P. 1
Razmještaj stanovništva na Zemlji

Razmještaj stanovništva na Zemlji

|Views: 1,948|Likes:
Published by Elgoo5

More info:

Published by: Elgoo5 on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

UVOD

Današnja istraživanja pokazuju nam da je brz porast stanovništva svijeta temeljni činilac mnogih privrednih i društvenih teškoća. Zato je važno što više istraživati i utjecati na razne načine, da se što bolje iskoriste naseljivi prostori na Zemljinoj površini. Ostvarenje boljeg života pravo je svakog ljudskog bića. Tema mog seminarskog rada je geografski razmještaj stanovništva na Zemlji. Izrada seminarskog rada je koncipirana u četiri poglavlja: faktori naseljenosti na Zemlji, kontinentalne i regionalne razlike, gustina naseljenosti i statistika. Pri obradi ovih poglavlja koristila sam dostupnu literaturu, kartografski materijal i statističke podatke, čijom sam analizom došla do određenih zaključaka, uz primjenu različitih geografskih metoda.

doc . rasnih i religijskih grupa ne smeta – SAD.yu/geografija/images/stories/opste/razmestaj_stanovnistva. Kod prirodnih faktora najdominantniji su uticaji: . a planinske oblasti su rijetko naseljene . Faktori takve neravnomjerne gustine naseljenosti su prirodni i antropogeni. dok su neke država pod stalnom političkom i. odnosno pojave gotovo nenastanjenih oblasti na Zemlji. dok su neke oblasti vrlo surove klime – pustinje ili stalno zaleđene oblasti). a neke su vrlo oskudne u tim izvorima – zemlje Sahela).1. vojnom presijom – Afganistan).google.klime (neke oblasti su pod uticajem povoljnih klimatskih tipova za život ljudi – zapadna Evropa sa atlantskom klimom. Oko 90% svjetske populacije živi na oko 10% kopna na Zemljinoj kugli.Himalaji). ali ima i nacija koje više preferiraju izolovanost – skandinavske zemlje).ekonomskih faktora (ekonomski razvijeni prostori su oduvijek privlačni ljudima za razliku od zemalja u razvoju.reljefa (nizije su gusto naseljene – zapodnoevropska nizija.socijalnih faktora (suživot više različitih etničkih. Osim prirodnih faktora. .ekof.com/world+population+maps 1 georgije. na razmještaj stanovništva djeluje i čovjek i to preko: .ac.prirodnih izvora (neke oblasti u svijetu obiluju prirodnim izvorima – nafta u Iraku. odnosno nerazvijenih regija). .bg. Gustina naseljenosti za cijelu Zemlju iznosi 43 st/km². Analizom ovih faktora moguće je utvrditi uzroke prevelike koncentracije stanovništva na određenim područjima.političkih uticaja (neke zemlje su stabilnih političkih prilika i pogodne za život – Nemačka. kao i mogućnost da se odrede oni faktori koji najviše utiču na takvu neravnomjernost. Kuvajtu. FAKTORI NERAVNOMJERNE NASELJENOSTI NA ZEMLJI Stanovništvo svijeta je neravnomerno razmješteno na Zemljinoj površini. nekada. . .1 Karta 1 : Razmještaj svjetske populacije Izvor : http://images.

delte. Od svih Evropskih zemalja najveću naseljenost ima Holandija i Belgija. južnu i srednju Evropu i Rusku Federaciju.8 do 4 milijarde stanovnika. Na ovom prostoru živi oko 24 miliona stanovnika. Međutim nasuprot tome. a najmanju naseljenost ima Island. Gustina naseljenosti u ovom dijelu Evrope naglo opada. Stanovništvo istočne Evrope je neravnomjerno naseljeno. Smatra se da većina stanovništva živi u gradovima. Također planinski predjeli su slabo naseljeni. region južne Evrope čine sjeverni dijelovi Mediterana sa Pirinejskim. Također za ova područja može se reć id aimaju velike industrijsker egije i da zbog toga ova područja su gusto naseljena pa i prenaseljena. Razmještaj stanovništva je u skladu sa prirodnim osobinama Sjeverne Evrope. Smatra se da ¾ azijske povrsine su praktično prazne jer u njima živi 1 stanovnik na 1 km². Smatra se d au Evropi ima više od 50 gradova koji imaju preko milion stanovnika. Ostali dijelovi sjeverne Evrope su rijetko naseljeni zbog nepovoljnih prirodnih uslova. U ovim dijelovima se nalaze gotovo svi važniji gradovi i gustina naseljenosti prelazi 50 stanovnika na 1 km² . npr. .u Velikoj Britaniji.3 mil. Najgušće naseljeni prostori su primorski pojas posebno Mediteran. U gradovima živi 160 mil. južna i jugoistočna periferija ovog kontinenta je veoma gusto naseljena naročito ravnice. Bez Rusije imaju oko 1 mil.Međutim. društveni i dr. Na ovom prostoru živi oko 160 miliona stanovnika što čini ¼ ukupnog stanovništva Evrope. Azija ie najrasprostranjeniji kontinent na Zemlji. kada se gleda razmještaj stanovništva Evrope onda je interesantno posmatrati sjevernu. Velike Britanije. Najveću gustinu ima Moldavija 131 stanovnika na 1 km². stanovnika i ovo područje Evrope je dosta neravmomjerno naseljeno npr. za stanovništvo Evrope može se reći da većina živi u gradovima. Zauzima površinu oko 1. zapadnu. velikih rijeka pa se smatra da u nekim nizijskim gusto naseljenih prostora pa prelaze 1000 – 1500 stanovnika na 1km². ali se moze reći da je stanovništvo dosta neravnomjerno raspoređeno. plodne poljoprivredne površine a najmanje planinska područja. km².I u ovom djelu Evrope gradovi i industrijski regioni okupljaju oko ¾ ukupnog stanovništva ovog dijela Evrope. Ogromna većina stanovništva živi u južnim i primorskim krajevima. Ovo područje ima površinu od 1. km² koja je gotovo jednaka površini Francuske. I za ovaj kontinent može se kazati da je gustina naseljenosti dosta neravnomjerna na što utiču mnogi faktori: prirodni. Njemačka je najgušće naseljeno područje 230 stanovnika na 1 km² dok Slovačka ima 82 stanovnika na 1 km². gdje se smatra da živi 8/10 stanovništva Evrope. Gustina naseljenosti raste od sjevera prema jugu i prema zapadu. zemlje bivšeg SSSR-a i Ruska Federacija. Zapadna Evropa je najgušće naseljen dio Evrope 153 stanovnika na 1 km ². Italije. U svim zapadno Evropskim zemljama najgušće su naseljeni industrijski regioni. a 12 gradova koji imaju više od 2miliona stanovnika. Apeninskim i Balkanskim poluotokom. Smatra se da danas u Aziji živi preko 3. Sjeverna Evropa je slabo naseljen prostor.6 mil km² i to čini negdje oko 17 % ukupne površine Evrope. Zemlje istočne Evrope zajedno sa zapadnim dijelom Ruske Federacije zahvataju polovinu Ruskog kontinenta. To je blizu 60 % ukupnog stanovništva na svijetu. ekonomski. Južna Evropa. U ostalim dijelovima naseljenost se kreće od 100 -160 na 1 km². Međutim.4 mil km² i zauzima 30% ukupnog prostora na zemlji. Smatra se da Ruska Federacija je najveća država na svijetu i prostire se na 2 kontinenta. Geografskom području istočne Evrope pripadaju zemlje istočne Evrope. Njemačke. KONTINENTALNE I REGIONALNE RAZLIKE Evropa je kontinent sa pogodnim klimatskim uslovima koji su imali i imaju veliki uticaj na naseljenost i privredni razvoj.2. Ima površinu oko 44.

243 322 21 676 2 397 406 4 065 2000. područja pa postaju dost aatraktivna za stvaranje naselja i za stvaranje života u ovim područjima. Indija.3 mil. Prema broju stanovnika smatra se da su najnaseljenija područja današnje države Monako. Ako gledamo kontinentalno primorje onda se može kazati da je ono dosta naseljeno naročito kada gledamo sjeveroistok SAD-a. Švicarska. Smatra se da u Egiptu preko 95% ukupnog stanovništva živi u rejonu ili slivu rijeke Nil. 1950 – 2030. dok su ispod prosjeka Kina. Poljska. Smatra se da polovina stanovnika ove regije živi na uskom pojasu „plodnog polumjeseca“. Danas izgradnjom željeznica. Najmanje naseljene države su Rusija. Od ukupne površine kopna gdje sjevernoj polulopti pripada 96. Kanada. Medutim i pored toga ta su područja do danas bila. Holandija. Oaze koje se pojavljuju u pustinjskim krajevima sjeverne Afrike pokazuju da su se dosta povećala područja za naseljenost određenog broja stanovništva. godine i da su se početkom 19.u Libiji skoro 95% stanovništva živi na obali sredozemnog mora. gdje je temperatura negdje prosječno oko 27° C i gdje je raznovrstan biljni i životinjski svijet. Španija. Bangladeš. 172 167 13 548 1 399 221 2 520 1975. Francuska. 396 723 42 670 4 950 1 489 8 270 Izvor: UN. ta su područja dosta interesantna za naseljavanje. zatim Južna Koreja.. stoljeća počela stvarati određena naselja. the 2005. Smatra se da su na području rijeke Amazon istraživanja počela 1950.km² Smatra se da je prosječna gustina naseljenost oko 53 stanovnika na 1 km².. Sličan slučaj je sa Kanadom gdje u dolini rijeke San Lorens živi više od 95% ukupnog stanovništva. Kaliforniju itd. . Smatra se da Sahara koja ima 9 miliona km².. Prosječno naseljene države su Italija. 2 Tabela 1: Razmještaj stanovništva u svijetu po kontinentima u milionima. uglavnom ne naseljena. Revision 2 Zolić H. . 2007. puteva dolazi do urbanizacije ovih.Jugozapadna Azija: Različiti prirodni uslovi ove regije su glavni razlozi da ima neujednačenu naseljenost. dok npr. Sarajevo. Na sjeveru afričkog kontinenta. Singapur.. KONTINENTI SJEVERNA AMERIKA LATINSKA AMERIKA I KARIBI AUSTRALIJA I OKEANIJA EVROPA AZIJA AFRIKA SVIJET BROJ STANOVNIKA 1950. Australija. u dolini rijeke Nil gustina naseljenosti je iznad 1000 stanovnika na 1 km². Japan. Na ovim prostorima živi oko 210 miliona stanovnika prosječna naseljenost iznosi oko 60 stanovnika na 1 km². Što se tiče tropskih prašuma koje se prostiru uz rijeke centralne i južne Afrike. 314 519 31 727 3 672 794 6 057 2030. Pošto ovo područje ima pustinjske predjele pa ova područja nisu naseljiva. da na njoj živi oko 2 miliona stanovnika. World Urbanization Prospects. Demogeografija. Izrael.

google.com/world+population+maps .Grafikon 1 : Učešće svjetske populacije Izvor : http://images.

Mauritanija u zapadnoj Africi i drugi suhi krajevi. Demogeografija – stanovništvo svijeta. jezera u Švicarskoj (Ženevsko. Nil. usljed povoljnih prirodnih uvjeta za naseljenost i ljudsku aktivnost na primorju..3 3 Friganović M. srednje primorje Brazila. La Plata u Južnoj Americi. pustinja u sjeverozapadnoj Australiji. obilato je iskoristio prilagodivši se životu i opstojanju u tim prostorima.1 Geografski povoljna područja za naseljenost Zanimljiva je i razlika u gustoći naseljenosti između rubnih i unutrašnjih dijelova kontinenata. To se vidi ne samo u kontinentalnim primorjima nego i u mnogim krajevima u njihovu zaleđu gdje se duž rijeka i oko jezera koncentriraju brojne i značajne naseobine populacije s odgovarajućim privrednim funkcijama. Tanganjika. Erie. Primjer su naseljavanje i ekonomsko iskorištavanje prostora kontinentalne unutrašnjosti Azije i Angloamerike. Aziji.. a Ganges. kao u Venezueli. Albertovo i Rudolfovo). Ostale razmjerno značajne populacijske jezgre su Kalifornija. Temza. nepovoljno utiče na naseljenost stanovništva. Sena. Te tri velike regije zahvaćaju samo osminu površine naseljena kopna. andska jezera (Titicaca) i druga. ovdje je značajan diskontinuitet naseljenosti posljedica nepovoljnih modifikatora prirodne sredine. Ciriško. Takvi su primjeri sjevernoamerička Velika jezera (Gornje.. au Novom svijetu – Angloamerici. Procjenjuje se da oko 75% stanovništva živi na nadmorskoj visini ispod 500 metara. osobito nakon izgradnje željeznica i cesta. Naseljenost Zemlje se ogleda i u nejednakom visinskom razmještaju čovječanstva. Nubija. Hudson.. Latinskoj Americi i Australiji s Oceanijom samo 14%. Laba. transaustralijske.2.) i autobuskih cesta. u jugoistočnoj i južnoj Aziji. Jača naseljenost opaža se i duž transkontinentalnih prometnica. jugoistočna Afrika znatno su manje. Huron. Magrebu i drugdje. Michigan. . na oaznu naseljenost nalazimo i u hladnim oblastima sjeverne Azije. Bodensko i dr. Karakteristična je još i oazna naseljenost u pustinjskim krajevima sjeverne i sjeveroistočne Afrike i jugozapadne i centralne Azije. a one s povoljnim modifikatorima kao što su Island. Spoj kopnene i vodene mase nedvojbeno je faktor naseljenosti i od bitnog je značenja u razmještaju čovječanstva. a u njima živi gotovo sedam desetina čovječanstva. Africi i Evropi (63% naseljenog kopna) živi 86% čovječanstva. Volga.). Dunav. Primjer su Sahara. a u novom vijeku. i Ontario). zapadnoj Evropi i na sjeveroistoku SAD-a. Namib i Kalahari u jugozapadnoj Africi. Najveće populacijske jezgre na Zemlji se nalaze duž kontinentalnih primorja. Školska knjiga. Kolumbiji. transameričke. No. Skandinavija i Britanski otoci. Arabija. Sava i druhe u Evropi. Tako je čovjek izbjegavao predjele nepovoljnog prirodnog.to pokazuje da reljef u cjelini. duž željezničkih pruga (transsibirske. Zagreb. evropski dio Rusije. 1990. Sjeverne i Južne Amerike. kao što su Atakama u Andskom primorju. istočno afrička jezera (Viktorija. U Starom svijetu. Arabijska pustinja u jugozapadnoj Aziji. izuzev ekvatorijalnih itropskih područja. donje porječje La Plate. Iznad 500 metara živi oko 25% stanovništva. nakon industrijske revolucije. U starom i srednjem vijeku nicala su i razvijala se uporišta i naselja uz karavanske puteve. Hoangho. Veća je naglašenost meridionalnog pravca kontinentalnih obala od zonalnog uvjetovala je i jaču meridionalnu naseljenostnjihovih primorja. Ponegdje je navedeni diskontinuitet naseljenosti posljedica naglašenijeg zonalnog pružanja kontinentalne obale. Očigledna je i razlika u gustoći naseljenosti Starog i Novog svijeta. iako taj dio ekumene zahvata 37% površine naseljenog kopna. Kontinentalna primorja u cjelini su dva puta naseljenija od unutrašnjosti kontinenata. Biserna rijeka i druge u Aziji. Od rijeka su takve u prvom redu Rajna. Rona. Lovrijenac Mississippi u Angloamerici. Niger i Kongo u Africi. .

ali je. do 40. R. ona iznosila u Japanu oko 1 510. U promatranju gustine naseljenosti obično se razlikuju: Aritmetička (relativna) gustina pokazuje broj stanovnika na jedinici površine. a od 40. Neravnoteža je očita. a još veće su razlike ako uporedimo gustoću naseljenosti po pojedinim područjima unutar kontinenata. Na južnoj polulopti ukupne površine 37 km² smatra se da živi oko 13% stanovnika. u Egiptu 910. imaju više od polovine ukupnog svjetskog stanovništva. Ovakav neravnomjeran rast uzrokuje i neravnomjeran raspored stanovništva na Zemlji. stepeni sjeverne i južne geografske širine živi oko šest desetina čovječanstva. Promatranje populacijske karte svijeta pokazuje da se može govoriti o takvoj zonalnoj podjeli i diferencijaciji razmještaja čovječanstva. oko 2. a blizu svaki deseti stanovnik Zemlje živi na njezinoj južnoj polovici. istovremeno.. u Velikoj Britaniji oko 700 i oko Danskoj oko 200. Mongolija. Sjevernije i južnije od 60. 2006. do 20. Planjax.a ostalih kontinenata na drugoj strani potvrđuju visok stepen kontinentalne populacijsko-geografske diferencijacije. Tešanj. Godišnji porast stanovništva u nerazvijenim zemljama je između 1. Agrarna gustina broj agrarnih stanovnika na jedinici oraničnih površina. Na sjevernoj hemisferi živi devet desetina čovječanstva. . stepeni geografske širine živi manje od 1% stanovništva svijeta. Gustoća naseljenosti stanovništva u dolinama delti azijskih rijeka dostiže 600 do 1 200 st/km².9% i 5%. Fiziološka gustina broj stanovnika na jedinici za obradu pogodne površine – tako je krajem 2004. Od ukupne površine kopna.8% i u Angloamerici na 0.1%. Poljoprivredna gustina broj poljoprivrednih stanovnika na jedinici poljoprivrednih površina. stepeni dvije i po desetine čovječanstva. Danas je najveći rast broja stanovnika prisutan u nerazvijenim zemljama Afrike. u pojasu od 0. odnosno da je oko 21 stanovnik na 1 km². 4 3. Razlike su najveće između Azije (105 st/km²) i Australije (3 st/km²). gdje je stopa rasta oko 3% godišnje.3 mil. bez Ruske Federacije. To potvrđuju i sljedeći podaci : U pojasu od 20. također.8%. Pored zonalnog razmještaja karakterističan je i odnos naseljenosti sjeverne i južne hemisfere. Nasuprot tome. Radi se o izrazitoj zonalnosti razmještaja čovječanstva. Zemlje Azije. Tako široka ljestvica upućuje na međuzavisnost prirodnih i društvenih elemenata i faktora.3 Zonalni i hemisferni razmještaj stanovništva Velike su razlikeu gustoći naseljenosti pojedinih pojasa Zemlje i između sjeverne i južne hemisfere. Evropi je rast stanovništva opao na 0. do 60. Ekonomska geografija svijeta.km². 4 Nurković. u Latinskoj Americi i Južnoj Aziji. gdje sjevernoj polulopti pripada 96. smatra se da je prosječna gustina naseljenost oko 53 stanovnika na 1 km². skrećući pažnju na populacijske teškoće azijskog i potencijalne mogućnosti australskog prostora. . unutrašnjost Azije (Tibetska visoravan. Rijetko i skoro je nenaseljena je Australija. Razlike između gustoće naseljenosti Evrope i Azije na jednoj strani. u Ruskoj Federaciji na 0.2%. GUSTINA NASELJENOSTI Gustina naseljenosti je relativan pojam i odnosi se na broj stanovnika na jedinici površine. čija se većina skoncentrisala u umjerenim pojasima Zemlje.2. stepeni obiju geografskih širina samo dvije desetine. Latinska Amerika je. u Švicarskoj oko 1 050. slabo naseljena.

nizija Kanto i dr. Indonezije i Filipina poučni su primjeri iz najnovijeg doba.patuljaste države. koje imaju veliki broj stanovnika. a malu teritoriju (npr. Južna Koreja sa 480 st/km². društvenog i tehnološkog razvoja. Holandija sa 392 st/km². jug i jugoistok Azije). Teškoće su naročito velike u južnoj i jugoistočnoj Aziji gdje su regionalne gustine naseljenosti vrlo velike i dosežu do 600 stanovnika na 1 km² (Bangladeš. potom slijede države znatno većih teritorija (Bangladeš sa 985 st/km². Belgija 341 st/km². Gusto naseljeni od 51 do 100 stanovnika na km².1 Prenaseljeni prostori Oko 75% stanovništva svijeta opstoji u uvjetima niske društveno-privredne razvijenosti. tajfuni i druge vremenske nedaće izazivaju neprekidnu opasnost i glad.). često nepovoljan monsunski ritam. Iako je riječ o vrlo plodnim i uglavnom intenzivno obrađenim krajevima. delti Nila. dok su u monsunskoj Aziji to najrazvijenija agrarna područja. obala Brazila. Kada se posmatra po državama.Afganistan) takoreći nenaseljena.5% stanovništva. ubjedljivo najveće gustine naseljenosti imaju tzv. Malabarsko primorje. Značajno je da te razlike u naseljenosti nisu samo rezultat proizvodnih odnosa. Grafikon 2 : Svjetska populacija po regionima Izvor : http://images. Malezije. pokrivaju 21% kopna. Tonkin. Srednja Amerika. Sudanu. južna Kina. pokrivaju 5% površine Zemlje. onda postaje još očitije kolike su teškoće što izlaze iz te neravnomjernosti. pokrivaju oko 7% kopna i na njima živi oko 50% čovječanstva. Apsolutno najgušće naseljeni dijelovi svijeta su priobalja okeana i mora u umjerenom i suptropskom klimatskom pojasu (SAD. Monako sa 23 600 st/km²). a na njima živi 20% čovječanstva. Šri Lanke. nego su nastale pod uticajem historijskog. Čadu. Java. u Nigeriji i planinski zapad u Sjevernoj Americi. Zbog toga su ti krajevi u uvjetima nedovoljne razvijenosti žarišta savremene populacijsko ekonomske problematike čovječanstva. kao i neke vrlo velike države (Indija sa 336 st/km²). Japan sa 339 st/km²). pokrivaju 67% kopna. Najgušće naseljena područja u Evropi su industrijske zone. Pakistana. Neravnomjeran razmještaj stanovništva imaju Afrika i to u Sahari. a prenaseljeni bi bili prostori s više od 100 stanovnika na km². Bangladeša. Hindustanska nizija. a na njima prebiva samo 12. dolina Jangce. Rijetko naseljeni prostori su oni s manje od 10 stanovnika na km². Srednje naseljeni prostori su oni od 10 do 50 stanovnika na km².com/world+population+maps 3. Dijelovi Indije. . priatlantska nizija Evrope. a na njima prebiva 14% stanovništva.google.

Ugande. . Prostori srednje gustine naseljenosti četiri i po puta su prostraniji od onih s gustom naseljenošću. S obzirom na stepen privredne razvijenosti SAD-a. Benina (Dahomej). u Africi i u Latinskoj Americi. a više od tri puta od prenaseljenih. Budući da je prosječna naseljenost kopnenog dijela Zemlje 30 st/km² (bez polarnih krajeva 35 st/km²). SSSR-a i Evrope može se smatrati da je gustina do sto stanovnikana na 1 km² ispod njihovih mogućnosti i da se teškoće zbog tolikog broja stanovnika na jedinici površine susreću zasada isključivo u nedovoljno razvijenim dijelovima svijeta. gustina naseljenosti od 10 do 50 st/km². Toga.2 Gusto naseljeni prostori Oni su najzastupljeniji u Evropi i Aziji. i to u jugoistočnoj Aziji. Armenija i Azerbejdžan) i. Revision 3. World Urbanization Prospects. Izvan Evrope i jugoistočne Azije razmjerno značajnije koncentracije stanovništva s gustinom od 51 do 100 st/km². Ima ih i u tropima Burme i Kampućije. Gušće naseljeni dijelovi SSSR-a su kavkavske republike (Gruzija. Gornje Volte.3 Srednje naseljeni prostori Relativno su slabije zastupljeni u Evropi. Gane.. u SSSR-u. uzeta u globalnom mjerilu zaista je srednja. Ostale kontinentske cjeline dosta zaostaju razmjernim udjelom površine i stanovništva gusto naseljenih područja. pribaltičke republike (Litva). djelomice. gdje na dvadesetpetini površine živi gotovo četvrtina stanovništva. Srednje naseljenih područja ima u unutrašnjosti kontinenata i u primorjima u nižim i višim geografskim širinama. južnoj i istočnoj Aziji. Od srednje naseljenih krajeva ekumene prostraniji su jedino rijetko naseljeni prostori. postoje u sjeveroistočnom prostoru SAD-a. the 2005. SSSR-u i u Australiji. donekle u jugoistočnom dijelu brazilskog primorja i oko La Plate.Karta 2 : Područja najgušće naseljenosti Izvor: UN. 3. Podmoskovlje i Crnomorsko primorje. Liberije. Nigerije.

Irana i Afganistana. Gvineje. Uz krajnje raštrkane i međusobno odvojene manje ljudske skupine. Nubija). naftna polja Aljaske. plantaže kaučukovca i dr. 1990. Ima ih i u prohladnim subpolarnim krajevima Evrope (Švedska. potencijalno su veoma izdašna i bogata.Najčešći uzrok ovako malih gustina naseljenosti jeste uticaj prirodne sredine (klima. na koje otpada najveći dio anekumene. biljno-geografski ogoljeli i petrografski neplodni prostori. Kirgizije i u znatnom dijelu Ruske Federacije.3 Rijetko naseljeni prostori Karakteristični su za sve kontinente. . Uzbekistana. sjeverozapadne Angloamerike. Mnoga srednje nastanjena područja. Hondurasa. urana u studenom kanadskom i američkom Arktiku. Turske. Naseljenost je u tim prostorima veoma raštrkana u povoljnijim lokalitetima. Finska. Kenije. u sjevernoj Africi (Sahara. To su područja Arktika i Antarktika. Irske. dok su znatno rjeđi primjeri gde je antropogeni faktor bio dominantan. Perua i Čilea). 3. osim Evrope. u ekvatorijalnim nizinama Malezije i drugdje). planine Bolivije.4 Nenaseljeni prostori Toj kategoriji pripadaju uglavnom klimatski surovi.5 4.. Tadžikistana. Sjevernoj Americi (srednji sjeverozapad. u Australiji (glavnina kontinenta. Mongolija. ondje su u novije vrijeme sve karakterističnije naseobinske oaze koje je stvorio industrijski kapital za iskorištavanje rudišta i za gajenje konjunkturnih industrijskih kultura (rudnici bakra u visokim i surovim Andama. Kostarike. srednjoj i jugozapadnoj Aziji (Vanjska Kina. Prosječna gustina naseljenosti od samo 6 st/km² svjedoči da su gotovo dvije trećine kopna na Zemlji demografska pustoš (anekumena) i polupustoš (subekumena). sjevernog Sibira. Prostiru se od surovih subpolarnih do sparnih tropskih širina i na svim geografskim dužinama. aridni. srednji jugozapad. Hladnoća. Pampas. Bjelorusije. Paname. posebno ona u tropima. Obale Slonovače. sjeveroistočnog Sibira. baltičkih zemalja. Zato dijelovi tih područja Afrike. Sibir. Zagreb. Školska knjiga. Samo neznatan dio ima osobine naseljenog prostora. Demogeografija – stanovništvo svijeta. teško podnošljiva klima vlažnih ekvatorijalnih prašuma. Libija. Aljaska i planinsko-pustinjski zapad SAD-a). Značajan je faktor nenaseljenosti i sparna. reljef). Ima ih i u Australiji (Victoria). osim jugoistočnog primorja i zapadne obale). osim jugoistočnog ruba. . dijelovi Irana i Afganistana). STATISTIKA 5 Friganović M. pa valja pretpostaviti da će se tamošnje vrednote u bliskoj budućnosti iskorištavati brže i obilnije. Najprostraniji su u sjevernoj. Arabija. Značajni su i u prašumama Latinske Amerike (Amazonija. i u Angloamerici (gotovo čitava Kanada. Ekvadora.Senegala. 3. Norveška) i u Kanadi (Nova Škotska). sjeverne Evrope i krajnjeg juga Južne Amerike. sjeverno pacifičko i južno atlantsko primorje SAD-a). srednji jugoistok. razrijeđeni zrak i neplodnost glavni su uzroci nenaseljenosti tih područja Zemlje. Africi i u Latinskoj Americi. Mahom su to najviši dijelovi visokih planinskih područja srednje Azije. Gvatemale. Azije i Latinske Amerike nisu naseljeni.

824.680 13. 3.82. Kina . Tajland .255.303.552 16.592 6. Turksa .3 stanovnika/km² . Filipini .544.995.6 stanovnika/km² .875.1 stanovnika/km² .840 15.64. Afrika – 26.912 23. Južna Amerika – 25.140.1.943.86.904 3.410 stanovnika/km² • najnižom gustinom stanovništva: Grenland 0. Lista 23 zemlje u svijetu sa najvećom populacijom.146. Indija .71.com . Njemačka .546.520 17.65.400 12.224 20. Mexiko .127.196.061. Japan . Brazil . 4.702.808 18.560 14. Bangladeš .514.352 5.342. godine): 1.172.66.65. Iran . i 6. godine) : 1. Sjeverna Amerika – 16.955.057.147.512.237.504 19.116.1 stanovnika/km² .58.544 2.025 stanovnika/km² Gustina naseljenosti za sve kontinente osim Antarktika: (podaci iz 2000.044. Vijetnam .4 stanovnika/km² . Francuska .geography.416 11.82.320 6 ZAKLJUČAK 6 www.369. Italija . 5. Pakistan . Azija – 136. Demografska Republika Kongo . 2. Australija – 3.296 21.312 9. Velika Britanija .about.Zemlja sa: • najvišom gustinom stanovništva: Monako 16.096 10.1.153.892.640 4.60. Evropa – 110 stanovnika/km² .81.145.048 7. Nigerija .896 8. (podaci iz 2008. Rusija . Indonezia .330.493.288. Egipat .109.96.792 22.713.800. SAD . Etiopija .

Iz takvih neravnomjernosti izlaze brojne teškoće i problemi savremenog svijeta. Također postoji velika razlika kada je u pitanju broj stanovnika između sjeverne i južne polulopte i smatra se da oko 90 % stanovnika živi na sjevernoj polulopti. Zemlju u cjelini karakteriziraju demogeografski ekstremi. mjestu. godine broj stanovnika godišnje rastao za 1. Smatra se da je između 1995. Procjenjuje se da 80 % svjetskog stanovništva je smješteno u manje razvijenim područjima dok u visoko razvijenim živi oko 20%. Prema nekim procjenama do 2025. Problem današnje naseljenti nije u velikom broju stanovnika već u velikim regionalnim razlikama i velikoj koncentraciji stanovnika na relativno malom prostoru. Također je prisutna velika razlika unutar pojedinih kontinenata. a na drugoj razmjerno skučeni. Između ta dva ekstrema postoji široka ljestvica regionalne i lokalne gustoće naseljenosti.Kao što je već istaknuto. Ovdje je težište problema.3% ili za 78 miliona. jer samo na dvanaestini ekumene u nerazvijenoj jugoistočnoj Aziji živi polovica čovječanstva. gusto naseljeni i prenaseljeni krajevi. godine 2/3 svjetske populacije živjet će u gradovima koji zauzimaju negdje oko 2 % zemljine površine. U starom svijetu (Azija. LITERATURA . Europa) živi oko 86 % stanovnika dok u Novom svijetu živi oko 14 %. a po broju stanovnika dolazi Afrika. dok 10. Danas demogeografi procjenjuju da će u 21 stoljeću broj stanovnika iznositi oko 7. danas se procjenjuje da na Zemlji živi negdje oko 6. Procjenjuje se da u Aziji živi čak 61 %.5 milijardi stanovnika. dok na južnoj živi svega 10 % stanovnika. Evropa je tek na 3. koji uz sve ostalo iziskuje napore na ravnomijernijem i racionalnijem razmještaju stanovništva svijeta. To se naročito odnosi na gusto naseljene krajeve i zemlje ekonomski nerazvijenijeg dijela čovječanstva. Afrika.7 milijardi po drugoj varijanti. Također se procjenjuje da više od polovine stanovnika živi u gradovima. Na jednoj strani su rijetko naseljeni prostori. godine i 2000. Ali ravnomjerniji razmještaj stanovništva trebalo bi da prati i ravnomjernija raspodjela dobara i pravedniji ekonomski odnosi između razvijenijih i onih u razvoju. i te su razlike jako velike.3 milijarde po jednoj varijanti.

1990. www..google.doc 5.geography. 2006.ekof. Tešanj. 3. R.yu/geografija/images/stories/opste/razmestaj_stanovnistva. 2.ac.com . 2007. Ekonomska geografija svijeta. Friganović M. Demogeografija.. Zagreb.com/world+population+maps 6.1. the 2005. Nurković.. World Urbanization Prospects. . UN. . Revision 7. . Planjax. http://images. Demogeografija – stanovništvo svijeta. Školska knjiga.about. Zolić H. 4. Sarajevo.. georgije.bg.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->