PERILICA RUBLJA FA 826 - 1026

35.292.921/0

UPUTE ZA UPORABU

HR

Dragi kupac,
molim, da pazljivo procitate ove upute o djelovanju i budite jos posebno pozorni na odredbe glede sigurne upotrebe, koje su navedene na prvim stranicama. Preporu©ujemo vama, da knjizicu s uputama cuvate i prilozite mozebitnom drugom budu©em vlasniku.

Nanosenje stete kod transporta
Tokom odstranjivanja ambalaze provjerite, dali stroj nije ostecen. Ukoliko niste sigurni, nemojte ga upotrebljavati i kontaktirajte Centar za servisiranje.

Oznake, koje ©ete primjetiti u narednim poglavjima predmetnog prirucnika imaju slijede©i znacaj: Trokutni znak upozorenja i/ili kljucne rijeci (Upozorenje! Opreznost!) naglasavaju informaciju, koja je od posebnog znacaja za vasu sigurnost ili pravilno djelovanje pralnog stroja. Informacija, naznacena s tim simbolom pretpostavlja dodatne upute i prakticne naputke kod upotrebe pralnog stroja. Naputki i informacije glede ekonomicne i ekoloske upotrebe stroja oznacene su tim simbolom.

Nas doprinos kod zastite okoline: upotrebljavamo reciklirani papir, koji na steti okolini.

2

Sadrzaj Upozorenja Odlaganje Naputki za zastitu okoline Tehnicne specifikacije Montaza i prikljucenje Odstranjivanje ambalaze Prikljucenje vode Podesavanje Prikljucenje na elektricku struju 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 Odrzavanje Ku©iste Pretinac za pralna sredstva Cis©enje podrucja za odvajanje Unutarnji vodni filter Osiguranje u hladnim mjesecima Opasnost kod ispraznjenja 22 22 22 22 23 23 23 Pogreske kod djelovanja? 24-26 Vas novi pralni stroj Opis stroja Pretinac za doziranje pralnih sredstava 9 9 9 Uporaba Kontrolna ploca Kontrolne tipke Funkcije Sortiranje rublja Temperature Prije stavljanja rublja Maksimalno punjenje Tezina rublja Odstranjivanje mrlja Pralni detergenti i dodaci Me∂unarodni simboli za pranje Operativni slijed Programi pranja 10-12 10-12 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16-18 19-21 3 HRVATSKI .

mora biti izvrsena sa strane usposobljenog vodnog instalatera. provjeriti. koja je prethodno natopljena sa petrolejom. itd. da se u bubnju ne nalazi voda. varnostne sponke. sacekajte. Ako su navedene teku©ine bile upotrebljene prije pranja radi odstranjivanja mrlji. • Ako se stroj namijesti na podu. za koje je bio izra∂en. sponke i vijci mogu prouzrociti prilicnu stetu. uvijek morate drzati utikac. • Nakon prikljucenja stroja potrebno je obvezno provjeriti. Nesmijete ga dodirnuti! Uporaba • Ovaj je stroj namijenjen domacoj uporabi. pustite vrata stroja malo otvorena. Malo otvorena vrata produzavaju razdoblje pravilnog djelovanja njihovog mehanizma i ne dozvoljavaju nastanak neugodnih mirisa. koja se zahtjeva radi prikljucenja ovog stroja. dali su svi dzepovi prazni. • Nemojte prenapuniti stroj. koja su navedena u prirucniku. dali se ne naslanja na elektricnom dovodnom kablu. koje izvrsi nekompetento osoblje. • Upotrebljavajte samo preporu©ene kolicine omeksivaca za tkanine. Montaza • Sva unutarnja pakovanja moraju biti odstranjena prije uporabe stroja. radi sprijecavanja njihovog pozicioniranja izme∂u bubnja i nosaca bubnja. pojasi. • Bilo koja elektricna radnja za prikljucenje ovog stroja mora biti izvrsena sa strane usposobljenog elektricara. Op©a sigurnost • Popravke na stroju moze izvrsiti jedino usposobljeno osoblje. itd. • Provjerite. da zrak moze prosto kruziti izme∂u poda i podnozja stroja. dok potpuno ne izhlape iz tkanina. stavite u vre©icu za rublje ili pomo©nu posudu. • Prije nego sto otvorite vrata uvijek provjerite. mogu prouzruciti ozbiljnu stetu. Popravke. Nesmije se upotrebljavati u drugcije svrhe od onih. • Kada stroj nije u uporabi. metilnim spiritom. kao sto su novci. trikloretilenom. Ukoliko transportni zastitni elementi nisu odstranjeni ili nisu u cjelosti odstranjeni. • Poslije uporabe uvijek odvojite stroj od slavine i zatvorite vodni cep. koje je oznaceno za strojno pranje. • Svaka popravka vodnih slavina. Kontaktirajte vas Centar za asistenciju. 4 . • Kod visokih temperatura na staklu (vrata) moze do©i do pregrijavanja. prije nego sto namjestite stroj ili zapocinjete s njegovom upotrebom. Postupajte sukladno uputama. • Nemojte prati strojem odje©u. • Nikada nemojte izvu©i kabel za napajanje (drzanjem kabela) strujom kod isklopa utikaca iz uticnice. i tek onda jih stavite u stroj.Upozorenja U nastavku navedena su upozorenja u interesu sigurne uporabe. Predmeti. Morate jih obvezno procitati. na stroju ili dodatnoj opremi moze nastati ozbiljna steta. Morate uzeti u obziru upute na etiketama svake odje©e. odvedite vodu i pri tome uzmite u obzir upute u prirucniku sa uputama. • Manje komade kao sto su carape. koji je prekriven sa prostiracem ili tepisonom. Prevelika kolicina moze nanjeti stetu rublju. • Upotrebljava se samo za onu vrstu rublja. Ako bubanj nije prazan. Procitajte odgovaraju©a poglavja u prirucniku s uputama.

mrlje i manja prljavstina lako se otklone. Morate unistiti i mehanizam otvaranja. vodu i vrijeme (okolina je zasti©ena dobrina!). • Sastavni djelovi ambalaze (primjerice plasticni filmovi. • Kod primjerne prethodne obrade. jer time onemogu©ite djeci igru u prostoru bubnja. • Perilica radi efikasnije. stupnja prljavstine i kolicine rublja. odrezite elektricki kabel za napajanje i unistite utikac zajedno sa preostatkom kabla. Dok je perilica u djelovanju. preporu©ujemo da vodite brigu o slijede©im uputama: • Normalno prljavo rublje mozemo oprati bez pretpranja sa ciljem ustediti pralne detergente. energiju i dali nas doprinos ka zastiti okoline. da elektricki aparati mogu predstavljati opasnost. koje je potrebno upotrebiti. • Cuvajte sve detergente na sigurnome mjestu. rublje mozemo oprati i na nizoj temperaturi. Odlaganje Materijal za pakovanje Materijal. moze se Perilica Upotrebljavajte dozvoljene povrsine za odlaganje vase stare perilice. • Kada je perilica demontirana. ovisi od tvrdo©e vode. koje je pripremljeno za pranje. da se igraju sa perilcom. Dajte vas doprinos ka cisto©i vase zemlje! Nekoliko koristnih naputaka u svezi sa zastitom okoline Da bismo ustedili vodu. da djeca nemaju dostup. izvan dostupa djece. da djeca ili ku©ne zivotinje ne ulaze u bubanj.Sigurnost djece • Djeca cesto nisu savjestna cinjenice. koji je oznacen simbolom reciklirati. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen To znaci. djeca moraju biti pod pazljivim nadzorom i nesmijemo dozvoliti. polystyren) mogu biti opasni za djecu opasnost od zagusljivanja! cuvati na nacin. • Kolicina detergenata za pranje. 5 HRVATSKI . da se pravilno odbaci u za to primjerne kontejnere. ako je potpuno napunjena. • Provjerite. da se moze izvrsiti reciklaza uz uvjet.

89/336/EES od dana 03/05/89 u svezi s elektromagnetnom kompatibilnos©u.5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 800 o/m max 1000 o/m max 230 V/50 Hz 2100 W 10 A Minimum Maximum 50 kPa 800 kPa MAKSIMALNO PUNJENJE BRZINA CENTRIFUGE NAPETOST/FREKVENCIJA UKUPNA ABSORBCIJSKA SNAGA MINIMALNA ZAsTITA PREGRIJAVANJA PRITISAK VODE Ovaj je ure∂aj sukladan slijede©im direktivama EEZ: 73/23/EES od dana 19/02/73 u svezi s niskim naponom. 6 .Tehnicne osobine DIMENZIJE Visina sirina Dubina Pamuk Sintetika Osjetljivo rublje Vuna FA 826 FA 1026 85 cm 60 cm 60 cm 4.

7 HRVATSKI . Pozovite vodoinstalatera za provjeru zidnog sustava odvoda voda. luk treba biti umetnut na kraj cijevi. Prikljucak na vodu i odvod U blizini perilice moraju postojati slavina s HLADNOM VODOM sa spojem na vijak i navojem od 3/4 za dovod vode. umivaonik ili zidni sustav odvoda vode. P0021 2 AL009 P0022 P0001 P0002 4. pustite da protekne dovoljna kolicina vode da bi odstranila talog sto se moze nalaziti u cijevima. Savjetujemo da sacuvate sve zastitne elemente za prijevoz za slucaj eventualnog ponovnog prijevoza naprave. Provjerite slijede©e: — da se ne radi o slavini s toplom vodom. Na taj se nacin izbjegavaju pomicanja i padovi. te kada. Odvijte s kljucem i uklonite tri straznja vijka. kao sto je u nastavku opisano. 1.) 1 3. U tom slucaju. C) Ponovno zavrnite prstenasti okov da voda ne bi curila. P0287 2. povlace©i ih prema sredini. provjerite da ne curi. Ponovno postavite napravu na noge te uklonite tri plasticna zatikaca. te je zatim zatvorite. D) Smjestite odvodnu cijev u umivaonik ili kadu koriste©i zasebno dostavljeni luk. 5. Pazite pri tom da cijevi ne budu prignjecene. Naslonite napravu na pole∂inu. — da voda ne sadrzi talog. oslanjaju©i je na jedan od polistirenskih kuteva. Luk omogu©ava da se cijev ucvrsti na zid posredstvom rupe sto se nalazi na gornjem dijelu. Pazljivo odstranite lijevu i desnu plasticnu vre©icu. Zatvorite tri otvora s kapicama sto se nalaze u koverti koja sadrzi knjizicu s uputama. A) Pazljivo navijte cijev na slavinu osiguravsi da se ne osteti narez te cvrsto stegnite prstenasti okov da voda ne bi curila. zaokrenite cijev kako zelite nakon sto ste odvili prstenasti okov na pole∂ini naprave. P0018 P1088 B) Ako je to potrebno.Instalacija Zastitni elementi za prijevoz Prije koristenja perilice nuzno je odstraniti zastitne elemente za prijevoz. (Otvorite slavinu. Da bi nosio cijev.

Nakoh sto se podesi u pravilan polozaj. ve©eg broja kablova ili adaptera. Prikljucenje stroja pretpostavlja opremu. da crijeva nisu previse nategnuta. 2º. koje su navedene na plocici sa osobinama elektricne mreze.1. nozica se fiksira pritiskom podlozke na ku©iste.5 m i mora biti u istom promjeru kao originalno crijevo. Ako je potrebno. P0254 8 90 cm. da brojac elektricne energije. da je isto tako i izlazni kabel opskrbljen s primjernim ozemljenjem. absorbcijsku snagu. VAZNO: Razdalja izme∂u poda i najvise tacke crijeva mora iznositi izme∂u 60 i 90 cm (preporu©ljiva je duzina izme∂u 60 i 70 cm). a stroj je opremljen s takovom napravom. Ukoliko je produzenje crijeva za odvod neophodno potrebno. Drveni su podovi posebno prigodni za vibracije. da se uticnica i utikac mogu primjerno upotrebiti bez reduktora. ako stroj stoji na podu od drveta. 3º. da su karakteristike vase mreze jednake onima. Min. hrup i pomicanje stroja tokom njegovog djelovanja. elektricna instalacija i elektricni kabel mogu prenositi max. Ukoliko navedene sigurnostne mjere ne bi uzeli u obzir.5 m. osigura©. Max. Elektricni kabel za napajanje strujom moze promijeniti jedino personal naseg servisnog centra. proizvo∂ac otklanja bilo koju odgovornost u primjeru nezgoda. uvijek postavite stroj na tvrdi pod. Za savjet obratite se gra∂evinaru. Podesavanje Stroj se podesava odvijanjem ili privijanjem nozica. Osigurati. Uvjerite se. 60 cm. jos posebno. Ako je mogu©e. Crijevo nesmije biti zavito ili stisnuto radi onemogu©avanja zastoja vode. Navedena pravila za elektricnu sigurnost zahtjevaju primjerno ozemljenje. ono nesmije biti ve©e od 1. koja je potrebna kod prikljucenja stroja (plocica je namjestena na zadnjoj stranici stroja). promjenite izlazni kabel sa pogodnim kablom. Neke od vibracija su neophodne. Prikljucenje na elektricnu mrezu Prije nego prikljucite stroj uvijek provjerite: 1º. . koja je navedena na zadnjoj stranici. Precizno podesavanje ne©e dozvoliti vibriranje. Max.

• Kontrolni aparat za ravnotezu daje stroju stabilnost tokom njegovog rotiranja.Vasa nova perilica rublja Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitu i efektivnu obradu rublja kod male potrosnje vode. Opis perilice 1 Pretinac za doziranje detergenata za pranje 2 Tabela programa 3 Kontrolna ploca 4 Poklopac na vratima 5 Pretinac za odvod 6 Prilagodljive nozice Pretinac za doziranje pralnih sredstava Pretpranje Glavno pranje Omeksivaci. dodaci za tvrdo©u R0001 3D 9 HRVATSKI . energije i detergenata za pranje. • Tipka za odabir temperature omogu©ava vama odabir najpogodnije temperature za vase rublje.

Ova mogucnost je dobrodosla ljudima. PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICKWASH) 4. gdje je voda veoma “tvrda”. Tipka SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) Pritiskom na ovu tipku moguc je izbor izme∂u slijedecih opcija: • opcija PRETPRANJE: Ta opcija dodaje se kod pocetka starta ciklusa sa temperaturom 30º C. Kod ciklusa za rublje od PAMUKA i SINTETIKE. Ako zelite izbje©i naboranost vaseg rublja nakon pranja. Ova se opcija nemoze upotrijebiti kod programa za VUNU. izborom ove tipke perilica ©e umetnuti hla∂enje nakon faze pranja te fazu protiv guzvanja po zavrsnom centrifugiranju. Opcijske tipke: PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICK-WASH) LAKO PEGLANJE (EASY IRON) ili SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) moraju biti ukljucene poslije odabiranja zeljenog programa. koji su alergicni na detergente ili na podrucjima. Perilica dodaje 2 ciklusa ispiranja odabranom programu. Kada se ponovno pritisne na tipke. 3. . ti indikatori se gase. zajedno s opcijom PAMUK. (preporucljivo za malo ili srednje zaprljano rublje). i prije nego sto se perilica ukljuci. Izborom ove tipke perilica ©e umetnuti fazu impulsne centrifuge te fazu protiv guzvanja a nakon zavrsnog centrifugiranja u programima PAMUK. 10 Moze se primjeniti kod svih programa. Ukoliko je kod odabira programa ukljucena pogresna opcija. Tipka LAKO PEGLANJE (EASY IRON) Ova opcija je raspoloziva za programe PAMUK. Ukoliko dva svijetla ( PRETPRANJE i BRZO PRANJE) nisu ukljucena. 2. program nece startovati bez ukljucenja programa PRETPRANJE ili BRZO PRANJE. Ako su tipke ukljucene. odgovarajuci indikatori svijetla upale se. U programima SINTETIKA. a to je pritiskom na tipku START/PAUSE.Uporaba Kontrolna ploca 1. Pretinac za doziranje detergenata za pranje Tipke za opcije programa Ovisno od vrste programa mogu se uporabiti razlicite vrste opcija. indikator svijetla blista otprilike 2 sekunde. morate izabrati opciju LAKO PEGLANJE. • opcija BRZO PRANJE: Uporabom te opcije postizu se dobri rezultati pranja u kratkom vrijemenu. LAN te SINTETIKA. Programi za SINTETIKU i OSJETLJIVE tkanine modificirani su s ciljem postici krace vrijeme pranja. izvodi se kraca centrifuga prije pralne faze. time sto se okrene dugme za odabir programa (vidi sekciju 9). osim kod vune. Promjene se sastoje u tome sto se smanjuje broj ciklusa ispiranja (jedan manje) a istovremeno se povecava razina vode kod preostalih dviju ciklusa ispiranja.

• Ako zelite zaustaviti perilicu radi dodatnog punjenja s rubljem (time sto se odabrali najprije opciju ODGOflENI START (DELAY START)). dok ne dobijete zeljeno vrijeme i dok se indikator svijetlo ne upali.Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) vise puta. VAZNO! • Ako biste zeljeli ponistiti ODGOflENI START (DELAY START). tako da ponovno odaberete program.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. postupajte na slijedeci nacin: 1. • 2 blistanja: problem s odvajanjem vode. 3. 7. Ako zelite prekinuti trenutni program. Izme∂u programskog ciklusa indikator IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) svijetli slabije. i to za 12 S.Postupajte dalje s uobicajnim radnjama radi odabira zeljenog programa. 2. odgovarajuci indikator zapocinje blistati. 4. Nakon sto je perilica startovala. pritisnite tipku zbog startovanja perilice. kada je bio prekinut. oznacuje se kada se upali odgovarajuci indikator: Za uporabu ove opcije postupiti kako slijedi: 1. dok se mehanizam za otvaranje ne otkoci.5. Za nastavak programa od trenutka. Ova tipka omogucava kasniji start pralnih programa. 5.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. • 1 blistanje: problem s dovajanjem vode. odgovarajuce svijetlo prestaje blistati i gori dok se program ne zavrsi. Vrijeme.Odaberite program pomocu dugmeta za odabir programa (vidi sekciju 9). ili modificirati izbor vrijemena. 2. odgovarajuce svijetlo gori. Indikator svijetlo END blista ako nastupe problemi kod pranja: • 4 blistanja: otvorena vrata.Pritisnite na zahtjevane opcijske tipke.Stavite rublje u bubanj.Startujte s normalnim postupkom. Za vise informacija pogledati u poglavje “Nesto ne radi” na kraju prirucnika. za koje se odgodi startovanje pralnog programa. 4. 3.Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. 4S ili 2S (sata). Indikator svijetlo END upali se i oznacuje da je odabrani program zavrsio s pranjem. Tipka START/PAUSE (START/PAUSE) Poslije odabira zeljenog programa pomocu dugmeta za odabir (vidi sekciju 9). pritisnite na tipku START/PAUSE. preostatak vrijemena vidi se na indikatoru. Tipka za ODGOflENI START (DELAY START) Ako je odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). 2. Display za tijek programa 6.Pricekajte jednu ili dvije minute prije otvaranja bubnja.Pritisnite na tipku START/PAUSE. Opcija ODGOflENI START (DELAY START) nemoze se odabrati kod programa “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). postupajte kako slijedi: 1. ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. 8S. 11 HRVATSKI .

.moze se okretati u smjeru satne kazaljke ili obrnutom smjeru./m. • STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja): S odabirom ove opcije voda finalnog ispiranja ostaje u bubnju. Poslije zavrsenja programa indikator svijetlo END upali se.selektor programa . Ovo dugme omogucava reduciranje finalne i faznih centrifuga ili odabir opcija STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). PAZNJA! Ako se za vrijeme trajanja programa dugme za odabir programa pokrece u novi polozaj (novi program). Poslije zavrsetka svakog programa dugme se mora vratiti u polozaj »O« zbog iskljucenja perilice. C) Pritisnite tipku START/PAUSE./m. drugim rijecima. Odabire se kod veoma osjetljivih tkanina. indikator svijetlo pocinje blistati./m. Dugme za odabir programa Ovo dugme . Upotrijebite to dugme za odabir zeljenog programa. Dugme za odabir centrifuge. Perilica ce nastaviti sa izvo∂enjem starog programa i nece preklopiti programator na novi odabrani program. BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) ili STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Model FA 1026 Model FA 826 9.okr. Brzina na dugmetu odnosi se na programe za rublje od pamuka. voda mora biti odvedena. Prije nego sto se otvore vrata. perilica izvodi centrifugu kod 400. odgovara 900 okr. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. za sintetiku i 700 okr. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja.8. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Vrijednost 1000 okr./m. • BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) S odabirom ove opcije sve faze centrifugiranja iskljuce se. za vunu te osjetljive tkanine. Kod odvajanje vode postupajte na slijedeci nacin: A) Okrenite dugme za odabir programa na “O”.

Opca pravila: Rublje od bombaza. Osusene mrlje namocite tokom no©i u vodu sa posebnim detergentom. spavace kosulje. Novo obojano rublje moze se prati tek prvi put. Pranje kod maksimalnog punjenja donosi najpogodniju potrosnju vode i energije. Mufa: upotrebite sredstvo za izbjeljivanje. Uklonite prisutne mrlje prije pranja. lana: napunite bubanj. ostale sponke). rucnici. dobro isperite (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja).…) od lana. Osusene mastne mrlje: navlazite s uljem od terpentine. 13 Maksimalno punjenje Preporu©ljiva punjenja oznacena su u programskoj tabeli. Odstranjivanje mrlja Teze odstranljive mrlje se cesto nemogu ukloniti samo s vodom i detergentom. zakopcajte sve otvorene i vise©e djelove. Kod vrlo zaprljanog rublja smanjite kolicinu punjenja. ponovite vise puta. razlicite patent zatvara©e i ostalo. Sortirajte rublje kako slijedi: bijelo. jer je celulozna struktura odje©e ve© oste©ena. polozite odje©u na meku podlogu i podrgnite po mrlji sa prstima i tkaninom od pamuka. posteljina. sto znaci da morate biti kod prvog pranja jos posebno pazljivi. polozite odje©u na meku tkaninu i nekoliko puta podrsajte po mrlji. ali ne previse. Zakopcajte sve pojase ili duge trake. obojano. osjetljivo. namizni prtovi.Naputki za pranje Sortiranje rublja Uzmite u obzir kodu pralnog simbola na svakoj odje©i i naputke za pranje. pamuka ili sinteticnih vlakana i za malo zaprljano bijelo rublje od pamuka (primjerice donje rublje). Ostaci r∂e: upotrebite otopinu kiseline oxalic u vru©oj vodi ili preparat za odstranjivanje r∂e u hladnoj vodi. 30°-40° (hladno) za osjetljivo rublje ( primjerice zavjese). Osjetljivo rublje i vuna: ne napunite vise od tre©ine bubnja. Zato je preporu©ljivo njihovo cis©enje odnosno obrada prije pranja. koje sadrzi sinteticka i vunena vlakna. mjesano rublje. sintetika. pa se zbog toga odje©a moze natrgati. Bijelo rublje moze kod pranja izgubiti svoju bijelinu. Masti: malo nasapunite i upotrebite sredstvo za izbjeljivanje (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). HRVATSKI . Provjerite. nakon toga jih podrgnite sa sapunom i vodom. Boje na osnovi ulja: navlazite s benzinom za cis©enje. Odstranite sponke. Prije nego se stroj napuni Nikada nemojte prati bijelo i obojano rublje u isto vrijeme.…) za normalno zaprljano obojanu odje©u (primjerice suknje. koje daje proizvo∂ac. Krv: ocistite svijezu mrlju sa hladnom vodom. nocne haljine. zakopcajte jih u vre©icu ili mrezicu. Kod zavjesa budite veoma oprezni. Veoma zaprljane djelove ocistite sa specialnim detergentom ili pastom za cis©enje. sigurnostne sponke. Tezina rublja Slijede©e vrijednosti su od indikativnog znacaja: Kupa©i ogrtac Servet Posteljina Rjuha Jastuk Namizni prt Cistilna krpa Cajni prt Zenske nocne haljine Zensko toplo donje rublje Muska radna kosulja Muska kosulja Muski spava©i komplet Haljina Musko donje rublje 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Temperature 90° 60° za normalno zaprljano bijelo rublje od pamuka i lana (primjerice cajni prtovi. koji se moze ukloniti. Sintetika: napunite bubanj najvise do polovine. Budite oprezni kod mrlja starijeg izvora. vuna. da u rublju nisu prisutni predmeti od metala (primjerice sponke za kosu. Zakopcajte okrasne jastuke.

preporu©ljivi za nize temperature pranja (60ºC max. Ako se upotrebljava prasak u koncentratu ili teku©i detergent. isperite i upotrebite acetnu ili citronovu kiselino. koji omogu©ava optimalno upotrebu koncentriranih detergenata. metilni spirit ili benzin. oznacen sa simbolom . nakon toga upotrebite metilni spirit. koji je oznacen sa simbolom . Upotrebite manju kolicinu detergenata. koje kod velikih kolicina mijenjaju osjetljivu ravnotezu prirode. Svi strojni detergenti za pranje. koji su normalno dostupni na trzistu. Kolicina detergenata. – se formira veci obseg pjene tokom pranja. rublje od pamuka. Tvrdo©a vode je klasifikovana u takozvanim “stupnjevima” tvrdo©e. Odabir detergenata ovisi od vrste odje©e (osjetljive tkanine. mora biti odabran program bez pretpranja.). Iako su biorazgradljivi. (*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili. koje vas opskrbuje sa vodom ili kod vasih lokalnih organa vlasti. Bilo koje vrste omeksivaca za tkanine ili dodataka za tvrdo©u tkanina morajo biti stavljene u pretinac sa oznakom prije pricetka izvo∂enja pralnog programa. a nakon toga sa acetnom kiselinom. – teku©i detergenti. Ulijte teku©i detergent u prekat pretinca za doziranje pralnih sredstava.7 8-14 15-21 vise od 21 0-15 16-25 26-37 vise od 37 . detergenti sadrze substance. 1 2 3 4 meke srednje tvrde veoma tvrde 0. Informacije u svezi sa tvrdo©om vode na vasem podrocju mogu se priop©iti kod poduze©a. koja se preporu©uje za upotrebu.) za vse vrste tkanina ili posebno samo za vuneno rublje. Ulijte jih u pretinac. razine na pretincu za doziranje pralnih sredstava. kolicine punjenja. Mrlje od katrana: najprije upotrebite preparat za uklanjanje. mogu se upotrebljavati u tom stroju: – detergenti u prahu za vse vrste tkanina. koja se upotrebljava Vrsta in kolicina detergenata ovisi od vrste rublja. Vodite brigu o preporukama proizvo∂aca glede dozvoljene kolicine upotrebe i nemojte prelaziti oznake MAX. 14 Stupanj tvrdo©e vode: Stupanj Nivo Osobine Njemacka °dH Francuska °T. neposredno prije samog izvo∂enja programa.Pera/kemijske olovke sa uloscima i teku©e ljepilo: navlazite s acetonom (*). temperature pranja i stupnja zaprljanosti. vuna. nakon toga podrsajte sa pastom za cis©enje. Crveno vino: nasapunite u vodi zajedno sa detergentom. Pralni stroj za rublje opremljen je sa sistemom recirkulacije. – je rublje manje zaprljano. ako: – perete manju kolicinu rublja. Sredstva za izbjeljivanje (chlorine) mogu se upotrebiti samo za bijelo i brzo obojano rublje od pamuka i za laneno rublje. Detergenti i dodaci Dobri rezultati pranja ovise i od izbora detergenata i njihove pravilne kolicine kod uporabe. Uklonite sve ostatke boje pomo©u sredstva za izbjeljivanje. Vodite brigu o uputama proizvo∂aca glede kolicine. Crna tinta: ovisno od vrste crne tinte navlazite mrlju s acetonom (*). polozite odje©u na meku krpu i podrsajte po mrlji. koja se upotrebljava. Uklonite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje. Crvenilo za usne/ruz: ovlazite s acetonom kao sto je gore navedeno.) od boje. nakon toga ponovno isperite. itd. stupnja zaprljanosti rublja i tvrdo©e vode.H. radi onemogu©avanja prevelike potrosnje i zbog zastite okoline. – detergenti u prahu za osjetljive tkanine (60ºC max. odstranite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje I dobro isperite. Detergenti i bilo koja vrsta dodataka moraju se staviti u odgovaraju©i prostor pretinca za doziranje pralnih sredstava prije nego sto pralni program zapocinje sa djelovanjem.

pranja 40°C 30 Max. pranja 95°C 60 Max. JAKO PRANJE 95 Max. benzin. cisti alkohol cisti alkohol. pranja 60°C 40 Max. temp. 110°C Nemojte glacati A KEMIJSKO CISÂENJE Pomo©u svih otopina P F Zabranjeno kemijsko cis©enje Perklortilen. 150°C Mlako glacalo max. temp. pranja 30°C OSJETLJIVO PRANJE 60 40 40 30 Rucno pranje Nemojte prati BIJELJENJE Izbjeljivanje u hladnoj vodi Nemojte izbjeljivati GLACANJE Vru©e glacalo max.MEflUNARODNA TABLICA SIMBOLA Simboli na odjevnim predmetima uveliko olaksavaju pranje i odrzavanje. temp. i R113 R111 i R113 Visoka temperatura Niska temperatura SUSENJE Na ravnoj podlozi Na stalku Na vjesalici U susilici Nemojte susiti u susilici 15 HRVATSKI . 200°C Toplo glacalo max. temp. Benzin.

Odaberite zeljeni program Okrenite dugme za odabir programa na zeljeni polozaj. Odaberite brzinu centrifuge ili opciju STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). Mjerica omeksivaca Ako se preporucuje. time sto povucete drsku. koju preporucuje proizvo∂ac u oznacenoj casi i stavite detergent u glavni pretinac i oznaceni pretinac (ako ste odabrali program s PRETPRANJEM (PRE-WASH)). 5. tako da ga rastresete/okrenete na unutarnju stranu i ukljucite perilicu. koji ostanu kod izrade bubnja i cijevi. oznacen sa simbolom : (nemojte prelaziti oznaku “MAX” na pretincu). stavite omeksivac za rublje u pretinac. Stavite rublje u bubanj. Model FA 1026 Model FA 826 R0070 3. 4. komad po komad. Zatvorite poklopac odnosno vrata perilice. Stavite rublje u buban Otvorite poklopac odnosno vrata. Oprezno zatvorite pretinac. P0004 2. Odmjerite kolicinu pralnog detergenta. Stavite polovinu mjerice pralnog detergenta u glavni pralni pretinac i ukljucite perilicu.Slijed operacija Prije prvoga pranja pripremljenog rublja preporucujemo. da kod prazne perilice ukljucite ciklus pranja rubllja od pamuka na 60º C s ciljem odstranjenja ostataka. 1. Namjestite zahtjevanu opciju pritiskom na tipku/e R0071 16 . 6. Mjerica pralnog detergenta Izvucite pretinac prema sebi dok se ne zaustavi. Okrenite dugme za odabir centrifuge na odgovarajuci polozaj.

Ponovno pritisnite tipku radi re-startovanja programa. 4S ili 2S sata). OPCIJA! Odaberite. nakon toga mozete otvoriti vrata. Ako se vrata ne otvore. u tom primjeru voda se odvaja automatski. 17 HRVATSKI . Pricekajte otprilike dva minuta dok indikator svijetlo END ne pocinje svijetliti. ako zelite. Otvaranje poklopca – vrata poslije startovanja programa Najprije zaustavite perilicu pritiskom na tipku START/PAUSE. Prekinuce programa Ponovno pritisnite na tipku START/PAUSE. Ako je bila odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). da ponovno pritisnete tipku START/PAUSE. 10. ili da je razina vode u bubnju prevelika (sto moze prouzrociti prskanje vode) ili da se bubanj vrti. Ako se vrata ne otvore a potrebno jih je otvoriti. indikator svijetlo za IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) slabije svijetli. Startujte s novim programom tako. ako perilica jos nije izvrsila fazu ispiranja. da je temperatura vode previsoka. • da je cep za dovod vode pravilno okrenut. 9. perilica pocinje s odbrojavanjem. opciju ODGOflENI START (DELAY START). Voda za pranje ostane u cijevi. Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) toliko puta.7. Promjena pralnog programa u tijeku Kada program startuje. dok indikator svijetlo ne pokaze zeljeno vrijeme (12 S. • da su vrata stroja i pretinac za detergente zatvoreni. nakon toga moze se odabrati novi program. 8. Za startovanje odabranog programa pritisnite. odgovarajuci indikator prestaje blistati i zapocinje slabije svijetliti do kraja programa. • da je cijev za odvajanje vode pravilno i sigurno namjestena. time cete prekinuti djelujuci program. Ukljucite perilicu Prije ukljucenja perilice provjerite: • da je stroj prikljucen na elektricnu struju. moguce ga je promjeniti jedino ako se dugme za odabir programa vrati u polozaj “O”. Dok traje programski ciklus. to znaci. 8S. Odgovarajuci indikator zapocinje blistati. tipku START/PAUSE (START/PAUSE). Poslije otprilike jedne ili dviju minuta vrata se mogu otvoriti (OBRATITE PAZNJU NA RAZINU VODE). ugasite stroj s okretanjem dugmeta za odabir programa na polozaj “O”. 11.

12. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Na kraju programa Perilica se zaustavlja avtomatski. PAZNJA! Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Ako ne namjeravate izvrsiti jos jedno pranje. da indikator END zapocinje svijetliti. Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O” radi iskljucenja perilice.okr. da je bubanj prazan. 18 . Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. da mora biti odvedena voda prije nego sto se otvore vrata. Ostavite poklopac otvoren s cijem izbjegavanja nastanka plijesni i neugodnih mirisa. drugim rijecima. zatvorite slavinu. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. Za odvod vode postupati na slijedeci nacin: A) Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O”. perilica izvodi centrifugu kod 400. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja./m. Otvaranje poklopca – vrata naznaceno je time. Ispraznite bubanj i pazljivo provjerite. indikator END se gasi sto znaci.

primjerice kosulje. bluze Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili D OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. primjerice kosulje. malo zaprljano. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Centrifuga ili F OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. donje rublje. srednje zaprljano. Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). donje rublje. donje rublje. koje su namijenjene upotrebi na energijskoj oznaci odnose se na program za rublje od pamuka (program B) kod 60º C s tezinom punjenja 4. kosulje.5 kg. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Centrifuga O — Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. EKONOMICNO primjerice srednje zaprljana radna odjeca. srednje zaprljano.5 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili A BIJELO RUBLJE Za veoma zaprljano rublje od pamuka Pranje kod 90º C 3 ispiranja Centrifuga B Bijelo rublje od pamuka.Tabela programa Pralni programi za rublje od pamuka i lana Tezina punjenja: 4. 19 HRVATSKI . donje rublje Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili C OTPORNE OBOJENE TKANINE Brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. primjerice kosulje. bluze. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. (**) Sukladno Direktivama EU 92/75 navedene oznake. prtovi. bluze. (**) krpe i ostalo.

— Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Vuna: 1 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili G MJESOVITE TKANINE Mjesovito rublje. primjerice zavjese. Pranje kod 60º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili H SINTETIKA Sinteticno rublje. bluze. koje imaju na etiketi oznaku za rucno pranje. sukladno s napomenom na etiketi rublja i savjetima proizvo∂aca perilice (M9604). 20 . Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili K OSJETLJIVE TKANINE Osjetljive tkanine. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga L RUCNO OPRANO Posebno delikatne tkanine. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. obojena odjeca. bluze. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga N O HLADNA VUNA Ovaj je pralni ciklus namjenjen pranju Pranje kod 3 ispiranja vune bez temperature. vunu Tezina punjenja: 2 kg. donje rublje. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. kosulje. kosulje. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili J OSJETLJIVA SINTETIKA Delikatno sinteticno rublje. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga M VUNA Za pranje vunenog rublja.Tabela programa Pralni programi za sintetiku. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. mjesovite i osjetljive tkanine. donje rublje. Kratka centrifuga Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. obojena odjeca.

ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. 21 HRVATSKI . Ovaj se program moze CENTRIFUGA upotrijebiti i za odvajanje te centrifugiranje. Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice Kratka centrifuga O — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). Primjerice: prije susenja staviti rublje i bubanj i kratko centrifugirati. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE.Tabela programa Specialni pralni programi Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije P ISPIRANJA Ovim programom moguce je izvrsiti ispiranje i centrifugiranje kod rublja. 3 ispiranja Kratka centrifuga Q ODVAJANJE Za odvajanje vode kod posljednjeg ispiranja s ukljucenom opcijom STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Odvajanje vode R Ovim programom moguce je izvrsiti kratko centrifugiranje: za rucno oprano rublje. koje je bilo ru©no oprano.

primjerice puce. koji se formiraju u prostoru elementa crpke. sacekajte. itd. talozi. dok se voda ne ohladi. Vazno: nesmijete upotrebljavati metilni spirit. tako da pritisnete na tipku. sigurnostne sponke. 3. gornji se dio pretinca za dodatke moze odstraniti. Pretinac odstranite iz stroja. Pretinac za doziranje pralnih sredstava Tokom vrijemena detergenti i omeksivaci rublja se nataloze na dnu pretinca. • ispraznite posudu. ako je crpka blokirana predmetima. • namjestite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi na prethodni polozaj i zatvorite poklopac pretinca za odvod. koje ostavlja raznolike ostatke jer je oprano kod visokih temperatura. Ku©iste stroja Ocistite vanjsku stranu stroja sa toplom vodom i neutralnim ku©nim detergentom. ponovno namjestite poklopac na crijevo. otvorite otvor za odvod vode. koji ne ostavlja tragove. Namjestite pretinac poslije izvrsenog cis©enja. Isperite sa cistom vodom i obrisite mekom krpom. polozite ga u posudu i odstranite poklopac. P0038 P1116 P1117 22 . novac. Privremeno ocistite pretinac.. Sa ciljem olaksati cis©enje. podmetnite posudu za odvod vode. tako sto se element vise puta okrenete. • • • • • povucite pretinac iz njegovog ku©ista. novci. otpustite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi. nakon sto se posuda napuni. otopine ili slicne proizvode za cis©enje ku©ista. 2. koja se nalazi na poslednjoj levoj stranici vogala. kao sto su dugmeta. da je potpuno zatisnut. • za nastavak odvijte poklopac filtera okretanjem u obrnutom smjeru satne kazaljke i izvucite ga. P1114 P1115 R0072 C0073 Detergenat se moze nataloziti i u unutarnjem djelu otvora pretinca: ocistite ga starom zubnom cetkom. • privijte poklopac filtera u smjeru satne kazaljke i provjerite. Cis©enje prostora za odvod vode Podrucje odvajanja mora biti ocis©eno. ili ako se nakupe ostaci pranja kod rublja. ako je potrebno.Odrzavanje 1. tako da ga isperete pod teku©om vodom. moraju biti isto tako odstranjeni. • odstranite predmete. Ponovite postupak. do niste potpuno ispraznili pralni stroj.

zatvorite slavinu s vodom. pocekajte da se voda ohladi. • kada je voda u potpunosti ispraznjena. Kada je lavor pun. Odvijte dovodnu cijev. otvorite vratasca zone odvoda. otvorite vratasca zone odvoda. postupite kako slijedi: • • • • • • izvucite utikac iz elektricne uticnice. stavite ponovno cep na odvodnu cijev za nuzdu. postavite lavor za sakupljanje vode. ako je to nuzno. Ponovno navijte dovodnu cijev. izbjegavsi formiranje leda te kao posljedicu i eventualni kvar dijelova naprave. zatvorite slavinu. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. ako je to nuzno. Ocistite filter koriste©i cetkicu. U trenutku ponovnog koristenja naprave. • • • • • • 23 HRVATSKI . vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. • ispraznite lavor i ponavljajte postupak sve do kompletnog praznjenja naprave. postupite kako slijedi: izvucite utikac iz elektricne uticnice. smjestite je u lavor i skinite cep. pocekajte da se voda ohladi. mogu©e je da se dovodni filtar zacepi. smjestite je u lavor i skinite cep. postavite lavor za sakupljanje vode. P1090 5. Predostroznosti protiv leda Ako je naprava smjestena na mjestu gdje se temperatura moze spustiti ispod 0 °C. ponovno stavite cep na odvodnu cijev za nuzdu. Dovodna cijev Ako je koristena jako tvrda voda ili ona sadrzi tragove naslaga kalcija. uvjerite se da je temperatura okruzenja iznad 0 °C. Zatvorite slavinu. Zato ga je preporucljivo ocistiti s vremena na vrijeme. • vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. 6. Na taj nacin sva voda sadrzana u napravi biva ispustena. Praznjenje u nuzdi Da biste ispustili vodu u slucaju kad se to ne izvrsi automatski (blokirana pumpa za odvod. zacepljen filter ili odvodna cijev).4. izvucite odvodnu cijev za nuzdu.

tako da se moze centrifugirati. a mogu se rijesiti bez sudjelovanja osoblja iz tehnicnog servisa. Uticnica nema struje. dali cijevi propustaju vodu. 4 blistanja = otvorena vrata. da neki od djelova ne radi ispravno. Prikljucak odvodne cijevi nije pravilno izveden. Dugme za odabir programa nije pravilno pozicionirano i tipka START/PAUSE nije bila ponovno pritisnuta. koji stvara previse pijene. 24 . Pogledati upute radi pravilnog spajanja. Dovodna cijev je savijena ili propusta vodu. • Slavine za odvodni sistem blokirane su. • Odvodna cijev moze biti ostecena ili nije pravilno montirana. 2 blistanja = voda nije odvedena. 1 blistanje = nema punjenja vodom. • Perilica ne puni vodom: • Perilica odmah nakon punjenja isprazni vodu: • Kraj odvodne cijevi je u nizoj poziciji od stroja. • Nema protoka zraka izmesu odvodne cijevi i kucne cijevi. Kada se problem eliminira. Utikac nije pravilno umesten u uticnicu. • Perilica ne odvaja vodu i/ili ne centrifugira: • Voda je na podu: • Ima previse detergenta u perilici ili je doziran pogresan detergent. • Tezina rublja nije raspore∂ena: rasporediti rublje u bubnju. sto znaci. preporucuje se pregled dijelova perilice. pogledati dali ima vode u cijevima. Prije nego se kontaktira lokalni servis za popravke. Problemi/kvarovi • Perilica se ne ukljuci: • • • • • Moguci uzroci Vrata nisu zatvorena. pritisnite tipku START/PAUSE radi restartovanja programa. Odabrana je opcija ili . Filtar u dovodnoj cijevi je zacepljen. • • • • Vodni cep je zatvoren. • • • • Odvodna cijev je savijena ili propusta vodu. • Blokirane je sistem slavina za odvod. kontaktirajte lokalni servis za popravke. Vrata nisu bila zatvorena. koji bi mogli biti uzrok problemu. • Provjeriti dali su dovodne cijevi ostecene. • Pretinac za detergente je u kvaru. Kod djelovanja perilice moze blistati indikator svijetlo END. • Kraj odvodne cijevi je potopljen u vodi. • Odabrana je opcija ODGOflENI START (DELAY START). koji se mogu razrijesiti bez sudjelovanja tehnicnog osoblja. Crpka za odvajanje blokirana je. Ako nakom provjere problem nije uklonjen. Kod utikaca nema kontakta na fazi.Nesto ne radi? Neki od problema kod djelovanja perilice nastaju zbog nepravilnog odrzavanja ili prekomernog punjenja rubljem. Problemi. Nije uvijek jednostavno provjeriti.

• Perilica previse trese kod centrifuge: • Vrata se ne otvaraju: • Centrifuga kasni ili perilica ne centrifugira: • Perilica proizvodi cudne zvukove: • U bubnju nema vode: 25 HRVATSKI . perilica ne centrifugira. • Rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • Nisu bili odstranjeni svi elementi pakovanja i transporta. vrata se ne otvaraju ( odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD)) • Elektronika detektora za balansiranje rublja prekinula je centrifugu. • Perilica upotrebljava modernu tehnologiju visokog energijskog razreda. • Voda u cijevi: ako je voda u cijevi. Ovo se moze dogoditi vise puta prije nego detektor omoguci normalnu centrifugu. • Perilica je opremljena s vrstom motora. Rublje nije raspore∂eno radi obratne rotacije bubnja. • Mozda nije dovoljno rublja u bubnju. Potrosi veoma malo vode bez posljedica na rezultate pranja. • Nije bio odabran pravi pralni program. jer rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • U bubanj je stavljeno previse rublja. • Program jos uvijek radi. • Perilica je u kontaku sa stjenom ili namjestajem. a isto tako vecu stabilnost perilice kod pranja. koji prouzrokuje neobican zvuk od ostalih tradicionalnih motora. Premalena kolicina detergenta daje sivi izgled rublju. • Perilica ne stoji ravno i stabilno (provjeriti diagonalu). Novi motor garantira bolji start i bolji polozaj rublja dok se izvodi centrifuga. U tom primjeru rasporedite rublje rucno i ponovno odaberite program centrifugiranja. • Iz rublja nisu bili odstranjeni metalni predmeti.Ako nakon 10 minuta rublje nije pravilno raspore∂eno. • Mehanizam za otvaranje jos nije otvoren.Problems • Nezadovoljivi rezultati pranja: Possible cause • Uporabljeno je premalo detergenta ili pogresan detergent.

. No.. U stroju se voda ne vidi. zapisite podatke o modelu. centar za servisiranje zahtjeva ove podatke.. Stroj. ...... Ser....... .. No..Ako niste uspjeli identificirati ili razrijesiti problem. serijski broj i datum kupnje vaseg stroja. koji je savremene tehnologije... Prod... Prije nego nazovete telefonom.... Stroj proizvodi neobicne zvukove... . Stroj je opremljen sa kolektorskim motorom. P0042 Ser.... Prod. P1035UK P1034UK 26 .. koji poboljsuje njegovo djelovanje. Izvo∂enje pranja je isto tako odlicno... No. No.. Mod.. djeluje na veoma ekonomican nacin kod male potrosnje vode.. .... kontaktirajte vas lokalni centar za servisiranje...... ......... .... Mod..

.

07/2004 .EHPOESL/Z .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful