P. 1
aristotel

aristotel

|Views: 134|Likes:
Published by mimimimach

More info:

Published by: mimimimach on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2015

pdf

text

original

POSTANAK I BIT DRŽAVE I PRAVA Država znači, prije svega, jednu društvenu organizaciju.

Materijalistička teorija drži da država ne postoji u svim razdobljima razvoja društva, već samo u nekim. To znači da su postojala razdoblja društvenog razvoja koja nisu poznavala državu. Bit države možemo shvatiti samo ako razjasnimo koji su uzroci za njen nastanak. Naime, u razvoju ljudske povijesti postoje do sada dva društvena stanja: 1)Preddržavno društveno stanje 2)Državno društveno stanje Najvažnija shvaćanja o postanku države i prava slažu se da pravo i država nisu nastali u jednom trenutku razvoja povijesti, već da je njihov postanak relativno dugotrajan društveni proces. 1. PATRIJARHALNA (ARISTOTELOVA) TEORIJA O POSTANKU I BITI DRŽAVE I PRAVA Jedna od najranijih teorija o postanku i biti države i prava, kao svog začetnika navodi Aristotela. On ističe kako sve složene pojave u društvu valja raščlaniti i od manjih spoznaja stići do većih. On je, dakle, pristaša analitičke i induktivne metode, što je u ono vrijeme predstavljalo novo spoznajno sredstvo, različito od onih religiozne, mistične ili deduktivne prirode. Kroz cjelokupno se djelo Aristotela provlači izrazita sociološka metoda, čije načelo glasi: “Objasnimo ljudsko društvo društvenim, ovozemaljskim uzrocima, a ne voljom bogova”. No, Aristotel je bio i pristaša evolucionističke metode, koja stvari gleda na dinamički način, u njihovom razvoju i promjenama koje u tom razvoju slijede. To potvrđuje da je Aristotel već tada dijalektički mislio. Kako je Aristotel primijenio načela svoje znanstvene metode na tumačenje postanka i biti države i prava? Aristotel polazi od tri osnovna društvena odnosa: a) b) c) odnos muškarca i žene roditelja i djece gospodara i roba

Od tih osnovnih odnosa nastalo je domaćinstvo i obitelj, ali društveni razvoj nije stao na tome. Prva zajednica nastala od više domaćinstava jest naselje, kojeg po stupnju razvoja slijedi država kao najviši stupanj samodovoljnosti. Iz ovog slijeda je jasno da država nastaje po prirodi i da je čovjek po prirodi državotvorno biće, zoon politikon. Aristotel uz postanak države veže i ekonomske činitelje: razvoj obitelji doveo je do porasta potreba koje su se mogle zadovoljiti jedino povećanjem razmjene među obiteljima. Tako su među njima ojačale veze koje su iziskivale sve veću lokalnu koncentraciju, te je tako došlo do naselja. Razvitkom tog procesa, povećanjem komunikacije i razmjene među naseljima, stvoreni su preduvjeti za nastanak države. Prema Aristotelu, bitna funkcija države jest ostvarenje pravednosti. No, to može zvučati proturječno kad znamo da je ujedno opravdavao instituciju ropstva, tvrdeći da je upravo priroda odredila takvu diskriminaciju i da ju treba prihvatiti i saživjeti s njom. No, to treba promatrati i kroz kontekst vremena u kojem je Aristotel živio, a koje je utjecalo na njega, a samim time i na njegov znanstveni rad. Nameće se i pitanje: a što ako je ropstvo u tom povijesnom razdoblju etički promatrano bilo sramotno, ali gospodarski nužno?

Patrijarhalna teorija u tumačenju postanka države i prava ima svoje dobre i loše strane: (1) Patrijarhalnom teorijom su, već u antičkoj filozofiji, uspješno suzbijena mistična, religijska ili metafizička gledišta o postanku države, koja su taj postanak tumačila nadnaravnim uzrocima. (2) Patrijarhalna teorija je uzročnike postanka društva potražila u prirodnim uzročnicima u okviru ljudskog društva, pokazujući da su država i pravo proistekli iz potreba i razvoja društva. (3) Ova je teorija osnažila tzv. sociološku metodu, s načelom da društvene pojave imaju društvene uzročnike. Ljudsko se društvo neprestance razvija i traži primjerene društveno-organizacijske oblike, poput države i prava. (4) Ova je teorija istaknula značenje utjecaja porasta populacije na razvoj i mijenjanje ljudskog društva. (5) U populacijski proces umeće snagu gospodarskih činitelja, pogotovo kad se govori o proizvodnji i razmjeni dobara kao uzročniku i posljedici sve veće koncentracije stanovništva. (6) Uvrštenje psiholoških činitelja, urođenih težnji koje čovjeka vode k organizaciji. (7) Primjena svestranog pogleda na tumačenje postanka države i prava. Valja navesti i njene loše strane:

pastire i vikinge. a država na vrhuncu svoje savršenosti postaje nacionalna država. Dolazi do ukrštavanja rasa i slojeva. porast pučanstva bio je samo prateći činitelj. zemljoradnje pa sve do industrije…”. U novijoj političkoj filozofiji vodila se zanimljiva polemika o ulozi sile i prisile u povijesti i njenim promjenama. tj. slijedi postupni proces ukidanja razlika. Dakle. tj. Njegov opis sugerira da je taj proces tekao višemanje harmonično. Gumplowicz zastupa gledište o istovjetnom razvoju jedinstvenog čovječanstva kroz oblike: “… pastirstva. Zarobljenicima se nameće ropski položaj i ekonomsko porobljavanje. Politička sila je temelj.(1) Populacijski činitelj ipak nije bio bitan za stvaranje države i prava. nošnju i karaktere ljudi”. TEORIJA SILE O POSTANKU I BITI DRŽAVE I PRAVA Ova teorija stavlja činitelje društvene sile i političke prisile ispred gospodarskih faktora. Ova analogija poslužila je da opravda i obrani kraljevsku vlast od bilo kojih nasrtaja. u prirodnim uvjetima da bi se one zadovoljile. raščlanjenog u “glad i ljubav”. otimačinom Svrha je ista. Prvi korak stvaranja države jest podvrgavanje jedne društvene grupe. radom b)političkim sredstvom. (3) Aristotel gotovo nigdje ne govori o ulozi sile u formiranju države i prava. uvodeći opis zajednica “primitivnih ratara i lovaca” kao bezdržavnih naroda. No. Zaključci koji proizlaze iz Duhringovih stavova jesu: (a) (b) (c) (d) Politička sila u procesu stvaranja države ima neposredan utjecaj. u svezi navedenog. (2) Iako valja poštovati Aristotelovu misao o psihološkim pretpostavkama čovjeka za ulazak u razvijenije društvo. Tumači evoluciju društva prije države. obično većine. Oppenheimer je u svom djelu “O državi” posebno obradio proces nastanka države i prava. lovstva. kad se rase stope u naciju. ipak ljudsku psihu i socijalna nagnuća valja tumačiti čovjekovim materijalnim položajem u društvu. a što sekundarno u povijesnom razvoju države i prava. a ekonomska moć tek posredan. tj. smatra da su privredne zavisnosti činjenice drugog reda. objavio dvije knjige: “Sociološki pojam države” i “O borbi rasa”. (4) Aristotel ističe analogiju između vlasti “pater familias” u obitelji i kraljevske vlasti u monarhiji. bez proturječnosti i borbe. Spencer je duhovito primijetio da je jedino opravdanje ovoj analogiji djetinja narav onih koji u nju vjeruju. U tome je socijalna geneza prava. povijest je ovu analogiju burno opovrgla. ima samo jedan sadržaj: borbu između političkog i ekonomskog sredstva. o njegovoj sudbini u procesu proizvodnje i razmjene dobara te o razvoju njegove radne i misaone svijesti. Pravni poredak nastaje zato što vladajuća grupa želi zadržati svoj položaj. U povijesnom procesu stvaranja države nalazi preddržavne narode. Tek kad iščeznu sve unutarnje suprotnosti. te se nastavlja diferencijacija profesija. koji se može zadovoljiti na dva načina: a)ekonomskim sredstvom. Kad se jednom uspostavi takav poredak. Ludwig Gumplowicz je. Ono što čovjeka sili da pribavlja hranu je ekonomski nagon. On ističe veliku pokretačku snagu osnovnog ljudskog nagona za samoodržanjem. ekonomski činitelji ili činitelji sile i prisile? Duhring daje primat neposrednoj političkoj sili. Ističe da se klice razvitka u svakoj pojedinoj grupi sastoje u nagonu koji proizlazi iz potreba. u pastirskim plemenima sve veće stjecanje dobara uzrokuje klasne razlike koje neizostavno . Naime. Ističe kako je gospodarstvu nad prirodom prethodilo gospodarstvo nad čovjekom. F. samo su sredstva različita. Pretpostavku za uvođenje ekonomske vladavine nad stvarima činila je vladavina nad čovjekom. amalgamacija. pa dok ne ostvarimo slobodno građansko društvo. ističući pritom odlučujuću i primarnu ulogu sile i prisile. pravo proizlazi iz razloga pritiska i protupritiska. 2. Smatra da sva svjetska povijest do današnjeg dana. u susretu sa stranim hordama i na kraju u socijalnoj reakciji od njih izazvanoj. Ekonomski činitelji su mogli postati značajni samo poslije ili uz uvjet postojanja političkih činitelja. Smatra da je Marx pobrkao ekonomsku svrhu sa ekonomskim sredstvom. a ujedno mora potčinjenima dati neka prava da bi smirila njihov revolt. superiornijoj i vojnički discipliniranoj manjini. tada je riješena njena povijesna zadaća. Već kod pastira primjećuje mnoge državotvorne elemente. Smatra da u ljudskom društvu vlada zakonitost da “različitost uvjeta života uzrokuje odlučujući utjecaj i to formirajući se i transformirajući se na običaje. Ekonomske činjenice su činjenice drugog reda. a ekonomske činjenice su samo posljedica u tom procesu. stjecanje ekonomskih dobara. Polemika je počela s pitanjem: što je primarno. jača srednji sloj društva. tj. u dubini tog procesa bili su ekonomski činitelji koji su svom snagom potresli površinu društva.

Psihološka teorija ne razmatra samo pojedince. Pristaše ove teorije polaze od neoborive i lako uočljive činjenice da je priroda ljude stvorila različitima prema psihičkim i fizičkim osobinama. Znanost biologije.rezultiraju stvaranjem moćnijeg sloja koji sve više upotrebljava “političko sredstvo”. Pastiri su osnovali kopnene. itd. pogotovo učenje Charlesa Darwina. čime se nadovezuje na organsku teoriju o državi i pravu. smatraju. prirodnom činjenicom. No. pronalazač. kojeg imaju oni “bolji” u društvu. pa tako i države i prava. naime. otkriva da u prirodi vladaju slijedeći zakoni: a) zakon evolucije b) zakon prilagođavanja nasljeđivanjem c) zakon borbe za život d) zakon prirodne selekcije Mehaničko prenošenje prirodnih zakonitosti na društveni život nazivamo socijalni darvinizam. a kod potčinjenih da se taj isti poredak sruši. Povijest je gorkim primjerima pokazala koliko ovakve . Dakle. Uočljivo je da je od usvajanja socijalnog darvinizma do rasne teorije bio samo jedan korak. Ovime su vladajući slojevi branili svoje pozicije. što predstavlja uredbu korisnu objema strankama. tvoreći tako vrstu bastarda (mješanaca). omiljen. Prema ovoj teoriji. mag. uzimajući mu samo suvišak. sljedbenici ove teorije išli su i dalje. Rasna teorija označava političku i ideološku krizu građanske klase. Gospodska grupa je. izmislila načelo legitimnosti koje opravdava svagdje vlast i iskorištavanje s istim antropološkim i teološkim razlozima. nego su etnički ili rasno pomiješani s drugim grupama ili rasama. U tom se smislu redovito navode stari. Zato je gospodska grupa uvijek u najužoj vezi sa svećenstvom. koje se međusobno razlikuju kao i pojedinci koji ih čine. i zato nijedna povijesna sila ne može na tom promijeniti ništa. a priori sposobnije od drugih voditi kolo svjetske povijesti. što automatski čini pokorenu rasu slabijom. PSIHOLOŠKA TEORIJA O POSTANKU I BITI DRŽAVA I PRAVA Teorija sile je istakla kako posebne ili jače psihofizičke osobine pojedinaca ili grupa dovodi do zauzimanja boljih pozicija u društvu. Kod vladajućih postoji svijest da se postojeći poredak održi. pristanu na vladavinu jačih. mudri i iskusni ljudi koji nad drugim članovima zajednice dominiraju svojom mišlju i zrelim odlukama u životu i rukovođenju zajednicom. a neki slabiji. Gospodska se grupa proglašava jačom. već i njihove grupe. pošto ih je priroda i ljudsko društvo ovlastilo da nastupaju u ime čovječanstva. Ova teorija uvjetuje postanak države i prava određenim psihofizičkim osobinama pojedinaca i grupa. Oppenheimer dalje smatra da se u procesu nastajanja države (kroz sukob ratara i pastira) razaznaje šest stadija: u prvom stadiju postoji otimačina i ubijanje. Na kraju ove analize. bit će i države i prava. koji su također postali kadri da si odaberu političko sredstvo za ostvarenje svoje privredne egzistencije. Temeljna greška ove teorije je u tome što nije istražila je li ljudsko društvo identična cjelina kao i ona prirodna i zanemarivanje činjenice da je ljudsko biće psihofizički daleko složenije nego ijedan stvor koji pripada carstvu prirode. Drugi stadij nastaje ako se ratar zbog neuspjeha predao svojoj sudbini i napustio svaki otpor. koje je gotovo uvijek popunjeno njezinim sinovima i sudjeluje u njenim političkim pravima i ekonomskim privilegijama…. pobuna protiv vlasti može se direktno smatrati pobunom protiv samog boga. te da isti oni ili vrlo slični zakoni kakvi vladaju nad ili unutar živog organizma. tvrdeći da su to načelo izmislili pojedinci i narodi koji nemaju “čistoću krvi”. tvrdeći da je to prirodno razlikovanje dobro i korisno za ljudski rod. što predstavlja klicu svakog državnog prava. Ova teorija ističe postojanje i opravdanost monopola na vlast. To znači da su država i pravo opskrbljeni organima. sposobnijom i samim time predodređenom rasom za vlast. drži da su država i pravo identični ili vrlo slični živom organizmu. nastaju razmirice između susjednih sela ili župa. pošto je “superiorna rasa”. Navodilo se da su pripadnici drugih rasa “inferiorni”. ali za svoj račun. ističući svoju predodređenost za određene funkcije i nezamjenjivost uloga u biološkim organizmima. Bijela rasa. Gobineau je napao načelo jednakosti ljudi. pa tako i u državi i pravu. ima sve predispozicije za građenje povijesti. te ih za dobrobit čovječanstva valja “istrijebiti”. Treći stadij se sastoji u tom da seljaštvo odašilje redovno svoj suvišak kao danak u pastirske šatore. dušebrižnik. beskrajan boj zbog provale nomadskih pastirskih čopora. bogat. vrač. Istaknuto je da su s vremenom i neke rase. U tom procesu dolazi do asimilacije između ratara i pastira. koji u svojoj lijenosti. što vodi do manjka proizvodne učinkovitosti ratara pa se gospodstvo redovito nameće za suca. Gumplowicz je tvrdio da zakon očuvanja energije u ljudskoj povijesti nije ništa drugo nego isti takav zakon prenesen s područja prirode. ti su ljudi graditelji svega novog što se u društvu događa. A. lijenom i podmuklom. Ista situacija se nalazi kod Vikinga. Oppenheimer drži da psihičko diferenciranje dovodi do interesnog diferenciranja pa se time uspostavlja grupna svijest. Došlo je do diferencijacije koja je podijelila pripadnike zajednice na sposobnije i manje sposobnije u određenim poljima društvenog života. a Vikinzi primorske države. Priroda je izvorište svih zakonitosti u svijetu. dok god bude psihofizičkih razlikovanja među ljudima. Peti stupanj je već potpuna država. Tako se počelo razlikovati ljude prema posebnom osobinama kao: ratnik. kojih razlike mogu biti vrlo velike. država i pravo nastali su akcijom psihofizički jačih. pa su stoga zakonitosti društvenog razvitka samo produžetak prirodnih zakona. da bi opravdala svoju svijest. ističući činjenicu da su neki jači. Takvo društveno stanje i odnosna organizacija bili su podoban uvjet za uspostavu države. Takvo uvjerenje nazivamo “rasnom” ili “rasističkom teorijom” . Unutar ove teorije pojavila se misao da su pojedine rase (konkretno: bijela) predodređene za upravljanje svjetskim poretkom. vojskovođa. hrabar. demagog. Dakle. 3. Zbog stoke koju posjeduju. Rasističke teorije su čak uveli i teoriju o stupnjevanju “rasne obdarenosti” unutar jedne te iste rase. u puno su boljoj situaciji nego lovci. Organska teorija. Pošto je plemenski bog vrhovne grupe postao vrhovni bog. prema svojim osobinama. Šesti stupanj označava sve veću upotrebu sile i razvitak navike vladanja. inerciji. J. Agresivni pastir svoju silu pretvara u ekonomiju i porobljava ratara. Četvrti stupanj pridonosi odlučni uvjet za pojavu države u njenoj vanjskoj formi: prostorno ujedinjenje obih etničkih gomila na jednom području. strahu. opsjenar. vladaju isto tako i unutar državnog ili pravnog.

Jedni su. promijeni ili ukine. prema imovinskom mjerilu. dakle povijesno i funkcionalno povezani-one su dvije poluge istog mehanizma: političke organizacije društva. drugi manje. Primjena prava nije jedinstven i jednoličan proces: 1) najprije iz “mase” postojećih normi treba izabrati onu koja je upravo određena za reguliranje određenog odnosa 2) ispravno izabranu normu tada treba uskladiti s drugim postojećim normama.teorije o višim i nižim rasama mogu biti pogubne za društveni i politički napredak. Ekonomski najmoćnija klasa osjetila je potrebu da svom gospodarenju podvrgne cijelo društvo. počelo dijeliti na razne društvene grupe koje zovemo klasama. Tako su i pojavu države izazvali prvenstveno oni činitelji koji pripadaju ekonomskoj osnovi društva. pristupa se tumačenju pravne norme. zbog povlaštenog položaja u društvu. Država i pravo su. a treći ništa. tri životna stupnja: 1) 2) 3) stvaranje primjena. primijeni. raznovrsno je i prema tehnici svoga stvaranja. protumači. Taj višak čini početak privatnog vlasništva. tijekom ovog procesa nisu svi članovi društva zauzeli jednako vrijedna sredstva za proizvodnju. TEHNIKA PRAVA TUMAČENJE (INTERPRETACIJA) PRAVNIH PRAVILA Svako pozitivno pravo ima. Pod pravnom tehnikom podrazumijevamo skup uputa i postupaka kako da se pravo stvori. No. Primjena prava može nastati ako prethodno postoje dvije činjenice: 1) 2) da je dotično pravo već stvoreno. U osiguranju ekonomske prevlasti prvi joj je korak izdavanje pravila koja će štititi njezine interese. ispitati da li proturječi drugim normama. Što se stvaranja prava tiče. Tako je dotadašnja društvena homogenost nestala a društvo se. već i da se akumulira onaj višak što ostaje. Dakle.materijalistička”. postoji opasnost da se prikaže kao jednostrana. koji zovemo državom. pod državom podrazumijevamo sustav ljudi i funkcija koji stvaraju pravila dužnog ponašanja za pojedince i koja ta pravila osiguravaju prisilom kojom raspolažu. Svjetskog rata je to dramatično i tragično potvrdila: rasna ideologija i imperijalizam išli su usporedo. za što joj sama ekonomska snaga nije bila dovoljna. Svi oni koji su raspolagali većom imovinom željeli su se povezati sa istim takvim pojedincima. . Dotad se nije raspolagalo razvijenim sredstvima za proizvodnju. što se osigurava ili obećanjem nagrade ili prisilom i izvršenjem kazne. osobito višim 3) kad je to riješeno. određene upute na koji način da se to izvede. valja reći da se jedno jedinstveno pravo ne stvara na jedan jedinstven način. vlasnik sredstava za proizvodnju. ustanovili su se tijekom povijesti razni postupci. Ekonomski položaj se pretvara u upravni. 4. Ona u tu svrhu stvara svoj poseban aparat. Društveni razvoj prvenstveno biva ostvaren snagom ekonomskih činitelja. Povijest II. da neke čimbenike hipertrofira. došli u priliku da akumuliraju više. a pojedinac postaje gospodar. S obzirom da je pravo raznovrsno u svojim oblicima. iako je uvela gospodarske čimbenike u proces nastajanja države i prava. Razlikujemo tehniku stvaranja. na neki način. da postoji osoba (državni organ ili službena osoba) koja će tu primjenu izvršiti. načinima proizvodnje i raspodjele dobara. U kasnijim razdobljima prvobitnih zajednica došlo je do snažnog porasta i napretka sredstava za proizvodnju. nazvana “povijesno. obvezno od svojih pripadnika. Porastom i napretkom sredstava za proizvodnju nastaje mogućnost da se ne samo podmire dnevne obaveze. te povećanja ljudskog proizvodnog iskustva. tehniku primjene. tehniku promjene i tehniku ukidanja prava. već je morala i primijeniti neposrednu društvenu prisilu. tj. MATERIJALISTIČKO SHVAĆANJE O POSTANKU I BITI DRŽAVE I PRAVA Ova teorija smatra da razlozi koji su doveli do stvaranja države jesu isti oni koji su doveli do prijelaza besklasnog društva u klasno. tj. Pojedinci moraju poštivati ta pravila. a sve što se proizvelo ili dobilo od prirode služilo je redovitom podmirenju dnevnih potreba članova tog društva. etape u procesu nastajanja države i prava jesu: a) razvoj sredstava za proizvodnju i proizvodnog iskustva b) mogućnost akumulacije i akumulacija viškova c) privatno vlasništvo d) diferencijacija dotad jedinstvenog društva e) klasa f) vladajuća klasa g) osiguranje dominantnog položaja pravilima i mehanizmima prisile h) država i pravo Ova teorija. te iako se brani da su ovi čimbenici tek u krajnjem slučaju glavna determinanta procesa. Neki su joj predbacivali i to da je kao teorija o postanku prava i države bila u službi konkretne političke ideologije. Dakle. djelotvornost promjena ili ukidanje Da bi pravo postiglo ta tri stupnja svog života. a druge atrofira.

Možda bi ovdje trebalo napustiti juridički kriterij (legalnost) i prihvatiti metajuridički (pravičnost) 3) antinomija između višeg a općeg propisa prema nižem a specijalnom. u duhu pravnog poretka regulirati dotični odnos specijalna – lex specialis derogat legi generali Kad je izabrana “kompetentna” pravna norma. organ prava se nalazi u situaciji da prihvati metajuridička rješenja. naći “kriterij za kriterije”. Juridička su načela uglavnom tehničke prirode: 1) 2) 3) Kriterij vremena. To se rješava u primjeni dotičnih pravila. tj. Ali. Ovdje će. pravičnosti. Tako su se razvijali pojedini “načini” tumačenja. tj. unutar pravnog sustava pojavljuju se proturječne odredbe te se postavlja pitanje prema kojoj od njih riješiti konkretan slučaj.Da bi se riješio konkretan pravni slučaj. Trebalo bi. Ona se razvila tijekom razvoja pravnog života kao sustav uputa i pouka na koji se način može pronaći pravi smisao i sadržaj norme. dakle. u čemu pomaže djelatnost tumačenja. pravo mora dostići svoju vlastitu. Antinomije se pojavljuju tim više što je veća kvantiteta. vanjsku harmoniju društvenih jedinki. Pod kvalitetom podrazumijevamo racionalan sadržaj i logičku jasnoću pravnih propisa.izabiranje one norme koja će dosljednije. Potrebno je. do narušavanja koherencije pravnog sustava. te da odredi ono što je protivno prirodnom razumu. Kao što se vidi iz gornjih kolizija. Ta proturječja nazivamo antinomijama. Postojanje antinomija uzrokuje redovito zbunjenost i skeptičnost građana. koje su strogo juridičke. dovodi se u opasnost pravna sigurnost subjekata (adresata normi). Ako za dotični slučaj postoji pravna norma. pravni poredak želi postići reguliranost društvenih odnosa. a svaki je od tih načina razvio i vlastitu tehniku. treba pristupiti tumačenju pravne norme. lex posterior derogat legi priori ili lex posterior generalis non derogat priori speciali. Tumačenju se pristupa zbog: 1) 2) nesavršenosti stvaratelja pravne norme nesavršenosti opće prirode pravne norme Zakonodavac ne može računati na savršenstvo normi koje donosi. unutarnju harmoničnost. U tom slučaju kažemo da je nastala suradnja ili konkurencija pravnih pravila. a zatim da je što preciznije i kraće jezično izrazi. one se moraju klasificirati: 1) 2) 3) 4) 5) proturječje između normi jednog pravnog akta proturječje između dva pravna akta proturječje između jednog pravnog akta i općih načela prava proturječje između općih načela pozitivnog prava proturječje između načela pojedinih grana pravnog sustava Kod rješavanja antinomija. dakle premostiti jaz između općenitosti norme i konkretnosti odnosa. prema načelu zakonitosti doći u obzir kriterij hijerarhije. to nije uvijek moguće. pa tako razlikujemo: 1) 2) 3) a) b) isključivu primjenu kumulativnu primjenu primjena na osnovi izabiranja: alternativna . Razlog nesavršenosti pravnog pravila proizlazi iz činjenice apstraktnosti općeg pravnog pravila. rješenja u smislu pravednosti. izražen u zahtjevu lex posterior derogat legi priori Kriterij hijerarhije. ne postoji samo antinomija pravnih normi. pravni organ mora pronaći opću pravnu normu da bi je primijenio. Teži se da sustav prava bude logička i koherentna cjelina. OSNOVNE TEHNIKE TUMAČENJA Pošto je pravna norma precizno utvrđena i točno odabrana te određena za primjenu. lex specialis derogat legi generali Može doći i do konflikta među kriterijima: 1) antinomija između prijašnjeg a višeg propisa prema potonjem propisu manjeg ranga. valja joj utvrditi pravi sadržaj i smisao. Prema načelu zakonitosti treba primijeniti kriterij hijerarhije 2) antinomija između prijašnjeg a specijalnog propisa prema kasnijem a općem. a što manja kvaliteta propisa. načela za njihovo rješavanje mogu biti i juridička i metajuridička. prirodnog prava. No. Da bi se to postiglo. njeno utvrđivanje traži sustavno rješenje. Prije nego se utvrde sredstva kojima će se antinomije rješavati. Naime. Dilema je koje načelo odabrati. Bitno je da zakonodavac misaono izrazi svoju normativnu težnju. Jedan kriterij za to jest načelo zakonitosti. lex superior derogat legi inferiori Kriterij specijalnosti. mora se proučiti njena povezanost sa drugim pravnim normama. iako će time biti poremećena pravičnost. Ako se to načelo pokaže nepogodnim. Može nastati pojava da se na isti društveni odnos može ili mora primijeniti više pravnih normi. Od primjenjivača . potrebno je pristupiti drugoj operaciji: usklađivanju pravne norme u svrhu njene primjene. Već i antinomija kriterija.

a s njom su se pojavili predstavnici ondašnje egzetske metode. Na osnovi ovih idejnih zasada. Occasio legis su neposredne okolnosti i prilike koje su izazvale odnosni zakon. ratio. dolazi do kodifikacije rimskog prava.g. egzegetske škole u Francuskoj.). da je pravna norma apsolutno vezana uz ličnost svoga stvaratelja. To pokreće pitanje vezanosti pravne norme uz njenog stvaratelja. po slovu. metode su tvrdili da primjenjivač prava. .pol. takvo pravo nema potrebe da se usavršava. ili suprotno. ili objektivno i dinamički. Ali. Pitanje je koliko se pravna norma može odvojiti od svog stvaratelja. zbog nemogućnosti da u rješenju slučaja postupi inicijativno i inventivno. egzegetska škola. Grupa stručnih pravnika koja je tumačila navedeni kodeks omogućila je formiranje egzegetske škole. norme uz ličnost stvaratelja izražava se u težnji da se p. ostali su podvrgnuti starom tekstu kodeksa. osnovana pravna škola koja je dala poticaj ponovnom obrađivanju r. metoda ostvaruje pomoću shvaćanja o samodovoljnosti i sveobuhvatnosti postojećeg prava. javlja škola slična ovoj. našla je svoj zakonodavni izraz u Napoleonovom civilnom kodeksu (Code civil. XIII. 1804. (ad a) Nakon propasti zapadnog Rimskog Carstva 476. Dva osnovna načela pravne egzegeze. isticale su se slijedeće teze: (a) (b) nema antinomija u pravu. pomoću kojih je održavala kult postojećeg prava bila su: (a) (b) sve je pravnim normama predviđeno sve je p. Kada se primjenjivač prava nađe pred okolnostima da mora protumačiti i primijeniti pravnu normu. “duh zakona”. bolonjska pravna škola. da se ona apsolutno odvaja i živi samostalno. metodu imamo u dvjema pravnom školama koje su postojale u različitim povijesnim razdobljima : (a) (b) škola glosatora. U primjeni prava se postavlja značajno pitanje: je li ratio l.g.st. da bi se taj izbor izvršio. U vezi s tim pojavila su se dva načina tumačenja normi. i dalje su se u društvenim odnosima primjenjivala načela rimskog prava. a norma je još ostala. nije moglo biti potpuno odbačeno. Ratio i occasio legis nalaze se u odnosu kao uzrok prema povodu. subjektivan i statički te objektivan i dinamički.prava se očekuje da poznaje sva ta sredstva. Pravna egzegeza i kult zakonskog teksta ipak nisu mogli opravdati svoje postupke. ista i na snazi. No. Ime su dobili po bilješkama (glosama) koje su zapisivali na rubovima stranica ili između redaka teksta. SUBJEKTIVNO (STATIČNO) TUMAČENJE PRAVNIH PRAVILA (1) Prvo stajalište o apsolutnoj vezanosti p. prava. Pravna teorija je u pojedinim razdobljima zauzimala ekstremne stavove. javlja se pitanje koliko je on vezan za pravnu normu i da li je može slobodnije protumačiti ako su se od njenog donošenja očigledno promijenile društvene okolnosti.. st.. U Carigradu je 1045. To je u pravnoj znanosti poznatije pod nazivom “pravna egzegeza”. i p. Građanska klasa je nakon provedene revolucije nastojala učvrstiti one ekonomske i političke tekovine koje su postignute nakon obaranja feudalizma. razvijajući kult teksta. koja je htjela stvoriti savršeno pravo koje bi vrijedilo za sve narode i za sva vremena. francuska tijekom XIX. smatrajući. Oni nisu težili unošenju novog duha u pravne propise. Primjere za e. tumači i primijeni na osnovi volje i namjere svog stvaratelja. Takvo pravo se ne smije modificirati prema zahtjevima društva. da bi mogao pravilno primijeniti pravo. Pod tim se podrazumijeva potpuna sposobnost jednog postojećeg prava da riješi sve konkretne slučajeve u životu. normama riješeno. (ad b) Egzegetska je metoda bila i radno načelo tzv. trebaju se spoznati dvije izuzetno važne pravne činjenice: Ratio legis jest skup činjenica i društvenih vrijednosti koje su uzrok donošenja norme. U Italiji se u XI. tzv. Taj je kodeks poznat pod nazivom “Corpus iuris civilis”. U istočnom Rimskom Carstvu. koja je postojala tijekom XI. norma spozna. u razvoju. Time se ističe velika važnost formalne logike u procesu tumačenja i primjene prava. postaje “stroj za supsumiranje”. koji je bitan i stalan pokretač svakog zakona. pravila mogu biti spoznajne i političke prirode. pronalaženje volje zakonodavca da bi se protumačila pravna norma. statičan ili dinamičan pojam. glosatori. Razlozi zbog kojih se brani subjektivno tumačenje p. s jedne strane. gdje obilniju spoznaju o karakteru i usmjerenosti zakona daje dublji uzrok. da li može živjeti samostalno i neovisno o njemu.st. tj. da li su ciljevi pravne norme nepomični ili promjenjivi. već se društvo mora mijenjati u granicama postojećeg prava. tzv.g. Takva opća politika.XII. jer je ono neproturječna logička cjelina nema praznina u pravu jer je ono sveobuhvatno za čitav društven život Kult postojećeg prava e. za vrijeme vladavine cara Justinijana. nadopunjuje ili čak mijenja u ovisnosti o promijenjenim životnim prilikama. Glosatori su bili pravnici koji su egzegetskom metodom tumačili pravna pravila i ustanove iz Justinijanovog kodeksa. Protivnici e. Smatra se da državni organ primjenom formalne logike može iz postojećeg prava izvesti pravno pravilo koje će primijeniti na konkretan slučaj. Jedna od osnovnih dilema u koju dolazi tumač pravila jest da li će pravnu normu protumačiti subjektivno i statički.

ili za aktualnu. potrebama i ciljevima. norma krenula u život. Oni se oslanjaju na argument: da bi se spoznalo djelo. volja njegovog stvaratelja je najbolji vodič. volje zakonodavca. Za što da se tumač opredijeli. te totalno pripadanje norme stvarnosti društva. Udioništvo čije volje možemo najviše utvrditi? Sumnja u uspješnost subj. Postavlja se pitanje: KADA to što je htio? (a) (b) Ili: što je h t i o kad je normu donosio i donio Ili: što on h o ć e u vrijeme i u trenutku kad se norma primjenjuje. novim shvaćanjima. OBJEKTIVNA (DINAMIČKA) TEHNIKA TUMAČENJA PRAVNIH PRAVILA Taj novi zahtjev tumačenja p. Naposljetku. načinu glasovanja (d) Postavlja se pitanje odnosa između inicijatora donošenja norme i stručnih osoba koje norme izrađuju. pa je bolje moguće ostvariti pravičnost. a protiv društvenog zaostajanja Pravnu normu nije potrebno tumačiti samo ovisno o volji svoga stvaratelja. Moguće posljedice ovakvog tumačenja mogu se kretati u dva smjera: (a) (b) u smjeru pravičnosti u smjeru neujednačenosti primjene Objektivno tumačenje znatno je elastičnije u shvaćanju i primjeni norme na konkretan slučaj. Treća teškoća sastoji se u zadatku da se pronađe p r a v i sadržaj p r a v e volje zakonodavca. Tu dolazi do sukoba dvaju načela. koga smatrati zakonodavcem? (a) da li je uvijek onaj koji formulira i stavlja na snagu p. ili onu socijalnu silu iz koje potječe zakonodavni mehanizam? (c) Problemi se javljaju kad je zakonodavac grupa. ako se ta volja pogrešno spozna. (b) depersonalizacije= norma postaje inpersonalni fenomen. kojom je p. pravila nazvao se stoga objektivni ili dinamički. normu ujedno i njen stvaratelj? (b) Da li ćemo. na osnovi toga. Najveća zabluda ovdje leži u negiranju mogućnosti da se realno odredi kolektivna volja. Što je više pravna norma vremenski udaljena.Razlozi spoznajne naravi ostavljaju dojam načelnosti. Svi protudokazi upereni protiv ove teorije mogu se svesti na: (a) dokaze dijalektičke logike protiv formalne logike (b) dokaze društvenog napredovanja. te nadležnih osoba koje norme stavljaju na snagu. (c) adaptacije kretanju društva i novim društvenim potrebama i ciljevima. Zakoni i drugi propisi moraju stoga biti podvrgnuti slijedećim procesima: (a) emancipacije= psihološko prekidanje veza između zakonodavca i propisa. te kao organski pripadajuću društvenom životu. zakonodavcem smatrati onoga tko je ustavom obilježen kao takav. postavlja se pitanje o odnosima među članovima toga tijela. Pravnu normu treba smatrati kao odijeljenu od volje zakonodavca. normi će se dati pogrešan smisao. politički. dok je za Montesquiea on samo “usta koja izgovaraju riječ zakona”. što dovodi do jedinstvene osnove tumačenja. Jedna od prvih teškoća jest u tome što se tumač norme redovito mora obratiti prošlosti. s jedne strane načela pravičnosti i suvremenosti. OSTALE TEHNIKE TUMAČENJA PRAVNIH PRAVILA Učenje o tumačenju pravnih pravila može se podijeliti ovako: A) S OBZIROM NA OSOBE KOJE TO ČINE . tumačenja pojavila se u onom trenu kad se počela navoditi nemogućnost identificiranja tzv. skupne volje. kojom je sad praćena? Četvrta teškoća javlja se iz pitanja koliko je tumač norme organizacijski. za onu prvotnu volju. teže je spoznati volju zakonodavca. Aristotel je isticao kako je sudac “živa pravda”. već je valja interpretirati u skladu sa društvenim okolnostima. Razlozi političke prirode proizlaze iz načela apsolutne vezanosti primjenjivača norme na osobu stvaratelja norme. ravnopravnosti. “nadživljuje” stvaratelja. Da li ići “contra legem” ili samo “praeter legem” ? Dilema što je nastala u ocjenjivanju uloge primjenjivača zakona često se navodi putem stavova dvojice poznatih filozofa. postavlja se pitanje: kad treba ustanoviti volju zakonodavca. Daljnja teškoća s kojom se susreće subjektivno tumačenje može nastati na osnovi nesklada između onoga što je zakonodavac h t i o reći i onoga što je u pravnoj normi s t v a r n o rekao. Tumačenje koje se ne bi vodilo po toj volji izazvalo bi slabljenje političke i pravne kohezije pravnog poretka. pravno ili socijalno udaljen (ili) blizak zakonodavcu. a s druge načela pravne kohezije i sigurnosti.

Nastaje u slučaju kada za to postoji posebno pravno ovlašteno tijelo. Pravno je pravilo riječima izražena misao. suženo i prošireno tumačenje (1) Jezično tumačenje. uglavnom. makar ono izrazito djeluje na formiranje interpretacijske prakse. Da bismo saznali sadržaj i smisao p. (2) općeobvezno tumačenje. može dati usmenim izjašnjavanjem o sadržaju i smislu p. pravilima (e) u pravnim pravilima može biti i stranih riječi. njihove međusobne veze i razmještenosti. “red i mir” (b) može imati više značenja (tzv.. pravila. moramo se obratiti značenju riječi. ZNANSTVENO (DOKTRINARNO) TUMAČENJE Ovo se tumačenje p. To je tumačenje obvezno samo za navedeni slučaj. interpretativni zakon. a obavljaju ga redovito sudska ili izvršna tijela. dakle. tehnike tumačenja mogu svesti na one dvije osnovne: subjektivno-statičku i objektivno-dinamičku. pod uvjetom da se redovito koriste u svakodnevnom govoru (f) stavljanje interpunkcija također je vrlo važno ( i/ili) . To je tumačenje nekog pravnog slučaja. Ovakvo tumačenje je prvo i početno koje tumač i primjenjivač prava mora upotrijebiti. Ono se.znanstvenika. Danas se. Oblici u kojima se može pojaviti su usmeni i pismeni. Pravni je poredak tijekom povijesti rijetko priznavao pravno obveznu snagu tom tumačenju. znanstvenom tumačenju ne priznaje pravno obvezna snaga. Npr. npr. pravni homonimi i sinonimi) (c) može imati l o k a l n o značenje. kroz donošenje novog zakona koji tumači onaj prvi. pojedini su pravnici dobili ovlaštenje da tumače pravne norme i da to tumačenje bude obvezno za sudove. Autentično i općeobvezno tumačenje mogu imati i povratnu snagu. pravilu može biti: (a) neodređena (pravni standardi tipa “javni moral”. Postoji u slučaju kada isto ono tijelo koje je donijelo dotični propis njega i tumači. pa ni tijelo koje ga je prvi put donijelo. ili vremensko (arhaizmi) (d) može biti n e o l o g i z a m – nove riječi koje se pojavljuju u p. knjiga. norme ili pisanim izjašnjavanjem. (3) kazuističko tumačenje. pravila razvija djelatnošću pojedinih stručnjaka. odluka o čuvanju i odgoju zajedničke djece u brakorazvodnoj parnici (3) svi ostali (bili oni državna tijela ili građani) koji se moraju ponašati u skladu s nekom općom ili pojedinačnom normom (B) TUMAČENJE PRAVNIH PRAVILA S OBZIROM NA OBVEZNU SNAGU ima slijedeće vrste: ZAKONSKA (LEGALNA) TUMAČENJA (1) autentično tumačenje. No. sve se te tzv. U starom Rimu. za vrijeme carstva. Međutim. postoje i ostale vrste tehnika tumačenja: (1) (2) (3) (4) (5) (6) jezično tumačenje logičko tumačenje sustavno ili sistematsko tumačenje povijesno tumačenje teleološko tumačenje doslovno. najčešće u obliku članaka. komentara. za buduće slučajeve ne veže nikoga. tzv. (C) TUMAČENJE PRAVNIH PRAVILA S OBZIROM NA TEHNIKU TUMAČENJA Tehnika ili načina tumačenja ima više vrsta. obično parlamentarna i zakonodavna tijela osnuju komisije ili odbore na koje prenesu pravo svoje djelatnosti tumačenja zakona. Sabor (2) oni koji hoće stvoriti pojedinačnu normu na osnovi opće. Riječ u nekom p.B) C) S OBZIROM NA OBVEZNU SNAGU ODREĐENOG TUMAČENJA S OBZIROM NA TEHNIKU TUMAČENJA (A) TUMAČENJE PRAVNIH PRAVILA S OBZIROM NA OSOBE KOJE TO ČINE Tumačenje u procesu primjene prava mogu obavljati slijedeće osobe: (1) oni koji žele donesti nižu opću normu u skladu s višom općom normom.

Ima slučajeva da jedno p. To se naziva “paralelizam u tumačenju”. (d) Tehnika teleološkog tumačenja. (5) Teleološko tumačenje.. U pravnom sustavu.“ratio legis”. Smatralo se da logičko tumačenje nije u stanju dati ispravnu uputu primjenjivaču prava u slučaju antinomija. postojećim p. donosi korist. cilj p. racionalno primijenjena. smatra se da i tu logičke operacije mogu pomoći. zahtijeva da p. Ihering. zakonodavac ga katkad izričito navodi u dotičnom p. Mišljenje nekih pravnika da se povijesnim tumačenje mogu koristiti samo povjesničari prava. već moraju koristiti ovom metodom. Postoji čitav niz situacija kada se obrađivači prava ne samo smiju. pravilom rezultira u boljem razumijevanju novog p. pravila ne bi posebno pronalazio. (4) Povijesno tumačenje. Ova tehnika tumačenja počela se u pravnoj znanosti isticati tek pojavom tzv. pravilo moramo tumačiti i primjenjivati uvijek u skladu s ciljem zakona. Smatralo se da svako pravno pravilo ima svoj cilj. (a) U 19. To se radi uz pomoć “pravnog konstruiranja” i izvođenja iz “općih načela dotičnog pozitivnog prava”. W. čime se želi navesti da pravno pravilo moramo uskladiti sa društvenim vrijednostima koje se mijenjaju. zapisnici. W. tumačenjem prijašnjeg pravnog pravila i njegovo uspoređivanje sa novim. (b) zaključivanje od manjeg na veće (argumentum a minori ad maius) – iz jednog suda koji se odnosi na manju kvantitetu izvodi se drugi koji se odnosi na veću kvantitetu. sustava postoji povezanost između pojedinih p. Cook naziva. Pod utjecajem zakona iz logike formirala se tzv. pravilo. (e) Neki pisci smatraju da je potreba za teleološkim tumačenjem utjecala i na nastanak porote. ističući da na svim područjima prirode i društva vlada “zakon cilja”. stoga. pogrešno je. pravila. pravila istražuje se dinamički. pravila Prema tome. Tijekom upotrebe logičkog tumačenja formirala su se određena načela pravna logike: (a) zaključivanje iz suprotnosti (argumentum a contrario) – iz jednog kategoričkog i preciznog suda izvodi se drugi. (c) Da se cilj p. prema svrsi pravnog pravila. Radi se o tome da se pod norme iz postojećeg pravnog sustava podvede novi životni slučaj. prelazi se u područje pravnog logicizma. nije jasno. Smatralo se da pravne institucije i pravila imaju svoj razvoj i da će ispravnom shvaćanju nekog postojećeg sadržaja znatno pomoći znanje o njegovom razvoju. pravila. Teleološko se tumačenje redovito povezuje sa objektivno-dinamičkim tumačenjem. društvenu vrijednost koju želi zaštititi.st. pravila i p. ako se smatra da je. a osobito u vezi sa njenim prvim teoretičarom Savignyom. počeo se isticati cilj kao onaj čimbenik koji primarno utječe na smjer ljudskog djelovanja. kao sredstvo da se logičkim rezoniranjem stvori i protumači p.(2) Logičko tumačenje. pravila treba naći iz njegove povezanosti s drugim p. pravilo. a ne u okviru volje zakonodavca. uz jezičnu metodu tumačenja. Ali. pravilom ili pravilima i u njegovoj integralnoj pripadnosti pravnom sustavu. pa tako i u pravu. (c) zaključivanje od većeg na manje (argumentum a maiori ad minus). . kao ukupnosti normi koje vrijede u jednoj državi. njemu suprotan. (b) Takvo shvaćanje prodrlo je i na područje tehnike prava. (3) Sustavno ili sistematsko učenje. pravna logika. svako pravno pravilo ima svoje mjesto. što je bilo radno načelo egzegetske metode tumačenja p. povijesnopravne škole. pravilu. Iz učenja o logičkom tumačenju potrebno je izvući slijedeće zaključke: logika u pravu. kao unošenja “narodnog elementa” u primjenu pravnog pravila. Činjenice na koje povijesno tumačenje osobito obraća pažnju su slijedeće: (a) Occasio legis= sve one društvene okolnosti koje su poslužile kao povod donošenju nekog pravila (b) Pripremni materijal pravnog pravila= projekti. rasprave (c) Prijašnje pravno pravilo. dok se ne protumači prema nekom drugom p. pravi sadržaj i smisao jednog p. dakle. osobito u filozofiji. pravilu. U pravnoj filozofiji to je shvaćanje osobito razvio R. Sustavno tumačenje provodi se na osnovi uvjerenja da: (a) (b) postoji povezanost između p. osobito u tehnici tumačenja pravnih pravila. U svezi s obuhvaćanjem i reguliranjem novih životnih okolnosti prema postojećim pravnim pravilima i institutima. Ovo tumačenje jest tumačenje prema cilju. samo po sebi. Jedina sposobna tehnika tumačenja. svrhu. Jezični smisao pravnih pravila treba da bude priznat i obuhvaćen logičkim tumačenjem. teleološko tumačenje “pravnim relativizmom”. rezultat tumačenja mora biti smislen sadržaj.

(ba) Nedovoljnost na pozitivan način postoji kada utvrdimo da je izraz kojeg je upotrijebio zakonodavac. Za dva životna slučaja možemo reći da su analogna kada između njih postoji velika sličnost u bitnim obilježjima. ali najmanje efikasan. pravilo “posuđuje” i primjenjuje na taj prvi slučaj koji pravo nije normiralo. Zbog toga neka zakonodavstva zabranjuju odbijanje rješenja nekog slučaja pod isprikom da postoji p. prazninu. koje obilježava neograničena vjera u autoritet zakonodavca. u odnosu na ono što je mislio. preuzeti momentalno ulogu zakonodavca. normu. nedovoljan. To se naziva pravnom prazninom. opravdavajući da za taj konkretan slučaj ne postoji pravno pravilo koje bi ga reguliralo. Dakako. Kad postoji casus (slučaj. Smatra se da je jedino treće gledište ispravno. (b) Može. Nedovoljnost izraza može se riješiti na pozitivan i negativan način. ali je taj slučaj bitno sličan (analogan) s jednim drugim slučajem. Ona se primjenjuje uvijek na jedan životni slučaj. praznina. Doslovnim tumačenjem nazivamo ono tumačenje u kojem nemamo što proširivati ili sužavati. (bb) Nedovoljnost na negativan način jest kada je izraz kojeg je upotrijebio zakonodavac. bez praznina. unatoč ustanovljenju p. Tada se taj izraz sužava. mora se riješiti nesklad između nedostatnog izraza i šireg logičkog smisla p. Primjenjivač prava (sudac ili organ uprave) može. koja se rješava tzv. pa nju primijeniti na dotični slučaj. pa iz njih tada logičkom operacijom dedukcije (izvođenjem iz općeg na posebno) postići adekvatnu p. situacija je čista i nema poteškoća za organ prava da slučaj riješi. Tada se moramo obratiti čitavom sustavu pozitivnog prava i u njemu potražiti rješenje. Taj način tumačenja zove se prošireno (ekstenzivno) tumačenje. (2) PRAVNA ANALOGIJA (ANALOGIA IURIS) Ako prva operacija primjene zakonske analogije zataji. kada zakonodavac potpuno “precizira stvar”. Drugi. pravilu. tj. Postoje dvije vrste analogija: (1) ZAKONSKA ANALOGIJA (ANALOGIA LEGIS) Popunjavanje pravne praznine posredstvom analogije legis dešava se kada za jedan životni slučaj nije izričito predviđeno pravno pravilo. pravilu. Ovaj put rješavanja praznina se često provodio u raznim oblicima apsolutističkih vladavina. provedba analogiae iuris je znatno teža. pa se to p.Teleološko tumačenje pravnih pravila je veoma važno tumačenje. praznine. (6) Doslovno. No. postupiti na slijedeće načine: (a) Može dotični slučaj ostaviti bez pravnog rješenja. može se poslužiti analogijom. rješava se nesklad između preširokog izraza i užeg smisla p. pravila. odnos) i kad postoji norma. (bc) može sam stvoriti normu. Ovaj način rješavanja jest najjednostavniji. jer zahtijeva od primjenjivača veće umijeće i napor. (b) Nedovoljnost izraza u p. Tehnika kojom se to postiže naziva se suženo (restriktivno) tumačenje. pravila. ali da se unatoč tome mogu pojaviti pravne praznine. Neki teoretičari smatraju da je pravni sustav sveobuhvatna cjelina. za koje je izričito predviđeno pravno pravilo. Tada se taj nedostatan izraz mora proširiti. Analogije u pravu Pravna norma postoji zato da se primjeni. koji se mogu odnositi na (a) pogrešnost izraza u p. smatraju da je čitavo pozitivno pravo zbroj praznina koje popunjava primjenjivač prava u povodu rješavanja konkretnog slučaja. . (bd) Naposljetku. koja sa ispravlja kvalitativnom korekturom izraza. kada ustanovi pravnu prazninu. Izrazi koje tvorac normi upotrebljava mogu imati nedostataka. (bb) primjenjivač prava može popuniti prazninu po pravilima običajnog prava. preširok i difuzan. u odnosu na ono što je mislio. na pojedini društveni odnos. kvantitativnom korekturom izraza. pak. ispravan. osobito u uvjetima kad u pravnom sustavu ostaju poneki elementi prijašnjeg prava. suženo i prošireno tumačenje. Moramo pronaći neka opća načela. Treći smatraju da je p. riješiti na slijedeće načine: (ba) “Otvaranje zakonodavnog pitanja” – obraćanje nadležnom zakonodavcu s pitanjem kako riješiti p. ostaje nam daljnje sredstvo: pravna analogija. Taj način rješavanja priznat je u Švicarskom građanskom zakoniku. dolazi do situacija kada za određeni društveni odnos ne postoji norma koja bi ga regulirala. sustav relativno sveobuhvatna cjelina. umjesto pogrešnog izraza stavlja se drugi.

Viši državni organi su oni koji se neposredno nalaze ispod najviših. (b) kolegijalni državni organi. Naime. postavljanjem ili izborom pitanje odlučivanja NADLEŽNOST . organa ubrajaju i ljude koji u njima rade. pak.konačna odluka dana je u nadležnost jednoj osobi. socijalnoj zaštiti. (2) RH. U svakoj se državi može govoriti o rang ljestvici državnih organa: (1) Najviši državni organi. pa do moderne dobi. Suvremena se država redovito brine o gospodarskoj proizvodnji i napretku na svom području. Zbog toga svaka državna vlast okuplja u određenim organizacijama određenu grupu ljudi koja će obavljati državne djelatnosti. opaža se činjenica sve većeg porasta državnih funkcija. Njihovo stajalište nije netočno. Državni organi prema sastavu mogu se dijeliti na: (a) pojedinačne organe. Ali. Svaka organizacija ima svoj cilj. teritoriju necentralne (lokalne) državne organe. ona mora razvijati i ostvarivati neke djelatnosti. ali ujedno i njenoj odgovornosti. osobito u centraliziranim državnim uređenjima Državni organi u svojim međusobnim odnosima mogu biti u stanju: (1) (a) (b) (2) (a) (b) Jednakosti i ravnopravnosti: između sebe nemaju neposredne povezanosti funkcija da nisu pravno i organizacijski međusobno ovisni Podređenosti i nadređenosti: Pravna ili funkcionalna podređenost: viši organ može davati nižem organu obvezne upute kako će riješiti akt viši organ može jedan akt nižeg organa obesnažiti ili promijeniti Organizacijska ili personalna nadređenost: postoji odgovornost službenih osoba nižeg organa prema službenim osobama višeg organa viši organ postavlja i smjenjuje službene osobe nižeg organa Državne organe prema teritorijalnoj nadležnosti dijelimo na: (a) (b) centralne. a da bi postigla svoj cilj. obrazovanju. brine o sigurnosti građana. ali su po značenju njima vrlo bliski.n.STRUKTURA DRŽAVE POJAM I VRSTE DRŽAVNIH ORGANA Država je društvena organizacija. Npr. možemo govoriti i o vrhovnom organu za pojedinu teritorijalnu jedinicu. ako je država organizirana kao federacija ili je decentralizirana. Npr. ali stav prve grupe unosi veću sustavnost u shvaćanju organizacije države. Državne funkcije mora netko i obavljati.odluke se donose u kolegiju kolektivnom odgovornošću. kad se pojavila. ovisi o njenoj volji. Drugi. u pojam drž. Sabor Republike Hrvatske. Ljudi u organizaciji smatraju se “službenim osobama”. To su redovito oni koji su najviši na čitavom državnom teritoriju. Na taj način dolazimo do pojma državnog organa (državno tijelo). valja napomenuti da ona tijekom svog povijesnog razvoja mijenja kvantitetu i kvalitetu svojih funkcija. Govoreći o funkcijama države. Vlada (3) Niži državni organi su oni koji se nalaze na hijerarhijskoj ljestvici na donjem kraju. njihovu zdravlju. ali ne i ljude koji u njima obavljaju funkcije u ime države. se prostire na jedan dio teritorija.. Neki teoretičari tvrde da državnim organom možemo nazvati samo organizacijske jedinice. Te djelatnosti nazivamo njenim funkcijama. od početka klasnog društva. Tu se postavljaju dva bitna pitanja: (1) (2) na koji se način sastavljaju takvi organi.nadležnost se prostire na čitavom drž.

(2) Prenošenje nadležnosti je kad organ ili službena osoba. (b) Nadležnost se propisuje kad se unaprijed donesu odnosni pravni propisi u kojima se propisuje tko će rješiti slučajeve u ime i za račun države. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba. Tada se nadležnost prenosi na neku drugi organ ili službenu osobu. obično po rangu viša službena osoba. Iznimno. na osnovi već propisane nadležnosti. određuje između više mogućih službenih osoba tko će riješiti jedan predmet ili obaviti neke radnje u ime i za račun države. . viši organ ad hoc. te čim primijeti da nije nadležan. a može ga podnijeti i stranka. (b) dok se ne riješi sukob. (d) kada su dva organa u sukobu. koji će odrediti drugi stvarno nadležni organ na tom području. od propisa ili drugog organa. NADLEŽNOST (mjerodavnost. Do sukoba nadležnosti dolazi zbog toga što se organi: (a) (b) otimaju između sebe da bi preuzeli nadležnost. podjelu rada između organa države. oglasit će se nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja uputiti predmet nadležnom sudu. Načelo nadležnosti jedno je od osnovnih sredstava za uredno funkcioniranje državne organizacije i pravnog sustava. (1) TKO DODJELJUJE NADLEŽNOST? nadležnost se može odrediti ili propisati (a) Nadležnost se određuje u slučaju kada npr. (2) Redovito. koji bi po propisu ili odredbi morao preuzeti i riješiti jedan predmet ili obaviti neke druge pravne radnje. Propisi o nadležnosti su stroge naravi.Država je velika i složena organizacija koja ne bi mogla postojati da ne obavlja stanovite djelatnosti. državni organ ili službena osoba ne mogu odbiti postupanje i odlučivanje za one predmete za koje su nadležni. Vanjska nadležnost je upućena i određena jednom državnom organu izvana. organa ili službenih osoba. stoga se ne mogu mijenjati dogovorom stranaka. “bude spriječen postupati iz pravnih ili stvarnih razloga”.NEGATIVNA KONKURENCIJA Sukob nadležnosti može se riješiti na slijedeće načine: (a) sukob rješava neposredno viši organ od onih organa koji su u sukobu. te je li u toku čitavog postupka i sve do donošenja odluke kontinuirano ostao nadležan za taj predmet. da se zna koji im je djelokrug rada. (4) NAČELA NADLEŽNOSTI (1) Pravno su valjane samo one radnje koje jedan organ ili službena osoba preuzima i obavlja u okviru svoje nadležnosti. (2) (a) (b) KOME SE DODJELJUJE NADLEŽNOST? državnom organu ili službenoj osobi unutar tog organa. (3) Sukob nadležnosti jest kada postoje neslaganja ii spor i proturječje među organima (ili propisima) tko je nadležan da preuzme spor ili riješi neku drugu pravnu radnju u ime i za račun države. kompetencija) jest pravo i dužnost određenog državnog organa da preuzme. mogu zatražiti izuzeće u slučaju postojanja tzv. Temelj unutarnje n. (3) (a) (b) (4) Državni organ ili službena osoba mora paziti. prema službenoj dužnosti. dok se unutarnja nadležnost odnosi na unutarnji raspored djelatnosti unutar državnog organa. “razloga za izuzeće”. usmeno ili pismeno odredi tko je nadležan za taj slučaj ili predmet. u povodu već zatečenog slučaja. sud kome je predmet ustupljen dužan je poduzeti i one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odgode. jest u vanjskoj n. poduzme ili riješi neke radnje ili jedan predmet u ime i za račun države ili druge pravne organizacije. (c) sud je dužan paziti na svoju stvarnu i mjesnu nadležnost. ispita. To djelovanje neizostavno zahtijeva neki red. (1) Neki autori razlikuju vanjsku i unutarnju nadležnost.POZITIVNA KONKURENCIJA odbijaju između sebe preuzeti nadležnost. jedna. (c) Česti su slučajevi da. da li je nadležan: preuzeti u rješavanje neki predmet. prijedlog za rješenje sukoba nadležnosti podnosi onaj organ koji je poslijednji odlučivao o svojoj nadležnosti. Tada taj organ o tome mora obavijestiti neposredno viši organ.

Dijele se na: A. a to je kad se određeni organ ili sl.(5) VRSTE NADLEŽNOSTI (1) Stvarna nadležnost jednog organa ili službene osobe određuje se prema vrsti djelatnosti koje je dotični organ dužan i ovlašten obavljati u ime i za račun države (2) Mjesna (teritorijalna) nadležnost organa ili sl. vojni sudovi. tj.. poredak veže onakve pravne efekte kakve je stranka htjela postići. PRAVNA OBVEZA. Ako je on. PRAVNA SPOSOBNOST jest svojstvo društvenih jedinki da budu nositelji prava i dužnosti priznatih od pravnog poretka. osobe određuje se prema mjestu za koje je dotični predmet povezan ili prema mjestu stranke u postupku i na osnovi čega sl. konsenzualne i realne PRAVNI SUBJEKTI su osobe koje su nositelji prava i dužnosti priznatih od strane pravnog poretka.dijele se na: (a) prirodne događaje (b) ljudske radnje u skladu s pravom= pravni poslovi protupravne. os. pak. (3) Personalna nadležnost jednog organa ili službene osobe jest ona koja se odnosi na postupak u predmetima određene kategorije građana. građanski postupak) PRAVNI POSAO je privatno očitovanje vlastite volje jednog ili više pravnih subjekata uz koje pravni poredak veže pravne učinke koje stranke namjeravaju postići.delikti( kazneno djelo. u državnim i pravnim organima trebao bi vladati red.ova je vrsta nadležnosti bliska stvarnoj nadležnosti. PRAVNE ČINJENICE su činjenice koje izazivaju postanak. Može biti apstraktan ili konkretan. FIZIČKE OSOBE su pojedinci kojima pravni poredak priznaje prava i obveze. prekršaj. Dakle. efekte kakve su stranke htjele postići (npr. PRAVNE OSOBE su razne ljudske udruge kojima pravni poredak priznaje pravni subjektivitet. promjene ili prestanak pravnih odnosa.svaka stranka ide za svojim ciljem. pripadala na osnovi njihova položaja i ranga na hijerarhijskoj ljestvici državnih organa. PRAVNI ODNOS PRAVNI ODNOS je svaki društveni odnos reguliran pravom. dvostranoobvezne. onu koja bi org. JEDNOSTRANI PRAVNI POSLOVI -takvi pravni poslovi kod kojih se traži očitovanje volje samo sa jedne strane i uz koje p. (npr. poredak veže onakve p. možemo govoriti o suverenosti kao najvišoj i najvećoj nadležnosti na području jedne države. (5) Neki teoretičari navode i hijerarhijsku nadležnost. SUBJEKTIVNO PRAVO. PRAVNI OBJEKT. kupoprodajni ugovor). Treba spomenuti da najvišu nadležnost ima najviši državni organ. dijele se na jednostranoobvezne. zahvaljujući činjenici nadležnosti. Dijele se na: (Ba) SPORAZUME. npr. organ ili osoba ima pravo i dužnost da taj predmet preuzme u nadležnost i riješi.Obje strane idu za istim ciljem (Bb) UGOVORE. Elementi konkretnog pravnog odnosa su PRAVNI SUBJEKTI. i sl. osoba određuje nadležnim po kriteriju vrijednosti predmeta spora. (4) Nadležnost po vrijednosti predmeta spora. DVOSTRANI PRAVNI POSLOVI -oni pravni poslovi kod kojih se traži suglasno očitovanje volje i uz koje p. Stoga je pojam nadležnosti kao pojam i načelo od najznačajnijih u pravnoj znanosti. suveren. testament) B. . mogu biti fizičke i pravne osobe.

KOORDINIRANI PRAVNI SUBJEKTI. tj. ZAHTJEV ZA OSTVARENJE.DJELATNA SPOSOBNOST je skup ovlaštenja pravno sposobnim društvenim jedinkama da pravno djeluju. Mehanizam ostvarivanja subjektivnog prava sastoji se u postojanju pravno nadređenog čimbenika u društvu koji spriječava samovolju u ostvarivanju subj. PROTUPRAVNOST I PRAVNA ODGOVORNOST PROTUPRAVNOST nastaje kada nekim aktom ili ponašanjem biva povrijeđena neka pravna norma ili kad dođe do povrede pravnog poretka. 2) KOLIZIJA ili sukob subjektivnih prava pojavljuje se u onom slučaju kad postoje dva subjektivna prava raznih nositelja. u svrhu da se taj zahtjev odbije. PRAVNI SPOR (SUKOB INTERESA). da izazivaju pravne posljedice. . Dijeli se na: (a) poslovnu sposobnost (b) deliktnu sposobnost POSLOVNA SPOSOBNOST je sposobnost sklapanja pravnih poslova. pravni objekt je “ratio” pravnog odnosa. SUBJEKTIVNO PRAVO. Sredstvo za realizaciju zahtjeva za ostvarenjem. Ali postoje i sredstva protiv ostvarenja subjektivnog prava: 1) PRIGOVOR (exceptio). DELIKTNA SPOSOBNOST je sposobnost poduzimanja i odgovornosti za protupravne radnje. Od subjektivnog prava valja razlikovati “zahtjev za ostvarenje”. PRAVNI OBJEKT jest razlog koji povezuje pravne subjekte u pravni odnos. U lancu pravne uzročnost susrećemo slijedeće činjenice: OBJEKTIVNO PRAVO. PROCES. a poredak za to krivi i poziva na odgovornost nekog pravnog subjekta. Dva su elementa protupravnosti: (1) OBJEKTIVNI ELEMENT. koje je pravno sredstvo za obraćanje nadležnom državnom ili drugom pravnom organu da nam pomogne u zaštiti i ostvarenju našeg subjektivnog prava. PRISILNO IZVRŠENJE. 2. tužbeno pravo. Ona znači stjecanje subjektivnih prava ako svjesno i neprekidno zakonom određeno vrijeme obavljamo neka prava. prava među pravno koordiniranim subjektima. reda je ona vrijednost koja je objektom I. Pravni objekt I. TUŽBENO PRAVO. Može biti: a) prigovor protupravnosti b) prigovor zastare ili dosjelosti c) prigovor nemogućnosti ZASTARA jest prestanak subjektivnih prava ili utrnuće njihovih zahtjeva za ostvarenjem izmakom vremena. tj. jer je moguća situacija da subjektivno pravo “ostaje”. već samo u sukobu ljudskog ponašanja sa zahtjevima pravnih pravila. Protupravnost ne može nastati sama po sebi. Dijeli se na: (a) (b) 1. DRŽAVNI ILI PRAVNI ORGAN I PRAVNA NADLEŽNOST. subjektivnog prava jest tzv. snavođenjem određenih činjenica. aktivna (činidba) i pasivna (propust). a koja se ne mogu pravno ostvariti sve dok oba postoje. pa ih zato stječemo u potpunosti. DOSJELOST jest redovito naličje zastare. Pravni objekt II.općenito znači iznositi suprotan stav nekom zahtjevu.to je ponašanje suprotno pravnoj normi. “objektov objekt”: stvari specijalna ljudska radnja nematerijalna dobra subjektivna prava SUBJEKTIVNO PRAVO je ovlaštenje koje pripada pravnim subjektima na osnovi pravnih normi. tj. 4. ali na istom objektu. reda. reda pretpostavljena. 3. a zahtjev za ostvarenjem “prestaje”.uvijek neka ljudska radnja u širem smislu. Jedino tako može se ostvariti poredak kao sustav normalnih i pravno usklađenih društvenih odnosa. ponašanje.

krajni nehat. S obzirom na inicijativu. (b) Po kriteriju dokazane krivnje. već samo subjektivna. Krivnja se presumira kad oštećenik dokaže da je prot. Može biti dvovrsna: (2a) DOLUS.“laesio normae”. može se očitovati u različitim stupnjevima: (1) Culpa lata. Ako ne dokaže oba. Po pravnoj odgovornosti koju izaziva. Pod PRAVNOM ODGOVORNOSTI podrazumijevamo odgovornost pravnog subjekta pred pravnom vlašću za svoje ili tuđe ponašanje. tj. Traži se uzročna veza između protupravne radnje i štete. (b) U drugom slučaju zastupanje nastaje kada pravni subjekt ima i pravnu i poslovnu sposobnost. OBJEKTIVNA. uglavnom. tzv.gruba nepažnja. da bi putem pravnih poslova realizirao pravnu sposobnost.. (2) KULPOZNA ILI SUBJEKTIVNA ODGOVORNOST Takva protupravna odgovornost gdje se za odgovornost štetnika traže i objektivan i subjektivan element protupravnosti. propuštanje dužne pažnje koju je počinitelj morao imati da ne bi povrijedio interese drugoga.krivnja ili culpa u širem smislu.nepažnja pri izboru zaposlenika. takvo stanje svijesti počinitelja protupravnog djela da se to djelo pripisuje njemu i čini ga odgovornim za učinjeno djelo. ali za račun zastupanoga. UZROČNA ODGOVORNOST Za uzročnu pravnu odgovornost je potreban samo objektivan element protupravnosti.u ime zastupnika.(umišljaj). radnjom. (3) Culpa in eligendo. ne odgovara.postoji u primjeru tzv. nastaje potreba da on. . ali nema poslovnu. dobije ili uzme neku drugu osobu koja ima i pravnu i poslovnu sposobnost. kada protupravno djelo nastaje zato što pojedinac nije primijenio pažnju koju bi primijenio savjestan čovjek. kad protupravno djelo nastaje zbog toga što pojedinac nije upotrijebio pažnju koju ima svaki prosječan čovjek. štet. ima tri stupnja: (1) postoji svijest o djelu i volja da se djelo izvede (2) + svijest o protupravnosti (3) + zluradost pri izvođenju (2b) CULPA. da je protupravnom štetnom radnjom štetnika prouzročena šteta u imovini ili osobi oštećenoga. roditeljskog prava . Postoji nekoliko načela odgovornosti: (1) KAUZALNA. štetnik nije kriv.za odgovornost su potrebna oba elementa protupravnosti.(nehat). In ultima linia. ZASTUPSTVO Zastupanje se može pojaviti.. sve se svodi na odgovornost za vlastito ponašanje. “komisijski posao”. Tu nema odgovornosti ako počinitelj nije kriv. u dva osnovna slučaja: (a) Zbog činjenice da neki pravni subjekt ima pravnu sposobnost. culpa lata je bliska zloj namjeri: culpa lata dolo proxima. Ako štetnik dokaže da nije kriv. a koja će u ime i za račun prve osobe obavljati pravne poslove.traži se i objektivni i subjektivni element protupravnosti. blaži nehat. (2) SUBJEKTIVNI ELEMENT. Kazneno pravo je grana prava u kojoj nema objektivne odgovornosti. zastupanje se dijeli na: a) po zakonu. nema odgovornosti. (2) Culpa levis – lakša nepažnja. To je presumptio iuris. Zastupanje se ovdje pojavljuje kao nadomjestak poslovnoj sposobnosti. ali iz raznih razloga želi da ga u njegovim pravnim poslovima zastupa netko drugi. Zastupanje se u pravu redovito dijeli na dvije vrste: a) b) neposredno. koje oštećeni mora dokazati.u ime i za račun zastupanoga posredno. Postoje dvije vrste subjektivne odgovornosti: (a) (b) po kriteriju presumirane krivnje po kriteriju dokazane krivnje (a) Po kriteriju presumirane krivnje. tj.

. 4) potrebno je ovlaštenje kojim će se zastupnik moći legitimirati prema trećim osobama da je on pravni zastupnik zastupanoga. 3) potrebno je postojanje prava i obveza zastupnika da za zastupanoga obavi neku pravnu radnju. ugovorno zastupanje... Punomoć može prestati: smrću punomoćnika ili opunomoćitelja.samo za određenu vrstu pravnih poslova. gubitkom poslovne sposobnosti opunomoćitelja ili punomoćnika.. generalna.. Organ skrbništva ostvaruje zadatke skrbništva neposredno i preko postavljenih skrbnika.. odbijanjem punomoćnika. 2) mora postojati volja zastupnika da to prihvati.... tzv... Pretpostavke za ugovorno zastupanje jesu: 1) potrebna je volja zastupanoga da u nadležnost svoga zastupnika preda izvršenje nekog pravnog posla ili druge pravno relevantne radnje..za sve vrste pravnih poslova. To ovlaštenje daje se redovito u pisanom obliku i nazivamo ga PUNOMOĆ..za samo jedan konkretno određeni pravni posao.. izražava se u institutu skrbništva.. izvršenjem posla... koja ima slijedeće vrste: a) b) c) specijalna. kao i one osobe koje se ne mogu brinuti o svojim pravima i interesima..b) po odredbi državnog organa. c) po ovlaštenju. opozivom opunomoćitelja. Pod skrbništvo se stavljaju maloljetnici koji nisu pod roditeljskom skrbi. generična.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->