Definicije IS: • • Skup metoda, postupaka i resursa, oblikovanih da potpomogne postizanje nekog cilja Oblici organizacije podataka na računarskim postrojenjima

, podržavani postupcima i tokovima u komunikacionim procesima.

Štetni programi (kompjuterski virusi) i zaštita:
        

Loše napisani programi Trojanski konji Kameleoni (na mrežama) Softverske bombe Logičke bombe Vremenske bombe Replikatori (zagušivanje mreže) Crvi (putuju po mreži, ne uništavaju podatke) Virusi  BOOT virusi, virusi komand.procesora, univerzalni (exe,com), složeni (komb.način razmnož. i ugrožavanja), usmjereni (napada određene fajlove), makro (u makrojezicima)

Način prenosa virusa:  Izravna zaraza  Masovna zaraza  Zaraza mrežnim putem Zaštita od virusa:  Mjere opreza (kod nabavke softvera)  Antivirusni paketi o Virus scaner-i (detektori virusa) o Cleaner-i (čistači) o Shields (štitovi) TEHNIKE (NAČINI) OBRADE PODATAKA POMOĆU RAČUNARA 1. Sekvencijalna - Batch Processing 2. Paralelna -Paralel Processing 3. Obrada s podjelom vremena -Time Sharing 4. Multiprogramiranje –Multiprogramming : sekvencijalna + paralelna + prioriteti 5. Obrada u realnom vremenu -Real Time Processing 6. Transakcijska obrada -Transaction Processing 7. Simultana obrada - multiprocessing: time-sharing+realtime+multiprogramming 8. Daljinska obrada -Teleprocessing  ON LINE  OFF LINE

Tipično. o ATM (eng. takođe zvane keš . Automated Teller Machines) . Printing terminali (eng. Koriste se da bi se hvatali transakcioni podaci na svojim mjestima nastanka.displej za izlaz. Najčešće kategorije terminala • • Vizuelni displej terminali. Grafički terminali i grafički programi omogućavaju operaterima da transformišu numeričke podatke u grafičke prikaze.mašinama. Tipično korišteni pri tradicionalnim poslovima unosa podataka.Automatizovane blagajničke mašine. Grafički terminali. one zahtijevaju od vas da ubacite bankovnu karticu sa magnetskim prugama u mašinu i da koristite malu tastaturu POS (eng. Oni štampaju jedan po jedan karakter i sporiji su nego vizuelni displej terminali ili kompjuterski štampači velikih brzina. ovi terminali koriste tastaturu za unos podatka i ekran CRT. Obično su povezani na komunikacione linije sporijih brzina prenosa. Na taj način se podaci mogu prikazivati i korigovati prije nego što se snime na magnetne diskove ili trake ili pak unesu u kompjuterski sistem. print. • • • Transakcioni terminali. o . prodavnicama. tačka prodaje) terminali o kojima je već bilo riječi priključeni na kompjuter služe kao elektronski keš . glavni su tipovi transakcionih terminala koji se mogu naći posvuda. kao i raznovrsne druge ulazno/izlazne metode i medije. štampati). Ovi terminali se široko koriste u bankama. Kreditne kartice sa magnetskim prugama i OCR palice se tipično koriste pri prihvatanju prodajnih podataka kod ove primjene. Oni omogućavaju prikazivanje alfanumeričkih podataka i grafičkih slika. malu numeričku tastauru) za unos podataka i printer ili video . Prema kriteriju 'procesna moć' • • Aktivni (Inteligentni) Pasivni (Glupi) 2.registri i omogućavaju trenutnu kreditnu verifikaciju i neposredno automatsko prihvatanje podatka o prodajnoj transakciji za unos u kompjuterski sistem. Point-of-Sale.VDT). Terminali koji koriste tastaturu za ulaz i ekran poput TV za vizuelni izlaz se nazivaju vizuelnim (ili video) displejterminalima (eng. Tipično koriste tastaturu ili mali pad (tj. Ovi poput pisaće mašine terminali imaju tastaturu za ulaz podataka i štampajući element kao izlaz.TERMINALI (RADNE STANICE – KLIJENTI) 1. Numerički podaci se mogu unijeti putem upotrebe terminalske tastature ili se mogu unijeti iz memorije kompjuterskog sistema. Terminali za unos podataka. Visual Display Terminals . fabrikama i ostalim radnim mjestima za automatizaciju unosa izvornih podataka.