P. 1
Zakon o Zabrani Pusenja

Zakon o Zabrani Pusenja

|Views: 56|Likes:
Published by alexstax

More info:

Published by: alexstax on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

ne smatra zatvorenim javnim prostorom. poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. vaspitanja i obrazovanja. socijalna zaštita. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. zdravstvena zaštita. odnosno smeštaju gosti. kultura. bar. kao i vlasnik prostora. društvena ishrana.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. socijalne zaštite. sport i rekreacija. radnim. pod uslovima propisanim ovim zakonom. osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava. i 2. 1. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. odnosno javnim prostorom. odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. kafe. . proizvodnja. smeštaj i promet životnih namirnica. 12) ugostitelj je privredno društvo. Izuzetno od stava 1. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. II. ovog člana. 1. bioskopskih i drugih vrsta predstava. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. odnosno javnim prevozom. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. vaspitanje i obrazovanje. a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. ovog člana bez duvanskog dima. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). društvena briga o deci. uključujući i dvorišni prostor. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. i 2. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge. odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. proizvodnja. ovog člana. kontrola i promet lekova. u smislu ovog zakona. odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. društvene brige o deci.

Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6. trajektu. hidrogliseru. 2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. tačka 1) ovog člana. taksi vozilu. Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. vozu. 1. kabini žičare. splavu. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. 2) robe. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu. i 2. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1.). 3-7. odnosno izlaska iz tog dela igračnice. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili . ovog zakona. Igračnica u smislu stava 8. 3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. kao i korisnici tog prostora. tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću. st. avionu. minibusu. ovog člana bez duvanskog dima. kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika. 1. ovog člana. i 2. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. trolejbusu. i to u: 1) autobusu. Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. sastanci i javna okupljanja građana. brodu. III. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. automatima i sl. tramvaju.

pultova. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. ovog zakona. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost. Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. ovog zakona. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. i 3. prostora iz člana 4. U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. stav 2. prostora iz člana 4. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. objekat u sastavu tržnog centra. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje. . s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama. odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”.-4- IV. odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. objekat u sastavu tržnog centra. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije. odnosno stolova. Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”. stav 2. odnosno stolova. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće. 2. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. odnosno na stolu. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. pultova. Član 6. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora.

hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju. ovog člana pušenje je zabranjeno. primenjuje se član 3. 3. ovog člana. motelu. Član 7. osim u prostorijama iz st. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. 5-7. i 4. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. 2. st. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. odnosno da pušenje nije dozvoljeno. ovog zakona. 1. objekat u sastavu tržnog centra. prostora iz člana 4. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. stav 2. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama.-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. ovog člana. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. i 3. 1. i 6. i 3. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. . 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. ovog zakona.). pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. 5. osim što ima vrata i prozore. U drugom prostoru. osim u prostorijama iz st. ovog zakona. Odredbe čl. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1. 4) ako soba ima plafon i ako je. U ugostiteljskom objektu iz stava 1.

Član 10. ovog člana. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. osoba sa invaliditetom. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. Uslovi iz stava 1. ovog zakona. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. kao i lica koja su ometena u razvoju. i 4. izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku. 3) da ima plafon i da je. osim u prostorijama iz stava 1. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. st. ovog člana. U ustanovama iz st. 1. ovog člana pušenje je zabranjeno. Posebno određene prostorije iz člana 9. stav 1. primenjuje se član 3. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama.-63. osim što ima vrata i prozore. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. 3. odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. U prostoru iz st. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno. ako za to postoje uslovi. duševno obolelih lica. ovog člana. pušenje je dozvoljeno. . i 4. tač. 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. ovog člana. 1-5. Izuzetno od stava 2.

U slučaju iz stava 2. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom. ovog člana. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. u skladu sa ovim zakonom. Izuzetno od st. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. . ZNAK ZABRANE PUŠENJA. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. st. odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12. Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). kao i način isticanja tih znakova. stav 2. kao i u prostoru iz člana 4. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. 3. 2. ovog člana. 2-4. VI. Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13. ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. ovog zakona. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. 2-4. U slučaju iz stava 2.-7- V. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom.

sticanje znanja i zdravom načinu života. navika o Poslovi iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. ovog člana propisuje ministar. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16. Obrazac izveštaja iz stava 3. VII. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. 2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. Izuzetno od stava 1.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. . Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1. Izveštaj iz stava 3. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života. odnosno nadležnog inspektora. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. 2. Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. tačka 2) ovog člana. tač. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. zdravlje teritoriju zdravlja. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja). Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja. Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan.

3. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. .-9Član 17. 3) priprema predlog programa iz člana 15. 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17. Član 19. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17. kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. stav 1. 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. prati i proučava pušenje. 4). 7) podnosi ministru tromesečni. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. ovog zakona. kao stručno telo. šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. sprovodi istraživanje. Zdravstvena ustanova iz člana 16. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. 2) priprema plan istraživanja. tač. odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina. ovog zakona. stav 2. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. 5) i 7) ovog zakona. stav 1. 3) prikuplja podatke. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja. Osiguranim licima.. NADZOR Član 21. u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. preko zdravstvene inspekcije. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje. 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma. stav 1. preko prosvetnih inspektora. Inspekcije iz stava 1. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. razmenjuju informacije. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. a ostale inspekcije iz stava 1. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora. preko turističkih inspektora. u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. Ministarstva iz člana 21. preko inspektora rada. . VIII. ovog zakona. zajedničko telo iz stava 1. preko tržišnih inspektora. 6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. stav 1. IX. ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. preko inspektora za preventivnu zaštitu. o čemu podnosi izveštaj ministru. odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama. ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. ovog člana međusobno sarađuju. sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Član 22. ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja.

4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21. Član 24. ovog zakona. kao i protiv pravnog lica i preduzetnika.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. kao povereni posao. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. ovog člana vrši Ministarstvo. kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora. Na obavljanje poslova iz stava 1. u skladu sa zakonom. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. Prekršaji Član 27. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru. Član 26. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda. preduzetnik. kao i nadležni organ opštine . bez odlaganja. ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. kao i od odgovornog lica. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23. Zapisnik iz stava 1. Pravno lice. Novčanom kaznom od 5. Član 25. KAZNENE ODREDBE 1. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. vrši nadzor zabrane pušenja. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1.11 Član 23.na teritoriji opštine. ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja.. odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. X. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta.

ovog zakona. odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja. i 7. i 2.. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru.000 dinara. ovog zakona. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. odnosno delu tog prostora. i 2. motelu. i član 10). 5-7. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). i 6). ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30. ovog zakona na vidnom mestu. 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. Član 28.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru. . Za prekršaj iz stava 1.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. st. odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje.000. odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). st. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8). član 8. stav 2. 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29. kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. st. kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom. član 9. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. 4. st. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. st. 1. stav 2. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300. odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11).000 dinara.000 do 50. pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu. Za prekršaj iz stava 1. st. 4. i 6. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4.000 do 1. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. Novčanom kaznom od 500. 3) ako ne postupi u skladu sa čl. član 8. 1. 1. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. 2. st. i 7.000 do 500. i 2). 2) ako puši u javnom prevozu. 2. XI. i član 9.

) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje. Član 32. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”.. stav 2. prostori iz člana 4. ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr. Član 31.13 Član 30. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. br. objekti u tržnom centru. Član 33. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. . Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 16/95 i 101/05).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->