P. 1
cv_damir_zenunovic_pdf

cv_damir_zenunovic_pdf

|Views: 738|Likes:

More info:

Published by: Nedim Bey Keşetüvoğlu on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

Curriculum Vitae

Personalne informacije
Ime i prezime Adrese Telefoni Fax E-mail/Web Državljanstvo Datum rođenja Pol

Damir Zenunović
Univerzitetska 2, Tuzla +387 35 320 589 +387 35 320 570 damir.zenunovic@untz.ba, damir.zenunovic@gmail.com
BiH 16.10.1968. M GSM: +387 61 104 084

Sadašnje radno mjesto/pozicija/zvanje Radno iskustvo
Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Datumi Pozicija / zanimanje / zvanje
Strana 1 - Curriculum vitae

Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, nastavnik, docent

od 26.09.2007. Docent, naučna oblast građevinarstvo Predmetni nastavnik na predmetima Betonske konstrukcije, Otpornost materijala sa teorijom elastičnosti, Spregnute konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija RGGF, Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 29.10.2003. do 26.09.2007. Viši asistent, naučna oblast građevinarstvo Saradnik na vježbama iz predmeta Mehanika, Građevinski materijali, Betonske konstrukcije, Spregnute konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija RGGF, Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 30.09.1999. do 30.09.2003. Asistent, naučna oblast građevinarstvo Saradnik na vježbama iz predmeta Mehanika, Građevinski materijali i Betonske konstrukcije Univerzitet u Tuzli Naučno-istraživački rad i obrazovanje od 01.09.1997. do 30.09.1999. Projektant-istraživač

stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije 1983. VII stepen – Magistar tehničkih nauka iz područja građevinarstva Postdiplomski magistarski studij iz područja građevinarstva. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. diplomirani građevinski inžinjer konstrukterskog usmjerenja Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003.Osnovne odgovornosti I dužnosti Naziv poslodavca Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca Projektovanje i istraživanje u oblasti građevinskih materijala i građevinskih konstrukcija.. magistar tehničkih nauka iz područja građevinarstva Univerzitet u Tuzli. Sarajevo U radu je dat prijedlog postupka za analizu problema raspodjele naprezanja i slijeganja temeljne spojnice kružne betonske temeljne ploče kao osnovnih parametara za dimenzionisanje betonskih temeljnih ploča. BiH 1994. Institut GIT Tuzla Projektovanje i istraživanje u oblasti građevinskih materijala i građevinskih konstrukcija Edukacija i usavršavanje Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 2007. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Naučni radovi Objavljeni naučni radovi u zvanju asistenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Iterativni postupak proračuna interakcije tlo-kružna betonska temeljna ploča na nelinearnom tlu Međunarodna konferencija «Geotehnički inžinjering» GTE 2002 2002. IV stepen Građevinski tehničar Građevinska srednja škola u Brčkom. stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke. BiH 1987. Osnovno školsko obrazovanje Osnovna škola „Nasto Nakić“ u Brčkom. VII stepen Građevinarstvo. Komentar Strana 2 . stečena zvanja i vještine Ime i vrsta organizacije Datumi Stečena kvalifikacija Oblast nauke i struke.Curriculum vitae . Doktor tehničkih nauka iz područja građevinarstva Doktorat iz područja građevinarstva „Analiza pouzdanosti i modifikacija konstrukcijskih armiranobetonskih veza kod montažnih sistema gradnje“ Univerzitet u Tuzli.

uz uzimanje u obzir efekta interakcije pomaka i opterećenja. stara armatura i nova armatura.5(467.2:6203+620.INDIS 2003» 2003. kao i raspodjele opterećenja. Kako se temeljna ploča oslanja na vodoravno uslojen medij problem je složen. Uslovi ravnoteže i uslovi kompatibilnosti deformacija su uslovne jednačine koje su napisane u diferencnom obliku. Tuzla Slijeganje pojednih tačaka na kontaktu temeljne ploče i elastičnog poluprostora je funkcija ukupnog opterećenja i njegove raspodjele na kontaktnoj površini.001. koja u nekim slučajevima daju potpuno različite rezultate. U radu su prezentirana aproksimativna rješenja slijeganja granične ravnine tlo – kružna temeljna ploča za razne pretpostavljene oblike kontaktnih naprezanja. Preraspodjela naprezanja u kompozitnom armiranobetonskom elementu sastavljenom od prednapregnute grede i armiranobetonske ploče Materijali i konstrukcije. elastičnog i izotropnog poluprostora ispod kružno opterećene površine Međunarodna konferencija «Geotehnički inžinjering» GTE 2004 2004. U radu je prezentiran postupak proračuna uticajnih slijeganja u karakterističnim čvorovima kružne ploče. Veličina slijeganja u pojedinim čvorištima mreže može se odrediti kao suma uticajnih slijeganja od opterećenja na pojedinim dijelovima temeljne ploče. Uticaj modela kod proračuna armiranobetonskih temeljnih konstrukcija Zbornik radova RGGF-a 2003. Deformacija granične ravnine homogenog. U analizi su primjenjene postavke linearne teorije tečenja. Sarajevo U radu je razmatrana problematika slijeganja granične ravnine kružna betonska temeljna ploča – tlo što je složen matematički problem. Jednačine kontinuiteta na ravnini dodira armiranobetonske ploče i poluprostora Zbornik radova RGGF-a 2003. novi beton.. Da bi se odredila veličina slijeganja pojedinih dijelova temeljne ploče. Ovaj način proračuna je za projektantsku praksu neracionalan. U radu je urađne akomparativna analiza uticaja modela na analizu armiranobetonske temeljne konstrukcije. U radu su izvedene jednačine kontinuiteta koje matematički opisuju navedene efekte. Tuzla Problem složenog naponskog i deformacinog stanja u temljnoj spojnici armiranobetonske temeljne konstrukcije uslovio je pojavu raznih rješenja mnogobrojnih autora.. Stoga je odabir adekvatnog proračunskog modela kod ovakvih problema ključan za adekvatnu analizu temeljne konstrukcije.Curriculum vitae . Novi Sad Prezentiran je postupak za analizu preraspodjele naprezanja u toku eksploatacije kompozitnih stubova sasatavljenih od četiri komponente: stari beton.Objavljeni naučni radovi u zvanju višeg asistenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Utvrđivanje kapaciteta nosivosti saniranog armiranobetonskog stuba primjenom algebarskih veza linearne teorije tečenja Naučni skup «Industrijska izgradnja stanova . Prezentirani postupak je pogodan za projektantski proračun slijeganja ispod kružne betonske temeljne ploče.055.1)=861 2004. Beograd U spregnutim (kompozitnim) armiranobetonskim presjecima usljed reoloških pojava skupljanja i tečenja betona dolazi do preraspodjele unutrašnjih sila.1+624. Rad je originalan i predstavlja doprinos teoriji i praksi proračuna temeljnih kružnih ploča. pa se primjenjuju jednostavniji postupci numeričke integracije. časopis za istraživanje u oblasti materijala i konstrukcija UDK:06... Tačna teorija koja može obuhvatiti promjene Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 3 . ploča je izdijeljena radijalnom mrežom. Tačno matematičko rješenje dobije se rješavanjem eliptičnih integrala..

kod kojih se u toku eksploatacije javljaju značajna pomjeranja. upotrebljivost i trajnost. Prikazan je postupak analize za homogenu. sa većim rizikom za pojavu nedopuštenih deformacija. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Neki aspekti pomjeranja i deformacija u konstrukcijama građevinskih objekata Zbornik radova RGGF-a 2005.deformacija u toku vremena zasniva se na rješenju Volter-ine integralne jednačine II.. u nekim slučajevima mogu izazvati konsekvence u toku životnog vijeka objekta. Na osnovu tih analiza daje se ocjena stabilnosti i upotrebljivosti kosine u stijeni. kao i mjere stabilizacije ukoliko stabilnost i sigurnost upotrebe nije zadovoljena. Tuzla Deformacije i pomjeranja u konstrukcijama građevinskih objekata od dejstava iz okruženja su redovna pojava. različitih karakteristika materijala i starosti. kao i skupljanja i tečenja građevinskih materijala. sve do eventualnog otkaza dijelova konstrukcije. Trajnost armiranobetonskih konstrukcija danas je postavljen kao jedan od osnovnih zahtjeva za Investitora.” 2005. pa se grade i veoma vitke konstrukcija. Postupak analize stabilnosti prikazan je za slučaj izvođenja otkopa tunela u izotropnim. Za postizanje ovog cilja neophodno je Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 4 . Ova dejstva mogu prouzrokovati oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije. Međutim. odnosno presječnih sila između dva betona različitih geometrijskih karakteristika.. Analiza naponsko – deformacionih stanja i ocjena stabilnosti kosina u stijenama Zbornik radova RGGF-a 2005. dovoljnu sigurnost. Za oba slučaja razmatrani su faktori koji utiču na naponsko-deformaciona stanja. Ocjena se daje na osnovu rezultata analize koju čine naponsko-deformaciona stanja stijene kao i stanje tunelske obloge u pogledu izloženosti silama i momentima u toku njene ugradnje i u fazi upotrebe tunela. Skupljanje i tečenje materijala je takođe uzrok pomjeranja u konstrukciji i utiče na preraspodelu naprezanja unutar konstrukcijskih elemenata. Razmatrana su dejstva temperature. Ako su u granicama dopuštenih vrijednosti one ne izazivaju negativne posljedice. sanacije i ojačanja armiranobetonskih i prednapregnutih elemenata. Some experiences in repair of RC structure in the Tuzla Salt Factory Konferencija “Savremena građevinska praksa 2005. Projektanta i Izvođača. Najčešći uzrok pomjeranja konstrukcije je diferencijalno slijeganje temelja i dejstvo temperature. koja se ispoljavaju u vidu pukotina u elementima i na spojevima konstruktivnih elemenata. Tuzla U radu su izloženi principi analize stabilnosti saobraćajnih tunela situiranih u stijenskoj masi. transverzalno izotropnu stijensku masu. Posljednjih godina sve više se grade konstrukcije. elastičnim stijenama i za slučaj homogenih. vrste.. U ovom radu je primjenom algebarskih izraza linearne teorije tečenja dato rješenje preraspodjela naprezanja. a najviše se javlja kod polumontažne gradnje. odnosno rezultate analize. Razmatranja opisana u ovom radu omogućavaju uvid u sličnosti i razlike pristupa analizi kosina u stijenskim masivima. Razlog je stalna težnja da se premoste što veći rasponi sa što manjim utroškom materijala. kao i za homogenu. odnosno. izotropnu stijensku masu sa i bez diskontinuiteta. Novi Sad Svaka građevinska konstrukcija mora imati dovoljnu pouzdanost. i odabir parametara i metodologije rješavanja problema u sličnim stijenskim sredinama. U radu je prezentiran metodološki pristup kod analize interakcije stijena – tunelska obloga i osnovne smjernice za definisanje uticaja interakcije pri projektovanju saobraćajnih tunela u stijenskom masivu.Curriculum vitae . Tuzla Rad prikazuje analizu naponsko-deformacionih stanja kosina koje su izvedene u stijenskoj masi.. uz primjenu savremene tehnologije. Zbog složenosti rješenje se traži u numeričkim postupcima kakav je korišten u ovom radu. na osnovu koje se izvodi ocjena njihove upotrebljivosti i načina izvođenja u operativnom dijelu realizacije iskopa. U radu je dat pregled nekih efekata pomjeranja na konstrukcije građevinskih objekata i način projektovanja za smanjenje njihovog negativnog dejstva. Takav slučaj je čest u praksi. u građevinskom smislu. sa algebarskim vezama napon – dilatacija. Analize stabilnosti saobraćajnih tunela Zbornik radova RGGF-a 2005. transverzalno izotropnih stijena. pomjeranja temelja.

Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Neki aspekti proračuna rashladnih tornjeva. 1. Novi Sad Rad predstavlja nastavak prethodnog rada. Dat je pregled uticaja u plaštu rashladnog tornja (raspodjela meridijalnih. ograničenja skupljanja i tečenja. Some experiences in repair of reinforced concrete structures in the Tuzla industry zone Eleventh International Conference – Structural Faults + Repair 2006 2006. kao što je područje industrijske zone Tuzle. Ovi zahtjevi su uslovili detaljnu razradu tehnologije izvođenja. dijagram toka sanacije i preporuke za projektovanje. Na osnovu provedene analize date su preporuke za projektovanje predmetnih rashladnih tornjeva i sličnih konstrukcija. te osnovne postavke analize rashladnih tornjeva na dominantno dejstvo vjetra. sa osvrtom na dinamičke efekte. te meridijalnih i prstenskih momenata). kao i odabiru adekvatnog pristupa kod statičkog i dinamičkog proračuna. i dobre ugradljivosti u tanke elemente sa gustim armaturnim mrežama. projektovanja.podumizanje adekvatnih mjera u svakoj fazi stvaranja konstrukcije i njenog eksploatacionog vijeka: pripreme.Curriculum vitae . Neki aspekti proračuna rashladnih tornjeva. izvođenja. Pecs. U radu je dat sveobuhvatan prikaz uticaja na ovakve i slične konstrukcije i metodologiju analize nosive konstrukcije rashladnog tornja.dio Deseti nacionalni i Četvrti međunarodni naučni skup INDIS 2006 2006. te programskih paketa SAP 2000 i Tower. U ovom radu su prezentirana neka iskustva sanacije armiranobetonskih konstrukcija lociranih u hloridnoj agresivnoj sredini. Detaljno su prezentirani rezultati provedenih numeričkih analiza.. što predstavlja značajan doprinos za projektantsku praksu i ispravan proračunski tretman sličnih konstrukcija. Dat je pregled nepovoljnih dinamičkih dejstava. Pojačanje armiranobetonskih elemenata je urađeno sa dodatnim slojem betona i dodatnom armaturom. Hungary Urađena je analiza pouzdanosti spojeva armiranobetonskih prefabrikovanih konstrukcija sa prijeldozima modifikacija spojeva. U uvodnom dijelu rada daje se pregled proračunskih pristupa raznih autora.. na primjeru rashladnih tornjeva u Termoelektrani Tuzla. Primjenom opisanih postupaka i računara urađena je komparativna analiza uticaja u oslonačkim štapovima (stubovima).dio Deseti nacionalni i Četvrti međunarodni naučni skup INDIS 2006 2006. Neki aspekti proračunske analize veznih greda armiranobetonskih zidnih platana Reliability Analysis and Modification of Structural RC Joints by Prefabricated Construction Systems Second International PhD Symposium in Engineering 2006 2006. Na osnovu prezentiranih iskustava i analiza dosadašnjih sanacija date su preporuke za praksu.. što može dovesti i do potcjenjivanja dejstava. Edinburgh U radu su prezentirana iskustva sanacija armiranobetonskih konstrukcija provedenih u industrijskoj zoni Tuzle. Stoga uvijek postoji opasnost u inžinjerskoj praksi od neadekvatnog konstruktivnog i proračunskog tretmana ovakvih konstrukcija. Konstruisani su uporedni dijagrami raspodjele uticaja po pojedinim oslonačkim štapovima. Proračun je proveden primjenom postupaka autora Baikov-a i Fischer-a. prestenskih i smičućih sila. 2. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Strana 5 .. Korištenjem saznanja prezentiranih u prvom dijelu rada u nastavku se daje prikaz dva odabrana postupka za proračun konstrukcije rashladnog tornja. Rad predstavlja konkretan doprinos pojašnjenju dejstava kojima su izloženi rashladni tornjevi i slične konstrukcije. Novi Sad Rashladni tornjevi su konstrukcije koje se veoma malo izučavaju na dodiplomskim studijima i isto tako se oskudno tretiraju u našim važećim propisima. ispod plašta rashladnog tornja. To je područje teške industrije u Bosni i Hercegovini. popravke i održavanja. rezonancije usljed periodičnog odvajanja vrtloga vjetra od ljuske i rezonancije poprečno na zid. U radu je razvijena metodologija pristupa sanaciji. Beton korišten kao dodatni sloj imao je posebne zahtjeve u pogledu prionljivosti starog i novog betona. koja se kod rashladnih tornjeva manifestuju kroz pojavu poprečne rezonancije u zidovima ljuske. na bokovima ljuske.

5(467. Eksperimentalna istraživanja su urađena na modelima montažne veze prefabrikovane ploče i monolitnog zida. Tokom komparativne analize rezultati su poređeni sa dosadašnjim eksperimentalnim istraživanjima i analizama provedenim u svijetu. Međutim. Prezentirani rezultati istraživanja pokazuju da se montažna veza ponaša kao polukruta.1+624. Hungary Na osnovu eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. čime je omogućen proračun zadovoljavajuće tačnosti. Cilj ispitivanja je bio analiza ponašanja predmetnih montažnih veza i usporedba sa ponašanjem istih monolitnih veza.. časopis za istraživanje u oblasti materijala i konstrukcija UDK:06. Ove krive su poslužile za komparativnu analizu krutosti ispitanog montažnog spoja u odnosu na monolitne spojeve istih dimenzija. a sa svrhom definisanja parametara za modifikaciju proračuna montažnih konstrukcija. često zidna platna nisu punostijena. instalacije itd.2007.85-96. Proračunska analiza i konstruisanje punostijenih zidnih platana je u potpunosti istraženo i definisano.. prozore. koja je razvijena 80-tih godina u Tuzli. U sklopu definisanja mehanizma ponašanja montažnih veza snimljen je i analiziran mehanizam otvaranja prslina.Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Zbornik radova RGGF-a 2006. nego sa otvorima raznih dimenzija (otvori za vrata. godina. Tuzla U radu je prezentirana problematika određenih detalja u praksi. Popustljivost veza je definisana krivom moment – relativna rotacija. U radu je dat pregled parametara važnih za proračunski tretman veznih greda i adekvatno konstruisanje spoja veznih greda i zidnih platana koje povezuju.2.). Budapest. Pri tome se montažne veze tretiraju kao krute ili zglobne.2:6203+620.001. tokom izrade doktorske disertacije. Akademiai Kiado 2007. proračun montažnih konstrukcija se radi sa pretpostavkom da su montažne veze riješene tako da je osiguran integritet konstrukcija. Mjerene su rotacije prefabrikovane ploče u odnosu na monolitni zid. Kvantifikacija popustljivosti monolitnih i montažnih veza je provedena primjenom linije kapaciteta nosivosti ploče na spoju sa zidom. Analiza ponašanja konstrukcijske armiranobetonske veze prefabrikovane ploče i monolitnog zida Savremena građevinska praksa 2007 2007. Novi Sad U okviru izrade doktorske disertacije kandidat je proveo uporedna eksperimentalna istraživanja na montažnim i monolitnim modelima istih geometrijskih parametara i svojstava materijala. Geometrijski parametri i svojstava materijala veznih greda bitno utiču na mehanizam rada povezanih zidnih platana. Vol. u sklopu programa MMS sistema gradnje.3. No.055. Za zidove sa otvorima proračun je znatno složeniji i ne mogu se dobiti pouzdani rezultati bez intervencija na mreži konačnih elemenata i lokalnih progušćenja mreže. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Objavljeni naučni radovi u zvanju docenta Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Rigidity of precast plate and monolithic wall connection POLLACK PERIODICA An International Journal for Engineering and Information Sciences. Primjena računara omogućava modeliranje primjenom MKE.1)=861 Strana 6 . Neka od provedenih istraživanja su prezentirana u radu. Savremeni računari omogućavaju provođenje spektralne analize i tačniji proračun na seizmičko opterećenje. Isto tako je ustanovljeno da su i monolitne veze polukrute. kojima se ne posvećuje potrebna pažnja prilikom proračuna i konstruisanja. U radu prezentirana istraživanja predstavljaju doprinos pojašnjenju mehanizma ponašanja armiranobetonskih spojeva. odnosno da se montažna konstrukcija ponaša kao monolitna.. U ovom slučaju su zidovi povezani veznim gredama. Komentar Naziv rada Rad publikovan Neka iskustva analize zgrada sa fleksibilnim etažama i fleksibilnim veznim gredama Materijali i konstrukcije. kao što je slučaj sa zidnim platnima sa nizom otvora po visini. pp. Naime. konstruisane su krive ponašanja spoja montažne armiranobetonske ploče I monolitnog armiranobetonskog zida.. U ovom radu je obrađen jedan tip zidova sa otvorima. gdje su otvori u nizu po visini.Curriculum vitae .

U radu se daje postupak analize na primjeru objekta izgrađenog u naselju Sjenjak u Tuzli sa preporukama za praksu. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Kongres.Godina i mjesto Kratak sadržaj 2007. XXIV. 2009.. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. str.. str. cooling tower 12th International Conference – Structural Faults + Repair 2008 2008. Savez građevinskih inženjera Srbije. 2009.141150. izvođenja i osiguranja kvaliteta. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). projektovanja.-2007. 185-192 2008. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli.171180. str. Šesto naučno-stručno savjetovanje.Curriculum vitae .-2007.C. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Metodologija sanacija AB konstrukcija u industrijskim zonama Zbornik radova.273-282 2008. Modeliranje spoja armiranobetonske montažne ploče i monolitnog zida Zbornik radova.-2007.. Repair methodology of reinforced concrete cooling towers Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Strana 7 . str. Repair methodology of R. Zbornik radova. Adekvatno definisanje ubrzanja stijenskog temeljnog tla omogućava pouzdaniju procjenu seizmičkog odgovora nosive konstrukcije objekta. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije. Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida... Savez građevinskih inženjera Srbije. Hazard i rizik stijenskih kosina Zbornik radova. Ovakav slučaj je veoma napovoljan u praksi sa stanovišta seizmičkog odgovora konstrukcije. Divčibare. Definisanje kinematičkih veličina stijenskog temeljnog tla u seizmičkim uslovima Prvo naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Urađen je program rehabilitacije kojim je obuhvaćena metodologija istražnih radova. Soko Banja U radu su analizirani kinematski parametri kretanja stijenskog temeljnog tla sa posebnim osvrtom na definisanje funkcije ubrzanja kao jednog od osnovnih parametara diferencijalne jednačine kretanja. Beograd U radu je provedena analiza armiranobetonskih zgrada sa diskontinuiranom krutšću po visini. Šesto naučno-stručno savjetovanje. Edinburgh Prezentirana je metodologija rehabilitacije armiranobetonskih rashladnih tornjeva. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida..

555-562 2009. Portsmouth. 2009. Holbrooks Printers. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Divčibare Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. 5th International scientific meeting INDIS 2009.-2007. Analiza montažnih betonskih hala u seizmičkim područjima Zbornik radova ISBN 978-9958-628-14-6. univerzitetski udžbenik Imamović Ahmet. BiH... na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. Summer 2009. Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv rada Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Publikacije i prezentacije Naziv publikacije Autori Izdavač.-2007.Curriculum vitae Priručnik za primjenu prefabrikata od plinobetona u građevinarstvu Hadžibeganović Fadil. 1998. Volume 13. Naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“ 2010.. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Univerzitet u Tuzli. I dio. Reliability analysis of precast plate – monolithic wall joint Proceedings ISBN 978-86-7892-221-3. Hampshire. pp. II.-2007. na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. pp. str. Tuzla. Analiza dinamičkih parametara grednog mosta od prednapregnutog betona Zbornik radova. UK Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003.. Zenunović Damir . Tuzla Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2009. 55-57. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). na Rudarskom institutu u Tuzli i Institutu GIT u Tuzli. 145-168. Tuzla Dat je pregled proizvoda od plino betona koji se izrađuju u firmi Siporex Tuzla sa metodlogijom proračuna prefabrikata i konstruktivnim detaljima Konstrukcioni beton prema Evropskim normama EC2. Novi Sad Korištenjem rezultata eksperimentalnih istraživanja provedenih u periodu 2003. Urađen je numerički model primjenom modifikovane matrice krutosti sa parametrima popustljivosti spoja i primjenom programa SAP2000 (metoda konačnih elemenata). Prvi regionalni naučno-stručni skup GTZ2009. Imamović Ahmet. Portsmouth. Number 2.. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida.-2007. UK. kao ulaznih podataka provedena je numerička komparativna analiza ponašanja spoja armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida.Rad publikovan Godina i mjesto Kratak sadržaj Concrete Engineering International. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv publikacije Autori Strana 8 .

skladištenje i pakovanje hidratisanog kreča – Ingram Srebrenik u Dubokom potoku Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Folić Radomir Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. 2009. 1999.3/06 od 22. 1999. U cilju pripreme program rehabilitacije nosive konstrukcije rashladnog tornja III u TE Tuzla izvršen je pregled konstrukcije i dijagnosticirano trenutno stanje. godina i mjesto Kratak sadržaj Odobren kao univerzitetski udžbenik odluka br. 1999. studente završnih godina studija građevinarstva. Elaborat o kvalitetu ugrađenih materijala u konstrukciju objekta „Islamski centar“ u Živinicama Imamović Ahmet. 2000. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Projekat čelične hale za proizvodnju.Curriculum vitae Projekat proizvodnje i kontrole kvaliteta betonskog crijepa u DOO „Siporex“ Tuzla Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za izvođenje hale. godini studija građevinarstva na RGGF-u Univerziteta u Tuzli. Komentar Naziv publikacije Autori Izdavač. monografija Zenunović Damir. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 03-755-3. Neophodna tehnička dokumentacija prema važećim propisima kojom se osigurava kvalitet gotovih građevinskih proizvoda. Projekat rekonstrukcije autobusne stanice u Brčkom Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Odabrani projekti Naziv Autori Izdavač.Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.2006. Spregnute konstrukcije čelik-beton. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir . Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. kao i studente postdiplomskih i doktorskih studija. Elaborat o pregledu svih nosivih konstruktivnih elemenata prskališta i plašta rashladnog tornja III u TE“Tuzla“ u Tuzli Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za adaptaciju stare autobusne stanice u Brčkom. Knjiga je koncipirana kao univerzitetski udžbenik u svemu prema planu i programu predmeta Betonske konstrukcije 1 koji je predviđen u 3. 1997.02. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Strana 9 . Novi Sad Publikacija po svojoj strukturi i sadržaju predstavlja širu studiju posvećenu analizi i konstruisanju spregnutih konstrukcija čelik-beton različite namjene i može biti od interesa za projektante. U sklopu praćenja kvaliteta izvođenja radova urađena je završna ocjena ugrađenih materijala. Projekat poslovno – skladišnog objekta u vlasništvu firme TOP BAU iz Srebrenika Imamović Ahmet.

godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. U radu su razmatrane varijante konstrukcije za racionalan pristup ekološkim galerijama na dimnjacima u TE Tuzla. Tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije elektrostatičkog filtera u TE Tuzla. 2002. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Studija o mogućnostima pristupa na kružne galerije ekološkog monitoringa na dimnjacima u TE «Tuzla» u Tuzli Imamović Ahmet.Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Urađeno je numeričko istraživanje i optimalizacija temeljne konstrukcije za armiranobetonske stubove NN i SN distributivne mreže Elektroprivrede BiH Projekat rehabilitacionih radova na TPP Tuzla Jedinica 4 – Elektrostatički filter Imamović Ahmet. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. . Urađen je numerički modela za ocjenu nosivosti i upotrebljivosti nosive konstrukcije silosa za uskladištenje pepela iz elektrofiltera u TE «Tuzla» u Tuzli. Statička provjera temelja armiranobetonskih stubova NN I SN distributivnih mreža – JP Elektroprivreda BiH Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Projekat za izvođenje munare džamije u Jelovom Brdu kod Kalesije Imamović Ahmet. te date preporuke za rehabilitaciju konstrukcije. 2000. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2000. na dodatno opterećenje od posuda pod pritiskom Imamović Ahmet. 2001. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 10 . godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Provedena je komparativna numerička analiza za staro opterećenje i novoprojektovane opterećenje konstrukcije. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Projekat za izvođenje stambeno – poslovnog objekta MA – RUF Lukavac Imamović Ahmet.20m. Statičko-dinamička analiza ploče ispod elektrofiltera bloka IV u TE «Tuzla» na koti –0. Statičko-dinamička analiza nosive čelične konstrukcije silosa za uskladištenje pepela iz elektrofiltera u TE «Tuzla» u Tuzli Imamović Ahmet.Curriculum vitae Institut GIT Tuzla. 2002.

Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Autori Izdavač. Katalog montažnih elemenata za hale i objekte drugih namjena raspona do 16. 2002.0m i šest malih kupola prečnika r=2. Provedeno je numeričko istraživanje i modifikacija veza montažnog sistema gradnje «MM» Širbegović. Na osnovu numeričkog istraživanja. 2002. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Projekat za izvođenje konstruktivnog dijela objekta diskont montažnog tipa «F» preduzeća Bosna Gradačac u ulici Stupska bb. uz uvažavanje preporuka relevantnih autora iz svijeta. Na osnovu ispitivanja urađena je tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije objekta. 2005. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. 2005. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Provedeno je numeričko istraživanje i modifikacija veza montažnog sistema gradnje «Prominvest» Komentar Naziv Autori Izdavač. 2003. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2003. godina i mjesto Kratak sadržaj Strana 11 . Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.Komentar Naziv Autori Izdavač. Sarajevo Imamović Ahmet. 2003. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.0m sistema «Kalištanka» Domaljevac Imamović Ahmet. urađen je katalog montažnih elemenata za firmu Kalištanka Domaljevac. Ispitivanje Ajfelovog mosta u Sarajevu na probno opterećenje i fizičko – mehaničkih osobina ugrađenih materijala i Projekat sanacije Ajfelovog mosta u Sarajevu Imamović Ahmet. Analitička studija veza montažnog sistema gradnje «Prominvest» Konjic Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje međuspratne konstrukcije u objektu. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Elaborat o ispitivanju postojeće konstrukcije objekta «Ruždija» u Brčkom Imamović Ahmet. Statički proračun veza montažnog sistema gradnje «MM» Širbegović Imamović Ahmet.Curriculum vitae . Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Sarajevo i Projekat za izvođenje konstruktivnog dijela objekta robna kuća montažnog tipa «I» preduzeća Bosna Gradačac u ulici Stupska bb. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.0m na krovu džamije u Kikačima Imamović Ahmet. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje. godina i mjesto Kratak sadržaj Projekat za izvođenje velike kupole prečnika r=8.

Konstruktivni dio. Glavni projekat elemenata montažnog sistema gradnje „KUVVET“. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Strana 12 . Investitor: KUVVET d. Na osnovu ispitivanja urađena je tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije objekta. na regionalnoj cesti R 455A Živinice – Svatovac (konstruktivni dio projekta) Imamović Ahmet. 2006. . Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Slavinovićima. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. 2007.Konjic Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.o Kalesija Zenunović Damir RGGF Tuzla. Glavni projekat sportske dvorane sa pratećim sadržajima u Dubravama. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. 2008.o Tuzla Zenunović Damir RGGF Tuzla. 2006.Curriculum vitae Konstruktivna faza glavnog projekta za skladišne objekte LB1 – LB6 u JP «Luka» Brčko Imamović Ahmet. godina i mjesto Kratak sadržaj Elaborat o utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta P+12 «Rajon 2» Nova pošta u Brodu i Projekat za izvođenje sanacije nosive konstrukcije objekta «Rajon 2» Nova pošta u Brodu Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. 2008. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Provedeno je ispitivanje građevinskih materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta i probno opterećivanje. Projekat za izvođenje mosta na rijeci Oskovi u Živinicama. 2006.o.o. Glavni projekat natkrivanja gradskog bazena i dogradnje sportske dvorane u Brčkom. 2009. Brčko DC BiH Imamović Ahmet. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Konstruktivni dio projekta Imamović Ahmet. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Komentar Naziv Autori Izdavač. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla. Investitor: Kusmiprom d. Zenunović Damir Institut GIT Tuzla.

Glavni projekat sanacije temeljne konstrukcije kutnozateznog stuba (Stubno mjesto 19. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Glavni projekat nosne konzole tipa VK-D (sa kontrolnim proračunom drvenog stuba. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač.Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Naziv Autori Izdavač. Sarajevo Zenunović Damir RGGF Tuzla. U zvanju višeg asistenta: Mehanika. Građevinski materijali i Betonske konstrukcije.-2003. Univerzitet u Tuzli. Sarajevo Zenunović Damir RGGF Tuzla.-2007. dodiplomski studij 1999. 35kV dalekovod Tuzla I – Tuzla Centar) Zenunović Damir RGGF Tuzla.d. RGGF. godina i mjesto Kratak sadržaj Komentar Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. Betonske konstrukcije. Priznanja i nagrade Naziv Institucija Povod (razlog) Kratak opis Komentar - Članstvo u strukovnim udruženjima Naziv udruženja / asocijacije Kratak opis udruženja / asocijacije Adresa asocijacije / web reference Pozicija u asocijaciji Komentar - Učešće u nastavnom procesu U zvanju asistenta / višeg asistenta U zvanju asistenta: Mehanika. Strana 13 . Glavni projekat čeličnog nastavka konzola za 20(10)kV vodove. Univerzitet u Tuzli. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta. RGGF. dodiplomski studij 2003. Građevinski materijali. Investitor: JP Elektroprivreda BIH d.Curriculum vitae . 2009. Spregnute konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija. Investitor: JP Elektroprivreda BIH d. 2009. AB nogare i temelja). 2010. Tehnička dokumentacija za izvođenje objekta.d.

Univerzitet u Tuzli. na više lokacija. god. Rezultati istraživanja objavljeni u doktorskoj disertaciji. Cilj istraživanja je razvoj montažnog sistema gradnje sa modifikovanim vezama kojima će se osigurati duktilan odgovor nosive konstrukcije pri seizmičkom dejstvu. a ispitivanje je obavljeno u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli. Tekući projekti Razvoj montažnog sistema gradnje „KUVVET“. Sokobanja. RGGF. Univerzitet u Tuzli.-2007. Inžinjerske armiranobetonske i prednapregnute konstrukcije. Pješački most sa primjenom sprezanja drvo-beton. 2009. RGGF. Betonske konstrukcije. dodiplomski studij od 2007. KUVVET Kalesija. Univerzitet u Tuzli. Omer Kovčić. Mentorstva na izradi magistarskih i doktorskih radova Diplomski radovi Danijel Ružić. Analiza naponsko-deformacionih stanja spregnutog presjeka čelik . postdiplomski master studij. U toku je izrada preliminarne numeričke analize i programa eksperimentalnih istraživanja montažnih elemenata i veza. Univerzitet u Tuzli. Visoki rizik od potresa u Jugoistočnoj Europi može imati posebnu posljedicu na infrastrukturne objekte kao što su mostovi visokog (većina stariji od 40-50 godina) što predstavlja i važan zajednički sigurnosni problem koji zahtijeva razvoj i korištenje efikasne mjere za smanjenje rizika kako bi zaštitili svoje građane. Analiza seizmičke otpornosti zidova od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama. Ispitivanjem je definisano ponašanje montažne veze. 2008. Magistarski radovi Doktorski radovi Nesib Rešidbegović. i u Institutu GIT u Tuzli. 2009. na temelju inovativnih Strana 14 . RGGF. Armiranobetonski silos sa mašinskom zgradom za uskladištenje brašna i žitaricama. Glavni cilj predloženog istraživanja i ukupnog NATO SfP projekta su: (1) razvoj (stvaranje) novog visoko učinkovitog sistema seizmičke izolacije mostova (ML-GOSEB-System). Istraživanje provedeno u cilju definisanja mehanizma rada skeletnih armiranobetonskih konstrukcija sa ispunom od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama. Hajrudin Zaimović „Analiza stropnih ploča u stambenim objektima i objektima druge namjene. Projekat nosive konstrukcije sportske dvorane sa spregnutom krovnom konstrukcijom. 229 -238. NATO SfP project „Seismic Upgrading of Bridges in South-East Europe by Inventive Technologies“. god. Prvo naučno-stručno savjetovanje „Zemljotresno inžinjerstvo i inžinjerska seizmologija“. Marko Tokić. 2009.U zvanju docenta Otpornost materijala sa teorijom elastičnosti. Istraživanje je rađeno u cilju definisanja mehanizma rada montažnih veza na primjeru veze montažne armiranobetonske ploče i monolitnog armiranobetonskog zida. Eksperimentom utvrđeni dijagrami korišteni su za uporedne numeričke analize i definisanje krutosti ispitanih montažnih veza. RGGF. str. u Bijeljini. transporta i sigurnosti. Univerzitet u Tuzli. RGGF. Modeli za ispitivanje (6 modela) urađeni su u krugu firme „Bosing“ Gradačac. Istraživanje provedeno u Rudarskom institutu i Institutu GIT u Tuzli. Mersudin Karić. Mehanizmi loma veze armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. 2008. Rezultati istraživanja objavljeni su na Prvom naučnom skupu iz područja građevinarstva u Tuzli u oktobru 2009. školska godina 2008/2009. Ispitivanje konstrukcija i Mostovi RGGF. RGGF. do novembra 2012. Univerzitet u Tuzli. Srbija. - Istraživački projekti i studije Okončani projekti Eksperimentalno i numeričko istraživanje montažnih veza armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida. Univerzitet u Tuzli.Curriculum vitae . RGGF. Rezultati istraživanja prezentirani u Elaboratu o utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u ulici Neznanih junaka. Istraživanje provedeno u Bijeljini. Način finansiranja: Univerzitet u Tuzli i samostalno. Spregnute konstrukcije. Januar-Februar 2008. u svezi imovine. Ispitivanje ugrađenih materijala provedeno je u prostorijama Instituta GIT u Tuzli. Univerzitet u Tuzli. Institut GIT Tuzla. od oktobra 2008. Rezultati su objavljeni u radu „Analiza seizmičke otpornosti zidova od šupljih blokova sa horizontalnim šupljinama“.beton. Zbornik radova. prema PBAB 87 i EN 1992“ . 2004. od novembra 2009. 2010.

izrada grafičkog dijela tehničke dokumentacije iz područja građevinarstva. 2004.koncepata integracije višestruke seizmičke disipacije energije i globalno optimiziranog balansa seizmičke energije. Analiza pouzdanosti konstrukcija i vođenje projekata. FP7 EU. (5) Smanjenje potrebnih financijskih sredstava.Tuzla.Curriculum vitae Tehničko pismo i tehničko crtanje. (3) Pristup prekograničnoj saradnji i regionalnim projektima. (7) Uspješna primjena europskih standarda. izrada modela građevinskih konstrukcija Odlično poznavanje MS Office. (10) Pružanje općeg poticaja znanstvenih djelatnika i istraživača razvoju i primjeni naprednih tehnologija kroz uspješnu međunarodnu suradnju. (9) Motivacija krajnjih korisnika prema primjeni inovativnih tehnologija. Planirani projekti (očekivani. Montažne armiranobetonske konstrukcije. Građevinske konstrukcije (armiranobetonske i spregnute konstrukcije). Seizmička analiza. AUTO CAD. Montažne konstrukcije. Tuzla. Organizacija stručnog skupa „Sistemi prednaprezanja Instituta IMS” . Analiza pouzdanosti. IngBau. Tehničke vještine i kompetencije Kompjuterske vještine i kompetencije Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije Strana 15 . (4 ) Promocija primjene naprednih tehnologija za seizmičku zaštitu mostova. Montažne armiranobetonske konstrukcije. Armiranobetonske konstrukcije i spregnute konstrukcije. Pored toga. (8) Pružanje vlastitih inovativnih znanstvenih doprinosa za seizmičku izolaciju mostova. u pripremi) Modeliranje optimaliziranog eksploatacionog vijeka građevinskih objekata Personalne vještine i kompetencije Maternji jezik Drugi jezici Razumijevanje Slušanje Engleski jezik Njemački jezik Vrlo dobro Vrlo dobro Čitanje Vrlo dobro Vrlo dobro Govor Govorna interakcija Vrlo dobro Dobro Govor Dobro Dobro Dobro Slabije Pisanje Bosanski Naučne. . Tempus program. Analiza pouzdanosti konstrukcija i edukacija u ovoj oblasti. 2003. (6) Harmonizacija ostvarene razine sigurnosti. SAP2000. nekoliko vrlo važnih ciljeva projekta su sljedeći: (2) mobilizacija znanstvenih potencijala u regiji za napredno rješavanje složenih problema sigurnosti postojećih mostova. NATO projekat „Seizmička nadogradnja mostova“ Seizmička analiza i analiza pouzdanosti montažnih i monolitnih konstrukcija Društvene vještine i kompetencije Organizacione vještine i kompetencije Organizacija stručnog savjetovanja „Savjetovanje o primjeni elektrofilterskog pepela i šljake u izgradnji putne infrastrukture. stručne i društvene kompetencije Kompetencije za vođenje naučnih istraživanja i nastavu u visokom obrazovanju Kompetencije za učešće u naučnoistraživačkim projektima Naučno-istraživački interes (zanimanje) i aktuelno usavršavanje Planirano usavršavanje Građevinske konstrukcije (armiranobetonske i spregnute konstrukcije). Tower.

. 2007. Građevinski fakultet u Beogradu - Strana 16 . Novi Sad Konferencija „Graditeljstvo i održivi razvoj“. Fakultet tehničkih nauka..Ostale informacije (Predavanja po pozivu) Prilozi Konferencija „Savremena građevinska praksa 2007“.Curriculum vitae . 2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->