ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. ovog člana. bioskopskih i drugih vrsta predstava. zdravstvena zaštita. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. 1. osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. odnosno javnim prevozom. uključujući i dvorišni prostor. smeštaj i promet životnih namirnica. a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. II. društvena ishrana. u smislu ovog zakona. i 2. odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). ne smatra zatvorenim javnim prostorom. vaspitanja i obrazovanja. odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. bar. kao i vlasnik prostora. socijalne zaštite. društvene brige o deci. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. kontrola i promet lekova. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. radnim. . 12) ugostitelj je privredno društvo. kultura. proizvodnja. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. ovog člana. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. ovog člana bez duvanskog dima. 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. odnosno javnim prostorom. pod uslovima propisanim ovim zakonom. vaspitanje i obrazovanje. kafe. sport i rekreacija. društvena briga o deci. Izuzetno od stava 1. proizvodnja. socijalna zaštita. i 2. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. odnosno smeštaju gosti. 1.

i 2. trajektu. hidrogliseru. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. 2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. minibusu. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. Igračnica u smislu stava 8. tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću. tramvaju. tačka 1) ovog člana. III. kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika. brodu. automatima i sl. avionu. ovog zakona. 1.). splavu. vozu. sastanci i javna okupljanja građana. i 2. kabini žičare. st. 2) robe. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. ovog člana bez duvanskog dima. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. i to u: 1) autobusu. trolejbusu. 3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. 1. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. odnosno izlaska iz tog dela igračnice. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1. kao i korisnici tog prostora. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6. taksi vozilu. Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili . ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4. ovog člana. 3-7. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu.

ovog zakona. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora. prostora iz člana 4. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. odnosno stolova. pultova. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. stav 2. Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. ovog zakona.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1. . šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. odnosno stolova. objekat u sastavu tržnog centra. odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. objekat u sastavu tržnog centra. prostora iz člana 4. Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. stav 2. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije. odnosno na stolu. 2. odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. Član 6. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama.-4- IV. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. pultova. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. i 3.

ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. 5. ovog člana. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. U drugom prostoru. Odredbe čl. st. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. 3. osim u prostorijama iz st. stav 2. U ugostiteljskom objektu iz stava 1. nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. 1. motelu. 4) ako soba ima plafon i ako je. odnosno da pušenje nije dozvoljeno. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. osim u prostorijama iz st. ovog člana. hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. ovog zakona. osim što ima vrata i prozore. Član 7. . prostora iz člana 4. i 3. 2.). i 4. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. primenjuje se član 3. ovog zakona. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. i 3. ovog člana pušenje je zabranjeno.-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. 1. ovog zakona. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. 5-7. i 6. pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. objekat u sastavu tržnog centra. Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8.

Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. st. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. 1. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. ako za to postoje uslovi. duševno obolelih lica. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. Uslovi iz stava 1. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. tač. Posebno određene prostorije iz člana 9. i 4. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. Izuzetno od stava 2. 3. ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja. pušenje je dozvoljeno. izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. osim što ima vrata i prozore. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. ovog člana. ovog člana. ovog člana. osim u prostorijama iz stava 1. ovog člana. i 4. kao i lica koja su ometena u razvoju. U ustanovama iz st. primenjuje se član 3. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. osoba sa invaliditetom. 3) da ima plafon i da je. Član 10.-63. U prostoru iz st. ovog člana pušenje je zabranjeno. . 1-5. stav 1. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. ovog zakona. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno.

VI. 3. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13. stav 2. U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom. Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14. ZNAK ZABRANE PUŠENJA. 2. u skladu sa ovim zakonom. 2-4. ovog zakona. kao i u prostoru iz člana 4. . odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke. Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. kao i način isticanja tih znakova. st. Izuzetno od st. ovog člana. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. U slučaju iz stava 2. ovog člana. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom.-7- V. 2-4. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12. U slučaju iz stava 2. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno.

2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. tačka 2) ovog člana. Izuzetno od stava 1. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. navika o Poslovi iz stava 1. . Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1. odnosno nadležnog inspektora. kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica. Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. zdravlje teritoriju zdravlja. VII. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja). Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. tač. Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana. ovog člana propisuje ministar. Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16. Izveštaj iz stava 3. Obrazac izveštaja iz stava 3. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. 2. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života. sticanje znanja i zdravom načinu života. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan.

Zdravstvena ustanova iz člana 16. kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. Član 19. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. 3. sprovodi istraživanje. ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona. 3) priprema predlog programa iz člana 15. 4). Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. ovog zakona. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17. stav 2. 7) podnosi ministru tromesečni. Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan.-9Član 17. tač. 5) i 7) ovog zakona. 2) priprema plan istraživanja. stav 1. stav 1. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17. kao stručno telo. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. 3) prikuplja podatke. kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. prati i proučava pušenje. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. ovog zakona. . odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina.

ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava. razmenjuju informacije. Ministarstva iz člana 21. o čemu podnosi izveštaj ministru. preko turističkih inspektora. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. preko zdravstvene inspekcije. ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. preko inspektora za preventivnu zaštitu. a ostale inspekcije iz stava 1. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora. Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. preko prosvetnih inspektora. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje. ovog člana međusobno sarađuju. 6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. stav 1. u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. Inspekcije iz stava 1. ovog zakona. Osiguranim licima. 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma. zajedničko telo iz stava 1.. preko inspektora rada. . u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. VIII. ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja. NADZOR Član 21. preko tržišnih inspektora. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. stav 1. obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja. IX. Član 22.

ovog člana vrši Ministarstvo. Na obavljanje poslova iz stava 1. kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora. kao i od odgovornog lica. Član 25. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23. kao povereni posao.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda. ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor.11 Član 23. Član 26. Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. 4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. kao i nadležni organ opštine .. X. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. kao i protiv pravnog lica i preduzetnika. Zapisnik iz stava 1. bez odlaganja. ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.na teritoriji opštine. Pravno lice. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta. ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. preduzetnik. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. vrši nadzor zabrane pušenja. odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. ovog zakona. KAZNENE ODREDBE 1. u skladu sa zakonom. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21. Prekršaji Član 27. Član 24. Novčanom kaznom od 5.

000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. i 2). odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11). Član 28. XI. 5-7. st. za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru. . odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. i 6). 2. 1. st. st. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8).000. ovog zakona. Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. i 2. ovog zakona na vidnom mestu. 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. i 7. i član 9.. motelu.000 dinara. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. Za prekršaj iz stava 1. odnosno delu tog prostora. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje. i 2. st. kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. ovog zakona.000 do 50. 2. st. 1. član 9. i 6. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). i 7. stav 2. u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom. Novčanom kaznom od 500.000 do 1. st. odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29. pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu. član 8. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru. 4. 1. st. član 8. stav 2. i član 10). 3) ako ne postupi u skladu sa čl. 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica.000 do 500. Za prekršaj iz stava 1. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4. 4.000 dinara. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. 2) ako puši u javnom prevozu. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo.

ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr. objekti u tržnom centru. 16/95 i 101/05). stav 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”. dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 32. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje. br.) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. prostori iz člana 4. . Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr..13 Član 30. Član 33. Član 31. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful