Zakon o Zabrani Pusenja

ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. u smislu ovog zakona. proizvodnja. osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava. kafe. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. vaspitanje i obrazovanje. uključujući i dvorišni prostor. kontrola i promet lekova. ovog člana. 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). proizvodnja. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. odnosno smeštaju gosti. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge. društvena ishrana. ne smatra zatvorenim javnim prostorom. radnim. 1. 12) ugostitelj je privredno društvo. odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. zdravstvena zaštita. odnosno javnim prostorom. društvene brige o deci. i 2. socijalna zaštita. ovog člana bez duvanskog dima. bioskopskih i drugih vrsta predstava. kultura. odnosno javnim prevozom. vaspitanja i obrazovanja. a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. bar. 1. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. ovog člana. odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. II. i 2. kao i vlasnik prostora. socijalne zaštite. pod uslovima propisanim ovim zakonom. . poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. smeštaj i promet životnih namirnica. društvena briga o deci. Izuzetno od stava 1. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. sport i rekreacija.

Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. 1. avionu. Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. taksi vozilu. trolejbusu.). odnosno izlaska iz tog dela igračnice. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. ovog zakona. i 2. tramvaju. st. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu. vozu. automatima i sl. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca. i to u: 1) autobusu. ovog člana. 3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću. kabini žičare. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. minibusu. III. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili . 2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. Igračnica u smislu stava 8. splavu. 3-7.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. 1. ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4. brodu. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5. hidrogliseru. ovog člana bez duvanskog dima. 2) robe. sastanci i javna okupljanja građana. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6. trajektu. i 2. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. tačka 1) ovog člana. kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika. kao i korisnici tog prostora.

odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. objekat u sastavu tržnog centra. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. prostora iz člana 4. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru. ovog zakona. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora. stav 2. odnosno na stolu. odnosno stolova. . Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”. objekat u sastavu tržnog centra. Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje. pultova. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. ovog zakona. i 3. pultova. odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. Član 6. stav 2. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. 2. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost.-4- IV. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. prostora iz člana 4. U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. odnosno stolova. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1. s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr.

). . ovog člana. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. ovog zakona. ovog zakona. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. odnosno da pušenje nije dozvoljeno. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. U drugom prostoru. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. Član 7. 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. i 6. i 4. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. 5. 1. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1. 4) ako soba ima plafon i ako je. Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8. i 3. motelu. st. nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. prostora iz člana 4. 2. U ugostiteljskom objektu iz stava 1. ovog člana. pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. i 3. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. osim što ima vrata i prozore. ovog člana pušenje je zabranjeno. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju. osim u prostorijama iz st. stav 2. primenjuje se član 3. 5-7. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. objekat u sastavu tržnog centra.-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. 3. 1. ovog zakona. osim u prostorijama iz st. Odredbe čl.

stav 1. Izuzetno od stava 2. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. ovog člana. osim u prostorijama iz stava 1. 3. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku. odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja.-63. U ustanovama iz st. . 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. 3) da ima plafon i da je. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. st. osoba sa invaliditetom. U prostoru iz st. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. ovog zakona. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. Član 10. i 4. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. kao i lica koja su ometena u razvoju. duševno obolelih lica. ako za to postoje uslovi. ovog člana pušenje je zabranjeno. Posebno određene prostorije iz člana 9. primenjuje se član 3. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno. Uslovi iz stava 1. ovog člana. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. 1. ovog člana. 1-5. i 4. ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. pušenje je dozvoljeno. osim što ima vrata i prozore. tač. ovog člana. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama.

Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. . U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom. ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. kao i način isticanja tih znakova. ovog člana. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. u skladu sa ovim zakonom. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. 2. ZNAK ZABRANE PUŠENJA. st. Izuzetno od st. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke. ovog zakona. kao i u prostoru iz člana 4. odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12. U slučaju iz stava 2. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. 2-4. stav 2. 3. VI. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14. 2-4. ovog člana. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12.-7- V. ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada. U slučaju iz stava 2. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13.

lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem. navika o Poslovi iz stava 1. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. tačka 2) ovog člana. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. odnosno nadležnog inspektora. sticanje znanja i zdravom načinu života. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. . Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16. 2. Izuzetno od stava 1. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. Izveštaj iz stava 3. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života. zdravlje teritoriju zdravlja. Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. tač. 2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. ovog člana propisuje ministar. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja. Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana. VII. institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji. Obrazac izveštaja iz stava 3. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja).

stav 1. stav 1. 5) i 7) ovog zakona. . šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. Član 19. 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima. stav 2. 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. Zdravstvena ustanova iz člana 16. 7) podnosi ministru tromesečni. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. prati i proučava pušenje. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. kao stručno telo. tač. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. 4). odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. sprovodi istraživanje. ovog zakona. 3) priprema predlog programa iz člana 15. Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). ovog zakona. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona.-9Član 17. 2) priprema plan istraživanja. 3. 3) prikuplja podatke.

Ministarstva iz člana 21. Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. o čemu podnosi izveštaj ministru. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. ovog zakona. preko inspektora za preventivnu zaštitu. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma. zajedničko telo iz stava 1. preko tržišnih inspektora. u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. . odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama. stav 1. ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. ovog člana međusobno sarađuju. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. IX. a ostale inspekcije iz stava 1. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. preko zdravstvene inspekcije. ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava. preko inspektora rada. Član 22. stav 1. preko prosvetnih inspektora. NADZOR Član 21. Osiguranim licima. Inspekcije iz stava 1. preko turističkih inspektora. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja. VIII. u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. razmenjuju informacije. 6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva..

bez odlaganja. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. vrši nadzor zabrane pušenja. Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda. KAZNENE ODREDBE 1. ovog člana vrši Ministarstvo. kao i od odgovornog lica. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23. Zapisnik iz stava 1.na teritoriji opštine. ovog zakona. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru.11 Član 23. Pravno lice. kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. kao i protiv pravnog lica i preduzetnika. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. kao i nadležni organ opštine . u skladu sa zakonom.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . Novčanom kaznom od 5. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. 4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. Član 26. preduzetnik. ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor. Na obavljanje poslova iz stava 1. Prekršaji Član 27. ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. kao povereni posao. Član 25.. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta. X. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja. Član 24.

st. odnosno delu tog prostora. st. i 2. i 2). i 6). PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29. 1. 5-7. i 2. za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru. 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje. i 7. 4. i član 9. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. i 6. st.000 dinara. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11).000 dinara. st. st. kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno.000 do 50. XI. st. Član 28. 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru. 2.000 do 500. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. stav 2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30. 2. pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4. Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). st. 3) ako ne postupi u skladu sa čl. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. Za prekršaj iz stava 1. motelu. ovog zakona na vidnom mestu. Novčanom kaznom od 500. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300. i 7. 1.000..000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. ovog zakona. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). i član 10). ovog zakona. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3.000 do 1. odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja. 4. član 9. član 8. Za prekršaj iz stava 1. . 1. 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8). član 8. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. stav 2. 2) ako puši u javnom prevozu. u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom.

. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. Član 31. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. stav 2.) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”. 16/95 i 101/05). . Član 33. br. dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje. prostori iz člana 4. ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr.13 Član 30. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Član 32. objekti u tržnom centru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful