PERILICA RUBLJA FA 826 - 1026

35.292.921/0

UPUTE ZA UPORABU

HR

Dragi kupac,
molim, da pazljivo procitate ove upute o djelovanju i budite jos posebno pozorni na odredbe glede sigurne upotrebe, koje su navedene na prvim stranicama. Preporu©ujemo vama, da knjizicu s uputama cuvate i prilozite mozebitnom drugom budu©em vlasniku.

Nanosenje stete kod transporta
Tokom odstranjivanja ambalaze provjerite, dali stroj nije ostecen. Ukoliko niste sigurni, nemojte ga upotrebljavati i kontaktirajte Centar za servisiranje.

Oznake, koje ©ete primjetiti u narednim poglavjima predmetnog prirucnika imaju slijede©i znacaj: Trokutni znak upozorenja i/ili kljucne rijeci (Upozorenje! Opreznost!) naglasavaju informaciju, koja je od posebnog znacaja za vasu sigurnost ili pravilno djelovanje pralnog stroja. Informacija, naznacena s tim simbolom pretpostavlja dodatne upute i prakticne naputke kod upotrebe pralnog stroja. Naputki i informacije glede ekonomicne i ekoloske upotrebe stroja oznacene su tim simbolom.

Nas doprinos kod zastite okoline: upotrebljavamo reciklirani papir, koji na steti okolini.

2

Sadrzaj Upozorenja Odlaganje Naputki za zastitu okoline Tehnicne specifikacije Montaza i prikljucenje Odstranjivanje ambalaze Prikljucenje vode Podesavanje Prikljucenje na elektricku struju 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 Odrzavanje Ku©iste Pretinac za pralna sredstva Cis©enje podrucja za odvajanje Unutarnji vodni filter Osiguranje u hladnim mjesecima Opasnost kod ispraznjenja 22 22 22 22 23 23 23 Pogreske kod djelovanja? 24-26 Vas novi pralni stroj Opis stroja Pretinac za doziranje pralnih sredstava 9 9 9 Uporaba Kontrolna ploca Kontrolne tipke Funkcije Sortiranje rublja Temperature Prije stavljanja rublja Maksimalno punjenje Tezina rublja Odstranjivanje mrlja Pralni detergenti i dodaci Me∂unarodni simboli za pranje Operativni slijed Programi pranja 10-12 10-12 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16-18 19-21 3 HRVATSKI .

odvedite vodu i pri tome uzmite u obzir upute u prirucniku sa uputama. da zrak moze prosto kruziti izme∂u poda i podnozja stroja. Predmeti. za koje je bio izra∂en. • Upotrebljava se samo za onu vrstu rublja. • Provjerite. • Upotrebljavajte samo preporu©ene kolicine omeksivaca za tkanine. Popravke. Postupajte sukladno uputama. mora biti izvrsena sa strane usposobljenog vodnog instalatera. • Poslije uporabe uvijek odvojite stroj od slavine i zatvorite vodni cep. Malo otvorena vrata produzavaju razdoblje pravilnog djelovanja njihovog mehanizma i ne dozvoljavaju nastanak neugodnih mirisa. na stroju ili dodatnoj opremi moze nastati ozbiljna steta. pustite vrata stroja malo otvorena. • Nemojte prenapuniti stroj. mogu prouzruciti ozbiljnu stetu. radi sprijecavanja njihovog pozicioniranja izme∂u bubnja i nosaca bubnja. itd. Nesmije se upotrebljavati u drugcije svrhe od onih. sacekajte. trikloretilenom. da se u bubnju ne nalazi voda. • Nikada nemojte izvu©i kabel za napajanje (drzanjem kabela) strujom kod isklopa utikaca iz uticnice. itd. Prevelika kolicina moze nanjeti stetu rublju. koje je oznaceno za strojno pranje. koja su navedena u prirucniku. dali su svi dzepovi prazni. • Prije nego sto otvorite vrata uvijek provjerite. • Manje komade kao sto su carape. provjeriti. dok potpuno ne izhlape iz tkanina. Op©a sigurnost • Popravke na stroju moze izvrsiti jedino usposobljeno osoblje. Procitajte odgovaraju©a poglavja u prirucniku s uputama. • Bilo koja elektricna radnja za prikljucenje ovog stroja mora biti izvrsena sa strane usposobljenog elektricara. varnostne sponke. • Svaka popravka vodnih slavina. koja je prethodno natopljena sa petrolejom. metilnim spiritom. i tek onda jih stavite u stroj. dali se ne naslanja na elektricnom dovodnom kablu. koja se zahtjeva radi prikljucenja ovog stroja. Morate uzeti u obziru upute na etiketama svake odje©e. 4 . kao sto su novci. Nesmijete ga dodirnuti! Uporaba • Ovaj je stroj namijenjen domacoj uporabi. sponke i vijci mogu prouzrociti prilicnu stetu. Kontaktirajte vas Centar za asistenciju. • Nakon prikljucenja stroja potrebno je obvezno provjeriti. koje izvrsi nekompetento osoblje. • Kod visokih temperatura na staklu (vrata) moze do©i do pregrijavanja. • Ako se stroj namijesti na podu. Ako su navedene teku©ine bile upotrebljene prije pranja radi odstranjivanja mrlji.Upozorenja U nastavku navedena su upozorenja u interesu sigurne uporabe. • Nemojte prati strojem odje©u. • Kada stroj nije u uporabi. Montaza • Sva unutarnja pakovanja moraju biti odstranjena prije uporabe stroja. koji je prekriven sa prostiracem ili tepisonom. stavite u vre©icu za rublje ili pomo©nu posudu. pojasi. Ukoliko transportni zastitni elementi nisu odstranjeni ili nisu u cjelosti odstranjeni. Ako bubanj nije prazan. uvijek morate drzati utikac. prije nego sto namjestite stroj ili zapocinjete s njegovom upotrebom. Morate jih obvezno procitati.

• Cuvajte sve detergente na sigurnome mjestu. da se igraju sa perilcom. ovisi od tvrdo©e vode. da se pravilno odbaci u za to primjerne kontejnere. jer time onemogu©ite djeci igru u prostoru bubnja. energiju i dali nas doprinos ka zastiti okoline. Dok je perilica u djelovanju. da elektricki aparati mogu predstavljati opasnost. moze se Perilica Upotrebljavajte dozvoljene povrsine za odlaganje vase stare perilice.Sigurnost djece • Djeca cesto nisu savjestna cinjenice. mrlje i manja prljavstina lako se otklone. 5 HRVATSKI . • Kolicina detergenata za pranje. da se moze izvrsiti reciklaza uz uvjet. Odlaganje Materijal za pakovanje Materijal. koji je oznacen simbolom reciklirati. koje je potrebno upotrebiti. • Kod primjerne prethodne obrade. polystyren) mogu biti opasni za djecu opasnost od zagusljivanja! cuvati na nacin. djeca moraju biti pod pazljivim nadzorom i nesmijemo dozvoliti. ako je potpuno napunjena. • Perilica radi efikasnije. rublje mozemo oprati i na nizoj temperaturi. • Kada je perilica demontirana. vodu i vrijeme (okolina je zasti©ena dobrina!). odrezite elektricki kabel za napajanje i unistite utikac zajedno sa preostatkom kabla. stupnja prljavstine i kolicine rublja. • Provjerite. koje je pripremljeno za pranje. preporu©ujemo da vodite brigu o slijede©im uputama: • Normalno prljavo rublje mozemo oprati bez pretpranja sa ciljem ustediti pralne detergente. izvan dostupa djece. • Sastavni djelovi ambalaze (primjerice plasticni filmovi. da djeca ili ku©ne zivotinje ne ulaze u bubanj. Morate unistiti i mehanizam otvaranja. Dajte vas doprinos ka cisto©i vase zemlje! Nekoliko koristnih naputaka u svezi sa zastitom okoline Da bismo ustedili vodu. da djeca nemaju dostup. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen To znaci.

6 .5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 800 o/m max 1000 o/m max 230 V/50 Hz 2100 W 10 A Minimum Maximum 50 kPa 800 kPa MAKSIMALNO PUNJENJE BRZINA CENTRIFUGE NAPETOST/FREKVENCIJA UKUPNA ABSORBCIJSKA SNAGA MINIMALNA ZAsTITA PREGRIJAVANJA PRITISAK VODE Ovaj je ure∂aj sukladan slijede©im direktivama EEZ: 73/23/EES od dana 19/02/73 u svezi s niskim naponom.Tehnicne osobine DIMENZIJE Visina sirina Dubina Pamuk Sintetika Osjetljivo rublje Vuna FA 826 FA 1026 85 cm 60 cm 60 cm 4. 89/336/EES od dana 03/05/89 u svezi s elektromagnetnom kompatibilnos©u.

Prikljucak na vodu i odvod U blizini perilice moraju postojati slavina s HLADNOM VODOM sa spojem na vijak i navojem od 3/4 za dovod vode. D) Smjestite odvodnu cijev u umivaonik ili kadu koriste©i zasebno dostavljeni luk. umivaonik ili zidni sustav odvoda vode. 5.Instalacija Zastitni elementi za prijevoz Prije koristenja perilice nuzno je odstraniti zastitne elemente za prijevoz.) 1 3. Pazite pri tom da cijevi ne budu prignjecene. provjerite da ne curi. povlace©i ih prema sredini. — da voda ne sadrzi talog. te je zatim zatvorite. Na taj se nacin izbjegavaju pomicanja i padovi. U tom slucaju. 7 HRVATSKI . (Otvorite slavinu. Savjetujemo da sacuvate sve zastitne elemente za prijevoz za slucaj eventualnog ponovnog prijevoza naprave. te kada. 1. Luk omogu©ava da se cijev ucvrsti na zid posredstvom rupe sto se nalazi na gornjem dijelu. kao sto je u nastavku opisano. oslanjaju©i je na jedan od polistirenskih kuteva. C) Ponovno zavrnite prstenasti okov da voda ne bi curila. luk treba biti umetnut na kraj cijevi. P0018 P1088 B) Ako je to potrebno. Pazljivo odstranite lijevu i desnu plasticnu vre©icu. zaokrenite cijev kako zelite nakon sto ste odvili prstenasti okov na pole∂ini naprave. Odvijte s kljucem i uklonite tri straznja vijka. P0021 2 AL009 P0022 P0001 P0002 4. Ponovno postavite napravu na noge te uklonite tri plasticna zatikaca. Da bi nosio cijev. P0287 2. pustite da protekne dovoljna kolicina vode da bi odstranila talog sto se moze nalaziti u cijevima. Provjerite slijede©e: — da se ne radi o slavini s toplom vodom. Zatvorite tri otvora s kapicama sto se nalaze u koverti koja sadrzi knjizicu s uputama. Naslonite napravu na pole∂inu. A) Pazljivo navijte cijev na slavinu osiguravsi da se ne osteti narez te cvrsto stegnite prstenasti okov da voda ne bi curila. Pozovite vodoinstalatera za provjeru zidnog sustava odvoda voda.

Prikljucenje stroja pretpostavlja opremu. Uvjerite se. Ukoliko navedene sigurnostne mjere ne bi uzeli u obzir. Ako je mogu©e. VAZNO: Razdalja izme∂u poda i najvise tacke crijeva mora iznositi izme∂u 60 i 90 cm (preporu©ljiva je duzina izme∂u 60 i 70 cm). koja je potrebna kod prikljucenja stroja (plocica je namjestena na zadnjoj stranici stroja). nozica se fiksira pritiskom podlozke na ku©iste. 60 cm. koja je navedena na zadnjoj stranici. jos posebno. da se uticnica i utikac mogu primjerno upotrebiti bez reduktora. Prikljucenje na elektricnu mrezu Prije nego prikljucite stroj uvijek provjerite: 1º. Za savjet obratite se gra∂evinaru. ve©eg broja kablova ili adaptera. 3º. Min. Navedena pravila za elektricnu sigurnost zahtjevaju primjerno ozemljenje. ono nesmije biti ve©e od 1. Max. absorbcijsku snagu. Max.5 m. da su karakteristike vase mreze jednake onima. da je isto tako i izlazni kabel opskrbljen s primjernim ozemljenjem. a stroj je opremljen s takovom napravom. Elektricni kabel za napajanje strujom moze promijeniti jedino personal naseg servisnog centra. . Podesavanje Stroj se podesava odvijanjem ili privijanjem nozica. da crijeva nisu previse nategnuta. Osigurati.5 m i mora biti u istom promjeru kao originalno crijevo. ako stroj stoji na podu od drveta. Nakoh sto se podesi u pravilan polozaj. uvijek postavite stroj na tvrdi pod. promjenite izlazni kabel sa pogodnim kablom. 2º. Drveni su podovi posebno prigodni za vibracije. proizvo∂ac otklanja bilo koju odgovornost u primjeru nezgoda. da brojac elektricne energije. P0254 8 90 cm. Ukoliko je produzenje crijeva za odvod neophodno potrebno. elektricna instalacija i elektricni kabel mogu prenositi max.1. Neke od vibracija su neophodne. koje su navedene na plocici sa osobinama elektricne mreze. Precizno podesavanje ne©e dozvoliti vibriranje. osigura©. hrup i pomicanje stroja tokom njegovog djelovanja. Crijevo nesmije biti zavito ili stisnuto radi onemogu©avanja zastoja vode. Ako je potrebno.

Opis perilice 1 Pretinac za doziranje detergenata za pranje 2 Tabela programa 3 Kontrolna ploca 4 Poklopac na vratima 5 Pretinac za odvod 6 Prilagodljive nozice Pretinac za doziranje pralnih sredstava Pretpranje Glavno pranje Omeksivaci.Vasa nova perilica rublja Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitu i efektivnu obradu rublja kod male potrosnje vode. • Tipka za odabir temperature omogu©ava vama odabir najpogodnije temperature za vase rublje. energije i detergenata za pranje. dodaci za tvrdo©u R0001 3D 9 HRVATSKI . • Kontrolni aparat za ravnotezu daje stroju stabilnost tokom njegovog rotiranja.

3. Ako su tipke ukljucene. (preporucljivo za malo ili srednje zaprljano rublje). indikator svijetla blista otprilike 2 sekunde. Ova se opcija nemoze upotrijebiti kod programa za VUNU. 10 Moze se primjeniti kod svih programa. osim kod vune. a to je pritiskom na tipku START/PAUSE. LAN te SINTETIKA. U programima SINTETIKA. PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICKWASH) 4. Opcijske tipke: PRETPRANJE (PRE-WASH) ili BRZO PRANJE (QUICK-WASH) LAKO PEGLANJE (EASY IRON) ili SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) moraju biti ukljucene poslije odabiranja zeljenog programa. morate izabrati opciju LAKO PEGLANJE. gdje je voda veoma “tvrda”. Tipka SUPER ISPIRANJE (SUPER RINSE) Pritiskom na ovu tipku moguc je izbor izme∂u slijedecih opcija: • opcija PRETPRANJE: Ta opcija dodaje se kod pocetka starta ciklusa sa temperaturom 30º C. Ako zelite izbje©i naboranost vaseg rublja nakon pranja. Ukoliko dva svijetla ( PRETPRANJE i BRZO PRANJE) nisu ukljucena. program nece startovati bez ukljucenja programa PRETPRANJE ili BRZO PRANJE. • opcija BRZO PRANJE: Uporabom te opcije postizu se dobri rezultati pranja u kratkom vrijemenu. Promjene se sastoje u tome sto se smanjuje broj ciklusa ispiranja (jedan manje) a istovremeno se povecava razina vode kod preostalih dviju ciklusa ispiranja. ti indikatori se gase. izborom ove tipke perilica ©e umetnuti hla∂enje nakon faze pranja te fazu protiv guzvanja po zavrsnom centrifugiranju.Uporaba Kontrolna ploca 1. Kada se ponovno pritisne na tipke. Programi za SINTETIKU i OSJETLJIVE tkanine modificirani su s ciljem postici krace vrijeme pranja. odgovarajuci indikatori svijetla upale se. Ova mogucnost je dobrodosla ljudima. zajedno s opcijom PAMUK. time sto se okrene dugme za odabir programa (vidi sekciju 9). Izborom ove tipke perilica ©e umetnuti fazu impulsne centrifuge te fazu protiv guzvanja a nakon zavrsnog centrifugiranja u programima PAMUK. Perilica dodaje 2 ciklusa ispiranja odabranom programu. Pretinac za doziranje detergenata za pranje Tipke za opcije programa Ovisno od vrste programa mogu se uporabiti razlicite vrste opcija. 2. Ukoliko je kod odabira programa ukljucena pogresna opcija. . koji su alergicni na detergente ili na podrucjima. i prije nego sto se perilica ukljuci. Kod ciklusa za rublje od PAMUKA i SINTETIKE. Tipka LAKO PEGLANJE (EASY IRON) Ova opcija je raspoloziva za programe PAMUK. izvodi se kraca centrifuga prije pralne faze.

11 HRVATSKI . 2. 2. 5.Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) vise puta. • Ako zelite zaustaviti perilicu radi dodatnog punjenja s rubljem (time sto se odabrali najprije opciju ODGOflENI START (DELAY START)). 4. Display za tijek programa 6. Nakon sto je perilica startovala.Pritisnite na tipku START/PAUSE. 8S.Ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. odgovarajuci indikator zapocinje blistati. Indikator svijetlo END blista ako nastupe problemi kod pranja: • 4 blistanja: otvorena vrata. 2.5. Vrijeme. postupajte kako slijedi: 1.Postupajte dalje s uobicajnim radnjama radi odabira zeljenog programa. dok ne dobijete zeljeno vrijeme i dok se indikator svijetlo ne upali. pritisnite tipku zbog startovanja perilice. Ova tipka omogucava kasniji start pralnih programa. 3. 3. Opcija ODGOflENI START (DELAY START) nemoze se odabrati kod programa “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). i to za 12 S. 4. tako da ponovno odaberete program. dok se mehanizam za otvaranje ne otkoci. Tipka za ODGOflENI START (DELAY START) Ako je odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START).Odaberite program pomocu dugmeta za odabir programa (vidi sekciju 9). Ako zelite prekinuti trenutni program. odgovarajuce svijetlo gori. za koje se odgodi startovanje pralnog programa. 4S ili 2S (sata). pritisnite na tipku START/PAUSE. oznacuje se kada se upali odgovarajuci indikator: Za uporabu ove opcije postupiti kako slijedi: 1. Izme∂u programskog ciklusa indikator IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) svijetli slabije. • 2 blistanja: problem s odvajanjem vode. postupajte na slijedeci nacin: 1. odgovarajuce svijetlo prestaje blistati i gori dok se program ne zavrsi.Pricekajte jednu ili dvije minute prije otvaranja bubnja. ili modificirati izbor vrijemena.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. Za nastavak programa od trenutka. preostatak vrijemena vidi se na indikatoru. • 1 blistanje: problem s dovajanjem vode.Pritisnite na zahtjevane opcijske tipke. Za vise informacija pogledati u poglavje “Nesto ne radi” na kraju prirucnika. kada je bio prekinut.Okrenite dugme za odabir programa na polozaj “O”. VAZNO! • Ako biste zeljeli ponistiti ODGOflENI START (DELAY START).Stavite rublje u bubanj. Tipka START/PAUSE (START/PAUSE) Poslije odabira zeljenog programa pomocu dugmeta za odabir (vidi sekciju 9).Startujte s normalnim postupkom. Indikator svijetlo END upali se i oznacuje da je odabrani program zavrsio s pranjem. ponovno pritisnite tipku START/PAUSE. 7.

perilica izvodi centrifugu kod 400.selektor programa . Perilica ce nastaviti sa izvo∂enjem starog programa i nece preklopiti programator na novi odabrani program. Prije nego sto se otvore vrata.8. Poslije zavrsenja programa indikator svijetlo END upali se./m./m. PAZNJA! Ako se za vrijeme trajanja programa dugme za odabir programa pokrece u novi polozaj (novi program)./m. za sintetiku i 700 okr. indikator svijetlo pocinje blistati. odgovara 900 okr. • Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. • STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja): S odabirom ove opcije voda finalnog ispiranja ostaje u bubnju. BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) ili STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Model FA 1026 Model FA 826 9. B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”).moze se okretati u smjeru satne kazaljke ili obrnutom smjeru. Poslije zavrsetka svakog programa dugme se mora vratiti u polozaj »O« zbog iskljucenja perilice. • BEZ CENTRIFUGE (NO SPIN) S odabirom ove opcije sve faze centrifugiranja iskljuce se. .okr. Dugme za odabir centrifuge. voda mora biti odvedena. Ovo dugme omogucava reduciranje finalne i faznih centrifuga ili odabir opcija STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). C) Pritisnite tipku START/PAUSE. Kod odvajanje vode postupajte na slijedeci nacin: A) Okrenite dugme za odabir programa na “O”. Brzina na dugmetu odnosi se na programe za rublje od pamuka. za vunu te osjetljive tkanine. Vrijednost 1000 okr./m. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Upotrijebite to dugme za odabir zeljenog programa. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku. Dugme za odabir programa Ovo dugme . drugim rijecima. Odabire se kod veoma osjetljivih tkanina.

Kod zavjesa budite veoma oprezni. Osusene mastne mrlje: navlazite s uljem od terpentine. nocne haljine. Masti: malo nasapunite i upotrebite sredstvo za izbjeljivanje (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja). Boje na osnovi ulja: navlazite s benzinom za cis©enje. spavace kosulje. Sintetika: napunite bubanj najvise do polovine. Uklonite prisutne mrlje prije pranja. Odstranite sponke. razlicite patent zatvara©e i ostalo. Novo obojano rublje moze se prati tek prvi put. mjesano rublje. 30°-40° (hladno) za osjetljivo rublje ( primjerice zavjese). ali ne previse. posteljina. sintetika. obojano. Tezina rublja Slijede©e vrijednosti su od indikativnog znacaja: Kupa©i ogrtac Servet Posteljina Rjuha Jastuk Namizni prt Cistilna krpa Cajni prt Zenske nocne haljine Zensko toplo donje rublje Muska radna kosulja Muska kosulja Muski spava©i komplet Haljina Musko donje rublje 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Temperature 90° 60° za normalno zaprljano bijelo rublje od pamuka i lana (primjerice cajni prtovi. zakopcajte jih u vre©icu ili mrezicu. zakopcajte sve otvorene i vise©e djelove. koji se moze ukloniti. Odstranjivanje mrlja Teze odstranljive mrlje se cesto nemogu ukloniti samo s vodom i detergentom. ostale sponke). Zakopcajte okrasne jastuke. lana: napunite bubanj. jer je celulozna struktura odje©e ve© oste©ena. rucnici. polozite odje©u na meku podlogu i podrgnite po mrlji sa prstima i tkaninom od pamuka. polozite odje©u na meku tkaninu i nekoliko puta podrsajte po mrlji. Ostaci r∂e: upotrebite otopinu kiseline oxalic u vru©oj vodi ili preparat za odstranjivanje r∂e u hladnoj vodi. Prije nego se stroj napuni Nikada nemojte prati bijelo i obojano rublje u isto vrijeme. da u rublju nisu prisutni predmeti od metala (primjerice sponke za kosu.…) za normalno zaprljano obojanu odje©u (primjerice suknje. osjetljivo. koje daje proizvo∂ac. Veoma zaprljane djelove ocistite sa specialnim detergentom ili pastom za cis©enje. Osjetljivo rublje i vuna: ne napunite vise od tre©ine bubnja. HRVATSKI . sigurnostne sponke. Budite oprezni kod mrlja starijeg izvora. Opca pravila: Rublje od bombaza. nakon toga jih podrgnite sa sapunom i vodom.Naputki za pranje Sortiranje rublja Uzmite u obzir kodu pralnog simbola na svakoj odje©i i naputke za pranje. Pranje kod maksimalnog punjenja donosi najpogodniju potrosnju vode i energije. sto znaci da morate biti kod prvog pranja jos posebno pazljivi. koje sadrzi sinteticka i vunena vlakna. Bijelo rublje moze kod pranja izgubiti svoju bijelinu. Kod vrlo zaprljanog rublja smanjite kolicinu punjenja.…) od lana. pamuka ili sinteticnih vlakana i za malo zaprljano bijelo rublje od pamuka (primjerice donje rublje). namizni prtovi. pa se zbog toga odje©a moze natrgati. Mufa: upotrebite sredstvo za izbjeljivanje. Sortirajte rublje kako slijedi: bijelo. Krv: ocistite svijezu mrlju sa hladnom vodom. ponovite vise puta. vuna. 13 Maksimalno punjenje Preporu©ljiva punjenja oznacena su u programskoj tabeli. Zato je preporu©ljivo njihovo cis©enje odnosno obrada prije pranja. Zakopcajte sve pojase ili duge trake. Osusene mrlje namocite tokom no©i u vodu sa posebnim detergentom. Provjerite. dobro isperite (samo kod bijelog i brzo obojanog rublja).

Ako se upotrebljava prasak u koncentratu ili teku©i detergent. Ulijte teku©i detergent u prekat pretinca za doziranje pralnih sredstava. radi onemogu©avanja prevelike potrosnje i zbog zastite okoline. temperature pranja i stupnja zaprljanosti. Detergenti i dodaci Dobri rezultati pranja ovise i od izbora detergenata i njihove pravilne kolicine kod uporabe. metilni spirit ili benzin. nakon toga podrsajte sa pastom za cis©enje. rublje od pamuka. Detergenti i bilo koja vrsta dodataka moraju se staviti u odgovaraju©i prostor pretinca za doziranje pralnih sredstava prije nego sto pralni program zapocinje sa djelovanjem. mogu se upotrebljavati u tom stroju: – detergenti u prahu za vse vrste tkanina. koji omogu©ava optimalno upotrebu koncentriranih detergenata. Iako su biorazgradljivi. nakon toga upotrebite metilni spirit. (*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili. koji je oznacen sa simbolom . oznacen sa simbolom . razine na pretincu za doziranje pralnih sredstava. Svi strojni detergenti za pranje. – detergenti u prahu za osjetljive tkanine (60ºC max.Pera/kemijske olovke sa uloscima i teku©e ljepilo: navlazite s acetonom (*). – je rublje manje zaprljano. Crveno vino: nasapunite u vodi zajedno sa detergentom.7 8-14 15-21 vise od 21 0-15 16-25 26-37 vise od 37 . isperite i upotrebite acetnu ili citronovu kiselino. Crvenilo za usne/ruz: ovlazite s acetonom kao sto je gore navedeno. Sredstva za izbjeljivanje (chlorine) mogu se upotrebiti samo za bijelo i brzo obojano rublje od pamuka i za laneno rublje.H. – se formira veci obseg pjene tokom pranja. Crna tinta: ovisno od vrste crne tinte navlazite mrlju s acetonom (*). Mrlje od katrana: najprije upotrebite preparat za uklanjanje. odstranite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje I dobro isperite. Odabir detergenata ovisi od vrste odje©e (osjetljive tkanine. polozite odje©u na meku krpu i podrsajte po mrlji. Ulijte jih u pretinac. koje vas opskrbuje sa vodom ili kod vasih lokalnih organa vlasti. neposredno prije samog izvo∂enja programa. preporu©ljivi za nize temperature pranja (60ºC max. itd. 1 2 3 4 meke srednje tvrde veoma tvrde 0. koja se upotrebljava Vrsta in kolicina detergenata ovisi od vrste rublja. Vodite brigu o uputama proizvo∂aca glede kolicine. Vodite brigu o preporukama proizvo∂aca glede dozvoljene kolicine upotrebe i nemojte prelaziti oznake MAX. Upotrebite manju kolicinu detergenata. Uklonite sve ostatke boje pomo©u sredstva za izbjeljivanje. nakon toga ponovno isperite. Pralni stroj za rublje opremljen je sa sistemom recirkulacije. ako: – perete manju kolicinu rublja. – teku©i detergenti. kolicine punjenja. koja se preporu©uje za upotrebu.) od boje.) za vse vrste tkanina ili posebno samo za vuneno rublje. koje kod velikih kolicina mijenjaju osjetljivu ravnotezu prirode.). koja se upotrebljava. Informacije u svezi sa tvrdo©om vode na vasem podrocju mogu se priop©iti kod poduze©a. Bilo koje vrste omeksivaca za tkanine ili dodataka za tvrdo©u tkanina morajo biti stavljene u pretinac sa oznakom prije pricetka izvo∂enja pralnog programa. stupnja zaprljanosti rublja i tvrdo©e vode. Uklonite sve ostatke boje na bijeloj odje©i sa sredstvom za izbjeljivanje. Kolicina detergenata. a nakon toga sa acetnom kiselinom. mora biti odabran program bez pretpranja. koji su normalno dostupni na trzistu. vuna. detergenti sadrze substance. Tvrdo©a vode je klasifikovana u takozvanim “stupnjevima” tvrdo©e. 14 Stupanj tvrdo©e vode: Stupanj Nivo Osobine Njemacka °dH Francuska °T.

i R113 R111 i R113 Visoka temperatura Niska temperatura SUSENJE Na ravnoj podlozi Na stalku Na vjesalici U susilici Nemojte susiti u susilici 15 HRVATSKI . temp. temp. Benzin. 200°C Toplo glacalo max. pranja 40°C 30 Max. pranja 30°C OSJETLJIVO PRANJE 60 40 40 30 Rucno pranje Nemojte prati BIJELJENJE Izbjeljivanje u hladnoj vodi Nemojte izbjeljivati GLACANJE Vru©e glacalo max. pranja 60°C 40 Max. temp. pranja 95°C 60 Max. 110°C Nemojte glacati A KEMIJSKO CISÂENJE Pomo©u svih otopina P F Zabranjeno kemijsko cis©enje Perklortilen. benzin. temp. JAKO PRANJE 95 Max. 150°C Mlako glacalo max. cisti alkohol cisti alkohol.MEflUNARODNA TABLICA SIMBOLA Simboli na odjevnim predmetima uveliko olaksavaju pranje i odrzavanje.

Stavite polovinu mjerice pralnog detergenta u glavni pralni pretinac i ukljucite perilicu. oznacen sa simbolom : (nemojte prelaziti oznaku “MAX” na pretincu). koju preporucuje proizvo∂ac u oznacenoj casi i stavite detergent u glavni pretinac i oznaceni pretinac (ako ste odabrali program s PRETPRANJEM (PRE-WASH)). Mjerica omeksivaca Ako se preporucuje. Odaberite zeljeni program Okrenite dugme za odabir programa na zeljeni polozaj. da kod prazne perilice ukljucite ciklus pranja rubllja od pamuka na 60º C s ciljem odstranjenja ostataka. Okrenite dugme za odabir centrifuge na odgovarajuci polozaj. koji ostanu kod izrade bubnja i cijevi. tako da ga rastresete/okrenete na unutarnju stranu i ukljucite perilicu. komad po komad. Odaberite brzinu centrifuge ili opciju STOP ISPIRANJE (NO SPIN) ili BEZ CENTRIFUGE (RINSE HOLD). Odmjerite kolicinu pralnog detergenta. Stavite rublje u bubanj. Mjerica pralnog detergenta Izvucite pretinac prema sebi dok se ne zaustavi. Model FA 1026 Model FA 826 R0070 3. stavite omeksivac za rublje u pretinac. 6. P0004 2. Oprezno zatvorite pretinac. Stavite rublje u buban Otvorite poklopac odnosno vrata. 5.Slijed operacija Prije prvoga pranja pripremljenog rublja preporucujemo. Zatvorite poklopac odnosno vrata perilice. time sto povucete drsku. Namjestite zahtjevanu opciju pritiskom na tipku/e R0071 16 . 1. 4.

to znaci. 8S. • da je cep za dovod vode pravilno okrenut. 4S ili 2S sata). Pritisnite na tipku ODGOflENI START (DELAY START) toliko puta. ili da je razina vode u bubnju prevelika (sto moze prouzrociti prskanje vode) ili da se bubanj vrti. Ako se vrata ne otvore. Startujte s novim programom tako. da ponovno pritisnete tipku START/PAUSE. ako perilica jos nije izvrsila fazu ispiranja. Ponovno pritisnite tipku radi re-startovanja programa. opciju ODGOflENI START (DELAY START). 9. Za startovanje odabranog programa pritisnite. odgovarajuci indikator prestaje blistati i zapocinje slabije svijetliti do kraja programa. da je temperatura vode previsoka. • da su vrata stroja i pretinac za detergente zatvoreni. 17 HRVATSKI . Prekinuce programa Ponovno pritisnite na tipku START/PAUSE. Dok traje programski ciklus. 10. Ukljucite perilicu Prije ukljucenja perilice provjerite: • da je stroj prikljucen na elektricnu struju. Otvaranje poklopca – vrata poslije startovanja programa Najprije zaustavite perilicu pritiskom na tipku START/PAUSE. nakon toga mozete otvoriti vrata. OPCIJA! Odaberite. tipku START/PAUSE (START/PAUSE). Voda za pranje ostane u cijevi. Ako je bila odabrana opcija ODGOflENI START (DELAY START). u tom primjeru voda se odvaja automatski. Ako se vrata ne otvore a potrebno jih je otvoriti. Pricekajte otprilike dva minuta dok indikator svijetlo END ne pocinje svijetliti. moguce ga je promjeniti jedino ako se dugme za odabir programa vrati u polozaj “O”. ako zelite. Promjena pralnog programa u tijeku Kada program startuje. indikator svijetlo za IZVRSAVANJE CIKLUSA (CYCLE EXECUTION) slabije svijetli. dok indikator svijetlo ne pokaze zeljeno vrijeme (12 S. ugasite stroj s okretanjem dugmeta za odabir programa na polozaj “O”.7. • da je cijev za odvajanje vode pravilno i sigurno namjestena. perilica pocinje s odbrojavanjem. 8. time cete prekinuti djelujuci program. Odgovarajuci indikator zapocinje blistati. 11. nakon toga moze se odabrati novi program. Poslije otprilike jedne ili dviju minuta vrata se mogu otvoriti (OBRATITE PAZNJU NA RAZINU VODE).

• Ako je bio odabran program “R” (CENTRIFUGA “SPIN”): upotrijebite dugme za odabir centrifuge radi izbora vrijednosti brzine centrifugiranja. Otvaranje poklopca – vrata naznaceno je time. zatvorite slavinu. drugim rijecima. perilica izvodi centrifugu kod 400. Ako ne namjeravate izvrsiti jos jedno pranje. Na kraju programa Perilica se zaustavlja avtomatski. da je bubanj prazan. da indikator END zapocinje svijetliti.okr.12./m. indikator END se gasi sto znaci. PAZNJA! Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). B) Odaberite program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”). Ostavite poklopac otvoren s cijem izbjegavanja nastanka plijesni i neugodnih mirisa. C) Pritisnite tipku START/PAUSE. 18 . Za odvod vode postupati na slijedeci nacin: A) Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O”. na poziciji STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) (bez gnjecenja). Ispraznite bubanj i pazljivo provjerite. Okrenite tipku za odabir programa u polozaj “O” radi iskljucenja perilice. da mora biti odvedena voda prije nego sto se otvore vrata. Ako dugme ostane u istome polozaju kao na pocetku.

Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. (**) Sukladno Direktivama EU 92/75 navedene oznake. Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). EKONOMICNO primjerice srednje zaprljana radna odjeca. malo zaprljano. srednje zaprljano. (**) krpe i ostalo. bluze. srednje zaprljano. primjerice kosulje. bluze Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili D OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. 19 HRVATSKI . bluze. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Centrifuga ili F OSJETLJIVE OBOJENE TKANINE Ne brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. donje rublje Pranje kod 60º C 3 ispiranja Centrifuga ili C OTPORNE OBOJENE TKANINE Brzo obojeno rublje od pamuka ili lana. donje rublje. primjerice kosulje. koje su namijenjene upotrebi na energijskoj oznaci odnose se na program za rublje od pamuka (program B) kod 60º C s tezinom punjenja 4. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Centrifuga O — Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. primjerice kosulje.5 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili A BIJELO RUBLJE Za veoma zaprljano rublje od pamuka Pranje kod 90º C 3 ispiranja Centrifuga B Bijelo rublje od pamuka.5 kg. donje rublje. kosulje. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. donje rublje.Tabela programa Pralni programi za rublje od pamuka i lana Tezina punjenja: 4. prtovi.

obojena odjeca. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga M VUNA Za pranje vunenog rublja. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga L RUCNO OPRANO Posebno delikatne tkanine. bluze. donje rublje. obojena odjeca. vunu Tezina punjenja: 2 kg. sukladno s napomenom na etiketi rublja i savjetima proizvo∂aca perilice (M9604). kosulje. primjerice zavjese. mjesovite i osjetljive tkanine. Pranje kod 30º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili K OSJETLJIVE TKANINE Osjetljive tkanine. Pranje kod 60º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili H SINTETIKA Sinteticno rublje. donje rublje. koje imaju na etiketi oznaku za rucno pranje. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga ili J OSJETLJIVA SINTETIKA Delikatno sinteticno rublje. 20 . Kratka centrifuga Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice. kosulje. Pranje kod 40º C 3 ispiranja Kratka centrifuga N O HLADNA VUNA Ovaj je pralni ciklus namjenjen pranju Pranje kod 3 ispiranja vune bez temperature. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. bluze.Tabela programa Pralni programi za sintetiku. Vuna: 1 kg Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije ili G MJESOVITE TKANINE Mjesovito rublje. — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD).

Ovaj se program moze CENTRIFUGA upotrijebiti i za odvajanje te centrifugiranje. koje je bilo ru©no oprano.Tabela programa Specialni pralni programi Gumb za odabir programa Pralni program Vrsta rublja Opis programa Moguce opcije P ISPIRANJA Ovim programom moguce je izvrsiti ispiranje i centrifugiranje kod rublja. Primjerice: prije susenja staviti rublje i bubanj i kratko centrifugirati. 3 ispiranja Kratka centrifuga Q ODVAJANJE Za odvajanje vode kod posljednjeg ispiranja s ukljucenom opcijom STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD) Odvajanje vode R Ovim programom moguce je izvrsiti kratko centrifugiranje: za rucno oprano rublje. odabrati program “Q” (ODVAJANJE VODE “DRAIN”) ili “R” (CENTRIFUGA “SPIN”) i pritisnuti tipku START/PAUSE. poslijedna voda u bunju se ne odvaja radi sprijecavanja gnjecenja rublja. Za odvajanje vode: Okrenuti dugme za odabir programa na “O”. Za ponistenje odabranog programa koji traje i iskljucenje perilice Kratka centrifuga O — Ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). ako je bila odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD). 21 HRVATSKI .

• namjestite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi na prethodni polozaj i zatvorite poklopac pretinca za odvod. ako je potrebno. kao sto su dugmeta.. ponovno namjestite poklopac na crijevo. Vazno: nesmijete upotrebljavati metilni spirit. talozi. Isperite sa cistom vodom i obrisite mekom krpom. P1114 P1115 R0072 C0073 Detergenat se moze nataloziti i u unutarnjem djelu otvora pretinca: ocistite ga starom zubnom cetkom. tako da pritisnete na tipku. polozite ga u posudu i odstranite poklopac. Ku©iste stroja Ocistite vanjsku stranu stroja sa toplom vodom i neutralnim ku©nim detergentom. primjerice puce. da je potpuno zatisnut. podmetnite posudu za odvod vode. dok se voda ne ohladi. nakon sto se posuda napuni. otopine ili slicne proizvode za cis©enje ku©ista. itd. do niste potpuno ispraznili pralni stroj. ili ako se nakupe ostaci pranja kod rublja. Ponovite postupak. ako je crpka blokirana predmetima. otpustite crijevo za praznjenje u krajnoj nuzdi. koji se formiraju u prostoru elementa crpke.Odrzavanje 1. novac. koje ostavlja raznolike ostatke jer je oprano kod visokih temperatura. Pretinac odstranite iz stroja. novci. Privremeno ocistite pretinac. 2. tako sto se element vise puta okrenete. • za nastavak odvijte poklopac filtera okretanjem u obrnutom smjeru satne kazaljke i izvucite ga. Cis©enje prostora za odvod vode Podrucje odvajanja mora biti ocis©eno. koja se nalazi na poslednjoj levoj stranici vogala. sigurnostne sponke. gornji se dio pretinca za dodatke moze odstraniti. Sa ciljem olaksati cis©enje. • odstranite predmete. • privijte poklopac filtera u smjeru satne kazaljke i provjerite. Pretinac za doziranje pralnih sredstava Tokom vrijemena detergenti i omeksivaci rublja se nataloze na dnu pretinca. 3. P0038 P1116 P1117 22 . • ispraznite posudu. otvorite otvor za odvod vode. sacekajte. moraju biti isto tako odstranjeni. • • • • • povucite pretinac iz njegovog ku©ista. Namjestite pretinac poslije izvrsenog cis©enja. tako da ga isperete pod teku©om vodom. koji ne ostavlja tragove.

vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. ako je to nuzno. Praznjenje u nuzdi Da biste ispustili vodu u slucaju kad se to ne izvrsi automatski (blokirana pumpa za odvod. zatvorite slavinu. Zato ga je preporucljivo ocistiti s vremena na vrijeme. postavite lavor za sakupljanje vode. Ponovno navijte dovodnu cijev. postupite kako slijedi: • • • • • • izvucite utikac iz elektricne uticnice. Dovodna cijev Ako je koristena jako tvrda voda ili ona sadrzi tragove naslaga kalcija. Predostroznosti protiv leda Ako je naprava smjestena na mjestu gdje se temperatura moze spustiti ispod 0 °C. postupite kako slijedi: izvucite utikac iz elektricne uticnice. stavite ponovno cep na odvodnu cijev za nuzdu. zatvorite slavinu s vodom. otvorite vratasca zone odvoda. Zatvorite slavinu. ponovno stavite cep na odvodnu cijev za nuzdu. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. • • • • • • 23 HRVATSKI . postavite lavor za sakupljanje vode. uvjerite se da je temperatura okruzenja iznad 0 °C. pocekajte da se voda ohladi. ako je to nuzno. Odvijte dovodnu cijev. smjestite je u lavor i skinite cep. zacepljen filter ili odvodna cijev). • ispraznite lavor i ponavljajte postupak sve do kompletnog praznjenja naprave. 6. izbjegavsi formiranje leda te kao posljedicu i eventualni kvar dijelova naprave.4. P1090 5. otvorite vratasca zone odvoda. • vratite odvodnu cijev za nuzdu u pocetnu poziciju te zatvorite vratasca zone ispusta. U trenutku ponovnog koristenja naprave. izvucite odvodnu cijev za nuzdu. • kada je voda u potpunosti ispraznjena. Ocistite filter koriste©i cetkicu. mogu©e je da se dovodni filtar zacepi. pocekajte da se voda ohladi. Na taj nacin sva voda sadrzana u napravi biva ispustena. Kada je lavor pun. smjestite je u lavor i skinite cep.

Kada se problem eliminira. sto znaci. Odabrana je opcija ili . Utikac nije pravilno umesten u uticnicu. Crpka za odvajanje blokirana je. kontaktirajte lokalni servis za popravke. pritisnite tipku START/PAUSE radi restartovanja programa. • • • • Vodni cep je zatvoren. 1 blistanje = nema punjenja vodom. Problemi. tako da se moze centrifugirati. • Slavine za odvodni sistem blokirane su. • Tezina rublja nije raspore∂ena: rasporediti rublje u bubnju. Nije uvijek jednostavno provjeriti. Kod utikaca nema kontakta na fazi. Uticnica nema struje. dali cijevi propustaju vodu. koji stvara previse pijene. • Odabrana je opcija ODGOflENI START (DELAY START). Dovodna cijev je savijena ili propusta vodu. 4 blistanja = otvorena vrata. 24 . Pogledati upute radi pravilnog spajanja. preporucuje se pregled dijelova perilice. • Kraj odvodne cijevi je potopljen u vodi. Prikljucak odvodne cijevi nije pravilno izveden. • Perilica ne puni vodom: • Perilica odmah nakon punjenja isprazni vodu: • Kraj odvodne cijevi je u nizoj poziciji od stroja. Prije nego se kontaktira lokalni servis za popravke. Kod djelovanja perilice moze blistati indikator svijetlo END. koji bi mogli biti uzrok problemu. • Odvodna cijev moze biti ostecena ili nije pravilno montirana. • Nema protoka zraka izmesu odvodne cijevi i kucne cijevi. • Pretinac za detergente je u kvaru. Ako nakom provjere problem nije uklonjen.Nesto ne radi? Neki od problema kod djelovanja perilice nastaju zbog nepravilnog odrzavanja ili prekomernog punjenja rubljem. Filtar u dovodnoj cijevi je zacepljen. da neki od djelova ne radi ispravno. 2 blistanja = voda nije odvedena. • • • • Odvodna cijev je savijena ili propusta vodu. • Perilica ne odvaja vodu i/ili ne centrifugira: • Voda je na podu: • Ima previse detergenta u perilici ili je doziran pogresan detergent. koji se mogu razrijesiti bez sudjelovanja tehnicnog osoblja. pogledati dali ima vode u cijevima. • Provjeriti dali su dovodne cijevi ostecene. • Blokirane je sistem slavina za odvod. Dugme za odabir programa nije pravilno pozicionirano i tipka START/PAUSE nije bila ponovno pritisnuta. a mogu se rijesiti bez sudjelovanja osoblja iz tehnicnog servisa. Problemi/kvarovi • Perilica se ne ukljuci: • • • • • Moguci uzroci Vrata nisu zatvorena. Vrata nisu bila zatvorena.

Premalena kolicina detergenta daje sivi izgled rublju. • Mehanizam za otvaranje jos nije otvoren. koji prouzrokuje neobican zvuk od ostalih tradicionalnih motora. • Rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju. • Program jos uvijek radi. • Voda u cijevi: ako je voda u cijevi. • Perilica upotrebljava modernu tehnologiju visokog energijskog razreda. Rublje nije raspore∂eno radi obratne rotacije bubnja. perilica ne centrifugira.Ako nakon 10 minuta rublje nije pravilno raspore∂eno. • Iz rublja nisu bili odstranjeni metalni predmeti. • Nije bio odabran pravi pralni program. Ovo se moze dogoditi vise puta prije nego detektor omoguci normalnu centrifugu. • Mozda nije dovoljno rublja u bubnju. • Perilica ne stoji ravno i stabilno (provjeriti diagonalu). • Perilica previse trese kod centrifuge: • Vrata se ne otvaraju: • Centrifuga kasni ili perilica ne centrifugira: • Perilica proizvodi cudne zvukove: • U bubnju nema vode: 25 HRVATSKI . Novi motor garantira bolji start i bolji polozaj rublja dok se izvodi centrifuga.Problems • Nezadovoljivi rezultati pranja: Possible cause • Uporabljeno je premalo detergenta ili pogresan detergent. U tom primjeru rasporedite rublje rucno i ponovno odaberite program centrifugiranja. • U bubanj je stavljeno previse rublja. • Nisu bili odstranjeni svi elementi pakovanja i transporta. • Perilica je u kontaku sa stjenom ili namjestajem. vrata se ne otvaraju ( odabrana opcija STOP ISPIRANJE (RINSE HOLD)) • Elektronika detektora za balansiranje rublja prekinula je centrifugu. a isto tako vecu stabilnost perilice kod pranja. • Perilica je opremljena s vrstom motora. Potrosi veoma malo vode bez posljedica na rezultate pranja. jer rublje nije pravilno raspore∂eno u bubnju.

.. Ser. Prod...... serijski broj i datum kupnje vaseg stroja.. Izvo∂enje pranja je isto tako odlicno.. centar za servisiranje zahtjeva ove podatke.. koji poboljsuje njegovo djelovanje.. zapisite podatke o modelu... Mod. djeluje na veoma ekonomican nacin kod male potrosnje vode. Prod. Stroj proizvodi neobicne zvukove..Ako niste uspjeli identificirati ili razrijesiti problem. . P0042 Ser..... Prije nego nazovete telefonom. No. No. Stroj je opremljen sa kolektorskim motorom. U stroju se voda ne vidi...... .. No... Stroj.... koji je savremene tehnologije...... kontaktirajte vas lokalni centar za servisiranje..... No. .... Mod.......... .. P1035UK P1034UK 26 .. ....

.

EHPOESL/Z .07/2004 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful