ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava. ovog člana bez duvanskog dima. kafe. kontrola i promet lekova. 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. ovog člana. odnosno javnim prostorom. radnim. vaspitanje i obrazovanje. poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. 1. 1. smeštaj i promet životnih namirnica. bar. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. socijalne zaštite. odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Izuzetno od stava 1. odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. odnosno smeštaju gosti. proizvodnja.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. sport i rekreacija. društvena ishrana. u smislu ovog zakona. socijalna zaštita. i 2. zdravstvena zaštita. a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. kao i vlasnik prostora. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. pod uslovima propisanim ovim zakonom. društvene brige o deci. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge. vaspitanja i obrazovanja. uključujući i dvorišni prostor. 12) ugostitelj je privredno društvo. ovog člana. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. ne smatra zatvorenim javnim prostorom. proizvodnja. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. bioskopskih i drugih vrsta predstava. . odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. II. odnosno javnim prevozom. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. društvena briga o deci. kultura. i 2.

trajektu. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5. 2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. trolejbusu. i 2. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću.). Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca. sastanci i javna okupljanja građana. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1. Igračnica u smislu stava 8. odnosno izlaska iz tog dela igračnice. 3-7. i to u: 1) autobusu. minibusu. 1. Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska. Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. tramvaju. i 2. tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili . tačka 1) ovog člana. brodu.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. 2) robe. 1. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6. kabini žičare. ovog člana bez duvanskog dima. vozu. splavu. avionu. ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. III. 3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. hidrogliseru. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika. taksi vozilu. automatima i sl. kao i korisnici tog prostora. st. ovog zakona. ovog člana.

odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. objekat u sastavu tržnog centra. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama. odnosno stolova.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. pultova. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1. i 3. prostora iz člana 4.-4- IV. Član 6. stav 2. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. ovog zakona. 2. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. odnosno na stolu. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. ovog zakona. pultova. Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”. s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. stav 2. objekat u sastavu tržnog centra. . prostora iz člana 4. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”. odnosno stolova. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije.

ovog člana. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. osim u prostorijama iz st. i 6. odnosno da pušenje nije dozvoljeno. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. i 3. ovog zakona. Odredbe čl. 5. osim što ima vrata i prozore. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. 2. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju. 1. objekat u sastavu tržnog centra. ovog člana pušenje je zabranjeno. 1. hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. prostora iz člana 4. i 3. 3. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. motelu. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. ovog člana. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. 4) ako soba ima plafon i ako je. U ugostiteljskom objektu iz stava 1. ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. stav 2. . nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. st.-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. 5-7. osim u prostorijama iz st. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. primenjuje se član 3. U drugom prostoru. ovog zakona. ovog zakona.). i 4. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1. Član 7.

Posebno određene prostorije iz člana 9. Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. U ustanovama iz st. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku. ovog člana.-63. izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno. ako za to postoje uslovi. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja. pušenje je dozvoljeno. osoba sa invaliditetom. 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. 3. ovog zakona. ovog člana. Član 10. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. ovog člana. i 4. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. stav 1. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4. . ovog člana. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. Izuzetno od stava 2. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. ovog člana pušenje je zabranjeno. i 4. osim u prostorijama iz stava 1. duševno obolelih lica. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. 3) da ima plafon i da je. Uslovi iz stava 1. st. tač. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. 1. kao i lica koja su ometena u razvoju. osim što ima vrata i prozore. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. 1-5. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. primenjuje se član 3. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. U prostoru iz st.

u skladu sa ovim zakonom. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. kao i način isticanja tih znakova. U slučaju iz stava 2. ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada. Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. 2-4. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12. U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom.-7- V. 3. kao i u prostoru iz člana 4. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. Izuzetno od st. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12. ovog člana. st. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. VI. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom. 2. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. . Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. ZNAK ZABRANE PUŠENJA. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. stav 2. 2-4. ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. ovog člana. U slučaju iz stava 2. ovog zakona.

odnosno nadležnog inspektora. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja. tač. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života. ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. navika o Poslovi iz stava 1. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. . VII. 2. Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. Obrazac izveštaja iz stava 3. Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. sticanje znanja i zdravom načinu života. zdravlje teritoriju zdravlja. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. ovog člana propisuje ministar. 2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. Izuzetno od stava 1. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. tačka 2) ovog člana. kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja). institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1. Izveštaj iz stava 3. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji.

kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. stav 1. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona. 3. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. sprovodi istraživanje. prati i proučava pušenje. Član 19. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. 5) i 7) ovog zakona. kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. tač. kao stručno telo. 3) prikuplja podatke. stav 1. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. ovog zakona. . stav 2. 7) podnosi ministru tromesečni.-9Član 17. 4). 2) priprema plan istraživanja. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina. ovog zakona. 3) priprema predlog programa iz člana 15. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Zdravstvena ustanova iz člana 16. ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17.

ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava. 6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. preko tržišnih inspektora. ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja. NADZOR Član 21. . u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.. Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. VIII. Član 22. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. ovog člana međusobno sarađuju. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. stav 1. u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora. preko prosvetnih inspektora. preko inspektora rada. preko inspektora za preventivnu zaštitu. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje. preko turističkih inspektora. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Inspekcije iz stava 1. sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. razmenjuju informacije. a ostale inspekcije iz stava 1. Osiguranim licima. stav 1. obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja. 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma. zajedničko telo iz stava 1. ovog zakona. o čemu podnosi izveštaj ministru.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama. preko zdravstvene inspekcije. Ministarstva iz člana 21. IX.

. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda. Član 26.11 Član 23. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23. Zapisnik iz stava 1.na teritoriji opštine. kao povereni posao. odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. X.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . Član 24. kao i protiv pravnog lica i preduzetnika. kao i od odgovornog lica. Pravno lice. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja. preduzetnik. kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21. Član 25. Na obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. Novčanom kaznom od 5. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta. vrši nadzor zabrane pušenja. kao i nadležni organ opštine . Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. ovog zakona. 4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. u skladu sa zakonom. ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. bez odlaganja. Prekršaji Član 27. KAZNENE ODREDBE 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru.

i 2. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. član 8. st. i član 10). odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). Član 28. pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru. XI. 4. i 7. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4. odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11). član 8. i 2.. u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom.000 do 1. i 2). 5-7. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30. stav 2. Za prekršaj iz stava 1. i 6. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3.000 do 50.000 do 500. ovog zakona. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8). PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. st. Novčanom kaznom od 500. 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica.000. 4. 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje.000 dinara. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). st. . motelu. 2) ako puši u javnom prevozu. ovog zakona. 1. st. član 9. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. st. 1. za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru. odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4. odnosno delu tog prostora. i 7. 3) ako ne postupi u skladu sa čl. 2. 1. ovog zakona na vidnom mestu. st. Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. st. i član 9. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300. stav 2. Za prekršaj iz stava 1. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. 2.000 dinara. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja. 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje. kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. i 6).

stav 2. ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr. prostori iz člana 4. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr.13 Član 30. Član 32. Član 33. . 16/95 i 101/05). Član 31. objekti u tržnom centru. br. dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful