PERILICA RUBLJA FA 826 - 1026

35.292.921/0

UPUTE ZA UPORABU

HR

Dragi kupac,
molim, da pazljivo procitate ove upute o djelovanju i budite jos posebno pozorni na odredbe glede sigurne upotrebe, koje su navedene na prvim stranicama. Preporu©ujemo vama, da knjizicu s uputama cuvate i prilozite mozebitnom drugom budu©em vlasniku.

Nanosenje stete kod transporta
Tokom odstranjivanja ambalaze provjerite, dali stroj nije ostecen. Ukoliko niste sigurni, nemojte ga upotrebljavati i kontaktirajte Centar za servisiranje.

Oznake, koje ©ete primjetiti u narednim poglavjima predmetnog prirucnika imaju slijede©i znacaj: Trokutni znak upozorenja i/ili kljucne rijeci (Upozorenje! Opreznost!) naglasavaju informaciju, koja je od posebnog znacaja za vasu sigurnost ili pravilno djelovanje pralnog stroja. Informacija, naznacena s tim simbolom pretpostavlja dodatne upute i prakticne naputke kod upotrebe pralnog stroja. Naputki i informacije glede ekonomicne i ekoloske upotrebe stroja oznacene su tim simbolom.

Nas doprinos kod zastite okoline: upotrebljavamo reciklirani papir, koji na steti okolini.

2

Sadrzaj Upozorenja Odlaganje Naputki za zastitu okoline Tehnicne specifikacije Montaza i prikljucenje Odstranjivanje ambalaze Prikljucenje vode Podesavanje Prikljucenje na elektricku struju 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 Odrzavanje Ku©iste Pretinac za pralna sredstva Cis©enje podrucja za odvajanje Unutarnji vodni filter Osiguranje u hladnim mjesecima Opasnost kod ispraznjenja 22 22 22 22 23 23 23 Pogreske kod djelovanja? 24-26 Vas novi pralni stroj Opis stroja Pretinac za doziranje pralnih sredstava 9 9 9 Uporaba Kontrolna ploca Kontrolne tipke Funkcije Sortiranje rublja Temperature Prije stavljanja rublja Maksimalno punjenje Tezina rublja Odstranjivanje mrlja Pralni detergenti i dodaci Me∂unarodni simboli za pranje Operativni slijed Programi pranja 10-12 10-12 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16-18 19-21 3 HRVATSKI .

koje izvrsi nekompetento osoblje. mora biti izvrsena sa strane usposobljenog vodnog instalatera. dali se ne naslanja na elektricnom dovodnom kablu. mogu prouzruciti ozbiljnu stetu. Ako su navedene teku©ine bile upotrebljene prije pranja radi odstranjivanja mrlji. Kontaktirajte vas Centar za asistenciju. varnostne sponke. Ako bubanj nije prazan. • Poslije uporabe uvijek odvojite stroj od slavine i zatvorite vodni cep. itd. Op©a sigurnost • Popravke na stroju moze izvrsiti jedino usposobljeno osoblje. Ukoliko transportni zastitni elementi nisu odstranjeni ili nisu u cjelosti odstranjeni. dali su svi dzepovi prazni. pustite vrata stroja malo otvorena. Montaza • Sva unutarnja pakovanja moraju biti odstranjena prije uporabe stroja. Morate uzeti u obziru upute na etiketama svake odje©e. radi sprijecavanja njihovog pozicioniranja izme∂u bubnja i nosaca bubnja. • Provjerite. • Kod visokih temperatura na staklu (vrata) moze do©i do pregrijavanja. provjeriti. kao sto su novci. metilnim spiritom. itd. • Nemojte prati strojem odje©u. Popravke. dok potpuno ne izhlape iz tkanina. koji je prekriven sa prostiracem ili tepisonom. Malo otvorena vrata produzavaju razdoblje pravilnog djelovanja njihovog mehanizma i ne dozvoljavaju nastanak neugodnih mirisa. • Manje komade kao sto su carape. Predmeti. • Bilo koja elektricna radnja za prikljucenje ovog stroja mora biti izvrsena sa strane usposobljenog elektricara. sacekajte. • Upotrebljava se samo za onu vrstu rublja. • Kada stroj nije u uporabi. da zrak moze prosto kruziti izme∂u poda i podnozja stroja. koja su navedena u prirucniku. koja se zahtjeva radi prikljucenja ovog stroja. trikloretilenom. • Nikada nemojte izvu©i kabel za napajanje (drzanjem kabela) strujom kod isklopa utikaca iz uticnice. pojasi. i tek onda jih stavite u stroj. sponke i vijci mogu prouzrociti prilicnu stetu. • Nemojte prenapuniti stroj. Postupajte sukladno uputama. uvijek morate drzati utikac. stavite u vre©icu za rublje ili pomo©nu posudu. Nesmijete ga dodirnuti! Uporaba • Ovaj je stroj namijenjen domacoj uporabi. na stroju ili dodatnoj opremi moze nastati ozbiljna steta. koje je oznaceno za strojno pranje. • Svaka popravka vodnih slavina. Nesmije se upotrebljavati u drugcije svrhe od onih. da se u bubnju ne nalazi voda. koja je prethodno natopljena sa petrolejom. Morate jih obvezno procitati. • Ako se stroj namijesti na podu. prije nego sto namjestite stroj ili zapocinjete s njegovom upotrebom. • Nakon prikljucenja stroja potrebno je obvezno provjeriti. za koje je bio izra∂en. • Upotrebljavajte samo preporu©ene kolicine omeksivaca za tkanine. odvedite vodu i pri tome uzmite u obzir upute u prirucniku sa uputama. • Prije nego sto otvorite vrata uvijek provjerite. 4 . Prevelika kolicina moze nanjeti stetu rublju. Procitajte odgovaraju©a poglavja u prirucniku s uputama.Upozorenja U nastavku navedena su upozorenja u interesu sigurne uporabe.

• Provjerite. vodu i vrijeme (okolina je zasti©ena dobrina!). da se pravilno odbaci u za to primjerne kontejnere. koji je oznacen simbolom reciklirati. • Kada je perilica demontirana. mrlje i manja prljavstina lako se otklone. • Kolicina detergenata za pranje. da se moze izvrsiti reciklaza uz uvjet. • Kod primjerne prethodne obrade. stupnja prljavstine i kolicine rublja. polystyren) mogu biti opasni za djecu opasnost od zagusljivanja! cuvati na nacin. Odlaganje Materijal za pakovanje Materijal. odrezite elektricki kabel za napajanje i unistite utikac zajedno sa preostatkom kabla. Dok je perilica u djelovanju.Sigurnost djece • Djeca cesto nisu savjestna cinjenice. ako je potpuno napunjena. koje je pripremljeno za pranje. 5 HRVATSKI . izvan dostupa djece. koje je potrebno upotrebiti. energiju i dali nas doprinos ka zastiti okoline. da djeca ili ku©ne zivotinje ne ulaze u bubanj. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen To znaci. jer time onemogu©ite djeci igru u prostoru bubnja. ovisi od tvrdo©e vode. Dajte vas doprinos ka cisto©i vase zemlje! Nekoliko koristnih naputaka u svezi sa zastitom okoline Da bismo ustedili vodu. da djeca nemaju dostup. • Sastavni djelovi ambalaze (primjerice plasticni filmovi. da elektricki aparati mogu predstavljati opasnost. • Perilica radi efikasnije. Morate unistiti i mehanizam otvaranja. moze se Perilica Upotrebljavajte dozvoljene povrsine za odlaganje vase stare perilice. preporu©ujemo da vodite brigu o slijede©im uputama: • Normalno prljavo rublje mozemo oprati bez pretpranja sa ciljem ustediti pralne detergente. rublje mozemo oprati i na nizoj temperaturi. • Cuvajte sve detergente na sigurnome mjestu. djeca moraju biti pod pazljivim nadzorom i nesmijemo dozvoliti. da se igraju sa perilcom.

6 .Tehnicne osobine DIMENZIJE Visina sirina Dubina Pamuk Sintetika Osjetljivo rublje Vuna FA 826 FA 1026 85 cm 60 cm 60 cm 4.5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 800 o/m max 1000 o/m max 230 V/50 Hz 2100 W 10 A Minimum Maximum 50 kPa 800 kPa MAKSIMALNO PUNJENJE BRZINA CENTRIFUGE NAPETOST/FREKVENCIJA UKUPNA ABSORBCIJSKA SNAGA MINIMALNA ZAsTITA PREGRIJAVANJA PRITISAK VODE Ovaj je ure∂aj sukladan slijede©im direktivama EEZ: 73/23/EES od dana 19/02/73 u svezi s niskim naponom. 89/336/EES od dana 03/05/89 u svezi s elektromagnetnom kompatibilnos©u.

Provjerite slijede©e: — da se ne radi o slavini s toplom vodom. oslanjaju©i je na jedan od polistirenskih kuteva. 5. P0287 2. Naslonite napravu na pole∂inu. zaokrenite cijev kako zelite nakon sto ste odvili prstenasti okov na pole∂ini naprave. Ponovno postavite napravu na noge te uklonite tri plasticna zatikaca. Zatvorite tri otvora s kapicama sto se nalaze u koverti koja sadrzi knjizicu s uputama. te kada. kao sto je u nastavku opisano. — da voda ne sadrzi talog. Prikljucak na vodu i odvod U blizini perilice moraju postojati slavina s HLADNOM VODOM sa spojem na vijak i navojem od 3/4 za dovod vode. provjerite da ne curi. te je zatim zatvorite. Pazite pri tom da cijevi ne budu prignjecene. P0021 2 AL009 P0022 P0001 P0002 4. luk treba biti umetnut na kraj cijevi. 1. Da bi nosio cijev. Savjetujemo da sacuvate sve zastitne elemente za prijevoz za slucaj eventualnog ponovnog prijevoza naprave. Pozovite vodoinstalatera za provjeru zidnog sustava odvoda voda. U tom slucaju. Na taj se nacin izbjegavaju pomicanja i padovi. povlace©i ih prema sredini. umivaonik ili zidni sustav odvoda vode. Luk omogu©ava da se cijev ucvrsti na zid posredstvom rupe sto se nalazi na gornjem dijelu. 7 HRVATSKI . Pazljivo odstranite lijevu i desnu plasticnu vre©icu. P0018 P1088 B) Ako je to potrebno. C) Ponovno zavrnite prstenasti okov da voda ne bi curila. Odvijte s kljucem i uklonite tri straznja vijka. A) Pazljivo navijte cijev na slavinu osiguravsi da se ne osteti narez te cvrsto stegnite prstenasti okov da voda ne bi curila. pustite da protekne dovoljna kolicina vode da bi odstranila talog sto se moze nalaziti u cijevima.Instalacija Zastitni elementi za prijevoz Prije koristenja perilice nuzno je odstraniti zastitne elemente za prijevoz. (Otvorite slavinu.) 1 3. D) Smjestite odvodnu cijev u umivaonik ili kadu koriste©i zasebno dostavljeni luk.

Ako je potrebno. elektricna instalacija i elektricni kabel mogu prenositi max. Navedena pravila za elektricnu sigurnost zahtjevaju primjerno ozemljenje. Ukoliko je produzenje crijeva za odvod neophodno potrebno. da crijeva nisu previse nategnuta. P0254 8 90 cm. Elektricni kabel za napajanje strujom moze promijeniti jedino personal naseg servisnog centra.1. 2º. ako stroj stoji na podu od drveta. Crijevo nesmije biti zavito ili stisnuto radi onemogu©avanja zastoja vode. koja je navedena na zadnjoj stranici. Max. Prikljucenje na elektricnu mrezu Prije nego prikljucite stroj uvijek provjerite: 1º. koja je potrebna kod prikljucenja stroja (plocica je namjestena na zadnjoj stranici stroja). da brojac elektricne energije. 3º. nozica se fiksira pritiskom podlozke na ku©iste. Za savjet obratite se gra∂evinaru. proizvo∂ac otklanja bilo koju odgovornost u primjeru nezgoda. da se uticnica i utikac mogu primjerno upotrebiti bez reduktora. da su karakteristike vase mreze jednake onima. da je isto tako i izlazni kabel opskrbljen s primjernim ozemljenjem. Min. Max.5 m i mora biti u istom promjeru kao originalno crijevo. uvijek postavite stroj na tvrdi pod. Ako je mogu©e. promjenite izlazni kabel sa pogodnim kablom. osigura©. Podesavanje Stroj se podesava odvijanjem ili privijanjem nozica. ono nesmije biti ve©e od 1. Osigurati. Ukoliko navedene sigurnostne mjere ne bi uzeli u obzir. Drveni su podovi posebno prigodni za vibracije. ve©eg broja kablova ili adaptera. hrup i pomicanje stroja tokom njegovog djelovanja. absorbcijsku snagu. . VAZNO: Razdalja izme∂u poda i najvise tacke crijeva mora iznositi izme∂u 60 i 90 cm (preporu©ljiva je duzina izme∂u 60 i 70 cm). a stroj je opremljen s takovom napravom. Neke od vibracija su neophodne. Uvjerite se. Precizno podesavanje ne©e dozvoliti vibriranje.5 m. jos posebno. 60 cm. koje su navedene na plocici sa osobinama elektricne mreze. Prikljucenje stroja pretpostavlja opremu. Nakoh sto se podesi u pravilan polozaj.

energije i detergenata za pranje. Opis perilice 1 Pretinac za doziranje detergenata za pranje 2 Tabela programa 3 Kontrolna ploca 4 Poklopac na vratima 5 Pretinac za odvod 6 Prilagodljive nozice Pretinac za doziranje pralnih sredstava Pretpranje Glavno pranje Omeksivaci. dodaci za tvrdo©u R0001 3D 9 HRVATSKI .Vasa nova perilica rublja Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitu i efektivnu obradu rublja kod male potrosnje vode. • Kontrolni aparat za ravnotezu daje stroju stabilnost tokom njegovog rotiranja. • Tipka za odabir temperature omogu©ava vama odabir najpogodnije temperature za vase rublje.

Tipka LAKO PEGLANJE (EASY IRON) Ova opcija je raspoloziva za programe PAMUK.Uporaba Kontrolna ploca 1. Perilica dodaje 2 ciklusa ispiranja odabranom programu. izborom ove tipke perilica ©e umetnuti hla∂enje nakon faze pranja te fazu protiv guzvanja po zavrsnom centrifugiranju. indikator svijetla blista otprilike 2 sekunde. odgovarajuci indikatori svijetla upale se. U programima SINTETIKA. 2. osim kod vune. program nece startovati bez ukljucenja programa PRETPRANJE ili BRZO PRANJE. Ukoliko dva svijetla ( PRETPRANJE i BRZO PRANJE) nisu ukljucena. Ova mogucnost je dobrodosla ljudima. • opcija BRZO PRANJE: Uporabom te opcije postizu se dobri rezultati pranja u kratkom vrijemenu. Kada se ponovno pritisne na tipke. a to je pritiskom na tipku START/PAUSE. morate izabrati opciju LAKO PEGLANJE. 3. time sto se okrene dugme za odabir programa (vidi sekciju 9). Promjene se sastoje u tome sto se smanjuje broj ciklusa ispiranja (jedan manje) a istovremeno se povecava razina vode kod preostalih dviju ciklusa ispiranja. LAN te SINTETIKA. Kod ciklusa za rublje od PAMUKA i SINTETIKE. gdje je voda veoma “tvrda”. koji su alergicni na detergente ili na podrucjima. Izborom ove tipke perilica ©e umetnuti fazu impulsne centrifuge te fazu protiv guzvanja a nakon zavrsnog centrifugiranja u programima PAMUK. (preporucljivo za malo ili srednje zaprljano rublje). Programi za SINTETIKU i OSJETLJIVE tkanine modificirani su s ciljem postici krace vrijeme pranja. Ova se opcija nemoze upotrijebiti kod programa za VUNU. i prije nego sto se perilica ukljuci. 10 Moze se primjeniti kod svih programa. izvodi se kraca centrifuga prije pralne faze. Ukoliko je kod odabira programa ukljucena pogresna opcija. . Tipka SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) Pritiskom na ovu tipku moguc je izbor izme∂u slijedecih opcija: • opcija PRETPRANJE: Ta opcija dodaje se kod pocetka starta ciklusa sa temperaturom 30º C. Ako zelite izbje©i naboranost vaseg rublja nakon pranja. ti indikatori se gase. zajedno s opcijom PAMUK. Ako su tipke ukljucene. Opcijske tipke: PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICK-WASH) LAKO PEGLANJE (EASY IRON) ili SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) moraju biti ukljucene poslije odabiranja zeljenog programa. Pretinac za doziranje detergenata za pranje Tipke za opcije programa Ovisno od vrste programa mogu se uporabiti razlicite vrste opcija. PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICKWASH) 4.

Postupajte dalje s uobicajnim radnjama radi odabira zeljenog programa. 2.Pritisnite na zahtjevane opcijske tipke. Za nastavak programa od trenutka. dok se mehanizam za otvaranje ne otkoci. ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. 3. 4S ili 2S (sata). kada je bio prekinut. • 1 blistanje: problem s dovajanjem vode. oznacuje se kada se upali odgovarajuci indikator: Za uporabu ove opcije postupiti kako slijedi: 1.Stavite rublje u bubanj. Ako zelite prekinuti trenutni program.Startujte s normalnim postupkom. 4. VAZNO! • Ako biste zeljeli ponistiti ODGOflENI START (DELAY START). 2. • 2 blistanja: problem s odvajanjem vode. za koje se odgodi startovanje pralnog programa. • Ako zelite zaustaviti perilicu radi dodatnog punjenja s rubljem (time sto se odabrali najprije opciju ODGOflENI START (DELAY START)). Ova tipka omogucava kasniji start pralnih programa. odgovarajuce svijetlo gori.Odaberite program pomocu dugmeta za odabir programa (vidi sekciju 9). Opcija ODGOflENI START (DELAY START) nemoze se odabrati kod programa “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Display za tijek programa 6. 4. postupajte kako slijedi: 1. 8S. postupajte na slijedeci nacin: 1. pritisnite tipku zbog startovanja perilice. preostatak vrijemena vidi se na indikatoru.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. Tipka START/PAUSE (START/PAUSE) Poslije odabira zeljenog programa pomocu dugmeta za odabir (vidi sekciju 9). ili modificirati izbor vrijemena.Pricekajte jednu ili dvije minute prije otvaranja bubnja.5. Indikator svijetlo END blista ako nastupe problemi kod pranja: • 4 blistanja: otvorena vrata. 7. odgovarajuce svijetlo prestaje blistati i gori dok se program ne zavrsi.Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. pritisnite na tipku START/PAUSE. Za vise informacija pogledati u poglavje “Nesto ne radi” na kraju prirucnika. i to za 12 S. Izme∂u programskog ciklusa indikator IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) svijetli slabije. 11 HRVATSKI . tako da ponovno odaberete program. 3. dok ne dobijete zeljeno vrijeme i dok se indikator svijetlo ne upali. Vrijeme. 2.Pritisnite na tipku START/PAUSE. Nakon sto je perilica startovala. 5. Indikator svijetlo END upali se i oznacuje da je odabrani program zavrsio s pranjem.Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) vise puta. Tipka za ODGOflENI START (DELAY START) Ako je odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). odgovarajuci indikator zapocinje blistati.

perilica izvodi centrifugu kod 400. za vunu te osjetljive tkanine. Ovo dugme omogucava reduciranje finalne i faznih centrifuga ili odabir opcija STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). odgovara 900 okr. Odabire se kod veoma osjetljivih tkanina. Prije nego sto se otvore vrata./m. Dugme za odabir centrifuge.moze se okretati u smjeru satne kazaljke ili obrnutom smjeru. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Brzina na dugmetu odnosi se na programe za rublje od pamuka. PAZNJA! Ako se za vrijeme trajanja programa dugme za odabir programa pokrece u novi polozaj (novi program)./m. Poslije zavrsenja programa indikator svijetlo END upali se. • STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja): S odabirom ove opcije voda finalnog ispiranja ostaje u bubnju.selektor programa . voda mora biti odvedena. Upotrijebite to dugme za odabir zeljenog programa. Dugme za odabir programa Ovo dugme . na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja).8./m. Kod odvajanje vode postupajte na slijedeci nacin: A) Okrenite dugme za odabir programa na “O”. . • BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) S odabirom ove opcije sve faze centrifugiranja iskljuce se. Perilica ce nastaviti sa izvo∂enjem starog programa i nece preklopiti programator na novi odabrani program. za sintetiku i 700 okr. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku./m. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) ili STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Model FA 1026 Model FA 826 9.okr. drugim rijecima. Poslije zavrsetka svakog programa dugme se mora vratiti u polozaj »O« zbog iskljucenja perilice. Vrijednost 1000 okr. indikator svijetlo pocinje blistati. C) Pritisnite tipku START/PAUSE.

posteljina. sigurnostne sponke. Kod vrlo zaprljanog rublja smanjite kolicinu punjenja. rucnici. Odstranite sponke. Kod zavjesa budite veoma oprezni. da u rublju nisu prisutni predmeti od metala (primjerice sponke za kosu. Masti: malo nasapunite i upotrebite sredstvo za izbjeljivanje (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). Odstranjivanje mrlja Teze odstranljive mrlje se cesto nemogu ukloniti samo s vodom i detergentom. ponovite vise puta. zakopcajte sve otvorene i vise©e djelove. Provjerite. Boje na osnovi ulja: navlazite s benzinom za cis©enje. nocne haljine. Novo obojano rublje moze se prati tek prvi put. ostale sponke). jer je celulozna struktura odje©e ve© oste©ena. obojano.Naputki za pranje Sortiranje rublja Uzmite u obzir kodu pralnog simbola na svakoj odje©i i naputke za pranje. Ostaci r∂e: upotrebite otopinu kiseline oxalic u vru©oj vodi ili preparat za odstranjivanje r∂e u hladnoj vodi. Sintetika: napunite bubanj najvise do polovine. 30°-40° (hladno) za osjetljivo rublje ( primjerice zavjese). Bijelo rublje moze kod pranja izgubiti svoju bijelinu. mjesano rublje. Mufa: upotrebite sredstvo za izbjeljivanje.…) za normalno zaprljano obojanu odje©u (primjerice suknje. namizni prtovi. lana: napunite bubanj. Zakopcajte sve pojase ili duge trake. koji se moze ukloniti. sintetika. polozite odje©u na meku podlogu i podrgnite po mrlji sa prstima i tkaninom od pamuka. Opca pravila: Rublje od bombaza.…) od lana. Uklonite prisutne mrlje prije pranja. koje daje proizvo∂ac. Krv: ocistite svijezu mrlju sa hladnom vodom. Budite oprezni kod mrlja starijeg izvora. HRVATSKI . spavace kosulje. Tezina rublja Slijede©e vrijednosti su od indikativnog znacaja: Kupa©i ogrtac Servet Posteljina Rjuha Jastuk Namizni prt Cistilna krpa Cajni prt Zenske nocne haljine Zensko toplo donje rublje Muska radna kosulja Muska kosulja Muski spava©i komplet Haljina Musko donje rublje 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Temperature 90° 60° za normalno zaprljano bijelo rublje od pamuka i lana (primjerice cajni prtovi. Osusene mrlje namocite tokom no©i u vodu sa posebnim detergentom. dobro isperite (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). sto znaci da morate biti kod prvog pranja jos posebno pazljivi. 13 Maksimalno punjenje Preporu©ljiva punjenja oznacena su u programskoj tabeli. pa se zbog toga odje©a moze natrgati. ali ne previse. razlicite patent zatvara©e i ostalo. Sortirajte rublje kako slijedi: bijelo. osjetljivo. Veoma zaprljane djelove ocistite sa specialnim detergentom ili pastom za cis©enje. vuna. Zakopcajte okrasne jastuke. polozite odje©u na meku tkaninu i nekoliko puta podrsajte po mrlji. Osusene mastne mrlje: navlazite s uljem od terpentine. Prije nego se stroj napuni Nikada nemojte prati bijelo i obojano rublje u isto vrijeme. Zato je preporu©ljivo njihovo cis©enje odnosno obrada prije pranja. Pranje kod maksimalnog punjenja donosi najpogodniju potrosnju vode i energije. pamuka ili sinteticnih vlakana i za malo zaprljano bijelo rublje od pamuka (primjerice donje rublje). zakopcajte jih u vre©icu ili mrezicu. Osjetljivo rublje i vuna: ne napunite vise od tre©ine bubnja. nakon toga jih podrgnite sa sapunom i vodom. koje sadrzi sinteticka i vunena vlakna.

rublje od pamuka. Mrlje od katrana: najprije upotrebite preparat za uklanjanje. Bilo koje vrste omeksivaca za tkanine ili dodataka za tvrdo©u tkanina morajo biti stavljene u pretinac sa oznakom prije pricetka izvo∂enja pralnog programa. Vodite brigu o preporukama proizvo∂aca glede dozvoljene kolicine upotrebe i nemojte prelaziti oznake MAX. koja se upotrebljava. neposredno prije samog izvo∂enja programa. Ako se upotrebljava prasak u koncentratu ili teku©i detergent. Svi strojni detergenti za pranje. Crvenilo za usne/ruz: ovlazite s acetonom kao sto je gore navedeno.H. Upotrebite manju kolicinu detergenata. stupnja zaprljanosti rublja i tvrdo©e vode. Crveno vino: nasapunite u vodi zajedno sa detergentom. nakon toga upotrebite metilni spirit. temperature pranja i stupnja zaprljanosti. kolicine punjenja. Informacije u svezi sa tvrdo©om vode na vasem podrocju mogu se priop©iti kod poduze©a. Crna tinta: ovisno od vrste crne tinte navlazite mrlju s acetonom (*). isperite i upotrebite acetnu ili citronovu kiselino. – je rublje manje zaprljano. Pralni stroj za rublje opremljen je sa sistemom recirkulacije. preporu©ljivi za nize temperature pranja (60ºC max.) za vse vrste tkanina ili posebno samo za vuneno rublje. nakon toga podrsajte sa pastom za cis©enje. vuna. radi onemogu©avanja prevelike potrosnje i zbog zastite okoline. Iako su biorazgradljivi. Tvrdo©a vode je klasifikovana u takozvanim “stupnjevima” tvrdo©e. (*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili. metilni spirit ili benzin. Ulijte jih u pretinac. Kolicina detergenata. oznacen sa simbolom . itd. razine na pretincu za doziranje pralnih sredstava. polozite odje©u na meku krpu i podrsajte po mrlji. mogu se upotrebljavati u tom stroju: – detergenti u prahu za vse vrste tkanina. koja se upotrebljava Vrsta in kolicina detergenata ovisi od vrste rublja. Detergenti i bilo koja vrsta dodataka moraju se staviti u odgovaraju©i prostor pretinca za doziranje pralnih sredstava prije nego sto pralni program zapocinje sa djelovanjem. detergenti sadrze substance. 14 Stupanj tvrdo©e vode: Stupanj Nivo Osobine Njemacka °dH Francuska °T. koje vas opskrbuje sa vodom ili kod vasih lokalnih organa vlasti. – se formira veci obseg pjene tokom pranja. koja se preporu©uje za upotrebu. koji je oznacen sa simbolom . – teku©i detergenti. Detergenti i dodaci Dobri rezultati pranja ovise i od izbora detergenata i njihove pravilne kolicine kod uporabe. Uklonite sve ostatke boje pomo©u sredstva za izbjeljivanje. koji su normalno dostupni na trzistu. – detergenti u prahu za osjetljive tkanine (60ºC max. nakon toga ponovno isperite. 1 2 3 4 meke srednje tvrde veoma tvrde 0.). koji omogu©ava optimalno upotrebu koncentriranih detergenata. mora biti odabran program bez pretpranja. koje kod velikih kolicina mijenjaju osjetljivu ravnotezu prirode. Vodite brigu o uputama proizvo∂aca glede kolicine.Pera/kemijske olovke sa uloscima i teku©e ljepilo: navlazite s acetonom (*). Odabir detergenata ovisi od vrste odje©e (osjetljive tkanine.7 8-14 15-21 vise od 21 0-15 16-25 26-37 vise od 37 . ako: – perete manju kolicinu rublja. Ulijte teku©i detergent u prekat pretinca za doziranje pralnih sredstava. a nakon toga sa acetnom kiselinom. Sredstva za izbjeljivanje (chlorine) mogu se upotrebiti samo za bijelo i brzo obojano rublje od pamuka i za laneno rublje.) od boje. Uklonite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje. odstranite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje I dobro isperite.

pranja 95°C 60 Max. benzin. pranja 30°C OSJETLJIVO PRANJE 60 40 40 30 Rucno pranje Nemojte prati BIJELJENJE Izbjeljivanje u hladnoj vodi Nemojte izbjeljivati GLACANJE Vru©e glacalo max. 150°C Mlako glacalo max. temp. JAKO PRANJE 95 Max. pranja 60°C 40 Max. i R113 R111 i R113 Visoka temperatura Niska temperatura SUSENJE Na ravnoj podlozi Na stalku Na vjesalici U susilici Nemojte susiti u susilici 15 HRVATSKI . temp.MEflUNARODNA TABLICA SIMBOLA Simboli na odjevnim predmetima uveliko olaksavaju pranje i odrzavanje. temp. cisti alkohol cisti alkohol. pranja 40°C 30 Max. 200°C Toplo glacalo max. 110°C Nemojte glacati A KEMIJSKO CISÂENJE Pomo©u svih otopina P F Zabranjeno kemijsko cis©enje Perklortilen. Benzin. temp.

P0004 2. koji ostanu kod izrade bubnja i cijevi. da kod prazne perilice ukljucite ciklus pranja rubllja od pamuka na 60º C s ciljem odstranjenja ostataka. komad po komad. Odaberite brzinu centrifuge ili opciju STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). 4. 6. tako da ga rastresete/okrenete na unutarnju stranu i ukljucite perilicu. Mjerica omeksivaca Ako se preporucuje. Stavite rublje u bubanj. Okrenite dugme za odabir centrifuge na odgovarajuci polozaj.Slijed operacija Prije prvoga pranja pripremljenog rublja preporucujemo. stavite omeksivac za rublje u pretinac. 5. Stavite polovinu mjerice pralnog detergenta u glavni pralni pretinac i ukljucite perilicu. Model FA 1026 Model FA 826 R0070 3. Zatvorite poklopac odnosno vrata perilice. Odmjerite kolicinu pralnog detergenta. Namjestite zahtjevanu opciju pritiskom na tipku/e R0071 16 . oznacen sa simbolom : (nemojte prelaziti oznaku “MAX” na pretincu). time sto povucete drsku. 1. koju preporucuje proizvo∂ac u oznacenoj casi i stavite detergent u glavni pretinac i oznaceni pretinac (ako ste odabrali program s PRETPRANJEM (PRE-WASH)). Odaberite zeljeni program Okrenite dugme za odabir programa na zeljeni polozaj. Oprezno zatvorite pretinac. Stavite rublje u buban Otvorite poklopac odnosno vrata. Mjerica pralnog detergenta Izvucite pretinac prema sebi dok se ne zaustavi.

Pricekajte otprilike dva minuta dok indikator svijetlo END ne pocinje svijetliti. • da je cijev za odvajanje vode pravilno i sigurno namjestena. 4S ili 2S sata). to znaci. moguce ga je promjeniti jedino ako se dugme za odabir programa vrati u polozaj “O”. nakon toga moze se odabrati novi program. Startujte s novim programom tako. Dok traje programski ciklus. nakon toga mozete otvoriti vrata. Otvaranje poklopca – vrata poslije startovanja programa Najprije zaustavite perilicu pritiskom na tipku START/PAUSE. • da je cep za dovod vode pravilno okrenut. ako perilica jos nije izvrsila fazu ispiranja. Za startovanje odabranog programa pritisnite. Poslije otprilike jedne ili dviju minuta vrata se mogu otvoriti (OBRATITE PAZNJU NA RAZINU VODE). tipku START/PAUSE (START/PAUSE). Prekinuce programa Ponovno pritisnite na tipku START/PAUSE. time cete prekinuti djelujuci program. Voda za pranje ostane u cijevi. Promjena pralnog programa u tijeku Kada program startuje. ako zelite. odgovarajuci indikator prestaje blistati i zapocinje slabije svijetliti do kraja programa. 9. Ponovno pritisnite tipku radi re-startovanja programa. Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) toliko puta. indikator svijetlo za IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) slabije svijetli. 8. perilica pocinje s odbrojavanjem. ili da je razina vode u bubnju prevelika (sto moze prouzrociti prskanje vode) ili da se bubanj vrti. u tom primjeru voda se odvaja automatski. Ako se vrata ne otvore a potrebno jih je otvoriti. da ponovno pritisnete tipku START/PAUSE. ugasite stroj s okretanjem dugmeta za odabir programa na polozaj “O”. Ukljucite perilicu Prije ukljucenja perilice provjerite: • da je stroj prikljucen na elektricnu struju. 11. 17 HRVATSKI . da je temperatura vode previsoka. OPCIJA! Odaberite. 8S. Ako je bila odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). • da su vrata stroja i pretinac za detergente zatvoreni. Ako se vrata ne otvore. dok indikator svijetlo ne pokaze zeljeno vrijeme (12 S. opciju ODGOflENI START (DELAY START). Odgovarajuci indikator zapocinje blistati. 10.7.

Na kraju programa Perilica se zaustavlja avtomatski. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. Za odvod vode postupati na slijedeci nacin: A) Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O”. Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O” radi iskljucenja perilice. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”).okr. da indikator END zapocinje svijetliti. perilica izvodi centrifugu kod 400. Ostavite poklopac otvoren s cijem izbjegavanja nastanka plijesni i neugodnih mirisa. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. Ispraznite bubanj i pazljivo provjerite. indikator END se gasi sto znaci. Ako ne namjeravate izvrsiti jos jedno pranje. da mora biti odvedena voda prije nego sto se otvore vrata. PAZNJA! Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). 18 .12. zatvorite slavinu. drugim rijecima. da je bubanj prazan. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. Otvaranje poklopca – vrata naznaceno je time./m.

Tabela programa Pralni programi za rublje od pamuka i lana Tezina punjenja: 4.5 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili A BIJELO RUBLJE Za veoma zaprljano rublje od pamuka Pranje kod 90º C 3 ispiranja Centrifuga B Bijelo rublje od pamuka. srednje zaprljano. primjerice kosulje. (**) krpe i ostalo. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. malo zaprljano. 19 HRVATSKI . Pranje kod 40º C 3 ispiranja Centrifuga ili F OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. donje rublje Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili C OTPORNE OBOJENE TKANINE Brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. (**) Sukladno Direktivama EU 92/75 navedene oznake. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Centrifuga O — Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. bluze. bluze. Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). donje rublje.5 kg. srednje zaprljano. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. donje rublje. primjerice kosulje. kosulje. donje rublje. prtovi. bluze Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili D OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. EKONOMICNO primjerice srednje zaprljana radna odjeca. primjerice kosulje. koje su namijenjene upotrebi na energijskoj oznaci odnose se na program za rublje od pamuka (program B) kod 60º C s tezinom punjenja 4.

odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga M VUNA Za pranje vunenog rublja. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. Kratka centrifuga Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. mjesovite i osjetljive tkanine. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga L RUCNO OPRANO Posebno delikatne tkanine. vunu Tezina punjenja: 2 kg. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili K OSJETLJIVE TKANINE Osjetljive tkanine. 20 . kosulje. — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).Tabela programa Pralni programi za sintetiku. Vuna: 1 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili G MJESOVITE TKANINE Mjesovito rublje. bluze. kosulje. Pranje kod 60º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili H SINTETIKA Sinteticno rublje. bluze. koje imaju na etiketi oznaku za rucno pranje. obojena odjeca. primjerice zavjese. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili J OSJETLJIVA SINTETIKA Delikatno sinteticno rublje. obojena odjeca. sukladno s napomenom na etiketi rublja i savjetima proizvo∂aca perilice (M9604). donje rublje. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga N O HLADNA VUNA Ovaj je pralni ciklus namjenjen pranju Pranje kod 3 ispiranja vune bez temperature. donje rublje. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja.

Ovaj se program moze CENTRIFUGA upotrijebiti i za odvajanje te centrifugiranje.Tabela programa Specialni pralni programi Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije P ISPIRANJA Ovim programom moguce je izvrsiti ispiranje i centrifugiranje kod rublja. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. koje je bilo ru©no oprano. 3 ispiranja Kratka centrifuga Q ODVAJANJE Za odvajanje vode kod posljednjeg ispiranja s ukljucenom opcijom STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Odvajanje vode R Ovim programom moguce je izvrsiti kratko centrifugiranje: za rucno oprano rublje. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. 21 HRVATSKI . Primjerice: prije susenja staviti rublje i bubanj i kratko centrifugirati. Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice Kratka centrifuga O — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).

. nakon sto se posuda napuni. P1114 P1115 R0072 C0073 Detergenat se moze nataloziti i u unutarnjem djelu otvora pretinca: ocistite ga starom zubnom cetkom. Pretinac odstranite iz stroja. • • • • • povucite pretinac iz njegovog ku©ista. Ponovite postupak. ili ako se nakupe ostaci pranja kod rublja. • privijte poklopac filtera u smjeru satne kazaljke i provjerite. otopine ili slicne proizvode za cis©enje ku©ista. Sa ciljem olaksati cis©enje. Vazno: nesmijete upotrebljavati metilni spirit. • za nastavak odvijte poklopac filtera okretanjem u obrnutom smjeru satne kazaljke i izvucite ga. otvorite otvor za odvod vode. tako da ga isperete pod teku©om vodom.Odrzavanje 1. polozite ga u posudu i odstranite poklopac. otpustite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi. 2. ako je crpka blokirana predmetima. Isperite sa cistom vodom i obrisite mekom krpom. • ispraznite posudu. • namjestite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi na prethodni polozaj i zatvorite poklopac pretinca za odvod. novci. podmetnite posudu za odvod vode. primjerice puce. talozi. Namjestite pretinac poslije izvrsenog cis©enja. • odstranite predmete. P0038 P1116 P1117 22 . 3. koji se formiraju u prostoru elementa crpke. Cis©enje prostora za odvod vode Podrucje odvajanja mora biti ocis©eno. moraju biti isto tako odstranjeni. Pretinac za doziranje pralnih sredstava Tokom vrijemena detergenti i omeksivaci rublja se nataloze na dnu pretinca. Privremeno ocistite pretinac. Ku©iste stroja Ocistite vanjsku stranu stroja sa toplom vodom i neutralnim ku©nim detergentom. do niste potpuno ispraznili pralni stroj. da je potpuno zatisnut. tako sto se element vise puta okrenete. koji ne ostavlja tragove. dok se voda ne ohladi. koje ostavlja raznolike ostatke jer je oprano kod visokih temperatura. kao sto su dugmeta. tako da pritisnete na tipku. ako je potrebno. sigurnostne sponke. koja se nalazi na poslednjoj levoj stranici vogala. sacekajte. novac. gornji se dio pretinca za dodatke moze odstraniti. itd. ponovno namjestite poklopac na crijevo.

Odvijte dovodnu cijev. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. • kada je voda u potpunosti ispraznjena. Zatvorite slavinu. • ispraznite lavor i ponavljajte postupak sve do kompletnog praznjenja naprave. Praznjenje u nuzdi Da biste ispustili vodu u slucaju kad se to ne izvrsi automatski (blokirana pumpa za odvod. • vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. P1090 5. U trenutku ponovnog koristenja naprave. 6. pocekajte da se voda ohladi. smjestite je u lavor i skinite cep. Ocistite filter koriste©i cetkicu. smjestite je u lavor i skinite cep. ako je to nuzno. Dovodna cijev Ako je koristena jako tvrda voda ili ona sadrzi tragove naslaga kalcija. pocekajte da se voda ohladi. zatvorite slavinu. Ponovno navijte dovodnu cijev. vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta.4. zatvorite slavinu s vodom. zacepljen filter ili odvodna cijev). Predostroznosti protiv leda Ako je naprava smjestena na mjestu gdje se temperatura moze spustiti ispod 0 °C. Na taj nacin sva voda sadrzana u napravi biva ispustena. postavite lavor za sakupljanje vode. mogu©e je da se dovodni filtar zacepi. • • • • • • 23 HRVATSKI . postupite kako slijedi: izvucite utikac iz elektricne uticnice. postupite kako slijedi: • • • • • • izvucite utikac iz elektricne uticnice. uvjerite se da je temperatura okruzenja iznad 0 °C. stavite ponovno cep na odvodnu cijev za nuzdu. izbjegavsi formiranje leda te kao posljedicu i eventualni kvar dijelova naprave. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. ako je to nuzno. Kada je lavor pun. otvorite vratasca zone odvoda. Zato ga je preporucljivo ocistiti s vremena na vrijeme. postavite lavor za sakupljanje vode. ponovno stavite cep na odvodnu cijev za nuzdu. otvorite vratasca zone odvoda.

Prije nego se kontaktira lokalni servis za popravke. sto znaci. 1 blistanje = nema punjenja vodom. Dugme za odabir programa nije pravilno pozicionirano i tipka START/PAUSE nije bila ponovno pritisnuta. • Perilica ne odvaja vodu i/ili ne centrifugira: • Voda je na podu: • Ima previse detergenta u perilici ili je doziran pogresan detergent. tako da se moze centrifugirati. Dovodna cijev je savijena ili propusta vodu. 24 .Nesto ne radi? Neki od problema kod djelovanja perilice nastaju zbog nepravilnog odrzavanja ili prekomernog punjenja rubljem. da neki od djelova ne radi ispravno. koji bi mogli biti uzrok problemu. • Slavine za odvodni sistem blokirane su. • Provjeriti dali su dovodne cijevi ostecene. • Pretinac za detergente je u kvaru. pritisnite tipku START/PAUSE radi restartovanja programa. Kod djelovanja perilice moze blistati indikator svijetlo END. • Perilica ne puni vodom: • Perilica odmah nakon punjenja isprazni vodu: • Kraj odvodne cijevi je u nizoj poziciji od stroja. Kada se problem eliminira. Odabrana je opcija ili . • Nema protoka zraka izmesu odvodne cijevi i kucne cijevi. preporucuje se pregled dijelova perilice. • • • • Vodni cep je zatvoren. 4 blistanja = otvorena vrata. koji se mogu razrijesiti bez sudjelovanja tehnicnog osoblja. • Blokirane je sistem slavina za odvod. Problemi/kvarovi • Perilica se ne ukljuci: • • • • • Moguci uzroci Vrata nisu zatvorena. Vrata nisu bila zatvorena. Kod utikaca nema kontakta na fazi. • • • • Odvodna cijev je savijena ili propusta vodu. Crpka za odvajanje blokirana je. koji stvara previse pijene. kontaktirajte lokalni servis za popravke. 2 blistanja = voda nije odvedena. Problemi. Uticnica nema struje. Ako nakom provjere problem nije uklonjen. • Kraj odvodne cijevi je potopljen u vodi. • Tezina rublja nije raspore∂ena: rasporediti rublje u bubnju. • Odvodna cijev moze biti ostecena ili nije pravilno montirana. a mogu se rijesiti bez sudjelovanja osoblja iz tehnicnog servisa. • Odabrana je opcija ODGOflENI START (DELAY START). Prikljucak odvodne cijevi nije pravilno izveden. dali cijevi propustaju vodu. Filtar u dovodnoj cijevi je zacepljen. Nije uvijek jednostavno provjeriti. pogledati dali ima vode u cijevima. Pogledati upute radi pravilnog spajanja. Utikac nije pravilno umesten u uticnicu.

• Rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • Voda u cijevi: ako je voda u cijevi. Premalena kolicina detergenta daje sivi izgled rublju. • Nije bio odabran pravi pralni program. • Nisu bili odstranjeni svi elementi pakovanja i transporta. • Perilica je u kontaku sa stjenom ili namjestajem. • Mozda nije dovoljno rublja u bubnju.Ako nakon 10 minuta rublje nije pravilno raspore∂eno. • Program jos uvijek radi. • Perilica previse trese kod centrifuge: • Vrata se ne otvaraju: • Centrifuga kasni ili perilica ne centrifugira: • Perilica proizvodi cudne zvukove: • U bubnju nema vode: 25 HRVATSKI . • Iz rublja nisu bili odstranjeni metalni predmeti. • Perilica upotrebljava modernu tehnologiju visokog energijskog razreda. Potrosi veoma malo vode bez posljedica na rezultate pranja. jer rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • U bubanj je stavljeno previse rublja. a isto tako vecu stabilnost perilice kod pranja. • Perilica ne stoji ravno i stabilno (provjeriti diagonalu). Novi motor garantira bolji start i bolji polozaj rublja dok se izvodi centrifuga. koji prouzrokuje neobican zvuk od ostalih tradicionalnih motora. Ovo se moze dogoditi vise puta prije nego detektor omoguci normalnu centrifugu. vrata se ne otvaraju ( odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD)) • Elektronika detektora za balansiranje rublja prekinula je centrifugu. • Mehanizam za otvaranje jos nije otvoren. perilica ne centrifugira. Rublje nije raspore∂eno radi obratne rotacije bubnja. • Perilica je opremljena s vrstom motora. U tom primjeru rasporedite rublje rucno i ponovno odaberite program centrifugiranja.Problems • Nezadovoljivi rezultati pranja: Possible cause • Uporabljeno je premalo detergenta ili pogresan detergent.

... koji poboljsuje njegovo djelovanje. P1035UK P1034UK 26 . Stroj proizvodi neobicne zvukove. Stroj je opremljen sa kolektorskim motorom..... Prod... Ser.. No.. Mod... ..... Prije nego nazovete telefonom. koji je savremene tehnologije... zapisite podatke o modelu.... Mod.Ako niste uspjeli identificirati ili razrijesiti problem... No.. kontaktirajte vas lokalni centar za servisiranje. ... Izvo∂enje pranja je isto tako odlicno.... No.. ... Prod. P0042 Ser... Stroj.. centar za servisiranje zahtjeva ove podatke..... djeluje na veoma ekonomican nacin kod male potrosnje vode... . serijski broj i datum kupnje vaseg stroja.. No........... . .. U stroju se voda ne vidi.

.

07/2004 .EHPOESL/Z .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful