P. 1
5bc534b381be770c01a80513770f0f74

5bc534b381be770c01a80513770f0f74

|Views: 76|Likes:
Published by Zdravko Babič

More info:

Published by: Zdravko Babič on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

PERILICA RUBLJA FA 826 - 1026

35.292.921/0

UPUTE ZA UPORABU

HR

Dragi kupac,
molim, da pazljivo procitate ove upute o djelovanju i budite jos posebno pozorni na odredbe glede sigurne upotrebe, koje su navedene na prvim stranicama. Preporu©ujemo vama, da knjizicu s uputama cuvate i prilozite mozebitnom drugom budu©em vlasniku.

Nanosenje stete kod transporta
Tokom odstranjivanja ambalaze provjerite, dali stroj nije ostecen. Ukoliko niste sigurni, nemojte ga upotrebljavati i kontaktirajte Centar za servisiranje.

Oznake, koje ©ete primjetiti u narednim poglavjima predmetnog prirucnika imaju slijede©i znacaj: Trokutni znak upozorenja i/ili kljucne rijeci (Upozorenje! Opreznost!) naglasavaju informaciju, koja je od posebnog znacaja za vasu sigurnost ili pravilno djelovanje pralnog stroja. Informacija, naznacena s tim simbolom pretpostavlja dodatne upute i prakticne naputke kod upotrebe pralnog stroja. Naputki i informacije glede ekonomicne i ekoloske upotrebe stroja oznacene su tim simbolom.

Nas doprinos kod zastite okoline: upotrebljavamo reciklirani papir, koji na steti okolini.

2

Sadrzaj Upozorenja Odlaganje Naputki za zastitu okoline Tehnicne specifikacije Montaza i prikljucenje Odstranjivanje ambalaze Prikljucenje vode Podesavanje Prikljucenje na elektricku struju 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 Odrzavanje Ku©iste Pretinac za pralna sredstva Cis©enje podrucja za odvajanje Unutarnji vodni filter Osiguranje u hladnim mjesecima Opasnost kod ispraznjenja 22 22 22 22 23 23 23 Pogreske kod djelovanja? 24-26 Vas novi pralni stroj Opis stroja Pretinac za doziranje pralnih sredstava 9 9 9 Uporaba Kontrolna ploca Kontrolne tipke Funkcije Sortiranje rublja Temperature Prije stavljanja rublja Maksimalno punjenje Tezina rublja Odstranjivanje mrlja Pralni detergenti i dodaci Me∂unarodni simboli za pranje Operativni slijed Programi pranja 10-12 10-12 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16-18 19-21 3 HRVATSKI .

sacekajte. stavite u vre©icu za rublje ili pomo©nu posudu. • Nakon prikljucenja stroja potrebno je obvezno provjeriti. Nesmije se upotrebljavati u drugcije svrhe od onih. mogu prouzruciti ozbiljnu stetu. itd. • Manje komade kao sto su carape. mora biti izvrsena sa strane usposobljenog vodnog instalatera. varnostne sponke. radi sprijecavanja njihovog pozicioniranja izme∂u bubnja i nosaca bubnja. Prevelika kolicina moze nanjeti stetu rublju. Kontaktirajte vas Centar za asistenciju. Popravke.Upozorenja U nastavku navedena su upozorenja u interesu sigurne uporabe. 4 . Morate jih obvezno procitati. • Upotrebljava se samo za onu vrstu rublja. dali se ne naslanja na elektricnom dovodnom kablu. metilnim spiritom. Morate uzeti u obziru upute na etiketama svake odje©e. koji je prekriven sa prostiracem ili tepisonom. Ukoliko transportni zastitni elementi nisu odstranjeni ili nisu u cjelosti odstranjeni. dok potpuno ne izhlape iz tkanina. pustite vrata stroja malo otvorena. Ako bubanj nije prazan. • Ako se stroj namijesti na podu. kao sto su novci. koja su navedena u prirucniku. uvijek morate drzati utikac. Procitajte odgovaraju©a poglavja u prirucniku s uputama. i tek onda jih stavite u stroj. koja je prethodno natopljena sa petrolejom. na stroju ili dodatnoj opremi moze nastati ozbiljna steta. Malo otvorena vrata produzavaju razdoblje pravilnog djelovanja njihovog mehanizma i ne dozvoljavaju nastanak neugodnih mirisa. • Bilo koja elektricna radnja za prikljucenje ovog stroja mora biti izvrsena sa strane usposobljenog elektricara. sponke i vijci mogu prouzrociti prilicnu stetu. • Kod visokih temperatura na staklu (vrata) moze do©i do pregrijavanja. • Nemojte prenapuniti stroj. dali su svi dzepovi prazni. • Upotrebljavajte samo preporu©ene kolicine omeksivaca za tkanine. • Svaka popravka vodnih slavina. prije nego sto namjestite stroj ili zapocinjete s njegovom upotrebom. trikloretilenom. • Nikada nemojte izvu©i kabel za napajanje (drzanjem kabela) strujom kod isklopa utikaca iz uticnice. pojasi. • Provjerite. za koje je bio izra∂en. Montaza • Sva unutarnja pakovanja moraju biti odstranjena prije uporabe stroja. Predmeti. Nesmijete ga dodirnuti! Uporaba • Ovaj je stroj namijenjen domacoj uporabi. • Nemojte prati strojem odje©u. • Prije nego sto otvorite vrata uvijek provjerite. provjeriti. • Kada stroj nije u uporabi. da se u bubnju ne nalazi voda. • Poslije uporabe uvijek odvojite stroj od slavine i zatvorite vodni cep. Postupajte sukladno uputama. Op©a sigurnost • Popravke na stroju moze izvrsiti jedino usposobljeno osoblje. koje je oznaceno za strojno pranje. koje izvrsi nekompetento osoblje. odvedite vodu i pri tome uzmite u obzir upute u prirucniku sa uputama. da zrak moze prosto kruziti izme∂u poda i podnozja stroja. Ako su navedene teku©ine bile upotrebljene prije pranja radi odstranjivanja mrlji. itd. koja se zahtjeva radi prikljucenja ovog stroja.

• Cuvajte sve detergente na sigurnome mjestu. Dajte vas doprinos ka cisto©i vase zemlje! Nekoliko koristnih naputaka u svezi sa zastitom okoline Da bismo ustedili vodu. da se pravilno odbaci u za to primjerne kontejnere. da djeca ili ku©ne zivotinje ne ulaze u bubanj. Morate unistiti i mehanizam otvaranja. moze se Perilica Upotrebljavajte dozvoljene povrsine za odlaganje vase stare perilice. da se igraju sa perilcom. • Kada je perilica demontirana. preporu©ujemo da vodite brigu o slijede©im uputama: • Normalno prljavo rublje mozemo oprati bez pretpranja sa ciljem ustediti pralne detergente. koji je oznacen simbolom reciklirati. koje je pripremljeno za pranje. djeca moraju biti pod pazljivim nadzorom i nesmijemo dozvoliti. energiju i dali nas doprinos ka zastiti okoline. odrezite elektricki kabel za napajanje i unistite utikac zajedno sa preostatkom kabla. da se moze izvrsiti reciklaza uz uvjet. 5 HRVATSKI . • Perilica radi efikasnije. stupnja prljavstine i kolicine rublja. mrlje i manja prljavstina lako se otklone. vodu i vrijeme (okolina je zasti©ena dobrina!). Odlaganje Materijal za pakovanje Materijal. koje je potrebno upotrebiti.Sigurnost djece • Djeca cesto nisu savjestna cinjenice. rublje mozemo oprati i na nizoj temperaturi. • Sastavni djelovi ambalaze (primjerice plasticni filmovi. izvan dostupa djece. • Provjerite. ovisi od tvrdo©e vode. jer time onemogu©ite djeci igru u prostoru bubnja. ako je potpuno napunjena. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen To znaci. Dok je perilica u djelovanju. • Kod primjerne prethodne obrade. polystyren) mogu biti opasni za djecu opasnost od zagusljivanja! cuvati na nacin. da elektricki aparati mogu predstavljati opasnost. • Kolicina detergenata za pranje. da djeca nemaju dostup.

Tehnicne osobine DIMENZIJE Visina sirina Dubina Pamuk Sintetika Osjetljivo rublje Vuna FA 826 FA 1026 85 cm 60 cm 60 cm 4.5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 800 o/m max 1000 o/m max 230 V/50 Hz 2100 W 10 A Minimum Maximum 50 kPa 800 kPa MAKSIMALNO PUNJENJE BRZINA CENTRIFUGE NAPETOST/FREKVENCIJA UKUPNA ABSORBCIJSKA SNAGA MINIMALNA ZAsTITA PREGRIJAVANJA PRITISAK VODE Ovaj je ure∂aj sukladan slijede©im direktivama EEZ: 73/23/EES od dana 19/02/73 u svezi s niskim naponom. 89/336/EES od dana 03/05/89 u svezi s elektromagnetnom kompatibilnos©u. 6 .

Odvijte s kljucem i uklonite tri straznja vijka. 7 HRVATSKI . A) Pazljivo navijte cijev na slavinu osiguravsi da se ne osteti narez te cvrsto stegnite prstenasti okov da voda ne bi curila. te kada. Pazljivo odstranite lijevu i desnu plasticnu vre©icu. Naslonite napravu na pole∂inu. zaokrenite cijev kako zelite nakon sto ste odvili prstenasti okov na pole∂ini naprave. luk treba biti umetnut na kraj cijevi. — da voda ne sadrzi talog. umivaonik ili zidni sustav odvoda vode. Ponovno postavite napravu na noge te uklonite tri plasticna zatikaca. (Otvorite slavinu. Da bi nosio cijev. Pozovite vodoinstalatera za provjeru zidnog sustava odvoda voda. oslanjaju©i je na jedan od polistirenskih kuteva. 5. Savjetujemo da sacuvate sve zastitne elemente za prijevoz za slucaj eventualnog ponovnog prijevoza naprave.Instalacija Zastitni elementi za prijevoz Prije koristenja perilice nuzno je odstraniti zastitne elemente za prijevoz. Pazite pri tom da cijevi ne budu prignjecene. pustite da protekne dovoljna kolicina vode da bi odstranila talog sto se moze nalaziti u cijevima. kao sto je u nastavku opisano. povlace©i ih prema sredini. U tom slucaju.) 1 3. 1. Provjerite slijede©e: — da se ne radi o slavini s toplom vodom. provjerite da ne curi. Prikljucak na vodu i odvod U blizini perilice moraju postojati slavina s HLADNOM VODOM sa spojem na vijak i navojem od 3/4 za dovod vode. te je zatim zatvorite. Na taj se nacin izbjegavaju pomicanja i padovi. P0021 2 AL009 P0022 P0001 P0002 4. Zatvorite tri otvora s kapicama sto se nalaze u koverti koja sadrzi knjizicu s uputama. D) Smjestite odvodnu cijev u umivaonik ili kadu koriste©i zasebno dostavljeni luk. P0287 2. C) Ponovno zavrnite prstenasti okov da voda ne bi curila. P0018 P1088 B) Ako je to potrebno. Luk omogu©ava da se cijev ucvrsti na zid posredstvom rupe sto se nalazi na gornjem dijelu.

60 cm. Ukoliko navedene sigurnostne mjere ne bi uzeli u obzir. Min. promjenite izlazni kabel sa pogodnim kablom. da su karakteristike vase mreze jednake onima. Uvjerite se. ono nesmije biti ve©e od 1. Ako je mogu©e. ako stroj stoji na podu od drveta. koja je potrebna kod prikljucenja stroja (plocica je namjestena na zadnjoj stranici stroja). proizvo∂ac otklanja bilo koju odgovornost u primjeru nezgoda. hrup i pomicanje stroja tokom njegovog djelovanja. Crijevo nesmije biti zavito ili stisnuto radi onemogu©avanja zastoja vode. jos posebno. da brojac elektricne energije. Drveni su podovi posebno prigodni za vibracije.5 m i mora biti u istom promjeru kao originalno crijevo. elektricna instalacija i elektricni kabel mogu prenositi max. uvijek postavite stroj na tvrdi pod. VAZNO: Razdalja izme∂u poda i najvise tacke crijeva mora iznositi izme∂u 60 i 90 cm (preporu©ljiva je duzina izme∂u 60 i 70 cm). a stroj je opremljen s takovom napravom. Ako je potrebno. . Za savjet obratite se gra∂evinaru. Podesavanje Stroj se podesava odvijanjem ili privijanjem nozica. osigura©. Nakoh sto se podesi u pravilan polozaj. absorbcijsku snagu.1. Neke od vibracija su neophodne.5 m. Prikljucenje na elektricnu mrezu Prije nego prikljucite stroj uvijek provjerite: 1º. Navedena pravila za elektricnu sigurnost zahtjevaju primjerno ozemljenje. ve©eg broja kablova ili adaptera. Prikljucenje stroja pretpostavlja opremu. Max. Max. Elektricni kabel za napajanje strujom moze promijeniti jedino personal naseg servisnog centra. Ukoliko je produzenje crijeva za odvod neophodno potrebno. Precizno podesavanje ne©e dozvoliti vibriranje. da je isto tako i izlazni kabel opskrbljen s primjernim ozemljenjem. koje su navedene na plocici sa osobinama elektricne mreze. nozica se fiksira pritiskom podlozke na ku©iste. da se uticnica i utikac mogu primjerno upotrebiti bez reduktora. koja je navedena na zadnjoj stranici. 3º. da crijeva nisu previse nategnuta. P0254 8 90 cm. 2º. Osigurati.

Vasa nova perilica rublja Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitu i efektivnu obradu rublja kod male potrosnje vode. Opis perilice 1 Pretinac za doziranje detergenata za pranje 2 Tabela programa 3 Kontrolna ploca 4 Poklopac na vratima 5 Pretinac za odvod 6 Prilagodljive nozice Pretinac za doziranje pralnih sredstava Pretpranje Glavno pranje Omeksivaci. • Kontrolni aparat za ravnotezu daje stroju stabilnost tokom njegovog rotiranja. energije i detergenata za pranje. dodaci za tvrdo©u R0001 3D 9 HRVATSKI . • Tipka za odabir temperature omogu©ava vama odabir najpogodnije temperature za vase rublje.

osim kod vune. Tipka SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) Pritiskom na ovu tipku moguc je izbor izme∂u slijedecih opcija: • opcija PRETPRANJE: Ta opcija dodaje se kod pocetka starta ciklusa sa temperaturom 30º C. Promjene se sastoje u tome sto se smanjuje broj ciklusa ispiranja (jedan manje) a istovremeno se povecava razina vode kod preostalih dviju ciklusa ispiranja. Opcijske tipke: PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICK-WASH) LAKO PEGLANJE (EASY IRON) ili SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) moraju biti ukljucene poslije odabiranja zeljenog programa. indikator svijetla blista otprilike 2 sekunde. PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICKWASH) 4. Izborom ove tipke perilica ©e umetnuti fazu impulsne centrifuge te fazu protiv guzvanja a nakon zavrsnog centrifugiranja u programima PAMUK. Perilica dodaje 2 ciklusa ispiranja odabranom programu.Uporaba Kontrolna ploca 1. izvodi se kraca centrifuga prije pralne faze. Ukoliko je kod odabira programa ukljucena pogresna opcija. • opcija BRZO PRANJE: Uporabom te opcije postizu se dobri rezultati pranja u kratkom vrijemenu. Kada se ponovno pritisne na tipke. Pretinac za doziranje detergenata za pranje Tipke za opcije programa Ovisno od vrste programa mogu se uporabiti razlicite vrste opcija. izborom ove tipke perilica ©e umetnuti hla∂enje nakon faze pranja te fazu protiv guzvanja po zavrsnom centrifugiranju. zajedno s opcijom PAMUK. Tipka LAKO PEGLANJE (EASY IRON) Ova opcija je raspoloziva za programe PAMUK. 3. odgovarajuci indikatori svijetla upale se. LAN te SINTETIKA. 10 Moze se primjeniti kod svih programa. Ako su tipke ukljucene. 2. (preporucljivo za malo ili srednje zaprljano rublje). a to je pritiskom na tipku START/PAUSE. Ova mogucnost je dobrodosla ljudima. Kod ciklusa za rublje od PAMUKA i SINTETIKE. morate izabrati opciju LAKO PEGLANJE. gdje je voda veoma “tvrda”. U programima SINTETIKA. Ova se opcija nemoze upotrijebiti kod programa za VUNU. . program nece startovati bez ukljucenja programa PRETPRANJE ili BRZO PRANJE. koji su alergicni na detergente ili na podrucjima. Ako zelite izbje©i naboranost vaseg rublja nakon pranja. i prije nego sto se perilica ukljuci. time sto se okrene dugme za odabir programa (vidi sekciju 9). Ukoliko dva svijetla ( PRETPRANJE i BRZO PRANJE) nisu ukljucena. ti indikatori se gase. Programi za SINTETIKU i OSJETLJIVE tkanine modificirani su s ciljem postici krace vrijeme pranja.

oznacuje se kada se upali odgovarajuci indikator: Za uporabu ove opcije postupiti kako slijedi: 1. 5. 4S ili 2S (sata).Pritisnite na zahtjevane opcijske tipke. Indikator svijetlo END upali se i oznacuje da je odabrani program zavrsio s pranjem. Ova tipka omogucava kasniji start pralnih programa. Indikator svijetlo END blista ako nastupe problemi kod pranja: • 4 blistanja: otvorena vrata. 2.Startujte s normalnim postupkom. ponovno pritisnite tipku START/PAUSE.Pricekajte jednu ili dvije minute prije otvaranja bubnja. odgovarajuci indikator zapocinje blistati. i to za 12 S. preostatak vrijemena vidi se na indikatoru. Za nastavak programa od trenutka.Odaberite program pomocu dugmeta za odabir programa (vidi sekciju 9). Tipka za ODGOflENI START (DELAY START) Ako je odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). 11 HRVATSKI . 2. postupajte na slijedeci nacin: 1. 3. pritisnite na tipku START/PAUSE.5. 7.Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) vise puta. pritisnite tipku zbog startovanja perilice. dok ne dobijete zeljeno vrijeme i dok se indikator svijetlo ne upali. Tipka START/PAUSE (START/PAUSE) Poslije odabira zeljenog programa pomocu dugmeta za odabir (vidi sekciju 9). Za vise informacija pogledati u poglavje “Nesto ne radi” na kraju prirucnika. 2.Pritisnite na tipku START/PAUSE. odgovarajuce svijetlo prestaje blistati i gori dok se program ne zavrsi. Ako zelite prekinuti trenutni program. tako da ponovno odaberete program. VAZNO! • Ako biste zeljeli ponistiti ODGOflENI START (DELAY START). odgovarajuce svijetlo gori. Opcija ODGOflENI START (DELAY START) nemoze se odabrati kod programa “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). 4. za koje se odgodi startovanje pralnog programa. kada je bio prekinut. postupajte kako slijedi: 1. Vrijeme. • 1 blistanje: problem s dovajanjem vode.Stavite rublje u bubanj. 4. 3. 8S.Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. ili modificirati izbor vrijemena. • Ako zelite zaustaviti perilicu radi dodatnog punjenja s rubljem (time sto se odabrali najprije opciju ODGOflENI START (DELAY START)). Display za tijek programa 6. dok se mehanizam za otvaranje ne otkoci.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”.Postupajte dalje s uobicajnim radnjama radi odabira zeljenog programa. • 2 blistanja: problem s odvajanjem vode. Nakon sto je perilica startovala. Izme∂u programskog ciklusa indikator IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) svijetli slabije.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”.

odgovara 900 okr. indikator svijetlo pocinje blistati. Dugme za odabir programa Ovo dugme .okr. Dugme za odabir centrifuge. Vrijednost 1000 okr.8. za sintetiku i 700 okr. za vunu te osjetljive tkanine. Poslije zavrsetka svakog programa dugme se mora vratiti u polozaj »O« zbog iskljucenja perilice./m.selektor programa . . Brzina na dugmetu odnosi se na programe za rublje od pamuka. Prije nego sto se otvore vrata. Poslije zavrsenja programa indikator svijetlo END upali se. BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) ili STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Model FA 1026 Model FA 826 9. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Odabire se kod veoma osjetljivih tkanina.moze se okretati u smjeru satne kazaljke ili obrnutom smjeru. Kod odvajanje vode postupajte na slijedeci nacin: A) Okrenite dugme za odabir programa na “O”. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. perilica izvodi centrifugu kod 400./m. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja)./m. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. voda mora biti odvedena. Ovo dugme omogucava reduciranje finalne i faznih centrifuga ili odabir opcija STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). • BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) S odabirom ove opcije sve faze centrifugiranja iskljuce se. • STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja): S odabirom ove opcije voda finalnog ispiranja ostaje u bubnju./m. Upotrijebite to dugme za odabir zeljenog programa. PAZNJA! Ako se za vrijeme trajanja programa dugme za odabir programa pokrece u novi polozaj (novi program). drugim rijecima. Perilica ce nastaviti sa izvo∂enjem starog programa i nece preklopiti programator na novi odabrani program.

Prije nego se stroj napuni Nikada nemojte prati bijelo i obojano rublje u isto vrijeme. zakopcajte sve otvorene i vise©e djelove. Zato je preporu©ljivo njihovo cis©enje odnosno obrada prije pranja. Mufa: upotrebite sredstvo za izbjeljivanje. Sortirajte rublje kako slijedi: bijelo.…) od lana. rucnici. Odstranite sponke. Zakopcajte sve pojase ili duge trake. koje sadrzi sinteticka i vunena vlakna. zakopcajte jih u vre©icu ili mrezicu. razlicite patent zatvara©e i ostalo. nocne haljine. osjetljivo. 30°-40° (hladno) za osjetljivo rublje ( primjerice zavjese). pa se zbog toga odje©a moze natrgati. Bijelo rublje moze kod pranja izgubiti svoju bijelinu. jer je celulozna struktura odje©e ve© oste©ena. spavace kosulje. da u rublju nisu prisutni predmeti od metala (primjerice sponke za kosu.…) za normalno zaprljano obojanu odje©u (primjerice suknje. Osusene mrlje namocite tokom no©i u vodu sa posebnim detergentom. Pranje kod maksimalnog punjenja donosi najpogodniju potrosnju vode i energije. dobro isperite (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). 13 Maksimalno punjenje Preporu©ljiva punjenja oznacena su u programskoj tabeli.Naputki za pranje Sortiranje rublja Uzmite u obzir kodu pralnog simbola na svakoj odje©i i naputke za pranje. sintetika. namizni prtovi. polozite odje©u na meku tkaninu i nekoliko puta podrsajte po mrlji. pamuka ili sinteticnih vlakana i za malo zaprljano bijelo rublje od pamuka (primjerice donje rublje). Ostaci r∂e: upotrebite otopinu kiseline oxalic u vru©oj vodi ili preparat za odstranjivanje r∂e u hladnoj vodi. nakon toga jih podrgnite sa sapunom i vodom. Tezina rublja Slijede©e vrijednosti su od indikativnog znacaja: Kupa©i ogrtac Servet Posteljina Rjuha Jastuk Namizni prt Cistilna krpa Cajni prt Zenske nocne haljine Zensko toplo donje rublje Muska radna kosulja Muska kosulja Muski spava©i komplet Haljina Musko donje rublje 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Temperature 90° 60° za normalno zaprljano bijelo rublje od pamuka i lana (primjerice cajni prtovi. ostale sponke). Boje na osnovi ulja: navlazite s benzinom za cis©enje. posteljina. Uklonite prisutne mrlje prije pranja. Budite oprezni kod mrlja starijeg izvora. Kod zavjesa budite veoma oprezni. Osjetljivo rublje i vuna: ne napunite vise od tre©ine bubnja. koje daje proizvo∂ac. Veoma zaprljane djelove ocistite sa specialnim detergentom ili pastom za cis©enje. sigurnostne sponke. obojano. mjesano rublje. Masti: malo nasapunite i upotrebite sredstvo za izbjeljivanje (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). Osusene mastne mrlje: navlazite s uljem od terpentine. Krv: ocistite svijezu mrlju sa hladnom vodom. Sintetika: napunite bubanj najvise do polovine. Provjerite. Novo obojano rublje moze se prati tek prvi put. Odstranjivanje mrlja Teze odstranljive mrlje se cesto nemogu ukloniti samo s vodom i detergentom. Opca pravila: Rublje od bombaza. Kod vrlo zaprljanog rublja smanjite kolicinu punjenja. lana: napunite bubanj. koji se moze ukloniti. ali ne previse. HRVATSKI . ponovite vise puta. polozite odje©u na meku podlogu i podrgnite po mrlji sa prstima i tkaninom od pamuka. vuna. Zakopcajte okrasne jastuke. sto znaci da morate biti kod prvog pranja jos posebno pazljivi.

Ulijte teku©i detergent u prekat pretinca za doziranje pralnih sredstava. neposredno prije samog izvo∂enja programa. Ulijte jih u pretinac. Upotrebite manju kolicinu detergenata. Crveno vino: nasapunite u vodi zajedno sa detergentom. koje vas opskrbuje sa vodom ili kod vasih lokalnih organa vlasti. Informacije u svezi sa tvrdo©om vode na vasem podrocju mogu se priop©iti kod poduze©a. Vodite brigu o preporukama proizvo∂aca glede dozvoljene kolicine upotrebe i nemojte prelaziti oznake MAX. Crvenilo za usne/ruz: ovlazite s acetonom kao sto je gore navedeno. Vodite brigu o uputama proizvo∂aca glede kolicine. Iako su biorazgradljivi. mogu se upotrebljavati u tom stroju: – detergenti u prahu za vse vrste tkanina. temperature pranja i stupnja zaprljanosti. Pralni stroj za rublje opremljen je sa sistemom recirkulacije. – teku©i detergenti. mora biti odabran program bez pretpranja. Tvrdo©a vode je klasifikovana u takozvanim “stupnjevima” tvrdo©e.) za vse vrste tkanina ili posebno samo za vuneno rublje. nakon toga ponovno isperite. vuna. detergenti sadrze substance. 14 Stupanj tvrdo©e vode: Stupanj Nivo Osobine Njemacka °dH Francuska °T. Crna tinta: ovisno od vrste crne tinte navlazite mrlju s acetonom (*). – je rublje manje zaprljano. nakon toga upotrebite metilni spirit. Uklonite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje.7 8-14 15-21 vise od 21 0-15 16-25 26-37 vise od 37 . nakon toga podrsajte sa pastom za cis©enje. polozite odje©u na meku krpu i podrsajte po mrlji. Ako se upotrebljava prasak u koncentratu ili teku©i detergent. itd. radi onemogu©avanja prevelike potrosnje i zbog zastite okoline. koja se preporu©uje za upotrebu. koje kod velikih kolicina mijenjaju osjetljivu ravnotezu prirode. koji omogu©ava optimalno upotrebu koncentriranih detergenata. Sredstva za izbjeljivanje (chlorine) mogu se upotrebiti samo za bijelo i brzo obojano rublje od pamuka i za laneno rublje. a nakon toga sa acetnom kiselinom. Mrlje od katrana: najprije upotrebite preparat za uklanjanje. – se formira veci obseg pjene tokom pranja. odstranite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje I dobro isperite. Svi strojni detergenti za pranje.H. (*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili. isperite i upotrebite acetnu ili citronovu kiselino. Uklonite sve ostatke boje pomo©u sredstva za izbjeljivanje. Kolicina detergenata.) od boje.Pera/kemijske olovke sa uloscima i teku©e ljepilo: navlazite s acetonom (*). – detergenti u prahu za osjetljive tkanine (60ºC max. koja se upotrebljava Vrsta in kolicina detergenata ovisi od vrste rublja. Detergenti i dodaci Dobri rezultati pranja ovise i od izbora detergenata i njihove pravilne kolicine kod uporabe. metilni spirit ili benzin. Detergenti i bilo koja vrsta dodataka moraju se staviti u odgovaraju©i prostor pretinca za doziranje pralnih sredstava prije nego sto pralni program zapocinje sa djelovanjem.). ako: – perete manju kolicinu rublja. Bilo koje vrste omeksivaca za tkanine ili dodataka za tvrdo©u tkanina morajo biti stavljene u pretinac sa oznakom prije pricetka izvo∂enja pralnog programa. stupnja zaprljanosti rublja i tvrdo©e vode. preporu©ljivi za nize temperature pranja (60ºC max. razine na pretincu za doziranje pralnih sredstava. koja se upotrebljava. koji je oznacen sa simbolom . Odabir detergenata ovisi od vrste odje©e (osjetljive tkanine. koji su normalno dostupni na trzistu. rublje od pamuka. 1 2 3 4 meke srednje tvrde veoma tvrde 0. kolicine punjenja. oznacen sa simbolom .

150°C Mlako glacalo max. benzin.MEflUNARODNA TABLICA SIMBOLA Simboli na odjevnim predmetima uveliko olaksavaju pranje i odrzavanje. 110°C Nemojte glacati A KEMIJSKO CISÂENJE Pomo©u svih otopina P F Zabranjeno kemijsko cis©enje Perklortilen. cisti alkohol cisti alkohol. pranja 95°C 60 Max. temp. JAKO PRANJE 95 Max. Benzin. 200°C Toplo glacalo max. temp. pranja 30°C OSJETLJIVO PRANJE 60 40 40 30 Rucno pranje Nemojte prati BIJELJENJE Izbjeljivanje u hladnoj vodi Nemojte izbjeljivati GLACANJE Vru©e glacalo max. pranja 40°C 30 Max. temp. i R113 R111 i R113 Visoka temperatura Niska temperatura SUSENJE Na ravnoj podlozi Na stalku Na vjesalici U susilici Nemojte susiti u susilici 15 HRVATSKI . pranja 60°C 40 Max. temp.

Mjerica omeksivaca Ako se preporucuje. koji ostanu kod izrade bubnja i cijevi. Oprezno zatvorite pretinac. komad po komad. oznacen sa simbolom : (nemojte prelaziti oznaku “MAX” na pretincu). 6. 4. 5. Odaberite brzinu centrifuge ili opciju STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). koju preporucuje proizvo∂ac u oznacenoj casi i stavite detergent u glavni pretinac i oznaceni pretinac (ako ste odabrali program s PRETPRANJEM (PRE-WASH)). Stavite rublje u bubanj. da kod prazne perilice ukljucite ciklus pranja rubllja od pamuka na 60º C s ciljem odstranjenja ostataka. P0004 2. Odaberite zeljeni program Okrenite dugme za odabir programa na zeljeni polozaj. Odmjerite kolicinu pralnog detergenta. Model FA 1026 Model FA 826 R0070 3. stavite omeksivac za rublje u pretinac. Namjestite zahtjevanu opciju pritiskom na tipku/e R0071 16 .Slijed operacija Prije prvoga pranja pripremljenog rublja preporucujemo. Stavite polovinu mjerice pralnog detergenta u glavni pralni pretinac i ukljucite perilicu. Mjerica pralnog detergenta Izvucite pretinac prema sebi dok se ne zaustavi. Okrenite dugme za odabir centrifuge na odgovarajuci polozaj. tako da ga rastresete/okrenete na unutarnju stranu i ukljucite perilicu. Stavite rublje u buban Otvorite poklopac odnosno vrata. time sto povucete drsku. 1. Zatvorite poklopac odnosno vrata perilice.

to znaci. Pricekajte otprilike dva minuta dok indikator svijetlo END ne pocinje svijetliti. 4S ili 2S sata). perilica pocinje s odbrojavanjem. 9. ako perilica jos nije izvrsila fazu ispiranja. opciju ODGOflENI START (DELAY START). Promjena pralnog programa u tijeku Kada program startuje. odgovarajuci indikator prestaje blistati i zapocinje slabije svijetliti do kraja programa. Za startovanje odabranog programa pritisnite. nakon toga moze se odabrati novi program. Startujte s novim programom tako. Ako se vrata ne otvore. da je temperatura vode previsoka. • da je cijev za odvajanje vode pravilno i sigurno namjestena. ugasite stroj s okretanjem dugmeta za odabir programa na polozaj “O”. Ukljucite perilicu Prije ukljucenja perilice provjerite: • da je stroj prikljucen na elektricnu struju. 11. Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) toliko puta. dok indikator svijetlo ne pokaze zeljeno vrijeme (12 S. indikator svijetlo za IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) slabije svijetli. Prekinuce programa Ponovno pritisnite na tipku START/PAUSE. • da su vrata stroja i pretinac za detergente zatvoreni. moguce ga je promjeniti jedino ako se dugme za odabir programa vrati u polozaj “O”. Poslije otprilike jedne ili dviju minuta vrata se mogu otvoriti (OBRATITE PAZNJU NA RAZINU VODE). • da je cep za dovod vode pravilno okrenut. ili da je razina vode u bubnju prevelika (sto moze prouzrociti prskanje vode) ili da se bubanj vrti. 17 HRVATSKI . time cete prekinuti djelujuci program. da ponovno pritisnete tipku START/PAUSE. Voda za pranje ostane u cijevi. u tom primjeru voda se odvaja automatski. nakon toga mozete otvoriti vrata. 10. ako zelite. tipku START/PAUSE (START/PAUSE). Ponovno pritisnite tipku radi re-startovanja programa. OPCIJA! Odaberite. Dok traje programski ciklus. 8. Otvaranje poklopca – vrata poslije startovanja programa Najprije zaustavite perilicu pritiskom na tipku START/PAUSE. Odgovarajuci indikator zapocinje blistati. Ako je bila odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). Ako se vrata ne otvore a potrebno jih je otvoriti.7. 8S.

PAZNJA! Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).okr. Za odvod vode postupati na slijedeci nacin: A) Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O”. Ako ne namjeravate izvrsiti jos jedno pranje. Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O” radi iskljucenja perilice. perilica izvodi centrifugu kod 400./m.12. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). da indikator END zapocinje svijetliti. da mora biti odvedena voda prije nego sto se otvore vrata. 18 . da je bubanj prazan. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. indikator END se gasi sto znaci. Ispraznite bubanj i pazljivo provjerite. zatvorite slavinu. Ostavite poklopac otvoren s cijem izbjegavanja nastanka plijesni i neugodnih mirisa. drugim rijecima. Na kraju programa Perilica se zaustavlja avtomatski. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. Otvaranje poklopca – vrata naznaceno je time. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”).

19 HRVATSKI . donje rublje. srednje zaprljano. donje rublje Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili C OTPORNE OBOJENE TKANINE Brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. primjerice kosulje. kosulje. donje rublje. primjerice kosulje. primjerice kosulje.5 kg. malo zaprljano. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. bluze. srednje zaprljano. koje su namijenjene upotrebi na energijskoj oznaci odnose se na program za rublje od pamuka (program B) kod 60º C s tezinom punjenja 4. bluze. Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).Tabela programa Pralni programi za rublje od pamuka i lana Tezina punjenja: 4. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. EKONOMICNO primjerice srednje zaprljana radna odjeca. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Centrifuga ili F OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. (**) Sukladno Direktivama EU 92/75 navedene oznake. donje rublje. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Centrifuga O — Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice.5 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili A BIJELO RUBLJE Za veoma zaprljano rublje od pamuka Pranje kod 90º C 3 ispiranja Centrifuga B Bijelo rublje od pamuka. prtovi. (**) krpe i ostalo. bluze Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili D OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana.

sukladno s napomenom na etiketi rublja i savjetima proizvo∂aca perilice (M9604). Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. primjerice zavjese. obojena odjeca. Pranje kod 60º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili H SINTETIKA Sinteticno rublje. donje rublje. kosulje. Vuna: 1 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili G MJESOVITE TKANINE Mjesovito rublje. 20 . Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga N O HLADNA VUNA Ovaj je pralni ciklus namjenjen pranju Pranje kod 3 ispiranja vune bez temperature. koje imaju na etiketi oznaku za rucno pranje. obojena odjeca. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. mjesovite i osjetljive tkanine. kosulje. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili J OSJETLJIVA SINTETIKA Delikatno sinteticno rublje. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. vunu Tezina punjenja: 2 kg. Kratka centrifuga Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice.Tabela programa Pralni programi za sintetiku. bluze. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga L RUCNO OPRANO Posebno delikatne tkanine. bluze. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili K OSJETLJIVE TKANINE Osjetljive tkanine. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga M VUNA Za pranje vunenog rublja. — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). donje rublje.

koje je bilo ru©no oprano. Ovaj se program moze CENTRIFUGA upotrijebiti i za odvajanje te centrifugiranje. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. 21 HRVATSKI . Primjerice: prije susenja staviti rublje i bubanj i kratko centrifugirati. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE.Tabela programa Specialni pralni programi Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije P ISPIRANJA Ovim programom moguce je izvrsiti ispiranje i centrifugiranje kod rublja. ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice Kratka centrifuga O — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). 3 ispiranja Kratka centrifuga Q ODVAJANJE Za odvajanje vode kod posljednjeg ispiranja s ukljucenom opcijom STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Odvajanje vode R Ovim programom moguce je izvrsiti kratko centrifugiranje: za rucno oprano rublje.

otopine ili slicne proizvode za cis©enje ku©ista. tako da pritisnete na tipku. itd. Namjestite pretinac poslije izvrsenog cis©enja. Privremeno ocistite pretinac. 3. dok se voda ne ohladi. ako je crpka blokirana predmetima. Cis©enje prostora za odvod vode Podrucje odvajanja mora biti ocis©eno.Odrzavanje 1. talozi. Vazno: nesmijete upotrebljavati metilni spirit. Isperite sa cistom vodom i obrisite mekom krpom. tako sto se element vise puta okrenete. otpustite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi. novci. da je potpuno zatisnut. 2. Pretinac za doziranje pralnih sredstava Tokom vrijemena detergenti i omeksivaci rublja se nataloze na dnu pretinca.. do niste potpuno ispraznili pralni stroj. podmetnite posudu za odvod vode. primjerice puce. sigurnostne sponke. moraju biti isto tako odstranjeni. polozite ga u posudu i odstranite poklopac. nakon sto se posuda napuni. Pretinac odstranite iz stroja. Ponovite postupak. sacekajte. koje ostavlja raznolike ostatke jer je oprano kod visokih temperatura. koji ne ostavlja tragove. koji se formiraju u prostoru elementa crpke. • • • • • povucite pretinac iz njegovog ku©ista. P1114 P1115 R0072 C0073 Detergenat se moze nataloziti i u unutarnjem djelu otvora pretinca: ocistite ga starom zubnom cetkom. ili ako se nakupe ostaci pranja kod rublja. ako je potrebno. gornji se dio pretinca za dodatke moze odstraniti. • ispraznite posudu. tako da ga isperete pod teku©om vodom. Ku©iste stroja Ocistite vanjsku stranu stroja sa toplom vodom i neutralnim ku©nim detergentom. P0038 P1116 P1117 22 . koja se nalazi na poslednjoj levoj stranici vogala. • privijte poklopac filtera u smjeru satne kazaljke i provjerite. • odstranite predmete. • namjestite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi na prethodni polozaj i zatvorite poklopac pretinca za odvod. Sa ciljem olaksati cis©enje. otvorite otvor za odvod vode. novac. ponovno namjestite poklopac na crijevo. kao sto su dugmeta. • za nastavak odvijte poklopac filtera okretanjem u obrnutom smjeru satne kazaljke i izvucite ga.

• vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. Praznjenje u nuzdi Da biste ispustili vodu u slucaju kad se to ne izvrsi automatski (blokirana pumpa za odvod. mogu©e je da se dovodni filtar zacepi. stavite ponovno cep na odvodnu cijev za nuzdu. pocekajte da se voda ohladi. postupite kako slijedi: izvucite utikac iz elektricne uticnice. 6. otvorite vratasca zone odvoda. Ocistite filter koriste©i cetkicu. • ispraznite lavor i ponavljajte postupak sve do kompletnog praznjenja naprave. pocekajte da se voda ohladi. U trenutku ponovnog koristenja naprave. ako je to nuzno. Predostroznosti protiv leda Ako je naprava smjestena na mjestu gdje se temperatura moze spustiti ispod 0 °C. smjestite je u lavor i skinite cep. Dovodna cijev Ako je koristena jako tvrda voda ili ona sadrzi tragove naslaga kalcija. Kada je lavor pun. • • • • • • 23 HRVATSKI . zatvorite slavinu s vodom. zacepljen filter ili odvodna cijev). Zatvorite slavinu.4. izbjegavsi formiranje leda te kao posljedicu i eventualni kvar dijelova naprave. postavite lavor za sakupljanje vode. Zato ga je preporucljivo ocistiti s vremena na vrijeme. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. postavite lavor za sakupljanje vode. ako je to nuzno. otvorite vratasca zone odvoda. uvjerite se da je temperatura okruzenja iznad 0 °C. P1090 5. Odvijte dovodnu cijev. postupite kako slijedi: • • • • • • izvucite utikac iz elektricne uticnice. vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. smjestite je u lavor i skinite cep. zatvorite slavinu. Ponovno navijte dovodnu cijev. • kada je voda u potpunosti ispraznjena. ponovno stavite cep na odvodnu cijev za nuzdu. Na taj nacin sva voda sadrzana u napravi biva ispustena.

• Tezina rublja nije raspore∂ena: rasporediti rublje u bubnju. tako da se moze centrifugirati. kontaktirajte lokalni servis za popravke. Dovodna cijev je savijena ili propusta vodu. Kod utikaca nema kontakta na fazi. dali cijevi propustaju vodu. Prije nego se kontaktira lokalni servis za popravke. Problemi/kvarovi • Perilica se ne ukljuci: • • • • • Moguci uzroci Vrata nisu zatvorena. 2 blistanja = voda nije odvedena. • Kraj odvodne cijevi je potopljen u vodi. • Slavine za odvodni sistem blokirane su. • Odabrana je opcija ODGOflENI START (DELAY START). a mogu se rijesiti bez sudjelovanja osoblja iz tehnicnog servisa. da neki od djelova ne radi ispravno. Crpka za odvajanje blokirana je. 1 blistanje = nema punjenja vodom. Prikljucak odvodne cijevi nije pravilno izveden.Nesto ne radi? Neki od problema kod djelovanja perilice nastaju zbog nepravilnog odrzavanja ili prekomernog punjenja rubljem. koji stvara previse pijene. Problemi. pogledati dali ima vode u cijevima. 4 blistanja = otvorena vrata. Filtar u dovodnoj cijevi je zacepljen. • Perilica ne odvaja vodu i/ili ne centrifugira: • Voda je na podu: • Ima previse detergenta u perilici ili je doziran pogresan detergent. Pogledati upute radi pravilnog spajanja. Vrata nisu bila zatvorena. • Pretinac za detergente je u kvaru. koji se mogu razrijesiti bez sudjelovanja tehnicnog osoblja. 24 . Nije uvijek jednostavno provjeriti. Dugme za odabir programa nije pravilno pozicionirano i tipka START/PAUSE nije bila ponovno pritisnuta. • Blokirane je sistem slavina za odvod. • Odvodna cijev moze biti ostecena ili nije pravilno montirana. • Provjeriti dali su dovodne cijevi ostecene. • Perilica ne puni vodom: • Perilica odmah nakon punjenja isprazni vodu: • Kraj odvodne cijevi je u nizoj poziciji od stroja. • • • • Vodni cep je zatvoren. Utikac nije pravilno umesten u uticnicu. Kada se problem eliminira. koji bi mogli biti uzrok problemu. • Nema protoka zraka izmesu odvodne cijevi i kucne cijevi. pritisnite tipku START/PAUSE radi restartovanja programa. Uticnica nema struje. Ako nakom provjere problem nije uklonjen. Kod djelovanja perilice moze blistati indikator svijetlo END. sto znaci. Odabrana je opcija ili . • • • • Odvodna cijev je savijena ili propusta vodu. preporucuje se pregled dijelova perilice.

perilica ne centrifugira. Potrosi veoma malo vode bez posljedica na rezultate pranja. vrata se ne otvaraju ( odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD)) • Elektronika detektora za balansiranje rublja prekinula je centrifugu. • Perilica je u kontaku sa stjenom ili namjestajem. • Perilica upotrebljava modernu tehnologiju visokog energijskog razreda. • Perilica ne stoji ravno i stabilno (provjeriti diagonalu). • Program jos uvijek radi. • Mozda nije dovoljno rublja u bubnju. koji prouzrokuje neobican zvuk od ostalih tradicionalnih motora. Ovo se moze dogoditi vise puta prije nego detektor omoguci normalnu centrifugu. • Mehanizam za otvaranje jos nije otvoren. • Nije bio odabran pravi pralni program. • Nisu bili odstranjeni svi elementi pakovanja i transporta. jer rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. U tom primjeru rasporedite rublje rucno i ponovno odaberite program centrifugiranja. • Voda u cijevi: ako je voda u cijevi. • Iz rublja nisu bili odstranjeni metalni predmeti. • U bubanj je stavljeno previse rublja. Rublje nije raspore∂eno radi obratne rotacije bubnja.Ako nakon 10 minuta rublje nije pravilno raspore∂eno.Problems • Nezadovoljivi rezultati pranja: Possible cause • Uporabljeno je premalo detergenta ili pogresan detergent. • Perilica je opremljena s vrstom motora. Premalena kolicina detergenta daje sivi izgled rublju. Novi motor garantira bolji start i bolji polozaj rublja dok se izvodi centrifuga. • Perilica previse trese kod centrifuge: • Vrata se ne otvaraju: • Centrifuga kasni ili perilica ne centrifugira: • Perilica proizvodi cudne zvukove: • U bubnju nema vode: 25 HRVATSKI . • Rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. a isto tako vecu stabilnost perilice kod pranja.

Stroj proizvodi neobicne zvukove.... Izvo∂enje pranja je isto tako odlicno. djeluje na veoma ekonomican nacin kod male potrosnje vode.. No. serijski broj i datum kupnje vaseg stroja. kontaktirajte vas lokalni centar za servisiranje.. Prod.. . P1035UK P1034UK 26 .... U stroju se voda ne vidi. . .... P0042 Ser............ Ser... Mod. Prije nego nazovete telefonom.. koji poboljsuje njegovo djelovanje.... No... No... .. koji je savremene tehnologije......... Prod..... ....Ako niste uspjeli identificirati ili razrijesiti problem... zapisite podatke o modelu. Stroj. Mod. Stroj je opremljen sa kolektorskim motorom. centar za servisiranje zahtjeva ove podatke... .. No.

.

EHPOESL/Z .07/2004 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->