P. 1
Socijalna patologija - ODGOVORI

Socijalna patologija - ODGOVORI

|Views: 6,096|Likes:
Published by jovana_milosevic_11

More info:

Published by: jovana_milosevic_11 on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Socijalna patologija

1. Pojam i istorijski koreni nauke o društvenim devijacijama?

Pojam nauke o društvenim devijacijama se koristi kao pojam socijalne patologije koji je nastao u drugoj polovini 19.veka i predstavlja latinsko-grčku poslovicu (socius-drustveni, patos-bolest, logos-nauka), sto znaci: nauka o drustvenim bolestima. Pojam socijalne patologije prvi put je upotrebio Zil Gere. Pojam socijalne patologije podrazumeva skup drustvenih pojava kojima je zajednicko odstupanje od drustvenih normi i vrednosti. Pojam socijalne patologije koristi se kao naziv za sve drustveno neprihvatljive, nepozeljne i negativne pojave u nekom prostoru i vremenu. Koreni- za nastanak socijalne patologije znacajne su parcijalne studije pojedinih socijalnih problema i drustvenih devijacija. Drustvene krize i protivrecnosti gradjanskog drustva takodje su podstakli razvoj drustvenih nauka. Podsticaju zasnivanja i razvoja nauke o drustvenim devijacijama narocito se izdvajaju radnicki i feministicki pokret. Feministicki pokret je znacajno doprineo povecanju interesovanja javnosti i istrazivanja socijalnog polozaja, problema i devijacija zena, pruzajuci osnovu za ukupno razumevanje drustvenih devijacija. 2. Parcijalne studije socijalnih problema i socijalutopisti?

Brojne parcijalne studije i istraživanja nastala izmedju dve burzoaske revolucije predstavljala su saznajnu osnovu za drugačije razumevanje i pristup socijalnim problemima. Ove studije nazivaju se parcijalnim jer su njihov predmet izučavanja pojedini socijalni problemi. Rene Vileri ispitivao je mortalitet tekstilnih radnika sa namerom da utvrdi koja licna svojstva, radne karakteristike i uslovi zivota uticu na ovu pojavu. Pokazao je postojanje veze izmedju socijalnih uslova zivota i rada radnika i socijalnih bolesti i mortaliteta tih radnika. De Satonef je izucavao razlike u stopama i uzrocima mortaliteta izmedju bogatih i siromasnih slojeva. I on je dosao do saznanja da postoje razlike u uzrocima i stopama smrtnosti izmedju ova dva sloja koji je uslovljen razlikama u ukipnim uslovima zivota. Sen-Mori bavio se problemima industrijskog radnika, ali je on posebnu paznju posvetio siromastvu, abortusima, alkoholizmu, bolestima, samoubistvima, ubistima tih radnika. Na taj nacin je i nastala studija socijalnog polozaja i citavog niza devijacija radnicke klase. Parcijalne studije predstavljaju prve pokusaje izucavanja devijacija primenom naucnih metoda. Socijalutopisti su se bavili izucavanjem kriminaliteta s ciljem da utvrde njegove osnovne drustvene uzroke. Vrsili su brojna etnoloska istrazivanja radnika i gradske sirotinje i dosli su do zakljucka da su ove klase u odnosu na burzoasku na nepovoljnom drustvenom polozaju. Kljucni uzrok kriminala su bile socijalna i ekonomska inferiornost da radnicka klasa dodje do dobara koja im nisu dostupna. Siromastvo i nezaposlenost takodje su dovodili do citavog niza socijalnih problema medju klasama (razvodi, abortusi, prostitucija, alkoholizam…). Socijalutopisti smatraju da kriminal nije prisutan medju radnickoj klasi vec i medju burzoaskoj klasi. Uzrok kriminaliteta medju ovom klasom bio je egoizam zbog kapitalistickog nacina proizvodnje tj. zbog konkurencije. Socijalutopisti su pokusali da izgrade drustvene promene. U tome je znacajan eksperiment Roberta Ovena koji je bio suvlasnik tekstilne fabrike u naselju Nju Lanark. Osnovao je “Harmony” koloniju gde je pokusao da stvori zajednicu rada, potrosnje i zivota. Kolonija je imala svoju administraciju,

policiju, zastitu na radu, higijenske uslove rada, imala je skolu, vrtice, prodavnice, kuhinju, a bolesni i lica u starosti dobijala su penzije. U koloniji nije koriscen novac vec su se potrebe radnika obezbedjivale besplatno. Za 20 god.trajanja kolonije nije zabelezeno ni jedno krivicno delo. Zato se ta kolonija nazvala prvom laboratorijom kriminalne sociologije.

3. Predmet nauke o društvenim devijacijama? Kao sto postoje razliciti nazivi za nauku o drustvenim devijacijama tako se i predmet ove nauke razlicito odredjuje. Jelena Spadijer-Dzinic opredeljuje se za naziv sociologija devijantnosti. To je nauka koja se bavi proucavanjem onih drustvenih pojava kod kojih se ispoljava znacajno neslaganje izmedju prihvacenih drustvenih standarda i postojeceg drustvenog stanja. Predmet ove nauke su: devijantna ponasanja- to su ponasanja ljudi koja u znacajnoj meri odstupaju od opste prihvatljivih drustvenih normi i vrednosti i izazivaju drustvenu reakciju neodobravanja; drustvene dezorganizacije- predstavljaju svaku vrstu ili stepen slabljenja ili raspada formalnih i neformalnih obrazaca drustvenih odnosa na kojima se zasniva organizacija grupe, delatnosti ili institucije; drustveno reagovanje- predstavlja objasnjenje razlicitih drustvenih mera za prevenciju, redukciju i eliminisanje devijantnih drustvenih pojava. 4. Odnos nauke o društvenim devijacijama sa drugim naukama? Svaka nauka su u svom razvoju u pocetku oslanja na teorijska i metodoloska iskustva drugih razvijenih nauka. 1. Odnos nauke o drustvenim devijacijama i sociologije- nauka o drustvenim devijacijama ima najvise dodirnih tacaka sa sociologijom. To je najopstija drustvena nauka i predmet njenog proucavanja je drustvo. Odnos izmedju sociologije i drustvenih devijacija je odnos opsteg prema posebnom, jer se sociologija bavi opstim drustvenim pojavama, a nauka o drustvenim devijacijama samo jednim posebnim delom drustvenih pojava. Sam predmet sociologije je siri i pokriva celinu drustvenih pojava, a nauka o drustvenim devijacijama ima uzi predmet i bavi se devijantnim drustvenim pojavama. Njihova osnovna slicnost je bavljenje drustvenim pojavama. Nauka o drustvenim devijacijama koristi sve opste metode sociologije i obe ove nauke imaju koristi jedna od druge. 2.Odnos nauke o drustvenim devijacijama i kriminologije- kriminologija je druga naucna disciplina sa kojom nauka o drustvenim devijacijama ima dodirnih tacaka u predmetu proucavanja. Postoji nekoliko stanovista koji govore o predmetu kriminologije. Ketrin Vilijams smatra da je predmet kriminologije izucavanje karakteristika krivicnog prava, rasirenost kriminaliteta, posledice kriminaliteta kako po zrtvu tako i po drustvo, struktura i dinamika kriminaliteta u drustvu, metode prevencije, kriminaliteta i karakteristike pravosudnih sistema. Domaci autori smatraju da postoje 2 tipa predmeta kriminaliteta, a to su: klasican pristup - po kome su predmet samo ona krivicna dela definisana krivicnim zakonodavstvom, tj. cinjenja ili necinjenja koja su sankcionisana zakonom; savremeni pristup - po kome predmet kriminologije obuhvata sve vrste ponasanja koja su u suprotnosti sa svim drustvenim a ne jedino krivicnim

normama. Nauka o drustvenim devijacijama izucava kriminalitet kao specifican nehomogeni tip drustvenih devijacija, kojima je zajednicko suprostavljanje pravno uredjenim pravilima ponasanja. Kriminologija i nauka o drustvenim devijacijama koriste veliki broj istih metoda u izucavanju svog predmeta, kao sto su posmatranje, studija slucaja, istorija slucaja, viktimoloske metode i sl. 3.Odnos nauke o drustvenim devijacijama i psihologije- psihologija kao nauka daje vazan doprinos razumevanju drustvenih devijacija sto predstavlja koren mnogih posebnih teorija o uzrocima i prirodi devijantnog ponasanja. Predmet psihologije je proucavanje psihickih funkcija (misljenje, ucenje, opazanje), emotivnih, bihejvioralnih; psihickih dispozicija (intelekt, temperament); psihickih stanja (strah, ljubav, mrznja). Posto se kod svake devijacije covek javlja kao nosilac odredjenih psihickih karakteristika koje doprinose pojavi ili sprecavanju devijacije neophodno je dobro poznavanje psihickih faktora kako bi se u potpunosti shvatila i objasnila priroda drustvenih devijacija. Devijacije su tip ljudskog ponasanja koje je predmet psihologije. Izmedju psihopatologije, kao psiholoske grane, i nauke o drustvenim devijacijama postoji razlika u pogledu njihovog predmeta, jer se psihopatologija usmerava prema psihickim poremecajima, a nauka o drustvenim devijacijama se bavi samo svesnim aktivnostima ljudi. Ova nauka koristi znanja i iskustva psihopatologije radi boljeg razumevanja svih vidova devijacija, posebno one izvitoperene licnosti devijanata. 5. Aspekti proucavanja i metode nauke o drustvenim devijacijama?
Aspekti - nauka o drustvenim devijacijama ima razlicite aspekte proucavanja svog predmeta, a

to su: pojavni ili fenomenoloski aspekt- ispitivanje sadrzaja, oblika i nacina ispoljavanja, rasirenosti i distribucije drustvenih devijacija; dinamicki aspekt- podrazumeva ispitivanje kretanja i promena kako drustvenih devijacija u celini tako i pojedinih njihovih vrsta; uzrocni i etioloski aspekt- odnosi se na istrazivanje i utvrdjivanje uzroka i uslova koji pogoduju nastanku drustvenih devijacija; posledicni aspekt- upucuje na interesovanje nauke o drustvenim devijacijama za drustvene posledice devijacija, koje su uvek negativne, ukljucujuci i one aspekte posledica u kojima su devijanti zrtve drustvenih okolnosti; akcioni ili intervencijski aspekt- ukljucuje ispitivanje razlicitih vidova drustvenog odnosa ili reakcije na devijacije, cime se stvara mogucnost uvida u promene odnosa drustva prema drustvenim devijacijama. Metode - nauka o drustvenim devijacijama koristi i razlicite naucne metode u proucavanju drustvenih devijacija. Ona najpre koristi sve opste metode drustvenih nauka (induktivnu, deduktivnu, istorijsko-dijalekticku metodu). Sustina induktivne metode je da se do naucne istine i opstih saznanja dolazi polazeci od pojedinacnih cinjenica i pojava. U deduktivnoj metodi se polazi od opstih saznanja i zakonitosti kako bi se shvatila i objasnila priroda i karakteristike nekih posebnih pojava. Istorijsko-dijalekticka metoda je relaciona gde se drustvene devijacije posmatraju u uzajamnim odnosima sa drugim drustvenim pojavama.

U israzivanjima drustvenih devijacija koriste se i posebne metode. postoje i obicajne.). pa je po njemu svako devijantno ponasanje ono ponasanje koje nije u skladu sa opsteprihvacenim drustvenim normama. Drustvene devijacije su specificni tipovi drustvenih pojava. religijske i pozitivnopravne norme. moralne. Viktimoloska metoda ispituje zrtve razlicitih devijacija preko kojih se upotpunjuju saznanja o razlicitim aspektima drustvenih devijacija i koje su pod jakim tabuima sredine (seksualne devijacije). 6. institucija ili zajednice. Drustveno neprihvatljiva ponasanja. Normativni kriterijum u definisanju drustvenih devijacija? Ovaj kriterijum polazi od drustvenih normi. koja su posledica nesvesnog. Postojanje svesti i volje cini osnov za razlikovanje psihopatoloskih od drustvenih devijacija. javne statisticke sluzbe itd. psihijatriji. Analiza slucaja koristi se za istrazivanje drustvenih devijacija koje nisu dostupne istrazivacu.zastita devijanata). koje prate nepovoljne drustvene posledice. Ovom metodom se ispituju slucajevi koji upotpunjuju sliku o nekoj devijaciji. Drustvene devijacije predstavljaju jedan od oblika drustvenog delovanja tj. posebne vrste drustvenih odnosa. a to su: statisticke metode su znacajne za ispitivanje fenomenoloskog nivoa. koja obicno znaci neodobravanje takvih aktivnosti. strukturalnih obelezja i dinamike drustvenih devijacija. Drustvene divijacije su svesne i voljne aktivnosti ljudi koje proizvode odredjene negativne i nepovoljne posledice.Nauka o drustvenim devijacijama koristi i sve opste socioloske metode. a to su: neposredno sistematsko posmatranje koje moze biti sa ucestvovanjem (istrazivac je istovremeno i posmatrac i ucesnik) i bez ucestvovanja (istrazivac nije ukljucen u aktivnosti). zabranjeno u jednom drustvu). Osnovna uloga drustvenih normi je da regulisu ponasanje pojedinca. Postoji 2 tipa intervjua: dijagnosticki (utvrdjivanje prirode nekog problema) i terapeutski tip (prevazilazenje problema tj. grupe. Anketa je najcesce koriscen metod u ovom istrazivanju devijacija. Intervju pripada tipu siroko primenjivane metode istrazivanja. Postoje 2 tipa drustvenih normi: pozitivne drustvene norme (odredjuju pozeljno. ne pripadaju sferi nauke o drustvenim devijacijama vec psihopatologiji. negativne drustvene norme (odredjuju nepozeljno. Statistike o devijacijama vode mnoge sluzbe (policija. drustveno prihvatljivo. privlaci paznju i izaziva reakciju drugih. zajednice ili globalnog drustva. Drustvene norme su drustveno odredjena pravila kojima se uredjuju uzajamna prava i duznosti ljudi u drustvenim odnosima. Svako devijantno ponasanje stvara drustveno nepozeljne i neprihvatljive posledice. Istorija slucaja je cesto koriscena posebna metoda sociologije devijantnosti pogodna za tumacenje geneze nekih devijacija. Takodje. ali i da odredjuju uzajamne drustvene odnose ljudi i to postavljanjem odredjenih standarda ponasanja. 7. bez obzira na to da li se ona odvija spontano ili organizovano. na jednoj strani i drustvena reakcija neodobravanja od strane drugih ljudi na drugoj. a njihov sadrzaj cini svesna i voljna aktivnost nekog pojedinca. . sudovi. tip ljudske aktivnosti cija je sustina u svesnom delovanju pojedinca kojima se krse drustvene norme i koja se suprostavljaju uobicajenom ponasanju i ocekivanjima grupe. Pojam društvenih devijacija? Jedinstveno prihvaceno odredjenje drustvenih devijacija ne postoji. pozitivno).

nacine i vrstu drustvene reakcije ukljucujuci i sredstva disciplinacije pojedinaca ili drustvenih grupa. pravne norme su izum diferenciranih drustava koja su otkrila pismenost kao nacin komuniciranja i predstavljaju vid regulisanja ljudskog ponasanja i drustvenih odnosa od strane drzave. Devijantnim se smatraju pojave ili ponasanja koja izazivaju reakciju neodobravanja i osude od strane drustva. Drustvena reakcija neodobravanja daje odredjenim pojedincima status devijanta i oni postaju drustveno stigmatizirani bez obzira na sadrzaj i vrstu ponasanja koje izaziva reakciju. Drustvene vrednosti povezane sa interesima ljudi. pojava ili aktivnosti ima za cilj ocuvanje nekog poretka stvari. Vrednosti su ona materijalna i duhovna dobra koja su posebno znacajna u nekom drustvu i prema kojima su usmereni ciljevi nekog drustva. 9. Ovaj kriterijum polazi od ideje uzajamnog i dinamickog odnosa devijanata i nedevijanata u procesu nastajanja devijacije. ocuvanje i ostvarivanje. tako da se znacajne energije trose na njihovo formiranje. Vrednosti su najopstije smernice za buducnost i vodilje delanja pojedinaca. neformalne i formalne reakcije i uticaj sredstva socijalizacije na prihvatanje drustvenih normi i drustveno pozeljnog ponasanja. u kojima su zivot i odnosi u zajednici obelezeni religijskim vrednostima. Po kriterijumu drustvenih normi devijantno ponasanje je svako ponasanje kojim se krse bilo koje od navedenih normi. sadrzajima i principima. Vrednosni kriterijum u definisanju drustvenih devijacija? Ovaj kriterijum polazi od vrednosti kao cilja.Obicajne norme su nepisane norme koje se uce od starijih i to oponasanjem. globalnih zajednica i drustava. sistema vrednosti. ciji je rezultat etiketiranje nekih pojedinaca kao devijanata. drustvenih grupa i slojeva. Nosioci drustvene moci odredjuju sredstva. Primenom kriterijuma drustvenih vrednosti devijatnim se smatra svako ono ponasanhje ili ljudska aktivnost koja nije u skladu sa nekim sistemom ili pojedinacnim drustvenim vrednostima. religijske norme su vazan regulator drustvenih odnosa. Postoje 2 kriterijuma drustvenih devijacija: relativni kriterijum drustvenih vrednosti u kome se kao merilo normalnosti uzima odnos neke aktivnosti prema postojecem sistemu vrednosti nekog globalnog drustva. normi i odnosa. pa se smatraju devijantnim sve one pojave koje su u suprotnosti sa tim vrednostima. . 8. kriterijum univerzalnih vrednosti pociva na ideji postojanja nekih opste prihvacenih grupa i ljudskih zajednica. Drustvena reakcija odobravanja ili neodobravanja nekih ponasanja. drustvenih grupa i institucija. pa one kao takve mogu biti univerzalno merilo devijantnosti odnosno normalnosti. Kriterijumi drustvene reakcije i ljudskih potreba u definisanju drustvenih devijacija? Drustvene reakcije . Sva globalna drustva nastoje da istaknu i realizuju one vrednosti koje su za njih posebno bitne. Drustvena reakcija se vezuje za razlicite oblike drustvene kontrole. moralne norme pocivaju na ideji moralnih vrednosti i kao takve drustvo ih smatra neophodnim za opstanak i dobrobit.sustinu kriterijuma drustvene reakcije cini odnos drustva prema ponasanjima pojedinaca. Devijantnim ponasanjem se smatraju samo ona ponasanja koja nisu u skladu sa pozitivnim drustvenim normama. cijem ostvarivanju treba da tezi drustvena akcija. Ovaj kriterijum polazi od vrednosti koje su u datom drustvu priznate kao opste prihvacene i vazece. kako u tradicionalnim tako i u savremenim drustvima.

sukob unutar i izmedju globalnih drustava itd.ovaj kriterijum koristio je Erih From koji smatra da su devijantne sve one situacije u kojima dolazi do izvitoperenja u karakteru. 2. Do izvitoperenja potreba i ljudske prirode dolazi u svim savremenim gradjanskim drustvima jer je to njihova sustinska karakteristika koja ih definise kao bolesna. nekonformisticke devijacije se sastoje u odbacivanju postojecih drustvenih vrednosti i sredstava za ostvarivanje ciljeva kao i u krsenju normi s ciljem da se promeni postojeci poredak i uspostave drustveni odnosi zasnovani na drugacijim drustvenim vrednostima.Ljudske potrebe . U ovom smislu mogu se razlikovati 2 podtipa: A. njihove primarne grupe i zajednicu. konzervativni nekonformizam koji podrazumeva vracanje na neke stare vrednosti i B. procesi i odnosi koji proizvode razlicite negativne posledice po ljude. drustvene grupe i slojevi pokusavaju da se neprihvatljivim sredstvima domognu pozeljnih vrednosti i ciljeva. To su pojave koje dovode do: ugrozavanja egzistencije coveka. 11. Dok se bolesnim smatraju ona drustva u kojima pojedinci nisu u stanju da zadovolje autenticne ljudske potrebe pa se ispoljavaju na devijantan nacin. pa zbog toga mnogi pojedinci. Neke drustvene vrednosti prosto nisu dostupne nekim drustvenim slojevima. From smatra zdravim drustvima. sadrzaju i nacinima zadovoljenja univerzalnih ljudskih potreba. iskustvenih stavova. povezanih. radikalni nekonformizam koji podrazumeva traganje za novim nepoznatim vrednostima. sistemske devijacije se sastoje u krsenju normi sa ciljem da se odrze postojeci odnosi moci. vojne i menadzerske strukture kojima je u interesu da se ne promeni postojeci sistem vrednosti i normi. adaptivne devijacije su uglavnom prisutne medju pripadnicima srednjih i nizih slojeva koji prihvataju postojece drustvene vrednosti ali su u nemogucnosti da ih dosegnu na regularan nacin. poremecaja ponasanja i odnosa coveka sa drugim ljudima. Opšti tipovi društvenih devijacija? Ova tipologija polazi od prirode odnosa nekih vidova ljudskog ponasanja prema sistemu odnosa u nekom globalnom drustvu. Ona drustva u kojima pojedinci uspevaju da realizuju vecinu potreba na pozitivan nacin. sto znaci da je funkcija ovih devijacija ocuvanje postojeceg poretka. Pojam teorije i paradigme o društvenoj devijantnosti? Pojam teorija potice iz starogrckog jezika i predstavlja skup sistematskih. Drustvene devijacije se mogu definisati kao one drustvene pojave. koji objasnjavaju sustinu pojave i odnose se na celinu ili deo predmetne stvarnosti. nemogucnost iskazivanja coveka kao radnog i stvaralackog bica. 3. cinovnicki i privredni kriminal). Nosioci ovih devijacija su pripadnici vladajucih struktura kao sto su politicke. 10. . a ponekad imaju i globalni i medjunarodni karakter. ciljevima i normama. Sto su vrednosti znacajnije one su dostupne manjem broju ljudi. Drustvene devijacije se na razlicite nacine odnose prema sistemu pa se iz ovog ugla moze govoriti o 3 globalna opsta tipa drustvenih devijacija: 1. Odstupajuca ponasanja ovog tipa imaju za cilj ocuvanje postojeceg reda stvari i uspostavljenih odnosa u kojima se kroz normativni i institucionalni sistem obezbedjuje realizacija interesa vladajucih drustvenih struktura (politicki kriminal.

Merenjem lobanja zivih i pogubljenih delikvenata Lombrozo je dosao do zakljucka o atavistickom urodjenom devijantu. a smatra se i ocem savremene kriminologije i kriminalne antropologije. grupe i pojedinaca i sustina drustvenog poretka. nacina i dometa njenog naucnog saznanja. Paradigmom se utvrdjuju predmet. Najvaznija ideja ove paradigme jeste da se kao nosilac devijacija odredjuje konkretni covek ili pojedinac. Po njemu paradigma ima osnovni stav neke nauke kojim se izrazava shvatanje jedne pojave. metode i osnovne kategorije nauke. gramzivost-darezljivost. Smatrao je da svakoj funkciji odgovara poseban organ i da svi ti ograni uticu na oblik lobanje. Idejni izvori: pre bioantropoloske paradigme devijantnosti javljaju se frenoloske ideje koje su na osnovu oblika i gradje ljudske lobanje moglo zakljucivati o mentalnim. karakternim i kulturnim osobinama coveka.veka. Zacetnik ovih istrazivanja bio je Franc Jozef Gal. tj. idejni izvori i pojam atavizma? Nastanak: Bioantropoloska paradigma drustvene devijantnosti nastaje u drugoj polovini 19. intelektualnim. Ove teorije su zasnovane na naucnim stavovima i tvrdnjama kojima se objasnjava priroda pojedinaca ili coveka. Oznacila je nastanak nove naucne discipline koja se zove kriminalna antropologija.Teorije o drustvenoj devijantnosti cine skup empirijsko-sistematskih i uoblicenih stavova i zakona koji objasnjavaju i definisu prirodu drustvene devijantnosti kao jednog dela drustvene devijantnosti. Medjutim ova istrazivanja nisu imala velikog znacaja pa su brzo nestala i zaboravljena. Po njemu postoje 3 podrucja koja karakterisu ljudska ponasanja: otvorenost-tajnovitost. koje su se evolucijom izgubile a uticu da se covek nasledjivanjem ponasa agresivno. priroda grupe i drustva. On je smatrao da od sastava mozga zavisi fizicka i psihicka konstitucija coveka. Cezare Lombrozo je utemeljivac ove paradigme o teoriji drustvene devijantnosti. Po njemu u svakom udubljenju ili ispupcenju smesten je odredjeni organ koji upravlja bioloskim ili umnim funkcijama coveka. Sve teorije devijatnost smatraju drustvenim fenomenom koji nastaje na relaciji covek/pojedinac-drustvo. Bioantropološka paradigma: nastanak. Pojam paradigme u nauku uveo je Tomas Kun. Lombrozova shvatanja tipova i uzroka devijantnosti? Lombrozo je izvrsio klasifikaciju devijanata podelivsi ih u 4 grupe: . vrednosti.ona predstavlja jedan poseban i pozeljan naucni pogled na svet. Atavizam je pojavljivanje fizickih i psihickih osobina nasledjenih od davnih predaka. mogucnosti. 13. odnos izmedju drustva. Znacaj ove teorije u tumacenju devijacija jeste da one pokusavaju da dodju do naucnog kriterijuma za razlikovanje normalnih od patoloskih pojedinaca. postulati. Pojam atavizma: Lombrozo je dosao do zakljucka da postoje velike slicnosti izmedju njegove strukture lobanje sa lobanjama covekolikih majmuna i praistorijskih ljudi. Gal je opipavanjem lobanje utvrdio da postoje udubljenja i ispupcenja na delovima lobanje i zakljucio je da je to posledica konfiguracije mozga. eroticizam. 12. Saznao je da kriminalni prestupnici imaju velike supljine u potiljku.

nedostatka samokontrole).epilepsija kao dusevna bolest. Matoidi 3. Teorijske implikacije Lombrozovih ideja i kriticka ocena bio-antropoloske paradigme? Lombrozove ideje ostavile su brojne tragove u teorijskoj misli u kriminologiji. Na osnovu ove teorije Ernest Krecmer je dao somato-tipologiju kriminalaca podelivsi ih u 4 grupe: leptozomni (gradjeni kao dugacki i slabi. porodicu ili cast). kako po linijama tela tako i po motivima svojih zlocina.1. kriminalci iz navike (najcesce krse imovinska krivicna dela. alkoholizma. Duševno bolesni krivci C. svojstava ili dispozicija koje konstituisu licnost. Kriminaloidi C. Kod epilepticnog kriminalca cinilac njegove devijantnosti je bolest tj. Slučajni kriminalac A. Ova teorija polazi od urodjenih i naslednih osobina. hladni. Ovaj tip kriminalca ima karakteristike rodjenog kriminalca kao sto su: ceste glavobolje. kranijalne depresije. Kriminalac iz strasti ili plahovitosti i 4. 14. Ovaj tip devijanata je zastupljen kod 35-40% populacije prestupnika. sluha… ovaj tip kriminalaca Lombrozo je podelio u 3 grupe: moralni ludaci (krivicna dela vrse pod dejstvom impulsa). izmenjenost cula ukusa. drustveni. atletski (dobro razvijeni i muskulaturni. Kriminalci iz navike Osnovni tip kriminalca je rodjeni ili atavisticki zlocinac. piknicki (telesno su uskorameni. halucinacije. dusevno bolesni krivci ( krivicna dela vrse pod dejstvom dusevnog oboljenja). zakasnele celavosti. kriminaloidi (njihove devijantne karakteristike jesu posledica dugog boravka u zatvoru. . Njih je Lombrozo podelio u 3 grupe: pseudo-devijanti (krivicna dela cine da bi odbranili svoju licnost. najcesce vrse silovanja i krivicna dela protiv licnosti). 2. Slucajni kriminalci nisu predodredjeni za kriminal. Kriminalac iz strasti je razlicit od rodjenog zlocinca. ljubazni. nedrustveni. ali je slican sa epilepticnim. najcesce vrse kradje i prevare). mirisa. Pseudo-devijanti B. jedna od tih teorija je i 1. psihicki stabilni. Oni su prestupnici koji se stalno vracaju zlocinu. matoidi (poluludaci koji imaju najblazi stepen rodjenog krivca). Atavistički ili rodjeni zlocinac. Moralni ludaci B. teorija somato-konstitucionalne sklonosti ili geneticka teorija. Epileptički A. malog rasta. povratnici su).

ni mentalno zaostao. Isti taj predak je sa drugom devojkom imao 496 potomaka od kojih niko nije bio devijant. Radi se o prvom teorijskom sistemu sociologije devijantnosti koji je dao osnove za konstruisanje ove socioloske discipline. Studije kriminalnih blizanaca su vezana za istrazivanje devijacija monozigotnih i bizigotnih blizanaca. u Nemackoj pod nazivom “Zlocin kao sudbina” autora Langea. 4. U ovoj studiji dokazano je da kod monozigotnih blizanaca postoji slicnost u devijacijama i u posihickim i fizickim karakteristikama.god.prostitutki. shvatanje drustva i definicija devijantnosti Pozitivisticka paradigma o drustvenoj devijantnosti svoje osnove ima u: 1. a 50 polno nastranih i manji br. Takodje zamera mu se sto njegova teorija nema jesan koncept u definiciju kriminala. Po ovoj teoriji visak hromozoma Y stvara kriminalnu licnost. Prva ovakva studija pojavila se 1919. 3. Kombinacija XYY kod muskarca znaci ce sklonost ka seksualnim deliktima. Razliciti naucnici imaju razlicito misljenje o ovoj paradigmi i Lombrozovim idejama. Neki smatraju da su te ideje naivne. Studije kriminalnih porodica Ricarda Dagdala odnosila se na porodicu Djuk iz Njujorka cije je ime sluzilo kao pogrdna rec ili sinonim za devijantnost. da su mu zaključci ekstremni i bizarni. Ali Lombrozove ideje ostavljaju poruku da je funkcija kaznjavanja zastita drustva. 142 skitnice. Pozitivističkoj filozofiji i metodologiji Ogista Konta i Organicizmu i evolucionizmu Herberta Spensera. 2. Jos jedan primer ove studije je i porodica Klark ciji je predak iz vanbracnog odnosa sa mentalno zaostalom konobaricom imao 480 potomaka od kojih je 400 bilo mentalno zaostalo. 292 prostitutki ili makroa. Socio-patoloska i pozitivisticka paradigma: teorijski izvori. Da se prestupnici ne razlikuju od drugih ljudi po anatomskim karakteristikama. displasticni ili mesoviti (najvise ih ima medju pociniocima seksualnih delikata) 2.najcesce vrse proneveru). ubistvima. Medju njegovih 709 potomaka bilo je 77 prestupnika. dok je znatno manja kod bizigotnih. kradjama. Iz toga je zakljuceno da se nasledni faktori javljaju kao jedna vrsta sudbine. Hromozomska teorija se zasniva na ucenju da postoje poremecaji u jezrgu celije ili hromozoma koji produkuju drustveno devijantna ponasanja. A kombinacija XXY kod zena znacice njihovu sklonost ka prostituciji. netacne. Zbog ovih cinjenica smatralo se da postoji dejstvo nasdlednih faktora na pojavu devijacija. 15. . Osnovno pitanje drustvene i filozofske misli bilo je na kojim principima treba reagovati i stabilizovati drustvo u uslovima velikih promena uzrokovanom industrijskom revoluciom. Osnivac te porodice bio je alkoholicar.

Konstruišući pozitivnu filozofiju i socijalnu fiziku Kont prihvata metode prirodnih nauka u razumevanju drustvenih fenomena. To su metode posmatranja, eksperimenata, a njihovi principi su pouzdanost, valjanost, objektivnost. Herbert Spenser ima dve ideje o ovoj teoriji, a to su: evolucionalisticko shvatanje razvoja drustva i organicisticki pristup u analizi drustva. Pod evolucijom podrazumeva zakon razvitka citave prirode i zive i ne zive. Osnovna srž evolucije su integracija i diferencijacija. Integracija podrazumeva porast heterogenosti u smislu odredjenog reda medju delovima. Diferencijacija znaci da zakon evolucije u drustvu ide u smeru povecanja raznolikosti, odredjenosti i povezanosti funkcija, ali na jedan postepen i spor nacin. Organicisticko poimanje drustva Spenser saopstava: drustvo je organizam ili superorganski agregat. Struktura drustva analogna je strukturi organizma, kao sto se i razvoj drustva odvija na slican nacin kao i razvoj nekog zivog organizma. Ogist Kont smatrao je da je drustveno bolesno stanje (drustvena devijantnost) jeste situacija odsustva prave drustvene organizacije i nepostojanja drustvenog konsenzusa izmedju ljudi. Devijantnost ili bolesti drustva se shvataju kao pojave koje napadaju drustveno-prirodni red, javni moral ili gradjanski poredak. Drustvene devijacije su pojave socijalne patologije ili moralnih bolesti. Sve drustvene protivrecnosti znace narusavanje drustvenog reda, morala i sklada. Sve ono sto odrzava drustvo i njegovu ravnotezu i stabilnost jeste pozeljno, a sve sto dovodi u pitanje drustvenu i moralnu harmoniju je devijantno ili bolesno. Krsenje moralnih ili drustvenih pravila od velikog su znacaja za razumevanje drustva, zato je drustvena devijantnost centralni problem pozitivisticke sociologije. 16. Dirkemovo devijantnosti? shvatanje kriterijuma normalnosti, tipova i uzroka drustvene

Osnovni Dirkemov stav o tome koji kriterijum odvaja normalno od patoloskog glasi: drustvena cinjenica je normalna za odredjeni drustveni tip, posmatran na odredjenom stupnju svog razvoja. Dirkem prepoznaje 4 kriterijuma normalnosti u drustvu:
1. normalne drustvene cinjenice su one koje imaju karakteristike prosecnog, tipicnog,

uobicajenog i koje su kroz evoluciju istrpele probu vremena. Tipicne i prosecne pojave nastaju procesom drustvenog odabiranja i one opstaju jedino ukoliko zadovoljavaju drustvene potrebe. Te pojave obezbedjuju postojanje i delovanje celine ljudskog drustva.
2. Druga dva kriterijuma za razlikovanje normalnih od patoloskih drustvenih pojava polaze

od Dirkemovog stava da nije moguce definisati neki univerzalni kriterijum normalnosti. Zbog toga se granica normalnosti mora posmatrati prema konkretnom tipu drustva i
3. Prema vremenskoj dimenziji. 4. Poslednji kriterijum vezan je za optimalnost i racionalnost odredjenih drustvenih

pojava u odredjenoj drustvenoj fazi razvoja, tj. u kojoj meri su te pojave funkcionalne za odredjenu fazu drustvenog razvoja. Opšte filozofsko-teorijske pretpostavke Dirkemovog socijalno-patološkog pristupa društvenoj devijantnosti zasnivaju se na tri krucijalne grupe pitanja. To su:

1) Dirkemovi osnovni metodološki stavovi u proučavanju društvenih fenomena pa i pojava socijalne patologije; 2) njegovo viđenje odnosa pojedinac-društvo i pojam kolektivne svesti, što je od značaja za definisanje prirode društvene devijantnosti; i 3) pojam društvene integracije i njegov kompleksan sadržaj iz čega proizilaze ideje o uzrocima i tipovima društvene devijantnosti (posebno ideja i pojam anomije) i karakteru društvenog reagovanja na socijalno-patološke pojave; Kolektivnu svest čini skup verovanja i osećanja koja su zajednička za svakog prosečnog člana jednog istog društva. Devijantna ponasanja su definisana polazeci od opsteg pozitivistickog teorijskog stava da su kolektivna svest i njena moralna i pravna pravila temelj stvaranja, stabilnosti i postojanosti ljudskog poretka. Ako je drustvo moralni fenomen onda su devijacije ponasanja kojima se krse moralna pravila i koja imaju obelezja nemoralnih aktivnosti. Dirkem je smatrao da su moralna pravila emocionalno zasnovani proizvodi drustva. On u tipologiji izdvaja religiozna, nacionalna, porodicna, polna, radna, tradicionalna, institucionalna, licna i imovinska kolektivna osecanja. U odnosu na svaku od njih postoje oblici ili tipovi ponasanja koji ugrozavaju ta drustvena ili kolektivna osecanja i shvatanja. Uzroci devijantnosti jesu drustveni, jer oni izviru iz odredjenih drustvenih poremecaja, kolektivne svesti ili drustvene moralnosti. Radi se o poremecajima ili bolestima drustvenog organizma koja ugrozavaju njegovu stabilnost i njegovo funkcionisanje. Drustvena devijantnost nastaje u drustvenim okolnostima kao sto su: - devijantnost moze nastati kao posledica slabljenja kolektivne svesti i drustvene kohezije; - drustvena devijantnost nastaje kao posledica pogresnog funkcionisanja drustvenih institucija. Nefunkcionisanje drustvenih institucija dovodi do poremecaja drustvenog sistema sto cini jedno patolosko stanje; - drustvena devijantnost potice iz neuspeha pojedinca da ostvari svoju funkciju u drustvenoj podeli rada. Na taj nacin on izneverava drustvena ocekivanja u odnosu na ispunjenje njegove drustvene uloge i tako narusava temelj drustvene solidarnosti. Uzroci drustvene devijantnosti nastaju usled poremecaja stepena drustvene integracije i drustvene regulacije ili kontrole. U proucavanju pojave samoubistva Dirkem pronalazi dva oblika poremecaja drustvene integracije, to su: egoizam (kada je pojedinac preslabo integrisan u drustvo) i altruizam (kada je pojedina preterano integrisan u drustvo). Preterano regulisanje drustvenog zivota radja fatalisticko samoubistvo, a nedostatak regulativnih mehanizama proizvodi anomicko samoubistvo. Pod anomijom Dirkem podrazumeva nedostatak ili nedelotvornost društvenih normi kojima se kontrolišu i ograničavaju prirodno nelimitirane potrebe i težnje pojedinaca. Tipični primeri anomijskog stanja jesu pojave iznuđene ili prinudne podela rada i samoubistva. Podela rada u društvu je jedan od kamena temeljaca društevenog poretka i izvor društvene solidarnosti. Ona rađa društvene uloge i funkcije za pojedince jer sposobnosti pojedinaca moraju imati određenu društvenu upotrebu. Samoubistvo je proizvod poremećaja ili slabljenja regulatorske funkcije koju društvo vrši u odnosu na ponašanje pojedinaca: to je stanje u kome je vrednosni sistem izgubio svoje značenje i autoritet za pojedinca i kada se može konstatovati postojanje lične i društvene dezorganizacije koja uslovljava individualna samoubistva. Anomičkom tipu samoubistva pripadaju samoubistva poslovnih ljudi u vreme krize (tzv. ekonomska anomija) ili samoubistva razvedenih i udovaca (tzv.porodična anomija). 17. Socijalno-patoloske i pozitivisticke ideje o drustvenom devijantnost i kriticka ocena pozitivisticke paradigme? reagovanju na

Dirkem je imao gledište da se razmah društvenih devijacija najbolje može sprečiti mehanizmima socijalne kontrole. Pre svega, krivičnim kaznama kojima se društvo brani od prestupnika; Kazna čuva kolektivnu svest a tako i stabilnost društva. Razumevanjem da je nosilac devijatnosti neprilagođeni pojedinac koga prate negativne socijalne (moralne) i psihološke osobine ličnosti, pozitivistički (socijalno-patološki) pristup na planu društvene reakcije se zalaže za popravljanje ili korekciju devijanata. Ovde bi trebalo istaći nekoliko ključnih slabosti i teorijskih kontroverzi u shvatanju prirode društvene devijantnosti i karaktera društvenog reagovanja na devijacije:
1. Prvo, društvena devijantnost se definiše na osnovu verovanja u apsolutnost i

2.

3.

4. 5.

6. 7.

univerzalnost društvenih ili moralnih pravila. Pozitivisti se ne pitaju ko stvara pravila na osnovu kojih se definiše devijantno i normalno. Drugo, pozitivistička sociologija čovekovo ponašanje posmatra strogo deterministički. Čovek se vidi kao biće koje je u potpunosti određeno i oblikovano društvom bez mnogo lične kreativnosti u društvenoj akciji. Treće, polazeći od principa objektivnosti u iztraživanjima i tumačenjima društvenih pojava, pozitivisti previđaju da je svaki istraživač i posmatrač društvene stvarnosti »kontaminiran« ličnim, političkim i ideološkim simpatijama. Četvrto, pozitivistički i organicistički pristup društvu, čoveku i prirodi društvene devijantnosti nesumjivo sa sobom nosi jedan konzervativni naboj i ideologiju statusa quo. Peto, stavljajući devijantnost u naturalističke i organicističke okvire, pozitivisti društvenu stvarnost vide veoma uprošćeno. Društvo se deli na svet »normalnih ili zdravih« i svet »nenormalnih ili bolesnih«. Šesto, pozitivisti devijacije posmatraju isključivo iz ugla društva, tačnije iz pozicije održavanja društvene stabilnosti i ravnoteže. I sedmo, sa aplikativnog aspekta pozitivizam je izvršio snažan uticaj na viđenje društvenog odnosa prema devijacijama (devijantima). Glavna poruka koja bi se mogla izvući iz analize društvenog reagovnja iz pozitivističke pozicije glasi: promeniti pojedinca a ne društvo.

18. Moralni statističari i rane ekološke studije? Moralni statističari - Glavni predstavnici ekoloskog shvatanja kriminala i drustvenih devijacija su Adolf Ketle i Anre Misel Geri. Ideje Ketlea i Geria nastale su kritikom psihologizma i biologizma u tumacenju drustvenih devijacija. Oni su nazvani moralnim statisticarima zbog predmeta svojih istrazivanja, jer su drustvene devijacije i kriminal smatrali iskljucivo moralnim problemima drustva. Glavni cilj ovih istrazivaca bio je da istraze odnos drustvenih i prirodnih faktora i socijalnih problema. Izucavali su vezu izmedju siromastva, nataliteta i mortalineta i kriminala. Za teoriju drustvene devijantnosti i razumevanje savremenih ekoloskih pristupa drustvenim devijacijama znacajne su: pojava da kriminal podleze drustvenim zakonitostima (ukupan br.krivicnih dela u pojedinim zemljama iz godine u godinu ostaje isti ili se neznatno menja). Ketle i Geri ispitivali su uticaj prirodnih faktora na razlicite socijalne probleme i dosli do zakljucka da razlika u klimi utice na vrstu kriminala (na jugu Evrope pretezno se cine ubistva, agresije, upotreba droge, a na severu Evrope samoubistva). Kriminal varira u zavisnosti od godisnjeg doba ( leti se cine dela protiv licnosti, a zimi protiv imovine). Susne godine povecavaju imovinski kriminalitet. Na osnovu ovih saznanja dosli su do zakljucka tzv. termickog zakona devijantnosti. On glasi: geografsko-klimatski faktori uticu na strukturu, prirodu, izrazenost I promene kriminaliteta. Ketle i Geri su ispitivali ekonomski status, njihova socijalna obelezja (pol, starost, profesija) i dovodili u vezu drustvenu strukturu i devijacije. Smatrali su da

On je sacinio program socioloskih istrazivanja i za laboratoriju izabrao Cikago koji je u 19. Društveni devijantnosti? i naučni kontekst ekološke paradigme i ekološko shvatanje Kontekst ekoloske paradigme . i Geri su utvrđivali i prostornu distribuciju društvenih devijacija. Zbog primene ovog vida prikazivanja raširenosti devijacija moralne statističare mnogi zovu i kartografima. Tad je grad bio plodonosno mesto za socioloski rad i cikaska skola je izucavala mnogobrojne aspekte njegovog zivota.veka u SAD u gradu Cikagu. Rane ekološke studije . a narocito ljudske prirode.zivota je period za izvrsenje nekog krivicnog dela). On je koristio mape i karte kako bi prikazao rasprostranjenost kriminala u Londonu. Predstavnici cikaske skole paznju su posvetili beskucnicima. maloletnickoj delikvenciji. a radnici su skloni delima protiv imovine). 19. zanimanje je u korelaciji sa kriminalitetom (osobe koje se bave samostalnim poslom sklone su krivicnim delima protiv licnosti. Henrij Mejhju je u Londonu posmatrao kriminal kao ekoloski fenomen koji je povezan sa uslovima zivota radnicke klase i socijalnim problemima. brza urbanizacija i nastanak slamova u gradivima navodili su mnoge istrazivace da ukazu na drustvenu opasnost do novonastalih sub-kulturnih grupa. Grad je posmatran kao jedan superorganizam koji funkcionise na osnovu uloga podeljenih izmedju drustvenih institucija. kao i u relacijama centar-periferija i grad-selo. profesionalnom kriminalitetu. On je smatrao da siromastvo stvara realni potencijal za nastanak kriminala jer ne mogu svi ljudi da zadovolje svoje potrebe. pol (1 zena na 4 muskarca u sudu). Ove studije ukazale su na vezu drustvenih deijacija sa nezaposlenoscu. U britanskom casopisu Cedvik Reports pise se o okolnostima usled nagle koncentracije stanovnistva u urbanism podrucijima u kojima je doslo do pada socijalne kontrole. Park je grad video ne samo kao skup zgrada na nekoj lokaciji vec kao ekolosku sredinu gde su ljudi i institucije spojeni u medjusobnoj interakciji i deluju kao celina. Migracije. Izrađivali su čitave mape i karte iz kojih su se videle razlike u učestalosti niza devijacija u pojedinim zemljama i regionima. U pogledu korišćenja metoda istraživanja unutar ekološke paradigme društvene devijantnosti može se konstatovati tri pristupa: .u ovom kontekstu ekološke pardigme pojam ekologija znaci proucavanje uticaja prirodnog i drustvenog okruzenja na ponasanja ljudi i nacin delovanja institucija. naseljima gde zive najsiromasniji. Mejhju je smatrao da radikalne drustvene promene poput migracija i kretanja stanovnistva iz ruralnih uslova zivota u urbane stvaraju latentne uzroke kriminala. siromastvom i beznadjem. rast populacije.je starost jedan od cinilaca (period oko 25 god. Za Erzu Parka grad je deo vitalnih procesa ljudi koji ga sacinjavaju: on je delo prirode. veku bio prava dzungla jer je u njemu tada bilo 2 miliona ljudi pretezno imigranata iz Evrope.su znacajan trag za sociologiju devijantnosti i kriminologiju. Ekoloska paradigma nastala je pocetkom 19. poznatih residuumi. promenama u sisteima socijalne kontrole i kulturnim vrednostima. On je radio kao novinar koji je istrazivao socijalne probleme u gradu i pokusavao da ih resi. Rad americkih sociologa povezan je sa cikaskom skolom humane ekologije ciji je osnivac Robert Erza Park.

mešavina industrijsko-proizvodne zone i zone stanovanja. Ovaj pojam je kljucni termin za razumevanje ekoloske paradigme. 4. tu su ziveli pripadnici vise klase). Po Eliotu i Merili socijalna dezorganizacija je: narusavanje ravnoteze drustvenih snaga. centralna oblast (to je jezgro grada gde je stvoren). 5. Oni smatraju da ona nastaje kada pojedinac nije u stanju da svoj zivot efikasno organizuje kako bi mogao da ostvaruje svoje ciljeve i interese. zona stanovanja radničkih porodica. bavili su se izučavanjem grupa maloletnih delinkvenata. prirodnom toku i prestanku devijantnog ponašanja. to je najstariji deo grada). Za Kliforda Šoa socijalna dezorganizacija je pad drustvene kontrole unutar lokalne zajednice do koga dolazi slabljenjem tradicionalnih vrednosti i mesanjem razlicitih kultura. istraživanja kojima su se ispitivale biografije i devijantne karijere pojedinaca iz kojih su se izvlačili zaključci o nastanku. propadanje socijalnih .zauzima poziciju da je drustvo jedna vrsta zive sredine koja se nalazi u stanju normalnosti samo kada u njoj vladaju unutrasnja ravnoteza i harmonija. pokušavajući da utvrde prostornu distribuciju stopa devijantnog ponašanja u gradu. 3.1. 3. 2. Jedan od prestavnika ekoloske paradigme Ernest Bardzes Cikago je podelio u 5 zona: 1. koja se jos naziva socijalna dezorganizacija. radovi koji su počivali na etnografskim metodama. rezidencijalna zona ili predgradje ( to je periferna zona. Ekološko shvatanje devijantnosti . zona tranzita (najgusce naseljeni deo grada gde su pretezno ziveli siromasni. 2. Normalnost u drustvu je situacija postojanja skladnog razvoja i drustvene stabilnosti pri cemu su drustvene devijacije samo prirodan i prolazan fenomen drustvenih promena. Po njemu drustvena devijantnost se moze definisati kao skup vrednosti i nacina ponasanja putem interakcije u okviru grupe. Tomas i Znanjecki socijalnu dezorganizaciju definisu kao slabljenje uticaja postojecih drustvenih pravila na ponasanje pojedinih clanova grupe. radovi koji su počivali na čisto ekološkim konceptima i metodima. Za teoreticare ekoloske paradigme drustvena devijantnost je posledica stanja i odnosa u drustvu. skitnica i razvnih polulegalnih "devijatnih" ustanova.

vrednosti koje odobravaju devijacije. Zato je delikvencija sa stanovista supkulture prihvaceni oblik ponasanja.bez obzira na etnicki i rasni sastav stanovnistva. loseg uslova stanovanja. kada pocinje da izaziva neodobravanje od sredine. drustva). a narocito novonaseljeni imigranti. Ekološki interakcionizam? Šo. trovanja).oko poslovnog centra grada. bolesti… Najvazniji rezultat ovog istrazivanja bilo je otkrice da su se u nekim podrucjima visoke stope devijacije permanentno zadrzavaju u peiodu od 30 god. 2. 21. Zajednice sa najvisim stopama delikvenata nastanjuju oni delovi populacije cija je socijalna pozicija najnepovoljnija u pogledu ekonomskih dobara. maloletnicke delikvencije i kriminaliteta odraslih” i “Maloletnicka delikvencija i urbana sredina. U ovim podrucjima formiraju se grupe dece koje kroz igru vremenom razvijaju strukturu. . Mekej. Oni na taj nacin stvaraju delikventnu tradiciju koju prenose na mladje generacije. So je takva podrucja nazivao delikventna podrucja. teorija ucenja. Oni su statisticki pokazali da je najvisa stopa delikvencije bila u tranzitnoj zoni tj. 20.struktura(grupe. So i Traser objasnjavaju postojanost visokih stopa devijacija i maloletnickog prestupnistva u tranzitnoj zoni. organizaciju. Tvorac ove teorije je Edvin Saderlend. Gabrijel Tard je smatrao da je odlucujuci cinilac pojave devijacija imitiranje devijanata. Stanovnicima tranzitne zone vecina legitimnih sredstava za ostvarivanje vrednosti nije dostupna pa tako da neki deo do njih dolazi devijantnim ponasanjem. Ovi autori objavili su dve studije: “Prostorni raspored bezanja iz skole. ukratko socijalnom dezorganizacijom. Ova teorija pripada psiholoskoj grupi teorija devijantnosti tzv. kada nizi slojevi oponasaju vise slojeve (pijanstva. On je opisao 3 vrste imitacija: 1. maloletnicku delikvenciju i kriminalitet odraslih. Tako da svaka novonaseljena grupa nailazi na vec gotove modele ponasanja i kao takve ih usvaja i na taj nacin nastavlju tradiciju. a njene pretece jesu ideje iznete u socijalno-psiholoskoj misli Gabrijela Tarda. postojanjem specificne supkulture tj. Diferencijalna asocijacija i indetnifikacija Ova teorija naziva se jos i teorija raznovrsnih kontakata ili teorija drugacijeg udruzivanja. obrazovanja. institucija. Delikvencija mladih za Soa je samo prilagodjavanje kulturnim standardima grupe i susedstva u kome zive. Trašer su tri čikaška sociologa koja su ispitivala pojavu devijantnosti Čikagu. visoke stope samoubistava. Šo je ispitivao ucestalost devijacija u svakoj od 5 koncentricnih zona tj. raspad socijalnih struktura koje dovode do slabljenja socijalne kontrole. Traser u delu “Gang” opisuje cikaska geta nazivajuci ih medjuprostorima koji se odlikuju ucestalim konfliktima. slabom porodicnom kontrolom. sto pravi kopcu ove teorije sa psiholoskim shvatanjima ljudskog ponasanja. Po njima delikvencija ima korene u zivotu zajednice ili u unutrasnjoj interakciji pripadnika pojedinih zajednica. Kej. Tu su stambene zgrade zapustene a kirije niske gde su zivele najsiromasnije grupe. kao modu.” So i Mekej su smatrali da postoji zavisnost izmedju uslova zivota u pojedinim lokalnim zajednicama i razlicitih stopa zastupljenosti delikvenata i kriminalaca u populaciji. hijerarhiju i vodju i takva grupa se pretvara u gang ili maloletnicku bandu. To je zona siromastva. zaposlenja i drugih simbola drustvenog uspeha.ispitivao je bezanje iz skole.

On je definisao ključne principe teorije diferencije: pojedinac uci kriminalno ponasanje putem asocijacija isto kao sto uci da se ponasa u skladu sa zakonom. a u nekima ne). vrsnjaka…). jer mi imitirajuci nekoga posle nekog vremena usvajamo to ponasanje kao svoje. proces ucenja devijantnog ponasanja obuhvata sve mehanizme koji su deo svakog ucenja. Njegova osnovna hipoteza je da se ucenje covekovog ponasanja odvija kroz medjupersonalni kontakt sa drugim ljudima u okruzenju. Prvi mehanizam imitacije je sticanje navike. pojedinac postaje devijant zato sto prima vise definicija koje odobravaju takvo ponasanje. kao sto i roditelj neprestupnik moze navesti dete da postane kriminalac. Po Tardu postoje 2 mehanizma imitacije. On razvija stav o postojanju diferencijalne indentifikacije. 2. drugih ljudi i sebe samog. motiva. Saderlend je izneo 9 teza za objasnjenje kriminalnog ponasanja: 1. 6. a to je korišćenje autobiografske metode u ispitivanju devijanata.3. ako je devijantno ponasanje izraz opstih potreba i vrednosti ono se ne moze objasnjavati tim potrebama i vrednostima jer je i nedevijantno ponasanje izraz istih potreba i vrednosti. a manje definicija koje ga osudjuju (osoba postaje devijant jer je u stalnom kontaktu sa njim). nacin ispoljavanja motiva i poriva se uci i zavisi od toga da li pojedinac prima definicije koje odobravaju ili koje osudjuju krsenje normi (u nekim sredinama prihvataju takvo ponasanje. 3. znacaju i intezitetu (ako dete u ranom detinjstvu se ponasa nedelikventno. 8. trajanju. kada je jedan nacin i metod izvrsenja krivicnih dela zanemaruje drugim. kriminalno-devijantno ponasanje uci osoba koja nije predhodno obucena za kriminalni akt i ne izmislja kriminalno ponasanje. poriva. Danijel Glejzer napravio je psihoanaliticku teoriju diferencijalnih asocijacija. to moze trajati tokom citavog zivota. stavova. 9. 5. kriminalno ponasanje se uci kroz komunikaciju sa drugima. suseda. 4. Saderlend se snazno oslanja na ideje simbolickog interakcionizma prema kome indentitet pojedinca jeste proizvod njegove interakcije sa okruzenjem. a ako se u ranom detinjstvu ponasa delikventno isto moze trajati kroz citav zivot). a drugi mehanizam je vežbanje. Covek tek kroz povezivanje sa drugima u svom okruzenju stvara svoja sopstvena vodjenja drustva. odvija se u okviru primarnih grupa (putem TV-a. 7. Osnovna ideja je da je devijantno ponasanje uslovljeno identifikacijom delikvenata sa uzorima i devijantnim ulogama: bilo izmisljenim ili . Po njegovoj teoriji moguce je da potomak kriminalca bude castan covek. kontakti sa izvorima definicija koje odobravaju ili osudjuju krsenje normi razlikuju se po ucestalosi. stampe. Po njemu kljucni faktori kriminalnog ponasanja nalaze se u medjuodnosu pojedinac-drustvena situacija. ucenje devijantnog ponasanja obuhvata ucenje: metoda. nacina komunikacije. tehnika. Edvin Saderlend je uneo metodološku novinu u istraživanja kriminala i devijantnih ponašanja.

stvarnim, bilo iz medija ili maste. Kroz identifikaciju oblikuje se svest, stvaraju se dijentni motivi i prihvataju norme ponasanja koje individua produkuje. Tako iz perspektive potencijalnog delikventa devijantno ponasanje izgleda prihvatljivo i pozeljno. Po njemu devijantno ponasanje ima 3 izvora: prodevijantne i antidevijantne socijalne veze; raznoliko ucenje zelja, vestina, navika; opazanje prilika da se izvrsi kriminalni akt u pogledu mogucih dobitaka, rizika. 22. Kulturni konflikt? Kulturni konflikt je vid normativnog sukoba koji se ispoljava kroz suprostavljanje razlicitih obrazaca kulture, kulturnih oblika i stavova. Predstavnik ove teorije je Torsten Selin. On smatra da se kulturni konflikt javlja sukobljavanjem normativnih sistema razlicitih etnickih grupa, odnosno u onim situacijama kada se pojedinac ili grupa nalaze pod uticajem dveju razlicitih kultura. Do kulturnog konflikta dolazi kada se na specificnu zivotnu situaciju u kojoj se neka osoba nalazi mogu primeniti manje ili vise razlicita pravila ponasanja. Selin smatra da je kulturni komflikt neizbezan kada norme jednog kulturnog podrucja migriraju i dolaze u dodir sa normama nekog drugog ponasanja. On podrazumeva migraciju kulturnih normi i njihovo sukobljavanje na odredjenoj teritoriji. Postoje 3 nacina sukoba normi razlicitih kulturnih kodeksa: 1. do sukoba razlicitih kultura dolazi na granicnim podrucjima izmedju susednih kulturnih oblasti;
2. kada se zakon jedne kulturne grupe protegne preko granice na teritoriju druge kulturne

grupe (osvajanja teritorija);
3. kada se pripadnici jedne kulturne grupe presale u drugu (ekonomske migracije).

Teorija kulturnog konflikta zasniva se na 3 postavke: 1. kulturni konflikt ne dovodi automatski do devijacija ali on stvara prostor za devijacije, jer onima koji dolaze iz druge kulture nedostaju iskustva kako da se ponasaju u drugoj situaciji; 2. da li ce doci do devijantnog ponasanja u drugoj kulturi zavisi od organizacije, stepena integrisanosti i kvaliteta odnosa u imigrantskoj zajednici; 3. na pojavu devijantnog ponasanja utice i odnos lokalnog stanovnistva i institucija prema imigrantima. Kulturni sukobi su prirodan proizvod procesa drustvene diferencijacije koji proizvode bezbroj drustvenih grupacija. Svaka drustvena grupa moze imati svoja sopstvena shvatanja zivota, drustvenih odnosa i zbog toga biti u situaciji da ne poznaje ili ne razume drustvene vrednosti drugih grupa sto stvara potencijala za kulturni konflikt. 23. Teorije socijalne dezorganizacije? Teorija socijalne dezorganizacije pociva na polaznim postulatima funkcionalisticke teorije, a to su: 1.organicisticko shvatanje drustva; 2.postojanje zajednickih vrednost u vidu kolektivne svestii; 3.socijalizacija kao proces prihvatanja i prenosenja drustvenih normi. Ideja dezorganizacije zasniva se na cinjenici da dobro funkcionisanje drustva pociva na dobroj

oragnizaciji i da razvoj drustva prati smena procesa organizazije i dezorganizacije. Socijalna dezorganizacija oznacava:
1. Individualne dezorganizacije (moguće uzroke devijacija) i 2. Nepoželjno društveno stanje.

Dezorganizacija kao uzrok devijacija - autori ove koncepcije su Vilijam Tomas i Florijan Znanjecki. Oni smatraju da je drustvena dezorganizacija stanje koje dovodi do pojave devijacija, odnosno stanje koje uzrokuje devijantno ponasanje pojedinca. Njihovo najpoznatije delo je Poljski seljak u Evropi i Americi, u kojem su na osnovu licnih istorija i pisama analizirali proces dolaska i prilagodjavanja Poljaka u SAD. Analizirali su vrednosti i stavove poljskih doseljenika i njihovih porodica koji su se formirali tokom zivota u Americi. Ustanovili su da se organizacija americkog drustva razlikuje od organizacije poljskog drustva. To je uzrokovalo nesnalazenje poljskih imigranata u novom vrednosnom i drustvenom sistemu. Primetili su da u novoj drustvenoj sredini dolazi do slabljenja tradicionalnih obrazaca ponasanja i socijalne kontrole, takodje slabe socijalne i porodicne veze. Imigranti zbog neznanja jezika ostaju van obrazovanog sistema sto dovodi do prilagodjavanja sredini na razlicite vidove devijantnog ponasanja. Oni devijantna ponasanja imigranata objasnjavaju neuspehom porodice da zadrzi ranija pravila ponasanja. Ovi naucnici su socijalnu dezorganizaciu definisali kao slabljenje uticaja postojecih drustvenih pravila na ponasanje pojedinih clanova grupe. Razliciti oblici devijantnog ponasanja su pokazatelj drustvene dezorganizacije: ukoliko je veci broj ljudi koji krsi drustvene norme i pravila, onda je stepen dezorganizacije veci. Suprotno od drustvene dezorganizacije je individualna dezorganizacija koja predstavlja stanje u kome pojedinac ne uspeva da svoj licni zivot organizuje tako da efikasno ostvaruje svoje interese i ciljeve. Dezorganizacija kao devijntno drustveno stanje - autori ove koncepcije su Mejbl Eliot i Frensis Meril. Oni su svoje glavne ideje objavili u delu Socijalna dezorganizacija. Po njima socijalna dezorganizacija je: narusavanje ravnoteze drustvenih snaga; propadanje odredjenih socijalnih struktura; raspad socijalnih struktura koje dovode do slabljenja mehanizama socijalne kontrole. Ovi autori su smatrali da dezorganizacija jeste negativna cinjenica,ya razliku od Tomasa i Znanjeckog, i da je ona deo cene drustvene promene. Ona je prateci cinilac drustva i civilizacije i neminovna posledica razvoja drustva ali u negativnom smislu.

Ona se ispoljva na 3 nivoa:
1. individualna dezorganizacija (nesposobnost pojedinca da ostvari soje ciljeve i

interese); 2. dezorganizacija na nivou grupe; 3. socijalna dezorganizacija. 24. Ekolosko shvatanje drustvenog reagovanja na devijacije i kriticka ocena ekoloske paradigme? 25. Strukturalno-funkcionaliticka paradigma: teorijski izvori i shvatanje drustva

Izvori ove paradigme jesu paradigme Talkota Parsonsa i Roberta Mertona. Parsons tvrdi da je Hobs prvi mislilac koji je teorijski i metodoloski postavio problem drustvenog poretka i uslova njegovog opstanka i odrzavanja. Ideje socioloskog organicizma spadaju medju vazne izvore strukturalno-funkcionalistickog shvatanja drustvene devijantnosti. Spenser je smatrao da se sociologija mora baviti izucavanjem struktura i funkcija. Branislav Malinovski i Braun smatraju se zacetnicima strukturalnog funkcionalozma. Oni su posli od postavke da se svako drustvo mora tretirati kao zatvoreni sistem ciji svi delovi skladno funkionisu kako bi odrzali sistem u zivotu. Malinovski se zanima problemima reda i kontrole u drustvu posmatrajuci institucije kao sto su porodica, klan, pleme, ekonomske i politicke grupe. Mid je smatrao da je osnovni faktor u formiranju drustvenog coveka i njegove licnosti cine procesi preuzimanja uloga. Do tog procesa dolazi se svaki put kad covek upotrebljava simbole znacenja cime preuzima ulogu nekog drugog. Takav proces preuzimanja uloga po Midu je osnovni proces socijalizacije u toku koga se formira licnost coveka. Strukturalnofunkcionalisticka teorija drustvene devijantnosti je prozeta Frojdoim antropoloskim pesimizmom, stavovima da je u ljdskim odnosima neizbezna ambivalencija koja moze razultirati devijacije. Shvatanje drustva- drustvo se posmatra kao sistem koji je sastavni deo sirih delatnih sistema. Delatni sistemi cine strukturu opsteg sistema socijalne akcije. Struktura sistema socijalne akcije sastoji se iz 4 delatna podsistema: kulturnog, drustvenog, personalnog i sistema organizma. Strukturni funkcionalisti drustvo vide kao jedan integrisan, uravnotezen, harmonican sistem. Temelj drustvenog sistema cini: moralni, vrednosni i normativni konsenzus, koji nastaje kao vid opste saglasnosti volje drustva. Drustveni poredak se uspostavlja samonormiranjem pojedinaca koje ima za predpostavku saglasnost drustvene zajednice oko osnovne procedure ili zajednickih vrednosti. Za razumevanje strukturalno-funkcionalistickog vidjenja drustva od velike je vaznosti pitanje strukture drustva ili drustvenog sistema. Struktura je unutrasnja uredjenost sistema. Strukturne komponente drustva cine vrednosti, norme, kolektiviteti ili grupe i uloge. Vrednosti imaju primat u funkcionisanju drustvenih sistema jer odrzavaju moralno-vrednosni konsenzus. Norme deluju u cilju integracije drustvenih sistema i regulacije raznovrsnih procesa koji doprinose sprovodjenju vrednosnih opredeljenja na kojima se drustvo zasniva. Kolektiviteti ili grupe imaju funkciju postizanja ciljeva drustva ali samo kad ispunjavaju 2 uslova prvi je da ako u kolektivitetima postoje definisani statusi clanstva koi prave razliku izmedju clanova i neclanova. A drugi uslov je da u njima mora postojati diferencijacija medju clanovima u njihovim funkcijama i stavovima. Uloga je onaj tip strukturne komponente kome je primarna funkcija prilagodjavanje. Uloga koju igra pojedinac defrinisana je normativnim ocekivanjima clanova grupe: svaki pojedinac je smesten u ocekivanja drugih i zato svako njegovo usaglasavanje i neusaglasavanje sa njima izaziva odobravanje ili osudu. Postojanje sistema legitimnih ocekivanja uloga koje ljudi preuzimaju dovodi do stvaranja drustvenih institucija. Institucije su faktor kontrole ponasanja ili akcije ljudskih bica u drustvu. Njihova osnovna funkcija jeste da pojedinacne interese usmere u pravcu ocekivanih ponasanja. Najznacajnije su 3 vrste institucija: situacione (srodstvo, porodica); instrumentalne (profesija); integrativne (institucije vlasti). Za strukturalne funkcionaliste pitanje drustvene promene jeste pitanje evolucionog kontinuiteta koji treba da se zavrsi istorijskim happy endom ili pobedom kapitalizma i liberalizma. Drustvene promene se shvataju kao dinamicko-sistemske ili adaptivne promene unutar postojeceg poretka. Zato Parsons drustvene promene definise kao sposobnost prilagodjavanja drustvenih sistema putem postepenih procesa specijalizacije drustvenih funkcija

Strukturalno-funkcionalistička paradigma društvene devijantnosti svoja idejna nadahnuća i teorijske inspiracije preuzima iz pet ključnih izvora: 1.) 2.Za razumevanje strukturalno-funkcionalističkog viđenja društva od velike je važnosti pitanje strukture društva ili društvenog sistema. Glavni nosilac socijalizacije i internalizacije je porodica. internacionalizacije i socijalne kontrole. . . Klasične-prve socijalno-patološke teorije Emila Dirkema (Strukturalnofunkcionalistička teorija društvene devijantnosti je pod najdirektnijim uticajem nekoliko centralnih ideja Emila Dirkema. . društvenog. (strukturalni funkcionalisti. Covek u svojoj zivotnoj akciji ima 2 vrste orjentira: motivacione orjentacije koje se fokusiraju oko zaovoljenja potreba i vrednosno-normativni orjentiri koji se odnose na moralne principe koje pojedinac deli sa drugima.U ovoj teorijskoj slici društvo se posmatra kao sistem koji je sastavni deo širih delatnih sistema. dakle i primitivno i moderno. U njoj se odvijaju kljucni dogadjaji socijalizaqcije u kojima se stvara osnova za prihvatanje drustvenih uloga. pojam društvene integracije i solidarnosti. podjednako kao i biologija. Socijalizacija je kljucni mehanizam integracije drustva i motivacije pojedinca da postane drustveno bice.Glavni predstavnici strukturalno-funkcionalističke paradigme su Talkot Parsons i Robert Merton. Strukturne komponente društva čine vrednosti. harmoničan i relativno bezkonfliktan sistem. uravnotežen. u teoriji Sigmunda Frojda pronalaze nekoliko ideja ili rešenja kojim objašnjavaju odnos pojedinac/ličnost – društveni sistem) . Političke filozofije Tomasa Hobsa (Hobsova misao je dominantno posvećena rešenju »zagonetke« koja se zove očuvanje društvenog i političkog poretka i njegove unutrašnje harmonije. To su: njegovi osnovni metodološki stavovi u proučavanju društvenih fenomena. ideje o društvenoj podeli rada. personalnog i sistema organizma. kako bi održali sistem u životu) 5.Naučna preokupacija strukturalno-funkcionalističke teorije jeste preokupacija konstitutivnim i integracijskim pretpostavkama modernog društva. mora prvenstveno baviti izučavanjem struktura i funkcija. Struktura sistema socijalne akcije sastoji se iz četiri delatna podsistema: kulturnog. viđenje odnosa pojedinac-društvo.Strukturalni-funkcionalisti društvo vide (“dirkemovski”) kao jedan integrisan. a to su: procesi socijalizacije. Strukturalno-funkcionalisticka teorija ima antropolosku poziciju u kojoj se pojedinac vidi kao licnost koja je duboko unutra prozeta i oblikovana i drustvom i kulturom. 25. Teorija odnos covek-drustvo postavlja se kroz nekoliko mehanizama. čiji svi delovi skladno funkcionišu. preuzimanja uloga (role taking) 6. Struktura je unutrašnju uređenost sistema.i umnozavanje drustvenih struktura. ideja i pojam anomije.) 3. norme. . definisanje kriterijuma za razlikovanje devijantnih od normalnih društvenih pojava i ideja o korisnosti prisustva pojedinih društvenih devijacija po društveno funkcionisanje i društveni sistem) 4. . Psihoanalize Sigmunda Frojda. mora tretirati kao zatvoreni. Strukturalno – funkcionalistička paradigma: teorijski izvori i shvatanje društva? . Drugi mehanizam je socijalna kontrola pomocu koje se motivaciona struktura licnosti odrzava i razvija. Sociološkog organicizma Herberta Spensera (Spenser je smatrao da se sociologija. Delatni sistemi čine strukturu opšteg sistema socijalne akcije. Antropoloških radova Bronislava Malinovskog i Retklif Brauna (Oni su na osnovu bogatog empirijskog uvida pošli od postavke da se svako društvo. Sociologije Maksa Vebera i Džordža Herberta Mida i (mogu se istaći četiri opšta Veberova sociološka pristupa koja su prisutna u sociološkoj misli Talkota Parsonsa. relativno samodovoljan sistem. kolektiviteti ili grupe i uloge. Mid je smatrao da je osnovni faktor u formiranju društvenog čoveka i njegove ličnosti čine procesi tzv.

održanje šeme – ona podrazumeva postojanje obaveze pojedinca prema poštovanju opšteprihvaćenih vrednosti sistema . Strukturalno – funkcionalističko definisanje shvatanje kriterijuma normalnosti/devijantnosti? devijantnosti i normalnosti i . integracija – ona podrazumeva solidarnost i usklađenost pojedinca sa društvenom zajednicom 4. Pojedini delovi sistema mogu biti po njega i disfunkcionalni.) i integrativne (institucije vlasti i socijalna stratifikacija). kulturno-vrednosna komponenta sistema 3.Od »normalnog« pojedinca se očekuje da ispuni četiri osnovna funkcionalna zahteva koja pred njega postavaljaju i od njega očekuju drugi članovi društva: 1. u osnovi.Srukturalni funkcionalisti smatraju da je savremeno zapadno kapitalističko društvo tip najmodernijeg društva (visok stepen diferencijacije. grandiozna tehnološko-obrazovna revolucija) . . itd. Mehanizme konformizma oni nalaze u procesima socijalizacije. instrumentalne (npr. i nefunkcionalni. interirorizacije (koja može biti i nesvesna) kulturnih modela i vrednosti i socijalne kontrole . -Strukturalno-funkcionalistička teorija društvenu devijantnost definiše kao neprilagođenost pojedinaca i društvenih grupa društvu ili vrednosno-normativnom poretku.Parsons definiše društvenu promenu kao sposobnost prilagođavanja društvenih sistema putem postepenih procesa specijalizacije društvenih funkcija i pratećeg umnožavanja društvenih struktura. srodstvo. . širok raspon institucionalizovanih sloboda. U društvu su najznačajnije tri vrste institucija: situacione (npr. Kulturna komponenta društvenog sistema ima funkciju održavanja i stabilizovanja moralno-vrednosnog poretka ili duhovnog jedinstva ljudi. lekara.Devijacije se vide ako antipod konformizmu jer one napadaju i krše norme i vrednosti društvenog poretka. prilagođavanje – ili rešavanje adaptivnih problema pojedinca 2. dobra prilagođenost pojedinaca i društvenih grupa vrednosno-normativnom sistemu društva. . profesionalne uloge. . Osnovna svrha ovog podsistema društva jeste da održi solidarnost u kolektivnim odnosima.Nasuprot Parsonsovoj viziji društva u kome postoji univerzalna funkcionalnost i eventualno »napetost« između strukturnih komponenti. Njihova osnovna funkcija jeste da pojedinačne interese moboliiše i usmeri u pravcu očekivanih ponašanja ili očekivanih uloga. Merton smatra da svi delovi sistema ne moraju uvek vršiti samo pozitivne ili funkcionale doprinose društvu.Konformizam je za strukturalno-funkcionalističku teoriju glavni izraz društvene normalnosti jer predstavlja način prilagođavanja pojedinca ili društvenih grupa vrednosno-normativnom poretku. 26.Za strukturalno-funkcionalističku teoriju konformizam (prilagođenost pojedinca vrenosnonormativnom sistemu društva ili saglasnost uloga sa očekivanjima drugih) jeste uslov socijalne integracije društva i znak normalnosti.Institucije su faktor kontrole ponašanja ili akcije ljudskih bića u društvu.Strukturalni funkcionalisti smatraju da pravac kretanju društva daje kulturna komponenta društvenog sistema tako da svi članovi ili velika većina ljudi jednog društva dele iste ideale. ili kao poremećaj koji se ispoljava u određenim društvenim stanjima kada se narušava ukupna društvena stabilnost i ravnoteža i kada može doći i do širenja devijantnih ponašanja pojedinaca i grupa: .. Konformizam se čuva mehanizmima socijalizacije. demokratski i neautoritarni politički sistem. kada se javljaju posledice koje su irelevantne za sistem koji se posmatra. inetrirorizacije i socijalne kontrole. pravnika. postizanje cilja – koji se fokusira oko motivacije pojedinca da postigne ciljeve koje određuje. . kada se javljaju negativne posledice koje umanjiju adaptaciju ili prilagođavanje sistema. vrednosti i norme. porodica).Društvena normalnost za strukturalno-funkcionalističku teoriju jeste. pluralizacije i adaptibilnosti sistema. hijerarhijski viša.

posledice ili korist imaju pojedine devijacije za društvo ili za pojedine društvene strukture i slojeve. Kriterijum funkcionalnosti i integrisanosti društvenih struktura. Ovaj vid neuspeha se izražava najvidljivije kroz bolest.Na osnovu toga kako strukturalni funkcionalisti definišu odnos čovek-društvo i društvenu normalnost i devijantnost. zločin i greh. To su prilagođavanje.Adaptivna disfunkcija ili neuspeh prilagođavanja jeste neuspeh transformacije organizma i ličnosti u mogućnosti za uloge. fizičku ili mentalnu. 5) socijalni problemi: devijantna ponašanja i socijalne dezorganizacije. 3) aberacije i nekonformizam: inovacija. 2. povlačenje. institucija i grupa. Kriterijum koji je zasnovan na pitanju da li se pojedinac ponaša u skladu sa očekivanom ili normativno određenom društvenom ulogom i njegovim socijalnim statusom. devijantnost čine sva ona ponašanja pojedinaca i nekih društvenih grupa koja odudaraju od opšteprihvaćenih normativno-vrednosnih standarda ili društvenog poretka u određenom vremenu i prostoru 2. subkultura povlačenja i radnička subkultura. 2) disfunkcije sistema: anomija. socijalna dezorganizacija i socijalna disfunkcionalnost. Kriterijum kakvu funkciju. kriminalna subkultura. društvenu devijanost za strukturalno-funkcionalističku teoriju predstavljaju sva ona ponašanja i aktivnosti pojedinaca i društvenih grupa čije i manifestne i latentne funkcije i posledice ne doprinose funkcionalnosti i stabilnosti društva. Disfunkcije ličnosti i disfunkcije sistema? Osnovni tipovi društvene devijantnosti strukturalno-funkcionalističke teorije: 1) disfunkcije ličnosti: bolest. integracija i održavanje šeme. 27. . konfliktna subkultura. Disfunkcija ličnosti: Sistem uloge ličnosti pojedinca određen je sa četiri funkcionalna zahteva. društvenu devijantnost čine ponašanja pojedinaca koja su ostvarila neuspeh u ispunjavanju očekivanih uloga i funkcija ličnosti koje su povezane sa njihovim socijalnim statusima 3. niti su po bili kom svojstvu korisne po društvo .Polazeći od normativno-vrednosnog kriterijuma kao osnove koja razlikuje društvenu devijantnost od normalnosti uočavaju se još četiri kriterijuma: 1.1. može se reći da za njih vrednosno-normativni sistem i standardi i društvena integracija i ravnoteža jesu osnovni kriterijum normalnosti/devijantnosti. pogreška. postizanje cilja. . bunt. institucija i grupa ili poremećaja ravnoteže (ili društvenog disekvilibrijuma) celokupnog društvenog sistema 4. dezintegrisanosti i dezorganizovanosti unutar društvenih struktura. Podsistemi uloge ličnosti Prilagođavanje Postizanje cilja Integracija Održavanje šeme Neuspesi sistema uloge ličnosti Bolest Pogreška Zločin Greh . 4) devijantne subkulture: maloletnički gangovi. društvena devijantnost je izražena i može se definisati i kroz određena društvena stanja ili situacije u kojima je došlo do disfunkcionalnosti. 3. ritualizam. Kriterijum prema vremenu u kome se posmatra neko društvo i konkretnom tipu globalnog društva 4.

poremećeni odnosi u porodici između supružnika remete funkcionalni zahtev za vaspitanjem njihove dece. da kolektivne svrhe i individualni ciljevi budu u potpunosti realizovani« 3) Socijalna disfunkcionalnost je stanje koje se odnosi na pojedinačne neadekvatnosti pojedinih delova društvenog sistema koje se ogledaju kroz poremećaje adaptibilnosti tih delova (podsistema) ili njihovih ograničenosti i unutrašnjih tenzija. Robert Merton uočava da se pojedinci mogu prilagoditi na stanje anomije na pet načina: 1.Nedostatak obaveze prema vrednostima duštvenog sistema ili održavanju osnovne šeme društva iz pozicije pojedinaca. Inovacija je devijantno ponašanje kod koga pojedinac prihvata društveno poželjne ciljeve ali do njih pokušava da dođe nelegitmnim ili neinstitucionalnim sredstvima. Ritualizam je tip devijantnog ponašanja koji podrazumeva odbacivanje ciljeva ili »napuštanje ambicija ka napredovanju uz istovremeno poštovanje normi i zadržavanje pravila igre. jeste greh. Anomija je za Mertona takav tip devijantnosti koji proističe iz društvenog stanja koga karakteriše neusaglašenost između društvene strukture i kulture ili drugačije rečeno. zločin i greh se odnose na neuspehe sarađivanja u okviru društveno-priznatih zajednica i kolektiviteta ili neuspeh pokazivanju poverenja društvenim vrednostima. 1) Robert Merton razvio je ideju anomije pod snažnim uticajem Dirkemove teorije anomije i ideje o iznuđenoj ili anomičnoj podeli rada. 3. pošao je od stava da su među elementima društvene i kulturne strukture bitna dva stava: Prvi se sastoji od kulturno definisanih ciljeva.Pogreška je devijantan odgovor na funkcionalni zahtev za postizanjem cilja zato što takva ličnost ne ispunjava društvena očekivanja ili propušta mogućnosti. tako. između kulturom propisanih ciljeva i strukture stvarnih mogućnosti za njihovu realizaciju od strane članova društva 2) Robert Merton socijalnu dezorganizaciju definiše kao stanje koje »upućuje na situaciju neadekvatnosti ili neuspeha društvenog sistema da efektivno organizuje strukture statusa i uloga..Neuspeh integracije jeste oblik neuzajamnosti prema društvenim zahtevima i on je izražen u zločinu (koji može varirati u ozbiljnosti ili nanošenju štete društvu) . Najznačajniji oblik greha je izdajstvo Ako su pogreška i bolest okaraterisani kao neuspeh da se postigne korisnost i efektivnost ličnosti. Pits smatra da se mora razlikovati »normalna pogreška« od pogreške koja bi se mogla nazvati »prelaženje mere«. Konformizam je najčešći oblik prilagodjavanja 2. Aberacije i nekonformizam? Treći opšti tip društvene devijantnosti jesu devijantna ponašanja pojedinaca i nekih društvenih grupa koja su nastala kao posledica devijantnih društvenih stanja ili disfunkcija sistema. Disfunkcija sistema: u strukturalno-funkcionalističkj teoriji najčešće prepoznaju kroz stanja i pojave 1) anomije. Na primer. 2) socijalne dezroganizacije i 3) socijalne disfunkcionalnosti. To su stanja anomije i socijalne dezorganizacije iz kojih proizilaze određeni tipovi društvene devijantnosti koji se ispoljavaju u obliku devijantnih ponašanja pojedinaca ili grupa. »To znači da je stanje socijalne disfunkcionalnosti uži pojam od socijalne dezorganizacije i da socijalna dezorganizacija može biti posledica višestrukih socijalnih disfunkcija« 28. reguliše i kontroliše prihvatljive načine postizanja ovih ciljeva. . potreba i interesa a drugi element društvene strukture definiše. .

adaptiranja na ova . Odnos prema društvenoj Teži da promeni vrednosti novim društvene 4.4. ličnih i koristoljubivih interesa Stvaranje novih među ljudima odnosa Brzo zadovoljenje potreba svojih 29. a ne samo individualnog. mogu da produkuju tipove društvene devijantnosti koji su nastali kao posledica grupnog. Motivi odstupanja devijantnog ponašanja 5. 5. trudi se . odnos prema javnosti Nekonformista Javno izražava svoje neslaganje sa postojećim društvenim ciljevima i vrednostima Aberant Nastoji da sakrije svoje neslaganje sa društvenim normama – najvažnije mu je da ne bude otkriven 2. i normi zameni priznaje date norme. morala i prakse nekog ranijeg ili prošlog društvenog stanja. Konzervativni nekonformista zalaže se za promenu društvenih ciljeva i strukture društva zalažuči se za uspostvaljanje vrednosti. Bunt je tip devijantnog ponašanja kod koga pojedinac odbacuje i ciljeve i sredstva ali teži i zahteva da se uspostave nove vrednosti i da se promeni društveni strukturalno-kulturni poredak Robert Merton je uočio da se bunt kao tip devijantnog ponašanja u mnogo čemu razlikuje od ostalih oblika. Ciljevi odstupanja postojeći sistem Ne želi ništa da menja. to je uočavanje suštinskih razlika između aberacije i nekonformizma: Kriterijum razlikovanja 1. iako strogo gledano i »buntovnici« odbijaju ciljeve i sredstva društvenog poretka što ih čini devijantima. Ono što je velika vrednost Mertonove ideje. Odnos prema legitimnosti Osporava legitimnost Priznaje legitimnost normi ali važećih normi društvenih normi ili smatra ih krši jer smatra da je to da one nisu primenljive u korisno za njega svim situacijama 3. Devijantne subkulture i socijalni problem? Po strukturalno-funkcionalističkim autorima teorije subkultura stanje anomije ili stanja socijalne dezorganizacije i dezintegracije društvenog sistema mogu. Radikalni nekonformista je zastupnik nekog budućeg. a bunt kao nekomformističko ponašanje. još »neprobanog« društvenog stanja. Povlačenje je devijantna adptacija na stanje anomije kod koje pojedinci odbacuju i ciljeve i legitimna sredstva. Merton nekomformizam ili bunt deli na dva podtipa: na konzervativni i radikalizni.želi promenu da izbegne sankcije stvarnosti ili U ime viših ciljeva ili opšteg U cilju zadovoljenja interesa sopstvenih. Zato je Mertonova rekonstruisana tipologija inovaciju. ritualizam i povlačenje identifikovala kao aberantno ponašanje.

Merton definiše nešto drugačije podrazumevajući pod njima suštinski raskorak izmedju socijalno raspodeljenjih standarda i aktuelnih uslova života. Vrednosti koje čine milje za pojavu devijantnog ponašanja jesu sledeće: »Nevolja« jesu različite situacije kao što su tuče. S obzirom na dostupnost nelegitiimnih sredstava. vandalizam. »Žilavost« obuhvata niz osobina kao što su otpornost na socijalne nedaće. Socijalni problemi: devijantna ponašanja i socijalne dezorganizacije . Klauard i Olin identifikuju tri subkulturna odgovora ili tri tipa devijantnih subkultura: 1) kriminalnu subkultura.Konfliktna subkultura se javlja u loše integrisanim getima i u zajednicama koje nemaju stabilnost i dugu tradiciju. . Ključna vrednost devijantne subkulture jeste bogatstvo i novac. pijanke. Pojedinci koji pripadaju subkulturi povlačenja doživeli su »dvostruki neuspeh« jer su se pokazali neuspešni i u okviru zahteva dominirajuće kulture ali i u zahtevima devijantne subkulture.Robert Nizbet socijalne probleme definiše kao »dezintegracije ili devijacije u socijalnom ponašanju. »Samostalnost« znači želju da se bude nezavistan i slobodan od bilo koje vrste obaveza koje zahteva vladajuća kultura. itd. koji podstiče devijantno ponašanje i to naročito ono ponašanje koje je vezano za različite tipove kriminala. Miler taj autonomni kulturni sistem niže klase proglašava za milje koji rađa devijantno ponašanje. . međusobni fizički obračuni i konflikti . »Sudbina« je vrednost koja je povezana sa verovanjem da uspeh nije moguć bez posredovanja sila koje su van kontrole pojedinca. fizička snaga. a status pojedinih pripadnika kriminalne subkulture naročito se ceni prema tome koliko su vešti u kriminalnim aktivnostima . želju za promenom i aktivnošću. Merton hoće da kaže da su to pojave kod kojih postoji raskorak izmedju idealnog ili željenog stanja i društvene realnosti. .Osnovne osobine socijalnih problema (devijantnih ponašanja i društvenih dezorganizacija) jesu sledeće: . Merton je uvideo da pristup konvencionalnim sredstvima različito raspodeljen. u kojima učestvuje veliki broj ljudi i koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost članova društva u kome do ovih skretanja dolazi« . .Subkulture povlačenja nastaje u neintegrisanim getima. Ova subkultura se nalazi u stanju socijalne dezorganizacije jer pripadnicima ovog geta nisu dostupna ni legalna ni nelegalna sredstva za postizanje uspeha.stanja. nasilje. izdržljivost. »Lukavost« je sposobnost da se drugi nadmudre. Nezavisnost i sloboda od nadzora i autoriteta je vrednost koja se posebno ceni u radničkoj subkulturi. prevare. radničke subkulture ili subkulture siromašatva kao grupnog odgovora na stanje socijalne dezorganizacije.Volter Miler razvio je ideju tzv. Ustvari. Karakteristični oblici devijantnih ponašanja za ove subkulture jesu agresivna ponašanja. 2) konfliktnu subkultura. hrabrost.Milerov ključni stav je sa određene vrednosti i norme niže radničke klase formiraju jedan autonomni kulturni sistem. devijantna ponašanja i društvene dezorganizacije predstavljaju jedan od najopštijih i najosnovnijih tipova društvene devijantnosti. Uzbuđenje« podrazumeva spremnost na avanturu i rizik. i 3) subkulturu povlačenja. vanbračna trudnoća i čitav niz drugih realnih životnih okolnosti koje prate život radničke klase. izigraju.Socijalni problemi izraženi kroz dva svoja osnovna oblika.Karakteristike kriminalne subkulture jeste da se ona se javlja u dobro integrisanim getima ili slamovima u kojima postoji visok stepen integracije raznih starosnih grupa i efikasni mehanizam socijalne kontrole i saglasnosti oko devijantnog sistema vrednosti koji prihvataju svi pripadnici geta. ovde se ističe da postoje i društveno strukturisane varijacije u dostupnosti nelegitimnih sredstava.

6.Prvi pristup se naslanja na Parsonsova shvatanja. socijalne kontrole. socijalni problemi ostavljaju društvene posledice.Strukturalni funkcionalisti posebnu pažnju posvećuju porodici kao ključnoj društvenoj instituciji preko koje se odvijaju procesi socijalizacije i socijalne kontrole. Strukturalno – funkcionalistička etiologija? Posledice devijantnosti se uvek vide kao napad (disfunkcija) na normalno tj. Teorija disfunkcionalnosti: . i na njih društvo reaguje kroz planirane i osmišljene društvene akcije. . Parsonsov pristup govori da su uzroci devijantnosti. kao pojavi koja je po svojim posledicama disfunkcionalna za društveni sistem. preko porodice kao sistema do dezorganizovanih društvenih institucija i nekih devijantnih zajednica i subkultura. socijalne kontrole i motivacije ličnosti ili jednostavnije rečeno u neuspehu interiorizacije vrednosti i normi društvenog poretka u ličnost pojedinca. to su pojave koje su nastale kao rezultat nesklada izmedju društvenih vrednosti i društvene stvarnosti. harmonično funkcionisanje različitih nivoa društvenog sistema: od sistema uloga u ličnosti. onda se uzroci devijantnosti nalaze u neadekvatnostima ili neuspešnostima procesa socijalizacije. socijalni problemi mogu imati karakter i manifestne i latentne društvene pojave. 5. to su pojave koje su društveno uočljive i vrednovane kao nepoželjne.1. . 4. u sledećim razlozima: a) neispunjavanju ili izneveravanju društvenih uloga pojedinaca ili ličnosti-situacija odbacivanja vrednosno-normativnog okvira očekivanog ponašanja. socijalni problemi imaju društvene uzroke. b) u sukobu uloga u ličnosti ili u okolnostima kada dolazi do sukoba različitih normativnih očekivanja primenjenih na istu situaciju. 2. 3. c) procesa socijalizacije. motivacije i interiorizacije jer se radi o procesima koji su odgovorni za stvaranje uloga ličnosti. Mertonova i Nisbetova klasifikacija socijalnih problema: Devijantna ponašanja Socijalne dezorganizacije Mentalne bolesti Populacione krize Kriminal i maloletnička delinkvencija Rasni problemi Delikventne i kriminalne subkulture Narkomanija Alkoholizam Samoubistva Prostitucija i seksualne devijacije Porodične dezorganzacije Nezaposlenost Siromaštvo Dezorganizacije zajednica Nasilje 30. Pošto se devijantnost definiše kao neuspeh sistema uloga ličnosti.

definisanje društvene devijantnosti iz pozicije normativnog i vrednosnog jeste u praksi jednostavno primenljivo jer se društveno nepoželjna ponašanja mogu unapred definisati. Takvo stanje uzrokuje da se oni organizuju u devijantne grupe koje se nalaze u konfliktu sa pripadnicima vlasti i dominantnim srednjim klasama.strukturalno-funkcionalistička teorija nedvosmisleno pokazuje da njen ugao gledanja na fenomen devijantnosti potiče iz perspektive društva. Bilo devijantna ponašanja ljudi. ritualizam. ili preko određenih stanja. za ovu teoriju. Teorija devijantnih subkultura: . Uočavamo nekoliko osnovnih kvaliteta strukturalno-funkcionalističke paradigme: 1. jeste relativno objektivno jer su norme i očekivana ponašanja unapred definisana i podjednako se odnose na svakog pripadnika zajednice ili društva 2. na mezo-nivou ili nivou društvenih grupa i institucija. što opet ima praktičnu upotrebljivost sa aspekta društvenog reagovanja na devijacije. . Za Mertona je opšti uzrok devijantnosti adaptacija pojedinaca na društveno-strukturalne protivrečnosti koje ne dozvoljavaju svim pojedincima da na legitiman način ostvare društveno-poželjne ciljeve. disfunkcionalnosti ili dezorganizovanosti pojedinih društvenih struktura. 31. dezintegrisanosti.Definišući društvenu devijantnost preko: nekomformističkog ponašanja pojedinaca i društvenih grupa koji krše uspostavljene norme i vrednosti društva (devijantnost je osobina društveno neadaptiranog ili neprilagođenog čoveka). povlačenje ili bunt) ili na koji devijantan način će se pojedinac prilagoditi stanju socio-kulturnih protivrečnosti. Koji oblik devijantnost će nastati (inovacija. neuspeha sistema uloga ličnosti da ostvari svoje funkcije koje društvo zahteva. ponajviše zavisi od psiho-socijalnih faktora. koja narušavaju ravnotežu i stabilnost društva . . Strukturalno – funkcionalističko shvatanje društvene reakcije i kritička ocena strukturalno – funkcionalističke paradigme? Strukturalno-funkcionalistička paradigma o društvenoj devijantnosti i njeno viđenje društvenog reagovanja na devijacije veoma dugo čini dominantni teorijski diskurs unutar sociologije devijantnosti i kriminologije. . 3. grupa i institucija.Teorija anomije: . bilo stanja poremećenosti društvenog ekvilibrijuma. vezana su za problem funkcionisanja i održavanja stabilnosti društva.Društvene protivrečnosti se u strukturalno-funcionalističkoj teoriji opažaju na mikro-nivou i najdalje. definisanje devijantnosti kao odstupajućeg ponašanja od opšteprihvaćenih normi i vrednosti društva ili odstupanja od očekivanog ponašanja s obzirom na društvenu ulogu i socijalni status (i položaj) pojedinca.Po Robertu Mertonu izvor društvene devijantnosti ili devijantnog ponašanja jeste društvena dezintegracija ili stanje anomije koje nastaje u situaciji postojanja raskoraka izmedju društvenih ciljeva i legalnih sredstava za njihovo postizanje. polazeći od društvenih normi (i vrednosti) može se veoma precizno razgraničiti normalno od devijantnog.Marginalan položaj ovih grupa proističe iz njihove nemogućnosti da se prilagode dominantnom vrednosno-normativnom sistemu što kod njih rađa »statusnu frustraciju« ili pritisak ka devijantnom odgovoru.

4. koje su navedene. (Prisustvo filozofskih ideja i pojmova klasične nemačke idealističke filozofije pokazuje da znanje posmatra kao fundament pomoću koga čovek upravlja svojim životom. 6. Beker ističe da je pravljenje razlike između onih osobina društva koje promovišu stabilnost (što je jednako funkcionalnost) i onih osobina koje ugrožavaju stabilnost (što se definiše kao disfunkcionalnost) u suštini zasnovano na medicinskom modelu devijantnosti 3. 5. Socijalno-antropološka teorija i Erih From u Marksovoj misli pronalaze njen izvorni humanistički potencijal i kritički sud o stvarnosti oličen u . uočavaju da devijantnost ne predstavljaju samo individualna ponašanja ljudi koja krše društveno legitimisane norme i vrednosti.Antropološki/egzistencijalistički pristup društvenim devijacijama filozofsko-antropološke i sociološko-teorijske korene ima u: 1. konsekvence strukturalno-funkcionalističkog definisanja društvene devijantnosti ogleda se u viđenju društvene reakcije koja je orijentisana ka predupređenju. Klasičnoj nemačkoj idealističkoj filozofiji. 32. Mertonova tipologija devijantnog ponašanja je prva tipologija koja je zasnovana na teorijskim postavkama o odnosu kulture i strukture društva. prilično relativizuje: 1. prirodom i društvom) 2. Strukturalno-funkcionalističko razumevanje društvene devijantnosti ima i svoje slabosti koje sve prednosti. Socijalno – antrapološka paradigma: teorijski koreni i osnovne antrapološko – sociološke ideje? . proističe iz ideje da neke društvene devijacije mogu biti pozitivno-korisne i funkcionalne po društveni poredak 4. (Humanistička filozofija Karla Marksa je bazični idejni izvor socijalnoantropološke teorije društvene devijantnosti. Marksovoj misli. vidljiva slabost strukturalno-funkcionalističkih shvatanja i definisanja društvene devijantnosti i normalnosti. društvene protivrečnosti vide najdalje do srednjeg ili mezo-nivoa ali i ne do nivoa globalnog društva. lečenju i intrapsihičkoj korekciji pojedinca ili eventualno pojedinih grupa. radi se o činjenici da sve uočene vrednosti definisanja društvene devijantnosti strukturalno-funkcionalističke teorije dolaze do izražaja samo u stabilnim i homogenim društvima jer je ta definicija zasnovana na shvatanju društva u kome vlada moralnovrednosni konsenzus i relativna stabilnost. iz strukturalno-funkcionalističkih teorija i definicija društvene devijantnosti proizašao je dobar osnov za hipotetičke postavke i etiološka istraživanja pojedinih tipova društvenih devijacija. 7. 5. način strukturalno-funkcionalističkog definisanja društvene devijantnosti omogućava da se iz njega izvedu dobre operacionalizacije konkretnih tipova društvenih devijacija. 2. nego da se pojam devijantnosti može vezati i proširiti i za određena društvena stanja i procese.

represije. From u ljudskoj prirodi vidi tri glavne egzistencijalne protivrečnosti: 1. iskrivljen pa i destruktivan način. pod njenim su snažnim uticajem) 4. Medjutim. itd. Psihoanalizi Sigmunda Frojda (From psihoanalitičku misao Sigmunda Frojda stavlja u nove okvire tj. ali koje zbog kratkoće života. identitetom i okvirom orijentacije . ljudskih potreba. čovekova izvorna usamljenost i njegove potrebe da živi sa drugim ljudima. . ovu psihološku teoriju originalno nadograđuje egzsistencijalističkim i marksističkim pristupom čoveku stvarajući »dijalektički humanizam« i »humanističku psihoanalizu«. . revolucije.pojmovima i idejama slobode. . Kapitalističko društvo nije zasnovano na umnoj organizaciji života čoveka u njemu i zbog toga su ljudi duboko nesrećni i nezadovoljni. destruktivnosti. prevazilaženjem. ljubavi. čoveka. karakteru i protivrečnostima savremenog društva i odnosu čoveka i različitih društvenih formacija i poredaka.Egzistencijalne protivrečnosti su izvor svih snaga u čoveku i pozitivnih i negativnih: strasti. istorijske protivrečnosti nisu nužan deo ljudskog postojanja. uslov rešenja čovekovih egzistencijalnih protivrečnosti. .Osnovna filozofsko-teorijska razmatranja socijalno-antroploške teorije jesu pitanja o čovekovoj prirodi. . socijalizam) i položaj čoveka u takvim društvima.Zadovoljenje ovih potreba je. mentalnim bolestima. potreba potreba potreba potreba potreba za za za za za pripadanjem. 2.From smatra da čoveka treba shvatiti u totalitetu: kao biće koje je jednako pod uticajem bioloških osnova. tuge. emocija. ne mogu da se realizuju 3. 5. čovekove potencijalne životne mogućnosti. njegove ključne ideje. humanizma. . ukorenjenošću. otuđenja i slobode. 3. normalnosti i životne ostvarenosti čoveka. komunizam. Filozofiji egzistencijalizma i (Erih From nigde eksplicitno ne pominje svoju vezu sa filozofijom egzistencijalizma. narcizmu. ne samo.Suprotno od egzistencijalnih protivrečnosti. U stvari u čoveku postoje dve glavne tendencije: progresivna (okrenuta razvoju.Socijalno-antropološka (kritička) teorija suštinsku protivrečnost kapitalističkog društva vidi u ekonomiji koja određuje karakter tog društva. ostvarivanju potencijala. destruktivnosti.) . nanoseći i sebi i drugima veliko zlo. otuđenja. kapitalističkog i industrijskog društva (ali i drugih društvenih formacija kao što su fašizam. kao što su shvatanja ljudske prirode ili situacije. Suštinska istorijska dihotomija ili protivrečnost jeste ona između individualnog i socijalnog života ljudi. 4.Kao izraz ljudskih egzistencijalnih protivrečnosti stvaraju se autentične ljudske potrebe čijim ispunjavanjem čovek može da reši svoju usamljenost i odvojenost od prirodnog sveta: 1. između života i smrti 2.Čoveka prate dva osnovna paradoksa ili protivrečnosti njegove prirode: to su egzistencijalne i istorijske dihotomije. Kultura industrijsko-građanskog društva ima zadatak da vaspitanjem . čak i kada toga nisu svesni.Ova teorija je prevashodno zainteresovana da kritički preispita sve aspekte savremenog građanskog. Čovek pod uticajem negativnih društvenih okolnosti po njegov razvoj može da autentične potrebe zadovoljava i na izvitoperen. prirodne i društvene sredine. međutim. itd.) . nego i uslov.) i regresivna (koja vodi čoveka ka potčinjavanju drugima. istorije itd) 3. ispoljavanju. istorijskih okolnosti i samog čoveka i njegove individualne životne kreacije koja ga čini jedinstvenim bićem. koje su svojstvene čovekovoj prirodi i kojih se čovek nikada ne može osloboditi. prakse. ličnoj nezavisnosti. itd.

Normativni humanizam kao kriterijum normalnosti: . Zdravo društvo. konformizam je par exellance primer izvotiperenosti jedne od pet osnovnih i autentičnih ljudskih potreba. da razvija svoj razum i objektivnost. odbačena. ograničavajuće po ljudsku spontanost i subjektivnost. koja može da važi za sve ljude i koja daje zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije – normalnost jeste okolnost postojanja zdravog društva u kome će biti zdravi i pojedinci.Ključ za razumevanje odnosa čovek – društvo unutar socijalno-antropološke teorije (Eriha Froma) jeste pojam društvenog karaktera (Pod društvenim karakterom From podrazumeva “suštinu karakterne strukture koja je zajednička većini članova iste kulture. ne čini greške istinitim i činjenica da milioni ljudi pate od istih oblika mentalne patologije ne čini ove ljude zdravim« (Fromm. negativne uticaje društva na čoveka ili konflikt na relaciji ljudska priroda – društvo. kao život drugih ljudi.Za Fromovu teoriju. da se čovek potpuno rodi. ona nije svesna da je to defekt. mada ograničene moći. 33. da se prihvati paradoks da je svaki čovek najvažniji na svetu.Socijalno-antropološka teorija društvenu devijantnost vidi kao neprilagođenost društva čoveku ili čovekovim autentičnim i univerzalnim ljudskim potrebama. ne pretvara ove poroke u vrline. činjenica da su im mnoge greške zajedničke.Činjenica da milioni ljudi imaju iste poroke. društveno strukturirani defekt i normativni humanizam kao kriterijum normalnosti? . svoje »ja«. . . . Društvo se u odnosu prema čoveku vidi. a to je potreba za identitetom ili individualmošću. zastrašujuće.Društvena devijantnost se definiše i kao situacija kada većina članova jednog društva nije uspela da ostvari bitne ciljeve ljudske egzistencije – potrebe. tako reći. stvaralačku orijentaciju tj.Ispunjenost i uslovi za realizaciju čovekovih autentičnih potreba jesu kriterijum društvene normalnosti i mera duševnog zdravlja čoveka u nekom društvu. Karakteristika ove pojave jeste da »individua ovaj defekt deli sa ostalima. suprotno individualnom karakteru po kome se ljudi razlikuju jedan od drugoga iako pripadaju istoj kulturi”). U tom smisli ova teorija razmatra. kriterijum normalnosti nije individualna prilagođenost datom društvenom poretku ili dobro funkcionisanje društva već je to univerzalna prilagođenost društva čoveku. . . što je zasnovano na doživljavanju sopstvenih proizvodnih moći« .Mentalno zdrava osoba je ona koja živi na osnovu principa ljubavi. Većinu od njih kultura snabdeva modelima koji im omogućavaju da žive sa defektom a da ne postanu bolesni. slobodu.Prema Fromovom normativnom humanizmu. da se potpuno probudi. . a u isto vreme da nije važniji ni od mušice ni od travke . . da se prevazidje ideja infantilne grandioznosti u shvatanju sopstvene.»Zdravo društvo razvija čovekovu sposobnost da voli druge ljude. razuma i vere.disciplinuje nezadovoljne mase i da parališe svako kritičko i originalno mišljenje. devijantnost je pojava društveno strukturiranog defekta. svoj sopstveni. koja poštuje život. . pre svega. koja važi za sve ljude i koja daje zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije. 1984-1: 20).Cilj života je da se proživi intezivno. prirodnost. dominantno.Za socijalno-antroplošku teoriju društvena normalnost predstavlja univerzalnu prilagođenost društva čoveku. i njena sigurnost nije ugrožena saznanjem da je različita i da je. da stiče osećanje svoga »ja«. kao negativno: represivno. Društvena devijantnost predstavlja osobinu svih onih društava koja sprečavaju ostvarivanje autentične čovekove prirode i ljudskih univerzalnih potreba – devijantnost nije karakteristika »bolesnih pojedinaca« već bolesnog društva. tuđe.

5) patogeni modus »imati«. nastala je u Fromovim razmišljanjima o odnosu čoveka i neslobodnih i totalitanih društava. izrabljivački. sakupljački i tržišni karakter. rušilaštvo i konformizam: »Bekstvo od slobode«. narcizam. Umesto da ljubav orijentiše prema drugim ljudima čovek je usmerava ka sebi. Po Fromu. 1) maligna agresivnost: sadizam. Ova potreba se izražava kroz verovanja. ideologiju. 3) Konformizam je negativna i izvitoperena ljudska potreba za identitetom. itd. vraćajući se svojim filozofskim . Ako čovek nije u situaciji da stvara i sebe ispolji kao generičko biće. U situaciji kada čovek ne može da ispuni potrebu za vezanošću i ljubavlju na pozitivan način. kao tip izvitoperenosti ili devijantnosti društva i ljudske prirode. From polazi od stava. i 6) izvitopereni društveni karakter: primalački. Međutim. nekrofilija. Potreba za ukorenjenošću proizilazi iz čovekove potrebe za odredjenim temeljima i korenima čije zadovoljenje vodi do postizanja osećaja sigurnosti. Devijantne ljudske potrebe.34. razum. birokratski karakter. Čovek je jedino živo biće koje ima samosvest i koje je sposobno da kaže »ja sam«. Devijantne ljudske potrebe: From uočava pet izvitoperenih i devijantnih ljudskih potreba Narcizam je izvitoperena ljudska potreba za pripadanjem ili vezanošću. rušilaštvo i konformizam. religiju. 4) negativne ljudske strasti ili destruktivnost. bekstvo od slobode i otudjenje čoveka u savremenom društvu? Osnovni tipovi društvenih devijacija koje izvodi socijalno-antropološka teorija: 1) devijantne ljudske potrebe: konformizam. destrukciju. apstrakcionizam. depersonalizacija. u savremenom dobu-nauku. sputavajuće društvene okolnosti po razvoj čovekovog »ja« teraju čoveka na uniformisanje i komformizam ponašajući se komformistički čovek prestaje da bude ono što jeste i postaje »pseudo ličnost« 4) Iracionalnost jeste izvitoperena čovekova potreba za okvirom orijentacije ili verovanjem. Čovek ima potrebu za relativno čvrstim sistemom vrednosti i idealima koji će usmeravati njegov život. čovekova životna alternativa je dihotomna: da stvara ili da ruši. onda je on sklon uništavanju kao negativnoj strani ispoljvanja generičke prirode. 2) oblici čovekovog »bekstva od slobode«: autoritarnost. 3) oblici otuđenja čoveka: kvantifikacija. 5) Autoritarnost. on je ispoljava na devijantan način koji se identifikuje kao narcizam. rodoskrnavljenje i iracionalnost. Destrukcija je devijantna ljudska potreba koja je suprotstavljena normalnoj potrebi čoveka za prevazilaženjem. 2) Rodoskrnavljenje je devijantna ili izvitoperena potreba za ukorenjenošću.

Priroda otuđenja se najviše ispoljava u jednom specifičnom aspektu modernog života: rutinuiranosti i suzbijanju svesnog suočavanja sa osnovnim peoblemima ljudske egzistencije. da je sloboda jedna od suštinskih odredbi čoveka. uključujući čoveka postaje broj u svremenom društvu. koji vodi odustajanju od slobode kada se čovek odriče od individualnosti i ličnog integriteta. 1) Autoritarnost je čovekova težnja da odustane od nezavisnosti svog pojedinačnog »ja« i da ga sjedini sa nekim ili nečim izvan sebe. usamljenim. Svaka stvar. na ne onome što je kvalitativno. izgubljene). čovek se oseća nesigurnim. 2) Depersonalizacija je onaj vid otuđenja koji se javlja kao posledica razvoja tehnicizma i tehnologije. 3) Komformizam je. Ovaj mehanizam se ispoljava u težnji za podčinjenošću (mazohizam) i gospodarenjem (sadizam). Obe ove težnje imaju izvor u nepodnošljivoj samoći čoveka i slabosti ličnog »ja«. jer on čini da ljudi postaju anonimni i da gube svoju osobenost. kada čovek ne odustaje od nezavisnosti i integriteta ličnog ja. Strah od odgovornosti i pogrešnog izbora je strah od slobode tj. ne samo u totalitarnim društvima. strah od ostrakizma ili izopštenosti/usamljenosti od drugih ljudi. Ova osećanja čovek može da ublaži na dva načina: prvim. Maligna agresivnost. koji vodi ka pozitivnoj slobodi. apstrakcionizam i depersonalizacija: Otuđenje je za Froma osnovni rezultat uticaja kapitalizma na ličnost. patogeni modus ”imati” I oblici izvitoperenog društvenog karaktera? Negativne ljudske strasti: maligna agresivnost: . već i u modernim koja sa smatraju veoma demokratskim i naprednim. On bi se mogao definisati kao ona situacija u kojoj čovek izbegava vlastitu nemoć prema svetu tako što ga uništava. 4) 5) Otuđenje rada je rašireni vid čovekovog otuđenja u savremenom društvu koji se izražava kroz nemogućnost kreacije i iskazivanja čoveka kao stvaralačkog bića. uplašenim. i drugim. 35. 3) Konformizam je treći mehanizam bekstva od slobode. (»patologija normalnosti« ili društveno struktuirani defekt). po Fromu takođe poseban vid otuđenja. kako bi ono (»ja«) steklo snagu koja mu nedostaje (traženje »sekundarnih spona« kao zamena za primarne.korenima. i u kojem se sve manje javljaju osobenosti i karakteristike ličnosti a sve prisutnije je obezličenje i površnost odnosa sa drugim ljudima uz pasivno prihvatanje onoga što se u tom svetu nudi u vidu masovne potrošnj i zavisnosti od složenih tehnoloških sistema. Kvantifikacija. On se kao tip izvitoperenosti i devijantnosti javlja. 2) Rušilaštvo je drugi mehanizam bekstva od slobode ili tip devijantnosti. Kvantifikacija se ispoljava kroz potrebu savremenih društava da daju prednost svemu onome što je kvantitativno i brojčano. 1) Apstrakcionizam je oblik otuđenja koji se izražava kroz bezličnost i uniformizaciju ljudi u savremenim društvima.

profit i sila. Primalački karakter predstavlja onaj tip ličnosti čiji se životni princip sastoji u osobenosti stava da je izvor svega vrednog i dobrog u njegovom životu izvan njega (bilo da je to ljubav.Dok je ljubav jedini zdravi zadovoljavajući odgovor ljudske egzistencije. društvo u kome živimo jeste posvećeno sticanju imovine i ostvarivanju profita. nužna je za opstanak vrste. Osnovu društvenog karaktera daje struktura društva ili njen socijalno-ekonomski. Nekrofilija je jedan od najvažnijih oblika maligne agresivnosti. moć. trulo.Birokratski sistem razvija autoritarne ličnosti jer on počiva na principu da svaka osoba upravlja nekim ispod i da je upravljena nekim iznad sebe. sigurnost ili nešto drugo) i da do toga može da dođe jedino zahvaljujući naklonjenosti drugih. to je strast za pretvaranjem živog u neživo. Sadizam kao društveni karakter javlja se u onim društvima koja su strogo hijerarhijski organizovana i gde postoji moćna eksploatatorska klasa. ideološki ili politički karakter. ekstatička i idolatrijska. B) Ekstatična destruktivnost ima svoje korene u patnji čoveka zbog svoje bespomočnosti i odvojenosti. za Froma. nekrofilna i autoritarna. destruktivna. Neproduktivna socijalizacija izražava se kroz oblike kao što su mazohistička. on je najčešći skup osobina u jednoj široj populaciji. Proces formiranja društvenog karaktera odvija se na dva načina. za destrukcijom radi destrukcije. Birokratski karakter . Jedna strana agresivnosti jeste benigna agresija: ona je odbrambena reakcija čoveka. Destruktivnost kao tip maligne agresije i uopšte devijantnosti javlja se u tri oblika: kao osvetnička. nezdravo. 1. Neproduktivna ili izvitoperena asimilacija može biti primalačka. Izvitopereni društveni karakter: Društveni karakter nije statistički pojam. Sadizam je strast za posedovanjem apsolutne i neograničene vlasti nad živim bičem. agresivnost je negativni i devijantni. Drugi načina ili proces formiranja društvenog karaktera jeste socijalizacija. . 4. A) Osvetnička destruktivnost je spontana reakcija na intezivnu i nepravednu patnju koju podnosi osoba ili članovi grupe. u osnovi. sticanja iskustva u odnosu sa stvarima ili prirodom. filogenetski je programirana kao odgovor na ugrožavanje života. sadistička. Kao i autoritarni karakter i birokratski karakter ponižavaće one ispod sebe a diviti se i bojati se onih iznad sebe. sakupljačka i tržišna. 2. gnjilo. U karakterološkom smislu From nekrofiliju opisuje kao »strasnu sklonost svemu što je mrtvo. detetom. to je isključiv interes za sve što je mehaničko« Patogeni modus »imati«: Ovaj tip devijantnosti ima svoje korene u društvu u kome vlada privatno vlasništvo. Ona je isključivo čovekova osobina koja se ispoljava u okrutnosti i rušilaštvu. Karakterne crte što ih je proizveo društveno-ekonomski sistem na modusu imanja jesu patogene i one na kraju proizvode bolesnog čoveka i bolesno društvo. znanje. Druga strana ili oblik čovekove agresivnosti jeste maligna agresija. From uočava četiri osnovna oblika maligne agresije kao negativne ljudske strasti: 1. slična je. izrabljivačka. i čoveku i životinjama jer je njen cilj uklanjanje spoljašnje pretnje. muškarcem ili ženom. Takvo svoje stanje i egzistencijalni teret čovek može pokušati da savlada postizanjem transnog stanja ekstaze C) Idolatrijska destrukcija jeste situacija kada se ceo život nekog pojedinca ili čak naroda usmeri ka mržnji i destruktivnosti. pa je većina ljudi svoj način postojanja zasnovala na modusu imanja koje postao najprirodniji i jedini prihvatljiv način života. odgovor na na problem ljudskog postojanja. Prvi način je proces asimilacije ili usvajanja. bilo životinjom. 3. ali i mogući.

Društvena devijantnost izvire i iz stanja egzistencijalnih frustracija ili »egzistencijalnog vakuma« koje proističe iz besmislenost življenja i dosade. jeste organizacija društva koja je zasnovanna klasnoj nejednakosti i ekonomskoj eksploataciji. 3. njen uspeh ponajviše zavisi od toga koliko jedna ličnost može sebe da proda na tržištu. Glavni uzroci devijantnosti proizilaze iz bolesnog društva u kome ljudi ne mogu da zadovolje svoje autentične potrebe ili te potrebe. dok trošenje osećaju kao pretnju. konformizmu. Sakupljački karakter njihova sigurnost zasniva se na zgrtanju i štednji. »jasna« 36. Tačnije. kao posledicu zadovoljavaju na izvitoperen način. njegov integritet. Tržišna orijentacija je tip izvitoperenosti. »pouzdana«. 1. kakv utisak ostavlja na druge ljude. nemoćan i nesiguran. tj. kao drugoj ali negativnoj i devijantnoj strani čovekovog ispoljavanja. kritičko mišljenje i produktivnost. 2. bolesnog društva i bolesnog čoveka. Ustvari. . Temeljni uzrok društvene devijantnosti. Posledice i ''lečenje'' bolesnog društva. I na kraju analize Fromovog viđenja tipova i uzroka društvene devijantnosti mogu se izvući dve osnovne činjenice. Izrabljivački karakter u savremenom dobu izrabljivački karakter iskazivao se preko pojedinaca koji su bili opsednuti profitom i koji su se ponašali nemilosrdno da bi došli do njega. odredjene društvene stvarnosti. U savremenom društvu hronična depresija dosade jeste glavni uzrok agresivnosti i destruktivnost 5. u međudejstvu društveno-ekonomskih faktora i individualno-psiholoških (nagonsko-libidonoznih) impulsa i motiva. koliko je »vesela«. 4. Socijalno – antropološka paradigma: uzroci. 3. pojedina društvena stanja u kojima se čovek oseća uplašen. prvi uslov jeste postojanje društvene i individualne težnje za zdravljem. pre svega. uzrok tog poremećaja vidi se u univerzalnoj neprilagodjenosti društva čoveku ili čovekovim autentičnim potrebama. on je sklon autoritarnosti. Lečenje »bolesnog društva«: From smatra da postoje tri glavna uslova za lečenje društvene patologije: 1. kao što je stvarnost u većini savremenih društava. Uspeh svakog čoveka u društvu zavisi od njegove valorizacije na tržištu. devijantnost posmatra iz ugla čoveka (i njegove autentične prirode) ali preko društva jer je bolestan čovek produkt bolesnog društva. Kada se čoveku ometa život i njegove univerzalne karakteristike. destrukciji. I drugo. koja slabi njegovu nezavisnost. 6. socijalno-antropološka teorija/egzistencijalistička teorija kao nosioca devijantnosti prevashodno vidi društvo koje nije prilagodjeno čoveku i njegovim potrebama. izdvojen. »ambiciozna«. Prvo.2. da socijalno-antropološka/egzistencijalistička teorija Eriha Froma. On nastaje kao posledica da se sve moguće profesije i svi ljudi pojavljuju na istom ekonomskom tržištu. po Fromu. Uzroci kriminala ili kriminalnog ponašanja ljudi nalaze se. savremenog čoveka i društva u kome on živi. 4. doprinosi i slabosti antrapološke paradigme? From uzroke društvene devijantnosti vidi u poremećenosti odnosa između čoveka i društva.

3. Vrednost socijalno-antroploškog shvatanja proizilazi iz pokušaja da se univerzalno definiše društvena devijantnost polazeći od ljudske prirode i autentičnih ljudskih potreba i tako prevaziđu relativističke definicije. 37. Za Džona Djuija suštinski uslov postojanja društvenog poretka jeste komunikacija čija je svrha rešavanje problema kolektivnih interesa. 1 . drugi uslov jeste postojanje svesti o patnji društva i bolesnog čoveka u njemu koja se odnosi na ugušene iracionalne strasti. njegovim egzistencijalnim osobenostima i potrebama jedino mogu dovesti do izlečenja »bolesnog društva« i eliminacije različitih vidova čovekovog otuđenja« Vrednosti i slabosti paradigme: 1. stav da je konformizam oblik društvene devijantnosti jer se suprotstavlja čovekovoj univerzalnoj potrebi za identitetom. Socijalno-antropološko shvatanje devijantnosti i normalnosti ostavilo je snažan ideološki pečat na političku i ekonomsku praksu savremenih društava U najopštijem smislu. Interakcionistička sociološke ideje? i konstruktivistička paradigma: teorijski izvori i opšte Interakcionistička ili konstruktivistička paradigma društvene devijantnosti korene ima u četiri filozofsko-teorijska izvora: 1. 1. materijalističkog i dijalektičkog načina mišljenja i neistorijskog.2. na ugušeno osećanje usamljenosti i beskorisnosti i potisnute težnje za ljubavlju i produktivnošću. 2. Erih From ni u jednom savremenom društvu ne vidi »zdravo društvo« 4. Fromovo shvatanje devijantnosti i naročito njegovog kriterijuma normalnosti (univerzalna prilagođenost društva autentičnim ljudskim potrebama) može tretirati i kao idealističko. Pošto je devijantnost imanentna osobina građanskog društva a ne »bolesnih« pojedinaca u njemu. Ključna slabost socijalno-antropološkog shvatanja devijantnosti proizilazi iz relativne apstraktnosti i otežanosti za operacionalizaciju ovog shvatanja u pravcu definisanja konkretnih klasifikacija društvenih devijacija koje bi bile upotrebljive u praksi određenih društvenih institucija ili u naučnim istraživanjima. i 3. onda svi pokušaji menjanja individualne ličnosti bez promene suštine kapitalističkog društva ne mogu biti delotvorni. »Korenite društvene promene usmerene ka stvaranju društva primerenog ljudskoj prirodi. Socijalna filozofija pragmatizma Vilijema Džemsa i Džona Djuija (Glavna karakteristika socijalne filozofije pragmatizma jeste okretanje neo-pozitivističkoj naučnoj teoriji i bihejviorističkoj psihologiji i metodologiji. Vilijem Džems. drugi utemeljivač filozofije pragmatizma12. treći uslov je da to razvijanje samosvesti prati i promena u životnoj praksi. . subjektivističko i relativno arbitrarno 2. uvodi pojam – bitan za interakcioniste – “stanje” (habit) kojim je objasnio da čovekova duševnost (ili psihički život) ima određenu propustljivost (“plastičnost”). metafizičkog i egzistencijalističkog mišljenja. sve slabosti Fromove teorije proističu iz njegovog unutrašnjeg misaonog sukoba između istorijskog. Takvo društvo samo doprinosi umnožavanju sadržaja i vidova otuđenosti. Socijalno-antropološka definicija širi shvatanje društvene devijantnosti 3.

interakcijama ljudi. Midov učenik. Kenet Tompson i drugi. institucije. 1. grupe. da postoje više različitih verzija konstrukcionostičkog gledišta koja se kreću od “striktnih ili pravovernih” do “kontekstualnih” ili “umerenih” 4. Interakcionisti/konstruktivisti pluralizma polaze od ideje vrednosnog i interesnog Društvena pravila definišu situacije i odgovarajuće vrste ponašanja određujući neke akcije kao “ispravne” i zabranjujući druge kao “pogrešne”. Erih Gud. Takva osoba se smatra autsajderom (outsider) 5. Centralni sociološki stav interakcionista jeste da društvene tvorevine (poredak. Stenli Koen. na primer za socijalni problem ponajviše zavisi od društvenih pogleda na određenu pojavu 3.2. Denis Čepmen. a funkcionalisti. imenovana ili označena unutar mape društvenog poretka. itd) nastaju u međusobnim odnosima ili Ervinga Gofmana je paradigmatičan: on analitičko polje sociologije vidi u uobičajenim susretima ili interakcijama ljudi (“licem u lice”) u rutinskim i svakodnevnim situacijama. smatra se zaslužnim za prvu upotrebu pojma simbolički interakcionizam) 3. Kaj Erikson. Konstrukcionistička perspektiva je bliža političkom agnosticizmu jer smatra da definicija stvarnosti nije apsolutno jednaka realnosti. strukture. Sociologija Maksa Vebera. osoba za koju se sumnja da ga je prekršila može se smatrati posebnom vrstom osobe. to su Geri Marks. Herbert Blumer. a od savremenijih autora. U tom smislu Gofman razvija dva važna pojma: “predstavljanja” i “moralne karijere”. političkog reformizma koji je imao cilj da razvija demokratiju u uslovima brze industrijalizacije i urbanizacije. Sociološka teorija simboličkog interakcionizma preko Čarlsa Hortona Kulija. Hauard Beker. interakcionisti/konstrukcionisti postavljaju pitanje političkog procesa koji stvara društvena značenja. Čikaška škola (kombinacija: filozofije pragmatizma. Mark Tompson. Erving Gofman. (To se naročito odnosi na jedan od glavnih pojmova Veberove misli a to je pojam društvenog delanja) 4. da li će neka neka pojava biti identifikovana. Džordža Herberta Mida i naročito Midovog učenika Herberta Blumera (Ideje Džordža Herberta Mida o koncepciji selfa i preuzimanju uloga (role taking). kojoj se ne može verovati da živi po pravilima oko kojih se grupa složila. Viler i Kotrel. ne poretka i sistema na čemu insistiraju pozitivisti i Interakcionisti/konstruktivisti smatraju da odgovor na pitanje. i napora da se sociologija učini značajnom empirijskom naukom) Glavni predstavnici ove paradigme društvene devijantnosti su Edvin Lemert. a ne samo “kada se nešto događa”. Intencija interakcionističke sociologije jeste interpretacija ljudskog ponašanja iz ugla aktera. 2. ali i neko na koga deluju i drugi (objekt). posredovane ranom čikaškim sociologijom. Kada je pravilo uvedeno. spadaju u fundamentalne osnove interakcionističke/konstrukcionističke teorije društvene devijantnosti. . Mid smatra da je čovek i akter (subjekt) u društvenom životu.

društvena osuda kao kriterijum normalnosti. institucija. u procesu definisanja nekoga kao devijanta moguće su greške. bilo da su to političke partije. za interakcioniste/konstrukcioniste. . nasuprot onome šta je nerealno. (Formalne ili neformalne institucije neke ljude mogu etiketirati kao devijantne. Devijantnost kao etiketa. straha ili osude . oblici stigmi i moralnih uznemiravanja? Devijantnost kao etiketa: Centralni problem od koga treba poći u definisanju društvene devijatnosti. mogu svesno i namerno određene pojedince. Ljudi dele zajednička osećanja normalnosti koja se zasnivaju na definisanoj predvidljivosti (“prirodnosti”) u međusobnim susretima ili interakciji. . socijalnih. “moralni preduzimači ili krstaši” 38. mediji. tj. Oni koji raspolažu sa društvenom moći. ovde. je odnos društva (grupa. jedini je kriterijum koji odvaja normalnost od devijantnosti.Društvena normalnost je. grupe.Pojedinci ili grupe postaju devijantni onog trenutka kada na njih društvo primeni osudu i etiketira ih ili žigoše kao “nenormalne”. etiketa koja se upotrebljava da održi pozicije i moć dominatnih društvenih grupa. .Najpreciznija interakcionistička definicija društvene devijantnosti jeste ona Hauarda Bekera iz knjige “Autsajderi”: Devijantna osoba je ona na koju je ta etiketa uspešno prilepljena. radi o nekim vrstama moralnih kampanja u kojima je uvek prisutan “žrtveni jarac”. I zato svaka različitost i nepredvidljivost u interakciji unosi određenu dozu nelagode. ti ljudi nisu prekršili nijedno pravilo) 2. policijskih. interakcionisti/konstrukcionisti obično argumentuju sa četiri činjenice: 1. prihvatljivo = normalno.Pravila stvaraju oni koji imaju političku i ekonomsku moć bez pristanka i volje drugih.Stigma ili etiketa devijantnosti. neočekivano i neprihvatljivo = devijantno. Tako se u tim kampanjama otkriva ko je “opasnost” za društvo) . devijantno ponašanje je ono ponašanje koje ljudi tako označe” . “bekerovski rečeno”.Devijantnost je. relativna kategorija jer “normalni” mogu biti i oni koji krše norme i vrednosti poretka ali kao takvi nisu od institucija socijalne kontrole (pravosudnih. Stav da je prisustvo ili odsustvo društvene reakcije neodobravanja jedino objektivno merilo normalnosti i devijantnosti. kako bi ih izopštili iz svoje zajednice ili javno diskreditovali. Društvena osuda kao kriterijum normalnosti i devijantnosti: Društvena reakcija. Društveni poredak definiše šta je realno. a to je: održanje društvenog poretka i postojećih odnosa moći. da pravila primenjuju organizacije i grupe kojima je to u interesu-tzv. “tamna brojka” kriminala) 3. a da u stvari. ima društvenu funkciju. njeno prisustvo ili odsustvo. očekivano. državne strukture. medija) etiketirani. takođe. klase. (Najčešće se. mnogi koji si prekršili neko pravilo nisu etiketirani kao devijanti (Mnogi kriminalci uspevaju da izbegnu otkrivanje njihovih krivičnih dela od policije (tzv.Devijantnost je fenomen koji je u svojoj osnovi i suštini vezan za društveni poredak. sredine. zdravstvenih. profesionalne organizacije. organizacija) prema ponašanjima pojedinaca. . slojeve proglasiti i etiketirati kao devijantne.

(tačnije od toga ko se oseća oštećenim tim činom ili šta taj čin ugrožava) Oblici stigmi i moralnih uznemirenja: Pošto od društvenog statusa ponajviše zavisi da li će neko biti etiketiran kao devijantan. etiketiranja ili žigosanja) Na osnovu dosada rečenog o društvenoj reakciji kao kriterijumu devijantnosti i normalnosti. prostitucije. onda veća šansu da uđu u proces etiketiranja postoji kod društvenih marginalca i autsajdera. društvena reakcija zavisi i od posledica devijantnog ponašanja.4. nacionalnost. analfabetizam. razvoja devijantne karijere ili stepenice devijantnosti. eskalacije i neprimenjivanje prinude. drugog načina stigma se ispoljava samo kao mogućnost koja se tek u određenoj društvenoj situaciji iskazuje na vidljiv način. gluvost. karakter društvene reakcije zavisi od prostorne (društveno-kulturne) dimenzije (U različitim društvima postoje i različiti pravni i vrednosno-moralni sistemi) 3. religijska pripadnost. c. Prvi način njenog ispoljvanja Gofman naziva diskreditacija: reč je o slučajevima kada je stigma uočljiva na prvi pogled. stereotipizacije. Primeri Crnaca u SAD ili Roma kod nas jesu pokazatelji da se oštrica društvenog reagovanja i osuđivanja više primenjuje na manjinske i marginalizovane grupe. Primarna I sekundarna devijacija: . e. siromaštvo …) Stigma se zato ispoljava dvojako. homoseksualizma …). 39. a. 2) karakterni nedostaci (poput alkoholizma. hromost …). može se uvideti da ovaj kriterijum ima više varijacija.) 4. društvena reakcija zavisi i od toga ko čini devijantno ponašanje (Istraživanja o tome ko je zvanično osuđen pokazuju da su na neke osobe ili grupe sankcije više primenjen nego na neke druge. Primarna I sekundarna devijacija: Procesi konstrukcije devijantnosti: U središtu analize problema procesa konstrukcije devijantnosti su dva srodna aspekta: prvi aspekt jeste proces nastanka individualne devijantnosti pod dejstvom društvene reakcije. Devijanti su nehomogena kategorija ljudi (Devijantnost je neevaluativni termin jer je jedino zajedničko obeležje “prekršilaca normi i vrednosti” iskustvo javnog osuđuvanja. umrtvljavanja sopstva. i 3) grupni ili tribalni nedostaci (rasa. je proces konstruisanja i označavanja određenih društvenih pojava i događaja kao devijantnih pod dejstvom društvene reakcije. b. g. od kojih su četiri najbitnija: 1. f. drugi aspekt. moralne panike. d. postoji vremenska odrednica društvene reakcije (Prema istoj devijaciji ili istom devijantnom ponašanju u različitim vremenskim periodima može biti različit društveni odnos) 2. Erving Gofman smatra da se najčešće mogu razlikovati tri vrste stigma: 1) telesni nedostaci (kao što su slepilo. razvoja primarne i sekundarne devijantnosti. mešovitih susreta.

zajednički vodi život u zatvorenom prostoru. Stiče se utisak da je ova teorija i upotrebljivija u objašnjavanju pre svega alkoholizma (tačnije kritičnih tačaka u njegovom razvoju kod nekog pojedinca) i donekle narkomanije. onda postoji velika verovatnoća da će doći do razaranja postojećih društvenih uloga. oduzimaju se lični predmeti. 40. psihijatrijske bolnice. 2) institucije za smeštaj nesposobnih pojedinaca za život ali zbog zdravstvenosocijalnih razloga. u stvari. popravni domovi. Mehanizmi umrtljavanja sopstva su: 1. umesto imena štićenik postaje broj ili nadimak). . preko boravka. itd. ličnog integriteta pojedinca koji je došao u totalnu instituciju. i slično. kao što su: domovi za slepe. policija.Ključni momenat prelaska iz primarne u sekundarnu devijaciju jeste degradirajuća društvena reakcija koja vodi pojedinca ka identifikaciji sa devijantnom ulogom. . Civilno odelo se zamenjuje uniformom. nego kriminala. simptomatična ili situaciona devijacija sve dok je pod okriljem neke prihvatljive društvene uloge . internati. ako postoji oštra društvena osuda u odnosu na takva ponašanja i ako je ta osuda kao deo “mene” ili ličnog identiteta prihvaćena od pojedinca. 4) institucije koje imaju društveno-korisne svrhe i ciljeve – to su kasarne. Gofman naziva umrtvljavanje sopstva. poput manastira. kao što su zatvori. . individualnosti.Ukoliko se devijantni činovi ponavljaju.Sopstvo je (ili »mene« kod Mida) onaj deo ličnosti koji se formira i oblikuje kroz društveno iskustvo pojedinca. . od ulaska u njih. leprozorijumi.Zato Lemert kaže da ukoliko nečije ponašanje krši određena pravila života zajednice. ako su uočljivi u sredini. kao što su: sanatorijumi za tuberkolzne. već kao latentni proizvođači društvene disciplinizacije i degradacije pojedinaca. stare ili napuštenu decu..Nasuprot funkcionalizmu. 5) institucije za povlačenje od društva i duhovno uzdizanje. Manifestne funkcije kao što su resocijalizacija. itd. preplitanjem unutrašnjih činilaca sa uticajima fizičke i društvene okoline. Ono se formira u interakciji pojedinca i društvene sredine (Gofman). zarobljenički logori. Radi se o mehanizmu lišavanja ideniteta. 1961): 1) institucije koje su namenjene nesposobnim pojedincima za samostalni život ali i društveno bezopasnim. gde veliki broj pojedinaca sličnog položaja. Prihvatanjem ove alternative pojedinac ulazi u sekundarnu devijaciju. brodovi. ono će ostati primarna. . pa do njihovog napuštanja.. Institucionalna proizvodnja devijantnosti: totalne institucije i umrtljavanje sopstva? . Latentne funkcije većine ovih institucija jesu kontrola. popravni domovi. socijalne ustanove. .Totalna institucija je mesto stanovanja i rada. lečenje i tretman su u drugom planu. pod kontrolom formalne uprave Sve totalne institucije mogu se u najširem smislu podeliti na pet tipova (Goffman. i opasnih po okolinu.Ideja Edvina Lemerta o primarnoj i sekundarnoj devijaciji je jedno od paradigmatičnih shvatanja procesa razvoja devijantnosti interakcionističke teorije. na duži vremenski period odsečenih od šireg društva. prihvatilišta.Edvin Lemert svoju ideju o primaranoj i sekundarnoj devijaciji pokazao na primeru razvoja alkoholizma. Ovu tezu da totalne institucije. nadzor. itd. sankcionalizacija i disciplinizacija.. psihijatrijske bolnice. 3) institucije za zaštitu društva od onih koji ga namerno ugrožavaju.) ne tretiraju kao funkcionalnokorisne društvene organizacije. ovde se institucije socijalne kontrole (zatvori. proizvode devijantnost Gofman argumentuje definišući: Taj niz procedura koje sprovode totalne institucije. mortifikacija ili uniformizacija (Radi se o formalnim postupcima institucije kada se pojedincu uskraćuju vidljiva obeležja individualnosti.

41. Goffman je došao do saznanja da se u njima razvija pravi podzemni ili nevidljivi život i specifična podkultura štićenika. a ukoliko se proces oporavka pravilno odvija završavaju na odeljenjima “popravljenih”)đ 5. niti kao biće koje ume da se služi razumom. 3. Poslednji korak u sticanju devijantnog identiteta jeste uključivanje devijanta u organizovanu devijantnu grupu. oduzimanje društvenih uloga i statusa (Štićenik gubi pravo na obaveze i odgovornosti koje imaju “normalni” ili “oni napolju”. često. pri čemu mu naveliko pomaže njegova priča o “manama života napolju”. Analizirajući totalnu instituciju kao društvenu zajednicu. tako što se pretpostavlja da ista ličnost mora posedovati i niz drugih devijantnih osobina koje će pre ili kasnije izbiti na videlo 5. Mešoviti susreti: . Sledeći korak ka stabilnom devijantnom ponašanju nastupa kada devijant biva uhvaćen i javno etiketiran kao devijant. 2) “tvrdoglavost”: radi se o namernom. odnosno da pojedinac bude uhvaćen u devijaciji 4. retrospektivna reinterpretacija (u psihijatrijske dosijee nikada ne beleže okolnosti koje bi govorile o pacijentovom napretku. 5) “kuliranje”: to je oportunistički i najčešći način reagovanja koji je kombinacija prethodna četiri idealno-tipska modela ponašanja – intencija je da se u datim okolnostima izvuče najviše. dolazi do uopštavanja jedne devijantne uloge. 2. Naredni korak jeste razvijanje devijantnih motiva i interesa 3. “Stepenice devijantnosti” izgledaju na sledeći način: 1. sistem nagrađivanja i kažnjavanja (Štićenik se doživljava kao nerazvijeno ljudsko biće ili malo dete koje nije odgovorno za svoje postupke. Pri tom. Treći korak je veoma važan a to je da nekonformističko ponašanje primete drugi. Devijantno ponašanje se razvija postupno ili stepenasto. “sistem odeljenja” (Radi se o tome da neuspešni ili neposlušni u procesu lečenja borave na odeljenjima za “najgore” (najčešće to biva po ulasku u instituciju ili u slučaju problematičnog ponašanja tokom boravka). Prvi korak u većini devijantnih karijera jeste neki nekonformistički čin koji može nastati iz različitih razloga i motiva. i najčešće kratkotrajnom.2. vaspitači) i tako pokušava da se ponaša kao “savršeni” štićenik. niti roditelj ili supružnik). i iz institucije izađe sa minimalnim fizičkim i psihičkim oštećenjima. U njima dominiraju samo negativne slike iz života pacijenta) Individualna reakcija prilagodjavanja se najčešće ispoljava u pet osnovnih oblika individualnog reagovanja na život u totalnoj instituciji: 1) “situaciono povlačenje” (ili “regresija”): pojedinac pažnju poklanja samo predmetima i događajima u najbližoj okolini. On više nije ni radnik. pa mora da uči po sistemu nagrade i kazne) 4. prkošenju instituciji poput odbijanja saradnje sa formalnim osobljem ili otvorenim odbacivanjem njihovih zahteva. 3) “kolonizacija”: iz onoga što institucija nudi pojedinac izvlači maksimalne dobitke i na tome gradi svoju egzistenciju u instituciji. Devijantna karijera I mešoviti susreti? Devijantna karijera ili “stepenice devijantnosti”: Hauard Beker je definisao proces nastajanja devijacija konceptom devijantne karijere ili “stepenica devijantnosti”. ni građanin. 4) “preobraćanje”: pojedinac preuzima viđenje samog sebe onako kako ga vidi institucija (lekari.

utiču na odnos sredine prema njima. 1. To su eskalacija. komunikaciji ili interakciji između običnih/normalnih i stigmatiziranih pojedinaca. Zaključak je da se “mešoviti susreti” završavaju stvaranjem subkultura (podkultura) u kojoj će stigmatizirani pronaći svoj društveni status i izgraditi lični identitet i osećaj individualne vrednosti. kontaktu.U odnosima ili interakcijama između ljudi uvek postoje unapred definisana uzajamna očekivanja (“interaktivni poredak”). Negativna društvena reakcija na nečije devijantno ponašanje samo se produbljuje i pojačava pod stereotipnim slikama o “tipičnom” i “očekivanom” devijantu. formalne organizacije kao što su.Situacija kada se “stigmatizovani” i “normalni” nalaze u neposrednom fizičko-socijalnom kontaktu Gofman naziva “mešovitim susretima”. zbog toga što nosilac stigme taj susret doživljava kao predstavljanje za željom da iskontroliše kontakt sa “normalnima”. . Tako se stvaraju stereotipi. kada se radi o kriminalu to su policija i pravosuđe) se vide kao nemilosrdni borci protiv “opasnih” kriminalca koji slobodnom voljom biraju da krše zakon ili neke vrednosti zajednice. To je situacija nelagodnosti. . . i završava se opaženim povlačenjem iz uzajamnog učešća” (Gofman) . neprimenjivanje prinude i tzv.Stereotipi o devijantima.U cilju održanja privida normalnosti stigmatizirani koriste čitav niz tehnika ponašanja. Jedan od najčešćih je upotreba tzv. na taj način što je prikazuju u pozitivnom svetlu i tako preduprede mogući negativni utisak . . Eskalacija i neprimenjivanje prinude: . već u proizvodnji devijantnosti.Socijalni kontrolori kod strukturalnih-funkcionalista (pre svega.Geri T. na primer. i za “normalne” i za “stigmatizovane”. dez-identifikatora koji su usmereni na to da izmene predstavu o jednoj osobi. Stereotipizacija i socijalna kontrola kao proizvodjač devijantnosti (eskalacija i neprimenjivanje prinude)? Stereotipizacija: .Moguće je da tipiziranja drugih ljudi budu zasnovana na iskrivljenoj slici o drugima ili nekoj pojavi. neformalne organizacije. veština ili sposobnost prikrivanja. koji počinje kada pojedinci spoznaju da su ušli u polje uzajamnog prisustva.Najbolji . .Stereotipi se u savremenom društvu posebno učvršćuju posredstvom medija. poput klubova pretučenih žena. 2. Marks prepoznaje tri idealno-tipska mehanizma socijalne kontrole koji produkuju devijantnost. čiji su primer tajna društva bivših osuđenika.. Interakcionisti zastupaju tezu da proces socijalne kontrole ima važnu ulogu. Ljudi koji odu kod socijalnog radnika radi dobijanja materijalne pomoći od njega ne očekuju rešavanje stomatoloških problema. Gofman prepoznaje tri tipa organizovanosti stigmatiziranih pojedinaca: 1.Sve veća izopštenost iz sveta normalnih. ne u suzbijanju. iako se u osnovi stereotipi uče i stiču tokom školovanja i procesa socijalizacije. i slično. nelegalne organizacije. 42. Eskalacija je situacija preduzimanja ili primenjivaja akcije institucija socijalne kontrole ka kriminalu koja nenamerno ohrabruje kršenje zakona (“dolivanje ulja na vatru”) . Marks objašnjava kako socijalna kontrola kriminala doprinosi i generiše ponašanja kojima se krše društvena pravila (pre svega pravna).Ovde se postavlja pitanje šta se događa u neposrednom susretu. stigmatizirane prirodno vodi ka udruživanju sa sebi sličnima.Društveni susret je prilika interakcije licem u lice. po interakcionistima. . terapijske zajednice bivših alkoholičara koje su pod patronatom psihijatrijskih bolnica. 3. Osećaj “zajedničke sudbine” i mogućnost da normalno i bez incidenata komuniciraju samo sa sebi sličnima usmerava ih da se međusobno hrabre ali i organizuju.

čija je glavna preokupacija održavanje svog privilegovanog društvenog položaja. preokreću stavove u prikazanim pričama. 3) model interesnih grupa: moralna panika se objašnjava preko razmatranja načina na koji “profesionalna udruženja. policijski dosijei. informanata ili pojedinaca koji policiji daju podatke o drugim počinocima krivičnih dela i tako pomažu u otkrivanju većeg broja počinlaca ili čitavih kriminalnih organizacija 43. sportske događaje. Njima se dozvoljava kršenje zakona i oni od toga izvlače određe koristi. Počinioci ili identifikovani kriminalci izvršavaju određene poslove za policiju ili tužilaštvo.Jedan broj autora koji se bavi moralnim panikama ili “moralno-krstaškim pohodima” ove fenomene objašnjava teorijom politike anksioznosti . 2) elitistički konstruisan model: koreni moralne panike proističu iz delovanja moćnih društvenih grupa. masovna okupljanja (protestne skupove. . koncerte) ili na policijsko “jurenje” za automobilistima koji voze prebrzo. . . a naročito na nasilje u porodici. . Najbolji primer ovoga. policija i sudstvo.Centralni mehanizam proizvodnje moralne panike je tzv. jeste korišćenje tzv. ovde se moralna panika objašnjava i preko otkrivanja načina na koji država preko institucija i profesija kao što su mediji. 5) panika se povlači ili rezultira društvenim promenama. obrazovne organizacije.Erih Gud i Ben-Jahuda razlikuju tri modela moralne panike: 1) model širokih masa: koji pretpostavlja da moralna panika jeste direktan i spontan izraz zabrinutosti i anksioznosti širokih razmera zbog zapažene opasnosti (istorijski primer ovog modela je strah od veštica koji je u 17.svrha panike je da potvrdi nadmoć postojećeg sistema vrednosti u vremenima povećane uznemirenosti i krize. gde “narodni demoni” oličavaju spoljnu opasnost. Geri Marks i piše da je eskalacija društvene reakcije jedna ironija zato što između onih koji primenjuju zakon i onih koji ga krše postoji međuzavisnost i recipročan uticaj 2. uzbunjuju zakonodavce. Moralna panika? . 2) ovu pretnju mediji prikazuju u lako prepoznatljivoj formi. . zahtevaju strože sprovođenje zakona.Prema Koenu moralna panika ima pet ključnih elemenata: 1) nešto ili neko definiše se kao pretnja vrednostima ili interesima. 4) javlja se reakcija vlasti ili onih koji utiču na stvranja javnog mnjenja. fokusiraju medijsku pažnju u odnosu na određene “nemoralne pojave”. održava i iznova stvara društveni poredak. religiozne grupacije. Radi se o “tehnologiji naduvanja” i prikazivanja društvene opasnosti od neke pojave u većem obimu nego što ona stvarno jeste. 3) naglo raste zabrinitost javnosti.primer su povremene reakcije policije na neke događaje. spirala značenja.Moralna panika je društveni konstrukt koji nastaje kao posledica opažanja da su neke društvene pojave ili određeni devijantni činovi posebno ugrozili i oslabili moralni poredak društva. uvode nove nastavne planove. socijalni radnici. veku doveo do salemskog suđenja “vešticama” u Masačusetsu). itd”. Neprimenjivanje prinude je strategija društvenog reagovanja ili socijalne kontrole kada institucije namerno dozvoljavaju kršenje zakona i svesno ne preduzimaju aktivnosti sprečavanja i otkrivanja kriminala.

žig devijantnosti. drugačija ponašanja i “misli”. . i (fenomen predviđajući da će se isti događaj ponoviti. ali se zato vide kako imaju druge vrednosti. . 44.Određeni devijantni čin Koen naziva početnom devijacijom ili fazom udara. Međutim. od devijantnosti. Radi se o tome da pojedine profesije i institucije profitiraju. tri glavne karakteristike. nesavršenost i nadekvatnost se se pripisuje “zloćudnoj” prirodi siromaštva. (Medijsko iskrivljavanje događaja zasniva se na preuveličavanju ozbiljnosti događaja senzacionalističkim naslovima i izveštajima. je nešto što je Edvin Lemert nazvao “eksploatacija devijantnosti”. Problemi devijantnosti i različitosti velikog broja pripadnika jednog društva rešavaju se praksom žrtvovanja “žrtvenog jarca”.Viljem Rajan smatra da nova ideologija stigme odbacuje da su “drugačiji” genetski ili rasno inferiorni: devijantnost. Nosioci devijantnosti su uglavnom oni iz redova marginalnih društvenih grupa (siromašni. “Ona je praćena stupnjom popisivanja. životne ciljeve. (medijska dramatizacija događaja stvara negativnu društvenu simboliku o počiniocima devijantnih akata i njihovom društvenom statusu i stilu života) .Posmatrajući devijantnost iz ugla društvene reakcije interakcionisti /konstrukcionisti kao nosioca društvene devijantnosti vide etiketiranog. u osnovi dokazuje da devijanti i “drugačiji” u sebi nose nešto kvalitativno različito od “normalnih”: oni nisu manifestno definisani kao varvari i divljaci. destegmatizujuća praksa I kritička ocean interakcionističke paradigme? Kultura ‘’ žrtvenog jarca’’ I ‘’ideologija stigme’’: . ali sa težim posledicama) c) simbolizacija. iako izveden iz uslova društvenog života. nepravdi i rasnim problemima. i dalje se locira u samoj žrtvi. . 2.Denis Čepmen smatra da korene društvene potrebe za označavanjem različitosti ili devijantnosti treba tražiti u etičkom sistemu hrišćanstva koji produkuje tzv. . proširivanje. pojačavanje i 3. inovacija.Još jedan fenomen koji pored kulture socijalne kontrole uvećava devijantnost. melodramatičnom rečniku u opisivanju) b) predviđanje. . Medijsko popisivanje ima.U takvim situacijama reakcija institucija socijalne kontrole (Koen govori o kulturi kontrole) ima tri elementa: 1. stigmatiziranog ili žigosanog pojedinca ili isto tako označene određene društvene grupe (subkulture etiketiranih). dok u isto vreme teorije zločina i kazne jesu sredstva kojima se obezbeđuje “racionalna” osnova za takvu praksu. “kulturu žrtvenog jarca”.Nova “ideologija stigme”. Proizvodnja devijantnosti i destigmatizujuća praksa: Interakcionisti/konstrukcionisti jednoglasno ističu da je sistem društvenog reagovanja preko institucija socijalne kontrole ključni uzrok nastanka devijacija. To su: a) preuveličavanje i iskrivljenje. po Koenu.. Ideologija stigma. a koji je povezan i sa situacijama moralne panike. nekvalifikovani i neobrazovani pojedinci). zbog svoje društvene uloge. u kome posmatrači pažljivo procenjuju ono što misle da se dogodilo.

a posebno zvaničnog proglašavanja devijantnosti/delinkvencije.Sve ovo govori da društvena reakcija na devijantnost ima latentni cilj. osim u slučajevim višestrukog povrata ili visoke opasnosti određenog ponašanja po društvo i zajednicu. U ovoj paradigmi razmatraju se dva srodna problema u kompleksu pitanja odnosa društva prema devijacijama: 1) produkcija devijantnosti na opštem društvenom i institucionalnom planu: kako neka društvena pojava postaje socijalni ili javni problem i kako pojedinac reorganizuje svoje društvene uloge i ponašanje pod uticajem stigmatizacije. . Viđenje političkog procesa iz koga izlaze samo dobitnici tj. Devijantnost nije kvalitet čina koga čini neka osoba.Prvi proces odlično objašnjava Stephan Pfohl. takođe. 3. “devijantni” je uprošćeno i fatalističko shvatanje društvene stvarnosti. organizacionim interesima i profesionalnoj ekspertizi.U odsustvu dokaza o blagotvornim efektima delovanja institucija socijalne kontrole treba izbeći korišćenje formalnog sistema sankcija.Povećano društveno reagovanje i javna pažnja o nekoj devijaciji. već da legitimizuje političku vlast. On smatra da je društvena reakcija na devijantnost kompleksan socijalni. 3. . Na opštem filozofsko-epistemološkom planu. Društvena reakcija proizvodi moralnu paniku. 4. U praktičnom smislu. jeste da život u pluralističkom. kulturni i istorijski proces koji je baziran na promenljivim društvenim definicijama (devijantnosti). po logici stvari. Kontroverze interakcionističkog/konstrukcionističkog shvatanja društvene devijantnosti su: 1. koji posebno naglašavaju svi interakcionisti/konstruktivisti. pod uticajem degradirajuće društvene reakcije na ličnost pojedinaca nastaju devijantne društvene uloge i devijantne subkulture. 2. 2) . odbacivanje objektivnosti društvenih pojava vodi ka političkom agnosticizmu jer se smatra da definisanje stvarnosti od institucija nije jednako realnosti. Veoma je problematičan stav da pravila (prema kojim se određuje normalno i devijantno) stvaraju oni koji imaju društvenu moć ali bez pristanka i volje drugih. 1) . 2) pitanje mogućnosti i načina destigmatizirajućeg odnosa društva prema devijantima.Zaključak. pri čemu političari i mediji svesno uvećavaju strahove od devijantnosti. . Interakcionisti/konstrukcionisti. . . 2. već više posledica primene sankcija i pravila drugih. otvorenom i demokratskom društvu pruža često utisak kod građana (birača!) da žive u društvu visokog rizika. Doprinos interakcionista/konstrukcionista je u isticanju uloge društvene i političke moći u definisanju devijantnosti. poseban doprinos je u ukazivanju na degradirajući i nehumani odnos institucija socijalne kontrole prema devijantima. Važno saznanje interakcionista/konstrukcionista jeste kako. “normalni” i gubitnici tj. odbacuju mehanicisitički model u razumevanju uzroka devijantnosti (uvode sekvencijalnu analizu) 5. ne da spreči devijantne pojave. povećalo je broj prijavljenih slučajeva i potvrdilo ideološki diskurs o ugroženosti porodice i ugroženom moralu društva. Naredni doprinos interakcionista/konstrukcionista je u odbacivanju “patološkog” i “disfunkcionalnog” modela devijantnosti.“Reakcija” i “devijantnost” su međusobno povezani fenomeni. stvarajući veći osećaj ugroženosti kod ljudi nego što je on realan. kao i da omogući medijima povećanje publike i veću zaradu. da prebaci realnu političku odgovornost. Dekonstrukcija stvarnosti i politički agnosticizam: doprinosi i slabosti: Prvo o doprinosima i kvalitetima: 1.Cilj destigmatizirajuće prakse treba da bude izbegavanje preranog etiketiranja mlade osobe kao delinkventa kroz zvanični proces sankcionisanja.

koja objašnjava suštinu otuđenja.Pretpostavka je da strukturalna raslojenost svih društava neminovno dovodi do društvenih konflikata ili sukoba koji kao svoj proizvod imaju različite oblike društvenih devijacija. Ključna Marksova teza. . Ralf Darendorf jedan od utemeljitelja konfliktne teorije o društvu identifikuje četiri tačke gde se konfliktna teorija suprotstavlja funkcionalizmu: 1) sva društa su u svakom trenutku podložna promenama . najpreciznije se može odrediti negativno ili po onim tačkama gde se ona suprotstavlja funkcionalizmu.Dominirajuća funkcionalistička i “parsonijanska sociologija”. disciplinizacije. Očito je da postoje dva ključna izvora radikalno-kritičkog shvatanja društvene devijantnosti: 1. Temelj teorije o društvenoj devijantnosti čine Markosove ideje.u sociologiji devijantnosti i klasifikaciji njenih teorija obično se konfliktne teorije o društvenim devijacijama dele na dve opšte grupe: 1. 3) svaki element doprinosi društvenim promenama. 5. razvoja devijantnosti) Osnove konfliktnih teorija o društvu: Konfliktna teorija. Marksizam (Marksistička dijalektika naglašava da su svi duštveni odnosi i sve društvene strukture determinisane klasnim odnosima i klasnom strukturom. Da bi čovek realizovao ideale humanizma nije dovoljno obrazovanje. radikalno-marksističke konfliktne teorije (ne prihvataju istorijske dimenzije društvenog konflikta i stavljaju naglasak na kulturnim različitostima. . To se posebno odnosi na ideje i stavove o: odbacivanju shvatanja devijantnosti kao patološke ili disfunkcionalne društvene pojave. 45. na konfliktu kao suštinskoj odlici ljudskih odnosa u shvatanju nastanka devijacija) 2. stereotipizacije. Teorijski izvori radikalno-kritičke paradigme i osnove konfliktnih teorija o društvu? . brutalni i okrenuti sopstvenim interesima. kriminalizacije pojedinaca. razlikama u strukturi moći unutar i između društvenih grupa. nije bila u stanju da ponudi radikalniji naučni odgovor na otvorene političke sukobe koji su se začeli povodom rata u Vijetnamu.društvene promene su sveprisutne. već je potrebna revolucionarna praksa koja menja postojeće društvo i stvara novo koje ukida sadašnje oblike otuđenja. pluralističko-kulturološke konfliktne teorije (pitanje je istorijskih i ekonomsko-klasnih odnosa u tumačenju društvenih devijacija) Radikalno-kritička ili marksistička paradigma društvene devijantnosti naročito je posvećena izučavanju četiri oblasti: to su pravo. koja je suvereno vladala američkom naučnom i ideološkom scenom. devijant se opisuju kao žrtva lošeg tretmana od strane birokratizovanih ustanova socijalne kontrole. kriminal. . prosvećivanje ljudi. 2) sva društva u svakom trenutku prolaze kroz društvebne sukobe – društveni sukobi su sveprisutni.4. čiji su postupci neefikasni. Interakcionistima/konstruktivistima se zamera i preterana simpatija za poziciju devijanata. socijalne kontrole. jeste da u kapitalističkim produkcionim odnosima čovekom gospodari proizvod njegovih rođenih ruku) 2. Simbolički interakcionizam i njena teorija etiketiranja (Ideje interakcionizma/konstrukcionizma o društvenoj devijantnosti su velika inspiracija radikalnokritičkih teoretičara. procesima etiketiranja. kao izraz naučnog nekonformizma u odnosu na dominarajuće modele društva (pozitivizam i funkcionalizam). interesnim konfliktima. Važan prigovor interakcionističkom/konstruktivističkom shvatanju društvene devijantnosi je da pojedinca i čoveka vide kao preterano pasivnog bića koje u nastanku devijantnosti ima ulogu subjekta. socijalni problemi i mentalne/duševne bolesti.

nužno stoje u međusobnom sukobu. Konfliktna teorija smatra da je država aktivni učesnik koja potpomaže jednu od strana u društvenom sukobu. Konfliktna teorija smatra da je društvena nejednakost osnovni uzrok društvenih sukoba. Pri analizi društvenih događaja. a državnu prinudu samo sredstvom za zaštitu vrednosti zasnovanih na konsenzusu većine članova društva. dok konfliktna teorija smatra klase društvenim grupama koje.4) sva društva počivaju na prinudi koju jedni članovi društva vrše nad drugima. Društvena nejednakost se. Funkcionalisti koriste pojam društvene klase kao opisnu kategoriju koja obuhvata ljude sa određenim zajedničkim karakteristikama. Konfliktni teoretičari definišu pravo i državu kao sredstva prinude koje vladajuća klasa koristi za svoje ciljeve.Radikalni teoretičari posvećuju pažnju i na odnos između kažnjavanja i ekonomije kapitalističkog društva. pravo nasleđivanja. a ne strukturalnih društvenih nejednakosti. zasniva na delovanju prinudnih ustanova. a konfliktni teoretičari pitaju: za koga su ti događaji funkcionalni? Polazeći od ovih opštih teorijskih pretpostavki radikalno-kritički ili marksistički teoretičari kriminala i devijantnosti. dok funkcionalisti stavljaju naglasak na talenat i rad pojedinca. društvo je prvenstveno okvir u kome se odigravaju društveni sukobi. kao što su privatna svojina. Funkcionalisti smatraju državu vrednosno neutralnom ustanovom. 46. zatvora i drugih “kontrolorskih” institucija. . zakonodavstva i pravosuđa a naročito. Konfliktnu teoriju određuje i Vilijem Čemblis: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Funkcionalisti vide društvo kao sistem čije se razne potrebe moraju podmiriti kako bi se onda mogle podmiriti i potrebe njegovih članova. To je fenomen koji Jan Tejlor naziva politička ekonomija zločina . funkcionalisti se po pravilu zadovoljavaju opisom posledica. Radikalno-kritičko shvatanje devijantnosti i kriterijum normalnosti? U svojoj negaciji tradicionalno-naučnih i zdravorazumskih shvatanja društvene normalnosti i devijantnosti u kapitalističkom društvu. i druge. dok funkcionalisti umanjuju značaj sukoba i tvrde da su sukobi izraz ljudske prirode. radikalni mislioci su više zainteresovani da podvrgnu .Važan interes radikalnih teoretičara je i pitanje istorijskih izvora krivičnog prava. u središte teorijske i praktične pažnje stavljaju sledeća pitanja: . i da državna prinuda garantuje postojanje ustanova koje su izvor društvenih nejednakosti. prema konfliktnoj teoriji. Prema konfliktnoj teoriji. dok konfliktni teoretičari postavljaju pitanje: ko od takvih posledica ima koristi? Pri izučavanju društvenih događaja.Teoretsko pitanje marksističkih kriminologa jeste artikulacija klasne strukture kapitalističkog društva i načina na koji se održavaju mehanizmi socijalne kontrole. dok funkcionalisti smatraju da su država i pravo ustanove čitavog društva koje deluju u interesu svih. zbog oprečnih interesa. funkcionalisti postavljaju pitanje njihove funkcionalnosti za društveni sistem.

. vladajući način proizvodnje. . suda. .Normalnost je ovde model prema kojem treba ponašanje oblikovati.Zbog toga je devijantnost ili “nenormalno ponašanje” način iskazivanja životnog i razvojnog potencijala čoveka koji se buni protiv toga da da svoju egzistenciju kao celinu prepusti otuđujućem potčinjavanju interesima kapitala. vrednosti. Herman i Julija Švedinger (1970) smatraju. psihijatrijskih i socijalnih službi. Zbog toga društvena devijantnost nije patološka pojava već normalni izraz svesnog potvrđivanja društvenih i ljudskih razlika. Ovaj model normalnosti teži da bude univerzalan jer se zasniva na konformizmu. Obrazloženje za ovakav stav jeste: ti kriterijumi društvenog života isključivo služe interesima kapitala i moćnih/vladajućih društvenih slojeva. spontanost.kritici ova stanovišta nego da daju svoju definiciju normalnog. produktivnost. već snažan sukob interesnih i klasnih grupa. On smatra da je vladajuća slika normalnosti izraz lažne svesti koju je produkovao kapitalistički sistem.Radikalno-kritički teoretičari smatraju da su norme.U jednom kasnijem radu (iz 1977. i to prava na pristojnu ishranu i smeštaj. ko nema krupnijih problema sa sobom ili svojim okruženjem. Normalnost se propisuje kroz niz pravila ponašanja koja se menjaju u zavisnosti od klasne pripadnosti. bogatstvo inicijativa. Kapitalistički sistem traži jedan tip ličnosti i ponašanja čije bi karakteristike trebalo da budu: efikasnost. .Proizvod interesa vladajuće klase. Proletarijat je jedina klasa koja je objektivno i stanju da stvori i ustanovi najrazvijenije oblike morala. Od “normalne” osobe kapitalističkog poretka se traži da bude sposobna da “dobro” živi u zajednici sa drugima i da pokazuje visoko kreativne osobine kojima doprinosi napretku sopstvene društvene i radne grupe.Po tom modelu normalan je svaki čovek koji smatra ili za koga se smatra da nema problema ili poremećaja u ponašanju koja spadaju u nadležnost institucija socijalne kontrole: policije. Ova slika normalnosti govori da se ona postiže uz cenu društvenog konformizma. da se kriminalitet može definisati kao kršenje politički definisanih ljudskih prava. najveći deo kriminala u kapitalističkom društvu ima oblik klasne borbe i uzgrednog proizvoda političke ekonomije kapitalizma. 3. itd.Za njih je pravo sistem normi o ljudskom ponašanju koji ima za cilj da održi vladajući društveni poredak. oduševljenje. “idealne normalnosti” . .Volter Holštajn smatra da logika i interes kapitala traži društvenu i indvidualnu uniformizaciju i homogenizaciju. različita pravila ponašnja i života u kapitalističkom društvu nemerodavni kriterijumi normalnosti i devijantnosti. mašta. uključujući tu i najrazvijenije definicije kriminala. Proleterski moral kao kriterijum normalnosti: . “normalnost kao odsutnost poremećaja” . . vedrina. U takvom društvu nema raspodeljenih vrednosti i dobara. 2. . prava na učestvovanje u takmičenju za neravnopravan deo bogatstva i moći. a pre svega. moral.Prema kriterijumu ljudskih prava.Kako smatra Ričard Kvini. Džervis uočava tri takva dominirajuća i vladajuća modela normalnosti: 1. Đovani Džervis pokušava da uspostavi jednu političku kritiku vladajuće normalnosti. “pozitivne ili aktivne normalnosti” . na ljudsko dostojanstvo i samoodređenje.Društvena devijantnost je neizbežan sporedni proizvod kapitalističkog načina proizvodnje ili političke ekonomije kapitalizma. Ovakva definicija normalnosti naglašava da je normalan svako ko se pokorava vladajućim pravilima. . a ne na tzv. godine) isti autori uvode kriterijum proleterskog morala u definisanju kriminaliteta.

koji koštaju društvo ali su politički neškodljivi i bezopasni po poredak. koja vrše kapitalistička preduzeća i koja se kreću od raznih oblika monopola do ekološkog kriminala ili sistematskog uništavanja čovekove okoline. krivična dela dominacije.krivična dela izvršnih organa države C. Jedna razrada Kvinijevih ideja koju su definisali Ivan Janković i Vesna Pešić28. susede ili slučajne prolaznike. Kvini identifikuje pet glavnih krivičnih dela koja spadaju u kriminalitet dominacije i represije: A. “društvene štete”. “društveni dinamit” (social dinamyte) gde spadaju devijantne aktivnosti kao što su kriminal/delinkvencija. industrijska sabotaža. gde spadaju oni od kojih društvo nema nikakve koristi jer su izvan procesa rada. D. Ti spadaju “klasična” krivična dela ili slučajevi u kojima brutalizovani pojedinci. najčešće s društevnog dna ubijaju. kao i druge oblike legitimacije kapitalističke države. Ta krivična dela mogu biti brojna a odnose se na sistematske rasne. 2) unutar-klasni i među-klasni kriminalitet. poput narkomana. 2) Kriminalitet prilagođavanja je usmeren na poboljšavanje ekonomskog položaja izvršioca krivičnog dela. za radikalno-kritičke teoretičare. B. politički terorizam. E. nenasilne manipulacije društvenom svešću građana. itd. Radikalno-kritičko shvatanje tipova i uzroka devijantnosti? Društveni dinamit i društveni otpad: Tipovi devijantnosti. polne i ekonomske diskriminacije. koje neposredno ugrožavaju kapitalistički poredak i na koje postoji brza društvena reakcija. siluju i pljačkaju svoje poznanike. Unutar-klasni i među-klasni kriminalitet: 1) 2) 2 Za unutar klasni kriminalitet (koji je statistički i najčešći) povodi nisu posledica klasnog antagonizma. izviru iz ekonomskih uslova života u kapitalizmu. Odlika među-klasnog kriminaliteta je da su žrtva i počinilac krivičnog dela pripadnici različitih društvenih klasa. Tu spadaju divlji štrajkovi. Putem kriminaliteta izvršilac pokušava da postigne društveno priznate ciljeve i poboljša svoj položaj u društvenoj strukturi. krivična dela kontrole koja se odnose na prekoračenja zakonskih ovlašćenja od institucija krivičnog pravosuđa. “društveni otpad” (social junk). Kriminalitet otpora usmeren je protiv vladajućeg društveno-ekonomskog sistema i protiv klase na vlasti. Kriminalitet dominacije i represije i kriminalitet prilagođavanja i otpora: 1) Krivična dela dominacije i represije predstavljaju kriminalitet vladajuće klase i državnih organa. Za Stefana Spicera dva su karakteristična oblika devijantnosti koji nastaju kao rezultat društvenih odnosa u kapitalizmu: 1. mentalne bolesti i ideološko-politički otpori. .47. 2. To su: 1) kriminalitet dominacije i represije i kriminalitet prilagođavanja i otpora.

koja su izvršila program marksizma i “pohitala” ka istorijskim neminovnostima. ekonomskih i političkih odnosa u kapitalističkom društvu tako da su takvo društvo i deprivilegovani pojedinac. alkoholizam. itd). . preko društvenih.Zadatak marksističke kriminologije je da razvija političku svest kod svih onih koji su žrtve kapitalističkog sistema. prevencija bolesti zavisnosti je skoro nemoguća u društvu koje preko televizije i drugih sredstava masovne komunikacije izvodi propagandu alkoholnih pića ili psihofarmatika. održavaju se postojeći odnosi moći i vlast krupnog kapitala i političara koji su u njegovim rukama. . 3. 2. Ruše i Kirhajmer su tako utvrdili da su krivične sankcije oštrije (po vrsti i učestalosti) kada na tržištu radne snage postoji višak. za radikalno-kritičke teoretičare. .Deprivacija u društvenom sistemu kapitalizma: U najopštijem smislu rečeno uzroci društvene devijantnosti.a pre svega iz siromaštva i nejednakosti ili iz nepravedne distribuciji moći. Ugao ili pozicija odakle se posmatra devijantnost jeste pozicija otuđenog. politički progoni. 1999). Tri primera takve kritike državnog reagovanja na devijantnost u kapitalističkom sistemu: 1. produkuje devijantnost i kriminal.Vilijem Bonger. On je došao do saznanja da se zakonsko definisanje skitnje menjalo kroz istorijske periode u zavisnosti od potreba proizvođača za radnom snagom. bogatstva i vlasti. Na taj način. a blaže kada postoji nestašica radne snage. nosioci devijantnosti. kao deo kapitalističko-tržišnog sistema. a na uštrb velike većine obezvlašćenih.Iz svega rečenog. Osnova postavka Ruše-Kirhajmerove teorije glasi: svaki sistem proizvodnje koristi krivične sankcije koje odgovaraju njegovim proizvodnim odnosima.Džok Jang je razvio zanimljivu ideju koju je nazvao kao “skver ili kvadrat kriminala”. siromašnih i marginalizovanih pojedinaca i grupa. narkomanije) u kapitalističkom društvu. “lenjinizma” ili “samoupravnog socijalizma” pokazao je da se ova društva. . . “staljinizma”. preko klasnog društva. a pre svega radničkih i nižih slojeva.Iako “levi realizam polazi od multifaktorskog tumačenja devijacija i kriminala ipak centralna pozicija ovog stanovišta je ideja relativne deprivacije. Ovaj sistem neminovno razvija gramzivost i egoizam kao deo svoje reprodukcije. samoubistva. već su i proizvela nove devijacije (kao što su državni teror. nisu “rešila” niti klasičnih društvenih devijacija (kriminal. itd). . kritički pogled: . ukazivanje radikalnog-kritičkog psihijatra Đovanija Džervisa na paradokse u prevenciji bolesti zavisnosti (alkoholizma. Čemblis je analizu istorijske prirode socijalne kontrole ili krivičnog pravosuđa izveo na primeru engleskih zakona o zabrani skitnje. piše da kapitalistički ekonomski sistem slabi socijalna osećanja ljudi i njihov moral. Radikalno kritičko shvatanje društvene reakcije na devijacije i doprinosi i slabosti paradigme? Društvena reakcija na devijacije je da državna kontrola i primena zakona i institucionalnih ovlašćenja izvršne i sudske vlasti. 48. jasno je da radikalno-kritička paradigma društvenu devijantnost uočava na makro-nivou tj. marginalizovanog i obezvlašćenog pojedinca koji potiče iz potlačene klase. Pokazalo se da su ova društva u punoj meri “iskoristila” totalitarni potencijal koji u sebi nosi marksizam. .Slično misli i Valter Holštajn: uzroke devijantnosti treba tražiti u deficitarnim uslovima socijalizacije koji proističu iz socio-ekonomskih osobina društva i deprivilegovanog položaja ljudi. Relativna deprivacija je stanje objektivne uskraćenosti i doživljavanja socijalne frustracije zbog nemogućnosti čoveka da ostvari životne šanse (Taylor.Eksperiment “realnog socijalizma”. potiču iz ekonomskih i političkih karakteristika industrijsko-kapitalističkog i tržišnog društva.

Problem je i to što odbacuju mogućnost da se pojedina ponašanja ili krivična dela mogu definisati kao napad na univerzalne društvene vrednosti. Teoreticari kontrolne paradigme smatraju da je devijantnost drugacija moralnost od dominantne. neo-pozitivizam. Zato se antropoloska pozicija kontrole naziva i mekani determinizam. jačina. Kontroverze. Jedan covek u nekom trenutku zivota moze uzeti ucesce . 3. Radikalno-kritička istraživanja i analize doprinele su i humanizaciji kaznene politike države kao i ukupnoj humanizaciji društvenog odnosa prema devijantima. jednostranosti i slabosti ovog shvatanja društvene devijantnosti su mnogo brojnije: 1. Fenomenu devijantnosti i kriminala ovde se polazi od izgradnje nacina ili mahanizama prevencije i kontrole ovih pojava. 3. Kao posledica odrastanja u ovakvim porodicama stvaraju se licnosti koje imaju nizak nivo samokontrole i koje su sklone razlicitim tipovima devijantnih ponasanja. vec on sledi svoje prirodne potrebe u ostvarivanju zivotnih interesa. 2. Radikalni teoretičari iz svoje pozicije ne mogu da daju odgovor zašto jedni koji su pogođeni istim strukturalnim ili klasnim protivrečnostima čine krivična dela a drugi ne čine. Jednostrana tvrdnja da su svi konflikti u društvu klasni konflikti i da se sve pojave mogu objasniti u svetlu tih sukoba.Radikalno-kritičko shvatanje društvene devijantnosti ostavilo je nekoliko važnih naučnih i (socijalno/kriminalno) političkih doprinosa: 1. Zapostavljaju se individualni. neo-konzervatizam. 4. i što se naglašavaju njihove moguće manipulacije sa sredstvima moći. ciljevi) zavisi od opšteg ili vladajućeg političkog diskursa. Antropoloska osnova paradigme socijalne kontrole je stav da se covek radja slobodan da krsi drustvena pravila i da je ljudska priroda sklona devijacijama. Ova paradigma faktore drustvene devijantnosti i kriinala fokusira na pojedincu. 5. Pokušaj da se devijantnost i njena uzročnost definišu preko globalnih strukturalnih protivrečnosti savremenih tržišnih društava. Nedostatak ovih sankcija nastaje kao posledica stabilnih i trajnih obelezja licnosti i porodicnih cinilaca koji uticu na slabo razvijanje moralnosti. 49. Kako ce se ponasati zavisi od mehanizma socijalne kontrole koji su prisutni u zuvotu ljudi. antropološki. Narocito se naglasava uloga socijalizacije. 2. U praksi to znaci da devijantnost i kriminal proisticu iz neuspeha medjudejstva tzv. Ideoloske i antropoloske pozicije desnog realizma? U ideoloskom smislu paradigma socijalne kontrole pripada desnom realizmu. Covek se mehanizmima vaspitanja socijalizuje kako bi ispoljavao ona ponasanja koja su prihvatljiva u drustvenoj zajednici. da se covek radja ne znauci sta su prihvatljiva a sta ne prihvatljiva ponasanja. Stavljanje u centar proučavanja pitanje istorijskih korena društvenog reagovanja na devijacije i saznanje da karakter društvenog reagovanja na devijacije (vrsta. porodici i socijalnim grupama i slabljenju ili kidanju socijalnih veza. Jednacina ove paradigme glasi: slabija socijalna kontrola kriminala od drzave + neuspeh socijalizacije i slaba samokontrola pojedinca = vise devijantnosti i kriminala. Paradigma socijalne kontrole uzroke kriminala i devijantnosti vidi u psiholoskim i porodicnim faktorima. prirodnih i unutrasnjih sankcija. Ova paradigma se opisuje kao desni realizam. Vrednost ovog shvatanja društvene devijantnosti je i u tome što se posebna pažnja posvećuje devijacijama vladajućih slojeva i državnih struktura. kulturološki i socijalno-psihički faktori. Ideja o kriminologiji kao delu rukovođenja društvom ili delu revolucionarnih snaga je čista utopija. Slika devijanta/kriminalca je prilično uprošćena: on se manje ili više doživljava kao urbani Robin Hud koji pod pritiskom nepravde vrši krivična dela.

U socijalno-psihološke pokretače devijantnosti Rekles izdvaja nagone. efikasnosti nadzora. policija i sud trose puno vremena i napora u kontroli ponasanja ljudi. neprijateljstva. sposobnost da se pronađu substitutivna zadovoljstva. Ova teorija je bazično sociološka sa uvažavanjem faktora ličnosti. Rekles smatra da se posebna pažnja mora obratiti na pritiske koji mogu dovesti do devijacije a koji potiču iz spoljašnje sredine. a naročito ne onaj koji ima konstitutivne i psihopatološke korene. Kao posebno značajne socijalne pritiske koji mogu gurati pojedinca ka delinkvenciji Rekles navodi: siromaštvo. itd. nemaštinu. unutrašnjih snaga kontrole i elemeneta u društvu ili spoljašnjih snaga kontrole i suzdržavanja ponašanja ljudi. nemire. povoljna predstava o samom sebi. motive. a u drugom trenutku zivota se moze okrenuti ka konformizmu i postovanju zakona. stvaraju otpornost na devijantnost i u isto vreme pospešuju usmerenost ka legitimnim društvenim očekivanjima. unutrašnji i spoljašnji. Regulatori spoljašnje kontrole ponašanja ljudi nalaze se u socijalnom okruženju ličnosti i sastoje se iz: prisustva moralnosti u društvenoj sredini. naročito. delovanja institucija kontrole. itd.u devijantnim i kriminalnim aktivnostima. Novi desni realizam blizak je stavu filozofa Dzeremija Bentama koji coveka vidi kao racionalno bice kojim vlada hedonisticka zelja i tvrdi da u kontroli kriminala treba upotrebiti bol kada se sramota pokazuje nedelotvornom. crkva. Unutrašnje suzdržavanje sastoji se od komponenti kao što su samokontrola. Svako drustvo stvara i odrzava pravila koja su prihvatljiva drustvenom poretku ili vladajucim normama i vrednostima. jer Rekles konstatuje da njegove ideje ne objašnjavaju celokupan spektar devijacija i kriminala. dobro razvijen super ego. usmerenost ka cilju. Volter Rekles je mišljenja da njegova teorija može imati dobre praktične implikacije u pogledu tretmana prestupnika i prevencije. maloletničke delinkvencije. društvenih uloga pojedinca. Teorija suzdržavanja Zatupnik teorije suzdržavanja je američki naučnik Volter Rekles. nastavnici. neke medijske sadržaje. Teoreticari ove paradigme kazu da roditelji. itd. U pogledu tretmana on smatra da je ova teorija validna u smislu dva ključna elementa njegove teorije: elementa . Glavni problem za Reklesa je uočavanje elemenata u ličnosti ili tzv. itd. Konformizam je rezultat delovanja okruzenja coveka na njegovo ponasanje. visok nivo tolerancije na frustracije. visok nivo otpornosti na napade. ograničene puteve društvenog uspeha. status manjinske grupe. razočarenja. pobune. frustracije. delinkventnu subkulturu. želju za zadovoljstvima. 51. Cilj Reklesa je da dođe do osnovnih komponenti regulisanja konformističkog ili normativnog ponašanja. dok je devijantnost posledica sloma okruzenja u kome se covek socijalizuje ili neuspeha samog procesa socijaliozacije. agresivnost. discipline i kontrole ponašanja. porodične konflikte. stepena pripadnosti pojedinca grupi i sredini a naročito porodici. Rekles polazi od stava da njegova teorija u isto vreme objašnjava i konformističko i devijantno ponašanje i traga za mehanizmima regulacije i kontrole ljudskog ponašanja. jačina ega. anarhiju. visok nivo odgovornosti. osećanja inferiornosti. Ova dva elementa. racionalizacija za smanjenje napetosti. On smatra da ova teorija najbolje objašnjava krivična dela protiv ličnosti i protiv imovine.

Felson i Koen žele da ispitaju na koji način prostorno-vremenska organizovanost društvenih aktivnosti ljudi utiče da neki pojedinci svoju sklonost ka kriminalu pretoče u delo ili akciju. Po Felsonu i Koenu istraživači kriminala najčešće su se fokusirali na prostornu analizu stopa ove devijacije dok su retko uzimali u razmatranje vremensku strukturu krivičnih dela. Vremenska struktura društva pa i društvenih pojava kao što je kriminal ima tri komponente: 1) ritam ili pravilan perioditet u kome se dnevni događaji odvijaju: tako da neko ko želi da izvrši krivično delo mora da prati ili da bude “paralelan” sa dnevnim aktivnostima potencijalne žrtve. tretman ličnosti bi podrazumevao izgradnju i ojačavanje ega. razbojnički ili nasilni akt potrebno je da se ispune tri minimalna kriterijuma: 1) motivisani prestupnik – pojedinac koji ima kriminalne sklonosti ali i mogućnosti da ih ostvari. stopa zaposlenosti. Motiv za formulisanje ove teorije Koen i Felson pronalaze u korelaciji statističkih pokazatelja društvenog razvoja (npr. Kriminalne aktivnosti su u stalnoj međuzavisnosti sa organizacijom svakodnevnih i uobičajenih ili rutinskih aktivnosti ljudi u društvu i sredini u kojoj se kreću. da bi se desio neki npr. 2) pogodna meta – osoba ili objekat. u isto vreme. Treće i ključno za Koen-Felsonovu teoriju. teških oblika kriminala. stope siromaštva) i stopa tzv. Pa tako. može operacionalizovati i u pogledu prevencije maloletničke delinkvencije jer se u praksi rano uočavaju deca čije je suzdržavaje slabo: sa tom decom treba raditi na jačanju ličnih komponenti. porast teških oblika kriminala u vremenu kada društvo beleži progres i razvoj može se tumačiti upravo kao posledica društvenog razvoja: tehnološkog razvoja. stope kriminala beleže konstantno povećanje. prihvatanje prosocijalnih modela ponašanja. žrtva i prestupnik su uvek u međusobnoj zavisnosti i interakciji. Koen i Felson smatraju da izostanak bilo kojeg od ova tri elementa može uspešno da spreči razbojnički čin. Ako za Koena i . u društvu postoji neprestana borba između ljudi za ograničene resurse. Ove korelacije ukazuju da. nasilničko ponašanje. jesu sledeća: motivacija za kriminal je data iz obeležja ljudske prirode i nju ne treba posebno tumačiti. i 3) odsustvo zaštite ili zaštitnika koji su sposobni da spreče prestupe. Osnaživanje socijalnog okruženja prestupnika jeste socijalni i pedagoški rad na uspostavljanju njegovih društvenih veza. kao što su razbojništva. kriminal se odvija u određenom vremenu i prostoru. 3) tajming ili koordinacija različitih aktivnosti koje su manje-više međuzavisne kao što je koordinacija prestupnikovih ritmova i ritmova žrtve. važnije je ukazati na rizike od kriminala koji prete čoveku u savremenom društvu nego dati odgovor o uzrocima. treba pretpostaviti da kriminal nije posledica društvenog sloma nego društvenog napretka. školovanja ljudi. 2) prostora ili lokaliteta na kome se vrši delo. Ona bi se mogla opisati kao kontrolno-ekološka teorija jer se zasniva na konceptima ekološkog shvatanja devijacija i kriminala. ističu da za razliku od mnogih kriminoloških teorija oni ne ispituju zašto su pojedinci ili grupe naklonjeni kriminalu nego uzimaju sklonost ljudi ka kriminalu kao unapred datu.ličnosti i elementa socijalnog okruženja prestupnika. kao i na jačanju socijalnih elemenata suzdržavanja koji su prisutni oko deteta. Teorija suzdržavanja se. Drugo. nivoa slobode. sati) u kome se delo odvija. kao što je npr. Polazišta ove pretežno kriminološke teorije koja je usmerena ka objašnjenju tzv. silovanja i ubistva. i 4) osoba ili objekta koji predstavljaju predmet kriminalnog napada. svaki kriminalni akt se odvija u četvorouglu: 1) samog događaja ili izvršenja krivičnog dela. 3) vremena (dana. po Reklesu. povećanih radnih i životnih aktivnosti ljudi. 2) tempo ili broj događaja u jedinici vremena. davanju podrške i novih i alternativnih životnih mogućnosti. Felson i Koen nude nekoliko objašnjenja u formulaciji svoje teorije i odgovoru na pitanje odakle potiče stalno povećanje nasilničkog kriminala: Prvo. iako se bitno poboljšavaju uslovi i kvalitet života ljudi. porodičnih prihoda. Teorija rutinske aktivnosti Teoriju rutinske aktivnosti formulisali su Lorens Koen i Markus Felson. 52. razvijanje novih životnih ciljeva. teških oblika kriminala. broj kriminalnih dela po jednom danu u određenoj ulici. prosperiteta. itd.

Postojanje stida kao unutrašnjeg kontrolnog mehanizma ponašanja ljudi jeste ključno za razumevanje činjenice da su najteži oblici zločna nezamislivi najvećem broju ljudi. zajednica i porodica pokazuju nedelotvornim u društvenoj kontroli kriminala.. polazi od ideje da formalne sankcije ili kazne. Nezamislivost zločina je manifestacija čovekove savesti ili super-ega. zasposlenosti bračnih partnera dovodi do toga da mnoge kući i mnogi stanovi ostaju prazni tokom dana a nekada i noći a samim tim i lišenja mogućnosti da se zaštite od razbojničkih napada (lake i dostupne mete). Ovde se tema socijalne kontrole okreće pitanju da li strah od gubitka poštovanja ili statusa u sredini ima veći efekat na počinioca krivičnog dela nego mišljenje nosioca javne instititucije kao što je službenik državnog krivičnog pravosuđa. koju je posebno razradio Džon Brajtvejt. mogu da uvećaju i mogućnost činjenja razbojničkih prestupa. Dnevne aktivnosti mogu da utiču na lociranje ljudi i vlasništva kao meta na vidljivim i pristupačnim mestima u određeno vreme (Cohen L. Zbog toga je savest mnogo jače oružije . Zbog svega toga. Džon Brajtvejt naslanjajući se na neka istraživanja o efektima hapšenja na mlade prestupnike utvrđuje da je za njih najvažnija posledica hapšenja bila u osećanju da će izgubiti ugled u porodici i mikro-sredini u kojoj žive („šta će moja porodica misliti o tome“). nemaju snažan efekat na prestupnika kao što to ima neformalna kazna u vidu unutrašnjeg osećaja stida pred bliskim ljudima u okruženju. Razlog tome treba tražiti u povećanju pogodnih prilika za činjenje razbojničkih prestupa ali i u smanjenju osećaja rizika za prestupnike od delovanja kontrolnih institucija jer se pokazuje da izvesnost. Tajming radnih ili školskih aktivnosti i aktivnosti u slobodnom vremenu mogu da budu od centralnog značaja za objašnjenje stopa kriminala. Koen i Felson nude nekoliko objašnjenja zašto je to tako: Rutinske. svakodnevne. ono na šta treba obratiti pažnju jesu mete napada i zaštita od napada. brzina i strogost krivične sankcije jesu slabiji od mogućih nagrada i dobitaka koji se stiču kriminalnim aktima. Aktivnostima van kuće ljudi postaju pogodne žrtve koje su tada lišene sposobnosti da se odbrane od napada. U naročitom su riziku osobe koje žive same jer su i pogodnije mete i imaju manju šansu da se zaštite u odnosu na osobe čije su dnevne životne aktivnosti vezane za grupu. Koen i Felson zaključuju da je “ironično ali istinito” da isti faktori koji povećavaju mogućnost uživanja u životnim zadovoljstvima. Zato su problemi kontrole (bezbednost i zaštita osoba i objekata) i promena u dnevnim ritmovima i aktivnostima ljudi koje ne bi “išle na ruku” motivisanim prestupnicima. Koen i Felson smatraju da se sistem krivičnog prava. 53. Felson. kao što je krivična sankcija. Povećane aktivnosti i kretanje ljudi u savremenom društvu izražava se i u povećanju broja susreta pojedinca sa nepoznatim osobama ili broju izlazaka iz kuće. što uvećava rizik od kriminala protiv ličnosti.Felsona nije sporno da će uvek biti motivisanih prestupnika. ključni u prevenciji kriminala. 1979). Četvrto. Povećanje broja putovanja. Teorija reintegrativnog postiđivanja Teorija reintegrativnog postiđivanja. Ova činjenica po Brajtvejtu govori u prilog tezi da su kaznena svojstva društvene kontrole kriminala (zvanična kazna ili sankcija) manje važna od neformalne ili moralizatorske sankcije koja u pojednicu „budi“ osećaje griže savesti. stida i sramote od najbližeg okruženja. samačkih domaćinstava. legitimne aktivnosti ljudi često stvaraju uslove i sredstva za činjenjenje prestupa tako što prestupnicima obezbeđuju pogodne mete kao što su imovina ili telesni integritet.

Brajtvejt podseća na stav Ervinga Gofmana. proizvodi izražavanje krivice. naročito kod dece. Postoje dva dobra razloga za to. To je ideja »krivičnog prava kao moralnog otvarača očiju«. teškoće u školi i poslu (izostanak i kašnjenje u školi. Kazna koju izriče sopstvena savest je moćnija od kazne sistema krivičnog pravosuđa. Prvi je posledica ljudske prirode jer uvek postoji mogućnost da »savest izda svakog čoveka« Drugi razlog je što postoje određeni ljudi koji nikada nisu imali. npr.) ali i od žrtve. Samo tako postiđivanje ima trajan efekat da. upotreba droge i . 1) Postiđivanje daje sadržinu svakodnevnom procesu socijalizacije dece tako što obezbeđuje moralne pouke koja grade savest. Fenomen postiđivanja za Brajtvejta ima ključnu važnost kao društveni proces koji je garant porodičnog procesa izgradnje savesti dece. Postiđivanje može da bude reafiramcija moralnosti prestupnika kada on izražava lično razočarenje i izvinjenje sredini i oštećenim ljudima za delikt koji je počinio. nesmotrena ponašanja (brza vožnja vozilom). Ipak. Tu se radi o psihopatama koji se ne mogu uslovljavati stidom ili kažnjavanjem. niti će imati izgrađenu savest. Brajtvejt ostaje dosledan opštim idejama kontrolne paradigme kada tvrdi da mere spoljašnje socijalne kontrole moraju da budu uvek prisutne. kajanja i volje za traženjem oproštaja od bliskih pojedinica (porodice. oni naglašavaju da je teorija niske samo-kontrole posebno podesna u objašnjenju zajedničkih osobenosti koje imaju maloletnička delinkvencija (krađe i telesne povrede).za kontrolu devijantnog ponašanja od kazne. stvara povećanu verovatnoću tendencije „okretanja“ pojedinca ka kriminalnom ili devijantnom ponašanju i da će ta verovatnoća naročito biti povećana ako postoje i pogodne mogućnosti da se učini neki kriminalni ili devijantni akt. postiđivanje i pokajanje izgrađuje moralnu savest (»napade savesti«). 54. alternativna kazna) u velikoj meri može da preuzme ulogu socijalizacije koje obavljaju roditelji. Postojanje socijalizovane savesti može kompenzovati slabosti formalne socijalne kontrole. tzv. promiskuitetna seksualna ponašanja. Postiđivanje treba da bude alternativa krivičnom kažnjavanju jer okretanju stidu. stid odvraća od protivzakonitog ponašanja zato što je društveno odobravanje važnih osoba nešto što ne želimo da izgubimo. drugo. 2) Društveno ili javno postiđivanje nekih ponašanja podsećaju roditelje na širok opseg devijantnih ponašanja o kojima moraju da pouče svoju decu i na to da u socijalizovanju dece primenjuju lično sistematizovano postiđivanje kako bi deca izgradila moralnu savest. Ipak. Teorija niske samokontrole Centralna (hipo)teza teorije slabe ili niske samokontrole Trejvisa Hiršija i Majkla Gotfredsona jeste da niska individualna samokontrola ponašanja u kombinaciji sa slabom spoljašnjom socijalnom kontrolom. koji je smatrao da je izvinjenje postupak kroz koji pojedinac sebe razdvaja na dva dela: na deo koji je kriv za počinjeni prekršaj i na deo sebe koji ga odvaja od delikta. Društveni procesi postiđivanja deluju u tri smera. kao unutrašnjoj sankciji. izgradi odbojnost prema protivzakonitim postupcima. U vršenju uticaja na društvenu kontrolu stid deluje na dva nivoa: prvo. nestabilnost posla). Da bi postiđivanje kao oblik socijalne kontrole bilo efikasno njega mora da sprovodi čitava zajednica i to na primerima prestupnika koji su deo lokalnog života. Brajtvejt smatra da društva moraju sve više da se orijentišu na izgradnju unutrašnjih kontrola ponašanja ljudi umesto na sistem formalnog kažnjavanja kao što je krivično pravosuđe. loše vladanje. 3) Društveno ili javno postiđivanje kao sankcija (tzv.

na primer. individualnih ili psiholoških i bioloških. nijedno od ovih ponašanja nema specifičnu motivaciju već ih sve objedinjuje činjenica postojanja kratkoročnih dobitaka ili zadovoljenja. gubitak veze sa porodicom ili prijateljima ili kroz druge snažne socijalno-stresne okolnosti. pojedinac sa snažnom samokontrolom ponašanja može u nekim situacijama izgubiti sampoštovanje i samo-kontrolu kroz uticaj spoljašnjih socijalnih događaja kao što su rat. U tom smislu. osoba koja ima izraženu nisku samo-kontrolu ponašanja može izbeći sklonost ka devijantnom ponašanju kroz važne ili inspirišuće živote mogućnosti kao što su dobar posao. egoističnost. sa jedne strane i dugoročno negativnih konsenkvenci takvih ponašanja. impulsivnost. proces socijalnog učenja kroz koji dete od roditelja i drugih odraslih atoriteta uči kontrolu zadovoljenja sopstvenih želja (suzdržavanje). ljubav porodice i prijatelja ili čak kroz dobru sreću. Hirši i Gotfredson konstatuju da se njihova teorija bazira na tri važna istraživačka saznanja o uzrocima devijacija i kriminala: 1) značaju porodice u uzrocima delinkvencije 2) značaju (situacionih) mogućnosti da se izvrši devijantni ili kriminalni akt (npr. nepažljivost.porodično nasilje (zlostavaljanje supruge i dece). neurohemijski disbalans ili druge fiziološke uticaje na normalni kognitivni proces. Samo-kontrola ponašanja neke osobe ne mora da bude uvek. da odloži trenutno zadovoljenje i upravlja dugoročnim životnim koristima ili dobicima. Različite devijantne akte povezuje činjenica postojanja dugoročno negativnih posledica koji su uzrokovani interakcijom tri međusobno povezana i uslovljena segmenta: 1) samo-kontrole ponašanja pojedinca 2) socijalne kontrole od strane porodice i društva i 3) pogodnih mogućnosti da se izvrši devijantni akt. izražena istom snagom. stabilna zarada. No. Prva komponenta Hiršijeve i Gotfredsonove teorije jeste samo-kontrola. ili slaba zaštita ljudi i imovine) 3) oštri pad svih vrsta devijacija i kriminala sa godinama starosti ljudi (što su ljudi stariji manje ih ima među počiniocima devijantnih akata). slaba državna socijalna kontrola. odgovor krivičnog pravosuđa na krađu)“. iznenadna ili trajna ekonomska deprivacija. pre svega. različiti faktori poput ekonomskih ili individualno-situacionih mogu uticati na stepen samokontrole kod pojedinca kroz životni ciklus. hiperaktivnost. Po njima. plahovitost. tokom života. zdravstvene posledice upotrebe droge). . agresivnost. bilo u odnosu: na samog sebe (npr. bezosećajnost. Hirši i Gotfredson daju i opštu definicije devijantnosti i kriminala i ističu da su devijantni ili kriminalni akti: „skupovi različitih ponašanja u kojima učesnik ignoriše dugoročno negativne posledice. lako dostupne „mete kriminala“. Biološki faktori uključuju. Na primer. sklonost ka rizičnim ponašanjima. Ključni društveni faktor uključuje. sa druge strane. Samo-kontrola se vidi kao sposobnost pojedinca da kontroliše sopstvene želje. oštećenje mozga. na socijalno i porodično okruženje (npr. Tipični pokazatelji snižene samo-kontrole ponašanja jesu npr. reakciju supruge na preljubu) ili na reakciju države (npr. Psihološka osnova samo-kontrole povezana je sa učenjem pozitivnih ili negativnih modela ponašanja. Sa druge strane. Veći stepen samo-kontrole pomaže pojedincu da se odupre prolaznim ili trenutnim iskušenjima koji bi doveli do devijantnog. Takođe. Snaga personalne samo-kontrole bazirana je na međudejstvu tri grupe faktora: društvenih ili socioloških.

na veze sa porodicom. Treći segment u produkciji devijantnosti jeste mogućnost da se učini devijantni akt. Zato po Hiršiju oskudno roditeljstvo. Što su ljudi stariji povećava se nivo samo-kontrole ponašanja kao posledica vezanosti odraslih ljudi za posao. socijalni kapital može biti povećan delovanjem roditelja u pogledu podrške i adekvatne roditeljske uključenosti u vaspitanje dece. lakoću pristupa potencijalnim metama (imovina) ili žrtvama (osobe). verovatnoća da će devijantni akti biti otkriveni i očekivanje mogućih dobitaka od takvog čina uz percepciju o minimalnim rizicima.). Hiršijev i Gotfredsonov teorijski model pretpostavlja da nivoi samo-kontrole ponašanja pojedinca i socijalne kontrole mogu. radnim obavezama i mikro-zajednicom (npr. Postojanje obavezanosti. U konteksu ove teorije socijalna kontrola se određuje kroz snagu socijalnih veza. Ženski pol tokom socijalizovanja i roditeljskog vaspitavanja razvija veći stepen samo-kontrole ponašanja usled većih socijalnih očekivanja sredine i porodice. Druga komponenta je socijalna kontrola. itd. Segment mogućnosti može uključivati npr. Veza ideje socijalnog kapitala sa teorijom socijalne kontrole ogleda se u (hipo)tezi da nedostatak socijalnog kapitala ili socijalne uključenosti u institucionalizovane socijalne odnose jeste pokazatelj slabih društvenih veza pojedinca. prijatelji. devijantnost roditelja ili slaba roditeljska sposobnost kontrole ponašanja deteta jesu bitni uzročni činioci delinkvencije mladih. tako da na njihova ponašanja snažnije utiču dejstva formalnih i neformalnih socijalnih grupa (npr. prevashodno. Socijalna uključenost se odnosi.Nivo samo-kontrole je povezan i starošću pojedinca ali i polom. susedstvo i sl. vaspitanje. kao i uspostavljanjem snažnih veza dece sa socijalnim mrežama u zajednici. očekivanja ostvarivanja uloga i uključenost u međuzavisne socijalne mreže ima sprečavajući efeket u odnosu prema ispoljavanju devijantnih ponašanja. škola. kao i očekivanja sredine od njegovih društvenih uloga. Takođe. socijalne uključenosti ili socijalnog kapitala u društvenim relacijama koje poseduje pojedinac. državni sistem reagovanja na kriminal i devijacije. Postojanje socijalnog kapitala povećava mogućnosti pojedincu da uspešnije u životu ostvaruje svoje interese. što nije slučaj sa mladim osobama. Jedna od najvećih vrednosti ove paradigme je dobra mogućnost operacionalizacije teorijskih ideja u praktične preventivne i tretmanske postupke. već da oni zavise od personalne samokontrole ponašanja koja utiče na to da li će pojedinac izabrati legitimna ili nedozvoljena ponašanja ali i od stepena društvene socijalne kontrole (porodica. delujući zajedno. . prijatelji. brak. nepostojanje adekvatne zaštite imovine ili ljudi. 55. prema porodici ili poslu. Hirši vidi i iz razloga slabijih mogućnosti da izvrše devijantne akte jer karakter društvenog života žena je takav da se one manje izlažu rizicima i opasnostima nego što je to slučaj sa muškarcima. zaposlenost i povezanost sa institucijama zajednice.). U pogledu pola. susedstvom). za decu. pa iz tog razloga one su neuporedive manje prisutne među devijantima i izvršiocima krivičnih dela. Manje prisustvo žena među devijantima. društvene aktivnosti) u situaciji je da akumulira više socijalnog kapitala. Hirši i Gotfredson smatraju da neformalna socijalna kontrola ima važniju ulogu za devojke i žene nego za dečake i odrasle muškarce. Socijalni kapital odraslih pojedinaca moguće je uvećati kroz zdravlje. posao. Kriminal i brojni devijantni činovi se ne dešavaju u odsustvu mogućnosti da se učine. žene imaju razvijenije socijalne mreže od muškaraca u porodici. Implikacije paradigme desnog realizma i kritička ocena paradigme desnog realizma Praktične implikacije paradigme „desnog realizma“ i njenih teorija socijalne kontrole i suzdržavanja su vrlo jasne. Pojedinac koji je integrisan u široke socijalne mreže (porodica. predisponirati nekog za devijantnost i kriminal Hirši i Gotfredson ističu da se devijantnost i kriminal „ne dešavaju u vakumu“. Pojednac koji je uključen u široke i međuzavisne socijalne mreže razvija obavezanost npr. Na primer. porodicu ili zajednicu ali i većih ekonomskih mogućnosti.

političara i praktičara. koja su sklona rizičnim ponašanjima i koja pokazuju crte ličnosti u pogledu egoističnosti i agresivnosti. itd. Poruka ove paradigme je da u prevenciji kriminala i devijacija . kao i to da samo-kontrola nije stabilna odlika pojedinca tokom života i da se ona može menjati. koja pokazuju sklonost impulsivnom reagovanju na frustracije. terorizma). Osnaživanje socijalnog okruženja prestupnika usmereno je na rad u uspostavljanju porodičnih veština u pogledu socijalizacije i vaspitanja. To se odnosi na preventivni dizajn okruženja objekata i ljudi. U pogledu tretmana ova paradigma ističe dva ključna elementa: element ličnosti i element porodice i socijalnog okruženja prestupnika. Prevencija zahteva i jačanje roditeljskih kapaciteta. devijantnih subkultura (npr. upotrebe droga i tzv. bezbednost i zaštita vlasništva i imovine ili briga o ličnim dnevnim bezbedonosnim procenama kretanja i obavljanja aktivnosti. Prevencija devijacija dece i mladih je osnova prevencije kriminala i devijacija odraslih. Treba rano uočiti decu čije je suzdržavaje slabo. Naročitu pažnju zahtevaju deca koja pokazuju sklonost ka bezosećajnosti i bezobzirnim postupcima prema drugima. itd. situacione prevencije kriminala i devijacija sprečiti da se takvi akti dese. dok npr. vaspitne i obrazovane uloge roditelja.Paradigma socijalne kontrole i suzdržavanja može se operacionalizovati u pogledu prevencije maloletničke delinkvencije. huliganizam) ili prostitucije. Hirši i Gotfredson smatraju da većinu devijacija zajednički karakterišu nespecifična motivacija i okolnost postojanja niske samo-kontrole. Međutim. No. Jer jedna od ključnih teza ove paradigme je da slaba socijalna kontrola. osnaživanje društvenih veza. jačanje obrazovnih i radnih kapaciteta. To su oni postupci čiji bi cilj bio otkrivanje tzv. pre svega porodice. uličnog kriminala. slabe spoljašnje socijalne kontrole i dugoročno-negativnih posledica. U te svrhe naročito je pogodna porodična terapija. ideološke i teorijske primedbe. mnoge druge devijacije ostaju teško objašnjive ovim teorijskim modelima – poput državnog kriminala. Sa takvom decom treba raditi na jačanju ličnih komponenti u pogledu izgradnje samo-kontrole ponašanja i samopoštovanja. Ipak. ovim teorijama se „zamera“ i prenaglašavanje značaja samo-kontrole ponašanja u uzrocima devijacija i kriminala. političkog kriminala (npr. zato što se u ranom detinjstvu i ranoj mladosti izgrađuje samo-kontrola ponašanja kroz procese socijalizacije. razvijanje novih životnih ciljeva. Prema ovoj vrlo politički uticajnoj paradigmi devijantnosti upućene su brojne epistemološke. prihvatanje prosocijalnih modela ponašanja. ova osnovna primedba je vrlo uopštena jer ne postoje niti paradigma niti teorija koja je uspela objasniti sve tipove devijacija. je ključni faktor uzroka maloletničke delinkvencije. koja imaju nizak nivo samo-poštovanja. U prevenciji je značajna uloga lokalne zajednice koja treba da osnaži procese konformizma i socijalne kontrole ponašanja preko programa koji omogućavaju što bolju integraciju mladih sa prosocijalnim okruženjem. kulturne interiorizacije moralnih normi i društvene motivacije ličnosti. kontrolu agresivnosti i impulsivnosti. metodološke. a naročito onih koji se tiču disciplinske. razvoj empatičnosti i samo-poštovanja. Paradigma socijalne kontrole i „desni realizam“ su izazvali veliku pažnju naučnika. davanje podrške i otvaranje novih i alternativnih životnih mogućnosti i za pojedinca i za porodicu. Mogućnost da se izvrši devijantni akt je jedna od najvažnih ideja ove paradigme što u preventivnom smislu znači da treba aktivnostima tzv. antropološke. faktora rizika u pogledu postojanja niske samo-kontrole ponašanja. Programi primarne prevencije delinkvencije maloletnika treba da se usredsrede na razvijanje boljih obrazovnih kapaciteta i ojačavanja konvencionalne moralnosti među mladima. Jedna od osnovnih primedbi jeste da se teorijama unutar ove paradigme ne može objasniti celina društvenih devijacija. imovinskog i nasilnog kriminala. korporativnog kriminala. Tretman ličnosti podrazumeva izgradnju i ojačavanje ega. koja su nepažljiva i hiperaktivna. ova primedba je značajna u pogledu činjenice da različiti oblici devijacija imaju svoje specifične i posebne uzroke. Za kontrolnu paradigmu može se konstatovati da njene teorije vrlo „logički zvuče“ u odnosu na objašnjenje npr. Porodica treba da bude dobro integrisana u socijalne mreže i sa ojačanim socijalnim kapitalom kako bi imala preventivno dejstvo prema delinkvenciji. U tom smislu.

Ova teorijska poruka je u pogledu prevencije neobuhvatna i praktično manje realna.suštinski značaj imaju procesi izgradnje savesti. voda. Paradigma socijalne kontrole u potpunosti odbija pozicije da ekonomske i političke strukture kao i raspodela društvenih šansi i mogućnosti ima bitnih veza sa produkcijom kriminala i devijacija. Pojam siromaštva Postoje veoma različite definicije i shvatanja. standarda. super-ega. merila i tipovi društvene reakcije i odnosa prema ovom problemu. koji ovu pojavu ne posmatra jedino u njenim materijalnim. ova paradigma ima snažan konzervativni naboj jer se prevashodno zanima za održanje poretka i reda. primarne ili početne devijantnosti: na primer. nepismenost i nizak opštekulturni nivo. socijalizacije u porodici nego delovanje zvaničnih državnih sistema socijalne kontrole kao što policijske službe ili službe krivičnog pravosuđa. u tumačenju epizodnih ili neučestalih devijantnih ponašanja ili u tumačenju devijacija u kojima nema mnogo organizacije i racionalne sofisticiranosti u proceni da li izvršiti neki delikt ili ne. Kako siromaštvo ima svoje objektivne (nedostatak sredstava. pitanja moralnosti. Na teorijsko-praktičnom nivou teorije socijalne kontrole su vrlo ograničene u tumačenju tzv. pauperizam i novo siromaštvo. ne postoji univerzalna definicija niti ujednačeni standardi utvrđivanja i merenja siromaštva. a konkretno definisanje i društveni odnosi zavisili od običaja. samo-kontrole ili samoobuzdavanja ponašanja. moralnosti. kao i raznovrsni sadržaji. Polazeći od ovih definicija.). To znači da oni koji žive u bedi nisu u stanju da obezbede ni osnovne životne potrebe. Paradigma socijalne kontrole kao ključni problem kapitalizma određuje kako taj sistem zaštiti od „gubitnika“ i devijanata i kako učiniti da se „dobitnici“ osećaju što bezbednije i bezbrižnije. uticaja vršnjaka na delinkvenciju mladih i kulturne različitosti u devijacijama i kriminalu. U ideološkom smislu.) i subjektivne dimenzije (osećaj neslobode i sputanosti. rasnih i etničkih raznolikosti. .. porodice i društvene grupe zbog nedostatka sredstava ne mogu da obezbede .“ Miroslav Radovanović pod bedom podrazumeva: „nedostatak najneophodnijih sredstava za bio-psiho-socijalnu reprodukciju i opstanak čoveka i njegove porodice“. beskućništvo. izuzetno kratak životni vek. to je njegovo razumevanje menjalo tokom istorije. 56. indikatori. vaspitanja i konformizma kao činilaca koji čoveka odvraćaju od „skretanja“. Majkl Harington pod relativnim siromaštvom podrazumeva: situaciju u kojoj neki pojedinci ili porodice nemaju ni minimum uslova za zaštitu zdravlja. Pod pojmom bede ili apsolutnog siromaštva podrazumeva se: „stanje ljudi kojima nedostaju sredstva za zadovoljenje njihovih osnovnih životnih potreba. relativno siromaštvo. može se reći da su najznačajniji pokazatelji bede: Nemogućnost zadovoljenja ni osnovnih bioreproduktivnih ljudskih potreba (hrana. Za određivanje pojma relativnog siromaštva koristi se kriterijum šire shvaćenih osnovnih potreba. Piter Tauzend daje jednu potpuniju definiciju relativnog siromaštva: situacije u kojima pojedinci.). već i humanim i socijalnim aspektima. za stanovanje. vrednosti i odnosa moći različitih društava i država. veoma visoka smrtnost odojčadi. Slično funkcionalizmu i ova paradigma polazi od ideje opšteprihvaćenih vrednosti i moralnih uverenja ne zanimajući se za pitanja stvaranja vrednosnog sistema i uloga društvenih moći u tom procesu. U savremenoj stručnoj literaturi preovladava multidimenzionalni koncept siromaštva. nehigijena i prljavština.. ekološkoindividualnih razlika u kriminalu i devijacijama. manjak mogućnosti za zadovoljenje ljudskih potreba i sl. Da bi se na adekvatan način mogao odrediti pojam siromaštva neophodno je prethodno razmotriti pojmove kao što su: beda ili apsolutno siromaštvo. nedostatak dostojanstva i samouvažavanja i sl. Postoje brojne devijacije koje su neracionalne i neisplanirane i to kod ljudi koji nikada nisu ispoljili nizak nivo samo-kontrole sopstvenog ponašanja. U teorijsko-kriminološkom smislu prigovori teorijama socijalne kontrole jesu da one ne uvažavaju dovoljno činjenice: postojanja različitih socijalnih klasa devijanata. obuća. Paradigmi socijalne kontrole prigovara se u antropološkom pogledu veliki pesimizam u tumačenju ljudske prirode i njene sklonosti ka devijacijama. Ovde se polazi od kapitalizma kao društvenog poretka koji nema „alternativu“ i koji se ne dovodi u pitanje. ishranu i školovanje.

učestvuju u odnosima i da slede običaje i stil života koji se očekuje od članova neke zajednice ili društva. loši uslovi društvene promocije i psihologija i kultura. Svaka država u svojim propisima uređuje i određuje šta se smatra siromaštvom kao uslov da se mogu koristiti određene socijalne pomoći. Međutim. Karakteristike siromaštva i potkultura siromaštva Siromaštvo se ne posmatra kao devijacija u okviru klasičnih socijalno patoloških teorija. Nešto kasnije ovaj autor daje drugačiju definiciju relativnog siromaštva u kojoj siromaštvo ne posmatra kao nedostatak sredstava ili minimuma neophodnih potreba za ljudski opstanak već kao nemogućnost nekih pojedinaca ili grupa da obavljaju društvene uloge. Imajući u vidu savremene pristupe i karakteristike siromaštva moguće je izdvojiti neke ključne elemente opšte definicije siromaštva pod kojom se podrazumevaju takvi uslovi života nekih pojedinaca i društvenih grupa koje karakteriše: nepostojanje ekonomskih. političkom i kulturnom životu zajednice. socijalna isključenost. socijalnih i kulturnih uslova za zadovoljenje osnovnih bioloških.ishranu i druge uslove života niti da učestvuju u aktivnostima koje su uobičajne ili prihvaćene od strane društva kome pripadaju. Tausend je smatrao da je moguće univerzalnim obezbeđivanjem određenog skormnog nivoa izvora obezbediti neophodno učešće građana u socijalnom. siromaštvo kao društvena pojava ima određene karakteristike koje ukazuju na to da ono istovremeno ima obeležja društvene devijacije i da predstavlja socijalni problem. U pitanju su: . Pauperizam se najčešće određuje u odnosu na minimum sredstava neophodnih za održavanje fizičke egzistencije u odnosu na primanja zaposlenih ili prema materijalnom cenzusu pojedinca ili porodice.novo siromaštvo. 57. marginalizacija i socijalna pomoć. Kao indikator relativnog siromaštva najčešće se navode: društveno beznačajne uloge i položaji. Uz sve ograničenosti ove definicije i koncepcije imaju i neke dobre strane jer ukazuju na iskrivljivanje slike siromaštva ukoliko se gleda fokus razvijenih zapadnih društava i na metodološke ograničenosti određivanja ove pojave jedino u dimenzijama materijalnih uslova života i ekonomskih parametara. odnosno subkultura siromaštva. zdravstvenih. Posebno se to odnosi na isključenje iz uobičajnih aktivnosti zajednice što upućuje na problem marginalizacije siromašnih. Pojam pauperizam označava „službeno ili zvanično priznato siromaštvo“. pojam i koncepcija novog siromaštva nastaje u kapitalističkim državama da bi se označile socijalne prilike građana i porodica čiji uslovi života su u kvalitativnom smislu ispod životnog standarda društva u kome žive. obrazovnih i drugih ljudskih potreba i nedostatak uslova za razvoj i reprodukciju psihičkih i fizičkih sposobnosti i nedostatak uslova za produkciju i reprodukciju života. Kao indikator ovog tipa siromaštva koriste se najčešće: nedostupnost usluga i različitih institucija od kojih zavisi kvalitet života i standarda. Međutim. Može se zaključiti da se relativno siromaštvo ne vezuje samo za bazične potrebe čoveka već se posmatra u širem socijalnom kontekstu. ali da ukoliko su oni ispod određenog praga prihoda onda „povlačenje ili isključenost iz aktivnog članstva u društvu postaju nesrazmerno naglašeni. Kritike ove definicije i koncepcije polaze od toga da je ona preširoka i da potencijalno obuhvata sve one koji nisu na vrhu socijalno-ekonomske hijerarhije. kulturnih. Ovaj pristup ima takođe i pragmatičke ograničenosti. Pojmu relativnog siromaštva slično je tzv. ono ne sadrži u sebi kršenje društvenih normi niti predstavlja društvenu opasnost već predstavlja društveno stanje pojedinca ili grupa a ne neki društveno neprihvatljiv tip ponašanja.

Ključna obeležja kulture siromaštva su rezignacija. Pogrešno je tvrditi da između siromaštva i drugih devijacija postoji direktna uzročna veza. pothranjenost obuhvata strukturalne nedovoljnosti odnosno poremećaje u ishrani stanovništva. da 29 najsiromašnijih zemalja sveta imaju bruto nacionalni dohodak ispod 100 američkih dolara. razlike su veće i siromaštvo je uočljivije. Odnosi se na to da je siromaštvo lako uočljiva devijacija i da nisu potrebne posebne istraživačke tehnike da bi se utvrdilo njegovo postojanje. Apsolutno siromaštvo prati nekoliko složenih pojava koje same za sebe predstavljaju problem iako su samo njegov najnegativniji pokazatelj. 4. da je oko 2/3 stanovništva Zemlje siromašno. Oskar Luis je ispitivao siromaštvo metodama neposrednog posmatranja sa učestvovanjem i analizama životnih istorija siromašnih. Neka istraživanja određuju beskućništvo kao situaciju u kojoj neki ljudi provode noć u improvizovanim skrovištima na javnim ili drugim mestima koja nisu stambeni objekti. pasivni. Glad i pothranjenost su obavezni pratioci i indikatori siromaštva dok glad izražava nepostojanje sredstava da se obezbedi hrana neophodna za reprodukciju života. pogotovo što je društvo bogatije. Nepismenost se izražava kao nesposobnost čitanja i pisanja na bilo kom. a pogotovo na jeziku dominirajuće kulture društva u kome žive. Patriša Regls testirala je hipotezu o tome da li samoodržavajuća kultura siromaštva međugeneracijski prenošena zadržava svoje pripadnike u siromaštvu. Nepismenost je posledica socijalne isključenosti iz uobičajnih društvenih odnosa i procesa. trajna i stabilna društvena pojava pa tako uprkos razvoju i opštem bogaćenju ljudskog društva stalno postoji velika masa siromašnih naspram manjeg broja onih koji žive u izobilju. Beskućništvo se ne može jednostavno definisati. Neki autori proširuju pojam beskućništva na one ljude koji nemaju odgovarajuće uslove stanovanja. postojanost – koja pokazuje da siromaštvo nije trenutna već naprotiv.onih koje se sastoje u kršenju normi radi prilagođavanja na postojeće uslove života pošto je to najčešće jedini način opstanka. On je zaključio da oni poseduju odvojen i drugačiji način života koji će opstati čak i kada siromaštvo bude eliminisano. Prva polovina ima sve šanse da se uz određenu podršku i promenu položaja istrgne iz siromaštva pa je to moguće i za neke siromašne u dužem periodu. reprodukovanje siromaštva – koje označava zadržavanje i nepromenjenost uslova života siromašnih i njihovu nemoć da bitnije menjaju svoju ekonomsku i socijalnu poziciju usled čega dolazi do obnavljanja međugeneracijskog siromaštva. dok drugu polovinu čine trajno siromašni. višedimenzionalnost siromaštva – koja znači da je siromaštvo višeslojna pojava i da se ispoljava u činjenici da siromaštvo po pravilu prati postojanje adaptivnih devijacija tj. Pored toga su testirane i mnoge zablude o siromašnima (da su lenji. Luis je verovao da kada se kultura siromaštva jednom uspostavi ona teži samo opstajanju i reprodukovanju. masovnost odnosno raširenost siromaštva – ona se pored ostalog izražava i sledećim činjenicama. 2. 58. izvore da zakupe i plate stan ili žive u nehigijenskim i po zdravlje štetnim uslovima. pasivnost. Reč je o gladi. Teorije o siromastvu Izdvajaju se dve grupe kljucnih teorija o siromastvu: klasicne i savremene teorije o siromastvu . usmerenost pema sadašnjosti i osećanja fatalizma i nemoći. Siromaštvo je samo plodno tle za nastanak i postojanje drugih devijacija. društvena uočljivost – vidljivost siromaštva. pothranjenosti. po pravilu u prenatrpanim objektima. 3. u ovom slučaju iz obrazovnog sistema. neodgovorni). Ovu pojavu on je označio kao kulturu siromaštva.1. 5. beskućništvu i nepismenosti. što znači da deca siromašnih ne moraju neminovno da i sama ostanu siromašna. Ova autorka je našla da je oko polovine pripadnika ove skupine kratkotrajno siromašna.

8. Maltuzijanstvo ili teorija spontanizma je radikalnija od predhodne. Egels je razvio metodologiju i izveo vise empirijskih istrazivanja i slicnih socijalnih problema.) 3. siromastvo je pre subjektivna nego objektivna cinjenica i opaza se jedino u stalnim poredjenjima i procenama sopstvene drustvene pozicije sa drugima i uz koriscenje mehanizma stigmatizacije i drustvenog etiketiranja: “bogat”. Socijalni darvizam. odnosno bogatstvo javlja kao neminovna genetski uslovljena podela na elitu i siromasne. politickih i socijalnih odnosa i mogu se eliminisati jedino radiklanim ekonomskim i politickim promenama.polaze od stave das u neke drustvene uloge cenjenije. sto motivise na vece licno angazovanje i prihvatanje rada i pod nepovoljnim uslovima. To znaci da postoji raskorak izmedju raspolozivih dobara i rasta stanovnistva. ali i da treba kontrolisano da obezbedjuje socijalna davanja. on je smatrao da se razvoj stanovnistva odvija po geometrijskoj dok proizvodnja hrane i ostalih zivotnih potreba i dobara raste po aritmetickoj progresiji. 6 Funkcionalisticke teorije . . Na drugoj strani. “siromasan”. 5.ovaj pristup ukazuje na variranje znacenja siromastva u razlicitim istorijskim preiodima.Po marksistima. Kajns se zalaze za socijalna davanja koja smiuju tenziju siromasnih i time obezbedjuju normalno funkcionisanje drzave. Prema tome. Njihova kljucna ideja je da siromastvo posmatraju kao prolaznu pojavu koju je moguce eliminisati. siromastvo i dr socijalne protivrecnosti su inherentni prirodi ekonomskih.ova teorija izrazava se kroz osnovnu ideju da drzava kroz socijalne programe utice na raspodelu jednog dela nacionalnog dohotka u korist siromasnih postizuci na taj nacin najmanje dva osnovna efekta”socijalni mir i princip socijalne pravde. Marksisticka shvatanja . pa cak predlaze I primene represivnih metoda(npr sterilizacija i sl. Tvorac ovog shvatanja je Robert Maltus. a neminovan pratilac tog raskoraka su siromastvo I beda. Siromastvo je neminovni deo drustvene podele uloga i statusa i cak ima svoju drustvanu funkcionalnost. 4. 2. klasnih odnosa i trzista. Smatraju d ace ekonomski razvoj kapitalistickog drustva zasnovan na trzisnim mehanizmima eliminisati siromastvo.1. 7. Simbolicki interacionizam . Nizak drustveni status pojedinca i drupe deluje stimulativno na one koji su iznad njih u drustvenooj strukturi da izbegnu siromastvo. Koncept siromastva u okviru drzave blagostanja . ciji je predstavnik Dzon Majnard Kejns. Maltus se zalaze za moralno . Marks se vise bavio teorijskim utemeljenjem objasnjenja prirode i uzroka siromastva i njegovom neminovnoscu u uslovima kapitalistickih produkcionih odnosa. vaspitanje koje ima za ciljda ljudi shvate da ukoliko nemaju uslove. koji su bili uvereni da je kapitalizam idealno drustvo. on smatra da se siromastvo. sto je opet buduca investicija za dalju proizvodnju. “pripadnik srednjih slojeva” is l. Ova teorija ima rasisticku oreijentaciju. dok se istovremeno redistributivnim merama i putem socijalnih programa utice na ublazavanje socijalnih posledica trzisne ekonomije. U prvom slucaju rec je o interesima vladajucih struktura da se ocuva postojeci sistem ekonomskih i socijalnih odnosa. Zacetnici ovih shvatanja i istrazivanja bili su sami klasici marksizma Marks i Engels. pa time povlace i visi drustveni status. Prema ovoj teoriji neki ljudi se radjaju kao siromasni a drugi kao pripadnici razlicitih elita. Teorija harmonizma je savremena teorija o siromastvu. Predstavnik je Vilfredo Pareto. Laisser-faire teorija je klasicna liberalisticka teorija ciji su predstavnici Adam Smit i Dejvid Rikardo. Ovaj autor smatra da je osnovna funkcija dezave da obezbedi: ocuvanje svojine. da ne radjaju decu i da se uzdrzavaju od seksualnih odnosa. od culture do culture i od grupe do grupe unutar istog drustva. zahvaljujuci jacanju gradjanske svesti i uticaju ideja i pokreta o ljudskim pravima principu socijalne pravde postaje posebno znacajna predpostavka ekonomskog i socijalnog položaja coveka u razvijenim savremenim drustvima.

Represija kao reakcija na siromastvo nije tipicna za savremena drustva. Taunsend je koristio kombinovane indikatore „životnog stila“ domaćinstva i „indekse lišavanja“ da bi pratio relativno siromaštvo. ukoliko se to posebno zahteva. ukljucujuci i siromastvo. listu pogodnosti i listu socijalnih aktivnosti. Svaka od tri ključne kategorije izdeljena je na podkategorije. koja samtraju da je siromastvo normalna pojava id a su siromasni samiza to krivi. Socijalna dimenzija se odnosi na jednakost polova. obrazovanje i upravljanje sredstvima za dostojan život. sto za posledicu ima odsustvo programa i projekta zastite siromasnih. infrastruktura. Metode merenja siromaštva mogu se podeliti na jednodimenzionalne i multidimenzionalne. humanu i socijalnu. Multidimenzionalne modele i načine merenja siromaštva obuhvataju razne dimenzije i aspekte siromaštva i sadrže veliki broj različitih kombinovanih indikatora. Ideje o relativnom siromaštvu i njegovim socijalnim i humanim aspektima uvele su u igru i druge indikatore među kojima pored ostalih prosečno trajanje ljudskog veka. dok se za svaku od ovih definišu posebni indikatori. . Tako je Oršanski polazeći od istog pristupa apsolutnu liniju siromaštva definisao kroz sledeću formulu: Z2=Cm/es U ovoj formuli Cm je cena prehrambenih artikala. 2. stope nepismenosti i sl. prevenciju sukoba i socijalni kapital. 3. Među novim modelima merenja siromaštva koristi se i indeks siromaštva (model zasnovan na Jongovoj metodologiji) koji sadrži 3 osnovne dimenzije: materijalnu. ponekad modifikovani u praksi merenja siromaštva. Indikatori i merila siromaštva Nemački ekonomista i statističar Engel pokušao je među prvima da definiše merne instrumente blagostanja i siromaštva. Svaki indikator se skalira od minimalne do maksimalne vrednosti i tako omogućuje izračunavanje skupnih indeksa i ukupnog indeksa siromaštva. Zbog brojnih arbitrarnosti i nedostataka objektivnih merila za svaki od pojedinih pokazatelja sa liste ove ideje i njihova primena ozbiljno su kritikovani. Ovi indeksi određeni na skali od 0 do 1 mere tri skupa indikatora: dugovečnost. Obično se u tu svrhu koriste statistička istraživanja budžeta i potrošnje domaćinstva. Druga dimenzija obuhvata kategorije zdravlja. Drugi model koji ima multi dimenzionalni karakter predložen je od strane svetske banke u formi ankete o merenju životnog standarda. 60. Unutar prve komponente prate se prihodi. dok es predstavlja udeo troškova ishrane unutar ukupnih prihoda. snabdevanje vodom i poljoprivreda. Libelaristicki odnos koji polazi od ideje da se niko ne sme intervenisati u slucajevima sirosmastva. posto je svaka osoba odgovorna za sopstvenu sudbinu. socijalni i humani.59. Drustvena reakcija na siromastvo i siromastvo u Srbiji Postoje razliciti nacini drustvene reakcije na siromastvo 1. Koristio je kombinovano tri vrste indikatora: listu potrošnih dobara. bez obzira na broj indikatora i njihov objektivni ili subjektivni karakter. Ankete zasnovane na ovom modelu sadrže na stotine različitih indikatora za svaki od 3 ključna aspekta životnog standarda. Prvi takav pokušaj predstavlja indeks humanog razvoja predloženo od strane UNDP (razvojni program UN) početkom 90ih. obrazovanja i profesionalne obuke. Eventualno se dopuštaju supsidijarne mere poput porodične solidarnosti ili intervencija države putem socijalnih programa u korist onih koji rade. Indifrenetnost ili nezainteresovanost je reakcija tipicna za vecinu gradjanskih drustava. ali je karakteristicna za XVII I XVIII vek. U većini zemalja linija siromaštva izračunava se na osnovu vrednosti prihoda ili potrošnje po članu ili za celinu domaćinstva. On je definisao liniju siromaštva koristeći udeo prihoda potrošenih na bazične potrebe posebno na ishranu u ukupnoj potrošnji domaćinstva. stope smrtnosti odojčadi i porodilja. odnosno siromaštva: materijalni. Engelovi koeficijenti korišćeni su često.

5. Rec je o iluziji d ace drustveni razzvoj prosto sam za sebe eliminisati siromastvo. kao i da su sluzbeno definisani sadrzaji materijalnog obezbedjenja siromasnih znatno ispod linije siromastva. da su u vecem riziku da postanu siromasni ili su to vec realno nezaposleni. U Srbiji ne postoji zvanicna linija siromastva. Materijalni aspekt kriminala sastoji se u ugrozavanju odredjenih drustvenih vrednosti koje su zakonom zasticene kao posebno drustveno znacenje. 7. sto znaci das u nedovoljna da bi se obezbedio i minimum uslova zivota ovog znacajnog dela stanovnistva.5 %. Ove cinjenice duguju se padu bruto drustvenog proizvoda i drugim vec analiziranim faktorima drustvenih kriza. Formalin aspekt krivicnog dela sastoji se u cinjenici da je krivicno delo ljudska aktivnost.4. domacinstva sa tri i vise izdrzavanih cclanova. 61. U drugim istrazivanjima koriscena je minimalna potrosacka korpa per capita Svetskog programa hrane. Najcesce se koristi tzv. U praksi se odnos prema siromašnima najčešće uspostavlja kroz posebne programe borbe protiv siromaštva i još češće sistemima socijalne zaštite. Utvrdjeno je da siromastvo vise pogadja urbano nego ruralno stanovnistvo. koji su smatrali da komunisticko drustvo moze u potpunosti da oslobadi coveka. programe ili projekte borbe protiv siromastva. na koje drustvo reaguje sankcijama. koje imaju skupni naziv kriminal izviru iz prirode krivicnih dela. pa samim tim da eliminise rezlicite vidove siromastva. Do slicnog saznanja nalazi se u materijalu Evropskog pokreta u Srbiji u kome je izracunato da je jedna trecina stanovnistva Srbije bila siromasna. kao indikator najnize linije ili apsolutnog siromastva. Poredjenjem podataka istrazivanja u poslednjoj deceniji XX veka moze se zakljuciti da je siromastvo u Srbiji na karju veka bilo u stalnom porastu. Tako je Posarac nasao da je ispod vise linije siromastva u Srbiji zivelo 14. karakteristican je za kapitalisticke zemlje socijaldemokretske orijentacije u kojima se putem razlicitih programa utice na preraspodelu nacionalnog dohotka u korist siromasnih i preduzimaju specificni program prevencije i zastite siromasnih. Ti rezultati pokazuju da je siromastvo u Srbiji 2000.visa linija siromastva. Zajednicke karakteristike razlicitih devijacija. Ideja o dezalijenaciji. Nepriznavanje postojanja siromastva je kada ideja nastalo u okviru koncepcija izmedju ekonomskog i socijalnog razvoja. kao reakcija na siromastvo. Treci element klasicnog shvatanja devijacija u krivicnopravnom . Koristeci isti kriterijum grupa autroa je utvrdila postojanje 38. a time i sadrzaja kriminala. Kriminal i drustvene devijacije U klasicnim sociopatoloskim shvatanjima kriminal se uzima kao tipicni primer drustvene devijacije. dok pojedine zemlje ili asocijacije imaju posebne konvencije. onda kada se dostigne oderdjeni nivo ekonomskog i socijalnog blagostanja i eliminisu protivrecnost nasledjene iz predhodnog kapitalistickog sistema. kojima je zajednicko krsenje pozitivno-pravnih normi ponasanja.1 % stanovnista u 1990 god i 28. tako da se u malobrojnim istrazivanjima ovog problema koriste razlicita merila. nije zazivela u praksi i pre je predstavljala iluziju teoreticara komunizma. najmladje i najstarije kategorije stanovnistva. Kriminal je opsti za razlicite delove drustvenih devijacija. porodice industrijskih radnika. koja se sastoji u krsenju zakonski propisanih normi. Socijalni reformizam. 6. god nesto vise od trecine stanovnistva zivelo ispd vise linije siromastva. god bilo duplo vece nego 1990. god. potrosacka korpa statistickog zavoda.9 % u 1995god. Vecina koncepcija nastala je u okviru delatnosti specijalizovanjih agencija Ujedinjenih nacija. Svako krivicno delo ima formalin i materijalni aspekt preko kojih se ispoljava sustina kriminala kao devijacije. viseclana domacinstva sa decom. pored ostalog dosli su do saznanja da je 2000. postojanje koncepcija i posebnih programa borbe protiv siromastva. Materijalni aspekt krivicnog dela tice se njegovog sadrzaja.

smislu cini drustvena reakcija na takva ponasanja i ona se ispoljava u vidu razlicitih krivicnih sankcija. mocnih i bogatih struktura drustva. Promenljivost drustvenih normi. do shvatanja se pod kriminalom podrazumevaju svi ozbiljni vidovi krsenja drustvenih normi. i pokrenutih krivicnih postupaka i izrecenih sankcija na drugoj. Postoji znacajna razlika izmedju broja ucinjenih i prijavljenih krivicnih dela na jednosj strain. N aosnovu ovoga se moze zakljuciti da je tamna brojka kriminala velika id a to iskrivljuje sliku o drustvenim devijacijama. Iako je kriminal tipicna devijacija sa aspekta klasicnih teorija. Nailazi se na brojne rasparve i razlicite definicije i shvatanje kriminala. da se u 40% slucajeva n epokrene krivicni postupak id a se u 20 do 30% slucajeva ne izrekne nikakva sankcija. Neke procene govore o tome da veliki broj krivicnih dela ostane neotkriven. kao posledica drustvenog kretanja i promena drustvenih vrednosti. koja pripadaju tim pojedincima. licna. Oni se krecu od insistiranja na cisto pravnim definicijama. ekonomska. U sirem smislu. . gradjanska.pravni i politicki system 2. odnosno pitanje granice kada neko ponasanje pojedinca znacajno ugrozava neki vrednosni i normativni poredak. koji je uvek manji u odnosu na kriminalnu praksu. ekonomski system 5. Pojam kriminala moze se definisati u uzem i sirem smislu. raznim drustvenim organima i organizacijama kao i drustvu uzev u celini. Izmedju ova dva ekstremna shvatanja. drustveno. socijalna i dr prava ljudi. bez obzira na to da li su pocinioci znani i da li su prema njima izrecene sankcije. dok u osnovi izrazava i stiti interese vladajucih struktura i slojeva. kriminal se odnosi na sva ponasanja kojima su prekrsene krivicnopravne norme. ne sme se izgubiti iz vida cinjenica da krivicno zakonodavstvo samo jednim delom stiti neke opste drustvene vrednosti.u materijalnom i moralnom smislu. Njihovi izvrsioci se uzimaju na odredjenu krivicnopravnu odgovornost i podlezu odgovarajucim sankcijama i merama za njihovo izvrsenje. a koje su inkriminisane u vazecim kaznenopopravnim normama jedne zemlje. U uzem smislu ovaj pojam obuhvata sva registrovana i sankcionisana krivicna dela na nekoj teritoriji i u odredjenom vremenskom preiodu. javljaju se ona shvatanja koja pod kriminalom podrazumevaju ona drustveno stetna i neprihvatljiva ponasanja koja su registrovana od strane odgovarajucih drzavnih organa. neke opste humane vrednosti 3. smatraju se i pravno tretiraju kao njen kriminalitet za to vreme. da li je prema njima pokretan krivicni postupak i izrecene sankcije ili ne. Takodje e poznato da se ostrica maca pravde cesce obrusi na marginalizovane i siromasne drustvene slojeve nego na pripadnike vladajucih. od posledica savremenog tehnoloskog razvoja 6. Poznato je da se i kriminalna politika menja id a to utice na sluzbeno i ortodoksno pravno reagovan kriminal. bez obzira na to da li su vinovnici poznati ili ne. Milutinovic na sledeci nacin definife kriminal: Sve one aktivnosti koje ugrozavaju u odredjenom vremenskom razmaku pojedina lica ili pak dobra . zbog cega se najcesce ipak pribegava pravnim definicijama. savremeno krivicno pravo najcesce stiti: 1. imovinu 4. Poseban problem u definisanju kriminala predstavlja definisanje njegove drustvene opasnosti. predstavlja glavni problem u definisanju sadrzaja kriminala.

Poseban vid organizovanog kriminala prestavlja kriminalni sindikati ili udruzenja. Organizovani kriminal ima veoma dugu istoriju. Po misljenju Albanezea. predstavlja vecu drustvenu opasnost. Prema tipu i karakteru organizovanosti criminal se obicno razvrstava u sledece grupe: 1. koji krivicna dela cine sami i ne pripadaju nikakvim organizacijama niti su udruzeni sa drugima 2. kojim su obuhvaceni svi pravosnazni osudjeni izvrsioci krivicnih dela i recidivizam. promet naftom i drugim derivatima i preprodaju i nelegalni opsti plasma roba. koji podrazumeva ponavljanje krivicnog dela iste vrste. odnosno krvnih. koje imaju visoku potraznju. cijia se delatnost zasniva na vrhunskoj tehnologiji i organizaciji na principima poslovnih subjekata. lokalni model organizovan od strane etnickih grupa 3. Zahvaljujuci ovome najcesce se klasifikacije kriminaliteta vezuju za krivicna dela. Opsta klasifikacija kriminala Postoje neke opste prihvacene klasifikacije kriminala. Neki autori izdvajaju kao poseban tip organizovanog kriminala preduzetnicki kriminal. U praksi pa i u teoriji najcesce se izdvajaju neki vidovi kriminala poput imovinskog. koji podrazumeva ponavljanje dela. . politickog. neorganizovani koji obuhvata najcesce situacione i jedan broj polu profesionalnih kriminalaca. posto se smatra da ponavljanje krivicnih dela. pogotovo istorodnih. koje nemaju stalnu strukturu vec se sastavljaju popotrebi. odnosno za sustinske sadrzaje vrednosti koje se stite krivicno-pravnim sistemom. ali najcesce obuhvataju:nelegalnu prodaju i promet oruzja. visokim ekonomskim interesima. konspirativni siroko rasprostranjen model 2.62. zavisnosti na primeni razlicitih vidova sile. Ovaj vid kriminaliteta cesto ukljucuje odredjene segmente vlasti i poslovnog sveta. sto je i logicno imajuci u vidu postojanje i promenljivost razicitih sistema krivicnog prava i sankcija. kojim se oznacava ponavljanje krivicnog dela druge vrste u odnosu na krivicna dela za koje je neko osudjen prvi put i specijalni povrat. seksualnih i drugih delikata. otpornoscu na standard metode i mere suzbijanja kriminala. organizovani kriminal 63. stim sto ima kriminalne delatnosti omogucavaju ostvarivanje vrlo visokih prihoda. Sadrzaj ovih kriminalnih aktivnosti su sve raznovrsniji. Obicno se razlikuju dve podvrste povrata: opsti povrat. 3. visoko strukturirana kriminala udruzenja u Americi javljaju se u 3 osnovna tipa: 1. preduzetnicki tip Organizovani kriminal karakterise relativno stabilna struktura i hijerrarshijska organizacija sa ustaljenim jezgrom i vodjstvom i podelom “posla” prema specijalizovanim sposobnostima. Postoje i krivicnopravni kriterijumi za definisanje recidivizma i oni se koriste prilikom izricanja krivicnih sankcija. krm. Najopstija podela kriminaliteta je na primarni. koji se javlja u okviru razlicitih ad hoc grupa ili bandi. se rzalikuje od ostalog kriminala uglavnom po svojoj hijerarhiskoj strukturi. Ova druga vrsta povrata smatra se drustveno opasnijom zbog indikacija specijalizacije u kriminalu. iznda svega. monopolistickoj kontroli i uticaju. koriscenjem korupcije i drugih sredstava da se izbegnu sankcije i. poluorganizovani. Ove klasifikacije imaju prakticnu namenu na zakonskim klasifikacijama krivicnih dela upojedinim zemljama. privrednog. Organizovani kriminal Org.

Obicno se imovinski kriminal vezuje za nize drustvene slojeve i radnicku klasu (kriminal plavog okovratnika). Imovinski kriminalitet i kriminalitet belog okovratnika Imovinski kriminalitet je najrasireniji vid kriminala i sastoji se u razlicitim nacinima dolazenja do materijanih vrednosti. predstavnika vlasti i legalnih korporacija sa kriminalnim organizacijama i udruzenjima. neposerdno inkorporiran u prirodu medjunarodnih i nacionalnih ekonomskih . sto ga cini posebno mocnim i opasnim. prostotucija i usluznim delatnostima vezanim za seksualne devijacije. 64. velika profitabilnost. nejednakosti i sukoba u savremenom svetu. cesto je povezan sa politickim. kockanje i kockarske igre. Medjunarodni kriminal naslonjen je na ekonomske. socijalnih. vec za “relativno . odnosima sa savremenim svetom 3. Neki od savremenih istrazivaca kriminala (Shulley1981) smatraju da je porast kriminala direktno vezan za sveukupni razvoj i modernizaciju. medjunarodni terorizam is l. politickih i drugih odnosa na medjunarodnom planu stvorila je sve nsazniju strukturu medjunarodnog kriminala. proizvodnje i prometa droga. u sirenju kriminalnih delatnosti pojedinih udruzenja preko granica mnogih zemalja i 2. jer su poznate mnoge politicke aafere i povezivanje pripadnika politickih struktura. organizovanosti i opremljenosti policije i drugih organa sprecavanja i borbe protiv kriminala. Opsta kriminalizacija ekonomskih. neposredna povezanost sa interesima vladajucih drustvenih si institucija drzave i druge javne vlasti i medjunarodnih ekonomskih i politickih krugova 5. trgovine sirovinama i posebno energentima. politicke i druge interese nosilaca ekonomske i politicke moci najrazvijenijih zemalja i cesto je samo derivate tih odnosa. ukljucen kapital i dobit od ovih aktivnosti 2. kao povezivanje. ne vezuje jedino za siromasne i potrebu prezivljavanja. tako da se savremeni imovinski kriminal. udruzivanje i podela “posla i teritorija” razlicitih kriminalnih grupa. kao sto prate i slicne poslove u okvirima pojedinih drzava. uslovljenost prirodom ekonomskih. Koliko je medjunarodni kriminal mocan. politickih i drugih drustvenih odnosa najbolje se vidi na primerima ilegalne proizvodnje i narocito prometa oruzja. krm. povezanost sa organizovanim kriminalom unutar pojedinih drzava i 6. politickim i dr. sto cini efikasnost drustvene reakcije jos manje mogucom i efikasnom. ukljucujuci i pornografiju. Organizovan i savremenom tehnologijom opremljen medjunarodni kriminal svojim metodama i sredstvima ide ispred spremnosti. visoka organizaciona i tehnoloska opremljenost i preimucstvo nad organima i sluzbama drustvene reakcije 4. Org. veza sa tzv zdravom ekonomijom. Njegov medjunarodni karakter se izrazava u najmanje dva vida: 1. snaga medjunarodnog kriminala lezi u sledecim cinjenicama: 1. politickih i drugih podela. Prema tome. Problem je jos slozeniji zbog toga sto su medjunarodni i nacionalni kriminalni sindikati najneposrednije povezani i u sebe inkorporiraju prestavnike ili institucije ekonomske politike i druge vlasti. Korupcija i mito medjunarodnim ekonomskim odnosima i posebnom prilikom realizacije velikih privrednih poslova postaju sastavni deo medjunarodnih ekonomskih odnosa.Organizovani kriminal u savremenom svetu zadrzava vecinu svojih tradicionalnih formi. uz uspostavljanje velikih drustvenih nejednakosti. ali se sve vise oblikuje kao medjunarodni.

odnosno zelju da se po svaku cenu postigne materijalno bogatstvo. Kriminal belog okovratnika se obicno analizira u opoziciji prema kriminalu nizih klasa. izgrađenih međunarodnih standarda. manje više. kriminal drzavnih cinovnika – policijska brutalnost. postoje i njegova etiološka i subjektivna strana. Moglo bi se zaključiti. On pod kriminalom belog okovratnika svrstava kriminalne aktivnosti drustveno uvazenih osoba visokog drustvenog statusa u okviru njihovih profesionalnih delatnosti. Mozda je razlika i u tome sto se privrednim kriminalom obicno bave izvrsni ili drugi namestenici privrednih . U širem smislu. pored objektivne prirode političkog kriminala. već i ko su njegovi nosioci. Razvoj ljudskih sloboda i prava otvara nove dimenzije političkog kriminala koje obuhvataju sve one aktivnosti kojima se osujećuju ili ugrožavaju i zloupotrebljavaju ljudska prava i slobode. profesionalni – koji cine visokoobuceni pojedinci poput lekara. U parvnoj i kriminoloskoj literature obicno se iz imovinskog kriminala izdvaja tzv. odnosno funkcionisanja države. Grin definise okupacioni kriminal kao “zakonom kaznjivo delo pocinjeno koriscenjem mogucnosti koje nudi neko legalno zaposlenje”. koji se po svojim krajnjim ciljevima ne razlikuje sustinski od potonjeg. ugrožavanja ili zloupotrebe ljudskih prava i sloboda. na osnovu. Zbog toga je naučno opravdavanje da se kao kriterijum postojanja ovog vida kriminala koriste indikatori ugrožavanja i osujećivanja univerzalnih ljudskih sloboda i prava. U užem smislu ovaj pojam obično obuhvata one akte kojima se sprečavaju ili ugrožavaju političke slobode i prava građana. socijalna. da postoje različiti vidovi i sadržaji političkog kriminala u svakom društvu i pored teškoća oko univerzalnog definisanja njegove suštine i manjkavosti onih definicija koje se vezuju samo za njegove materijalno-pravne i formalne aspekte. politički kriminal obuhvata sve vidove osujećenja i izvitoperenja ljudskih sloboda i univerzalnih prava. odnosno počinoci. uključujući ne samo politička već i ekonomska. radi očuvanja političke ili neke druge moći. U savremenim uslovima otvara se pitanje ne samo koji su sadržaji političkog kriminala. zlostavljanje ljudi. koji zloupotrebljavaju svoju političku moć i često mehanizme vlasti i države. U savremenim društvima. dok se imovinskim kriminalom pretezno bave pripadnici nizih drustvenih slojeva i po neki pripadnik srednje klase. profesora i individualni okupacioni criminal od strane zaposlenih u nekim firmama 65. zahvaljujuci drustvenoj moci ovih drustvenih struktura. Ovaj autor razvrstava okupacioni kriminal u nekoliko podgrupa: organizacioni kojim se na razlicite nacine ugrozeni zaposleni u preduzecima i drugim organizovanim ustanovama. U kriminologiji se kriminal belog okovratnika nekada svrstava u siru grupu kriminala vezanog za zanimanje. pod političkim kriminalom podrazumevalo se svako spoljašnje ili unutrašnje ugrožavanje stabilnosti nekog poretka.okupacioni kriminal. Ideja je potekla od Saterlenda koji je zeleo da skrene paznju na uticaj socijalnih nejednakosti na tipove kriminala kojima se cesce bave neki delovi drustvenih struktura id a ukase na neke idove i ne podlezu drustvenoj reakciji.lisavanje”. bankarskih ili slicnih institucija. . koje određuje krivično pravni sistem neke države. Nije zbog toga slučajno što zaštita od političkog kriminala ima i svoje međunarodne dimenzije u vidu razvoja međunarodnih standarda i kontrole ostvarivanja univerzalnih ljudskih prava i sloboda. Osnovna teškoća sa definisanjem političkog kriminala utiče na to da se ovaj pojam retko koristi tako da su češće u upotrebi različite opisne definicije. Do razvoja građanskih i demokratskih drušava. posebnu važnost dobijaju različiti vidovi ograničavanja. povrede ljudskih prava. kulturna i druga. pravnika. a ko su žrtve? Sve je više onih sadržaja političkog kriminala čiji su nosioci predstavnici vladajućih političkih i drugih struktura. Politički kriminal Malobroje su studije i naučne rasprave o političkom kriminalu. privredni kriminal. U okviru ovakvog pristupa izdaja je bila tipično krivično delo političkog kriminala. odnosno motivi zbog kojih neki građani ugrožavaju i napadaju neki politički poredak.

hedonistički tip ili bespomoćan. te ne bira sredstva da bi ostvario svoje interese i kojima su porivi u prvom planu a ne društvene norme. 2. 11. ali specifičan po niskom obrazovnom i kulturnom nivou. primitivan tip. emocionalno nestabilan tip. agresivan. što je odlučujući uzrok njihovog kriminalnog ponašanja. koja odlikuju skitačke navike i visoka prostorna pokretljivost radi bavljenja kriminalom. 12. neadaptirani odrasli tip. Jedna grupa autora stvorila je. kod koga inferiornost. koji u središte svih odnosa i aktivnosti stavlja svoje ja i interese. tako da se sreće veliki broj tipologija kriminalaca. kod koga su nezrelost i neprilagođenost izvor kriminalnog ponašanja. 13. 4. kao psiho-socijalna osobina ličnosti dovodi do agresivnosti i pokretanja kriminalnih aktivnosti. 10. 3. 7. neadekvatan tip kod kojeg je kriminalno ponašanje vezano za potrebu uživanja. sugestibilan – pasivan tip koga karakteriše slaba ličnost i povodljivost zbog kojih olako ulazi u različite vrste kriminalnog ponašanja. nezreo. pa je kriminalno ponašanje posledica tog nesklada. 5. neadaptirani mladalački tip. antidruštven tip – kod kojeg je odlučujuća karakteristika agresivno ponašanje usmereno protiv društva i nekih zajedničkih društvenih vrednosti. U pitanju su: 1. . koji se ponaša i reaguje primitivno. agresivan. koji se odnosi na nezrele i osobe nesposobne da usklade svoje želje. s tim što postoji mogućnost da se on odgovarajućom socijalizacijom promeni. koji je u osnovi blizak primitivnom tipu. nije sposoban da uspostavi vezu između svog ponašanja i društvenih vrednosti i ne shvata težinu posledica svojih dela. koji je teorijski posebno sporan zbog nepostojanja testova za merenje emocionalne nestabilnosti. pod uticajem alkohola. Tipologija kriminalaca Postoje različite klasifikacije kriminala. inferiorni tip. agresivan. razuđenu tipologiju kojom je obuhvaćeno 15 karakterističnih tipova kriminalaca. neetički tip. nezreo. 9. koji krivična dela čini pod dejstvom alkohola. nomadski tip. ali ima vrlo niske društvene aspiracije. polazeći od psiho-socijalnih kriterijuma. mada se ovo psihičko stanje javlja kao pratilac nekih vrsta kriminalnih aktivnosti. vrste kriminalne aktivnosti i ličnih osobenosti. prilagođen niskim kulturnim standardima. shvata posledice svog dela. koji počiva na nesposobnosti prilagođavanja nekih odraslih osoba društvenim okolnostima. 8. egocentrični tip.66. porive i mogućnosti. 6.

s tim što posle dužeg vremenskog boravka u zatvoru mnogi od njih postaju profesionalci. najčešće osuđivani na kraće vremenske kazne. koja su manje opasna. e) profesionalni šverceri. u pitanju je specijalni recidivizam što znači da se oni specijaliziraju za pojedine vrste kriminalnih aktivnosti. Pored podele na 3 osnovna tipa ona obuhvata i specifične podtipove. izuzetno retko se udružuju. Osnovni tipovi su profesionalni. d) falsifikatori. imaju specifične metode za izbor žrtve i mesta. c) predstavnici činovničkog kriminala. utaje i drugih načina obezbeđuju materijalnu korist. Sa aspekta društvene opasnosti oni čine krivična dela. f) ostali profesionalni kriminalci za koje je karakteristično da se kriminalnom delatnošću bave u vidu profesije. Oni kradu materijalna dobra većih vrednosti. koji se bave nedozvoljenom preprodajom robe. retko se bave razbojništvom i preduzimaju sve mere da ne bi došli u situaciju da upotrebe silu b) džeparoši koji su visoko specijalizovani za džepne krađe. b) preprodavci i prodavci ukradene robe. Poluprofesionalni kriminalci kombinuju svoje kriminalne aktivnosti sa normalnim društveno prihvatljivim oblicima ponašanja. pripadaju „eliti kriminalaca“ u klasičnom smislu. već se bave prodajom predmeta stečenih na inkrimisani način. takođe vrhunski profesionalci. c) varalice. Veoma su pokretljivi i snalažljivi. pribavljajući na taj način svoje prihode. odnosno raspolažu specifičnim metodama i tehnikama vršenja krivičnih dela. Profesionalni kriminalci su mahom višestruki povratnici. prilagođen tip. Višestruki su povratnici. za koje je karakteristično da njihova zanimanja i društveni položaj pogoduju pojavi specifičnih vidova kriminala. U poluprofesionalne kriminalce spadaju: a) sitni lopovi koji vrše krivična dela protiv imovine manje vrednosti. neodređeni tip. koji se ne usuđuju da sami dođu do nekih vrednosti kriminalnim aktivnostima. Oni su po pravilu mladi. koristeći i međunarodne kanale na dobro organizovan i efikasan način. koji je bez posebnih karakteristika tako da obuhvata sve one koje ne pripadaju nekoj od prethodnih kategorija. iako mogu biti deo većih organizovanih grupa ili nekog drugog vida organizovanog kriminala. koji na socio-patološkom planu funkcioniše sasvim normalno. ali ne i neminovno. . poseduju visoku specijalizaciju i posebne talente u svom kriminalnom poslu. poluprofesionalni i situacioni kriminalci. Većina ovih kriminalaca počinje da se bavi kriminalom veoma rano. zahvaljujući čemu nemaju nikakav ugled niti položaj među kriminalcima. koji su specijalizovani za obijanje i teške krađe iz stanova i zatvorenih prostorija. Grupi profesionalnih kriminalaca pripadaju najčešće sledeći podtipovi: a) provalnici.14. ali se bavi društveno zabranjenim aktivnostima. i po pravilu nikada ne rade sami. 15. Ponekad su specijalizovani. ucene. Među ovima su česti proneverioci i činovnici koji zloupotrebljavaju svoj društveni položaj i putem mita. pokušavajući da nadoknade nedovoljne i nestabilne prihode ili da poboljšaju životne uslove i standard. koji su u profesionalnom kriminalu specijalizovani za prevare. najčešće na veliko. izuzev vrhunskih džeparoša. Polazeći od karaktera kriminalnih delatnosti i društvenog statusa moguće je uspostaviti drugačiju tipologiju kriminalaca. Oni su posebno obučeni. dok sadržaji ovih aktivnosti mogu biti raznovrsni i nije neophodno postojanje specijalizacija za neki od tipova kriminalnih aktivnosti.

čije kriminalno ponašanje je atipično za njihov svakodnevni život i odnos prema društvenim vrednostima i normama. dok zvanične statistike sadrže brojne metodološke slabosti. Čitavo područje sive ekonomije najčešće nailazi na toleranciju i prećutno prihvatanje u uzajamnim. 67. kada je u pitanju kriminal. teško se mogu dati pouzdane slike promena i njihovih suštinskih karakteristika. neke promene su teško društveno uočljive i nepristupačne. a ne njihove devijantnosti. To se posebno odnosi na čitav niz nelegalnih ili polulegalnih aktivnosti. b) osuđeni za krivična dela protiv bezbednosti u saobraćaju. ali on dobija na težini i značaju veličinama vrednosti koje su ugrožene. Drugi primer je organizovani kriminal o kome se stidljivo govori. dok je kršenje krivičnih normi rezultat različitih ličnih i društvenih okolnosti. e) ostali situacioni kriminalci. Tolerancija ovih aktivnosti od strane državnih i javnih službi motivisana je očuvanjem socijalnog mira i počiva na ideji manje društvene opasnosti u odnosu na druge vidove imovinskog kriminala. i marginalizovanih društvenih slojeva sa druge strane.Situacioni kriminalci se bave kriminalom od prilike do prilike. Sitne i obične krađe zamenjene su teškim i razbojničkim krađama. Ovoj grupi najčešće pripadaju sledeći tipovi: a) sitni situacioni lopovi. Očigledno je da se kriminalne aktivnosti visokog ranga odvijaju na organizovani način i u . Neki vidovi kriminala „belog okovratnika“ takođe su značajno rašireni. čije kriminalno ponašanje nije tipično za njihov svakodnevni život i koji često ne podležu nikakvim sankcijama. U Srbiji. narkomani i socijalno ugroženi. mada u osnovi suprotstavljenim interesima „bosova“ ovih delatnosti sa jedne. Reč je naročito o bujanju mita i korupcije u uslovima visoke zavisnosti ljudi od moći birokratskih i sličnih struktura i još više zbog dostupnosti određenih roba i usluga i krize društvenih vrednosti i morala. ublažavanja osiromašenja i ugroženosti u uslovima društvenih kriza. jer su retka. Kriminal u Srbiji Kada je reč o karakteristikama kriminala u Srbiji. iako se ova činjenica ne registruje u tolikoj meri u zvaničnim statistikama i evidencijama kriminala. koji svoje seksualne potrebe i nagone zadovoljavaju vršeći krivično pravne norme. bave u vidu adaptivnih devijacija u cilju preživljavanja. Drugu masovniju grupu čine oni koji se poslovima sive ekonomije „niskog intenziteta“ ili za račun drugih. c) agresivni situacioni prestupnici koji svojim ponašanjem ugrožavaju fizički integritet ili kulturna i materijalna dobra. posebno predstavlja organizovani kriminal. Oni su veoma često u sprezi sa organizovanim kriminalom i nosiocima sistemskih devijacija. treći slučaj su široko rasprostranjene aktivnosti sive ekonomije. parcijalna i skromna istraživanja o tome. Među situacionim kriminalcima su česti alkoholičari. kod kojih se krađa javlja u trenucima materijalnih kriza. U okviru ove grupe izdvaja se sloj novoformiranih vlasnika značajnog kapitala sa snažnim aspiracijama brzog i bezobzirnog bogaćenja. i dalje dominiraju različiti sadržaji imovinskog kriminala. Oni u osnovi nisu devijantni ali ih lična i društvena situacija dovode do devijacije. d) seksualni prestupnici. „Novinu“ u karakteristikama kriminala u Srbiji. dok čitav niz kriminalnih aktivnosti u osnovi imovinskog karaktera vezano za tokove privatizacije i prelaska na tržišnu ekonomiju i ne nailazi na društvenu reakciju. koje nisu sankcionisane postojećim krivično pravnim propisima i prosto su deo pravnih „praznina“ koje su posledica nefleksibilnosti i sporih promena normativnog sistema u odnosu na društvene promene. Zatim. jer ostaju neotkriveni bez obzira na to što je ovo veoma raširen tip kriminalaca.

profesionalizovan sa prisutnim tendencijama ka specijalizaciji i sa visokim aspiracijama u pogledu materijalne dobiti. uglavnom neorganizovan i samostalan u kriminalnim aktivnostima. indikatori povezanosti kriminalnih grupa i udruženja sa pojedinim predstavnicima ili grupama unutar preduzeća. Svako društvo je naročito zainteresovano za neke odabrane vrednosti i njih posebno štiti. Promenljivost odnosa i reagovanja društva na kriminal istorijski je uslovljen i najčešće zavisi od shvatanja društvene opasnosti nekih vidova pozitivno-pravno inkriminisanih aktivnosti. kvalifikovan ili najviše sa srednjom stručnom školom. Promene u sadržajima. najčešće muškarac sa nesređenom i nestabilnom porodičnom situacijom. naoružan i nasilan. Razvijena savremena društva. uglavnom pripadnik kriminalne grupe. Ipak većina država svoj odnos definiše kroz one delove kriminalne politike koje čine krivično pravo i sistem sankcija. društvena reakcija zavisi i od kaznene politike. U poslednjoj deceniji prosečni kriminalac je sve mlađa osoba. koje se izriču isključivo kao sastavni deo sankcija radi dodatne zaštite nekih . često iz prividno stabilnih porodica. sve sankcije mogu se izreći u vidu novčanih sankcija ili vremenskog izdvajanja iz društvene sredine. sa različitim nivoima obrazovanja uključujući i visoko. koji prate svaka inkriminisana ponašanja. Primer za to je tolerancija prema preprodaji robe i drugim vidovima „sive ekonomije“ u društvu Srbije. odnosno doslednosti neke države u primeni sankcija za otkrivena i dokazana krivična dela. odnosno upućivanje u kaznene ustanove. sa tendencijama socijalizacije ali retkom profesionalizacijom i na srednjem nivou materijalne dobiti od kriminala. što obavezno predpostavlja negativnu društvenu reakciju. reketiranje i ucene kao način sticanja sredstava. banaka. Pored mogućnosti oslobađajuće i uslovne osude. na osnovu saznanja i uvažavanja dejstva društvenih faktora. odnosno društva prema kriminalu. iz nižih ili srednjih društvenih slojeva. ne samo prema žrtvama već i pripadnicima suprotnih grupa ili predstavnicima policije i vlasti. predviđaju i organizuju različite vidove preventivnih aktivnosti i programa. primenjujući u slučajevima njihovog ugražavanja najstrožije sankcije. vrstama i drugim karakteristikama kriminala utiču i na promene karakterističnih tipova kriminalaca. Specifičan vid sankcija predstavljaju mere bezbednosti. sadržinski raznovrstan i selektivan. javnih i državnih službi. zavisi od mnogih okolnosti. čiji je cilj da se utiče na sprečavanje uzroka kriminala. nestabilnog zanimanja. koji se smatraju manje opasnim. nezaposlen i najčešće nikada redovno zapošljavan. Na drugoj strani. učestala razračunavanja između kriminalnih grupa.različitim formama udruživanja i povezivanja. koji se najčešće bavi imovinskim kriminalom nenasilno. Posebno indikatori postojanja organizovanog kriminala su funkcionisanje crnog tržišta i nelegalna i nekontrolisana cirkulacija i promet značajnog kapitala. Društvena reakcija na kriminal? Iako kriminal predstavlja tipičnu devijaciju sa aspekta klasičnih socijalnopatoloških shvatanja. moguće su takve situacije kada se u nekim periodima društveno tolerišu neki vidovi kriminala. i dalje najčešće muškarac. U ranijem periodu prosečan kriminalac je bio osoba srednjih godina. 68. Fleksibilnost kaznene politike izražava se i kroz mogućnost skraćivanja trajanja kazne i pomilovanja u slučajevima predviđenih zakonom. iz različitih društvenih slojeva. što znači da je promenljiv. Mada nema ni jedne države koja ima tolerantan odnos prema kriminalu. Pošto su sankcije predviđene u različitim oblicima i nivoima to i ovo pravo odlučivanja pravosudnih organa čini delom pravosudne politike.

cini krivicna dela inkriminisana krivicnim zakonodavstvom.društvenih interesa ili vrednosti. Selektivnost društvene reakcije prema kriminalu ne izražava se jedino prema kriterijumima ugrožavanja društvenih vrednosti niti društvene opasnosti već zavisi u velikoj meri od društvenog statusa pojedinca i društvenih grupa. U socijalnom zakonodavstvu zvanicni pravni termin je vaspitno zapusteno dete. Pojam kriminaliteta maloletnika prihavecen je u kriminologiji. Ne postoji posebna definicija maloletnickog prestupnistva u krivicnom pravu. Pripadnici nižih društvenih slojeva. prilagođavajući sisteme društvenih normi svojim interesima. U upotrebi je pojam maloletnog izvrsioca krivicnog dela. a devijantno ponasanje je samo indikator propusta u vaspitanju mladih. koje se smatra blazim vidom devijantnosti maloletnika i obicno se sastoji u krsenju moralnih ili opsteprihvacenih normi drustvenog ponasanja. svojim ponasanjem narusava opste prihvacene drustvene norme ponasanja 2. Pod asocijalnim ponasanjem maloletnika obicno se smatraju tezi oblici devijantnog ponasanja. u krivicnom pravu je na poseban nacin odredjen polozaj maloletnika. ne raspolažu takvim mogućnostima niti društvenom moći. Na drugoj strani. koje su povezane sa suštinom krivičnog dela za koje je izrečena sankcija (upravljanje motornim vozilom) b) obavezujući i prisilni nalozi da se izvrši neka radnja ili aktivnost (obavezno lečenje od alkohola). pored toga što njihova životna situacija nosi veće rizike ostvarivanja nekih ciljeva društveno zabranjenim sredstvima. raspolažu različitim mehanizmima zaštite od društvene reakcije. Pojam vaspitne zanemarenosti je prisutan u pedagogiji i podrazumeva da su neki pojedinci. dok pojam maloletnicka delikvencija predstavlja ustvari. kao sinonim za razlicite vidove krsenja drusvenih normi od strane maloletnika. sto podrazumeva krsenje bilo kog vida drustvenih normi. Moćniji društveni slojevi. posrbljen strani termin za maloletnicko . Rec je o pojmovima: vaspitna zanemarenost i zapustenost. poznavajući dobro slabosti normativno-pravnog sistema.cini prekrsaje protiv javnog reda i mira 3. maloletnicka delikvencija. kriminalitet maloletnika itd. grupe ili institucije propustili da se bave vaspitanjem ili socijalizacijom maloletnika. podrazumevajuci poseban krivicni postupak i specifican system krivicnih sankcija primeren njihovom uzrastu i karakteristikama licnosti. oni koriste „šupljine“ u zakonu za mnoge polulegalne i nelegalne aktivnosti. Maloletnicko prestupnistvo je najsiri pojam koji obuhvata sve razlicite vidove devijantnog ponasanja maloletnika. asocijalno ili antidrustveno ponasanje mladih. koji se sastoje u krsenju pravno sankcionisanih normi. pravnoj . Pojam maloletnickog prestupnistva? U kriminoloskoj. 69. kao sinonim za ukupnost svih krivicnih dela koje na odredjenoj teritoriji u nekomvremenu pocine maloletnici i za koje se izreknu pravosudne sankcije. iz koga se izvodi termin vaspitna zapustenost za pojavu u celini. socioloskoj i drugoj slicnoj literature nalazi se veliki broj sinonima vezanih za pojam maloletnickog prestupnistva. zbog čega češće dospevaju pod udar zakona i trpe društvene sankcije. Mere bezbednosti imaju različite sadržaje ali se po svom karakteru mogu podeliti u 2 grupe: a) zabrana određenih radnji ili aktivnosti. Polazeci od saznanja da uzrast maloletnika i njihova bio-psiho-socijalna zrelost uticu na njihovu vinost i razumevanje posledica kriminalnog ponasanja. U socijalnoj patologiji se takodje govori o asocijalnom ponasanju. Pod vaspitno zapustenim detetom u socijalnom zakonodavstvu smatra se obicno ono dete koje: 1.

pre svega.prestupnistvo. godine. u okviru kojih se oni smatraju neodgovornim ili delimicno odgovornim za svoje drustveno ponasanje. zemlje koje imaju niski donji prag odgovornosti odredjuju i niski gorni prag i obrnuto. Psiholozi upozoravaju da ponekad na individualnom palnu postoji nesklad izmedju fizickog i intelektualnog razvoja u odnosu na psiho. i razlika vezanih za drustvene uzroke prestupnickog i devijantnog ponasanja. Po pravilu. jer svaka nova generacija sazreva bioloski. potreba za takmicenjem i sl. sa jedne strane. sve ove i slicne osobine mladosti cine osnovu pozitivno socijano. Rec je o osobama u razvoju ciji je razvoj psihickih funkcija takav da oni nisu uvek svesni posledica svog ponasanja. pa se u skladu sa tim prema njima preduzimaju drugacije drustvene mere u odnosu na punoletna lica (UNICEF. znatizelja. Karakteristike maloletnickog prestupnistva? Maloletnicko prestupnistvo se razlikuje od devijantnog ponasanja odraslih u pogledu svojih sadrzaja. s tim sto se kocentrise u nekoliko karakteristicnih tipova: 1. Rec je o nekim od sledecih odlika mladih osoba: snaga.a s druge strane svaka nova generacija i intelektualno brze sazreva jer su im dostupna saznanja. Psiho.socijalno sazrevanje.patoloskog transfera i normalnog razvoja. zahvaljujuci uvazavanju osobenosti njihovog psiho-socijalnog i bio. s tim sto se ovde razvoj vezuje ne samo za proces socijalizacije. sa druge strane. . U skladu sa uzrastom postoje i odredjeni stupnjevi odgovornosti. 1988). 71. jer neke osobenosti tog uzrasta pogoduju devijantnom ponasanju. Punoletstvo u odnosu na maloletnike predstavlja postojanje pravno definisanih granica. drzavnih ili drustvenih dobara. oni vrlo cesto ne poznaju drustvene norme posto ih tek usvajaju kroz proces socijalizacije. Zbog toga se drustvena odgovornost maloletnika za drustveno neprihvatljipa pa i kaznjiva ponasanja pozitivno. a devijantno ponasanje je samo indikator tog zaostajanja. Oblici i rasirenost maloletnickog prestupnistva? Maloletnicko prestupnistvo se bitno razlikuje u odnosu na kriminalitet odraslih.socijalni cinioci uticu na specificnost devijantnog ponasanja maloletnika. traganje za novim iskustvima i uzbudjenima.socijalnog statusa. Granica punoletstva odnosno specificnost krivicnopravnog polozaja maloletnika odredjuju se u rasponu izmedju 16. iako su neki vidovi prestupnickog ponasanja maloletnika specificni i izrazeniji u odnosu na punoletna lica. pokazuje da postoje izvesne razlike i stupnjevi kada su maloletnici potpuno neodgovorni i ne mogu da shvate posledice svog ponasanja i kada su oni bar delimicno odgovorni i u mogucnosti da shvate te posledice. dok s druge strane. Maloletnicko prestupnistvo je jedan od aspekata zaostajanja u socijalnom razvoju. vec i za pripremanje mladih za obavljanje razlicitih drustvenih uloga. 70. potreba za samoaktualizacijom i samodokazivanjem. i 21. Bitne razlike nastaju zahvaljujuci osobenostima uzrasta i polozaja dece i mladih.fizicki brze. Imovinski kriminalitet predstavlja dominantni oblik maloletnickog prestupnistva koji.pravni polozaj i odredjuje specifican nacin drustvene reakcije.pravni i krivicni polozaj maloletnika specificno je uredjen. dok im je razvoj savremene tahnologije pruzio savremena sredstva i nacine ucenja. obuhvata krivicna dela protiv vlasnistva i privatnih. s tim sto se sazrevanjem ta odgovornost povecava. Uvek se odredjuje uzrasna granica ispod kojih se ne preduzimaju nikakve sankcije prema prekrsiocima pravnih norm ii kao i gornja i dobra granica do koje se postuje poseban drustveno. U vecini drzava socijalno. ali u odredjenim drustvenim okolnostima pogoduju pojavi devijantnog ponasanja.pravno uredjuje na poseban nacin. Razvoj savremene psihologije.

Sve podatke vezane za rasirenost maloletnickog prestupnistva treba uzeti uslovno i to iz sledecih razloga: 1. 2. opsta prevencija. U okviru institucionalnog sistema zastite maloletnika. koja se moze izjednaciti sa sistemom drustvene zastite dece. razvrstani prema uzrastu dece i omladine. Decijacije samounistenja. Postoje odredjeni oblici ponasanja mladih. Pored centara za socijalni rad znacajne sui uloge vaspitnih ustanova. u formi alkoholizma. vaspitne ustanove opsteg tipa. vec i kriminalne aktivnosti. upucuju Prevencija je osnovni cilj u sprecavanju pojave delikventnog ponasanja maloletnika. Devijacije povlacenja postaju karakteristicno masovno ponasanje maloletnika. 4. vec su rezultat psiho socijalnog sazrevanja. kao sto su zavodi i domovi za maloletne prestupnike. ne samo kada su u pitanju ponasanja kojima se krse opsteprihvacene drustvene norme. pokusaj samoubistva i samoubistva. 5.Imovinski kriminalitet maloletnika pokazuje tendenciju snizavanja uzrasnih granica pocinilaca ove vrste krivicnih dela. 2. Organizovani kriminal. Postoji nekoliko nivoa medjusobno povezanih aktivnosti koje su usmerene prema mogucim uzrocima i karakteristikama maloletnickog prestupnistva: 1. Drustvena reakcija na maloletnicko prestupnistvo? Reakcija drustva na maloletnicko prestupnistvo je primarno usmerena prema zastiti maloletnika. cijom zatitom i resocijalizacijom se bave. 2. koji predstavljaju njihovo specificno reagovanje na odrasle i sver oko sebe i ne moraju imati obelezja devijacija. Saobracajni prekrsaji i krivicna dela su posledica razvoja savremenog saobracaja i potreba dece za specificnim vidovima samodokazivanja. takodje beleze stalni porast i dobijaju razlicite sadrzaje i forme. kao vid reakcije na nepovoljne drustvene i scijalne okolnosti i uslove zivota. 72. specijalne vaspitne ustanove (ustanove za defektne maloletnike). uz odgovarajucu podelu uloga. koje se u osnovi dele na dva tipa: 1. pa se ocekuje drustvena tolerancija i razumevanje ukoliko su ona “epizodnog” karaktera i predstavljaju izuzetak. 3. 3. Drustvenom zastitom malometnih prestupnika bave se prvenstveno sluzbe za socijalne zastite primenom interdisciplinarnog i timskog rada. centralnu i odlucujucu ulogu imaju centri za socijalni rad u funkciji organa starateljstva. maloletnici se sve vise javljaju kao deo organizovanog kriminala. . u koje se malolenici koji pored prestupnickog ponasanja imaju i druge razvojne smetnje. zavisnost od droga. ciji je cilj stvaranje i ujednacavanje povoljnih uslova za razvoj dece i podizanje zivotnog standard porodice. Agresivna ponasanja vode ugrozavanju integriteta drugih licnosti i veoma cesto unistavaju materijalna i kulturna dobara i predstavljaju reakciju na razlicite vidove sputanosti mladih u savremenim drustvima. Oni su sve vise izvrsioci nekih dela sa vrlo teskim posledicama iz najmanje dva razloga: zbog toga sto se ocekuje d ace maloletnici biti blaze osudjeni is to neki novi vidovi organizovanog kriminala odgovaraju sociopsiholoskim karakteristikama mladih. 6. Postoji znacajna drustvena tolerancija i pomeranje kriterijuma drustveno ne prihvacenog ponasanja maloletnika. Znacajna je i nepoznata tamna brojka neotkrivenog devijantnog ponasanja maloletnika.

Neki sadrzaji i sredstva socijalne politike imaju opste preventivni karakter u zavisnosti od toga koliko su univerzalno dostupni i usmereni. teorije. vec in a reprodukciju kriminala i recidivizma. stecena navikom. koja se moze izjednaciti sa socijlanom i krivicnopravnom zastitom maloletnika. Kvalitetan system vaspitanja i obrazovanja takodje ima opste preventivne uloge i to ne samo u odnosu na prestupnistvo maloletnika. odnosi na potreban. Npr. 73. SZO (svetska zdravstvena organizacija). Alkoholizam se moze istovremeno posmetrati kao zdravstveni (medicinski) i socijalni problem. nekontolisana zelja za pijenjem i postizanjem subjektivnog stanja zadovoljstva i u ranoj fazi dolazi do negativnih posledica. Neke jednostavne socio kulturne definicije odedjuju alkoholizam kao: konzumiranje alkohola izvan tradicionalnih obicaja i dijetetskih navika neke zajenice. Drugi primer bio bi razvijen system socijalne zastite u okviru koga bi postojali posebni program borbe protiv siromastva. Pojam alkoholizma? Alkoholizam pripada onom tipu drustvenih devijacija kojima se izrazava kroz izvitoperenje u zadovoljenju ljudskih potreba. kao i razlicite vrste krivicnih sankcija prilagodjenih uzrastu maloletnika. fizickog zd. sto za posledicu ima psihicka i fizicka ostecenja i propadanja.alkoholizam bolest zavisnosti (psihicka zavisnost. koja alkoholizam opisuje i kao med. 3. Elementi medicinske definicije su: osoba koja ekscesivno uzima alkoholna pica. problem i prema kojoj se alkoholicarima smatraju. upravo zbog toga s emogu naci i medic.: osobe koje ekscesivno uzivaju alkohol. Specijalna prevencija ima obelezje zakasnele prevencije usmerene prema onim malometnicima koji su vec ispoljili prestupnistvo u razlicitim vidovima. ali sada nedostupan zahtev i potrbu za razvijenim sistemom drustvene brige o deci i porodici. koji bi imao opste preventivne uloge u odnosu na maloletnicko prestupnistvo. posto sadrzaj specijalne prevencije cine svi oblici socijalne zastite. postepeno se javlja zavisnost (sto je odlucujuca odrednica alkoholizma) i posledice koje mogu biti (dusevni poremecaj. . ove mere ipak imaju preventivni karakter je rim je cilj da se ponasanje ne ponove. Ova definicija pravi razliku izmedju upotrebe alkohola i alkoholizma. sto bi posredno imalo opste preventivni znacaj u odnosu na neke vidove prestupnistva i kriminala maloletnika. odnosno prema rizicnim porodicama. pa se zato ovim problemom bave razlicite naucne discipline. njihove odnose sa drugim ljudima i njihovo dobro socijalno i ekonomsko ponasanje.). Druga medicinska definicija (Despotovic i Ignjatovic 1978) pod alkoholizmom podrazumeva pojavu koja se manifestuje kao hronicna progresivna bolest. bilo je manifestacije koje zahvataju njihovo telesno i drustveno zdravlje. Bitni elementi ove definicije: alkoholizam je hronicna i progresivna bolest vezana za naviku. Medjutim. posebna prevencija koja obuhvata aktivnosti i mere usmerene prema rizicnim grupama dece.. specijlana prevencija. odnosa sa drugim ljudima i odgovornog ljudskog bica. sa elementima fizicke zavisnosti u razvijenim fazama alkoholizma). i social. pri cemu ispoljavaju bilo otvorene drustvene poremecaje. Univerzalno je prihvacena defin. Alkoholizam predstavlja tip bolesti zavisnosti. i kao soc.2. koju karakterise preterana nekontrolisanja zelja za pijenjem alkoholinih pica u cilju postizanja odredjenog subjektivnog stanja zadovoljstva. odnosno kada su registrovani indikatori devijantnog ponasanja. posto postoje drustveno prihvatljiv nacin upotrebe alkohola vezn za drustveni i kulturni zivot ljudi. Imajuci u vidu razlicite pomentue aspekte moglo bi se zakljuciti da je. koja je posledica navike ili navikavanja. fizickog zravlja. poremeceni odnosi sa sredinom idr. To se. dok je istovremeno veoma rasireni slozen socijalni problem. sto neminovno void nizu nepovoljnih posledica: pogorsanju psihickog. porem.

jer covek ne moze da pije onoliko puno kao na pocetku a da mu ne skodi. Kod ovog tipa alkoholicara izlecenje je moguce i po pravilu ne traje dugo. Cesto se koriste rezultati istrazivanja i tipologija Jelineka koji je dosao do zakljucka da postoji nekoliko faza u nastanku alkoholizma: 1. tako da se upotreba alkohola ponavlja. 2. Ova faza traje od1-3 godine. psiholoskih i drugih cinilaca povezanih sa efektima alkohola. Ova faza po Jelineku traje godinu dana. nedefinisanih strahova. 2. Toksikomanska faza ima obelezja sekundarne alkoholicarske devijacije koju karakterise: komulzivno pijenje (nekontrolisano uzimanje alkohola). ali se ne javlja gubitak kontrole. za apetit). Ovu fazu prate: alkoholna amnezija. predstavlj pocetnu fazu alkoholizma. kao i od kulturne i drustvene sredine u kojoj pojedinac zivi. Pijenje u drustvu. Jutarnje pijenje je kriticni period u toku kojeg se stvara adikcija. ekstravagantno i rasipnicko ponasanje i racionalizacija odnosno pronalazenje razloga za pijenje. alkoholne psihoze i ozbiljni poremecaji odnosa i ponasanja. dolazi da tremora misica. kriticke tacke u njegovom arzvoju kao drustvene devijacije. Postoje mogucnost apstinencije.gubitak secanja za dogadjaje u toku episode pijenja. zapustanje u svakom pogledu. profesionalni sukobi. sve redovnijim konzumiranjem alkohola (uz kafu. ali svejdeno. postojanje psihiocke i fizicke zavisnosti. ali to nisu drasticne promene i oni funkcionisu manje vise normalno. U ovoj fazi alkoholicar ne moze da resi ni jedan problem i razvija se egocentrizam i sebicnost. veoma ceste alkoholne amnezije. U literature se koriste razlicite klasifikacije alkoholicara. fizicko i socijalno propadanje. jer tok alkoholicarske istorije zavisi od structure licnosti onoga ko pije. Predtoksicka faza karakteristicna za primernu alkoholicarsku devijaciju odlikuju se: povisenom tolerancijom prema alkoholu (moze puno da pije i nije mu nista).javlja se psihicka zavisnost. 2.74. posledice su vezane za poremecaje odnosa sa drugim ljudima. Edvin Lemert – polazeci od opsteg koncepta devijacija on govori o primarnoj i sekundarnoj alkoholicarskoj devijaciji koje imaju neke faze: 1. 3. pojava trovanja i ono sto je bitno pojedinac prihvata sebe kao alkoholocara. porodicni. Iako alkoholicar u ovoj fazi pije sam.nekontrolisano pijenje. javljaju se ozbiljni licni. drustveno znacenja upotrebe alkohola. Beta alkoholicara karakterise uspostavljanje sve jace psihicke zavisnosti od alkohola. motiva i razloga opijanja. Pad tolerancije je odlika ove faze. pad tolerancije. uspostavljanjem navika i pocetne psihicke zavisnosti (tazi izgovor zasto pije) i cinjenicom da pojedinac sebe ne smatra alkoholicarem niti ga kao takvog oznacava njegova sredina. Da bi se razvila toksikomanija potrebno je dugotrajno uzajamno delovanje drustvenih. Ovaj tip se . Alfa alkoholicari su situacioni alkoholicari koji piju od prilike do prilike. u nekim slucajevima i duze. gubitak kontrole u pogledu svih aspekata ponasanja.prati postojanje drustvene tolerancije. Ove faze razvoja alkoholizma predstavljaju samo opste. je vec odlika hronicnog alkoholizma.navikavanje na alcohol i sklonost ka alkoholu. kada covek ima nedovoljno potreba za picem i nije u stanju da voljno prekine uzimanje alkohola. nemogucnost apstinencije. tesko psihicko. Kod ove grupe alkoholicara jako su bitni obicaji i navike pijenja u drustvenoj zajednici. Kompulzivno pijenje. sto znaci da postoje odredjene faze u njegovom nastajanju i razvoju. Faze razvoja alkoholizma i tipovi alkoholicara? Alkoholizam karakterise dug razvojni process. odsustvo izbora pica (pije bilo sta). ali je najcesce u upotrebi Jelinekova tipologija koja izdvaja 5 karakteristicnih tipova: 1.

jer oni kontinuirano piju. ovaj tip alkoholicarapripada tezim vidovima alkoholizma. al ii do premecaja vezanih za radne uloge i odnose u mikrosocijalnom okruzenju. sto znaci da je alcohol jedno od sredstava za uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima. 4. tihi i povuceni ali kada su pod dejstvom alkohola potpuno su drugaciji i skloni agresijama. koji se odnose na ideju da alkoholizam predstavlja regresiju u ponasanju. etiketiranje i potkulture. ne smao za tumacenje etiologije alkoholizma. Frojd je bio u pravu da alkoholizam predstavlja izvitoperenu potrebu za tecnoscu. posto iza ovog tipa opijanja obicno postoje psihicke smetnje i poremecaji koji se moraju razresiti pre nego sto se pocne sa lecenjem. 5. Ovde se javljaju teskioblici poremecaja odnosa sa okruzenjem. Ipsilon alkoholicari ili dipsomani su periodicni alkoholicari koji povremeno dobiju zelju za alkoholnim picem i ond ase opijaju danima. vec i za razvoj razlicitih modela i aspekata terapije. 3. Teorije o alkoholizmu i uzroci alkoholizma? U naucnoj literature mogu se izdvojiti tri osnovne grupe teorija o alkoholizmu: 1. jos uvek postoji mogucnost apstinencije. temperamenta i karaktera postaju ranjive i osetljive na alkoholizam. Svi znacajni uzroci alkoholizma mogu se svrstati u tri grupe: . Sprovedena istraživanja su pokazala da genetski faktor ima značajnu ulogu u razvoju alkoholizma i da se genetska predispozicija ispoljava u najmanje 2 vida: geni mogu igrati direktnu ulogu u razvoju alkoholizma preko metaboličkih procesa pri unosu alkohola u organizam i geni utiču na pojavu alkoholizma indirektno doprinoseći da neke osobe usled specifičnih crta ličnosti. imajuci u vidu drustvene aspekte njihovog ponasana. Klinard izdvaja dva karakteristicna tipa alkoholicara. Ove teorije pripadaju siroj skupini bioloskih teorija koje su uvek iznova aktuelne i ukazuju na biolosku predodredjenost nekih licnosti da upotrebljavaju alkohol i postanu zavisnici. Ovde je rec o kontinuiranoj duzoj upotrei alkohola. ali do tog izvitoperenja dolazi iz drustvenih a ne primarno i jedino urodjenih faktora. Za tumacenje uzroka i prirode alkoholizma posebno se relevantne torija anomije. Gama alkoholicare prati pocetna povisena tolerancija koja vremenom opada i dolazi do odsustav kontrole (imaju kontrolu samo do prve case). Delta alkoholicare karakterise nepostojanje mogucnosti apstinencije. Ovi alkoholicari mogu biti prividno mirni. 2. 75. tolerancija je povisena pa piju ogomne kolicine pica. lai ne u velikim kolicinama. Za povaj tip alkoholicara tipicno je das u tesko prepoznatljivi i veoma tesko se lece. Psiholoske teorije su veoma znacajne. javljaju se fizicke posledice (citzv niz somatskih oboljenja) npr ciroza jete. pre svega: Alkoholit je tip alkoholicara koji uzimanjem alkohola uspostavlja odredjene vrste socijalne komunikacije. oboljenja probavnog tratka.smatralo se da je izlecenje ovog tipa lako postici ali je to prividno. Bio-fizioloske teorije objasnjavaju nastanak alkoholizma bio-fizioloskim procesima i njihovim poremecajima. koja se ispoljava kroz oralnu fiksaciju. Kretkotrajno je moguce uspostaviti izvesne kontrole. U ovom slislu posebno su poznate teorije o naslednosti alkoholinih sklonosti (urodjeni alkoholizam). stalno su pod uticajem alkohola i gotovo da nema treznjenja. Toksikomanska upotreba alkohola kod koje dolazi do ozbiljnih drustvenih devijacija i poremecaja odnosa i ponasanja. 3. Posebno su interesantistavovi psihoanalize.naziva jos i mediteranski jer je rasiren u zemljama koje su poznate po proizvodnji vina. Socioloske teorije polaze od tumacenja alkoholizma kao socijalnog problema primarno uzrokovanog faktorima sredine odnosno drustvenim uzrocima.

jer je utvrdjeno das u odredjeni tipovi licnosti podlozniji alkoholizmu. ne kritican je. Isto tako i kulturne navike i obraci zivota mogu pogodovati pojavi alkoholizma. U savremenoj literaturi navodi se da su u vecini brakova javljaju psihosocijalni poremacaji u kome je zena posebna zrtva. Licnost je uzrok alkoholizma. postavlja velike zahteve porodici. Rec je o socijalnim. Alkoholicar postaje sebican. 4. 76. Medjutim tip licnosti opredeljuje. 0. ucenje. Smatra se da i drustvena dostupnost i tolerancija prema upotrebi alkohola podsticu alkoholizam. . dijetetskim iobicajnim navikama koje stvaraju pogodno tlo za alkoholizam. Medju alkoholicarima preovladjuju muskarci sa 94%. Kod alk.15% je vec visoka alkoholna intoksikacija. intovretna osoba cesto postaje dipsoman jer najcesce pije sama i nekontrolisano. Tavko ponasanje alkoholicara vrlo cesto dovodi do pokusaja razvoda braka napustanja zene i dece i na kraju raspadanja porodice.1. Faktor drustvene sredine su odlucujuci uzroci koji preovladajuci uticu na pojavu alkoholizma. Postoje saznanja da. 3. preosetljive. Medju lecenim alkoholicarima najvise je ozenjenih dok se u znatno manjim broju javljaju razvedeni i ne ozenjeni alkoholicari. Prisustvo izrazite anksioznosti. Unosenjem vece kolicine alkohola ometa secanje i zapamcivanje. 5. 0. Kad je rec o psiholsokim karakteristikama. Kod mnogih alk.2% dolazi do gubitka sveti i onemogucena je percepcija i koordinacija pokreta.5% po pravilu dolazi do fatalnog ishoda. stresova i frustracija u svakdonevnom zivotu. zdrastvene posledice(psihicke i psihijatrijske) porodicne posledice: po pravilu je porodica je zrtva alkoholzima. agresivan. jetru i druge vitalne organe i uvecvava mogucnost oboljenj ai letalnog ishoda. u duzem period ostecuje mozak. kao i od osetljivosti pojedinih delova centralnog nervnog sistema na njegove efekte. pre svega. Se ispoljavaju mnoge neuroticne manifestacije kao sto su impulsivnost. 2. resavanje problema. potrosnje i uzimanje alk. dok mnoge ekstravertne osobe postaju beta alkoholicari jer radije piju u drustvu. koja se razlikuje od drugih sredstava zavisnosti po tome sto je njegova umerena upotreba prihvatljiva kako legalno tako i drustveno.05% je dozvoljena doza i moze imati stimulativno dejstvo. nesigurne i depresivne osobe. Deca pokazuju poremecaj u ponasanju a neka i kasnije sama postaju alkoholicari. 77. Drustvena reakcija na alkoholizam? To su: 1. povremeno ili na duze odlazi od kuce sto dovodi do osiromasenja zivota porodice i njenog ekonomskog propadanja. Istrazivanja pokazuju tipicne nacine reagovanja na unosenje alkohola u organizam: 0. 2. Znacajnije posledice alkoholizma? To su: 1. 0. kao i po tome sto se zavisnost uspostavlja postepeno i u nesto duzem roku u odnosu na druge droge. Je reg. pogodnost ili naklonost prema alkoholizmu. 3. nedostatak strpljenja. Alk. profesionalne posledice: ne efikasnost na poslu ili gubitak posla opste socijalne posledice: poremecaji odnosa sa okruzenjem i sredinom ekonosmke posledice. Potpuna prohibicija: zabrana i sankcionisanje proizvodnje prometa. Fizioloski efekti uzimanja alkohola zavise od unete kolicine. Se prikazuju kao emocionalno i sociljalno poremecene licnosti.4-0. Alkohol je psihoaktivna supstanca. onda se alkoholicari opisuju kao: emocionalno labilne.

Definisanost pojma zavisnosti od droga? Kada je rec o strucnoj literaturi.Intezivna faza (zahteva 6 nedelja i seanse traju oko 3 sata svakim radnim danom. sto proizilazi iz interakcije izmedju organizma i droge. Delimicna prohibicija: limitira i sankcionise promet i sluzenje alkohola u odredjeno vreme. Nezainteresovanost 5. tako da alkoholicari prepoznaju posledice sopstvene zavisnosti. ovog modela je pomeranje fokusa sa pojedinca na porodicnu i socijalnu sredinu to znaci da se alkoholizam posmatra kao proces u koji se ukljucuje podjednako i alkoholicar i njegova mikrosocijalna sredina. Novija shvatanja SZO pod klinickim sindromom zavisnost podrazumevaju stanje psihicke i fiziicke zavisnosti koje nastaje kod osoba koje kontinuirano uzimaju odredjene ili vise droga. Izaziva jedne ili vise psihickih ili somatskih funkcija organizma. Pod narkomanijama podrazumeva svaki vid uzimanja droga ili bilo kakvih opojnih sredstava koji stvaraju bilo psihicku bilo fizicku zavisnost. Nakon masec dana u terapiju se ukljucuju i clanovi porodice) . Prvih 15 dana uce se teorije o alkoholizmu i polaze se ispit. Osnovne karakteristike zavisnosti od droga? To su: .Stabilizaciona faza (traje godinu dana. 78. koji obuhvata alkoholizam. zavisnost od droga. 3. Psihicki efekti. 79. Zdrastveni oporavak uredjenje porodicnih odnosa). Karakt. Zavisnik je osoba koja je dosla u stanje zavisnosti uzimanja neke vrste ili vise droga. u upotrebi su dva pojma: zavisnost od droga i narkomanija. Tolerancija prema umerenom i socijalnom prihvatljivom uzimanje alk. Pojam narkomanije polazi od sireg svatanja pojma droge tako da se u najsirem smislu reci drogom smatra svaka supstanca prirodnog ili sintetizovanog porekla koja uneta u org. sto ukljucuje zudnju za drogom i njeno ucestano uzimanje kako bi se doziveli odg. stim sto tolerancija moze al i ne mora biti izmenjena. Celoviti program ii prevencija alkoholizma Modeli tretmana alkoholicara su: 1)medicinski model (alkoholizam je bolest koja se leci u okviru postojeceg medicinskog sistema) lecenje alkoholicara moze biti: dobrovoljno i obavezno. kao i kafeizam nikotinizam i teizam. Osnovni ciljevi ove terapije su:potpuna apstinencija od alkohola. Osnovna karakt. Intezivna kombinovana porodicna terapija alkoholizma zasnovna na teorijskoj osnovi ima dve faze: . Najopstija def. Narkomanija obuhvata zavisnost od supstanci. koje ukljucuje prinudu da se droga ponovo uzima.2. Stanja zavisnosti zavise od vrste droge koja se uzima jel svaka droga ima svoje specificnosti. seanse se odvijaju jednom nedeljno. U konceptualnom smislu izdvajaju se tri tipicna pristupa u strategijama tretmana alk: -averzivna terapija -terapija kontrolisanog pijenja -terapija zasnovana na potpunoj apstinenciji 2)socijalno psiholoski model (ovaj model je znacajan za prevenciju i resocijalizaciju alkoholicara) 3) porodicni (interakcijski) model predstavlja poseban pristup u lecenju alkoholicara. Prema SZO zavisnosti droge podrazumeva: stanje psihicke ili fizicke ili i jedne i druge zavisnosti od droge koje se javlja posle povremenog ili stalnog uzimanja droge. kompl. 4. a karakterise se promenama u ponasanju i drugim reakcijama organizma.

3) Politoksikomanije. pa je zato stalno neophodno povecavati dozu. 81.koje oni dozivljavaju kao prijatna i donose im zadovoljstvo ili izmenjen dozivljaj realnosti. rekreativih sl.1) Psihička zavisnost je stanje svesti koje se sastoji u zelji i potrebi nekih ljudi za efektima droge. grcevi. Sa pravnog aspekta može se govoriti o 3 grupe droga: . Veka da se siri u americi . koje obuhvataju opijumsku morfinsku i heroinsku zavisnost.stari narkomani.tako da ukoliko se naglo prekine sa koriscenjem dolazi do apstinencijalnog sindroma. Klinicki klasifikacije pocivaju na poznavanju dinamike razvoja zavisnosti. osecaje i raspolozenja. marihuana i LSD. Opsta karakteristika svih droga je da uspostavljaju psihicku zavisnost i da imaju posebno dejstvo na percepiju. Zavisnost tipa kanabis i opijatskog tipa? 1. Morfijum pa su tako postali zavisnici. podrazumeva kombinaciju odnosno uzimanje vise droga istovremeno.primarni zavisnici (uzimanje droge iz radoznalosti) -rekreativni – povremeni uzivaoci droga (uzimanje kao deo zivotnog stila) 3) Savremeni tip zavisnika od droge (visoka zastupljenost mladih. 2) Blage zavisnosti 3) Prava zavisnost 4) Povratnicka zavisnost 80. najcesce: -leceni pacijenti koji su primali odredjene kolicine droge npr. Fizicku zavisnost stvaraju samo dve vrste droga a to su opijati i barbiturate. -medicinsko osobolje. odnosno nemogucnosti da se zeljeni efekti postignu ranijom kolicinom droge. kafeizam i slicno. kao specifican tip narkomana: . politoksimanija eksperimentisanje. medikamentoznu zavisnost. jer ima je droga dostupna -umetnici -najsiromasniji slojevi u nekim zemljama 2) Eksperimentatori. 2) Fizička zavisnost se sastoji u opštoj adaptaciji organizma na stalno prisustvo droge posto kao posledica njenog uzimanja dolazi do promene metabolizma. 2) Male toksikomanije. Droga poput extasy. 3) Tolerancija oznacava postepeno opadanje dejstva droge.kontrolisane droge (upotreba iskljucivo u medicinske svrhe) . drhtavica.nekontrolisane droge. mucnina is l. Zavisnost tipa kanabis: Pod nazivom kanabis oznacavaju se dve vrste konoplje. koje se odnose na eteromanije. od cijih se listova i cvetova dobija marihuana ili hasis. one obicno sadrze sledece klasifikacione grupe: 1) Epizodne toksikomanije. Uzimanje marihuane pocelo je 60-ih godina 20. najcesce vezane za uzimanje hasisa. kao psiho fizickog poremacaja koga karakterisu razliciti somato vegetativni i psihicki poremacaji kako sto su povisena temperature. kanabizam i kokainsku zavisnost. osete. Tipovi narkomana i zavisnosti od droga i druge društvene devijacije? To su: 1) Klasični. Klinicko farmakoloska klasifikacija droga obicno izdvaja tri tipicne grupe: 1) Velike toksikomanije.zabranjene droge (cija je proizvodnja zabranjena ) . veoma cesti smrtni ishodi). nikotinizam. teizam.

fizicka depresija. a zatim faza sna koja traje nekoliko casova. Faza udarnog dejstva (telesna senzacija. Zavisnost halucinogenog tipa: U halucinogene droge spadaju: meskalin. psilocibin koji .tako da je vrlo lako preterati u kolicini uzete droge . I moralnog propadanja. tako da euforicki efekti droge sve vise slabe i ubrzo postaje nuzno da se stalno povecava kolicina droge da bi se postigli isti efekti. Farmakodinamicki efekti opijuma zavise od licnosti narkomana. i tu se mogu razlikovati tri faze dejstva opijuma: 1. -mora da nauci da nabavi drogu.Ove droge se nazivaju i psihodelicne droge.u okviru Hipy pokreta. U tom procesu pojedinac mora da nauci: 1. Hipnoticka faza (nastaje pospanost i san) Posle budjena oseca se umor. Krizom sto dovodi do brzog soc. Zavisnost opijatskog tipa Opijati predstavljaju veliku grupu opojnih droga sa analgetskim i opojnim dejstvom koje kod ucinilaca izazivaju fizicku zavisnost i javlja se tolerancija. ubrzan rad srca) – 2. mlekom u prahu i sl.Kod heroina postoji vrlo mala razlika izmedju efektivne i letalne doze . Izaziva euforicne efekte koji su praceni blagim hipnotickim opustanjem. Droga tipa kanabis neupostvalja fizicku zavisnost i nejavlja se tolerancija. LSD 25 . -Da prepozna pozeljne efekte droge 3. pod uticajem uzimanjem marihuane mogu se javiti razliciti psihicki poremecaji. 82. a zavisnost od heroina nastupa vrlo brzo.Letalna doza se unosi u venu u toku nekoliko sek . odustvo bola i povlacenje u sebe) 3. tako da prestanak njihovog koriscenja ne izaziva apstinencijalni sindrom. Zavisnost halucinogenog i kokainskog tipa? 1. usmrkavanjem i inekcijama. javlja se smirenost blaga euforija. -tehniku pusenja marihuana 2. koji se nakupi na zasecenoj cauri belog maka. Euforično-meditativna faza (nastaje nekoliko minuta nakon unosenja. koji se dobija sintetickim putem iz razene glavice . koji se dobija iz jedne vrste meksickog kaktusa (pejotl) . kanabis psihoze i akutne toksicne psihoze. Heroin ima snazno euforicno dejstvo. Nakon ove faze nastaje period pasivne ekstaze. -da uziva u efektima iste 4. sa teskom aps. osecaj toplote. Najjaci efekti postizu kad se droga unosi intravenski.se dobija iz jedne vrste meksicke gljive . Ove droge se unose u organizam pusenjem.Za zavisnost heroinskog tipa karakteristicno je da cesto dolazi do letalnog ishoda nakon iv uzimanja heriona i to iz sledecih razloga: . Morfijum je beli prah koji se dobija iz opijuma. . anksioznost i zelja da se ponovo droga uzme. umor. Becker smatra da osoba postaje uzivalac droge samo kad prodje kroz proces ucenja u kome ce drogu prihvatiti kao nesto sto moze da joj pruzi zadovoljstvo. jacine i kvaliteta droge i od nacina upotrebe. Heroin je beli prah bez mirisa koji se dobija iz morfijuma i koji se veoma lako pomesa sa kredom.Los kvalitet heroiona i promenljivost jacine doze vode tome da zavisnik unese drogu ciju potenciju ne zna (predoziranje). Opijum je osuseni mlecni sok. relaksacije povecanost osetljivosti culo vida i sluga. reakcija panike. Medjutim. slabljenja paznje itd. 2. Tako da su u prodaji retko nalazi cist. Snazan je analgetik i hipnotik. Za zavisnost opijatskog tipa bitno je da stalna upotreba opijata dovodi do fizicke zavisnosti . misicnom relaksacijom i nestajanjem aksioznosti.parazita koji napada klas razi. Najcesce se kao efeksti marihuane navode stanja euforije.

narkoman prihvata sebe kao narkomana usled etiketiranja od strane okruzenja. sto znaci da ne dolazi do opadanja efekta droge. Faze razvoja zavisnosti od droga i narkomanije mladih? Opste karakteristike zavisnosti od droga: . Primarna narkomanska devijacija javlja se najcesce u sledecim situacijama: kad je uzimanje droge drustveno opravdano. Fenomen sinestezije Subjektivno preuvelicavanje u svega u spoljasnjem svetu Svet je u stalnom . slusne i vidne halucinacije.a nekad i sa kockom secera natopljenom ovom supstancom. Halucinogenici (LSD. barbiturate) 3. Najcesci efekti LSD-a : Poremecaj u percepciji prostora i vremena. Sve droge se mogu klasifikovati i prema njihovim osobenostima i efektima koje izazivaju. Stalna upotreba kokaina dovodi do psihicke zavisnosti.LSD 25 je najpoznatija halucinogena droga koja se obicno uzima u obliku kapsula i tableta . niti postoji tolerancija.a redje oralno i IV. amfetamini) 4. crack. Efekti su stimulativni. Posledica zavisnosti od kokaina manifestuje se mentalnim i fizickim propadanjem osobe a hronicna intoksikacija kokainom ponekad moze dovesti i do mentalnog stanja nazvanog “kokainsko ludilo”. Javljaju se delirantne ideje. Stimulanti (kokain. trankilizatori. koje su najverovatnije posledica potrebe za drogom. morfijum) 2. meskalin.LSD je droga koja menja psihu coveka i dovodi do neobicnih i neocekivanih psihickih reakcija i poremecaja cula. hronicne izmene licnosti. Razliciti razlozi mogu dovesti do toga da neko pocne i da nastavi da uzima drogu. Zavisnost kokainskog tipa: Kokain je beli kristalni prah koji se dobija iz juznoamericke biljke koke. fluidnom stanju Emocionalna labilnost Halucinacije Osecaj iracionalnosti Posledice dejstva ove droge su vrlo teski psihicki poremecaji. dok se fizicka zavisnost ne javlja. stanje razdrazenosti psihomotorne sfere i osecanje povecane psihicke i fizicke moci. Kod svih halucinogenih droga postoji tolerancija. heroin. Apstinencija moze da bude pracena razlicitim psihickim i fizickim poremecajima. Sedativi (pilule za spavanje. povratne psihicke reakcije. 83. Najcesce se uzima usmrkavanjem. .Primarna narkomanska devijacija koja pretstavlja pocetak uzimanja droga i pretstavlja uvod u uspostavljane zavisnosti. ali se ne uspostavlja fizicka zavisnost. 2.akutne psihicke reakcije panike .Sekundarna narkomanska devijacija predstavlja realnu fazu uspostavljanje zavisnosti. pejotl. Narkotici (opijum. Na osnovu ovih kriterijuma sve droge se mogu podeliti u 4 opste grupe: 1.produzene psihoticne reakcije tipa sizofrenije. . dolazi do kozne. kad drustvena sredina pocinej da reaguje. PCP). kad izostane drustvena reakcija. u sekundarnu dolazi onda kad: nastavljane uzimanja droge i stvaranje zavisnosti od droge pocinje da biva vidljivo. Do prelaska primarne narkomanske dev.Efekti ove droge obicno traju 5-12 casova mada nezeljene reakcije traju i nekoliko dana nakon unosenja droge.

Narkomanska grupa ima veliki znacaj iz najmanje dva razloga. kao posebna ideologija vezana za uzimanje droge -pripadnost grupi mladi izrazavaju kao poseban stil zivota. Ova svojstva mladosti mogu takodje predstavljati pozitivan transfer za prevenciju zavisnosti ukoliko se usmere prema pozitvnim sadrzajima. odnosno nekog svojstva mladih lica predstavljaju pozitivan transfer za uspostavljenje zavisnosti od droga. ponasanje i stila. Moralisticko-legalni model u kome se reagovanje drustva izrazava kroz moralnu osudu i primenu represivnih mera prema uzivoacima droge 2. koji uzimanje droga smatra bolescu pa se zavisnik tretira kao bolesnik koga treba leciti u okviru medicinskog sistema sa naglaskom na razlicitim tipovima tretmana. zato sto je ona vezana za sam promet droge i. Odnosima i mikro socijalnim okruzenjima u kome zivi.Narkomanije mladih: Narkomanija mladih su visoko zastupljeni. Ona se uspostavlja u kontekstu korisecenja droga ali se vezuje i za stil zivota delova mlade generacije. za bitno obilezje narkomanije mladih koje cini narkomanska podkultura. Nagradjivanja za progres u promena navika. 5. -grupa omogucava ilegalnu nabavku droge putem stvaranja veza sa kanalima distribucije. 4. Drustvena reakcija na narkomanije: U vecini zemalja drustvena reakcija sadrzi u sebi elemente sva 4 modela. . 84. Drustvena reakcija na zavisnost kod droga i prevencija narkomana? Postoje 4 karakteristicna opsta modela reagovanja na uzimanje droga: 1. -grupu pruza moralnu podrsku i razmuvevanje podpomazuci zavisnkia -u grupi se lakse izbegavaju sankcije koje diktira drustvo. najpre. licnost mladog narkomana. Medicinski model. interesa i pozicije mladih u savremenim drustvima. Podkultura deluje u pravcu potvrdjivanja devijantnog identiteta narkomana. Socio-kulturni model. dok kod klasicnih narkomana postoji individualno koriscene droge. 3. Ovi modeli zasnovani su cesto na idejama pozitivnog i neg. Narkomanska podkultura javlja se i kasnije odrzavajuci posebnost potreba. Za vecinu narkomana najvazniji razlozi vezivanja za grupu su: -zajednicko uzivanje droge -mogucnost nabavke droge -osecanje zasicenosti -uzajamno razumevanje -postojanje slicnih ideja i stila zivota. 4. Kod narkomanije mladih znacaj imaju narkomanske grupe. 2. primarno je usmeren ka promenama drustvenih uslova zivota. zasnovan je na socioloskim saznanjima o drustvenima uzrocima zavisnosti o droga. Naime. Psiho-socijalni model usmerava teziste reagovanja ka licnosti uzivaoca droge i ka neposrednim dr. -grupa ima znacajnu ulogu u procesu sticanja znanja i vestine uzimanja droga -u grupi se stvara system racionalizacije. muzike i sl. 3. odevanja. 6. Pripadnost narkomanskoj podkulturi za uzivaoce droge ima visestruki znacaj i ulogu: 1.

-Odsustvu pozitvnih programa i projekata podrske mladima -sirokoj neobavestenosti mladih o stetnim efektima droge. -menjati uslove zivota mladih i posebno zavisnika od droga. narocito one koja izaziva fizicku zavisnost iz straha od apstinencijalne krize koristi svaki ilegelan nacin da nabavi drogu.Kriminalna ponasanja za koja se smatra da su izazvana uzimanjem droge smatraju se direktnim krimanlitetom pod uticajem droge.Neki od ovih terapeutskih zajednica nastale su u ustanovama zatvorenog tipa (zatvori. obijanje apoteka. Posebna prevencija ima za cilj: -sprecavanje nepovoljnih uzroka droga neposredno pred njihovo moguce dejstvo na pojedince i dr. Bitno je za ideju prevencije da se sprecavanjem uzroka. LSD. Moguce je razlikovati dva oblika povezanosti kriminaliteta i i zavisnosti od droga: 1. 2. vrsnjackim grupama. stvaralackog i kreativnog angazovanja i zaposljavanja. Klinike. odnosno otklanjanja posledica nemoze svesti na kaznjavanje vec je potrebno: 1. Od droga. falsifikovanje recepata itd. -negovati odnose zavisnika sa porodicom. Zavisnika i rad sa grupama i pod kulturama. -podsticati poztivne stilove i nacine zivota. koje je dobrovoljno i odvija se u psih. -drustvenoj hipokriziji kada je u pitanju ukupni odnos prema svim vidovima bolesti zav. 3. reagovanja na zavisnosti droga: -lecenje zavisnika od droge. zivotnih i razvojnih problema i podrska u kriznim situacijama. Inkriminisu neovlascena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i omogucavanje uzivanja istih. na osnovu krivicnog zakonodavstva u nas. Zavisnik koji je ostao bez droge. 2. Tipa medicinsko-psiholosko-socijalne metodologije lecenja i rehabilitacije. 4. soc. psih. Prevencija narkomanije: Sa aspekta prevencije vazno je poznavanje kljucnih uzroka narkomanije koji leze u : -socijalnim uslovima zivota. . Tako se.Kriminalna ponasanja koja imaju instrumentalni karakter u odnosu na zavisnost od droge uticu na to da se kriminalnim radnjama neposredno dolazi do droge ili do novca za njenu nabavku. Obicno pocinje podkradanjima u kuci da bi se prosirilo na druge vidove kradja. -kaznjavanje zavisnika od droga za mnoge radnje u vezi sa opojnim drogama i psihotropnim supstancama. kokain. Kriminogeni faktori se mogu pripisati samo nekim drogama kao sto su heroin. -blagovremeno otklanjanje vec ispoljenih teskoca socijalizacije. mikrosocijalnim okruzenjem. -korenito menjati nacine i uslove resocijalizacije i rehab. U nasem drustvu izdvajaju se dva nacina dr.ustanovama primenom odr. To znaci da zavisnici od droge u vecini slucajeva vrse krivicna dela radi dolazenja do novca za kupovinu droge ili da bi na ilegalan nacin dosli do nje.grupe kod kojih postoji veci rizik zav. Zavisnost od droga i druge drustvene devijacije: Zavisnost od droge se najcesce vezuje za razlicite vidove kriminaliteta. Ustanove) ali se sve vise formiraju u lokalnim zajednicama u kojima se javlja veci broj ili rizik pojava zavisnosti. Opsta prevencija zavisnosti od droga podrazumeva: -potpunoji razvoj drustvene brige o deci i njihovom razvoju i socijalizaciji i -poboljsanje uslova i mogucnost skolovanja.

usluga za naknadu. Prostitucija je najrasireniji vid seksualnih devijacija. Ljudske potrebe i seks. ravoju. potreba gde se podrazumeva upotreba sile. devijacija. ali se obicno smatraju manje opasnim.devijacija.tipovi prostitutki i uzroci prostitucije? Postoje 2 najopstija tipa: . u nacinima i formama zadovoljavanja seksualnih potreba. Izvitoperenja seksualnih potreba? Seksualne devijacije su razliciti vidovi Izvitoperenja u sadrzajima.zivota coveka i njegovog mentalnog zdravlja i -Socijalni aspekt. Poremecaja ili mentalne zaostalosti i koje pripadaju sveri psihopatalogije. ali u odredjenim slucajevima mogu biti nacin zadovoljenja seks potreba koji je nametnut posebnim socijalnim okolnostima(zatvor. 87. Pedofilija i gerontofilija takodje predstavljaju tip seks.potreba i njihovu drustvenu kontrolu. I odredjen razlicitim vrstama drustvenih normi. -drugi element definicije je promiskuitetnost. voajerstvo ili egzibiconizam predstavljaju izvitoperenje u pogledu sadrzaja i nacina zadovoljenja seks. koji je vezan za ljubav i ukupne emotivne potrebe. nepohodno je praviti razliku izmedju onih vidova izvitoperenosti seks. Potrebe su socijalizovane sto znaci da se zadovoljavaju na nacin koji je unapred def. brodovi. izdvajaju se pedofilija kao vid izvitoperenja u kome su primarni objekti seks. Prostitutka je ona zena okja za naknadu ustupa svoje telo vecem broju muskaraca ne praveci izbor medju njima. Sadizam i mazohizam su vidovi zadovoljenja seks. musk ii zenski internatii sl). Postoje dva aspekta seks. Silovanje takodje pociva na zloupotrebi moci i sile nad objektom. potreba kao sto je kod nekrofilije i zoofilije. usmerenja mladje osobe i deca. potreba. sto znaci da je prostitucija vezana za menjanje partnera. I psihopatoloskih izvitoperenja seks. odnosno odsustvo emocija. kao sto su nevlasceno posedovanje droge skitnja i prosjacenje. Na slican nacin. Elementi ove definicije ove pojave su: -prostitucija je prizanje seks. Kao i sve dr. 86. sto znaci da ona u sustini predstavlja komercijalizaciju seksualnih odnosa u kojima se javljaju najmanje dva uccesnika tj onaj koji nudi i onaj trazi usluge. 85. Potreba koje su posledica dusevnih bolesti. jer sem osoba ukljucenih u ova ponasanja drugih zrtava nema. psih. Medju devijacijama. potrebe za drugim ljudima posebno osobama suprotnog pola sto je bitna predpostavka psih. Oblici prostitucije. U nekim slucajevima relativno je jednostavno uociti granicu izmedju soc.prostitucije je postojanje emotivne indiferentnosti. Prostitucija kao vid seksualnih devijacija? Prostitucija predstavlja slozenu vrstu seks.potreba u pogledu njihovog sadrzaja. Sa aspekta nauke o drustvenima devijacijama. Fetisizam. kao dva prisutna i rasirena vida seks. koji se odnosi narocito na socijalizaciju seks. kao posledica odredjenih defekata u psihickom i soc. koje su znacajne. lezbejstvo i pederastija. U ovom smislu prostitucija podrazumeva postojanje brojnih i promenljivih ucesnika prema kriterijumima ponude i potraznje. prostitucija. Potreba coveka: -Psiholoski aspekt.Pored krivicnih dela neki zavisnici cine i razlicite prekrsaje. ciju sustinu cine razliciti vidovi izvitoperenja u zadovoljenju seks. devijacija nastaju po pravilu. -terci element def. nacina i forme.

kojima obicno rukovidi posebna osoba i koji su veoma cesto ukljuceni u neku kriminalnu organizaciju koja ima kontrolu nad obavljanjem prostitucije. 4. Odnose prostitutki i klijenata prate neke pojave.losi uslovi obavljanja delatnosti. uz cesto prisustvo drustvene tolerancije njegovog ponasanja. 2. dok je klijent najcesce zasticen. -hotelske ili barske prostitutke. Prostitutka je pristupacna svakome ko moze da plati.Vidovi organizovane prostitucije su turisticka. -ulicne prostitutke. U neorganizovane prostitutke spadaju: 1. -soferske ili drumske prostituke. Korporacijske ili preduzetnicke -devojke na poziv. Neravnopravnosti ukupnog odnosa prema prostituciji ispoljava se kroz cinjenicu da je predmet osude i sankcije onaj ko pruza usluge. -povremene ili periodicne prostitutke. 3. -turisticke prostitutke. 6. Polazeci od sadrzaja i oblika izdvajaju se dva osnovna tipa prostitucije: -homoseksualna -heteroseksualna. vrlo nizak socijalni status.neorganizovanu prostituciju karakt.kafanska. 5. posebno medju prostitucije. Socijalne karakteristike prostitutki. -kongresne prostitutke. Vidovi neorganizovane prostitucije su ulicna. koje objasnjavaju deo drustvenih funkcija i tolerisanje prostitucije. -Klasicne prostitutke. Druga opsta . Losa obrazovna i kvalifikaciona struktura uticu na to da vecina evidentiranih prost. 5. 88.1. Drustveni odnos prostituka-musterija: Prostitucija je komercijalizovani odnos. nepovoljni uslovi zivota. Rec je o komercijalnoj prirodi i anonimnosti prostitucije. -radnicke prostitutke.Prostituciju cesto prati nizak obrazovni status i nivo profesionalne osposobljenosti. drumska i lucka. a pritom je klijent zasticen i njemu se garantuje anonimnost cime se izbegava bilo kakva mogucnost da ga bilo ko isudjuje. a samo neke su retka koje su zavrsile srednju skolu. Tako vecina prostitutki ima osnovnoskolsko obrazovanje. odnosno iz radnickih i zemljoradnickih porodica. 2. koji podrazumeva najmanje dva ucesnika: onaj koji nudi i pruza usluge i onaj koji trazi i placa usluge. Socioloske klasifikacije prostitucije najcesce polaze od socijalnog statusa i drustvene stratifikacije koji postoji medju akterima prostitucije. kongresna. uzroci prostitucije i odnos sa mušterijom ? Vecina evidentiranih prostitutki vodi poreklo iz relativno siromasnih sredina.u Srbiji nije bila redovno zpaosljavana id a su relativno rano pocele da se profesionalno bave prostitucijom. 2.organizovana prostitucija iam obeblezja institucionalne delatnosti u vidu javnih kuca i bordela. sajamska. 4. Neki karakteristicni tipovi prostitutki U neorganizovane prostitutke spadaju: 1. 3. -devojke za poslovnu pratnju. motelska. Vecina registrovanih ispitivanih prostitutki rodjena je na selu ili manjim mestima odakle su i dosle u vece gradske sredine.

Definisanje pojma i karakteristike prosjacenja? Jedna stara definicija sa legalno-pravnog aspekta pod prosjacima podrazumeva: one osobe koje nemaju ni zanimanje. Socioloski pristupi objasnjavaju prostituciju drustvenim uzrocima. Odsustvo svake odgovornosti klijenta prati prostituciju. 5. 89. posebne i specijalne preventivne mere.nizak drustveni polozaj. dovoljno je da je platezno sposoban. Abolicija oznacava ukidanje ili zalaganje za eliminaciju svoh vidova zakonskih zabrana i legalizaciju delatnosti prostitucije uz posebne uslove i mere zastite samih prostitutki. Psihopatoloska objasnjenja nalaze uzroke prostitucije u mentalnim poremecajima ili deformitetima licnosti prostitutki. Reglementacija ili pravno regulisanje podrazumevvaa legalizaciju prostitucije i to propisivanjem posebnih uslova za obavljanje delatnosti. -licni faktori. obrazovne i druge mere usmerene prema: -zastiti prostitutki od stetnih posledica bavljenja ovom delatnoscu. prinuda od strane poslodavca. -obrazovanje i profesionalno osposobljavanje. 90. Jedan domaci autor . lose i nesigurne uslove zivota. Drustvena reakcija na prostituciju. niti to mogu potvrditi osobe dostojne verovanja. Uzroci prostitucije: -drustveno-ekonomski faktori. niti mesto za opstanak. Rehabilitacija prostitutki bi trebalo da obuhvata razlicite socijalne. pa cak i neki vidovi zastite prostitutki. Neki znacajniji uzroci prostitucije: Psiholoska shvatanja primarno objasnjavaju prostituciju psiholoskim karakteristikama i strukturom licnosti prost. 3. Ambivalencija podrazumeva da se prostitucija kaznjava formalno dok postoji visoka tolerancija. Tolerancija oznacava odnos ili u osnovi neformalnu saglasnost da se prostitucija ne osudjuje i ne sankcionise. bez obzira da li su skitnice ili ne. Elementi prevencije prostitucije i rehabilitacije prostitutki Osnovni cilj programa prevencije prostitucije trebalo bi da bude u suzbijanju i sprecavanju uzroka. Izmedju prosjacenja i skitnje postoji bliska povezanost. Deo opstih programa prevencije su posebni zdravstveni rizicima vezanim za prostituciju. -pomoc u nalazenju zaposlenja. Po svojim sadrzajima i ciljevima ovi programi mogu imati razlicite nivoe i vidove kao sto su opste. ni zanat. Za uspeh rehabilitacije znacaj je dobrovoljni pristanak i ukljucivanje prostitutki.prevencija i rehabilitacija? 1. 4. ekonomske. psiholoske.funkcionalna karakteristika odnosa klijent-prostitutka je jednostavnos prostitucije. klijent ne mora da ulaze svoje vreme i napor za sticanje naklonosti neke devojke. 2. sto je sigurno das u prosjaci mobilni. U klasicnoj pravnoj literature u Francuskoj pod prosjacima se podrazumevaju: one osobe koje ne mogu dokazati da zive posteno i moralno. koja bi proizilazila iz seksualnog odnosa sa prostitutkom. ni sigurno boraviste. Klijent je oslobodjen bilo kakve obaveze u buducnosti. Prohibicija oznacava zabranu bavljenja prostitucijom i ukljucuje razlicite mere i snkcije u ime zastite javnog reda i morala. Posto se njihov odnos uspostavlja na trzisnim principima. koji podsticu nastajanje prostitucije. -socijalnoj i moralnoj brizi za zene u nepovoljnom polozaju. ali one nisu nuzno istovetne pojave s tim.

Vec sa pojavom robovlasnickog drustva stvara se prvi sloj siromasnih i to od nepotrebnih isluzenih robova koji su cinili gradsku sirotinju i cesto pratili vojsku u ratnim pohodima. -Besposlicari su ona lica koja stalno ili povremeno nisu zaposlena u mestu prebivalista niti pak zele da stupe ni u kakav radni odnos i takvim nacinom zivota narusavaju javni red i mir.Reprodukcija cini prosjacenje postojanom drustvenom pojavom i devijacijom. Ovoj grupi pripadaju posebno: -socijalno-ekonomski uslovi -Profesionalni uslovi -soc-bioloski uslovi poput invalidnosti staroti i bolesti. Ovaj tip egzistencije karakterise nedostupnost drustveno prihvaljivih mehanizama ili puteva sticanjem sredstava za zivot nekim drustvenim slojevima ili grupama. Prosjacenje kao drustvena devijacija ima neke kljucne karakteristike? 1. Prosjacenja. 7. -pod skitnicama podrazumevamo ona lica koja su se odala skitnji u vidu zanata ili zanimanja. izrazava se u postojanju supkulture prosjacenje. postajuci najcesce sakuljaci ostataka opljackanih dobara. vidovi i nacini prosjacenja. .namaju stalno mesto boravka ili samo povremeno odlaze u svoje mesto prebivalista jer vecim delom godine lutakju od mesta do mesta. 3. 5. Znacajni uzroci i tipovi prosjacenja? 1. Najopstija definicija prosjacenja podrazumeva da je to takav vid drustvene devijacije koji se sastoji u sticanju materijalnih vrednosti trazenjem od drugih lica bespovratno i bez pruzanja usluga. prostorna mobilnost je bitna karakt. sadrzaji. marginalizacija. Socijalna izolacija. izdrzavajuci se od materijalnih sredstava.napravio je razliku izmedju pojmova besposlicara i skitnice i prosjaka. -prosjaci su ona lica koja se bave skupljanjem milostinje u novcu ili nature radi licne koristi u vidu zanata ili zanimanja. 6. -sticanje materijalnih vrednosti.Problemi ili karakteristike licnosti takodje su znacajni uzroci prosjacanja. posto prosjaci najcesce nemaju stalno mesto boravka i cesto menjaju u potrazi za prostorima gde se najvise i najbogatije daje. Sastavni delovi ove definicije su: -trazenje koje moze biti govornim putem ili gestom. procesa i aktivnosti. -Soc-politicki uzroci (ratovi) 2. Uslovima pa su zavisni od drugih. zive u losim soc. 91. bilo stvari od vrednosti. Oni pripadaju nizim socijalnim grupama. -odsustvo vracanja i bilo kakvih protivusluga. 92. 2. . znaci da prosjaci zive na ivici drustva odnosno izvan u obicajenih drustvenih odnosa.rasirenost je jedna od karakt. imajuci u vidu prekrsajno pravne definicije ovih pojmova: 1. 3. stim sto je sasvim sigurno da je prosjacenje karakt. a sasvim retko uspevaju da se bave i drugim korisnim poslovima. 2. Prosjacenje je posledica reprodukcije siromastva. kao karakt. obelezje ove devijacije. Klasnih drustava. Prosjacenja i ako nema pouzdanih podataka o masovnosti i rasirenosti prosjacenja u srbiji. 4.Istorijska uslovljenost ispoljava se kroz cinjenicu das u se kroz istoriju ljduskog drustva javljali razliciti oblici.prosjacenje predstavlja nacin egzistencije. ekonomskim i kult.drustveni uslovi su dominirajuci. Rec je o tome da neke osobine licnosti pogoduju njihovom opredeljivanju za prosjacenje kao stil zivota. uz manje rizike od sankcija. u mestu gde su stalno nastanjeni ili van mesta stalnog boravka.

grupno. ekonomske i soc. 1. Imajuci u vidu drustveni polozaj is til zivota moguce je razlikovati dva osnovna tipa prosjaka: 1.pripadnoscu. mentalno hendikepiranih i drustvenih marginalaca.3. -socijalno slabi su klsicni prosjaci poput invalida.Psihosocijalni uzroci su povezani sa predhodnim. pa je njihova osnovna funkcija bila da obezbede zabavu i zajednistvo ucesnika. narkomani i prostitutke. u principu. -gradska sirotinja seoskog porekla. specificna po takmicarskom karakteru.socijalno ugrozeni prosjaci medju kojima se izdvajaju dva podtipa. -socijalna zastita jedan je od ranih vidova organizovane reakcije na prosjacenje. 93.odbojnost i moralna osuda prosjaka. 2. Kad je rec o drustvu u Srbiji. slobodom pokreta i sl. 4. . 4. -pojedinci i grupe prosjaka izbaceni iz drustvenih tokova rada. imaju prakticno iskustvo u pridobijanju musterija. pri cemu se ono javlja kao prateca pojava ili rezutat neke druge devijacije.koji pocinju da se bave prosjacenjem zbog drustvenih kriza u ekonomiji. Poseban tip igara predstavljaju alea igre ili kockarske igre. prezir i odbacivanje.zatvora.siromasni. Najcesci tipovi prosjaka Postoje 3 grupe: 1. 3.drustvena reakcija u vidu neadekvatnmog drustvenog odnosa i politike prema pojavi prosjacenja takodje proizvodi prosjake. 2. sankcije. stim sto postoji odsustvo socijalne zastite. 94. starih.npr isluzeni kriminalci se bave prosjacenjem jer je manji rizik od sankcija. to su slucajni i prosjaci iz navike. posledice. 3. ratova is l. u vidu zogosanja. 3. tolerancija ili razumevanje i nepostojanje osude od strane drustva. Drustvena reakcija na prosjacenje? Indiferentnost ili nezainteresovanost drustva.koji poseduju specificne tehnike prosjacenja. 5. Kockanje i kockarske igre? Kockarske igre imaju nepovoljne psiholoske. U primitivnim plemenima ja vlja se kao promarna potreba za samoidentifikacijom i osecanjem pripadnosti grupi i zajednici.potrebe za druzenjem. Medju najznacajnijim opsstim odlikama igara najcesce se navodi njihov dobrovoljni i slobodni karakter. 2. zajednicka obelezja kao to das u deo covekove maste i zadovoljavalju covekove psiholoske potrebe. prostorno su pokretljivi. Sve igre imaju. npr mentalno ometeni i lako dusevni oboleli. 95. individualno. radoscu. Opste odlike i vrste igara? U primitivnim drustvima igre su bile vezane za religijsko mitske obicaje. smrtne kazne i sl. reakcija se ispoljava u dva vida: -sistem prekrsajnih sankcija tretira prosjacenje kao prekrsaj javnog reda i mira. Po nacinu prosjacenja mogu se razlikovati 3 osnovna tipa prosjacenja: 1. kolektivno prosjacenje. 2.profesionalni prosjaci.druge devijacije takodje mogu dovesti do prosjacenja. kao i mnogi isluzeni alkoholicari.

obmane i prevare. ukljucujuci i povezanost ove sa drugim tipovima devijacije. Kulturni faktori se javljaju kao deo uzroka kockanja. njegovih socijalnih odnosa i obicaja. koja se sastoji u prenosenju materijalnih vrednosti na osnovu dobitaka ili gubitaka u kockarskim igrama. jel je i njima krajnji cilj sticanja sto vece materijalne dobiti koriscenjem znanja. Medju njima su najcesce zivotni gubitnici pasionirani zaljubljenici u boginju srece Taliju. u principu.zastite. Kao sto su odlicno poznavanje tehnike kockanja. Ili poluprof. za razlikovanje kockarskih igara od kockanja odlucujuca su dva faktora: 1. predstavlja takav tip devijacije koji negira sustinu ljudske potrebe za igrom i karakt. samodokazivanjem. Ovde se kao zrtve kockanja javljaju ne samo gubitnici vec i njihove porodice.zakonodavstvu Srbije kockari su pod odredjenim okolnostima svrstavaju u korisnike soc. Posledice. 2. 96. Drustvena reakcija na kockanje i druge društvene igre? Drustveni odnos prema kockanju krece se izmedju tolerancije i sankcija s tim sto se ova dva pristupa mesaju. Kockara. takmicanjem i potcinjavanjem 4. Pored prof. kockanje je dobrovoljno ucesce u medjusobnom prenosenju. Neki znacajni uzroci kockanja Podeljeni su u 4 osnove grupe: 1. gubljenju i dobijanju. vrste. Druga bitna odlika kockanja koja cini razliku prema kockarskim igrama sastoji se u raznovrsnim negat. U nekim zemljama kockanje je deo tradicije.doma i porodicne podrske. to se obicno dogadja samo zrtvama kockanja. Kockanje je ustvari izvitoperenje igre. 3. zanost i strast. Tolerancija proizilazi iz pozitivnih aspekata igre i neshvatanja tezine posledica kockanja. kockanje takodje prate zadovoljstvo i fikcija. putem razlicitih vidova kockarskih igara. vestina.zastite. Ekonomski faktori vezani za prirodu kockanja. Socijalni uzroci vezani su za cinjenicu da su kockarsna taj ke igre deo svakodnevnog zivota coveka. Naime. Profesionalni kockari predstavljaju cist devijantni tip koji ima neke posebne karakt. Materijalna dobit kao ciljni rezultat. Posledicama. 97. Karakteristike kockara i kockanja? Neke studije su pokazale da zene i ekonosmki siromasnije grupe vise vole igre na srecu. . ali se u sustini ne razlikuju bitnije od prof. pravila i sredstva igre sto mu omogucuje da u kockanju ima prednost nad ostalim ucesnicima id a smanji rizik gubitka. materijalnih vrednosti. jer se ovde fikcija igre pretvara u posebnu realnost. Amateri kockari su ili pocetnici u kokcanju ili naivne realne zrtve prof.kockanja. Postojanje materijalne dobiti kao dominirajuceg cilja igre i uopste ucesce u igrama i 2. Kockara. Kocke je to sto ona negira vrednost ljudskog roda. dok osobe viseg drustvenog statusa vole igre vestine povezane sa kockanjem. igara. Psiholoski faktori. Poluprofesionani kockari nevezuju svoju egzistenciju jedinu za dobit od kockanja. Prema tome. Odlucujuca vrednosna karakt. Kockanje pripada tipu alea igara u kojima je najznacajnija cinjenica sticanje materijalne koristi kao njihovog osnovnog cilja. kockari retko koriste neke oblike soc.U osnovi. U soc. deo slobodnog vremena i nacin realizacije potrebe coveka za igrom. medju kojima su potreba za izazovom. U nekim drzavama. sankcijama podleze samo kockanje na javnom mestu. krivicnim sankcijama podlezu in eke druge aktivnosti povezane sa kockanjem (mamljenje drugog na kocku. organizovanje i omogucavanje kockanja). iskustva. ali je i njegova odlucujuca karak. Negativne ekonosmke i soc. koje ostaju bey sredstava za zivot.

sukob. konflikt. Agresije su predmet interesovanja razlicitih nauka: prava. jer one predstavljaju spec.drustva. patoloska pojava. jer remete normalno funkc. Drustvenih institucija stim sto funk. Citava biologisticka teorija o agresijama pociva na ideji da je istorija civilizacije i postanak svih vrsta pracen ratom svih protiv svih. ciji predstavnici razlicito odredjuju i shvataju prirodu drustvenih sukoba i njihovu funkciju u drustvu. Staljin je pisao o mogucem drustvu bez sukoba. posto oni ometaju vrednosno-moralnu saglasnost drustva i uticu na pojavu anomije i poremecaja u drustvu. sukob je drustvena bolest. koje polaze od stave das u agresije reakcija na razlicite vrste tenzija.prostitucijom i besposlicenjem.stete smatraju manje opasnim od drugih vidova devijacija. Teorijska objasnjenja prirode agresije Prema biologistickim svatanjima smatra se da je sukob svojstven ljudskoj prirodi i to zbog postojanja agresivnog nagona. Druga grupa teorija koja objasnjava prirodu agresija su psiholoske teorije. U strucnoj literature upotrebljavaju se nazivi za agresiju kao sto su antagonizam. kao drustvena devijacija. Kockanje i druge drustvene devijacije Kockanje. povezano je sa kriminalom.vidova kockanja i kockarskih igara kao sredstvo. pri cemu disfunkcije imaju blazi nivo.vid drustvenih odnosa.drutsva institucija i organizacija prati process dez organizacija i process disfunkcija. frustracijama. ne moralna cinjenica.suprotnost. Agresija se javlja kao reakcija na frustracije. izrazavajuci njihovu negativnu ocenu.drustva. posto ce svi ljudi biti jednaki.postoje korelacije ili direktne veze i kockanja sa alkoholizmom.koji ukljucuju polulegalne i ilegalne nacine kockanja. koji je deo covekove prirode. stim sto se nesme zanemariti i saznanje o postojanju razlicitih mehanizama kojom licnost reaguje na iste. Ovi sindikati najcesce rade u sprezi sa vlascu. a popularisao Kurt Levin najcesce se vezuje za osujucenje nekih potreba. Agresije se sasvim sigurno ne mogu svesti samo na agresivno ponasanje pojedinca. U tom smislu. 98.dok se mat.pojedinaca ili globalnih drustava razresavaju silom. Sledeca najopstija operativna definicija agresija u drustvu: agresije su one drustvene pojave u kojima se suprotstavljeni interesi. dok dezorganizacija remeti opstanak drustva.ciji je cilj sticanje visokog profita koriscenjem razl. psihologije.drustvenih grupa i globalnih drustava. Poseban vid org. koja remeti organsku harmoniju drustva izrazenu u stavu o redu i radu kao puta ka progresu.reakcije. narocito sa njegovim organozovanim i profesionalnim vidovima. Osim povezanosti sa kriminalom. pa otuda nece biti ni razloga za sukobe. Funkcionalisticko shvatanje prirode agresija pociva na ideji dobre org. a sam pojam tenzije koji je izrazio Frojd. Pozitivisticki organicizam posmatra agresije i uopste drustvene sukobe sa ne odobravanjem.kriminaliteta predstavljaju kockarski sindikati. Pojam agresije? Agresije predstavljaju vid resavanja sukoba u drustvu pri cemu se kao instrument primenjuje fizicka sila.Moralni sudovi uticu znacajno na taj odnos. podela uloga i dobrog funk. Po ovoj orjentaciji.pa cak i biologije.drustvenih grupa. Rec je o idealizaciji bezkonfliktnosti u komunistickom drustvu u kome ce nestati sve agresije.opozicija i tenzija. medjuodnosa pojedinca. Postoje i legalni vidovi kockanja u kojima primarni interes je da se ostvari dobit drzave u vidu poreza.tako das u nezainteresovanost i tolerancija odlucujuci tipovi dr. sukobi i agresije su sastavni deo funkc. Trecu grupu cine socioloske teorije.kriminologije. . Kao takve one su deo drustvene strukture. oni su elementi drustvene disfunkcije i desorganziacije kao .

Tipovi agresija Postoje dva najopstija tipa agresija: 1.Tipovi ratova su:medjunarodni ratovi (ratovi izmedju drzava). Kolektivne drustvene agresije su one agresije koje se javljaju na nivou glob drustava drusvenih klasa ili izmedju velikih drustvenih grupa. socijalnih odnosa. materijalne i druge statuse i dostupnost drustvenih vrednosti.Imajuci u vidu razlicite nivoe ispoljavanja drustvenih sukoba i njihovog razresavanja primenom fizicke sile moze se govoriti i o razl tipovima agresija poput individualnih. Odnosi sukoba postoje. 100. uticu na to da se primena sile javlja kao permanentan nacin prevazilazenja suprotnosti interesa.gradjanski ratovi i svetski ratovi. Uzroci drustvenih sukoba mogu biti raznovrsni ali su najznacajniji oni u sveri politickih. drustva i istorije.Uopsteno receno.Najcesci uzroci ovih agresija su suprotstavljeni interesi i nesposobnost nekih pojedinaca i drustvenih grupa da ih razresavaju mirnim putem i saradnjom. Italijanski mislilac Makijaveli istice ulogu sile kao osnovne determinatorkse snage.kolektivnih. Kolektivne i individualne agresije predstavljaju drustvene devijacije koje izviru iz dezorganizacije globalnih drustava i ljudskih zajednica i imaju negativne dr posledice koje se izrazavaju kroz ugrozavanje ili unistavanje ljudskih zivota prava i materijalnih dobara. ekonomskih.neminovnih procesa na kojima pociva citavo drustvo.Treci element koji ratove cini devijantnim jeste njihovo permanentno postojanje. grupa i pojedinaca u odnosu na drustvene. . sukobi u drustvu proizilaze iz nejednakosti drustvenih klasa. Individualne agresije su agresije koje se dogadjaju na mikrosocijalnom planu a ucesnici su pojedinci ili manje drustvene grupe. 99. Rat predstavlja drustveno organizovani tip agresije. i potcinjenih drustvenih slojeva koji poseduju jedino svoju radnu snagu. smatrajuci da se politick ii svi drugi sukobi mogu resiti politickom silom. slojeva. Klasici Marksizma smatraju da je citava istorija civilizacije jednog klasnog drustva zapravo istorija neminovnih sukoba zbog suprostavljenog interesa vladajucih drustvenih slojeva koji imaju moc nad kapitalom.medjunarodnih ili globalnih. politicke. Odnosi saradnje koji postoje u homogenim drustvima u kojima se odnosi medju ljudima u vecoj meri grade po principu saradnje. ali i na mikrosocijalnom planu npr krvne osvete i linc 2.socijalne. pri cemu je elita moci ta koja razresava te konflikte.grpunih. Odnosi moci . 2. Drustveni izvori agresija i tipovi agresija? Postoje dva karakteristicna vida odnosa medju ljudima: 1. dok Vilfredo Pareto i Filip Sorel smatraju das u sukobi i agresije neminovne predpostavke drustvenih promena i drustvenog razvoja.kulturne ili religijske prirode.rasni ratovi.verski ratovi. Ratovi i krvna osveta? Ratovi su posebno slozene kolektivne drustvene agresije koje se odvijaju na makrodrustvenom planu i imaju jasno drustvene uzroke najcesce ekonomske . u hetoregenim drustvima u kojima su cesti sukobi interesa izmedju razlicitih slojeva i strukture.One se mogu odvijati na makrodrustvenom planu npr ratovi pobune i revolucije .

48% ispitanika. Odnosi ljudi u procesu rada su neposredni drustveni odnosi u kojima postoji mogucnost suprostavljenja interesa i ciljeva u radnim grupama i izmedju radnih grupa. ubistva i telesne povrede su posledica sukoba u neposrednim odnosima pojedinaca i unutar manjih grupa. Sadisticki tip 6. Ovo ponasanje poprima obelezje supkulture ukoliko se ponavljaju. ali su povezana sa nejednakoscu drustvenih slojeva i nemogucnoscu pojedinaca da radom dodju do materijalnih dobara usled cega su ova ubistva cesto vezana sa razbojnistvima). Linč je takodje vid kolektivne agresije koji nije tako karakteristican za nasu sredinu.nastala je u vreme nerazvijenosti drzave. vec manje ili vece nerazumevanje i sukobi. Cesti su primeri religijski ili rasno motivisanog linca. Normalni tip 2. razlika je jedina u tome sto su telesne povrede lakse po posledicama. koje se odvijaju na mirkosoc. Ubistva itelesne povrede su najrasireniji oblici agresivnog razresavanja odredjenih odnosa. Postoje razlicite klasifikacije ubica. susedski i stanarski odnosi su takodje neposredni drustveni odnosi koje ne odlikuje uvek saradnja i druzenje. Ubistva iz obesti (posledicu su razlicitih vrsta frustracija. Siledzijstvo je pojava u kome se agresija javlja kao trajni oblik ponasanja nekih pojedinacai grupa. Planu i karakteristican su nacin razresavanja sukoba medju pojedincima primenom sile.kao deo obicajnog prava . Porodicni odnosi i odnosi polova veoma cesto dovode do sukoba koji se resavaju ubistvima i telesnim povredama. Uzroci i cinioci ubistava i telesnih povreda su slicni. Ubistva i telesne povrede? Ubistva i telesne povrede predstavljaju tip induvidualnih agresija.Prvobitna krvna osveta bila je nesrazmerna i surova. Posmatraju se kao oblik posebnog bunta prema uslovima savremenog zivota). Sizofreni tip 102.Istorijski gledano . Alkoholicarski tip 4. Siledzijstvo i vandalizam? Siledzijstvo predstavlja specifican tip agresije na mikro socijalnom planu.Krvna osveta Krvna osveta predstavlja tip institucionalizovane kolektivne agresije koja se odvija na mikrosocijalnom planu i koja je i danas u nekim aspektima prisutna kod pripadnika nekih narodnika. krvna osveta . 101. koji ponekad mogu ispoljavati pojedinci ali vrlo cesto i grupe udruzenih pojedinaca koji moraju biti organizovani.Razvojem drustva i drzave krvno srodstvo poprima druge karakteristike.Inace krvna osveta je rasiren oblik ubistva pa i najcesci . Pored ovih vidova treba pomenuti jos 2 posebno dramaticna tipa ubistva: 1. Ubistva iz koristoljublja (nisu brojna. ne proizilaze iz sukoba. Ubistva pretezno pripadaju primarnom kriminalu. nemacki autor Gutmacher je ponudio sledecu: 1. Psihopatski tip 3. Rodbinski. koji drustvene sukobe razresavaju silom toliko cesto da to postaje njihov stil i znacajan element nacina zivota. dok povrede karakterisu povrat. .dok se krvna osveta ogranicava u uvodi se princip taliona(oko za oko zub za zub). Ubica osvetnik 5. sto zatim moze dovesti do sukoba koji ce se resavati primenom sile.Institut krvne osvete isprepleten je rodovsko-plemenskom pripadnoscu i najcesce se javlja na selu. kao neadekvatnim mehanizmima razresavanja sukoba. ali je jako prisutan u mnogim drustvim i nejavlja se jedino u primitivnim drustvima. 2. ali su zato rasirenije. Po pravilu. koji cesto vodi do ubistva.Krvna osveta je slozen drustveni problem.

Ipak iskustva pokazuju das u to najcesce naprilagodjene osobe kojima je svojstven nerad.mogucnosti.koje karakterise upotreba fizicke.grupa i institucija i globalnih drustava prema adeci koji pocivaju na primeni sile i kojima se nanosi fizicki bol. 103. Zlostavljanje kao tip nehumanog odnosa dovodi u pitanje subjektivitet i integritet licnosti deteta na taj nacin sto se ono tretira kao object necijih aktivnosti i ponasanja. Kao indikatori fizikog nasilja sluze: povrede i prelomi nepoznatog porekla.ugrozava zdravlje i integritet licnosti i osujecuje njihov razvoj. Zanemarivanje obuhvata ona ponasanja pojedinaca ili institucija koje bi trebalo da brinu o dobrobiti deteta.ustanova ili org. U najopstijem smisli nasilje obuhvata razlicite akte. alkoholizam emocijalna nezrelost i neurotske smetnje. 5. Nasilje karakterise primena fizicke sile. Tesko je izdvojiti tipicnog nasilnika i opisati njegova licna svojstva. skitnja.organizacija ili globalnih drustava u odnosima prema ljudima. .psihicka ili druga ostecenja.modrice i ostecenja prepoznatljivog oblika. Siledzijstvo uglavnom izvire iz nepovoljnih licnih i socijalnih okolnosti u kojima pripadnici marginalizovanih grupa zive.sklonosti i talenti deteta. obuca. Vandalizam je svojevrsni vid siledzjistva i agresije usmeren ka unistavanju razl. Zapostavljanje predstavlja takav odnos pojedinaca ili institucija. fizicko nasilje ima prepoznatljive is polja lakse uocljive indikatore.kojima se zapostavljaju razvojne potrebe. Bunt protiv nekih dominirajucih drustvenih vrednosti.zaplasenost. Skala nehumanih odnosa prema deci: 1.kojima je dete povereno na cuvanje i podizanje u skladu sa njegovim potrebama. 2. intresa. Ovaj vid nasilja nad decom ne podrazumeva jedino upotrebu fizicke sile od strane pojedinca. Fizicko nasilje nad decom se najcesce ispoljava kao udaranje rukama i nogama. dok u sirem smislu moze predst.psihicke. cupanje kosom. postupke i ponasanja grupa. kulturnih i istorisjkih vrednosti.politicke ili neke druge sile kojima se ugrozava fizicki.interesima i licnim osobinama.institucija ili drugih oblika organizacije drustva u odnosima prema deci uz koriscenje ili odsustvo sredstava kojim se nanosi bol. Materijalnih drustvenih vrednosti. 4.izgubljeni pogled itd. modela zivota i obrazaca ponasanja koje namece neko drustvo. Pod nasiljem na decom se podrazumevaju takvi odnosi i ponasanja pojedinaca. strah. Rec je o specificnoj agresiji na mikrosocijalnom planu koju najcesce ispoljavaju grupe mladih i koja se sastoji u destrukciji materijalizovanih oblika ljudske kulture. prava i blagostanja deteta kao ciljeva i pretpostavki njegovog celovitog razvoja.Siledzijstvo je prisutnije kod maloletnika i uopsteno kod mladjih osoba.a njegova licnost se potcenjuje.kojima se ne obezbedjuje osnovna socijalna sigurnost i zadovoljavanje nekih bazicnih zivotnih potreba i interesa deteta. institucija i drugih tipova dr. U praksi se srecu 3 najopstija tipa nasilja nad decom: 1. dr. institucija.sto ukljucuje kako potrebe egzistencije(ishrana. Zloupotreba je posebno negativan nehumani tip odnosa. Nasilje nad decom? Savremen humanisticki pristup u definisanju pojma nasilja nad decom polazi od potreba.dr.omalovazava i ugrozava.u odnosima sa decom. sloboda.zastita zdravlja itd) 3. intregriteta licnosti. nasilno uranjanje u vodu.ozlede ili rane i ugrozava zdravlje i zivot deteta. udaranje razzlicitim predmetima dete po telu i glavi. dok u izvornom smislu vandalizam podrazumeva ostecivanje i destrukiciju umetnickih.cija je sustina u koriscenju i iskoriscavanju dece radi zadovoljavanja potreba i interesa drugih. fizicka ili psihicka ostecenja.ne vodi se racuna o njegovim interesima i praqvima.razlicitog sadrzaja.psihicki ili sopcijalni integritet coveka i nanose fizicka.nepruzanje pomoci i zastite itd. odeca. psihicke ili neke druge sile i nadmoci od strane pojedinaca.

aspekte i cesto se povezuju sa interesovanjima etike.pokusaji samoubistva. kada su u pitanju odrasle osobe i nezavisno od postojanja svesti o posledicama. Posledice psihickog nasilja su tesko prepoznatljivi.invaliditeta ili naslednih faktora. Ova vrsta samoubistva bila je motivisana i nekim dr tipovima obreda samozrtvovanja prisutna u kolektivnoj svesti i obicajima primitivnih plemena. vredjanje.medicine id r. sudva i ponasanja. Seksualno nasilje predstavlja po ssvojim sadrzajima poseban. ugrozavanje.povlacenje u sebe itd. 104.najcesce u vidu: emocionalne hladnoce.zabrane. gestovni ili fizicki kontakt sa seks.cija je funkcija bilo verovanje da se samoubistvom u odredjenim okolnostima unistava sopstveni neprijatelj.regresivno ponasanje. verbalni napadi.znaci venericnih bolesti. Naucna istrazivanja pocinju relativno rano. Smatra se da je svaka osoba koja je izvrsila samoubistvo dusevno poremecena bar u vreme izvrsenja. Psihicko nasilje je rezultat takvih nehumanih odnosa pojedinaca. Seks.poremecaj sna.a ne o naucnom stavu.ali je ovde pre rec o moralom sudu. i to ne samo u primitivnim plemenima vec i u nekim kulturnim ili umetnickim pokretima.prekrsaj tabua ili neke druge zajednicke norme.a po svojim posledicama kombinovani tip nasilja.nasilja nad decom su otezano hodanje ii sedenje. podsmevanje.iako je teorijsko utemeljenje razumevanja samoubistva krenulo od Dirkema.htenja i prihvatanja.gubitak osecaja za vreme i proctor. odsustvo ili ispoljavanje negativnih emocija. zelje.poremecaji ponasanja. prihvatanja i pristajanja bilo kog ucesnika ovog odnosa. naglaseno crvenilo ili povrede genitalnih organa.nauka etnografije. Rec je o ritualnom samoubistvu koja u nekim okolnostima mogu bit ii grupna i pojedinacna.prikazivanje nasilnistva itd.nagona.2.povezanih sa drugim vrstama principa i stavova. U nekim drugim rel. U medicinskom smislu samoubistvo je dugo posmatrano kao indicator ludila.osveta. kao pojave. Samoubistvo je deo moralnih principa.lisavanje psiholoske emocionalne i socijalne podrske i ugrozavanje licnosti maloletnika.enureza i enkopreza. zanimljivi su Frojdovi stavovi o samobistvu u odnosu na koje je izneo razlicite neobicne ideje i tumacenja. Politicki aspekti upucuju na izucavanje uticaja odredjenih politickih ciljeva.nauke ili antropologije. Filozofska razmatranja samoubistva imaju razl. Samoubistvo se javlja i kao kult.agresivnost. moguca trudnoca. Najcesci indikatori psihickog nasilja su: zaostajanje u psihickom razvoju.samoubistvo je deo religijskih obicaja.nasilje predstavlja odnos izmedju najmanje dve osobe koji karakterise verbalni.antropologije. Medicina se ipak. Ova tendencija dezintegracije i destrukcije . Motivi ovih samoubistava su najcesce samokaznjavanje. principa i ponasanja na pojavu samoubistva i njegovu upotrebu u politicke svrhe.modrice.vidljivo povlacenje.zdr.koje karakterise zapostavljanje. U vecini religija samoub.psihologije.sadrzajem. 3. Socioloska istrazivanja obicno se baveuticajem drustvenih makro. bavi onim uzrocima samoubistva koji izviru iz karakteristika odredjenih bolesti. upotrebe pogrdnih imena. U ovom smislu. Autoagresije: samoubistva i pokusaji samoubistva? Prva interesovanja vezana za samoubistvo je magijski tip samoubistva. Ono u svom najopstijem koriscenje drugih osoba radi nasilnog zadovoljavanja necijih seks. uskracivanje ljubavi i paznje. Samoubistvo je predmet bavljenja razl.sociologije. mezo i mikro faktora na pojavu samoubistva. Najopstija ideja izrazava stav da je samoubistvo posledica postojanja primarog instinkta smrti.kada je najmanje jedan od ucesnika maloletna osoba.stanja. etnologije.pokreta.se tretira kao greh. Psiholoska istrazivanja najcesce su usmerena ka ispitivanjima psiholoskih karakteristika licnosti i psihosocijalnim mehanizmima koji pogoduju pojavi samoubistva. Prepoznatljivi oblici seks. koji prati odsustvo volje. kriminologije. drustvenih grupa ili globalnih drustava u nekim slucajevima.

reflektuje konkretne drustvene odnose i uslove.Drustvo je jedina moralna snaga koja je superiorna u odnosu na pojedinca. Imajuci u vidu sve napred receno moglo bi se zakljuciti da je samoubistvo ponasanje sa smrtnim ishodom povezano sa idejom o smrti. Dirkemova tipologija: 1. Egoisticko samoubistvo varira obrnuto srazmerno stepenu integrisanosti religiozni. • Stopa samoubistva raste sa godinama starosti • Sukobi i nesporazumi sa porodicom.Slabljenje drustvene integracije jaca individuaciju.Ono nastaje usled nedovoljne individualizacije i intenzivnog altruizma u situaciji jake drustvene integracije.Anomija se po pravilu javlja u svakoj kriznoj situaciji. koji ima sopstvenu etiologiju. Altruisticko samoubistvo se javlja u drustvima u kojima je moralni kodeks vrlo jak. kao drustvena cinjenica.ima svoje aktivne i pasivne manisfestacije. politicke i porodicne zajednice kojoj pojedinac pripada. • Profesionalne karakteristike takodje imaju uticaja na stope samoubistva izmedju pojedeinih struka ili profesinalnih skupina. Samoubistva predstavljaju tip drustvene devijacije zbog toga sto se njima dovodi u pitanje najznacajnija humana vrednost-zivot.Drustvo kontrolise pojedinca putem sistema vrednosti i normi i cini ga u toj mrezi zavisnim da ignorise i ne ceni sve ono sto se odnosi na pojedinca. kako na makro tako i na mikrosoc. Statistika: • Samoubistvo izvrsavaju cesce osobe muskog pola . Akt agresije je aktivna manifestacija instinkta smrti.srednje (16-20) i visoke (preko 20 na sto hiljada). drugim recima. Skala visine stope samoubistva:niske (8-16 na sto hiljada). 3. Fatalisticki tip je posledica preteranog normativnog ogranicenja ponasanja pojedinca. dinamiku. samoubistva predstavljaju drustvenu pojavu i u odredjenim uslovima socijalni problem. 6. 2. karakteristike. Samoubistvo. Pokusaj samoubistva? . nefleksibilnije u nekim vidovima promena.Altruisticko samoubisvo iz duznosti je specifican podtip i ima dve varijante: neobavezno i misticko. politicke i socijalne migracije uz prostornu mobilnost takodje su pogodujuci cinioci samoubistva. Anomicno samoubistvo je najcesce proizvod poremecaja regulatorske funkcije koju drustvo vrsi u odnosu na pojedinca. tako da prekomerna individualnost prouzrokuje samoubistvo. 107. obrazovnim i drugim ustavnovama . • Ekonomske . • Nize stope su kod ozenjenih • Stanovnici urbanih naselja su u vecem riziku od samoubistva.planu. 4.ciju superiornost on prihvata.Egoizam je stanje u kome se individualno “ja” preterano potvrdjuje pred drustvenim .

.zbog cega ono cesto izaziva strah i povlaci osudu. Korupcija ima svoje administrativne.-pokvarenost. Mada se pokusaji samoubistva cesce javljaju kao nacin privlacenja paznje obicno se u kasnijim fazama vecina takvih osoba ponovo pokusava samoubistvo sto obicno zavrsava letalnim ishodom. 4.Domaca istrazivanja dosla su do saznanja o nekim opstim karakteristikama pokusaja samoubistva. pravne. pravosudnih i upravnih tela.prikljucivanje porodici) Drustvena reakcija na samoubistvo? Moze se podeliti u cetiri osnovna tipa: 1.kamikaze su slavljene i uvazavane. Odobravanje je vezano za mitsko-religijska .lat.samoagresivnost i bekstvo u irealnost. 2. Za uspesnu prevenciju potrebno je poznavanje pre suicidalnog sindroma koji cini skup sindroma karakteristicnih za dusevno stanje uoci samoubistva. politicke. Osuda je vezana za cinjenicu da se samoubistvom krse eticka i normativna ocekivanja. Razlike izmedju pokusaja samoubistva i samoubistva ispoljavaju se u nacinima i sredstvima koji se tom prilikom koriste.ukljucujuci javne poslanike ili izabrane predstavnike.podmitljivost. a stariji cesce vrse samoubistva.hronicno neizlecivih ljudi u socijalnoj i licnoj krizi. izvrsnih . tako su npr pokusaji cesci od samoubistava.narkomana i dr. 3.mentalno obolelih.potkupljivost)postojala je jos od antickih vremena kao najgori i najrasireniji vid ponasanja blizak javnoj administraciji.presecanjem krvnih sudova. Naravno. Savremena prevencija podrazumeva postojanje posebno organizovanih sluzbi za prihvatanje i tretman suicidalno ugrozenih.Starosna struktura utice tako sto su mlai skloniji pokusajima samoubistva. Korupcija? Korupcija (corrumpeze.Medju najbitnijim navode se : • Promene u zivotu vec bolesnih osoba(privremena hospitalizacija i stalna hospitalizacija) • Promene u zivotu i sredini zdravih ljudi(pruzanje moralne i materijalne pomoci. primanja poklona. Ravnodusnost prema samoubistvu obicno je prisutna u anomijskim ili kriznim drustvima. Ne postoji precizna niti opsteprihvacena definicija korupcije. ucena. .poput zakonodavstva .To su : progresivno stesnjenje. pokusaj samoubistva predstavlja cin u kome je postojala svesna namera unistenja sopstvenog zivota.baksisa i slicno. iako se uobicajeno svodi na one vidljivije vidove poput mita. Prevencija se zasniva na otkrivanju samoubilacki ugrozenih lica poput starih.Drustvena zajednica ima pozitivan stav prema samoubistvu kao sto je slucaj kod Japanaca. Kad su u pitanju motive i uzroci istrazivanja uglavnom pokazuju da u ovom pogledu izmedju samoubistva i pokusaja samoubistva nema velikih razlika. vatrenim oruzjem isl.dok je kasnije prosiren na sve one koji zloupotrebljavaju svoj polozaj i moc radi sticanja licne koristi na racun drugih. Tako se npr kod pokusaja samoubistva biraju bezopasniji i manje brutalni nacini i sredstva poput otrova ili lekova. socio-kulturne i druge aspekte i sadrzaje.dok se samoubistva najcesce izvrsavaju vesanjem skokovima sa visine. .Nekad se pojam korupcije odnosio samo na zaposlene u javnim i drzavnim sluzbama.ali cin nije dovrsen i smrt nije nastupila. bitna razlika izmedju samoubistva i pokusaja samoubistva je u nihovim posledicama. ekonomske.U osnovi.obicajna i politicka samoubistva altruistickog tipa.alkoholicara .

monopoli. Mito u vidu davanja (aktivno) . • Vldine nabavke. Korupcija zasnovana na trzisnim zakonima 3. Korupcija se mora posmatrati kao pojava a ne jedino i primarno kao tip devijantnog ili kriminalnog ponasanja.javnim radovima i sl.Uopsteno receno korupcija predstavlja socijalni i politicki process koji menja svoje sadrzaje i oblike. moci i drustvenog statusa u rukama manjeg broj ljudi. moc i autoritet. Tipicni aspekti i vidovi korupcije? Definicije zasnovane na bihejvioristickim idejama polaze od stava da je korupcija zloupotreba javne moci ili izvora u privatnu korist. Razliciti su sadrzaji i forme ekonomske korupcije merene ugrozavanjem ekonomskih sloboda i slobodnih trzisnih odnosa poput: • Uzimanja kredita ispod trzisne cene. • Garancija za kredite. radi sticanja licne ili privatne koristi. Najbolji primer za to je postojanje i rasirenost crnog trzista. Ekonomski aspekti korupcije ticu se prirode ekonomskih sistema i ekonomskih sloboda gradjana. Postavlja se pitanje da li je i nepoizam vid korucije. drzavne koncesije. procedure ili izvora od strane sluzbenih ili privatnih lica. S druge strane. smatrajuci da legalni sistemi mogu biti zasnovani na nelegitimnim osnovama i da u tom slucaju legalni akti mogu predstavljati moralnu korupciju. • Monopol nad informacijama.naravno koriscenjem politicke ili neke druge drustvene pozicije.ekonomskih i drugih drustvenih uloga. kljucni izvor korupcije je u razlicitim nivoima i vrstama drustvenih nejednakosti i pre svega nejednakosti u distribuciji i raspolaganju drustene moci. visoka birokratizacija. .slab pravni sistem i izvitoperen drzavni sistem.Problem sa ovim definicijama je kako odrediti granicu zloupotrebe i kako odrediti javni ili opsti interes naspram licnog. Ona je uvek najmanje dvosmerni proces i reverzibilan odnos izmedju javnog lica ili institucije i pojedinca ili privanih subekata (davaoci i primaoci mita). Korupcija zasnovana na odnosu javnog i sluzbenog 2. nedemokratski i autokratski rezimi. . Smart se da ekonomski vidovi korupcije nanose najvece drustvene i licne stete. primanja ( pasivno ) ili posredovanja u podmicivanju ( aktivno i pasino ) se najcesce uzima kao tipican i najrasireniji vid korupcije. definicije zasnovane na vrednosnim i moralnim osnovama. • Vladinog posredovnja u nabavkama. Tipologija opstih tipova korupcije: 1. • Tajni i diskrecioni fondovi.Korupcija se odvija u kontekstu takvih promenljivih odnosa kao sto su: javni i privatni interesi. socijalnih.definisanih na osnovu legalnih ili kulturnih standard. znaci zloupotrebu javne funkcije. • Kontrole cena. Korupcija zasnovana ka javnom interesu.privatno i sluzbeno. prosiruju pojam korupcije i na sadrzaje van zakonskih okvira. • Izvoznih i uvoznih kontigenata o kojima odlucuje drzavna adminitracija. glavni uzroci korupcije u visoka koncentracija bogatstva. Vecina ekonomista smatra da distributivni i redistributivni ekonomski sistemi neminovno generiraju razlicite tipove korupcije.kao i u razlicitoj distribuciji i koriscenju politickih.Pojavama mita pogoduju situacije u kojima su drzavni cinioci ili oni koji pruzaju javne usluge slabo placeni i nemotivisani da rade za platu.bogatstvo i moc . U socioloskoj perspektivi. ali u osnovi. Nepotizam predstavlja zloupotrebu necije pozije da bi se zadovoljila potreba ili ostvario interes ili cilj nekog od srodnika. Socioloski posmatrano.

Novija tipologija izdvaja sledeca cetiri opste tipa korupcije: 1. kaze se da ukoliko efikasne mere u borbi za iskorenjivanje korupcije ne obuhvate sve njene oblike. najopstiji cilj korupcije jeste da se steknu ili zastite vredna dobra. a ne samo kriminalni aspekt. Drustvena reakcija na korupciju? U najsirem smislu. na legitimnost. Snazna mafija ili velike korporacije unutar slabe i dezorganizovane drzave. 4. suprotstavljanja korupciji. ili krsenje nekih pravila zahvaljujuci nekom tipu licnog uticaja ili interesa. 2. etickih stavova i ponasanja u javnim poslovima. prava. jaca kontrola odgovornosti svih koji obavljaju javne poslove ili pruzaju usluge gradjanima. koji koriste kako bi maksimalizovali svoje prihode. Kulturno-eticki aspekti korupcije ticu se pre svega. prevencija korupcijetice se pre svega ucesca gradjana u javnom zivotu i u uticaju nav last. Politicki pristup polazi od ideje postojanja razlicitih interesa i mogucnosti i moci da se ostvare neki interesi. SANJA DODATAK ( OD 100 DO 111 PITANJA) 100. koriste usluge ili zavrsi neki javni posao. Dobro uspostavljen pravni i javni poredak zasnovan na pluralizmu politicke i socijalne organizacije moze biti jedina prava brana korupciji i drugim vidovima zloupotrebe moci javnih pozicija.Fridrih smatra da postoji obrazac korupcije uvek kada nosilac moci kome je povereno da cini odredjene stvari. moralno i gradjansko vaspitanje.Korupcija se odnosi na bilo koju interesom motivisanu aktivnost. Treci tip tice se kako prirode tako i posledica korupcija.Prvi tip korpcije je ponasanje koje odstupa od formalnih duznosti u obavljanju neke javne uloge u cilju privatnih novcanih ili statusnih dobitaka. sve sto se preduzme moze biti neadekvatno. Kleptokratija-kada vrh vlade organizuje politicki sistem kako bi maksimalizovao mogucnost ostvarenja rente i njeno preusmerenje za licnu upotrebu. . interesi i pozicije u drustvu.U programu protiv korupcije koji je prihvatio Komitet ministara Saveta Evrope. odnosno kada se odgovoran funkcioner ili sluzbenik navede da preduzme akciju koja favorizuje bilo koga ko mu obezbedi novcane ili neke druge nelegalne nagrade i na taj nacin osteti javni ili interes sluzbe. Pored negativnih pozeljne su i pozitivne mere. negovanje demokratskih institucija. kojom se krse obavezujuca pravila distribucije cija primena je unutar necijih drustvenih odgovornosti. Ratovi i krvna osveta . Bilaterani monopol-koji podrazumeva simbiozu vlasti i mafije koja obezbedjuje zastitu i nesmetano bavljenje nelegalnim poslovima. koje ukljucuju stvaranje morala i kulture. kredibilitet i odgovornost vrsilaca javnih funkcija. nivoa i stanja vrednosti i morala nekog drustva. 3. dobara ili sredstava.U osnovi. Drugi tip nastaje u situacijama u kojima javni sluzbenici posmatraju svoju sluzbu kao biznis. Konkurentski podmitljiva drzava u kojoj veliki broj sluzbenih lica na razlicitim nivoima eksploatise veliki broj gradjana.

Institut krvne osvete isprepleten je sa rodovsko-plemenskom pripadnošću i najčešće se javlja na selu ili među onim društvenim slojevima koji nemaju siguran i stabilan društveni položaj iako žive u gradu. Društveno organizovani tip agresije predstavlja suprostavljeni politički. Porodnični odnosi i odnosi polova veoma često dovode do sukoba kojise rešavaju ubistvom i telesnim povredama kao i neadekvatnim mehanizmima razrešavanja sukoba. koji imaju mnogobrojne nepovoljne posledice po društvo. Verski ratovi. socijalne.koji u sukobe uključuju veliki broj država na različitim sukobljenim stranama i iamju najdrastičnije šposledice Krvna osveta predstavlja tip institucionalizovane kolektivne agresije. Svetski ratovi. povreda ugleda ili časti i nerešeni imovinski i drugi odnosi. holokaust) 3. Bitno obeležje krvne osvete je da ona ne zastareva i da se može odvijati u beskonačnost. koja se odvija na mikrosocijalnom planu i koaj je i dan danas u nekim aspekrtima prisutna kod pripadnika nekih naroda. Građanski ratovi ili revolucije. kao deo običajnog prava. Način prestanka krvne osvete. Razvijan je čitav niz čak i pisanih pravila koja definišu krvne osvete vezano za činjenicu ko. koje se dovijaju na mikrosocijalnom planu i karakterističan je ančin razrešavanja sukoba sukoba među pojedincima primenom sile. kako i kada treba da izvrši osvetu. On se koristi kao sredstvo zastrašivanja ili zlostavljanja od strane nekih tajnih ili ilegalnih religijskih ili radnih udruženja ili organizacija. zbog nepostojanja volje i svesne namere da se takva povreda ili smrt izazove.Ratovi su posebno složene kolektivne društvene agresije koje se odvijaju na makro društvenom planu i imaju jasne društvene uѕroke najčešće ekonomske. materijalne i druge žrtve. socijalni i kulturni i drugi interes delova društvenih struktura ili globalnih društva koji se razrešavaju kroz rat. Prvobitna krvna osveta je bila surova i nesrazmerna. koji se jedino ne javlj u primitivnim društvima.u kojima su sukobljeni pripadnici različitih konfesija ili konfesijskih grupa(krstaški ratovi. Rasni ratovi. Ubistva na mah su izazvana afektivnim stanjem u koje je ubica prethodno doveden fizičkim ili nekim drugim oblikom ugrožavanja od strane žrtve.Ugrožavaju život i biće čoveka. Krvna osveta je društveni problem. Ubistva i telesne povrede su posledica sukoba u neposrednim odnosima pojedinca i unutar manjih grupa. političke. jer se nesređeni . Ubistva i telesne povrede. Ubiostva i telesne povrede su najrašireniji oblici agresivnog razrešavanja određenih odnosa.kao vid sukoba rasa u koji ni u kom slučaju ne pripadaju prošlosti 4. Treba razlikovati nekoliko nivoa i karakterističnih tipova ratova koji na neki način istovremeno objašnjavaju i razloge zbog kojih dolazi do ratova: 1. Međunacionalni ratovi. Ratovi ostavljaju i mnoge brojne negativne društvene posledice poput uništavanja ili ugrožavanja najviše humane vrednosti kakav je život. Takođe remete normalan društveni život ljudski ili društbeni život i istovremeno vode uništavanju materijalnih i kulturnih dobara. uključujući i institut mira odn. što znači da dolazi do izražaja u neposrednim odnosima ljudi na mikrosocijalnom planu u socijalnom i prostornom smislu u čestom ili stalnom kontaktu. Linč je takođe vid kolektivne agresije.ratovi između država 2. Pored društvenih uzroka i posledica treći element koji ratove čini devijantnim jeste njegovo permanentno postojanje. 101. Česti su pr religijski ili rasno motivisanog linča.sukobi između različitih klasa unutar jednog globalnog društva 5. masovnog indiviliziranja ili onesposobljavanja. religijske. zato što proizvodi katastrofalne i nenaknadive ljudske . Najčešći povodi koji dovode do sukoba i krvne osvete su ugrožavanje života . Ubistva iz nehata u principu ne predstavljaju društvenu devijaciju. Ubistva i telesne povrede predstavljaju tip individualnih agresija. pojedinca i grupe.Krvna osveta je nastala u vreme nerazvijenosti države i nepostojanja državnih institucija. Iako postoje mnogi međunarodni dokumenti kojima se uređuju „pravila ratovanja“ i zaštita žrtava rata ne umanjuje njegov devijantan karakter.

što može dovesti do sukoba koji će se razrešiti primenom sile. Normalni tip. besposličenje. zahvaljujući agresiji usađenoj u samoj ličnosti naopako usmerenom socijalizacijom. Nasilje se javlja kao glavna ideja vodilja za ponašanje i stil života. Počinioci ubistva i telesnih povreda su najčešće uravnotežene osobe. izmirenjem. Iskustva pokazuju da su nasilnici najčešće neprilagođene osobe kojima je svojstven nerad. a ne nužno lišavanjem života. ukoliko se ponavljaju. Siledžijstvo je pojava u kojoj se agresija javlja kao trajni oblik ponašanja nekih pojedinaca i grupa. ubistva može da čini i iz nekih ličnih motiva i interesa.neguje se u tradicionalnim zajednicama. organizovan porodični život. Danas se javlja tip organizovanog osvetnika ubice ili grupa ubice koji su spremni da se samožrtvuju u ime nekih „vših“ odn ciljeva neke manje ili veće društvene grupe izvodeći politička. U patrijahalnim društvima vezan je za sistem kolektivne ili krvne osvete. razilaskom.odnosi polova. 4.psihopatska ličnost naklonjena ubistvu iz obesti pri čemu je žrtva najčešće nepoznata. religijska ubistva i terorističke napade. Ubistva iz koristoljublja su povezana sa nejednakošću društvenih slojeva i nespremnošću i nemogućnošću da radom dođu do materijalnih i drugih dobara usled čega su ova ubistva često povezana sa razbojništvom. Posmatraju se ponekad kao oblik posebnog bunta prema uslovima savremenog života i organizacije društva. Ubistva iz obesti se nazivaju ponekad kontrakulturom i posledica su različitih vrsta ocujećenja i frustracija. 3. bračni i porodični odnosi mogu rešavati dogovorom. Siledžijstvo uglavnom izvire iz nepovoljnih ličnih i socijalnih okolnosti u kojima pripadnici konfliktnih i marginalizovanih grupa žive poput poput porodice i susedstva. 102. stalna materijalna sredstava za život. znatno je izraženije među društveno marginalizovanim i depriviranim grupama kod kojih marginalizaciju i pripadnost osujećenim društvenim slojevima prati osećanje inferiornosti koje u grupi dobija dodatnu snagu.čine duševni bolesnici koji su neuračunljivi. Psihopatski tip. koji ponekda mogu ispoljavati pojedinci ali vrlo često i grupe udruženih pojedinaca koji maraju biti i organizovani. Za pripadnike nasilničkog ganga nasilje predstavlja sastavni deo komuniciranja sa socijalnim okruženjem pretvarajući se postepeno u mržnju prema bilo kome ko nije pripradnik te grupe. Ubica osvetnik. Rodbinski. radnu karijeru i odgovarajuću opštu i profesionalnu oformljenost. usled protivrečnih interesa oko lične ili zajedničke imovine. Sadistički tip. Najčešće su u pitanju ljudi koji nisu normalno uključeni u društveni i proizvodni život i koji se nalaze na granici kriminala. susedski i stanarski odnosi su takođe u neposredni društveni odnosi koje pored saradnje i druženja može da odlikuje veće ili menje nerazumevanje i sukobi koji su deo socijalnog života neke sredine i do kojih najčešće dolazi zbog povrede i osujećenja nekih prava odn. Dva posebno dramatična tipa ubistva su: 1. da nemaju stabilan radni status i društveni položaj što sve skupa određuje njihov način života s obzirom na to da nemaju stalno zaposlenje. Gutmaher je dao podelu ubica: 1. 2. Šizofreni tip. Imaju unutrašnje konflikte.nosi viši nivo agresije nego što je potrebno za ostvarivanje namere. Siledžijstvo je najprisutnije kod maloletnika i uopšte mađih osoba. 2.normalna ličnost sa psihosocijalnog aspekta ali u određenim društvenim okolnostima pribegava ubistvu ili nekom drugom tipu agresije. Ova obeležja poprimaju obeležja subkulture. emocionalna nezrelost i neurotske i psihopatske smetnje. skitnja. Siledžijstvo i vandalizam Siledžijstvo predstavlja specifičan tip agresije na mikrosocijalnom planu. 5. raspadanjem porodice. alkoholizam. Odnosi ljudi u procesu rada su neposredni društveni odnosi u kojima postoji mogućnost suprostavljanja interesa i ciljeva u radnim grupama i između radnih grupa. razvodom braka. Nasilničke ideje i ponašanje oređuju njihove vrednosne stavove i odnos prema društvu i drugim ljudima. Kroz siledžijsko .

kojima je dete provereno na čuvanje i podizanje u skladu sa njegovim potrebama. društvenih grupa ili institucija i u nekim slučajevima čitavih globalnih društava.obuhvata ona ponašanja pojedinaca i institucija. pojma nasilja nad decom polazi se od potreba.. poremećaji sna regresivno ponašanje. emocionalne i socijalne podrške i ugrožavanje subjektiviteta ličnosti maloletnika. bezrazložne grdnje. Indikatori: zaostajanje u fizičkom razvoju.) Nasilje nad decom karakteriše primena fizičke. koje karakteriše zaposatvljanje. Fizičko nasilje. hladnoća.ponašanje ove ličnosti izražavaju protest protiv svog društvenog stanja. ugrožava zdravlje i integritet ličnosti i osujećeje njihov razvoj. vređenje.. kojima se ne obezbeđuju osnovna socijalna sigurnost i zadovoljavanje bazičnih životnih potreba i interesa deteta. društvenih grupa i institucija i globalnih društava prema deci koji počivaju na primeni sile i kojima se nanosi bol. dok u izvornom smislu vandalizam podrazumeva oštećenje i destrukciju umetničkih. uskraćivanje ljubavi i pažnje. interesima i ličnim osobenostima. modrice i oštećenja prepoznatljivog oblika.je takav odnos pojedinca ili institucija. ne vodi se računa o njegovim interesima i pravima. politička. zdravlja i zaštite egzistencije deteta. razvoja.. cigarama. mogućnosti. različitog sadržaja. a po svojim posledicama kombinovani tip nasilja. omalovažava i ugrožava. Pod nasiljem nad decom se podrazumevaju takvi odnosi i ponašanja pojedinaca.. psihičke ili neke druge sile i nadmoći od strane pojedinaca. fizička ili psihička oštećenja. Reč je o specifičnoj agresiji na mikrosocijalnom planu koju najčešće ispoljavaju grupe mladih i koja se sastoji u destrukciji materijalizovanih oblika ljudske kulture koji su društveno dobro..ima prepoznatljive i spolja lako uočljive indikatore. Ovaj vid nasilja nad decom ne podrazumeva samo upotrebu sile.po svojim sadržajima poseban. odsustvo ili ispoljavanje negativnih emocija. Vandalizam je svojevrstan vid siledžijstva i agresije usmeren ka uništavanju različitih materijalnih društvenih vrednosti. Skala nehumanih odnosa prema deci: Zapostavljanje. subjektiviteta. Ispoljavaju bunt protiv sopstvene životne i društvene pozicije primitivnim odnosom prema nečemu što im je nedostupno. enureza i enkopreza. vređanje i psovke. tako i duhovne potrebe i emocionalnu sigurnost i podršku. Psihičko nasilje. odeće i obuće itd. verbalni napadi. što uključuje kako potrebe egzistencije. 103.a njegova ličnost se potcenjuje. opekotine vodom.je rezultat takvih nehumanih odnosa pojedinaca. potcenjivanje. sloboda. zastoj u emocionalnom razvoju. Najčešće se ispoljava kao: udaranje rukama i nogama. Nasilje nad decom U def. Podrazumeva korišćenje drugih osoba radi nasilnog zadovoljavanja nečijih seksualnih .Indikatori: povrede i prelomi nepoznatog i atipičnog porekla. lišavanje psihičke. već i zanemarivanje fizičkog. strah. prava i blagostanja deteta kao ciljeva i pretpostavki njegovog celovitog razvoja. Ispoljava se u vidu: emocionalne hladnoće.. Zanemarivanje. institucija ili drugih tipova društvenih ustanova ili organizacija u odnosima sa decom. zaključavanje. seksualna. pokušaji „samoubistva“ ili „priče“ o tome i dr. integriteta ličnosti. Seksualno nasilje. udaranje štapom.prisustva nasilja i dr. interesa.. čija je suština u korišćenju i iskorišćavanju dece radi zadovoljenja potreba i interesa drugih (ekonomska. izgleda. Zlostavljanje.. kojima se zapostavljaju razvojne potrebe. lišavanje hrane. sklonosti i talenti deteta. Zloupotreba. koji bi trebaloda brinu o dobrobiti deteta. zaplašenost. uvrtanje delova tela. odsustvo kontaktiranja sa detetom. ali istovremeno i svoju nespremnost da se sami uključe u normalne oblike društvenog života. izgubljen pogled i sl. vike.posebano negativan nehumani tip odnosa. čupanje kose. ugrožavanje. vezivanje. Vandalizam maloletnici izražavaju svoj odnos prema društvu upućujući uvek poruku preko onoga „šta“ i „kako“ uništavaju. kulturnih i istorijskih vrednosti.kao tip nehumanog odnosa dovode u pitanje subjektivitet i integritet ličnosti deteta na taj način što se ono tretira kao objekt nečijih aktivnosti i ponašanja.

Najopštija ideja izražava stav da je samoubistvo posledica postojanja primarnog instikta smrti (tanatos). pokušaja ili ostvarivanja seksualnih odnosa i silovanja. bežanje ode kontakta sa decom i odraslima i sl. naglašenog pokazivanja seksualnih simbola. mezo i mikro faktora na pojavu samoubistva. Bavi se uzrocima koji izviru iz karakteristika određenih bolesti. Samoubistvima se bavi i statistika. Seksualno nasilje predstavlja takav odnos između najmanje dve osobe koji karakteriše verbalni. Takođe se koriste da bi se skrenula pažnja javnosti na problem neke grupe. kulturnim i umetničkim pokretima. do dodirivanja. regresivna ponašanja. Reč je o ritualnom samoubistvu koja u nekim okolnostima mogu biti i grupna.. gestovni ili fizički kontakt sa seksualnim sadržajima. želje. Filozofsak razmatranja imaju različite aspekte i često se povezuju sa interesovanjima etike. povezanih sa drugim vrstama principa i stavova. . Ova vrsta bila je motivisana i nekim drugim tipovima obreda samožrtvovanja prisutna u kolektivnoj svesti i običajima primitivnih plemena. principa i ponašanja na pojavu samoubistva i njegovu upotrebu u političke svrhe. Sociološka istraživanja bave se obično uticajem društvenim makro. htenja i prihvatanja. nego o naučnom stavu. kada su u pitanju odrasle osobe i nezavisno od postojanja svesti o posledicama. Suicidologija koja teži da primeni interdisciplinarni pristup u izučavanju ove pojave.njime se bave mnoge nauke sociologija. Naučna istraživanja. Psihološka istraživanja su usmerena ka ispitivanju psiholoških karakteristika ličnosti i psihosocijalnim mehanizmima koji pogoduju pojavi samoubistva. znaci veneričnih bolesti. prihvatanja i pristajanja bilo kog učesnika ovog odnosa. jer čovek nesvesno ubija i osobu koju voli. čija je funkcija bilo verovanje da se samoubistvom u određenim okolnostima uništava sopstveni neprijatelj. psihologija i dr. osveta. Shvatanja i pojam samoubistva Prva interesovanja vezana su za magijski tip samoubistva. sudova i ponašanja. Politički apekt upućuje na izučavanje uticaja određenih političkih ciljeva. U nekim slučajevima samoubistvo je posledica snažnog pritiska kolektivne svesti i neformalne socijalne kontrole i deo je odgovora na zahteve i potrebe zajednice. Motivi ovih samoubistva su najčešće samokažnjavanje. ali je ovde pre reč o moralnom sudu. koji prati osustvo volje.. nauke i antropologije.poriva. pokreta. potreba i nagona. kada je najmanje jedan od učesnika maloletna osoba. naglašeno crvenilo u predelu genitalnih organa ili nekom drugom delu tela. vidljivo povlačenje ili agresivnost i odbojnost. rehabilitacija od strane grupe ili zajednice. lascivnih reči i priča. U većini religija samoubistvo se tretira kao greh i suprostavljanje volji i htenjima vrhovnih božanstava koja jedina imaju pravo na oduzimanje života. kao pojave.Ketle i Geri. povrede modrice. antropologija. Mentalne poremećaje prate visoki rizici samoubistva: depresija. Samoubistvo se javlja i kao kult. alkoholizam. Sadržinski se javlja na širokoj skali od seksualnih poruka. u primitivnim i nekim religijskim sektama. U medicinskom smislu je dugo posmatrano kao idikator ludila. Indikatori: otežano hodanje ili sedenje. prekršaj tabua ili neke druge zajedničke norme. Samoubistvo po Frojdu je delom i čin ubistva. Poremećaj postoji i ako se utvrde drugi simptomi mentalnkog oboljenja. ne i pojedinačna. Takođe tu spada i maloletnička prostitucija i pornografija u svim vidovima. 104. prava. shizofrenija. Samoubistvo je deo moralnih principa.

Samoubistvo je samouništavajuće ponašanje sa smrtnim ishodom. ali i relativnu stabilnost u dužem vremenskom periodu u nekom prostoru ili unutar neke zajednice. posebno onim vezanim za tradicionalne podele društvenih uloga na polnoj osnovi. Stanovnici urbanih naselja su u većem riziku od samoubistva što znači. obrazovanim i drugim ustanovama i mikrosocijalnim okruženjem u kombinaciji sa problemima rasta i sazrevanja javljaju se kao ključni uzrok pokušaja ili izvršenja samoubistva. . 106. gubitak prijatelja. Dirkemova tipologija i etiologija samoubistva Dirkem je posatavio hipotezu da opšta učestalost samoubistva otkriva nešto osnovno u karakteristikama društva. Veći udeo muškaraca objašnjava se pritiscima koji izviru iz njihovih društvenih položaja i odgovornosti. Profesionalne karakteristike takođe mogu imati uticaja na stope samoubistva između pojedinih sturka ili profesionalnih skupina. Društvene karakteristike samoubistva Statističke stope predstavljaju statističku meru koja označava učestalost nekog događaja u standardnoj jedinici populacije u datim vremenskim granicama (stope samoubistva se računaju na sto hiljada). tako prekomerno da individualnost prouzrokuje samoubistva. pokazalo se da su ljudi nižeg obrazovanog nivoa manje skloni ka samoubistvu. solidarnost i podržavajuće moći porodice. što je nezavisno od pojedinačnih slučajeva. radikalana promena dnevnih. Kada su u pitanju mladi. Na samoubistvo utiče i bračni satatus. Egoističko samoubistvo varira obrnuto srazmernom stepenu integrisanosti religiozne. Samoubistva predstavljaju društvenu pojavu i u određenim uslovima socijalni problem. slabi porodičnu koheziju. Razvod i smrt bračnog druga menja odnose u porodici. koji ima sopstvenu etiologiju. tako da nije prost zbir individualnih akata. sa tendencijom smanjivanja polne zastupljenosti unutar samoubilačke populacije. značajne promene u porodici vezane za odrastanje i odlazak dece. onda sukobi i nesporazumi sa porodicom. Samoubistvo kao društvena pojava podrazumeva takvo samouništavajuće ponašanje koje prati jasna svest o posledicama i namerama da se uništi sopstveni život. 105. Više stope samoubistva starih se objašnjavaju različitim vrstama gubitaka kao i posledica starenja: prestanak radnih aktivnosti i gubitak radnog položaja. Egoizam je stanje u kome se individualni „ja“ preterano potvrđuje pred društvenim. što znači da društveni uslovi života u ljima takođe proizvode brojne socijalne rizike i pritiske sa kojima neki ljudi ne uspevaju da se nose i beg od nemoći nalaze u samouništenju. političke i porodične zajednice kojoj pojedinac pripada. Prvi je stvorio tipologiju smaoubistva na osnovu njihovog društvenog karaktera. pasivnost. Slabljenje društvene integracije jača individualizaciju. godišnjih ciklusa i obaveza a penzionisanjem se suštinski. dinamiku i posebno promenljiva ali i zajednička svojstva. striktualno i dinamički menjaju. Reflektuje konkretne društvene odnose i uslove na makro i mikrosocijalnom planu. odn primarnih društvenih uzroka: 1. kolega. hronične bolesto. Mnoga istraživanja su uvidela postojanja varijacija u stopama samoubistva. političke i socijalne migracije uz prostornu i društvenu mobilnost takođe su pogodujući činioci samoubistava. Pokazalo se da su proporcije učešća žena naspram muškaraca 1:4. Kada je u pitanju obrazovani status. Dirkem je pokazao da su osobe muškog pola nefleksibilnije u nekim vidovima promena. socijalna izolacija. Predstavljaju tip društvene devijacije jer se njima dovodi u pitanje najznačajnija humana vrednost – ljudski život. karakteristike. Ekonomske. Kada je u pitanju uticaj uzrasta onda se javlja pravilo da samoubistva rastu sa godinama starosti.

dolazi do lične i društvene dezorganizacije. Došli su i do zajedničkog elementa a to je „spoljašnje ograničenje2. Teorija o vezi društvene i statusne integracije polazi od opšte ideje da statusna integracija. 107. Kod pokušaja biraju se bezopasniji i manje brutalniji načini i sredstva poput otrova ili lekova. 4. 3. 3. maloletničku delikvenciju. Razlike između samoubistva i pokušaja ispoljavaju se i u načinu i sredstvima koji se tom prilikom koriste. Ljudi koji su pokušali samoubistvo čine psihološki veoma ranjivu grupu sa izrazitim samoubilačkim rizikom. Ono nastaje usled nedovoljne individualizacije i intenzivnog altruizma u situaciji jake društvene integracije. Kritičan period je oko 4 godine posle pokušaja samoubistva („suicidni status“. vešanjem. Fatalistički tip je posledica normativnog ograničenja ponašanja. Društvo je jedina moralna snaga superiorna u odnosu na pojedinca. Ekološkim istraživanjima samoubistva bavio se Sejnzbri koji je utvrdio postojanje delova grada u odnosu na stepen društvene mobilnosti i društvene izolacije. Uzrokovano je frustracijama u ličnosti. dok su samoubistva prisutnija među starijim osobama.stepen saglašavanja ponašanja zahtevima i očekivanjima drugih. Samoubistvo je derivat društvene dezorganizacije za koju je kao pokazatelj koristio razvode brakova. koji rezultiraju iz frustracije.ali čin nije dovršen i smrt nije nastupila. Glavni uzroci samoubistva su oni koji dovode do socijalne izolacije. Stope smoubistva varuraju intezivno sa stepenom statusne integracije u populaciji. Promene u životu bolesnih ljudi: Privremena hospitalizacija . stope vanbračne dece. vatrenim oružjem idt. U stanjima anomije kada društvo postane nesposobno da vrši regulatorsku funkciju.. kao i ozbiljnost pokušaja. Statusna integracija je pokazatelj društvene integracije. Starosna sturktura utiče tako što su mladi skloniji pokušajima. usled naglih i brzih promena. rizik samoubistva je manji.obim povezanosti jednog statusa sa posedovanjem nekih drugih utiče na stopu samoubistva. dok su potencijalna ugroženost telesnih funkcija i intezitet samoubilačke namere često indikatori pokušaja samoubistva. čiju superiornost on prihvata. Žene su zastupljenije među osobama koje pokušavaju samoubistva. Društvo kontroliše pojedinca. Kavan.očaj.2. Ukoliko je nivo društvene integracije viši. Iz dužnosti je specifičan pod tip i ima 2 varijante: neobavezno i mističko. Holbakova teorija je potvrdila vezu samoubistva sa porodičnom strukturom i religijskom pripadnošću. Pokušaji samoubistva su češći od samoubistva. dok kod se samoubistva izvršavaju. Utvrdio je da diferencijalna distribucija stopa samoubistva unutar grada odgovara oblastima sa intezivnom društvenom dezorganizacijom. Ograničenja mogu biti horizontalna. depresivna raspoloženja).rezultiraju iz međusobnih odnosa i vertikalna. pokušaji se najčešće javljaju kao način privlačenja pažnje i „zvono za uzbunu“ obično se u kasnijim fazama većina takvih osoba ponovo pokušava samoubistvo što obično završava letalnim ishodom. skokovima sa visine. Pokušaji samoubistva Pokušaj samoubistva predstavlja čin u kome je postojala svesna namera uništenja sopstvenog života. Henri i Šort su integrisali Dirkemova shvatanj sa psihoanalitičkim koncepcijama o frustraciji i agresiji. Samoubistvo i ubistvo su akti agresije. Stav ovih autora je da veće verovatnoća samoubistva zavisi od relacionog sistema. Među najznačajnijim psihičkim i društvenim posledicama pokušaja navode se: 1.izviru iz statusne hijerarhije. Altruističko samoubistvo se javlja u društvima u kojima moralni kodeks vrlo jak. Stepen statusne integracije je mahimalan kada je na osnovu poznavanja jednog statusa moguće predvideti drugi. Obično se namera ili pokušaj samoubistva izvršava kroz posramljenost ali i odbijanje krivice. Šmit i Gibs su pokazali da stopa samoubistva varira sa stepenom društvene dezorganizacije. Anomičko samoubistvo je njačešće proizvod poremećaje regulatorske funkcije koju društvo vrši u odnosu na pojedinca.

Društvena zajednica ili određene društvene grupe imaju pozitivan stav prema samoubistvu u određenim unapred definisanim uslovima. poput starih. adolescenata. alkoholičara. kamikaze).je vezano za mitsko-religijska. U ovom duhu su i zabrane sahranjivanja na grobljima i na religijski propisan način.nesposobnost usmeravanja agresije ka spolja što je povezano sa ograničenošću međuljudskih odnosa u kojima je moguće izraziti agresiju • Bekstvo u irealnost. Pozitivan stva prema samoubistvu postoji i u situaciji kada se ono smatra delom moralnih dužnosti (samuraji. Odobravanje. ljudskih zajednica ili pojedinca nego što je denekog vrednosnog sistema.2. mentalno bolesnih. zbog čega ono izaziva strah i povlači osudu. Društvena reakcija na samoubistvo Društvena reakcija na samoubistva može se u osnovi podeliti u 4 osnovna tipa: 1. Kategoriju ugroženih predstavljaju posebno oni koji su već pokušali samoubistvo.se zasniva na otkrivanju samoubilački ugroženih lica.jačanje suicidne fantazije (mimo svoje osoba se bavi razmišljanjima o načinu izvršenja samoubistva) Savremena prevencija podrazumeva postojanje posebno organizovanih službi za prihvatanje i tretman suicidno ugroženih poput centara za prevenciju samoubistava. kulturnim normama i obrascima ponašanja. Prevencija. Neka zakonodavstva i danas sadrže delove koji se odnose na neke vidove represije prema samoubici ili njegovoj porodici. Od legalnih osuda veći efekat imaju moralne i psihološke osude koje prate skoro sva samoubistva osim altruističkih. Osuda. običajan i politička samoubistva altruističkog tipa. One mogu biti toliko drastične u određenim situacijama da skoro u potpunosti izoluju porodicu i srodnike samoubice. Za uspešnu prevenciju potrebno je i prepoznavanje presuicidnog sindroma.kao način društvene reakcije vezana je za činjenicu da se saubistvom krše etička i normativna očekivanja. narkomana i dr. Ravnodušnost 3. savetodavne službe (telefonska pomoć) i sl.prema samoubistvu i samoubistvima obično je prisutna u anomijskim i kriznim društvima i situacijama.psihičko i socijalno ograaničavanje i osiromašenje međuljudskih odnosa • Samoagresija. odeljenja za pružanje pomoći u krizi. Odobravanje 2. preko religije i pravnih propisa. Samoubice su stimulisane na izvršenje samoubistva kada je to u interesu zajednice ili grupe( npr. zarobljeni pripadnici vojnih formacija). Ne postoji ni jedno društvo ili zajednica čiji normativni sistem nema definisan satv prema samoubistvu. Prevencija Reakcija se izražava etičkim stavovima. hronično neizlečivih bolesnika. Ravnodušnost. Ne smeju se mešati pozitivna očekivanja prema samoubilačkom činu neke društvene grupe ili zajednice sa odobravanjem samoubistva i pozitivnom stavu prema samoubicama ili njihovim porodicama. . - Stalna hospitalizacija Promene u životu i sredini zdravih ljudi: Privremeno izdvajanje iz situacije sukoba Društvena zajednica je spremna da pruži materijalnu i moralnu pomoć Način života i ljudski odnosi se menjaju pod uticajem pokušanog samoubistva Promene u društvenoj izolaciji 108. koji čini skup simptoma karakterističnih za duševno stanje uoči samoubistva. On se najčešće ispoljava u vidu niza simptoma koji su međusobno povezani: • Progresivno stešnjenje. Ravnodušnost prema samoubistvu ili pokušaju pre je odraz otuđenosti nekih društava. Svaki pokušaj samoubistva je deo samoubilačkog po9našanja. ljudi u socijalnoj i ličnoj krizi. Neodobravanje 4.

podmitljivost. Prva najšira legalna definicija korupcije uključujući i definiciju u užem smislu nalazi se u francuskom Napoleonovom zakoniku iz 1810. u pogledu društvene strukture. sloboda građana. sadržajima i oblicima korupcije. lat. posebno ekonomske i političeke korupcije. pravne. Ona je uvek dvosmerni proces i reverzibilni odnos između javnog lica ili institucije i pojedinca ili privatnih subjekata. mogućnosti ostvarivanja nekih prava ili korišćenja usluga i dobara. Reč je o promenljivoj kategoriji pa otud i različito određenje njenih sadržaja. vidova političke participacije. ekonomske. političke. Mito predstavlja najrašireniji i tipičan vid korupcije. To ne znači da je nema u državama u kojima se o njoj ne govori. Ne postoji univerzalna definicija korupcije. snage opozicije i civilnog društva i mnogih drugih okolnosti. U savremenim uslovima korupcija privlači visoku pažnju javnosti zahvaljujući medijima i postaje jedan od ozbiljnih izazova političkoj i ekonomskoj demokratiji. udruženja. Korupcija kao društveni problem Korupcija (corrumpeze. Korupcija se može smatrati kao pojava a ne jedino i primarno kao tip devijantnog ili kriminalnog ponašanja. suprostavljenosti pojedinih delova društva. kulture. uključujući javne poslenike ili izabrane predstavnike. U savremenim uslovima korupcija predstavlja mrežu složenih odnosa u kojima učestvuje veliki broj ne samo pojedinaca već i firmi. pošto se društva značajno razlikuju u pogledu vrednosnih. Tokom istorije raste javna osetljivost za takve vidove ponašanja. Do mita dolazi u slučajevima skučenih izvora. Aspekti i vidovi korupcije . Ne postoji precizna opšteprihvaćena definicija korupcije. Tokom istorije. ustanova vlasti. procedure ili kulturnih standarda. posebno u pogledu inkriminacije i sankcionisanja korupcije.. sociokulturne i druge aspekte i sadržaje iako se uobičajno svodi na one vidljivije i lakše uočljive poput mita. Korupcija se odvija u kontekstu takvih promenljivih odnosa kao što su: javni i privatni interesi. primanja (pasivno) ili posredovanje u podmićivanju (aktivno i pasivno) se najčešće uzima kao tipičan i najrašireniji vid korupcije. Mitom se preraspodeljuju troškovi poslovanja mnogih firmi nespremnih da na legalan način steknu određene dozvole. Korupcija bilo koje vrste i na bilo kom nivou društva ozbiljno ugrožava bazične društvene norme rada. bespravlje i nestabilnost. U stručnoj literaturi posebno ravnoj ističe se značaj društvenog i pravnog konteksta za razumevanje i promene u shvatanjima i. radi sticanja lične ili privatne koristi. Godine. Korupcija ima svoje administrativne. zahvaljujući čemu je nastao čitav niz mera društvene reakcije. institucija. odn. bogatstvo i moć. Pojavama mita pogoduju situacije u kojima državni činovnici ili oni koji pružaju javen usluge salbo palćeni i nemotivisani da rade za platu. vladavine prava i dobrog funkcionisanja poretka u korist građana. ili su kazne za takva ponašanja bile blage ili nisu primenjivane. obezbede zahtevane standarde rada i poštovanje zakonitosti. Nekad se pojam korupcije odnosio samo na zaposlene u javnim i državnim službama. moć i autoritet. potkupljivost) postojala je još od antičkih vremena kao najgori i najrašireniji vid ponašanja blizak javnoj administraciji. Problem definisanja granica između javnih i privatnih interesa utiče na to da neki vidovi korupcije ostaju nedodirljivi zahvaljujući distibuciji i koncentraciji društvene moći. Mito u vidu davanja (aktivno). privatno i službeno.pokvarenost. neki vidovi korupcije smatrani su dopuštenim kako od tsrane javnosti tako i od strane javnih ličnosti. izvesno je da postoje složeniji savremeni i po posledicama teži vidovi. zakonodavnih i socijalnih sistema. dok je ksnije proširen na sve one koji zloupotrebljavaju svoj položaj i moć radi sticanja lične koristi. Ona unosi nesigurnost. nelčegalnih organizacija itd. 110.109. demokratskog i odgovornog funkcionisanja. primanja poklona. Korušpcija predstavlja socijalni i politički proces koji menja svoje sadašnje oblike ali u osnovi znači zloupotrebu javne funkcije. Učestalost slučajeva vezanih za korupciju pokazuju kako ona u određenim političkim i kulturnim okolnostima može postati značajno društveno i političko pitanje. bakšiša i sl. političkih. ucena.

Različiti sadržaji i forme ekonomske korupcije merene ugrožavanjem ekonomskih sloboda i slobodnih tržišta odnosa poput: a) Uzimanje kredita ispod tržištne cene. Definicije zasnovane na vrednosnim i moralnim osnovama proširuju pojam korupcije i na sadržaje van zakonskih okvira. Bilateralni monopol. Sociološki posmatrano glavni uzroci korupcije su visoka koncentracija bogatstva. Konkurentski podmitljiva država. čija primena je unutar nečijih društvenih aktivnosti.Imajući u vidu uspostavljanje opštih društvenih i prvnih standarda u definisanju korupcije moguće je izdvojiti neke tipične vidove korupcije u zavisnosti od sadržaja. moći i društvenog statusa u rukama manjeg broja ljudi. Usresređeni ka javnom interesu. i drugih društvenih uloga. Zasnovani na tržišnim zakonima.tiče se prirode i posledice korupcije. ili kršenje nekih pravila zahvaljujući nekom tipu ličnog uticaja ili interesa 2. Kleptokratija. slab pravni sistem itd.primer je ponašanje koje odstupa od formalnih dužnosti u obavljanju javne uloge u cilju privatnih novčanih ili statusnih dobitaka. Zasnovani na odnosu javnog i službenog. Nepotizam podrazumeva zloupotrebu nečije pozicije da bi se zadovoljila potreba ili ostavario interes ili cilj nekog od srodnika.nastaje u situacijama u kojima javni službenici posmatraju svoju službu kao biznis koji koriste kao bi maksimalizovali svoje prihode. Novija tipologija korupcije izdvaja 4 opšta tipa korupcije: 1. . nedemokratski i autokratski režimi. socijalnih. aktera i posledica. Ekonomski aspekti korupcije tiču se prirode ekonomskih sistema i ekonomskih sloboda građana. Korupcija se odnosi na bilo koju interesom motivisanu aktivnost kojom se krši obavezujuće pravila distribucije. Društvene svojine – privatizacija h) Vladine nabavke i) Monopol nad informacijama Formula za merenje veličine ove pojave Klitgard : KORUPCIJA=MONOPOL+DISKRECIJA+ODGOVORNOST Jedna tipologija opštih tipova korupcije čini podelu na one koji su: 1. visoka birokratizacija. odn. smatrajući da legalni sistemi mogu biti zasnovani na nelegalnim osnovama i da u tom slučaju legalni akti predstavljaju moralnu korupciju. korišćenjem političke ili neke druge društvene pozicije b) Izvoznih i uvoznih kontigenata o kojima odlučije državna administracija c) Vladinog posredovanja u nabavkama. Definicije zasnovane na bijejviorističkim idejama polaze od stava da je korupcija zloupotreba javne moći ili izvora u privatnu korist.koji podrazumeva simbiozu vlasti i mafije koja obezbeđuje zaštitu i nesmetano bavljenje nelegalnim poslosvima 3. javnim radovima i sl. Oni nanose najveću društvenu i ličnu štetu.kada vrh vlade organizuje politički sistem kako bi maksimalizovao mogućnost ostvarenja rente i njeno preusmerenje za ličnu upotrebu 2. Nepotizam predstavlja vid korupcije u najširem smislu te reči. Problem sa ovim definisanjem je kako odrediri granicu zloupotrebe i kako odediti javni ili opšti interes naspram ličnog. ekonomskih. kada se odgovoran funkcioner ili službenik navede da preduzme akciju koja favorizuje bilo koga ko mu obezbedi novčane ili neke druge nelegalne nagrade i na taj način ošteti javni ili interes službe. d) Kontrola cena e) Tajni i diskrecioni fondovi f) Garancija za kredite g) Transformacije državne ili tzv. Fridrih smatra da postoji obrazac korupcije uvek kada nosilac moći kome je povereno da čini određene stvari. Snažna mafija ili velike korupcije unutar slabe i dezorganizovane države 4. U sociološkoj perspektivi ključni izvor korupcije je u različitim nivoima i vrstama društvenih nejednakosti i u nejednakosti u distribuciji i raspolaganju društvenom moći kao i u različitoj distribuciji i korišćenju političkih. 3.u kojoj veliki broj službenih lica na različitim nivoima eksploatiše veliki broj građana .

12. na legitimnost. interese i pozicije u durštvu. . U najširem smismu prevencija korupcije tiče se pre svega učešća građana u javnom životu i uticaja na vlast.1975. prava. Pored negativnih poželjne su i pozitivne mere. praćenim i kontrolisanim ovlašćenjima i moćima je deo političkih promena koje takođe vode uspešnoj antikorupcijskoj borbi. ili završi neki javni posao. etičkih stavova i ponašanja u javnim poslovima. Održane su i brojne međunarodne konferencije. moralno i građansko vaspitanje.Politički pristup korupciji polazi od ideje različitih ineresa mogućnosti i moći da se ostvare neki interesi. Društvena reakcija na korupciju Generalna skupština Un bavila se prvi put pitanjem korupcije u međunarodnim trgovinskim transakcija u svojoj rezoluciji 3517 od 15. koje uključuju stvaranje morala i kulture suprostavljanja korupciji. zasnovan na plaralizmu političke i socijalne organizacije. Dobro ustanovljen pravni i javni poredak. U programu protiv korupcije kaže se da „ukoliko efikasne mere u borbi za iskorenje korupcije ne obuhvate sve njene oblike a ne samo kriminalni aspekt sve što se preduzme može biti neadekvatno. kredibilitet i odgovornost vršilaca javnih funkcija. Time se ukazuje na korene korupcije. Određivanjem granica političke moći i uloga sa ograničenim. 111. negovanje demokratskih institucija itd. Osmi kongres u Kairu 1995. Veoma moćna mogućnost smanjivanja korupcije jeste razvoj i rast civilnog društva. koriste usluge. Komitet ministarstva EU je 1996 usvojio Program akcije protiv korupcije. dobara ili sredstava. od tada mnoge međunarodne organizacije i specijalizovane agnecije ili tela su se bavila ovim problemom pokušavajući da izgrade strategiju. Kulturno-etički aspekti korupcije tiče s nivoa i stanja vrednosti i morala nekog društva. seminari i drugi skupovi. Konvencija Un u hagu. decembra 1989. efikasnoj i od strane građana kontorlisanoj državi i na civilnom društvu može biti jedina prava brana korupciji i drugim vidovima zloupotrebe moći i javnih pozicija. Najopštiji cilj korupcije jeste da stekne ili zaštiti vredna dobra. Potreban je razvoj javnog pravnog poretka i reda sa relativno trajnim okvirom društvenih i pravnih standarda..najveću korist ima manjina na vrhu piramide.

d) Kontrola cena e) Tajni i diskrecioni fondovi f) Garancija za kredite g) Transformacije državne ili tzv. Kleptokratija. 111. ili završi neki javni posao. decembra 1989. Zasnovani na tržišnim zakonima.primer je ponašanje koje odstupa od formalnih dužnosti u obavljanju javne uloge u cilju privatnih novčanih ili statusnih dobitaka. Održane su i brojne međunarodne konferencije. Konvencija Un u hagu. koriste usluge. čija primena je unutar nečijih društvenih aktivnosti.koji podrazumeva simbiozu vlasti i mafije koja obezbeđuje zaštitu i nesmetano bavljenje nelegalnim poslosvima 3. interese i pozicije u durštvu.nastaje u situacijama u kojima javni službenici posmatraju svoju službu kao biznis koji koriste kao bi maksimalizovali svoje prihode. Osmi kongres u Kairu 1995.Ekonomski aspekti korupcije tiču se prirode ekonomskih sistema i ekonomskih sloboda građana. korišćenjem političke ili neke druge društvene pozicije b) Izvoznih i uvoznih kontigenata o kojima odlučije državna administracija c) Vladinog posredovanja u nabavkama. Usresređeni ka javnom interesu. seminari i drugi skupovi. Fridrih smatra da postoji obrazac korupcije uvek kada nosilac moći kome je povereno da čini određene stvari. Novija tipologija korupcije izdvaja 4 opšta tipa korupcije: 1. od tada mnoge međunarodne organizacije i specijalizovane agnecije ili tela su se bavila ovim problemom pokušavajući da izgrade strategiju. Komitet ministarstva EU je 1996 usvojio Program akcije protiv korupcije. odn. Oni nanose najveću društvenu i ličnu štetu. javnim radovima i sl. 12.tiče se prirode i posledice korupcije. Korupcija se odnosi na bilo koju interesom motivisanu aktivnost kojom se krši obavezujuće pravila distribucije.u kojoj veliki broj službenih lica na različitim nivoima eksploatiše veliki broj građana Politički pristup korupciji polazi od ideje različitih ineresa mogućnosti i moći da se ostvare neki interesi. kada se odgovoran funkcioner ili službenik navede da preduzme akciju koja favorizuje bilo koga ko mu obezbedi novčane ili neke druge nelegalne nagrade i na taj način ošteti javni ili interes službe. Različiti sadržaji i forme ekonomske korupcije merene ugrožavanjem ekonomskih sloboda i slobodnih tržišta odnosa poput: a) Uzimanje kredita ispod tržištne cene. Bilateralni monopol. Društvene svojine – privatizacija h) Vladine nabavke i) Monopol nad informacijama Formula za merenje veličine ove pojave Klitgard : KORUPCIJA=MONOPOL+DISKRECIJA+ODGOVORNOST Jedna tipologija opštih tipova korupcije čini podelu na one koji su: 1. Kulturno-etički aspekti korupcije tiče s nivoa i stanja vrednosti i morala nekog društva.. Najopštiji cilj korupcije jeste da stekne ili zaštiti vredna dobra. ili kršenje nekih pravila zahvaljujući nekom tipu ličnog uticaja ili interesa 2. . Time se ukazuje na korene korupcije. Zasnovani na odnosu javnog i službenog. prava.1975.najveću korist ima manjina na vrhu piramide. Društvena reakcija na korupciju Generalna skupština Un bavila se prvi put pitanjem korupcije u međunarodnim trgovinskim transakcija u svojoj rezoluciji 3517 od 15. Snažna mafija ili velike korupcije unutar slabe i dezorganizovane države 4. 3. etičkih stavova i ponašanja u javnim poslovima.kada vrh vlade organizuje politički sistem kako bi maksimalizovao mogućnost ostvarenja rente i njeno preusmerenje za ličnu upotrebu 2. Konkurentski podmitljiva država.

negovanje demokratskih institucija itd. kredibilitet i odgovornost vršilaca javnih funkcija. U programu protiv korupcije kaže se da „ukoliko efikasne mere u borbi za iskorenje korupcije ne obuhvate sve njene oblike a ne samo kriminalni aspekt sve što se preduzme može biti neadekvatno. Dobro ustanovljen pravni i javni poredak. Određivanjem granica političke moći i uloga sa ograničenim. zasnovan na plaralizmu političke i socijalne organizacije. praćenim i kontrolisanim ovlašćenjima i moćima je deo političkih promena koje takođe vode uspešnoj antikorupcijskoj borbi. Pored negativnih poželjne su i pozitivne mere. dobara ili sredstava. efikasnoj i od strane građana kontorlisanoj državi i na civilnom društvu može biti jedina prava brana korupciji i drugim vidovima zloupotrebe moći i javnih pozicija. . moralno i građansko vaspitanje. na legitimnost. Veoma moćna mogućnost smanjivanja korupcije jeste razvoj i rast civilnog društva.U najširem smismu prevencija korupcije tiče se pre svega učešća građana u javnom životu i uticaja na vlast. Potreban je razvoj javnog pravnog poretka i reda sa relativno trajnim okvirom društvenih i pravnih standarda. koje uključuju stvaranje morala i kulture suprostavljanja korupciji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->