P. 1
SEMINARSKI RAD

SEMINARSKI RAD

|Views: 617|Likes:
Published by Haris Koricic

More info:

Published by: Haris Koricic on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD

iz predmeta: MIKROEKONOMIJA

tema:

MONETARNI SISTEM

Predmetni profesor: mr. Svjetlana Gačić Banja Luka, januar 2010

Student: Haris Koričić

Kod ove razmjene se svaka roba javlja u vrijednosnom odnosu sa drugim robama. A to znači da se vrijednost robe A izražava ekvivalentom vrijednošću robe B.e. samo jedna roba ima svojstvo koje joj omogućava da funkcionira kao općti novčani ekvivalent pomoću kojeg se izražava vrijednost svih drugih roba.n.. Prošireni oblik razmjene nastaje većom potrebom za razmjenu. = x robe X). koji možemo ovako da predstavimo: b robe B = c robe C =. (a robe A = b robe B = c robe C =. 2 . Pa se čak i za novac zna često čuti izrazi kao što su moneta. ali i robe C. Upravo bi to bio razvojni put novca. Događa se da pojedina roba iz ostalog asortimana izdvaja.e.UVOD Prije nego što počnem da govorim o temi monetarnih sistema potrebno je razjasniti da se ustvari radi o novčanim sistemima ili valutnim sistemima... Takav oblik razmjene nazivamo opštim oblikom razmjene. ). E itd.. Pri tome.e. te se izdvajaju kao ekvivalent. kao i neki drugi oblici novca. Zapise o novcu nalazimo već u vremenu Hamurabija (1792.1750. a sada ćemo da govorimo o nastanku i razvoju monetarnih. Sam novac nastaje kao potreba vremena. p. karakteriše novac sačinjen od legure zlata i srebra. valuta i drugi sinonimi. = x robe X = a robe A. odnosno novčanih sistema. Pronalaske u Aziji oko 640 – 630 p. = x robe X = a novčane robe A. A to je bio i ishod novčanog.. da bi se zaštitili od falsifikata.n.. p. . D. Svojevremeno su to bili zlato i srebro. odnosno potreba čovjeka za razmjenom dobara.n. Grafički prikaz bi bio: b robe B = c robe C = . oblika razmjene. U početku je to jako prosta razmjena koja se odigrava sasvim slučajno: neka konkretna roba jedne vrste se nalazi prema jednoj jedinoj konkretnoj robi druge vrste (a robe A = b robe B). jer je drugi u razmjeni radije primaju od svih ostalih roba. A Kinezi su počeli prvi da prave kovanice u okruglom obliku oko 600. Tako pojedine robe se smatraju atraktivnijim od drugih roba.

Ona je u zavisnosti od postojećeg bankarskog sistema. i to zlato i srebro. konvertibilnosti kao i osnovne postavke u pogledu emisije novca.1. 1. 1.1. novčana jedinica ne živi izolirano. monetarni sistemi slobodnog standarda.1. Međutim. ili je čak sam metal u ulozi novca u platnom prometu. Novčani sistem stavljen u ove šire okvire promatranja predstavlja novčani sistem u širem smislu riječi. od organizacije i funkcioniranja platnog prometa. Ovaj standard se može pratiti od prvih početaka kovanog novca pa sve do početka XIX st." Monetarne sisteme možemo nazvati još novčanim sistemima ili valutnim sistemima. Bimetalizam Bimetalistički monetarni sistem se temelji na postavci da cirkuliraju dvije vrste metalnog novca. od instrumenata plaćanja itd. pitanje pariteta. o važenje zlatnih poluga..I Sistemi metalističkog važenja „Novčani sistem – važenje u užem smislu riječi predstavlja skup pozitivnih pravnih propisa i pravila kojima se reguliraju novčana pitanja jedne zemlje tj. pitanje novčane jedinice kao zakonskog sredstva plaćanja. b) Monometalizam: standard srebrne valute. standard dvojne valute. standard hrome valute. o klasično zlatno važenje. o važenje zlatnih deviza. standard zlatne valute. Razvojni put monetarnih sistema metalnog važenja ide sljedećim redosljedom: a) Bimetalizam: standard paralelne valute. Evolucioni put monetarnih sistema ima dva osnovna oblika: monetarni sistem metalnog standarda. Monetarni sistem paralelne valute Monetarni sistem paralelne valute je najstariji oblik monetarnih sistema metalnog standarda u okviru bimetalističkih monetarnih sistema. a zasniva se na 3 . U sistemima metalnog standarda (važenja) imamo takav novac u opticaju koji je konvertibilan za izvjesnu količinu jednog ili više metala. naziv te novčane jedinice.

Tj. O tome govori Grasham – ov zakon.novac koji je kovan iz metala ograničene količine. a u Francuskoj i Engleskoj 1:15. u "novootkrivenoj" Americi otvoreni rudnici srebra koji su ubacivali srebrni novac u robno – novčani promet. te stalne poremećaje u robnonovčanim tokovima privrede. Još više je poduprijelo nestabilnost činjenica da je tokom XVI st.. pa ljudi tezauriraju zlato. Možemo ga pratiti u XVIII st. U robno – novčani promet je dolazilo iz rudnika srebra i zlata na tržište.5. u prethodnim sistemima se novac mogao da kuje neograničeno iz oba metala. Ponovno manje vrijedan novac istiskuje vredniji novac iz opticaja. odnosno povlače ga iz prometa. "Hromo" pri tom znači 4 .istovremenom cirkuliranju dvije vrste metalnog novca. javlja se u prelazu bimetalizma u monometalizam.3.1.5 jedinica srebra. tezauriše se zlato (Grasham – ov zakon). Sve to dovodi do nepovjerenja u srebro. U Americi je to bio odnos 1:16. ali samo kratkog roka.osnovna i dopunska moneta. U početku je ovaj sistem još bio stabilan. prema kojem loš novac istiskuje iz opticaja dobar novac. 1. a čini je metal iz kojeg je država kovala novac u neograničen im količinama. Monetarni sistem hrome valute Monetarni sistem hrome valute predstavlja kombinaciju bimetalističkog i monometalističkog monetarnog sistema. 15. odnosno na tržištu na osnovu ponude i potražnje. te kasnije i u drugim zemljama. Francuskoj i Engleskoj. Uvedene su dvije vrste moneta . Metali odnosno novac je bio u obliku prašine ili u komadićima metala u vrećicama. jer je došlo do novih cijena zbog povećanja količine proizvodnje zlata i srebra. I dalje postoji novac koji se kuje iz dvije vrste metala.2. Latinska novčana unija (Francuska. 1. Ubrzo se moralo odstupiti od odnosa koji je bio utvrđen od strane države. Kod ovog sistema država se uključuje u robno – novčani promet. Osnovna moneta jeste glavni novac. Taj različiti odnos je imao za posljedicu nestabilnost u cijenama zlata i srebra. što je promijenilo odnos ponude i potražnje. Na tržištu se roba plaćala ili srebrom ili zlatom. Država preuzima pravo da kuje novac i određuje odnos između zlata i srebra.1. To znači da se za jednu jedinicu zlata moglo dobiti 16 odnosno. Švicarska i kasnije Grčka) uvodi ovaj monetarni sistem 1879. Belgija. a stim i cijene tih metala. odnosno pokušavaju da se otklone nedostaci koje je imao monetarni sistem paralelne valute. Monetarni sistem dvojne valute Monetrni sistem dvojne valute nastaje kao potreba vremena. Dopunska moneta jeste pomoćni novac . a njihova cijena se određivala vaganjem. To predstavlja i razliku sa prethodnim sistemima. Sistem hrome valute trebao je da onemogući djelovanje Grasham-ovog zakona. pa je tako na različitim tržištima bila i cijena različita a sa tim i različit odnos između srebra i zlata. tako da je svaka roba imala dvije cijene. i to prvo u USA. Država nije regulisala odnos srebra i zlata. a u Švicarskoj se zadržao sve do 1931.

jer je vrijednost zlata se pokazalo kao mnogo stabilnija. Također su mogle biti i banknote u opticaju ali su one bile 100% zamjenjive kod banke za zlato.Meksiko i Kinu.1.2. prvi metal koji je samostalno služio kao novcano sredstvo jeste bilo srebro. što znači da je prodavac mogao odbiti banknote i tražiti da se roba plati u zlatnicima. "Od evropskih država ovaj novčani sistem uvodi prva Nizozemska 1857.2. važenje zlatnih poluga.ograničena količina kovanja srebrnog novca.1. a to su: klasično zlazno važenje. povlačeći sve zlato iz prometa. Monetarni sistem srebrne valute Kao što je već spomenuto. do koje je dolazilo zbog trošenja zlatne 5 . koje su zadržale ovaj novčani sistem sve do 1914. Početkom perioda monometalizma ulogu novca preuzima srebro. Do napuštanja ovog novčanog sistema dolazi od strane Njemačke.). Postoje tri evoluciona oblika ovog monetarnog sistema.. banknote koje su bile u opticaju. odnosno Engleska uvodi 1816. god. Monometalizam Monometalizam karakteriše period u kojem se pojavljuje samo jedan metal kao novčano sredstvo.2. a kasnije tu ulogu preuzima zlato.2. „Nominala svakog komada zlatnog novca formalno je morala odgovarati njegovoj stvarnoj materijalnoj vrijednosti. 1. Znatne količine demonetiziranog srebra odlazi u druge zemlje . odnosno novac je vezan za zlato. Monetarni sistem zlatnog standarda Monetarni sistem zlaznog standarda nastaje u XVIII i XIX stoljeću. Taj novac. 1. odnosno 1934. Austrije. važenje zlatnih deviza. 1. Govorimo o takvom novčanom sistemu gdje se kao novčano sredstvo vidi zlato. Rusije (sve u drugoj polovini XIX st. je bio fakultativni novac.2. Klasično zlatno važenje Klasično zlatno važenje (Gold Specie Standard) podrazumjevalo je da u novčanom opticaju cirkuliraju zlatnici. Razilaženje nominalne i stvarne vrijednosti. odnosno novac koji je iskovan od zlata je u ulozi zakonskog novca. 1. Tako se napušta ovaj monetarni sistem i prelazi u monetarni sistem zlatnog standarda. godine valutni monometalizam zlata. zlato se uspostavilo kao kvalitetnije. Skandinavskih zemalja. Nizozemske. Iako je srebro se duže zadržalo kao novčano sredstvo u odnosu na zlato. šta je stvaralo veliko povjerenje kod ljudi.2. Posebno je bio interesantan za zemlje koje su imale bogata nalazišta srebra i oskudnost zlata..

Tako da u emisionoj banci prilikom zamjene domaće valute odn. koje predstavlja svjetski novac. jer svatko ima pravo donijeti zlato i tražiti od emisione ustanove da mu ga iskuje u novac. Važenje zlatnih poluga Važenje zlatnih poluga (Gold Bullion Standard) pratimo u razdoblju između dva svjetska rata. ali nisu i dalje neograničeno konvertibilne. Tako je stvorena mogućnost da količina novca u opticaju prati potrebe robnog prometa. 1. Nedostaci ovog monetarnog sistema tražiti će novi monetarni sistem koji će odgovarati potrebama tadašnjeg vremena. 1. za 400 funti sterlinga. U nacionalnoj privredi cirkuliraju novčanice odnosno banknote koje sad predstavljaju zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja.40 % od njihove nominalne vrijednosti. zemljama centralne Evrope i dr. koju smo imali kod klasičnog zlatnog važenja. nije bilo bitno. te tako će krajem XIX st. tako i u vanjskom prometu odnosno u prometu sa inostranstvom. Važenje zlatnih deviza Važenje zlatnih deviza (Gold Exchange Standard) uvođenjem se pokušava izvršiti stabilizacija novca i cijena. Te je tako osigravana jedinstvena cijena zlata u svijetskim razmjerama. Ovaj monetarni sistem je uveden poslije I svjetskog rata u Njemačkoj. a priroda je ograničila mogućnost proizvodnje zlata. Pored svojih dobrih strana i ovaj sIstem ima negativne. Tečaj stranih valuta je oscilirao u visini troškova za transport zlata iz jedne u drugu zemlju. Prva sistem zlatnih poluga uvodi Engleska na osnovu Zakona o zlatnom standardu iz 1925. te ono dobija ulogu svijetskog novca.2. Novčanice koje su u robno-novčanom prometu su zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja.“ Zlato je bilo u funkciji novca kako u unutrašnjem prometu. Sada se banknote mogu zamjeniti za zlatne poluge. novčanice se nije moglo dobiti zlato nego neka deviza koja glasi na zlatnu valutu. U ovom monetarnom sistemu je omogućena veća manipulacija novcem nego 6 . Dok u međunarodnoj razmjeni se koristi zlato. Kod važenja zlatnih deviza radi se o takvom obliku monetarnog sistema zlatnog standarda gdje se u opticaju nalaze novčanice čije se pokriće zasniva na deponovanim devizama koje glase na neku zlatnu valutu kod emisione banke. Postepeno se napušta ovaj monetarni sistem i traži bolja solucija. pokrivenost banknota iznositi svega 30 . Njihova vrijednost je i dalje vezana za zlatni standard.2.2. Ovaj monetarni sistem zamjenjuje neograničenu konvertibilonost.3.2. Italiji. da se ne tezauriše zlato kod pojedinaca i spriječi izvoz zlata iz zemlje. Emisione banke uviđaju da nije potrebno da su sve banknote pokrivene zlatnim polugama. da se nacionalna privreda zaštiti od špekulacija pojedinaca.2.monete. sa ograničenom konvertibilnošću. Privreda je rasla i tražila veću količinu novca. ali u većem iznosu odnosno. a to je prvenstveno nesklad između potreba za zlatom i snadbjevanja privrede zlatom. god. Tu upravo prepoznajemo i osnove savremenog bankarstva.

• Sistem indirektnog kontigentiranja . a nakon Velike ekonomske krize se ruši i potpuno nestaje nakon II svjetskog rata. • Sistem procentualnog ili kvotnog pokrića novčanica . a 60 % u vrijednosnim papirima. tj.po ovom sistemu. Važno bi bilo na kraju ove rasprave o monetarnim sistemima vezanih valuta spomenuti i kako se gledalo na emisiju i pokriće novca u ovim sistemima. samo jedan manji dio emitiranih novčanica. Teorija novčane škole govori o tome da savemitovani novac treba biti 100 % pokriven zlatom kod emisione banke. Druga teorija jeste teorija bankarske škole koja se temelji na pretpostavci da nije potrebno nikakvo pokriće emitovanog novca u zlatu. Pri tome ove novčanice sve više postaju oblik papirnog novca. Ovaj sistem jeste kombinacija engleskog sistema kontigentiranja i francuskog sistema maksimiranja novčanog opticaja. A na drugu stranu su zaštićene zlatne rezerve od tezauriranja i izvoza u inostranstvo. 7 . koji je predstavnik klasične političke ekonomije. Na osnovu ove dvije teorije u praksi su se razvile četiri osnovna tipa emisije pokrića novčanica: • Engleski sistem kontigentiranja . novčana škola ili načelo cirkulacije.se zasnivao na principu da se ukupan iznos emisije novčanica mora pokrivati sa vrijednošću zaliha monetarnog zlata u emisionoj (centralnoj) banci. Do velikih nestabilnosti monetarnih sistema zlatnog standarda dolazi tokom i nakon I svjetskog rata. Naknadno je ova teorija zagovarala da treba 40 % pokrića biti u zlatu. Izuzetno. • Francuski sistem maksimiranja novčanog opticaja .bio je takav sistem emisije i pokrića novca u kojem se emisija novca nije direktno vezivala za zlatno pokriće kod emisione banke. stabilnost cijena. Taj dio zlatnog pokrića novčanog opticaja izražen je u % ili kvoti. 2.u prethodnim sistemima. Tu su se razvile dvije teorije: 1. samo manji dio od ukupne količine novca u opticaju treba biti pokriven u monetarnom zlatu kod emisione banke. To bi osiguralo stabilnost valute. Predstavnici ove teorije smatraju da novac ne stvara ni država ni emisiona banka već sama privreda. Monetarna vlast u ovom sistemu utvrđuje samo gornju granicu ( visinu) za emitiranje novčanica. konvertibilnost novčanica i regulisanje novčanog opticaja. Najpoznatiji zagovornik ove teorije jeste David Ricardo. određeni kontigent novčanica nije morao da ima realno pokriće u monetarnom zlatu kod banke emitenata.emisiona banka je bila u mogućnosti da emitira novčanice i bez zlatnog pokrića ali za taj iznos koji prelazi pokriće ona ima obavezu da državi plati porez. bankarska škola ili bankarsko načelo.

koje nemaju unutrašnj vrijednost. Prednosti slobodnog važenja se ogledaju kroz: papirna valuta nije podložna povlačenju iz opticaja radi špekuliranja. Ali kao i svaki drugi sistem i ovaj ima određenih nedostataka: stvara se iluzija da se putem povećanja novčanica u opticaju mogu riješiti važni ekonomski problemi. Novac koji se nalazi u prometu. Što znači da. pogodnija je za rukovanje i praktičnu upotrebu u prometu. i ne može služiti za međunarodna robna plaćanja.II Sistem slobodnog važenja Sistem slobodnog važenja jeste takav monetarni sistem u kojem cirkulira novac koji se ne veže za zlato ili neki drugi unaprijed definiran standard vrijednosti za koji bi ta jedinica bila zamjenjiva. ovdje je vezana za svu robu u prometu. nema ograničenja u proizvodnji papirne valute za potrebe ekonomskog razvoja kao što je bio slučaj sa zlatom. monetarni sistem slobodne valute. on nema svoju unutrašnju vrijednost. te monetarani sistem papirne valute. ili bolje rečeno manipuliše valutom. ako se različitim papirima prizna svojstvo zakonskog sredstva plaćanja od strane države. Monetarni sistem slobodnog važenja ima nekoliko naziva u literaturi: monetarni sistem manipulirane valute. A ako pri tome država poduzima razne mjere za održavanje stabilnosti valute. već ima samo onu vrijednost koju mu daje emisiona banka. monetarni sistem upravljive valute. troškovi izrade su niski. čak i po cijenu vanjske nestabilnosti intervalutarnog tečaja valute. siguran. Ovaj monetarni sistem nosi i ime monetarni sistem manipulativnog važenja jer emisiona banka. je ustvari bezvrijedan odn. 8 . Tako da emisiona banka dobiva veoma važnu ulogu jer ona svojom politikom mora da osigura da je novac vrijedan i stabilan odn. onda govorimo o indeksnom važenju. Prvi pokušaj uvođenja ovog monetarnog sistema je bilo još 1690. u Americi. Hitler je uveo slobodno važenje u Njemačkoj između dva svjetska rata. Ta politika treba da osigura realan i optimalan tečaj nacionalne valute koji se svakako mora tretirati u skladu sa vanjsko-trgovinskom i platnobilansnom politikom zemlje. da se ima povjerenje u taj novac. i ako se konvertibilne novčanice učine nekonvertibilnim ali se zadrže u prometu uz "prisilan tečaj" od strane državnih organa. te kao mjerilo koristi opšti nivo cijena na malo. papirna valuta nema ograničenja koji bi je držali u određenim granicama i tim automatski regulisali novčani opticaj. u ovom novčanom sistemu. U monetarnom sistemu slobodne valute u prvom planu se nalazi nacionalna stabilnost valute. pa čak i država putem novčane i privredne politike utiče na valutu. Novčani sistem slobodne valute nastaje ako se preko emisione banke emituje papirne novčanice. dok se je u zlatnom standardu novčana jedinica vezala za vrijednost zlata.

Cilj multilaternig bankarskog kliringa jeste da se izravnaju salda u platnim bilansama zemalja članica Međunardone klirinške unije. koju je on nazvao Međunarodna klirinška unija. tako da su one i bile najveće zagovornice ovog koncepta. Harry Dexter White-ova koncepcija se temelji na osnivanju institucije imenom Međunarodni stabilizacioni fond. Međunarodni monetarni fond Prije 50 godina u vrijeme opće nekonvertibilnosti i s tim povezanih problema u vezi deviznih kurseva. koja će se bazirati na multilaternom bankarskom kliringu. Ženevi i Tokiju. Upravni odbor imenuje direktora Fonda. to u stvari nije tako. Kod ovog predloga vodeće mjesto bi pripalo Velikoj Britaniji i Francuskoj. MMF ima 2 700 saradnika iz 123 zemlje.1. Salda bi bila izražena u "bancor" – inia koji bi bili međunarodna obračunska jedinica i njihova vrijednost bi se određivala u zlatu. više je savjetodavna institucija. Njihov zadatak u Fondu jeste da prate izvršenje monetarnih i ekonomskih politika od strane članica. kako se je to prije razmatralo. a postoje i biroi u Parizu.1.1. Međunarodni monetarni fond možemo predstaviti kao kariku između većinske želje članica Fonda i želje pojedine članice Fonda. UN odlučuje da se uvede zajednički fond koji će te probleme da riješi. Učešće ili kvote bi 9 . Njemačke. znanstvenici i dr. Nastanak MMF . Velike Britanije i SAD. Organi MMF-a su Međunarodna monetarna i financijska komisija i Upravni odbor Fonda. lingvisti. Japana. Francuske. jer je direktor Svjetske banke tradicionalno Amerikanac. John Maynard Keynes predlaže da se osnuje institucija. Rusije. Osam direktora je iz Kine.a John Maynard Keynes iz Velike Britanije i Harry Dexter White su skoro istovremeno početkom 1940-tih godina predložili njihove ideje o reguliranju novih međunarodnih monetarnih sistema. Saudijske Arabije. 3. koji je tradicionalno Evropljanin ili bar nije Amerikanac. MMF može samo da savjetuje. Pa tako. Fond nema nikakvih pravnih instrumenata. koji se sastaju tri puta sedmično. što je tada bio samo američki dolar. koje čine ekonomisti. Prilikom platnobilansnih problema članice bi bile u mogućnosti uzeti kredit od strane Unije.III Suvremeni monetarni sistemi 3. Na čelu Fonda je Vijeće guvernera koji čine guverneri iz svake pojedine zemlje po jedan i njihovi zamjenici. Glavna centrala se nalazi u Washingtonu. Upravni odbor čine 24 izvršna direktora. statističari. Iako postoji mišljenje u javnosti da Fond ima pravnu regulativu i da može putem određenih pravnih instrumenata da utiče na članice prilikom njihovih odluka i sprovedbe politika. To su najčešće ministari financija ili guverneri Centrainih banaka. a ostalih 16 zastupaju interes ostalih zemalja. Pri tome se prvi put govori o stalnoj instituciji a ne samo o zasjedanju. Članice ovog Fonda bi morale utvrditi vrijednost valute u odnosu na zlato i zlatnu valutu.

Zadaci MMF – a „Saglasno čl. Pored ove podjele zadaci Fonda se mogu podijeliti i na: nadzor (o kojem je već bilo riječ). da će pri razmjeni valute u devize odreći se ograničenja koji bi mogli da otežavaju tu razmjenu. 1 Statuta. s tim da bi USA dobila ulogu lidera. godine. Fond ima sljedeće zadaće: Unapređenje međunarodne monetarne saradnje. Može se reći da MMF ne voli iznenađenja te da se saradnja prvenstveno zasniva na konsultacijama članica međusobno. te da će pratiti takvu ekonomsku politiku koja će postepeno povećavati vlastito blagostanje. International Monetary Fund .se određivale na osnovu raspoložive količine zlata i slobodnih deviza odnosne zemlje. te sa samom organizacijom.03. dok je Fond otpočeo sa radom 01. onda mislimo na to da je u početku bio paritetni sistem unutar zlatno-dolarskog važenja.2.1945. kupovine i prodaje valuta i deviza.to su razni 10 .“ Prilikom pristupu MMF članica se obavezuje da će obavjestiti druge kako izračunava vrijednost svoje valute u odnosu na druge valute. Međunarodni monetarni fond (ili eng. Kada govorimo o propisima o deviznim kursevima unutar Fonda. potpomaganje širenja i ravnomjernog razvijanja međunarodne trgovine. Tako se u privredi mogu naći kod velikih industrijskih zemalja fluktuirajući (ili slobodni) devizni kursevi. ili kao krajnja instanca da se zatraži istup iz MMF. financijske pomoći . Vremenom su pristupale i druge zemlje u MMF.IMF ) je više saradnja između 182 zemlje članice koje su dobrovoljno pristupile jer su uvidjele prednosti koje donosi takva jedna institucija u pogledu stabilnog valutnog sistema. kako bi se na taj način doprinijelo razvoju i održavanju visokog stupnja zaposlenosti djelatnika i ostalih proizvodnih čimbenika. kao i blagostanje drugih zemalja. Statut Fonda je stupio na snagu 27. kod kojih se cijena valute formira na slobodnom tržištu kapitala. da se neodobri traženi kredit članici. godine u Bretton Woods-u je prihvaćena White-ova koncepcija od strane Ujedinjenih Nacija.12. te njihovog neograničenog prometa. Fond ne posjeduje pravnu regulativu kojom bi mogao da sankcioniše nepravilnosti. Nakon raspada bretonvudskog sistema svaka članica je mogla da sama provede devizni kurs. Jula 1944. pomaganje održavanja stabilnosti tečajeva sprečavanje njihovog umjetnog obaranja doprinos zavođenju multilateralnog sistema plaćanja po tekućim transakcijama između članica i otklanjanje deviznih ograničenja koja koče razvoj međunarodne razmjene proizvoda i usluga odobravanje kredita iz sredstava Fonda državama članicama u slučajevima platno-bilančnog deficita itd. jer su raspolagale sa 80 % svjetskih deviznih rezervi. pa tako danas on obuhvata 182 zemlje članice. ali je moguće da se putem savjeta skrene pažnja članici o određenim nepravilnostima. jedino ograničenje dato od strane MMF – a je bilo da se ne smije kurs vezati za zlato.1947. te da se druge članice obavjeste o načinu kako se određuje vrijednost valute. Dok su druge zemlje svoju valutu vezivale za određenu valutu ili grupu valuta.1. 3. Zadatke Fonda možemo da podijelimo i na: a) propisi o deviznim kursevima b) nadzor c) konsultacije.

te tehničke pomoći koje čine razna pomaganja i prenos stručnog znanja u vezi monetarne i fiskalne politike. a 75 % u domaćoj valuti. Visina kvote služi kao: 1) novčana rezerva MMF-a da bi mogao se odobriti kredit članicama koje se nalaze u financij skim poteškoćama. a od 1997. Fond uvidio njihovu važnost. Posebne konsultacije se vode sa zemljama čija politika ima velikog uticaja na svjetsku ekonomiju. Velika značajnost toga jeste da solidna i stabilna ekonomska politika vodi ka stabilnim deviznim kursevima. uvozu. Fond je sada u stanju kada mora još više brinuti za cijelu ekonomsku politiku svih članica. Konsultacije trebaju da odrede da li članice imaju realne uvjete za kupovinu i prodaju valuta i deviza. koji se formirao na osnovi pariteta svoje valute u zlatu koji je bilo zajednički imenitelj svih valuta ili u dolaru na bazi njegovog zlatnog pokrića prema stanju 01. Nadziranje članica. Zemlja uplaćuje kvote 25 % u zlatu. te rastućoj i napredujećom svjetskoj ekonomiji. itd. njihovih situacija. U prvom periodu one su bile samo pro – forme. jednom· u godini za svaku članicu. platama.888671 grama zlata). cijenama.5 saradnika prvo skuplja u zemlji statističke podatke o izvozu. Svaka članica je morala imati fiksni devizni kurs. se oni i publikuju. da bi od 1978.krediti i zajmovi koji se izdaju članicama sa platno – bilansnim poteškoćama. 2) baza ili temelj za iznos koji članica može da dobije u obliku kredita ili iznos na osnovu kojeg se računa specijalna prava vučenja ( SPV). ali je došlo upravo do suprotnog. izobrazba službenika i slično. I od tada se provode konzekventno. količini novca u opticaju.25 %. (35 $ = 1 unca čistog zlata ili 1$ = 0. investicijama i drugim važnim ekonomskim pokazateljima. Zemlja članica može da izvrši promjenu pariteta nacionalne valute do 10 % od 11 . Grupa od 4 . te da se utvrdi ukupna slika ekonomske situacije zemlje. Fiksni devizni kurs je u početku mogao da oscilira za 1 %. zemlja može i uplatiti 10 % državnih službenih neto zaliha zlata i dolara. kamatnim stopama. jula 1944. Konsultacije se održavju redovno i mogu da budu održane vanredno u određenim situacijama. U drugoj fazi se vodi razgovor sa vladom o ekonomskoj politici prethodne godine i promjenama u novoj godini. Sadašnji sistem traži veću transparentnost politike zemalja članica. centralne banke i drugih financijskih institucija. prema Smithonian Agreement bilo dopušteno osciliranje čak i od 2. Neki su smatrali da će uticaj MMF – a opasti kada je došlo do raspada bretonvudskog sistema.12.1971. je važan zadatak Fonda. Rezultati ovih konsultacija se objavljuju dva puta u godini u Analizi perspektive svjetske ekonomije (World Economic Outlook). 3) glasačka moć članice. U specijalnim uslovima može da se odredi i češće. Da bi se jedna zemlja mogla učlaniti u Fond potrebno je da uplati određenu kvotu sredstava koja se određuje prema svjetskoj ekonomskoj poziciji zemlje. da bi od 18. U idućoj fazi se grupa eksperata vraća u Washington i rade na detaljnom izvještaju. Sažeti izvještaj skupa sa predlozima za jačanje ekonomije se dostavljaju članici. Umjesto da uplati 25% u zlatu. koji se predaje izvršnom odboru.

a dolar dominantan u međunarodnim plaćanjima. Dolar postaje čak atraktivniji i od zlata jer deponiran on odnosi prihode. koje prestaje vršiti ulogu instumenata međunarodnog plaćanja. centralna banka. tj. što dosteže vrh 15. objavljuje formalnopravnu suspenziju eksteme konvertibilnosti američke valute. • odluku o prestanku zlatnih transakcija između MMF i zemalja članica odluku o 12 .g.3. 25 godina. koji je prije bio suficitan. tako. postaje vodeća zemlja. što je i najveća kvota. SAD. Drugi razlog raspada sistema jeste kriza novčanih funkcija zlata.10. Fond sa 35 članica imao na raspolaganju 7. Pri čemu Amerika pridaje iznos od 35 mrld $. a to joj daje 265 000 glasova ili 18 % glasačke moći. što je i potvrđeno i na zasjedanju Internog komiteta MMF u Kingstonu . nego njima raspolažu monetarni organi vlasti odn. pri čemu se mogu smanjiti ili povećati za određenu članicu. godine kada Nixon. Vrši se devalvacija dolara. Kvote se provjeravaju svakih pet godina. i kriza američkog dolara. godine je donijeta odluka o ukidanju dvojnog tržišta zlata. jer se ne može zamjeniti po službenoj cijeni a samim tim postaje nekonvertibilna valuta. Dok je 1946. Što je jedna zemlja bogatija to je iznos kvote veći. Tako dolar počinje da "vrijedi manje nego zlato". Može se reći da je zlato sredstvo državne tezauracije. • odluku o ukidanju zlatnih klauzula u Statutu MMF. Prepoznajemo da se radi o klasičnom obliku međunarodnog zlatno – deviznog standarda ili čak se govori o zlatno – dolarskom standradu. gdje centar je zlato a dolar svjetska valuta oko koje kruže sve ostale valute.1. 1975. "Konačna demonetarizacija zlata se obavlja na redovnoj godišnjoj skupštini MMF u rujnu 1975. Međutim. formiranje dvojnog tržišta zlata i slično 1973. osnivanje pool-a. sa 182 članice raspolaže sa 193 mrld $. koji je predstavljao sistem paralelnih koncentričnih krugova. zemlja ima mogućnost da vrši promjenu i u tom slučaju bez savjetovanja sa MMF-om. već 1998. Raspad bretonvudskog sistema Bretonvudski rezervni sistem je bio uspješan cca. prema čl. Ovakav oblik MMF je poznat i kao bretonvudski sistem.Jamaica. Razlog tome jeste neprekidno rastući deficit američke platne bilanse. • odluku o ukidanju zlatnih pari teta SPV. Dok na drugu stranu raste snaga Evropskog gospodarskog sistema.1971. godine je Roosewelt ukinuo embargo slobodnog tržišta zlata i FE počinje prodaju dijelova zlata da bi stabilizirao slobodnu cijenu zlata kao robe. te Bliskog i Dalekog Istoka. u Washingtonu gdje je i formalno-pravno donesena odluka o ukidanju službene cijene zlata. 3. pa centralne banke mogu da slobodno trguju zlatnim rezervama. 4 statuta. Zlato se pojavljuje u obliku zlatnih poluga koje se čuvaju u trezorima i nisu dostupne javnosti.prvobitno utvrđenog pariteta i bez saglasnosti Fonda. odnosno kamatu.6 mrld $. sve ostale promjene se mogu izvršiti samo nakon savjetovanja sa Fondom. tadašnji američki presjednik. ako promjena pariteta ne utiče na međunarodne transakcije ili ako je ona potrebna zbog ispravljanja neuravnotežnosti. Nestaje stabilnost i povjerenje u američki dolar. međutim početkom 70 – tih je došlo do promjena a s tim i do raspada ovog sistema. zavisno od potrebe Fonda i razvoja zemlje u zadnjih pet godina. oskudica zlata. U najvažnije odluke Kingstonskog zasjedanja treba istaći: • odluka o ukidanju službene cijene zlata.

1986. Pa je tako tek u januaru 1976. počelo se određivati vrijednost SPV prema korpi valuta. a povećava se jen na 15 % udjela. 1978. necirkulirajući i vještački novac koji se ne može izravno upotrebljavati kao sredstvo prometa i plaćanja.20635 $. Decembara 1971. Treći važan razlog raspada sistema jeste kriza fiksnih deviznih tečajeva. Da bi od 1974. nizozemski gulden. : američki dolar 40 %. kanadski dolar. 1/6 uplatio u Starateljski fond a ostalo za razne Fondovske olakšice rezervne tranše. Iz same definicije se vidi da SPV ne raspolažu privatna lica. norveška kruna. SPV čine 2 % ukupnih monetarnih rezevi 13 . godine specijalna prava vučenja (SPV) kao novi oblik međunarodnog sredstva plaćanja. dolazi do ponovne promjene. se udio SPV sačinjava od 39 % američkog dolara. danska kruna. švedska kruna. japanski jen 17 %.01.1. Tada su to bile valute 16 zemalja (australijski dolar. 1/6 plasirao na slobodno tržište.01. a ukida se fiksni zbog nekonvertibilnosti i devalvacije dolara. njemačka marka 21 %. belgijski franak. britanska funta. njemačka marka 19 %. talijanska lira.4. 1. 1998. Već u januaru 1981. francuski frank 11 % i engleska funta 11 %.888671 g čistog zlata. • odluku o restituciji i rasprodaje zlatnih rezervi MMF-a. čiji je udio u svjetskom proizvodu bio iznad 1 %. da' bi se osigurala dodatna sredstva međunarodne likvidnosti i vratilo povjerenje u američki dolar i osigurao pouzdan valutni denominator.08571 $. godine smanjuje se udio francuskog franka i engleske funte na 12 %. 18 % japanskog jena i 11 % engleske funte. 21 % njemačke marke. njemačka marka. MMF je ovo smatrao samo privremenom situacijom. nadali su se da će se vratiti ponovno na fiksne tečajeve. i to 1 SPV = 0. jedinica SPV povećava se na 1. 25 milijuna unci vratio članicama. francuski franak. 11 % francuskog franka. prihvaćen i formalno – pravno legalizirani plivajući (fluktuirajući) devizni tečaj. austrijski šiling. Ponovna promjena se izvršila 01. japanski jen 13 %. Pa je tako MMF 1/6 zlata odnosno. ostavlja se na raspolaganju monetarnim vladama da interventiraju u slučaju špekulativne manipulacije valutama i devizama. Prvi put se specijalna prava vučenja utvrđuje u vrijednosti zlata. već samo države i to članice Međunarodnog monetarnog fonda. odnosno dobijaju na kredit potrebite konvertibilne valute. 01. Postepeno se prelazi na fluktuirajući devizni tečaj. američki dolar). Međutim. godine dolazi do izmjene u korpi valuta: uključuje se saudiarabijski rial i iranski rial. A to su činile pet valuta zemalja koje su imale najveći izvoz: američki dolar 42 %. južnoafrički rand.kupuju. kao prava koja omogućuju zemljama članicama da temeljem svojih SPV vuku . a isključuju danska kruna i južnoafrički rand. francuski franak 13 % i britanska funta 13 %.1991. Međunarodni monetarni fond prihvata na sastanku u Rio de Janeiru 1967. "Specijalna prava vučenja su obračunski.ukidanju zlatne tranše. Specijalna prava vučenja Specijalna prava vučenja nastaju da bi se riješili problemi odnosno. februar 1973. 3. a to je da se specijalna prava vučenja utvrđuju na temelju "koktela valuta". već služi kao osnova. japanski jen. španjolska pezeta. pa otud ime sistem papirnog zlata.

a druga je bila 1979. kaže da u svijetu postoje 82 kovertibilne valute. te inicijativa za siromašne zemlje sa visokim državnim dugom. čija visina direktno zavisi od veličine kvote te zemlje. Današnje kreditne linije Fonda se mogu podijeliti na tri podgrupe: 1 ) regularne kreditne linije Čine opći kreditni ugovori. kredit se vraća 3 1/4 . a izdaju se za probleme koji su makroekonomski i strukturni. 30. koje odgovaraju kamatama na svjetskom tržištu novca. Kada članica MMF-a ima problema sa deficitom platne bilanse onda može da zatraži kredit od Fonda. koji se izdaju za pomoć pri platnobilansnim problemima koje karateriše kratkotrajnost i cikličnost. 2 ) koncesiona pomoć Čine je dvije kreditne linije a to su kreditna linija za borbu protiv siromašva i razvojna kreditna linija. Kreditiranje se vrši putem tzv. Za članice Fonda je također atraktivan i "stand-by" aranžman. "Stand-by" aražman je kredit okvirnog i produženog karaktera kojeg date zemlje koriste u određenom vremenskom periodu u zavisnosti od vlastitih potreba. izmirenje financijskih obaveza i slično. Danas podržava ovaj program 80 zemalja širom svijeta. Fond zadužuje račun zemlje članice čija se valuta koristi. Inicijativa se 14 .06. što ukupno čini 100 % kvote date zemlje. Pa možemo da zaključimo. godine u iznosu od 19 mlrd SPV. pri čemu one nisu dužne da prihvate više od tro struke veličine njihova iznosa SPV dobivenog raspodjelom.-72. Prvih 25 % i li prvu tranšu je lako dobiti jer se radi o privremenim i kratkoročnim poteškoćama. više kreditne tranše je teže dobiti. Prva emisija alokacija SPV je bila od 1970. koje su srednoročne.5 mrld SPV. Međutim da bi postale ključne valute potrebno je da imaju interventnu valutnu tržišnu sposobnost i status "vehicle currency" (svojstvo opće rezervno . Imaju četiri kreditne tranše po 25 %.ključne valute)..2 mrld $ u 90 zemalja širom svijeta. Dok ostale tri tranše tzv. Ovo pismo je pravni akt. i proširene kreditne linije. a one su rezervne valute novog bretonvudskog sistema. SPV je obračunska jedinica. Raspodjela je učinjena prema kvotama u kapitalu Fonda koje su članice imale.13 Izvješće Fonda iz 1993.3 mlrd. 66. jer se moraju da ispune određeni uvjeti. a rok im je 12 . Članice sa suficitom prodaju svoju valutu zemljama sa deficitom u bilansi plaćanja za SPV. izdato je 49. islpate su četvrtogodišnje i vezane za izvršavanje redovnih ispita.. imaju rok od 3 godine. koristi se pri odobravanju i korištenju kreditnih obaveza. vraćaju se 4 1 '2. koja služi za financiranje platnobilansnih ravnoteža. za kupovinu traženih valuta.18 mjeseci. godini prvi put u cilju da se suzbije siromaštvo u cijelom svijetu. u iznosu od 9. što je imalo vrijednost od ca. Na specijalna prava vučenja stečena prodajom valute zemlja u suficitu prima kamate. kreditnih tranši.2000. Prva kreditna linija se pojavljuje u 1987.5 godina nakon izdavanja kredita.10 godina. ali i od toga da li one sprovode stabilizacijske programe koji su ugovoreni sa MMF-om. Radi se na dogovoru sa Fondom o programu prilagođavanja da bi se popravila platnobilansna pozicija. Prilikom korištenja specijalnih prava vučenja. Pismo o namjerama dostavljaju članice Fondu da predstave svoje obaveze iz programa.na svijetu danas.

politika zemlje ponovno ne struktuira. politika financiranja u slučaju nevolje se odnosi na probleme koji su izazvani kroz prirodne katastrofe. 15 . Organizacija MMF-a. 3 ) posebne kreditne linije To su kreditne linije kod izvoznih problema. 40 . Takse čine: cca. Važnu ulogu je odigrao Fond 1995. Posebna je bilo potrebno da se izda pomoć kako da se izvrši struktura carinske politike.45 mrld $. Svjetska banka se bavi samo sa ekonomskim razvojem u siromašnim zemljama svijeta. te 1997. A može se dodati još 25 % kvote. 4. pa bi trbalo dodati samo da zadnja tačka odnosno. Prethodne dvije politike su kroz tekst već obrazložene. U tom slučaju se članici odmah isplaćuje 25 % kvote ako ona surađuje sa Fondom. Iako i nije toliko velik iznos kvote jer članice 75 % uplaćuju u domaćoj valuti a većina tih nacionalnih valuta nema potraživanja izvan granica te zemlje. šta je još uvijek u toku. Nije potrebno posebno naznačiti i ulogu Fond prilikom prelaska zemalja istočne Evrope i ex Sovjetskog Saveza iz planske ekonomije u kapitalističku ekonomiju. Financijski izvor Fonda jeste kvota najvećim dijelom. dok se zemlje odn. Ustupaj u se krediti uz veoma nisku kamatnu stopu. i Azijske krize. Ta kreditna linija jeste Opći kreditni sporazum koji svakih pet godina obnavlja. prilikom Meksičke krize.5 % kamata na kreditni iznos i 0. tadašnjim njemačkim markama. japanskim jenima. Moguće je da se kvalificiraju do 36 zemalja članica. Ovaj sporazum je utemeljen odlukom o novim kreditnim sporazumom koji će iznositi ca. Pa se tako i krediti najčešće izdaju u američkim dolarima. teški konflikti. Zemlja koja uzima kredit od strane Fonda mora da plati određene takse. politika kreditnih tranši i politika financiranja u slučaju nevolja. rat i slično. Financijska politika MMF-a se može pratiti kroz tri tačke: politika kvoti.25 % od kreditnog iznosa su takse usluga i raspoloživosti. te kovertibilnosti valute. Fond za njih plaća kamate i obavezuje se da će ga vratiti za pet godina. U slučaju da nastanu jaki ekonomski problemi Fond raspolaže od 1962. Posebnu pažnju se daje siromašnim zemljama od strane Fonda kroz razne instrumente. godine sa 24 mrld $ kredita koji ustupaju vlade i njihove Centralne banke.pojavljuje u 1996. centralne banke i drugih financijskih institucija. godini u cilju da se snizi vanjski dug siromašnih zemlja na neki podnošljiv nivo. za jačanje valutne rezerve i kreditne linije za sprječavanje kriza unaprijed. poreznog sistema. tadašnjim francuskim francima i britanskim funtama.

ona ne reguliše njihov rad i politiku eskontne stope. Centralna banka BIH osnovana je u poslije ratnom periodu odn. Prednost ovog sistema jeste jako mala čak neprimjetna inflacija.juna 1997. a kasnije za euro u odnosu 1 KM : 0. Međutim postavlja se pitanje da li je to dobro i da li bi se uz umjerenu inflaciju mogli postignuti bolji ekonomski rezultati i ekonomski rast. koje su supervizuju komercijalne banke i izdaju dozvole za rad. Glavni ured CB BIH jeste u 16 . definiranje i kontroliranje provođenja monetarne politike BIH. Kasnije se sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo. depozita komercijalnih banaka. Ali također. Prvenstveno se monetarni sistem zemlje ogleda kroz Centrainu banku. a to tačno znači da je domaća valuta fiksno vezana za njemaču marku ( DEM) u odnosu 1: 1. a počinje sa radom 11. Centralna banka gubi mogućnost emisije novca. upravljanje službenim deviznim rezervama. godine Zakonom o Centainoj banci. te koordiniranje djelatnosti agencija za bankarstvo. a imoguće su brze monetarne reforme.IV Monetarni sistem BiH Može se reći da monetarni sistem Bosne i Hercegovine jeste veoma karakterisičan. Ovakav monetarni sistem jeste transparentan i zaštićen od političkog uticaja. Zadatak Uprave jeste operativo rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera. jer naša Centralna banka ne izdaje kredite bankama u slučaju nelikvidnosti. A to podrazumijeva: održavanje monetarne stabilnosti u skladu sa currency board aranžmanom. godine. Bosna i Hercegovina prihvatanjemovog angažmana prihvatila je ustvari monetarnu politiku zemlje čiju je valutu izabrala a tim izgubila monetarnu suverenost. pomaganje i održavanje platnih i obračunskih sistema. jer je dopušteno da se pusti samo onoliko novca u opticaj koliko ima pokrića u određenoj stranoj valuti ( za nas to znači 100% pokriće u DEM ).51129 EUR. koje imenuje guverner uz saglasnost Upravnog vijeća. te nema finaciranja finacijskog deficita države. kredita komercijalnim bankama. nema domaćih vrijednosnih papaira kod Centralne banke. Slijedeća karakteristika aranžmana currency boarda jeste da nema kreditnog niti depozitnog multiplikatora. Karakteristično za našu Centainu banku jeste i to da nije u mogućnosti da pomogne komercijalnim bankama u slučaju nevolja kao što to rade centralne banke drugih zemalja. Centralna banka BIH radi po aranžmanu currency board-a.1997. 20. jer je novčana masa jednaka monetarnoj bazi što znači da je multiplikato 1 (m=MIB=I) Može se prepoznati jedna sličnost sa zlatnim standardom. Na čelu Centralne banke jeste Upravno vijeće. U prvih šest godina su ga činili guverner i tri člana (dva iz FBIH i jedan iz RS). a to je potpuna konvetibilnost u ovom slučaju za euro (a znamo da je to nedopstatak zlatnog standarda koji nije mogao da prati ekonomski razvoj zemlje). Vezanjem domaće valute za drugu stranu valutu. Te.08. u prvom periodu. Osnovni ciljevi i zadaci Centaine banke jesu određeni Zakonom saglasno Općem okvirnom sporazumu za mir u BIH.

A rezervna pozicija je O. 17 . te od 02. koji je do 31. godine. u iznosu od 67.22 % kvote. decembra 1992.05.Sarajevu. do 29. Zadnji financijski aranžmani su bila dva "stand-by" aranžmana: od 29. V ZAKLJUČAK Prema podacima na informacionoj web stranici Međunarodnog monetarnog fonda (www. 100 % kvote. bio vraćen u iznosu od 55.10 miliona SPV.2004.41 miliona SPV ili 152. Tako da će i budućnosti ona rado surađivati sa Fondom i prihvatati sugestije predložene od strane MMF – a. Fond ima u posjedu BAM u iznosu od 257. te filijale u Brčkom i Pale.1998.2001.22 % kvote.01. Važnost Međunarodnog monetarnog fonda za BiH je od velikog značaja.31 milion SPV ili 52.60 miliona SPV.imf. Izdati otkupi i zajmovi putem "stand-by" aranžmana iznose 88. glavne jedinice su u Sarajevu. koji je cjelomično vraćen. Mostaru. već se trebaju dobro razmatrati koji su to ciljevi za postići i kako ih postići najbolje. odn.2004.org).42 miliona SPV. Ali je važno naglasiti da se ne treba prihavati svaka stavka.08. što je i opće poznato. Bosna i Hercegovina je postala članica 14. u iznosu od 94.60 miliona SPV.2002. Banja Luci. do 29.05.02. Bosansko – hercegovački opći imovinski račun Fonda ima slijedeće stanje: kvota iznosi 169.

LITERATURA: 1.org www.u31. 3.ba 18 . „MONETARNE FINANSIJE“ Bihać 2003. „MEĐUNARODNA PRIVREDA“ Logos. Sefić Hamdija. „MEĐUNARODNA EKONOMIJA“ Zagreb 1996. 6.imf. Split 2001. 4. 2.bh http://d27632. 5. „BANKARSTVO“ Bihać 2002. Alijagić Mehmed.com. Babić Mate. INTERNET: www. o o o Alijagić Mehmed.gov. Konjhodžić Halid. „FINANSIJE“ Bihać 2003.cbbh.

...............................5 1...........................4 1............................................................................................................................................5 1.....2............................................................................................16 V Zaključak ...........................2..........................2 I Sistem metalističkog važenja ....................2..............2............17 LITERATURA .1..........12 3...................... Monetarni sistem hrome valute .......... Važenje zlatnih poluga ...................................................6 1.......9 3..... Monetarni sistem srebrne valute ..............................3 1... Nastanak MMF – a ..........1..................................2.......5 1...............5 1........1.....................8 III Suvremeni monetarni sistemi ...............................................6 II Sistem slobodnog važenja .........2....2........................ Klasično zlatno važenje .............................. Zadaci MMF – a .............3................................................................................................................................................................. Raspad bretonvudskog sistema ................4..1.....3...............2............4 1....................................................................1...................... Monetarni sistem dvojne valute ........................................................................2...1..SADRŽAJ: UVOD .. Bimetalizam .10 3..........................................................................................................................................................1.....................9 3...2................................. Monetarni sistem paralelne valute .......................................2.........3 1.18 19 ....9 3..1..........1......... Monometalizam .....................2........1. Važenje zlatnih deviza ...................................13 IV Monetarni sistem BiH ...................1.......................... Specijalna prava vučenja ....................................................................................2...................3.................3 1..............1............1.......... Monetarni sistem zlatnog standarda ... Međunarodni monetarni fond .......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->