P. 1
574-Oruzje-Upotreba-Vazduhoplovnih-Snaga-u-Borbi-Protiv-Terorizma-SRB-39str

574-Oruzje-Upotreba-Vazduhoplovnih-Snaga-u-Borbi-Protiv-Terorizma-SRB-39str

|Views: 252|Likes:
Published by Dušan Veličković

More info:

Published by: Dušan Veličković on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2014

pdf

text

original

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.

WWW.SEMINARSKIRAD.COM WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM WWW.MATURSKI-RAD.COM
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONACI SVE BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE ONO STO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U NAŠOJ BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE

MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA OFFICE@SEMINARSKI-RAD.COM

2

SADRŽAJ: BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD....................1 Uvod.................................................................................................................................4 Vazduhoplovne snage......................................................................................................6 Doktrina- način upotrebe vazduhoplovnih snaga........................................................6 Funkcionalna organizaciona struktura vazduhoplovnih snaga....................................8 Zakonski uslovi upotrebe vazduhoplovnih snaga.......................................................9 Strategija borbe, potencijalni objekti dejstva i efekti-ciljevi.....................................11 Globalni terorizam .......................................................................................................12 Sukob u politici .........................................................................................................12 Pojam globalnog terorizma........................................................................................13 Organizaciona struktura.............................................................................................15 Funkcionisanje..........................................................................................................16 Primeri upotrebe vazduhoplovnih snaga .......................................................................17 Spašavanje talaca združenom operacijom.................................................................18 Presretanje aviona radi prizemljenja i provere...........................................................18 Dejstvo sa distance po državama koje podržavaju terorizam..................................19 Vazdušni udar radi eliminacije terorističkih lidera ..................................................20 Vazdušni udari po logistici globalnog terorizma.......................................................21 Protivvazdušna odbrana u funkciji zaštite od terorističkih napada............................22 Združena vazdušno-kopnena operacija protiv globalnog terorizma..........................23 Faktori koji utiču na efikasnu upotrebu vazduhoplovnih snaga....................................25 Postavljanje ciljeva....................................................................................................26 Doktrina ....................................................................................................................27 Funkcionalna organizacija.........................................................................................28 Obaveštajno obezbedjenje (vazduhoplovi, senzori, bespilotne letelice i agentura)...28 Komandovanje i kontrola...........................................................................................29 Vazduhoplovi.............................................................................................................30 Naoružanje.................................................................................................................31 Modeli upotrebe vazduhoplovnih snaga .......................................................................31 Indirektna podrška.....................................................................................................32 Direktna podrška........................................................................................................33 Ofanzivna dejstva.......................................................................................................33 Defanzivna dejstva.....................................................................................................35 Zaključak........................................................................................................................37 Literatura........................................................................................................................39

3

obzirom da smo već postali članica Partnerstva za mir. za koji konvencionalne OS nisu namenjene. maliciozno i tendeciozno. skupo i neefikasno kao vid OS. protiv legalno organizovanih armija drugih zemalja. 4 . kao posledica napada 11. Odgovori na posebne načine primene treba da daju posebne modele primene vazduhoplovnih snaga u funkciji ukupnih mogućnosti vazduhoplovnih snaga. nerentabilno. a i same karakteristike terorističkih organizacija i metode njihove borbe predstavljaju svojevrstan problem. Pojava globalnog terorizma. pored profesionalne zainteresovanosti. pogotovu kada se njena snaga može uvećati preko koalicione pomoći na bazi savezničkih odnosa. iskustva iz nedavnih sukoba RV SAD sa al Kaidom i talibanskim režimom u Afganistanu. Vazduhoplovne snage. država u svetu su organizovane i namenjene za vodjenje konvencionalnog rata. odn. zbog zakonskih okvira ne mogu biti angažovane na vlastitoj teritoriji. kao jedan od najsofisticiranijih delova armija svih zemalja često su smatrane kao jedan od najmanje podesnih elemenata za vodjenje borbe protiv terorizma. Zavisne varijable su pojedinačni faktori koji utiču na borbene mogućnosti vazduhoplovnih snaga i na moguće načine upotrebe vazduhoplovnih snaga protiv terorističkih grupa. odnos cena – efikasnost govori u prilog tezi da se treba razmatrati kao jedan od nosilaca borbe protiv terorizma. govore u prilog tezi da je vazduhoplovstvo postalo jedan od najbitnijih elemenata borbenog poretka OS za protivterorističku borbu. terorizam je označen u doglednoj budućnosti kao osnovna pretnja za bezbednost. bazirana na postojećim zakonskim normama i ciljevima nacionalne strategije. ovaj problem). ali i terorizma uopšte i aktivno uključenje OS u borbu protiv njega. Odgovor na osnovno pitanje dobiće se razmatranjem mogućnosti posebnih načina primene vazduhoplovnih snaga: u direktnoj i indirektnoj podršci drugih snaga i angažovanjem vazduhoplovnih snaga u ofanzivnim i defanzivnim dejstvima u borbi protiv globalnog terorizma. u borbi protiv globalnog terorizma. donosi odredjene poteškoće pri angažovanju.god. legalno i efikasno mogu upotrebiti kao sredstvo sile u protivterorističkoj borbi. stav nekih krugova u našoj zemlji da je vazduhoplovstvo.Uvod Oružane snage (OS) većine zemalja. Iako je tačno da avijacija jeste skupa. što je po mom mišljenju apsurdno. Nezavisne varijable čine: model globalne terorističke grupe kao organizacija ili sistem snaga i doktrinarna pravila upotrebe vazduhoplovnih snaga. kao reprezentativni primer vazduhoplovstava po opremljenosti. a pre svega nenaučno. a pre svega avijacija. medjunarodna javnost može se različito odnositi prema samim terorističkim organizacijama i njihovim ciljevima borbe (mi smo iskusili na Kosovu 1999.9. S tim u vezi metodološki pristup u radu biće sledeći: razmatraće se studija slučaja RV SAD. Ono što je mene opredelilo za rad na ovoj temi je. OS mnogih zemalja. Osnovno pitanje koje se postavlja u ovom radu je da li se bilo koje postojeće vazduhoplovne snage racionalnim i realnim strateškim odlukama. Prema deklarisanim opasnostima i bezbedonosnim izazovima za Republiku Srbiju. Avijacija se smatra nepodesnom za upotrebu u ovim uslovima i kao potvrda za takve stavove se naglašavaju dejstva u proteklim ratovima. obučenosti. Medjutim. koje podrazumevaju odgovarajuću pripremu i vodjenje operacija.

U zadnjem delu rada biće prikazani mogući modeli upotrebe vazduhoplovnih snaga sa ciljem utvrdjivanja ukupne efikasnosti postojećih vazduhoplovnih snaga u borbi protiv globalnog terorizma. 5 . dovodjenjem u vezu zavisnih i nezavisnih varijabli i njihovim razmatranjem za svaki poseban slučaj.organizaciji i efektima dejstava u proteklim protivterorističkim dejstvima.

2 AFDD -1.Vazduhoplovne snage Pojam vazdušna moć ili vazdušne snage predstavlja mogućnost projekcije i upotrebe vojne sile iz vazdušnog prostora sa aviona.god. 17. helikoptera. kao i uslovima geopolitičkog okruženja i tehnološkim nivoom svojih OS. Dele se hijerarhijski.1Pod vojnom silom treba podrazumevati sve vojne snage namenjene za ofanzivna i defanzivna dejstva. organizaciju i pravila upotrebe snaga. svemirskih brodova ili satelita. bespilotnih letelica.2003. dometu i fleksibilnosti. imaju razradjene dokumente u vidu doktrina. što znači da u ovu kategoriju spadaju i terorističke 1 EURAC Air power papir. vojna doktrina i doktrine posebnih vidova u kojima takodje mogu biti posebne doktrine. poseduju brzinu projektovanja sile i broja zadataka koji mogu biti izvršeni za kratko vreme i na kraju mogu doseći takvu daljinu upotrebe. Doktrine se baziraju na ciljevima nacionalne strategije i mogućim izazovima i pretnjama za bezbednost dotičnih država. Operacije u domovini. Protivvazdušna borba i protivpovršinska borba. policije ili drugih legalnih snaga bezbednosti. Ono što je od značaja za upotrebu RV SAD u protivterorističkoj borbi su sledeći dokumenti: Borbena dejstva vazduhoplovstva. Doktrina.2 Posebnim doktrinarnim dokumentima su razradjeni posebni problemi upotrebe u zavisnosti od npr. nisu strogo definisani doktrinarnim dokumentima. mogu reagovati bilo gde potrebnom vojnom silom. koja nije moguća nijednom drugom elementu OS. doktrina odbrane.vidovi. Vazduhoplovne snage mogu koristiti treću dimenziju prostora od tla do kosmosa što im omogućava ešaloniranje. RV SAD zahvaljujući brzini. koja se odnosi na upotrebu odredjenih snaga za izvršenje posebnih zadataka. a u kojima se preciziraju ciljevi koje treba postići. Borbena dejstva vazduhoplovstva – neregularna (nekonvencionalna) borba Neregularna borba3 ili sukob. npr. nastao sporazumom 17 k-danata RV članica EU. 2000.način upotrebe vazduhoplovnih snaga Sve OS na svetu i njihovi posebni elementi. koji operišu iznad površine tla.god. nivoa sukoba. uslova itd.. Doktrina RV SAD "Osnovna doktrina". vrste neprijatelja. kao i neborbene zadatke. Za svaki poseban sukob ili vrstu pretnje takodje može postojati odredjena doktrina. izvidjanje. Neregularna borba se može definisati kao vodjenje borbe od strane naoružanih pojedinaca ili grupa.1. Pregled vazdušne moći EU. U osnovnoj doktrini Ratnog vazduhoplovstva (RV) SAD naglašava se da je ono namenjeno jedinstvenim mogućnostima koji državi obezbedjuju nacionalni uticaj bilo gde u svetu u vrlo kratkom vremenu. 3 warfare-vodjenje borbe ili rata 6 . na odredjene nivoe. koji nisu pripadnici regularnih vojnih formacija.Evropska kontrola VaP-a. prevoženje i sl. npr.

a koji se mogu razmatrati unutar ostalih doktrinarnih dokumenata. vazduhoplovno osmatranje javljanje i navodjenje (VOJIN).god. odbrana teritorije stavlja naglasak na dejstva u PVB i preventivna dejstva po neprijateljskim ciljevima kroz mogućnost globalnih udara po svetu. predvidjeno doktrinarnim dokumentima. osim ukoliko takvo angažovanje nije odobreno od strane Kongresa i u skladu sa ustavom SAD. dejstvima lovačke avijacije (LA) i lovačko-bombarderske avijacije (LBA). iako se može voditi u sličnim uslovima i zato ih je lako moguće zameniti. protivvazduhoplovna borba (PVB).9. obaveštajnog rada. Doktrina RV SAD « Operacije protiv površinskih ciljeva».9. ali i drugih delova OS.3.93 AFDD 2-10.6 Medjutim. str. tehnološki jače snage imaće protiv sebe neprijatelja koji izbegava masovnost i koncetraciju snaga i koji bira ciljeve u skladu sa mogućnostima asimetričnog rata.4 Generalno postoje dva načina vodjenja neregularne borbe: ofanzivni i defanzivni. je postao stvar bezbedonosnog značaja. Iako se ova definicija odnosi na dejstvo RV SAD u ratu. To je razlog da su dejstva odbrane teritorije pod nadležnošću saveznih agencija. protiv vazdušna odbrana (PVO). U prošlosti. uključujući "Posse Comitatus Act"na osnovu koga je zabranjena upotreba OS radi primene sile na teritoriji SAD. blizine i konfuzije borbenih jedinica sa civilnim stanovništvom.. U ovom načinu borbe. 2006. Za samo RV SAD. projektila i artiljerijslo-raketnih jedinica (ARJ) PVO. Ministarstvo odbrane je odgovorna i pretpostavljena savezna agencija sa visokim stepenom autonomije. ograničenih mogućnosti upotrebe jedinica pravilima borbene upotrebe i ograničenom mogućnošću grupisanja vlastitih snaga protiv neprijatelja. Protivvazduhoplovna borba Protivvazduhoplovna borba je zajednički napor. Akcije koje mogu izvoditi neregularne snage variraju od terorističkih napada pojedinaca do tradicionalnoh operacija.organizacije. dogadjaj od 11. odredjenju i obezbedjenju oružja za masovno uništenje. elektronskog izvidjanja i radarskog otkrivanja i praćenja. Neregularna borba se vodi u uslovima velike obmane. Bitno je shvatiti da OS koje dejstvuju unutar teritorije SAD.2006.21. Ovakav način upotrebe sile nije ono što se naziva urbanom borbom. izvidjanja svim drugim sedstvima i snagama. 4 5 AFDD-2-1. domaćeg stanovništva i objekata infrastrukture od opasnosti i napada spolja ali i drugih opasnosti koje odredi predsednik SAD. 11 6 Federal Aviation Administration (FAA). dejstva za zaštitu informacija i dejstva za zaštitu mreže. deluju na osnovu zakona.5 Značaj navedenog se može videti na primeru terorističkog napada 11. sinergičnost izmedju sistema komandovanja.str. U svim ovim dejstvima ili misijama. Sadržaj operacija koje može izvoditi RV SAD je sledeći: primena sile.Savezna vazduhoplovna administracija 7 . "Operacije u domovini". zbog upotrebe otetih aviona kao oružje. dok specijalne jedinice dejstvuju na lociranju. zaštita značajnih OD.god.3.2001. oteti vazduhoplovi su bili pod jurisdikcijom FBI i FAA. omogućavajući slobodu za ministarstvo odbrane da ispolji dejstvo po takvoj pretnji. kontrašpijunaža. Odbrana domovine Odbrana domovine se definiše kao odbrana suvereniteta. protivteroristička borba.

Zato se po potrebi potčinjava regionalnoj komandi. odbrana objekta. Izvodi se u mirnodopskim uslovima. Zadaci koji se determinišu ovom funkcijom su uglavnom defanzivni: • • • policijska kontrola vazdušnog prostora.duboki udari radi izolacije bojišta (AI) i Close Air Support-bliska vazduhoplovna podrška (CAS) 9 Air Expeditionary Force (AEF) 10 National Air Force (NAF) 8 . stvoren posle okončanja hladnog rata.43 Air interdiction. bombarderske. kao i u kriznim situacijama (vanredno stanje). Uglavnom se sastoji od otkrivanja. presretanja i kontrolisanja (identifikacije) neidentifikovanog vazduhoplova.god.11. kao sredstvo za obezbedjenje sile i podrške rotacionog tipa sa predvidjenim bazama.7Glavni cilj vodjenja ovih operacija je dominacija kopnenim prostorom i sprečavanje neprijatelja da ga upotrebljava. Od presretača se može zahtevati da prisili presretnuti vazduhoplov da napusti VaP ili da sleti radi zemaljska inspekcije. 17.8 Funkcionalna organizaciona struktura vazduhoplovnih snaga Da bi smanjili pritisak na ljudstvo. koji je upao u nacionalni VaP ili zonu odgovornosti. Odbrana objekta. obično vitalnih elemenata b/r ili važnih političkih centara. Odbrana zone se izvodi upotrebom različitog oružja i sitema uvek kada su objekti rastresito rasporedjeni u široj zoni.str. RV SAD je stvorilo koncept vazduhoplovnih ekspedicionih snaga (AEF) 9 .2003. Protiv površinska borba Doktrinarnim dokumentima ova borba se definiše kao upotreba RV SAD protiv neprijateljskih kopnenih snaga radi postizanja cilja postavljenih od strane komandanta ratišta. Policijska kontrola je stalna misija. odbrana zone. Radi izvršenja ovog zadatka RV SAD koristi dva načina dejstva: vazdušne udare (za izolaciju bojišta) i blisku vazduhoplovnu podršku. 7 8 AFDD -1. smanjenjem organizacije i neočekivanim porastom malih ali razbacanih regionalnih kontigenata. je zadatak koji se izvodi radi odbrane ograničene zone. . transportne i avijacije za punjenje gorivom u vazduhu. "Osnovna doktrina". zajedno sa nacionalnim vazduhoplovnim snagama 10 zemlje gde se vodi borba.ona je u funkciji nacionalne bezbednosti i odbrane teritorije. Svaka AEF je sastavljena od skvadrona borbene. AEF obezbedjuje potpuno izvežbane operativne i logistički obezbedjene snage ali ne i komandu.

efikasnosti OS u borbi protiv terorizma uopšte. komandoske akcije i brzi rat (misli se na brze.komandi taktičkog nivoa i dodatnog ljudstva i opreme za podršku borbenih dejstava. Beograd 2002.god. smatra da konvencionalni način borbe ne može imati efekta. izvršioci i pomagači u ovom napadu. duge ratove protiv ustanika.2001.. kratkotrajne akcije). veoma suprostavljeno mišljenje o mestu i značaju. Organizacija je suštinski važna za efikasnost izvodjenja operacija. To uključuje 150 do 200 aviona različitih tipova 10. odn. Medju ovim autorima je dosta Amerikanaca. povelje UN.9. nisu podržavale atentate. a kongres je doneo zajedničku rezoluciju kojom se predsedniku daju odrešene ruke da primeni silu protiv onih nacija. Svaka AEF ima približno jednake sposobnosti da pokrije pun obim mogućih zadataka u borbi za prevlast u VaP.R. obrazlažući to „neuhvatljivošću“terorista zbog veličine njihove organizacije i jedinica.god. obradjeno u delu o doktrini 9 .Vajt. da li je napad strane terorističke grupe na američke interese ratni čin i da li je teroristički napad kršenje zakona i organizovani kriminal ili stvar koja se tiče nacionalne bezbednosti.342 isto.329 do 350 13 ovaj savet i veće deluju u skladu sa naknadno donetom doktrinom Operacije u domovini.str. koji se bave problemom terorizma. taktičkom vazdušnom transportu i punjenju gorivom u vazduhu. Izvršavanje zadataka. združena organizacija i komandni odnosi bukvalno znače: ko šta ima? Ko šta može uraditi sa kim i kada? Rešavanjem ovih pitanja smanjuje se tenzija i frikcija unutar organizacije. navodno. obavestio Savet bezbednosti da dela u cilju individualne i kolektivne odbrane. potpuno suprotan u odnosu na prethodne stavove. kopna. Vojne snage koriste se onda kada vlada smatra da civilne policijske snage i sudovi nisu više u stanju da izadju na kraj sa nasiljem. tako da je postojao opšti stav izražen u nekoliko varijanti za nekonvencionalni način borbe protiv terorizma medju kojima su: napadi sa mora. izolaciji bojišta. Alexandri Press..000 pripadnika RV. niti su za podržavanje nedemokratske vlade koje sprovode svoje kampanje protiv terorista. je bio sledeći: predsednik SAD je osnovao Kancelariju za bezbednost otadžbine i Veće za bezbednost otadžbine13. predsednik SAD je okarakterisao napad kao akt rata i u skladu sa članom 51. Na osnovu rezolucije. Dosta autora.str. neutralisanju protivničke PVO. ako je napad izvršen na američkom tlu?12 Odgovor na napad globalnog terorizma 11. Zakonski uslovi upotrebe vazduhoplovnih snaga „Razlog za upotrebu vojne sile protiv terorizma je pretpostavka da je problem terorizma postao suviše veliki zalogaj za državne civilne snage. Medjutim. Na osnovu proverenih obaveštajnih informacija predsednik SAD je 11 12 DŽ. neposrednu podršku.000 do 15.“11 Problem upotrebe OS u borbi protiv globalnog terorizma izaziva veliku polemiku i često. Terorizam. Oni ističu da je metod nekonvencionalne borbe daleko prihvatljiviji. organizacija i pojedinaca koji su otkriveni kao planeri. SAD.

. objekata komunikacije koje koriste i civili i borbeni delovi neprijatelja. Ratni zakoni se odnose na sve medjunarodne norme. Savet bezbednosti UN je u više rezolucija potvrdio pravo SAD na samoodbranu i da dela u skladu sa potrebama borbe protiv globalnog terorizma istovremeno osudjujući napadača i njegovog pomagača. Politika ministarstva odbrane SAD je da se OS SAD za vreme oružanih sukoba pridržavaju ratnih zakona pa čak i pri izvršavanju drugih operacija.1 do 11 15 Law of Armed Conflict (LOAC) 16 AFDD 2-1.16 14 M.88 do 95 10 . Naznačeno je da je cilj vojnih operacija da spreči i odstrani dalju opasnost za svoju državu.označio kao krivce organizaciju al Kaide. treba sagledati zakonske okvire za upotrebu vazduhoplovnih snaga u globlnom ratu protiv terorizma.6. su zaštićeni haškom konvencijom i nikako ne smeju biti na listi OD.14 Ovo znači da su formalno-pravno SAD objavile globalni rat terorizmu što predstavlja presedan u medjunarodnim odnosima i potpuno nov pristup u borbi protiv terorizma uopšte. koje proističu kao posledica neprijateljstva.god.“ 8. Akt sile usmeren da izazove teror je strogo zabranjen. Objekti kao što su bolnice. jer je talibanski režim dozvolio al Kaidi da koristi ovu teritoriju kao stalnu bazu. „Odredjivanje objekata dejstva. 2002. oni takodje ne mogu biti korišteni kao živi štit. Ratni zakoni se mogu terminološki odrediti i kao zakon o oružanom sukobu (LOAC). str. U skladu sa tim. kulturni spomenici. tako da to ne osporava napad na vojni OD. Counter Terorism and the Use of International Law. Ovo je posebno interesantno kod ekonomskih objekata. koje se ne mogu okarakterisati kao vodjenje oružane borbe. koja razmatraju prtehodne probleme u skladu sa borbenom situacijom i koji mogu imati trajni karakter ili u skladu sa situacijom da zavise i posebno se ustanovljavaju za posebna ratišta ili operacije. religiozni. talibanski režim. a može biti slučajnih incidenata ukoliko se nalaze blizu potencijalnih ciljeva.str. kao i na osnovu saveza i medjunarodnih ugovora čiji su potpisnik SAD. Medjutim. Medjutim civili ne mogu biti korišteni kao živi štit.9.Shmitt. kao što je već rečeno u druge svrhe.N.15 Ograničenja zakonom o oružanom sukobu Civili ne smeju biti meta napada. Civilni objekti ne smeju biti namerno gadjani ali ukoliko se upotrebljavaju. koji više ne mogu učestvovati u dejstvima je zabranjen ženevskom konvencijom.. Ratni zarobljenici su takodje zaštićeni ženevskom konvencijom i njihovi logori moraju biti propisno označeni.2006. Za svaki od navedenih OD treba posebno i pažljivo razmotriti vojni značaj i posledice koje može izazvati. Direktan napad na ranjene i bolesne. U suštitni pravni okvir za upotrebu vazduhoplovnih snaga je dat pravilima angažovanja. monumentsalne gradjevine isl. dejstvo po njima se može razmotriti. The Marshall Center Papers.god. koju je podržavao talibanski režim u Afganistanu i naznačio da postoji stalna opasnost po bezbednost SAD. No 5.

Efikasnost terorističke organizacije može biti smanjena na više načina: redukcijom posvećenosti u postizanju ciljeva. konkretno vazduhoplovnih snaga. ekonomskim prosperitetom u regionu gde deluje teroristička organizacija. a za njihovo izazivanje pravi se plan upotrebe oružane sile. 24. CRS Report for Congress. Na osnovu postavljenih ciljeva odredjuju se efekti i metod koji treba da dovedu do postizanja ciljeva. Jedan od najefikasnijih načina je dejstvo po pojedinačnim teroristima – liderima i grupama. kao odgovor na teroristički napad 11. koje uzrokuju indirektne i ovaj lanac uzroka i posledica stvara mehanizam preko koga se ciljevi i krajnje stanje sistema postiže. može se preduzeti i klasična vojna operacija protiv države sponzora ili domaćina i same terorističke grupe. sprečavanje finansiranja npr. Ovo je specifičan.Strategija borbe. Konkretno. SAD su napustile klasičan način borbe protiv terorizma i odabrale strategiju globalnog rata kao krajnje sredstvo sile. potencijalni objekti dejstva i efekti-ciljevi Suština upotrebe vazduhoplovnih snaga u borbi protiv globalnog terorizma je izazivanje odredjenih efekata desjtvom po odredjenim elementima terorističke organizacije sa krajnjim ciljem njenog uništenja. pristup vojnim operacijama ili dejstvima baziran na efektima koji se izazivaju na neprijateljskom sistemu radi izazivanja odredjenih posledica radi postizanja vojnih i političkih ciljeva. Military Aviation: Issues and Options for Combating Terrorism and Counterinsurgency. dostupnošću ljudskih resursa . cepanje organizacije na frakcije. Akcije izazivaju specifične direktne posledice. tako i nazvan. a koji su u direktnoj vezi sa žilavošću organizacije baziranoj na obučenom ljudstvu. koja bazira u njoj. Efekat se odnosi na fizičko stanje ili ponašanje sistema kao posledica neke akcije ili drugih efekata.Kacman.iskusnih operativaca da zamene poginule. priznajući na neki način da je globalni terorizam mnogo veća pretnja nego ono što se podrazumeva kao domaći ili medjunarodni terorizam.2005.god 11 .9.Bolkom i K. 17 C. Suština strategije u borbi protiv globalnog terorizma je postavljanje realnih ciljeva i pravljenje plana prema mogućnostima i uslovima okruženja od medjunarodne zajednice do geografskog faktora.ideološkim radom i psihološkim operacijama.1.17Konačno. hapšenjem ili prirodno. suzbijanjem organizovanog kriminala koji je u sprezi sa terorističkom organizacijom itd. Efekti su deo uzročno-posledičnog lanca koji se sastoji od ciljeva. uzimajući u obzir doktrinarne dokumente i realno stanje snaga. akcije i uzročnih veza koje ih medjusobno povezuju. učinka. smrću lidera organizacije izazvane drugim uzrocima npr.

U jedinstvenoj svetskoj zajednici. Na osnovu utvrdjenih elemenata mogu se diferencirati mogući objekti dejstva (OD) po kojima vazduhoplovne snage mogu dejstvovati radi izazivanja odredjenih efekata na terorističku organizaciju. na njenu objektivnu komponentu. zbog značaja za ovu temu. a pre svega.god. U univerzalnoj zajednici neprijateljstvo nije prirodno stanje.Ratković je nazvao sfera političke realnosti. deo. 18 19 Dr. a zatim globalnog terorizma i strukturnofunkcionalnom analizom utvrditi elemente terorističke organizacije.D. dolaze u sukob. Ovu sferu društvenog života profesor dr R. kao i politika i rat ima mnogo definicija koje su često kontroverzne. želja i zamislima o odredjenim problemima života date društvene zajednice. svest. Udruženje «Nauka i društvo». Teorija politike (rider) 1. a obavezno najviše i masovno pimenjuje sila i vrši nasilje. Možda je to upravo iz razloga proisticanja iz politike. Savremene teorije o ratu zastupaju stanovište da je svet postao globalno selo. Geca Kon AD. koje se mogu svrstati u postmodernističke. Zbog toga se sve teorije rata. Simeunović. bitno je ipak da razni politički činioci u procesu realizacije svojih htenja.19 Iz ove definicije se vidi da je rat totalan društveni sukob u kome sukobljene strane ispoljavaju razne aktivnosti jedna prema drugoj u svim sferama ljudske delatnosti uz masovnu primenu nasilja do mere fizičkog uništenja protivnika. svakako žive samo prijatelji i svako nasilje u takvoj sredini ne može da se rešava medjusobnim oružanim sukobima. Ovim efektima se postižu.sredstvo prinude na mir. strategijom borbe protiv globalnog terorizma. gde se konfliktni interesni sukobi rešavaju na medjunarodnom nivou. Klauzevic i definisao – „ Rat nije ništa drugo do produženje politike dugim sredstvima“ i „ to je akt sile da protivnika prinudimo na potčinjavanje našoj volji“. zasnivaju na teoriji moći sa elementima gradiranog nasilja.Klauzevic. Ali. političkih činioca.Globalni terorizam Da bi mogli da razmatramo upotrebu vazduhoplovnih snaga u borbi protiv globalnog terorizma moramo definisati pojam terorizma. Naravno u osnovi te saradnje ili u osnovi tog sukobljavanja su predstave. postavljeni ciljevi . Sukob u politici Ako razmatramo politiku kao sferu društvenog života.. dakle u procesu svoje svesne aktivnosti na rešavanju tih problema. To njihovo medjusobno sukobljavanje (ili pak saradnja) predstavlja posebnu sferu društvenog života koja ima svoje uzročnike i svoje zakonitosti.. koju karakterišu dve komponente: subjektivna i objektivna i posebno obratimo pažnju. K. O ratu. a najčešće i prvo sredstvo koje se upotrebljava od strane države je sila. Beograd 2002. u krajnjem razrešva. Medjutim. Društvena pojava u kojoj se sukob. kako ga je jedan od najčuvenijih filozofa rata i ratne veštine. Beograd 1940god. motivi i želje po kojima se odvijaju usaglašene ili suprotstavljene političke aktivnosti. je rat.“18Za razrešenje sukoba postoje razna politčka sredstva ali osnovno.oružana borba je krajnje sredstvo. možemo uočiti sledeće:“ Objektivna komponenta politike se pokazuje kao saradnja i kao sukobljavanje raznih društvenih. 12 .

koji se u odnosu rizik – cena i intenzitet klasifikuju na sledeći način: terorizam. Medjutim postoje sukobi sa političkim ciljem u kojima se takodje primenjuje nasilje ali koji ne predstavljaju rat već se kvalitativno i kvantitativno razlikuju od rata. Medjutim nije al Kaida jedina i prva medjunarodna teroristička organizacija. gradjanski rat.Kovač i B. gerilski rat. To su žestoke borbe koje imaju za cilj da zadobiju kontrolu nad lokalnim političko-društvenim sistemom i zasnivaju se prevashodno na političko-psihološkim osnovama koje imaju duboke korene u lokalnoj kulturi. kao da postoji opšti trend da se podstiče uvećenje broja defnicija ovog pojma. savezi. praktično od napada al Kaide 11.9. političkim ciljem. političarima i svima onima. Analizom sadržaja elemenata pojma terorizma u više različitih definicija mogu se izvuči neki zajednički elementi koji se odnose i na globalni terorizam. Pojam globalnog terorizma samo dodatno uvećava ovaj problem u smislu da li je to jedan od oblika terorizma ili je to sasvim nova pojava. na Njujork. pa sa tim u vezi postoji proširenje obima pojma na npr. Zapravo postoji čitav niz oblika primene sile drugačijih od rata. “21 Na osnovu prethodne definicije i brojnih iskustava kroz učešće SAD u raznim sukobima i ratovima izveden je spektar sukoba. kontrarevolucije i terorizam. civilizacije20. društvene grupe. obično rejonima trećeg sveta. metodološki ispravno pojmovno odredjenje globalnog terorizma. odn. koji se u različitim teorijama različito nazivaju. Umesto usaglašavanja definicije medju naučnicima. Kao što se može videti na početku lestvice sukoba nalazi se terorizam. pa da samo sa njom treba povezati globalni terorizam. revolucionarni rat i sl. Medjutim. već problem shvatanja pojma globalnog terorizma kao sistema ili organizacije. sabotaže. Vojno izdavači zavod.Forca. konvencionalni rat. Beograd 2000. Mnogo je češći slučaj da se takve borbe vode u uslovima u kojima nema nikakvih ograničenja. kao termin se pominje od skora. Globalni terorizam. nuklearni rat i na kraju globalni NHB rat.358 13 . Istorija ratne veštine. protiv koga vazduhoplovne snage primenjuju oružano nasilje sa odredjenim vojnim. Pojam globalnog terorizma Pojam terorizma izaziva velike kontroverze u današnjem svetu. a u svim ovim sukobima je moguće primeniti OS i u prvom redu vazduhoplovne snage. koalicije. njenog funkcionisanja i elemenata koji je čine. koje definiše kao: „političko-vojne borbe koje obuhvataju dve ili više grupa koje predvodi lokalna elita u cilju preuzimanja kontrole od postojećeg sistema bez pribegavanja ratu u klasičnom smislu.god. Naime radi radi se o sukobu niskog intenziteta. dugotrajan gerilski rat. klase. cilj ovog rada nije striktno.U raznim definicijama o ratu kao akteri i mogući protivnici se pominju: države. On je sukob niskog intenziteta svrstao u nekonvencionalne sukobe. gradjanski rat.god. koji se bave društvenim naukama. 20 21 M. kao neprijatelja. 2001. napadima na civile i civilne objekte. isto. U smislu date definicije sukob niskog intenziteta zbog političkih razloga se odnosi na revolucije. U većini definicija se ističe politički cilj koji se želi postići neprihvatljivim metodama borbe. čijim se idejnim tvorcem smatra profesor Sam Sarkesian sa Lojala univerziteta u SAD. str.

rastući raskorak izmedju bogatih i siromašnih širom sveta i postojanje ekstremnog siromaštva kojim je pogodjeno više od milijardu ljudi omogućava stvaranje klime za fundamentalizam i ekstremizam.“23 Dakle to je vid nelegalnog rata. a zatim napad hemijskim bojnim otrovima na stanicama metroa u Tokiju uočava se prostorno široko dejstvo. koji su se rasuli u oko 60 zemalja. a zatim analiziramo sukobljene strane.2006.123 14 . Izazivanjem masovnih razaranja otetim avionima u Njujorku i postavljanjem bombi u Madridu. jer je uobičajeno da su terorističke organizacije relativno male. Medjutim. ma kakva bila njihova moć i struktura. dok je snaga al Kaide u Afganistanu narasla na oko 18.Murray. Snaga globalnih terorističkih organizacija varira u zavisnosti od broja pripadnika i sredstava koje poseduju i može dostići nivo gerilskog dejstva pa čak i frontalnog sukoba. NIC Vojska. pogotovo kada se zna da vodje najpoznatije globalne terorističke grupe „al Kaide“ potiču iz imućnih porodica i da finsijski iza nje stoje jaki ekonomski krugovi iz sveta Islama. koji prevazilaze jednu državu i imaju širi karakter. najbitnija karakteristika i zajednički imenitelj svih terorističkih organizacija je da su nelegalne i medjunarodno nepriznate organizacije! Na osnovu navedenog se može indukovati sledeća definicija: globalni terorizam je složen oblik političkog nasilja koga primenjuju medjunarodne nelegalne političko-vojne organizacije.000 treniranih boraca.Ribnikar. Bitna odrednica globalnog terorizma je i medjunarodno članstvo povezano istim idejama radi postizanja „univerzalnog“ cilja. a samim tim i globalni terorizam predstavlja oblik borbe rezervisan za nedržavne grupe. gde se pravo ne poštuje. mada se i sam rat može smatrati neleganim sredstvom ali za rat važe odredjene konvencije i medjunarodni zakoni. koja se vodi tamo gde države više nema.god. ali sa osnovnom razlikom što globalni terorizam ima nadnacionalne ciljeve. zločina protiv običaja rata i univerzalnog zločina protiv čovačnosti. neminovno vidimo veliku medjusobnu sličnost sadržaja. Kada analiziramo pojmove rata i nekonvencionalnog sukoba kao i pojmove državni i globalni terorizam. koje učestvuju u sukobu. Ovo posebno ističe problem definisanja. pa se sa pravom mogu postaviti sledeća pitanja: Gde se nalazi granica izmedju rata i raznih oblika terorizma? U sredstvima. Beograd 2003. Cilj koji se želi postići terorizmom je strah i opšta nesigurnost koji direktno i indirektno utiču na postizanje ciljeva.Kurmon. ali je načelno nerealan.Sredstva koja se koriste su slična sa dejstvima u ratu primenom npr. armijom na svetu od 161 22pri čemu se može smatrati da je oko 3000 pravih pripadnika al Kaide. diverzantska dejstva kojima se uništavaju odredjeni neprijateljski objekti i živa sila. koji je vodila al Kaida u Afganistanu 2001. str. koji karakteriše primena metoda masovnog uništenja po neregularnim ciljevima bilo gde na svetu sa ciljem izazivanja straha i nesigurnosti radi ostvarenja nerealnih nadnacionalnih političkih ciljeva. sa bitnim naglaskom na sledeće: „Terorizam. Asimetrični ratovi. Strategic challenges for cuonterinsurgency and the global war on terrorism. Ne može se reći da postoji odredjena društvena kriza koja posebno izaziva pojavu globalnog terorizma. kao i odredjene 22 23 W. koji predvidjaju postojanje ratnog zločina. ciljevima ili rezultatima? U suštini data definicija globalnog terorizma je adekvatna. To je zapravo čini 61.god B. praktično sa mogućnošću dostizanja svih tačaka na svetu. a slične su i kod ostalih terorističkih organizacija.god. Medjutim. kome je svako pravilo strano. D.

Po Frejzeru. Četvrtu kategoriju. dok se za nijednu formu terorizma to ne može reći. zbog metoda borbe i mogućnosti posedovanja sredstava za masovno uništenje. Organizaciona struktura Uspešne terorističke grupe moraju da budu organizovane po istom principu kao i bilo koja druga organizacija. Ono čime se terorističke grupe najviše bave je podrška. Aktivna podrška omogućava trajanje kampanje. sprečava efikasnu saradnju izmedju stubova. Terorizam. Drugi nivo se sastoji od aktivnog kadra (ono što svi podrazumevamo pod terminom terorista). Ćelija je osnovni tip. Zbog potreba rada u tajnosti efikasnost izvršnog komandovanja nije velika. hijerarhijska struktura terorističkih grupa deli se na četiri nivoa. čini pasivna podrška organizacije. Beograd 2002. a često i finansijsku podršku. Treći nivo čini aktivna podrška i to je drugi po veličini elemenat terorističke oragnizacije.Vajt. U zavisnosti od veličine organizacije. ozbiljna pretnja svakoj suverenoj državi pa je kao protivsredstvo koje države mogu primeniti rat potpuno legitiman.god 15 . Većina terorističkih organizacija ima sličnu organizacionu strukturu. niti da vrši kontrolu operacija. obezbedjujući smeštaj. Medjutim. nego što ih je potrebno za izvršenje operacija. Stub čini više ćelija sa raznim specijalnostima i jednom komandnom strukturom i poluautonomni su. Tipična organizacija uredjena je po principu piramide. Takodje imaju taktičke jedinice i potporne sekcije koje upravljaju terorističkom kampanjom. skupljanje informacija (obaveštajni rad) i logistiku. kao i kvantitativne jačine. tako da je njihova osnovna funkcija borbena podrška taktičkim operacijama ćelija. npr. Velike terorističke organizacije imaju podgrupe koje su sposobne da izvode samostalno operacije širih razmera.R. ujedno i najbrojniju. Komandovanje ne može javno da komuniira sa članovima.24 24 DŽ. dok ih ostali članovi organizacije podržavaju. koji se uklapaju u zajednički rad sa svim drugim jedinicama. jer mnogo puta i nesvesno pomažu terorističku kampanju. a tajnovitost koju zahteva terorizam. zbog toga većina ljudi koji rade u terorističkim organizacijama služi za održavanje terorista na terenu. jasno je da su globalne terorističke organizacije. Aktivni kadar je udarna pesnica terorističkih organizacija. Mora da postoji podela rada i svaka podgrupa mora da izvršava zadate poslove. Potrebno je mnogo više ljudi za podršku terorističkih operacija. Medjutim. a jedino teroristi – pojedinci ne slede ovaj obrazac organizovanja. Najmanja grupa je na vrhu i zadužena je za komandovanje grupom. terorističke organizacije mogu imati dva tipa podgrupa: ćeliju i stub. Ova kategorija obezbedjuje političku. suviše su nezgrapni da bi se mogli upotrebiti u glavnim operacijama. Alexandri Press. pojedini članovi mogu imati jednu ili više specijalnosti koju vrše.moralne norme. a ne borba. obaveštajna sekcija ili druge dužnosti u zavisnosti od zadatka. Ovo se čak ne može formalno smatrati delom terorističke organizacije. može biti taktička jedinica. sastava četiri do šest ljudi i obično je specijalizovana za nešto.

god 16 .26 Insistiranje na odredjenju globalnog terorizma je bitno za zakonsko odredjenje okvira upotrebe snaga RV. jer sama volja da se bori ne znači ništa ako se ne zna kako. Npr. Alexandri Press. Iako su neke države i sa zapada i istoka zaista i sponzorisale terorizam i čak stvarale ili podsticale stvaranje terorističke organizacije. potrebna je obaveštajna podrška. Sa druge strane analiza organizacione strukture i funkcionisanja uopšteno terorističkih grupa omogućava spoznaju slabih tačaka organizacije globalnog terorizma i planiranje adekvatne akcije protiv njih. održavanje veze i dr. Privremena IRA vodi mrežu organizovanog kriminala u Severnoj Irskoj itd.R. koje mogu podržavati druge države.25 Da bi se planirao i izveo teroristički napad.države protiv nelegalnih organizacija. što je uticalo na nespremnost za odbranu od opasnosti koja je došla iznutra. moderni terorizam se razlikuje od nasilja 60-tih godina.Funkcionisanje Da bi jedna teroristička kampanja mogla uspeti potrebna je aktivna podrška. gde se vežba gadjanje. Terorizam. Tu spada sve od biranja i opservacije cilja do krivotvorenja dokumenata i putnih isprava. PLO je 1970. Shvatanje da se terorističke organizacije stvaraju i održavaju pod pokroviteljstvom drugih država divergira od suštine da su terorističke organizacije ipak više-manje samostalne organizacije sa svojim političkim programima. Zbog toga terorističke organizacije organizuju baze i opremaju ih odgovarajućim sredstima.god. Trošenje vremena na formiranje mreže aktivne podrške je imperativ koji vodjstvo terorističke organizacije mora obezbediti pre početka kampanje. pravljenje eksploziva. dopremu hrane i medicinske opreme. formirao ekonomsko krilo Samed sa racionalnom poslovnom strukturom. RV SAD nema pravo da dejstvuje unutar SAD.Vajt. kao jednog od elemenata snaga koje vode protivterorističku borbu. a finansiranje mora biti utkano u infrastrukturu. Adams ističe da je problem shvatanja prirode i funkcionisanja terorizma nastao upravo iz neshvatanja ove funkcije. operativne metode. Ovakvo odredjenje globalnog terorizma dalje implicira mogućnost vodjenja rata zvanično priznatog medjunarodnog entiteta. osim u slučaju konvencionalnog napada. koji mogu biti podudarni sa drugim terorističkim organizacijama ili državama ali i ne moraju. Treći imperativ je finansiranje organizacije. jer se transformisao i sada ima vlastitu dinamiku. odn. Najzad je potrebno organizovati mrežu podrške. uz korištenje i drugih sredstava koja ne spadaju u borbena. 25 26 Bodanski smatra da pokretanje terorističke kampanje zahteva ogromnu logističku pripremu. legitimnih protivničkih snaga. koja obezbedjuje skloništa. DŽ. bodinski zaključuje da je potrebna podrška od 35 do 50 ljudi da bi se omogućila akcija jednog teroriste na terenu. koje svaka teroristička organizacija mora da reši. Beograd 2002. Obuka ljudstva je sledeći imperativ. upotrebe vazduhoplovnih snaga. prevoz. Terorističke organizacije imaju tendenciju da rastu i samostalno funkcionišu. jer npr. Ovo je značajno i za druge zemlje koje propagiraju demokratska načela i slobode propisane poveljom UN. Mora se uspostaviti direktna logistička mreža da bi se teroristi snabdeli oružjem.

Primeri upotrebe vazduhoplovnih snaga 17 .

god. duboko unutar protivničke teritorije. Ovo je upotreba vazduhoplovnih snaga u podršci drugih protivterorističkih snaga. mogućnost manevra vazduhoplova. a komandovanje nespremno. a zatim je došlo do sudara aviona i helikoptera sa 8 žrtava.Kacman.. Taoci nisu spašeni. Medjutim. Nezadovoljavajuće tehničke mogućnosti sredstava za izvidjanje i obaveštajno obezbedjenje uz nedostatak agenture na terenu uslovili su nepoznavanje situacije u rejonu sletanja i objekta dejstva. Svi ostali indikatori su ukazivali na predstojeću katastrofu. obezbedjenjem manevra. Upotreba OS nije posebnim doktrinarnim dokumentima razradjivala ovakve situacije. gde bi napali i zauzeli objekte sa taocima. gde je jedini faktor . Military Aviation: Issues and Options for Combating Terrorism and Counterinsurgency.Spašavanje talaca združenom operacijom27 Jedna od prvih upotreba vazdušnih snaga SAD u protivterorističkoj borbi bilo je aprila 1980. a koji su trebali da se nadju u pustinji na napuštenoj pisti sa 8 helikoptera CH-53 koji su poleteli sa nosača aviona. Ovo je primer direktne podrške u združenoj operaciji. Cilj operacije. koji je išao u prilog izvršenja operacije bio.1. uz nemanje tehničkih sredstava. kada je izvršen pokušaj spašavanja američkih diplomata i talaca otetih od strane revolucionarnih vlasti u Iranu. Svi ovi faktori su konačno doveli do jedine ispravne odluke u ovoj operaciji. kao što je radar i linkovana predaja podataka. jer su se 3 helikoptera pokvarila usled pustinjskog peska.a uz to praćen nesrećama. koji su nosili gorivo i opremu. Ovo je uzrokovalo još ishitrenije i brzopleto odlučivanje. Presretanje aviona radi prizemljenja i provere28 27 C.god. što je uslovilo improvizacije i neodgovarajuću pripremu. 24. specijalnih jedinica. pri nedovoljno poznatom stanju napuštenog aerodroma bila je ravna avanturizmu. CRS Report for Congress. plan je bio previše komplikovan i nerealan. zbog deficita vremena. što je uslovilo da je ljudstvo nedovoljno obučeno. a misija je prekinuta praktično pre izvršenja. Za ovu misiju je angažovano 6 aviona C-130. Akcija je. a nakon oslobadjanja bi se svi vratili do aerodroma u pustinji. trebala da bude brzo organizovana i izvedena. slučajnim nailaskom protivničkih snaga.10-11 28 isto 18 .Bolkom i K. koje je rezultiralo udesom. Posledica je bila ta da su najviši zvaničnici Ministarstva odbrane (MO) dali prioritet razvoju studije za nekonvencionalno ratovanje i jačanju specijalnih jedinica. sa nedovoljnim informacijama o snazi i rasporedu protivnika je bio nerealan zbog više faktora: Uslovi izvodjenja su bili nepovoljni. a to je sam prekid operacije.str. Obaveštajno obezbedjenje nije dobro funkcionisalo usled čega je došlo do otkrivanja operacije na početku. Kontrola i komandovanje celom akcijom pri manevrisanju vazduhoplova u noćnim uslovima i pri dizanju peska. oslobadjanje talaca. bila je nemoguća. Borbene mogućnosti tehnike u uslovima angažovanja u pustinji.2005. Plan je bio da se specijalne snage prebace helikopterima do Teherana.

Lovrić. gde su teroristi zarobljeni i gde im je sudjeno. presretanje putničkog aviona boing 737 egipatskog avioprevoznika od strane dva mornarička F-14 u kome su bili teroristi PLO.. U ovoj operaciji je učestvovalo 18 aviona F–111F i 14 aviona A-6E. a oko 85 do 90 drugih vazduhoplova je obezbedjivalo borbena dejstva. Odlično obaveštajno informisanje i korištenje adekvatne tehnike za otkrivanje i praćenje aviona sa otmičarima. god. grupa za lovačku zaštitu sa 20 F-14A. Umro je u zarobljeništvu 2004. Ovo je direktna defanzivna operacija uspešno izvedena jer su obučenost posada i način upotrebe odgovaraju namenskim zadacima predvidjenim doktrinarnim pravilima. Snage su podeljene u tri grupe. 574-578 19 . gde je zarobljen 2003. Abas je oslobodjen zbog nedostatka dokaza. Dejstvo sa distance po državama koje podržavaju terorizam29 SAD su odlučile da izvedu udar sa distance vazdušnim udarima na ciljeve u Tripoliju i libijskoj luci Bengazi1986. sledećeg sastava: udarna grupa: 18 aviona F–111F (za izvršenje udara). odn. Avion je prisiljen da sleti na teritoriju Italije. u zamenu za oslobadjanje talaca. Tok operacije i nanošenje udara su izvršeni na sledeći način: prvo je neposredno pred udar neutralisan sistem PVO sa PED uz istovremena PEBD.god. u sastavu udarne grupe. Bombardovanje je naredila Reganova administracija kao čin odmazde za eksploziju bombe u berlinskom noćnom klubu u kojoj je poginulo više američkih vojnika i da bi sprečile Libiju da podržava medjunarodni terorizam. Plan je bio jednostavan sa realno postavljenim ciljem.. identifikacije OD i izvodjenja manevra za napad (uvodjenje u 29 J. o čemu će biti više reči kasnije. Elektronska oprema i naoružanje savremenih borbenih aviona. Komandovanje avionima presretačima i navodjenje na OD uz njegovo prisiljavanje na sletanje i poštovanje zakonskih procedura predstavljaju dosledno poštovanje protivvazduhoplovne doktrine. Ovo je primer najčešćeg mogućeg angažovanja vazduhoplovnih snaga u defanzivnim dejstvima protiv globalnog terorizma u clju sprečavanja manevra i eventulne zloupotrebe vazduhoplova od strane terorista. povukao se iz borbe nakon palestinsko-izraelskih pregovora u Irak. udarna grupa: 6 aviona A-6E i 6 A-7E (za izvršenje udara i 8 A-6E i F/A-18A (za PEBD). omogućili su presretačima da pravovremeno presretnu cilj i dovedu ga do aerodroma sletanja. kratkotrajno. na visinu od 150m radi otkrivanja. pod vodjstvom Abu Abasa (Aka Muhamed Zajdin) su prethodno oteli putnički brod Akile Lauro i ubile jednog od putnika. precizno koordinirano. maksimalno eksploatišući prethodna dejstva u neutralisanju sistema PVO.god. a zatim su u Egiptu dobili slobodan prolaz do Tunisa.Drugi primer upotrebe RV SAD je u oktobru 1985.god. Četiri terorista PLO. 30 KC–135 i KC-10 (za dopunu gorivom u vazduhu) i 6 EF-111A (za PED). grupe predvidjene za udar izvršile dejstvo po izabranim objektima. a zatim osudjen u odsustvu na doživotnu robiju 1986. Zatim su sinhronizovano.str. Napad je izvršen iz brišućeg leta na visini od 60m sa iskakanjem.god. VINC Beograd 1991. Takodje je u napadu učestvovao i veći broj bespilotnih letelica. pomenutim avionom.god.

Kacman.napad.1.11-12 20 .god.Bolkom i K. ovo negira stavove da su SAD protiv eliminacije političkih protivnika. odn. Činjenica je da je dejstvo u ovako neoptimalnim uslovima omogućeno pravilnim odnosom prema činocima koji omogućuju izvršenje udara. a imala je ograničen uspeh. Ovo je konvencionalna vojna akcija sa indirektnim efektom na terorizam. Nije bilo stalnog praćenja cilja izvidjačkom avijacijom. jer ih tada nije bilo. već je cilj bio indirektan.Gadafija. nije uspela jer za takav način dejstva je potrebno mnogo bolje obaveštajno obezbedjenje. ni obučenog ljudstva za detekciju i praćenje potencijalnih ciljeva. Medjutim. koji je i postignut. Upotreba vazduhoplovnih snaga nije za cilj imala direktan napad na terorističku grupu. složenom i skupom elektronskom opremom uz primenu preciznih “pametnih” ubojnih sredstava – jednom rečju tehničkim činocem. Military Aviation: Issues and Options for Combating Terrorism and Counterinsurgency. a većina taktičkih ciljeva pogodjena. a na Libiju su najviše uticale sankcije i promena geostrategijske situacije raspadom istočnog bloka i Sovjetskog Saveza. ni bespilotnim letelicama. Vazdušni udar radi eliminacije terorističkih lidera30 30 C. da se Libija odrekne podrške teroristima. Avioni su koristili savremena vodjena ubojna sredstva u sprezi sa najsavremenijim napadno-navigacionim sistemom i sredstvima zaštite u tom trenutku. tako da su postigli disimetričnu prednost nad protivnikom. odn. Akcija je bila ofanzivna sa kompleksnim planom i ograničenim ciljem. Kao odgovor na napad oboren je avion boing-747 iznad Lokerbija. ali sa dobro obučenim posadama i odličnom tehnikom uz korištenje doktrinarnih pravila upotrebe u dejstvima po kopnenim ciljevima. Planirani objekti dejstva su pogodjeni i uništeni uz pojedina odstupanja. Jedan od strateških ciljeva. pravilnom organizacijom i izborom oblika manevra za napadu. Iz ovog primera se može videti da je očekivani taktički efekat udara imao politički cilj. CRS Report for Congress. Na terenu nije bilo ubačenih agenata. nišanjenje i odbacivanje u/s). preciznim i koordiniranim planiranjem i komandovanjem.2005. Uslovi za dejstvo su bili neoptimalni zbog brišućeg leta i noćnog okruženja pri postojanju jake PVO protivnika i njenog protivdejstva. 24. u kojoj su učestvovale vazduhoplovno-pomorske snage. Glavni cilj nije postignut. osmatranje rezultata dejstava. što znači napadnuta je zemlja koja je služila kao logistička baza teroristima. iako je sama operacija bila uspešna. kao strateških ciljeva. Komandovanje i kontrola snaga je obezbedjeno komandnim mestima u vazduhu i na brodovima mornarice SAD i potpuno je ispunilo zahtevane ciljeve zadatkom. angažovanjem aviona sa brojnom. što će se kasnije i potvrditi. vrlo kvalitetno obučenim posadama. Nalet je izvršen sa juga radi postizanja iznenadjenja po vremenu i prostoru. eliminacija puk. a satelitsko izvidjanje ne obezbedjuje stalnu situacionu obaveštenost.str. pogotovo terorističkih lidera.

Komandovanje u ovim dejstvima je bilo sasvim jednostavno. ovime se daje na značaju zakonitoj upotrebi sile i dobija se legitimnost policijske akcije.god. jedan „Predator“ BL podržana borbenim avionima RV SAD ubila je Muhameda Atafa. po kampovima za obuku terorista i Sudanu. ali uz mogućnost njenog usvajanja i od strane drugih zemalja.god. Plan je bio sasvim jednostavan. sa sofisticiranom tehnikom obučenim ljudstvom i tačno razradjenim pravilima upotrebe. Ovde je upotrebljena trenutno najsavremenija vazduhoplovna tehnika. Zahvaljujući sistemima veze i izvidjanja. ali korištenjem mobilne telefonije i preciznog oružja sa aviona. Njegov položaj je označen od strane talibanskog prebega. Vazdušni udari po logistici globalnog terorizma31 Nakon terorističkog napada 1998. i za dva bombaška napada na ambasade u Keniji i Tanzaniji 1998. Ovo je takodje bila ofanzivna akcija sa realnim taktičkim i visoko postavljenim strategijskim ciljem. po hemijskoj fabrici. Teško je medjutim utvrditi degradaciju organizacije al Kaide smrću Atefa u poredjenju sa vazdušno-kopnenim operacijama protiv al Kaide i gubitkom baza u Afganistanu. predsednik Klinton je naredio da se izvrše vazdušni udari po infrastrukturi globalne terorističke organizacije al Kaide. posle bin Ladena i al Zavahirija.htm 21 . narušavanje organizacije terorističke grupe. ali i terorizma uopšte. Ovo otvara jednu novu dimenziju vodjenja borbe protiv globalnog terorizma. gde je poginulo 258 ljudi i 5000 povredjeno. koju praktično poseduju samo SAD.U novembru 2001. Taktički cilj je ostvaren ali je strategijski teško odrediti. u rodjačkim vezama sa bin Ladenom. Projektili su pogodili OD i oštetili fabrička postrojenja u Sudanu ali kampovi za obuku u Afganistanu su bili evakuisani tako da je šteta bila mala i neprimerena vrednosti angažovanog oružja. Ovo je posebno značajno zbog izbegavanja kolateralne štete. za koje se verovalo da proizvodi ili može proizvesti hemijsko oružje. Vazdušni udari su izvršeni sa 74 krstarećih projektila tipa Tomahavk na Afganistan. Položaj je odmah pokriven BL Predator koja je kružila iznad objekta dejstva (OD) sve vreme do izvršenja napada. koji omogućuju direktan prenos podataka u realnom vremenu komandovanje se praktično svodi na autorizaciju dejstva po OD od strane komandovanja. ali i psihološkog desjtva na terorističke vodje . kada je ubijen Džohar Dudajev. Ovo je ″verovatno″ uspešna ofanzivna. jer je bio njen član gotovo deset godina. bio je odgovoran za planiranje anti-američkih dejstava u Somaliji 1993.god. naime.god. direktna operacija vazduhoplovnih snaga po liderima terorističkih organizacija kao strategijskim ciljevima. na američke ambasade u Dar es Salemu u Tanzaniji i u Najrobiju u Keniji. Fabrika hemijskog oružja Šifi se nalazila u Kartumu i navodno je proizvodila hemikalije za nervni bojni otrov VX. Atefova smrt je gotovo sigurno uzdrmala organizaciju al Kaide. 31 Timeline history of al-Qaida Special reports Guardian Unlimited. čoveka broj 3 u organizaciji al Kaide. koji je ovu informaciju dao specijalnimn jedinicama SAD na terenu u Afganistanu. Sličnu akciju su izvele i ruske snage u Čečeniji.

Lovci su još uvek bili oko 130 km daleko od Njujorka kada je druga kula pogodjena u 9. Napad koji su izvele SAD bio je čin odmazde i izveden na dve suverene zemlje. Lovačka zaštita avionima F-15.S. a uz to svetsko javno mnjenje je bilo u tom trenutku podeljeno. F-16 i CF-18 (kanadskog vazduhoplovstva na osnovu bilateralnog sporazuma o zajedničkoj odbrani) je formirana u zonama patroliranja iznad 30 velikih američkih gradova. Ubrzo nakon toga. Ovim lovcima je komandovao NORAD preko tri regionalna operativna centra. Razlog za ovako slabo izvedenu odbranu je da do tog momenta niko nije razmišljao o ovakvoj pretnji i da su snage za protiv vazduhoplovnu borbu bile namenjene za opasnost izvana. Protiv statičnog objekta. na poziv FAA zbog leta 77. septembra 2001. uz to loše branjenog kakav je hemijska fabrika u Sudanu. ali je uspeh bio delimičan. ciljevi odabrani na osnovu satelitskog i agenturnog izvidjanja i obaveštajnog obezbedjenja. kao i u slučaju dejstva po kampovima u Afganistanu. cilj je postignut i šteta je naneta. 18-23 problem sa zakonskim ovlaštenjima kako je već rečeno u delu o odbrani teritorije 22 . dva lovca F-15C Nacionalne garde SAD iz vazduhoplovne baze Otis u Masačusetsu su poletela iz pripravnosti na zemlji 6 minuta nakon što je FAA obavestila NORAD da je let 11 iz Bostona za Los Andjeles skrenuo sa kursa.02.46h. koji koriste najsavremeniju informacionu tehnologiju za komuniciranje i bez praćenja cilja u realnom vremenu efekat obično izostaje. Taktički cilj je postignut ali strateški je omanuo. su dva lovca F-16 iz Lenglija u Virdžiniji poletela u 9.33 Nakon toga se situacija drastično izmernila. Akcija je bila brzo isplanirana. mada je navodno postojala mogućnost da bude oboren od strane lovaca presretača. koji je sedam minuta nakon toga udario u Pentagon. oko 40 minuta nakon udara u drugu kulu svetskog trgovinskog centra. F-16 su uspeli da formiraju zonu patroliranja iznad Vašingtona 15 minuta nakon udara boinga 757 u zgradu Pentagona.9. Protivvazdušna odbrana u funkciji zaštite od terorističkih napada32 11.Lambet. Na osnovu naredjenja predsednika SAD svi avioni koji su odstupali od zadate marš-rute. 32 33 B.god. Činjenica je da su mnogi od poletelih lovaca bili naoružani samo topom i prema izjavama pilota ozbiljno se razmišljalo o sudaru sa otetim avionima. bez ikakve rezolucije UN ili drugog pravnog akta. a nisu odgovarali na pozive.god. koja je kasnije nazvana Plemeniti orao i trajala je sedam meseci. RAND Corporation. stariji oficir u Nacionalnom vojnom komandnom centru je diskutovao sa pravnicima i osobljem kontrole letenja o zakonskim mogućnostima odgovorea na kriznu situaciju. Dodatno su angažovani i avioni AWACS u ovoj operaciji PVO. na Njujork se desio. Medjutim. a ne unutar SAD. Air power against terror. Dodatnih 27 minuta je prošlo od tog dogadjaja kada je zadnji oteti avion pao zahvaljujući intervenciji putnika.Ovo je primer ofanzivne indirektne upotrebe vazduhoplovnih snaga sa ciljem umanjenja moći organizacije globalnog terorizma. vrlo mobilnih. protiv malih terorističkih grupa. Za to vreme je prvi toranj svetskog trgovinskog centra pogodjen u 8. str.35. jer kao što je poznato veliki napad 11. Dok je let 77 još uvek bio u vazduhu pod kontrolom otmičara. mogli su biti oboreni. 2005.

Lambet. vazdušno prenosne i 10.str. loše planiranje. Združena vazdušno-kopnena operacija protiv globalnog terorizma34 Dva meseca nakon pada Talibanskog režima i postavljanja vlade u Kabulu OS SAD su imale najveći izazov u borbi protiv preostalih boraca al Kaide u operaciji koja je kasnije nazvana „Anakonda. ali u ratnim. U tom trenutku.Ovo je defanzivna upotreba vazduhoplovnih snaga.. predstavlja (regionalnu) komandu ratišta strategijsko-operativnog nivoa nadležna za bliski i srednji istok 37 stvarno ih je bilo izmedju 1000 i 2000 23 . Planiranje ovakvih situacija i akcija kao odgovor na njih predstavlja domen strategijskog komandovanja. RAND Corporation. Sastav snaga je bio sledeći: oko 200 pripadnika specijalnih jedinica. planinske divizije. Anakonda je od početka planirana kao kopnena operacija protiv terorističkih grupa. 2005. koji su se karakterisali nepostojećom. jer nisu učestvovale u kopnenim operacijama od 1991. adekvatnom doktrinom upotrebe nad sopstvenom teritorijom. a krivac strategijsko rukovodstvo. podržana specijalnim jedinicama.centralna komanda. konvencionalnim uslovima. koja je potpuno podbacila i za posledicu imala katastrofu na nacionalnom nivou. oko 1000 afganistanskih borca severne alijanse i oko 1400 pripadnika 101. uočeno je grupisanje Talibana i stranih boraca al Kaide u okolini grada Gardeza. oslanjanjem na avijaciju KoV. a koja se pre svega odnosila na legitimitet upotrebe vazdušnih snaga nad sopstvenom teritorijom. sa odlično obučenim posadama i tehnikom bez premca sa standardnim pravilima angažovanja. koja je bila pod stalnim nadzorom Centralne komande35od januara 2002. Ovaj pokret je uočen i praćen preko satelita i predatora. Sve vreme su snage terorista nastavljale da pritiču u ovu zonu i počele su da predstavljaju ozbiljnu pretnju za još uvek slab novopostavljeni režim Karzaija.god. Predstavljala je želju da se i američke trupe nadju na neprijateljskom terenu.S.163-204 Ovo je najviši organ komandovanja na ratištu 36 Central Command CENTCOM. Kao zaključak se nameće da je ovo bila neuspešna defanzivna operacija . Bilo je predvidjeno da se za tri dana napadne operacije pohvataju ili pobiju svi borci Talibana i al Kaide u ovoj zoni. kao i timova specijalnih jedinica koje su operisale u blizini.“U ovoj operaciji su prvi i jedini put.god.god. komandovnje i kontrola su potpuno podbacili. Za razliku od ostalih dejstava do tada. koju čine samo helikopteri. Blizu doline Šah-i-Kot. koji su se pregrupisavali nakon neuspešnih borbi i obaveštajne procene vodja al Kaide da ih OS SAD neća goniti za vreme zime. pri datim uslovima. Loše obaveštajno obezbedjenje dovelo je do procene da se samo oko 20037 terorista nalaze u naznačenom području tako da ja u toku podilaženja snaga severne alijanse i ubacivanja specijalnih 34 35 B. nerešeni komandni odnosi medju jedinicama u ovoj zoni i zanemarivanje vazdušnih snaga. doveli su do raspada plana na samom početku.Dva su bitna faktora koji su doveli do početka ove operacije: želja CENTCOM-a36 da spreče rastuću koncentraciju al Kaidinih boraca. Medjutim. tokom rata protiv globalnog terorizma u Afganistanu 2001. upotrebljene konvencionalne trupe KoV-a SAD. Air power against terror..god. Cilj upotrebe vazduhoplovnih snaga je realno postavljen i na taktičkom i strategijskom nivou kao zaštita teritorije i važnih objekata od dejstava iz vazdušnog prostora. čiji je glavni uzrok slabost planiranja i razrade doktrinarnih dokumenata u skladu sa zakonom.

Uz avione SAD dejstvovali su i francuski sa nosača aviona ″Šarl de Gol″i iz Kirgizstana: 16 Super etendara i 6 miraža 2000D. usled čega je došlo do gubitaka i zarobljavanja američkih vojnika (8 mrtvih i 50 ranjenih). što je uticalo na slabljenje otpora al Kaide. Ovde se još jednom pokazao značaj vazduhoplovnih snaga zbog jedinstvenih borbenih mogućnosti da brzo reaguju. a zatim je oboreno više helikoptera koji su ubacivali specijalne jedinice. Dolina Šah-i-Kot je prostorno. F-14.Ramsfeld je izjavio da al Kaida više ne koristi teritoriju Afganistana kao svoju bazu i da su njeni ostaci u bekstvu. a ispod njih na 9. a ispod su bili poredjani AC-130 (samo noću dejstvovao). Nakon 17 dana borbe i 2500 bačenih bombi. B-1. F-15E. a EA-6B je vršio ometanje veza. jer jednostavno više nije bilo prostora za letenje. Nekoliko borbenih helikoptera AH-64 je oboreno i njihov napad je odbijen. Leteća komandna mesta su bila na E-2C unutar teritorije Afganistana. čečenske i dr. Avijacija sa nosača aviona je igrala ključnu ulogu u ovoj operaciji izvršavajući po 100-110 letova dnevno tokom dve nedelje.000m i bombardovao sa JDAM kroz koridore B-1 i lovce. Njihov značaj može se sagledati kroz podatak da je u ovoj operaciji bačeno najviše preciznih sredstava (bombi) po površini u dosadašnjoj istoriji ratovanja. raketnih bacača i minobacača boraca al Kaide. što je poremetilo planirano izvodjenje operacije. tako da je ovde došlo do najveće koncentracije vazduhoplovne podrške u novijoj istoriji. kontrolu dejstava i sprečavanje „prijateljske“ vatre obezbedjivali su vazduhoplovni oficiri za vezu i navodjenje. nacionalnosti. Došlo je do odbijanja napada i povlačenja jednog dela savezničkih snaga severne alijanse. jer nije razmatrana vazduhoplovna podrška. Problem kontrole i koordinacije letenja je rešavao vazduhoplovni operativni centar39 (CAOC). 38 39 Join Direct Attack Munition JDAM. Čak su i lovci bacali laserski vodjene bombe GBU-12 i satelitski navodjene GBU-31 JDAM38. snažnom vatrom na velikoj udaljenosti. BL predator i A-10. Preciznu upotrebu municije. već u nedostatku organizacije kontrole iznad odredjenog područja za koju treba vremena.CAOC 24 .precizno satelitski vodjene bombe Combined Air Operation Center . koji je vodio u katastrofu. Odmah je angažovana vazduhoplovna komponenta CENTCOM-a. Značaj komandnog mesta za izvršno komandovanje. kakav je CAOC može se sagledati iz sledeće perspektive: na prostoru od 220km2 stalno su operisali 10 teških bombardera . što se tiče avijacije prilično mala.000. Sa tim u vezi državni sekretar D.jedinica došlo do iznenadjenja u vidu snažne vatre iz mitraljeza. Ovo je uslovilo brzu reviziju plana. uz trajanje leta i do 14h. Na 10. za izvidjanje je leteo izmedju 7 i 6000m. B-52 je leteo na 12. koja je do kraja prve nedelje operacije oformila stalnu podršku snagama na zemlji. koji su se nalazili na visovima i po pećinama oko doline Šah-i-Kot. leteći oko 1500km do svojih ciljeva. a da su svi objekti u dolini zauzeti. Problem planiranja nije samo u zanemarivanju značaja i upotrebe vazduhoplovnih snaga. uz avione podrške i BL. više od 30 lovaca i 2 AC-130 topovnjače.000m su bili AWACS. Rivet Joint i JSTARS. Pentagon je objavio da je ubijeno 517 potvrdjenih i 250 nepotvrdjenih boraca al Kaide arapske. tankeri po potrebi. F-16.000m. EP-3 Orion. Dešavalo se da zbog gustine vazduhoplova budu odbijani prioritetni zahtevi za bombardovanjem. F/A-18 i A10. B-52. Vazduhoplovna podrška je obezbedjivana sledećim avionima: AC-130. koji su bili na 7 do 8.

Postignut je strateški cilj. od uslova zadovoljenja bitnih faktora. Operacija se izvodila na teritoriji suverene države. a naknadno i ofanzivne direktne.Ovo je primer kompleksne upotrebe vazduhoplovnih snaga. Faktori koji utiču na efikasnu upotrebu vazduhoplovnih snaga Na osnovu iznetih primera i njihove pojedinačne analize može se zaključiti da se upotreba vazduhoplovnih snaga u borbi protiv globalnog terorizma generalno može razmatrati u više posebnih slučaja i to: u podršci drugim protivterorističkim snagama indirektno i direktno kao i u dva slučaja. čime je obezbedjena neprekidnost. Iako je loše krenula i operativni cilj nije postignut. uništenje preostalih delova al Kaide. vrhunski. Operacija je bila loše isplanirana na operativnom nivou. operacija je potpuno uspela. ali sa odlično razradjenom taktikom upotrebe vazduhoplovnih snaga u protivkopnenoj doktrini. Posade su bile odlično obučene. taktičkim uništenjem preostalih boraca al Kaide u defanzivnoofanzivnoj operaciji. Komandovanje je bilo u realnom vremenu i sa komandnih mesta u vazduhu i na zemlji. nakon konvencionalnih dejstava. borbene mogućnosti vazduhoplova i naoružanja. koja je podržavala i pružala logističku bazu teroristima. 25 . odn. prvo kao direktne podrške. Cilj je imao operativni značaj. Obaveštajno obezbedjenje i izvidjanje je obezbedjeno kombinovanjem tehničkih sredstava: od bespilotnih letelica do satelita i ljudstva u specijalnim snagama za upravljanje avijacijom i odredjivanje OD. konvencionalne akcije protiv globalnog terorizma. Efikasnost upotrebe varira od slučaja do slučaja. gde su vazduhoplovne snage ofanzivan ili defanzivan subjekat dejstva.

26 . da li je to prava pobeda protiv globalnog terorizma. mogu se napasti države koje podržavaju globalni terorizam ili mu pružaju utočište. vazdušnim udarima izvedenim na Tripoli 1986. što je slučaj sa al Kaidom i Hamas-om. Ciljevi su krajnji. Postavljanje ciljeva Kao i za bilo koju drugu ljudsku aktivnost ili angažovanje nekog organizacionog sistema pravilno postavljanje cilja je od suštinske važnosti. kvalitativnu ocenu postizanja cilja (npr. Primer za to je nekoliko palestinskih terorističkih grupa. npr. ranjenih itd. bespilotne letelice i municija) su u direktnoj vezi sa ishodom i poredjani po značaju. sa jasnim kriterijumima šta je postignut cilj. U većini slučajeva oni slede strategiju dugotrajnog. „Operacije i organizacija“. Uspeh u postizanju cilja predstavlja predmet merenja i ocenjivanja koji se vrši u tri etepe: kvantitativnim merenjem razlike izmedju postavljenog cilja i efekta nakon dejstva (npr.str. obaveštajno obezbedjenje. željeni efekti u odredjenoj situaciji koji se žele postići obzirom na date uslove. medju njima i odskora legalan ″Hamas. Sledeći problem je upotreba sredstava za masovno uništenje. odlučni. Ljudi. odn. dobrovoljno žrtvovanje. konkretno legalne OS neke suverene zemlje koje bi se našli u takvoj borbi. sa izlaznom strategijom iz ukoba i odlučnom pobedom. Sve akcije i dejstva vazduhoplovnih snaga u borbi protiv globalnog terorizma moraju biti usmerene na postizanje zadatih ciljeva. Time se na bazi direktnog sukoba se simetričnim protivnikom.2006. uništenjem ove ćelije i još nekoliko njih sprečen je teroristički napad na neki objekat i time smanjena snaga cele terorističke organizacije za neki vremenski period). u strategijskom smislu? Ovo je zapravo indirektni efekat na terorizam koji se može uporediti sa dejstvom sa distance. samostalno.Značaj postavljanja ciljeva je u direktnoj vezi sa doktrinom-načinom upotrebe i oblikom dejstava. uništenjem ove ćelije sprečeno je dejstvo Al Kaide po obezbedjenju nekog objekta).6. jednom bombom JDAM gadjana je jedna ćelija al Kaide u nekom mestu i to je imalo za posledicu toliko mrtvih. 27. mogući i merljivi i logično povezani po nivoima od taktičkog do nacionalnog . iscrpljujućeg rata i za razliku od konvencionalnih armija. uslovima vodjenje borbe protiv globalnog terorizma. organizacija komandovanja i kontrole u borbi i mogućnosti veze40 i tehnička sedstva(senzori. Medjutim. Cilj upotrebe vazduhoplovnih snaga u ovom 40 41 Battle management. vazduhoplovi.god.″koji nastavljaju borbu protiv Izraela. Ciljevi moraju biti strogo definisani. kvalitativnom ili kvantitativnom ocenom planiranog efekta (da li je direktan ili indirektan) koji je posledica izvedene akcije (npr. Primer za to je bezuslovna predaja.) . može lako doći do pobede. 42 Medjutim. što implicira potrebu za preventivnim i hitninim reagovanjem.god. 85 do 97 42 kao što je bilo u Afganistanu 2001/02. control and communication AFDD 2.god. može biti usmereno na više različitih ciljeva u zavisnosti od efekta koji se želi postići. indikatorom uspeha koji predstavlja subjektivnu. svoj cilj i kriterijum pobede definišu kao preživljavanje i nastavljanje borbe. command. Većina političara i visokih vojnih funkcionera žele kratak sukob. kao pobedu mogu smatrati i namerno. teroristi za razliku od suverenih država.41 Angažovanje OS SAD ili vazduhoplovnih snaga.

Ovo je manje-više zajednička karakteristika strategija svih terorističkih organizacija. Asimetrija. uništenje globalne terorističke organizacije. već indirektan prilaz protivniku. rata. njen cilj nije direktno konfrotiranje. Na osnovu ovakve strategije. Činjenica je da SAD pri upotrebi vazduhoplovnih snaga u navedenim primerima nije imala adekvatnu doktrinu i da su sve operacije bile improvizovane ili bazirane na konvencionalnim doktrinama. Ovakav čin se može smatrati kao akt rata i agresije na suverenu državu. ovakav pristup daleko više mobiliše sve snage jednog društva i priprema javno mnjenje za dugotrajan sukob i uslove primene sile koji su bliski vazduhoplovstvu kao delu OS. bez kompromisa. a njen uticaj i značaj se sagledava kroz sve ostale varijable. medjutim. Iako sama reč "rat" možda i ne odražava pravi karakter borbe protiv globalnog terorizma. koje imaju iste izazove i pretnje po nacionalnu bezbednost. Suština vojne i vazduhoplovne doktrine SAD je postizanje disimetrije u odnosu na protivnika. komandovanja i kontrole i načine dejstava. što je jedinstven slučaj i sasvim zasigurno svojstven jedino supersili kakve su SAD. I zaista kada se izvrši analiza sadržaja u svim doktrinarnim dokumentima i četvorogodišnjim pregledima odbrane ministarstva odbrane SAD vidi se potvrda ovog načela.slučaju može biti uništenje mogućnosti fabrikacije ovih sredstava ali u tom slučaju je vrlo verovatno da će se izazvati reagovanje medjunarodne zajednice. Primena ovog načela se može videti u svim ratovima koje su vodile SAD posle II sv. Pored ovog načela. Ovo je od značaja i za druge zemlje. bezuslovna kapitulacija neprijatelja. vremenski dugotrajan proces ali koji u isto vreme traži prmanentno visoku gotovost vazduhoplovnih snaga da brzo reaguju na taktičke ciljeve svuda po svetu. karakteristika američke kulture bazirana na tradicionalnom stavu o gradjaninu. a pogotovo se ne znaju operativne aktivnosti. što je takodje prisutno u svim ratovima koje su vodile SAD od rata na nezavisnost. medju njima i naše. Suštinski najveći problem je što globalni terorizam ne deluje javno. To je strateško načelo kojim se teži da se na osnovu materijalnog bogatstva stvore tehnološki superiorne snage čime se postiže odlučujuća prednost nad protivnikom. Cilj totalnog rata je apsolutna. Doktrina Značaj doktrine je objašnjen u prvom delu rada. gde se članovi i ne poznaju. Doktrina povezuje operativnu upotrebu vazduhoplovnih snaga sa ciljevima preko funkcionalne organizacije. sukob postaje dugotrajan i nestalan po intenzitetu. njegove borbene formacije su male i nevidljive kao i logistika. Primer je organizacija al Kaide. 27 . što je ponekad bilo uspešno. Zbog toga je postizanje strateškog cilja. bazirana na ćelijskoj strukturi. kao što je već rečeno. tako da je broj OD vrlo mali. a ponekad ne.vojniku ima velikog udela u američkom poimanju rata uopšte. Oba razloga se mogu smatrati značajnim za objavu rata globalnom terorizmu. kao totalnog sukoba. teži potpuno suprotnoj strategiji. Na osnovu uočenih slabosti i potreba za jednom objedinjenom doktrinom borbe protiv neprijatelja kakav je globalni terorizam SAD su ustanovile posebnu doktrinu. a nemaju razradjenu doktrinu upotrebe. pred kojim se politika povlači dok vojnici ne završe "posao". što se desilo nakon dejstva po hemijskoj fabrici u Sudanu.

dok se za humanitarne operacije primenjuje mali centar. odelenja (flajtove)..44koji je ujedno i komandant vazduhoplovne komponente unutar združene komande ratišta.god.43 do 51 28 . a organizacija je bila zastarela i neprilagodjena.47 Pravljenje funkcionalne organizacije je imperativ za postizanje cilja svake organizacije kojim se ona prilagodjava uslovima okruženja i specifičnom protivniku. a koja zavisi od jačine neprijatelja i prostora. detašmane ili elemente koji obezbedjuju racionalnu upotrebu i kontrolu i koheziju jedinica. grupe. koji takodje može biti različite jačine. kako je već pomenuto. čiji je zadatak pravljenje rasporeda i izveštavanje. bespilotne letelice i agentura) Značaj ovog faktora se vidi po tome što je u svim uspešnim operacijama obavezno bio zastupljen i naglašen.2001. U primerima gde nije bilo odgovarajuće doktrine.. Unutar ATEF jedinice mogu formirati ekspedicione vingove. gde je organizacija bila potpuno neprilagodjena uslovima.6. dobro integrisane sa adekvatnim balansom borbenih jedinica. „Operacije i organizacija“. Suština značaja obaveštajnog obezbedjenja se ogleda u pravilnom i brzom donošenju odluka.45adekvatnim pravilima komandovanja i kontrole i potpuno opremljenim i podržavanim snagama. Decentralizovano izvršenje i neprekidno komandovanje obezbedjuje se vazduhoplovnim operativnim centrom46. str. Obaveštajno obezbedjenje (vazduhoplovi.43orjentisane na poseban zadatak. angažovanje je bilo osudjeno na neuspeh. senzori. Jedinstveno komandovanje združenim snagama se rasprostire od operativnog nivoa do taktičkog uz upravljanje logistikom u zavisnosti od veličine AETF. stvorena je nakon završetka ″hladnog rata″ i pokazala se kao prilično funkcionalna. Ovaj stav je potvrdjen primerom spašavanja talaca u Iranu ali i napadom 11. Ova organizacija u obliku AEF-a. komandovanja i kontrole i zaštite.2006. skvadrone.9. Osnovni koncept na kome bazira ATEF organizacija su: jedinstveno komandovanje pod komandantom vazduhoplovnih snaga ratišta. 27. 43 44 Air Expeditionary Task Force (AETF) Commander Air Force forces (COMAFFOR) 45 Joint Force Air Component Commander (JFACC) 46 Air Operational Center (AOC) 47 AFDD 2.god.god. Od AEF-a i nacionalnih vazduhoplovnih snaga se za potrebe izvršenja posebnih zadataka prave posebne vazduhoplovne ekspedicione snage (ATEF). kakav se upotrebljava u regionalnom sukobu sa jakim protivnikom kao što je bio Irak 1991.Funkcionalna organizacija Funkcionalna organizacija je sistemsko prilagodjavanje organizacije vazduhoplovnih snaga SAD za izvršavanje različitih zadataka postavljenih namenom. Ukoliko to nije zadovoljeno neprijatelj se nalazi unutar tzv. Potpuno razvijen centar broji gotovo 1000 ljudi. jedinica podrške.

ciklusa odlučivanja i ima inicijativu. jer su jeftinija. koji bi služile navigaciji i lokaciji terorista u gradskim i ruralnim sredinama i omogućile lokaciju terorističkih lidera. Daleko veću primenu imaju elektrooptička sredstva. Najpoznatiji je slučaj uspeha ruskih snaga koje su ovom metodom locirale i pratile čečenskog lidera. a zatim dejstvovale iz vazduha preciznim oružjem i ubile ga. ali izraženo je odredjeno nezadovoljstvo stepenom efikasnosti ove opreme. Otkrivanje malih grupa boraca može biti teško. Teroristi znaju za ova sredstva i protiv njih primenjuju stalno kretanje.). Wasp itd. Orient . poznato je da Bin Laden po svaku cenu izbegava upotrebu mobilnih telefona. jer informacije i obaveštajna aktivnost omogućavaju protivterorističkim snagama da nateraju teroriste na "otvoreno". Suština komandovanja se ogleda u upotrebi vazdušne sile po neprijatelju tako da se ulazi unutar protivnikovog procesa odlučivanja48čime se zadobija inicijativa i odlučujuća prednost ( u konvencionalnim dejstvima se to postiže dejstvom po KM. JSTARS. Ovo je krucijalna metoda i stub oko koje se kreće borba protiv globalnog terorizma! Ovaj faktor mnogi autori prihvataju kao najznačajniji u borbi protiv terorizma. koja se gotovo uvek pokazala kao neophodna. odlučivanja i delovanja 29 . koja omogućavaju detekciju i praćenje kretanja malih grupa terorista. Može se videti da je značaj ove varijable izuzetno visok i da povezuje ostale faktore direktnim usmeravanjem napora ka izvršenju ciljeva traženjem optimalnih načina upotrebe. čime se povećava efikasnost. Za ovu svrhu u odbrambenim operacijama planira se i upotreba bespilotnih balona-cepelina. Veliki značaj imaju sredstva za prisluškivanje. Većina političara i visokih vojnih zvaničnika želi kratko trajanje sukoba i brzu pobedu. Komandovanje i kontrola Uticaj komandovanja i kontrole se pri upotrebi vazduhoplovnih snaga ogleda dvojako. koje su pokazale izuzetan značaj u uslovima ofanzivne upotrebe vazduholovnih snaga. Postoji nekoliko programa razvoja BL. agenturu. U upotrebi je i veliki broj radara za otkrivanje pokreta malih grupa ljudi. RC-135 Rivet Joint. a radi se na izradi još manjih BL koje bi bile u upotrebi jedinica za specijalne operacije na taktičkom nivou (Silent eyes.). Ova sredstva su već prilično mnogo upotrebljavana u konvencionalnim ratovima i često se opisuju kao stalno tražena. posebno u okruženju kao što su gradovi. orjentisanja. čime su postignuti odredjeni uspesi u lokaciji i dejstvu po terorističkim liderima. a malobrojna. koja u slučaju borbe protiv globalnog terorizma znači pobedu ili poraz. lakša za održavanje i primenu. radarima. već danas postoje operativni vazduhoplovi koji se mogu koristiti u ovu svrhu. Decide and Act (OODA) – proces prikupljanja informacija. organizacije itd. detekciju i praćenje komunikacije. Medjutim. a često zaboravljana u sferi sve veće primene tehnologije. narušavanjem sistema veza itd. Na efikasnost ove varijable višestruk uticaj ima doktrina (preko ciljeva. kao što su: U-2. načina upotrebe. obučenost ljudstva i savremena tehnološka dostignuća za obaveštajno obezbedjenje i vezu.). RC-12 Guardrail i brojne bespilotne letelice (BL). zaštitu terenom čime umanjuju značaj primene ovih sredstava. E-8. Treba na kraju pomenuti i suštinski najefikasniju metodu prikupljanja obaveštajnih podataka. kao planiranje i izvršenje planiranih dejstava. Centralizovano planiranje i decentralizovano 48 Observe. senzorima.

na uvežbavanju ljudstva na nivou bataljona i specijalnih timova da efikasno usmeravaju avijaciju na OD. Vazduhoplovi Posedovanje najmodernijeg vazduhoplovnog parka nije neophodan uslov za uspešnu borbu protiv globalnog terorizma. situacija na terenu se vrlo brzo menja i organizacija mora da se prilagodi stvaranjem malih borbenih delova sposobnih da odlučuju i dejstvuju samostalno. To je primer upotrebe predatora radi eleminacije Atafa i upotreba avijacije u bliskoj vazduhoplovnoj podršci u ofanzivnim i defanzivnim borbama protiv al Kaide u Afganistanu. kao što su: F-22. Takodje modernizuju postojeću flotu svih verzija AC-130. 49 Joint Air-Ground Operations (JAGO) – združene vazdušno-kopnene operacije 30 . F-35 za protivvazduhoplovnu i protivpovršinsku borbu. što znači da i druge zemlje imaju podjednake šanse da svoje vazduhoplove uspešno upotrebe u borbi protiv globalnog terorizma. Predvidja i se povećanje mobilnosti usavršavanjem specijalizovanih helikoptera HH60G Pawe Hawk. trajanje leta. a na to više utiče pravilno postavljanje ciljeva i odgovarajuća doktrina primene. Medjutim. U oktobru 2004. Suštinski je važno da se ove snage pravilno upotrebe. združenoj upotrebi medju vidovima svojih OS. MH-53J/M Pawe Low. onaj koji odlučuje i izvršava dejstvo. Centralizovano izvršenje postižu samoubilačkim napadima. kao što je upotreba artiljerijskih oficira za navodjenje avijacije može da ima kobne posledice. terorističkih i organizovanih kriminalnih organizacija. i al Kaida ne pokušava da postigne brzu pobedu. Da bi se suprostavile ovakvoj organizaciji vazduhoplovne snage SAD ali i druga vazduhoplovstva. moraju takodje da odlučuju i deluju decentralizovano. jer je ova obuka skupa i traži vreme. Kao i većina gerilskih. RV SAD je oformilo kancelariju JAGO. mogućnost otkrivanja i dejstva po malorazmernim ciljevima. MH-47E Chinook. odn. Kao što su primeri pokazali. dolet. brzinu regovanja. a kompromisna rešenja.god. gde je jedan čovek i skupljač informacija. globalne terorističke organizacije. primenjuju rastresito i na taj način decentralizovano komandovanje i kontrolu. Vazduhoplovne snage SAD su u procesu prenaoružavanja i nabavke tehnološki napradnijih vazduhoplova. ipak navedeni primeri dokazuju osetljivost i ograničenost primene.49Zadatak ove kancelarije je bio da na bazi izmene doktrine postigne povećanu decentralizaciju i broj ljudi koji može donositi odluke o upotrebi vazduhoplovnih snaga na taktičkom nivou. kao što je al Kaida. Iako je njihova primena pokazala veliki značaj. Iako poseduju najmoderniju vazduhoplovnu opremu i vazduhoplove. SAD rade na što povezanijoj. vazduhoplovne snage SAD su često zakazale. sve ove osobine se mogu postići i na vazduhoplovima starije generacije pravovremnim usavršavanjem.izvršenje obezbedjuje vodjenje borbe sa simetričnim konvencionalnim protivnikom upravo na navedeni način. već vodi dugotrajan iscrpljujući rat. Medjutim. npr. koji se pokazao kao nezamenljiv u borbi protiv malih grupa terorista bilo u planinama Afganistana ili iznad gredskih područja kao što je Bagdad. Medjutim ovde se javlja problem obučenosti ljudstva. Suštinski je važno da vazduhoplovi poseduju odredjene borbene mogućnosti.

god.50S tim u vezi pokrenut je program izrade bombi malog dijametra. 50 Primer dejstva po svadbi u Afganistanu 2002. koja ima kružno skretanje manje od 3m sa visine odbacivanja od preko 13. nakon završetka glavnih borbi sa Talibanima i teroristima al Kaide. 31 . kada je greškom svadbeno pucanje protumačeno kao protivvazdušno dejstvo. koja su se pokazala kao vrlo efikasna u uslovima konvencionalne primene. S tim u vezi vrlo je kontroverzna primena vazduhoplovnog naoružanja. Precizna municija ima izuzetno veliki značaj u borbi protiv globalnog terorizma jer omogućava da se angažovanjem malih snaga postignu izuzetni taktički efekti uz poštovanje zakonskih normi i ograničenja u upotrebi sile. jer kao posledica može biti nenamerno oštećenje ili uništenje objekata civilne infrastrukture. a još gore može izazvati ljudske žrtve. koje je namenjeno konvencionalnom ratu.000m itd. Svi mogući oblici dejstva i upotrebe vazduhoplovnih snaga se mogu naći unutar ovih modela. težine oko 100kg sa preciznim vodjenjem i forsiranje upotrebe sredstava kao što je AGM-114 Hellfire. a posledica je bilo više stotina mtrvih. čime se omogućava precizno i relativno bezbedno dejstvo u uslovima blizine civila i vlastitih snaga. ofanzivna dejstva i defanzivna dejstva u borbi protiv globalnog terorizma. kao što je: GBU-24 LGB laserski vodjena bomba za rušenje dobro utvrdjenih i ukopanih bunkera i tunela u planinskim masivima Tora Bora. BLU118B koja izaziva termobarički efekat i nadpritisak u dobro utvrdjenim skloništima.Naoružanje Kao što je već ranije rečeno jedan od problema u borbi protiv globalnog terorizma je zakonski okvir primene sile i mogućnost izazivanja kolateralne štete. Modeli upotrebe vazduhoplovnih snaga Na osnovu predstavljenih primera upotrebe vazduhoplovnih snaga RV SAD u prošlosti i analize značajnih faktora može se zaključiti da se upotreba vazduhoplovnih snaga u borbi protiv globalnog terorizma može opisati prema sledećim modelima: indirektna podrška. direktna podrška. Sada su u upotrebi sredstva. satelitski vodjena sredstva GBU-31 JDAM.

BL Predatori mogu otkriti i pratiti potencijalne mete. narušavanja. Avioni JSTARS i BL MQ-1/MQ-9 Predator. Medjutim. Ova dejstva se izvode na takvoj distanci da nije potrebna posebna koordinacija pokreta i vatre vlastitih snaga. Mada deluje kao isključivo ratni način upotrebe vazduhoplovnih snaga. kao što je bilo u Sudanu. projektila i ARJ PVO. ali i drugih delova OS Ovi zadaci se vrše u okviru ofanzivne borebe za prevast u vazdušnom prostoru i ima za cilj uništenje. kao i upozorenja na opasnost od strane neprijateljskih lovaca. Vazdušni udari se dele u dve grupe: planirane i hitne. elektronskog izvidjanja i radarskog otkrivanja i praćenja. ciljevi kao što su visoki teroristički rukovodioci u kretanju ili bekstvu zahtevaju trenutno reagovanje. dejstvima LA i LBA. kako je stvarnost pokazala. što mora da obezbedi informaciona tehnologija. formiranje elemenata borbenog poretka. neutralisanje i umanjenje pretnje od strane neprijateljskih vazduhoplova i 32 . Afganistanu i Libiji. Iako se sami borbeni avioni često odredjuju za ovaj zadatak. obaveštajnog rada. tzv. čak i efikasnije. pokazalo se u borbi protiv globalnog terorizma da ga i drugi vazduhoplovi mogu uspešno izvršiti. a zatim koordinirati udarne grupe. Posebni vazduhoplovi se odredjuju za detekciju ciljeva u odredjenoj geografskoj zoni. npr. npr. Protivvazduhoplovna borba je zajednički napor. mogu locirati. Tipičan zadatak obuhvata kontrolu aviona udarne grupe koji se smenjuju u napadu. već indirektno narušavanje njihove moći preko logistike i izvora finansiranja i podrške. ciljevima duboko unutar teritorije zemlje domaćina terorizma. Takodje je važna i upotreba E-3 AWACS-a radi vazdušne kontrole kretanja i bezdenosti razdvajanja udarnih grupa prilikom napada. Ovaj način upotrebe vazduhoplovnih snaga se najčešće izvodi uz komandovanje iz vazduha. udari sa distance po zemlji koja poseduje snažnu pritivvazdušnu odbranu i lovačku avijaciju. koju pružaju zemlje domaćini terorizma. mrežno-centrično ratovanje.Indirektna podrška Vazdušni udari predstavljaju dejstva sa ciljem skretanja. verifikovati i odobriti napad. Pored vazdušnih udara u indirektnoj podršci borbe protiv globalnog terorizma može postojati potreba i za protivvazduhoplovnom borbom. radi odredjivanja prioritetnih OD u cilju postizanja maksimalnog učinka. odlaganja ili uništenja neprijateljskog vojnog potencijala pre nego što može ispoljiti efikasno dejstvo protiv vlastitih snaga ili kojima se postiže zadati cilj komandanta ratišta. Narušavanje normalnog procesa odredjivanja ciljeva po kojima se dejstvuje po planu unutar ciklusa od 72h može izazvati problem u organizaciji izvršenja ali je to predvidjeno doktrinom upotrebe u protivkopnenoj borbi pa je to i uticalo na uspešno izvršenje operacije Anakonda. a nakon dejstva izvršiti kontrolu nanete štete radi ponavljanja napada. izvidjanja svim drugim sedstvima i snagama. Cilj ovih dejstava nije obavezno direktno dejstvo po terorističkim grupama ili njihovom rukovodstvu. Planirani su optimalniji jer omogućavaju izbor oružja. koje vrši koordinaciju i obaveštajno obezbedjenje napada. dejstvo na Libiju. minimalne gubitke i što je bitno u borbi protiv globalnog terorizma manjenje mogućnosti kolateralne štete i dejstva po svojim trupama zbog bliskog dodira sa teroristima. koja je inače bila vrlo loše isplanirana. sinergičnost izmedju sistema komandovanja. ovaj način upotrebe je primenljiv za udare sa distance po terorističkim kampovima za obuku ili dr.

U suštini ovaj način angažovanja omogućava da se mali timovi specijalnih snaga ili minimalne površinske snage u dodiru sa neprijateljem. Objekti dejstva su neprijateljski: sistem PVO (avioni i ARJ PVO).god. kao i komandna mesta. ovakva upotreba vazduhoplovnih snaga u kritičnoj situaciji može biti najefektnija. vazduhoplovne snage SAD imaju adekvatne. kao što su planine Afganistana. koja podrazumeva prenos ljudi i opreme bilo gde na svetu omogućava efikasnu upotrebu. infrastruktura logistike. manipulaciju u ekstremnim uslovima. kao što su: padobranske. prostorne mogućnosti. Iako se ne smatra kao najefikasnija upotreba vazdušne sile. U slučaju potrebe angažovanja protivterorističkih timova bilo gde na svetu. Savremena oprema omogućava let u gotovo svim uslovima. Najčešće se bazira na obezbedjenju strateškog i taktičkog manevra i logističku podršku angažovanih snaga. brodove i vazduhoplove koji služe kao lansirna orudja. Idealno bi bilo uništiti ovu pretnju i njenu logistiku još na zemlji ili na kraju krajeva što bliže njihovim izvorima. što i jeste od značaja za borbu protiv globalnog terorizma. Strateška pokretljivost. jer se 33 . Uglavnom se podržavaju „lakše“ jedinice. Upotreba avijacije na ovaj način je uvek pod komandom RV preko ljudstva koje je pridodato kopnenoj jedinici koja se podržava. Direktna podrška Namena vazduhoplovnih snaga za izvršenje ove misije je podrška drugim snagama za borbu protiv globalnog terorizma. marinske ili specijalne jedinice. kada otkriju terorističku grupu ili većeg neprijatelja. aerodromi. sredstva i čvorišta veze i centri za prikupljanje obaveštajnih informacija. političku i svaku drugu podršku drugih zemalja globalnom terorizmu. finansijsku. vozila. Primeri upotrebe u ovim zadacima su spašavanje talaca u Iranu i ubacivanje specijalnih snaga u Afganistanu u operaciji Anakonda. ali sa odredjenim borbenim ograničenjima. Ovo su dejstva protiv neprijateljskih objekata dejstva u neposrednoj blizini vlastitih snaga zbog čega se zahteva stroga koordinacija vatre i pokreta izmedju vazdušno-kopnenih snaga. mogu za kratko vreme ojačati do bilo kog željenog nivoa od protivterorističkog tima za spašavanje talaca do snaga koje mogu voditi konvencionalan rat kakav je bio u Afganistanu. neprijatelj ne sme imati gotovo nikakve mogućnosti PVO na terenu da bi se mogao izvršiti taktički manevar. Ofanzivna dejstva Bliska vazduhoplovna podrška je misija vazduhoplovstva koja se čini najrelevantnijom za upotrebu u borbi protiv neprijatelja kakav je globalni terorizam. projektile (krstareće i balističke). Indirektna podrška predstavlja kombinaciju protivpovršinske i protivvazduhoplovne borbe i to je konvencionalna upotreba vazduhoplovnih snaga sa ciljem da spreči i umanji logističku. Ovo potvrdjuje angažovanje u Afganistanu 2002. Naime.projektila. koja se odnose na superiornost u vazdušnom prostoru.

Ovaj slučaj se primenjuje kada je vreme loše. pozitivne identifikacije. Upotreba ovog tipa kontrole zahteva daljinski prenos slike tačke nišanjenja npr.upravo ovakve jedinice. laserski vodjenog sredstva preko BL Predator ili podvesnog sistema za detekciju i praćenje na avionu. 3. nepotrebna patnja. Medjutim podaci moraju da se kreću kroz komandno mesto. a to su: vojna potreba. zbog svoje mobilnosti i fleksibilnosti upotrebljavaju. Vojna potreba se odnosi na odredjivanje ciljeva koji mogu biti OD prema ženevskoj konvenciji. obična kuća za stanovanje. lokaciji. kursa napada. a kontrolor zadaje ograničenja dejstvujućem vazduhoplovu u vidu: vremena. Ovde se takodje ne zahteva vizuelni kontakt izmedju kontrolora. naoružanja koje se upotrebljava i konačno daje dozvolu za dejstvo uz mogućnost i da opozove dejstvo. usmeravanja i odredjivanja ciljeva i konačno odobrenja za dejstvo. (Npr. Komandovanje u ovim dejstvima se obezbedjuje preko združenog krajnjeg kontrolora napada i isturenog vazduhoplovnog kontrolora na zemlji ili u vazduhu. nameni i upotrebi mogu efikasno uticati na ratna dejstva. tip je slučaj kada se sa jednog vazduhoplova dejstvuje po više ciljeva uz davanje ograničenja. 51 Joint Terminal Attack Control (JTAC) i Forward Air Controller (Airborne) (FAC(A)) u našoj vojnoj terminologiji su to vazduoplovni oficiri za vezu i navodjenje ali 34 . npr.god. kada kontrolor vizuelno prati i cilj i vazduhoplov koji dejstvuje na njega. Ovo je čest slučaj komandovanja i kontrole nad bliskom vazduhoplovnom podrškom.51koji se nalaze u blizini sopstvenih trupa. tip. Bliska vazduhoplovna podrška je posebno značajna u borbi protiv globalnog terorizma zbog već pomenutih zakonskih ograničenja pomenutih "Zakonom o oružanom sukobu" (LOAC). a sve to zahvaljujući primeni savremene tehnologije. Ovo je od suštinskog značaja u ovim dejstvima zbog detekcije. LOAC se bazira na četiri osnovna principa kojima se odredjuju ciljevi. postoji problem jezičke barijere u koalicionim snagama i sl. Ovaj način se može primenjivati noću. može to postati ako je u njoj smešten borbeni položaj. tip se primenjuje kada kontrolor ne može da vidi bilo vazduhoplov koji napada ili cilj u trenutku dejstva ili kada vazduhoplov ne može da ostvari ″hvatanje″ cilja napadno-navigacijskim sistemom. Afganistan 2002. u uslovima lošeg vremena. Kontrolor je u poziciji da koordinira napad i izbegne greške. proporcionalnost i razdvajanje. a to su objekti koji prema svojoj prirodi. objekti dejstva. odn. a radi izbegavanja kolateralne štete i dejstva po svojim snagama. koordinata. U skladu sa mogućnostima vazduhoplova. Podatke o cilju i trenutak odbacivanja sredstava daje istureni osmatrač. velike visine dejstvujućeg vazduhoplova ili dejstva sa velike daljine. naoružanja i sistema za otkrivanje i dejstvo po ciljevima postije tri tipa kontrole pri izvršenju zadataka bliske vazduhoplovne podrške: 1. To su posebno obučeni oficiri koji jedini imaju pravo da odobre upotrebu vazdušnih dejstava. koja inače nije vojni OD. koje bi se neminovno desile usled složenosti uslova u kojima s vodi borba. vazduhoplova i cilja. U ovom slučaju kontrolor preko dvogleda ili sličnog optičkog pomagala usmerava vazduhoplov na cilj. 2. a iz razloga legitimne upotrebe sile u borbi protiv globalnog terorizma.). komandno mesto i sl. nije pouzdana oprema na vazduhoplovu.

U suštini. Proporcionalnost se ogleda u sagledavanju vojne prednosti pri napadu na OD kojim se može uzrokovati kolateralna šteta i gubitak života civila i oštećanje civilne imovine. oklopno vozilo se nalazi pored škole i predstavlja unosan cilj. U svim slučajevima kada dejstvo po cilju nije u blizini vlastitih snaga i ne zahteva potpunu integraciju vatre i pokreta sa zemlje sa dejstvom iz vazduha. dejstvo je dozvoljeno isključivo po borbenom poretku neprijatelja. iznenadno otkrivanje skloništa nekog od terorističkih lidera. odn. npr. se nalaze u 52 Combat Air Patrol (CAP). kao i minimiziranje štete koja može nastati takvim napadom. (Npr. upotreba staklenih projektila izaziva komplikacijue kod medicinskog tretmana. Razlika je u ceni primenjenog sredstva ali koje može značiti kolateralnu štetu. (Npr. U ofanzivnim dejstvima vazduhoplovnih snaga u borbi protiv globalnog terorizma. a ima snažno vazduhoplovstvo i PVO i rešena je da pruži otpor u cilju podrške globalnom terorizmu. a meta je svakako neutralisana). Ovo se postiže kao što je rečeno: policijskom kontrolom vazdušnog prostora.Borbeno dežurstvo lovačke avijacije u vazduhu 35 . Borbeno dežurstvo lovačke avijacije52 (LA) u vazduhu i na zemlji je osnovni način upotrebe snaga RV SAD za izvršavanje ovih zadataka. To naravno ne znači zabranu upotrebe nevodjenog oružja). medjutim blizina škole će sigurno izazvati ljudske gubitke kod civila i uništenje ili oštečenje zgrade koja ima veći društveni značaj).Nepotrebna patnja se odnosi na principe haške konvencije o ograničenju upotrebe municije i sredstava sa ciljem da izazovu nepotrebnu patnju. kada je cilj već postignut. pored bliske vazduhoplovne podrške sasvim je izvesna i primena vazduhoplovnih udara. Razdvajanje (ciljeva) predstavlja princip baziran na medjunarodnom zakonu o zabrani dejstva po civilima. Lovački avioni. kao i u indirektnoj podršci i ovde može postojati potreba za protivvazduhoplovnom borbom u slučajevima kada se ova dejstva vrše nad teritorijom zemlje koja podržava globalnu terorističku organizaciju. predstavlja zajednički napor na prevenciji i smanjenju osetljivosti SAD od terorističkog napada. u odnosu na položaj civila i borbenih delova na prostoru borbenih dejstava. Primer ovako kompleksne upotrebe vazduhoplovnih snaga je operacija Anakonda. ofanzivna dejstva vazduhoplovnih snaga. odbranom zone i odbranom objekta. treba primenjivati proceduru dubokih udara. Defanzivna dejstva Nacionalna bezbednost. shvaćena u kontekstu borbe protiv globalnog terorizma. Takodje. predstavljaju kompleksan model različitih sadržaja borbenih dejstava usmerenih na direktno uništenje otkrivenih elementa globalne terorističke organizacije od vodja do pojedinačnih borbenih ćelija na terenu. vrši se odabir vodjenog (pametnog) ili nevodjenog oružja. (Npr. Defanzivna dejstva vazduhoplovnih snaga imaju za cilj zaštitu sopstvenih snaga i vitalnih interesa od neprijateljskih napada iz vazdušnog prostora (aviona i projektila). Ovim dejstvima se obezbedjuje sigurna zona kojom se štite prijateljske komunikacione linije i nutrališe inicijativa terorista.

god. pravaca napada.vazduhu. jer to može izazvati probleme ili onemogućiti uspeh presretanja. identifikaciju. može se uticati na izvršenje zadatka PVO postavljanjem ARJ PVO za neposrednu odbranu OZ. a druge karakteristike negativno utiču. brz prelazak u napad svih aviona i lako održavanje mesta u zoni. izvesnosti napada u odnosu na kretanje neprijatelja. navodjenje radi presretanja.54U primeru napada na Njujork 11.4. KM kada dodeljuje zadatak presretanja OD jednoj grupi.1. Ovo se uvek primenjuje kada daljina i mogućnost reagovanja od otkrivanja neprijatelja do dejstva LA ne obezbedjuje zaštitu objekta zaštite (OZ). uz smanjenje osteljivosti na PED. što omogućuje dejstvo u zajedničkoj zoni. 55 videti rad istog autora na temu: Mrežnocentrično ratovanje 53 36 . radi razdvajanja ciljeva i odredjivanja pripadnosti. odn. Uska koordinacija je imperativ broj jedan za zajednička dejstva i to se postiže merama. obezbedjuje ojačanje drugom ili podizanje lovaca iz pripravnosti na zemlji radi zaštite poretka. u dodeljenim zonama patroliranja (ZP). odakle se upućuju sa komandnog mesta na presretanja potencijalnih ciljeva ili poleću na znak uzbune sa zemlje. zona odbrane sa vitalnim objektima prema broju lovaca je bila potpuno neuskladjena. može biti klopka ili ostavlja OZ nezaštićen i sl. Lovci moraju znati pozicije zona dejstava ARJ PVO radi izbegavanja ove zone ili leteti na odredjenoj visini. Borbeni poredak lovaca je ešaloniran po visini. Ova funkcija obično sadrži otkrivanje ciljeva na velikim daljinama. i korišten za vreme operacije plemeniti orao. Ukoliko je ZP velika. Ovaj način je nakon napada 11. kao što su razdvajanje po visini. mogućnosti sistema C4ISR53.9. Prednosti dežurstva u vazduhu su verovatnoća presretanja na većoj distanci od objekta koji se štiti. Sinergija se postiže tehničkom superiornošću aviona i ARJ PVO uz C4ISR. Kada se odredi pozicija i visinske granice ZP ostaje da se odredi oblik manevrisanja u zoni. Ove informacije pomažu pilotu u izboru ciljeva. kao i broja aviona u LA. 55 Najbolji način prenosa podataka i komandi varira od situacije i najčešće je kombinacija stalnog prenosa podataka data linkom i direktnog usmeravanja glasom. Manevar lovaca u ZP mora da obezbedi najbolje uslove za detekciju i osmatranje. a u isto vreme da olakšaju rad grupe i komandovanje. održavanja defanzivnog ali spremnog položaja i pomoć pri pojavi "rupa" u planiranju. Komandovanje dejstvima LA u vazduhu može biti vrlo kompleksno.2002. U suštini ovi manevri bi trebalo da omoguće najlakšu i najbržu detekciju ciljeva i upotrebu oružja i onemoguće iznenadjenje. pravljenjem blokova dozvoljenih granica visine leta LA u njima i prostornim razdvajanjem. što zavisi od više faktora: vrsta vazdušnog napada. 26.9. broja i veličine objekata zaštite. Sa druge strane KM obično ima bolji pregled situacije i zato je najbolje da pilot ne inicira samostalno presretanje. davanje dozvole za otvaranje vatre (kada je to neophodno) i zadržavanje nivoa spremnosti za odbranu u slučaju napada. podelu ciljeva izmedju grupa LA. Data link izmedju lovaca i KM i ARJ PVO dalje smanjuje opterećenje komandovanja i mnogostruko uvećava borbene mogućnosti snaga.“Protivvazduhoplovna borba“. što uvećava mogućnost preživljavanja samog objekta. Brzina se odredjuje kompromisom izmedju maksimalno trajne i krstareće. Kada se pojavi cilj KM bi trebalo da Command Control Communications Computers Intelligence Surveillance Reconnissance (C4ISR)Komandovanje kontrola kompjuteri veza obaveštajno obezbedjenje nadzor i izvidjanje 54 AFDD 2-1. Prenos podataka linkom obezbedjuje pilotima stvarnu sliku bojišta.

uz lošu strategiju. odn. Može se zaključiti da predloženi modeli zadovoljavaju i omogućavaju optimalno korištenje ovog vida OS. bez adekvatno organizovanih i opremljenih snaga. Vazduhoplovne snage su elemenat vojne moći i aparat sile čija je osnovna namena upotreba u totalnom sukobu kakav je rat. Od lovca presretača se kao krajnji cilj može zahtevati da prisili presretnuti vazduhoplov da napusti vazdušni prostor ili da sleti radi zemaljska inspekcije. Odgovornost VON-a je da omogući najbolje uslove za presretanje i postizanje prednosti u položaju lovca. otvori vatru i uništi presretnuti vazduhoplov. bez dobro postavljenog cilja. u slučaju direktne pretnje. Medjutim. Globalni terorizam izaziva velike efekte i masovna razaranja uz realnu pretnju da upotrebi i oružje za masovno uništenje. Na osnovu primera upotrebe vazduhoplovnih snaga SAD u prošlosti i analize faktora koji utiču na mogućnosti upotrebe vazduhoplovnih snaga došlo se do prethodno opisana četiri modela upotrebe. Prostire se svuda po svetu i asinhrono napada kada njemu odgovara. koji je 1992. Ono je postojećim organizacionim rešenjima prilagodjeno i opremljeno za upotrebu u takvom okruženju.9. Medjutim globalne terorističke organizacije. ukoliko se primene samostalno. Zaključak U prvom delu rada je dat kratak prikaz RV SAD sa svojom osnovnom namenom i mogućnostima predstavljenih postojećim doktrinarnim stavovima.prosledi komandovanje lovcima oficiru za navodjenje (VON). čije su osnovne karakteristike date u drugom delu. što su dokazali primeri. Vazduhoplovne snage zbog svoje pokretljivosti. prostornih i vremenskih mogućnosti i pre svega velike vatrene moći i fleksibilnosti predstavljaju značajan činilac i elemenat borbenog poretka protivterorističkih snaga. uspeh gotovo sigurno izostaje. Najveći problem u defanzivnim dejstvima je zakonitost akcije i problem upotrebe sile zbog prisustva civila i moguće kolateralne štete. združenim naporima u kompleksnoj borbi protiv globalnog terorizma.. Primer za ovo je i presuda našem pilotu maj. svaki na svoj način. Šišiću pred italijanskim sudom. predstavljaju nestandardnog asimetričnog protivnika. Ovo je i uslovilo katastrofu 11. a značaj problema se može sagledati i kroz posledice po medjunarodne odnose izazvane obaranjem južnokorekskog aviona od strane Ruskog presretača. zakonito oborio helikopter koji je upao u naš vazdušni prostor i odbio da izvrši naredbe od strane kontrole leta i presretača. 37 .

postojeće vazduhoplovne snage. SAD su stvorile konvencionalno okruženje. Svaki model na svoj način doprinosi ukupnoj efikasnosti borbe jer narušava poseban organizacioni ili funkcionalni deo globane terorističke organizacije. Iako je ovo bila analiza mogućnosti vazduhoplovnih snaga SAD. naše snage.Analizom primera upotrebe RV SAD u više različitih operacija po cilju. To obično podrazumeva prostorno. To ukazuje na pogrešno vidjenje nekih "stručnjaka" da su vazduhoplovne snage nepodesne i skupe za ovu namenu. budući da se nalazimo u Partnertvu za mir i na korak od NATO saveza. Medjutim. Kao zaključak se nameće stav da. Ova četiri modela čine kopleksnu primenu osnovnih funkcija ili zadataka RV SAD datih osnovnim i posebnim doktrinarnim dokumentima. iako tehnološki superiorne. Medjutim. već naprotiv. Mora se uvek imati na umu da je rat sukob pre svega volja dvaju protivnika i da se rat prvo gubi u srcu! Globalni terorizam. Koji će se način primeniti zavisi od vrste i stepena pretnje terorističkim napadom i izabrane strategije borbe. čemu su vazduhoplovne snage i namenjene. vremenski i prema traženom efektu kvantitativno odredjenje cilja. kompleksnom primenom datih modela mogu vrlo efikasno upotrebiti u borbi protiv globalnog terorizma združeno sa drugim snagama ili samostalno. uz slepo pridržavanje doktrinarnih stavova lako dovodi do neuspeha. dugoročna primena rata sigurno će se vratiti kao bumerang politici SAD. jer je to doktrinarnim dokumentima RV SAD i predvidjeno. čime se indirektno ili direktno postiže konačan cilj: slabljenje i uništenje globalne terorističke organizacije. predstavlja asimetrične snage koje kao glavno bojno polje koristi ljudsku psihu i samo na tom polju se on i može pobediti. mogu biti izuzetno efikasne u zavisnosti od pravilnih odluka. tehničkim modernizovanjem i obukom mogu biti efikasno upotreblje u koalicionim operacijama. kao i svaki drugi oblik terorizma. jer prednost u dugotrajnom ratu obično imaju asimetrične snage. Deklarisanjem borbe protiv globalnog terorizma kao rata. što znači da svaka upotreba sile podrazumeva kao cilj bitku za "srca" ljudi. gde se pojedinačno razradjuju zadaci i načini njihovog izvršenja u odnosu na neprijatelja i date uslove. rigidna primena. Ono što je praksa pokazala je to da se odgovarajućim strateškim odlukama. 38 . bez dobro postavljenog cilja. dolazi se do zaključka da neki faktori imaju izraženiji uticaj na mogućnosti vodjenja borbe protiv globalnog terorizma. koje pruža prednost klasičnim snagama i čiji uslovi omogućuju klasičnu upotrebu sile. vazduhoplovne snage nisu svemoguće i da se pri njihovom angažovanju u borbi protiv globalnog terorizma moraju zadovoljiti svi bitni faktori upotrebe što u krajnjem izaziva odredjene direktne i indirektne efekte na ukupnu borbu protiv globalnog terorizma. operacionalizacijom adekvatnih procedura. Na osnovu iznetih primera i bitnih faktora mogu se diferencirati četiri posebna oblika ili modela upotrebe vazduhoplovnih snaga u borbi protiv globalnog terorizma. nivou snaga i načinu upotrebe.

2006..1.dtic.2006. 21.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs..Lovrić. „Odredjivanje objekata dejstva.D.1.god.2006.god C. Terorizam.Literatura • • • • • • • • • • • • • • • • • • M.. Udruženje «Nauka i društvo». 17.6.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs.htm. Strategic challenges for cuonterinsurgency and the global war on terrorism. DŽ.“ 8. 24.3.Shmitt. nastao sporazumom 17 k-danata RV članica EU.army.11. NIC Vojska.Kacman. " Operacije protiv površinskih ciljeva".Ribnikar.htm.Evropska kontrola VaP-a.Bolkom i K.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs. K.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs.1. www. Vojno izdavači zavod.Klauzevic.dtic. 2006. www. Beograd 2000. AFDD 2-1. Simeunović.StrategicStudiesInstitute..4.god.htm AFDD 2-1.god www.Kovač i B. www. 22. No 5. VINC Beograd 1991.Lambet. Geca Kon AD. AFDD 2-1. 27. www. Elektronska oprema i naoružanje savremenih borbenih aviona.god.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs.3.htm. 2005. AFDD 2-10. www.god. B.god. Istorija ratne veštine. CRS Report for Congress. Counter Terorism and the Use of International Law.Forca.god.9.htm..Murray.dtic. "Osnovna doktrina".2002.god.god.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs. Beograd 2003.htm AFDD 2.Kurmon.Vajt.. "Vazdušno ratovanje".dtic. O ratu.R. M.2006. EURAC Air power papir. 2002.N. J. RAND Corporation. Asimetrični ratovi.dtic.god.htm. Dr.mil/ AFDD-2-1.2000. deo. Beograd 2002.god. B. "Operacije u domovini".god. 2000.. 11.2005. Pregled vazdušne moći EU. Beograd 2002.6.9. D.S. The Marshall Center Papers. Alexandri Press. 26. „Operacije i organizacija“.dtic.dtic.god. Military Aviation: Issues and Options for Combating Terrorism and Counterinsurgency. W. AFDD -1.god.“Protivvazduhoplovna borba“. Beograd 1940god.god.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs. www.2003. Teorija politike (rider) 1.god www. Air power against terror. 39 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->