P. 1
etika

etika

|Views: 697|Likes:
Published by Suad Salkic

More info:

Published by: Suad Salkic on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

PITANJA IZ ETIKE

1. Šta je etika? Etika je nauka o smislu normi i vrsta ponašanja ljudi i njihovih vrijednosti, i vrijednosti života uopće. 2. Šta je moral? Moral su norme i vrste ponašanja ljudi u nekoj određenoj epohi. 3. Ko je prvi upotrijebio pojam etika? Pojam „etika“ upotrijebio je veliki antički filozof Aristotel (384322.prije nove ere). 4. Objasniti od kojih riječi potiče pojam etika? Riječ „etika“ potiče od dvije starogrčke riječi „etos“ (koje se pišu na dva načina i izgovarju se sa različitim akcentom). Prva se koristila da označi običaje, prema kojima se ljudi rukovode u svojim postupcima, a druga da bi označila lične, moralne karakteristike neke ličnosti. 5. Na koje cjeline se dijeli etika? Etika se obično dijeli na dvije cjeline: - opštu ili teorijsku - posebnu ili primjenjenu etiku 6. Odrediti pojam opšta etika? Opšta etika izlaže i verifikuje opšte principe i pojmove moralnog poretka.
7. Odredite pojam socijalna etika.

Specijalna etika primjenjuje ove opšte principe na raznovrsne čovjekove odnose, i posebno, iz njih izvodi i određuje čovjekove dužnosti 8. Moral je __________, a etika je _________. Moral je radnja, a etika svijest o tom djelovanju.

religiozni princip – čini dobro zbog toga što je takva Božija volja. Objasnite pojam moralizam.9. Razlikujemo četiri principa morala (prema Georgu Kristofu Lihtenbergu): . 12. iz ljubavi prema samom sebi. iz poštovanja moralnog zakona. slobodno ponašanje čovjeka jer je samo ono u našoj moći. 11. pa su joj stoga podređene. Dobro i zlo daju smisao moralu. Moralizam je tendencija kojoj je veoma važno izvršavanje etičkih ciljeva i unapređenje morala.Prema . i samo na njega mogu da se odnose pravila. iz poštovanja prema društvu s obzirom na samoga sebe.filozofski princip – čini dobro zbog samoga dobra. Navedite četri principa morala prema Georgu Kristofu Lihtenbergu i objasnite svaki od njih. .politički princip – čini dobro zato što je to potrebno za blagostanje društva čiji si dio. 10. Koja su dva osnovna pojma etike? Osnovni pojmovi etike su: dobro i zlo i na kojima se izvode i mjere sve ljudske namjere i djela. na opravdanost. 13. iz ljubavi prema Bogu. obrazloženost. Šta je predmet bavljenja etike? Predmet bavljenja etike je voljno. filozofske nauke ukazuju na smisao. neprotivrječnost svojih iskaza. poštovanje dobra. . a ne na one postupke koji nisu slobodni ili koji su izvršeni iz neznanja ili pod prinudom. Po čemu se etika razlikuje od drugih nauka? Etika se razlikuje od drugih nauka u tome što sve druge nauke ne uzdižu do prvih principa. odnosno.ljudski princip – čini dobro zbog toga što to zahtjeva tvoje blaženstvo. več svoje fundamentalne pojmove pozajmljuju iz etike. Koja je razlika između egzaktne i filozofske nauke? Egzaktne nauke se pozivaju na stvarnost kada žele da ukažu da nešto treba izmjeriti ili potvrditi. . 14.

Diferencijalizam u novom svijetu. BRATSTVO. 16. JEDNAKOST."robovi su oruđa koja govore". Objasnite pojam amoralizam. Kada je bila Frnacuska revolucija? Francuska revolucija bila je 1789 . Ljudi sve više sebe vide kao nužno slobodna bića. 15.godine. 20. Navedite osnovnu devizu Francuske revolucije. Stari svijet – bez ljudskih prava. Koja Deklaracija UN-a predstavlja najsavršeniji oblik nastojanja da se ostvari svijet pun ljudskih prava i kada je ta Deklaracija donijeta? Opšta deklaracija o pravima čovjeka predstavlja najsavršeniji oblik nastojanja da se ostvari svijet pun ljudskih prava. donjeta je 10. Ljudska prava su izraz slobodarske ideje savremenog svijeta. najviši i najvrjedniji cilj u životu i u moralu. Čovjek današnjice je otvorena ličnost. Osnovne devize Francuske revolucije su SLOBODA. Diferencijalizam u starom vijeku – nedređenost i podređenost je bila osnovni način ljudskog postojanja. Na koji način danas ljudi shvataju slobodu? U današnje vrijeme pojavili su se novi vrijedni izrazi uspostavljanja svijeta slobode. 19. odnosno ka izvršenju zla. bez specijalnih predrasuda i zatvorenih ideja. Koja je osnovna ideja nove etike? Empatija – osnovna ideja nove etike . Savremena epoha – ideja o prirodnim pravima čovjeka.decembar 1948. suština čovjeka je njegova etička funkcija. Aristotel . 21. dobijanih jednom zauvijek i trajno nepromijenjenih. 17. Moralizam ističe da je dobro jedina istina. a slobodu shvataju kao jedini dostojanstveni oblik ljudskog života. . Amoralizam predstavlja težnju ka nemoralnim ciljevima i djelovanju. 18.g. Objasnite način shvatanja ljudskih prava u prošlosti.moralizmu.

1967.1215. Koji dokumeti predstavljaju osnovna etička načela profesije socijalnog rada i koje postupke ovi dokumenti preporučuju? Osnovna etička načela profesije soc.g 23.22.godine . Međunarodna deklaracija o etičkim načelima socijalnog rada 2. g 24.Deklaracija prava čovjeka i građanina Francuske revolucije iz 1789. Međunarodni etički standardi za socijalne radnike 27. rada predstavljaju sljedeći dokumenti: 1. Velika povelja slobode (Magna carta libertatum). Ko je i kada usvojio etička načela i standarde socijalnog rada? Etička načela i standardi usvojeni su na generalnoj skupštini Međunarodnog udruženja soc.Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država iz 1776.godine . Objasnite UNESCO-vu svjetsku akciju za istraživanje etike? UNESKO sada vodi svjetsku akciju za istraživanje etike. Koja dva dokumenta koja su nastala u davnoj historiji još uvijek djelimično imjau primjenu u Anglosaksonskom pravu? Dva dokumenta nastala u davnoj historiji koja još imaju djelimičnu primjenu u Anglosaksonskom pravu su: 1. radnika 1994. 2. Habeas corpus act . a to su: . Koja je svrha Međunarodne dekleracije o etičkim principima? . Isticanje i razvijanje čovjekovih prava pokazuje se ne samo kao nešto što ima političkog smisla već je prvenstveno etička akcija koja će svakom čovjeku pomoći u izgradnji sopstvenog dostojanstva i ukazaće mu na neophodnost da poštuje druge koji su isto tako ličnosti kao što je i on sam. 25. Koje Deklaracije predhode Univerzalnoj deklaraciji UN? Dvije deklaracije direktno prethode Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija. godine 26.

Prepoznavanje područja u kojima se javljaju etički problemi u praksi soc. radnika  Pružanje pomoći bez diskriminacije  Poštivanje ljudskih prava  Čuvanje profesionalne tajne  Djelovanje u najboljem interesu klijenta  Socijalni radnik bi trebao minimalizirati upotrebu zakonske prisile  Socijalni rad je u suprotnosti s političkim snagama ili strukturama moći koje ugnjetavaju druga ljudska bića  Poštivanje Međunarodne deklaracije o etičkim načelima i Međunarodnih etičkih standarda za socijalne radnike. Navedite opće standarde etičkog postupanja! OPĆI STANDARDI ETIČKOG PRISTUPANJA  Pokušati razumijeti svakog pojedinog klijenta i njegov sistem. rada 3.Svrhe Međunarodne deklaracije o etičkim principima su: 1. Pružanje vodstva u odabiru metoda za suočavanje s etičkim pitanjima/problemima 28. rada koja se mogu prilagoditi kulturnim i socijlnim osobitostima 2. rada su:  Svako ljudsko biće ima jedinstvenu vrijednost  Pravo pojedinca na samoispunjenje  Društvo je dužno pomoći svim svojim članovima  Socijalna pravda  Objektivnost i strukturiranost soc. 29. Formuliranje skupa osnovnih načela soc. Nabrojte etička načela socijalnog rada! Etička načela soc. te elemetne koji utiču na njegovo ponašanje  Održavati i unapređivati vrijednosti i metodologiju profesije .

Navedite standarde socijalnog rada u odnosu na klijente! STANDARDI SOC. Prepoznavati osobna i profesionalna ograničenja  Upotreba relevntnih znanja i vještina  Primjenjivati relevantne metode  Pridonositi razvijanju politika i programa koji poboljšavaju kvalitetu života u društvu  Identificirati socijalne potrebe  Identificirati i interpretirati socijalne potrebe na individualnom. 32. RADA U ODNOSU NA AGENCIJE I ORGANIZACIJE. Navedite standardi socijalnog rada u odnosu na kolege! STANDARDI SOC. Navedite standarde socijalnog rada u odnosu na agencije i organizacije! STANDARDI SOC. RADA U ODNOSU NA KLIJENTA  Preuzimati primarnu odgovornost prema klijentu i biti svjestan ograničenja  Čuvanje profesionalne tajne  Poštovati individualnost klijenta  Pomagati klijentu da postigne samoispunjenje i maksimalni potencijal 31. planu zajednice. RADA U ODNOSU NA KOLEGE  Priznavati obrazovanje drugih kolega i pružiti im saradnju kako bi se poboljšala učinkovitost  Prepoznavati razlike u mišljenjima i uvažavati kritike . nacionalnom i internacionalnom planu  Identificirati i interpretirati rad profesije socijalnog rada  Razjašnjavati javne izjave . grupnom. 30.

Navedite standarde socijalnog rada u odnosu na profesiju! STANDARDI U ODNOSU NA PROFESIJU  Čuvati vrijednosti. njezine teorije. Navedite tri područja etičkih dilema koje se javljaju u praksi socijalnog rada! Većina etičkih dilema koje se javljaju u praksi socijalnog rada zapravo pokrivaju tri područja: 1.(Odnosi se na klijentovo pravo da sam donosi odluke i izbore. područje individualnih klijentovih prava i dobrobit. odnosi se na odgovornost pomagača da unaprijedi dobrobit klijenta. znanja i metodologiju profesije i pridonositi njihovom razjašnjavanju i poboljšavanju  Održavati profesionalne prakse i raditi na njihovom unapređivanju  Braniti profesiju od nepravednih kritika i raditi na ojačavanju uvjerenja o potrebi profesionalne prakse  Konstruktivno kritizirati profesiju. etička načela. kojima u okviru pomažućih profesija određujemo šta predstavlja standarde loše.etičkih principa koji omogućavaju odgovorno i djelotvorno zadovoljavanje potreba pojedinca uz očuvanje psihičkog i fizičkog integriteta i pomagača i klijenta 35. Promicati i razvijati mogućnost profesionalnog usavršavanja  Ukazati odgovornim tjelima na kršenje etike socijalnog rada  Braniti kolege od nepravde 33. a što dobro obavljene prakse odnosno. odnosno njegov je izbor hoće li prihvatiti ponuđenu pomoć ili neće. predodžba o dobrobiti koja ide od strane pomagača ne mora odgovarati predodžbi koju ima . radu podrazumjeva norme profesionalnog ponašanja. usluga pruženih klijentima. metode i praksu  Ohrabrivati nove pristupe i metodologiju potrebnu za ispunjavanje novih i postojećih potreba. Termin vrijednosti odnosi se na niz osnovnih moralno. Odredite pojam etika i vrijednosti u socijalnom radu! Etikom u soc. klijent ima pravo kontrole nad vlastitim odlukama. 34.

odgovornost pomagača da radi na promjenama politike ustanove i javnosti u smjeru provođenja antidiskriminativne prakse. Navedite dvije osnovne vrijednosti koje označavaju praksu socijalnog rada! Dvije osnovne vrijednosti koje označavaju praksu socijalnog rada su: 1. područje nejednakosti i strukturalne potlačenosti (opresije). zaštita individualnih prava klijenta nasuprot promoviranju opće dobrobiti ili ipak potreba za restrikcijom i onako ograničenih sredstava za pomoć klijentima nasuprot potrebi za odgovarajućom materijalnom pomoći egzistencijalno ugroženim klijentima 37.nacionalne manjine. principima ustanove koju predstavlja. te nam pomaže da u slučaju vlastitih profesionlnih etičkih dilema uočimo i analaiziramo problem. polazišnu tačku za istraživanje ovog kompleksnog područja. 36. Navedite primjere nekih kontradiktornih vrijednosti koje se javljaju prilikom donošenja odluka u socijalnom radu! Donošenje odluka u socijalnom radu temelji se u mnogo čemu na kontradiktornim vrijednostima kao npr. Dakle socijalni radnik odgovoran je vlastitim moralnim principima. (Odnosi se na prava i interese drugih uključenih strana a ne samo klijenta. daje nam određeni okvir. Ova podjela predstavlja pojednostavljenje problema. klijentovim moralnim principima.pojedini klijent.(Odgovornost pomagača da odgovori izazovima opresivne politike prema određenim klijentima ili grupama klijenata(npr. (Vjerovanje u klijentovo pravo na samoodređenje temelji se na vjerovanju da pojedinac ima pravo samostalno donositi odluke. područje općih interesa i dobrobiti. te principima društva uopće). vjerovanje u klijentovo pravo na samoodređenje..različite vjerske zajednice isl. vjerovanje u jedinstvenost svakog pojedinca i poštivanje njegove individualnosti 2. da zajedno s njim utvrdi o kojim željama je riječ i koje nezadovoljene potrebe stoje iza njih) 2. s toga je odgovornost pomagača da detaljno ispita klijentovu sliku dobrobiti. odnosi se na odgovornost koju pomagač ima prema ustanovi koja ga zapošljava i društvu općenito. odnosi se na odgovornost pomagača da unaprijedi i učini dostupnima različite usluge i dobra najvećem mogućem broju korisnika) 3. Osnovna kontradiktornost socijlanog rada sastoji se u ulozi “ onoga ko . briga o klijentu sa jedne strane i kontrola nad njegovim “devijantnim“ ponašanjima koja se ne uklapaju u društvene norme sa druge strane.

poziva se na principe i usmjerena je na socijalni ugovor. a ne o etičkim dilemama 42. međusobnu komunikaciju. njegu. naprosto riječ o neznanju ili loše obavljenoj praksi. pravo ili etiku profesije. Navedite na koji način se manifestuje vjerovanje u jedinstvenost svakog pojedinca i poštivanje njegove individualnosti? Vjerovanje u jedinstvenost svakog pojedinca i poštivanje njegovog dostojanstva možemo operacionalizirati na nekoliko načina :  odnoseći se prema klijentu kao prema pojedincu. Objasnite etičku dilemu u profesiji socijalnog rada! Etička dilema nastaje kad socijalni radnik nije u mogućnosti istovremeno zadovoljiti obaveze koje ima prema dvjema stranama.zastupa klijenta “ i “ onoga ko utjelovljuje i zastupa interese ustanove. odnose među ljudima. 41. Navedite osnovnu vrijednost „etike brige“! Osnovna vrijednost „etike brige“ je briga-poticanje povezanosti. međutim. a da pritom ne ugrozi neku vrijednost. dužnost i osobnu slobodu. Navedite tri razloga koja pridonose tome da se primjeri loše prakse ponekad zamjene etičkim dilemama! . Ponekad je. agencije odnosno društva) 38.vrijednosti. pažnju. 39. izbjegavajući klasifikacije  ohrabrujući klijenta da sudjeluje u procesu rješavanja problema  otkrivajući i koristeći klijentove potencijale  očekujući od klijenta i od sebe potencijale za rješenje problema  njegujući klijentovo dostojanstvo kroz vlastitu komunikaciju. 40. Često se takva odluka svodi na to da od „dva zla bira manje“. brigu. Navedite osnovnu vrijednost „etike pravde“! Osnovna vrijednost „etike pravde“ je pravda-poticanje razdvajanje „privatnog“ i „profesionalnog“. hijerarhijski poredak. a usmjerena je na međusobnu saradnju. poziva se na odnose. bliskost.

preduzima sve potrebne korake. socijalnim i kulturnim pravima. socijalnim i kulturnim pravima? Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim. a klijent informacije o sebi) 3. Neadekvatna upotreba profesionalnog znanja ili manjak znanja (u proces rješavanja problema socijalni radnik ulaže svoje znanje. . Nejasnoća oko toga tko je zapravo klijent (ukoliko intervencija socijalnog radnika započinje na inicijativu nekog drugog. 43. zakonodavne i druge mjere radi ostvarenja priznatih prava. kreiranje društvene strategije u tom pravcu i korištenje međunarodne pomoći).država osigurava prava svim osobama na svojoj teritoriji i pod svojom nadležnosti bez ikakve diskriminacije. Šta za države članice predstavlja Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim. . za države članice znači: . sve dok s potencijalnim klijentom – pojedincem eksplicitno ne zaključimo inicijalni dogovor prema kojem on postaje naš klijent) 2.Tri su moguća razloga koja pridonose tome da primjere loše prakse ponekad zamjenimo etičkim dilemama: 1. pri čemu je korištenje pravnih lijekova pravo i treba da budu sudske prirode uz obavezu države da njihovi rezultati budu sprovedeni u djelo. npr. (U drugom slučaju države se obavezuju na postepenu primjenu ekonomskih. tada je škola u ulozi klijenta. socijalnih i kulturnih prava. škole. na poduzimanje svih mjera sa ciljem stvaranja uslova za njihovu realizaciju. Pretjerano naglašavanje povjerljivosti u odnosu između klijenta i socijalnog radnika (Mnogi autori naglašavaju povjerljivost kao jednu od osnovnih vrijednosti u socijalnom radu). .ostavlja na raspolaganje efikasne pravne lijekove svim licima čija su prava prekršena.

postoje kao esencija pravnih pravila u svim razvijenim pravnim sistemima postojećih država ili su bar zajednička svim pravnim sistemima u koje se države u svijetu grupiraju. tj. država krši međunarodno pravo ako. Komitet za eliminiranje diskriminacije žena.44. Većina tijela UN – a. Sistematsku rasnu diskriminaciju g. Odredite pojam „opšta načela civilnih naroda“? „Opšta načela civilnih naroda“ su načela koja potiču ili pripadaju unutrašnjem pravnom poretku. sprovodi. Genocid b. Na koji način država može koristiti pravo. Navedite redovne UN komitete koji nadgledaju implementaciju ljudskih prava. samovoljno lišavanje slobode f. koji nadgledaju implementaciju ljudskih prava su: Komitet za eliminiranje rasne diskriminacije. prema međunarodnom običajnom pravu o ljudskim pravima. Komitet za ekonomska.Komitet protiv torture i Komitet za prava djeteta MOR i UNESCO takođe imaju usvojen sistem izvještavanja i procedure za praćenje provođenja prava iz ekonomske i socijalne oblasti odnosno kulture i obrazovanja 45. s obzirom na mišljenje eminentnih članova Američkog instituta? Eminentni članovi Američkog instituta za pravo smatraju da. Dugotrajno. Mučenje e. socijalna i ekonomska prava. Ubistvo i nestajanje pojedinaca d. podstiče ili toleriše: a. kao dio državne politike. Ropstvo ili trgovinu robljem c. Grupa tri. koja se bave ljudskim pravima. Dosljednu politiku masovnog kršenja međunarodno priznatih ljudskih prava 46. Redovni UN komiteti. Komitet za ljudska prava. Ko vrši nadzor nad poštovanjem ljudskih prava? . imaju zadatak da stalno prate implementiranje ljudskih prava na osnovu obaveza koje za države članice proizilaze iz ugovora. 47.

50.novembra 1950godine u Rimu. 27. god.godine.)  Američka konvencija o ljudskim pravima.(imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koju je proklamovala generalna skupština 10.Nadzor nad poštovanjem ljudskih prava vrše međunarodni organi sastavljeni od predstavnika država ili nezavisnih ličnosti i međunarodne nevladine organizacije. 48. u Parizu) predstavlja poticaj za donošenje regionalnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava. Od regionalnih dokumenata najznačajniji su:  Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.  Afrička povelja o pravimačovjeka i naroda.” Neki od priznatih međunarodnih zločina u oblasti ljudskih prava zaslužuju da budu podebno izdvojeni. novembra 1969 god.juna 1981. . Apartheid i c. Navedite najznačajnije regionalne dokumente iz oblasti ljudskih prava? Deklaracija je bila podsticaj i inspiracija donošenju regionalnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava koji se direktno poziaju na njen znacaj i odredbe. usvojena je na Skuštini šefova država i vlada Organizacije afričkog jedinstva u Najrobiju. Genocid 49.To su: a. Koja Deklaracija je bila podsticaj za donošenje regionalnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava? Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (10. usvojena 4. decembra 1948 god. Ropstvo b. Decembra 1948. usvojena na Konferenciji Organizacije američkih država u San Hozeu 22. U slučaju nadzora i utvrđivanja stvarnog stanja ljudskih prava veoma važnu ulogu imaju međunarodne nevladine organizacije. Šta predstavlja međunarodni zločin? Međunarodni zločin čini međunarodni protivpravni akt koji proizilazi iz povrede od strane neke države međunarodne obaveze koja je toliko bitna za zaštitu temeljnih interesa međunarodne zajednice da je njena povreda priznata zločinom od te zajednice u njenoj cjelini.

52. 53. uključujući i protokole uz ovu konvenciju. Arapska povelja o ljudskim pravima. usvojena od strane zemalja članica Arapske lige. odnosi se na zaštitu klasičnih građanskih i političkih prava.... nazvanih pravima prve generacije koja se odnose na: Pravo na život Zabrana mučenja ili nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja Zabrana ropstva ili položaja sličnog ropstvu Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti Pravo na pravično i nepristrasno suđenje pred nezavisnim sudom I td. 15. Na koja prava se odnosi Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (nabrojati ta prava). Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Koje odredbe iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima nije preuzela Afrička povelja? . Koja prava obuhvata Američka konvencija o ljudskim pravima? Američka konvencija o ljudskim pravima obuhvata građanska i politička prava: - Pravo na pravnu sposobnost Pravo na život Sloboda od mučenja Sloboda od ropstva Pravo na ličnu slobodu Pravo na pravično suđenje Isključenje primjene kasnijih zakona Pravo na lični život i td. 51.. septembra 1994 godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->