PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. KELIMEI ŠEHADET • ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI. • KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? 1

DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA. • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA, 2. ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA, 3. ISPEREMO NOS TRI PUTA, 4. UMIJEMO LICE TRI PUTA, 5. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA, 6. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH, 7. OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA,

8. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU, 9. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU, PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI). • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI - ALLAHU EKBER. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI - ALLAHU EKBER. • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U, ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA

2

3 DRUGI RAZRED ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET, -KLANJATI PROPISANE NAMAZE, -POSTITI MJESEC RAMAZAN, -DAVATI ZEKAT, -OBAVITI HADŽ KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU - DA BUDE ČISTO TIJELO, ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI - ABDEST UZETI, PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM - PROPISNO SE OBUĆI - NA VRIJEME KLANJATI - PREMA KIBLI SE OKRENUTI - NIJET UČINITI EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM. • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI. • KAKO GLASI EZAN? 1. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA.H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA.H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. HAJJE 'ALE-L-FELA.H (2X) DODITE NA SPAS 6. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI

7. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA 1 AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM - NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM - NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA. PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA.HI TE'A.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER. • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA.HI TE' ALA. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A.S. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A.S.? MUHAMMED A.S. JE ROĐEN U MEKKI. • KADA SE RODIO MUHAMMED A.S.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A.S.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.S.? DJED MUHAMMEDA A.S. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB. DJETINSTVO MUHAMMEDA A.S. KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A.S. PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA. •

• KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A.S.? ZVALA SE ŠEJMA 2

Treći razred POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a.s. postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti. • Šta smo dužni prema starijima? - pri susretu pozdravljati starije osobe, - nikad ne idemo ispred njih, - kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu, - pomagati ih - ako im je pomoć potrebna, - ako se igramo, prekinemo igru dok stariji ne prođu, - kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih. - ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici, • Šta Muhammed a.s. kaže o poštivanju starijih? Muhammed a.s. je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu. ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah, džellešanuhu. Allahu, dž.š., trebamo biti uvijek zahvalni, a naročito ako smo zdravi. • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -pravilnom ishranom , -bavljenje sportom -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara. PODNE NAMAZ • Kada se klanja podne - namaz i koliko ima rekata? Podne - namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. Prvo se klanja sunnet, onda farz i na kraju sunsunnet. • Kako se zanijeti sunnet podne - namaza?Sunnet podne - namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI - Z - ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI - ALLAHU EKBER. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et, . tehijjatu . . tehijjatu euzubilla, fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. sura sura sura dove

fatiha sura • • 1

selam

• • • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet.Farz podne - namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI - Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L- KJBLETI - ALLAHU EKBER 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj e et-tehijjatu 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam

subhaneke, bismilla. bismilla bismilla. euzubilla, fatiha fatiha fatiha bismilla. sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne - namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI - Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L- KIBLETI - ALLAHU EKBER. Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke, bismilla. et-tehijjatu euzubilla, fatiha salavati bismilla. sura dove fatiha selam sura GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž.š. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad.Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž.š. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje, razbolio se i umro u strašnim mukama.Ostali su se razbježali. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a.s. rođen u „Godini slona“?

Ebreha je sa sobom vodio velikog slona , što je bilo čudno za stanovnike Mekke, pa tu godinu prozvaše „Godina slona“.Upravo te godine se i rodio Muhammed a.s. • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj,i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću 2 ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak,-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela,povraćanje iz želuca, -bilo koja prirodna nužda,-glasno smijanje u namazu. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest, ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest. • Šta je Muhammed, a.s., rekao o namazu i abdestu? Muhammed a.s. je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo, a abdest čuva vjernika.“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana. • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul, kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće. • Kako se uzima tejemmum? (1,2,3, su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA.(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza,otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje), potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje), potresti ih i potrati lijevu desnom,a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata. • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest , kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah- traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne- nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije, (podnevni namaz) Ikindija - nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca akšama,(popodnevni namaz)

Akšam- nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači - jacije, (večernji namaz) Jacija - nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima - knjizi koja sadrži i islamski kalendar. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom. • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi, -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi, osim ikindije toga dana 3 OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli. • Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi. • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il, a.s.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki, u Saudijskoj Arabiji. • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza. • Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke, ima ravan krov i nema prozora. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti. Oko kabe se nalazi harem. To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu. Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima, na arapskom ili na maternjem jeziku. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam • MUHAMMED A.S. VOLIO JE DJECU Kako se Muhammed a.s. odnosio prema djeci,a kako ona prema njemu?

Allahov poslanik je puno volio djecu. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu, pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a.s. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika. • Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu, čak su neki svoju žensku djecu, živu zakopavali u zemlju

4 POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet.Treći islamski šart je, dakle, postiti mjesec ramazan. • Šta je post? Post je ustezanje od jela, pića, i drugih tjelesnih uživanja, od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana, mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek- danima Ramazanskog bajrama. • Kako glasi nijet za početak posta,i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima, na arapskom ili bosanskom jeziku: „ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU,VE BIKE AMENTU,VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU. (Allahu moj,radi tebe postim,u tebe vjerujem,u tebe se uzdam,iz Tvoga obilja se iftarim). IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija - namaz i koliko ima rekata? Ikindija - namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama. Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. • Kako se zanijeti sunnet ikindije - namaza? Sunnet ikindije - namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L- 'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L- KIBLETI - ALLAHU EKBER. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete, a. tehijjatu e a. tehijjatu euzubilla, fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati

bismilla. sura bismilla. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije - namaza? Farz ikindije - namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L- 'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L- KIBLETI - ALLAHU EKBER. • Kako se klanja ikindijski farz? 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et, . tehijjatu . . tehijjatu euzubilla, fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. sura dove fatiha selam sura 5 KAZIVANJE O ADEMU, A.S. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji.? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem, a.s. ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik,a prva žena se zvala Hava. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su, prvobitno, bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu, približivši se zabranjenom drvetu, na što ih je šejtan naveo, i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a.s. i h.Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž.š. oprostio.. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a.s. i h. Have. VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti.stalno u službi Uzvišenog Allaha, vršeći različite zadatke. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Džebrail - prenosio je objave Allahovim poslanicima, Azrail - prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail - zadužen za nafaku i prirodne pojave, Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur. Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka . ("Ko ti je Bog"?; "Koja ti je vjera"? ; "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre. Šejtani navode ljude da čine zla djela.

• Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ, PREVARA, KRAĐA • Šta je laž,a šta laganje? Laž je govor u kojem krijemo istinu.To je veliki grijeh.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara, krađa i druga loša djela koja je Allah dž.š. zabranio. • Šta je poslanik a.s. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“. • Šta je Muhammed a.s.rekao za laž i krađu? Muhammed a.s. je rekao:“Uistinu ,ja se volim šaliti, ali i u šali isključivo govorim istinu.“„Neka je proklet onaj koji krade.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci, prevaranti i kradljivci 6 NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a.s. amidža? Muhammedov a.s. amidža se zvao Ebu Talib. • Gdje je Muhammed a.s. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa.s. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a.s. znakove posljednjeg poslanika. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta. • Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža, klanjaju bajram namaz, kolju kurbane. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram - zato što se u tim danima obavlja hadždž. • Šta se može zaklati za kurban? deva, goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima, komšijama, rodbini, prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe. KAZIVANJE O NUHU A.S. • Čemu se klanjao Nuhov a.s. narod? Nuhov a.s narod je obožavao kipove. • Šta je Allah dž.š. naredio Nuhu a.s.? Da pravi lađu. • Čime je kažnjen Nuhov a.s.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a.s. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja.

• Gdje se zaustavila Nuhova a.s. lađa? Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana. • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a.s. o svom snu. • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor,te pripremati se za namaz. 7 Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE 1 • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI - ja vjerujem u Allahove dž.š. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž.š. dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104. (od toga, 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a.s. Zebur -objavljen Davudu a.s. Indžil- objavljen Isau a.s. Kur'an – objavljen Muhammedu a.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a.s. 10 suhufa Šit a.s. 50 suhufa Idris a.s. 30 suhufa Ibrahim a.s. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini. • Kada je Muhammed a.s. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l- kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura , Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija - namaz i koliko ima rekata? Jacija - namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA. SALATE SUNNETI-L- 'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI - ALLAHU EKBER. • Jacijski sunnet tabelarni pregled.

1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla. et-tehijjatu subhaneke, bismilla. et-tehijjatu euzubilla, fatiha salavati euzubilla, fatiha salavati bismilla. sura bismilla. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije - namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L- IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla. etbismilla. bismilla. eteuzubilla, fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije - namaza? Sunsunnet jacije - namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L- 'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER. • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ),

Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, 2 -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza?

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenj e e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. 3 • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. Poslanik a.s., je rekao da. 'Allahova ruka bdije nad džematom' DŽEMAT- ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički). • Šta je Poslanik a.s. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu za imamom uči samo subhaneke.( na stajanju) Na ostalim dijelovima namaza, na ruku'u, sedždama i sjedenjima, muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju, Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu, ispred riječi 'Allahu ekber', riječi: 'iktedejtu bi haze-l- imami' ( što znači, 'pristadoh uz ovog imama'). • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu, akšamu, jaciji, , .Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu

LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća, sestre, tetka, dajdže, amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca. U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina

• Šta Allah dž.š. od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom, da se volimo, međusobno posjećujemo i pomažemo. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž.š. i On će im zbog toga povećati bereket u kući. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem, upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno. Allah dž.š. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu. • Kako se rad tretira u islamu? 4 Rad u islamu se tretira kao ibadet. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž.š. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž.š. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu, , jesti zdravu dozvoljenu hranu, čuvati se prejedanja, čuvati se upotrebe svinjskog mesa, alkohola i drugih opojnih sredstava. . • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način

KAZIVANJE O MUSA A.S • Kom je narodu pripadao Musa a.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a.s.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini. • Kako je Musa a.s. spašen?

Allah dž.š. je nadahnuo Musaovu a.s. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil. • Koga je na molbu Musaa a.s. Allah poslao da pomogne Musau a.s. u poslaničkoj misiji? Musaovog a.s. brata Haruna a.s. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a.s. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela. • Kako je Allah dž.š. pomogao Musa.a.s.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž.š. naređuje Musa a.s. da udari štapom po moru. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela.tako da se pred njima ukazao put u spasa.a faraon injegova vojska su potopljeni. • Koji kitab je objavljen Musa a.s.? Prvu veliku objavu Tevrat. 5

STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž.š. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne , već je dužan da ga prenosi drugim ljudima. • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA )

6

Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2. Šta je Muhammed a.s. rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a.s. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab,a nagrada može biti i desetorostruka“ 3. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana?: - Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika, - donosi očima zadovoljstvo dok gledaju, ušima dok slušaju - učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž.š. SVOJSTVA ALLAHA DŽ.Š. . 4. Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž.š. bića 5. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? Svojstva Allahovog dž.š. savršenstva 6. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 7. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE SIFATI SUBUTIJJE Vudžud- Bog ima i postoji Hajat- Bog živi Svojim vječnim životom Vahdanijjet- Bog je jedan Ilm- Bog sve zna Kidem- Bog je oduvjek jer nije postao Sem- Bog sve čuje Beka- Bog je zauvjek,jer Ga neće nestati Besar- Bog sve vidi Muhalefetun lil havadisi- Bog nije ničemu Iradet- Bog sve svojom voljom čini sličan

Kijamun binefsihi - Bog sam po sebi opstoji

Kudret-Bog je Svemoćan Kelam- Bog govori Svojim bož. govorom Tekvin- Bog sve stvara, uzdržava i rastvara

8. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž.š. lijepa imena. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž.š. lijepih imena. ISRA I MIRADŽ 9. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a.s. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi- šerif) 10. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a.s. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere. 11. Koga je Poslanik a.s. susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike 12. Šta je Allah dž.š. pokazao Muhammedu a.s.? Muhammed a.s.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog, Džennet, Džehennem.), razgovarao sa Allahom dž.š. Na mi'radžu je, Muhammedu a.s. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza. 13. Kada se dogodio isra i miradž? 1 Ovaj događaj se desio 27. večeri mjeseca redžeba, 621. godine.

PETI IMANSKI ŠART 14. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu). 15. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. 16. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž.š. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. 17. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 18. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 19. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 20. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 21. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja, nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. 22. Šta je Muhammed a.s., rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed, a.s., je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena, jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 23. Šta je to ramazanski post?

Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela, pića, pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. 24. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan, zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 25. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik, zatvorenik, putnik, trudnica, dojilja, ljudi na teškim poslovima, starije osobe 26. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 27. Šta kvari post? Jelo , piće, pušenje,i spolni odnos. 28. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 29. Objasni pojmove: sehur, imsak, , iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post. 30. Kakva je vrijednost posta? 2 Allah dž.š. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu, a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ HIDŽRA 31. Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a.s. sa muslimanima iz Mekke u Medinu. 32. Kada je bila hidžra? 622 godine. 33. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. 34. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom. 35. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr. 36. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a.s.? Nagradu od 100 deva 37. Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 38. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. 39. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a.s.? Muslimani su Poslanika a.s. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. Jesrib je tada dobio novo ime Medina. HALAL I HARAM 40. Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje, od Allaha, dopušteno i dozvoljeno. 41. Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno. 42. Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a.s. 43. Je li više halala - dozvoljenog, ili harama - zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu, udisati zrak, šetati, živjeti, pričati...)

Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji.. 44. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž.š. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne TEŠKI GRIJESI 45. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar, bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 46. Kako se grijesi dijele? Teški, veliki i mali grijesi 47. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina). 48. Nabroj teške grijehe? Širk - pripisivanje Allahu dž.š. druga Kufr - nevjerovanje u Allaha dž.š. i imanske šarte, vjerovat lažna božanstva, Riddet - napuštanje islama Nifak - dvoličnjaštvo u vjeri 3 Psovanje, huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d.š.Poslanika a.s. Kur'ana, džamije, namaza,.posta i sl..) 49. Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu. VELIKI GRIJESI 50. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 51. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl.dužnosti (namaz,post TEVBA – POKAJANJE 52. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu, dž.š., za oprost grijeha.- istigfar 53. Šta Allah, dž.š. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah, dž.š., obećava oprost. 54. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: - iskreno se pokajati, - prestati činiti grijeh, - namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) MALI GRIJESI

55. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima. 56. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana , ezana, ikameta, zikra 57. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh, on postaje veliki grijeh. 58. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, sadakom, zikrom i različitim dobrim djelima. NAMAZ BOLESNIKA 59. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž.š.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom, dž.š., jeste namaz. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti, starosti, izobilju, siromaštvu, zdravlju i bolesti. 60. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći, sjedeći, ležeći i išaretom. 61. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? 4 Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku. 62. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu), noge će okrenuti prema kibli, saviti ih u koljenima, ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. 63. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati, zbog teške bolesti ni išaretom, a to potraje više od dvadeset i četiri sata, onda sa takve osobe spada ova dužnost, pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 64. Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km.. 65. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove, 66. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana, i kada klanja za imamom koji nije musafir. 67. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu, vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 68. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza, bez kojih namaz nije valjan. 69. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir, početni tekbir (Allahu ekber) kijam, stajanje u namazu kiraet, učenje Kur'ana u namazu ruku, pregibanje u namazu sudžud, spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh, posljednje sjedenje u namazu.

5 6 razred SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet - sedžde'. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet. • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “- slavljen je moj Gospodar Uzvišeni. • Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R". što znači: čujemo i pokoravamo se, oprosti nam Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti

OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed, a.s. obavio svoj posljednji, oproštajni hadždž? Muhammed, a.s., je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili.632 god • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a.s. posljednji put obavio hadždž. • Šta je Muhammed, a.s. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a.s. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž.š. i odgovarati za svoja djela

-istakao je pogubnost i zabranjenost kamate; -govorio je o islamskom bratsvu naglašavajući da su ljudi braća; VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela. i njen prelazak u berzah.. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana. • Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar, Ko ti je Poslanik, Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž.š. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. 1 Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a.s. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. • Šta je to mizan? Mizan je vaga, mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema. POSLANIKOVA A.S. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik, Muhammed, a.s., smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a.s. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom. U toj bolesti, Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju. • Koga je ovlastio Muhammed a.s. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a.s. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a.s. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž.š.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž.š. • Kada je umro Muhammed, a.s.? Muhammed, a.s., je umro u ponedjeljak, 12. rebiul evvela 11 g.po H, 632. godine, u svojoj 63-oj godini života, u Medini. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a.s.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A.S. DJECA I UNUCI

• Kada se oženio Muhammed a.s.? Muhammed, a.s, se oženio u svojoj dvadeset petoj godini. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. • Koliko je Poslanik a.s. imao djece? Muhammed a.s. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri. Sinovi: Kasim, Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba, Ummu Kulsum, Rukajja i Fatima. Poslanikova, a.s., loza je nastavljena preko h. Fatime i h. Alije, koji su bili muž i žena. • Ko su Poslanikovi a.s. unuci? Poslanikovi a.s unuci su Hasan i Husejn - sinovi h. Fatime i h. Alije H.Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a.s. imala je 24 godine

2 SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela,ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme. • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A.S. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a.s.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta - načina života Muhammeda a.s., učenjem salavata. • Navedi jedan salavat na Poslanika a.s.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a.s.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a.s. MUBAREK DANI I NOĆI • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama. • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1. muharrem). -Mevlud - rođenje Muhammeda a.s. (12. rebiul-evvel). -Ramazanski bajram nastupa 1.ševvala i ukupno traje tri dana. -Kurban bajram - nastupa 10.zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana. • Koje su to mubarek noći u islamu?

- Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu). . - Lejletu-l-miradž obilježava se 27. večeri mjeseca redžeba. To je noć u kojoj je Muhammed a.s. bio na Israu i Miradžu. - Lejletu-l-berat - 15 noć mjeseca šabana .Noć u kojoj meleki. počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu. Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana - Lejletu-l-kadr -27.noć mjeseca ramazana. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana. Ona je najodabranija noć u godini. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a.s. hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana, u njenim neparnim noćima. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. noć ramazana. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž.š. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž.š. • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha - ružnih i nevaljalih djela. 3
SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1

1. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala- vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem. 2. Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija. 3. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž.š. i to se naziva Allahovo dž.š. određenje ili kader. 4. U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž.š. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti, roditelji, boja kože i sl. 5. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati. To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost.(mjesto i vrijeme rođenja,smrt.) 6. Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu, knjizi pomno čuvanoj 7. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli, želi, govori, da odabere način življenja. 8. Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao. 1. Kako se dijele Allahova dž.š. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž.š. bića, -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž.š. savršenstva. 2. Po čemu poznajemo Allaha dž.š.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata- svojstava kojima se on u Kur`anu opisao. 3. Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud - Allah ima i postoji Vahdanijjet - Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek
SIFATI SUBUTIJJE

Beka - Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi - Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi - Allah sam po Sebi opstoji 4. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat - Allah, dž.š. živi svojim vječnim životom . Ilm - Allah sve zna, Sem i Besar - Allah sve čuje i sve vidi Iradet - Allah sve svojom voljom čini Kudret - Allah je Kelam - Allah govori svojim božanskim govorom Tekvin - Allah sve stvara,održava i rastvara
ŠERIJAT

1. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž.š. zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž.š., odnose među ljudima, kao i odnos čovjeka prema prirodi. 4. Koji su izvori Šeriata? Kur`an, Sunnet, Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata. Allahov dž.š. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a.s. U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere, morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati. Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava. Sunnet je sve ono štoje Muhammed, a.s. radio, rekao ili šutnjom odobrio.Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a.s. Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5. Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž.š. npr namaz, post, zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi. Npr: porodica, brak, imovinske odnose, krivična djela i sl.
EF ALI MUKELLEFIN

1. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef). 2. Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž.š. izričito naredio da se rade. Dijele se na fardi - ajn i fardi - kifaje Fardi - ajn - to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično, ( pet dn. namaza, post, zekat, hadž...) Fardi -kifaje - su radnje koje su naređene zajednici muslimana, ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši, sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza, obrazovanje stručnjaka) Vadžib - radnje koje je Allah dž.š. naredio da se čine, ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi

klanjati bajram namaz, zaklati kurban). Sunnet - djela koja je Muhammed,a.s., rekao, radio i preporučio da se rade. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) - radnje koje je Muharomed a.s., redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu, islamski pozdrav, klanjanje sabahskih, pod. sunneta). Sunneti-gajri muekkede ( obične, nepritvrđene) - radnje koje je Muhammed a.s., radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet). Mustehab - djela koja je lijepo raditi, jer ih je i Muhammed a.s., povremeno radio.npr: rukovanje pri pozdravu, klanjanje dobrovoljnih namaza. Mubah - djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati, spavati). Haram - djela koja je Allah dž.š. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol, ubiti čovjeka, kockati se, jesti svinjsko meso, lagati, krasti). Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman, a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu. Mekruh - djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. Mekruhi tahrimen - mekruhi koji su bliski haramu. Mekruhi tenzihen - mekruhi koje nije lijepo činiti. Mufsid - su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga, ako zaspimo izgubićemo abdest
PROPISI O ČISTOĆI

1. Šta Allah dž.š. kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. 2. Šta Muhammed a.s. kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: - čišćenje od nečiste materije - čišćenje od nečistog stanja 4. Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela, odjeće i prostora 5. Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin, stolica, sperma, krv, sukrvica i gnoj, -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6. Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem, gusulom, pranjem, uzimanjem abdesta ili tejemmuma. 7. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? - voda (tekuća, kišnica, morska, izvorska, otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva - zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode). 8. Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem)
GUSUL HAJZ I NIFAS

10. Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11. Šta je zabranjeno neokupanoj osobi?

Klanjati namaz, Kur'an učiti, Kur'an bez omota uzimati, u džamiju ulaziti, Kabu obilaziti (tavaf činiti). Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati. 12. Koje su radnje obavezne - farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 13. Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje, kupanje započeti sa bismilom, ukloniti veću nečistoću sa tijela, uzeti abdest prije kupanja, oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame, cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta, koristiti sapun ili mirise 14. Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza, prije odlaska na bajram namaz, prije oblačenja ihrama na hadždždu
DŽENAZA NAMAZ

1. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku. 2. U kakvu dužnost spada dženaza - namaz? Dženaza - namaz je fardi - kifaje, tj. zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta. 3. Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? - Da je umrla osoba musliman - da se mrtvi ogasuli (okupa) - da je zamotan u kefine - da je tijelo umrlog ispred klanjača - nijjet 4. Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? - 4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) - Stajanje (kijam) 5. Koji su sunneti kod dženaze namaza? - nakon prvog tekbira proučiti subhaneke, - nakon drugog tekbira proučiti salavate - nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza - nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L- DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L- IMAMI, ALLAHU EKBER Dženazu - namaz klanjaju samo muškarci. 7. Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i, dižući ruke do ušiju, izgovorili početni tekbir - Allahu ekber, -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke, iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE', treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE').

-izgovorićemo drugi tekbir - Allahu ekber - proučićemo Salavate. - izgovoriti treći tekbir - Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu. Nakon dove, - izgovorimo četvrti tekbir - Allahu ekber -predajemo selam, na desnu pa na lijevu stranu.i namaz je završen. 8. Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose, lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe, poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa, tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli, nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog, kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom. 9. Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun. 10. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila. 11. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno. Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. Lijepo je učiti dove za umrlog. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način
SVOJSTVA VJERNIKA

1. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2. Koji su ljudi najdraži Poslaniku a.s.a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a.s. kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 3. Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje. 4. Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana?
ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST

1. Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva. 2. Kako Poslanik a.s. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a.s. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava.......˝. 3. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 4 Isprićaj priću o iskrenom vjerniku i šejtanu.
PRAVEDNOST

1. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih. 2. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima. 3. Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima.

4. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu, prije svega prema Allahu, dž.š., prema sebi i prema drugim ljudima
VJERNOST I POUZDANOST

1. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri, kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni. 3. Koga Poslanik a.s. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore. 4. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta. 5. Šta Muhammed, a.s., kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. 6. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a.s. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi.
STRPLJIVOST I ISTRAJNOST

1. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2. Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje. 3. Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž.š. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž.š. će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio. 5. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? - strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela, - strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela - strpljivost u momentima nevolje i nesreće. 6. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? - Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan, - post mjeseca ramazana, - prilikom putovanja i obavljanja hadždža, - u borbi na Allahovom dž.š. putu. 7. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola,.droge, nemorala i drugih grijeha. Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života. Muhammed a.s. kaže „ Najdraže djelo Allahu dž.š. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“
SAMILOST I PRAŠTANJE

1. Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima. 2. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4. Šta je praštanje?

Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda. 5. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu.
POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA

1. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž.š. 2. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž.š. 3. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž.š. milost, sigurnost od Njegove kazne i srdžbe. 4. Koga je Poslanik a.s. posebno istakao od roditelja? Majku 5. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život, zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo. 6. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh.

POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH

1. Čime je vjernike Allah dž.š. zadužio? Da se međusobno pomažu i paze. 2. Na koga je posebno Allah dž.š. skrenuo pažnju? Roditelje, rodbinu, siročad, siromahe i komšije. 3. Navedi dužnosti prema rodbini? 1. paziti ih, pomagati i održavati vezu s njima, 4. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza. 5. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a.s. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝. 6. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo,koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo. 7. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane. 8. Navedi dužnosti prema komšijama? - da ih pri susretu pozdravimo, - da ih ne vrijeđamo - da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu, - izmiriti se ako smo zavađeni, - da ih pomažemo, - da ih posjećujemo u radosti i žalosti, - da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani. 9. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri, pravedni i iskreni

Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: - učenje Kur'ana je najvredniji ibadet, - Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima, - od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu, - učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove, - za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka, - meleki su prisutni gdje se Kur'an uči, - učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu, - učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici, - namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće, - Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti, zbog nemarnosti, naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž.š. PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran. Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi, bez izgovaranja riječi, ili da gledajući u Kur'an, ne dotičući ga se, uče u mislima. Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst. Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće, upotreba mirisa, čišćenje usta, sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe. • Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija, radija, televizije itd. mora se šutjeti, slušati i skrušeno pratiti učenje, jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god. i Kosovu 1389. god. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463. godine, padom grada Jajca. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima, pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu, nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet, mrzili su krst, smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima... • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580), a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani. • Do kada su Turci vladali u BiH?

Do 1878. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove, razvili zanatstvo i trgovinu, gradili puteve i mostove, podizali džamije i medrese, tekije, vodovode, banje, hamame, imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik, a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg, a vezir Mehmed-paša Sokolović. Stolovali su u Sarajevu i Travniku

ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882. sa sjedištem u Sarajevu. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme. Zadržani su šerijatski sudovi. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH.i na njemu je utemeljena.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. Muslimani K.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd. Početkom 1936. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo. Sve do 1945. IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945.-1990.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945.godine. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. Islamska zajednica je bila podređena politici države. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak. Može se dati tokom cijele godine, a najbolje je uz ramazan. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. • Na šta se daje zekat, koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91,6 gr. 2,5 % Srebro 641,5 gr. 2,5 % Novac i dionice Nisab zlata 2,5 % Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2,5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje, imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba, ženski nakit koji se koristi, drago kamenje i dragulje, na kuću i pokućstvo, njive, mašine za proizvodnju, automobile i sl. • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal, opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima, el-mesakin-nevoljnicima, el-amiline alejha-koji ga skupljaju, el- muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam, er-rikab- za otkup iz ropstva,

el-garimin-prezaduženima, fi sebilillah- u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil,-putniku namjerniku. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima, nemuslimanima, rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha, čisti imetak od tuđeg prava, čisti srce od škrtosti i pohlepe, osigurava ekonomska kretanja, smanjuje razlike između bogatih i siromašnih, izraz je zahvalnosti Allahu dž.š. i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet, da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž.š. i svrha zekata, da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? - podignuti glavu, - igrati se nečim, - lice od Kible okrenuti, - klanjati prema vatri, slici ili ljudskom licu, - zijevati i protezati se, - žmiriti, - trpiti nuždu, - prije imama vršiti namaske radnje, poći na ruku, sedždu... - namjerno preskočiti jednu suru, - dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku', - dići jednu nogu na sedždi... TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž.š. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: Vjerovanje da je samo Allah dž.š. Stvoritelj i Gospodar svega.. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž.š. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje, opskbljivanje, oživljavanje, usmrćivanje, uskraćivanje, određivanje, odabiranje, spuštanje kiše itd. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž.š. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu, kao što su: namaz, post, dova, kurban, zavjet, traženje pomoći, strah, oslanjanje, nada, ljubav itd. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini, da se Allah dž.š. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti, manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima, LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna?

To su Allahova dž. š. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a.s. u hadisima. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž.š. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž.š. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite.'' Hadis: ''Allah dž.š. ima 99 imena, stotinu manje jedno. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje,po njima postupa, i dovi njima) ući će u džennet. Allah je nepar i voli nepar.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1. Allah-samo je On Bog, 2. Er-Rahmanu-Milostivi, 3. Er-Rahimu-Samilosni, 4. El-Meliku-Vladar, 5. El-Kuddusu-Najčistiji, 6. Es-Selamu-Sačuvani, 7. El-Mu'minu-Sigurnosni, 8. El-Muhejminu-Pazitelj, 9. El-Azizu-Nedokučivi, 10. El-Džebbaru-Prisiljavatelj... • Koje je najveće Allahovo dž.š. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a.s. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž.š. Njegovim najvećim imenom , ali nije precizno rekao koje je to ime, da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž.š. putem objava i preko svojih poslanika. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž.š., meleke, džine, objave, poslanike, Sudnji dan, polaganje računa, određenje, duše, berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama, a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh, ali nije izašao iz vjere. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž.š. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž.š. opisao bogobojazne je, da su to oni ''koji vjeruju u gajb, neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika, a kakve su bile Muhammeda a.s.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne, a kod Muhammeda a.s. su bile i čulne i razumske. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? Salihova a.s. kamila izašla je iz stijene, vatra u koju je bačen Ibrahim a.s. bila je hladna, štap Musa a.s. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more, Isa a.s. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim, spuštena mu je sofra sa neba... • Navedi neke mu'džize Muhammeda a.s.? Kur'an, isra i mi'radž, raspolovio je mjesec, razgovarao je sa životinjama, obraćala mu se mrtva priroda, iz prstiju mu je tekla voda... • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a.s.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an, spada u intelektualne i ostaje za sva vremena. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama), kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu, prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR, ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž.š. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a.s.

• Kafir je nevjernik, osoba koja čini kufr. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž.š. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva.Mušrik je osoba koja čini širk, pripisuje druga Allahu dž.š. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa, a ne radi Allahovog dž.š. zadovoljstva; npr. klanjati da ljudi vide. Munafik je licemjer, osoba koja ispoljava nifak, i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a.s.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže, kad obeća - ne ispuni, i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela, karakteristike i organizacija IZ. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom, u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom, obuhvata obično područje jedne općine. Muftiluk – na čelu sa muftijom, obuhvata više medžlisa. Ima ih osam: bihački, banjalučki, travnički, zenički, tuzlanski, sarajevski, goraždanski i mostarski. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom, je najviši vjerski i izvršni organ u IZ. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi, Mesdžidi, Džamije, Medrese, Islamski fakulteti, Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese, srednje škole, ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova, Mostaru Karadžoz-begova, Gračanici kod Visokog Osman ef. Redžovića, Travniku Elči Ibrahim-pašina, Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef. Čauševića. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću, studij tri godine za vjeroučitelje. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, studij četiri godine za imame i vjeroučitelje. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman, punoljetna, umno i fizički zdrava, slobodna i imućna. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika- bedela. • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka, 2. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. da se pokaje za grijehe. • Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame, stajanje na Arefatu 9. zul-hidžeta i tavafuz-zijare, obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su:

boravak na Muzdelifi, bacanje kamenčića na Mini, sa'j između Saffe i Merve, brijanje, šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf, tavaful-veda. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama, tavafa oko Kabe, saja i brijanja glave ili šišanja. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama

VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a.s. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu, koja se sastojala od sedam voćnjaka. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku, to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: - nepokretna imovina – livade, kuće, voćnjaci, dućani... -pokretna imovina – novac, knjige, stoka, namještaj, auta... • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih, prosvjetnih i humanitarnih ustanova. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu, -Ferhat-begov u B. Luci, -Behram-begov u Tuzli, -Karađoz-begov u Mostaru, -Elči Ibrahim-pašin u Travniku, -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu... • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju, medresu, hanikah, bezistan, tašlihan, musafirhanu, mekteb, 200 dućana... Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž.š. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti, požude i egoizma. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž.š., lišava čovjeka pravilnog shvatanja, umanjuje nafaku, umanjuje osjećaj za težinu grijeha, dovodi do nereda na zemlji, ubija stid, umrtvljuje srce, ugrožava život i zdravlje, grijesi su uzrok ulaskau džehennem... • Kada se neki grijeh naziva porokom?

Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom. Čovjek postaje rob svoga grijeha. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol, droga, nemoral, kocka i duhan

ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici, alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djalo, zato se toga klonite da biste postigli što želite.'' El-Maide, 90. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude, pomoću alkohola, neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž.š. i od obavljanja namaza. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak, srce, želudac, jetra, bubrezi,jednjak..., a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a.s. u vezi sa alkoholom? Muhammed a.s. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1. ko ih proizvodi, 2. kome se proizvode, 3. ko ih pije, 4. ko ih donosi, 5. kome se donose, 6. ko ih toči, 7. ko ih prodaje, 8. ko se njihovim novcem hrani, 9. ko ih kupuje i 10. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir, emocionalne nestabilnosti, otklanjanje životnih tegoba, težnja za boljim svijetom, pratiti moderni trend, pokazati junaštvo i odvažnost, žudnja za avanturama... • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob, slabi životni duh, gubi se normalno rasuđivanje, otupljuju osjećaje za moral i odgovornost, razvija nagon za krađu, prevaru, silovanje, nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice, ugašen pogled, bezvoljnost, ispijeno lice, oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh. Imajući u vidu njihovu štetnost, kao i alkohol, po istom osnovu su zabranjeni. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' ...I sami sebe u propast ne dovodite...,'' 2.-195. i ''... I ne ubijajte sami sebe...'' 4.-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom, bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. ajet, sure el-Isra': '' I što dalje od bluda, jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' • Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom, ne gledati u drugoga sa strašću, ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret, čuvati se svakog fizičkog kontakta, ne ići na mjesta

gdje se pobuđuju strasti, ne gledati filmove, slike, fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem, a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids, gonoreja, sifilis, klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a.s. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini, u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima, koji su prije njih živjeli.'' (prenose:Hakim, Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja, neopravdano trošenje imetka, uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća, organe za varenje, šteti srcu, jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak. • Šta sve spada u kocku? Karte, tombole, bingo, kladionice, loto, lutrija, i dr. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo, mržnju, svađu, odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza, donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž.š. • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove, Sunce, Mjesec, vatru…. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga, odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju, robuju i vole više od Allaha dž.š.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac, kuće, auta, žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. DUŽNOSTI PREMA IZ

• Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti, Klanjati džumu, bajrame i teravih namaz, Učestvovati na islamskim svečanostima, Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti, Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja, Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze, Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život, Pravo na obrazovanje i rad , Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri, Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja