P. 1
Slikarstvo u Hrvatskoj

Slikarstvo u Hrvatskoj

|Views: 672|Likes:
Published by Ivana Krusec Rubic

More info:

Published by: Ivana Krusec Rubic on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 1.str.

Ivana Krušec

Slikarstvo Dalmacije:

JURAJ ĆULINOVIĆ (Skradin,1433.-Šibenik,1504.g)
prve poduke primio u nekoj lokalnoj kasnogotičkoj šibenskoj radionici prvi veliki dalmatinski slikar koji je upoznao renesansu na pravim izvorima 1456.g. sklopio je ugovor sa slikarom

Francescom Squarcioneom da će učiti zanat u njegovoj padovanskoj radionici (Squarcione između ostalih učio Mategnu, Crivellija) svoje smrti broj sačuvanih slika vrlo je mali ta djela uglavnom su nastala u njegovoj u naponu svoje stvaralačke snage napustio 1463.g dolazi u Šibeniku gdje ostaje do je Padovu da bi se 1461./'62.g. pojavio u Zadru

mladenačkoj fazi, odnosno u toku padovanskog boravka

5 djela nosi slikarevu signaturu: 1. 2. katedrale) 3. 4. 5. a) Eremitani u Padovi Bogorodica s djetetom (Pinacoteca Sabauda u Torinu) Bogorodica s djetetom (Galerija Walters u Baltimoreu) Portret mladoga muškarca (u Muzeju Jacquemart-André u Parizu) ne signirana djela: stradala freska s prikazom mrtvoga Krista među anđelima u crkvi Poliptih iz padovanske crkve Sv. Nikole (Natonal Gallery u Londonu) Triptih iz padovanske crkve Sv. Franje (srednje polje nalazi se u

Staatlichen Museen u Berlinu a pobočna u kanoničkoj sakristiji padovanske

skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 2.str.

Ivana Krušec

b) c) d) (Bergam) e) f) g) 2. u baltimorskoj) -

Bogorodica između anđela i 2 sveca (Pariz) Madonne (London) Dijelovi nekog poliptiha s likovima svetaca Jerolima i Aleksija Bogorodica s djetetom između 2 sveca (Rim) ? Bogorodica s djetetom u Galeriji umjetnina u Splitu 2 varijante zamišljene Bogorodica s djetetom (1 u berlinskoj zbirci a

hipoteza G. Gamulina o kasnom

Ćulinićevom slikarstvu : «Bogorodica s djetetom na prijestolju» danas u zbirci slika šibenskog samostana Sv. Lovre (pad kvalitete) čudne grimase Bogorodica, buđenje afiniteta za antiku – prenapregnuta plastičnost Madonne je postavio na kamena postolja ili pred prozore za izrazitim arheološkim dekorativnim elementima geometrijska čistoća volumena u ranoj razvojnoj liniji od londonskog poliptiha – osjećaju se još tragovi gotike i do pariškog portreta mladog muškaraca – koji se po svojoj koncepciji prilično udaljuje od ostalih Ćulinićevih slika – izrazito suptilne i profinjene nijanse

. u Zadru Vittore je usavršio nacrt u pergameni za pročelje zadarske crkve Sv. Ivana Krušec CARLO I VITTORE CRIVELLI . za pomoćnika je uzeo Pavla Velića - Carlu ili Vittoreu atribuirane su: jedna Madonna (Zagreb).javljaju se 1465.str.g.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 3. Marije Velike.

Župna crkva fragmenti slikanih dasaka sa stropa zadarske . Ivana Krušec - Bogorodičina slika u Muzeju grada Šibenika. potpisao je veliki poliptih iz zadarske spojio tendenciju lokalne škole i utjecaj slikarske škole» na teritoriju venecijanske Dalmacije crkve Sv.g. u Splitu.g.ovaj NOVI DUH se može uočiti na signiranoj slici «Bogorodice s djetetom» u privatnom vlasništvu u Beču – ispred bizantskog lika Bogorodice položena je mrtva priroda s karanfilom i knjigom na kamenom pragu.g. oko zastora iza Marijina lika naslikao je karakteristični hridinasti krajolik Petar Jordanić. u Padovi pripada zlarinska slika «Gospa od Rašelja» na kojoj naročito bucmasti lik maloga Isusa odaje spomenute tendencije prenaglašenog plasticiteta PETAR JORDANIĆ zadarski svećenik posljednji istaknuti slikar «dalmatinske prvi put se spominje 1463. 1493.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 4. Marije kretsko-mletačkih ikona «Bogorodica s djetetom» u župnoj crkvi u Tkonu – izrazito odaje poznavanje Crivellijevih katedrale . Antuna opata MARINKO VUŠKOVIĆ sin velikog splitskog kasnogotičkog slikara Dujma Vuškovića 1459. 1461.jednom od pripadnika ove škole nekoj parnici. 1464.str. zastupa J.XV st Tkon. 1463.g.g. Pašman.g. spominje se u Zadru. Dalmatinca u problem «dalmatinske slikarske škole» . dijelovi jednog poliptiha u rapskoj crkvi Sv.

g. Ivana Krušec - kod njega su vidljivi Ćulinovićevsko-krivelijevski elementi umro je 1504.str. – time je ušao u sam cinqecento i u doba renesanse kulturni dalmatinski donatori nabavljaju umjetnička djela vratnice orgulja trogirske katedrale GENTILEA BELLINIJA zadarsku palu LAZZARA BASTIJANIJA CARPACCIOV poliptih slikan za zadarsku katedralu portret vrhunske kvalitete splitskog humaniste i biskupa Tome Nigrisa u poliptih PAOLA VERONESEA u Vrbovskoj radove TINTORETTA i njegove radionice od kojih se ističe velika pala brojne slike BASSANA od Zadra preko Brača.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 5. Hvara i Korčule do Kotora veći broj slika GIROLAMA i FRANCESCA da SANTACROCE u mnogim ---------------------------------------------------------------------------------------------izvan granica domovine: samostanu na Poljudu glavnog oltara katedrale u Korčuli mjestima Dalmacije ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

pala «Krist i učenici na putu za Emaus» u crkvi S. Ivana Krušec ANDRIJA «SCIAVONE» MELDOLA (MEDULIĆ) 1521.str. iste godine datira i milanski «Poklon mudraca». najranije Medulićeve slikarske dodire nalazi sa slikarom Gian Pietrom Luzzom iz Feltrea 1530. svećenstva i carstva).-1557. Rossi dodala još neke slike majstorovu katalogu sa sigurnošću datira smo: veliku grafiku «Otmica Helene».g.g. no ipak je znao Bonifacia Veronesea (možda najveći domet manirizma u Veneciji prije El Greca) sačuvati osobnost svoje kolorističke i iluminističke vizije zadržavši manirističku komponentu 1980. američki pov. tri platna iz biblioteke Marciana u Veneciji 1556. utjecaj Tizianove i Tintorettove umjetnosti u Veneciji P..g. Sebastiano alegorija snage oružja. smatra da je uočljiv direktni i presudni susret Medulića s Parmigianinovom grafikom – koja će mu biti od značaja za čitav njegov opus naknadno će usvojiti i srednjo-talijanske odjeke manirizma. kompozicije na ogradi kora crkve del Carmini nakon 1557. umjetnosti Francis Richardson objavio je o njemu veliku monografiju.g.g.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 6.g. . 1547. radovi koji pokazuju očit utjecaj kasnije je došao pod utjecaj Parmigianina u izrazito manirističkim crtežima i najkvalitetnija: slika «Poklon mudraca» u milanskoj Biblioteci Ambrosiani u njegovoj posljednjoj fazi – jak utjecaj Tizianove umjetnosti.. uljima - njegova najranije djela – niz cassone slika..-1564. (s prikazima nakon 1557.

Veroneseom i Bassanom to je postigao svojim interpretacija manirizma i svojim vizijama boje i svjetla – poletna snaga u tretiranju mrlja o njemu su pisali 1674. Petra i Sv. koje su imale velikog udjela na slikarstvo cinquecenta na lagunama Medulić se može mjeriti da Tizianom. da naš majstor ne predstavlja epizodu. Ridolfi bio je u rodu sa Petrom Zoranićem ali odskače svojom originalnošću od ostalih poticaj i uzor suvremenim velikim slikarima -------------------------------------------------------------------------------------------------zavičaja: STJEPAN CRNOTA RABLJANIN – slikar koji je radio u Veneciji ostali dalmatinski slikari i grafičari koji su u cinquecentu djelovali daleko od . Jerolimom i Ivanom slike Sv. spontanu i svježu karakterističnu kolorističku paletu. Ivana Krušec - G. zatim C. Pavla i naročito Arhanđela Gabrijela i Bogorodice koje nekoliko manjih «cassone . Fiocca naročito se divio umjetnikovim svjetlosnim rješenjima.slika» biblijske i mitološke tematike pokazuju «Krist pred Pilatom» iz «Oplakivanje» iz Dresdena «Krist pred Herodom» iz ostali njegovi radovi: «Obrezivanje Krista» iz Krstiteljem u katedrali zajedno prikazuju prizor «Navještenja» u crkvi S. Tintorettom. Boschini. neposrednu i nadahnutu svjetlosnu viziju i razigranu.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 7. M. već poglavlje mletačkog slikarstva cinquecenta Venecije Napulja Venecije «Krist pred Kaifom» iz Beča bečki «Poklon pastira» radovi u Beillunu: – pala sa svecima: Bernardinom.g. Pietro (!!) njegovu orginalnu.str.

Ivana Krušec - MARTIN KOLUNIĆ ROTA – šibenski bakrorezac. Šibeniku i Splitu u Dubrovniku ostaje do smrti 1604. Firenci. veća individualizacija fizionomija. slobodno tretiranje kolorističke materije Gospine crkve na Dačanima iz 1465. Rimu i Beču. mekša modelacija.g. djelovao je u Veneciji.-1466. – izrazita .str.-1458. poznato djelo arhitekta Domenica Fontane -------------------------------------------------------------------------------------------------------BERNARDIN RICCIARDI - stranac iz Padove javlja se između 1566. plastičko oblikovanje likova u prostoru (vidljivo u anđelima s glazbenim instrumentima i u suptilnom liku Sv.-17.g. – smanjena upotreba zlata. svježije tretiranje boje.g.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 8. – poč.st) njegove su pale izrazito manirističkih crta ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RENESANSNO SLIKARSTVO U DUBROVNIKU - latentni renesansni elementi se javljaju u djelima kasnogotičkog slikara LOVRE vidljivo na njegovim djelima: lik Sv.g. radio bakroreze po slikama velikih renesansnih majstora i portrete u bakrorezu poznatih ličnosti oko bečkog dvora među kojima je i onaj Antuna Vrančića Natala di girolamo bonifacio – djelovao naročito u Rimu i uz bakroreze ilustrirao je i nekoliko knjiga kao npr. njegove 3 sačuvane slike predstavljaju ga kao osrednjeg slikara MARTIN BENETOVIĆ - Hvaranin 1599. Vlaha iz poliptihu slikanog za Malu braću 1455.-1570. u Zadru.g. Julijana prikazanog poput elegantnog viteza) .još vidljivije u nekim pojedinostima njegova poliptiha na glavnom oltaru DOBRIČEVIĆA MARINOVA plastička koncepcija lika. prizorima iz Kristovih muka oslikao ogradu pjevališta hvarske franjevačke crkve JURAJ VENTURA - Zadranin nastanjen u Kopru (kraj 16.

g. Mihovil u zlatnom oklopu kako ubija zmaja na pobočnim su svetački likovi na zabatu Bogorodica s djetetom između sv. u franjevačkoj crkvi u prostora. prijelomni su ključni period renesansnog poglavlja dubrovačkog slikarstva u kome će protagonisti biti : Vicko Lovrin.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 9.str. i početak 16.-1510. Roka na dvjema predelama su biblijski i hagiografski prizori zabat – tu se najjače osjeća prisustvo renesansnog duha. Ivana Krušec - posljednja desetljeća 15. Sebastijana sa životopisnim prikazom trojice krvnika) NIKOLA BOŽIDAREVIĆ . volumena i boje kao i očiti upliv Bartolomea Vivarinija (tradicionalne komponente sa zastarjelim shemama poliptiha i novi duh prožet spontanom i naivnom notom – vidljivo na prizoru mučenja Sv. Sebastijna i sv. nova koncepcija na ostalim poljima -uočljiva simbioza tipična za dubrovačku sredinu sin Lovre Dobričevića sačuvana jedino veliki poliptih iz 1509. Nikola Božidarević i Mihajlo Hamzić VICKO LOVRIN Cavtatu na središnjem je polju sv.st.

početak 16. Ivana Krušec renesanse - najznačajnije ime dubrovačke prvi put se spominje kao učenik Petra Ognjatovića 1476. klasična simetričnost kompozicije i perspektivno slikani pod – odaju već jasne renesansne crte karakteristična buduća tipologija – Bogorodičin lik i individualizirane svetačke glave .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 10.g.. tada se zajedno s ocem obvezuje naslikati poliptih za Gradićev oltar u dubrovačkoj dominikanskoj crkvi prvi samostalni rad mu je iz 1497. proveo je niz godina u Italiji 1497. na srednjem polju je Bogorodica s na stranama su sveci Vlaho i Pavao.str.st. izrazita plastičnost i intenzivna djetetom nad polumjesecom odnosno Toma Akvinski i Augustin izražajnost likova.g. kada radi poliptih za Obitelj Gradić u dubrovačkoj katedrali najstarije sačuvano djelo mu je u Dubrovniku se pojavljuje tek triptih u Bundićevoj kapeli u dubrovačkoj dominikanskoj crkvi.

str.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 11.to je scena «Navještenja» u koju je slikar diskretno u pozadinu stavio i prizor «Vizitacije» - osjećaj prostornosti : postignut je plastičnošću likova protagonista koji su konzervativno podijeljeni poput diptiha plavom vazom s bijelim ljiljanima i prenatrpanom kompozicijom Boga Oca među anđelima raznobojni vodoravni planovi kojima je naglašena dubina raspjevanog novi duh simbolično izbija iz crvenkastog renesansnog trijema i kružne lirski vedar pastoralni prizor s pastirom koji čuva ovce zanimljiva je i predela sa 5 kompozicija u kojima se scene iz realnog života na središnjem polju predstavljena je Kolendičeva galija na moru s lopudskim taj maleni prizor je ne samo naš najstariji sačuvani značajni EX-VOTO. Nikola neki način prethodi kasnijim slikama na temu manire u hrvatskom slikarstvu . za dominikansku crkvu na Lopudu naslikao je najstariji do danas sačuvani prizor velikog formata naslikan za jednu crkvu u dubrovačkom slikarstvu (danas u dub. nad kojom u medaljonima bdiju Bogorodica i Sv. već na krajolika – očite asocijacije na elafitski arhipelag građevine koja se kroz nj nazire izmjenjuju s biblijskim prizorima zaljevom u pozadini. Ivana Krušec . Dominikanskom samostanu) .g.1513.

prikazao je «Oplakivanje Kristovo» (predela je propala) na glavnom polju ističe se lirskim duhom prožet lik Marije.g.str. nastala je slika u kapitulu dubrovačkog dominikanskog samostana koju je Božidarević naslikao za obitelj Đorđić značajno je da je napustio zastarjelu shemu poliptiha i ostvario pravu renesansnu «sacra conversazione» na trokutastom zabatu u nadahnutoj kompoziciji prožetoj unutrašnjom dramatikom. Ivana Krušec - 1513. u koje je dao izvanrednu realizaciju svog ženskog ideala među svecima naročito odskaču sanjarski mladenački Sv. Jakov koji ulaze u najveće domete njegove umjetnosti zanimljiva pojedinost : maleni lik poklekog donatora.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 12. otkriven kod restauracije . Julijan i produhovljeni Sv.

u kojoj se spajaju tradicija lokalne škole i prisustvo novog renesansnog htijenja usporedno dolaze do izražaja umjetnikove osobne crte u tipologiji revolucionarna koncepcija ljudskog lika. Carpaccio: «S. kada Vijeće umoljenih prihvaća njegovu sliku sv.g. Giorgio degli Schiavoni») predstavlja sintezu i kulminaciju starog dubrovačkog slikarstva.str. poliptih u crkvi Gospe Dačanima – ponovo se vraća tradicionalnoj shemi jedinstvena kompozicija svih pozlaćene šipke drvenog polja zajedno kao da ih ne razdvajaju izrezbarene okvira anđelima pluvijal . Juraj na konju mačem probada zmaja. Grgura u zlatnoj tijari i bogato ukrašen srednje polje: Bogorodica među MIHAJLO HAMZIĆ sin Nijemca koji je živio u Stonu prvi put se spominje 1509.desno: Sv.g. nadrealistički ako promatramo Božidarevićevo djelo kao cjelinu možemo primijetiti da ono osvijetljen krajolik posut lubanjama (sl. prostora i volumena luneta: pomalo neobičan prikaz golgotskog prizora sa sveticom Uršulom i lijevo: starački izražajni lik sv. Martin na konju koji sječe dio svog plašta da ga da Isusu pod obličjem prosjaka. Ivana Krušec na - 1517. Ivana Krstitelja za svoju dvoranu i gdje se za mladog umjetnika govori da je učio u Mantovi kod «najvećeg slikara Italije» (kod Andree Mantegne) .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 13. čija se glava reflektira na metalu svečeva mača Klarom na predeli: u sredini Sv.

obvezuje se obitelji Lukarević izraditi do danas sačuvani triptih u 1518.g.str. Ivana Krušec Giovanni - 1512.g. i 1518.g. sva trojica su umrli oko 1517.g. – simbolički označavaju završetak ove vrhunske faze starog dubrovačkog slikarstva i početak njegova opadanja -------------------------------------------------------------------------------------------------------------sve veći import iz Italije i Flandrije – DOSELJENICI PIETRO DI GIVANNI iz Venecije – nakon Hamzićeve smrti otvorio je u Dubrovniku svoju radionicu .g. poklekli i asketski Ivan Krstitelj i anđeo na kamenitom proplanku koji drži platno kojim će ogrnuti i osušiti Krista najljepši je pejzaž slikan u gradacijama zelenih nijansa i svjetlosmeđih tonaliteta sa znalačkim poznavanjem zračne perspektive Mantegnini utjecaji vidljivi su u: karakterističnom stjenovitom krajoliku u tipologiji likova u oblicima flore u totalnom rješenju slike prenapregnut dramatski plasticitet (!) umro 1518. dovodi iz Recanatija u Dubrovnik za pomoćnika slikara Piera di 1512.g.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 14. nastavlja rad na Božidarevićevom poliptihu za oltar Sv. Ivana u istoj Giovannija iz Venecije dominikanskoj crkvi stolnoj crkvi ali je i njega zadesila smrt pri radu na tom djelu pa će ga dovršiti Pier di «Krštenj e Kristovo» -najveće je i najranije djelo sačuvano u Dubrovniku koje predstavlja veliku kompoziciju u slobodnome prostoru prvi plan: koštunjavi lik Krista uronjen u vodu Jordan.

skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 15. Andrije na Pilama iz Urbina 1526. fragmentarna i oštećena djela prilično skromne kvalitete poliptih iz crkve Gospe od Milosrđa u Dubrovniku 2 polja jednog propalog poliptiha iz crkve Gospe od Pakljene u Šipanu nadoslikane likove svetaca Ivana Krstitelja i Petra. Vlaha iz Kneževa dvora . Ivana Krušec - njegovi sačuvani radovi : fragmentarno sačuvana slika Bogorodice između svetaca Andrije i Josipa u veliki poliptih u franjevačkoj crkvi Gospe od Spilice na Lopudu triptih iz crkve gospe od Napuča u lopudskom župnom muzeju osrednji umjetnik s vivarinijevskim i belinijevskim reminiscencijama PIER ANTONIO PALMERINI crkvi Sv.g. crkva sv. Spasa ormar za relikvije u obliku poliptiha u sakristiji crkve Male Braće u vežu se uz urbinski krug kojem je prethodio Raffaell PELLEGIN BROCARD su bili do 1532. Mateja u dubrovačkoj 3 različita pravca «dalmatinske slikarske škole»: katedrali i oštećene freske na zidovima nadbiskupova ljetnikovca na Šipanu 1.) Dubrovniku – u Dubrovniku u službi dubrovačkog nadbiskupa Ludovica Beccadellija (1556. došao zajedno sa slikarom GIACOMOM DI MARCO iz Firence (u Dubrovniku djela: pala Uzašašća Kristova u crkvi sv.g.) manirističke crte.str.g. sačuvane su pala sa likom Sv. Nikole u Prijekom slika sv.-1560. – PRVA SKUPINA pokušava spajati staru baštinu i blijede odjeke novih kretanja morala je predstavljati u stvari logički kontinuitet škole – no sačuvana su samo rijetka.

svi su djelovali tijekom 1. STJEPAN RADOVANOVIĆ – učenik VICKA LOVRINA. grčka slova ikonografija Sv. Stjepana je zapadnjačka Bogorodice : u dubrovačkoj crkvi Sv.g. zlatna pozadina.str. Ivana Krušec - slikari koji su u to vrijeme djelovali: PETAR BOGDANOVIĆ – UČENIK PETRA OGRIZOVIĆA. MARINO ŽUPANOVIĆ – učenik NIKOLE BOŽIDAREVIĆA . danas u dominikanskom samostanu 3.spoj kretsko-venecijanskih elemenata pravi italokrećan – ANGELO BIZAMAN. a naročito iz radova kretsko-venecijanskih majstora od kojih su mnogi prodrli u Dubrovnik glavnim predstavnikom se smatra FRANJO MATIJIN. – TREĆA SKUPINA se javlja najkasnije. 2.g. koji je rađen prema poliptihu Tiziana i njegove radionice iz dubrovačke crkve Sv. triptih Bogorodice s djetetom na srednjem te svecima Stjepanom i Ivanom Evanđelistom na pobočnim poljima – Sustjepan u Rijeci dubrovačkoj taj triptih odaje izrazito bizantske karakteristike.g. 1518. naslikao je poliptih za selo Korita na Mljetu (blizak prvoj skupini) 1535. u crkvi Gospe od Pakljene kod Suđurđa na Šipanu.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 16. Lazara ili prema poliptihu Kristofora u crkvi na Otoku kod Korčule osrednji domaći majstor – «posljednji majstor dubrovačke škole» . naslikao je poliptih za crkvicu u Komolcu u Rijeci dubrovačkoj DONATO BIZMAN velika ikona koja prikazuje Bogorodicu s djetetom. – DRUGA SKUPINA se vraća Bizantu i preuzima osnovne elemente svog slikarskog govora iz kasnobizantskog ikonoslikarstva. okarakterizirana je pokušajem direktnog oponašanja importiranih djela mletačke visoke renesanse direktno imitiranje mletačkih uzora najtipičniji primjer je: poliptih slikara KRISTOFORA (KRILE) ANTUNOVIĆA NIKOLINA iz 1552. Đurđa na Boninovu i u crkvi Gospe od Šunja na Lopudu .g. učenik Vicka Lovrina 1512.-1519. polovice 16.st.

Benedikta na zidovima hodnika benediktinskog samostana sv. poznatiji pod imenom Bernardo Parentino (1437. Lazara (danas u katedrali) pala sa središnjim likom sv.g.) brat Marina Držića. u mladosti je boravio u Veneciji TIZIAN I NJEGOVA RADIONICA – poliptih iz crkve Sv. s prizorima iz života sv. KVARNERSKIH OTOKA I HRVATSKOG DJELA ISTRE BERNARD IZ POREĆA Padovi - redovnik. – 1578. Justine u padovanska slikarska vizija + način blizak minijaturi JULIJE KLOVIĆ (1498. Obitelji u crkvi Gospe od Pakljene kod Suđurđa na Šipanu FRANCESCO BISSOLA – pala u Gospinoj crkvi u Lastovu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLIKARSTVO SJEVERNOG HRVATSKOG PRIMORJA. diptih u zbirci Skočibuhe DJELA FLANDRIJSKIH UMJETNIKA dominikanskog samostana i slika sv. Duha s portretom donatora Vice Stjepoviće – triptih u riznici katedrale.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 17.g.st. pala Silazak sv.-1531. Ivana Krušec - za učenika je imao Luku Vinturića iz Stona – nije nam poznato niti jedno djelo nakon 16.str.g. Magdalene za dominikansku crkvu s likom donatora pala Bogorodice u slavi između svetaca Franje i Vlaha (?) s likom donatora – dubrovačkog vlastelina koji je i naručio tu sliku za crkvu Sv.) .) učio je u Padovi kao suvremenik Ćulinovića glavno djelo :fragmentarno sačuvane freske iz 1489. u Dubrovniku su prestali uvjeti za razvoj domaćeg slikarskog stvaralaštva izdvojena je pojava VLAHA DRŽIĆA (1503.g.g.-1494.-1569. Franje u Anconi od drugih importiranih umjetnika: SANTI DI TITO.

smatrao ga je najvećim minijaturistom svoga doba i uvrstio ga u svoje slavne umjetničke životopise (drugo izdanje. na pod Klovicevom je pločom uz njegovo ime zapisano i ime domovine koju je za vrijeme povremenih boravka u Rimu sreo je Giulia Romana koji mu je 1523. gdje mu je grob. Tiziana i Rafaela Klović je nazvan “Michelangelo minijature i takav mu naziv doista pristaje kodeksi s njegovim minijaturama postali su slavni baš zahvaljujući majstorovim zadivljujuće vještim ilustracijama. ) El Greco. a druge su dragocjenost privatnih . poput vatikanske u Rimu. Beču. naveo toga velikog majstora minijature u nizu od samo četiri najslavnija slikara koje je smatrao svojim učiteljima . ušao u službu sklopio je prijateljstvo s El Grecom koji će ga 2 puta portretirati teško je dati kompletni katalog Klovićevih radova pridalo veći značaj pravom mjestu. te u Londonu. a najdulje u Rimu. čuveni slikar sumračnih i mističnih ugođaja. prvi likovni kritičar novoga vijeka. u crkvi San Pietro in Vincoli koja čuva i slavna Michelangelova Mojsija uvijek isticao .skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 18.“Julio Clovio de Croatia.radio je u Veneciji. došao u u svijetu poznatiji pod jedan je od najslavnijih imenom Giulio Clovio znameniti Giorgio Vasari.str. no vratio se u Rim gdje je 1540. Ivana Krušec Veneciju Hrvata 1516. Firenci i drugdje.uz Michelangela. 1568. New Yorku. postao učiteljem kardinala Alessandra Farnese koji će mu ostati dugogodišnji zaštitnik i mecena neke se od tih ilustriranih knjiga čuvaju u velikom bibliotekama.g. u kojima je svu slojevitost slavnih slika talijanske visoke renesanse znao neobično uvjerljivo prenijeti u format minijature zbirki najbrojnije su pak one koje mu se pripisuju ne bi li im slavno Klovićevo ime .g. naslikao je njegov portret i 1570.g otišao je u Mađarsku.

te interpretirao jedan monogram kao Klovićevu signaturu i datirao kodeks između 1524.g. Časoslav Stuart de Rothesay.str. Officium 1537.g. Krista na stil ovih minijatura iz 1534.-1538.-1538. Virginis za kadrinala Farnesea danas u Morgan Library u NY-u brojni prizori S. rađeno za kardinala Marina Grimanija (danas u British Museumu u Londonu) velike kompozicije predstavljaju Navještenje. groteskama.) prvo Klovićevo remek-djelo o čijem autorstvu nikad nije bilo sumnje je Beatissimae Mariae Virginis officium tzv.g. datira se bogato ukrašena stranica korala Royal Library u iluminacije Evangeliariuma Grimani u venecijanskoj Marciani – Windsor Castelu – venecijanski i rimski utjecaji dragocjeni rukopis s 12 kompozicija s likovima evanđelista i prizorima iz N.g. Pavla Rimljanima 1546. Kniewald atribuirao je Kloviću minijature drugog novijeg djela Misala čazmanskog prepošta Jurja de Topusko i zagrebačkog nadbiskupa Šimuna Erdödya koje ilustriraju prizore iz Isusova i Marijina života i medaljone s prikazima krajolika. i 1526. Davida u molitvi.g. – vidljiv rimski a posebno rafaelski duh s Lazerevom grobu i Raspelo uočljivim manirističkim sklonostima koje se ogledaju i u kompozicijama i u raskošnoj dekoraciji bordura s puttima. (danas je to pod upitnikom) (1528. datira se Towneslay Lectionary u Public Libray u NY-u oko 1530.g. zavjeta .g. zavjeta gdje su još uvijek prisutne vanjske komponente + majstorova neiscrpna dekorativna invencija koja se osjeća u morfologiji likova izduljena tijela i sibilinskog izraza nakon 1550. I N. Ivana Krušec - D.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 19. arabeskama i kandelabrima za Marina Grimanija ilustrirao je i Komentar poslanici sv.

Ivana Krušec crteža također iluminirana za kardinala Farnesea odjek produhovljenosti proistekle iz protureformatorskih kretanja uz ove iluminirane knjige.g izveo u crkvi sv.str.) i u Bačvi (1592. Roka u Draguču gdje je 1537.g.g. u crkvi sv.g. Klović je izradio i nekoliko slika malog formata i RENASANSNO SLIKARSTVO U ISTRI - među najstarije primjere fresaka renesansnih crta na istarskom području s pravom se navode kompozicije izrazite mletačke stilske derivacije koje je izveo i signirao 1471.g.) importirane slike mletačkih majstora: poliptih ANTONIA VIVARINIJA u Poreču i pala u Cresu kao i spomenuti radovi SANTACROCEOVIH naročito na otoku Krku i ALVISEA VIVARINIJA . u kojoj se spajaju odjeci gotičke tradicije i rad više ruku jedne radionice freske slikara ANTUNA IZ PADOVE. Roka u Optlju) u Pazinu manji slikari: iz Friulija u Višnjanu (1550. malenog istarskog sela kod Kaščerge u uočljiva renesansna htijenja (prva ¼ 16. Marije u Oprtlju majstor KLERIGIN prikazujući navještenje. likom Bogorodice na prijestolju okružene anđelima sviračima + drugi svetački likovi iz Evanđelja na freskama čitljiv je potpis BLAŽA DUBROVČANINA (hipoteza – mogao bi to biti Vlaho Vladislav brat Nikole Božidarevića. na trijumfalnom luku crkve sv. Jerolima u Humu i freske nastale prije 1534. naknadno naslikao i oltarsku sliku radovi ovog umjetnika prožeti su također nekom naivnom notom i djetinjskom vedrinom i susrećemo ih još u nekim istarskim gradićima (triptih iz 1533.g.skripte: Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj 20.) Patinštini. Bogorodicu s bratimima pod njezinim plaštem i neke svece i proroke srodnosti s Antoniom Vivarinijem i Lazzarom Bastianijem u malenoj crkvi Sv. u crkvi Sv. ali ne može se uočiti neka bliskija veza s dubrovačkim slikarstvom) pučka narativan komponenta. Duha na groblju sela Nova Vas kod Šušnjevice sačuvao se ciklus fresaka s kompozicijom Poklonstva kraljeva.st.g. koje je 1529.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->