PERILICA RUBLJA FA 826 - 1026

35.292.921/0

UPUTE ZA UPORABU

HR

Dragi kupac,
molim, da pazljivo procitate ove upute o djelovanju i budite jos posebno pozorni na odredbe glede sigurne upotrebe, koje su navedene na prvim stranicama. Preporu©ujemo vama, da knjizicu s uputama cuvate i prilozite mozebitnom drugom budu©em vlasniku.

Nanosenje stete kod transporta
Tokom odstranjivanja ambalaze provjerite, dali stroj nije ostecen. Ukoliko niste sigurni, nemojte ga upotrebljavati i kontaktirajte Centar za servisiranje.

Oznake, koje ©ete primjetiti u narednim poglavjima predmetnog prirucnika imaju slijede©i znacaj: Trokutni znak upozorenja i/ili kljucne rijeci (Upozorenje! Opreznost!) naglasavaju informaciju, koja je od posebnog znacaja za vasu sigurnost ili pravilno djelovanje pralnog stroja. Informacija, naznacena s tim simbolom pretpostavlja dodatne upute i prakticne naputke kod upotrebe pralnog stroja. Naputki i informacije glede ekonomicne i ekoloske upotrebe stroja oznacene su tim simbolom.

Nas doprinos kod zastite okoline: upotrebljavamo reciklirani papir, koji na steti okolini.

2

Sadrzaj Upozorenja Odlaganje Naputki za zastitu okoline Tehnicne specifikacije Montaza i prikljucenje Odstranjivanje ambalaze Prikljucenje vode Podesavanje Prikljucenje na elektricku struju 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 Odrzavanje Ku©iste Pretinac za pralna sredstva Cis©enje podrucja za odvajanje Unutarnji vodni filter Osiguranje u hladnim mjesecima Opasnost kod ispraznjenja 22 22 22 22 23 23 23 Pogreske kod djelovanja? 24-26 Vas novi pralni stroj Opis stroja Pretinac za doziranje pralnih sredstava 9 9 9 Uporaba Kontrolna ploca Kontrolne tipke Funkcije Sortiranje rublja Temperature Prije stavljanja rublja Maksimalno punjenje Tezina rublja Odstranjivanje mrlja Pralni detergenti i dodaci Me∂unarodni simboli za pranje Operativni slijed Programi pranja 10-12 10-12 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16-18 19-21 3 HRVATSKI .

dali se ne naslanja na elektricnom dovodnom kablu. Nesmijete ga dodirnuti! Uporaba • Ovaj je stroj namijenjen domacoj uporabi. prije nego sto namjestite stroj ili zapocinjete s njegovom upotrebom. sponke i vijci mogu prouzrociti prilicnu stetu. Postupajte sukladno uputama. sacekajte. trikloretilenom. • Upotrebljava se samo za onu vrstu rublja. dok potpuno ne izhlape iz tkanina. Nesmije se upotrebljavati u drugcije svrhe od onih. mora biti izvrsena sa strane usposobljenog vodnog instalatera. • Nemojte prenapuniti stroj.Upozorenja U nastavku navedena su upozorenja u interesu sigurne uporabe. koje je oznaceno za strojno pranje. Ukoliko transportni zastitni elementi nisu odstranjeni ili nisu u cjelosti odstranjeni. Montaza • Sva unutarnja pakovanja moraju biti odstranjena prije uporabe stroja. Procitajte odgovaraju©a poglavja u prirucniku s uputama. Morate jih obvezno procitati. i tek onda jih stavite u stroj. pustite vrata stroja malo otvorena. itd. Predmeti. 4 . varnostne sponke. Kontaktirajte vas Centar za asistenciju. • Manje komade kao sto su carape. Popravke. • Upotrebljavajte samo preporu©ene kolicine omeksivaca za tkanine. provjeriti. • Ako se stroj namijesti na podu. • Provjerite. • Nakon prikljucenja stroja potrebno je obvezno provjeriti. radi sprijecavanja njihovog pozicioniranja izme∂u bubnja i nosaca bubnja. Morate uzeti u obziru upute na etiketama svake odje©e. koja su navedena u prirucniku. uvijek morate drzati utikac. stavite u vre©icu za rublje ili pomo©nu posudu. Prevelika kolicina moze nanjeti stetu rublju. koje izvrsi nekompetento osoblje. • Poslije uporabe uvijek odvojite stroj od slavine i zatvorite vodni cep. mogu prouzruciti ozbiljnu stetu. za koje je bio izra∂en. • Kada stroj nije u uporabi. da se u bubnju ne nalazi voda. pojasi. odvedite vodu i pri tome uzmite u obzir upute u prirucniku sa uputama. • Nemojte prati strojem odje©u. • Prije nego sto otvorite vrata uvijek provjerite. Malo otvorena vrata produzavaju razdoblje pravilnog djelovanja njihovog mehanizma i ne dozvoljavaju nastanak neugodnih mirisa. dali su svi dzepovi prazni. Ako su navedene teku©ine bile upotrebljene prije pranja radi odstranjivanja mrlji. koja se zahtjeva radi prikljucenja ovog stroja. koja je prethodno natopljena sa petrolejom. da zrak moze prosto kruziti izme∂u poda i podnozja stroja. • Kod visokih temperatura na staklu (vrata) moze do©i do pregrijavanja. na stroju ili dodatnoj opremi moze nastati ozbiljna steta. Ako bubanj nije prazan. itd. • Svaka popravka vodnih slavina. koji je prekriven sa prostiracem ili tepisonom. kao sto su novci. • Nikada nemojte izvu©i kabel za napajanje (drzanjem kabela) strujom kod isklopa utikaca iz uticnice. Op©a sigurnost • Popravke na stroju moze izvrsiti jedino usposobljeno osoblje. • Bilo koja elektricna radnja za prikljucenje ovog stroja mora biti izvrsena sa strane usposobljenog elektricara. metilnim spiritom.

• Perilica radi efikasnije. energiju i dali nas doprinos ka zastiti okoline. 5 HRVATSKI . Odlaganje Materijal za pakovanje Materijal. ovisi od tvrdo©e vode. moze se Perilica Upotrebljavajte dozvoljene povrsine za odlaganje vase stare perilice. • Kod primjerne prethodne obrade. vodu i vrijeme (okolina je zasti©ena dobrina!). Dok je perilica u djelovanju. • Kada je perilica demontirana. • Sastavni djelovi ambalaze (primjerice plasticni filmovi. djeca moraju biti pod pazljivim nadzorom i nesmijemo dozvoliti. odrezite elektricki kabel za napajanje i unistite utikac zajedno sa preostatkom kabla. • Provjerite. polystyren) mogu biti opasni za djecu opasnost od zagusljivanja! cuvati na nacin. koje je pripremljeno za pranje. stupnja prljavstine i kolicine rublja. • Kolicina detergenata za pranje. mrlje i manja prljavstina lako se otklone. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen To znaci. Morate unistiti i mehanizam otvaranja. koji je oznacen simbolom reciklirati. da se igraju sa perilcom. • Cuvajte sve detergente na sigurnome mjestu. preporu©ujemo da vodite brigu o slijede©im uputama: • Normalno prljavo rublje mozemo oprati bez pretpranja sa ciljem ustediti pralne detergente. da elektricki aparati mogu predstavljati opasnost. da djeca nemaju dostup. izvan dostupa djece.Sigurnost djece • Djeca cesto nisu savjestna cinjenice. jer time onemogu©ite djeci igru u prostoru bubnja. rublje mozemo oprati i na nizoj temperaturi. da se pravilno odbaci u za to primjerne kontejnere. Dajte vas doprinos ka cisto©i vase zemlje! Nekoliko koristnih naputaka u svezi sa zastitom okoline Da bismo ustedili vodu. koje je potrebno upotrebiti. da djeca ili ku©ne zivotinje ne ulaze u bubanj. da se moze izvrsiti reciklaza uz uvjet. ako je potpuno napunjena.

6 .5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 800 o/m max 1000 o/m max 230 V/50 Hz 2100 W 10 A Minimum Maximum 50 kPa 800 kPa MAKSIMALNO PUNJENJE BRZINA CENTRIFUGE NAPETOST/FREKVENCIJA UKUPNA ABSORBCIJSKA SNAGA MINIMALNA ZAsTITA PREGRIJAVANJA PRITISAK VODE Ovaj je ure∂aj sukladan slijede©im direktivama EEZ: 73/23/EES od dana 19/02/73 u svezi s niskim naponom.Tehnicne osobine DIMENZIJE Visina sirina Dubina Pamuk Sintetika Osjetljivo rublje Vuna FA 826 FA 1026 85 cm 60 cm 60 cm 4. 89/336/EES od dana 03/05/89 u svezi s elektromagnetnom kompatibilnos©u.

kao sto je u nastavku opisano. Savjetujemo da sacuvate sve zastitne elemente za prijevoz za slucaj eventualnog ponovnog prijevoza naprave. Na taj se nacin izbjegavaju pomicanja i padovi. D) Smjestite odvodnu cijev u umivaonik ili kadu koriste©i zasebno dostavljeni luk. oslanjaju©i je na jedan od polistirenskih kuteva. P0021 2 AL009 P0022 P0001 P0002 4. Luk omogu©ava da se cijev ucvrsti na zid posredstvom rupe sto se nalazi na gornjem dijelu. Provjerite slijede©e: — da se ne radi o slavini s toplom vodom. te je zatim zatvorite.) 1 3. Naslonite napravu na pole∂inu. te kada. C) Ponovno zavrnite prstenasti okov da voda ne bi curila. Pazljivo odstranite lijevu i desnu plasticnu vre©icu.Instalacija Zastitni elementi za prijevoz Prije koristenja perilice nuzno je odstraniti zastitne elemente za prijevoz. pustite da protekne dovoljna kolicina vode da bi odstranila talog sto se moze nalaziti u cijevima. Prikljucak na vodu i odvod U blizini perilice moraju postojati slavina s HLADNOM VODOM sa spojem na vijak i navojem od 3/4 za dovod vode. luk treba biti umetnut na kraj cijevi. Zatvorite tri otvora s kapicama sto se nalaze u koverti koja sadrzi knjizicu s uputama. (Otvorite slavinu. Da bi nosio cijev. povlace©i ih prema sredini. Odvijte s kljucem i uklonite tri straznja vijka. Pozovite vodoinstalatera za provjeru zidnog sustava odvoda voda. 5. — da voda ne sadrzi talog. umivaonik ili zidni sustav odvoda vode. U tom slucaju. zaokrenite cijev kako zelite nakon sto ste odvili prstenasti okov na pole∂ini naprave. Pazite pri tom da cijevi ne budu prignjecene. Ponovno postavite napravu na noge te uklonite tri plasticna zatikaca. A) Pazljivo navijte cijev na slavinu osiguravsi da se ne osteti narez te cvrsto stegnite prstenasti okov da voda ne bi curila. 7 HRVATSKI . provjerite da ne curi. 1. P0287 2. P0018 P1088 B) Ako je to potrebno.

da crijeva nisu previse nategnuta. Max. Max. Prikljucenje na elektricnu mrezu Prije nego prikljucite stroj uvijek provjerite: 1º. a stroj je opremljen s takovom napravom. Drveni su podovi posebno prigodni za vibracije. absorbcijsku snagu. Osigurati. ako stroj stoji na podu od drveta. Ukoliko navedene sigurnostne mjere ne bi uzeli u obzir. Neke od vibracija su neophodne. . ve©eg broja kablova ili adaptera. ono nesmije biti ve©e od 1. koja je potrebna kod prikljucenja stroja (plocica je namjestena na zadnjoj stranici stroja). Nakoh sto se podesi u pravilan polozaj. da se uticnica i utikac mogu primjerno upotrebiti bez reduktora. Podesavanje Stroj se podesava odvijanjem ili privijanjem nozica. da brojac elektricne energije. Ukoliko je produzenje crijeva za odvod neophodno potrebno. hrup i pomicanje stroja tokom njegovog djelovanja. 60 cm. da je isto tako i izlazni kabel opskrbljen s primjernim ozemljenjem. Uvjerite se. Za savjet obratite se gra∂evinaru. Elektricni kabel za napajanje strujom moze promijeniti jedino personal naseg servisnog centra. Navedena pravila za elektricnu sigurnost zahtjevaju primjerno ozemljenje. proizvo∂ac otklanja bilo koju odgovornost u primjeru nezgoda. P0254 8 90 cm. koja je navedena na zadnjoj stranici. osigura©. VAZNO: Razdalja izme∂u poda i najvise tacke crijeva mora iznositi izme∂u 60 i 90 cm (preporu©ljiva je duzina izme∂u 60 i 70 cm). 2º. jos posebno. nozica se fiksira pritiskom podlozke na ku©iste. Ako je mogu©e.5 m. elektricna instalacija i elektricni kabel mogu prenositi max. Prikljucenje stroja pretpostavlja opremu. Ako je potrebno. koje su navedene na plocici sa osobinama elektricne mreze. Precizno podesavanje ne©e dozvoliti vibriranje. uvijek postavite stroj na tvrdi pod. Crijevo nesmije biti zavito ili stisnuto radi onemogu©avanja zastoja vode. 3º.5 m i mora biti u istom promjeru kao originalno crijevo. Min. promjenite izlazni kabel sa pogodnim kablom. da su karakteristike vase mreze jednake onima.1.

• Kontrolni aparat za ravnotezu daje stroju stabilnost tokom njegovog rotiranja. dodaci za tvrdo©u R0001 3D 9 HRVATSKI . Opis perilice 1 Pretinac za doziranje detergenata za pranje 2 Tabela programa 3 Kontrolna ploca 4 Poklopac na vratima 5 Pretinac za odvod 6 Prilagodljive nozice Pretinac za doziranje pralnih sredstava Pretpranje Glavno pranje Omeksivaci.Vasa nova perilica rublja Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitu i efektivnu obradu rublja kod male potrosnje vode. energije i detergenata za pranje. • Tipka za odabir temperature omogu©ava vama odabir najpogodnije temperature za vase rublje.

gdje je voda veoma “tvrda”. Tipka LAKO PEGLANJE (EASY IRON) Ova opcija je raspoloziva za programe PAMUK. Programi za SINTETIKU i OSJETLJIVE tkanine modificirani su s ciljem postici krace vrijeme pranja. Pretinac za doziranje detergenata za pranje Tipke za opcije programa Ovisno od vrste programa mogu se uporabiti razlicite vrste opcija. Opcijske tipke: PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICK-WASH) LAKO PEGLANJE (EASY IRON) ili SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) moraju biti ukljucene poslije odabiranja zeljenog programa.Uporaba Kontrolna ploca 1. odgovarajuci indikatori svijetla upale se. 2. Ako zelite izbje©i naboranost vaseg rublja nakon pranja. koji su alergicni na detergente ili na podrucjima. (preporucljivo za malo ili srednje zaprljano rublje). 3. izvodi se kraca centrifuga prije pralne faze. Izborom ove tipke perilica ©e umetnuti fazu impulsne centrifuge te fazu protiv guzvanja a nakon zavrsnog centrifugiranja u programima PAMUK. morate izabrati opciju LAKO PEGLANJE. time sto se okrene dugme za odabir programa (vidi sekciju 9). 10 Moze se primjeniti kod svih programa. Ova se opcija nemoze upotrijebiti kod programa za VUNU. Promjene se sastoje u tome sto se smanjuje broj ciklusa ispiranja (jedan manje) a istovremeno se povecava razina vode kod preostalih dviju ciklusa ispiranja. PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICKWASH) 4. Ukoliko je kod odabira programa ukljucena pogresna opcija. Kada se ponovno pritisne na tipke. LAN te SINTETIKA. a to je pritiskom na tipku START/PAUSE. zajedno s opcijom PAMUK. osim kod vune. Tipka SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) Pritiskom na ovu tipku moguc je izbor izme∂u slijedecih opcija: • opcija PRETPRANJE: Ta opcija dodaje se kod pocetka starta ciklusa sa temperaturom 30º C. indikator svijetla blista otprilike 2 sekunde. Perilica dodaje 2 ciklusa ispiranja odabranom programu. • opcija BRZO PRANJE: Uporabom te opcije postizu se dobri rezultati pranja u kratkom vrijemenu. izborom ove tipke perilica ©e umetnuti hla∂enje nakon faze pranja te fazu protiv guzvanja po zavrsnom centrifugiranju. U programima SINTETIKA. program nece startovati bez ukljucenja programa PRETPRANJE ili BRZO PRANJE. Kod ciklusa za rublje od PAMUKA i SINTETIKE. Ukoliko dva svijetla ( PRETPRANJE i BRZO PRANJE) nisu ukljucena. i prije nego sto se perilica ukljuci. . ti indikatori se gase. Ako su tipke ukljucene. Ova mogucnost je dobrodosla ljudima.

4S ili 2S (sata). i to za 12 S.Odaberite program pomocu dugmeta za odabir programa (vidi sekciju 9). Ako zelite prekinuti trenutni program. Opcija ODGOflENI START (DELAY START) nemoze se odabrati kod programa “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Ova tipka omogucava kasniji start pralnih programa.Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. 2.Pritisnite na zahtjevane opcijske tipke.Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) vise puta. 4. 2.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. Indikator svijetlo END blista ako nastupe problemi kod pranja: • 4 blistanja: otvorena vrata. Tipka START/PAUSE (START/PAUSE) Poslije odabira zeljenog programa pomocu dugmeta za odabir (vidi sekciju 9). Nakon sto je perilica startovala. Za vise informacija pogledati u poglavje “Nesto ne radi” na kraju prirucnika. 2. 4.5. dok se mehanizam za otvaranje ne otkoci. ili modificirati izbor vrijemena. preostatak vrijemena vidi se na indikatoru. dok ne dobijete zeljeno vrijeme i dok se indikator svijetlo ne upali. ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. • 2 blistanja: problem s odvajanjem vode. Vrijeme. 11 HRVATSKI . postupajte na slijedeci nacin: 1. oznacuje se kada se upali odgovarajuci indikator: Za uporabu ove opcije postupiti kako slijedi: 1. kada je bio prekinut. • 1 blistanje: problem s dovajanjem vode.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. 8S. postupajte kako slijedi: 1.Postupajte dalje s uobicajnim radnjama radi odabira zeljenog programa. 3. VAZNO! • Ako biste zeljeli ponistiti ODGOflENI START (DELAY START). • Ako zelite zaustaviti perilicu radi dodatnog punjenja s rubljem (time sto se odabrali najprije opciju ODGOflENI START (DELAY START)). Za nastavak programa od trenutka. 7.Pritisnite na tipku START/PAUSE.Stavite rublje u bubanj. 3. tako da ponovno odaberete program. Izme∂u programskog ciklusa indikator IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) svijetli slabije.Pricekajte jednu ili dvije minute prije otvaranja bubnja. pritisnite tipku zbog startovanja perilice. Tipka za ODGOflENI START (DELAY START) Ako je odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). odgovarajuce svijetlo gori. 5. Display za tijek programa 6.Startujte s normalnim postupkom. odgovarajuce svijetlo prestaje blistati i gori dok se program ne zavrsi. Indikator svijetlo END upali se i oznacuje da je odabrani program zavrsio s pranjem. za koje se odgodi startovanje pralnog programa. odgovarajuci indikator zapocinje blistati. pritisnite na tipku START/PAUSE.

drugim rijecima. perilica izvodi centrifugu kod 400. indikator svijetlo pocinje blistati./m. Dugme za odabir programa Ovo dugme . Odabire se kod veoma osjetljivih tkanina. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. Kod odvajanje vode postupajte na slijedeci nacin: A) Okrenite dugme za odabir programa na “O”. Brzina na dugmetu odnosi se na programe za rublje od pamuka.okr. • STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja): S odabirom ove opcije voda finalnog ispiranja ostaje u bubnju. Dugme za odabir centrifuge. za sintetiku i 700 okr. odgovara 900 okr. C) Pritisnite tipku START/PAUSE.moze se okretati u smjeru satne kazaljke ili obrnutom smjeru. Prije nego sto se otvore vrata. Poslije zavrsenja programa indikator svijetlo END upali se./m./m.selektor programa ./m. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. Perilica ce nastaviti sa izvo∂enjem starog programa i nece preklopiti programator na novi odabrani program.8. voda mora biti odvedena. Upotrijebite to dugme za odabir zeljenog programa. PAZNJA! Ako se za vrijeme trajanja programa dugme za odabir programa pokrece u novi polozaj (novi program). Ovo dugme omogucava reduciranje finalne i faznih centrifuga ili odabir opcija STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). . Vrijednost 1000 okr. BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) ili STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Model FA 1026 Model FA 826 9. za vunu te osjetljive tkanine. Poslije zavrsetka svakog programa dugme se mora vratiti u polozaj »O« zbog iskljucenja perilice. • BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) S odabirom ove opcije sve faze centrifugiranja iskljuce se.

Provjerite. nocne haljine. sto znaci da morate biti kod prvog pranja jos posebno pazljivi. Zato je preporu©ljivo njihovo cis©enje odnosno obrada prije pranja.…) od lana. Zakopcajte sve pojase ili duge trake. Osusene mrlje namocite tokom no©i u vodu sa posebnim detergentom. Budite oprezni kod mrlja starijeg izvora. Opca pravila: Rublje od bombaza. ostale sponke). Sintetika: napunite bubanj najvise do polovine. Tezina rublja Slijede©e vrijednosti su od indikativnog znacaja: Kupa©i ogrtac Servet Posteljina Rjuha Jastuk Namizni prt Cistilna krpa Cajni prt Zenske nocne haljine Zensko toplo donje rublje Muska radna kosulja Muska kosulja Muski spava©i komplet Haljina Musko donje rublje 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Temperature 90° 60° za normalno zaprljano bijelo rublje od pamuka i lana (primjerice cajni prtovi. Kod zavjesa budite veoma oprezni. Kod vrlo zaprljanog rublja smanjite kolicinu punjenja. obojano. nakon toga jih podrgnite sa sapunom i vodom. sigurnostne sponke. Bijelo rublje moze kod pranja izgubiti svoju bijelinu. jer je celulozna struktura odje©e ve© oste©ena. dobro isperite (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). Masti: malo nasapunite i upotrebite sredstvo za izbjeljivanje (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). polozite odje©u na meku tkaninu i nekoliko puta podrsajte po mrlji. 13 Maksimalno punjenje Preporu©ljiva punjenja oznacena su u programskoj tabeli. osjetljivo. Krv: ocistite svijezu mrlju sa hladnom vodom. lana: napunite bubanj. Novo obojano rublje moze se prati tek prvi put. Mufa: upotrebite sredstvo za izbjeljivanje. spavace kosulje. zakopcajte jih u vre©icu ili mrezicu. ponovite vise puta.…) za normalno zaprljano obojanu odje©u (primjerice suknje. namizni prtovi. Osusene mastne mrlje: navlazite s uljem od terpentine. polozite odje©u na meku podlogu i podrgnite po mrlji sa prstima i tkaninom od pamuka. HRVATSKI . mjesano rublje. Osjetljivo rublje i vuna: ne napunite vise od tre©ine bubnja. da u rublju nisu prisutni predmeti od metala (primjerice sponke za kosu. posteljina. 30°-40° (hladno) za osjetljivo rublje ( primjerice zavjese). Veoma zaprljane djelove ocistite sa specialnim detergentom ili pastom za cis©enje. Odstranjivanje mrlja Teze odstranljive mrlje se cesto nemogu ukloniti samo s vodom i detergentom. rucnici. vuna. zakopcajte sve otvorene i vise©e djelove. Pranje kod maksimalnog punjenja donosi najpogodniju potrosnju vode i energije. sintetika. Uklonite prisutne mrlje prije pranja. pa se zbog toga odje©a moze natrgati. koje daje proizvo∂ac. Zakopcajte okrasne jastuke. ali ne previse. koje sadrzi sinteticka i vunena vlakna. Boje na osnovi ulja: navlazite s benzinom za cis©enje. pamuka ili sinteticnih vlakana i za malo zaprljano bijelo rublje od pamuka (primjerice donje rublje).Naputki za pranje Sortiranje rublja Uzmite u obzir kodu pralnog simbola na svakoj odje©i i naputke za pranje. Sortirajte rublje kako slijedi: bijelo. Prije nego se stroj napuni Nikada nemojte prati bijelo i obojano rublje u isto vrijeme. koji se moze ukloniti. razlicite patent zatvara©e i ostalo. Ostaci r∂e: upotrebite otopinu kiseline oxalic u vru©oj vodi ili preparat za odstranjivanje r∂e u hladnoj vodi. Odstranite sponke.

nakon toga podrsajte sa pastom za cis©enje. Iako su biorazgradljivi. itd.7 8-14 15-21 vise od 21 0-15 16-25 26-37 vise od 37 . Mrlje od katrana: najprije upotrebite preparat za uklanjanje. polozite odje©u na meku krpu i podrsajte po mrlji. radi onemogu©avanja prevelike potrosnje i zbog zastite okoline. stupnja zaprljanosti rublja i tvrdo©e vode.) za vse vrste tkanina ili posebno samo za vuneno rublje. metilni spirit ili benzin. Odabir detergenata ovisi od vrste odje©e (osjetljive tkanine. Uklonite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje. koji su normalno dostupni na trzistu. Pralni stroj za rublje opremljen je sa sistemom recirkulacije. koje kod velikih kolicina mijenjaju osjetljivu ravnotezu prirode. Ulijte jih u pretinac. temperature pranja i stupnja zaprljanosti. koja se upotrebljava.). Ulijte teku©i detergent u prekat pretinca za doziranje pralnih sredstava.Pera/kemijske olovke sa uloscima i teku©e ljepilo: navlazite s acetonom (*). – se formira veci obseg pjene tokom pranja. Uklonite sve ostatke boje pomo©u sredstva za izbjeljivanje. neposredno prije samog izvo∂enja programa. Detergenti i bilo koja vrsta dodataka moraju se staviti u odgovaraju©i prostor pretinca za doziranje pralnih sredstava prije nego sto pralni program zapocinje sa djelovanjem. vuna. Crna tinta: ovisno od vrste crne tinte navlazite mrlju s acetonom (*). Sredstva za izbjeljivanje (chlorine) mogu se upotrebiti samo za bijelo i brzo obojano rublje od pamuka i za laneno rublje. nakon toga upotrebite metilni spirit. 14 Stupanj tvrdo©e vode: Stupanj Nivo Osobine Njemacka °dH Francuska °T. Crveno vino: nasapunite u vodi zajedno sa detergentom. Crvenilo za usne/ruz: ovlazite s acetonom kao sto je gore navedeno. isperite i upotrebite acetnu ili citronovu kiselino. Vodite brigu o preporukama proizvo∂aca glede dozvoljene kolicine upotrebe i nemojte prelaziti oznake MAX. preporu©ljivi za nize temperature pranja (60ºC max. oznacen sa simbolom . nakon toga ponovno isperite. Svi strojni detergenti za pranje. – teku©i detergenti. Ako se upotrebljava prasak u koncentratu ili teku©i detergent. Bilo koje vrste omeksivaca za tkanine ili dodataka za tvrdo©u tkanina morajo biti stavljene u pretinac sa oznakom prije pricetka izvo∂enja pralnog programa. razine na pretincu za doziranje pralnih sredstava.H. koje vas opskrbuje sa vodom ili kod vasih lokalnih organa vlasti. 1 2 3 4 meke srednje tvrde veoma tvrde 0. rublje od pamuka. koji je oznacen sa simbolom . mogu se upotrebljavati u tom stroju: – detergenti u prahu za vse vrste tkanina. Tvrdo©a vode je klasifikovana u takozvanim “stupnjevima” tvrdo©e. Vodite brigu o uputama proizvo∂aca glede kolicine. – je rublje manje zaprljano. detergenti sadrze substance. Detergenti i dodaci Dobri rezultati pranja ovise i od izbora detergenata i njihove pravilne kolicine kod uporabe. koja se preporu©uje za upotrebu.) od boje. ako: – perete manju kolicinu rublja. Upotrebite manju kolicinu detergenata. Kolicina detergenata. odstranite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje I dobro isperite. – detergenti u prahu za osjetljive tkanine (60ºC max. kolicine punjenja. Informacije u svezi sa tvrdo©om vode na vasem podrocju mogu se priop©iti kod poduze©a. mora biti odabran program bez pretpranja. a nakon toga sa acetnom kiselinom. koja se upotrebljava Vrsta in kolicina detergenata ovisi od vrste rublja. koji omogu©ava optimalno upotrebu koncentriranih detergenata. (*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili.

110°C Nemojte glacati A KEMIJSKO CISÂENJE Pomo©u svih otopina P F Zabranjeno kemijsko cis©enje Perklortilen. temp. JAKO PRANJE 95 Max. temp. benzin. temp. temp. pranja 60°C 40 Max. pranja 95°C 60 Max. i R113 R111 i R113 Visoka temperatura Niska temperatura SUSENJE Na ravnoj podlozi Na stalku Na vjesalici U susilici Nemojte susiti u susilici 15 HRVATSKI . Benzin. pranja 30°C OSJETLJIVO PRANJE 60 40 40 30 Rucno pranje Nemojte prati BIJELJENJE Izbjeljivanje u hladnoj vodi Nemojte izbjeljivati GLACANJE Vru©e glacalo max. 200°C Toplo glacalo max. pranja 40°C 30 Max. cisti alkohol cisti alkohol. 150°C Mlako glacalo max.MEflUNARODNA TABLICA SIMBOLA Simboli na odjevnim predmetima uveliko olaksavaju pranje i odrzavanje.

Okrenite dugme za odabir centrifuge na odgovarajuci polozaj. Model FA 1026 Model FA 826 R0070 3. komad po komad. Mjerica pralnog detergenta Izvucite pretinac prema sebi dok se ne zaustavi. Stavite polovinu mjerice pralnog detergenta u glavni pralni pretinac i ukljucite perilicu. Oprezno zatvorite pretinac. 5. Stavite rublje u buban Otvorite poklopac odnosno vrata. koju preporucuje proizvo∂ac u oznacenoj casi i stavite detergent u glavni pretinac i oznaceni pretinac (ako ste odabrali program s PRETPRANJEM (PRE-WASH)). Zatvorite poklopac odnosno vrata perilice. 1. time sto povucete drsku. koji ostanu kod izrade bubnja i cijevi. 6. stavite omeksivac za rublje u pretinac. Namjestite zahtjevanu opciju pritiskom na tipku/e R0071 16 . Stavite rublje u bubanj. tako da ga rastresete/okrenete na unutarnju stranu i ukljucite perilicu. 4. Mjerica omeksivaca Ako se preporucuje. Odmjerite kolicinu pralnog detergenta. oznacen sa simbolom : (nemojte prelaziti oznaku “MAX” na pretincu). P0004 2. Odaberite brzinu centrifuge ili opciju STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). Odaberite zeljeni program Okrenite dugme za odabir programa na zeljeni polozaj. da kod prazne perilice ukljucite ciklus pranja rubllja od pamuka na 60º C s ciljem odstranjenja ostataka.Slijed operacija Prije prvoga pranja pripremljenog rublja preporucujemo.

nakon toga mozete otvoriti vrata. Za startovanje odabranog programa pritisnite. ako zelite. ili da je razina vode u bubnju prevelika (sto moze prouzrociti prskanje vode) ili da se bubanj vrti. 10. Ponovno pritisnite tipku radi re-startovanja programa. Startujte s novim programom tako. Prekinuce programa Ponovno pritisnite na tipku START/PAUSE. nakon toga moze se odabrati novi program. • da je cep za dovod vode pravilno okrenut. Ako je bila odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). Ukljucite perilicu Prije ukljucenja perilice provjerite: • da je stroj prikljucen na elektricnu struju. Poslije otprilike jedne ili dviju minuta vrata se mogu otvoriti (OBRATITE PAZNJU NA RAZINU VODE). Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) toliko puta. Voda za pranje ostane u cijevi. OPCIJA! Odaberite. ugasite stroj s okretanjem dugmeta za odabir programa na polozaj “O”. moguce ga je promjeniti jedino ako se dugme za odabir programa vrati u polozaj “O”. dok indikator svijetlo ne pokaze zeljeno vrijeme (12 S. Dok traje programski ciklus. • da je cijev za odvajanje vode pravilno i sigurno namjestena. Odgovarajuci indikator zapocinje blistati.7. 8S. u tom primjeru voda se odvaja automatski. da je temperatura vode previsoka. perilica pocinje s odbrojavanjem. 9. da ponovno pritisnete tipku START/PAUSE. Ako se vrata ne otvore a potrebno jih je otvoriti. 4S ili 2S sata). to znaci. tipku START/PAUSE (START/PAUSE). Promjena pralnog programa u tijeku Kada program startuje. indikator svijetlo za IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) slabije svijetli. odgovarajuci indikator prestaje blistati i zapocinje slabije svijetliti do kraja programa. Ako se vrata ne otvore. • da su vrata stroja i pretinac za detergente zatvoreni. ako perilica jos nije izvrsila fazu ispiranja. time cete prekinuti djelujuci program. Pricekajte otprilike dva minuta dok indikator svijetlo END ne pocinje svijetliti. 11. opciju ODGOflENI START (DELAY START). 8. 17 HRVATSKI . Otvaranje poklopca – vrata poslije startovanja programa Najprije zaustavite perilicu pritiskom na tipku START/PAUSE.

B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O” radi iskljucenja perilice. drugim rijecima. Na kraju programa Perilica se zaustavlja avtomatski. PAZNJA! Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. 18 . indikator END se gasi sto znaci. zatvorite slavinu./m.12. da je bubanj prazan. Ostavite poklopac otvoren s cijem izbjegavanja nastanka plijesni i neugodnih mirisa. Otvaranje poklopca – vrata naznaceno je time. Ispraznite bubanj i pazljivo provjerite. Za odvod vode postupati na slijedeci nacin: A) Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O”. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. Ako ne namjeravate izvrsiti jos jedno pranje. da mora biti odvedena voda prije nego sto se otvore vrata. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku.okr. da indikator END zapocinje svijetliti. perilica izvodi centrifugu kod 400.

prtovi. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. (**) Sukladno Direktivama EU 92/75 navedene oznake. kosulje.5 kg. bluze Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili D OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana.5 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili A BIJELO RUBLJE Za veoma zaprljano rublje od pamuka Pranje kod 90º C 3 ispiranja Centrifuga B Bijelo rublje od pamuka. malo zaprljano. donje rublje. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Centrifuga O — Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. EKONOMICNO primjerice srednje zaprljana radna odjeca. srednje zaprljano. 19 HRVATSKI . Pranje kod 40º C 3 ispiranja Centrifuga ili F OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. bluze. donje rublje. srednje zaprljano. primjerice kosulje. bluze. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja.Tabela programa Pralni programi za rublje od pamuka i lana Tezina punjenja: 4. donje rublje. (**) krpe i ostalo. donje rublje Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili C OTPORNE OBOJENE TKANINE Brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. primjerice kosulje. primjerice kosulje. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). koje su namijenjene upotrebi na energijskoj oznaci odnose se na program za rublje od pamuka (program B) kod 60º C s tezinom punjenja 4.

poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga N O HLADNA VUNA Ovaj je pralni ciklus namjenjen pranju Pranje kod 3 ispiranja vune bez temperature. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga M VUNA Za pranje vunenog rublja. primjerice zavjese. Vuna: 1 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili G MJESOVITE TKANINE Mjesovito rublje. — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). kosulje. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. Kratka centrifuga Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. obojena odjeca. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili K OSJETLJIVE TKANINE Osjetljive tkanine.Tabela programa Pralni programi za sintetiku. vunu Tezina punjenja: 2 kg. bluze. obojena odjeca. koje imaju na etiketi oznaku za rucno pranje. mjesovite i osjetljive tkanine. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili J OSJETLJIVA SINTETIKA Delikatno sinteticno rublje. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga L RUCNO OPRANO Posebno delikatne tkanine. Pranje kod 60º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili H SINTETIKA Sinteticno rublje. donje rublje. 20 . bluze. sukladno s napomenom na etiketi rublja i savjetima proizvo∂aca perilice (M9604). donje rublje. kosulje.

Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. 3 ispiranja Kratka centrifuga Q ODVAJANJE Za odvajanje vode kod posljednjeg ispiranja s ukljucenom opcijom STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Odvajanje vode R Ovim programom moguce je izvrsiti kratko centrifugiranje: za rucno oprano rublje. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). 21 HRVATSKI .Tabela programa Specialni pralni programi Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije P ISPIRANJA Ovim programom moguce je izvrsiti ispiranje i centrifugiranje kod rublja. Primjerice: prije susenja staviti rublje i bubanj i kratko centrifugirati. Ovaj se program moze CENTRIFUGA upotrijebiti i za odvajanje te centrifugiranje. koje je bilo ru©no oprano. Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice Kratka centrifuga O — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).

• odstranite predmete. ako je potrebno. Ku©iste stroja Ocistite vanjsku stranu stroja sa toplom vodom i neutralnim ku©nim detergentom. podmetnite posudu za odvod vode. polozite ga u posudu i odstranite poklopac. Cis©enje prostora za odvod vode Podrucje odvajanja mora biti ocis©eno. do niste potpuno ispraznili pralni stroj. da je potpuno zatisnut. otvorite otvor za odvod vode. Ponovite postupak. koji se formiraju u prostoru elementa crpke.. Namjestite pretinac poslije izvrsenog cis©enja. P0038 P1116 P1117 22 . itd. Sa ciljem olaksati cis©enje. • za nastavak odvijte poklopac filtera okretanjem u obrnutom smjeru satne kazaljke i izvucite ga. primjerice puce. 3. tako da ga isperete pod teku©om vodom. Privremeno ocistite pretinac. • privijte poklopac filtera u smjeru satne kazaljke i provjerite. dok se voda ne ohladi. • • • • • povucite pretinac iz njegovog ku©ista. tako sto se element vise puta okrenete. Isperite sa cistom vodom i obrisite mekom krpom. koje ostavlja raznolike ostatke jer je oprano kod visokih temperatura. koja se nalazi na poslednjoj levoj stranici vogala. ponovno namjestite poklopac na crijevo. otopine ili slicne proizvode za cis©enje ku©ista. ili ako se nakupe ostaci pranja kod rublja. Pretinac odstranite iz stroja. kao sto su dugmeta. Vazno: nesmijete upotrebljavati metilni spirit. tako da pritisnete na tipku. moraju biti isto tako odstranjeni. nakon sto se posuda napuni.Odrzavanje 1. novci. gornji se dio pretinca za dodatke moze odstraniti. talozi. novac. • namjestite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi na prethodni polozaj i zatvorite poklopac pretinca za odvod. • ispraznite posudu. ako je crpka blokirana predmetima. Pretinac za doziranje pralnih sredstava Tokom vrijemena detergenti i omeksivaci rublja se nataloze na dnu pretinca. otpustite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi. sacekajte. koji ne ostavlja tragove. 2. P1114 P1115 R0072 C0073 Detergenat se moze nataloziti i u unutarnjem djelu otvora pretinca: ocistite ga starom zubnom cetkom. sigurnostne sponke.

• ispraznite lavor i ponavljajte postupak sve do kompletnog praznjenja naprave. • • • • • • 23 HRVATSKI . Dovodna cijev Ako je koristena jako tvrda voda ili ona sadrzi tragove naslaga kalcija. zatvorite slavinu. smjestite je u lavor i skinite cep. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. stavite ponovno cep na odvodnu cijev za nuzdu. pocekajte da se voda ohladi. Odvijte dovodnu cijev. • vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. otvorite vratasca zone odvoda. Praznjenje u nuzdi Da biste ispustili vodu u slucaju kad se to ne izvrsi automatski (blokirana pumpa za odvod. U trenutku ponovnog koristenja naprave. P1090 5. Zatvorite slavinu. zatvorite slavinu s vodom. ponovno stavite cep na odvodnu cijev za nuzdu. izbjegavsi formiranje leda te kao posljedicu i eventualni kvar dijelova naprave. 6. • kada je voda u potpunosti ispraznjena. ako je to nuzno. Ocistite filter koriste©i cetkicu. uvjerite se da je temperatura okruzenja iznad 0 °C. Predostroznosti protiv leda Ako je naprava smjestena na mjestu gdje se temperatura moze spustiti ispod 0 °C.4. vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. postavite lavor za sakupljanje vode. otvorite vratasca zone odvoda. mogu©e je da se dovodni filtar zacepi. postupite kako slijedi: • • • • • • izvucite utikac iz elektricne uticnice. ako je to nuzno. pocekajte da se voda ohladi. Kada je lavor pun. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. postupite kako slijedi: izvucite utikac iz elektricne uticnice. smjestite je u lavor i skinite cep. Ponovno navijte dovodnu cijev. zacepljen filter ili odvodna cijev). Na taj nacin sva voda sadrzana u napravi biva ispustena. postavite lavor za sakupljanje vode. Zato ga je preporucljivo ocistiti s vremena na vrijeme.

Nesto ne radi? Neki od problema kod djelovanja perilice nastaju zbog nepravilnog odrzavanja ili prekomernog punjenja rubljem. koji bi mogli biti uzrok problemu. • Provjeriti dali su dovodne cijevi ostecene. koji se mogu razrijesiti bez sudjelovanja tehnicnog osoblja. • Tezina rublja nije raspore∂ena: rasporediti rublje u bubnju. • Slavine za odvodni sistem blokirane su. Vrata nisu bila zatvorena. sto znaci. dali cijevi propustaju vodu. preporucuje se pregled dijelova perilice. Dugme za odabir programa nije pravilno pozicionirano i tipka START/PAUSE nije bila ponovno pritisnuta. Odabrana je opcija ili . • Nema protoka zraka izmesu odvodne cijevi i kucne cijevi. pritisnite tipku START/PAUSE radi restartovanja programa. Kod djelovanja perilice moze blistati indikator svijetlo END. Kada se problem eliminira. Prikljucak odvodne cijevi nije pravilno izveden. Uticnica nema struje. • Odvodna cijev moze biti ostecena ili nije pravilno montirana. • • • • Odvodna cijev je savijena ili propusta vodu. Nije uvijek jednostavno provjeriti. Dovodna cijev je savijena ili propusta vodu. kontaktirajte lokalni servis za popravke. Utikac nije pravilno umesten u uticnicu. • Perilica ne odvaja vodu i/ili ne centrifugira: • Voda je na podu: • Ima previse detergenta u perilici ili je doziran pogresan detergent. Ako nakom provjere problem nije uklonjen. da neki od djelova ne radi ispravno. koji stvara previse pijene. • Odabrana je opcija ODGOflENI START (DELAY START). Prije nego se kontaktira lokalni servis za popravke. Kod utikaca nema kontakta na fazi. • Pretinac za detergente je u kvaru. Crpka za odvajanje blokirana je. 24 . a mogu se rijesiti bez sudjelovanja osoblja iz tehnicnog servisa. 2 blistanja = voda nije odvedena. 1 blistanje = nema punjenja vodom. Problemi/kvarovi • Perilica se ne ukljuci: • • • • • Moguci uzroci Vrata nisu zatvorena. • Kraj odvodne cijevi je potopljen u vodi. 4 blistanja = otvorena vrata. • Blokirane je sistem slavina za odvod. Pogledati upute radi pravilnog spajanja. pogledati dali ima vode u cijevima. • • • • Vodni cep je zatvoren. Problemi. tako da se moze centrifugirati. Filtar u dovodnoj cijevi je zacepljen. • Perilica ne puni vodom: • Perilica odmah nakon punjenja isprazni vodu: • Kraj odvodne cijevi je u nizoj poziciji od stroja.

U tom primjeru rasporedite rublje rucno i ponovno odaberite program centrifugiranja. vrata se ne otvaraju ( odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD)) • Elektronika detektora za balansiranje rublja prekinula je centrifugu. Potrosi veoma malo vode bez posljedica na rezultate pranja. perilica ne centrifugira. • Perilica je opremljena s vrstom motora. Rublje nije raspore∂eno radi obratne rotacije bubnja. koji prouzrokuje neobican zvuk od ostalih tradicionalnih motora. Premalena kolicina detergenta daje sivi izgled rublju. Novi motor garantira bolji start i bolji polozaj rublja dok se izvodi centrifuga. jer rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • Nije bio odabran pravi pralni program. • Mehanizam za otvaranje jos nije otvoren. • Rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • Voda u cijevi: ako je voda u cijevi.Ako nakon 10 minuta rublje nije pravilno raspore∂eno. a isto tako vecu stabilnost perilice kod pranja. • Iz rublja nisu bili odstranjeni metalni predmeti. • Program jos uvijek radi.Problems • Nezadovoljivi rezultati pranja: Possible cause • Uporabljeno je premalo detergenta ili pogresan detergent. • Perilica je u kontaku sa stjenom ili namjestajem. • Perilica ne stoji ravno i stabilno (provjeriti diagonalu). • U bubanj je stavljeno previse rublja. • Perilica previse trese kod centrifuge: • Vrata se ne otvaraju: • Centrifuga kasni ili perilica ne centrifugira: • Perilica proizvodi cudne zvukove: • U bubnju nema vode: 25 HRVATSKI . • Perilica upotrebljava modernu tehnologiju visokog energijskog razreda. Ovo se moze dogoditi vise puta prije nego detektor omoguci normalnu centrifugu. • Mozda nije dovoljno rublja u bubnju. • Nisu bili odstranjeni svi elementi pakovanja i transporta.

.. P1035UK P1034UK 26 .. serijski broj i datum kupnje vaseg stroja. kontaktirajte vas lokalni centar za servisiranje. koji poboljsuje njegovo djelovanje.. Prije nego nazovete telefonom.. centar za servisiranje zahtjeva ove podatke.... No. .. P0042 Ser....... No. Izvo∂enje pranja je isto tako odlicno..... djeluje na veoma ekonomican nacin kod male potrosnje vode... koji je savremene tehnologije. Stroj. ... .. U stroju se voda ne vidi........... . .. Stroj je opremljen sa kolektorskim motorom... zapisite podatke o modelu... Mod. Stroj proizvodi neobicne zvukove.. Mod.... Prod... Prod. Ser.Ako niste uspjeli identificirati ili razrijesiti problem.. No....... No....

.

07/2004 .EHPOESL/Z .