Definicije IS: • • Skup metoda, postupaka i resursa, oblikovanih da potpomogne postizanje nekog cilja Oblici organizacije podataka na računarskim postrojenjima

, podržavani postupcima i tokovima u komunikacionim procesima.

Štetni programi (kompjuterski virusi) i zaštita:
        

Loše napisani programi Trojanski konji Kameleoni (na mrežama) Softverske bombe Logičke bombe Vremenske bombe Replikatori (zagušivanje mreže) Crvi (putuju po mreži, ne uništavaju podatke) Virusi  BOOT virusi, virusi komand.procesora, univerzalni (exe,com), složeni (komb.način razmnož. i ugrožavanja), usmjereni (napada određene fajlove), makro (u makrojezicima)

Način prenosa virusa:  Izravna zaraza  Masovna zaraza  Zaraza mrežnim putem Zaštita od virusa:  Mjere opreza (kod nabavke softvera)  Antivirusni paketi o Virus scaner-i (detektori virusa) o Cleaner-i (čistači) o Shields (štitovi) TEHNIKE (NAČINI) OBRADE PODATAKA POMOĆU RAČUNARA 1. Sekvencijalna - Batch Processing 2. Paralelna -Paralel Processing 3. Obrada s podjelom vremena -Time Sharing 4. Multiprogramiranje –Multiprogramming : sekvencijalna + paralelna + prioriteti 5. Obrada u realnom vremenu -Real Time Processing 6. Transakcijska obrada -Transaction Processing 7. Simultana obrada - multiprocessing: time-sharing+realtime+multiprogramming 8. Daljinska obrada -Teleprocessing  ON LINE  OFF LINE

print. Tipično koriste tastaturu ili mali pad (tj.VDT). o .displej za izlaz. Terminali za unos podataka. Point-of-Sale. Obično su povezani na komunikacione linije sporijih brzina prenosa. prodavnicama. Ovi terminali se široko koriste u bankama. Kreditne kartice sa magnetskim prugama i OCR palice se tipično koriste pri prihvatanju prodajnih podataka kod ove primjene.mašinama. Grafički terminali i grafički programi omogućavaju operaterima da transformišu numeričke podatke u grafičke prikaze. Grafički terminali. fabrikama i ostalim radnim mjestima za automatizaciju unosa izvornih podataka.registri i omogućavaju trenutnu kreditnu verifikaciju i neposredno automatsko prihvatanje podatka o prodajnoj transakciji za unos u kompjuterski sistem. malu numeričku tastauru) za unos podataka i printer ili video . kao i raznovrsne druge ulazno/izlazne metode i medije. štampati). Tipično korišteni pri tradicionalnim poslovima unosa podataka. Oni štampaju jedan po jedan karakter i sporiji su nego vizuelni displej terminali ili kompjuterski štampači velikih brzina. tačka prodaje) terminali o kojima je već bilo riječi priključeni na kompjuter služe kao elektronski keš . Ovi poput pisaće mašine terminali imaju tastaturu za ulaz podataka i štampajući element kao izlaz. Na taj način se podaci mogu prikazivati i korigovati prije nego što se snime na magnetne diskove ili trake ili pak unesu u kompjuterski sistem. Oni omogućavaju prikazivanje alfanumeričkih podataka i grafičkih slika.TERMINALI (RADNE STANICE – KLIJENTI) 1. • • • Transakcioni terminali. Najčešće kategorije terminala • • Vizuelni displej terminali. Prema kriteriju 'procesna moć' • • Aktivni (Inteligentni) Pasivni (Glupi) 2. Printing terminali (eng. one zahtijevaju od vas da ubacite bankovnu karticu sa magnetskim prugama u mašinu i da koristite malu tastaturu POS (eng. Numerički podaci se mogu unijeti putem upotrebe terminalske tastature ili se mogu unijeti iz memorije kompjuterskog sistema. Terminali koji koriste tastaturu za ulaz i ekran poput TV za vizuelni izlaz se nazivaju vizuelnim (ili video) displejterminalima (eng. takođe zvane keš . glavni su tipovi transakcionih terminala koji se mogu naći posvuda. Koriste se da bi se hvatali transakcioni podaci na svojim mjestima nastanka. Tipično. Automated Teller Machines) . o ATM (eng. ovi terminali koriste tastaturu za unos podatka i ekran CRT.Automatizovane blagajničke mašine. Visual Display Terminals .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful