PERILICA RUBLJA FA 826 - 1026

35.292.921/0

UPUTE ZA UPORABU

HR

Dragi kupac,
molim, da pazljivo procitate ove upute o djelovanju i budite jos posebno pozorni na odredbe glede sigurne upotrebe, koje su navedene na prvim stranicama. Preporu©ujemo vama, da knjizicu s uputama cuvate i prilozite mozebitnom drugom budu©em vlasniku.

Nanosenje stete kod transporta
Tokom odstranjivanja ambalaze provjerite, dali stroj nije ostecen. Ukoliko niste sigurni, nemojte ga upotrebljavati i kontaktirajte Centar za servisiranje.

Oznake, koje ©ete primjetiti u narednim poglavjima predmetnog prirucnika imaju slijede©i znacaj: Trokutni znak upozorenja i/ili kljucne rijeci (Upozorenje! Opreznost!) naglasavaju informaciju, koja je od posebnog znacaja za vasu sigurnost ili pravilno djelovanje pralnog stroja. Informacija, naznacena s tim simbolom pretpostavlja dodatne upute i prakticne naputke kod upotrebe pralnog stroja. Naputki i informacije glede ekonomicne i ekoloske upotrebe stroja oznacene su tim simbolom.

Nas doprinos kod zastite okoline: upotrebljavamo reciklirani papir, koji na steti okolini.

2

Sadrzaj Upozorenja Odlaganje Naputki za zastitu okoline Tehnicne specifikacije Montaza i prikljucenje Odstranjivanje ambalaze Prikljucenje vode Podesavanje Prikljucenje na elektricku struju 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 Odrzavanje Ku©iste Pretinac za pralna sredstva Cis©enje podrucja za odvajanje Unutarnji vodni filter Osiguranje u hladnim mjesecima Opasnost kod ispraznjenja 22 22 22 22 23 23 23 Pogreske kod djelovanja? 24-26 Vas novi pralni stroj Opis stroja Pretinac za doziranje pralnih sredstava 9 9 9 Uporaba Kontrolna ploca Kontrolne tipke Funkcije Sortiranje rublja Temperature Prije stavljanja rublja Maksimalno punjenje Tezina rublja Odstranjivanje mrlja Pralni detergenti i dodaci Me∂unarodni simboli za pranje Operativni slijed Programi pranja 10-12 10-12 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16-18 19-21 3 HRVATSKI .

itd. • Kod visokih temperatura na staklu (vrata) moze do©i do pregrijavanja. • Svaka popravka vodnih slavina. • Upotrebljava se samo za onu vrstu rublja. da zrak moze prosto kruziti izme∂u poda i podnozja stroja. • Poslije uporabe uvijek odvojite stroj od slavine i zatvorite vodni cep. Nesmije se upotrebljavati u drugcije svrhe od onih. prije nego sto namjestite stroj ili zapocinjete s njegovom upotrebom. stavite u vre©icu za rublje ili pomo©nu posudu. na stroju ili dodatnoj opremi moze nastati ozbiljna steta. Morate jih obvezno procitati. • Upotrebljavajte samo preporu©ene kolicine omeksivaca za tkanine. koji je prekriven sa prostiracem ili tepisonom. sacekajte. sponke i vijci mogu prouzrociti prilicnu stetu. trikloretilenom. mogu prouzruciti ozbiljnu stetu. kao sto su novci. da se u bubnju ne nalazi voda. dali su svi dzepovi prazni. Postupajte sukladno uputama. radi sprijecavanja njihovog pozicioniranja izme∂u bubnja i nosaca bubnja. Kontaktirajte vas Centar za asistenciju. uvijek morate drzati utikac. metilnim spiritom. koja je prethodno natopljena sa petrolejom. odvedite vodu i pri tome uzmite u obzir upute u prirucniku sa uputama. • Manje komade kao sto su carape. • Nemojte prati strojem odje©u. pojasi. pustite vrata stroja malo otvorena. Predmeti.Upozorenja U nastavku navedena su upozorenja u interesu sigurne uporabe. • Bilo koja elektricna radnja za prikljucenje ovog stroja mora biti izvrsena sa strane usposobljenog elektricara. Prevelika kolicina moze nanjeti stetu rublju. za koje je bio izra∂en. koja su navedena u prirucniku. koje izvrsi nekompetento osoblje. 4 . i tek onda jih stavite u stroj. • Ako se stroj namijesti na podu. Malo otvorena vrata produzavaju razdoblje pravilnog djelovanja njihovog mehanizma i ne dozvoljavaju nastanak neugodnih mirisa. Nesmijete ga dodirnuti! Uporaba • Ovaj je stroj namijenjen domacoj uporabi. • Nikada nemojte izvu©i kabel za napajanje (drzanjem kabela) strujom kod isklopa utikaca iz uticnice. varnostne sponke. dali se ne naslanja na elektricnom dovodnom kablu. itd. Morate uzeti u obziru upute na etiketama svake odje©e. • Provjerite. Procitajte odgovaraju©a poglavja u prirucniku s uputama. Ako bubanj nije prazan. Ako su navedene teku©ine bile upotrebljene prije pranja radi odstranjivanja mrlji. • Nakon prikljucenja stroja potrebno je obvezno provjeriti. Montaza • Sva unutarnja pakovanja moraju biti odstranjena prije uporabe stroja. dok potpuno ne izhlape iz tkanina. provjeriti. koje je oznaceno za strojno pranje. Popravke. • Nemojte prenapuniti stroj. • Kada stroj nije u uporabi. mora biti izvrsena sa strane usposobljenog vodnog instalatera. koja se zahtjeva radi prikljucenja ovog stroja. • Prije nego sto otvorite vrata uvijek provjerite. Ukoliko transportni zastitni elementi nisu odstranjeni ili nisu u cjelosti odstranjeni. Op©a sigurnost • Popravke na stroju moze izvrsiti jedino usposobljeno osoblje.

• Perilica radi efikasnije. • Sastavni djelovi ambalaze (primjerice plasticni filmovi. djeca moraju biti pod pazljivim nadzorom i nesmijemo dozvoliti. ovisi od tvrdo©e vode. rublje mozemo oprati i na nizoj temperaturi. ako je potpuno napunjena. vodu i vrijeme (okolina je zasti©ena dobrina!). • Kolicina detergenata za pranje. stupnja prljavstine i kolicine rublja. da se pravilno odbaci u za to primjerne kontejnere. • Cuvajte sve detergente na sigurnome mjestu. da se igraju sa perilcom. koje je pripremljeno za pranje. energiju i dali nas doprinos ka zastiti okoline. odrezite elektricki kabel za napajanje i unistite utikac zajedno sa preostatkom kabla. koji je oznacen simbolom reciklirati. Odlaganje Materijal za pakovanje Materijal.Sigurnost djece • Djeca cesto nisu savjestna cinjenice. mrlje i manja prljavstina lako se otklone. da djeca nemaju dostup. da se moze izvrsiti reciklaza uz uvjet. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen To znaci. polystyren) mogu biti opasni za djecu opasnost od zagusljivanja! cuvati na nacin. jer time onemogu©ite djeci igru u prostoru bubnja. • Kod primjerne prethodne obrade. • Kada je perilica demontirana. koje je potrebno upotrebiti. izvan dostupa djece. da djeca ili ku©ne zivotinje ne ulaze u bubanj. preporu©ujemo da vodite brigu o slijede©im uputama: • Normalno prljavo rublje mozemo oprati bez pretpranja sa ciljem ustediti pralne detergente. Morate unistiti i mehanizam otvaranja. da elektricki aparati mogu predstavljati opasnost. 5 HRVATSKI . moze se Perilica Upotrebljavajte dozvoljene povrsine za odlaganje vase stare perilice. Dajte vas doprinos ka cisto©i vase zemlje! Nekoliko koristnih naputaka u svezi sa zastitom okoline Da bismo ustedili vodu. • Provjerite. Dok je perilica u djelovanju.

89/336/EES od dana 03/05/89 u svezi s elektromagnetnom kompatibilnos©u.Tehnicne osobine DIMENZIJE Visina sirina Dubina Pamuk Sintetika Osjetljivo rublje Vuna FA 826 FA 1026 85 cm 60 cm 60 cm 4. 6 .5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 800 o/m max 1000 o/m max 230 V/50 Hz 2100 W 10 A Minimum Maximum 50 kPa 800 kPa MAKSIMALNO PUNJENJE BRZINA CENTRIFUGE NAPETOST/FREKVENCIJA UKUPNA ABSORBCIJSKA SNAGA MINIMALNA ZAsTITA PREGRIJAVANJA PRITISAK VODE Ovaj je ure∂aj sukladan slijede©im direktivama EEZ: 73/23/EES od dana 19/02/73 u svezi s niskim naponom.

Ponovno postavite napravu na noge te uklonite tri plasticna zatikaca. Da bi nosio cijev. umivaonik ili zidni sustav odvoda vode. D) Smjestite odvodnu cijev u umivaonik ili kadu koriste©i zasebno dostavljeni luk. Na taj se nacin izbjegavaju pomicanja i padovi. zaokrenite cijev kako zelite nakon sto ste odvili prstenasti okov na pole∂ini naprave.Instalacija Zastitni elementi za prijevoz Prije koristenja perilice nuzno je odstraniti zastitne elemente za prijevoz. 5. Provjerite slijede©e: — da se ne radi o slavini s toplom vodom. povlace©i ih prema sredini. kao sto je u nastavku opisano. Savjetujemo da sacuvate sve zastitne elemente za prijevoz za slucaj eventualnog ponovnog prijevoza naprave. Pozovite vodoinstalatera za provjeru zidnog sustava odvoda voda. (Otvorite slavinu. Pazljivo odstranite lijevu i desnu plasticnu vre©icu. 7 HRVATSKI . P0021 2 AL009 P0022 P0001 P0002 4. te je zatim zatvorite. Pazite pri tom da cijevi ne budu prignjecene. pustite da protekne dovoljna kolicina vode da bi odstranila talog sto se moze nalaziti u cijevima. A) Pazljivo navijte cijev na slavinu osiguravsi da se ne osteti narez te cvrsto stegnite prstenasti okov da voda ne bi curila.) 1 3. Prikljucak na vodu i odvod U blizini perilice moraju postojati slavina s HLADNOM VODOM sa spojem na vijak i navojem od 3/4 za dovod vode. te kada. Luk omogu©ava da se cijev ucvrsti na zid posredstvom rupe sto se nalazi na gornjem dijelu. Naslonite napravu na pole∂inu. oslanjaju©i je na jedan od polistirenskih kuteva. Odvijte s kljucem i uklonite tri straznja vijka. — da voda ne sadrzi talog. C) Ponovno zavrnite prstenasti okov da voda ne bi curila. provjerite da ne curi. P0018 P1088 B) Ako je to potrebno. luk treba biti umetnut na kraj cijevi. U tom slucaju. 1. Zatvorite tri otvora s kapicama sto se nalaze u koverti koja sadrzi knjizicu s uputama. P0287 2.

koja je navedena na zadnjoj stranici. VAZNO: Razdalja izme∂u poda i najvise tacke crijeva mora iznositi izme∂u 60 i 90 cm (preporu©ljiva je duzina izme∂u 60 i 70 cm). Precizno podesavanje ne©e dozvoliti vibriranje. Drveni su podovi posebno prigodni za vibracije.1. da se uticnica i utikac mogu primjerno upotrebiti bez reduktora. 60 cm. Ako je potrebno. 3º. da crijeva nisu previse nategnuta. da brojac elektricne energije. Ako je mogu©e. Neke od vibracija su neophodne. jos posebno. osigura©. da je isto tako i izlazni kabel opskrbljen s primjernim ozemljenjem. Nakoh sto se podesi u pravilan polozaj. promjenite izlazni kabel sa pogodnim kablom. Osigurati. Prikljucenje na elektricnu mrezu Prije nego prikljucite stroj uvijek provjerite: 1º. P0254 8 90 cm. Prikljucenje stroja pretpostavlja opremu. Min. Podesavanje Stroj se podesava odvijanjem ili privijanjem nozica. 2º. Max. elektricna instalacija i elektricni kabel mogu prenositi max. Max. ono nesmije biti ve©e od 1. ve©eg broja kablova ili adaptera. da su karakteristike vase mreze jednake onima. koja je potrebna kod prikljucenja stroja (plocica je namjestena na zadnjoj stranici stroja). absorbcijsku snagu. . Uvjerite se. koje su navedene na plocici sa osobinama elektricne mreze. Navedena pravila za elektricnu sigurnost zahtjevaju primjerno ozemljenje. Ukoliko navedene sigurnostne mjere ne bi uzeli u obzir. Za savjet obratite se gra∂evinaru. Ukoliko je produzenje crijeva za odvod neophodno potrebno. a stroj je opremljen s takovom napravom. hrup i pomicanje stroja tokom njegovog djelovanja. Elektricni kabel za napajanje strujom moze promijeniti jedino personal naseg servisnog centra. nozica se fiksira pritiskom podlozke na ku©iste. proizvo∂ac otklanja bilo koju odgovornost u primjeru nezgoda. uvijek postavite stroj na tvrdi pod.5 m.5 m i mora biti u istom promjeru kao originalno crijevo. ako stroj stoji na podu od drveta. Crijevo nesmije biti zavito ili stisnuto radi onemogu©avanja zastoja vode.

energije i detergenata za pranje.Vasa nova perilica rublja Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitu i efektivnu obradu rublja kod male potrosnje vode. • Kontrolni aparat za ravnotezu daje stroju stabilnost tokom njegovog rotiranja. Opis perilice 1 Pretinac za doziranje detergenata za pranje 2 Tabela programa 3 Kontrolna ploca 4 Poklopac na vratima 5 Pretinac za odvod 6 Prilagodljive nozice Pretinac za doziranje pralnih sredstava Pretpranje Glavno pranje Omeksivaci. • Tipka za odabir temperature omogu©ava vama odabir najpogodnije temperature za vase rublje. dodaci za tvrdo©u R0001 3D 9 HRVATSKI .

Ova mogucnost je dobrodosla ljudima. ti indikatori se gase. osim kod vune. U programima SINTETIKA. izvodi se kraca centrifuga prije pralne faze. Tipka LAKO PEGLANJE (EASY IRON) Ova opcija je raspoloziva za programe PAMUK. Kod ciklusa za rublje od PAMUKA i SINTETIKE. time sto se okrene dugme za odabir programa (vidi sekciju 9). zajedno s opcijom PAMUK.Uporaba Kontrolna ploca 1. a to je pritiskom na tipku START/PAUSE. indikator svijetla blista otprilike 2 sekunde. Kada se ponovno pritisne na tipke. i prije nego sto se perilica ukljuci. izborom ove tipke perilica ©e umetnuti hla∂enje nakon faze pranja te fazu protiv guzvanja po zavrsnom centrifugiranju. Ako zelite izbje©i naboranost vaseg rublja nakon pranja. Tipka SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) Pritiskom na ovu tipku moguc je izbor izme∂u slijedecih opcija: • opcija PRETPRANJE: Ta opcija dodaje se kod pocetka starta ciklusa sa temperaturom 30º C. Ako su tipke ukljucene. Perilica dodaje 2 ciklusa ispiranja odabranom programu. Ukoliko dva svijetla ( PRETPRANJE i BRZO PRANJE) nisu ukljucena. koji su alergicni na detergente ili na podrucjima. Opcijske tipke: PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICK-WASH) LAKO PEGLANJE (EASY IRON) ili SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) moraju biti ukljucene poslije odabiranja zeljenog programa. 3. PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICKWASH) 4. . gdje je voda veoma “tvrda”. LAN te SINTETIKA. • opcija BRZO PRANJE: Uporabom te opcije postizu se dobri rezultati pranja u kratkom vrijemenu. Pretinac za doziranje detergenata za pranje Tipke za opcije programa Ovisno od vrste programa mogu se uporabiti razlicite vrste opcija. Ova se opcija nemoze upotrijebiti kod programa za VUNU. 2. program nece startovati bez ukljucenja programa PRETPRANJE ili BRZO PRANJE. morate izabrati opciju LAKO PEGLANJE. Ukoliko je kod odabira programa ukljucena pogresna opcija. 10 Moze se primjeniti kod svih programa. Programi za SINTETIKU i OSJETLJIVE tkanine modificirani su s ciljem postici krace vrijeme pranja. odgovarajuci indikatori svijetla upale se. Izborom ove tipke perilica ©e umetnuti fazu impulsne centrifuge te fazu protiv guzvanja a nakon zavrsnog centrifugiranja u programima PAMUK. Promjene se sastoje u tome sto se smanjuje broj ciklusa ispiranja (jedan manje) a istovremeno se povecava razina vode kod preostalih dviju ciklusa ispiranja. (preporucljivo za malo ili srednje zaprljano rublje).

Opcija ODGOflENI START (DELAY START) nemoze se odabrati kod programa “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). oznacuje se kada se upali odgovarajuci indikator: Za uporabu ove opcije postupiti kako slijedi: 1. VAZNO! • Ako biste zeljeli ponistiti ODGOflENI START (DELAY START). • 2 blistanja: problem s odvajanjem vode. Display za tijek programa 6. i to za 12 S. tako da ponovno odaberete program. 2. 8S.Odaberite program pomocu dugmeta za odabir programa (vidi sekciju 9). Vrijeme. pritisnite na tipku START/PAUSE. 2. postupajte kako slijedi: 1. 2.5.Pricekajte jednu ili dvije minute prije otvaranja bubnja.Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) vise puta. • Ako zelite zaustaviti perilicu radi dodatnog punjenja s rubljem (time sto se odabrali najprije opciju ODGOflENI START (DELAY START)). 3. Izme∂u programskog ciklusa indikator IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) svijetli slabije. 4. ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. Za vise informacija pogledati u poglavje “Nesto ne radi” na kraju prirucnika. Indikator svijetlo END blista ako nastupe problemi kod pranja: • 4 blistanja: otvorena vrata. kada je bio prekinut. Ako zelite prekinuti trenutni program. Tipka START/PAUSE (START/PAUSE) Poslije odabira zeljenog programa pomocu dugmeta za odabir (vidi sekciju 9).Postupajte dalje s uobicajnim radnjama radi odabira zeljenog programa.Startujte s normalnim postupkom. ili modificirati izbor vrijemena.Pritisnite na zahtjevane opcijske tipke. pritisnite tipku zbog startovanja perilice. dok ne dobijete zeljeno vrijeme i dok se indikator svijetlo ne upali. Nakon sto je perilica startovala. 3. Indikator svijetlo END upali se i oznacuje da je odabrani program zavrsio s pranjem. • 1 blistanje: problem s dovajanjem vode. za koje se odgodi startovanje pralnog programa. 4S ili 2S (sata). Za nastavak programa od trenutka. odgovarajuce svijetlo prestaje blistati i gori dok se program ne zavrsi.Stavite rublje u bubanj.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. 4. dok se mehanizam za otvaranje ne otkoci. Ova tipka omogucava kasniji start pralnih programa. odgovarajuci indikator zapocinje blistati.Pritisnite na tipku START/PAUSE. 7. 5. 11 HRVATSKI . preostatak vrijemena vidi se na indikatoru. Tipka za ODGOflENI START (DELAY START) Ako je odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START).Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. postupajte na slijedeci nacin: 1.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. odgovarajuce svijetlo gori.

indikator svijetlo pocinje blistati.8. voda mora biti odvedena. perilica izvodi centrifugu kod 400. za vunu te osjetljive tkanine. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Brzina na dugmetu odnosi se na programe za rublje od pamuka./m.okr. Ovo dugme omogucava reduciranje finalne i faznih centrifuga ili odabir opcija STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). Dugme za odabir centrifuge. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). odgovara 900 okr. drugim rijecima. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku./m. • BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) S odabirom ove opcije sve faze centrifugiranja iskljuce se. Prije nego sto se otvore vrata.selektor programa . Kod odvajanje vode postupajte na slijedeci nacin: A) Okrenite dugme za odabir programa na “O”. Vrijednost 1000 okr. BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) ili STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Model FA 1026 Model FA 826 9. Perilica ce nastaviti sa izvo∂enjem starog programa i nece preklopiti programator na novi odabrani program.moze se okretati u smjeru satne kazaljke ili obrnutom smjeru. Dugme za odabir programa Ovo dugme . • STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja): S odabirom ove opcije voda finalnog ispiranja ostaje u bubnju. Upotrijebite to dugme za odabir zeljenog programa./m. Odabire se kod veoma osjetljivih tkanina./m. Poslije zavrsenja programa indikator svijetlo END upali se. PAZNJA! Ako se za vrijeme trajanja programa dugme za odabir programa pokrece u novi polozaj (novi program). za sintetiku i 700 okr. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. . Poslije zavrsetka svakog programa dugme se mora vratiti u polozaj »O« zbog iskljucenja perilice.

obojano. da u rublju nisu prisutni predmeti od metala (primjerice sponke za kosu. sto znaci da morate biti kod prvog pranja jos posebno pazljivi. jer je celulozna struktura odje©e ve© oste©ena. polozite odje©u na meku tkaninu i nekoliko puta podrsajte po mrlji. Uklonite prisutne mrlje prije pranja. posteljina. zakopcajte sve otvorene i vise©e djelove. Novo obojano rublje moze se prati tek prvi put. razlicite patent zatvara©e i ostalo. 13 Maksimalno punjenje Preporu©ljiva punjenja oznacena su u programskoj tabeli. Sortirajte rublje kako slijedi: bijelo. koje daje proizvo∂ac.…) za normalno zaprljano obojanu odje©u (primjerice suknje. Zakopcajte sve pojase ili duge trake. Osjetljivo rublje i vuna: ne napunite vise od tre©ine bubnja. lana: napunite bubanj. koje sadrzi sinteticka i vunena vlakna. Prije nego se stroj napuni Nikada nemojte prati bijelo i obojano rublje u isto vrijeme. Sintetika: napunite bubanj najvise do polovine. dobro isperite (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). pamuka ili sinteticnih vlakana i za malo zaprljano bijelo rublje od pamuka (primjerice donje rublje). Odstranite sponke. spavace kosulje. zakopcajte jih u vre©icu ili mrezicu.…) od lana. pa se zbog toga odje©a moze natrgati. Zato je preporu©ljivo njihovo cis©enje odnosno obrada prije pranja. Pranje kod maksimalnog punjenja donosi najpogodniju potrosnju vode i energije. polozite odje©u na meku podlogu i podrgnite po mrlji sa prstima i tkaninom od pamuka. Zakopcajte okrasne jastuke. 30°-40° (hladno) za osjetljivo rublje ( primjerice zavjese). Bijelo rublje moze kod pranja izgubiti svoju bijelinu. namizni prtovi. vuna. Budite oprezni kod mrlja starijeg izvora. ali ne previse. ponovite vise puta. nakon toga jih podrgnite sa sapunom i vodom. Odstranjivanje mrlja Teze odstranljive mrlje se cesto nemogu ukloniti samo s vodom i detergentom. koji se moze ukloniti. Opca pravila: Rublje od bombaza. Kod zavjesa budite veoma oprezni. Provjerite. sintetika. ostale sponke). nocne haljine. rucnici. HRVATSKI .Naputki za pranje Sortiranje rublja Uzmite u obzir kodu pralnog simbola na svakoj odje©i i naputke za pranje. Osusene mastne mrlje: navlazite s uljem od terpentine. Mufa: upotrebite sredstvo za izbjeljivanje. Masti: malo nasapunite i upotrebite sredstvo za izbjeljivanje (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). osjetljivo. Tezina rublja Slijede©e vrijednosti su od indikativnog znacaja: Kupa©i ogrtac Servet Posteljina Rjuha Jastuk Namizni prt Cistilna krpa Cajni prt Zenske nocne haljine Zensko toplo donje rublje Muska radna kosulja Muska kosulja Muski spava©i komplet Haljina Musko donje rublje 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Temperature 90° 60° za normalno zaprljano bijelo rublje od pamuka i lana (primjerice cajni prtovi. Krv: ocistite svijezu mrlju sa hladnom vodom. Ostaci r∂e: upotrebite otopinu kiseline oxalic u vru©oj vodi ili preparat za odstranjivanje r∂e u hladnoj vodi. Osusene mrlje namocite tokom no©i u vodu sa posebnim detergentom. sigurnostne sponke. mjesano rublje. Boje na osnovi ulja: navlazite s benzinom za cis©enje. Veoma zaprljane djelove ocistite sa specialnim detergentom ili pastom za cis©enje. Kod vrlo zaprljanog rublja smanjite kolicinu punjenja.

koji su normalno dostupni na trzistu. metilni spirit ili benzin. Uklonite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje. koja se preporu©uje za upotrebu. Detergenti i bilo koja vrsta dodataka moraju se staviti u odgovaraju©i prostor pretinca za doziranje pralnih sredstava prije nego sto pralni program zapocinje sa djelovanjem. Ulijte jih u pretinac. Odabir detergenata ovisi od vrste odje©e (osjetljive tkanine. isperite i upotrebite acetnu ili citronovu kiselino. Bilo koje vrste omeksivaca za tkanine ili dodataka za tvrdo©u tkanina morajo biti stavljene u pretinac sa oznakom prije pricetka izvo∂enja pralnog programa.7 8-14 15-21 vise od 21 0-15 16-25 26-37 vise od 37 . razine na pretincu za doziranje pralnih sredstava. Crvenilo za usne/ruz: ovlazite s acetonom kao sto je gore navedeno. koji omogu©ava optimalno upotrebu koncentriranih detergenata. itd. odstranite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje I dobro isperite. Uklonite sve ostatke boje pomo©u sredstva za izbjeljivanje. Vodite brigu o uputama proizvo∂aca glede kolicine. Detergenti i dodaci Dobri rezultati pranja ovise i od izbora detergenata i njihove pravilne kolicine kod uporabe. Upotrebite manju kolicinu detergenata.) od boje. a nakon toga sa acetnom kiselinom. ako: – perete manju kolicinu rublja. Ulijte teku©i detergent u prekat pretinca za doziranje pralnih sredstava. (*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili. – je rublje manje zaprljano.) za vse vrste tkanina ili posebno samo za vuneno rublje. koji je oznacen sa simbolom . mora biti odabran program bez pretpranja. koja se upotrebljava Vrsta in kolicina detergenata ovisi od vrste rublja. – se formira veci obseg pjene tokom pranja.Pera/kemijske olovke sa uloscima i teku©e ljepilo: navlazite s acetonom (*).H. Vodite brigu o preporukama proizvo∂aca glede dozvoljene kolicine upotrebe i nemojte prelaziti oznake MAX. temperature pranja i stupnja zaprljanosti. Tvrdo©a vode je klasifikovana u takozvanim “stupnjevima” tvrdo©e. Sredstva za izbjeljivanje (chlorine) mogu se upotrebiti samo za bijelo i brzo obojano rublje od pamuka i za laneno rublje. vuna. 14 Stupanj tvrdo©e vode: Stupanj Nivo Osobine Njemacka °dH Francuska °T. mogu se upotrebljavati u tom stroju: – detergenti u prahu za vse vrste tkanina. polozite odje©u na meku krpu i podrsajte po mrlji. Mrlje od katrana: najprije upotrebite preparat za uklanjanje. – teku©i detergenti. stupnja zaprljanosti rublja i tvrdo©e vode. Iako su biorazgradljivi. kolicine punjenja. koje vas opskrbuje sa vodom ili kod vasih lokalnih organa vlasti. preporu©ljivi za nize temperature pranja (60ºC max.). neposredno prije samog izvo∂enja programa. koja se upotrebljava. nakon toga upotrebite metilni spirit. Pralni stroj za rublje opremljen je sa sistemom recirkulacije. Informacije u svezi sa tvrdo©om vode na vasem podrocju mogu se priop©iti kod poduze©a. Crveno vino: nasapunite u vodi zajedno sa detergentom. 1 2 3 4 meke srednje tvrde veoma tvrde 0. koje kod velikih kolicina mijenjaju osjetljivu ravnotezu prirode. oznacen sa simbolom . radi onemogu©avanja prevelike potrosnje i zbog zastite okoline. – detergenti u prahu za osjetljive tkanine (60ºC max. Svi strojni detergenti za pranje. nakon toga ponovno isperite. rublje od pamuka. detergenti sadrze substance. Crna tinta: ovisno od vrste crne tinte navlazite mrlju s acetonom (*). nakon toga podrsajte sa pastom za cis©enje. Ako se upotrebljava prasak u koncentratu ili teku©i detergent. Kolicina detergenata.

pranja 40°C 30 Max. temp. 150°C Mlako glacalo max. pranja 95°C 60 Max. temp. temp. i R113 R111 i R113 Visoka temperatura Niska temperatura SUSENJE Na ravnoj podlozi Na stalku Na vjesalici U susilici Nemojte susiti u susilici 15 HRVATSKI . Benzin. pranja 30°C OSJETLJIVO PRANJE 60 40 40 30 Rucno pranje Nemojte prati BIJELJENJE Izbjeljivanje u hladnoj vodi Nemojte izbjeljivati GLACANJE Vru©e glacalo max. benzin. temp. 200°C Toplo glacalo max.MEflUNARODNA TABLICA SIMBOLA Simboli na odjevnim predmetima uveliko olaksavaju pranje i odrzavanje. pranja 60°C 40 Max. cisti alkohol cisti alkohol. JAKO PRANJE 95 Max. 110°C Nemojte glacati A KEMIJSKO CISÂENJE Pomo©u svih otopina P F Zabranjeno kemijsko cis©enje Perklortilen.

Stavite polovinu mjerice pralnog detergenta u glavni pralni pretinac i ukljucite perilicu. time sto povucete drsku. tako da ga rastresete/okrenete na unutarnju stranu i ukljucite perilicu. Namjestite zahtjevanu opciju pritiskom na tipku/e R0071 16 . Model FA 1026 Model FA 826 R0070 3. 1. Mjerica pralnog detergenta Izvucite pretinac prema sebi dok se ne zaustavi. Stavite rublje u bubanj. 4. oznacen sa simbolom : (nemojte prelaziti oznaku “MAX” na pretincu). koji ostanu kod izrade bubnja i cijevi. 5. Odmjerite kolicinu pralnog detergenta. Odaberite zeljeni program Okrenite dugme za odabir programa na zeljeni polozaj. komad po komad. stavite omeksivac za rublje u pretinac. Stavite rublje u buban Otvorite poklopac odnosno vrata. 6. P0004 2. Oprezno zatvorite pretinac.Slijed operacija Prije prvoga pranja pripremljenog rublja preporucujemo. da kod prazne perilice ukljucite ciklus pranja rubllja od pamuka na 60º C s ciljem odstranjenja ostataka. Odaberite brzinu centrifuge ili opciju STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). Mjerica omeksivaca Ako se preporucuje. koju preporucuje proizvo∂ac u oznacenoj casi i stavite detergent u glavni pretinac i oznaceni pretinac (ako ste odabrali program s PRETPRANJEM (PRE-WASH)). Okrenite dugme za odabir centrifuge na odgovarajuci polozaj. Zatvorite poklopac odnosno vrata perilice.

u tom primjeru voda se odvaja automatski. nakon toga moze se odabrati novi program. to znaci. indikator svijetlo za IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) slabije svijetli. Promjena pralnog programa u tijeku Kada program startuje. Ako se vrata ne otvore. Odgovarajuci indikator zapocinje blistati. Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) toliko puta. Prekinuce programa Ponovno pritisnite na tipku START/PAUSE. Startujte s novim programom tako. 4S ili 2S sata). • da je cijev za odvajanje vode pravilno i sigurno namjestena. da ponovno pritisnete tipku START/PAUSE. Poslije otprilike jedne ili dviju minuta vrata se mogu otvoriti (OBRATITE PAZNJU NA RAZINU VODE). ako perilica jos nije izvrsila fazu ispiranja. ili da je razina vode u bubnju prevelika (sto moze prouzrociti prskanje vode) ili da se bubanj vrti. 11. odgovarajuci indikator prestaje blistati i zapocinje slabije svijetliti do kraja programa. Ponovno pritisnite tipku radi re-startovanja programa. dok indikator svijetlo ne pokaze zeljeno vrijeme (12 S. da je temperatura vode previsoka. Ako je bila odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). Ukljucite perilicu Prije ukljucenja perilice provjerite: • da je stroj prikljucen na elektricnu struju.7. Dok traje programski ciklus. Ako se vrata ne otvore a potrebno jih je otvoriti. 10. Voda za pranje ostane u cijevi. Otvaranje poklopca – vrata poslije startovanja programa Najprije zaustavite perilicu pritiskom na tipku START/PAUSE. ugasite stroj s okretanjem dugmeta za odabir programa na polozaj “O”. OPCIJA! Odaberite. • da su vrata stroja i pretinac za detergente zatvoreni. 8S. perilica pocinje s odbrojavanjem. moguce ga je promjeniti jedino ako se dugme za odabir programa vrati u polozaj “O”. ako zelite. 17 HRVATSKI . opciju ODGOflENI START (DELAY START). nakon toga mozete otvoriti vrata. 8. tipku START/PAUSE (START/PAUSE). • da je cep za dovod vode pravilno okrenut. Pricekajte otprilike dva minuta dok indikator svijetlo END ne pocinje svijetliti. 9. Za startovanje odabranog programa pritisnite. time cete prekinuti djelujuci program.

B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). da mora biti odvedena voda prije nego sto se otvore vrata./m. Ostavite poklopac otvoren s cijem izbjegavanja nastanka plijesni i neugodnih mirisa. PAZNJA! Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).okr. Na kraju programa Perilica se zaustavlja avtomatski. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. zatvorite slavinu. da je bubanj prazan. Za odvod vode postupati na slijedeci nacin: A) Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O”. indikator END se gasi sto znaci. Ispraznite bubanj i pazljivo provjerite. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. 18 . Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O” radi iskljucenja perilice. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja).12. da indikator END zapocinje svijetliti. perilica izvodi centrifugu kod 400. drugim rijecima. Otvaranje poklopca – vrata naznaceno je time. Ako ne namjeravate izvrsiti jos jedno pranje. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja.

bluze Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili D OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Centrifuga ili F OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. srednje zaprljano. donje rublje.5 kg. donje rublje. kosulje. bluze. primjerice kosulje. donje rublje.Tabela programa Pralni programi za rublje od pamuka i lana Tezina punjenja: 4. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. malo zaprljano. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Centrifuga O — Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice.5 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili A BIJELO RUBLJE Za veoma zaprljano rublje od pamuka Pranje kod 90º C 3 ispiranja Centrifuga B Bijelo rublje od pamuka. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. srednje zaprljano. prtovi. primjerice kosulje. donje rublje Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili C OTPORNE OBOJENE TKANINE Brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. EKONOMICNO primjerice srednje zaprljana radna odjeca. 19 HRVATSKI . (**) krpe i ostalo. primjerice kosulje. koje su namijenjene upotrebi na energijskoj oznaci odnose se na program za rublje od pamuka (program B) kod 60º C s tezinom punjenja 4. (**) Sukladno Direktivama EU 92/75 navedene oznake. bluze. Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).

kosulje. bluze. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga M VUNA Za pranje vunenog rublja. koje imaju na etiketi oznaku za rucno pranje. donje rublje. 20 .Tabela programa Pralni programi za sintetiku. — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Kratka centrifuga Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili J OSJETLJIVA SINTETIKA Delikatno sinteticno rublje. vunu Tezina punjenja: 2 kg. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga N O HLADNA VUNA Ovaj je pralni ciklus namjenjen pranju Pranje kod 3 ispiranja vune bez temperature. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. donje rublje. sukladno s napomenom na etiketi rublja i savjetima proizvo∂aca perilice (M9604). primjerice zavjese. obojena odjeca. obojena odjeca. mjesovite i osjetljive tkanine. Vuna: 1 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili G MJESOVITE TKANINE Mjesovito rublje. kosulje. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili K OSJETLJIVE TKANINE Osjetljive tkanine. bluze. Pranje kod 60º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili H SINTETIKA Sinteticno rublje. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga L RUCNO OPRANO Posebno delikatne tkanine.

Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. 3 ispiranja Kratka centrifuga Q ODVAJANJE Za odvajanje vode kod posljednjeg ispiranja s ukljucenom opcijom STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Odvajanje vode R Ovim programom moguce je izvrsiti kratko centrifugiranje: za rucno oprano rublje.Tabela programa Specialni pralni programi Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije P ISPIRANJA Ovim programom moguce je izvrsiti ispiranje i centrifugiranje kod rublja. Ovaj se program moze CENTRIFUGA upotrijebiti i za odvajanje te centrifugiranje. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice Kratka centrifuga O — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). 21 HRVATSKI . koje je bilo ru©no oprano. Primjerice: prije susenja staviti rublje i bubanj i kratko centrifugirati.

polozite ga u posudu i odstranite poklopac. gornji se dio pretinca za dodatke moze odstraniti. kao sto su dugmeta. koji se formiraju u prostoru elementa crpke. primjerice puce. P0038 P1116 P1117 22 . novac. tako da ga isperete pod teku©om vodom. novci. Vazno: nesmijete upotrebljavati metilni spirit. ako je potrebno. otvorite otvor za odvod vode. sigurnostne sponke. otopine ili slicne proizvode za cis©enje ku©ista. ako je crpka blokirana predmetima. podmetnite posudu za odvod vode. koje ostavlja raznolike ostatke jer je oprano kod visokih temperatura. Ku©iste stroja Ocistite vanjsku stranu stroja sa toplom vodom i neutralnim ku©nim detergentom. • odstranite predmete. itd. tako da pritisnete na tipku. ponovno namjestite poklopac na crijevo. Ponovite postupak. Isperite sa cistom vodom i obrisite mekom krpom. Sa ciljem olaksati cis©enje. da je potpuno zatisnut..Odrzavanje 1. moraju biti isto tako odstranjeni. P1114 P1115 R0072 C0073 Detergenat se moze nataloziti i u unutarnjem djelu otvora pretinca: ocistite ga starom zubnom cetkom. do niste potpuno ispraznili pralni stroj. • za nastavak odvijte poklopac filtera okretanjem u obrnutom smjeru satne kazaljke i izvucite ga. • • • • • povucite pretinac iz njegovog ku©ista. talozi. Pretinac za doziranje pralnih sredstava Tokom vrijemena detergenti i omeksivaci rublja se nataloze na dnu pretinca. otpustite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi. sacekajte. ili ako se nakupe ostaci pranja kod rublja. dok se voda ne ohladi. koji ne ostavlja tragove. nakon sto se posuda napuni. Cis©enje prostora za odvod vode Podrucje odvajanja mora biti ocis©eno. koja se nalazi na poslednjoj levoj stranici vogala. 3. • namjestite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi na prethodni polozaj i zatvorite poklopac pretinca za odvod. • ispraznite posudu. Namjestite pretinac poslije izvrsenog cis©enja. • privijte poklopac filtera u smjeru satne kazaljke i provjerite. Privremeno ocistite pretinac. tako sto se element vise puta okrenete. 2. Pretinac odstranite iz stroja.

postupite kako slijedi: • • • • • • izvucite utikac iz elektricne uticnice. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. U trenutku ponovnog koristenja naprave. Ocistite filter koriste©i cetkicu. • kada je voda u potpunosti ispraznjena. • ispraznite lavor i ponavljajte postupak sve do kompletnog praznjenja naprave. postavite lavor za sakupljanje vode. otvorite vratasca zone odvoda. uvjerite se da je temperatura okruzenja iznad 0 °C. ako je to nuzno. zatvorite slavinu. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. Dovodna cijev Ako je koristena jako tvrda voda ili ona sadrzi tragove naslaga kalcija. postavite lavor za sakupljanje vode. P1090 5. Odvijte dovodnu cijev. Predostroznosti protiv leda Ako je naprava smjestena na mjestu gdje se temperatura moze spustiti ispod 0 °C. izbjegavsi formiranje leda te kao posljedicu i eventualni kvar dijelova naprave. stavite ponovno cep na odvodnu cijev za nuzdu. ponovno stavite cep na odvodnu cijev za nuzdu. ako je to nuzno. Zato ga je preporucljivo ocistiti s vremena na vrijeme. smjestite je u lavor i skinite cep. Kada je lavor pun. zacepljen filter ili odvodna cijev). • • • • • • 23 HRVATSKI .4. postupite kako slijedi: izvucite utikac iz elektricne uticnice. Na taj nacin sva voda sadrzana u napravi biva ispustena. Zatvorite slavinu. zatvorite slavinu s vodom. otvorite vratasca zone odvoda. mogu©e je da se dovodni filtar zacepi. 6. Ponovno navijte dovodnu cijev. smjestite je u lavor i skinite cep. vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. • vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. pocekajte da se voda ohladi. Praznjenje u nuzdi Da biste ispustili vodu u slucaju kad se to ne izvrsi automatski (blokirana pumpa za odvod. pocekajte da se voda ohladi.

1 blistanje = nema punjenja vodom. • Provjeriti dali su dovodne cijevi ostecene. Kada se problem eliminira. 24 . Filtar u dovodnoj cijevi je zacepljen. Prikljucak odvodne cijevi nije pravilno izveden. koji se mogu razrijesiti bez sudjelovanja tehnicnog osoblja. • • • • Odvodna cijev je savijena ili propusta vodu. pritisnite tipku START/PAUSE radi restartovanja programa. • Kraj odvodne cijevi je potopljen u vodi. 2 blistanja = voda nije odvedena. • Perilica ne odvaja vodu i/ili ne centrifugira: • Voda je na podu: • Ima previse detergenta u perilici ili je doziran pogresan detergent. koji bi mogli biti uzrok problemu. • Perilica ne puni vodom: • Perilica odmah nakon punjenja isprazni vodu: • Kraj odvodne cijevi je u nizoj poziciji od stroja. Odabrana je opcija ili . Problemi/kvarovi • Perilica se ne ukljuci: • • • • • Moguci uzroci Vrata nisu zatvorena. 4 blistanja = otvorena vrata. Uticnica nema struje. Problemi. kontaktirajte lokalni servis za popravke. Crpka za odvajanje blokirana je. • Nema protoka zraka izmesu odvodne cijevi i kucne cijevi. preporucuje se pregled dijelova perilice. koji stvara previse pijene.Nesto ne radi? Neki od problema kod djelovanja perilice nastaju zbog nepravilnog odrzavanja ili prekomernog punjenja rubljem. • • • • Vodni cep je zatvoren. Nije uvijek jednostavno provjeriti. Dugme za odabir programa nije pravilno pozicionirano i tipka START/PAUSE nije bila ponovno pritisnuta. • Pretinac za detergente je u kvaru. sto znaci. • Odabrana je opcija ODGOflENI START (DELAY START). Kod djelovanja perilice moze blistati indikator svijetlo END. Prije nego se kontaktira lokalni servis za popravke. a mogu se rijesiti bez sudjelovanja osoblja iz tehnicnog servisa. Ako nakom provjere problem nije uklonjen. • Blokirane je sistem slavina za odvod. pogledati dali ima vode u cijevima. Dovodna cijev je savijena ili propusta vodu. • Odvodna cijev moze biti ostecena ili nije pravilno montirana. Utikac nije pravilno umesten u uticnicu. Vrata nisu bila zatvorena. • Tezina rublja nije raspore∂ena: rasporediti rublje u bubnju. • Slavine za odvodni sistem blokirane su. da neki od djelova ne radi ispravno. dali cijevi propustaju vodu. tako da se moze centrifugirati. Pogledati upute radi pravilnog spajanja. Kod utikaca nema kontakta na fazi.

• Perilica je opremljena s vrstom motora. U tom primjeru rasporedite rublje rucno i ponovno odaberite program centrifugiranja. perilica ne centrifugira. • Perilica upotrebljava modernu tehnologiju visokog energijskog razreda. a isto tako vecu stabilnost perilice kod pranja. • Perilica je u kontaku sa stjenom ili namjestajem. • Nije bio odabran pravi pralni program. Rublje nije raspore∂eno radi obratne rotacije bubnja. • Mozda nije dovoljno rublja u bubnju. • Perilica previse trese kod centrifuge: • Vrata se ne otvaraju: • Centrifuga kasni ili perilica ne centrifugira: • Perilica proizvodi cudne zvukove: • U bubnju nema vode: 25 HRVATSKI . • Perilica ne stoji ravno i stabilno (provjeriti diagonalu). • U bubanj je stavljeno previse rublja. • Iz rublja nisu bili odstranjeni metalni predmeti. Ovo se moze dogoditi vise puta prije nego detektor omoguci normalnu centrifugu. Novi motor garantira bolji start i bolji polozaj rublja dok se izvodi centrifuga.Problems • Nezadovoljivi rezultati pranja: Possible cause • Uporabljeno je premalo detergenta ili pogresan detergent.Ako nakon 10 minuta rublje nije pravilno raspore∂eno. • Nisu bili odstranjeni svi elementi pakovanja i transporta. Potrosi veoma malo vode bez posljedica na rezultate pranja. • Mehanizam za otvaranje jos nije otvoren. Premalena kolicina detergenta daje sivi izgled rublju. • Program jos uvijek radi. • Voda u cijevi: ako je voda u cijevi. koji prouzrokuje neobican zvuk od ostalih tradicionalnih motora. vrata se ne otvaraju ( odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD)) • Elektronika detektora za balansiranje rublja prekinula je centrifugu. • Rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. jer rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju.

Prije nego nazovete telefonom.... Prod. No. zapisite podatke o modelu.. Prod. koji poboljsuje njegovo djelovanje.... Izvo∂enje pranja je isto tako odlicno. ... Ser.. Mod.Ako niste uspjeli identificirati ili razrijesiti problem....... No..... koji je savremene tehnologije.. No.. centar za servisiranje zahtjeva ove podatke.. P0042 Ser... .... No.. djeluje na veoma ekonomican nacin kod male potrosnje vode. U stroju se voda ne vidi...... Stroj. Stroj je opremljen sa kolektorskim motorom......... ... P1035UK P1034UK 26 . . serijski broj i datum kupnje vaseg stroja.. Stroj proizvodi neobicne zvukove..... .. Mod.. . kontaktirajte vas lokalni centar za servisiranje....

.

EHPOESL/Z .07/2004 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful