home > prava iz mirovinskog osiguranja > mirovina > izračun mirovine

Izračun mirovine
Izračun mirovine Izračun mirovine u prijelaznom razdoblju (1999 -2010.) - obračunsko razdoblje Najniža mirovina Najviša mirovina Usklađivanje mirovina IZRAČUN MIROVINE Mirovina se izračunava tako da se mirovinski faktor pomnoži s aktualnom vrijednošću mirovine i osobnim bodovima. · Mirovinskim faktorom određuje se u kojem se opsegu uzimaju osobni bodovi pri izračunu mirovine.

Mirovinski faktor iznosi 1,0 za starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad. Mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad iznosi 0,8, a ako se ta mirovina isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti onda iznosi 0,3333 odnosno 0,5 ako je profesionalna nesposobnost uzrokovana ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću. Mirovinski faktor za obiteljsku mirovinu ovisi o broju članova obitelji i iznosi 0,7 (za jednog člana) do 1,0 (za četiri ili više članova obitelji). · Aktualna vrijednost mirovine (AVM) je utvrđena svota mirovine za jedan osobni bod. Utvrđuje se za svako polugodište tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije kao polovica zbroja stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu i stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. AVM utvrđuje Upravno vijeće Zavoda na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, najkasnije dva mjeseca nakon isteka polugodišta (čl. 81. ZOMO). · Osobni bodovi utvrđuju se tako da se prosječni vrijednosni bodovi pomnože s ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom. Osobni bodovi jednako se računaju za sve vrste mirovina. Prosječni vrijednosni bodovi računaju se kao prosjek vrijednosnih bodova u obračunskom razdoblju. ( U 1999. godini 10 uzastopnih godina, u 2000. godini 13 uzastopnih godina itd.). Vrijednosni bodovi ovise o plaćama, odnosno osnovicama osiguranja osiguranika, a za izračun se uzimaju u obzir plaće od 1970. do godine koja prethodi godini ostvarivanja prava. Vrijednosni bodovi računaju se tako da se plaća, odnosno osnovica osiguranja podijeli s prosječnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za istu kalendarsku godinu.

PROSJEČNA GODIŠNJA PLAĆA U RH DENOMINIRANA SVOTA DO 1990. 1,51 1,88 2,21 2,50 3,15 3,89 4,52 5,37 6,52 7,89 9,57 PROSJEČNA GOD. PLAĆA PROSJEČNA (NETO) GOD. PLAĆA USTAVNI SUD (BRUTO) RH

GODINA

PROSJEČNA GOD. PLAĆA (NETO)

1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980.

08 9870.00 39912.1981.34% (dakle.00 14964.00 54612.00 96540. 1985.00 2005. POSEBNOSTIIZRAČUNAOBITELJSKEMIROVINE Obiteljska mirovina nakon smrti aktivnog osiguranika određuje se na način da se prvo izračuna invalidska mirovina umrlog osiguranika te ovisno o broju članova obitelji odredi mirovinski faktor i to: .19 224. 79.00 60732. 1982. 1989.12 617. Ako je osiguranik umro zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.64 52. 1983.00 26376. 1995. Pri određivanju invalidske mirovine u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti. vrijednosni bodovi se uzimaju u obzir za najmanje 40 godina mirovinskog staža.00 36660.00 32172.00 58428. s tim da se uzimaju u obzir vrijednosni bodovi za 21 godinu staža.invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom n radu ili profesionalnom bolešću koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0. 1994. 1992.00 400080. 1991.00 47280. POSEBNOSTI IZRAČUNA INVALIDSKE MIROVINE Izračun je isti kao i kod starosne mirovine s tim da mirovinski faktor za: . 1984. 2001. 1993. ZOMO). 2000.8.00 6316260.invalidsku mirovinu zbog profesinalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja.00 67476.invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad iznosi 1.00 42492.invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad iznosi 0.0 .07 109.98 57432. 1998.00 64392.4% za one koji ostvaruju prijevremenu mirovinu 5 godina prije dobi za starosnu mirovinu). 2004.3333 .00 49572.00 50076. 13.00 71820. 1997. 1990.00 28512.00 74976.00 44016.00 24396. 2003.00 38916. Ako pravo na obiteljsku mirovinu imaju samo djeca nakon smrti oba roditelja. 1987.57 20. za određivanje obiteljske mirovine uzimaju se u obzir vrijednosni bodovi za najmanje 40 godina mirovinskog staža. Pri određivanju obiteljske mirovine osobni se bodovi određuju od vrijednosnih bodova umrlog osiguranika. 2002. prije dobi za starosnu mirovinu.5 . 1996. obiteljska se mirovina određuje od zbroja vrijednosnih bodova oba roditelja (čl. 1988. Za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava. 1986. polazni se faktor smanjuje za 0.00 19260.00 16.78 29. najveće je umanjenje 20. Polazni faktor ima vrijednost 1 za sve vrste mirovine osim za prijevremenu starosnu mirovinu.00 52512.00 21816.00 44640. odnosno obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0. 1999.

10 godina 2) u 2000.22 godine 6) u 2004.8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom te se tako izračunati osobni bodovi množe s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80.OBRAČUNSKO RAZDOBLJE Članak 184.13 godina 3) u 2001. kojima će mirovina određena prema ovom Zakonu biti niža od najniže mirovine. a svaka godina koja prelazi 30 godina mirovinskog staža s 0.825% . godini . broj 82/2001) za branitelje iz Domovinskog rata i zastupnike u Hrvatskom saboru određena je najviša mirovina.16 godina 4) u 2002. godini .40 godina 2) Najpovoljniji prosječni vrijednosni bodovi računaju se tako da se zbroj vrijednosnih bodova podijeli s razdobljem za koje su obračunati.31 godina 9) u 2007.7 0. a u slučaju kada svota mirovine. broj 162/98) određuje se najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i izračunava se na način da se ukupni mirovinski staž osiguranika iskazan u obliku decimalnog broja pomnoži s 3. godini . ZOMO-a propisano je da se osiguranicima. Povratak na vrh NAJVIŠA MIROVINA Prema Zakonu o najvišoj mirovini (“Narodne novine”. do 77. prelazi svotu određenu prema spomenutom zakonu.0 Obiteljska mirovina nakon smrti korisnika mirovine određuje se na način da se na svotu mirovine koja je korisniku mirovine pripadala u trenutku smrti primijeni odgovarajući mirovinski faktor. ZOMO-a. Visina najniže mirovine računa se tako da se svaka godina do 30 godina mirovinskog staža pomnoži s 0. Najniža mirovina ne pripada osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti.4125 od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1998. godini .34 godine 10) u 2008. godini . u isplati se određuje svota najviše mirovine. ZOMO-a. godini . godini .37 godina 11) u 2009. 3) Ukupni vrijednosni bodovi utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž pomnoži s najpovoljnijim vrijednosnim bodovima. godini .28 godina 8) u 2006. računaju se najpovoljniji prosječni vrijednosni bodovi koje je osiguranik ostvario u bilo kojih uzastopnih: 1) u 1999. odredi najniža mirovina.. Povratak na vrh NAJNIŽA MIROVINA Člankom 82. godini ..za dva člana obitelji . Zakonom o dopunama Zakona o najvišoj mirovini ('Narodne novine'.za jednog člana obitelji .19 godina 5) u 2003.za tri člana obitelji .25 godina 7) u 2005. ovisno o broju članova obitelji koji koriste mirovinu. godini .) . izračunata prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju.9 1. ZOMO-a propisuje: “1) Na temelju vrijednosnih bodova utvrđenih za pojedinu kalendarsku godinu prema članku 75. Najviša mirovina za . godini .8 0. Povratak na vrh IZRAČUN MIROVINE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU (1999 -2010.za četiri i više članova obitelji 0.

a njezina visina zavisi i od broja članova obitelji koji je koriste (od 70% do 100%). Mirovine i ostala novčana primanja iz mirovinskog osiguranja utvrđuju se u mjesečnoj svoti i isplaćuju unatrag. stjecanjem svojstva osiguranika između njega i nositelja mirovinskog osiguranja uspostavlja se osiguranički odnos koji u sebi sadržava određena očekivana prava (mogućnost stjecanja mirovine i dr. Osiguranik Osoba koja je obuhvaćena mirovinskim osiguranjem i osigurana na rizike u sklopu toga osiguranja. Aktuarska računica Metoda računanja koja se koristi u mirovinskom osiguranju radi različitih procjena. u mirovinskom osiguranju osigurani slučaj znači nastanak invalidnosti.42 kn. bez obzira na njihovu volju u tom pogledu. a zasniva se na njihovom pravu na uzdržavanje od umrloga. razlikuju se osiguranici radnici. s obzirom na karakter osoba obuhvaćenih mirovinskim osiguranjem. Opća nesposobnost za rad vidi: Gubitak sposobnosti za rad Osigurani slučaj Događaj za koji se vezuje nastupanje rizika u sklopu osiguranja. siječnja i 1. obavještavanje o statusnim promjenama i dr.). određuje se od starosne ili invalidske mirovine koja bi umrlome pripadala ili je pripadala u trenutku smrti. aktualna vrijednost mirovine od 1. svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju može se utvrđivati u posebnom postupku u sklopu matične evidencije.navedene korisnike određuje se u visini dvije svote najviše mirovine za 40 godina mirovinskog staža. Mirovina Obvezno mirovinsko osiguranje Mirovinsko osiguranje u kojemu su obuhvaćeni dijelovi radno aktivnog stanovništva neke države. te nastanak tjelesnog oštećenja. iznosi 51.). u Republici Hrvatskoj se provodi kao obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u sklopu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u sklopu obveznih mirovinskih fondova). u obveznom mirovinskom osiguranju osiguranikom se postaje stjecanjem određenoga svojstva (radnika u radnom odnosu i dr). Aktualna vrijednost mirovine Prosječna vrijednost mirovine za jednu godinu mirovinskog staža. osiguranici samostalnih djelatnosti i osiguranici poljoprivrednici. srpnja svake kalendarske godine prema novoj AVM. na drugoj i trećoj razini mirovinskog sustava home > abeceda mirovinskog osiguranja > o O ABCDFGHIKMNOPRSTUVZ Obiteljska mirovina Pripada članovima obitelji umrlog osiguranika ili korisnika prava na mirovinu. ali i određene obveze (plaćanje doprinosa. na temelju svojeg svojstva ili statusa. osobito se koristi za određivanje svote mirovine iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.. vidi i:. siječnja 2007. Povratak na vrh USKLAĐIVANJE MIROVINA Izračunate mirovine usklađuju se od 1. smrti ili navršavanje starosne dobi za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu. .

za razliku od obveznog. mora biti uzročno vezana s radom. potrebno za funkcioniranje u sklopu toga osiguranja. na kojemu se evidentiraju njihovi uplaćeni doprinosi i prinosi od njihove kapitalizacije. ali su osigurane za rizik invalidnosti ili smrti. u objektivnom smislu. tj. tj. biti obuhvaćeni i obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje. 25% aktualne vrijednosti mirovine i osobnim bodovima osiguranika u trenutku odlaska u mirovinu. organizacija. služi i kao izvor za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje (bruto plaća) i kao jedan od parametara za određivanje mirovine. zasnivaju se na umnošku prosječnih vrijednosnih bodova (odnosa osiguranikove plaće i prosječne plaće) i navršenom mirovinskom stažu osiguranika u odnosnom slučaju i čine subjektivne veličine na kojima se temelji izračun mirovine u pojedinom slučaju. financiranje. dobrovoljnog je karaktera i može se uspostaviti u određenim slučajevima određenim zakonom radi produžavanja ranije prestalog obveznog osiguranja. Osobni bodovi Jedan od elemenata za izračun mirovine. pravo mirovinskog osiguranja obuhvaća sve pravne norme kojima je uređeno to . Osobni račun Račun ostvaren u Središnjem registru osiguranika (REGOS) za svakog pojedinog osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje. Posebni staž Vrijeme provedeno izvan osiguranja koje se priznaje u mirovinski staž (u međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju naziva se i izjednačeno vrijeme). evidentira se u matičnoj evidenciji.25% bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskoj. međusobno povezanih. siječnja 2002. Osobe osigurane u određenim okolnostima Osobe koje nemaju svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju. siječnja 2002.). Dobrovoljno mirovinsko osiguranje. Osnovna mirovina Mirovina koju će ostvarivati iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti osiguranici koji će od 1. prema 0. Postupak ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja vidi: upravni postupak Pravo mirovinskog osiguranja Skup pravnih normi. Polazni faktor Veličina koja se uzima u obzir pri izračunu prijevremene starosne mirovine.. home > abeceda mirovinskog osiguranja > p P ABCDFGHIKMNOPRSTUVZ Plaća Posebno primanje iz rada. u postojećem mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti posebni staž postoji u slučaju sudjelovanja u Domovinskom ratu. prava i postupak za njihovo ostvarivanje te ostalo. može biti obvezno i produženo.34% za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu). produženo osiguranje. kojima je uređeno područje mirovinskog osiguranja. Ozljeda na radu Ozljeda koju pretrpi osiguranik na radu ili povodom rada. osnovna mirovina određivat će se prema stažu osiguranja navršenom nakon 1.).Osiguranje Mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti. a ovisi o odnosu starosne dobi osiguranika u trenutku odlaska u mirovinu i uvjeta starosne dobi u odnosnom slučaju (određuje se brojkom 1 i umanjuje se po 0. vidi i: Mirovinsko osiguranje. ozljedom na radu izjednačene su i druge neke ozljede (ozljeda na putu na posao ili s posla i dr. invalidska mirovina određuje se u većoj svoti. ako do njega dođe u određenim slučajevima (ozljeda na radu ili profesionalna bolest prilikom praktične nastave učenika ili studenata i dr. u slučaju ozljede na radu kao uzroka invalidnosti.

kod kojega je nastala invalidnost osposobljava za obavljanje nekog drugog posla ili zanimanja. profesionalna rehabilitacija obavlja se u pravilu u posebnim organizacijama i prema posebnim programima za obrazovanje odraslih. Profesionalna nesposobnost za rad vidi: Smanjena sposobnost za rad. Profesionalna rehabilitacija Skup mjera i postupaka kojima se osiguranik. a u subjektivnom smislu – skup normi kojima su uređena prava pojedinaca i njihov položaj u tome osiguranju. Pridodani staž Način uvećavanja ukupno navršenog staža osiguranja u slučaju invalidske mirovine ili obiteljske mirovine nakon umrlog osiguranika pri određivanju mirovine. u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti profesionalna rehabilitacija može se ostvariti i kao posebno pravo. umanjuje se primjenom polaznog faktora trajno. polazni faktor Primitak označava svaki osobni prihod iz kojega se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje. kao i postojanje određene bolesti na Listi profesionalnih bolesti. . svrha mu je kompenzacija nenavršenog staža u slučaju invalidnosti ili smrti osiguranika. zavisno od toga koliko je ranije ostvarena u odnosu na propisanu starosnu dob za starosnu mirovinu u određenom slučaju.osiguranje. da bi bila priznata kao takva potrebno je i određeno vrijeme izloženosti štetnim utjecajima rada i radne sredine koji uzrokuju profesionalnu bolest. Produženo osiguranje vidi: Dobrovoljno mirovinsko osiguranje Profesionalna bolest Bolest do koje je došlo u izravnoj vezi s radom. Prijevremena starosna mirovina Ostvaruje se do pet godina prije navršene starosne dobi za starosnu mirovinu i uz navršeni određeni duži mirovinski staž. vidi i: mirovina. u slučaju invalidnosti zbog profesionalne bolesti – invalidska mirovina određuje se u većoj svoti. od 2003. i u zakonodavstvu o mirovinskom osiguranju. a ostvaren je na temelju druge samostalne djelatnosti ili povremenog nesamostalnog rada u smislu poreznih propisa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful