P. 1
Zakon o Zabrani Pusenja

Zakon o Zabrani Pusenja

|Views: 56|Likes:
Published by alexstax

More info:

Published by: alexstax on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

društvena briga o deci. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. socijalne zaštite. . socijalna zaštita. proizvodnja. uključujući i dvorišni prostor. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. i 2. proizvodnja. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. ovog člana. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. kontrola i promet lekova. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. bioskopskih i drugih vrsta predstava. smeštaj i promet životnih namirnica. 12) ugostitelj je privredno društvo. 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. ovog člana. poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. zdravstvena zaštita. a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. i 2. društvena ishrana. kafe. 1. 1. sport i rekreacija. II. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. vaspitanja i obrazovanja. pod uslovima propisanim ovim zakonom. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. Izuzetno od stava 1. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. kao i vlasnik prostora. odnosno javnim prostorom. bar. osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava. društvene brige o deci. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. radnim. u smislu ovog zakona. odnosno javnim prevozom. ovog člana bez duvanskog dima. vaspitanje i obrazovanje. kultura. odnosno smeštaju gosti. ne smatra zatvorenim javnim prostorom.

vozu. 1. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca. sastanci i javna okupljanja građana. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5. tačka 1) ovog člana. kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. minibusu. odnosno izlaska iz tog dela igračnice. Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu.). ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4. splavu. Igračnica u smislu stava 8. Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. 3-7. kao i korisnici tog prostora. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6. 1. tramvaju. Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. trolejbusu. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1. brodu. tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću. hidrogliseru. trajektu. 2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. kabini žičare. i to u: 1) autobusu. avionu. automatima i sl. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. st. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. ovog člana bez duvanskog dima. ovog člana. 3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. 2) robe. i 2. i 2. III. ovog zakona. taksi vozilu. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili .

Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. ovog zakona. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. odnosno stolova. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. pultova. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”. . Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”. 2. Član 6. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje. odnosno stolova. odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. objekat u sastavu tržnog centra.-4- IV.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. stav 2. objekat u sastavu tržnog centra. odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru. s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije. Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. prostora iz člana 4. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1. i 3. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. ovog zakona. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost. prostora iz člana 4. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. odnosno na stolu. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. pultova. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama. stav 2.

ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. Odredbe čl. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. ovog člana. pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. 5-7. U ugostiteljskom objektu iz stava 1. hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. 5. U drugom prostoru. osim što ima vrata i prozore. i 3. 3. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. ovog člana pušenje je zabranjeno. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. 1. i 4. 1. 2. st. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. i 6. motelu. nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. osim u prostorijama iz st. ovog zakona.). stav 2. 4) ako soba ima plafon i ako je. osim u prostorijama iz st. ovog zakona. ovog zakona. . i 3. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju. odnosno da pušenje nije dozvoljeno. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. prostora iz člana 4. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. primenjuje se član 3. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1.-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. Član 7. ovog člana. objekat u sastavu tržnog centra.

1. ovog člana. izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. osim u prostorijama iz stava 1. U prostoru iz st. odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja. U ustanovama iz st. tač. primenjuje se član 3. Izuzetno od stava 2. 1-5. Posebno određene prostorije iz člana 9. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. Uslovi iz stava 1. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. kao i lica koja su ometena u razvoju.-63. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku. duševno obolelih lica. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. pušenje je dozvoljeno. osoba sa invaliditetom. Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. i 4. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. ovog člana. st. osim što ima vrata i prozore. stav 1. . 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. ako za to postoje uslovi. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. ovog člana. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. ovog zakona. Član 10. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. 3. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. i 4. ovog člana. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. ovog člana pušenje je zabranjeno. 3) da ima plafon i da je.

Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14. Izuzetno od st. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. kao i način isticanja tih znakova. U slučaju iz stava 2. VI. Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. u skladu sa ovim zakonom. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. stav 2. U slučaju iz stava 2. ovog člana. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke. ZNAK ZABRANE PUŠENJA. 2-4. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12. ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom. odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12.-7- V. Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. 3. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13. 2-4. U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom. 2. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. . ovog zakona. ovog člana. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). kao i u prostoru iz člana 4. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. st. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja.

lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica. VII. institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja). ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. Obrazac izveštaja iz stava 3. 2. zdravlje teritoriju zdravlja. Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. 2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem. kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja. Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života. Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. Izveštaj iz stava 3. Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. tač. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. navika o Poslovi iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. tačka 2) ovog člana. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. odnosno nadležnog inspektora. . Izuzetno od stava 1. sticanje znanja i zdravom načinu života.

tač. 3. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. stav 2. kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. . 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17. 5) i 7) ovog zakona. 3) priprema predlog programa iz člana 15. šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. Član 19. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. 4). Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17.-9Član 17. kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. ovog zakona. sprovodi istraživanje. 7) podnosi ministru tromesečni. kao stručno telo. 3) prikuplja podatke. Zdravstvena ustanova iz člana 16. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. 2) priprema plan istraživanja. 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona. stav 1. stav 1. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. ovog zakona. prati i proučava pušenje.

ovog zakona. preko prosvetnih inspektora. ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. IX. ovog člana međusobno sarađuju. stav 1. preko turističkih inspektora. NADZOR Član 21. Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. o čemu podnosi izveštaj ministru.. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja. Član 22. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. a ostale inspekcije iz stava 1. ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. preko zdravstvene inspekcije. preko tržišnih inspektora. razmenjuju informacije. Inspekcije iz stava 1. ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava. preko inspektora za preventivnu zaštitu. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje. Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. . sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. Osiguranim licima. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama. preko inspektora rada. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. 6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. zajedničko telo iz stava 1. VIII. stav 1. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora. Ministarstva iz člana 21. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Pravno lice. kao i protiv pravnog lica i preduzetnika. X. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda. kao i nadležni organ opštine .. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. u skladu sa zakonom. kao i od odgovornog lica. Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. Član 25.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. preduzetnik.na teritoriji opštine. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru. vrši nadzor zabrane pušenja. kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora. 4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21. bez odlaganja. Član 24. kao povereni posao. odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo. Zapisnik iz stava 1. Novčanom kaznom od 5. ovog zakona.11 Član 23. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23. Prekršaji Član 27. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta. ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor. Na obavljanje poslova iz stava 1. KAZNENE ODREDBE 1. Član 26.

2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30. pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. st. 5-7. i član 10). 4. st. 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje. Novčanom kaznom od 500. st. i 7. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. i 2.. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. Za prekršaj iz stava 1. i 2). 3) ako ne postupi u skladu sa čl. . kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. 2) ako puši u javnom prevozu. kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. ovog zakona na vidnom mestu. odnosno delu tog prostora. odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). stav 2. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8). za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru. i 6). 2. st. 1. odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11). stav 2. motelu.000 do 1. ovog zakona. 1. st. i 7. član 8. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica.000 dinara. ovog zakona. 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje. odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4.000 dinara. i član 9. XI. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. st. 4.000 do 500. i 2. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4. i 6.000 do 50. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. član 9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29.000. 1. Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 28. Za prekršaj iz stava 1.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. član 8. st. u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom. odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja.

Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr. prostori iz člana 4.. stav 2. objekti u tržnom centru. br. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 16/95 i 101/05). Član 32. . Član 33. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”.13 Član 30. Član 31. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje.) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->