P. 1
Seminarski_rad_organizacijska_struktura_poduzeca

Seminarski_rad_organizacijska_struktura_poduzeca

|Views: 2,698|Likes:
Published by zerdelja

More info:

Published by: zerdelja on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

VISOKA ŠKOLA HRVATSKO ZAGORJE STUDIJ: INFORMATIKA

SEMINARSKI RAD

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODUZEĆA

Kolegij: EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PODUZEĆA

Mentor: Mr. Sc. Miroslav Flego

Kandidat: Zlatko Erdelja

2009. siječanj.KRAPINA. 2 .

...............................................................................6 Elementi organizacijske strukture..................................................................................................................................................................................................................................................................12 Složenost........SADRŽAJ UVOD................................................15 VLASTITO ARGUMENTIRANO MIŠLJENJE.............................6 TEORIJA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE PODUZEĆA.....11 Neformalna organizacija................................................................................................................................................................................................................................................................17 POPIS LITERATURE.............................................................................17 3 ................................................................ formalizacija i centralizacija u organizaciji...........................................................................................................................................................................................................................6 Definiranje organizacijske strukture..............................................................................................................................................................4 RAZRADA TEME.................................9 Formalna organizacija............................................................7 Osnovni koraci u izgradnji organizacijske strukture....................................13 Vrste organizacijskih struktura............................................................................................................................

Iz ovog kratkog pregleda mnogi teoretičari su došli do zaključka da pojam organizacije nije jednoznačan pa stoga najčešće navode dvostruki smisao pojma organizacije. Organizacija čovjeka u tom pogledu u ne maloj mjeri sputava. Tako je čovjek povećavajući kvalitetu alata i kontinuirano poboljšavajući organizaciju rada postizao mnogo veće rezultate i brže postizao ciljeve u svim segmentima svojih aktivnosti. Ipak. njegovo ponašanje osobito ako mu je nametnuto bez njegove volje. već i na cjelokupnu radnu i životnu djelatnost. dovodi u podređeni položaj te mu nameće zadatke koji nisu uvijek u skladu sa njegovim fizičkim sposobnostima i osobnim potencijalom. Uz pomoć primitivnih sredstava za rad i samostalnosti u donošenju odluka tadašnji je čovjek počeo mijenjati oblik svojeg dotadašnjeg alata kako bi uspješnije podmirivao svoje životne potrebe. Tako se najčešće susrećemo sa pojmom procesa organiziranja nekih aktivnosti s jedne strane te označavanju rezultata tog istog procesa s kojima se oblikuju organizacijske jedinice različitih vrsta i struktura. 4 . negativnu stranu organizacije koja nezanemarivo nepovoljno utječe na čovjeka tj. U ovom kratkom uvodu ipak treba spomenuti i drugu. značenje organizacije mnogo je šire a sagledivo je upravo iz činjenice kolike koristi ima čovjek njezinom primjenom u privrednom i u svim ostalim područjima društvenog života u kojima je uposleno sve više radnika i u kojima se troše sve veća sredstva. osim što je usavršavao svoj alat pronalazio je i efikasnije radne metode čime je stvorio veće mogućnosti za podmirenje svoji potreba koje su se protekom vremena znatno povećavale. Postupnim usvajanjem stečenih iskustava te daljnjim usavršavanjem. čovjek.UVOD S obzirom da je organizacija vrlo stara aktivnost samosvjesnog čovjeka možemo bez uveličavanja definirati da pojam organizacije započinje sa pojavom čovjeka. značenje organizacije nije ograničeno samo na čovjekovu privrednu. Zato.

primjenjujući organizaciju nastoje uspostaviti i odgovarajuće društveno – ekonomske odnose. Bez obzira na to što organizacija ima važne tehničke komponente i što je u privrednom području u velikoj mjeri određuje tehnologija.Organizacija. ona je u suštini ipak društvena djelatnost zbog toga što ljudi. 5 . kao institucija i aktivnost u današnjem svijetu toliko je prisutna i važna da je nezamislivo a praktički i nemoguće rješavati bilo koji društveni problem bez odgovarajućih znanstvenih istraživanja. Stoga se organizacija afirmirala i kao znanstvena disciplina koja se zbog te činjenice uvodi u nastavne planove gotovo svih visokoškolskih a posebno društvenih i tehničkih ustanova.

6 .RAZRADA TEME Teorija organizacijske strukture poduzeća Definiranje organizacijske strukture Riječ 'struktura' (lat. način izgradnje. Ipak treba reći da je organizacija širi pojam od organizacijske strukture koja je samo jedan ali najvažniji njezin element. organizam i sl. Prava organizacijska struktura predstavlja neizostavni temelj bez kojeg bi i najbolji učinak u svim ostalim područjima rukovođenja ostao neefikasan. sastav. Struktura prema navodima stručnjaka koji se bave temom organizacije je sastavni dio svake organizacije te je ujedno i najvažniji njezin dio. Strucrura od struere – slagati. Vrlo često se organizacijska struktura izjednačava sa organizacijom managmenta tj. pod utjecajem unutarnjih i vanjskih čimbenika organizacije. sklapati. Organizacijska struktura poduzeća ne predstavlja statičan nego dinamičan element organizacije. U poduzećima se dešavaju promjene pa se i organizacijska struktura poduzeća mijenja prema novonastalim potrebama koje zapravo izazivaju potrebu za promjenama u organizacijskoj strukturi poduzeća. raspored. organizacijska struktura poduzeća sa organizacijskom strukturom managmenta. Iz navedenih značenja jasno je vidljivo kolika je važnost strukture u svijetu u kojem živimo a posebno u organizacijama kao što su poduzeća. tako se isto mijenja i organizacijska struktura poduzeća. zidati) usko je povezana sa riječima npr. Važnost strukture poduzeća jednaka je važnosti anatomije za ljudski organizam pa otuda proizlazi i vrlo često upotrebljavan naziv 'anatomija organizacije'. Stoga je i razumljiva tako široka upotreba pojma struktura u svakodnevnom životu i na svim životnim područjima. građa. Upravo zbog tih razloga osnovna je zadaća svakog novonastalog poduzeća odabir adekvatne organizacijske strukture kako bi se postigli osnovni preduvjeti za čvrste temelje poduzeća. Kao što se i elementi organizacijske strukture neprekidno mijenjanju.

dr. Tako prema uvaženom istraživaču Peteru Druckeru definicija organizacijske kaže 'da bi svi organizacijski dijelovi poduzeća mogli usklađeno i homogeno djelovati moraju biti međusobno povezani i integrirani'. Velimir Srića. Ipak. Općeprihvaćena organizacijska struktura poduzeća prema istaknutom američkom autoru Henry Mintzbergu ima slijedeće elemente: a) Operativni dio . Mijo Novak koji na tu temu kaže da: 'pod organizacijskom strukturom podrazumijeva sveukupnost veza i odnosa između svih činilaca proizvodnje.koji sačinjavaju svi izvršni radnici b) Strateški . U toj definicijskoj strukturi uočavamo onaj elementarni karakter strukture koji mora osigurati optimalni sastav unutar svakog činioca zasebno. što je današnja sveprisutna svakodnevnica. naš uvaženi znanstvenik kaže da 'pod organizacijskom strukturom poduzeća podrazumijeva stupanj formalnih veza i hijerarhijskih aranžmana'. Elementi organizacijske strukture Iz različitog shvaćanja. najtemeljitiju i najprihvatljiviju definiciju organizacijske strukture daje naš uvaženi znanstvenik Prof. Nadalje.Utjecaj činitelja organizacije i unutarnjih i vanjskih vrlo je važan za oblikovanje strukture poduzeća . Middle Managment d) Tehnostruktura – koju čine stručnjaci s velikim stvarnim autoritetom koji su stekli zbog njihove visoke profesionalne razine znanja na određenom poslovnom području e) Štabni dio – kojemu je svrha pomagati linijskom managmentu 7 . odnosno definiranja organizacijske strukture poduzeća jasno su vidljivi i različiti elementi koji čine tu strukturu.dio koji čini vrhovno rukovodstvo tj. Mnogi od njih su na temelju svojih istraživanja pokušali definirati organizacijsku strukturu. Top Managment c) Srednji dio – koji je sastavljen od managera srednje razine tj. kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje odnosno poslovanja'. ono će znatno češće biti prisiljeno mijenjati svoju organizacijsku strukturu nego u slučaju da je okolina stabilna. Ako poduzeće djeluje u turbulentnoj i nestabilnoj okolini. Organizacijska struktura kao elementarna tema u izučavanju organizacije u velikom je interesu nemalom broju istraživača na ovom području.

sredstva za rad te sam rad). Tim problemom obuhvačeni su elementi organizacijske strukture koji bi se zajednički mogli nazvati 'organizacija unutar odnosa'. Nakon što su se stekli uvjeti te se postiglo spajanje osnovnih činitelja. Korisnost i značenje ove klasifikacije elemenata organizacijske strukture vidljiva je i po činjenici što su u njoj implementirani poslovi. ovisno o specifičnosti poduzeća. Da bi činitelji proizvodnje odnosno poslovanja u poduzeću funkcionirali u skladu potrebno ih je na neki način grupirati na realizaciji zadatka poduzeća. Stoga. u proizvodnji (predmeti rada. čine slijedeći elementi: a) Organizacija materijalnih čimbenika – kao element organizacijske strukture obuhvaća organizaciju materijalnih ulaznih elemenata. da bi se uspješno obavio potrebno raščlaniti na posebne i pojedinačne zadatke. temeljit odabir i adekvatno popunjavanje radnih mjesta te prilagodbu i kontinuiranu edukaciju ljudi za potrebe radne sredine c) Raščlanjivanje zadataka – podrazumijeva podjelu ukupnog zadatka na posebne i pojedinačne zadatke što iziskuje veliko iskustvo u analizi i planiranju 8 . dva elementa obuhvačaju managerske funkcije. sirovina i materijala te organizaciju opreme tj.Iz navedenih naziva i opisa jasno je uočljivo da je struktura prema ovom modelu shvaćena kao organizacija managmenta pa su i navedeni elementi zapravo elementi strukture managmenta koji je samo jedan od elemenata organizacijske strukture. kapitalnih dobara b) Organizacija ljudskog čimbenika – obuhvaća sve probleme vezane za organizaciju ljudi. odnosno funkcije koje obavljaju zaposleni. Tako. da bi ista mogla funkcionirati nužno je osigurati čvrstu poslovnu suradnju na svim razinama organizacije te na taj način ostvariti funkciju upravljanja. četvrti obuhvaća poslove podrške managmentu dok peti ima zadaću obuhvatiti sve ekspertne poslove stručnjaka koji nisu linijski a ni štabni managera. delegirajući konkretne zadatke izvršiteljima na svim radnim mjestima po cijeloj dubini organizacije. na temelju izrečenog o elementima organizacijske strukture poduzeća zaključujemo da organizacijsku strukturu poduzeća s ponešto prilagođenim nazivima. treći element odnosi se na operativu. odnosno kao ukupan zadatak koji je. Zadatak poduzeća može biti interpretiran u užem i širem smislu. npr.

Sva istraživanja dovode do istog zaključka a to je da nema jednog načina koji bi se mogao definirati kao najbolji za strukturiranje organizacije. dodatna kvaliteta. širok raspon kontrole. U suprotnom će struktura koja ne odgovara situaciji u kojoj se nalazi organizacija usporiti ili zakočiti sposobnost upravljačkog sustava. sektore. U klasičnoj teoriji poduzeće bi trebalo biti organizirano po modelu 'odozgo prema dolje'. visoki stupanj decentralizacije i demokratski stilovi vođenja mogu pokazati dobre rezultate u poduzeću orijentiranom na znanstvena istraživanja ali sa druge strane mogu biti pogubni u nekoj tvornici. Tako naprimjer. Osnovni koraci u izgradnji organizacijske strukture Oblikovanje organizacije poduzeća odnosno odabir najprikladnije vrste organizacijske strukture poduzeća predstavlja jednu od najvažnijih odluka u poduzeću. Taj put dizajniranja organizacije ne samo da je logičan nego je i jedini mogući budući da je makroorganizacija osnova za projektiranje mikroorganizacije poduzeća. Iz tog modela proizlazi činjenica da bi managment trebao najprije izabrati globalne organizacijske tj.d) Organizacija upravljanja i managmenta ima zadatak upravljati problematikom organizacije upravljanja i organizacije managmenta kao i ostalih međusobnih odnosa e) Organizacija vremenskog redoslijeda poslova – obuhvaća istraživanje vremenske povezanosti te usklađivanje svih činitelja proizvodnje te čitavog tijeka proizvodnje i poslovanja u cilju postizanja što je moguće veće vremenske usklađenosti. Stoga projektant u izgradnji organizacije poduzeća uvijek ima na raspolaganju neku od teorijski mogućih pristupa ili u kombinaciji dvaju ili više modela. 9 . Svi logični sustavi strukture imaju dobrih i loših strana. službe ili odjele a tek potom dizajnirati specifične zadatke. ne samo zato što se poduzeća međusobno razlikuju već i zato što pojedini čimbenici organizacije različito utječu na pojedina poduzeća te na posjetu i zato što se novom organizacijom u konkretnom poduzeću želi postići i neka nova. Mogući su veoma različiti pristupi u strukturiranju odnosno u izgradnji organizacije poduzeća.

Teorija poznaje i druge načine strukturiranja organizacije koje ćemo samo nabrojati ali ih nećemo posebno detaljnije razmatrati. Veliko je umijeće pronaći pravu sredinu između te dvije krajnosti što je vrlo teško postići. Jedan od najčešćih problema s kojim se susreće svaki projektant u izgradnji organizacije poduzeća je postizanje ravnoteže između stabilnosti i fleksibilnosti organizacije odnosno njezine strukture. No. 10 . kad je riječ o velikim poduzećima mogu se i tolerirati nedosljednosti u navedenom pogledu. ako se radi o reorganizaciji već postojećeg poduzeća ili pojedine organizacijske jedinice tada u obzir mogu doći i ostali modeli. Izbor organizacijske strukture poduzeća obično je zadatak najvišeg managmenta u poduzeću kojemu bi nit vodilja trebala biti izbor najprimjerenije strukture za njezino poduzeće koja mora biti temeljena na strategiji i ciljevima poduzeća. Ipak. Čimbenici koji u konkretnoj situaciji u najvećoj mjeri utječu na poduzeće određuju i njegovu organizacijsku strukturu. 'strategija klina' koji podrazumijeva da promjene u organizaciji započinju sa srednjih razina managmenta te naposljetku model 'strategije većeg broja nukleusa' koji podrazumijeva da se organizacijske promjene u poduzeću započnu istovremeno na različitim razinama i dijelovima poduzeća. prije nego je reorganiziramo moramo biti sigurni što želimo poboljšati i koji je cilj koji će opravdati pokretanje reorganizacije jer reorganizacija radi reorganizacije nema nikakve svrhe. Organizacijska struktura poduzeća u velikoj mjeri je određena ciljevima i strategijom kod izgradnje te se nikako ne bi smjelo izgubiti iz vida da je organizacijska struktura rezultat djelovanja mnogobrojnih čimbenika organizacije. U izgradnji organizacijske strukture poduzeća prema organizacijskoj teoriji na jednoj organizacijskoj razini može se primjenjivati samo jedan pristup raščlanjivanja zadataka. Tako stabilnost strukture omogućava specijalizaciju i racionalizaciju poslovanja te snižavanje troškova dok fleksibilnost omogućuje brže prilagođavanje organizacije u promjenama na tržištu te okolini u kojoj rade. Tako su nam još poznati modeli: 'odozdo prema gore'. Navedenih modeli oblikovanja poduzeća vrlo često se koriste u različitim međusobnim kombinacijama. zatim 'kombinirani model' navedenih modela. Neovisno o tome koju ćemo strategiju primijeniti prilikom reorganizacije. Kod većih organizacijskih promjena najčešće će se koristiti model 'odozgo prema dolje' gdje je taj model gotovo jedina opcija.

struktura mora osigurati punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji. Zaposleni moraju raditi u motiviranim i efikasnim timovima i moraju se temeljiti na prikladnom sustavu informacija i komunikacija. formalna organizacijska struktura je ona koja je predložena i službenim aktima potvrđena od strane visokog managmenta. Formalna organizacijska struktura je unaprijed utvrđen raspored poslova i sustav međusobnih veza u određenom poduzeću. efikasnu upotrebu svih raspoloživih resursa. Prema istraživanjima. Tako možemo prepoznati najčešće tri faze u razvoju poduzeća: a) faza kada je poduzeće malo. b) faza kada je poduzeće srednje te faza c) kada poduzeće poprima oblik velike kompanije. Dinamika promjena organizacijske strukture uvjetovana je i rastom tj. racionalnu upotrebu kvalifikacija iskustva i znanja specijalista. fleksibilnost na promjene. Formalna organizacija Cilj procesa izgradnje organizacijske strukture je donošenje formalne organizacijske strukture i ona predstavlja kralježnicu tj. kao zaključak možemo navesti činjenicu da ni jedno poduzeće ne može imati istu strukturu kao neko drugo poduzeće niti je može imati isto poduzeće u različitim fazama svojeg razvoja. Nadalje. većina poduzeća ili njezinih dijelova moraju poduzeti umjerene mjere organizacijskih promjena najmanje jednom godišnje te brojem promjene 4 do 5 godina.Organizacijska struktura poduzeća ne može se uspostaviti jednom za sva vremena pa čak i ne za neko kraće vrijeme. 11 . Dužina trajanja organizacijske strukture ovisi o dinamičnosti organizacije. Stoga. kostur svakog poduzeća. Najvažnije kod izgradnje organizacijske strukture poduzeća je da se izgradi kvalitetna organizacijska struktura koja mora osiguravati ostvarivanje ciljeva organizacije optimalnu podjelu rada a posebno onih zadataka koji se dodjeljuju managerima. Svakoj od tih faza razvoja poduzeća odgovarat će određena vrsta organizacijske strukture a od brzine njezinog razvoja zavisit će i učestalost za potrebom provedbi reorganizacija poduzeća. razvojem poduzeća. Stoga.

određuju izvršna i rukovodeća radna mjesta te propisuju pravila i norme ponašanja u poduzeću. 12 . Neformalna organizacija je formalna organizacija prilagođena stvarnim okolnostima i osobitostima članova organizacije. Ako je raskorak između stvarne i formalne organizacijske strukture manji prilagođavanje se odvija 'u hodu' ali ako je raskorak veći a pogotovo velik tada je potrebno pristupiti temeljitoj reorganizaciji.Formalnom organizacijskom strukturom utvrđuju se sva bitna pitanja u funkcioniranju organizacije. Neformalna organizacijska struktura je skup najčešće trajnih odnosa između ljudi u organizaciji koji su se uspostavili tijekom njihovog zajedničkog rada prisustvovanju nekim projektima u kojima su bile uključene različite organizacijske jedinice. Za razliku od formalne organizacijske strukture u svakom poduzeću djeluje i stvarna tj. opisuju i povezuju poslovi koje treba obaviti u poduzeću. Formalna organizacijska struktura se najčešće prikazuje grafovima s pozicijama opisa poslova i ciljevima. Taj raskorak se kontinuirano i neodgodivo povećava sa vremenom od uspostavljanja formalne organizacijske strukture do sadašnjeg trenutka. Na početku formalna struktura odgovara stvarnoj no s vremenom dolazi do raskoraka između formalne i stvarne strukture. vrlo je teško prepoznati neformalnu organizaciju koja se vezuje za ljude i njihovo djelovanje u organizaciji. spajaju činitelji rada u uže i šire skupine. određuju statusi ljudi u organizaciji. Stoga se nikako ne bi smjelo čekati na stanje kad će se stvarna struktura bitno razlikovati od formalne te bi se kao protulijek tome trebao provoditi postupak prilagođavanje stvarne strukture formalnoj tj. reorganizaciji poduzeća ili njezinih dijelova. Tako se formalnom organizacijskom strukturom utvrđuju. Neformalna organizacija Do raskoraka između formalne i stvarne organizacijske strukture dolazi zbog promjene pojedinog elementa organizacijske strukture koje je lako prepoznati i uskladiti sa novonastalim stanjem. Pojam neformalne organizacije često se vezuje za djelovanje neformalnih skupina u poduzeću pa se vrlo često neformalna organizacija shvaća negativno što ne mora biti točno. S druge strane. objektivno postojeća organizacijska struktura koja nastaje spontano u procesu funkcioniranja formalne organizacijske strukture.

Ipak valja naglasiti i činjenicu ako su ciljevi neformalne organizacije u suprotnosti sa interesom poduzeća tada je riječ o negativnom djelovanju neformalne organizacije. koncepciju organizacije radnih mjesta a preko njih i na ukupnu organizaciju radnih mjesta. Neformalna organizacija može biti veoma utjecajna pa čak i do te mjere da dominira formalnom organizacijom. Horizontalna diferencijacija predstavlja podjelu zadataka u organizaciji na različite podzadatke na istoj organizacijskoj razini te što je horizontalna diferencijacija veća to je i organizacija složenija. neformalni raspored rada te komunikacija i utjecaj uzora.Naprotiv. promišljena i svjesna kreacija. neformalna organizacija je spontana. Složenost organizacije podrazumijeva razinu horizontalne i vertikalne diferencijacije u organizaciji. Iz toga proizlazi da će izbor odgovarajuće strategije utjecaj na npr. Njezine kritične aktivnosti su: ponašanje managmenta. formalizacija i centralizacija u organizaciji Kad je riječ o dimenziji organizacije tada teorija nudi tri ključne dimenzije kojima je ona mjerljiva a to su: složenost. Za razliku od formalne organizacije koja je namjerna. Navedene dimenzije će karakterizirati i organizaciju velikih poduzeća kojima će biti primjerenija jednostavnija struktura i u manjoj mjeri formalizirana organizacija. Vertikalna diferencijacija pak predstavlja podjelu organizacije po dubini odnosno po razinama managmenta u organizaciji. odnosi između skupina. formalizacija i centralizacija poduzeća. neformalna organizacija vrlo često je usmjerena na ostvarivanje ciljeva organizacije pa čak i užih interesa određenih neformalnih skupina u poduzeću. Neformalna organizacija upravo kao i formalna ima svoje vođe. 13 . Nadalje. velika će poduzeća primijeniti i određeni stupanj decentralizacije u organizaciji za razliku od manjih poduzeća koja će češće zadržati centralizirani oblik. skupine koje nastale kao rezultat prirode posla te prijateljske skupine koje su najčešće rezultat zajedničkog druženja organizacije izvan poduzeća. Neformalne organizacije s obzirom na motive formiranja najčešće raspoznajemo i svrstavamo u dvije skupine a to su: interesne skupine tj. Složenost. odnosi u skupini. Razina te tri mjerljive dimenzije nudi mogućnost izbora odgovarajuće organizacijske strukture a time i načina funkcioniranja organizacije. hijerarhiju i ciljeve.

Dublja organizacija se prepoznaje po većem broju razina managera od 'top managmenta' do najniže razine managmenta. Za spoznaju koliko je neko poduzeće centralizirano potrebno je spoznati slijedeće: koliki je broj odluka koje se donose na nižim razinama. Što je veći stupanj navedenih dimenzija to je veća potreba za dubljom i detaljnijom podjelom rada u poduzeću. Formalizacija organizacije je svakako jedna od ključnih dimenzija organizacije. Pod tim pojmom podrazumijevamo mjesta i razine odlučivanja u organizaciji. Idealna situacija bi bila da pojedine organizacijske jedinice budu samostalne u odlučivanju koje će dovesti do ostvarivanja zadanog cilja a uprava da donosi odluke o postavljanju glavnih ciljeva. Centralizirani način obavljanja poslova više će odgovarati funkcijskom nego teritorijalnom ustroju poduzeća. Centralizacija će nadalje. U svakom konkretnom slučaju potrebno je pronaći pravu mjeru između centralizacije i decentralizacije kao dviju krajnosti. Naravno da je zbog više spomenutih razina dublja organizacija i složenija za razliku od pliće koju je puno lakše i jednostavnije organizirati. kolika je važnost i utjecaj tih odluka te koliko se često provjeravaju i kontroliraju niže razine od strane uprave. više odgovarati poduzećima koja rade u stabilnijim uvjetima poslovanja dok će decentralizirani način upravljanja odgovarati poduzećima koja rade u turbulentnoj i stalno promjenjivoj okolini uvjetovanoj promjenama na tržištu. utvrđivanje poslovne politike kontrolom nad kapitalnim izdacima i sl. planiranju i strategiji poduzeća. Što je mjesto i razina odlučivanja uža to je centralizacija prisutnija i obrnuto. 14 . Dimenziju složenosti poduzeća određuje bilo horizontalno bilo vertikalno naglašena dimenzija. Što je taj stupanj veći to je manje prisutno usmeno komuniciranje za razliku od poduzeća sa niskim stupnjem formalizacije gdje dominira usmeno komuniciranje i dodjeljivanje zadataka. Ona podrazumijeva stupanj propisivanja odnosno razine standarda pravila i procedura kojima je određeno funkcioniranje i ponašanje članova u organizaciji. Treća bitna dimenzija organizacije je njezina centralizacija. Kad je riječ o centralizaciji odlučivanja u nekom poduzeću tada mislimo na činjenicu da glavna uprava donosi sve najvažnije odluke.

U modeliranju organizacijske strukture poduzeća polazi se od temeljnih načela raščlanjivanja zadataka koji se vrši na temelju kriterija izvršenja i kriterija objekta. klanovima te u bilo kojem vremenu u vojnoj strukturi gdje se je od samog početka organiziranja vojna organizacija dijelila po principu jednostavnih brojeva tj. pukovniju diviziju i sl. Upravo je to jedno od temeljnih pitanja kad se postavlja pitanje koja je struktura najprimjerenija za konkretno poduzeće što predstavlja veliki problem budući je svako poduzeće po veličini. Funkcijska organizacijska struktura može imati oblik čiste ili procesno orijentirane organizacijske strukture. U današnjom uvjetima ovaj koncept u organizacijskoj strukturi nekog poduzeća primjenjiv je samo na najnižoj razini organizacijske strukture. S obzirom na način raščlanjivanja ukupnog zadatka te formiranja užih organizacijskih jedinica najčešće govorimo o dvije osnovne vrste: funkcijska ili divizijska organizacijska struktura. u smjenski rad. vod. Njezine začetke možemo naći u plemenima. 15 . Ovaj način rada je posebno primjenjiv u načinu organizacije rada gdje je nužno postići kontinuitet proizvodnje zbog tehnološke i ekonomske dimenzije. Departmantalizacija je pojam koji se susrećemo od najranijih vremena pa sve do danas. Departmantalizacija na bazi vremena također je vrlo stari način organizacije. U takvom načinu organizacije jedan čovjek je upravljao jednom grupom koja je osim po broju grupirana i po vrstama zadatka koje obavljaju. lokaciji. To znači da se temeljne organizacijske jedinice formiraju za obavljanje pojedinih poslova ili proizvodnju određenih proizvoda te obavljanje usluga.Vrste organizacijskih struktura Način provođenja unutarnje podjele rada te formiranje nižih organizacijskih jedinica po svim razinama poduzeća definira se sa vrstama organizacijske strukture koje ćemo samo teoretski i načelno obraditi. ciljevima i primjeni tehnologije individualnog karaktera. Tim načinom organizacije grupiraju se ljudi prema vrsti posla kojeg obavljaju ali organiziranog u vremenske segmente tj. satniju. na desetinu.

U svjetskoj literaturi pronalazimo i nove vrste organizacijskih struktura kao što su: T oblik organizacije. Osim navedenih teorija praksa poznaje i jednostavnu strukturu. 16 . i motivacija ljudi a dizajnirane su s eksperimentalnim ciljem tj. timska organizacija. U zadnje vrijeme vezano za promjene u organizaciji susrećemo se i sa pojmom inovativna organizacija koja predstavlja posebnu kombinaciju organske strukture. da se sa takvim načinom organizacije postigne nešto novo. teritorijalna ali također kao i rezultat podjele zadataka i rada prema potrošačima odnosno korisnicima. U tadašnjem predstavljanju kao i danas zadržala je osnovne značajke kao što su: specijalizirana podjela rada. strojnu birokraciju. Sve su spomenute strukture izvedenice birokratske strukture koja je još uvijek prevladavajući oblik organizacijske strukture. profesionalnu birokraciju divizijsku te adhokkracijsku organizacijsku strukturu. prilagodljivosti promjenama te su strukture nazvane adaptivne ili organske strukture. Ona se često predstavlja i kao klasična odnosno tradicionalna organizacijska struktura koju je još davne 1900 predstavio glasoviti njemački sociolog Max Weber. virtualna organizacija. jasna hijerarhija rukovođenja s lancem zapovijedanja te formalno planiranje i zapošljavanje za temelju kompetencija. Najvažnije vrste organskih struktura su projektna te matrična organizacijska struktura. klaster ili fraktalna organizacija izvrnuta organizacija te heterarhija. procesa.Divizijska organizacijska struktura javlja se u različitim oblicima kao: predmetna. U svakoj od navedenih struktura potrebno poduzeti slijedeće korake: horizontalno podijeliti organizaciju na što je više moguće podjedinica. mrežna organizacija. Za razliku od klasične odnosno tradicionalne organizacijske strukture početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća počele su se razvijati strukture koje su se bolje prilagođavale brzim promjenama i prisutnosti u primjeni visoke tehnologije koja je doživjela veliku ekspanziju. utvrditi odnose autoriteta te jasno dizajnirati poslovne zadatke i uspješno ih delegirati. Upravo zbog tih značajki tj. organizacija paukove mreže. ameba.

Mijo Novak Zagreb.VLASTITO ARGUMENTIRANO MIŠLJENJE Za bilo koji posao koji svjesno želimo obaviti nužno je uzeti u obzir način na koji ćemo ga što kvalitetnije. dr. vrlo je nužno zbog turbulencije i velikih promjena u ekonomskom. Prof. U današnjem tržišno orjentiranom društvu gdje je imperativ uz zadanu kvalitetu postići što je moguće manju cijenu. sc. brže i ekonomičnije provesti. Informator 1999. Bez kvalitetnog. POPIS LITERATURE  Poslovna organizacija – Prof. Stoga je nužno osigurati kvalitetnu organizacijsku sredinu u koju će takav kadar poželjeti doći raditi. Pravilnim odabirom formalno smo modelirali na koji način će poduzeće u budućnosti ostvarivati zadatke a samim time i odrediti uspješnost poduzeća. školovanog i motiviranog ljudskog kadra nemoguće je zamisliti ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. političkom i društvenom okruženju osigurati veliku fleksibilnost i spremnost na promjene u organizaciji poduzeća. napredovati. 17 . Pere Sikavica. sc. Iz navedenog zaključujem da je kvalitetno oblikovana organizacijska struktura neizostavni preduvjet u uspostavi budućeg uspješnog poduzeća. dr. Nadalje. kontinuirano se educirati. biti svjestan vrijednosti organizacije u kojoj obavlja radne zadatke te samim time ostvarivati i ciljeve poduzeća u kojem radi. oblikovanje organizacijske strukture ima jednu od najključnijih uloga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->