P. 1
Izračun mirovine

Izračun mirovine

3.0

|Views: 3,096|Likes:
Published by Goran Marinovic

More info:

Published by: Goran Marinovic on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

home > prava iz mirovinskog osiguranja > mirovina > izračun mirovine

Izračun mirovine
Izračun mirovine Izračun mirovine u prijelaznom razdoblju (1999 -2010.) - obračunsko razdoblje Najniža mirovina Najviša mirovina Usklađivanje mirovina IZRAČUN MIROVINE Mirovina se izračunava tako da se mirovinski faktor pomnoži s aktualnom vrijednošću mirovine i osobnim bodovima. · Mirovinskim faktorom određuje se u kojem se opsegu uzimaju osobni bodovi pri izračunu mirovine.

Mirovinski faktor iznosi 1,0 za starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad. Mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad iznosi 0,8, a ako se ta mirovina isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti onda iznosi 0,3333 odnosno 0,5 ako je profesionalna nesposobnost uzrokovana ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću. Mirovinski faktor za obiteljsku mirovinu ovisi o broju članova obitelji i iznosi 0,7 (za jednog člana) do 1,0 (za četiri ili više članova obitelji). · Aktualna vrijednost mirovine (AVM) je utvrđena svota mirovine za jedan osobni bod. Utvrđuje se za svako polugodište tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije kao polovica zbroja stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu i stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. AVM utvrđuje Upravno vijeće Zavoda na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, najkasnije dva mjeseca nakon isteka polugodišta (čl. 81. ZOMO). · Osobni bodovi utvrđuju se tako da se prosječni vrijednosni bodovi pomnože s ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom. Osobni bodovi jednako se računaju za sve vrste mirovina. Prosječni vrijednosni bodovi računaju se kao prosjek vrijednosnih bodova u obračunskom razdoblju. ( U 1999. godini 10 uzastopnih godina, u 2000. godini 13 uzastopnih godina itd.). Vrijednosni bodovi ovise o plaćama, odnosno osnovicama osiguranja osiguranika, a za izračun se uzimaju u obzir plaće od 1970. do godine koja prethodi godini ostvarivanja prava. Vrijednosni bodovi računaju se tako da se plaća, odnosno osnovica osiguranja podijeli s prosječnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za istu kalendarsku godinu.

PROSJEČNA GODIŠNJA PLAĆA U RH DENOMINIRANA SVOTA DO 1990. 1,51 1,88 2,21 2,50 3,15 3,89 4,52 5,37 6,52 7,89 9,57 PROSJEČNA GOD. PLAĆA PROSJEČNA (NETO) GOD. PLAĆA USTAVNI SUD (BRUTO) RH

GODINA

PROSJEČNA GOD. PLAĆA (NETO)

1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980.

0 .00 96540.00 32172.invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad iznosi 0.00 36660.00 2005.19 224.00 64392.00 47280.00 67476. 1984.64 52.78 29.00 6316260.00 58428.34% (dakle. Pri određivanju invalidske mirovine u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti.00 54612. odnosno obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0.07 109. 2002.00 21816.00 19260.00 400080. POSEBNOSTIIZRAČUNAOBITELJSKEMIROVINE Obiteljska mirovina nakon smrti aktivnog osiguranika određuje se na način da se prvo izračuna invalidska mirovina umrlog osiguranika te ovisno o broju članova obitelji odredi mirovinski faktor i to: . 1994.00 44640. 1999. najveće je umanjenje 20. 1996. 79. 2004.1981.00 74976. 2003. Ako je osiguranik umro zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.00 38916. 1990. 1997.00 26376. Za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava. 1993. ZOMO). 1992. s tim da se uzimaju u obzir vrijednosni bodovi za 21 godinu staža.00 60732.00 39912. 1985. 13.00 42492.57 20. 1987.invalidsku mirovinu zbog profesinalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja. 1986.00 16.00 44016. 2000.08 9870. Pri određivanju obiteljske mirovine osobni se bodovi određuju od vrijednosnih bodova umrlog osiguranika.00 52512. Polazni faktor ima vrijednost 1 za sve vrste mirovine osim za prijevremenu starosnu mirovinu. obiteljska se mirovina određuje od zbroja vrijednosnih bodova oba roditelja (čl. Ako pravo na obiteljsku mirovinu imaju samo djeca nakon smrti oba roditelja.3333 .invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad iznosi 1. 1988.4% za one koji ostvaruju prijevremenu mirovinu 5 godina prije dobi za starosnu mirovinu). 1983. 1991. prije dobi za starosnu mirovinu. 2001.00 49572. 1982.00 14964. 1989. vrijednosni bodovi se uzimaju u obzir za najmanje 40 godina mirovinskog staža.8. POSEBNOSTI IZRAČUNA INVALIDSKE MIROVINE Izračun je isti kao i kod starosne mirovine s tim da mirovinski faktor za: .00 50076. za određivanje obiteljske mirovine uzimaju se u obzir vrijednosni bodovi za najmanje 40 godina mirovinskog staža.00 28512.00 71820. polazni se faktor smanjuje za 0. 1995. 1998.98 57432.5 .12 617.00 24396.invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom n radu ili profesionalnom bolešću koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0.

godini . kojima će mirovina određena prema ovom Zakonu biti niža od najniže mirovine. ZOMO-a propisuje: “1) Na temelju vrijednosnih bodova utvrđenih za pojedinu kalendarsku godinu prema članku 75. Visina najniže mirovine računa se tako da se svaka godina do 30 godina mirovinskog staža pomnoži s 0. broj 162/98) određuje se najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i izračunava se na način da se ukupni mirovinski staž osiguranika iskazan u obliku decimalnog broja pomnoži s 3.za dva člana obitelji . a svaka godina koja prelazi 30 godina mirovinskog staža s 0. uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80.8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom te se tako izračunati osobni bodovi množe s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine.0 Obiteljska mirovina nakon smrti korisnika mirovine određuje se na način da se na svotu mirovine koja je korisniku mirovine pripadala u trenutku smrti primijeni odgovarajući mirovinski faktor. godini .34 godine 10) u 2008. godini .za četiri i više članova obitelji 0.8 0. Zakonom o dopunama Zakona o najvišoj mirovini ('Narodne novine'. 3) Ukupni vrijednosni bodovi utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž pomnoži s najpovoljnijim vrijednosnim bodovima. godini . Najniža mirovina ne pripada osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti. godini . ZOMO-a..31 godina 9) u 2007. Povratak na vrh NAJVIŠA MIROVINA Prema Zakonu o najvišoj mirovini (“Narodne novine”. godini . a u slučaju kada svota mirovine.19 godina 5) u 2003.28 godina 8) u 2006.) .7 0.OBRAČUNSKO RAZDOBLJE Članak 184. godini . ovisno o broju članova obitelji koji koriste mirovinu. Povratak na vrh NAJNIŽA MIROVINA Člankom 82.4125 od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1998.za jednog člana obitelji .13 godina 3) u 2001. u isplati se određuje svota najviše mirovine.. godini . izračunata prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju.40 godina 2) Najpovoljniji prosječni vrijednosni bodovi računaju se tako da se zbroj vrijednosnih bodova podijeli s razdobljem za koje su obračunati. Najviša mirovina za . ZOMO-a.9 1. Povratak na vrh IZRAČUN MIROVINE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU (1999 -2010.25 godina 7) u 2005. odredi najniža mirovina. do 77. ZOMO-a propisano je da se osiguranicima. godini . prelazi svotu određenu prema spomenutom zakonu. godini .37 godina 11) u 2009.22 godine 6) u 2004.za tri člana obitelji .825% . računaju se najpovoljniji prosječni vrijednosni bodovi koje je osiguranik ostvario u bilo kojih uzastopnih: 1) u 1999.16 godina 4) u 2002. godini .10 godina 2) u 2000. broj 82/2001) za branitelje iz Domovinskog rata i zastupnike u Hrvatskom saboru određena je najviša mirovina.

Aktualna vrijednost mirovine Prosječna vrijednost mirovine za jednu godinu mirovinskog staža. ali i određene obveze (plaćanje doprinosa. osiguranici samostalnih djelatnosti i osiguranici poljoprivrednici. Povratak na vrh USKLAĐIVANJE MIROVINA Izračunate mirovine usklađuju se od 1. . Osiguranik Osoba koja je obuhvaćena mirovinskim osiguranjem i osigurana na rizike u sklopu toga osiguranja. srpnja svake kalendarske godine prema novoj AVM. Aktuarska računica Metoda računanja koja se koristi u mirovinskom osiguranju radi različitih procjena. stjecanjem svojstva osiguranika između njega i nositelja mirovinskog osiguranja uspostavlja se osiguranički odnos koji u sebi sadržava određena očekivana prava (mogućnost stjecanja mirovine i dr. a njezina visina zavisi i od broja članova obitelji koji je koriste (od 70% do 100%). smrti ili navršavanje starosne dobi za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu. iznosi 51. vidi i:. na temelju svojeg svojstva ili statusa. u obveznom mirovinskom osiguranju osiguranikom se postaje stjecanjem određenoga svojstva (radnika u radnom odnosu i dr). siječnja i 1.42 kn.navedene korisnike određuje se u visini dvije svote najviše mirovine za 40 godina mirovinskog staža. obavještavanje o statusnim promjenama i dr. s obzirom na karakter osoba obuhvaćenih mirovinskim osiguranjem. razlikuju se osiguranici radnici. osobito se koristi za određivanje svote mirovine iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. bez obzira na njihovu volju u tom pogledu. u Republici Hrvatskoj se provodi kao obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u sklopu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u sklopu obveznih mirovinskih fondova). aktualna vrijednost mirovine od 1.). na drugoj i trećoj razini mirovinskog sustava home > abeceda mirovinskog osiguranja > o O ABCDFGHIKMNOPRSTUVZ Obiteljska mirovina Pripada članovima obitelji umrlog osiguranika ili korisnika prava na mirovinu. Mirovina Obvezno mirovinsko osiguranje Mirovinsko osiguranje u kojemu su obuhvaćeni dijelovi radno aktivnog stanovništva neke države. siječnja 2007. a zasniva se na njihovom pravu na uzdržavanje od umrloga. u mirovinskom osiguranju osigurani slučaj znači nastanak invalidnosti.). Mirovine i ostala novčana primanja iz mirovinskog osiguranja utvrđuju se u mjesečnoj svoti i isplaćuju unatrag. određuje se od starosne ili invalidske mirovine koja bi umrlome pripadala ili je pripadala u trenutku smrti. Opća nesposobnost za rad vidi: Gubitak sposobnosti za rad Osigurani slučaj Događaj za koji se vezuje nastupanje rizika u sklopu osiguranja.. svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju može se utvrđivati u posebnom postupku u sklopu matične evidencije. te nastanak tjelesnog oštećenja.

a ovisi o odnosu starosne dobi osiguranika u trenutku odlaska u mirovinu i uvjeta starosne dobi u odnosnom slučaju (određuje se brojkom 1 i umanjuje se po 0. ako do njega dođe u određenim slučajevima (ozljeda na radu ili profesionalna bolest prilikom praktične nastave učenika ili studenata i dr. međusobno povezanih. prava i postupak za njihovo ostvarivanje te ostalo. mora biti uzročno vezana s radom. za razliku od obveznog. prema 0. može biti obvezno i produženo. pravo mirovinskog osiguranja obuhvaća sve pravne norme kojima je uređeno to . produženo osiguranje. ozljedom na radu izjednačene su i druge neke ozljede (ozljeda na putu na posao ili s posla i dr.). home > abeceda mirovinskog osiguranja > p P ABCDFGHIKMNOPRSTUVZ Plaća Posebno primanje iz rada.). potrebno za funkcioniranje u sklopu toga osiguranja. Ozljeda na radu Ozljeda koju pretrpi osiguranik na radu ili povodom rada. Postupak ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja vidi: upravni postupak Pravo mirovinskog osiguranja Skup pravnih normi. služi i kao izvor za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje (bruto plaća) i kao jedan od parametara za određivanje mirovine. osnovna mirovina određivat će se prema stažu osiguranja navršenom nakon 1.Osiguranje Mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti. Polazni faktor Veličina koja se uzima u obzir pri izračunu prijevremene starosne mirovine. organizacija. u slučaju ozljede na radu kao uzroka invalidnosti. Osobe osigurane u određenim okolnostima Osobe koje nemaju svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju. evidentira se u matičnoj evidenciji. ali su osigurane za rizik invalidnosti ili smrti. dobrovoljnog je karaktera i može se uspostaviti u određenim slučajevima određenim zakonom radi produžavanja ranije prestalog obveznog osiguranja. siječnja 2002. financiranje.34% za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu). kojima je uređeno područje mirovinskog osiguranja.. Dobrovoljno mirovinsko osiguranje. Posebni staž Vrijeme provedeno izvan osiguranja koje se priznaje u mirovinski staž (u međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju naziva se i izjednačeno vrijeme). invalidska mirovina određuje se u većoj svoti. na kojemu se evidentiraju njihovi uplaćeni doprinosi i prinosi od njihove kapitalizacije. zasnivaju se na umnošku prosječnih vrijednosnih bodova (odnosa osiguranikove plaće i prosječne plaće) i navršenom mirovinskom stažu osiguranika u odnosnom slučaju i čine subjektivne veličine na kojima se temelji izračun mirovine u pojedinom slučaju. vidi i: Mirovinsko osiguranje. tj. Osobni račun Račun ostvaren u Središnjem registru osiguranika (REGOS) za svakog pojedinog osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje. biti obuhvaćeni i obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje. siječnja 2002. tj. u objektivnom smislu. u postojećem mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti posebni staž postoji u slučaju sudjelovanja u Domovinskom ratu. 25% aktualne vrijednosti mirovine i osobnim bodovima osiguranika u trenutku odlaska u mirovinu. Osnovna mirovina Mirovina koju će ostvarivati iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti osiguranici koji će od 1.25% bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskoj. Osobni bodovi Jedan od elemenata za izračun mirovine.

kod kojega je nastala invalidnost osposobljava za obavljanje nekog drugog posla ili zanimanja. da bi bila priznata kao takva potrebno je i određeno vrijeme izloženosti štetnim utjecajima rada i radne sredine koji uzrokuju profesionalnu bolest. od 2003. Profesionalna nesposobnost za rad vidi: Smanjena sposobnost za rad. u slučaju invalidnosti zbog profesionalne bolesti – invalidska mirovina određuje se u većoj svoti. i u zakonodavstvu o mirovinskom osiguranju.osiguranje. Pridodani staž Način uvećavanja ukupno navršenog staža osiguranja u slučaju invalidske mirovine ili obiteljske mirovine nakon umrlog osiguranika pri određivanju mirovine. vidi i: mirovina. a u subjektivnom smislu – skup normi kojima su uređena prava pojedinaca i njihov položaj u tome osiguranju. zavisno od toga koliko je ranije ostvarena u odnosu na propisanu starosnu dob za starosnu mirovinu u određenom slučaju. Produženo osiguranje vidi: Dobrovoljno mirovinsko osiguranje Profesionalna bolest Bolest do koje je došlo u izravnoj vezi s radom. . u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti profesionalna rehabilitacija može se ostvariti i kao posebno pravo. polazni faktor Primitak označava svaki osobni prihod iz kojega se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje. a ostvaren je na temelju druge samostalne djelatnosti ili povremenog nesamostalnog rada u smislu poreznih propisa. Profesionalna rehabilitacija Skup mjera i postupaka kojima se osiguranik. Prijevremena starosna mirovina Ostvaruje se do pet godina prije navršene starosne dobi za starosnu mirovinu i uz navršeni određeni duži mirovinski staž. profesionalna rehabilitacija obavlja se u pravilu u posebnim organizacijama i prema posebnim programima za obrazovanje odraslih. umanjuje se primjenom polaznog faktora trajno. svrha mu je kompenzacija nenavršenog staža u slučaju invalidnosti ili smrti osiguranika. kao i postojanje određene bolesti na Listi profesionalnih bolesti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->