ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

sport i rekreacija. društvena briga o deci. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge. smeštaj i promet životnih namirnica. osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava. 1. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. odnosno smeštaju gosti. Izuzetno od stava 1. vaspitanja i obrazovanja. ovog člana.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. pod uslovima propisanim ovim zakonom. vaspitanje i obrazovanje. društvene brige o deci. kao i vlasnik prostora. socijalna zaštita. 1. bar. . a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. i 2. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. ovog člana bez duvanskog dima. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. ovog člana. odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. odnosno javnim prostorom. društvena ishrana. odnosno javnim prevozom. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. radnim. II. bioskopskih i drugih vrsta predstava. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. uključujući i dvorišni prostor. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. socijalne zaštite. poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. i 2. ne smatra zatvorenim javnim prostorom. odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. proizvodnja. proizvodnja. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). u smislu ovog zakona. kultura. kontrola i promet lekova. kafe. zdravstvena zaštita. odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. 12) ugostitelj je privredno društvo.

3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. 3-7. i 2. ovog zakona. trolejbusu. vozu.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. minibusu. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca. 2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili . kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika. odnosno izlaska iz tog dela igračnice. Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. brodu. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5. automatima i sl. st. ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1. splavu. 1. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. sastanci i javna okupljanja građana. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu. Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. 2) robe. taksi vozilu. tramvaju. ovog člana. tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću. Igračnica u smislu stava 8. 1. III. i to u: 1) autobusu. kabini žičare. ovog člana bez duvanskog dima. trajektu. i 2. kao i korisnici tog prostora. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica.). avionu. tačka 1) ovog člana. Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska. hidrogliseru.

šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. ovog zakona. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. prostora iz člana 4. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”. objekat u sastavu tržnog centra. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. pultova. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije. Član 6. Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama. ovog zakona. objekat u sastavu tržnog centra. Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati.-4- IV. pultova. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost. odnosno stolova. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. . U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. prostora iz člana 4. stav 2. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće. odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. odnosno na stolu. i 3. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora. stav 2. s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat. odnosno stolova. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. 2. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru.

a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. ovog člana. st. osim u prostorijama iz st. ovog zakona. i 3. primenjuje se član 3. motelu. 1. ovog člana pušenje je zabranjeno. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. osim što ima vrata i prozore. ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju.-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8. objekat u sastavu tržnog centra. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. prostora iz člana 4. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno.). 2. i 6. U drugom prostoru. U ugostiteljskom objektu iz stava 1. ovog zakona. 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. i 4. ovog člana. 3. 1. odnosno da pušenje nije dozvoljeno. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1. pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. 4) ako soba ima plafon i ako je. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. stav 2. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. 5. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. 5-7. i 3. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. ovog zakona. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. . Odredbe čl. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. Član 7. osim u prostorijama iz st.

duševno obolelih lica. 3. ovog člana pušenje je zabranjeno. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. osim što ima vrata i prozore. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. 1. i 4. 1-5. ovog člana. Uslovi iz stava 1. . 3) da ima plafon i da je. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. ovog člana. 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno. ako za to postoje uslovi. Posebno određene prostorije iz člana 9. ovog člana. izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. U ustanovama iz st. U prostoru iz st. osim u prostorijama iz stava 1. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. i 4. st. stav 1. osoba sa invaliditetom. Član 10. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. kao i lica koja su ometena u razvoju. ovog člana. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. primenjuje se član 3. pušenje je dozvoljeno. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja. ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku.-63. Izuzetno od stava 2. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. ovog zakona. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. tač.

lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. 2-4. ovog člana. ovog člana. Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13. U slučaju iz stava 2. u skladu sa ovim zakonom. VI. Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. ovog zakona. 2. kao i način isticanja tih znakova. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke. ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada.-7- V. 3. stav 2. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. Izuzetno od st. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. . odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12. ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. 2-4. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom. ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. U slučaju iz stava 2. U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom. Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. st. kao i u prostoru iz člana 4. ZNAK ZABRANE PUŠENJA.

Obrazac izveštaja iz stava 3.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. navika o Poslovi iz stava 1. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. Izuzetno od stava 1. Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. . ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. tačka 2) ovog člana. odnosno nadležnog inspektora. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. VII. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. ovog člana propisuje ministar. 2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. sticanje znanja i zdravom načinu života. Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16. tač. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. 2. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. zdravlje teritoriju zdravlja. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem. Izveštaj iz stava 3. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja). Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1.

kao stručno telo. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona. . ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. stav 1. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Član 19. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. 5) i 7) ovog zakona. sprovodi istraživanje. tač. stav 1. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17. šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. 2) priprema plan istraživanja.-9Član 17. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. 3) priprema predlog programa iz člana 15. prati i proučava pušenje. kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. stav 2. 3. kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. Zdravstvena ustanova iz člana 16. 7) podnosi ministru tromesečni. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. ovog zakona. 4). kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima. 3) prikuplja podatke. odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. ovog zakona.

sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. Ministarstva iz člana 21. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. ovog člana međusobno sarađuju.. zajedničko telo iz stava 1. 6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. Osiguranim licima. Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. preko zdravstvene inspekcije. preko inspektora za preventivnu zaštitu. preko turističkih inspektora. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja. obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja. o čemu podnosi izveštaj ministru. u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. preko inspektora rada. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. . Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. VIII. razmenjuju informacije. stav 1. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora. stav 1. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje. IX. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma. a ostale inspekcije iz stava 1. NADZOR Član 21. ovog zakona. preko tržišnih inspektora. Član 22. Inspekcije iz stava 1. ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja. preko prosvetnih inspektora.

kao i protiv pravnog lica i preduzetnika. preduzetnik. u skladu sa zakonom. vrši nadzor zabrane pušenja. ovog zakona. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. kao i nadležni organ opštine . ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor. Zapisnik iz stava 1. Član 26. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. Prekršaji Član 27. 4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. bez odlaganja. ovog člana vrši Ministarstvo.na teritoriji opštine. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23.. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. Na obavljanje poslova iz stava 1. Pravno lice. Novčanom kaznom od 5. ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . Član 24. X. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda. kao povereni posao. kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora. odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. kao i od odgovornog lica. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. KAZNENE ODREDBE 1.11 Član 23. Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru. Član 25.

5-7. i 2. 1. stav 2.000 dinara.000.000 dinara. ovog zakona. Novčanom kaznom od 500. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). st. i član 10). 3) ako ne postupi u skladu sa čl. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29. 4. 1. 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje. i 2). pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3.. 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4. st. za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru. član 9. i 6). kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4. st. odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300.000 do 1. 4. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 2) ako puši u javnom prevozu. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom. i 7. 2. kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. ovog zakona na vidnom mestu. XI. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. i 6. st. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. član 8. st. i 2. pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu. Za prekršaj iz stava 1. st. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8). . odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11). i član 9. motelu. Član 28. član 8. stav 2. i 7. odnosno delu tog prostora.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. ovog zakona.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru. odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. 2.000 do 500.000 do 50. 1. st. 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. Za prekršaj iz stava 1. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3.

dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr. br. prostori iz člana 4. Član 33. Član 32. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. 16/95 i 101/05). Član 31. stav 2. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje.) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. objekti u tržnom centru.. . Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”.13 Član 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful