![ll!~bg)J1i~,.j6 Shvkc i:z H9:.dmil, 'UI, H~.dji~i om! ~iJ'L> rndi duga Il imill!;ill ml.27 .. J:S-IJ,OIl KM.Fi!l ~Q.'IJ"1i dan3 .. 3~1I.. U!ni' _t Zalkc!ll~ i[f plI!mi.:il"lom POOlu;pi:U. ~ ,,§;l!dlR:cl:liIl JI(l'l'i:IJiI:r:L'd.cr:a.d~!:. niH-, bre]

53;1il3,i'3{05 i i~') . .

DB] AV,LJUJE

lLl-illl.a ['I, 1[, ,z,o(JS, gudiHt:, tl!I,Mildj ~ kod ovg~s'lId" pm.lni(j :mllm jJ'lmi,'!,1' lule.mtg radi ~SiJ.~~!~ J!ijlll \l i~l!t;Ih'll OJcI.:!"1.:l.5fWtl RII'i.

"['l:I:~OIn ~ pretlllJii'tllltl tI.II. slid. 1l[l~l.ilI "ro\,·oo:~~~.g posmpIc.il dmJ~ @Uhl1i:.u ikoi\lJ1l1 .~ nJaJu)i;t!l lllitlmm'l. d!t tHJ.:imdjlll is.pl,u:i .i~iIO$ ~cll21.250,OO KlI'!. ~w Z<li:Jonsmm 2:!It'r,;>;];uml: ~:iI!llJ!IlJ O-tlllill ~lij~~ti::

• Uti. i=~o'd 75·1).110 KM .,oe:evO<:i B. ]0. lOO;S, ~~di~e p1l do .[spl~j~.

• tl.!l il'llt)~ iJd l!1],5{1U,OOn\ ~~'oo :n.lo. :1)006. ~i)diD.~ p:) db is[)l~lie, lI!Z rtrukTilldu [~!)~(i~'<l j)lflli<!riofl ~OOillrh..s~;e!ll W$.lJ (It;! JO d!lllliOi •.

Ovim 'pu~em U.I~e.Mj ~e: d'osl11\lll~ t~b~ 1),30 mtgQo\!"<)[' l!.slIll~.sLl,!l odre:d'a.blll ,c~a:oo 6'2. SllW ]:, ii Uall~, 69. Z:rr:.i!, [l1 I<: ~ukJi1a duzOll mil sk!al1l/1, IS~ Qdalld:b!!lfll" ,~(kt][I. 1"0.] &r.i~ 71. lI'?.fi, m.li.'~i'e!JI rokli~ 00 ;;;0 ,d!ll:1i, (l.d! d<iml I?riiem<l :u.!!!J.';!,dQ<$~~i s~d!lJ pi~iruleilli Q!,!:Gt)'I'Q, ~rnflltlZbl.l, l!I ~ rrQ[i'"rum:n 6e ~ tw· Ilijeti !Jdlill)j:~.~ $mis:i.ll ntnl~l;;j ca,;,n~ U~l. 71'l"-,,_

Obm;'i\lH:~.~ !jI\!: LU"~'tiITl~ ,ilia ~ dtlli~~~ pi~!R1itl!!ll"! _"n:l~~ n:~lliv!·i~mom ~)~[)!)t;i.~i)!mllQ<1i:~ o~ .~ 5 d.anll! ()d d:i!!"i11i Mja\1ji:"ll!ni~ (II!.'!!): rISm"'lTI~ leI. 1Il)l!j:m:.milli j~dni'l~ cli1ief:ni:~ '~i:i,\,-tI!a;tl>1j1 :k.(lf,e s~ fii5:rl'ii'I;iI;l!!.':lt'jll.l ~ hrl~r~d,i Bm in~'aMlt:l~ pil11~i ~Hi!l~.

Slld:ii~ N11oI"11!!~ Abd3i!lIC

ogiasi

.BO'SNA.] B.1ERCEf;!OVIN' AI. .F'EDEAACI],A.BOS!N'E[ H ERCEGOVll}rE HERCEGOV ffiLtKO NERJ!.'fV A.NSK~. Rfi1NIXYN OP{JNSK[ SU[)'U MO'S'fAlUJ

B~('I!i: 5 s OM.a1!: 036<] 37 (l7 Mal:;:

M01Har, 31" Q3.. 101 [.gndi!le'

OG:LA.S

PRAVNA. SWAB.:

Tl1fjt:g]j: ~r HR.V'A'fSKE TELEKOJ\mNIKACUE(L{I.CII.Mo~tll~ DmEKC~JA ZA .POKRETNU MRJEZU. Kn.eza Erillll'limil'll il.b, 8.$1000 M.mtii1". EiB

Tu.{mn:i: DAZAL D.O,O. f"RA. mDA{CA B,[_T},;llCA ] M. &0000 J\'!~1Un:r

TUZBENI ZAHTJEV

.. ]J!!.!~.:.:l!!ii. Je ~"'Ze~! i~r!~ti~i ~ui;ileliu 1l!!ii,I~r.ii:Ci1(1<~gl:!;!.<V.!lIJOg dli4gi!.7'.a I;:(ij'i~legjjie m(i,lioi~l U"']~ ll",i$irJi SI4}B KM~·!;;jj r"'lltQ!i'~.tIi(:lI'EiI:a~~lJ1~!'!) ~~!!!1a:[Um ito:

- Ilia i~nO!;o\\i l04J31:K.M [i'OEev(l~ 15.0,;';;.200'7- ]'la dig i~]l1a.te ..

- Illi~ iZI~{I8. {lcil9g,(i5 KII\~.p~c(W oil 15, 03, .. 1007. i'~ do ,~~pX:u:e,

- na iZ111JS od 6.1,2~. ]( M. po~(W 0(1 J:5 .. 04 .. 2007 .: !l~ clO~Bparlle,

- na i&ng:;·,ocil. 2)0,00 KM [}lle:(:v~d IS. {,~t .2001.~a 00 1i>,,1:atc=,

n'! 1'Iw01utlldhi r!'OOk!}1.!~~af.l'i;ia~:i'logilO$~il,pk~ kOljj se odtlo$~ !'ll~ !ii,akn:il!ch!1 foo&ko'f~ iJJa tlLltbll i sve til 'roh ed 30 dana.

" j[li!pri~Dlkl sudu da IikQhkQ tlli;Ii\ffi u ~e·lII~kQJiI1 ~'oh iI1l;dQ!5t'1L\'ip~$IDC:lli odgi1:JY(li[ Ji!l. ~rUJd Via osn(l'iti,t e]a:na ]82. ZPY·:a, don~cl}:res'Ud.IliIILI!!~ii'Cdi ptopt!lJI!;l,itja., SUld.I'lUie'~!I)1]e\'!liog Ay.aZ!!. dost<!v~i:a. llavede.n.ultllfbUl UJ2eGiOm Ill! ohave!'LIll od~ovor' ~oj:i

PClU6i¥01Mk.Q ~Hjedl:r: -

O'lt(J!ffi. PJ"iil:ik0tti :poziv:;l.mo V-a!j da Y ID~lt ~d 3{1 ~Mna clm.[acvj:[1! sudu (lha"u~.ZI.1:npls..mem (J<~g.(l" '~QnUI m:!bu.II d\ovoijl'lllf'l] bro~n prirnj:.erak:li Zi'I sud i PrlH:I'I'I111l ~lrlmll·ru;'1:ure~ja (Cit 4iJ4t.S:I. L i 1 .• ct 70. sL i.L1 !l.'>'e.zi s tL 52. st, 2'. Za~(DT:lao S3fOG~).

• Drui:liI,i. ~tc (1(!l:Stayi(i lPil,mcl:li ml,goyol.' na tU2biil .U' :n:3lVcdJCl10'1iL1 rilk:lI.j ko~i rnoit'll lJ:ifii razum]j~" 1 mo~~~cl,t7~\I.atti sve gnO .f;OO feIl():t[1;ibl~O da b! ~1iI~ero!.l m(J!gw rJQS~.l!Ipil!i!.~ ]l@:tit;boou Ls,~.om 'U'cb:ii llI.::Ivt"li'ti~

L Om:all:u suda i hroj prnd.mcrn;, ime i r!irC" ... im~, Ilritb~va:~i;Stc ~I.i ho'rn;\I':i;st~ staanaka i :Ilfih~:wih ptlllv'IDoCl'!:iki'! ~~pll'wmct ~pOiri:.

:2, llroeciiiWjYfigoNorc "'!(lje IK m<CJZ¢'[c ist ~cad i;la._k!jlfi do~tavlj~lilja ~j<d:g<lil(i:r.a. nli n!~blll (tI$'it.

Prtgovprmje~r~ na~I:,,1.n:(l~i~L ]9:. sr '. 1: .ZPlJ:> F1B.illl).. . .'

3. D~c!dI'fl{! ~IZ'~.!SIJiI.ti di<ll h 1' •. i~lIaJctc lli Q5@O~';aVlit~ LuZibe:nl :1.3l:i:[]I'Y. 4,yk.~!!llo(l~po~~v<w;lu,lbcl'!i ~'Ol:.I;]~;je"ld",zn.i St~ 1,1 ~d~'y~fLli l\'la UltZ:bN.l, tnlD~ Iilf,1li'cst;f RA,.

ZU)GE zoog .t:O'lI,ll QSPorav.lue mZi'l!ttll z~hUlev, ONJENICE .IUI,t;: .~ ~~:Ill.V~lre S"'l)'I>e na-

'rodle I dLo~;rn"lte DOK&,ZE kuii.rn!IOOIJ''I'i!idlll~!u! .~ ':in:penice(Clli. 71 FBiH). .

5. Uz i£prni.!e~[j.~~'i'~.jellc na smooro;ezjli:.u diU.fuLi f>1!e dos[av.it:l QvjeH:npil"e:V1}(J (tt 134. st. 2- zpp FBiH}

~, llko~jhl ·plIoolaiere. P'l'@vo(i!E:'I1j.e dokaza ~a8·liLl5·a'nill.1II!1 s.,,'j:ed~ka d.um! 'sr£ sa sv.:d'::ogS',\·je;[lo- 11m. 1l~\'c~tlla~1l0 i~c'P~C2iF;,i~e ~e~l~{l!! ro"lili;~ijJlk~~~CSl!lS ~na'nulj3j rm ko~e 6k(l]I:IO~lj preglaJ.e~e d,~ ~e ~'1 Fed~k :li'!~I.I!.I:J;:;l. (~L ]37. St. >_ zl [ F .l:Il~l).

7~[i'1&mef:li(!!dg[l'\l'orltI!)[ira!.e oocibno p(!J,tpis[ui (tl, 1M. !l~" 2 .. ZPPFB,~H).

- tTkQlikou IU"oiICJlo.m. fokll ncc d.('lslli"lrc:p~5,mC:iI'Ii mISIiJHIII' 1U.ll tllHllI 's''LId 6: don ijCl!1 .P(C'.l;lId:y i !;!;i)l'{liiti nllb';l~i 7.Olih;tj~ - Prc:;yd!a; .7,OOg j;lW.iJy~;t,'li!!lia (at 182. :it, 1 .. ZPP'!i!). NAPOAll3NA: Do~t:\i,"'''i! !lc~j)}~lIa Q~~\I'l~e:!l,,"jjj! pf()~il:kQIDook~ 00 [S dili~~ @d d~rn,~ obii!idJi" wuj'l ~cl. 3~41. st . .; Z.Pi[>·a; FijJ:[)

SlIciij.!l. llil;8Jl].iza. Kar-adz!i

80S!\~A I HERCEGQ\iINA,

FE DERPtGIJJI ~[JiSlfIj~ I H EACEGOVINE

1-1 O\~ACKO ~ERETVA~lK:I' KAMT·ON

[I. I SUD U MOSlAAIJ

Bl'(lj: 58 (1PIlS4i25 00'1' r\,1'O$~",r. 1ft I12. 20111. ~d~~~

OPGiN5 Ki S[J D U MOS'fi!\RU Pill :~udiji [i()~k<u!i® li.iedihi, IJ Ipra"noj st'\l'a~i ~u~ill'!lj~ Unicredil Ball~ 'l!.d. MtiS!!iF K~roirnila~pfn[;a ib~ ra!stwll)o.'l;nl)~ 1)0 !}URO' mDPniku Bilfoa10 Niki~i, pffiti~' M8~{)!lI'l()~fll1l<1'lUI Selnad ii': [lOiI~g Vf)!kuif.~, Jildi i$iPl~t~ d~ g:a., \is P 5.;32(1,<tt'lKM "'!l!u'1l~llra'l'no!ila!'!a 115. (12. 21m. g)l)" rline, il!mlio le i!i1IJede~u,.

PRESUIDUI

lOOgllPrropu.~tanJa

OI!l~aJ1 Je tiJJ1Hli Isp1ami tw~[t\;llil!i dl!i~ III ~2inIii511 ml 5,32[),4'O KM sa ~a~on:skilli1'!~ZIlml'l tmmata!iJ:1,;jj po~oo 16.1)7. 2(U}9. gOO11iC ~ do, 1$~I~I(!l, Ie rnu Jlli!~rmdi~ tro~~J;I\l!ll lXI(ltuiPkil ~ ~lIIlJj<W .361),.(10 I<rIi~ l! mklJ ocl aiflroalila. .

ObJazi01Gmje

lu:!oll Mi1l]Q~ IlOOlle$B~IU ~ 5. [IT. 200!lg(!!ljioo, ~!Jd ie· d~~ta ... iij 1!!I~Il~n:1I nil o.lla'!.!ezarn ~d:mlWo:r (latl~

. istCli'rt:l'QCll!lil objiil\iijiWllllje!'rJ n<l. oyim,llJoi p!Qci tllHI<l i w d'ne'llllim IIlOVlniium -, Onev.rqi Arlfal (,d\ll~la\l"l1iGe i ogl\llsl u~O'iell~ II ~h.), <I liz: 1IJ.~IJ~men ~ d'a ie du~)[n dootavi'ti !S,oou {ld~()'IlCr na ttl!~b:w IW lPiSnmnOOilllbliklJ i U~Qil51!1om ~k1J ~(~ 3U ~~n~"

lE!ud~ct fJa js 001 dilSta'lfEl tu~be, na Ubaiffil,im udgmror ,n~~e~cnfllll;.l1il'(lle~iiJ!al«lfls~i rokoo 3[1 dan:!, til da. rute!li SlI:-d[J1 n~B dost::l,;,i~ pi5'l11m~ OO[lj)';'Q{ na ~uil1bu~ a IU~I~II r~ u t~Zbi p:redl®~iQ d(llt~~~~e ilreSiJ1ile zh.c~ IPm~s~Ol.njll. s~d jll: wvid(lIT! U ci~ spis ~~rdr;[l, da SII i~pUlI~el1l s'lli U~lcM iz aI. ~ 82. si~1. ZPFI:'<I ~. e(!lm~~~ie pn:!lud'e z~~ P'n:J\p~slm1pa, P'<l jill do nio Ilirl~Sti!du 1ror.om se U!5;V·IlI<lruHmni zaluj,e:t UJilterja

f~~e$llIi\1~ 1h~~. ~t'Qp.w~"'~i:lj(i), .

OdIW .• ~:.(i .lro~I!iO"'i:md 'd.·O!,!8$.a,~ ~Il U~k1ad~. s,a ~!1!-. doom 01, 38.3." 3Bii ~ a~!Il,S:L L 2PP.il!, J ~r~ se s~s!nj!l' edl t<l~e IJa I:u~lm II izrmsu 0(1 '180,00 KM. ~. '. _ ....•. M. M5U~U .l~@. ~TCJopu~'a!~ja ~'50'%) w. 1:li~I05iw Q(i ~m,oo- Ktt. w 1I'Q'~,!," 'obj~~ tu!J)e i .prGwQe u IlIn81l'lltlill ni@l{ilili'll11!iIi!l!lliZirmsw 8[1ilW KM! s.wurKmj)no i;mJ]siJl!)O,OO KM iqM j~ r!i~~DO'ua1£JlO~i~i",!J iprtJ'" swde.

,PoUkii ED ~~lJ"'nmiJiI Ujdi;u; .

:p..'oq!'I' ewe pr,es!.loo n~e oot\feli)l~ roIb<!,

oos~ I HERCIEIiOVIMPt

FE IU~ BOSNE IItHIJCE~OVI~r

IE "[J{)!l0JS!l\1 KAmm~

OIf'GINS KI SIlO U2E.Ntm

B~<lJj: ~30Mill 032977 10 Mal Zlmic!lI. 23. 00. 20111. gf)d~~

O~tin8~ M~d III Z~nioi. oodi:ia Saml~ IPopmiC.l! Il'fa" 'l'n:oj :>t'Vari tJJ~ffi;:IJil I)i{l!!ic'~o (jruS:!?'o ,. BH lUE" GOM~ SIl1ajl3Vf),. [li~l3~cijtl Z~l1iC!i. i:JIL IM."asa!"!tktl¥i! bruj 45, ~reti¥ tllimoo CU$!o'l'it J1.lis~ iiz: Zmilic!l. "Eillit-ill brtl'.o bmJ HOle, If.'!{Ii i~lll\W:loiJga 'I/,~, '60:?,:SO ~,. M ~snO\lu ci. 3413,. st. 3. z:at:OOil 0 ptlJRionom postl!p'kl! F6iH. v~n J()ei~tJ. dilna 23- ®ll 2011 , gooinlB

OBJ.AVLJlJJE

lllll:l:eooj Gw:>tD'lfiil': A]$8 i[.lenoc'!l, Ta~ita ilJlllIo IJiI1lJj19 B, 'dl!Jslav~;!1 SEl n~ adgo\'or Mirla podn~l1iil·OlImll

mtUli dllna 22'. 05. 2-0. e,~8dfm sa ispfa'

~'I~enl]m !m~!m'l'!'1 odi :3 H10. ggdins ~ojmlll

~~at poura1ujs 0(1 11J~l!ml 1'18. imB clru'lla ~~ms Gel B002,B,(j; KM 'Sa zaKafiskim zat!llmim ~ilIrn<l~.8JifI8. po S,Ul~ ·a:br<lCl.mala1 ZaiocJPll1liil o(l \f!sinist,o,pe zaMlzme k'anmal!! ito: !).1! ~znes M 22'1'.70 KM P:OC[l~ {M! lEi. ~a. :20m . ogooiina .~ do is~~~l£i, n<l ilillos 1](1 ma,1ll

XM IDOO!J!,I' ud~5. 00. 2[1[1r1. gmdlns lJil do ~8P~te. Ha imQs {IoJ 124.'QOKM poc~.VQd Hi. lilt 2(1(11. gomnB pa dl} i'8\Dliati1l" !1<l ~mlJS 1)(1 94,40 !{M ~C'IW {Ii11 16. 11. 21[101. god]ne p~ Oil ispl'ate. na iiill10800 4~,<tO KM IDCI>OO1,IIJd ~ 5. 12. 2[1[11. gilldl!l~ pil 00 ~$P~re. 'Iltl i~ Odl1 ,B,O~ :KM lJillel!lV 00 1 '0, O~ . 200~. 'Qoofoll'l Pi! d(l isp.1iJle, kim i da fiakna.di il!!jI;ilJw 1.!'m1ti1J~I1IJ[lJ" rJitoog :pO~ll!p~a, S"!'!el I.i roku 0(1 15 d~!I1<L

TUlenaj8 IJ slKlad8 sa ,til. 70. Zak>ll~a {I par!'1i~l1lJl'Il poobr:pku P~HI d~~OIn' 'U wl!;u ml 3l[I d9.D~ 00 dana flFi~m:1J!llutbt d®sl;l!i~~1 SLl~U D!fSm~n~ Qdg~~'J1Dr ua w~w ,~~ci IiIll}gl!t!1: pr,oc()soo Ilrigo~(lJI1 iizj'l:lsniti se (j\'l iii ~rizl'l~jc il i OSptJf3~!l p®Sl,Wl]e~i tu:2beni ~ao Ii!~G"'.

:Po ~fl]te~l! ~~ka 1)0115 (U!i1ill(Ml tM!W obia'lc (JIj'O 9 og.lUi5;lll! l[J!:!jW~:om I\. ... ~, smMra[ ~,s~ dOl. tctuiiJf! d~.'I'I~i1a. W!l:;~n~j Il.il oogQ~rr,

Tmb~m jll1·IPf'l)(ttJooe~lodm~l~$ellle glrCSll~dt ~g 1[Ii'{I. Iw~t~"jaul $kI~d:!,!I'~~ et 1S't L;'!k(l,J'1<): 0 pafii1i~fI(lm ~(1lStuP~1!l1 ukQrika. ru~1J.n(l. u ro~]1 0;:130 dan~ l1e doS1a~~ su(J1!i plsrnetni QdOO\1Oi' iWOl! ~iJ~!)U.

OGLAS

Opti:I~~lIi ~l!Id MQ~rij:r 5:8 Q 1'$ [I.6Q~4f{ o',} J'~.

0i!Ki1'll~ ~,i s,tJlcl. M'[i5~~r 1 ~.(I $'ud>'i,C D.,,I!l~ B~~~tj~ k ~ 1~~:;)~'Il.{)o] !H 1.'!1Ir~ 111I~~~~~'a TBLEOJM SR~SII(E iUD_ BANJ Al.UKA ",1. M 1:!I;de[li~ S~oil!:n()"'li~:;) hr. 8 n:;)'n~!'!!Llb1:, pr[ltiv !1;I{.~L1[~1:l. MO .,\·:m]nA nO-Q. MOSTA'R ul lMl~.ttJ::1!<1 Bi)lnn.k ~9. MI:!$a~'t,. rl!di~ ispl~.!e rlug~ ·~·~r· ti".ij{i8,i5, KM !1:i![)~!Ou<1I1l Ci~l'iI "~K ~~iJ['I' 3. Zill!;:~!~]:iI'!) p~'l'ntG'lllltt:l f!~PS'~t1]1kil F~[lef'ilcujc.:·BHl, u!li~i;'1)1.iIj~ sljl.'da:'i

O~'I'e2:y~e s~~LJji;!m,o.ll t~~.fite1i~· i5J.~~~~ dJyg l;!izl.105.lJ,. (Ig 6.068,.75· KM" ~~ z.oahll5'ko:m ~~t~1liOIIi! ~;;!lll",~~m i llCJi:

· us lsuos IlJd. 153,17 KMI)©oev ad 1:U)5. 2®00-l:iodi.TI';;;P~ d(l>kiO>lla~llle r5p~>1:tt:. ·naiZLlmi IJd 20J ,.17 KJ\iI. pI)C~" odl:5-. (tt 2000. ~[JodiI!:~ P.!~ dg· J;;XI'JJI~~i!e i:5pi;Jj~~ · na w.r0.5llJcil 52jS7 K.M p[)Qev[)lj 15.·(12.. 200~. gWi!J.~ Il~ do klJilUCll£ i~rl~tej' -na lsuos Qcit 11.2,OO KM pocc" od 1:5-.(J5, Z®0i8- ~[Jodmcp.!IJ dl]),kwJi~~i!'~ ~5pl!lJ~g. • Ii!;) iz.U:~!;Iq 464SU KMIJ~';~" od l:5,.CH- 2(D0'.s-1:l~';;;P~ @fi' 1i:lCJilla~llle ~~pllljtt:" "ilS i~411iS IJdl. 9'3,tiO KM I~[I>DJ;vndl15, {)3. 2008. g>J:Milli!1'~'pill d~~ ~kon:![:I1~ h:rll!i!~,

· na .W.r05 IlIcil ],;f;J6 K.Ji'rl 00 [5. 03.1O®a. gu<ljlilcpa do k~l1~m:: bp,l<!!t~,

'n~ i~~[~ IJdI 153,n _ '~)i:1I~_r)4_ 2®018_ g[~f1jR~P'!Il dltJ,ium~c~lJ!; i'$rhl!l~.

· !.i8 i~l1l!1S Ild 9:3JjO·KM p~t:v ntl15, n.tL 200K godi[J,~ jl'l dn :ktlJ:Li!lcll~ i,pl:3,~J;:, "lia i~41.1~.lJdl 9.3,00 KM~[I>DJ;:v ndl t 5, '06, ]008, g'l'i'd!in'~ rill dn ~kIl11::i:n~i$1I18.!t:" "!.ia i~"lW~ I,ldl 15371 KM !'I~)~~'!f od 1:>.·(I!1l_100S_ !£[,d~I1!~D'~ d.ul .. ~m~c!lA: h;p!a!~. ·u~ i~.n[~ l1dl 15.~,11 KM. [I(:iC~l' ~)rI B- (17 _1®0I8_ gr~t1jTI~ jJ\!i! dllJ,iurnaClll: ~'$jJbl!l~. ··!.i8 i~1li[~ mil 9·3.60·KM P[~J';\'{J(I 15, {Ii. ~OO8. gndil1'~ P'I do :ko:tJ;;'!lCIlC i$lll~rJ;:,. -ua i~_n1~lldl 153,2:1 KMJJi)i!i~Y ~ld U.- (l8- 2®1J.8_ g[ltljtl~:~ dltJ,klCllmt:il1;: i,GjJllI!l~. "liainu1S ud 9'.1,liOKM.p[!.oJ;vu1l15, {IK 200a. gOtIinJ; jl~ do ktlT.Ll!Icl'J~ if,.ul!l.'!r::. -ua i~.n[k!; IJdI 153,27 Ki'!.i'!lij)[J~y ud 15-·00- 2®0\8_ g[~t1lFLI~'jJ\!Il dll,kil'maclll: ~,ijJbul!'. "!.is i~_III['-S Ildl. 9·3.,60·KM F[~J;,\' ntl! 15, {ji3. ~OO8. ~in~ jliiL d.[~ lm:tL!!cm; i$1'18:!I;:, . ·il<l. iZftC18 udl 93,f'iOKM,~~e'\'.(iij 15. {11.llOO9., &OOili~jl;!i d!!llHi!i1tlJ.';il~ ispbt.e, 'fi8:.izt~ooodl 9~I.Ei.oKM~ooeV{I(j 15. {19. 2008. ~ooil'lie j:liil do lJ:,(flllt!1e i~pllile,. -na iuws o,j .L 131 ,45 Kl'!.\ iPocev od iDOl. (I L 2()OO_ godd.fle' j:!\i:I d.okiO:nE!e;lJ.e lsplaEe, .• naisaos mil. 153,21 KM B'lO~eV ed B. W_1!DQo.l!. gl)dhle p;lJ do, lc,()(t'i~e:~ie l~~pbl!i:e. ..n<l .. iZft01l odl 93liO KMpocevodl15., UlllOOK &OOhli~'jl:!l do kOl1t1~U~ is])lll.I.e,

• na izt1'ooodi 1:53,11 KM peelev ed .I:}, 11_1008. ga.cI~1teiPiJ! do,kO<t'i~tl1lt lspH.Iliie. ··ilil. iUiCi8 oodl. 153,21 KM imZ)e? 0.:1. 15._ 12" l®(fB. !l;()odl:flepw d.o, .[ro(n~fll.e ~.Sjl~i!Ire .. ··mliI,11'OO odl 9~~6iOO KJ\i i-ie~e'!' od 26 .. OL 19009_ ga.d~1tep;lJ dol k.Q(n~tI!le ~~p9.ll!i:e. ·n:il ilJ:tClll udl 9.;lfi.oKM.~~ev.od 15., t,l, ]008,. goohlejl;u do k011Jteu~ isplll.I.e, 'i1i!l .. iI.Jcl'C18 ed 153,1}' KM pe~ev od I:},. OL 10009. ga.dl1t.e p!lJ do· ko<n~ll!i.e i.~pH.!l!le.

• na iz~os odl!l:~,,60 iKM p()i:;e\' odllS" U, LOOiE:. ~OO~rle'p:ii 00 kO:ri~n~ is,plrHl'!'> Hl mlll Ilali:n.(ld:~tl l'l'OSlmve pJrIli.cnog pos.m:pP:;1I" a S~~ U [(JIkllo.d fO d.iJJJ:1I :llJod, pdiemwm lI}!,.rlte.

(]b;av peh:a!1iil se mien.i ds se dostava pi!ij'llei!<lJ sm.IlEFa. 'Elb~.!;1I.j:ejU)rn IPrul~ku:rrlruk~ ed .~ S d:~iliJlJ. ad dan:! o!bj!il'vlji!.l'lllll:}a O,'i!1)g :Ilil;ruetm u c1:mwD,im :mJ~il:La!IJ]Jlf]3ii:u. i l~aoglJls!loj t~bli,~ud:3. ~e cse iMi (lb:a'i!jl}sl:il\'l'Id~1 Vfi[~~ .dOSJt~1\1Ije:ne m t .. ~u lUohpodici ~ ;::gmllili 5mb.

UIl'OOore'.Jlie,: TUz.e!Llik: ie, duZatl po.c1. J;l.L·~etniomi. dOIll.%ernj:a P'l<e:SI!l:d!e 2100;g p:roPll}~lillI~a, niiljkasllije Ai :~OloHl ,ad 3IJJdma do5rn .. rt:~ Sudllipisll1iefilii~dg'O< .. orna mZ~u.1J d\'<l.pEj]m~eL;k:ll.

NapOIlI.eLlll: Ob:lvje~D:ll'i'il 8'e t!UM.II.i cbse dOS[:I\r:a; pismeJ:us;Jm<lU'iJj OI}!l"'lJe!).{!Im~l"«Iek:()(m roJrn od i5 ·d!tIllIiIIi" od diU.1<1 ",bf,aivlji'i'llJ.]jaCl'i!(JIj!! 1JI.~5IDe1lill u: d!ne'li'llLnlif1l. !IlO>'inmll~ lEiH, i! m ~laosn.oi t;llbii scu· d:l,. te :w ts~i. 'ClbavjeMlw:a u pr]l(]Ige d{)s[a'\life-,ne l]ZllI.Zbu ~l'I:(ioile I'odid U! zgrn:d!i cSIid:IIi.

SI.Id:i.c niVmlB(!l~lJii~.I!

t'JOSN A I HERCBGOVINA

F.iEn.r;:Ri\CTJA BOSNE ~.UJm~CEOOVjNE:

TUZlI\NSK] 'Ki\N1'ON OPCINSK.I SUD IT TUZLI lBft:ij:32 OMaEs Olg8n 06·l!\~ls Tu:d3. 16.0.3. 2!()I]. god.illc

1[J $k:~~dll! S:lI~~.anO·Ffi 3~,8, S[, 3. do 7. ZakQ!.l~ Q p:!r"'l:ic~~,Oim. :P!i)S[,l!il.pku Op6!l'1,sk~ s:illd il,l TQi~i

OBJAVLJUJE

·D~)5'[:aiv1.ji;linie '[u';h~ m:i';]OIC:a ",DB Tdt.'{j~)mt' ltd .. Slili[3j(:; ... "O~ Dirukci~aJ 1:U7::~~. Aleja A.~j,ie bet!he-,govi,Ca broi :;1:9., TU:1:J~ tl.l!iiJel10'ff! ... EXELENC'~ 1)00 TUi;~hit~ u1. TlIb.3~"i·

ce ~lil·,.T~.:da, ..

Diir.I.!Ii 11.04. 20(k6. ,8t1dio¢ mzHac jeo\i"()onn 'sOdl] p(iidr.'110 [u::i:Jn.nptMlV Ul7x."110g, ndi n~.p]:.l"'H' dyg1! u i7.l'\I~l]Od! LW7}}O' KM ~a pd~adail!lCi.1ll' F.:1!ttz'11~m ik1l1Tlatamll"

1[J II;l~~bi tuZihu:: .!lavodi dill mu u!l~eni za. iizv[se1:ulI ush.ijl:tl i POiSPOSlt3.v~j!e[lim fmu.u,r,= amll dl~guie ]mos ad ] .21[}1,90 KMjH: h.ko iepm:r.8izi v~file tukioca dos.pjelo anije p.la&Jl:o~ 10 tu~i 1<il1~ j;Jli\;ldl .. jh:; da ~ud dOJ~Iil~t' PIJ~~ud!ll ko~o~:[I6t)gb1l1lfC7.3~i t~~~!Jog Il<il placanj:e ]zno~ od .I. 20?~9(!! KA<l sa za];!O\[ISJk.olii. za~eimom .kal11Jiltom Qd. diiliua dlO'Spi" ie:6l,1<81 iPlac8iuje $yokog 1:'i1'lllIl:il po. do i$p~llte, .kao i ~'i:o « 1lilI.t1 n8iKn;mli.'i:l troOOIV,CPQ-

:s;tupk~,- -

'Na O(J.[!O,!,U c1:.!!:1~ 70. 8m ... ]. ZIrp·a~ tl!l;Jjen i je du~.:an~ ~.:;Jjj km::nlj~ ~. fO!c.l.!I '!:It'! ~O d:ma, dosta.vid Sudllpjsm.ell i Od:gO'1!lOr na t1l!zbu .. Od;WJ'vor.ll3. rn2blll.lll!o:fa b~.ti rnmml~hr i :!;athfla~j; ol~takil] !l:uda, im.t: i. pre-l.ime, Od!J;illJlSrlJO tj<1lZ~V prl'l\inc OSQb~,. ,rtiiJ,i.va;1 iitem ]loravjste~ 'O@Msno ~~~d~5~;e 5u: .. f1ak"'l njihov]b zako:[!skjjh ~"s!llplli:h i PW!.l.l(l· mO~.[Iib aM ih hDajll~ predme1i: .span, sadrZflI jzjillivei potpispodILosioca (clail1 :>34, Z!"P-jl.). U QdgQ"orun~ b~7.lbu,mm[Jt ce i~;mkl:liuti n1fJ'S1Ll.c~ ]J'['O(l(":$lIH.: pd~'Vo:[e i i·:ili~:l:lJ:J.i[i ile d';j ]ipri.;?:r!:i!.'j¢ iii Q~PQ[[~V'~ !poot~.vlj~])j l~ibe[!J,i .J;;~1ii~iev (c~an 7], stav L

Zpp~{l). .

A1I:o, [I:l moi ,wpQ[av3itttl2b~f:ili ;r,4'!1:i tfe:'f. CI [jguvolf Il:-l.(u?ibu rnaI'm si.l,dr::hnJ ] ]',arzl.Qge·iz kojihs~mzbc']l!!&l.h rrjcv ogpo:rjvll, c.inj.~n]oC:l Ifi;1I k:.ojim:a l;li7£ui zaSI1l,l.!J,H 5v,oje .mf:.;ode~ dokilze kojima se utvrdu]u te cinjenlce) tepra~!n~ m::I1ov :Z<I navod!e tuzeuog (~13i11 n. stav.2. z,,"P"a). Tt]~enimo.~·111 o(!govQI:'I] 1111. 'n:UJ2buj it raaibslliie 1:113 [l:rj;pn:~ I'I'!i.IlQD.I.mi~i~n.tlp'od!niicti [lEQliv!.'uZ4cl1t (¢[1l!ll 74. S!tav 1 .. Z1P['~iid).

Km;l.[uil:eni ~oi'em je u1"e,dluQ diOS1i:@v~ie:Da t1Jzba 1li kojQlje tuil:Uacpred.Lozlo, ~jkl· i~o.§eflie fk.es~dle ZbOgp'fOPUSI:aUjll" n,e dor>ro.~i pis.meni od,glJvor. 113 [I!l.zbu l1 ?li1i.ko" nsk;OIR,rnbt~ Slld6(; don:i~c [~ pres'll"!']]' ko~ (10m gCl!ls.v~ja llJJ;2Jbcnd ';il!tl~ie\t (P]"{:~sitl.d~. z'bog ])TO]J'ust:a!lja), o;sim:<llo feliyzbent ~ ... hl:ilev Qi;ig[edultl !liI!f!os!]oV'an (,c~ .. n 1.82. S~'.IV ] .. ZPI)..,a). ()dg)()vor lUI t1I.~bu sapd]ozima s.e pre-daje SudU]!l dQvOljnom hro'~iU prim]ierak:a 2.3 S1ll:~ri prm:iVDIlJ "'nral1kn.i~po.ztV'ODll n!1! hroi p.red:mem.

[)05it<!:!,latL!::li~ei ll!:!i:elllOOlsm'UI'<I seobj;a"l]jeUQrn jl!wtci:Q:ID [Q_k"lodi 1 5 dimOj od d,<lIH Qb'i!!\llji~nil<L.

S [rut-Ill! ~uriildnik Alm:l!liJzi~1I)nin

:ii

~~:liiiiiiil

'~-=iiiiii!'! .!II

PuNm hIternat pcM't8" www~moIet. n.aruBd I smrtovnku_ bju Hlllada om'" u Dnnnem nuullno ft'UU

1l0S;r.: A [ IJl'ElltO]OOV[NA FED!~RACl:ili ~OSN"E T U~Rcr;:.(jjOV]N[l !'{AN1"ON 3f1.MJllVO

orCTNSK [ SUD :u .SARI'!JEV~

!:l!;'lll: ('5 >of ~l!'l(li'~ 10 J'

S~HiiZln~OO. (I<l, lOU, ~Ild;il!]c~'

[lI[~kQ~~'~ gv.qg roo~~llI.p\::_;il·:'!'!'~1II ry~~ fld ]~~~ Q\igo~"w~~ tllilll;i~ m~!rll!ilj~ l ~<lNID1.j~v IS<ldr'la"l'aIt !)~IJj;~k~ ~.\!\!'i. i'ITI.\t i l~ifr.':ilrnlli:;, Glcln~~I'1,g, niiii'~' pll"anJ:~ esebe, Il!"Glll'V<lill~li!: mbo:r"w:i:l'~~, otlm'ST.lri i>j!.1dl~J:1> :;;Lfitll"~~, flji~D"'ihf~}:;n~~il! l.a~~upnfk:iI ~ PIl1.!1~In.ui.:Q!kll, .:1~~ i hi imlfjtLb p~dmf:j[ ~ptJfiI_" sa~i1."i i .. +~~~ i pDtpi~·pmhm~i t~l~~ (~I~1l ~34 Z$fr !i!~ [I p~'l'~ni';:!m~~:I:l'I!5tl!!.!l'bl.),

o.~~dl1;;ki ;l;ud 11 S;;l:r~i~1I ,i: UtI HidAiC' N'ad;a :!lii"'~ 'i:p~s.'viIIo'i,lei 11 I'ir'I!i~':lfio.J ~~~ .. ~ Il,!I.:\:~I!dj~ 2'..iI;,.~1iI .il<! i o:gf~dlljl! K~!III'tlJi(;l.l!, S~r·lIf,~iJ, KllplAll,] Il~-, 3" l;!IrQ~hr nl::ll:lf!fiklii Dl'im:cuc M~d~~H,I, 'Olil;:!1 A"I.U.!h8! l'I~I1,gi,j:a hrrlIU2l,l1 S~~j~",,'~> .ritdi d.uga, ~"~.11'" ti'A:i'$,.40 KM. IJhilii\'liililj~~

[J' eldgf,l1f(]1'1,J, .ClJ~ tll~tl1)!. l~:7.;;lli~, co: istsei ml'l.!WjiJ~ p~l!P"':i'A't: .I~fil!~"'llIrc i i:;i-a'O!!iti ~o: !!! sik1:W!1;J ~!I .cl~IUIJ'IlI I' ~_ ~tav l .~PP-ll_

OGL,A,S,

l'~~!)i,k !'Ti!~I:t..:"tI,n(tw;I!l'IIJf'Y! ,,~ l!l.:l;bll~'11 !l~jk~lIii~ rn~ ~!I'~I'!rt:f!'! Iwm f~Gi~!JIj p(h4E1;ti~d l1rU~U~I!~~1,! !.i! !;ikg~,lu ..... ~l!llom 14. il~'" ]_2:1"1'-11,.

PCi:~[\l,"" SH .tll~n:ik ])r,~n~:i~ M.~dl'J~!. 'I)lkll Anl·u.!~caHIIT1gij~ !nm, HEll iz Ss,rn,k''i'li d~ " T(lkl!!!.l1B OleO, (!L!'Im,~, clrt;!'~flfj, tlilill.Cl~'OT .H1a !.IIHIIU ud :16, ]2. 1'0] 0'- g[!,cl.i.!ll~ I.Jlloj(]~~ i;::!Ii:H~1i [}f)~d~o.;::~D lil!! iSlid liW kolJ. P;l'(]I!{~.dt::lulig dClb7.l1ijg ~'~l .. IJ!f"i'h.;Jm'l~s~ .ll;rcilllJiclil wjum~e 1iI!:11:ij:li<: Lu litnli~1II ~Ia tlil;1u;:lliiU ~.;pl:ni iT,liIlUt:; .Ij)(j lj .41:8.4(1 K M,. ;il.iLj~d n~ ~<I <\iI~W' 1iI~l::itIJ, :tatt~rnum i-l:::l1fil13.L!lmil pOc~~ tl<l1ll .1t~na.po· d l7Iill~({U1ia lili.:l:l!ilo': .I~ cliJ bl'lUnl::, ·ltitL1 i !lit Hm~~ S'l'~

Od&U'"~U l1fI!. 'r.~~htl,. ~'Ir:rI!I,l~mi! r~fl~jii;: g -liUJ.lii, Ii' d.('~ldjlittlll1!l,brujlll pri.mj~I'~.t:<iI; ~a .~iLid i $Upn,[mll ~r3nk~~ :iXJ",i\'t11tli n31 bruj. .~~~liJ:I!::'.iIl,

F)·tIItI:Hi!l'll $1;; s,!itI,Rtrll -!)hjlll'!"Jj~nmll pW~I~ik!:lm, !'IJb 00. 15 o[[j(:mil, 00. clilolll ~b,9!~'!li"'lIim ,lL

5UI)A:C N'ad", ~Jltl>~,r.,

:If!O$R''A f HEltCl!CoOVIN!I REPUBl:iKA SRPSKA, OONOVN[ .sUD IT Bijt'[JT.N[' Broi: 80 !I) M~I Gmol? U\l M!ill Bite:Hi Il~, ~9. 04, ,2o(IU, g.Q,g im,c

U~p~u J:i,!ji- ~ \'Qdi ~.mr Oi!'DI'i\'J1Q!l~flIItt!! u ~i!~lii noi ~.';Jf"~~~~~ :00;0 j\o\~1 ~mOl' 00 M~!,IU ~~idl.~ ~'~l~ li;O'liId SrJts~ AD ~~~,'" '!...iLk", 1111 .. M l!\tl~,n", SitJ1i!1ifUI'i'ilCl! hmll:!.. I~J~W -~1,l<l~!I[.lg e(ld~l itatlm~ !$ R~jcl11;l1!~ Hfotsq~ld p~u. 81, ICild.i ~ 5f;it~!,~ Aug.a"I;N,'I, ''!'3(j~OO K M 8 Jl'Il O~'I'IUVfil ktlri:l.t~lJi,A, lIl~l!,l,~a G'S,M. MS l J]i ~~~liI'll !lgno,)~jrlll or'lla 'BI'!"l~OOr:lOO8, I1Irli~Of\'1j;j! ~ ~~~IHjR! t~~~ 'R!lid;o~u :i~ Sijdii!TI~'l! ~<!da !'Iii SiU!lll nl.'F[}7"1l~llll l!clr~i,.I1.J ~'i! ~ pri Ij_l:>:il1llli Il~ ;;w~,~ni ~ctigm'IJ:r_T'.:n i. ~ d!;l~.llll ~lii>t1I!(!ol~i {lflgo\'{lf "iii ~u~bf!l! dlJo3C~Ii!'I'i (1 $'~.lIiI ~ mku 111'1 3l) d!IJ!!ilI nd d:'lp~ (~a.~~, l!~ ITJ;J£I<!n~fI!lj~ ~ c~ IIII'JmiV!lrnm lil!ld !;fnoij"I'i !lr~u"u ih~ nmpujla'IJJ,ak~Jiim.~· u]sl!3~ It:lmf:uai ~;;!I~l~'¥ 1.u.7:itdjlll.[, ioiie je· d?~M!nJe tu:l;~loeljn l.u7.M p;Tedll1l~iiJ l! Jll.~nl ~ I1Im:tl ~!dg1J~'<~11iI 1iI<I. l!ll7.btL

;ril:il~n,c ~~ m~~i~!a>sll;'~i [b H pri~~,ifjjll: Hi Il\~PlJr,ili',(,I hl~8enL 7;9hIJ~,i;:m ij,~~:~ r;i(~J~~ ~:;p~n'JI~':mi~ tuib<l:> rilCit,g. ;I:ihtjlW iir.:Jlj,jcti dmJ;~.n'Ltx: 'if!Hi "nlimil ~>j..;11 ~"'1Ji.:: lI~\'1Jdit i ~dllilZi:tl [~r.tkIilOlc l:;~iiJil1::! ~! li: iii:r,".i(11i:~ u~"'ril.!liu.·

T",,~hu ~ :il,irill)Z[l:ThiI.llIbi~",il!l II: ~ud n~ IIg!a~lm~ [lIil1ll (i.:;liIg,vn~~..udtl!lI :F!Jjc!Tj:i!li a do,l;~.vlJ"']lJ;;:! ll;!~ ~ ~lIJ,a' Lra i~wreDLrn jj~'IJ'~~ktnfi ,riljU ,cd, 'I, S; d~nlt ucli dil!l1~' ~bjliVl~ivlli~ i:a. o~'n,g o.~18s<!, Ii djDC','m,im !1G\'i.MI'iiIS.

,Jo,LHOS'" 001) S;Ut.~IIE'VO'", 'USTlIr!CI'\jiU TRGI,~Ep":()~.I\ ]U~. ~6

7100(1 SARl\JIiVO

S~~i:'i<I!jnlU:Jiu.if!l1D;iJ;

v

OGLASAVA

PRODA]U JA'VNI.M,NAUMETANJEM

nepokreLne imovi[1.el pra"'!! lUI ~!nlowi]'JJ1!l. 'jjAlIHlsa" DD SaW;l3Jj~\'D" U. &f;ehju.

ZK ULo.llK.~J" ZIC UL:O~,K ~56'!1 Z:KULfiZAK.~J'12

LOTI. N[EIi'ClKIl:£1'NA. ~M:OV1liN'<\ ZEM.L)ISTEUOcTB!HJ.[UI!}:ZA SA PM VO,ll,i Il.'\$POLAIGANJA ]fI,

"ALH.O.5A" JJD- Sil\RA;TEVO -u ST.E.tAjU

L1E!1J:JJN ..... VRijEDNO'S'T IP(:):C:E'I~li\. Cr~E]iIiA NAD..1iilE'!r.i\NJA

l;, IP'RAVA 'NIA NE.I'(!l[[{1I:lE'fNll' IM.QlHNU KOJ'A itT ZKNImt: UiP~SAN .:!i.KilI.£i. PR'\V~

RAS\JIOUi:GANJA • NA" •• U:.JfOfS,'"DID SARA]lEV0·llJ S'IE.tAJ1R,

l.RMLJI!§:N'E PA.RC!'i.U: SA ~,UVUM RASl'OU'GA:~A

1l~, 1<.1\0 rnpA,RCB..E INAD KOJUl'Lo\ .,A:lLlID08" Dn

Sll"'~je'\!U'" Usu'oClli,iil.PiRJODl\\f!E 8,,"OJ,'\ S'OOllNA PRAV'.,\

.Pi!tBCIZNO:SU OpmSA:NlE 11 ~OO.D.i\\'mJM PillA VliIUWA ZA !,~O:!)i\JUWMQo'VINE, A. NJ!'HQVA romJ!NA UKiUl'NO mZNiOS~ il3_9'i'4, m'

LOT 2. ['o:srn...oVNllP'R:OSl'OR U :S'WCtll[;l..:;l'1ii.r,~il1le.5~ m:] UWiut'iH'fV'~rnski~~,:tu~ni~ljil,bh:~~ill'<I'i1I~ .i1~ I!.~. n'I<fI~l'i I;:,c. n/itl'(Io"Z'I'!lllto ~i1liktmsJr:o, 2l~illIi1Iii!;~~.~, ~~~~·L!i;wiSiuim U, IPOii:i;:l.!il~ Lb'1J. br, 171 lto." S~~.Iilc (Vi!!tI:.I!jj~~ vlilfJ~j~i~t~)o

LfiTl 5;]' AN' U SIlM;J!EVlJ p'ol!rr~~EJ;~ 315, mi u u.ti. "fill I1croi~.Ib:r.]fij]{V: l"""rod3~<1 CC,Ii1~ ~~r~ii:iWi I.Id~.dlilJ·5!,ifjn05Ili1jneu,:poillii(_"!!L1,i

f~1O'~ill12 mio:ltSl:'cr ~d pru~e.

U OSTAU: U'S[LQiV~ iPROt},Ji\miE

N ~\'l:deilaiill(Wil'l~'f.!wdii.v:li"':;~ se U :p>f<lNIlOm i fizi~J:!l .:lffiiil!jll .fJ..il dan v~oilille, !.::~Q i S~ S""irn p£;t'l'j fIlJlll OOiiillCZ3lffiabia Jil~)~ rlot""liti ll.mt'ai1r~'JI111 'fl!l:rklil.u.lu irnu·vini "A~ga~~ ()D -II i!it~~J!.I, ~ 1~m S~ffi{[il;lJ \':i~UI>~i n OOPAI'NliM rltAV1Ltw",," kuf,aiS~~!~~'l1Ii ,dl\J"J\j(l~>Oil&fl, a f>i;m,mdj~l:rij, t(lp"iigoo~..zlli Ml ~h P~] u i51~:§m p~OOJ.l'oi\eil svaki radnl ,dlllllJZ r~th('idno lI~r.3tl!l.t,!,,:),l;hwaclJ!Jil::nm!mtm;:ijo;jn iZII!'Itru.oo 500',OOoKM.,~. tOT ~., ~OO;.OO KM Z~ LO'li" 211DlI,,00 KM ZliI LOT 3.

S1.«ildlli t1JIl".I\'[Ii~_C4:prod:;j,"'.i1r.l na'~ren~ il'lw'!{ri:l\lIl.Ic~I!o~.~liili1lJ.~'llJ.lJ5.mruhl'l i1WJ:l'im ~1~i!::IJ!l. N,a1itld$l--.i,'rWoo.tloo\ jJ11W'l'i~ fe lliedooip(~aG"ci~ i la. ~iD3J n,. m~ 5'!i~'l!id ~~dli\'j diN:il~" r;!II!!~'i!:1 illll1",in~~ i:lfl\!oi[IlI.I1I,,--rM'IIW!j['t'ill!oli!l fl<i"'a~1! ..:,,·111., os., 2[1] L oodinO! <'lrll!!~i!!tl:tl,r!l !~12 II,.,

faw() 111ii.ImeQl:.Dfi;: ~J.~~ ~ II ~ji:di~m w~vca u !)ro5'l~cijaJI.llil ",fll:Jnoo~ II ~1.1R(j lllEB!Off 1\, ~f. I,JIX V.

J!R..~ V~ [tt.:E~6A II!1SW\l[ 'ruJmlIA.~

Pra!l1~ !!i!iclCll. 'I]~ usmenom i~'l'lfl.Q!lI ~1I~!flicnl!liiLI hr!!!,jl;! &'0'11 p.~l!f!Ill1(!! i iiii,!;!:;;'! Ik~ km~ :i ... ,r.~~ n~,~artl' fill i!1I1!C' ~')gl(! ~"l!n i~\l i.j';IIl~lill'ld ~5.~ FM ?;~ l.OT I :i.l Hlr.)1;,,oo :1l:!lIllii toT.~ 1 )~{)oo,oo \'.J!! ltjT ~- Itivlatll (lS~1).r~llill <llli:!:Her~~f.I\'jLl'!i hll'd tSii d)H~ni, IJllIii;l;ci~i !Ill ~'ir~ ~!·,!l.E,u.fi!, .. );.Jh~lS8~ DO. - II ~~a,~ broj l[l1W~HQ(t(W5~O~7 hdftri.,ttdJl~ h!l":~ Sll!fII,i~'liiil ~a"w d:! ulllllc~!I~fI{1b~~i)i~d"J.lj'it pri'Migll!i O'l !I!::'. "'!M!li .. nil'O!.C¥IJI'li!li1\;~nH!.· d;n i!i, t!5 •. iol ! - ~cI~m, dqlQ' .~". za'ilil~ .. r~~!~~ri hpd ~Ii! iLl:r. prij>l"i.J ;o:.;! n.l!.dll1!~'Hml.l,:!oi1!!z~i d05!lII\!iti ,dO'h':lI~ Q u_[!Jilnj D~II~c!~"t>.!l ~bI.'Wj~tEllf!i~ d~ th. O~. ~'P"I ~.,gQtlill~.d:n]S ~~ t;:i{1I~i$jji lJ.l.. '1l,~i!iiieU'mJe u <si~~:i~I'1!!Clf'oI),j1l~'C8. K0mi!;ij>;l ~ ]'lro~'j~ri~i il~ 1 ~ i~ na t,f!.O_~!1 ,.AJJJ@5i)" "1l'11!:~~'1fl illti)~ ~;lJt. a I~l:'~i~ Qd 1_5.{)tJ~J.I(lr:<:M '~LOTU i,.ll.OOO,(lO' KMffl [£IT ~i l.~;{t.O,~U 1lI" J ,(ff '.du !!:\li\le(l"'NQ;~ ciai(HL1(!iII,;"l<(!i [111 t~i d<!1Il !'!ii~I!I)la6tl!l BloOm; !li~~,,,,,,dJ¢ kMjni:\~d~i m='ii~ 111~d I'Jii~I~IJ'~ ti b[1. k!;llpiLi!:! '~"'11ijim ~15!dP'i.~a!i:l'u" P~gl~. LIIl.(lviin" LOT! i.:3 :11I!)~~lI]diaIITi ~u.~i PIJ.ofJg;IJ h"'~i~~: !!I~ Ik!l ~'1!Ij'li~'!;~ p~ InhdH ~\ S@r· ~J",'IlI ~~[I.1j iHll! 1~'[li!:I1IH z~5kn£k~ I.!Z !J!'O!lhm:lm .. l!lii~aY1IIJ~IC(~ II:;! ~!l:ti. fJ"W S~ 'lit L

p!fil!113JH.'[ilm~ cii~ P~ltl!W,d:Eoiil.dj~mJ; iI1iebl1l1;1c:rrih!iaio:m~,vl'il;tj~~ ~'(ls:ii!lul"llnio= III rrkku.lJd 3 d\aJl800 rlana z.a:kl~1J!6\"q:rni;a jS'lIM!:g nadmetliniHi. a m:i!glnl)i~ pil!ci!ml mod n~,am!! ~~~bJg o.iI . .dirn;:l'tI i tr~61l:~ola~j'r<I!m.(fg peDlI!I&.ta bi~l;:.o:rad;:m~l'.~ ·d!llolllll'llk"r:l!II.&l!l)j I.Iplia!·i tllli~r>r,~d8i.n1!: di~ol:\

N~ij;iO'~olllilui~ml pDnudj!JQI;:I'I:I bii,~ p~>m,glai';I:',O IJC1aj pm1l1diac Ilmiip1lmll!dJi majpmml.j:ml.jilJ! cijenu, Ni~~""H' llilll!~>l"Zi!l ill d~ u mli;.u. ml 25 dl3;I'1,~ u~n~.~IIJ;IlIIMII Di~lo~I.IP'H(fg i!l:n.{!~,. um aojCllflg za,m>m"cEilri. hlDoo~ ujrl Rcr:DlJg OSigUf<I""iiil. Hpl:;1LII Coe i1J,n~~,ti na !;lIi1lomi'II;:;1fpi~lIik~ ~ j<lYilIJom m(i:I.fuJoL\t8I1i1ju i pmf~:knlir.::_ Zil ~hj}f~l dill; n;:::i~r~i uphah.u:jdoku.~lmg i7.0~.u ID.8Znli!Qcco;Dm '~IJ~U ~r~~t'ljill!1plaCcoll r,liiI 1m.;! (!iijigEl'r:lIDI[:a, IJ. boJlOHI ~d 15,00(1,00 .KM :!-SLOT .~ .i, I i,OOi},oOO KM p.~ LOT.~ i lcM)OWO.;!:iI un s, ~ n~ y~&t:dlu\'oc pm;~ill "UI~lmioi;t"I~ r~dll~-e", K.u]lr;l;~u iidd[aDC iOHil'l'i IlIII: ~t~t~~.flli IIPJS1I'lIiIfk s!lDj'im ;;':!"lll~u.c1tom IT ]J~~III.l· dill drUi~pm '[HI ~,u ll~jp~r~vUhl ~i~1I]J l.J~m'lldl!lclI, cij:a if; ol!!oa'~-':='-~ Ill'! (Ie! .cl!!J;n~ 2ii1l:~il!lcb S~<:ii~,n~l,g IIP~~' vni.kll.IlOClkll ~ 20 drnr,NI. i:ly[ii: IIphlfLU ~ldQi\iLliPll~},g izn.tllS~ ~""j~ i~ drugl 1"[1 :rOl"du plj)lIl.1[ta~pcilllltli!:l 09 ~~. vffilm IHLdm.et3!I'I,U UilEil!lJjl:'Jl ~. :iJ;I1Ul>!I1~IBirel]:!)g 'OO~~;llnmiliL 1).rf],gi!l'G]]1!I.d:i!i::u~\1riliw Ilpl~lj)[ ilia (l~~'fIj 2i1Iri~]]ii.K<l Silj~""IlJJg n3I1hfi~~ailjl!l,~ljijjC~ SLClt;iJJiliIlg liiipl'iI .... i1il1a; i prorl!lhu,fi pwd!~""ca.

Z~ ~I~,t'",i ~h Il:r!llg~ fmilllld!ll~ :[]~ h,!1,I'r~~ 1l]JJ,8,~'i.'i. ddot:llp!fll1g iMl~:;;a ~rc(Jtl"',V2l. DS~IlUnnla. ~. i~nl!lM!1 00. l:)JOOO;.0~ KM ZlIl Hfflt,.13.00I!.\,.!Ml :KM £.iI LOT:Z j, 3JijOCl.,OO! tw LOT 3, ';1: .irul: \lrni~ i II~tai~ \>1,<IMli!l!~'u :pmcl:aVc~,Ku.poii.':inl.lliddi'llnClim!J'\'i:rtIJ~,gl~aiDi u~m~1iiIik ct :S"''0jhD ZiJJt:li~t;low,1tI !Jti'Jlllditl tr~m,p!:) r<:'IIlu. P"lIl1.daiU ~ii;a]1t' 'Obil\'Ci!a &: uti d.:lLIiI~. dcfi(;E:Ii"'~.{lg2:a~liiil~b S!.Ilf;ilj~fi(;Dg up,'fil!,!nikllu.ro:!;11 00. 2(1 OOOill i'Z~lt~ ~pJ~!m t=jelokU[lilCI<;g i1~rn,u:s;,1 k{fiji j~·[re~IPIl rr.dI~ IlliIliIIlldiitllJ!iI. iI~lfo!:c~liIj!LI,. [j,rn,;mj!:'lIiil-g ;\8 izm!IJs lip" 1"'&!!PJI;)Il' ~i;gl!i"d:~,j!ll. Tre;;i pf.EIl,lIlcli~l'; ii!:vr~jj~~ 1J~,.Jillt!J, 'lim iii)~i1IlJOt'li ;:;"'.iJil>liIi lliJJ iHI j'Ol,\lIlIili; 11:a,U:iill::l.lI!lili~ i z",· kliuk;kB. Sifilll,fiog Iliprav.ul:lolB i '~rubkll:l~~, i'i.~I:!:U U~6L· t:up\lI'c; 1lC' i::!N.r.ii up]:!I:tii '~~l~l;c(:l.lifn llg;i:l:no:i<i.I!I,~\, I1p'l:llie111 iZ:nDlSilll>!iguril:oi'i1 ~e-Ill~ ¥[iliil i 1!J!!.JSt[iljl': \·.~IiII~~.'IIIO' ~[<;]lliI.\'1;-'1., a illlli!f.lliiIl]lII!d:mJt',H"fi~~1!~ pl'l:}.g!<I~!iI'''''~, o.rn$l~~ljtrl' "Uklilll~~OIlli S1~'lljm~.iJ IIjli";jt,nik<l;,

1'~a6:lW'ij;;,j;:!{lr;:;2!li L 1I:l'IJ&[:;.o'\:~ ... jltciiUoS;ii, ",lciiS8H.['!."ii ~fL<Jt1~ kIj[J!'lI~.

N ~ill"Jl\IU!jJil:iji ,jXJllUl!i.l(; dow, :i~ sklv:pj [l KnP'tlJlilldiriilli ugollOr IS~ [;iwdw.~m, g~~wlllj~~ II rub:Ju. ,od. 10 o.iliii~. 0;;1 ~allil U&:,Jilto:l' ike>mpJ...:n-l!ug i;mo'~'i1li1. $kt<l41il ,S~ p~tlmdllim \l;sl-!winll~ i~''''lI'ui! Ittglilw.

P'rl,J;ullU ru~il:Via:O :FJ~dmt'IlLofIIj~ u2dUJ.J:~z I) '!.lPl<1JtL (l~[!I!Ozim", :iN'i.LE'i:d.~ ~ 1I111~~ ~Ii"S" za (iiQi1u[i~k!J W.l'IL~lnll,l d9k~l [<lciillliljJd:IJ.";~ k~l~:;K j~ o'I2Cll.v.;zfllfi dOOi;lv:tIJ fliI:~~n ~i~ di;! 116\ (1<;', 2~~.1. ~ l~ Ii :~iiI'~~:

,.l\ E.HOS;" DD SA[tA_JE'iO· U STEtATU 'fRJG H91i.l:Q'M ~IJ;R. I &XV

t i OOIJ SlidWE\'O

Dsim: moramolse UOZbillil-

NSBmH Oslm razgrn/arao s Clmji~krJm

SorBRlIDinaiadln!Olg D~B!dsilildniiH;a

D!O saoa su ka~:drG1ia:te iz RS birali delegati lz FlBiH i m je s!~stiln,a pmbllema., kaie Kova.cev:i'r;

A.lirm'0$w ~e~~6r;d:oiazak: :rla"iijGc CcI.I.ka dO" b1'o, ~~ei;::;ak,l'l;lIIpletlll'll, ~f~iJJkIoJ;il'~ u :S1lJJ1ii0'[ltl proti,' Vd~~, ~!ihl, ,iz~mfilQ Im;l)j.

,~ N'<l~ltl s.ed<tre ~:;lz:;l_l!.' p,ooull",,]!Iftlidl:i :nl1\!i,jsCa dll'i,l'~ sti do tOga! tbnas~ ~,:flv:li3el \Iis.e ponlaz~, :n!fgo ocilllm~ ~~p,i, N~ ~.01i~cmiQj :qg;r,ar.kmJi",j sJl~:'lH~mo pto~l!ie iOO l:~jfh :se'k~ :nim ~:;f'i;'i dlj:lle~ p~tlilll ~e~ oclsie:mem

~ ,g1t)Ob~ i ro,o~ lIZ, m&ia :urn~nll&lfllino'mu 'ptll;1lfJU::iiL" We ~1m.,p~'I'da;tiiJtaCe,

uti . .

Svaka pobjeda je dobra,

• Uprava zadovolljna sszonorn

Fina&r:: J{up;J. BiB ;;:3

1Ir_· I.·" ~~" ');' "

(),'lJle e,tl:JPCl.lf;~J,eZ(lI,l.ar ]

GEihk,pr.iii,ka, jew. ~llwnc<l!iu :s~mIlU ll~ji[nTlf~ln(l. ,Zdin' i~ u ~liV'eD!l;['Ii'iU, Hikon di!1a, dema.c:3!poraZa oS:f.a.o alc:.kd ~Jd UJt:f1il Ti~Jrl:l:l pi! bi, ri,nLla

IIill Kupl] ~p;r.:d:1l ~V(l. prtlhlcme.,

.- N OIda::m Sf! d!" CenlO !~r-

• C·", 1'1.. I".· '.l

~HiV, e .il1oa pot<;azau ~.m 5U

[laSe poo]iedlnie dOlll<lCelJi(a,' kmiee ib,ilc i~ .ztJog sp.lcta nesretmi.1 h Oko]iI1M>5~i, ZI.l<:im

Nogllmeu:1i savez' ~:iH r11(~iZc; d.obi.u Ji!:li:bmg l;lI;t'cd."jedi[ldta, oeemu6e :r'.Ji!!iprllv~jat~ SkI.[J)iltill<l. FudbOl-

b[:::o,g: :s~VeZ:JI . ubliki~ 81'-

p;dl!!:: utoBEU om.i[c[ 1lI lllorm<lill1zoci·iu.~e illi'fl'opska. (UEFA) i Swjct:sJ;.1;t f<:~r.acija (.F.lFA) doz:yC!i!,c promj~m;1J! ~ ~~.YU:,~~l,iQi' ~~Tl\I.km:ri ;I\uilbala 11iI. mHo

,Sklp's~illa FSR,S,

0'!l'0 Si!1" U D<lj k:ri3i6em.~, zak'iju~'(;i sas ~IiJDb klOj:i s u jui~E" 11 B<1niuj Lill:(;i sa pr-

Olliie PO{vt(i]O da SU g~,aSiml jc: .i cc:nZlI!5 "p,i.UiIlj3 s'V~h!pl taaia".

• Do sada su kand:idiu[.t):

~z ItS bh;jl'li d!e~, iz Fe-

d.eT.:l.iC+je 1lliH, d 31 ,cl~-

~eg<!i~ t~jn.im g!~8mJj'em mogan j:t: tcalr.f,alU svcpredsrav.nikt; R.S i l1:l j!:stlsDnap.1'eblema, l'mzhno di<l m]~ ,it RS.) bat(;m cilj,c]im.ltno ute.S'tr:\i1ll.je.mo til GdlhICi vaniu n;;l ]]iiVi[Ji~]E!iiH. Toseio Z<l06. d.aii i.ro sam 11~Cc:mo da vl'.£tim@ - rekae f'e KuV-iailll3Cvlc_.

r.:1, . .k;;tO p:J<tJd. II~e- [I:eoib~, Ijt1Jood~ It ae .Ioile ]grc. Sada ce,. nailim s;e,.1b'i.~i. drt:tg;li;iJI? i.@zbHjuJje - Slii\l'0r:i Al'illocr ~hn~ trener Z~lf~?lflj~~:l",;;! ..

O:sim ka~ kflko bi. Ibio ZilOOvdl~<lll. i, minim<!!lnom p,o~gecltJ!mu. d.aI].a~njef!'l m~ nil dO'Jilllb,1e]1)1~erenu (19'.;'r). su~).

~ SwkapolJjedaic dobra N.1lis jt Imaki:J p!iib~iedhi. nakOill O:~ lIIaG:r;'bavici 11 clIuc]u S8 8lrnkim Bliijegom piwili smo dalje, 'U pwoj l!.H<lkmici M<ln,ji je pritisak za {jbte e..k~pe,~,er ZIUIS da im.:a~ dlfu,gj IUlL:i;, pol i;k,u za iJ(!Ipra'!,I\li!;! • I:t~e meoadier .. pk'lf1\1".

i\Jmi. Gcedjt jle uime Predsiedlnijrv.aZcl~zruitilirn ockaok:a:k.o liU 'Ill kl~bu zadm/t~~;illi dosa.ciasnj]m tnktiim ~e7J.l(l'lje.

~ Z~~i~zltic1l[ie Qttlg:i. mi. tabeli :~ :I:I[Jj:rlisl K.llj1Y.l BeIH, Sh!U3.c:ij.a: lie veoma .dCIMilil ~ rebo ~t.lleik::a:~;aiJ.i] ka1P~,te.[g.

IIDJUi:e Irl ~

hn~..1IIfioga:li'tvni. but :S1il.!1~ ~NU:R1 'i li1!a~O $'e (ill &:, ih. Kmm[e[~H~W~Uru;BuIi'l1ltl lroz'PJ]~~!Jgl:ol[ .bi.~ I?rem.<linmm~ 'l[lfi5Ije]]~;u.J ~~i~ ~ fJf'A-:i ilJ:!EfA~- re~.o :iie KtM;<l1~!I'ie.

Kg;V3~~".i6 je .i2it;JrioQpt!, Jmll:illIlillli' l?~gie(liJjdii!l~al<lslgJ d, :;J&J.lv:i~ \,)kitJ~d"

lfi: :i ~2ifr. iftlIa1~.

. ]mamo y,[',emell.a d,q

Wl!lt~~PlPn1oo1 ~

Il,j!li lojlli ee 7:li . sve,

(;:ruicduil;::-om.'Rcpttb]!ke Sl" ~~!ieM ih!i:a0.t)Ill Th~l;Ukom OdTZltIi .ce]]1l Ijudi no:go" melllug :sporloa 111: BIH,pr,e" d vQdtm i.p:re:disj edni lI:.om KlI)mJ,ret~ loa. no!rnlil]]z~eiiu

Ivicom OiSi,mum. .

", .s.,p!ft:mllJ] >'lm:JO d~ :5<12:0- V~!llLQst::;!i!~~,rin!.li PSRS, ,,]j svega, ce~<lmu bQ('!e 11 fAi -UEFA dOlZvo]iti

mi eIITU- Da bi S[,tll[,'i~][J1! prHli\f~ti]<!.o,m'! i;t() nenudlrao, n:eliJallil,o d.t.':I,1hiti mdtfo nOVO 11 udili1Jostl Ill! 29. mart _, k<li:Z;~o le m'Lkion !lasml1i.ka ~)l1e&jecl:nilifSlS M,l.k: Ko~~le\lic.

VkL.1D zad!r}1Jo~i.l:EJ:J Q,sjm ieka.~;gA) da fe ~a'$~:u;u;I!ks Dod!~om ~a f.ljc,g,<I ~lo "pozmvfio :1,znc:nadelJ!~.

'O.siim z,adl(!lv'!D,lli a IJ1I

_ GOis]JQdin Dodi k ]1:: dosta [a~8i ]jjepog i~[JIi~ao ijlO 5~ da :pl\~m ~i~iIl:itll~~bQ' ]te. K!l!d bi~mo ro ~ mfi~lOO bi i FU;'A IOl d~'l!Jgal6ie,. Nije ova drhV-:;i bHg k,{l.b.1wern !i;M) se dte ltld:1bo1la. ~ rekae ie Osim ~a'1;diiUeiV5i d:aje dobrnpel:\'Ii!:i~i;IIt~ ~~J~llamnim~~'!Jid:~:mlli.lIBiiH kIoji. m08iU~i1Ji'O.' '.m{l~[OJ!. .A .815'1(;

U hJJ~~[ti:caru~u l'~ f>e" df1.Qitll db~ill:i.r.i~ciju.I:l,'i~

zi 1;. !li ' 'a .~ 1['egi'rnli

opru sn p:Jsi[U.

Wil:UI'l!cllbo.lJZktl:BIil.

- S Ce]i1~~ imamo iSpo~Z--J !PlI'~!.j~\Il;'.l:~.Iii~· kt);Ii~a:.~ iG!;Ip lie. CljClile~' jb~ti kaiEl,j ooi;iDI!l~:s, K.M. jog,

lO'J( .i\li ~1'W'd.,

Za.'tla",j~i'lae tijtl~e 6:.

IlrtLi~s(c &:ao i ZlI l!tlli\<i:p.ee Zelje - i.ekaQJ!:Ie . .t\]o;ii['Gl!el:Iic.

r;4kl'i'(f~I]Q. $Ij 1:1:: CdiJ..;.\'lt lkUIiIC:iIi da :p,!f.~~podi-

zti:m za PFl.::'tn.:s01tl; ['I': ~e nap.v'~ijllij:e ~ ~ti:~~ ~~ ~<r~jj:l~I;!~'iti '!(l '!{M.

Iz'. '::s~ ~cr> liJ~oli·

kdi$e:l."log\'ldi E ,~jkr~~ .. ~::nji' -Ilmrena\li:iooe 'b!lli~·. jitlll~ oil dbmtte.i14 'lJP'lmuti hll~u, N()" goml:lmt'ltJi!1l.~;w~ B.;iJ~I,¢J'je 1J:~ra:\~ima Sa\\e;i;;I Ri:I!\~m(} & ;,cife:n~ p]::i0llt!IL ZQC mtl'!l>'i" im:gDsl)Jju6::.g 1t~llla· Itt ~'IIIi~~ ~reko?~i.[~: CliWlI1 uh .. ~i. ~ !.srog !lI ili?n__o:g ~b~ ~~ ~O:P~J!ilH~~i;JlitifiHl ootu~g tlmilc'l.

IDlobra vij,est :za na.vi!jace s,a.rajeva

Palhllic CB bilisDram·a.DI 21 U'i8lcil:i dle~b,i

·13d.irl~'ehllt~. bi'[ ce ~.I!tt- ~::=~:;;;;~;==!

man "..~ ~'jeCitl derbi. SlIJ Zelj.ez.llj~.uiOn'l7 . IDa ja na K{]5C"'.i~lj v:lk:n h:~oi<'l ~tc sigtl:tno ohrado\'::I1l !la'!.'~"jITOe :S~Jr.:ljf""1:I, Pm'umtk ~!bQl·rlCii' dire:> t~~ub~~l!i. je !iii mei!tll!;'l'C oiiV' O]rm]J'~C!I (l ;1)llbog po"'l'~rde kn]jef!1I vef !1 .. Irn~ ih~lI(k8e~",k tlrlirmt;l m~ma·t1<1puseide ~e.reIli.

- M.;lIg:IlI~Uil,omg:ezon:Jinc~;np -'Ii!i~li!lJnQ'\1!j:en Jf;! ooj'ed~istejpe:n puvrede 1;;0, ~~eTm 2:bag O!lgaP~lfJ]iic 1II~~ i,glati U su:oow proli:v Z\l~j~. zde. No, \'j!f'rul~m da ce 00-

Pr:i1Jia: h8jJ'HSla Z'i.ij~ldlJ ~om.il:tikalnih~:el:'apill'l. ~inui po.,:tMU :i,nJi~sl i m ella 6e l:J,i~:i ~iPl"l!lman ;om dmbi .• rcbo. :ie Esmac Ii~dlib~iiric., fi&~iJ~~~ rnpembo1;do' kll.~ba: It Tk.

S[~Qil,oi:cJnm k:ld:l igram.Q dobooj..kao SID Zlilmni ~t'il fie rnn~rn>o .Ictda ],g~d[fflO !lbbo.

pj:o~j~Velc:[:a ~,iliK) pdm:ili dva gala l'J!9.I<..oill.1Qtme-

.. J1l.avH:t" .

GlI:I\1]1 i s·uda!1; d<lII:lEn~1ilg !lJ:leCa ie'Gm::I!:IiP~,rncil~lk i'.:

Lj!llb~~ko,g. .--: J~ z..S.

iDrnWnl aJi',ail:, Cdllrti>l"K. 28. "pri~~lfiiini~On_

CELIK 'Tna'ner .AbdlLll~a~ Iblra.kovii,c unci !gostQvanJa na Gribavici

mOl IS8 C u8.11

'·8. 8,Udl'IIe Ilml laMo

slObOdnl,8Be I penale

In Ie

sulralu

]?:Il08lo Fe l3cno 15 ~cH1l· U~ ed ksda ill! Cd ill. na Gl''' ba.vid dobio tuzlaasku S~.OIbQdu Sal 2: 1 goh;~l,I'iI11~ &aba.· .l1Ud]1l3. BUl8lka i ADinI. Tu.mbicaliz penala i o~v'OiilQ SVllj ]Xlsij'e-d:ilji ucofe.1 KilJpa lillH. V'ecera~ 6e nill i~t{)lm stadionu za proti"t1i1i::~ unanii~Jj'~zni~;;I!:r u prrVQn~ rni§~ finala ·o\tQSeZ911"'~Qg .Kw,J)1J!.

IPtJij~:

- MU2lelillO ostati llcD. Qraze1lIi, i~r iim:ilII!IO f,:.l.r:il. li ter, 1l .Zd II) n~ ie 'LI. ],(le@i· ]nolj fgrmi. MliIlo sll! pod~· gjli s3m!o:pol:l.I'j{b~l!j:e nakon p.r~Ql.:rG'laprQli'o! Vd.dOli, ~U I mi. smonakon U'V ierHiv~ pobJed~ :iiI",d ZvH~= zdcm (.;:I, l) 05'1:31:1 m:::]J,Q·

rdeni M TrQ:l,loi!riu .. Bit 6e~e{ko" 0\1'0 ie p,rnvi, derbi, [l0"8,I[iO~e !!iV'i u ",jeri za pm vi slI'lektakl- bze Dario Pud.c.

TJ1!;:'tl:el' Ab(J,u;, _---....,.------_, lab Ihr::movi.c li1:~je oddonjo dileme ~1",'eZ'J sa sa:0; t.l'i' Om!, Klli'ie dill ~e .ih riiditi ~ Ik.;;1;r.1I:!Hlm.Y,

- N e.!.I13 su- ,

m.nj1e d,::!II je 1i1~ogyeJj);i ~, 1~·.Ii:I." .... i!'·

(lib je ek i.p't!~ all sma~l:iim d:li snao u ~i.hololkoj .

pf."l~d~Q~ ti, N~w ;tb· OI,g dobr~ igi!"~ lese·

nas na Gfbav.ic~> a pogoto· \i'!I'J zam ~to ll!Z1.Iralt 19r1limo na s\~on:L $lodiQn:u, :Ko1i Cej u to. sam, sigtlrnn, bid pUrl. Ze:r.uocu ie po~e1je;i3 mrakvc

~Q~~t14! 1U Z~" ------- ............. -----------:"~~=--..., IlJI6atil[ 'felJD] Il:llt)j· kvihr lllifil kmi,.;a • . ~vi~d.oCj ~ pocl!ai:aik. d!'ii~ vi;i~ ~d200 .d\lvij~f:ll jR4s,'l1.~,t'V1). ll:a~m Jimi]i,edlf.d~o,~ {1Ill1qli'~t'~m l:rGE1'i..

~ I:ll!:~ra;lil ~111" Pre:rnrajuc5er~n i:m lnooirpUli.cl" -j9'lJl!lJaj irl:~"ijaW k:li> h1iV8il1i 1!7. 'Z!i!~~~e b :S3~9i,e!f)i 'bmi;at' ee 15~r()bus;a,'1!L mfiQi' gjCej,;n:3I'.!I.~~ dO!ii

1. 1~C:lrin1 ::H:Itbmob!j· ~~iiJj~=:u;:~;ifiiF.~iiiiiitil~~~

lima, fI

.Z.dravku Mamii'C poru,ciio nasern s.truttJ1Ja.ku

HalilhOdZiC se danls mora IZJasnilll1 ostale II u DllDllmu

~zvrl:l1i.predsjedI!lik Di= m,afl,n:a Zdm-v~o lIJ,!ititllrlltl po. mao le rreneru "Ml]drilt' Va:bi·clli.tl~h]ilnt~t~cu da se daaas mors izjarm:iti Q tome llooc lii lill:liared[loj sezoni predl.'"Qditi ~~.~!kco.spnlak.'i!) p'felUj~ mQd~ai u Z3~"blU ..

.poosje.mo.. H,"lli~ho.d}jit fiC u sullxltlU i:1ako:tl. p(ibj~d!e rliad Osijekml1J ko~Q:I1il je os.!·

gl~~ll Di~jzbI~tlQ ,od,go. 'l'(rtl!i].OStl1]l: lil~i!i, .Mili.lmlru.

= Vee nas 1>"Vt: U .klublID: pa;~]".IQ ~(;rvirill ia :>it!llacUa" m lUl.\I'i:iale nervira .. " .. Z::no Va~~ imlj 48 ~;:u.i da :scia,rno izj3l;m] oSl11ie: Hill. !:Ie. tt:kjj~. gii do renffl~ii -l':~- 180 je .Mlmlic :oo.lromp:reiksi.~ l~o6nie:s'"e&.tl;Q:~tip~~laVle i!i!lodisnjice klllllln.t -

NfI!s pw'sl:aJvljcn 1. srr- 110~J~k :I? fi'~firl~:[=iltJii'iiltU-

,[CI !lnl te rekae:

,,'Od~l]ij, ~iil~ .~ 'Pdpre['Jl~m.eti.p'!J za neredn,t' m~~'Yc, bW::i!.lw Ug(,li\o'Of i .izvdaJ"'31!ll.p.wfesiQ.l111!Ll.l!o ~e O~\'tie. Vicl.io :s~i'W ~c ~i'I .Mmni.6eJll7t, .razgovam]i ~mj), .al~ 7.a Mida. lil.e b~h "iillc go,,~ r~() 0 tome. .i1.Th •.

urakmiee 1 uspj.eh 'CeUk:i! • b:r..e IbrakOiV:h::.

P3Jmertnije If'ealkcije

[stiCe d!~ O!il D"O~ ]pi1!1~~,m nz]jkt! od ie.'!<en:ie m~:l!lbn~I' C~~ I!Ii~gmrl.i.g;a::-aci. 1t11!i)[~1:i re!lgir~tj mTIlQgo pam,eil.m;ii~ :k:iidlJJ cio.rn0!cibudill II simll" ~ilii da ~h ug£OJ;e iz p~kid:a. ·,&:ionarnll ~~lJnldhi. d;J. :pro 3"'imo ho mlll~it' pn:;kl:~lIiia ill zoni ~jlj.u~, Ji~Oto""p ID!.

im ne do.ZVDJi:W:lO ulazak u sesl1ll.este:r~c.pok<li~al.o se i Pll0tlv Vel~2ft. dB ]:m sudije l~:I1:.:os",'i !:.1lijtli slQbQd[l]I!1i~ei ]:l!eu::Ii].e, N adam se, me" d~1.iim,. da &: 8udenje' hili _ nivou finalneutakmlee KL\1:p<lBm~ Rto ,re bid veriki iZ<!iW'I' i za nOl,'o[o.:rrnir· ani Km1ril"et 7.;01 ~lJ~r!T!ah· za.djiu. N<J.da:m se da ce svi bili j ]];<1 ·~,lt:d!::mici - dod,,!,e ~bfllko'\f~e. V; BBGlh'1l1C

MedunModn~ fudbal

fJ.e.uqJje!!il~

lraellllllila J81rilBlil?

... K~~() P~5!ll j;T11'~ .s[!~ ... ~r&eml::d Je spl!emm 'Q!I''Og. [ie>t:a p;rmlan Seska. Fabr~ID!5.~ (~), .aJ'i~ 3.$ m~~~o:rJ:gJj :fun~i n mi~~OO!!lJ IGM_~ ~a.V(!~r:t.o~ ijl;li Ci!ljiC!i:~OO\IU da (I; A~§.·' 1m:iF .~ jj\!Q~'&ez'o.!l,i ])ono,vo ~mau b~ tOOi,fu,ja'.

Sellr- !RllWSlillHelnl

.. Naoolll.tteCe;g ~lzaS~~ p[Jog1i~kqgV~l':W. i!· j~ OOit3m:Q ,d;:!'py u n.~.

vfoooj sin: er

Kcll:1a.Fe;m Sth=

. iI1Iooui.d'je onill:V.~.

Ie neda.voo naj':avio Q~~,aiak 11:<1 klaj!;l se;;;Qit!rt;1, !!~i j.~ odl~;iQQd.I]I;i1:! uap~t~r.i ~!,)8U p~ I~ Y [1i,l. 5~~ed_llf<l!·[ri m~ ... ~~ip:1,l! ~(I,k!.!~~i. fi:p~~ti FQ:lbr Pi;uli:~ rVOilK~~

'Kdll 'j~ 14. n~ tJlheJ i uiema~kielige',

,ieli l1auinal

~; V~$i, Sf! Ii' RfI,$JPi! .... ~I j~ ~olVi«l±o da~~] ¥ml!tJ. ]W .. C". ~~!;I:iJ~· h'l. Ailtia:,ClaI AtiJ;a;vilt1:l1:. J\u~lti .in~eJll'at~malac je ~ udllITlm:~jil! ~g·l~lm. n~S!l\1f1<1 QYe Se2'.one. Di:rektm il:ellimJQ,TI:f :K;~ til'i,Catj,l> pd;>..(i1eo je <hi: j~ ~~eg01;l' kluib SPl!mrI'U1. prir.ediri. d@bro~iliicuiOO:z~ t!~g!)llii. l1apa:da;!t1. Mav~I1.;ie~ uAQ~ n<ll12Qo9,~. ! 5 J:!1j~~:a

futlliEI. (M. 1";}

Juuelillus zan Boaia lIZ' ParM

"'Tre~lI:!tl~~rlajlra.;iellljli ,ll;V,rops:ld :nostJ'm>c!Im:i 1Y:r~~ ~]er Andj\eVflhl~(B.~ (Vi~~a5 B;oas) 'n,a~(I i~ a'P~IiI.n!:mm, med!lr~~r: ~~-. 1'1:lel!l. ~.Qjitl~a se ni~'''''? Uine ]Jo\-'(:;'lIJl]'e &~, hlu.b~Jm~ U :E!'Igle$~oji Itall,i,,~,

Mb:di ._

$'tl'~elti~· ~~d~ne.)) to··

j;~ i~~PQnQm l!l S\TQij~fi pl:'!ffli stzOi1ii v~ osiglltmJ gk.lmacit dt1lii~I!!1'Jl_:I!~'od;iJo iE na nlieT!l RiomeJ Ilivg.. mllil'~j Gelzila:i Uv;e:.l'plil:!!. Jtali;i~d:i!1I)l![IJedii:ji pro. tliielli le JlIw~lims {'".ik, ~ ~. ",. ·oja. r-.reiha

~?I dill .!-IIeiJI." J'-'Me'!'i]~!i'~l!i kl!~ib,

E,vr,op,~slka Ugl8 UIIEIFA ,2:0'101'.2:0'111

PO Ufltllt'I..E - ',A~ UTI\: MICE. is. Ai,l 2uS

~--

B:enfikal '" ~Bra £t!oldiO 00 l!iill

pot
, s
., 11
I. pol u PQ:l! ~ni O~llrli godm~. 'D~IJ ~1'1I11' put ~~nJja EO Imala t~ prOO~tavnik.J mi!flu htfllllJ1 M !~II'T'!!Itfn_lu IIJI Wolonl

B'l00101

Grn.O"'~ hJku~·~ 1.A

1. pol

5; 11

'111) 5,

l:pOl

I.PGl
4~'7 4
-4~OO
10 10 'I
1..U' 2. pol, 11>'f4!~~IJ(!i'l1 pw.\1_f"14J.! _ 19

2.1 Pr~k Q0$()V.l

U~IFilCi U OKVIIil IPC:! ~~(U

Port'O O.~.

_ E.ldpii Aflch'ell Vilj'1sa; 13(!!1._~ (V:LlIlIS BOliIs) voc jc'or.i!!:tl~~bl Ita!i>~ov 1.1 dcma ao!;:tl'll P(V'C,~:r;I[\f1!! '~. ~kQro!l:1I od 2:5 poitJ.jeru. ] d'w:£! .rem:iJjo1, be: . ijeQlll0g po~m:;o;lt, ·ilI. ~edrl<l"Q su II;~m.~]CI'lll',cl.ll.i i 11 E ... f0i'll. gdjc SIl puh'.i)lIlldHu 12 (led VI 'llrnlililiicll., lIZ dv~ IiIcrij'CS[."JilIli i:sl:lUda; li.l:::~jIlJ)Ci.'\ilrtoti.~ttjh SIl:dam !.l(nm.~.i ucibi ~bicda, S>lI" dill igf!i,lt! k!J~L

• Mislirn da su cmi \It'il.iki f~vl):l'id poofiw I!~ '~.r' 08V.l!.~· .VIil tlrule. .Mi, rneramnpobe-

~j~li -udll:lrur:l;u. dll: nc bi

:pr I L'1:1!I1Q,gfI -, gdlu'W!. K:Ilidll:

N. t1S'I)ite-]~ I,! l'Om~~ :tli~PI,~,'" i~i, hi vt!',IH:j ~~t.aik Jj~p~ije(L 1>0" rs7. od ~; 2rpro(i;v :PQr.~ ne bi: bkllrtd ~:.lll:it .. ~ ·!kilMtl le [i'Qmalo i 'iJ ~~li. 'I'l!;mi~l Viliarcaa~1 Brunt! SiO.["i~~ii1Q i::oji se, ti!.ui [I~I!Z§o~:i i>ui:gi['~li:i, [ptit Ll~~~iU: I.II,t~,cli~~jl1.

POiL~~jr: ~~ti!iml;; ,~:r'Odv spilnskih t~m(l\!'lI s:W-vit'!"sam.Q .1.1 ~liIl.o~1!iI 3<'1lJt.ilkm~~. Ta-

U.4f

53J 31!OO 1,61 ] 't.3 U}

'I.~. l' 3,

8 3,

l.pLll

Y.I, ri'_1 ~ort;c

Uij,area- UI,jIBZ mellU portUglalCima

Ull!r1i~m PQliil.fi.na.!nJ.i.m u:ta1:mit:1:!Jma EVl)op:ikc ~i.g!i:j $p;'lll~'[::.~ Viliare~] ~ It'!:ii ul:og,\J!

liI]j . pom,l:g~l~!l<.om

Ui1ll • pod'nl(lmici'

e~t'I\!i megd:allm)o~~ i~aill' v~:'1'I~j!".!ii!l}ji d::ipi dosad1!~m~~~ dJ]:~il:~I, '~:rl{mL~CIJ:I!t, :IJ:t!)i1;'om· SI:;l,rOrll prt'lii;alJ;;u Pormg~l<1. [JQn'U, iiJi []II; Il3II1jcra,1l'1l ~ ~[]~~tii~~p~d<!'~i ~ ~"i'Qm lNg&n~ ~all;:u!.aiu di}ilt.ii&!l[~~" fllm.J~I'l~~ug' od ev.R:!~k~h takru:1'cmllIOl,

Sp.lIIlIDi su l,Joratelil.i 20M.

M ~llI1fUl;t!I~ Kup~ Ur;.F',1\,,;! t!;vi,i'e i::1u(]~jje !JosHj:;; u it;'l'oj f'i:l~u '~~k,~ i(t:',~ti~~l;ig~ .p-I!'Vll!~~_ ab~ pum. fJOli.\'l!ici.;51;1 m nadvisilul!lltll'p.nim. ~eZl'lharQml ~.:O (Pf\'O Val~ll;djiBI,~1 f."!lW.1Jl1 i Ars~I'J.a~,). S.~tb su stliiz!!:ic' d:i da ciepjJihlftmde.bl[i cefika· SIlijt:,. ~ti;rnciil; se j[I~'n:zI.l!ll:tlim~ 6.:l-"flfinillraib !!Itakm]'t:"iI (Vi.llill.'lC'.Ji1 ie Gd. r'v:e!'lt~M hi[l iloolji ~:,l. S:2:, .iI P'~r~Qod. Srpamlb ]_JJdl) ..

kpd~:r" '()''iai dlJle~ f.ii,red:;;tavlil:l ~ Qb~.a~ura. d1y~ :J;I:~'ibJllI j;,j ~tri· ~~kJ .. 1E'I':1'Q,!JlS~~ h~~, Rtrd~lll~j. ~~ falbla {F)]lea~, .11 ZO]Ull\:a) ~ Buv;pe;:J,Ro:;:ija ~GiU.M;PiPl;; JW~]. 10).

D,r'ugi 4~~1 h1! ie ei:s~ w'h~"llo ~r;t.u~l,slH, it .~Il'Uest 00 ;00' dva t1r;~!1:'lIl;'di'lUllnll. tOOl. iz g;ru])lleI<llc-'~'!;10ti!nu·" JJ~l"ll,;[,ii'!:CPir\!1liJ;lII, Birag.ll i B!:ilfik~ ..

iK$) Slllli,tS S;1!l~'KM~n~tJ~or[1]~IBir.l!gg .. ie l]~,n9,~!l·ed1!k9 •. 1!;Ij<l i PO:l1ruJLl!O k: s.li.crm Vilja!realu - l1:ik~(h~ ni:i(t '[)~~(I.W,a dk,m::icc' p~~,\\·t.ll1;5;l"'l:J. tr 'Q:stn i· tli fiil!!i1~ielli;m:i.nJnIJJ:f S'1lI_ Liee~IJ'L'll s ~ ;(11, SJ.PU1.UIIilli Dinlllmu :Kij,,'Il' ;m 1: J {?Jhll\g ¢~a u :[91J~ ~~if.lll<!!) •. 'Ele.dH::i1!,I;::ojil i~' ~a:k !;IJ111i1 POri!1 z~og!.l1~liki@g: bro~ i'liznQ:i!m,~ri:c[!dh .fudhallcma" zarko ::l:du Q\s'iroiiti (II\fO' ~'%'.(op~,kQ :Iakm~i;ell.~;~ bLU:ll~H:'i.dil j,i;; igl:'l!l1l! s[l!I)redin!J I1~Op 11 cliCl·Il~;l_th!'IJ i:::lJkfi~'i~l'Iji mi3J. (itt)

IOr~'lI]rilvm, cel\'nak;, 2'~. i'i:plWlra~nJ2iJ'~ 1

U 81 e raz 118

o U

Sallke~le vlrlll) dobra f:l'lap.a r~l 8rko smo p[ravi~ pmfiEtsionalci, orda eemo i ruJlzvmt odradi[~~ kako narn du~ikuje,rekao~e\ AWeks Ferlgusl[j[1

Z~htt!.·~ lie ·dl.d;;ll)"IJj {~!U d:;l. ~'(odnal ~ld.Jlii1 ,1,1 :ri~illl:~-ll~akrn:i(:u :poll.l~1'IJI~!I L,i~ I?f'la· ka o@'mam. 19II',!lCe, i1.~ I1fl],ll.V(I bi, t::DliJWgl1Q-bi:ti~'~I.l!Cai bda M~~lCc"Ii.:l\l' ]Hfl3jkdi:;1 jooe.et:' 19.>dmic~' d[ii::e~;a S~]ke.

IOij)l)~edom Il[!!, V,eUi!) S 'il,ret!! od 2:01J! !lt~kf!;l((l ~Qi('i ie "l$r;: l:t~iJ[,I !l(j !Jb~lJfI, sefli~· ra i .karkr::1 m-gQ 1];1 pGI.tllimL' le di[llU!g .k[I:I:iDl:i~ko,g Ill.Rm~r:CJli~. J ~l1aj~oo j~. iz;g]cd:a; kun;tI~Q [;j~Nop:rokl~U$(\l1,l ni~mi:l.t:l,!b :kJUihY"":;j, ~

,1 'Mil g.~ .. do Si!~ .w. ~v~ 6;(id .f.]:;H!'f''''[!!I i~~lad\!:;tli ~~ Lig:e pil'li':aJkII.

Bii I ne.WIOZa:11I S~.lk!c i(: ~io r,mtl)~lL'LO ncmoc.l1't!, ~" ~ d!l .n~IH·~!V~ [e- 001.1. jedil:l!l1ilianslL

• W!Io sam ~dJ)\I\o1j~ h'" !1iO~1!riLdJo.n~,. i IH~tl~i\{;f(lm i br~in~:rI!'I !g:'r'~" . ali. S.ll:tO bo!.fc Ilcgo i .D;i1l i . III &OS~nV.~I1jll ul,Jrm.c.klw .I1~lii:olikit:J SC;mIl.<:l, tr p['\'umPQ.II]~l[!!;:rnt:'rflJ blQ S):!m ,mlIkl m,n~Ji)"

:r~~'b.~~. p(i.Ea "'Q~Ur~~~ IJ\!,j]!~dlt l:l:' (R.Y'I'!l' t~~_ilI~jrn

iDa g . lI~ p.(1;ig,r"

cliI.·va~ sec .si:graeJ ma. S21,!k.!,m,. ~ ]JIri.'li[bta. VI1 U »>o1oj fe dicn1m7Jlrodia, fos nljc ... .a: ]DeIJizi.~U.,.I:::Hlni~au j~ i!!i1lJ~(J;I:a 7.a Uli. (jigs ie :nil ulj J1I~Yf .p?MaQm,~iS't .. :ri~ f;t!;r~I iif>Jl;' l!I. b!!l"t'O'l'II,1 l.m,ge "f;l:l'va.tca .

•. K'lld .. ],g~i!:illrlilltQ,~iKQ gC)ilIi riI!ll. (Iii nkg~. flL}QCc:.kll.ilt dol lJlola::l;.uj,~ 7;~a"b IJ.lWZ<;)l:'4.:ll'ia, a!;l j'-Oi ~D .~o{l Gi:gs~, 1:11.: 'I!~. illillm, Nittill\f lID o~ . g.[tl,im@ ilIa _ njj,:lril~ u: ~mi!l~~M%llI 1'10:; 1ikm:at~1p:@pte:viSe:P'f" ,ed ut:Wm1d;, N~Cc·~r;'!li:] II! il]~a:icljl!_ WI"" filIi", t~~c!,!;jjl'!!. aU i3i;19P(lt fl1!stuil~d pl;. '~i~:hr S:lIk£<I a ['(\1;;".30 iLl Fergl]~(IfI ..

Sa!lk!9 ned1or,astao' poluflnallu lUge prv,aka

RananiM: Samol as cUda rna

Dosllilgli $mCllimI1~ Jun:~jt-ed! ie na p ~)tiu nn druga,OJjem Il1ivUU U odnosu 11;: Inrer ~Ii i:m,e:m:iiid:ci:J.Hi~H Ie-"iz.:gi~~. ~::.to, l:~t~ let: j~ &k_~1!i t!j,¢Ii!'l~~~'If.~~t~;,.rPlj.~, ~i~t1, iilptlC'.il6 8!1i'(l$\toj!! ,1;i1'lll.i!:e •

V ~;n\fllii.W'l;ilIlMlil1.!IlrIIDr ~ru·

67

sport

[Jm::\Il1! ilIi'ilI, i:e1,~&Ii. 28 .e pi'i~'lF<!l,[l!uj 2·0'1 ~ ,

Usli srno u proj,slkit lkoji~ ee [Jsp~etiii", Sll1lutra trener Mostaraca

N~kQ.11 ~m(;Jme' i~[j)i, malJ9' if' to mop!) e~ldl;'a:[i d!a de VelcZ¥eG 'LI osatn kola drngog dijela!'!Gzo,ne aratl . opsmlJiak II :vtt I1!!1.jiJoJjih.llud1rlc, !;(jIrnc ~!l 1~I;I.tn,@fV,8J i i po-

d?~~fi 'B~d!1ll~?QS!~ i Dt~ :all ;b. doi";ra set',I'~ ~~~flih , I-;Jo~ I su dohdl ,CGlnn :umJmii,(l~ 'L:li> dVl.l ["C'mijll.

UI'UVtiU oUibot i::JUJboj (ldie:r!i;Q if: it':Ig.:~Hm usiijci;D1~m rn.in:l:ll~, r;jj:tdJ~b1"r;:. Eucl!L.ICi d<li f,~ .... Ge' ~!lPLJ~jC:Il, cilj JIDslO!.v.I]mn u polmgud.i~lljeDil !plano,. Il:soYoiel18111 !lI1 jllilltanl, Sitll;3Cijll Ie ~,dI~lnadil ~krC'~lt: l2~p[~icd:i clw ~ M'i!'Olrl t'!iij1vk~.ltl!'l pour.lt!2:c

:!l;;! vrij,ernc.

.Zhog mgi! se V!l~nOlt'l~ Cit'll "..He:;:t Cil~ je \lele7.pitOii" nje V.I'(lnm'.ilrij"eSio d)!)g~vo['CErn ;;:'1, M]~om IlfOI11 01110- l;'.itc.IiI]C) l';()ji ,~c :u ,nlJlfcili'IJ.: SQ. zone 'il'oditieJi;,tplil.

~ Z!l;do"'-.crljii]ll &~rn '[)) sm.o ,.,~c ~di~ !;k·f!t:ltra~.i ~'i'e uvi0:f,c za 1l.00sti3~!':ik $:IiI:'~dl'liC' ~ 1l00I'fXh;u::< ~&-'Ztl]lC. [1''Qi31;;0 sLV.,m.lmo5<iruacijtl za kv.Lliit~tmlpomak. Lj1.'l..diikV'j i ij,,~~ kl!l~, ~"'i~f:li ~u ~~~l1lenID.-: cl~" se !'!!'H'!{\g;t !l'!"'lli~i .m~Taj:u pok]opi.l:i Z<!. I,eci:'lJ'l pr,~v~ .iis1i::o:l"'& Vam.o [e d~. lQ Z!U<Imo i mlsHm dll ~mtilL!lMi u rwj~ll bii ct: t!:spi~i[i - hti~e Qd.Qvit. F. I..

Trener Zrin~skog S~aven Musa

OlimPi,C jiB nalopasnUliDOSl

Sedam pumstalil~llna:kmica. ikao !pnplr'6ma za sllj,edecu SiElZOnM

[a.k·~, fi-.H j)IV-Ci!lSt\i'iilJ 7~ Zri:C1 18ki 1lI:::m,~ Uilkm i~'t'8kll, d:rn~j' [l'od16"ijclil:mli:llt,j,ieg4JIrI iJxi.k. ~li; ~~~i~~o,,·.i~ 00- di(pv,~ i IWlJ\l"Wviti :p]il1£1li1,~I1 DB l~ibcli. M,Ci)~hlJflOI;: .l!!. $UI:ii)lU okkl!lloe rum" !dka! ut!ikrn[· 'biib S ob;;:irt'i:m .ml m dill. 6e .(1<1 ~Yorn terenu op~'~. ug.'!J<S·~~ti:

IJIOOilivllika ~z vFha - 01irnpi.c •

-IDt:ntii ~C o !t1V'.dlll kQji je nl.?~d3~~ii~~~~SiI1 iF bJ;i gpS[, allifi 1'1:35 CJI~ lI'OIk dOCi do ne",,~, ~r.i.l;u}"'!Ii vrn!Jili ~. n~ P!()· bjC(!:rIi~~i k:Q~O!ijje:k" Peed :Llaraa jc [:os :iMam utJLkm,i~~ k"Oje mOrlii!J.lt} il):l;)!!Y&i:~[hi (I~ fii.i.jibol:iii, Il{l~inkm~ ptiprt,:~~ 2~ ,~!j~~](;~~ ~~~S~VQ> Q ~.Ol~.ml sc Zrtluj~k. epetmoflU bnriti .loll vril ·.~il:j:lvi(l it:"·[f. t.Ller 5ia.\lt:i[I Ml~5l'l .•

Z,;rn.imIii'!f(h, k1lm!;:1"C

BHT"il! ~y :Jub"~n~ ~~bii;~ P{ldi Bii~iimiJd~!!~~I~" ~d~lQ;"IlQ li'flC lr~i p~l ovo.~ poolj~ca:,.iI

Uocl subotnje lJItakmi,ee u Tuz'lI

Dalaza,• nllla.ilO 150 RauiiaCia BD~CI

u S,1:obodi se p:ripremajiu ala gos.bovanjie Balrlj.a'l!ufa.na pro-de Ibel incidena.ta

1-i:ud!Ji!lI~rj S-I(ibr,;ldc- il i~C(l 1111. vdikmu i~J:I!1SC~lj1J.l kadau ~m,bCJ:[iil UgOS[C vocl,ec~ s;JSt;;t,¥ :Premii~r 1"i1jt ~~H~.', k0ji !;'tRbi .kjl blllllli, ilEi «'imiI.~J!jtJ [JO~d"I~:i!d j !t'l!h~rQd:l;:lV\Q kIllba l!.IU!l,islu~r.ganiZlldic i sigiuHlI,(Dsni:iJ uvlctlll S. u<liJl;i[,l1lilJ!l ill!! to di:a j~ :uj!IJvlje[l do]"i'..lIk. 1;Iclil<cg b:rQIca :1iI:~ ... ~jaca k]u:blll ~7. B<lllic L'1J.!.l\;;C'.

~])Qb,ili ,~o di)pi~ iz Banje Luke .kQiim nas .Bo'ri3c Qba'\i'i~va4ili~ Zi3.T'ii1zlill pri.prom!li d.dlazalk: liI,jil.1iOV,uhr;kG"· ro 150 n::-tiviiafu, On i Ces~iti u ~rt ~ll rOI)U;l;'I, t':f,emili :(;i\lemu sud~srnjr;:stil6f.mo i..~ ll~~~"'~!'l" 1) fl~~ ::Itl!"i.9.n~"

P[dlll~t ~m~mi(';~IllIoo· f'~ so. 111 l}IiIlsoj ll.adk:zrw~lL Vee; s.iiJjo~d:i 'ser~jlll s.as~a· I1ilikl~ sap:fCdS'[;Il\flJiidmlli MiD~~tilI$~Vi:! IlDUITilSlJii ih ]!I!)" ~Lo\!'<! Tnlilfl!liwg bJ~~oj'~ D(Jd~rn)[l &:nm mll'hil.izi~iI!li

RfJ.rlJ flt(Jfali ~IJJlflIGa~:

Kaa mat ¥.nima i Kadeh

(Fti~!~ _

domat\e:I.! .... km:ic~> 'pwtiiv J.r~, ~5i:!lla~a i Cclzijii) U koiirrm.6e ",C;r.:vcrn:i d:li\loli." naslo:i!::'li, perVl."di li Q[-;V.~j~fII.je tcllii~rdll!~ ~ 9,. ~iltl;lle ]'l:rv~(o:iI Ellgl!r;:~ke. ,orekuje se da Cf' FergusCI!n. i!pilk ta~tiz;i['.::i'~:i I main ":I~epaz:njle usmjerili. ml dll.leUe: ~ IO.ndi.OI'l5kiru li:m.o'l'i.DHJ,

- tl ~l!bd i>eUIl! 6!!f.!O p~'(n!v A~etl8t~ ilias~gl,ui ]:;>;;I;-'lld ~Q' '\I'i~, .~. ::l',avi~110 IGld l(lg i"e,;o;l!Ii.tJ.>u:upi~ 6~mom.aU£1l Sl!I,

.om, jc.r mOl!III pot~m deI.-u~ Cd:.i. "f.H. s.cdillm daaa bb !5e E,am kjl,~;f;IiI.i~ti!!);dli.! ,~;ro(1li • ~c,koo ~~FefW!!sQ~tl~ I~~i li.nlliJ\Il]"~c~!"!!l u Lig.i pI"\f~~a, Ila: KQStO'!'a~~ :ma niJe pnm:m IIU1~(I::JIlI go. (,l'u, To)

zan, j,;Jj' iSJiIl{l up~[i1i dosta ~.ti£;l'. ill~ SrnD liI:dt'llJ!li il.b'U'$lV.mWH i liQ. ~~~i1f;ku i (0 tlJI_pIatil! .rcl;~Q !cm~fl.<jdfu.. .. Ah:l~s F~I'!llI:.!S(1]l (ll.:r(-"N)l

him IIiI r(;WalIJi8 n<lC)];d tlOl'[matiJ Ji[![l.~i~t:d nos] O;a,'F'Umm.l. pxcdmie&t i ver::imol.c oo:mi5:.t~ ti,Q i:b."laill :o.aVi:m.b1iiu 2:8. nl>tj.." ~"mllkis;tnreni<!k ~vrdl da .!10Ce :p!!!!l:Cije!!iri Pw!:I!I'.nJ1kac.

AlI's)elRla~ pa 'Ce:lzi

~. S;ll[ke j(; \''lk~!01~IIJt"".lid,~,~ E) ilI<iO .srno p.l1l'V! pfillfes;!Q!:liild, {md!a &moi l!17.¥f.a~ Qd~~d hi ona!.':o 1-::11'-'0 :l'!:!ID! cl(l.liJ';lJl~ - rek~ j~ fcrg;tISlO<Il.

T IMk,s obzi roml mum' dOl, ]l.Ht.~i(,ed 06eiklilj.l!I:d'!l~t I[cll<:c

ll'fe .r:'..I~p!!)r{j~ivc S[l~·~ .k:~k'D bis 1iJ]9 b;b.j~~li iii,erel i'(lun {1i::iaIV<lllIja' irck~{I j,,;: ,Jili5J1lILIiI J>O!!l:1.,!!J!~h;1 I~CI1~ilJ~ki d1i It':IU'Uf ~1l7hn~.k~1!: JH!!lib~b

N:l'i'i':IItr'ftn~fe p:rhtafice SI.Q~:md£im3t ru mi!lil1:L'ano mi~stp'IlIlI1'ib~[Ii i\, E,.JW.

MiU\i:a';' ~:n i1l ,rl'ii f)fA(J.i~d'f1iffki kif)JQffjd

r~'[! P!(!'t 'I;.! [l®~i.'~,cLtljih iie-~[ du~il."llill:"$;nltlC~, .Zritl'i~~g C2~!j~l::!.lli~fi'l' (I: t. Sirol;:i ilrlJ~g 4-:3, S:lr;lj(lll'O 4.: 2.1~or.liic o ;I). A'f.('l!; .l'.

Z8 orouuel u II

----------------------------------------------------

Om'ladinska Pr-em!ije~!r Ugal OrH - 22'" :kolo

"Iojler Ina·S, IB' 8D'18.lo

dUll

KA'DE1'1t Leo'ilI!:, " $.a:r!l.ir: .. n~ ,Q:4~ Sbwi;<! ~ Zr.:ilie .. ~ i~!:" dl:.4) Ol:impi:r ~ Zrinjski 1:0, §~.ro.k] B:rl.j('g" .R:J,dn.ik 1:l!.. ~llldilT ,., VeleZ 1: t PQ:rooak: Zdjezllic,u: 53., Sarajevo 53, SiH).k~ Bil"~,ie:g -4,5,. Zl'i]iiski~.8",

]UN10RI:: Lcol:lJj" S;~l'aj~V!} l: l, Slavlia ~ :te.~i~;omic:af Q:4,. 01 imp~c- ,2 r;inj'!il\:i {Ul, SimI;: i Bb,jl'g- Radnik 1 :(il, ~Mdllf ~ Veie2, ~:2. I"oil"f!d~_k:tclje2nllar 41-. S:ll!'~fe",t.l' '1J~

Olimpic ·"Ht Z!I'iUIS!ld 39... S" II:.

K.r'!.:DETl~ T!:'a\':l1iI;; - SIQ~t!~:-! 2:n~B1"nJur}[!l9S~- Ko7-(.![':'!

1: :{J~ Rna.af ' Z\liie.,,_Jg :I: 1 ~ Bor~L': " Celik 'O~ OJ Modrirn ~ DriJill O<LPolue:.dll!k:. Bcmac 52> Sloi'lQ"da.47,. Rudar ill, KOZ[hl'81 40". • ~~J.Nm.R1:: Tg·IIY.rlik· Slol:i?di.3 I ::l':>:.a:~,dlJi~IJQS1:· ]{QZ;lIfll 2:.1> l{ua.lIf - Z\i"W;~:d~, J :2, . .B«r"'.-li~ - L.::I i1'; 3.: 1, Mod!ri& - Dr!!'!!"! 0:01. !~tl~edil": Sk)~)(')ds; 4fj~ Z\!1,c:7:dil4~. KOZl'!f!l4~'.

I teHk3.L

Ji.CiItl 'iodinu clob!l'u Sl\!';aT UiiLi.l.r.IIl!!::' ¥c6eri. Z.L S.~]1\!C, ~[]~D]~ jc WlwQjciQ NQic.-

"a"

-J3.i~ ~e ~j.:.!D!!l!} up:!'l.:'am

Jl'Ilhlli'rem:e<IIIll"Do~llI. se (I NoIem l](ri¢s1{l imu 0 najb~ I~r;-ni1 goImaniLI n~ ~".iieUl, :l! on jll: ~I)IJ'I'>ill6!;:I.·<ls i. do1i::a<:ao" DI.l r1i.je hiWI'l j~> do po~1J'itI'e.men!li s~o mugli :p:rj.m1d dml!-[ri gQ:tn -rei;:lIQ' je

nj"mi-tcCld s~.mtenPaJ::_

. [a\TfI<lJ je 'l'a!j~ ~~. t'fi W:_o-

l~O ]l[i'~IIl.Bil[I)I;1·

Irn" ill, Wmanr?tgj)-

it.w. ~a 11J~ now !Xllij{ii'!IJ.]j p!1;;mrn;vu I~ ~e Citelill!t .Gil! :ro milimm Cll~~llO'i'eCao:aa :25. JMe.b1ll!Qmr ml]f:)ai~\'!dI.1l!.l.eh :F~fjglJSQ.fl {Ale-:<) isrllkao jc dil! je l'\!uj!l:!' ~:.IIiEmljj guin.t:lln, [Yl'Od'i' .kiJje:g je Iljegtl'll.:;! dd~!gn!U~-

Prvotiimai(~ SI!obode na su(J'enju IU Zagrebu

BosniaN: 11:1am BrlU

le~ ~f:r1lJ i2gubJli 1:ji~[~ku1 diis;ci,pliIiM i ]japt;t.vili d\l~rc ·~t~lJ~e @1t~~te, ko~t;". :;w ll~ rQ'r0j ':ol~j III ~e b~ S!i!lj~~cdo· g;;!dm:i -kO'.L'ISfJltHl'!I.{I ~c ~~el'l~ R:l1:!~gnd;. ~n;gl!l.il:k),

SIilm-:{L Cc flIEll.I~ Kl!IpO:l Nicm~'',li\t;~rQtB\! D!!i~~.U!t· 1);3' OO]itt! jl:JdiiiW ~~IiliS~ ~~ ii.lill!iilik l~ '£:Vol\lll,!J;I l~lIl,'~d:~.e ~e2:'o-:n~. 114,1:

S<! fI ~ 2~, l~ti[l~lchljlli :;_j~ll]~m g'l'!itma.Q!~.1M.iI!:!ue~!.I. 'No-j'eIDu (l':g~!,I!~1")~ 1i:oi1 1"<= p@1i::~",lI9 ~tw ~ pO~;'!i.ljVf~C '®r[fm:1l ,~1t n'

Ifcil fe;m .• ~!l,C11~u:n.o. lWt~~eilC.i'lli Fliifv!@u"uodD®8U !lID ltt~f," M!i iSm!) :dQi;~jfl]i sv'~i ~~~t i e'CHci;I je-·d;jJ·!li\lrn ,~;l, .~uJ!~:l'~k IJ! f!1:!;(I:1e> ~'~l~<lI £u:.dn .. 1fl.rimil1i iInO d~~. gob;

N~]'iI06.,,*1J Sll!~.~~" ~Ilim'" 1(1 afun "otrN-i.d:~"fu:dha~ I.cr ~IGJbOt:k .MiIirolwl3i!ErJjak iz~~BliIi:() S'I: .p:tioo S,wium. n Za~ ~"I'Cb!J. Ill. 'ill: D.CY.ilD ZolIIlI.:r!!-OOrm l10ci6;: !.II JI;£LTljci~;ID;U. !j1l!k._1lIl~"

e~" Nt'k.:tdlitlnj i igr~i Cffi.i!d~ je ix :S~~~a. f.I i!1,a0'!1 S~ nlct~1[ .igil"aC-ima !k.uji s:u I[!jJl:Jili~_J]:li rna ru na:mje!;ti~i osmn utakm:h';ilJ ipo.li;Ll:i1uIJ: :l"'l?zi:rati jo~ oo[iri

" Nil! ~pil, ~'lItliHl~rc.k1LO

s::.lt'! d1!i SilITIfiCll'!tI. U dV<! d~" l.'I .. to-Ci~tapoiil"llili cSlll 8~ ~Yi IlsulllJtlii~ni. Prema .. moilqi prellpC~lia\i"ci,p.l!,l)re-s oe U·~*iIli,clillgo, V,~6iilJllll IllMl ~ OO]je mim!!J liii;:l'!:ti!: i 1n:.~h;ajtl~(I QStJ-

m!lili5~iI1ikc, Nj:l;!1! l1:~rn nije dQ[;:azanp. N{::~i od sl~~iji;h isr~b [ll'i~. Sll l]~jcDl. ~ !lagO(I]!:i" se - lieJho je&bljilk, . S .. (i;J;:'lJIjere l~il~11l35;IIW.Uje. ~g [9, ml'li~. Ii M'.

lij'ga 6 za kosarkas'B

Mladil •• ,srUiSila ambiCile Si~DHOD

!1,Q:o!kea ko~:o IPtri~e: kraJaosigurai,a iprvO' lm~',e'sto

OS~IiiD k~:~CI 0,](1 ~cill!] j(; pll\~~ik~ II fJ'lei"o~ a. ~ deverom iep:a1ii iodluka "poorerku rUn1l.fJV!l. [180 J)I:'\i!C oe[il'~ [:mlki~!! u :U~:.ii ,~, ednosna 0 PQhlfimdn~m 'p!a[ovimll 1!1 bmhi ittIti m,lu PtVak:a, BiB"

Ionako (.<1,[1 ke ~,UJ:'!;1e Sioo!oog~·'~ dj)f!lQg!J:~ j"ed~· tl ice i p:re'S1 igm:. JgDI;;~u, d.cfi·jji:~\t.l1,6· sUo nltsraic Jl;llkOJ1 ~:[)j :ie b~J1Ha~n~s[o~:a :iJeOoteki· ldatlOpo:sr1!'l.lQ u Mfik:Ofl;jie· Gf'Jdu (6!! :84),

Oyogm 1Vobjelll,ofil d:{m~a61 ~Ui;lcWsl:").,~pt.ll J~sehi twfu pl'liliciju, lOOi~joi dU[Jo~i i:Juvct duele pr~liv Sil1(l~O',. Ig01~e:ll je u iQbltlom, iteii'lilu [XlJ:M<I. hi d:t ie prewclUJ!illalQHsg ~ Bel'ac(&6:6E}, kojlCe;<;e i 7.rlI1'Ilj;e· sto Ii. filrualm \'lOJ'iJtj ~ eki:l}Qrn j>l:

Aklffi!u'l(Uo¥CIl.

- -- -

Tabela

1EIQ~~a leu d~blJu 7.llC€~j~ tlJ tilpljL!l.! QSt"l~1!;i ~~ '~lQ!!lb-, va, ~Ii i be,OlpM3,ihol.lr;~ igiaCQ! DielJiarcmRll.h hl]~C3. kio.j,i, ce :r.hog pevrede, vierc\I;JJ(rJO, r~ruplll>lili Jl'oslieoojle lulu. B.l.

61

I~gokea

Dvornna BQciku BralliIGj LuctGl.ed!alaca gOlt S!J!('ijje:P1e~3r .O~~it;to!i~. i~liplj:i!1iIi)" AI1~1J r.hm~C: (r-[t~is]iI\l'lf,rn~)~ Iven Nhl~lc (Q;[Ir~k). R.czlill[ilt; ,BOT<ll: N!;;kmt • 19uirell6U3ti

(]4~1~L H:J:5:,_H~~~~!9:~:O~ _ _ __

]iUJRA:C NB'K,T.A.iR: TOSIC5" Tdki.c 5,. Vrnnie5: 6, KO.'>ladiil'!iij'l,l]C, SllllI!:I;n(l"i~, ]lagM~~&Kuddia ~G-, SimgnQ'\li~ 2) Arbijlllli.c ~B~ ]).a."h)¥~c, LoIKar, Jvic, Jooipol'.i~ 4. l<Uillil::!f: :b.r~ ago KllIraH~.

IOOKFA: SI,l;imoil,.'ic 2, DeFas~'l'£e~Doz,et: ] l~ JO:b.irnovjc~

Burica 'ji I] "fformll ~>iRal::i~viC 4. Mawil:!!,. Vitk~·

V~l'C HI.. . _jo :r;iilDti.~ I, L Tociler: Siubcdl:l[l KH]J:'I. $.1(.

86

Mlla,dios~

84

S.irolkii 17 kabelii

68

.:\~~n:El, K{!lnerd~i!11t,e ~)4"~' I:! MrkOir!ii,e4)r~d:!)- Gle~~I,"1,ea S~, :$tI!d]ioe;,: i-\dc:lIlill:.ZllImt'O\i'h:: (Ttil:hi:), Baris lBii~d~l!f (:Sar.:U(;"l!Io), .EillIl, HllSa:t;tC (Tuzl.a), R/;z'l'l1un: Mlados,I - SltOoki TT kabe:li S4:6:3 (25: 19~ 2:5: l6~14:19, 21~:H).

MLA'[)OST;I?ekez ], Iv,ulle: 9. t:Ju:U<l[lQyi(! :J<, l\,t iloSeYi~ 9~.Ko;m~I:±ml ,]~ VeLlmltO'llI.t ](I. Vida'f.ic, KdiC:2>JtIi~iiin,Ol;!k~..5Delic. Trell!~,r: Gor::m Sbdi,!jcv.ic_

T l{.oW.Bl,J; S[cmll1.ergel' J; , ' ], Pili:p£t

f2,N~~erjUcC '1~ B.iiil1Q'\1itC 3~ Riilltlia.kjferlic rmi~" 11 Sali:ie,

Barot,Mo~p~:lc4" Grg~~' 'fren-c-r: Iva:[lV~U~. .s .. K.

~Pc!nna L,astal

iBIBsna. ASA BH TellsiC'DIID 61

Sl?0lrt!:~a dvorp.,;a lJC:apli~ni.: 'Gk~~~:Jc.lI 51JO' SllUli~~ Hri!Jgan Kr.alJI Cf]]:buwe}, S~Bal)lC} M~[lliin Soboll:(IMI:w,;!!l.uka). Re-~li:Qt C'olIipiiina, ~ta - &f!IlI<!j .A.SA DR Te>~ec:o.m '1:~7 (27:)7, ]:8::]5,8:20" nUS).

C-AP[JINA. LAST'A~ BlalcvJj~ 6, PCltic~ .M,. JIl.'i~~~!t> L~ dc4"Brk~c 12, Gh~01'a~ G"lUe 14~ Ma:t ~c 3, 11. Jcl.~i".F~kq;. t{; l7 ,P.d:ld~ 5,mu rko,,~~. 'ft·efie.r; HI'V.oilr;; Vhli5ie,.

BOSNA .ASA 'RO 'f!E-.;.\ .. ]SCQ.M; B!Ji~~ Hod:}_ilc 1 [~ Flk~!~~ _BilIdm.l, DlIDIit:ll'lovic VI,. 'Cmm:l!Zi(:~O> D~.mic· ~Ra.hjrn.ic ]5, .&~~(]Qvit,. SdlluiI;lic4> P:a~~ir:; 4, Vltko¥~.c. Tocl1>!'l[~D.tmir ZelikiO'i'ic.· £r,B.

Sllle:

.. U JiiJrlaliJ!t (fl:l:nlk1i}1lli ~:Qklill .. ~r&ll:mil~i]j~ u o~v,in'l SvittS~~ itllpa, i Kii1Ip:li, TllI'skc 11} !i:[wl~Jiis'!.vlli l1:a iiDtva:lide. ;d~1J: R"3i3 i[l~ib._'iizt.9 .ore1lfl31jll $;'[1 •• rti!l[!i;',zIlIllUil';,

Jl.vd B'o.s~e: ~.y-::e 6, ', •• ~i.!k:r,t![ ;~,I]'i~jl.lo'!i'jf 'l.a1U7~ je

d:l'Ugo :Itt].!ftli!) wl~m bl~[ron,;Iz:ud;l'n .HU!i!lllCil'riC

.~~p~? ~ ~Hl~"'Q.·1'l i!ia.: Ml't~(j,· l~ l1.

KOSARKA Bh. slelekd]la bez centarsko'g pojaca~la

Ha n RiZU'iC ollala Siouanac

Be~ica vee kcmtaktirno s,lovenski sis!leldor Maljjlkcnric

~.~ddil]jimh,-noie 'l'IdbiGlo .pmmj~[Il!l ~[kdkog &iavHjam.'('l'.iiI~ izim-iu jt: menad!ier Enas Tli]1j,()1;"oevic .1 Ql'kJl~,tllO di~.enllJ,!1 Q m~:n po'llrl¥~b .r>J.~ ~lij~1]!".UJ . . repmrel]~a'Cijl(j. BiR.

Pre~n~ "fl"IlO¥C:fnli(evim fij(.,:(ima~ 27·godimjl Rl~~c IH= ~~]i "'1likl".etati.leda ~,](W1:)~ I'I,dma, "'(Iii '$1:1 !'Ill!.! ro<n~og1, !:!iaki,)!~ St'0 le 00 poje:d.tDca" .odi kOI]ih nd:.i i dalie ~~cdellJ KQ~Qjfka!k;o'fll !liJl~:.c'~.· niH~ dn~il'~l(ll,lOO1tla ruhle lvar1".

. Rim~'; vee [iiiJ1d!J:UllfrlOii irn;;l, ~QV1!:::1lil~drl.a;~ljiIJ~!YQ.J .ciji jehior'e,P:i'ezei:l !:fllill.i':;ic I'I~ S'V~e{$kOJ-n :p[VenS('I.1l1 2{1!IO,~ i

u lcl~ bilo :slli.anije"

[l m~ ~I: SI.O i'o!.': R~ ~du.

,a.l:i ~:n1:se da Hll.s!m. 'bl1llde .repl'~ t~llI[iVfi(;Bi!I~\I'Itt:J':tl i?~()pmlCJllJe".kHZl: l rl1uV(,;-CV~~.,

.R:ixvie (ll.l ~ntifilie~:aira) kaf1jttlllic ~oo u .uni.fltom.

IIUPHiOi'

I.BIH

Cel:il!\:l)., ali je jo~ klio lS:iJjo, di¥njak Qti~g. ,~, S~o~,~~j;u i i,~g,3dio 's{)~i"'rm .k:a.r~jer1;l (Oli.l'11.p~j~. B(:Hm,~, AlCl\i'[i1L~~_.)~koj:I j;e klllblIIIllr.:d<l! o<wogOOiS;!l.jhu 'o"II,!iilll!em d1.rtugOg PI.) 5.1Iazi. ,evJ'rlp;likog khJ' m~kl)g t~:mi~~j:l!!. !E1l:r,1J)~IJJP~ S flilsli::inl Uuiksonli-

U KS1MH ne 1:'J1 .im~di uiiilr:a .ni pml:iv pu'V['atka M.i· rze Begit", jot ied_nogigmta. !Uir:g $mQK\.;ijJhclliliPQiOHlU

s:V1l~!Ilg ~ada s~;o gaizg~'hl~~t No, t to ~1: (I(l~U OOtJf!O' ~lJII, .~ Ie 220 ce.tlIrlru.efllfil vJ.w;J);;i ~:ell![:n 'izBLi~l,ilIile ~aklJrle:r11 pli3m:wi .• .~~ }:m.~!1Qg 8u!;l~a SIOlle.!'! i~e.

- J3egic:,J, ~e kO(H Q;!I~l\::li!i:J,o, 8]ove'1!I~s:ki selektnr BMJdar _MalJko!i':Lia I. Ori ~ <liobldPQ· ;;l;il' it;;!, :tVntJ.J:iko Ii!f'II'~,I!I.:st\!'1J ~ ttkao it Trnif...u:;;ic Q kusarkilfulJojeg i~ OO.dtii"'.l'ilJ .iz lirvaflsk'Qg ZIlI~il'ilj;aQd"oo u m .. - dlCid~:rd Re.ilt .IE. 'J.

IDrasko ,A.llb~jan~'c, ~SpUlniiO e,i~ji lUI ekiip~ Borca

IIBIOn glle)-Oll u~a,cam S8 u 8:lobOldu

C~n~~r S~ooodl~ Dr.-a$ko - U kl.l!IlU!l su '!;wi zadi()N9- l'!. u novi :s;istgll'l r,Jldaj .fM.l\f~ -elm se ;,o:g\troi. jl'l"'i!e~:w;ro.l

ALlfll1j.:1nlC opru'fdt1ic) :r,e dela- ilioi, ter S;mO :~sp\l:i1_11i clij, a u. ailOC-ije i ctt~P1!l ~ ~e MbijiLJIic S[3vlj:iLili1 .SC Iliii tjf_£poliig;ijj~e

1.ak u Borik,m:ilnosJ1Io pUSll- s;aJ,woj Z3VfSllIici, se, lRkoottro, (2U G~r.ltlluel'.::lJa).~ren!l'l!l'1JJ AZU1~i Sald6u. Tu ma;

dfu'l!I u Borac N~ktm:l Je.r J~ !'Iif~emO prefd~\I'a'~Lp!'l]h, Odmah po z:l1l'cledal ~e.- Il:li!st:lvi~j sa pLipremam.a'~

$lI'o:jiirn ig:l1lI:ll:I;!, I)OI.IDCt~":ob'8· ,6e]]~D IIRIl_h;imu!:I!l pam bude.zQl:le :I]OlellcijallDi rep:re:rer- Uk;oli.iko 11.1 IlICdl]'!l'j[emCitllJI

[Ii:lj~ulck:011l .kllJibll, da i .. "huri ]&t~lJiIl. ;m(Dj.eigl"~ su, UIQid!'! I1Uiti,YdJ!: niH' vrll"CU~il uu.la- MI;gnl: 1l:~:J,3 POllll1d;a, raZ:ilTIo-

,p]i181113n Ill, pl~~.tlf Z<I pr"~Lka m~gJ€ hiJtJJ:bo]jG.l.aJ[i5iiLliU ll~t&I n:s.ki kJl!lb, s ko:jiiNlJ pugOl!i'Qf Er:iuiem'O i~ -iZ:'lI¥~(}'~ 24!-b'P·

]B;m 1i! k(!~~J"(:i, !r~ruko 'l'ri;~.1!e trebw,-~~lop~· vde ~o~ 8ez.Q1I!li- di~TI.i] jg~t" E" M.

Tmo"Ce"'~'d 1Ja,1I!. je is.aomdk~ f d.obrn \,JJe51, ~ to je ~a81D. dVO'.iICII~d1J., ~~Il,a:Ja ))~rio S~i,Pa:[Io""ic ~lS Ji]QoI.il'Ii!I, 2~3 €elldmen:"a) I, ~1i!.Sl!If N~I1.i;iki.¢ U., > 2n~) ~.'l' e.J\;i!;)~ Laikog" :a:~J . .kojec S:~l. ,S]oVrf;'" ir!Iti.~ ~1lik6d:e!.l poka:ut[i ImfJ•

!!Ie\S,!z,lim<!l]i drr,e.s:13:iFt

-S[~pa!il.(i'\l~t: cdo.ll.kW'n:ra;t.i,i"a kadl.'l1li:k:lil :OOPi"~~!I'I,'l:ii!d,ili!~ a ~'LIl"ki~ biJ ta~oder)' d~61'1a Gi~pl i~ll;je m~3dc ~JI'lte1\;~i,i'.'h ~.~:i j'll ~D~i'llio t.eZt]llro\'~;tI .• b~ Tu:,tlIovCtvie.

i)nG'\lTli ~~iiZ, ~llIl1ik-, 28.. ap~ll'UBvjjnl 2:01'1.

l:z,i;i3JVa Idana ~Mojp~fsje min:l)j:l~, SiflZa~l.e Um(1:VaO lvica KO~telic dok $6 botio Z~ oS'Oaja~rie

$lu~(An1SkOg gl'o:&rt£fi,

(SJfIv~wka 8""K~i'~j T'l.!l~~ M~zlJ!jJ

OfSlljd

NCB Dl1Illiaca fNI - I ~PAD~ill

NilYiia~i :g~g-fu~b3J~ko.!!l k]ilihtl I'r.atlb ;iid;aJjt: pro~l;f$tiL~Y, i~:l5 ,!zh:_~':!;l,~~<!! ID~i!w~gld~lll~ ~ ,l]ii~, in!.!'ti,g. ~k[[l~ill! ~g fiJIla]i~ijid.Iihl.p"lvb'le"," ;m~ a !,a.lilP~ [ba}'I~!2t i~i:o ie :;ruk,g~,~ ~lk1ijqrhli nav:li~inra~dsk~·d\o1ah P;.i\OK..:j. Uiiu!~(ibim;a 1iI . .:l1i:ol\i~Q. S!l:ot~~iII l:Uilv~ilifu. koii !ll(! k~sd]~ gltleJIJ~~dloMc.iia ie :m:o;r~la up'oflriiilBbi !Jl~IJl.r.a~tae; a nekQli k:Q' b;~wd:li!ih je 11I1J:apile.Rlll.

V!ij list ILiI brojcii 111.ID~Ollo.DI

V~illls.ki vkl:Slflik: c:ngl~sbg fltldl)aib:l::og P1VQi"!gall a Kyfnll. pl1Lrk aiilJd~e[s[l",gazdill PQtIlllUI~e I Bern i, E~lstolll l~a~111i~.ravli Jll\l)Ida~] s!VQJI!! .diQ![I~Clll!Z~. ],ij{l m:tI:lonfi:tU!liJji~L lako ie eki:~ 1I![ie-dtlI3~kQ<[)!1 U l~m,iier ~I~t], Ek]~l'~ln~ ]!<!VQjJI1Q, He J]];lmic' fii:vau1a~l!:i. dod8inm oSfed!S"l",a ~.ok.rjm lic~lI: ~l"go idi UllIIQFCifi, ufllpJ~nm

t1jt:(;iiJlC u.bm}f. pwtrmc J'hrik~iat1J ManJRata J",ms1ivil

~at~tl ~"~_

Plaj-of u NIHL. Ugii

Ci.II~O sa OlpNSliO: Old tilUiB

1,-I,Qk~aiu 'Qlk01:g"l ~p:tl(J~ti!i :;;I!I ~ @d.I'las:l[l~';il pl"'l"dka NHL 1ige mmn ~o S;U.1JiI OOinCtliiuOOj,. S(!dlllQ!J IIIrn:ka;1I~i PO~l1.ioo Va:nl.mve.'l: uprodll~um,

"B1ekhok:s.i" ~tl se n tel'ii~1:t1[l1al!ElQi iW['uji iI1h:~~fa l.a~,. dne k~n:f~re!1tJie v:r.nfH sa ,ee .::: fill .~".J> a III odilllJJruj7uwi urak[111I ici,.ig;ra:UlQj ~IVal1lkll1;'er;u,. dv~i[l mUl'Il!lle :~rij:e' ,k~.lj'il l~i;~·

dlim,i:l~i S1J],na.l ; ~ fj igll~t.n !TI~' nie, Za .1'O'~Ju,t.ili preokret ip.ak .Ii~S!!I~m:J~is.l1:lge, I~)I odrutlk!1; za ~'<l!ioolj:i TUm reglli]a;rJlPg d:~. jela $ewilleda(J~Pe ,AJe:kSliim1!~r Bf~rolllS (Alm~nd!!:.t: ]olln(JM'~

R~ ... u:~tati; :]~$TOK ::Mo· :rltI:eil "Eo~lOIl2:i (3.:3 u se:r~jj)j Fil~d~l]ij\8 ~ Barni.o 5; Z 0':3). ZPI.:PAH: Vallk~ve.r. Cibl~o'.H ijl.md:il!P.et"'~ 4:3).

K0:5i'1l':k;;r~iCibB~ a,ililE~E'<I.lIi.SI!!. ·~·l!lpolllfill:ile :ple3-tJ:i:Fa. booe:nc. ~onre:re!lCi:iie NBA H~ ,u~otlil[o :;:11 !ll pe1wi u:[<!km.i;{,"i!U!v~erlii'\io savladia.· U Il1diia.ru;JJ (l16 :39),

Buls:e it: pre~~odio DcrIkR(}t!l': (D~r.ri:d( Rose) ISg 2S.paen~ >l irnaoie pocl.i'Sl:u 1ll [.Jl'loill Den~1tI (14).1. Joal: i·.mll NQ! (No.;tb), ·~o~i ie

OSil.vado l~,(:,inll;l!: odlU .lIose",:a~ l osam :,;:,kok;o-",:;!. N.a:jbC!~i~ iii, redoV'inlll.Pei~Jt:{r&~, bifl ie Delli (i:rtiIIHi.~.r: (Dl:Irmy Gtan:gell') sa i.() :rmel[l<l;

O:rlrul,dio j( nil :do'm~il1 te.rC.Il,l1l dJeldlls,lnw lil,JI annj

n~,I. :16) ia, ... :Ito W [I1fJ'Iil., "-

".Caro'l.Jflj.tk~" Dvaj~ (DwiQ:ln FElI'W3rdJ) pcmi!:l;ll~ ~Vffl[! ,ooampooena. I!": ~mo

·j(:otiim, po!oa£:lili SlU i.t; i,gm~:, ·[,ejik~i-lli. :51.1 pobjed:om. o.di l~ld'{}povdi. ~3. s. 21?~()]:~'V NJiu Qri.CtlJ;J$.a, a PWl,l ZI.<~JeuI;jJ 3k~:l!Iei',aka Kui]{Bra ... iant Bit)'ilIi!I(}, tI]Joll'ko::; prrob ettTiI.i.mlil S clukm:m ir~e-v'e [UQ<_g,e. ro~ti~~o ·jli;!; ~'9 f)Qena,

Zalt~,mljil\lo ret da D{: ~ts·~ igr<!ia tim .. i."Z Les AlldelesaJ

dale \r is!: od! deset jillelJKi. Kris, Pol (Chrw Palll) [lo:no'\)(1 je biou M \I'~sukoJtlfJ:il'OU u :rmfDlfimll N~lI 'Ofl~T!~. ]lQ. sdga,<si 2£1 k't)~eva 1[!.l~12 a su::iu;~ijil, lcn~ntl::i;; 151'01<:

Cihgu.- IJridiitln,~ .~ ]6;;&9;, ('1:1 Ie! ~!rii,i). O~l!:!lldo - A~]a:n'l'ol ~Ol ;76 (.2:3').. ZAPAn·:

LA Icjker5 - Ni:1I Orlc!lIl1is. ]1)5:9(1 (3:2), (It Dr;)

l~I)UcUilU Gfu~gov!J sa" opC~] aje ala su. b;ll~,ge UI Sic-

· .... i!l'l'wi Irsk\!j~ p:r~ll(.efe 1:(l~ jetbmpakc,u4j!o'[[lbu I1mlili ,~" Ilj~i] [IOUillillitl sJ);nffikag,"_1!:lutlil" 1lI"l Sc]tik::I Nih~ LenOIlI:I (Ne11 Lennon), 0'1,'0 ie.ukuP:JiIO ]JCI~ opa:lIIri p.I.llio&t JJ<ul~i:"

j>eHje[ll UtI.Ol;llll ko~i Sill poU· ~ij~ik~u S~llIz:Jmo!ll1ici, 'orI:krili.

P:runrad€!1 ~~ ill kral!jeVHuij .po:ild u Eclfusrn u p;,osroriji ZllI pifim Iwja Hij,.: i5po:rufuUil~ :-IUiI~ ,rrut~"ll!ilIll!l~,mafu,l.enou Jc od r.ro~Qg~C9.lCa ,pod. l4~l!r.IOm ~~ti,]:prn. (.4 •. ,Dr.)

lI!-N'aJ.;.QI] slg ~~ .1iI!!!IV ijaii La;d~::i !ill dJ!,!I.e!1iI .10 ·~:rtter· I(ml'izV'ik:iv;~i :r,ll~~]C~O p;o:ru:l~, lI;~~~~dllai~ lita"

iii~ak.~i~I~~lii_~~

n.dhal.:l' .:>lIveZlll ..

Jin€iV' l(luib ~i~&

ka,tit'~,n ~ ,sm'ije.m!~ 8.090 !rilI,lUl illJ;Q '~tJ, ivll 'ItlPij~ p~~ Jks !n'~~!lll!_nJ:i L~~jaf po?,lJatf 1·;;11,0, cl:e~~i~aTi~ki ,~k:S.r(o.mi8!11.; Iliil'llJ~'U p'r;ofJ.J.cm,~ ..

Dv~i.ca ~blUbil;ltH ugI'l.!la SIli. [j:f!is .. ila ]w~<I!di ~~eooder.a 1!I i\b·· drid~fl~ VISitli 00 IQ@ ffill![ard: ;i,m.ad! zCillll~e. Bi.oi~ N pro~I:Ji!;),dy~~ ~ d ogilil~!lj 1Ji(!J ~l n - trulnjeg pocel:k.3 Ji,~.:I' dr,i~ 9pel1l'l" ~~!jl~ .~ rJ:':!:Il:~:[~db ~. m.ala.

1Mi'll. ItdI NODdlnl

IJio .Bi~ii l:Ji~pad~¢Voj1tQd~ [,r$ada.f,,¥i~~g :Si~,miDfll."

~,.~ !lIam~lg1"dV,atm~i vo.tl4iW1~~IJQ&ltl;ulrQ~l'!!r!fll.

Premificiet.imiJ!!'~ttt~ Vtlf~:cili[nt ~~

:ri~ 1<Qii'iriOli ~.;t~lj"&ml(· iM,Qje'il11~ 'l.m~. ga[~!Ilcli~(I:3tOO !lille ~f!;l1~ 1lirut!u;.·M!\'i:I~ JI!.ii~ ~LE~ o.rjtiin koi@a s~s'tnmi l'acdi.

CETVRTAK 2'8,. 4., 2:011

- -

B~fn

iD'J)Q Do!m;iiuljJ,o

P,fl)~l:ill!l n djS!i!.! i ro_~!t~i r. 1l!I.111 AC"!1~ l'L!lbi, ,anilmil1llil<l .. r.erijil,. 30/5i2

!ij:ZS Mill! s~llwJ

1l9..JiIi!J Nii!ie:p~:~ffle ~J~~M~ !>tafi·

m~.igr1m3 .serijlil, am

1i!1 ElHT 'II~es.ij

. p,1!tSmrol~, oo~la, 231125

11 -: MiJJirHiiiJl~ ~-~iii~lia<.. r.

11.111 .Ar'llef1iji'llkMil" Si:1ij.a m}131l 1~2$1O !liMY 'II~~~ 11lO0~Y;~!!I\!!~~~li'Il~,

drJk!.ill'iefi~ama s~ijit r, 1:21i11 L~lI>a ·~lIf1l!.lJjll~::lI~ ~~mllrnctll,. .. p~ed. L

1MO MIIII ~llflFeIl~I~k3r.;h~ $Il!~~diii!i lBij~lj!llc,· t[lr.ag~!I) l[31h~llii, r,

13'i4iO WI'! ~o'l~!no bJl!lk. ·~l,1iinl!l'~1!l

:;Jp,~, '1..t.'1~ El'HT 'I!~e501~

1A~ .Gllr~'3t.1rkD, ~li)<I, ~29,.r.. 1!5.oo Od!i~an, 5·+, ,~(!jiltal;:i~~a

~1'i13 .

1!~1115 II'~mil:a.~ru

1!5~. Fl'llil1l1Wlri II iBiH: 8al!ls;ki mlJsi~ <l!IirnlraJla .~~~

1\5..40 "~la~i!l!Wl!prree,.~nfrn!irail(il~-

. Mjil,9/25

115$ Ka:~,I11~ n!!!, ~~eng'!e;~

.I~tka

11~~ Gori:041iaJlro,.~r(~. !l~:29 :fUJI) Pouilf'lli .ztl~~<I, iWlagaim 1'1..3Q &.i~ II :SIi'Cfltllil~ Ofl!>'jTli 111;MJi;;:J1I 1:8))45' MI~ I Lll1l'!e<lfl; .l!'1imir;ani r,if!Tfl.

2:S/iB

1:8iSO. 'iIIU~~iillinje ~[]1~~8 WillialJfl.3j i ~1.1l: Mld~Ue1;(!ol1I, r'~r;ran~~

'U..w gi1eifJ1:i~ .

Sip!)rl

~1~ ffq)!:J~rnr;~: t.'JIllIJBitl~ hlj~l'

rn[~r • c~m~, li::]a)c.I!ffJElnos 21.:311 Enl~ Igl<IM SoaIi',Iil~ 00I~3G 2:2~ BHT 'Ii~es,1j

!22;s;o Tem::llll!3mi31

2~M !j[~In:fn N~,'IIJ~. z:iAiSFiWIJ1tS: ~W:lI,,~mrnllliic,

pr'ogJmi' j;: ~id1ure (Ill.!'l'5 SlIie ILlS!IIemUl, ~0~fll :rlila!li31l~. r,

02.:00 P!reire~1 ~rog;r.lrn;, l<Il~e~K

DSKAR C

KISS

.ZlunCA

01::'00, D.l!lbr(l LiM!!. iulJlnii p.r~!.lfa!m

lifiile1!v .

,00 GD~ B.anb!an, igraOOl.sen. jill. 167_ epllPr:!a. L f1a1

Irir!3!'!11 ~hooill:

10J~ Ii"j~~~fi

10;2,0 ~<I!'l!e~lOOit!S

~!!1AOSi'ktll!ai !'8 'lollIl'!IIU~

lJOli5· ~oOOij IIIiJG~n1!o S~i!ltkl

11 ... (15 ~Ima M~~iaI! i.QFitf).ij:.5ildiJr, l07. ·e~.t.

1[2.00' 1!I1l[l:~1IIlt 111

12"16' I&~S:l!vd~.8~~liill._r~, Ig_~lll\ll ~~i~ ja, 1B~. ep!~Q~ it2i'

1l.Oi ~151~illrili!l:rIlJj\ijc'1!iflJlIl\ i!IJ~Il;I ~rifi;1.34. ~pi~!J4~

"1'.3;55' 11~ai!l,(I,~f,: U~lI .. ~hj.dokU-

.. i8~nt.3ml1) [;leilia, 4. \!!lit1irijal, f.

1~.30 ~Im!l ilJ.rnllikll. ~Dlooa ~~ S€t:ija. 1alL epimdaJl21 1itlin[11

1irJtrn~ll i ,rij~leljR, c~filii~rurn 8'1J~l!:lrnll • :!iH!III.i!I, tv ~!1Ir<l

'_, lil'im" ~~:l]I!!i,tg~1Ia ~~ia- lOa,

'eot'lt!ol:tl! -

16145 F~~~n1il{:ij~ d~nills

11.05: e!~lllgrll!l1l ~r1~. 68. !1'pi20da 1121

n.so a!'lel(l1Rk~ fl;;!jli!!13

111(15 ~I 51rell'lll!illlvijeliflJlI1I, twa-

lUll .. ~,i'a. ~" ~pizOO1l 1\8,&11 DO~II'I!.~t, 1J:II.1;1J:1!'a :iIQ,08 UP~iilfik, kilit

, - ~i'nra,1l!sijs!le looUIiSi~ g,OO [l11eW1~t2

:2{1.1(i:Od[loY'Oclijl;: liudhm;l,d!lalt)~k3 ·umi:5ii~ .

11.15, lj uoo,~ II 1(;1ZJiiil\ !!.JBrn1i ~ril'3. 2~_epb~d~

g,J,Q!1 ~Il~miki 1Ia~l;!i .._

2,3.101 [l1ii!!lUrne!'ilt!m~ ~e!!I'(lilIlt If"olilti'lf.!I; tiI~ifffil<lG. N~dt;l~n1~IJen. ~ckul1!1i6n(.aJ:T1iff.ro

23.501 DIl!!lili!1~t a

~ f,iill:arnijil!kf 100000t1S!W·

OIl.2{I; [I,IDC: kl3I;:ika~ mall:!:lli!ii~ U~~· ,gl,!~I!'. Jalilill!li~ki i~lani flli'!1!

11'21 .

02;,00, I\ede~~(;ij~. dOliIlOlS. r'eill:izi;r

, nlfli1:!/.n~1: e, "lpM4li

Pl~!l!lied ~~~.rn~llii!llpd:ak

HEMA

. -

KAKANJ

.. ~ ..

~-,.~ ~.>jj

. .

- •. '" ~':iI~t"."'_~

lM(1' O~'G~$It11Ja I:P!:O ill rillIDll, itt{Q1 '11.45 'B~oq.i!ds!t~1

ihJ~~

I~'ZS rl!i-r.llJ $I~p rru,'l ~ ~!iI.MIID!1~

~!lIlOS. Kl!'a,J ti'ir;:lBiJjI! iI)\\r~I!:I'.II~,

..... efii.Li

i~,.oo 1 Ri's ~1 mna. ~'~,.15! iMU31ira.1

1k't.!!;I~""~tw ~1i.10 ~lo;''''''''I,01 ~2-_$5 iiAjBl'iI,Z[lll'llL!lIlu ~;:UJi tt,p:.;le~br''.IDWfj!

~rQgf!ih1

iii4 'lIJW;I!

I§ lUI t1 tillIiI

'17.10 1Jnwsirllf:ka 1~~7an~. SI~l(o j;lr:"I!'i~SI'1I M~'lI

1~0I) I,!It:.'iIii~it!:1n} Iol!':!:!njt:. $It~1ro IPrilEllSl\lO Mc~

:iltI.W :s.i~, '5~!o:o

~tv::~liQ s.eIiJ~1 §.~~ ~ii~W~ lliiliM'iUmi

~l>5)/j !I(OOf"'~~Wl!e

1'INS P~r ~'WfriJ@, i'l;tlna'll ·iiul~

18100 PJlIlI]1oIer ~~'i1 M(lg.lzln

1i11.~ Ji>~~i'~'N'l:

"!!iIiIil>' .

'Ii8A~ t<!1lA L,'«! ·1:!1.iOO ~1.1ol~ I...IgiS, ~k~',e~l;jAst.IDiI

:0!0.1I3 NIfL '!1B,V {I~

:~;aG, Pfilr., ~~0I'l :~,w' FlJll1:1n "'I!~ IiI(IJOO i!;lgii ~~mp!DIfli!_

R!;O!!III~B~

-018-------1

'Q&~I l'I!1lkt:fIlO!lI~ 1(16~, 1~i\Ska;.tirrira

11l!l1;31lJ1 S!~I n 4., ~JJI!i1aftki !lMw, mova

Sl!ZOllil

1,OtlmQ. illIg ~~~~l!Irn ~ i1!.1r~~JJ rt6~, .llmta~r1j1'!

HL"" lru1ij]~ n~lI1l1ll1sk:<i1 Ilrill!l"lr.!~

111"55; (lBH: l[n1'o, lIlf(lrT1il~1I!mi ail{ll[Ll:1lm

t2~ 1,01 il(!!i.!lal1ill'~Qtr~ rI16~, l~rSll;lIl!Jiminilili5jiGM 51;!1ij~

1!8wl$, tI~tl'!I1C1glu '[16~,

. Iw(~ka~rij~

1'4t~S' G:oqllj !i~nZ),

1l!!;'iIo;[!,~!l:iltr"eI;i 16.1 s OIlN'II'",f'll

1!!i\ZJ]J Illli'lli Hrot ~112), W~k<ll\'ll~cl\l 1'S;'8Q, S!~I :~.~ 4\ t!JII~.ti"$i1)I S/'i!n'J, !\i~ se!m!'la 11,00' umo ~el1l!1wrn II' 1I'lJ~stiDji flGI, IIHS!l;3; E>2rijl'l

1 St4S, Lanin~ ~l1Iln"ln~~;II1 ~"lijJ!J!).ll3

18lSS, IJBNI Mo, m~Q[(mli'llll iI~rM1

19',1 S Exl!:llJzi,\1,.

i<1ba'1l~1 ~r.am ;aOioo'l G:otkl tilf01!(112:). l~r,5ka L'i:18!1.'!I'.l'llIa 2.mI.~, E!rlmljlsb I~I

- ~p~lunn.\3'le~.

IItrJlih!"'~ill~r.(:ill. !~ol~)I1I1'!~

22m. EilJrllllm ~~~al f~~lulin.a~e~ . P,l!i!iLlJt.lliil!~ll:aJ,. !lll<'IlJwlj~\1l

2~t5, Vox PCiluii

m,;zmr 1Ii\!:!!lii ;s~Ii'.;millim BiI~~ilill1, i~~h~w

t51!l~ :S-w;e.~m~)Jhmoi 11;);1)(1. '16J;S'

115.1!~ .. iWll

16..1)[1 PJ.~!1. '. . -

. ~m1iullmJ1ll. ~~~

~1!.r.

11:001 I.li.lJJM l1lt11'nfe. '~mr:sijav

~1l!J,_(. l~[I'U!te~, il1r~rmal~t!j

lruJO ~~ 111:1l[l l2Jl(l

~lIl[l IIN)...Il(!

- - -

_B·NI _

~J',OO (;ir;ltll~ ~Sl!)ti) S(gji1~.¢

pSlmu, ;['l:ll\\l'~ RL!!Iijil. :il:!.~ 1F11O~.~iJt 21,tlQ F,'Ii~Ji h!llnUl ~l.~ ~r~

1M ITI'!~ nnl

-n'.5Q' (j.f'rwl·1 1iW'OO Brillltl Nell

MDixu< fJd.?QW<ir::MI ~.:!:~ MiIV

;~~~ !llfC

'~1 ,5a, ll.From I 22,0:0· ~1\1>l~

iirn~$ Q'I [;lJ~'

:22.28' ,",,,,flO 91'1 ~4~Cl1~~1!e· S~ '2<1.1·0· Sc;w;n iOl[ijit: ~t4i~ 0) Fr,;)tll 1

I TVA-ILF-A---

-0'71.08, fl',iWl!llI1'<I I!llli~ij~, COO1i:fiUIl, l·j~·.29r Z'~r,rll, c~i1ilm 'iJ~gal NlOOiIi lurro,

julmiji Ptlllllrn.m 1OtCl!3' ~llnl, :;c"" 1o.aal lIijilS'li

1l!'-l'5: J~~ ~:Iim,. __ III'IJJ:iliil!IIDli:lliliI" ~~flija.. ~j 1.~,MI .

:1~0!i1 !re".

sh~bi1'i nlllV!l~in 1'?'M \lij,c$lj

t:2·.~I' 1l'!ISi'il.~U da~~\ (Ir~ b301 Vij.ll~1i

1l$..3S1 BIl;lllasi. ~?I'b.a~'1li i!.~n .. (rl 1cUOI i,iIlI5~

U.,'CI S~ml3 10 Mr;llro~.lU'li~ijjrn<l"

s~fij~ ~I~ U'\:3jj1 \liie~li )lS;351 C~If" AUiI\ 2llbOWIiII

,,~m{l'} 1 ti'~~, (q~! :serij~ i(7J,~1 N:ii~mi ~~j~IiI~~.

8~lj!;l U,tlIJIMllltinl,.

sEf\i:l: 1&1I0r ll:iI:~ntll

j:9l1,QI E!ii,I\1 ~l!il;! :s"Ji~~ mli~ilill.

~mlija

'f.9~~ST 1l'!1~.t~ ~'aI1~ ilQl,051 E1Iiu,ssrO~ ':!~:il;lG G1iiiji~ :i1l!}W',

mUli~k,t;i>\lio'l~<JlI!'Ii Jld'O!!ffa't1i'I

2Z.3!l1 6:PIfi~ COO~, 200avrni

IIW!l1i'aIn

~t4!li' Mi~!ii;I'!~1 fi.~~~, f\:f<llili~ilm 'Oi!'<O(lI Vije::ili

IiI(I!.OIjI Ja S:,lm ~"II)31 ~u~b[llai, S!.~iJ !JUUI i!iW!;!r4l~iJ~

DIM I

lVUSK

fOXHfe

r70.~:'i. i'kal'lD sam I!JIl~O· v~ r",jj;i,j

11'!\~ \IJII nSTI;!.I~ 'fie.!oii'''J~jj~ .~~~:m ~1I.~S Or. Hsus 20.2~ S¢11

p,~}~ Zl.ll'C K1!Hl(im Z2,00 RuZn~ SefJ 'li!t.SD K~o $lilii}

upm:oog· vaSu i'iI!Ii.~!;I

~,l!)!,I!],;;j.!D.r~

"~~JIl! '9m1r;el ~7~:SaIil U~i~II1:e~1 1~l'l~ IBo:J!~8 2~'OO 1I')e:ll1

ru01'1l z~~~~ ",~",jsm::

iO~ It:i\iordi:!l' ~1'.3(i t!\&.)"k ~~~Oil"~i :l;jl~i:lIKbl ~~~R~II

·~!ln,. ~Ciin.~~~ fIIiIJ1Jlji!re

PI N-K-iBH---

~oo tIl!Jilb~/i! IIlll!flli[1':JJ, III\\ilil~~ i~l'al:l(l ~erijJl.lr.

iI'3,OO tMj!i:s.mlml ~!ak. " s.erlj9

OO,QP 1!!I~n rn~~t:i,

1lil~; Sh~'lj. liJ.§iro '1lP,(!II1II'ellkl b~~I, feIli~' :sl'!ow ~'1,JJII Zilibrffiije_~~

. tliilllif~. 1~lIlno'rel~ ~~.~ '1iIllIM 'Il[llinl. ~ol*!liT!I!lIl<1 t'Z;OO til1f~,!t~;p,inro, 'iJfGgi'~fIi

1~~ro Y!llli~ 1l~j11. i1Jality :sIlO\lJ ~:Ulp iBJ~~ p<il\e,

toilz

114,{I(I IlinJ~'~ mfo,prOlll'<J.Ifl 11MtI lI!e!i~ljjroll, reallt;>,o ,sjlow ~S,@ I~I~, '~IIli!'lorJtll!l! ~S'\50 II!1f!:i i~~,Q\. .1"If. ~rm

15,53 l~ 2~r.!IilI' i~W.c1il (Io$m~Elh, e;llltl~ ~6,OO !Mll~iil ~)!~,\!i! lelfjjJc;reI~

1'U)(I· Ir.I~s1ii(:d\!i i~dl1!l! d!!l!mlC, sl!lliJII.r 111,0(1 t~!ll!ill~"

1ierij:!

UI,OO IlinIl!IdtOOl; (l~n!l'3Im~ !.itjes1~ ~9,,iIIQ tjuhiil¥ II! l~kld'u!,

. 1lftI[~~~

,_. i[}l'~,a~J gD,lI!l Irmliien ~~~!1a

. lAil!mi!!\~~

2.i1.00 .if3ibllll'll~lY! ·~lJmrn.

l<1lk sn(lll.l. lI1j'l'Q za.OOllel[ijbra!. !i'6~!';,j~ S~DY\1. Pfeog09d rul'J:!1

00100 llIc1ikJ b~v,ali~ thilli,l,1,

1(0ii:!5illJtn

[Ii;1"M im~', 2.:1Ibavrn~ ~rml:;.:iJ(I

&iI,1I11 IKtll!ll 2', film

--- --- --- -

HI1I1I'11I

CETVR'T'AK 28.: 4. 2011

RJRS

UtRT 1

DUOl PW fi~l!I.mlllm :llI;ii~A1f1li, 'I'l nlJ'l!era 10.Qlli !!! rim!liJ -

,QlttlJliIJ Si3rila

1'B~1.! Mek\ani~ u l[J~ij" t:rmnlisetijJ

1,0.301 Mar, ~tU~;I ~erIJ[! 11 ,00 M~ji<!l~p~~U!}5~l!

~mlll'!ml>", .~riiiil

11 .25 J'~ i!l!' ... .m,!IlI'eI1OlI. zalJaomi IlrOl'dr~mi I)~e'i'~iti 11 - ur>ll.'l:US!lI

~~r¥!il.i(l' j!l r~~ ilet~Ii)"'il!)r llrairm~IU~,. :;:miliil '..rlli['j~i ~a iJ;J1!I~~['j.!l'l '!ila~Ylll;I!l ~e~lta 1iM<!I1 ~rMit~ :Jerrl!II'I!Ii'l"

5iiirj[a

1iliJIO,\ !I~'.~lIlili~. krgJ;~ 1;6:31l' SfIlS;k.<l dl!~a5

1J' .O~, roo 51tlllmlJrn

,lMiiirnfum\ 1'11~MI<l H.II~' BWllillijelrnif,i'l nr ~1Ii1in~~iJm 1B,J~SY;1I1l'!lO !1:Udl\ ~~iniln!tiima i;/I)'IiSii~

1'9.00' P,rijc,~,rel1leF.li ~~ ~a i'lliOO!!'Ilb '1iI~~l~~e tii~~j]l1i[e 'IlIralfi, hloollm

1'!MB U~i~!tlt. 100 1'!U~i [!~e'!1nil~' tro.o~' SPiJi'I Z~,1!5"Po!:!ljIlI. ~Q[i~iOki

mla~3ll~

21;1:~ H~r,~]i i ~lmm"eill, dDlruniE:r:U2rii~ I)Ir'llgragm, 2UO'K~~'!I~~j~!i 1101"~, fI:llJ&nO-pOjlwlarfli I;llUgl1l'JI'll

2lL4,O' 1iI~~"Rlk 3

~J~i!; SIP~rI

S.W Ffltiin:sij:s~'e nDllMrl Zl), 1'~ J\8I j~ID:tI~I1;lI,

,~~I}a'llli pragm;rn 2MIli ~JIi~er i~iSl, IiIIlnl s~J~

12~Ol! Iln:~~i~

~Uii!' lloo~ml!l~iulJ{llll:~ISm<ll, ~efeiIlO'l'c12 (59!1 ~2)~'

13,,~9 ~l'Ivlili P~a_~M 3,~1'il

JM3)' .

1,U5 lIij(l~i IIIZ IiWo'l,lEikj 1II13~IJ!{iIli

ierL~

H~ 119' ~~it" l<!1 ~c~e.I ~R) H.'25 il"Jem,!lI~1'! .s!pDllliilje

1'~0\1 O:h!!lrm~ iG["I)II,2"h~fll!~~i~1iIl!i sg,1ja Im.t)~

~~~6 [pill)g,~lTiisij!:i Q~aMru' 16!Oml ZiM.A·glllilettllnll~,!lmi8ij:lpo!l . ~$~m~i(elfsluarnfR;,

n~a~ r'li~i[l 5.<!ml S!wI~j!1iil, 1~le!l!J.~1II

(:Ei6I1 06) '" 1'MQllij~1

11~Q!i' 1iI1~!j',;Jt~tHftro U"Qrr I;I1U· !rfQIltif:l illl!:],

1~~DJ r.1il'lilt;ll1lr.:Jui,i31 R m~p:IIa!~·

, mill ~mi!-i!ia lOOd pllki"IIl'Jit!lI~

, ~I"I\~iiIlI '~FI)

~ ~,;t K.~(I.Alie, Bfll!ilii:Jp0d ~!Jrnwi"

. ,~j:;.Jl,lOOl

~1&1116i (],IIJ~iUl1ik_I~I~II'[l~!il' II\JJ!lb~i1i !Ul ~OOliilje 'gllillllGe', ~riiifli\ia'IIlOd ~~r!li!m;el1slvam

1'8.:"88 t Ira!; Jnllf!! hl;lfl'!OH!~ra~ 1 ~Z1!, MiilLit!il ~r~!iil b: me1.ll!h~r~

ma, emitii3'lpiJi;I pd!!Mvitel]~W,[lm:J,ijF!\)

IiJn:Ci\!l1i~

, 5~mtt

21li:.a~1 1I~li~mc

$llQO<l ljBA·91!li:isl\lll1d~,err'lisljilitJ(lilll p~r,O~!,f)~!\iO!fl

] ~r,mti~ 11(10" k'{~~ A':3lN!!:c 2@.1t .. PoH~ WllCi klIi1!!1'!C 2r.!~~5 IMcfli~ik.3

~~'.i511 S~d!IlI

~:tIi!~5il ~~iie!IIC'

~UO !!ij~$ti il~ ~1~~rE.l

21iO,(ii V~mll[jJ!It.anill PilltlilILJM:.e~i'. ii, 'dO~lWIn!liIT!l! smj~ {!l1H)~ ~Ji,~

2~~,~' l\I~eill2Im. ,tf,!~'

,tm.1i!li Flf~!lD\Ii~B~. ~1J!mi Ill!i'I 'Il~1jp1uro. dinill 4. senjili n 2) ~lo;1f22'}"

,- .~- ~ - _ .• -! liir. !ll' '-'-It , ~. 'OU~ l1I)llfO\i~~. _ ~!l4~U;3,!1!J

mQi'iSlf.tl'l<l sfii'ijl rn2/2Zl

(:I'!)"

22.45

rmM,Alf'A-Mreia

IBI:lSlOOl m:di1:llll-red8m. lkisi:iil'I'gOOIna TfIilgO! ~~~a.~ .. DW~Deil', Iie~ 5e igraiu d~ ~~tlOliU iQroln~ PI~IIl~'fliii· to)~l'J9jlO2!U tI1U~mea, rre(]staMeMi~<W'Il(). [capi ~ o\m~ D€J\tlI ~ 23' ~ij~~!lju flO! !! 11I001!!iffl.. .. lii~~ Son !P5!i, Ke~~J;l] IBejlOOCl. 'lTrtl1R:DbifiS l~ij~II~KtilllISL'o'OO

01.10

FILM. pmN'K BH:

__ HRl2

I.J'iDv,a TV

,t:~l~ "~~i iI1<a.l~Jil~! d:aJ1i, ~e~ja ('I:~9I26m 00'-06 l6"kug!ln.l;lltZil:"l~ w~~fl9!521 '~1~M iIll;1l[J~~. Jllr!.\ma s~j~ (11" 1 !J.m;.o[I) '~'1~~ii I:t~a:rl., ~rj~. :se!1ja {19/521

[[6;00 IP~P~iil, c!ilamuerij~ C1 ?-16J'52)

,mB;~S 'Fornlli.a i ~1'11~18!iI', GFi~ ilielija (~'80) Q.II,Q5, IPtlb.jl!i~~ .~u1ll&1Ii, (J1~ tiierila R ~Ili.q§ !M'oi~ m~i~, _ cr;~SMfllfi 1'(;~:! A~I\ I;q\ll1~

is(!~ja Iiil

~I?,OO UN ma;il:m Ii ',00 1P!!:i~it'~~ljulll!3il!i, .se:mja ('I 1(150) 1rUO iIi"a5!e:rfil~el,.

reality g~!J\!.I1R ~5iOQ lMaJllIllt~,

ril3

111l,ClO . m~i~',"< -

~ml08' ""Jc:sll i~!;)1N. TV I~ rna!iia~i'f!, 1I'~l!sfeMlIJl!l,

• ~elit-ll

[iI,45 lM'a~tc~~~el, ffl'~Jltv ~ow 2Z,.40 IPr>l):wjenllflll, ~orriMrmi ml'li_f3oM

~tt~o ~!':il:eFflie .y[J!)Sit'i ,a~oo 1I:il~i!~ lie~!1fi~~. tqr.mi·1l!iI1 n::ll'~

'!JI'I1.85 I~d ttr'.:~!I~.lI dl1l' 't,rliljm:a, . ['!l'~lll tim I'l

'~~JI5 rEm R'. OO.~~ t>ljDli!' (~IW ,m'l,CO 'ilIjelli'i'ali iii il.e, doItullIeitr4lma: ;s1;i~j~~4iOI

~H5 tOlil~(lliQUG, i~[:"3]'!i

f~fn '~2l" R

- ,m6:,~[o iKr<!jIp'[~rarni!

SAPAT ZVIJEZDA

Pd,prel~ali H.edlijal MEIHMEDIC

!II;l~~' ~iuh,l,II~ LakQ ~e rrLQ'2e dI;!!9!lOi'ti prei\re!liIiC!i 1[1 liut:lavnom :2ivrnUI. Mnl)g.(l 'l~a 5n.", Llioce na

IDZ:mJ FaZljI'Oj dlClg -

. P,[)sa~l: Po. 1t!I1[l~;!lI1l~st :ZOlI r~lnm~riCtl $i3J kOI'~g<li'

ma_ 1!.11 su, l1aZ:!ll'O"Sl, i osaj'bB; kUjl'lifatlii ~[llillb'!laj!ll 1J'0000aini. lJdlnnrUe: Zd'ra!li i sta!o!eni.

'm.lioo 'l\il!lu~m ~WI~m<!11~nO\f!!!I<!

~6&1 00"1 (R).

1~.w i~f·al'd~ ~FI}"

;[PQI IEkti'Miflill[R!" U:' ,nliU~H41~m>ilHJilV .

1Pcl:ilalJ~Il.~UrnnE! (RI"

· !i\!PllIlIU'!lla1V JOld'H!lD ~r:,~ ~3i~' IMali! IV jR}*

ftw-lii. tiirunl3 m)":

Irilaz~Olli'ClfIlll!i jil''rn~Ri' IIQl(!,vI~ 1~~~r.aIiJI'i~~t'~a f~~1J. t~ij~\ 'li<!Iamtki frm IA1*

~;U,~, lliille !l n~III"Yllil!ll~ l~dD:i

_ ", ginl ~r . . .." ills,i), ~1.!~~[j!!5iliiJ p.tifiIlr~ma '~I!!I~e limit lliillm)1

~!'Il45i IIiI~t~li dLr!)r.lle Or.I'Ju~, sa-~.i~ (1:5/'! 5} OFW

~~,;ool S;ll1P1",t

II)Simal 4, t5,o<;J.6}""

n:io' .11'lI!';~I)IU~llle.:S;ue JOIn!". 2, reM~ · !3i za j;j'j 1Ma18f12)·

mi.5q II't~!{"IIall~lllllrcSotim~ e~~il:lille .4iJ 11~mi)fis!i~1lllI :seni\! j22122)"

~1J,'10 [liN,lji r,lilll'Jen 3, senj~ (BH31 ~R) ~

~U5 :lCr~-'1J1!}nJa'~'I!i~li!Ii1I !11G.1l~la· im~ Ir~O~B'~iIla - t:rf$l~n1nfe Il'hailofll, dlIilwmen1.ilm serij:l ~4llf5}~Fl)·

WlH50: IHlt ,d!!n~" 1it:~~Iil.ili"

· IM:Il:I~, ~1l:f1iJ[l1171'22~" ~;A5 Ir.I~~OJ]tet, El· . ~"1r~U;!l·

Z'J. (III' ~~;~g~ a, t'orl\:l-\liIl~"'1l81, 'il1!i,1ii,~

2'3.,::1!J: 1~'~li'i~~, Hiimje~',

:Sll~rt" Ikl]ll~E:d q Jall,ln, Sl!'!ifl'!~~

00.45' iD~~![oIlilt ~!'I&w~~,

. - I~uba,~ III'~ ~G1UIIl.ic. l!Jr~l1ioo, ~ml~,

tPoo pol!ll'ffi'ii.eJ[5Llo'tlm" W,~ IIlli(le is IlIiislllllllite, bood~~l film (~)~

oz:~, IHot.l.u i gla.JlIlI!I

:plt!!j!fatil..

iHlt '~<lIl~ (R)

O'lln ~nrff~O'i\iht~a·.N~ kiln ~!:l!lllijru.f1:ic ~Wiiir,rJavU Ei)~en.ml]ia ~a'SD~ iJI~oo!Jo ~~J.f!ll~J! r4et1m_et~~'pje1J ~\lrtp~t~'lIoI!J ~jemI~'

~OI!~, Li!l~;a,v:: N'~dol;t~t~k :h!ijeEa. ~ilijJ]~m lj)l{l(lllll, -Data p05'taj8, ~d ~a$ Ml~5~n~a. IP~In.I~ite se, 1J<i!.l'

.. ,frilal:o,

IPllliSa~i ,MEl mO~Bi &f!: .~@~_lmi 1:1& n~.(Jg~jBh. ~paik, <ik[J (n~rfl\'l

l[Qatal'lJaln~' .lill.iI Y'\i'lle~·ne,MQ nMt)fiita.~I;!.

~ravlie~ &illi'iale, !'Ie.rcvo::!:u;

II"'I'IIT!I'!I'n.1 Ljubr.J,v: tN:~ !luCltm:: s!.lliicl1;l, miS:mi~ ~ na !il:llj~FlI!I esebu S!hI'l'a.Mrellart~elr:-a!. Iiljego~ ~Q!Jetl'e i oeeki·

Ilram::1 'Y3flja.

P'MrilI~; P(JWlGa:rra a!o:,tl';Jino:.s1 m®lll :lIrmciti ¥i~'€

'IlOVQa ilf !ilO~ p~ao. rQ:7.l!Ia~i i dodiilwll ibfig!.l ot\Q by(Jzetll,. :Z~ril"'lie: Malo' se ~ sami Ilotrod~'e,

ljubau: NE~Q~tatak 'tall!Jmii~'ilanja m.ole' Y!'lro~i!fi rumml "aSl[I'I,i'~zilI. ~H·)pl8!sltl:!~t!!. ttrt:~··c~'.ae ~~lc~~:ti

!I!!I lbo'lje,'

IPilJ1S.811! ~~aJi,l,am se n'a ,P[,akN~~®I1i1, 'e;{I)ijj8<tlBl'mJi[IIlI~1itJ1 lI1i.'Irou. T'Elzit:e s19L1rriQiS)i, ,stllil,W~iiril re'liUlfat'hirl~.

:Z~JlIvlje; Pri~tite S)ebi .. re>lQik5"3.ci,jlJ"

Llub:aru;, S"reI/l8e 2,Lid'ite.:roil wi~aniWn.a, IrnenzMra 511 i .zElia za sminmrm rnlaGijamiil. na nil/0~ IHIJ(lcj·

~~,j;JI,

:P'fiJ10( '©$m~lj:a';l'3!.e III(1J;'t [.jje-~, ~e~a:lla'ltii nedol~miQe .. lfo,lajf)®lje

j~ da \'Oe i~lJ~iriiliiud 1JJ"®j::mstilie r,a.oiJu, .

Zdlfavlje; PI~1jM!t.i!ni~ ~ ~~em;:i'fa iscrprJ~rlQsl

,ljubal!l~ Vrift!liI1e Ie d.\i Pli:klP&atMS~)Nlri!i' :sV!)]a t~TliIa ~.aJllmaStl~~ 1,,31k'; OO.iief!lf.: Si'!)lI ·@d jiW~., flikD!1,r nil

101 ~d~a!~[raJte,

IPNilO~ ,Clbratlle se kolegJalTI'a, NiMazEi: II.!! alto, Vaffl5iEl t!~in; dOl Iftlsu d®vtl.IWtl:u;uS~.ii\i'i lin o.a vas, nfl I1llUrli1ijl1,

:~~r~vlje; Za~~ flO:S~~f1ci ri{ilh,

...... f .. ""'~ lijl]bav: HotoW1lnreO"SjetnCl, ~eil'.Jno'lprul!'1alilstyl]' mQ· :ill pfCGil1ll ~l'iIru sttast Sve je tajitlGl\!ll_[J, i2:11;l3na;du·

Ie.EII. ~!!IC!l, .

IPi~S~IIl!: IWmrolirajte: ~Iasti~ll impul&iV'flost, orzojple!iJ m fladlllen!lJ l1fiJilifle!3ii'1~E: '';lil!!lMiUhldeia, N~rnoilf.: resl©ko

1I1t<i ~

~d1 , _: P~'/I!1I~'aili !ii!!] J:iri1lu.

I""~"",,*~'" 1!.i.liflJ~V~eil1i 'ilia«i :se' Qac ie, n1 izJazjJ~<itellfje .I!I

~l:IIml 'Mia;sfiti, .. za.,slii~~i $vi}'fL . skri'!Jat~ If1I1~biJ "S

• ~ em"!IJ~~jl:mm ..

11\lo:S3IJ: ~aJbolja takhka ~e id~. se l:1e ,O'tmzirere 11~ neRllZiU!'I'lijEl'l!3- Inje ~~liITtit rTl1~fe \fiS~p[J .. ~~rtl!l.!'~ IJse~e,.

li~r!! ... IJe; ~.a~iW IIJfefl'li:6na ! ~a: qJdrnrIlr~·

I Ljlib:a,v; Sfw~ate da je li1Jbkl'll"S!fl iiYo[a, .p;ok~eltaC ~Iuih akliliililQsti. f'mlllal1llliif.e ·~i~!!I~· srca. 'llQliBine

IdmEI:I {!5Ql:ie,. .

PI~Sii!ifl!'; SlrctJl.e ~n~rgia!'li t'l1~ i IgubfW!.! i lIa~i ce se Ipl~F1'LM O~lwrfl~ bez I,dknc:a., I'mat~ Pf](!r'SklJ, p~iIa!leljtl. :~~ravlje: PreJ;ilsjetliivi stf_

I ·LjU.bIlILt S1Ievj~;'8-tetlit.e nMlli~ilI(9~,I"i8MkL(Jtas:rljeg IlUmtml ,paIl_flf;ra, II ~al'li]i.zlila~~ d~, SlJi\in:sfci, Wlire sfjpb~rto·

!Ill :;lln-

IPfi!!p~ BL,lclire luvjere!1fi 'tla> ~ere Iwspjel.i i ttl lae :seil!il~rilt n"al p~sa(i S\I®m: s~iltl(;fil i ,lnBfljef;'l1l,

-: S'Jebdje [a:sp'(!~J1lZ~lff.

... ".:..J.,;;I.,.,.... ljl!bav: 8\18' i!'llel'!lZiW1~je 2flite da .~ fiJe~ite is,'i,i'ega '-ms!ll2:l111 stl[! .tc \li:s~k iU 1;'<l!S~J ve2i. Sprernni :s·ie ta emouvtll

~ . i!,J:s~on_

Ih'Sa(l!~lmate '(I$Iec~i d!;a '!!,am neko Sl"Ileia Ul Q5l\!,~renie ieija, M(}~c!aie 'je u~rnvo u wma.

2ltliravlje: - ,J](!licn:o!

"_'~J.-' bjuboaV:: Ne t~!liei n..e OCe):LI~ 00 vCilj.ell.B o-sobe "sa'ifirile"SMi". fOI il~ pOO~lr'~lBtru 1Juclil'ill!li, "Js;:!i~i BEI3'l119fiL-

'P'~i!!~:Zilf1lirb"larY '\I'riMl $OO~ v'ec~ ~n;ac:aj~,

IPlJ~~~ ,iil.~ ~te;~lJje'~ )jehilje 0 ptll!Stlt, ." promJeruli.

2!~,~vqe; 1'4.~ ii31'1/iilil1larujDe illt~l®r;

DnBVDi ,a1laZ,

tIiil~lS~~~ '~:J~;;n . .i'l'!(lliIhif.:'iielnM41' Bin~;l! !Ii~, R1V ~U! 11)·anlll2l'J1a, I:I~BlIillliilll!iur:E1.

notfill Ui"foil!]!}:.S~ H~~¥!~ .

iJl;Lwi Ire! ,il~1!l

11li' iFlliMl.fil'll'

Il'lIm:l rJI~ ~)JlerJflilJ1l1!t~nllf,Jamill Oilli1.belin!ik

Mfi~~!·.l!.\!i1~[ij~'m.~: -

~~np 1~~IIO~,ill~IlIOI ~JO§l'til!

D:rfl; SOJdio "Woll'rll<ij ~~.

S~: CflK '~f::IYd!.d SatajWo,lltemal~ Bijt~ita1fl5. lEl.il!W43H33.

1if~-ONI: 'G€n!iflllr~.~Irt!4!Jr; 2a], 3!F!,

WIDI'Ii i M~I ~ Zlll· siD.l'!ed~JQ*L:!'£l~·:l8iI, J9Il· 3%1

IPr;j ~j .;!;,~~,+ ~d~Iij,fl1~n i~ ll\J&. WiU. :Boow:!5~{ll1!Bre~~(I~J~b !W~icl:l(!~i~; ~Ma.~: ·,a'l;;ll-'rnNl 11Jt:~s,· .. (lla~1ii i Wl1:Iv[lffili u~nik::.llIlIlir~ ,~~[: ~'r.edvre ~.I:~~~\!t~eo:I!I:

[IlIrJIYUlmfj'{ ~f\';1'.i(il!l UJ\¢fl~ ~~d~11 M~!ltI-~l

I!lI;S~ n!JIUr '~~I1~'i~', 6I!lQ~:;: :Suj~!~rn~1 ~i~I~11U,

c~ ~t!lnure lFIe[ad ILiu!!~'!'!~, 3~IIO!eg l.i!i~I~ IK@Ur:i i!liiiil;i 'GlaI~~l1~~ c:i;a,aItVSkI k~OOii '~f;;!d'DII fill;lllc,

1~;1·41 t P·a:1llFoflli IW;lI~ 1'1I!~~ZB1" ~ ~'!4.I"I'nn~ 28"1-7;&11 ~-"li\Ii 2$l.o1A2. ~lm~~: ~1:, 41S-, R1""~al'!· ~I, ~_~~~'I ~sa. ~ ~ 2SJ- ~1 t~ .281-41 e.l\a-.:. ~'.'oIOO. e-.~ ~~ _DTF'.. 2;3:1-424, 'iI-.mffi r~ii~.-@~m.lJ.;Io, mrnIeml~: 211'!- ~lZ,

·r~~J].~i! ~I-."m i 281- 415, .r,bt~ing, ;28'·l~

.~ 2Si~~, >Ilofl'liltj"l]~rIlEillng@~az.~3,~3; Z9!-? 1':", <:a1-71~, .Fa~: '2~H12', &meij' Um:1iCBi~'",.~tte. ~ i ~ 2€t .i)(i4, 1«130SiJII: :NIl. 3&r,

QQH'I!i~I~'MIi ~EN~~ ~~~.~ ptilM (lg!<l1lIl~I. 'm'~i2,~:.44(1, ~ .112:.H!~~; 1I"1!,!IDi; i~a1~~ii: ~W1ro>l[~Mlli~~~.~O~ ~?~~7~;!57·m;M~i); 11~1:.Q4Il'"21.!l-SllI:i."Il.IH1L~:!ill: 1I!l11ll~~I\!03J~;~hl:;l(r!=~-

i:ilJlIO, ~ '!lll;,lI:5~a!llir; caVia>: ~na;flOOi. MPI~U:liIi ,liNnGdI~,Bui!'E"OijI!! i;t'" .• ;!3(:;!gl\'lQ~ O:!r€.1~, ~I: ~'04~: '~mt ~fI'I;I;lI; n!P1l~, Iff; OO~'5l~:~~~.!A'_N~J!.lI'K!'!;. ~ ~lfIDr!r.li'll~, u!i:<l Kl<ij!l~ PMr~ K:Dillli1le~J!a IIJiUe1; !ii5'~t:!liWlll!'i, '2iI~~~Ct, OO~E: .~IM'J!ll<diavIDll12. ~ 1!l3~H$1:

iIi.t!r,=: j,~S*};a.z~ a,

~ ~t tij:!'l;iarl ~ eM(hlnCij;! pr.oih ~$12i ~ 'r.\Wsl<if1;rn.litifa;;~iIIlia, I1:iltlk~. k~""'Wr~. ~1I(I11lI1 ~ !!!I{lfmiIW'Ja R9ifl ~oobrnf~ 5.211 0[1 Z.a il lfl[h~, ~el, II S!<ruIu ~<i l<iMlillilffi !If~"1D1'fI il11l1mlll~~ru,P9\J' Ii) '!UI. 2000~~~0D;;1.

1:P;jE"~_lIi~"~ ~I

TOPVlJESTI

BERUN - N<lw1!i1 A,!e~o\l'l (3 ~))[l~. :rn,atklli gil1Jj~ica, i j)je\!atica, [lvi} d.IL'ria ll!'~li!l.v;liNi'ii?mce s'!;'qi,jim ~eb~, go'Ji~v~rn ediror,ij"iom '.l POZ!'lOlJti m~~l1:i I~Ol)ls: '~G(r. I!lli:o ie ,Dor:ije" klom i?olj~.Idn~a. N1Iillll'ill od maIibJ

1J9glJ !.:i\l'i I;! N:~m3';,k(}Ji, a tl~ ~oon su ioj s:ugmt!1ifii sigum6 zal:iv,::llI:li,t jet nill fNogra:fiiillJma b:gl€das;[<ia!lio"

Crnowsapjevaeka po-~iraa,i! ie 1;1 [l(jil!'lLarO fe~i~~sdCk(Tm izd'liifljuol no~eCl sam~wi~t'CGa.I1I!JXl i pruzi:mo

PJONGJM!JG • B:ivsi am.m&i Ilu(tisicaai:kDzimi' Kan"G.f tII'i m~ m~ C:ar~t)fi.l!sQlQ tie rII1CtH~'U Pjnn,ll:j":[1~,:5a ~IJI 5Jie:\~~!k~J'&kog p.!!Itl1tm~n(!lKim .I~g N~ml)m" l~16m PUSj~~"ItQi:.1, I!!)iilqtl cili pO, pl.iL~~l1jer:eg:io:naJ nih ~l,}'llzijia, iioh·, !l~U, f!l24¥lv(ira {iJ'Il!:!~l~!:!1O!m ra'"Zllrn~n]ta,.

K¥m §oIlg'Nam,t~il je-ru]:maI-

~OiPiI"lI!'Ii'mlO"<- tef ~:rill,\'e~ primio J~ E:<l!!.'[er.Ji ~ tf~,uma, :n~lt<ld!!I~.n Illi s,;vjetddJiI ,iid!e-nl, bivJ~ fil]Jsk:og pn:d.iji!ld]j:ik_1Il Mll(E1t:1ra A:hl~~rii<a \M1!t:tti{Wl:i¥.t~dh biv~~ i~~:1[I, Pc1"edsj.edIficll: Mer! R'oI;I}'),iwW Ii! (Mal11 RD,Jj~ItIS9ri~; I3!N~ :n'Ort~ \1~k,Qllll~.!Ili~~{lJrli' GQ)]Jl'UU1.ijJ~l'lr t'lla (I!Jru~4].~3JJld)~ 11 ~'p':adf- ~:l!da· I1ItlHli} ia'V±l>a je.age.!TI,dia KCNA.

dOWlil: rnMie. PQ.11le~ry;Jioe ie~!dIl.1,Ill!: j $~!e8;li~eb~alJ sw~ojs,v,oaoi i~Z4j\!,noipol;>:iN'atalia. ~edIiO~!;!.lVn0,{ldl]· ~im(l dah, N'lj~!'JIo1tij" j~[I(Iduel,u 1l pievate.mgrupe '~mM~' Vill)ftl \'3- kin ('llikuJJiI: Va.Llwn), :s.1\u,im je 01·

pi~"'liat'!l:l!lhUSi:ilID.mc;rWj;W!};;" •

Nal:tlj:lljt,gli1l!Jlli1il1.$ck~ •• t>i,IIiiI.J(Jo~ iz 60·~ih u fi1m.u «E'igh~ Miles lB· gll;", OJ. prv.i pllU se [J{)~1!Vil<l11 :fil~u "Del: C! ~qb (let IfUfI.t:H:Wi l~'l;;~" lOOt. gooinL> ..

NJUJOltK - Bi'i!~1il ukra]! nska pI'em iiB .. bJ ulij a TJimo~fm~(]I(y I:Ili'l. V. Ty.mos.hako)poo:alijell'!: ie u.l.l,hll :;~dlil:1lII N'julor:ku InOl~\;bi~Z" I'li.smeam !l)m:itF<ll~·~r:ll.!sa (Dmi:[['v F ."" ~.,,".' '1>.]'. I. . AI "1_ " !n:.l!:)!~ ,,~~I ,~¢ 'jIJZ<l~ tl<lray!'l:!1:'o,

[k.fliUmOg pli'Cdl'ijoclJi ibi 'Vi1'<l!iY.iiI!

miiil:!:ibJv j.[~ {Vik to!' A. Y ~:!j~(;Il~i'l,h'l) za iIDlrelFllrn"Wenie l~~dsillifh P\I:Ol,VOl i ~k;~[i:ranje.Op!~ujbe~~liet~ Pir ~M:':!! ?cO! p'!e!;'a:rII ~ra,d<l!!1:<1 Uli::~!\"· ine fil:a.nlp'l.I.llidj'om Qdihlkearoiw.;mQg $~.!,{ht, ~i,mc rlO "'nuusClia ",la\:!l:a.\1~!1Ii3!pc'!.\I',a !l! ]Jkf!1iitrli".,

I Citajte sutra u prilogu "Extra"

.• ;oori:s.:Sib~!r: We-:",j¢JL[J! .~~i!l ~!a~Jm"'N' a ~'~~~;~tii:..ma'" ~·N.~G!i\iY<ld.g;gl.,e!!~~'ti.~~gfi~~1!~'fVAmf<ll:J@clia~ i~ N'~ziftnjli"'j1~ .. Elm!:1Jsi !BtWid!b)Ui'itlJ,{)~oifl'le;llJ JJ1Jh:rmar4vlWm]1)rog;~mil;) E~dernrne'fV • SliI:v.IiS3, St'ait'Cew~: P:rMi:mo ~itk,o,pOl:llllm;~i ([Ie) t1lldl!l:'s:.nt1ljlr®~~u

--

.Pl1lllW dr:fJgs ta' ~~

liOile Ho:Halllnal U IldmllmiilG

:m:UEN'OIS AliIlES ,. Ko~um.bi.J:ac Igl'!:ado .;\I.\<;o!:rez Meie,nd'Qr{ (.Me" J'llIldodf) Uil:I<II~,":D1. i~ ~; Argmt1[1] ~il1.iIl51'10VIj optuzo i d:\il.i{l])ocl:rno~nli" O(J.!n 1f'l'~"'G'rclIW"dO ollam. L(lil'l;i!lil:O· bi:na IJ SAD. M.eie~dorf je S.rnt- 1d1tcrl iza rcit:ta.kll Ui li:W:f1oo, Ail'll:~'LI"a.tdta gl'll':.kMra.d.ltljll uhijl.liu[ 1\.; 8~ptJlOl jie iu~:t' Sirgefl!::~~51i:<l pouttlil. Kul~~,mbl~l:I~ se l\:j)C;~U da Ie org3:i1 iztrao i1"et'c·t.~e 'll1It.potlmolC:n lcom 7.!!i! raculIlkQillmlJdfd::Qg :ni!l)!l'·

'kQ·k.a:!'l[Clca N O'titC delV1l1e. -

nilllladllilM:

DIIIBI-11amrB:

!LASA • U,~S8]·Ii~ ~ar:lllf<li~ 4.!.godJ~t1iH llraX[llk, i:za:hl'ao ie iuoor ~. iP~emJ!e1hl; lihe~~ll1~ke vMde u ,egiiII], tll. p:rMuj:im iC:1rr:cl;ak zadfi' tak'ptl:)ll!;;;.itJIl'Uli!!l po:tit~cktll:lll,o~ ~i;,l(w' te dec:etJ i:r~rn:<l ~!J!,~Qn,," i"Ham~. S(j]:~' .. biv~i, Slua:e.nr a[mll:iri,Ekog Uliij'i'j1:1'zi~ta Mal:'" "a[\d:~ ~h~~r[ [~mednn\l1i:odfIl!og pra,\"ai ~~dj:l!iIi8'i:D Tibet. T:reJ1ii[l[no 'l~1j':~ )(I lBa$tOi.Ui:U. ,gdpc Ie. (l7.itm.~e!ITI i :ima troli'J(}t1i~njl]ke<ir· 91:11"

U man'l! je Df:li:aj·l~ma (n) lI'I'Rjl!Y~O d1l &:. S[t:1OdFe.6i s\'tl'.iihpoli:rr~li:ih iiuI!lkc'ij~.~ !l1:i ]1.~ i Iill[~gl! ,i!I!;Ih()Vno,gvl!~e,

'I skos a

I

11121111 IrodlliBUI 2bD,g lielarcal

.MALAGA ".1;};:'ll!dl'::iCl]JCl(!ig~d~lJiji mlad ~Ci7. And!'(llj,niit;: ua iugu ~[l!itnll' j~ t~:l\iQ i:e cs..I,!&~ ro-djwl,]>l!! j~ ~!L!. mil o:l1i 1.¥cijerr.i:li ~1d3.i:iie.m 1lli.1JMC2 U:kJol:~k\l') se i1~ .zapqsli. Mmcl;it icod SUJdaU"dzio,dioa! nj~)\!i.m rudi.mlj,im.:! ~ared!i ~ mu mj~~Q ls:pLaoo]1I;! d2e~rdc !J iznesu .ud 4VOew:.a. Mt;{jlllli:nlI, :smiiiln :iii: ;gl'lIdal\bbLgli dQ(Eli9'~.{);:;Ih]ku ~:ITI!!::I!~U~~ 1a;lii j~d~· plomi ra!li[')"''i'flik, rt!!pl!.Mi :rodi~ij· :sku I:l:llitl: II :rcoik~~. 00 30 cl!aJla i .(fu :rmlill.Ci. d:l.:St:~11ITIIi 0 s~i.,. Sradii~a: j:ei rodii.rei:il!.m ... rek'l'Od<lsinl!] upl<llcl!I'jlu2®{) eura mj~JW 1)1 ~!uooi!'!e ddiegOOi:ilt: '~:tbtko hi. ]!lJill put:rI1o~l,i u {,-mliindp<1l;.iii".