Definicije IS: • • Skup metoda, postupaka i resursa, oblikovanih da potpomogne postizanje nekog cilja Oblici organizacije podataka na računarskim postrojenjima

, podržavani postupcima i tokovima u komunikacionim procesima.

Štetni programi (kompjuterski virusi) i zaštita:
        

Loše napisani programi Trojanski konji Kameleoni (na mrežama) Softverske bombe Logičke bombe Vremenske bombe Replikatori (zagušivanje mreže) Crvi (putuju po mreži, ne uništavaju podatke) Virusi  BOOT virusi, virusi komand.procesora, univerzalni (exe,com), složeni (komb.način razmnož. i ugrožavanja), usmjereni (napada određene fajlove), makro (u makrojezicima)

Način prenosa virusa:  Izravna zaraza  Masovna zaraza  Zaraza mrežnim putem Zaštita od virusa:  Mjere opreza (kod nabavke softvera)  Antivirusni paketi o Virus scaner-i (detektori virusa) o Cleaner-i (čistači) o Shields (štitovi) TEHNIKE (NAČINI) OBRADE PODATAKA POMOĆU RAČUNARA 1. Sekvencijalna - Batch Processing 2. Paralelna -Paralel Processing 3. Obrada s podjelom vremena -Time Sharing 4. Multiprogramiranje –Multiprogramming : sekvencijalna + paralelna + prioriteti 5. Obrada u realnom vremenu -Real Time Processing 6. Transakcijska obrada -Transaction Processing 7. Simultana obrada - multiprocessing: time-sharing+realtime+multiprogramming 8. Daljinska obrada -Teleprocessing  ON LINE  OFF LINE

Printing terminali (eng. one zahtijevaju od vas da ubacite bankovnu karticu sa magnetskim prugama u mašinu i da koristite malu tastaturu POS (eng. Koriste se da bi se hvatali transakcioni podaci na svojim mjestima nastanka. Najčešće kategorije terminala • • Vizuelni displej terminali. Tipično korišteni pri tradicionalnim poslovima unosa podataka. Visual Display Terminals .displej za izlaz. glavni su tipovi transakcionih terminala koji se mogu naći posvuda. Grafički terminali. Tipično koriste tastaturu ili mali pad (tj. print. Grafički terminali i grafički programi omogućavaju operaterima da transformišu numeričke podatke u grafičke prikaze.Automatizovane blagajničke mašine.VDT). Prema kriteriju 'procesna moć' • • Aktivni (Inteligentni) Pasivni (Glupi) 2. Ovi terminali se široko koriste u bankama. Terminali za unos podataka. Obično su povezani na komunikacione linije sporijih brzina prenosa.TERMINALI (RADNE STANICE – KLIJENTI) 1. ovi terminali koriste tastaturu za unos podatka i ekran CRT. o ATM (eng. Oni omogućavaju prikazivanje alfanumeričkih podataka i grafičkih slika. o . štampati). Numerički podaci se mogu unijeti putem upotrebe terminalske tastature ili se mogu unijeti iz memorije kompjuterskog sistema. tačka prodaje) terminali o kojima je već bilo riječi priključeni na kompjuter služe kao elektronski keš . Na taj način se podaci mogu prikazivati i korigovati prije nego što se snime na magnetne diskove ili trake ili pak unesu u kompjuterski sistem. Ovi poput pisaće mašine terminali imaju tastaturu za ulaz podataka i štampajući element kao izlaz. Oni štampaju jedan po jedan karakter i sporiji su nego vizuelni displej terminali ili kompjuterski štampači velikih brzina. Tipično. • • • Transakcioni terminali.mašinama. kao i raznovrsne druge ulazno/izlazne metode i medije. prodavnicama. malu numeričku tastauru) za unos podataka i printer ili video .registri i omogućavaju trenutnu kreditnu verifikaciju i neposredno automatsko prihvatanje podatka o prodajnoj transakciji za unos u kompjuterski sistem. fabrikama i ostalim radnim mjestima za automatizaciju unosa izvornih podataka. Automated Teller Machines) . takođe zvane keš . Kreditne kartice sa magnetskim prugama i OCR palice se tipično koriste pri prihvatanju prodajnih podataka kod ove primjene. Terminali koji koriste tastaturu za ulaz i ekran poput TV za vizuelni izlaz se nazivaju vizuelnim (ili video) displejterminalima (eng. Point-of-Sale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful