P. 1
cv_damir_zenunovic_pdf

cv_damir_zenunovic_pdf

|Views: 733|Likes:

More info:

Published by: Nedim Bey Keşetüvoğlu on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

Curriculum Vitae

Personalne informacije
Ime i prezime Adrese Telefoni Fax E-mail/Web Državljanstvo Datum rođenja Pol

Damir Zenunović
Univerzitetska 2, Tuzla +387 35 320 589 +387 35 320 570 damir.zenunovic@untz.ba, damir.zenunovic@gmail.com
BiH 16.10.1968. M GSM: +387 61 104 084

Sadašnje radno mjesto/pozicija/zvanje Radno iskustvo
Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje
Strana 1 - Curriculum vitae

Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, nastavnik, docent

od 26.09.2007. Docent, naučna oblast građevinarstvo Predmetni nastavnik na predmetima Betonske konstrukcije, Otpornost materijala sa teorijom elastičnosti, Spregnute konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija RGGF, Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 29.10.2003. do 26.09.2007. Viši asistent, naučna oblast građevinarstvo Saradnik na vježbama iz predmeta Mehanika, Građevinski materijali, Betonske konstrukcije, Spregnute konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija RGGF, Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 30.09.1999. do 30.09.2003. Asistent, naučna oblast građevinarstvo Saradnik na vježbama iz predmeta Mehanika, Građevinski materijali i Betonske konstrukcije Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 01.09.1997. do 30.09.1999. Projektant-istraživač

stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. Sarajevo U radu je dat prijedlog postupka za analizu problema raspodjele naprezanja i slijeganja temeljne spojnice kružne betonske temeljne ploče kao osnovnih parametara za dimenzionisanje betonskih temeljnih ploča. Institut GIT Tuzla Projektovanje i istraživanje u oblasti građevinskih materijala i građevinskih konstrukcija Edukacija i usavršavanje Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke.. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 2007. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. IV stepen Građevinski tehničar Građevinska srednja škola u Brčkom. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. magistar tehničkih nauka iz područja građevinarstva Univerzitet u Tuzli. BiH 1987. VII stepen – Magistar tehničkih nauka iz područja građevinarstva Postdiplomski magistarski studij iz područja građevinarstva. BiH 1994. Komentar Strana 2 . diplomirani građevinski inžinjer konstrukterskog usmjerenja Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003.Curriculum vitae . Doktor tehničkih nauka iz područja građevinarstva Doktorat iz područja građevinarstva „Analiza pouzdanosti i modifikacija konstrukcijskih armiranobetonskih veza kod montažnih sistema gradnje“ Univerzitet u Tuzli.Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Projektovanje i istraživanje u oblasti građevinskih materijala i građevinskih konstrukcija. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije 1983. VII stepen Građevinarstvo. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Naučni radovi Objavljeni naučni radovi u zvanju asistenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Iterativni postupak proračuna interakcije tlo-kružna betonska temeljna ploča na nelinearnom tlu Međunarodna konferencija «Geotehnički inžinjering» GTE 2002 2002. Osnovno školsko obrazovanje Osnovna škola „Nasto Nakić“ u Brčkom. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke.

. uz uzimanje u obzir efekta interakcije pomaka i opterećenja. Tuzla Problem složenog naponskog i deformacinog stanja u temljnoj spojnici armiranobetonske temeljne konstrukcije uslovio je pojavu raznih rješenja mnogobrojnih autora. U radu je prezentiran postupak proračuna uticajnih slijeganja u karakterističnim čvorovima kružne ploče. U radu je urađne akomparativna analiza uticaja modela na analizu armiranobetonske temeljne konstrukcije. Da bi se odredila veličina slijeganja pojedinih dijelova temeljne ploče.1)=861 2004. stara armatura i nova armatura. pa se primjenjuju jednostavniji postupci numeričke integracije. Uticaj modela kod proračuna armiranobetonskih temeljnih konstrukcija Zbornik radova RGGF-a 2003.. Tačno matematičko rješenje dobije se rješavanjem eliptičnih integrala. Stoga je odabir adekvatnog proračunskog modela kod ovakvih problema ključan za adekvatnu analizu temeljne konstrukcije. Deformacija granične ravnine homogenog.001. Tačna teorija koja može obuhvatiti promjene Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 3 . elastičnog i izotropnog poluprostora ispod kružno opterećene površine Međunarodna konferencija «Geotehnički inžinjering» GTE 2004 2004. Sarajevo U radu je razmatrana problematika slijeganja granične ravnine kružna betonska temeljna ploča – tlo što je složen matematički problem. Kako se temeljna ploča oslanja na vodoravno uslojen medij problem je složen. Novi Sad Prezentiran je postupak za analizu preraspodjele naprezanja u toku eksploatacije kompozitnih stubova sasatavljenih od četiri komponente: stari beton. Tuzla Slijeganje pojednih tačaka na kontaktu temeljne ploče i elastičnog poluprostora je funkcija ukupnog opterećenja i njegove raspodjele na kontaktnoj površini. Prezentirani postupak je pogodan za projektantski proračun slijeganja ispod kružne betonske temeljne ploče. U radu su prezentirana aproksimativna rješenja slijeganja granične ravnine tlo – kružna temeljna ploča za razne pretpostavljene oblike kontaktnih naprezanja.Curriculum vitae . U radu su izvedene jednačine kontinuiteta koje matematički opisuju navedene efekte.1+624.Objavljeni naučni radovi u zvanju višeg asistenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Utvrđivanje kapaciteta nosivosti saniranog armiranobetonskog stuba primjenom algebarskih veza linearne teorije tečenja Naučni skup «Industrijska izgradnja stanova ..055. časopis za istraživanje u oblasti materijala i konstrukcija UDK:06.5(467. Veličina slijeganja u pojedinim čvorištima mreže može se odrediti kao suma uticajnih slijeganja od opterećenja na pojedinim dijelovima temeljne ploče.2:6203+620. Ovaj način proračuna je za projektantsku praksu neracionalan.. koja u nekim slučajevima daju potpuno različite rezultate. U analizi su primjenjene postavke linearne teorije tečenja. Uslovi ravnoteže i uslovi kompatibilnosti deformacija su uslovne jednačine koje su napisane u diferencnom obliku. novi beton. Rad je originalan i predstavlja doprinos teoriji i praksi proračuna temeljnih kružnih ploča. Preraspodjela naprezanja u kompozitnom armiranobetonskom elementu sastavljenom od prednapregnute grede i armiranobetonske ploče Materijali i konstrukcije.. kao i raspodjele opterećenja. Jednačine kontinuiteta na ravnini dodira armiranobetonske ploče i poluprostora Zbornik radova RGGF-a 2003.INDIS 2003» 2003. ploča je izdijeljena radijalnom mrežom. Beograd U spregnutim (kompozitnim) armiranobetonskim presjecima usljed reoloških pojava skupljanja i tečenja betona dolazi do preraspodjele unutrašnjih sila.

Analize stabilnosti saobraćajnih tunela Zbornik radova RGGF-a 2005.” 2005.. U ovom radu je primjenom algebarskih izraza linearne teorije tečenja dato rješenje preraspodjela naprezanja. Za postizanje ovog cilja neophodno je Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 4 . pa se grade i veoma vitke konstrukcija.Curriculum vitae . u građevinskom smislu.. i odabir parametara i metodologije rješavanja problema u sličnim stijenskim sredinama. pomjeranja temelja. sa algebarskim vezama napon – dilatacija. Tuzla Deformacije i pomjeranja u konstrukcijama građevinskih objekata od dejstava iz okruženja su redovna pojava. Analiza naponsko – deformacionih stanja i ocjena stabilnosti kosina u stijenama Zbornik radova RGGF-a 2005. Posljednjih godina sve više se grade konstrukcije. Projektanta i Izvođača. kod kojih se u toku eksploatacije javljaju značajna pomjeranja. Tuzla U radu su izloženi principi analize stabilnosti saobraćajnih tunela situiranih u stijenskoj masi. odnosno rezultate analize. elastičnim stijenama i za slučaj homogenih. sanacije i ojačanja armiranobetonskih i prednapregnutih elemenata. Tuzla Rad prikazuje analizu naponsko-deformacionih stanja kosina koje su izvedene u stijenskoj masi. Takav slučaj je čest u praksi.. različitih karakteristika materijala i starosti.. odnosno presječnih sila između dva betona različitih geometrijskih karakteristika. odnosno. Za oba slučaja razmatrani su faktori koji utiču na naponsko-deformaciona stanja. sve do eventualnog otkaza dijelova konstrukcije. vrste. dovoljnu sigurnost. kao i skupljanja i tečenja građevinskih materijala. a najviše se javlja kod polumontažne gradnje. Novi Sad Svaka građevinska konstrukcija mora imati dovoljnu pouzdanost. transverzalno izotropnu stijensku masu. Prikazan je postupak analize za homogenu. Ocjena se daje na osnovu rezultata analize koju čine naponsko-deformaciona stanja stijene kao i stanje tunelske obloge u pogledu izloženosti silama i momentima u toku njene ugradnje i u fazi upotrebe tunela. Razmatrana su dejstva temperature. U radu je prezentiran metodološki pristup kod analize interakcije stijena – tunelska obloga i osnovne smjernice za definisanje uticaja interakcije pri projektovanju saobraćajnih tunela u stijenskom masivu. upotrebljivost i trajnost. u nekim slučajevima mogu izazvati konsekvence u toku životnog vijeka objekta. sa većim rizikom za pojavu nedopuštenih deformacija. U radu je dat pregled nekih efekata pomjeranja na konstrukcije građevinskih objekata i način projektovanja za smanjenje njihovog negativnog dejstva. koja se ispoljavaju u vidu pukotina u elementima i na spojevima konstruktivnih elemenata. Skupljanje i tečenje materijala je takođe uzrok pomjeranja u konstrukciji i utiče na preraspodelu naprezanja unutar konstrukcijskih elemenata. Some experiences in repair of RC structure in the Tuzla Salt Factory Konferencija “Savremena građevinska praksa 2005. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Neki aspekti pomjeranja i deformacija u konstrukcijama građevinskih objekata Zbornik radova RGGF-a 2005. transverzalno izotropnih stijena. kao i mjere stabilizacije ukoliko stabilnost i sigurnost upotrebe nije zadovoljena. Ova dejstva mogu prouzrokovati oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije. Ako su u granicama dopuštenih vrijednosti one ne izazivaju negativne posljedice. Trajnost armiranobetonskih konstrukcija danas je postavljen kao jedan od osnovnih zahtjeva za Investitora. Zbog složenosti rješenje se traži u numeričkim postupcima kakav je korišten u ovom radu.deformacija u toku vremena zasniva se na rješenju Volter-ine integralne jednačine II. izotropnu stijensku masu sa i bez diskontinuiteta. kao i za homogenu. Na osnovu tih analiza daje se ocjena stabilnosti i upotrebljivosti kosine u stijeni. uz primjenu savremene tehnologije. Razlog je stalna težnja da se premoste što veći rasponi sa što manjim utroškom materijala. Postupak analize stabilnosti prikazan je za slučaj izvođenja otkopa tunela u izotropnim. na osnovu koje se izvodi ocjena njihove upotrebljivosti i načina izvođenja u operativnom dijelu realizacije iskopa. Međutim. Najčešći uzrok pomjeranja konstrukcije je diferencijalno slijeganje temelja i dejstvo temperature. Razmatranja opisana u ovom radu omogućavaju uvid u sličnosti i razlike pristupa analizi kosina u stijenskim masivima.

Edinburgh U radu su prezentirana iskustva sanacija armiranobetonskih konstrukcija provedenih u industrijskoj zoni Tuzle. Neki aspekti proračunske analize veznih greda armiranobetonskih zidnih platana Reliability Analysis and Modification of Structural RC Joints by Prefabricated Construction Systems Second International PhD Symposium in Engineering 2006 2006..podumizanje adekvatnih mjera u svakoj fazi stvaranja konstrukcije i njenog eksploatacionog vijeka: pripreme. Korištenjem saznanja prezentiranih u prvom dijelu rada u nastavku se daje prikaz dva odabrana postupka za proračun konstrukcije rashladnog tornja. dijagram toka sanacije i preporuke za projektovanje. te osnovne postavke analize rashladnih tornjeva na dominantno dejstvo vjetra. Na osnovu prezentiranih iskustava i analiza dosadašnjih sanacija date su preporuke za praksu... U uvodnom dijelu rada daje se pregled proračunskih pristupa raznih autora. ograničenja skupljanja i tečenja. Novi Sad Rad predstavlja nastavak prethodnog rada. na primjeru rashladnih tornjeva u Termoelektrani Tuzla.dio Deseti nacionalni i Četvrti međunarodni naučni skup INDIS 2006 2006. Konstruisani su uporedni dijagrami raspodjele uticaja po pojedinim oslonačkim štapovima. Na osnovu provedene analize date su preporuke za projektovanje predmetnih rashladnih tornjeva i sličnih konstrukcija. To je područje teške industrije u Bosni i Hercegovini. kao i odabiru adekvatnog pristupa kod statičkog i dinamičkog proračuna. što predstavlja značajan doprinos za projektantsku praksu i ispravan proračunski tretman sličnih konstrukcija. izvođenja. popravke i održavanja. Ovi zahtjevi su uslovili detaljnu razradu tehnologije izvođenja. Dat je pregled nepovoljnih dinamičkih dejstava. Dat je pregled uticaja u plaštu rashladnog tornja (raspodjela meridijalnih. rezonancije usljed periodičnog odvajanja vrtloga vjetra od ljuske i rezonancije poprečno na zid. te meridijalnih i prstenskih momenata). Some experiences in repair of reinforced concrete structures in the Tuzla industry zone Eleventh International Conference – Structural Faults + Repair 2006 2006. Hungary Urađena je analiza pouzdanosti spojeva armiranobetonskih prefabrikovanih konstrukcija sa prijeldozima modifikacija spojeva. Pecs. Rad predstavlja konkretan doprinos pojašnjenju dejstava kojima su izloženi rashladni tornjevi i slične konstrukcije. Beton korišten kao dodatni sloj imao je posebne zahtjeve u pogledu prionljivosti starog i novog betona. koja se kod rashladnih tornjeva manifestuju kroz pojavu poprečne rezonancije u zidovima ljuske. što može dovesti i do potcjenjivanja dejstava. sa osvrtom na dinamičke efekte. 1. U radu je razvijena metodologija pristupa sanaciji.dio Deseti nacionalni i Četvrti međunarodni naučni skup INDIS 2006 2006.Curriculum vitae . Novi Sad Rashladni tornjevi su konstrukcije koje se veoma malo izučavaju na dodiplomskim studijima i isto tako se oskudno tretiraju u našim važećim propisima. prestenskih i smičućih sila. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Strana 5 . U radu je dat sveobuhvatan prikaz uticaja na ovakve i slične konstrukcije i metodologiju analize nosive konstrukcije rashladnog tornja. U ovom radu su prezentirana neka iskustva sanacije armiranobetonskih konstrukcija lociranih u hloridnoj agresivnoj sredini. Detaljno su prezentirani rezultati provedenih numeričkih analiza. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Neki aspekti proračuna rashladnih tornjeva. Neki aspekti proračuna rashladnih tornjeva. projektovanja. na bokovima ljuske. te programskih paketa SAP 2000 i Tower. Stoga uvijek postoji opasnost u inžinjerskoj praksi od neadekvatnog konstruktivnog i proračunskog tretmana ovakvih konstrukcija. i dobre ugradljivosti u tanke elemente sa gustim armaturnim mrežama. ispod plašta rashladnog tornja. Pojačanje armiranobetonskih elemenata je urađeno sa dodatnim slojem betona i dodatnom armaturom. Primjenom opisanih postupaka i računara urađena je komparativna analiza uticaja u oslonačkim štapovima (stubovima). Proračun je proveden primjenom postupaka autora Baikov-a i Fischer-a.. 2. kao što je područje industrijske zone Tuzle.

proračun montažnih konstrukcija se radi sa pretpostavkom da su montažne veze riješene tako da je osiguran integritet konstrukcija. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Objavljeni naučni radovi u zvanju docenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Rigidity of precast plate and monolithic wall connection POLLACK PERIODICA An International Journal for Engineering and Information Sciences. nego sa otvorima raznih dimenzija (otvori za vrata. konstruisane su krive ponašanja spoja montažne armiranobetonske ploče I monolitnog armiranobetonskog zida. a sa svrhom definisanja parametara za modifikaciju proračuna montažnih konstrukcija. Savremeni računari omogućavaju provođenje spektralne analize i tačniji proračun na seizmičko opterećenje.1)=861 Strana 6 . Za zidove sa otvorima proračun je znatno složeniji i ne mogu se dobiti pouzdani rezultati bez intervencija na mreži konačnih elemenata i lokalnih progušćenja mreže. Pri tome se montažne veze tretiraju kao krute ili zglobne.001. Cilj ispitivanja je bio analiza ponašanja predmetnih montažnih veza i usporedba sa ponašanjem istih monolitnih veza. Budapest. Isto tako je ustanovljeno da su i monolitne veze polukrute. Ove krive su poslužile za komparativnu analizu krutosti ispitanog montažnog spoja u odnosu na monolitne spojeve istih dimenzija. Prezentirani rezultati istraživanja pokazuju da se montažna veza ponaša kao polukruta. Hungary Na osnovu eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. u sklopu programa MMS sistema gradnje.. često zidna platna nisu punostijena.1+624.2007.Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Zbornik radova RGGF-a 2006. Novi Sad U okviru izrade doktorske disertacije kandidat je proveo uporedna eksperimentalna istraživanja na montažnim i monolitnim modelima istih geometrijskih parametara i svojstava materijala. Geometrijski parametri i svojstava materijala veznih greda bitno utiču na mehanizam rada povezanih zidnih platana. gdje su otvori u nizu po visini.055. prozore. Vol. odnosno da se montažna konstrukcija ponaša kao monolitna. Analiza ponašanja konstrukcijske armiranobetonske veze prefabrikovane ploče i monolitnog zida Savremena građevinska praksa 2007 2007.5(467.Curriculum vitae . Eksperimentalna istraživanja su urađena na modelima montažne veze prefabrikovane ploče i monolitnog zida. godina. kojima se ne posvećuje potrebna pažnja prilikom proračuna i konstruisanja. Mjerene su rotacije prefabrikovane ploče u odnosu na monolitni zid. U radu je dat pregled parametara važnih za proračunski tretman veznih greda i adekvatno konstruisanje spoja veznih greda i zidnih platana koje povezuju. Primjena računara omogućava modeliranje primjenom MKE. Naime. Neka od provedenih istraživanja su prezentirana u radu. Popustljivost veza je definisana krivom moment – relativna rotacija. kao što je slučaj sa zidnim platnima sa nizom otvora po visini. instalacije itd.2:6203+620. U sklopu definisanja mehanizma ponašanja montažnih veza snimljen je i analiziran mehanizam otvaranja prslina.). koja je razvijena 80-tih godina u Tuzli. U ovom radu je obrađen jedan tip zidova sa otvorima.. U radu prezentirana istraživanja predstavljaju doprinos pojašnjenju mehanizma ponašanja armiranobetonskih spojeva. Proračunska analiza i konstruisanje punostijenih zidnih platana je u potpunosti istraženo i definisano.85-96. pp.2. Međutim. No. Komentar Naziv rada Rad publikovan Neka iskustva analize zgrada sa fleksibilnim etažama i fleksibilnim veznim gredama Materijali i konstrukcije. čime je omogućen proračun zadovoljavajuće tačnosti. Akademiai Kiado 2007. Kvantifikacija popustljivosti monolitnih i montažnih veza je provedena primjenom linije kapaciteta nosivosti ploče na spoju sa zidom.. časopis za istraživanje u oblasti materijala i konstrukcija UDK:06. U ovom slučaju su zidovi povezani veznim gredama.. Tokom komparativne analize rezultati su poređeni sa dosadašnjim eksperimentalnim istraživanjima i analizama provedenim u svijetu.3. tokom izrade doktorske disertacije. Tuzla U radu je prezentirana problematika određenih detalja u praksi.

Modeliranje spoja armiranobetonske montažne ploče i monolitnog zida Zbornik radova. Šesto naučno-stručno savjetovanje... str. Adekvatno definisanje ubrzanja stijenskog temeljnog tla omogućava pouzdaniju procjenu seizmičkog odgovora nosive konstrukcije objekta.C. Šesto naučno-stručno savjetovanje. str. 2009. Metodologija sanacija AB konstrukcija u industrijskim zonama Zbornik radova. Beograd U radu je provedena analiza armiranobetonskih zgrada sa diskontinuiranom krutšću po visini. str. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003.-2007.-2007. str. Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. U radu se daje postupak analize na primjeru objekta izgrađenog u naselju Sjenjak u Tuzli sa preporukama za praksu. 2009. cooling tower 12th International Conference – Structural Faults + Repair 2008 2008.. projektovanja. Savez građevinskih inženjera Srbije.Curriculum vitae . Urađen je program rehabilitacije kojim je obuhvaćena metodologija istražnih radova. Definisanje kinematičkih veličina stijenskog temeljnog tla u seizmičkim uslovima Prvo naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“.141150. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata).273-282 2008.. Kongres. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Edinburgh Prezentirana je metodologija rehabilitacije armiranobetonskih rashladnih tornjeva. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Repair methodology of reinforced concrete cooling towers Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Strana 7 . Savez građevinskih inženjera Srbije. Zbornik radova.. izvođenja i osiguranja kvaliteta. XXIV. Hazard i rizik stijenskih kosina Zbornik radova. 185-192 2008. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Repair methodology of R.-2007.Godina i mjesto Kratak sadržaj 2007.. Divčibare.171180. Soko Banja U radu su analizirani kinematski parametri kretanja stijenskog temeljnog tla sa posebnim osvrtom na definisanje funkcije ubrzanja kao jednog od osnovnih parametara diferencijalne jednačine kretanja. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Ovakav slučaj je veoma napovoljan u praksi sa stanovišta seizmičkog odgovora konstrukcije.

II. Volume 13. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida.. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Prvi regionalni naučno-stručni skup GTZ2009. Tuzla. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Number 2. pp. Analiza montažnih betonskih hala u seizmičkim područjima Zbornik radova ISBN 978-9958-628-14-6.. UK. Naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“ 2010. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. BiH. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). str. Zenunović Damir . Portsmouth. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Concrete Engineering International.-2007. 1998. UK Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003.-2007. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Novi Sad Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Analiza dinamičkih parametara grednog mosta od prednapregnutog betona Zbornik radova. 5th International scientific meeting INDIS 2009. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Publikacije i prezentacije Naziv publikacije Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv publikacije Autori Strana 8 . na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. 2009. pp.. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Tuzla Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. 2009. 555-562 2009. Reliability analysis of precast plate – monolithic wall joint Proceedings ISBN 978-86-7892-221-3. 55-57. Imamović Ahmet..-2007. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. univerzitetski udžbenik Imamović Ahmet. I dio. Holbrooks Printers. Summer 2009.. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida.Curriculum vitae Priručnik za primjenu prefabrikata od plinobetona u građevinarstvu Hadžibeganović Fadil. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Hampshire. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. 145-168. Univerzitet u Tuzli.-2007. Portsmouth. Tuzla Dat je pregled proizvoda od plino betona koji se izrađuju u firmi Siporex Tuzla sa metodlogijom proračuna prefabrikata i konstruktivnim detaljima Konstrukcioni beton prema Evropskim normama EC2.

monografija Zenunović Damir. 2009.Curriculum vitae Projekat proizvodnje i kontrole kvaliteta betonskog crijepa u DOO „Siporex“ Tuzla Imamović Ahmet. Projekat čelične hale za proizvodnju. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. studente završnih godina studija građevinarstva. 03-755-3. Projekat rekonstrukcije autobusne stanice u Brčkom Imamović Ahmet. Elaborat o kvalitetu ugrađenih materijala u konstrukciju objekta „Islamski centar“ u Živinicama Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. skladištenje i pakovanje hidratisanog kreča – Ingram Srebrenik u Dubokom potoku Imamović Ahmet.Izdavač. U sklopu praćenja kvaliteta izvođenja radova urađena je završna ocjena ugrađenih materijala.02. 1999. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Knjiga je koncipirana kao univerzitetski udžbenik u svemu prema planu i programu predmeta Betonske konstrukcije 1 koji je predviđen u 3. Tehnička dokumentacija za adaptaciju stare autobusne stanice u Brčkom. Tehnička dokumentacija za izvođenje hale. Novi Sad Publikacija po svojoj strukturi i sadržaju predstavlja širu studiju posvećenu analizi i konstruisanju spregnutih konstrukcija čelik-beton različite namjene i može biti od interesa za projektante. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Folić Radomir Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Odabrani projekti Naziv Autori Izdavač. godini studija građevinarstva na RGGF-u Univerziteta u Tuzli.3/06 od 22. godina i mjesto Kratak sadržaj Odobren kao univerzitetski udžbenik odluka br. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. U cilju pripreme program rehabilitacije nosive konstrukcije rashladnog tornja III u TE Tuzla izvršen je pregled konstrukcije i dijagnosticirano trenutno stanje. Zenunović Damir . 1999. Projekat poslovno – skladišnog objekta u vlasništvu firme TOP BAU iz Srebrenika Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.2006. Neophodna tehnička dokumentacija prema važećim propisima kojom se osigurava kvalitet gotovih građevinskih proizvoda. 2000. 1997. Spregnute konstrukcije čelik-beton. Elaborat o pregledu svih nosivih konstruktivnih elemenata prskališta i plašta rashladnog tornja III u TE“Tuzla“ u Tuzli Imamović Ahmet. 1999. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Komentar Naziv publikacije Autori Izdavač. kao i studente postdiplomskih i doktorskih studija. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Strana 9 .

Urađen je numerički modela za ocjenu nosivosti i upotrebljivosti nosive konstrukcije silosa za uskladištenje pepela iz elektrofiltera u TE «Tuzla» u Tuzli. na dodatno opterećenje od posuda pod pritiskom Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2000. Urađeno je numeričko istraživanje i optimalizacija temeljne konstrukcije za armiranobetonske stubove NN i SN distributivne mreže Elektroprivrede BiH Projekat rehabilitacionih radova na TPP Tuzla Jedinica 4 – Elektrostatički filter Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2002. Tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije elektrostatičkog filtera u TE Tuzla. 2001. Statičko-dinamička analiza ploče ispod elektrofiltera bloka IV u TE «Tuzla» na koti –0.Izdavač. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. U radu su razmatrane varijante konstrukcije za racionalan pristup ekološkim galerijama na dimnjacima u TE Tuzla. te date preporuke za rehabilitaciju konstrukcije. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.Curriculum vitae Institut GIT Tuzla. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2000. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2002. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Projekat za izvođenje stambeno – poslovnog objekta MA – RUF Lukavac Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.20m. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Studija o mogućnostima pristupa na kružne galerije ekološkog monitoringa na dimnjacima u TE «Tuzla» u Tuzli Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Provedena je komparativna numerička analiza za staro opterećenje i novoprojektovane opterećenje konstrukcije. . godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 10 . Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Statičko-dinamička analiza nosive čelične konstrukcije silosa za uskladištenje pepela iz elektrofiltera u TE «Tuzla» u Tuzli Imamović Ahmet. 2002. Projekat za izvođenje munare džamije u Jelovom Brdu kod Kalesije Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Statička provjera temelja armiranobetonskih stubova NN I SN distributivnih mreža – JP Elektroprivreda BiH Imamović Ahmet.

0m sistema «Kalištanka» Domaljevac Imamović Ahmet. Elaborat o ispitivanju postojeće konstrukcije objekta «Ruždija» u Brčkom Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 11 . godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Statički proračun veza montažnog sistema gradnje «MM» Širbegović Imamović Ahmet. uz uvažavanje preporuka relevantnih autora iz svijeta.0m na krovu džamije u Kikačima Imamović Ahmet. 2005. Ispitivanje Ajfelovog mosta u Sarajevu na probno opterećenje i fizičko – mehaničkih osobina ugrađenih materijala i Projekat sanacije Ajfelovog mosta u Sarajevu Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Autori Izdavač. 2002. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2003. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje. godina i mjesto Kratak sadržaj Projekat za izvođenje velike kupole prečnika r=8. 2003. 2005. Provedeno je numeričko istraživanje i modifikacija veza montažnog sistema gradnje «Prominvest» Komentar Naziv Autori Izdavač. 2003. Sarajevo Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje međuspratne konstrukcije u objektu. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.Komentar Naziv Autori Izdavač. Katalog montažnih elemenata za hale i objekte drugih namjena raspona do 16. Na osnovu numeričkog istraživanja. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Sarajevo i Projekat za izvođenje konstruktivnog dijela objekta robna kuća montažnog tipa «I» preduzeća Bosna Gradačac u ulici Stupska bb. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Projekat za izvođenje konstruktivnog dijela objekta diskont montažnog tipa «F» preduzeća Bosna Gradačac u ulici Stupska bb. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Na osnovu ispitivanja urađena je tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije objekta. Provedeno je numeričko istraživanje i modifikacija veza montažnog sistema gradnje «MM» Širbegović.0m i šest malih kupola prečnika r=2. urađen je katalog montažnih elemenata za firmu Kalištanka Domaljevac. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.Curriculum vitae . Analitička studija veza montažnog sistema gradnje «Prominvest» Konjic Imamović Ahmet.

Komentar Naziv Autori Izdavač. 2007. 2006. Projekat za izvođenje mosta na rijeci Oskovi u Živinicama. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.Curriculum vitae Konstruktivna faza glavnog projekta za skladišne objekte LB1 – LB6 u JP «Luka» Brčko Imamović Ahmet. Glavni projekat natkrivanja gradskog bazena i dogradnje sportske dvorane u Brčkom.Konjic Komentar Naziv Autori Izdavač. Investitor: KUVVET d. 2009. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. 2008. na regionalnoj cesti R 455A Živinice – Svatovac (konstruktivni dio projekta) Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje. Brčko DC BiH Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.o Kalesija Zenunović Damir RGGF Tuzla. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Konstruktivni dio. godina i mjesto Kratak sadržaj Elaborat o utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta P+12 «Rajon 2» Nova pošta u Brodu i Projekat za izvođenje sanacije nosive konstrukcije objekta «Rajon 2» Nova pošta u Brodu Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Glavni projekat elemenata montažnog sistema gradnje „KUVVET“. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Na osnovu ispitivanja urađena je tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije objekta. 2006. 2006. 2008. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. . godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.o.o Tuzla Zenunović Damir RGGF Tuzla. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Glavni projekat sportske dvorane sa pratećim sadržajima u Dubravama. godina i mjesto Strana 12 .o. Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Slavinovićima. Konstruktivni dio projekta Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Investitor: Kusmiprom d. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta.

godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Univerzitet u Tuzli. Betonske konstrukcije. 2010.-2003. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta.Curriculum vitae . Univerzitet u Tuzli.-2007. Glavni projekat nosne konzole tipa VK-D (sa kontrolnim proračunom drvenog stuba. dodiplomski studij 1999.d.d. Građevinski materijali. 2009. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Građevinski materijali i Betonske konstrukcije. RGGF. U zvanju višeg asistenta: Mehanika. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Sarajevo Zenunović Damir RGGF Tuzla. AB nogare i temelja). Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Glavni projekat sanacije temeljne konstrukcije kutnozateznog stuba (Stubno mjesto 19. RGGF. Investitor: JP Elektroprivreda BIH d. Priznanja i nagrade Naziv Institucija Povod (razlog) Kratak opis Komentar - Članstvo u strukovnim udruženjima Naziv udruženja / asocijacije Kratak opis udruženja / asocijacije Adresa asocijacije / web reference Pozicija u asocijaciji Komentar - Učešće u nastavnom procesu U zvanju asistenta / višeg asistenta U zvanju asistenta: Mehanika. dodiplomski studij 2003. Sarajevo Zenunović Damir RGGF Tuzla. Spregnute konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija. Investitor: JP Elektroprivreda BIH d. 35kV dalekovod Tuzla I – Tuzla Centar) Zenunović Damir RGGF Tuzla. Glavni projekat čeličnog nastavka konzola za 20(10)kV vodove.Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2009. Strana 13 .

Mehanizmi loma veze armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Rezultati istraživanja prezentirani u Elaboratu o utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u ulici Neznanih junaka. RGGF. 2009. Način finansiranja: Univerzitet u Tuzli i samostalno. Projekat nosive konstrukcije sportske dvorane sa spregnutom krovnom konstrukcijom. Hajrudin Zaimović „Analiza stropnih ploča u stambenim objektima i objektima druge namjene. 2009. Institut GIT Tuzla. god. Rezultati istraživanja objavljeni su na Prvom naučnom skupu iz područja građevinarstva u Tuzli u oktobru 2009. str. Spregnute konstrukcije.beton. Eksperimentom utvrđeni dijagrami korišteni su za uporedne numeričke analize i definisanje krutosti ispitanih montažnih veza. i u Institutu GIT u Tuzli.U zvanju docenta Otpornost materijala sa teorijom elastičnosti. od novembra 2009. Univerzitet u Tuzli. Srbija. Univerzitet u Tuzli. RGGF. Modeli za ispitivanje (6 modela) urađeni su u krugu firme „Bosing“ Gradačac. u Bijeljini. U toku je izrada preliminarne numeričke analize i programa eksperimentalnih istraživanja montažnih elemenata i veza. Univerzitet u Tuzli. Betonske konstrukcije.-2007. Ispitivanjem je definisano ponašanje montažne veze. Univerzitet u Tuzli. Prvo naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“. do novembra 2012. Univerzitet u Tuzli. Istraživanje provedeno u Bijeljini. Ispitivanje ugrađenih materijala provedeno je u prostorijama Instituta GIT u Tuzli. Inžinjerske armiranobetonske i prednapregnute konstrukcije. 229 -238. Omer Kovčić. Visoki rizik od potresa u Jugoistočnoj Europi može imati posebnu posljedicu na infrastrukturne objekte kao što su mostovi visokog (većina stariji od 40-50 godina) što predstavlja i važan zajednički sigurnosni problem koji zahtijeva razvoj i korištenje efikasne mjere za smanjenje rizika kako bi zaštitili svoje građane. Mentorstva na izradi magistarskih i doktorskih radova Diplomski radovi Danijel Ružić. Pješački most sa primjenom sprezanja drvo-beton. RGGF. 2008. Glavni cilj predloženog istraživanja i ukupnog NATO SfP projekta su: (1) razvoj (stvaranje) novog visoko učinkovitog sistema seizmičke izolacije mostova (ML-GOSEB-System). RGGF. 2008. Univerzitet u Tuzli. Zbornik radova. Univerzitet u Tuzli. RGGF. Januar-Februar 2008. dodiplomski studij od 2007. Magistarski radovi Doktorski radovi Nesib Rešidbegović. Cilj istraživanja je razvoj montažnog sistema gradnje sa modifikovanim vezama kojima će se osigurati duktilan odgovor nosive konstrukcije pri seizmičkom dejstvu. Rezultati istraživanja objavljeni u doktorskoj disertaciji. Istraživanje je rađeno u cilju definisanja mehanizma rada montažnih veza na primjeru veze montažne armiranobetonske ploče i monolitnog armiranobetonskog zida. Univerzitet u Tuzli. školska godina 2008/2009. Ispitivanje konstrukcija i Mostovi RGGF. od oktobra 2008. Marko Tokić. RGGF. NATO SfP project „Seismic Upgrading of Bridges in South-East Europe by Inventive Technologies“. a ispitivanje je obavljeno u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli. god. transporta i sigurnosti. RGGF. - Istraživački projekti i studije Okončani projekti Eksperimentalno i numeričko istraživanje montažnih veza armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Mersudin Karić. u svezi imovine. 2009. Armiranobetonski silos sa mašinskom zgradom za uskladištenje brašna i žitaricama. Istraživanje provedeno u Rudarskom institutu i Institutu GIT u Tuzli. na temelju inovativnih Strana 14 . Sokobanja. Tekući projekti Razvoj montažnog sistema gradnje „KUVVET“. postdiplomski master studij.Curriculum vitae . Analiza naponsko-deformacionih stanja spregnutog presjeka čelik . 2010. na više lokacija. Istraživanje provedeno u cilju definisanja mehanizma rada skeletnih armiranobetonskih konstrukcija sa ispunom od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama. KUVVET Kalesija. Rezultati su objavljeni u radu „Analiza seizmičke otpornosti zidova od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama“. prema PBAB 87 i EN 1992“ . 2004. Analiza seizmičke otpornosti zidova od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama.

stručne i društvene kompetencije Kompetencije za vođenje naučnih istraživanja i nastavu u visokom obrazovanju Kompetencije za učešće u naučnoistraživačkim projektima Naučno-istraživački interes (zanimanje) i aktuelno usavršavanje Planirano usavršavanje Građevinske konstrukcije (armiranobetonske i spregnute konstrukcije). Montažne armiranobetonske konstrukcije. u pripremi) Modeliranje optimaliziranog eksploatacionog vijeka građevinskih objekata Personalne vještine i kompetencije Maternji jezik Drugi jezici Razumijevanje Slušanje Engleski jezik Njemački jezik Vrlo dobro Vrlo dobro Čitanje Vrlo dobro Vrlo dobro Govor Govorna interakcija Vrlo dobro Dobro Govor Dobro Dobro Dobro Slabije Pisanje Bosanski Naučne. SAP2000. Montažne armiranobetonske konstrukcije. IngBau. Seizmička analiza. Tuzla. AUTO CAD. (5) Smanjenje potrebnih financijskih sredstava. Tower.Curriculum vitae Tehničko pismo i tehničko crtanje. nekoliko vrlo važnih ciljeva projekta su sljedeći: (2) mobilizacija znanstvenih potencijala u regiji za napredno rješavanje složenih problema sigurnosti postojećih mostova. Planirani projekti (očekivani. 2004. 2003. Montažne konstrukcije. Tehničke vještine i kompetencije Kompjuterske vještine i kompetencije Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije Strana 15 . (6) Harmonizacija ostvarene razine sigurnosti. (9) Motivacija krajnjih korisnika prema primjeni inovativnih tehnologija. Analiza pouzdanosti konstrukcija i edukacija u ovoj oblasti. Armiranobetonske konstrukcije i spregnute konstrukcije. (3) Pristup prekograničnoj saradnji i regionalnim projektima. Građevinske konstrukcije (armiranobetonske i spregnute konstrukcije). izrada modela građevinskih konstrukcija Odlično poznavanje MS Office. Analiza pouzdanosti konstrukcija i vođenje projekata. Tempus program.koncepata integracije višestruke seizmičke disipacije energije i globalno optimiziranog balansa seizmičke energije. NATO projekat „Seizmička nadogradnja mostova“ Seizmička analiza i analiza pouzdanosti montažnih i monolitnih konstrukcija Društvene vještine i kompetencije Organizacione vještine i kompetencije Organizacija stručnog savjetovanja „Savjetovanje o primjeni elektrofilterskog pepela i šljake u izgradnji putne infrastrukture. Analiza pouzdanosti. (8) Pružanje vlastitih inovativnih znanstvenih doprinosa za seizmičku izolaciju mostova. (10) Pružanje općeg poticaja znanstvenih djelatnika i istraživača razvoju i primjeni naprednih tehnologija kroz uspješnu međunarodnu suradnju. Organizacija stručnog skupa „Sistemi prednaprezanja Instituta IMS” . FP7 EU. (7) Uspješna primjena europskih standarda. . (4 ) Promocija primjene naprednih tehnologija za seizmičku zaštitu mostova. Pored toga. izrada grafičkog dijela tehničke dokumentacije iz područja građevinarstva.Tuzla.

. Građevinski fakultet u Beogradu - Strana 16 .Ostale informacije (Predavanja po pozivu) Prilozi Konferencija „Savremena građevinska praksa 2007“.Curriculum vitae . Novi Sad Konferencija „Graditeljstvo i održivi razvoj“.. 2009. Fakultet tehničkih nauka. 2007.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->