P. 1
ETIKA, KULTURA, OBRAZOVANJE - skripta 97

ETIKA, KULTURA, OBRAZOVANJE - skripta 97

|Views: 1,337|Likes:
Published by Rudi Voeller

More info:

Published by: Rudi Voeller on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

ETIKA

• • • • • ETIKA – filozofska disciplina koja proučava ljudsko ponašanje i norme po kojima se to ponašanje usklađuje ili bi se trebalo usklađivati DEONTOLOŠKA ETIČKA TEORIJA – posvećenost moralnim principima i kategorijama, bez obzira na dobre ili loše posljedice tog postupanja (Kant) TEOLOŠKA TEORIJA – moralne odluke su one koje proizvode najbolje posljedice (Aristotel, Nikomahova etika) ETIKA VRLINE – usmjerena na same vrline, ali ona ne pomaže previše u moralnome prosuđivanju (ukoliko nije povezana s određenim "tekstom", ciljevi) NORMATIVNA ETIKA – učenje o ispravnom moralnom djelovanju; normama se oblikuju i usklađuju pravila tog djelovanje na kojima je ujedno i opravdanje toga djelovanja, te je usmjereno na to djelovanje; moralno djelovanje se opravdava moralnim ciljem (koji je u funkciji moralnog načela), moralnim kriterijem ili idealnom (Što je to dobro?) METAETIKA – sastoji se od filozofske analize, zanima je definicija etičkih izraza (ispravno, pogrešno, dobro), funkcija sudova u kojima se ti izrazi pojavljuju, značenje moralnog, itd.; to je u širem smislu teorija etike; ne odnosi se na premet etike, nego na način na koji se etika bavi svojim predmetom (Što kažem kada kažem da je nešto dobro?) SOKRATOV INTELEKTUALNI EUDAIMONIZAM - 3 principa vrline: 1. Znanje, 2. sve vrline ukoliko su znanje čine jedinstvo; 3. vrlina je dostižna, može se naučiti; vrlina se ne dobiva na dar nego se izgrađuje samopouzdanjem i i spoznajom etičkih normi (znanja); ljudi su nemoralni iz neznanja PLATONOVA TEORIJA MORALA – dualizam, idealizam, svijet ideja, ideja najvećeg dobra; ova teorija se naziva i eudamemistička jer je usmjerena na postizanje najvišega dobra, duša je najdragocjenija jer jedino ona može steći um; 4 temeljne vrline: hrabrost, umjerenost, moralnost, pravednost ARISTOTELOVA TELEOLOŠKA MORALNA TEORIJA – Nikomahova etika, učenje o vrlinama; vrlina je odabiralačka naklonost volje koja se drži sredine prikladne za vlastitu prirodu, a određena je razmišljanjem; zlatna sredina, pravednost u sebi sadrži sve ostale vrline Alisdair MacIntyre – smatrao da je kriza suvremenog morala nastala kao posljedica prosvjetiteljstva, osvrće se na teoriju emotivizma (koja tvrdi da može dati prikaz svih vrijednosnih teorija koje postoje), on smatra da je moral ukorijenjen u kulturu te da se moralni izričaj i praksa mogu razumjeti samo kao niz fragmentarnih ostataka iz daljnje prošlosti; vraća se Aristotelovom učenju o vrlinama i smatra da razmatranje vrlina treba započeti od prakse; Nikolai Hartmann – zadaća etike je analiza biti osobe, vrijednosti i etičkih čina; etika daje kriterije, veliku važnost stavlja na vrijednosti koje imaju karakter pravih bitnosti i o kojima imamo apriornu spoznaju; on razlikuje materiju vrijednosti i vrijednosni karakter (vrijednosti imaju bitak po sebi); materija vrijednosti jest u relaciji prema sebi; on razlikuje realni (sve zbiljsko) i irealni ( oblici čiste matematike i logike) bitak po 1

umijeća i navika. ljudski duh ne čini čovjeka jedinstvenim. sažaljenje. ono osigurava vezu između pojedinca i društva. prevrjednovanje svih vrijednosti. Vrijednost postignuća. Zarathustra Kvirin Vasilj – filozofska antropologija (svako se živo biće oblikuje i stvara prema unaprijed određenim oblicima). Hargreaves se na ovo nadovezuje i zalaže za to da učenici imaju slobodu izbora područja koja ih zanimaju dok obvezni dijelovi (umjetnost i sport) moraju imati važnu ulogu Kritika: oni se ne slažu s individualnim nadmetanjem i sustavom ispita. filozofski čekić. 2. razlikuje gornji (donose se moralni sudovi koji tvrde da je nešto dobro/loše) i donji moral (ne donosi moralne sudove. samoodređenje čovjeka (čovjek posjeduje neposrednu svijest o slobodi volje i sebi postavlja ciljeve prema kojima djeluje. on želi spoznati svoj najviše cilj koji je ujedno i najviša svrha. čovjek kao duh nastoji spoznati. različite perspektive na obrazovanje: • FUNKCIONALISTIČKA PERSPEKTIVA – 2 pitanja: kakve su funkcije obrazovanja za društvenu cjelinu i koje su funkcionalne veze između obrazovanja i drugih dijelova društvenog sustava Emile Durkheim – osnovna funkcija obrazovanja je prijenos društvenih pravila i vrijednosti. sloboda i odgovornost ( do pojma dobra dolazimo na temelju iskustva. škola uči pojedinca specifičnim zanimanjima koja će mu trebati kasnije. poslije obitelji žarišno sredstvo socijalizacije. Vrijednost jednakosti šansi. masti između obitelji i društva. Plauzibilnosti razloga za odluku da se uopće prihvati neki moral. za njega postoje samo razlozi u smislu motiva) • OBRAZOVANJE • OBRAZOVANJE – proces usvajanja znanja. kao i Durkheim.sebi. gotovo potpuno zanemaruje da bi vrijednosti vladajuće manjine bile te koje se prenose u obrazovnom sustavu 2 . ljudsko djelovanje je urođeno telosom. Kritika: on. Ropski i moral gospodara. ali i različitim od ostalih. temeljno pitanje etika: Koja je najveća svrha ljudskog života? Ernst Tugendatht – tvrdi da utemeljenje morala može biti samo dokazivanje njegove plauzibilnosti i to u 2 koraka: 1. škola ima funkciju koju ne može obavljati obitelj. 2. dok drugi smatraju da je ono prvo ključni aspekt današnjeg obrazovanja • • Talcott Parsons – škola je društvo u malome. razlikuje jedno individualno sazrijevanje vrijednosnog organa u čovjeku pojedincu i povijesno sazrijevanje vrijednosnog organa čovječanstva • • Friedrich Nietzche – nadvladavanje čovjeka. on je za kažnjavanje jer se dijete mora kontrolirati i suzdržati. Vasilj razlikuje ćudorednu i prirodnu dobrotu ljudskih čina). čovjek se može definirati s obzirom na njegovu svrhu. škole usađuju 2 vrijednosti: 1. opće plauzibilnosti nekog određenog pojma morala u odnosu na konkurentske.

umjesto škola on uvodi razmjenu vještina i mrežu učenja. 3 . Škola ima moć da nameće svoja pravila i pokorava ih. 3. škole guše kreativnost i maštu. 1. postfordizam – uspjeh jedne zemlje zavisi od obrazovanja! • Školovanje u kapitalističkoj Americi – zahtijeva masovnu reprodukciju jeftine radne snage koja je podređena vladavini nekolicine. marksistička kritika – ciljevi su proturječni – jednakost šansi ipak ne stvara jednakost. proizvodnja poslušne i nekritičke radne snage. privid jednakosti šansi. Učenici mogu malo/nimalo utjecati na ono što uče ili kako uče. kritizira mehaničko učenje. škole nisu osobito vične poučavanju vještinama – to bi trebali voditi oni koji se njima bave u svakodnevnom životu. a ne odnos prema društvu. Kritike: problem u potištenosti. gospodarskom sustavu. diplomu s vještinama i znanjem. stvaraju konformizam i zaglupljuju. Kritika: inteligencija vrlo malo ulaže u uspjeh u obrazovanju. ističe razvoj intelektualnog potencijala. svako dijete se držalo jedinstvenim. obrazovanje bi trebalo biti oslobađajuće iskustvo gdje pojedinci razvijaju svoje sposobnosti i talente.• Daris & Moore – obrazovanje je sredstvo raspodjele uloga. treba se učiti na iskustvu – čineći. ukidanje škole vodi do radne • SOCIJALDEMOKRATSKA PERSPEKTIVA – državna intervencija je nužna kako bi se smanjile nejednakosti što ih proizvodi tržišno gospodarstvo. obrazovanje je rascjepkanost predmeta. ne slažu se s funkcionalistima da obrazovanje pruža jednakost šansi. povezuju ga s društvenom stratifikacijom (mehanizam koji omogućava da se najtalentiraniji i najsposobniji ljudi rasporede na ona mjesta koja su za društvo funkcionalno najvažnija). klasne podjele će se postupno izgubiti. ipak su neka istraživanja pokazala da obrazovanje ne može nadoknaditi nejednakosti koje postoje u društvu. Učenici brkaju nastavu s učenjem. a ne slušajući. pa poslodavac može prijetiti otkazima. IQ nije presudan za uspjeh u obrazovanju. kritiziraju 3 vrste škole (klasična gimnazije. našla se na meti marksističkih i desničarskih perspektiva • Ivan Illich – djelo Dolje škole. tehničke i opće srednje škole). ako školski uspjeh više ne ovisi o klasnom podrijetlu. 2. ova perspektiva se nadala da će smanjiti nejednakosti. glavna svrha je promicanje blagostanja pojedinca. stratifikacija i njen utjecaj sprječava škole da uspješno ocijene pojedinca prema njihovim sposobnostima • LIBERALNA PERSPEKTIVA – obrazovanje kao odnos prema pojedincu. a tek neizravno napretka društva • John Devey – svrha obrazovanja je poticati pojedince da razviju svoj puni potencijal kao ljudska bića. a podijeljena radna snaga se lakše kontrolira. školski sustav prosijava i razvrstava takve ljude. tvrdi kako se u školi uči slušanje autoriteta i zaboravlja se misliti svojom glavom. napredovanje s ocjenama. kapitalizam zahtijeva višak radne snage.

Neofordizam – zaštićena nacionalna tržišta. uključujuća je i norma postignuća u 4 razdoblja učenika. dok su javne škole podređene interesnim skupinama birača i državnih dužnosnika koji nameću vlastita pravila. Kritika: i u sustavu vaučera roditelji ne bi bili jednaki. usavršavanje kao nacionalno ulaganje 4 . za gospodarsko slabljenje krivi su preveliki izdaci za socijalnu državu i socijaldemokratska obrazovna politika.. cilj neofordističkog pristupa je stvoriti poduzetničku kulturu u kojoj se ljudi od malih nogu uče natjecanju. ova novodesnica je neprijateljski raspoložena prema državnoj birokraciji. testovi bi se objavljivali kako bi roditelji mogli usporediti uspjeh pojedinih škola. ciljevi su bili povećati uspjeh na svim razinama sposobnosti i povećati partnerstvo između roditelja i škole i visoko obrazovanje mora biti prilagođeno potrebama gospodarstva. • NACIONALNI NASTAVNI PROGRAM – prema njemu. Kritika: ne mogu se vaditi zaključci iz istraživanja o samo 12 učenika. oni predlažu sustav vaučera kojim bi roditelji kupili djeci obrazovanje koje sami odrede. oko 70% predmeta bi bili prema nacionalnom programu. globalna konkurentnost putem inovacija dobara. oni su tvrdili da se gospodarski uspjeh može postići samo proizvodnjom visokokvalitetnih dobara koji se drugdje ne mogu dobiti. školovanje i razvoju njihove kontraškolske kulture (koja je slična i tvorničkoj) koja nije u službi kapitalizma. globalna konkurentnost povećanja produktivnosti. naglasak na znanju je zbog intelektualnog. zanemaren je niz supkultura unutar škole • NOVA DESNICA U OBRAZOVANJU – Chubb & Moe – privatne škole imaju šire područje djelovanja od javnih i odgovaraju roditeljima koji ih plaćaju. sposobnosti. izbor škole ograničava veličina i zemljopisni smještaj • NOVA DESNICA U OBRAZOVNOJ POLITICI VELIKE BRITANIJE – dokazivala je da se radom na poboljšanju vještina radne snage obrazovanje mora usmjeriti na primicanje gospodarskog rasta. tržišna orijentacija i masovna proizvodnja putem 2.- Kritike: preuveličavanje podudarnosti rada i obrazovanja. preveliko naglašavanje jednakosti šansi proizvelo je pad obrazovnog sustava. ministar ima prevelike ovlasti. Kritike: program je previše birokratski. tj. pokazao da škole ne proizvode uvijek poslušne radnike. • POSTFORDISTIČKA PERSPEKTIVA – modernizatori ljevice su tvrdili da u postfordističkom gospodarstvu postoji potreba za ulaganjem u ljudski kapital. a ne materijalnog razvitka • Paul Willis – učiti za rad. htjeli su povećati konkurentnosti češćim ispitivanjima i testiranjima. malo usavršavanja za većinu radnika. kvalitete i usluga. Postfordizam – kolektivno pregovaranje/povjerenje. učenici od 11 do 16 godina bi morali imati mnogo glavnih predmeta i jedan stani jezik. pratio 12 dječaka u 18 mjeseci. a ne samo da se nižim cijenama konkurira drugim zemljama. obilježja neofordističkog i postfordističkog pristupa su: 1. a za nadzor takvog sustava bi bilo odgovorno široko demokratsko vodstvo • NEOFORDIZAM – novodesničarska persp. prigovori javnom objavljivanju testova.

te prema radikalnim tvrdnjama socijaldemokrata da obrazovanje može dovesti nejednakost i pravedno društvo. postoje 3 načina na koji nastavnici tumače i reagiraju na ponašanje učenika: 1. 2. Postmodernizam obilježava decentriranje znanja (vrijedno se znanje ne smatra ključnim). pobuna. 2. Kritika: interakcionistički pristup ima prednost pred nekim drugim principima. postoji nekoliko načina adaptacije u školi: ulizivanje. 3. 3. te činjenica da dječaci svoje uspjehe precjenjuju. dječaci se i dalje opredjeljuju za tradicionalno muška zanimanja (prirodne i tehničke znanosti). Spekuliranje. Konzervativni (nametanje tradicionalnih vrijednosti). važna je i okolina. postmodernizam nas uči da budemo skeptični prema fundamentalizmu u svim njegovim oblicima. društvene uloge nastavnika i učenika nisu fiksne i nepromjenjive. itd. a djevojčice za ženska. oportunizam. problem je i rasizam 5 . Postoje i razlozi za smanjenu obrazovnu uspješnost muškaraca: smanjenje minimalnog rada. postoje 4 mogućnosti obrazovnog sustava: 1. razlike su danas manje. dok obrazovni sustav oblikuju političke i ekonomske sile. te je li škola miješana ili istospolna. etničke manjine mogu imati manji uspjeh i zbog jezične barijere. poslušnost. postmodernizam poriče da postoji samo jedan najbolji put za obrazovanje. Stabilizacija. te da ono mora prihvaćati različite ideje. Kapitalistički (obrazovanje namijenjeno stvaranju profita) i 4. Liberalni (pomoći pojedincu da ostvari svoj potencijal). ali spolni stereotipi su još uvijek na snazi. iako se uspjeh smjenjuje što se više generacija imigranata prilagođava. on je sumnjičav prema liberalnoj tvrdnji da se ljudski potencijal može ostvariti putem obrazovanja. učenici mogu stvoriti svoju supkulturu koja odbacuje neke vrijednosti škole jer nisu svi učenici voljni prihvatiti nastavnikovu predodžbu idealnog učenika. a djevojčice podcjenjuju. neki razlozi za obrazovni neuspjeh djevojčica su rana socijalizacija. Kritika: postmodernizam se previše bavi lokalnim borbama i gubi iz vida širu sliku. itd. jačanje pokreta za ženska prva i primjena stajališta žena.• LABURISTIČKA PERSPEKTIVA – Usher & Edwards – obrazovanje je moderni ključ za razvoj pojedinca koji djeluje tako da omogućava društveni napredak. Elaboracija (provjeravanje). čovjekov doživljaj samog sebe proizvod je interakcije s drugima. prema konzervativnoj fukcionalističkoj tvrdnji da obrazovanje može proizvesti zajedničke vrijednosti i ljudsku solidarnost. ipak. u obzir se mora uzimati subjektivno stanje pojedinca i značenje što ih pojedinac pridaje vanjskim podražajima. macho ponašanje. temelji se na iscrpnijim empirijskim podacima i pokazuje da na obrazovnu karijeru djece ne mora nužno utjecati IQ i podrijetlo • SPOL I OBRAZOVNO POSTIGNUĆE – u društvu su prisutne razlike između muškaraca i žena. • ETNIČKA PRIPADNOST I OBRAZOVNO POSTIGNUĆE – tek nedavno postali predmet istraživanja. postmodernizam zanemaruje moćne političke i gospodarske sile koje mogu spriječiti promjene u obrazovanju • INTERAKCIONAISTIČKA PERSPEKTIVA – oni ulaze u pojedinosti zajedničkoga života u školama više od bilo kojih drugih predstavnika sociološkoga pristupa. Postmodernizam (usvajanje kulturnog pluralizma).

u kapitalističkim društvima sva kultura je proizvod ideologije vladajuće klase – dakle. i sl. dok strukturalizam smatra da je istina iza ili unutra teksta. neomarksističke teorije su nešto umjerenije • KULTURA I CIVILIZACIJA – na kulturu utječu i ideje jedne misaone tradicije na koju utječu discipline poput književne kritike. filmovi. a postoji i supkultura (skupina ljudi koje povezuje nešto zajedničko) • IDENTITET – osjećaj vlastitosti što ga razvija dijete kada se počne diferencirati od roditelja. važnost identiteta: uključuju mnoge aspekte i mijenjaju se • FUNKCIONALISTIČKA PERSPEKTIVA KULTURE – na zanima ih kultura u smislu umjetnosti. popularna (kulturni proizvod koji cijeni veliki broj ljudi koji ne gaje pretenzije da nešto znaju o kulturi: TV emisije. SAUSSUERE – ljudi doživljavaju svijet kroz znakove koji imaju određena značenja. Leavis je pisao o propadanju kulturne elitne manjine zbog modernizacije. naglasak ja ne promjenjivoj prirodi kulture tijekom razvijanja društva. znanje je ključ za razumijevanje nastanka društva. vrijednosti i načina življenja. Gans smatra da svi ljudi imaju pravo na kulturu koja im se sviđa. komercijalizirana. HEBIDGE – učenje o supkulturama i kako one pokušavaju da se zamijete. nego u smislu normi.). visoka kultura nije superiorna • MASOVNA KULTURA – MacDonald – masovna kultura ima za cilj svidjeti se najnižem zajedničkom nazivniku. Durkheim se kritizira jer preuveličava stupanj u kojem društvena struktura određuje čovjekovu kulturu koja se prenosi odgojem i podložna je promjenama • KARL MARX – smatrao da je kultura društvenog podrijetla i da proistječe iz čovjekove proizvodne djelatnosti. pučka (folk.KULTURA I IDENTITET • KULTURA – sveukupnost načina života nekog društva. klasom. a ne stvaratelji). serije. filmovi za široku potrošnju). LEVI-STRAUSS – u društvu se mogu uočiti neke čvrste strukture koje odražavaju strukturom ljudskom uma • POSTSTRUKTURALIZAM – odbacuju Levijevo stajalište. oni se služe idejom subjekta i zagovaraju relativizam. kultura služi interesima vladajuće klase. ona također istiskuje visoku kulturu. ona se obično naziva tradicijom kulture i civilizacije (podržava elitistički pristup kulturi). tipovi kulture su visoka (opere. književni spisi(. nameće se masama zbog profita. pop glazba. sve su kulture vrijedne poštovanja • STRUKTURALIZAM – jezik je ključ za razumijevanje društvenog svijeta. obitelji i kad zauzima svoje mjesto u društvu (povezuje se sa nacionalnom i etničkom pripadnošću i seksualnom orijentacijom. poststrukturalisti naglašavaju interakciju teksta i čitatelja. glazba – ljudi su potrošači. kulturni pluralizam (kao da imaju izbora). Kritike: neosnovane kritike filmova koji mogu pridonositi kulturi. stvara otuđenje i zatupljuje. nema načina da se provjeri koje je gledište istinski ili lažno 6 . priče što se prenose s koljena na koljeno). ljudi ovise jedni o drugima i razvija se zajednička kultura i kolektivna svijest koja ograničava pojedinca (društvena solidarnost). to je oruđe vladajućih klasa. Durkheim i Mauss ističu da kultura može nastati tek kada ljudi počnu klasificirati stvari i razlikovati ih. masovna (proizvod industrijskih društava. pučki napjevi. a ne na izravno materijalni način.

2. pojavljuje se zajednička kultura političara i medija • MARKSISTIČKE TEORIJE – mediji su samo sredstvo pomoću kojeg vladajuće klase održavaju svoju dominaciju. STUART HALL – tri koncepcije identiteta (prosvjetiteljski. društveni se odnosi mijenjaju. ne postoji trajni čvrsti identitet • RICHARD JENKINS – identitet kao društveni proizvod – identiteti sadrže elemente individualnog jedinstva i kolektivnog zajedničkoga – individualni elementi identiteta naglašavaju razliku. klasa i identitet – klasa prema Bradleyu nije najjači izbor identiteta. pa se javlja hiperkomodifikacija (sva su područja društvenog života postala roba). 7 . hiperracionalizacija (upotreba tehnologije za širenje kulturne potražnje. oni kontroliraju sadržaj medija. a najvažniji razlog nastanka je porast konzumerizma • DRUŠTVENI IDENTITET – razumijevanje tko smo i tko su drugi ljudi i recipročno tome razumijevanje drugih ljudi. kao i rasa i dob • KOMUNIKACIJA I MEDIJI – masovni mediji – metode i organizacije pomoću kojih specijalističke društvene skupine prenose poruku širokoj. naglasak na stilu na štetu sadržaja.• MOERNA I POSTMODERNA KULTURA – 3 su glavna obilježja moderne kulture: 1. a kolektivni elementi sličnosti. na njega utječe spol. oko identiteta vlada borba • BRADLEY – razlomljeni identiteti – društva su kaotična. feminizam (klasa je identitet). pa vladari. politika identiteta (homoseksualizam. identitet je unutarnji (što mi mislimo da naš identitet jest) i vanjski (kako nas vide drugi). struktura – izbor). razlike između umjetnosti i popularne kulture. Racionalizacija i 3. sposobnost prisvajanja identiteta je stvar moći. moderno društvo zbog bržih promjena stvara nesigurnost. Diferencijacija (razdvajanje različitih dijelova društva). ponašanje je i predvidljivo i nije. ali su i stabilni. prosvjetiteljstvo – razum. simbolično. MP3 player) i hiperdiferencijacija (razvoj mnoštva različitih kulturnih oblika u kojima ne dominira jedan određeni tip). • SIGMUND BAUMANN (povijest identiteta) – uspoređuje ga sa hodočasništvom – znanstveni cilj do kojega treba stići. glavne odlike su:razlike između kulture i društva. u postmodernim društvima identiteti su se temeljili na hijerarhiji (na vrhu Bog.st. dok je rod nužan. socijalnoj i raspršenoj publici ili – komunikacija iz jedne točke u više točaka • PLURALISTIČKE TEORIJE – mediji su zrcala društva.ali ne dokazuje hipotezu o raznolikosti medijskog sadržaja. kako je društvo raznoliko.-18.) identitet ima dvije odlike (ljudski subjekt je nedjeljiv i jedinstven). sociološki i postmoderni subjekti). društvo se sastoji od mnogo fragmentarnih konkurentskih segmenata. modernistički i postmodernistički pristup nisu zadovoljavajući (materijalno. ali i uređena. razlike između klasa i spolova. komodifikacija (pretvaranje kulturnih dobara u roku) • POSTMODERNIZACIJA – obrće trend razdvajanja kulture od drugih područja društvenog života. sociološki subjekt (ne toliko nedjeljiv). postmoderni subjekt (više fragmentarnih identiteta). moć i identitet – stvaranje identiteta nije vezano za individualne reakcije. dolaskom moderne (16. klasa. pa ostali ljudi). tako su i mediji raznoliki. rase). Kritika: ova teorija pretpostavlja.

neomarksističke teorije manje naglašavaju kapitalističku logiku • PUBLIKA I NJEZINE REAKCIJE – hipodemnički model (medij je igla. kada bi jedan vojnik jurišao sam na 50 neprijatelja. također govori i o konceptu ZLATNE SREDINE. ili ODGOJ PREMA VRLINAMA. bez obzira kakve posljedice bile • ako pak bude pitanje VRLINA U ODGOJU.cilj). hrabrost je sredina između kukavičluka (jedna krajnost) i ludosti. dakle.aristotel u ovom djelu govori o vrlinama. njegovih formulacija ima nekoliko. model zadovoljavanja potreba (zabava). a ne vladajuće ideje. no možda je najprikladnija slijedeća: "postupaj tako da ljude doživljavaš kao cilj.- Kritika: sadržaje medija u najvećoj mjeri diktira tržišna potražnja. to nije hrabrost. moralno djelovanje je ispravno ukoliko proizvodi najbolje posljedice (za razliku od kantovog kategoričnog imperativa). glavni čovjekov cilj prema aristotelu je biti sretan . telos . moralno djelovanje je usmjereno prema ostvarivanju nekog cilja. dakle. bez obzira na dobre ili loše posljedice nekog postupanja).nesmotrenosti (npr. postupanje prema kategoričkom imperativu je naša dužnost. dakle. a nikad kao sredstvo". a publika ono što se ubrizgava). koje dijeli na moralne i intelektualne. tj. npr. kategoričkom imperativu. gdje vrlina predstavlja sredinu (naravno ne aritmetičku) između dvije krajnosti. kantova etička teorija je DEONTOLOŠKA ETICKA TEORIJA (koja je posvećena moralnim principima i kategorijama. onda se treba pozvati na aristotela i na njegovo djelo o etici pod imenom Nikomahova etika: aristotelova etička teorija spada u TELEOLOŠKU ETICKU TEORIJU (grc. i kako vrline treba razvijati od najranijeg doba čovjeka. može se svemu ovome dodati i još jedna kantova misao:"postupaj iz dužnosti zbog dužnosti". onda se treba pozvati na immanuela kanta: "kant je najpoznatiji što se tiče etičkih istraživanja po svom tzv. to je ludost) 8 . interpretativni model (publika diktira sadržaj) • ako bude pitanje DUŽNOST U ODGOJU ili tako nešto.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->