Dilpilimalski izvor polvrdio da Ice InclllJl moratii IPlIsegnlli ZI [buns,kiIDlIDvlas!lim:all [i[e'r j'el pOlez ~Ianie' lUullm! '. .

ideilonslli

• Moil se oce1kivlali da se IDudik Dglusii i otoullde Irelereldum .[ Brisel po'ruGlil da SI! drZava n'll d1ovodii II nilanje

S·e·ria ·5 viand

n

ail .. Ii a

ferendnma, ocieniuiu diplomatsk~ izvori ."DnevD:o,g svaza".

'i::' " ." - da i .!U

• .;;..uvun i'~' ~,a:8110 ·_.a lie O~lU-

ka neustavna i antidejtonsks, Enmeu se nemogu mijesati u

kompeteneije drlave. Of[~ ne megu biti davaoci suvereniteta drz.avi Prema D~iIl.CiltrlJ, trh]~W:"e je sarno obratno - rekao .tmalIDll ~'e [edsn od sagovorIrika, 2', j' •. le. $tt~na

--

NESElECIE

2

.

.

iJllmJi; V:aiim ,do:prirNJs;

R e akl:; i ~ a Be rca D aVli d i jla.

E "I Idriau.

DraUDS.dlnl insl ciia liH

Evropska uniia SJlJ~ZliLQ potimva liliJd Suda i YUJZ-' [[~~tV[ij BiH :i V:i;SQkp~. su-

~I I~ ..:.;." ~ ~ 1'. .. ., ~

us.. ..... 'og j] [u.£.!i~.ac.t'i.tlg vneea,

~II'I II 11""1' I II I

~i'tu [ ~ acao].e :!iJ.genC[ll~ ZaJ pr-

,ovutf.d'lJie .zilLko:na, rekao joe ~ihlC ~2n~[i k§~ ~eJep,-. CIJC:: JEU Renee Da,v'kb (~ef1-' ~' ~)a'ldddl.h llZ,,'n;3·r:tJo~enu da JIi: ru o(:~en1m. izmo :[ pre-

dsi ednik :EK Zo:re .Mtmue] Bsreee (Hose Mmlld lBaros.'!J.J prosJe sedmiee,

_. S,r~ avi (j rgani daiu

);, )~=.' - , ,

va,l;~n o.uptlfiiUS O~,l!g1l!Fmllu!'

v]~cl~vi]'!J.,e 'prHV!:I. u 'StH u tik~tlJdu ,S ~"!!.rO:~,s.kim. s;[~n!d~:tdilma -, nsvodi se u Daf\l']:(h,-

jevt'i'i 'r]8.~fiU~ izja.!li m.6(]ijli·rna.

Stranlka, za BiHI

01111 i 8sen,-18 II

II pOI\T.ndu. ~dluk'e N aredne:5kups'Ii~'u! RS 0 raspisiva~lji;l) referenduma on ,S,ud.u. :i Tu7.ilaStvu '~HH" SO'a~dr~. za BiH )05 jedtnolll s'kreee pa~ju ~la pr.avnu dnje]lllcu. dase ne lOOfu OJ::ga.]ij]z·urati rererendu.m na j)ed:!)QI]l diielu lb?a¥e n pit~l]~iID~ 'I«lj'a se tii1U [fadla dl'Za:,;rf.!Jil~ bri'st-i~lJ;C['i a i s.v-ih gl'a&n~ B·~H} 'jsJvia je Few a,

- Vbda.j~!6e sULw'kr~~e 'u.

RS na Ova.]1 D<!lc]][ I.!JalS~avlfaju 5- pndJdv@[ljem d:rZa!ve i n)',eJITilh leg~~nMl 1)YlJJdtwdj'a,~. ova~ IJU!t. ie na udaru iedan od tri s(jub~ cl'r~li\e -njen pI.avoS~ d~ ~ si:s rem, d" Sud i "rui:Ha5tv"o ~liH. Ovo ie .j05. iedan pokusaj suspenziie v ladavine .DrftVa u EHH - saopceno je iz' S,IDiH.

R 8a,glii~an]i'e: NI a.SIB sfran ke

II~u8iIIClia ofanZiIUli

U I 'a Ii

N :ala, stranka .,----=:,------.,.-----------, OSlldlila ~: iink:ijarl\'1'!l1 @mdJs,jedoika RS !lr1Uornda. Dodil.aJ:m ,000000wnje jIIII!~~~

itd!t:r~ndl1l.m3. u [om 'bh .. eouteI!Jl u. potte))[ pO$looj~mja Suda i 'fuiiI~;as.'['!!!~ B~H.,. [VIlkti da, .se r~d] 0 ]'!J.~,egovoii ~~il)!Jvuj :r1lti~~ a (:tojl

~ •• II L_ __ ~_~~~.

IJiJiSnZl.Vl·rnroti!\1" t~e-

me]~nrih :~siimci- ·bet BNt Tem.eljna ~~1M in8ljt~e:J!'8'

~ aJ BiB) k:ulj:ft ~e ,ZitpfJgetift ~1!Wer.~m:iliJl'm sjc::aJnirom N:ar-· utine $kupltin~ RS~'j. ~a'vil~ j~

On i:ii Si.l, ~ .

- O'm~ (:in je dl~o DOOi.loo-· ~r-o,g 'projekta .I.oojim Oii!J. leU

uvuCi stan(liVlll~k:e· ItS U De.po·[]ib.r.m :r.treremd1llms~ epirodu mmre ilraka,vioe 0' llJliS~V8,!l~1l! I;em.e1lj1o}h supstr!.1JitlJ DeJtun.sJmg n:-~.rornog s:p0,?zu,:mao - :u:Bfm~h 5e $atJ,pceilJll!.

!poRTAL - komenta'f dana Problemi .$ gradnjQm tdUo/yuitt';' Bit firme

YiII ., .tII' 1M ..j!'

nerl~;aj1J ~~(l!f)C(~ z"" ~''a~ove

-, "Nevje:J,:ovaJtJru.J), pa ~~ko je Hl"'i1a.1tS.):;a I]]pgla a~va;ri :poo~ gUO SVCij:hn ·i7.VIodaCima ·te ~[}ii'$tiij te isle hl]d[)ve~ N.a5~ javn~ ~edw......_~a...;..&,J 7:e{:~ o:eballa b[ S:~ViW:~ kais i (IT.!;d!a'bi·~ ]1l~lemal,g9dlLnie'mogla o:b~~hi]ed!llti ]TIC·lhlC rotre]~,a.1L[ :u jil1ve3dci~e'- S d_ru~ ~trarr_le, oh~vezno b]

no "I . ~..J..ar.. .. A~ ~i ~:;wnd~i 1f..~"b."";'!f: • 'm

p_~ niter h~._ ~ man 1I,!!,!,.~!!l!.~ ~ . acJ!.", ~~ Q!M:i,!!J!;.a.] a ..

su s..k~]}lji n~ 'WMemji jel' m~ih{'J" l!l~ Ce ,ootad w, BiB,

~ nere o~ica ~ l'fCimXl), Siweniju.. (~mkb spoid)

REAKCIJE

N e mote i ma1i n ~ ka kv u pr,aIvn ILl poslll]le d! cu ~ kazao Hladzi C • r~~laciiin da s,e poka_ze v{~llja naroda rekao Cordas

OdlukaN sredne ,stupSline I{~tl~~k~ gtps~e (~SRS) n DiSPiS[ V8inlU referenduma n:[~ ~~ ~i se ,gntehlJiJJi '[reba~l [~~"lsn]Jt1 fji ooooe- 'pod]rZ~ra- 1m li nsmernate zakone V!LSoli::og' pitli:dsttwni~a ~a" B,jHJ p~.]'!J.o 0 Su~u [ Tl]~l~a~I~ Bdl1; ]:Z~Z'i,ra:I~. ~it ostr,e refdik!I;;i,j e 'iII ·FfitJl.eraciU BiB.

· Dtiit jedni UPO\lQ]1tfV'a~U da se radi u konti-

nuirem PJ_· 1kuta~a -

rusenia dI'.~.ve· i nieaih i~st i tuciia, dl"l!lgi poziv.aju Vi~eie: za [mp]e:mentadju. mira (PIC) I visol~og preds:tarv,nik:a Va1le:!ruiQa. Inc-

ka (Inzko) d~ po:ndste od]l!i~kl,lj NS'RS .. FQtpredsjedli1il::'

SDP-a :~,ill Damir H8.dZ~C kazao le da &endi Q

politi~k{}j odll~ k;oj~a je [ogicait s]Djed seceslowist~Che i seiDara tistiE!re :p.oUdke kolu U ,poslj;ednje cedri gemne:vodi.

SNSD~.a ·lkoi·~. do~· 'vodi u

!p~];~nje' dignj'IDet i integri~et. ,tk~· Z;a,vwih

. instltUdjsn

~ rS.fO ~ na;-8 [ic.g·~ otl:a

Ana,l~tillcar IICGI,-,a. Mark:o, Pn31ec

1--V-IIBlLuo BIR .,..........-r relar

'U MedlJ.m~rod]lioi kriZfiOji g:n.lpi (laG) sm8lrH~M d8J 'poziv iIla l1~!~mi!l1m. U. ItS· :tti.~ [[.." eb!j :sbvatati 8l{v,ik dranlri,~ ti.6rto.i, ·jet ae posmi;j:mi~ Sud;!li

• "iii"i- ~ l-I '<' ,£~··'!i!'.'IIi' '"

]. .!Ii. UZl ~tV8! nlltiJi. ih~ :m,o:Y;;i

dm~e'5iti u p]tai1~e. RlOm,.])a. ni referetl.dUm:Oi~ &I:UU'.a a!J]~Jl[IiiCal' ~. gn~ Marko ~oc.

~ M,eiionarodna. za'i~nica $o'rroii iz~ ~)!J~' $ollila.. OFil. j~

• .~ !t"i'~ ~'''~ .... f'

]z.g~.a:[!l'li:1l! 'u i;J;,t!;;.'illp~;[]]!J.l nil, -].

FiI.'o:r.ilil.a~.[j]:im. P:tlW:;:m i rak:av ~.'M.d [:r.'~iha ]J;!J:$f~lJlj:m:~i. BJ;.k~ nd,'llm tiJ RS je $;a·vje'~,od.a,~

Pfet,ec"~ .S~Vj.eltNi8~lIi O;f8imf vnog kanlk~:r,a ~ na.VCIdi.i Pr'~ ,~lel; iP':[enif~[a j:~ S:['oa.

jadin~ Dodill lOa lIa radi

doma~~ JH).liliHd aktrti niri mu mngu psrirati niti ima:il~ ::1!dJekva:[aliL gd.go~ot, na :nl~gm,te poteze, LJPiDIC~ teu ovum trenutkn u rukama :m~nruwdne Z:it,ie:d.m:w~ koiu ~e Dodik !orul!l:am~ '~Q

""'" ...... ,,"'. ,~ .r"",~ ""'I ;j]j'i", ". ist n ...... _ .~. ~~~ a~~~~ ~U.~fl" .~.~ V~

ijeme i~.lP''sa[i po ramenu, ~,ni ~da j~din] '!nlauu meha:i1rlm~ da mi\g~re na iIl1Q'OO-'

~ti. :rohj[ikl!!l = k;!l&~t!l LazerVLC.. Li~Lfjd:: ,Nema:w ,6d{fD~f.

Savez za no I] u bud ueno st B~iIH

OIHII ill i;SlIariSli'i

SU' SUOI

Savez za bolljru budui:ru;D.-

st BiM 5JJilUl:"a. da N·arodn~. ~kuritina as aiie mj'esw gdje se 'moZe odluihrali (I; .~me hoCe' H Bo&Q~:i H~Q~D.vina bLla.ti ;8Ud. i tuzHacStvn,. na.VQdj se u ~~Jas~jem :S!;!;O]'J6enjiu mr'e 5:~ll'i;m'ke-

- Zai~ljiU!(:d nepotrebno zadiru u l!i!,~al\'is~lo8t '~xa'llOs.~dlnjjll hm..®thl,l!cij~ 'i rrremta.-

"iiljajlm, altak' aavladavinu pr~.va~. U 'to:11!l koIlu,eks:ttu" SED B[H oce'iku:je od V ]j'ec~ ~~ ]].nplernenIiaCUru mira) odill[)S~J} O't~rR-a. da fdm:cist~ S·V~ 5.'7oja. ovtaSlelfiJ [a j w~ skladn sa svoiim QdgO'\i'UI1J;[)Stlma: sp'Y!'ieee l~~enje '!JJs;t.S["nog [)oretkS! ] zadiranie ~ nezaV"i8no~,t prsvesudnih Institnciia BiH - uavodi SBEt

ne mute imati nikakvu pravnu .pos,]jedicu,). ~er da bi se '~dcve odlbl~~ dO:DO~]['~ poi[r~ eJbDO ie da See: 00 nilma dogovO'[,~ sva 1;'1-] naroda, avo je direktan atak na dtrZ3:vne:

IDs·dt.w,d ~e - !;SiZe 'H~diU·.

S. dIU.ge Slrane, c]:3LQ Pre-

A_,- -llni,.,,.,,,,.. H- -D'Z~ ... biTH'"·P.,.

~ [,If ~""I!,,"' .... =, . , .. ,.,..-"", ,g~ '_ !!L_)!~.-

Vl[)X Co·rda5 :p:rd(ju~~je 13.)dj~le·l\jS'RS l!!,~;raO ~e'l!l]lQzoreojem onn~. koj~ ,grade neJ]lQ,gUce' u BiH- 6o~~d_aS 'ka~ da je to' l![po~or-el!i!,je o[llrna. 'koti ·mJ~.1e·Qa8taviti dwn 'I,i'J[)]~u jeclJl.ng~]}a WiU!_gog, aJ iI1a. kl'lo ajru i wete.g ~onsti:rutiv.oog:

]] !],...."."d"" il1 lD'£H d!], Ac. "''''' ''''''".:I ....

~Jl~~.._"" . .;::!I. __ f D_eJ __ ) . Q; ~,~ ~~,

dogodiid su_protnD ,od~ i[Jl"Jcg~'U

~(~. is(:: narjv.l~ zaid:iniu, :5la!fui~ lnu ] modemu ru-zavil BiH,.

- Mi ~vi ~akvll dr.i'a vu z~1itr.l!iDl aJ~.i ne na :na:cin. rnaj o:r.[zadje 'H~ll~ta~ Moguce {La hi sliedeel ko'l'ak' bio l ma-

, , •• C 'b O!!:"- ]' A"" 1,OnZaelj8, 00.r' a ... :1I;.:]:lllO .JUul [

p!jJlitic.~~ ,StiaJrike 1lJ. ItS ~mi\ill !s:il~e da ]lJ;a OVft~ R3chl ,pu>kiiZu da to ,ric :rele pribv!lliit!.. J a ovu od.lllJk'M. doz]v'[~:a~ "Tam ka.{l! jed.J.!io u]Jozo~nle} a~i i naCin da se ]Jo.k~~e V{t!]j~ ]11 a!ro·dJa l!i ItS. :p~ i one· slat'isdke koj:e su irni~e]] nije' baS ygod!r:m blti bda j!e U ]).~taajlU ovaj enti,tert .- kaze Cnrdf:ls"

E_'KIUMLfC

Miniistar Selman 101 ref,erendrumllJ

II .I-a as p ~,e

lanniCHa raallza]IU

Vffida.]loS :p.rri;sttaph. ce te~ h[l]~k[}j 'm:eaHzad~j lfiJ,a'kO[l sw na. sna.gm sl!u.pri odJlu ka 'Narod1lJ~ ;sk.1m.p~ti.ne RS ![] ras.pi.~

• " .Ii: c1 ~~ ,..

SlV3in~ll iteJJt:teliiLuUti1i.l::ti !J:;.o.~l 'Ie:

• • • ~ ... A~· ,eli "I •• n C" M···

lj]i~u P[Qwj.)C::ia:rm:iK JtI;;,,j ... !i.-

]orad Do.dJik1 a ko.ill su pt~ek,sl.floC pom.z:idi pCk-s]anidJ NSR5,. ['ekao ~e jlll!(:er rotpr--

.:Ii ... Co • .,jll ··h VI' .;:JI 'f1; ,E" D"~

t1~~t1LJ!ii:tI,t( '. 8ju&:; ~ • z.t;::ra~

:~:d. Sclman~ :ia.vn~ j;~ OFiLa$aJ.

- Ka.d:a, p1rodJe sv-a J~lt'ocedurn. VbdJa. RS ,~ predu:leli sve ~nj:el:e i at:lhf~lQ5d ~~k~ Ihi ,r,efeitt::l1Loom ,(nu,gao bhi

m1rian ~ :[\~~~m j~ S~lman :ffiLov]narima u B:anj;u.i .Luci.

aktuelno

lLt.rnevni a.'iI~IJ p~t~kJ

, 5 .. apMVtra\i'aflj 2m, .

3

-Oli;lip,·i,n'm" ars,H..ri i;IZ'''OI?'' nntVl?"d"IO' da r.lt:l -lnC'IIIIt'ii, 'm-' 'Ofi!lfl p-: oseam ~til ,",'IJII bonskrn "D'~"~ lastlma ler le

" _ ~IUI I I~I\~ ','!01'.~ tJ'U ,_ ~ '~,,'~ 0"'" ~ 11,1i\~ , II,. OLI~ ,1U!f!U, ~ lUi L~ IJ!" ,1\ ,I ,''!if' 01." - I'l' ]\.ii' J'

pmez B!BnJe tu ke an~1 deUoltJl sl~i '. 811~j sle~1 p oru c:io da. Sfj d rzaV,B; ne meze dovod ~i~ u p;irtan jie

Viw,l\:;i wred5ta.vnik V!'i~e.ntt~n Incke (Inzko) morat ee posegnutl za bo~:skim ovlacStirn_;a i ponfiitit1 cxU~ik)~" N,ar-o<d!lNC 5,ku[)s:d]1le Republike S[1)sk'e o raspish~"'aniijj referendJl,lima, oq~enjlliljl!A diploma.ts!ld l~oJ'i ~~Dnev~l()!g av~~!.

:Siitu aciij_a c isla

,- S asvim j e jaS[1'O iila ie odluka neustavna i antidei'tQ'Dlska- Entti t'el.i se ne mogu mHehd u kompetenciie drzaV1e_ O]li ne mogu bid davaoci suvereni teta dirZav:DPrera a Deitonu, 'ffi'OIg,.[t,oe ie ,s.arm)) obratno ~ eekao !!1aFJ] j:e ~eda[1 odi, ~g(ii!,7nliJi!l'ka,

Ol!1! dJodadie da je, l,lZ tai pravni elemen t, bitan j :po[i tl(:'ki. n:uxmerl't-

,- Mj smo 3·vU~[1'i da nasu reakciju pomno prate dva HDZ-,a u svietlu naiavl i euog od'davanj'lil Hr1i1Sjltskog ~1 aJrod~o,g sabora (HN'S) u drl;ljg:oj I~Q~ Q:viO'i nvng: m i eseca. A'kQ o'vdje budemo m],a,'kL a sinsacija ~e '~al:o Eis~ onda HNS JIi,I1(d:e· odd i mnogo dal] e nd onoga c5lto ie 1 z\;rorr}(~ pI a,Ilir~!!1O- E ~o ~e ,sallrt'O lnaU clio dJe·kj,_g 'ko[11 tek8:~S! ill. 'ko~ern ,se (ilV~ ,spo- 1P'rni'" ""'d'!·u'J..,;'], N' "'~1Jl!! ~ ... 'na'I-I' '7~""'"

~,Jl:l.:t;!JI. ~o:,,_, '._~J!;I; ~ ~.f\~ ~~~ _ - ~J1,~,,~

- kaz~Q je )iiJ aJ$ izV'Q:t',

OIl! je i5;lt~]ra,o i ciS! joe s~ope:e~'~'e E.'Ilrop~ke' ku'-rn ~5:i~e zn ~lk{'jovit{h Ma koliko nnn [;~iku. ']z~]e(lalo d'oo~dJlJo, slJ.d1!OJUU~uo ] s1liLplje:j, ,n::ts S,SJ-

,HonMrl1ne aMelle

-Liaiia ie ~'dj~@!na. l)Qd~k ie 5 pJ:fc:~ preSao wt kilTlikre1]Iie i!&ti.ie Dalj[l1ji suiikob 8 me:~n~oodnom ,~uedni~O'm 5al1l0:00ii Dl{!!ie;:iU zi!liusrariti :iLi jp~~od~jbjtiDonjiega.je - 'oo~,je ~~A~.~~-

ltu;lo;' eta ,s~ iljt:f}~.'1/ JmNtuJ,twll po.lfll

guvot,nik. rvrdi dJ~, ie njl me' referenduma, A[jj~ bonskim ])>Os];i;'IJ] iasan signal da :i. :Bd- l1i~rla'S(ima mi, kao medunar-

sel smacra d~ se dd:a,'!l,'De odna za,jednlca. u. J]f:liH~ d:jt;:-

komp~~,~]'[J,C]'j~ ne :m.ogtu, i ~,u-m, svij em. 'jasrto ~e.mo IblzRfie~e duvudiH U pi uU!I:jc. ti daJ h: rderendnm ni~[a~~ a .:~odiklill. i RS 1?~ryn.Ci~, cia ,ru~e 'l]ame'[rI.o :r.Hii! klO,:nsnu .s:nkigb]ji8!,raiti re s m,~ttUi!l;~;OO-

,~g ·~A· • • •

uno:rn Zt:II!witllWliirll prop,i.ll;-

!,;paij S:~.rrtii.,e tem.e[~e D~It,Q([[:::i - 'jiiumC'!ll'je nsS iz"fOr;

,K:liJdi;'L b~ . .rracklfJ m.og8Jo

pO$e,_glllurti za svojim ovla~ $~im.a~ u di'p]onla~koj. za.jle~ dnic[ ni~u mog]i ,rc;c:i.. N:a daJit~iIl.jo~ '5f~dJ]'[J,ici V[j'~a :za - 'II _." ('m1iIC .... ) !]n.iP,~.(lllil~liitaCl.rll m:[ra ,,~~ _'.

'iIi'lo ·'rl.:~' •

11 ,[b,lrn. :raz:gcr~:[,a~ ~ 5E;' {} na~

j:~(!vi~-o~ p:m,~,~kaci.jj]. iz :~,a~ riJe Luke.. ~ pnJe li:~ S~~(~nlOt:: ~IC-~ liiIl.t1iZe- 811;:: :r'~~[ da ce il'ta

• r- A· • 'I!.." • 'Ill! "

l~l'n(Jj sirunil [II[U AJU.:st~ ,a ,ua

dJtU,goj (SROW) svi ostali

- S. N,UMANQ~t

o

I

SjledjfjJj~De Dr,zave o,s1[(d'ujlu sv'e ak:livDosti, po.put ,rmj1N,cera:snjib ,a,kdvIiJost1 N.amdu:e skupstine Republn~e: S.r,psk~ koje GJov'[!de: u piumje: ]egiitim.l1o'Sit dr.,zSJ'Ilnlh pravos.udnih .ins th.ucij!SJ m ill na bi]o ko_ii naliu PQitkOP9,V-ajU" Sma,,(1'1ul[o da .su .prekj1Nce'rasnje: altJl VMOs'[i neza.k,Gnite~ aodde'jul[tske i olig[ed.no izvan nSJdlefnooti. N,a;ro dJne sk1liLpsdne RepubHke Sr.!)ske, Oi~g{)VOireno ]Ie' !~Dne:VD.oJn. aV:i!iZIl!'>l b::, Prt;::s-l]J:[·,ed,a Am.ba!Sade SAD 11 :~aH' ..

,- POOdv~n.je pu,v[i,e ~'['z[v,e je :kam'efl te:melj~ d,e:mo.knIJukih, runkdomdm.ih ditfr.v.a. ] ,P[,'OOst:ilJvlia O-SfHWDU

•• d=, ," C'" .All" •

'I."I'l'it::unOOl ii :z;t i3]bU!.ii'itl'jene

DrZav,e i Z3J ·lEvropsk.u llmiju"

A. .. 'dc., ~.

'''-...'!!.rS[O'VJetlJ:le:mo WI! po~nw.-

nje D['zaV'nog S'!Jm, .i Urena

~mh.sa'da 8Al); 'ite' moiemfJ bil~',Pfija,'~i:S' o»ima ,Hi~' ~ ,I'to'tifl' Siwa .i ruiNa\Si~a' lJiM

dr.~Vi]og '~l1zi,m::a 'iel$u O$no~ vna ko:m.p!]F!I.~la '!Jd:r,by;an~a pr.avFiL'~ dria-.~ 1]([10 'kaJ'kvo djeJO':~"ar.JJ~e pn:miv d'r.bvnib

" ",-., Cold ,,'"h ,', ' "'.'"F ,~' "I'I\.}' ~

p:Faro~1J XL ,!_ni;l~]'UUC]~~ ul!'.

jUJcurjuti provocr~iif~ r~if:c:r1;1l~ duma) dlJ;\l1odi ill. piU]iJ,j~ ,iskr'~

~[m:s;~ pn[itic;Kih ]ioo[;a RS 11 ~i $ k[~La]iJ:iem ,~a ~v:roada'"

1I~!;;!; ~ d,1!;

FiL'~~En, :1fi~r:ac[Ja/m,a.

Ova,kyo 1.l;::'!Jdl:ii l:rap:rodu= k:~iv:r.u] djl~]Ov:~ul'j;e!, t,ao i hja.v~ ] :[\~{![H,I,ka p.rotlV dri~ ~vnib pn~,vos,Mdnih i D$thl1J,~

rue': Pad-il M_ANDAI (fnf.(Jndl:fl'@4li'SZ.lra)

I, S'''' k .. Iik .

I . I' _: : •. -I ',' I ", .- 'I' -I:

na ce, ta Vlffi ,01. i[f'!;1',I.ma,

[PiIJ&ft.;IiI. C(]iV~ L:ik sigl1J:[])o nema dodi:ra!, n]'[i gaJ ]1l.~ih(!va $Hdbim~, treba posebno brinuti, o$]m da im iPn~]] bIZ o~la~:k tamo ,~dJjj~ im, ~e i mJ~fo'~ u ,Z1IJtvo:r.

Rqmblli' S' b 2011

I' "., . I .' I,

, ,lP llQ, ' .•

gowni ~ 'm{!i~; raC'i!fi.narti, na l~' mUijiarde m~ruE.3 ur], priv~ti7.acije ~T~leikQm~t, koje

". :0: ~~"

su ranue petrosene na ,lI".upG-

vinu s~~]ah!JJ.g mira. U mett]![V,r~~iiu 5~ ,zadiUz:.ila Zi1I! dodatuih 1;)7' mililsrdl maraka knd m~d(ma:rod]i]ih £i.=

.'. ,\".~&" • ." :>:,

n:ilims~J,8,t..;liu. msn rucna, !)(iI]I

su sve S-lIeds,lva: koia s,u do sadti, same ,Ctdg:adab ekenomski kn]3.ps ovog dijela dtzf:i'V!'C.

l~ilo'nclu Dodiku, U9I"' ;l!!,'I{!ito) ovi podaci sU. poznaill Zaro :pkanje' :119, refereJiiLd,mnu ]] nece hh:i. j~es~ ~ i zadm.l\o]~iITLi. nvotillim 8./DanOO:rdom i el\:;oD!lJmsk-OJJll siraadjoliill 111 '~ liI.'e,go upravo mlQ ua kO,~ern insistira predsiednik ~ tre:h@.:iu. Ii ]J>os'~'!:]m

• -' C,' ""1" "T'!i .!<:~:~~:>:- D~U

]IEiU c.,J-UiUi 1 .!i!J~,["1Ji UJllI.

Srbi Imaiu z:gm:lJ]u dosietku kada opisujru stanie

..:1_,.;:: • 1- '. ';(Ir~

W llJrn.('I,renog i])lJi H1I!~g ,au-

il:izm3: J'.ISelo go.r,~ a. ~:ab!9, se ~dU:a. 4:~ U s.J~,j!J R.S je bas !lSI, too 'N arod gladu,ie}. 3, Dodi): anketi.r.:8.

IPos!lia. Iii da.lje nema a os~inJlm aseno m

ii 111 Ulaenl~lm naroc u p red s j ad n i k le dDbacil!o 0 b e'can II ko s ku Iref,en~ n dIU rna

'frutili,s~ gledsite, Tako

II!.,.,. lUI!. e .- II .[11.. •

iiJl ill 'ilH~.I:I;,noom ClJiiUK 'O]Jl~OO'

?i1:,U ~tij TIlru ~~jed:ruik ItS Aidornd Docllik. Izbore IJj ok:tooru deblo ie po opruoo,nom reeepru Red pregriiiinih seeesionistiekih snova, red naduiIl;al:isrii';.kug sunda._." red s.vj,eje ]:i'lJsijaie mrtojc:' prema dm,v] BUi i 11;::'[0 veUkog kJj)~:E~ vlasd P[-'eliveneg sa ~QiS ~d:r.i godi-

nemandsra, -

EhFil.o:mijlaJ i 'bolji 'tiv'O[ gltad~n.~ estali &U ]"t.HP'liIlt'i.o

II {)hllg:om ,;P:~HiIl'!l. ..

;Se&[ :il!l~~S.'l:i[:ii kasniie sve

'!e =. i .k~1l:~~:a, i p~'lik~) 1 mnzika, ~ ?,t.~eslll!~) If repertnsr, Dudik ] daht:: nema :dcl:eill:j~, ,~. karasrre falne stanie privrede u RS - mncge uv"me 'prupcad~~ll i bID!):i :rtil'!lzap(1i!S~!I;'nib s,v:ak\Qdn~v]i],o raste ,- ali ill: I1lsiw!tfiI:l:Senfjim :1. ,i.z'~.i..l!d'e:liom, namdu dobado obeC~F.LU kesku referendurna,

Doduse, fie ill samostalnosti :RS~ ali referendum ie referendum, i niko mu nd B]],J!;c~ do BG3an$:kog:

N oVC!,g ;sigu[F!I.{) fi~6~ .za;gl~ dlaJl'i u ZTl1Jb~,. :iPa. makar bioi {} Sudu i TThlz[[a~:~j,;'F11 ~.[H~ dda,vnim organ:i .. m;!4 lltoj] prog~iljajlU! uwc; ~oC]nc~,. [c;i[rO:[I$~, kOl1Jl1l,pUa/D11;' !po~

I· •. ';:'" ·'':~_l,. -" 'i~·,-

,1uCa["~ [ UiLI,.~aZaill.il;i ,lKnml~

A) 'D,A, SS, 71 %

B) 'NE -4~76%

'C'} '-Nr- , , ' , ">!"Ii.J;ii :J;f'I!t, " ,e mam. '7:1-,;:Ii}\1J

I I

A

4

~~ Here eg Stjepan Ko saea" u M ostaru

HruidSBI' "1 sabll' B~H 11. 10 1-'-1111

Hrvatski narc dni saber (HNS) BiB birr te 'lllpdlMt':.]'[J. 11 UJ[Orak, :[ 9. &pciJ~ U Hrvarskem domu j~Hett.~g -Si.jt':Pc:.tTI Kosai!~l' u ~1ostatlm.;.,s '(]o6~[kfjm u '[ 2 sad. ')fim pav,QdOtm ,6e 'Ill hotelu j~Eru·' u M.('JSiDn.t biti udrr-htf.JJa. pres.-~~nfen~[tdj<:l. Or,gJ~mtizado.nog ~dbtr.r~ HNS~13J 'BUJ~"

C~ elokupna zasjedanje 'FINS,-:!I mod 6e se isravno pr~ii'[i mJlIl:: \VMV,.et{)i[.f:titV~ &aopt!:t:no ie ~z P'odDdJbu:r.a~. mediie HNS-a.

Donae:'ii] a IE U nevlad in im organ i.zaci~jama

za lIJ~bU nnu Mia ~-.1A lI~rDnllln

E~rop~ka iLlnijia i~dlwoii~~. I~ :[)4 mi]]ona eura ZaJ pfoo:iek~. ,jPud.tsl!;;a F!J.'~l,i'brlin:i:m. {J.rgal1izaci·~:8;m.aJ u borhi prD~iv k'cfri.1~ .iPcij~!~ ~ k'Oji ft:i p[\!:;jd$.[a!v]jeEi. :i'M.,&;;r U D\I;OJll;lgad~i :~vrn:P~ unije U. SaT.aj~vll~ ja.vila j~ FiI;(n~. U o~.vi:ru p['o~ifikLa bit ~ 'iP:ri1~~ha Il:eilinicika pmnoc za nsam n~vla;diFil.ih orgailliza;c:i:ia .. V:[~il:mc dJuirm.$lti ~fa Mi$ij(;i nlil.eg~d~~ E ' RJ~llco: Da.vidi. (R,~n:z;o narvid.d]) '!Jcij~]'[i,o je diil!. i,~ 0\'0 vcmiina ·jf'"37.,3j] p[o~~kr .iPo~·r$ike [J]~vladinim. m~ganiz~i:iam.a II borhi pmtiv kor1m.~ iPGl:I~·

~ Do ,oclr~ru;:.r.JJog $~,t:ipen;a tJol"liJa pro(iv ikorup[;i:ie ide imad

borbe p:roriv krjminels, i ~r'$~ ru ta;d1i i 0 dohr!](~ Thi.p['a:v.i.~ i~~.gri·~fU ja.,;nih i]i],s.ti.~ucij:a.:i :par"".j~n;.m1L~n .n afo.daJ ~ m~.gla.~ :iiiJlOl~on.

nop Is Min isla rSW,8. pravde·

1M !lnil I' '~I Ira.

Min1slarstvo pr.a,vde BiH uputJ]o ~,e Mi][istl!l.r,stvu pr.::I;'irde Sibije molbu ,za izruCeujle ID02idara VUCuu:vicSJ .Bill.) .po~ tVMi~a .ie: Sr.ni )}Of.'= Itpail'o[ bb ... min_lst:9Ji= S:[V8, ,M,:uina Bakic.

~. 0. '[{Iome kO.ioj 'Ce ze-m]H '1hilCurf::VlC bid brnCeD. odlu6a~u ]skliuCivo ~'r.a}unsu= doi org~ui Srbij e~. odno.sno naJ~UeZMi

sud 1J. SB]}CU". a L'Uil= IVU~m'8ilW: 6/ka adllJim

ku]'[ eve:wtualne: za.[be· i Vrho\;r'f.iJl s·u~l KO:WLKnu OdlUk.lll d.o-wosi mhaJstl!l.r prSJvde Sil'bi .. ie u S,kbidJU 8 pozitlVfiJl:rill Z3k:o~· :ntskim :pllopislm£l .. '[e zernJ .. ie· _. rekla je Bca.kic.

Pr:iil<"]'!J_i zastlllpnici ub,apsen,og' b~v~~g gil'HdQna6d nika Tre~ binjia. ~o~dal'SJ Vuc1lt~evl6a, i lirn:Dkciooeri Sr.pske fl!SJ.preaue: 8,[[,~L'i ke (SNS) Vl~dimir elr1.ian i V13dinti[' Bowvi~ Ziitra.ZiH m jlUJ~er llitfiCJ :pus'[anje V1N.Curev.ic~ J1~ slobodu,

I I

za :sllluCa]ieve kl~]j e g~IUlm C:j ri lese IU jled n 0 j e p1izod Iii, u stva rrc m z~votu 'trebaJo b i i ~ ban~ m deseta k~, -kazis F r,a n ~ i G

'Pc:s:ao fiDr'~IiZJic~rai u :;;l.V'li'"

'1."',1, • 'I" .",h

rnom Zl V{J~ll!. l na ~~ JI;;V]ZlJ]

n ema n ikakv',~ lI'iI;iZC;. Za sl uc~al'~v~ lo:~ ~ gl1ill.Enci Fla. osnovu fun;;nzi,eikifu. dOi!::az3. :rif~~~ U j~d.n'O!.i !l;lpi:zmli). u ,$ [,VairFil.'!JIti!J. zi'""o;~11. '~[i!;;'ibalo bi desii;'ilt pILJ.[a 'iiiH!1;i v.remeFil.aJ.

Tim rij~ciE1li3. poa~, :rJJaim j~. priciLl 0 'Citmrlru ~a Jbn~-Fil.zi~ KUJ F~~TIllFiJ.'~ upraV\~ policij~ Br1l!l:IiO F·r;lH1L~:i.c" ,~efOd:sf~ :lea za bri,1lliRieka ] :m(;l!~oikop~ka. :i.$tra~.v~lfiI.~:a.

B ,ptBS!-,mJjmtMt-iitl\:~ .(J~rrii-~ Rift,lfOd8

Preds,jiedln ii ca UlJ rUlenJe~ Aim i liB Omers ofU G:

iidill nlmlll OrlB,UO II ;sUdlllu mitilU

PredJsj'edJiij_h:~ U d:mz'e[)j~. za ,laid~u de.viznfh 5:tt'edJisa. u B]H Am Ha. Omers,ofdi: iz~,av]]~ j~e j~;r na pres-kenfetenciii i1J. Sarajevu da s'~'ed]Se 'Vise Item aiu ptavo na Sl]dsku z:as'~itu kod redovnilITl. slIJdova-

- $UdflCVi u FBiH dOJ-.ijeU sw, od]nl~e da s:~ed']5e ne m.r;tgu. dobid za:5itilU na tim sudovima i prisiljavaiu ill na vodenie iJJ"p['~"I,;rnih sperova &.k j l:ad~ po za_konill u takvom POIstW.-

. 1P:ku ne l!!J0glJj d,o'kazad n i ost"ari ti .pl".avo na imnviJIT!U - :ka.?alaJ je Omersotric,

Stemsa.n.rla,.·kako ie dodJ~_]a,.mm'~ lciu Sl['~ur, ~ umjesm ~maiih slJldov~ sud-lll; 'Oe Sud n S'n:.!!I2h:iJjl'~,l!) pre;llrRjeJa. ie Fen~,. ~ ro~w sme mi U ovih sedam ~:odj na koristili 5V'e p[,aI\me msrrumente, nas:tto'je6 da 5;talvimo d~7:~'l,fU ~~ njene in stituci - fe'u f;tm!\:;t:lju ~s:~he s:~edjs;a,.nd dafn:~ ce ]la,tije metode merari biti dJlllgaE;ije ] !llsrt:_ri'~e -jsrakla ie O~l1el·SQ,fdt.

.• Si]i])d]iku 1ll1;dJI·lli~ifu. nm.ni:kaJ e]"i].'~[~:~i~e 1ft$ j 'Pr~ dS~iI;\dlFil]iijtvo Konf~~j~ :s.i:lldikaJta itS pDdlrz')r.'iJariu O~JF,avdane z-,1d1!(j~~ ['adni~,a' za dodjt.;ldntl prim~jeFil-[E, k'o]~'k[iv[lClg ugo'!/~}]'a ko~:i i t:i ]i]_aJ snazi u ·bfini;;ir.iji l(]i~ ~:ans:ki Bra~ ~.avila 'je F~~.

Za IiIlats ki 'PI SID

- Ovo ~~ Z~lli~.liSki pOSttU<" Svi oni )mjj se :ojime bav,~ be:z o'bzt['a fi~ [0 tliJ~~ 'S''J. su--

IInIfA - - -- - Iii -- - - _ .... , ...

rralU II RlnaUD11

U III,IIU

N aCdnik Cenu.'SJ ~. f'O['" enziklJ1 Searl Se]f.I.~,an istic:e da je' forenzika u nasQ~ ze~ ndU- .p'dslJitTI~ j,(Io$ od 1'955. godine':> k~da, je: lJ1 S,araje'lilU. fo,rmirnll Z;rvod ZaJ krirninoloska jspitivan~ a ·8,[,H,.

~ N as] vje8taci redovuo se .educimju, .pratlimo TIl~[fiO=

~ Il _ ..JI,...,.. ~ ~ :I :I Il

1!,<"1Je; '!l:re.ITI;AU'!,t"e u S:'I,;rIIJeru.18.1,g)1l~

rHO je da cemo bitil S"le' us,P-

• :c; •• .• l'~ ;::.~. {,~.ll

Je~WJ [ - .u.;)80!; ~m8tll.

Mu dusm. :mni·ml.j<ivih slu~l~'va - objas.n~ aIV'a. FEanjic.

'IIr~ -.~. .JII.- .. ]!; - .... l:_"" ~. ;~ •

.!Ilb[j~ ua cesm ]j~~ 811lit~

k- ak ~-- 1-·lIt di

~' ", I 1'_: I' I . I' • ./ I I

~ . D . )On nec ] .,0 go. ]n:!l!~

.ikada:$t:i prO:llad'~ o:rll~ ]Z kn~~g' :$o'i1 i$-pa·l:il.;~[JJ~ calmul1i;·.

~ IFntali ~mo ~1.1liCaii (iJhis[~, (]. SaFI~1m:m. Mo~m :b&. j~ pr~ olia~Do ]J.~~ ca]iU.lJl-:l L$iPalj!:;j~ nih i% i~'~og p:i.~.(olj a~ ali r~oc:i[]:ilac je oSitao nll;;pOZ[tat. N'don. ui ,gad:in~ :ndri vozaC .ikamio]i].a pll!caiD ~~ 1ll 'Trav]i].i~ kill, 'Ililha¢;t:iill j,e!, a vi:~la.c~]i]_~

11b::,j. 'Pil',V\? mu[~jrtlJ, s m-:nwif.om :radilu :nektJ.bku ~00i.]'[J'-i, dll b~ mOidi ·pooeu. s~mo.stiil:DU vi eh.aii[( No_; .muil'amo pri:rnati da~ klo]mAJi .St god nama :000 P0500' ,eini (lb]c.i.iim~ hna-·

~e'iiirl SmO ulvrdlHi da su 12' log: ii$llog' p].~ [olj.a i~iP'a] ~ ~:ii'~ ], ,c;1th'!l1l'e lJJ. Sanskom. Musru. $UDOt'(il $. do~:3zima~ ro,Z:1IlC 'ie :pnzFiI,ao ,zI!Oc~]i]. ~ p:[ic~ Era~

.,1 • .1'

n.J]C-

€f,@J~,J. ~p-# Do:dai.je da, osim JbCl&i~ $:~ic~ih, rade i v~,~s[a6!:;jni~

..:1_1'- ,,' - u, ,. 0;

nnzaza I!!L ~aOl!lraCal~:rHnl ne-

s.r~tam~;.

- N'a {]~I]OVU lOP da. ]i ~~ zarFil.a nit 11 $ijalici pr]lig,o:11l pocandia. bib lizan;ma iii hla.~ dnaJ mo~tm'lo U!~JLanovill! d.a).·1i j~ vo~c d~.o .z.m:iga.v.ac iIi '[l,e .. l$:~o It:a'ko, :m.ozeJ]to I]itv:r.di(:i. da ]i j~ ~n·~,l](iliI.oba$ka. gtllnl;a iPiJk1aJ p:r..ij)e~ Z-aJ 'V['ij~mt': iIi po~. :sljjjll;; $aDb.mca~nll;; .li~iH~ ~ [ako lako 1l:[\n.IdJimo d~. ~.i vo~ zac lai:e; 0: .mzlo:ri:ma koji :$U izazva&i ·n,e.Zgod'iL!J. = na,vodi F:n~[H:ii.c.

'V',IeitalcenJe plltplisa

N'jeg,Q'V .~o~.eg~ MiIlh~di.n R.aM.cllQVi.c~ vj eS~:k zti. lspirri-· Vii:nj ~ dJubllnte:n3ta i tutO'pi-· sa.;. :is:[lee dt:IJ 11[ ~s~:jedliil.jth ne-· koHkili gudin3 natrvi®e hide vjt:~m,ctfijt': dl!Jkl1J]ri~:F!i;~'l.hl!j :rllJ-' kopis.ft i pOipi&aJ nllice~te u 8vd1iu. podizanjla. ku.edh,ti. j]i prodai~ .tt1.\itumubi]<.1"

. - 'Kd\r"O'[VurheUi ]'[J,~;i(Je~6t: ktlpir8J~u potpise,; odJiiLosno p~r,e~6 . Oil'igjD.flIDO~ pU,'rtpisa U:.aslru,llUi. (]il(w~om 1 CliiiI.da 8:3.-' roo pupllni~v.ajiU otisa;k" Neki. l;udi imaj.1l.l i datii Z;.1, :kri.mn"O-· renj~ i .Ide S:kitfill ik:!lraikl~-1'i~

""1[- = 'i., _.. .'L..

~ u; • .'e :P'OlpilSii :[ pr,eneslli. Jill [ita

papE['_ N!J<, ughlvnnm ~lI\!i;i ~l-~' iVfji[,wdn~ :n8J k['a,j1Jl Ibu.dlu Of~~~.V~De~. ~a ~l.~i'[l.a :pis~[J].ja i p!ti{isak fiiijOO']ll,sUJ p-Ld~Hzao::;-· lji ~ ob~~j~va l~ta5,J:doviC-:i dJ:F dajre d3 iSle krh"U[_vorin~ ]iWJre U5;~arIiO'lfici. ;, :lia oolimrtl inici~ j;~ta. ·M· .. A·mIC

Ukratko

.. MhuJstlllllsniskib paslOV3. Sl'ibije Vllk )'eremlc boravit -te· danas u posie.~[ :Re~Ju'bUd Srps.koj~ sama-~ e Srua u 1 ere-

• -.- l'~,""~~'

.f.illlcelf""Om .t'oJ!I'U~~ru.

Prema bloom izvoru, &e:f srbijlanske' dip]oma[iie

.' ,...iI, • .,ll •

S~t8i1: ce se IS !D1ffXiL;s~eu:m~

.ko.m IElS MUor..adom D\Q~ dikow. U k8lbinetu .n~S.lJl nlogH .['ec1 [,3zlag posiete W'e11e m ie-a. nit] teme 0 knjinu, ce se razgovSlrat1.

.. :r['ed5t~li5ItVQ 'iF:nudiad~e HK'oJJ"HANd AdeIU!ine1";;~ 1!i!, BiN_:, u suad_n~i 5 USAI!). Q'vjm Proj~laolTn jata~~,a ~I~~!lt~. ~ .~~~ (US,. A}O P$P u B1H) i Zaj~ clU~1JfI kW]L~ljm!il Z~ ~~mlorns'ke );\dorme ~ raz;v-oj Par]ac_menta B'iHj orgau~zjr~ n~z·setnilJiJaR pod.na- 5lo1ll!Jm1 HF:1{.QJ!lomska i peaVTIaJ ]!Mta_w~. ill kO],l'~~tu

i ' . . ,. BiH ill ~.,...~ . . - mte~}e __ __. ~'IV ,. sa

~o ~e'l~QVe fQnda£iJe-

SUOrBin jiB .An i ~ u

_DllrIIB __ ' _ II uinlt_1

.. Sud. BiH. W,f)md]u [e fjipmm~t;UJ prorrbr Ji,1.irodm.n .Ardi21 :tuj aJ g~. tereti za. rsrni zloein p:[O'tl!v ~ivj]mt(t~· M:anuv.raistvi:li 11

F.· I' I.· KiSt: Ji:I.Lll.

U oprutn~d se_; ];z~edu US;[t:IJ~,o,g~ nBr'f(ldi (h ~e }\J1i,6 kao p:dr~~dnjkJecllli.-· nke za; sp~d~:alne rtamJ:~e-nee pod HziVUF!J:ii ;~M81- m][ice.~· d:~iiJl) 1118J podrul:je o¢ine Va'l\eS :ra.d] os.,r~jliitda st:l~ Sm'p~,t Do., gdje ieul:ei5:rrvol\rao 1Jl 1Jlhlll'~iL'i:j'!!t ;8 :B?~t.JJiiaJka.

Fond IPIO

Uuornl illllB II. OllIS

... :ill;s.pla1ta. nlart~)'I,;rsk]ID. peDziijla. Jl RS 1N.~Do:re~n

., . ,:;

le::- 8, l:8,) proce-s .pllltkaj8I !\,;;e.

1N. Jl8Rdnim daitllD.8. Iz' Fmu:lla ]PI0 as saofpcHi Sll da ie r..rtiiog za. .~", HU8- p-orell:ll p~lllv sreds ta,v8. u FondJ'~} mJlg 6eg3 im r,e Z8 ]'Spla;m ~eTIziia ]}oH'ebno :sedam. do OS9m ~.ta\fl!a~ ~a(v-Ua je Srna.

= Od ~ocetb, sedlmice· is-· pl:aieno. .Ie :&9' ~os·~o penz]J~_'icdok:.te ih os:~aU kottSl1ici dobid HaredllID aa.ua,·- tvr~n ~or~pSJr@l Fmu:lla ]PI0 as Tibomdr

iii lr~' -. I

,~_I nr;..b~mil]!V.~c"

[J!Jilev~i a~I~:lJ lPetlt 16, ~filltr(l:~anj 2:lJIl ~ ,

5

,

-

EU i SAID treba.~'1J LI ,tvfstOj ,za~lednici raditll kako bili S8! uc'~nUe' prave stvari u vaso1j zem!III]L On i Imontj u os ig u r,atll da HllNats ka Ii Srbi j at i g!l~aj II konstru ktiVml U u log u

R;~~raQ':, .s:

SoodNU~O"C

-, '~vro'p&k~ utIJij 8J i Siedifi~C!LC: Amerif£lite Driave mit)f31111 se probuditi i Sh~1~3;~ilLi da je 1?o~li[j:ka fied.je]~:afiia u :80- sm l! H,e:r('le,go!lj,!'ii.F!Ll propala,

l'i. I~~_ .-1,.-_"'''' ~

nlKu:s:e ru ne w;Sii.:, SlitUaCl'iB ce

biti 8at~~u. ~O:r;t1 ~ ~PQiro~ava fie::kadaloJiJ visoki predsiCllvnik za 'B,~R Pedi :!Esd~rrn (pmidy Ashdoillfl!J.).

Tekst 1i:'o~:i ie obiavlo prije nekelike dana '[I, bdlranskom dnevnom H~it1![ ~~The 'fim.es:"", U! Ikoie::oo ukazuie D3 S~ ]ooilje 5.(arnrie U naW} zem.n.lj ~ po.ri.~a ,Z:;r.padl da re albri,vi= :r.f:; iZ:3iZV30 je '!!)',e:om.8J 'itn][ogu roa'kci.j<a"

Ras'k'id s ,m IHikom

E-~da'l![itt 111 :r8Jz,gtliV,o:tlJ Z~ iIODfiLl~vn~ avaz" i!!l,'[-:-i,i)e da Ell i SAD mor.dll :ii:askitlUd.,s Pil}-

I'll .... 1 , "n _ :;. ' •

]]iu.kom ]1je:d~chJ"ljjn:la u BitR)

'Jet J~ ona polp.nrn.o propsla,

, '- "fo nedjcll1lV3fi~t:: do'Vclo

je S"amu do p~,gocl8iiJij~ 5:[311\1:j:1 111 BnlI i aim se s time :oe tM"~

11. . .1 II - • II .... 't.~. I l"

IU~~) Bll!ru,.a~tJ~ ~ ViWU"l zero jt,

bUlilm se, but ,~: 10~' gorn -, upozerava Bda!JJ111.

Id ,Sild Zaped trJm; ut!adi~i?

- Ell' i SAD, trebaiu u c.vr$to~ ~,jednici radiri k'lk,o bi Sf: uClw.il,e ~~Imve' stvari u vasoj zem]ji, Om. mO'mjru osig1lLlllii da 'HrvSJukiliJ 1 Srbijia igrajlU konstruktivnu ulogu i issno svima sta,v]u do nmja da ill, 'U tom ~rdua~u neee doPl!iI£ti:rri IilI8,~adJ EiH.

Brlsel i Va8~ngiQfl. treoo,jU bit] nedvosil:.nLsleJ][ ill slaw da naima koH b]okir~ht uapredak ~UH nece do~~:usthi 'da upijru u tome.

DeRon 2

~ Neka replika De-

• 1'"" ••• oJl·

Jil:m::31 cam m l se ill ~

plom;a.tski nemoi!tl.60ID u ovorn momen eu UmjiccSw' vni:fI]1J.~a na 199').l [![ebaIDO rjcb vati proble:mikloje ]ma~ me pred sebem.

M e odJb~u~em, ideju ~azi V:l!nj~ ll?;rog DlLjlwna;; a[] DJ3:a:m

._. b .

nesto :POO12:]1J.O nl(!l~

j'" ~ "

me 'iltJ!US>!i\l'llj en.

- :hnanlsl:gnale dj se Br= jj8el 'b1l1~ da uvida: bkva te· 8i(iIl,~dJa u ~iH. Uyje:falll,;r;a,jru me·.dJ~ rJoziciia zvarmcr.)l}g Lo:udon:a dQhi va. s:ve vise

10 ,S,kflpitinla RS (Jdlf~ala je' j'·~mi ~61,iidiun., Sw .. .an',vet mini';u kmwtJIiQli

g Svi mamo koje Slil 'opa:s..n os Iti om ,mife[[,!l:mdn.:uJ'HI! 11 Biil S\Ji st:' ~j~3mo :Srli !it: des:i1o, n~k:o~ ~efeFendl!Un~ 199.2. ~dine" N emti nill:ak.vog omov:a za re:feremdium u ,Deioo]1J.11:J ]1J.iI[ U U sl'aVU! BiR,I' ,koiik'O znarn..

On] ~o~.i se Odj,llCUjU za ovatve .ci~e: nwn~u ~ti diJ KG :SW ,rade: :tlatl1ll, :p:nvno ute-,fli},eljenle: i &ar.iilO ~~mtie tenzil= 'ie u :!B,iH.

"_ ,jI' ":.'! - ... !i

10 S.'ta u~o;t'emo' oce,k:ftIau

,~d med'u~taJl[J\dne :zai6dn~i",

[.1tdSi;;ia III UfJiljl. N ~ 'mue~ nil za ,IDlb~~,enjt M_,emlll 1 at;o ce' l'1"Iosv,jet[j enie doc~~ 0:000 mora slo prij e ·o'ba_s1taJti inst]~ tucij~ EU.

,p,c 1-" ..:II"", ~ - lI',~-"'-" ~,....,... ....... -' ~-',.' :e.~ 1~ Uu C'i! 1Ji'!tiJ,1J.;~ S~i",UV.'II)'1! !tlI\!:~i!.

wMu-n:i' i jm"U(Jc-eni u ilje,lti, ffrdttjp:rkib., ilt~r

,- To '!fie m.ugu n~t!:i. N l~8.m dio llJJ,g e-s[aJb]itSmellb~ MiOgM 8i1lvjeto",U1J u]pO:oontv.a]:i~ Iju= di. ,maju (b, ZTI:lIIIn potU::S:[D 0 Bill"., ,Medm1'S:rod:r1-a zajedlni= C8! lte:b 8! dru;gac-JJjie d,je.l'cYV'a:~i. pl1ema BiR, ]J'Gs:ada~uji ~atiil1J. rada d\ovro :lIas 'Ie u f1'I.mk\1'!Ll sitiJ;U~ cijUJ-

Ss:drs,) med,una~~acl:n9! z;a.j~ dnioa l1IlilJR ])O!r];EU_nO 'p:l'ecizuG ree:i da je s,premna po' s'valu dknu, uld,jiucuj IJcj cSlk i vojrnrlJ! ~.~ciji~ utlll,~ci ileri:~~ij@[ni, iu ~egrite,tt i ~uve~e~it'e:tt BiR

d\uPlJ.SlLiIti lMoDnmie evoop!drt:' i pm3pETlltcirne budiuc--R{}s[i ~,nt

Drug i izIJl r

D! lz Valgg' ishilS'i~ fJj*1tJb jelt3' Ii da leE S-e ,~"9 JJtf:siti?

- S:aSVlm mi je' jasno d:B, it b:fi[~n~k3, 'V] a.da, s'pte:m,na;:. d:!l! i e :minis,l8!r H ejg (!l~gu:e) s:vjes Ian 3i u.~:itdje n Bin. N e Zl1i3:m toH ko je: [a. :s.h..liC::3I j 11 ]1J.€ kim, d:l'ng.i:m. grS!dov'ima EU~ ~, r('J'neKad 'm] se cini da jasnooil: poHd,~ ke: l~te::ma BiB') kQllu mjniSUiT Hle~g im aJ iLi. gbvi~im @]~ jlm, i ~eki 'pjii s[uibe:!,lil,id hrinlitilskug' )]I,in hmars'[v:;t, V3::[I'jrd:~ih p-adova., N ek€ il:Vro~ :p~tk,e ~e'Jl1i lje 1 zgled:~ d.,a ',;r~,eruju d;aJ jle n3,jbo[je: ;Dis'ga ni!! :t:ulid III B,i]l~ silo 'i,e vdo, 'vdo opa2[lo.

D11e; Ii E,f} sp'r~t;!'a zapri:' j,eiui i vajno,tU silrrxfi,tJi ako mJde.tmmb~,w,:?

s'ltv8iri p['omiieniri mnogo prije:: m::go ,~lt.O 'ihudem,1i) :mor-a[] razmatrati ~ tu ifJ]Jc.iiu. Tak{[ld~) De '~rjenlJ.em~dE &: se 'W desiri 5UILT.~ ne ztiam hu:~' U se uopc;.e desiti, AU; 31:::0 se slvatti De:: prumijenc; boiim se ~a :ilect:mo im;ari dtn~g izbora

N~ad.am se ,eli 6e i -pmm:iene 11l. :S:[:1l::~1 deperrmentu po-

-- - - ~..,!

rneet,

[j H-eba Ii V.ifoiti PJ,;g,ds,tt1.~, tJ'i,m !iuijeniti DPdikn?

- N e Zcli.m ~ pl~~id~!1IIti 'UJ ~d v]$ok:Q,g predJ¥tavnrika, Mi~i'm d9), je od w~ ko j'e "ojoo,ld prem'ltavn'ik v,~i~e' koia 'p0- ]idk[;l! slOj~ iz~ njeg~,

$'i gi);rf~U 8~Mt1l da, ee: s.a'da.s~ji vi.w,ki p:redE~taV]1ik lU" ailici ono il'O n1is['l d~ je ~ln'" a,v,no"

Plj:Ki3:li ,su m,e dJa .h 'bih se ~rt8:'[in 11 :BiR. SUm.[' 'je 11 lOme:: da.,se ile ram 00 [~lidjm.~, vee 0 poorud. J\ko to JiG$wj]~, uebi[D(J 'Ie to '~e vi;;,oki p.t,etillIHa-

mil ili EUSlt "

o Dmlik Vm ,je ,~azvatw ,000eJ.Qi;kiD~ ,ia,te,t.!.lTD~ ,lob.i", jtQ~g. l{j.;J,i:o' o aglDiVi1"tllte' :ni{j ,tor

~' Nilli:ad:a :s.ebi nis,·ci"m. db." ]J'U~ltao dj~alog' ~ Dcdik'Oll1l,_ Nird, TIlislim d's nri .Ie itO ,posao. Neb, 'on ptjlaJ s'Ea M~ ja r-.tdim mIlO ,SLD' :s.ma[r'IDD na~~.r ... :a vflijim.

Pos,llaniik SNSD'-'3 Slla,vlko Jov-ic,'ic

-ila

Il~cnost dana

'N aja'Ve :LZ nove V.h~deFBiH da ee vdD br,~o iJ[:Sli~e_'" di[[ 'k8!dt(Jlvsk,e promjene 'M.

. ...'" ,.

m]1J.Dgli][J, nJe]1J.]E1J] m:g;:lII]1J.[N.lla"

kao i ]JOIt]J~s.:i.'V;anj;E; :f,(i[JiIta]{ril:a o 33[':1I!dn,ji..saJ S'llViemm saran.stal:oifu s.:in dikata :B,iH ~ z aista dje&u:j'iill. ob:r:ab[['il!l'j'ti'ael, i 100 iz proS[og [['[JJzilo,gaJ- 8,[00 je 1l]~

hi&va i $ihrjdZite:n oo..mDgEF Illi!nja l\;:,m:upcij a s,vo~e i~ro~'

.,.... ,r,; '.i'. ,...j!"~,

rtste i Z:1IiSO[U li!prn.vo gra!.J!il.L'li

tJj, FOOera1[]o~ 'vladli.

'P,~emi~eT ~ e[['E?~]1J.. N i~.it til, Pad amen tu ,milD je n:ho kao posten pDs[arilil{, i. cocvj'e.k [e iliX; C_]~~ ae ime ne vt'm. ni!.f.a~' ~ve afere, Vail, k';i(]l smiren i radisan :poliIEca:r.. N' u, da hi ;s:iI!.v,bdao S3m,{J kdEDin.d jedne :ramoproif][e![s!k.e pomdi,ce ko~:l }e' lmltEillla c~DnDroske [em€l~e iFeder3;ciie BiH~ treb~:~ 'De ~J]U l~otpu~o d]~e osobine = hrabeost, :PO\l[UVIiL'li m·5kost-~ va i ~..e]l!l)lku,pJjivTh'Jtt.

F,on]s:~,elJlje Ulne pF:iv <ILii,~

,zac'll~e, sb'Il!1~~je iif"rZavoe PIafij,je ,~O~'8! im.a ~vo!J;je [j'iJd,e. ~d FiRausii~,ke ])olicije FBiD !!in

P'os[ani~ SNS'[)'-a u, Pl,emtSJvmtkom dumu, &:r\l~fileO'[a BiH S]avm J oVIcit s'Sg]a~ 'gan je ,sa sta'l.r'Om. ll,p.raVlllO,g direkltQra EU za ~a[K8n M]w~b,v,s. Laj~:ah ilia fjj]je '~~oilJ.'ieboo Sazlva;[l tlllej'IDon plus,«'.

- Nema ,msrrn, ad »De'jtm:13, 2U,:) ~~Bdseta loC",:aid ~~B1tj.8cla '],00,",) fiefil::l, t-ihe :rdk8Jkv~h ,kpm:er'enc:ij;a~ je:r vet JliIJSioj~, 'Df~

'1\,,' I~·· b

'~IO~5!J;,~, spo,itarum~ ;&{j'Jii. ttt -. a,

do litmla ]SP~l()V:::uti, ,- :~Q ~t:' Jov]crc jucer za SrJ]u.

LajesRJu i med'unarodtUm llredsrtamew'i! Jowicxc 8a"ie~ i:uje d~ se u tra~el1jlUJ rjdel"[~a, va 8]Jtu.ad~u M. B[H o~renu Kill,

IIiiIiiiiI IiiiiiiiiIii

I

--

I

DlMgjh dragih ins'ttiitudj ~,I' saJ,IiJ1O ;!Z;I;!I, [n~ed!U!vjel za ekoTI()Imski h[)]jii,t~k

'Federaln_a \1-]~d~ ioo~, obaVien da z~poo]i Jjude,. dla krene u 1i,Iidike '~ojne ·r~d()ve" da ~~ bline e svim Socijall~li:wn grupiID£ll:a. ij, ohiektivno g'le(b.juci, z;a to ee ji!l)~ lreb~ri vrern ena i snplienja ji~,vno~li i opOZl!!l;~~e.

'fakvo s;ul)l~enie'~ llned~lirn, ~eC:e, i ne trejb~, p'iJoSlnj~ti kadi!!i, ~ u pi:lt,a_nju, ~lt]o]n'Q'fi'terski kJa~!i.Jlli'i ko~i Sill! cd g~~"da~la ote[i oglfom [lJ;!' koD1i)arllJij'e' i vee '08S1.m. ~odina]lW'"' eke k1Jrum[)'i~~lfil_,Og Till'ita, l)i!,pr.r:1Jt1jiaju zivoilima, ~~h gta!~:la i zeiJ:IJiJijo.m 'koju sn doVieli do 'tto,ga d:ll!. je p['va,])O' S]~(l!~l1~~~tvw" i kun,1rciji, u 'E~Q]:l~_

Sloga, N'~k~i,' u M-a;r1tU zaslu:z;uje '~od['sklm", ~, nje.,gov ~sp:jeh m1aj[vi~e te Q"V",isiti,o tnme hQce ]i srD'p raskinlllti s Tihiiievirnl In:!l!fij;~ikjm ta[ov'i rn~, il] ,ce :ih~, k[f) niko ne' :7.-eli, saHlIll) ~)k'o:ahdoll{j~· ~~s~vit[_ R., 1:

I

Jowa,,: biguoo,dlijj .fdillc p'f181lJema

p:reodJs,jednik[JJ, S:[)P~3, BiH ZI:a:n:ku Lapm.'dlZijE_

I Sta drugi' pisu

~~II~'!lrN'c;;r' 88 ImprUfJ.f.Jln D.'iewel

NI e Ob~l(; n ii piolklon

liar ZI I dan

Je~.zillk ilzumllire! zbog SV,3{Jel

lile! lIerm

t_

. M ll:5kaJrac i~ Si~v~n~ Karolin.1';: odJu.cio i~ da Sli<"Oio~ ~'i!.lprllzl. ~. 419. g,om5njiicu. braka ]Jo:KJoJl!i po dij)~.alr za :S:V1!li.~ ki daln p:rov~n u b[,akn, Ar~· [1]1" ~lnllahCir tA:niluF ScjTrl1~ :I]ta.ch~r) :rozi~. $~ c..]j~li dan. od bmke do banke; ~ak'D' hi ~upi{li ItaCnO] 7 .ss 5 noOVe.. anica od ~~ibl.{J.g dolara za $UJ.~·

~kksi'k:!!lnd ~"i3J]]lmiel Secg'ovija. (Se;govia, 7S) ] lsid:ro Vel~'~: (Vel~u.tuez,. ~.9') pos]jedllH su govomici S'k[Ji~D imJl1I'dgg jezika, aJJi vee nebl]iko g[)dJi]ij~ ne razgovaraju. iakn stanuiu soo metara iedan od d'rU~IJig" :r,oo,;r~uis![lj susiedi j)edina. SU! d.vQj[ca ]jluliii kojri w~o govnre je.lik aja- 1'}.aneku. NjihGv[ susjedi u. selu 'kaJZu ka~o Sf: M.anwcl :i Isidro 'QH~S!da. nisu ,5'~ ~]i i, 7>a,pravo, n1~e ·PGZ!Il.-a:oo, [).{!ISWji Ll ne:_k] d!lE_go:goditSnj~ nesporazum.

J ~mcDi :aDilr~pob)g De-· :r.iJij:e1 Saslsk (Dan~el Suslak) s Un hfer;dt'et~ u Indiiam :pQeoo fe' sa.SitR'rli:atir.iOCnik j:e:tika aja.]}.anelbJ! kako bi se znalo ria, ~e zaista ~ostoj:BJo., U

prugu Dsenet U anerre),

Ipak, Au-un: supruzi du~uj~ jQ~ 12 ~l~TIi~ ~,~i z,brn,- . J~]'fJ.l!l srernih brncmui.h dana zsboravic ie duclJati. dane prij~ujJ.pn i1m. g:odina, IPa:[ se

1Llp~zn3~.].95~: gud?:n~j k3~a ~11 ih p:r.~.~:am~~.~l $pO',.dl naslijepe, V'ien~i:iJH su se 6edtr.i godJ]]i].'~ pO$~.ij~ do'~ l'~ .Ar:H.U· bio na 3JfJ-d:i'Je'l.mo:m. dopusru iz ·V'Oj'5kc;.

Segnvija: tI SlJiltN.S kDm!ijom r.azgo¥olUi. sa M anuelora i Isidrmn Saslsk :pokuSa.v-a. napt'aviri dviieverzi]e rj~ika, Problem j e to 5'['0 se ][)]Ji.ffika,~ rei ne dam .01. U vezl S tim .p$!. oteZ.avaiu ))Os.are llngvisru,

U sviietu danas )}OstQH skoeo 6.000 lezika, Stt'Uc]j[~a,~ d proej.e.ojuju da ce: ~fu polovina lZlam.rij,eti u sljedeeih lOOgodin~.

K.inez :s,okirao po~lica~CB

luree IZ Jlfll ulio··, I· ........

P\fiI£C:~;:LJ\ci .. klO!ji p1Ll'IDem S ~iIl.-' F.fiOSfl}jh, kam.et1j .illadzJ1ru [I]]__.

ce gra:da T.a:i:zhollU:; ilJSH:iI[i .su

" • u ••• ::..~~

Zt:i!p'3jj'[J.~e:r.u. p:nZf):fo:m m WIb!ti.tii-·

~~,".~' 'i:';'ii';~ 11,.,Ji. - .. ~ ... ~ l~·'l..[·"':: .. ' ..... - :r.t:i3. ~o~l ~:"":.1:'!;.~:1Ii~ 0::1 ,e_ CK .L JJC~!Lt::

a.~·~,omubj.]e; iz ]1LlD.3pa['k~. 'l,ro-· 21'[[ pU Ml.,c[.

, . ~oJ~~ae l.iu J[lH·~. ·p:.~i-· shu j~. kxiko .. mu~ ~ :P['~V[da.Ju snran t3;(~H ~e vuli.u mu:s:kw["-·

c~ 11 :tl!lti,t'll ~iz ~:U]!J;.:iI.pa:r~: ~.~. d:i.ov-ezo:m 'laV1!O It: na].bhzo.~

]j}.a;M:oU da. 'o·dJe na mjesw d.QgSJd'aja. i urazun~ i oow,.slka_rca .. ~"'d:i,lj~k@ra;c: 'k:rnji se' pn~dsta.vio tao' Zang_... !lekan Je roBdji ka,'lq) j:e 'On v']asnilk VQz~]a. iz b,i1Jlapa:rk:a '~e d~ je ot\lOrio b:irn~s ]JQ~ecl jed..n~ ]UlU;ip.arka.'i' ali cia 'mJ,l; Jm'e ide baS n~U'b[}lje.

Ono :S'~Q je QdJlldo na:p~" a.vid j~:H~' 'b;vesd dv.a :s¥o~.a vQzila, koja ]lOgo]U}e ba,ted~·e j na 'ttSl~ n.~cin p[}bQ~ fsa:~[ P{]-

sao';

• ·Ped:ese'ij)eto.g:(N:iLS:m!ji ],leciofHZ;" F- siloVSiO je U J!i1alJt;l[ (i!Ve .godjne ,dhnje d:jevO'jcire n~. podlr'llcjiu Z~~reb a, sao:ptn~ ]e~:pQHdJa,,; D~evQ];lli!ce :su"" ·~a.VQd_]')j!l).> llid~de oril.lS g;nQijlla, Marnijak: j·e.l!ii~[)]~mi9 rulri~e wu~nl Faoe~oo'k:Sl .!preci.st'avlj,ajWlci se ~aQ tna:g koj] ICe ir:m Olltriti cr-nu J,mla,gii:u '~'e ifu je ocl\>'"Odio U S'V{!!]I SUO,. 1"~lno b~ ~h na[;)]o nalh!!J[[ te~a ~e:;s JJlj huilt i11iHlQ' ~PQhl i OOJ1'[JOS.

SARAJEVO

.ledan od irazillog,a. ,2;3) poni:s1avan]'e~ 8Ud:8k~og rje!Slsnja JIB urrnu1ra.snj.a. reorgl3JltIllza.cij8j ko jo m le u kiiin lit I nftOrma~ivniil prog ra.m

OpCinsld sud lJJ Saraievu :PO.D]stio je rjde:mie '0 mjer1 os:l;gll.U'.anja 0« 17', ianuara, koiim se j'H!lh~2!e vrac8Jnje. [hclke Jlllids.it.: na mi esto uredrub fu~ormativDog pregrama F ederelne televlzii e. To, ~!r..aktitr.iJoJ Z]la;CI d.a In'fislc nece bid vue.ens na

'1:;fiIi"'!iY C'.lll. -V'I

'K[!I!O iedan nd fa:doga za po nista. vanje ranlieg sudlskog r.idenja ~e unutrasnla reorganizaci] a ·RTV.FJBiH~ koiom le ukinut Informacl ~ VHi program.

lIiurii~c ie S 11Oije]li en a, u iannaru :piroQe godlne, ,8tO le pervrdio i 'U ~iN,Vllli odbor,

Sud le IUII!kon ·toga prvo utvrclio da fTV nile dokaz.ao da su postol aU razlozi ZB nlenu smlenu, [)Q. je pocetkom isJlJuara nve ~m:lme donie i rnleru osigurenia 0 nienom POV['ltIJtklil fia miesto odgtwuJ.'nog urednika InforrnatiV],i.l,og ptognnu\"

N· n'ilj": ~1CW-I- "f..'r· ]....: .

. . OJ . .['( .!Ii. 'If r .IDlrl Ie U ,('iaU

zalb U na tWll, m ~~:r.u~ 'U medu vremenu te izvrsena :rmrg3inj2-adil~ unutar FTV- 3. te 1e sudska edluka 0 PQvrarku D1JJlte jtu:i:Si.,c; na s'\Ttoje :r~dfJU miesro pestala v8fn~:tedmei]'[Jli~ jer ju je z:bog: ttOfg$t'iiz8!cije ne:rnj]p~ preves d., P .. K

'V' I ~ r I I t d'b"11 t "d t ht~

. . ".:_ . ',.:. ," ... ' . '1"1" I' " ~,":""'I .... '_:.:'

.~. I jece min IS Lara 10 :'.1- II om "' 8,$18,. zan l]eV,a

_. ''II!I!I!''

a

Vil~ms::' (J.th.ijen za.M,jev

SIP i rlie' rekao d a me vld I .n i c.ij u to I! ku zas II~Jg U rdla b I do bi 0 'olrzlvl jans.tvo jj

Bi'~i ku~a'rka$ ,~araj~v~:b;~ :B{]$'n~j danas ,CI.an. fl11ikog El'anV]'~al' Lens V i]ijaf]i;8 t Lance Wi~J.ia.~ ms), ostan [e ponuvo ib(;'z mog-llJcJlosri. da dohi:~~ bh, d:r.zav·]ji!l!]i],$LVC.

V'ijllilt~· ministara B]H~ nairne, h[,6~[ ~e ndbi- 10 n~~,g:oV' i jo~ 19 Z~]ul.j~va za pr.i.~e:m. U driavljia.~ nsltV'Q Bi H.

Pl~sj!el(lav~.j:l.lJci drl:avJ!il.'~ vla<dJ~ takav po~ o'bna;]ozJJo ~,~ :rij:~ci.ma. da on i~n,~ vidi iIli,ci.~'U toljku zashJJgu cia hi dcbio dd!:arvljans:ITvo~' :ii. z~m]j~,

~ S'v'U~dJjjc:i u s:v.i.i;e-M,l. :i~' :[~{I.i.ki[[v.iia polirika k;adJaJ .i~ l"]j:oc (] prijamu iii. drzavlfaii$.~v'O" i]i],aee bi po,]jjcil;a dd\!ll.\t]j~t.n~:~va. g1ill.b:ila ~mjj$~.o :Ka;dJa hi k,o .goOdJ podn~$e' za~uj ~\;t.~ m.O'g,ao pIl'~ 5 ~ui dd:av,lj anin ]i],,~kfl ~m.~.~~~ par .i. :BiH: ~ za'~

Id.jlillCi.o f~ Spirit,. S,. R:,.

~.zml~ene Zakona 0 javno,m sis't!emllJ 8'iH

Ii C- · BeaU_a

IN,a kn ada z!a dad ]18 I u flr,e kvef~ c.i jiB bii~. !fiB b BS; P iamna

lliilil

Ako D.rzav.rd :pa[' l:a]lle~t: pdbv:ati izmjene i d{!l[)llne l;ak(ll.fla 0- Javflom ra,~ dioteleviz.iis.kom 8·i:stemu 'lUll koj e ~e iuter lJJt:'Ilrill~o Viiecie ~tar.a, Bili~ .po~· duzeitnid to.ii n s'ilO~im obj ektim~ posiedu~u 1'V':vrijemn[kje 11l0rR'~ 6: :placad RTV tliksu, .

. N 8. ,[aJ~ natin. svi podu21einki bit 'Ce st8ivliai 1m. r.Sl.Vlllo.pnrIl8Nl po1oZa~ bM, je ri~eC' il) :pOiSledovan~u :RTV:lnijemnika.,

Osim t'O,g8} .r.r·edlIDZenim .izmj!eflJama, ukida. se: ob.a:ve211l plataJ"l] a fi! a kn a de: za, dodJ~ell1 fr,ekNendie S obzifom na. '[0 da. se j8".;rni RI'V serv~8i .po de:finkl.ii fin8~ usir.aju ]2:' RTV u~k8e.

Orvim .za,ko'flcsldm izmjen~ma. U'I,mdi .Pe~rJ.(IOdI'I1J'e' llwf(liv,allj, RfiV la/{s,e

se: ~ plt.indp perogomsnj e,g lI.tvrdivanja. VlS]JlJe RTV ·[al~8e~. 'fiiko {e; lUi,.iKM111.ie.

11" d.:<: • '·....11 '

lI. TOl'o.,u Ci.~ ~es·[ nl]ese,c] Ou. stu:paUJ8 .09.

SfII£Igll mmg zak.ooa Regubi.orna 8ge:n.c:ii~ j;a 2:8; komuitlilk8ci~e Parlam:entarnoj

1.· :=:. ,. B'H ..... ..1111 "

s",,-upbttm 1. upunnu :pnJ eu ,o.g' llZiIlOS8.

.RTV (abe,.

V1.iete m]f.iJis·[ar8i :B.iH h~ter je. i!.l'[VfdUo i izmjene i. dopune Zakiuna. 0- 2~dti '[8:jmih 'pudataka ['i:iJd] ·pos.rizml'~ vi~eg' .1l]VOa. llJiho\"o<g ·cuvanjla. Uk,oUiko i~

'f!.. ~., , , L.~ .Ak.. '

l'o.)on&t:.IlJ.Cj] li)ve iJZmJ,ellt:: UIU!I. .. HJ!. iIlsvliJI~ene ....

s igu.rnosJle dozvo]e z:a. .za,.po8~e'flike~ Ob~,v~d'[aj]'fJ.fJ-'SigmnOS:ile: ~:e.n,ciie ItiH (OSA} bd;a,vBt fee .genertdni direkt-or

A~.·' S!1'j;

.u.~ ......... c[J:e". A:1;".

7

.

PulOUillllrBcOm HI,ilSDm

U kDjiz~ ~B9Sniaks. ..... i\merica'-~ o:b,j9~lj;eni S11 detalini podad ~:} retvero BOSliLi.rili~ [z' BQSal1s'ke Krupe koi ~ :8U zrtve El:fi.jvecre ]X)mo~e katasarefe, If g1r,adJicu "Bubu u Sv.ajunto,,:; u kantonu Sent Galen, klJopili so b:r.te za treeu k]esu U l\geJldji !OJ VH:tor KlalJls WildJi~¥., Ciien9 l':8Ht'te z~ trecu k1asu iznnsi]a te 18::5 svil.cars,ldh fran:akl1~. a prve astronemskih 435jj d.olara, d9n8sn~lh 5((1,.000 dJiJ]ara-,

SIUDBINIE IPrilsje~,c,anj8~ Esada R1ek,ica na Igoldis:njilclU 'VB ilk,18 nesrace

I

,

Otisao '''l'''''l 14.-' m i!Ji r'!II~""! I '-11 19· ii"'iIIl:!: rn iFIi d ine "~'r'llli If\ ~,~ 1 g. '1'11 -2-···· kll ~'In in ze m 111'11111 i f'" *rr:jl9;1 a com -'

_ : ,-_ Cl_ ,;btl, . I~ It'lU I c::IUU,. :::::IIIIlJIIJ II u '_, 'II d _H') ..,~_ "., II.lIIIf'I'HV L,I c I ~1I11J i .-, I~ IlUJ~!l;.JI_

BIOS n] aka. ilz: Os1rozn i c:e ked lIB 0 san s ke Kru pe k1re n U 0 Olp1et za Amelfi ku

&:ad Rekit liz Bosanske 'Kru.l~ ]}l',~mntk: ie :~jde ~ iz' Ostromtce bd. B'osaofikie Krupe k[lij~. je 83, jos tri Bmnja~ ka pownu~ ,oa prekookeanskom breda ~ Titanik" li5", :ep.r.i[a ].9'12. gocfu:.le. Si~e na prn~iedrt kojl ie ,pQginoo u 3&. ~odJini zivota Md. crpl Iz s,tlJ.rn']b porodieruih ,p.rica.

~, Prad] e d Ej do Rekic imso ie 'ttd sins, Mehmed~ Ibrahdma I Ahmeta, Mehmed j,e mol died) ,:Jj, ~1I1 j,e svom sinu, ;8 mom ocu, dso ime lEj~ p.o. sv'O~ IUlstrHdrt~ lom (leu - :pdca ES:9d :Re:kic.

PrenHIJ porodicnom k::a~ zW9n~U:. jlE.jl~.lo llitekic (U]S90 je '[f'bUJU1QrDl ZaJ kruhom ill Arnerikn 1'906. godine :!i1demi.= jom", kako SllD. KUJ.li~n:id, naiEvaH bred.

TI!'= .. il~· "". M" ~

~U!i.O 'It': nalpunle III . urvo-

kiju. (dr,~~, V:i$k\O~$i]1l)!, po[om. 1.1 rudniku u :m:l~lU! H~

risoorgu ,~dr:la''-:a :~i1$ill,l/ml~~a~ 'V'rE!!~io $:~ l 911. gom[l(;l $, mno-

IBenn,ar Kusner

larHdllla .1 liDliuaU "" '. I II dl'lgO,g

- Sa! Satko~~~em ie veoma zaJ.liindj[vo radl'ti DJbloO SJ,~O se 3~a.g:aJi r~l\i'ali ~1])[} jedan dr~goga.. Imali smo oob~J' litui h;:m't~ikt BUo ie

KU§llf!f:: U~j teik:o~ bilo je Da!pcirn-o, ,a'~[ 5J:no.,. ~ra:';ro, POOt4i,.

IMJiilakJ li .prij~tcl~i:l' bJliko _goo to Cllldrm ~"_c,L Ni3am se slagao s njego-V'DWJ] politikom ] s oni1]l SlO su lITJJU gDVlOl'luli neld njeg'Qvi mmisrri, (F~'''mki i'-oiil,'i~ z~ ~!,GlliJ~''?

,As mli~r 8'8g0'\l 16

; . Iml dobll'D I Delill

~ Branim dobllo, W~. me mnogi novinari, menadi1eri P]ta~w. me s:~a imall;ll, ill planu za Il:~u,~ed["rJ!~ sezonu, Mnogo t'o:ga.! 'ih :?:aJ.libIllaJ, Ko ZIJa Srta, Ce hid?' Ne ·ralJJnis.ljS!D trenl!!tno '0 (tdJla'sku narjvi&e Flbog sw sam ~a;d\nfVlQ]j~n_ rse- , __ :.<.._-.!.II_ "_~~,- __ ____.

u'~ mi je ®U~ie!, 'bratlilin i uthm" Sto ie na1~vaZ)jd- ~~~~~~ ,~flJ

ie -U-,"""'''''' ll .... m nnam UI i!J'fiI'.,.....'" T1,"', J' r-L~ t,..-,i '1'I'Iil;;j1~'T1;" TaZmwpJ (J! ~ --.'.A:!'Ii,~~""_'~}_'. e!_","~' :':!=!''''''.' .... ''' ~,~~ f'A> I!,,!,~,;£I: .. I;,J!--'Y;]! .... - ,,-ttl'askiJ

fGolm~. Sto.fIh $~ti!~ z(t j,A~~ S~,') 0 .

Ko kan IMlade novi~c

Prlilo Ie lu~uel1e HUIUnDn IDod,iell

Ml'M.e:novlc: l'8J'e'lni~ka dtt~~

~ Q81Dnmri. ocliziiv koji :iro:;rm.o U! H:nr,a[!dzoj~ FiD.k:am.j~' da j~ pr05[o mjtml~ KlllhlliUTiI.ih podje.· kl]] da ®~aci vrij'~m~ karla &m_o S% :~ri\lno ~ rn, pod ohilj~ EU :!l!aei, U ,;raj oon wkiojl dlrz"avi :1. ~,variti (b,po$~i, d~1!:a v]~ $ ['ilnrri. kC!l~ tla.$ p!F "'~iiU~ (Redi18/i ~ nSwboibtu ,na;ml'Q'cij\~:~.r)

'. i!e~ . 'IIHO! ma iii

--I DJ Ue-ir a nOli bell!eu'e

~ S'I;raJ<:i!l C.ast ~ iekarima kojii javuo '[)odr:-tava.jllli boebu prod.v k:oru[,clj,e II ~d!!l'a,vstvi;!1., Svi :Z~ amQ da ona :pootojii,. jgndjnama ie tabm tema pa ie p05.tupa.k lieksea jioS v[se' za lXl~Wvani e. AU, sramota ie dJa. se rako mali trmj isiasnio dS! nosi bedz-ev'e, (t~'~,~,.a.:::' iz' V~~$')

~2 BANM I!JllJ,il:JII.

--rua,A '~2

PTevl~davatt C(;l pre-

.., L'I ~ ..

IbI;mo I[]~u', acne VT1J~-

me, ml'jl!;s'[im i'C]1l0 U:Z ~:uta, is'i!lill,c8!:F:I,a razdoMja. ToikGim. d!aii:l:a iPO'V,[i~ ED~..no se u6likuJj'~ slaha ki$~. V:i~[;~:r! sla~ do 'I1mi:~n;ifi,! ,~,j~~ 'iJl~-[[lli.b $ml~[\OV~l" J'I!.U.~In]!I;: temperatura od -I do 5;:; na j'l!l.gl!.fi. do lO~ a ]ila~v]5;a dnevna od '9 do 14~ :!l!~, iittgtli- do 16 $,~~'p~[ii..

11.2

~ARAJE!ilO 110

~ 8~BOTA

I - - •

ts !!I 'ZIj.;Y,

llJlTMlHJ~' !IPMA1infM 00 ~1'C 10iJ 1'CfrC i::f£!iH E 1EW1JL{(JUF: E w'iC dQ'1R

~ .~!i. t. 2:1i11I.

~ ..ur,!,fltij E'1EPo1'I R~l1J f! E ~ Ijjj.-f'C 00 W~7C

~ 1tI~-r-~T1lRIi

~ '00 ~ 1't dCfUI9'ifi::

IBIIOMEJEOFt(DILOSKA PROliNO'ZA iiiiiiiiiiiiiIO

[3iiamleteoroloske p;riljke II dallj~ ,Sill rnlatiu.f1o IlolSe, madS! bJ opt-a sJllk~ PG1Jrem~ilO treb~lla Ibiti rtesro l!godn~j:a, osobirJD, illS! 18JP8!du~ ,~bog pr}1Jr1~iTi,eli'ih ~r,atih .sur1~anl~h Int'l;r'Ii,aI3., TmUFltlO I hladrno' v~ieme POj~3t ce tegolle kmdl QSloba sa IPSih,ij ,sme~nj~ma, Ik-aD! I hro fli~rii~ brnleSl!1lka :S k:3in:liCl~,asJk.l!!llarrtllm IP~~ lennll1i1!J.-

l1radl S3:mj~~o 15; 4.2011.

l:!i_ ~.Ei4 I2IWlK 15,sij

RetJiifi; D'OWIi (J~da~e

Fad B ralln a v~lada utvrd ill~,a VEU:: u 0 s novlc ILl

I

PO'V8,6a.n a I IrUllkna,dlB po rodl~ carna 's,shi1d'a'j' poginuiih boraca

Foo,~[Odn3, V']'iilJdJ~ h['a~[' [e

".I." :1; .. , .E~"

utvrdila (JSillcPV"1a;: ] ,k:O!aJJ]Ci,~

j'~FiI,t na O$DOV1!i1 ko~:i.b C~, SI!;; odI'~d']vati :i, iil,'Va]:ildi]1l[ FiI.'i",;: RVI i PO'Ire! dJ]CanlaJ ;ij~i],ida :i, pogiFil.uJRi,'b b O[,aJca do kraja g)Ddi~ ne, 'U[v:rtt~iJla 'iii;; esnoviea nd gl.o> 14 KM~' $lO jel za J 5 'KM vi:~i!;: FiI.'~go prethodne godiJFile, dOok koefici,j~Dn: ostaj'~ jedaJn.

= .z~J1J.valjUJjiM.ti. iPov~,jtJJ OSFil,ov]ce~ invalidnine ,~ bi-

ti ~~ Z3, d,va POMtJ. To maCi. Cia Cil;i :kOri~t[ld. nd narednog FiIlj~$eca Gofuiri od pet do 8:0

'irf.""M·~ • .j '1.,_

,!J?.,., .', ' ''!;c''1S~,> ZaV,ISilO 'lJu '~p, ,1I'io.L!~'

1ika itill je in'ii1'aJ~idFil.[Fl.aJ.

Nismo imi,'!lili,ad'~Il:i. ovom ijJl1:1]l!!l'k:Diilil. [er nam j~ ~'O :f~d!(;l~ ralni m]:md$la[" ,za 'borarn piun,jarZukan :~~1,~ obOC:ao FiI;~ fed __ nom od pretl~od~'ih sasra]ilaJika ~ ikazao nam j:~ SaJ!lii;ii[ lledii c) predsiednik s.a,ve~:a RVI: BiJ.-t M, ..4 •.

C e·ri[tra,1 na lzbom a kom isii] a, B ii HI

n8UB are

Centralna t·wo-. rna ,Iromisi~a. (ClK). SUi jrtJJc~ je kazn il a jlOS sedam oseba kele su radile n,a,pojedirum hira,ctim mies tima u Ban]o] Luei 11 vri ~emt:: edrsavania ptoUo,gudil-

]llH~~~~c_ih_ :rz:.~o~~. ,: -It;·~ mi' - .. 'lJiV'a~ i .. ~m' .... , .:, flit Vi 'k.~, .,

Zbug plJt(:U1.~t:;-- Cl:L . b .. tutL. __ .- . b .. --. po~ _ .... U ~(:

]lln~. fi~lP~ra!\T:ilri(Jsd C~[Vttu-- nkdj a od ·800 Khl. fu9'ce:; god:i.s:Dj~ za'btaiil;t.t !lJng!1lJ:ti:rar-- elK je do sada kazwlo uku~,

mJa U otg3!nima za, 'pro\redbu lj1fiO '5'9 osoha, l:oje 81,] Inljdile

izb~rtl jj~ b:zn~ ocf 200 KM na b.irncIdm rn.iestimJI" ,a p,rareiiefii:lJ je Dra_gi!l!llU BJa,gu~e~ ovjere .se' i ds]je D;lnmLrvUjaaU. ViClllj Milan,ll :il~goli~~dc'!a) err< jejllaeerzoog:]].fOOstSl.-, Liubiti, CivtiCUJ,~ Z:~:n!l], 'lta-- '\1']jBnj9J 1Zj~ 0 imovmskom. oon,jkllj ]illld.O'VttriJU Ci.vti6ll j s:~a.njla U zako]1lorn pll'\~xi)'ri ~

Dr~pf.iJu 'GrbiC1[[. dwnrn. rok.u.,. a ukoll pr,es'IDa-

Osim c.a~teF.Qgodjj~'fi,j~ :m-- rika l1!l31ldatlill~ sa ,;00 Kl\I b,~,

br..ane) GostimiiM DuCtUlJO-- ZDlO Zor.ana VUlkiita) J:ooiji je

v,i.~ll :ie. ~:ati :preru:.'jedniklLl bi,-- bio ,Dos.1anrn i!J. r~niC ..

haikug udbum iz(~a i :$&,-- lkom domu FBiH M- K~

U loci dZ.1en al,e vi .aSleln iickiml Biosrl~ialc iilma

I ICiranO ,~OS 081·11818

P:r,i.p,[\~ma ,z~ ~.oleikdvFil,1.lJ dl6~[l azu, BO$n:i,acima 'I1b:i~,~~ ]!Iim :iia p(ulrl:iJc.j'ilil. Vla$~n]c~; i daJ~.j'~ !:S.il[ tlJ, '~Okl!!L 'N aton, ci~ 56~FiIja ;'"e;I1iJ.o]'.ija.~,FiI.og 1<,o~ mph;:ksa. Raki fa~ :Ii,a :koji~:m ce 2.3, ~pT]]:a b:i.fi obav].i~ii FiI,ovi 'ilfiklO]J' hf~.va agn'!l$:i.~,~) ii~[' je; :i,d~D fi:ficinmo iIO~, p~~. ~ij~~,a_

R].j:~ j~ Go A~kuni rm1J.i['~

_ ~ 'Ii')b • M " , , .... ..:ii ....

Vl.C, .!I.i·1[] ..... UiIllrino'V.!.Gl.lJl, ,M.!U!J.la.~

11Ul, Amb~!k'Ov]6u,~ Ahmem Darl.lJJLOvicfti. i Dz~maih[ Ba.~ dii6u., Ranift:i j~ :i.d.en.lificira.~ no :[:3 pO$m.nnih 05i[U@!ikail' a id~;s~d)miQ~ o6t'ikUJj'~ s~ ~o~,

F!I:~!koliiko icl.t;D'[i6kaci:i;ll~

TokuoDl ]:',ala ;s podrllicia V~:as~nic~!, p[\~IliI.a zcv:aniclliim (:;l''!Jiid!:;mdja:m,::l!! !;ao n~$:fa],e 'vocli 's~ 2_44i!] O$ob~ . .N':ajvet.i b:roj "Vl a $(;:l:E'iLican a uhi,:i~, ,i~ U zhlgla$iil.onl ~ogo.rlJJ, .si!i1ij]C~_ U M~mo['iiiaJ~.[u:JoJ]l, :kO'm.pl~~, ksu Rakifa 1l!l. 'V] as en ici, dill :sa,~' da je ulGpano 0'1;0 2:80 tijeb, ubij~ii], BosJlJl;a"~al' duk, ]h je oko 800 lm,ko:pa[1 [) w, Fbl,.(Jcariilil.aJ .i drngim. mii;lza['iii~, llll:;:il;

00"0 j~ $~dJma, lIto1,~k[ivna dienaz~ u l\::n~pleksu Ra'ld~a. A. Al'rJ.

8

,

,

.

IOnit:,'IIn~ ,~llillZ'. ~-a~', 15, ,~prtVbJ',avJmJI2®1 '1 •

t

enu

:--- I·. _'

e._. .e

Kao ko ntram ieru Ilianc:an n m pns.ku pile n j u o s novn i h zivotn i h narn i m i ca ml~rnil'star' 'trgov!ne' ce Ipredllozl~i u klda.nje m,arze

Od :[" mala plin 1a Pt:dtt~cJi~i BiB' hit 6e s~,up]ji Z~ 10·~17 paSKO" Na to, odluku !;IBH-'~' na ~UJDeraSjffi.foJ siedntid 11 S;~trn'ie\m Vlada FBiIH dsla ie .sa,glias:uo5;rr.

POIIiIIOC ,,' IPre:Us 1lI1"" K:ak:o su na p~--kgn]t::F.t!fidli. ubt3z]o~ni federslni

~»\TO je edJ[utiv,awo j o s1ldJb~lIIj [ez~deE!d~e' b~u koristi k~mQai] Vin'ko Puljk~} fer ie odJui:.a, V~a.de. 0[} (11110(lITJ] problemn bila pra.'!lIll0 WiediJlieOena! t,e [)iJ.:rodica Fa!dJla .sn]a!~Qvi,ca na O~~O'l,rl,lj nie nije ooog],a ('j~~iitv9!ri tJ p:r,a,¥Q upisa vla~nist,v,a na :nImjensl~i stan :korjri iQ~ ie dodijcl~en. n'ko ie hitter V1ii1ldJa u novem sazivu odh~lUa zamfens:U stan u Gr.iba.vi(lb;n~ uUci u Sarajevu ]1'OklOLlllh] EmJni $'majovi6. N'a! O~ ;odluku ~ag~.3]ijot)'~ treha dati i Parlament,

minisrar [['gc!'V]F!l:t;; Mi~.oQ'r::l!d. ~a.bnji [ d[[le'kw!r ~~ElH-G~8a~~ Ab}] ir B~earooe:,. tei Sl!!l osnoVJi1i a fakto:r,a utjecala n:iil. U\!Q nOO:kun'~ no ie a, 'to su ci," ena

F - '~·-,I;"~~ ~~,,} -, .- .~

nslkJlg plina koj;a. c~, nd cliena naCre, kurs dlOl]a!r,a, prema KM i tr~f!sp;or~p] 'M'ookovi-

~eEa.revic je [I~j\avio da re do ~T'aja, eve god'i'ne plin jos ieduom '11JHJili3Jt1 poskupieti 'k;:Qko bi "B'H- Gas" :nwgao nastavici nonlla!~ IlQ poslova-

,,~~~Qg ob~.v,e,~,u poro~.ll ob~.1i~;tBv.anJ~ Dana AitmlJe l~BfH;, ~b~ te tu~[ prekiit'i.'IJl]a 8,VO~l!l 5l~edruL1l!j ,:'LMSl~ lrirt ~ j.e U pOneldiieJljak Tillda 'Ce u~[u,(:h;~1i i '0' zaJ·koi1S.kim izmjerlmi:lJ tole ~llll reztl[rir~ti. $m~~om v~ od 'ino ii.rek'wr.,tJj ~ rut(iivlddJdih

d.r!avillih S]UZh~iIl:ib, 'FBiH",

• "...: "-~'l "

zaam 0 usteeama vezanrm

uz vozni p:iF.k Vlade 'FBtH",

.;1," ...'Ii' I" I ~'Ii- .• = 'h

1UJjJ.u!~t:"~ ,S"~.ll.t.!<}gl![ . &'EilllOlraj

'(:i!iNJ~[:iJrmU t:;Mia 'VlRde za p..r,film: .- 100 ~hmaJ t~ ~ smjeni eJ~liI.'iJV,:i 'Nadmt,[)ug odiboi"H 'F:tT-~ ~1Q1Slat i "pihrrem,e"fiIiiM llm~iilfivan:hl ]'!Lm~.

III Ie 01

'Radi usteda, Vlada je: adlucil a snlziri naknade Ma:n~, ko.mislja za gd.mi.-mstratiVlt.8, l za s.mro~fla ,pim.-

ti. MiliIi~tar B~hi]j Lslikao ~~ da ~~ uvakva poSku]JJ,~~a, ~n~' rge:Darra, KOjlaJ ;5~ laneano O(I.~ l'azarV'aju ] lUI! pD.v~canj~ eiieF!I;[;l o:snO'vnii], Z:i,v'o~FiI.[h namimica, FilJe:m.O'p6e i$pr.ii,~i.lii..

:N"o> kao :jc;dll1l!l. oel knntramjera FiI;ajarvio j'e da 6; ,Mini~ $'~a.[$[Vo itr,g:ov,i.i1ie p['~d]oziiti. uiid;an,jt:i kon.troli'rarn~ ]]l~l"2t;; Fila O$lJIo'VtI~ namirnice ]JOpmt brn5il~ hljeba, m]]j~ka.

I'zvlr:ien~e billllidzetal

'Ilim~ttl1 'O$ulo.g., Vbda ~~ i 1JJ6~r cdlneila dati urger.u::m.i. iPom.oc ~'!I!l~a~~V$kom, ijP[~~ ti$llJ,~' od 255.000 KM,., k.llLko bll. :~~ nas[~ib. p['oizvi!Jdn~:a iU. i1.'om, .pr~dl!!i.i.J~C:iL

Fii;lru;~alli] ml:n:is[ar finilll,--'

DiB u

OIOc.je~ SU optl]IZe n i ,z;a U Dliiswa hrvats ki h cii~ iliia

Dvo~,~ 'atn~ri!cikih cl:d:avll,ana hh. po:r.i.~~:Ua ~ibap=

... ~ 'i •. • ~ ,--" 'I

~o ~iI:: p:r'(;;.lI(ru.C!l;lI' U, rOn ~.~

ndl!L) 'fi SAn! Ita zah:~j:~"':'V' BiH ~bog r~:~i1iih ,z]ocl]'[La FiI,~d. iho=

1I~" H· ~. ,

$aJiii$go;.U1D, rval1:ma :pl(JClnr~~

n:ih P'r.i.~~ '[:8 ,god.in;a, obj'avio 'i~" R.eiU'~'~r$,. :K~~o i$e na''I;t''Od1. tiJ $UJmki:m, $:pi$i:m;~ ErnFil, :D2i~~ :100 (~,) i ~ma H:andan.iDV.ic·

~ ]icaj .koj<;!t, SU iI.lh~~~-t:fia 'po n~](lJgu BiBj biKf brzo

" ... k ~~ 11...."

,iI;Sp0nire03i , aJ!t;;.u IU([ 1m ,se

sudUu :Za ta,H'i.~ :z]tlchiH~ - rt::k: flJJ(lJ je S:rni p otlp::,trol

• _l =

Th.:til,~stV8J BiH :Botis GUl-

b~~j~.

zvatlla Zolja (38) bill ~l!!1 pripa~' dmioi ,iP~b[].e 'j~dli:l1fi.m Arm:i,~ ice :B,ili "Zu]ffijk~~'.,

'U 8!pri]1l!l. 1993. [j,.i:iholfa iiedi'n]caJ napala i.~ ~lo TnlJsi~· nl1J, 1m. op6l.ni Ko]!J.~:ic~ ,~dJ.j'~ ~(;: ubila V]$~ od ~S~~ btv~~skih. ci.v.i]a i ra'mih ,l'arob~.~J]fib~ l'ti rnl1a C~fV~[,O dv.iLal, 1m.klfi:iJ~' cl1~w::j i dv]~e b~b~',. !S[:o:ji. U. za=

i!.. " • ~ •

n[.]'~'!,?U za lzr:U.D~IlJ(;L

'Dz(;:ii-m :ic;: ,livio U EV(:c["~m~ u $av~znO'~ dd~v] Va~i!ig·~ ttHl;:. ai !uue:ritt:o drza;'I,;r[jiaFiI;$WO clobi.o j~ 1(106" FiI.akon. s:tQ, &e l!l till ~'e'ID]jill. dooeli [) 200']. :grodiilt;;:'. I-bndaT.IJol,f,!!f j~e aroeJ:i(-l:~ d_],la!"':~jard{~ od. 2002..1, a, Z]v~~la 'i~' 1l!l. predg:~·

J]H~ija. ,A:nn~ Krarjina iFil.fo['mi~ :[:a,o ~~ ]'[L,[]IVlnan;l {]o irzV'[',~(;iFil,~'ti p:[\~JCJlgodi~Dj~g ft;d.'~m~.rms' biJ!il'dlZe~, lsra'kavsi dJa j'e ]2; pr .... ibod~ primitaka i finansira.nil@! oSrIJi''areno mil:i.ja[\dfu. i 764~4 miliona KM,. :Rashmli 511 ]mQ~i~.i mili.iaIidJu,:i 734;Z miliona Primk:i" odnosno kr~dhilia zaJd'l!!l.~i a bila su oko 32,2. ndliO:~H. K M"

Vlada ~il;' j1l!l.&; . .r po:ni[}'vih da ~ez niene ;sa_g'~a!S:IDiJxr~i ne J]t~ biti novih za~o$~~avaifl!ia, u f~d~ra]FiJim. :I]]i]"[is~arr$tv]m~, :i. ostalirn o['wmimaJ ~ '00 s,v.ih

lb· -l!~ ~_.ik, ii •. _· • b

iILUJ~~l\5 !ti:]Jil. .1';, .... iF.']~1l!iL!ti:a ,Q~["a=

iJJLa (b, 'ioj d.osfafillt;i iJ]fu'FFiIlaci~ ju 0 $.,[~ii)llJJ 1. brojllJ nam~~~ ni~a [& koili:kllf5.im.a ko~ji ~ U [okm, M. ,Kl}KAN

,,,djislwi

:ra"d.UJ Port~ aln dJa! ill. Ol<e,goD~.

Obo:je Sll uptujenl ,za ubi- 5ttv~ Lro~t51]h dv,il~ te ,loa, ~nd~e]ljw!#!fnje u :stti.~e.ljaJfit~u hrvatsJdlli. ·[,'::ttDih z'3J:uMjenika 16. a,Pl'~]a, li 993. AmeTtcke vlasti koo!rd:inh<ale su '~lji11'i)-o ViO ~ __ a{pseD~e i eiboje 5e· s]J'OLnlI!Ijru U "i:stom 8IJ!d~k!llm ~phrl!1:~ Wfleuosi 'Hi~u.

teme D~,av.1!Z, pe~~k,

. '," .'. . 15. ~ptrl,l]ra~,1mji 20~ 1.

9

I

I 'I ~:,. II

- __ . __ - . __ . I _ . __ _ .' ; _. ._.'

S.eHmovi'6~ se sada pek~savajru ri,iesiti svole druge ~tftmparlje~ gMb;t[aS.a ~~Po,l~faiH I. koji Jm;a.m,jii,;imvarju pro.(bt~i sViojim ,Patrmedma ]2 'H'itV'3[Skit, It3nije su ~-' lLI'SiH ~~rajk, radnika :;(i:Po~ lett~\ ~o.ji ~lir.ah;!· [goi;dj;ljJte. :PQvetarVs. ,g,ubiJt8lk. ~ma pe-

1· )E_.··;iC.: ,.. 1(,," •

8 'l~lWJml. !fUliffj8i~~$;:im j~-,

j/e$~~jm~} diUJbiil)~ HPGlett~ illZtW8i li2~.7 miliona lK1~ a same ns k~1ll20Ul iskazaIi !:su, ~hitak eel. :[.fJ7 miliolIT! a :ma[·~ka..

Hoes! Ii pravna drzava pod novom V~,frSCU uirst~nu pokuna11 na vrata onih ko] s,u s'limboll! najsllin:t pljac:ke dl~z~aJve! .' SDP 6:8 SiB ns!milinovno mora~i s uoc:iti s d iliis mo m da I iii dozvol itli da 11m d uigogod i:s:n jili '~jjlnans i Jeri SDA iii on i ko j i SlJ zal j u! jai i ,el~on om s kl9 temel je FB liH u pr,a.vl ja]iu s:vilim,e

Svaka 'v~ast. i svaka dda:va, i'ma,]IU, svoie dj;'e1~te;

~f~; . b .. ]'L,. " 'I~;' ,. '1 .~

,~"'I;!!l, nasun a .~a]ll8,f.,Un pro

st'LXt1m:a to Sill, w,gl@'Il,f.I;i;Jm rnafijukf: bobotaice k'O~e 5'U, direkmo it[ ])OsJ:ewID' pro}] a.g~'oo Je dolasku poiedmih partija IlSJ vlast m pak' y. 5asta,\;':~ja:niu raznih, 6e:Ho nemogll,eih [ neprincipiielnih, ko:aHdQnih "Ii~ada;

KI n,lc:ni lib raCIUln Prjje Hi k,asnije mafijaska. hobomtca l!iI~lJjsib. ie S'iI"a.kll vl ast koia ju ie toler-

ostaeima kr..iminala I ve Sanadera, a svaki dan otvaralu a[ere pOpUiI: s]lmicaj,ev·,a !,cetin~iki - 'Koitlcar"~ tlD,sl:lmIer", ,~~'Ifled:ikor' ~ "focllr.avkrf ::<

'UiE:''ID..,11 '1. ;;:0'1 '",

Jl.lli.IL:-:' Ji),tIo:~ ,j., ,il)'ven[~la ]J<!Ittesa.-

[u skandall pOpUiI: oil1og' S,[ SC'f~om i ,;n~somr: ] dok se pred Hoe pfa,vd,e~ prlvedi i "s~sk[ dliv,a,u SV'eda.IlQ, Ceca, 'Ramatovic'r; p[,~f.iJ8l drZa,v~ u 'Bill sp:a,V9, &D(j!mp.ra.lI\edDlimL Kao da srno u SV~c91"s]b]j i kao da nam i e naive" i problem pCJ''lec~,d l1u.i1uu proU.9.-· laska zsgublieuih kuenlh

be(begovil~ ml9trdje uspiela dod. do !,Sarajev;ske pivare",

'Kl "" 1l.~. . •• '.

:potom !!. .a·sai t sxnro C1J ete

:pekiaTslte ind.triie,. ana, knDCU i do l20 vriiednih kompanlia koj.e ie ukupno za,dJ!lz]la sa, skoro tri m]lilj arde :1:l'n3:nlik:aI ] mahem svela na proB.iae!ld 8ta~ N'O) ,2'3 T.atzliku od ZklJ[U"3). 'fl!l.Sa,), NllU"ak,), R.amato"it ... , '~ajkum.skl1 porodicu Se~ UmoviC niko ne dira

Za te vriieme Hilme Selh,I!Jovic, umiesto ,prot [ems, 8 ]lU.llV'CI8U~ nmlos;~~ .I1lUku rn.ucl ,89 psorliaznrn,

vsre", naime, 1m.aU su oba~ j~s 2003, godine, kBOO, lie donesen Zakon 0 koneeslJ;t;JDl8, KS~ potpisati ugovor i !DlaC8d. drlavi naknad!J,· No~ nni S'!J. uz ,pit'dUJtI.iiU sag!afl]'lO~ st 'fib]reve vlasti <to gcdina:rna i:cbjeg:arvl!Lli D@:f.iJ[ievSJ k:arttommorn budseru stem ad oko 61} mi[i~Ul~ maf.[!IK9.

i'rab i Li~ u. n ~jm,anju ]"l,d':Ju} nfell 'liTh sw.rv~I.a. u 1h~1 alo kr-lnfl[.naLill i QeMajhih~Q~ti, Ivu Sanadel' j Hl~v~t3,ka h:mdi su svoju N 'eveJru.ku ll;!jl'9Jk~ ~G:IJilPa ni'h:!) ~~ Fi !lUi-~\1edia:- [ Mh'o~J ai\;r,[!l f(udu; Sl!l)l .. "e[~i j:i je' 'ootQ(]; gQra.'k o'ku's ;duc~jia, Sl(a~ i lv,ana Z;i.d,a['a, kao i I!lajibo,gat.ije:g S[cClivenca ,Mi]:-o k~ l'~a.; ZOi[·a.n:a 'Bhldica, ~"bUSl :je' zelnl,l!n5,k~ ~ sU);rC; n~ka. ~u;fij.a,. s kojoi__m se nijie :r.ua \l,rij,eme obrac.1Hi8o.

K_n-d. [l:as ie ];lirarvo 'pi~a!nje ima. H nova vla.srt,), ,pre-

..l~N"'i . .::t .. """. ~b"f'1I"n Z~~ll "'t· ..... f "''' ~y~ .. !UI_..-'!..~~.:::§ JUaI"1 ~.:.t~~ ~lL!;IJ~.~, Jb.~

gumdlzije, mor;a]ne prerus;Doridje' ~ klltaze' da :se s:~a:rDO o'branna s hubotf.iieom k'o:ia, svojie m ~"ne pi[,k'e vet 'u'b:i]aUd 'VIele 0)::0' nj,enog Vrfl'[st"

Dnik se H'[''Il~tsk~, b~zi:no.m. 18vjeilJoStl ohr,abmav.a .s

Uubimaca,

N'9:&ilO:8~ mi Zi vlmo u drZwI u ko~oi ~e sarnO' jemta :pormlica, l~l}rodka. :SeH]l)o~ viC) U'Z :PO]ll'O:c :p,['v,u;a SD'A SulejmaJla 1'lbic8 i Bskira

Ugnver je ,potpisa.w: ~ek nakon upezorenla lECanton8J[nog ,m~]'[istar,8tvIll [':lID]s]e godine 1 j.[!I,vnog' tenders, [(an'[ow~d DO ttl zHars'[\1\O< u S aralevu, 'kako je nas list ranlie pi800'~ pokrenuo ie edredene proviere tz,fb'je;!i!;fL-

, l' . ll.

VM.il~:a, p'ae:am..la zasnnom pr-

epissne naknsde,

kic.mOlli,j, tes:kim ,posliedJh;;ama Sec.e:flle bolestl i jedva hods, P'.[!i, ,81m. sve izvje.ndje: naznske da ce ddbiti ~nO"1)g: 8eEa" ] da. oe DEI, celo :posJome' hob~]'[ni,e do Ci nie:gov sin M,uio,

.Ho~e Ii :pu,vn.a ~.lrZav;a, pod !tl.O''I;1'om ,l'];a~t11ll 1Il]sl:I.nu :poku!Ct:ui TIa VT8;[-8 onill kOIj]

. ~ -- jb. r - ! ~ •. - -1! ~ ~~ SU :inm.ufji] I. naJI~H!I;:: 'p ):::I!C!I:l.'t::

drzave, zavi;sit ·ce lskljlm;IHvo ud ~;mbjednjnQ:g sn:p-<:iI, Th, stf:t!lnka nemJoov.Ilo ce .se :moiJHTI Slloc'lti s dilemtiim da. ti diO,zvoUd d~ im dl1go,g)o~ di~nii flmtFil,idj ed S'DA ] oni k,oj] .su za.[jaljali ,ekollDmsk:e tt:m:elje. FBiWI upr:av]Jii~U, svime.

Zsho d1i:aVllJ i ,n(liVll vl:!l!si ne ]iiiI.reres:int ,i;in,ie:M~c8J da, m Sclbnltnriiij, pr.e:m.~ relev'a:oua:l:m pruC~~il~~l'miiIJ~ uiiil.i~dH 'Ik I'-- .~~ """:t'i - .... , ; - ifI( ~ -! ~ - -]. ...ILI'!L'. ,t\!O:U~!!f~~~:~~1!;:: ~,rUC:[It:n,~uJl:::

~a.s,au je 8trah :zbog gOg

.- ,f:" -. ". .

'ItI;',_g $1rJ ,jJJ;.';h'i'iilOV!CI:ma :k:os;a

,aJite na. s'pOJ]1'e[l Sa.v:e-za z:a 'b~['jll iblJldllC!i1USl 'IHH i. 'F~-, hr~il]na. k_adoocita.

,Sclimov~c1. uzalliid vjerug flli da 6e, ,$c;l na.p8!dlim.a [I'a ~.i~ dera vodeee 'P~z.kiowe S(f'!" ,mireu, 'Biff sp3siti od egi,pa-' t5li::Og i ]ihi is.:kog soenarija. i ghlJM.Clg bos~nslrog ,nawda.

E'! ~., •. I • •

~I~~:[ miD V].c!!;.V 1. Pl'(fva:r:e:ri1

r.[!i;d!n.ki sigurD~l Ce p'rorest]g, HI!f] PfOliv onib koF 15 go~

tlJrsku hn;p>esii:e k.O,j3 'ie: :iOOJ8l-' [8J ]:iOShb S8J Ze]jkom ]RJ.'lJZm.3-' tovieem ;:'\:r,k;ano:m.

Kak'O dl1[gaCij~ do najubic]i]:i.~om. ~:~imm obja~F!Li[i to' ;8'tO nikegs u dJ:";~~,!;1i ne lnteresire 'kal:o suo S ellmevit'j preuzell :~KlE!i_s,~' ~ kako, jie 'On zadw.zeN S$, vise od 7'7' m].~ li.ona KM te kako su se ismpill miHoni rnaraka nj,eguve dDbili.~ Albo nije l;:,dco, h.o~ li se pravna d['Za.'\;r:a uskurn zawi t;ati ])ralr.o j e w,~dslen "\le.i~,aTU]~~,. sta, ie s porodicama sterina iz~gr.a]'[~h f~dnn::a i imajiu _.Ii ud eega, ~.vj eli, prt':-, 'n:r.enil ,kuopeUrll[l.".

Ho6~ li. iko,~ (Ink 5~ u Hrv'['[81!'JJ:i ispituje k~k!o su. V[[lka C.~tin$ki i n.j(;'l[l.i :p.~ooa.ga6 {lI~Wtm, KO(llcM".[!I, kuol knpopru-' dlari~' :mJ:L;i :$[n(]~ ne hel\::ura ,zem I.j~~ta, i n!!rnib [I~.;. l\:;remitu ,po Istt.j~ :ispitMi rn,-' ,i~olW pro~ p.a.da.n~a ;:.;A1'~r,LnJ!r.;i' ~

P:....l- ... ·'.,.!~

~~ UII~rL_iUI';JI

Y1Mlina, i pek.a,-

, ~~ 'ill" 'b "":re: .Llla~I",.'i;",

nl:'Il.rw'"":"" 'jfur '. ~1!"';'" "..1.- J, _ au.· .. _ .t:.~IIll, ,)

:;::oN :~nnjil1l~~arj~' ~7.' G['adaOca, v,ardk~

eo, '"

H.;).Il:!ll~; ~

,. ~''I1IS!d, E-~RC:-

:I'l';,}~l" -- -- ~ "

~"~ 'lJ) ~ ,~. K 9, ~ ,t~l· .

~jPromeiii' ~ .~J[i!,i; Co.mp'UlxEr$a~· ~

pa. i :f1'E)Qbl~;hl~e~~,

:I!IS:prind~~~ "o.ij8- ma:ii:l:~a"~ ""_

Koj'i c~ t~,

1 u.ii 1 iaC: po,g~:t'ida[i d~klill.m~[]:~aci.ju k,(]i~ jia. dok8Jzu,~,~ da $IIi

dIna ekoJlo]iJ)ski unitav,aju z~ndjn.

U z:!!ll1![d ~w. i na~Hojanja H.il.mii'nih i ,M U'~ inih m.e:dij3kih 'ke['bera 'ViLdJ~ile Se'~ inlbe,govk'~ Faruk;a Bod~a i. [)~n,8J[H~· Ka[tilp ])[lils:ko)

1?OZ~ ate ]"!Q' il"l ~eni~~m a; ~ k'dmnniikeoo ,M l1ha m,edomn AHienl Ga5ij e_m l'Z vn=UJlen a dol it:: 'bj e2i.,() od zak'O['a.tl. P.rii~ ·i~i kasJl!i'i~·] ,o:ni ,00 :mD~ r:au obj:asnid Zasto :1)1.1 su.ja]i iZ@J ·iP]jiackaFil.~,a ,n;:!!.:rCld~"

SeHm.o'"i~i~ ho [e nedsvno sndski petvrdeno, t!J.ezd~oni~o pro d ali. ]movinu. Kantona S,an!!j~¥o 'vri~~iIl.lli oSam miIiona K.M. za $a.mo 1 ~l rnili-

en KM! .

IDolazalk p1rld sud

Odje ie danas predls iednik Si"li~. ~3muiS;ta.lnih si.ndika'[3 BiB I smet 'i~,~jlt:~l:m.ovlc'? Dok ~e on baca pod nog:e i$.'VGiiim, m.'!imIod:m.~ ]z:

SDA .... ~ i'I ~ ade 'racll'li ika p~He: pod iarmom modernih ~IJbovlasnika Hi 8U U t.i~ifl i ]z 00 tertih fir,mt 'Otje::rani na ta:Z !lJ [I, j!3VIlJe k1ah~nje :i u nd.z-~j~snl!l lll'ful:dlli,e.n,!JIi;[. Ko~.ik,o :B;a~ r;llmOV].c vodi u,ca]:n:a (} tome cia se n] egnvi Wiva__rs1d. n~ e:m! ilIO d ne ]llase_kir.a!jru} po(vn1u.,ie i ,ne:vjerov.aina tin'je[lk~ da s.il'Ldikailni vU(]'8J :ni,'jeo>IJrn, iiiliie spomenUil :rewi,.lih~ pl:i~~·kaSke p:.r.ivilLKlzadjt:; :koj a: j~ uFiI.lsrj&a L;ikonij)]:n~k~ 'temelfe 2)erniUe~?

Tako j,e to k;l!lda. SeUmo'riCi, :z~hV'al'ju iud sV'oj:im po] i [:i,eJd:m ~a~,ti .. [ni..cim:a~ 1m a:jw. "svoj e'~ po] [,c;~joe u D,dav]tojl "gencbi za, is trH,ge :i Z3 S dUlJ. (SITJ?A.}j popu i: i:mJ__,8]J<el\:: lora, Mir~al.d~ B ~jiralrtta,re-Vlc',[!j, iIi nezB.konhog :sef~ Ft:daa1 n.'e fill.iolnsijls.kc po1i.'cij,~ ZlJlfe[~ D~[vi~~v]ca. - 'One i~rte :p0"1 ic-a.joe koji rna. Sf: p,l'a,v.it13i drza:va .mor~h, baVlrtii..

S;~'t~ dol<: :m,afi.ja!ka hobo~ utica, kom~:m.duje vlasd 1oo1ru 'je'jo kakfji '[Vltdt:: fi~eni ,m,o:z.,govi~ i :n:apn'!:v'i1a, ,ri,~jil;:n $:a[ .n tkU!cav~. S~UliIO joe pitanje' vrem.en:9, k:ad_8, ,ee DO i SaD8,d!erov klJa:t'!l. do~i pred &1Jidlj ,a]~. i lrnfek'e lJiJove v la5<ti _ Z;;!I, to 'VrIj em.e Selhnovlc .I njlegov] ;P8ijid.asi '!Jltilvat C~ d::duo uti. :BiH ~ La'mo gdlje: ji~ oda;vno nUhov n!l.Wac.

It lIEU' ,- r. .UZ'O'PIC

I

-im

''V'

tile n i pluu1:! I P'j Bv,a,fa

Ime ~,P!rezl'[liU~:~ N ikn:~aR[lkl;1 ic, Da~UrIili, ,m rnttiI~<es~ irode:Uja:: 29. juni 1'985. godjjm~.

Gdi'e' Zi.vrnlte. '. s '~odi:teU(i:m3J~, podis'~an.:.iJ1lt iEj~ Imate 'dasdtiti d~m:

VUl.Stit[ S [fiir.JJ,

l:r,aeilU} Sitst'!iJOOe: Uvezi..

li'ln~ i~lnnm~, 'U V~s~:m, ~h'OilU: 11. avgn.s,t_), 27'.. januar, li 7. oktobar i 19. j~nL

Ko~i a'UlMmo!b~~ ''VIozite:: E,M\lrf X5.

KaKo ,SIe odJmtl_nte.z UZ' dobru knj]gu.

O~I1il1,je~j ~1,UiZ~c',:!!!:r= Tom rl~UlIT,lS a ones) j Al1 dreaEGte'~ i (ID,o;;:;e~ li), VoUk :1Ji klmhad: Im am 2el~u dJ~ 'n~l1!cin;L

N ajdraztIl k~jj:ga:; ~~f~l"J]a, priia-

• ~ .• "," 'Ie' . k-

""~[II!!L ,,;iien(;;:~'.

Omjl,jeni '~1:sae:, s.rirv~lJJ, King' (SILepbil;1iilJ,

V'mj,~tlljk k1!lJ~eg d]'.enilt,e: :l'Jino M,erH!I:1 ..

Za Miji :tmJlillb iHJa,vij~te': Za Crvenuzvezdu,

IYJgi1 b~slliie'pove:~~ na PlJ1iSD. g;to'k; Sve ,kuj t:·'p.o!Zfi''I:~~m,

J esfe li ijQlli:tIIlm.ott.ni:' 'U gnlrnicam;l;i..ii1():lrmalll;,

S~a, najprime ,p,rimjeclJli ese kod tl:loiba ~1lI:protm:Qg spo as Inte]ekt

Eis.te. ,~~ ikillldo, O'pwo!S1t~~~ B,evje~l1,:

N,e 1i7~enl~elll.

B,a1vire ~i, se ,spo:rtQm:, Sv:d:~'Odnevno 'ttl!:"c~nje j tel·-e:tan~. Omjlje~a :t1l:aJH3, ~ "ice; ~".'esl) i vnda,

:Ko s,oe hrj:pe Q'V'aJsem im:iJ~iLrn; Z~ sada sam 1:> ~U pl aniram se prepus'nl ti,:~[ruc[[i:jim, ~,~l1di:l]];a.

VoUiDe Ii ~c~ U SQ~~.tlg: P\om;J-ta,dL J este U S:lrn~evjem1ni:: .Malki.ce.. Irnate :~~ ikJlil,tiJ!JiQg: :~rulfu(imc8i.:

Praneusku pudlieu,

V'~~·'· 'Ii_'~ :.:;r.. ,. . V' ,

R'iii!U~~ 'i'lIl: y ,Il~,d¥omru ."lldo':, lettl!.)

1J.l ~,vQije:,dziit:,

V.as ,n8J~l[,ollji ,prij~.iit~lrn j~: Th3,][a'[

a

Ml;1dl~!ii,

r.mt~.®e U ,@1i'lie~n :s.~ruH.(:~ju; Me',

D'H wmaili~ 1~, m~!ELul:a, 'vlas~~,j, :sll1l

~. . dill' ~ l~

1Ij}~!5te P.fVOU:f:lIIi ' '~: ,w_iBO ostavxu.

S is1e]i u,ee:~t¥'Ov,aH 11 ~Oll!lll real'" n~s!dt 1l'i~e:ne.

'NE- --:- '~LA-i' ·.c" ,1\'[1'1'

,oiliftTlf.1e]io

bi~ wkaz~li na nei£u.nli;.cioIl8!lne nadl~~n!C i]lSlitucifj~ 'ill. .n;~j drzaii'i. kDf~ 5~~ lzgU~da~ ~[(Jjde da. s(,(] '~llie Ei!e rnd~, Om{)~ gu,efl.Va.jltlJ, o!Slg1l~:ral,i!'a,~u~im kl]cam:a, UJIiIJ [~lldjm;a Ji,~ 'pbl:aJjn (l!dJ~l[d,e i 'pu- m.,ekuU-

ko ~(I!clii]],aj H' m.lJ:lit:EIla, U'iekfIJ, ~Njk"=il,':a, ~mu dr-Za,va!'

(}'LADlNA DJ'OCA ltADNI'I1U\ ~ 'Kako m~'e ~amoJta~ cl.irek~ lOwa J KP' ~B9JSbu·

n ar." i~ Tr:av'llik:~? DuveQ je fr~ml!l d'l:) pm;pasri~ tr.i pu ~~ ,S;!Jill'~nj~,~e ['ad.~ll ci:lJna, plaC1iiL~ 8! ~bi ne'" :l]n ~,~po jlS: prim.aJLi, 3,5M, K.M ,mjfe~' ;~i.';':CE1LO!, a :r,adFil.]ci n~ m~jn 5,~a ~j~U. rrn~.,~ mo :i EDi diocu.~ alii fj,da m gl~dma, Od ,6e,aa da ]!nu1LhiJ1o porudioe,!

nlU'l,1 I'U,IZ DB 1-'142-111161

PUNO KAN'I'ONA • Eoo,~a~ He:~govi. na je ~kup~ ~laj"';~ zoog: Fedel'aci.j:e i w]i· ko kanwn;a. i adimil]1ri,S· ~rE!.c~:i~ D~, bi ,se ltJo prtillred:i1(i)~ File '~ba f'l:D~jlDn 2H _ M~ka tell

dogfl~iD:~ Fl-rv,ati i Boi[(f~acii illi ![In] mo~ ~clla hoCe da ~ tll',ad.i FiI~k:o d~gi, za njil!l. PRAVONA. ~RE,M,DUMAklo je Kfttendui!1n .() O'pr:a,v~ilH][0i5rl!. :rl;1d:a s.iada IDiH. "~,e,gi[iW1IO ~11),VO ,gra&m~ u RS;; o.ltJ.til.a ~e :po istoj [og]~ d u f"ede:rnciji legitillllSJn", ]'[~.pdrD.jerQ refferendJ!,!I.m, (11 O:pl",a;\i"· daJJJ)sti [)~swjanja, eL'iJ tjjWla. Mo.iE'SAMO SKl1PUE - r{'Js.~ RJlviel6:: lIT! tHO plln~ ,a k.ad:a j ~ ciif~[U, naff(;l p~d:!li;Jo ni~.ll! porr61b da ~mi~ CijL~IJJtg,. STARA, L'OfiINA ~ Oll.'.tlm. £aLk[ SelimiL-

I1l~ koj i je l;:andhlaJt: ze, ,dli~l1; [ora. Razv'oj.~ .TIe hwle F~HH:"I ]U telu :pilse da, ie s·lara, ]opina. 'N e :mo:gu

vi' e:l)oiva,ti da, O!:!ll! ]iI_jo~e hi.l] 'kan dtld~n :<':3 Jle· leu jo]e o?:bUjJm i~u fu]ilkd~u.

!nucm HA'RA]U - Poja'",il :00 ;~~bJcl, n,~:'rj(!l~, ,mnogo d-r:u~ glEn, 'SeT ~(!Iva lOOj i in'l:aiu za, 1-ada~~~ da onepuogllt.;e t!.1Z\~U] BiH'~ ~e( do.kit: god limo ki,U Zim]Jt~1~\1!:') (Jvd,j e s,vieI~i ~ibiem, tnQP u!!'Jlhi ,lUi hQCe. -

I,t:UUNll{ DATI' LJUIUMA. - 'N-alton saj:n0'~b]8tva f'ndE!ll",a iz Zenice,!J ave one ]::Q1li 8U tome kUlmo~, vali treba s.mje-st-]ti II 7alVlUV, ;;Ij, rWidlllJl]{- da6 lj'u)wma,°kojli ce 7.JJati

~'a :~oSU]jru ra.d~.k. J~J ]]rLlrdsb. pr.av~~ .Lao

m:i j e 'oog ja~:bn.Qg co",'J~ka.

10

lThmevliiLi :jI",a~\ pe~~ki 15. ap'miVlr~u,~n,~ 2011 .

SlBldlise kojB~ ria rac-Unijilm,aJ, Pas~bank'B BH ii'm,aju 'V~S!8 od 3.500 maraka ne mlogu fllod'lic:.1 novae 10 dl 5, okto b ra 201 0, god! n a

I~ ~

Blokada us'[e:dJ:e1ri:r.iJ2I koiu [e uvuaenl~m pci,vtt:nu:::ne 11P['i!Ii'!,i!\t Agenella Z3, bRok'mt.v(l<_1B iH naraetnula 11 'Posrtbalnd ~H~ zabrmula ie 1. one wa]o ,g,r.iM1l~na ioo'H ios 1!8p~je~ varjlJl uSiedjeti neku rnarku

Finans:ijskal kri'z}al

s Qbziro]ll~ na itO da se {lVa! kva situaciia mo7.'e d,ogCi-dj ti u ~wjm bankama koie zapadnu w, fb snsi isku kJ:'i:lu,gnd'~JITli se s p:r91VOm pitaiu ie :~i. $igm::n]j'~ novae ou,vati na raci]F!lirna ]1] :8~ VTIl;t;i6 staromndnom ]JDltJ.[~.[J]:jivaiL1,j'iill. paran ~h:aI~:.'jOl"gi:'li,nejli d~b~~.'~ kn~:i,~.,

ft.' )1'"

- L1]]1 se 'U"IJIou:iJ, pn,vrememu!I!

uprava, tn :rnaei d~- banka ne :ispuu'~,av<.i,. :zak.6illiike I!.Ivi ere [1;:: se

- Sm.a,U a Ill] da 8U nesigJanli. N e v~e= nm.jem 'bankarskiLl1S iste~llijJiIla, j;e:_ro11'i} tw,] '!i1',eciua st'lra.ri l!il Q'voj; d;r~a"l], ne ffl!ilnkclnn~sl!il kalko n;t>elm.

~ :Ni'[]iJ1:a!.o. :['h'l.'IJJ:~ $e~'iIl,e roufeg 11 (]I'vojl ]iJ~~Qjdl'i~vi n:iu ~:~~ pmjJ.zdJ~~i. Nik:o:. al ,ttl.:ii:!'ociro ruza,va, ne 3:~oj ] iz[;t g.F~dtt!l:1lt j od. - ~.r. ~ -.;r'_~'__--'

. '1l . ~ll":': lli;;iI'iltlU\N'JI

n081Hl steUili:i';~. 1M' "", ',. ~rl!,;MID

Predsiednik Skupt[~ne Sa~,

d ' ~ ,'" '1Iij; 'U' M'

ill ril1ZenMll pljJltro~aca, ,!L')l!i.ill: " 11[['1:[

'0'". 'll '.Ii 'I~ , .. 'I,.. d .-!Ii'

.ti:i:Iiu::uO'\i']'{! K:!IiZ~lU nam 1 e ua e reee-

ne banke, kBj'e slsbc poslnlu, OO(VOdeu plta.NL~e:prHvnllu:]g!]rno8t.gn:d,~ ;;lPl[. Ow. UpOZOIt':.lV'_a da us'~e~ev.ille'

.,iII 11...., ~~ ]'" '" '

gra .. i91u ne ul smj,l;,ile ~ ner U ]},1I8nle:

i]] "KeO'g;raniiCmr.ati) bezobzira UB,8];'· anieu koie bankazapadne.

• BSlJ'lJl\::;arsli :5el\:;:rolr ntie P'l'oIpi,si· ma dlobro uredeu P,n'~[I~;] nisu z~l;]6eJlj- Zbog l{)~~ se ] ombl!~d· :SliDell. ZO'l zaS~i,n.lJ, ,PO'tIr-.o~~ca liJkljluci.o u.ci,j;ili raj p'[\o'bl~ ~ k~~'Rn~irlmr]c.

S:~,~dJ]~ama~ n:ajjm e~ :lu,;jj na :~acu~ nima :PO~[b~.U1~~ :B,H ]m~.jUJ ''Ir'i;$:~ od

-,N,e vjeru~e:l1llu ¥eHkn sigurn08it s.tednilm. moga} jer ua~e: ba.llke .pos.hJJjubez ita'kye kmlrlro~'e d-r,za.ve'_ Mnogo fe priJnjer~].n~~~)a,UMP s:t'e~I.·,

= R.~lui\'noi ~~u~i,~ glllr.iJji~ b:areEill ~m se tice'{'JJl~,lm s~'~~rih II [ag.a:...ali z ~ iij Vt:: krupne i nis~ ])~ ~dguJ",an. la'l:" ,kioJiko Siam uput.en.

- Sigtn:ni.su ~']i- . I kfii SU s.:t,!!!,U1.r.I!U F.La~.l I z,i v{r~i. -

N:u--a]o~t, lUl~ vi:i~ j~ n~],gnEn~ , ~.'ei, O~ID :na~ ,ali, $(;l

I Ai .,111 ~ 11-' . ,

l'iL~u!8m 'U!l'II ce IUU]

bolie" ZasJhlruj e- Amir

, m.obo]je, fl'e~riG

- ,S:u~ je dmas 0'\"dJje Eigurno?Nije. nlS'[~. 'K.Q llLaJW n.e8to morega:r,M-' trnlati?

A 'll1e z;!J[i.~m ni kQ']i'ko gt,a;OJana daJID!i!iS ''''''''''' .......... _ .................. u'op~te m(1l~e stt::d- .'YU!i-":iI'Jm

jeri. &a~i~

",,,SOO maraka b]okir.:an ie novae od S. okrobra .2010. l1odine. N Ov:9,c: ee biti blokirsn sve dok se ne zavrM dob,p.h~Uzadi.a banke, kola ~e u w,k;p,.

Pi rektor A;g,enc-ij'e 7:;rt bail~ka_f· stvo B~H Zl~tk;o '~a,rs ik~za[) HaJNl je da se llH}VR(: blokira ka'ko, Jl]kc od deponenata FiI:~ bi bio,o£~c~n.

MlollUC ba nkrol

,- Nije upitne da ,eSe ~i.edige dobid s;woj novae, a]i, bitno je: da se ,iP.!lJiki1~a $,pa~ii'[i jj banka, da ana naseavis radom,

i\.otrl;sufci b~i iooaju viSe odJ. 30500 KM.~ FiI~ mugu :~aJS,pO:b_gaci S'\ll~ iom usted.evin.om, 1Jl tom perlodu, ~(ada hi ~ toj sttJuadjii we ;$t'ool$e za[["d:Hl~ Slr,oj MW~ ,cl\o~10 b~ do ,kd.ze likvi.Moot~ kOla b~.1nog1!8 dovestl do bankroea- ksrl.e Earl. . _ '"

F,KA1MUC

- Ko]movlehl=

j em~,'[oli:ko i ne v,je'Hliemu,sig'M['" muStedn~u w.bh. bam kam;;)~'~e]"~e ]iIiz 31ill.taje1la:p~ 0· patr~i 5'~edJllIDOg':kapjl[alau b'h. ba,llLka· mea

H'~..;I\;.,~,~ ~~

- T~hjdohid.a 1ll].(!Izi jesu:silgur]ll), ah ~~:U '~g.b~ i ne raru.mijem_, Misliuy da ~e si ... gun'U i'~e clJ;zali m~'i"{.i.e u ba]1J.k~ma:r.iJe-

go lLo<ClJ tute. A~~~a'

Kn~fC

"-". '1·'-'-.'

- S:~edlU W,00JJ l'iit'l)te

r,i;i;ta tm.'bJ]is[gu!'wl)4,1]8 81m. mnHlgirnm p:rorpali.

Sad~ je s.ve Jle~~gur-nQ}, pa ] 'ballik~ '~'HJlj;e su J!1lJ!j~1}I~l'IJj~,n¥e.

At, ,M:tI. ~ E., A·· 8alt,idar E M', ,(J~,~iit

teme

. , , ~

0001.1mj ~.'I!~Z; IPetak, 15. a~fiVlr;!l.~~ni Wl1"

1

" )I; 'l'''''~'i,~..I! kad "

ros ,.:;.'UU':J;" g'Ow:oe]o no .t\.:W. aJ ~II;::

u pitanju n] egovo proved~~'i(~e:. ostao ie, :D3hlos~ 8. {!I,-' mil) mrtvo slovo RaJ papiru

N 3dtH~ek:i'l:d SU!, l\:,a,U ,gljjJ-· ve ,DQsliij'e kiie), sirom lUH poce1i ulcatl ~1r.Vih go dina ~la.kDon rata. Ovi m samoproz~]n1. ]~]i~'I:·l~,~:i.m~) z'bog bespariee i b~Zil~aj'a~ hrlile i$l!!i.

_ "Ji .. lll. _ _ _ II! till!....

U. poot::llI;,U mase napacerun t

nezaposleaih ljudi,

KIID ailj ive

Neito prije donmenj~ ®]JO EDi:;litlJU:LPclg' zakl!JoF!l;~ ~~O heree,govaeki :i~j:e]]~l~ :rUU]]~t1l!UO sei EdiJb &RTic) (iOv~t'!l\:' c]~:a je rstns p:rumoo'[. j~:o obavilena vel(lilill wl]8te~dj\e kao 1. CiHl'!llQ nfegol'l!J d!ielo-vanj:e ~. posljedlnjih dese:ttak gQdJliii a, On, [mi'_~ ~~ dfu~ ud d~~

• , 'III'" , "'10 ~ ~ •.

F!I]IU U U~il.Cl .o.J:"aa;' ,janta umo-

srarskom naselju :Bt1UjkUVff~

-~:: ~1!:'~: ~ .• 1',,1 ·.iI w--_A.~ pJl:UlbJG1l;.J: atJ:'\JOO~, Uti. na,v:~

acg clma 233. ZKP-8 fBJ1t H]" eCl~' see bolesti

~! , "... .•

U svoju vele~.je'J)<~:iJJ. kutu., ogJ.--aden,lill. zJdDm! ~o:iu j'~ staV.l.O pod naazcH' 'V.i,d.eGik:~JPJliI!;.'= ra, Qshli Ub~~RO.!!!: s.vi~e[ai pr-

II II II .)1 _ - [I,. '~

iJ:mrl1u te 1. uosta puhtl&!i:r.ift.

ciu'SkiJi sp[lef.!!111~,-

SJj~var ie tada zai~ prikw,plj~.mje infurmadja '0 olVOj ,po~avi, kall!} m se e'\leJJIma]w ukazailo 1 na kriviElllU ,oo-m· V(itl"nOO'~ (Iid1reden:lh osoba,

Pbllt]jal'o'l Tw.i;ilait'ra K S J:u:JlTIina, ~rdc, ~~z~la 11I ~ ie da i:e pr'Ovj~el~j'~i d~1i.k~ Je d.o5la, iSJtfS!,ga. Q nadri [~e'karscvu i da terno ~]i£fOl'madj'lJl o lomue ~uod dohhi d~JJl~-

ISTRAZUJEMD Kako stati IJkr.aj nadriliekarstvu

, ,

" ~ aV[!Joni se v'e6 diU te' p~ica dSJ je S,adceve "isc· ieliteliske U5,]~~~ kol'isdo j sam p[.'ed5jed'r.!Jik ,s,D.A .$;I;!!le· jm an TiJb.i,c- N',a'il'odno ie iedlrn a 00, seansi, Iboj~ fe pred~;j~~dl\::~ S,QA p~o:rufema, ad M:il'sada ~e~ Sali,~ ]JQ. mogla da pus~e '1;;re.om~ blli· sak Tlh:ic1!l- Fb, )):;l;!!,iO,[!ITbna se pdea da ie Kebinapreporuka udvosJtwd[a broi posie-

.' O"b

.. . '." .

_," _" -'_

a

Na.vodno j'e' jeona ~d s~'ansi, koj,a le plfledsjedniku SDA PH3iPolruceJru~J od MliiirsaJda, Ke be, lIEdI~ bu Sari c u IPomog ia d a, po stane veo rna b I !za,k Ii hi iic'lm

Iraqom kri'Vlicne! Iprljlav1e QI,S,A,-,el

SID I · .. Josn

S D ba~'~

SadJa 'vee bl'v~~i g~ a,vmd rtU_Zl~C KS B~lll'QI) SmV~.T 'iZid;aI) f:e u nJI~rtu .2009, gQdi~le' 5~~ za ~al~'I]l~t u' koj!elU :IDlavodj da OIWO rtu?Jj:[aStvol raiID'9'ia7..e Qd["--ed~im$~na.,Tl(~im~ (II ]i,i aVCid_:mriu neSUlliCf)]U!J 51u5ajie\Tim~ ]l~eCemja na ])0. drncfl,l! {!I'pcine n~j'a$ ~,koja, rrerllm.nTIilaJv, O'ared:ene osobe ill vjmke svrhe, a bje nemsJrIl ade'k,vaol1l!l, SltEU£::)i'1illil me~:U-

IPf~,~iava POdIITU3!S,sna. proUv l,IN'6zavisnih lrr1o'viiina'~ ~ pojedInaca

POftparol, Boris. Grubeiic kaJzao :narn. je jU'Cef dSi Tuzi];at'(Vll} E;iH rt;e<:e kO'Jn;entir,a't! kr]Vit!ilU prijaru t,oju fie Ob.av~eSt:.a~ii]Jj-8.igum~ti<9J a_gelJJc:i,~i~ (OSA) EiH :podJlJJi~e[a p!l:otti,v ';.;Nezav~ i~,H~ fDQvi]ld'. i NN Q8;0'b\1:t ~b(lig o~,\i'a:~jla taljnih iPu{h~Italtll'j udEl,'oSilOo ub~~vJiiv;m~~ dij,e]~ 'pri:sh:iJskivanih b![\o.j:evot, . Kaa, SJO ~e i najarvl:jelJJG, OSA ,jes'le podl!1:i:ie]~ ]Jri~aVl!l i. u 'jj~ oj je :n:tvt'd,enQ da, su H~'[ b: Sa-]i],i~ 'ltiike i !pojooinci pOCin!li krimn~ dj~t:J' {!ida~ V;~!llj~ uj,nih :pooata'krii. ]Z C~~:1!1 ii, ],64. i, ,kr.uv,icno

dj:e~o }XIivrede taj~QfOti l,ns.ruwk~ b 't~arnSJ 237', ,,;;;;'~' ~~-::-:;----:---:-:::-:--_--::::- __ ::__:_ __ ____J

K[ivic]"H~,g zal:,om.~ IhiH, ,F;'Ufml dijfJ.la bMine' fJ,rijare

Iz OSA.e su :joo jed:no(lTij] inat:Ji da je :madIll obi~lfetlim ~evirna ~ jedatn hr~i ,nnih kofr~ SU !P[,edEe~ zaknil1>IJ,g p.res:re[:an~~ ~e]ekumunikl"L~ ci.i~~, Z1!IJ Sl<1J 511 izdali. sud..s~i lila'iori mi Snob :BiH" JQ~ S'e istice dJa je doh~:rnetl~cija u ''!;'ezi u, ~~

l:io~mfi ti.m !l'it'eStret:ail"lje,t]l t.:e~ekoiflf,!!Ui~likaci!j~.:; iU skhldw. sa ~'kiOOlom" 2a~ti6ena, «mJ111.om !,[3ino"". ,:<IAvai'" s:!lizniiij~ dOl Sill o5o!be kCl,j ill: :i:m3!ju [pr~ istrnp ba'ri ]Jodi:1!:tr:~kaJ u le:le!kQIIITIl {!Ipe;]'ate:(im~ ill QVUm Mu.fajt] 84;ilJmtHJSfiO ]Jrovje~e" .R., $"

'~a Sa:rke1iroj ~[lti" dol::; JJ)lerli· jski nsvodi gOC1ifore 0 tome da ]Jo~iticJ:d esl~b'ljSmentt II 'H,]H nd tada Jndirekmc pocinje k.'9nttrolk~ti jm jedJn;i!i, oEJ5-1l!l"" ma ]icnost

PredsjedJlJii]'l.;:; , iekarske komore Ran WJi1i aJ Saraievo F:abriJdhm. Kulenovic iedan ie od 'djettki'h ailU(!!rile:t~ 'U bh, med[dni ko:ji ~e. j:a~'J.!Jo dlga;o g[as protiv nadrilieks-

IBU ce lspnana atera s plrilsl~us,kiv,a.n~eml

8, ISA~IT

OIbarvj~~'f.aj1F!1.i fJ dJh10r v[~ j~ca ]i]]:in]$:~~[-a, BiH juw ~e ZtldllZiu 'Rn~ds;i,edarvitj1l6~,g N ik'Ol u Sp].ri.'ca, d,a od 'I'llzi]asWB EiH, zatrarai '~O:kT'=" etanj'e 'in[d~,a'tthTe, lk~]:;Q b~ bi· ]0 isph.ano da, 'Ii j;e u pwtelIon] p(;;rlodl!!i. bilo ,zako:o:l.rro iIi :n~~lItm:'l:iJt.o p[isl,~kivarli]il;; g['-aama,u, BiB:' Itt: cia prmrjt;-, r.i .na koa :se l1i.ac[n dolazi u p.osi,ed zastiCen~h ])Oda,ta~.,

SiP'kit, ie n~["! f~er:a~nje s'~'ednke Vj~ieca min]s~SJr.a BiB !Iluv]naril]l;a ~ao da $Io~i iz-a l-ada Obarir'jel~,rrari:nlo~ si:gur[1,fjsne arg:c:nd~e (OSA)~ na,ghl&:ilVajfUii!i da [~mu rucie profesioltlaki, poceV's.i od G[)er~tivaca, nikn¥DdJstv~ do rne._Q;arl.mlenta.

• P-bstoje po [hic]l:;'e" 'kri'J]}i.

Spine;; frlJJfi'nmfJB M'nikt'UIa' Dable, pa, i J.l!ledijg,'koe S'tt~l!l~ k;tu.re ko.~e opsu.flJ sarm,o m;a ,teudji haosa MisUm da, je to ~a~go[1e za, IDiH • ['ek~[) j~e Sp[~ic- S. R-

Uk'raltko

-~~-------

EPBiH

Dtr~l:~~:H-i i~E1l~kl![\!J-. pr.i~tre BiH'~ (ErBiH} i

1.,__ •• 'U' ..;,,... ,. "iii'!

.MlImparm~cc;:~ ~,JL~M~' m-

J]lislav~d~Ame.r ]'~da~ git i Dragan OfuraOOvic! danas 6~ II Sal[;ld~ po~pi~oJ U~OVO[ 0 nalilavci, samonosivih k8;b:loY$~ih :$llJ]I]JO'i.rnl, i (;:fi~,~~ldh ni~(]inapon5.~ih kabb:fh, c_;]~i je p:ooizvudae wKap.i~~L. V T~jedrU]S[ o¥!J~' 1ill.;gP1l)\[J.[a ~~ oleo sedalm :lliIi~ ]icmaJ K~ ;5a.ppCi;l'w i~ lZ' EP'B\11,,:1~ iPI~Il]f~la j~ Filma".

Izricanie :p resu de' pred Odlelom 'I Zi3J ratne zlCLt.ine Suds ~HH' It predm,etu ~li.1iodr,[!jg Mtl'KAJ-'

~I""~ :1r. II

vic la.l'Oi;::rIZBnQ Je za surra,

Sud BiH pot.vrdii.p le 17' . juna 20 W. opt:uhkl1 ]M~rkov1Cu ko~,a. ga tereti Z3 ratnl z[oc]:mi.l~rotb";r 0- vila 11 Q:pCini Doboi,

U o,ptlJlZnici. se nsvodi da [e M.ar,koviC ,[992. godine silevsn mslodobnu bsku esobu i z8tjldi~ tio jo:j da ce ubiti c]anOove, niene po:rodit:e} Saol~:ef.iJO je b' Suda ]U:H.

Po I j Op rlv red a Ilualenlel PIiUBI U.iZlll' U fBilil

f'edel'a[n~ Mi!lris'ta~'1tVQ ]JO[jo:p!!:h~1"'ed"e.:;, 'vod(!(pdvrede] SU1]I.al'stV'a.l podcl~,,;ra inicij~tb.'U iz~te:pJ~ [ dopana ZabJila Q ak~na, ~ Em l~rli uvndeJm ia ~fplarvn.g di~!daj~ Z~ po]j,o.,

pri,v1L'ed;QUi::e" salJ];J~e1l'lo j.e h ovng nl:i]]~la!rstva.

Iz ,Min]s,'tSiirSrt.""'a n:3!jr~'I,1"'lju,ju d~ 1!iLvodenje tzv- plavog dlbel~ za ~,]jopriv;r;. ednike o-eha da prate ~,asne 'm~e:re, s ciljem 5prec~va_gjia el1~rt:na~,ffi h z:1{!!'!IJ P<l)'t[' e'ba.

,S!eri~ Patko'vi c: j pros ~avlljenii kom and aot

n- 'm 1'1 dB

ie ra

Samo oa ne bude ml png resno shvacen j' a.1 i biilili s mlo zd Fa vi J,e d ru SWO U ralu

Q-dl komandb~ v.oda dn ik(]~ maadlra Sedme muslimanske brigade, j!ZhHni Ijill·8:nr~ 9. da[[~s ibiw ~;$:m~:mJ;. 8er~f 'arkov,i,c ve&i:n.sk~ jie vlasnik ~)ll§k.o rnj.~

pbj'~~. p~gona. ~ 'p'r,e1L,~dl] ] p.ro~ ruzvodD.J1UJ. ]11i1,]]Jeka rn ssra re pret~du. jagodi&~5,tQ.g 1;{nc~" - p(i!~ vrC8J.

Suv lasnik ie u p.o.~~o·dic~U!oj fitmi, $. iFo~.~oom. -'b:[~6€:" dl.e~ mobilisanih bor.~ca~ kul.~ Zlve od tog posla, dOK ie Serif'samo ~.1!;i].v]~m&k, ~ br.:;II.f..i. llglarvnom, pOlm.de savjenma .

. - Posao smo pokrenuli .posliie rata i hvala Bogu i U[J<m~ ncsti ]j1LlJtU, dob'i"o ~d·~- oa tog pOS~3. ziv.~ od 70 do lOth 1.iu.dl U sezoni, Direktno .m wnd~rektn~ kao kn"Ope:r~IJH, Qd .fhm~ 150 porodica deblva prihode .ru sk~ re do posliednje, ito su porodi-

'L~ .. ,,'" ih ben ,,,. . ~'I- oIi.·

ce i,.Ii~~N~ ~ .OI'·a!C""d., "'![~JD I ~a fif-

mije, To me Ci~'j]j sretnim, iako sam fiz[cki vrle ]'][3]0 prisntan

'Ii' 'l i_ Y '10, tf\,.. ., ~

'U torn poa u ~ l'!.aze .w:-;a. NOV.WC"

.Z~tel<li :srno g~. U p.dplf-end

-

a

'i!tkwt~:: U mtu t:omsm1<lnt~

,daw~ fJlmmew {fo~ ./;. Hj.rm~J

[~'aJn I!. DaJn8is~ u civilu, n. poslu, za r~Cu['ulrom .. U jeku ag,[·e~.ii~·,e rna lB\~H p:r,ezJivio je l.e~ko~ ranjav:n.IJFe·~ danima bio u komi, .3 [1UO[]' it,lJ·ga: 'Vise 'puta opel'OOl",ilUl u BiB,. NjerD~cli'ni i sAD-

Ako na internetn potr~zite' 'podl~.tk·~ Q Sedfu P'2!iLkl[~v.il6u,

'L- • <' ., ~ ••

prep avU. (it; Vail: miormacue illI

nil!iV~dlJ.1Llm eatnim zIDcwnima.

S· ....... .

t:og~" prHe priCe 0 nJC~U. u u·

tim i danss, pos.llil1illj~mo P~t:ti'l.jf~ !~haSko.m osumn.iiCeDik"l],'" kakQ se [m;ieC~~ 01 oei~ l'.azmislj~ danas,.

- H®dam uzdigm,H:e ghive 'kroz !:i~du Bi'l:I.~ ,aJ 'pitam Sf: da U 'Itt .koji iSoU, t~ pi~aU, :i$'~ .mo·

obHJ~~av~:nja 'D,aJ~~ At:ID~j.e 'RBiH' te do6t:k.~. n,~.·~'V.~~,e dr.zBv.ne dde,gadj,e tllF.S.kih vo~:nib. zV'd;oii:![]'ik_a i v~letana, ciU

_L •. 11111 ... l~._ • I II!.. , ' .... ~- •• 'U'

'i;.K; .!K":aJL.1'i..UiV.I.C 1ILJ~lil! oomat.::J]']. ~ ru.=

tu Ie 'pro;h~o S'v·e~ od l\::om3l'lldira 'voda, ce.t~:_,. ba.'ta] ~ 0 n,a:,

~.~ 'k .... IlL .:II S-I

[1l.a.'ce.!Ln_ru~ a :s (ia!!l!Ja" L!;(II •. ' i;;·utiili;;

.ru.nsHmausk,e hll"igad.e.

To je brigada :k~j 91 ~e i san~aJ. '~~'bitrii k "Zh~tn!Wa' [J~jJl~ atl a~ll- .aJ

~.... - ,. ll' . -!S" . _ ,

.rna. n'j.!::D.O'm ,edu . i~z]:iltnru 1~~-

'El\..~ _._~_._ ... v~·

,gll. lol'ioVe O:p:luzllJ'C 0- lJ:l10ID uceseu

:1 __ :::::'· 11"· •

u ~""'J'I,;;;~nt[l]~ ii,!!,:;ll.~~~~~ u lZ ~ti,o··

dar kada sam b~~ j11 u komi, :Hi na operacionom stolu, pa i ,eak ";.ai~ g-l'wj~~. !Bitt ~

Kad.:3J S1lJJ. men tit~ti. i instrlliF~di te j adr.iJ~ [jude dl1 d.a:iu m&kaIe ill da me ~)p~Qznajlu'''., rtf.t::b~li su h<:ll'~m Provjft::tir~ da~c :tume, J:~ra, suoc-en iinu ~'e b.rulo :sa.v~:8e;no :iasJl® da se Ta.drn 0 mo· [],'[~za:ma ~ k~Ze P,adt)O:vi,e •.

• N jkada [lI.~kom:~ n~ d:::Jj;m, .r.eeru d.:a 8.:010 bezveze r.8J.lLov.a]i, dr~g:llJ ie .priCa k:~.dn) se drnv3 'sada odno8J. Sam.o ·da n~ ·b'U.~ d.em pogre~]lo $b.v.aJC!en, .ai]J bj~ U s:mo :zdraviie drosit,vo U .ra:l.u. .Dif:.jlon :je mO~Jljadnla, w JB.o8JJI d.Dn.k~ 'mnogo ](]~~h !tieiienja, mnD~O zl~ pro'fLiv l\::ojih .8mo se borili". aU je: 'pCiibijedila lB~H ~ kale. ·Patkovi6.

• '. I •• ~ ..• "," " .".. . ~

.£1. nZQN:UC

"'2'

..

.> .

Dneiini Jr¥a:l, pe~~k, l5~ ,tpri~ltrnvaflj 2Ul1 ,

Armija RBiH kroz pricu 0 11.2 puta

,

SerifJa. Jas ki ca H ifu g ran are sun aJ.~azi Ie· cak' i to korn plr~ m ~ ~~ia!~ pa se ko m an dant

o.ndje. gd:ie :ic b~]a 17 _ krajj5ka bifiga.d-a Armi]e RBill (p.s~.e&.~u. sme se &i;g.ll.l!fTIlOj.3 rz, je bila naein zh'ota .. T.ar_mo See:$'Vl; d~5av,!!!![o- Mi smo tame rumaiU 8v,oie porodjJGe~ $VOl e priiatelie, a1 i s'VO,iu farmu, svoie pse, Im.a]i SID.O tsmo i S\fO· j~. ~ei!]·~., nc!kn t1!ld·L';, :tJ·r;;kn ~\:l¥oj~" .•.

U tom n.vo'tJll odrn'll.:!o nas je urnebesni .:b1UlD:1ll(llf" Jedan (rid legendamih h~mo:d:\t:!;l, !l! l!l.~ed 00 \r,~. ]Jki_:~-!tnik:o ~)~La:tni ljiljan" ~ j este Serif J as.kic H.~f:o"

DiZl11iI at: i ,d ie~hel,em

Ovo S,U ri'~'e~w ZHh ada K]]lij.'~~nirna i.z S;a[[];sk~g: M(;iS'~a, peznarog bh, kniizev.nmh, koji. je; napisao 'prii:u 0' S'erifu. J aski6uJ Hw·· fi, ~p!.i.:paclniku 1.1. kii.'ajBiik~" veli· kom heroin, bereu, poeramiku u svoj ·l{o.ZBf.8C ]bo,d Prijed.o1l":aJ. Ili-· to danas zivi od 247 KM ]nvaii· dnhle i 'ito ~e nj t:nlU ~ pD'r-wjljjd. j,e~. dJ~ni ]Z'!lor' p'rihod8J. A .rm.javan. je

12 PUrAt W,kD]llru. odbrane Bosne,

n. • . , .. ~ ~ ~'"

,r;,;~n:i{rr) l~ ~ .~.~ .. ]1UJ, i1!!.~ ,mreO:l'Til,.

'~ad3 barem nije od granate ni metka, Kako ee '!!O desilo, svjedoci

VI· "'. ...... 1T'iI .~ • ,;;,

~"riLi)C:;!J.imln.l!l: pner n!r''a·!,,!!,:rH na. ~e' ,

k.uja, .mzmedu ostalog, opisuje Hifu kac prvog bJ1fCaJ ranjenog u J8JjicUJ)" Nakn~ Ji~l~cenja u 'f~~v.nj~.Q

. Z ,. k 'b 1l'lil!ll Hif

J .' en~CJ., U 0. to. ,·rn '? 'Ji •. I.~ hD se·

vrsrio ill Jajce kada se v,et &u£ka]~ da 6e grad pssti, 8iW se i desilo i kada je on op4;!~ tcatpj~; Kada. se, Op(1i· raiv.ruo~ nastavio se boriti, ibid raJ-

."" ;.-

n]li3fVlilll1i ·PClDOVOj. ] [lJDnOVOj J peno-

V!lJL .• _

Nakon [ednog ,od. itdJdh nm.j,aJ~ vanja iz 'kome se pr~]ibud;io onQg dana. kad~ ~Il. .m·1ll! u posjetu u. 'ft· avnik d~1i predsiednik dltfarvt:~,t<a.~ hmetli A]iia Izerbegovlel komandant km1)USiili !'ahmoe:w Mehnwd A 1.:3Jgic. Hmfo 1tada. ([i'lvtDd ocru i kaie: !;Z'\n:!~Ej; .i,8J .nrus.8Jm llmu'O~ioj. a [Jl1ed.sj ednm .~i! pita ~ "Kal;o to m~· RU~?~' H~fo :mu. odgo¥od:: »V ~$

Sarno u. jedillom lr.mj:a.YaJ1l.~·u dobio 5mJ! :[.] !Ln€:['aRa. Ali')' ero~ Tht.va.. ]~:a Bogul d{!l~n·'O ~,e • :k:aze za !1:l::llS. :Iiu ,serif Ja<skic :FiifQ\J junilk ,[ 7 _ tl'3.j'i!ll::e i gbvni lik Klj~9.td~:oille l'ldle-

rwn. ~,e On dal]JI~. Razlog 'it; ukwptlJa dw8tCjJj1:lJ Ii dnavi .Za ~Oll!l !!ie bo:rj,Q i poi{!i~.j '1lI. ~oj em &e' 'B]~ilaz£ si~ l1;ovi BOSi[](ll b[a:n.io!l::i]. ir.lliJIslil::i! 'pOl..[[~ ]ortii_

- Midim dJa se m·on. ~mi'ie~dd jot jed!n~ .~rni tlu~ FloUrii;j9.f.a d;~. ·~e

• ..1 .. 'D I .I Il I.

S [:in'. It :pro iilii:ii.1 It iti]i.. .lii (!j rc,ii.} T3.I:nl "lIi([l1ri:lJ i

in v~.idi ·SIlI. na fI..II.'b1l ,~gziji.[~lJic~:i£. J:a .i:mam ~a!l:' rih 24 f KA'[ ~m.v~liJd.11I.!.n!l~:! :iI. im:a. maiih. s.ubQ(raea koi.i. zlve u. K~~'re~ f fI't;Il!l~~'~ ,aw@o·]l.lf!LIllOnika·kVl!bpnJ'n~ull~ ..

U R S nt! ta·ogu [iisn.'iJ ()S1t'!lati'[i" 'jet S'!ll bi[i [p:IT.ipadmici ARBiHl UJ Fe~ cl.'iirr8iciji S{l v-adc da s:mo'mi u d.'F'!ll~

" . 1t~' - ~

,gom ell! U.re·ttm_ .n,~.l~ !]u smo CV'f.s[O

od]u,fih OS'lta.l1 l!l :Ko.z[,tI!C'u. :ii !llada.li ~e.,. M~d~ se· ·Iil.:ald:a:mo tl!e~enu~ U t~

.oj, :s.ami :rite V'~,eru~,e:mo~ b~r .s O'V'·t1mJ garnil.lUOm plIJ.i:i[ic:lIIra ~ g·o ..... ilJri R:rnl

,~~-- ~

!ili.fo,

Te-ik:o !I:l1I.'I!l p:arla. i .. ~ sro dlciaw me

• "'Il.. '~t :0: • ·Il..

·ctn'! $~Ol:c;I' nl~:~. na (J'i;;1!lV:ll;U1M 'fie'~O-

vi~~. Armj ie RBiH:,

- AF:Q $(: [1~ ~U.d:1ll ([';3Jzila. &:isn:ttJ.5·k~ rjl;~~.i~", 'boJim se d~. ,~e ~e S'v~· .fabaravilri. ~·,oohv'.3.[hivo ~'E~ ['ec:i~ mill,. da se lU. s!kolama jedi:l!l.l. dio h~.· .start'ie 11'ili- :rem.l.lif: :11I.e sm.ije '!lI.£ilEi .• fl~rCel'] je C)l],_

"3'

. " -.'

ranlavanom borcu

t1" k~iika biIa ~flaiin ,lirw;da

dvoiic;lt na onom svijew n~kako ne idJete :skup~, 'iII;:: dan 'bi ~ono biti u dfeD .. etu, df.1Iji 1l.lJ. dzehenemu, JKO'j] gdje, ne mam, 'Vi se dO'g'OVlO· F.i[~.'"

Na~on t(),ga, flifo ~ vt:'..ldu u bDrhu,; ntl V]3sh5,~ 3. Oetnici se ,mit]~) p:rrnnii,iiri[i, tek p~ne~di',e padne, pukoi:a gfitl,~UJJ" aU j (rjj~ Opel, ]]3de: Hun.

CUdo Imlevijenll

~ Gui~ Hilo, km Dl"l'U. kmnaalc':b· 11.t N'ajIbD[~>I;; bi bi]o d:;Ji ~a tebe do· 'h .. :udm l], BuOgtiid, p~ n~k '~mo p'a,~ d~f U granate ko[~fuo hoCe ~ S'viea doCi KJillleaJi in u smioi :p1'~ci

~1ii.'ld'.'<1

KOlniCnO~ 1995,. gediae H~fo je Od5ao u Z~Eweb, po-s,laU g~, u obi. ]~k ]ogis,'[ickog centra Krsjina, a]ru ~r.zo je stigla v,rujlf'Srt: ~H'ifu, E'a!n,jeD,~ ~~ l' ad [i),rnj ~ od gJI.',arli:ate, ,n~·

dW'C' 2I!' 'I", g-u 0 ," , , ro.I~'C:.

= Uno f e sfeo ,M we soliiIJL.; ~ D3, nj:egji3J sieJa. 8ekrellar~C~ lo.glsticKog centra Kniioa, so]~'a j.e priJkb, ~ 't]~~ fo se ]]3SaJO naJ o pemciornom, Mo]u, KC Rel~ro. Kada, su ga skinu· ]jJ Sy~ oooblje 'lie dotikafo d01!J, vidJi 6ud!iJ :li!tvidit:n.o~ Cov~ek miMITiI.'eu-a, na &ebw :l]ent~ a da nw~e l"al'U;ien. Hw·

,~- b'l ...... ' . 11_

,!I.lJl s~ ~,_,~i5n n.@l5m:t:i~~!l] ~ re~;aQ;

B - ~ 1'::... ' l- x -" - "- :J\~X - ~ -

j{t ,taUO' us lllS~~ il:Ji\ ilJ '~e '!;1~e, a u/li10

od braoe cetnika j to ,mi n.e d~ra;-

••

KI:j'!J.a.'~8Jnifi pri.po,1i,;ijed9. da, je Biro toknm iai[][og - pitirrrd ri!lJ llCe.SrtvID.'\"ao ] u ur,ga:i:drlr;anjfUJ :pt.i[~dbi P<G, okolnim selima. Sl8Jla. ~"kiOnianda" I u li:Jtrj~m glDd 'i~ 01",i~:illjz:i'~3o p:drecl!b1li,~, ~elo. 'bu~.e ,gran:ulii.'81ii\O, Organizirae ~e Hi[0 i 'izbote ntitdt:a u selima, Je~ dnom 'U Melm.UJd~im8J up:hau j.e pobjedffnk1], .k8Jk:u se Q\S~~a ~8jijj misiea, :a iD!l'i:8i- m.11 od,g.olVud]a,: ~~ Vd,(j e.vei]'l!ll!ah'ilo,," 'U :Sviko1.Fi, :sljedocem ,t'dn~:aWii\'j~ tta 'pilatuje: ,j:Kak~ si, Rijo~:. fj]'iJ. j,e odgt)'\"3,-

- ... ..--. "7'-'1! "'" -- tu -] - ~ ~~

[" ;:]l .... : :1"'" ][jjlli iCv,t:irI. .u3 no ..

lnaijJe; ni .zagrebai:kQ rnFtl'jav'anie ni,e bile 01fino po:s[j:ed]f~e. Kadla. :je osl,l(Jt.utien S3~[d ,M(}s~ Juujatt:w 'je '00 'M keniu mirnom gta.ds~om wioom sa Z".:IiSlarvum na Ikuoj:~i se :Emlazio znak ,~:p~a{j~. N u~ ,[mt:nmj~ l-1lfililj :ie j8h:iil::8J z'Mcio na ~d~cznu ogmdu. HK-ako at Hi-

.j:"",:" ' .. ~ .. 'II·- • h ... ~ 'Ir

!lo:r ,', piransu ·j3 -,aC3 U~OK ~,1li ml1

u.siw.ali tatlU .. :t-3.VdQ evenruslno . :!< prosrte:iljaijJ j,e Hi:f:o.

Godil:ne p roved B n e u priw'loru Has kog mr~b una! a, os.ta,v~ Ie SUI na [)e ~ilit:eivo zd ra vi je ta's ke pas I~ ed liilr;e-

OVlI]godisnje, obilieZa.van:je Daua Armwj,e Rm·wH p:rvru [Y1urt ce proteci bez ,ni,en(!lg ra'U].Qg komandan t~, genera] a Ras wm~

De]jc~, -

U uno je li6. aprila pl~08Le godine" samo dan nakon stu je U Saraje:vy. prisustvovao svecancsti l!llpr'avo u povndu Dana Ar-

I,;.! ._.,,;; .. I;;

'mw:~ e, U c"W'1 ern je OS.D wvan:1 ill

'u.cestvoV"aO od poC,edl;a agr,es,i~'e

'Ila IHH,. -- -

t::ekao 00 IIIlI ~I!I

Ras]m Ddwc na mjestu komandanta Ghlvnog sm!Jb.a ARBwH na]azwo se (jd[ juna 19-9'3.. godine pa sve do odlaska u penziiu, Vrijem;e njegovag ko'matld.o'l!:arni'~ bit 6e i1pamOe:Ilo kso period ~' rofesianalnogustr-

, L I "'_'1_ '1_'

O:I,:lIi eosans e vojsse ,Ifi,il)]a se,

niie kriv, general se U Hagu susreo ue san'Uto s fj·ptui.'bama Kar]e del F:Oute, (Carla) nego i sa c~nf enieom da su na di.sl~:,n:lLi'fikaciji nj ego~r,e 'Vo:jniCk,e Hcnm; t~ radiJi ru mnliJgi zs; koie ~'e mislio da 'p:dp~di3Jju k['ug~ 'njegO'vih niill,]Qdaniji'h saJrad~uruka, ,

'[l' z s~,eCaD.:ie na ,g,ener,a]a Rasima. De[icii", ovih - dana bw'~ ce odezan [1I.]Z ['i.Ll;'1!JllJJifes.t:adja." Nje-

K -." "

gov mezar na ovacema vee 'PO-

sjecu.jliJ preds taVllid borackih o:rganizadja i dlrugib institneiia '0. zemlii, ali i brojni PO] 00].·

, " ih krai B~"'l'I'

nCJI wz razm , UI,]eva'ln.,

:Siie£an,iie oslaj1e

- Ovih dsna ponovo se uvjer.avanw & s:ietan~'e na l-weg OC2t

'b11 ...... : M ".... - .~-

n.e 'Jil'lew. ., . nliJlgD '~,e V.l:se on l~~

:kll)~l su ga [pCl5tJi]valw od onih !k'O~

lIeD

iako materiielno slabo O'D,[,e:ml:iel:!9],~ uspjel~ '~~ll,pr.i~',eti ,~,r.~kcdciaskom f~S,WZ[ill'U koi j je nasrnuo Lilio na nasu .zemEj"lllJ.

Smrl ie generala Delic~ Z~tekla u niegovom domu u Sarsievu, same koji miesec :p'd~e obielodaniivan ia o dluk e Za]·· 'b en og' vi,ieCi3J HUKog trib;gnui! ,po [1.jegovo~' zan~i na -prvm1'!repe.un presudl!ll kojo:m ,ga ~'e o:~~' SUdl; zbog' u:i!Jvodnih zloana 'koie 8.U, u til:ooU'ioj Boom ~nili prj padn id odl'edl S; ~~El ~ .Mud:Z:a[],~d ~~, osudwo po J:jOl'liiLaUdl'ID'j O~OVOI.DoS'lru Ita tr.i godi'lIe ~it."O'l'a",

G~dille prove,dene 'U ~ri ~ tvo:ru Ha5k.og' tr.jib:UDa]a~ na De'Li6evo zdirav]jte mr~l¥vile su lesKe posljedke. lako lilbwj eden ,dar

dav,ala j,e fiZ'~[i [1,114 Ea:a.dn d.a c.e ZalbenoiJ ,dje6e [1;1 presudu utinuti,

N ~2:a.]oat.i g~n~ral n;ijic' d.o&:\kao kjt"d~ z!aJU5C]'iJ.Oi~l ]J'Gsrupb.

, ,.,1' ih .

l !!iUu J.e ptl - ,raUo prvostepeau

odlluku -, ,ka.t.e ,za fiat list V:as:vi-ia Vi.iliJrvilJ\ ~~rrca odhrsne genet:,da DeU6a 1J.[ R8i,g1Jl.

ji nisu Z'bog istine Q svemu ,ha

~ .... .1 r; - ~ ...

je P'['\el.I'VJJO nas ctac, vee S'l'UO Zilli

8ti3J~iIlrU priprentw]i knjlwgi!J koiu je on zivrsio nekoliko dana pr~,je. smrti, K"n~'ii§ii ce biti autenucna,

Znam -da. se mnogima nece dopasti, ~',er. muku koiu, je nas ota.c Ilosio u sebi" zb 0. g' djeloV3'" Hja, nekib.ljudi :mora)l] fe llegdlie izniieti. N ~r9JVI:m~ taDlJ(!I :sn - ['[3,pisane i !One fine s.t.vari :koje su kr,a;sile mnoge nj,e,lE:ove 'sal1ilorce i insrtitu.ci~',e (Dve ze-]lrdje • kazao ItrnJ]].l[ 'ie Adll~~]' De1wc-~ do. ge[le;-

1_, D ~" :rawelLwca.

Adnan nam fee l~kap, dSj ·ce u. su'bo tl!.ll u Viso·kQm bili Odl£Z8Jn i vje.rsii clio o.bi1:jezsrvao.:ia g(!l~ diSnHc.e s:mni ,geneTa]a DdwCa.

.A.H.

kt~~(' R'a' K()I~6ima;· Fa,ti~ zal AIij'1$ tn.tlJe..f(lrliCa'

Povodolm 1 s. Irotre~ndana .Alrmi,~e RB~HI

v

S

B ro j n e de'~le g·a.c i j,e p Dlllozi~1 e G'Viiije'Gt3 ~ o dalle poe,ClJst iUlcenjem f'a~j he iii mil n IJlo m S utn le

De1eg.acije M:in:ismrstllJ'a odbrane 13 ruH5j Oruzaa ruh S]1~lga BiH, predstavuici :izv.r.Sne :i. zakonodavne vlasti, borsekih ndruzenia te broi na rodbrnn.a i priiatelji

111 ~' ,~~, 'h'dl' ."

oua!!'~ ~1!lJ ])i[!!t.~:}t sem mma j

pogrunmlim. boreima Armije Republi ke BiH rn poIOl;i li cvij.~6~ na mezariu ·Kov.a.,ei.! u povodu obtl~·'ez:±l.v~FlJj.8J 19 gedins od

dn rue] Ar.mii e Republike Bin: dali Z]vore.. Osjec:;mja su pom ijes.an,aJ. POD.OS3n

oI!-Oli'm ~ :t..... ~"I1i'ii""'~~ .... 01!- oI!-'r'''''m ~.~ ~~ ,. ~I~IU~ !l..al,.t.:"Jl,,~,I~~ ~Jlli'·~~1 . ,IWI.,

im.31UO drZBV1J. B,iH i sjetau sam z'bog ovih Iiudi,

N· . j' . .1'

.' \J1; 'i;'il{jm', - a. J~ u."-iI. 11 zq,f,;!li.ol..l ~I·m,.-.

~ _ i:Jil ~~.g_ _ liz! ~_~ ~. i51~ iI;II _\...:.IJ!~:!!J,;V

BiN ko i u ce $,""1 nj en i gradani d~~iv[j,arvil,tt~ kao

, k" ,.

S\fO~ U .- re - ~~ je prem ~Jtr

Nrukslc,

Delegacije su poloiUe

Obill,)eiBulnle i U mO&la~

'U povodu obilj,ezavBllja 1'9., _god isaj ice Armi~ e RBiH} delegeclie grads,},'je.!i' k~n1i.t'OnaJne ifederalne v.[~~ sri, zetlm p~edsrt:avnid OnzRorn Sna,ID1 ~.ul~ bla=

osni vanja Annrnje RBiH i Se-..ste g~ disnjioe' DFUg~'g :p j esadi j s Ib!Jg {Ren die rskog-) puka ,QSBjH,.

C-vijei~ $0. polo-riH mi~~-· $ilaJr odbrane BiB Selmo Ci k~)lrnc::; porpredsiednik FBiH' M~r5~d Ke'bo, ]ltem~jer. f'BruH: N'e'rmin N.rukSJJc i dll"u;gj. U tem~··em Falih·e j m]n~JJ'l:om 8uto:ie odala, je pocast $e·bl,d.im~ .i .iP'Ogh,[li~ Urn boromal fa-vim je Fens.

~ Sv~'esn rn ~,lillO 1\::[\02 ka-· kve ~fe~udt,e da'nas pro]az~ BfH.! n.asa. d.r.zav.a .i d.o-· illovina. za, koju su prwpa-

mg,kje zajedu](e ] bora~kib organ~28dia ~jQloziU S,11 \71-

I ~ ~.. 1'1

1 ence aa s:pomewlt'!.pogl.=

nullra pripa:dhliof!l:9 .Armii.e lmiH na mostarsklm Scl'dt1U!cima.

cviiece i odale pocast ill pr .. vem predsiedniku Repub]i~· ke m,lH' Alruji ]ze1Lbegcn."1'ruruji a oda:ta. ie poms'~ sehidima i poginulim borcima na mezsrju 'jjAU~p.a.:3ruli~ dtarn:d= ia" leo [[9 mezarju i g;fohLiu

I "-iI--1!Jl j.J! .~V",

Conl1t'till.a, $,~r.m$i! ij]b],~ Ij,ez:av~mJ a. 19. rodend:;nul Annruiie' :Republrnk·e· .BiH .i sesa.-e· godM:l1.l ice ®sni vanja Dnilj})o.g :p~,esadii sItoS p:ulr;a OSBiB bh oe uprilkena

d . ...,~- . '1'0, •

ana$ 'Il zeJl:u:':~JOII b~sa[-nl

,;:$ed:me ml1-s]:l:mal'u~k,e' br..i~·

".:j '"

ga,Y.e •

SDIIG:

• Jp,dJitl~l!..v'C-na .(Jlrgan.izaci.ja 'oo,raca iLl. BiH ~, ~~:il]~'a V~'~~rana~ uputib, j'~ jiLl~T c~~ri.d~l!!J. s.vjm pf''[padm.l,eltilM1IJ Armij.:; R~'puhlikt'1j BiR' iPOl/CllliOtJ]l.Daiita A.rm]i.~ 'RBi" i 1'9'. ~{]~~]]ji,~ .?je;nog· .f{H~i~~aJ]~a~ Q$~tk.M pOfp~u'i~ p[(i~j~ druK "U:r:u:le v~IL'e:u!iIla" Sa'Mid!. KI.11o.sma:mL!. ~aopCf:':no '.e- ilZ U:llije, pm::~n:ijeJt1.\ :i~ Fmla.

14

[t:,mevni :a.'l.fU, petak~ 15. aj>IllIlrayanJ 20r' 1 ,

N azalllo:st b rzn :z,ai01or,a.vl] amo • BO,~li m se da nemam 0 drzavowo rna :svi jes.ti i da uviiijlB k Ifutamol i traz'l mlo knvca u dtru gome - Nleice bitl Dlratst.v,B i led i n st\f,a

NlesvjlBs,taln n;a rod!

_. N a'~ narod. nij~ bio ~vie~ ~la.Fil. da .a~ poil!;:~i ml',:' rna :ie .JNA nao:rllJ2:-:a];a S;rb~. Bi]a

.. .• ~ 1'_ 'fiT '11·· ~.

n~ Jt;i is<'lil!<:!i!, .••. !I!IliI,a,d ;sm,i(} ;sarm.o

'1' • _ . 1,- • Co " • 'r>i'.-

po, lCl.:.iS<K.O :rI!a:o:rI]2:l1!FiI.~if;; •. .; ]Z

['D!g' :iii;izgJ8! nas[a'I~' ·sU. {}ru2aJiJ]~: :for.ma.ciJ~ 'kojlii;i C~ ikasFil.ij~· preci 'i!!l. TO SJ.'eb:r,t;in:i~~ fla .Amti.iu RBiH. Bo$lijaci i..ll. p(l;~'rr~u nisu zlDali. :i'~a na~. ~ka.~ nlis~.i~.i ~'U ~v~ C~ ~ra.jia~ [] dat.",d!.va,. T~k kama ~UJ nilliiS· OefFil.ici opikolHi. i k.adJa suI PQ6~] i ub ij:ad ~a!n:1b~.:i,~·j]iLe .Bo~n~·d;:,~ u :~~o~.i ~jVI!['k Karr~ ;a;dlz[,t"' u BI'a,:~11E!IJC11 .] k;ada .~UI 'U d.iam]ji u. Glogul;f':u zarp~~.i~

1· 'b ~ • 1'-'· '11" 1 .II:lii!JS:IiJ:!I!,l!;;~~ SY.I. ~ilI. pO$ta~l

$v-jii;i$]i].[ ~:~@J tr.i;a:s ,(i~~a. Ar.m:i:ja :RitiH :plraJmicno je D$i1:a1a :iz

krvi i nevolie - prJCa. Orit~ isdc1aci lb. sme se viSaIDO borili za s.l;Toja i[l;gl!Trjista.~~;.

Legendan]~ k'Ol11I ~iDclaJntt smatra d~ je form iranje Armijie RBiH bilo (lid nfp'l~e~ ~ivog znaCa.j!a za 31 H,. kamen temeliac opstanka d:dave·. Posebno ie to, ::5,T.!!H!l'tra on) vazno za b{i!~J!ljlaC:k[ nared, k'O~:i je tada 'prv! ]ll!n 11 )fu [storijj dlobio orU):7,a~ I,lj silu ~ ,d]J"za.\"U..

- Armija. je nastala 17.' n arod a. Sve [)VO daIIi a'S plrndJiJ,ll::_i!: je oooga.~~· SUi :stmJI[:ili bel~j Arm He RBtM. .Mi sme drilj sve sw sme nwgli. 'N ema 'wog blaga na 3.v[j,et1u ko~ iim se to rnQ~e p]adt] i nadolknadid. A llDm:aH smo se svi ·u hVaJdd omz~.a. Pona.v·lja.Jl)]~ bod.U ~mo se ~:a. gole zivnt:e [ da o3taneJIlliO' na. {'j.l;1'j;mn :proswrim a. - '[l;a.po:rninje: jedwn ,o.dJ

"" ""~,, ..... 6ll.. 1,..,""m~"'.o\rm ii.'A. ~~p;~~ ~~ ~~Jl~ Jl~Iir~ _ ~~ C~_ ~~ __ ~'Ir_

Nekada j'e~ kaie S] etJ]O Ork} b~!IJ IJ!lJIlOS· kazati da S'[

bio horae Armiie RBiH;. N a.:lal'oo·t} clodaie Oll, danss je sve .ttQ 'i~bljjedleil~" jer BosIJ:daci nemaiu izgrad'eo nacionahlj dw.b-

Nece odlstati

~ N'a,zal{]~~ brzn zaboravl~a,mo., S cl:mg~ :S;~raDe~ U 51l"~ Uk:~Ul~ drl-'a.v,~ iovolv]rali ~U. ;$~ ]jllJ.d] kj[)~i nisu .zasluZ[~i cia budn .na tim wczicijarm;a ] kC!~· H O]$.il!l ihili lUI kada se [Z kr·vi. i pe:p~~.a pl"av]:~a dd~~V'a._ a, $:ad.a ti ljudi opsrr ui[',a~ iJJ. [zgradhm:ju driavt~_ To bi trebale bo[~~[] $.va·b~J8 IBo~ilja.~ ~a,.,. M;~!Ii~ .pcli[iIta. ]ij.'~ iO'[~lr~

. G ,I, '10'

esira, .. _,oronm one stn me

bali. k:a,o b orca, N a.m a~ B~iJ]:ia.c.im.a!. d.o'i;?uli:llo [e da nam :[JJ~k.C! ~~a.[·~o :p·rogOt1'ori. i dla mi iIJ'p~f pmnl.s]]mo cia 6i;; b] II o raJC$[v"l. 11 j,~di:li:s.tva, .A. n~,. Bo,-jim. ;$e da m;:mm.o d.t.zavO'l).'::~':r:n~ Sv:i:i~&f.i i da !J.vjjj'~k hlta.m.o i traz]EDo kr'n [v-ca tl drogome. A g]aiVni kr~

Sllell' "Ua&llDUiC·: Dollaz

zailo liB I .. ,

KOlnrntirajut.i s'bmdalQZll'[[ 's:nmuk [tal ko.iBTI 810- 'bod.aAiL Vaskovii isij:edUje.

'1] -'.~1-:", ''b.",::::_ .'.~..... P

·e .,[·i:Jll~og ~.II~CtKi3IU ... 0-

wtarima iti;b 199;5, godiue,

'Oxic navom: .

~ To i e dQ~k,aJz za~,to .m.'e taj c@,v.i'ek, l:~':ii je bio de.SD ai. rul!: ~ ltadt: a Mla~ dWC3. um.edijim,a:.. 81ia[no n_a;p aclao' u. svojim. pl~i1o~ ZUliia.

eOl11 dOllinaCUS

~ P.roUa. sn vn::mr:;'O;ll kada su Srhi :i. njihova :p:o.Hilika {D'vd.ie. m()~']i domhdJ:",;;ui-. Kada su ideie 'nob.d.c~ CO$i..ca mo g[~ prnei. Iako se (It z:ifil:isliJ. jJ dsnss provode, '['0 se ni U snu ne m !lJze osrvariti. !o ~!t: ~~[u~lu8:[ .- fillS[j enia Ie: OtIC.

]'''''c'': ~m' """. mi 11' m' Il!l ~""''IC\''':I

........;;;1 !U ""001... 1. ~ IU ....... ,. '"' '1

dozvuli]i smo d~. buderno U. ovakvom $·[a·~U~U. GI'adi~.] smo dl".Zavn :1. :i.ma]iJi(!l .p:ravu da :kaze;mo lkfidla. ona treba iti. - i$'~[c\';i Qric,

V' • ':: ,. 1, •.

&ctill:t;;;FiI.ruaJi!'['C[l p.~.~$n,:a~

:r.lJj,~ spiskcrv'a Il@JVOdtllih zJoci]iJ;a.ca ]Z .A1:.m.i~'iI;i R.'B·:iH' i ibo~]].:i;atk.o: na,roda! Olr[6 na.~ vodi:

- ~S ~~ .pono:~"O ~k:~iv.i:ra~ ]a, :moll :PI-edf.m~~. S:fj,i\apevr-mtlieno $U. dO~.8!zili iz R[j,~I.ji:[u;· .cia m~ ]]iJ,I~iUJ:iF.,aju. 'Ta'i p:i'~ .gdm~[ $a,da! 'i~' ]ij,a $llJdu Ri.H. S;vj~!S:~arli s:uil. ,ma $atl1iL n,a fS.]Yi:~ ~;kili.. N jjk8!da n~ ·p:m~taIJ1. d~~]ovaJl] p:r-Oi~i'v mA;'.n~ l drlli~ gJJll. 1!J:r.a·o11]aca. B]H .. I '~i s.p:i.~ ~k!JlV~' iko~,~ p'l~si.m~u $U. dio ]JObilic~ .ikUJlm]nj~ kcja inl~ .l'a. c~~:i da Ill.a,pr.av.i. l'~~zi.ju bisiton n.J~'. Onil. fo rnd~ .k[{]~ $~ $fr~ l!l'~i['Ulrc:l ddat~~ fl, Ji'RlE'

d A•· R' 'B' -H-'- -' an~ __ nnje _. ·.,·.··· •. ~'l_' I"

D~j ~",~I:', petak, 15, a~~ivlnl.'!!ani 2.'011.

5

Ne za~ i m la z b og svi hi ~]Viii h rana i CI6,lefa. k:o je u seblil nos i m salmo d a. ]!e~ iiis pu n len mOl] s.an da me. in ~ ko kao B OSIn la ka n e po n iZ,ava. Vi SiB me be I i to sto 'V id i ml ka ko s mo m i ko j i s me se vr.aUilli u R S. g u rn uti n !i!z vo du ~ n sigo ove rane

Kad bi, nedai BU2:~') PfJnovo rrebalo uzed 'P1:1~tilll ruke ] braniti, pri] e 8,VI:;::ga" sveiu dr,~llIJvU:. ,k;ucni Pt~~ d(J5'[O~"mSnfO svoie po['odice i s,vu<g n.a:rtJd.8;J ,J\tu,b~rem Sii'JJttDO'l,ricc peznariii k3U H'~dt.:i:ia, S,i~oj taze :01:;:: bi ni minutu .razml~]jao,

Ra~nii dnllQlvii

~. Same b in sad bio ,P9- :lme'~DiH, znao bih priodW'~e, Sa lskustvom koie imam nakon rata koji sam, p]'iQiia.Ch~ JlJajiP·:[ii~ ibih. k[\~]!J:llo na '!JiVU meralnu fukaru u vlasti koja vee petnaest gndina S1I,'1'0=

Mil

dl 1110 bodale

,- J 3, sam, se burin za d::tZa~ a ntl!as:ni mi utim~ jill filt:larr flU m~tarr re ,&r,m~, krsdu m'l 'ic::diil.o 'pu j edne iP~.a 'f4j" ~il'eib~U S1Jl me, '0iV~1- k:o runjeou,~ [111, deir!LonS[t8- ,djama '!!3. SaF~tit:V1Jl, Pus~8JH

~' ':;':'1 .. ' '~' ,

'[I::lithii.[:1~1 prt:'Vat:ar.ml 'PU!Llt.i,-

Jll ;1131, iIl3ti .. p.&, rS :P[ozoru &~j:tehto .se ,mi. m,'e~sl]hl1o

~:im ,I,athtrl:a ~ lopovlncima II n ama ubij,a llubsv prema domovirrl pa sad na ~vak.onl kQlI:~~iI;I cujeij &5.n]~a'k~ k~'ko psuje d:r.,zaJvu ZaJ :k!JI~llJ ,~,~ nekad prnlin krv ~ z:apoci[B:j~ ,svoriu 'priil1 lmiidzii!~ S.jsku,

:rro'1lJaS-:li smcga na je-· dFio,j od kHnika UiJ!itV'er.zitersko kHni,8;:og centra u TUJ~ z'li, ~d!~e ie S:mfe:SI'eD priie ne~oli.ko dans, Sm:r,ijoo d.c~[a'k 'k:i]:a.~ ill. naramak hi ~(:ao;; a1i;o OjJOlr:ii">itlj a se, veli, Snmniaiu dekmrl ua brueelozu, a od gubllenja kHsie'jI ~okrew.uU

'~e' ae'I""'iI'~ koie I·l ..... ;l;'; l"i>!i ~ it I..... a· ~,Jl ~v ~ !! !I.Jv.~, lL7"~' Jj~CIII~

more sjed]ti~ nir hodari, Pu·

.~ ,. II '''.dI '

1(J.u::ili.'3mu", ~.1 J~(~iill ] utugjJ U

mIU krvsrili. TIT~ :11.::IIS d3, S:MO mS:itclU sistemel Mi:S.IL da smo :m~ budale p3 dill .DC '~.idim,o d3J :0,0] :tt'11ffie SV"e' uno boO smo mi p:US~urn la, d~ :i2J'hionilf Ne@'e ntocL Im~ JIltlam:!IJ j{J~. :kllYeia, Aktli

.1.... ~, • .iJ;l~ ".

K' i;)"mii:lem PIl.ll.ati;,(iIjj1fij, .sml~~m

I.. 1.1'-

jlB%li1'<om.

• AiTIlija RBiH OSH0V9Jlj3 je 15.. ap!r.ih ].99.2., godine. N 8stal;$ ,Ie 0 dl j,edin]~a 1)~rir,olli'ij1d1ii.,e odJbrane :~ru i

" ~a ... ..;1:·... ]'

iI]Irg~iI1lZU'a.lulJ 'UlOpWVO lata,

• Armij.[!I, lffiiH TIl8 p:ocetkUJ :agreuje n3 TI!8SU ~!!ml~u bro,i~]Q jemKo '70,0'00 p,r.i.Dadril:ka~ a na, k:ra.~u QkD 250,OO~

• 111'1 A " •• n'D ~p' I~ '1, ,~ ,~ ::i'6,ffl ~

'!U " . rm]J] J.'WI:1I'I~,:I:, UllJifll ~e' j "j "-\" Zf;ri!:iIl.

• Gene:ra~ Sefe:r Ha]ilQ,;rit bio ,Ie: p:.f\'i, zowv,jedoik Anll1ij e RBiH~ ns lunkciji n8ceJn~b. G]a,vnog sUlha..· Nieg-o~i :?ftmje~ld 'bi[i 8U gen,er_a'ti J ovan Di'V,iak. i Str,epitll Siber, H:a]11l~J'I"ie8 j~ zamlj,en]o general Ra:s.i:t:m DeUe_.. kujii ]'e .Post3,v}jen zs. ~om«ndJan[a A:rmi~e. R!IDjH'" ,BIltz 'KTrujevic hie, j~; kODfI.Ild8l1lt HOS-a i clan Gbll,o~]log ~'[aiba AxDlti~e Din"

U pIJ.sjtJ,fU m'U !kJ§1i' taW d.fflfJJJ~i na mu sobs rarnih drugeva, osobl]e 'bo]rdce se hvata za glavu :zbo,g wHkog svlleta 'koH IDlm. U ]JQ5,jetJu, doilazi" a,U nzmi1'1e na iedno !l}ko~~'- Svi mar.jlLl, da na odj~d~!Im~l!!J. imajtiJ bo.~ij;a, ~.ii~. b.iogndiht .z~iiIri&1.ll2ult:: ]8tmsko 'PQ.~WV~1l1t':,

OSam puta '~, rn'[II]. it:: :Cilil~eD .badZii~ SiMro. Cahi pUbt ,d~k

ie hin u okm2miu 11 Kameni-

• ~~ AI '7' '1~ • '"

Cii. !t);,OQJ. zvorm ... a, a ~et]n. P1Jl-

[a tau ibtllTItiC Prve muslimanske briga de, 'U marru h 994"

_:a' -, _,:)i~' d ~L,"

~iULt~:e :u ~~Ulli.ljJF, o· ~.t'i.:cl~a

ilz.gu~~O J,e uku, a, ~'. m~es~a ki18F!Llll:;:') Samo sw 'Iii! i1Z~W ill. bo]nice:. gak:ri iill mU izre!eillIi Jetb. ~ seprremil:J.ru isle gO&R,e ruliiL~en U :ou,gu. ... (is'[ao bez,

• A1'.m.i~a 'RBiH im.~a ~e sedam .koIlP,u;sa.

• ,Kollladrmd PE'VlO,g lror,~,AtaU~e g,iH 11m Sl1 MU8tE

iE!I1'~' l~ 'b. ~.I: T .. l,~,' ",[,1 "ill"m 'F' .1",7 " lor ..;1l):;.....:11 o!..' ..;1U:;;~"(

~~l!U ~.[iiJV'D.:: q.aiJl~·"" ';;:iJJ1i. .. l'o..:araVellC' ] 1" eWitlillJ. fiJlDa:~);.. ..

. = ~

• KQrn.andiitnt] DtJa,go,g loorpusa bili 8m Z;e~jko Knez-~ Ha~

zlm S8rl.~C i ServclJ Delle.

• Ko.mandiIDd l',rece,g km:',pusa bili su Eruviel' H:admas:a= DO''I,;riC:.-, Mehmed t\l~it,~ Kadir J MliC i S8ikili M'ahmmjiJlj, • Kmundiitnt]. Cetvr~og k'o~p[lsl!i, bj]i, su A rlfP1!JSa]ic' i Solej ma~ B'1ld::ikovlc: T etak.

• Ko:m8'[ld8Jn.li Pew,g ~urpus~ bili s.llJ Ramjz Drektwi€ i AJtif D!ldako:vje,

• Kamarnd;JJnd Seswg :k.otpllsa IbU~ 8U St;t~ko GuM,t :i G~~ li'b Hud!jc,

• Ko:marnd~n,t S~c1Jmu! turlj:Hlsa Ib~~ ic Melm:m~dl Alagi,~"

- . '-'

lIanBiI ml ie lad DIn armile

~ Nail:r!;Z);;' mi ]i~ k.~d dod'e D an .AnniJ~" Hem ml nema drugcva, vellk.ih btHrn,c~~ hem rnedu onirea ~ rn ;~e sl ikarln :0,8. it,e]e'viz::iji vidim mno,go ui'i!ih koji bi (ita [e pT!'lJvde: ] ,;cak,an,a [_I'~ba]i b]'~i l!!l zatvnru_ Vi ~iTn t~mo nekskve komandaute s~o ;ilU u blinidranim aurirna u1b[-, l~:ri]i ]ioije-" ka2~ SiU:;:o.

ItS gUJ].'['B.lllCI niz !(1,~~) iIl,~gu eve rane -, gm~n S:.]~k\(l ..

Mllha[',em S:i08!ilUvi6j 11usilIae ~ :!lajlW,~ ruti'io:g 'Pi:i!n~,nj'al,; zoai':Ke ;jlJ3itni -lfil:j~nlfH, 'Kad je [.aJ'[ $.[.'30; 'prvi it:: '~kU!pw h~aJb~[i~ ·mm,(j~cl~f.ill p~irih .. "U sjeo na ,bimiilll! ] 'Vrni~o se 11 rusevine ,S'\fOj~ knOt 11 ZV'O-

'i'ic~ ·""Il,.~ ~ .. ~~,~ '1111- ~';;,r;/! ... "7 oMi1 r.l.ll.i.t:..t'\ ........ ~.I, ~~,~ l!IO~biu[CIlli" ,£..3~'1.:.:-

DO'je rukave i poow raditi na imanju Svt: do looI:S:, go cl!i M' udlricao se iPripadaju(x roll. VQ-

• u b" ",' , -1=,

jne penzue, uz (il~bri.jiei!J:le till,

j003 preeil1 (Hi :ojt:g3, dBJ ma wefilzijiU prjooarilll.

N;I!p raviio tU.C I

K.a'O S~Qb!rac;a~ n i tle:hnEcar', l:r.:an,o dill, se '!,frat'] na

. d"

svote stsre Fa. 110 mresto u

Z'\mrn]ku, ali mu} .I1:a:r..avn(!i~ nlsu da]i.;,. N ab.![l'V~o ovce, keze, ,k;opao, sijao, .radio, dsn, ,U'OC.", U z doneelle napl',a"~i Q knc~- K6e·-r11:;a, z;a· 'Vdi1~. fa~ktiJh.llil~ 3. ~'roaJ si:rm ~C!s, studiraju. I ostali ~c:" ako ~og: da_'i. kate. Cim .iZlB,dl:e ~2' oo,b~ il~', '[')oCet Ce ;$a! uzg,ojem

iO ~;; ,r _:- ~ ~'~_ (I; _ _ .. I •

p:i,~:1.C!l 'ina V~iLl!Kij) !, '11«' je na,~

.pravio ogromnru. .I1:0]U.

A H' '·.AlnZ·~/.r

,i"JI.l, :.l'lJL..I!I!.. ~l

16•·········· .

..... ' ..

Ol-UI 81

N i ~iB ~,zalO ran mli niiistar IP ravo s uda, IklOj i ce biti ~z reda s,o.S:n jaka

'Iz rnaJa MDl-a 1 ~ ,m minis,t!,e sa izabrani: Maro 'Brainii.t. za Ulwisn finansi~~ ,Marj~8n Oroo'ti6-Eanee ,goopo:dars1tV8 i poostomog ll!_l!:edelJ~a~ b'o,jeiuii"cp;rosvjeU; ~l:''UliJSilit'i' k~_lIiDU'tIe i s]Jona, t'e I1]~a, BerUalWV1C za ministra uJl'lnamjrih]X'J~ilov,a,

'N~je ]za'b;ran mjm~tlr :pravoo-u& koU] oe b:it~ iz 1"00a, BofuuJ.j~~ i ND kada '~ dQgo= '\iore ~~lill.pnici, &inja-ci, kolJjiJ ,~U iizrun:miUS¥Jupitinu PK.,

Program tadaVb~ PI:: bJJ~ q' [p:F.~itavl~e:r.JJ FH~ jtcl~ no] ud s]jede~iJfu, s'jedniJcH St.llp~:[i[].e, £.,1.1.

Na drugoi v'a]1tednuj s;j~dn]d S.kll'p~,[[fi,~ PlfJ~,V&icOlg k:M1ru:iJJ~ pr_adKooenmrna vt:diJJ~ :m~1a cl'ne HDZ BilI i HHZ 1990 sa 13 zss'rnpnikr:l, izabrala je 1Il3du 'PIC. M oj em je 'Celu Mmi.ian Orllo]i~ cLlul. HDZ-a BjfL N a dU7.-lIlOSl u!l'iwis'!!arau Vladi PK i~elJ!ovacl1!i su :' j7,: reda HD.l-a ]3iiH J 0S{'i' MaJ4tl}vii ZaJ ministra braal]w!ja;) Warl Z'IJ!P'aut .zdrarvslva~· rada j s,m:::]jialine':PQ~ itfkJe}lllo~ip. Vidovic prometa, ~~ UlrJJZ;, rna :i, z ar~ il;.if e (ii ik (Ill i 6:!!!, :i, ,M;It n'cl'

'':1, too z. ; ~ ,. - __ ,:il -_ --1_<

Dr Ie po[~opn",n:GU:~j voan-

pri 'Yr.oo't:i-l :S.'llm:!l!:r$, f'l;1:a"

Mfmel i Rasema tIUskI(;: ,ZatDlia~1 (IS I ,rlUfjJj~' Il1al

POVRATN~CI UI Sl,enjia,k' kod T'BSlli1ca stiigla, neoceklvana pornoe

I

dO

Zabm-a,v~:ilomiJ od !;Ij.viJil'j,p0J iJ. cd m!f~b:lizi.b- rodaka ~J!j~ nih ~i[\f.lm ~V.]j:~I14 povrarai:k~ 1lil ~,~~.icik] ikraji ovih dana 'pdjaKFiL'1i1 $.'!i.l i:Zi]~]].~~]U fi:jiho-

I I&; II • I __ ~ '" _

v] prnerstm ~tt:s~eiiLl.i rrenur-

. ". A ,'"

:iJi.u :tri~t3l1~~i:l!1 U . ·'m't.ncii.

Onima ]l:!)j irna je. trenumo ptmlClt, MI]J"Ou,ebF!Li~.a pfjitlJaH So, :lJJOV:r:liC ] bsrem ,nak.ratJ::o o]aks,[!jli, ,Ziv!l}t. ]."h')vit'atnichirl:9, koll, i,stleu,;, nisu n2l,vil~Ji. na :p 01110 C.

Pevrstnicnna U Stenisk kod T'e-slk~~) ,Zahidi i Rasirnu TailJi~,. :koj] jjve od Sl~~'{W[!JJID'e p<e:nzjjj,e) .pl~ijentni Sll!3,jedj iz AJine;J;'iktrpQslaH SUi 80()dlola'['~.

- S'v'e 'IlJa,jhQ~ ie ·dja, jm 'lJng dadne. Liiepo zdr'a,v~ ~e;, I uiimai :nj~J:mvnj :po[lod]ci hue:!i1! a;d!]!t 3~ me PIJ;Jru{I., SU-?!e 5,1,1 mi ~:~1~ (lid radesti ~. ik~zl;i Labi,daJ.

~ OYe :$[]J po:moci, j~ko vri,= jmn~~ ali o$.j~~ljiv~ ,~, mli~ k!JIji iCO nismo navikli pnma.tl. M~ im se ]1~ mozemo m~n~i:ri'J ali

- _ • - ~~. -- • ~~ - ~ ,. .J!1'iIi"

ssm im ,t.a.rpIO !tl;;I1I.I~gu ,III, es-

1" L'I.~:O: b' -I."~! • ~, - b" -" .~,i').

'[i.1I,;jI;j, sennu l '[1[1 ilJt:: rm . _ tu nss

iPuklon~ da sesjete 8voga:.kraj~ III koji 6e se, nad:m., se, iedro-

..11 . " • _. ~'I "1Il'~ "

ga ualliili rvrsnn- ven .II.~_81n]j.

,Pnu]oc iz daleke Amerike cd k('im!i.h.=., SitighlJ ie i za ·tdko ,obo]je[og' Ahmeta Hu:ikits._."kojeg j e ZHbillit'Wilio i

~1f~t kC1!j'i 'lle.c ] 2 ,g-od;i na 7.JJvi·u Ame[']d.

- Nisalm ja.'~razio lrU odkogal,. il!!li sn ]jud1 p('JerllOi?;rlJ~U u meni d.oib:[\!JifJll :i, da nernam riikakvih primanje. J edin 0 5.fO sam sad od Nove godilJ!i2 ]K!C(;lO clofuij,\ta,[[ kUJ61J,,~ nj'~ 4.]' marku, p.r[~(;: dvijl;i godine predan 'sam z:!!!fu~j:~ n in va]id:~ku ~IJJZJJjll.lJ ill :!FBiH~ ali jo~ nems nikabog ,(]!~g.o,v,o],,;iJ, ,- k~re nam Ahmt:["

U znsk zabvalnosri ovih dan.a,pJeikliJ! ull::.el!lFil,rt ce krenu'[i sJn'OrJnnJ'i pokloni i islaena Z-afu:WhlOSt ,prijerSitl]]fll 8i!J8= iedima,

,Iladado IJIDieDl1'iIda

-Liieeo je vidjeti 11J0'\10 lice naseg' gr~!!db n~ik(!!~l SIt;o j~ zapOCclo '(1!redenje-fa'Sada na ~ada,m a, Pured ~ ~ep;Seg :iZ;gl~d~1!> b:i:~ c~'i1k~QFiI,.i~i :io~, U~\i:i..j~'k. vidljivi [ngO'vi ratnog E:azau.:njia gracl.aJ. ~v.ida mi 'se 1. [0 ~~.o se pE(J~.r(JJjf(JJ .lnllpaci,leti. Bltnj ske-rekrea-

-' ,-- . _ ~ _ - a" 'I., - -!~

U\ 1J!.u!~);;:e:nlEn'L ,nKV3![t::[',m j

'jer. imsEnu ideslneuvieteza :rwzvui rariama,

~ ",1"",,,- ',,", -- " ._ ,-, e"V·' ;iI'","

.J. UJj'!i.l;gt:, !:;.l;r:.:t$1J,I;:,,:fit:: ~ ~ rua

mi se od'lazalk m,[:rIJ~lJn j o~r,arovanih, ~jlUdi. Ta] [tend treb.a Z$ilnU~l'lifili otvaraujem ~,o,v]h ['adnib. mj esta, los uviiek ie aedevoliee

Predslednici medslisa k[armske' z.[!j,jednice' V]segra~ dlaJj 'Rudog;, Rogalxe;, GorpdJa,j, U sdkollne, f'oOe ] Cajnita O~itfO su osooHi sve 'uces'~aHie n a!pade' j provokacije n a j moviuu i ~luzb emke 1.2 RiM l!!I. jug'l}]SIOlcnoj Bosni, te s-a za~ ed:iJiiC::kog: :~a:~ f;aiil:i(@J 1ill. R1Ildom po:riilc:i ~,:i, k,~ko BO~Fil.jla'c] ked []}~Jtih g:ru.'[1:a ili, poj~di~

,. ..i b ,.li ~,,-

n:ac;a, :n !I.:$.ili. !lJ'o ::r![Iid(li;~Jl n:ll

proS,IJD![" na koj;J;;m $.U :5.ito~ ,hec~ma dj-id Ui dobto i .zlo sa k:Q mid ~ ~m,3i" fO"l!od za,

., . • ~~ IL..' ,

o u:r:Z ,a_ V:lIItli'1 t:: $3S'IT:::UJi iRa 11)l!0 ll~'

:posli~dtlji tllap~d :iJJ:a :pFed,sjlrt::dn ika .M1Z ,"'0 e~ S.~]t:]D:t1, ei'.Cemu,

~ Bez obzir,[!j, ttl,:;!; sve_), mi

1'~;rijlma·eJk~l~al~vijest too ~edil~ kcil~ ,odl~ Slneee ta.ID;[) gdje ae 'ooba - kale' Ssned 'Degexr.tlendZit, di]1loll]!][;~]iJ'~Dm.o:mi~il])i, S .Mi.

,ZI 'iGI

U pcsj:e[i 'B,q:o:jnU jru~ 'ie bo.rM.d~ 1'ofi~i .s.Ht!nd~iG 3][jbQsadnit' '&e.puibl[~e Hrva'[skie M BiR 'fOkOM 'bor..avka 1m. .Bugo1IU1m. rusreo ~e jl~, .ttI.9oe1niliom op= {lIme i pOOiisjeda'!;,-rajU!~im OV Hag,a,~ 110llU Ajlk_~::l~'i&3fii~, i AmL_ ·-~-.-a~-.r-se-· . ...,j:J!j'-Je\I1..L_-~~_ '-'-0-1 z-,-p.-OhHaj......JII: ':' ,Hwafa Allr~(E'lI.J V!!i~~!I}V]C-

em- F,os.ebno~e]]iJ ~eres'i~ao 7.'a ~u ][o'Vo,g :pr.o~ekt~ izgra.d.nj,e 1-1]~loi.:ajj H'rva!l~} 'mljihQ'VQ za- ~ta'lJil beuih {'jbjeka'~~ ZaJ Jiiida-

]lG31~a~a'!JJj~j,pI'"{]b]~m, ne$:~a~ de ])[)rodire N,a ~l'afU! po~,je-

lih.". te ~,~jl~nl 1m. prog:~,(}.d~;!!UJij Q

A:m.b~$:ldor Stan]C]c :n~Jj- HKn «N' apreldako; pri~U$'"

av.io j'e FiI,a$iLav~k p[,D~~ka~a l,\fova,o je ok:ruglom, ,5~C!lili, 0

]:I odr.~~~' H~~'limaJ :Bu,~ojFil.~! ~mi ~HrVa'f] BiligD~ua jillce-l""~

3, pLi;ILe.rLa.u J.t slWa ite~.hzmc:l- dna~!;sU! tfaJ';-;. Az'.,M.

i111:anJiO tVT'3,n.~ "I,i"O~,jlw. cla, sp ['QvedJem 0 e'Jna:net. :kojii n:am j'iU'~jpa,Q} :a ~o jie borb-a ,l~ I Z..lao mi i'e 510 je do 'toga d.o~lo;! ali i d:ra,go sto ni,ko ud] :iJmji:ih ,[m,aFill:m, i po~ 'V HI!'ITFilika, n:i:~,~ ovo doJ:i.vio -

'k - "o!!, ~~ -,

, -a.ZaJill 'nam j~' C~m(li;o ,ri:(]iJ~g

:j~ 2., apI']],a :n:~t p~t.kj!n,gtl ill 'fud, iP:re'[iI.lk:]~ gJUp~, m[~-

AI· .'

LI!:H;:a"

'~tt&jled.]1ki MIZ poz,vtilH :s,u poJici:im i [!l[Zi]tiI~:~ii d~ :natP~daCe :;;,[U p1riic::' pru-

n~du i aclekvatno 'kazne, a BO$njadl!!la, poW-'Il,cil ida, su ]J{!!'Wi!.'Qta.'k: ]1a! s'll(Jie~ p;a tak: i JOOvremene ]}Osjete za:!i'i,Eaj~",.

... ~ ': ·e-ll" -, M i_ I 'b-·· .'''_'''''

L,I] c;lLl!FiI.i,Ct\.ar ill . a,..,...""" a"

~ U ,a~n~dma m.ot_jj;o 11 Vhl:5[i '~e :mora ]]a.jo/!l~i~.]nij~ ~:iilitJJ (li :mj~ra][]a k'O~ie C~ dov~~d do lml~~ khm~ 'Ill. z~ ndji~ ka.ko $~' ovalv~ $[vruri jH: bi dda,v~[,e - isrtiilkn1l1o j~ inic.]j.l'IJ[ll)r ~as[.a:ml.ka MU&[:!lJf~ Ba~jc) ptedEjedni:k. MIl RudOl" tU,lt

- 0'110 :Ie ,pdlik-a dn, i dawul" iz- Riudo-g., uputimo '8,]_'icl svin.l ]judiH.u, li.t v ]:9$.,li~

rl ~... 'I

]}Og'iiJ<t:QV'iJ O]Um8, ,!t\,;JJlll ,pr-

ed~'od_e poi iti c~e waftije .. Ak(] '1m je n~kj d,ti, ove drzarv'~ ~kQ "iUl ~e swo\ do istocne R!JS~'le} 'Il'eka u:rad.e ~n~~!l..tJl Ij1 v~,a!!;'t'i.[im ,['~dov]~

~ma;! FiIl~d:'li ~¥oj'im i$;imiPa,~'

dzerirlilJt~ cia dodu 1m. ]8= ·IDoEIl1m. B081l1[L; ovd.je' ®e 1'e,... gis tmju Jl gL[!j:sa~u. A ue cl.~ se ~olre da '[ai d10 J:zb~ eg]o,g st:,Uli!'L'Jivn~slv~ da.je [lji~~ gla~o~re da. bi O~ll op~uUl na fU!nk~ljarna knje d~n:~ ObllJ:)S ajl!il, M, .sfll'l;~]'ev1!!l. - pJ~ ruEio j e g\w.a~dJ:;t!}S'~i )trmE~ija Bam~d! ef. Etimu1ic"

JAVNI RADOVI ,Zavrsisn pozlv SlluzlbB za .za!po:s;lji,a'lar(e IKS

Pri j!aJV'i 101 se dva- tnr puts 'V ~s,e filirmili Hf}gO 510 mog U wi nan s i rami - IP'Fednost C:8 i mia1~ soc i lall no lUg nlzisn 'j • P'os~ odevc i b ~ raj u 'S f1vide nc i le n ezaposle n ~ h

[1711 'I' ... iii ,.

La,VFst,;;n je laV.Ill iPO,ZiL "it

Slllzll!~ za ,zarp~~lavan~~ Kantona za upo$[i:a',ranle !J]rn~ WOsJimrifu, '$ ~vi~..]i)d~~ u program'l!!l. javnib radova,

K;ako Ram, j~ kazao dl:rc-k~[" Vahid, Mll1b~rif;'J]lovi~ ]z", dv.oj.:;:r.m ie 1.056.:[ 14 m3Iaka :za ~illJ.na!E]s][,am,jI;, 695 :r.adnib ..

"ri,i av's pO:SIDm

~' N o, ]J~ifa\filjj) nam, $~ dva ilin:ri pllJf~ v~ fi[mi n~o ~w mO~(!i :fi:oaillsirnti S obzi:r-.". om ria Ito da ni$.ni,O iO$, dobili pF,i:~~,vt: k'{}j~ su poslate P'J= :i[Ollill ,m]~]im, da 6::'l biri oko 2(} h:m'li, IRadinici, C(;l biti pri:rm.I,ji;;i]1l[ DaJ, dtv:a mj~s~c;!Il" bez 2:1hs:mri:,,'r~Uil. ~a, :rad.tIiO,g odnosa, a radit C~ na M'[\~&in~ll !JikoJi~a '~~ ~ci.jalFi1.O'j i zd'r'arv]$;l~noji za~,[i,ti, starih i iznemoglih, ,lis,rl1 t~mo nap:nr,v][i za m.j'~ sec, a pO$l,o:ciavc] ,~ Sl;5b~, hirati :rad!!Jlik~ s ev]rumc.i~~ n~la~ pO$]~ill" P:['~dnD:n Dc imaJLI

a, ]- ......,~.

$.OciLJa nn n;gn:rlwl ~ l'<';iI!zao J~

Mllharremovtc.

DiDtlbLm JU z.~ti6~na prirodna wodJmtja Osman O~rc

Vr:ero tlfJS>N,e:: ,Umrlel1je ,flh;~/.tj, 'kat..e dasu ttaiili, '[ 00 radnika,

~ Fla,ni[,3,'1 i SInO urediti o'kQ :2 .5,00 hektara zaSd_cenib lPodrlle-j,a, koia n isu 'Ul program iU. redovuos iOdrza.vania ko rmmaln ih predu~e63, U redi:v,at, cemo Veelo

Bosne, Bij ambare, S kak~· v~c, vod.ozas.tj rnu ~(')nl,l na IHdli.-- - 'k9!~e DeHc-

'Resad f~s16~ direktcr ~~Parka!~,~ ]sdoe da su nd Sluzbe t]'~zUj 200 l"a;dJm,Jk:a koji bi ,ci®t"i li 5;Ve te~ en e ]:HJv!!.'M· ne od, VQgo~te de R~e~,asni·, c:e, koie nisu u programu '!!.'e~lGvnng o-dlJ:za,v,anja-

Ru c no c:iscellill,iIB

,Pb[ D:iP are] pI"~d,'iill.ze:c:a

1,R.ad~' Ah:m!~d f)]pa, k~~ao jl~ z~ :lia$ Iis t da ,6~ ] oni ,[}':~ ,g:odifi,~ radi ri projekt po-

~ Kacl~ $UJ l], plJLln.jru jarw.DlJ r~dDVi 'M. ehlasti z~ti~ ok& 1~:~ ]n;ajV:is~ ~ I'adi~i, nuv:a,~ Iificirani :[3Jin]ci! dok '& u

ob]a$~i $oci'jaJne i :tdrarv~[ve~ ne Z~6i~: £mu1Jfu i b::ll~m~ ,glib. biti UJ'pos1!~ni kval:iiicir.;."

,", 1I~_.~ __ . __ - M ~ .

am ~ ~ Je . ··JiJl~a![',~iDV:!C.

Uliiice' Debelo brdo ii 'Vranja,ca na ,Soukbuna,nJl

PUGaia oloua H, Oi I·

Radnici preduzeca ,~Vo= dovod ], ka[Hil:i.zacij~ po6~1:i. ~1l!i. iPi1IU f~~UJ rekonstrukcije kanalizaeiene mn,'l~ iii uli-

D 'L. 11 'j!". JI • "'~

eama elL.!'il;:,UO ~.!'n;Jio 1. .",. ra-

• '" -.. - "'1l'

TI)aca na SOUK,O!ll.iIl,aI['iill.. .[0-

knm :pobganja, kan:di2-aci,o~ :illiED. ,til~i p:n:~dvi)dj'~F!l.O 'j~ pD= $;~a!V]ja]'jJ.ie m)'~ih. ~~ll:.Ova.

~ rzgr.adT.IJ~om F:I,OV~ m1:l;2i~ ihi~ Ci;;i ~pr.i,jo6J;n :na~[;~n,al, no~ vlJig :k~,b;;~ta. zoog' dJ~;e,]ovanjla pod2l~mnih veda. P~d!uH6~ VlK. t~ po ok'O'Dcalojin :tadb,¥a ~]m]d [~r~n. k~ko bi ,nova :Illl~~a mogh.l bid, 'i1 '~lJIa, 'iill. ka'~a~[ar iP(lidz~mFilib in$itab,~ dia [~~b['.aC:!I!ijJlJicl!!l. v.ra'~i:~i 'M. plvohilno $ ~a'nj:~ ~ kaZJiJ. iz

Qncine ,c.enJ" ..... ~ A·:U:"" .

~ r- _ _ _ ~I ~- iI .r'!r~H.

2:4 s,ata

hlI1MA: 3;49' par;ij6taat!l~ ~aj'115e n~aniGnih bah~~w;

P{D.UC~tA: 59 ~~IDr~~~l1iilit 1!I1;!2ma,. da, ~5 s m~rijallloiT! ~tem'm. ~.tAi1ROGMCI:"f li~r'o1~llIcl~~ !lIQF-

iaJ! a_li1!ii'mI!~Ji, ~ti'l~il:!\ ,. .

BIHAMK: 1 07 illlE!nlE!r:H:.\ij~. 1l8J\li~e n;~p!ilDlIMJ:.i!dtillni!'!a" Eo .K,

-

~e I) Ddil C [iltete\Wt{i ~ff(I, ~ ~i.~ IP~ AA~nl;l! s" 1)j~[!IJii.. 5,'m~ ie i\i: F."e~eI~I"' 1I1~hidr(uli~I:(I~~Bli.

l_bl'lnl£1

Sdv~clim~, Avdii:ar (3}~ II<. I;C?n~eClU~l~ ,dl~ruj'e k.njip SVIJET KOHM PJ'SEM gl'iU.~, pe .Q,Ust:r-i.js,kih auWra (W~-, seit) (4);, G IE:. OKO ne-kQ ud djcb (.5)", [Jj !jDnevni ~v,a:;t'l' [ j,EI.iii::z: video~~ p.okl,an~ [(fiu nVD ,MALA. SIREN A. (6), M6.~e {Ils'Ilojiilii :i, 1Ji1;~2,l!ii.i .. ce' 2~ TER.i\,\A l.NU RNIJER U (7).; Kw,:pnne ~a koj'! m a .oele llJpisari 1JTu1 :n~g,rUidJe k~)in ZGlitol1l', .5 mtzm,:3]{Om :!':IZa A 'ipi~,~ zmfu miD] :IJJ:3gI:!I!d!ntl ig[(.lJ\ pM~l~':i:l,e 'UTi,ilI. ad!l:'e~u "E'ei:a!ll'jS!k:1l! 24b:iH dofte~ite lill, )l;o\v.a:1:'Twi~it Tower"",

Muh:arilN1!(J~ii~" t_~,{~'f10 t,.f.s'(j'. 1'14 KM

vecan ~ a kD~nl!UIT! alne hi gi iene Jill. KS", N'~, 'ukbnjl,,!ti, div]je depQ:wdje kac prerhodnih god:ina. Ovo~~ pUla C!::'l, 70 radnika k,'IJ,~,]k![} su traz;IH~ :meno 'C]Srl,ti j~V:il~~ po~ vdi:n~_ s. MUHre:

.' Pl'e"ield!n i'k i c'l ap(!!vi SavJeta M Z KoseV'sko BlldJQ ~(i\S~'et:~U, S;g ZaJ\TO d P~zS!'r],6 i U !ruci [i 25 :s ~clJlJ i C'~ j a bl!lk-a"

vj S'~lJJj~) t I~e$,a D ~ a" !i~ j iva_ .• Sek;;re'uar ,MZ 'Vel a!S< Bll,ga:r~c ['ek ao je d~ jle eil'~ cia se dnprinef;le lQ:sti tl o}mlli3,~ i ofu va-

'I!7i J- '1' lilI!rI ,..lIe A· I nO',

Im!1 ~ J:-"'~ r!J .I!U! - ,. ~ D!I;~,

U Do mu kUlII~un;~ U ,S:vrakJ no m Sa!1 u

Ed ' i i~' IDr __ dB

u Doran kulture l!l Svr~~d~1iO'll1! Selu [)~cd8j ie edliilkadj1aJ pce~ ara [z N'01ifOg' G~i!1da Iz oblasti ''Il06!u·5;~'Ila w,J:le:dJa,'i{,anja oe d]",§a'tti pr.o:feso~i _ s FbljopvivredniO~p're:h:ramlie:oog fakll!]t,e,ta, do:k ee ]ltSJ'krtirn] djo bitl l)lga.nh~ran u a iednem od pceUnja,ka _Udrw._Zenjl9! :p5e],a.J~ :"Maj'e~! u nUas1u.. Za eduka-

d~e ie O[)61Jrn,~ o'S1;g,ljjI,[;9!hli '[ OJ)OO K Mo. A. NIft.

II_OliDa

HII

:a., N a K vill!d'ran ~u X'[ E~ buclliJ£~ro .iPO!s]ov.liom, o"bj:~~rli. u S-~a'[\lJ\m 'Gradu~ zavli.av~frUl 5f;' gruhi gl'atkwiFil.sb ][,~d[J"i: na ~r'~u. i f~adJi Prema :rij:~i:l1iI.a m)~l;:vad:J, ~Mnj(;l~ ,opcl:,II:;;.kog n~dzo[Fil.0t organa, nl:al,f~rlJ~:M. ~~ ll!ilul:r,a8nii z~~ib]lV.I,! priprema podJ.1op za ugudnj"u, iPQdov~ Jil;l pOS.la~

vlj;~jllJ, vt:l<ii'!JiV'(lidil~ i ,~~k[ri.cDe ]FiI;srtaUacii~ A. };la.,

lz loudz,eta Oplcjline~ 'lrnovo

Sil III· Idare

I-c"ma stu

I ore gudline O¢jn;j Tmtl'lffi sdp:::oilim nsdarene ~~"~ sa, 80 i smdenresa 100 KM. StiponruieSlJI dobi]i :dj!l:~i ll&nri.d: 'Emiir TtJd~l; Kerim Hamzi~ A~, Ajkta.nr~iJ ,Alj]~ :Pi:i!'!ldZo} M.ilt&a.d rer20l\AUmediil8J Ome.rbt:govi~ Amjr R:ami~ Semira ,Mu~ ..... ni~ 1fl~m3 Ko]m:2i ~lnltidba, 'KrllpaH~3:. ~ S~hti~ Eillfi Dnrme, ErDnan KerB;; Ismeta M1il~:;msman()vix; :tHna J.[m~:U11O'~'Kenail, BMd.t~ JoVarfiilL Govedarka i 'E:i!'!I ..... , D~

Slilldend kQii 811 d.obHi .stipt:['ul.j,e SlJJ: N ~d.a, Drec~,;, M:irsad. Ht]is~6; Ami.n.a A1rali=uvi~~ Arnd;"d, Milis~~,i' Em]:i!'!l.8J N uval:iCj ,AJmirfj I'rik]~) Dltene:'[a Ded:i .. C:, ,A.jliJ HrU[[fiuj Dkil:HR :PlOOJ) 'Em.httt H:(j~iG. Ke:i!'!l.8!D Dt':dit:~ B:runkicu, M,ojev~,C:. AntrLt M~,U~ii6~ N t:~:r8J Ph.1,go, Amm, M.ll[aQSm:llJ:i!'!l.ov,]c.~ A-1ulm8Jmed D.r-,

~dc ~ .A:r,DtS Du[,mo" A.l~(l,

S,ER'VIIS NrE II NI FORMAC:'~JE

~.~~lrill:MllJlft ~Jli [][gn PijlHIF k_( II!J'lI1 :;ali. t,@~ Drritt_ ~RNII'UTM:: Jj~[j~1l ba_w_..te,"!j:if! sab, r;e:tj.i3I'~1T7Iin 1(1!l!'!Jj~.

Sl\W!'[1f:' .,&!~~ tel'!.! raiima· !JI20 ~~, ~~~ Ed!,llro I\U~r_

,iI{i'I'U,~,ZEl!~}i;,ii'IfU ~ Sl]f.1~ ~»-'IillIL

I!IMlLm.; I::iKA Il~ flilfl~ 12I'OOb~ "T ~ ::llJit'5ilrii'!ltH.iW,

Mi:!W sj,~A: ~Bijf1ajtalll), ~fml{ir}d Wt~',

[lINJIU~F.I.IlEtO\!NI1If 1\!lm2flil F,~ijl~.u~;jl JIi&R. i!ilttli ~~1WfIlJAc; Itb.ibil 'luli:'9i:1li~ hf'i'a;o I£~h ~!,I~liunih

illitll,~ mmn:: £~ ~JlUflJi. ~O\il ~:, !zI~~ J'i.:m;;e ~n~~D1Q1 fi,!t\'" !i1iU :WOir.

POZfJ~1$1A

I

Mlllifl~W I!lIKHtAl!llrn J,fri" I!J 'lH.n:I i 1,8: sa Ii. .,Safit!lJrfii J[!I" iil2'El. 0 i :22.3111 sail. ~H1Mfi~a!Jll dlr~t l~ ~ i :?i/4.1) sad, -.I~~ranltijm· lJi 'W, 1'B'i~! '20;J~ 122',~ m,

.. ~ w l:5"W, f7.;![li. 'I S.5ij)j :2~1 s31a, .Ji) ;;.am bID~ ~M ~ 1~,2Iii H 17..35 ~U, .,~~ ~ liliita·1I.I Hi2IR. 1 ~.31i 11lI,4n i '22!lD ~U, III EIfifl ~ POl FfIi; ffritJ .'Mlij s til(" iii 21 ::;aI, Ill· (!Il~a ~etcUa, ·~[1ni1tlWJja· LIIl!l. ZOOlI JP((iC3¢ ,dog.,s3ll,. Soo~ca lUlij~Dgl1irn~, ~~OO'jJi

t:J:Nlif.llEKIir. .. F\i)~lldllji liU'1: i~.jJ1iti Hill,· Iirl!J 00:1,

GAUJlME

IC'Ol!I.E6'IIlIM AR1I:mmWM; 111kllhG!.£dIe ~fuIT~ aJfk.dllUfflr" ,

RIJ_ JlcmOl.!'ilC: I~OO M_mir-!! 13i"ll~lte.

-- ---- _- -----------_ ---

EJek.trfJ·disttibucija .

___________ I

U parr:klJ kQd. G~'Q~vicJke uIice 'unji5:menevSQ, klu,p:e. Kalo ]!I aLm ~e rekla jedna od, ~~lfii ~~ ki, unistene 5;U prije n.e'kohko '~nj:esecL

E.,S.

PI'iHuDUll1 .rag.DlN

)Ii- 'PQV6d~m 22.. apri]~ 'DI!.fna p,lanet,e Zemlie, Kulmrno-sportski ~W V~ mpumrn akdlu priJrup.14~

• _ • tI

1l(1:a 8mro~ :paptrn za ~i-

'l.,._:;';",. ir' • Ir ." ~I... »:

1ti~WI.. ,;:tVl ,lli .. f5,t ~U~ItVO-

v~ti 00 l~. do 22. a.pfibi. od esam do 1.6 S'Rti stari papit' mogu, doni-leu 11 u~u 4gtadu. RiSC-a. 1J:~. ,M.

.Dna,·. &1

• 'E1oo]':J,o'mslJ.!:;i fakultet lj['g:ailiLb:ira, l 8" 3,p.rila. :D~fi otvnrenih vrata :Z9i mararame, Oni ce imsti priliku da dobliu ifi],'Otfi'i;~ltiie

, imak .

(1 S"!i:i!:m, ptu,IJr,:trntm:a, '011:::

(;e moei upisati, Z-aJ1:lliLle[,es:Lr~nim u6eDici:M~ i l!L'Hhevim rudi,ie~~ima hit cie na raspolaganju nra'SCI,v iiJtlI i bsobl i,e Sruden tske 81 uzbe Fakul teta, saopc;eiliLO :j,e iz Od~,da ZH ednese s 'j3,vnlo~ JEf'SA.

Z~_"I

.. Prema z~Mnu. od danas nUe obaeezno m:~knj'e zimske opreme liB, aJJJtIl]nlQbi:" ]ioo a- M edurim, i z BIHA_MK-~ -a,peUratuna, \<'ll}zaie d~, o:preml;l! [ dalj e ~d:de l!A vozJUma zlh['Jg pad~1.i'iQ~" A~ Mao.

• U Q]{v[t1a pro,gr~ma KOj,[ zaj,edl1o Einan:sirajrtlJ ~~H'i]fswerkAil;· AU8,uij:a) UNSeR. i ,MiJd'S;~anrNO

.::I •• 1 ]. .

za r:Eh .. !L,. ,8.o~l.Jamu. po 1[[1-'

Itu,j, r.RScl:iena liC3 1. iibjeglice KS~ 40 poroF die:! lz 'Vogo-SCe koj e se b Q,V\e po Ij,O],l['itvl'leMom !D'rQizvodjmiom dobUo je od:re4Jene koJi.fine hro~ m,pir~,j, }1!Qka, i dn;gog

r ~r .. ~ 1

s,JemeMSiI:\,og .mate:r[~ :t:I.I;ii.,

E'B • .M:.

8

Illrne¥lrni ~,'ilaf, IPeW\ , 5. apJll/'Iravan,l2V ~ 1 .

Nlajvece' gUZV'B 13 vriije'm~ .ra~o~~ oc'~I~uju :S~' ad Ba~calr5ijl~ dn Vje:cne ;~a_1tre • Kvallitetno 1r,~lesenje: p]lesac:lklh pn]slaz'aJ I skn~t~~Ctl, Itaze MehianoYIG

Nakon 3:W smo pdj e dViiIl dana, ob~a,viti da Ce' u jl,lj[l"Jil. za'PQ~Seld r'ek'O~lsti!:u'kcij a rra~Jnr:aj3]:::ep['u;ge ml B~~~;jfe do Mar]JIDcilvora, 'kojl!l ce final1sh\"ti Vlada, 'K s, h~' GltASa, su nam porvrdili da je '!:'ijec o nsstavku ]iJ:loje'kl9l koji fe raden 200S. g-odine, 'f~da je ebnovliena Pl'U~ na ]JQtieoru i\'\arindvor - Vije"cpjea, - SUlra [H,'.a,vosbvJ.!!,a crkvil!l oa:

BacSC.~['5]U-

:Sii~ai rCe sla

IzvrsJiiia, direktorica za '~ l~~~k'IJ 'i iOq,l~,z;a"""aJ]!!,~'e u GFtAS-u ~~in'kiill Sa]kanc!!l;;rL6 lI<_'a71e da rekonstrukcjja :PQ~

le~na sa Joi 101lNO ce 11011111

- F'{!is:to ill (!Ivnrn u'el"JUrt'kw. ne zuamo U kakvora je, ~r~!l]"[! iu nesiva aJ'.m irsnobetonska p] oc,a.,J, ne .J!iDO;h~[niO '[\ect trelJ,~ H ie i~]lI OV'Q radiri i ~ i. samo izv!l.'ski ~ep~:u"aClj[l. Qd. 00- ga ce ,~awsid i srvarna dj'en a ~vo,g' ]lJ:ojei ta I %g1"Q,dJJj~(!Im pnl!ge elirril'inir~t Ce, se i stel]1lt utjeca] koli ie ena do sada imal a 11] ~ tra~'IiI",aje - dodlaje l$.aJkan[}vk,

dr,aznll1ilij~wa popravku ~.'['~ mirano- fu~WJl!5,kih p]OC;Il na

l~""l' ,,~, ,.,.. 0;.:1 1 I ":. "-1- :~,' i"", _; ;- 1-

, ....... 0;;;;>.;0 ;::" ,@iFil.) a,Jll S,I,~,~,~! ,Z@!~

:m,jj~Jl!'i!l $:i:iii,~ i[,~ :K:'ltab!'[~r~l11l.u ~1'as~iJcn.ll v~z:M. iZnlll;d'-lll ai03, i 'P0~:Uo.@e.

~ Saofut;!bc~~:nica od SlaL~' praVQ$larvne~ ,cikve d\o Vj'dll(i vaU"1i:l V50i]1,a j~lIlS:ka] f[itik~

" ,." .JI

nma, iPa ,00 tl vn~iIm'I.e r:ll!!LlloV;!!

na [o:1lil di~ilill1 biti, i najj~; gu.rtv~. V,~ cd V j~~lle valD;;' stanie ie 00 11 ogo' belie ier ie eesta :sha., Ovim preiektom dJiYgO[IOCJlO b~ se ~UeSilo prnl',ad~nje' a®r~lt:a. gd~'e j'e trarnvaiska pruga, Srnanjil a. bi se buka 'lIj ,gr~d!u;. :ttn~lmvaj] bi

mo~~:i fu[~E vozi,ll;; a udcbcst i. is<i;gu'rn,C!i$1 [plfulu'!Lika, bila hi v~~ ~ obj:iliSniava Sa~Jomfl!vic.

O:sllalnl,~ialnlii e 'siinal

P:n:rf:eso]" na predmetn J'~Viiti, gtadskj ,saubra6s:i dr, Jiriu.s'[!lIJ[a ,Meha iliLovi,e: :mi~l~e-nja je da p:rtlg][ treba rekons.r[[U!,h·.a.~ prema s:[:li!!tl;darul:irna ];::,011 odgovaraju 1;3,ko~jJnskum sistemu ]":ak;(), M

35 gu,dlna :s.teJra pnzma old lashr,sUc dOl M a~~iiildvilini

- '

$1::: stvarali m,fj eti :Za t"n~furmaeliu 'leshog U''ftTIl.vajla u ~,ak:uUiitski sistem,

,_ 1'0' podlrnzurndj,eva, kv~Ji-

tetno de§ef.iJ~e: o81arnU,[[j]1ria sma sa §to manjlim vibl'3cijama I blllkO'ffil 2lbog' obj,elk~ta u bHzi- 111. pru;ge. roZe1i~]liO je'tem'lii!ko

.~. 1" •• ~

rteseme .t..;ontUlJU1T9][og eta-

Mebi"jj!iOvfC; K:va'ille''''s I'jesiN ptij'elile

Zbog Ikv:atra, framvala na Irdiii

Ulel' I Buiua 01

,llhog k,val'a tramvaja [1 a ler,nil'lnail~, nidza jrueel" U~ln!;O zabi]j:ereFl~, ie veUka, gu~"'a lira 8ta.jali5:1tU- Tramva] je ®la.jiao ~leseita_k D1Iinw.ta~ Ii[~!kQ[1 te,ga

5U putmci moeali i~ti ]7.; d;~ugog n:amvaji~ kako M ga, od V'e7.~O ] tako Qm(i~~i~ o5rtaEbn tf,a:n1V"auiIllla da '\TOZl!_

E.K.

bl II! __ Izn- s

o.ne'inl a.w~ ~ID<! 15" atJllIImvanl '2®H.

NAMJENSKA, INDUSTR~JA Giorazdanslka fa,b~ika pozvala a1dnllk,le

IRadna gl~upia kojl~ ]'13 tormiralo Pn~~ds]€drn~sruo BiH usvo~jiI,a pll~,avilnik I~o]iim SIB rS:gM M ra prom at naoruzan ja i vo j ne OlD reme

Uprava gQr81Manske ko-

". ,(7',' ~11' . ..:II

fIIl,palIU,le ~Uliexpo.Z"il<:tJI:iii J,e:llh.,J,-

11rlk:e 8 p:ri]ludl:l:lJog'odIHOInire= dovna pro~z¥odnia u :tfabr.jc.i rrebala bi poooti u panedj)el~'ak- Ovakvoj ,g.dlu,ci preLhod.il~iO' fe usvafa]1lje PRvjl"nl-

"- 11- -" 1-

sa ~O'J~'Hl! se regu ua promet

l!13~~j' a i vojn.eClp'I~i11I.e,oo Rml1ne ,~mpe kD]'i![ ~;r;; :fo:[mi:ra~ lC1,'r-~dt:5~edm.i~v{] '~liH,

Oa~ik!ll.j~ S~' d~ se 0 evom doll!fi.m~jnlu '~~c narr-~dI]1J.'!; sedmiee ]zjiatSli1Ii Vi~~: mi-

;,;"j st "''I''" '!I!)o,~P' ,; .1,_ on bu fl.- .-",1-_ JJ u, ... ~ ...ai.iJ.~, ,lD .IJIr:W, ,~ UAj. 'V IU· U!i:: ulU!

j a{v]i~n u ~'Sluzbe]iJ,um, ]~&[~i~') nakon ,iXga U:: biti ZfirpoOeio izrl!ll,v a fije- j.zvoz(IJih uonruLa,.

,- N;!t esnevu usmenih in-

• ,. ~. • ~ L'

,torWSC1l11a It\o~e sam como, za

]Z',,;rOIZCe:'b]tl,pot:re:bne.s.r:t;g]a8- nosti i oS nekih fI\b'lt!n.c:ih~("I kao sto je OSA. l~i.sHitUO ds 6e iduOe sedmice pravilnlk bEll ohj';a;vljen u "ShlZbenQm, listu" i da ce Minista:r,st,V'[) 'v,anjc~ke trgovine i ekonomsk:ih ,odin OM. :pooel] CS 'i lidi:!!!'Ila,-' niem j7:VI[)z!J!Ih clozvola - kazao nam ie direklor 'Ginex9! I Ql.lJfH'i1bj~[_

Zfu[}g ad.ll.iki;;i PredsjedI[i~LV~, Bl'FI G1]i],~, 'j~ zab]- 1 f~ziiO' v~l il(ll: g!i1bl~ke~

- Misli,m da se ovu m:mglo i uJ1]j'e zavrS]Jti~, ier se komiSU8, sastala tel.: nakon eedri lli pet. daea, ,R to ie ,m'(lig]a i

udn'il.th n:ti:k.m1L dm1Lost:njH ud]1Ilk'e r'!,. marta, J.[zgubiH smo udredeoi b.roJ ~ipttcaJ zllaeajmHl flmn 8 kojlim:a

smo ~aI'a,aj'ii.v,ali:~ a1ii i onih :koji :::1i1lJ snama i~lj!!ili Msp0:;:imv]JLi saeadnju- :i&lioe Hubier, _

A. BA11t4M0J.7C

~ KOllilpa:nU~ kQ~.aJ se bavi iitlfol'~]aci(llJlinI te1mnw,glij a-' .mSJ (In QSS jueer ie u Sara~e:vu, osmu godwu zaredora, 'bma][i~a];;J: Q'SS 'iE]ifle]J;nLi~e Dar EVli;ttLt~ ua 'kG-j:ewl se O~ll)pHo ~Se o'dJ :5:00 g~tijlll i7.140 k:'orn,pa~l~~a

Qv,a:j doga!djaj ,S'v~ke gocline oku,p~ 'IlULe:$wtina me- 1l8dzer:a, iz vodeeih kempa-

~. - 1 1., • 1'~,~ .,

11l-lf:l, 1m. te f'-l'oOO,tIl1naru,l'oJ:;iiC.l]-

skom, flnansiiskosa, privatllli}o'm ~ ja,v,Jlom s.ekto];'I!i!. 'I,]) BiM i soo:alr.a. se' ~ ed:l1rhl] od, najZlla.ca~ni ~ifu dn~dJa,ja

ove vrste ill, BiB. Fokns OIVQ~ goditJl~eg 'QSS lE:nHer,llr~~e Da,y Ev,eDt::a, ie niili 'DIiko~nim <Cloud' -Co,mpuoog l'1eie]l~jma, ~ ]JQd, .s'[o.gan!l1ni ~~ltikledleRi:g;fu I C[OlU.!dJ~~.>ja,,;rjl~ ~e'Fell'a,

b~1t1 Selii:~Y1 [}va,c} dli[le'klO'r

QSS~a; k;az;;w ie ,d}~[)va rr :k5uria ~¥ojri:m.;odiijnji!l!l mani£~~(ija:m~ '[I~lojli. bh. [['Zi~I~ prib1i2itJJ ~lJj'~im. lIDm,d\cH,rima k~d!a:!ul u p[fam:i!.l!,in:fur:maci.js~ ~hu;!l}]!J.g1,je ~ da j~ pri'[p;r-e:mi[a, i :fiOV11 3K 8tnillegijru

)I~'L - i ~jl d'~

za:f.I!MeW.I]![[ In u(Ji pel(gtli 1113.

Merr:aiar:' NeiwjeSMfJ /s--I_i-DJI

Borba za IMllen::,atlor

g;or nUd Zlil

H['vaI$~d knncern .!\g,roknr svolu poundu, k:oj'~ istie&! l5, ai'n:i]8~ ZH irupoyil]la 23~~41 :PCKS'to dioniea Me:rc8,~ lUi~'a u 'v~ ~niS:tvU! 'P;uv(I¥a['Jli!'e T.as-to, p~'od~-tio ie za, dv~fe sedmice, objavila je S]ov'en~ ska televislia :p[}tivajrlJj_~] se na !Il,e:du ib~ll!~iiJ!fOr:i'Fi;aci:i~.

'T~l'~v:i.zi,ja, :mj\"oclli d~ j ~ malo vj~n)'\.",a:~no d0J 'Ce 'U prava Pi'l!O\l':atne p:r,i&l-a:ti na penudu A_g;r:'{}lro'Fa ia:k'o '~iI:: 0]11.

ponudle na.JVLse D, pakel d~onki;l u na~vecem slovens'ko'll'il 't!L'g{'jcvac~!Om 'I anCiJl, na¥odiJruo 206'eu!l'a,z,-a d]o~l'iC1l_

P'ivm~a:rllJa '[ 'as..ko" naveduo, [:i'l"egn'lla,-r:a. s ba:___n~a:!illa, ku,jima dugil1j~ 450 miliona IOTI:r0J~ a, k'oj,~ ll! M'i;;([\Ctllfo['U takod:,~[ imaju zi:IJ:Ji~i[U;; v~,a~~ n]cike' udjele, o OdlJi1Sf~~:an.jtIJ, (lid is'ada''nj~g p~lJnp:~a, pm~ datjl'q i ,ra$p~5:i,va]i],j'M. :n.o¥og mbtb]m.i!lr[odJFiI:o_g'[,ender!!li.

~lPl!ilblika Sr~k~ treba l!lk~,o:lJJi'~i sve pnr""n~ bariiere kakn bi [!Il.v~$:~i,w[im.a, koji 2de gradiJtI, na Qvim peostorima u13k~]~, debivanie g[tjjtk:v.itis~dh i UJp~tre'b.!i:lih deevola i dn1,gih ]o]k:adjs.li:ih prerposravki, rekla ie jlUlcer nrinhl,u'lca aa p,iOOtl'[orno uredenie, gl'1Idevillanr[V'O ] eKulogijl1 RS Srebrenka Go-

]".,;

ic,

Ona ~e lstakla da ~e resorno :milltst.8I'S,i\"O! .p,ripremiLo de~re:t ,[Jodrnl()Jli)~k'ih :~Jq:Uffi.i. ka'kn bti se os;ig:~,l'SJ~a p:dmj:e-

na nmtllvno dlmt:'~!;;ilJ!og Z_'21.'komI! 0 ili'r~Orell.:j1ill. prostora .i ~rade]1l.'~M '~~ da radi na PF,j,= 'iP~m.i ,~g[~.fs.kog:infiQ:r.',rn;a-

" . koi ~

C[UitiDg sisrema 'M. ,{)Ieli1J], ce

mvesriteri iz zeralje i ttgk't-

. - . h III -.

iiiLl!I! [rnfll[t sve neop -O(~.]11,e in-

r.ormadje'.

'GoLi~ j e 'i'M.~ 1J1 flHn~uj

L ' - "1 e •. ~! '

uci fjii[von a riYOt~.mjj me-

d1:inarodni lIJ9JU.olO"'S'[ru.cni sk.lll~ "Savremena teorllja i p!raksa u graditelj:8itvu~'~ kojli j e oku~o struclll,jalte iz svjh f'82~ llrndenja 1z ossnl Mzava E-v:m']Je, j i3,ivj]aje Sirna.

m

'fus;: St~,~ti fJ:o,ti!l

IPotvrtle no iz sl ove nske ko m pan iije

ID

'u

S~'Ovelll!;ska, lkmmpan]jia

T~ Hn]dh]g :pQtv~d_'i],a, j'e ~lJ.:Oer da ie 'Preclu~eCe IDEA preuzelo njenih ;~~$Jt p:md.ar'!,1'~ niea l!Jl. Sr!bi:ii.. Su":an~iki poraz iZ"'~~1JJ j~ l',adJi d.ul~(J,roC~],H~ op[jjm:i.t.1I.c~j~ dJjel<l~n,'IJ:$:~i :i, re a. lizirania jednug od v,~ib 'pul.t:.2~ plariirane straeegiie raz:woja Thlj Hu\~ding;a; sao'pei 11\ je' (3 kempanija, Ra,dUitl;~tIjD,dja :oit srbi-

ianskom tl'l~stu! ie ~u',ate$ka odl1!Vk~, ]kQjiu sw" u 1iusw, izvelm -r,adi dJugQ['ocne: ~r~~bHizaci ie svoieprimarue d~e'la'tnns'~L

~ Odblk:a 0 ponudi ,ZiJ,. p:[I~uzim::l!E1I.~~ ]jJi(\Qd!8!'!,'iTIica iii Sioijii bila 'ie'~ l!il cl8J[laS:lJJj,o:j e;::k\Onom~kof sitnaciji, ~;edru[JJ ed v~j~,[~:i.h poteza ~ltnlJ[~&i,~~

• 1t.: .. "I· .o'~

FaZ"i,fo~a .r;,0l'!i. SmQ POS;[~li\"l.l liL'o·

i\ ~ d" . 'I'

1!!J'1 j. go : me - POI3Sj1J il su U

Tus H~oW:hl:gU,~

Oilj8 reDi, 'I. -8

Tri lirme f)fMtlPelJ,fJ IskJjuife'Ne

~anjl~JnEka, bel~z~ rraine ie 'iskl~uci~ ~ '8 berzanskog tvZiS'la, harriie od '\;r~rijedJlJos:~i dVaJ p,l'edll2iefa, ier ;SiI;I, pr-es~.~ [~po~wji~J]~ dDt j~ z~ tri predtl,~ca za :koj:!lo 'ie po~mnu'~ pij}~l.M.pa~ za 'IJ!'~~:rdiwatl!j~ llV~ ~;e:~aJ 0 of'iira!n'l!nju :I:il~a!j'a b[e:Ot::D:a, mjera pri v rem e neg ZliIIl1Ii:Qtvliltfi:l!ja, _ llr;g'O'v,mjl~ niihovim ~kdfrurnl1.i - naeodi se 111 Fje~en,hl. Trajno su iskljll1Jceiil'a iW~VfifIJ Ucr~ Mas'[ot:r kemere iz ;Sjjj;il!1'~l i N ovi gu,d iz U g]je'l.rika), ier so p1res:[ahlJ P08tojlati i 'K,omisii9 Z[':I, Etafti~

je od 'vTi~edlnm!,ti obrisala ~e eve emitente i:~rr.e:gi8t~ra:.

B9IDJalll!C1d Okruznl prlv;redni sad pokrenuo ie prell~.,od~li pootw,:pa;~ za liltvmi'~i!Ulj e uvieta 0 nl,va!ra!nh~" postupka 5:~,ja, lIf! ad ]fn_',!llVl]im ]ic;im a Kil;]za~artui!:is't h; Pdj'edJO'u,. S~Ui!.a trgovma iz N O:\10!~rGrl~.da] Ca,j:1ll~ TE iz Banj r.;: Lll~~~javt~:a Sl'na.

P[\~~]d [q~;ovaE1ria ~~kc:i,jama o[1v:!IIl;:r,j, prrvredna snbjekla traiat ce' do dobivftn,ja in-

~ II I I

:lO[m[il;Cl'~.ift u veZl is oIVilm P!lJiS-'

tup kJo:m.

Centra-Ina baJil'ka, Irske ~1li~er ~e 'sui7.cU]a [~WQgn{)~ ekonf'.i\Ui!1ikOig rasta ove 2:e;m]je u 2011- godiiJruj}. n ~\mdeci da U][I_]~es:w ]j}Qvla6anjl~ Qd j'edan pos:ro. (I~i;e: __ k!,l!j'e rast om Q,'9 ]!Q5:~ONa,ko:n Z-l!ifatlTIlng~rada u PQ5]jedJl~e tci gD~ine ... _o~eJ~;u"jesed~ 'Ce :~L:: l:i~ij)n'IJ((]];S~~. a!k:~i''Y"iJ!ill~IL ,ovt: g[}d!i~ ''i,1Taliti U!.pl~. m:.zvoz' 'Ce i d:d.j~ bi[i: :IJJ:lj,\1unijii P[}k['-C;;faC~'[':iD$,n'a][ OVOij It ]1I,a!(\~d]'i],'lIli~= d]ni~ ~ [al(nQ¢F ce '!J]~'u~~iri:[3,~i :1]~g8Jl]v!J]i dopr.inos ;do~ .ma6~pij)unnj~.

[);rn glllliil ~M,~; P e Hal k, 15_ apmilllr~,!J,(;l!n.i1 2011 .

N ajveC:9 zarmiiim,~ n js na, stand usa pcel:3J rs ki m pl~olijzvod i rna ~ I jelkovii~~ m bH j e m

Samit BR'IIIKS~,a lodlrz,an u k~n'BSk~om qradu Saniiji

-ai,8m'l

allm

Z·· .:.'t ••

lfil!:mrUlitljC: :g;rauid.l!a.

viSe je .nego Z~diOVo]JSJ,vato(_~ Ft.«i.zvi!J,(jle 6¢mo .ittaJ~ gati do 17. ~prillJ. = kazao ie H~['a~g"

.iIiiiI

]"b·~ , '1.'1' .. ',

] ,ti..ot,I~[Cfillcm :i.;S,1!i:. ,~U!C]VO ur-

1"'·'h ' , .oJ ...

~8!n:5i:],~· $lrol\fU'l.a uOJ]1,aaf;;

'Pf..Qiz~oi!imAe.

-- Gra,c]j'~ud ISU mogli probatl skoro sve $W ie bUo u po-

.. 11" • ,~,,(~, ' ..

]lil1Ui~j. a: nsrvece mreresrra-

llpe bilo jie' na sUtodu sa [JOebudim proizvodJ]ma ,l ]jek,orV]'[imbHjem.

= em nam jle' bio prezentirati ,gr a danima oom.a6e org:aRsl,e proizvode eertiflciranih d!oma6!b pro'i:7;;vod,a,Ca" Eli sve pod, motom

SaV,8Z: obuhv:ata Brazil, Rusii]i~j Indiiju, Kinu ~ JUllnlJ Afriku

Liden pet zemalja S nai'~,ecirR ;S'vje'~Th;inl ekonomski 11], rasmm (BJtIKS) j~,tSer 5l!il sa, samita u Sa;l!i!'iji ])[):rlmIoli da hi us\"'j~ts~ii:mi[' :i, prosperi~,~~ bili, korisni l:d'o:r.ma uprav]jia nj;a, g~,oba~nmn. ekn]1I.omijom i v~ci l1J.lj(!!Caj pri'v,(\~da. i ~~malfa 11 razvoju, Du<gu\'!)ri:H ~,1Il se da uevrsre ~aridi:l!jfl'lJ 1ll oblasri eleonemije j u,gtJ,vbte"

Kineski predsjednik H1J.l £)iill.l~o na "tunfer.e:iJJdj] ZfIJ nevinare, kako '~e prije-nels. 3geJldj a Slnlli!.1;[':1~ re):ao j,e d~ hi :re1olrm,a i pol~oljs,[':IJlj,e up,r,B,v]jla n,i:a, glob.a]l1om pri= 'vredmn i ~9C911l~e utje£:aj:SJ ,[)ir.ivreda U USpODlil i Z"e1lJl91ja 'U I!:azvujr~.] bih korisnj 7,:~

€"Gto.: M" ~\'dM)' '~~N,arHm, g['8!d.an:i:m8!~ fi~~, proizvod OrgaFil:!3kiO 'C1I!""I ·',!,Jr~l' S . 1\' ••• 1 ~ .

r !ICi,j,rJ.. '~'If.l ,l';;,a~:i, ]Z ;UZI!1 ,i;m.a!~

[u potvrdu od Agr! Bio Certa, K,Qlji se smatra ~eclJnim, od t1itjvamijih certifikara ove vrste - rekao nam j,e Sejad Herceg, p.red~ledJnn~ Saveza

Svoie proizvode prezenrira ~5, iila~[ jz F ederaci~a], ~ edan iz RSL Presearaciia se odriav~ na Trgu d.ie~e_ 8~~ t~j;eva. ,M~ GlJ'SIC

~a-a.lna a.moe

svietsknnir izaieduitki !piro~ sperltet,

= 'Dogov'O,dH smn se da ~.'UtS,UIVim.o 8 ~:aanfe:m dlialo~ koordinaciiom i sarsdnjmlll ka,dJ~ ie u ]?]tanjru svj:et.ska e~OiIJ(JiJlrija - l"e'i:::ao j'e D~n~~[) uovlnarim a; :p'!l)slife ,%uu~ta} na.ja,\;r]j~jw.Ci WI'I[Jdubljivanj:e sa:r.aclnje fir,arila, N.u$:i,j~~ IE1I.d].j,~,. K.in~ i JUZ]1l,<~ .A.frit~ l!Jl. oblasrri:iJil8J kao IS(O $,1!JJ. ,fiE1l.a!J]~ijc'~ :indl1~tr,i,~:~ [l"!'!JI'll]~ !J];~ ]JCilj:op[]v,f.\r;;id!l!~ :[I;a1.lil.~a, ,j, l/tl. no] u,gi:j it,

ika

Oneiinl ;awliiz, .,

'11"~" ap'JlVlrawan.1 :2®111.

cr

.

- ' . ,

a,

:mt~ad Mu~kanoviic (34} [Z G[:aCa[J]:ic~~ ~U!iinF!l:jiJO~lli' za uhi~fV'O R.'iID.ki:i~ ·~'r,kov.i,c '~3tH :~l: C!'z-r~ns.:ko,g sela Su:i~ '~elevjJ!l;:~J koie se desilo 11 resWtl'lfiliill, S pn::noci:srem .~ Amer

PI' '~~ (' '~'iJ1)... 'I., d ....... =

. ter '!!l ~,j.'[ari]]~ ,~tjeCi,.w;..(ii - U'U-

bois, pttd:it ]'e :jui!eit Ok11ll~-' :[i,mn m:tiucl.l Uzeiru H3d.~eu l1;[ii,daljnji postu:palk"

MUjl.{~JlHVic j e iRukiht s kolom ie 1jJ8,V\odJno zivio u '~',illibra'llo,j ,z!1IIjedtllid j zadavlo ntkSU.iJ8 ~w ie ,pokazalSJ I obdiukcija 'kojl!l ie ob.avio pat:Qlo_g" L.jiIJJb(l<mir C~J:,k]~- On ie ,polv['d'ic dS! S1m. :![~ v['::u,1m.

pronadeni 'L'rag)l}.'yi z~gU!s~'

• ~ i'.- -1I..l -'iL

:nj~, '~aJ.!i.ama ,~,~ Ui[Jj, !lJ.ru_gl.u po-

vn~da niie bilo,

'Dz~~ad M:u~kamJov['c i~ ,2I.v]'0 l!il..,g[ac~n~c:knm, .. ~;~el~~lill:

J8i'l;;'lu-t::; tmao lie .kom,Oii.l rnclii.o

.~ "'K" iI:" 'I~,~ AI

:i:iJa, pt!'.·u:t, •. ~. 'Oli!L~]l'~, ~'-1~u:U!iI<, u

zadnie vrueme FtI,ii~e 2:iJvw Sa :p!tW(i]i, ~eilio:m s knjom ima ,clr.'vu,je' dieee, PEi:je ]fI.{':Wl ~:[O se

... n -1' '" ~~

sam 'pi1.Ji1V10 11 dJ ](:ii.)s!t!. n

S(.8M.ku OfR;CI:'!IJdc8;. tLUI'vod][o ie relefonem ~:lOZV~O ;8'VO',i11

. K . i d

I .• ", • i I'. I ,... I ." .1 .

prvu suprugu 1 szao JO~ ·a

se vrad da zivi u llJjlillovo~ kllJd'i d~,pac~1 nad,j'ecllJ-

u.«

.. '

BGa

Su dar lUI Sa ra~8vu

arl s r'- HI u

lel __ ·11 slain)

V:QZjjj~ automebila "opel k:!'I;de[f~ Battis Trnka, (46.) leSko h~ povtt~edeti, \1 saobraeabmj nesreci koj a se ~later u 3", '3;0 sad dogo dJi La u S9,~ rajev8kDJ:ft nasetiu Fomllicll.

Na rsskrsnici ullca Zmaia od Bosae i 'Hal1lilije Cew'ed~c~ 1311;1 dl~['d] 5,11 se a!!llt()'!""Jrwobil BM,\V Xl}, kohm ie u,pra,· v'ljao Ensa'f Zi~,!!IidJj,c (29), i "opel kade~C', aa 'Ciii1lii ie vo- 18iJ]Qlfii.J bio T:r][ka~ ko~'i j e 1m. OVilJi~ nesreci zadobic povre-

d!,t:: opaS]1,t:; po Zivo[

- .

- Ri] eC'ieo '['eSko'j polirreu-

• ~I"," 1'-0 •

mr, pO''''t.t:u.iiF!IlH &'[O:m~l'i.~, ],

k I" 0 " ,. .

, rur. tte'.pen.s~[jj ],e 1 s:m:le.-,

slen na K.11nici ZaJ anestezljjlU i :reantlUlcijrn - 'b;H[~ nam jle IDiaaJ1SJ J ~t.llihiC':> port(parol Klhilinog centra Unil.ver;ri,-, lela u S~i'.ajev~ gdj,e ie Trnka dovezenu 3.:5 5 S8,[i..

"uvj.d~j su 'obavi]'i pripaduici M Up·~ KaJfiitO:~l.a Sall';;I!·

Beaazlena djech;;JJ igra grwpe osuovaca :piJiredl. sahta u \lJ1d A vde' 13lume do il'N'oja, 2 u sar,a:jev;Slkll!]1Il naseliu .cigbF!l~~ ~IDa]o 'i~r oko pod~~ n~v~ nij~ :z;:!t',djjl:l ~ragiC[lO za jf?dmJg' cd njih, KO:n:aCajj~ uei po ]mp:rov]z]I'~]1J,!J(in :po~ klopeu iil;ap:r~]jefium, ed ta-

"'J." (;t; - .- J - '.... ,~ ..... ,~ - "'=1' ......... , ~ u .... iS~t::]JI' ,ClC .... j. I~ 11t:'~' '].""""~Ji]

'1lk:F3,d~D:> Arnst Tinjrik: (11) i.Zi'JJeFU1~H je propaQ 11 bll. dUJbuk desetak nndatt'IJ"

P:3Ini'c,n;31 'vriis:k'l M'ec:!lfl] djeeom je nasteo muk, a zstim ~~~niclla Vd80 I dlozivanje CIa 1m neko pril'e1J::Jiil.eU,pomO<C. Treali su bezg'larvo nkn s.alta dok se 17: nj~egove uautrasniosti odo ?;a,]lOma_gaJl~e ] l-gndiSo.iaka-

Ovu dr'r,aJ!llu [)iJSDl3tJa'O' ie I 5~go!Jdjjsnji, ~nis tcl'~ndZer (Cha~~~~1 ~Dji j~ mnilr~~v:i!tD [\~-gimo. Oduflah ~' ~~[JJiCaIlm, SpMMlO do. &j~Caka lo:j] j~ bi)o:8c\ij~rt.an~ a'ii ie ]mao prr:",riJledx;i[l]~ obi~ :OO~: itll~~!l:::&e'EDfigau iPum:jt:::r:a.Jt.i.

- 'BiD ~e iSfirep.ad~m ~ u8par~

Dn\kwrica il Hlitne WQmoci se S[J:U5tiila, do, ]l()!V['i,. jedeno,g: dije6aka i l~O'InQC 1~]Q jepn_~ena U sammn ,sahtu.

l:z,vUCIU kOllilrOp elilll a

P:r[p'~d.niJc] PVR $,'ili koaopacima ~pj:~ll, :lz.viU.c.i '] 1 ~god:isnj,n'~:1!, F!I;a s.:iv.tr~ no, Kol:imt-ii Hitne pu-

. m.o6 prevezen 'i!l::: 'M. KU:oi&i eentsr Uojver-

• r - {" ,

zueta ,j;itniil eve,

. gd~e 8U WlN ljekad konststireli '['eSke tje~ Iesne povrede.

= D,ie:c[iiK ie devezen 8 ]o~ Illt{:fI!i)"j'nil!!l oh~e noge, N a ,d!a]j:niem [ijocenju lYh ee z.arlriar!] na ,Klinrci ZaJ ortopediju i trauInR~ologi:iu = kazal~ ilarm. ~(;; Biljn~ na J <lJndric-,! iP!D'r~ lJpa.ru] KellS-B. A.ilA131M1

-

Je;V\I).

.H' c'

,

_':!' ~

'-" H''''·

ntcen. '](FlU po-

m.D6 i v.aui()g~(leJ uz ii1L~ie,ga saiiD :03 dn,u~3lb:[~ cioi mi se,

i'-! . ' ..•. 11 !, "ID:] '1'._-.. ' ~ ... -ilI:.~

ILJJD Cl.])I;;jj], SaL ,~7, 3Uo],e 1 [TIII,l,W

da ]IDZOW njegovog ocs, 'JP'()kldav.ao ssm g~ smiJriti kollltD le to bilo mogtlloe" Sumnjoo ss:m da mru ~e: hlCt]19 ,pov,it'ijed:eo8, PQ, jl~:m, g~ wo]io d8 5e ne pOIUljer.a dlo;k ~je'karri ne rd!Odw.., tJlJ;r:w je doS'la,pO]]dja"

n l~im.3,

potnuc i vatro,g3t!;cL Sarno sam Ze1lio ~ se sve brzo mm~, ~ da ,dliecH iz ,8ah~ t8 iz:ade: cS8l 8;[0 ,manjtim. PQVlIedam8J ~ k32)90 mLliTI je' Dalis..,

lJ&a' ~ kojoi ,s~ (f8sm .illGiilf!tAr ,€FtiJlJ~ IJ. s~,

IP-I ~e-iUm.U.IID IDIGI

:P.i~:~.Il!s.:k<1J prepirka i $\1:aUa ko~:~,~~ d\o._g:odi]a,jw.6c:r sa'~ iPill P'iDS~.i~~ :pono6 'ili c~n[nl. Pn,~ '~~o:ra o~n:mc~n<lJ j!:;i ])>0-

I ~. h..-. I~·· ,

"1(., .:u;:eFil:jem, 'fiCl~, ,t;.)O:~Ulll, J,e

nr~jFtl. KFivukJJlca (,25} iz 'Bn:zi6tfi~ n '~l:'n 'i lelb, ubu ,M]3den~ SobQ[~ (39) iz,Ct::1t; i :~r,e~]1ll [)tadclic (31) iz Bu;Zi'C[11J8,kodJ Pri:ieoo'r.a.

U ,P[,8tnj i .po[ki~e laOesuid ton&; zbrhmti ,8'11 U Ope.ojl

'b ~ .. P ""~,..:I . ..:11'

O!LtlilC1. U n]i;;uO,rn~ gilA] e

s9zmJ,jemo dasl!J nSJ~on 8,[iiJ:1ii~ '!r:;ll~lja, [,'an a p~te,w i na 'ik;ucn!lJl ~ i"~ete][~e, D'e'lluJnO ooed:icil]~ skn o.sobl~e ove zdl;av5:~VeJli!fe u~rtt9!Il!(!!V,e jiIJ.teJ.·llLa:~:U ~e P{!!ltvl .... d~iJ]{!! d~ fe ,S,obo;t ~" pred~cl~ "~'f,at'li zado:bio '[Jiglebotjn~, nd

,!]O7.~" 'a Dir~deH~ r,an~ u dn:il!jem cli~e.]1lil 1~4 k~o ] cl~ ~~ K:r['VOkn'Cl S'3.n]:m7anOl, po~'i~'"'" :kl[}~]F!l.a F!I;~'iP~~i!:fli~e¥~ ll!ii.k~"

Po~iJL:ija j~ l!!th~p~ill, i C~tv.['-, log l1&eSllrik~ ru~ wie&:hqg R~~MlfiJ :BudiJmim iz Pri~e-::',

)Ji ~~.. 'I.c.~.b"·· "

'u!O'F~ !t!.OJL u.s:ntyJiui.L.1i1Llft::P~-'

'jedrn, Ofij s:u 'iu~'i] daD, :PF.Ove.H na ,s:~lnb][jllJ 11 SJB

iit:L.:: ~:c. -.j'f~~ ,lI!:" ,~ l])l;UJUJl"

Nez"rmiao s~rti,emo ,dlgj,

• '~~'l., ...\1':1

Je ,poteZll!l.1JIU ]to.;!;ijj, pL"eil.l;O!.!U a

:~re~~lrka, p,l'i ,pku. 'Kri¥iJ~ Sob~J't i :Budimil' nm,v-odim S1LiI, n':Elati mro,.2 :pl'ouilla ~lIDhola, u 'krvL Alb:ues:~ je proi]a i Ire'l1Ja D["ad,e)H~ 'koj!a j:e,.:prema is';.., v~1Jta iis.lI:~ge}, 'irnaia, [J :vronjlIlsra.]kol1oha 1m. ~IVi. M~"Z,

- ,II

:8a··

U:JJ !POV~:pmn11itru]a u 'I,;\Qwu Hitne,~m',ij!1JJ!ru do 'KM1~

~,1.. 'b.~ll~,:.~ 'li :..~ ••

ron~le~ULiY!LW"

,Mortiv' o~m,g ubi.s(va naV'iJdlno j e liulmmof,a~ieJl je o8umnjiloeni sa ivlvom bio u '!j)"·ezi,} a p~ije: iml'senji~ ikl'i'V~C!]O,g d~e]a, d.jevojkw" je ,~!ll're_"k!ai[J's cirugh)) :mlad~6enu,-

Kal'Wlttlibd 8ud, u Li,v]'[u ]}.lIoouzio je ~, dvst nliesec~ WritV'OI Vojlinu S,av]cu {23)j o3.1an~nj]celilom 1.:91 lllbitHVO Zame Sttojcie: (] 7) u, th"!l'arm" s.a.opt~]1iJo'~e ~z 0''IlOg: ~:W!id!<l-

Priltvor Savu'cU!, sliuwem!iku Gr,a[lirCne pti~lcije. EiL"~ P;_tU~ reLu~n j~ 'lli<1J prii.~.og K.an~

mdlW'g il:llZiJ.98i:V.iL F:re,dS,j:edln~ K.9l1Jt:(lIulnolt mda Nedim &:= git kazml, ~ ,dn, je :pritvOr pro-

..:J •• ~. 'I!....~ .:.;;~- • ".:I~ dli

~1 ZWgi.,:,I.I!!i.~uce !illii:se,I'9 ..

'O'Vel)lna sloie]lt(!J]lII slui0!ji1!~ b, zai1!tijeva ]J1Ovodenj:e n~'opsil1riuatrijskog j bal~~a:og '~'e;o. st!iien~~ i za iIml] ~e predJvi&[]~ dugott'ajrna z.aWm~ka 'kazna t:e

~je ~vUedo.b, :lro,ii su, :pomavali, o~~mJlt1':kIl~i&:nog i Zr[\r1]"

~itJe(~nnrr.m,iiCe.tlJ d[ii,je.l3. ,1naJ.1a,ovegodlinenasJilllID,~u '~ ,[Ii ,krijoj j:e ~a 7ivile1a StnjCit"i ~ ~oj ~H~_OI] s~,b: ®l1m.men.og :p.i§tud~a. ~ iIJ ;~~,mak- lJle'1<'!l1j1ka je' od zadobi~"e-

CentaJ~ ja;vne bezbjednest.] !anj!aJ Luka :r,asph;:i!lO je. ]J'fj,'~r~, ,?;a, S]Qbodanom ,G~ isi6en() (43), uastanjenim u Bo~ans:jkom N o;""·om, esum:nj'i'~lJJjjm, za kriv,i"cna d:~~]a ~,~k:il;i kral'i,ei pa]je'i,1~ine~ ~ :koji je pri,je ~l dana pobjegao iz: bo.lnlcC!l.-

GH~jc, ie osumniieen za provalu :fi~ imanie Dend~~, Vr~Di6a, 1Jl selu SlJJnati tut( N'OIV~g ~,ada, gd~~ j~ 11 nuel. Sa ,j.'fjl. nit in. man izbio 1t'1{)iZ:;lIt

~!11 III ,~

11 ga:r,:itZlj to'J] se potnm pro-

:;.::~. '. i'~.c....

;:)oil to [11!j xucu,

PQhd~8ko~ stamca Bosam;skl No,." iste noei pdjavliena ie IlIl'"{!i\f,ala na to uaaJJi!,~e, gdie ie ot.v(li[\enim plallD~o:m, :i.zuvan p:oz:lI!["~ :lIl Fil.aiknadill,{.1ni], :i$lr:agom, 'G1i:Sic' j ~ d01il*n u v~z:u $, obs kFivicnA! dj ela, GH5:ic;o 'iko~:i, j:~ .i dlr.zavlj'arn:in Sli:h:I,~~ p[\fJ~ naden, ~e tada '~ vidnim po\'.f.\~d~magla)ill~~, ~o~,~e.m~.i dlaE1I.'OVH) FiI,l:iiikOiil, ~egl>lJ je 'pte::VIezen, 111 [lorn zdravlia BusHnski N ov~ petom ill Opeu hal]!L['CUj Pri~ed.,o:t.J !t, aarim 'U Kli]l~c~d Ce![i.9I It :mjla Luka,

Go ni 0 autom obi ~ u Sara j B~'V'U

I za IISI8I C

U ~'ara'jev:~k'ojl ulici A.bdesthana prebinoc. ~~ :i~hi.o

"- " ,~l iL.. 'j;

]J'D"llU- na . ~:lU! 'COIlU:Ol!.!'a· 'I

V la:snl$[lf\[} v. v. iz .sarra~iItV~ .. PO:ZHt Sill. u;g8JsiH pdp~d'i:lJ]d, PVB Kruni['Ofi~ s~i..ttjeVrO~ '~t :r.iJ~, vezilu [e prianj,eil.l~, mared-

. 1;( 0 "'11.

J3 F!l;;a ::.rtt:'[;lli~ .. •. svemu ~!t:: oos-

v,i,~ri~~n kantnnalni '~UJz]b.c~ a, tJj"r.i,([ajl su obarvih $araj~""'$<ki policajei i v~~~[a~ proti V= iPOZaI[]1~ zaStlJ ~,~ k.ojii j'~ 'iko]1J:S'[8J[:k:u~ d~'ie do PQ,~]'.a do~]o uPU'[['ebut? . ?lVevre.nQg :rlt.iOOt::]1,Illi. PO.bCl.'j::.1, traga Z3i piro-

Pretres u Z,iv'inic,ama

.1' .'. IRU ailD I . NDCI

U pretresu porodiene kutie, 'l,1]a:!:u1is.t:V"o E. H. {,20} 1:Z Zivillic~ pronadena ie 21 :z:8s8dena 8.laibljlika, i 'l,32 siemenke ~:a~,:;J!hisa - s~np6i~~ln' je:izM trr-a TU~]~l]s!k1Jg kan~oua,

Pretres le obavlien WO ]TI;a,redbi Op(in8lJ:cg suda lZ Zl viulcs. PoEidja preduzima d:d,.hm.~e radnie na dekumenriranju ovog do,gada~,a} 0 koiem ie upeeuat j ]):;ant,Qn~'Iniu,lz!i~a:c.

Na Ullicii u Sarajevu

_I-i. s

.......

ZBIDIJeg

U itd ici A:vde P:a~ ]ca ~ Ss;:r~jievu p,'l1ekjucer jif! d,[}Uo dO' 5;uclar,a 'i zmedn 'H1g.eU!gf<Ha :ra:!rud~ H(3J9-M,-O] O)~ lnjiJiij_) j~" illpra,vl~ f1JO :L., Ii. (5,2:) iiz v-[~ $,ooikog'", :i, ,ik;amjona gFud iCIl;; ::ta ~]1jj~g ""~iIlL'e:[.a~dl~~~~ (T~:B~,M~8 g5).! z~ cij]En :ie i!:1pnr,'fl:jac~m bi,O B. A. (34} iz

Vi&egrad'a} na~H~[1je~ID!, w., Sara ... j'evw.,- 11 Uldesu je 10m n{'j6Jlle' kosd i PQ'Ilredu, '['arD!i'ena za'Mbk), L. H.~ a P(JDlI,Ut. IllU je uka~a'[IJa!, iii. 'K]ini!clhJlEn C(;i]ll:~ l~rU!, 'boln]Cil;l K.os(;JvlQ,. 0 i;li.v,~ !n,'i![ j~ obaJ\1ij~ih~lJl, kanwnal= ni fltlnb.c~ a u,vjjdaj $,'M. obavili $anj~",~!k] policafci.

Jo,sanie,a, k,odi Voga§ce

liOn UldllrliD I-I zi~

Rap IBln HUICiGl

Sa.mi[ Bradar,i.t (25) :lZ M,a.gbjla~,~~ ~~ iPo\.':ri~ro'~[IJ l], s'aob][';aCajnoj n~~u'(i6 koja, 5~' jui~ 0'1::0 :5.3$ is;a(i dopd.ib 1Jl J u:~aFtLici kud Vogo~6e. 0.0 jeU'jlr!"}v ,~jiiiO k~io]!LU"Jlil j~i'!!{~Cilljj (6,8:5-J-l ~5) !ko~im j e udllll-

. "d . ..!I... I .1.,

:r10 1..1:Zj] lzm,t::UiU. n!:;l,p, ;a,'It[i:l.IJ!

flo ,," L- .1\-. ~'" ~

!!i.,ll'Clca.J I!;.:.lt:ar:i K:!Jl :p:omAl!C

pnmna llDU jil;! n, .Kl]]1,i,c~wm Cli;ln[rtI. U ][hl~.;.:i,Eil;ita Saraf~

""0\ (Fd-J'''' '-, -U!-I,··_At""""o, -;1" ;il."m· ~ ..

,"" .~!9. .... , ~ "',~, LL"""H •. !U!"'!. , <1;,

n-iklurn de-s.:ne [i;I.Hkiill~t::iJJice

• ~~ ~ .... '11 b, •

iJ ~:t1.0(;f.iJU,g ~~fji~a:. p:iIJ '~e

sm,jeStdt ria Eh:mJ.liku ZiH}viJiJpaii:iM i '[nmrn,:,\'wlugijiu.

ALARIMA,NTNO S h~adnlim loruzjiem U ""Vrucel~; provode

V V'.'

······0-· m···'

I I . ,

I

I

O:siilm n a u liiic ii,; napad 119vide nti ran ~ u kaf~ c i rna i tramva j ~ rna • Zbo QI ran javan jia lE n asa KI~I~ovi ea u Salra.~ievu u ha psen l' Is mla.i! Pu:s:kjiic (21)1 ~ M u stata IHodzi ~ (:22:)

S~'rajew~k~, pol ieija nlhiapsil Sl ie '~S~l.;;]j]b Pys'k~,ca (:21) ] ,MUSI~fu, H],od,z~ca (22)" l:oU SU, ill!$u:rnmjiio~ni da 8,M. 'UJ U~illrak :no2i~m. :i,zboli, 22",g;{]di5~ ni~g E:1lJ~i$a ~llJ:r.foviQ, llJ ba~tii. ka:Eiia 1:1 S~"[C!sm,a'ill;(rov!Jij uliei u ~iJHLru wad~. .

Plredan tuih!iJ1C:11 Pu~kic t HodZ~c uhapseili 8.U zbo,g :t.lJ.as:i.hlicl.og '1]0- :nH~:u1,~,a i FljJi!r.iJ~senhi. '[e~ih. povreda,

KVi.Gvi6u ~e nakon napadJa pruzeua ,pomoc u KH·,I]]~kom ~enuu bo1nice Ko&ev%, gd:je ,8U .mlll kout:atir:ltne' ~'a'kse povrede glave nanesene. il,lcla!~oe:n1! ;st;at~leI!!(!Im boco]TI :i. povrede d'esne PO,'~:koJje]1!l'Cie i ]ije"e :f,uke nas'[~'leubodQ.ID no~em;

Dv.njical oSill.mnjdce[lih nak.on ha~lJJj~, pmru.:~a &tiJ mi-.i.ocU! Ka!!i:r[o:mdnog i[!lzi,~ l~'l'!ta 'Iill. S;a'rar~~-:U!~ gdj~ SU!

ji!Jcer tokom MIH~ S.9sJla~av,a;~ nl, nskon 6e~~ ,ce birl donesena Qdh~k~ o eventualnorn QdJ'fiii\i'v·anjlll p'rit,¥[}ca-

h1aCe, '[I! pnsljednjevrijeme JNl~adi ]~uili sve,re.we,pos~,~ JJgoteln q ,~"'iI'adama .j Pl~ll:kama $, \"l:m~aC]ma. .N ~Jmrli ~ dcia\1~iliJ na llJ~icam~ k3'tlcilm:m jj tram\iajitlil~ aod pa~.aJ,o"''e ,godlioiW~ITb]I,W:lalo ~~ ]1~~Dlik)i) ijRr,~.vih incidbtJa(;tIJ s re1lim,

ptJs~,jedica~~t. .,.

Take 'It:: fi~ rroleibuskoi ~m,,!l:]ici Drveniia ],9'. februara FtLl'llpi3dt1l1f[ 21-gud]~nj!i Edin Had-zit iz Sa:r.a,jeva;. On j,e .iibmlem. ,Dozem u minim jilluunj]m .satim:i) a, 2J'bog m;rog rs.n,ia,vanja uhapkna s,u dvoji.ca .m[Sl/c:Uca.

Sle~~,iia nals r~,li a

u ~~raj ~~ko:rn, narS~[~ll C],gl;a'iJ!~ 10., 'marta u V,~F."= il~im ;$;arllm;a ]1HJ~1llI je :iozfu!Ji~ ~I]j Ermin MrgllJda (27:h k~

N~padaC' ie ~ib"r:?;o()o pl;DuadeTIi i:p.ri¥ede·l~ -

D,,!,ade~eu~(}god'isJlJj] Afa_l1 S'u:puk iz Salfl!s'k[)g: Mosta :puwijerileu j'e 'U na:r,~dIu, 26. mana 1.1 ulk] Fridriha, Adolf-a :na nidi--Jj, . Dn j~ nn~, zfu[}cll~!tI U pr~d.j ~1u ~~ ne ~n-'3J1l.,~g.[ildnog !kiD~:ilI.

1'1 f1Jko:n, [ega, poliQjci !$UJ, p:thrcli nj eguV!IJ(g 'fliinjIt k.a, ia N U'l,1!ljg :f:itz~rHJ,j. omnrulji.Dei1U,g Za !tI;;;i't.l!u~eil1'le:pO"J.l'te."

U llijd Zmala, udJ Bo S fie: 13'0 m.alUa ,ootid, osobe nHpflJl.t:: su i o·strb.u predmetompovrljedJUe:S.M. (17) ]Z'S81t'~jevi!J~,

U tuci 1.s:p.lt'ed wgo8thelj,-

'Ir· '1",'. 1r "iE7'·'~'4 oj.";

s"lf);og (h11Iefi.t9, r....1S ~'" lIie-

b,fuara Ante] Kaj ovic' {24} tdko je :P'O'Vrijed'en l1bodJ.tma, nO:liili lit predj~e1"U g:rl)~iIJ!!l,()g k{J-&a~ 'a 't'l)i1l1l pl'dHkoJ[} [aJ~~e W'O,vrede zadobio je. ~ B., S(2.7)- ZbQg ovog ]nc:idelIOCta, 'Iill.b:a~etlJ ji;;: Z5~go(ll~[lJ,jfIJ!k :i~ s.rum~~aJ. Di~,Ma..,

'mv-aJie ,~t ~'10 liJtdu

G,JIB Banja Luk:a

Di&o -r"

iz I ]-ce

-P H 'iii' .-

.0·URl

Sn,ajel~k3.. polieija L

. ..,. -'I", i.~ 'If- f - -1. ... -' "',or ..l!:,~

apn. ·o~ !U.]~,arp~l! a, ~,~ J..'!~i~Llil.

rna D~li.'ca (2-Oh esumn~i6lmog za,'po!kiil~'a'j uhi;~~ mrt1, Aim,Orn ,ZR'ike 204. ok'[o:hri1J p:r,ool't: ~ dI&n,t:;. N 3)pad se do:godJio u saraje"sk{)~m ,mllitliu Stup; kadiiIJ. ie ,z.aj~,(p zadobie '[dke povrede o.p:aue po' HVlOl} n~Ze.tn U ,predjelu v:rata, AltUiIllt' ~ nUo.D ~z'~ v~esnil)g vlt'emena Q,pOil':lIi~ vio III 'K]irli,kQID ,ceJJ[it'u ~;}D~m_4©e K_~8e:Wil"

H ,Ie: ruog d!obhrenih [';ana, zbdnUiI: u KJini,ckm.u ce!tl.lru U rohre;rz.het:8 s.s.lt'a~evo. ~~rguda. j:e zodobio ,iednl!l ubod,nu :r.auW, w, rame ] t,rj u led'a"

f'ocaci 1\J'ek89m.dar 8,:ki~

" . M·"l C' t.,· •

:I},m.s, 1 : ·]30 ;jmre~lot:: O;s.:lil-

,deLli g,n u ban~,alockom Ok,ruzo,om, ~:md.u .1:118, WruPflO 'U'] godine zatvor~ zbog o:ruZa!Hog nalJQda. na r'!o:mdicJl[u l~U!e:u Alek~andra MQ~ov]e:a} 'kd:W .. }]na['ist,icko;g: in3]}eJao'r~ h~' FoCe" S.'kip]n~,je oS"uden na,godi:i:l!ili~ a Sm'[\~kic ,11I:ilI, d.vi,~ jeg:odJin,iC: Zafvo:m.

B:lIJ]il.~;:docki ~,'M.d ~ako 'i~ pr.ill.v~0i.o C!d:[\~db c;i' $po:r.a~'~ :ma ill pr[z!tl;anju, ~ri,ViCl~ 1oo,j] S1]J, Sll::ipillJf:s. i Smreki,c pos:rrl'-

gil S8, S:pecijahlim mzHa·slt= ViOllll RS. 'N akOtl .izrkwila p:resude:~ D9Jp9daCi D.8, .ius-peli:ora ,pu~,i'el1i SU ]:Z ~lri[V"o~ ra, do, p(f'avjj}sllit~j;no~iti ])['esude,

Ski,piu,a ~e ]J~]zJm.a(J' dJa je pmij]e g{ldi~le ]1~ba1vj(J afl]W~ """' ... )t"" ku ~Ju~ki]] " lil"[I""..lj.",n J-"

".l!c~""'''''"''. ~ _..:!U!. _" i!. r . .."l;.:!!o;1i ....

S]]ll1ek]6l!, ken jt ~O. llrnl'elllb:r,a 20] O. god:UllJe pUiCaO :n~ pomd:ic.nil knell! i:n~pl!;duom M,ojo:,;;ic~ ill. kojo:j '~ill. iii, [:l("~ ][llJ~kll, napada fui~,i nj~,gova $,'il!J.pm,ga i:il1l,a~,o]jt':~no di:jll;_;~t;\.

Og_3SI

Dnevilli avaz ~ 15..1~}t~:YJl ;ID11 23,

-----------------------------------------------------------------------------------------

Danas izvlacenje nagrada

Kr.lpm~e jl'mJ/MfJdmit.1tJ)g, t. kola, 'il 7..A TVOR RNO] KOVE'R'TI"

#1. 'iq)i:ttn~i.~,i.libtr~'r jJm1'lJ.'dma, .i Jt1ftL1$. ~J#l~jp' Jm.tte1At~ (n~jk.d.SI~i)¢ dJ). /.2 :Mri} n.a d:vijt.'lah.(:tc.~:e: U Sat(ij,(]? .. ~ LI: A~~ 'T:'W~·.rr Tm)..~nl (Tl!.kmiita 24J;

te tl Rtldm~ plaz~' '~I N~diati6int!(Dz-Rijtdjitl l &$).

RrM St;{} .~Jit.., i ~1~ja'lJili, J't1JJ:iL~ & &iJi i~~Ja~i!rJ\ti J0~'tit.ici Jt&gt.tlda. pn.1(}jJ MIa_ hnmtJ. Mj~Jti}ii.~ tJCeJrJ:iita obj~TIiJ.· (,1/WW :it! '$!~tfcdl!j~~.I~ {;mju. H,Dn:elIIMg mJtlZ{I,··~ .lJl!Tla.~ abjJl'i11ir1.jemi)·p:ti k~P01;~ 2_ kflla ~~'~~{p. igr?_

.z~ ·~/i·~"t1jtmie 1t4gt4d4 tim"llf/n{)je da !:·(tk.~~pii~ .~MdNJ r£J'oom'h_, di £f!$t re.dtYm~ih ~. jeil£m i(JkB.r- kii'Ftm.

JAA8.r C1?11j{j tibj6mAti it ~~B(ljelju, 1 '7_ ,(lpri/a_

ftmLtltmjl! ~~trgrl1J(i. .~_kulu bir I:t: t)km~{j ii p-e.Mk,. 11_ apriltl·_

1l1l'C'oo doi'Jitnikiz ooj.a'Vi~ eem..o u ,.,Dnermom avazu« f:t S'l~hotu, 23..a.prita.

:SvoUm dje~ ~ enim th:aA.1dm~. ~D'fJ,eVfii a!v:a.z~' [e i oV'Qg pn)]j,ee~ pripremio ~tFak~:]VfiIJ. n~gr..lidnu ~~cm. I sam naziv igre !~Id!i!:mo ll! s'.;ije·[ za :[" IJi1 aj" d!OVQ]JiIl 0,

, -

~'!l{!!n_

MI!)(M~ seuprave V.ama orvore vruttil·P,adl:.H~. ~,Disiliey]arn~.~!_, Istaabula, ,Eambnl:Ilg :~:lll.il.fu;ai·jaJ arltrnk:[iVil~ ;Sic~]:ii~ j e !:Ii ]Jl'.ehie:pe A]iJ;wohje, 'Vrij edi uOe5tvova1til zar ne?

N agrade 2. kola

l. Visednevno putovanje u Dubai za dviie osobe 2. Visednevno putovanie ·U. Pariz za dviie osobe

3'· Visednevne P utovanieu Istan b ul za dviie osob e

~'. <_. =;i)_ ~~.~' . i. I.. ····.....·C:_J'JI""' ')_~ (.: __ . 1 ,."JI. ~a._:I_~i~'" I

I:V.ak} ko ce: im:!lti najviAe sreee, l~Q ce pred~tnje& .i'lit. ~.n.d m~~~.1kt: [J["~2ilike' PJ"6V,esti na nezaburaVELtm pu' ma iIJ. !I:1~~'t:r-a~e:nm.jinl s'I7jetsJ\::]OO d!esdnacij'ama! ... '~ .'L, U"!-I!-I eernG 'niilit'e'dJlih dlallaP["!';d Vllm~. j e mali zadarak _. t':i.ta~ te !~DilJeV'ili. avaz" 5:l'ku]J,:lj ajw !lOJJptH].1,'l·]i S3[jl'~' SMS 'PtlI'FUKS i ~ p:r;' ........... O"'"',"'_1 [te se za ·v]Sed!cieV!l:la. :P1.ll1t<l]V~Uli a 1Z ]!1j,ajl:jepsih-sJ!!I.O''!laJ.

AI j II'I'

nna'uO"'IJD

Kako ueestvovati u ;S.M;S tgn.?'

Istanbul

~ :POi.fllku 'QsailjiJ1/~ :maJj~9siiij~~ do 2,2. 3!pflW~ na '~roj 0911 510 ]!I} 1

I S·"MS··· • eekui

__ u t'_. __ .: Igrloce'_ulu

'Vas tri privlacne nagrade

.1" V:iii;,edneV'DO putovanje U Dubai za dvi.je osobe

2- V' .,' I.~ ~ e d nevn 0 put--o'lJ'an,· ;p u P "a' ri z D" "ltI ·S" neyland" za d'V1~J"riP osobe

,, __ ~:~I_.··~·I··I·,'_·.·.T!:I··I,"' ... ·.·1 .... -,,--/ ." . 1 .• _ ' .• _ ';":".r;rii, .'IIIio'

3,. Vi,sedneVDO putovanie DB Sic:ii:ij'u Z3, dviie osobe

Paris - ""Disneyland"

._-- __ .. _----_._---- ---- ---_-_----------- - --- --- ---_------------ ----_._-- ----------------

SV>t:: illlfllll:rrn;iJJdjl!;': (llll'lalSI'<ll.d'nlllll igri ilii·ub:til: dubih Si!f.j:IJkog daua ud 9 do Hi sati rD<II t~ldm'ls!ki broj O::;.3/lS1-.356 ilI..i. pWl:~lirfL ~Jill:a~~.j:IJ:· ·fltllark<l::c:.iiiilj5@<IIV<IlLba: W'Ww.dJrlt;Vi'IIiOll'i1i:1z...ba:

.CiieujeilJrn c:~~{!!d~'Wa vm:'i:;u.l'!iA .j ~11iIi.1~~~Q~t. osv:a~·Q!1J~~. ~.]':~:i!ik.'ti~~·ill ~l~~~d~ s[:anTe'f!I:11 ShtS. ]'l{liruka. Da b~stE :pf'roo.j~kie ]prrrll1:ikie - u dM'[91l1 odlabrnne· osobe- pfu¥~li U DuiooiJ~ parit;k;um !'JDiH,eyhmdu" iii na Sidlijij dlo'vo]iIilo .De bit] da :r!)~ii~rre :SAM.O JEDNU S,MS pomkul Ali_, biftllJ' poruka nije ifrg;rnn!i.QGmI.,. Vlie poruka ~'i!.'i' '1iL.{e Saltlsi da. Ul,mvn Vi) u dro,S('I,<ll V~m;a. dlt'a.ge !l}Sobe~ pU'w.S!eiie na nek~ ed Q;Vjh $~kJ:aku_]a]'~'ih de£ltifiaciiiiIJ,

SJMSpo.fU'k·, '1n02Cre ~lal,i irv.aki dmt do 22 4'ril~ do 12 sa'li~ na ,bt,oj Igfjl 51'} 101'

Ii

I~-la ~ _il -]

.' r'Q,Z ad _15k _'ll k ltu I i, al __ r'I~~Z ~ I' _ '- -, riu I~' 5 r Dirt

PLND'

26········•··

,

·0 ••• ' •••

IDn~\'ni Jil.I'JZ, IP~, '15., a:pr1~.3i1J'~Ft] Z(l1 t.

FUnt p'ils,e i da ]e D,zordz: Vasing~on vollo IIIUep·e zene ii da ]ie lmao brolne I]ubavn~ce" Sn'!I[:o m, td alb PO 88 bo ni 0 maeem pa se UI dlvo 110 j i ma U8p'je~s no bra n lo ad bllesnliih muzeva

Led Fline ,(l.an., PI,yru),

J., 'I· ,r: 'I'. 0., '

,L!i..nIi :1 pomo,gr.,i"l'lISlYJig carsrea,

vlasnik ntagaZiitht "Hu~:IT~.'er~~ i ]}rodulkdjske: kla,Ce koja snima porna-flhnove, obi fj,VlO ie, u .sarsatlJjli 8 historlearem Deividom Aj senbahom (Da-,vid, Eisenbach), 'ktllj±gu '~~OlID,e N atilOJro U ndl!_!l' Sex" C~N ~ci~ a:pod,seik:mm,n), 1m. koj~n,j vise 0 5e,buah'll im sklonosrima ~~!"J5eva, i osuiv"'c" Am"'·'i'k...v'. n"~", '''""It'I...Uy

I!!!_ ~ - l!!!! =r,;~ ~~ ). J~~~ ~~,~ __

'~_" • ~JJ'

~'I!;Il,~I~, •

Ad am'GO" felii

PHil f 11 $vujioj knjiz;, otkrf:V2cilaocim:il!,k@!ko je arne:[,i~ki pn;id$j,~dnik: Abl~h~~~ l.ulkoln (LuiJ.'oo,]n) volie dijeliti krevet sa muskarcima [,e kako s.u u!Fi i Dzej,ms ml~tk;anan, (] ames Buchanan), 15. predsiednlk Sjedinj enih Amedlki11 Ddava:; narjV'j~ercvaoiiie, hili liubsvnlcl, ,N svcdno je lmJlInrv~iBfjkan8TI ]),O'l]},Q,gao Linkolnu da POStane 8J.iilerlCkl predsiednik, Llnkolna je :[ :g65. ubio glumae WU)lJm1 Vilk;i S BiIJ:t (j ehn Wilkes Booth),

Hint, pis.e i da ie D~[}'rd7:

V:aitn:gton (George WasJldn~ gW]i],), pni americki pred$:j~dn]k~ vo]io li.j:~p~ il;l]i]j@] da j~ im~o brejne ]jUlhavn~.'a~. S:[\~'m, doiJm' ;$t:i borin

mao~_m pa se u dvofu.oJi:ma llJ5]Yj~~no beanie ed bijesnih

'IJ kniizi fie navodi i (la, je 'EJe:Il,Or Ruzeelr ([]eaiiilD:r Rnesevelt), s!Jpn\ga, prerlsi ed]nlta Frenklina RuZ'!,~clLa, (Pr,:inldhJJ D. Roeseveh), bjla lezbljlka. ]3]]9, je prva dama od 19'331, do, ,1945. N,ijI,V'od= 110 ~ojl je ]jub~'vlJdca bila novlnarka koja joj ~e da]a, liubavua,p,islma.

Porno- kral] 'i:7; kuiige nije i~ostavin n i ,~.nbj)]ji ve diielove 0 K enedij1m. (KeJ1lNiedy) i 'BHu Kli'lltoTl!u (B]'~] CJiu~ ton). P~se i :kako ie DIo~ ,A.d@!m~ a chn A dam $ ) :i,m:!llo feli$ na z{:~jti gleza]iJ.~~ ka~o ~Ir;; Temas Dfu~[~50]i]. (Them~:s J~ffx;a'"$<Onh k,\Q<ji j~-im'!lo

~." ... ,.,. ' 'o! - "[ - -d!' - bi - .,"",.,.

Z;......,Ji!l!L ,i1. ~e~ iero iU] ~~. ]0 '!t,'JJ.'U-

rivnik ropstva te je imso tamneputu liub8lvni~u. Preds:iti!:!tijk~ 'Vu,clJn:nt Vi1ls,o~ na (W uudrow 'W ils.un),., kij)~:i ~,e puuiLkao 8,[,~a"[,1,1f.iJj e Ijg,e uarcda ... nseodne 8U ucienii'l,raU zbogljubaVlt]~e.

o klndidatima 2012~

F1iniJ: cdnedavno :mm:li,~1]J V[~i:lre:na, w]al!.e u pr,ikllJplj:l,~' '[[!e p:rliav;8!ti:n~ 0 potencijalnun kandldadms za 'p,[jt:lcli,-, ,sj BdJfi:l6ke izbere 1012. 'g.o~~-, ne, 3, ®~hd:ja,v~i1J1 gtt ,klltil [[[I

F~ iu t je :preZ.jjvLn aten't~t 1'91R g:otlii1J] i od tada ie parah':lir,an ad :s:t'fuJ~a, nadQ]je ,[]'3, je ,PGs:lj:edJEljillJ 30 godii]i];a pr{filf"OO' 'U :i:r:l!va~id,~, skim koTi!cima"

:S~ri~sl.il1b,i~, Paul Dm~

1J1 eku H'oem~'t:t,Dim, aas [UPfi'i:dm:ii ~ pristasama spelneslobode Zit sve, Vecina g~,i'

... A.. ....:;.-11. ~~ :i

:i]t'!;;UU!'lrUT.Ii) ne v mil. !tl;!:IIO msts

v]$e: nego proru.va,ca: pornografIje za svoie carS,[VG ~~'Husd,e~'; k'Ojll ie vodeci p.roizvod'ac ove Vm[f:

III, U II ID

zef f"];Ieukli~l 0 oseph 'F:nm}r.]]Ji[} ]ttt7.:JJ":) laO je da j'e ]3 ;zas~ede ,p:ucw S]iSij[~Wln~ 'fHurta, ] nj.egovog a;dIvt)k~t~ dole SH, dolazili Fl:a sud 'lliI. v['iJ~mt;; p:ra~n~ birkc u ve:zi s opscenosti u iGrunji,

]):rD-~V'ii i c~ri?t~. ~in~ mkudt::r_; 'PQiS~od!ll.]'~ ,~aJ1~c srrip-klnbova 111 ciido'~ ze-

mJji. .

Prema MS.NBC-JUJ~ ':f'Hri.'[ ,[ A~sen'bah razoca:rani S,~, zsto ,Etc s,u uiO'ff.iCari", uglarvfi'OIfil('J

• ....'11 ~.~ 1l.. .-:: ' ~ ••

ILS,pe§,iJau U'lograJ.LJe ute:.mneu.ll=

O{1l¥Oreci Q PJ'~,~:av~'~~.uama k:oje ~e ·odJ'Ill-in ]zn ije:~i u svojejl kn~izi, Flin t· ie rek a, 0:

~ N e,m,oj~ m~ :krlrViO shv;Il!ti:[]iI' ~:a ,:;lam prva iD~ob8! koia Cil,;i braniti predsjedn:ika ~ko on ~(Js, miD~~ lill:ra!V'~ :f.JJore:zlJti, budset, Ali) mislim da !hi di:sk:redii~ trebsla

ima:ti i1J]Q,gu U &'VeIJ,rnl tome. Flh]~ otkriva da se 'ud,rUl~Q aa piL'edavaeem na IT niverziteta KQbJ!]]lb~jQ, Dejivi~

diD~ A~~n~ah~m ka~o bi na,p:~ao knjigu 1. d~, 1:11], pro'jekr imao k"[\~d]b:ili:[eL.

- ZnaD sam da niko n~ci:;i h]:iH{l\[ij;~jk~ ki:IJj],g~ od potfiogr8f3.

3rh:i"ii~" radova ''"'''Wuoru-ow WilSo.fi~' na Pti!l:'lS-IOO1U, re uR?~f~'~!.~ i 'd!ruge: pred8.j,el[Ji'mckle biJbhmm.,

A··· ",! ~"'k"" _:. 'dl- ,,"." ·d· J ~k" B···:, .: . 'k' 10': Ib' , .. '" '. b··!I. '1"':' '. -,,'11 ... ' ," '.' . ""r' '" . '. b d· "l.' ··t- ,'. 'k""'" ·d· 'f"' . '~t-,,·,

ImenlCJ prlB' S~e'Jlt, ~aral" ' ... ,ama O'_l8lVI10 p i8rl smarl,J1 varua. _lJ_Ze sOlg .' B~JICII a,

v

e

II!!I!

() b~ava 0 bamii',tJ1og p,I,(W na ja.san je zrmak, Idla. C:8 filS kal nip FO b If~lm I SA D~, C~] i je~ d u gl pn~~mas i 0 '14.000 m i iiiilardi dol,ara~ 10 ~tii u s.red is,tu ka,m panje za, p ~ed s jed n ilt ke izbon~ 2CU 2 i glod i n e

A:m,edOd pre£hj:edni'k

.Bar,at Ob~m8J (B9r~ck) objca~

. . ~ ...

VlO ~e: ,p~fjn s.:rru!im]]V~nll..l:a

b~c1lZetsk;Gg' defidta, Zf:!, 4.000 ml]i~ard] db]arra u rrOl~iI,l. om 12 g,gdin;a :kmz kornbinaciju J,'ez:;nllj a 1ir]adJJru,e. :potootilfi!je' za vnjs'ku i 8Odjah]e progr-alfiJ1e

.aiden ,ZI

:0 aauora

IJ;i poiljreCav:~mie; 'Po:r~a nrn.ji= mncnij'im Amerik:t!11Chn8J iji,''!,;'l~rh''~~ 8renU!. 28 bl'Jli'ib'lll;S tuo-

• ............;.11-.'111· ~~ •

gtei)[ij:il1J] :i.",,",ijJ!l.:I!~'Ji:ll!tl;3i!ti.cunl!lJ 0

iIlscio(t];a]ru:.nprioritetima.

Kao i u blldZe~ Obmn:a la ,1Il3,IWlVI~, p~nu ru!lZV"9UOI]], '~Okvirza za,iedni.Ckipr.o&;peri=

Objla!'lla, .oh~tt.n.iit.iClg' 'plamt J~1Sa'D je zmHlk d'3, te uskit[ni 'problemd Si~H!ti,je'nih Amt:,., r~Gl\=ih 'Q"r!aVi:l, ~Hi 'ie: dug'pre-' ,mas]o 14.0<00 miUiatdi QO,]_a,_,

t·SJ" bit] la c8:rediSt1N kam~9Jl'~e za .I,ueds"iedllici:e ,izbo.re 20 l2 .. ,godillJe.

,/1;. ";:':1;,." AI J" ~..:I ...... ~r DC B' ..:I,~ 'I'

.n)'neil']I1"."';:[ p!i)'~preUi8'JtiuJllil!o.,ZO -';;lJiw;[Ii ".:.II oe:

'BidellJ)", kak:G ®e c]ni~ nBt~r,:Hk() je :z~dr.i~'~m~o za

.. O~~ .

vnllemf: ... lu'a:mmog :g~V'o.tra.

Obj!s"I!~Jeu je ,8wimak Ba~ den.a, u pubHd kako 25 sekumili drflJ.ocizatvoreJ.1e',cilok Ollf:lJ:1li.~ govod <[) P]:,U1U, 'f!ma_nj'~~njaJ d,efi(ita~

Ba-~dewJl~ gia,\"1"a bla,;,gn pad~ ,a potfJIDl, n~g[o otvi~IJra, oci,'i 5,'[0 dljelluje kao da je :tadJri,jeD!l.,ao}.-a gl'edaoci~a j:e oS'la~i[je:nQ d~ 8a.lI]1i do:uesl.li za~lj~tak.,

N a ba(2liH] Sll:Ulifi_"k1l" ~ ~ed~ ba BajdeniQ,. ,dl\rije' ~~[IJ~' $~ oaigllilidno iboE"~ da ,,~d[& iDci iQl[i!loQ~]m~ pa ;$U,po5jef.i~ci na n(C:i(.im ]l{]Fr.a.hm~ :k!l)m~itI.r]ra1j .ikaiKO jl!;~ Oltmm[]i], ,govor 10 d~ficini V~iI;:'[l!JiV~tr.nij) hio

do$~dim_ JbnE.iI"ir:~" pPJptetJsjelmik ie R'airafko zawntm ~C;

Americi.re dioniee- ~,-, It:: ttl iIlaklo.n obj~ve P~'ii bu~TS1l;;e ~[~~~]);:) :a. n~wei. 'pHd ,zahdJ~b Sin 'p'row~ti ¥(lIjtlle: O'pre:,m~ PO:PUl ~~Loe~heed~, MartiDsr~ itj8 .ie dlionka pa!Ea ,za, 2;'5 ,POSko U 13 8:9;[i u N~niW'kJu, ~'R~}1jhOOc.lli'

~. ""':t . iIYJo ,'~.r ~"m 1:' 'I

:la, ..:;;.,_ ,POO-!"",_,,:., ~Jj!!'e~a_

Dyn~niria~ za 2,J: 11'e·~IO i ~~Nonhrop Gf"_u!m~Il(~na:t:l

:la, 2.J ]ro-slo~e'~oen~gi'" za ]~' poo;oo.

S'VIC,ARSK

" ....

,

Ulhaps,!en lPollliltH~:ar zbollg sado-mazo tgl(ca I kanballzrna ,

-

I

H,ans .. n a i rnemetu 0 bj a.vio og las u ko jam mr,azi ,~I, m a~ikJ~ i 12 -gadi s nj u kC'BWku ,za perverzne i s,adi:s:ticke igre, U koje' je~ ~kljuclen i l~aniballiiza,ml'~

SVk::ars'ki PQli'[~ i esnivat fraik,cije Gradanskode:mOkl'~l$,b ;!iitraiilke Han!!i UI,= ''';h~ (tT~'[';,.,,;i..., '5' '}'i,"Iif.., .. ~ J-'"

,. ,I, ,!If';.,., ~, ~""'U:l' _ 'k) u]!L<!-r .... .".....' ....

nakon ijw ~~ p!rilicifa ]JC5um,~ njala da je pool nadimkom ~~V:rai~ na intemens ~[:a;rgD Zri[V,e zaJ,s1:td.o-mHiw jgntt~

p('l.]~dja j e u 'poHti,crrre-vem SHlrlli1J1 'I]tu!i1:atla :fompafiie [)3, k:ojtLm3 o~,1Jlmii:1:ji.tt:nl po SIF3.in~:i.ci udsra ~'rob~,nju" ;;'pi~e:~'1icuThld '~'B,]i1(il>.

[s;[i,Ce se k:8ko je ha.,p~enk liiSHjem]o nakon ,SlO ie Haas na internem obiavlo oglas u kojem traZi, '~lm8~ku 1. 12-godisnju k6eikU! za perverzne i 5:~djsdEke "i.;gre" ,(1 koje ie lliI.'k[~w"Cen i ka!nihaJ]zarm'~-

8 ivs i leg iplats.~ii I ide~' je' na }Jd jta! j en 1~ intenz:ivne nJe:ge Itrn bo~nh::i u Sa, rim e:I ... Seiliku

I,iv~i. predsiednlk E.gipbi Hosni M.l1b3ruk i dvu~ica

• "'Ih.' Ib •

fi:I!t:3U',,!!bl smeva Iu.· ,iiLJU se

,I,'D.Q~,avh.i pred sudom u Kairu u utorak, 19'" aprila ... ~,av]la ie 'egjp,['t'&sk'a,drz3v·.I:l8, televiziie,

C' du Eei "'..;II '

.jll. '. U ,gJ,plU U &n],eUlu te

odredie ~"'I.:d;~a:ralu ] 1lJj'e,gGvim 8;lnm;riurra AWu i GaJ!ii1~lu l 5 -dnevnipritvor zbogist'rage '0 i~Qup;qi~ebi 'vlast], :prone:vj:eri flOnd{~v,a i S1lTi J:ti demonsnanata za vriieme nedavaih prote:Sla:- pndjsj;eC!! RflUi ~,~rs_

A1.ll~al!;; (81) j~' tm, nd~il;ilj.~.[I.j:lill. trri],~nliv~~. ni~~ u bOiJ.lllicitlJ Sarnrw cl~~t:u,mlkQll. ~[O ie U 1Il'OOn'ik, du~o s.~,

.Ai 'I~ " ,,' •

UuMKut,;;,urn !l:s.]J1Iuva]tJ8i.

:B,]'i,Hntsk:~ ageDdji'b ElJ!li'!i/odi da ie S:OOiUVO odredilo Iiekars, kI~'~ :lliadg']eda, M,ubata-

N 19SIrEUJ a na aerod ro m U IlJ Ha ifii

'Hrhwl1[ egtrats~a te-

1 ,.. I~' ~'I,' ... 1

,e¥IZJ.JaI QuiJ avua jle pIeu1JO<-

duo lda le Mlll'har:9k odMj,l:l£!i da iede 1. pi~e :ka;da je sasnae cia 'Ce bit_] ispitivaf.!~-

M lll'ba;[ak{!IVo sran]e ie l~estahi'LnoJ rekao ie ]'ZVOi!,' bltizal Ij ~kar[ima.

~ B:i:\.'si 'p~oos~f?clJ[lik HO~[li M l!il.barr~'k i dalie j~ 'j], :1OO,]n](',] i ;HU,~~ iJiJ.il, je rr['~l1IbHno ~ :[oI~~ik~o ~e lllj il;Z,~ za 'Rl!iuJ~.['~.

Ubiio :ze:HU

N aime, 've~ je udJShl~~ lS-'go>d:ibt~1ll ZMJurorsk:l1l k:~Zl1LU ,zbri"g' uhistva Suzane E'jer (SuSl'liDite:[E,yer) 1'988" g:udJitlJe.

Nesretna ZeIIJR ,SW.8, j e na odmorlsru .i Ocls'p~,a]9, 'U automobilu, a Hans Ulrlh, kOj,l ,je'sluc~ino pro]8zUO:-JZ cist:og jemirapucao u auto.

N,a;~U!du.je rekao kab nije mao ds; ie neko l~n!!~nJ:a, te ie pll~~ obijasllJk~.ala ]1]11 je hoN rill! e ati po sl!J,aJ,1~J]~ re d~ se

. lr~ '001- ] 'II..~ A'~

taL~~ Jiij'a]i~.: _\ je os 0I!1~,5itTe.sa"

lJlh apisen IPO Ii:c a,~iae

S'V:i.'CtlJI~~:i, medij i piihl kaJh~ mlliL &il;! ~],8! iDg];aS) navodno, jia,vi]:a .35 ~godi§n,j~, mai-

k 1-"_'-' 1l-",-~ .. ~

a, ,L!i.DJOil lie POJ!lI. .. Jca!r [poiS!LaQ

1bwgrafije: [ sdresu 'pdja,'[elja-k'o~,~ h:: UPOZiIj,iillU naJ S,<;I,do-maze ~:billlv3m.a.

11' -~ _Coli" ~."

J t:u~[Ij O!J! p:n~::uel~:a,~!t:: [po-

]ic8jlac Piter ], (Peter), koU ie, l!iJlk.od;e:r.~ rrhRD~e;]jli..

Istrazlecl 81m. pos]i,je Z9,~ ):J~u!]]i ,da, Piter niie Z:ll~O Z~

pdj arelieve nastrane igre'., ,UJrm' lliiva 8' sadJitiaim fgrallNJ

kevo zm.a,v8UVefliJi stani e,

Bivsi :pr,!!ds,jedni):; Egjpla nalaei se 11 Sarm el-Seikn (lid ki:lJdla ie It februsra svrgnut s V]38Il ]J1rW;'iJ:1l. 30 ,g;-oditlJa vlsd~!Jvine-

Traged"ja u Parzu tokom pozara u peterokatniici

'Iriosobe Sill poginule k~Y da ie jfl]cer l1i'lB.Ei avion ,pao na serodrem u Haifi U9, sieveru 'Ezr;;nehlJ.

lP(lcewi rezultati lsl]:~ge 'l,]jk,~jlU, na to da ie mottrr zSJJ1fValda V~U"a, kad~ ~e ,av~on usletae te da ie 'ttl uzrek nes-

rete',

Hitna pomoc :pol.vrd]]a ie da S-la pogil1J.1!!lli svi Old kJiJij]

I~·li '

SOU 1l'1', U a,v]on,lN,j' prenose

gencue,

Proslog mieseca, dvije Q50b~, peginule su u sHcno'j nesreei nasjeveru hra,ela,

SOIIIG

.' :[sl~fidslb~, ~,I~d.l'lJ [t~esjjJ!J 'it::'pft2iviclii:l.,gla&iftnj.e 0 ,ffi::p<i'v,jeteitl,:i1Ji~ dok se llli.tda,jl1J{a ~,~HHcH~ {'vIS[D ot~rlal~. Glas~um.je u 8d:j alU)Hl\'1ei!erb ill 0 je prvi test za V]~dll :nallto][ Iefdef.IJdllrna (jdt~~~tI~g t(JtlOrn. v:ikit::oo"wJ ~~ ~D1t:~ 8,~ ,~~a.sa~i udJ~~ci]i WredloZeJU '8por~zum da ~e: Vcliko1 H'l'U:81HJ [1 Hela:mdhJll 0.,[,p19:[l pet mHi]'ardi ,dnla:rH, 0dJ~rtei1e ibillg wga, 8W su nj]bovi gradani ltgubiU u:8lt:edevine u :prQpaSiti is].8Jlds;~e ol1L[ine

~JI:lJlk,el[cesave'. '

M :.:!!~m a1~1je '~ewo rjudi ~e pogij]];ldQ:) ,a ~esl'ero' ih ~e tes"'k{} 'oo~ijede:llJ]h '1], po?i:a1ru lkQ~i je prekS]~1IQC bij)m.uJ) U zgradi ]i];a ~~eN~ro:is[okn PaI'i~. PokJtJ&avajluci, ~ ~p~lti, od 'ViIfrl~;; cel.~ I,ju.liljj 'j~,~~ocjjli(J

2)IJ o·krUlgll P,~'fmza,bu.knuo je !ll.~[):3 &aU. '~,]jiI,l!U'Q- S vat-moo se; ·~leko~'n'io sat! ~!7.idlo s'korrQ 3:00 ''''at.mgasat~ teo su 'u,~v~eH ~pTijOC:ilti, si:r~n~~ ~~i[\~ :IJ!:}, o~o]ntl 2gn!Ch;i, 1m. ~~no:m. odJ. ']R.ajgus~ nas~l~eI"l.ih dJj~~DV~,

l~]'oo~ Wf07.i1\r j po,glU'ulo, dak 'S'I,~, weto tijdo ,p~'i9:r1Jasl i ~la ~,~ '~iiSU]L m .aJrSe je (l~'lijedeno"j~ 361~~~~U, a ll1!lech,lujlinll_;_asu dv~ '''''a(ro~ca i ~SiU;l\O ~~Q~ pn:m'O$:i,AFP.

'r,ozar hl. pe~ro:kafii1ici II

iE)' 'p 'I"" r " .IlL' .::!IrJ2~t . 'O,1CJllJ:t 1 'V,8!;[OOgascJ,

llur;iirZltt.iu uzrok :poIZ3ra:) koji je b1!nkUlaO' .l:lJa sl!lb]~it1ar Pa= risk] gradJoill.8'c.elnik ,[!etao je kako 6:. stanare zgrnde pri,~'rem,eno sm~est1tt U ob]jimjlUJ ~po:rls'k:u dvora;nD:u-

~~~·~~~~~'.i~~~~~=W~~~ID~11~.ID~,n~e~~n~~a~~~~~· ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1~ iI~i

L

globr

Novi narma ]~e Izjavio kaJ~ na m jerav,a ko mp!letiiratii svoj pl[3J11I ii zm lene iital~] ens kogl pn~Jvos udnog siiis1elma" za ko ji opoz!ici la 1vrdiii da j;e sraman ~ skJrojen po Berl uslen ijevoj mjelri

L! _ • _ _ •

h~Hi,:mi5;ki premijer 811,vio Berluskeni (kr[l18CU!i:ti) ]J'O'ILV:rdio je dJ~ se ne& pun,C}vo :kandklH:nni z,a, taj polozaj kads mu 2013". godine istekne tren mUll mandat,

NOIV]n~il'hna ie .izj.avio kako JIi! ~m~eral\i'a, kompleti'r,a'~ii svoi 'pliu izmiene italija;ull_sl;;og 'pra,\T'oslldno,g sisteJ],H! i promiene ustava ,leTIdje p1'i~e nego SlQ ode sa premijenkogp elo z aia

DDP~l'!til;; BBC-~:a iz Rirna, ikojii, j'e bio na ''''~~r.i~ [avl~:a k:a:]{(J pF.~mi,~~r (v rdi da se I].'~ n~EDJerl!l!v:a won!JIV(!i kandidirati za, f~.ji poh}za~ na,kun iSlciltii trenutnog 'mt-iEfLdUD. On je 1& decembru objaV]fi (13, t:t: se, 1'jerOV:3,'[fiCl) po"l,!u[,i .2tU 3. godin'e'.

SI!nat m dllu~uj'le

Berluskonl ie prelivio br oine 8 kandalelsndenia.

U sriiedu je dlon,ji doni ]l'arl'anrwe]'Ilta uvoj1o pl'ijedlog ~lak'Q]lSJ kojii bi s'kraltlo du~iml11lek]h ~l!uJe]Dja.

!itt iera usvoiena sa 3] 4: [gfta..~[)va,it:a_ i.2516 proti V\ m~i~b je na K."[,j,fiJb i n~dGiwar[IJja, opo:zici~~~ifu, [poli(lcaEa. Oni ~VJ0dl~ d~ j~ .p:H'i:i~dlC!,g ,~aJ.~.nn~, ';;;s:[@!m~!il,";' i da je :~l!]"ojeill. [pO B(;')rluS:kO:IJJijelV:-D,j :l1llj~];,i ..

On 'io~ treba mh:iit!'rc;lti'je 11 .senHilllj,gt.U~ Berluskoni ims ro]iJd:lllI1 v'eC-inu.

Niime hi se skratil a duzina sudenia za esebe ~uie 11~SUJ r9mije' mrudiv~lJJe), cime bi sej ]J'nK:iiic.l0~ ok(lln~a]o sladelJJj!e litR k;o~e;m je RedusI'" k:om op£UJz,ell Z9 :podmiCiV':a~

tell ZI Allalna za oremllera

)let]UUIilID j'e IDokoUl f@:Zg,QVO(t'"8, U sl'Medlu uavecer odlbado i !dasJne kako ,nalnier:a:v8, da se kandid'ir,a sa .p~,~edlni'k~ 20] ,3. godjine- On ie spomenae sebelara 5Vl);_g kabiBe.~i;Ij B~lIlija, i etu (.Q~ai~lni i.e{:It~) kao :m,ogillteg kandidata za ~ajj P{]]Oh~ij.,

1'a].oo Dle-'.T ~,~ ,ka.zao d~, bi

l:1j~ bK~,~'a:n~~og:a;dvO:k@!~@! D~-· '",ida Mai]sa, (D~,v:id. ,Mi]1~} OJ@! hu,e:na sudl!i1..

,Maj ts j~ 11 ~,o:m, $]l!.:1,ca'jllil.

Andielo Alfano (Ang.elo)~

.iit'~.Hjl~U18'ki ~'-~o<di8nili

. lst A

I1UlllSI ail:' pravne, ,:tl]!I]g'So

hi'ttl bud uti :I-~il'eulij;er i 6elni k )ffi j~ego'\fe $tranke .slobode - iakc llil.ife I~db~c]o neku budiUb~ ]}o'l itiCK,U 'i,dogu za sebe k~Q Qcjjnske lic~ Q5d kJO'j a bi saviero-

vii ~ buduee kOi;lj~ ii(:'i je des:n,o$ ceniL![;!IL

2009. godine OSllJrnm~ ~li je

,j, -~ ,ok

pn;-.\l·U!lI.!La pon!l.rs:~llii:ll. !il;a ~un

if 0 je n@!~vi~i, k:ri,,,]c.:]],[ ~11d. ]halij~ saopcio d~ 'j~ ~]lliCaj

~astarj,.Q,.

Bedu31oc]Jlj negira krivieu i f\t.["{H, da ~~;}=r.~~,.dJugo[rIlij= I]~ ~'I!mpan~~ :lj~vi,ca.rs~]l1. ~U,= dij a - ;~[;D je i po'l],ov.i,o \1 ~i.j~'U za 'vJ.'.i,j~mt, "~Cet''(;') sa s:~[';anim, l]iOi'ir.inrurima u Rimu .

Potlgoflta,t MmJ's"t l!1ij'e[ hlj(j fNjSmaJ:J ",Y,.d' mfJlJ'e~lma W

Prornlene u Vladi Orne Gore]

gil

I I

,

f[Blrh at D i nosa prot!vi 0 se c dlrzaV'an j u

lin i!!Illli'a.rl e p '0' n 10[" 8'

~ltlllll". U .. ~ _ ... "_ . I r.;j 'J

:m~D:f.i;om, sas;[i;1]lbi ,koji je LukM~ umau ~ iPTed.s'~,\1JJ.'k:inla, :r.tektili~o nevladinih org:lrt.1li,-

I", II.. II!I- I,

,mC:lJ~:a", pm::mlj~ satiipl;dtl' is-

• ~ ..{:.... ' D'::~~x... ~~,..:I~.~

UCUI;.:J,!!.!LRJe,II~,8aJn,pl~'

~:I", . • D" 1') '. ..~

stW(J,e;v. ·mo~a re U V1£e U3,-

Vl',aits, ~'iQillaQ da [Ce s~i'[iJti :gej i lezho iPO]}ulact,iu~.aU neee:d)oz'voliti da l.lZ[vW~U pravo na :an.il',llIDtilvnN a'kd~~ 1ooj9, p.r~OOa, l]a;cioJ!ij~'Il![rn nJJa:n;iiD~rna.

Poi5et~iJID ,gfld~Ule~ H9! a_htjev Iv,m.e V~'QV[t:iz !:Jlm.~l~a~ da nil'iniS~' podnese oot~v:~'DinoSa'~e odgovono;: ';;;'Ma~

'I .,.; .:il ..:II - ~ ",j~ I _ ,.0 mrn:g~. , UC!!LI!a'ljfflJ! ~ :n~

]JOS'tI.5tati pod. zEili'~~'lfijma :[E',lf.l,m'p~,b iIllil.iJj~ za odr,iwmje ~ ,pO]iJ~, i ]HlJm~ zaitii~ tGB"pcplli'aci.j~.

MitiisI'rut 2'ii ,Iifudsika i [JMi,-' fijilruika 'Pml~, Cm~: Gore: Pier-' hat Difioll1 mlm:ro {j~ 'pudilijeri

- ' .• I~~· _ ,,_, .:::. = 'Ir..-.l: " - - ~ll ._

[OO[!NV,lt\iu,I]H IiU 1l1lJJ..W;,.W~!:Ii ilJlI!.pr-'

'enllije:m 19om I...ukSita mtmZio le d1a\gapciwjeu diplO'IDIlJtijlrn.

1'0 le :inler; bko .nez'llru.,i~ 'Cl10 saznaie "Dan", na nefor-

Hrili' [

O$~a:vku Dino$e ,~~ 'ai[~ Scl!i1. rU~'!iI'l~dine organi= zacije k'l]~e' ~ ;za]am za prilva LGB'I MJ$l1J.la~je..,. a :na~~. n~eg<.lvih Gstt~][ protir.v 1.Jt'11~:a, !Jdir,~i:iV~~"!l1 tzv, pwrade POOU;SR II CrnoJ Gori,

Velli kD bOlgatltvl1

.. N.a ,pOO[.~~fi,jem ,&l1df][~.u Berluskeni ~~ [C!pl'!Jlren .(~Jlt J~ pI3,[1.0 za seks sa malolierno:rn p:r{.1<sd:rutkUf.I1I, - sOO 'Un neglra,

Berluskoni (74) prvl put, ie ,PQ8t:8Q premiier l'S19'4, godine. Niegovo bOgU8tVO p-ooej'enjuje se na devet milij~['d,l doh~]",a) ,a njegovo ~['jS]m;ruo car5:~V'Q w,klj'U!(:uje 'rri iuilija_n5k~e n ajv,e6e :priv~4ne TV sta]iJke.

oglasi

Svt p.:Fi:~~.v~ mi~iEr,:;1jlu hJt:i p'()i~L~t~e 'j:i,!1IJ1IW IAJDi$ ~roj~k tm'i 'ure:d. na, p-()m~nnte datum,e' ge' k:aJ.sn'~,~¢ cd, 117A)O saiti"

five :prwjl;i(ve ko:ie budJu 'p.ri:sUgLe nakon 'n~vedeDih ro:kova, nere biti razm.attanej caJk nrnl~ l!ll 3luca]u da postanski Zig ul:axuje .n~ '~.o da Ie 'pl'rnja,vg DooLana p-r~je' na.znaeeHog' rok,~, tli1[~ u sluc-aju. da je :ka!nj:e!lje 1!.]Zi:\o!k:m;r,~niU pdv.8Jtl1,om, h,PO'itllk®,m.

Van,i'Ska s'iraniili ko:v,erte mQn $,aJdriav,au rnaz:.i:\'I' i re:feTen~[lrn oroj ,m avnog po.ruv!aJ w pUlli naziv rn adresu ap[ik~n 13 .. ,

PdjJave :koje se tiostave .ni3i 'b:i[o, kofru dr.ug] .oaC]D (na, pr.im,iers ,pU"l'em faks8 iIi lem8]m) Hru koje se dos:t:llve DaJ -drillgTI a-cfres:u; meCe bhi razmalraJne.

A·--liik-iilfir' 'M - f21 ~'ISjj! n -Zii1a"'~I11'~ n- 1~.,.. "et ~ z:a k :" .~do,-,--,-.j; .... '~i,~ '-,- r' ~',- -,-:din :-is::ru --, ·.'i"iVl1

_ ,_.'.L __ 3!_~1!I, ~ _ _!Ilt __ ' ~~ _ _ 0 __ a C~'IL _!!!l ,t'i;.U _ _ ' ~_OJl ~.ma~N ,p:~ a __ or p ~, (] __ , .lPrll:l _,

Akol p'r.ij~m, po:duosi za '{ieimarts'k~ :P1i'Th2l0'f 4 ., Om1ad~na, ,a,pUkanm: mOira ~UIDlac:wtli da, rni p;odmDlo1S ", ~u"Uia!YU za :Pr-vi iiJlii :z;.a, Drugi 'val

[J,o,pufijen 'Obr,azac Zl p:r.ifam, ZSJ~edtlo sa s,vnm :pottehnom, doklllJmen:laci~om, morn. bit! dosa:alllljen I(]_ dva, id~n.Hcn~ ~tam,~na :,rj:m:~~rk::lJ i u j,ed'lto,m, p:mrjmJern:k~ II1iJ em~k~ron .. :s'ko'~1 '~or.nll (iCD ·,Riom iiU US[B, w'enlD:l'ii.jski 'stick) u, z;atvO'R:no~ ~ove-rtj na di,edec~ ad.[~s~::

, . ,

....

JAVNI PO,ZIV IO:RGANIZACIJAMA ,CIVIL:N'OG :OR,UST'VAINE'VL,ADINIM ORG,ANIZA,CljAMA

ZA P=R'E'DAJ' U' PRo. -IJ-'v'DL- 0'- G' . A- '-PR.OJ-·E'u·~TIA

................ " - ,",_'.: I P ~' .'~ · 1 ..••. ' , •. , ,,\~- n

U ,s\klopu, projekta ~;s.razmj,ern'o JPovecanj-e univerzalnog pristupa za na~lriz-icn.i.j.e populacije u Besni i :Hercegoviru" .. Runda '9 (R.e[ HIV/AMDS/AAjll)

ill" n..1Dn ~~,~ A 'il"""!lm""[:"';1 orimalse 'gl'i"Ili"l'''' "', ... "" R"- u'''' flu flo 'iI"I,'r ... ~~,l~"I"" ;t'li "" iI"iJ"ij~ l u borbe 1I"iiro- t·I'"'!' II' n:r_Q 'It'[e· .... ~ """'0 'iI'!i "'mil' ~,""''''''''f![''P'''' 't ... ,[,A): iri ti ,; uvesti ti'I,..,.,.,~'I'.;::o ..,;'I~'-[~,!,"";"""""-[' i"l' "" lokalnom 1l" .. ,.,A"~ iI"IriI,re' ... 11 ~ lr ~

11I,,).l'll, ,.1:~!&<!I:y ,It""',~,~,. ~,:Lu!t--' ~. 4 <Jj!io.. JJ,.f!lUII,.-fll ;t;.1:]l, U,U, ,:7 ,It"", !!J! jlr;;:K i;.-<ll, u.i:ll ,!t--.~!l~ liIlUI, - 'I;,- r .' ,~'" .!I. ''" • ..., ... ,. UUU.L ,!LUll ~ ",JJ,'fll ",,~, ,t""' ,!..II~u. • _ "~ "''J.,.---~ _ ~ JJJJIUI ''/ 'I;,- 4!1i. _ ~ '1/ J!.n .. ~ _:L U;:lI, !L.!' ~ .U.· . " ,~..- YU~, ,!t--~ ,!,j,;:ui..

t1-VU08t] koje su vee edobrene. Ovinl j'a,vidnl pO/zJJvom :plIlz:l'vawfDlo .H'ep:mJ'iitne' ml'ga:~d_Z3cirh;l~ regishira!lrue iWIl, BiU da dostave !pJ'lomek~ne prij edlnge Iw,ji se odnose na izvjestan

broi remsrskih promra. - - ~ - -, ~

Svi :Drojekt;~ hi" kso i1Ilov,a:~~,vlnli p:roj.ek~ij, trebali doprrunij eli programu pod nazi vom !,.srazDljerno poveeanje univerzelnog pristupa za !u:i ri ziicn_i]f; populacije II Bosni j :H~r,cegp:wi.n~~I' ~ Runda '9 u sklopu Projekta na pol] u FUV-AIDS ~~~, s teZrus.J,e:m na ,:zad.~.v@ljavarnjll potreba 'IlgrD~tHidb :~ :m~it'gfn::liU:dr3!njh, popmaci,Ja,,, Svi ~ijl@~tj, :m'Qtariru biti p([Orvedlen:i U .ic,d'HOlj iU vise zi,'¥otnib zai!ednlic;a, ~ B,iB" kao s~o ~e naz_nace.no \!I k[.fte:riUn131, za itema!tske :p:l''OllOlfe i OIpcint itriter,i~im.a odaib,ira.

U6esll.k:i u ~v@,m j:aJVR@,m po:zm1j;!l.lJ moraiu hhru ~ :N'~iP~o6!uu'j; pl'2jvn,~ esebe (ud]ru&ll,j,a :i~j, fO(f{,dalcij~) 'wgisl(lirarne u :U,iJU: u skla~)h.m, s p-rim~~n,jl~hrim .pF.-a,vniim p~isima:. :Pr~hval]jivi proiekti 'U okviru ovog ,P~~,Via Ce se finaasirari 'b'oz tematske prozore (dedatno ko-finaneiranie f e dopusteno I p-[~erorut:Hruvo). UNDP zadrza va pravo oda ue 1-Splati :$VB, rasp oloiruv 8, sredstva, sto 6e OV'ru:lil 1[~ CD- k:v,~]ilelu projektnih priiedloga

:PJ:l!;;dJ~~nj- :[jTojeln~ hi Itt~baJi, l'~dovnljav~d opise l~dna~ ,o~ dorn,j~, ~aJvedelliih 'OOma~kih p:ro~o,r~., U ,pdj,arv~ mora :htsnJU bit! nuwaceno z;a 'lko~i c'd, '~ii\ma~5'k~h :Pi'oZIl\.t'a, ~~ apJjjkar~~' ,p'dj.avurU'h~:~ a proiekmi priiedlog mora sad[ zalvatl iasno obrazlozenie zbog 6ega, i na ko~'~ nacirll projekar do.p[ inosi odredenom tematskom prOZO['lUL. Svaki tematski

d ~. . k k . h lit i .. k ·"h I • k b" lui

'. . '. - I I ' '. ' .. 1 Ii ." ... ,- . 1. " I I I . I "- " I I .,", -' ",., ,,', , .. ' - _'( I . '. I I " f·. . " .. -

proznr sa It,Zru rnz 0.0. retm . r, terna na OSllD'l"'U iUiJl, ce priUllle, at . rn eva. uiran,

:PFo~'e'Iu: 'UND,P-a, na poliu HIV I A:rDS-~ £iniiliIllsh,;iu::e edabrane proiekte koii z'3doV'olj.alvajJi!J kriterije eda bh,a do maksimaln ~h iznosa b~d:2ielbskih sredstave, kakn sHjedi:

L 'Thm~rtskj IJIf;i:)ZI):t Z~. itU:I''avenone' k,od~jj~h' dr.og.a, (~DV):; 2:5.I~lO®' eura po proiektnom priiedlogu

.2 .. 'Iematski p:l'oz;Q(r za prodaV'.:!I!te1~',efpt-CHI,av,aRlj:i!c~ seksu3J~n:ih, liIidu~a (CS"): 2:5.,1@ UJ'@I eura po proiektnom priiedlogu

,3. 'Iemarski prozor za musbl\cc: kflrj.~, unaju 's:pn~ue: odifDJo<se 'S !lnr~lIlskaf'cima, (,MSM,);

"lI',~ I!iI n I!fI: • ~~ •• ..j I

~~.,III.!!_!!.!!-l!!; ,~taJ po proJ~~ mom 'p['I,jl~!;.L'L),&U

,4,., Tematski prozor za O'MLADlNU:

SO.(UU]l'@1lI1'n po projektnom prijedlogu

5. Tematski proznr za ROM.E:;

25.UIJ:®! eura po projektnom prijedlogu

~ 'T'!- ~~.. 'S TIG- "MU

v. .te:m;~USif;.J prozor za_: ~ '_ . -,,~- _'_. :

,l:~U9:00i eura pe proiektnom pt iiedlogu

:D~ja.mi~1tl'b Z3j, prl:i-avu

[avni ,po:zruV' za p@druos.enje projektnih priiedloge brute otvoren do. 3i®l. 10. 2011l" ,~odillle.

Pr,~javni obrasei (obrazac pl1'.H'ed[~g~ projekts, priiedleg budtetaj [~gitki okvir, oprti plan aktivnosn i pl'ed]Qz>emi vremeuski okvir, administrarivni podaci podnosirelie zaht-

~ - - - - - - - -

J', ..... "'''' f"j T'j, ... ' ........ ·1 ~ ",t .. ,. l' fI,,,,,,,,, t' ,1I';j ''''''''''''!I,",,,, 1~~ , brazac ''Ti''''I'['''''' ,0"1; prihvatl] !I"" ......... ,U· "1 oartn erstvu) "'U ... :Ib ezbi ~ L~'",: ... '. ed '1;;;1 i'i V' ·1 A·ID· ·S--,· pro] .;::o~~ ~"" "I m' .,..,0111 II... !i,t~ prik unli e ... "1 P1JJ'[- em sl] ",",1""':0=:.;::0 e-mail

"""'41' U,JJJl4!U,"" ,~;;>.!t!i..!L U!<.ou _ ~Jl!l.K~~ ,;;!!,~Jj IL!' ~L.<:JJ"-.~ ~~,<l!l'!o'~ U 11,L~, ,,,,~~,, ~'I/'!J;;' '" ,it-'<ll. ~u""; ~I~"- ._ ~ fUllLP~ ~1i;tl'l;,.:LU y. ".E~ ill fi , ,I,"-l'. 'I;,-!t!.,Ul " !Ulo~, IL.I'~~Jl 1 ,,:Lit'i., ,It"", ~ _ U~ _IL-.. ~ , .... "!,j' ..... t:'I;,- ..... ' <:JlJl,

adrese: '[~egj:stt[l.7@u~ui'D".hEIJ"W]i direktno preuzeti Sit drujlooere web stranice: hUlP:I/1W\Vw ... undl~:l'.ba!clO'w.n[oa.dlB-HS&E[].g[ish.zip od dana obiave poziva ZEIJ 'proi'ektoe prwjed]oge.

- - = = ~ = -

,~Tema-r:dd, proZOl" 'm,;: IDU 'Oi n:a,jd:a1.j.e ,do 30. ,o~t~b~ 201.1. g:od]in!e'

~ Tema:l~ki prozmr :2:: CS:W ., md uUe do, 3~l. ok'o:bra, 2111'11 IT .g·:od~ iIloe· ,~Tem~nskj_ pm~mi. 3:: MSM" u;a,jdalle d!O 30. o1kt,o'bra 201111",-godiue:

'. ULm.u~k i pmZOl: 4;' O~I,~~Una ., (P'rvi 'va~) na.jdalje d.o lS. maj,a 20m]1, go:dl~e (Dru,gjj 'vaJ) n3Jffid3l~,je ~0 31,. ok!tobl',a 1011. godine '~ Te-mat s.k:i, prozor .5;: Itomi .. :11l3)j d!3)~!je d~, 3'0!. @<kt.obr,a, 2-i~U]L ,gJ~,din~

,. Tem3,t~:ki prollm: 6:: Sti,gnl3l, - JiLaIDdJa~W~e do: 5,. ~aia, 2-ijU. E~ ,gndmoe

.zi!l $'VC dod~'[ne ~nfotmadje" m~,J.b]U,~, nas]ovite vasa p~ta.i1la, m!pjce iii 7.aht~'~vte t:~ obj~s'il.~enl"~m n,., il!im,!l:il ~dit~su <: reg~~}'ITtY@ufidp.ba.>. Vida, p.i~a:q~~ ct bi~~ ?;abHfe2en~, 1 OdgOVo.l~j 'U pW5anOlfl"ii obHku bi6e 'V;;)l]1 dos,ta,vlje:oi Vasa, :p.itami'a i odgovara,jl!ll~i odgO'vO,[ni arutoma:l:dd. Sf' st:a;v.l~ aji~ ua l1'ars,po]ag-an~e o!UaJ hn pOleD.ci~ ~dnhn a:plikam'Mlflu.

iii· ·· .. IOI_

i ]z~81a iz; sebe, '[J otdinaciii vi~~ niJh~ bao nikoga, Proijlu im je radno vriJj ~m~ pa S,n o[]Ui. k:lici ] zaik].jll]cau vnUa ~

• 'f' ,;

go;von ~i[m~:a.

'N'azv8!la ie mobi~eliOni'i, ,iMIp.rUJ@;t'IJ Perera, k:u~:i ie poell':1.ID vstrcgasee. O,llIi su 'I[)rZQ ;S[i;gl]. te, ];,a1::0 ne hi, :[,:ltzhili

'~' - - d'i ,,'~ ~,~ ,! l < ~!E' ~

~riillniij. (ii ueiu 12:V1I1'I;;I, .al!Jiti,f!i1

r, L· ~r '" l'~_

lI:!!.roZ' pIt'0210f.. - Je,lt'!.ar PH~e kn-

mentirao s1UC3j~ a u Gradn Betrcpu ,joOs ,W6Ul odluclll 1:0- 'me c:e: H8p]a,dd ir8;CUlll Z~ intervencilu v,atfi'oga~,::!Ia.,

:~!l'otte~or ,[)~:k, Rapaport (i ~£k) $ '[l' ni'V~r'1~'I!e~:iIJ 11. 'Fila .. dt!llfiji ~U'Sp~:]iJ,d~]"'4n j~ nakun ,[to, :j~ l1~l'ajmio ;$;[ri,pr]ze~' ,dJ~ pk~~1J na semin am ~~rrim.jdiHIJ '!rl8!W]11o'lfe i :R~lovt I;llik,~ 111 :PtlSkl'V~E1l'~U ", Srude](Ltik~~iiSU:pht[ili l5 0 oolant:l:.t,uce~6e:n~ OVbm ~!;3]jina1rllj,dl~lbiH s,1J! ~ ~bi'arov:!li!il,jeip[,es 1J]J::rilJ!l.

Amller'1'ka.nka Lesanda

An],lstro~lg CLe31~aJudaJ) Z~letielase s'lJcj im kmnb:ijelIT.il 'ur riieku Hadson, :p:ri Ee~nu. je uhila tm;je nd c:Cil,.1f~rjj) $,vojifi:

J~ea;; 'i sebe, I dalje se n.g' zna ;$I:a j'ilJi. je na\'clo na ,ovaji gl'OZ'~ :11:] ti:i:IL"

N ~llj'!J(r~k~~ polieija ok,va;.

I· ~. ~ " j! d· 'I., ,'IHoC:lrilli~,'I! ~'t:: (lQi~H tt'~ ~tlO

ubistve i sameubisrvo, :Pr,e-

ill:..:: ' • ]- 0 .~fi1:(' " ,

:U''i;'lIfi 'Ie: s~mu , __ -gow1!Jfij l :&1,-

~,,~ k .. ,. . _.."

:t1i!l;]!l;:)O~l se USp]U lZ"lrU!cJ!

krez p:r,(loZGt voei]a, te j e plivao de$'eu~k metars kroz hladnu riieku do o'ba],e',

Sumnia ee d.a bi povnd mogla birl svada sa mUZem, iii P08~po'roda,ina de.'()lt'esij:ijJ, Ai!:'IDSU'!l}ng je, llliar' .. nd.u(!!.:;, zbog svsde Sa! IHU!zem z'I,;r-ala, po]'ic:ijil1 ,

Nnj b"i]o j'e prekasno, Deset minura pesliie 25-g)l)dJi~]iJ,~:a ,~~[IJa tiJl~'tj~l~ je komfu[~~ llJ riieku,

_ lJe_ijarn:dJaJ je 'lliJ. samoubilaeJ(i, ]Jcfu,odJ,pov~la sa sobem ~ve 6~iLv~m d~~~ nd I O~ P~IL]

[):ruemtl..i ~Matl; pe~:Jk, ~~. ,ap.nVtl,~~aiiij ~o~ ~ ;

ki k

0- s _-

. ",' "

...... ,: ', .....

AnJ'CijB' lie' ma moitw

dvjjf~ gJDdin~ rii.'l ClQ I 1. mjeseci, Su'~j,~d] ]5:~i'ciJ kaka, je L~;atlJd8, bila dobra majka,

1'. ' '" 'Ir b· 1

!li.Oj:8i:se IIlv]J,elJi. bnnuia zasvo-

'j'ilJi. diecu,

. ~ P'O:ku;ij~vam.o UJ:tvl:di[.i ~ta ie do've~,o do, tragediie, je

'I' 'I!.-" ~ ,,~ 1 .. Iini "'1'. ' )1.-

,1 J1}t~,rt tii.j ec o !Ii. Jfi]Cl'o.'uj, w;:-

pH~i~:i, iii 0 ~,]IDzlitaji da nema iiv!JI[ vrij~dfUil, ziv~,~!lmjltJ! ~ obja~F!LhiV~ fBI -ev 8.[rneDj ~k:

Ken Lening (l.a.fiilJjn,g).

IU HIIIVatsko1j uhapsen napad,a,c na transvestlta

Aldnan

V'

UCII

-

Tri danabilasn p[}treb:n~ ko])!ivni~l\::im ]In]i{:aici'ma, da uhvare 2:S-gQd'lsnjeg hu]jg~na, kojri, ie u Kopr!'!lnid napao A.d]!J;an~, :B'll~,j'l!!lb8!~]ciJj, (54}~ ~~:n'sv,~[i[8! s danskim p:~'(iHs.e~m",

RMiniH epilog sprijeeio je ¥o:z~"c 3Ju1l.1Omob[~;~ l!::o~.i. j'~ iI.1~= p:i.o ;spfl&I'Ei ,n&~;me]ifi 11U,tl',g' transvestita reotie_[~d,]]],i':lip~tdtile.

-, SH(]a .s~l!ti u :tQIgIii~koj SI~[hti .. O!,1d~lI;:., :~Ii i III drugim zemljama koie sam prQM~ ZMa,iw. iSla ~e traljJsve8'[ii~ N i~o se ne smiie i ne udanl, Bellm Sf: srta ce sam, KOiPIt']vni6ud

,:_1' , • ~r :<:

rmsun 0 memnskanstosam

na,padnu'[a. s'::!Imo sam gosca jz Dansse i ne ieboo damisle kakro':sa:m ja kriva sto sam na-

Zlvoltna kolekcl j.a Dzej miija. Llviingsto na

S HaD se I lanai dO ~; nI18--

padnuta. Trebat C~ ]JToci ~i(J~ dugo Vl'~m~$],8! da ~e,[IJeki HI'" V:a:[l demol\tra'EiziradiuJ i da &11-,

! ,.. ' .• __ -4 'J\-..

vate (jL,~ sVii rmsmo reanaea

, b ,; i\-_l\-

p:rtltva fu,~z onzira na '~o .ti::;u.O

:i.~l~d~m~ ~ kazao ie A.d!nan ,B1iD.liuba~i~ iH S ~md'[~ kako sesadazeve.

25, o'k~nbr a , 199-"1. gndine.

Cat i,J,691-f.olo:wa:tl:ja, nje .. gQvi :pdjate]jii ~lozi ~~Ui u iZ~O,llbrU.

FOll1Ografu,jC:;l 0 tk[jjvar.iM.ljIUJ~ d~ :iz DZr:';'ij m]j;~vo.g zi'Y'o~alj a ~ vremenom '8(;i viJdi k~at\[} j J;;; f'.o~ togf~f s.ve. -rnsm:j!l:' ,flitSm,na:f.IJ"

Do 1997- godine posuie iasno ka-ko ie imao rak. Slikaaee i dol ie leza;o u bolniJclom k:rev~til. FO'log~di~ j~ j ~ snimao 11 gcdim~, 5,va~ .:kod!J]eV:mL{}:- a ij], 41", gom]11i je

• , .A

prenunuo, nat &Vi[]l~ rUiIJ!l:FtL,-

dfifi:lJ",

Fotograficirkuaam 'DZe~'" mi Lt,rjmg-ston tj'aIll1Jie) ]Z' NjU.jOJ1'H fotog;ndir,a.o se to'~apaFaiOO~n "polareid" SV:~k_.Qg dana :SV1lJ:,g' i;iwta o.dJ 3,1., ma.rta, 19f9, ,p~ ~1.i'e' dn S"Ll'i]'ti

kiosk

-. -

Dne1Jilili :aval, ~$Ilik! '~S,. aplll1ira~an,i :2®~ '11.

II

33'··,

'.

. '. - .. ~ .

U·.

,

ID,ze!j mls j,e I~]S u aenla za ub i:stvo, a de'set Igod ~na pirove'l C]j, jie UI b ollln'iiclii za iP:siiihlilcl~le b Oh3 8n! k,e

psihic]::,t: bolesnike, Rej~e~, ]:m~, 'iu~ dVoj e d,jetx s drugim pe:nne'lrt;)Il]1_., koju su ioi oduzell i smjestlli ih kedudosnire]j~.

N.akOll"'stlQ ie iZ8~H8, izbol- 1m ice, z~'vjet~ j e u z~p~dnonil, Londoeu Nien susied (65) ]s]J!dEao' ie kako je Re~Ce] bila prlst~~ua j dJ.::!l~~ ali ie imala psihic'ke probleme, a, v ]as:~i s'u ~~pre!p!i~.Hi]e~rumo:j '~~'bi. O]1J,~ ll!:; 'I!.[ Jil]I~~.'~fU, Vo.ZaJ zapa]jj]::"I:!:m,~[JJ.kll plina, Odj~l:nula j'~ lfik~plozi~:a! a R~~cd j~ n~ ,mj~$fM. poginula. OM~li putniei pob~egH $,1ill. .iz roza p'!Jlt.1Jog djjmtil_. Sitt'leo:m" ifI.ttu od.:DUllli1i,~'t:pQV~jjede:i:lJ.

Rej6e~ D~ejirns CRa;chel ]I ames, 43} zapalila se i ubila, l!!!. VOZllit'iJi London«, i W nagodi;s~jiC1Lil;~llTI]"ti sVQ,ga;~iJ!il a-

Z~[I;a j,l': gndinama imala ~ihicb probleme, :P,[ij'~ ]'4 g[}dJin~ napala j~,t$voju dvo~:i:iC,'M_ sinova, $,~ar[li~:i.. ~II;: uspio ~bj~Ci do:k j~:m I:a,d'~& ~~S:~'O= godisJ1~'!;::g feriji~ (P1erry) .;[daniiha ,do smrti, Nakon '[,0- ~.l'tJ se po,kll~alH ubiri, Hriels

- iI.... •• ]" h,.. ~~l

se o:u'I!l:Sl.U,,-,,ft _l reuze p1l[~ o.

Dzeims je osudena za ubi,stvQ", :[!j, skoro deset ,godi= na provela ie u bolnici za

In donezlisk a kUnika

~~Griya, Balur" svoie pad.jeDli.'IDe Hj,eci ni vise' itt! manie negn

...1 1 ~ 1.,' ..lI,: 'L' 'Ir '

cnnanssuu ermom.. ~et';.~im

17: klinike 'Ufv~,enwa.jIUJ da

:R'ejGef sa ses-'r~i!ijI

konnoverma metoda u ~ndonezr~

I uca --jeee diU - anslf

d.'Mll!~l1I;~l(i diim li:iea :iJil.nog~ rc4b 'bo]~f]~ PoPIJ[ '8!uJil;izi:lm i ~ll!mm"ad nr. Greta Zah'a'r ,kazaLa j~ kakn $.'i!.l 'll:1 ,p(!i:dj~d=

iih ~I~ d· ..

nn rn:;&t::'[ ,30 m 31 svonm ill C:-

'IJ. d • '~ •• Ir • 1'" "'. -I'

OllJ'ii,i;!lllm ,!J.i1et,;.<O'm. rz ii]eci.l

vise od 60UJOO Iiudi, Osim 1~l[(j~ m,a'Vodnu_;, .Ii~eii bolesti,

dk~] nlni.l:e 1.1~po['irti searenie. S~~i:I!i ;:ila$:t;ojai[{, ,cigar.~~a~, tvrd!i ZaJh:a'i:'~ je zi va i nna uzrokui ~ bolesti,

Krez 'I.]Hidj; nns, gr le :i ra-

•• ~ ~. 'I~'- i..

ne na tnetu ,!I.]Irt:~t,;;;Hn upunu-

iu d,ullanslld dim~ koji "upi[a ~j slob odne '[':aId! j kale pri

f'- - Dl'nO ~am_-ni Dbjeka~ -AV.~~ lII' _,JlJ_' ~ I • U t. nl! 00 u uiem urbanom d~ e.l UI gfa:la iJ 0 - hww stare ie~le - .. ~. e 'Im~ _ ee u liuljlJ. Jb;d~ ,SIl;I 0 'sa_I m-enO:i1 PGSlr:nrno "!!' !tamIOOn~

lomle'~ sa fn_g ,cenrrmrL

Sjevemom fasad~ - - 0 _ ~,·~·"at.,fagtl1Jentisan I~I u--a mltaJaTIt91 f!aOOM '~tdncm ,ccn ru - ,1~~Q'lm' i pa~., ~ft,gprQ$tm1ma. lSIDk .[ log ran We ~ e!aek:cm ut1com liZ' IrlOS Qllt.e 'ob]e' -lei I, ok je

, dog Jilt·,' fr~lD' V se~e.

,Z slambelilli drc' :liU . - . n; 'ta Ig fJWliil w: I , Iil, nwoo pril!€lm'l·a~, ta d~a u: HZS rra nivoy podruma'. m sva~u lametu ~~ .. o~ U lNe dV~8 ~amele' organimvsno .191 uk~~n:rJ) !S 'Smfi"Q- I / '1' S _ flOW !lA, Ie -= U A ~ 69 -.~ ~O\fa u ta Me'l i a,.

,P-atJ! kTtJila ,sj)(jffj 608' min'

INeobieni kucni' 1]lubi'ma,c,

In

-

I

a

.

.

li ~'eceu ju tumoea, N'j'el"ie metode nedavao S'Ul predSlav i li U!~rtavno:m sudu nak'Dn ;s~o su, :1,ok:a~,FiIj farmeci i u.z,gi1llji~'ac:i duhana p rateslth:-~li pretiv zakona n kniem g'll:oj~ -d:!IJ dnhan uzrokuje mri.:s no ss,

nazvanih KMR~M6) ]JC!,j~v,i,!, 6:::: se na lm:5Ul 'po-&::ilkum

- • --, ~"V' - - - III 111) 'IJ. -!j

m~l'~tiI; 3, lZ ,!p..un{uil) ,!Ii\;QILI'Q[~

Cj]j3~t1 na jp:(J'[r(l'S~iX koji se Ihave edukacliom te na '~['z.~$ re hobi entuzii So sta ..

Met~hti pmik b~t ,6e u ])O:[pm~ooti pr,ih;g'Od]jlhl' ~ podesiv i nadogradlv, 9 ~:tIJoci ce, l]lU Sf: uw.,adhi ala\' nlz torisnih ,a];a:tSi) peput k;a __ mers, sen~O[,af.), h'var~aljki 'Robot 'I'J!lO~ hil)d!~Jtl i po :r.!;e!l'a!\H"I!O~D terenu.

J ~,D~nd su rUIl,prnviU meudnog' pauka ko.i1 se be6e popult pr.avo,1t a]1 ilTI9 i neknllko zabs,vnib stvad_;. keie gfi, 'cilllenil ~nje'zas'~['a~ujutim-

Tog Cw,dJru:og robota sa ;§ecS~ JJ]_Og'U, napravio ie ja,plallJ• ski ~~ K.ond.(1! Robor" ~ a ~{(~~ta sknrn 600 eura Prema oceki,V~]l~iDm p['oi·zV"Od'aC~ prva ]J-'O:s.il,jka O'vih robota,

SplalD

• Let na Mar8 bit 6~: U1CgUiC nakon 1035. gQ~line), izj a:~ vlo i e ~~~ecllnik I1.l8ke dr,Za,VDe. kmn~nij e "Roskosmos" Anat-o]]j lIP e rm 1 nov . Za Je[ 1]3 Msts NI.'eo~h(!!dIl~ le ,gr~dJli!ja, nove s'life:rni~5k~ 'I~llel'ice S~ ~nQtm"'{!!JE[} na, a.toIlJlsJd PQg-on i ulid!a cese dQ mfe:'~,:~al!i)J~te le:~~et] miesec, sto je, reallIDO., !l}stvail'ii'v 7,-ad~:ta'k.

:It .. III a_ ~kao" ~: C31/"~l- 91 6,

~~~'~ __ ~~'.i~_.~_~W~~ID_-1_1.ID_ne_.~_n~_~_~ -----------------------------------------------------------I~ {lsi

o·r ·U: lis. - Kek"s I

S~i'1l:ldh~

~ _ ~ Ij ~ ''11= ,1iI~- k;~fa ZLAJ,N ,.IDilEZV'" I

ID"'B~'S IOI1It~tl'ija

I sam! :mli

IDnE!'i'nl JNaZ, ~etak~ 15, apnft\l]'iliitalil] 2:011.

= I.nlli

iY:i [ ... U ~l!l)SiOarskom 'kil'lJ!_b~ II- ~ ~AJelk_5aXl ¥e~eras 6~~' bi~ti

t od_Izana autorska lj,f1eCe;!': = ~ :k~;l'i]2::evn:ik'a AlmiI'a .za~ .-I ;: li~hica, IIIiI ~ 0 njegovO'.j kllJj]z] ;;;;'Jtuci~ II-- ~ d~ ~UJg['apn;~l',~ ~o~:a, j~ na-

=. ~ gtit!~[m aa pro&I.u!l0cllii~~~eD.

Ir 'I!""'·. m II "'. , .. '1

IIIiI ; ,K!o:l'Ii!'i..W[nu~.' Oill)lURC[~!t: za tZI[ll3,-

iiiiiiI ~ va~,[Vo, guvorn;il ~t:: VeseHn ILIW f Ga'[~[o, }i6ddera[O([ 1jre~ed bil[ ... ; ~Alek:~and"[,:lt Savi,t;,,,

.. U ~Qsnjaf~konii ]J1nit~tu.. 'v€leerras '00 biti otverena jiZ'kl7lb a ~~ And'eU i sv'e s:w lebdi" pi!!z~awg s,]iJ\tal!'.a Fl;a~lje m_.B:;al"a,

P.o~j ~fljm::i iilozb~') k:o~:iil c~ ~['a~ jiaJ[] ·d.VtIJ :iJiJ:~~ mi06 ,at;; pos,~,~(la~ I~i illkupno 40 djela iz tri g['llJ,p~djil;: ~ instala .. c~j'~! cril~li, :i ve1iki. :fQ,rmal:i u :!:k:t'?,ill,k u, 1"~maJ izlQtZbe i!zn2i~[I;~ ie nimalc l1o'MJru~~num ejeleviI[OStll ,mdda i erotike i jedin~.'~i(jm,sUk:ei teksta

35'!

. . .

... U 8;aF.lri~Vl;ku~ ,~[ert.~:i uJJE;~cis S.mu~~~ 'preli:s:i:olJc ie updH~efiliL izlosba p]aka'[.~ ,a,Mudl1fm..~moH• .~ nn~. '::,,;<\11"

Je: 1t 77~-";;1J •

'Kako [e istakao le:mrdinat:or «'M 0 dw, memorlie" Nl1H~d Kre&e\i"]jaJkov1C:. plak~ti. saar.Zoe. umi,(~tMl.ield nabQ] ad ]}'rvo~ k(llji je l\:; reirala Ognj:enk_:a Finei .... pa do posljednjeg, U~, k!ll~ern se ~a'J,aill fmogrmja E,udlja, S]}:1 ra" (Ancl1/ Spyra)

[) sPi'are n.j e ~ B i 10 jed nom u A,nado~ i j i l' poznatog tu rsko 9 re dUel1 ja M urtrc i za

'~Zlilamn u Pl~ I m u '~l .' K:opruid u C:{~ nt sa raj ev 8 ka ko mipan ija '~2006Il'

OVC!god]~njiaJ selekcija Y.~kiIlLica['5kog programa F,i~,m~k.og t~.ni,val~ II KanlLl, tl!bjl~v]i:e[ut~~ jrnGer'. ,Medu 08- tvarenjima ko-ia, ~e se ove godint':' ]1L~C:i, II urrel za "Zbtm1J1 p~1:m[n.C~ ie [ .... 'B:il,.o j:B(]no:m M Ar.il:ado]]jiH ~ novi film pozna,wg ilur~,kog redltelja Nurlia Bilgea,DZejl~au9,(Cey]9n}"

Nlajlbol'j i fled i~llj

OVH. vijest posebno j e Valma,z,a.'lU'H sobairom na in M. ie, HZ Tursku, produeem ii~nla ] naia :zeoolji~- N aime, bh, k"oprodu;oeJ1't ie lk».mpa,'" niia ~~2006~' iz Sarajeva na f~i:em le lCeJ~ Mirs'ad P~d''I,;ra,tra, S'a:ra,;djJ:lja. Sa.J D:l.:ej]a]101U reZlu.lltaf je, izmed!iU. C!s'fatog'l'.i vis~godi~nje 5a.nu:h]]j~ ~~~ Sal"aj~ve 'f]]jlJl Fe[]1il1dom .•

n~jb]i], je, pod!~j'~c~:mo, bie p:r~dl~ji~d]i],i~ ii!',i,ja "~1(,~ miCarS:kog progtam.~ = igran~ film 14, S:Pf'-H~ lI=::adi'iJ j:e pi',i.kruza:iJJU i niegovo U~,'[\T:3,rcnje "Tri tn.ruimu]1];a'~~~"kud it: re ,godiiJJe niilgrR(]'t':FiL ~'Zb;l,nom pahnomi! 23, na~ oQljeg reditelia na Kanskom lesti'..:. valu,

Velli ko prill aljl

. Do saradnle sa, D~efla]i.j'r.J(IU dos'lo ~e u!!ikon uje,gnl;I\D-g :poz!tl'!imo,g 'is'~~~av,a w, S:al\, .. j~v:u 'w~ iPo$]ovnih :[Pf~laci= j;aJ kDje j~ ovdj~: '~l.vaJ[,[o. ,Za= dov:o,lj~:~.,.,'o ~~ vidj~li d:.!L j:~

'DZejl~]l uradio ,iQs' iedsn 00= bar fllm koii je ve.c, samim 'I,d as i::]Q lLl u. T.akm.u]canki :Pl1l,gf~m ~ednog od uaj[presl'" tim]j:ih testiv~[a:. dobk~ 'Ve'~],~o p[iznan~~. Mi5lim daJ $:1= nlLdnjla ;S3 o'!il:~ko zn~ta.jini:l]iL a/U!ltOlrom d.oprino.~i d~lj=

J UJCii;ir su obj'.rv]jen;a i itneua p~r.OOsj ~dJ]i]i~~ ,lirij:a KtIJ[I&kog f(;H~[iva1,[1! ~o:~:i, £~ biti, od'[,z.an od LL do 22,.

" ''1 ~~ ~ :;" ..

ma'la. . 'rt~(il ee dn.Jem

Takmit£ar,skog progmm13, z~ ~naiiLi :~.~.m pr,e&jetb: van slavnl ,[Htolli.eir[ de Niro, dok 6e zid za kraili 'film vodlti l\!Hsel Gonclld {Michel Gondry), ~.red,8j eduik hldi,it -u 11 Cer-

• iEf ~..II~' l!...' .( E .

tDD1 .iNe@Ji;'!JL eu ee ' nu.r

KUt)'tt!lric~~ dot ce (10 nagr,a;cl!~ "'"Z la:Hl a, ka....I!il~,a',..

odJ~ucjiva:li zir] ko~'i ce ''1,1'0- ditt~ B()!~1g: J un-bo

{]I Cl 0 n -.llio)-

niem jlacanjru 1. prornociii bh,

,r::~ • ~ ,

nuns ] O[VEU',a 'v.raU~, DaSCijl ze-

:1l]Jji i z;a, dn1ge l'\op[lorihikdje' - :k:ak,M]rs:ad ~J'hrau'~-

N a:P@mbi~e da, lIil9J Qv,aj n~chI s.iprnn 'p~pl'a,'7~j;aP1n :i:midz bh" k:in~-1mlar~C!grar.je, lli:llIa.ce, 0'''''0 ~~ ]1];a'R<!:IIJ! '~~OC:!!!, n~,

NOiva SGen,a. U BOIS,a.nsk'om nalPodino'm pOI.z:ori,s;tu

"'1 - ,I, I

Pl"ed.su·,VO'll'll !!C!l;)['ba, ad kanSJ~]]il'caY :ze1.!.]cko RGs'an· sko' ]il'a'[lndin.n [!o~!Jid8rte [1;;;)!. krete m)'v] :pm~e'kt. !'S tlJ!d'io ~ce]].'U j~,

Pl"Va m~u, :illI1tJJdillll.~rva~· raocima, ~cj!~ ,6~ .isk.oris:lill. olfM Soe:llIU j~' mlada .s atajk~ Boi3Fil:!'IJ Vido;silJj''I',~jeviG ~H8J ~~ ~'Coitba tid li:aJiari.ncHlj~ ibHa

ilSpih'iLil 'prcd:st~.v1!lJ t!L~ ,AJ.::arde~, miU s.ttn8Jd~b umjemusd S3:[a,je'lo ill~ Odlsj,~k:ri, za drn-'

rn atQjl'g~ju-,

- Me~.Hoi!: na ]Jirjpn~'mi isp:i.l]['e !pred:sta.ve it; :predD!l~ta reiija, bio ~e profe&o]' [)a:~ri:s Tan.ov~c" a uloge l$U pov~~r~ nil;: SaIm;::Ji Kir$:mano;,.ic i Mo~m,~rU! K~'llmO''''itl1. Po~ ~hl]]![]i ml ~~ d~a:go :5.l.0 C!V~ PI1~dJs!t~v~, rufi['macijiIJ ~::lob]ja 111 Zenki :i [0 kro.z O\1:aj vi .. d], p:ro:iek,'[t:iJ - k:~zfilrt je Vido&a-

vi' _ ~' ~, ~'-. - - - -.. ~~ _~-

_ l~'\ ,],~ ~lH)t::r :n~ pU:iS,-,~O[i.lt:-

:irenei!]rl111 Ze:r.U.t:l,

'Pr.edstal",a ~e 'r~d:en~, ~' te:k-SIU [J.oogradskog knjirevnika, M]l!l)ij~, R.~dQ· ,,;riCa., :K.~]::o je ['e~l~, S~[lcl~ K.n~manovit,~ p['].ca 'jll;i Ito 0< dvo.ie mladih ko~:i. $ll;: odJ~.lJjcujtl da [)djjg['a~ 11 zi vo~ U. ~iI?Ii!i:u:mli kn:m~dl1~, U! :nel..lQ]iiklQ, .m[nU!il:a.

';;,60::rbtIJ Od:J:::tIJ~la:~:i'[IJca~' 'OiL ,~ :p['~mij~[']i].'[} iz~d.wa s'll~ ul.i,tiJaMal'~i ,soer.ufBNP-rt.

.11 :11!'·k~ ,£1.: • ..f....IZfll

s]1iiZbenmn pum" E.mira, Kustu rice] oto;N'ic1j e ze]1I:dj e" DaJ[llsaJ ~rannv]i:a; tree], pu l da BiB ~SIY1l~e, U Ta._k:JInicarsl\oID prograJ!iJ1~ K.~nskog' res:thi':ah~, a p['vi p~:~ kao zemljia [:.'!'rodu-oen{t

,A1.. GAyEV1C'

Krs.m;M,fjViC ,f Kam~Ltic' Ii pJHEW'

IFi ~I m ~~ Otlel~ (OY" A,il,d e IBe gl i'e

I

N B i(j;~inJ<.gudf~iil.jt::m 30. Istanbul film ,f,'esih~31UJ~ :toj i be biti odrian 0 d 2, do 17. arP.rila~ premljerno 0;:: 'hili prft:rzan ,kratki ,igrani fim ~'O[e](or' bh, r,edlh:e[,jkeAide Beg-ie.

08~,varen:ie: ie dio omnibusa "Isssnbul, ne zabor~'!lli me", ;!!J, koii ie reeliziran iU ,~ld{1lpu~ proiekta '1;SiULubl!iL'1 :;.W 1 0. • kul'ttlu'TIa, p~ii~e;s.w.]iJ iea EVl'U,p~I'. ,Glavlra:e uloge u '61-

mu ignlr~u bh, g[1lLmlc~t Alma, T,eni,c; i mrska visesltrukD

;Ii' I'" .:0[

:nagnttu']VH!!ll21 g umiea ,i.iJ~3,

Damgi?tti (Ay~aD~m,g~d),

Preducenti films Sill. turski rediteli Huseiin Ksrabe] (Hu$.e:ylin :K~nlbey) i Sevil Demlrcl, (DenJJ]n:i).

In a oe_j, u okviru ovcg fesliv~a]a bit oe pdkazaJJi!I[l< 2!O filmov-a l!il2:2 programa.

, .. M~'Cu.

NI(lva. ~n]iigla Sal~ha TmbonjB

PJ.isn 1··C8111

l{ilPP .Ie pliOmawta"m; I!!i M~zejJj' HefcegDflill.e.

'[J Cnrov~Ga ku,ti 11 Mu:s-, m,~ us~m dklmH.

Lan pi'tks~mtic, j,~ U m',ganiza-, ,- Sevdi n,e pjelT:a ,sf'lJmu u

,cHi M~lieia, H.c:rt:e,gorvi~.e IjIUJba,v~ 'p:.rlernti ie]]jj,;, vet ,~

,p!'Omm1UI:l,119. ,kU,'lg~ [_')oe:i~l~e M.oSol:llJrn:, njegg.vim :djeh-

"~Orl,iet od l~8Jmen,ft~~~ Saliha. ma, ~ ~1.e.roegO'V9.c'kim g;rnd.o~

Trooifij e Sevdija, V'im~. On ie bio i otli!ao p,ies-

l' ak'.o j.e ov~ubirk3. ]}OeziJ.~ mik MOM8I,a i Hercegov:iJne

~e, u 'kojoj' j:e rn']r.na.1"I]o os· 89, 8'l.roj im bi6e.m. dubo.ko

~eta]il ~e 'ljubs.!'I,;r, 'ika~o jie 'ik~zao ylior..iie.l1j:eJ], U ovai mj zele-

teda.Jo od :pnvffiotm;a. Edjm lr[l Uoi v<[)du- ~kao ~e Sawl".

Sato-r., uv~e:~nn ~di~e]jeu a At, ,Sm.

Nagrade c,asoplisa IUT'lmacaArt"

v

1 e

D~A~l'~ --..... . d

,~Clj~ ca&J[j!!Sa ~a~J'a,·

HJiU,. teata'r i ,[}(ilgnj' 17Jliaaea,· An,tn donije'I~. ~e, odhJj~!ll <[} do·' bitnic:h:na.QVogOOj3lIT1je nagr.,l,·

...:ii Il~K11' ~T .... "; Ul&: .. ~lIOC lDijOi;;i ,',

N agmdlti za In,~~bo]ju pr-~wn.,v·tl lill. BiR It 20 Ut go~ ilini dobili :;l,ll.[ ~Radn:ii.:ka h:ro:ni:ka" N:~:[od!n(Jg' po.md~'[a RS jz BariJJje 'Luke u rd:i~i A Fil.'e ~nO']ilt.e\~C, i ill Kako sam :mmu(;il~ da vo!Z:im:~~ MifiS-'

w

BZa

DR

Enriklf;: .Igl~:;ijjj·:!Il~ (En:r.i.= que) potakao j~ g:iasi.IJJe da ~u seon :i. m:~~a"adJngogod'i£[IJja dj~.O'jka A!tl;a Kunljikov~. vtencali U La.jFil.osd. Pievrttc je Z2. vrueme iSVog k,tmo~frn. 11 MMkvi n~htvw Anu kau

.. rJ. I I'

sveru SUP~1li:, crme je l!zm:e--

nadio ~P,i'O~e. fS'l!1ove·.

Bnrlke ~e: ned~,VhO mao kako 01:]] Ana ne][}8Uu.I,~a:n'0+va 0' ·vieD.Canjn u blimj budUCJl{i'Sli). sll se :pa:r. mozna iznenada .llirleci!oll!lislin. Teniser~a. ie nlkdl9i ksko :~~nQtra. da 'b:i Eur;H~e:~.,.iQ odUEan OUL:"

~ S~]da mi .~~ .i~jia '0' ·l'!lm.'~ da sam fata ia,'ko mislirn cia ~'O:5. nije p:rarvl[]I v[]j,~mil;: za IIt:h, O:;;im. wgaJ~ to hi moralo zmi!i.'[i da u .k:!IlCi imamo barem d.voje d~<t:i[;e - rekao j e ·pj,eV;tc.

_. :N edavno su se PU]!l'LIVU.e: :i glasine -0 tome .k:iliiku- mu je djev'Ojt3, trudna, ali Oil ih j e o:pOVTgllU0.

~ I'.aJmder. ~nidilitn kako niie neoehodno da smo u br.fll.1a s100 zeUwo dieeu, AAl'UiCe bitil SjBj,ll:a mama, mnogo 'VoU d~e-Cll- ·k~e&ri.ke·-

Nomiinac'jJIIB za j~B~llbo.ardove'~~ nag~ade

II ·-Ilna - 1_IJdl Baal

"Billboard" je'objIQ'Vio li~lU fina]~5ta . .i":.!4. dO'dijellJJ njii'IJO've n~nzic'ke

:nSi-ID'a.~le 201 L godliue- D;a]TII a tnm popisu nema mika'kv]jl1. iZ'n~ :nad~lJJf~j pOn!F-dl1J~l1] c~tJjr] :im!I;F :~~ :!la '~rh~ ~ Lejru ~~. (Lady~ R.lj~[la(Jt[hvIlJJ~.);JJ.nniD Mm.l D~~&,l!iil Blbe:r IUusli'o Bi"elbtt). Riia na ie .5!'lJ sveiom p~~iSEu.m··. S&M. nominiea na u t':ak: 18 k~l,e~orij81J Gii,ga. U 12, l'IJ Biber ~. Br-uno

A-1an UJ I·] .• .Osim iiljjh; iscaknuli &111

se :i Tejlor Svii[ {1'~1o:r SWink Kda. (K.t::hift')J ~miTheD11j Bon DZo"vi (Iovi) te SjltE3n:BoH(SuSlNl Boyle).

Za [.ailiku ad iIlsta]ih H8t~ ~~BilIbG~v!j prlltti!J!D' noml:nad.jSL11Jla ip~k: je 'l]lah;D dru~ai5iji. NjU:tove ~~'adle temelje se n~ onome 5tO je ~~dra]!J fa-

OO~"e k(i!dl. pje:.va~ a W ne iL110ra;

:nufuriio bib. muzika, Finalisti f pobj~'nici bi·rajihl. ;~ i .lJJiil ~~]ncl~1ill. pcretka ]i]3. ibl'lDj[lJJm m.1mziclirm top~li$tarm~. ~ao :i. na o~tl:O!V11 m.jiho-vog seeijaJnog n~~up. D'a je ~l't:ilb!ltanlj, (,eme,[j-· u u s,'I!.!'('Jlm blt':.gtl!li:il-· zitatl.ju i edsbim, do k:aiu'ie· i '[0 .iho ima ·Cak 46 .kate'~rij:ili,

-

I

IDn~"'ni Jiit.1L, IDem];;" '1.5" apr1ll1ra.~~n.i :20~ t.

row biz

s

.

.

Ovo stan ~e i zazvao jiB j.a k stres ,2 b-1og me§lke bo lesti S u pru ga M,a j kta Dagillas3

Gh':!lnka Ketrlli!L Zi-

'~a-Doo1Tis (OltheriI!te Ze·ta-jnJrue5J :pit'ija.,;rjl~ se nedavno u psihijau~]j)S:ku .U~lID~nnvu J1_~ lije~je ed bi]J\Gla.rnO\g ~fj(iI~~en'le.~s,ja- N"ijeTii ~d5tlVnikzt]] medJli.~i;';·]JCtv[\ruo·i(:i da je gi.um:i!Cat :pm'!le~a p~~ dana na :~]j~6m~1l u hO:lnici, prt:~~] :iF!l.l'~I7i1~t-~1)::Q]1I.i.c~ D.igil als'py_

B:ipo.]arm.i ill :rn.anif11HO-~

'pr'~v~i ·~tJ~~j 'psi~!t0 je obolieoie k~ ~nttfllkwttZJ:rn smlelb~]\1afije :malBxrn·ilm. ¢l.i2oda, ~~g ~'r;tID 6mO-

,~ 1 11:. •• =' • A~ •

Fi:C1l.O,g raspo ilJllD.i.I.]~. l ~l-

• h.·" "

Je, ~h.<:IItlj3. mlrr::tllZi.Vfiog :n~lli-

]'O]~.ja i tuge,

Ova 8 ranie ked gllunice

Pjevac podstakac glas,~nB

'all i IIDUOm?

li.ta"'Dim1s: ad m/;mrij8 ~I depruije

,., • 1\" I~

re lZliIiZV1.,o .19J:1o;: sues ZU'O.g

leBke bolesti su~ruga M,Rj~ kla Daglml a {Jr.'lkbsel DOIl~ glasJ

- 'N'aLko~1'strer8j s kojim se nQSiJ~vmSle.goiline, K,etrin je Q:d~l:I;cil~ d~Q se ~ri~a\rll~I mentah~l1 ustarnovu :k~'ko,'bi h~ecib b[~larni ]J€iran~rui [i.pa d:v~ aaild~ b]uZii.. Oml,a"~ sada dOOlD osj~] til~kD(['D O~ S:C lJiC!$·\1~fi~i m:d.a l'1'a d'!ii\a ,n_ov-a fihmii. ~ 'i~a~ vioj~g1tJJmi.oi'IJJ ]Jmij;l"l['-a;l,.

·G~l1mi.ca j'~ 'lJJeaaV])iHl> ilja~ vila .~o:Lik;~ it:! sretns 2J'lJ.ug;· toga S.lIO se.njen 8upmg uJi~.~ ne opornv~ja. od t;;l1k~ gda ,. Njih dvu~'I;:: Sl.l"1ll braku ~ 11 ,godill~"

s

.

.

m:l.ce-'Fil.~ll '~Am~[]cki :idior"; m.a:MaJ ~ na vdUl. ~.L!500 m.~llj ~Jlli]fu. ~-eF!l;a. u .iF!l.dtISfriji zaba.v~"

M _f-... "I· if;.. ::.;,

. t:l!iu. fia~. :lepil:>.'Un :t;eO,:1-

ma, iIla 8.vi~'I;::lU.U. izborUJ. ffiaga-

zina [I;~IJJ;; $.'M se Boll .~eri (H:aU~ Bil;lny) Dz;r;mJJf~ Ga![,'~ n~~[' (J.~lJJnjjf"~x)~.:Ev<] tongo:[]~ ja (Lon~o:ria) :i. ]3.ijOll~~ (B(;;~ yom.ee).

- - Os~e6m. ~e. kao da ni-·

~:am. dostcjna ove .;'<·fii~l1·[,~r .. ," S:mfna: sam :1. lDom .. osna, najv]~e zbog ~oga. ;~iJ;.i(J nemam vise z:s godina ~ rekla :j~' D:Zenii"e.r u inrervjru.1Jl sa j~l~'e·-

op]e'" -

K

H J':Irzeea Hal ,- r\S; Av'iJl.

Aut onl", P'~'ftn " Int~ ~~na{!O

1~ Dsoh

~Jh~Rl§~ It, ,

tiT E HO ", EiF

.. Hm1i t

H, ,JilIJ .Itpe--Adria-8an . L Tud-,. ka ban

Iii!

PO''''II~O\tIH.u 1M [llIJ>K~ p'OKr«O'Vl rE ~11 { v I Nl ~t:l.NAGir MeNi

--------------------------------------------------

s ra BVa ~,C 'I m

~M~·~~~~~'.i~~~~~~W~~~ID~11~.ID~,n~e~~'n~~a~~~~~· ----------------------------------------------------------------------------------------------I~ iI~i

Og_3SI

Dnevilli avaz ~ 15..1~}t~:YJl ;ID11 391

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

',.

[II D.

i u

II . plum I'. .

-----------------------------------------

_ --

p'oif:E-TAIK IADA SAVJETIOIVANIJIA U 19l131CI SAT'II

, 1';;,11.1' ,puh·~'bne J,rrfignnu'dhl ~iO' :h;t~fiiDn~'; Ill/ 2'.~ ,SBIIt7~~ 2~' ,48' 14~ 21 lal']! ~4

'OGLA,S,

ZA PRJpg:M, ~o\'r\OSLENn:KA U S"[,ALNI R.AU'Nm OIl'NOS, SA F'UrNlM, RADN1M V.R.lEMENOM

,ZBOO PR:OSnJ;EN,JA l'VQRNICKlH KA~'AC~nTA, r-:ROSIREN]A MAl.OPR.oDAjNE MREZ[E ,I nSAVItSAV t\N]A. NOV1I1 fOS~l.OV.NIH JE.DlN[CA :~ OSVr\J'A'NJ'A NO'V111 TRb~TA UIPD.r\ VN)' 'ODD,OR ItASPISVJE EONKURSr.

I", RADNIK U MESN].CI (:~UiE~ mffiesln, 'UJ Drubc~) 2,. RADNIK tJ ME'SNICI (rndno iItl!j~stQ' 11 Sajf-,l,\j~~J ,3,~ BLAOA]N1K (r:ad:rnlO m~esto u Sa:r~j~)

J .IZVRSIOCA 2 .lZ.vRSI()CA 2 [Z,VRSIOCA

,Z~a radoo mjesbilil br. ll.l

',;;'''::-S 't" • _.;j :';,'1. ~ .04._' 'b

_ ..:JIJ.j J)>I;!i '1O]J~I:1v.re-yitia, ,~.o~,~ iL'h.~.s.JelO. _, rn.'e"S11['

- radno ~'F>~tvo na ~sdm m sU t~hn pn:;;[,n!!7i~]~ 2: godJi!'lJe ~ 'Vi~e • 'p!J..zlJ!ar'!laJlJi~'e nl'~teri,je ¥ezalne za radne m,je&to

Z9! ;t-.a,d:no m,je&t~' br'. :3

. ass 'Er._go-v,i:nskog smjera

~ po2icl~'lJJo ~~, radno is'kustvo ed ], g;odJin~ na istim ili s']i~n[im 'pos[o.vima _ .p02il~V~il~~' rada na PC kasi

Zaiuteresovani :b]ij,didab za radaa 1]1,] est a na Fodlru.ejru Sa!'arje'!la!~ rnogu [p:renzerti :iIi~Hki!!.cijiJJ. U! prostoriiama P:n"iduzei.a l~R.J:lbot~::o ](1 •. Rorj~,lJiW~C:ka, eesra ~H]> u S sraievu.

- , '

Z:;a, radaa miesta lita :pudr!Jc:,!l I3Hiba~lI~ a.:p']ika-ci~e' se mop prenzeti la ~'Ib~idtu l!RolbQt~L'_8J} U llt

J ~blaitlsl~:Q, 'bh, u Biha6u.,

Potrebno i~' dus'~a,".hi, jednu ifbl[og,r-afiiu formars kao za H,~':]]~ dokllUD.eilm", nij.e ]Jot'[elb~:o pri[agati tl'ikakvu dlnl\nlm!e'~tad~'lll uz V~i~ avu"

Ii 010 ml 88 0 81 ito

- - - - -- - - -

1811

to 2':nllfJiii da ptaj;i'te Y6UI':ub,e-, i'tw ,~j!e :uri .R jew,d'n~J~'cij' ,na:k7n! FaZgUWj~ !EpJmenf"'~r ,koUko «BijekJ ,tl'U~l;U~ »'i~ ,/J"gl.:eda.

= 'Sarm.o' ~~Dugrne'lI' p.ta'r1!m- Kad 6uijeM'IJ ~~Q~j] t~ f.&~ mala moja, '~~rlJ ]jtibi E!l~ sa,~QC'~.! s:a.lf s€: fIlQkos&~jeiH nIVuiim ~ebu.~-~~. 'l!D:IIi S~ :pe4;::atLJ'J,. ~'RuZWl!M-iif!i, i :Sa?_ 'J!HiLfdemQ u p!1ani!n~! m~ J~ lDi:11{!i doJ~ .. rl'ii"1 'jer S'e st~no swiM za Olimp'~;.adJt1j. ,Mli c~ik i l1e SiLlI1?hl!~U pj~nlle ... dlivim '~ kl;A]j]:;lf) h1jjs.j,1Jill. gJedm.j;a. S:;]fi1I~' lbtmj' ~dJam"

[] KtlJ,tlJ P't:m;!! !!i! ,:§:'L1ida

~ - - - -- ""\ - - ~.. -- -"":'.

[01 KakM 'fZt1;m j'~ ,Mr~Jier

= To j c: v,jotnl;} ffiuidlno S:[!il.1lje'.

,aW fm danm \~' 1.tlti'gowic ,r:a:m .5: ,OI'k,e,£~1"6m ZI1: ,$t1~dbe i taMa~-e?

- N"~' bmS.

[] '~ .: r 'I.' ,~ .l~'

.i:"i!Jift~i ptm: ~.!}"e o~

ustIDa!~ ~~~j,wliiJ'~' VlT.iN idej.u of dji ~1~".1}riC# t.I hi'~ jeJom odij~~' i 3 OI'k~Sn. ~~l Pi k:fieii :radiilit'

~ Til] uopee :n&je 'VaJm,Ch.

Nisia 'n OIV'{!! po d ~ap~i]jl n,e-. beskom. OtKd'[ri snulnt'i! 8,'Virali)]. l§ ae:mi)], ~~ st'!fflf?

'r"" •• .,.;Iy._

",VI; :Ie H) !pJ~li:iL]e ire.iilU~.

:K.nd!a se l'U~sto ka:fuz·,. ~ll{llZe bhi 'o'Wa:too Hi Qn~itu'l![k\Ola 'fro Zi:lninl~. A. dT!agaJ i"e iSiEvar \i::.Qda '[]eSH~ prrirpis1@,jes-

.aDle

_'1_.~._()_:'_"'· 1_~_~_~_:~_:_:'~_~_~_~ __ : jl~~_.'· .• _I1:_, __ 'S_",_~_-_,t_, '1~-~,=-~-

EKSKLUZIVNO Legendarni Ozoni Stulic za II Dnevnii avaz" nakon objavljivanja obrada na YouTubeu

,

UVf]l~iek, sam oib,~iavHivaol svo,~u mu.ziku. Kada nesto iirnlam, 10 IPodij~!I~ml - j~Sto te nema" ]19 kao raha~ll~k - Nl~ij,e vazno kOI ,i,e IPostBVi!O p'jGSml9 ria yo~ Tub e kada ss ne zn a nii Ike ~ih ~ B na.p r,avi~) • Kakve: i rna ~azl j,ke: naJ ko~ie m jezi klli p~levam ked a SIB iionako In e ralUtm~ij erno

HazgiJl!iJltf'aia: ,1.~iV,l'i StfR.A1UC~1tiMOrJt

PopU[ bombe, barem 11 Ullill.z.iik:irrn. klug,Q,v.inll3!! ~1lWCer je o.cl.:je·kn.ula rije.!U da je m. Y {mTllIDClU postavljeno :Se&.I[ do sada neebiavlienfh ,obrnm ·iI!HJ[1odm.ib pjesama 'Dzo,~ ijaB nil ita - ~'Etn ina", ~S[O rr,e nema", '~·D:.iIik;:.i."~ ""~ni ~, ti lent svi u.l'l·~ ""R~l]noJ RaJm;!]i~ j ""S.lo:jmrill~ kie~ beh~ Vranj~!tlke"-

N a n.v no da !:SU!, od:mah PDCele- speku.lJacij'e ,Q' mogur&:m. :poV"m!Jdru k:uLmog D:m1l11j;:t~, .fr.ot11ilill1l,~. "'" A'n'ei!i~ na :mu2itkil] s-c:enu.'bivk.Ju,glOO,b\l,fije~ :koji odl d!cve~", dh ,godina fiv~ u !>am,ob.a,= bnmom. i.~]1JSlLtfU iIJ!. ho~ IBndsk~ U!rreJuu .. Ol1roril~. :sUi &c lb~ajI1a pinU1L'jab ~e' Li 'Di.om {l!dQ/brio ~] ,~.m~n, d_aJ te OlJ] snimd. bi'[i pos.nrwlj,CIlI.'l '~lIil1! ¥Di)]Ti)]'be .. zoo,g 6~~. se :pOjH'!l]~U,j e 1bt1~ S;ljjda~, ..

Ko kllIcU Qlrad i

J ;ed!.1[];3J oso1b~. koja ma Il)dg'C.Ji1~I"fHj" 'n ~ ,s-va !l)iV'Qr,erli~

p~ t~ni a [e DZ'OIni, 'troj i stroJ;,n, dlViid;:S~t go<d:iniIJ Qdbija, skDFlli svaki kontek s nov]nsrima, a sli::URl' isto toliko ''I,rr.e,m:!all!a odfb~:~a pOill,r,~:~.ak, na ave ~tmSfQ:r,f' i 1'1' llzitku.

«D - ;, 'boo

:sar.:::ir~. - I ;[];cVm.:i:II.Y,lIz: - ill. ~;i:!i~

•• ~ • ..:II lih di

''Il10 je ]}Os",~e;y~JJ .go· '1;n:Q.

[]elw]i~D ]11:~~U3 S' :jed.~, nom ~d '~~.jva7.~ij'ih ,i n"i ifin:ig'a]!L'mijrib liiao:sti. nHJJF ,zicke sceneo¥~.bproSlO:r., .. ,.

I jtt.t;i:( sntO po~i stad Dml1ij~ev fum]-1 a~\o mlrl]] 00 0100 pudne; u SVOm stiJlu;, ibt]neCi:sec! 'jeorga nm .. imlari S"j):a:]!L1D' 'U'me:mj,n,Vltju- N~vj~J!i Il<a, ,ClWKav []~~ 'P~b1:1Th :nis~ nlQ !htje]~ ,nUiwltQ!ti. Tailro se D~ '~iv 'puwrnrID u '~d~· aCaitl ]pr1ja!tel:j~kjra.~·-

JO", _

o Ses.l 'f/Qiii, pjestl'tn(j

'abjtl1Jljcnnje na }'O;~l:Ttd;teR _va lI'tki C"it k«lu da je ,n;io:n~ sm:miol ~ovi tl'lb!.Vltltl.,

'e,R~' mogni-e r

- Otlud zn:Qll1. PojJua nenlallloo

o Dn. ~(l"i'n k.a!ieJJJ htJi~, pje:.~me m,pOtta!1;/ljffl~' ~Sltl

'~'''''H\'''''H''''' '" ri.iI'1Ii--:-,L .... :!'.j.

~-~ IIll-!I:rilhl~UJ J .iLI'f.;.Il~1..iIJ .11 II

~ - -

~ "Sro 'lte nerna" je vrlo li-

i~.t1!~ pje~hI a". ~ije 8e.. rn"ngiA1 "1/1$.-..:: :podiil:USiJ'Kl(;< :sv,~ je :!';:D);:

p~~~~.jlu~ '~Qj:e pojma '~1em,aj u e PJevl.1iil~U., M.ut:iQ JC n~to da [e s!tliml! Rako tLooiba. ~~S'~{]I re lile,ma~'J~: V.r19 Uje,pa~ j es:i]j to Ci)][a} Zivo'tt [e ipak m[JJlo

L., 'II." k .-11 ,. 1k. '[' •

uO'Jij [ aUla joe. 1lJQ. ~8 [p'Je&:m:it.

Dj:es'ail'n,~, CtJWSlU,nl"

_. f'osl~~ jo~ jeda:_~PUJt

~ • - L -

~~S~{lI re mma ) [0 'Ie ]):.a1Ji raha-

duli::_ Kad ~~~oos 113 ¥ >0UTu'beuj ~iIl1Q fen$ke :me-VBj~. TCHll] :id!enaneFlle. I]X1!~ momD j,e mel~fj,Ko b&l ~j zmJia :iU :nrmsk:f? .MUS'b.!rcl,. mlirn~itlO,.~jlJ to 6;;: d~aJ:s:e'pati?

o Kalla £te mJ{} .mi·ndlli,.,

.J= 'f' • •• ..:r~

S'(fYa. ii'ij rec~iI'no,. ,'fi~lt 1!iR:5611'

gDJm~?

- - Ne~nJ~JD1 p-G!~nn.a- To, je :S[an:8. p]e:im~ l\I.e.k:sc' ;SaiiL'1!l6l. ~'R . .amo.!l :Ran!olJ~ je: i~ jed~),]_g' incl!i.j5k.@I fihmiiJ. To 8wtiJ svii1.~,..o ~--..{]~mIdBsst.:ih .:gij)dt~.IiI,~_ Olkud ZDn.a:u-n. b~ Sf:. ro S;a)~ po~aiVHa. To j e ltadl sp,.d2do i)] !IDVQkUlllipOtLOVtmJil. U[(iidlHill! ~n11[zi.i.ku~ To Sl!1i S'IlE pamiie~lo~ Zf;1;a~ k_Mko t'f.i(ga ima-

SV13·,m.i 8€ [po]"[]!ije3:lli]o,,_lli!:ez.n~d.~rn~, r~ji":lilaJ 11~~J!U~~ :~~cJJ. ie sn'lb ;gdiic ~c Bla ... jer [e pak0v,a~o). l)fqlQknQtiJ"l<, 'hIi;:iIi] em j'oS1av.iiclJ:.

, ~ p~ ko,i$ m~~ f~ Vai"t'slii!n.,nkep.~statidii:t

- Tojdepreko satelita i)]. svako:El 8m~ajUJ .. Ja sam re .sl'Vall.'ii S'V,i.T,~O sedanrdess ... tub g{iidina., A. ;Kn1'm.d.? Poi-

U ,.

manemam. :Jrt;.!Og;::!! to uopce

ZtiWim:a~ ~.V1,l~ kan {la: su iz; :ka.s:ntill ~~dA::_5e[~.'b. ZiliF ~e 'l!lJu,opcevaztm?

CI ZJWcil :itlljevain~ko ihj~,P()$I~(:il-

-, We'" k~~~. &e. fie :liilu 01

~_ -ll.... oo

,iP,i,.'O<I,~JJ, leni:1!pr:!lV!I..QI.

Vrlb v~h[l¥a

D PnZlU 'Vas :mjezattintaw k~,5u pjtllifC prutlffo' :rJY:en.ena Y8u.11fbe:.n~ tae· Iwue~te mf!.jje,p.os~za~ mtilobinw·koje.IO rmufio.

- ]~1J:w,. ~est'e- S,igwu'noA'l~ aik;o ~r;::' ]J'!Jcncm. ba'Vi[] lime~gd,j e,c~ut~t]?

o J:e Ii' Varn mo nw.iio doz.ooIRza,ttJ.,f

Pi ..

= ,l tao, ne· ]):1 r,ao..:; J~ [:)Q-

V3zdiR'IJJ :ml:d:hn ~mo 0 fu.i:je~ ~of bOiji_ ! 7,~.rez~ ntJ" N g~tla m (llJfa.

[01 "S:t"O'.r,e ~ajIJ V~mjli! :n(fft/:J'llZ'(lf

- - To jeste, On:!l! je lD~ toPClV,i:t, vr h vrhova, K:udlli [e slusarn, dirne me deset pnta 'vise fiegv $,V.e, ostale, Po tome mierim,

fj Pa, do,&~J ita f'adite stU:la?

- J o~ 'f]il~[_m n.v1!:sio PI]S~"' nje. To ~m i,e :zim u ob~~,v.i,0 ~',:rl~:ro. BoO:b~ (14 S'~1!a[i,6::vilm. 'knjt~J o:p. 8].) pm'b= no JIB' izdanje. To j.m- og;romno, kfiiU eilldklope~iH ... NIk~dl km~ ..... .A['~'! d'~g<l! Iil.li ie d~ imam to ~'WO imH:tll1j tdi jQ~ ]jjJj.!Sam zamJo. lma lb;aECIiiL ~os ,god]i!l1u ]}0~[a. AJ~ ja t~ ne ciL'a:m. Nc mog!iiJ :s.nt!l.C1,~lik:c ,g]ed!alll" I ZQ, to ~rn1i u:etN., $iHSHt[n,O zc"lberil jc H m~ kOj'3, ~S:~ ,pala. S lalfii.lIl I!I£~t~D kr:al~,,, ]zba.,·tlirl!Ji~ .. To $11], mJ.m~~ jj,~ m,ooe GOVDek. ,sp,,:vE!:rrL ImOl OOS [~,,[.a'2illli;i.dh.s['lf1ld i'kuiill - pakl~:dn iondJa fa k~}'m!p,Ric~.-

iV,Qo. Uglav~om- K~dJ Iil.d,~{li :im3iOlJ W lPodli~~Jiim.u [J[Je.5::M it 1'0 J'liillt'$ :~~i: iEi O'b,I'adeoj haQ ill!l!Df!' .na ·ybt..tl':tllifu~,?

- VdQ je ~eMrO f,et] strog~~' ,govom~'ci Onna tn z .. h'D'1.Je"f;!il ,oosm V.fer.lil,ejj;::' • .N iii !pF:V{!Ilfll. :S~:rl!gl!u_ ],979,. bile su j'edne cd P:1'Vij h p1,e'R~UnJ~I~ ~["i nisu bile prve, N a~i':.a:~i.~ je su) se pn~~~l,e ki~~lii,e., Pa sam ja take ]Z iednog tek:tl:~, ]J'reh~dvaQ iJ,lj d rugi, iIH:e"ik!l.'3.(jaou OIlai~, sc 'Ito :l:.iVe iP~:):!l1"iieSalo] ID:ilo ]lrakm~ S1lil.~ VilSaQ <lJidgGVOf ZlII~:ll!lJe'I.r"1ll d'~l1ml0cniO olb'j:arSnj a''!lail~e'.

D[lp.akJe,li roH~ itM;g,u ~AL~r~'» ilije ffJ ne--JI!fj' d'ffl~ go,.peJo ... l

- Sve' ~d t~ga i jo~ m riOgo ~liiL.

N erll1!am IpI18 nove

D[ lVa koj~'1n &1J:.ju!lJ.tt; it' 'nfJ1Jt Rj.fJ-S'int;t

. - Ja sm.ll ']i];a:j~~e ''Il?li~ l'It!I_;,~t~'iUin~et:lit'a~e. Z]'Ij,I!I, I~HrI'[]JR. Nre: m.Oil·am. da.sc parim..

[" IIHI"I ranlj:e IDDSlaaUllna

to .>~n:~nM ~'j.e m t-;o:u Tube u' ~aj.slfliani.ja .ad !Jilrih ieSl f)brada-

~ O]"!l.R je 'P'D3[8,v]j'.C:llla d:V:llJ mieseca prije pa je ]J'{d~UJp'iiLa 'v.ik'- A]]" to 'Ce: doC] ~U. ::;.v{!lre '~,ek' z-a tlleknHko g'r.idj~.a." PdrodllJl tempo,

[0 '~fdii,., dd: !fte u. ~ h.-ada' SR kDj2 .,jo.sme po&UI1H~. - V idim, Sigutil.<li ,d,N, ~b virum" iIlem~ H~ mlikQ mnQ,~Q,

[·i1IJ1LU sa mjersma, inn diasla ele1tiLen~[a i on.da se vrie [d~II! ]Joiiandrca. J er, laze: se d~ ie,~l~~e k:rll ~m.,

10 Rr:Jieu' Ii' .dol~2riri. !1J~ml(!t;

~ N,c:mam ndt3JkwiJh pi !;i_.fl/O¥,;;!} jet mOI'a-n:Jl Z!!i,= 'lfriiti. mfo, '~Jo Si\]!m pocoo. PiO&l.j eol.njinll lupo:r,irna to [1lJdJim.

ID K'ada c;e ,mtda; fwd Vas pon~tJ9 dp~i. lj'~ j',cd! I'Jj'iZ-l,'g,ij iil.:zllfil;l;rol

~ K akJG ,d,a ti k~~nU" i i:ma'm ] :ncm;~un. Joo :S:i:l!m 1Jl tinJJ Z;;!,I~ij nt~" Tu mW":i'!likw" nlJdJiIil pnro ZR oobeJ clJ8! go. be obra::ruj mil. Z~. koga ib]l1 dt·ttg{ig?·

[0 MoU,r~' i~' ztmlid#i da ni ,muz:ik-u: ito za s,e:be prMJite i o~ja:vglrc,~

- 'Uviie·k sarm je ubj avlj-

AJl!! kada 's'!,i'lm imt!l.'iIl!men:[a']e:; QiIltffi n~matj p~bH'lku na kD']i]£eiiL'ltjllIlJi!IJ i llil'(}F.:!I!S da zine~L., A t~m ~ind, kakve i rna nilJll1ikc na R.o~eTIi1 jeziku kaJd], se i:o~ a:ko ~'ra~iIl\tl~i ~en~,(}.

[0 Ko.llio smn. sh!l;\a.hOO:~

~ ~A'i. II

'Una,~;e :~IJ(.I~ m~'(,.! _iJ $,~~ 't

:PDcfijelilce,teiiu ~rld~i'n~.

- K:2L"ko ~.e; bUD dio sa,[b,~ takILl i Qd $~dlij" ,Al~j ,~1',~ pu~ ~ d ['ill! g:fl£ li ~ IB",

IC!I Hm-e.ti! U dati ,ovdjt i

~d~'i:alik:o~el·l.l

= KakQ budJe~ b~de[IJL'dac.cf,tluS~je--dOi - N~mam ]fQjm:a. StVarmo- 10 U ,I\edu~ le.[Jtlla ~' ztl,lim

J'cIilm ,:I}P6'i ~'(1jhfJ'If.~.l' diJ' :V~~ n~tJt 1!j~me il0 JJ~,ij.r: ug~ dai!":&:D,ied~rs.t.d'a:tr.a,

- N'oomm n~rta 'prorilv' 11.0- ga.1':~jkl) jeJ kako'i"e. ,· ...... -. ... ' ... ,. ... ..,L.,..

do'bro i~~d_l1e. Hv1da'w~Jl-

Zvijezdla u poslovnici ~~M:.t:e~la~' u Saraje'VUI

i

lJillO Ms'flin 50 ,{J'a;jmfadim' fal1fmJ1UJ

D~n[ll A-te:IBli~ 'ku:ji ,Ce prodj,sml:ia'lbi lUIm zanl]1U iila EuwS-'O:11gn U 'D~ldorl1li. sa iPj'e9- :mum '~LiLJNe iiil Rew:inil'!j j1l6er is-'I: dI'll'iii!]:9:i'IJ svojim fM1l;~"~:rnm UJ &u:,~,je'vu- N~~a 1~~zjCTh;SJ 'Ie~ ~geIli!:hIJ u sk]opu 'prmIJ;ocijie nov,e mlT 'Kadfe :komp.a_'_mlJjje , ... .t'i.ot :il.cl" li n~]hoJroj ]J'C!iSio'll111ci 1Iil. ,~r~iFn ee:~:u~;l") ~D~1S.iva'D f~ en kQnipillau:la i shkaQ se ~ Ij1illJblil€['jjjnl:;)J svD~e lll'uikB.

N:~ 'CD-u se itnullijn i M.etli:n'lJl'll,,.. k{!Jmpo.zi.ci.j'dJlB-Z iimeI!la~ ~ kooisnki Uht:'[~»mogu da pr,-

rna

.ijedl!oge:zan~riv ~1jUl SMg.,u.m U2l b~j' mi,$![ [~.4 ~ [s. :fi.il~}a. f~[ dla.iila :~:IiD8Ule bill Ce .obl~.,m.j'en:po lb j'edll!1l..ifki ])\l.1.j el1]og:.

~ N ~£:a,V,tlQ dis. ~::l!in 'i:n'[;QQ 'p:riliku dJa v:id:iim prij cdil'I;J~',z13J

- .. T"' -

na_iZ:V pIJes:me. ' 0 mil;:' Veil)'rti'1!:;j,

'~n{,~[a :i )'a'ko mi j:e bi'[[IR :!ID''!l1I.·~:n;n~, !I.~eakci~a mo,je publ:i.ke. ,m.~ V<t:.m1Ila zijnjmli~.v.illii. :p;rije~IGP i ~.m~m s,V"~je :bV,Dr.me··- bte:,M-t>tbn~ Iwjise JP'E"IO ugh~~o s n2Lj(n~]adln~ :fa~lOrv,i.mttl Mm;ruI::l!O'itli :I Bmj,:uWlli.,UiIil KO]i)]d"e:ro:nll_ n~ooZER4

Dino M,t:::rlbl :pl"~'mo.vill'ii!;O' je proteik:lih d~lU. pj(1;SnllUJ ~'Li))ve in Rewind.'~ u RUJm[lJIlij],~ BugmllOj :i

1;JIi 'It.. .JI ~ • ... .i, •

JY~:a.~,el;!!,_ilJl:tJ IU ~, V~,:';ie ~e NI~"}

z!ldovo['~~I1: 'pri~cmo'm

... ll,.·h ~ e'lfro"!l'.!) 7. I J~~j ",~itlQ'!nII-

~ To Jje ~ :rl!len~ ibUb :mLe\1lEOO'!f;~.tnD' !3laast'!1O.~ '~cr ~am u De'ldm ZdlIJJ~8maJ tio' [pI"v,i [pul i)]. .~.volm, :kat) ~lo j!G"

R~W'IJ'!l'NlijaJ- U:Jivao $~rn kad!a, sillt [j IJldij UJ. dvomniJ pjeY3JJi ,S~, mnooll_ Pored, ;;>;LoVe in 'kw.hlld!~; Ztlarju "'J~UVi:UiLe'!\\ ~~NclltO ilj'C]JCi' nelhli1 da :sg:; de$jl'l'.", i\lhko Sie' lS<m~ kUIRa Zi!IJ wLiiku 8tv;a!l.·. ·J;;.1] sm:()i :tlttiemt mv.odJdma :pre.ma 1"(:[,m,VID1Jl].111l1"l isnm.'v.~Jfil.j:i1TlIi~, i ,po~bno nw[ ~e tl~alo :str-OOe' - ]JOl:u.cio ~c .Mcdm.

'Velceras u k~lIbu ~j~ICiinema5'-Sllogai;

, .8" ra

:Bcnd '~P.rt::digrnpa'~' [lJ, ~ru:R= jevskom k'liUi~ ~CI ~em= ~s~S]uga?'· 'V,~as 6~ ocl..FZtll[ kotl:ce_rt-

11] ., ~. .~~. • .• 11 •

.lLtil~t:: j~' i;) j,t:QlillOj (!IiJI naj];jeI-

spe;l{J]_V1Ll[j~.h bh. gl"Upa~ Jko~iiIJ je s.vojevrre:m enfJ itiasIDUi~L::. iUli :k:o:n(,'eEitruJ. 'DIne MeT.-l:in~. lligJ Knkvu .~ ~:a.f[:!!lSiI!iL--pUl ft~'t\'icu._~ kog 'iJank beni.m ~<Les Wa.ttI.-

, - -~·-·IiJ.lJ O· ~~""""!-Iu l~I;~~" _,I~I ~"" paiS _ . ',"'l!,.",r-~ __ ." J!..!'L~ <!"I~ ~ ...

"""I" ...t[1 i." - ,iii' - -~ •• 'L.. ..:Ii - """,, - 1irL.,.

- -'n.':u,gi'!Ila!p!a! 1ZUi.<J611 u'Ile:Jl WlJ'!I.II.-

:m~ ~ "'~lkk :tmd. RDll zva:ffie'~ ] «K_iOm~l jgj.]a3;'l'~ koj i ~. nwgu fu~pbJrno]J'FCDeaj Sa£Wtlrocne s'~~wi()I;::Qvngs:as:L!a\ffii:, o'kl,l'p]~e-:no,g:2003",g:odinelll Gn~.cainici.

-KaIO gosllJ,,. n2L kO':m1l.'C['itu Ce' nasiU,pili «',FHliq gn~'!:!'~~j s~F.a~€¥iki :rok b~nd koj'~, tre-

-- ----- -.11:- V - oii ·b~-"-'---

nUWQ mw :iI1aJ $ _ {liiliL ue ]tf!in[-

ikIlIlIil. [JJ1.Th1lil.m.lliI. ~, kOl:1 ce pi)]bHci ,n¥,nIID pt'Hikom pre~b;:~,v~,t] iSv,o,j e R'llmrs:k:e.pjC5lm,e. ,N. p~

42 Mff.·I5.~~~'i~1 Dn_.eN_·.n_~ii_a~v.a_.z._, -------------------------------------------,'ogJlasi

:U<l:p~u~'I~D ~ 5a\,.tm'I ' [I d] , ~, , II D"I .. " (00 ,~ 'OJ a

bID ,U

--,~ -~-ll ,11111

"1 ' , "!!IJ!ii '1

.[I!I.·,_''i!.,V1'j !I]

'"ft I' , .1111 1

[IiIUIi'"lil!JIilriJU III

':21-1 -" 11-'11

,. .",,,I_,,' ,-'" "f' ' Ii,

21~ i!Jl~ 2G1'n 's' :2',~ IN~, H1"il

IHihllPDJi 'HoteiNJi

I-I--T-O

51 ~~ G ~-~-I BRIEG

'~i

~

~I !II ~i iii ~I ml ~I i!I

ICD IN r. O~MA'il::!~,f ~-t"'''I'- (}I'I d. i) 0 ;i' I 0(:{1 ~a'II~W If'). ~. r 1 ... ·1;;' I d S .... ~O~·:< LI 1 -i I

I 1,IPFI:lJlA:ll~ fn'l (llJ n (l') r;O. 011 7'J os 9Q r.;~~ aH n (I') F:~

- -- -------------------------

'""'"

, ~

lal\va Ij"UJuei pobo~S:a ntu~JkOH$n~ . tiiWlcijg" et·, _01 I~'~~ti na~"

[, oi\etak mda m btdeoo _, dn~ ,mj;as~· te ~hl_

[flU, .. ,Dva OliO C: ZAMKA m ,plV~g'nlnel OIjl'.9tD U IGfJrraiiu

, 1 1.1

_

t 0 .I:

lma la· fen:n' ~ko I _ ,_ , ,me I'11J,e sa - - '~liIi IS on1 U ',~CIZWi!lJJ

~~.tI • 'I,JI.!-'ii!li1

~~HJEI ,zam ~ ~

U 'Wa'iet:rn' _ -&egooi§n ~ fad _ S1te ste~1'i , sJujsm;g RI O'l~lIjal CIin~ eksne ~.'kf ~~' e ste -djekrNmllc i u~je~ ~~1~

NOlI poRuM;

I. -Ii VaIn mu-, - " Sigllm 1 radno, mjeJ m za budUf-ost lUI samocdgc1IOm&j

~.j I, Ka-m, j 5 tn~ 00I11i1ru1 IJlllootMlD I nja :a a.

r, aml,INti -f:! rilinllrl.JIiI'S8J dcib iii m~Ja m oshlm nf' za rms :5e' ~~W'n\Jt3·w LI

VIse Infor!macija na W--" - Jus .. edu.na

Hrasnlcka cesta 151, 7101QO' S,ar,alevo1 in,fo@]us~e,du.:b;a

--------------------~Iogla:s'·

PH

4,~;'2nl,~ ~j _ IJus:r \R.~I~I!, i t2!! 05, z ~ :Il1~

~'~I' :91i;;'II:II~ &1 !12 Q'

U 'pUiVtldU 19-t~· gOd]~,lilji'C.'!: f:t~rmintli~ a Atmiie- Re.p'UbHik~ BQ.$De' i U:lerc.~g,Q'rin~j Sif"'~Z UB. !jPatr:iion;k,~ ~ig~"'<' HiiM fj]piUiui~

SRDAC,NE CESTITKE

SlO'i~l!j :pd~,~dl1Jidma 'Oroian'il] S~S!~SJ :Bos~e' i 'HerC"e,g,.oviue sa. Ze,]~~~'m Z:l!J dob~.n, zdl:'avJf e 'i usp~d]]o hv:r~,van.j e ]Ju'lf~ettj]ib zad aJt3~~, u Q["!Jlvanju nezavisnosti i ~mVlef,en~~tla Dr..l;;\'Wt! Bosne i 'He:r,c:e,govine"

N ;;ic$im :pogilil,u]im s:a,ibmdnu~, neka ~e' 'vi ~Di tabmet i sueut i neka nam t'jJ~ihO<VfJ bereisrvo bude ijjziJl]" U nasem zivont.

PR·· 'E-~:S···:'UlrD-'U ••

f .. - "_ • .::"' ", '._:."

"illiti'klflli if! ,dl!i:e::!!D L1.lJIl:i n~~.jtl! :isp~at~,~u d'Li$ 'I!J :~:2!1110:;11! cd S4_3.65',j50 KM~ :i::ij 2~k;O!!fl;d::r~1i1 ,z::!!le"~limille::U1uLtOIi1 ~, W:,

- ns '~ZnuS: o!:I , ... .2,9B,!IIj) ](M~ !pil1~~'!! tlid, (hD" ,1,.2. 2001, godh.e pa do hr'-btr,:;'~

~ ua ]rnos; od I] ""H~'"..:IO KM, !piJ&'Il od 2,]" H. 200 I .. godh}c', pa do 'is:pbilii:

'OGLAS

N s osn~'\iI. iIl,uredl::ii t:;latlJi) MR ,SJt~,'!! ~\o Zyt:OUia 0 p,a;. ir.n:i~n(!!m 'r(!l!'l:tQpk~ FedC'_H~die BiB; tuzenom se dos:[~.vJU:a p,teSUd9

'Ie ~1JI m~dHk:~:u~dj,ti U'ii)iitrJove ]J'!;H;ni~rm,g iPO~tJ.:!(~!k;a iii, :ii:mo:>:ll! rili 5,rl93~5(I, 'KM] a ~'ile I!l mk:ll! od 3Q di::!lna.

Stlfl:t~a Se~lilla :O!M'dko''!!i~

O,p~liIiLski s:lLId u -S:i:1il',~iwlJ!, i t~'} sudija S ~diiIiL3I DunH.r!lV~,;'c u 'pt::!.''i'~lilu,ii :Wil8Fl ~1i.'i.~i'~eI:il:a DOO I'IEU ~ ROrLA~ T" S.ruULje"!'O U], J\i(;hrn,~d~ Sp.ah~ bb !bJ'S,,!, Za~~ili,p'~ Am.it Ome-t6:::h2!.] ic~ a..d!V'n'k::n, ~,;,:; TIlI,zle, r'.ro'~·i1,!'''U!l7;cno,g; 'DOO ",FUIUR..~ 1I.-1,EIDI.A.';'; S:<i!t.aJe'!,!'(~ ul, A!fI],[,e H;Hiln.:::uga br, 9':.;,r..li!d~ dl1lg:::.'';.1'8p. 54..36,71:5-0 KM, i!],[.IikOll} ~~O je glavaa ;nWN'~'I{,~ eaik]~ui;efi!ll.I, .Diafll::<i 19'" 09, J009" gtltli:ne 1], :pr,i~I!I:~:"()s[i PU)]Q:pi]JIl)CO ika t'Ulz:i'I!d~::i: i i!.1" odsuanosti i!iIJlI::d'~UJ oll:ili'l,fij e~ii:e."ug ~u2e:tl!og dlilli I!I! .30" ,I,!), .2009, godine, .d!O!l1l:Uu 'j~ &:~i,jrof!ct'[:

'f,'O'!llikaJ ,0, pr.tiv:m:ifiillti] li,jekui.

FruthI' eve ,p-.Ui(tlde d(l;pult,en!ll Ie z~~ba ](ANTON'ALi'U sUDU U ~ARAJ'BVU u_reku cd 30 dana od d:a:o!!l, iLo:s'tllvlhuJJi::i: ~Jep lsa .. .z"-"!illb:!:!! st:' ]),Ocl'!}05i O'V(JlIi!i! !;i!.1_t1)~, ~ dO''!l('JUrr!om ~:m.'1Ijy pr1l"m~~ft!lb sa Sl;Id ~,'pm~ivnJt'i. ,!H!n:!Dkl!L

O'b~vii~~av:3, so!::: llJl~[ii da Sf: destava pis;m;t~nia s.mami.a ohj~.v~.ji!i:fi!I;1i'-fI p,tt:Mikwlll :iio!k;ilJ '!J!d [5, da:H~~, t~d d;a.n::i. obi9!'!!,IJi,va:ni~.ii! ovog !p ismens III nlle\-l1l In !IIi,{ii!/i1llama 1:;' RiH .. i na oglasaoi ])~{ia s.ud!a,

I

[k-nev.rnl a,\i'.1l2'. pe~ak, 15, a~ud~filIw,~nj :2011 ,

45

Z:allorll1ile ibioU~e

--.;"III~..,.

U b~~

Tip rneda ko:ji $-~ ko:[i~:ti ~W~ ]jecim~, za ~,ij~!]l'~e rana j]lo.gao hi, bj:rri :[Jjajibo~,~~ $~~r¥o pro [i'v' ?tp.m~nih ~8J~J.LeF,i:~a ~oj'~ llilZ~aV'l,~ .. U ljekare rer :iJh v~~e ne uspu evs-

L 1_ •

• ~b·' "Jb'"

JU$u!~l[iI. ~iiiI,[] c '10 ucima

M,atiiukfllJ med Un:itl8v,a rri ti])I.'l bakterija ]::'oj,t: Q'bW:nu i][fid,-, n,ju rane, llK]juCl[jnCl i MRSA "superbasterlin"

OV~~ wed 8,:preta.va rast mi,krOb$l .1]9, V it' 10 neobic911 FH':lcrl:lJ~ £:I, uloida hi ,mogao ] :ponistiti. njiihovl.] otporuost na antibiotike, k~zu uallilJCl]]d" P~;~e ko~e P''''i);l:~:v ode manuka n[eci ~pa$1i1!, ]JO-' ']e;]1l. na nektaru manuka d_!('v;;!! ua Novol!Il).zelaJru.dJu"

.Suhikoriiander ujecCi:pf'oliev,),a,sj'emente ovebihke u'blaia:tra,ju, ,p-~ekQmj'ernomensU'1!j).ailno )::rva~j'e, Osi m toga)'ko['ij8!IJJd.~r j'~ Oill]Call tal u'bl<lz<(!f"'.anj'~ op~k:oLina j~T ~ma[ljMjl!;i: hoI i oticanj~. TriljiiOO ~.[ Ijjj~k ,za'libbzat"'ani~ :iJ1I,UJt]1in,e;'~ j'~d[l;a,[liJ."ije k8J~]~i~t kurijHndrn,:m.'Ogtl'po-

. ~.

m.'l.1'Cl.

Odli~an j~ i za koru~S,(J,k u'Wt:' oHUot pOi!tr.dje~3]i], B pj"~~:mi1J ,ktJ!:rkll~ cp.(JmJ'l.:re 11 ]ij toe [I,jlll J.uUd,c~,[ nlile$era.

-

"S" '.

-- . '_I

I

I"

RJE:S'~~U~~ IZ' ~ROSLOGJ g:FiOJni\

DU~A11, ~~LE, U!~ SLiSKO'VIC, ~LAZ, lOMAS, LAMlIlNA1L lEi ErMAFtEi, ARMAN, R EJI(, 'OJ1OSIil1I, I NSA~I" AFtIS

'~-----'(j494

R~]e:s'iili ste sklnutl nekoHk!o k~ioglralma!, a. ne' VID!~te P'OVfC6'" IPokl~:sajte .Qla z',alkalm um~! ra1j I~ ~ie I ~Im,a, ko j,a. na,j C e:SC:8 Jedete

Lalg an i pro I~ j em ~ 0 broc ii

IIOIB

U ,~;lut3jru da vam ie teiko po,iesd dviie porclie :povrta (osim [d, ,pon:ij:e voca,) M, dan. k~o s;w pr,epm'!Jcuju liekari i s[:t'"Uc:nj;;lC! za ishranu, :poow~'i rlde:nj e '- "sa:k~]jite?~ ga,l!,[!, jelu,

N ~ taj naC]Jil ~ew ga, 'k;.[)'Il!7.[!,mirati oeij6e i 'vi:Se;, aJ uiedno i SJl] ~11j]'~i, unes ka]o:rij~~

A~o l'ij;e'l;1je;'t'l!Jje'~e n~:1l1i a} vierujte SU'iU~Lnj;acin~9J sa, 'D'rZaV[1og l1[1'i,V~1":l~JE~l~ UJ Pen~]l V;anijii Itojl[ $ell ,r~mha~ $V:{Jg':i~~l'"~i_jjvarlJ!jao!b-

Pch'Cbno;je: 301)~ fJile'[t1, nUijit:vhlJe'u bHj:nooIl ullin, :[ so g '[l]~ol~ 150 g ~3hlJik~ 2Oi)g:&ij[iiiI.(js~para.daiZ8,).3kub8it}:9taj~ 1. bs!ka1~a:p1u'~,

Za s31Waini :prern~e'V; 2 k~~i(ice veget,e ,1,]k)811t~ 1-~ katike V.fuCe vode:; 2-3, kasik,e; ,ialbukovog' si[~6eta~ ,SO lroc:d !llacSlh'itf'.i'vog ulj a} 2 'ka!i~cioe ;soja. lum:~ka" .2- 3 cesna; blle]o,g luta} 1. k:aSl ka, n~:m~7,~nog' 8Vje~eg:'bo~mkE!J.

I
IEKSf9;'Ifd lAVO~E'" eu!r.1Ac ~t~lK.. ~[) Ah.E~'N'~ NE.'iI'£R%\K,
~M L.ra, rYE: :Slt~o DAB ~ElI'R~ I mLQfJ.DJ, ~.o-
CEOav I,JIJ£; iREtiFOAti '.' liLA! J.lERE1l'I: i<~G$T
Nk9L .. 1[ ~ai) >O~llJA
.-
BO"'~T
K1jJi:i I !STI: "
JU!.
D~
STARIJI
H".IDMIK IBDKSElR
iIJ II@PJiJIU NORtON
NIJE
DEBEIn
ZOOBLEM I
TlijR@l;A; SALJ;W
MNTE:
I
fl1iEI N.1E ILl ST1IiRIJII
mJI~:SE. ~UJw..c
P~cE EJ;IAN
Il,J~11I , ~~€K~
'F'EOllJO'
WEIfOYlTA WlIl...JAlI'l,
2IBAil .
Br.JK~.
!2C!P lMAMR.srKA
I Iro~fEf1
~Il>.rnj!,_ i I JEROIJ.
PJOV
NA6UCi I
mo
~LlIi.UCl! SISA
' P'APAS • . 'Il! !'l! . ~.! :o('I\" . . ~ - . ~ ,

'1:ilI,.] ], 111 ,'IIm~nC,l';,DED ~&'!J'p:iSli ;Zti,

tlh"llLC:k!l ~dU'arnu V]OUr1ilaJ of Cllnicel N utr i rio 11 ",

U' ;:';" ., ~ ~lll

nltradVBl\~U l,e ucesrtVQV'ruO

CeItrdese[s.k .I1u.1J$ka:raca ] rel:lJa koii 8U uzimali ~:lli}ru.6ak) .fucal\:;, i veceru ~eclnQJNlI :sedh'D.1!cl'liJo na S~ mora Univie['zhe!rU i ta.\o £o'kom tri sedmice, U ta rri dana dJo'bfva;H S'I,l! razH(;lta je~ ~ - jiedJaJH ad raspO:[ledia i ela bio je s]jede"G]: do-

- ~.i\- ~. 11" 11-.' ,. ,~-.. ';c';;' 1.

,rIJ!C~!!<, ~ ~].~JC;;llI is- IT!l.f!K vom~, lclLlu...a .... ~

rji~~iU;..ni]1;a sa, smrm, v,~.a ~ riza

s,p:il~d~,(Jr~. . . .

SUdlKlrJUcr su ,prvog dJao~, ~cll liranl[ ~lrl:p,il',emlj:en1[l prema kla- 8~cli1iiw receptima, dru.gog i tte(:eg dana ] akSu ver,ziju sa skri'VetJdnl povreem (izmedu 15 ] 2::5 ,po sro kalorl] ,a,lUJ~n,i e:)"

U dva darna ~ ielima priprel1Illjieniu] na temeliu iJI'i:izmj;el1Ja,~~

rec'e:paJta, '~onViil.;rfjira]l~e :p'mr~, se pD\i'eCa~O za ko~ic~nu 'i :?;mledu 130 i 120 gll'aJrna, po jelu, ,a! drastie:no j'~ smanj en unos ik:aliluJJjl8!.

NaC;Ul:p;r.'jp'~e.me;

:t FHete: t.lanj e vine. dobro oci~ jeditii sta,v]'tti ill dub[iu zdjelu.,

2. DooaJtti :rnld~ jBbww nSl!re,~u nakooke,sitni ~jz, mlL_11ezana kullanl~ jiaj~ ] 'bpare koje ~tte prije'Ir.Oga,~]Jrati'pod]11~a;w.ln'lfflde

3., Prelj,ev za s9ihuu pi!:i!premiti na ~]jedeti natin:: 'vegetlil r1- 'kant p:[1e~ hi vodom ] '[}Slav! ti da

""''''l·I~!I.· """,11-".,,, ,;;' ID' ']"niiIJ 'f"l 'N' ~. i\-ir~"'ii' 'li",n,i3'l' ~~. u.KlU.) _ , , ,~~_,"_ .:Jl,ll;.,u~!I .. ~LI'GI~

umije~ha!li j8bu~kOVG sircej, macSliJ.novo ulje~ sojla l~~l1]~k;, ,p'rotL8uud bij,eli luk i l1i!lrezanibQdH~k.

P08.WmvR'nje':

SaH ~tlm, izm UeSaJl~, pi!:e~ ~ti P[']:preJ!ii.J]jei!1l'm 5~da:~niJ]j) pre]je'llrpm i ];!o:d~zili

Tacno 'I

Netacino ,

'1' - ~mi~ Hu JalobaJlnlgi~ po'll~)~~ U~i~l ~e~

s~lUIdlem~ske Ipnl~eS~e IU IKIII1111

21~1i1!l1l1ij n je p.'a~el1ltilr;afil p~iI'le ~eS~D \rIse ad ~v,a(iJesetak gJDld~Cna?'

31M3mba ~e Ibli2BI ~!'1'~~ iz Ig rtl(~e e~B;p~~aJ

'~rnd Dernidl!lUIspns :~h l[leIUlII!,as~ns)? I

,-- ~- -

1 'F A F"'JHO' 'i! A;-C] ~..l1:'1 ~.

Pokrenuti studentski

P· .' rotesti UI K' '-C in ,;

I Ill. ' Ii.,",~, '. '. . . I 1,1

Bi''I,1~~ :gl-' I ~1111!!!1~-----'

aVJ]] tajnik KP KiM Hu ]aobang nmro j~ IS. aprila 19\&9'. gpdline" N'jc~ gova $mrl hila 'j~' do§anaji kG~i ~e; pDKrentlilo .s:wch~.r.l!II;Sb' P[O~JEe' na pe..k1:ns~om llF'go Tien An M,en (Trg iiiI.~ht$klog mira), Flu j':aoUbti!fig :zali!LgBJO se 21:'1. !lji[~r~na, '[d.iJ~[:a, i dlem~knuizad'in z.em[~~, te Sf: od :iJJieg~'I. na {~JlUl smrti na Tjen An. M,en, do~lo oprosrili vi~t udJ lOo.:oOO ,I.jl]di

'Kak:o le broi ljudi rsstao, atmosfera le ,p.os;ta,i91a sve Fta:pe~i~,a("; te ie 1:hlAS a uskoro, iako bez llnificir,31.nog vodnv8,) j)ocela od vlssti z~htije:v,a[l dlemokratijiu odbi~8,juf] .napus'[iti, Trg, To ie bio ,poOe[a.k sedmodnevnih protesta koil ,8U :m!l8ilno prekiuuti 4L 5e])%emb['~ kadasu na Trg stigli 'l'e[lkorwi ko:jj su ra5'tje;ra~ i i1JcesJm"'~e protesta, Hii<l!d)U!, kojjma, ie, prems ]l{uladma studenrskih l!dnl~enji~ i Crvenog ~rjjzQ} .~bJ]j~~~ilo iz.rn~alill. 2.000 i 3 . .000 1i1J.a-silnih smrtic

2 N'BT.:4CNO

,'.' . ····1· ... , :

•.... '. ,;.. ._ "., _."

Benting i Meklod paten tiraiu inzulin

N!l;l: mo.~~ ~ ,----~mfjj dla je inznlin patenriran pri~e ~(O v:i§(;l nd dv,~mk g,odiiiil3. UC1iil.j~O it [0 ZI:l!:;i![fid< ra- '---_"'"'-'-_ nije, ,A.Filtt:riBci, naut:nid :Fre.d.er,ik 'B.e.n'Klmg' i Doon M,eki)od (Frederick B8rD.'ci:t1g i,Johii Jall1Jt!8 Ri.m]['d Macleod) 'uCLnj]i su to na d9nKnii dan, 15. a~rti]9 :l923. godilne. IlJ1LZlJlii:n jie ~j·ek' kojti slldrl. zaJ regulira),nje 8.OCel',a u k!1Vi~ ,ijI, d:va mru6dka sn mag top doNla i N'obelow Wlgraciru 2)9, psiltolCkgi:jru i 'medid~l!l

Do :njlihm1t}g otllrri6a 'koris;tio se in~ ZlU I'iu eiks,u\~~ir~[J i-z ~rovede j'~j svh~ lsike gUl3't'era;ee koji! ~e t,e5it~J' 'bio uem!,'6in'kov~t} <fI,. :pOJll.e¥M :je i~jva;[) ] 'vilo O:z'bHjne ~l~rgi~s~e r~a'kciJj'~. 'nan as, ~ inZllJl~n proiz,¥od!i! [c;;blJ!ologijom :[\~~Dm.b]:nan~ m~' DN IC~ liz pDlm.Di ge:IJJ~~~~] m(]idi~ :Eiri:r,ane; b~[~rjjj~ E$'cbexichije (loli., [Ii z~ Ziv~[ j~ nelJipbudatl ,Iijek OOll'~ltmi1J :kuje' boluju 0(1, dHabe:[es~ dpa :["

3. TACNO'

Agresivna cma_ mamba ~pa,da,:i Ij'u,de

,M.amba je br'zaJ ~mi~ajz gru,pe. eiapida, (rod De:tlJdro.[tsp~8 ili Dendl'aspis)} iwna, knllpmm, 'k]'ljrvil i duge ~xl;ed.n~e' zube., [Ufla, iIrrt ~5e~iri m :pel vrsta" 'Eallk'e $iIl, i l[a5'ttanjujU! AfriRM ,jil1zm) !J<m Sa11l;~['e'~ ,gdj~ :IO\1e male' ~ii'!;10linje.. .A:gr~i,v.na C[ila :m.:unba (D, po'~.yl~j5)~ .dJugaC~a (Iii) 4,J; liD~f['~) moZe da. bwie '~am:n,os:i,v:~ .~'!m~~s~~~m~w. :ili c.r~

n~ zarv.]~!1.10 od ;~~a["1]Mi." , ., "

OIb1,hlf\Ht III :k":am,e:mtLm P[',edl't:hml:ll. prJ :ila,pa.du se Dsp.r,,,"v]ja i tiJJo~e l1~esd co'!,rjell::a, Z3 gb.V1Jl iH U'lJ.~:p'. N~et'iJ 1Jl'ied 'k,: g'OWVi) l..lJv~j~k .smrmo:i1fiSiU!I. uk:uUko $e :Dc;:: p-im,t pro rdvu[F.(JV . Ze[,eitta. m.~um,b~ (D. a]il,p:nict::ps) j,e 'illI.!'IJn:ia, (do 2~? me'[,'lJ[a,~ q'la,vnom ,zivi .I:lJ8 dlr\"eCu i manje ie: agr'es ]'V:lli 9~

~4!m~~~~~'.i~~~~~=W~~~ID~11~.ID~,n~e~~n~~a~~~~~, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1~ iI~i

'~I oran' T:UJ,J., 1~ I

CO._G'~Jd_ 'ifr~I.,

I)'I~

Is e jed j n i. s var3 p rob e me ve~ lkGlm b~1IJ m 1!J~'i".iua COl 1.:1 ~JJ e z C 'JI1 e 0 III I a ~ e e

PO~ otak .'ln~'tr~a.. ~ va, Obiasn CE11!O

i zaste, lk I ~-o jJ restate IQ ba -J rna enu CijB-V

te S\I'3,ka prc:urnjena u janem obirnu Gze II=! tisnu ~ mo 'rra OvQd I uzrQk.mtaU ~ enD ,- p orne nS rna r;afnom " - emu" utrastarol

b oj no mokrenJ81 S «o II 9po~pUnl'J pmin e j rrlokratno.g mJ hurl, 'Jfl8k II is re~;1 a" in I a l rnok at. Okf ~e to1(O nOGI k B1,~ .sek'SIJ~Jne· p'Qteskooe koje e dO\l'Or1e u _ eZ!!J S unnarn m 'tegotnan;a. N sr ee , . til ~e rl Ml~d e~e 100 .' ~;kote I :

I ra neu ke S'tiiB ubn ko'Vito rjes'~nje.. P'rnst,a dijratetskl p ,Or "CI· OO~ pilme1no~ ,ur ~ek~ , k~J 1 sad' r2i IWSI\f!r 01 ~. ul/a Duclnl n sje~11 - nk.

oj .l-ajmf[o sa cvUreinim prahorn djeluJu lHMinJjute i poarru 9n~ ryel\iu uri 9u'l~

, @\ ba, Pf~ saM il'It~fore bcfi p J od 1m

a mi nem C. ~ 'Ei1min ~ sele upo r8VfJ!J w

s I enjte· c un I r Ii'lJe is at1 10 Ij, o~valn 0 S ifj'- nin dl [! IJV-~I nj am sla bad ni n ra til ka E a,

C~nk sudje~uje u 'etE,b[lI~Un~ tes m'~enu'Aa ... ~:,..,~~~.;~ ~ ~'jO B2 PI, U' " lflJ ,nj n I-mn 'fotlSB no ,rBsta pro~tal'e.

1-1" '~'1lJ ,vJm ,0 ~ma" UVOl!Ifl r~ :za IBIH~ ed1cal ntlett_mde ,dl.lo..o~ Sa fa fWfi

MDG,· -

Vozila i ~ dijleJ1o'Vi

,

Pi'odaja

'. P:looa~~n j\lloi, 6; 1.4, hi!tll1.lif}~ k'i;&~ ~, [u1!u :l!J(I~" :mall; .f~ ol1o~iIl.UL. Td. n62: 9'2] 00:5_

5{!iA. ~~] I; r

'. ]~l~ lfL.lirtW 7,~ G:ill.f& Vl.

Td. !IlI6] 687 -iLl, 51ms-ht

.' iFord,f~N L z_!i,), 2007 .g"dn~ i!H, .s..SiIN~ ]{M, 23.000 1:h~, 1':> KS~ s 'l/r.arI:::i.:; ~g. _ Ul. iii 1,0 1 :~.~ ~1V[~~aJ t.1~i~:ti ..... ca, .&B5" aervn, .1: arim~ + 4- ~bmi, :gullil~ >D dliwo '~1.'aIl i:.;,. ~rlill!. ~'Htl'til 'i 0)'_ T~- ,Oil. ~ ,6]4, 21"7. ,IH-,U,j~ii:

.' }j.~i1li1'1!~lIiij~t£ ,ool;¥ sa 8!'IJh1liiilil;li ]4-te~ :kao OO'i(!~ poovGl~oo.. 'J'd. -06] ZM12i5,

• ,~!:F:ii tJ;'1'OCIJp.:::"lit!'(I~, g,,]]S KS, ~~Io:i.lrtii!~., 'jjlll'l~ 'tllj~..:IIti;i!",,,,,:r.~J'\~iil~;!, ,Odil~!~I!L6stani.;::~ iliijtl: Ui\rolM'!.l"~'I .. .Q!!;] I B '947,

.l!tJU dij, f.~ '9 8. go;::i!. ~ pm dati ~ mIl il i l ilLj;:n iJ:lo mIl. '['.:::'Ji .. O IS] ,8.llJl.lU '7 ,

• it!J.II.o o:d.:.d i:!li!li ~ :ud ro'!J i rorc om. S'fC! "',~!iI;: ;~\~t;L,) iEQ.{1, 1"~'11. 06] j .o!!~' i9U.

• AiLI,!jf,'~hn.ai!" 'j.;i!tH ~i!{!: '~~'~ ~.i~t.&li;. ma:ro!kLl~, !I":ad\n'l,a~ h!':.':o, ~l!ft~~.0:. k'lr.w.i~~lll1o.. "F~l ilJi'j l2f.!l14.17_

• A'~wta "R!J.l.::=!(', Gxl:giillWi stif~n~i~~ ~ 'b{~g", ~~~~J;L ~!, 1i.!2iif',j,d~ UijlDirL ,cn.ril!nc.~,f"il, 5 gcd~ilri:l.. S:Utl:p~ '!&oj'nue:~:a ,I{I~_ T~l, 063 851 7'5.f:,i~ ~:u 4,133l'J.

iii Cit[l;]o~.D iL2~ ,1.4 f.l!Dt)d~7.e'U~lO05_ ,gadi.. bl~e.. hI,. blJli_" ,m,'l)'"'e .i_lJme.. ~!l!~ ~G~""d~t!!;L T~l-'DiflJ '506 ~(;I.i;_

.. CitrOOili :X£a~, ,1lO0.~t go.d.) HI),[ ].4 !.o::ik r'e_g. ~ :Fi'ok:I!I,~ 2.Oillo:::n;;!:i.n,).:w03_ god!.. M.ou 6B1Jlui~ij ~~ ~e,::hil~~ ,R'IlI.tO. 'T<e'~. 1])61 80!i-3 ~~,

• ])~iel\r,"'~ Oif!~~ ft©~[i~f'~" ~ilv~~)i.!" ;i!:lml t .. ,t., ;moo, !o(IL 1~'i!t~(triji~1 ~ ~l~,'r l~di:je~ollI~ T',d_,(162 2.79743_

,. D ... ~.k g~II!I.e' z.a terel!l:C3!

l:Z5·ioO·l~, ill>DdlJi.fuJDfIil. ~:ta.m,ill.!l~ i:.cfl:i~ f!ilfl .. 1",e:!i,~] 7Un),

• F~~t P~t!t! ~i;,Io I. i~; i~~~, ~O ..... i!¥Jld-, 2: w'':i!IJL3.; l!;uiliUa 110f,a~ dj~~.a, 6.:1-':00 K_M. 'fd. QG 1144 .1,152_

,. Pht FUJiI,to Il!lJUHi i:n L3 di7.'::'!, ZO~S 'I i!l~d" ~~~e1la 'b~i,B, djeJ!l,a (j,9'(!lO KM, 1'..::l- 06·1144 .H;i~.

• fji,i;~' ri~ii!'O, j,,~ Jill, ~. @tid "'~ i,.. jl!l~:a.s_,OOO Kt\{_ ']'(t] .. Il)6] ] (II] 5001.

• Fiil!!. :S!l.ulo. ta.1'2\'"i!;1li ].? l],!Dl~ 100'4. gOO.-~ :Ij;];L[[~~,~, ABS, ~ ~~rb;a~'~ ,~"cl., pod.Uo:;sCI, 'Gatm, :s.o::n'O:" &llirm3k.'l) ~~Uji4~>l:~,LnI i~, i;1 WI . .m~l[iiHt" ~i!J.: t,~ I~j~IUOv:aill~ 9.100 iK.M. T..:it (16.1 .2.]4 8:13_

~ F~ii~ 'TYJpDj '9 L ~'-Jo.l!I. VOZl.!iO[l~ ~,ta,nrll;., ~~r;u'll~. ao;::"gl;s:t[i;IMm, T d. '1l6~ $41'587.

til F'IJ~j~ F'i';$~uj ~i~l, f~r1 ®RJIti:~:)j.j}"j:,li Iilllll'~ ... l!I"'EI~ iz 'Nji!:.ma&.; pl:il!~:l! (;:I!r~ua i"FDV""die·u3. 8.300 KiM. T!O:'1. '061 :2(14·J69.

• Ford Fol~, l'l:m3"" T.D,[",Iiu!~ ,o~ Ii(! ii, ~il! ~Qj:.l,; b!':;I!l.'~, !i!¥Qe~N~~

~~~~ ,pl:a~I!IU, ,C:L'tiJU u iPD1jr~ :ili01li :K.M. 1 d. (16,1 ]!!r7 ",:1-.:5,

,. Ford! K...~ 13..,1'9?K god.~ :regi;s,1.1'!J>-' 'lIan:. ~'~:;.trlill, ~~Iil'lt3l1i1~ ~\oijoo! 'T~ .. (t6,~ 400:SlOL

• F~~ ~!i,Qi'!,l\Bo, 1,8 'TD'L i'91l~t, ~]~rna, ABS) eL ~~odi~~t~J. CD", ~::alil.j~ 'Dd~icll o~reg~trol!lV3![I. 'li" d .. Oi\i.], 'Ofl,'J7~ ..

,. FmC. S-II!IW:>l: ].8 mel Hl. g(},ill.~ iF~4.0~} 115 :&IDl u 2,0 UDta!iLt-ruJl3!" tiI:~ 'J~. qlllJo~. i :t~ "SO"

.. C!IO'lf 1:~):9P.:il.~ U! d!-ohroLn, '!'l[ailljl:l~ 31000 !K.i~·t Te:Il.,OG] tEl53G.

,. ,Golf 2." :3:'i'. ,g!Jd.~ ] lIS ibm~~~ E!'o\"C: '~~:glilllil~~.g. at; 51,.~.n [. go~~~.~ 1IiIa:rJ(!!L I mtmt¢T ill, {idhOO!J1I!I ::;t!L!IJl!.l. 'Tel .. M,m $666;851'-

.. Cfoll;]f: 3) 1.6 ~)ell~n:.'9S. ~(j~.", ii1_l;l.al:et", r~. 0:11.0 l./;ill,U.,. :5..5;00 :Kl!iL TeL -01)1 [7 J Ss.~,

• GQif ~ SO:I, 199$, g.., :~~i'S!:rmr;iln d..o,Ei, .!1!~~~-C1J~ti: ~,o;;IO(!! r.:J.~- T~ .. {!t;11053:l1

.. K~iI! ('~ ,~llifil!~n, ,1.6 h~I~Z.i.iII; »00:_ j5od. lM.;;le ,;.:aunre:Elii Zi.l i!:",fi:~miie 'ol[nilo, 'T~,OO;l:ll:;f 130,

• E:l.:ilH'!:IRS lillilAlirl.nca,:Iil1~HI; :.j...,B, I:,;e,~~'r<l:"~~, kt~~~;!, ~(JOt ;G)jJ>lL ~ .41ll., ~I, ,od~itJ~Orn.~l3J1!~U~,N:g. dn!k.!':i!I[:a *_ iI!I~es .. l(D1L 1'.t=1. 06,1 ]::6 3a9.

iii KGmb~ :F.~aII: DU~LO 2:5 :0", 9t ,l!Dd,~.!iL ''/i,[i mal!lll ~~lm~liL.,.prorl.'u u.m~.!iJO'" "~!I'~] .SOOKli;j;.1'~~.'I,l6"filiiQi,7 fO.t

• 'KQ!~M W T~ '~~t~l~ :&i!1LVm,:~mi, 8'i) .. :!ltNl!.~ ~ La:tlU! N"~ .. "]'.~_ (lfi;] ,I@ 575_

• M.~rr)t~ :E no: C])]~ a'Ni.m.t~rd,~ wtDJmlq,. trillPI:Jooik. Co., radli.'D, td,~

t~~;:i'l~rI~}:iili,:;iII. ~'~,'iilO"'"~B!!J'I:.;;e'3~~· ",!~~!:;I! ~iJi i~. 'f~l.(tI66~!!1",S4it.

• ' M[i~oi" "'i\letL~~~"' ]~~ ~i~, mil i~M~~:::!!.i"i.j~:T~]_O[i6~, 151:r05_

oil, Opel Afi~n ,1 . .7' CIYrI, prva :reS. 1I0Q$., ['ei_g. ,do mi<l gOO I Dt:', ~ 12~,OOfi\, 1:1: Ii U'!ij". A,ns,. ;:::~i'~rI;;I! ~ ~,1l00 'K.ki_ T:i!'l .. ill6~, 210] 94:5._

'.' O;I,d Asu:'ili ~d..:.~, 21Mit. g.,1.iI!. Tel, OO~OJ.2m.3t-1]~,,1 39l,i90_

.' Qpd ~ c, J, 2: I!l~ ~ gpd.~ p:1::I!v.il, ~,"fflJ[<!!, [ffii] nj;j~;Ib rJ:.i!~(!:ii .. n ~.

fi~ j ]lIDV', iU, .. OOO iP~S+I{~ ~ni i~ '1;(1' zi.l:a~dj_ d6r,e~t 7 .. 9I)l) K~i. T!iI .. 'IlI625>1!.8 40K

.'P;snt 50 ·n)~.J'519i. ~Dcl..,mOOe19i,~.

A]fS,~rl1@,.IkHtflL.i; iji 1[E;111~c~~ ~~""rlj~l. T;~L66116J 51:5.

,. '!P.~ .ro5"l'9SD.. s,oo.~ pi:li',olj~~Oo; S-ai[~evo.·.L('d",@,1525,H·7.' .

oil, P.;::;m, ~ ]fn]~ 100~. ,g.od.~,bDja ~m. '!.'!!.;.,m~LaU~i .1I;~~a. !:I/iIba,g .• tillJiW.II ~m' ~h .. T~l. O~·644·~5I{:I.

e, J.!.e:ro ,~QIi' ~ 1,,6 :B) ~_ ;g0i3., '::;ii ... ,i~ 1; 'l,'r..ll.tr.l, fuJI ~H, wl~~ t;;:;miJ.1!1~ i l~V'~ :1] ]_000 Rll~'D~ :kDii~ga '~D~~a" ~~'!f~ ~!;M_!~~ dl- ,lit!' f'~. 8.~~ l{J,t.

1 cVlIGl 038 Ml. -

.'P!:!lo l,l~ :llV~200Z, goj'1 ~Rvti,,4 v.r:a~:a~ sa desra ~nm:'~ I:'il~u ,cibniiWI i '!POY" ijI"~ N~~iifi;!l!~, ~ O!f .(I(J.IJ ~~ .:ij. ,Ori' reg. :[, .. 400! n1_ 'ifeL Oi';iJ ~,~8~~.

.' ~Ddi:!rlil)'liI8J.a.rlim:ia"T:e'm,[im;t ailnaiSeif!; ;iI'II~~.J:;Il!ilE,.I!" rlJtI~~ior,l. ~1i.i!~~I~I. '["~. OM ~ ~:93.

.' ['roM!:!: i~.EIl ~ Go:ilis :aI n.il::;.cJ.,;s~ tem!:li· IL\M:'; 1 ~ ~, ,4 j. :,U ~n:3'1a ,r M.~] a ~ ,il] ofo:l: i

!UID'.I!I~~ Td, 05,,5 ~:H·~., OOZ 693

~7~. .

j[]. ~.!:!ib:I3.!Ire;!. nailad):!, ~dJi.!i~ [:cli;'~iu· ~~"""]i ~.OI;'! Tttis.lidh ;:::~r~~;I!., [sli'l~~fI,~. m'i'dt. T:~L ;flI61 j ~.:5 7"J'..f:' .

,. [.zdlaj.em ~~i:I .... ,~i pr~l!m {bi1l;:;ellar~i4u}, :S..!ta~l,'o, F~i",de ihlipi- 1!!lU:a1l>3 ~,.~. 7! 'NollI'ffi $ll!I.":aj'ero", :U~M II!Il. lnfm-.IillIac.H(: ua t(:],; {lIS] l(I(Z,

SU. 4;3;G9-,ht

tli~ni{i]j~lo. rd, 062 96i I'~h 'OJ;~ ,464-197 ..

.. ("£.Jll!aw.~ iJ:["{j.goha[j, UiiiIJ 'Ill, SilT.i!li~"'L!I~ :IliDl1;Jpl_ ruti~~~i~[I~, ~2'~ift:I!I,iIla ~~ii '~,;,:'I/~tu U2~ Hi ill, 'iicl .. OOl69~ f. /1.

;I; Cfud~.~~dH;ie~.FJ.~' p..rooto:r.'J~, (i'l}18.:1!""f:1 Jo"i(!!6l'5~'>l i'fJ6.

• Dr1'btii~i~ :5", ~~I .. ielli'i p:i¢. !p!T&T~)r 65 Ifl1:,~ za 5;'\i'(; di~lh!iEflosti", l"~L .Q~J ,(;_j l:l.-!OOi'j,.

Co iii ID!Jhr~nidVt~3!lni~~! d1.'ol~ b91ll1i!. :5-1ilD(" Z~ u~ + .l'e2;UI~, 'Tel. 01ll ;)%6~Il,

'" ID\\F.loob~ ~~:.i!-'I ~ ~ ~md_~~~, 'PJu~" '~'- !'i!l"1a(, ~tlII.o:bl!L~Jka~ ].ikS KM: .. ',H'd. ilIiiil3J:l '925.

iii G-..mw.LiIj!:ml. h da j)l'![[['!iL:S ~ s:ro:tn ,Or -H.~ ,di!!. T:d-ill6~ ~'~4"56-

'" Gtb. ... ,"'i~",;;~~til±l~rl 'WJ~i[lj~i':;;ta'i~, "FeI..QI1iI1]4d(jl',i

.. Cil'hollvka., dvoodb!aIl, fUilh11~'..e~, ~~'lm .... pru\l'. kwta, [~f.l'IaL '"J.d. OO.lGi9 113.

• lUMIlIo, ~~Brlll. :s.tan trnsob::!11l, 'tit~ p.m;i. ~toIe:iltH~(.;e ~t~i~, ~~it.1, ,[jil!m~rl!l~ . .Tel, 06]: lJM,208.

.. Hr,iisM, ]~al!l1!j~ti!'J~IlI. solw\; ,~I!iI.I .. ~~aJii~e~ kL!l.hiruil!!) tulJ{:I.,[~~ ,;;ieJii_ >!!tIDba, "1~, :!i:z.[·~l~.(lti,J 5·2;9:!l3S,

;I; ]~idia nSlilill p:ri".lUJ}~i,liIW1IKsI:C':Il, '~ir~i .. · i'llOO KJ\'i, ~t I:\:m~ pDi'l]_ ilW"i~ ~~~."Fd,O,B f,i~5:5,'O'lB1S 700 ..

'" [1~db-~rl:Ql~; I:"'iriS. p,rru~M 'i!O r1!12~ pDW:~Rlm:r,a '!.'i~"J:":Lii3JIlii;'::[liI)ln'DJl::islda'~!;;;~ ~~M, JPHf.~_j!ljg' z.;j t~, 'Jd, ,iH5, 61q(h5~.,~, I ~:!:l40.

"l:&d",j~ ~~'~I:j,!~je:S~~ s~t!i 3~ i~~,:i]:i. ,dlll§!~ t1ill:!ioo. 'T'i!:U]IGi5 Oi5 ~Bc

, "'12'..m~~~, ~U~afj.~L~I~,i5<l:::!!,~',~~a FmDt",l!j,d"~9.BL!LtO::.]_ c-J.,OO13.4 j4~.

.. :fzd.a:ie. ~,e~pmiL'o'\l'Jid pm.!;tar 89 ~. 46 ,rnZ,. 'if~1lIR Ui~'/i5~R 13. T.;:iJl, (1M ii]5,,5 9~3.

.. ImHl~~' p~;;:wl.!!~ ~lSLOt, I;~I~~~ ,[Li.d~,51lIJiI'I!2. Tcl .. oo,,2:*23 51]11

.. ],:UI!ajrol, 10(iil1lil.~~o ... n'll-~[afnJl~,l'I!Jg: :i ] 10 ,[Ill/: i>~a[[~t~("J~og Pli~ !!I. Dli)gloo~liIiIa. 'F,d, IlJtl,] $6] 13:Z.

• h~i);11!1 ~h~obam. 3~ !it!ilod!:llll~~,~ ,I,: aO !,;.!. (b.H~il J:i,IIi~~~_~~), ~(lOI I{_,M + ,r0"1~!!. ,],d .. (j~3,e6,~~G5..2,51 iOOI:kL

.. ]'Majl~m g.ar:a.9ii.l t5 ml ua ,~larijU.H ]).roru - Tio':~:miM:all~!i.aii. T'eL iOO~. ~B

5'95. .

iii hdaii~ @m!i.itl:mir'ofuJlif.IIIilR,PI'C',~.IJ' ~g[;!. ~:r#li!~'~""I~~It~ i;~Hi~. 'I'd !,)~] 497·5~1..

~ [z~~~. i,:~[~~ilt,[I~ 8!uaiu 'Ill. ~~m.'Ic(:"'1UI;~ 'II1!UI;I (i'!3i IIilr:!ilil~e:lllLl.l'oLTllo!il1" ~). T~. O'l~Q]·1--956..

• J~",j~ iii ~.Il<l~e:!!fi:g.'id:iilil!!,;rn!j, 8ci~ '~iJ,1I .. 'I~],'06~'::I'1100~,

'" E:ro.a[i~i-n j'oBdtooMban iIIm13~K~, -sba!D . III p,r [n,;,3l!U 0 il !kI!I"c.i.. T 0::'1. ,0 n 6:5:5 -319'.

iii bxi!akm [Iru,,;u :1!IJ:Ii M-cit aiu LUI rn2, ~ ,;!;f)ll in~ if~I~I; s~tl~~!ij!." 'ifi~~ifi~i~t~ [j:a,,~~!i"iLliI!!iHlia",Td. a6:~ ]562.61.

.. 17..maj~JiI'I! '11lI~:mo <If.':t'!1:.ln]j,l::.J!j, joBdJ.!IA1''iol);;fDl :::It 31111 ~ :iM;:'~.i II: ~ i 'i'ri· i:i ~[.aJli c:lm a. ~'br~lil'i!l: faze. C$, Til!!I, OO{i, ~!l)4. iMli!l, (!!lJ.l,H7ii1o~1..

.. ]·~.a~~-:I\ ,rl:;!!ill~~~~il ~~]r.~~!f!. stanl!l. Vclsiitirna. T:C"1.(ii65 ~J 9aL

'" 12d;]!j~m, H;lIl1!j~t~n M:aill '114. ,lllI!l br~mo:m 7.ap.'1I&li:;:[I.oo., . n 'Pi:I.[.U! Oi:'.l ~eu:~ 'P~ir~j, !klili.il, K~ul!"~ii.~ ~ Surb :E;i_H, Al!!~~s. 1'<e],'O~t~~Hl~lle;,

.. T~r;[wj~!rri! :!i!;:i:iilJ!i~~ St'<liJi! jed", ~!,!I" ,d~I~[~mill m d)jtl:~i!kaJtlol:~ pM.. IlIl~& .. 'fd. "535-·539.

.. fud~~J[IJ u:mri~1JI:1I! ~~::Lilli '1Il.l!i .. ~")J~"o.lI;w." ];;Qd Ek:t.trot-!:hJiJJlke ~koOO~, T!j,~ :!!J~.ii~~~i-I!4i _ T~l 061 ~'Io1"-:0 ~.

.. .r2.rla!f..:i.[I~ ,~3rn~~i~.lh, !'itiL!l} 1!1, :F>Ilffa,] iii i1fi aJ. T.!I_ o.~,.:l 640 - 2'0 4,.

.. '[2clil!f.t[j~ !p. pi1Eismr 2~ .Ii1lil za :!~ m.a~ien:e'!'lafar~~g.o1;Jil '1!I2l ~1B.\!DiI!l.'~~ tliL,.S:IDlJllrpo]l"{:·, 'fe1.00i1 :545 3$g.,

• [~~Iieim IW~Ol!l1I~,Pi'tI$tlJ~! ~ I~b ,[j~ ,Ilal!ilii'~~,~ na ~'i~· klt:"oI!l:ija. 'f~lL ,0$1 ]:5ifi.li\il.

• [;.:.dli:iimJ, ~!J.fllii [PIiMKlIi~' 11!12,~ Ilu:i!~!ill, A, ~Mitrb~)JI:ik. T.::l. 051 ]~)OOS,

'" [~.~im1 pJtil(!;;»"'!!rt it1.~!>l"iV ~Q l1fi4, ,do. glh!.TID..:i. i(ii!S~!:l:Jo.!!l,'!R'I.I~a Pol:cl::li4rni,O~ .Z'd.~.,'-eHa:lmij;f m..:='. T,eJ_ 002 ~.54, J :Mlt

• ' ]"~BJ]~n pl):illwui pr,~tor 99 m1, 1!!1;:i!I~ ... niji ~'bf.;!~ili!~t;I!i,~!I.~\\~'ilajrn.J~· ,~~~ ul, J.~.~i~i.lhi2! ,I, 8 ia .. Tel D61 21:8 5MliU~i\i-558 ..

.' [z&i:crm. ~n ~t k~, !i,~ <:&~~111Q,Ao;!!:'!It!!~~ ~"!!!~~Q!:~iJi 'Bt~!:llP'(~l~ikl!l, liiJ~~,B~~;li-Il~I!.1'~'~,'06~ ]:5~ ~ ~O.

,. r:i:claj~!"f~ p:t:'6:'l1l:M' ~!!Im'!;.lj1Hj, re:. t::a~,C"f!.~rUr~,~ar..iI!m~~cije'~ hirof~W,!"f~l)tlorDie: ,Cigilatlle:, ~:r"::lI!IlIlO" 'rd. !i161 357 'j'~,

• '["ioid~J~mi ~111b~ ~ $.j;I;I"'~J,r.j;;; ~'Qd, 8~ 'Iil~~~~ 1B~ll}~~a~ ;:;:a. w~[[l\Dm j, TV, 1Z'lle':ln ~:; KAt FC'l.Jjfj,~, J92:013_

.1)'loaie--.JHI!'aprM, cijtt.Jiiil!!p!J,d.ogGVOI!lL 'T1;'].05JSl~.,r5l,ll,

• bda:ieliIil. ~1i.::I!m. 'i,5 lrrll us 'Sip~ cenEr~l~.Q StiJ;lrui,~, '[Jf~~~ii~~i (hllv.gj;;]]~, ~lli!Iiblf~!~i!j_ "Fd061 ,IMBJ5_

.. [~~~m :S;Hin-b[jlDeliL!l'ii~::;~~, ~~ !"GT~'P!:illma!lnid;i:al;r? ll_nl,.!Irod. FIa~~ drnili::d[[~pl!":iil. Td, OM 1~41 ~.g,

.l~d:m~~tmJ, DliI. :iz!hi.:m1l, ~!:!,. t';:IJ~(~ h.fo!l! BIH' ~I.!!U"'I- T.~L {!~:W2,17 -,I.5:1l,,'06.fi; !!l9.t::703.

.. IT c.~L"ollic, n am j ,1!la:~DiL!I, _$i!Iil'rojl jI!r Ill, ~eb3lli ul1:i~ ikalil·10<vrab. 'Fd. OM i\i] 7 ].$],

• l(.f_",.~ A';,i'",~ &~ ~!:iJ!'£lleiIn~!!l1!,1l 'i:&d:,l:' ;c.1Iil; ,Iiitm.!l~t.i W'kwi, rso KM. T~1. 'os 2: 2.4&i' 3Sil

,. K.oo rn.::retii.ljb JoroZill'6; d!~han JJai ~ ~ g.o::.m. ~ ~atll ~ p:U ~[I;s.b gll i allli i);:~ Tel. iJ~~#.MJ98 uMl 13908$.,

'" KJ;Io!m 1T~\tlfi{lS'i.~Ik,~!IE'i!I~I, p!,;t$. pt@ Em6.0,m2:~oI)l;'!re:n11~ilI~;:ill i'ilZl~!l: i1ia:lli:ij~ no;:: , '"rd. Olii] 2:14 3.'0f..

• ,K'iif:idTIl!I~l" Noro Sa;(C2ro::m", d..-.o~ !ilw.nt..41Q:~1ll!!IIi~[[l ~~!i.~JjaJ3., 'T~. ()i;ij'~ 7U~ I ~Ii.

,. lui{:j;KI,~j~j .. ~li~~..! ~!~IL S't;~ l~ ~ii..:I!u~U! c;~mDl!; 500 KA\_l" oI!llJ)6~, 6,n ,62l.

.. ~\-iak9f~L\:a 'i3emwr~, lItpMlm'lm ZlI! d'l/Dj~,o~ob~, 1i'd, ooJ 9,13 '094,.001 224 114.

;II l\'~]>I~er!})(j N~r!l;e~~eilI ~~~1l! $11, 81i." r:aMm ulla!l~:.lli.f¥l.T~1.;fiI6,l62,1612,. -

.. ,M;llojrtllj.~o, :izdaj~m ,d.VfiIDl:iau ~1l.'ZiIllii SE91Il1_ ",Il'd. i!ti\i.~ 484443_

,. N,:mJ~~[I. !lta:11.:kod1.1'w:~Eb:'~1koIe 45 ~l ~ _"~,Ii]: baJkam,. !Mtiilld V.rnlt~ ~ ~ i\\. ,[,,;;:Li(lI61 n~ l~

iii N:ruEll • pm'lJll~oo iL'Ithjelilll ;spar. urum~ :s.[I]~telle lI!~ ,11IDJol'C. 'rd, Oil:i,3 31f~~ill:l i'jj8:s.4-] 6-'St

;.' Otoilik;:!, !ill. Bf~rg~t"<I!:, ~~'<iI!!! ~II, t;1ii~i~ tlj~]ijb~, ~~,1 ~mdei]Jri~ T~!. (1',33 54$.] 8~,Q61 ,52.,*,iJiJ~,

oil, P_lI'r;f!t5il.\.'!lr 3.2 :mlll! lI!]. :E(}']Di~~b do ~:r._ 'i54~ iJID,g.c.doo ~ ~u.i"i" II!miri~~I!. 'T~.(r!5J ~O ~3()1-

.' iP,t!fslU~.,IIlJ:II[I]idi~ tl!"m;@'b.w :S~~ iBillnncl:a l:ro.. ToiU. 033 6]7-016, Oi\iJ 5;:HIiK5.1_

;.' r,oIi.LH~~, :~;t~tilJ.:St~~1 ~'b~j" .t~i"*~I~ JoOm KM wies~III.o.'Jd, U6,z,4] S;jjWi

.' PolW. l'ir.rismr ,g:o m1:., ::aru~a; v0011; piI~!Il!~ ~!~l£foili,J ,mok!li ~T.or. T:i!'l_ O~3 ~3l5,~ '~I,(!i611.6.5 5~rt

oil, ~'tIS'U. [p:m!;[.o:1l" Ilfi :Sirpw. (no\<) ad! 3S II!Il~To::l, OOl :i:W~.

.' S-:arii; p:1Jj!ll; H:aS3!1U Sut~t:.e .:I!.D t:.:I~_ '11jr;~,~;I.t,-L~d:.i!jil:~J] j}lJlt- ~Slflf 110 .rm:z~ 5.100 .r .. M.~,'lSml~ccillllllljvrin~, 'rd. 'O~207Z901S.

.' s.rl!':a.iI!i:~!"f.m'lijql!,'),[j3fi*~~~I~ i;[il!l} U! !",e;r,i;di:i!!~lHhJoliti .i1i~hL g~g~ jl)-V!i.ilL~ ~00:am. 'J d, 1lt6,2'51S4 316:

oil, Smp iIrod. P.;::mJila:. Gp'..f('.J:niUi:.::.LTI. 3~'EfrL2li1! ~L"llI..d~JlD~!IIL2 .. l"d. n:i3, H5~~ O~2:7n\'l~3.

.' $~u~ ~ :Km~~a.Cil • .icdn.'Dro· ItIf:I!m.!D9.!In:i~t.en'!'1~9i1l. 'r~l'OtH 91 'i"9~].

.' StlllP; ,~oo ~·r'li' IPIlIUL,f,l(-':o izdilij(tllll!

IFi;ic~L:~~ ~'0i~.TeJ-~ 1~3,oiilS,

.' St~. N, &.~"PiJ'!i, IjJ'ro!iKrr ~S ml.

T"L45:g:._:5I]i5~1il6l 007,j,~~_

.' Smp ... PC!! klaga ~aJncinla. '1re:L 4-S!!:.~.00l1OO' 3~ii,

.' Tug 'lTK:D'~")'i~. ('.(:lIItra1mJE1. ~i~~:t., ,;jJtt~~I[iVi!~, '!X!'l:i. ~1~~Q!" ~.f i!tij:f + 8: ~~_1:. Ti!'l_(!I5.13~01.4,tL

.' 'U h,t~.il~ KiLroti:rol~~ ,~~h3ill ~aZil!LTI. !ltaJli~ m0'k U kanpos. VIOOM~I· .. l'eL 06] 2:14306,

• lJ :lI1~!tiJ 'i:~ijll!t~ '~~t.!~Iii, ifl;hl~~ • ~~:en srau 00 '~IIlI~ tl!Pa:H ~(Ii ml" ~t3.:iI]O gil'i,9!1l1:.::. V' ikllll, 'btt..l 'hna. 1(00- iIiIb; ~19C1~ $,8"],

.. '~ Vr~tIil~~)~\7~ ::;Utlil ;:;tlJ~Diti· m:i!,T;;;].0;!;~3~ 4-fI"

'II' Vr.Ll;n ~k~~l\.:h:~j;'Ltl.o i't;!Jl;\:riV>2i~~~ti .ilff~:v:~j!k ~~ Ita i~ U :5;'Ll.!I..iI! i!lh!L i C a iIT~ iii .. V i oj!! r,1li [cams, sebu iPo"'Ql~Il'D .. '1['.;:1,. 002 591\1 63iJ~

. '.,Z~;br,~,~.'IJ[{i~t.ru,80m2;.w_L Alu· ~~]~mt!.~~O","~I;>I!ib.E. '7, T~'!L(16)6.8,!!·'ilBI'.

• Z.~~d~~,~ ~~~Atdc:ld<::~i!'{~ Piti~· n},'liJ~ pngo&:.n:1.::a .Il11!uh.oL\:J,e:.d!uu.1£'billll~,;

lI!re de) preds ~.ay.l~ i ~ 11'1,1:1<" apoteke ~ ZWJb!Il("., ::;lIloll~ :i d ,["d, (lIS] U:~ 851~, W'L'o'W.H~'~Ei.d~~.~

!PlIn_,.)ESAC, OREE:~C - 'F'RQnA], J Pi. AP, • .!!l'RTM.!\N'A - VEL 51{i'J; ... ~~{I3', ~,t15, Sti.5U, ~~"~~' 68.69" ,6iS:514 wU . U:SElj£'ilO ODl\l!\U. 'VJI5E N'!-\ .......... !,Ii'_ilU!mp'l~~1'J}~ KONl'AKT; NEKRE:'['Nm.ff !RL iETE!R. C'il1 m, -I- .:Hl5 '911*.3 G~_ TiEL, + ~'5 Hi 171 lll. FAn;'

+ 3:!:5 16 ]11 22~. ,mmp]~1A.'1':l411.!1.-

~~lo!l~~J~t~ l'I.l-

iPiEW;DAM. ij.;'['"aNOVA~ AKC]'

1 A~ NQS,lOC ]ZGllADN]E 'Pilil:O~ 1DOOEJoS DVA3TANl\ i1J~ffi.JU\i"o., u OlMEK.T1J r.:z~

N A;D SAOJR'RACAJlSll3 SKOI.[8 Vn:gs:f:tfi: - 1.i190/.1 Ml SA, !P~v~Qit'!, PR,oOA,[fA PQSW",,"e Nfi[ n~S".L"TIFJiJ. NA G,R£i!tVfCI'- ZV,;\T[ TZA :I ~ IJ .. TiEL, ~2:

3M Simi!.. "5 [~,8- ~ M:

.' Ra-dina. ,um£k.Droou\1.mJU :z:aiJl.itl[ au· llru.no:biI3, Vi:I.renr~:;f1!!'l),a~*~pn]i'r.anj~. T'~l_(!i6J S~2 $47.

.' Re.rial!llJ Raip~C. r.:::i'Irly ~Ji~N:~OO ]:9 dk:~, ]9'9'.5. god .• :r.:g', ,dQ. 9'. m:i~~9i" pro.il!.*f1lIfj,p:!"l&l~oo. T~]_;M1 tU 796..

.' ~o ]'9 tEv~"51i, :gOO,,. 1.4 kit· Zi.ll-p.til~, ~.OOQ K~Pj,~_ Ti2:''_ 061 J66

!L20,

.' Re-:i~!l)I iKl!iti, ~03. ,gOol~-, .fi:.ill ~)rem.a~ ~~ tI~im!J-m~ ,[IlIotoc ] hZ, ],I5V ~ ~]h2~1iI .. TeL 062:,612 760_

• R'~miO lag,ll!lllil! ] . 9 d.i::i~ 00. g.t- :ka.:f",L",~!:!:,] 3:~OO' K~'ll""'~lii':ilI,~ IDGl" (IIf. g!:!di", :1!i.l!u. JlI!ilI',l", mo.;]eJI, T~a, 1[t.61 Bj,7:50_

.' :R.e-J.ilO ,M e.g a Ill. U~ !l"r~dlIl,i~ ::ll~Il'D' ~~~d,:.I.1~J ~,L 1b[~~~'iiI~ o:i.'~"Mi-il;IJIIti" ~'I,'P~. d[lI!n~, kanl![I~ib[]Ul;~ (p:~3.:~~:it:;:::' pn::ilff}i~)' 'iR.!:l:no Kt:~iliik ,d~;3;l!1~, far. T~L (16,,3 405 9:11 i,

.' Re!iQ Twi,~IIi!n tl:" ~6V~ fuO!l~);I'tt, ~~'lIi. !jnI.liI@]"l1Jil~kIJ f;i['@'\1, 6] ,1))(]0 p~~;'jA\, a:.ua o!:i~L!I,'.r,iiHj !kiill alEi'llj p]9!tenl ~BT.iDla [ U''DV, iU'I/~ Nje· mii.~ta; c:ij .. ,mfio n::g_ 5.900 K.M .. n~L 061 ])~ 2~2;,

.' 'Retffi\i'i;lF.lro~'" 'Qg'!~t,I!!::I! ~ ~'i":~ '!,'n:te au:ta.,S IKM., T.cl., I))6J :;; [:l15l9'.

.. llI:t;!Zittll'f1~ iL~~~Izy;.r...::';o'".;1 F:l~tl!;.~lI~~'i 00,[ "J do,ll h. 'F.e:],m3 %8-,5:91:_

.' ~dl4, F!lb~~, ~I(I~.,. f~] ~~r!]<I!,.

L4 MPI-benzin,lo ('!Wells. mil}jID.!, :~c:gistiv'jl;j.'i~w,}:~110 iKM. 'I'~],'!,l6'U ) Of ~@S,

.' ~6...fi::~jbe tltl',"~ .. t'pti'ei~LfI.i!:m: S'i.'e' [~, ~v07.EIl3_l"i& oOiiU 749'.£61.

.' V.r.i:!!!1fi. ~zl~d.U! .i ugr2dl~jl!I; J[Hi~iilli!i tAli f:ibn,nu '!J g'led'fi Ia :rii ,r ~1ij[()'l.'i;ror('~, lliO'1\1"l~liI.O, Td.oo~. 38l4T.I:I.

.' Z;li ~kooi;l_ 'FeJ~~UU! 'j;lrocl;ti~[I~ ;(l\Q. 1jj1t1_~'pzyJ(r.!.'!]~ Jj!!i1i'bu:;, 'SO, Ki'i!"tStlt"<liJ~ T~LiIlS155,1 U7_

KUiPovi 111 a I

'.' Kup!!l.'i~ bB,'I,".:IJU3J1Iii ~ iI:l:I.b:Uiem1i; ll00il'11!, D[;~i!!;izh~ 'iiI:,Ii :j,dr'~i!i, "]'~I. 06]

g~ l~;i. ~ ~7 -,I Ze

.. [.m3dm~jL!I~~n d'~lHiiI:" ...,,~l!l!i li~ ~e3Iktm, :!i~BIJll '!lI, z:grn..di u C";o!;~~]'u~ see Kliii. T!!.l. ,061 ]42: JM_

. 5~J-[iji1:

• !Pmd.al:o::lmi. ~1i!lllm!illlil.:'llo"'~I1,an :!;titi~; ,lSi ;!i~. + ~<e"trJ;~, .. I,:,g." :r.;jLtiiot~ t&k~ iig~ celll[ar~ 3aralevo.. ,M.oNrel: '06,~ ~ 8;:; ViOL 'SOI,ti'. g u,

.. Ra~ ~~;:m d~ a"ulll!" lI!Ia z,::1I!I~rie i II;!lIiIll, IIii ~F8~, U Ii:i~~zitil~ a2;:lIliil~e, '5:5-~ B1),"'R'H-

'(.",1. Oi\i-l;00.3' In. 44l(I1-tN"di

.' Ki.!if;fI!~.J1 b:,i,!l,i':;I!~~~rl::l.""I:!~h; r;I:t' .... ~ !k:a~,a,~'ll!fi ,~. ,u mhd~ g-.olfm;'oI!'_ T.cl .. 1.16;1 504]90_

.' "ilriitmo o:U:.lilp r.ablim~1i:L ha"::J:I!"~· j:iilhl U' 'ilrjl~.;[!;"'Wu "1J"ei1!::I!. '["~~ Oti~ S().6 7f~,

.' 0 I!J,;;,! ~ ~'-l!ij e,iJ] '!1'>Il'~..:i If n"1:j: ,,~J;:g ~ll;I, !._~

t

4; [:J.lNljLTliljjlil.;~n dV02iGll!;am. stEW JlI~ A'li~i.lmnl, 15(11 rn.2~ di!.l:]~iI! ld~.ij~ zoo K.."1 + r~'ic:, l{Q.-JJtut (d, 015] 4"n :!U,O. :Sl11:-hl

.. iPr.aO;il;rotm 'S:tjjlnJl~oo IPmltW1JIi o!idekB1 icM $~AIi"PG .. k~ pot:tlj¢~ p:rck!J' pllira ~1Ii;;:-", 1P1m.1;pe-~ u~ Ela~, IlInrup!.!jj] 510 H]t 'r.'OSi~elUii~~!1! IM~W[]_ til3.gI. Ziii liia,m!Jgrnd!njl!l. i~ dvijee;I~ie. l"d. 061 ;t;..iSl .l.6,~.

#.3S-tN·,d~

.. P'l~~fII.'i. iUi ~IUr.u Hi1.dl-li6 r~d~ ('jJlJhJ~u~milJJilil) :!iir:!ilil 31 Ili:iZ~ lI!'U, :Ha..f~lu 1 "591[[[ !lpi;wr. (;;j~!::-[g! iMl!j) :r...I.,:~/I 'i~~J:, Molb-- o-M ~57

4:;00;,,005. 4,SO ~ [4, #39-lNdz

,. [;~';jU;i!JetIii iIJ F~f~!~d~ji ]~ ~ ~~ ~[[~DA!\), '(Kia&a\<J]~. vm~tD[ 4!llI11il1_ T~l, OO~ 102-6-1 ~.~ 0:6,1 21!:";!' ,ibM ..

44'5·~.NdZ

.. ;\g~nCiida "N~il'::!I!'i'" - ,t.£~giit Vjb- 34.64 m1" J?o:bD",l:m~R • 5~. e$,. ~' 11!12", A'L:rKm Prorr - 59~ :135 m!. !lj~Ii'~Lt;;!. ~ ~JJ :lIDo!, ~j~~ • S4 !~.2- ~~'cbl:it~ -, 41]1 m1. AI ip3?!l.:um P. - 5~ 'b4,7] ifi1:L l'$~~t!' S\l,'t .. ~ .SOII.;;::, AUI~;O;: _. 40 m~, '1';:::1. ,01S] 37S '1$"7_

:50;78· ~II[

• &1Iet" .... ~b~wi41 5:, i!f~. vrb;.! ... ... i~ka 54 1I!11~ 9~ .m~l. 'f.iIir.3.!ODD .::Ii: (rI). O~oh ~,!ffi!~. Vtiigd~L!:{Io 'P .. @~ II!IL :ib!JItlTiilllj3. 'V - i';iot :[(1jl. J."o1. 001 i!:i56 Ml.. :5(jt':8-,~,1![

,. Hr:a~rul\!. :izda[.e.[(1j JPCi~ilW1.Di, [pU@~w ;ro i~2:. 'J;'d ;;tl4-~6Jl),. #.97-~,Ndi

• It:;!!r~.jJ,,, ~ I.fim. :r~~t"d,k~i+iiI:.l! bi", [, d'!,loo!Jl~il!IlI, ~~'iI![I.(5:; ,ml),[bl vr!'], 'PIt.&. T~- O!!1,~ )10 %4,. ~1, ~9 U5".

5!Jl-l~t

• lID.."II'ii [pOmJllda! :S~iI!m. ]00 mJ{JlH Sj;j", !lIJ ~1- l\l 'I!:<!;~!;'l::i~. C~i~nl:;li '95!000 Eif..i'.R-ii. "l:ol_ 00,,1 214 ,on ..

'5~4!·7·~~r

,. [.z:~j-eII!I '~ Z9lk1lJ~ poo'low,[I:L ~SEM!'_~ ",~j;"':lib':!~,ilooil ~~d~i, iii ..... ,11!1~~;:::lltm :L ~ljliUj'o::.m.:r~ k[]mru:~~~~i ~1i.J0" ~jsllD\,i ~i!~!.!i~! T~I. U~] [351 ~17, (10.] a;a9 4~4,

:SU·S-~,~{

'f~lf~ Qnf _dl'f!~.i1 I

I

Uj"D·

.. [iJ.ili«iI'I ~~rill:i::i<~ 1~!Iii~~~~Li'I fitm'~ 'p'I~[I.sJ,;:~LIJ~ gruja:trijellil. ncaOrod.,. T.il Q.i),,~ [3~ :~~SI'.. '51~· ~ l1:

~.~=~~:Z~~d.:~~.~.~nZ

iii Ac:ro&F~D ,DlII~ljc, ~zd.:iijell!l. if"!l):>. ~t[~,4iI1! ~~Z" ~ ;.ge.ii!~W~ ~. ~';iiI~',niri1¥:a .. h~t::drur:j~~~ -~ IRiipl:r;.j!ltlo:l. "]\:.], OG] tt:570J 1.

.. Aki:m &:rli:1lilc<ta;; AeIiJiiIlooIJMko mi.-· :sd:i.;. i~dBJ]~ d'l.'!J:Kib9Jil po]UlD[I~· j~t!I~[.+iJ.Ji.T¢J_~fi34 'f;4_

'" i·~:p,arulli!m~ ~~6Ci&l£' ,i2I!i:ad. ,£'.::iUOO.r:a k, p;'i[i',L1in.g, !ka'h lov::: t:a:;, 2.0 'f.LJMpDm;~bi. 'Pel-DiSl i~8'1;4.1,

.. AIJ~iko"lJrm-D~i~tr;:: til ~nttlll i!!n!d1ft, i.;:i. ,~~:r>l: t.1Pi~· ~j!.b~~it~" Tv" ~rlo e. ;gJuj'.~ 1P.a.rt.i.mg~ ~.5 KM. [pC Qiol1!N. '1"';::U:Di32: 5301\1(i,1.

.. l!iiDije--1evlJi:; iZiil!~eJn iruCIll. !'lB, ib.aj~~, "no p!J'lIo!:!IIWlIJI. '['~~, (\133 '5 ~ ~ ·!i!6~.

• E~i2il! ]i;~i1:i~~~l~l«;iJ!l [f;I!l!h]~~~, 2,g~dil!J [[ :Lilw[. d!~ollIb311! ,n:ai'"l)~~D!!I~ i5/u;;.m,. gl"'l~mie 'plin,skrh T~1. ,l14-'1'84~ 06'['51J6419,

iii []ililil.Su[I1ii~-DgiWlmd~ta" i~diUo·, t.;.~1!! ~ii!:,IiiJNi~~t~ $~':,I..ii!, Q~JM~~oo~ ~l!.~. d~Lk:.L '"F~.L03d H'l -31::i

'" :B~~ffiI ~UiI~ItiUii'~~ E:~rr~~~ ru~i!L' ;ilOa.1='t~.raiU :1II111mjdl"e".Jl j..:dJl!J::lob3illi ~t:am~. n ~p.':;> ~B, .... 1!at~ {ia 1"7 ill, 4JlXI' Ki'i.{l. 'f~-nJ16..4·1(i'.

• '~ID!I«;.,; f'lpwj~j ~~~~rti ~iiiiJfti. mil ,[j;arn~~~£n Itlrurililil![j, ~~iI!H; !S<1q;i, oi:rot3!l"gradii. Td .. OIifli ]:~i.2;903.

.. :Bre].ra;; III IilHzi:Llj. b"!llnk~ M~"~", 1,~b::w ,ovmn.ilie.m. ~ti.m.:sr:Ii ~l.im po" ~~liitR~i6;~J~!1.A.,1i.! iP~!.v. 'k~~,.~I,~a$~!!i 11i'1:~~; .irui~~ ~oo K..Jj,~_ Td. Q6,1, Md 463 ..

.. '.' Blmn~~j ~:i",da{il!llll! ~l:1ral :I:!:u~~ Eiill.I!l~-' 'i dv:: 111.. ·rt:'L~.2,134J!l),OO13091~'3'_

'.1 C e:1ii WI!" ,- :&rp aga ilka., l~!lI.d ill!l. liIo~rie !!I. ,I llirBliIZ1iI !J' .oprO!:flil~~I;llIOII!I.

itlj.i:i:\Tlifilf)i!.I!l!I- "]'~, 06,1 j14 7'2;5, .

'. (:I!';i.J~;Ii!i ID[J~~.iii~·,~,iD[m[~Jr 3~ ru]~, u ~ii!liI'lib. ,:;r~r:arl;i~,pft~ilfi~j~'U!P'jj3I1irE~

iii VI&' p@'l@)~n'!J pEooa,1om !k!.il.ru U irnatl~~~ ,11 ~liIilum~ .00 to,~a 1 .!hill.. ii!.il!lru:;. ~'i kz.tJu';.;;:papirn. uredDi~, :ltl!lliioo-:lP'e[rovil«~ 470 m 00 'O;~i&,1;, ~~h- T~l ,O!!;S ~02 16Q 'i

{!!)~5 '99 11'45 l:5:51_ 341-J m

• i!J_ Pfilic A.-:fa2".il!) b~~ m,rnL; proD_ ~ - s~b all ~ tau, 'I' e,]. 00 IS 44'J1JJ3.

,. A~Jipil~um~ (."!tlJro'i!a I, gar~~era 1."1 m2;.l~ ~" UliI;;y:.'iJ.lI!llB~ :5(M[lO !KM. ,],~l. ~,~ ~%OL

• Amd\:~; tu~liI, noL\:.u.tnli..;::On:i; OOklil,.m~e:I!i~~!:iia'!.u:r~d!ll3.. 1\:'~. 015.:1400299.

,. A:m~k-s, p:rooiII. iklll.6u. "I'ell. 065 '5iilI~ 9:w.

• ,A;r;;rPO'!lR ~'1' ~lIicln bOOiill:ill;U ~,-~I;l $!i! Jl'(~ ~!:'wroliii- T;;i!- '06'U i~ 046...

• A",r,iL~JaJhL!lcw~;,d'lli:lS(ibal~:53 m2~ n s:pr. 1 el, 00 1 :5014],].

iii Beogra.d! - IiJ.H1lL!1. :K.aJe.l'I1iogd!an:9~ Pf'OO. s~.!:!:1il4lml.. [[ 1:U:Lt,ibe2; ~[~Ii.., ~~. Td, (wIlS 1 1 ~ ~\~ 14>1i!jl', 'UOMtl 6] 1446~,8].

~ ]k()~~d- KjJJ."'J;dlJrd.- ...... ':iiI~iP:~ .. ~~;m 4.l ml" [[ !Lm~ llez [IX!~,dnt~l);a. E~l 003g Hi] ,244:6,[8J..omI!H U 3lS l449'.

.l!kugr:llcll- prOO.l':!i!Jmlilil~1.<IIIj,n.:;;t, )), t~t, ~~ 'tl!T"~iL" 5MOO mJif.l;.;j;,. I!! ,E1;3'sllilj:u K.Dt~:::!:~ '~~' ,iilil!lnji1:[j~. Tel, 003~ ~,M:Mlll G;G9i.

iii ,E~ ·-l~.ipaiIri ,~od A''i!aiI.:"~,[lXro!:l ,1l;~!.iI sa ~ h;~.tB.r.a i $:an p']R"l;B, '+' '51:11i[), '1~I .. 003S. ,6010 21'.519~~, WS 1 '! J ~] 9~,21_

• H;~biJ;~~~lik~ ,t6-j ~~c;mlj;ika]"~ IPFoo~e-:m 'p'la~. 'l~J_ Oi'j] ~ .i17.~ o.~,lj54~ U:S,

• :B:~l~';;"tf.itL J~~~~B~fl"",>I!~~t[~Il'~:.i; 1!Qkar.::~j2l. TiL :U0-62:S_

'" ]3;~ie:l:i"al~~ria !1m 0, F4ljd~iC"£~ p.Lmdii~~n :~ICIiL!l.~,olruc!lliru, T~J_ oo.~3j9'96:t

,. :800. ~a~ !19Se-:l~!!" l(r'~SLIle",S.51OOI mZ 'P~~~no:., 'iih:iIil'LM'ffiI [fl. ~.;J1I::Ii SO'K!'1h!l~. T~_~~, ~~~!$.

.1fJ:!;.l\.rI!~,St;lh.k 21(i! rr~l,~;1,:';lI~i'i ,L\:niliiiJJm:a]~ji:.!iin1l, l,IO KA'i/ml_ Td. {Iii] ]56.;!-l8~.

.. :a:~~'I):a:., ~~ tm:i[po~b3.!ll !![3.I!i. l'd,,06,J 8:!<9!i9'l

.l'lIilJM,[i.ot,o~,~lem ,tU'~w....l~ ~B.~ ,~I;i! il!i:iij":oII~ ~~IP~ 1ii;:®1;<! 'j:jjlii=i:I~g ~ :,-wlUl.

1"'~1 .. 51i-7,IS~~·' .~, ~-' _ ,

.. (.aI!Hi!l:' _g:a.::l!a~ :Mi~ hib~~;!i :UVI]'~ 'sr31fHml. T"l.M~, 2,1'9 ]Jfjlt

... Ce'Jn~;3rll'~, lbUumtl. M:morn~o;, pori!. ,::;1.uI!4Zm2.uiimj:iEm.J,IS4,.[JfJiJ KM.11I1i.~ ~~ ~~j:>~Hji~~. :gt;td.i![:;I!, b~ '~~~J~!ib. 'Td .. Q61 544 182 ..

• C.E II! [~J!i rl1!1l iflliiJ::3 Sa il'::!i [,,::v,a ~ iUill4ll) ,l!IllJo]U;5!p."TeJ_OOl.2~5 ]&4.

.. ~1I[:l'G !at ,.ffl;'idc J;Ij'mu~ic.;::) p.r.:lLda~ i:o:m 3 [9liI'i5!:rnl, 'fe:ll,06·l~9'S.J 2;,

.f.";¢fJi~~])'-lilli~l:<i~'i,ns~!~v;;~"'.ii! ~2i i1tt2, 'O;;~ prtizalillj~ I1pm!l":~h]jli'f i:za pM .. '!:lmf1iJD_~."l "Lo.i:3j2U,-}:i:],.

-: Cig'i3!De ~ie~ 3-m:ibailii st:m ~

dIl;le.L1lI, ];j)fi 11:]2, l7(!!,UOO, '1rd,

(![~3lfj6 5c'l56 , ~

• t, Vj~j1, koo ,Mo!;!r~I4t">Il" ~~1~~}SIJ~1ii SlW :M.llIli1::T:~LM5 2~4,~

'" t. Vil~ 54 JiIll~ [~[; [k,Qd,(nmlW,1iIe:&k. Td,,06] Lfl':£'o7.

.. D. l!;!.iilt_!" rulI. ,M, Se-J:ulJbI)'I,i',i..ta '5'm~ ~~BIlI5oi)mZ, T~.OO[ l.I'51 ],t!~

II; Dabnll!i~ 11' d1/~!JmM.il ~~ 55 ,[1]:2, 1"'il!!, 0664&E:"ij.~ 8"

• ThrRfhfij'L&5,~ .. R-De@l'iDir~~ I "Spl!':a[ ~,d'!tDsnhiLl~jtp:]umii'~ 'gJ:ii~iLl~j~ 1" d .. OO~ 305'911L

.. :tii:J,brum~a, .droirpo:;l[llll>1!ll ~[3.!1.1 M_Ii1-5 ,[Jll. :s3i d'l!1!I< 'b~ii(. ~ '~~[J3li~" 1"~I. OtiS rn'ijfi$,

'" D~h~'ilr~i- IDjevlJ jllcka, 'roDiL"M,E1l]f<i&I.e , •. gS6,ml .. T;~l{!6] IB 7l4k

• bo.m:ill! Jobtlil~,.~,-,Vogo~~a" ,m~ojJ;''irikJ~ 3. ikL!l..6<i ;:§i tr ~ -sr:m 9. i '1M m l >Dk!ili.D~ Tdl, 015] l®))S5I8,

!Ii DIJ~I i~ V~JiS(~';;'", J.;,tj!~ ~ ~'h~l 'jjj;a. ~~LIiI1 ooj'cL\:E~ma .i MlIJ~~l~Cmn rid 2,]00 m.l.· !Cuj~mjj [p{! d!o~, 'Fri. OO~, $J{l669.

!Ii DOllli:.::: Vf.a~J;li'''~ ikv. '\l"ull;~d:ica ~a 9.,~rnl:g~ul]Hs~';il,T~_fMj.'5 817(!1ri,~-

II' Di!liiro'!l[![Y~" '~Wii~jl:.I!i1 d'l~nb!!!, ~Lm III Grlll~u~ '\1' SP~[; US;'[i1kJ~~I~, halo, ,b\;OO:§i, pogI e,:ilo.m~ n aiG-'ru~!1I.luk!LL ,r ell. 005~:;; l04U:!'·]'!J2.

;II .o .. ol(pooo.:bll!Jj ~tim 14 mI, iko,d,fu Illjl:!, ~t'ii!tlj~ i dv;;.!clii"'~11 ~~~rl 6j)' "'fI!~ ,Ej;!i :D.o.llic: .ili;2'U[i. Td. ,jj;:j,5-37]. i~ ] § 's.a.~ti,

,. fa.:jIltL,ea-:S6jrt."W'ollI:! kL!liJ:B,)i''t S,+ F,:s;3J P-i:,amm 14,2£10 ml~fl!l.1ji~ta, 'fci,oJ)] ~S~8.

• '!.11la,\"il<1.~~~"'t;, &n';';!l~air:a~.L!I. km.tL!l, 2.1{HD JiIll ~fIil~j~ kIJd ![li!fL~[jga. l"~il.. OOu-.: 193$1'.

.. G-J'ibIiIaC9~-Om:lil!mk9~ ~e:m i'lCl[ll~illl.~, '!Iul;;~IiI.di., '!!I~'ll~t~,,[i ~JI, T.cj" ~~5lj'4.38~/1{i16TI'M~.

• {lrba'!/ijca -,Q,'!FCii~tIo:mljlll[j,i[Ml 0064 ml",saib31tmmflll~ "J!'d. (!iiil D:59~L

,. frcr.ba.'!,'iciil",Mi<iIll'B.m!J:Jol~p..l'e-J.miil 2:]4306,

• UTIlfMm,d'W'lJsobiill :;'51IIiLZ, 2;, :iP~~ m~:w~i!':-t.:lfi, '1{6J I~h~ AS- '1~. 06:~ 49,~ ~1;~~

• H.I!':i:!iUG; d"lfio!'lEi~ilm, 6.ol) ,ml;; :ad.l!!;i~Ji]'9J!.;,leksrr:a~.ot·.,!PDomlj!llo,. '1\:1 00,1 7M 'm.

;II ]'Ir,.,R'iika, ,[);ul±!iJlki ,I s,. J[im'\1Hoo 'j;lf,od*J~mil ~Qr:llI" J;;ID¢.;,,S(ii 1~~t k,(tot~ iPt)f.l"mJ.n jaL\: iL. T~1_!l1038S006.6lil' 1.:.&7.

'Ill. Sil!l':"'J,j~vo-L'IlIb ... ~(:~,iPCIi:. !pMSm~

38 Ilill: i sean na ;];\rauJ! Gl,[ITlljo Deit~L!lIl). T~-~'5 Sf7(!16:5.

.' 11~~~~1, z,,$·~o~:,t(! ~~:;I!UI 10 i_h·h.

HJ/liV" C"-;g.~ d'~M~ruEl; miI:~i!aJ~ .. Tel, oei ]!lt7' ~~.

.' :Illi..ililia, K~!lJdOOiibJo iJ,;:'IlI.(;ii '~ d.~ :!it3J]~ i gM";iI~'Pa;I1~r~ 'lW:dL!IL T.::I, iJti~ $.:10116[_

til' ]Iidii"i; Ik~~ :kQa :;;~il,~ tl!P" ~ij: ,:j!8~ mL ~it:!I[j]llJ. .. p1:M!Mli. i 676 ill1: ciL\:utilice, 'ire1.005 :g 77 'Oe.~ ..

.' md~,~ mea ~og!l"2:dll!'jili~ ~ e:tiW: + 4!i$S,IililZ,~~ijt1il, TelOO] ~3 3I~,

.' Ilid~, ]i~f:IlliIdlitl.\i!, :BiJ-S9JJl:ik], lima!ll I ,?",!],rb~t~~ p .... 5 +F' ~'50 m2,bil~~~ ~ SO ih11~ li,1 .. Td.'061319'561l.

• ' ili.d~,p.r.OOa~~n plac. T~K Q65 ~B '934 ..

.' ru~3i,'gmJdii~llil,!kR, "[.;::1, IOO,S 903 '51S4"

'II' h':111 il;:<I. t:~~ Di;!!b~~[k~, tJl;j~ 3+U ,ml.,'jXI,81~tl'lfIi:I!.~l]lJr,;:,:gr-'!a:~'fhil~h ,J.oo,. 'i.'filLa_ Tel. u6,. ,;j.~j,3 58 ..

• :Krnini}(",:. P:I~je-n:I, ~elil;., lit 'J,eJ_ 03lW3418·$!5] ,

, • ,~. mruo., ll!l~rliUl! ,kUJ~!iL u Ili~!il. Tei1-~38Im

.' K;j)i.I";I!g; H:;)~ilb~i";!:I, ~ ~, mUI;bj~fi~ ,tJu fUJ,:T ~L Ill6 ~ 611 '!llOO.

.' KMatE,~ 'IlI'~ .. ~a!kmlllHrn., iit:ail! ~,'OO Ilill~OO_DIi:IWR-a. TeVMH ~.:f1:'I5M.

.' :Kll~!1I. ~a b~,~iIl(I]l.I'.:~DZe Ii, ,Z3Jm;j:emii ~~!!II..U, 'iicl.,(l!6l Hi':;;~,

.' ] ·1!L1k;],~k<l'·h'~lriii; ,dijltli!Jfi ~ f.l'@ ~. ,m ~ij I!: i:iI .In>D[j,n :tIl Ei rn ... ~ ~ ~Il di.oon~ _ T 1iI_ (!~~,E.l m,-17 j ..

.' ~\'L 1J.vor~ 'i:.;::d!u!lsobillii ~, tr~b9n 5lau~ ~~arl!riib_ ~[(a;., [ ~pnl.'[. '"[,j!<l. 06,1 '51l~~'.

.' Ji.t 'D'WJi;, OIlf:1lti{i,i§,'i'i~~, ~{!j" i~~.IDlJ~· 'bJaI!l39rnl_ Td. iJ6,11?S 787.

• ,Ma!I}mULQV,ii!"; p:ro.iL'ajem'i:rutlll"l!I:1i 1: ~r.3.liJ,"j~ '~~b.mi 1Il1az~~ !LJ11o 'prno;nljlil.o. T~.OO~, 5015'iSo.

'II' M~rilu!, '~!:r{i.gi '~~U!lf~ _ni)"~\l"Jiu a.:tfSiJ!!i~~.gg_ ~,.s !!TilJ. T~~. 06l ~.R~, 294.

'II' ~!,rJi i!rJ:~J)g~ ~U;:Iiw1 ,ze-.il!~jl~ :;"O!.~. 1i!l1~oolii1!,Iiia.DcihruEldltl .. T~_1l162 g:B7j<9, (!~] :n 7'900.

'.' ,~kii~iilo", III:~: _ Ohl'lllP:U~b~,,~'.'oD~ !iJ~ 5'$ ml + !i!r:IlilkOE\.,,[V_:!ipI"'I.JJ:tt.i;C1il. ,B[~tiI!tllj;;, . .i!~~:itlrl, 1-9(!il) KM/m2:. T~Lill6~ 5'.'0%4.

• Moo~ar, ul, wi- Tim ~~ ~!iNl!daj~ill fl[a'm 1!l.7' [L!Il~ ~]9SlItltr~i,Hlarpg~!rillln~ sa'.]; !i!3Jlko[l;;l I '~~0Illl. 'J.d" 003 ;Z88

'!O!54. -

• N.I. '~l<l;::i:ii, r~]j~-l!!~~~i;;" ~J EWUL ~1!I1;a,t.~ pm.::I!ajro1.s;[lllIllJbm~ jNld,o'lilj"ka!L "]'d. Oi\i,I, 8l'5i l:t:2.

,. NedZ::ltE'~i "'1":ub:I!',I], ,h~lfit" 100'',1".0. 8!"';:I;;IH~a i i1:iii 011 i:er-l! ~S m~ [3~ n!~l, Ci. ictI}a,pnr.rrnijM .. Te:.ll. 06] :SM.:Il25.

• 'N~d:hl!r:i~i, ~Tub~,a, ~c~!lik"'\ 00'fflgr3dll~aa~3!ll ik]L!ll::s:a:~l~!IlliIln :57 m2 ~ ,IS} 1JTlI~, eb"1D.Ii p.')'I,r@1~n{i, 'Jd, U~] On ~JI).

.' N~~!ii~i;]]' :;;[lj.~1[, 8fJ! ~ ~ '8- r~)· En&: .. ]][ ipr.a!l.!U J~lil (Tin,m ~'itlr:::uliilL\:)J ,nc .... o~ilnjii. T~1.0~,,639'- ~,9{i.

.' No% !kL!I';:ii~ V:OO ml oklllim~,e.::'~:IJo,k:ilciiill [ttrni~tiV!LI~ his1ki. 00 -, ~, Tel- ~~5'SoI!.,~ J 8~ ~01_

.' Ol'O~fl".~~",,~ {1d 3 ~ !!~ (iG):I!~~I';I,), 3 .. spx.~ 'pmpuoo~. ~E[j!t~']jU[O ad!;;iP.l.i1';!lEl_ TeJ.OO1337'500_

!!Ii' llfa[rL'Dmli;:e lJige~snli..dM ['i::.JiilJvir.aJl} Z;$~ ~tm .. ISZ .l'I1IZ + fe:ffi.'5:il, Td, {!!S'U 'U~:S ~,61J,

.' P"';l4~~.S~~~¢i, ~N~iri; ~1J:~ilJ,;, I!:'ta:tlnot ''i1L;!i~;"[hj, ~oo~ m'~~l!! cbic!lma. "ToL417-1;~,9.

,. ,Fcj!lOU-]lud§;9;jo -stm I!iQlmL 'fe([. 06J 14] l'9'z,

• ]:''el~~DC • UlliLm~ti::: M!. d:-c'V,~ttn.· lJ)I)r!i! k-1iC~ri ij~ L~~Hj .;ll!!!i!~~~V~!~~ P{I. Ijulllif!. T;i]_O!i;l ,W,. (!:!'i)_

• ' :FO~V!I~O' pIOO~ gat~*'i.l!I, U ~liI.tru Ih]~~ li 11112, f([iIRIEl~l~, iP-Dg'{i. dn!li gfll p{l'$1 iY1 rri, 1:1 r,nS !;(Jf , ~ \f .;1~·l :1;:l!J~'U i i 0; ,I 7:b .1"~~.1l161(!llIfal'1l;1l)33 61,. -J ]9_

.' P{i'\I"Qvi!ll0, ~B~;:o]n Im~u &iii ok.u(IlrUt:()I1Il,yl!l. wr,lze:m]u~), ~pnLr", RadLrl~&a Ul. 'if~J .@Cil10] 700.

.' ~~~ se, h!i~;t il;i, Jft~l'ltlk~i. ~-:ii!I" ISO r1il21 iWiWkoa 1.,1 m,adlb.Ullrl~i~' iii 10 ,~inul3: Iltod1l.. Prdi!l:!p,tpUgkd:lIlii grad. K'IlI~;s..;:: ~~i;.r..:i~,od. ~ Z9Emma S~i:Iiills.:::a MMjn.i.llIluhli::riimol!. 'U~ ,bJ~u ~ ~Jil~ ~ iWir~~~ ~, 3 ~[;i!:?m_j::L mi:.esHi, S-1Iii iP<1~t~ llt~cl!li~ :~I1- KI~¢.ol ie' ~lf;I~.a~~1' wotiP!iW'O' r~ffi'li!n:L1il[:!;, !'mil, bM-tu, T d, ,OiSl.84114];,

• ' :P,rodaj~liI1! 1.,~ dIlIh[l!llla. 7.em]~~~ ~iI1~' i IJ '1Jl\.'f."Q!;!1Ja~i'i:~b ~, ~1,!Ii:i~~I~ ~1 Ahlilm'ikimca. '1i"d, 001 M5. 36,1,

.' FroiIl9jom 450 dtl!lll11!,l3l zemlje III.

D¢~Eij l'Hto\1oll;, FB~H; !latlll,'!.'~IU! tp.~.irod~",~1@.ar",~!.!!i{:<I, kTI~ i~i<I;t~~~;:: l;e~ L~~~,t1!~r!I!'rij;:'~'I, 1" ~~. ~,[,6@6~,f.:I"S-

'II' :p.rooarie.rni ;!:l00 ml:UiV8d~~, ~ik, L!I:.': ~nJ!j d'j~il!a.I:'i(j,dog.Dval!'U .. T~_ 061 863:]45_

• ' l'l'rodii~lEI. boi'l:~ ~~ CighJ.iI;:;', ~BplU~"'Il!,. '!Jdm'ilh :usdH'lI",. 'po1.,O'jjlll.o, "TeLOO:; ['9] iIlIS,.,.

'.' 'FJg~e'.Il1.~et-.,;cr~b.m EtaH U::- 1I1I2~ i)tld!lliU!Jl±!liI'~dN!JJJ'!.iiil31:'.~ii :!~ ~toh\iTI~~i'l.! :111 ~i~1, ~r~ Gt:#!t1- 'f,;;1- m~1':;6-*~6_.. j'll!.'IlIg~ t.4!Jlilb1:1 ,t.3[~ta J4/[(i[

• j?-,rcOOale:1!i1! ~et'iiCFMobilll! ,g~9i1l n rn2, ). k~t,:til~ ,AiI~Woon 'DO-1j1D, !±la'Ll" t~, ~;lbtgil-l!'~,.,oii.!:!iJi.ilb !._~ur~v- 'f<8. ,06] ,16191'Q. '!.'it'~lI.'dril1ii, 00'3:10:5 51'1 144 4,341.

• P'md¢m d!J!]Iml. i«"mi~j:e 1Il3. Mm.~O\!!"J~F.lfi1l :t~~~[, 'pg~~U 'I;~t~, T~'U, tl65'i::i3B86.

'. Pl~ja-ri, d'l,lo!!l:ll:?:l~i is;[ill,; :Pe:jIi:O:Il-l]~iIDVii2 £Mb + ~araJ;;a.. 'I'd, 0'3 3Ji5.2: [~:lt 0\

'. ]!lrodiii!l:!.Dl1I d'li{i~'bR!Jj :5~::IiliI ,5:5 mI. sPt"~t I, W.1illi.i@r~!.!I,r~,:R~ul!l!~i~ :r!AAi~~ ska ,dol~!lu; 2.~ Ki'!ii/ml. 'T'~L 1l)5.~, 54lO 0] 5-.

'!iii, I.Jtrn~i:c1ll1l drooo:ban :;;~a!1!i :5:fl m:ltVajrui,eh~:ie,T;:ol.OOl ::;651291.

.. ~'rndi!tcl!Iii ,m\TOro'bS!ll n~ M mI, u'~. ~t;"?[~~,;;1'~~¢i~~~~,~.(ri(!il):~ i'!.ijj~ 1 m __ 'Td .. lll1.i~ 9.]"9:S~~.

.' P:L'6rlla~m d'!,I"MOh~[j, stan uHeasnOIlil_ "Ed. (hfj,J :ro.l497 .

.. [Jtr{]da:r~[Il f'3!~.I!il!L!I kri~;3!:siii l.objeil);la:. l, du1J!JU[llI; kU\i",iI. ~mGu!IJIL :;prl:l~m'm" <!!~,~~hijiJiJ;:l. 2:i::m~li~, T'~'..1J~6 ~~,~, [t1-'9llI~ Sttu.ge'iida,-(.aplj~tIU_

'. P,roda[j1!1iI1 gall'ro1l~fl:l. lUi oOCllill'lll,~:r3j~J~, mJ~ J. tspriiIl,l,i3em,nlllliJ.!1lfujliii- 1LiJC, Tcl ,'0 I') 3 M 378,

'. lP:rmt!:lije.ml Mtn'!J klllilil i 2i~:i!!l. [,1.

Crtl.09 B~r.!, &,~~.t~J.,Stliii~::L. T~, OO~g161 126-645 .:

.. Prpd~"m !Z~~t3Jii o.'!toso'm~.m" ~t:i:I!i, 55 rJa2/[I.l..~I1iI~a], T:rg:Z, hU~I~' 'rei!.-IJI'1i] S ~~ J l!!:,

• ]~mdlli~n ~edl~1lI ~laIiI. 38 mI. ~Jet BlJsniiill,:i; l~ !l}:rJi~~~~J~ 1i1lli::ik. 5G.!OOQtmJ,R-,a. T~_Ml91:7 i!6;_

'. F,oodai~m jcdillooob3.!l.l ~[91!i ,[I)a ~evd;{iJiH'brd:u, 'fi1,iJJ1,l102 4'"

.lPrmhr:i~.Elil ~edllil.OOofu.alfL ~tBll! '!,[~.

I[hi.; V-"P " ~,1 ~ii ~.'F~. OMJ ZS.4'S~"

• P:i:'!l1>lJ<i~ei!rl ~i~C!i1 ~, ~ii't"c,I!l:.!l, ~il! ~W>l!' ~~.~ ~ .7.ii~bJ~ll! ~~J;llaza~ ~~ ,~mf6 i u>~Wivo, l1Iil_Ao.I!'JmaBIlI~~BllIi"il [l\J!ln:k. "f clW62; 1:5,* J 3([1,

'.l~ai.dn 1ilK!Jl.II~ l!liruh·T{'lR'~· if",~i~J'I.'i1til~'w, T-ell.OOl069l<56.

'. 'IP.r,Cidwj;;m ~!~!!I ~ pJd- i:I~j$~IJ' [-run; ,dillfi_ hr& lM, ;r.;"kutl~~ce: 4,22 ml, 00".'ii ~:.!p,adll~~3.;; iD:i:ia~. r:e'L OO~, 55:;:;>41,

· ~~~.L t~l~J_~!' V~fi.'· ~I{W~~,L ;;S~:iI' .!I!~.j~ Vmc,a, J\,'!.'& Sm~lm'i&.I!. Td. IJG"II@~.

• ' PtrlJdai:.::nl 'h'31i~~:m t'l[;3!Il1I!lkpo~]. ooi~Jl;!3it Ul: m:tgi5mllru hod IIadI~I_";~. po cil~_ji (i.i)! ,6fJM)i K~ p!J! ,mi~ .. T~. ~t6~ 53.,1 .I ~,06.~ 24.'}N9.

'.' P,~~n !ilCiIii"lll, m~!1I. lI! ~~~~ !Il3.Gdje :Ei;l!lli~Zevo.. Kuofa 'i.Jna tti .s.p;rii-

til, SWCik~. :spn;il lima Z:;~iiilil, 'tal921, O~iJtll'~I;:fj. P'OllQ;~ru~ ~ ,Jj)(lO' 'iiril~" ~iIla :zbdDm. V1lli'l!LIL~[ro :1/1" ~~'e:' u'l);nj[ij!!1~m'lll,gnw!!..ld .. Ol.il3~7lH.3_

.. r'r,o[(3!ie.[Il p'la>t: ,I. HID Ilill i>a ,1z:~U:'io::!Ilim temdj~m:il~, u]'bH!llistm ~g'~a·, ~~~~,hi~131~h T~'~,{1t;i3 'U'::l',16if;i,

'. rro~~)1i'i 'i:iI1ii:: J. ~ 00 m~,~'bQ,~i' iila tll j G1ladno, !P'ol~ .. Td. {l6] 2:S,* O'4.l.,

.' PmiIlaje1n ~la;:: :Lnll CrJl!li!l~rekollil, (1I:ritn'!1F1t11 (~~;~c. ~ n,N,o .... ,[ig), 1'i!]L'O,H~id8~U~.

.Pf{;itl_'Lj~ir1;:i:l111.{: 11 Or~iil 1.~50~n 2:JIll: ~mJ dIo~ol~t:M, ~'}1dElja. Td. 06~, 74944 It.

!I!<,Fro!hje:liil!'pa::iiD''Il'. p:J:OO!lm'1il9 Ihll na lIH:~JB '!,! Hllllil,· ik-o d, s.tL!l ~t. dlo.mlD"",B~ iP 0- 8£.liilllalJl ~ N.e: :tl!fi.iiI~i~[]!l;!, T~I. ~Iifi.~ '::1'1 ~ .:iU ..

'.' PJ.oOOii_ p:Jo:'lThw:mi ,1:'.rMml' 'I!I, '''il~k~ocillii1l11 Si:[Ij~,olje1'la ]:5(iiOOQ',KA:~ po-

gm:1a!lJZII~!IWIliltlil;:; "fd, 061 $4Il)O]5,

'. ~'il:!J~i'emii J"D .. ~"ilioo ,t:_:u';u. cmtat C;:IZi-l'fl:,Ji i lro$@.b.~i!J stiU1l!i llliliili~n. T~, 06,1 8oIli9'[1!;?,1~ru7 1~1.

• 'iPre~i)!;!~li :s;l~~~I]~~!® 'pOs'l)iY"'fl~ {lot· ~~kil~ ~;ii:d i'JiJ., ~ ~ .. !~~" ~]I(""\j~~1udi,l!,

]lij,;"I~, 'f;;'!l{.l61~) 4,fi~, .

'. ] 'ra d:i! i:e.Dl1l. :s,taJ:li 4 I) ml, ,M .• D "OF ,

'fd'iJ]i;2;il4J.(HJl .

'!I!< JiI'rodai t':ml~1l:ill:5~m41lrn1,U\Oha~9.KWim[(3311~1:~;rn. 'I'dL~91O 1'9!L

'. Pr,odil!j~rn ~E:1in 6ll) m2; A. 'POJje' l3-fiIJ:a_ Td_06Im 00*_

,. Prf.ld;iJj~rll S[~.i~ ~jtL Mt!j[II';;l~ ,118, :~~, <;~LT.;i!. ~h:~~> j~ti;jilli~~ll, ~~~~, 230,(100 D1. Td, 0151] 56161.

'.' Prodai~m~ i51i:8m.,. No'i/lc, :S;;;ir'llj!:'l.'1J, (korl.'op<!iJiie) 1::6 .ml + 15 [L!Il 'iloi::i"ande;. ~,~:j..OOO K_~.1L·I".iu. ooJ 4~:54!-l.

:.]!! ro d aj ~]iI1! ~ lei S fib ;;l;l~ ~ ~ "" H 6Jl).IlI1i 11Ii [[ ~ UJ ~tm1 c..::i1U'U; lUi]. S~lhrnna_ Td. 06,1 549268.

• )ff,~;;1;1]j.J;!t~ ~'rf.i¥jb;I~' S'I';I]III'6tl nt2:" TV ~P:1:'".t!;; 1ii~[_I];i! '!ifl, ~~v .. ~ !b;I]~_m~, Ijj'!. Z4I' S~~, ' ~"'~C;L 1"~.. OO~ ~J·5519,

.' pE'(!liil3~~n tr~m ;s.mn :sa g:<iinL2Dl'I1i DiI ,[Elmi '95 mlt- spr. 1;; ,i:ijem, [30.(100 EltrR-a.:fd.Oifj·,1 :}4ll)m 5"

'.' !PlJCid:i!~~m ~ild;!!lm SaJ[_~, 1I1~ l;"ii\l~i!ri, '1lI!f,!!'oIiID i, tm~git. Vila, Gl!'ii~~~b. T;iI .. 'O:!31,~,.!Il-;ji!s[.i ..

'. ~~jiSli'i..i'j~~~i iPJ~'1L OO~I~ [ .. IA'){hm2 + 4k()OClIl'];::,dkiji~rnl,<"",:~:jI$!.'aI- 1!i~~!1!l ~k~jIiI.J'!, u~ tlilaSb:;t_r.ijtlt 1P1~~ s.rnko,TlJ!o,~M:. :til!!. ]1, .~. ill! 'l.'riil!1] ;;."li~.lilU~ 3i:afl1ib,.prd, ~IJFIII.

SrRraic: ~m!, T e1 ,JIJJ)[ :M5I2W9.. -

' •. iR-ajiU'Ali;1 ~d, iJ'b!;, '1d, ~ 9'03 ~'34.

• R.d(W~¢i! ~mrn pi, d~~hi~ii ~ :i;KI' Uibl~~'_ Te:l 06:2,J.'i.M.55i5~1]:~3 514-515.5_

'. SU1I.j p..~Jj!!') i~OO~pCi::;[:il~rul 5Om2J'

1. ;spI""Jo[f':I]o'O'ir,m. 'il'~L OOl49~ 3:;!::i

.. ikmim¥3.C:t 'ltH!1~9,k 9, I'!;!lI.CL!I. 170 mll 'po~a ~m~ ~ .allJihllEl'ilIL ~" i!.!:iJ]~ "T~-~ iIo~ a:~1{l

'.' S&md~ja~~u:1r.j !':~al~ 12 ~ ml; iii

.. Si::~.ttI~iO,J[!:iA~~ii'.aQ" ~li~~ 1fI[~~~1ii is;l!4~L!l.1u!1l:1~ibl~jl!"_ 'Tel 06,1 :1 :14:S~O.

"" s.r:nj~a-:hd!llit, ked (i. ,MiiliiiL'n'l,(:a - p:rOO . .drif,e mmliliil.ll-e '~Lk.f\udl"'~'~ 8-rruj~ 'Vodii) []fjmD~~I!'.m~ iPD"II"cl:iltm. To:~, oo.liS] 11 14:}.$2:56.

• S~tt:i!! nib~'Vi~, ~~ ~i:'~, d,V(ioSQ' ~lal} 5u m2~ 'OO!i":ilfla;, .l:'iiJd:r\lm~ .. Tel, ;(Mi.:)

:53T~o.l.

.. Stam.m r. L: 1:541-llill, 1 [7 [L!I1:~ WIS ,I!I~~ 1 OCh.lill, '94 ~ ol:,:~j] liIl! 2.. is j :III ~:2 J:l2,1Ia.l,.:(I 1(1 'iil~l.> /'0 '1ii12, 416 rlU; oliO Ufil, ~,S:I'!iii:t To!;! I, OGm ,4-GIlI ]50_

'" $[ari G!'::!!d~ ~'l1,ii!:;[~I:ma kl!l.6; :130 m2 ~~ji~t3.:!, IIIl iBru~ul~ 77, 1.:1:.000 Err.:m."'iiI, ~vJri '!.iI~i.. 1'~, Oi5,J 543, K:5J,

'" SUl;P !;:JM A'-~~IJ'f;!~iWi; ~1:;IJ~tlii l.:likac:iju 1.'(IOOj ml: ~ 'L!I!I'llk s:!Ig]i1i:~:7.il :b'..gIl"iilO~jL!l, ~[9!IIlJb. pos, oojdl;~a :5_@OO ml, T~.001S143491,

iii 3t~ iBintjn~~ 1,Q9~, kJu;;'~:s3i pea, ilFf~1.~J~ijfi ~i.iJi 80 JlI1L :l $to:clil~f1 iY.,illl,d" ::!iirU!:li,pr:!iCiil!iica u pil~king. hlU9:;!; ~ glav-, ,me re:s.'iie .. S"'i!" :re'"JlilJvirmo}. kruulllJl::Lhj.;:: u;r:e&m,c, .... iu~mu~]I1, Te'l.ilMi2 13S601t

• 5tl!lil\.~d.'lJi~, 'ire].6i'.i5 9iJ~'5IM,

• S~~~p$~il. '[j~]ji:IG [j'lb"{",1i1iJt!ii!1 ,Iy ~:.'~~ ... 'j~m ~L~oc[jil!i-,l;'io::;lljH'".I~j. cil::iid:.n~ ~;.']o'\mIl,:joo. 'l~J_ {!~] 1129 381.

-: U.U:. :R~~DC:~~ ,L'q'ioiil ~Jr'll.:llii'rl,~~ ~ ,!:la~cm k!.ilru U!.iI.!Jilr:l& 6:50ml~~ !Bb, ~~, ~, ~;:J~jij 11{1i!.rQ! dbi'~~~:.I! W~l;o!] ~N .. '(XiIO',!li. 6OC!- •. OOlllm1:.l" eI .. 061'[Mf~ 49,;i

• Ut iRA::tgiJ~a.~ kIlItSu .I~a E!Ii ;t:[~, gan;ta, ba:g,m. 1eL 033 441-';1";!'~ j,002,:1 ~9 08:5.

.1IId~~lbt, I!['QGIJ!i!w ::;t3.!lllllliiiJl' ~:!I!dnifi,,~'m~~.Te1_~18~,6~.

!II V*~ ~!llmt, ,lI,.d.~ptL~';IA.!I ~i,~~i.""'" ~lHtIl S~[j, 36 mIl' 54.000 KM. 1'£11.. (!1:ll99 32 S.

.. VQ~I4IP~j.::1rn po;ol proomr ~$ ,ml .... :lla:iliciiq'l,'lJ ]/[.1d~1 [491:1l3,

iii v.ag.olt~ 1111, l!h-~t~ Krio 4j" ;?ru~ &l!!if';ld,*,~ ~ spt;iJlj, !ijot:(II:t:ar';im ~m~m 6~ ,-~l 1'-eI .. 06J 700.27\\1' ..

,. yGg:D~fili-[(up"'eli.!je.d~n",~~~TIl;., i!lMf:ll~ rnilllo,T-oI, t~ '1S;r,;5,.S, J!rno.glilQi]i,lU p'~ir~Jli!il, 61,(100 KMi. '1~.~6·321,

II' V'j.;lti~il, ~ IkL!i~ ~ U'~ !il!d\li::ii-':::II~ ~Ta· ~:1i,D,d ... ije:SM:~'~ lIl . .T~ll.,Ofi~ B~, L6~.

_, ,. ~V:Uii~!Ilit.; ~]. Ncvjet;~in3~p.rOO~["m ,1l;1lI.C!Jl. Td, !J3344i-m,~,MI] 19~5.,

-------------------

Pob'ainj:a

• ~r~'~'J~ ~'i:iE ilii:1iElijih :5rlil!llo""a; 'Pram!ilil~ i !lIam~~lIiroulil za 'i7.Da"liilmje V,"~w~a),Te1.0fj;l 03J 3:ID,

• StirllJ.!lW li5.'!I~b3illlill'lInru.~tB!Il dboo :UI~~ ~i i,@ii;':;IJi.3.rf ~I, i~n.:I''''~i!~ :ii!il! ~'b~~ 'L;i~. ,r~{Aglt:IKii::!!) .. T;i]-,O.6] '5n .1'91]1.

• Kul:"llil.j~I!iIl ,m;'!'I~~l!l g;;n"300r~l'L!l, lI! l;anji::V!,1L 1'ii:lLOO,[ O:U BOL

,. :KJUCKliie;1il t.=l[a:1!i d.o5!ll1ml,. nar-eladfci V;[)itL!l~f1iD, AliiPaMUIJ, .tI)o~riui;i, 'F'd. ~ill' l44.. ~

• i[illif,!i,iije-tt1 ~~~![ dQ'~ in?, o!J>I1 St~" ,d.~I:'.ij!l: do :lib~~~iie~ [pc! 'IlImj;!]~I~~ Cjj,i~:L'f,eLOO~, 33~4iJ_

,. ~~:L!lpuj:alll,;s.'I.'9IIi ~aI'('J1!i!:iJi BL!I~,Fot~,do'lrO 1JJl2, Td"OIS] :W:-l;~~l,

,. KI!!Plj~)1i1 M'[!I!.j]! tk .... "':)St~t@~, s[.;"lu i~ Satl":;!ii~VL!I .. Td.I).6,I:~Iji!j ..

,. A~~c:i.i~, ~[I!'oiilm~ ''i1iN ~L<lII:QV:i!I :i':iI! mmcajll:]ljii'fmj\:: i p.rniil3.jj!lL. To::l ,O]iij; 2]pn~_

ill J"o'tFd3Jil ~mul!l:im!.ilJlJl!MIlilllZ ~;i! !;;!;I~I~tniJ!, ~!"Il¢'i~ ~e~lI~ Ojl~ [a:L' Sill:'".llr~~. T~l 'IlflM.11l)5Q116;lo: ]ilWlg~ Fr9j!i ~i aiI:it:.~3.C3ZscmBlllku

Zah1j:ena

._-----------

• M,:ij;;~~!j;ii!~ ~i_~~ijl Z;"I(I>t!.!:~l\:UJ~~,::;:'I"'II~ m,L\:l!ltL!Ul SaTil!j~''''J .. T.~H!6] :;l:l7961ll.

• ,A]i~~!Ilo tpD]je: C-fw;o:a, mij~I~~am ]~-imni:l!liI,s'l9n47li1l!l,,::!l,""j Ililarlil~i ~ llfit:JiL:ilUu, Tcl.00l5l5"i8lii

ill l\~.an[l]"!J'. dl,'!Ji~oo!~. ] :s.;p.r.ilt., ,~~!t'$h~O; P ~~i~nl ,o~@ H sjlli'i~-liiZU~ 111:.'. ,0[jgCi~T.!~_ ZV2!i. ~:".a, m.7 ,h: ,[,,!iI .. {~l 'f:'iJ1424c

,. Doo:F,i:I~~a.,1." [s[. 'S9Il1!je\?ol!l, il'V<l]u[etf:lml ,m~"DOO'ball :5., IV, sp\, mi'ie'Hirun i,11!'~~di~ijp8S0b;i[i] ~lS-.if<li" b~ t.k-:~'I::i!~;; m I:lrodi1!j~E1LT~1l.,06] 2l1),1 79.

• B!~ 51 ml, gtm i:iI b:a~[(jnll~ rn~,'j)f!lll:j3!m-pro;:i!aieIlIl, ~ ,1II!i::lmju ,00, 30 mit u.,;,aalW\i"Qr .. T~1.!OOl J 8:!<4B.

ill Kut!.il..L!IB :Stamm G:ll"am!.il, :m3]iwi;,un Z;1,~ell!if1li~t"l~i~~~.n- 'i[~. 06il,5]4IJ~.

• ,MJI~~ij,."i~n j],j p~i-efli'i l~ St<lirot!1 (~ra.fL!l, ~Eam, ':::0 m2~ gii~ .. lf.a 10 m2~ o~uCllrica :mi ml', [pn~IilMii 'IlIbz. 1',,,1. OH,$31·94.5J,

• Z!IIDi~_IiI.~·pmdii;.a, ';;~IU til ~~evtll S,~ 'i~b4., 11i'i]~~ .. 'il:.n :&!! E~~~;t] .i~ijj. T~_ O:l~,5*1-668.

- - . ir .. I .

.,.".

P.r-od:a~j:a ::r.aJzlrJ;,CJ

!Ii! "'ItASPRO!DMA 00 liJl. 4,." ,Euko'!l.3. drva dje;psna I O;:!1I.Hi ~5 KM- 'U:H-O!li, bKiI i,~i ~Ij~'kr"), ]4:5 !K.i.\!. U~lil :Kxe.ka se rn. '!Pruj:e-, ,;om ,dhl~,h1i~~fII. T~. {IG;] GIll) 068 ..

'l433'9·INdi

'. 'VID-"ll\.A A~G!1rA!!'! U p~(tiii ;S.U bL:lbwa dj~pl:l1!ia dMra 65 KM,:; w~o ... i .~ ~i'i~~ri~, 'UgJ~i~j '(}:'~i~~J~i} B3.!IlJJ,..,r~i 150 :Ot. CK:rda) d:rv.e:1]1 ':;:0 !KM .. BIl!k.:w.i 'b:.f.'j~E.L ]'stlrn'L!l.b, Wei. th m. Td ... '(161 l,P' J ~,!lJ"M. 'US .'S3S.. 4OOJ::-]N.iIl~

... ~OVO[ ProiI!9ieln b.i:\U3.Il0iOk.c: '~ilii!~ ~~t '~iilj;n~:l<:il~ ~~i)!;!~::;I! sadnice 1;:k.i'!il. ih ~euih li!) + 5- grllJl'~ T~I. 'C!ti6 515i 643_

4'9j'~~1 tl

MokRt..,~o;IJ,~ ooja :Iiluh'~ 0ijrua 45 .Dt '[:~.66.9:S4 a.]6,

.. {i .. uaillia ... .ll";iI~~ u tIl d~i);la, r!.iIrn~ ;i;"~~, ~~i.!Ii!- ~1):':;.4{I ,~[il" Te:!- O~J 657-3S~.

'.' HI.~L\:Emihlilo'U!I.P .i.sp:r.2V,m,; um':]j:m~" :5,} K'~l':Fd_OI.H mOO7.

'. :r:'il~llcll;i ~{it90~iH:U~ gll",ui3i.liln;::{id.

Z$ leW ~ S .!')Qldb ;!:".l!dij;l~w,;l1. Td, ~ .~:!l~, :29-it

., []i ... a ~~iC~!kl3 i glI!l~~iijli za ;:t~l'!a. (fram,i.aah ~d['Ollit4!-7. 'I'~l ,BI -554.

.' A!I}[ihi) ibDca ,'§:I!i pliOOrJJbolhl, :L ot- 1D.reni!1li~'!;l!J1l[ ,u~ ]'!M5" ih EJr:.oa'I;.rl;:.c ~l!r~.;I, ... lJe~l[r~W~I;~. Te:!-06~ 1 ~:wa

• VM~~~IJ1 f;i[l1]_,~*i:t_ii iProd::i.j~, TdL 06] 1:5*540 .

'.' Mnm ~!I1i:iLr U" !i::'IrlIDi ~ilaL\: 05-2;5 ~ Te:]np.~Zgril'a£a. 'Fcl. OO~, 49i91~7.

'. ]!lJDll'!lt, .ll!!a.§in:e za ~.ek~[il '"'Juil,'j'" (!'1~,bilh) OO'l~," [pD..-oiioo, T;::;]. OO~, 1~4m,

'. Vl~]~;I:!ii;,::.<:~i_ke !!1I'~~M :~ti, ",,1~!liiJi~> .I~r,~~ ~~n;!iH.::_[k.r..._IiI1~~U10r. T~o~liiIt Dobol 35(!l L Tel osi 7Y~ 355.", T~JI:(i.

• [F;~l!iri~'j;! 'O~fJi!I~, ~, ;;J,,,~~~ ("1e'j(lli:lt~ ~~li~;::k,iiO~'.;l .. Td O~2 M~ f2,I)"j,

.. j 00% ~fiki{Si~tI, ~~i:l~i1.'~ ~ ~iill!(Io Ulii ~Ejj(l: ,;;!ohara ~, :hii~.ib ml."'ili'?a .. Ttill. 00,] 24~;'l9'L

'. 'S~ ikooJa p:r'{o~aQilGg' dklil.~, T.e'~ . .(I!S ~4P~4.

'. !Plil!~d;:i,~ ~i<~llll~ru. T'~-I,li;.] ~,9i 46,_ ..

.. !Ka{~ filJMiI!l~ .2 Iilfj~a i:l[ola ~, 'i;'i~ ~'~j,'Hi<1. ~ ~nhw~ iW, 1l!:t.o;;til[~m~l""Q. T~'~,

00,] 11'9033_ -

'. R;;:~ ~ onruIr', ~.:o:L!It{ioa~;:Ii,fl; ~a.di,· ;;::a~ ~~.ol1iJ?6 OO"NI" ~.LIIici i5:i1t"J.d. ~ ~r~oojo :i~,I;:1l:t;, u:i~~iaa ifr!-I) iIAJ.g~l1.Ior~- 1"~! .. 06'~ ;:':2:r709,-O~3:95iil-055. -

'. ]l'\1I'f~~n{l i'V Ce.ll"tilm;g-Gu~~lI!'i.;. ~~rili!l_ ]2 C".lfi1". i ,1!Ii:i'i,'1;l ffili.dj'u, ,i\>l~ 'Sa,'!!.HG-.'Za§rm, Td, 00,:5 .:W,3 15~, {iO 1l-12h.

'. 1Dke:U~ t'G]~~, SM.il1![r;i] C, K-o'br,-c: .~,~;m~a.. 1'd.OO~,6106.677 ..

_ '.l..;!iI:'!E~ IDcll~ ,1iIl!iilo,ka~~ocRli. ·l'cl!. .. O~] 1(j.(lI5'9S.

.. '1':r31:ke OO.mitDLu ~ 1lil~!:>Ie:Djctmmu,li;[',l",u, tel ,(!l61 Ul3 5'51],

'. Domro oCU.'l!9lIU BI].j;{i~j~dal~!.iI. :liB ~1iii!!,T~-~154~ S6~.

.. Km;Wmra :r.ti!'1pmiil..ll!i~ l~r ;5.iI! ~O% 'jjOpllj;S't:;L 'f~lL {!6'5 ~'~ 80116. #J:T-lN,dz

.l~i':~1:".L'rj,i)m.jlka, 'iftil,l;!j, ""HHiri!rifk'';, ulfIj· ~ijll:~j'2 ~nd.i!lj~ ~ lilg,[lliI!EI:j:li i5cll! dvije voo'iJi.«-~ \-rtX. od {i5 :t.rJ'M/ml. Te]. O.B .uS...zt7,.(I~] ,SI69'~,U.

,. PfliUNi'kOirll, ~alonu u. OIiiU'\U~ ~'blllll ,2; ;l.e~ ,b-h:~ ~ lJ:9..d. ilLllili :i,",kLm,~~~~ u $m31.~ i ~MEi~, ,~druJt5.. U sllivl w:.:o piJol'lJ hJlH. S'iie :w f. {lri;] ~,49 167_ 49i-3-hll:

• Pl~~'I~:oI! ~~.Ji!;I, i1i!.Jij!jjaJi:, 'Bw_ffi;t 6, sai!l.U J)I_i1lar.ill!l:1 U Ql'.igi.l~ah::l'lf~ ... ul!T!ia,;S~ m,5(D :r::.h'~?JiOO.~ i 'j~ffi~njj~,. T"L (IiS,1 [99 4!4l~03~6:l1·133,

.' Pmdlllj~ W ::;tola .... 'il rJll:t9!1!1l~ (il:tl!iJ!iHh" ~ ~1~~~~teJ~~['!lI1\, T~- Ofi,1

5~] :~,3o. -

.' ,P.mdaj~!Ill Br'.n!InEi~: ,LThN:~r:x: Z2 b:rii~;Uiiiel,eJ_:a~le~ "f.~LM~, 3l3900.

.' ~j r,oo!:lii UIil v~ M t ute: ~ 1lIrlr-!:", 'patll; S!, 6!i!~; IfiW1J~, ill,'iIt;~ ~~Uill!! ih MItIll~I~~~ g;il~t!ijl:!' '!i::a'io ~a ]~Ni~:!!' ,0000- i> i 1hl.!Il a ad r.os!1l.. '1,p:VIDJl 9 ~} &, L.

.' ,F~leJl t2!aOOliiiHiLle!:l'!!Hil , .. ~m ina,:IiI.ep:ropmim!i:' 1Pl)!:l~ru::[a&- '9!}:di.ill! r;:;.IillJ, ,I b:rJllI. [DL T d. .JJ13M.:!!~ 13 ~,,0!!iZ 970 8r1,

.' iFj~kiltl~!l: ,N:gi'il[a!i": !Iai~ ~~ mj~:;;eCJl~!bpau~3b. Tel. !lIi!i,~, 1:5] :sm_

.' Sti.glii,jeti.;Eil!l:i£I~'. :P.:wcl~DlD. 'I'eK 065 2279,5-3.

.' ~ lIlliIilI;~t ~ GD"f4a, ~~ko Z;i:i (IiJ#.;L'ilr1!i! iie.~OOIlcl~Iii;;_1. T~ 1_1llfi.;!l: i!olJ.)(!i~~

'.' ~,~"r.f! ~J¥;! -i. gJi:Hi!!;?"-Jj ~(W 'i:i;Uj~'ti!ill{~ i sll!llli!i'a.l" ~1:06,[ ~M ,~4;S_

.' Najp.ll<1,I.,'}lUi1ui'2 t.~roDaj:1i .i U;gmO;]!jia iLl91[IlilOOUl);iI!VTII![9_ 'Fd .. 06,] } ]l;1,9~,

'.':P.~l:i!llD\t&D nffi'1lII11a~Lll!il";?,aM,,,,a,n~' kml>ih m.i'~ke "'l~£aJP', T~. !JI3S ;;::04"niol .

.'T~jj~filJ! ~J;"Ljfll..:tit;!l!.iLl:iloi:it{: ~j;'j;l~hileij_; '~[~il1':'lt~,l'2d!1~~' .. Td. mil U',1 ~8S.

.' :NoIli',r!l:'D]',~gi;I~~llii!l:di~'JCi'i.' e;:?a~ n du~~1'ii~a:~e ~,'!,'-a;Ce mlli~Ul!ie~ pmrclJn>o. 'I'~J.. l)~lm,651],

.' S,"'1i~I,]j~kl);li~~::L i;ji<~,iP~p.;'~i,(,:Jl. fut".,i:· !il!j~m~ pr.ii!rfidnCin~, h!I'Jl!IloRi M kOill-

~m.lrJii[aL3~ tom~ ~ ? KftL BesWhrLIIfi ~iil'lf.B,T~I,OM AiI4~.

.' LlIl.3;. 1 futdj¢, trr~iirl;i!i:t:),. t~i'lirij]~!!;~~ :;;1i.""1, I $~!j~I.T~~, 6Pi-·~UL

.' !P'i"ti4"'i~!i'I!I '&IJliI~, ®'!l)()O ki)!!ii- ,[,~:L ~62: 127 'Bll.

.' :r.J.l)Jiil:a6~ :5i~M~ Ij~ha i(1~li~j~a i~a, 30<~oon. "" 9' !KM, "jIj,i! :l ,HI KM "'S";'!kb:m. ,Mlaoit-c I1(["{':p;:jK..::, oos:i· liei(i;:it~~l w~~j~) = S E:~f. [·:ll'!.~iin~~ {1011 Pf:9F-te'JitijC',g .11!1hi:ii,'I/a ... :5 'Ioti'lll. '[8'6- 'wht~ d.iona ... a. 'f eL ,015] J ~8 .L&4,,06l J 34:55 [.

.' 'f[\M~~ d'l,'o::;i);;;i, fut~~~, ~, il::iimu· r~..ii:., 'TV S;:iI..I(iSIii'ii!S, ~w~ S~:<i!nJ~· '[';;]-

,06l5,5l ",54. -

.,N!W IJ! ,rnn [01' nu, pi hll S~~bl200'lI[jM. u oo:nrct:i!:u p;;:if~ ITo[1iliI 301]1 KM", ~h'[~,jj :;tl:l1il~e. 'F'd, (1614]46$1,

.' F'ru;!i~r' Iad:i.GH Obod lui:or, ,["d" ,06] :54!i.~91,

'.' 'K1iL-.;i,Ci!1 'i~~I;;~~liji Sil, kJJo:C-e!i'i)~til i ,r,alilul;!ikL!l, ma~iLU, 'V~[iJr !All ~ Ull-

bltm. I:eLOOl S~ 6'91..

.' ;$'I<~"'Il'.rn~.:r.t:Zl:Lne gra4e~ ~a!L!Il!pe:ru~1l4 brod, ~,'Te1.00:5 6~51 S1.3,

.' 1l':~),lI'j~, ,d"o~~4.. ~~IimJOO.d~J! ~ ~'!!lli' lit:.. 'GU;;ilI~ iXi' do,i!:·Q',I0PiJl, T~], il"Ifi,1 ~ H S%.

lilli, :P,r.mIaj~.I!il! s])L!I~n1i ,11~~,aE, ~mr_ 'rcl_ {I~]~m70 .

.' Nd);lJri~;::;u lliloolt~1 mark!:: urc ~I :!;;.illii~~~il;i)~ifl- [illJii\l]iljll)(:i, T~'~, 0111 .U:~1l5_

.' CT.m~ mi tll!I!i1tI:1r;esCi~ ;[:JlJS:[Q~ amln~e ~Sillil.e,l!is,'; tao, noY~ 'i'r~() prnroIjlil.o. TctOOl i'1 zJn,

'II' 1'~cd\.1kB1!l!f,. odi:.:::&ini !IrJx:~~~ -M~ 1i1*~i~ U ~~iSiJm-T~-062 3f~,Jl;i 0.

.'H~[tJiI_;i S:.i!~~i-e ... ~tll],.;"Iln~L1Jii t.l;S L i u~.hTh:idl~liI,"lIi.tfLI~L!l.. Te1_IlJ6~ S@4£JL

'.' i'ii~~ulile ,m!. hem. ~i~iJ:i.m~U:!, ,rtJ~ '~ tu~a5ii ba§el):':Ilill. f eLOOll,Iij,5 5tG.

'.' Vd. 1lil~~iJl¢, g:p{ir.::i~e a~ruis, lp.]um~ liri~r,~:rllim>C", HIiJ:..I10:r:.M., ID~uw~

lliemll;:imii,,-l"d, '53.~·!lJ! I .

.',Ma~i!1u ~ ~k.Ci ... ,arllit: ~ 1!l;g:ru!~~:e:]j:!1r.'i',iJ~!pJ)"'icl;joo. T~VH3 n;g-,283.

• ' IDvi;,e lilgiloD:l!ill! gamlii[,ur.e'l!J'O'voIjlil.o.

T;;:1.l9t1"l:I:I'5,~ 841 ~

.' Ve-9 maSm!J, ~~e u i~.a."'DJ1iil[Ij :;;~<ill~I!i, ,~i;ea;t p.iJi ,dti!O¥Q]"i_,. Td. 06 • 364149'_

.' ('T.i!I r,E1~!l.rnr liI, !l'L!td"a, 9':0 !i~1!i," ~"l'I,G'I,'~ !ii'i~~a '';':1'10 p..'iI"!O'l~n<:I, Td. otiJ ~.s Ul~ (I~32;5:S·#l •

.' D"'!:i!:l~~1IKi ooiri~l\o 6iI m{ioociilcl, ~!1:,1!~ktL :5t~!.4, Sil, ,;':'<I!§1jl'Q~1~, pov(~j!!0. Tccl_Obl g1)i17M_

.~ !Kolill!p r!!'So r 'sri ~ cl: ~~ !!""Jiru", !10'!.'~ j,mll), TriI.061 [4!.] l'91,

.' ~ d"'!J~i~!:l~ 111::10 :iz ... ,rB~Iil~e.;. (~~'l.;i!IIl;), ~¥. ~W~ ~ .. .;:i..'"i lLi;:p"ee.e'. '['~. O.B 4 Jj -.gO 6_

lilli, iEGi:iil!ipl!!:[ ~mltl, ~a i.l~l~~illI.~I~L!l., bur~ulll~ru,~ ,a,pall'1ill: Kiu:pi.tl!mu § :!i~d. 1'd, 06,J 3] 1 i'li4!-.

'II' Uli:IZIlI~ vnt.a u, ~p;ialill1l!roJn.. 'mt:Z

• ,Pm~lH!Il .Ii11'e]'mt~ll!r ~:r-J.'od 'Ill, wt!JEI",!!~!J~ r1<1ta 1M ~iJ'IIiI. + Eapl i oliunk. l"d .. ,06] 170 5-2.6.

#.,55· ~ Nd2:

• C.!fE..lllAR 'Ii (;~IDIi ginl.dB~ &IfliRl:boo: l, d;cvIJjL\:a i 1 m'la,rl]u~ i5'i!i

m, IiiooUJiL.il'lludl:m :;tr.aoog :i~~~ i rad!.I~~m ~i:1i:::''C1lt. l"~l 06] :S5g 74B~

:509'1 -,ht

,. ['·ti~~b9ll :i.mS~['llIJHa.r k::'!ll'3ilii!:e ill!! ~llil.odI!":m<li al'hi~...::'L\:wl'e". K.a.mak[ [~ kloo; 'iJ.il;l ~$5 ~!l:5. 45],'51· ~,N,d2;

'. NQVO! :Kll~i"ha ~j~ oor:asluh ~ ~FC~. ~w,D~kl :s>tEiOOar.il!L Nr~llilaC~Qi 'irlaIst'W'J:II T~U,,I)152ill5,~. 531,

'. 'Trl:lii:twi ~r:!.(tI i[ib;::2;,bi~m, :SM. i !i!liltifi ~j~iij~~ {i.i,~ lIi;'lU'~"I.F.BiH'. T~'IL 1il6,~, 7]443 ~ ..

'. ,i'l/1l2:d[t i!iil! ~'!,~il.mn SSK .. ~iol'i1!2- V3J,roi::~9.~:rij~IlL!Il:mtl~englMi~,§~Id2!i ~.:,tEaiu~ TetOO[ 1lU &Ol;

'. CUi'r.i~B bililJlM~ '1]. S\1"QDT!l.'5tE.WU!lIB G~~vi~l hliil~ "~lj~~ug'5'r'<I~~.'!J(jiJ~. To!;!].

«l-'il-SK -

., F~!:Oi[-fltl.dL!l, na (liliha,'IliCli, PQtr£'liJul!: 1 l".:IidDiu!::e_'fd. Ot,H ~n.:16,

.' ~l.GI"i,ll!i.w. '''~[Ii1e!"idda'''' ~:!'i:It~bJ!i9 . :rn.~ZiI'p]i:II:laiuJIlLte. Td,oo~, oM? Hili.

'. W.i!S~ .. .Lit!tli~~ pi~rm '" A.'r.E~'';. Pl]il~. ~im IPrC-JlI1ill~[Q]'" p'ru~E1::!i,,!'i!iorlliC'"'.!i:i 1 ko.m 00 aJ1I.. Tel, 06,1093 O\Jl7.

'. ILSl'la,~ :~UJcna !Ili..-:g'B, ~ lijet:::Dj~"" YI~i !l:~u,g.::'ni~~li~ot~lIiiEi s~al!'Llii dm~ilu.oro'bll. Tel, 06J S~~,5g,

'. :B~rt.-:;s~~;;ji!.!~I,:<l! "'f[~!J.ti", i!Jl

.i'libriala Tii11.M_ 3111. Potr(ilm~: !radiEl:i!ca. lla IPDSLmrima. po;sJ~i ... ,wie' i [3illlIil'lC9. :§I ~huIRd!o,l'{:~, 'fel.01'll1 n~ ~M. 1ll3)~] i~M3,

'.' T[~~~til (ij'1!:j!~;t '&ii, p,tm*ji_ii ~ ~s .Ii1Mih i][!th 'U I:ad! E1.L1!i1! ti.l;:: liI;M '!,folruil1 'Ill, ['itd-

Hiu na 'piiad "'ik\1,Bml!iJi.''' (.0 ['!,'O(oo 9. OtGts} bo" -!&~ prCCiDDst l[]tL!lmni.Jri i[L!lil!. Td!,OO] :~J; 44&.0152] 54SS],

'. U~I~,i 'iiIi~~~!!~,ialii fIl'(:ill_V;irl~ lDi {3 i. j~IJe',L\:nd $1:;djaliL>D,g. T..::I. ,O:B 5n -Q1l]", 00,,1 311 ,ji'.i5 ..

,. Am~t~~1:I. ... r'&l ~1.rtu~n~ 1lL!:Iodm:r !lIBdi Y~iJtl~njEtt_!I] ~g- ~a!!..!;j~~yLt.. n!<dI;:l¥.;"I"F,d .. !ll6,l:566~l_

• 'BiJ~gfus:~j,-.I*I1!l:;:;~~ ~m[!f.EI]'::cije-~ 'Pr!!'!.'Dd~ .[Iipl. inLd!J"',~) cjl:i5maciii='~ 'Pi',ai;::S!lri~, Sarn.j eve- 5 CJil.Gm;B , 1"'d. €J:63 9·41~-

• ~IAAifI;ljJ!]iiJo ;;~~i~ ~..!~, Ii'{@fuv,I~~l} o:b~b[a" '[!!pi.hi!! .i. !Ilamj~[i"iia. 'rd, 1!Iti14,S:59.31J_

,. 0 zbLij 1113, ~fn'3~ t i B iJi, [prelAW!lIj:" [p:~.:l(SotQl"~ U ~t:rIJ.1m1"(:,. ~dan:il.m.e·.mlI~c.mo., 1"~. (t6~ ~n,~'-

• ~ID,i;~ii.:l, "'M~~,""~ '~~l¢ml! ~i~!~, i b'i(i!1tiol !';[a:L'lim i OOl;tl[l!im" 1,; b iiiJ! "'11- ma, F.e:l, I!tG ~,.B7ML

,. B~.t[KiI;T~ el, 1m:!iU!JRC.ije, autlJ1im9i~ cl!;jj ~g'" Iindlil;a,4.on za !Niluita, d. ibDi~~ '~,~, ~j;j{I_t,i!t~i,d.til!iJI),'T~H)-613n:~1I~.

.. F:tP~p;kOiiti ::-.li~rll~ M~tllllD1~ IiW'" [~~hu~, ,!'i!IdniC'!i~ uslrnl!i, i!aL\;(j. I;lD'Nlt[u~i .. l'd. oo,~, ,un 4M_

.. F.otrd1J11l~d:I1Ii,r.i kdjd~~dn.i",:ll, 'j;'If{J~;lijJ! ~imi!<::~ih, :g;¢,a,d", !1Ji~I~~~~l·' ,Iii,n. 30% + ].o:Nrl:i[~~nj~ ~[uriU!Llacija .. 'J.d. il13~17l:,OO~.ll541A_

- [uatrukdje [z Oligleiiko.,g L liliOO"ill~~ ;!;!t 'E;W': tlli'.rur~, :p.D'e'lO!:li. Tel 005 ';il~,

• '"'Ui!.ib..illill", ~.u.1!.'I. 1 ~~IJUIT,,~ ;~Ii!. ,i:!a!lup'~[ia i plal~'llu]~ ~o'l~mL::. pmiii.''i\':il£jije;nic' w:r11~jditajB. sa gantI.ii"'~~DI1!l. 'Jd, 653 ,~41~334,OO~. ft.'70119'1,iJl5S, ~ M.

" hik~.'<i!~' oos~li,vl~a.,. l;!lkit"~, ktJ,::;I, b~r.ii~ii1ikoilri~ ibhl.~iJ~DIlil. pM',~m .i ii!Pnd_1"~l,(l~iI4~l iH,O.

,. Dar.ol:ltliJ; ,w.~~ir!ilkd~~ 'L!Ii!ipj~oo jz mRt~l-IItil!:..{", £[zuk'::1 ,b,cIlilJije" pomfC&!!'jJLT~_~·2.1~61]4,{ti&2::l'56 2:]~~

• ]]il';I;ti;i .. hlr~ ii.!: ~!letrli~lllkt: I~i~) 'i. l'jlwclil~a TriI.ru~73i:i.i.(J6~ 5-06755.

• :PmN:li:illa:r;!!dilli~:;;:<l!,r,adlii,~[-f{lOodlllliiil!A. !Pt!.lrL!l. T~], OCil :!~95].

iii Wu<!im:e:raprut noo~ '!.!Ii!ihl~ 'm:fia,l!Iu~jna ,FI1I~3r~, ~IJIBZ-iI~ !lJa rores!.ll. "F~!. (Ifi,Hr14.fi 1 ~ ..

• Vn~l~IJ' S~ ... ii;~r~lIfj~, ~ I:m.ichli~~:i<: wi'Ll ~'rsLa, E~<IikD~~~J I!IZ gail'::mo;::.ijL!l. 'Ed, a6,~, JS8S!'03"

,. ,~{U311il '~[lzi;nme.~ n..d:i.fcI ml. .k3Jlll :moclili(:'LII,'O',III". Td, (1151 546.z..9'J,

,. ~t!im'!ilJ:zo i kva~~l(:{:tn{i ~{a,JiIiib{:J1l'; ~troS'OOW,I1IE;1PIi'OOr,'F.t.~, T~(i!6i '5 ~ 6,9.];([.

• AIkt:ii!1. Ij;esj;'ll. ~.i~;lilfi~e:;Jii!1. Z;I! h~. '!;lllDdwju !Iro·;!!bl~[ib lila. bKld:L'lI:~ju,oC~~~~ :E~H"illlifliica ~ + [pD~ID.[I:i + ,kiI:~il1i.:rr:an;i.::, T,O]~OOI fill»>,

" D<1.!Ijj~j~~t.;]i '~~~~!Ji,i~ ~~m~iOOi~l" ,1iill1\liIli .I!J1.;1i~iil!0m 1!J7. ~~LllailJ~tl: d~ rerdi:rerl.lt.e (iK9![~Jm'), '1 ~1. ~1 ,U ~G 99(j,_

,. U,g'oOs:t, iJb:ie:kw pGtre'l:tB!l.l t.1li.L:I.lJh&r ,u!li moilnlirk,a, ~Mi dobri, Td. {i.iU

64406-5, .

,

,~rr;' 'r--

';, 'i' ~I:'l~ a, z n 01

,. :~upuii.:.Jil1 3Ii~'.m;i~I.'11"'.ckc: mili",ke i .aI_i£rlfilst~~llit!l~,"F~!. (t6 ~ 3H9'IlJ6.

• KI]'r,.Ui~~ifI l~jJ!j~['iid,~~ ~~H~~,. ,~~,~ ];Il!~H~IJ!~ a,[2!r~, Il!a:~,i.l:; 'Sal"Oi~ zidn~j d.~:i::p.[I,!!,~U!llJrno::'~, O:Udeliij.e~ .... !IUi,~U :i mi:t~IG, .L ~I, 033 4-:56· 5.<1J~~. 01]61 ,2.1-<1- ""OS.

• KI.~l~~j~.!i'i ~,~Ilre Sat,:liJ:!i!!;~'oJ:i~~i"' pij1l.d.i.L T!!"1.'!H3456-:S0S,U61 ,n~s..

• K1iI~i~m ~runl.ji!I~.6 :."'.]:!iE~ dJu~il!te'~ ,;,:llame ~~)lWd.o~ta]aQd"Zlat3. 'F,;,L'O(1.] 9ffiS ['21S,

iii K!.iIll'Ull:l'L!I.i.omi!i'::'IiI'o:i ru'bIWt:_:o da~ lCJo:, J]1d:;;l[~~. ~jo:tvi'li.ii!~ t iiJoBl!l,'lillo., ~1<JIiivi~ b11 ~iiIlil_l" ~I_ 0.33,65- J.. ~'lE~061 oj 53,6iHl.

• KllI;iI!J.j!l1lill i[antI. di!.'!Ii:~mw. S1:~dtllrL!l; c;~ ... ~m1ij.;i:::~.r;w~3. ~t:e!l~ oiooiDe, :i.:s:'p13.1l,.a;1Jd!inllbi, T~OOI S [j',b;W,

,. K'~IJ!.iIj~n :;;t~. M~,a'llID:; ..,~ ~lii;l;:; 'if~ 1"~V)6:!l:97,l:~ ~ J"

• ]{j~t,:i~iJ~~ ~tiift:J l"!e"i2li...!1I! ~l~duj1!!; :~,aHla ~~ii ... ,anr.a~ di.rn~iC"£ ~vih fl1'mi U f!JUc.QVa,,~~~btaool1ilil!h_ -f.,~]_ OG:l: 7.8$ l!'9'.

til Kur(J!iI.'i~ staru dc"!,li2ill1lL t~dll1jL!l, <iJb,""~l]j9;"; ~~~l1!J~~ ~",1s[~w, ~.l:;i!~ijl 1 ,d~u~].:: o.::I!Fi~]' ~j '!8'HluH i RS- T~l ,C!:G:~ 1l75.237.

,. :t::.upw:ie'.l.D1. :~taru ~I.!mlll. ~~cll.liL!lt .ob",t:ZI.iI~~·, ~t~ dLDIiliOC, :iw1.i1~ 1 ,i!I~;I~ {Io[tm;:. i ~~ :~YH:!. RS- T~I. 'C!fi;~ :i~1571.

_. ,il[jUptJij"~Fi~ !IlO~!!iL\:I!I. ;gt.!i!':a~Ul I~~l.!: j'Q[I!I] ChlJlm~~J~r91'ill!il}., 'gfhi:eam .do, 1:0!]1 D~, T~ll, O~] 4JlII1} 1510,

" l(jJi.j;'Il;!j~ffi :!{kiti4 .d~vi)'!j..!1lI ~'#di.!jii!, ]"~~f(1,!i ~t~~~~ [ dl~~, ~$pll;i~il! ,od~ ,I!uaib_ To::J.'06N517fH.

.l\,g,m.cija :m:L\:IiJiI;Kl"'~~!u :=:~iW:'!l: dV!izl~~ '~IJf'd1L!1je!l9.!l!l.ieo.:j}~~~ U di.oJjkOi ... mL~Ii:liJ;'Ui:.;::' (!)lrdB~ i:;;~ELt.1I [.mIJIaz;aiI;' Oiiilmllill, 1l'J.OM ~4~~

• KJlIJmj~h'I! ciRi'll!:7.[i ~'~ ,dtl:vh:fi~ iL~ d 11.1 i~ i r'lliil!l~ a.iI!~ ~~'Cj, ,~.p.l:a.iU'l 00 l'I~ 3.h. 'J.d, (IiH 5M9Ul.

• K-IiliP!.iIj!:lln .iijiTI~, OO'R'!ZJ)Jil;;e..,:[:Bt~ w~ s~~J:.e: 'I ,d<::vi2n"l~ ~iBl~~~i~, 'l£r'I~mlil ,od" ~~~h,:r~'~,'06jj, 7,U n'l,

• :Kup"l!l.'j~l;(IJ ;Slam oikWl"Jll£L., r.rum oo.ti~;;::l1il~ dioolk~) .;:.e[~.Miik~ ispliolUl1 .o!lllllliH:t. "1~~. O~13~j:5';1'3.

• K!i~r:;;::1'L!I. tpDlu'ii"J.ile i !IJ;:d!!ipIa''i!"J.ilC!

I!liOli:ij"oi.~ ,~~~ 'lir~i~dJiiO:=:Li !p~oi]i Ii:~ ,liilis[.o[i~ I'lrodar~ s!~l'!li!'i i P!iO&!!~ 11!l{t-. bi~e;'lla :i 'D~LiIte_ Aikci!sku ~P!ils-t ,od ]O·SI)J%, l.a [1!I!uEliIin~, Um.~~ide.. m~o.~ :she 'p!Jm~' i pe:I1iwerc. ;6a os:t~;:: 'r:JoiJi-":;~ j,!i~I!II~o~m. Pii_;j.LC:;1. "''K ili'i~I~';I,~~t>

'liJox. iB,.,l;, {Ot'!l"(X[CJilii Otoka), 'Jd, 06J i,~~7 4.48;~1 .• ~1(.):5 J-

.' Kijip:l.li~tm ~~~~t;I!;" d02'l~~ ~!~. d:1~j~ i :r.'.1![~ OO~[l!te:~ is~au odilllillL~_ TfLOO5 (l.n,8M_

• ' KllL!Pl!I~61n .n~i ... [pt1",'9~ '!Ioj[lO::' iJOZLiliL~ •. pl;;!l);C!t~! ~f!!iI~c, "'1:.ftJ~. ~al£i'f~'1 3~~· f~~.!!, Tel, OM ,~..I(!,~

.' 'Ki]ii'lli~iiti <:~I;;I~~ ~i'i~~;;" iPNm.; ~l,'~!.~r.l~ . .Te]. 06,11:44100 ..

.' :Krupu!r~m Stm.Ji ,r1~zlm il£dJ.~~IiI; d'i.OOiii(~' i rsrne OO~[eR:L! :f.BiH ~ RS, ~ihlim:I. 1L~~n>:: ,r.mifika1c, T-el. 'u6,~ J040':5~],

:t'KoF,Eg,:IDNA'LNo :R]jESAlJPA'~E Ii: OMmJ"TBR'sKm Jifl:D· :Ii:~, FmfOtJ~O. trtG~ltNI .. ~ I 2'~iL"U1~ ~ Ko~~r0!'ffiN1"'L. A~lIV]RU$~A ZA~nTA, IN·

STAL_ ~[ND!.)WSA~ UJi.Ut1E.;!,J\V A}o.,~JE.l':iOlA:ZJi.K NA: ADiRBS1J. 'TEL 06.1 rm oss ..

<W:ii~'-H~

.T~AV ARKA IZ SA.iRAjBV A~ ,1I11~U .~~~ U,~F.iJtit91;. iP:Ki.E",U!Ii" ru-.~~frt., h~!lbI).rold9 ;!!(Jlllmruj!l: kos;::,. "'ltLiJi~ ru.v~·, ],oiI~~~.lI;OO.~ ,ne'~ b1acE.o£~.i'ju E.oolH; .Ii1l!to.m~ bii~J.Io Bmtiilje, ~[i!i.~iifl~ ~~j~~~ I'orm He-tOV91[OO ib.~~i:.:=mi .. K.oomil-n I~Jdi:lI":. ,od 9·1J)1.!!:' ~, n» no i

'03~1'j4-001. :511'5i-,UIi:

1'd,06,1 zss 190\

.. MoiIe:rd;:i mOO'!i~. !ll1"Cdir-o 1 [pD§"t& !l0-1l'~1,,06,. 3~~1.

II' '[Ji"IJeeiii ~ ts ~!li-Iti::r!~<lIf~~e i $'t;)1" rib da~i.Eiti!l. i !':~n[li!'o~!Jirnil~ I!lflpj~O'" 1'd, 033 SZ&-94:i •

• ~~'h,~!'ltor Dum i:,:=cilI. m,ll '!'1!IPr~prbmOIlIl, ~dm~. !i!~ndo m'll.b!Jiu Di I~CI', "F~I, Ot1.J S,~;W'8,.

It! D4!iieil'l ~fiuj;iJl!l:d.];: liti;l!t~~!~!k~ l ,f~:O!'ik~j<rrllD.lh!.~imh~u. T.iiI_'Olilil1ll-45,j~ OO~. 9',14.014.

~ ~i:.:;m ~!I)~r~!llJl,::e,iie :1:;-. ~jie.,'Ill. '!.lI,,~llIilicm.u'!il;ruIl.e, Te:l.fi,;fl5l] }1;H.

.1~tiJ'tl"Di~,hwJl1iiLmil~,p.ilI!Id'i?M"kc-t~'~ ~~~lo;!, iliii:~1!l P<t't~!:I!. T~!. {!I61 i!i:Ui: :MJIL

• ]!!~u~'JPrroll\f~m ~[Em'tIr~!"ii I1iIlLlte-, II iliIltLk!il. d.\iI ~ n I1'iI 1lI·:;pjriliJoO;.. [pD"'fF{iDi liI ~ ~ ,d~I~:..d:ift~ "'';"!~lJi k~i";~, 'fd .((I6H,~ 16'9~.

;to S~~Il\~~.t vm w§:t:"'4Iili!.!l ~ ... il i.oi'!l'tl1.

Sl;ilhll;:l, i ,t!I!i~iI;I!l!;i, ,iJol;"lill:u!i ~;I! .;.,:.~~!. "Fd. 063 :~S 090 ..

• S~sikI9[';jlJ'ba'l,l1iak"',9iliiJt::too i:i~llib\;'Iarik!:-r,a;tI.\u'f(:', 'fC!.I!.'lHd'~3~·'188,

.. irl::!n1W 'pm~. (simru1lt, WL"C!V.) '(JJ.'e-L 'Vooi :I];.],~~l~'~i i,ir"'UiI,:~j~~, 1~11!!tl ri:~14 ~iu'L!ltmtl..di:itl.Uim~ui!:i:irL!l_ "['d. 061 '15-1 W'_

• hL~lRlk)i;He - 'ell~~i·1i. :3[';dpd!;~. ~o. ,d~.:..P.roi.;::ml~I;a:,'1cl, 033'~J] .fll:1.

It! ~fLl1~1~ti' nl~~;_;t!l.ii 'iJJ~~~~~I~n:i~ i 'S'!.rn~.ffil!'lada.. "Fd .. 0613l1-:,,}l';l' ..

.. $tolarj kLiI~l~nj~j ~2!~ll[~; [po, ih1a~:i~ ,ir'Urka,,~~'H~.od)L'!,1"O.. 1"~1..06,1, Sn:E06 ..

• ,,~oa.p~Ui'a St9lllOVia . .i ku~a, iPDS[3.''!fli!!ll1l~~ (j)']ocilGR;. hl!l3inlflD,. ]j;~i:.::' i ,dn!ji_';'~ Td. O!'i·1 ~]O~,')l3.

'" M"_'~l':h~ i~l~iiJo ~~"'!l!~ 'i1rl~J;Q.I;J;.'-o'ni'ilJQ', 'Lilz:2a!!l[i[L!I~,l,:ir.I:i[~iOil<1100. T~l.. O6J '9£.'5 0.54_

• 5'f0::;~,;u..re_.g~de''II,~::;t.Lb ~on l13. ,g:iI[,mr.;IJD,EI], Td, (lIS] i40 tn,

;I; Gr<ldc:.\l'lmd;)llt''.~ 9its:k~ uduijC1 ri~ ,d.l'I*~ ri2:iPl'i, t-eP!1i'!d~, i~~~. 1l'~. ,~~ U;l-l:766. -

.. P.ffiiiDiilil~nj~'~ ... idoo .~;it"i_~ta J~a DW, S3!l'iiif~'ffi, t,eL00l:1L;!4,sl:t

.. Vri~m~~}irm.iI!~l!I:ie.,~t\\flSka~ta In!. DID. S:oir;i~IJ\ T;:l]. OO~. j;519' ,411-

!Ii! Pt.::l~[,.J;l];:j.l!l!l~ !sHIH!M!i~ i ~i1.fi'li!Q~;"fI. ....j!l:ll6.i1Ija;., tp.~:m.lh~ciijil; ~Hiil'.il j, mta]~]} van~3. b:iIl!lih ,d~'lIla.. 'rd, 001 '10151;!:9.06J ~:M5i55,

!Ii lill~tr!.llJiil:1!lJll ,&9.ilI~i l llatlw.ll;i, p!J¥O]i iii tI· i i!illP.i~~iJ'- T~]. a~:~ llW41 _.

'" Amel'i~J.,;o: d\I~;i~)~~l!_ 'L!ls[-sii."',mje~ '[!f'9.lIl j:.f ['eJ;i U Hla u k au ~ 3., T d. a Ij ,I '5ll ,23~_

iii S-mrts· ~.am:imtil~e, (!)mihi<l r'e:g~tu]);~ ~,;::1. ,,~, 'ire].Q6i lS~. 8(119,

!Ii M:.I!~~R:;i!~Ji~. ~~J!5l'~i!lt>!:~~,jlri;!l]_~]]' i:i!i ~~~WiSlnr0.IlI1!,Ti!'.l_'Il61 ~,3574lL

'" :P.rof. ,daj!.!: ini[~ui,z.i7. ~Fisl~lrog r~'Zib d:i~~ i ~rrolii~Dfll);dldm.a~ ,mo.lari.m!IJ::U!:dr~sllL:ld, ilJtillIN,~9.

iii J\io1c:.r 'ii~IilJJl il!J:7,@ 'U .;::f"I1;!I!'S~-O 1LiI,g.. 't~Je;""~":~~_~[[[""'~' T;;iI-~19~6 ~,~~~

'" S~~~~rl!l;:~~, ,tl~i~ki~il~1i:ij, ,~k~~jj'."',.!iiii~ .ioDl:l!':a.:fa.::ilit'.I! ;!I"'~lilli1llfl£~!kliia ig~ ~ v{!J].joo.)!k .... 1<i]~[-et mft. '1f'd, 0 61:,m 5,3 5,

ii!' TJ:!'Jl!U~ ~~!Eril'a. ~·II?D~l'aili':iiDiji'l :~a,1iTiI1n.a~, ,!I:J.n.O ull;"a1it~o\ T cli, 00;::'574 f!i4O

II' 'PlliiSI'fl,'L'Ii fl.D1, bfit;si1il~ ~ lI.!!kh:-~!1~ ~e .... r~~'if!i.iil,L\:~[a! ~pOOi1; kan. i 1P~!:s;U.'!f~jii,.I!I~e]mIru[lii!la!'-T~]_00l352151.

.. 'Siw:mk' 7.. kDlhktdr.;::~ ~'IC';::' '!l["!!;te 'pr~k] t'i:ill.hc~1ili,l ] 'pD'~-ol:illJD, 'J.;:;I, ~rt1!;!$~Ahj;l~~iWc.-r':i:&,

It! 'B1jl!:]e$~j i-frlk, :!:J,g"~'~~ 'j;lr~I'II\!'ll;i)l;; pJ\e. ... mf~,pr..ml!J.h_ Tel. 061. J.~ ~BS .

.. BrawalI:'- i::rra.di!ll:je:1lI't i liIW.miuram *1,1~ .[id,id~.IlId,u~~\l"ii~~::L,!;;i~1,'i,,'J~~, ~P09MJ:.,

:i~c! :rfJldo'lo'~ (A;.:itmrli:.a zi, ra 001 OJ 51 4;6~

.' R;.Ai~1i! ~!lIljl ~Id~, I'fJ KM ~ !'i~!ilolMn.T~J_OO,l'1lg :!4.7..

,. :R.ad~Fim, 1)!J.'tIn,n. ~% ,i1iim~J::i!lj; .~~:Ul,~b .z.i..d~ tlli'.,pr'9~~.!i~!l! ~" ,du.gogodLMII~131);IMt~, T;:,l.OO[ l7.~ ].1:1:6.

• ' Z~!hrr ~~ ~m~ r,ailili. .kro~"01,.re. fiI.~ S!I~ i,~t'[l-Il;:j"~dif'\~ "['~I .. I])fj~, I%~~,

• Tj~S~i'i!i_:_kl;~ie' '1.1; fil!~t0S 'i~~h i iJote' Md"ru.s:'~o-~Mki. i.~~Iil~-fllI.dni_ 'f-e]_iOO;19~9'96G..

,.-. :F~ct> ... :BaC~liil! iks,L!I& i '~""~ ~"'~'~j dol~nl!l. ,mEl ~I~ ml~tii, 'JiCIl. $44.'!H,l, 06Z'SZ2 906,

,. p-o...ru.joo pr~m. :~omlh~r.t:~H ~,iPlJlI[,1t'i;~klIm Wl'DfL!I.iJb:iJOJn, 'I'in. iJij·J l4S .(J~,

ill Ma'L~lIiI.atib. fLZIl:.lII i,o:k&;tUi1!lt&m:i~ t:oi:,L!!wttl~~iJe-l,gt.f!j~il!g,~ p.l}'!.i'@.HUlJ,g:l" ietl.l;l'i~, h.~. T~~ lOi ~1 %,Ij)r,fj.~ :!l:71m-

• :Krunlbu !f!i~ro~' pIl!ulika ,I I' 8 ~ aeli!il.be~po'rol.j[K1, '1f'eL 00 1 213 3H_

," :RJigi ~ ~ na j3:i.'OO~, HVc~.Q d [I i!l i ~ a,.~ vaMetmol), l'd, OOZ'5I4·] 1.1 .

" :S':[I]in>ilr~JI;i1 d~-DlIT1I:ill;i, d:_:e.[lliinL'llI;:; i .... Ijjf".jH1:l.cl~b.,td!;rifil;e-"k(!li~,pll· ro]j'I~o,h,iiliEI1:[M..T~_OO gn ~ji5_

• .Mmil:l'ii~.fiiXlti<,;ii§h: poolaw .olmw'Ujiiil!1m.'IilIZ"'!I;.,,~ji:i~_o, 'l2:oro]jtl1iO, "I'e11J.31 44~,W~Z] 3'~:5,

,. Jili®krd:-o·,iHIDaF&kU :r;iiiiUwi i PG!a...1 i~~ [~~!,i;~ ~;,;:'I!l~illi1. k"'l .... il;:t~~oj]i ~ pnvolil(W_ "Fd .. ii16J 33:2~OI_

,. :F1\'!(~rka cri<g.l.ei'L1:o~ wdlOltl [!lI.l1i1a(!-pre1r~u'~ac, orii ~9E!J'U" :r.a :!'."'."c '!ilZB":i5~e. T.~l, 0.33 <Mi,$·9Sg.(li5l'~] l ~"1 '[liQbi'iudi:il,

• ['ifi~~i!i;HT.l,D1~ ~il:;l!l~I~la'i k!!l &.t ~ @:rd~~, filiL\:i!lJ!I£E~ ItI.iSf.'j!clI~Q' i pM'oljno_

T. ~]_iOOl S4!IJ 24J_

,. :rrofc:~ :iU!'lEmin,L'Iliari;.;;:m~ iI![ul);u'S'!c '1lIZ~~t,;:: ,~1,'1J1~ u'§Pi~~ do'~&im hill;:!. Td,,65J'{I~4,.'Ojjij; S,l9'fi't

• :02~m, .i!:l~~!f1.I!'kC'!ia~ ,~:i! h~mii~' :ill I!I.OCiiJ ~ ~ ~~, ~ W d.t.t.I ~~.e. T iiI_ ,OM BS!'~, 31::l:.

• Dl!IJhUl!1~ uiii.saflNlnj~; ~aJ*' [,~ '~[ln~.!l.mmj~ja..Td, 00,1,'$1 ':liS7J.,

;I; 1P\J.p'~<la9llli ~Y(! "rst~ uuzAd«,a, iIlIr' sI!iJ;i!dn~~, li~6;i;j;li., 1HZ tSi!tt~!1'{:ii,li, D~Jl;.!,~ :mkRi~~Th!.~illIL "F <GI. 061 ,156.3a~'.

• Prof_ .d~~ ~a'[.e: ilii~ill~, Te]_ 'Ili5J '~M 'OJ,$.,

• S:rolall'} ,~ZJ;'9~ i mom:ili::l'lL kWI;iJ~~a, pj::Lkarn". predso[Mj~ :&aFI~joo:a 'bRI!i~::!r t!1!~. T~-~,SI~9,5'~

• PrtiL~Sfir~i;:.fi. ~.JJil~Il:02: ~~~j;a ,g<l(i<: t'.L'iml"l1: i ~)r~\'(id!j_ 'Tel .. !lltil ssm 700; {l3i~S7 -03&.

,. Y!Jdmmta!i3!l!Nodr.Za'ru naru:i po:;t::L'!,'~~a 1il@'!,1111 ill.l':;~E!.~~~iita, w~ii. 'boj'f-!!l",e, s'lli;! Iiill~f.~i!;diijl- T~l ((fI,' 4091'6t;l:. .

• R;Il~~llbo..,.· ~~~~!I'i oi;:i1i:~~ni!l.l!. "'iL~~ drurLiU, il i'l;'loo .. 1P~rm:u. Br:1.oj.pmr01~il:CI ioU!kaRm.6,l"~]_!OO~, 99000:2.:. '

,. ~~mb:Dw-~~a~~ .... t.t:~~~~ ,~~, ,u ~.!I.J.L1ICLnll.l!ll. ilI~'I~I:.a.. .rl,u~gi)dl~lIIle iS~l!J~~ - {iID11j~i'" ~!_14, T~I, il)!51 r!il~ 18S,'Ill6] j,U, 176.;03$666~275.

,. Lijctim 'Nilii.jgb!: ,i UIii.Ui[rilj:!i1Ij~ h~ I1i1lM:Dide. f.eJ_OOl 533]%"

,. s,takl:3!1l' ![adiu ~1!,Ii:; ~[e makllBm~m ~I!iI.P... dola~im m!. am~. T';:O]. '015] '~941 ..

,. V.:l!Ik!iiU'liEi'lil,ru - il!\b.a~'lia, !l""~ rJ:'i::~~

'K!Oadngp,9~at.i:.NR~i,h ~!Uil_B~. opnL ke~

,ad\BiJ'"lii~Jlc... ~~t.iilIrriiillllil:!', T;:l]. OO[ ,6% U~ ...

;II iSJIJ!t:br· i'.!!;~i'illO'$v;: ~~"rjik';Iii"Sll:e ifij,' ~, ,d.G3~imD' n3. ad!!Ii!!';LiI_ Toil!. ,06] &4L3..;..~ ..

'* :P.F«:esorcC3. cd:i iim.s.trW:.c.i:je iiil:.llfl3.~ti.kci firikc. 'Foci, 0.53 5,lMllii

;I; P'r'Cll1JZ ~~.''r:I.T~ ll9JJll!~t.aja i .os:t.dog "'e;:;im ~@"J..ir!lb!~~4 !,.;j~Iill!~ ~i~~e.., [f;!.I,l .... li" Ij[io.. "['.el ill6,~, Mi1lUl\ Srumj_ -

'.' V f!!l ~ m proe 'OOZ r..r.il~~ SI! '!.'Mi, i ~ jud j,~.11!:.d!o 3:fl.1!I2.'gl1i po pfflX!:bL ~li' i~, Q61 ~S 76.1..

.' ,Lcltrni~m~ l. muiguil!lEI, s'!.'e ''!fU~ m,*s~iiJo"";.L. ])i~~~~~ifi~1! ~:"ki<i®1}!"li. T.:1!iI_i(]I,~M6~~m;'l.tiG.2, ~,6j ;iN_

.' !El~~ET!i.~~ - L!I~l~ ~ll. .i.lil~E~I;I~C'!i.ja, i[lj[eIrou~ ... ;Oi'URrI1ilJ4 gr~1(IiibD'lJr:mL'.t. ~], usIw@"('~ TeL 00 1 B1:~lj1B,J'4~.8-08~,

.' RiguPIS majsto[ nl:!:JI 'PIJ~ikrol)1,~~R, pl::ff.inl';, ~tf).i~m'i! ~iil~.;. T~ .. Qfi,1

:;,1] 500_ ~

.' V~~m iPK .... O!l pumLh ~ !B.i.H LliIi3 1lfIJJ.Te_ 'll'.t:l. OO~. 4d4,n4!-_

'.' !k.~liIMIa pmf~;;n.i~ ~i!ij~kog, .~i~t!~;'';.~O~ {f-.l'lJ!~U:~O~ d;l!i~: ~..i!¢~ ~ ~n::voou, 'T~]_ OO~, NiJ: :!-J73... 033 .-6]6..

.' S~i~ r~i!!llflf'!i, "'A k:1", P"J1!11:',#IIl"k:.l, na~~~.ja. iru.[::iliLC~ii:!l, ii1J[IN:~~,!J«1,n.d:x:uliiI, all.ltfdr!l,ma za!ti:~, dolaru U;;"1.~'!.!~!!!I.fi ;u1r~si!!. 'Fd. oti'~ ~~ ~,'5.

'.' 'VKV !Illo!!Jl!!:r. - r';!)Ij~ !lMl!tl:3tlJ.-frlriila["d:~'~.!J~.'(JIJ\1"clinD, Tdl,OOJ :;lui 6i~Hc

.' Milldilr!'ia radl[i~m ~~!Lru~["'0i'hl; ~7.'Nli!ii :5,ve 1l11lD:U. {arb.. r 9 .. li.\:)'t,;; b:r 00 ... kva'U ~[.ectII;IJ; gj_M~1t, 1"~,(Uj,~ 206;!.45-

.' '~3l:'aVi3~; ~'!lI1: 'Iti(l"al!,!';;!~i'ilre IUs]rLilg:e; p:1I... dji.mo\ '1'o::l OOl'94!lJl73:1 ~(l!33~91-:tOO_

.' s ... ~· ~1.i,ihuiiID·~~(J;:otilrike ~~ r:ii,iUhiili H'i:r.-z..:lo i, pw!ft}]~M. ,[,~lL U6~1 606

'~HiOM6Z034J;.

.' b.m.iijmnukrL!l. play ~!i;;lti!Jn l i J ~ iI5J~l;.lI.i~. Te].'06] 20J 3+ I,

'.'Il;i!Je~ll, ~ru~'jiJ~clj~ i~:!i!~~~~!i!~H.~~l!\:i!! ~ flzi:~'_,i'iIkil::i .. 0613H lOO_

.' :f!,~"'.Dfoi! £!lI~.I~~!ka. !01~ m.rnJN~il!i. II~n '!Ili.E~,OOGfHR¥ . "r~] ,{ilj] 1!l)'95!03S,

.' l!:n'!!M TIl:dllJPEl.d~~ :iI;9pui~. geleJtLde~ m:i1:iil:.l! j i!ifl[<lin~ ~W, ;LWIj,!;L'i:~

biilJ);iJi.UC". Tel, O6J ~,l6l(15,

'. ~m~~!J[ &ii{'!' ins:lr!.OO:;H~ l:?l ,1iTiI11.'i.'C!~n;l!mj~~· ~L ~i_iOl~'l;e ~ ~.-.e~1!~~o~~'l;il~ '1.'15, !Iro.~:g.Dditoo_T~1!'1}6,1 244151.

.. T~mo1il.>....d~!':am~~; [iM(iljr.lio~~'l,'b~u !l!i3mj~t3i 1II ra.diro:lliid iii !Iroo.,,~ U;O:: ~ll.!I1<.;J,jjljl.., l'o::t (I~3 t UI'~1 OO[ [:)'67Ul •

'. S~""'';'I~f~ 'f.1'.tlj[l'ilfi ~l~~~I)Q~.'i.',I:;L~"I; if!;il" ~~U lbaiia~ n~l'iI:'!Ta'l!'.!ik g~.;iI:~[a~ ,i!1e1!i~ ~:::!Ip;ii col Ul!lii ga.,:po da, f'~1l. ,0 Il;] z rss S:i

'. Mo'leI' 53. .i~lm.li~'!,Iu.ndz Nf~I1iI9:~U~ w.'"O.~i ,[lmlmite: rjjda,1,'~ t\l':illketJilO u;.:; Ifi'i"t"*m¢~rl_. T~,.'IJ61 J,n S~.

'. V(lolIlo~$i{<I!'ll<I~~ ~<I, ~shi "'tY.fml: V;t':!;i pl't\p.r~, ... ,~u;; .Iiit.Q.ni!.;!JW i p:L~~~~Jlja. '!JD<li. i~tal3.€~il3. '['.:-L'OM ,~~ 7]7.

'. :P'!!"liOl1W ,~ilil1ile r.Ei~IriIOO"'" ,mm9lil!1KiLII1i 1II ... ",il:o]n :;tllJilllL jj~i r!.ilClllOIll p:["l!i1iIJ1Iki sa o!(.i~I,;i.'j,\OI[l]- "F~. (%,1 ,W!2 c:iJO~ O~ol 673-1&4.

'" 9i,\rucr.~~~ ItlliIll!I~. Td. (161912 32~ OO!S;ro,S IS L

'. P.rii~oIlIZ [pL!li11iiiii'",kim t~~mii auromn..~biiLlom, mere ~ o::lt:B~e d:-ciit~!lJ9ci:ie., T.;l.'Oli~":MJ .j.;j.).

'" KoI!l1:'lili ~ ]XiIX ,~ ~L!lm.jb 1;10 p.")","oIlJl~n~[1i d~!:':Lii3.lJYlfi,.'T'e'~.'0!S] ::::.9'0067,

.1 :f'.o,pra ... Ji;Ill1il. t·\!' flr,7Uill. moo:e:la".'pf.O~io:L!I:llJll!J' I ilia ... .a~!Jj ad.r,~i" i'cl. ilJ.{i,[ 3~S69l)".O:H6,S3·3J 1,

.. AJI.I~~'f)':~Ii\l~ll!iJ, rl~;u.Ji~~I~ hl1lt~· nom. VJ~, b'ir~'.'. t-.Jil~llSIIThg OE~da~ pi~k9,~~!JI]d;:~, 't'c:u.'0{;] :l)ii~ 847.

• lOn'll ]"c~lliIl mOi:.OO'Jmm Za;go:liI];~l':ij~~FI1I i ~:PO:il\u'!l\':" i'd,Of}] 49t46~,

'. J;:"ire1,'Go1!l[[[il ;::'[I~~~i 5 ~tr. i!PD'

W~Ij~I@ ~1!.~~rL i~$[rl~kl,:iie'" T~lJ.

'643-'900.

• .i'!iIDfuH.ket-famb.;u~'L\:~ Ilt~]iU~· .. Td, 06.U,!i9'O:;L

''''lll~~nJ!koj~e:i:l.I1iI:3!l.eJrliIdl;:~fl:l~~(,,, i ~~I!m~bo: ~ u'~ClIitc! o:illo .... .I!I:w i ~!'~~U~~iMko'!l<'i. Tcl. 061 ,fl:l ~5;;;;8.

• Vrnhh~ seJM~bO!l ~1~Od!%!i,i1I~rn b};j!iJ1;~· [ig'Jn i:iI rad![iG:lll. ~I~ag,n.m'ltl.dr.-Za'!f!i, i'o,1'::'Ii1i.. Te;UM] 1.'l..7' 189 •

.' :Koonbikru VJji:'Vm:im k3baslllL r.I)bu, T~,'OI5]'lO!Ii,OI5],

'. KV V{",1iJ~n~'[<d!ltq ;i;"~di, S1"{:: "!l8'1!e :L~.ldo"',:'i.hl'7.o..I:'lL'iIh\[j]r:llo,~,ka!l~Ji:mo. T~]_ 00,,1 !"4'3' 19'4..

.1 iffiitra l;ID,",Dlr~m! [,c.,mlir.l. lP'u~'KI.z ~ :sclidbc. TelAI'6[ J,'i':]' ~1.

'. f.k..k,uitiU VK.V bB !k!.ll.6rl~~, '~l!lsm· ~;b!;i~ 1 ~tli:ilj~, r1j)ZCi ... ~re. T~], MS-907.

'.Vu&1iIli'SiHofue,u'~'f'::'i'i',E"M'ol:: f.l"Ii:;",~ 53. !Irom:fimj~enl, 1PD'\1"ollJl.j~ID. '1'.::l 001 HiS 0(151,

'. KQDrn!it;ijcmll pr~!Jci!IR rn<:D.-C ... ]':!;t.;:: mlil~ ~it1~, ,I;)i~d + ~1;)!J1]r.i;, To$'~, 06147647 ~,~!j).B6:~,4-;j.~,

'. ,,M,jIeI"i1!L :~3Ililill.l3fl .... rigi~j ~~'p~) ikQlITilpJ;::t~ ad1a~~ac: :s.'i.:BIL'!J~ I hI~, 'if~11.'06~4(ij • n,

• 'VKV ii'illl~r r.llili C;i~~;:~ iiL~l% k,,1';:iluL1H[iO, foi:ff!jmt. T~_{lfi:n_t;I:'519.

,~ iRIiJ~b; 11!j'~Dnal.~~~ pr.e."oo~, ~1Ilsm.ll~c~~e~. c~~:. r~,:[lJi:s!~'.Eii;<II~ij~j'[!f~fiKEI~~;§ I:iPI~', T;:;1,(!Ib3 St4i'J #15,

'. R.oid!im -I;;:;U m] ill 0' guU~c i IP~· iP~ll:l!!srii;l~i~. 'f;;],'CuSil: MI5,826,

'. Pt~ifIlm 'i:iil!mj~l, '~ !l1i!:Bl:t.N~ZIi~D1'1 Ii gJliJiI!!a luk"sI!l:;mi.l~1: ~r.c~:.'liJ,,",~m~ lIro.mimj~e;m.l[[uve demin3d~e. f'e:l~ OO~. ;:l6lU5,

'. K!JlL!I.b:i 'pr~!JOOln ''tl"riim ~'frUjme, i!'j,+i~ i;1!l1I'I'!~lk:J, 00\'(12: ~iI1JW. CiJeW!. p,n.v..ruUrua .. Td. 06] ~17 ,;,\N ..

!II' J:r.~irn. !'i'f>l!' Yr£loe" dl!:'krro:l1i!!oo1,ra.

Tel{l~] 1:56 340.

... '[l![OfJ::iiDoI' ]m3Jj1i::1ffii3.lt~k'e SiI :i;s.W!l,,-,1"(IiJ.iI]I ~a]~ ~ilI3tmib:;iic IhcilL!ll:ll i Hili,' Jl\I:lJ!~!!iti~, ~oiJ;'~lr!~ gl;Jcl~He.. T~_ ~1 ~l ~Qil,~1JI3347j~J,1'4.

'. S~M~mJi~ ~ti;)j.1l;;~l]jj~ ~rt~I,'~..!ij~1 m:;l!m~i;[I~'!klil ~ $~ih~ji.!i tll-ll!liiJ\1'jn~~'kQ· ~IB.T~_;fMj;~ 'iI~9 ~]4..

'. K.V .liI!IJI~ ]);[,~i ::;LW1I.01,'Jt:;, t!J& 7(1 D~, r,ad'i:Ln :g&:~01,''3J1Ijc, fBimf:lail!ii::, 'P'!:!:>. tif~i]iilmillJ' u(l;n.:mlu :;tl['IJPor·,. T':1. 002 388 M,l~;Jld'SAS4_

' ... ~\ro~HtA!! .ffllJ;lli<.a:~'ku !rll.d\Dv~~ g[I~ro'!.'a:I~~'; ,1lIbD1lo'lli:!li11j!.!:, laki.i':i!i[j.j~ ~~}ll;]arijit. T~]_66] l6J &95>.

'. l4!itiilit.i.<Ilt 15~tJj<:'i~ iProf.e$iou~I' ~iJ\ T~.'fJ6~ U-ii:S~S.,

'. ~r.aJmi.;,ki ]',Bd..·"~1fii.,od.:i:l iECbt. ~f:Wi!~. lIJ3itoo 3 1{,M,;birnlJ),t;;"lW£ij!I.ID i'~01'· !lJO\ 'fd.,'oo.24.21.'O~,

.. ,M..c.d!, ~tra p:ru~a IiJiSliU,g.e- imL!lz.i'ia, ~1I.I;'::b:;U'fit ~i:uaIil:ie Uib3, .o'ilirll.d:L!I I'i!'!:ii:i) !ko:Liitro:lU Snf(~9~ 1II1i'.i:ll:i~, t~ak3.. Tc;~. 64,~-JM,

• 'N' a hlO'j,'<;~i£~ i j-e~ 111 aj tvsillitc:i:ll ~ ~ e ,iiJ!lIlIn~[j~U~b fo'.iiJl!l.1.U[i~ lQi K.1Ij.\~ 1I:1:".t:I);~~, ,~"''lie:sC!;.. '\~Il(iske':uolctn-!:', ill [i['" ,Fimnika ... r:U<l! ... b~iild(j, 'W:iI~itJ :rvc 'lJro~orl. T~. oti-iL '~l ,4([1],

.:j1.,1 ,15- HI;'fdrt

• 'Pro:f~iDmilnu ~ra~L!I~ nudi us:'I. ~ ~. :;part~~.:e In.iI~, T~~. ,06] e73 il}?L 4474-1N,cz

'" D'ctirJ! ~i1 ijrloi}njo:fiil!l]jj ;:!w.,g.lli!f!i:.; "'<!" ]'1'0,i: :;I!j;1j1:"..i!~O~n, 'j:"<lidi!1ti ~ d;tlJ.~ 'j)l;Js1)o~~. "Ed, 06,1491 ;(i6:l,

• K~ra]il];u~lI!r~ r,~p;s. [ l1iIaile'nil.. 1"d, ~l.zlJln~.

;I; ,Kom'bLPr~!:!~ '(JllLtmlifi.;;B i m'be ~1j:tW~J3iEl". T~].'IJf1'~ ~~31fi,

!Ii M~~~!Aii$~f.lf~ IL~~i, ;g1;;tilJl~, f~ ha!1~nallil:.iilll.'TI!iI_~1181l .. 4d_

.. ,Mo'kr,i!:i!Idi s~""',~I£',mD'I~:aja, 'tl!'l'milD fa;s.ao¢J r~g~p~ ~talo~ (!usto~;~ ... a!I~:~ tetLilo, ~~il'D, ],'~. (liSI61l:.ll~~,~~' 891S.~.

.. lff~ p:lmIlSjIKi·EW.;"ljiljl!!§:[.;!j;),h Ii!~~ ,m~ 11:. p.kikilll:ill; is;"[O'I\mr-.:;~ !;i D'I ~ c il J p.ra"1j~ a ]):atlil!l;gLil,i~:m [r~"'L!I:I"cl, OiS240009'3,

.. iE{0H!1EIi~~~t.::, 1U!i~L!I&ej 1iiro.l\i::f~~ lP!Jst!L"lnliill~·,~.et;;~ ~lI.I'stll!ll!;~ijIl11.anlll.~ jj!r:li~a~ iilS!p$;.l.1"-e~. il)!5i ;'(.~~lj)9lL

.. !PC ~~~ mi~:!i~ 'iijsll.!!g~ Oii'.t~li!l:e l':i!1~L!lU~~,,'X:P,,~n[~"'~r;lfi~, dn:igol1l;,oola~a!I;:ibei>p'Jat3.!l1, Te:],.o~23J;fl 044,

iii U~~[;ill!l3i. :i~.;:d!I1jotko.kill!lll< i:LiI.~ S1.'r'l!t¢~~ ii!';~ii':I~,<::W;;)~i ~,fd~,t1lj .. d .. i;:I,~ H~!Ioc") m~~ul!1~lkLb d~I!i~~iU:;a .. Tcl_ ;(H3, 625-1~6,,:m&':1IL

.. U!lpj~D.'D i 1I?D''KI~~imi l.o~kol1il. d~le ~~~!l!~ d~~1ti 'itfl~~ii1I..iI'k~i~ '~~ ~il~~~'1 .. [jh.Ti!l_ :n.o.·l7 3.

.. ~Pffi1'cl~oo.) ilI,gr;adlLlja 'tcrllflO fa!l9;illat ,mook..:iko fMhBUJl;i iIllOOvl. i::lJJIl;m~t, ,r,~~:~'ilTJl~ik'.I!, T~]_1J!.Gl56S 8:W"

• l'IIw.k~t III R]L!I g,'e, ... rl1.o tvailtitetliJo., '1-eI. 06~,! 11"5,2:5_

!Ii ~i ~i~81~~1!i';!ii ie'll'~11. "'it~~· ,d~,dvo~ l:SX.M .. T~_ill6m, 33il,:1?ll5._

• Kl!J:alnt~;I[' r:ad!~ h:aJi~~[M~, ~1,ro:~jnD .. "r~ll, Oli2140 1194.

.. j!j;:il3[':i ksar niDlimo ~.'U:g!"iid:~m-

'. K;fJI~i p;tYi~~ 1lI;b~!id~~r,I~;iJ,; ~~, ~j,dlbe,:IJ~~'j,\O\l blii;aH<iJi! {i~'I;1~cl~, .m'b;;~. r.l!d!:!.;1 s~la:g;.l, ~1f,ol~jj!~ Tel_ f!iG;;:; 4l]!!l

O~4, -

'.'~II;!;h~I;IJ !li'li,'),1~t@·'~!ilJj:,l.~r,.AtJ· ,,'.; !rj~I;l:'l~ :L\:lN.llil!l1!uL\:u:, ~iI!Lii1!irE'l~) i mllftple:t il!capt:reir.o::· Uli',' gai['iI!~djlll, '1'0::1 i!IilH l5S,IS,~,

.. hll;UMI::L 'Pf,oi~iJ[I~ d<iil!' hmm· ~lj~ j<!: ~([;il:l<::s'k~ i :,i!t~p~k(t.g j~~~N.

T~]_(!IU6.n-O.B.: .

.' ])~~.liIli iil1:rru)k.c~i~ ,i:;! IlI!ig'l~t:ol'!ig i~zLk~'Po"\[t]jILiio. "i'd, 06:1 ,2;'74 U J.

'.' nl§i~,.e:l :bl!l~a]iicj~e~. m;{!J].e'rui; fij,di~m:iI'PG1!olamo.1'd, (lM.r0.5 ,U~,

'.' 'Vmi4l(i:LiI~ul!l;ij[e:r cpra'lilja ~1lfIe, vDdA!ikotli6e~ ;si:liD~~) '\ii::DitUIe~ pi:[lzf.oDNiIL!l.ll: fdtinu[:o=', T~J_.ora 1)]5 S{i:l

.' B!:iki:ru~9![' - dektu.o ·U[lSiI.Oil!9.!I~"r ,~ ",':r5te,d, r,Bd.."Jr'tl":i, .i:i;1,',arml~. a:t~. id (16'1 i~·o(I83.

'" Se:r· ... i!':: '~.l1tiailiflU (~T"OO''!l:I~~~ [EI N~ KoliIrBir. Ohodin. KailId"I" Z:!i" ,IiiU"i~ 'ijh~m~ ~~[iL; ho~ni!!. lDtr, :1Iii~ b~:iitllJil! G-<lr:flnd;B1 M.®-. o()5.l ,17] 666.. ;:iidlSll-,I,'U,

.. "·Km.E."I{" - Du'~jf}s'L\:o 'L!Isisava,~e,. iPr:mi~' i ~~nIII.iI~e '3'tl"ilh 'i!~1:.a ~~i.1~a, ,m!lmj£~Eaj<l!,; W[a, If!\li'i!Iilj~ '(JIJfta..hi.. :g~~ndna ,G~~I.'"{:.IiI1i::L H~1lID" '1:a :i filmi.. I'li~l i ,I :IiIli 1:1 m K.;,~~_ ,iF[[II!IlI< "'GLANZ"', I'd.. O!J;[ 1$0

Gtflt 3~07 -l~dz

'" Alrlii, ,~um!IK: 21.lI Ki'ii!/'m2_ '!"f:i:I'il:Ilk1l: ;?;I:L\,~~~ 10 KM/J1IIIl, Alh.i i :FVC ro.~u~', ~~iIlr]~ 1P,]3!t1~~J~~ !let:i1:tag. Cik:ID!: ~ IlIgFadLilj.o.lIliI, i'd, o.il ,ll [4%:t Oii 767~m~ 001 ,U31 ,40:1,1- ,;(1,1(11· r~lr1i~

,. IV' V]DW.!DVD :j,ERVIS :;;'tl",[fu. ,Iii~uki,~, rnOOoiIa ap:i!ira~:a, il.7rJir3ID';:~~; d.ohlZak· DII . .lI;lII~IJJ!.lI. "'~> ILD'\T~ dal.jim]jj ,;m TV' .. $:.!I I;'lOIi.'fU~il~Iii'L 1'.;:;1, 0033 is,51J·4!I)O. o~1 ilic[-(l·OOIIl, N.

.. irAN AUZACOA . s'UlIHdrc .. :F,~l j!ZI~~~ i .r~:r~r,:illrr~ kHla~~l'.iIdie ("'lJri~~ t~O ibari). ,. ]).re,gled :~a:llal-kaIMmm .. R!':24:: u[tocf'OCnd.'i~ '~~, ~l.:a"~e.,, J:d... oo,jJn3i-'~, 001 ]00 O(i'S,

~;j,Jj~J[~'

.. KQI!I3Ii:1i VWo'mi mI1Jllii~()B~~ ~. :~i.d~!l: .i ,odvrn'. h~rL1;g mp:iLda, iJ'b~1;iiectt~!!!~ t::>1,1111~ ~B~ ~-ill~.' :m.o.. '["e-J. 06,[ 551 ~6~ ,OI'.i2: 40G 094"

.:jl.]~S·.rN~i

!Ii VO])On.;lSTAL;~CiIJB, E.UK'JRO[NSTAiLA.tQE~ l(~ 'MMJKA", grij,;l~.!i~', iP<1.rt~~~, ~I~";i!l!ie :u~i~ • .mlIolc:rn;i. G,ar.all.l'tw:ie.El~1J k ... .Mi· r~ !l':a.riIo""a_ TiiI_ Gfi.l ,6itS. 001.

~lQ-,IN'd:i;

ilil',AIlU{E1'"]'l'ODOv] bm&lm.~~. lh!. b r:a IliI,\D. .. ""r&i.llIbO u,gr.3d~} jIli. b1i1.1~ i!'.l, :p..rut~ lIR!ln:W3.t~ u~ :g.;Ir'lllld~!lI..

1"~'I .. ,062: :g18 :MIi5... *l,IO-lNdt.

'" ('l':a~ ... iMka ,finIm i:RrOOi s,'I!!1: '\1".rU,'.;::· mdo1,'a: ~z.gr:iIooi.a, ,r:tdapl:.f1ci~ iIi ~ ,fa:sad e~ he_ :$.3, garm oj~ 0 11iI_ Po&I;J-"'i~<: 0.611.:(11) 'U11- .:(i9.~7·1U:

!Ii 'Bt:~K.'TIUCAiR; ¥rii (Ij:'Iffl .... h.!l bojk:r9, !kL!lti.ll!l!-kil~ ,~lek~ri&.J.iiih .;lp'..L~t:.t i if! t:l1;~~i~, 'lP,\j¥.l)!ru~{!o ij :~'ii'aj~iKt~)Q, '1,~]_ !Jila ,l1.3 ](113.,

5069-ln,

.. ELEK"E:ll!IC"AR SA VODOU~:bTALATno.M • pOIJ'TIL""kl! '::it3!:~ i.h u u gI'::irl.l~~::"I, Ilmr.i.h i ii.~,t:::il ae.i j ~,~ aimt.BrliB~ riW. W~JllnI.'~~' ib!Ji~,.;::.rr:B~ e,1.. ~~i,; PJ:!l:'~idi3~a, i.'kllD,pt~, hd_,_ 1"~. ,06] ~,l:Z ]49, I/Ifi,[ t80 1;00.,

4l4M-l~dz

• 'V!R5H\\,: p.n.;p:!'i!I~~:~, ,DnOIl![a?ou ~ ~lirnlJnta2;u DBmj~1Bi.a~ P.r,B'O.'Hm. po i1ii~IM:1i,: <l!~:r:i~ .rila!l.::~ [lmMnj~ ormare, vi.rniille:69 kl!l:i~@"C, Tel, .015] '90~ 644.. 4:Il-84- ~,N,M

,. ''l/R-Sn • .1:: ~'I~dhE~::!i mmU~i:i!!H.i &ErnOllft~ liIMmli~iita:i!:l?' od.~'o;.: ,hl:ia:Sll~ mp,iirl..1.,; pll~OO: !klt!I'W~~ t 11iIJJ!;'.I& ~mu~, ]1'0 OOg-D'!fOAl radiu suaga, T(t]. 061 864 99.'9 ..

4:Il84- ~ N,jfi

,. r:b~~ij9llli :w.:: vr~t,e ,&iZlim,B~ ra.:.::blladnih liJi~d':%Ii<,;ii~ ~agara!ildfiorll1_ .Do'ili!Zilk m~.pli:n.~. Tcu, 061 ,~~

~®_ 4506- ~,N,M

• '!Rad'~lh'I! mrni:~oo :lE!.rh;R~~ p.l1oS'I!J~ Jii'D i'lhtlil[:lBruiiln ,r;i~1I11i1m;.:s;':Ii i~L\:'illiT'N!\liit,; ~!:lm i '1!I!I';OO[i;j!;. ,,[,d .. t!3~ 4] 1-4~, M-ob, OOl ~l, ]'91.

5U8-,h[

• m;,.E~n'HtA~ '~ VODOrn· :s.'faLATERp-oo,l', i pE':i'llIitm.an'!J Zi.I! '!l_ .I~l!a~ii1£,; &S:Int:") ~a:lniJr'Jjr.ij~,~ ~I, ,o~i~'" b1l3t, Ii. dr. ])o1~ ~:iplr:l!' la[i_ T~R %1 1Tu 19 t. 45 m.5- ~,N,M

• S~rv~ f.;'j~1JIi:;f!'~I, i!i~~~ii.l~di£l, W:i:lldlo~ ']'j Af', LII.I!iIl:~ L!I'I!I'_~fuLl!,~.j~J ~1ii1J£l',1ii~[~ ':r.:rli[ima., .DlJ)}~Zllt~.I[[.iI ;ijd:h:s,.u, Td. OM 33-1

11K 5167-hn:

"'iI' ~~md:~i~r;- ,~~l~~~ liIi~ma~tci l iP~"'oIJe1- T~I. 061 ~;w.306.

• rrof~~ ~~18~~)g i~Zl!b. ~14!,j;:; .i:Lii~mf:llL'kci~~ o.!iI~6'IlC!ima.i ~rodl~~o!!iL\:o'ldm~~, lDob:rii!l.lj~ pGvmjlil.o.. Td, 002 ilIi54!. IJ 84.

'. V.odoin:;I:.a!!Lt~ • *vi 1,liJ4"l1w.!iUlilii· '~!l::! ~".~"j,'!,o'i;, ~'t(ol)!~n~!JJ;ij,,~J;,.

IPr~zm!lo; e:iiiro, "Fd .. ,Qf;l J~ ;;!41:~ ~~n-·J3.~_

.. Pmf~t::i!i it[jg~~~ j'oE:ti.b d'aj~ il~~~[ljLki:iie Ii. p'..wlOOU ~"f.e,,\l',~ ~k~~,o-· ¥3:, Td .. 001 7 351.341.

• '!)~QI. ~fi!{~Je,:rt-..i! ¥~i;; 'i'iil~~'till'~dii;!: ,i2,mll.ll£i"lilit[ik TI!iI_ 2:'n'~Q! ..

:. Pl'f1f§l!iI~t:::::i ~}~'miji!: d2ii~ i:O!'l[f'L!Iikci. je::J.~]_OO7-:l-l~O_

.. ]ltr1JLeroI" {[3[l!ioo!ik~ ~.l atiru~]{-[i.g ~ •. :!!:~~[:Ij dii;;:!' 'w~WlLk~nc., Td OJ5 6.1!'5·301.

'. P.!:tl~~!..IBJes'~ i;@.~, i 't'I'<'t.~~..e:HU ~L!l4~1~i. ~u]:lot &Lj~ i!iiSolW~.i 11«' v!Jci, Tel, IH36:59-] B HUH 1.j2:1~4_

.":b c~lln ~M.le'u.lro- {:iil:b:irike'~ 10- ~ bliEi,. ru.ro ~.'W01,'!JI~ ndn'D :i.rlJ:~. tl1'!i.iltjr~t:"1I-~t{lolt, 1'<::1.'06] ~1'419'i,ill~.J .l~, ll'-79 ,I .

'. VK.:i.'ic-r-amil~pD$r1l.i'lia·!ka,llmikL!l, lii3.'i~~tumj~e w. gr:a.du. of. i!'L 0:33 4l44-i\BO~ illfi1 S] ] 149',

'. Swl~-e !iIiI~"D!J' lfIo'!!oiimim d· j;;j~':IIi~IkI-T~!, 061 ;:!,~~;(!'i,

."B['"~~VKV,-·~~i~ !.i(g~tli.!jl,!!.liir;:l.'V'~ Frr i.,::mdL!l~d4 ,or.ni~~.!o tam jjJj; !'i!I:Ll'OO'\?;i.lt- pmr.:ll~oo, -f:eJ _ G!i.l j U(i'G~:i

'.' ]ili~~lli~91- :i.zrooj,';:], :rad!J,..eib;rr,;o:!J'~, ko{c.ali~.etlil.o, 1'd.oo[ J 1!Ilin9'.

.. KOIl!lh:i [iD\'!!'!IOi':' II>IIIIil~MjB,~· ibe', (:II:l~~ :~k\lSl{i! t.I~~tb, ~j!HiJ)l), ~z.,i!:i!Id.!Ua!'l~}a8a.1" .e11. !ll61 ,1,3") 453_

• V~i:1EIi pri~DZIPL!I!tl]ika !lI.dcilmum ~ k'ulrIIliIatizir,BJlJum kolntb~f,mJ. 'f4 VW, T~'!i.'06] :ilJJ)(l, ~'~J.

'. ~'t(~s if';1~t!i...!lliIt:-l ",i\l~io", jii.};'~(I!!;i;¢i~ j a Will d\D\'I'ii:;l!.~ ~ III ~~[']~ ~L :~&.I ~ k.c U i'~ ~ ~ ilil!-' Vii!l:!lWJa u~[i,a iriIt!ll.ll.l::L!l:'lL:t, ,m~e.l~~e 'wi-, ~'. OO!:l:v,.~ki l, slJitYaliki ~~.,

'i1I1ILillAl!. 'f~1.~~1 ,2:4!~,I;i~]- ~

• 'KJtf..y ,d~'bii~kiJ twh~'I:;I!I]j~ i !p~~, H~ ~iJtima; ~[iml[j:a U ~r~c~ih ~rn~HnIraJ, ilII~t:"lsilJit~~jjum kirn'bi~ill!l SaLrrn.pDELiim(U;l, 'ird .. lJl)ZI1*ll·0l:,

'. lOari.:m w3truikr.;ii!:: h: ilIi«L!l.aU.:0'6: ]~l$~,T~-06[ :5:B8~16..

'. ~ ~fett!!~i;,_ki)i!i mi~, i~s· iP~~O .iI!:'Ia~ ~J~~l!rul!kci~ 'u~~iC'!im:i ~, OOriii ~iU u [J~ '!Jro'b all rliI ,. 'if e'~. ,0 G] ,2:44 515 ~,

'.' IDwio;:mm rua~rukdie ,~ciLIi~:I);::I.lm.?Ii i, ~t~thlil.;"] ,llIC!.nUj;:, Td, .jJfi,] In

405. .

'. PwI~]'i~. ,~gTh!$~(l.g: j;IO"',6~rifi() da~~ .i.1~gm!l1!lkc~~1!: :i ,pK'!fodi W~ 'iH'te' tcl;i!iimW, T,e]_OOl739 M'j,

.' Ce:L!ltriliL ,gf.Li3![I~e"plil'h.. iMi.:d3.cii~j, ~eJ1I::LJl;GI.Ii\im.ror:a ltd" IRdlmg·!br.· lih':~~~~11 t if!iJ'l!&ljiKt" ~i~ ~till1lL;iii!l- To;], 06.15I)i)OO7.

'. Mm~[',r.ii.di ~ ",'l"!H~ mrill!L'!:'llro-faribanl);ih r~1';ilJoh3il~~~i:J1:.D i p.'lI'f~OO,

--------------------~,ogla:s'·

SOSNA I,HERCEGOWNA FmJE:IA.CIJA IOSNE I HER.CEGOV1NE KANTON S,AllA]EVO

OPCINSKI SUD U S:ARAJEVU

Ib~mj:: 0,9 65 Mils ~5.}:98l 08 Marns

Opeinski :E!11d. U S::tr;aje'lm! 81!fUCni, s,~r,a,cll;l!ik: N,em~,!I:l1I, Casie 'U pratvnO'j stvari 'll1zitte:lja JF' j,H'ilVATSKE "1'E:LEI<O,MUNIKtt.c!lE~r. dJo(U~" Mostarr~, n~,[1ek,cija, za pok:retnll [ur.-em .... ut Kne.z:!l! B!I:'i~IJII~,nl'l]:m 'hili :proli'v itJU~e::no§ '!(iZipTIE STRA.N~ d.,{!!.IllI" Sa:r';;!!jevo .... ul", ~~;;u·sa;la T]jCa hr. 7, 'rad!~, d!mgm od. 2.5,8:5;1003 KM~ :nS! ,OS]lij,.O'VU cl,an:l 348. S'latV' ];. :Z,:ilbon;a, 0 pill:r:nihmm, pos:tuplk:u (~,jSt :n0v,i:ne F B.iH~ t..!I:'oj 53frn~ 73;0:5 ] ],'9fID6 - l] dJa]~'em t,eil\;:s,ru_ Z:PP;.a)

ORJAVLJVJE

.. dos,tavu fuibe :na OdSDvot ..

D,;tna ~J'2. 'C~j' . .2:00~'; g~dine tumt,eJi je kf,lod! QV{!l,g 8'ud,a. ,pll}dnj(!! U~zbu ,pf~)'tiv t~z.eI'i,~lg'j, a it'Sid~ .is[l[a!te dJugQ, u i'z~.nsiJJ. od :2 .S~:S'j.o; KM, fi~ ~ Hl e kod~'re~ ie fb'lJ~'~'h,ellill_sL1!,[_ga!. K:al?~{!j Wi-e!l ~ ~! ie izwr~i.o ,obarve21Y, 1'1:a~a'f;!,ia, dJn_,g~} til) f e rrecHot..eno ,~, ~lJ!d l:]aJk.on rrrJivMe~e l'~UlpfaV\e~ ~]i u to,:ku 'pd:pJ:tml1l'i1,h:~ ,glhivne rn$pr<:l,ve'~ dO!:rH;!se' ,uil]tlJiku 'kiajQm ,t:e' Qbtiv,ez~ri Ulkn!llg c]a, 'ndltelju ispbiid izn08, od l..58:S~03 KM" sa .z~ikOln:slrom. ntemQrn nmarlOrn i. '[!!] iltllJ imos ad ll81jjj KJM. :pot:ev'

- d].i;! {li1'Il ")Il'illf-] -- ..4.~, -, ~ ..:iI-" .-~ .,- '-, " ,.,' 'ro, - .,11491'1i }I''} V' 'M - " . ~d' '~..: 10 'lIfi1Il'ir7' --;II'

IlJl . ,:;). 'IJl? ,",,!l;Iv • :gtlQJI]DJ!;:' ,pa ilJ,'I,o"e gQ lISplLaD'.t':;; []3 lznU$ 01;;11 '. !J!;~ &1, ]Jocev U J1 _,. • ","'!J!!!i, " g'UlWll-

[i,e' pa 8V'~ do is:p']~te, n~ izn'(;$ ad 167;2:3 KM. ro~ev ,od 15,. n L 200'7, ,Q1)}c.iine pa sve de isphr.e'" [la, iZt:lo$ od 93;,60 Kht, :p06t:v ud. 15. '[ 1, lOtTi" gQdiile ]J~ sve dQ i8!pb,[,e~ Eta, ~Zfil,QS ad 93JjO nt,

-- ~ AI15 01 ,}I!'iA!il' .' ..4" - .. - " - - - _-.A iIJI';!I ~"11 'V"1..<I: ~. -..4'~ iii: 1l'i(1I' --:J\i1iA'~' - A"'· .- - ~ . AI

pO'i,.:el!' 001 " ' •. , • ,,,"'!..Iv!J<. ;goulIE,e; il~ lI:Znl1~ !lJ;Y, '7 ;;J'jV'!J! J:";;;J.VJ. :P0l;,;lI;:V,Oq, J1 _", '!..I";". ~'U'!J!Q., gUUliLilej [pm. ~vt' u:O,

i:spl~:rr{~:J :naJ :iZn(l!5 od. 93 ... 610 KM, poocv od l5,. 03. 2Q[I,8:. godinc,., VaJ :s.vc dl;} l5p]at'f::') ka.o :i, {la, tluiite'lj t1 nadokiJI;3id!i 'rro~k'!JII,;''C' 'p.lI]'1l1iC[JJ(I<~' ]Jo5tup:ka,

Ovim 'P'!Jfi,e:m t!Ji:U:Do:rn :se dil[l~1t:a,¥ljaJ n.l!2[J~, ad! {II 2., 07. 2'0[1\8:, ,~d:inc liU1I. od!go:vO'j" U :s:midu t'l4n:~ cbJiha aaJDaJ ,61" ,5mV 2" lP:r~3,., lP~ ie u.m::iJJ:U dui8!1l da u skh'l.'clu 8,3, od![\ctl11hu[)j8! Eian3 7'0. i C::ia[]<1, 71, ZPiP~:a, lJ18!jlil:;asnije ~Ili mklli 04 30 dana om darnar pdiei]l~, IUz]:JiI:':'l' d!t'lSUl!v:~ri '~ild!il iPis.IJ11cn.i IJdg.Q''l,Tor IJ!@! ll1zlbu, U Od.;gOV.iJTI1. na ituZ'i:JIIi.il. 'luZt:!I:l] mme is1tati :P'fllJ!C£S!l.le prlg(Oivm'e :i ,izj:as[I:1l!1!i se dim :1] pr~,ZJlil,~,j:e]]1 ,o8-[)o:rava piJst:av~~'€]iji mZJbe:ni z~b1!je'll; te narv'eSd i. .olrnn.ge- [pod~tb koj:e ill. slbdiu s.a,

... 1 [\,,;,Jli.'''m, ,'" ,-"lam .. 3,-;J'JlI Z· .'0"0;:",.. ID'!'l!"''' ]. "i'"'1"1·]~ ",!,r~l~]' ~"i'"' .Ji~·l"'''a~- A"~, ... mJ' ":;'''''''']1 '"'~'n"',,:,-""''''''''" tr'i' ;:;;"1_ ... " :}1· """"_

1I...J:l1L ,,,,,-;;!JI.I!'-ID!!, i!L! ,-, .~_!.I ~, ~~II ... I.-·r"~, _ 1 ~.,(~ ,~_!.I.l!i:I!~, ~,'I? ~~, It'""UU!L, 'i:I~ IN... ~Ku. • .L''I:' 1.1: ..... ~,r-' U,I,!.aJ"-~ 1;!.!I.;a::J1JI'I:! - .• ':''''-JEI!.

b1!jev~, od!gnvo:r ]i),a ·ltIill.:rou ]!iJ]}iJ<]'1! sadirZava:ti :Ii r.aJiloge [z kojil~, ~-0i!JIlwelJ!i ,za}'!i:ljt:1V {!iSJli.OF"a'i,i'3l (inj';G]]ice [l:U, ko~:imaJ trl!n:Z'eIJd :msni'vaJ S'V{lJ~';G' narvooe" ,d{lJ~9fze koj:ii:ma se IJitvr,~'lliLju t.e c~.n~'€n:uoe..'! ~:e :p:rdi'!Tn] OSmi..iJV zm Ilia,v.a-me 'U.l!Ze;[llJg" ''EiJ:UHI.l m, !J!1;iJ':Z'e U odgovo.rU!, :lm,m 'tu.rol!il.,~ a! !Ll'a'ik:as:nije na p,rip!I:'em~f)m r'otl!tu, ]lodJtd~ed prodvtu~b~J!.

Uko!l.iko, tl)!7.e~ i I~ I:,o[kl,l!, od 3~) dafi ~ ~i)]ilJu, n e dQ~t~v! ]'l:U ~U1Je~ ~ 9 d"gr.tvor ~~ '~~;bu~ '~d ~5e dn~j jed ~")~eslmidw' ,~b~ EmJ,p'Utta~Eli~, u Sitn:is]u odlndbi tl~L1JSJ '[82;. ZPP"!j!j. 'Odg>o,vn1' na, 't1,]j~b1ill.. $a. pid 10- Zifl1~ se',pred~ie su.d~ u dlv~ ]N"jmjett'ka:, 7.a sud i p,r!l)dv[lu,str.~flku} poziv,rll1u na hr'QIJ ]'llredJme~ ..

Ohmlvje5tarva Sf; u!ilt~td dJ~ .s,t dQ~t3,Vii'i ,tub-~ smu:tta ~~av'mi,giJom p:OO~m ,nk~ ~iI 1:3, dlajjjj~ odJ d~iJl!I, gb~i3~~hranrj:a 15te I!iL dliiH~vn:int ~~rvmaiitlli, ikDJ~ S~, d~stftb'WIT,ariu ~, iFe~~n£ij] BiB.

S'ltru.e-ni sarndnik Nedim ~:;:it

OOSNA U H~lQ_CEGOvn'{ Ii!,

F'ED!&R;ACT~ A BOONE 1 HEJR:CFJJOV[NE S:RE1)N~On'OSANSKI KANIFON oPGn,.r.s K[ SUD U KISELJAKT!J

lffi,1''!.)ji: 49, 0. l:1ii' ,0051:59 O1lp

1(L~~l.j'Elik~ 09'. es, .2ll!ill.gud:u~lI.t=

OiPtIN SKI SU]) U KISE.LlT AKfJ_, Ul'!JCIm..ii Silrn-dJilit: f:a:rimfli Haid!~!ffi\I'ij,¢, u i:z.v,ronom pos;tillP:~1[I tl'il~i.oCil ~Z~·d~D j,ij Intesa S:3illlP:lliGo]O !B;3i1Jt:3l BiH Sal'.3Ii(;;vo, 1l1., O'IlIi~b KlllulJii.,il B~1JJ:1'i pro-ti ,r iz.v,rs()l!iLikil t~lik d.o.o, K:r,~~evtJ~ Ob~h bb :nllrl~ i41i~eni~, V;!'l[l". 4 75.:3:89;8~ J{j\'\.; do[l]lI) [e ,1ilL~~ 09.03. :lOll, ~dtnt:' glkil~'1:

1, Od~!3~e se :pFir@ ,ru:2i~tc .ZEi p;Ewd:!l~1I1 !i],'ekre~'fiIifliE!! :uzv.E:ie,[iili::1i :u '[0': fl!!:=p6krernri.ue. i1Jmil!~l:!Iii'lI.j'e k:.ro, t ,c. lJ.-,E', 3}'l.79'·!If f1,yt.i!I,",~ ·CwMii!:t:i t:m,g !p'(J'V,E'&.mrt: 2524 m.2, k.L ~,i'" 3j.U9 '!oJ :E"lYti~j'l,!'.E A~ll!r"iGa sa '~:eatUl;i;]roii!ftl, r]lljj;'~(km1 p~:rng 12®O m2" k .... e, ibr, ,~no 'Ll! il;3l'illiVi Upj'~'!!,n:l,zgr.ad:3J p(wl'~ht~ i,:5{l ml~ 't;,,=, ihr,,: ~f2J] ill ,n~n,rl mag.acin, gmO''i!:tb rro~d~ Sill p]ies:lt:llI'Om ,poV'rltltl]: sao ml", s .... ~ 1JJ.Ql'iS.i)ilO l..1J zk, '!LIiLoz~k. 'br:, ]011 ,RO Kl'e;~~"hl, a ~[(} oil!.so~;rn 'ni.:WO'ffi p~fllI ier.~ ik ... e, br: 369 '!,:} :n~,!f'~'i ~mlH~~:e uz z~Jr~clt:, i!iI illI~V.r«!k I~Jvdi:D~'!-M?2 i!JI2, :pilS'~O"f"l1~ :z,grg ~,lP.xhr,r,edii ,2 .. ,p~rlilli!e ] 290 002:,; :prJ:j:~01im,1 ~J:-adhl121wl,vrij.ille 440 :!i!i!2: ~i poslovna ;,pgw.tda ,~ i :pljvdill~ ,n 3. m2.!'l1le Y.ri~'Ilo 't:!! k.~k, tIIroil! k 1 S 3 KO K_]"d~vf) v]~Bi!"iIi S't'i'iJI z::!iloZnO]PJ' ah,l;:b~k!l ~ dli~dom 1/! ..

N~, nekretntnama h; t~~kf:' 'U OV08' ~J:dilit6k:a ,poot~:lH ~~'Itlir:ll~,lI'p;~ U! kerist:

l, :IL'ill' G(l,~p'odan;;~ h:3i!1! l\:;~ ~~ililj'~ 'o!rdv' Intesa S;~n P;lLulo b~'mlk~ 'l!I_krnH~e-!]a na 'iJS"Q''iliI~ :Sillclsld:h Rj6k!!l~i::'

..... In ""~ o'i".", ""..!I 'il .... 0"'" ""'001 0'1I!'I·..!I,'1·"" ~,. lin ~ "II !llI k .... :i' ad l' -. ~ir"" )lOO"~ ,17I"d~",.. I['n 'I 5 "'1.ti'2 ,·.:11 :':! 'II ~ iI'\ li"l.iI.." ... J\!j"" ...

• j!~ .. -r, -~ru!J'._;i ~I~ ~ o-~ I:}l .. ~1ijI :;JI. Ot~i4 !oL!i:;? t!lJt-'~ '"'1il~JV~ IY.! __ ~ •• !ZYil~~· .:;Jl~ ~,.._,.. --~~'L~ ... - _ ~'Ij_ ~ ;"Jl- ~.IIJ.'- _ 'U!D'~"! ~l~.JJ~~~;.

2 .. HY-Pl} .Alp~' A,d"£ij,1:I! [B~k d.d, 'l:I!l:n.fu:l~irtI:I:I! na ~JsnoVl:l! SfLl,d\f;!Hqg RiC~~Til:r::l! F.:p-:~,44fil)3 ,rK!! 2,8. 08 • .2Qi}3_ :~dine'~, 3. U:lfIIl,Cred~~ ib;a.tllk:!!, d.d. ,t.s.tlliji IIi~zi,v Hn~nslt::l! ibaIi;h, &d!. M.tl1.n~r iJi:btlfll~:&e[ll[jl II!::I! OStLtRUlSILicil:drn.g· Rjrii!n~

~a:[p-44lnS',ocu]" 07, ]99'&. gM~~~ .

3, V rijed!i]l!£~: itrJ.ik:r,;:toiut: iz. ~IIlke I O''!!o!!: ~ld'U1..am. lLIUr,E',,j't:!ilUl! je Z:ald~~iko[fJ[l, tiid OZ, 0.2.10] 1" g.ooun.e ill, ns OSmL(i(l!lLl nalaea l procjene vdj~dnootii ])~kre~lliilJ;~ S~]DO,g Slldsk'(ig vje~t;!lk-a fi1lip(iil,l'k KruSimiT'.:JI u lznosa 8(1,1 ,9®.I.,S6 ,KM,

-t, N:l!I 'PirV'ODl I,~Liit~ b:iI J!irod~jU! [l]e'Iq-1;tniml., nekretelne :h,:: tocloiii: 1 .. ,f,).TIlg ;,r;~klii!,l~.k.~ i!1!e mo.£nl! ~e prodatl '~!ta:md 'pDl,nV~:IfII~ 'i.l!l~ ... [d·t::ne "itrijoom~slCi~, na d[u!g;om mCl!iill: iapm!l, ji::d!l1l~ '~nXiile iLI~'ltrd'r:::JiI.e' v.rijrono!O.~il d0k na ~[J:(~, mci!ilU! is~11: se n"Ul€;l1! !P'rOOI:l!n1 b;::,z i1J~~ni!l:emli:l! iIiI;I!(iiili~i: ;::iiel!lli::' IJ! r~dilll.tlS;Ll! iIiI;IIi lIj~it,ud:e.nu 1,f,dj~ed!l1l.(]s.n...

'6" N':a. ~;a,VmL(ij lPT,oo~ii 1E;Qg:U 1Jl000nr(irV~il:i S~'iI fliziC.kii.'i,] ,prn, .... na ]iCil,~ osim He a .Iili3,v",,~ill1J aJ. 8g:" zrp~;a, '!LIZ: uviet da Pff.lj~ ,mci3m ZlII predain na im~ ,ooiguruiil], IJ.(}l'!J~ imoo od 1/[0 ll!i.1,''r-d'~De vrliednostl nekretaine, ~~\1i ~~t~ ,n-e mo:~ ~~oohi yi~e od.IO.G®O Di. Prij~ po&i:k:a rot-jjt;)_;! slJJdu. ueba ,pliU~ti u[piamniOll tz ko~e ~e 'illil!hl''!l!l) dJ~ ~e ifJii~gu.r.lnlt::' iP!!)I!l)i':'i;:l!1!~J\.

Oslgtlir:i:l!lfII~e' se 'pti~::i~1: :1fII:l!, :tt:!!.Ci!1!111, Opcin!!iiko:€; s;u:d:!!, u 'K~!l:e]j:l!ik:t!I, brei: 306®.J{~Q.il}OOL,8S':~.3 :rood FIlYPO ,f\'LiPE. ADRIA '!BANKl sa :1fIIa2n:a~t~m,,'p['l:~,ciImi:'~fd, ,bru~!~ 4'9' 0 [p' 00',5159 OJ Ip (Od! po:l~g::!lirtl,j~, (]f<l$ll![",1:mji::!! oslobndene su 'oo;r~De lIj,t'll,meLU: d . .86 Z;'lI!l()l'~:FII::!! 0: lO:VLc!:j!l1lUm POS:Uli\p,k.tiL

7, Kwpac [e -drla.~aitrJ, :p(il,lo.~i[i ~U~etIf!!l, ill ,t.f~klJl, od 30 daiU:lI, od dllifla o~ojH!1j'~.j uVfinja Zakljll.!li;;t:1:!I 0' [jJ:i!'fM:liajj uekretniiIiOO: lIii1Iiil_g:!lQi~TI:i1JJij~ p;o'J]!LIdt:am, Aiko :kIJj,~ac 1JJ Odred~1l01iIiL roku ae !poi!.ozi C!j~c.niLl".su.d Clii Q~nD!i'm iP',NHllajn iI:'I}.m p;iJ'J]!Jld':acli :r.ro,g]asJi.li :J:];~'i!~m, i odredltl dla ~~ nekretaina p'.f:\a{I!ata dH.1JJ_gom, po rOO!LI !p(iliLud~,cu." kCF [i treba N1 reku ikoi! 1Jili1l lih .. h'-e,di 8'L])d~ ilJl]:.P'(tJ.1!O"'1I!t~, di-mlQ, Navedsne !lJru~dbe ,p .. ['imlj~Jl!iivaii:i. 'C~ SIi: na '~1"\oorun pon'l.l.d~e~ i!,1 !'i,J:~c!d~ d~= i1IllAgi ne dq}(Ji!]~ii; u ~tvrdJ:-11 fJiPl roku pillJd;;:I!itm,~, cl~i;":llI~. .

U :ilu:c:,.iu d1:!i S,1/,::!i !!.'tii, pll:[flLld~::!,;s::!! iI1I;II!jr...l!iirn pmnifi.d.am::fi JiI~ 'i:iptiil~' S'iltl~i::' ~lb'ilde~ ;sud. :mD'.k.'l~Iii!S:~l'u d1!! ,[TIl~i~~'i:: iI1I:~ii::' il'ispjdo i, ,z1ijlk~t~, !mVIJ! pn)ciI:l!ljiLL Iz ~mrlm'ntllS' ~l~,Uit;l:I!lfIIj:l! :tIi::!llillii t c.fi:' is I:: !!.'m~!H('!Ivl ml\fc: 'p.IT.!d:!!~i::·.

8, ;Sud,~ '!JoUlstil';i.ti i:;w.,,~:rn,je :W!:,~ Sit' :n.e::po:k~eI[fJ.o~lt ne :ID!li:e pooihni oi :HI! it~!:.'lb~jJtfJ, :fl'k.'!.1!rn. OhtlS~'2:ila :L:;w."~flje [jJ£~t:iprij~vn pokretani~ 11G'\,~ izr"r,rSj) og ]Kisru,:tr-~ :ram na,W',lilj.'e W,g potr~,V.3lnj.a n"a ,iSoH!ij :oopiJI;al~~Dii.oSU,

Z a ikliucat 0 pI(idaj,~ 'iJ'b];a;!dti ~ S~ D:IJJ og~..lliSJlJGi laib]i $,~daJ, ;IJJ str.an:ka mo~ 0 svom troiku. o'bj:wdti Z;a,~ ~ l'ir~~~I~ Q :EMOd;l~~ 1iI :!;~i11ltw:i ro~ ·ii~vn[}g. uj1Iform]!;;aT!rj;l, !l)dm~n!l) d!:!r L}I ~~j~liI}~:k1li ofu;!lvu~Y'i,~:i ~'~c~ kQ~;!I, !'l!:' 00ri'i; Ii! poo~clQ¥W!]~u :prn~:!)j~ ~ikl:'i!tn~I!I!'I .. OdJ ~I!'HI Qh~;;t1i!i:i;~TIr~;l QlIliJg. 7.~"~it~~;!Ii :!1li!: L'J!.s1~ililul tl!:i),]i .'lli!d~ ~L'lI q<!tiI1IiII! prncilii!j~ mOjITd, 'p.rnci n:i!lm~nje 3® d'll!l!lIa.

S tilli i:t. i S;ijf iii d ifiI;~ ik Fatiiliiii,a Hi3;idlr;u'Cvi~

fItA VNA iP'OU,KA~ P,roti:w O'!fC!g z:lhljue:bL ,ni[.e: d.o.zlit(i,l:b~D l.lnVil~. m~k (cL ] 2:, .st~ ii).., ZiIltOD;3, (i' .~vE~(!(m po.st~'pki!l-!i:lSt l'!!twij1ll!; Ft::(k~uk Bilfi~ bw.j: ItA'B)',

-~. ~ ~iGt ~ ~:u.. CUIQ!l.

,t 1121

U ];I't:ilf:aik 15. 4. ,]l'!i'li I" godi[ne n3vri[lfVa S~ sedam 1r!libi~, d[lflJJ8i ed kada ie preselio na g;h~,re1i: ~ias dIa_gi S~F!I. i brat

,ANIS (ZAJ'M) C:EVRA, 1983 .. 201-,

.Dttna :[~. 4 • .20 II. gowiil.e IiLav.rMi,Vtl se "7 dana od [kacl;a je Ea. t1hirnt ]J~~S'e:li(!t dragl surpr:l1.g i CFIUI;:

.r.,

'D ..... '8"1"""1' n'lrMIC' IV'I"C _~,".I. ,_:lri~ _' ..,

NED'ZAD' ,A'L'IDZANOVlIC 14. 4. ,2iO!):;' .. 4. 4 .. 2011l..

~pi:r [e 'Ilutv~, '!<itv~~~,:iI, m~ na nFe"nlllJ, ]"l~d~tarvlia, [jre,l7te~~J.l) na putu z~bu[i:iva" U za]og' vjet:]'tt(;_g' sje~3i:lJ]h sa ve.l:ikOi:]i :ljlub~v]:jUl na na.tS€g 'vril:ie:na;g

,AL,EKSAND'RA BUllIr.CA 16 .. , 4~, 21007 ~ Uk 4. 2101.1.

SU]Jru.ga, Ailkk'tl, sa svoj im 'llaid[~Z]m i ]Ii iti1!!) v]:un porodicama

na d!.rago,g brata

HIVZUA, ' .. HIKD AVD'lIle 15., 4. 11005 - 1.5" 4, ZIOlL

V:rii]ie:me pro]mci) :sj~Can,je na 'I!(!ibe i '!V~il luI:' hvj et ae 'v~'ecn6 u naS]rn. s~rd:ma.

Sa ]fil]b~vljl], i :pm'iUJ~!~njenii'J

'fv~a sesti"a ~'~-et~ sa fi'!7'Qiom :~r'l:hd'uil;r.JI~'11

ENVmR.~I!~O (HAMID') DZAMAL]J',A

M'EHMED" MEHO rAJ EVIC,

N~!'l1]!jO ~i;' rno,gli ['i.!ljC!.i!Y;l,~·] Itlil. ,snllrtiJ ali Celill{} te .satL-J!'I,1"Jlti od 2IiibW'~,'I!;i:I!,

[h!l!gl b;r.i!I;e:" ~~ "'!,!.~~prol:).!l~ l'i'IC ".i~i!' IU,1!Il! ,[j~diMlilIf~~. tlS'O.mena m~ kbc:i ~.V.,o)'iil[ doomm D~t~[ &e,'\<ie~ '13, ~1a§jm-:sJ'Ci:.~~7 • N,i:ka tL An:ilhi d:G,~, f'<l'dan hl~~ D~I!.!t;l ~ Ifi'~~~i! t;lfu'mE!t,

Tvoia Mni;a,,!" kcerik;!l, Sfi1lillrn D.Z91lk!u~,:ret Sei{'il:u~nllk &Jt3 ~, llI!f[Jub, Aj]9 S-~iHi-l[t

r",oia. ~~ua NC'>I~), ;r..::~, :Eld!in m,;iC;~[![i~ adrull[' ~(s'HJru]

.r.,

NU,RUA R'ASAGIC,

s\~, nei~~j~(~!OO]_] Jjlub.av'ljl,ll i .po~t.~vaniem 8~<eca:~ 6e'~1rO se '1VO:~ r]emenUog Hka t (lijJlDwte"

:DalilLa I 5. 4. 2~n I. godine' navril.:a,vii, se 7 dana ed kada i~ na ahlmt ]JUSe]]D na~ mElJ,gl brat i21.d'ze

~ -

.r,

RASIM :DEMI.C,

~~I lme d:rsc_.g,og AUiHra, da my. :podarrj lije,pi Dre:~nliem i vietfli rahmet. lbttilUl ,cWva ce se ,PoldU<itiliti 11 peb~k 15,. apdl:a 20 I L gocliitlJi:: pdje &ruin~ [mm;aza u dZami~i u :Biv-~]~':Ili B,rdu '~ Ca]J']~'ina,

S, [jil1Jbar~qj~ .a;D~!CO'varlJ!~'eu!l. :ii :zabvahJ!oSCu c(ll,vam,'i) u;ponl'l.e!l:lu na ilV:ll!~lJ1I. ]l']erne~uw~t' 'I dlo!bit'~w".

Dana'S se na:l,1':r.5a'l,i'~ 17 godim.nilli 001. 'pag.i,lbljj~ e lJ!a{'fr'g sina i b:ra:ta

, ,

'1;.1._;'1". r.M~~.·';;lI, If Ul,_, -1l,.: t It'_ ,'I, ~'f':J;;f:I~,I!.,;'!1. ~ '(;[,5!1,U!~ iD'1!.0iC ll ..... rem ] ~,rn'L L);f1i'ffil ..... ,Q

SiJE.CANJE

A ~·i);'-L-U- C" ~j'FUE')" '17'" 'D '0' . , .lI.'I,~. '", - .: j".~JJILd .. ftal.\.'· ..

iz Kon'jica

JI. 5., 4. l®OO .. 15. 4. 2iIU,l.

..

HIVZQA '"' HI~O ,AV,O:I,C

lSI. 4L ~iH)5 -lSI. 4 .. :unll.

8 ]~w.'b@,vl~ i ro.!'t{Hr:atljem ~ beskraU';f.i;i:l;!,1!i ~~'orn sestra H~J[~

,M,UST,AF'A,

(A VD'E) KllVAVA,C 1'7'. 4. 1972: - 'I ~7., 4. ,2\{Ul.

S [.,,~. ~." '~- .

,-' - IH ' " - ,--, - '1 -- il --

'III]· a1iV,IU ,i1. (Ii . " ,[;fJi~[]IJem,)

:~,{ie:dt~: Alma i Aida, sa f-lor,odJ1Q~];;]j

'SlECANJIE ,i]iilJ ifij,mie,M' dJfttgo.,g

-H' ED' "'I'M'- ("-H--I-L"C 11;·0' '\

: .. .'- . ..... [ ... ,..... -j"l: ", I-

111117' A 'N- '0' "VI' .' ,r. .

~ .. ' ":"'I;".I'

I I. 4. ,2006 - 1.1 .. 4. ,2~ln JI.~

U n;:i.~itfi srcima u~'~:.ajdl, V~'i!1lCIJJi[!J 'i;iiol,:je:n a 'iJ1 mislima 1J!'1 Ik ~ Ii zaib 6:(::(,'1;'"] ~ 'e'..[ii ,

Tvoji: SliliSiH S3beFa~, set

- ' ,

SeEikl, se-s:ltri.ti Meihm.ed i

AdJrn.Jr

SJ,OCANJE na [.:aBU!, ,dl:ra~1J1

]:2; :KO'IJJ~'i{;a

:1 ~L. 4,'. 2MO ,~ is, 4,. lOJ.:li.

U'fi~ejk si u IiI~a.sim 8[,cim~ i mislima, N ~b, '[I AUah 02:.5. podari li,r~~

Die:nlJ!el, ~ ~

s ]~U~{i;V']~1[ i !pu.nOOQm '~1U.v,a'tt Cemo, 'i15p'!Jm,~m,'!J1 [I~ tebe,

Neka ti AUa}1, (iz,s. podari ]]j~oBpi nZelJJnet~

U ~e[vn~kj 14. 4. :lUll X. gt)dime []3,.;dihl, se g®ruD, d;afll~, O'tkal(o [e p:r~se:lib na ahi:rer naS3 dTIII,g3 marjikar

s Ijiub~,vlfru ~ wO'~tnva}g iem tIm~vam!l) uspemenu na nien plerneniti lit i melimo iU[a'ha V~J~i'kog da ~'Gi podsd vjetn'i rahmet i miesto U D.z~(!jitle[JIl.,

OZa['Ci5~i: sinovi, kc~r i 1j]]]I:iIi'k~ Sl!I! :pa,]'uiJl.kaJrn::(,

Tev.lldd ce se rit'fJlu~i_ti iIJ" m~~1IJ~ 16,. ~; Z~l t, :god:]n~' ]lQ~Hfe

-- - ....... - "''"'''"''~ - '., li::1: '21!'i .,. - ' .... n, ...... '- .. ,....~;. q',~,.,.... I!i ..... ""'"

:!]UYJlII.II: n<1lllI;(!lZ;~:" u ~,~'lJ sau '!.-!O YL!.'UIuli,1 rillJ,;d~!LI!!Jj ~l~

Saii["b~gJ;Il'v:it lb']", 5M!.I'- LH

___ . _ _ __ _ _ _ _ _ .!o-c:. ,"

M,UNIB,A HAD,ZIC~,

. d BAS ... ·I'C~' '

ro_ ... :.c_,; '_

Dragi Hiko!! 'Uvi~'ek sj 'ilia mnmn . .sm~e iz !;]a~eg ziV,Qta, j uspemeae !l~ [,e[i(:' ~u ~iv,e i neizbrisi ve S,'I7e' dot ziyim"

D~n:3i ] 1. t1., zou. ~d1~.n~ navr!:ii~,'o se :S tJU.!iiiI:U:bJ g.!ldil1.ii! od smtl~ nWSi:e; dlr~:(j~

HED'I'MA :~:KA'NO-VIC,A

S, !pO~l.tlS!Jtlli :u m,gom, ~o:miU~rf:· :rn!]! ~vr~~~ hoe' l, ill, ~ocum:J! ,c;iti,V~,~ :L1110 '~!'l.prl\!]],e-ne na tebe,

Neh ti .A1]~h d~,~- fiod~I'~ "li~h:ii nllID!.:it ] sve dZ~Jill1ie~ tske ~jepQte,

1"V(!I1 b~t EI!;~~ i sestra

H~~u,~,mka ,~I!i! -h!li!~

Dana [1. '!~" 2'01]. godJ!ITi,'~ .D:3i~ 'I!,d~]u S;~ 5, l!!l:tuit. god:iflli:ll, od :mrut~l, Ifn~g tI~,g ,sliiJp,rili&i!

HEDIMA IKANO'VICA,

:Ni:el1i:m odlaskom ostala je ua moi'o~' dusi j~~, iedna otvorena lana, ali i osjeca] toplote ujene neizmierne liu b!l!ivi. koiom me ie o,b~:srnp~]:a, c~'~~,V(~;g: z:jvol~-

Uz Fatlhu molim Dragog Boga da jQj p@ds11'.i v~,e~~i, rahmet :I. Uj;ep,ru Drennet

U' .!o'J~'itl,n -L~"lii7'U: TI ill, 1-1 '~t.1L ~-vc-Il-n'i'i"~ li Jj,"i,ft,c .. tOU ~1,lIr._~,tl., ..• ::y JI.~ft r.3.': ,D.lIL 1!..JI

- - - - __ - - "If ,('

HU:SO, ,MUJ,ACIC

HJ'54 .. ,2011.,

Thik(~ ie '$,p~~;natl istinu dill, ni'ii S~ nama. 'P!lj!.zfi,~,~ju,cj 1\10:1 m~t(!l' 7.:i,vota, da v~li~ sve $:~o ~,e' (il,k(b tebe, '[i;l ~p'~:Z:_Qa!~~ Pl'~,'~~ ~v~lki fia~ trenutek od kada nisi s nama.

Dalila 11.4. 21]11. glJd][]~ naiV!l"SaV,a se ~~rr 'l1fijz[]ih"g{!id!i'[JJ~ od preranesmrti ]1J;a~~,g' sina i brara

~ -

M'IRZA (HAMZA.) HADZIMA'HO'VlC

:Nelb;(! ti dirag~, AU~llii. pedari sve, dzennetake ljepote,

1'v@1Ii liliiJjcllruzi;' m~ik3, MU['i(:V'e[ll; etae Hamz~ brat Be[ljami[]~ 'bra:Fiei l8i1filtf i V6d:ad" snaha ,M,er:-uma

____________ .... '_ f!

HUSO M,U)A,C,]C

,][954,'" ,2,01,][1.

N k ti d . A]1 h d~ s dari I'" . D" '-' 'It

~. ' " . I' - ~ I '1 '" .• ·_.-·I I II", " I . -, I I I. "

e a, I.t . .T,ag1 ~ ,. al z .. _ ,po an, rullep~ 2en,ne ._

n" .... ro ~1I'·1"''''' I['ll'IJ·'I~""'n""u.i';::' ,liru I, ",·u. ~~, ,.Ji' .•.. ,It\; 4 . ,u'~lI!!L~

'091-':<1..1.5.4,. :leI]. g!,)d!ifl:~ ii1I;Cir1!-'i~ir'.r;ijJ se 0' 'Ilutu~ll j]lijesec:::i otkad [e :p:G:,so=:UH::II II1I;1:I! :!!ih:~te~ 1l::l!Si4 d!U'$::I! :s;U!ptiil.S:.:!!.~ m::f!jlh! :!>\It=b'''&J

:P!~Hi'~ c a i J:];i!!};II,

Si!'1!i!'rt nijc' iPit~ih~ kQ~H:i;O Ie v'On~o ~ kolflQO ,6~~, nam 1l:~dGSJt:lj~~i. Tuga i bel se !IiL~ smaniu]a dilll1l.ima liL~ii miesed ilfHi.. N e p'!.'kuutji 2\iibt!1';iI!\i~, s lUll 0 ] ~ uJ]j,ailj' :U pol 0011,1',1) il [e ~, S:1llZ,~ III (fi!!i:tlltQ)1 u:u~ll k:oii te 'I,I\!lT~ i pam:[it.

:iI?fl !i1U.l!lFII i, lim [) c5 n~ ::;.:~]m ''iF~ ,u rnl;l:t~ i.

Nd'!I tl AJ~h- dJj;,i" poda~l m~p~~ Dzt:[!!'!}i:';iI; i vi~~~ rahmet,

:D,ZEMILA (<?,MER) UZUN'O'VIC, mlJl'~

--- -- - - _ .. ;"

KURTO'VIC

iz CViliEiI,a ~ U~tlJ';:,fJ[ina

:EDINU

~M,ol:i:mo dm_g(otg An~l~a dJUL dis. ti ]:uldi8:],] Uj epli. DZemruet J "iecni rahmet.

'n!

S.v,e :djed 'UIV'Qg, s"!lijet~ nisu ctov6ljitle: da se {!ip~[Je, p:rnzilitllril :il. tuga kUtj~ ~,e Iil~[lth:~ 'ilV-O.jrl'm cdla . skom

:PJll__]lq~, :PlUJl-O !1~ID t]e&1s~les.

TV6]rl ]iI~i:m]]iii~ !fU'pr:q:!IJ Ra.'lb,]j~ sin D.ami'::l' kt~rk~: Damiira i Blvira~, snaha Fi~iz, ,zetmi Ad:m:u:r' :i, Sd~~, unuci A-rnllin,! Mi!L':g;lem, i :!lLev:Ul!1I.

D:!itl::l! IS .. 4" ,201.1._ ~ldlitLe: :1iiI::!i~ '~va~' Di!u:d~t dsna (icil PirCf'.~Milil1:il:j,~,~

MIRSADA, KO'VAC

(H):58.)

Sv~i((i .di::l!n ;5i u !IiI:I:I.iSirm m:us.:Him.::I! ~, srcima .. i[>(l~mr; rebe ifJflt~ll!i [e veli ka ,~1I:]j ZIJi i iIiL;(iJ.

N eka '[jj ,Anah, dz.l, p.!X'I!ad IlJl:pi D.ll:lfII!lileL

Tvcii ~~idr.- _a:Z!: ~U."1,1'!:~l,g. I~~ k~fk~ :S'~ild:lli 1 SIUl .M:IIfD.GS sa d~e:'!fo!,)jik't~m.

Za ~SVIG st.o 51 1u.~iiJ!iiO neizmjeme ti l~.va;la ~

U neil.:ie:~iu 11 .. 4. :W],L g1lJ. di(]e [la~~aw, fie test god~= ]i];a, 'liJd t~clH, ~e' [j:D:seJio!) :Oa. <libi:ret !I:1M d.:rEl!gl, m.lUz i otac

A',TIP (AK1F) MEHAKO'VC, 1191~, ,. ltI05..

Di3JUL 2'0. -1,. 201],. g{idw~ 11"~ vda~::I~II.l.se'.:Ii g"'(~dinte ed smrti

''E,'VD<E'iI.I' ,~~~

(S;UL~JMANA)

:s.ULj.A-GlEC

.AOO:'O j' ~ smrt bi]a, jSl~9 od ,~,"i''(iIt<i! ~m.d2! [e ljubav ji:!!.!:':l:I! ~ld l,I'tl:m,c~ ~!,l, ]i:';:J;' t~ ;[!j~ '!i:rii'~iIiI1Ie 'i!~ irn_:;:Ii,~'i~ ~n ne moze :~~nfJli!_'li,ItL D-{i\lli budemo zivjdu .on Zl\l'j~t ~ i l!IS.~l.1:illlItlIUI. ,Ila '[ebe,

''iFvo~;1I! J i:':l::1i ;f;;i:!! d!~ectl(1iTIi i 'lJ!o'ild-

POiSlJ1EONJI S,BU~l

lEDIN (BEH,U,DIN) PRLj.ACA,

OdJ ~Oiood)ka Ha]dc i Piljevi{!

iHl-lrt

,AMELA KARO'

'N:a,jlje:p!'i ,cvljete miO~~

'W,lij]to bi vo[j~b, dla si tu, uz tebe ~¥e bi hilo ]a;k;Ei~. N e bib oSI~~b sll'a"~l!! UJ8~rn]~Ie-~o8t", :praz~i~y, CeZfJjw_" L~'~di p!;',oa~;~:e.'i odJl:a~e k~(Ii gQdji'~fIi~a: doba, m'je!ljajllJ se iz ,da!ti~. u dan, sve se :p[ofiijeniLo t Ali. '~editIJQ ~[:O se ne bi ]J:Fo:mje:il'UO jeste muia liubav mas to i to bi hila j~dJiu:!IJ [praiV,a pri:j~lcljl~,'C'a, u mom Z~,VtIl;~U~ ~oj~ hi me vol,jeb bez ijsd[}D,~ :r;~zl.o~. F,ali1S OO1,! rna 1811 a, mejs, umiesm ltV,ag m~mje!ha, _, [ecaj, lJlI.mj'es.to ltV,all'e ~:jiIJh[Jtvi _ i!Ju.g:l!~ 1ttmj,eJ 00 'We}] e blizine _, :s~mo~~j WiIlJ~~8tQ rt~'be :i.uaz[jJin~.), Vle:lika 'POiPU'IT o:k~lm~ llpjezdjl~,

- d""~

rm se U ,gFU! 1, ••

Ali :svl1lik:o Irma! nekeg ik::a~~, nema, da mu "!ill. 2iV01tl!!l [kao sunce s~ a, kao s:~o tebe imam li. :sla '!1iem~nm i:a,~

Z~h'v3lna sam AI]::.hu ,d1.~. :$[0 mi te pedario na i!YV01R ~,vijetu ibalt na 1J:.n.tk@ i d.a~) mi ~~, vidiim i Mjeiim :Sl:!IJ ~!t1' n:!l!jbo]~,~.~

Voli te 'ItV,a'j,a sestra :!EI,vlra

Ne;'k~ ti dragi Anii_~ dz,~" [)r.i<d_;ad :~i~epi D,kn!ned

AM,'·'E-··LA"" KA"""',DO:'

"l" ", ·_A··.·

'U' -t' . -- - - A~I - 'Jl.. - A;-o,,;:,: ,.jl· .' - - ;11 - i ]. ~ - ~ 'ID'~ -- -- . ,~'f'.t{li, tme . 'IL :NJl~:H, 1~.i:I,. ~a III ]jJUYim ]J ep~ ,i;:.o;;[]]],¢'['.

U ,c:ei!:v,rt:ll~:~ 1.4L a.-FI]]aJ 201 L _gOO:hm.e navrsllo se '!tri, goo_~]ije oil, ]Jre£!e1I~'eEi:ja! na ,:dniret: :n~ ,dT~i:Wg :Slll]'H'l\]g;a~, ,nc:~ de~; i svekr.a,

'D.If"I.~Il]1~n:NJl DJf\~]]):rtA'U"

~v~_ ~~." ~'Ij~~ ~ ~ ~.,.

- -

bratu radnQg k_QLe,ge fmin~

IZET'A (HAS"ANA) CENGICA

Fl:DlN' PRLJA,C,A

S. liulbarvl'iu;,! ,pn~05.0~] i 'l,i"eHldrn rOO'W'lla~j em cU!,1i1am~ ~pomel]Y, na Tvoi dJr,agi Uk;" TVQia ii']eme1tllltQ$t. i c]oibnY[a, ~llIlji!l~,ek ce' ostati u n~jm ~,FCit~13.

Porodica

PIT

Dana 16. 4., 2'01 ]," mr'vFsaf!VaJ se god!ina dana ed smrti Yol,je:nog;

Dana 1 S. 4. 20] 1;, g,QdjiIlle ina,W$~,r'l,i'~ se ,4-0 w:i~Kl] dana ed smrti nase dir.a;ge 'ma~,ke'" nane :i puniee

In!IIm 1 S" 4,. ,~(n ~" _g!l)d~'ne' 'm'ma,';"~1,:!l ~ 2· gtldioi: otkake j~ r.rC:!ielila 11~ abiret IHI.SL. draga

'D.Ii'~g.aJ :m~ikci, lite p.osroii ,zi:i'lhnJ~~'v:t.

:lfllodi[1ls l1!!id !I1I:i:!Im,~ nen:-:I:I! d:t!:~.i!, ::Ii dI,~. ~t:' :orr: spemenemo, stalno Sl 1,:!l J:!!~~~rn 'miL'3~];[]1I1!I ]I ~i~·im.a,.

H~!!i tl 2:!!i !j;"i1'!t ]~i!,1b~, [p>3xl:1iiy.'~ J:',~7;I!Iirni!ijt:'!,I'.!!fnk 'lq[Joj~ :!'l'~ !!iI:!!!~ p:1i'!i!ru~., Neb ti ~~_gi Ali~h dl:,~, Ji'r..)di!!iri Hj~.I;Jii 'iJ)z;~n~~t i vjei"rlli r~~rml:t

VOLE 'rE: ik!l.1::!fli::'it:.J I)..SWU!f!Ui!.I' S~lj:a ~, Mll!fl~!l,ile.~, 1l!ll~ D2e:riI~lla" H::I!t~ :u Edin, 7.:J::lll.)i,fl, I:!i1mt:tt ~, Mu.fid,. s;1fII~!rne Vl:hd!::I! ~, St:l:m::l 5166. !Ii!l,

Neka ti d!l:'iiIi,gl AUa'h di.s. :podJ:!!f] luj,~~ Die1JlE€1t i 'vjocn:i, 'fa'h'met

"V"'-"oil'· 1":; ... [1.,,, ¥'m''''''' '". ... ~ 'F"""'~ 1" unuke iJld'i"']i"''''' ~ ]t<'~, .. ~d' "'I 1. -~ ,~ .. ,!tiL,...,.. .,!P.i..d. ,ft =1 .... ", ,~!I.. ,lJ.Gi • ...Ij~O' !I.IL __ .' !r.Ii..~, ,~~. Lli:.f .11. ,1l~!H.1I .~

F}I~li;li 'i~ 7 fi!::!I~'[IJI~t!I,i'l\fh dlll!f!l;QJ ,oi:kalt'!JI nas [e fl;Brp'~s~i,,!} :"~ dl'agi :,:llP:rui% (~i;:Eoc;-;lo ~~l(:.!i[" ,jj deil:o

D::I!!I1I.::I! .1..5,. ,4- J(H 1_ ,gudii:lfII!::" iI!~,vdava ~I: n:lI!i~liiznl~:uh 7 ditrm:l! u ~]ki:!liku nas je m~.rI!lM"i(} !};!If cl~i b~~ illIDl, I d!ll.jd~,

D::I!!I1IiJ:!! l S- 4- 2®~, ],_ g.t:idll:rII~ nav,Ii:wI:!. i:ie 7 mmih dll!n~, [HI! pj,t:~drl:nj;ll!

IIa ~h~t::1t m'J~)' d_;g.t~g b~~)4 -

_ -- - - -- - -- - - - -- - - - - -- _. ""

:NIJ,AZ (EAlIN) HUSUK,lC

8. '4~ zau = I s, 4. 2011!..

NIJAZ (EMIN) HUS1J'KIDC izOlo~

('9', z, 19,53·~ ,8, ~" 20l, ,)

N,IJAZ (EMIN) nusuxrc lizO~~

N ~ ,PO~[,!}.jl, utisha s:armo ''!.f,diika iP'.E':a:lHifl,ijJ, 1~llIg:I:!: ~,'fu;O:~ u !I1I;aii:DfI! ~ltcim~.,

'N I'l.. II'! !I L I!P. Ib I • ._ 'I

~.'. 1!)U'<:!l II!!~e ~ao [p':Ii:ue sa to em l~ ,[J;U!j~.O ~

d'~Q '~1!1i5- 'Gu'V.!U eemo tc:' od! ;;;;;!!ib!i)J,',~v.t~ iief y_oli~ni [iJ~ liI~rn. Vjec.oo ~ Zii"",i~t~, 'ill 'n~Mm sreima,

-l]r-e"ibij,jj IQ~ se pi'6'!1lditj, 1J! ,dI.z9m~.]il. III G(~t.H~efiil OIOVl!I, III ~Jeil!i!t l.S. ;:k 2011, s:r~di:lflli!-

l'lfilJJ.i !1~ji!'l}!mji; ~~!i![[lmg~ ZLATA, Gill!!! ADNlI..J"'{" snaha MmlVANA i '!llllill]'k~ SA§M, rrt

$~eci~!I1I:i:!!. :lfIIa ~i~n:~c:~1: ~!re'n'L1!~ik~ 1;!iv'() ~:!!., l~l:lfIIe :lfIIat POtli0.s,ni:m B~r~ !i~ iMo dI:iio n~!i' i !];a~h .i.j1fO'~~ bJji GJDO te VIJ~'i:d~, Nd;1;Dlj~rno S[~l,1} U~1:D:U ito smo te iiz.,guJbiH ,aH rl :~!JSroiM i ~r!liI:J· :ltt.w.z !f[IMe II.liS,P(iilTIJf:!ftIe.

n1.~gi '~.t:±lJtel N'~I!:I(I:~ilill2:t1!::i! ~e ~ug,l!!,:u [bot

'~I~~~,.t] d~g~ ~n~:h d!ts- plld~n :D~nl!!!e~: "ilJ~~~:!!i l!!!<i1nUl bJ'll, o!':t~cl'l)5rni} sabur.

Tt:'If'ti:~cl, ce se pt.tii!illi[i u dtliJluiii 1..] Gr.li!f.H~em 01011'Jl! 1..] p:~[9ikl' ,1.5. 4,. 20~. ],_ ~lHl!i:D.I::.,

Tvuj ~l"!lt SEAD, m~~ StrADA i h~~ic ZL\ TAN nT

Dana, 14,. 4 . .20 II. D~rl,ih~ se 40 dlan:a, otJl::ak:o, uije M, nama nars 5U!PTl.i\Kl' babo, s'i,\'~k:at'i dedb

RAMIZA (MU,HA'R'E,M) ,CUSTOVIC., '[<Ott.. 'OMERJ\;G:IC

ME'BMED,ALUA (,M,QJE) HOD,ZIC

Neka ioj dJr,~i, .AU~h dJz.s" pedari :hjepi, Dz:enlJ!et: i v~'eclJ!i :r;ahmet. Oz~d,oM~cMI'i: 8etl;tlle 'Ce['1!,g]oC Mev[a, Omeragif .zeook~, A.ji8a G~~l,l!jli~, ,~t' MiIJ':_h'idi~ GJu.'hk!", $e:s.trit':i i S1~,'m~iilt;:'.J a~D~j J 3s[i"ti:nj :Ke:nmj D2e:nrunti; .A]ma~ N edtez; Alarfij Da]i~,a, i Luna,

5!~.I[Ij:

V rijerne r:r'Olazj~ ~ tug:a, 1 bo~ ~st~ie.

iC"'I'e.J::"' .... ]· ........ "iIf",,,,! .. ,,,, .L'·V"'"'' A~";'o"'" i_"J"I; naivredn ~ 'I'" .~~ "'ill'", ~~,,,,~,,,,, ""·1 "'I"i.- .... , .. ""1},,,~ .... _ ~ ~ ~~!!II~~ .~ ~~~, -~ ~tr~, ~~. ~,~ ~~~Jll;~ ,~,~p. ,Il~ Ii' ~ I!!-~YL_J!i!!:I ~ IIJHL~~1.j_.I ,r..,,-~~ ~ 'i:t.:~ ~~U~ ~;I!;'I ~,)1! ~~ .. !"

O\St~j,e ilam uspe m'elrn, :D~ TVQj :pl,em'eff!iiri [it i '[Yo,j,e ~likQ srce u ktiijem je ~i~~)i 'ill,Jlesta ~ sve css,

'nW'om pd[ikQm se zahv.a:I]U'j~DIQ rodJbin'lj pd~a!tel'j]m~, i kOlnlMf~ma kOlll 81], nam M ovim leS:kim l£!e[H.ldma, ]J~1i d'jeci utjel1e' i :p'od]~'e']iti, bel sa nam~" Oi8!I,{!I56~[]a porodica

V~'eCLl!ill res :hvj:e1ti u naS:Unij, sreirna.

Mwi~n{; AI]~h~ dz~~. da ti 'podarm sve dkntllets~e I iepote i v~ec!li :rab:w1:e:t

Z:L' ,A··~·T·'A··~·· A=G·"'··UT~Sv:IE:--V::-I"C··"'··

.r '_'. ..' '. "J .', • "I'· ". ", -' ". -' '. . ...~ ~

Dana :[ 7" 4!- .. 2[H I. gcd][]('l' ]],avri:.tv;3, ~ 7 'IDtiZuifu. dana otk.:a~o ~;e na ahiret preselie ]]:aB dragi g.lL!I.:piru~., alae i d!edo

M- -'U-'.'~NI-:··':-:-:RI. I(':A,-' .H'I~-M~·-C'Ecl'D-" ) .... , 'TA-···Nf ··:.1'T'U~ cc·LI·A-···

'_ . j' ,,", - I' ".:' . I I .. . -.

. .

IJani [n,~']afl'.e, :a, ni ~edan ntie hez ~~ieCa~j~ na '~eibe. U naSi~n s:r'eim.a, ceS ~aJu.vije.k biti vo:lj en_, a, li1 D~inm, Dih]im~ :ne:z~li{![~,vl:i~j], N.ek~ ti .Allah dJz,t" 'POdi~[i ]ije,pi D~eJ1'Det i v~ei!j]i rahmet,

1"evhidJ 6e se :vI"QuCi'ti, u nedj,eJjru_, 17. 4. 2.~n n", u 1], ~d 1m. dZ1lmijj Hnilmo~

~r .... i['· ..,"ijn ..... I~ 'L,i •• ,bl·'....,. 'I • .:; .... I~,.". ltlm"', ~ '"~''-I''''''I''' ~"'I' ~. ,.1[,,,, unul __ It'i~''' ,; 1 ; 'I'jI'1 ' .... 1" ~ di ; Danin

.tIl. '" IIJ.'.! 11. .. , iaiUWll·iloI!CI}IoIl' 'I'!Ul JY-~J' ,ti.,'!u~L ~ 1'"11. • _', Ul .II lU. _J! ~_ ~-) ~IL, ftllJ:l&F-li 'I...f .. !tI.ILti.lI. ft,~lL~ !,I, ILLIHI,~'!u ftilil., u, .U'iII _ ,11.I1.!I.

Dana 15. ~'. 20'11. g'od]ne ]1j,av.li:av~, se 40 najruz[IJi~':i11, d:;)JlJ!ilI! 001. p['Jel'ano,g gnfu:i:lt'ka naieg [lJaJ· jdr~z.eg

1"1ill;ga_. bel :i, lJie"!l~e:r.-ica da te uema sa. [IJ aim a sY,id.l:::um danom S1[ ~'ali. bko~, 1!!l nasim J,g:"dma i ~]ji3iI'im]S! ~;i s,v~d~Qg, 'tretliU"tk~-

NeutjeMIa 'r(i'rodj,C;]~ sllliPmga AJti.Jla.fi~ ikidiett'ike S~fidJa i Des j :sin I[vin U petak, lL!I. ],3, sarl!,~ ~QI'{l!df!.'ca, i Pl'><i,jSil,e]jl~, O:kJuP]t ,ee se na Vblkovu.

Daaa 15, 4.. 2'0 []" ,gf,1!l;i!iil1l,e 1'!:;:Jf'1l]"~!!iH I~~ sedam d!~1Ji~ (!!tk~!ilt(!! ie J:.l.re~m.:3i na ahiret !Iii.:IDIa dri:.'ig3i iIiJii.:Ui~[;;;:lJ s;V'e:t:~ i naaa

M- - UN-' - . j-I-U·A A- -LADo .. - '.' Z"'~U-:-Z··,

," ..... ""I.B,,·: ~'l,' ..• " ._::... '~, -

.. .:It U' IZ·'I' ifNi"" O";V' 'II['CI ..

n)U., .. '. '~ ·· .. I .. ~ ' .. '111. _:

'80] irnci~.:' u Jtii~lm~j '~ ~ ~:c~, ,s;.ojr:: ,6e.~ 'rte~1IiLO estati 'l,i\1J]i~D;lI ] lliLuilmd mbom'ljJ~eiWJ... j;~t.l}limo U zv:L~~Hog.AJJ.aiba da itD pudifri ~~je,p.u Dtef1lflfii: i vjeen.i mh!tit!l~t

"D;oji':: .sin Mlil~:aJrem" ~iiiI:a:h::II, Du]9 i l[jflill1~ Adl,

T~ ... hid ee ~ ptilluCii ti 15. ' •. 2l1}l ~,., (p~~~[k) 'L1! ,~o4 :5::!1~i, iJj dzsmij:u :H[1I,-, ~~~ ~~~@

AS' "" ""'A ("AHM"E-'T'")' M' 'E'S~iIC'''''A'

·.ru" - . I .....' ,I. ~ ' < .

Tri god..iIli.'e zuvo~, bez tebe, :S:kdv9E boli, nerid[j:i,ve raae ns sr.ou, suza 1[ ocim;~~ t!l:'a;g\ov;~. lliI. dl!t:~'i~ ~ smrt - .... mrt i~' nada dJa ,eem-J9 se ~'e:;;ti.

So ,Pomlu:um:rul n:l!. TVjlJjU! plemenimsri d!ob!rot!ill. m,ohrnn d-r:a_g!lJ",g' A][a'ha d!z.s" da Ti :pod!m, li,j e.. ]l~ Dtea~'et,

8.1ii]JIDga, Saibitm sa porcdicom

FE'R'IDA (U,ZUNOV,J.C) [I,AlO

Vl',Uj'llill'" PI,om. ,all~ Z"~ nas ikoo & soo~L Ne; pOS[G~ rij0~u koii!lIlii.:a 00 maZ£. o,piS;l]ti ~ :H~zmjema ru,g9!:U 'b(d ~ro smo ire :[z,g1.!d~;1It Vj~i1I.o 6~ 'b:~i:i ,s, if[J.:amrMI. i lil '119~~m sr.'C.ima.

N'~lUI! ti AU:;ili cl.2dil:-ii~iI1I:jjjhiLl, 'prKl!i:!ln ,~ii~p D'"..r..Drne~_

Tv{J~~, :ilaj:m~:~iji: :'i'Ll,pltl!lS' If~lj sin Adilfridirj Il't~,lth, ,A'm~:n~,

Tevtl! iid '01: ~~ :El'ro~c~ ~i.; ,15- 4, 2(!'~,'~. p~ij~ dZUI1J1:i: i!i!:wrn~l~; iU. d;ii:~i!i!l!'W, Ko~~ - Hrasciea

,ALA(A nAnZIC·.~·

- --~ ~ - ----- -~

:Dana ,]7,4 .. 20B. na!il!r.sava:s~ 16 ulfu]ih mies~i od ~adla nij'e, sa nama, ]]J:;ci::l! draJgaJ

N,~ postoii '~ti~ha", ni z~bora,v.,,, :S3r~ :111,0 ibeskr:aj 1J!9! bo];:o tu~, ] ]J.:razlJ!l'In U 'Da.~.im sreima, S ro'bOliiOJ i e O'l~i!) i dJi,I;II' nas, N ismo te mO,gili sacuv,tij:tri, cd smrt], ~Ii saCu'!rat, cernD 'lie' nd ZaifuOf,· ava, ~e1:' vo']~eltli tile um iru. S9i pono:som 6e:m~ ~e se' s,jeiad :riV cllob['ij}'lii 'pHm~h:i~ ~ 8 ]~lillD'a,v:ljru i posit".OVB!njem, spormilJ!~';a'rri"

Da:tl!:=! M • .:~. 2-CH I, ifrI.I"'If,diBf'!rajr!ll se dv~.i I::: n:wzne g!J!dhu::~ od irnt:ii1I,idif[J.'l': :o;rn.nl, i1:l1if!'\~ rh:agl:l-S: :miliz~ m:::!!, i Ze~:!!

EMIR (OS,MANA) Z~GI.C,

S1o'C B~r~ ~e' hi]!:1! ~:ujepr~ ~, ple:l!vn::nitl) 'D~.hl [e dio iI:'!lOg bl6, 'N t::d~~tal~~ i!i!:!:!im u ~i:m f,J1Jiim U~JIUJl,~U Iiffi,j] IrJIl U, :m."I\I}'[ Z1l!" C. e, 'Q.di S liIllti te ulsmo :tlIl!G,~li :sUC'lLJv~.tl ,aLi Ilia. z:{I.ibor,w'ir.tJj [Ittl;£'e~l"i(~" Neh Ii ut9gi AU~~, dZ,~, p<CidBiti hj~Pl, D.:li::lltt~1 l, V]eCllll, :ta.:rum~lC_

l'v'IlJu: mli,pJug;I(~ sJ[~,!, IJ!.!JiIiL.3.C" punk::. ! ~W'iI ~a Slu:porugmn

Ft1~iel:ii! iiiiu~i l!I, '!1hailo'~:~: 'QIt: s:e 'Ill :lfIedjeJ:jl.!l" 17, 4\, .2 1).1.1" goduii!I.e u ] [,00 !l,1:I!n.t. *tioS·h;.:

Navt.lli]ijj se ce[fd(~et dana ,od 'pr,~-eljellJ~:a, 'oa :i:lhbet 'jj~' drqe ma:me; svekrve, lP'lJ.tti'kej nane i 'pmti3iile

------ - ----_._ ---- - _ -_._-------- '"

ZAKIRA hannme (,MUHAM'ED,A ef.) TUT'NJE'V[C,

rod, ,MUJ A'G'I:C,

'1'im ,poivm]OWl:lJ Qb-a,vjdta¥ltmo roob]n,u~ prijatelje i ko:msj~e' c]a 6~' s~ u SUBOTiU II !lSI, ,APRIL A 20H .• godine u 11 881ti preudiri tevhidu d~IJiJ]!.j~ 'VillNOORA.D U [It ROGINA br. t

'VI':aga, marn:a~ ,BO][l{1 je istina d~ vlse nisi ~!1J nama, Smrt 'is jai:3, ad! Z~,VI[!iIta~ ~'1]] niie nd [~'1Jllliav] i 5'i~G~]lja fI:;N, te-

'(I,.' ". I' I 'I\..· i..·d· 'i.. "

~ej, Jer pOO,W~'1 _,JU! _,~V ~O'ill srnrt !Je rit'e~'1 aa 'L Ul!ga, ~Jllill vr-

i:ieme' mol;:' lij:~L

Dana ],5" 4" 20111. godine na[v!I:'sava se sedam gndiinaJ od smrti !'!l~~g {b:ag,og

SABAN (Z,U,LFA)I D'RAKO'VA,C

'1,6- ,!Ii -"fli..i!'lI'li ,. l',t; AI "jIlfi 'II '_ ~ ~~, ~~~ ~ .,,~ ~~, kU Jb ..

N~m~v~ se 10 gQdliD~ otkad ~~ ]JRs~lio fI:tJj ahiret mU!z> alae',

O~rta'j;a je '[V,oja dlobri!Y[a ,~ ]j~('lpO :sj~c:aflje fl3 'IDrIl(b~. Ze.]llllO ti ed .AUah~, D,t~[][let i dz.ei!;]~ettske ]f,e-po~e..

HI· Fariha

,.:r;. ,-. - •• •

t;.;e]l 'tt! :~upm:ga AZiZ:l!! ~ :tl:ln

AdffILltmL

E~fiji'ED'A £r..:L "" '¥ ."n.t"1

(HAMIDA)

....

DZ,AMALO,A

Siec~{t]je ria, '~et'e je d!J,o ,DIlI~;g l_i,vot~a, M ku,j:e:m ~d Il:atlJJl ti.v:ii~'(i':k, n~dD5Irnjaii~, jelt" vQ[jen] ne umiru do:k :live' uni k.oU ih v 0,](:"

S ]~'ullrav']~1li i iPlmto,V.1n:jml

Tvoi lli:I"aJt _

Zu]fb ,~ l)f)rodlieom

57

D.i:liil,a 1i1i -4. 2011" go(~~ne je'4lO m:tnil1l dat]~ od k:adot ]ta8,'ie"llJ<ijJ'M'DiI~ nw, draga, Sl!1Prup, -i mllljka

is, liubavliu l.~ sPIJ'min~(i][]j~ 11 sreima nasim cu'Vamo. Vii~.flo c~ narm U~dll;Il~:lt3f3:D]"

U suborn, 16. 4: 20'11. g\odine u :[ lfuJ, sastat oellDo se lJJaJ p()irodJ~.'c]mm ,gmblpu Mi~jev1i(i_, ()dalii. ~~metl" a 'rn£a.k ~l'l:a,~~t:j u ~'e!';t~~iY, 'KI,Bo'b£!' 'U Mi[jevia.m~ u., l4th"

#S4-i:fI.d~

:DHG:U;A KItESTALJ:CA., roll. VU'KO'Vlt~

Draga mama,

T.~ si trag kO'ji se ne more :imris:a'lti, ti si 'b~lIkQijQ TIle mozemo Wirebo']~elti:; ti si plamen ko,jl~. se fit'!' gas]~,

~ - -"

ti sJi ona koiu 'Ce!l:IiHJi l![v~:jek volieti,

'Hv~d~ d, z;a, "d~vl!ie ,g'f.iodi~e' :(Yl(nred!e'~~ sa natroa, ~ ~,ljrub~v :koj"u si liLllliID dab"

Dana [5, 4" 20,1,]. fI:Df~1]'~IJ!,!!{i~1Jl !ie, 3, ,go d~ iIfI.e iIi:;alttJ j r.:: !P-t ~s ~Jl:rLl !I1I;1:I! ~bi]"t::t '~Hi~ dinlg-J ;~dDj b~.l!lt i d!~iil!j;~

..

'71If'ifL' - E--

• ~ I~ .. .

D:r;l.lg~ sine, vr]~~me nile ]j jell:: ~~gru .s,viedo:tai: nale v<d~ik(; boll. 'zivii, 1lI :tVliikiO(ffi danu flI~!~g ,~i!i;!itB!.t. it!l!t:,1Jo 6e 'b~:~i dok ~ivhn(il

m:u_

'1Ii"1i~A:::!J 'm;1l'~a. ,Lr:v~~l:::!i, s~t~ A(tis;),. s~stnc.u D,3lDiL I Deni

N eka ti .A1!l11J]li illz,~. p;uillltE'i, Hje. Pl, D,~-eif!l:He[ ~,'!.l'jrC.H~, :r.".ilirne1~

'!!'~~-1~}i0

DRAGICA KR'ESTAr' f.CA~

- - .. -. -- -: .. ~.", " ,:--:,-:- .. '~.

roa. VUKOVIC

'Tv{~.ja Mlr]r['je OO[[1,Villl, ]DQI, kloJru lilI:UrQ ne m(!lz-e b:;'I]r®titi. S:;JJmo' mi, :k-IJH tc volimo, ZIJl9!nlO si!:a S]iJ]O ~,~lb:i]i. M!i:'i;i),go :i'iJ8im, tleoosmie~_j- ~, :Z~ u:iIjebu :i1lililtl je oota]~ [;V,oj<.1, [iiilJba'v :k.I)~'!Jl si nam nesebisno d:!IFvaJhl.

HAB.:IBA :KATIC,A 11.9'1·6 -1011

~.~ 'Capl:jine

PO'[!;osni smo iltto 8mo 'fe imali i 1tl!lxJ,O] s,[o smo Ie izgubm. Vietnn, .eemu se 8,j,e.t~[i Tvog :plemegilog Uk~ i lllv1jek 6eS biti dio :D~.

Dana [7. ~, 20[ 1. g:odtne 11la'i!'fS[I'!/,a se J~~: .mU~ oU!:<!iilro 11lije sa .na!liJi1:lll.D~1I ikteirka.;o sestrai ~:e1~ii1

TV)l)ji ~~'Fmm~'i: :;;itl~v~, Envef i ll:ad~o} l~d Kedm~} ~)e-vje~i~ Fiza,

1!U1u61d Retiaro i :Kedtlt; u!il.uke Sai]~a 1 Vj~nj~j praiUiUlJk!e Me:li~~ i Hrtris~ '[e Qsta'la, :mdhinaJ i ]Jri~':lI:It(;l'l'i:ii,

~ .

AL,M' ",' 'A, (·.-S'·',ULJ',·O····,·)··! HA.····DI·,Z·""··IC· ... ', 00·· ... C· .... :J;'R,-'IM···::A,'·G·_.'C-: .. "

' __ ___:__:__'--'''_ ''--_ ':" ," . ' .. '.' _' __ '. " '_"" _ ·.U~, , "n,_·_, ._. ,--_. '_ '" .

'D.raglJ! j]SI~ A~:mill, 'IDLlZai[! i :~retll.ltBiH J;e iO'V,91i dail1l, jet' j;K1&je(;:=!, na iLod.StBlH:ak S<ilJ [(liit:;um. ll:':aZ1mo te 'Ill, sval'tu:m [!retI;Iti~'ki.!J, S~~Cl:!iIfI,J~~ Iii, s'il:l:l!lro1 i.:U,a,~lfmj d~eC:ij I!I s\..alfil,:rn clbmJiiruj, S'il:uii:OOm n~mi~ehl!l_

N;e ,poodle [1[[ I];enil;u~k ~,dJ~ Di:' rni~dim!l) aa '~'t::lb~ ne rood): ni dI~_!] ,!,'j d~ te DC:' ,;lclh!!l!O btli oSi:h:::'1 J1i: p.n)cl!e ni san a dI!Ii ~ oiernty JJii~i II,.

.s:i(;~:JiliLJ e 11l:' '~,VG.fr!il, ,1~1L1~, ,dobIorn :u pJelID.i,'lmm:~:f.iu: J n'(i',i ,rOO[Ci os;m~.j,'!iIil koji, ~e: krasie t7GiG']!oz ~:!i"-je~: 'C~ 1J!vije[k'1J! [fJ;B!rna.

Daoa ],:5. 4" 1011. mliv['saVO'L se 2[1' ,go:at:i.Fil;a, od prerane smrti fla5~,g' d:ra,go,g' jj ''!,i'O:I~le:lf!Ill]g

SAM" 1IrB A (Il"'Jio.:T"'l'E"·!D A 'fIj 1U" AT- 'I'C' :_'jU,B, .. '~,.L[~''W~'i~' .;.,_,&

1"61 ~ 1991~

, "" • !,Z Capljin~'. ,.. .

"iE'eSli::~ ~':;:' 'u:'at.J.U w;tleLul! 1 ~~!J;;i!_gU! :Z~ ~vakt dan t1!vot~ bez '~ebe,) jer it!! S'I

bie ptmO~, i usor s,vell~ sto, je H'ie,po, i pl,eit'i'iI.'tlill.ito, .

~',e:r' UI]l'r']i live ill srcima 'Ciu:i.'fui, !ko-j(~, :live"

Tvu.ji EL~,flmi]i~i: majka Se¥dJa~ UiEaC Efi'ver;, s.t8itR Sail~a~ bra,'tt Ke:t.im" ,$It~![rlci:lJe ,Me1i~a

i H:a[,lsa i "D_V;IJ,jla hrul:a, K(lTIma" o4liIS7. U:n.di

WZJNi'O SlECAN)E

NaJ ])!J,aSu !N;a;[i.f]u,. .mafk.lill. i p'lill.nicu

AVD'IBEGO'VIC HAFA .. VASVlJ'A

23.9" ,:nHO -),l,. 4. ,2011,. 'fi 8,j MV'.ijek bi[a ,ila'~, .M1l,Jlk~ <'llH i n3i!i;a bajka"

'iii' 'h~ ~ ~ .~I __ 'I. 11- •• ~I 'i I'

,!ii, . ,iLC~S UUA fI:!I!5 lui'll.u~",.

[)a ~~!1n}V~ ~e~j e i ~~u'bQV' mogu vrathi ~ek-ng{il~, ti lb~ 'El&]~ l'rv~ O&Qba k:oj~ ~i d,Q'[!l~ na2~d. I c]a $e ~,vi 'utt h.lIja, ,_ ziv~Ie]~ bi vje~JilI;o t! Poni!YSlilli SmQ, na 'bo1j ja ~e' Zib~g' 'l,~b~ ... Po:nmsn:i :5mo Iin., ~be Srnmo zam 'je:r sm'!] ,dio tlib~! J.

"fe,vhid 6e 'fOe :pmutitrl16" ,4-. 2Ql '[. l!l ] 4 saJti, u w.Hd Had~Hlalb~tl[l;v~6li, 8:, Vole '~,e t,vaj~ ~ Ni,na,!; AM[}a~, ,ZeljlkCi,!, 'D!,'I'I!O_, DelJ!ig~, Anita ... Emh' i ,Aid!a

Val'ii,a ,[ 5" ar]J~ii]a navrsai'llaJ se 7 Udnih d:a;mi;a cd S:M['d .naSe,g: dr, .. .go,g: 'braj~} d,;aidz.e, 'i a:!l_dd~e

MUSTAFA, (N.ASU,FA)I :KECO

D.r.agi, '!liaS ibrrn['e. .... 'Wl.dika, je ~o] "i itJ'ilga, "ill []a5~:1]J :sI\c]ma" Dot zivimn :p\lllnil:th: cemo '~~, i 00. z .. bo'Fa'ilE!! u naiim 8:rcirn'_, CiI1'!jf.,ilit 'Cetl1l:iJ' 'l,e,

BO'''S'NA' '1'9' ED- C'EGO··1:·l"iI'l N"'I'A

.. _. "1':"'" .. ~ .. ~~.' - j-'\D.,:. -. -........ •. ··.·11 . ," .-

MIN,ISTARST'VO' ODa:RAN,E BiR

- - - --...,__ - - -- - - - - - - - --

OR,ll,ZANE SNA',G'E B~H'

2~ PJE:SA'D'USKI (REN-[)Z,ERS"KI) PUK,

V povodu 1;5,. aprila

Dsna Armije Repuhlike Bosne 1. Hercegovine

Obja.vl~u;je

S,jECIANj'E

(199,2 -,201];;)

SViOl se,hidima, poginulim m umrlim pripadnicima A__rndjie :R,ep'"ubUke Bosne j, He:r~\ell!fyine:

Daua 15,,, 4. 2!!li [1. gotliifllt: 'Ua'Wr,~ava se ~,5 rn,:h.~:bl giI.ct1ifl!a ,I)~:kliik-o se [t,::IIgL'GmJ ijj~:irl''' !JfJd::!id~, ,~iv-D~ n~t:; Bin~j b[,;I:I!~a.., iI:l:l!'nlik~~ s!::i~[',uc::t

ELV,ISA (,M,UltA',T) AH'ME;TAO-'C 1::.0,~

- ------- --- -~

U- - subotu l·t;. 4 ":I!O' 11 '~I O' ..... d· 'Im" .' p 'In avrsava ;co,iC> go di na d:' (]I na kak " 0' '~e

OJ. '. I~,... 'lkJI.. ',"~.., 1Il • .0,""'" ,! I .... Ji.la. . ,J. oO![lI, . G 'O:!""::'u . ,.K'Ii,. uill..l - Ka . " 1"

preselio na ahiret ,nas dr-agi

(iz ViSeg'~d~)

1.5., 4. 199' - 1.5., -4, ZID] 1, T:r.~i~n~, smrt voljene osebe 'ki:JIi:t se d~JgndlJlhIJ ill B~[']i:m~" foooa i~ ed !I1aiilmJ:'lijlO :~s::k'lli~ti!l'!!,illlIlnil~em ~-i'!l-O;U1L, V]'~.j:e.m~ :p.ro~.a· :zi\, ~H nf:'_ :mole da ~zhtl~t:: tugu ~, '~o~, l!l ;n::t:iurill.1tF[':.irm~

N~~ tl ,gjGi~i }J~_b clf.:.~, ,(.~i 'r'f,:e; H~ll~)£i: {!'J.t(!o~ S''i!.~~i"£'tll, N eik~ '~1 ~e ~l~.Il!I ]',,,iIiim~t.

Z~II1~ijek o2iJluk-<eui: O[iII~ .MJL1:m'~t~ :m~jl{il! ,Suil(jl:h:!ll" '!i)[\lL'[ IDdifll, t1~cl.o, M.e!liJ.ti':u naaa ~\il!lfliibiil A'!!da,gu~~ [t::lk:HJ Jas'-fliu:a.:u [t::i:!iik Sejo S\ml:!l~~ sa ptJ-nHl! icnm, 'r!:~h, $:lIibri1i'l:!! A\~ic 44:~:I-l'r:.itt

11l2-NO SJEtAWP, na lll~e r,odJtelje

~ ,F

armijski general dr, RASIM, I(RASID) :DE,L,IC

K .' .. ..:II~. ·'11'" bile ··'it'·"'·· . ," t""'rl .• ' .. '. I· . "11 . Jill... v .,. ~~i~.

ao ua Je J n,ce' . 1 O .. ~~ OtblSaO S1 !<luO 1 ponosno) lIValS on"",,o

kako sf i iivio"

Na'ma sf estavio neizmiernu bol i tugu sto smo te izgubiU,. ali ~ pones i sreeu sto sme imali priliku provoditi te sve di vne tren utke

't"'111 'it I nil!-.. nm rOiR IL'UI~1-1U!11 •

Ostavio si nam trial, zadatak, zada tak da nastavimo tvojim putem,

doetoi .'J- e ,

putem ponosa, ostoianstva 'W. ]), ememtosn ..

Ostavio si ne~z'bris;iv trag, ne same n am a" V:VQi~O'J poredie], nege svim WJudima koji sn imali sreeu da te poznaiu i 'pnyv(Ddevri,Jem:e sa tobom,

Mi nastavliamn tvoj ~j.rl1 putem, putem koj ~ si postavie na pravim sistemima vrijednosti, putem koiim se moze :lei samo uzdignute -:'~-v:- .' ,""',~,.,:~ ob '.-~;. Hvah ti ns -~-II-U HV:A: L- A·~···

g_a e 1 em ~og 0 r1lZ!i., -= v.a_:a~, __ a S . em _~, _ '_- ~ ;\ _ ..

U viiek ces Zi vied u nasim srcima,

Molimo dragog Mlam dz.s. da ti podari liiepi Dsennet.

Tvoii: supruga Suada, sinovi Adm n- i Adnsn, nevieste Esma ,~ Edina, unuei r-~~k. i Salih i unuke 'DieHla, N eila i Halisa

._.'

'Iev hid, ce 8~ 'proucitru, u suborn 16" "ilL 20 I ill " godine u Sadrvanskoi

. ..lI'" .",. 't'r:." k . d

nzam ~~Il u vtsokom lZH, PO' ne namaza ..

S:iG~m,t'I, Vas :S~ sa ~']ikim 'p!Jsrovani~m'D sj,~~{lim i tt;MgO,]'[JJ. Ostrait C~I~ vjocnlJi U 'Il:8Jsim srci-

rna, nikada :zaiool'avl:jenl. Hvala "~f.uliL.' -

Sh.1!l)'v:! Puad i Sead 8f:lJ ,pwod}karn.a, 4~-L3~1i),jl

''0 .i\ .• 'I·J· A' ". K' T 1'I7T,C'''', ..,._,..$ DU'K' 'V-~

JAaD _.. , " ,\J1n..l. _'. [flJU1!I D :__"" , '_' a

""'Jl'Il:!';;' .:rt 'IiI.' ii'E' ,;, ,~.;;q~

S ]~'1Jllba,'\\i']~'iJi i iPmllJiVan:jem i.e 5PlJmi'[JJ~'iI,'lm.,(I> u srcima nasim '0uvamo" VjeclJ!o ,fes nsm nedostniati.

Tvo:ii: T~l'Itj[lf[I':!IJ Co[OiW],C" S,v.~Uana Pa~ic~ S:1JJ~eza]],a

KI-eStElHca i zet S[,a/boliam, Kl''e-St§!l:i;r:Q 4"59,.1;niil~

Dana, 15-. 4" 201]_. !I:1a'V1'SalVaJ Be ,god!~nili 00, smr.tti !l:1OOeg sl;!!prn_ga!, oca, dieda i brata

HRVOJE (R,UDOLF) AiA'DACKI

6,~ 1. ,].'~5 .. is, 4., 110 O.

D~u'IJ~ l'rob~e~ a 8ie&:.;]lJj~ ~(Q, '~e!be @$'[,llJru. U fi~~ Sind-ma, vjecnc) V'O['i~n'l' u mislima nikad zaboravljen,

'E"E'lUiJ'M' .' (. 'n.E'DiV' r --Ie)'. ''V''lIf nerc

.F. EJ£:I " .' .LI &A . 01. JA-IU.ft...I .. _

'jj~ Rrlj;ie drage :rodlhdj,e

'BULS,A (HU'MACKle) KO'VAC ,e :S. 4. 200.3 .. :15. 4. 2011.,

ASIM, :KOVA,CIC

is. 7~ .200.8.. :$,4 .• ,2011+

S. [ifj]Jb[lfv~'iu 'i 'POO:[OV3IJJje:ml,

Vasm,; ;Sell!ad!a ~i SelJii:ljd! sa, 1P00r-odim"carna

D~mi,a 15" '*1!~ l(H, 1. navrSav:a se godJi!ll:il d:~1I:1a, iIl!t!kaiko je preselio na ahirell f:l!aL~ drS!,gi O't~~ ,svek:a~~ Inma.c' 'j ded,.o

'hadzi M,UHAMED' (MUJO) -KLEPO'

- - - - - - ~~ - ~ -- - ~ ~ - ~

l£'IiI'ULI I 'I:"A' (··HUMA·· .. , '-C"KIC''Ii v'OV' '.:'.i. '-C"IC' .

:u - . ".~.,' [ ..... 1 ._',.','," . ;',_.: .... ,' .I.~l ,.1"11..: .. :£'1.., . '", '",

I s, 4. 21003 .. 15. 4. 2-l01,i.1.

A- ~·I-M-·- 'u'OV-'--:A:- ,e"'" rc

~ :'.,~.' ,; .

1,5. i. 21008 .. 15. 4. 21911.

FARUK (H'AJIt'UD'INA. i N.AllE) :PASIC

Dana 14~ 4. 2011,. godine navrsilo Sf 40 dana od smrti naseg vomj enog

NJ·jPP1o:c,v d raai 1" nlem e n-- iti Iik ~pm.n. zau viie k nosi ~ u siecaniu.

!ir.r~,=g.~,;o; j[". 11;,.. = ~v ~g.- -, - - -- - <;;I<~IL~ - Q~ - ~=w - -

'lev hid! 'Ce ae prouCid u subote, 1,6~ ~t 20 Ill, godine iza i~dndija namaza u stanu rahmetliie, Dsemals Bijedica 90" Sarajevo, '~U4-~~~

Familija

S Ij1lJJbav]ju~, Azrn

di 'I M-U'''H,e-'A- ME-'D--- (TAe-B'---:')"RA-')' "B-A-'J-RA"KC-T'A'R1C'V'CIA, , Ip~. ecc, ,', ,I ~ ,,-' ,_-, ' I .,'"',-,::: i I;:, ': -: I:,:, -' '-R 'Jai I L

:1:8. 4. ,2~Ol '" IS. 4. 2,,1),111.

T-M~ ~: Ado, Ivo, s~~;, ~b~" rsn~~ D~erofi" D,~m b, S~na, Veb~ib, Kmo" z~co, Seio, 'fit~:r:" V~]jo, l:t~de" N,!'lJrn'~, 'Funll~, Denis, Dragan, i.i,g~" Vlado" V~T~" A-t:ado, A]din

500111-i Lt

:I Z ETA.

';" ..;.

CO- 'RO'--V-IC'A

.:.: .~I~.: .. : .... r ,_' .. " ,_,.:",

D,3Jtm, H~. IV 201:[. nav,rS::{.V::lflill. se 2. _g'(Jirn:ine {lid, !l:_1(~;,ei'"'~e· :sm:rti &e8t're, wet'te ] .Z-3IJ'-V(i'

,lrC-R'ID'E (DERV,ISA)I HAD,ZA'GmC

11,,iif [v::: '"!IIAIlliO ,- },£ IV--:::~""'? '1

Jl,U!!' __ " ~!u!iW7 . __ ,Q4; '_! _ k'~ L! ,0;

Vri~'(im:~ prol azi, :tlil"i s,j'ociU;ni:a I uspomene

n .... ti!i'WU' ~~'-All·- .-3

Tv-o.~' brat FuadJ S8 !l'!l)r~dkom

N ~m ko:miiji s !poo'[O'ijiaihj'~

:HASIB (M'E,H'O) TUaCAL'O

Mil,{)srl-'Wi IBo2:~J podari liDUJ liiepi Dseauet, :n,jegov kabul' obas~ aj ~w._rQ~ i oihk:saf mil ahirer.

Eid'~~'~1J i Zi~et~ ~S:abe'];a, Sta.

'porudki!YITI ::i09Hn

;SEF,IKA LOJU'

Prij:e 3; ~od.]m~ SliDo 'Te isp:ra,tii]i fJ1 bolii :i mirniii ~vij~f.

Sa s'ie"o(1ITIl Clllva!l:I11!Il! l!lS:pame!l:lu:ni!l! Tebe, pouesai s!to 81 1)&0 die IJincSih Z~:'!,i''(]ila,

NEZ'~I'R' 'M' 'E' 'HM',"" 'E' 'D' A")' F' EJZ'AG' uc

, .' .'.- ,':. \,' -, "', 1 _ -.-,' I .. : 1 .... 1 .. ,' .. ,,' 1 1.-.,:_. " .'.- ' .. '. '. , ,'" .

I~, 'D~tt1l, '!JJl do"ib'E]m ]~l!ld'i'm~lI oni SIU 'ia~i ] poslije smrti .. Osta!Vl~ n:~ koii :5-~ ne moz,e '[zJbirLsati i ~o] :k,oj'll m~ mCl\~mlJ podnijeti, Bio s.:i, i 05[a'lJ v~,]iki GtMPjd i

ukvD;g' Demo te pamtiti, S~ ~ilJina{50m i P!J.sita'lll!l!lJ!-fe..m speminjati, - -

N'ek'll, te drar-it AJh(h dt,,~. obradu] eo Dfre~flIeoom i .obas,ja 8Vujim :miA_wrn"

!$:vi sme .AUa]],O'V] i :511i :s.s :ml.'jsm.u vlIaearn:d'!

- ----- - -- _. - -- ~ - ~ - --- -- ~

BEHlJA' U"'",- 'DIUI 1i:"I'C I ..:.:t CIL""',O' 'TIC)

. , ",~' - ~ .. ' ,:r,ou." , n:: " .'

V~ije:m(:' l.)]"clial.ij t\:l@l i bel 'ool:<;Jj.il1.lJ ~~o u ['Ia~jm 5'fdm!li. Pkmeoiti ]~!.iId"i kratko ~hr,~ ;lI: dl]g~) S-~ pamtc ,U .Iliikad ne umiru, Bila sl velikl c~'!!'ieik,,_ humanlsta, borae, VU]l'mu _i:'~ :Ii pam[~;mo :po i:Voj'!)ji d!(~bil[)[i. Ostavil:a si ti'a,g loojil, se mlta-d! ne M,,!rl~ :izlir.uoo.H i .s, p.il,fl:OOtKm ~ptKm~fi~e[j1nil.1l,

.Mcrill.mo dr,::!,~fZ AU::Iha d!~.:5_ da [u !I:mdu~ :~i.jep.:~ Di~CIlnet. i vjl!cni t:I:Iihme~

Oh~_~~~i: ;S~p':r.~ '~!.iI,djJil-? Jl~]lO'v.L Ej~~('~ Edmj k,{er~k~ _~V~[";'l, ~r. 'D~~d i Ullli!,lj~ N ~ij~~ Twl1lld ,eli! 00 pooutU:li ill :p~tat 15. ~. 2.-'0] ~, '~ 1>1, 'san 'ILl ,(l;;nCi :bI!~lSU Must31r(; Benmena 4ii,

G~:lI~£!h~":lI, iP.Qrudi~1:i

lPOS1.)'E!DNP rO,ZDRA:V dn~g,om 1,pl,lI;w

lEDIN (JlEH,UD'IN,A,) jp'RLJAC,A

bu~, S:a~~a~~ Bank9,

DiR='kdj~ ~cl)miJl[~tr .. ·u~ij!';' i. ml.jJ,:h.iie 'p@[t~ziv.tm;i~,

HAM:n:IJA, (N'ASUF) VOL'ODER,

- -- - ,#! - - - - - -- ~

'D' IN' UE' 'C' E~·'" iI" "0' "VIC'

,-.",_._ ~I.'.> 'i"~ ... :··: .. [ ....

'[la'na U 5; ,41. 2~J'l1. godine (wemk) navm:vyaUlil se Z tU!zlle ,god:irJie 'o,tk:aJko sme se [~ta]i ed E:aSe,g "l,I'o,]~eii]Qg S1il:p'ru;g~, i ,Octt

- - - -- - - --- - - - --- - -- - "" ~-

FARUKA, (MEH]'d]~;DAL'IJE) M'UTAPCICA,

N~:~rnjf~m;;Jj [e bol j 't~'P sa k'Ojom I'blQml'nO tiv~~tl ~t.k;1:ik,n :~'is~ sa um~" Tvoj ]itj debreta i :pleme[ii'oo~[' ne ffioOZt' se izbrisati iz 1il!1J:lih ~FCI1, Uvi,:iik S1 sa ]jJa][]]a~ vo.lj][]]o Te i illvije'k &E'tJ' 'l'~ v'Olii~[i

Ne:k~ TI dr.agi Pdb.:h dz,'~. r~d_!;,u'i Ji~epi Dzef1~et: j '~j ~~i -r:a:brnet 1'viP]li E;aa mi]iji: su:p~~ K,a&.a_;, ltd NllSmltlk~, i ~iii'il. J ~j[]

]"lfvh~!~ ~e se :pro:uC:.i,lti, !8tng dana (~eta;k:) iza !Jci.1ITI.dJ~,je' :I!IJ,illtllaZ"Si 'U], Carr:Sii~kai dza:mif:i, lilt Zem~t,

T1;",,,,,,.,.., 115·' ,Ai ":t!O'~'~ '"" '" ~

V~~_!:l~ J11 ~,~~ ~.__ l~"i ~~

V[~;-'Ji~!~ se 6, tl:lznih gudiD"a k:O'L~O smo bez tebe

UZlJR

(I A,TIFA)

KARAHASANOVlrC

Zau'lli~e&: ceS bid u nn<S!.'m Fofdma"

.Ami:f Karra~~;"§~lJ!o¥~t sa 11lUo-diQo®]

ros.LjimNp: roZOR1\V

H,USO MUJACIC, 21.7.1'54 - 8 .. 4., lOllI,

Tem!1 Izeta 'SU,'[3[!1 sa porodicom

SUBHUA KOSAR'I,e, - -ai' J-UN---T T""70··,171fC'-"'·, tUUm _ . -' !!UL. ...... ,iii,

2M;$ ,~ lO~.l.

Mi ~~v,i~~ '!'!ie~.jrUr&j ~' veemens ik:!!1dJa ~~rno Ibm sretei, ier S-:m@ i;m:a]i '[the u

POOLjEJDrN)I :S,BLAJ..--I

BEHKA D'", 'imI'IB'O- V.:IC .• ~ •.

l~.- .-

'[)a~ a '[ 5. ,4,- 2~n 1- ~ndh1e' ]] avrtava s-e' 40 'Ul~i h d~u!JSJ od presel jet!l~,a na ~bit,e'[ iti1cle dr~e :SU~';:; mame :i sestre

,MERD'ZANE (MUSTAFA) DROB,AC,

r~ ,LI

r,~d'. SAItACEVI:C

Ne:k~ ti dragi AnfL~ dZ,$" p~tiaJri ]i~epi D,~m1et i vf,e;tf'!:i :ralhmei-

1r'evh'L;~" oe S~ :p:mnC:ill. U subetu 16. 4 u 2lH t tiJ.13 sari n Ba~~:is:koj ,d_i:~m[~~.

T'viDj"i ma~'[]1]]i'i:i,: Stl'pf:U1g' Nltlbojcs:lLJ sm,[]] M;aid!l' ~5tF:!I! MiillKa s: porodiccm, sestra Hin:k:II

8< pa'I-oil:i!Co,m :i, :Se5,lt~~. Si~b~'hela s [pclir-odh'oorn, ~ S16flt.ht

'DaIn~ ],6 u 4. 2Ql.l. gct-il.i]ij!f' :na!vr.sa,T;,1';il se 4il} d!all1i'il cd s:ml'ti lliar~' dJ[,a~

'Iu_g~ ~ 'boO I za 't-nbom svali.11jJ d:alt}{!!tn [e sve "le 61 "

:H:!I!tma - dova [po](I.olJllt ~e se daJ[JJ2I! ]5. 4- 2~n 1. gndim~ u Sarica dJ:tami,ji ]1:rl~,e Dznme ]ta.m~'z3J.

Tvoji Sellrna ii ,M.il'21a,

ruZNO SJBCANlIlE

.DQna _[ ifi ~Fri]a !lla,'Il1'S9i'll~ se ],6 'plUldh godina ed kada ]1J:i:je sa nama, us' dr:a.gi

S~ E;t. 'D-- (.·~-iUiO'\ TI-a-··· '0' .

.. ,~.-.' .~T'~;"J ... , ,.',

J!. 8. 1953, ~ 16. 4" 1995'0

:D~_fi!! 7:_~; 2~)11, navrS'i 10 se ] 6 ,gocili'lla od pOg;Jlblle' nase

ZIB,:E (KLAPUH) 'CUS'T'OV,IC

iz Fq)OB' 1:946 ~ 19951-

SieCa1tlje ~a, '~e1be j '(\i'O'j ~,'~eme!]iit'] lik~ Zivjet ~e zal!.lv.i.je:t, n, fiirliim srebn3.

SUp:r':Ilig' D,i~ri9"~ sin :[),u'I,tadiJ s"lilO'Llm::!i, fbl:im8!J U]]J,'lJid S:a[]]:mJ. i

,Arm:i]i ':);~il"l,iI'lIi1~

B,:HHIJ[A (:SA1P) KADUSUJ

Sm!it it:: i3l~~ ~d Zi'~J't~, ali '!lliie od tii~n~o'l,] '~i-

~~ib, lJ)SPO.ffiilIDil" -

Sil!mo rO!H~, ikij)j.i 8],[ te V'i;li,Ij'~~:ii zHajUi. :ii::r.1I:uiku je· itl1lg.t ~. 'b!i~ilI, ostslo :~za, tebe,

Op:tfl!S~l, 'D:i!i~iIiriI, I.>tlZ1:1!IilII:!!, [er j~ lri'h m:~:i~itl, na ne:be~,;II! ilite: ,j!j::rplak.ll!.~l" lfe~~ '~:i Al]!lb d;iii,.t [loclu,i ]ii~i D~n~t-

'-l''''()'ji 'brat EItlfi!92~ ,ZIl!I:,)":8, Sar-uij'y" iH:ar:is:,., MI;:i]SliIfH" Iuet.t F9t£Jih, i ,Alnar G.iWi!i~~i!:_. i, g'!JI~k.tv,1l! Se:ll1ka 5152'- LH

Dana 15" 4, 201]. g~dirn~ :i:JH~Y],~W Sit. 7 g,odiif!l!ll! o ['t:::!ik:o' je :p.~dk~ n'.;l! :!!ih]r.e--t. :mLJjl drll!~ S"U!p.rug: i ~l"lI)ti

ENVElt :E,KO (H'A1dID)

'DZAMAUJ'A

Sve :rik,i~i f)V\lJ8' ~vi'i:i;t~ '!lli~,UI di}'!O'l.:ili:J](:' d!t~ se ll,pBe p:r,3zni:J:li~ i, tug~ koil3, je :J:li;;'is:~la t'!,r'lljli.m (~dil.asto:m.

'T'!JI!l'je'v:eHk.rC!' s:.r;;:e i :p~emefl!lti 11k S'Ja rOsolli!iile ikif.i~i: slii ~"e :K:r.:l!!:>:Lle'~

S U~-'b.!Ii¥lii~ ,c.::;;mo ~ ~mthi, ;sr,(l-'mi n'hu~ ] 'ILl sroiim ru'dma :JJ;ooiti, ,dot Z!vimo.

,M£!UmAJ' tlir.r4'!.)_g' A]J:ah~ dz,~, -diB t~ :P(){I!I:i~, H-je,p~ 'D.z.~iiftei: i "~,ft~H~, l'ahrnffi rv.!J]rOj :ple!iim.'e:tl~:[O~ dfJa~,

TV'Diu:; :iLiipru,s::!!, Milil'fl:~[~~, ;5l:1fll A:[ifL~t ,u :gee:ltk::!!, A:mitlilll

~ana 17. 4" ,;un I. :r:avr8:i(,~ a , ~ '~u~ih ii bohrih 6; mjeseci otlli:aJka, je [plle&B1ila na ahiret divna 8UprU!'l~;) m~Jk~} aena 'I sestra

SAT'1eA KlSA BAHTIC (hadzi ,M,USTAFA) rod. MUDI:,C

iz Bijeljine

VO:I]MO te, 'ltV,a~i:

S,lLlV(flug Mubarmed~, ~;i'fl.nV] AdJl1!~[] i Zai~ brat~ A_bmet. ] 'C'a;:d~_], sestre SUh~l]di~" H~nlJj:mic~~ N evresa i :B~h["HJ; snahe J asmina i Ttn.l:Ji~ zetovi Mus'[af~ i Ahme~ :Sil~h::IJ FhJilal'

il.mtl,&.d, :No'jd]~',~ Leila i B'dm.a~ amidzici Da]ii;3, :i, Fafu:oo:ra, 'RT

Vol~' ~~ [\1oI!Iia unuke ,Aliifi<3 ~,:L\:&rt::.:i M:~.~. ~]1l1).. LH

POSl .. JlWNJ] SELA_M mnJ:]lEi;:' bra,tII!

])~!~ 1'5" 4., ;Wl 1,. ~,~ii"~M, S~ "/ ~JU[tnih -datli!l mbt..:J,·~i!: .I~iIi ,ah~K1i,!pl'~~R[\D mot d:rugi diNOO

ERVIN

~ ~

C,EJVAN'OVlC

15. 4. 2AJ09 .. 1.5. 4. :MlILL 'izTl1Jzl~ V!t'ije!l:I!I.,e prclazi, 1t1ill.:gi! za robem OOfa,j,e zal1i~ij:ek

U jko Mi[,e:mJ];:;:o sa.

:po:md!kQID 4'5'-11;}]

H'AM1JIJA, DAUTBBGO'VIC 1985 '" .2011.,

'RAB,:_JA, DA',UTBEGO'VIC, -- ---Kl.i!'

ro ~ M-, '.- UI]'I-' e: 'C:- :

.'. u .. , . I" "~.,, ;.-_

]~l_Bn 2'iI'i.'111

. 7""7 ~ .\,-.Ji I!!I

AMIRU ,(FEJZA)

_-- -_:",-

Sl\lAJLOV,I,CU

Od :md.hime te fIIl.sm(~ ifiIiI.CigH :!3[JJ'~!:i-:Ull ali. Z8Ill.'VUj'l::k Ci:m,'I:)

....r- • IJ 1.[1. I

,.;~ va ~! t VfJ:11 ! J:';: l is ve i!,J~"l r 'tn:m,c:!] e

narebe,

.M,USIAFA

COMER) BIBIC

1D!l':a!,gu ~D' NEDo.STAJ!E$. NAM i:Ij'uL '~.jll "ffl;UI~h'a. ~.~_ jo::' ~ip~~., , ;S",llil;;1L dlau II: iI:!JZaLI.!I. 31 11U!lltll!ru.iJ:~ll '1':' O1il!d :s<llj;.cdl~i. MIJ~!itm:!J· .A~~!:IIb .m~,t. d!;:. d ~ti H~e;p~ DieJ_~!l~l' ~ ""jec~L'I,'~ !l'3L~.Fili~t 't\-'i!'Jjol'!;j dR.iL1(N!;~ d'L!l~j, 'IlL !Iroji:ij i& ib.iillo puun ~~!lI)b3.'!.'i za t'/\<e nsa Zau'!!i~~ ~~ o~t¥l~~, u llIi~iIm, ]]jJ~~i-= IIlliI I, ~~.

U 1Pet~kj 15. ,aprila 20:[ l gucllme na,vriav:a se :&edam. (taotJJ ,od :pFeseWeTtJ.:i~ na bairet Ii l:i&e drage :maj:k,e:

Nltit:~. tu tllt.Hgi, .Mlilih :~OO!ilri sve d~E:Iilile~sik~ ].~po~r! :u 'ijeCiliiil, 1'$hmer,

'Od '~r.aJl'" ,[Jb.u~him:a i nj~.g-4)~ :p!}l'odl,,-e s U3~ -I I.lI.

s l.jujb~'If[-iu i jJtdroV:liiiLjem !tljihov[ IDi)k]raZi;' Mi~~ Mir,S'!ln.aJ A-tasas S<a,cira, 'i Gino

BEB' V''C (S~'AH" IN.iIi,·)' H' ABIBO- 'VI'C~ d ·S' .... J'E'HO--'V·]C'!_·

'- , " ,A£',_,.-i , ' I )_rn, I,'~., ..•. i~< ,'_-_, ro~_'~,~,-',:,-,_< I ",:'

Tvoji ]i~ i tro:i~ dobrota ]i].eci.zlhri:s~va. je u nasim sreima .. N"e]k:!IJ ti dlragi. AUa]]. dlz.~" pedari

Hj'Bp] DZein:IITIBt, - -

--- - ---- - y -- _ - - __ -- -- '!'

ERVlN CEJVANO'VlC

iz Tttzle'

'U:z~dud snnee sja. ik~dJa u nasem sreu :pili.d~iu .lme·[

:rn: uebe ne vidimo cd oblaka otkad tebe Iili8J.mJl!a 'V]se!

U~alud ,~~!JiC'e' :sja lk~dJa [e ok-n 'i1~S $~,m~ ~'oc' 't~ bi 'tn~fg~{~ d,{l!!Jiiet~ jutrQ ;;!JI i l'JJeCe~ dQ~ f lir-iaJiJUl, N ada, tata MidhtU _ .. MidiO i sesna Majll,

U :S!lllboru~. Hi. 4. 2["1 1. g0di[l~ u :[ 2j)l1! sati, ,C1.ikurpil. ce:mo se na gradskom gr,a!ldi'lll

'"fr.no'~i(.C u Turl.i :i, :po[.a&id cvi~'e6e.. - - -

C',TIr,.f; i!.. 1'!I.T 11][. ~JI~~-."fJ=

POSLJEIlNtJi PU,zDRA V SINU NAiSE RAD'NE KG-I .. E..GICE

....

EDINU P'RLjACI

UPOSLENlCill >.M~!EDIKOME.RC~-A.

1'-evhid ce se pt.oot-i'iLi u iiH:dJei~uj I j. a,pdb u .li2.1 S s.~ti~ u Atik ,d:zarmijri ill .Bij~[i]]li

:N;ajd!r~a nasa. ...

N'e')jJ,08llJlje dieci dtlJ ~i~l] ]:)TZttn'i'!:lJU :i tllg)lJ. 'ilrt'lo.to[i tvng' .fJdlla~,ll=a. }i'e !I;w.n-c)ji IJJt:je:ha da 1l.nie5i dusu, De ·polS.mii mir dla '.Il]lin, srce, 08l:!IJla :s.-U samo liiepa :s;i~tialJJja na 'D.V'l'I'J Iik,

SJECA'NlJE

na 'IDQ_g' V'Q<]~,~;j]g l!iniY.'k~

SJECANjE !!i:;i! wlIJ~~ b]'~~~

ERVIN C~JVA'N'O'VI:C, JlS. 4. 2~09 .. II. 5 .. 4. 21~n.

izTUJzle

,~lti Mil: C ~ Cl.!I, .ko~ u In 1lJI;::' 11i oge lh m;::', f.I'I'~ k;-o m-o i ~ t3iV .IiIi~(:, 'iJ'I'~ ~"'-D [ti;j .:b:', dl!jllil]'~{io i,!! ;:;:h!,;1!! SIl!'ifi","" !S~o~~~mih ~~.j) m_~i!~il!. iQ;,t..,m:i! ~!](!(jIU" ~i!lligf!Iii't ~I!!i glarv;u ViiiiAi.'l[j,!k !Il~'l.!I,:i riWiliIi m.L\:i~ &t~u~i i~mo:: II.J ~agU:Ur9:L 12 petm ult! i.:iU.8i ... ~k3lt '~lI!" ZV,BiI: ~u iI:~ :L1iIiI1:,/' sve r,]jIJ,J lit !~"~t~1 ,i!:~~ Ibud~, ~ ... ~ il!lok. (i! 1!!1~~ i~\l'.jjIt t-~~- Z'T.!~· $'y ~~, ~.;jl_e~ T~'[ji~, ~::;U'lli Maja ~~7~LIlo:

E'RVIN

'o! __ _ _ _ ",

C'EjVANOV,I'C

'1- ~= .~I 'liil!flolliio _ }-.e . .41 ""All 11

. ,~Io, 'ti'. ~1IlI'IIlI:;r - ,~Io, "ti. Ji;oIl!'JI.,Ji .•

iz 'Ihzle

'~'-RV-IN' -,

,D·, .... ~ .... "

w •

CEJVAN'OVIC

Ji5. 4 .. 2009 .. ]15. ,4 .. 2ijHl.,

S:ret~li ,~mQ ~w $im'O' te im:l'li) a z:ulvij'e:K UlJzn'i sm sme te izgubilu.

Tetak Bogdan, tetka 1¥ii~evlt; Milu~ j IDe·]ena

~S7-li!l

'V" I'

.. nJeme' ]'l1t'{li_ijj~l} il!ug:a, :~.

robom oo:I!n~'e' l'atl'V]~'(i'k. Baka Daaica

,AVDIJA HEL"'~DA

-- __jy "'- ~-

NEVZE,TA (CICAK)

'iU"E'''I' ''I:::rIDA lIlL&Llf, I, '.

---- ~ . - -

6 .. 6., :I9'.2 .. 15.,4.,201].

] 51,. 10~ 20'1.0 .. 1$., 4., 2.(n,1.

Dragi moil. :mdire:lji PUJ[]O mi nedostajete a za 1Iil.'[j~~litl mi osrnilt'l, VaSa, 've:l:ika ]~1iD.lba.~' i iPa.t[ij.j~, koju ste lle&Bbicno, d!av:~.]i me:ni ~ mojoi djeci,

Ne'ka Va.m dragi A'lbh .dis. podari .. lijep D-2iem.ne:1 i vieCni rabmet, 'Ktferka 'Ha8t]i~:a. MUt;::U1Qvi6 $~ pnrodi(;o(ID

DttIliI,a ].9,. 4" 20 ].1 ,. UV~3. S(. godhui. ocl·p.[,~eUejj~ a na ahiret

UMKA (HU,MIj'A) BJELIC, rod, DZAKMIC

Sva!ki '[plli!: kada [pio.m]s[lrno ]iJ:a. :naSlill. dra:gu :Ii V!J.:~~e.lITI.l!.!L majku, s!tq1im.g.uil' r:l!e[IJll!. i punleu u'l,d~'e{k se ]:loja.ri. usmijeh ]iJ:a. naiinl licima, ponos u du?tarn:a nasim :i. OIndJa se :po~:a.vi bel, 'bQI k~i :tni ~tiel'i ili ne l]tieli o<bu~irn.~. 'nate s]">oe ~e;r vi&e· uiie sa, ~am~ da se SOIl ijem{liJ s~Hm(li, ~"~e;v:a.uliO' i pl~~e-,mQ aJt:o jew PQtreb~o., Taj bel je n;asD:m' pr,l}iile'l!]udilili~ .aprH~, l'~', krl,d3 je n~~a naiJf,e:p~!1 i v'u']~eti;a ]:Irtse]Hb, 'inl Al'lirtlL AU~h je M2QO sebi u :sv,u'ie 'bfi!i.'D:e' ~, n~;itnl SU oSirtd~ lij.ew~ s,j ~;m~~, ua ien:u ko:ja, j~ U!vli(~'k 'lh:i.~aJ ~;asltn!ja[JJaJ. ,~a~o nam;, pune r:JJed!m3~~'e :nie[~a, ]~'l[ldb:a'}. aavjeti ], [JJ~'~na :r~.doolt ~tmdJa d!Qo~ka, s.vo~1l!l d~ecn i lill.nu~d: 'F'Vi1liJ8J [}~S ]~l!.!L],'~V !k!t'il}Z ~.J,''I,i'O't ~;j).Sl, Wil)Jl~, sal1fuetl []:lIIS: il).hi:',a!b]~n11J! d.:~, nikad t1!e ;j)d'U!!.8'ta1[e~_jJi) ~. 8~ B;j]2.lliO~JJ [jOtDOC1 ]'lQ_~u'~em.n ~1f,e u :l~V[jitu ,0 oefll_]1,l! S:~UQ ~s;a'mi I~b" R,e~:I:!!! S1) nam jednom davjj~ d~ ne ]J']~Lem(!ij da se w.vl:jek rudi'ujem.o i u~imo i eve 00. srea 'n fatihu u~imo i An~l:u:~ :za tebe mulimJ!) kaiO ~.'[Q s,j (i uvijek 'tlnila :Z~ n:.is:!

U'Vi~'!Il'l!k C~5 OISta:ni sa 'IJ!::l!ma,"l'

Tl7'~i ~~upmg MU:;imfa) k&;rke Aib-} Muni:r.if!i, Sabit]~~ Elv>edin~J Sl!tild.a. i Samil;~;,; tv(!!ia, ~'nu~d AI~~a-} A]d~} AJ~]it]~. El11jn~ Ajfi~n} Semi", Harun i ~elma~. :zerovi Sddj Hrdci.j!tl.; JU(W:jj~ :HaLim i. Senad 'i mtlJllJ!gobrojlD~ ro(thi:m~ i pdjatelji

44®1l ] mil?:

Dsna 16. 4, 2~J11- gnd~~e !l~vrMrv,a se 6 miesec! ~d ~~da [e Anahovorn votlom preselila na ]Rd~sk~ ,~i~et~ ~bi!t',e[

AMRA. (FA'DIU) HO:O,ZI:IC

:1'99"6 .. 20:10.

Ut~'e1e neme, zaborav ne ]Jo.~l'!Jjl~ a Ibol ko'fm, nnsimo [e beskrajsn, Bel nije ill ,fljeC:iima;_.; bol je ill naiiJ!iJl srcima gdlje m~ra!jes illv,i,jek: ''!l'Olj'e:na zvijezdo s,jajna, niksda t]ezaborarvlierJJ~.

Kada iz.g\lbi~ v!l~di enu esebu, 'PQZ]],a~ t.6IU~Q ri 'Dedosrn~'(:· 1!l Zi.VOIWl, D~ j.~ tjj;j[~a l:i!Jb~v IDUigla, ,(fu, te spa~~" mama bi te s,Pws.:i]~ ziy~cla. ht '\fj~nQ, :Nedootaj.~

nam tuhko da [piO:m:DSan na tebe beli, .

Ilorna 141·. a~n]a 201,[. ,gOO]m,~ navrsava S'I,'l' ,gcld]]1J;a, d:!I]1J:a. otkako je preselio na ahiret [laS dragi zet i tetak

'Nelill! ti dir.il!gm. AUa'ti'o podarm. D~enlJ!el i vj,6;['d rahmee,

.Diiifti;ii 1.8:, 4. J.Ql]. fi!il!,!!.[,~8.v:a ~!:!: godin,ii! od pi\t::~Jj'~!i!i:i8 iill:il :!iIhdre1. :n~~ d:r:!lgtlS' mi1i:l~~ r~i:'~~ dl!dle~, s*1i::It::lb 'pilitl:i::::11

RAMIZ (R,USA.)

KUR'T'O'V,I'C

Pretekle :IJ(Idim~ JJiiil~' iUbh!!zilJ!1 tillilJli i bol za tobom, 1i'~~k'(} ~~ gl,",d.atii oko sebe ;3J ae ""idjetu ~dhle., !aul se ne ,pile !fIUli PiiP~ot.U vee; d[1i1~bljiko !i!I.ori lJ! Sf'!'1JI i d~L

Ndk tliUir li!iilJ~~,Ji oo'b.::!!*!. ~'1 .. n~i::' v]e:erJI!:il [p':rl:'Dl,v-:_.ili~~,; ~ ~~:rm!li .dJ!1i ~!!1I::ii~ d~ ~~ .... ij'mQ :S~ Q;'tUiep~iiiIii. W:.I-WJ1.IJi];,",lllliJlli:l iIii.:3i t,~'e!il:,

lv.oil, ,i'i:ajdlr.f!lloi: s[!Jlj:i,rnga N fiZi}, s.1110'!,ri ,~mh i T.s!fb!lir~ :k,6~tilla SIlI.rnira B:;j, !I;mru.n:[c::IIm:a,

T(;vh;d ~~ S~ ,l!'lriJui::itu :~triJ'e {l]zRme IliL,.m:ru~:l 'ILl Hl',~&nieikoj d!iniiil.~,i ] 50, 4·, 2011. gadj!i!le, "'~5·1o~

:~)ttfilt :[ S. 4. 20 II, ~odin,(: lilLttV'r&i,v3 k 19 ~odi[1a oe] smrrtl n~g di[agog :~ina i ib[,::l!la

SAMIR, MESETOVI'C 1%7-199,2~

'P""""''f ~'-I;<; 'ii.' ""'i"<"','",c; 11.]"0:>" 'n."'(i]~''''ini;::''' l'i'CnJ1i~

• [-'._..., Ii. ~, '" iLJl oil! "'''' .t\. "" .... "", ~ .... II:""'''' "''''t=''

mene·iko.je ,s~ bo.]o:m ]liJ.dis.ieeajru lI1I,a te:b(:,

'n",r -IJ·e.'~- "'1" 0:0 ... "'i"iI'ml'" 'I" 'nr>;~'ml 0:0";',...; ........ '-I 11;.,.1' ", , ' Ij., '" "'''", ''''.' ""> .... ,. __ ". "' .. ,-".,.,,"'1, , .

mi:;iH'['n~.

1\rO!Jlb ot:aC MlilhamedJ", mariit3, .Bedri.]i~ Ses:ii:f.~ AZli~, sa. ]mr.,om00 !I:I!I,

TUZNO :S)E'CANlIIE

'tJJiVr.~.V~. ~. 6 fb.l~oe'$ed ~it"kak(l je r!t'eselU~. '&la ~hi!;'et ~~Sgj. d[~ga ~tU],a, i daridziDic;a

nan'! 'p'ro][)[re,~ ;a, sjetar[IJ~';a [lJaJ t.ebe 3St~~ill.

U :D~~im s:reim~, .... ~ec!JJ~ vo:ne:n~ u. :m]sUma, ni~ka.d :zabo!l:'alv[ien:3!.

Dana 14" april8! 2'011. godine Ili:!l!v['sarva se godina diana od::allm [e ]:irese]io n~ al~irel ]];,.::; d:r.-Q.g;U, zet, T~;tado i ·~,ett,.k

M'UHAMED ,M,UjAK

,J\i_,olimo dngog' AUa'ha dJz,i" ilia mu :poda!f liiepl D2el11nel li. YI€cni '(,a'hmet

'Dana 6\, "\1.'" 2[Hl. navtiilo se .;1iO dasia nd kada j~ na :~]rh~t peeselila n a s~ dri3!p supr.ngtll s marna, ]iJ,,..'riI;a i pu nd ca.

DIKA. BABT~AN'OVIC~,

.. -.:.f u J\ D' '" -a--M- 'ETII

MUoi'.I"II.t1..n.n ..... ~ ,

'"fevbid C~ 8(: '~ruUlcid Hi, 4" (~U!bQia) u &g:ovuj ,cl:i-a-miji u A 5".3'0 8a!rl.

Tv'O'ji; .mm?: N~et1' keer'ke Ne:r..[[]dn~ ] Stalbi!l:la.~ l!.!Lnuead 'Din~ UI~ ~ Asi~ ret,o'vi B11!Jh: i Adud!t'

Navdil.t: su. :se ,6:tid loditH! k~kn je pusd'io ]1Ja, :a]]i~llnoi ;S~lJ.[lP'IilJ..g

v m

ISMRT' ,D'ZA_FERAGIC

:N,ua :ml]J, AUah ,di.s, '(!'odarri [-['ie-pi D~em:n~[ i. yioc:mli ral~.m.elt~ Volje~[IJ :i. n,ezab!J~l'IJ'i,i'[je!l:l.

roSWlm~]]: SELAM,

:naSe!l:l!l. d:ra.,go:m. i lPoot!JV,~ll;()l:n. dajd.fl :i. arrn:lidz~.

MURATU {HASI1\lBEGA)1

> " it\~ICU' .. ' '_. ,

,MolimQ AUa:ha dl:2,~" d~ [] dJa Hjep~ 'DZc-']1J.n~rr !KilYii :s~ i ~ShlZ1!O Sa svojom d!oib!l.'tllitmI!l. ] ;p]ern.e!l:Tiito&oo.,

,P.:flR~m ::;i [l~m [iuJba.v· i [OJ)']o[U, ,M.'IJIlDgo :s.mo m VQ['jsl:i. pa ,&i;s ]].am ,rn:nogo ], lJ!edostajaitU.

111me ~u [.v'uje': $es'[ti~[]ej ])nitlene i b[~ti,~i .sa ,svoj trJ1.

ll!oro.iiicama. ii, s.:na'ha Remza 5 ~13-! [Ii:

:SJBCANll1B

11:13, :ni!Seg o1r.a~>og 8l!.!L]J'])U(a',:' cea, dede i $,v~:k!t'a

BECIRA DZAPO

DaDii pmlaze, :SlilliGafl'ja [13 'Mb~ osta[u U!, :n~iim sreima, vjecnD' ''!.1'O:lj'e:mJ;.'' ill mislkna nik~dl z~Jb@([avljeJm,,,

N eka ri dn,g] Alhh d:i:.S. pt!Jcbl:i ~S:ve dZe:lllI ne~sk~ ]j'ep;ote i ~h]if.J:et t.vo~'of pl'~1lenu~1 dulj~.,

T ". " :.e.., • '''" e • • 'lit..':" , 1il'~, ,.

- -VOj:ii,; su:pn.t;g[1. Se:tULii,;. ~m. 5!l['IO_; uauke .IL...:llntt 1 ,uitiiLIJa.j

snaha :Mad'ilI!

Ibm"!Je d©rv,e 'Ce' se' ]}Qkhj~iti U petal~ 15. ,'\1-,. 2;qn 1. gQdi~e' :ros]ije dmrn.,e Daril"mZ~, llt d2amiji DOibrinf e III

'TAj,IS ,(SU,LEqMAN.A)

TOP'IC·

'It!:z~'~ [e o(,,~j cl:!!lD 'iii:'J:' 'podl~kc!li ill·!!! belan rastanak s tobom, VIii!i;'iliIiL'~ ~!li;e j.e: J;.1IIGMo iill'iJIt: d.tY.Hije](iI utiehu, OS;[i)I,:U :m g~m!:lo s;j~!i!"ja:u tuga,

]Jspmhe'JiI:: II!::!! tebe :u l'if'o]'iJ! dobrutu 'vj~tIi[1l C~, ii:i'Vi'e~i III '!'ltcim.;t, 'iJinfh k)f;i~i iii!; "i'llk, M'Q]i,~o dr."~l}g; ,AlI~~ dz,~. ~~ tU :podar.i ,Hje,pl. D.fenfi:lt:[ ~ojl. ~i iti :U zt:i.dlll.Z1u,

nov~; C'e !l~ [p.:It(lii.l.ci n:u ptl,jt: mi!lmt:' iIiI.::I!iIfrn.::I!Z'a U 'C~wrii:ii!:i:1cr~i oxl!!iIfrn'ijii, 'i.1i I{O!1]JiCIlI.

EMINE ,ALIC,AJI.C~ rod .. , D',UNIC,

1""'1_',,,,, "" ;"":1 ,~,,,, 1J!"',rn"iI l!.!L'lFl·'-I"~~"~ 'I!11.,.iit:"I'II • ~rl.i'LL' ,~~,~.&l'.._, rQi:J. , 1 ~. ! _~ ~ _ ..... tK .:l\~ .r:-',.,.~.:l1U,

m~, U it:Ul~im 81"C"b_]S! i ~Jjislima-

Pam~;Ui!: ,eeUu,o t,e po dobfoO:til, 8POI]11i~~:a,ti ;:;,a l'l!ltl1@ IjlJjb~vi, S~ [JUg.om !l Met] $jei:~ti,

Dana, IS. 4" 201 ] .. , ,gmHne .lJ!a'Il!l:'salV'a:iU!. s.e :3: gndine 0.01 sm:rlm. ll~~e~ dra....~g

~ ~

.MATE :BESLI:C.

NA" D'''I'RI' E'KI"TO"'-"RA'

" ._ "., I ~' .••..•.• "., . ' •. ' "',' ..... _ '"

oJ"U'-'-'"

,

,

. ", .

. .

S·' v •

> 'I .~: I .' '." "1 'I " 'I - - 1 .

..... ' postovanjem

N:····",.,-d~· -=--,:~ " ... -.'~ od b _. U"""'-'" .--:-C":-.' .. ~ K/ :~ ,'., .ktiv F",·:--,"b rik . d uh :.,-,'.- ,.,- ·S,,=, :.,- .. ' :-.' e ; ,--,.-.

. '·1 I -,." "j I '. , .... . ' . ", ... , '.',.',' . 1 ...• ', ... I ", .' . \ ',.'.' ."," '1 .,,' '··1"·1" ..' . 1 ,"'"

, ". a".,ZOrnl oJ,or,,_ prava 1 ,I,oe """ trv .' ,8,rt """ e"uana _ araJlevo

Dsna 1..5, 4, 2{~ 11, navr1~.v:~. se ttlZlJiiil! g(odina. dana ed peeseljeu] a lJ!a. : a hirer :n.g d!t'agctg S1Up!l.'U!.ga~, eca, 'pmlca :ii dede

SE)FO (OSMAN) :IMAMO'VIC

(1939 .. 2i[UO)

V:r.iij'eme p['(!~ari :aJ!i "ltvof hk :ii. tvuja ]~·M.lDa.",· ·oa!taiJ: ,fe s nama ZiilJIill.Vlleik1.

So ljwba.v[·jiY. ~ .p~.wv~mj;e~] t' -

1'vojt::· CamU~ ViMm~j Sej]~j Am ir, 'lIThrik,.ltiit2li i Selma

:~eJ{a d]'~gi Albb di.s_ FodJal"'.i. tvo.jo:i diuii liiepi DZe:J!i.Inel ii vjeeni .['aJilm.e1! ..

,H_ar'l"o~, dova ,e se l)f,out~.ti u :~'botu, dana Hi 4, 20] 1; gi,1dine r~;H~,:;:' ])od!m~ ~~ltFHm~ 'u)

13.2.'0 ~~ti u 'Bt:,gl))"1fo,j dZl'tliTIJi~i. . - ,

MIRSU,D'INA, RIZVA.NOVI'CA - MI:Klj,A

'NIkn ]];a ,OiVom :S"l,i':ii~';e'm~ 'pa n:ii oni :knfe sam ja t'od]la ne m!j)~~ sibv;a,titi ni ,z;l,~d k:ollk.iO ti Mikj moj meni fal~ i 'tt:reb~"

:~)mlt _[ ". -4 2Q 11. lodiile' Iii:a\;1fit.vl., se pul~, godin,e, QC] M'iUrU mo:j~ k6~KS

:FERIDE PAjO"

--~-- - -- ~

'[',tjIoA, UI Z··,UN.I···.,O:''i11IC.--

,uU;-.· -' ... " '.'

Poo'[ili~:i Ij!Jb&v kuilll smrt 'De prikid:ii i 'Ul,gEI! ~ilYjUJ, vrijem.iL':' ne lijJeiii

.Ne:k~ ti, AUab c]2,ij." -pod"ad. vjetii1ii rahmet,

Dana :[ 7" ,;ji;, 2[H I. navr:s.:a,,,,lij, se 6 :m~'il.:iS~:ii od.lPrns~~'!I1l[l'i~ :naie d.ra,ge'

'E"E'D1Il"lIi"'Iii11 -E 'P"~J'O'" . .o1T J[' ~'.!I:. , : ~_" Wu~

UZ· 'U'·-·_-_- OV·'······IC'''-

- ,-, " . _.

. Pamdii oemO re 'po dlo!b[JD;t~ 8 pQ:n~Q;m spomiaiati i. 'I!.l S!rc'1Ji vj,~[]O ]],05[11.

~e:k~ ti, dlr.~i AUall dZ,;5, [ji!)w.d ]i~epi DZe[]]],eit: i \1OC:mJ:i, rahmet,

D~u").a :[ S,; 4. 2U 11- ,god]ne' ]0 avrk\va, se ,eU'd)~it tu:tnfh dana orl. ,t:ad~ [e 'D~ abiret preseiie Ji][lij S11l]Jmg

AVDO '(MUI~:·~·.N· ·A·c.···) D'!E;i'S~··O· .

, ", , '~,' . ' '~, ~a "',.' nlm::. _ L _'

~ek~ mu ~ Al]ab ]JliJdhri Hj,epi D ~[] FiI~j[!

.U~,g, c]amnt u I5JJO sati 'pr,ollcit ce se tevhid u BaieD:jsikoj dzarniH."

"7 ~I'M.· . '-u· , rr'n U AL' I'C ... ·U'··

.L:.i,_a ':. .:_" R:.ft.Rn . ':._ I:....

.Dana 17. '~'" :20'11. navrSav;~'ll se d.v]Te g'odine -otlka.1ro ni!ii i'ia mnn:a.;

l"VOJ ~ogled,> -oamjeh,. to:p]aJ !l:'i~'ec i ,rn,{libr.-ota .ni~k~d nas neee 'tla]'l:lJ$,tritri

!l ~~''''["!;I:I!l(, 1-4. :i:!tEU~]:!!, :lfIia1jcii~]!:iI se pela godine etka [r.;iJ; ~'He ~ IIiI.:3iID;;!i tli3~, -dif-agi l voJj~JJJi

.MIRSU-nlN'

RI'Z" V" . r . .1. 'N' ·J·O'V:·I·C""·

.. - .. ~ .. ,~.': '.~"~

MIKI

'Dana. 1:7, aprila 2!l)11. g-od.i.ll1I£l' mlf'il!l:brva se sest' rnjeseci 001. [p!l:'eo&eJl'ellja D:-t a:h:ITei i]a~' dr,age

:N".eka po~ dl'aJg1 AU9Jh di'.s. ]JodJaIi lijqJ~ 'Dz€[ll:~'e1r i vjeC'J!i.ii rahmet, 1'v~i:' WlPFU!g, NUSf,eD:; d~'~aJ D2rmaJiilj Ame:r i Thrik

Dana I 8-, 4" 2Q F, 1." godine nav.rs.:a,v;;J: se ..:I!in d~lJia I[)dJ ]J~raFil,e smrri Hlo.j:e vol,:i~llI~ Si.1"pf!li,g~ i V'o.]~"e:D],~ ,~ilre

N'AD:I'RA (M,US'TAFA) OLOVCI'~ rod, AS'CIC,

:80] i Ul!,ga nDS'iIil samo UJ slltZl!I!ma, V\eC iil I118!sim dI~.ma i sreima,

S ['~i)]Jbai'il[j~ pOSW'!l'iil!IJi~'em ] POIJ!!OS!Jrn. s~'ec;uno se t,\TOP lika i plemenitasti dJo,I\:: smo 2ivl," wot]oo'n~. §w smo' te ,~:tItQH :l!J 'Vje(!~J) w~i~j ,~to '~rn{~ teo j~ibi[i- ,. :rU]1J,('I\! p':llinlJ' mum. []J~d05nrid.

:N"e$:aJ lti, dfrag~, AU~lh pedari sve d2enlJ!etske ljepote ~ vjeclJJi rahmet,

Yvufri IiI;a~:mi]iji; suprug b-mitj sin.ovi Kenan, Min~ i .A']ilmiil

~vh~id ee se :p:rooti'n 'U $[lib(i1tuj Hi 4. lUll" godii'ile u 15 ~ltj u kuei bl[os'Lti ,Dtilbriitl,j,sk;e

bolniee 110. }[i2H~r

Vl'j il(;;ifiIil.'~ 'Pl'_i}Jazj, a:H tuga i bel ,21!1, 'ID::i~Qnil :t"IHmillll!.

s :~~i1Ilba'il.j'jj ~, prl!;i'l\l"'-::tnjl::liI~, 11j'Q~'~:: ,s],:!fp;rYl$a . ]).terqih!l, k6u:lita AJdI~lJia, S;UlJi ALden, ,2e-~: A~:mLr., :M'Uili;ll! Nei[,;ii!,~ i..tlfliuC~dI, D;l:lJn:ii::ll, Af:'~IfI, - FU,diij i Tilil.ifl.lltu.ttf!ni ID:u,us;

:D~lla '] R:" 4. 201 l. ,godiTI':;:· ll~v.rbv:a, se -4~} dJa~~, ,nd. ]l:rer,ane ,sm.:ni. [laSe voHe:ne snahe

NA'D:IRA, (,M,US,TAFA) OLOV'ClC, rod'+ Astle

Tvoj ':p':I~me[]]li lik zaUJ,V]j:~ ,~ osta-

ti U lJ!at8im srcima, -

8 ]~w.'b@,vlJm., tw.v~'1 6~i\._m@ uspomeau 'IJ!~ 'IDI:lb~"

Neka, ti Uzv"iien~ Allah :pDda;ri lije_p(i, :DZen:ne1t i vjee;ni

'f,alnnet

:D!ID~ .lS" 4. 2011. ,gct{tiEi,e' nWlff,$ltV'.H,jru se '[[i gmliime' .od, kada je 'p[i~~i.o na ahiret nacS surPTil,g, otac L dedlJ'

S,ULjO MUZUR'O'VIC

'T,ENZILA SUJ'II'O'LDZI-C-

, . _', -" - " ,

rod'" LOU:C, .

,l\i.oii'mD drn,gog' Ana'ha dJz;,~ .. da pedari ,Iijepi 'Difmle1t-i v.ie~.i raihmIBt ,voio:j :p]emle;~jt\-o] dusi- _ .

S ]~'lLiI.lhav]~"llL> [po:nosam i pos:W'il~IJ!~'e!l:l1l. vjeC:iru,{) ce:mo cU''1rarti u'~"pom.':;:1!w. ttl a, kibe.,

Tva! s.:i]1J, ujJa'hndlin,J :sna'h:ll. Fal1im~-" nFil.tL~ A:~ih, 'i Amila 5~ii-int

D3ila, 11. 4" 2'~n ],' gQdine ,jj~VdOilV'lt See 4!0 dmta, 00 :p:r.e-ruile smrri FiJ])o-j,~ ilo]j'e:mJ:e i ~'il.:irl]m::' :kte:r.k~'

,N,ADIRA (M,USTAFA) 'OLOVCIC" wit Astle

Ude'he fJ;e,n1lSJ-,) ~e ]"lo~tij)'ji a bol koju nosim [e ibeski.-lIjttaJ"

B{!il, u morne sreu g,cl:i~ oora,i~ 'll'Vi~'I!.'lJK VQljeuSl i '~ikad ]"lII~~]ietla, ie-dina . k6i.:m~.

N eka l~ m~j,C:i]]J~' dJorv'l'l :pUl~ na dZe.1ITlJl!etEikmn putu ,i, neka 'ti ma,gli, AU9Jh ]Jod!:uli ·D,Zel1lIT.iif-it i vj,~[ii t~Wnel,

DZEMAL B.A··.JI'ltAM'O· :V'.TC~·

, ., , .' \1 ',. _ .•• .IL.:_

6:;:60" :Ema_~ A~:~ko, M~doj, H.il1!ris, Ben~~ EfJve~ 'robe o!Ii~5.HJ1i1;:

D~ml 1 S,- ~pri la, 20], 1" ~dJi ne ltla,vr$tv,i"~iu, se divije' g'od~m~ k~'kifj IlJt~, 'ila:pm1n draga i yol.eD~ ]],evjest[!l,

D'Q" -7Ei",j.:1fl'7'''' 'D1DF'V'""J\L' 0" AB..b,C·JL.,IAa .DB.,&An '. ,_."

S~'e~aJil:it:, na t,t;'bt:' n£kiid neC(: 'P[,est~:b'j a tuga ~ltvi~'~ 05rari~.

TvO'ji ~ S''fek:aF .ALij~} 8~'ekr'f~ Zejlil~j dj~'!C-r' N:i.j:3!~ 'j~ttv;a, .z~dl'~ol~~ AMim.n i Am.'cl! te Mu~tarfa ]Eh'el,~Uo:sa pOfooicOiID :i! ,M"I!lS'lillfa, SJmro ~aJ [)orodJk!lll!D

ZEBRA, ,ZI:'GIC, rodena :BAHTO

s" 2~ '].962 ," 16 ... 4L lIlIO., godine

Pij}8:[O~is, i tFaj~s l~ro:z nari]j~p5~ uspcmene, '[JJ~b, r,e (jJ, '~:5.i]]i vjO~il0,g ~v.i,:j~[a prati []~a 1,:iUb~v. MckUim,Q ,dl:r.;~gog .An~ha dz,s. dill 1!i, pcdari [ijep~, Dsennet i neka ti ~e 'v1ofcn1 l:ah:DiIle!l. A:1ITI111JJ.

J,ASIN ( , .O'E·MA) B:O'ROVAC is. 4., 1:994 .. is, 4. lOll..

Dan :5:[ zivlJ;rr da ml!5e Gof.aZde zivi, Ni!kad. !I:leaes M1ti, zabO'l''a','1l'Ej.e!I:1.

~,

Tvoi '1)'r,l,l~[~I,j 1 asenkn C:1lf~vjjt

~, '

ZEHRA {MURAT) z):on5,

Sj~Ca[]je i ]juba,y p[1(~m~ t~bi ~\S'rra,j!u dok ziv~ oni 'k:o.f~ re V'IJJ1e, Tvoji: otac Mural> sestra Alne:~~> set Ad.~s!, g,es~]''lie }\rsbn

SjlIbCANJ'E na d['i!!igU!. ·b.r.aeu

HIL-M,O' SRNA rott 15. ,1. :l'9::a, .. lU1U'!(I! 16. ~t. 2JOt~.O.

"" -- ---- - - -, - - -

SEVKE,T SRNil

:r>ott 6" 6., 1'9:50' .. ''-i1m~'O 1. 5.2)0;07.

D]'i:!IgII! b!L~,

D[)I!i;[",u ,I:iil!id:u !kr~~iko ,n\-~-" a di!1Gr~ ;!ii:' 'pl:!m~I::' .. 'iEl~kliaj nu :>.'i:I!li1 ~ilIDn, iw ~~' '~~u m~l(};t~'!ffj'ta, :~i~_(} :PIl;dvidl~no,~ 'o;,~j.~DD1!~ '~~co m~i~ melim dD!.lJQg !U~~Ih:;_.lj .o.1;,tj: .. ~:!!i ¥:!!i~, :~irJ,~1 '!,:~ d:n,i!tj:1.V(!! s'lf(J'J~ih !!1!~raili!,-' ilih l diii Vo!illilii, dZelli.t~~S:[qe; ~i~j)Qt~ ])IJd.airi.

'!fA lirarrr i8s:a.d~ snsha F:wrilD~, l::i']'i?lltit;rn1l! min9l, br,il!~i'G; EIDis Srli~ mg-im~

Dana 12, 4;, 201 ]: ,~cl.il1ie u~vr8H>o se :5:2 dana {litk!ll!_k~ ~ ije sa nama :rm;a~, dragll sm, orse 'ii. tliUip:ru.g

U~, 1l.AL' - u~M-- 0' IZ'Jlrl~N1I'--'-L'\ ~l"JI_.,,·· . - iW_.!,.: .. ,: ~,>"'-~ .. '.'.,. I-

FAZ.LJiC

Uvije:k, od '~i'ui dlio i]~ih uspome:fia .. M,~limQ AUa:~;iJ, .cli,iS, da ti ]Jodlari ~'iNi~

d:zelJ!n~~Eke [jepo;lte-. =

1\fOjll orac ,Ze:j["l]],l' s'~]J'ruga, Raha :i. :k:cerk:~, IEdil'l!~

"fevhid 6e. se pr,rJufr.itli, U pet~·It} 1:5,. 4", 2011 ,godine na dfu!l:ll.9. naUil:aZU ill. 12.20 sad 1l!I. d!Za1liJ.~,j:U 'Kova.C:i, • Hrasaica, ~)·lEld!

.Dttna :[~. 4 . .20 II. gowii],e IiLav.rMi,Vtl se 1 (jedna) godli:fitll ~d smrti [Ij~g d!r.agog eca, dede ,[ punca

- - - ~

1Vi!)]1b }teetb Aida:l, zet ~emij)j uDJuRe Am,e]~ j J[nn~

DZifu;a[] 4~$-j i'I~

Dana 1.:5" 4. 2.011. go,cli:l!1iE nalV.riav,il se dfvnrna.-es~: go,oli]i];il ,o,ttkak~ [e ~rese]Ua 'fIJiijj ;lIjhiret ]):a~ar dr~gaJ

RABmJA PASIC, :(10(1,. SABAN'O'V:~:C

8 roo,'W'vanj,e'~.J 'j Ijul~~v~'u ~va'!llo. 'uspomene' na tebe sa ~1.jUim, dJll ti dragi AU~]], dz,i pedari ]l~;epi :Dz.ej~'fl'e't,

DtU1a 'u5.4', ,~O] l"J¥i~hleInwdi,IQ ~:g)!)di-, lUI, ~,m:a.!(Id 1lImS!iI~iiHm.jla 1Iil.:3J , a ~inn 1lJ a ~~g drIlgo,g

FARRO (HDR.iE.M,) :LOKVA'N'CIC

~m:r[ i~' j~ ,O>dj :i:ivoru ,~I! mi~' ed gj~~<ii~:lIJ ,j ,llj'It:,iJ'l'b) 1M{]~O!i'iltl.eH~. 1"w'O~:a dl119 [e ~Tese;H~a 'p,r.,uje g];~dl:UiIfI,1Jj dana ,Il:!!! l~e'p,E :~ lI:i!TI!~Ji s,'"Of~~eu,; S2!ilflfltl'-'[):liill, !k~l~~, sLl: te: Vtl~j:e~l, ~JiI;lIi.iiLl: Iculi!k.o ]'1: tifig!:':U htl]::!! os:nal.u lm I!li::'lbr;::" Op:!io.sti DJl5.]i!m :S1,!l_z:3T1ill!l k:r ~C:' tcl(.ijo m~;slitj lll!:i' tdJi~, a ne i':aph!Lk!i-

ri. ' ,

:N,eb ti A~l:tiih d!z,~, pod::.ti H~epi lD~t:-:jjj'nit:t.

Tvoji: Si!liP':[ilIP Fl1!.d!ibl, si!l'll:D"i'l .A d n2! !I'll, :u ,#U:uSi, :siIi,i:I!'h:a A:u!:H,l:lb ii.l:n:wc2l.d .Am~I, Itrn!ifla~., '~:e l;'i'Q'ji Ad~b i Alii

11:vl1id ,Gie se p']'uilJlchi 1J! pemaik~ IS, 4, Wll, gOCl!ine iP(rl.j'e tl2umt:' rnxmaza iJj H:r2!:>nicltql~ d!~::I!mlji, !J,~5.- L!I1,j~

'N,e'hl, mu A.1J(,lji;] ,t!1:JL :pod~d D~e''wr.!iet Fi:rdevs~,~, FlOr-odki

SaibllJD" .

A· "...ill L '''] J . A . A '.i::

lCli~ -el~; asmnu4.'" zr.it 1, 'Ul'al

MSL,JEDN]l OOWMV m~~n~ d:r~~i N:l!ll:])kil'i

Vo1e '~e lV'oja, u~w.CadJ :S~bLn~ H':a]]:a. 'I Adi :N~l~a 'rrj, Allab "P'!Jd~r,i, 1,\fj;~["Ii :D.~[]]jJ,(it,

'Da_11I~a, 14. ,4,.. 20:[ i, I!:!ll;':r~av~, se l~Ji g.i)d:ina, ,od s:mm, '[JJat5o!1lig;

jOS,IF"~ l'0ZO (JAN,n,R'O) ,RADMAN':,

---- - ----._ "

Si(1lCaIJl~{'l' na V'IJ']~'('![]O~i' brata

Jmiupa Radrnan, -

Ni{'lgOv 'IDFai"" ~:sit1"e i.

kI)11n.:i~.je 4.~].] [[

IDi!i[i.::;i, 15_ 4L ~Ol]. gol!!d.~!Il~ iI:ii'n~i.I(j, ~e .$e-~ w}dilli!"o~k~lmJ; je:iI!~ :1!1!ri~~ p:r~ro ina'S :i!Jpru~r, i:it!!:G., W':~..:i£ I clli:ed.

HA~'A' N' '("'IIo'il'AS'U:r.!A\

, .:)., ',;Iill :~ _ ,!l:' I

'REJl)Zl'C

;Sa. Ij!.tl,ba'frll!!L I :~m~Dll!alliim ii~~esm!J, se il,yo_g 'pI.r;m~lli.t'!J~' !i(,;I:II I [J!ji':t'l,lll!lli 'i.!iS~)(ijf~~li~ f!lO!, T'~~'-

N"'i2":k~, 'n ,AIl1:ah 1!ii1~~U lu~, D~nnet ~ :kab!lli[l'lm svietlaet,

'f':'fpfiii~; ~ji,U;rf i4!.:;;iI, V'"S'1!.~ (ii" !;: ~ ft.;), S<1~i~>i ~i 0, S~nl:iild $i}:ij!,;) s.et!~;iIi~ u.~nl1a'~E~J:'iill;Tu~lr.lid;fi' '9~.i[~

Dana 11. 4" 2'0:[ 1, mrvE5arvaJ se s~'1 mieseci odl 5!1:I!IJ'ti .]jl;~se dF9!ge

V, .• 'I" iL'

rueme ]l[Q azi, :a '[l[ga za to:ui!JotiJ ni-

kad [I~OO ]JrroCli;!o UVi~'!EJ¥t ,cSm.O fU:V3ti plemenitu dobrotu, t:QP]inu :i, ['jil1Jl:Uli'l,1' lill. !l.ulsirn. srcima Zatn m"oiim,o U~is.efiO,g Alliha, di~, dla, ri 'pcdltiii sve ,~etlit'I(;lSkie [:i~OlE'

ALMEHADZ~C

D~i!1!:l!i 15. -'1'- 2il.il1 ] - ~:cdme' :n~¥g[~.vlflJjl!! ,~e 5 2 d!~nii O'~'~~f,) [e r~b na ,:I~in~t UJ:lhL Mi:j~k.3J

_ __ __""_ <1'

BEHIJ.A, KA'D'USl[C

Dr.a;g::., M-'i.fk'~, ru.~lli :B'!JI, d9ii11:ii l{,ojiu :~to~aze l:iez. ~\l':'I!i;r::::

MoJirn!} d:r~~o:g: Allaha did;- d!~ '~YQjQ;~ p']E::m~n]wj d~j~ r.th'i~,d Jij~,il '[)t~TIl!!1!~l i vj~cn] rOOliIiLt;i.t.

Vj~t;!iti.'!J .6d :Z.~Vi.eii III "~im, sr'l~ini"i:a.l 'lJ;,j,,[u d:uu !I'll ::IIilii!iP~i]ll iLi!ii'p!.'!!me:lflla~ s; l.ju.b::ll1.dj'il! 'U 'p!:!J~,kiV2!,niem ,cr;::T.ID;O te siP'lJm~D'il~t~ '~ PQJJo.!';'~t~ ito .s'u i!iI~m '~ ti 'bii1!1i M:l!iib.

''iF.'v'iJoi\a ikc~[':h ffi'lir.lIt,1 :ret DZffirad. ,I t'!,f.oil3J 'l!(iHii<;D;[ lJDJ111m N ~jb :H1S-,I~~

BERKA, HABIBO;VIC, rod~ g,E'HO'VIC

~N~ :mo.U ~ op:i:satJi wei, U!, M'CU! ] diusm", 'P[i~d]~aJ ttJUga, :stOo lSi IlJrrjj]::3!. N:~1iI.o :naSa ~][a :si ]i]:~f'!,i'ete ~o:ga.1tStvo,", ;U.~'Vlet@! S'v],jelfIQst,~, ;najvec._, s:na:gilL.J. najl7"eea ]jlU!bav~ ~j s:i Mbl,tiait' s;a, 'fj;e'b~l ~~ sve 1]:ts, k:>o~l ~rno ~Ui diQ t"lO,g' ,iivol"aJ,

"fvo.te 'ru'l-z~ tv.o~' z~r]faF,~ 'I;VO~ mim:is> w,olj'e r.!:i~C]~ 'tvoj Uk J.Mn 'It.o,p 1,0 re' :u :Ijrubav! vJ;e6.lo oe (!istll!lti we:tallJ U r:!a:ma"

.N:tIH.i]o [1a~a [iedZl1l:lJ~eititio 6~ :il~m fuJjd~ a U ]jj~aEa v]'et:iti!!J 6e.§ dJa ii.viS.

U 'iledjd:i!J. 17. 4,. 20], I" gcdJiDe [i3,mi~V~ se ~e:)[ m~e5e-t:i otl smrti na;&eg d:rago,g ~'!Jl]Jrug:a, i oca

- - ~ -

:ITiJ"

_ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ "!t! _

EDIN (B'EHU,DIN) 'PRLJACA

_D.I1D:a 15·, 4. ,2!l!! u. 11 Wi'"l'b,\"1I, S>!; 7' di:!ifrlili! r.1tcl! !p'iI~s.e~je"~a.:Hi:! :ali~i\ei !IiI~1! dlr::I!,~ '1iI2!.jli:e

~

VAsvmJA ,ZA',G]I[G"

:(>04:.

HAJRllLA'H'OVn:

N~'k::l! :i'r~j d:F::iIg,U ,,'\:~~r.:Ih p<ldll!Ii..li~ iepl D:?ii!n:!J;i!t i 'Vj~i rahmet, Tl,I\()ji sin Bdlie~"Ir;em'k;3 \fl]cb~ na sa !p;(iif{id~c,ui)];j]J

t:1;:vli~d ~e se ,prum'.l:ii:u III 'pdi:d:: U1, 16, .. 00 .llan:u ill. ,S,'~:a'nii.'i. t2!h!rfll]'l':lH~~ Sc:~t=~}'!i~ >~~

Danas "'''", "f;'Ii "'v..,J; .... ,·""', sedsm

<lIjI,~""" """'.!1!!..::I, ~~" '!i!I ~ ...... ~

d~ti3 QdJ p[~Jl'ieiti.Jla '03 aihii!l'er ]1].a5~ tb:!l!ge [I;3n~

MUNIB,A ALADZU,Z" l'olt

.. '

UZUNO'VillC

MQHooo' An:ilh~ d~t~, da ti pod;a]'i U~e!pi D~ejjitie[: i

~j e&Jmi rahmet,

El~'~db:a

1V1;II~i: Ame:rJ Hhina i Tarik ~ii!J'-:l1!L

ZAHVALNIeA

D.~D~ ] S'" 4,,. 'D~,'l,fra~~ ~i! 1 dana od pm;i;~clj,i!lIJja na ::iibu"i!t i!l:a.ie :r:rn<::!i.~k~·

..

VASVU,A, ZAGIC, .. rod"

H'AjR,ULAB'OVIC

.D!l.Igu.j!O:I[[ij.'i} '~rclit;iLl 'z::llilif'il'.:Jilno!;:r usebljlu :l:!!1i1 hl!ib!lilJ.lt:: i!:H.l:rr~dictl!i:' mi:(I:idtll~ 11I!i\l:l![o. dJS!:t~l,i~''''_ ~.z, S~::a1~iJ], sa ~esdj.]~if.I.1J i ]i~,: dls,bu, 'p~mJ~ 'Ill ]!]~eJ.1fn[ nase :m!I1Wlkt::, Za.gllC \~~vlji:'_ PMdhlrm hV:l:li~::I! rnl[l.j:,b:!I:tiid :~:ni Sl,]~j ~.~(;, :U :ff,i~e~ .. ~eSK~a~i!I, ,F::md:uli ,i S~.~[',ul;. N::iiJl~k~m:Jt;' .!'it;" cl~~].1i11J J!.i!l~mO .kliJim\'j:l]<;!im~ ill fI~l8!i:ibplJl !p{lm~,;Ld :iEf~nclliC ktJ1i ;51!i bi~,i 'LlIZ :DI::II~U. irfJfu:l.~i(ltltl :~ 'n2!:>: !kad ~e: b:i ~,(i' :n aulP 0 tre b 1:]1 ~~,

,Sin EiUil(j,:u :kG-e.d::~ Vild1l11:a ,S.LTJHrU,

ZIL,A, ... :MEVLA VELAD,ZIC, 'f·Ott LAVlC

M,ojoi :s~.tri, Hvala ti Z~ sve

Dana IS" 4" 2:01], W-J!d!lJ1i~ [l~~~rlmrv3iju se dviie godiiti,e om smrti [las~g' rU]':!I!gog' Stl,~ pnl1m, oca~ ,ded~ i -iV\e-kN

Dana, l:t 4, 20ll. IIlilliV['s!lil se it'J!'eCa gedina ,cHibko [e preselio na tIlhi[le1t :[ij,".s. ''ii'Olfe:[ij,i, otac, Sl!ll.]H'U~ brat, svekar, 'pumtc i djed

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- "

MURADIF (M,URATA) M'URAT'O'V[C

Dr.~~i, nas,!

'fvO'ja dQ\broiaJ [iub~' j :plemeMil'O$t iivjet (ie 'Vi eeno u naih~JI srcima,

S. 'poS.'l'QvaJil~·em i iskreilo:r.tl l,j!Jbavlju lil sreu r(~va'~ Qem~ m:p{;me1liLU na tebe, :N"e&aJ lti, .Allah dJi.s" pedsri hjepi Dzennet ] vfecnl rahmet,

na nase drage roditelie

.... ..

ZU,MR,E'TU ,ZECE'VIC,

rod, CIRlC

]5~ ,4\0 2008 ... 15" 4t 201].

RASIB (MEH'O)

TUltCA'LO

MoJJhuo AU~h~ (Ii;';. da -ri, podsri sve ,diermetske lie'pOI[e i vj ~ni rahmet, Tvoj]: supruga Se:msi!l!~ s~· nevi Meh~ i R~mi%" SfD ahe Aida. i El:maj llliTII,ga .Ad!eJJisa", unuci B9ia:min :i, nino

i~i'j-]H

SiJECANjE ]jJa. 'Ill:!l!sll dragiiJ .

IBRAHIMA .ZECE'VICA

:27'" 4}.", 2011 .. 27", 4,~ :210] 1...

iD'EU-IJ--Ui ('C"~' -I-K~O' '-T-C-IC": )"

lD~_. _".1 ..•........ ' ~ ..

. ~ ~

'I}"'", 1If"ii;'U' ''C''I'C. ':" '. ACUL}.! '", ~ ",._

'Kc~ri Bakira, Alma w. Selma, un uke Ida, i San ja, zetovi David) Benjam in i Vedran

Tlfuje kQJe,gice': Fat.im~, E~lDa} 'E'!'iiija, i :kiO~ega Nij~z

'sa pu[odict[Jm 4~M.-l!i.l~

POSLJIHD.NJ1. SnAM

~ - ~

hadZi ,ZILA ~, MEVLA hamema VELADZIC~,

~,

,['ott, :LAVIDC

PORODrlCA

Dana 1'7, ~pdla, nav!:'&a,va se '7 dam). od Sltllrri 1]:aseg' ,ctra.gog SitlJ:i~j m!Jz~~ cca, brata, ~I!ndd~e i d~,evt[~

,ARMI > ,A G,ALUASE'\i,I,CA

'Tevildd. (:e $,C: p[ou~iti ~il'[Q~' ,d;a;m;a u :],6 .. 3;[11 sari ita :i.k:iind.ij'e namazau dZ..a'n_]ii~ 'U Jli]lie~vu.

'ti. ~ 0.'1 'I'ill' rFIo 'fIi!Ill '50".:7 iFIo '[0; '*'V ,I['O:iJi~J;;£V'J.~ , ,r-·v,LJu'L\.ii1; ."

:~I,eiii1Leniti i dQbri Ljuru lbno· ·odlla:ze ~~ O,Yog, dfi1IJJ~'~dllJ~a" J ~d!D2Il od ~akvih bila si Tl dJr83~ Eeki, Neka ti d:lI'agl Alb"h d.i.it :podJ9,'[i,

'II";." ,. '"'.. 'I. • < ,. li~ = ' ,

JU'~e.[ i Vjet:.l.'h ra .• im~:t1. ~, eu oemo M'Vi'lelt\ cUV';.iI(i

'ij;5'pom,~]]:!J[ na Tebe i nositi ill nai:im srcima,

nPOSl.JEDNJ~. POZD'ItAV

DUSANU D'.E:BEVC:U

Iski~en,Q i duboko S~JILl~' porcdici Ured registrara B·iH~'

AD'IS ID·RlZ .,

~-- -

ruLE

15 .. 4 .. lJ[108 ~ 15 .. 4 .. :~N~ILl..

I ~·uba.v i S~I~:B!_l1'ie na te'be nikadl Ei.eo.; umrl.j,e·lli,

Neka ti d:mg~ AI]~h ]'lod.arl. 8 'We' dzemld~~e l.je.prJ['t: i.

'iili OC[]~ rahmer,

Tv~i&: Be~ja~-]in~ A~lt' 'i

Am'~<l! ~fi,1-b}i0

:PO:SLJEDN!JI

S· .... :E'L· AM···· ....

.. ~- .. '~, "._:.____:_

'!D"Iii"" H:'1t'I;'M1l1 ~RiI' ~:t:r [i"""·U\iltI~J~~·v.' . ~~Juru,,"~l

d 'j hb bi

I ragnn a.II .,8 •. uma

l :'.'

.M·USTAFA (MEHMEDA) IIICAKCI'C

15~ . .:t 1'98:5 ~ 15. 4, 21n ll.

.ASQA (VE:~"SILA)

OM i.t,~

BICA·K.C!C

z . ~ •. 21[101 a 2·L 5.1011.1.

SARACEv'e ·I·'B-'RAI .. ·:···,··'H-1 ·IM·'·· 'U

.' .J I;.... 1 •. ·,.'" .

1

..., .

RAMIe

NU,MI

Hosa sa p· ... orodicom

- - - - - - - .1:- - - - - --

S. l'jUlbav['ju i l~@~:[.oQj]~,em".

s.:i]1],O\i'.] B[]V"1lF i Anis ~. porodicama

:ISME'T (SlijtDO) ISlIIC

(exbumacija) 1946 ,. 1'92.

ADEM 'PALALQ,A

.Ml1i:l~i lJib]j'~. (!1m iloC]]1];3,{]~,e ruke u ,4~i gemini.

'UD.I.UZENJE ZA. TMZmNJE ZAROBLJENm I

NE:STAIJH IDZ H.A.'DzrtA. ..

OPCIN'A HAD21trn:

no' S-~ -L·n::;r-D.ifj--. ,~,E''j J\M-"- r'" :.II.,;. . .l'lll._ ,;:,~-,

'DRA{]OM AMID.ZI

ALI]1 JA.GANJ A'e

J asm in i Samir sa porodicema ru. F~.Willla J AIG,AN J A.C

1Iil;~. mo_g dJra;gog TATU

HI.VZIJA A VD'n:· 15 •. 4 a, 21005 - 15,. 4, 211)][1.

Kad mooi t.tQZ suze pit'o<ga,v-o[,e tad ::u[lfvim. ruku na srce i

'lliL selh] kDem .. ,.

:~ TU .IE I DOBRO JE.~'

l)afilt :[ ~i 4. 2m 1. na,v'r&:lI,v.a, se [ub;a, gud:ho;a, od :p~seJ~,elliij~ :lilla, a]i1iret n~g dfrag!Ji.g ::;'!li]J't:Ul:ga"" baha i punea

9

:HILM.O' (SERJF} SRNA

I)~~gi ID~bo~_ []e I!~:roi~' rHee.i k.oli~]a se ~~Ze' ~l)i~~~l bo'l.i ~~, ko:ju, i(!iSleca$!llJo {,'JIW[ko st iOas ]'fi,l1!pt1i8UD,,, Ost~J:a. :s,u SamllJ liijep;a :S:jefa!ii1!li '[]Oii dane provGm(lJiilIil' s rofuODlIJ puns :rnsPO[IJ~iim.:j:!l!J ]]~iI.'l\piih :ri:j.:i::ii i 'pod[,5[lQ~ kOIW. '~i nam r~IJjZ~Q iJ! svakmH t.:renU'tku- N":as~ iuvoti ~e~]ajllJ vise 'Hi:k~JkV"Qg ~mi[dli sve ~e' ~ta](I! i lIJ~s~h,1' se ·utl Qi09~' d.Uia ~~d~ si nus· :11l1,:pus:t"i.o. . ~ ~ik:!l! ri .Albh dJZ,~" pedaei liiepi DZi~ne[ .

.zaJIm.v~:jek 6e:mo te voljeti,

D .. -- I l·..i 4 '"JO'~] --. ."-1l:' i,.-_ .. -. '-1'-..i':: -- - -fi,'. -,- f~ .~, ..;~ ... -,-, •. ~ -- .. -- '., -.,' ~

'aDa: ....,·,;;;,··.11.. nsvrsuase :g1D"!..Ul]],~, 'I,!I;ilIJilI~ .t'l1!.I ,r.i,:au~ ]].a~ Ji:: iOapusuu

:nai d!ragi. surpr:t\!, otac, punac i d!~do

.M.UHAMED (AKlF) M·UJAK.

V'r]j'emJ! InQ]~zi a, !]a!~~. hnl i 'lu;g~ 'U, sreu, je sv:e veta od kada nisi sa nama,

iUvijik. &mtlll pamriti '[vojUJ dobeotn i Gulva{ri siil.'l~ani~ na tvni pls[J1l(l,[]]:lri.

lik, -

N'ek;t 'd .AU;d] dJ~~,. pod.ad Hi~pi D~ell;Det i v~'eCi:lJi tilbmet

"iIi", ."'. ""'" .'11'''-. ,- I'. HI" -.- I ,,,-~ ''-.''7.- 'i ('I ~_.I '."M.b,. '1 .. 1'- 'MI ha ...:II .!Ii. VOl m. ]jJ'amnuJ!ll1.. sUprEil;g~ .' ,ilJjI'.I .. lal,.. .t'i.o~r.l"i.e ;;!!amlr.!! .. u L)'elil;~a,!! .rel!. ,.euo;,'! mlUI:'i. ... 'lliL . a.meLl!

Er-n'i'n

TARIK DIZ.,DAREVIC

Prisutan si U fHlSim, zivo~,ru.imJ sa trajnom Iiubavlju i postovanjem ..

Tvoji: sin. Kemal, snaha Elma, unuead Selma - Ezhera Dar. is, i Kerim

~i9j)-j tr

....

S:E·FIK BJL·AL

N:a, ,goojnw, d_~tliSJ o<d :pI:eseljel]~a, na ~hif'et bit 6~ l,!:'·ou6e[!!a hatma dQ'V3 i tevhid prije ,diume nsmsza U peb1]t~ ]5 .. 4" .20], I. u ·t'slJJ~n·ln.t'I,j dzamiji u .sOKOlOV1:,t 'KOLO:N~]lm

4~3-]t:ldlt

.Va·na :[ ©'" 4[" 2m 1. llJ~]Q ie tri godine ed t,vog pUsti]~iIii(UiJj::l! a danas je d8!1JJ koieg :&e' [';~.d:ii~·e ;&.je6~m:o\J, dian itvo.ga. rodeJ!i.i.ja.

:HASIBA ALECKOVIC,,, .Ai B' 'I 'TIi:"U'LAD~I'A OOu:'..·"-",.;j1 I. ,L'L.·

Dana :W" 4!-" 2m I. gcd][]('l' ]],avri:.tv3. :M1' 4'0 UIZE1tih dana >!lid~:ak:o, nije sa. :J!i.i:~m~ nasa dl'9iga

U subetn 1,6. 4·. 1011. gedine Q]~JJ1pi'tt Oem 0' se na g;rndskom gJ'{llb]~ti Blare UJ 1'[ sari u zlJJa'k_ ['iuJba,vi i ·posoovarnia.

ZalJill.v~.iek sJi 'Jill. 113sl.m mislima i. sr.c:iJ!iJltli.. ~

POF.odlic~:: ZaritJ l'~.dibetiT{li"'icJ njUJ[alb·i~_, BocifhaBiG~

R.aJj·e.v;ac~ GI.uhon;ric ·51S&.hl.

:Yl\JRUD:INA. t'M", ··EIM' 0-',

'Ii.,t" _. .' .,. 'J", . ,

----";{- -- ~

MUSOVICA

1:5. 4" 2000 ~ -5. ,4" 2J~:U it

MEVLA. 'VELAD,ZIC

Neka ~fJ~ d[~i A][ah dz.'~. podari :I]~fiiipi D~D[]~iI:. nje]iJO~' do'b:ru,i i plenrenitoj dn~i

~l9Ii.-lu

N a .gcd:i:nu d~!I:1~. od preselienja !J!~ a.M!I:'e~ Ibiit: 'Ce p!l:'oM.CelJ!~ hstma dJO"hl, i revbid ]llri~e d~'!ne ~am~Sl '1.lI l'e~k,j lS,- 4- 2011. u Cen'[ruhloj d;~miji u SOi\~()'LOVIC KOLONijI

Dana. l5 .. 4. 2011. godine· fiOW.fS1tVa, Sf: gmthtH, dJaJlilll, k~kQ ~e' preselio ll1I:IJ. ahirer n~ d!['~.

Nek~. IDIJ. A.~ I~h d,t.s, pod~J:'j Hje.pi :DkEill!e~ i vjeEni [~htUi,lell6

Dati:i~ .. 2lt1 4 . .20], 1. gAJdlh:ll(;.': n:if!,i!rl~v~ 8(;.': 410 'mnih dana >l:IF['ka[li:o nHiIii' 'sa nama moja draga tara

U suhf)'lu ]6. "I. 20'l t gu1dJ]]le mliV~$aVa se 4~J dJ~ula ed :p.i::~elj~jj~a :o<t a.hir'e'[ nii5eg' dr~g'

HAZIMA lIBR.E)·.

--- ---- -- - \-- ---,

KAD'flIBA'S:I,CA

Radii, ,_ ZILA. VELADZn:,

Nek tii [e v,ieemi rahmet, Amila. SQ. porodieom

D.ua. 2©1" 4. 2© II. gtlldi[]~ m;a.vr.sa.'\\f3. S~ 40 t1lthJih dana illo'lk:iko n~.j'e sa [Ij~rn~a mO'j~ d:~-:;JjgaJ majka

U sUJbclIU.1 '].6. 4. 2011. ,pdl:i][J.'e ,o!lmpit CEJ!iJ])o,:&e na gradskeen groblju B~re 'Jill. ] 1 sf!l1ti U :~.ftal Jjiubavi i p~j~;[nl!1altlfa,.

Z"ll!.v:Uje.k :si. u. :na8:Ul!iJ1 mi:di:m~ i 8:l''Cirnu:. KCi SiQtd~ ~dc l'eJibe"Cir@vie S·~. vor.nd.icom - UJla~ Alen j Farmk

'D{"I;"" 'Lj' 'r.'!I"I.'N· (Ill' '&i!"Ii1"7lF'lo'i'" ~V'" ¥v~ _ ~U~_:" ~ ~,~u~y.~··_·

""

, , H-D'R"cEM' .. , M·"E·'H1'·· ·NIO'-··Vl···· C·-·'

mr~ . _> " _I :., :..." _I. ,', .::__:

JD~IIil;a;s ~ navria'lro, scdam dana (lid. p:t\~s:elj,~!i!I,je. i"i@ ,,:b1~re[ ii!I,~~ dI.r::rg,e

.MU~NIB·:E.

AL:ADZ,UZ

:s ~jll1bll'!llj;!!J :u :pi~ii:{w£l!i!l,j~rn ,Zilla'it.~j~lt ,CernD cill.~i, :t'lSpm!-~nill. IL'II! i!J!jeIi!i!.1 o:;k.EJrot~ ~ p'lei!i!i!m~~:(ist"

N ~1k<1 U AUI~h di.;§. podarl SYO~ iu 'rnilos,t i ~:~jep~,!D~e~lIi1e[.

·r:'i.'",j.)il~- kie:rktl S.-:lj'm~. i!.1~1JI~!ka, ]);;:e:~li;t~, 1.:!Lunil':k AiIiI1I;;:-;rj pr.Jl!JlDiLlk:a A~ht!, Z!<;I1.'Ol!,fj Fikret l. Eabrm.tll!i!1.

nasern d!_rag,om. kol~gj :ad.vQkgn

Ttuz[lJim. srcem ~'ii!.v:lj~mo rodh .. h1]:i~ prijateljima :i, peenanicima illS! [e .!JIM dl'~gi sll!prng'~ etse, djedl i 'b~~t

RES,AD (IBIA:, ,1M) S'UMAN

]JR!&elio na ahiret ],3. .. aprila .2011. g1Jd.i[]~'TI 19.50 sari

~ ~ ~

u 81, godi[l]i

bl,radaj ce se !l)b~vitti is]J(redJ KnrnemQ~~ti'l,i'Dog cencra u Fel~!k ],:) .. ap:rib 2'011, godine, (11. Dfuma&;-.]"ijj][J] 1432, h.g.) UJ, 1,6.l!)i_5, sari, dienU:lIJ Ce ie klsnjati ispred DziJru . .rn.'ic d:mmi,j e a ukop nar n~~a'rjU!, Ihlirn;vtici

RAHk1'ETVLLAm ALEJi::.n RAHMETEN 'VASIAH

o.ZALOSCENm: ~tliprlJg"riIJ MukeJefaj k6e:ii:k(: Aara, .Aidru i N'adiillflj unuke D~:ila.j AEi:ja i D2i~ni'ra:.. mrrovi ,Ze:ljJk:,ol' l[ataFil, i m'iJI~~ sestre ,B[b]im.a]1t:a~ ]hksa i N asiha, SU!!l'3! Ibrah im, svasdka N a;dZa, ] sva oo:lD,_b !l.'C1dJbi!l:l~~, ],omd.1C£l Slill.man~ 'Ims:u:rngic;.o; Lfrui]C,~ Campa'(';~ H~'rit:" :tkJOvlC". elll$tij)'V,~t:~ S~ej 'Kttdi{, te osrsla :mn,oglib.r,ujna ["OdJbi03" komttije i priiarelii

'0,1'

E,D']N (BEHUDIN) PRLJAC,A,

!p!l'~JHo, na ahiret U utorak, 12:. ,apd~ a , 2011. ,go dine, UJ :U. godini,

'DZoc-1mllz!a, 'C~ :S~ obaviri UJ ]II~i[JJk_" 15,. :april;a.l0n" godJiue tiJ 14.30 sati [12 mezarju 'RA. V.WiIE HAKI]E.

OZALOSCENI: otac BellriLldin_" llnrnj~3! ;S[JJdii'ja_" brat ~mmiF~ dJj~o~:k:a, Nin~ mlk:~ ,Mir.8:fJihJ Satlja~ Sm:a,USJ i D~el~l'~]~ s~ l)!l'Xrodkarn~j, dJaidza Mi.rs:ad sa, ],Hu:,n'dk,o;m,.'i ~najd~ Ha~J.i!.ldjiil sa :po,rodictml", w~Ja'1 .M.in::it i AdiilHm'j te po:r.odioe· Pt.]~a,.f~ B;a~tak [3 ["e¥['t:. i crH~r~~da tnnegobroina !l'"OdJI:li:~m~l ]J~riij a'[~:d~i i Ko:ms.i~~"

_. .. L!"'! •

M,UNIRA. (;s.EJDO)

. __ o":!l __ _ ,..r - _

jE!'EC"ifZ'O:'VIIC" ,--:; A, .lD~ JI"Ii;;.". . ; ,~j ,1"00u;.

POLO'VINA

p~fi[::fl_e]il!~ 1Il~ '" ~~ r~t'~ !irrrHr;::~p~ 1 a. %- ,l~ ~ I," g(idillii~ 'ILl 6,7, godini,

JDi2le."~Z9! ~ se '!J'~~.viii 1J! P:EJ.AK;t 15, .iii. 2:0],]. ,g<ttdl fie III 14·,3Q sati :tl!ii :gE'~d.sktnn [frn~~jill, V~AE:OVO_

0,1'.: AlLOSCiENI:; sin, :kjOi:irki;:'1 bi[,(!c!7, eestra, '~i!i!'~6!iI!, :~iIA!i~:gj~~~dI, ~t'Q~,p :s!l1i1liEl~'~ kao ] OS.t;,lI]:lb 'b-l'O~IIii:a ooliDJhln:L, kt1lmm~ i P.il",~i~t,e.lii , , , l"e.vh,ud, ,6t:: se P't~j"IlGiti £SiIotI)g d~iiiI:li! ill [4 ,30 ~:~i III ~m~.j:~ Vl:[k.o<viti :~ too 2:~1Js:~i u S8mj~"'\!I, 'iii 14,3'0 sari, 1J!'1. Vlii!l\::,tW'(iI 291\1·,

P.rii~v'l.)2 do 'r~:!'!iIfuva l, n::;!~d! ,I[].ol!zbiiei:1I!!I'!I, :i::;,;p're.di d!~i:!tifII~jii!' V:u~~"o'l,!"ia - GO!r.!!!.hk: :jl!!j :~aI~kurn '1/.1 ,[] ,,@iJ aati, S~, usputnim ~iJ,lj!j;~'3i'!l.ii~IliiJ~m.:n~ 'll'g!LI, ~ GIJli.:lMG..

a~HM]~;l'ifJLLAHI A:tiEJHA AAHM~'FEN VA5,lAH i i ~

,._.Z2!, ilJ'lI::11j '~relfl'iLI~:d;: ~,p:lfl:p'~'l::liIa.]te se - (h:«lii!O,)

[)y b<l)llio G~]o§&!]i ijb\~vj,t:ii:U';a~mo li:Qdlbh:ll~j, :iJii!:"~i:3itelie i lbiJ;m~iJ~ cia .r~ ruria w,aga

'hadzi ZILA, ,_ M'EVLA

__ ~_ - - ..:'I{__ 0":'1

b:aillUma 'VELA~D'Zt:C

. '" .~ .

. 1.104. LAVI.C

preselila :1[121, :1:!ili1~1tf!l ill, ,61!1' ... ["~.'lt,!; .1.4., 4., ill 1 ,I... gt1dj~~ 1/.1 62. gQdini JD~D:iIi~:l 'C~, se ld~Lfilj:3ili ILl F.E1AK~ 15", -'Ii , 2,.Q:~ ]. ,~l}dlDe 1] haremu R~,gG"iJ~ {j]bmi,~ posilHie .ct!ZIiI:«1.t:: fII~ii1lij,II!Z9.~ :Ci! uk,llP .be s~ oiba~,

1!,U~ u: 14",1 ~~2!~l, n~ 'mi!;lsr.jcc] ALlf~'\.KqVA(~.." "

O~ LOSC~,: s~iP,:r~g ls~;,~~; !ii!~ ~uw~{him; k~.~~ Leila, b-~-at Z::um .s~ ,pOll~I.ol)m" .s~t~ Z~~1liill B.nl1.11ii:i1i sa t.M'Oru~ma~ .~;ab;~ S;3ll:~~,:11 M~[',~IIiJil;ID~ .z,~ro;l;l Mi[-z~~ D~nm~. I MiLrm,b.. .. UIiIi,TIiCI P:uk ~, Sa~;!lihll.l:dhl~, dj~'"fl\!.ji'l,r:u Fn{:re~~, b:err,t O.stll!~iIl, i ,EcUmt:iII! 89. :ptllOOd:ul;";:afiJl!9, :22!~Jil.::I! 5:a.[l!Hc:::!! !>::I! ptJ'mil!i"cum~ li!~h, Si!'!,f,la S:i:!. IJ~JmdUCrUil~ ~Jltl(rtu3j~~

u 1 ..J - rl.. 'J ~ I'!" ll'.,.... . ~. J I".;r, -- r- o'l V d I'! I. ' Ii. ·L

';:':::,:"i:_a~~C, ~!:lV~';1 .illllJ~mO¥!Cj '. '~J'l\!iC; ~liCj ,w;.!li _4'Ui;:!1l,!'i.~ ~'~i:~'!llj4J-

vic'~,~;~li'Lm" k::ao] Q:~J.:iIi'b["4JjJ])<I1 r-iidb.~IJil~ .. kcr~MiG.' i P.'!'~,iat~~ij ,,', ., 'f~bld ~.s~ p'.E'(!'U;Cltl .IS~)i),~ dmrJo u 14.00 ~~11L1 ,dZ~iruiU~1 M¥lDI,I:iIi,

RAHM.ETiUL,LAHI Al'~JU:A MHM'iE.TE'N' VA5JAH i! ~

O'b.!Mvjt6Sit!..VO:II!l10 ~Ji:;t'bl~1!Y!, iPTij:uel"i~r,::., komiij!!;: i iPo~:rn:a!n~ ~~ d:.:Ji jli; im:ai: dlr.a:gi

-- - ,_ -- - .---_ ..

IS' ',,;I'ET "S· '~'J'DO'i. I\S'le' o •• • .rn. L • ,:<".d . _. ': . .,. r.<·1 ,'.'"

(e:xlnunacija ],946 ,- :[:992)

N :iil8~ndao 'M zl!(ti!;;ifl!B!~te ,tiUl\::,t:: ],. (i, 199.2., ill, 46 .. ,f¥ldu!l'!li.

])~fI:!!!~!:i Qi; Si;:: ~]~ni:1tl~ 'ILl :p.:::t~I\;:; 1:5- 4," 20] ] - gl}d~ ne !p"-l~~jie d!;i:u~m:a i!i! mr[i!!liii'!!:l ~

~ ,II 00· .' ii-. 1\1" \1;" 'H' ..,:i,:!;.: ~~

,IL "Il i. 'l1J ~uW' j.lIiIil,1Jj .r;.lIIt ~,ce.p ;,,;j li!!U,,","i.

OZALO:SClE:NiI: ~lIlpmg9! F:il.thn9?, sinovi ZiJjlf~~, ,M,'i.1!2!m!f!ir! k,ci ,M'i.l!2!]t1f1::n~:~ iilnuke m~i~~; s.'YImej~; A~:m.. N .:::U~; Aclna ] :iJinli!.l_-' iIi!.'~k :Bmi~, Sim ~Ih~ .sr;::im.~; 15'._m~ i ~~t 'Eh~ij;; bil'~~~ Hi-d!!Ii~i;:'I~ H:!!!i;r~cllD~, Elv~, Vt'liia" Larl~, s~st['e H .. i!l'i] i S .. fuw:l

le.v'hit1 (.~ oS!£: l~j~!i'ii.j@~:i fs~'!lg {llyu9, 111 d~iji Hit.ct!!i:i~, til. ] 4".00 s:.H.ttl.

:SJElC:A'N)B

Da.na .l (I:.. ~\, 20'11. :navrs.::lV:'_, se ;gQd~!I:1;~, od! s;'M!I.'d

:[)anas, (p~:k) 'U 1.2 s~ti pr'!l}~it ce' &e: tevhid U m,Jies:no,j dZamiH, (rt~~e~i.,

,",. z~ OV:::IIii ~r.r,riiI!l~::lik - p.rip,:re;1i1l2!l ti! $1: - (ih:i[.dii~)

D1JIhoko ,l)g!l~IjJ~Ci;:lIli i:)!b~1i~.:::iit,l!lV,(~i!Ii!U nl-d!~i !li!;t, iPI~jl!W::U.:::' i k!!);[1Th~ijt::" da i.;;; ]} a ~ draga

RAMlZA {M,UHARE-M)

'ii' __ ,. _' _ __ ~

CUSTO'VIC" ro4 ..

OM'-' "E' Do ~·G,'- "IC····~:"

_,' , .. ~.- ',._

P:r';~i;~'n!1 '~:lI :.l'h~.r.~~; ill !,iiri~~I,i1,; ~J" 4- ~Ol t. goollte u ,S!l]" ,fgDruru.

D:Z~~!UIZ~, ~e ~!t! ohav,i [U '!II !PET A.K", 1.5, 4,. 201,1" ,gotlii:Hie 1J! 14, ~O' ssti fl!0! g!f.'.Dldst'Ow I'tftl:'Z::!U:jfLl, V1LAKovn

OtAlOSCENI: ~i"f! H~ji!:"~djJ] ,- Di!'ljCl!; ~;m~b~ 'f..do<;!l, UJim'~ke R:iallin:a i S.iulIh, S!];S'~lI!.1; MG.da,. A~s a l ~emt"~~ seS!~]'~,tu ]!!l.smi!li1.;- K.eilil:llJ.D, .l~8Iri:~iiiI,S! i DZe.H:il.'HiIi:J, te :p(lirodi~t:: OIJ,s.to"~t,, Oftitt::r!i,git~ 5\m:a.J!J'IltD~l' Gl1!iigl~l' G1111hi,~~ Hdl9!c, kao i 6Sit!llI:a 'ltiioo~:jjo! ]loo~j:i:l!Y.!' kium~ii l': i P']~,~ i:I:I!!:el~i,

T.ev.~'~ cl i',,~ fi-e JUQIlI.f.~~ ~H. :SPJj!j d~n. .~ '!;II ~ 4".30. :g~l~ 1;U dI!:!tmi.~i :H!'nl!'lJJ,[}.,

It.>\HM.EJULLAHI AL.:E§IH:A RAHMETEN VAS[AH III

FOSLjED,Njll :S,BLAJU di elf ~1iJ.l i. aED i dJ ti.

Daaa 14. 4. zn 1. g1Jdi[]~ ]J(~5~I]o Ea, ahiret UJ, Pri~e]Jo:l.jUJ,

...,

RAMIZ (KASOlA)

SAL,[HAG'I'C

D.~tIialZal !l5e se oh:mviti 15. 4 ... ,2)1]], I" gcdine iii 1 i!i45, sad na

:1!nez9Jrju u Pl'ijepQ']~'1l!l." -

N'eka it] A.I]~h d,~;.lL :pild~i"i vj~~d 'rifu;net;

51~I,MIiJi,

1J'lli~r,]Jto ,!J!I)~!l1!';eilf1,i o'b~,'I,I'le~~!r'!!lllno, OOt1iIf;~:HljJ,t ~'i!'l,jS![e~.J!t: i to!ililLMje, d'l:l! ~~, :IiiI::I!~~ dtag::l!

"'ALIMA (SULJO')

B,ItDAR,~ :f~t.t ,CUROV1iC

p'1f\~seHla D;3, ,abir'(;t iLl 6:~it'irrw ... M,. 41,. Z-O]_ [, gOOli:t1:l1! lrt '71, ,goti:u!f!1i

n~Ci111,::I!Z2!, Of! !Ol~ !:iIb:i!.'ri~~, 'lil :PETAK" ~,S., 4, 2011. S)!ldi:ne til ~.1.0Q' :!o::I!~~, n:l:ll m~.j!i::ttju It.;" VNE ];'!\'KU~·

au UJ.&CJE.'NI: s,;ilii 'Vabid,l ~c~i;_~ V~bi~ da! ~, Almi.]iii~ s;~~ih;9! Ame1~, zt![O,!!:~ SeiIiS!l ~, ll!iJ.uJ! ijj]iiili.C:IId Dz~vid-, A~,'I:I.diIi!~ nil~u! Ami:D!::I! :~ ,.'\:ml:U::!i, [b']":>!C2!, ,M~liIj' Mlll['.l:!ft i As,irn! :5;n2!ih~ H:I:liii2! :U f'il:lin~, ht::!~iCi,~ bir.I:!!~Ji:J!i!r:'~ dj I::ver R2!mu \i\,l IHJg~_d~J~Oim~. ;!;~CJV'4. AdJl~ ;!} pl?~?dkll""l_ te_ p(liL'~dJio::: BJid<;!l!l"i CUl1JJV.I!C, A.g'O'!flt, Ta:lJ!~Ci) l\.:g:aJfilS];).a~.~c'~ D!LICH:, GJJl'O~ SmifHm._. ,k;au J ost91~ broiiiil.a. ]lOOh:~il:a., [k ljilfl til I!! i, :P'r,~iajrelii.

T~hi.d c'=::fie :prulJjc.~~i, lilftl~ .cl!2!!I'!I;I:I! ;II [Hii.lcu m.e>ill1u:mi!' 'jj :u i .O® ~::I!~ij' tl!t KROM.OLJ 6~,

,RAHMElULLAHI Al'BJiH:A :MH'ME1EN VAr~[AH iii

Drnna l4, 3pJilaJ 2"Oll, godine :D:!I!vdil.o ~ 40 &~na od. :p:r.eselje:nj:'_,':na :lIJhiroe1t -

KASKA :K:O;LA,R} 'r,(lJtt

- - ~ ---~-- - <!'

M'ULAOSMANOV1:,C

N eh, 'Il, d~a;~i AJ[ah dz,~. l')oOdlgj.l'~ H~ 'je,pt DzmtlJel.

l'evbid ~e se '[)!:"Oll!ci'li ] '7. 4", 2,0:[ ] ~ u dl~miji u Kijievu !]J, II s:a,'[i

Sup:rn:g S;a[k;ol' s:i]], A]m:i:r,. kOeE'Ki!I! A:m!l',a .. s!l:l;ah;a, Ah:l1I.,edl:i.'[!J;'_, zet: 'Ettle~

l\ii:hl!i~nil, srcem i sa drilltrJ;jJ't:~m t;o~iVm, ,ill'!."]j21lnC!, :t1ocl.lbini, p:r.uDale~j:iirna :~ kom~~,]::I!ma rl!::i! iii:' 1Ii!!E d1~i

BORIS o(MlHAJU)

N'AGORNI

P'1rml!~j)ILl(} dana B. ,.t" lOU. ~dllil,'~ 1JJ 77,. g,(~t1~:Ht

S~htJ:IIn2!,.d!nj§lJ<g D2!m P{)h~j!l'!l:~h I[] bf4".i!, ,6:= se :~ 5- 4., 20:~ I. ~!>d!it1:~' i.l! 12;.30 !O::!!lu na Grr2!,~ d],!'lKtlilJill gl,f,)b]~u ,;VJikoil((rr R; iP';nnl"looh'l,vi!'i1!i: :k~~~g' ... '

OZALo.BGENl: Sl!i,p.ru.,g.aJ F;8!i:i:ma. Cf~m~ l{::!!)! :tclGi!th, Sand:1t2!~, lLitllI1l.k.e :Re:ni!:~a l, ,A:ndre\1:I!_" porn[il(i:ii!' R,od~~PL'" "i'lt~ .Mi!;tl~Ln'li;.'o Cdl:l) Sa.:U~!k! Kri111:tc~ HaMu:,.fu;dic"" ji:' '1JISIiWU::j rcdbins l, Jt::~+ir.:!i~~l"j i

Jf<.u'¢3J zan.os:~i: ul, Brn&BG.:i!1!i'; Uf[. itt

STANISLAV' (.IL.IJ,E) 'VR,CO'

p;rc::mioPJJo dana 13- ,+, 20'[]. sooil1r,::., 89i1i1Ee(j(J;<jJ 6::: se oba'l,l'~:~~ ]:5. 4. 20 [],' god~iiiI,'1t: 1J! ,[,"',J)O sati !f!L9 gr.:.!lidd;:(lIm gl'oib]ill!

.... '" fFlTI J'J"1iCljI'1i'~ ~-:!~v,c '" 'Y~, ,!l"" _

N~~ ~-CIVA u .not .. ijE~t ~tlRJlJ.::" QZALO~~I:NI: ~mp~, M:lur~ {At~[,JJ~~}} :!l~:iil(ll,ri :~g)V.(l" i Z.1~.tikw3 l«...Se.m'k~ 'Gi~de~ o;h:~reJJli Ajj~r,u.:, Z(ii'l!lro~. aujta!~ Sesar, Smnirnirnv]~~ :P.Dl~ac1lifia1- 'N1~!Jlk~, B,r,lit[kl' te 08:'EaUS! i!'r,]idtr~:Ha ~, :pli~.j~!~lji

111

:DllIibo;ku il..'!Za!I,ol':e.(i:lJ~, oib:oJ'!!je:U[!'!!i!i1.:I:1fI.1J rwrl!fu; i IiiI!l,~ pr.i]:I:!! tel] I:: i ll:.tlDl.;S l,:i'l:: iLl:!! ~~, n mS:::Ii dlf 21 ~ ~ ;m~~~a,; s~stG\. II~im:l!l ! .s'lfll::krvl~

B:EHQI'A - BEGIJA

"'"TO I ·'-V~HA·'G·· ....... ~.:i-

,,;]I . ' . J1!\.il1i., .. " E'UU,.

..

TOPA'LOV,I;C

MUjQ (IESME) BALICEVAC

4'~ j;." .... , ","', ,,, ..• , "

o'l .. nLOi:)CEN]': SJlnOVI, l!r:ie-:nmoo~, Edl,b" F.e.rJd II. EI,1;;''Gilin"

b([-i~ F.:I:iiB31Z A_'lmfIlA !t'.~~--;",., • T'- .. e!;".~' T,'.--',' Ze:i(fi- 'N,-,em~~

_~~,., = .j, ~ __ ,~! Ji;~m:!ln ~ n;~ ~_~,~i!:", ~i!.m:ll~,.,,-~), ~ ,,~~,~~,

i. VQb~ SiflQhe Samija_. Sa'~iI:I:~! $~b:i:ra :i ,['iid~~a_. U1111Ll!Caii. :i, oo~a1a

J.OOb-]j D1~, :i ]!i r:i ja t,c:li ~ .

:Ow~ij,!ii~ ,~e ~~ k~[j.m~~~i ~ 5", 4- JO'[ '[ - ~n~:i~~ III ]:5 ~~~~v~, ~ dbmi.ji. :B'rOOru:~"o (.MiIlt~EL[~e Roou~~) - PI']~e'Qli~,

l~J!iJfMEli"ULLAHI ALEJtU: It.1tHAiETEN VASIAH

preselio na ahiret 14:" 4. 20 ill 1. godine,

_ . 'o! _ '___ , _

n .... · ' .... , I~'" . ·'b·' ., .... ;j;-." ',: 'J" d ,·C. ' ""," ....:I;:;,. , .~. "11 ~"", .• , 'I'll' ko . , ..... '.J', ,b ., .... ;t;-,; 'I'" ".', ;,,' " ft, '

zenaza ce se o. avm isprec '.' arsa ezamue U .If'Sl1.JU, ,~U op ce se onavm ,D8J mezartsaanu

'j!~Hrv,3tinovifi~'-; 'Tesanji ..

Sin Adis sa snprugom Ame.Hj om

Kci Dzenana S~, muzem N i~az"Onl.

_ .... __ - _ __ _ - - _ - _'" - ,f'

D'Z'EMliL (RUSE) HADZ,IC

].94], ,,. 1'995.

i~ N ill'ifii,i: Ka3aJb~ t1\K s h um art: i ~'a,

~'~@,,,,,iti u sJul~ot~ 16.4.201]. _g-od'it1Je~ :posBje r~drj,'e ~:am~za, '11 13.(~O sati u haremn MUJ5a PasiiLle dZa!m]~,e 11 Na:vuj 'OCiJlSabj_"

o;t~~Jr...ostENI: ~ryl:1J~UJ~, A:J:efl't~na" sm-nvV 'Edif)j~ 'Emjr i Ami~j, snahe Sa'M~~, 'I Me:;rsa, t][iu~;J;d Lej]~j Emina" .At]d]~ i MeH~ :i. os.'tti~b~ fiLno]!gJbt{:Jj1iiiJ it~djbin.li, i :ptij~teljli

., ,Zil (wail U(fJlf!LIi:iJ:k - ~'rip're.mi:iite' 5e - (~adhJ}

ID'lilJ!.)t:~ !l.1hI0h5t::.fi,~ u'bi:l!vjelml';ilimo 00 dhi:rn.a" prij.iiJ~~lj.::: :i t.:~~IIi~j,:F!:: dI~ il:: :D.'1:[';;:!! dhr:!!.~iI!

HANKA (~S,AHIN) MES.JC,

'fO.! •. ,CAMDZIC,

p:f:\l];selU~'i na ahiret 'll .u'i pedlLl, 13" 4. 1® [ 1 , gi!d-~!1I.e 1ll n, ,~illi.

IDi-:en:l:l!:.!::II C~ se u'b.::I!vi lu u '~~ taltj ,1,5. 4,- 2!1)l ~. J~:odli:nc 'I.E ] ~.(I1i] ;!,l:!!xi iI'iIH tlitt:.:l::!l!rj'll! G!r-' a~,1,I'Iste ,- HOlifm •.

01 A LD-S eENr: M1P'Iill.:g Idlri~, sln AIj~i!I~ ~rer.b Nl!lf,rei:iil ,sn:;jhe .Ajl::l" 'iHa'sfllij9! j Alme>d!i:uw:!!l ,:It-=~!.'!I'i.t,~ iBe'Jf.lJLl,d~,n i, Hi:!!!!lill:rllj, 1!i!l'l,iLI!I-i: Nl,h~! 'll!I1I'll!kt= 'N ~~t::!l, Lef~:!!~, .AdL~':~:!!, i Ar~:!!! d!~e-V~r MIIiIlibt~, ~~trve Ml!:v]:!!~ S~'!t~i:ii::!l,~ .M:!!sij:l:l! :~ S~i k~~ ~:r,~~tk Z~h! i-F~ dj'~'i.'"Il!__dc~; dicvE::-ri(l1Ie~ t.:t~C[iJ>e, le iP!!,;lJ:{lirl~,c~:

M',",H,c~"t'i>'im:d.Zii!c, Ivaeo .... 1c ... F~lllI,iltbl'ig,l}v1c) b:l:1f]c~ Bandic, [usab~5~, Seliiifl!l"I,)'II~i" :P:~!i1I,ji~:, kao:ii 005rraJii iti1l!lj:ElI:!I, :iiI!,)d!biftlu,~ ~o!It[J!ije j :pti.j,::!l[eli~,

'ill:ev!hJ:hll, c~, fa: :p.mi.ilCil~ 'i:i[!'J~ dana u ki.illl :m~dlil!lmr: u 15.00 :sl:I!lU! ul, DONII lH:OTONJ d~ '00-:. 66.

R.A.H1I!EIVlLAHl ~HA R!!JIME"mN VASMH ]1,1

J avl:i9!m.o :ro,ol.D:i:ll1ii~ ki!]msi~';<I!m,~ prm:jateljinfl;a i peenanicima CIa [e

advokat uu:" ED,HEM (HU'SEJNA) ,MEHINO'VIC

~ z Ehd~ve' _ 'iFe-$aj:]~

:pt~diQ ]]11 ~fuiret: u oe~rt~k} ],4, 4, 201l gu<clme u 6,3, g'lJdiDl. 'D:ze:mj;2i2a~:nan1az ,68 se obavin U! :pemk.,} 1"5,. 4. 20:[ 1., ,godi!'n-e U! 16A5 sati (p~,]iie i1d~ d:ije~~uu~:a~a) Iii h are mw" Cat'$i dza:mi~e' ~ 'Tet'llju;,; ill! 'uk!lJ[J ~e' se obaviti ]];H mezariu RFvattlliiLO'vici u 1iBnju.

OZALOSCE]'f][: SllJPr.nga SAHZA~, ,kte:d,::Q, DZE.N.A,NA,~ S,~!I:l .ADHS~, 8€str'e' IF.F.1' A i p'[Kf~lE:'1A_" z.,:tQVtJ ~M]ue'" unUi~.lUj" :PQ[',udioe ,MeJm.iim,u/lfJJc" .PmjifvO<:ruC; S3hu;gic~ HUndU:r} Sm,.ai['bego .... :iiGJ' Ganigo, Ma.Gkovic i m':~5ai[<!iiviil 05I:!l!I;a, mmllig,cilIJ.:mjna rcdbina, kOl]l~]~"i,i: .i pri-

iil!te[jii 1'1'1"

rlil ,~

'F· A'R1I' J'F' ('H' ·JI'J'!I"iiI'U'D·)'"NI··" A" .' N·' AnE·') 'nA" 'S·1I1C·'--·'

'_' ,_,-,_"_U~,,_,_n.. ,if\, .. ' __ , '_" ~ e : IJ',_' -iIr_,-,'.:Ii,.

],9, •. 2 .. :m.91'; ,. 28 .. 3", 20Jl.]l.

,i~n;i;n:i!ld~, :PK.[1lI iiJ],ufJ di!li!il_A!j U. J 2Ci:l1 . g,odl:ni:' U lB~,r~!::li:y - USA. ]iCmnem.or-aciia ~ S~ ,I}'b;&.'i'~i daaa ]$, -4, 2® [ ]. gooine: u [ll'j.(I-O s.~ti u Kom~.llI1O'E~ ,~i:t'!fn~~ln, ~~_ aa gr,wdsk_-(ji!ffll, plJ!b.I~1Il ,,,~,~,,, ~ a :S:;jt.i'~~~ :UB~O!i!i kUin~1.li'lIl;;.i~e. O\l.AE..OSc.EN'I~ supmglll V9Hd~~ tll!iijit:l:!I, Nad-al, tJi[ID! H9j[ill-tliifl!, 'h!mt ~~~.i!',Z9" S-1:ljj. ha L~~l::!,~ ibr::IIl:'~C:DH:I! Z::!ld~~, te.~~.:I:I! F~-ricl:1:I! ~, '[i:{!:iC:IfI:!!, Z~:I:I!t:!!. Er:i!.od2itlflil!l!ITo!-'t~) .. rjjc! 'pl!ln:ItC ~, ])'~~lJJk:a, Hi.d:;3Jet, i Aid~ R<r::GJi(l .... ';l,('j, ~i!,]'D"a Tadk Re-]l'O' v. ~;'C i 1i)!'j;~~1 mj!H_l;g:o~~J.JQ~, ro-

db~ll~ ] [JJ'ri,i3.telj,i .

K1I1t;9 ~Si:u; ul, .MIIJ,Siila hJl', 5~ Sli1!]'lijt:VO'.

DD!h'-Jk'(i, G.hiL(isceo] obavi ~,taV!iililili} mdbhm" ik~m.M.i e l :PJr]~;atclj(i cia ie fHi~, .clitsgi,

--------------------------------

Dnevniavaz

uz

T "A.¥ .~

INAJiPRI&TUPACNIJ~, C~JIENE

: . Osmrtniii-c:e, sjec.anj.a; posljednji pozdr.avu. o. .

.. SA· 1IiiI,· .. ·"·IEV· ,\jjI!Jjj_,.

-=_~ _'~1I!I!1

ifes'an,~5kJJI ~,4A~ • 0331 281 -, 71 '7

..

., 'GD,RAZD.t

S,Ullo'ijier iwka,fme 12 .' ~3 Sf ~2'2 = 25'~ :,

·MDSTtAR::

IHJ!ls,mije Rapca bb, ./flax: 03515§8..,890;

• TiIlAVIIIIK:'

w_ _

:Zitarfil~c:a if,

-/fax:: 0.30/ 5,12: -, 'l~ B;

llIema I B'ijl~iGI br., 1,15!

03,31 281 • ~S1

• ,ZIIiI CA::

Miuj\an01liGai p,Ul ib:b O:gradal JaiD-1j Ilia)

.. !f'a~: 032/ 42~ ,_ 44~ ;

42,4· ~40:;

+ TUZLA'; liurallbeg~N :22 !(pO~i:Dvlmi tana1:ski Genial" KUfl~o:-pas:a~) • ~fIDC ®3S/2S1 • 2rf~ 251,-477

HI

MEHO (AL,I].A.) ,PAN,DZQ

peeselle IHI ,a[l[~~~: cl.i!I]l'~1 'U 3" 4.1:0 ll.lIJ(IdiJ];~ 1lI,69, g.u-di!liLii.

,n:le:tliiZi:I! ilX se .olJavih u p'eraik [S. 4.1'O].l, SjJIdilfl~ I!I .1.6,'00 :i'l:l!~i :n::j mJes'JiI.'1l1iD m~]"~iJ.l, UIIl),g - Se.t.-.J,

RAElMElTU.L.lAH[ ALEJ1H( [?AHh4E· l"EN VA SIAllL

HE.. - F A:I'UJA~

O ..... A'tf .. ,;;;.A~'i;,_,.'Il' "l!"" ~ ,,," ,'~ .. -. " ,

" ,~, iJ...J'C1lADl"l .II,:, s!lP'~, ;t,;ad:a;_, -StDG"irl Sater 1 IDWI1J!",ikferl S~jJ),-,d~

,1. .M.ur,s<!L,da_., iblj,a~: _"_[i:i~,irJ' sestrs F;8_!lim2l~ lLul!L1.~ad Mi!f!l!da" Alm9l A.]jd'~!f!I.~ Al'ii"iIli'H} :~',t::d:~iIfI\b H.9Iif[fa:Zl!il~ Aln~!f!I ill ,i Aleffl,. zetovi: O~lle.r :u A~mi:F~, 1I:~',pm-~~ic!!'.: ]'':!!tL~~\:o :~Il'i,c! Bi:p:!!l Ol:e::If~IC, G~:~in ... "Se~s~.ol tom~; Hy_:r~t;~ D7;y,d;~n] !~1 Vl hJ~(!!DJ:c I 0!r~~I;l mnt'<g:(ib~rrO~TIira J"(Jdb.~Ilil:ll!-, ka.:mlii"" i [JJ'fi~at~jj ,M-2'f!·~M~

l-iI,ImtIT.!!:'~~ ~ril!1l'~J)1~~ ~~' :MEn.![Js ,Ml~ ZAJ[j.m.1CEMRAJE:NO 71.oJO S~1I0, B!;;tr.I1;: d'a brcte:8

Pokop'llo dil"li~(VO ,.,.J edileri" ~ Scuaj evo, pni!Za pO'g,nl;ibn'!:!i u$hJge po :liajpov'O]jfiijinl, cij enama, omo,gUJc;av;Q, brzu, E,va]'i,l~,nnJ, i ~~dno$:~~v,n-u o:q!an.iza.cijn dz~naze :Ila ]K!= drucju :K a 111, ton:l!!, Sarajevo] :BOi$:DlI;i i H~rCll;.goV]nil;i~ l~ naj~m1!}\oljFtli~i~ 'n-S~.ov,~ 2:~ prljl!;'vo'Z llfmdi]m, iz inozemstva. C~,~loRl1iP-naJ IJ\rgan]zaci~ a ,dJ~~n;~~ (P'!Jo$~,~ecl.n:i~~ ,i,$praC:lIjia lmtd[)g) Qbarvl~a :;ii:;i :na, '~il;dH,on1. m,j~-$[Ul~ :!I![T1!Il~U]V,iio:j i u Gra= du pr~zliad.jliro~ ]o~aciji ~ t;'urb~, sed8!m b!r,aupe~ II nepo$r~dJno~ hlizini '~rol~ibu$.k.~ ok:n;tnicil;i na AUJ~uif~iS.kom n~ til. ,Bi~uri~ do fur, 'g.

s-v~ dano.m ipd], 0·,24 sab,. V$a ~1l!paln. te1:e:6n.i1IJ:: 13,3 7].2.80~f:3jx: 0331J1.1'~Olt

··rn~ @

S.ARAJEVO OSNOVANO 1923

Po,kopno !drustvn u:BAIaJE"" vri[ P'revDZ um.rUh iz Z-apadn,e; Eu~'Upe s:peci.j-ahlim pokop,-tUm voznima 1 oirgaruzuje dze,naze ,na 'rerj[,or.il"'i 'BjjJ{~

ti!:l .tVl~ ... , ;(ft'iiI.~~ .tI:'!lIi.~~'~.if"~ ~ _ .• ~;t ,,~"'~~ J."J.",i1 .I"~

~,~"__!t.o.=,1 ~,lIit""I' .t'n'I;Ll ... '::I],'iI "'I'DC:Ii' :~J. 1~~lj' '~:.IU·· ~~L- .. ~

Og_3SI

Dnevni allaz tt.t~ 15.. i!~~ ;1[1!1 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

BOSNA.I HERCEGOVINA FEDERAaJA BOSNE i HKRCEGOVINE KA'~1T,ON SARAJEVO

OftINSKl SUD To SARAjEVU

B,:ro~ 6,5 0 P 116682 ],0 P

.[''''' .... jeve "''"[1 "':;i ~1'Ji 'II I il"(nid]I'l'" ~i:.I:a'I~' """'Ii"~, "-.&~I' V.~1i ,~'I.:J. J!" 1i;t'-!o.J. ~_ 'i;.i

OBA'V,I]EST

Da]IJ'~, 05. 07. 2~no. glad"i'ne tl]:Zjit'.e~.~i,~.a, MKF ;~SiU:nr.ise~~ Sa!L'arjev{]I ~odJl'I1:ujel,ill je tu.zbu protiv Anesa HakCic~ iz S~ratjevru i dr'.", rusJ!~ed[]je pdjav]~leEl~' adrese ul, DiieFtIJJaila lBH~'edica br, 13~)" radi duga iz oo]],ova kredita, pase radi m.c-m,ljgtiJ,Cirmsti clJi'I:iiEe:n-i~, mz'b;e munom ]]11, iJJ~V~cl.H,1ll aJd!!l'e-sU! 'itMZe;[ii i ,ahi!i,vies:~ava cfa: tiILBbu mo~ [pi'eu:z'eiti iJJ. roku cd 15 dana, od dana i[lJb~ ave eve Q'~~vi~ eSlli U1 ~r:adi iuda U! 8s;ra~ev~ n UJL SeltlQi 11JS. ~"jr; ] ~ j~it'eko(~] k~ieg u~k~, se l'r,e~'IJSJ cL. 34~; ZPP'_la, smatra d.3 ~e' dostava uredno ~ZV,tSe]jJ~~ 'IDe- d3 U dJ~iil) em reku ,od 30 dana, JJ~Drn cL 7fiJi. st. l. ZPP-a~ mo.i:e daitU OdgO'!,!'61" na 'lu~bU!. TUZaT~ se takeder o'hi!i,'I,;'je.s:lava da Ukilll~!k:o U! navedel1!OO]1] roku ]l€' dJnst'Q'v~ ndgovQT itl~, ti)r~bu,j, Sud 6e :pre'mJ:1jj er. ] ~:2, ,zr:r d;IJi'Liiet~ P:remdln 5':hoit pr'Optl~[:ail~ a"

S:!l:t1kinja SW~van3. ,B;dt~<v,i,c .. l\'1Ml~'3gi~

SOON\!!; I HEFtCro!:OOl~A

IFElDeR~~L.lA ISootH I HERr:EiErJiJIME l<ANM}.I SAHAJ~I{O

OPCII'IJSKJ SUID' ~RA.J~IO

~J1lIJ: 6!J. ® P 1 ~,8:t.37 1 o P

SatBJ!ID'~, 28. J.. '~rn~ 1_ !}lidim9

OP&m;;fiii 5U~ I.!I S~.iijeWi. '5i.!di"~ ~mtll~ 1R(iIil~i¢ U pr,a!l.noj !]I'ii.lBm ItIDlelja Mikm'knil00 ~lifJldaoija .• S.!JJNRISE" 5amJew, 1111. Zl:Iijfre· ij~~ ~l'Q'j 'OO-J ~Ii).r ~~irn '!JeWi ~mir [trfii~.t!n ilia ;(J~i Mi-' mrfj.lod.€!, tfaJ 25, Sf:lIoajelfCi I ,~)'_. FadJ II1qJla.le' niWlf!lfli*.! pffi1J;[~ri',a· lilja, vf~Bgil~1 n~riiSli !i[lijf~r2..706.~ Il';;M, rna (!$fi(l'lY eI~i1a 34.:1,. m S.lakom Q palililOn.olilll ~a3t11Jpkui (~I. ni1rliile If.eiler,a· ~ije BiH. nroj ~Jil)3, 7S/!J5, 19tD6. u (jilJi~ '1~liJ lW-i)

OBJAVUUJE OGLAS

{d!re1~a 'h!~ge- ria (I~~(I'l(I~

![Jm!j3! 2B. 9. m'i O. Oill'llfll1~ 'litJilile'1j [r!: K-OO IllI§'O!J SIlIda pllid:nfu, ~u~b!J, pro!)"!,! 1u~~i", r,adi lila!;!l~ Ill-iDvt,a[il[i!~1 pobf.i31i~,anr,a !IXI' oonDVu U!lI(I¥1iif1t p ikrerill1!J 00 26. -.3. 2D!I)9. !llDdJ:M, bf'(l~ 1447,iWI. Tlllitiarn ie I;ifledloletllCl ~::I ~d ~C1nese Iillflllllw loiolill! ~e 111aJ:j~ili ~wim .alei ~~Ie (ju[j ~~t~eUU! lUi iim~!J ilJd 2.,706 ... 3>2' IKM Ga ~atO[il5!ijni ~te~Bim1 ~a.Jfn~i~~, i!(a..ti' ij 'MOOk.O!IIB' [loSiU-' ~!I:~, a po OSlli'J1'1,II 1J~'t!N,:i, II)! lp:latanj]Jl 1il~lalam~' [I[].;tm~kl)i~ ~~m~~2~~.

O'i'irn ~U~C1itI, 'l\IJ<2'Giill)(rrI v~c11 IsmlIDll ~ d@~I:l\'lJaJ ~.a f'iaJ (]llg0VjJl sIilodn.a iildl'iedbJ [i\alila 69, ~PP'-;a. i!!.l~eml ~ d~1l rna·, f:':itSrnlJc·!.I roku Ill'll 00 'ltmn da~1!I,.(JtI.sulilllll~mml oog(D,!o.r n3i

bJ~bl.llllJl dm!OOll~om I:!raJIlI plilmjer$:!Ii za sud ~ !Ilfilltllllit!.l snranlmljj'la j~1D'II,ffi)M piim]crka ~tl!l:JIi '(0 ~!f. 1. i ,~Iar'l ,8M .. stall 5_ ~p.'''!I.}. OiJIO iWlliT aa '~~1iIUI ITmilr:a iOOtl I'EIilmljl'i' I sadriari;la.ll: o;m~lIl s!JDc3, i'me' ~ IJM'I?Zirnc', OOnDSJl_'lIo l1a1i~ IllfiWJli1l osobe, [pre. bTIiaJisle- ~j bClf.R'!iB1E-" odnesne ,SL~i~1l' s1J'3Jl::tfr;a, lllijh[il"~jb rillli'I1ISItifil zasiJ!.!!;!liIla ~ ~no1illCltr1ik-B, ,aIOJ im ilmaLIJ.IIlf~dlmE'll S(iClr3J, ~rr~sj ~a'!E! i p!i1~ IDOdnO~ite1ja {~I~ii 33111. 5t~ ~. ZP'tP-aJ). U odk](i!,!(j1iUl n-a 'tw!1m, tu!eni 60" i:tl~1:i r'!iIl)i]l.!I~e l1«ioeijilig. IlHigOl/I}rll' i i~~$nitJ ~ d~ I~ ,~n~ie iii ij!illOr,~~ f;i~tij,1I.ie'!ili tui1LJl!1ii 1t!1- m~e'i (01!:l.li1 71 , sta'l t, ~P-i) .. Aflij ~~ei;i 'liSplifav.iljW ~~t1erli ':!::;t'n1.1~~ ;;;IdgCilior rna, 1Jl1~bl,!J IffiOfaJ ~di1a'l i ii',a21Il,lg~ I~, k.a,iWl ~ t~J~t:m'ni Z3'il1j~ ospru,~'t~, .eif'i,llJIiC~ lila koJima, ~1,!I1llnii ,!a~ni"{I.iU ~"'Ili~ f'ia'/lildC', iiI~i!'JG' ~ilIjm~, oS~' MMdl!J]U 'til iSnl.rmloc','~ pl,a,\iI1i DSI1iW ,I::!II lfiavod:e tllI~eniliil (~Ialli 7'1 . ~la'§' 2. lPp..,n,I- 'M~I m1@-o [Ill L!I ad!JIWC!r1J n!li tlll~bu .. !II llI.aj)!;a3Iiilje ma, !pri,llfleFrulillf:TI ratl&tu poonlJeJIl pratJ\i'MblJl (.t:lam J~, m'ffi' 'II. 2lPP·!IIl-

Ka!lJ tu~eni.I~_olille ie ILL~dmCl dos~a'll[C:!!i!I t~IJ[Ij II.Illtmjll1j ie tu~lao [:IrDdl~!) ,rr.'llIilO~er~jt; 1jJi'llSulile :C~g nFOIID:51Wi-j.i!, !Il.-tl d05!a~ Iptl.. 5mi:!!iii 'liiltj~i" ii~ 'I:u~ u ~ki)~~1]rlfi r'~~lll.l!t!I ce' d!!.4filie.t liit'&:]I[I"-UlIkOj~ ~ !J~'Im~ ~~berfi ~ah!}9v {tlr~d~j ~O~II~F;i~arnjaJ),.O~irn ,alllili ~ ~1JI~~ni zah~J~ ~OlglCllno II1GOSlllO'lan (l~n:jf1 1 82. $1ar~ t ,llf';p-~ ..

CID;;J~,IIl":~I'3'i',a,iJJ 's~ I~.ni da, SC' 1lI~la'ila, pl~mtffia ~f!tIalra: cma,~i:ellIilm pJl!IlekcHiIli rnKa D~ '~~, ,mi i!ld danar illbJar'!f~,arnJa C1'{(l~ pl· ,smell!!11 L!I W)JniM ruI'i~arna Felftmlje Hiltl I lila ilIglagrnillJ tabU SlJ.Ida. ~e !la prli:(l~€! !!IMtaiJJene; IIJI2: illl~bl!llill'!l~f! P.Bdl:t.i iII1 Z:(I~adl SIIJ!lIa.

SUlfij;l, Smela RllIfildf6

nOM,-a. dl-ilJ\,o. HidJ~, '8buill.jsl\::i drum bb m'licha

'Ie]ff~x: 0.33, 7M, 916

M,t1'bl'~e'~:, Q)6l '1.6~J189\6, 061 145 '7t~5 (i ... mad ~ do:m:avii'a@bih.m,{it.lOa

Posebei uslevi ~

Osim :z:d~ot1iQm [)f'opisanih u&lava, ~JW.djd.ati su dliuni ds ~'!qlm!,'lli~~uw, i ~Hjedete uS,]llJIv,e: 1. Da ima EilVcSem], V'S S .1IJ!z.in'ie!t' ~ rnk.Qi'i,'.,od,eJ.ITJ.je I'adom i poslovanjem radne [edinice,

]JRd]a:piilje osnevuih PQlitik~J plana i ]J~[gg_[aJiilJJ~ radne :i~di[]i(ej 3rlj)SlJbiti,o~1t za timski n~dJ ,~!lIf) i :r.ad~;ij 'h"k~$'N'(} i'IJ~ 'is.ti~] jU 'dk~n~n~ l'0!f;IO"l,i'i~na ~Ulj~'ft'hl!]~e :2 ( dviie } g,ndune_

1 .. Potrebnc ll1l!arl'l10 islIus:ttvo !ll,~,jrnanje j:(tt1) g:odilJ!e na Frn~,zvod!l:l:ji montaii PVC i .ALU stolarije, ~,l;lIs~'iIildov~:ni~ vO\lai!k~ dnzvole "BI!iI :bm,g'OY,i.j~.

P.r.ij~v'e' 8~ o']:J!S.rrnrun bjogll'~fifo,m s]a[l na liiYt.e' navedenu ~Jr~:nl), bruj faksa ]]i p!J.'ttem elekU:{!~8:ke rO~le,.

S:~lI.n,a· ka.'UiJim'id,.Jd, !k:ajm, udu 11 '11m izber bit 'C€ pozvani na ra'Zg'O'vo.r,. KOlill~k!J[rs osu,j:~ etveren "] diana ed dI~lJi~ ob:j:ave.

SUIIJIJA Nertm'jn~ N~l{aJijta

~~ ~o~~upka, ~'""e !l] ~ok~ od 115 Id\alllli poo ptij,~tnjl]iml pilnJJd n09l1~rt:eIfiJa .

Il.Ikolit«! tUJ:i3fili n@ ~oota'ili pisme:ni odgo~l]F nah1~bu~ p~e~~~ehO Je cia s~d do!tese pr,esudli :zbog pliOpus,tanja.

@~gQvor na lUfb~ mora bitl razu mlilrlJ I s.~~rtav,aU elBlililsliI18. i(l' c'l. ,3.."3-4 .• Zak:ona 0 IpamiG'nolm IJ(Istulliw, IiJ o~g(JV!i)W ria W2!Ju ~u2erfl iif!O~il:: ~srn;e i pmcesne prig~vo~e t, .. uj~~n~L s~_ {la.ll~ ~tUi~~~e' il~i.9s~or~~a _p~~ ~mv[i~1iI1 '~~iib0n~ zi1!I1I~J:e~, ~aZlll)gE III ~,llh sc [ISlPi!lra~ ~],' clnjefilice na k(1)Ji~ ruuterrl ~ai$iiiv,a sW(1)Je naljl1Dooi i10kazH K:ojilill se IUl'!.l1n1U~u ts ,ciinje:nic8! m pravni os- 1fi0\!' !a If!~\i'O~e' tu~en~ (ell. 71 .. st 'li _ 12. ZPP IF HIlMI}. TlU(lien~ Ilfio~e !U aldg l}'iIOtiU Ilia '11uibw!" ,a tJla~kaJ$lIIiije ni~ prtprleimlllO(if] fficis~ lJIIJ~n ij~i pr01li'!l~u mill (,cl. 74. st. ~ .. ZPP~a IFltl'iH~. 0 dt~:OIll(JJr ria tl!J!lib'u $a ~rill~zi!Fl1~ 'se pre£laJje sudu. fU OOWljlilOnJI ~mJ!lJ\ [primj:BITaka za .sud i Sl!!p.iUltnu stra:nkl!!i, p~i\!Ioon f!'l bnn] prOOii1i!etJ, Ii]~~tav,~ $E!: $li11Ia.tr;a obar'fJI1en{lm protekflilfi 1mb ~tJI '115 darn~" 100 d~n~ ~tijaVljiu',aqja.

B@SNAIHI:RCEGDVlNA

IF ElDHilt!JC I~A R{lrSmJE I HERCEOOVI HIE, IKA~TON SAJRAJEVtrn

UPC:I[\lSJKII SJUlJ UI SAFrtAJE.'!JU

IBooj;, 66 0 P't!1952&2' '1 to p

lQr~tum; ~I. r]3 .. 2~J1 '11_ gmlilile

o pciMkJ S!lI,d1 u S~J~ie~~ u 5l~a'''niD,il sLV'atu '~uziUiiIj~ MiF ~FtYk~~d·ttn~ tI)T'I~a.(;ii~, "SITflfi5(f' S~raje\l\i}j I,Ill. Za~re"" ~'.Rtk~ b~. 50,,! pro~i~ 11.[~nih 11. &ii!JJ'l.!:!~.a IEdi'na i1 Sar~ ,~~eU'2i> ul- [J2etill9Jla: BIIJe~fe~ b( .. 10;3,., II 2. C:a~~e~lc IE'ne£i1I, i2: Illii~~; ul. IB~$aTI~i put or.. '16ft liai1i d:uga'j

'1/ .~., 2,.393.80 KM, ob:Ja\pJjuje . .

PQZIIV

Za, f,~'~mnog HliJlkara. E~[fia iz Sara,je!\f3, ut I!l~emalla. IBijBdic'a bIT. '11l]3.,

da IU roku (I(j 3a dJIJ0 td:o,~"'li odg:OV(lr 11i31 tu~b U P'O" dlnesen.u 12'. 1 '1. 2m 0. godli ne IU ~[Jjo,i '~l1J\liml] pr'i3- dl~2~ d~ 3iu.d dcmc.se' pr"e~JU~IW~ ~ojoiilil ~c ~UI~tli H'u~rtalia IE(liTI i C~IlJ!$e,\fie IEn~$ oOOrlJe~ulu ~i1I, Mi!!:rfo:fl)re~i'~noj foo!l!laci,i i ,~Slmrfs@" SarajEl'i!@t ilia im8' duga i.spla- 00 ~Zlii(ijS !odI2-3ga'lS0 KM, sa ,zaibe~nO[ifi k~mi1a~otil1 na ijznn:s {llla'l,i'nicll!~ odl ~. 1 UOt0[D KM IPOC8'1,f 0(1 13. Gl4. 2:{1.OO, ,g~dii1lB Ipa 001 is:plate~ 'b} da n~~okn~dte '~ro5l«i-

-2'

• .: . ", 1

7/

,M edunarodna fU!Id!lba~ ]ska :f~d~ra,cija im~II:i,C!V'3,~,aJ je 'i!!l :Komi~1. za norm alizaeiju stanja III Nogil)m~U:IJO,g $'a'V-ezl.lJ, BiB :~'vicl![ Q:sima~ Da'[ k;a ljllb!IJ;i~'IIica~ El V~'" dina Begica~ Dragat:l.@! K!J.]i=

n u, Ivana :B,~ili;s,a i $~a 1l:f4, K~jil[.aza_

m;ol.vFd'M. ovih .ime~na dooi]i sme ]z Ureda za OGFiI,O~ ~(;l :$ :m~d]ii,m,a u FI:F.A~i. K.ako i'~ re6~iIl0 ~~DnevFil,oro ,avaZM.'~~,~ preom ,~a~[arIlK,"M. Ko-

:[][iw~al Eoji c~ biti odr4n I.lJ penedjel ~ ~k u BI!;:i:u, prisuSrt.V'CPI!:lII,~ 6:~ i Rudi Z:ill.vd~ n.'~~ kadaS:D:ii predsjednik No~ g:om,elFil,og $av~~, s,~.'ov~.n]ji~~ i ~o 'U ~VO~$tV-il PO$:m.:3!ll'[aC:f4, F~FA~e;; i UEF A.~~.

S;a r\ul ilko d FElstVD

l'~kQder~ iz Cidh~ Sm,O' dIDMli zvanil1J!u iPotvFdu da ,(;e ~~isustvo,v,sJri fiUh(j!v,~, em~:Sm" b~o se [pwrpOO'Iia''I'h8l1 bit ,6;: to M~tnel Bene (M_aE.ecl Benz) i Eva Psskiie (Pas'Q!llia-)",:jft utit3ffilije se z.r.n:li clift be ,~8iO j.~itli predstiftvnik dosada~n~eg' NSBiH [lazoCiti ge-

SIIDllIZu:a

Medu clanovima Komitets su i dlvojJca, ~lIdbaJskih N,~ dnika koja au bUB. SU8pellidimna, Ivsn Beus ie kilizu,ien s gomnom zabrane vrsenla svih f:uflkcii:a u nogoraetu mog togSJ ,St.Q, je llakdl0 :puvlacenje ekipe Zirinjskog s te,-, reT.iHi!l.~oko,m u (aknIlce u Orasju 2001. godj:rue,

Dragan :KuUna 8uspendirau ~e Da, gmti:rJJu :z'oog udar= 9PJ.~.a, kon[iro[o.r,~ mdeoja Mad;:a Mrldfa, 2009", godine:,. ,ali j]"j,U j:e Vir 10 baG ka'zoll :preht~8 u novta]lu,

nerslni sekretar Jasmin BaE,{J-vic.

S:droUko dtUL~[VO olaJ:pn~ j'~ FI FA 11 Komii[~m, kojli ["[~ eba ]zVi.1Ci bh, fiurlbal iz ]K!= nora,

0- 'llg'l~dfn,~ zn:a'i1ijru, $UIU~ cFil,os'~i, i ~jj:tt'!J\rin:~t!u I vi,~ Osima, ;s:vaikak{] iIlaitr~m.~l\a'~i,-

,;". - ,;t..-

'Ijf.rli[J~ :I.m.ooa, menn [ilJI]]ta~ llL~

t:[>~ba, 'r~o$ill:i []j'~ci

D@j[iko Lju,'ittoie-·v.ic ~~ don.'~(b,wni ftudfua:~.'~[ ~ a daJiIl;a$

M ~~ - , ~~~;"'~""i'. t"rirt',;:i .... J· .u~a ] !tl.!lI~cu(r. Jj-"",."...JHLt:!

eiiele p~i6e (I :fO[mir~fiiu novu-g: S9veza ie Th:u dt: Nni·[t Slmpstlnllj. kOj3, mora US'!i,fuj hi imiIJlffi [ i izabrad nove o]:'g~f.1;nc.. 'PteTIl ~ ne-

d . "]I .".

po ['vr~;eilllPl! jI]'t lliF.maCl}::iiI:-

nUL iz S,v~t':~[;sk.t; pl;l1l1 i e ,~~tt zasnrpniei budu p~edsm,,r]'[J.ki~khJJho¥a~ 1 i~ '1'~m&'jtd]g~8J 8ar py (b,~, clattR re

$,PO[ [~ki di [e'ik tor hi ~JlJj @J-

1.~ z_;I,,· . . ,''D - ~ - - 11:0] r ~11· . 1I!j; IIJ,iI.;.J;,.(!ig DO.r'(::lL_; a L:. ,"1- {~U!]1l! ,mif;}-

,g~,c . o_f]Cil- za ~igll[FiI,~t. ~.$= ElM 1. u]pOslemk: Saralemo.g :l!!li,'lrodronl;a"

Dragt.:IJiIl K llU]'i,a i~ clan up[a,~ i fui~i pr~dsjed.nik sa avij~'" N~ikada ~lD~,maFil, 'iill.

Zasjiedalla K,omliis~ja za sudi,ji1e NSBiH

'V'

,klruho,v]m;a loika]nog ni'Y'O~, laikFillice:n,ia,. danas j~ ~ilasn]k, pr] v~une g:md~vin.~:k~ k,o~ mpaniie, -Diha vl~:a duzo!IJ$t p,[\!i;id$j,~dlnika P'C!dr(JJciIl'o,g ill ~ dbal$Kog ~av~za S@![arj~v;s'iko~ :r,!J(m@Jn:;,~i s.]{,~ r'fJ,gi~e.

'~van Belli$- ~ ~ daJFil.asFilji

...:11' 'iI~ k d ~ ..

'!J!l[~,~(O:[ il' @! n~, - a 'a'~:i1!Jl pre-

dSj~d]liil]k L[illjs.ko,g_ I a.vno~ .siti ~ ii;l pozo.a,[, i k:ao d!IJ5K,O[;I, an g;azii rani poli ticar i~

'1i'w"i1~Z 1~'·' d' • d

,!L'JII.V '. -a, .KO]1. lie; pre I $:~iI!i' .a-

p[Wlo,l:i,g~iSa sa po jednim, 3 'D~~ k[m ~ [0 ~~ du. &aliia' bj,O

1 " "." 'Jr

S' Uc}!:Iill) em rsan J;.~nt,U:I1:i:I,-

Jnih, odnesno p!IJdrolniih fUJdbal@xih $3"r~z:a.

~AI" PIP'''' • U'lIZ":E"A

JjYJ.t:J,~ .r '",n;- e i ." ,!I:;.<!Ji'-

e ~e da dti:avni Savez V(~dJ] iaJkimi6inl~u p.rvom i d!"'l1- gum :raiilg~ 3 ~da estale nivm;; 'IlOd~ kal:ill:.o:ilaln£~ .odno~ sfid ppdtu.ffii S8lV'e.zi

'V'ao (imd$'~i:m ljfif~6~m Mo~ sita:raJ.

Sead 'Ka~ Eu j~ iPmslav~,~i~~ ni nl(]i~rOFil:Iif;:td :mo:'Ha[:sk.og:

V ~lez~~ kh..1Jiha u koj ~m j~' n, P?S[~edn:i~;. v,[i,iem.'~ ob~,vl,~,ao :li1z :fLl!oikCJ!p"

$vi c~,a'iiovi Kom]~fa $,

Kaz:n j e n i ~ arbiiitri s urta.km i ce Bud u c'n os1 - Zri n j s ki

K "" ~ . '0

. .'. o~'r,~}e (J~,leJll1Jj" '. ['-

agl C,Ull,;, ,~U~l lit:: I:uo 8lSils:me]'i,[ f.na ~ns-um&:rtllici, ptJhi-nnalt:IJ K.1IJ:P8J RiH ~:ZEIt:.du O]hnp:i.ca 1 CeHk;aj j on ce 'iPau:tir;ifti~ 15 d-ana.

"7 "1· ... '.,. k - ~l' "" -~I]ll "·1- J. - ... , ~ L. [ '!LI,~';)U~', 'Ij l]! . Cl 3, It:: JlJJ::lI.

'!1II6t:rnb:j.~'~ &j~dnid KumA..s~,lilt Z!:I! mdl'lrt N ugo:melnog $9,Ve2a B]I~[

N aklun seclJmoiSllL'mo,g 'p're-

OCIlDa Co

gled~fij i':ii spot,nih m.'ecev~~ fla[i,uv~ 'K,i]'roj;s~ie na,jv~~t': 8,111

_d.-.i<. 'I· ~ ....... ~zl

s~ nUl ,l, a. ], ]'i;~\ iTIIl ~i;.."ll lZ 1. IU' )1:"

0"'· . ~~

,CiI ~ e:O'1 ~nQ 1'~ Wi 8m

Koru]m'l'e ni!L~v~~e gt.d.,ke to

:o! • 'IJ.d " .- .. "I_~ ~'I'

~'[o 'It: 11 0""', .mU1Utl iilJUS'Uulu

.]'[J.'epo.swj!Oti penal i 'pU~~:Z3U it:rv~ni ,bitton dijJ!:m,~ct'::m. ig[:a~u,

Na'kl1lu wg~ j~ p.ropns[[u d,a, i8.1~Jiiu,N 'io~ d.vojk,l.l igrnc~ p3,6tk i d~ pF.ekiiil,~ u:[t.:IJ~nm:d-

.. " 'I·

c~ Itt iSU ii'i!:l! 'fllega ,n aSF.,n 1m. 1

$,vi :ipali i mk'tJ¥od$it¥o SJ<J= bode,

G]av]'iJi sudijl~ lJf[~~mice 'Bud~ntls[, - ,Zri'otslcl, Og]'[J:jen Valj[Lc :i 3~isrent T!I):n~ B81- :ndi6 ~:a1:n~dJJi su suS'[pt1i'il,zi'iom :il~, i~(ffi.onl cikhHfl1J ($ko~

. ), 'V ]"".<" •• d

to m:lt&eCj ....•. ::.i JilC ilU:le· osu'-

clio oCi.ti. :k8Jzru;:J1i 1l1darac z~ BUdJUC:ilOS[ u :[ O. minmi;, 21 y,

3l . " . Z' "k'"

•• :.1 - - , '-'~II I . -, I ~ --:- ": -I 1-": -I

. • m.I.I11!iU JeiS,~~ za ,[[[1,1&· [~,

,a]i j~ ,a$is~nll: pl\O]JiI1$tlo dla sJ1~ glil,a~.ili['a oCiti, of$ajeL

'K'aZ:Dj~n 'i~ l:, konJn:doI'

~ V"'~" l' ,c. • " ~

:m:~ca .' l~!ti.illS a.'V .;)]FiIi'M.ib)[!·V[C~,

j~~ ii], j~ n agraclio Goib:rim (] c. j Il;l !tta'D!LaJ.

.. · ... ·IIIIuta

G J .. .,_ . ..l..... "V ' L~~ EO +

,rtitiRl z.uuua .n.omtteJa za n'Onnan~.i}'aclJfl,;

_., Raskid svih v~z~ ~, c~,an.ov ima bivsih izvrsnih 'organa S aveza (I zvrsni odbor i Preds'jednis,tvQNSB iH)

Sazivan]e generalne siednice Skupstine,

L .. b biri . .

na ,KO] 01 tre ,,3, 1'0 usvo-~,e:!D. novi S tatut,

koj i ce zadovolja va ri UE'FA ~ ine i FI FAine kriterije (naikasnije do 2,6. I}laja)

Ukida__nj esusnen zijie N SHiH

_., Sazi vanje izborne s'i ednice Slb!lpStine- n.a kojo] ce bi ~i iza brani nov~ izvrsn i organi Saveza (na'jlts"s:nij;e za 30 .. novembar llJ 1 L)

l\:;~~im.a smo '~'~zg'Ova['aJi, viSe d~t~~"~:a {II tnme ~l~ Ce i k:~'kQ C]]lI i,ti Qbec~H su dad nakm'[ uvodnog :sacstanlk a u Beeu.

Tezak POSIO

~ . !~k:H~[i[J.,~ na!i'lf:i~ inf:op. ma.c.J!JaJ o s,\i\~mU saznao sam ]Z Jtu;;d]~a_ N (!IV]il .de t~,j~~ iznZ~'Il Oii:'U:~ 'ij.tto ~:avnostt. v,~c zn.a> za'l:$(,a fili:':iinam", N ]sam. cak .mobio iIli z\i"anicFil.i iPozi v za. Q~ S~lana"{ 'ill B~jj ~ [I~D FiI.@)nl jct:i Kaii~z..,

1.i'IJlJHi,jevi~ ie ikazao da ib oc~k,Thti~ v~l]ki i 1U;C.z~i. po-

sao"

= Ipa'~l 'Vj.~iUjJem da,;$vi 2:a,-

jedno-, uz podJrsl:u i pmTIoc pravih fudb~h:;k;ih radnika, mo~o pronaei rj'~[],jt'i knje 'Ce z~~lo.volj'ili ~,ve "Iii B]H~ :!l!, i ~Jfi]k~' UJi!IF A~c;l jj FIFA,=~! :rj~nj~~ ,ikoj'~ 6~~ p'rije ;$V~g@J; hi,r1. 'i!!l. :i:il~'~[\~SU fud.b~da i f1m.dba]~[@! = :k:azao ie L:illJho:ie;vic ::::--a ,,,,,nnevilli at'l(:~ •

0, L ·,1".1.·;£, K, ,·Ma"P, ~G.l"

sport

Dmtvnri [;),~~Z; ~E:tak 15. a~ ri~ra~ani 2011 ,

7'3/1,

, ,

CEL~K

Plr'lprit),m' 'I~ za I u'fralk: m'IIi""i'IU s·"'a,~' Z" V"~IIIJ'iClZ"d,1 om

, _ _ e !I !U _v _ 'e: _ _, 11,-= _ I _ \.!II - " "-'- v_ u _ _ _

'v'

K,:ombhdra_11d sastav kojii ~Ie U srijedu p:[lodv j un iorsl\::[),g tima igrao kontmlnu utakmicu i ~ jednom momen tu gubio cal: i Sa! :3:.0 ,dla hi, n ak:nn i zmjen a kod. oml ~dh[j aca} pIIeol\:: renuo [ [)obijed]!l) 3~, 4: ,3" zabrinuo ie rrenera .AlJdu'~ahaJ Ibnl'~ovka!.

a .. u ~S~laI- ~

f.

"'. " ...

- mi~ ce tdko Qd~hr~d '].8 igl'"a.t~, ZaJ utskrnicu sa ,lv]feroom. R'ezenr:hr~[ sa pokazali da, usrvari, ne iele' da budlu u timu - ~aZ~LJ ie Ibrakovic te ie podvukao cia je, odl junflJif,a, '~.l:e~l'uti,j'",ac' Harun 'Ru5e~n~'pa_hit ZQcS~UZ~O da bU!de p,:re:komaJudlovaD U prvi tirn.

Zahvat p:rlsdn jleg kJ~,lnog I jl9,a merna na

~ i jB~'VO m ko ijlen U zialkazB n za uto rak tJ R i jeci

a kfil[~~,O je &3mO ~pobjt';glt

,_ -

usaranu Osietie ~!:IIm 'jaku

bol, :Nak.o]!), W'~1i bio sam :0<.1,

.111 ~ •• II\..

temn:ll!flJfi'i.a~:11 smmei su 'ptJIJ:li.8'-

if, ~

'~. ,il ' _ .~...!I 'I!. .......... 'I·

:Z3I~~] Q3 ~e srraaao J:li.Ijd~,[ , ig;a~

ment,

0""3, sezona ie :Z;3, mene definirivno Z8rVFSe:o~" IskreJlJUj, ,g.a,j~u sam nsdu d~ C1J.t braniti na n~Eim, urakmicama s obZiitom na w d8 smo stekli 'Iii~ zalihu bodo-va, =

k 'D' 1.. • ~ :11' W-

aza-o lre 'lV.!'t'DVEC, ..6" 1 .. ' "

Oborl

ikic!, a ~ma Om~[Ci'vica lZ KlIllesiJ.jc:i J.M:llJ:ham~d Avd.it" 'J']nl~ 'je komplatiran Izv'~ Tsni oilhOi:!, koii tin], ul::tl~ Wioo 13, c~,arno¥aJ.

P',r~jjsjednik Ap~Jacio~' n~ ~kom~i$i,~~ Ri,~,a.dJ J ald,it podnio 'je' '!JI$la.vk[jJ~ a n.j~.gg~ 1l}o nl,jr;::s.~o ]Y.[\~llZJ;i1. 6~ Suarl

f:' 1"'·'" ~ ilJcJI'

'~'i1 1 !I:C. Eo • .£FJ:.

Gll'vO:!:1eci 0 narednom d· valu, istakao ie da je. ZVll~ezdi1l 'C"\Tffit i orgaTI,-[ziral] kolektiv, koj~ bolie ig~a. u g'l)st:inl a, na kOlITiu":a;.IJJa,rpade.,

Kapiten EJ dHD1 AdilovlC kazan je d~ su ~ru:lliH osnoVO] 'c[~ ~ plasmanom U fin ale Knpa fjiH~ ali da se sada zele priIdljuciti vrhu tabe]e.

- Imarao dobar nH5,W'red, do kv,aja, i JJJ1i~Hm dase moiemn pdrn~a vndeeima - rekac je Adi'lcJ<vit.

Z'oog povrede zad_Dje l~e" 1m, konkw:renciji nece h~ti Vedin i\i'usic', dok ie Fuad Sa][hovk do:bio clerttifik;!;!ll, ali z~ ilJ'VU utakmicu nema fJ'r.':aVill nast.upa. 'J? B.

Sporazumn il ra.sklidl

'1llalllleiannlim

t aJkn ie bi ~,o n SJ_g'ov~'es,ta,j a. dJa b~, ]i,!,ap@~ aE: S'~{l,bode Alen .~~eS"a__I!loV"ic (36) '~no:gao prom iieni ti 0 dl]ukll CD. udlask~ is TuSl!daJ,~, to se, kaJ~o sadl,~ ~tv.ari Sl{)je,~ iwal neee de~]U ..

l'e'bJ[lfki d~[\e'kw~ Slnbo.de J aSJIDln, j'o;gQI!lcit :preniQ na;m je. da su se ;sQsuli ~s.: ,Mesano'viOeI11i i d..Qgo:vQ1rl ~ l

s'pll)lI.'aZJUJliHli raskid iYgltWi[)o'r,!;Ii.

- Alell ~'ije [laveo pnsebne raz]oge Z~ ras'~~n~k Sloboda, ce bhi ne'ksl biln aJ) r,azi51[ smo ~ kore.ktnlJ - rekao ie ] o:gmJ lci c.'

N esvani cDie il.li{or~nadie 'kS!~ da se ~ici~nov[c prilJre_m,a za, o.dHa.za.'k ~ AUS,lr-'iji~; E~ M.

D~ina -

Kupl BiH za ~uniore

U ~ 1k.'

revaas- 'M.lal'<:l1!J1'CaJm a

pohifinala K'ilipa B'i:U: za j'11~ nlOrel R.lli!dJailr. i :Drina pmEJl:).. ckali. ~Il ~]k~ prednO$li iz pEVlil me~al~ koj~ su :i;gn~,~

1;-· • , ,r..

,~] U goS(ml;!l!, pOl '01;. 'SB; ill. nna-

nil. ~[~ti S]o:boaa:i Zrin.j~1ci.

U KU.l1jtu ~u M,{]~;f~n'ci ]J'Db~:i~di]i ~a 1 ;:0 naknn ;~oo

. ~

su P,[\fI, mec na svorn I!e:[\~

nu :g,zpfunl $8, I: 2.

N'lc-1 .. -;,; '~ .'~ ... ~i~ .... ll·1 ~JL.j ... __ 2U'iI1J' n ,[ _ ,~, IU. ,J,b.::,U 'Jo ,;;;!! ~UUlU

da j~ Drini ocirala ~~'~ci~1Jl UJ Z~]kJu i ~, 3kO ,ZlIlsluZemo ~Ia. Tuutaikmicll ciblill'e-.alo ~ FiI~c.i,vi~izirano pon~n~e pllbJj~ k{]~a nrJi~ i$JiO~, podnijela po~ Drine,

T:[\!im~[ Sl'IJhod.~ S;akib M:al~ocevl.c na [a~ j~ natin hbm:]o $voi s~d!:mi :fi.n:a]~'

'V" _ - ii"l' '., ,~. , "

Aupa. ,!Ii'..ao 19ItaC 1 trener

,Sl!o:bo~iI' ~t pM'~ j~ igrao l!'i~

nalne susrete [ Jru [je.dJ1iO'fI] E]~ ~avi~~,~, jillitnID-rn i ~a.. ]i,!'1 'rodin, dD zavrillo:g duela.

Prva nna[na utakmica ]i,!a ,[pro~'Ql'j!T~ ie 20. aprila

(1 6;. ~ n 1::''!I;t]) ]'[jrn Tp~nJ-1] a '...,;:10..

_.;IiV "'~_e. ~ ~ ~ ...... ,~!'"!:r-'

v,am je ] 1- '~:n~~a (If) ~ MoSU'l'Il- ,S. A.

0:2

Ce5ta. ] U1Hl)roa samo 'kO'd) 'o;;uv!,l!,vje;'d~iV"a, :fInsklJ!]a ie kakn treba fnrsi !l:aJti lll~ade ~gr,ate- D'[)hJ'o), 'i,lJredi1l~ d,Q'ln'i su ~n1adi igraci Ali, s/ta, ,alk_o ]]is;~2' Sta ako su stari bot'H?

j.e:dJarn od n~sih ItreneraJ b)jri se ne sLate bas, U potpunosti 5 kredom 'ko:jj se namece je AmaJf Osim. Karn cmi rn~ !l!drl ig['~(j} k'JOjii ]x)<jn~'al nem aju." '»Ca,·' da ne'ko bze l1eSlO l!l takvom kO;IJJte· kstu, n@id'e Jl]i;IJ zgraZavaI~je'- Ali~ taka'll ie sviiei, kilO i u oSlailhll, b!fa(n$aJ.r;na, n1ibd ce bid w. !IJ'lW_ll{'j5ti nad 8tarrim,.lol ie, v~[jda, sarr~_J)orazum_]jlbrG-

le:ge'ndll

ML'[QgQ je ig!l:aca k;oH su '[gr,ali :poh_dlna:~e' ~ J,~e prvaka ali 'ko se danas 5,jecSJ }\Jan~ Smita (Smhh~), Va,~ terona, Tristana, I)alm'inje {Dj,ahjdn~b~)} Ki]ija, ~~

n za lesa (K d-y), K ~ afUdjJ3 ~~;ez~, (Q~ud'i'Q)~ El-be~'a, eik~'e!l:a, (Zid':;['e!l:},;-?' SSJmo

najza~

g 1'1 i:e;m! i ,.

, ji n~w1!,jad klubova u k~)jh;[la "'U 'I ilnf," ]'i ' ~

.:;; - ""G,,!;I-_ ::; ~

'to b-l\djuCiVQ T.lJakxrlJil neketiko popljem lh ta,lS]Ca~ kada, hm aCe, ]!i @ '[):ame~

p!1lJdJa.j~ ]jiUJd!i koie ste davno smetnuli 5, uma, Na jed:noji S'lU, d~k le, 8U'3nl obicni fudbalerl, ~sdn a dobl"i, a lli.8 d:ltugojl StU ]ege'IlHJe, i[u,·

d tucli e, malsted, ma k.o]iko godina imali,

N ,Sj, drugo~ ~tmnl SU..l reclmo, Ra,jM Gigs (RY,D GigQs) I Bivin van der Sal' (Edwil-SaaI')~koji S,lii 1iJiSV,l)'ji]] Liguprv~kSi, k.ad:a ie C'ic8irlto Brneadez {Her= nandez) iz ~j,etU6a, prelszio u 'p~o.ll]re_'i :9, Vein 'Rnni ('\Yl'~yne Rooney) i '1(:r1-stij8lf10 Renaldo (Crlstisno) ,p-~evlIIU. (lid! S1i.eee ,EW su ill ]z- kadeta preknmsndov~U u iuniore,

Nill: rlkorda

U:pra,1;Hl su ova dvojic3 [,gl"3t~, sa J/\ odnQU o 41 gOd]inOID, hili 'mo~, i nari~:a·3blm['~i za ~;Jl'o]aza'k ~ia]ltester jmlajledJa 'U po,lu_fjna]e-

C~S'~ d_a ne :Pr.iIl;Tje_l:'I;I!~ele da ueeJj~i CiT',gani~m u tim ,god]~HUna, mo~e [JOdniieti sve napore awmsk'~' fud!ba;-

~~;

- ,S.U~ r'e-C~ to Ra~,anw,? On i:e veliki [gr,ai~ v,eUJd_ karr~krer., N]Je lake sa, .'37 godin a [gr.ad na u&~V\Q.j r~zl. lITi[, to je m]ilo;gn veee odricanje aego l\:;od, m ladih - kazao ie Fergu· SDn, ~ Gigs ie Qbj~lIT! [[} ca-

jn~ fa!n~~tifuil~ iga.~~,:

- Stavin me ie u srediJ.llY, ~ ne lITi~ bok, gd~e bib 'UJ)n:r,aQ' :iC-i gore-dolie ina, tome sam mill, zallt'll,a];LTII. Hz.vaAl :saJ~n 'Uj ItO'j 'i.dozi • :rije~ S'il V.e~;hnina, ~Q. ji ~e sooo 5,¥e mogu6e rekonle.

Prvi :je :po' bro-jw. o dJ:ignm.ih. 11 t~-

GigS: lJiit/a ,i:t JJo~jllm~

-

I

Raian G,igs i Edvin

va,n de r S ar osvai 81 i :au l'ig u pnraka ka oa je

Ci C:a rlte Erne n dez iz, pj,elilca p,relaz:io u pi ani re

kmiOl, z,a, MDeester hmijj,j~ed (87.0),. po broiu go]ova. u 'Pn:TIlije:r Di:d {I 05) .. "

A §:w bl rekao vellki A]eks: "S'[9. reel 0 V sn de!' Sam~' CovJek je 1995" dos3'o do :s'I.rog !Pnrjl)l~ neslova evro,pSKOg prvaka U dresu Ajakss:; ])IJ~om ie gpdimu poojiie ,~ubf.o finale ]}.a, ma-

'~l ",' ill" , ~lw

tonnae, p.a opel Os-vOltO LlgilJ, !p"Ma~

:P~ go<dJinu ]RiIsli~e: ope[ izgubio. finale, Dok ie nekome ,B~U s~uuo 19ra,[i u Li,gi prvak::a,~ v'an del' Sam se ne da ne

d .g:::;,=,'~ ,- "'iiI':rI':r:'<:'

U e u nnaie, A. C Ib.!LAC

7'

,

,

I

LlGA SAMPIONA Ve'ki spanski

...

Zo:zt:' i.'¥1urifij 0 OOiSe .Mo-' urinho) l~~ 'ie U 'igt,i, da pestane pit'Vi Irr!~ne:F. ss '[r[ '[[{.'!i!fehi L~ge S:a:mpiO'iilfi, {loSlf(Jjen;a, S razlieitim klubovims,

:I~[ je ~ U dC1Jj.oj uU'IJ'kmi-, ci savladae Tetenhem, i '[0 ,go~(l.m Ronalda kojem je tllJ-' ,mUiV'ah~ velika gn:~kt'l, !I100pt-' ,eznog golmani 1"oleiil,~ a 'H~1J.Ilte1j>a Gomesa (Heurelho Gomes),

Mallo vre mellil18

Prolaskom !jKn.dj~\1ai" u polufin .. de deflnitivno ie j3,-' sno (i.3, {~jllli:i2i 1:8 epskih d~-,

'IL,'" ~ d u .1..

na, U ,l';"OjiUna, ce V]l!::: name-

Ije ekipe na svlieru o dig.ra-' ti cak ,eeiCid utakm iee -, prvenstvenu u suberu, finale

'K1!lpa. -Spa.niit:: te d va pnhifin,fllh'!l3 meea 'L:ige ~:atJl1-' piena.

- Pol,oon.ale je pclufinale, $'I!I'e se moae degodi ti,

:[m arne d,v:a

mt'lC3 s Barce1oDUm pri] e iPtii-' lufinala :i ne-

erHe lIa 1

U To~hl1::m."M, i$iH imali- CLo$fa zamj~ :rki na £'UJdi;n~ '[t::d:ij~]iJ,a N ik'cll;' Riro~' lijiaL (Ni'(lo'l a R:izm,]i) :smat"[~~l1d da· $lIt

"...;, "'';:;''111- '1 "-''''I ;;.,.'~- I'''': ~,,,-,;; ",'II,.., M .. ""- --ji ~+-;.

:B:;r~d:a;{H~~·zy'i:;dk~;;';;=~

:i~ 'i1 odbtt:!!nu golnulffi,a Go:~~a-

~ 'Go] f~b]o .r,:;u:06u"a,'ljr:ajUJti) a~i j'e ~~ Imam, hi,o odlic{1fD i dc 'sada ~t;1' l-c!liil;o pUJ~

~ ~ .. h N ..'.~-

[.a $_pa::sa,1Jao '~!I'i<],pu._ ap:r.,@,v](li Jil:l n~IB'~~ 'M.

M'~_ ,.:iI,~ ~

g[\~!R~ '~, ,5L:: OCfaV3.

.oJ

Salk'e u pol!ufinalu Lige sampiona

. Jo£ i~na :majswr,~,~~ ~,., d£lt~va, RaJuh~, dUfil~,el:ti, 'jil;::

S~I.koo pOibiecFm :nadJ :mtennm, ,i:; 'pV!j 'plJ.H u hffimriiji_., plas.man u ~[ufiri~}.c~ U,ge siilrnpWiiI;ift,

SP. arn~.c 'jt: po&'[ig~o~!ed!run,

•• ,"1~· ;i'!fu~.'I: "_~ Irp.

a: ~cS'nruO D w~~, ~ ... ~1lLtJJt8b

tojj, :ie $i1.2; ], i utllPfJii~, 7 J. '['lll-' .z'iO:i.o ,evropsko,g 'pitv.aka 'prir-' l~d!'h1Si ~ednu um h'i~ll st:,.,

.. b· ...

nZ3iCi:j;i.i. 111. ] s,,[OEljii..

N'a_kon sto j:e :fliilJUstio Rea[ iz ,kta£i1:dda, sa, 16 'irnf:e-, ~aj fJd ~~ 'm ~~ sam,piUJ]~ 3,3~!,ooibJ.H :r.Hfpiida.C ]mt~~o , d ' . ~ I· ........ .1..

~e ':iI, J e 1 l!t.~ :~!l; mootl :n;3,JuO-'

]." ~'

J]m,:l :n;3, p!L~iil.eH.

O -, l' ,,11·

- ". Vo i e pus. l~uJ£~, :~:(j~'

m;iit[~:i.Vug :rac1l.a llrulbaV1 p:r,-

- "

~~, ,fu_db~iu ,- re~~o }fi! :~~lll,

b~lle 'poo'[ru}. \r,ehb.lJlJJDuE;iiC' m;alo<g' 111daEStu,g gr~dit!3, u, N~efiI.3Ck,(lij~ tillikllJ' rnz~_i.titog' ud bJsmO]jtl~jtslk:u-g: A'iaf1irjdi.

j'm'-At~ru· :......-_ M![~I\" - A.~ , - -iYIIC, .[II "'till II ,.u~!UJi ~ I.e..... :t\aJUL<:II,])I;:: ~.;..,-

~r i~~:~,d.ogI:F diu se :pooH-ie ulcskmice) ~ada :mill j:~ ~em.o ,dlapo~ pl'C!$la~ l'llJ 3, .s.kromoj :Ra~ Ultr1lZeo ~naIDllllil~m [javij~ nije Znau. ~(a dn lltadt

~ U $ubolm $,llil $, ujjbir.m,

sport

0001.1mj ~,'I!~Z; Ipetak, 15. a~fiVlr;!l.~~ni Wl1"

-5

' .. '.'".

, ' ,

7.

murJIJO DICII DslholoiBi r,lI

- N'~ ut:ilin:z~'m.::t. eu

':.oil... " 0' ] Ii\

U;V~iltZ;IO':!iiV::il.n 19;tU sa I,!!J

i,gr,aea, ka~o bismo ~iI,.·o~p(l-~ ernniii do oe kali duele s J3aJ!rQe~onQm"

Kada 881n s Ce~zil em ~gr8io u Bareeloni, Z:i:!I.~' vttHi ,smCl ,roo.; s ijtrat:~m,

,. .11 • ~ •

m 3Jii'il]Ic:;:. is [0 se oesue 1

rp,rosj~ ,god.i]1l~ :$ In'~~]['am", M .. oram, cia, hi u!!d!~m ~p:[ir.;;~ m alIT!. '[Hi S'II1e" ]la, rcak i n ~ to da i U ovom mefu mOl dm, ~>O no:vo zaJr,adi 18k: nu~:enjle - l,'\ek~o je Mu.(~:ilio. (A., .C.)

mens ZSJ raz.rnj![i:anje. Dt, je Tetenhem pogodic U ,prv'OID poluvremene, bllo hi wmogo t:e~ ali ltako~ go]a iR.!O(fia]d9" prict, se :n,vriJ.b. ~ iziavio ie Mu['[w,io-",

Otkriio ,zl.ljlllll

Portugalae se Dada da ee njegov rim ~gr:ati. na Vembliin u tlnalu 'Lige irnmpio,f1:9:,; :Q, orkrlo ie I prodv .l:mg'a, bl vorio iigrad, za titulu evrapskQg' ~n1!Ika.

~ 'N lH:1I,a,OO S e ella, ee se ,Mtull,cester jW18j ted plssirari u fin ale, jle~i' ~], 'fin a [e lzmedu J unaneda i Reala za mene bile .sa,'I;/Il'.~e]L8tvn - kazac ie s'[['ul:n,i.;;!tk za kQ~eg' se rre~starvUa da bl mo,gao 'bid :m.as[~ednik Aleksa, Ferga-

son~., ,(~l,ex.) DakJu~] ,M8]1lCes(~I'.i:!I" (2., s.)

tm.Zili cia Raul vodi n8'l.;r.i~ jls.n:ie';- a]j .Ie OtllSao Beni Hev,eda, (Ho!l;vedes). S9da

~e bID red. De RaiUla ~ it',ebo ~e: golman Sa]kea, M;aEl~el 'N oj:eit' (N e~er):, (2'. S.)

l~irsnD SU Organi~Z

Trener h'tern Le(](iiJLa[d~, bie j-e i priie '!j,r[:!I!k:ml.c~ n]i~t:!l!1JI da j~ S:k,IJI'O n!:iLTiI:ogJiJ.os: i1.1a,(l!ra,viti, eudo 'M

GelzeD:ki!l:'helJlu. -

'-. S.ta~e- je ~in ~ mysn9 orga~~~:d-, rat!: :J!, l;ed~ ost!;l~ni.'l.l.,,:rusmo' ]l!1;o,gb iI.lr.~ aditi ,u!110 'S(@ smll) ]J']a!ilitaH. Igr..~H 8U ~m~~ dobro III ti1b~e' uiltkmic"'::' - i[iek:aa je BlfEllri]ac;,

S'mdJiotl1. Va,jit bart ]ejn 1U Londenu SU!dlii;a~ Niko]a, 'Wc-o[i (Iu~]i:ja), S:[r'ijebc:

O~ ~, ,_ Rona]da (5 OJ. Prva lnakmic9,: Re1)l MSJd:rid ~ Tocenhem 4':0., 'TOTlENHEM: GG:f]lfiS;, todUK9~ G:iJl~as,~, DQ80],[,:;, As.u .. Ekom, Lenen (6.I. 'Defo)~ Ui:!IJdllsiton (il. S'3.ndro), Modlic (.83., Kra-

n,ic8rl~, iBei~~, Van der V8r~J 'P.a\1'[~lJ.nicenko" Trener: Had Erednarp.

'REAL:' :K8:riL,j8S~ Alblol, .. K.SJit'vaJjo:; Serhie RaDIOS {,7'" Graneit'o), rube[o.Ei,} Ca.bi JHODSc>Q (7'5" Benzem8)~ Kedlra, M:lIin;el0,~ Eril~ RonaldQ (65. Kakak ,A.dlebaio'l'. Trener: ,Zoze ' .

M,l&ir]n,~o"

4Ji Sallie 2 (1:0) linter £

'"

S91K~: arena u Ge]zelddr-

henu, Sudija: Demir Skom]ll8J (S1o'\i'mijl~). Striielei: r.o- Raul (45}~ 1: 1 - M~ti:!l, (49)" l~'[ ~ Hovedes {81).. fi'V'8J U'~:lIikmic'ft,: Inter ': SaUte 2 :"5.

$AL'KE~' NO,jer} UCi~ M,ooeldert!' H01Vedes~ Sar,~e4I1\~rn~ obSJitl. (7'3. DT8J~' ks[er},} M,8Jt.i,D~ Pa.ptH~OPU-'

.lOS:; Hurade (87. Smk), 'Edn (11. Haristeas), Ra~ ul, Treuer; Ilalf Jla~ ugnik ~

IN'f:Elb Zullo ~;r~ Ma=

'1" ·iIi • D\~ ~r'"

l!'o..onJ .l~_)!.1Sl0~ .l\;t:in o It'!. lliili,:;,

'NH;gait01nIo;., ZWle.~i,:;, Mota:Sneider (:&a. Kutinio)" StankOVlc (4)6, J~'3i1:l dJev)}

113" M"l" T' 111'

.ri.1O,; ; ] ii'[u, r'f:lltt: JlLie.o--

OJu:dQ,

IMeaunarodn~ fljdioa~ I

:rever: .Melj,,; tfJ~n pUJti¥ J~

11.12 DIU· -I lllaec:

~ Argerni,ns.ki ii'ilugo:m,ela~ Karlos Teves (tOar]m:) zl}'Og povrede nece i;grad sutraza M~ntesre_r siri u l'o~ufjDahlj, e]ij_gh~:sko,g FA. :kupa, wr<}tri'V' gradsi.u.g' rivala J U:l1la~ I~da. Prema dj'eCim.a trenera ']toberra Ma:nCiuija (Mamel:i1].),; Tevez ee zbo.g povrede ligamena,ta potk,ol~,enke vje-' rol!iraJU'iJO b'~ti odsutan miesec, p:m;e~m5e a:g~r[u:iJe- 'Toe"iJ1~z ;~tg povrijedio 'II ponecl:i~li8!'I<!, k\ad~ j'~ [lj~V8! ekipa na JEnfildu izgubila (lid L~v'er,pu]8, U S8S~t:3,VUJ ee prod" lUElaj"[edJaJ SKOro sigl;!jrnG bki "Edlin 'D:t.elo-

Blil -If::.

Il1hll U

.. Bh, fudbablj 'sttuCru~ak DU[$~_n Bauevic do'bio j'e ~uCer ~nika~" u k~p~rE'Sk)I)i On;t~,]iJij~ ,er. i!iL1Je 'UISp'lO fjidbr:~U'il.l[l naslov prvili; 'prenijcle 8M sgenelie, Legen darni ,C'en,,[8rfOil Velcl~ iz' 'sedan:_]]de5etJh ,g(!!di,.. T!JaJ pr~og stolieea w'ko(lfiJ] 2{iJ-gQdiSD~e k~rij:el'e 1m. 'Grik~ o~ O$,,",O'ji.o ~e osam '[i[UJ~a P['~ dVlQOOd. i\EK. I, Olim,pl]1iikm,

Iii- ill pored :kOf1!St~DJtf1rib, vijesti 0 novlm zam~ele:dit'arum 'k".]iI1Jbovfun~} menadser N evena $'ubO'u)ca) :i. dla]j'~ nril\d!i ,da :nr~egov l!iJirJj~_[g:~ :n~' ]iJapu~iIa~' ti Berusiju iiz Donmunda

-, A[sen~l~ Bsrcelena, Ce]zi:i Maneest:eit" htrJlatjt.ed;? Neveu je 8.ia_,hm, deimzivac i 1l'OrW18~

'II '...iI~ +~'~~ - 'a..ll .. a.. ~

mo le da I~VJ MiI1_.a:)iov.iJ

"]Jir.icajll, 0 :ili~iil, ali :mogu da v.as l1lLv~~[[rn d~ ni ,~ ~e'" dnim klnbem mije b:i]u kefitakaiK:l - :izj;avio ~e menadZer St]VeM KeU. SubO'[k ima ugoVOit' oS Borusilom Jelh ~ij)etta 2:{U 4. gnd_l]ne i tJrH;a hi ]lOtllelma izuzetno visoka pmlooa da hi ga klub pllJ:uio.

dIPIIDU_i'I, IIIH.DDB 1II'Iei

, .... N'~R:)JiiL ,~w SJe 'F[FA obavezala da ce ;s8orpc.id evropskim klubovima da mntr8;ju pusti ti re,prezem tstivee lapa.na, cia ul5e.stw]11J) na 1(0- pa Ammd~ iz N ogometnog $8'!le2'a te zemlie safji~t:]H 811 d,t1, tt njlibUiVa. selekcl]a kao go'St ipak 'IIcesil:V'O~ lL"Blti D8 koncinenralnom takrn l"oenjlu ]UZ1l11!;!: Amel'ike;, S obzirom nSJ to da t,e u vtijem~ '!J!dirzavarn,ja p['ven~[,va; ]llzn~ AiJ1I£r,i.b (odJ 1. do l~".,'illda, ltD. .A~eili~D~) ~'-[~ga,

bIn u S9TIm~ zaV,r$Ei.:lCl~ odlh.lceno je dill 'i!J reprezentad~l!l blJ)da :p[J;:~srrri lnter-' na,cw~idd koj~) u'~dav1l1mn"

igmj'M. 1.], E1;'ropi (A", G)

:PairJeJlB' attlNJlfeia ,ft ~a'lrj, ~,Mw:sfjd' HI1f.fi;~·

IR UI k:o m etag,~ B os n e g,~[a'Vijl~ ii IU Glor,(lzd ~I

Haraei' za lilD

P,r'e'Sudi~i su lskustvo Bosne i sirin,aJ rl]ihoVIB k~ u pe, Itazle Mlilillian kn s'a,ve i ~

C8~m"]1l poraz dom8,cih, borbena Igra oba dma i S)3- j]Ua atmosfera na tribinama

dvorane ~~:~_....fII H'r ..... ,l~«. .".1l.1·-

I!.JL..-..... "....1.-... "H.IIJlI.Ol!Ilhl. .. ';;ULII!,,: "-,,ur

]j ezUi au zanstali susret l l kola Premiier ~ BiR' za rukome~ase izmed:u ,(jornzda i Bosne B,H-Gss.

BOS,l1.8 je l~obi,~edII3) ali nlie nadigrala ,Gomzd8ll,e. Na-

V8Jk~ ,am, se, bez obzira na to, fID]r:31mO okrenud demaelm '~i~e_n,j~:m~" N sdsm se da n~]l ie OIV>O bi]8 ]IDb~eda za ti-

''i'',.1'''1 ! r~'- A - 'D'~_-- -. ,.""",A s , ,'~~~lt"r<"'- _, lL!l.!Ilru ] ... ~, 'VI::: L1U.r:::i1t; "-!"!i'u}t: ,t,;,,!IJ:I.,~~'l

. .. " . 'v. .""

u - lZIWlO te ,r;.._~['at.i.c.

Trener Go-.r,iitzda Mihtn~o Savtie Zl1]]VSJl]o ~e pub]icL n~ ntaksiirniil]fiO~ Pijdlt'SCl_; ,:1 SVU~ im igraeima na izuze-

20:22

Bo sna pos ~Ij 8 dI n,~ at LJ Lilg ii 6,

Porazu Hli'

Rewha'ti 5,. ko~a it'eniskGg ;'I(asters I~umi_-ra, U .Mron~' Kadu: ItQzer Fed~re[' (Svicar,sb., .2) - Mad]'[ Ci]ic' (Hrvatsb~15) 6 :4, 6: 3, 'Ftafacl r..;'adjaj (Spanija, 1) - R.j~arr Gaslr.e (Fl'aJru~'kaJ} ],~) 6,:2~ 6~4) VikJnc Troidd (,s.['bi~,a, ] 1) - Toooi ~bredl[) (S,panij:a) ,~k'6, 1: I (RjJrlJil\edb p-redao), Ivan 'w. J- iJJ .... ~cic flH- - F""",t= l'~"".)" • T~ ..... m "'"

~_~~_.~_~~'i'~~~. l.'!!'1.:.1'..:~~

Be["(Ub (Cd:ka, -5) 6:.4) 6: 2,

aroiul

ica

David Ferer (,Srar.dj~) • MHoS RiO nit, (KaIJlada) 6:, I, 6~ 3,

EIrn.di .MaTe] (Vclika Mani. ja, 3) - Zil Simon (F~J1~_ska.,

1(J)" 6· 3. 6~ 'l F,,~.,.1I~'ilio Zi~ (P- hr-

J. _ I! _ ~ _ .~ ~ ~~II!~ ~ ~ ~ __

'wupl) - 'Gae] Monfi~~, (F~ 'k~ 8) J:6} 6,:2, JirgeIDI Aieker Ct\w_strijaJ - Nikoi:a5 Almwn (S~jja:) 6~ 1, 6:4. ~J'ffii'i tett'!i'l'l~ f1naJla: l'roick.i - Fere['~ MelceE. = 'f~}N9ibl= l.j,u~iMBrej - Zil CAl- Dt~)

76""'-'

-

,

IDt~e1liIiIi a,W~2:, iPetak, 15. alkrill1nt~an.j 2:V111"

sport

NBA ,Zavr:sen,a IPBIQlJIlaIn,a sezona, pOIIG~n~e plel-ot ,-

,

I e "sa

n

u a

01

I~alko Bullis i ~ ma] u stalrtn ~ 10 m j j8!darn ~ :g lavn ~ f:a'volritii ~ pia k 'S,u La j ke rsi 'j M,a jiB m i i' 80s-ton i San A,nto niiio

~ -
.,. I""""!I!I li1111rl ['r',!"'"' ....... -- -r,
I I I I I ~ .. -~ ~ ~. ~ r, I 'l
i , J_ I -j r:
= ,-::0 ::c,,- ~ ~ ',., "
- . . . - KOEU ,B,:raJ8in~ za bR) re.g;u~8iJ·n,~ $t:xo'iiiJ~ do fu](]1 j 11;: ,;;O~Sl]ltkU!,'~ n.1k'ovo&tv,a '(i,~

~', v:~ilednllJ, I,OO'.i[k@O do~,ar:a.

'TJolibJ, ,6~ ]i4c:m :L~~'k~~

r~ k'IJ~ralti, iil:l~v hii~~8i iJ m,:;oll 'pr'o[]v San A.nilooij 8i!

kroz Is'[oCnu konfereneiju; gdl~ ih vrebaiu z"ij~zdam.a krcari ,Ma,jami. hit (Leb-ron, '])Zejm$,~ Dvejm, Vej~ KrJJS, B!Q~.)~ ,iPl1:'l~alj~Di 'V~u;rarii] &~ ~llOn ~hi.ba, ~ n~'I~nltinm;, a~i n epred vid]'vi Orlan do m~d7..:ik.

J (;;idn~~(]1 [e rrnevita $:m-za .i na ZapudJn: Leg A[J]!dll;]~ le ... '~b:r$.i~, :p[~"aci ]Z ,2009. i ,]CH~J~ kroz r~g't[l.i!I!.]"ni :sampio[J],<l!l prilieno :511 '~]]ra1i) a~i KD~ 'bi B:ra~:a'Ii'~ (Kofu~ Thl'rya]1J,lj i dnl~r\ilo odJarno SUJ, ~bV'ar[i.]i cia tek $8;tll pcein~ll p:rn,ve bddt:~

Olpasli Sparsi

Ko im moze pomrsi ti

~ ., )';'k .~ '~'!..

rn01ll'ilL.· n!(i, otprseme nnne-

'irQ,g ri vala u 'P:f1l"O:~ rundi, N~u Od~~Filts) prot]v keiih ~ im~jli "\l~O l!il sezoni, kso glavna prepreka nsmeeu se San l\.]'iJ.itonio sparsi (Tim ni!L'f1~fij:i!tj Emanuel 'EHm,~b::i]j) Toni. Parker],

'D,~~as s Dlrkem N OV[-' ekim eN tiiwitzk:i) i Oklaho-

kada J~ ,n;aJoto]1J, dofui'~n~ l~~ ]fu,['n£;k,~ gre$k£ v,ri~~aao $.lill.di:i1ill. iz[~b\ij!iL, :niz homofo~ b,jicnih. izji~Na, B:raj 8:l1I.il je izj'a~io da ~? H'la,~i~~Hl U arf~lUll! I. d.~ illl,JI!;: mislio do.$lo~ V,DO.

Booton '= Njur~oj1'k: 111: II 02;. C'ika,go - N~ ~ 9i:9'2~, jf([j,V],elld ~ VaS:injtOill 100:9'3::. Dalti - Nju Orleans ill: 89:) .Minesota - Hjru,ston 1 ell: 1 ~ l~ Od.andta - fudJijaua 92 :74J Filadelfija - Detroit 100: li (4) Oklahoma - M.ilvoki li06: II G' (pi'OOukttik.1., J~ta ~ DelliVel' 107': lO~ Toecaso- Majru.ni 75J:97:iSarlot ~ ,Aifunt3 '%:8j~ Golden S'tejt -, f{)rdandJ 110:8D:;. U hlf,pel'S - Memfls. l 10: U~;} Feniks -, San Anmmo 106: 103:) Sa,~ Krnn'),eJ.uto - LA ]ejltel'$ ]'0-8:'11,9- iJY.roduZe~r&J,

T]H!I;> 'p~edv,[)dreli[~ J.!lajibol~'irn s.,U'ije[~enl Lige KevhHJm Dumntnm, ne [z;gled8Ju bn eklpe sa:m"piondi:og kalibra .. ,

rIej-of pl);ciJi[~,e u nedJ~'eljll.l!, rano ujlUtro .1'0 naBeJn vremeiIlJU ~ ~grn 8Ie na ~etir.i ]}Obiede.

(E • .1.)

Ten~slkii turn~~i u IMarolku ii SAiDI

Ur 10 B

,Menrma ,m~=Sa]kk :pbslrala se u po]ufhta]e ITF turnira u iKa<Zab18]1ld (MallOW) nakon iho j,(lIjje oel.VrtnrHIlfiJ] met predsla S:panjollia Esrrels 'Kabeza= 'K.Mlde]a,} ked rezulteta 6::4~ 3,:0 ZlII nasu teniserku, 'Pre[hOMO je JugiC - Sa[k]~ u u 2. kohl doma60lj ,i,g:r,a.cid, L]flJ] Benani (Belll:oani) ~'re].lUs,[USJ SRJnO jed9n gem = 6:1} 6·:0."

N aS8 '~eni&erk:j je' s;dg[a. i do [,;ulhxf.in:a]a '[urn]:r,a, u p.iU'o'vima,}. gdj'e ,ie zaiaino s, Dari~('iIf'.fil J m,:d~: iz 'Hrva.ts,ke po<-

razena. od :poljsk·e kombinadie" M~g:de Liner (Linette) i :K.atSinine Piter {KaItm'ZYNH!I,)

2616 -

. • ". I]"·

.sa , c,} ., ' •

J 8 s.milta, llnU! ~e' k:od, rezliIJt9ta od 6:~),6-:7~ 0: li predala ,met Aleksandri Kadantu (Alexandra Cedarnu) z'bog ,pIlJ'I,TlIedie.

:N.a A 'fp telendzerllJ U T:a]sPLa®eu (S.AD) Amer De~ l~c fi]],e i.t.Ii'U10 .srece :Sa ztije-, bow}. - jer je v1eC 1.1 2, Ko1[1 z~,

• • 'I... .... ~ 'I!.,' i~

llW il Vf.i!lK3I ri.!l.u 1lJ1O ]'iJ,CI(,ii.\-'

dsmj e.g 6etvfW,g ignca na

"w n:.;. . B'II "k

:SV!i.J!!;::[U .' ,.:.elilnS:3 :,u,ej.:a

a ames, JB"lak~).

. Amle~,se:!fl~pmrr'-

~de.vrm'l u: s::i~ 'lTb~ ~~' '~~, pobjd~D' ~t: sa 6:,3; (i,A"

D [" ~. . I~ w

b!i.e ~,t: tp;3.1ti O/S].gUitOjt]i

ilOV~h '7 bodOO3 i odJ. punedJje-

I,.,\. ~ ~ II.. ~ t' ~''''n - AI "'rfl.r~ -J' - ",(- ... :I.K<:I, il-it: 1[I~h.!L 'I);:, ... U<U! ~ !!.I'U!'. .I ~ I, e~ .<:iI,

:03. A 'f'F ]i&d~ (:Z~ ,i)

ort

Di'te'!IULj ,av~, pet~

~ 5. ,lllpti'Vtr,31JJ.liIj 20~1 ~ ,

77',"

,

~zjava dana

- Svi te'wpsu kad« je r#elwnru~.da#i, a lin!$f$ malrJ/JllgPridju l1lZul~ati., nw.o nei'e da p-mnfJ:g1w;

(Najb.o~:srhijfmj=' sIMJJli'Wltic(1j'svj'6t:S"'~ pnm/dttjtl'NtliJaHig'l;. ioJa.$ 8:1?toogdtibih ~jg-

tQ ~cl'VOjej thi41Jl~pri-

D' • '"l. "~

P1~a U,!l;;l!~Ol':_ ifI'C~)'

0- 'I '~dl _'ISa,~ -

FI'IRcllllla mln'III---CII BriliZira Dumene.

Fraucnska ministries. sporra Sa11-' tal Zunu (Chwl:li[~llon311lno) nazvala j ~ :n~dii?$t'c!·j:nri,m .zaJ~'[je:v fui,,,,~g ~~~,~k" Wra, 'Ra,jnl0~lda Domeneka (Raymond Dmnefi'ech}j' ko11 IraJzi ! 9 miHona. enra od Fraacuske fudb~is~:fe-, deFacij~ mlJ~oiil"ijw 'j~dobiood~:u"

- Ta hi se Sl!lma mo-gb, is)tlO·ris;tiid za borlnt ,PirO'llv dop-mg~ ~ izja,vU~ ~e Zuno,

a

,

,

-

U

,

• Vlasti R.JJQ de Zan,eLr..a pLaniraj~u

1,~,~ '" ,. ·x d 6''''JiIn '"] - ~ ]

uloztu vise ®,~, ,'£~ mt nona do laI,~ ill

t~knasbllkcijlUl najcDven ij·~g' sviet~l\;:og stadiona M"a'rak~ne.

To ie Q&gov'Ol' Ita 'iltridk·e [J1'eds,jed,~ n iik.i~ Svje-[ske fod~[s.](e fedet~,{~i~e Sera,'B]~ler8 (Sepp Blauer) d:a pripre~ me Z'll Nlill[[di~'Sl], 20l4,. u :B.:razil"u teku ~."L..JL.._~~~~~i1~~iir 1 SU'llis(;', '8p~'~O. ln~'[~]' i'~· sada p'~;hvaJi.o

m ; organizatore, '

11B

Prizn a~llii da s U U CIBStvOV,aJ Iii u I,az~ ra n j u IfileZUlII~ata pri b I Ii no 2 on me,cev(I

Nje:Jna&i sudu Bohumu

il]8lN!dJio le ~u;6e.r troilcu 01!}'[l]zenib za namlestaaie rezul ta!t.a ti~db~~d:jl\ utakmica, Prema navodima nieJ]},a.C_kih medila, N uretin G. ~ Stevsn G. o6,ud'e:!TI! i ,SU, na tr.i" odnosno tri g:od.iJne ill mj:~ ~~l;:o~~ Tuna A. Ita '~iri godin~ i!:»i'am, mjeseci zatvOira.

On] $,ll1 hjli cla-nov] orga'n]zir::1!E1L'~ :ikrim:i:nalE1L'~ gr'upl:;;: k\Joj~! j:~ ii.ikl.jlill.6en~, 'i!i 'nam;., j'e~tanrr;:i rezultata, i~eg(IJll1!o ,k:lad:t:! nje i Vlr bovHn~~ ~!;V-:at!-:a, 11 nj'er.ll~o:m ~udhalu, T1di,]ac An,dreas Bahmsn {B3J~hmarm) U.:lV~O :iit:: okrivhene ne:p['ijate]jilnQ, 8,]}O(r~a i uoei izrlcania presude (ratio je JO$ reZek:illziI1e.

O]y[uZelll SoN pr.lzllsH da S,U ~CestV'i,'JV"8U U llamjes'[a= nju rezultata pribl]iJITto 200 meceva :~irul!ii1 EVl'npe} 9;, sumnia se da su medu njima i t['] duela Lige :pr-v!;ljka~ prenose ~el,!!C]!]'e-

Tatom :i$<tHg:fi nlvni~ ~It!J; j~ da su '!kr.lm]jnai~.oi na FiI~~~~a:ml.'jl.lJ, ;~6twa ~~kJ i dobiit od ':prlblimn deset m~lkvm enra. VPule se, mt:ltlrniim) d,a,. ie; itO ssmo

vr.h 100000g hri~~p"

U akciji Jro.~ematl.e'poUdie, koj"~ j'e ~mi5ela prije g'lJdJinu j 'ro, de sada ie uharpseno viSe od 100 escba. 'N aja:vljenoje dace u FiI,<'I!S~,vk:lill. ilS-[r~gti:

bil~ i~rj'ta!ni i fudbaleri k;oj~ su, na,vodin.o, primili dio dobilka, za ~tesce ill kdm]l~a!'[nnu aktivnoerima

Za riilkcrvods,tl,1'o Ev[\op~

8ke Cudbal~ke "federadte {Uf:f'Aj rijec ~e ()! skandalu bee presedan a i sJ •. ]~a~ 5, k~k~vim :re.do sada nisu susretali.

(E. '.J'

R,'ooendanski pioklon vl~asnika A,nz.ija

ROlbllli1 KarlOS diD - i

I UriiedllD

1.- m'ill :Unlil rl

ShltVDi bt.azi]~l\::i 'b.ek Rofu~rt~ :Kadm. (Cadm~) mobm .. o· ~'I:!' m 38. l'Od!Bll,!iiUl ~'IbU!gnttii "iffryro~~~~. koii mu, ~e' wok lotlJi·o' ]jttd!s:iedoik iilj~J\10g' kh.loo, A.nn~' a S:i!lIe:j]i[JJan lU:['imo:v. ,Ruski IN.edii] tvr.d!e ,rna ~e' 'Kerimo'V,~ koii ~,e 2;O(J4L ~"io ~~, F!:t:"ilgt'll, ]J:t.eu:rimalm,ja jJillnj~D&k.e Ro"m~J iPIo;k]l[loTIio fuI"3ri]~ iko:m fndl.]ba~.e'J!'ill :autm:.n.o'b:i] tla'kO!-l rod'eI~,dI;;!:i1rd.e' '[)roslgj,v.e' u jedJiltlliilJ llQ~ellii" ~F1os 'i~ zam.olio ,dla, 5~ :au'W1m.obi] 'l,i'l"i~edian 1,~8 :J!iJ]nuO:[[J;~,

eil.tt:aj 1\;;oji Dt}z.t'd:a ruZ\'i.j e bniinill v~6u ad ,.;ji30 :f..:j['iJln~t!n';3, ill!!!! sal_. ]Jre'!,~e:2le do 'B'r,ilizUa, k,.iko fbi 1llO,ga_U ,cl_.a uZi'liT~ ~ !:JJierou kada :::e vf~'D.i,U:l!I,)clIiJii Sao P.aIiJ~~).

'Rober~o Kar.lo5 d.iO '~ada"j~ od.igr.a!l) svakll,l ~~inil,1,~, w, ,e~1l"~ Anzij;-t 00 8'1lltldn :prve:nslva RUam:ie, Ostali iigF:aci bm,l ce :jecl~ !I.laiko lJ!a~a:~Ili.I, il'kn lJa.8.]'(Ua u osvoi~ti 'titnlw. II ~:alt'ed:llie ~eiti;r~ g.Qd}ine:~ AnLi, ]j]3k~)'Ji ,':diit[ m~ta im[IJ 'p;r.::t lbod\cn~'3i i Z"iJJIJ.zi~ !I.E,., deve:to !l:uie,slo :nili. laibe1i.

(E.,.)

lfk,i'8t~{:~: Upit~ za Rijl'an GalfJS

Blzarn a, povreda slavne tBniise~rke

H:liSl'rB II

UiSDI __ I iCa

:nr.ug;a [.en~seit'li-:3, s\~ii~ra Kim Klaiaters (Cji:i~:[~[,s)

.. '...'!! ,iI I T:I! .-:;;.

vterevarno ce p,roPl1SI[l[i1 rsn-

[an Gsros, koU pOClnje 21" mal,a. Kso :st:o' j~e raJ1~j'e objavlieno, Belk"-'ilaTIka ie zsdobila povredu skocnog zg]oba. na vjenca'njiu S"m,g );'Qdaka Tima.

Sada je otkriveuo i ]i:::al,.;o ie doUQ 00' h]Z3I1.'Jiii'e 'lTIH!S~,'ec:-e -, KJajsters, ie, noseci visoke

porpetice, stala na nogu iedilomod ~:z;;r'll'f.iJik:'L i pa]a.,

PKgle~tom Jt: llJtvEdeilJo d8l 'Ie: :n:ijd 0 pdUCFLO nezgodlW~ povr,edJi::Li:g:a mensta z1}og'

l..,.~ • ~ d . .1 ~ • - ,

.p\!uJe ce se· am aana nO£LU

gi~s~ a potom ce morati korlstiti s(8):e, Prema liekarskim prngnnzama, Klsissers vierovarno neee h]ti spremna za nastup na gl''f"ll[i, slem turniru u.1PaJld7~U.. (;£,J,)

B iV',s;ii fu d baer B"ore (1. i z C: a.1e: ka. 0 Pltuzu ~ 8

• 181111 I 1 ··1

i srbUanslia

Ejv~j ~llJi'balb~ki repre~entat~vac Srbiie Boban 'DUii'j Lmvi,c 1z.ji~!,r~rio ie da ie nje;go'v bivsi 'klub 'Bi)faC 'i"z 'C'aClta nam:j~~:~a[} n;(znhal~ ll!i~akm]crl! ii, :~i!I!mp:i(liE1LaJl:U Sl1hi,j~ dok je on bio :n~ego'!,1' .c~;~:[IJ~P[,~FiI,oSi :892.

:Dmi~rov.i,~ [e ,D~V;(~O (~f-t SU iO~ ~je,~ traJ~i~i d~ se i1fiJ poit::, (h:h!Lffi meCt;'\r:i:llHI! '"'DIe trudi 'previ§e!~., ~~:i dfiJ jeon tu odbio ie: je' ink~ niz (lPlll~hi, t.Ut ra("Ufi ct'lniktiJ BO[it:fIJ i ;ruli:!ii-' vodst.V8J talb-mICelljl8:j :koj e je'~

ti!ikod'e:r" ~ptlazi:[) Z~ iJJ.Ce.s,Cf, u, m~ca~ni.m. radujsma,

Dmi'~[\O"vic 'je odJ;r:io :i, to da .~~ piroslli;l ~ezm]~'~ nakon :rn~a Bo:r:ac- - (.;nr.rma, ,l:'Il~zdZl!, (0: 0)), dobio 2.000 eura od

P· 1\'" • Z ~!

"a:riJ23na:, l'!.,Ujcem te ... veZiLllfIi,

bila konkurent Z~ timln, a dn je k]1Jlb d.obio nkupno iz,J]],ed'u, 30 i 60 h:i~l<.ithl! e:UJ]":tt

Th ",j,~,~~' ,.".,

neog;r3uJ:)iIo!;;i. ffiil::Uillii tiaVu-

de d~ Or; s.e u s]1Jic:~'{i UklilliCiti i ],<o.]idja te d~, ce igrac. i ~el:f[i,-

• iDI ll.." '~,: "

!Cli!iO:OCQ, ilJUlS:il:SllULo:i4UU.

(H.J . .)

.. Di.scip~,in~ka, 'k:O'mi~ija En,gl~'ke :fU!d'ba~ldte f~d,t;-racij'~ Cf A} pok:r.-enu]a., je i:Hl:agll proti,v p:noti:mca V'~:S'~ H~ma K::iJdwl1!I.a l{.ol;a (C::JJth.oF!l. Cd&~) po'\'orlom, ,lJJj~.l'\~ ~zi'av~ FiI.~ druslvenoj:nn:,~i, 1"' V!,fi.tt:,e;['.

Ko:1 'i~ m~iP'i~ d:a ,i~ p:riiafe[jika u((!Jk:mica izmir;dUJ, ~ pretzcnlm:i~'a Eiilgl~61e .i G~.1;u:::,! !ko~'a j ~ od.ignHlI.a proil,og mj,~cci:l. U, Lonoo]iJ,u, bi~a idealna iPT:iJi ka cia br,ilaETJ;~k:~;rvJ;u= d oikr:i:j1I[ U,e,g:dnt; ]mjgtaL1Llf:~

On j~ oeiid1~o d~ l~ du]a2all::, naIJ [a~ .m.'t'll: na Vtm1 bHill

~I,~ . I· ~, ,~,)f .. _] ~~:tiI ., 1\o~, ' ]., ,

'ptf:WIo[aV, ,rllu ;m~. i!JVit.i;;U Za un~gnttn·t:~ ~j,~ Sll! ]}D' 1U!:;j.j I;;~

htko.1FIogU d~ utkrijrlJJ .i:lJa, Itihin.3]]];a~ SeLekcija Harne im,a~,~ ~e podrsJta neiko]iko hilj,ada lU;avilja~a lJ ~,rvom sm:retu S 'E.nglez.im.~ u biswriji [E.J.;'

R·HTl

[Ii7 JO D 1](111 ir1l) II\I~ ~

mi9JO& Fre~dleml U 85H:ljjiljll\ii1~

•• ,*="

:iimlrnl~.HmJ.Sel L,4

®.!:t15 IJlad~l!Ii!I\lEl.~lrt~e,.[ljlillmIJaFla sBTlja.1' no·

mi~.25 K'a~1Ji d'ta1!i!i!3.~ sktiJl;:!!lllllgl~sk:w

.i~ti~a fllOJmD luni'W.ie~ii

UIQ:1 D Pit~zi\j$! :!)eliiaJ '114/125

w1 JOD Dem &lmH~~ 11f&~al!llli! pit1!:!mtte rul ~fll!!ilmt!'tl] Q] fJbovJrua Iiltmmi,. prfj!'OOs

t2JOO IfHWllUes:ti

~12-15 oll'ut'hi(!J:~mmi~", d(l~umen~ar~ nfil S~Iija, r ..

t2AS Fi;Ilir.e~.Ahti~r K!lJIitI Selllur

PhlSl~IJ,.~FDgrill1llliz ~ul[iw\e:.~_ ~13AS P,[]I6!NU:z~Iti:l\l~la,,~i'ii .. r .. ~i4.'15 BH'llivJles:tl

~~.30 1E(lItriII'\&natI;1li,Sel!iij~ '7 9122iJ, r, t5dXm (li~Dt~:n,:5 + .'~!JIt]Ji'll[1~ swija UI5J05 U·,ijiB!!)a, [j;Wz

UI5.3Wi O~eIBMlD~;mimi~nfil S~i.ri:l ~15.:35 M~6!.~iti'i~iJcsk1!'I~je, d~Li~

rrH:! iii MiNi i 'fli 1111

~5.!50 l!InlJdilsam .. m.adl saFl1ia ~15.$5 Ilia m~lIcii'mit!~(:~ji~: I[;~!i!~r aErlia

Etlr:Dm@ .

fllllil.3D ~.lQlrlfiJ";~8.8:IjI~ serij~:. ~29' U17.o01 OM 1n:lS'tmolrut'3i~bJH'~ kl smow

n.3D t!imna&tim ~mltl'

~1:eA5 MI~i m,~~ataAifl1llrani iIJIill, '71.26

~19JIDO IllMlIJli.'k

B~~rnI;!SS; !il~

2J~JO(li E-~~ iI1lI.aJlllserfj!i!, ~S/1IS5 2:1 JB5 Pe~8!;. dij)flilr:.aserij.a. 25!3A3 21.35 .Jm~lp PeJ\aIOO1iJ~:

l!Il~men~rlod:aJ

Z2J05 Illimtlll\'tii~I'L!i~!ll; PfP!lIJa:.!iIl i~ik!..!llurt·

:2.3.105 B&lmvJ.i~~n

Fii'iDSl1:i t-n~rab:til:

2315 IZ~ihva~"ailiierl:G:'klHgH~~ Igr~j1. fulrm

m~DJ55 IlllbUatlin~ nmna, afl1l~I~K~ Ig~(I.mftlrm

mr215 N\ijtlia~lt~~I'RI" ~lliIene~:i'~ilm

(l!3lm 5 B ij s rrnil ~ s: ~ e,w~ r,

~JmWi Premte~ pt1!grnti1~ m:sru'oml1il

~1"UW IDl)lbrlil'i~trlih.rJ!lI~rn.ii IliiI'O g ra IlJI

fIl9.nm 'llijiemll

iIiI~I.OO IG!ilSPiDdla Ba~b!illlal, tgraiil3J:&!lija, ~ lB. 6P~oda. U121 09!,5~' IPj~limj

1 (UliIII 1IIiO!3lIM.~rli~~]gl1llilfil se.rija;96. ~~od~.r..

1 tn~ IDr:;:m,HiJillm: nn~(liill1Jje plilJ'51Ll~e hiMliLs~im iIIemtlraJ~I1'I![i, pri",aIlOS '12,~® Il[h!~'\lm~k ~

'12,~15 G!lS~illda B!;!~b~II'~I, ~r~lIiJ3J'~Blijfil, ~ n .. e Ilk 0 d tlJ1l21

1 ~.n5 I~ sre1lrimm MJ,e-z~ThID, iigta,· msertjilJ. 25_ epiroml:lJ! r.

1 a;.5f!j IHal\l'dlUlpadll~mgr(l]J'M1 z.allilliade

'1 ;1,Z5 GI(adij@'toli',d;~li\;;d~rnU:aj,:2:l.

e~zoda -

l4·,i5'~ Orml!3llillJl!tillilta;~gl"illil~ s~rij~:,

1.82. e~odai1:2! 1 ~.2;S v.i.!~~tll

1$i.!5 ~rt!mn~ -,~I1l~MII~~,I~fI'(I.

'1 ~.~ ~jQ@lmJ~lI'li1l, ngralila $e1ija;99.

~p'~od~ _ .

·11.~1II I~Bdf{ta!!)iJ:jI d~m~j ililf.Or'limalifjl., 1B1 p mgr·am

17.2)m IEzeUgrana SEirij:a. ~7. epimd3J!~ V 17 .. ~ IDrna\lIll~~,,~ar\!d

'1 g.~15 IP'(I;d S!fG1!n~1!'! lUij elmo!H, ilgra'

~ ~'€rfjfll,26, elJi~1t -

18:.B'Ill IDilIeN~Hk;mija,va

1 gl.D!~ li!I~nlil~k! ll;lJ\iz.

IFr;ln~n8.ij:s~e fii(Wi~1i 1 !um 1[lI1l~M'!m~t

20JIG ivI8nn:~nmiDw

2~1.115 I~iu'bavi &:azmaj igralilarserija. l5-~pirod1l!

22:.Ei-Ai IDi'iI~Nmi~:S~ naj'aIl'.!I!

22:.00 IM8~8JIIi!lioalllll~filHiQ3i, ~ralila!'~~.rn. ~:3J! 5!i epiz:ooa

2a:..5~ ID!iiI"rI~U·

l~rl1!an~ij:!lta nOIU\ll£i1l

DO.m 1I:at1i1!11illl1rn~, am9r1~~J Igl.itffi

fiJMn21

@Z.ID~ !If;lili!lelroliijf~ dan~~j repnza iIll~.:2Jl!i Illfil~\lm~U~ r,

~2;.~ l~e~Jed ~ramf.am;3lZ~ iSlilb'IJbU

[118.39 1ii~lT:Ii\I~ju'~116l'~ t[!l~~.seri.ia n!.3D OtllteJ~~"iJlm~tm~w, zal1l!1JJliI1

p~raJFI1I

~iO]~ Bi~E1'~lldJUll!!'! l!l TllIrsk>!lJ j116},

·t [!I r~ ka S e rip

~:1 ASI lanllil~'ii!ret-ni;:m;sI:~1 ~ "111 QIli 1lI1ili

~11..5S iIllBlN ~l:lIhii~ IniufmallYfill progFal!l1l

~12~'1 ~ EurlJ;pd;:@.li~aJ (Jljiregloo ~I~'~ U.55 l1ie1dm~olu~'liffil', ~l!ir:ska

5.wija.

~14.!55 G'rt:I!Iiu'(lt,~~I:2~, h~rska t~Il~:r~I~ 11ti!.'15 USN ni'ilI:~1

~llij~"O O(l(tliiii,'WI:'~~12h ~l!Itska r~m:o:vela,

~I~JO Oclll1il:d:z.ialeIJt!li~Il!, ~alJ~I1.!iIi

[Ir&1]l1Iirfii

~17.o9 Bihi);~edl'mm tE TtEi'1J·rroJ (116~1~ ~i!Irska

srMija

~ lAS Lan I III 3. '!II!i\Cirn~n~~a mlr.i:!lmf]llJ,!~j ~1:SJ5& OIBN niilllil~ info !'JmJu 'tI1iI i p~r.;]jliii

]19.15 f,ita,i rnn]lji:!d'tim, '~a1kshow

a.oo G(lAt1lj~r'Yll!t'~~12h '~~rska

t B.~Jt)I1Je I a

21 A6; R~'C:~~!;I~I:U 8)~ SmD'II,Dil' magazlml

l'2]5 'V'iDl ~(I~LiJC Z3.®D Rl!~E!fC~8, ig~(IIl~ftlmJ

[to.1 0 ~.B IN niill'l!l~

i n ~b I'IIm!li ~ iii i protr.1I!iiII

HAYATW

muo' D!llbr(lj~WtrO;S,\litl1~.

juHUliI.llWIograrm

ID8.:m H3I~~. dje~iji IJffiDF.alm mJ,5S, 9~m~a, GiildJ1ifi1F1l1, 66. a~ftloda m~.o~ Ga rliBI\dIlcrl.MJ·mFl1l,:25~ ap. mll,1,6, Lij!~_n'ilgli;a~,lcrtallililm, .

:2; . elJi~lJda

IOO.4ffil ~'ri~ !iJ'dilml!b IjltiJill'~~Jb,llI)J4i~tlr~. pl,!IS't(1iiO'lline, ·prtaJl.ifdlrTil,

'3. epizoolt

'1 0.1101 Pla~,mr.aJi, ~~anl mm, 24.a~I~Dda

10,35, Bern 10.Ani'.::gw F'Ot1!l~, crlar.!i·~ilrIlI~ K eIJiIDlil1l!

11 .. on 'SI,!ln::tBo;sm~ i~~an~

:~rij!il; 9. 'EipizlJda 11 .4'~, '~I~li:sll

'11 .58· ~1j]llRe-te[lmnm5,bi:~l\mmfiD;l~ 12.001 Blucll~m~rri:l

12,,1:5 MaijlHlliil g~~~lI!tl·, iID'tllliJ s~riP,

·Sl ~lJi~lJa~ - "

'13;.,110; '·am W.~'eDI tgf.allll!:~(~jfil, 100.

~!l!izod~, ·14.0DI I:qlllllmlllii:le~llII 15.001 91(J.tUIii~rnJ '15.1101 TiliIl'Sh!il~1 15,AO 1i.l'iibfo!l!

15~O' ~'amllijtGlPli~~;ijgrali!a $~ija. :22:. elJi~Dd~

·16.5~, :B,~Iilf1jllllettJbr

'16.55, M~hDlil:! ~:D~[IlIi!'j ig)i'illla:seriia,; 33,ep~oda

·17.5~' B!I(I)me:te~flono5ikaIPI'\OmnIJta 17.56: :8:~s:!.B~~ -IM~l!iia r,~lni~T, ~1~1I'1.1\;. 1il1)-·S:i:mrts'kiWs_~·,'9G. ew:zollfli3

18.:~m 'S~~ii1~e mINHI'iI,i~ r.:jI!ttJimil mJb.avmo~~pDit5'ki1iVs!OOw .. 94, e~ ~Dd:I3.

'19.001 'Vli~I!!S:!UIW 7., im. amlslia 1 !l1.26, 1jJ!~,"~I1!'!~~ mrl!l!PID'l~1

1 9,30: :~1:!i!1!1 .-

'1 D.~l 'Shami~HI~IDute\lim~1 '19 .. 38, .hyriIiiiI!l~ti

'20.001 K~~!liSieiP~llfiJ, igr3rna sB:tija, :~3. apJiroda

21 .001 1w,IjI\Z)d~ m(ji!3:IIlU~ U. 3.lIdicl.ia '22 .. 1:5: :8'~g B·wfill1!i, [{fr;lJlaseWj3J, 1(telJ~oda

.2.3.20' ~ifil.i~ :s~:rl~r~rl ~gJ.(mi·~ilm

>D"E ..1:6, !ilij\em~~Vie(to.it, li[J!l.IB:,je~i~, 35 .. ep~Dda

PIN!K II

OJJOO Lllfb~!i' !.ilza'i.ert!l,ij ~~~ta igram~ seMja.r.

08JOO rlljdil1\1utl blfiili;, :5. 6 rtll3.

09JOO U~~ mui'ki" IflJlksOOw· • 1!I®'iro

10UOO lieli'lti br~l, realil.),SmDW

1 ~ JOO Mol't~iu~.

Isle'oow:fa. r. 11 -,SO ·hriS'~IPi!li!lt. i!lolalm@ ern[~iia.

U'JOO IttJroibQ;Djin~I;II .. · Pftigram 12'.'20 V'ell'ki ~fa.t, realil.)!:SmOfN 18~OO terzi!! P1t~, ~1Jiz 1~-OO h'!roibo,~, inr(lL ~gram 1.4.'20 V'eiOO bl~t.

I'e a i i I,~:s iii 0 'If 15wDO lola, te len Dfi8'l:l! 1'5.45 Metl:Ww'M

ito 1l~!i!lDm~, emisiia

t$c:$O ~nwmp" int

~g~m

1:~,;ffi8 Za:ldr8.\i'illil.ie~1 lI1Sml.ie_h, eliilisij)!i. l'ffiJlO rlIo.re~ilJhwl. 1~IMI)\!'e~ 11-00 Vt:li'.ki b"l~t ~~lily'slillJ'If

t8JOO ~bi'.l!mi~ttJ~ Ij~b~,,~ lel~liij!~r~

1.8.:80 l~foibD:p, il:enHali1smje5'1i t9'J05 1Iiuds:tl~iilint, IOOlI~na ernisiia

19L 11 LJjub~Ij!'~lal~;tIu, 1h:i\l'Jt8~ igr4Ji14~erija 20JOO V'eli'ki br~~ refiliity~1l1, ~g~dl.d:lJrn3J

2~ JOO GlF3l1~ Smtl1W" ~i~k~ program

22'.:80 Afl!n~!B-13.

'I 11! I k:aJ!,(!1l,!}

2S~30 iif;:li'ki ~r~l1:, re~ii~t~~w 001.100 Git~!JI'., zml!lavrm.emi~iia OD~'~ 0 f2lI1ldlll~im~ tll1l~a!,'fflm

IV 100S·S

1 U~ :~i!llJf5JlijE!, sai'ijii 1 ~mO LjijE(I:]flf~C iXiO~ 1li.aB iHr~HI! I '!.III')!)

17.1 B Ja :sam f;.!oja s!l.ooililil.

seiij1ll

n;~~o F:~Ot1~ ~::rSS. 18..iiB Milrkeu.n

l'!UB ~ne'mTk ~JSS l!U~ (It:le!Jtlil H:Rl 1 :z,llffin IEUtiIltFI!l!(

'2UIl Ji iam tJ.jl)j~ .g~dmi~. ~llcrl.l3!

'ZUS Onemi1 KISS

HTV DSMR!e I

'11~l,!f).~ [l~fllill!; IHfiJ' rnc8T"'~ ·119.;~ ~!lelJltlirR!li!l! Drrev,lrika

&lRT-a .

~if).~ IEliS;!), tOli'aile ~mJ~ l1IJf)~ run

TV 2ENii C,A !

- -

_DJ<AKAN.J _.

t!Uo i!l.i1!!"riit Fl'i,!' 'Z[lWO II c$ll It

.2<ItZB ~I vrll!: iRe'#nlitl!j3;. seriiilJ

':il!UO SV~dnID'ni.~~

·zz.mll J.a ~pn t\l~Ja .slliilllli!l ... ~erfJiI!

'2Uiill iBi~rai'ijD ~ir&ali~ 2l.0QJ!!,!SaJ[i nrnJ~. ~lJdbllitJ, ser1Ja

TV OSMi

TV US!K

TV GDRAlDE

--- ---- -_ --- --- __ . - - - ----

IV V;I -OKD

Hll'TV I

SATELITSKI PROGRAM

radite, ot8-?

~ l'AiI:i' ~!:IIi'8~~ hN;inlIl:8. 1~5, QIro;

~ 9.'fiIQI Sdlija, I'la...cti ~ 9~O' Dnemlk ·2.us. ~ njan!3'

1I1'OO.jI:.£; ~lIJ!I10' \II$(i!tJ1 ne,f;lQfJII

'21 Ars, Vi[ea1iJ :ii!1l.S0' Dm" f'I'i.[IW, ]"Ie

'2 $JIiI 01 \I'i~e.81l1

17_ IDizani:i3 kgO' ... ti 119',.Q!l1 iDl~@flj,e

~l;ig;aMl;l. Ru~ 2IJ\.01lI IFud~

20.10' T.:ltmie8JljG

2[J~ ~~~·le~Ja.

d I'!fOS j BOa

~ ~~.H li1Io'~.E

:iii~US IRcli, ~fI~lfie!ilt:ai IR!.;IIIy Chl;lllgrage IKanallBka. OSIl\\jj

~iJA5 ~j!i);~ s'1-IDk.i;N1i

1i)ji,OO ~j[jb;6J.

Hdmbu'rg;ali .,&'11 - OOr!m.l.ilifLll.~

'1'1.;1i§i ~l23Jl, v~~ gruttg;;lr.l!· -

Il(a jzer::;1 a u terril 'Uil.~ lFoob:aJl

'1:9,30 F':-ooOOJl ~.~.Ml:;!;&Jl.

I'i4cinz - MIDnch!3nglcdb-a.ch

11.30 MjE!So'Ji tc ~!1i!#ev~e~bnl;l. SAD'.

N. Di'ai; • M. ~!MIS

HEM·

~ il:lt~1;l U:Zi.!1;I( ATf' Ms::.tarr::lIVkmb8 CatIDH4~ ~u~·u~tJo:.~rp Ma~~Montl;l CarlD studio

~ U iJ l..i.g a 8 alil1Jl i 0111 aL M~estef UnltBd - Ciit.~~

iiiDA5· Umoc OhamIPiOll1.'!lhip. !No>Inme:h .• N'~t:ij. iI'i!:llt!(j11fi FOti~

:22.Ai!;j, Piernl.ec~ ~Ui;l Ni3JII.I.S.

23.001 Nafa'M Pt,OO'l& Le.3~1Je:

1~..om ~SIlIIi sU5J1Bii

1 e.QD Sa.'irliGn~ iNJj 1'1\'.,00 lK'rl!t~ 81~r~ ;.8'-00 SaptJ3i: psi'Ii1lEl 1'!;I-Ot!I iPO\li'aI'0l.1! i1iQ!li'.;!ITQr;J:;'. :2IJ\.OOI :Septar: (,silma

t2 ~.Q.O Saptac ~S!tn~ 22.Q-fi! Iklrtt~ :situadj;a ;2~..oo &:lpttta I)SJlffii)

1':7'JS1ii ;3 F'ronli 1 1.8-00 lB.-arid

iNGI\' Ui~ JlJiIletl~

'I apn! Vli;l~r:e~ :2IJ\.OOI J u ~t :Sea

MY\!, ~SI.3'!ll lM1\f i;al.l:e· !l5\!1;Ir' ~1..H MiV ~~nldi St:aglj ~~_ 3~1

22.Q-fi! lMegi;l~l;I' 22',m Jar.BeY

SIli oN!~ (j. ~~.11!I1 (iJ::C

~ ;lJJrn 1;1' Vi I11I IGre_j.s

~ ~!iil;l :$vJ gr.l;id[);~i!@vi ~judil

~ ~~5, Ek .. H'~~ 2"U!!:l, SO~j Pa"lq;:t· :2'11. ;IIJI Da,

Lll1Ig.a 'WOI Hoop· ii Fejl:

'22::5'1;1, ~:sam '11P~aO '!.'EI-Sti ~I!JI

2'J~; 5, Dr .. H:..aus

11&~i!II Oi;l~ 119-115< BotlU1:5 1'0.,00" Roo Ii

zalkoo.. Zi~e' n~rflj8i'8

,2.0..>15, DU!r;d'allli ~1-iJlll! ~\l)~l~!)!i uiiiEi'li 22.'2.IiJi.~i UFl"ll;r ....

:23. ~ Il K8.sI1 m,55 ~edli .zakoo..

.:li©~ll;e rlii!FflJe~e

RTR:S

o 9~'1 0 IPlrJ d 'SlilllJtIJ tn P.lii~d(lm,IJlIiI[]'i!~~ Mi3lili'tY

110uOO lBiilflmo!il\, Cflll'mll ~6rtla

110l. 18 M\clunilloolU !'!iIRGi~~

!l:nta 1iI;:[! s"r i.i'a -

1I10~S,1 M~~, ~rI~liI~ S8Ji.l}J, 110w65 1Pt:~atl OOli~itk1

nil'il gl!l zt n 1'2'.100 lO;ne!i'llIlk1 n~'2o. millWSW

1:~dOO IF\roijd'l!l\fa WlJtic~ 1:3~25 IRntroviZ£lr,

emisi,j.iLiiz,[j!rhi'i\[j! Itt1iRS..a

14.'1 0 IKafmeilRta .. ~ 'ja 1:S~DO '!Iill)e~'til Sillllli_rn~~lilm g;e~NlInjm Il!Iilka 1"$\.05 ~"t:l:I!'!~Mb IJlrllllUli!l~

11:5.1 0 lP'iilriJdJ!1i~1 Jeri'nll)lmiii,:w"..rnijiil! 116JDO ~1]~11lrni'"'

!Pm:s illvirn!ill

116~O :Sf[~$~11 !lImas

'1 "JO!lii IP III d :S:FI!!II1;,O m l!i.Iij~~ (In'!';

'IJ.rn[]l.i'iild:iJ, 1.8.100 [Il1I1rur:rni!!mmrm ~Irnl!lil"ijjm

UA5 1M1~llIre!l..l'l'fdsi.ll~ l!:F1ama ~~Ti,t;:I "9L08 UJJntfiik, kvi!:z IRf,"1Im~iis(l)1j

itD'iJ,!!! s;tii

"D'9~~O [lileiii,rilik2

ZDuDa SIl:m1:

2DL'~ 5 ~~ter\lilll

21. ~ 0 ~J12i mll.!~r, rnffli se4ia 22'JOO 'mh~ ~(I[l~,

(IfMijim!i!: 22~O l:I:nellrilik3 Z3J02 Sp:oli1: 28J0J7 IRil1him;li$l!1~

1t1)1i\1)G<1l1 ~irnsl!ll R!:aw*Jii

2~. ~ 5 6;P31r;:Sll~~~'~iIRli OOw50 1M rat:IUi In, ~ifm n~L 15 IMti'.1ktffilm Z, ~llml

I HR11

112A5 a(l!S~!!!d~liG~ tiiiljl~ijI:Sii1:8~ ~~~Ia {SOil42l'T ~13.3D m~IJi'Fllam6!rnl:2I1'sefija f1311,'3'1'~

~14:1 D V~Je'~1 !lJ!llmrart:s1:1

tfll' klI,1ffliil ~ ~z;j t 114:2~ iiiII" mi~r ~f ,

_ .-_IO!' _ IllI1:D ~I~L .Ii!:!

114 ~ 51 RI'J rn If ei] i ~_o:iii!iW ne: ~ ~ liff,o rrn a~i1lJJljl·emJ)l ~l'i1.I'!rii:~~IJ~

~15.ID~ liloorm~ Hh,e~I~. ml!lmo~nMri\[ serl!a(12124)r.,

115.'25 lllltVie~l1jill!lliJlli!I~ 91'1i11slla

pu~l!le i p~d~~!r:unure ~6-O~ liI'tl~~~ka Wz,j~,

116.35 Vij.

~I!8A7 IilAiI!::- Prmrnlilthi50

~ 8.5D P~llilm elJl\~~s~lhtiJi!liiIDva n ;ID8 DilhtJiljj)e:z~d. znaI'i5!1!€~

no>-obi'(llGl!Jlae.rn Is~a ~7 A~ l~al.::iIm~n.ra

~!-'15 KllIdl~e;,'!!IiIl'l!lliJa IJOdlDl)kf(llli~~j~l.'I'orn

~lli.28 DlllewlrKpl~\IlIJi:!e, imlroltile Ztai ~1lI~rnWIIIJ~milttIlilu, em~~rIdIJiiQd 1J!J~ilelj5~li}Jiti

~IA~ lllllslmm ~iiin,w,l1J!i'ilar~J S~0W ,i9-25 Mim!Uta~~r,alj~jliil~~~1:i~3rr ..

1'!'131 ernisija,~od oo'lo:m1~1l:~IJ-

_ ~lvgm,R)

~iQ~~ Iilnermi'k

2)(U~4 ZJASA ~:90,s'~lrurn~i~,Emis.ij8 poo PIJ~ilelj::Ht1iMi

2lm.'1 0 SPf!_[j.O~Dta e In'lsUJaJ

Z1_1 ~ Mi~uiIlllllJjrntim~ k:tlI'l'!G,~iji3L Mladm1~notal!! 2:, iMT1€rft~f lilm'*'

ZlJl)D DilleYtili'k3

23.'25 S~ot1, 2;3.'28 V-r~l6!me;

2:3.:30 Vij(l!~li Rl,wltmlll mAD Pi!:!lj,~an; lalk'~ow

D'm-35 FiHmrJki m~ t~IlYJl· (!j~luslRID~ bettl~IAllm81i1:j1.:(i ooklj'~I'aiit, tJri1l;m::;kiIJ).aJmen~W-nj'e~ m~eloo"1_alij.ami:5~i ~llml (1 :n,;,'

Dl2.50 fUmril1l mi!ll"ilnn"I8:rd':a:l'lmlju i!ln .;IJlUWI~mm ~,8)1 (lR1~ Ml~ Mu!lbJ,~lln~

S'~a~I~~a 2,; s~~jiI

(7/13) '(R)~·

Dl~.15 IlIlg:3lll)iT'I ~Il)ltll!il!,lkulfnar.~ki smo'i't(R)

BH ,gas,'JrO kuta,k

•• ~"'IrIIIIII" !Udalila~nJ8F1Tl Bdal1i~~nTmrj.

~~I~!Jg~dai1e ~fooNlfitad Marnere~j~ IUdrU31lv1l1 A,'fn[l1.RG$lma ~r1pf9ma~ali9t1i~~lku pllkan~liIom 1!l1il'l1J;-'!uJl

G'o,r-k':: _II Z~ -y, 0'· ··t· -

" •• " "J I .'.

Nali;on

s. killida:'1a u n0l!1ooFl1l klwbufllld~rlra~da gacdvednJl gam] i iz· nen!:idiS9 kadwuglf:l" QaMahmet.iJ.Filiz .i~ Ilfl$retnJ.

:---------, Mia ~DioilJ Je w-sP.tetmaterape!J~-' kirn,i:r ~I] iFFJ\fi. l1e~sDjeli brak. N~!1' :s~prug!, ViItIDr .. 1/j~WU da ~~-, di ~JiOO ma 8!J[]1iIfIi ~ndJl)']!Ll nego' 5111 (ljom. ,~;.l; ~f; iml~ 1/eQIlIl-l pm"' ,i~m6.i'jia kadl3. jil' ~HJr\l ~Ji61!1 0' urwafilIIillll! dMJMl saktlJl k6)w ~EI] Ie Ispr[~ nl,ana kIiJarnf;jilJ~ h-, f1iL Mia DMhlJa~-t1. ~IlZL'o! ~~,i:e Terni odIJede!J (p.[lm~rirH.~~ujiiiiJl .. , 1lI11l00~ Ma:ll-::~J~i V'~jl"

fI.t1omi"ka KaJOlJill

Redll~i: R0'li M;Jrd[

IHRT2

Nov IV

[tij-OD N@'ii ilia,i~l!!iji cl~tili! s~rija~1511Il260j) mliAS Ba~liig.th.'Grl.illE, se:rUa (1 CV~ll

D7 .15 Fffi1~', ci1[IJIili3J s~rija(l W52)

D1 -30 ,J~~(!;di~ B[lll~~~, Cir1i!lIlfj!~rdj~ (2[lJ.26,)1

~ ~5 tilm~iliil:~ ~ rij;ate~ji. enaaa :)I2~~a (S0,i80r)

rrr,e,35 ~IDbii!lda ~ju'balj!i, serijaR

IDi9.35 ,A~i~ SE:riJ~,R ~IOlS S~etllal"

P me Sclll d ill ~e1ie~.alhTI!I3l ~12l0 1M m;a~~n~

~13-O0 P!Jbji!lldia ~ju.1n~:~i; ~C'Jij'i!

~1~JmD M~ltl~~e111 re.!I!li~'~'hQw'R ~15.®D NQjb~lJ~ g(j~ihe!l s!!'i'UaR

~I~-OO ~wm!J!s;:~Il"~ja

(1HIj~ 12)

~17 Jrn~ V~esli ~J'oVe TV fl7.2~ 1M lim!l~n ~18.1 0 Ptn.~lsreIIUI1tn

'&!ije3d!lllTI. seFija. (25!65)1

~1!~t15, Ol!;Q"lmik l~(I11.1"!ITV

m.oD Najjbmlje

~"O:ili'ne:~ 5:8fija(13~i~ 52) 2.1.'20 M~s~e;~e:~,

ra[ljli~y_w Z'2!O Pmiip~~iii lra:ee!N, iglf.iUlliif1ilm mDAD p~ni'cij;s.b ~iiiC;a;~" Igram~ijlFl1l ®21ml &on\t;aJot

slilow(18)~' Da]JO N~ rnu'bw

:~ rn miliul ~ igramuf1ilm {lS)Ir.

OO.lS K~ajIIPromf,amiiil

ftipl'lem8J: H€diUla M IEHiM EDlrC' ULllb~,v; Siilu\acii~3 se vidt1l01 mi~et1ii8J. INi'3te v;ise u nedoumiei', Ipra'Ja o~jetanja, v@de vas ka p(i~pullioj '---.:ICIC....Oo"'----' glfe C i.

IPDS3(!11; NJJjblD lie le da se 1fI18Jlo odroorit,.e ,od posl'oV1nilh kOlliiltkinaci,jt3J. '~ra1J€ il€JZOve, tek '~pebaJte Qoekivati, Zdti,avl~e: 05I!B~I,ii'va ~~bava

IL,fubafv: SW j)e II Zl'ila~LI sreee. Odn~'s s m:o~O'm ~~*~, iJ3m se ~Q~ada il i je \tome" lD bill,jel:en ie veli kOhl str:as~L

,POS31!Ji; 1~!Jletli10 8m .~obtJi u ll1iI(!nT3~ze rskiro posJo~i rna, u klOnilU nikaciJl o~t-eil'iKt MD~Ut,a, ~e viu~st Q, p~\lan~u. 2!d~'3vlie: 1m. dovoljiruo Emer,g~je"

I ........ ~:>LLJI""I l,iUlbS!IIr: IKlo da Q~P~ ,~JWd ioo' za;, tJiliO I!!lolonm v~~tmlii1; Ipmmlene. 18.Il00, T-apr·a,\riD':;, ~smrll sflbil kiD mpllci'ram :Zi~1Dt.

i~llS~D: Mo:nvatiJa, ~a, l!JI~pl~*~ d:a, USPie~110 door~it€ V,~rte pO$loll,i'{ll .z~ism le ~I ika~ Bu~ite :spretTl'llli i na cefij;jflj~. lldlti,avr~'e= N em:oj~.e sa w liiko !livei rtWi,

IJJubav: M:martl 1]110 i'!€',a,glratt c- Alko 'Q~lii~ate, srro!l!l~ij~ e~ !Se i2mijefllU ~ li'~~ tiI~!tta, n~ce lbi~i I!::.aJkiD 2tllll00:.

!FlOsao,: Aka ste odll!!l[;ilil datil prmrB:S~] Iskl1ut i~o u ra,du. liliiorate dotiM orgaJl'iI[(Zlra.tl ¥fiJe<tll:e: SJrj(Jdi llIaQlsDJa_

~dMr,avl]ie~ Utllooire~ ~mrnj6llie u p.~lehl~JtIllill.

lL.iILllb~lv; Sve ~e u lmaku IPonl~tiIi8J UlI emoci'je, Pok!l!~arl{ate mapravrti mali o'dmak o~ ~jub~. [Pm·

,_iM~'" mer se b[m'i, ". .

IP,OS3Ql: N\e: samo [IbjektirYll18: l!J:knloostll" vee i d ru;gi 'fIljkJtori II ometa]:u vas III posl u Zaokllp~jeITi sre lnocim dmglnl.

ld I"' "II ".,ji.,." flo ' ~

.:__ lIi',av ~Ie~· I~ a,Pt!lU\S:L SiB pOljaID3V,aJ"

1(k,nm IPf~jelill)l!!:'~j~~mi~e III tlr~b~l!!ml ;s:ibmra:l:

13,m;s IMl~laTU!(Rl "" nvrt1!~"il~m!ill11leli'l(ljpflrea (m~ Z1~J,eikprtlalliijH, cnRilUlim (FWi:

i:ai!iijd~G;1,fIIj~~Ill*'IMam~ , ~Ji{Jliitsliizir\l1l~ ~R):i:

13,~ :SlimMm ~ h1lgmiil,,18lJJj:ell!Js~rtJ~1 m K_akoulnrij.tiElizen;a ~m "" 1P'w1~krl!II (R}'"

14,m tu~a:nljsh p31l!!ir,iunaJ,~niie k£ld, na sal'~~

14,4!fi1 18'fi:f!l;'C~f,a~~; ~r.a;~iki ~ilm (R)'" 16,00 1I1II)IU;::1 d\imr~(i;{JI~h2j:~~Iij~

~Sf11 fi) ~r~

. ~ -. 1 -- -- - - --!i,

181,55 , iEJlilni'eg:rn

17 ,35 iRimltrt.l)e~~~, g\azbemi mR{Ial~iil""

1 R, ~ 0 IDj,\lfp 1P1~R1~~I2, scrtiii! (~3I~ 3) ~R}i:

1 8,,1]15 IlTIilMI~~]11[1ie~~r:b~rta.,· 61~~.~ il()rt.Simir)]rlfleri)iemiJ ,~S2J,2~'!1);I:'

1 !}!,4S IllIltd~il'lJ~

1 ~,57 't!~II@~"

20.~-~ i[J~~J~,~~i WJNli!m.ooNlji~, 1r.4~~ HID ~In_cam~; d~llrrn~l1lama serijfii(W4)t'~

::Ul!,~ lMIiDSiImil1:i ii1a:Sltab~m~3(2', serii-a (7t1:l)I'"

:U ,35 l[ltie\lml~ p.n~lJi.e. Tlllll m_e~e~1 kwtn:u P(!!m:D~IfI~OOI, [~ml:)lja pod l!*J klro 1I'it€ I ;SIlt I) rn '"

211.,415 18ii~~lu:S~i!Ib;gdD!~

milili:;,serrj!l! f11:2, II"

23,815 IM~ r~b,U:l[lIDlI!!S'ri, Ko1~(1(~~ 13m,'2_ dio""

01),2)5 G~f,am, r~a~.azijl;,

00,00 ir4rDCIiiI gli~em~lprrD~Jiim, HIlt

"''''[13 '-R)'" ill!;:!. _ ~

0.0.,57 IMw~~i ~Ialtblllmjllil!,dli!ll,a~', GIOOihlll ~~{JfOilil';" - Oilfji? IM~~mi ~Ia~emi JU"(j:!I~-atii. Mil ~an~ ~Rl""

08,,59 lr4rDtmi IIMeml

prtl;gr.1Im. V~lelrh!!,~IZtll~UIIMeLT!ilI!l!~III!"'ffw~)~trniJrell"l~ja ~~aae,,*

04c,!5/2 IMij~mi ~1~~emil~I\I!!~!l~ml, m.. iii I!! ~mb'i~i.irn5~~l)lm'a2wm~. m L~ c.o-rDIJ:!~ ~1,i1liiar·

P'8,ndlo1ri'l1a, k tila

00.10

PI LM,~ PINK BM

[ir- [l\tQnVw ~.e:ztIJijuh'jl!!ilg wlli.Jji, 1iIl] OOI;a,teDi~ WfliI[· j8~.na1U IiIjeglJ~ SukclJ 3 poi!l~m1]enll; odnoon~ kihl1O};j1lafl~m. N~kDl1 !ito~e,[I~mUl njagmri~~I-' ja:I~lji~dr.\!U rrnlJra-w~iIlil1i 'S'lJf: ka'kollllif:e spa~iOL Ulij~e:' []lOIlI" lifue iD.1"a,. ,goni" Vi'h5(I1Ii1, Mllrijlll ~ord Redlleli: Ri~a~V_ Malii~ru:11

Wjld~av: Tesko da mm'et,e p:ravi InG reag~r.ati, $uvis.e .... 1'JftiI~"". sfe paSitll[]i iii ~raaKtiv[1i- s.armo se nemoojt~ Il'liP,UtllD

'~~lIIiIiiIiillilll!- i!".

(liDVlU[,;I,

P~sf.o; IK'aJJ '~a 'II·am sv~ ~olazi za rukOil1il,. Ne d'O:l \110 Iri 00: da se !tohe d'ilel1!le, Qdr.S1l1e na pOS~O'lfiOm ,plan u

lidraul!;e: Osj:€~lii;)J'OS.t ~IMca.,

W]u~a!jf., fotrtlrlite se 'S:] c:ilfl~®tIlrDom ,cHa sre~a lim~. I mdobllJa, Qpad~rnjaL Qdlli~IfIO ~@ ~t,o ko~ ViS W kratlm traje-

'\D130: Ako ,Zf1~jte' ~3, se ~rtJro! I!iI ~rngl;, f1~fIIiIOJOO lu~pat~ glav-om .@ l!id" !Mirna s~o~kaJti d~ ol'ujla proalt

Zdlli',avl~ie~ Bar mall)1 se oclrno:rtte.

~,,,,,,,,,, U ulD'av:· IttMd:ttti' ,~1rpITi~i i tdlernflm i, [lid se sv€' .sku;pa °i$platil~, os.jetit cere i I'm flm1f1€fQ1JOm pona~,alllju"

- PusalO: Po~ebnq lplod~ nOSil[j dQiril je akGl s-e ~3vi~e postovima ~ojt3J su v-ezana za lJutO\l',~rilj~I' i'rms'Ilran<SlDlQI ~IJ~O~ st! Il~.

Jdr,avlj)e: Zrncite P!]zitfflffium eil€f11~ion:iI,

,__.,.~~~ IL,ill]b~i~: R ;mri,j~ ~e silm.acij~ k[l1~ ne: _vol~:e, U v~i S,il'! Vise d oml hllia v[I!I,leI1l3 O\SOb3- l ~ru:lte ,S'ljoJ~

!1 . -, -~

ipr3!v-a, "--

POS~U!lI: Pri 13!10~H:e ,Sle: nQvim 0:k0~flQ.5tilm~.. S;a nm:-Irt: -m i" ,-I"".I-:-,"t-,: n- Zbi;,ii.:-ri'l!·- -.:- -:--1- ·h~I1l1-IIm', "~i'it

__ a _~e e_ :oc;_~a g waJJe a _ .;3)_ -Ia! lJl 1105_0\1"_ .0_, 0_- __ ~e. ,IU-

lJdilf,ailll~,e: N',ei[Jabil::a~~l'illO' soo rnapelt

...... ~'\iiI~ l~ijbalv: PliIpl8zirena sv,ol® pote.ze, bWJd itie, ,~Is~rnbl'i~ jl: I nerv::Ulll~ OSi!l~ S~ pel~llaJl[j u v~ l]:uba,'Ilril ~I\lmt.

hS30,: LlIs~jesJ~i ste IU ~oslo\l1lfrl:l \j\ezat1lfml Z~ 'istrazifllru1ja,

klDflft:aJK.ff1tH S ~nnShfil$IDf10m~ trtlll'lV1iIilUi, ml!3d:icinu, .

Zd~3VIi!e: 0-~tJil3m,it.e se vi~e" -

... .. ~~ .. ILjlll'har\!:: Volljefna 08JO~·a ~i(mtEirre nezado'l,i\olj'n8J va· s~~ .P9n~saJil~em. Ne IJr.a'!l~te Sf!: ka'l] :da to ne p:nmlOOLl]8te,

fIIlJS;iUlh: P,ostavlljate, sebi1lprevis.oke c!iU)8,\H~. Jed[nos~ ta1Jml, poCiinjete SiEl' iis:CtiPlljivati, radffi vise neglo s,to mOle~e:, Zdlli',avl~e~ ur~edirte ~mUetnij jello'lrruk

I_~- I~iuba¥: Si,tuacilj;a se vlidno mi~enia- I?og~to~o a~]J oSj.ec3Jte, nezad01fOI~slVO ~artnenDin in ~Olillplet[1o:m iIIIP!o.t,......,l.. iJ!l'O mi.

Ptimo:: Ntagla~1W ~ va is, ~~la90dli;'105t NaJus-, pje5lfli~i 51e u plDtSlo~ma. Ikoji !fle· l:aIJtjJev~iu ;.,];Ii KWJ odg01lornoot ldlf,avl!',: Nl~trlta mzloga za.lbrlgu_

D~5ni~M Imret.(i h!m:l! llltiri:, ~e;liii~,dar Zflirat~ Ili~, li+:ru iEMra I PWl~~,liir~F4i~' mtllitk',

f'I{Ifllli 1,I1lr.li'itK ~-atll H31fii)N,i6.,

OUIaS! bel'lliln:l~l~

UTI?; fim!~ TiHii

G_r8l1~~ IlfIldnld: ~Ie.lmalil Me~! J:asmf.n: UJa!ltIJ~l)\Ilt MI!ffI~~~! lIva2-rol)'J p.~S$.:

:[laC)w I~ijlitli"i~ di~!oj" l)i.ii;Jiva,

tiff: $1l,M1io ",~,vat-~I D~C$'['

~~Iiilii~c GiIK ~IJ!\(i)'" 1/I~11 S~t:[ii:e'o',I]IJ mtm~!i;! 6ijedi~a ~&5.> ~1: OG3Ill:55-333.

m.E~~~: Glmml dillCkUJr; 281·, ~~ i

!i~-rii i ~1iiID'KI11li ~ik; 2fl,1- mmi' P.admija;' 28:1- J9~, 281 ~ g,

I---U--- .... ----

! nevnl allaz

I

IPNI iIlfaj hA'td"M,~ ,OO~l31~am.le IS_9. a!ll. IBoo3nsk:ClliJeJti!'.!il01.1a.f-r:J p~ldtk:i drte11!itk:

i!zda-!'8t "'IDr.a1'l'iUtn, C;lIfe3~' •

GI~iJ_i i onl~D!fIJ]iI1i wlil:iJuik;; ~Mli1li31 C~lili:

Utei!Jtlj;e n::!!!~kg'i.iijll:ii IWle~~j:

pOrftlilliijl'iiik ~Iavl'if~g lI.!r:erlliii~a. filija ~lla!ltn~l.

iO~SK Mlltil'~l!:llmlt; 'GI!:!lII)J~ :SwJ(:II\ll'll~ S:aIOIrlI,

(;m~, ~tanlK3 R~iid lLUm;I~flJ'i~, S'P1!{1 0ii),11 iUlilml~, iKudilJl'lI! IImlJa G a te1il I_t !, 'S~,~.Iel,l!!l kmlltam rJ.1Imdelnlrr.,a}:ltf

i 281-, 4:1"1., PanOrr«!il i ~b.[!is~~ rtIH!b': 18~- 4.111',

S~~ hil:rikal"Z3:~~', '~1-<1,19.12a1-.flA2, ~ I~k.;i: ;2B,1 ~ o!I:1:3_ R1V~: 2131- ~21, If.1jllijra: 2i31-~s, ~ :.'Z9,1~ 41 j I 2:!j,1·4,1i3, F.l( 28~~,4IDEi\ if:"r,al; f.PlI~@a.\!lliia" DIP: 2.81-42~, ,e·m_f:iJ.: reollakc-jJ!l@av!Il.ba, m.lIilIern: 28'1,· 4'12,

~'ii; 281 ~ 41 ~ i 2a'1 "',~15-. Ma.r1kE:tiIitll: 2_a~" '3:&I~

F~):~ 281-4..t1:1, e-m~jl:~g @,j!!.I~Z,b~. a!JMtl"~: ~1-7'i17, ~1-7tB, F~~ 281-412, e-:m~il: i.Ii1rli~ @'[!'!1I~,b~, ~nn~1'1 ~ iproa~: 261o.SM, F1~: :~1- 35j,.

lIli_1!Ifp~:NritWu'A: If.'. -Mlt'liI: r~jj~,~~ .. JlUi'I [jb ~gFa&r ~~L 1M-1f4:Z\t~!il! wVfuN; 'l'244H: ru~llJi.: Tural~D'tiI:2:2 ~pmiJ.l]!jJjJ(J· B1~ ~1f KrrmJ-.~sa1j1. ~el: 005{15,l-:2:il ~ IS7·4:m tJil~l(O: tel: Q4fl!21.S~8, IflIHAC: tel:'lll]t~!31M6~; IMOO'Il'lifli l-immije, R.!fi-

~alt!tJ,,1l;l1: o~~.e9il; t(i'ta.'( @:;61S!ij'6!iO~ GRAEAMI&i1.:

PJi"im~r.l r:m ~iI1mljj:: 1:11_ 22 (lgl~~ am;~n~l, ft,fl'I: ~~~Iii41'42.j nUl.W~II!:~: ~_1:lIlf ir:ID.>JtI~., tel:. i)JM1:2:·'71t11~ IM.ilJA U[U:: 8tI!'1!Inrtmi ($lta".lilca ~ja Perrll. Pl'i\i1~ b"OOtf!ie.vJfa bJl\rat ~5112.1'5TS8.&.11I $~Uii:j'~ IG'l]WDE: ~krtL~ KrAa-lOOe '~2 .. ~ ~SBl222-'"-251;

~(fii~~: iB~rrij$~:vI a

~i!],t je ul1i$~iillIJi evjrli:ntiijiJI jiJ,!1iim g1a5iJa [II MlI1i!l!l~~!.il {ibr~lOVa-, nJaJ, iimli~, klJJltuii{!, ~j}llrb i irn1C_fil1fllt,~l'ilj~, RElIH lfi!lld tlVJtllfl ~:t9 ~r.l 2~,,~. ~'9·95. 00(1. !!I :;J,lJ[ldhl :;.-a 2:$~i:I_rn 0 .la-idiom iiirtr;lIilUllt:a.njil M \I ~n Ij It :~1lill',OCj4 fl2 i)l)Il)2_

S .. k - -~ -t JI- h ,- - - ' i' - - -, - - - I ' - 1"'II'i~, - -' S:" - , P' - - -' k- -- ., , ,- -' - - ..' Ik. ,'" --' ,-' d f -- t.... -,-

-~-. -, aret ao anson USEh]alY,a. S'B U pelll i~11 aus oona rena, s xopmse ,ZaJu,i3JV Ja D, reoruara

N]U],O:RK - ]edna od lliJiJHjepsrn svierskib ghuJlica, Skarlet Jo'hansan (Scarlett ]I ohansson) ] intri ~ gall [ni.llO]iv!ldski tar.mer Son Pen (Se~!~ P'e11iIlJ) ~d~oJ~o (:e:po6e~~ .. t_ill·j·erti ZaJ~edno_

lako SIJ U vezi tek ad :[el~ru~~a.'i Sk~r~'el vee l!iI.veUl:IQ p~e~eljla;va.st,va.,ri u. SomJl\1' peathaus, vrijedan 3:-8

BERLIN - N~emacld :preihjecini'k Kristijra;{!1 'Vul£ (CbrJsti~Jro. \Vnlff, SO) wngode]il ie ~1J,oer u Vii5hacl'eJ1J~ J~~lU~:;1~ a ];1.Jodv 50-godJlsnieg naiPadaC~.koga.j L:; osigi1r:!ulil.~e:!:n-]v,~[o~ za. ~adl~. njje po.mail,- j:lnif:jaju njemaiki medijiJ,

N'ie:ko]ik!o miiJJ'I!1~~''iPQ~l]j'~ :na:pa-

da V '~f- kJ ~'b"

. ,- 1,.-.;- ~ I -. I - . - . I~I- ':- -[ _ ": I .

_ ,ll!.. J.q~ u FiQ'Vom:sa:. )Q1J.[~, v~c- liD

mHiowaJ dollars ... Od]1Ji~8 ria zive zaj edno .pabl ie nedavno zaw sto .PM'". kako :pdl8~U izvorl. bliski g]mndma, voli da provodl vrijeme: d9]e:]k'O od ,gt-ijw, ja.vu(!!fJ~i" ~ nema nisUll :lfQgodnije za to- ad doma,. ~ladrog' dorna,

- SkaJ~ Let i ,Son su sasvim Cibrt&n par" Vole dasve rade zaiedne, a nai-

i~Pl'ed :PQkrajiJllsko,g ~x~daR'!enta. H~lJia i~ :k'aK9P['!:;:n!o:$:i ij~aI11r'p8!~ za na~ata'. na&ao :ri~~ci;calj~Fir~a.

. = Z~lim.lton[:!I!~tt' ~,g[adU.i-ma~ a [ill ponekada prc~tp!JI~:t[Jl.\t.1 ja da. COV'"

" 'J..' ~i .... ib· • ~'i" •

·~eJii.. j 5tuFtLtml. ~u.~e·U!l~ 'pu,~u~:I J3'-

• etom - rd{ao Je ni::l,m]atb. ilj'tmi!li-

~'k" _c~~· -,'I. ,. ~~ ~",. - "

c ,[ preUti.Jeu.fibi, u :Pil1S!L[~~[ilII[FtLOI

hlslndj i df.~i.n~e"

'vise uZ].va~ll da iedu i da provode vrtieme s.a SOlfiQVOm dieeom iz Pl'~ vag braka, 20-gddisnjmn koef~om Dilsn (Dylan) i 1 ~Lg;odiSujim. slJ)i!I[Jn~ HLYpem)i1lil ,- tv~dj 13V!lJ! bHz~k glumcima,

I ju'baiV' iZ~l1fedla o'1t1og: para se ... ]m g_;;"""" ',,",,;::>J"'i,m.!lI 'b'~il1 'I:"li'="n~ smsal a.

~t!li! .!~"ir.'... Iir"=I :.._~ III ~ ~ ~-'i1.]~·~ ~ ~-=s ~

U ]J;[J~na'li s·u se u januam i postal]

8.U veoma deb rip ri] ~l.elj i d~ biveeu :f:ebruaru pocell dase z;obm,v Uajla" Sow ~e :pollnog~o Sk-a:de:'[ da prebreill. krizu naknn rszvnda od iR~~.all~ Reinoldsa (RY811 I.eynoh-ts). N.iih dvo:je su se ptvl put zv~uiCJw~oj avili na 'v~e_ntarnjl!il lUz Viterspun (Reese WidlfTSplJtr.in) ] ·D.iim a Tota.(J im 'Totb)pml~G.g mje-sec~.

MOSKVA -, N a ruskom .pohl!fIiwkill K~mcartk:a~'Uoer j e l"e:gi:stri !!:aala ;g~'ajna e'l"ll!tpd ~'a vulkana Bezimeni, ja.'!1fH'e su ruske ~dJe ]l~;.dv:ajuci,~~ na da]~k'Ois'foclJJi rn~f]·~I.u: z_a ·vl!B.l:k~Dio.]Og~:i.M i ~~zmologiju.

ti)-iI1 ske ~ 1\;0,,," demi ~- "" nat ~ I .. ""

& if~:T~;:p~;;:~i.i~~~ OC~~]~

dSiC'a. da je pepeo ~o b[i:zu. baze ~~~as,1'ijiji ~a[',p'['llb]izum 45 kHmn:et~l!.'a s~e:veoo~pad.__no od BeZ1]i11e._no.~ iemilOg ad 29 ak~iljr.nib. vlllk:ma. na 'K2I!mcadti. Vitilkan 'i~ :r.JJ~ 2 .. 90Q rnetara !i:HtrlJlRor;s;b vii:i]i]e :i. SOO lti~.o~

r -lj 'IFio ~''Iir1IIi''Iillij~ - ... ;\;0 'V" --.~

me tara (liLli._[: ~!L_'~i--"" •. ~.o'!,;";;.-.l!;.:!t' ~.lrCll~·

II'", 1h"",tl' .. ;r.- ... ]\"'['0';:;..,,01 " .. :if- -t-lnn~"~"",·,, .... 1i.-~ ~S:""'Q~ , .•• ~. "".' ._, •. ,--Jl .... ~. r-_11llL'Wu.rA<l.

I Citajte sutra u prilogu "Sedmica" I

• Eb;kl u7jvno: 'N eviden,e sUke ,m~sakr~. t.1l. Ah micjma

• V~.asc j-e' s]]ast ~ BQJ'ba. .za kon:ttolu. driavnfh. Jinnt

• Ra.Zgo¥OI'·; Iv.an S:imo.novic;. l.V3n~C:.mlillk UN -3.

• Ma-de.mik Filipov~e: Ko~u ideju je izdala lEvro:pa

• Kul tUIa,: Miki Man,()Jjlo'Vic .za ~'Dfte\rni ,S1\i.adZ"1·

P(ifflJ.~1 sfiiela'flje

V'

uru

on

A.- ""f~'i;;il' .1\. 'iii"'. - - - - ~~... . - "'7""/.p;

. .JL .!l1~.n.'~ '!l,J aV.I.onu -U(iI]]'i]._g 1 ., f. sa

139 pllJ'~[lika kO'ji j~ :P[']F!mdn0 sletio na :afi]'i];~iiik] aerodrom, d!~~.o je do pozaJu 'iLl ]J'nlj'aJznom odl~~I.jeFiL~n. Gukimedij:i&l1 ~3"r]H dau In,cidem:- 1£.11 ntko njje povriieden,

.... " )I!' '1~ .• ir '

o.''',l'lluih .j::ftlliW.J~ji;"e a,'IJ'iI!o.t,;;!o:mp~nl'-

je l?l1tuvoo, je;iz V.~iiil:gT(jn~" .T:£;e'I!)SJ- 10 ~~ {~~ sleti 11 ilj adu, ali Je zbo_g' .pozara preusmleren na aeredom U A't~mL

u

MlNHEN .~ B±v.s] mski predsiedaik Miha,el ljo·:r·ba60iv openr'aO ie k~cmu U lednoi bolnici u l'hnbeml~. prenosi jucer nielrnatJk.a. ;~unllpa 'i ~aV1l jedU(!!.g [)QrUp9!~o'l abolnice •.

OsaI!Jtdeseto_gQcl;ijnji Goeba·Co'!,;'" st~ prema E'.ij~Qma $Vo.g ljekAU:'~ jo~ ·rn.i-azi 11 hp:lniJci [ operavlia I:i:'i!; venma hEZO' M odinoSi1 na i:iiitUJ~Il'::]j 11. Opr;:;raci:ja j ~~ prm1l.'oo~ rnediji izjavtl lj~k:lllra.~ pro tek hie dobre,

lskesa

it illill Od Ilrl

LONDON - ~l:rit:amk8. t.iza Dilen (lj]sa D~Ul'ID) d-i zainirala je d]J'e:~e. l~ ~ petu f1idJ sira UW'e~rt C 0'11 11 t 0'" Cheddat'\ [i,ire '!F.xpress~~. Stu~b~ll[tic,a PlOO,uog. dJiz~~'['''a. _s.VQ~e_ c'ilQcle: ]'i].~zv~la. '~e ~lFim:my- Ch~~e~~. Pu;~.ph~lt i p~Ui iz~~i~.a 'j~ od blo,ka ovog: ~;ir.ilL i ~ndviJc~~ a .g,o:rnji diJo ci.]J~],e· u.k['~s]h. j,~ fOplj ~lJiim. 'simm~ od koj !qg'jo;:ahl:ikl!Yvala dekoracijm..