P. 1
Javni prihodi

Javni prihodi

|Views: 3,628|Likes:
Published by Kurosawa Dujakovic

More info:

Published by: Kurosawa Dujakovic on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Seminarski rad

FINANSIJSKI PRIHODI

Mentor: Jovan Njegić

Student: Miloš Dujaković 80/08FR

Novi Sad 2010.

Ono sto je karakteristično za moderne državne..UVOD Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države.U sledećem izlaganju ću pokusati da prikazem ono što je najbitnije a tiče se javnih prihoda. ostvareni nacionalni dohodak.ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi.takse i poreze posmatrala kao normalne.porez na potrošnju.Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije. veličina teritorije kao i broj stanovnika.pored klasične teorije prihvata još i javni dug.Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba.javnog duga i dr.Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa.porez na lični dohodak građana.porez na promet proizvoda i usluga i mnogi drugi.od njenog nastanka pa do podele javnih prihoda i njihovog značaja..Javni prihodi se ostvaruju pomoću oporezivanja.redovne javne prihode koji sluze sa podmirivanje javnih rashoda.jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda.Osnovni faktori koji utiču na sistem javnih prihoda su privredni sistem.prihoda od javnih preduzeća..emisiju novca i ostale dpunske prihode kao vrstu javnih prihoda.Poreski prihodi predstavljaju osnovne javne prihode koji su najznacajniji i najbitniji.U najvažnije poreske prihode možemo svrstati porez na imovinu..Savremena teorija.porez na dobit.Klasična teorija je prihode od javne imovine. .

takse. Kada kažem javne potrebe pre svega mislim na: unutrašnju bezbednost. Smatra se da ukoliko država odluči da proširi svoje državne aktivnosti. javni zajmovi i dr.Razvoj javnih prihoda Još u prvobitnim zajednicama se javio prvi oblik prikupljanja javnih prihoda u vidu poklona. akcije. naknada. pljačka. Ranijih godina javni prihodi su se javljali u naturalnom obliku međutim u savremenoj privredi javljaju se isključivo u novcu. domenskih prihoda i dr. odnosno podela javnih prihoda vrši se na osnovu različitih kriterijujma. Šumpeter kapitalističku državu nazvao „Poreskom državom“ Strukutru prihoda zemlje socijalističke privrede čine porez. nazivaju se javni prihodi. socijalnu sigurnost građanja. carine. feudalna renta. Bitno je istaći da se javni prihodi razlikuju od prihoda fizičkih lica i prihoda pravnih lica. putem javnog duga i dr.. a njihova struktura i značaj se razlikuju od zemlje do zemlje. Pod javnim prihodima podrazumevamo sva novčana sredstva. Pojam i karakteristike javnih prihoda Postoji više definicija javnih prihoda. Na osnovu ovih definicija. Svi oni spadaju u izvore javnih prihoda. a samim tim raspoređuje i troši u cilju omogućavanja rada njenih organa i institucija. U feudalnom društvu strukturu prihoda su činili : prihodi od domena i regala (prava). carine. doprinsa. međunarodnu bezbednost.pdf .rs/nastavnici/Materijal/mat5175. Upravo zbog toga je poznati ekonomista J. porez. zajmovi itd. Neke od glavnih karakterisitika prihoda koja se javljaju u savremenoj privredi:  javni prihodi se ubiraju i iskazuju u novcu  javni prihodi se ubiraju redovnim godišnim ili drugim instrumentima  plaćanje javnih prihoda ne dovodi u pitanje postojeću imovinu  javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter1 Mnogi teoretičari smatraju da je porez jedan od osnovnih oblika javnih prihoda. U kapitalističkom društvu oko 80-90% državnih potreba su se podmirivale porezom.ns.ac. već i u ostalim zemljama:   Redovni i vanredni javni rashodi Javno-pravni i privatno-pravni Originarni (izvorni) i izvedeni prihodi  1 http://www. javni dug. U robovlasništvu su robovlasničke države primenjivale razne metode prikupljanja sredstava kao što su ratni plen. Pored poreza tu su još i takse. da bi organi društveniopolitičkih zajednica mogli da obavljaju svoje poslove oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima. ne samo kod nas. Nabrojaćemo neke vrste javnih prihoda koji se javljaju. takse. naknade za usluge državnih organa. Klasifikacija (vrste) javnih prihoda Klasifikacija. Znači da se pod javnim prihodima podrazumevaju sva ona novčana sredstva koja služe društvenoj zajednici za podmirenje javnih ili društvenih rashoda. vanredne potrebe građanja i privrede i dr. prihoda javnih preduzeća. u nameri vršenja aktivnosti i pružanju usluga zbog kojih su osnovane. Javni prihodi se mogu pojaviti u vidu poreza. taksi. Javni prihodi se mogu ostvariti na razne načine: na osnovu oporezivanja. Pod sistemom javnih prihoda podrazumevamo skup raznovrsnih instrumenata i izvora koje država koristi za finansiranje javnih potreba. Javni prihodi se koriste za finansiranje raznih državnih aktivnosti. carine. doprinosi. Sve su to potrebe koje pojedinac ne može ostvariti bez države. odnosno prihode koje država prikuplja. povećaće se i potrebe za raznim oblicima javnih prihoda. emisija novca.vps. robovska radna snaga i dr.

1 monizam 4. 225) 2 http://www.2 ekonomski razlog 4.3.1 objekni 4. Klasifikacija javnih prihoda KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA REDOVNI NEREDOVNI Nefiskalni 1.1.2u dinamici 4.2.Drzavne ustanove 3.1.2.Raičević.Vanredni dug 2.3. carine 1.2. vanredni prihodi 2.2.Doprinosi 3.3. iz prihoda 4. nekomercijalne 4.2.rs/nastavnici/Materijal/mat5175.2.prodaja imovine (1) Izvor: (Radičić.1.3.Drzavna preduzeca 4.Pokloni 2. finansijski razlog 4.2.pdf . komercijalne 3.Porezi 4.ns.3.1.iz rashoda 4.Parafiskaliteti 4.1. fiskalni monopoli 4.2.2008.3.2 Takođe neke od bitnijih prihoda možemo da prikazemo pomoću sledeće tabele: Tabela 1.vps.2.str. subjektni 4.Domenski prihodi 3.vanredni porezi 2.ac.Takse 2.2.1 na potrosnju 4.2.2 pluralizam 4.2. iz imovine 4.3.2.Javni dug 2.2.2.1.2.2.      Prihodi od stanovništva i pravnih lica Povratni i nepovratni prihodi Namenski i nenamenski prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Prihodi centralne i lokalne vlasti Katastarski i tarifni prihodi.1u statici 4. socijalno-politicki razlog Fiskalni 1.

država na tom tržištu nastupa ravnoravno sa drugim privredmi subjektima. Prihodi od stanovništva i pravnih lica Prihodi od privrede I ptihodi od stanovništva predstavljaju izvore odakle potiču javni prihodi. najbitnije prihode. takse. Vanredni javni prihodi stadaju u grupu neredovnih. Prema načinu na koji se obezbeđuju izvedeni javni prihodi. Prihodi od pravnih lica su prihodi koje plaćaju privredni subjekti i druga pravna lica. ubire deo novčanih sredstava od lica koja se nalaze pod njenom poreskom vlašću. prihodi od prodaj e dobara i slično. moraju da se prikupljaju iz izvora koji se redovno i neprestano finansijski obnavljaju. Država na osnovu fiskalng suvereniteta koji ima. koje ostvaruju na osnovu obavljanja ekonomske aktivnosti i iz imovine. kao i na osnovu prava koja poseduje nad imovinom. Samim prestankom vanrednih javnih rashoda. Redovni i neredovni prihodi Smatra se da su redovni prhodi koji se prikupljaju kontinuirano. Izvedeni javni prihodi su prihodi do kojih država dolazi na osnobu svoje poreske vlasti na osnbu svog poreskog suvereniteta.Pošto sam i slikovito predstavio podelu javnih prihoda. naknade i doprinosi. nestaje i potreba za vanrednim javnim prihodima. Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Fiskalne prihode država ostvaruje izvan tog nekog tržišnog procesa. u određenim vremenskim periodima. Drugim rečima to su prihodi od državne imovime. u vusini koja se određuje na .Prihodi od stanovništva su prihodi koje plaćaju građani iz svojih prihoda odnosno dohotka i iz imovine koja služi za podmirivanje javnih rashoda. U te prihode spadaju porezi.U njih spadaju:  Dažbine  Javni zajam  Parafiskalni prihodi  Izvorni javni prihodi  Ostali javni prihodi Izvorni i izvedeni prihodi Izvorni javni prihodi su prihodi koje ostvaruje država svojom ekonomskom aktivnošću na tržištu. Suprotno redovnim javljaju se neredovni prihodi. u sledećem delu ću pokušati da definišem. po meni. Da bi se ovi prihodi smatrali redovinim. U obu grupu pre svega spadaju novčane kazne. Nerednovi prihodi su prihodi koje država ubire (ostvaruje) neredovno iz izvora koji se ne obnavljaju. na osnovu prinude tj. Ovi prihodi se uvode za ograničen vremenski period sa ciljem da se pokriju vanredni javni rashodi. Naravno. razlikujemo 2 vrste:  Dažbinski prihodi koji se obezbeđuju neposrednim nametanjem obaveza plaćanja određene javne daćbine. prinudnim putem od pravnih i fizičkih lica koja se nalaze pod njenim fiskalnim suverenitetom.  Nedažbinski prihodi se obezbeđuju poreskim nametanjem od strane države.

Naravno.). iz socijalno političkih razloga. Prihod u novcu i prihodi u naturi Prihodi koje ostvaruju savremene države. želi da ostvari i proizvodnju). ekonomskih razloga (kada država osim prihoda. državna preduzeća se mogu organizovati iz: finansijskih razloga (kada državna želi da ostvari prihode). Na osnobu fiskalnog opterećenja uočavaju se tendencije promena. a vrlo retko u naturi. koeficjent fiskalng opterećenja. ječmu. zato što oni nisu teret za obveznike. takse i sl.Raičević. Prihodi u naturi su bili zastupljeni pre svega u davno vreme kada je bilo zastupljeno trgovanje odnosno trampa.2008. 225) . Ono što je bitno prilikom izračunavanja fiskalng opterećenja jeste da u obzir treba uzeti samo prihode fiskalnog tipa (porezi. takse i doprinosi. Fiskalno opterećenje je moguće iskazati sledećom formulom: 3 Fo=Sd/Dd*100 Fo – izračunato fiskalno opterećenje Sd – zbir javnih prihoda dažbinskog karaktera Dd – godišnji BDP po pržišnim cenama konkretne godine. a ptakođe im se mogu dodati još i parafiskalni rashodi. Razlikujemo dve vrste fiskalnog opterećenja:   Globalno fiskalnog opterećenje koje se uptvđuje za period od jedne kalendarske godine. Parcijalno finansijsko opterećenje.str. kukuruzu i drugom. svi prihodi koje ostvaruju državna preduzeća. doprinosi. Pre svega kada su seljaci morali da svoje obaveze plaćaju u žitu. Nefiskali javni prihodi se mogu ostvariti na više osnova. 3 (Radičić. Pre svega u vidu poklona (domenski prihodi) prihodi od državne imovine i organizacija tj. U ovu grupu prihoda spadaju porezi. fiskalno opterećenje. po pravilu se prikupljaju u novcu. a ne treba uključitavi nefiskalne prihode. Pod fiskalnim opterećenjem podrazumevamo stepen opterećenja nacionalnog dohotka (BDP) globalnim izdacima koji služe za zadovoljavanje javnih potreba koje su fisklanog i parafiskalnog karaktera. u Srbiji i zemljama EU).osnbu političkih kriterijuma. Fiskalno opterećenje U mnogim literaturama se susrećemo sa različitim terminima kao što su fiskalni pritisak. Dok u savremenim uslobima prihodi u naturi se uglavnom javljaju u vidu poklona. vrši se poređenje fiskalnog opterećenja (npr. otklanjaju se metodološki nesporazumi pri definisanju pokazatelja.

I na kraju možemo zaključiti da su javni prihodi jedan od BITNIH faktora koji utiču na ekonomsko stanje jedne države i koji omogućuju njeno normalno funkcionisanje.Videli smo da struktura javnih prihoda zavisi od mnogih faktora.uočili smo koliko su pre svega bitni javni prihodi. Sadržaj .pre svega od svoje teritorijalne rasprostranjenosti.Država ubira prihode od stanovništva a za uzvrat obezbeđuje pre svega socijalnu sigurnost kao i mnoge druge protivusluge.ZAKLJUČAK Na osnovu prethodnog izlaganja.ekonomske moći.Vrsta javnih prihoda razlikuje se od zemlje do zemlje ali ono sto je zajedničko za sve zemlje jeste to da javni prihodi služe pre svega za pokrivanje javnih rashoda.Javni prihodi pre svega služe kao glavni izvor prihoda koje država ostvaruje i pomoću kojih se omogućuje normalno funkcionisanje državnih organa kao i same države.broja stanovništva.

Uvod Razvoj javnih prihoda Pojam i karakteristike javnih prihoda Klasifikacija javnih prihoda Redovni i neredovni javni prihodi Prihodi od stanovništva i od pravnih lica Izvorni i izvedeni prihodi Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Fiskalno opterećenje Zaključak 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 Literatura: .

B. Visoka poslovna škola Mikić.... Lj. (2001) Finansije. Radičić. Ž.Naučna knjiga. (2007) Finansijska strategija i planiranje poreza. M.teorija i praksa. Radmilović. (1981) JAVNE FINANSIJE Menadžment javnog sektora. S.org/wiki/Javni_prihodi ... (2005) Finansije. Babić..teorija i praksa. (2008) Javne finansije. B. Novi Sad... B. Visoka poslovna škola http://www. Raičević.Ristić. K. Novi Sad Radičić.. Ekonomski fakultet.(2) Pušara.. Novi Sad. Data status Lučić. Raičević. V. M. (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beograd Bjelica.com/doc/13454969/Javni-Prihodi-i-Javni-Rashodi http://hr.wikipedia.scribd. H..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->