ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

radnim. društvena ishrana. odnosno smeštaju gosti. poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. pod uslovima propisanim ovim zakonom. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. bioskopskih i drugih vrsta predstava. ovog člana bez duvanskog dima. društvena briga o deci. i 2. kontrola i promet lekova. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. odnosno javnim prevozom. 1. smeštaj i promet životnih namirnica. vaspitanje i obrazovanje. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. društvene brige o deci. kao i vlasnik prostora.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. socijalna zaštita. Izuzetno od stava 1. proizvodnja. odnosno javnim prostorom. II. sport i rekreacija. osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. vaspitanja i obrazovanja. 1. ovog člana. 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. kultura. proizvodnja. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge. i 2. 12) ugostitelj je privredno društvo. uključujući i dvorišni prostor. a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. ne smatra zatvorenim javnim prostorom. u smislu ovog zakona. ovog člana. kafe. socijalne zaštite. . zdravstvena zaštita. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. bar.

kao i korisnici tog prostora. st. i 2. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili . taksi vozilu. III. brodu. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. hidrogliseru. trajektu.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. ovog člana. kabini žičare. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu. sastanci i javna okupljanja građana. splavu. ovog zakona. 3-7. avionu. Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. Igračnica u smislu stava 8. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. trolejbusu. 2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. 2) robe. ovog člana bez duvanskog dima. i to u: 1) autobusu. vozu. 1. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. minibusu. ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6. Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1.). 3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika. i 2. odnosno izlaska iz tog dela igračnice. tramvaju. automatima i sl. Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. tačka 1) ovog člana. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću. 1. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5.

odnosno na stolu. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. stav 2. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. stav 2. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost. pultova. prostora iz člana 4. Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru. i 3. odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. ovog zakona. U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. 2. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. Član 6.-4- IV. s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat. Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”. objekat u sastavu tržnog centra. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. . prostora iz člana 4. odnosno stolova. ovog zakona. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. objekat u sastavu tržnog centra. odnosno stolova. Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. pultova. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu.

. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. ovog člana. hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno.-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. Član 7. 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. i 6. 3. ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. ovog zakona. prostora iz člana 4. st. 1. 1.). ovog člana. Odredbe čl. objekat u sastavu tržnog centra. ovog zakona. i 3. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju. pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. ovog člana pušenje je zabranjeno. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. 5-7. odnosno da pušenje nije dozvoljeno. primenjuje se član 3. 4) ako soba ima plafon i ako je. nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. i 4. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. 5. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. stav 2. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. U drugom prostoru. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. 2. osim u prostorijama iz st. osim što ima vrata i prozore. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. i 3. osim u prostorijama iz st. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. U ugostiteljskom objektu iz stava 1. ovog zakona. Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8. motelu.

potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. osim što ima vrata i prozore. kao i lica koja su ometena u razvoju. stav 1. U prostoru iz st. 1. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. 3. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja. ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. osoba sa invaliditetom. primenjuje se član 3. ovog člana pušenje je zabranjeno. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4.-63. ako za to postoje uslovi. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. pušenje je dozvoljeno. ovog zakona. ovog člana. Izuzetno od stava 2. tač. U ustanovama iz st. ovog člana. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. 1-5. st. Posebno određene prostorije iz člana 9. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. i 4. osim u prostorijama iz stava 1. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku. 3) da ima plafon i da je. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. . ovog člana. i 4. Uslovi iz stava 1. ovog člana. duševno obolelih lica. 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. Član 10.

U slučaju iz stava 2. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. kao i način isticanja tih znakova. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13. ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. VI. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. ovog člana. u skladu sa ovim zakonom. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. 2. ovog člana. Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14. . ovog zakona. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12. odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12.-7- V. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. kao i u prostoru iz člana 4. 3. ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada. Izuzetno od st. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. ZNAK ZABRANE PUŠENJA. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. U slučaju iz stava 2. Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. 2-4. st. stav 2. 2-4. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom.

sticanje znanja i zdravom načinu života. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. tač. 2. ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. zdravlje teritoriju zdravlja. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja). tačka 2) ovog člana. kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem. ovog člana propisuje ministar. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja. VII. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana. 2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. navika o Poslovi iz stava 1. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji. Obrazac izveštaja iz stava 3. Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16. Izuzetno od stava 1. Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. Izveštaj iz stava 3. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. odnosno nadležnog inspektora. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. . Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1.

2) priprema plan istraživanja. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina. 3) priprema predlog programa iz člana 15. Član 19. tač. ovog zakona. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. prati i proučava pušenje. kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. kao stručno telo. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. stav 1. 4).-9Član 17. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17. stav 2. 3) prikuplja podatke. 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. 3. 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17. ovog zakona. 5) i 7) ovog zakona. 7) podnosi ministru tromesečni. sprovodi istraživanje. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. . Zdravstvena ustanova iz člana 16. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. stav 1. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. Inspekcije iz stava 1. ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora. preko zdravstvene inspekcije. 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. preko turističkih inspektora. IX. u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. stav 1. Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. Osiguranim licima. ovog zakona. a ostale inspekcije iz stava 1. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja. ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. preko prosvetnih inspektora. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. Član 22. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. . stav 1. Ministarstva iz člana 21. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje. preko tržišnih inspektora. zajedničko telo iz stava 1. ovog člana međusobno sarađuju.. NADZOR Član 21. o čemu podnosi izveštaj ministru. preko inspektora za preventivnu zaštitu. ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. preko inspektora rada. VIII. sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama. obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja. razmenjuju informacije.

4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. Prekršaji Član 27. Član 25. bez odlaganja.. Na obavljanje poslova iz stava 1. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. ovog zakona. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta.11 Član 23. preduzetnik. kao i protiv pravnog lica i preduzetnika. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23.na teritoriji opštine. KAZNENE ODREDBE 1. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda. kao i od odgovornog lica. u skladu sa zakonom. Član 26. kao i nadležni organ opštine . kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21. kao povereni posao. ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. Pravno lice. Član 24. odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. ovog člana vrši Ministarstvo. ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja. Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. Zapisnik iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru. ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor. vrši nadzor zabrane pušenja. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. Novčanom kaznom od 5. X.

ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300. Za prekršaj iz stava 1. i 2). st.000 do 1. 3) ako ne postupi u skladu sa čl. i član 9. odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11). ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30. član 8.000 dinara.000 do 500. Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). 1. motelu. XI. 4. 1. 2. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3.. i 6. ovog zakona na vidnom mestu. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). 2) ako puši u javnom prevozu. član 9.000 do 50. i 2. za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8). odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja. st. kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno.000. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. 2. odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. i 7. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4. 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. stav 2.000 dinara.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru. kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom. i član 10). st.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. 4. st. 1. stav 2. odnosno delu tog prostora. 5-7. 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje. Član 28. st. Novčanom kaznom od 500. st. Za prekršaj iz stava 1. član 8. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. . pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu. i 2. ovog zakona. ovog zakona. i 6). st. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. i 7. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo.

br.) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Član 31. Član 32. prostori iz člana 4. stav 2. Član 33. dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”..13 Član 30. 16/95 i 101/05). . Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. objekti u tržnom centru. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje. ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr.