P. 1
BAROK

BAROK

|Views: 786|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Majstorović on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

► Bijeg u Egipat, oko 1604, Rim, Gall. Doria- Pamphili - najslavniji Carraccijev prikaz pejzaža – utjecaj venecijan.

slikarstva - prikaz sadrži šumovito područje usred kojeg se nalazi grad ☼♣ Annibale je bio izvrstan crtač, svim njegovim značajnijim radovima prethodili su detaljno razrađeni crteži ☻♂ izradio je i nekoliko genre motiva (Mesnica, Oxford, Čovjek s majmunom, 1595, Uffizi) ☼☺ Annibale je prethodnik tzv. herojskog pejzaža koji će se razviti u 17. st. u Italiji ☼☻ veliku pažnju posvećivao temama iz mitologije (Venera i Adonis, Polifem i Galateja) ► od njegovih učenika najvažniji je DOMENICHINO, koji je slijedio Annibaleov ideal pejzaža ( freska → sv. Cecilija prije suđenja, 1613 – 14, Rim, San Luigi de' Francesci) AGOSTINO CARRACCI, 1557 (Bologna) – 1602 (Parma) najobrazovaniji predstavnik bolonjske škole; upravlja Akademijom, u kojoj je vodio tečaj iz arh., perspektive i anatomije 1597 – 1600 surađuje s Annibaleom u izradi fresaka u palači Farnese u Rimu (Cefalus i Aurora & Galateja ) 1600 odlazi u Parmu, gdje radi freske u Palazzo dei Giardino, za vojvodu Ranuccia Farnese, pod utjecajem brata

LODOVICO CARRACCI, 1555 – 1619 (Bologna) Annibaleov rođak, djeluju zajedno u Bologni, polaze od utjecaja manirist. slikarstva, ali se razvijaju u različitim pravcima

► Sv. Obitelj sa sv. Franjom, 1591, Cento, Mus. Civico - Lodovico stvara tamne i svijetle površine neovisno o oblicima pojedinih elemenata kompozicije - Lodovicov način slikanja → dramatičan, prepun osjećaja strasti, bogatstvo pokreta, svjetlosni efekti - nakon Annibaleova odlaska u Rim, Lodovico se pomalo vraća manirist. počecima ► Madona dei Bargellini, 1581, Bologna, Pinacoteca ► Molitva sv. Ivana, 1592, Bologna ─║─ ► Preobraženje, Bologna CARRAVAGIOVI SLJEDBENICI (karavađisti) - Carravagio nije imao svoje učenike ali je utjecao na brojne slikare širom Italije zbog spontanosti pri stvaranju, improvizacije, prikazivanja određenog trenutka, upotrebe mističnog svijetla - Carravagisti nikad nisu ostvarili homogenu slikarsku grupu poput Carraccijevih sljedbenika - Oko 1620 mnogi Carravagiovi sljedbenici su umrli ili su napustili Rim - Mnogi carravagisti nikad nisu sreli Carravagia ► ORAZIO GENTILESCHI (1563 – 1639) – Pisa ► ANTIVEDUTO GRAMMATICA (1571 – 1626) ► GIOVANNI BAGLIONE (1566 – 1643) ► ORAZIO BORGIANNI (1578 – 1616 ) – Sv. Carlo Boromejski, 1611/12, Rim, San Carlo alle Quatro Fontane ► BARTOLOMEO MANFREDI (1578 - 1620) ► CARLO SARACENI (1579 – 1620) ► GIOVANNI SERODINE (1600 – 1630) ► VALENTIN (1594 – 1632) 1

-

Carravagiovi sljedbenici su zaboravljali Carravagiovo slikarstvo pri privremenom odsustvu iz grada

CARRACCIJEVA ŠKOLA U RIMU bolonjski umjetnici doslovno prate Annibalea u Rim prije dolaska u Rim većina njih stječe visoku naobrazbu unutar bolonjske Akademije, koju predvodi obitelj Carracci - među prvima dolaze Guido Reni & Francesco Albani – 1600 u Rim, slijede Lanfranco & Domenichino, dok 1621 dolazi Guercino - samo Domenichino i Lanfranco borave veći dio vremena u Rimu, Reni boravi u Rimu u 2 navrata po 4 god., ali Bologna je ostala njegovo temeljno boravište - Albani se vraća u Bolognu 1617 g., a Guercino boravi u Rimu za vrijeme pontifikata pape Grgura XV - 1606 – 1618 g. nastaje veliki broj važnih fresaka koje su izradili Carraccijevi sljedbenici - freske povezuju zajedničke karakteristike : izraženo klasično racionalno stilsko usmjeravanje, u određenim trenucima su klasičniji od samog Carraccija - to se najviše primjećuje kod Domenichina koji je najvjerojatnije u trenutku djelovanja bolonj. škole bio među vodećim umjetnicima DOMENICHINO 1581 – 1641 učenik Annibalea, djeluje u Rimu

► KAPELA CONTARELLI, San Luigi dei Francesci, Rim, 1613 – 1614 - ciklus fresaka o životu sv. Cecilije - figure su individualno razrađene, većih su dimenzija i pokretom ruku i tijela pokazuju raspoloženje - likovi oblikovani poput ant. klasičnih statua ► San Andrea della Valle, Rim, 1622 – 24 - oslikao kor & pandantive – stilski se udaljava od strogo klas. elemenata i razvija se prema umj. baroka - na pandantivima prikaz Evanđelista - 1623 – 26 oslikao apsidu- prizori iz života sv. Andrije - oslikavanje centralne kupole je pripalo Lanfrancu ► 1613 g. odlazi iz Rima u Napulj, gdje oslikava pandantive i kupolu kapele sv. Genara u katedrali ► 1613. g. vraća se u Rim, iako freske nisu dovršene, freske će ostati nedovršene zbog njegove smrti u Napulju 1641 g. - naslikao je i nekoliko ulja na platnu : • Posljednja komuna sv. Jeronima, 1619, Vatikan • Dijanin lov, 1617, Borghese ► sudjelovao u oslikavanju palače Farnese → pripisuje mu se scena Djevica s 1-rogom FRANCESCO ALBANI 1578 – 1660 • • u početnim fazama je vezan za Lodovica C. (Bologna, oratorij San Colombano, 1598), Annibalea (Bogorodica i sveci, Bologna, Pinacoteca) u ranijim radovima prisutni su lirični elementi i ugođaj koji će pratiti sva Albanijeva djela

► 4 elementa, 1626 – 28, Torino, Pinacoteca - tondo - alegorije i mitološki motivi smješteni u idiličan pejzaž 2

GUIDO RENI 1575- 1642 najmanje ovisan o Annibaleu za razliku od ostalih bolonj. umjetnika

► Razapinjanje sv. Petra, 1604 – 5, Vatikan - utjecaj Carravagia - Reni pokazuje razumijevanje dramat. realizma i svjetlosti - rađena kao oltar. slika ► Sv. Andriju vode na mučenje, Oratorij sv. Andrije - freska - kontrast Domenichinovim freskama na suprotnom zidu – statične u odnosu na Renijevu dinamičnost • • 1614 g. napušta Rim i odlazi u Bolognu iako je njegovoj karijeri bio otvoren put zahvaljujući kardinalu Scipioneu Borghese Vodeću ulogu prepušta Domenichinu, a odlazak u Bolognu utjecao je na njegov stil, nastaje niz velikih ostvarenja

► Madonna della Pieta, 1616, Bologna, Pinacoteca ► Uznesenje Bogorodice, 1616 – 17, Genova, San Ambrogio ► Atalanta i Hipomen, Prado, 1620-e, kompromis naturalist. elemenata i klasične idealizacije - prikaz utrke - Atalanta u trenutku saginjanja, zaostaje za Hipomenom skupljajući jabuke koje je on bacao za vrijeme utrke LANFRANCO 1582 (Parma) – 1647 • • • dugo vremena zasjenjen Domenichinovim radom radio uz Agostina C., nakon čije smrti 1602 g. prelazi kod Annibalea u Rim u svojem radu primijenio pamuse-palette , što mu daje veliku slobodu nasuprot Domenichinovoj staroj tehnici sudjeluje u svim važnim grupnim oslikavanjima fresko ciklusa vjerojatno je bio Annibaleov asistent na galeriji Pal. Farnese u Rimu njegov udio se nalazi : freske u kapeli S. Diego, San Gregorio Magno u palači na Kvirinalu kapela Paolina, Sta Maria Maggiore prvi samostalni rad – nakon 1605 g. Pal. Farnese, Camera degli Eremiti 1610 – 12 g. kratki boravak u Parmi dovodi do preokreta u Lanfrancovom razvoju prema umj. zrelog baroka izražena monumentalnost i dinamičnost, barokna manira s izraženim chiaro-scuro efektom

► fresko ciklus, Rim, vila Borghese, 1624 – 25 • Bogovi Olimpa i Personifikacije rijeka • koristi iluzionist. prikaz arh., karijatide – muške figure nose svod, iluzionist. trabeaciju ► kupola, San Andrea della Valle, Rim, 1625 – 27 • Bogorodica u slavi • prisutan snažan iluzionizam, ovim djelom je prekinuo dominaciju klasičnih elemenata 3

GUERCINO 1591 – 1666 oslikao freske u Casino Ludovisi , 1621 – 23. g. za unuka pape Grgura XV

ARHITEKTURA & SKULPTURA RANOG BAROKA U ITALIJI
► arh. poprima skulptorske elemente i efekt chiaro – scura

CARLO MADERNO 1556 – 1629
• • • • dolazi sa sjevera Ita., rođen u Capolagu 1588 g. dolazi u Rim i zajedno s 4 braće postaje rim. građaninom započeo je raditi uz ujaka Domenica Fontanu , a od 1600 g. razvija samostalnu karijeru 1603 g. je prekretnica u njegovom stvaralačkom životu – pozvan je za glavnog arhitekta sv. Petra, a tada dovršava pročelje crkve Sta Susanna u Rimu

► Sta Susanna, 1597 – 1603 - pročelje sadrži sve revolucionarne elemente koji će se ponavljati u raznim varijacijama kroz 17 st. - razvedenost površine – motiv niše na vanjskoj fasadi - dekoracija pročelja usmjerena prema središnjoj osi pročelja - horizontalna podjela pročelja – donji dio, gornji + završni zabat - prisutna sila uzgona,dinamike, pokreta, sjene - gornji dio pročelja pod zabatom je manje skulptorski obrađen, raščlanjen je pilastrima, dok donji dio je raščlanjen ¾ stupovima i stupovima - bitno je stupnjevanje volumena - koncentracija niša raste od vanjskih rubova pročelja prema središnjem dijelu - isti slučaj gradacije je i u postavljanju stupova odnosno polustupova i ¾ stupova – donji dio pročelja – od kraja fasade prema osi redaju se 1 pilastar – 1 polustup – udvojeni stup - ritmička izmjena niša, stupova, polustupova i pilastara daje dojam „pokretljivosti fasade“, što je karakteristika barok. arh. - osim toga bitan element su svjetlo i sjena, što još više pojačava dojam pokrenutosti fasade i daje joj skulptorska obilježja izmjene volumena - barok. arh. se tretira kao skulptura - uzor – pročelje crkve Il Gesu ► San Andrea della Valle, Rim - projektirao kupolu, 2 po veličini u Rimu (iza kupole sv. Petra) - utjecaj Michelangelove kupole - odiše veličanstvenom jednostavnošću ► bazilika sv. Petra, Rim, 1603 - 1603 g. postao arhitekt sv. Petra - postavio prostranu lađu, tako da je centralna građevina dobila oblik latin. križa (1609 – 12) - 1607 – 12 g. radio na pročelju • Carlo Maderno se predstavio i kao projektant palača ► Palazzo Mattei, Rim, 1598 – 1616 - prisutna lokalna tradicija organizacije pročelja - unutrašnje dvorište je srodno manirist. zdanjima firent. palača - 4-krilno stubište ukrašeno štukaturama – novitet u Rimu ► Palazzo Barberini, Rim 1628 – 33 4

-

Maderno, Bernini, Borromini 1625. g. kardinal Farnese je kupio palaču na Quatro Fontane od Alessandra Sforze Santafiorea Papa Urban VIII. je povjerio Madernu preinaku palače i njezino proširenje 1629 g. Maderno umire, a radove nastavlja Bernini koji je zaslužan za većinu radova izvedenih do 1633 g. palača nije izvedena prema Madernovoj izvornoj koncepciji koja je poznata iz njegovih sačuvanih crteža (Uffizi) → ukazuju na palaču srodnu tradicional. rim. palačama koje imaju 4 jednaka krila povezana unutrašnjim dvorištem rastvorenim arkadama organizacija palače teče u obliku slova H – nema tradicion. zatvorenog dvorišta koje je zamijenjeno dubokim portikom glavna fasada – 3 etaže, rastvorene nizom od 7 arkadnih lukova 2 gornje etaže unutar lukova imaju prozore superponiranje stupova – prizemlje → dorski stup, I. kat → jon. stup, II. kat → korint. pilastar u unutrašnjosti palače je teško procijeniti što je Madernovo a što Berninijevo prostrano stubište, duboki portik, prostrana dvorana na piano nobile, hodnik ovalnog oblika u stražnjem dijelu palače

► Maderno je svojim projektima u potpunosti preusmjerio rim. arh. od manirist. utjecaja → otvorio je put najvećim arhitektima Berniniju i Borrominiju, koji su bili sudionici u njegovim projektima ARH. RANOG BAROKA U OSTALIM DIJELOVIMA ITALIJE Venecija → Vicenzo Scamozzi (1552 – 1616) ☼ arhitekt 2/2 16.st. i 1/2 17.st. ♫ zadržava poziciju vodećeg arhitekta i u ranom baroku ♥ odan idealima svoga učitelja Palladia, idealima klas. arh. ☺ napisao teoretsko djelo „Idea dell' architettura universale“, 1615.g. ► Palača Contarini degli _____________________ Milano →Fabio Mangone (1587 – 1629) ♫ od 1620 g. profesor arhitekture na Akademiji Ambrosiana ☼ sudjeluje u izgradnji milan. katedrale do smrti 1629.g. ♣ portale izrađivao uz pomoć Ricchina ♂ izradio je rješenje pročelja katedrale koje je odbijeno ► Collegio elvetico, 1608, Ambrosiana, Milano • unutrašnje dvorište rastvoreno arkadama u prizemlju i na I. katu • superponiranje stupova ; dorski, jonski → utjecaj Palladija →Lorenzo Binago (1554 – 1629), BIFFI ► San Alessandro, Milano, 1601. • 1 od najznačajnijih milan. crkvi • temelji se na Bramante – Michelangelo projektu sv. Petra u Rimu • centralnog tlocrta s kupolom, kvadratnog oblika • teži longitudinalnoj orijentaciji koja se postiže produženjima u ist. dijelu građevine →Francesco Maria Ricchino (1584 – 1658) ☼ uvodi milan. arh. u novo razdoblje ♫ školovao se u Rimu, 1603 g. vraća se u Milano, a od 1605.g. glavni majstor ♥ glavni majstor milan. katedrale 5

Genova (Ligurija) ► zgrada sveučilišta.g. križa. postaje vodećim arhitektom na milan. Genova. ta je tvrdnja djelomično točna specifičnom razvoju rim. Milano. → fra Francesco Grimaldi→ San Paolo Magg. baroka započinje pontifikatom Urbana VIII.st. visokog baroka govori kao o umj. uz vodeće crkvene ličnosti djeluju najgenijalniji umjetnici visokog baroka → Bernini. protureformacije. Petra u Rimu i rim.☺ 1631 – 38. otac mu je bio Firentinac 6 . Inocent – Pamphili. • utjecaj sv. koji je potvrdio odluke s Tridentskog koncila i prihvatio isusovački red kao najuže suradnike u protureformaciji papa Pavao V. Urban VIII. djela → promatrač postaje sudionikom onoga što likovi proživljavaju često se o umj. najraniji pr. Aleksandar – Chigi) za razliku od ranog baroka kada se grade monumentalne kongregacijske crkve. • sagrađeno kao isusovačko sveučilište • unutrašnje dvorište – 2 kata rastvorena arkadama ► fasada Collegio Elvetico 1627. (1623 – 44). visokog baroka bitan je odnos promatrača i umjetn. kongregacijskih crkvi ► San Salvatore. 1605 – 23. umjetnika ali u ranom baroku ostaje antibarokno središte Napulj → Domenico Fontana → Kraljevska palača. (1581/3 – 1603) • 1585. 1651 – 86. 1630 • po prvi put vestibul je ujedinjen s unutrašnjim dvorištem • unutrašnje dvorište – dvostruki stupovi nose arkade Firenca → u 16.12. 1607 – 10.. →Giovanni Magenta (1565 – 1635) – Bologna ► projektirao katedralu San Pietro u Bologni – 1605.. formira krug manirist. odlazi u Rim i sudjeluje u gradnji San Andrea della Valle VISOKI BAROK 1625 – 1675 • • • • • • • novo razdoblje tal. u visokom baroku se grade male crkve Gianlorenzo BERNINI 1598 – 1680 rođen u Napulju (7. jedinicu iza kojeg stoji kvadratno tijelo crkve ► Unutrašnje dvorište Ospedale Maggiore (1625 – 49) ► palače Annoni i Duri_____ ► palazzo di Brera.g. baroka doprinijeli su individualci koji su bili pape (Urban – Barberini. započ. Cortona. Borromini u umj. konkavne fasade barok. 1600 – 02. →Bartolomeo Bianco (1590 – 1657). Aleksandar VII (1655 – 67) prihvaćaju i vode novo poimanje umj. Inocent X (1644 – 55). presvođena kupolom • pročelje → uzor Sta Susanna u Rimu – radi kao samostalnu arhitekton. Bologna. arh. • kombinacija 2 tlocrta grč.g. (1605 – 23).). katedrali ► San Giuseppe.g.

otac. Sebastijan. jer nisu mogli prihvatiti valovitu liniju pročelja dvorca Versailles) iz tog razdoblja → portret Luja 14.g. Carracci) ► Neptun i Triton. 1621-22. na ovom kipu 7 .-1680. • • • • • započinje grupom Eneja i Anhiz. zamah kamenom) ► Apolon i Dafne. Gall. ► David.st. 1622 – 25. Gal. Paolini sve do 1624. skulptura • Bernini prvi put izražava čuveni senzibilitet 17. Petra U ovom razdoblju Bernini je ostvario većinu djela na bazilici sv. kao dječak dolazi u Rim gdje se njegov otac Pietro afirmirao kao solidan kipar radeći za papu Pavla V. Rim prva monumentalna skulptor. idealima ali radovi odišu slobodom i energijom • savršeno obrađena površina ► Koza Amalethea s djetetom Jupiterom i satirom ► Sv. Davida Berninijev se kreće. neuzornog privatnog života. Gall. Lugano 2 FAZA – oko 1620-ih g. B. odlazi u Pariz (odbijen projekt Kraljevske pal. Rim. Museum) ► Otmica Prozepine.g. crkva Sta Bibiana. Bibijana. 1620. (kapela Paolina) Bernini je za života samo 1 napustio Rim.. Borghese 1629. uzore. Petra Bernini – skulptura 1 FAZA → 1615 – 1617 • najranija skulptorska ostvarenja • bliskost s manirist. 1618 – 19. bit će glavni arhitekt bazilike sv.- 1605. grupa izrađena za kardinala Borghese figura serpentinata – utjecaj manirizma u ovoj fazi Bernini pokazuje napredak u savršeno preciznoj obradi kamena iako neka djela iskazuju manirist.. (V&A. 1665. Rim. koji su im svojom zaštitom omogućili status nedodirljivih za razliku od M. 1655. Berninijev život i karijera se uspoređuju s Michelangelom – imali su isti tretman papa. Borghese u tom najranijem periodu uglavnom izrađuje skulptorska djela za pal.g. Borghese (za razliku od M. bilo je od presudne važnosti za mladog Gianlorenza papa i kardinal Borghese bili su svjesni potencijala mladog Pietrovog pomoćnika u kap. Rim • kip kojim započinje duga serija religij. vrhuncu pokreta i akcije promatrač postaje sudionik njihovog kretanja tome doprinosi realizam u izradi detalja 3 FAZA 1624 – 1640 ► Sv. Firenca ► Sv. 1624-26. vjerojatno zbog utjecaja njegova oca nakon toga slijedi niz djela koja pokazuju uspostavu „nove skulpture“ pod utjecajem helenist. 1623. Lovre. g. Bernini ostaje u službi kardinala S. na poziv Luja 14.. antike i oslikanog svoda u Palazzo Farnese (A. Borghese • • • svi likovi se nalaze u presudnom trenutku. discipliniran djelovanje njegovog oca Pietra u službi pape Pavla V.g. je bio dobar muž. Borghese.

glavu u trenutku okreta. kap. katedrala.• Izražena je uloga draperije koja će postati neizostavan element zrele barok. Rim. bogato izrađena draperija. 1655 – 57. Borghese ► bista Grgura XV. Petar. Rim. oltar tabernakul u obliku tempieta. Sakramenta. Cornaro 24 5 FAZA 1660 – 1680 ► prorok Habakuk. 1655 – 61 ► prorok Danijel. kralja kao osvajača i pobjednika • barokni koncept konjaničke statue ► Ekstaza sv. 1648 – 51. rađena 1639 – 47. San Andrea della Frate • • • u posljednjoj fazi skulpture se izdužuju. ► bista Urbana VIII.. 1661. 1647 – 52. Sv. Piazza Navona ► bista Francesca I. Chigi ► anđeli za Ponte San Angelo. ► bista S. Borghese • prikazuje nova obilježja. 1673 – 74 ( uzor za sve oltare. G. naglo. skulpture (radi se o karakterističnom oblikovanju draperije koja sudjeluje i prati psihol. Sta Maria del Popolo. tretiranje odjeće postaje izrazito neobuzdano. 1629 – 38 • na pilonu križišta • draperija u potpunosti dominira na tijelu. Rim. nadzemaljska tijela s istanjenim & izduženim nogama uz ova goticizirajuća obilježja. sv. sv. okružen s 2 anđela) ► blažena Lodovica Albertoni. Borghese. Chigi ► sv. Marija Magdalena. Petar. kap. njezin položaj. G.g. stanje lika) ► Sv. Tereze. Rim. zamišljenošću modela. d'Este. Petar • projektirana 1628. 1668 – 71. Scala Regia. dok su u kasnoj fazi izražene horizontale i vertikale koje lome oštre nabore 8 .. Sv. Longin. Marka u Veneciji • prikaz pokrenute figure. 1632. Sta Maria della Vittoria.. Vatikan • uzor konjanička statua M. Rim.. Siena. u kojem Bernini ostvaruje svoja najvažnija djela ► grobnica Urbana VIII. Rim. 4 konja sa crkve sv. 1669 – 77. 1674. Rim. dinamika. Versailles ► brončani anđelli s oltara kap. Modena ► konjanički spomenik Konstantina. nemirno ali profinjeno likovi gube realna svojstva zbog apstraktne izrade draperije ► konjanički spomenik Luja 14. Rim. • revolucionarni novi tip nadgrobnog spomenika ► Fontana 4 fiumi . San Francesco a Ripa (prikazana u trenutku umiranja) • u prethodnim fazama draperija je dijagonalno izrađena. 1650-51.g. Sta Maria del Popolo. stanja sveca • 1620-ih nastaje niz portretnih poprsja koji su obilježeni mirnoćom. Aurelija. izrazito žive oči 4 FAZA 1640 – 1655 • može se nazvati „srednjim“ razdobljem. psihologizacija ► bista pape Pavla V. istanjuju. 1618. prostornost i oblikovanje savršeno oslikavaju pokrete tijela nastale kao rezultat psihol. kap..

ostvarenjima upotrebljava raznobojni mramor ► grobnica pape Urbana 8. 1647 – 52. 1656 – 66. Petar. Fi. Rim. Petra. oblaci u štuko tehnici pozlaćene svjetlosne zrake materijalizacija svjetl. to je strelica božanske ljubavi koja simbolizira mistično sjedinjenje svetice s Kristom • događaj je smješten na oblaku – izmišljeni prostor ! • neobuzdana draperija je prekrila u potpunosti svetičino tijelo pa izgleda ispijeno. Petar • slična grobnici Urbana 8 → nadgrobni & ceremonijalni karakter • podignuta je iznad vrata sakristije koja je integrirana u koncepciju grobnice • papa kleči na jastuku. ruci drži strelicu usmjerenu prema sv. Petru da će preuzeti Crkvu & da će postati njegov nasljednik ► grobnica pape Aleksandra 7. 1628 – 47. oko njega 4 mramorne skulpture → Mudrost. Istina & Milosrđe • unutar draperije ispod postolja → skelet (smrt !) ►bista Constanze Bo__ narelli. Petra. oltara iznad katedre je prikazana golubica Duha sv. najsimboličniji i najznačajniji rad smještena u apsidi svetišta → postolje izrađeno od mramora. Bargello • vlasništvo samog Berninija. Tereza u ekstazi.. Rim • centralna zona → sarkofag..• • • Berninijeve skulpture su izrađene 3-dimenzionalno (utjecaj Giambologne → Otmica Sabinjanke) Bernini pristupa skulpturi sa slikarskog aspekta zbog čega boja i svjetlo imaju važnu ulogu u njegovim skulptor. bazilika sv. Rim. T. kap. bez prostora gube svoju vrijednost ► • • • • • • • • • • katedra sv. katedra od bronce. Pravda. prikazan duhovan i religiozan. Sta Maria della Vittoria • smještena na oltaru kapele • grupa : sv. sv. oko 1635. dekoracije barok. zraka postat će neizostavan element skulptor. Petaar na naslonu → Krist navješćuje sv. relikvija u obliku stolice gdje je sjedio sv. ispod trona → skulpture 4 crkvena oca (bronca) katedra se nalazi ispod Berninijeva baldahina – 1624 – 33. prikaz žene nije idealiziran • ovaj portret predstavlja začetak moderne portretne skulpture BAROKNE FONTANE 9 . → prikaz otvorenog neba (oblaci & serafini). sv. naručio papa Aleksandar 7 Berninijev najsloženiji. 1671 – 78. st.. na bočnim zidovima kapele prikazani članovi obitelji Cornaro u klečećem položaju (zemaljska zona) • Berninijeve skulpture su 3D grupe koje ovise o prostoru niše ili oltara. Tere & anđeo → od bijelog mramora • stupovi sa strana tamne boje – kontrast ! • anđeo u d. figuralni prikaz (personifikacija smrti) i kip pape (od pozlaćene bronce) • sa strana sarkofaga personifikacije Ljubavi i Pravde izrađene u svjetlom mramoru ► sv. Cornaro. čime naglašava trenutak sjedinjenja s Kristom 25 • uloga svjetla – stvarni izvor svjetlosti s prozora nad oltarom • nad kompozicijom se prostiru materijalizirane sunčeve zrake • svod kapele oslikan u 18.

alegorije 4 rijeka (Dunav. Piazza Navona . • postolje u obliku slona koji nosi obelisk • papa Aleksandar 7 Bernini – slikar • • • • • • • • • prema pisanim podacima Bernini je izradio preko 150 slika slike koje mu se pripisuju potječu iz najranije faze 1620 – 30. Petra Guido Ubaldo Abbatini 1600/5 – 56 • za Berninija izradio freske na svodu kap.uzor ► morska božanstva iz starog Rima ► Fontana del Moro. Cornaro. i revolucionarno postavlja vodu što doprinosi dinamici i pokretu fontane firent. Raimondi. Azija. morsko božanstvo. neke slike su srodne španjolskoj školi i Velasquezu Bernini je zapošljavao umjetnike koji su dovršavali njegove skice i crteže Carlo Pelegrini 1605 – 49 1635. 1642 – 43.. snažni mlazovi vode Tritonova fontana. crkva u Propaganda Fide 1636 – 40. blagi mlazovi vode Berninijeve fontane → masivna struktura. Pavla. poput stijena. Piazza Navona. Maura. kombinacija prirodnog & umjetnog . Nil. Piazza Barberini narudžba Urbana 8. • morsko božanstvo. elegantne. Afrika. obelisk .• • • • ► - tradicija fontana sa skulpturama je razvijena u Firenci. Amerika) .nalazi se ispred crkve sv. Rim. fontane 16. za crkvu sv. školjka. monumentalna skulptura. dupin – trenutak između „Moro“ i njegova plijena ► spomenik na Piazza Sta Maria sopra Minerva.. Agneze (Borromini) . Ganges. Agostino → Bernini miješa freske i štukaturu I.fontana koncipirana kao masivna stijena koja u sredini podržava veliki egipat. 1666 – 67. palme koje se njišu na vjetru .. 1653 – 55.simbolizira zemaljsku kuglu . jer prikazuje realistične prirodne motive. Mučenje sv. Obraćenje sv. freske na svodu kap. → dekorativne. Bernini tu tradiciju prenosi u Rim i stvara karakteristični tip barok. freske na svodu kapele Pio u S. školjka. fontane nije izradio veliki broj fontana ali su imale važan učinak. 1648 – 51.na vrhu obeliska → insignije pape Inocenta X i Kristov križ (stabilnost kršćanstva) .zamišljena kao otok.st.umeće biljke ► npr. dupini – postat će standardni element fontane ovi elementi predstavljaju savršenu cjelinu ► fontana 4 fiumi.g. bavio se slikarstvom iz osobnog zadovoljstva sačuvane slike – uglavnom autoportreti u slikama nastalim 1630-ih osjeća se Poussinov utjecaj svijetlih žućkastih tonova. put (naslikani anđeli odmaraju na štuko oblacima) Givanni Battista Gaulli (Baccicio) • iz Genove • freske u Il Gesu (1672 – 83) – kombinacija fresaka i štukature 10 . La Plate) i 4 kontinenta ( Eu.

što se vidi u samom tlocrtu → rotunda + kupola (cilindar) .osnova crkve : cilindar + polusferna kupola s lanternom .g. 1658 – 61.kupola sv. nalaze se anđeli s girlandama → ikonograf. luka • iznad stupova → veliki kipovi anđela koji podržavaju karakterističnu krovnu konstrukciju ► San Tomaso da Villanuova. • grčki križ. 1624 – 33. Petra → niski tambur. Bernini je bio zaposlen na planiranju Panteona i ove crkve.kupola – tipična Berninijeva. Antonio Raggi radi štukature. Petru Crkva Sta Bibiana ► nastaje njegova I. 1658 – 70.Bernini – arhitektura 1624. ► Bernini gradi fasadu crkve Sta Bibiana i baldahin u Sv. Bibijani fasada ► 1624 – 26 → Bernini se ne nadovezuje na Madernovu ranobarok. kupola s lanternom – oblikuje skulptorski – plitka rebra i ovali s reljefima. Petar. • najvažniji B. • stupovi ovakvog oblika izvorno se nalazili u ranokršćan. 1662 – 64. luk) ► baldahin. nad prozorima tambura anđeli u štuku drže velike medalje i sjede na prelomljenim zabatima • tip B.donji dijelovi zida su prekriveni raznobojnim tamnim mramorom. • kombinacija arhitekton.g. religij. zrela barok. skulpturu & slikarstvo fasada je raščlanjena pilastrima ( ant. Rim. na izdancima rebara.pročelje koncipirano kao portik. pilastri nose masivni prsten kupole . bazilici sv. oblaže s motivom pčelinjih saća • uzor . s kasetama i rebrima . plastike & monumentalne skulpture • spiralni oblik stupova – ant. dok u gornjem dijelu kupole dominira bijela & zlatna boja (nebeska sfera) . tradicija ► ranokršćan. uzor ► trijumf. red • izgradnja započeta paralelno s crkvom S. Castelgandolfo. nasuprot portala u osi nalazi se svetište sa sakristijom. najvažniji ciklus fresaka u sv.podno kupole.smještena nasuprot palače koju su 1661 kupili kardinal Flavio. a ostali dekorativni zahvati traju do 1670 * ovalni tlocrt * ovakav tlocrt primjenjuje i na malu crkvu u Pal. Tomaso de Villanuova • unutrašnjost bogato skulptor. važna za barok. već pročelje koncipira s otvorenom lođom u prizemlju i katom iznad mala crkva koja ujedinjuje zrelobarok.u donjem dijelu kupole nalaze se prozori koji imaju značajnu ulogu u osvjetljivanju kupole 11 . Petra • radi ih od bronce • tamni brončani stupovi u kontrastu s bijelim mramornim pilastrima t. don Mario i don Agostino Chigi . Bibijana Pietro della Cortona oslikava I. arh. sv. skulptura → sv. ukrašena : 1662 – 65. koncrpciju pročelja Sta Susanne.. značaj → crkva je posvećena Bogorodičinom uznesenju → za vrijeme kojeg su radosni anđeli rasipali cvijeće ► San Andrea al Quirinale. kupole → sastavljena od rebara & kaseta ► Sta Maria dell' Assunzione. . projekt od ove 3 crkve • naručio kardinal Camillo Pamphili za isusov.nad svetištem se dižu 2 zvonika koja se ne vide s prednje strane . koja izlazi iz centralnog kruga .od 1657. arh. di Propaganda Fide (1634) koja je kasnije zamijenjena Borrominijevom strukturom * novost → kraća poprečna os između oltara i portika → konveksna * veliki monumental.

1650. arh. tek 1694.. papa umire 1655. plan ist. strukturu nalik na monumental.g. Ludovisi na Piazza Montecitorio danas → Pal. : (djelomične intervencije) • • • • • • • ► • • • • • Palazzo Barberini. 1629. Bernini je izradio I. Modena (djelomična intervencija) Palazzo del Quirinale (djelomična intervencija) ukrašavanje Porta del Popolo. Bernini je izradio pročelje – 3 etažno. malo je realizirano. raščlanjeno prozorima i pilastrima koji se protežu cijelom visinom pročelja utjecaj Pal. nakon što je palača došla u posjed obitelji Odescalchi • tradicija rim. krilo s glavnim ulazom bilo u izgradnji • 1664. izradio nacrt za obitelj pape Inocenta X. dvoru → zbog igre konkavnih & konveksnih oblika 12 ..nastavio gradnju Fasada Collegio di Propaganda Fide. sjev. & južno krilo. središnji ulazom podijeljen sa 7 prozora na sve 3 etaže. Piazza SS.Odescalchi.g. Montecitorio. započ..g. središnji dio tako da pročelje ima 2 ulaza i po 14 prozora • piano nobile naglašen bogatom dekoracijom i složenijom koncepcijom prozora → izmjena trokutastih & polukružnih zabata • ulaz u palaču je naglašen toskanskim stupovima ► Louvre • kralj Luj 14. edikulu portik koncipiran kao edikula koja odgovara edikuli oltara ARHITEKTURA JAVNIH GRAĐEVINA ♫ Berninijevi prvi zahvati u okviru profane arh.g. → Michelangelo. Apostoli • 1664. Carlo Fontana nastavlja gradnju za Inocenta XII.- 8 kapela radijalno postavljeno oko centralnog prostora (ovalne & pravokutne) kapele su orijentirane prema gl. dok bočni dijelovi imaju po 3 prozora na katovima i imaju ulogu rustičnije izvedenih bočnih krila • Niccolo Salvi udvostručuje B. 1664 – 66 obnova papinske palače u Castelgandolfo. Bernini izradio projekt obnove za kardinala Flavia Chigija (prije je palača pripadala obitelji Colonna) • izvorni projekt narušen 1745. krila → ovalni vestibul (predvorje dvorište) – u otvoreni pravokutnik je postavio kolonade duž 2 bočna krila i središnji konveksni dio koji prati oblik ovalnog vestibula • projekt je odbijen jer nije odgvarao franc. intervencijom Nicole Salvija. Palazzo Conservatore • upotreba visokog reda n apročelju (pilastri) • pročelje : 3 dijela. dok je ist. poziva Berninija u Pariz radi savjeta o dovršenju građenja Kraljevske palače • u to vrijeme izrađeni su zapadno. kraljice Kristine dodaci bolnici Santo Spirito. prilikom dolaska šved. Piazza di Spagna (obnova) Palazzo Ducale. 1655. 1660 Pal. oltaru koji je smješten u bogatu arhit. Farnese u Rimu ► Palazzo Chigi.g.

Bernini je izradio novi projekt prema kojemu su tornjevi odvojeni od fasade. uklonjen zbog tehničkih poteškoća C. balustradu dugo vremena je ovisio o drugim majstorima C. Petra. projekt → trapezoidni oblik trga s polukružnim arkadama • 1657. nakon kraćeg boravka u Milanu suvremenik Berninija koji je tada bio na pragu velikih projekata Borromini započinje karijeru kao KAMENOKLESAR → sv. Palazzo Barberini. II. već su djelovali kao dio fasade.g. radi dekoracijske elemente. u sredini tabernakul • imao veliku radionicu koja mu pomaže u njegovim projektima • prvi kipar koji prikazuje teme u kiparstvu • sebe je smatrao drugim Michelangelom FRANCESCO BORROMINI 1599 – 1667 • • • • • • • rođen u Bissoneu na jezeru Lugano (Lombardija) sin lokalnog arhitekta Giovannija Domenica Castellija dolazi u Rim oko 1620. 1656. fasade. ulazom crkve) je zbog svog položaja bitna za osmišljavanje prostora trga • druga važna točka je prozor papinog osobnog apartmana s kojeg se obraća hodočasnicima • bitan faktor je i sama bazilika • trg koncipiran kao veliko otvoreno predvorje • 1656. nije prihvaćeno Bernini je morao postići dojam monument. pa je izgradio 2 kolonade koje tvore centralni elipsoidni oblik kombinira dorske stupove & jonsku trabeaciju na kolonadama pročelje i kolonade spajaju 2 koridora pred samom fasadom je izradio tzv. prihvaća Berninijev dizajn bočnih tornjeva koji su imali 3-katnu strukturu Izrađen samo južni toranj ali je 1646.► Trg sv. Petra ☼☼ • • • • • • • • • 1636.g.g. Vatikan. Maderno je izradio projekt za bočne tornjeve ali se nisu isticali. Palača. arhitekture • Lođa blagoslova (nad gl. Petar u Rimu. pa je projekt odbijen za pape Inocenta X. 1663 – 66. započ. stupova koji podržavaju polubačvaste svodove i tako čine „tunel“ • Berninijev oltar► oltarna menza koju okružuju 2 anđela. • novo ceremonijalno stubište u razini portika crkve • morao je iskoristiti već postojeći sjev. koridor • sastoji se od jon.g. Piazza Retta → prostor među koridorima kolonade su sastavljene od po 4 reda dorskih stupova ► Scala Regia. pa ga uključuje u svoje projekte kao arhitektonskog savjetnika (sv.g. Petar. • za pontifikata pape Aleksandra 7 • jedno od najsloženijih ostvarenja u pov. I.Maderno je među prvima prepoznao Borrominijev talent. zid • stubište se nastavlja na sjever. kolonade stupova u 4 reda. crkva i kupola San Andrea della Valle) 13 . nose ravni arhitrav • visinu kolonada uvjetovale proporcije fasade bazilike ☼☼ oblikovanje fasade bazilike sv. tal. papa Urban 8. projekt → ovalni oblik.

• • • • • • • • nakon smrti C. tehničara → u tom pogledu bio je nenadmašan upravo tehnička strana arh. postavljeni na liniji razmaka između 2 niše.g. stupa između kojih su 2 bočne konkavne niše i središnja konveksna. tako da zidovi imaju valovitu formu .unutrašnjost kupole ukrašena dubokim kasetama → oktogonalnim. visokog baroka Borromini svoje nacrte temelji na geometrij.. Martina e Luca (Pietro da Cortona) crkva predstavlja uporište rim. križa 3. refektorij i klaustar (jednostavan oblik. dovršena 1641. elemente → prozore je plastički oblikovao tako da izgledaju kao da su reljefi → uzor Flaminio Ponzio. ovalna kupola s lanternom FASADA • • • • • • 1665 – 67. Rim. arh. valovita linija pročelje koncipirano na 2 kata – ukrašena istim elementima prizemlje → raščlanjeno s 4 korint. povezuje ih valoviti vijenac kat → odgovara prizemlju.nad kupolom se diže LANTERNA – gl.Borromini u crkvi sjedinjuje 3 različita strukturalna tipa : 1. tako da na palači Barberini prepoznajemo karakteristične elemente (→ poput prozora. arhitekta palače Barberini Borromini je bio neurotičar. nedaleko palače Barberini prvo je započeta izgradnja samostan. dok Borromini radi kao „podređeni“ Bernini je davao veliku slobodu svojim zaposlenicima. srednja zona – pandantivi koji proizlaze iz plana grč. zavidan prvenstveno se razvio u graditelja. uz crkvu SS. Petra radio je na kamenim ogradama u bazilici sv. 1638 – 41 San Carlino povjeren mu je projekt izgradnje samostana i crkve. prostorija → dormitorij. 2 niše nasuprot ulaznoj i 2 niše na krajevima poprečnog pravca . teškog karaktera. valovita donja zona (uzori ant. izvor svjetlosti . imenovan je za asistenta gl. arhitekta. jedinicama odbacio klasičan princip planiranja na temelju 1 modula geometrij. u pojedinim kasetama prozori) . Petra Borromini unosi kiparsku notu na arhitekton. nose jako izraženu trabeaciju .g. je bila Berninijeva slabost pa je to Borromini iskoristio u aferi s „neispravnim“ Berninijevim tornjevima na pročelju bazilike sv. gradnji ( romanika) TLOCRT : izduženi oktogon postavljen okomito uzdužnom osi na pročelje crkve imaginarni oktogon je razveden izmjenom konveksnih i konkavnih linija. Borromini) 1631. princip planiranja svojstven srednjovj. položaj stupova tvori izduženi oktogon koji predstavlja interpretaciju unutrašnjeg prostora crkve) 1638. sve njegove projekte preuzima Bernini.konveksne linije tvore niše → ulazna niša uz pročelje.g.monumentalni stupovi. Hadrijanova vila u Tivoliju) 2.Maderna 1629. hexagonalnim i križnog oblika (dojam košnice. Palazzo Raspiglioni u Rimu SAN CARLO ALLE 4 FONTANE. započeta izgradnja crkve.središnji prostor presvođen kupolom na pandantivima → OVALNA . 2 konveksne i 1 konkavna niša 4 stupa nose valovitu i snažnu trabeaciju koja je prekinuta medaljonom (hostija!) kojeg podržavaju anđeli u prizemlju bočne niše sa strana portala imaju ovalne prozore 14 .g.

Piazza Navona. 15 . krilo dvorišta s arkadama → Giacomo della Porta (renes. 1640 – 50. samo je aplicirao nove dekorativne motive 2 ant. spiralni završetak lanterne (utjecaj babilonsko – asirskog hrama iz Samarre) PROČELJE : 1642 – 50.• iznad gl. pa postaje konkavan između niša monumentalni pilastri 6-gonalna kupola. projekt) heksaGONALNOG TLOCRTA. visoki tambur hexagonal. 3. 2 stupa podržavaju konkavni zabat pilastri završavaju anđeoskim figurama koje postavlja u kutove. Karla Boromejskog. koristi ih kao arhitektonske elemente * Borromini je purist.g. 2. a sa strana po 2 pilastra prate visinu bazilike NIŠE sa skulpturama svetaca su jednostavne. inzistira na monokromnoj arhitekturi (bijelo & sivo) * bazilika ima drveni svod SAN AGNESE. stupa je ujedinio u 1 pilon. ima LANTERNU unutrašnjost kupole – 12 zvijezda u vertikalnim nizovima i kerubini • KUPOLA se sastoji od 4 segmenta : 1. lanterna – s dvostrukim stupovima i konkavnim međuprostorom 4. sa strana je ukrašena glavama kerubina i krilima San Ivo della Sapienza. traži da se očuva izvorna bazilikalna forma i izvorni elementi ostavio je 3-brodnost. nije postavljena na pandantive. papa Inocent X. portala nalazi se niša s kipom sv.tako da daje dojam profane građevine 1.g. 1653. kombinacija 2 istostranična trokuta oblik Davidove zvijezde ( božanska mudrost) kutovi su ublaženi polukružnim nišama (6) konveksni zid između 2 polukružne niše raščlanjen 2 manjim nišama. oblika 2. stepenasta piramida (podijeljena kontraforima u vidu 6 rebara) 3. u čijem središtu je postavio edikulu sa skulpturom. biskupske gimnazije nadovezuje se na ist. Rim • • • • • • • • • • Borrominijevo remek djelo u sklopu rim. g. * pročelje je 2-etažno (konkavno zaobljeno) – prozori unutar arkada * zbog 2-etažnosti pročelje se podudara s koncepcijom bočnih krila dvorište. za vrijeme gradnje ove crkve Borromini se bavio i manjim zahvatima : rekonstrukcija SAN GIOVANNI IN LATERANO dovršenje Rainaldijeve crkve SAN AGNESE na Piazza Navona vanjski dio crkve SAN ANDREA DELLA FRATTE SAN GIOVANNI IN LATERANO • • • • • • 1646 – 49.

balustrada.g. iznad je trabeacija s konveksno – konkavnim igrama uzor za zvonik → kasna antika. iznad anđeoske figure kao karijatide.niše je postavio na uglove pilona. BERNINI gradi ovalnu crkvu 16 . i poč.g. 1653 • • • • • • • • nije projektant crkve. → grčki križ krakovi križa se pretvaraju u OVALNE NIŠE sa polukružnim prostorom Rainaldijev projekt je iskritiziran. Agnese je sinteza svih težnji u barok. TRANSEPT i ZVONIK crkvu započeo graditi 1605. 1653 – 55.• • • • • papa Inocent X. portal u obliku edikule sa po 2 stupa sa strane i trikutasti zabat iznad KUPOLA djeluje kao sastavni dio pročelja. 1662 – 64. tako da stupovi izgledaju dosta izbačeno u prostor . za širenje vjere na području balkanskih država po Turcima nalazi se uz Španjolske stube & Fontanu di Trevi 1634. rim. na kojemu je dominirala crkva S. Agnese crkvu su gradili 1652. želi trg na kojemu je bila njegova palača pretvoriti u najveći trg u Rimu. hram u Baalbeku arh.g. KUPOLU. Gaspare Guerra zvonik 1653 – 56. 17. 35 proširio pročelje tako da bočne strane imaju visoke tornjeve 1655. izgradnjom lanterne i tornjeva mijenja Borrominijev plan pročelja ► postavlja visoku atiku nad trabeacijom.g. polustupovi pročelja se na atici pretvaraju u polupilastre koji se ponovno ponavljaju na tamburu Crkva S.stupovi od crvenog mramora.g. posebno zbog stubišta pred crkvom koje je previše zadiralo u prostor trga. stoga Borromini nije proveo svoje zamisli izgradnju nastavlja C. izradio je KOR. predstavlja ideal ispred crkve nalazi se Fontana di 4 fiumi SAN ANDREA DELLA FRATTE. koji arhitekturu izražava kao plasticitet. Bramante Borromini nije kipar. • • • kolegij osnovan krajem 16. stoga su otpušteni * 1653. ostatak crkve od bijelog mramora .g. samo je arhitekt.g. Borromini postaje glavni arhitekt crkve * nastavlja gradnju u skladu s Rainaldijevim projektom ali s izmjenama . kružnog oblika. pa izgleda kao skulptura što ga povezuje s Michelangelom Crkve Sta Maria dei 7 dolori (1642 – 43) i crkva kolegija Propaganda Fide pokazuju srodnost ► proizlaze iz oblika kvadrata čiji su uglovi zaobljeni COLLEGIO DI PROPAGANDA FIDE. arh.naglašena vertikala pomoću trabeacije nad stupovima • • • • • • • • • • • • • KUPOLA : visoki tambur + prozori PROČELJE : u obliku konkavne linije. umire papa Inocent X. baroka → iznad trabeacije se nalaze kontrafori s volutama koji podržavaju krunu uzor ► Tempietto. Rainaldi RAINALDI nastavlja s dekoracijom interijera.križište krakova daje oblik OKTOGONA .st.g. CARLO RAINALDI i njegov otac GIROLAMO Borromini nastavlja gradnju 1653..

je izradio koncepciju cijelog sklopa → raspored prostorija. donji dio fasade raščlanjen s 5 NIŠA i 5 PROZORA razdijeljenima pilastrima visokog reda gornji dio pročelja ima konkavno izvijenu liniju. kupola. kolonade (utjecaj Palladijevog Teatra Olimpica i Bramanteova kora crkve Sta Maria presso San Satiro) palača građena 1540. 2 dvorišta samostanski kompleks je projektirao PAOLO MA___SCELLI 1640. dok donji ima konveksnu liniju zbog izbočenog gl.g. iznad je trilobni zabat snažna trabeacija prati gornju liniju pročelja UNUTRAŠNJOST : pravokutni tlocrt. • • zaslužan za izgradnju vrtnog zida. iako se radi o naknadnim intervencijama PALAZZO SPADA. Rim.g.• • • • • • pravokutan tlocrt sa zaobljenim uglovima UNUTRAŠNJOST : kombinacija pilastara visokog reda i niša.g. transept. izradio dekoraciju portika i vestibula riječna strana palače oblikovana u obliku slova U na II. kompleksa 2-etažno. dominiraju nizovi prozora koji su izrađeni poput prozora na stambenoj arhitekturi izrađeno od opeke. raznih dekorativnih dijelova u palači i izgradnju iluzionist. prostranu knjižnicu. oratorij je bio u upotrebi Paolo M.g. polukružan kor. 1646 – 49 • • • • pročelje – proširio izvorno pročelje koje je imalo 7 arkada s još 4 dodao je nova krila palači usmjerena prema rijeci. Rim. katu izrađena lođa PALAZZO PAMPHILI. rezidencija kardinala Spade koji od Borrominija naručije izradu galerija PALAZZO FALCONIERI. do kraja života Borromini se iskazao na većem broju važnih stambenih zgrada. zidovi raščlanjeni pilastrima u 2 unutrašnja DVORIŠTA Borromini izbacuje uglove i stvara sklad cjeline prostora STAMBENE GRAĐEVINE • od oko 1635. 1637 – 40 • • • • • • • • • • • • • nalazi se u sklopu kompleksa koji obuhvaća ranije izgrađenu crkvu Sta Maria in Vallicella ( 1brodna. sakristiju. Piazza Navona. stambene prostorije za članove kongregacije. bočne kapele) plan kompleksa predviđao je refektorij. FILIPA NERIJA. portala. pa se Borromini oslanja na njegov plan PROČELJE → nalazi se na južnoj str. iznad plastički izrađen vijenac SVOD ► koherentna struktura s pojasnicama koje se međusobno križaju na način na koji se izrađivao gotički svod svod → plitki strop.. 1646 – 47 17 . a od 1637. obložen glatkom površinom na koju se postavljaju pojasnice snažna trabeacija ORATORIJ SV.

• u Rimu proučavao Rafaela i antičku umj.) ► oslikao galeriju u Palazzo Pamphili na Piazza Navona. slikar. s kojim je otišao u Rim 1612 ili 1613. Martina e Luca (arh. uvučen i izgrađen na iskrivljenoj liniji. ► fasada Sta Maria della Pace ► fasada Sta Maria in Via Lata (freske) ► freske u San Carlo al Corso • prije nego što je započeo SS. COLLEGIO DI PROPAGANDA FIDE. ulaza se svojom konveksnošću suprotstavlja konkavno uvučenom portalu ostali prozori su dekorativno ukrašeni i ne odstupaju od ravnine fasade PIETRO DA CORTONA.st. 1651 – 54. Martina & Luca. oslik male prostorije u Palazzo Pitti ► povratak u Rim.. 1596 – 1669 Cortona → Toskana • pravo ime → Pietro Berrettini da Cortona • svestran umjetnik – arhitekt. Firenca. angažirao za gradnju palače zaslužan je za dekoraciju prostranog salona. koji će postati njegov doživotni patron • preko njega Pietro je dobio veliki angažman ► freske u crkvi Sta Bibiana u Rimu • tijekom 1630-ih g. Rim. projekt) ► 1641 – 47. radio 2 biblioteke → Biblioteca Angelica (Piazza San Agostino) i Biblioteca Alessandrina u sjevernom krilu Sapienze (→ postaje prototip biblioteka u 19. kojeg je papa Inocent X.g. vjerojatno je građena kasnih 20-ih g. 17. pa uzima Cortonu pod svoju zaštitu 1623. 1662.st. izgradnju galerije desno od crkve S. • jedno od njegovih najranijih djela je kopija Rafaelove slike Galateja koja je impresionirala Marcella Sachettija..) NOVI ELEMENT → police za knjige su uklopljene u arh. započinje kontinuirani razvoj karijere : ► SS.g. • • • • • • posljednje veliko djelo → pročelje crkve pri oblikovanju fasade morao je spojiti dvostruki karakter zgrade → crkveni & svjetovni pročelje ima karakter profane palače ► raščlanjeno pilastrima visokog reda. slikara Andree Comodia. između 7 niša golemi ulaz → u središnjem dijelu prizemlja. radio je na Villa del Pigneto blizu Rima za obitelj Sacchetti (uništena) → sačuvani su crteži CORTONA ARHITEKTURA ► VILLA DEL PIGNETO. Rim • • sačuvano malo izvornih dijelova građevine. Agnese (oslikao Pietro da Cortona) 1659 – 1661.g. Chiesa Nuova (radovi trajali 20 god. nećaka pape Urbana 8.g.• • • • Borromini je pomoćnik Girolama Rainaldija. sačuvani su crteži TLOCRT : simetrično postavljene prostorije jednakih oblika 18 . • upoznao je kardinala Francesca Urbanija. bavio se i skulpturom u vidu dizajniranja nadgrobnih spomenika • vjerojatno se školovao kod oca kamenoklesara prije nego što je došao kod firentin. nagnutoj prema unutrašnjosti prozor iznad gl.

stupovima. arhitekta preuzima Bernini na SZ uglu nalazi se kazalište izrađeno po Cortoninom planu 1633. na krajevima su piloni s parom pilastara koji daju dojam da pritišću fasadu donji dio → konkavna linija. izvanurbane arh. 1635 – 50 • • • • 1634. arh. MARTINA E LUCA .g. • • • pročelje → 2-etažno. uz apsidalne dijelove vežu se prostori bočnih kapela 3. baptisterij katedrale) unutrašnja dekoracija → uzor firentin. križa 2. arh. u središnjem dijelu ističe se središnja monumentalna niša s kasetiranom polukupolom odnos i koncepcija centralnog dijela i bočnih krila građevine temelji se na Vatikanskom Belvedereu i ostacima ant. iznad pročelja → zabat igra konveksnih & konkavnih oblika → izmjenično postavlja stupove. • • • • • nakon Madernove smrti 1629. raščlanjena polustupovima koji podržavaju snažnu trabeaciju gorji dio → raščlanjen pilastrima kontrast polustupova i pilona daje dojam oštrih i mekih linija ► STA MARIA DELLA PACE. otkriveni su ostaci sv. Martine TLOCRT → grč. Cortona se iskazao kao izniman dekorater. hrama u Palestrini (Pietro se 1636.g. 1656 – 57.g. vanjski zid koji zatvara prostor cijele građevine • • • • • • • • • • unutrašnjost raščlanjena s12 pari stupova (jonski) bijeli mramor kupola je raščlanjena dekorativnim kasetama i rebrima. što će biti jedna od njegovih glavnih kvaliteta kroz karijeru 1633. ► PAL. gornji dio je raščlanjen stupovima i pilastrima. ulogu gl. Luke. u sredini prozor. kupola s lanternom plastičnost zidova : 3 sloja 1.g. zida koji ocrtava tlocrt grč. oko 1640. unutrašnja str. izvana je raščlanjena pilastrima između kojih se nalaze prozori sa zabatom toskanska tradicija → motiv slobodno stojećih stupova i apsida na krakovima (Firenca. termi Villa Pigneto će postati zaštitni znak barok. pilastre i zidne plohe u prizemlju polukružno izbačen trijem s 4 para udvojenih stupova 19 . bavio rekonstrukcijom toga hrama) motiv duboko urezane polukružne niše → rim. Rim. ispred vile se proteže bogati sustav stepeništa → utjecaj manirist. križ s apsidalnim završecima krakova uzdužni krak je duži od poprečnog kraka. manirizam uvodi novost – postavlja različite motive koji bez obzira na brojnost i raznolikost tvore kompaktnu cjelinu pročelje → 2-etažno. Rim.• • • • • 3-etažna građevina. Cortona je dobio dopuštenje za pregradnju kripte u crkvi Akademije sv. u prizemlju polukružni konkavni trijem s dor. BARBERINI.g. je transformirao crkvu San Lorenzo in Damasco → bogatstvo kolonada i niša s pozlaćenim kipovima svetaca izradio ulaz (portal) u kazalište → rustika ► SS.

& kvadratne kasete) upotrebljava elemente klas. Chiesa Nuova. izradio model – crtež (Uffizi) plan pregradnje palače Pitti u Firenci dizajn za palaču Chigi na Piazzi Navona u Rimu plan za gradnju Louvrea SLIKARSTVO & DEKORACIJA prve freske → 1622-23. Niccolo da Tolentino. oblika ► Villa u Castel Fusano. Rim. • • freska u kapeli iznad oltara → Poklonstvo pastira od ostalih fresaka u kapeli sačuvani su prikazi iz Kristova života duž svih zidova 20 . 1626 – 29. 1668. Frane Ksaverskog u Il Gesu Neostvareni projekti : (poznati iz dokumentacije) 1. Baalbek. arh. luka s trokutastim zabatom u prizemlju je trijem kao ulazni prostor koji je raščlanjen stupovima i presvođen bačvastim svodom (oktogonal. svaki lik je zasebno obrađen a opet pripada cjelini u pozadinu je ubacio lik Apolona – utjecaj klas. Rim. & starorim.. Bibijane. Rim. tambur je raščlanjen pilastrima i prozorima. • • izgradnja kupole s lanternom ► predložak za kupolu katedrale u Dbk. iznad lukova središnjeg broda Sv. ► oltar sv. Firenca. lukom (ant. 3. uzor) prizemlje → 4 stupa (dorski ?) podržavaju arhitrav i trabeaciju gornji dio → u obliku t. San Lorenzo u Milanu ► SAN CARLO AL CORSO. • • • • • • • • • pročelje : 2-etažno. 2. Bibijana se odbija pokloniti idolu dramatičnost. 1624-26 • • • • 3 freske iz ciklusa o životu sv. sirijski zabat → Split. 4. katu → utjecaj helenist. u prizemlju i na katu bočne strane su raščlanjene nišama i pilastrima lođa sa zabatom na I. ne odgovara unutrašnjosti kulisno monumentalizira crkvu 2-strukim trijumf. San Andrea al Quirinale) ► STA MARIA IN VIA LATA. gradacija figura po položaju. 1658 – 62. iznad je snažna trabeacija ► izradio je kapelu Gavotti u S. 1668.• • bočna krila fasade su konkavno oblikovana portik svojim zadiranjem u prostor trga ima ulogu približavanja unutrašnjosti (Bernini. arh. Palazzo Mattei. Priča o Solomonu Villa Muti u Trascati – rana faza ► Sta Bibiana. 1645.

(sestra Parisa) ☼ Otmica Prozepine • prisutan utjecaj A. prate njegov oblik prizori iz papina života → njegove zasluge koriste se tradicionalni alegorijski mitološki motivi koji ilustriraju papinu hrabrost u borbi protiv hereze → Palas uništava Aro_____aciju i Ponos u obliku divova. tema u ovome razdoblju Cortona je za Sacchettija naslikao nekoliko slika. elemenata figure su razrađene kao individualne cjeline. tako da imitiraju štukaturu okvir od arhit. ne miješaju se u elemente arhitekture kombinacija štukatura & fresaka → utjecaj venecijan. prikazuje slavu pape Urbana 8. 1646. prekid radova jer Cortona odlazi u Firencu i Veneciju.. slikarstvo koristi se QUADRATURA slikarstvom – slika okvir od arhitekton. 1629. vraća se u Firencu i ostaje 6 god. ilustracija mitol. Apollo i Saturn) uz freske izrađuje i pravi štuko ukras štukatura → vijenci vegetabilnih & arhitekton. dovršava započete freske iz 1637. pravednost (Herkul odnosi Harpije). razboritost (Hram boga Janusa) ► PALAZZO PITTI.• • galerija na II. i pov.g. trenutaka ☻ Žrtvovanje Polyxene. Ferdinand II. elemenata ali ga ne koristi u strogom smislu. pa se govorilo da je po povratku uništio naslikane freske i izradio ih po uzoru na venecijan. dok u središnjem dijelu likovi lebde koristi perspektivu skraćenja.g.g. okružen lovorovim vijencima koji podržavaju 3 teološke VRLINE pčela → amblem Providnosti lovor → Barberinijev amblem & simbol besmrtnosti 4 prizora ispod svoda. Rim 21 . elemenata dijeli površinu na 5 dijelova sa strana okvira različite scene simboliziraju štukaturu. • • • • • • • • 1637. velika prekretnica u Cortoninu slikarstvu oslikava SVOD VELIKOG SALONA (Gran Salone) 1637. čuvaju se u Kapitolijskom muzeju u Rimu ☺ Otmica Sabinjanki. Rim • • • • • • • • • • • • • • • freske – 1633 – 39. maskama.povijesnih alegorij. njegova milosrdnost (sileni & satiri).g. jer veliki dio okvira prekriva girlandama ili školjkama. Cortona se vraća u Rim iako nije dovršio radove u Palazzo Pitti ► Sta Maria in Vallicella. slikarstva takav stil dekoracije je raširen u aristokratskim krugovima → stil Luja 14. Mars. simulaciju štukature i postavljanje figura ispod okvira ikonografija prikaza ► smislio pjesnik Francesco Bracciolini iz Pistoie BOŽANSKA PROVIDNOST uzdignuta na oblake zapovijeda gestom BESMRTNOSTI da dade zvjezdanu krunu Barberinijevim pčelama. 1647. i započinje oblikovanje svoda velikog vanjskog apartmana → sobe nazvane po planetima (Venera. zaposlio Cortonu na oslikavanju male sobe → Camera della Stufa → prikaz 4 doba – 4 životna doba čovjeka 1641. gdje je učio kod Tiziana i Veronesea.g. Firenca.g... Carraccija i njegovih freski iz Palazzo Farnese ► PALAZZO BARBERINI. katu → najvažnija prostorija čiju je koncepciju slika osmislio markiz Sacchetti → ciklus mitološko. delfinima. Jupiter.

Rim • slikarstvo A.Cortone • kardinal Antonio Barberini je bio Sacchijev patron. 1647 – 51 apsida → Uznesenje Bogorodice. • prikazana Mudrost na prijestolju. Trojstvo u slavi. Cortona ﴿ ) ANDREA SACCHI 1599 – 1661 • • • • kratko boravi u Bologni. GRGUR I ČUDO (1625 – 27. Rim. Vatikanska Pinakoteka.g. slikar Poussin. Vatikan. ciklus prikaza o SV. a na njima su pokojni članovi reda (benediktinci) • na stepenicama su se pokojni članovi penjali u raj odjeveni u bijelo ►od tada benediktinci nose bijeli habit ► bitan pomak u odnosu na prikaz SV.Sacchija i P. papa Inocent X. jednostavnosti i jedinstvu ► 1640-ih u Rimu se stvara skupina slikara zahvaljujući A. koja teži visoko baroknom klasicizmu 22 . a posebno se očituje postepeno udaljavanje figura od plana i pozadine. zapošljava Cortonu za oslikavanje galerije ► prizori iz Enejinog života VISOKO BAROKNI KLASICIZAM • 1630-ih g. SAcchiju. Piazza Navona • 1656. visoko barokni klasicizam (→ podrazumijeva prihvaćanje novih ideja tvoraca visoko barokne umjetnosti ﴾Bernini. figure je reducirao. bliže promatraču ► 1641 – 49.g.g. radio pod Cortoninim vodstvom u Castel Fusano nakon toga se formira kao samostalan slikar vještinu je dokazao u najpoznatijem djelu ↔ ► VIZIJA SV. • svetac pod krošnjom stabla prepričava svoj san o stepenicama koje vode u raj. smještaju se uz rub. okružena s 11 ženskih personifikacija koje simboliziraju njezine kvalitete • koristi nužan broj figura • javlja se problem prikazivanja historijsko mitoloških & alegorij. Pinakoteka) • masivne barok. IVANU KRSTITELJU (8 slikanih platna) izrađen za crkvu San Giovanni in Fonte • proučavajući Rafaela njegova djela odišu klasičnom jednostavnošću ► PALAZZO BARBERINI. 1655 – 60 ► Palazzo Pamphili. boravi i djeluje u Rimu 1627 – 29. pa mu je povjerio oslikavanje 1 sobe u palači ► BOŽANSKA MUDROST (→ prizor iz apokrifnog teksta Salomonove mudrosti) • freske 1629 – 33. ROMUALDA. slikar Andrea Sacchi. pitanje je li potreban veliki broj figura • Sacchi je inzistirao na manjim skupinama figura. kipar iz Bologne Alessandro Algardi i flamanac Francesco Duqesnnoy tvore tzv. tema. rim. Borromini. 1631.• • freske u kupoli → sv. od 1621 g. franc.

. posebno glave alegorija • primjer visoko baroknog klasicizma ►reljef „SUSRET PAPE LEA I. sa strana 2 alegorije (Hrabrost & Mirnoća) • od bijelog mramora.g. pa se stvara iluzija prostora ► ODRUBLJIVANJE GLAVE SV. • samostojeća skulptorska grupa • sv. 1628.g. I ATILE“.g.. dok su u gornjem dijelu izrađene kao plitak reljef. Rim. PAVLU. Andrije pod kupolom sv.g. jedini kipar nakon Berninija koji je u razdoblju 1635 – 54. gdje se školovao na Akademiji Carraccijevih 1624. 1634 – 44. primao veliki broj narudžbi dolazi u Rim. posebno s Domenichinom.. • radi grobnicu u vrijeme dok je Bernini radio na grobnici Urbana 8. Bernini ga zapošljava na skulptor. Sv. oltara u polukružnom prostoru omeđenom stupovima FRANCESCO DUQUESNOY 1597 – 1643 rođen u Bruxellesu. za kapelu Bandini u San Silvestro al Quirinale. dolazi u Rim nakon kraćeg boravka u Mantovi na preporuku vojvode od Mantove kardinal Lodovico Ludovisi uzima ga pod zaštitu Algardi se druži s Bolonjcima. slikara Jeromea Duquesnoya 1618. • predstavlja prvu papinsku grobnicu koja je izrađena po uzoru na grobnicu Urbana 8 → piramidalni razmještaj 3 figura • papa sjedi na sarkofagu.g. preko kojeg je dobio ozbiljnije narudžbe ► kipovi SV. Pavao u klečećem položaju i izvršitelj smaknuća u trenutku zamaha • grupa je smještena iza gl. Rim. 1626 Camillo Pamphili. sin flaman. Suzane za kor Sta Maria di Loreto 23 .g. Petra 1628. koji se koristio kao simbol čudesnog spasenja Crkve • iluzionistički reljef → prototip → gradacija figura i iluzija dubine (ovakvi reljefi izrađivani i u renesansi → Donatello) • u donjem dijelu figure su gotovo 3D oblikovane. Petra 1628. Petar • najveći Algardijev zahvat → prikaz povijesnog događaja iz 452 g. Algardi izbjegava upotrebu raznobojnog mramora • površina obrađena kao hladna i neutralizirajuća. najvažnije djelo – kip sv. kipova ► Algardi izrađuje i biste → „realistički klasicizam“ • • • kardinal Giovanni Garzia Millini kardinal Laudivio Zacchio. Sv.g.g. narudžba za monumentalnu statuu sv. MARIJE MAGDALENE & IVANA EV. 1646 – 53. San Paolo • 1638 – 43. Bologna. • utjecaj klasičnog realizma → Akademija Carracci i bavljenje restauracijom ant.ALESSANDRO ALGARDI 1598 – 1654 • • • • • iz Bologne.. Rim. dekoraciji baldahina sv. 1644 ► GROBNICA PAPE LEA XI. Petar. dolazi u Rim i ostaje do smrti u njegovoj skulpturi se osjeća utjecaj sjevernjačke umjetnosti 1627 – 28.

g. papa Inocent X imenuje ga svojim osobnim arhitektom (projekt palače Pamphili na Piazza Navona) • od 1635.g.► SV. ► reljef s putima koji pjevaju – Bornanijev oltar. sv. raširene ruke. crkva na Piazza del Popolo ► STA MARIA IN CAMPITELLI. Carlo R. 1611 – 91. Napulj. • tijekom 1660-ih i 1670-ih g. Bibijani • nabori draperije slijede linije prirodnog pada • prikazuje sveticu u trenutku odmora. ostvaruje 3 najznačajnija projekta : 1. 2. kontrapost • raširenih ruku. Apostoli. preuzima ulogu gradskog arhitekta u čijim projektima će se osjećati utjecaj sjevernotal. 1640 – 42.st. SUZANA. • spoj tipa herojskog Jupitera i kršć. učenik Domenica Fontane sjevernotal. • • • • • • zaslužan za neka najvažnija arhitekt. Piacenzi i Modeni 1602. imenovan službenim gradskim arhitektom Rima 1644. • liričnost izraza ► SV. Sveca • tijelo i draperija izrađeni u klasičnom duhu. Longina – kontrapost. London. nakon što umire njegov otac Girolamo Rainaldi → 1570. STA MARIA IN CAMPITELLI.g. 1629 – 33. Rim. bronca. Petar. izvršila utjecaj na njega za vrijeme boravka u Bologni.. ostvarenja u Rimu njegova samostalna karijera započinje od 1655.g. • papa Aleksandar 7 odlučio izgraditi novu crkvu na mjestu stare • longitudinalna lađa sa svetištem u produžetku. koje je presvođeno kupolom 24 . Rim. Sta Maria dell' Anima • izradio karakteristične pute na grobnicama • oblikovani poput živog djeteta – specifične dječje grimase i stidljivi pokreti ☼ Duquesnoy je izrađivao u svojoj radionici serije malih figura u bronci i bjelokosti i zapravo je od toga živio ► PUTTO. 1630. 1629 & GROBNICA FERDINANDA VAN DER EYNDE.g. arh. 1633 – 40. ARHITEKTURA VISOKOG BAROKA CARLO RAINALDI. SS. Parmi. pogled prema nebu. 1663 – 67. nema efekta svjetla ni igre svjetla i sjene • skulptura je srodna antičkoj ali ima sva obilježja baroknog klasicizma 17. V&A Mus. arh. Rim. bogata draperija ► GROBNICA ANDRIENA VIRBURCHA. Rim. umjerena jednostavnost → prepoznatljiva i u Berninijevoj sv. • izvorno je držala i mučeničku palmu • glava i lice usmjereni prema vjernicima. fasada SAN ANDREA DELLA VALLE. glava uzdignuta prema nebu • oslanja se na krakove tzv. Andrijinog križa • utjecaj Berninijevog sv. ANDRIJA. 3. a ruke u suprotnom smjeru • oblikovanje draperije → vrlo klasicizirajuće → antički kipovi • kontrapost. 1629 – 40. Sta Maria di Loreto.

1682-85. elemenata (pilastar. način izmjene i gradacije arhitekton. na Piazza del Popolo. u gradnji San Carlo al Corso) Vincenzo della Greca (pročelje SS.g. arh. Domenico & Sisto) Antonio del Grande (galerije u Palazzo Colonna i dio Palazzo Doria – Pamphili) Giovanni Antonio de' Rossi (kapela Lancelotti u sv. Petra ☺ na Rainaldija djeluju arhitekti : Martino Conghi mlađi (pročelje SS. Sta Maria in Campo Marzo. Piazza di Trevi. 1624 – 29. • • • • crkve su trebale biti identične s velikim kupolama Sta Maria del Monte je smještena na užoj čestici → stoga je upotrijebio ovalni oblik i ovalnu kupolu 1662. Rim. započela je gradnja Sta Maria di Monte Santo. koji je dovršio crkvu 1675. Berninija i C. Venecija. rim. završava trokutastim zabatom ► SAN ANDREA DELLA VALLE. EDIKULNA FASADA (→ utjecaj sjevernotal. 1673. Venecijom harala kuga kapitalno djelo kojim će se baviti cijeli život nalazi se na glavnom pomorskom ulazu u Canal Grande tlocrt → pravilan 8-gon s deambulatorijem ( utjecaj kasne antike. Palazzo D'Aste – Bonaparte ) BALDASSARE LONGHENA 1598 – 1682 • • jedini venecijan.• • • • • • • lađa se rastvara bočnim kapelama prividni tlocrt grč. 1631 – 87. arhitekturu PROČELJE : 2-etažna fasada na kojoj dominiraju 2 edikule postavljene u središnjoj osi pročelja → tzv. građevine u Ravenni) u elevaciji vidljiv utjecaj sjevernotal. (Bramante) 25 . jedinstven plan u barok. gradnja je prekinuta i ponovno nastavljena prema projektu G. dostiže razinu najvećih Rimljana – Berninija & Borrominija učenik VICENZA SCAMOZZIJA ( → Palladijev učenik) ► STA MARIA DELLA SALUTE. dojam kazališne scene u unutrašnjosti → lađa → svetište → kupola → stupovi karakteristična za sjevernotal. → Sta Constantza u Rimu & bizant. koji je sudjelovao u realizaciji Berninijeva trga sv. arh. arhitekt koji u okviru visoko barok. Fontane. polustup. arh. križa.g. kapela u Palazzo Monte di Pieta. stup) . zamjenjuje ga C: Rainaldi • 2-etažno • vidljiv utjecaj Carla Fontane koji je 1661 – 62. obje crkve imaju klasično oblikovani portik na pročelju → utjecaj C. pomagao Rainaldiju • tip EDIKULE – FASADE – naglašava masivnost pročelja i vertikalnost ► STA MARIA DI MONTE SANTO – ovalna kupola ► STA MARIA DE' MIRACOLI.g. arh.g. Ivanu Lateranskom.) pročelje obogaćuje na rim. • gradnju pročelja započeo Maderno. Vicenzo & Anastasio. Fontane. • • • • • zavjetna crkva – 1630.

bočnih pilastara. Franjo. San Martin. unutrašnjost sadrži još neke Palladijeve elemente → stupovi postavljeni na vrlo visoke postamente. sv. rim. blizu SS. efekt potječe od tradicije Palladijeve arh. Venecija. a bijeli za zidove → ovakav kolorist. model za sve oltare → sastoji se od stipesa. flankiran pilastrima. iznad figure anđela nose raku na kojoj stoji bl. palače → rustična obrada prizemlja i upotreba stupova u gornjim zonama • palazzo Pesaro → rustično prizemlje. 1656. ► STA MARIA DEGLI SCALZI. nad klasično oblikovanim kapitelima postavio kipove PROROKA u unutrašnjosti koristi sivi kamen za strukturalne dijelove. sa skulpturama svetaca. samostanu iz 15. katedrala. 2 kata raščlanjena stupovima (izmjena 2 stupa + 1 stup) ► samostan SAN GIORGIO MAGGIORE . između stupova su 2-dijelne niše ► nova katedrala u CHIOGGII. luka kupola nad svetištem počiva na kružnom tamburu. 1643 – 45. 1670 – 78 • bogata skulptorska dekoracija ► PALAZZO PESARO(1652-59) & PALAZZO REZZONICO (1710) • Longhena primjenjuje ideale tipičnog venecijan. • stubište u benediktin. 1624 – 47. termi izvana je sačuvao oblik 8-gona s blago izbočenim pravokutnim nišama SVETIŠTE djeluje kao zasebna cjelina i veže se za 1 stranicu 8-gona presvođeno je kupolom i sa strana prošireno apsidalnim završecima raščlanjeno je pilastrima i 2-dijelnim prozorima crkva se sastoji od 3 dijela : OKTOGONA. Venecija → oltar sa središnjom nišom. SVETIŠTA i KORA (pravokutan) iz svetišta se prelazi u kor preko trijumf. • 1-brodna s prostranim centralnim kapelama ► fasada male crkve CHIESA DELL' OSPEDALETTO. Zanipolo. Venecija. crkva sv. • 2 paralelna stubišta se spuštaju niz zidove prema zajedničkoj točci ► projektant oltara : 1. tradicija) KUPOLA nad 8-gonom počiva na 8-gonalnom tamburu kojeg podržavaju potpornjaci s volutama obje kupole imaju lanternu PROČELJE : glavni ulaz u obliku slavoluka → 2 stupa podržavaju lučni otvor. specifično oblikovani prozori koji imaju poprečne rešetke (na kupoli) → taj element potječe iz arh. sa strana je flankirana s 2 tornja ( venecijansko – bizant.• • • • • • • • • • • • • • • stupovi su pripijeni uz pilone i nose kupolu. Lorenza Giustinianija. Stjepana 5.st. visokog baroka • napušta gotovo čiste klasične elemente • formula barok. hvarska katedrala 4. iznad je trokutasti zabat motiv trokutastog zabata ponavlja se na prozorima kupola glavno pročelje → 4 stupa na visokim postamentima nose arhitrav. Venecija → oltar bl. iznad tabernakul 2. Zadar 26 . Lorenzo Goustiniani (1646 – 48) 3.

generacije kipara uz Berninija i C. Rim. Bolgija u B. rođen na Malti bio je najtalentiraniji skulptor i nitko se nije poput njega približio uzvišenom stilu Berninijeve kasne faze 27 . 1628 – 38 • Bolgi je bio 1 od najbližih Berninijevih pomoćnika pa imitira Berninijeva djela • kip sv. neko vrijeme radio kod Pietra Tacca u Firenci * Bernini ga izabire za izradu kipova na pilonima crkve sv.g.g. Finelli & A. Bernini. gl.. reljef Oplakivanje Krista. 1622.SKULPTURA VISOKOG BAROKA RIM – prva generacija • • potpuno širenje visoko barok. prerasta u vodeću radionicu visoko barokne skulpture • skupinu I. generacija • • umjetnici iz ¾ 17. DOMENICO GUIDI ( iz Carrare. BOLGI 1605 – 56. Capella Monte di Pieta). Bolgi. zbog toga odlazi u Napulj gdje mu je konkurencija arhitekt i kipar Cosimo Fanzago A. prije dolaska u Rim boravi u Napulju. DUQUESNOY. GIULIANO FINELLI. FINELLI 1601 – 57 • • rođen u Carrari. Petar.. formirana manja radionica koja 1640. skulpture počinje širenjem Berninijeve radionice već je na svojim ranijim projektima poput baldahina sv. Ferrata. sv. radionicu. Bolgi se vraća u Napulj FRANCESCO BARATTA 1590 – 1666 • izradio reljef nad oltarom u kapeli Raimondi.st. oltar SS. pa je 1624. (1650 – 75) ERCOLE FERRATA.g. Martina e Luca II.Madernu čine : LUIGI BERNINI (brat). ANDREA BOLGI i GIACOMO ANTONIO FANCELLI • najviše su se istakli G. STEFANO SPERANZA. Rim. ANTONIO RAGGI. MELCHIORE CAFFA M. * rođen u Carrari. S. 1667 – 76. dolazi iz Napulja u Rim. HELENE. dolazi u Rim i pristupa Berninijevoj radionici dolaskom A. Helene je toliko srodan kipu grofice Matilde. Petra → kip SV. trebao pomoć majstora. da se i taj pripisivao Berniniju • 1653. Petra u rimu. CAFFA 1635 – 67 • • učitelj mu je bio E. 1633 – 37. Finellijeva karijera se gasi.g. dok su ostali bili podložni Berniniju G. Martina. Pietro in Montorio • 1 od golemih kipova s fontane 4 rijeka na Piazza Navona NICCOLO MENGHINI 1610 – 65 • obnavlja klasičnu skulpturu u Palazzo Barberini • kip sv.

Sta Agnesa. FERRATA 1610 – 86 • • • rođen blizu Coma.86 • rođen u Comu. generacije • 1647. napadači. KATARINE. • slobodno stojeći kip. 1665. najstariji pripadnik B. Cecilije → prvotno je povjeren Giuseppeu Peroniju • reljef prikazuje 2 suprotstavljene skupine • prikazan je papa Urban koji je bio prisutan kad mučena svetica umire među vjernicima ◄ štuko dekoracija crkve Il Gesu • interpretacija kasne Berninijeve faze • sadrži dekorativne elemente i motive. Suzanom • pogled prema nebu. Katarina Sijenska u Monte Magnapoli. S. Agneza. Navona. S. sv.g. 1660 – 67 ♣ KRŠTENJE KRISTOVO. sličnost s Duquesnoyevom sv. raširene ruke. 1660 • reljefni prikaz • 3-dijelna kompozicija. 1669 – 83 ☼ reljef i kipovi u Capella Ginetti. Sta Maria sopra Minerva najznačajnija djela se nalaze u crkvi Sta Agnese. Muzej • slobodno stojeća skulptura smještena u niši ♦ reljef Sv. Petra ♥ reljef SMRT SV. ___________. Sta Agnese. završena 1667 • prikaz mističnog uznesenja. Rim. Tereze • skulptorska grupa vezana za pozadinu zida ♦ SV. u dnu vatra čiji se plamenovi suprotstavljaju draperiji • prikazuje trenutak kad svetica ignorira bol koju joj zadaje vatra ♫ KAMENOVANJE SV. P. oltar. radionicu i radi na ukrašavanju pilastara sv. anđeli je na oblaku uzdižu prema nebu • preradio B. dolazi u B. koncepciju sv. Eustace u lavljoj špilji.♦ EKSTAZA SV. Domingo E. San Andrea della Valle. La Valletta. 1671 – 75 ☻ dekoracija visokog oltara Sta Maria degli Miracoli ◄ reljef sv. Rim.g. TOMA IZ VILLANOVE DIJELI MILOSTINJU. Rose. sv. Piazza Navona ♦ ležeći lik sv. figuralne prikaze alegorija i anđela na okvirima prozora gl. Sta Agnese. dolazi u Rim i pridružuje se Algardijevom studiju • možemo ga nazvati Berninijem II. 1661.. Bernini ga zapošljava na izradi kipa kardinala na grobnici kardinala Pimentele. AGNEZA NA LOMAČI. radionice 1653. ♂ štuko dekoracija u lađi i transeptu crkve IL GESU. EMERENCIJANE. broda i transepta SLIKARSTVO VISOKOG BAROKA • na početku visokog baroka u RIMU nastaju 2 značajne freske : 28 54 . RAGGI 1624. Piazza Navona ♪ SV. CECILIJE. 1660. lik svetice i uplašeni narod ► A. Giovanni dei Fiorentini. Rim. Rim.

ant. pejzaže karakterizira tamno i olujno nebo.• • • • • LANFRANCO → kupola San Andrea della Valle CORTONA → Gran Salone. umj.g. 1630. pod kraljem Lujom 14. 1640 – 50 SALVATOR ROSA 1615 – 73 • rođen u Napulju. pisac novela & satira. spomenika – Museo Capitolino ARHITEKTURA : • 1.st. Klementa 12 Orsinija (1730 – 40). – Bernini. umjetnost uspon franc. utjecaj Domenichina. Giovanni Domenico Cerrini. slikarskim krugovima preuzima ANDREA SACCHI Andrea Camassei. Palazzo Pitti Pejzaž s prikazom pronalaska Mojsija u rijeci. Sassoferrato. Benedikta 13 Orsinija (1724 – 30). PIETRO TESTA 1611 – 50 • rođen u Lucci. • 2 tradicije : rim. utjecaj Cortone.g. interes za klas. Benedikta 14 (1740 – 58) papa Inocent 11 (1676 – 89) zabranio je iznošenje ant. Antuna. papa Klement 11 uvodi muzeološki program za papa Benedikta 14 & Klementa 12 nastaje I javni muzej ant. Borromini starija tradicija 16. prikazi osamljenih litica i klisura • • Iskušenje sv. Pariz je postao možda čak i dinamičnije umjetn.st. u Rim • u njegovim djelima prikaz pejzaža ima gl. umj. i ostaje do smrti • smatrali su ga slikarem pejzaža. Radio uz Domenichina i Cortonu • Alegorija raz__ oga. Giacinto Gimignani. pomalo se mijenja umjetnici dolaze u Rim proučavati ant. vraća se u Rim 1649. položaj Rima kao izvorišta barokne umj. Palazzo Barberini ova 2 ostvarenja su trebala usmjeriti umjetnike glavnu ulogu u rim. 2. Firenca. dolazi u Rim. G. 1675. genija 17. središte od Rima rimski kasni barok će obilježiti veliki projekti za vrijeme pontifikata papa → Klementa 11 Albanija (1700 – 21). Arhitekturu 29 . 1650 KASNI BAROK & ROKOKO 1675 – 1750 • • • • • • • u posljednjim desetljećima 17. statua i djela ant.st. umj. ulogu u kompoziciji • u Palazzo del Quirinale izradio fresku s prikazom sv. Josipa. i ½ 18. Francesco Cozza. Paolo Gismondi → prikazivanje pejzaža i začetak kvazi romantičarskog pokreta PIER FRANCESCO MOLA 1612 – 66 • dosta vremena provodi u Veneciji. u sukobu s Berninijem • njegova kuća postaje Accademia dei Percossi. marina i bitaka.st. Romanelli.g. zbog velikog interesa za ant. 1645 – 49.F. vraća se 1647.g.

San Sebastiano. projekata među Fontaninim učenicima nije bilo velikih potencijala a jedini tada značajniji arhitekt FILIPPO JUVARA odlazi 1714. klasicizma bez obzira na upotrebu barok. SALVI. 1683 – 87 ► kapela Albani. mirnoća. Via Triumfalis (od mosta San Angelo prema sv. Petrom.g.st. kada brojni talentirani arhitekti djeluju novi vodeći arhitekti → RAGUZZINI . niša u gornjem dijelu fasade. ► • • • JEZUITSKA CRKVA I KOLEGIJ U LOYOLI. do 1655. DE SANCTIS. slijede novu liniju i dolaze do iznenađujućih rezultata → FILIPPO RAGUZZINI. GABRIELE VALVASSORI. Sta Maria del' Popolo. nastaje njegov najuspješniji projekt → FASADA S. San Andrea della Valle. 1705 ► dizajnirao nadgrobne spomenike Klementa 11 i Inocenta 12 ☻ izrađivao fontane. nastaje njegovo prvo samostalno djelo SAN BIAGGIO IN CAMPITELLI ► 1682 – 83. U RIMU • • • • početak 18. GALILEI.1. oltare ☼ izradio je i nekoliko projekata urbanog uređenja koji su ostali nerealizirani ► projekt dovršenja Berninijeva trga pred sv.g. 1671 ►kapela Cibo. 18.g. MARCELLO AL CORSO – predstavlja ključ za razumijevanje kasno barok. u Rimu je obilježen nedostatkom monumentalnih arhitekton. preciznost → odlike kasno barok. tzv. Rainaldija i Berninija • na njega najviše utječe Bernini jer je s njim radio preko 10 god.st. FUGA 30 . BERNARDO SANFELICE i BERNARDO VITTONE KASNOBAROKNI KLASICIZAM CARLO FONTANA 1638 – 1714 • rođen u Comu. arh. koristi elemente niša odvojenih polustupovima • ističe se statičnost fasade bez obzira na stupove i polustupove koji pridonose dinamici pročelja • lakoća. Petru) ARH. iz Rima i vraća se samo povremeno u razdoblju 1725 – 45 g. VALVASSORI. uzori (Sta Maria de' Miracoli) ► kapela Ginetti. dolazi do velikih preokreta. kipove. FERNANDO FUGA. LUIGI VANVITELLI 2. započeo karijeru kao važni suradnik Cortone. Španjolska studija najvećeg Fontaninog crkvenog kompleksa kružni tlocrt crkve s ophodnim hodnikom u visokom tamburu prepoznaju se rim. dolazi u Rim. na većini njegovih najvećih ostvarenja • 1655. linija i iluzionist. vješto barataju izvorima bez dodavanja originalnih ideja → CARLO FONTANA. koriste postojeće elemente u vlastitom originalnom smislu → FILIPPO JUVARA 3.g.

Fontani Trevi * 2 najveća projekta rim. * elegantna reinterpretacija Michelangelova manirizma * 2-etažna. • Uzor iz 16. fasadi S.st. (doba pape Siksta V. 1732 – 37. IGNAZIO ŠPANJOLSKO STUBIŠTE ► FRANCESCO DE SANCTIS 1693 – 1731 • Španjolsko stubište. koji se poziva na klasična arhitekton.) ► FILIPPO RAGUZZINI 1680 – 1771 • Piazza San Ignazio – 1727 – 27 • projekt rađen u skladu s tzv. ovalan način organizacije urbane sredine s preglednim dugim perspektivnim pogledom nije bio čest u 17. i zrelobarok. pa se njegova sklonost klasičnim motivima interpretira kao utjecaj paladijanizma. i mitološkim figurama čini pročelje palače i predprostor palače • Elementi rokokoa na fontani su podređeni klas. ali prije se radi o utjecaju ranobaroknog klasicizma VENECIJA GIORGIO MASSARI 31 . Španjolskim stubama.st. → izradio projekt. kojeg su prakticirali arhitekti u 17. projekt je dobio Galilei. Ignazio. kasno barok.• sva petorica su radila na Piazza S. raščlanjena pilastrima i prozorima ALESSANDRO GALILEI • fasada San Giovanni in Laterano • papa Klement 12 raspisao natječaj za projekt novog pročelja • sudjelovalo je oko 23 arhitekata.st. fasadi Palazzo Doria – Pamphili. arh. dvorište – trg ( piazza – cortille). primjenjuje zakrivljene linije na balustradama. • izražena elegancija linija • zanimljivo je oblikovanje zaobljenih krila ► GABRIELE VALVASSORI 1683 – 1761 • Palazzo Doria – Pamphili – 1730 – 35 • 2-etažna fasada. rješenja • očit je utjecaj Madernovog oblikovanja pročelja • pročelje → 2 para stupova nose trokutasti zabat • Galilei je neko vrijeme boravio u Engleskoj (1714 – 1719). Giovanni in Laterano. balkonima i ostalim dijelovima fasade ► NICOLA SALVI 1697 – 1751 • Fontana Trevi → 1732 – 62 • Počiva na klasičnim oblicima i atrukturama • Upotrebljava klasični trijumf. rokokoa → PIAZZA S. luk koji zajedno s alegorij. 1723 – 26. dizajnu • u središtu Neptun na školjci 58 FERDINANDO FUGA 1669 – 1782 *Palazzo della Consulta.

g. karakteristična po grupiranju prozora na pročelju • TIEPOLO oslikao veliku dvoranu vile → „SLAVA OBITELJI PISANI“ NAPULJ • 1713. a unutrašnjost od Palladijevog Il Redentore VICENZA • 18. U PIEMONTU • • • 1563. gubi vlast nad južnom Italijom. Stra. grupa umjetnika koja se veže uz pojam „barocchetto“ → glavni predstavnici su učenici slikara Francesca Solimene → FERDINANDO SANFELICE 2.g. 4 stupa nose trokutasti zabat • u vestibulu – prostrano ceremonijalno stubište ARH. Chiesa dell' Annunziata u Napulju • na poziv Karla 3. 1735 – 56 • izgradio FRANCESCO MARIA PRETI • utjecaj venecijan. 1725 – 26.g. obilježeno je oživljavanjem Palladijeve arhitekture ► Villa Pisani. odlazi u Rim gdje boravi u vrijeme kada nastaju najveća Borrominijeva ostvarenja (Oratorij sv. Torino postaje središte vojvodstva Piemont. zatim Arco Clementino. pod Emanuelom Filibertom njegov nasljednik Carlo Emanuele I.g. kralj Filip V. 1726 – 43 • snažno pročelje. odlazi u Napulj ► projekt Kraljevske rezidencije u Caserti • projekt je uključivao i oblikovanje strogo geometrij. površina vrtova po uzoru na Versailles • palača → pravokutan blok s 4 unutrašnja dvorišta • fasada → u obliku hrama. palača. ali je 1734. 1639. njegov sin okrunjen za kralja Karla III.g. • 2 pravca arhitekture : 1. je zaslužan za projekt širenja i obnove grada Torino je nastao na antičkom rim. barokom i rokokoom LUIGI VANVITELLI 1700 – 1773 • rođen u Napulju • njegovi prvi projekti su vezani za papine narudžbe ( papa Klement 12) → u Anconi gradi lazaret 5gonalnog oblika. castrumu. španjol. obnavlja se u barok. oblicima GUARINO GUARINI 1624 – 83 • rođen u Modeni.. • za to vrijeme Napulj i Sicilija doživljavaju procvat u umj. • monumentalno stubište → njegova specijalnost • srodnost s austrij. druga grupa je pod utjecajem kasnobaroknog klasicizma FUGA & LUIGI VANVITELLI FERDINANDO SANFELICE 1675 – 1750 ► Palazzo Serra Cassano.st. koji vlada do 1759. poput klasičnih hramova → utjecaj Palladijeva portika s crkve San Giorgio Maggiore.► Chiesa dei Gesuati. Filipa Nerija i San Carlino) 32 .

danas umjetn. započ. naziv po latin. projekt preuzima Guarini 1667.. na način da se ta 2 elementa prožimaju • s unutrašnje str. gdje gradi najznačajnija djela : 1.st. 1737 • uništena • longitudinalna. po projektu Amadea di Castellamonte.g. Sindone (presvetog platan). triangularne geometrije kupola – sastoji se od visokog tambura i stožaste kupole ( iznutra oblikovana poput vertikalne mreže lukova) → nastaje piramidalna struktura od 6 heksagona 33 . tlocrt → grč. valovito pročelje poput San Carlo • na pandantivima se diže patuljasta kupola → prije odlaska u Torino boravio je u Španjolskoj i Portugalu ► Sta Maria della Divina Providenza.g. vraća se u Modenu i uskoro odlazi u Pariz 60 ► teatinska crkva Sainte Anne la Royale. na koji postavlja 3 pandantiva otvorena kružnim prozorima • pandantive koristi kao prijelaz između kružnog prostora kapele i kružnog oblika kupole • • Guarini se često poziva na Borrominija. 1679.g. galerija i akademija znanosti 2.. PALAZZO CARIGNANO. CAPELLA DELLA SS. nije našao podršku u radu pa odlazi 1655. Annunziata. 1666. • ima CILINDRIČAN OBLIK raščlanjen golemim pilastrima u unutrašnjosti • uvodi 3 vestibula u cilindričan prostor.g.• vraća se u Modenu i počinje se baviti arhitekturom – crkva San Vicenzo. dio katedrale. valovito pročelje s konveksno izbočenom ovalnom dvoranom u središtu 3. Lisabon. nazivu grada Chieti) • uništena.. SINDONE 4. ali nije realizirana ( 6-gonalan tlocrt s ophodnim hodnikom) • na pandantivima se diže 6-gonalna pseudo kupola • postavio tambur i kupolu u istu strukturalnu zonu. Pariz. koncepcije nizanja jedinica presvođenih kupolom • zidovi crkve su valoviti ▲ Carlo Emanuele II. koje tvore pseudo galeriju ► fasada crkve SS. 1678. križ. u Torino. prozora se spuštaju rebra u obliku parabole.g.. 1667 – 90 • ima veličinu crkve • namijenjena relikviji Torinskog platna koja je bila u posjedu obitelji Savoya. 1662.g. od vremena Emanuela Filiberta • kapela se gradi na ist. potječe od tradicionalne sjevernotal.g. svetište LA CONSOLATA (najmanje zanimljivo) ► Capella della SS. crkva SAN LORENZO 5. pa je vidljiv utjecaj B. gradnja počinje 1655. (teatinci → crkveni red osnovan u 16. u Messinu ► u Messini izradio projekt za crkvu somascianskog reda. COLLEGIO DEI NOBILI.g. Savojski poziva Guarinija 1666. Messina (stradala) • 1662.

je otvorena širokim lukom kojeg podržavaju stupovi • iznad lukova se nalazi snažna trabeacija. ima 1 od najvećih stubišta koje po širini zauzima gotovo cijelu širinu fasade 62 ►DVORAC STUPINIGI. stupove i balustrade sa skulpturama nad ravnim krovištem • unutrašnjost palače je potpuno neovisna o Versaillesu i franc. Vittorio Amadeo II. projekata izradio u Torinu. 1732 – 35 • ima prostranu lađu i po 3 kapele sa svake str. iznad oktogonal. 2 gradske četvrti Utjecaj barok. poziva ga u svoju službu Iste godine nalazi se u Torinu kao glavni kraljevski arhitekt 1719-20.g. Oblika → izrada kupola predstavlja posebno mjesto u Guarinijevoj arhitekturi • u svojem teoretskom djelu Architettura civile navodi da je svođenje osnovni dio arh. Torino. time je izgubljena punina zidne mase • radi se o elementima svojstvenima srednjovj. 1718 – 21 • kraljevska gradska palača. uzor franc.-arapska arh. odakle dolazi glavni izvor svjetlosti • unutrašnjost raščlanjena visokim pilonima. – 14. 1668 – 87 • OKTOGON. 1703/4. • nad kapelama su visoko otvorene galerije. križ. 1729 – 33 • lovački kraljevski dvorac. arhitekture na crkve.g. odlazi u Madrid radi izgradnje kraljevske palače Filipa V. i Versaillesa ► PALAZZO MADAMA. izvorima. cjeline grupiraju uokolo centralne jezgre ► CHIESA DELLA CARMINE. dolazi u Torino kao zreo arhitekt postavlja novu koncepciju arh. 34 . Savojski. pilastre. koja ga je impresionirala iskušavanjem statičkih dosega i kvalitete konstrukcijskih elemenata FILIPPO JUVARA 1678 – 1736(Madrid) • • • • • • • • • • rođen u Messini. ne odaje utjecaj Guarinijeve arh. presvođena kupolom s rebrima heksagon.g. Prostora nalazi se CAPELLA MAGGIORE → • ovalnog tlocrta. kralj Sicilije. 5 crkvi + pročelje Sta Christina. 4 gradske palače. Najviše arhitekton.g. njegova arh.g. boravi u Rimu i pridružuje se radionici C. dok je na palačama vidljiv utjecaj franc. rim. kat – piano nobile – koristi iste elemente → niše. • kod njega je prisutan španjol. u Portugalu gdje projektira palaču u Mafri za kralja Ivana V. 1714. 1735. glavna fasada oblikovana prema pročelju dvorca Versailles koje gleda prema vrtu • dominira I. arh. zidovi su zaobljeni prema unutrašnjem prostoru • svaka str. 4 kraljevske rezidencije. Fontane. nad zonom pandantiva se nalazi galerija prozora između kojih su postavljena po 2 rebra koja se križaju • na produžetku 8-gonal. prostor • nad dijagonalnim osima 8-gona Guarini postavlja pandantive koji tvore grč. zvjezdoliki plan. arh. gdje se odgovarajuće arhitekton. chateau i tal. kupola džamije u Cordobi • proučavao je posebno gotičku arh.61 ► crkva San Lorenzo. gdje je proučavao principe kasnog baroka 1714.

g. križ )1716) ► SUPERGA. Katedrale) nije realiziran • rješenje elevacije potječe iz Juvarine longitudinalne crkve Chiesa del Carmine • iako je predvidio centralni tlocrt katerale. koji objedinjuje Guarinijev i Juvarrin stil → kapela u obliku pagode .• • • • skeletna konstrukcija zida → svojstveno got. Vallinott.g. blizu Torina. Tereze) ideja je potpuno prihvaćena na području Austrije (Fischer von Erlach) ► crkva VENARIA REALE. njezina unutrašnja konstrukcija ponavlja motive pilona koji podržavaju goleme lukove u pizemlju i galeriji • kupola nema tambura. vraća se u Torino u to vrijeme nastaju najznačajnija Juvarrina djela.g. što je utjecaj njemačkih graditelja koji nisu prihvatili tal. izgrađena kao kapela za zemljoradnike. dok prednji dio kružnog oblika iskače iz linije zgrade • na prednjem dijelu crkve nalazi se kvadratni portik koji ima 4 stupa s frontalne strane i po 2 na bočnim • kružnog tlocrta. izvan Piemonta zna se malo neko vrijeme je studirao u Rimu. zaposlenike bogatog torinskog bankara • već se prema vanjskom izgledu prepoznaje temeljno obilježje Vittoneova stila. svetište na brdu. što je utjecalo na Vittonea 1737. 1738 – 39 • malo svetište. 1733.. utjecaj Guarinija. arh. 1717 – 31 • najveće barok. kapele nisu izgrađene kao samostalne građevne jedinice s izvorom svjetlosti. Juvarino remek djelo • stražnji dio crkve je uklopljen u prostor pravokutnog samostana. već imaju ovalne otvore kroz koje dopire svjetlost iz galerija ideja upotrebe skrivenog svjetla potječe od Berninija (oltar sv. 1732. traže suradnju od Vittonea tako je Vittone posvetio veliku pažnju proučavanju geometrije Vittoneovi projekti su gotovo isključivo crkve skoro sve su centralnog tlocrta ili potječu iz centralnog plana imao je potpunu slobodu u projektiranju pošto je radio sa svećenstvom malih zajednica ► SVETIŠTE. blizu Torina • prvi Juvarin projekt centralnog tlocrta – grč. izdana Guarinijeva Archittetura civile. dok od Juvarre potječe razrada unutrašnjosti (klasičnost elemenata) • TLOCRT – 6-kut sa 6 segmentnih kapela 35 . princip gradnje kupole 63 BERNARDO VITONE 1702 – 70 • • • • • • • • • • rođen u Piemontu najznačajnija ostvarenja se nalaze po malim pijemontskim gradovima o njegovoj arh. stupovi podržavaju tambur s kupolom (raščlanjena rebrima i 6-gonalnim kasetama) • na stražnjem dijelu se dižu 2 tornja • ovakav tip crkve se gradi i iza sjevernih Alpi u tom razdoblju ► projekt TORINSKE KATEDRALE. 1729 • najznačajniji Juvarin projekt centralne građevine (projekt nove torin.

1 iznad drugog + LANTERNA koristi tzv. izduženi. slikarstva 18. TLOCRT 4-LISTA • Vittone u centralni prostor uvodi galerije namijenjene redovnicama • GALERIJE su otvorene visokim lukovima koji odgovaraju lukovima u prizemlju. Villanova di Mondovi. • • • • • • povijest tal. istovremeno se u Rimu i Bologni javljaju veliki slikari koji nastavljaju tradiciju kasnobarok. Slikarstva NAPULJ • vrlo važno kulturno – umjetničko središte 17.g.st. PROZIRNU ŠKOLJKU → sjecišta rebara nad hexagonalnim otvorom stvaraju 3 svoda. LANTERNA SLIKARSTVO 18. efekte skrivenog izvora svjetlosti → prozori na tamburu svodovi daju dojam nebeskog raja zbog jedinstvenosti. konstrukcijskog elementa) • zahvaljujući takvim pandantivima mogao je organizirati stupove tambura u formu 8-gona 64 ► STA CROCE. Vittone sažima pandantive i tambur u istu zonu • pandantivi imaju duboki konkavni oblik → transformirao u potporne lukove (obnova srednjovj. • mjesto gdje se javljaju ideje i smjernice za sljedeće faze LUCA GIORDANO 1634 – 1705 • iako njegov rad pripada 17. oblike. koji otvaraju kapele • LJUSKASTA KUPOLA ► STA MARIA DI PIAZZA..• • • KUPOLA – Vittone je po prvi put izradio tzv.st. samo krajnji vrh od bijelog mramora • 4 pilona u unutrašnjosti nose svod. 1751 – 54 • normalno križište s 4 luka i pandantivima ali umjesto umetanja uobičajenog kružnog prostora kao prijelaza između pandantiva i tambura. REBRA S OTVOROM. pa je oslikan hijerarhijom anđela ► STA CHIARA. događaju se u Veneciji 1660 – 80. koje su ovisne o donjem dijelu slike likovi su elegantni. Bra. transparentnih boja koje doprinose jasnoći prikaza uvode i specifične oblike kompozicije → valovite ili cik-cak kompozicije. 1755 * pandantive koristi kao potpornjake i na taj način je transformirao kvadratno križište u pandativni 8gon ► Vittineova koncepcije kupole → PANDATIV . 1742 • vjerojatno najsavršeniji Vittoneov projekt → 4 jednaka segmenta kapele su postavljena uokolo kružnog prostora • građena od cigle.st. figure serpentinate vrhunac razvoja rokoko slikarstva u Veneciji odvija se u razdoblju 1720 – 30. a kulminiraju pojavom Tiepola i njegove škole ( glavni predstavnici rokoko slikarstva) upotreba svjetlijih tonova.st. st. smatra se nositeljem nove epohe slikarstva 36 . tzv. Torino. podsjećaju na manirist. TAMBUR. se odnosi na VENECIJANSKO SLIKARSTVO prve promjene u slikarstvu u 17.

poznavao je slikarstvo Rubensa i Rembrandta.st. predvodio napuljsku školu • smatra se sljedbenikom L. poletom i životom njegova živahna interpretacija likova odgovara duhu 18. Carraccija i Guercina 37 . → 1 grupa pod vodstvom DONATA CRETIJA (1671 . → Cortona. 1690.g. Capella del Tesoro • freska 65 FRANCESCO SOLIMENA 1657 – 1747 • napuljski slikar koji je poč.1747). radio je izuzetnom brzinom. CORRADO GIQUINTO i GIUSEPPE BONITO • izradio je fresku u San Paolo Maggiore u Napulju. nije ih nikada kopirao osnovno obilježje njegovog slikarstva je da se nikada nije priklanjao jednoj tradiciji. Pluton i Prozepina) BOLOGNA • • snažna tradicija Akademije braće Carracci. smeđih tonova sjene likova. zvan Lo Spagnuolo • jedini pravi genijalac kasne bolonjske škole.1749). stvaraju se 2 različita usmjerenja. 1682.• • • • • • radio u raznim dijelovima Italije (Rim. → L.st.g. Rim. tradicije poput tamnijih. bazirao se na slikarstvo L. Pad Šimuna Maga SEBASTIANO CONCA • Solimenin učenik • studira u Rimu • freska → Krunjenje sv. Chiesa del Carmine. freske u drugoj galeriji Palazzo Riccardi (Palazzo Medici – Riccardi → alegorij. već je iz svega uzimao ono najbolje što god je naslikao zračilo je svjetlošću. 18. freske u biblioteci Riccardiana.. koja je naginjala prema rokoko principima → drugu grupu predvodi GIUSEPPE MARIA CRESPI (1665 . Giordana i njegove manire • Solimenino slikarstvo obuhvaća neka obilježja kasnobarok. Sta Cecilia. vladaju principi barokne klasike u 2/2 17. 1704.g. Firenca.g. dok u kasnijoj fazi likovi postaju elegantniji i izduženiji • Solimena je vodio Akademiju i cijeli život djelovao u Napulju • iz njegove škole izlaze FRANCESCO DE MURA. 1725 FIRENCA • • 1640 – 47. San Martino. Palazzo Pitti 1682 – 83. Napulj. Rafaela i Tiziana.st. likovi su razrađeni u akademskoj maniri. Ribere i Veronesea. Venecija. Cecilije. njegov utjecaj je proširen u Rimu & Veneciji ► JUDITIN TRIJUMF. freske u kupoli kapele Corsini. Bergamo) i bio je dvorski slikar u Madridu 1692 – 1702.g. klasično izučavanje poza • istovremeno nailazimo i „lepršavo pljuštanje“ plana i pozadine. Giordano. prikazi vladavine obitelji Medici.

postaje ekonomsko i političko središte. 1716 u PARIZU → po povratku u Veneciju započinje 3 fazu svojeg stila → svjetlucavi kolorit. kojim postiže plastičnost boravio u Bologni. plemića pozivali su ih i strani plemići na svoje dvorove ( Engleska. Giordana ► BOGORODICA NA PRIJESTOLJU S 9 SVETACA. je postala internacionalnom. suvremenim genre scenama. u kojemu se susreću sva europ. Crespi otvara školu u kojoj se ističu njegovi učenici sin LUIGI CRESPI. Piazzettu & Benkovića 66 VENECIJA • • • • u 18. S______. inspiracija trenutkom 67 GIOVANNI BATTISTA PIAZZETTA 1683 – 1754 • • • • • • suvremenik Riccija. Sta Maria della Fava.. Venecija uspijeva nadvladati Rim.g. Napulj.st. Parmu i Rim gdje se izgrađuje kao umjetnik na kasnobarok. Venecija. umjetnicima koji su bili štićenici bogatih venec. 1701 – 03. Bolognu i Genovu venecijan.st. umj. San Giorgio Maggiore. slikarstva rođen u Veneciji. NERIJU. 1725 – 27 38 .1704. 18. se bazira na ponovnom otkrivanju Veronesea i studijima L. St. izuzetno talentiran slikar ne putuje previše za razliku od Riccija koji je virtuozan i impresioniran trenutkom. Rusija) SEBASTIANO RICCI 1659 – 1734 • • • • • • počinje nova epoha venec. u 18. 1717. IVANA. portretima prikaze je ispunjao dubokim osjećajem iskrenosti 1700. Bergamo. Piazzetta se posvećuje dubokom ekspresionizmu prisutnost efekta chiaro-scuro. tamo djeluje 12 god. strujanja poč. vraća se u Veneciju. Crespija po povratku u Veneciju više nikada nije napustio rodni grad ► MUČENIČKA SMRT SV. Firenca. svijetli nervozni potezi kistom. ► BOGORODIČINO UKAZANJE SV. Njemačka. F. 1708 • tipični nervozni nanosi boje i potezi kistom ► 1712 – 16 boravi u LONDONU. zahvaljujući i venec. Venecija.. učenik Sebastijana Manzzonija odlazi u Bolognu. teme. slikare. Španjolska. školovao se kod G. ANTONIO GIONIMA Crespi je utjecao na neke venecijan.M.g. Riccijeva umj.g. principima 1700.st.• • • • primjenjivao je svoje vizije na religij. u prekidu s putovanjima → Beč. Venecija. 1706 – 07 u Palazzo Ma ___celli u Firenci izradio freske → Heraklo i Kentaur stvara se nova svjetleća i sjajna umj.

→ povijest biskupije i alegorij. Venecija. perioda bio je odan Piazzettinom chiaro-schuru stvorio je prepoznatljiv dramatičnu. 1757 39 .47) MADONNA DEL LORETO. 1750 – 53. Udine. pa je 1750. 1725 1726. neobičnu maniru impresionirao je mladog Tiepola ► MADONNA DEL CARMINE. zainteresiran za Piazzettin „tenebroso“ i Benkovićevu dramatičnost MADONNA DEL CARMELO.► SLAVA SV. Bergamo 1737 – 39. Trijumf Herkula ► PALAZZO REZZONICO. 1757 ► PALAZZO CANOSA. TEREZA U SLAVI. → prvi monumentalni rad prve freske → SV. 1759. Chiesa dei Gesuati Freske : SCUOLA DEI CARMINA (1740 . Milano. snažnu. svod. SV. 1710 68 GIAMBATTISTA TIEPOLO 1696 – 1770 • • • • • • • • • • • • • rođen u Veneciji. Apoteoza obitelji Pisani ►Madrid. Verona. 1761. Vicenza. osnovao privatnu akademiju FEDERIKO BENKOVIĆ 1677 – 1756 • • • • jedan od rijetkih Piazzettinih učenika koji je uspostavio samostalnu karijeru školovao se u Bologni kod Carla Cignanija. za vrijeme venecijan.g.g. UZNESENJE u tom razdoblju je oslikao čitav niz palača i vila u Veneciju i na širem području Veneta ► VILLA VALMARANA. 1743 – 44 od 1750. DOMINIK USPOSTAVLJA KRUNICU. DOMINIKA. svod. Stra. Venecija Chiesa della Purita.g. Chiesa degli Scalzi. 1761-62. Palazzo Archinto . Brera. Venecija. blizu Vicenze. 1754 – 55. Venecija (strop crkve) • Piazzetta je podučavao veliki broj učenika u vlastitoj kući. strop→ TRIJUMF VJERE. Chiesa degli Scalzi.g. Zanipolo. 1721. freske u kapeli Colleoni. Venecija ► VILLA PISANI. prikazi Chiesa della Pieta. počinje novo veliko razdoblje u Tiepolinom slikarstvu oslikavanje carske dvorane {Kaisersaal} i velikog stubišta kraljevskog dvorca u Würzburgu. (strop) i Casati-Dugna 1732 – 33. prijestolna dvorana palače kralja Karla III.g. → Apoteoza Španjolske → Villa Valmarana. Tiepolo počinje svoj prvi važni fresko ciklus izvan Venecije → katedrala & nadbiskupski kompleks u Udinama Nakon Udina radi u Milanu – 1730 – 40.

1760. kada svjetlo dominira cijelim prikazom 69 npr.st. → učenici : GIUSEPPE MORETTI i nećak BERNARDO BELLOTTO → slijedi ga i FRANCESCO GUARDI 70 ENGLESKA 17. čiji spektar motiva Piazza San Marco. a pri povratku surađuje s Lucom Carlevanijsom iz Udina (1663 – 1730). radio kao scenograf u kazalištu 1719. gomile ljudi. 1726 – 27. zanimanje za naraciju → sve će to utjecati na Canaletta ► POGLED NA STA MARIA DELLA SALUTE • njegove vedute odišu prozračnom. ali ga zaustavlja božica Dijana koja silazi na oblaku s ________ → Palazzo Labia – Tiepolo koristi slične iluzionist.g. Nat.• • ciklus fresaka raspoređen na 5 prostorija – ilustracije scena iz djela Homera. Ariosta i Tassa duž zidova hodnika → prikaz ŽRTVOVANJE IFIGENIJE. kod Carravagia i Rembrandta (majstora svjetla) svjetlo ima simboličku funkciju.st. iluzija arh. kratko boravi u Rimu. stila 40 . stupovima. zelena. INIGO JONES 1573 – 1652 • ključna osoba koja donosi velike promjene i doprinosi stvaranju reprezentativnog engl. efekte • prikaz Antonija i Kleopatre – naslikani kako silaze niz stubište prema stvarnom prostoru palače • • • • • • vrlo žive boje → crvena. ARHITEKTURA → kroz 16. ► PIAZZA SAN MARCO. konzula Smitha u Veneciji. plava njegov uspjeh odnosi se na upotrebu svijetlih paleta boja u ranim fazama Tiepolo je koristio chiaro-scuro na tamnim pozadinama promjene boja se primjećuju na freskama u Udinama. gondole. prisutan je srednjovj. preko kojeg će doći u bliski kontakt s Engleskom i tamošnjom umj. veliki svećenik se sprema na žrtvovanje i podiže nož. London. s jon. Canal Grande. duh gotičke arh. svijetlom i toplom atmosferom • Canaletto je postao štićenik engl. Gall. dok Tiepolo koristi dnevno svjetlo koje stvara prozračnost i bogat raspon tonova Tiepolo u svojim freskama koristi brze i snažne namaze boje. Vergilija. koji ostavljaju dojam slika CANALETTO 1697 – 1768 • • Antonio Canale – pravo ime.

Petra. → sv. arh. ali i u Veneciji i Vicenzi položio je temelje engl. Petar • Wrenov prvi projekt je bio central. 1615. Rima 1601. PALADIJANIZMA → arhitekt. a 1613 – 14 boravi u Italiji po drugi put i susreće se s Palladijevim projektima u Vicenzi i Veneciji i okreće se klasičnim formama paladijanizam se raširio u Engleskoj kroz 18. PAVLA. oživjeti paladijanizam Wren je bio član komisije za obnovu Londona bila je predviđena i reurbanizacija Londona na principu renes.• • • • • • • studirao Palladijeve traktate o arh.. presudni trenutak u preokretu paladijevske arh. paladijanizma • preuzeo formu paladijevske vile → otvorena lođa sa stupovima na katu i ravni krov • proporcije su usklađene s hladnim sjever.. Whitehall. – boravio je u Italiji. efekt scenskog koji je bio svojstven „čisto“ barok. arh. npr. prvi put ide u Rim. tambura 41 . 1620 – 21 ► PALACE OF WHITEHALL. stupova ► KATEDRALA SV.. arhitekturu nakon Wrenove smrti opet će kroz 18. duhom engl. ali komisija je zahtijevala latin.g.g. poput upotrebe opeke Jones je volio „teatralni karakter“ arhitekture. arh. • nije preuzeo Palladijeve kolosalne polustupove koji zauzimaju 2 kata • nad gornjim rubom fasade → balustrada → I.st. arh. poput prostranih korint.g. barok. tipa po uzoru na sv. stil baziran na Palladijevom stilu i teoriji arh. rimske barok. križ • izgradio bazilikalnu građevinu latin.Jones je osnovao novu engl. 1675 – 1712 • utjecaj talijan. susret s Berninijem i osobni uvid u Berninijeve crteže preusmjeriti će ga prema čistim rimskobaroknim oblicima niz djela koja će uslijediti predstavljaju engl. od kraljice Ane dobiva upute za podizanje male vile u Greenwichu → ► THE QUEEN'S HOUSE → najraniji pr. križa s centralnom kupolom • kupola → utjecaj Bramantea → ima kružnu kupolu s vanjske str. radio na palači.st. postao je voditelj i nadglednik svih dvorskih građevnih pothvata 1616.st.. 1638. i dominirati će do kraja 19. koristi bazilikalni plan ali ne isključuje potpuno ni centralni tlocrt koristi bogate ornamentalne motive i elemente. njegov projekt nije dovršen CHRISTOPHER WREN 1632 – 1723 • • • • • • • • sljedbenik Jonesove nove arh. školu arhitekata ► BANQUETING HOUSE.g. imao je Wrenov posjet Parizu 1665. u nekoliko navrata u Rimu. koncepcije radijalno postavljenih pravaca ulica Wrenova sakralna ostvarenja → anglikanske crkve. prisutnost klasičnih formi na koje se nadovezuju i neka specifična obilježja ranije engl.

kako bi se zaputio u Španjolsku. stupovi. slikarstva pejzaž u španjol. prvi put odlazi na kratko u Madrid. → Madrid. koji se oženio Marijom Austrijskom 1611. gdje uči 6 godina 1621. slikarstvu nas vodi do El Greca.g.1660 • • učitelj → Francisco Pacheco. (Tizian & Tintoretto) – posebno na boje. a važnu ulogu će imati u doba Filipa IV. doseljava se za stalno s cijelom obitelji iste godine prima narudžbu za prvi kraljevski portret i postao je službenim dvorskim slikarom Sevilla je središte španjol.g. odlike venecijan.g.. Velasquez je započeo školovanje kod F. tu se susreo s J. koji je pravi pejzažist kada slika dvorske portrete i prikaze u scenama lova. Petra ► VOJNI HOSPITAL KRALJEVSKE MORNARICE • blizu Queen's house • 1698 – 1707.g. ga je imenovao članom viteškog reda sv. djelovao u Sevilli. genre – motive i pejzaže. a 1623. koje se postale slikovitije i manje kontrastne posebnu fazu njegovog slikarstva predstavlja djelovanje na dvori kralja Filipa IV. Milano i Veneciju.g. „Dvorske dame“ • portret kraljevske obitelji 42 .g. slikarstva u ½ 16. koristi se pejzažom kao pozadinom i ističe detalje (životinje) Velasquezovi pejzaži su savršeno prožimanje likova i ambijenta → 83 portreta kraljevske porodice. Prado. u obrazovanim krugovima. 1656. slikarstvo → primio je Carravagiov realizam. dok Madrid u isto vrijeme nema značajnnu kulturno – umjetničku ulogu Madrid postaje glavnim gradom tek za Filipa II. 60 portreta dvoranina & lakrdijaša 1 ► LAS MENINAS.a nasljeđuje ga Filip IV..st. Petra ŠPANJOLSKA VELAZQUEZ 1599 (Sevilla) .. neko vrijeme je boravio i u Rimu 1630. de Riberom 1642. slikarstvo 16.g. poput sv. 2 tornja flankiraju pročelje. odlazi u Napulj. Prado • jak utjecaj Carravagiova realizma • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 puta je putovao u Italiju. Murillo dolazi u Madrid i Velasquez mu dopušta kopiranje dvorskih slika Filip IV. umire Filip III.g.• pročelje →2-dijelno.. dobiva kraljevo dopuštenje za odlazak u Italiju upoznao se s Rubensom u Madridu Velasquez stiže u Genovu. 1629. – inspiracija Berninijevim kolonadama na trgu sv. PORTRET GONGORE ► BAKHO I PIJANCI. Jakova Velasquez unosi velike promjene u španjol. Pacheca. izraženi korint. slikao strogo po modelima → česti pučki tipovi skitnica 1622.. 1629..g. gdje je na njega utjecalo venecijan.st. za kojeg će izraditi veliki broj portreta 1621.

1646 ► VEDUTA SARAGOZE. Prado ► KRUNJENJE BOGORODICE. 1647. 1650. • na prvi pogled čini se da je prikazan trenutak pripreme jela u kuhinji • na ogledalu se vidi da je riječ o posebnom događaju → odražava se prizor Krista s djecom • princip dočaravanja nevidljivih dijelova prostorija ► MADRE JERONIMA DELA FUENTE. Jakova u svoje slikarstvo uvodi eleganciju lišenu glamuroznosti njegovo slikarstvo je odraz aktualnih filozof. u kontaktu je s Velazquezom. Prado. 1618 ► POKLONSTVO KRALJEVA. pozadina je pejzaž ili neutralna u pejzažu upotreba plave i zelene boje u različitim nijansama ► KRIST U KUĆI SV. 1620. Prado ► PORTRET FILIPA 4 i CONTE DE OLIVARESA. London. → u sličnim pozama ► JELENJA GLAVA. slikara u Španjolskoj 1613. Prado ► PATULJAK-LUDA S PSOM.• • • • • • • • • u središtu mala princeza Margerita pas. MARTE. Prado • lik BsD → portret njegove žene • lik najmlađeg kralja → autoportret. Gall. dolazi u Madrid. ► PORTRET PAPE INOCENTA X. koji ga uvodi na kraljevski dvor 43 . LOVAC. 1619. 1634.g. prikaz jelena kao ukrasa inventara ► prikazi članova obitelji Filipa IV kao lovaca ► FILIP IV. Doria-Pamphili ► GOSPOĐA S LEPEZOM. Gall.g. Rim. učenja Velazquez isključivo slika prema modelima i kada se radi o portretima i kada ne ► DJEČAK I STARICA KOJA FRIGA JAJA. odgojiteljice u zrcalu → prisutnost Filipa IV. dijete Isus – Velazquezova kćer • • bogati kolorizam. snažni kontrasti boja. Nat. → nauk kod slikara de Villanueva utjecaj Ribere (slike koje su dopremljene iz Napulja u Španjolsku) 1634. 2 patuljka. 1619 – 20. 1641 – 42 FRANCISCO DE ZURBARAN 1598 – 1664 (Sevilla – Madrid) • • • • 2 uz Vealzqueza i Murilla čini trojac najznačajnijih barok. i Marije Austrijske figure i ambijent sažima u 1 cjelinu osjećaj melankoličnosti prisutan je u svim likovima naslikao sebe u uniformi viteškog reda sv. 1635 ► PRINC FERDINAND LOVAC.

Ferdinand. 1629. • ciklus od 8 slika. Jere ► ciklus iz života sv. Bonaventura u molitvi • Sv. Tome Akvinskog ► slike karmelićanskog samostana San Alberto u Sevilli. Tome u Sevilli. Joakimom i Anom • Krist dijete blagoslivlja ► CIKLUS O SV. 1632 • oltarna pala Apoteoza sv. 1629 – 33 • prikazi svetaca i karmelićana → sv. Dominika • 7 prikaza crkvenih otaca → Anastazije. naručeno 6 slika • Posjet sv. van Dyck. Jeronim. jako svjetlo u kontrastu sa zagasitim pozadinama izvrstan crtač slike su jednostavno komponirane većina njegovih portreta prikazuje redovnike u bijelim haljama.g. JOSIPA. Franjo ► ciklus iz života sv. Grgur.g. samostan mercedanijanaca u Sevilli. sv.g. prima narudžbu za 21 sliku • 14 prizora iz života sv. crkva samostana Trinidad Calzada. Augustin. samostanima → srednjovj. 1626. Bonaventuri • Sv. Bruna ► autoportret (starčić s paletom u ruci) MURILLO (Bartolome Esteban) • • • • 1618 – 82 3 rođen u Sevilli učitelj Juan de Castillo čitav život u Sevilli na njegov razvoj utječe Tizian. samostana i redovnika izvor ikonografije & tema → duhovni mistični tekstovi koji su se širili po španjol. * predviđen je 21 prikaz iz života sv. sačuvane samo 3 • Rođenje Bogorodice • Djevojčica Marija sa sv. BONAVENTURI. PETRU NOLASCU. franjevački kolegij u Sevilli • 1627. Bonaventura • u sakristiji samostana → RASPEĆA ►ciklus slika o SV. Samostan. Petra na križu ► slike za veliki kolegij sv. Petra N. Sevilla. Tome Akvinskog sv. Rubens. Sevilla • dominikan. A. Dominik. Bonaventura na Lyonskom koncilu ► RETABL OLTARA SV. Toma. čija je djela upoznao za boravka u Madridu 1648 – 50 44 . pred tamnin pozadinama ► slike za SAN PABLO EL REAL. • Vizija Nebeskog Jeruzalema • Ukazanje sv. mistični tekstovi realizam & zanosni fanatizam → temeljno obilježje Zurbaranovog slikarstva prikaz duševnog stanja svetaca snažno modeliranje.• • • • • • • • Zurbaranovo slikarstvo je isključivo vezano za život španjol. 1629.

Prado ► DJEČAK SA ZGRČENIM STOPALOM. → Napulj. Diega . slijedi način Carravagia u kasnijoj fazi → topliji tonovi likovi na crnoj ili tamnoj pozadini imao mnogo učenika (LUCA GIORDANO) ► MARTIRIJ SV. potkralja i za crkve pretežno radio likove asketa. Rim 1616. samostan San Francisco. 1650 – 70. Velazquez i Flamanci prisutan naturalizam Carravagia → svijetle boje. Ivanom Krstiteljem 30 Bezgrešnih začeća. London 4 JUSEPE RIBERA 1591 – 1652 • • • • • • • • • • • • slikar i bakropisac uči u Valenciji kod Ribalte Italija → Padova. pustinjaka i starkelja chiaro-scuro. Louvre Dječak koji se smije. prosjaci Rođenje Marijino Čudo sv. ► APOLON ODIRE MARSIJU.• • • • • • • • • • • • • • • postaje prvi predsjednik Akademije u Sevilli (osnovana 1660) slika religioznu tematiku i genre prizore iz života Seville u religioznoj tematici glavna tema je Bogorodica i prizori iz života svetaca Bogorodicu prikazuje kao ljupku andaluzijsku ženu u genre scenama prisutna je realistička komponenta → prikazi iz pučke obiteljske sredine na njegov kolorit utjecalo venecijansko slikarstvo. Louvre → najvažniji bakropisi → 1628 – 29. Sevilla. Dresden 45 . 1645 – 46 Rođenje Marijino. Madrid ► STARI LIHVAR .g. Parma. topli prelijevi ciklus o sv. veliki broj Madona genre scene → dječaci koji jedu grožđe i dinje. Franji. do kraja života utjecaj Carravagia postao glavni predstavnik napuljske slikarske škole baroka radio za španjol.g. BARTOLOMEJA. 1655 Dijete Isus s malim sv. Bruxelles ► DIOGEN I NJEGOVA SVJETILJKA.

Pariz 1631 – 42 RANO AMSTERDAM. 1606 – 69 • • • • • • • • • • • • • • • rođen u gradu Leida.g. u duhu svojeg osvrta na čovjeka. 1624. JERE. vjerojatno u Rimu gdje je došao u kontakt s Carravagiom vraća se u Leidu. Noćna Straža velika Rembrandtova tema je ČOVJEK. 1629. ljudska sudbina i nemoć prema životnoj sili.► SV. Dresden ► SV. Dresden Noćna straža. JI od Amsterdama 1613 – 20 pohađa latinsku školu 1623. kompozicije s brojnim figurama Lazarovo uskrsnuće. Ermitaž 46 . političko odvajanje sjeverne i južne Nizozemske Južna → FLAMANCI → obuhvaća Flandriju. Amsterdam SREDNJE RAZDOBLJE do ≈1650 • Sv. odselio se u Amsterdam. autoportret !!! 5 NIZOZEMSKA • • • 1609. vlasti. žena mu umire od tuberkuloze. se konačno odselio u Amsterdam 1642. 1633. London Tobia i Ana. 1635. boravio u Italiji. obitelj s anđelima. sjedište kraljevske vlasti bilo je u Bruxellesu Sjeverna → oslobođena od španjol. 1645. nakon čega Rembrandt počinje eksperimentirati i slikati ono za što publika nije imala sluha → npr. Pariz Krist u Emausu. Ufizzi. 1633.g. AGNEZA & ► MARTIRIJ SV. smještene su u svakodnevno okruženje na taj način približava ih svakodnevnom čovjeku LEJDENSKO RAZDOBLJE 1625 – 31 slike manjeg formata. 1633 Podizanje križa. RAZDOBLJE • • • • • Muka Kristova. koji je oko 1610. LOVRE. München Otmica Ganimeda. što je imalo ključnu ulogu u njegovom životu školovao se kod Pietera Lastmana.g. pod nazivom „Ujedinjene provincije“ – karakteristična obilježja – demokratsko političko uređenje i kalvinizam (nije dopušteno ukrašavanje crkava) REMBRANDT Harmenszoon van Rijn. 1642. 1626. najistaknutijeg nizozem.g. München Skidanje s križa. radi psihološke studije čovjeka u raznim životnim fazama BIBLIJSKE SCENE → prikazuje na poseban način.g. a tek 1632. slikara.

u pozadini proviruje Rembrandtova glava • likovi stražara imaju svoja imena i mogu se identificirati → 1699. New York ► KOKETA ► POGLED NA DELFT. Edinburgh ► PRODAVAONICA.g. 7 studenata i dr. dok su na većini slika vidljive tamnije boje naslikao je mnogo autoportreta 2 JAN VERMEER VAN DELFT 1632 – 75 • • • • • za života je smatran prosječnim slikarom. slikara 17. interijere s 2 ili više likova ► ATELJE.st. posljednji autoportret • • • svoje scene smješta u svakodnevni prostor. 1658. Berlin 1 KASNO RAZDOBLJE. slikarstvu njegovo najstarije poznato djelo ► MARIJA I MARTA S KRISTOM. temelj Veermerovog slikarstva je svjetlost koja u strogoj tišini okružuje stvari živio je u teškim uvjetima njegov način predstavlja novost u nizozem. nakon 1650 • • • • brojne slike velikog formata Stara žena u naslonjaču. pa svjetlom ističe središnji lik i događaj na velikim slikama koristi snažne boje. 1649.• Suzana u kupelji.Tulp ► NOĆNA STRAŽA. 1655. Louvre David pred Saulom. 1642 • grupni portret 28 članova gradske straže u trenutku okupljanja • grupa sadrži i 2 figure djevojčica i 1 psa. 1654. tek za procvata impresionizma u Francuskoj otkriven je kao 1 od najvećih nizozem. Ermitaž Oderani vol. 1633 • grupni portret. 1658 • rodni grad u kojem provodi cijeli život 47 . Haag ► LEKCIJA IZ ANATOMIJE DOKTORA TULPA. Dresden → najčešće je slikao intimne prizore.Beč ► LEKCIJA IZ GLAZBE. velike scene stavlja na tamnu pozadinu.

Antwerpen ► SKIDANJE S KRIŽA. vraća se u Antwerpen • učio od domaćih majstora • 1600-09 → ITALIJA. krunom → središta – Bruxelles i Antwerpen PETER PAUL RUBENS 1577 – 1640 • rođen u Siegenu u Westfaliji • obitelj pobjegla u Njemačku jer mu je otac bio protestant • 1587. koju su najveći rimski barok. te vlastitih ideala 1618 – 20.g. crkve. Sadržajima svoju kuću je pretvorio u atelje proučavao je kasnorenes. 1613. arh. Amsterdam → nema narativnosti JUŽNA NIZOZEMSKA (Flandrija)→ Flamanci • pod španjol.g. vraća se u Antwerpen kao zreo slikar. 48 . stabla. za katedralu u Antwerpenu je izradio „Navještenje“ • osnovao je slikarsku radionicu ► RASPEĆE KRISTA.• • • • precizno prikazuje svaki detalj grada vidljiv iz pogleda s roterdamskog kanala → kuće. Amsterdam ► MLJEKARICA. upoznaje djela Rafaela & Michelangela (→ crteži po freskama Sikstine) • 3 slike za crkvu Sta Croce in Gerusalemme • 1603. Antwerpen. naručio portretna poprsja (Prado) • 1604. tornjevi. Amsterdam • 1 od rijetkih slika eksterijera • mirnoći doprinosi lik žene u ulazu kuće. lađe vjerno topografski prikazao grad ali u idiličnoj tišini koristi svjetlo na razne načine → oslikava se na mirnoj površini mora. alegorij.g.. Gonzaga ga šalje u misiju u Španjolsku → Filip II. koja plete čipku ► ŽENA KOJA PLETE ČIPKU. → Mantova • radio i u Genovi → portret. → prijelaz u dinamičnu kompoziciju. alegorij.g.g. i historij. slikari (Carracci. atmosfera mira i harmonije ► LJUBAVNO PISMO. uzor Tizian • snažan utjecaj Tintorettovog manirizma!!!! • u Mantovi → dvorski slikar Gonzaga • 1601 – 02 → Rim. 1611 – 14. Cortona. katedrala • • • • • • Rubens je uspio na svojim platnima ostvariti dubinu i prostor. kolorit bogatiji tematiku obogaćuje mitološkim.g..g. Pozzo) ostvarili u okviru zadanog monumentalnog slikarstva sposobnost istovremenih ispunjavanja zahtjeva društva i mode. slike • u Rimu je proučavao arheološke spomenike • 1608. osunčani i zatamnjeni oblaci efekt titranja svjetlosti → pomoću kratkih točkastih poteza ► ULICA U DELFTU. Venecija. 1664 ► GOSPODIN & GOSPOĐA ZA STOLOM.

svete porodice u kompoziciji slijedi Rubensa. radi Madonne.► OPLAKIVANJE KRISTA. Torino. 1615 – 18. Bruegelom St.. → Antwerpen. München ► ciklus od 21 prikaza velikih dimenzija za Mariju Medici (1622 .g.g. ženi se po drugi put dovršava stropne slike za Banqueting house u Londonu ► VRT LJUBAVI. put u Pariz. druga Rubensova žena • učenici i suradnici → A. Berlin 49 . usavršavanje u ITALIJI (Genova. KARLO BOROMEJSKI ► SV.g. gdje je upoznao Velazqueza portretirao je Filipa IV. 1599 (Antwerpen) – 1641 (London) • • • • • • • • • • • I.g. → Charles I. bolonj. završava njezinom Apoteozom → obuhvaća rođenje. Venecija. Prado ► SV. na poziv Jamesa I. ide u London. ► u Rubensovu radionicu 1620. Rim) 1622. • 1617. München ► NEPTUN & AMFITRITA. Bruegel 4 ► OPLAKIVANJE KRISTA • nastalo nakon povratka iz Italije • izraženi manirist. dvorski slikar 1621 – 22.g. dolazak u luku Marseilles 1628 – 29. utjecaji tal. Rim.g.g. radi gotovo isključivo portrete putuje u Pariz stalno usavršavao i mijenjao način slikanja ANTWERPENSKA FAZA : KRUNIDBA TRNOVOM KRUNOM. – London. → Antwerpen utjecaji Rubensa. odgoj u Firenci. 1635. Palermo. 1638. → Antwerpen.g. kopije Tiziana 1629. boravio na dvoru u Madridu. Genova) → službeni portretist visokog društva 1629.. atelje. FRANJO ASIŠKI ANTONIS VAN DYCK. J. za palaču Luxembourg (→ Louvre) → PRIKAZI IZ KRALJIČINA ŽIVOTA ► ADAM & EVA U RAJU. van Dyck. 1612 ► BITKA AMAZONKI. IGNACIJE LOYOLA ► SV. oltar. slikarstva.25). Berlin ► PAD PROKLETIH.g. školu 1632. naslikao zajedno s J.g. smrt kralja Henryja IV.. Firenca. → LONDON 1630. u koloritu Tiziana. Rafaela & Tiziana 1623 – 27. snažni kontrasti između osvijetljenih likova i tamne pozadine → utjecaj Carravagia • • • • • • scene iz života Marije Medici . ► PORTRET HELENE FOURMENT. putuje po Italiji (Milano. Bologna. slike.

sv. a gradnju nastavljaju sinovi Baldassare i Decio • hvarski oltar predstavlja prvo Longheninno samostalno ostvarenje • oltar se može u potpunosti smatrati djelom B. • • • III. Windsor SV. katedrala • projekt izradio Melkisedek Longhena. Louvre.. Palermo FAZA: nekoliko PIETA. Antwerpen SV. Berlin.g. TOMIĆ : BAROKNI OLTARI I SKULPTURA U DALMACIJI B.st. Jeronimom i sv. • • ČUDO ZMIJE. Charles I.st. Ermitaž II. BsD. LONGHENA 1598 – 1680 • najznačajniji umjetnički zahvat 17. Stjepanu papi. Hvar. na konju. Prado SV. vodi radionicu u Veneciji. umire 1616.• • • II. posvećen sv. Longhene • središnju sliku je trebao naslikati Jacopo Palma Mlađi.. ali je nakon njegove smrti dovršio Nicola Renieri • slika → prikaz sv. portreti kraljevske djece R. na području Mletačke Dalmacije ► GL. OLTAR. SEBASTIJAN. Stjepana pape. mletački majstor iz 16. SEBASTIJAN. München 5 FAZA : SUZANA & STARCI. MARTIN. München AUTOPORTRET. LONDONSKA FAZA : • Kraljica Henrijeta. München MADONNA DEL ROSARIO. Karlom Boromejskim 50 .

koji postaje Longhenin suradnik • izradili su oltar Sv. JOSIPA 2.. projektant ali i altarist. razdoblja u Veneciji ► GROBNICA CATARINA CORNARA. oltaru 1661(crkava San Niccolo dei Tolentini) .Longhena je isključivo arhitekt. 2 anđela su salivena od brončanih turskih topova anđeli su isto oblikovani kao i na oltaru sv. u sredini slika ili svetohranište FRANCESCO CAVRIOLI • • • • • • • • • pomoćnik B. oltara Sta Maria della Salute B. na postamente su postavljeni kipovi svetaca { Petar. OLTAR GOSPE OD KARMELA – L. Šime u crkvi sv.g. nositelja relikvijara sa svečevim relikvijama. kip Uskrslog Krista na gl. OLTAR SV. crkva San Antonio u Padovi. okružen zastavama i trofejima. njegova djelatnost u potpunosti ovisi o Longheni vezan je uz tradicionalistička usmjerenja. Krševana u Zadru. • u hvarskoj katedrali kroz 17. COSTE • koncipirani → menza.g. OLTAR SV. Longhene na oltaru Sv. Frane u zadru • kopija oltara San Daniele u Veneciji (uništen) • drugo Longhenino djelo u Dalmaciji. Šime u Zadru – naručio Leonardo Foscolo. u crkvi San Pietro di Castello u Veneciji nastaje oltar San Lorenza Giustinijanija prema Longheninom projektu → tip oltara na čijoj menzi su postavljena 2 anđela u funkciji držača. ugovor sklapaju B. koji je Baldassarea. prostoru oltara prepoznatljiv način obrade draperije i tijela → dijelovi tijela su kompaktni. gdje se Girolamo G. Girolamova sina. Pavao. Lorenza G. Lorenza Giustinija u crkvi San Pietro di Castello u Veneciji. po 2 stupa nose zabat. oko sebe okuplja čitav niz majstora koji mu pomažu u njegovim projektima • 1646. podiže se 10 barok. oltara zadao i prototip grobnice zrelobarok. te 2 figurama poraženih Turaka ► OLTAR GOSPE OD KARMELA. oltara : 1. SAKRAMENTA – Alessandro i Pietro TREMIGNON 3. NEGRI 4. Lorenza Giustinija i anđele na oltaru sv. i kipove 2 sibila s gl. nabori su ravni i glatko oblikovani izradio kip Venecije (alegorija) za stubište San Giorgio Maggiore. Longhena je osim prototipa mletačkog barok. imenovao svojim univerzalnim nasljednikom 51 .• B. sv. OLTAR GOSPE ŽALOSNE – P.g. njegova skulptura je jednostavna i funkcionira samo u zadanom arhitekt. generalni providur i zapovjednik u borbi protiv Turaka 1648. Šime u Zadru 1646. zrelobarok. spominje kao arhitekt • bili su u bliskoj vezi s Longhenom.g.Longhena i Gerolamo Garzotti • klasičan pr. Marko i Ivan} → ovaj oltar ima funkciju čuvanja relikvija ali često se nad menzom uzdiže svetohranište • na projektu ovog oltara zaposlen je niz majstora čija djela nalazimo u Dalmaciji. nad kojim je postavljen kip sveca → sa strane centralnog dijela šire se 2 bočna krila u vidu postamenta povezanih balustradama. ističe se kipar Girolamo G. ne naslućuju se anatomske pojedinosti. 1672 • prvenstveno skulptorska koncepcija grobnice – pokrenuta figura admirala na nogama. monumentalni oltar • 1668. oltara s edikulom za oltarnu sliku • Garzotti je poznata kamenoklesarska obitelj.st. poput Francesca Cavriola → izradio anđele na oltaru S. gdje je izradio anđele izradio je 2 identična (brončana) anđela za škrinju sv.

. oltara u Hvaru autor nije utvrđen. Krist liječi gubavca. • naručila bratovština Presvetog Sakramenta • predložak – oltar sv. zaštitnik od kužnih bolest (skulpture!!) • na stipesu → reljefni prikazi : Krista podržava anđeo. Lucije ► GL. ali koncepcija je projektirana u obliku Longheninih invencija zavjetni oltar na koji je postavljena čudotvorna slika BsD. čijim je zagovorom Šibenik bio pošteđen od kuge 1635. 4 stupa.g. Prospera 4. zvijezdama.g. (A&P) • prvi travej j. Justine i katedrali u Chioggi HVAR. Josipa. sv. gdje izrađuju oltare po uzoru na Longhenine oltare. Girolamo Garzotti • izvedenica Longhenina oltara → izdignut na 4 stepenice. Petra & Pavla 5. 52 . oltara iz San Niccolo dei Tolentini (svetohranište) ► • • • • GL. program oltara : uz BsD su sv. KRŠEVAN. biskupski oltar posvećen sv. (slika → gotika!!) • ikonograf. padovan. Tremignona. & P.st. kipovi svetaca su naknadno postavljeni na postolja povezana balustradom • utjecaj B. posebno po nestalom oltaru u crkvi San Daniele u Veneciji njihova djela su sačuvana u crkvi San Moise. Roko liječi okuženog • skulptorska oprema oltara ukazuje da je to djelo ranobarok. u Veneciji. župna crkva sv.g. oltar sv. u San Pietro di Castello (stipes) i gl. široki stipes ukrašen krugovima. Lorenza G.. Križa. Longhene → oltar Sv. 1692.g. 1698. ZADAR • 1672. a sa strane postolja za svece • na sredini menze → 3-katno svetohranište s kupolom (oblik tempietta). JOSIPA. Stjepana u Starom Gradu na Hvaru • djelo A.► GL. OLTAR. isti koncept • u sredini postavljeno 3-dijelno svetohranište s kupolom → po istom konceptu izrađuju još 5 oltara u hvarskoj katedrali : 1.g. ŠIBENIK. oltar sv. KATEDRALA oltar Gospe od Plača izrađen između 1638 – 45. SAKRAMENTA (A&P). Jeronimu i Gaetanu { naručio biskup Jerolim Priuli} → uzor ostalim oltarima u bočnim brodovima 2.g. 1694. zabat i slika ► OLTAR SV. OLTAR. oltar sv. 1692. u južnoj kapeli 3. katedrala ► OLTAR SV. podignut odmah nakon završetka gl. OLTAR. oltar sv. Roko. crkvi sv. djeluju u Veneciji i Dalmaciji. patron katedrale i Sv. broda • naručila braća Ivaneo • menza. SV. Jakov.g. mletačkog kipara 2 ALESSANDRO & PAOLO TREMIGNON {otac i sin} • • značajni arhitekti 17.

stoga su skulpture izrađivali kipari – npr. Sakramenta u hvarskoj katedrali – svetohranište – kipar Lorenzo Viviani • njihovi oltari pripadaju tzv. oltar } slična koncepcija s hvarskim oltarima ► TROGIR → benedikt. Antuna Opata • • • • • 1.► VIS. oltar sv. OLTAR. 1696. ANTUNA. • • • G. franjevačka crkva u Zadru) 4 oltara imaju po 1 stup sa bočnih strana. POLUKRUŽNI ZABAT. OLTAR SV. Kapetan Gaspare Kraljeto.. franjevačka crkva • 5 oltara u razdoblju 1684 – 96 • • • • • • • • BEZGREŠNOG ZAČEĆA BL. 1687 – 88. SAKRAMENTA 53 . što povećava plasticitet koncept oltara : MENZA. kao arhitekton. menza. nad stupovima su kipovi anđela (po 3) → srodni su dubrov. Djevice Marije. OLTAR San Francesco Grande. SV.g. Sardi je projektirao 5 oltara → izvorno su izrađena za benedikt.g. Antuna ima udvojene stupove. Nikole → oltar Bezgrešnog začeća Bl.naručila plemkinja Elizabeta Vitturi. oltarima kao projektant oltara Sardi se nastavlja na Longheninu tradiciju projektirao je samo 1 oltar – tabernakul. OLTAR POLAGANJA U GROB. 2. San Benedetto Vecchio. SV. koji je živio u Veneciji oltari su povišeni na 2 stepenice. FRANE. KRIŽA. tipu slavoluk-oltara. GL. a ostali su tzv. 1685. rodom s Hvara ☼ A. okvir za oltarnu palu • stoga su oltari isključivo arhitekt. na Luganskom jezeru DUBROVNIK. crkva sv. crkvu Sta Croce na Giudecci te oltare kupio je velološinj. SV. 1681. po 2 stupa sa strane.g. DJEVICE MARIJE 1684. & P. SV. oltar Crkva sv. Duha → gl. slavoluk-oltari → 2 grupe (kombinacije) = oltari koncipirani od stipesa i 2 stupa.g. komponirani od dvostrukog zabata njegova djelatnost u Veneciji i Padovi → VENECIJA : Sta Maria del Giglio PADOVA : San Antonio. franjevačka crkva → gl. PALA ILI KIP SVECA VELI LOŠINJ. KORINT. crkva sv. 1693. karaktera GIUSEPPE SARDI 1624 – 99 • iz kamenarske obitelji iz Morcotea.g. STUPOVI. koji nose polukružni / trokutasti zabat oltari sa po 2 stupa i atikom. dok oltar sv. trokutasti zabat. JOSIPA. Tremignon nisu bili kipari već arhitekti. dubrovački oltari su jednostavnog oblika ali pokazuju utjecaj Longhene (oltara San Daniele u Veneciji i oltara Gospe od Karmela.

Lorenza G.g. 19. kipar iz ovog razdoblja BOKA KOTORSKA. Ivana K. Ši. LOŠINJ. • bogato izrađene draperije. Pavla. Dobrota. crkva sv. nalazi se između prostora mauzoleja i kora. → fasada Sta Maria della Salute – kipove 4 evanđelista → Murlis. crkva sv. pala s prikazom Navještenja → potpisano djelo!!! V. Venecija. – izradio kip sv. OLTAR.st. Obitelji • djeluje u Veneciji. Djevice Marije) u Kaštel Lukšiću • 2 anđela stoje na oblacima → utjecaj mletačkog majstora le Courta i ant. → gl. Pietro di Castello u Veneciji → 2 anđela nose edikulu za izlaganje Presvetog Sakramenta → slika Matej PONČUN (prizor iz Euharistije) oltar je samostojeći. te reljefe za antependije → GL. OLTAR. Longhene na oltaru San Lorenza G. ► SAN PANTALEON. i Ivana Ev. anđeo GIOVANNI COMIN 1657 – 95 • rođen u Trevisu u kipar. Mateja • mramorna oltar. S. Trevisu. Križa izradio 3 anđela na zabatnim obratima V. Padovi. Kraljeta → pripadali su crkvi San Giuseppe a Castello 54 . Udinama → izrađivao kipove anđela i svetaca za oltare. Ivana K. crkva Gospe od anđela * 2 anđela putta sa strana svetohraništa ► svi kipovi iz lošinjskih crkvi su dio 1 cjeline koja je došla donacijom kapetana G. Sardi (Saudi ?) • Rouer je izradio kipove sv. GIVANNI BONAZZA 1654 – 1736 • najznačajniji venecijan. Lovre • kipovi Bogorodice & Gabrijela (17.st. katedrala.• • • SPLIT. LOŠINJ. Lorenza Giustinija. STRUJANJA OKO 1700. umj. Antuna Opata * kip Gospe od Ružarija na oltaru sv. TOMASO ROER (ROES) → kipar GL.) nadodani su na oltar s poč. kosa i krila KIPAR. → * izradio 2 anđela koja kleče uz Bogorodicu i 3 anđela na obratima polukružnog zabata ∞ na oltaru sv. nad oltarom izrađen kasetirani svod KIPARSTVO U TRADICIJI GIUSTA LE COURTA • le Court → suradnik B. župna crkva (posvećena Uznesenju Bl. crkva sv. Petra. župna crkva. oltar projektirao G. glavni oltar koncept Longheninog oltara S.

Tripuna • na bazama stupova u visokom reljefu ► sv. oltar. 1719. ne zna se da li je njegov učenik ili suradnik 6 GIUSEPPE TORRETTI 1664 – 1743 BADIJA. nadbiskup Vicko Zmajević • središnji dio oltara je koncipiran kao slavoluk s 3 niše odvojene pilastrima i izbočenim stupovima • na bočnim postamentima su prikazani Vjera. a sa strana proroci Mojsije i Ilija • na pilastrima su kipovi 4 evanđelista. zabata ► kipovi evanđelista. na kojemu je lik sv. bucmasta lica.g. pelikan i poprsje Boga • pozadina ► zastor od žutog mramora pridržavaju anđeli • očita je povezanost s F. naglašavanje anatomskih pojedinosti kod putta 5 FRANCESCO CABIANCA KOTOR 1. Stjepan i sv. Stošija. Ljubav.. sv. Frane i sv.Tripuna (8 prizora) • ulaz u riznicu → 2 pilastra. narudžba obitelji Sorkočević Kotor. kapitelima i 5 niša • u središnjoj niši 2 poklekla anđela drže u rukama mramorni sarkofag. Tripuna u klečećem položaju • u podnožju niša → po 2 reljefa iz života sv. Cabiancom u načinu oblikovanja. gl. SAKRAMENTA. KORČULA. 1708. Ufanje & sv. krupna tijela. Zadar. katedrala. oltar u crkvi San Giorgio Magg. Ante • na obratima polukruž. Tripuna * oprema riznicu DBK → franjevačka crkva • oltar Gospe od Karmela → 1696. oltar. • na stipesu je prikazan reljef „Bijeg u Egipat“ . sv. izradio Girolamo Campagn 55 . katedrala • Cabianca pregrađuje prostor moćnika i oblikuje njegovu unutrašnjost • polukružni prostor.g. Gospa od zdravlja • na stipesu 2 anđela podržavaju sliku BsD • na stipesu prikazan reljef „Poklonstvo pastira“ ANTONIO VIVIANI . prekriva cijelu širinu crkve 2. 1704 – 05 • glavni oltar. crkva sv.. na kapitelima sjede 2 anđela s košarom cvijeća Kotor.mletački kipar OLTAR SV. u sredini kip Boga Oca ZADAR. Ivan K. u središnjoj niši je Pieta. Ana. • posvetio zadar.→ meko oblikovana draperija. Josipa. crkva sv. Klare. katedrala sv.g. glavni oltar • na stipesu se nalaze 4 evanđelista koja nose na leđima zemaljsku kuglu.. gl. Klare & sv. sa strana kipovi sv. na vrhu je kip Krista • na bočnim postamentima su kipovi sv. franjevačka crkva.a nad središnjom nišom anđeoske figure. razdijeljen sa 6 polustupova s jon. Frane • uzor → gl.

između 1672 – 1701 • oltar izradili mletački altaristi Girolamo. crkva sv. Vlaho. ZADAR.g.g. 1708. Vlaha → GL. Cabianca • djeluje u Dbk kao arhitekt : → projektira crkvu sv.g.). Ignacija → grobnica dubrov. altaristu Girolamu Costi je povjereno čišćenje i popravak oltara iz sv. Vlaha → dekorativni elementi s pročelja isusovačke crkve sv. franjevačka crkva – kip Uskrslog Krista → vanjska skulptorska dekoracija crkve sv.g. sv.g. Kapela Orsini. 1706 – 15. Katarine i sv. OLTAR.g. Ivana Trogirskog. u sakristiji dubrov.g. Torretti u kapeli vile Ma______ . Vjera & Nada • u unutrašnjosti → kip Uskrslog Krista u niši poviše ulaza • glavni oltar ► gradska straža → vrata.spominje se od 1708 – 56.1738. S gl. oltar sv. Lovre i Ivana Ev. ložu glavne straže → dovršava ljetnikovac Bozdari • kao kipar → GL. katedrala • kipovi sv. i Pado (tagliapietra) • boravi i djeluje u Dbk. po djelatnosti se može usporediti s kotorsko-dubrovačkom djelatnošću F. katedrale → grobnica izvedena od kamena. Dominika ugradio je već postojeće likove sv. – kipar • očev posao nastavljaju 3 sina. MARINO GROPPELI 1662 – 1728 • kipar i arhitekt • otac Giovanni Battista G. Dominika • oko slike sv. Baldassare i Francesco Garzotti – 1672 – 1701. Marino i Giuseppe (kipari). oltar sv. mramora i štuka • • kamena skulptura pročelja crkve sv. Ante Padovanskog“ je izradio G. Stošije • posjeduju eleganciju i krhkost svojstvenu rokokou • napeta krivulja izvijenih tijela.g. sv. ukras – glava ratnika na zaglavnom kamenu 7 MLETAČKI ROKOKO KIPARI ALVISE TAGLIAPIETRA . ispod gusto nabrane draperije nalaze se čvrsto oblikovana tijela ROVINJ.. pa bi se i gornji reljef mogao pripisati Torrettiju TROGIR.. M. • Tagliapietra je postavio na postamente kipove sv. Šimuna. 3 velika kipa na vijencu pročelj → sv. OLTAR..g. Zoila & sv. oltar bl.ZADAR. Vlaha 3 anđela na zabatu i glava anđela u zaglavnom kamenu. sv. Krševana. nadbiskupa Tome Scottija u katedrali • 1708. Vlaha (1706 – 15. Magdalene • Michele Costi nastavlja radove 1776 – 80. → reljefni prikaz na stipesu → čudo sv. Dominika → 1763. Dominika • prenesen je iz crkve sv.. Dominika • sličnu koncepciju – „Čudo sv. katedrala. oltara katedrale • bliski Torretijevim djelima • 2 anđela sa strana sarkofaga bl. Krševana. Ivana T. Eufemija 56 .

Stasija PIETRO ONIGHA 2/2 18. Alvisea i Carla Tagliapietru i G. Zadar.g. ► GL. 1729. Jurja i Roka na gl. ZADAR.g. crkva sv. Badija (Korčula). 1764. reljefi s prikazima sv. → portretna bista pokojnika. Tagliapietri GIOVANNI MARIA MORLAITER 1699 – 1781 • mletački rokoko kipar ZADAR . 1707. oltar1759 – 61. župna crkva ► KRSTIONICA & OLTAR GOSPE OD RUŽARIJA. Dobrota. Šime. Marka. koje okružuju volute i ratni simboli s epitafom o njihovim zaslugama 8 GIORGIO MASSARI 1687 – 1766 • • • • • • arhitekt u 18. ZADAR. oltar.• • • Tagliapietra radi na skulptor. PRČANJ. kapetana Šimuna Fanfogne. Nikole na oltaru sv. – projektirao Girolamo Laureato. pri obnovi kapele del Rosario u SS.g. koji nastaju 1741. južni zid sv. SPLIT.M. Brač. kip sv. Krševana. Dominika • gl. – najznačajniji za razvoj oltar. Eufemije.g. 2 ugaona stupa i središnja kartuša ► OLTAR KRIŽA. katedrala sv.g. klasicizma 57 . Nerežišća.g. crkva sv.g. Mihovila i Petra na istoimenim oltarima 1739 – 46. Split 1806. ZADAR. 1728. oltar. Marije. • • • • 1786.. od Ružarija) – pripisuje se A. Makarska (tabernakul oltar) 1790.st. Marka. oltaru. oltar – kip BsD (B. crkva sv. kip Gospe od Karmela. – gl. Nikole. Boka Kotorska NADGROBNI SPOMENICI : providura Marina Zorzija. 1675.st. vojnog inženjera Francesca Rossija.g. crkva sv. Gospa od Poišana. ugrađena visoko u zid → sadrže pokojnikovo poprsje. dekoraciji 3 oltara. kipovi anđela na oltarima sv.g. franjevačka crkva. Sakramenta i sv. Dujma • • • • • anđeli na zabatu oltara Gospe od Ružarija – župna crkva. katedrala elementi barok.g. – oltar Duša od Čistilišta. Zanipolo angažira kipare Giovannija Bonazzu. postavlja kipove pripisuju mu se i kipovi sv. OLTAR. arh. T. anđeli i ukrasi na svetohraništu SPLIT.g. Marije • gl. katedrala • oltar sv. Morlaitera da izrade na zidovima feljefe s prikazima iz života Bogorodice projektirao oltare – utjecaj Longhene i Giuseppea Sardija preuzima tip slavoluka i tabernakula oltara koncentrira se na konstrukciju svetohraništa s kupolom oltar = stipes.crkva sv. – gl.

g. crkva sv. oltar. ukočeno držanje. oltar. oltar za franjevačku crkvu sv. crkva Gospe van grada gl. Murter. župna crkva. SKRADIN 58 . stilizirano i omekšano modeliranje draperija.st. gdje su izradili oltar sv. župna crkva (svetohranište) SPLIT. doselili se u Šibenik. antikizirajuća lica PIO & VICKO DALL' ACQUA • • • • • • • • značajni venecijan. oltar. Lovre u Šibeniku gl. oltar. Šibenik. Katedrala. gl. 1775. altaristi 2/2 18. Josipa Kopert_______ ili Gospe Žalosne. Frane. Tisno . Kaštel Gomilica gl.• svetačka tijela – snažan volumen. župna crkva oltar Gospe od Ružarija. 1758/59.g.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->