PERILICA RUBLJA FA 826 - 1026

35.292.921/0

UPUTE ZA UPORABU

HR

Dragi kupac,
molim, da pazljivo procitate ove upute o djelovanju i budite jos posebno pozorni na odredbe glede sigurne upotrebe, koje su navedene na prvim stranicama. Preporu©ujemo vama, da knjizicu s uputama cuvate i prilozite mozebitnom drugom budu©em vlasniku.

Nanosenje stete kod transporta
Tokom odstranjivanja ambalaze provjerite, dali stroj nije ostecen. Ukoliko niste sigurni, nemojte ga upotrebljavati i kontaktirajte Centar za servisiranje.

Oznake, koje ©ete primjetiti u narednim poglavjima predmetnog prirucnika imaju slijede©i znacaj: Trokutni znak upozorenja i/ili kljucne rijeci (Upozorenje! Opreznost!) naglasavaju informaciju, koja je od posebnog znacaja za vasu sigurnost ili pravilno djelovanje pralnog stroja. Informacija, naznacena s tim simbolom pretpostavlja dodatne upute i prakticne naputke kod upotrebe pralnog stroja. Naputki i informacije glede ekonomicne i ekoloske upotrebe stroja oznacene su tim simbolom.

Nas doprinos kod zastite okoline: upotrebljavamo reciklirani papir, koji na steti okolini.

2

Sadrzaj Upozorenja Odlaganje Naputki za zastitu okoline Tehnicne specifikacije Montaza i prikljucenje Odstranjivanje ambalaze Prikljucenje vode Podesavanje Prikljucenje na elektricku struju 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 Odrzavanje Ku©iste Pretinac za pralna sredstva Cis©enje podrucja za odvajanje Unutarnji vodni filter Osiguranje u hladnim mjesecima Opasnost kod ispraznjenja 22 22 22 22 23 23 23 Pogreske kod djelovanja? 24-26 Vas novi pralni stroj Opis stroja Pretinac za doziranje pralnih sredstava 9 9 9 Uporaba Kontrolna ploca Kontrolne tipke Funkcije Sortiranje rublja Temperature Prije stavljanja rublja Maksimalno punjenje Tezina rublja Odstranjivanje mrlja Pralni detergenti i dodaci Me∂unarodni simboli za pranje Operativni slijed Programi pranja 10-12 10-12 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16-18 19-21 3 HRVATSKI .

itd. da se u bubnju ne nalazi voda. dok potpuno ne izhlape iz tkanina. • Nakon prikljucenja stroja potrebno je obvezno provjeriti. prije nego sto namjestite stroj ili zapocinjete s njegovom upotrebom. • Kod visokih temperatura na staklu (vrata) moze do©i do pregrijavanja. • Nikada nemojte izvu©i kabel za napajanje (drzanjem kabela) strujom kod isklopa utikaca iz uticnice. • Nemojte prenapuniti stroj. Morate uzeti u obziru upute na etiketama svake odje©e. Nesmije se upotrebljavati u drugcije svrhe od onih. na stroju ili dodatnoj opremi moze nastati ozbiljna steta.Upozorenja U nastavku navedena su upozorenja u interesu sigurne uporabe. dali se ne naslanja na elektricnom dovodnom kablu. kao sto su novci. odvedite vodu i pri tome uzmite u obzir upute u prirucniku sa uputama. • Prije nego sto otvorite vrata uvijek provjerite. Op©a sigurnost • Popravke na stroju moze izvrsiti jedino usposobljeno osoblje. • Svaka popravka vodnih slavina. pojasi. dali su svi dzepovi prazni. Ako bubanj nije prazan. provjeriti. pustite vrata stroja malo otvorena. radi sprijecavanja njihovog pozicioniranja izme∂u bubnja i nosaca bubnja. • Bilo koja elektricna radnja za prikljucenje ovog stroja mora biti izvrsena sa strane usposobljenog elektricara. trikloretilenom. koji je prekriven sa prostiracem ili tepisonom. • Ako se stroj namijesti na podu. za koje je bio izra∂en. Malo otvorena vrata produzavaju razdoblje pravilnog djelovanja njihovog mehanizma i ne dozvoljavaju nastanak neugodnih mirisa. koje je oznaceno za strojno pranje. Postupajte sukladno uputama. Ukoliko transportni zastitni elementi nisu odstranjeni ili nisu u cjelosti odstranjeni. • Upotrebljavajte samo preporu©ene kolicine omeksivaca za tkanine. mogu prouzruciti ozbiljnu stetu. sponke i vijci mogu prouzrociti prilicnu stetu. Ako su navedene teku©ine bile upotrebljene prije pranja radi odstranjivanja mrlji. Predmeti. i tek onda jih stavite u stroj. Kontaktirajte vas Centar za asistenciju. Prevelika kolicina moze nanjeti stetu rublju. koja se zahtjeva radi prikljucenja ovog stroja. koja su navedena u prirucniku. Nesmijete ga dodirnuti! Uporaba • Ovaj je stroj namijenjen domacoj uporabi. koja je prethodno natopljena sa petrolejom. 4 . mora biti izvrsena sa strane usposobljenog vodnog instalatera. • Manje komade kao sto su carape. varnostne sponke. • Kada stroj nije u uporabi. Morate jih obvezno procitati. da zrak moze prosto kruziti izme∂u poda i podnozja stroja. metilnim spiritom. Procitajte odgovaraju©a poglavja u prirucniku s uputama. itd. • Provjerite. koje izvrsi nekompetento osoblje. • Nemojte prati strojem odje©u. Popravke. • Poslije uporabe uvijek odvojite stroj od slavine i zatvorite vodni cep. stavite u vre©icu za rublje ili pomo©nu posudu. • Upotrebljava se samo za onu vrstu rublja. uvijek morate drzati utikac. Montaza • Sva unutarnja pakovanja moraju biti odstranjena prije uporabe stroja. sacekajte.

• Cuvajte sve detergente na sigurnome mjestu. energiju i dali nas doprinos ka zastiti okoline. Dok je perilica u djelovanju. Dajte vas doprinos ka cisto©i vase zemlje! Nekoliko koristnih naputaka u svezi sa zastitom okoline Da bismo ustedili vodu. Morate unistiti i mehanizam otvaranja. • Kod primjerne prethodne obrade. da djeca ili ku©ne zivotinje ne ulaze u bubanj. djeca moraju biti pod pazljivim nadzorom i nesmijemo dozvoliti. preporu©ujemo da vodite brigu o slijede©im uputama: • Normalno prljavo rublje mozemo oprati bez pretpranja sa ciljem ustediti pralne detergente. 5 HRVATSKI . da se pravilno odbaci u za to primjerne kontejnere. Odlaganje Materijal za pakovanje Materijal. • Provjerite. polystyren) mogu biti opasni za djecu opasnost od zagusljivanja! cuvati na nacin. da se moze izvrsiti reciklaza uz uvjet. koje je potrebno upotrebiti. da djeca nemaju dostup. da elektricki aparati mogu predstavljati opasnost. • Kada je perilica demontirana. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen To znaci. da se igraju sa perilcom. stupnja prljavstine i kolicine rublja. • Sastavni djelovi ambalaze (primjerice plasticni filmovi. rublje mozemo oprati i na nizoj temperaturi. jer time onemogu©ite djeci igru u prostoru bubnja. ovisi od tvrdo©e vode. ako je potpuno napunjena. vodu i vrijeme (okolina je zasti©ena dobrina!). • Perilica radi efikasnije. mrlje i manja prljavstina lako se otklone.Sigurnost djece • Djeca cesto nisu savjestna cinjenice. • Kolicina detergenata za pranje. moze se Perilica Upotrebljavajte dozvoljene povrsine za odlaganje vase stare perilice. koje je pripremljeno za pranje. odrezite elektricki kabel za napajanje i unistite utikac zajedno sa preostatkom kabla. izvan dostupa djece. koji je oznacen simbolom reciklirati.

Tehnicne osobine DIMENZIJE Visina sirina Dubina Pamuk Sintetika Osjetljivo rublje Vuna FA 826 FA 1026 85 cm 60 cm 60 cm 4. 89/336/EES od dana 03/05/89 u svezi s elektromagnetnom kompatibilnos©u. 6 .5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 800 o/m max 1000 o/m max 230 V/50 Hz 2100 W 10 A Minimum Maximum 50 kPa 800 kPa MAKSIMALNO PUNJENJE BRZINA CENTRIFUGE NAPETOST/FREKVENCIJA UKUPNA ABSORBCIJSKA SNAGA MINIMALNA ZAsTITA PREGRIJAVANJA PRITISAK VODE Ovaj je ure∂aj sukladan slijede©im direktivama EEZ: 73/23/EES od dana 19/02/73 u svezi s niskim naponom.

D) Smjestite odvodnu cijev u umivaonik ili kadu koriste©i zasebno dostavljeni luk. te kada.) 1 3. umivaonik ili zidni sustav odvoda vode.Instalacija Zastitni elementi za prijevoz Prije koristenja perilice nuzno je odstraniti zastitne elemente za prijevoz. Na taj se nacin izbjegavaju pomicanja i padovi. pustite da protekne dovoljna kolicina vode da bi odstranila talog sto se moze nalaziti u cijevima. Luk omogu©ava da se cijev ucvrsti na zid posredstvom rupe sto se nalazi na gornjem dijelu. Savjetujemo da sacuvate sve zastitne elemente za prijevoz za slucaj eventualnog ponovnog prijevoza naprave. Pazite pri tom da cijevi ne budu prignjecene. A) Pazljivo navijte cijev na slavinu osiguravsi da se ne osteti narez te cvrsto stegnite prstenasti okov da voda ne bi curila. 1. — da voda ne sadrzi talog. povlace©i ih prema sredini. C) Ponovno zavrnite prstenasti okov da voda ne bi curila. Prikljucak na vodu i odvod U blizini perilice moraju postojati slavina s HLADNOM VODOM sa spojem na vijak i navojem od 3/4 za dovod vode. zaokrenite cijev kako zelite nakon sto ste odvili prstenasti okov na pole∂ini naprave. Pozovite vodoinstalatera za provjeru zidnog sustava odvoda voda. P0287 2. Pazljivo odstranite lijevu i desnu plasticnu vre©icu. 7 HRVATSKI . provjerite da ne curi. U tom slucaju. te je zatim zatvorite. P0021 2 AL009 P0022 P0001 P0002 4. P0018 P1088 B) Ako je to potrebno. oslanjaju©i je na jedan od polistirenskih kuteva. Da bi nosio cijev. luk treba biti umetnut na kraj cijevi. Naslonite napravu na pole∂inu. Ponovno postavite napravu na noge te uklonite tri plasticna zatikaca. (Otvorite slavinu. 5. Odvijte s kljucem i uklonite tri straznja vijka. Provjerite slijede©e: — da se ne radi o slavini s toplom vodom. kao sto je u nastavku opisano. Zatvorite tri otvora s kapicama sto se nalaze u koverti koja sadrzi knjizicu s uputama.

a stroj je opremljen s takovom napravom. Neke od vibracija su neophodne. da brojac elektricne energije. Navedena pravila za elektricnu sigurnost zahtjevaju primjerno ozemljenje. da se uticnica i utikac mogu primjerno upotrebiti bez reduktora. Podesavanje Stroj se podesava odvijanjem ili privijanjem nozica. Nakoh sto se podesi u pravilan polozaj.5 m.5 m i mora biti u istom promjeru kao originalno crijevo. Precizno podesavanje ne©e dozvoliti vibriranje. 60 cm. Ako je potrebno. jos posebno. Elektricni kabel za napajanje strujom moze promijeniti jedino personal naseg servisnog centra. da su karakteristike vase mreze jednake onima. Max. 3º. ono nesmije biti ve©e od 1. VAZNO: Razdalja izme∂u poda i najvise tacke crijeva mora iznositi izme∂u 60 i 90 cm (preporu©ljiva je duzina izme∂u 60 i 70 cm). da je isto tako i izlazni kabel opskrbljen s primjernim ozemljenjem. Za savjet obratite se gra∂evinaru. koja je potrebna kod prikljucenja stroja (plocica je namjestena na zadnjoj stranici stroja). koje su navedene na plocici sa osobinama elektricne mreze. promjenite izlazni kabel sa pogodnim kablom. ve©eg broja kablova ili adaptera. hrup i pomicanje stroja tokom njegovog djelovanja. Drveni su podovi posebno prigodni za vibracije. elektricna instalacija i elektricni kabel mogu prenositi max. Prikljucenje stroja pretpostavlja opremu. ako stroj stoji na podu od drveta. Ako je mogu©e. 2º. P0254 8 90 cm. Prikljucenje na elektricnu mrezu Prije nego prikljucite stroj uvijek provjerite: 1º. Uvjerite se. Max. absorbcijsku snagu. proizvo∂ac otklanja bilo koju odgovornost u primjeru nezgoda. da crijeva nisu previse nategnuta. Crijevo nesmije biti zavito ili stisnuto radi onemogu©avanja zastoja vode. Ukoliko navedene sigurnostne mjere ne bi uzeli u obzir. . uvijek postavite stroj na tvrdi pod. Osigurati. Ukoliko je produzenje crijeva za odvod neophodno potrebno. Min. nozica se fiksira pritiskom podlozke na ku©iste. osigura©.1. koja je navedena na zadnjoj stranici.

Opis perilice 1 Pretinac za doziranje detergenata za pranje 2 Tabela programa 3 Kontrolna ploca 4 Poklopac na vratima 5 Pretinac za odvod 6 Prilagodljive nozice Pretinac za doziranje pralnih sredstava Pretpranje Glavno pranje Omeksivaci. • Kontrolni aparat za ravnotezu daje stroju stabilnost tokom njegovog rotiranja. • Tipka za odabir temperature omogu©ava vama odabir najpogodnije temperature za vase rublje.Vasa nova perilica rublja Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitu i efektivnu obradu rublja kod male potrosnje vode. energije i detergenata za pranje. dodaci za tvrdo©u R0001 3D 9 HRVATSKI .

Uporaba Kontrolna ploca 1. Ova mogucnost je dobrodosla ljudima. Promjene se sastoje u tome sto se smanjuje broj ciklusa ispiranja (jedan manje) a istovremeno se povecava razina vode kod preostalih dviju ciklusa ispiranja. (preporucljivo za malo ili srednje zaprljano rublje). Opcijske tipke: PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICK-WASH) LAKO PEGLANJE (EASY IRON) ili SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) moraju biti ukljucene poslije odabiranja zeljenog programa. osim kod vune. Pretinac za doziranje detergenata za pranje Tipke za opcije programa Ovisno od vrste programa mogu se uporabiti razlicite vrste opcija. Izborom ove tipke perilica ©e umetnuti fazu impulsne centrifuge te fazu protiv guzvanja a nakon zavrsnog centrifugiranja u programima PAMUK. Tipka SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) Pritiskom na ovu tipku moguc je izbor izme∂u slijedecih opcija: • opcija PRETPRANJE: Ta opcija dodaje se kod pocetka starta ciklusa sa temperaturom 30º C. 3. program nece startovati bez ukljucenja programa PRETPRANJE ili BRZO PRANJE. ti indikatori se gase. Ukoliko je kod odabira programa ukljucena pogresna opcija. i prije nego sto se perilica ukljuci. a to je pritiskom na tipku START/PAUSE. Kod ciklusa za rublje od PAMUKA i SINTETIKE. Ako su tipke ukljucene. Tipka LAKO PEGLANJE (EASY IRON) Ova opcija je raspoloziva za programe PAMUK. 10 Moze se primjeniti kod svih programa. time sto se okrene dugme za odabir programa (vidi sekciju 9). Ako zelite izbje©i naboranost vaseg rublja nakon pranja. . odgovarajuci indikatori svijetla upale se. izvodi se kraca centrifuga prije pralne faze. Ova se opcija nemoze upotrijebiti kod programa za VUNU. koji su alergicni na detergente ili na podrucjima. • opcija BRZO PRANJE: Uporabom te opcije postizu se dobri rezultati pranja u kratkom vrijemenu. gdje je voda veoma “tvrda”. Ukoliko dva svijetla ( PRETPRANJE i BRZO PRANJE) nisu ukljucena. indikator svijetla blista otprilike 2 sekunde. izborom ove tipke perilica ©e umetnuti hla∂enje nakon faze pranja te fazu protiv guzvanja po zavrsnom centrifugiranju. Programi za SINTETIKU i OSJETLJIVE tkanine modificirani su s ciljem postici krace vrijeme pranja. PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICKWASH) 4. LAN te SINTETIKA. zajedno s opcijom PAMUK. Perilica dodaje 2 ciklusa ispiranja odabranom programu. morate izabrati opciju LAKO PEGLANJE. Kada se ponovno pritisne na tipke. U programima SINTETIKA. 2.

2. • 2 blistanja: problem s odvajanjem vode. Ova tipka omogucava kasniji start pralnih programa. postupajte kako slijedi: 1. Ako zelite prekinuti trenutni program. • Ako zelite zaustaviti perilicu radi dodatnog punjenja s rubljem (time sto se odabrali najprije opciju ODGOflENI START (DELAY START)).Pritisnite na zahtjevane opcijske tipke. 7. Display za tijek programa 6. ili modificirati izbor vrijemena. pritisnite na tipku START/PAUSE. ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. odgovarajuce svijetlo prestaje blistati i gori dok se program ne zavrsi. 2. 8S. 3.Odaberite program pomocu dugmeta za odabir programa (vidi sekciju 9). 11 HRVATSKI . preostatak vrijemena vidi se na indikatoru. 4S ili 2S (sata). Indikator svijetlo END upali se i oznacuje da je odabrani program zavrsio s pranjem. za koje se odgodi startovanje pralnog programa.Pricekajte jednu ili dvije minute prije otvaranja bubnja. odgovarajuce svijetlo gori. 4.Pritisnite na tipku START/PAUSE. 5.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”.Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE.Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) vise puta. tako da ponovno odaberete program. 2. dok se mehanizam za otvaranje ne otkoci.Stavite rublje u bubanj.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”.Postupajte dalje s uobicajnim radnjama radi odabira zeljenog programa. Indikator svijetlo END blista ako nastupe problemi kod pranja: • 4 blistanja: otvorena vrata.5. oznacuje se kada se upali odgovarajuci indikator: Za uporabu ove opcije postupiti kako slijedi: 1.Startujte s normalnim postupkom. • 1 blistanje: problem s dovajanjem vode. Za vise informacija pogledati u poglavje “Nesto ne radi” na kraju prirucnika. Nakon sto je perilica startovala. Vrijeme. i to za 12 S. Tipka START/PAUSE (START/PAUSE) Poslije odabira zeljenog programa pomocu dugmeta za odabir (vidi sekciju 9). Za nastavak programa od trenutka. 4. Izme∂u programskog ciklusa indikator IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) svijetli slabije. Tipka za ODGOflENI START (DELAY START) Ako je odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). postupajte na slijedeci nacin: 1. 3. Opcija ODGOflENI START (DELAY START) nemoze se odabrati kod programa “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). pritisnite tipku zbog startovanja perilice. dok ne dobijete zeljeno vrijeme i dok se indikator svijetlo ne upali. kada je bio prekinut. odgovarajuci indikator zapocinje blistati. VAZNO! • Ako biste zeljeli ponistiti ODGOflENI START (DELAY START).

BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) ili STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Model FA 1026 Model FA 826 9. Perilica ce nastaviti sa izvo∂enjem starog programa i nece preklopiti programator na novi odabrani program. indikator svijetlo pocinje blistati. Poslije zavrsenja programa indikator svijetlo END upali se. Poslije zavrsetka svakog programa dugme se mora vratiti u polozaj »O« zbog iskljucenja perilice. Dugme za odabir centrifuge. Brzina na dugmetu odnosi se na programe za rublje od pamuka. • STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja): S odabirom ove opcije voda finalnog ispiranja ostaje u bubnju. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Odabire se kod veoma osjetljivih tkanina. Prije nego sto se otvore vrata. Kod odvajanje vode postupajte na slijedeci nacin: A) Okrenite dugme za odabir programa na “O”.okr. za sintetiku i 700 okr. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. drugim rijecima. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja)./m. za vunu te osjetljive tkanine./m. Upotrijebite to dugme za odabir zeljenog programa.8. odgovara 900 okr. perilica izvodi centrifugu kod 400. PAZNJA! Ako se za vrijeme trajanja programa dugme za odabir programa pokrece u novi polozaj (novi program).moze se okretati u smjeru satne kazaljke ili obrnutom smjeru. voda mora biti odvedena. ./m./m.selektor programa . Dugme za odabir programa Ovo dugme . Ovo dugme omogucava reduciranje finalne i faznih centrifuga ili odabir opcija STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). Vrijednost 1000 okr. • BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) S odabirom ove opcije sve faze centrifugiranja iskljuce se.

sto znaci da morate biti kod prvog pranja jos posebno pazljivi. koji se moze ukloniti. Sintetika: napunite bubanj najvise do polovine. mjesano rublje. ali ne previse. jer je celulozna struktura odje©e ve© oste©ena. 13 Maksimalno punjenje Preporu©ljiva punjenja oznacena su u programskoj tabeli. Boje na osnovi ulja: navlazite s benzinom za cis©enje. obojano. zakopcajte sve otvorene i vise©e djelove. dobro isperite (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja).…) za normalno zaprljano obojanu odje©u (primjerice suknje. Sortirajte rublje kako slijedi: bijelo. Zato je preporu©ljivo njihovo cis©enje odnosno obrada prije pranja. Opca pravila: Rublje od bombaza. Tezina rublja Slijede©e vrijednosti su od indikativnog znacaja: Kupa©i ogrtac Servet Posteljina Rjuha Jastuk Namizni prt Cistilna krpa Cajni prt Zenske nocne haljine Zensko toplo donje rublje Muska radna kosulja Muska kosulja Muski spava©i komplet Haljina Musko donje rublje 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Temperature 90° 60° za normalno zaprljano bijelo rublje od pamuka i lana (primjerice cajni prtovi. osjetljivo. pamuka ili sinteticnih vlakana i za malo zaprljano bijelo rublje od pamuka (primjerice donje rublje). Krv: ocistite svijezu mrlju sa hladnom vodom.…) od lana. razlicite patent zatvara©e i ostalo. Masti: malo nasapunite i upotrebite sredstvo za izbjeljivanje (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). Osusene mastne mrlje: navlazite s uljem od terpentine. Odstranite sponke. Zakopcajte sve pojase ili duge trake. pa se zbog toga odje©a moze natrgati. lana: napunite bubanj. namizni prtovi. Prije nego se stroj napuni Nikada nemojte prati bijelo i obojano rublje u isto vrijeme. posteljina. Zakopcajte okrasne jastuke. sigurnostne sponke. nakon toga jih podrgnite sa sapunom i vodom. Kod vrlo zaprljanog rublja smanjite kolicinu punjenja. Pranje kod maksimalnog punjenja donosi najpogodniju potrosnju vode i energije. Odstranjivanje mrlja Teze odstranljive mrlje se cesto nemogu ukloniti samo s vodom i detergentom. koje daje proizvo∂ac. ponovite vise puta. Kod zavjesa budite veoma oprezni. polozite odje©u na meku podlogu i podrgnite po mrlji sa prstima i tkaninom od pamuka. HRVATSKI . sintetika. Budite oprezni kod mrlja starijeg izvora. polozite odje©u na meku tkaninu i nekoliko puta podrsajte po mrlji. Veoma zaprljane djelove ocistite sa specialnim detergentom ili pastom za cis©enje. da u rublju nisu prisutni predmeti od metala (primjerice sponke za kosu. Ostaci r∂e: upotrebite otopinu kiseline oxalic u vru©oj vodi ili preparat za odstranjivanje r∂e u hladnoj vodi. Osjetljivo rublje i vuna: ne napunite vise od tre©ine bubnja. Provjerite. ostale sponke). Novo obojano rublje moze se prati tek prvi put. nocne haljine. Uklonite prisutne mrlje prije pranja. vuna. Osusene mrlje namocite tokom no©i u vodu sa posebnim detergentom. spavace kosulje. 30°-40° (hladno) za osjetljivo rublje ( primjerice zavjese). Bijelo rublje moze kod pranja izgubiti svoju bijelinu. zakopcajte jih u vre©icu ili mrezicu. koje sadrzi sinteticka i vunena vlakna.Naputki za pranje Sortiranje rublja Uzmite u obzir kodu pralnog simbola na svakoj odje©i i naputke za pranje. rucnici. Mufa: upotrebite sredstvo za izbjeljivanje.

polozite odje©u na meku krpu i podrsajte po mrlji. nakon toga podrsajte sa pastom za cis©enje. Uklonite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje. nakon toga ponovno isperite. neposredno prije samog izvo∂enja programa. stupnja zaprljanosti rublja i tvrdo©e vode. temperature pranja i stupnja zaprljanosti. koja se preporu©uje za upotrebu. Vodite brigu o uputama proizvo∂aca glede kolicine. koji je oznacen sa simbolom . Svi strojni detergenti za pranje. rublje od pamuka. Iako su biorazgradljivi.Pera/kemijske olovke sa uloscima i teku©e ljepilo: navlazite s acetonom (*). vuna. razine na pretincu za doziranje pralnih sredstava. a nakon toga sa acetnom kiselinom. Crvenilo za usne/ruz: ovlazite s acetonom kao sto je gore navedeno. 1 2 3 4 meke srednje tvrde veoma tvrde 0. odstranite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje I dobro isperite.) za vse vrste tkanina ili posebno samo za vuneno rublje. Mrlje od katrana: najprije upotrebite preparat za uklanjanje. Crna tinta: ovisno od vrste crne tinte navlazite mrlju s acetonom (*). koje vas opskrbuje sa vodom ili kod vasih lokalnih organa vlasti. Detergenti i bilo koja vrsta dodataka moraju se staviti u odgovaraju©i prostor pretinca za doziranje pralnih sredstava prije nego sto pralni program zapocinje sa djelovanjem. Pralni stroj za rublje opremljen je sa sistemom recirkulacije. (*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili. Crveno vino: nasapunite u vodi zajedno sa detergentom. Vodite brigu o preporukama proizvo∂aca glede dozvoljene kolicine upotrebe i nemojte prelaziti oznake MAX. Kolicina detergenata. koja se upotrebljava. koja se upotrebljava Vrsta in kolicina detergenata ovisi od vrste rublja. ako: – perete manju kolicinu rublja. Sredstva za izbjeljivanje (chlorine) mogu se upotrebiti samo za bijelo i brzo obojano rublje od pamuka i za laneno rublje. Odabir detergenata ovisi od vrste odje©e (osjetljive tkanine. isperite i upotrebite acetnu ili citronovu kiselino. – se formira veci obseg pjene tokom pranja. Upotrebite manju kolicinu detergenata. 14 Stupanj tvrdo©e vode: Stupanj Nivo Osobine Njemacka °dH Francuska °T. detergenti sadrze substance. metilni spirit ili benzin. Detergenti i dodaci Dobri rezultati pranja ovise i od izbora detergenata i njihove pravilne kolicine kod uporabe. preporu©ljivi za nize temperature pranja (60ºC max. radi onemogu©avanja prevelike potrosnje i zbog zastite okoline.) od boje.H. Ako se upotrebljava prasak u koncentratu ili teku©i detergent. koji omogu©ava optimalno upotrebu koncentriranih detergenata. itd. Ulijte teku©i detergent u prekat pretinca za doziranje pralnih sredstava. koji su normalno dostupni na trzistu.7 8-14 15-21 vise od 21 0-15 16-25 26-37 vise od 37 . mora biti odabran program bez pretpranja. nakon toga upotrebite metilni spirit. mogu se upotrebljavati u tom stroju: – detergenti u prahu za vse vrste tkanina. – detergenti u prahu za osjetljive tkanine (60ºC max.). kolicine punjenja. Uklonite sve ostatke boje pomo©u sredstva za izbjeljivanje. – teku©i detergenti. – je rublje manje zaprljano. Informacije u svezi sa tvrdo©om vode na vasem podrocju mogu se priop©iti kod poduze©a. koje kod velikih kolicina mijenjaju osjetljivu ravnotezu prirode. Tvrdo©a vode je klasifikovana u takozvanim “stupnjevima” tvrdo©e. Ulijte jih u pretinac. oznacen sa simbolom . Bilo koje vrste omeksivaca za tkanine ili dodataka za tvrdo©u tkanina morajo biti stavljene u pretinac sa oznakom prije pricetka izvo∂enja pralnog programa.

pranja 30°C OSJETLJIVO PRANJE 60 40 40 30 Rucno pranje Nemojte prati BIJELJENJE Izbjeljivanje u hladnoj vodi Nemojte izbjeljivati GLACANJE Vru©e glacalo max. temp. pranja 60°C 40 Max. temp.MEflUNARODNA TABLICA SIMBOLA Simboli na odjevnim predmetima uveliko olaksavaju pranje i odrzavanje. temp. JAKO PRANJE 95 Max. temp. pranja 40°C 30 Max. cisti alkohol cisti alkohol. Benzin. 150°C Mlako glacalo max. pranja 95°C 60 Max. benzin. 200°C Toplo glacalo max. i R113 R111 i R113 Visoka temperatura Niska temperatura SUSENJE Na ravnoj podlozi Na stalku Na vjesalici U susilici Nemojte susiti u susilici 15 HRVATSKI . 110°C Nemojte glacati A KEMIJSKO CISÂENJE Pomo©u svih otopina P F Zabranjeno kemijsko cis©enje Perklortilen.

6. koji ostanu kod izrade bubnja i cijevi. P0004 2. oznacen sa simbolom : (nemojte prelaziti oznaku “MAX” na pretincu). Oprezno zatvorite pretinac. Namjestite zahtjevanu opciju pritiskom na tipku/e R0071 16 . da kod prazne perilice ukljucite ciklus pranja rubllja od pamuka na 60º C s ciljem odstranjenja ostataka.Slijed operacija Prije prvoga pranja pripremljenog rublja preporucujemo. Stavite rublje u bubanj. Odaberite zeljeni program Okrenite dugme za odabir programa na zeljeni polozaj. Odaberite brzinu centrifuge ili opciju STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). Mjerica omeksivaca Ako se preporucuje. stavite omeksivac za rublje u pretinac. time sto povucete drsku. 5. Model FA 1026 Model FA 826 R0070 3. Odmjerite kolicinu pralnog detergenta. Stavite rublje u buban Otvorite poklopac odnosno vrata. 4. 1. Stavite polovinu mjerice pralnog detergenta u glavni pralni pretinac i ukljucite perilicu. Mjerica pralnog detergenta Izvucite pretinac prema sebi dok se ne zaustavi. komad po komad. tako da ga rastresete/okrenete na unutarnju stranu i ukljucite perilicu. Okrenite dugme za odabir centrifuge na odgovarajuci polozaj. koju preporucuje proizvo∂ac u oznacenoj casi i stavite detergent u glavni pretinac i oznaceni pretinac (ako ste odabrali program s PRETPRANJEM (PRE-WASH)). Zatvorite poklopac odnosno vrata perilice.

indikator svijetlo za IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) slabije svijetli. opciju ODGOflENI START (DELAY START). Poslije otprilike jedne ili dviju minuta vrata se mogu otvoriti (OBRATITE PAZNJU NA RAZINU VODE). nakon toga mozete otvoriti vrata. odgovarajuci indikator prestaje blistati i zapocinje slabije svijetliti do kraja programa. • da je cijev za odvajanje vode pravilno i sigurno namjestena. nakon toga moze se odabrati novi program. 9. Pricekajte otprilike dva minuta dok indikator svijetlo END ne pocinje svijetliti. 8. ako perilica jos nije izvrsila fazu ispiranja. da je temperatura vode previsoka. Prekinuce programa Ponovno pritisnite na tipku START/PAUSE. Promjena pralnog programa u tijeku Kada program startuje. 10. Ako je bila odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). 4S ili 2S sata). Startujte s novim programom tako. Ako se vrata ne otvore a potrebno jih je otvoriti. Za startovanje odabranog programa pritisnite. tipku START/PAUSE (START/PAUSE). da ponovno pritisnete tipku START/PAUSE. perilica pocinje s odbrojavanjem. time cete prekinuti djelujuci program. ugasite stroj s okretanjem dugmeta za odabir programa na polozaj “O”. • da su vrata stroja i pretinac za detergente zatvoreni. Ukljucite perilicu Prije ukljucenja perilice provjerite: • da je stroj prikljucen na elektricnu struju. Dok traje programski ciklus. moguce ga je promjeniti jedino ako se dugme za odabir programa vrati u polozaj “O”. Otvaranje poklopca – vrata poslije startovanja programa Najprije zaustavite perilicu pritiskom na tipku START/PAUSE. Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) toliko puta. dok indikator svijetlo ne pokaze zeljeno vrijeme (12 S. OPCIJA! Odaberite. Ako se vrata ne otvore. to znaci. 11. ako zelite. • da je cep za dovod vode pravilno okrenut. u tom primjeru voda se odvaja automatski.7. Odgovarajuci indikator zapocinje blistati. ili da je razina vode u bubnju prevelika (sto moze prouzrociti prskanje vode) ili da se bubanj vrti. Voda za pranje ostane u cijevi. 17 HRVATSKI . Ponovno pritisnite tipku radi re-startovanja programa. 8S.

PAZNJA! Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Za odvod vode postupati na slijedeci nacin: A) Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O”. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. perilica izvodi centrifugu kod 400. da je bubanj prazan. da mora biti odvedena voda prije nego sto se otvore vrata. Otvaranje poklopca – vrata naznaceno je time. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Ostavite poklopac otvoren s cijem izbjegavanja nastanka plijesni i neugodnih mirisa. Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O” radi iskljucenja perilice. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. da indikator END zapocinje svijetliti. drugim rijecima. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Ispraznite bubanj i pazljivo provjerite. Na kraju programa Perilica se zaustavlja avtomatski. zatvorite slavinu. indikator END se gasi sto znaci. Ako ne namjeravate izvrsiti jos jedno pranje./m.okr.12. 18 . • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja.

(**) krpe i ostalo. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. 19 HRVATSKI . primjerice kosulje. donje rublje. srednje zaprljano. (**) Sukladno Direktivama EU 92/75 navedene oznake. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Centrifuga O — Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice.Tabela programa Pralni programi za rublje od pamuka i lana Tezina punjenja: 4. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Centrifuga ili F OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. malo zaprljano. EKONOMICNO primjerice srednje zaprljana radna odjeca.5 kg. donje rublje Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili C OTPORNE OBOJENE TKANINE Brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. bluze Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili D OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). bluze. bluze. srednje zaprljano. donje rublje. prtovi. donje rublje. koje su namijenjene upotrebi na energijskoj oznaci odnose se na program za rublje od pamuka (program B) kod 60º C s tezinom punjenja 4. primjerice kosulje.5 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili A BIJELO RUBLJE Za veoma zaprljano rublje od pamuka Pranje kod 90º C 3 ispiranja Centrifuga B Bijelo rublje od pamuka. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. primjerice kosulje. kosulje.

Vuna: 1 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili G MJESOVITE TKANINE Mjesovito rublje. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga N O HLADNA VUNA Ovaj je pralni ciklus namjenjen pranju Pranje kod 3 ispiranja vune bez temperature. Pranje kod 60º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili H SINTETIKA Sinteticno rublje. koje imaju na etiketi oznaku za rucno pranje. Kratka centrifuga Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. donje rublje. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili J OSJETLJIVA SINTETIKA Delikatno sinteticno rublje. donje rublje. obojena odjeca. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. kosulje. obojena odjeca. primjerice zavjese. kosulje. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga M VUNA Za pranje vunenog rublja. sukladno s napomenom na etiketi rublja i savjetima proizvo∂aca perilice (M9604). — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). 20 . mjesovite i osjetljive tkanine. bluze. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga L RUCNO OPRANO Posebno delikatne tkanine. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili K OSJETLJIVE TKANINE Osjetljive tkanine. vunu Tezina punjenja: 2 kg. bluze.Tabela programa Pralni programi za sintetiku.

Ovaj se program moze CENTRIFUGA upotrijebiti i za odvajanje te centrifugiranje. 3 ispiranja Kratka centrifuga Q ODVAJANJE Za odvajanje vode kod posljednjeg ispiranja s ukljucenom opcijom STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Odvajanje vode R Ovim programom moguce je izvrsiti kratko centrifugiranje: za rucno oprano rublje. koje je bilo ru©no oprano. ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice Kratka centrifuga O — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. 21 HRVATSKI . poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. Primjerice: prije susenja staviti rublje i bubanj i kratko centrifugirati.Tabela programa Specialni pralni programi Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije P ISPIRANJA Ovim programom moguce je izvrsiti ispiranje i centrifugiranje kod rublja.

Cis©enje prostora za odvod vode Podrucje odvajanja mora biti ocis©eno. polozite ga u posudu i odstranite poklopac. Namjestite pretinac poslije izvrsenog cis©enja. koji ne ostavlja tragove. Ponovite postupak. moraju biti isto tako odstranjeni. • ispraznite posudu. Vazno: nesmijete upotrebljavati metilni spirit. • odstranite predmete. tako sto se element vise puta okrenete. ako je potrebno. tako da ga isperete pod teku©om vodom. koji se formiraju u prostoru elementa crpke. gornji se dio pretinca za dodatke moze odstraniti. • privijte poklopac filtera u smjeru satne kazaljke i provjerite. P1114 P1115 R0072 C0073 Detergenat se moze nataloziti i u unutarnjem djelu otvora pretinca: ocistite ga starom zubnom cetkom. talozi. Pretinac za doziranje pralnih sredstava Tokom vrijemena detergenti i omeksivaci rublja se nataloze na dnu pretinca. kao sto su dugmeta. • za nastavak odvijte poklopac filtera okretanjem u obrnutom smjeru satne kazaljke i izvucite ga. Ku©iste stroja Ocistite vanjsku stranu stroja sa toplom vodom i neutralnim ku©nim detergentom. Pretinac odstranite iz stroja. dok se voda ne ohladi. koje ostavlja raznolike ostatke jer je oprano kod visokih temperatura. • • • • • povucite pretinac iz njegovog ku©ista. 2. • namjestite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi na prethodni polozaj i zatvorite poklopac pretinca za odvod. otvorite otvor za odvod vode. koja se nalazi na poslednjoj levoj stranici vogala. podmetnite posudu za odvod vode. da je potpuno zatisnut. P0038 P1116 P1117 22 . novci. ponovno namjestite poklopac na crijevo. do niste potpuno ispraznili pralni stroj.. ili ako se nakupe ostaci pranja kod rublja. sigurnostne sponke. Privremeno ocistite pretinac. ako je crpka blokirana predmetima. otopine ili slicne proizvode za cis©enje ku©ista. primjerice puce. 3. Isperite sa cistom vodom i obrisite mekom krpom. otpustite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi. itd.Odrzavanje 1. Sa ciljem olaksati cis©enje. nakon sto se posuda napuni. tako da pritisnete na tipku. sacekajte. novac.

Praznjenje u nuzdi Da biste ispustili vodu u slucaju kad se to ne izvrsi automatski (blokirana pumpa za odvod. pocekajte da se voda ohladi. zacepljen filter ili odvodna cijev). ako je to nuzno. Ponovno navijte dovodnu cijev. vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. uvjerite se da je temperatura okruzenja iznad 0 °C. izvucite odvodnu cijev za nuzdu.4. ponovno stavite cep na odvodnu cijev za nuzdu. Dovodna cijev Ako je koristena jako tvrda voda ili ona sadrzi tragove naslaga kalcija. mogu©e je da se dovodni filtar zacepi. smjestite je u lavor i skinite cep. • • • • • • 23 HRVATSKI . Na taj nacin sva voda sadrzana u napravi biva ispustena. izbjegavsi formiranje leda te kao posljedicu i eventualni kvar dijelova naprave. Predostroznosti protiv leda Ako je naprava smjestena na mjestu gdje se temperatura moze spustiti ispod 0 °C. Kada je lavor pun. U trenutku ponovnog koristenja naprave. postupite kako slijedi: • • • • • • izvucite utikac iz elektricne uticnice. Zato ga je preporucljivo ocistiti s vremena na vrijeme. zatvorite slavinu s vodom. postupite kako slijedi: izvucite utikac iz elektricne uticnice. Ocistite filter koriste©i cetkicu. P1090 5. Odvijte dovodnu cijev. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. postavite lavor za sakupljanje vode. Zatvorite slavinu. smjestite je u lavor i skinite cep. postavite lavor za sakupljanje vode. stavite ponovno cep na odvodnu cijev za nuzdu. • vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. otvorite vratasca zone odvoda. ako je to nuzno. pocekajte da se voda ohladi. 6. • ispraznite lavor i ponavljajte postupak sve do kompletnog praznjenja naprave. otvorite vratasca zone odvoda. zatvorite slavinu. • kada je voda u potpunosti ispraznjena.

Crpka za odvajanje blokirana je. dali cijevi propustaju vodu. • Perilica ne odvaja vodu i/ili ne centrifugira: • Voda je na podu: • Ima previse detergenta u perilici ili je doziran pogresan detergent. 4 blistanja = otvorena vrata. Dugme za odabir programa nije pravilno pozicionirano i tipka START/PAUSE nije bila ponovno pritisnuta. • Nema protoka zraka izmesu odvodne cijevi i kucne cijevi. Kod utikaca nema kontakta na fazi. koji bi mogli biti uzrok problemu. kontaktirajte lokalni servis za popravke. Problemi/kvarovi • Perilica se ne ukljuci: • • • • • Moguci uzroci Vrata nisu zatvorena. Kod djelovanja perilice moze blistati indikator svijetlo END. • Tezina rublja nije raspore∂ena: rasporediti rublje u bubnju. • Blokirane je sistem slavina za odvod. 2 blistanja = voda nije odvedena. Dovodna cijev je savijena ili propusta vodu. pogledati dali ima vode u cijevima. koji stvara previse pijene. • Slavine za odvodni sistem blokirane su. tako da se moze centrifugirati. Pogledati upute radi pravilnog spajanja. • Odabrana je opcija ODGOflENI START (DELAY START). • Perilica ne puni vodom: • Perilica odmah nakon punjenja isprazni vodu: • Kraj odvodne cijevi je u nizoj poziciji od stroja. Uticnica nema struje. • Odvodna cijev moze biti ostecena ili nije pravilno montirana. a mogu se rijesiti bez sudjelovanja osoblja iz tehnicnog servisa.Nesto ne radi? Neki od problema kod djelovanja perilice nastaju zbog nepravilnog odrzavanja ili prekomernog punjenja rubljem. pritisnite tipku START/PAUSE radi restartovanja programa. da neki od djelova ne radi ispravno. • Kraj odvodne cijevi je potopljen u vodi. Nije uvijek jednostavno provjeriti. Prije nego se kontaktira lokalni servis za popravke. • • • • Vodni cep je zatvoren. 1 blistanje = nema punjenja vodom. 24 . sto znaci. Ako nakom provjere problem nije uklonjen. • Provjeriti dali su dovodne cijevi ostecene. Problemi. Odabrana je opcija ili . Utikac nije pravilno umesten u uticnicu. Prikljucak odvodne cijevi nije pravilno izveden. Kada se problem eliminira. preporucuje se pregled dijelova perilice. Vrata nisu bila zatvorena. • Pretinac za detergente je u kvaru. koji se mogu razrijesiti bez sudjelovanja tehnicnog osoblja. • • • • Odvodna cijev je savijena ili propusta vodu. Filtar u dovodnoj cijevi je zacepljen.

• Perilica ne stoji ravno i stabilno (provjeriti diagonalu). perilica ne centrifugira. • Perilica je u kontaku sa stjenom ili namjestajem. • Mozda nije dovoljno rublja u bubnju. • Perilica previse trese kod centrifuge: • Vrata se ne otvaraju: • Centrifuga kasni ili perilica ne centrifugira: • Perilica proizvodi cudne zvukove: • U bubnju nema vode: 25 HRVATSKI . • U bubanj je stavljeno previse rublja. • Iz rublja nisu bili odstranjeni metalni predmeti. • Program jos uvijek radi. • Perilica upotrebljava modernu tehnologiju visokog energijskog razreda. vrata se ne otvaraju ( odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD)) • Elektronika detektora za balansiranje rublja prekinula je centrifugu. Novi motor garantira bolji start i bolji polozaj rublja dok se izvodi centrifuga. Ovo se moze dogoditi vise puta prije nego detektor omoguci normalnu centrifugu. Premalena kolicina detergenta daje sivi izgled rublju. Rublje nije raspore∂eno radi obratne rotacije bubnja. • Nije bio odabran pravi pralni program. • Rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju.Problems • Nezadovoljivi rezultati pranja: Possible cause • Uporabljeno je premalo detergenta ili pogresan detergent. koji prouzrokuje neobican zvuk od ostalih tradicionalnih motora. • Voda u cijevi: ako je voda u cijevi. a isto tako vecu stabilnost perilice kod pranja. • Perilica je opremljena s vrstom motora. U tom primjeru rasporedite rublje rucno i ponovno odaberite program centrifugiranja. jer rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • Nisu bili odstranjeni svi elementi pakovanja i transporta.Ako nakon 10 minuta rublje nije pravilno raspore∂eno. Potrosi veoma malo vode bez posljedica na rezultate pranja. • Mehanizam za otvaranje jos nije otvoren.

Stroj... Prod.. No. U stroju se voda ne vidi. Prod..... Izvo∂enje pranja je isto tako odlicno.. No...Ako niste uspjeli identificirati ili razrijesiti problem. . No. koji je savremene tehnologije. centar za servisiranje zahtjeva ove podatke.... ...... serijski broj i datum kupnje vaseg stroja... Stroj proizvodi neobicne zvukove....... P0042 Ser.. Prije nego nazovete telefonom.. Ser.. . Mod.. .... P1035UK P1034UK 26 .. zapisite podatke o modelu. Mod....... .. Stroj je opremljen sa kolektorskim motorom..... koji poboljsuje njegovo djelovanje.... kontaktirajte vas lokalni centar za servisiranje. djeluje na veoma ekonomican nacin kod male potrosnje vode..... .. No..

.

07/2004 .EHPOESL/Z .