P. 1
5bc534b381be770c01a80513770f0f74

5bc534b381be770c01a80513770f0f74

|Views: 77|Likes:
Published by Zdravko Babič

More info:

Published by: Zdravko Babič on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

PERILICA RUBLJA FA 826 - 1026

35.292.921/0

UPUTE ZA UPORABU

HR

Dragi kupac,
molim, da pazljivo procitate ove upute o djelovanju i budite jos posebno pozorni na odredbe glede sigurne upotrebe, koje su navedene na prvim stranicama. Preporu©ujemo vama, da knjizicu s uputama cuvate i prilozite mozebitnom drugom budu©em vlasniku.

Nanosenje stete kod transporta
Tokom odstranjivanja ambalaze provjerite, dali stroj nije ostecen. Ukoliko niste sigurni, nemojte ga upotrebljavati i kontaktirajte Centar za servisiranje.

Oznake, koje ©ete primjetiti u narednim poglavjima predmetnog prirucnika imaju slijede©i znacaj: Trokutni znak upozorenja i/ili kljucne rijeci (Upozorenje! Opreznost!) naglasavaju informaciju, koja je od posebnog znacaja za vasu sigurnost ili pravilno djelovanje pralnog stroja. Informacija, naznacena s tim simbolom pretpostavlja dodatne upute i prakticne naputke kod upotrebe pralnog stroja. Naputki i informacije glede ekonomicne i ekoloske upotrebe stroja oznacene su tim simbolom.

Nas doprinos kod zastite okoline: upotrebljavamo reciklirani papir, koji na steti okolini.

2

Sadrzaj Upozorenja Odlaganje Naputki za zastitu okoline Tehnicne specifikacije Montaza i prikljucenje Odstranjivanje ambalaze Prikljucenje vode Podesavanje Prikljucenje na elektricku struju 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 Odrzavanje Ku©iste Pretinac za pralna sredstva Cis©enje podrucja za odvajanje Unutarnji vodni filter Osiguranje u hladnim mjesecima Opasnost kod ispraznjenja 22 22 22 22 23 23 23 Pogreske kod djelovanja? 24-26 Vas novi pralni stroj Opis stroja Pretinac za doziranje pralnih sredstava 9 9 9 Uporaba Kontrolna ploca Kontrolne tipke Funkcije Sortiranje rublja Temperature Prije stavljanja rublja Maksimalno punjenje Tezina rublja Odstranjivanje mrlja Pralni detergenti i dodaci Me∂unarodni simboli za pranje Operativni slijed Programi pranja 10-12 10-12 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16-18 19-21 3 HRVATSKI .

stavite u vre©icu za rublje ili pomo©nu posudu. • Nemojte prati strojem odje©u. trikloretilenom. itd. koje je oznaceno za strojno pranje. • Provjerite. Op©a sigurnost • Popravke na stroju moze izvrsiti jedino usposobljeno osoblje. Procitajte odgovaraju©a poglavja u prirucniku s uputama. da se u bubnju ne nalazi voda. dok potpuno ne izhlape iz tkanina. metilnim spiritom. koje izvrsi nekompetento osoblje. i tek onda jih stavite u stroj. • Bilo koja elektricna radnja za prikljucenje ovog stroja mora biti izvrsena sa strane usposobljenog elektricara. pustite vrata stroja malo otvorena. provjeriti. • Nemojte prenapuniti stroj. mora biti izvrsena sa strane usposobljenog vodnog instalatera. • Svaka popravka vodnih slavina. • Upotrebljava se samo za onu vrstu rublja. Malo otvorena vrata produzavaju razdoblje pravilnog djelovanja njihovog mehanizma i ne dozvoljavaju nastanak neugodnih mirisa. na stroju ili dodatnoj opremi moze nastati ozbiljna steta. Prevelika kolicina moze nanjeti stetu rublju. • Kada stroj nije u uporabi. sponke i vijci mogu prouzrociti prilicnu stetu. • Poslije uporabe uvijek odvojite stroj od slavine i zatvorite vodni cep. dali su svi dzepovi prazni. uvijek morate drzati utikac. prije nego sto namjestite stroj ili zapocinjete s njegovom upotrebom. Popravke. • Kod visokih temperatura na staklu (vrata) moze do©i do pregrijavanja. Montaza • Sva unutarnja pakovanja moraju biti odstranjena prije uporabe stroja. koja je prethodno natopljena sa petrolejom. koja su navedena u prirucniku. • Nakon prikljucenja stroja potrebno je obvezno provjeriti. da zrak moze prosto kruziti izme∂u poda i podnozja stroja. mogu prouzruciti ozbiljnu stetu. koji je prekriven sa prostiracem ili tepisonom. Kontaktirajte vas Centar za asistenciju. Nesmije se upotrebljavati u drugcije svrhe od onih. Ukoliko transportni zastitni elementi nisu odstranjeni ili nisu u cjelosti odstranjeni. Morate uzeti u obziru upute na etiketama svake odje©e. 4 . koja se zahtjeva radi prikljucenja ovog stroja.Upozorenja U nastavku navedena su upozorenja u interesu sigurne uporabe. • Upotrebljavajte samo preporu©ene kolicine omeksivaca za tkanine. radi sprijecavanja njihovog pozicioniranja izme∂u bubnja i nosaca bubnja. • Prije nego sto otvorite vrata uvijek provjerite. varnostne sponke. dali se ne naslanja na elektricnom dovodnom kablu. Nesmijete ga dodirnuti! Uporaba • Ovaj je stroj namijenjen domacoj uporabi. Morate jih obvezno procitati. pojasi. • Nikada nemojte izvu©i kabel za napajanje (drzanjem kabela) strujom kod isklopa utikaca iz uticnice. itd. Ako bubanj nije prazan. kao sto su novci. Ako su navedene teku©ine bile upotrebljene prije pranja radi odstranjivanja mrlji. Postupajte sukladno uputama. • Ako se stroj namijesti na podu. • Manje komade kao sto su carape. za koje je bio izra∂en. Predmeti. sacekajte. odvedite vodu i pri tome uzmite u obzir upute u prirucniku sa uputama.

stupnja prljavstine i kolicine rublja. da se pravilno odbaci u za to primjerne kontejnere. da djeca nemaju dostup. energiju i dali nas doprinos ka zastiti okoline. moze se Perilica Upotrebljavajte dozvoljene povrsine za odlaganje vase stare perilice. 5 HRVATSKI . da se moze izvrsiti reciklaza uz uvjet. da se igraju sa perilcom. rublje mozemo oprati i na nizoj temperaturi. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen To znaci. koji je oznacen simbolom reciklirati. da djeca ili ku©ne zivotinje ne ulaze u bubanj. koje je potrebno upotrebiti. • Sastavni djelovi ambalaze (primjerice plasticni filmovi. odrezite elektricki kabel za napajanje i unistite utikac zajedno sa preostatkom kabla. mrlje i manja prljavstina lako se otklone. izvan dostupa djece. Odlaganje Materijal za pakovanje Materijal. polystyren) mogu biti opasni za djecu opasnost od zagusljivanja! cuvati na nacin. da elektricki aparati mogu predstavljati opasnost. • Kod primjerne prethodne obrade.Sigurnost djece • Djeca cesto nisu savjestna cinjenice. • Cuvajte sve detergente na sigurnome mjestu. djeca moraju biti pod pazljivim nadzorom i nesmijemo dozvoliti. preporu©ujemo da vodite brigu o slijede©im uputama: • Normalno prljavo rublje mozemo oprati bez pretpranja sa ciljem ustediti pralne detergente. Dajte vas doprinos ka cisto©i vase zemlje! Nekoliko koristnih naputaka u svezi sa zastitom okoline Da bismo ustedili vodu. ovisi od tvrdo©e vode. Dok je perilica u djelovanju. • Kada je perilica demontirana. Morate unistiti i mehanizam otvaranja. • Perilica radi efikasnije. jer time onemogu©ite djeci igru u prostoru bubnja. • Provjerite. koje je pripremljeno za pranje. vodu i vrijeme (okolina je zasti©ena dobrina!). ako je potpuno napunjena. • Kolicina detergenata za pranje.

89/336/EES od dana 03/05/89 u svezi s elektromagnetnom kompatibilnos©u.5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 800 o/m max 1000 o/m max 230 V/50 Hz 2100 W 10 A Minimum Maximum 50 kPa 800 kPa MAKSIMALNO PUNJENJE BRZINA CENTRIFUGE NAPETOST/FREKVENCIJA UKUPNA ABSORBCIJSKA SNAGA MINIMALNA ZAsTITA PREGRIJAVANJA PRITISAK VODE Ovaj je ure∂aj sukladan slijede©im direktivama EEZ: 73/23/EES od dana 19/02/73 u svezi s niskim naponom.Tehnicne osobine DIMENZIJE Visina sirina Dubina Pamuk Sintetika Osjetljivo rublje Vuna FA 826 FA 1026 85 cm 60 cm 60 cm 4. 6 .

povlace©i ih prema sredini. pustite da protekne dovoljna kolicina vode da bi odstranila talog sto se moze nalaziti u cijevima. Luk omogu©ava da se cijev ucvrsti na zid posredstvom rupe sto se nalazi na gornjem dijelu. Zatvorite tri otvora s kapicama sto se nalaze u koverti koja sadrzi knjizicu s uputama. Na taj se nacin izbjegavaju pomicanja i padovi. 7 HRVATSKI . Odvijte s kljucem i uklonite tri straznja vijka. 1. Pazljivo odstranite lijevu i desnu plasticnu vre©icu.) 1 3. umivaonik ili zidni sustav odvoda vode. luk treba biti umetnut na kraj cijevi. te kada. Naslonite napravu na pole∂inu. P0018 P1088 B) Ako je to potrebno. provjerite da ne curi. Ponovno postavite napravu na noge te uklonite tri plasticna zatikaca. D) Smjestite odvodnu cijev u umivaonik ili kadu koriste©i zasebno dostavljeni luk. oslanjaju©i je na jedan od polistirenskih kuteva. Provjerite slijede©e: — da se ne radi o slavini s toplom vodom. zaokrenite cijev kako zelite nakon sto ste odvili prstenasti okov na pole∂ini naprave. A) Pazljivo navijte cijev na slavinu osiguravsi da se ne osteti narez te cvrsto stegnite prstenasti okov da voda ne bi curila. C) Ponovno zavrnite prstenasti okov da voda ne bi curila. kao sto je u nastavku opisano. P0287 2. P0021 2 AL009 P0022 P0001 P0002 4.Instalacija Zastitni elementi za prijevoz Prije koristenja perilice nuzno je odstraniti zastitne elemente za prijevoz. U tom slucaju. te je zatim zatvorite. 5. Savjetujemo da sacuvate sve zastitne elemente za prijevoz za slucaj eventualnog ponovnog prijevoza naprave. — da voda ne sadrzi talog. Pazite pri tom da cijevi ne budu prignjecene. Prikljucak na vodu i odvod U blizini perilice moraju postojati slavina s HLADNOM VODOM sa spojem na vijak i navojem od 3/4 za dovod vode. (Otvorite slavinu. Pozovite vodoinstalatera za provjeru zidnog sustava odvoda voda. Da bi nosio cijev.

Precizno podesavanje ne©e dozvoliti vibriranje. Prikljucenje stroja pretpostavlja opremu. Ukoliko je produzenje crijeva za odvod neophodno potrebno. Za savjet obratite se gra∂evinaru. osigura©. Drveni su podovi posebno prigodni za vibracije. Crijevo nesmije biti zavito ili stisnuto radi onemogu©avanja zastoja vode. promjenite izlazni kabel sa pogodnim kablom. hrup i pomicanje stroja tokom njegovog djelovanja. Prikljucenje na elektricnu mrezu Prije nego prikljucite stroj uvijek provjerite: 1º. absorbcijsku snagu. Min.5 m. proizvo∂ac otklanja bilo koju odgovornost u primjeru nezgoda. Uvjerite se. da se uticnica i utikac mogu primjerno upotrebiti bez reduktora. nozica se fiksira pritiskom podlozke na ku©iste. VAZNO: Razdalja izme∂u poda i najvise tacke crijeva mora iznositi izme∂u 60 i 90 cm (preporu©ljiva je duzina izme∂u 60 i 70 cm). Ako je mogu©e. koja je potrebna kod prikljucenja stroja (plocica je namjestena na zadnjoj stranici stroja). ono nesmije biti ve©e od 1. . 2º.5 m i mora biti u istom promjeru kao originalno crijevo. koje su navedene na plocici sa osobinama elektricne mreze. Max. 3º. da je isto tako i izlazni kabel opskrbljen s primjernim ozemljenjem. Podesavanje Stroj se podesava odvijanjem ili privijanjem nozica. Osigurati. uvijek postavite stroj na tvrdi pod. Ukoliko navedene sigurnostne mjere ne bi uzeli u obzir. 60 cm. jos posebno. ako stroj stoji na podu od drveta. ve©eg broja kablova ili adaptera. Ako je potrebno. Max. Nakoh sto se podesi u pravilan polozaj. da su karakteristike vase mreze jednake onima. da brojac elektricne energije. da crijeva nisu previse nategnuta. Elektricni kabel za napajanje strujom moze promijeniti jedino personal naseg servisnog centra. Navedena pravila za elektricnu sigurnost zahtjevaju primjerno ozemljenje. P0254 8 90 cm. Neke od vibracija su neophodne. a stroj je opremljen s takovom napravom.1. elektricna instalacija i elektricni kabel mogu prenositi max. koja je navedena na zadnjoj stranici.

Opis perilice 1 Pretinac za doziranje detergenata za pranje 2 Tabela programa 3 Kontrolna ploca 4 Poklopac na vratima 5 Pretinac za odvod 6 Prilagodljive nozice Pretinac za doziranje pralnih sredstava Pretpranje Glavno pranje Omeksivaci. energije i detergenata za pranje.Vasa nova perilica rublja Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitu i efektivnu obradu rublja kod male potrosnje vode. • Tipka za odabir temperature omogu©ava vama odabir najpogodnije temperature za vase rublje. • Kontrolni aparat za ravnotezu daje stroju stabilnost tokom njegovog rotiranja. dodaci za tvrdo©u R0001 3D 9 HRVATSKI .

Ova se opcija nemoze upotrijebiti kod programa za VUNU. Izborom ove tipke perilica ©e umetnuti fazu impulsne centrifuge te fazu protiv guzvanja a nakon zavrsnog centrifugiranja u programima PAMUK. osim kod vune. Promjene se sastoje u tome sto se smanjuje broj ciklusa ispiranja (jedan manje) a istovremeno se povecava razina vode kod preostalih dviju ciklusa ispiranja. LAN te SINTETIKA. U programima SINTETIKA. a to je pritiskom na tipku START/PAUSE. izvodi se kraca centrifuga prije pralne faze. indikator svijetla blista otprilike 2 sekunde. Ako zelite izbje©i naboranost vaseg rublja nakon pranja. Kada se ponovno pritisne na tipke. 2. 10 Moze se primjeniti kod svih programa. 3. • opcija BRZO PRANJE: Uporabom te opcije postizu se dobri rezultati pranja u kratkom vrijemenu. odgovarajuci indikatori svijetla upale se. program nece startovati bez ukljucenja programa PRETPRANJE ili BRZO PRANJE. Tipka LAKO PEGLANJE (EASY IRON) Ova opcija je raspoloziva za programe PAMUK. izborom ove tipke perilica ©e umetnuti hla∂enje nakon faze pranja te fazu protiv guzvanja po zavrsnom centrifugiranju. Perilica dodaje 2 ciklusa ispiranja odabranom programu. koji su alergicni na detergente ili na podrucjima. Ako su tipke ukljucene. Ukoliko dva svijetla ( PRETPRANJE i BRZO PRANJE) nisu ukljucena. Tipka SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) Pritiskom na ovu tipku moguc je izbor izme∂u slijedecih opcija: • opcija PRETPRANJE: Ta opcija dodaje se kod pocetka starta ciklusa sa temperaturom 30º C. Opcijske tipke: PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICK-WASH) LAKO PEGLANJE (EASY IRON) ili SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) moraju biti ukljucene poslije odabiranja zeljenog programa. Kod ciklusa za rublje od PAMUKA i SINTETIKE. i prije nego sto se perilica ukljuci. time sto se okrene dugme za odabir programa (vidi sekciju 9).Uporaba Kontrolna ploca 1. ti indikatori se gase. morate izabrati opciju LAKO PEGLANJE. PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICKWASH) 4. Ova mogucnost je dobrodosla ljudima. Pretinac za doziranje detergenata za pranje Tipke za opcije programa Ovisno od vrste programa mogu se uporabiti razlicite vrste opcija. (preporucljivo za malo ili srednje zaprljano rublje). Programi za SINTETIKU i OSJETLJIVE tkanine modificirani su s ciljem postici krace vrijeme pranja. . Ukoliko je kod odabira programa ukljucena pogresna opcija. gdje je voda veoma “tvrda”. zajedno s opcijom PAMUK.

Startujte s normalnim postupkom. Display za tijek programa 6. 4S ili 2S (sata). odgovarajuci indikator zapocinje blistati. kada je bio prekinut.Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) vise puta. 5. Za nastavak programa od trenutka.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. Nakon sto je perilica startovala. Izme∂u programskog ciklusa indikator IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) svijetli slabije.Stavite rublje u bubanj. pritisnite tipku zbog startovanja perilice. Za vise informacija pogledati u poglavje “Nesto ne radi” na kraju prirucnika. 4.5.Odaberite program pomocu dugmeta za odabir programa (vidi sekciju 9). Ova tipka omogucava kasniji start pralnih programa. ili modificirati izbor vrijemena. Opcija ODGOflENI START (DELAY START) nemoze se odabrati kod programa “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). odgovarajuce svijetlo gori. VAZNO! • Ako biste zeljeli ponistiti ODGOflENI START (DELAY START). 4. tako da ponovno odaberete program. oznacuje se kada se upali odgovarajuci indikator: Za uporabu ove opcije postupiti kako slijedi: 1.Pritisnite na zahtjevane opcijske tipke.Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE.Postupajte dalje s uobicajnim radnjama radi odabira zeljenog programa.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”.Pricekajte jednu ili dvije minute prije otvaranja bubnja. • 2 blistanja: problem s odvajanjem vode. 2. Ako zelite prekinuti trenutni program. 2. ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. • 1 blistanje: problem s dovajanjem vode. • Ako zelite zaustaviti perilicu radi dodatnog punjenja s rubljem (time sto se odabrali najprije opciju ODGOflENI START (DELAY START)). odgovarajuce svijetlo prestaje blistati i gori dok se program ne zavrsi. i to za 12 S. Tipka START/PAUSE (START/PAUSE) Poslije odabira zeljenog programa pomocu dugmeta za odabir (vidi sekciju 9). 8S. Indikator svijetlo END upali se i oznacuje da je odabrani program zavrsio s pranjem.Pritisnite na tipku START/PAUSE. Vrijeme. dok ne dobijete zeljeno vrijeme i dok se indikator svijetlo ne upali. Indikator svijetlo END blista ako nastupe problemi kod pranja: • 4 blistanja: otvorena vrata. dok se mehanizam za otvaranje ne otkoci. pritisnite na tipku START/PAUSE. postupajte na slijedeci nacin: 1. preostatak vrijemena vidi se na indikatoru. 11 HRVATSKI . 7. 2. Tipka za ODGOflENI START (DELAY START) Ako je odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). 3. 3. postupajte kako slijedi: 1. za koje se odgodi startovanje pralnog programa.

Brzina na dugmetu odnosi se na programe za rublje od pamuka. Vrijednost 1000 okr. Poslije zavrsenja programa indikator svijetlo END upali se. voda mora biti odvedena. • BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) S odabirom ove opcije sve faze centrifugiranja iskljuce se. Perilica ce nastaviti sa izvo∂enjem starog programa i nece preklopiti programator na novi odabrani program. Odabire se kod veoma osjetljivih tkanina. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. Upotrijebite to dugme za odabir zeljenog programa. za vunu te osjetljive tkanine. • STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja): S odabirom ove opcije voda finalnog ispiranja ostaje u bubnju. perilica izvodi centrifugu kod 400. drugim rijecima. za sintetiku i 700 okr./m. odgovara 900 okr. C) Pritisnite tipku START/PAUSE./m.8. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. Poslije zavrsetka svakog programa dugme se mora vratiti u polozaj »O« zbog iskljucenja perilice. BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) ili STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Model FA 1026 Model FA 826 9. Dugme za odabir centrifuge.moze se okretati u smjeru satne kazaljke ili obrnutom smjeru. Kod odvajanje vode postupajte na slijedeci nacin: A) Okrenite dugme za odabir programa na “O”. Ovo dugme omogucava reduciranje finalne i faznih centrifuga ili odabir opcija STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD).selektor programa . Dugme za odabir programa Ovo dugme ./m.okr. PAZNJA! Ako se za vrijeme trajanja programa dugme za odabir programa pokrece u novi polozaj (novi program). na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”)./m. Prije nego sto se otvore vrata. . indikator svijetlo pocinje blistati.

pa se zbog toga odje©a moze natrgati. mjesano rublje. obojano. Uklonite prisutne mrlje prije pranja. Kod zavjesa budite veoma oprezni. Veoma zaprljane djelove ocistite sa specialnim detergentom ili pastom za cis©enje. Zato je preporu©ljivo njihovo cis©enje odnosno obrada prije pranja. osjetljivo. Bijelo rublje moze kod pranja izgubiti svoju bijelinu.…) za normalno zaprljano obojanu odje©u (primjerice suknje. ostale sponke). Krv: ocistite svijezu mrlju sa hladnom vodom. da u rublju nisu prisutni predmeti od metala (primjerice sponke za kosu. sintetika. Osusene mastne mrlje: navlazite s uljem od terpentine. Odstranite sponke. koje daje proizvo∂ac. zakopcajte jih u vre©icu ili mrezicu. koji se moze ukloniti.…) od lana. Prije nego se stroj napuni Nikada nemojte prati bijelo i obojano rublje u isto vrijeme. Osusene mrlje namocite tokom no©i u vodu sa posebnim detergentom. jer je celulozna struktura odje©e ve© oste©ena. HRVATSKI . Mufa: upotrebite sredstvo za izbjeljivanje. namizni prtovi. sigurnostne sponke. Odstranjivanje mrlja Teze odstranljive mrlje se cesto nemogu ukloniti samo s vodom i detergentom. 30°-40° (hladno) za osjetljivo rublje ( primjerice zavjese). polozite odje©u na meku podlogu i podrgnite po mrlji sa prstima i tkaninom od pamuka. Budite oprezni kod mrlja starijeg izvora. polozite odje©u na meku tkaninu i nekoliko puta podrsajte po mrlji. Sintetika: napunite bubanj najvise do polovine. spavace kosulje. Osjetljivo rublje i vuna: ne napunite vise od tre©ine bubnja. Masti: malo nasapunite i upotrebite sredstvo za izbjeljivanje (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). Opca pravila: Rublje od bombaza. razlicite patent zatvara©e i ostalo. sto znaci da morate biti kod prvog pranja jos posebno pazljivi. Tezina rublja Slijede©e vrijednosti su od indikativnog znacaja: Kupa©i ogrtac Servet Posteljina Rjuha Jastuk Namizni prt Cistilna krpa Cajni prt Zenske nocne haljine Zensko toplo donje rublje Muska radna kosulja Muska kosulja Muski spava©i komplet Haljina Musko donje rublje 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Temperature 90° 60° za normalno zaprljano bijelo rublje od pamuka i lana (primjerice cajni prtovi. vuna. ali ne previse. posteljina. dobro isperite (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). Zakopcajte okrasne jastuke. Ostaci r∂e: upotrebite otopinu kiseline oxalic u vru©oj vodi ili preparat za odstranjivanje r∂e u hladnoj vodi. Boje na osnovi ulja: navlazite s benzinom za cis©enje. lana: napunite bubanj. koje sadrzi sinteticka i vunena vlakna.Naputki za pranje Sortiranje rublja Uzmite u obzir kodu pralnog simbola na svakoj odje©i i naputke za pranje. zakopcajte sve otvorene i vise©e djelove. Provjerite. Kod vrlo zaprljanog rublja smanjite kolicinu punjenja. Sortirajte rublje kako slijedi: bijelo. Novo obojano rublje moze se prati tek prvi put. pamuka ili sinteticnih vlakana i za malo zaprljano bijelo rublje od pamuka (primjerice donje rublje). Zakopcajte sve pojase ili duge trake. nocne haljine. nakon toga jih podrgnite sa sapunom i vodom. Pranje kod maksimalnog punjenja donosi najpogodniju potrosnju vode i energije. 13 Maksimalno punjenje Preporu©ljiva punjenja oznacena su u programskoj tabeli. rucnici. ponovite vise puta.

ako: – perete manju kolicinu rublja. nakon toga ponovno isperite. Uklonite sve ostatke boje pomo©u sredstva za izbjeljivanje. Sredstva za izbjeljivanje (chlorine) mogu se upotrebiti samo za bijelo i brzo obojano rublje od pamuka i za laneno rublje. Crvenilo za usne/ruz: ovlazite s acetonom kao sto je gore navedeno. Vodite brigu o preporukama proizvo∂aca glede dozvoljene kolicine upotrebe i nemojte prelaziti oznake MAX. Tvrdo©a vode je klasifikovana u takozvanim “stupnjevima” tvrdo©e. – se formira veci obseg pjene tokom pranja. Ako se upotrebljava prasak u koncentratu ili teku©i detergent. Ulijte teku©i detergent u prekat pretinca za doziranje pralnih sredstava. koji je oznacen sa simbolom . koja se upotrebljava Vrsta in kolicina detergenata ovisi od vrste rublja. odstranite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje I dobro isperite. Kolicina detergenata. radi onemogu©avanja prevelike potrosnje i zbog zastite okoline. temperature pranja i stupnja zaprljanosti. detergenti sadrze substance. isperite i upotrebite acetnu ili citronovu kiselino. Vodite brigu o uputama proizvo∂aca glede kolicine.Pera/kemijske olovke sa uloscima i teku©e ljepilo: navlazite s acetonom (*). – teku©i detergenti. koji omogu©ava optimalno upotrebu koncentriranih detergenata. Ulijte jih u pretinac. Pralni stroj za rublje opremljen je sa sistemom recirkulacije. koja se upotrebljava. Crveno vino: nasapunite u vodi zajedno sa detergentom.) od boje. rublje od pamuka.H. nakon toga podrsajte sa pastom za cis©enje.) za vse vrste tkanina ili posebno samo za vuneno rublje. Odabir detergenata ovisi od vrste odje©e (osjetljive tkanine. vuna. Mrlje od katrana: najprije upotrebite preparat za uklanjanje. metilni spirit ili benzin. 14 Stupanj tvrdo©e vode: Stupanj Nivo Osobine Njemacka °dH Francuska °T. preporu©ljivi za nize temperature pranja (60ºC max. koja se preporu©uje za upotrebu. itd. 1 2 3 4 meke srednje tvrde veoma tvrde 0. – je rublje manje zaprljano. Informacije u svezi sa tvrdo©om vode na vasem podrocju mogu se priop©iti kod poduze©a. Detergenti i dodaci Dobri rezultati pranja ovise i od izbora detergenata i njihove pravilne kolicine kod uporabe. Uklonite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje. Crna tinta: ovisno od vrste crne tinte navlazite mrlju s acetonom (*). razine na pretincu za doziranje pralnih sredstava.7 8-14 15-21 vise od 21 0-15 16-25 26-37 vise od 37 . Svi strojni detergenti za pranje. neposredno prije samog izvo∂enja programa. koje kod velikih kolicina mijenjaju osjetljivu ravnotezu prirode. mogu se upotrebljavati u tom stroju: – detergenti u prahu za vse vrste tkanina. polozite odje©u na meku krpu i podrsajte po mrlji. kolicine punjenja. koji su normalno dostupni na trzistu. (*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili. a nakon toga sa acetnom kiselinom. mora biti odabran program bez pretpranja. Detergenti i bilo koja vrsta dodataka moraju se staviti u odgovaraju©i prostor pretinca za doziranje pralnih sredstava prije nego sto pralni program zapocinje sa djelovanjem. Upotrebite manju kolicinu detergenata. oznacen sa simbolom .). stupnja zaprljanosti rublja i tvrdo©e vode. nakon toga upotrebite metilni spirit. koje vas opskrbuje sa vodom ili kod vasih lokalnih organa vlasti. Bilo koje vrste omeksivaca za tkanine ili dodataka za tvrdo©u tkanina morajo biti stavljene u pretinac sa oznakom prije pricetka izvo∂enja pralnog programa. Iako su biorazgradljivi. – detergenti u prahu za osjetljive tkanine (60ºC max.

pranja 60°C 40 Max. pranja 95°C 60 Max. temp. cisti alkohol cisti alkohol. i R113 R111 i R113 Visoka temperatura Niska temperatura SUSENJE Na ravnoj podlozi Na stalku Na vjesalici U susilici Nemojte susiti u susilici 15 HRVATSKI . JAKO PRANJE 95 Max.MEflUNARODNA TABLICA SIMBOLA Simboli na odjevnim predmetima uveliko olaksavaju pranje i odrzavanje. temp. pranja 30°C OSJETLJIVO PRANJE 60 40 40 30 Rucno pranje Nemojte prati BIJELJENJE Izbjeljivanje u hladnoj vodi Nemojte izbjeljivati GLACANJE Vru©e glacalo max. benzin. temp. 200°C Toplo glacalo max. 150°C Mlako glacalo max. Benzin. temp. pranja 40°C 30 Max. 110°C Nemojte glacati A KEMIJSKO CISÂENJE Pomo©u svih otopina P F Zabranjeno kemijsko cis©enje Perklortilen.

Stavite polovinu mjerice pralnog detergenta u glavni pralni pretinac i ukljucite perilicu. koju preporucuje proizvo∂ac u oznacenoj casi i stavite detergent u glavni pretinac i oznaceni pretinac (ako ste odabrali program s PRETPRANJEM (PRE-WASH)). 5. oznacen sa simbolom : (nemojte prelaziti oznaku “MAX” na pretincu). P0004 2. da kod prazne perilice ukljucite ciklus pranja rubllja od pamuka na 60º C s ciljem odstranjenja ostataka. komad po komad. Model FA 1026 Model FA 826 R0070 3. Namjestite zahtjevanu opciju pritiskom na tipku/e R0071 16 . Mjerica pralnog detergenta Izvucite pretinac prema sebi dok se ne zaustavi. Stavite rublje u bubanj. stavite omeksivac za rublje u pretinac. Mjerica omeksivaca Ako se preporucuje. 1. 6. Zatvorite poklopac odnosno vrata perilice. Okrenite dugme za odabir centrifuge na odgovarajuci polozaj. Odaberite zeljeni program Okrenite dugme za odabir programa na zeljeni polozaj. koji ostanu kod izrade bubnja i cijevi. Odmjerite kolicinu pralnog detergenta. Odaberite brzinu centrifuge ili opciju STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). 4. Oprezno zatvorite pretinac. tako da ga rastresete/okrenete na unutarnju stranu i ukljucite perilicu.Slijed operacija Prije prvoga pranja pripremljenog rublja preporucujemo. Stavite rublje u buban Otvorite poklopac odnosno vrata. time sto povucete drsku.

time cete prekinuti djelujuci program. indikator svijetlo za IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) slabije svijetli. 4S ili 2S sata). u tom primjeru voda se odvaja automatski. ugasite stroj s okretanjem dugmeta za odabir programa na polozaj “O”. perilica pocinje s odbrojavanjem. • da je cep za dovod vode pravilno okrenut. odgovarajuci indikator prestaje blistati i zapocinje slabije svijetliti do kraja programa. Dok traje programski ciklus. Odgovarajuci indikator zapocinje blistati. Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) toliko puta. 10. tipku START/PAUSE (START/PAUSE). moguce ga je promjeniti jedino ako se dugme za odabir programa vrati u polozaj “O”. Poslije otprilike jedne ili dviju minuta vrata se mogu otvoriti (OBRATITE PAZNJU NA RAZINU VODE). 8S. Za startovanje odabranog programa pritisnite. Otvaranje poklopca – vrata poslije startovanja programa Najprije zaustavite perilicu pritiskom na tipku START/PAUSE.7. Pricekajte otprilike dva minuta dok indikator svijetlo END ne pocinje svijetliti. Prekinuce programa Ponovno pritisnite na tipku START/PAUSE. Ako se vrata ne otvore. Voda za pranje ostane u cijevi. dok indikator svijetlo ne pokaze zeljeno vrijeme (12 S. opciju ODGOflENI START (DELAY START). Ako je bila odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). Ponovno pritisnite tipku radi re-startovanja programa. da ponovno pritisnete tipku START/PAUSE. 17 HRVATSKI . 9. Startujte s novim programom tako. OPCIJA! Odaberite. Ukljucite perilicu Prije ukljucenja perilice provjerite: • da je stroj prikljucen na elektricnu struju. Ako se vrata ne otvore a potrebno jih je otvoriti. ili da je razina vode u bubnju prevelika (sto moze prouzrociti prskanje vode) ili da se bubanj vrti. 8. da je temperatura vode previsoka. ako perilica jos nije izvrsila fazu ispiranja. nakon toga moze se odabrati novi program. Promjena pralnog programa u tijeku Kada program startuje. 11. ako zelite. nakon toga mozete otvoriti vrata. • da je cijev za odvajanje vode pravilno i sigurno namjestena. to znaci. • da su vrata stroja i pretinac za detergente zatvoreni.

Ispraznite bubanj i pazljivo provjerite. Otvaranje poklopca – vrata naznaceno je time./m. Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O” radi iskljucenja perilice. da indikator END zapocinje svijetliti. 18 . Ostavite poklopac otvoren s cijem izbjegavanja nastanka plijesni i neugodnih mirisa. da je bubanj prazan.okr.12. Za odvod vode postupati na slijedeci nacin: A) Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O”. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. da mora biti odvedena voda prije nego sto se otvore vrata. perilica izvodi centrifugu kod 400. zatvorite slavinu. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Na kraju programa Perilica se zaustavlja avtomatski. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. drugim rijecima. Ako ne namjeravate izvrsiti jos jedno pranje. PAZNJA! Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). indikator END se gasi sto znaci.

Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. (**) Sukladno Direktivama EU 92/75 navedene oznake. koje su namijenjene upotrebi na energijskoj oznaci odnose se na program za rublje od pamuka (program B) kod 60º C s tezinom punjenja 4. EKONOMICNO primjerice srednje zaprljana radna odjeca. donje rublje. primjerice kosulje. primjerice kosulje. malo zaprljano. srednje zaprljano. donje rublje. prtovi. donje rublje. kosulje. 19 HRVATSKI . poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja.5 kg. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Centrifuga O — Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice.5 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili A BIJELO RUBLJE Za veoma zaprljano rublje od pamuka Pranje kod 90º C 3 ispiranja Centrifuga B Bijelo rublje od pamuka. (**) krpe i ostalo.Tabela programa Pralni programi za rublje od pamuka i lana Tezina punjenja: 4. bluze. donje rublje Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili C OTPORNE OBOJENE TKANINE Brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. primjerice kosulje. srednje zaprljano. bluze. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Centrifuga ili F OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. bluze Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili D OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana.

Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga L RUCNO OPRANO Posebno delikatne tkanine. 20 . Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga M VUNA Za pranje vunenog rublja. donje rublje. — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).Tabela programa Pralni programi za sintetiku. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili J OSJETLJIVA SINTETIKA Delikatno sinteticno rublje. kosulje. obojena odjeca. kosulje. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga N O HLADNA VUNA Ovaj je pralni ciklus namjenjen pranju Pranje kod 3 ispiranja vune bez temperature. mjesovite i osjetljive tkanine. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. Pranje kod 60º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili H SINTETIKA Sinteticno rublje. sukladno s napomenom na etiketi rublja i savjetima proizvo∂aca perilice (M9604). Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili K OSJETLJIVE TKANINE Osjetljive tkanine. donje rublje. primjerice zavjese. vunu Tezina punjenja: 2 kg. Kratka centrifuga Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. bluze. obojena odjeca. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. koje imaju na etiketi oznaku za rucno pranje. bluze. Vuna: 1 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili G MJESOVITE TKANINE Mjesovito rublje.

21 HRVATSKI . Primjerice: prije susenja staviti rublje i bubanj i kratko centrifugirati. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE.Tabela programa Specialni pralni programi Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije P ISPIRANJA Ovim programom moguce je izvrsiti ispiranje i centrifugiranje kod rublja. ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. Ovaj se program moze CENTRIFUGA upotrijebiti i za odvajanje te centrifugiranje. 3 ispiranja Kratka centrifuga Q ODVAJANJE Za odvajanje vode kod posljednjeg ispiranja s ukljucenom opcijom STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Odvajanje vode R Ovim programom moguce je izvrsiti kratko centrifugiranje: za rucno oprano rublje. Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice Kratka centrifuga O — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). koje je bilo ru©no oprano.

do niste potpuno ispraznili pralni stroj. Pretinac odstranite iz stroja. ako je potrebno. tako da pritisnete na tipku. nakon sto se posuda napuni.. tako da ga isperete pod teku©om vodom. otvorite otvor za odvod vode. Ku©iste stroja Ocistite vanjsku stranu stroja sa toplom vodom i neutralnim ku©nim detergentom. sigurnostne sponke. ako je crpka blokirana predmetima. • odstranite predmete. Pretinac za doziranje pralnih sredstava Tokom vrijemena detergenti i omeksivaci rublja se nataloze na dnu pretinca. primjerice puce. Sa ciljem olaksati cis©enje. otopine ili slicne proizvode za cis©enje ku©ista. talozi. otpustite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi. gornji se dio pretinca za dodatke moze odstraniti. tako sto se element vise puta okrenete. koji se formiraju u prostoru elementa crpke. • namjestite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi na prethodni polozaj i zatvorite poklopac pretinca za odvod. Vazno: nesmijete upotrebljavati metilni spirit. koja se nalazi na poslednjoj levoj stranici vogala.Odrzavanje 1. kao sto su dugmeta. 3. polozite ga u posudu i odstranite poklopac. Ponovite postupak. sacekajte. da je potpuno zatisnut. Privremeno ocistite pretinac. 2. • ispraznite posudu. P0038 P1116 P1117 22 . podmetnite posudu za odvod vode. • privijte poklopac filtera u smjeru satne kazaljke i provjerite. P1114 P1115 R0072 C0073 Detergenat se moze nataloziti i u unutarnjem djelu otvora pretinca: ocistite ga starom zubnom cetkom. ili ako se nakupe ostaci pranja kod rublja. itd. novac. dok se voda ne ohladi. Isperite sa cistom vodom i obrisite mekom krpom. • za nastavak odvijte poklopac filtera okretanjem u obrnutom smjeru satne kazaljke i izvucite ga. Cis©enje prostora za odvod vode Podrucje odvajanja mora biti ocis©eno. novci. ponovno namjestite poklopac na crijevo. koje ostavlja raznolike ostatke jer je oprano kod visokih temperatura. • • • • • povucite pretinac iz njegovog ku©ista. koji ne ostavlja tragove. Namjestite pretinac poslije izvrsenog cis©enja. moraju biti isto tako odstranjeni.

Odvijte dovodnu cijev. uvjerite se da je temperatura okruzenja iznad 0 °C. otvorite vratasca zone odvoda. Na taj nacin sva voda sadrzana u napravi biva ispustena. postavite lavor za sakupljanje vode.4. P1090 5. vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. pocekajte da se voda ohladi. ako je to nuzno. Ponovno navijte dovodnu cijev. Praznjenje u nuzdi Da biste ispustili vodu u slucaju kad se to ne izvrsi automatski (blokirana pumpa za odvod. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. mogu©e je da se dovodni filtar zacepi. postupite kako slijedi: izvucite utikac iz elektricne uticnice. Dovodna cijev Ako je koristena jako tvrda voda ili ona sadrzi tragove naslaga kalcija. • • • • • • 23 HRVATSKI . ako je to nuzno. smjestite je u lavor i skinite cep. Zato ga je preporucljivo ocistiti s vremena na vrijeme. 6. Zatvorite slavinu. stavite ponovno cep na odvodnu cijev za nuzdu. Ocistite filter koriste©i cetkicu. izbjegavsi formiranje leda te kao posljedicu i eventualni kvar dijelova naprave. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. pocekajte da se voda ohladi. • vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. • ispraznite lavor i ponavljajte postupak sve do kompletnog praznjenja naprave. zacepljen filter ili odvodna cijev). zatvorite slavinu s vodom. Predostroznosti protiv leda Ako je naprava smjestena na mjestu gdje se temperatura moze spustiti ispod 0 °C. postavite lavor za sakupljanje vode. Kada je lavor pun. U trenutku ponovnog koristenja naprave. zatvorite slavinu. • kada je voda u potpunosti ispraznjena. postupite kako slijedi: • • • • • • izvucite utikac iz elektricne uticnice. smjestite je u lavor i skinite cep. otvorite vratasca zone odvoda. ponovno stavite cep na odvodnu cijev za nuzdu.

• Provjeriti dali su dovodne cijevi ostecene. Filtar u dovodnoj cijevi je zacepljen. • Perilica ne odvaja vodu i/ili ne centrifugira: • Voda je na podu: • Ima previse detergenta u perilici ili je doziran pogresan detergent. • Pretinac za detergente je u kvaru. pritisnite tipku START/PAUSE radi restartovanja programa. • • • • Odvodna cijev je savijena ili propusta vodu. Ako nakom provjere problem nije uklonjen. • Nema protoka zraka izmesu odvodne cijevi i kucne cijevi. 1 blistanje = nema punjenja vodom. • Perilica ne puni vodom: • Perilica odmah nakon punjenja isprazni vodu: • Kraj odvodne cijevi je u nizoj poziciji od stroja. Prikljucak odvodne cijevi nije pravilno izveden. • Blokirane je sistem slavina za odvod. Prije nego se kontaktira lokalni servis za popravke. koji bi mogli biti uzrok problemu. • Odvodna cijev moze biti ostecena ili nije pravilno montirana. Crpka za odvajanje blokirana je. 2 blistanja = voda nije odvedena. koji se mogu razrijesiti bez sudjelovanja tehnicnog osoblja. • Kraj odvodne cijevi je potopljen u vodi. tako da se moze centrifugirati. • Odabrana je opcija ODGOflENI START (DELAY START). Kod utikaca nema kontakta na fazi. • Tezina rublja nije raspore∂ena: rasporediti rublje u bubnju. Problemi. Utikac nije pravilno umesten u uticnicu. koji stvara previse pijene. • • • • Vodni cep je zatvoren. Kada se problem eliminira. sto znaci. Problemi/kvarovi • Perilica se ne ukljuci: • • • • • Moguci uzroci Vrata nisu zatvorena. Uticnica nema struje. preporucuje se pregled dijelova perilice. dali cijevi propustaju vodu. a mogu se rijesiti bez sudjelovanja osoblja iz tehnicnog servisa.Nesto ne radi? Neki od problema kod djelovanja perilice nastaju zbog nepravilnog odrzavanja ili prekomernog punjenja rubljem. 24 . Dovodna cijev je savijena ili propusta vodu. Vrata nisu bila zatvorena. Pogledati upute radi pravilnog spajanja. pogledati dali ima vode u cijevima. • Slavine za odvodni sistem blokirane su. Nije uvijek jednostavno provjeriti. 4 blistanja = otvorena vrata. Kod djelovanja perilice moze blistati indikator svijetlo END. Odabrana je opcija ili . kontaktirajte lokalni servis za popravke. Dugme za odabir programa nije pravilno pozicionirano i tipka START/PAUSE nije bila ponovno pritisnuta. da neki od djelova ne radi ispravno.

perilica ne centrifugira. vrata se ne otvaraju ( odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD)) • Elektronika detektora za balansiranje rublja prekinula je centrifugu. Ovo se moze dogoditi vise puta prije nego detektor omoguci normalnu centrifugu. • Rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • Nije bio odabran pravi pralni program. • Mehanizam za otvaranje jos nije otvoren. Potrosi veoma malo vode bez posljedica na rezultate pranja. • Perilica je opremljena s vrstom motora. • Iz rublja nisu bili odstranjeni metalni predmeti. • Voda u cijevi: ako je voda u cijevi. U tom primjeru rasporedite rublje rucno i ponovno odaberite program centrifugiranja. • U bubanj je stavljeno previse rublja. • Nisu bili odstranjeni svi elementi pakovanja i transporta. • Perilica je u kontaku sa stjenom ili namjestajem. • Mozda nije dovoljno rublja u bubnju. Rublje nije raspore∂eno radi obratne rotacije bubnja. Premalena kolicina detergenta daje sivi izgled rublju. • Perilica ne stoji ravno i stabilno (provjeriti diagonalu). koji prouzrokuje neobican zvuk od ostalih tradicionalnih motora. jer rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju.Problems • Nezadovoljivi rezultati pranja: Possible cause • Uporabljeno je premalo detergenta ili pogresan detergent. a isto tako vecu stabilnost perilice kod pranja. • Perilica previse trese kod centrifuge: • Vrata se ne otvaraju: • Centrifuga kasni ili perilica ne centrifugira: • Perilica proizvodi cudne zvukove: • U bubnju nema vode: 25 HRVATSKI .Ako nakon 10 minuta rublje nije pravilno raspore∂eno. Novi motor garantira bolji start i bolji polozaj rublja dok se izvodi centrifuga. • Perilica upotrebljava modernu tehnologiju visokog energijskog razreda. • Program jos uvijek radi.

...... Prod. No.. Ser... ... Mod. ........ Izvo∂enje pranja je isto tako odlicno..Ako niste uspjeli identificirati ili razrijesiti problem. No. P0042 Ser... .. Stroj je opremljen sa kolektorskim motorom. Mod.. serijski broj i datum kupnje vaseg stroja. U stroju se voda ne vidi...... koji je savremene tehnologije.... . kontaktirajte vas lokalni centar za servisiranje. Stroj.. P1035UK P1034UK 26 . Prod.. No.... zapisite podatke o modelu.. Prije nego nazovete telefonom...... ..... centar za servisiranje zahtjeva ove podatke.. Stroj proizvodi neobicne zvukove. djeluje na veoma ekonomican nacin kod male potrosnje vode.. .. koji poboljsuje njegovo djelovanje..... No..

.

EHPOESL/Z .07/2004 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->