P. 1
NPiP za V razred

NPiP za V razred

|Views: 1,814|Likes:
Published by Zehra Salibasic

More info:

Published by: Zehra Salibasic on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

NASTAVNI PLAN PROGRAM za peti razred devetogodišnje osnovne škole

MAJ, 2008.
e-mail: monks@ks.gov.ba, www.monks.ba Tel: +387 (0) 33 562-128, Fax: +387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića

SADRŽAJ

Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa za 5. razred devetogodišnje osnovne škole .................................................................................................. Nastavni plana za 5. razred devetogodišnje osnovne škole .......................... 1. Programi obaveznih nastavnih predmeta 1.1. Bosanski / Hrvatski / Srpski jezik i književnost ...................................... 1.2. Strani jezik ............................................................................................... 1.2.1. Engleski ............................................................................ ............ 1.2.2. Francuski .......................................................................... ............ 1.2.3. Njemački .......................................................................... ............ 1.2.4. Arapski ............................................................................. ............ 1.3. Matematika ............................................................................................... 1.4. Priroda ...................................................................................................... 1.5. Društvo ..................................................................................................... 1.6. Osnove tehnike ......................................................................................... 1.7. Kultura življenja ....................................................................................... 1.8. Likovna kultura ........................................................................................ 1.9. Muzička / Glazbena kultura ..................................................................... 1.10. Tjelesni i zdravstveni odgoj .................................................................... 2. Djeca sa posebnim potrebama .................................................................... 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Uvod ......................................................................................................... Bosanski / Hrvatski / Srpski jezik i književnost ...................................... Matematika ............................................................................................... Priroda ...................................................................................................... Društvo ..................................................................................................... Muzička / Glazbena kultura ..................................................................... Likovna kultura ........................................................................................ Tjelesni i zdravstveni odgoj .....................................................................

3 6

8 16 17 25 30 34 39 49 57 62 71 75 85 93 99 100 108 111 114 122 127 129 139

3. Vjeronauka/Vjeronauk ................................................................................. Islamska Vjeronauka/Vjeronauk Katolička Vjeronauka/Vjeronauk ................................................................. Pravoslavna Vjeronauka/Vjeronauk ............................................................. 141 151

4. Profil i stručna sprema nastavnika .......................................................... Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

182

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

Na osnovu čl. 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 10/04 i 21/06), te na prijedlog stručne službe Ministarstva i Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo donosi NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PETI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE I Nastavni plan i program za PETI razred devetogodišnje osnovne škole je odštampan u brošuri: “NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PETI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO”, koji je u prilogu i sastavni je dio ove Odluke. II Nastavni plan i program iz prethodne tačke će se primjenjivati u školskoj 2008./2009. godini i slijedećim školskim godinama. III Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo će Nastavni plan i program iz tačke I dostaviti svim osnovnim školama Kantona Sarajevo i drugim relevantnim ustanovama, najkasnije do 30. maja 2008. godine, radi njegove daljnje provedbe. IV Nastavni plan i program iz tačke I, nakon objedinjavanja, objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”. Broj : 11-01-38-7211-5/2008 Sarajevo, 05.05.2008. godine

MINISTAR Mr. Safet Kešo

Takođe je po istoj proceduri urađen Model Nastavnog plana i programa za peti razred devetogodišnje osnovne škole koji je potvrđen od strane Koordinacije ministara obrazovanja u FBiH: U Kantonu Sarajevo smo se odlučili da izvršimo evaluaciju u pogledu uspješnosti i primjerenosti nastavnog plana i programa za prva četiri razreda devetogodišnje osnovne škole. U saradnji sa ostalim kantonima i Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke urađen je Okvirni nastavni plan i program za prvi.e-mail: monks@ks. a u devetogodišnju školu djecu koja do 01. što podrazumijeva postupan prelazak na devetogodišnje obrazovanje. utvrđena je obaveza devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja za svu djecu koja su školski obveznici u skladu sa Zakonom. da li se sa nekim . godine U tom smislu Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. čija primjena treba da započne od školske 2008/09. a sve u cilju olakšane pokretljivosti učenika.ba. godine škole će upisati u osmogodišnju školu djecu koja do 01. u skladu sa ovim zakonom. kao i primjeri iz prakse koji argumentuju potrebu za promjenom (dječiji radovi. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. Od školske 2005/2006. U tom smislu članom 118. citiramo: «Školske 2004/2005. nerazumljivo. III i IV razredu devetogodišnje osnovne škole. dokumentacija.gov.2004. godine sva djeca dorasla za upis u školu. koji su izvršili analizu nastavnog plana i programa za I. Rezultati analiza su bili dopunjeni i fokus grupama sa roditeljima (šta su primijetili da je djeci bilo teško/lako. a u analizu su bili uključeni nastavnici koji su realizirali nastavu u I. te da se u skladu sa dobijenim rezultatima izvrše odgovarajuće korekcije tih programa. drugi treći i četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Kantona Sarajevo.» U Kantonu Sarajevo smo se odlučili da prelazak na devetogodišnje obrazovanje započne u skladu sa Koncepcijom osnovnog obrazovanja koja je urađena na nivou Federacije BiH. Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo.2004.ba Tel: + 387 (0) 33 562-128. dakle opredijelili smo se da se u školskoj 2004/2005 započne obrazovanje djece samo u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole. koje smo u Kantonu Sarajevo u prethodnim školskim godinama u potpunosti prihvatili i koji su poslužili kao osnov za izradu Nastavnog plana i programa za prvi. 3. IV i V razred devetogodišnje osnovne škole. drugi treći i četvrti razred osnovne škole. a da se u ostalim razredima program uvodi sukcesivno. godine navršavaju 6 godina.03. www. upisaće se u I razred škole u devetogodišnjem trajanju.monks. planovi i analize nastavnika). 10/04 i 21/06). i 118. II. Reisa Džemaludina Čauševića 1 Obrazloženje: U skladu sa čl. povezanost i ujednačenost sadržaja i ishoda. godine navršavaju 5 i po godina života. logička povezanost različitih predmetnih područja u tematske i druge cjeline). Zakona je utvrđeno da. II. Definisana su područja analize (razvojna primjerenost. što će biti osnov i za kvalitativnu doradu Modela nastavnog plana i programa za peti razred devetogodišnje osnovne škole. III.03. U cilju realizacije navedene obaveze bilo je neophodno donijeti odgovarajući Nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu. formirao je stručni tim učitelja/nastavnika/profesora razredne nastave.

. za koje je smatrano da nisu primjereni uzrastu djeteta u petom razredu devetogodišnje osnovne škole. hrvatski. Dostavljeno.sadržajima ne slažu i zašto.) te su dati prijedlozi za izmjene. kako bi se nakon primjene u praksi utvrdila područja u kojima su potrebna poboljšanja. promjene. -Svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo -Prosvjetno-pedagoškom zavodu -Arhivi . dopune i slično. su revidirani i smanjeni za 1 čas revidirani su i sadržaji predmeta Osnove tehnike Nastavni plan i program zahtijeva kontinuirano praćenje.. Imajući u vidu navedene činjenice riješeno je kao u dispozitivu. šta je bilo uspješno. srpski jezik i književnost smanje za 1 čas sedmični broj nastavnih sati predmeta Društvo smanjen za 1 čas sedmični broj nastavnih sati predmeta Kultura življenja smanjen za 1 čas sadržaji predmeta Društvo. Izvršene su određene korekcije Nastavnog plana i programa za peti razred devetogodišnje osnovne škole: • • • • • • • smanjen sedmični broj nastavnih sati za 3 časa smanjen godišnji broj nastavnih sati sa 805 na 700 sedmični broj nastavnih sati iz predmeta Bosanski. koje je usaglasio stručni tim Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.

NASTAVNI PLAN ZA PETI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE REDNI BROJ 1. SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI 4 3 4 2 1 1 1 1 1 2 20 1 1 GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI 140 105 140 70 35 35 35 35 35 70 700 35 35 OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI Bosanski/hrvatski. 8. 9. 4. 3. 7. 10.srpski jezik i književnost Strani jezik Matematika Priroda Društvo Osnove tehnike Kultura življenja Likovna kultura Muzička kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj UKUPNO REDOVNE NASTAVE Odjeljenska zajednica IZBORNI PREDMETI 11 Vjeronauka/Vjeronauk . 5. 2. 6.

PROGRAMI NASTAVNIH PREDMETA ZASTUPLJENIH U PETOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE .1.

1. BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST .1.

mogućnost prepoznavanja potrebnih primjera i njihovo razlikovanje od (ne)primjera Izražavanje značenja rečenicama koje su organizirane u skladu sa zakonitostima.zauzimanje stava i Sposobnost uživanja u čitanju GRAMATIKA PRAVOGOVOR I PRAVOPIS 45 nastavnih sati Usvajanje znanja o jeziku. štampe . brzina.BOSANSKI/HRVATSKI/ SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST V RAZRED 4 sata sedmično 140 sati godišnje Područja i globalne naznake elemenata plana i ukupnih programskih zahtjeva Čitanje u funkciji razumijevanja sadržaja. obogaćivanje emotivnog svijeta. kreativnog i kritičkog mišljenja. manje poučno. zakonitosti. televizije. stavova logički strukturiranim i gramatički tačnim rečenicama uz uvažavanje kompozicijskih cjelina u pisanom radu Dalji rad na usavršavanju tehnike pisanja i estetske strane rukopisa INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA 36 (čitanačka štiva) 12 (lektira) Razvijanje recepcijskih sposobnosti. smisla i sposobnosti za prepoznavanje i izražavanje ljepote riječima Razvijanje jezičkih sposobnosti . kao i sposobnost procjene djela i poruke . djela umjetničkih kvaliteta i filmski i televizijski kič) Ovladavanje terminologijom važnom za snalaženje u svijetu filma. pozorišne/kazališne predstave. pravila i normi b/h/s jezika Razumijevanje značenja rečenica u tekstu i teksta. ličnih i društvenih vrlina i vrijednosti Lektirom razvijati sposobnost samostalnog čitanja i izražavanja doživljaja književnih djela. radio-emisije. izražajnost) Samostalno čitanje nepoznatih tekstova. pravilima i normama gramatike. doživljaja estetskih i etičkih vrednota teksta (tekstovi štampani latinicom i ćirilicom) ČITANJE 9 nastavnih sati • Usavršavanje svih aspekata čitanja (pravilnost. sadržaja štampe KULTURA IZRAŽAVANJA 24 nastavna sata MEDIJSKA KULTURA 8 nastavnih sati Razvijanje sposobnosti upotrebe i selekcije sadržaja medija s obzirom na vrijednost (poučno. radija. osjećanja. brzo pronalaženje važnih informacija • PISANJE 6 nastavnih sati Razvijanje sposobnosti izražavanja misli. osjetljivosti za umjetničko kazivanje. ortoepije i ortografije Razvijanje jezičko-komunikacijskih sposobnosti. osvješćivanje važnosti korektnog i lijepog govora u usmenoj i pisanoj formi Ovladavanje jezičkim sredstvima potrebnim za uspješno izražavanje u pojedinim oblicima usmenog i pismenog izražavanja Pojačavanje mogućnosti razumijevanja značenja i izražavanja smislenim rečenicama Recepcija sadržaja filma.

potcrtati manje poznate i riječi koje su teške za izgovor. dijelova teksta koji predstavljaju prepreku u uspješnom druženju s tekstom Mogućnost tačnog prepisivanja teksta Pisanje po diktatu kratkih rečenica Tačno odgovaranje na postavljena pitanja Čitanje tekstova štampanih latiničnim i ćiriličnim pismom Razvijanje tehnike čitanja. pravila i normi gramatike . poznavanje pravila pisanja i gramatike u obimu koji je utvrđen programom P i s a nj e Prepisivanje Pisanje po diktatu Kreativno pisanje . prepričavanjem bez plana rješavanjem zadataka koji podrazumijevaju ličnu procjenu) Snalaženje u tekstovima koji se razlikuju po obimu i složenosti radi usvajanja novih znanja Razvijena samostalnost u pisanju po diktatu.rečenica.Č ITANJE I PISANJE PROGRAMSKI ZAHTJEVI ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI MINIMALNA OČEKIVANA POSTIGNUĆA DOVOLJNA VISOKA Osamostaljivanje učenika u komunikaciji s tekstom Pravilno čitanje i razumijevanje pročitanog Mogućnost reprodukcije (samostalno ili na osnovu pitanja) Mogućnost prepoznavanja važnih pojedinosti u tekstu Mogućnost samostalnog služenja tekstom radi usvajanja novih znanja Mogućnost identifikacije riječi.zamisliti da ima mnogo slušalaca. jačine i boje glasa sa sadržajem Čitanje manje poznatog i nepoznatog teksta. razumijevanje pročitanog i reprodukcija važnih pojedinosti Sposobnost kritičkog i stvaralačkog čitanja Jasno izgrađen stav o sadržaju. prenošenje tona i raspoloženja na slušaoce Usklađenost intonacije.usavršavanje čitanja u sebi radi bržeg razumijevanja Razvijanje sposobnosti samostalne interpretacije pročitanog i sposobnosti izdvajanja bitnih elemenata Razvijanje sposobnosti oblikovanja smislenog sadržaja Prepoznavanje kompozicionih cjelina Pisanje uz uvažavanje zakonitosti. Mogućnost diferencijacije sadržaja s obzirom na važnost u pamćenju i reprodukciji Mogućnost snalaženja u svim oblicima izražavanja .prepisiva nju. razumijevanje i reprodukcija pročitanog sa. glas prilagoditi karakteru teksta) .i pisanju slobodnih sastava i u oblicima izražavanja koji su programska obaveza Izražajno čitanje. stavova i mišljenja Razvijena tehnika čitanja -pravilnost brzina i izražajnost Razumijevanje pročitanog . ortoepije i ortografije Izražavanje ličnih osjećanja. razmisliti kada je umjesna upotreba primjerenih pokreta. uvježbati izgovor tih riječi. mogućnost samostalne reprodukcije (odgovorima na postavljena pitanja. ili bez elemenata stvaralaštva Čitanjem do novih informacija i novih znanja Čitanje kao činilac razvoja dječijeg govornog izraza Čitanje u funkciji estetskog i etičkog odgoja Uvježbavanje samostalnog čitanja pomoću uputstava tipa: (prethodno pročitati tekst. povremeno pogledati u njihovom pravcu.

radovima cjelina u književnom karakterizacija. Uzroka i posljedica u u razvoju događaja ljepotu ponašanju likova u kazivanja. mjesto i vrijeme radnje. reprodukcije reprodukciji sadržaja Vještina u iizboru i doživljaja vrijednosti upotrebi riječi u govoru Mogućnost Uočavanje ritma i i pisanju memorisanja i rime Uočavanje likova u Poznavanje i Mogućnost kritičkog recitovanja tekstu i književnom razlikovanje promišljnja o knjizi. Potpuna samostalnost poetske riječi Potpuna samostalnost u Prepoznavanje uočavanja stilskih razumijevanje u čitanju. Prepoznavanje slijedom.S.razumijevanju Razlikovanje govora pisca i Razvijanje crta govora lica kreativnosti posredstvom aktivnosti koje podrazumijeva domaća Zapažanje logičkih cjelina u lektira kompoziciji teksta OČEKIVANA POSTIGNUĆA Mogućnost adekvatnog Prepoznavanje Razvijen senzibilitet za odgovora na doživljaj osnovnog osjećanja u poetsku riječ MINIMALNA DOVOLJNA VISOKA pjesme riječima.dijaloga. laste priča: Ko je riječi kojima su direktno izraženi osnovna misao.poruka formi važnih elemenata pojedinih rječnika i Bogatstvoknjiževnih djela Izgrađen kriterij za izbor knjige Mogućnost prepričavanja teksta i Razvijen senzibilitet za prilagođavanja doživljaj i osobenog posebnim zahtjevima Mogućnostizražavanje doživljaja na način koji govora opročitanom (očekivanim ima elemente djelu. dijalog. mjesta u tekstu i vremena radnje. Zapažanje i formulacija izražavanje dojma teme književnog djela (o čemu tekst govori) Razumijevanje Izgrađivanje f a b u l a riječi/pojmova: književno-k estetskog i j a Uočavanje o m p o z i csenzbiliteta Razvijanje sposobnosti i karakterizacija likova u učenja napamet i djelu: zaključivanje o mogućnosti izražajnog osjećanjima likova na recitovanja osnovu dijaloga i njihovih postupaka Majčin Pandžo: Šukrija dar Uočavanje karakterističnih Posljednje Narodna dijelova teksta. epitet izražavanja dojma Pjesnička slika vizuelni i Formiranje i usvajanje akustički (slušni) temeljnih pojmova iz teorije elementi u književnosti pjesničkoj slici Pjesnička slika izražena bojom i zvukom Zapažanje ritma i rime. postupcima. toka događaja. služenju tekstom kao pjesničkih slika pročitanog i mogućnost sredstava razumijevanju i izvorom informacija.opisu . Pokušaji pisanja poezije mogućnost uočavanja pojmova: tema likovimai njihovim Razlikovanje njihovih glavnih književnog djela.jezičke Mogućnost samostalnog književnom djelu aspekte Sposobnost čitanja i razumijevanja Potpuna samostalnost Potpuna samostalnost u samostalnog čitanja. u analizi književnog izražavanja doživljaja čitanju uočavanje likova. djelu formulisanje poruke Bogat rječnik koji je u funkciji komunikacije i Mogućnost Mogućnost kvaliteta usmenih i prepoznavanja uočavanja pismenih vježbi karakterističnih mjesta opisa. dojmovi) naraciji. pejzaža. na svijetu piščev stavi stavovi lica najjači A. uz originalnosti dijelova sažimanje) katrakterističnih po (izbor riječi. pjesmi likovnim izrazom Doživljavanje snage Mogućnost Samostalno čitanje. pojačavanje Samostalnost u dinamičnosti. rečenica.PROGRAMSK I ZAHTJEVI Nasiha KapidžićHadžić: Vezeni most Književni tekstovi: Enes Kišević: Kiša Grigor Vitez: Ivo Andrić: Ševina jutarnja Aska i vuk pjesma Skender Musa Ćazim Kulenović: Ćatić: Cesta Bosna žubori Alija Dobriša Dubočanin: Cesarić: Šarko Jesen Gustav Branko Krklec: Bijeli Ćopić:grad Izokrenuta Dragan priča Kulidžan: Potočić Ela Peroci: ODGOJNO-OBRAZOVNI Osnovna osjećanja u CILJEVI Lirska pjesma pjesmi Doživljaj književnog djela u Stilska sredstva: cjelini i sposobnost poređenje. dijelova teksta koji Mogućnost uporedbe predstavljaju književnih tekstova s Mogućnost uočavanja posebnu dinamičnost obzirom na tematiku. teksta.Puškin: Bajka o ribaru i ribici Stevan Lektira: Bulajić: Ahmet Sarka Hromadžić: Ešref Berbić: Patuljak vam Kako je otišlo priča ljeto Alija Poslovice Dubočanin: (izbor) Tiha rijeka djetinjstva Aleksa Mikić: Lipov Brlić – Ivana cvat Mažuranić: Vesna Priče iz Krmpotić: davnine Koliko je teška Rodari: Đani pahuljica PutovanjePlav e Strijele (igrokaz) Mato Lovrak: Vlak u snijegu Ismet Bekrić: Jesen u gradu (izabrane pjesme) Izbor karakterističnih mjesta u tekstu: opis lika.mogućnost Upoređivanje u usmenoj i pisanoj mogućnost reprodukcije reprodukcije svih vrijednosti . humor čitanju. pojmovakompozicija osobina fabula i iz teorije Razumijevanje pojmova Mogućnog živog književnosti koji su iz teorije književnosti izražajnog govorenja programska obaveza koji su programska stihova Mogućnost Uočavanje logičkih obaveza zaključivanja (o cjelina u tekstu i porukama zaključuje uz formulisanje nastavnikovu pomoć i podnaslova Stvaralačka upotreba posredovanje) sadržaja pročitanih književnih tekstova u Uočavanje likova u vlastitim pismenim Uočavanje logičkih književnom djelu.

upitnika. PRAVOGOVOR I PRAVOPIS OČEKIVANA POSTIGNUĆA PROGRAMSKI ZAHTJEVI ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI MINIMALNA DOVOLJNA VISOKA Zavičajni govor i književni jezik Riječi iz mog zavičaja Azbuka Vrste riječi: Imenice: zajedničke. vlastite. navodnika KULTURA IZRAŽAVANJA MEDIJSKA KULTURA . GRAMATIKA. zemalja Pisanje brojeva slovima (glavni i redni) Upravni i neupravni govor Upotreba interpunkcijskih znakova u rečenici: zareza. sinteze. pisanje prisvojnih pridjeva na – ski. prisvojne. apstrakcije i generalizacije) Poznavanje azbuke i abecede Razlikovanje promjenljivih vrsta riječi i mogućnost prepoznavanja potrebnih primjera u tekstu Mogućnost služenja smislenim rečenicama Prepoznavanje proste neproširene i proširene rečenice Mogućnost uočavanja subjekta i predikata u rečenicama. uskličnika. organski utemeljenog govora ali i razumijevanje značaja upotrebe normativno i stilski uređenog jezika Usvajanje znanja o pravilima.RJEČNIK. crte. -ćki. atributa. gradivni). stvarne i nestvarne Zamjenice: lične. tačke. -ev. -čki. dvotačke. -ov. prisvojni. naselja. apozicije i objekta Pravilna upotreba interpunkcijskih znakova Mogućnost tačne gramatičke analize teksta na razini usvojenih znanja od IV razreda Mogućnost navođenja novih primjera Korektno služenje pravilima o upotrebi interpunkcijskih znakova Dobro poznavanje sadržaja gramatike i pravopisa koji su programska obaveza od I-V razreda Mogućnost samostalne analize rečenice i teksta u skladu s postavljenim zahtjevima Vješta upotreba znanja o rečenici u samostalnim pismenim radovima Primjena naučenih pravila na razini automatizacije Pravogovor i pravopis: Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim imenima gradova. Rečenica: Atribut i objekat u rečenici Doživljaj ljepote vlastitog. jedinicama jezičkog sistema principima i zakonitostima njihovog ustrojstva Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja (sposobnosti analize. upoređivanja. pokazne Pridjevi (opisni. gradivne. zbirne.

. odnosno date riječi kao uporišne. a da rečenice čine cjelovitu priču Mogućnost pričanja događaja i ličnog doživljaja sa bitnim elementima sadržaja I naglašenom emotivnom notom Izražavanje viđenog riječima koje su primjerene tematici.sažimanje sadržaja i izražavanje punim rečenicama Pojačavanje mogućnosti samostalnog izražavanja rečenicama koje su jasne i gramatički pravilno strukturirane Osposobljavanje za živo. unošenje elemenata humora Postojanje kriterija za procjenu kvaliteta usmenog i pismenog izražavanja (ovo je dobro urađeno.PROGRAMSKI ZAHTJEVI ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA DOVOLJNA VISOKA Naracija Prepričavanje bez obaveznog sastavljanja plana Prepričavanje s usmjerenjem na sažimanje teksta Pričanje na osnovu datih tematskih riječi Pričanje događaja i doživljaja Deskripcija Opis pojave.a ovo mogu uraditi bolje) PROGRAMSKI ZAHTJEVI ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI OČEKIVANA POSTIGNUĆA . situaciji Snalaženje u svim oblicima izražavanja Prepričavanje sadržaja bez sastavljanja plana Sastavljanje priče po datim riječima. ubjedljivo govorenje i pisanje Razvijanje sposobnosti organizacije usmenog i pisanog izražavanja i procjene efekata. jasno. a da priča ima sve važne elemente Rečenice su jasne i tematski se oslanjaju na sadržaj. uvođenje dijaloga. zbivanja u prirodi Opis pejzaža Osposobljavanje za reprodukciju teksta bez formulisanja naslova cjelinama sadržaja poštujući hronologiju u izražavanju i normu standardnoga jezika Razvijanje sposobnosti uočavanja uporišnih mjesta. poticajne tačke Mogućnost govorenja o događajima i doživljajima Mogućnost prepričavanja teksta potpunim jasnim i gramatički pravilno oblikovanim rečenicama Sposobnost služenja svim oblicima izražavanja i mogućnost unošenja elemenata originalnosti Mogućnost proširivanja i sažimanja teksta unošenjem novih ideja Osoben izbor jezičkih i stilskih sredstava Ispoljavanje smisla za upotrebu epiteta.rezultata vlastitog rada Mogućnost prepričavanja koje će obezbijediti razumijevanje svih važnih elemenata u sadržaju Sposobnost sastavljanja priče na osnovu poticajnih riječi : uz svaku tematsku riječ da kaže smislenu rečenicu.

pozorišne umjetnosti u obimu koji je predviđen programom Razvijen senzibilitet za poređenje djela ekrana i mogućnost kritičkog pristupa analizi Posjedovanje bogatstva ideja o mogućem sadržaju novih filmova Naglašen interes prema umjetnosti .pozorište (poređenje izražajnih mogućnosti) Razumijevanje djela ekrana /filmai televizije/ Povezivanje kadrova po sjećanju(sposobnost identifikacije mjesta iI vremena. radnji.osmišljavanje i mogućnost klasifikacije sadržaja Razumijevanje složenosti filmskog djela i izražajnih mogućnosti filma Gledanje djela ekrana kao vježba u umijeću posmatranja i obogaćivanja vizuelnog pamćenja. pozorišta/kazališta Razvijena sposobnost analize umjetničkih djela filma.mašte.televizije.odnosa i sukoba među likovima) Razumijevanje redosljeda kauzaliteta događaja.MINIMALNA DOVOLJNA VISOKA Izražajna sredstva djela ekrana (kadar montaža muzika) dijalog u filmu i pozorišnoj/kazališ noj predstavi Film-književno djelo. zvuka i tišine Razlikovanje sredstava izražavanja Mogućnost koncentracije pažnje na sadržaj u kontinuitetu Mogućnost memorisanja i reprodukcije viđenog po sjećanju Sposobnost razlikovanja prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja likova u djelima ekrana sa atanovišta vrijednosnih principa Razlikovanje sredstava izražavanja filma.odnosa među akterima radnje Razumijevanje poruka Razvijanje sposobnosti prepoznavanja vlastitih potreba i stavova posredstvom identifikacije s ličnostima na ekranu Odgoj za gledanje djela ekrana s ciljem uočavanja važnih pojedinosti. mogućnosti izbora. televizije.likova.pozorišta/ kazališta književnosti Sposobnost percepcije i recepcije djela filmske umjetnosti pozorišta /kazališta Mogućnost samostalne reprodukcije po sjećanjui ocjene sa stanovišta vrijednosnog sistema Prepoznavanje izražajnih sredstava filma.bogaćenja asocijacija Razvijanje senzibiliteta za prepozvanje i doživljavanje snage riječi i slike. mišljenja.povezanost radnji.objekata. govora.književnosti.radija.

STRANI JEZIK ENGLESKI FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI 1. ENGLESKI JEZIK .2.1.2.1.

davati kratke pismene odgovore. popunjavati slova i riječi razviti samopouzdanje u izražavanju primjereno uzrastu prepoznati zadovoljstvo i korist pri proširivanju znanja stranog jezika • • • • • • • • • • • • . primjereno uzrastu kroz igru.105 ČASOVA GODIŠNJE) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO . a ne o jeziku dalje njegovati razvijanje.OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave engleskog jezika Nastaviti na naglašavanju ciljeva promoviranih u prvoj i drugoj godini učenja: • • učenje jezika. pjesmu i ples učiniti da učenje engleskog jezika bude zabava i zadovoljstvo postupni i odmjereni prelaz ka čitanju ipisanju jednostavnih riječi i rečenica. Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenici će: • • • • razviti želju i ljubavi prema učenju engleskog jezika razumjeti primjerene sadržaje na engleskom jeziku prihvati logički pristup upotrebi naučenog izražavati slobodu i samostalnosti u govoru i direktnom reagiranju znati čitati riječi pojedinačno povezano sa konkretnim pojmovima znati čitati jednostavne rečenice znati prepisivati.V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE -TREĆA GODINA UČENJA (3 ČASA SEDMIČNO . pozitivnog.razigranog stava prema učenju jezika podsticati motiviranje odgovornog i aktivnog stava podsticanje radoznalosti i kreativnosti. predanosti i preciznosti u učenju jezika njegovanje samostalnosti u govoru i vlastitoj produkciji naučenog. dalje njegovanje razumijevanja i logičkog pamćenja podsticanje temeljitosti.

that (boy). the. (npr. zaokruživanjem tačnog odgovora/opcije. odnosno negativne ili netačne odgovore. npr. those (boys) Pridjevi za neodređenu Škola • Članovi uže i neki • vršiti upoznavanje Prvi stepen elementarnog znanja Moje okruženje 1) neverbalno. rainy. weather (npr. mother.grandfather. this (girl). ispunjavanjem tabele označavajući na odgovarajući način potvrdne ili tačne odgovore. premises. aunt. npr. Slobodno vrijeme • Okruženje. whose • Prisvojne • Neodređene. a/an. school • identificirati ljude i predmete 2) verbalno. razred Teme Porodica Nastavni plan i program za peti razred. izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. somebody. nebrojive pravilnu/nepravilnu množinu Zamjenice: • Lične. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. označavanjem tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd. furniture. seasons of the year. • upućivati odgovarajuće pozdrave i odgovarati na njih a)SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: Imenice: brojive. pupils’ things. npr.:pokazivanjem/doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje. popunjavanjem tabela.: ponavljanjem riječi. these (girls). treća godina učenja engleskog jezika Aktivnosti RECEPCIJA: Gramatika Učenici će ponavljati ili učiti: Funkcije i vještine Učenici će znati: Vokabular Učenici će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. subjekatski i objekatski padež • Pokazne this. grandson • obraćati se ljudima Svakodnevni život • Škola. those • Upitne. who. itd. what. Pokazni pridjevi. npr. school subjects. izvršavanjem uputa i naređenja. that. these. nulti Prisvojni pridjevi. bilješki ili rečenica itd. some musical instruments. Članovi. extra-curriculum activities. davanjem kratkih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik ili koja su čuli sa kasetofona. članovi šire porodice. uncle. anybody.vegetable/flo • locirati ljude i predmete .• Nivo 5. kao npr. nobody Pridjevi: Determinatori. sunny) in the garden. which.

outings • Životinje. negativna. swing. any. friends. itd. ispunjavanjem tabela i križaljki. • postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih 1) neverbalno. wild animals. Brojevi: 1-100 Glagoli: wer garden). izvršavanjem uputa i naređenja. npr. all • opisivati: -ljude i predmete -neka raspoloženja i stanja -trenutnu aktivnost b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. east. shopping . upitna forma) Imperativ. rake. library. spade. 2) verbalno. jump rope). some. upitna forma) Modalni glagoli can. upitna forma) Present Continuous (potvrdna. at the park (npr. slide. snowman.Životinje Zemlje. many. Present Simple (potvrdna. visiting relatives. much. popunjavanjem praznina zadatim riječima. west -Vrijeme. • tražiti i nuditi pomoć (Can you help me? Can I help you?) • Slobodno vrijeme. some gardening tools (npr. negativna. sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd. going out (npr.g. fire) najčešći. snowball. upitna forma) Glagoli be. my clothes. biranjem tačnog odgovora. what. dovršavanjem rečenica.: postavljanjem pitanja i davanjem odgovora. usebi ili naglas. left. negativna. npr. watering can). npr. jungle gym. rutinske aktivnosti. sva lica jednine i množine Prilozi (najčešći): -Mjesto -Smjer. buying some vegetables and fruits. u okviru datih tema • Svakodnevni život. narodi količinu i broj. swimming pool). negativna. camping. povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima. i reagovati Upitni pridjevi. npr. pets (osnovni vokabular) . may (potvrdna. domestic.: traženjem određenih informacija. lunch box. tent. označavanjem tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd. povezivanjem riječi u stupcima A i B. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. have/have got (potvrdna. right. snow. in the country (npr. whose • Opisni pridjevi. which. at the supermarket. e.

football. zadovoljstvo. basketball. najčešće. npr. Quickly Prijedlozi: • Mjesto. skraćenice za dane u sedmici i mjesece • Afikse.sljedeće emocije: slaganje.m. zanimanje i oduševljenje za nešto. under.sposobnost i dopuštanje (can. npr.. a. dopadanje. on. their culture (osnovni vokabular) • slušati očekujući da čuju određenu informaciju Osim što će stalno proširivati vokabular. fast – slow.ideju posjedovanja (have. u vezi sa datim temama. npr. zahvalnost . in. slowly. nedopadanje. npr. u vezi sa datim temama. pen- . peoples. npr. in front of • Vrijeme. hot – cold • Složenice. USA. -ing b) PISANJE: Učenici će: • prepisivati kratke tekstove • pisati po diktatu • ispunjavati tabele/križaljke • ubacivati/podvlačiti/redati riječi u smisaone rečenice • pisati rečenice koristeći tačnu formu glagola u zagradi • Antonime. upitnoj i zapovjednoj rečenici • There is a/There are some…Is there a…? Are there any…? • Zemlje i oblasti. s. may) . swimming-pool. pjevati i igrati jezične igre itd. npr.ponudu (pismenu ili usmenu) koristeći najosnovniji vokabular . u vezi sa datim temama i gramatikom. iznenađenje. up – down.znanje i neznanje . his house etc. p.m. neslaganje. UK.• tražiti i davati informacije -Način. at PRODUKCIJA: a) GOVOR: Rečenica: • Osnovni red riječi u potvrdnoj. npr.) Učenici će: • učestvovati u razgovoru sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom • davati upute i naređenja • igrati uloge • recitovati. • Skraćenice. John’s book. have got.. in.slaganje i neslaganje . negativnoj. razočarenje. učenici će ponavljati ili učiti da koriste: - • izraziti na vrlo jednostavan način: . behind. on.

friend • Kolokacije. make a phone call • sugerisati neku akciju (Let’s …) • prihvatiti i odbiti ponudu ili molbu • govoriti na jednostavan način o svakodnevnim aktivnostima i radnjama . outdoor sports. u vezi sa datim temama. npr.• izviniti se i prihvatiti izvinjenje • dovršavati rečenice • pisati kratke sastave na poznate teme itd. to do homework.

.

itd. predviđenim funkcijama i vještinama). kao što je počinjanje od malog prsta prilikom nabrajanja. • uzvike (npr. • Aktivnosti (kojima se realiziraju vještine). .: Dobar dan i Good morning/afternoon. npr. ili Ouch! kojim se izražava iznenadna bol). pokret glavom kad se želi reći da/ne itd. ples. koji se razlikuje od kulture do kulture.: • kroz crtanje. ispusti nešto ili pogriješi. npr. slikanje. oblikovanje itd (Likovna kultura. ples) • kroz sportove i igre (Tjelesna i zdravstvena kultura) • slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzička kultura) INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: • upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene • upoznavati sa nekim osnovnim razlikama između njihove kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja (npr. • Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija primjerena datom nivou učenja). ili Dobar dan i Good day) • učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. razlike u upotrebi nekih pozdrava u engleskom i u maternjem jeziku učenika. Ovo može podrazumijevati: • govor tijelom. UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: • razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika • budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik • koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih PROGRAMSKI SADRŽAJI • Teme (tematska područja vezana za svakodnevni život. Oops! kada neko padne.INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će također učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. • Gramatika (gramatička područja za dati nivo). aktivnosti i interesovanja djeteta ovog uzrasta). • Vokabular (koji odgovara datim temama.

udžbenicima i priručnicima. tolerantnog stava prema različitostima. stvori pozitivnu i zabavnu atmosferu za učenje. razvija od početka radne navike. tjelesne i zdravstvene kulture. život i rad u školi. - slobodno oblikuje svoje časove. osposobi učenike da samostalno rade tokom časa i kod kuće. da priprema materijal i opremu. proširuje materijal prema datoj situaciji. piše pismene pripreme za svaki čas. razvija komunikacijske sposobnosti. da praktikuje prvo usvajanje pravilnog izgovora auditivnim putem. ponavljanje i na usmenu komunikaciju sa zabavnim aktivnostima. - da procijeni kojim fondom riječi učenici treba da ovladaju u datoj grupi i datim uvjetima.da ne prihvata kruto uputstva data u programu.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja usmjeriti pažnju na razumijevanje. a potom usmenu upotrebu bilo izolovano ili u govornoj interakciji. matematike (brojevi. • Interdisciplinarni sadržaj • Interkulturalne vještine Upoznavanje kulture engleskog govornog područja. za grupe i cijeli razred. ali primjereno uslovima u kojima radi. sarađuje sa kolegama i stručnim savjetnikom. • Praćenje i vrednovanje treba da je konstantno i provedeno veoma pažljivo i nenametljivo. njeguje poštivanje drugoga u toku zajedničkog rada i natjecanja. da primjenjuje direktni.razvije vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog učenika. idući od jednostavnih ka složenijim jezičkim ciljevima. kultura življenja (higijenske navike). bosanski jezik (opisivanje). cilj i način rada. koje imaju za cilj da pobude. grupni i individualni pristup. sabiranje). razviju i podržavaju zainteresiranost za učenje jezika. poređenje sa vlastitom kulturom i tradicijom. Korelacija je naročito izražena sa predmetima likovne i muzičke kulture. Nastavnik istovremeno procjenjuje realizaciju zadanih ciljeva i vlastiti učinak. frontalni. . Ono treba da je u funkciji motivacije učenika na daljnji rad i razvijanje naklonosti i ambicije za učenje jezika. zadatke za učenike pojedinačno. vjeronauka (praznici). Nastavnik treba da: pažljivo planira svaki čas. razvijanje pozitivnog. da se drži principa jednostavnosti. nego da kreativno i fleksibilno kreira svoj rad u okvirima zacrtanog. - . kućni ljubimci). primjerenosti i postupnosti. Učenje stranog jezika je izuzetno povezano sa područjima drugih školskih predmeta. prirode (naše tijelo i zdravlje. • Preporuke Za organizaciju i realizaciju nastave engleskog jezika u trećoj godini učenja i dalje je .

maskiranje. prilagoditi ga raspoloženju i trenutnim potrebama učenika. Koristiti igru i pjesmu kao osvježenje i učenje jezika provoditi u razigranom. Role playing. pretending. igre riječima. drama-playing. kao i rad u manjim i većim grupama. pjevanje horsko i pojedinačno. igre pogađanja su neki oblici koji su se pokazali učinkoviti i koje treba primjenjivati.naglašena potreba za fleksibilnošću. Trajanje časa ne postavljati kruto. . Napomena nastavnicima: Uvijek imati dovoljno tolerancije i fleksibilnosti prema učenicima u samostalnom sastavljanju i izgovoru rečenica jer treba imati na umu da seradio učenicima koji su u hronološkom smislu učenici 4. • Nastavne metode i oblici rada Koristiti što raznovrsnije nastavne metode i oblike rada. pogađanje. i rad u parovima. kako u nastavnim aktivnostima tako u rasporedu i trajanju časova. I dalje je moguće i poželjno paralelno izvođenje nastave engleskog jezika sa nastavom drugih predmeta. vedrom i privlačnom okruženju. rješavanje jezičke zagonetke i križaljke. Koristiti mogućnosti izlaska iz učionice radi neposrednosti i očiglednosti u nastavi. razreda nekadašnjeg osmogodišnjeg obrazovanja. pantomima. Primjenjivati frontalni i individualni pristup. igranje po ulogama.

dopunjava i samostalno piše riječi i kraće rečenice .opisuje u nekoliko rečenica poznatu situaciju Pisanje .piše kratke rečenice ili sastave o sebi i svom okruženju Znanje o jeziku .učenik prepoznaje glasove.čita naglas poznate riječi i rečenice .prepoznaje slova. FRANCUSKI JEZIK V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE -TREĆA GODINA UČENJA (3 sata sedmično / tjedno – 105 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi francuskog jezika u V razredu osnovne škole učenici treba da prošire programske sadržaje iz IV razreda i teže dostizanju nivoa A1.zapisuje poznate riječi ili kraće rečenice po modelu .razumije jednostavna uputstva.2 Evropskog okvira za strane jezike Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja .aktivno učestvuje u razgovoru po modelu . naglasak.2. nego prepoznaje i pravilno upotrebljava osnovne jezičke elemente . svojoj porodici i prijateljima. ritam i intonaciju u jeziku koji uči .postavlja i odgovara na jednostavna pitanja . . poštuje ritam i intonaciju rečenice .razumije kratke dijaloge na poznatu temu Čitanje i razumijevanje . pitanja. kratka objašnjenja nastavnika i pravilno reagira na iste . izjave. upozorenja.prepisuje. napisane riječi i kratke rečenice .1.može dati jednostavne informacije o sebi. naglašava riječi.Na ovom nivou učenja učenik još uvijek ne stječe znanje o jeziku.čita i razumije kratki tekst u kojem su mu poznate sve riječi Govor .2. školi itd.pravilno artikulira glasove.

.

blagdana) Domaće životinje Dijelovi tijela . la main . du lait. aller à la bibliothèque. izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa audio ili video zapisa. upitna i negativna forma) Prilozi: ze mjesto. npr. l'école. Ponavljanjem riječi. upitnoj rečenici Vokabular - Svakodnevni život: (faire des courses. oncle. des fruits. février. le déjeuner. cette femme. visiter des amis) Članovi uže i neki članovi šire porodice (maman. zadovoljstvo. npr.. pokazivanjem / doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje.. la soupe. la forniture scolaire) Godišnja doba (le printemps. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. grandpère. nedopadanje. odnosno tačnih i netačnih tvrdnji (V i F).. 2) verbalno. dopadanje. Joyeux Noël. vrijeme.. itd. au match de foot. imperativ (l'impératif) Pomoćni glagoli avoir i être (potvrdna. aller au supermarché et acheter du pain. le chien... soeur.Poziv na proslavu rođendana - Pisanje kratke čestitke (Joyeux anniversaire à. le pied. les matières.. aujourd'hui. l'hiver) Dani u sedmici (lundi. popunjavanjem i čitanjem tabela..) Mjeseci u godini (janvier.. neka raspoloženja i stanja i aktivnosti postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih tražiti i nuditi pomoć -tražiti i davati informacije -na jednostavan način izraziti slaganje i neslaganje. le jus de fruits. negativnoj. Nove godine. bilješki ili rečenica.) - Domaće životinje (le chat. ) .. količinu (ici. le bras. l'été.. Il fait gris. l'omelette. le livre de mon ami) Rečenica: Osnovni red riječi u potvrdnoj. beaucoup) Prijedlozi: à. la salade. dans. ma mère. Il pleut) - Godišnja doba i mjeseci - -Atmosfersko vrijeme Jelo i piće -Slobodno vrijeme Proslave (rođendana. mardi. le cheval.) Zamjenice: Lične. la vache) Dijelovi tijela (la tête. subjekatski i objekatski padež Pridjevi: Prisvojni (mon ami. izvršavanjem uputa i naređenja.. razred Osnovna škola 3. la classe. Bonne Année) . les livres.. Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno. le pain. petit-fils) Škola: la classe. mes parents) Pokazni (ce garçon. de . l'emploi du temps. l'automne.Jelo i piće (le petit déjeuner. le dîner. davanjem kraćih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik ili koja su čuli sa audio ili video zapisa.) – Atmosfersko vrijeme (Il fait beau. l'instituteur. dopuštanje.. zaokruživanjem tačnog odgovora. itd. dans la classe.. godina učenja francuskog jezika Razvijanje početnog znanja Teme -Svakodnevni život (Porodica i život u porodici) -Škola i učionica -Dani u sedmici Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: pozdravljati i odgovarati na pozdrave obraćati se ljudima upoznavati se identificirati i locirati ljude i predmete opisivati ljude i predmete.Nivo 5.. (à l'école.. l'élève. ces livres) Upitni (Quelle heure est-il?) Opisni pridjevi (u okviru datih tema) Brojevi: 1 – 100 (desetice) Glagoli: prezent (le présent). Gramatika Učenici će koristiti (ali neće učiti o tome): Imenice sa članom u jednini i množini (le livre.. aller au marché.

blagdan -reći šta vole / žele jesti. i reagovati: 1) neverbalno izvršavanjem uputa i naređenja. npr. biranjem tačnog odgovora. Postavljanjem pitanja i davanjem odgovora. označavanjem tačnih / netačnih tvrdnji (V i F). dovršavanjem riječi. itd. Novu godinu. povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima. ispunjavanjem i čitanjem tabela ili križaljki. . dovršavanjem rečenica. zahvalnost i ideju posjedovanja -izviniti se i prihvatiti izvinjenje -prihvatiti i odbiti ponudu ili molbu -govoriti na jednostavan način o svakodnevnim aktivnostima -čestitati nekome rođendan. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. povezivanjem riječi u stupcima A i B. iznenađenje. itd.zanimanje za nešto. mjesece i godišnja doba -brojati do 100 b) ČITANJE I REAGOVANJE Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas. 2) verbalno. popunjavanjem praznina zadatim riječima. piti -pozvati nekoga na rođendansku proslavu -reći gdje stanuju -reći kakvo je vrijeme -nabrojati dane u sedmici. sklapanjem rečenice koja je ispreturana u smisaonu cjelinu.

pisati kraće diktate .PRODUKCIJA: a) GOVOR: Učenici će: .pisati rečenice upisujući u praznine tačnu formulu glagola u zagradi .igrati uloge b) PISANJE: Učenici će: .aktivno učestvovati u razgovoru sa drugim učenikom ili nastavnikom .pisati kratke sastave na poznate teme i sa poznatim vokabularom .ispunjavati tabele .dovršavati rečenice .ubacivati / podvlačiti / redati riječi u smisaone rečenice . pjevati i igrati jezične igre .davati upute i naređenja - recitovati.prepisivati kratke tekstove .

omogućeno je kontinuirano ponavljanje. igre) .razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika . te pisanje (prvo preslikavanje. a potom prepisivanje riječi i kratkih rečenica do usvajanja pravilnog pisanja). tiens. Učenici usvajaju i nove tehnike učenja stranog jezika kao što su prepoznavanje značenja jezičkih izraza.likovna kultura (crtanje. uvježbavanje i proširivanje leksičkog fonda. upoznavanje sa najpoznatijim francuskim izvođačima. Učenici u nastavi francuskog jezika imaju priliku upoznati kulturu zemlje čiji jezik uče. Ocjena iz stranog jezika treba da bude odraz cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. način života njenih stanovnika kao i da prepoznaju sličnosti i razlike.priroda (dijelovi ljudskog tijela. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje nastavnik kontinuirano prati i ocjenjuje.) .kultura življenja INTERKULTURALNE VJEŠTINE Učenici će se: UČENJE KAKO TREBA UČITI Učenici će učiti da: .upoznavati sa kulturom naroda francuskog govornog područja i sa nekim osnovnim razlikama između njihove i francuske kulture - učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče (et bien. Učenicima se također pruža mogućnost susreta sa govornicima francuskog jezičkog područja i uspostavljanje prvih kontakata razmjenom kratkih pisama ili elektronske pošte. INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ Učenici će učiti francuski jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta npr.budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik .koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama - upoznati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene .DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Zadaci nastave francuskog jezika u petom razredu su prije svega usmjereni na podsticanje interesa za učenje stranih jezika. slikanje. korištenja rječnika i leksikona prilagođenih njihovom uzrastu i praćenja vlastitog napretka u učenju stranog jezika uz primjenu jezičkog portofolija. Budući da se određene teme iz razreda u razred ponavljaju. na usvajanje elementarnih jezičkih sredstava i usvajanje strategija učenja stranog jezika. oh là là itd) - ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda . Nakon usmenog usvajanja postepeno se prelazi na čitanje (prepoznavanje već naučenih riječi) horsko i pojedinačno. kao i njihovih vršnjaka u zemljama frankofonskog govornog područja. usvajaju ograničen fond riječi i izraza. U ovom uzrastu učenici rado i lako uče prikazujući scenski ono što su usvojili. oblikovanje) . namirnice. . elementi dramatizacije – neverbalno u funkciji teatarskog izražavanja) . značaj ishrane za zdravlje.. tako da će u razvoju vještine govora dramatizacija kratkih dijaloga često biti zastupljen oblik nastavne aktivnosti. Učenici se osposobljavaju za usmenu komunikaciju u jednostavnim svakodnevnim situacijama.. Na taj način kod učenika se razvija duh tolerancije. pri čemu je prvenstveno nastavnik onaj kojeg imitiraju i za kojim ponavljaju. Teme koje se obrađuju u prve tri godine učenja stranog jezika vezane su za svakodnevni život i interese učenika ovog uzrasta. muzički instrumenti) .tjelesna i zdravstvena kultura (ples.muzička kultura (slušanje i pjevanje omiljene vrste muzike.matematika (brojevi) . sportske aktivnosti. Praćenje i vrednovanje U petom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi.maternji jezik (svijet bajki i imaginacije.

pitanja i uputstva lične prirode ili vezana za neposrednu situaciju i na njih jezički ili nejezički reagirati potrebna mu je znatna pomoć da bi razumio: usporavanje brzine govora. (3 sata sedmično/tjedno – 105 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u petom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. NJ EMAČKI JEZIK V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE -TREĆA GODINA UČENJA. kratkog opisa neke osobe) Na ovom nivou učenja jezika učenik ne stječe znanje o jeziku nego prepozaje i pravilno upotrebljava osnovne jezičke elemente. dopunjava i samostalno piše riječi i kraće rečenice zapisuje pojedine (poznate) riječi ili kraće rečenice po modelu zna napisati nekoliko rečenica o sebi i o veoma poznatim temama (odgovori na direktno postavljena pitanja. običnih fraza i rečenica.1. poštuje ritam i intonaciju rečenice reproducira napamet naučene stihove i pjesmice zna postavljati pitanja i davati odgovore u toku dijaloga o osnovnim temama učestvuje u razgovoru po modelu daje jednostavne informacije o sebi. ponavljanje. pisanje kratkog pisma.2. pravi greške i kod najjednostavnije usmene produkcije prepisuje.3. naglašava riječi.2 Evropskog okvira za strane jezike. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje • Očekivani rezultati/ ishodi učenja učenik može razumjeti ograničen broj riječi. Govor • • • • • • • Pisanje • • • Znanje o jeziku • . oklijeva. porodici i prijateljima opisuje u nekoliko rečenica poznatu situaciju pravi pauze. pokazivanje ili prijevod Čitanje i razumijevanje • • čita naglas poznate riječi i rečenice zna pronaći određenu informaciju u jednostavnom tekstu ako je dozvoljeno ponovljeno čitanje pravilno artikulira glasove.

die Tafel. der Computer.reći koje je nešto boje . sein. 2) verbalno. . Maine Augen sind blau. 2. Voće. wie. licu množine Gramatika Vokabular Učenici će usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. die Puppe.nabrojati aktivnosti u slobodno vrijeme . was. warum. pjevati. npr: - . wann. povrće. upoznavanje moja soba dijelovi tijela boje voće i povrće. das Auge / die Augen. der Stuhl.crtanjem. Tomaten mag ich nicht.reći šta znaju uraditi .. 7.. dopunjavanjem teksta rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom Učenici će: koristiti (ali neće učiti o tome): Imenice sa članom u jednini i množini: das Buch.razvrstavanjem slika. karneval Vještine Učenici će znati: . die Bücher. Welches Obst magst du?Ich mag Bananen..reći koliko nešto košta . Zamjenice: . 3..: . životinje (zološki vrt) 10. 6.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) verbalno. die Nase.. welche (Farbe) Pridjeve u predikativnoj upotrebi Glagole: . postavljati jednostavna pitanja. 4. kupovina: Der Apfel ist rot. dein.povezivanjem slike i slušanog teksta.: Upoznavanje Bist du Peter? Ich komme aus Sarajevo. npr: - GOVOR: Učenici će: - recitirati. tražiti osnovne informacije u tekstu i reagirati: crtanjem. Maine Nase ist klain. zdrava ishrana kupovina dnevne aktivnosti na igralištu 9. unser) - napisati kratko pismo i predstaviti u njemu sebe i svoju porodicu 1) neverbalno.. ihr.. Dnevne aktivnosti: Ich früstücke um acht - nabrojati aktivnosti kojima se bave u toku dana .u prezentu u sva tri lica jednine i prvom licu množine..imenovati predmete u svojoj sobi .pitati za cijenu .PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: Uz ponavljanje i proširivanje tematskih cjelina obrađenih u trećem i četvrtom razredu. razvrstavanjem slika.reći u koliko sati i u koji dan se nečim bave . Die Banane ist gelb.: . pridruživanjem slike tekstu.Lične zamjenice u jednini i u 1. Dijelovi tijela: der Kopf. der Teddy. Was kostet ein Kilo Bananen? Bananen kosten 1 Euro..reći šta vole jesti a šta ne Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno. 5.negativan i upitni oblik glagola.imenovati životinje u zološkom vrtu . .upitne: wer. u petom razredu će se ponuditi i nove cjeline: 1. Ich habe zwei Augen. označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji davnjem kraćih odgovora. npr. npr. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će čitati rečenice i kraće tekstove. der Bauch. Und du? Moja soba: das Bett.imenovati voće i povrće . . der Tisch.. 8.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl.Prisvojne zamjenice (mein. npr.: . .opisati sebe i druge .

Uhr - za izražavanje želje oblik möchte Wann gehst du in die Schule?. PISANJE Učenici će: prepisivati pojedinačne riječi .lice jednine i 2. Ich kann schnell laufen aber ich kann nicht hoch springen.imperativ za 2. . pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. Kannst du hoch springen? Zološki vrt: Der Elefant ist groß. Ich komme um sechs Uhr nach Hause. rečenice i kraće tekstove. igrati uloge. Der Vogel kann singen. od ponuđenih riječi rekonstruirati kraće rečenice. Am Samstag gehe ich nicht in die Schule.- odgovarati na pitanja. Um zwei Uhr. . rekonstruirati riječi. lice množine Brojeve: do 100 (desetice) Priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike und i aber .prezent glagola können i mögen u jednini. Na igralištu Ich spiele Ball und mein Bruder spielt Tennis. dopunjavati izostavljene riječi.

kupovina. Time se kod njih razvija duh tolerancije. Matematika (brojevi). na usvajanje elementarnih jezičkih sredstava. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. . usvajanje strategija učenja stranog jezika.korištenja njihovom uzrastu prilagođenih rječnika.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. . Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Učenici u ovom uzrastu rado scenski prikazuju naučeno tako da će u razvoju vještine govora dramatizacija naučenih modela kratkih dijaloga biti često zastupljen oblik nastavne aktivnosti. Likovna kultura.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Zadaci nastave njemačkog jezika će i u petom razredu biti usmjereni na podsticanje interesa za učenje stranih jezika kao temelja za buduće cjeloživotno učenje te razvoj višejezičnosti.upoznavati različite kulture i tradicije. Interkulturalno učenje na ovom nivou se postiže i primjenom određenih autentičnih materijala poput dječjih pjesmica. slikovnica i drugih multimedijalnih materijala.prepoznavanja značenja jezičkih izraza na osnovu slušanja ili čitanja jednostavnih tekstova. zdrava ishrana). Polazeći od svojih vlastitih iskustava učenici u nastavi njemačkog jezika imaju priliku upoznati i stranu kulturu i način života pri čemu prepoznaju sličnosti i razlike. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. . ljudsko tijelo). Nakon usmenog usvajanja postepeno se prelazi na čitanje (prepoznavanje već naučenih riječi) -horsko i pojedinačno. Muzička kultura. (rječnik sa slikama). Učenici usvajaju i osnovne tehnike učenja stranog jezika. Priroda (igralište. uvježbavanje i proširivanje leksičkog fonda. te pisanje (preslikavanje a potom prepisivanje riječii kratkih rečenica do usvajanja pravilnog pisanja pojedinih riječi i kraćih rečenica. leksikona i sl. zološki vrt. kao npr. Određene teme se iz razreda u razred ponavljaju u vidu koncentričnih krugova što omogućava kontinuirano ponavljanje. Teme koje se obrađuju u prve tri godine učenja stranog jezika vezane su za svakodnevni život i interesovanja učenika ovog uzrasta kao i njihovih vršnjaka u zemljama njemačkog govornog područja.praćenja vlastitog napretka u učenju stranog jezika uz primjenu jezičkog portfolija Praćenje i vrednovanje U petom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. . Kultura življenja (moja soba. Mogućnost autentičnog susreta sa govornicima kojima je njemački maternji jezik jeste i uspostavljanje prvih kontakata razmjenom kratkih pisama ili elektronske pošte. Interkulturalne vještine Učenici će: . Tjelesna i zdravstvena kultura. Učenici se prvenstveno osposobljavaju za usmenu komunikaciju u jednostavnim svakodnevnim situacijama uz usvajanje ograničenog fonda riječi i izraza pri čemu je prvenstveno nastavnik onaj kojeg imitiraju i za kojim ponavljaju. poput . Učenici će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta.

Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine. ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). Stoljećima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze sa Bliskim i Srednjim istokom. gdje se u više od 20 zemalja sa više od 250 miliona govornika kao zvanični jezik koristi arapski. humanizmu i internacionalizmu. Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. ARAPSKI JEZIK V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE -TREĆA GODINA UČENJA (3 sata sedmično – 105 sati godišnje) Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki građanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja.1. više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik.4. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. duhu tolerancije. neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dva ili više stranih jezika. Pored toga.osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja. razvijanje samostalnosti i kreativnosti. a u okviru nastave stranih jezika. toleranciji. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. kosmopolitizmu. odnosno . Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. fonetskim i gramatičkim minimumom. . Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uvjetovani višejezičnošću. ovladavanje osnovnim leksičkim. Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole.2. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih . kao i sjevernom Afrikom. kultura.

ponoviti osnovne fraze.čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi prepisivanje riječi i kratkih sadržaja kratki usmeni i pismeni odgovori dopunjavanje riječi i rečenica . vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih) i rečenica . .čitanje i pisanje jednostavnih PROGRAMSKI SADRŽAJI - Teme (opća tematska područja kao osnov za dalnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je. varijante pisanja slova. vezivanje slova u riječi. pisanje određenog člana. sintagme i kraće rečenice. predanosti i preciznosti u učenju jezika razvijanje samostalnosti u govoru putem igara. a ne o jeziku razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika razvijanje radoznalosti i kreativnosti razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja razvijanje temeljitosti.NIVO: TREĆA GODINA UČENJA -V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (3 sata sedmično/ 105 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja - učenje jezika. tašdid. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno sintagmi i rečenica - ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku sloboda i samostalnost u govoru čitanje riječi. kratki i dugi vokali. sukun. tanwin. i provjeriti da li su usvojeni: osnovni oblici slova.

.

bojenjem navedenih predmeta / osoba -lijepljenjem odn. povezivanjem slike sa tekstomkoji čuju. ponavljanje. imitiranjem -povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija.Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici . ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi. -pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi koje su učenici čuli odn. slaganjem slika redoslijedom koji proistekne iz teksta koji su čuli. 2) verbalno. .Imenovati članove svoje uže porodice . koji će biti osnova za tvorbu kratkih sintagmi i (imenskih) rečenica. crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular.Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući .r.Škola (sportske i kulturne aktivnosti) . Kroz dijalog (igre. Učenici će znati: V razred Osnovna škola 3. npr.Reći koliko je sati (puni sat) . godina učenja arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno. sintagmi ili rečenica i reagirati: 3) neverbalno.Svakodnevni život .Elementarna imenska rečenica -Upitna rečenica formalan i neformalan način . -podvlačenjem i bojenjem ilustracija koje se odnose na riječi koje su učenici čuli. sebe i druge . `ala) Upitni izraz (min ayna) - . lice množine) Pridjevi (najčešće upotrebljavani) Prijedlozi (fi.Nivo Teme Funkcije i vještine Aktivnosti Gramatika Vokabular Učenici će: učiti samo osnovni vokabular.Nabrojati dane u sedmici - Gramatič ki ženski rod (nastavci za ž.Koristiti brojeve do 20 (bez objašnjavanja inkongruencij) . 'ila.Pozdravljanje .Brojati od 1 do 10 .: ponavljanjem određenih riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.: -gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. prepoznavanje.Pozdravljanje na i poznavanje .Particip aktivni - 2) verbalno. npr.Opisati porodicu.Kuća .Iskazivanje starosti - gestikuliranjem. -davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. pjesmice. min. -izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona. Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju.Nabrojati aktivnosti u slobodno vrijeme -Određeni i neodređeni član . npr: .) Osnovne boje (muški i ženski rod) Pokazne zamjenice (za bliže i dalje objekte) Lične zamjenice (jednina i 1. npr: .Predstaviti sebe i druge .

-kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja,

-Proslava rođendana, praznika

-Nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta

- dopunjavanjem izostavljenih riječi ili sintagmi u tekstu - povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd. GOVOR: Učenici će: - ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona; - voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom; - pjevati; - recitirati kraće pjesmice; - glumiti..itd. PISANJE: Učenici najprije prepisuju riječi koje su prije toga usmeno usvojili, a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: - popunjavanja sintagmi i rečenica (npr: Gdje su nestale riječi? - nastavnik ispisuje sintagme/rečenice na tablu, izostavljajući određene riječi koje učenici treba da popune) - rekonstruiranje riječi od ponuđenih slova, - takmičenje u pisanju brojeva itd.

-Brojevi (do 20)

DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja arapskog jezika pažnju treba usmjeriti na aktivnosti koje imaju za cilj da razviju zainteresiranost učenika za učenje jezika. Arapski jezik se na ovom nivou uči kroz različite jezičke igre, ponavljanje, pjesmu, ples, sa postepenim uvođenjem čitanja i pisanja. Rad u parovima ili grupama doprinosi dinamici časa i većoj angažovanosti učenika. Nastavnik treba da:

-

pažljivo planira svaki čas, postavljajući ciljeve, detaljno razrađujući načine kako da ih postigne, pripremajući materijale/opremu koja je potrebna u učionici, kao i dodatne materijale u slučaju neočekivanih situacija, pripremajući zadatke za pojedine učenike, grupe i cijeli razred, te planirajući trajanje svakog segmenta aktivnosti u učionici; piše pismene pripreme za svaki čas; da kreativno i fleksibilno kreira svoj rad u okviru zacrtanih ciljeva, a u skladu sa uvjetima u kojima radi, procjeni kojim fondom riječi učenici treba da ovladaju u datoj grupi i datim uslovima; da kontrolira i razvija kod učenika pravilno usvajanje izgovora; poštuje osnovne didaktičke principe primjerenosti i postupnosti; razvija pozitivnu atmosferu u učionici; razvija kod učenika radne navike, marljivost, odgovornost i motivaciju za učenje; razvija vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog učenika; razvija komunikacijske sposobnosti kod učenika, podstičući ih da maksimalno koriste vlastite talente i sposobnosti.

-

-

Praćenje i vrednovanje U petom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate. Ocjena treba da bude odraz cjelokupnog odnosa učenika prema školskim obavezama. Nastavnik treba kontinuirano da prati i ocjenjuje rad svakog učenika. Interdisciplinarni sadržaj U svim oblastima sadržaj je povezan sa drugim školskim predmetima crtanjem, oblikovanjem (Likovna kultura) plesom, igrom (Tjelesni a zdravstvena kultura) pjevanjem (Muzička/Glazbena kultura) zajedničkom šetnjom kroz park, prirodu i sl. (Priroda)

-

Interkulturalne vještine Učenici će: upoznati kulturu i običaje različitih zemalja u kojima se govori arapski jezik, upoređivati je sa vlastitom kulturom i razvijati pozitivan stav prema različitosti. Preporuke Kod organizacije nastave arapskog jezika u trećoj godini učenja preporuke se odnose prvenstveno na to da učenici rado prihvataju i provode proces imitiranja i ponavljanja, rado insceniraju naučene dijaloge. Ukoliko se u nastavni proces integriraju igre, njihove prednosti su velike. Igre doprinose povećanju učeničke aktivnosti, poboljšanju njihovih jezičkih znanja, uspostavljanju prijatnije atmosfere u učionici, kao i njegovanju prisnijih odnosa između učenika i nastavnika, te između samih učenika. Razvija se takmičarski duh, stvara živa atmosfera u učionici. Postojanje i njegovanje takmičarskog duha tijesno je povezano sa učeničkom motivacijom za učenje jezika. Izlasci djece u prirodu su također prilika za igre i pjesmice na arapskom jeziku.

x : a = b. x · a = b.a : x = b.a · x = b. 1. MATEMATIKA .3.

.

usvajanje znanja o višecifrenim brojevima i njihovoj strukturi. . o površini pravougaonika (mjerenje i izračunavanje). sa sigurnošću obavljati računanja u N0. . . u drugim predmetima i svakodnevnom životu.upotrebe brojeva u različtim kontekstima. . elementi.rješavati brojevne izraze.MATEMATIKA Za peti razred devetogodišnje osnovne škole (Četiri časa sedmično) PODRUČJA Sticanje znanja: CILJEVI Učenik će znati: . 1 dm i 1 m 2 2 2 . obilježavanje. .o rješavanju aritmetičkih (brojevnih) izraza. elementi. . . vrste). . - važnost procjene i provjere rezultata. 1 cm . a naročito o pravouglom trouglu. izraditi modele 1 mm2. razumjeti i pravilno koristiti matematičke simbole. o zapremini kvadra (mjerenje i računanje). formiranje pojmova i usvajanje procedura četiri osnovne računske opercije u skupu N0. njihov položaj na brojevnoj polupravoj i njihovu strukturu.o jediničnim zapreminama.prave i poluprave i crtanju (modela) prave i poluprave.o izračunavanju površine kvadrata. - izraditi modele 1 cm i 1 dm 3 3 . kvadrate). Znanje . kocke) iz modela njihovih mreža i na druge načine. modelirati brojevne izraze prema datim (tekstualnim) uvjetima. vrste). trouglove (crtati i klasifikovati).izraditi modele kvadra (spec.prepoznati i rješavati zadatke date riječima (i problemske zadatake). .o trouglovima (prepoznavanje. OČEKIVANI REZULTATI - poznavanje i upotreba matematičkih simbola.o izračunavanju zapremine kocke. . - o jediničnim površinama. a naročito o pravom uglu i nekim njegovim dijelovima (polovini i trećini).o uglovima (prepoznavanje. obilježavanje. . . - prepoznati brojeve prvog miliona i brojeve skupa N0.prepoznati i crtati pravougonike (spec.prepoznati.izvesti jednostavnija praktična mjerenja i računanja površina i zapremina.o jednačinama i nejednačinama s nepoznatom «na jednom mjestu». formiranje pojmova brojeva prvog miliona i skupa brojeva N0 formiranje pojmova brojevne crte brojeva skupa N0. .uglove (crtati i klasifikovati).

samoaktualizacije.izvoditi jednostavnije zaključke (a+ b = b+a. - prepoznati i rješavati osnovne oblike jednačina i nejednačina u N0. . .pozitivnim crtama ličnosti. trouglova i pravougaonika. .nizanja. . .važnosti radovanja ličnom uspjehu i uspjehu drugih.uspoređivanja. a • b = b • a. .važnosti donošenja sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrađenih kriterija. zapreminu (kvadara) uz prethodno procjenjivanje i pravilan izbor jedinične mjere.s lakoćom uporediti ma koja dva višecifrena broja. . jediničnim zapreminama. posebno kolektivnog (timskog) rada. .prepoznavanja obrasca. . a • (b+c) = a • b + a • c i slične).prostornog organizovanja i orijentisanja. . .poboljšati vlastitu „listu“ motiva. Razvijanje spoznaja o društvenim vrijednostima: . jediničnim površinama. Vrijednosti i stavovi . . .koristiti se induktivnim i analognim mišljenjem u rješavanju različitih zadataka i problema.naučiti da sasluša argumentaciju i kritički da preispituje lične stavove i stavove drugih. .samopouzdanja.vizuelizacije i vizuelnog grupisanja.sigurno izvoditi osnovne računske operacije u N0. .matematičkog jezika.različitih načina matematičkog izražavanja i komuniciranja.ocjenjivanja i samoocjenjivanja na osnovu objektivnog i konstruktivnog vrednovanja. . . . .prikupljanja.koristiti pomagala za crtanje uglova. Učenik će: .prepoznati važnost matematičkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnost matematike u univerzumu.procjenjivanja.slijeđenja niza uputa. . .Sposobnosti i vještine Razvijanje vještina i sposobnosti: .induktivnog mišljenja. . emocija i doživljaja. selekcije i korištenja informacija Učenik će moći: . .mjeriti.uloge kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različitih odluka.uvažavanja argumentacije u branjenju ličnih stavova i stavova drugih.rada.induktivnog i analognog zaključivanja. . . . površine (pravougaonika).prepoznavati vrijednosti unutrašnjeg (nehedonističkog) života i unutrašnje nagrade.pokazivati više zanimanja za timski rad i socijalizaciju. .

Nepromjenljivost razlike i primjena. Zapisivanje brojeva u obliku zbira višekratnika dekadskih jedinica. Množenje zbira i razlike brojem (Distributivnost množenja prema sabiranju i oduzimanju). Nepromjenljivost proizvoda i primjena. Dijeljenje kao obrnuta operacija množenju. Množenja jednocifenim brojem. asocijativnost. Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem koji sadrže slovo (promjenljivu). Oduzimanje zbira od broja. Množenje i dijeljenje proizvoda brojem. Dijeljenje zbira i razlike brojem. Nepromjenljivost količnika i primjena. SABIRANJE I ODUZIMANJE BROJEVA U PRVOM MILIONU Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj hiljadici− ponavljanje. Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu (usmeni postupak). Pismeno množenje trocifrenim brojem. Pismeno množenje i dijeljenje dvocifrenim brojem. Nula i jedinica kao činioci/faktori. 3. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU Množenje u prvom milionu kao sabiranje jednakih sabiraka. Povezanost sabiranja i oduzimanja. Nepromjenljivost zbira i primjena. Jednačine oblika: . Rješavanje jednačina oblika: x ± a = b. Brojevna crta 0− 1000000.ponavljanje. BROJEVI PRVOG MILIONA Čitanje. Jedinica i nula u dijeljenju. x ± a ≥ b . a ± x > b. (x ± a)± b = c. Čitanje. Osnovna svojstva sabiranja (komutativnost. Zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca. Primjena osnovnih svojstava sabiranja u računanju. pisanje i upoređivanje brojeva do 1 000 – ponavljanje. a ± x < b. Određivanje nepoznatog sabirka. Množenje broja dekadskom jedinicom i višekratnikom broja deset. Brojevni izrazi u prvom milionu s množenjem i dijeljenjem koji sadrže promjenljivu (slovo). a ± x = b . Množenja dekadskom jedinicom. Osnovna svojstva množenja i primjena (komutativnost i asocijativnost množenja). Klase i razredi. Mjesne vrijednosti cifara. Zavisnost proizvoda od činilaca (faktora). Zavisnost zbira od sabiraka.NASTAVNI PLAN I PROGRAM MATEMATIKE ZA PETI RAZRED (četiri sata sedmično) Programski sadržaji 1. Pismeno množenje i dijeljenje jednocifrenim brojem. Zavisnost količnika od djeljenika i djelitelja. nula kao sabirak). pisanje i upoređivanje brojeva prvog miliona. Brojevni izrazi sabiranjem i oduzimanjem. x ± a > b. Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu (pismeni postupak). Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu. 2. umanjenika i umanjitelja. x ± a ≤ b . Dijeljenje broja dekadskom jedinicom. Nejednačine oblika: x ± a < b. Množenje i dijeljenje korištenjem olakšica.

Jedinične mjere za zapreminu (1 m . Pravougli trougaocrtanje. 1 cm . jednakokraki i jednakostraničan trougao− crtanje. Upoređivanje i mjerenje zapremine kvadara. kocke). Izračunavanje površine kvadra (spec. Izračunavanje obima trougla. 1 km ). UGAO Par polupravih sa zajedničkom početnom tačkom − ugao. Crtanje tangram− figura. Uglovi tangram− figura. Sastavljanje jednostavnijih brojnih izraza koji odgovaraju tekstualnim zadacima. Kvadratni oblici i kvadratni brojevi. zapremina kvadra (spec. Mreža kvadra (spec. Skup prirodnih brojeva (N) i skup N0. Jedinične mjere za površinu (1 m . 1 a. Upoređivanje i mjerenje površine pravougaonika. Nejednačine oblika: a · x > b. rastavljanje pravougaonika na kvadrate. Kraci i vrh ugla. 5.a : x = b. Tablica sa razredima/klasama cifara. 1 mm . Upisivanje brojeva u tablice. 1 dm . 1 cm . TROUGAO Stranice. 4. ZAPREMINA KVADRA (SPECIJALNO KOCKE) Modeliranje kvadra od kocki. 1 mm . Izračunavanje površine pravougaonika (spec. 1 ha. Stranice.a · x = b. vrhovi i uglovi trougla.a · x ≤ b. Površina kvadra i kocke. sa zagradama i bez zagrada. kocke) – zadacima iz prakse. BROJEVI VEĆI OD MILIONA. x : a = b. Mjerenje uglova tangram figura polovinom pravog ugla. 6. Raznostraničan. 3 3 3 3 3 . Upoređivanje uglova. oštri i tupi ugao. SKUP PRIRODNIH BROJEVA (N) I SKUP NO Primjeri brojeva koji su veći od miliona. x : a < b. BROJNI IZRAZI Brojni izrazi sa operacijama različitog reda (stepena). Obilježavanje uglova. Brojna poluprava brojeva skupa N0. vrhovi i uglovi trougla. Izračunavanje zapremine kvadra (spec. POVRŠINA PRAVOUGAONIKA Modeliranje pravougaonika od kvadrata. 2 2 2 2 2 9. 7. x · a = b. a · x < b. 1 dm . 1 km ). Pravi. 8. kvadrata). kocke). kocke). a · x ≥ b. rastavljanje kvadra na kocke.

na osnovu definicija računskih operacija i komponenti koje ih čine. Korištenje origami tehnika (tehnike presavijanja papira) pokazalo se kao izvanredna mogućnost u formiranju pojma pravog ugla i u upoređivanju uglova. Sva pravila i zakonitosti o brojevima i računskim radnjama iz prve hiljade uvode se i provjeravaju i u skupu brojeva prvog miliona odnosno u skupu brojeva N0. na primjer uz riječi ugao. Pismenom računanju dati adekvatan (ne prevelik) značaj. a posebno praktičnih zadataka. MJERENJE I RAČUNANJE ZAPREMINE KVADRA I ovdje treba početi od modelovanja jediničnih zapremina (kocki). Zadnjom konstatacijom ne misli se na umanjivanje značaja pismenog računanja na razvoj široke lepeze učenikovih sposobnosti. ali sa dominacijom brojnog pristupa. Jednakokrakom i pravouglom trouglu treba pristupiti s posebnom pažnjom. u kojima je nepoznata «na jednom mjestu». tisuća. s obzirom na potencijalno kretanje učenika u prostoru gdje se koristi bosanski. ne smije biti samo sebi svrha. Nastavnik treba biti duboko svjestan važnog zakona konzervacije zapremine koju učenik može doživjeti slaganjem različitih kvadara od jednakih kocki i oblikujući kvadre od plastelina. kada su u pitanju usmena računanja. s obzirom na njegovu malu upotrebu u savremenom životu. RAČUNSKE OPERACIJE U PRVOM MILIONU Svi metodički postupci koji su se koristili prilikom usvajanja računskih operacija u prvoj hiljadi koriste se i kod usvajanja računskih operacija u prvom milionu. Pojam beskonačnosti treba kod učenika razvijati samo intuitivno i uz izbjegavanje riječi beskonačno. I ovdje će se koristiti sva tri pristupa: skupovni. a poslije toga i pravougaonika. u budućnosti . Preporučujemo nastavnicima i autorima udžbenika da koriste jezičke višestrukosti. nego te postupke treba vezivati za rješevanje različitih logičkih. trokut….DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE BROJEVI PRVOG MILIONA Sadržajima ove tematske cjeline prirodno se proširuju i produbljuju znanja koje su učenici stekli u okviru tematske cjeline hiljada. Moguće je koristiti izraz preko svakog broja. Izvanredno nastavno sredstvo za to je tangram-set figura. doživljajnog. problemskih. jednačine i nejednačine rješavati. hrvatski i srpski jezik. UGAO I TROUGAO Imajući u vidu da učenici geometrijske sadržaje u početnoj nastavi matematike usvajaju polazeći od konkretnog. Koristeći prirodnu sklonost djeteta ka igri i istraživanju. Posebnu pažnju treba imati kod formiranja pojma pravog ugla. brojni i perceptivno predodžbeni. trougao… i riječi kut. Ovdje preporučujemo da se učenje o mjerenju površine isključivo veže za mjerenje površine pravougaonika. Rješavanje jednačina i nejednačina. Izračunavanje površine pravougaonika ne smije se pretvoriti u formalizam koji «ogoljava» postupak izračunavanja površine do tabličnog množenja brojeva. Kao i u matematičkim sadržajima prethodnih razreda. POVRŠINA PRAVOUGAONIH OBLIKA Dosadašnja iskustva i pokušaji (u četvrtom razredu osmogodišnje osnovne škole) u pomalo deduktivnom zasnivanju učenja površine pokazali su da je taj pristup bio neshvatljiv za veći broj učenika. Slično. Bitno je da učenici praktičnim modelovanjem (isijecanjem u papiru) jediničnih površina (kvadrata) formiraju pravilne predodžbe o površini kvadrata. površinu kvadra treba postaviti u kontekst učenja i vježbanja površine pravougaonika. isključivo. hiljada. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti poimanju skupa prirodnih brojeva i važnom svojstvu beskonačnosti. može se dosta uspješno kod učenika razviti pojam zapremine (kvadra). poučavanje u znanjima o uglu i trouglu treba započeti od konkretnih rogljastih oblika (tijela) iz okruženja.

.

Uči kod kuće i radi domaće zadatke. jasan osjećaj vlastitih moći i limita. Različiti načini matematičkog izražavanja i komuniciranja korištenjem matematičkog jezika. Adaptivnost i fleksibilnost u prihvatanju promjena. Dekadske jedinice i višekratnici dekadskih jedinica do miliona. Razvijanje prostorne organizacije i orijentacije. Kulture rada− pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugova. Prostorno organizovanje i orijentisanje. grupnom i frontalnom radu. Nizanja. Induktivno mišljenje. mjesečne i dnevne planove rada. Značaj znanja o brojevima i kvantitativnim odnosima. Procjenjivanje. Razvijati maštu i percepciju. ) Koristi udžbenik i literaturu.. i slijeđenja niza uputa. Pomaže nastavniku u izradi i kreiranju nastavnih sredstava i obrazovnih situacija (modela brojeva. osnovna (brojevna) i mjesna vrijednost Cifre. Značaj ocjenjivanja rezultata rada i važnost samokontrole. . Uredno piše sve informacije koje mu daje nastavnik. Bira zadatke i probleme usklađene u mogućnostima. Sarađuje u kreiranju obrazovnih situacija. Uređenost skupa brojeva prvog miliona. Inovacije i otvorenost za nove ideje i informacije. Uvažavanje različitosti. Primjenjuje modele interaktivne nastave.. klasifikacije. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. Vještina odabiranja inovacija.. VRIJEDNOSTI STAVOVI PONAŠANJA Samopouzdanje. Redovito ocjenjuje rad učenika i vodi uredne zabilješke.. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. Cifre. uspoređivanja. unutrašnja motivisanost. Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti učenika. volja za rad. Prostorne organizacije i orijentacije. Povezanost brojeva i skupova. brojevnih linija. AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Izvodi sadržaje iz nastavnog plana i programa. Ostvaruje produktivnu stvaralačku atmosferu i pozitivno ozračje u odjelu. tolerancija. Vizuelno grupisanje. Pamćenje i odabir informacija koje je potrebno upamtiti.NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA PETI RAZRED SADRŽAJI ZNANJE SPOSOBNOSTI Razumijevanje materije i problema. Savjesno preuzimanje odgovornosti za ostvarenja. AKTIVNOSTI UČENIKA Aktivno sudjeluje u svim socijalnim oblicima nastavnog rada. Razvrstavanja. kreira godišnji. Poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće. Konvergentan i divergentna produkcija ideja. Prati izlaganja nastavnika. Dosljedno izvršava sve zahtjeve nastavnika u individualnom. BROJEVI PRVOG MILIONA Vezana za prvu hiljadicu brojeva Prepoznavanje. Optimizam. Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. Procjenjuju i vrednuju vlastite stavove i stavove drugih. Razvijati pamćenje te stvaralačko i logičko razmišljanje. Odvajanja bitnog od nebitnog. Podrška drugima i servilna orijentacija. Evaluacija efikasnosti učenja i rada. Veze brojeva i tačaka poluprave. Izrađuje didaktički materijal. Upoređivanje brojeva prvog miliona. čitanje i pisanje brojeva koji su veći od hiljade.

Pomaže nastavniku u izradi i kreiranju nastavnih sredstava i obrazovnih situacija (modela brojeva. kreira godišnji. ) Koristi udžbenik i literaturu. mjesečne i dnevne planove rada. Dosljedno izvršava sve zahtjeve nastavnika u individualnom. Praćenje niza uputa (algoritam) Uopćavanja. Nealgoritamsko (usmeno) množenje. Vizuelno grupisanje. Uredno piše sve informacije koje mu daje nastavnik.. Pamćenje i odabir informacija koje je potrebno upamtiti. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. Procjenjivanje.. Aktivno sudjeluje u svim socijalnim oblicima nastavnog rada. Jedinica i nula u množenju i dijeljenju. Značaj znanja o brojevima i kvantitativnim odnosima. Svojstva sabiranja i oduzimanja brojeva u prvom milionu. Savjesno preuzimanje odgovornosti za ostvarenja. unutrašnja motivisanost. Svojstva računskih operacija. množenju. grupnom i frontalnom radu. Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu. Vještina odabiranja inovacija. Sarađuje u kreiranju obrazovnih situacija. Izvodi sadržaje iz nastavnog plana i programa. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU Množenje u prvom milionu kao sabiranje više jednakih brojeva. Prostorno organizovanje i orijentisanje. Dijeljnje u prvom milionu kaosuprotna r. Izrađuje didaktički materijal. Redovito ocjenjuje rad učenika i vodi uredne zabilješke. Induktivno mišljenje. Uči kod kuće i radi domaće zadatke.. Apstrahiranja i konkretizacija vizuelnog pamćenja.SABIRANJE I ODUZIMANJE BROJEVA U PRVOM MILIONU Nealgoritamsko (usmeno) sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu. Induktivno analogno zaključivanje. . Kulture rada− pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugova.. Poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće. Adaptivnost i fleksibilnost u prihvatanju promjena. volja za rad. Nula kao sabirak. Primjenjuje modele interaktivne nastave. Optimizam.o. Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti učenika. Razumijevanje materije i problema. klasifikovanja. Prostorne organizacije i orijentacije. Praćenje niza uputa (algoritam) Samopouzdanje. Različiti načini matematičkog izražavanja i komuniciranja korištenjem matematičkog jezika. Ostvaruje produktivnu stvaralačku atmosferu i pozitivno ozračje u odjelu. brojevnih linija. Razvijati maštu i percepciju. Odvajanja bitnog od nebitnog. jasan osjećaj vlastitih moći i limita. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. i slijeđenja niza uputa. uopćavanja. Evaluacija efikasnosti učenja i rada. Razvijati pamćenje te stvaralačko i logičko razmišljanje. Inovacije i otvorenost za nove ideje i informacije. Algoritamsko (pismeno) množenje brojeva. uspoređivanja Nizanja. Razvijanje prostorne organizacije i orijentacije. prepoznavanja i korištenje obrasca. Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. Nealgoritamsko (usmeno) dijeljenje brojeva. Bira zadatke i probleme usklađene u mogućnostima. Algoritamsko (pismeno) sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu. Konvergentna i divergentna produkcija ideja. Razvrstavanja. Značaj ocjenjivanja rezultata rada i važnost samokontrole. Algoritamsko (pismeno) množenje brojeva. Prati izlaganja nastavnika. Procjenjuju i vrednuju vlastite stavove i stavove drugih.

Značaj znanja o brojevima i kvantitativnim odnosima. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. Prostorne organizacije kocke) i orijentacije. površine pravougaonika. KOCKE) Evaluacija efikasnosti učenja i rada. oštrog i tupog razmišljanje. (algoritam). Apstrahiranja i konkretizacija vizualnog pamćenja. Prostorno organizovanje i jednakokrakog trougla. Konvergentna i divergentna ZAPREMINA produkcija ideja. Dosljedno izvršava sve zahtjeve nastavnika u individualnom. koja učenik treba usvojiti. Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti . jednakostraničnog.Prepoznavanje i Praćenje niza uputa Prepoznavanje ugla. Kulture rada− pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugova. te stvaralačko i logičko BROJEVI Osnovne informacije o pravog.. problema. srednjeg i visokog nivoa. Odvajanja bitnog od SKUP prirodnih brojeva. Crtanje ugla i pravog i percepciju. unutrašnja motivisanost. Uči kod kuće i radi domaće zadatke. TROUGAO Označavanje trougla. Razumijevanje materije i računanje brojnih izraza. Procjenjuju i vrednuju vlastite stavove i stavove drugih. Prati izlaganja nastavnika. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. ) Koristi udžbenik i literaturu. korištenjem matematičkog kvadrata) i kvadra (spec. Bira zadatke i probleme usklađene u mogućnostima (individualizirano pristupanje učenicima kroz primjenu zadataka na više nivoe složenosti). klasifikovanja. nebitnog. koje je potrebno upamtiti. pravouglog trougla. Pomaže nastavniku u izradi i kreiranju nastavnih sredstava i obrazovnih situacija (modela brojeva. POVRŠINA Različiti načini matematičkog Izračunavanje površine PRAVOizražavanja i komuniciranja UGAONIKA pravougaonika (spec. uopćavanja. Odvajanjem bitnog od nebitnog. ____ Crtanje trougla i (specijalno) orijentisanje. MILIONA. Ostvaruje produktivnu. Razvijati pamćenje Označavanje ugla. Prepoznavanje pravog. volja za rad. Vizuelno grupisanje. Primjenjuje modele interaktivne nastave. Poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće. grupnom i frontalnom radu. Sarađuje u kreiranju obrazovnih situacija. NO uspoređivanja. Izvodi sadržaje iz nastavnog plana i programa. Značaj ocjenjivanja rezultata rada i važnost samokontrole. Mjerenje organizacije i orijentacije. Aktivno sudjeluje u svim socijalnim oblicima nastavnog rada.. stvaralačku atmosferu istvaralačku i pozitivnu atmosferu u odjeljenju.. brojevnih linija.. jezika. brojevnoj polupravoj ugla. Procjenjivanje. PRIRODNIH Prepoznavanje Vještina odabiranja BROJEVA informacija. Razvijanje prostorne Jedinične površine. Prepoznavanje i crtanje Induktivno mišljenje. Optimizam. Razvijati maštu VEĆI OD prirodnim brojevima i ugla. Izrađuje didaktički materijal. Praćenje niza uputa UGAO BROJNI IZRAZI Savjesno preuzimanje odgovornosti za ostvarenja. precizira znanja: dovoljnog. Uredno piše sve informacije koje mu daje nastavnik. (N) I SKUP Prepoznavanje Razvrstavanja. Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. kreira godišnji mjesečne i dnevne planove rada. pravouglog trougla. tangram− figura. KVADRA Pamćenje i odabir informacija (SPEC.

kocke) (algoritam) Uopćavanja. prepoznavanja i korištenje obrasca. učenika. Praćenje niza uputa (algoritam). Redovito ocjenjuje rad učenika i vodi uredne zabilješke. Izračunavanje zapremine kvadra (spec. . Mjerenje zapremine kvadra.Jedinične zapremine. Praćenje niza uputa (algoritam). U evaluaciji i ocjenjivanju koristi različite oblike i strategije uvažavajući i samoocjenjivanje učenika zasnovano na utvrđenim kriterijima. Induktivno analogno zaključivanje.

4.1. PRIRODA .

uzgoju i zaštiti biljaka Uzgoju i zaštiti životinja. načinu razmnožavanja i njihovo. kako biljke proizvode hranu i kisik. značaju biljaka za čovjeka Da se biljke koje u prirodi same rastu nazivaju divljim. da su plodovi pojedinih biljaka jestivi. kako učenici mogu dati svoj doprinos očuvanju životne sredine ⇒ ⇒ ⇒ . gajenim biljkama. značaju biljaka za čovjeka Divljim i samoniklim biljkama. građi i funkciji biljaka. disanju biljaka. vrste uzgajanih životinja i njihovom životu. ponašanju Da je ekologija nauka o očuvanju životne sredine. građu i funkciju biljaka i način na koji biljke dišu. objasniti proces fotosinteze. njihovoj potrebi za hranom i kisikom. razmnožavanju i ponašanju životinja Ekologiji i očuvanju životne sredine ⇒ ⇒ Nabrojati i opisati životne zajednice. praviti razliku između cvijeta i cvata. načine uzgoja i zaštie biljaka Načine uzgoja životinja. a one koje uzgaja čovjek gajenim. biljkama kao proizvođačima hrane i kisika. oprašivanju i oplodnji biljaka Raznovrsnosti i rasprostranjenju plodova i sjemenki. fotosintezi. cvijetu i cvatu. znati kako se vrši oplodnja biljaka oprašivanjem ⇒ ZNANJE ⇒ ⇒ ⇒ Da različite biljke imaju različita plodove.PODRUČJA UČENJA OČEKIVANI REZULTATI CILJEVI Učenici znaju Učenici će steći znanje o: ⇒ Životnim zajednicama.

svojoj porodici. i za imenovanje i opis živih bića. tvari. PONAŠANJE ⇒ ⇒ ⇒ pokazivati više samopouzdanja i odgovornosti poštivati različite stavove prepoznavati ulogu nauke za razumijevanje svijeta u kojem žive i za poboljšanje kvaliteta života . te poređenjem svojih predviđanja sa stvarnim rezultatima ⇒ sistematiziranje znanja ⇒ prezentiranje postignutih rezultata Učenik će razviti pozitivne vrijednosti i stavove: ⇒ prema sebi samima. STAVOVI.Učenici će: ⇒ ⇒ SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ razvijati kritičko razmišljanje sposobnost planiranja provođenje istraživanja izvoditi mjerenja dobivati i prezentirati dokaze razmatrati dokaze i vršiti procjene prenostiti informacije putem individualnog i timskog rada ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ koristiti prethodna iskustva koristiti određene kriterije za prikupljanje i zapisivanje podataka uz pomoć nastavnika razvijati plan istraživanja pratiti redosljed uputstava pri istraživanju i mjerenju uz pomoć nastavnika procjenjivati relevantnost podataka i informacija praviti jednostavna poređenja. prema drugima. raspravljati o tome šta se dešava i u kojim uslovima. pojava i procesa u prirodii društvu kroz: ⇒ traženje ideja i provođenjem jednostavnih posmatranja i ogleda. te donositi odgovarajuće zaključke koristiti sopstvenu kreativnost i maštu za rješavanje problema koristiti jednostavan naučni jezik za saopštavanje ideja. okolini i učenju kao cjeloživotnom procesu ⇒ ⇒ VRIJEDNOSTI.

Cvijet i cvat Oprašivanje biljaka Oplodnja biljaka Raznovrsnost plodova i sjemenki Rasprostranjenje sjemenki i plodova Značaj biljaka za čovjeka 10. O tijelima . 2. 7. 6. građa i funkcija . Uzgoj i zaštita biljaka 12. 8. građa i funkcija .korijen.NASTAVNI SADRŽAJI / Teme 1. Fizikalna svojstva tvari/tvar ili supstanca. Ekologija. 5.list.izdanak. građa i funkcija . građa i funkcija 4.stablo. uzorak 16. Uzgoj i zaštita životinja 13. Životinje i njihova potreba za hranom i kisikom (razmnožavanje i ponašanje životinja) 14. očuvanje životne sredine 15. 9. Divlje (samonikle) i gajene biljke 11. Životne zajednice Biljke – proizvođači hrane i kisika Građa i funkcija biljaka . 3.

što je više moguće. te priprema pojmovne podloge za buduće predmete prirodnih znanosti u višim razredima. prate i bilježe prirodne pojave i procesi. Stoga PRIRODA. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti učenicima s teškoćama u razvoju. Da bi se taj cilj u potpunosti ostvario. neophodno je. Način realizacije izvanučioničke nastave bi planirale škole u ovisnosti o svojim mogućnostima. kao malo koji predmet u cjelokupnom školovanju. hemijskih i fizikalnih procesa. Kod planiranja nastave prirode na umu se moraju imati iskustveno i interaktivno učenje. doprinosi stvaranju učenikove cjelovite slike o svemu što nas okružuje u svijetu.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Priroda je novi nastavni predmet u V razredu devetogodišnje osnovne škole. tj. Takav način pristupa predmetu je priprema učenika za cjelovit način shvatanja i rješavanja problema. problemski orjentirana nastava i primjeri iz svakodnevnog života i okruženja u kojem učenik živi. To okruženje je potrebno spoznavati sa aspekta bioloških. . prakticirati izvanučioničku nastavu gdje se posmatraju. Njegove specifičnosti se ogledaju u mogućnostima objedinjavanja i povezivanja prirodoslovnih cjelina koje se odnose na različita područja prirode i svijeta u širem smislu riječi. fiziku i hemiju. Gdje god je moguće nastavni sadržaji koje planira nastavnik trebali bi se držati načela aktuelnosti u neposrednom okruženju učenika i lokalnoj zajednici.

izdanka. motiviranje učenika za rad Životne zajednice Posjeduje znanje o životnim zajednicama livade. izrada panoa. pravljenje zbirnki korjena. upućivanje učenika na različite izvore znanja. komuniciranje sa učenicima. pravljenje zbirki. učestvovanje u akcijama uzgajanja biljaka u školi i školskom dvorištu Sakupljanje biljaka. cijeni vrijednosti životnih zajednica. Sakupljanje. Pozitivan stav o životnim zajednicama. podsticanje radoznalosti. pravi lance uzajamnih odnosa. prikuplja različite biljke i priprema ih za herbarijum. prikupljanje informacija. povrtnjaka. znaju osnovne dijelove cvijeta i njihovu ulogu Izgrađen pozitivan stav prema cvijetu i cvatu. Razlikuju cvijet i cvat. pravljenje jednostavnijih klasifikacija biljaka opisivanje građe korijena. doprinosi poboljšanju uvjet života u životnim zajednicama. učešće u zajedničkim radovima u školi na izradi tematskih panoa i prikupljanju i pravljenju Prikupljanje različitih cvjetova i cvatova. nabraja biljke i životinje. ne uništava biljke i životinje u životnim zajednicama. njihovim osnovnim dijelovima. osmišljavanje igara i interakcijskog učenja. sistematiziranje. diskutiranje. građa i funkcija izdanak. razmjena iskustava.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI. posmatra i zaključuje. građa i funkcija stablo. OCJENJIVANJE) Planiranje. važnosti biljnog svijeta za život na Zemlji Prepoznaju razne biljke u okruženju. jezera i vazduha. važnost biljnog svijeta za život na Zemlji Posjeduje znanja o biljkama kao proizvođačima hrane i kisika. korištenje njenih resursa za potrebe nastave Procjenjivanje napretka učenika. voćnjaka. Ispunjavanje domaćih zadataka Saradnja. o uvjetima života i rasta biljaka i životinja u životnim zajednicama. stabla i lista. Pomaganje drugima Posmatranje i procjenjivanje Osmišljavanje igara u učionici Organizacija praktičnih vježbi Saradnja sa roditeljima GRAĐA I FUNKCIJA BILJAKA korijen. Prepoznaje životne zajednice. sakupljanje materijala. STAVOVI. sistematiziranje Biljke – proizvođači hrane i kisika. uključivanje roditelja i drugih uposlenika u školi u realizaciju programskih sadržaja. zaključivanje. građa i funkcija list. građa i funkcija Posjeduje znanja o građi funkciji biljaka. bere. predviđanje. mora. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. povezivanje već stečenih znanja i iskustava sa materijom koja se obrađuje Čuvanje biljnog svijeta u okruženju. pomoć drugima Saradnja sa lokalnom zajednicom . izdanaka. opisuje ih. mašte i razvoj kreativnosti Cvijet i cvat Posjeduje osnovna znanja o cvijetu i cvatu. listova. dogovaranje. Pravilan odnos prema biljkama u okruženju. koristi dodate izvore znanja. diskutiranje. o uzajamnom odnosu biljaka i životinja u životnoj zajednici. šume. posmatranje. izrada tematskih panoa Planiranje. pripremanje i podsticanje učenika na kreativan i istraživački rad Predlaganje i rukovođenje školskim projektom . građi i funkciji osnovnih dijelova Razlikovanje biljnog od životinjskog svijeta. izrafa tematskih panoa.

njihovoj ulozi u životu i razmnožavanju biljaka Prepoznavanje plodova i sjemenki različitih biljaka. porodicom Procjenjivanje postignuća Organizacija izleta u šumu Razvijanje ljubavi prema prirodnim ljepotama BiH Motiviranje. opisivanje izgleda i upotrebe biljaka odstrane ljudi Prepoznavanje značaja uzgoja biljaka za ishranu ljudi i ishranu životinja. izrada panoa. izvođenje zeključaka. pravilna upotreba biljaka u ishrani ljudi i životinja Razlikovanje divljih od gajenih biljaka. podsticanje. izvođenje ogleda. načinu i značaju uzgoja i njihove zaštite Izgrađen pravilan stav prema uzgoju i zaštiti životinja Praktičan rad u seoskom dvorištu ili farmi. pripremanje. Organizacija i izvođenje različitih ogleda sa vodom Priprema materijala Pripremanje cjelokupnog nastavnog procesa Organizacija uređenja izvora Uzgoj i zaštita životinja Posjedovanje znanja o uzgoju i zaštiti životinja. procjenjivanje Raznovrsnost plodova i sjemenki Posjeduju znanja o raznovrsnosti plodova i sjemenki. pravljenje zbirki i tematskih panoa Značaj biljaka za čovjeka Posjeduju znanja o značaju biljaka za čovjeka Sposobnost prepoznavanja biljnog svijeta. sistematiziranje Saradnja sa lokalnom zajednicom. sistematizacija životinja prema staništu. predviđanje Planiranje. načinu ishrane. sistematiziranje. korištenje dodatnih izvora znanja Razvijanje interesovanja i poželjnih navika učenika Praćenje zdravlja učenika Motiviranje učenika na igre i sport Divlje (samonikle) i gajene biljke Posjedovanje znanja o samoniklim i gajenim biljkama i njihovoj upotrebi u ishrani ljudi i očuvanju zdravlja Pravilan stav prema divljim i samoniklim biljkama i gajenim biljkama. načinu uzgoja i načinu zaštite biljaka Izgrađen pravilan stav prema uzgoju i zaštiti biljaka Praktičan rad u učionici i izvan učionice. prikupljanje slika životinja. pomaganje . pomaganje.zbirki cvjetova i cvatova Oprašivanje i oplodnja biljaka Posjeduju znanja o prirodnom i vještačkom oprašivanju i oplodnji biljaka Sposobnost razlikovanja prirodnog i vještačkog načina oprašivanja i oplodnje Pozitivan stav o prirodnom i vještačkom oprašivanju biljaka Praktični radovi. praćenje. izgledu i drugim karakteristikama Ispravan stav prema biljkama i njihovom značaju za čovjeka Istraživanje u prirodi. vođenje Izrada edukativnih i didaktičkih materijala Bilježenje. pravljenje panoa Organizacija izlaska u prirodu Podstrekavanje. pomoć u gajenju biljaka Prikupljanje. motiviranje učenika Uzgoj i zaštita biljaka Posjedovanje znanja o uzgoju i zaštiti biljaka. pravljenje zbirki Organiziranje malih radnih akcija. praćenje. pravilna upotreba zaštitnih sredstava kod uzgoja biljaka i zaštita prilikom upotrebe tih sredstava Razlikovanje divljih od pitomih životinja. prepoznavanje jestivih biljaka i njihovih dijelova. razlikovanje jestivih od nejestivih Izgrađen stav prema raznovrsnosti plodova i sjemenki u prirodi i njihovom značaju i razmnožavanju biljaka Rad na prikupljanju plodova i sjemenki.

mjerenje temperature vode. praktični radovi u školi i izvan škole. Aktivno učešće u pripremi i izvođenju ogleda. praćenje i ocjenjivanje O tijelima Ogledom pokazati da su i plinovi tijela i da zauzimaju prostor (npr. posmatranje i zaključivanje Planiranje. pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu Organizacija akcija očuvanja zdravog okoliša Ekologija. pravilna upotreba materijala i pribora za izvođenje ogleda. izvođenje zaključaka i donošenje sudova o pojedinim pojavama. istraživanje dodatnih izbora znanja. pomoć djeci s posebnim potrebama u radu. način života pojedinih životinja i njihovo razmnožavanja. preporuka šire literature učenicima. davanje doprinosa očuvanju životne sredine Pravilan odnos prema očuvanju životne sredine. praktični radovi u školi i izvan nje. Aktivno učešće u očuvanju životne sredine. aktivno učešće u izvođenju ogleda. Planiranje i pripremanje nastavnog procesa. pripremanje. Pravilan odnos prema preuzetim obavezama i zadacima. pripremanje. vode koja ključa i isparava se. Kroz oglede usvojiti pojmove u vezi s prelazom tvari iz jednog u drugo agregatno stavnje Usvojiti pojmove čvrstih. pravilno rukovanje priborom i materijalom za izvođenje ogleda. učešće u akcijama uređenja okoliša. potreba za kisikom Pravilan odnos prema životinjskom svijetu Izrada tematskih panoa. učešće u lancima ishrane Pravljenje lanaca ishrane. pravilnih i nepravilnih oblika. Planiranje i pripremanje ogleda. pomaganje Omogućavanje posmatranja. očuvanje životne sredine Posjedovanje znanja o ekologiji kao nauci o očuvanju zdrave životne sredine Očuvanje životne sredine. uzorak Mjerenje temperature leda prilikom topljenje i temperature vode koja se zagrijava. Prepoznavanje agregatnih stanja vode. upućivanje učenika na širu literaturu. izvođenje zaključaka i interpretacija dobijenih rezultata. podsticanje i rukovođenje u istraživanju Pomaganje učenicima u izradi kalendara. preduzimanje mjera opreza. izrada grafikona. zaključivanje Fizikalna svojstva tvari Tvar/supstanca. Istraživanje u neposrednom okruženju. praćenje i vrednovanje rada učenika. usporedba pravilnih i nepravilnih oblika Zauzimanje pravilnih stavova prema oblicima iz prirode i vještačkim oblicima. organiziranje Praćenje.Životinje i njihova potreba za hranom i kisikom (razmnožavanje i ponašanje životinja) Posjedovanje znanja o razmnožavanju i ishrani životinja i njihovoj potrebi za kisikom. prikupljanje materijala za nastavu. prikupljanje materijala. plakata i drugog obrazovnog materijala Saradnja sa lokalnom zajednicom i porodicom Planiranje. agregatnog stanja pojedine materije. . obrnutim uranjanjem čaše u vodu). tečnih i gasovitih tijela. izrada grafikona promjene temperature u odnosu na vrijeme zagrijavanja. istraživanje. bilježenje.

5.1. DRUŠTVO .

1.odlike Bosne i Hercegovine 3. geografske odlike-obilježja Bosne i Hercegovine 3. Moja domovina Bosna i Hercegovina 1.3. Razvijenost Bosne i Hercegovine. Prirodni resursi. Saobraćaj / promet 4.1. Značajni kulturno-historijski / povijesni objekti u zavičaju 2.3. privreda i turizam 3. vjerska slika zavičaja i naroda u Bosni i Hercegovini 3. Geografska obilježja . Najvažnije saobraćajnice / prometnice i saobraćajna / prometna povezanost 4.2.4.Nastavni sadržaji / teme 1. Bosna i Hercegovina i okruženje 1. središta kantona / županija i njihova uloga 2.2.2. Uzajamni odnos privrede 4. prosvjetne i vjerske ustanove naroda u Bosni i Hercegovini 2. Saobraćajna / prometna povezanost u naselju i Bosni i Hercegovini .pojam. Kulturno-historijske / povijesne znamenitosti 2.4.3. Religija . Moja domovina 1.1. Geografska obilježja Bosne i Hercegovine 1. Kulturno-historijske / povijesne znamenitosti Bosne i Hercegovine 2. Vrsta saobraćaja / prometa u Bosni u Hercegovini 4.2.1.3. Glavni grad Bosne i Hercegovine. Kulturne.

Organiziranje posjeta muzejima . Poštovanje drugih naroda koji žive u našem okruženju.Učenici znaju o kulturno historijskim spomenicima BiH .na kartama pokazati teritorijalno uređenje BiH.1. STAVOVI.Organiziranje posjeta kulturno-historijskim znamenitostima . Značajni kulturnohistorijskih spomenika u zavičaju 2.Razlikovati spomenike prema starosti i prema važnosti . . ZNANJE .1.Samostalna izrada državnih obilježja .prepoznaju obilježja domovine i znaju ih objasniti . središta kantona/županija i uloga.Izrada karte sa entitetima AKTIVNOSTI NASTAVNIKA .prepoznaju državna obilježja .4.Znanje o prošlosti svog zavičaja .Izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini.Organiziranje akcija na očuvanju spomenika . Kulturno – historijske / povijesne znamenitosti 2.Organizacija posjeta . .2.2.Moći objasniti što simboliziraju određeni spomenici u svom užem okruženju .Pripremanje audiovizualnih materijala koji će pomoći u obradi gradiva i učenicima vjernije prikazati novo gradivo. granice entiteta i kantona/ županija . vjerska slika zavičaja i naroda u BiH .3. Kulturno-prosvjetne i vjerske ustanove naroda u BiH 2.Vjerski spomenici naroda u BiH SPOSOBNOSTI .TEME 1.4.Obilazak kulturno historijskih spomenika i rad na njihovoj zaštiti i čišćenje okolnih prostora .prepoznavanje obilježja vjerskih spomenika VRIJEDNOSTI.Prepoznaju na kartama granice svoje domovine te ih znaju pokazati .Pomaganje učenicima u izradi njihovih zadataka. Moja domovina 1.Znanje o najvažnijim spomenicima iz prošlosti BiH .Razvijanje pozitivnih stavova o očuvanju kulturne baštine iz prošlosti domovine i naroda koji u njoj žive .Izraditi replike spomenika ili ih nacrtati . . Bosna i Hercegovina i okruženje 1. Moja domovina BiH 1. PONAŠANJE . Kulturno-povijesne znamenitosti BiH 2. Glavni grad BiH. Religija – pojam. AKTIVNOSTI UČENIKA . Geografska obilježja Bosne i Hercegovine 1.Razvijanje pozitivnog stava o vjerskim spomenicima i njihovoj ulozi.3.Učenici na kartama/zemljovidima znaju položaj BiH i granice sa susjednim državama – položaj BiH .Organiziranje posjeta vjerskim spomenicima 2.

3.Imaju znanja o privredi i turizmu BiH i njihovoj povezanosti - Razlikuju grane privrede i njihovu zastupljenost u BiH .Saobraćajnu povezanost u svom kraju .Objasniti važnost dobrih saobraćajnica za život ljudi i za razvoj privrede . Razvijenost BiH. Geografska / zemljopisna obilježja BiH 3. Uzajamni odnos privrede .Najvažnije saobraćajnice/ prometnice u BiH . Vrste saobaraćaja u BiH 4.3.Razvijanje kulturnih navika i civiliziranog ponašanja u saobraćaju . .Posjeta lokalnim privrednim objektima i sajmovima . Saobraćaj/Promet 4.Pokazati na karti gdje se nalaze najvažnije saobraćajnice .1.3.2.Znaju karakteristike svake od navedenih regija u kulturnom i privrednom pogledu.Pripremanje potrebnog materijala za bolju prezentaciju novog gradiva . Najvažnije saobraćajnice i saobraćajna povezanost 4.Izrada karte prema privrednoj razvijenosti . Prirodni resursi. geografska obilježja BiH 3.Organiziranje posjeta 4.O vrstama saobraćaja koji je zastupljen u BiH .Aktiviranje učenika na civilizirano ponašanje u saobraćaju .2.1.Na karti ucrtati najvažnije saobraćajnice u BiH .Razvijanje pozivnog odnosa prema okolini i prema kulturnim vrijednostima koje ta sredina ima .Pripremanje učenika prema individualnim i grupnim zadacima . Saobraćajna povezanost naselja u zavičaju .Priprema audiovizuelnih sredstava za izvođenje nastave . privreda i turizam 3.

Realizacija ovog programa podrazumijeva da udžbenik predstavlja spoj sa drugim izvorima saznanja.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavni predmet Društvo zauzima središnje mjesto u programiranju i integriranju nastavnih sadržaja ostalih predmeta u nižim razredima osnovne škole. te kako iskoristiti određene informacije sa različitih stajališta. U ostvarivanju složenih pitanja razumijevanja uzročno-posljedičnih veza i odnosa u društvenim pojavama i procesima koje predviđa nastavni program kod učenika je prije svega potrebno poticati i razvijati znatiželju i propitivanje te umijeće kritičkog mišljenja a koje stavlja u funkciju više mentalne procese. pa u tom cilju ograničiti broj termina sa kojima se učenici susreću prvi put. Pri realizaciji nastavnih sadržaja treba težiti primjeni raznovrsnih izvora saznanja. za učenika je važno kako u predviđenim nastavnim sadržajima i postavkama razmišljati samostalno i postupati u skladu sa svojim razmišljanjima. što je značajno za proširivanje znanja učenika. učenici će posebno učiti i o uređenju svoje domovine te kulturno-historijskim spomenicima koje karakteriziraju njeno područje. . Izučavanjem ovako predviđenih sadržaja učenici će steći potrebna znanja o svojoj domovini i tako se postupno uključiti u društvene predmete koji su predviđeni u višim razredima u osnovnoj školi. kulturološkim razlikama koje postoje u našoj domovini. Potrebo je voditi računa da nivo interpretacije odgovara uzrastu učenika. poticanjem refleksije (različitost mišljenja. aktivnim uključivanjem učenika u procesu učenja različitim tehnikama. Po svojim programskim sadržajima i oblicima rada on pruža neiscrpne mogućnosti odgojno obrazovnih strategija koje potiču aktivno učenje i umijeće kritičkog mišljenja kako bi obrazovanje na elementarnom stupnju odražavalo potrebe demokratizacije obrazovanja u kojem učenik može opisati svijet i suditi o njemu. određivanjem svrhe učenja (motivacijom). Nastavnik u ovom predmetu treba voditi učenike kroz procese učenja i njegove prednosti s aktiviranjem mišljenja učenika. Također. U ovom razredu učenici će proširiti svoja stečena znanja o svojoj domovini. prosuđivati o njihovim vrijednostima na osnovu ličnih potreba i ciljeva. I na kraju. U tom procesu važna je uloga suvremenog učitelja. ljubavi prema domovini. Primjenom metoda racionalnog učenja i motiviranjem učenika u obradi nastavnih sadržaja uz aktivno učešće nastavnika omogućit će učenicima stjecanje neophodnih znanja iz predmeta društvo. Ako polazimo od uvažavanja demokratskih procesa putem kvalitetne nastave predmeta društvo. učenici će obnoviti i produbiti svoja znanja o vrsti naselja i saobraćajnoj povezanosti svoje domovine. poticanje samoistraživanja) olakšava obradu informacija u procesu učenja i olakšava kritičko mišljenje. Nastavni predmet društvo u svome razvoju iznjedrio se na osnovi spoznaje o djetetovoj potrebi za cjelovitim doživljajem neposredne stvarnosti i participiranjem škole u potpomaganju djeteta u njegovoj spremnosti za sve složenije zahtjeve životnog okruženja kao i potrebe stjecanja bazičnih znanja koja garantiraju uspješno snalaženje u društvenim predmetima u višim razredima osnovne škole. kritičko mišljenje mora postati konstanta njihova neposrednog iskustva pa se s pravom problematizira uloga učitelja kao odgovorne osobe u kreiranju kvalitetne nastave društva. Da bi učenici djelotvorno razmišljali.

6. OSNOVE TEHNIKE OSNOVE TEHNIKE .1.

.nastavnici tehničkog odgoja i informatike . mogućnosti koje iste pružaju uvođenje učenika u kreativan rad putem kreativnih radionica s ciljem izrade predmeta od upotrebne vrijednosti (škola. i 7. kao i upotrebom alata razvijanje kreativnosti.nastavnici tehničkog odgoja i fizike .) upoznavanje učenika sa kreativnim računarskim programima za ilustraciju i crtanje podizanje nivoa korelacije između nastavnih predmeta: tehnička kultura.. pri čemu u grupi ne bi trebalo biti više od 16 učenika. društvo. razred devetogodišnje osnovne škole (ukupno: 35 časova) Cilj nastave predmeta: Osnove tehnike Cilj nastave predmeta Osnove tehnike u 5. informatika. dostignuća. osjećaja za koristan rad i tehničkog stvaralaštva izradom predmeta od upotrebne i estetske vrijednosti osposobljavanje učenika za pravilno i bezbjedno kretanje u saobraćaju podizanje nivoa svijesti kod učenika o značaju očuvanja životne okoline i uticaja tehnike na životnu okolinu. kao i o značaju njene primjenea na zaštitu životne okoline poticanje na samostalnost i samoinicijativu učenika ukazivanje na značaj individualnog rada. kultura življenja upoznavanje osobina materijala i njihovih tehnoloških karakteristika ovladavanje elementarnim postupcima obrade materijala. matematika.nastavnici tehničkog odgoja. mašte.nastavnici tehničkog odgoja . priroda. kao kvalitetnoj pripremi za kasniji rad u grupi/timu - - - NAPOMENA: 1. kao i da ih pripremi za što uspješnije pohađanje nastave i usvajanje znanja iz predmeta Tehnička kultura (6. Nastavu iz predmeta Osnovi tehnike u 5. sa postepenim uvođenjem rada u paru. razredu u devetogodišnjoj osnovnoj školi mogu izvoditi: .5. fizike . razred) i predmeta Informatika (6.. razredu devetogodišnje osnovne škole je da upozna učenike sa osnovnim elementima tehnike kao jednim od najbitnijih segmenata života savremenog čovjeka.profesori tehničkog odgoja i informatike .. domaćinstvo.profesori kulture življenja i tehničkog odgoja b) Realizaciju nastavnog sadržaja izvoditi isključivo podjelom odjeljenja na dvije grupe. organizacija. 8. Zadaci nastave iz predmeta: Osnove tehnike uvođenje učenika u tehnička i informatička znanja podizanje svijesti kod učenika o tehničkim i informacionim tehnologijama: pripreme. i 9. razred). NASTAVNE CJELINE I OBLASTI Uvod u nastavni predmet (1) Tehnika i informatika (15) . 7.

ljepenke. organizacija skladištenja papirnog otpada Usvajanje osnovnih znanja o saobraćajnim pravilima i propisima: uloga i značenje saobraćajnih znakova. prigodnih čestitki izrada nacrta igračaka. bicikl kao saobraćajno sredstvo (kombinacija teoretskog izlaganja i praktičnog rada) KREATIVNA RADIONICA: praktična primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja. računara i računarske tehnologije pojam hardvera i softvera dijelovi računara savladavanje osnovnih pravila korištenja računara (uključivanji i isključivanje. obrada. kartona. platna. osnovni pojmovi. rukovanje i upotreba pribora za tehničko crtanje Upoznavanje sa osnovnim principima uticaja tehnike i tehnologije u zaštiti životne okoline: reciklaža.- Informatika i tehnika (13) Izborni dio nastave (6) UVOD U NASTAVNI PREDMET (1 sat) Sadržaj nastave iz Osnova tehnike u 5.definicija i pojam informatike. prigodnih čestitki izrada igračaka. kao i iz saobraćajno-tehnčke kulture - izrada geometrijskih figura i tijela izrada odgojno-obrazovnih panoa. podjela tehnike. TEHNIKA I INFORMATIKA (15 sati) Izrada mehaničko-tehničkih modela i maketa od upotrebne vrijednosti . kože. organizacija radnih mjesta. rukovanje tastaturom i mišem) kreiranje i brisanje foldera upoznavanje sa adekvatnim programom za unos teksta (osnove) upoznavanje sa programom za crtanje (Paint – osnove) . prerada starog papira. osobine materijala. historijski razvoj tehnike i informatike Savladavanje osnovnih pravila tehničkog crtanja:vrste linija. pokretanje aplikacija.Definisanje osnovnih pojmova: šta je tehnika. zanimanja u tehnici i informatici. HTZ. regulisanje saobraćaja na raskrsnicama. računara i primjena informatike - KREATIVNE VJEŽBE: praktična primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja) izrada crteža geometrijskih figura i tijela izrada sastavnih dijelova odgojno-obrazovnih panoa. vodenog i vazdušnog saobraćaja) uz upoznavanje sa osnovnim mehaničkim karakteristikama (korelacija nastavnog gradiva: tehnikainformatika) INFORMATIKA I TEHNIKA (13) historijski razvoj informatike. razredu: planiranje i priprema za rad u kabinetima za tehničku kulturu i informatiku. literatura i pribor za praćenje i realizaciju nastavnih sadržaja. plastične folije. akcent baciti na kreativne igračke (razne vrste slagalica od kartona) izrada modela saobraćajnih sredstava (kopnenog. vodenog i vazdušnog saobraćaja) uz upoznavanje sa osnovnim mehaničkim i fizičkim karakteristikama (korelacija nastavnog gradiva: tehnika-informatika) izrada kreativnih programa za testiranje usvojenih znanja iz saobraćajno-tehničke kulture - . alati i pribor za obradu papira. kao i kreativnih igračaka (razne vrste slagalica od kartona) izrada nacrta modela saobraćajnih sredstava (kopnenog.

historijat i razvoj tehnike i informatike Aktivnosti učenika Praćenje izlaganja i svih prezentacija predmetnog nastavnika. Obrada 5 4 Utvrđivanje 2 2 Vježbe 3 2 Kreativne radionice 5 5 6 Σ 1 15 13 6 . Nastavnik ilustruje. afirmacija i otkrića iz tehničkih oblasti. značaju tehnike u svakodnevnom životu. pisanog materijala i crteža za izradu obrazovnog panoa) Očekivana postignuća Usvajanje osnovnih znanja o: tehnici. vijeku) Aktivnosti nastavnika Izlaganja nastavnog gradiva primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije. razvijanje opšte kulture. razvoju tehnike. Postavljanje različitih vrsta jednostavnih pitanja potiče učenike na kvalitetne odgovore. naučnicima zaslužnim za razvoj različitih oblast tehnike. zanimanja u tehnici i informatici. tehnologije i informatike je nezamisliv život savremenog čovjeka u 21. Aktivno učešće u kreiranju časa podrazumjeva adekvatnu pripremu učenika da prikupe određeni broj informacija sa: medija. zanimljivije i afirmativnije prezentacije gradiva. podjela tehnike. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik uključuje i multimedijalne sadržaje: hronološki prikaz tehničkih ostvarenja. (priprema multimedijalnog sadržaja. Upoznavanje sa zanimanjima (uvod u profesionalnu orijentaciju). objašnjava i prezentira prethodno pripremljen obrazovni pano. literature i sl. informatike. kao i aktivno sudjelovanje u istom. podatke o životu ljudi zaslužnih na polju tehnike.Tabela 1 Broj časova Nastavna oblast Uvod Tehnika Informatika Izborni dio nastave Tabela 2 Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Definisanje osnovnih pojmova: šta je tehnika. inerneta. proširivanje vlastitih afiniteta i ljubavi prema važnom segmentu ljudskog života (bez tehnike. koji kreira zajedno sa učenicima.

zaglavlje i sastavnica Aktivno učešće u radu prema uputstvima predmetnog nastavnika i aktivna primjena usvojenih znanja. Nastavna oblast i sadržaj VJEŽBE: Tehničko crtanje VJEŽBE: Savladavanje radnih postupaka i upotrebe alata za rad sa papirom. platnom. radnih lista. plastičnom folijom Aktivnosti učenika Očekivana postignuća Aktivnosti nastavnika Učešće u radu prema uputstvima predmetnog nastavnika i aktivna primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja: . Samostalan pristup radu. Usvajaju znanja o zanimanjima i stručnoj spremi osoba koje se u profesionalnom životu bave kreacijama i ilustracijama različitih dijelova mašina. praćenje multimedijalnih i drugih sadržaja koji prezentiraju nastavno gradivo na času. Aktivnosti nastavnika Izlaže nastavno gradivo vezano za osnovna pravila tehničkog crtanja. Primjenjuje različite metode u cilju što kvalitetnije. Učenici primjenjuju usvojena znanja o tehničkom crtanju na osnovu čega se stiče ukupan uvid u stepen usvojenosti nastavnog gradiva. i afirmativnije prezentacije gradiva. usvajanje elementarnih znanja o vrstama linija. demonstrira radne postupke iz stalno potenciranje realizacije učeničkih aktivnosti (samostalnost učenika u radu) . razvijanje vlastite kreativnosti i sticabje radnih navika. ulozi i značaju tehničkih crteža. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik uključuje i upotrebu grafoskopa.Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Savladavanje osnovnih pravila tehničkog crtanja: vrste linija. a posebno multimedijalnih sadržaja iz oblasti tehničkog crtanja. Nastavnik savjetima i adekvatnim pomaganjem na praktičan rad uvodi učenike u srž primjene usvojenih znanja. ljepenkom. Objašnjava i prezentira prethodno pripremljen obrazovni pano. uređaja i sl.crtež A4 formata . Praćenje izlaganja i prezentacija predmetnog nastavnika.okvir. koji kreira zajedno sa učenicima. upotreba pribora za tehničko crtanje Aktivnosti učenika Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastavnog rada. kartonom. Upoznavanje sa sastavom pribora za tehničko crtanje i njegovim pravilnim korištenjem. kožom. značaju poznavanja tehničkog crtanja. Vježba: savladavanje osnovama rukovanja proborom Vježba: razvijanje osjećaja za pravilnu ilustraciju svih vrsta linija u odnosu na njenu ulogu na tehničkom crtežu. Očekivana postignuća Učenici usvajaju osnovna znanja o tehničkom crtanju.vrste linija .

Očekivana postignuća Učenici usvajaju osnovna znanja tehničkim mjerama zaštite životne okoline (reciklaža. kao i aktivno sudjelovanje u istom. a posebno multimedijalnih sadržaja iz oblasti osobina materijala. reciklaži i sl. . organizacija skladištenja papirnog otpada. predmeta i uređaja tehničkim mjerama zaštite životne okoline.Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Upoznavanje sa osnovnim principima uticaja tehnike i tehnologije u zaštiti životne okoline: reciklaža. Praćenje multimedijalnih i drugih sadržaja koji prezentiraju nastavno gradivo na času. Uz adekvatnu pripremu učenik može na kvalitetan način primjenom do sada usvojenih znanja iz ove oblasti. Korištenje različitih metoda u cilju što kvalitetnije i afirmativnije. uticaj sječe šume na eroziju tla. učestvovati u kreiranju obrazovnog panoa. organizacija i upravljanje deponijama papira i papirnih proizvoda). U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik uključuje i upotrebu grafoskopa.). Usvajanje znanja o novim proizvodima napravljenih od otpadnih papirnih materijala. Aktivnosti nastavnika Prezentacija gradiva it tematike vezane za osnovne principe uticaja tehnike i tehnologije u zaštiti životne okoline: reciklaža. organizacija skladištenja papirnog otpada Aktivnosti učenika Praćenje izlaganja i svih prezentacija nastavnika. Poseban obrazovni osvrt dati na tehničke mjere zaštite životne okoline i uticaj fabrika za preradu papira na životnu okolinu. prerada starog papira. industrijskoj preradi. izradu obrazovnog panoa. prerada starog papira.

kolovozna traka. kao i iz saobraćajno-tehnčke kulture) izrada geometrijskih figura i tijela izrada odgojno-obrazovnih panoa. radnih listi. savladavanje vožnje bicikla na adekvatno ocrtanom poligonu (prepreke. Nastavnik savjetima i adekvatnim pomaganjem na praktičan rad uvodi učenike u srž primjene usvojenih znanja. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik uključuje i upotrebu grafoskopa. Aktivno učešće u radu prema uputstvima predmetnog nastavnika i aktivna primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja. kao i aktivno sudjelovanje u istom. pravila regulisanja saobraćajana raskrsnicama: pravilo desne strane. Primjena različitih metoda u cilju što kvalitetnije. regulisanju saobraćaja na raskrsnicama. . zaustavljanje. kolovoz. Praćenje multimedijalnih i drugih sadržaja koji prezentiraju nastavno gradivo vezano za saobraćajna pravila i propise. akcent baciti na kreativne igračke (razne vrste slagalica od kartona) izrada modela saobraćajnih sredstava (kopnenog. prigodnih čestitki izrada igračaka. šta je pješak. trotoar. Uz adekvatnu pripremu učenik može na kvalitetan način primjenom do sada usvojenih znanja iz ove oblasti učestvovati u kreiranju obrazovnog panoa. osobine materijala. osnovni pojmovi. izradu obrazovnog panoa. mimoilaženje. razvijanje vlastite kreativnosti i sticanje radnih navika. faktora bezbjednosti i sl. opterećenje. bicikl kao saobraćajno sredstvo (kombinacija teoretskog izlaganja i praktičnog rada) Aktivnosti učenika Praćenje izlaganja vezanih za saobraćajna pravila i propise. startanje isl. kartona i ljepenke. vodenog i vazdušnog saobraćaja) uz upoznavanje sa osnovnim mehaničkim i fizičkim karakteristikama (korelacija nastavnog gradiva: tehnikainformatika) Aktivnosti učenika Očekivana postignuća Aktivnosti nastavnika Učenici primjenjuju usvojena znanja o tehničkom crtanju na osnovu čega se stiče ukupan uvid u stepen usvojenosti nastavnog gradiva. nosivost. Aktivno učešće u radu prema uputstvima predmetnog nastavnika i aktivna primjena usvojenih znanja. a posebno multimedijalnih sadržaja iz oblasti saobraćajnotehničke kulture. vozila. demonstrira radne postupke iz stalno potenciranje realizacije učeničkih aktivnosti (samostalnost učenika u radu). alati i pribor za obradu papira. zanimljivije i afirmativnije prezentacije gradiva. saobraćajna traka. obrada. regulisanje saobraćaja na raskrsnicama. ulozi i značenju saobraćajnih znakova. bezbjednosti u saobraćaju. saobraćajnim znacima. radnje vozilom na putu. pješački prelaz. Vježba: savladavanje osnovama rukovanja proborom Vježba: razvijanje osjećaja za pravilnu ilustraciju svih vrsta linija u odnosu na njenu ulogu na tehničkom crtežu.) Aktivnosti nastavnika Izlaganje nastavnog gradiva o o saobraćajnim pravilima i propisima. Nastavna oblast i sadržaj KREATIVNA RADIONICA: praktična primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja.Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Usvajanje osnovnih znanja o saobraćajnim pravilima i propisima: uloga i značenje saobraćajnih znakova. Bicikl u javnom saobraćaju. Samostalan pristup radu. definicijama: saobraćajni znakovi. Vježba: razvijanje osjećaja prema ilustraciji u mjerilu/razmjeri. Očekivana postignuća Učenici usvajaju osnovna znanja o saobraćajnim pravilima i propisima: usvajanje teoretskih znanja o bezbjednosti u saobraćaju.

uloga i značaj poznavanja informatičkih programa i aplikacija. funkcija tipki i tastature i perifernih uređaja. informatike. direktoriju. značaj poznavanja osnovnih funkcija računara. Historijski razvoj računara i računarske tehnike . tehnici. o osnovnim funkcijama računara. uloga i značaj poznavanja informatičkih programa i aplikacija). Nastavnik uključuje i računar i direktno na računaru prezentira gradivo. softveru. razvoj informatike. šta je softver. osnovnim dijelovima računara. zanimanja u informatici. na kojem principu radi računar. šte je podatak. šta je folder-direktorij. šta je datoteka. perifernim uređajima. Postavljanje različitih vrsta jednostavnih pitanja potiče učenike na kvalitetne odgovore. objašnjava. fizici. vijeku) Aktivnosti nastavnika Izlaganje nastavnog gradiva vezanih za osnovne pojmove (infomatika. osnovni elementi računara. kako obrađuje podatke. osnovni dijelovi računara. principu rada računara. informatici. funkcijama tipki i tastature. . hardveru. razvoj informatike. tehnologije. Aktivno učešće u kreiranju časa podrazumjeva adekvatnu pripremu učenika da prikupe određeni broj informacija sa: medija. šta je hardver. informatičke tehnologije. Upoznavanje sa zanimanjima (uvod u profesionalnu orijentaciju). šta je informacija Aktivnosti učenika Praćenje izlaganja vezanih za definisanje osnovnih pojmova o informatici. današnja dostignuća o naučnicima zaslužnim za razvoj hardvera i softvera. Razvijaju opštu kulturu. informatičkim programima i aplikacija. literature i sl. značaju informatike i informatičke tehnologije u savremenom životu čovjeka. značaj poznavanja osnovnih funkcija računara. prezentira i demonstrira. Učenici usvajaju osnovna znanja o tehnici. i drugih tehničkih oblasti je nezamisliv život savremenog čovjeka u 21. ilustruje. Očekivana postignuća Nastavnik na ovaj način može steći uvid u predznamje koje učenik posjeduje i sa čime raspolaže kada je u pitanju nastavak rada na časovima informatike.Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Definisanje osnovnih pojmova: šta je infomatika. proširuju vlastite afinitete i ljubav prema važnom segmentu ljudskog života (bez tehnike. datoteci.

ilustruje.kako povlačiti linije i uređivati iste. zaglavlje i sastavnicu na crtežu određenog formata (A4) . rad sa mišem. Upoznavanje sa perifernim uređajima.Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Savladavanje osnovnih pravila korištenja računara: pokretanje računara. brisanje.kako i prema kojim pravilima nacrtati okvir. za crtanje (Paint). 3. a prateća nastavna sredstva će biti: grafoskop i multimedijalni sadržaji. kako bojiti kreirane /nacrtane površine . kreiranje foldera i datoteke. memorisanje. Izrada modela Izrada školskih učila Izrada fotografija Tehničko-didaktički uređaji za potrebe škole i osobnu upotrebu .kako kreirati folder. 2. kako izvršiti izmjene. razredu sastoji se od jedne od sljedećih oblasti: 1.kako izaći iz datoteke i i ponovno ući u nju.kako memorisati uređeno i kako datoteku smjestiti u kreirani folder . 4. Izlaganje gradiva primjenom različitih metoda. Postavljanje različitih vrsta jednostavnih pitanja potiče učenike na kvalitetne odgovore. njena funkcija. rad na tekstu.kako ispisivati i uređivati tekst . Upoznavanje sa adekvatnim programima za unos teksta. kopiranje. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik direktno uključuje i računar kao osnovno sredstvo rada. rezanje. prezentira i demonstrira. Aktivnosti učenika Paralelan rad sa izlaganjem predmetnog nastavnika-svaka tipka. Očekivana postignuća Učenici usvajaju osnovna znanja o korištenju računara: . IZBORNI DIO NASTAVE (6) Izborni dio nastave iz Osnova tehnike u 5. Rukovanje tastaturom/tipkovnicom – funkcije tipki računara.kako koristiti aplikacije koje kao gotove nudi program za crtanje . memorisanje Aktivnosti nastavnika Aktivnost na prenošenju znanja znanja o osnovnim pravilima korištenja računara. rad sa opcijama: pisanje. datoteku . objašnjava. lijepljenje. osnovni i periferni uređaji.

1. KULTURA ŽIVLJENJA .7.

Da se učenici nauče pravilno odnositi prema privatnim i društvenim dobrima. samostalno. Upoznavanje učenika sa bolestima savremenog svijeta i štetnom dejstvu raznih toksikomanija OBRAZOVNI Razvijanje osjećaja i potrebe kod učenika za kulturnim ophođenje i ponašanjem u okviru svoje porodice .pravilnom prehranom itd. škole i društva uopće. Upućivanje učenika na vrijednosti porodičnog i drugih oblika društvenog života. odijevanja i prehrane treba da kod učenika razvija ili mijenja loše stečene navike. Minimalni ishodi učenja o osnovama kulture stanovanja. ako roditelji i nastavnici primjete pozitivne promjene u načinu ponašanja učenika VISOKA Ako se kod učenika razvije uspješna komunikacija poštivanjem kulture dijaloga i međusobnog uvažavanja učenika i nastavnika. Da putem praktičnih vježi učenici razviju svoju kreativnost koja će im u životu koristiti da stvaraju bolje uslove življenja. Usvajanje znanja o kulturnom načinu stanovanja.KULTURA ŽIVLJENJA ZA V RAZRED PROGRAMSKI ZAHTJEVI ODGOJNI Da kod učenika razvije potrebu za radom . zdravstvenih. Ako se učenici osposobe da naučena pravila i postupke o osnovnim potrebama kulturnog življenja. odjeće i obuće.čuvanjem starinskih upotrebnih predmeta i narodnih nošnji u okviru svoje porodice i sl. Poseban zadatak nastave kulture življenja je da svojim sadržajem uspije izmjeniti loše stečene prehrambene navike. Koje se odnose na posjedovanje znanja o važnosti sprovođenja osnovnih higijenskih. Uputiti učenike na izbor određenih zanimanja i zanata. Naučiti ih pravilima kulturnog ponašanja. Očuvanje kulturne baštine naših naroda i narodnosti. grupnim radom. Stvaranje navika za štednjom ličnih. posjetom muzeja . DOVOLJNA Ishod učenja. razvijanje ekološkog ponašanja.starina . higijene stambenog prostora. ako kod učenika razvije smisao neophodnosti povezanosti teorijskog znanja i njegove primjene u svakodnevnom životu. estetskih i kulturnih potreba. odijevanja . Razvijanje estetskih vrijednosti života. učenjem raznih običaja. Ishodi učenja će biti zadovoljavajući. Naučiti ih da budu tolerantni prema drugim i drugčijim u sredini življenja i uopće u životu. putem praktičnog rada mogu izvoditi međusobnom saradnjom. OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA Zadovoljavanje u posjedovanju znanja o osnovnim i temeljnim potrebama kulturnog življenja djeteta uzrasta od deset godina. strpljivo i uporno sa izraženim takmičarskim osobinama. Da učenici steknu osnovna higijenska pravila pri održavanju lične higijene. Razviti kod učenika međusoban odnos tolerantnog ponašanja i rješavanje sukoba nenasilnim ponašanjem. društvenih i pripodnih materijalnih dobara.učenjem i potrebu za kućnim poslovim. kulturom dijaloga. Da posjeduju ljubav i pravilan odnos prema svim životnim dobrima koja su neophodna za kulturno življenje .

narodne rukotvorine. Sistematizacija iz programskog sadržaja opće kulture ponašanja 4. poznavanje porodičnog porijekla 2. oblici nasilja u porodici i uopće u društvu. poštivanje drugih i drugčijih Obilazak starina. 4.Starine moga zavičaja Kultura demokratskog ponašanja-pojam demokratskog društva. zadacima i obavezama .PROGRAMSKI SADRŽAJ NASTAVNOG PREDMETA KULTURE ŽIVLJENJA ZA V (PETI) RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OSNOVNOG OBRAZOVANJA 1 čas sedmično . UVOD 1. 3. Potrebe savremene porodice-raspodjela poslova u porodici.ustanove koje pružaju pomoć porodici. ravnopravnost i uvažavanje članova porodice. Pravilan odnos prema starinama . obilježavanje i učenje tradicionalnih običaja i sl.35 časova godišnje 1. (2 časa) 1. tijela i sl. 1. KULTURA STANOVANJA 1. 6.očuvanje kulturne baštine sredine življenja.Moj izbor namještaja za moj Razvijanje i sprovođenje stambene kulture-korištenje zajedničkih prostorija i prostora. prednosti i bogatstvo raznolikosti u našoj državi BOSNI I HERCEGOVINI. SAVREMENAPOR ODICA (OBITELJ) 1. OPĆA KULTURA PONAŠANJA (BONTON ) Ljubav-porodična ljubav. mali demokratski (7 časova) 4. Porodični (obiteljski) život-članovi obitelji. aranžiranje cvijeća Tradicionalni elementi stanovanja-arhitektura bosanske kuće Posebna obilježja seoskog stanovanja-gospodarski objekti Vježba . LIČNA HIGIJENA . 6. 2. kozmetičkom i drugim salonima za uljepšavanje (2 časova) (6 časova) 5. 2. Vježba – izrada portofolije . privatna imovina. sitni ukrasni predmeti Vježba – Izrada ukrasnog predmeta. (1 čas) 2. Estetski elementi u stanu-tekstil. vrste zanimanja i zanata posjeta frizerskom. Upoznavanje sa programskim sadržajem.nenasilno ponašanje u porodici. 5. tradicije i tradicionalnih običaja naših naroda. uopće naše domovine BOSNE I HERCEGOVINE. 5. noktiju. u sredini življenja. 7. zidni ukrasi. čuvanje društvene imovine.. ekološka pravila ponašanja u sredini življenja i uopće. poštivanje kućnog reda Bolesti uzrokovane nehigijenom (bolesti prljavih ruku i druge bolesti savremenog svijeta) Vježba – estetika lica. 2. 3. kako ostvariti svoje pravo i riješiti problem demokratskim putem. kose. 3. kultura dijaloga Pravilan odnos prema životnim dobrima-privatnost.

6. KULTURA ODIJEVANJA

1. Vrste materijala za izradu odjeće-prednosti i nedostatci prirodnih i vještačkih 2. Boje u odijevanju-osobenost svake boje, osnovna pravila dobrog kombinovanja boja

3. 4. 5. 1.

Vježba - kombiniranje dijelova odjeće u jednu estetsku cjelinu Narodne nošnje u BiH – sastavni dio kulturne baštine, vrste ručnog rada Prateći elementi u odijevanju-vježba vezivanja kravate, marame i sl. Hranljivi sastojci hrane – neophodni za rast, razvoj, rad i očuvanje zdravlja, pravilan raspored dnevnih obroka i njihova kalorijska vrijednost Prehrambene namirnice – vrste namirnica, njihova upotrebna i hranljiva vrijednost, higijena i pravilno čuvanje namirnica Kulinarski postupci pripreme hrane i kontrola kvaliteta hrane, ekološka proizvodnja hrane Vježba – pravilan način kombiniranja namirnica – pripremanje užinr i jednostavnog jela

(5 časova)

7. VAŽNOST PREHRANE

2. 3. 4.

(5 časova)

5. Sistematizacija rada iz prehrane 8. PREHRANA I ZDRAVLJE

1.

Bolesti uzrokovane nedostatkom hranljivih sastojaka u hrani, nedostatkom hrane, nepravilnom, prekomjernom i nehigijenskom prehranom.

(1 časa)

9. SERVIRANJE HRANE I PONAŠANE ZA VRIJEME JELA

(1 časa)

10. TRADICIONALNO KULINARSTVO

(2 časa)

11 . EKONOMIKA DOMAĆINSTVA

(1 časa)

12. LJEPŠA STRANA ŽIVOTA

1.

Hobi , zabava, značaj odmora, sporta i rekreacije za kulturno življenje

(2 časa)

2. Evaluacija programskog sadržaja kulture življenja

Navedeni programski sadržaj nastavnog predmeta kulture življenja po obimu, težini, metodama rada i pristupu prilagoditi uzrastu dijeteta od 10. godina, to jest učeniku petog razreda osnovne devetogodišnje škole.

1.8. LIKOVNA KULTURA

LIKOVNA KULTURA
(jedan sat sedmično - 35 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
PROGRAMSKI SADRŽAJI TEMATSKE CJELINE, OBLASTI MOTIVI I TEHNIKE ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI OBRAZOVNI CILJEVI -Prepoznati i uporediti na svojim umjetničkim radovima prostornu organizaciju kompozicije: - statičnu dinamičnu, - vodoravnu /horizontalnu/ - okomitu /uspravnu/ - kružnu - piramidalnu - slobodnu -Moći registrovati, razumjeti i predstaviti različite forme organizacije kompozicije upotrebom crtačkih tekstura. -Usvojiti pojmove Organizacije kompozicije: - statično i dinamično - vodoravno /horizontalno/ - okomito /uspravno/ - kružno - piramidalno - slobodno ODGOJNI I SOCIJALIZIRAJUĆI CILJEVI - Dalji rad na razvijanju senzornih, manipulativnih, izražajnih i praktičnih sposobnosti kod učenika sa naglaskom na karakterizaciju oblika i figura,u dvo i trodimenzionalnoj organizaciji prostora

-Iz neposrednog okruženja:ljudi, 1.TAČKA I LINIJA životinje,biljke,pojave u Prepoznavanje,uočavanje / prirodi,objekti, prostori

registrovanje/ odnosa u svom okruženju i na likovnim djelima i sposobnost primjene prostornih organizacija kompozicije: -statična i dinamična

-

-vodoravna /horizontalna/ -okomita/uspravna -kružna -piramidalna -slobodna Savladavanje upotrebe linija /crta/,tačaka u Cilju ostvarivanja Prostornih organizacija Kompozicije.

Korelacija sa drugim predmetima /sadržaji drugih predmeta/: maternjeg Jezika,/priča,bajka, Pjesma, poslovica.../ Prirode i društva , Matematike, istorije/historije, muzičke I tjelesne culture, kulture življenja, BiH kulturne baštine Njegovanje tradicije i narodnih običaja: praznici, značajni datumi, etnografsko naslijeđe Primjena tačaka i crta/ linija sa svim karakteristikama i svojstvima u isticanju teksture Kompozicioni /prostorni/ odnosi u Vizuelno likovnim sadržajima Primjena svih oblika poticaja u realizaciji likovnih radova –

- Razvijanje
sposobnosti kombinatorike, logičkog zaključivanja, divergentnog mišljenja -Razvijanje kritičkog mišljenja, formiranje stavova i odnosa prema vrijednostima, očuvanje kulturne baštine i prirodne okoline - Izgrađivanje pozitivog odnosa prema radu: inicijativa, samostalnost, istrajnost, dosljednost, angažovanost, spremnost za saradnju, i timski rad - Razvijanje humanih odnosa, solidarnosti; jačanje i bogaćenje emocija

-

-

-

-Kombinovanje /linije /crte/ sa plohom, Tačkom i mrljom i Njihov odnos grafitna olovka, tuš i pero, Tuš i drvce, tuš i -Crtačke teksture
kist,lavirani Tuš, flomasteri/crni ili tamni/drveni ugljen

ploha. potez. kaligrafija. vizuelna informacija. slikanja. lazurni namaz.Razvijanje sposobnosti pripremanja tonova boja. događaja. snalažljivosti. naglašen deblji nanos boje /uočava se potez kista. konkretnog i apstraktnog mišljenja.Usvojeni pojmovi za oblast ploha: inicijal. kreiranju izgleda upotrebnih predmeta. prepoznavanja i predstavljanja uočenog u okruženju i na likovnim djelima: ..Lazurno. linorez /izrada šablona. kompozicija boja. BOJA . rukopis autora/.2.Razvijanje sposobnosti posmatranja. kreiranju znakova vizuelnih komunikacija. PLOHA . debeli namaz. pojava u prirodi.boja kao sredstvo ostvarivanja slikarskih tekstura - Akvarel. shvatanje značaja i mogućnosti upotrebe potpunije /bogatije/ palete boja. dominacija . građenje i razvijanje senzibiliteta prema grafičkom izrazu i oblasti grafike. ploha. harmonija. flomasteri u boji /za manje formate radova/. - Uočavanje. rad na izradi klišea za visoki tisak /linorez. harmonija ahromatske boje u funkciji bogaćenja palete boja . harmonija..dalji rad na potpunijem odnosu primjene slike i teksta. bogaćenje mašte. zgrafito /grebanje premazane osnove prethodno obojene voštanim bojama/. grafičar . potez.Sposobnost opažanja.Pastuozno. . orijentacija u vremenu i prostoru . . dominacija. tempera. minijatura. odjevanju. kao i načina njene primjene .principa komponovanja mrlja. ritam.Oslabljene i intenzivne boje . pastel. . priče.. kompozicija boja. grafike . karton grafiku/ dalje razvijanje senzibiliteta u grafičkom izrazu.Uočavanje značaja obogaćivanja izraza uvođenjem više valerskih vrijednosti boje. visoki tisak.likovnih elemenata i . uočavanja. sintetičkog koncipiranja. mozaik . transparentno. ritam. debeli namaz. kolaž. za njihovu primjenu u praktičnom radu /realizaciji likovnih radova/. znak. emocija i slično kroz likovni izraz 3. klišea na linoleumu/ -Kolaž kroz primjenu kompozicionih odnosa slike i teksta - Uočavanje značaja vizuelnog odnosa slike i teksta u primjeni organizacije kompozicije - Organizacija kompozicije kroz oblasti: crtanja. valerskih /svjetlosnih/ vrijednosti. kreativnog. linorez.Razumijevanje složenih grafičkih odnosa. lazurni namaz. zaključivanja. pjesme. oplemenjivanju životnog prostora.Dalje savladavanje oblasti grafike. . osjećanja. -Papir grafika /izrada šablona od papira kartona/ -Visoki tisak.Usvojeni pojmovi za oblast boja: mrlja. gvaš.dalji rad na razvijanju sposobnosti predstavljanja sadržaja.Razumjeti i moći predstaviti oslabljenu boju /miješanje boja/ proširivanje /bogaćenje/ palete boja . boja preko boje daje novu valersku vrijednost /boju/. .

odnos slike i teksta: naslovne stranice /knjige.Površina u likovnoj oblasti: dizajna. POVRŠINA .Uočavanje izražajnih mogućnosti stripa /sinteze slike i teksta/ .Kreiranje novog izgleda industrijskog predmeta /proizvoda/ . odnos površina i vizuelna jasnoća poruka . primijenjene umjetnosti .Usvojeni pojmovi za oblast površina: vizuelna informacija /poruka/.Uloga površine u savremenim medijima: kompjuterskoj grafici.Složenija kreativna rješenja i realizacija u različitim materijalima . grafičkog dizajna. industrijskog dizajna. novi kreirani znakovi vizuelnih komunikacija. TV poruci. plakata kao forme vizuelnih komunikacija . plakatu kroz različite kompozicije /dinamična i statična kompozicija/ . novih znakova. spotu.Razumijevanje spota.Uloga površine u formi poruke. statično-dinamično. statično. industrijski dizajn. svijetlo-tamno … .4.Osposobljavanje za kreiranje novih vizuelnih znakova i vizuelnih poruka . spot.Kreiranje novih vizuelnih informacija /poruka/. TV poruka.Razumjevanje uloge i značaja znakova vizuelnih komunikacija i ovladavanje mogućnostima korištenja sa ciljem prenošenja vizuelnih informacija . TV poruke. dinamično .Uočavanje značaja uloge površine u naglašavanju važnog /bitnog/. školskog lista…/ . malo-veliko.

Usložnjavanje odnosa prema prostoru i oblikovanje prostora u oblasti: oblikovanja. građenja. urbanizam/ . arhitektura. instalacija.Organizacija prostorne kompozicije različitim elementima /po veličini i obliku/. prostorna organizacija /maketa. stup.Mobili /pokretne forme u prostoru/ dinamična skulptura .Razumijevanje i mogućnosti predstavljanja prostora i oblika u prostoru .Upotreba svih materijala dostupnih dostupnih uzrastu . pokretne forme/ - Stup /kružne osnove/ .Dalji rad na potpunijem shvatanju prostora i oblikovanja u prostoru .Prostorna organizacija može imati malu i veliku masu: mobili – rad na organizaciji ravnoteže i pokreta . MASA I PROSTOR .Puna plastika u prostoru . elementi građenja: .Sticanje sposobnosti prevođenja /transponovanja/ dvodimenzionalnog u trodimenzionalno i trodimenzionalne u dvodimenzionalnu formu /organizaciju/ . meco reljef /srednje ispupčene forme. visoki reljef.Usvojeni pojmovi: Masa.Zid .Ravnoteža i pokret u prostoru /mobili/ realizacija skulpturre u prostoru .Konstrukcija . visoki reljef /skulptura u prostoru koja se samo sa nekim djelom utapa u osnovu/ .Rad na karakterizaciji figura u prostoru. građenje. primijenjene umjetnosti i dizajna . prostor. 1-2 trećine mase u prostoru/. krov. odnos dijelova i cjeline . meco reljef.Krov . niski /plitki/ reljef. mobili /skulptura u pokretu.Realizacija plitkog reljefa .5. zid. gradnja.Stub /kvadrtične osnove/ .Reljef kao skulptorska forma: niski /plitki/ reljef. elementi građenja.Masa i prostor u arhitekturi. stub.

pastelu. akvarelu. rukopis autora za oblast ploha/grafika: da usvoje pojam kliše. po prostirnoj orijentaciji. konstrukcija. slobodna da znaju da je površina omotač nekog oblika /objekta. lazurno i pastuozno. temperi. štampanje da savladaju princip izrade jednostavnog šablona za visoki tisak. vodoravna /horizontalna/. usvojit će da način na koji je nanesena boja predstavlja slikarski rukopis /teksturu/. -da su u stanju izvesti prostorni crtež /crtež sa tankom mekom žicom/ da znaju šta je to trodimenzionalna tekstura /tekstura izvedena sa nekim oblikovnim materijalom/ da raspoznaju šta je puna plastika /figura u prostoru/. stup. stub. da savladaju tehniku laviranog tuša. tuša i drvceta. grafičar. naslovne strane knjige… za oblast površina. organizacije kompozicije: statična i dinamična. uočavaju proporcije. linorez. piramidalna.da znaju razlikovati vrijednosti linija. da znaju šta je simetrija i asimetrija. arhitektura. vizuelna informacija. elementi građenja. TV spot…. tuša i kista. olovke. fotografija ./ da kreiraju kadar stripa ili strip. mozaiku da miješaju boje i da upotrebljavaju različite intenzitete boja /da jedna boja može biti svjetlija i tamnija/ da se miješanjem mogu dobiti tonovi drugih boja da proširuju znanje o komplementarnom kontrastu /boje koje se slažu. masa i prostor: da uočavaju odnose u prostoru. strip. da usvoje pojmove. papir grafika da znaju osmišljeno u organizaciji kompozicije primjenjivati sliku i tekst. šablon /matrica/. predmeta/ u prostoru da tlocrt predstavlja crtež osnove nekog objekta /neke građevine/ da usvoji termine. odnos plohe i teksta /naslovna strana za knjigu. zid.. . prepoznaju karakter oblika da su sposobni organizovati kompoziciju po principu pokretne ravnoteže /mobili/. kadar. grafički otisak. meco i visoki reljef da rade na jednostavnim rješenjima grafičkog dizajna.OČEKIVANI REZULTATI Sa učenicima se radi na daljem usvoju i proširivanju znaja o upotrebi materijala i sredstva koji se koriste u oblasti tačka i linija: . a nalaze se u suprotnosti/. flomasterima u boji.da mogu prepoznati ritam i upotrebljavati ga u svom likovnom izrazu. kolažu. kružna. plakat. gvašu. da mrlju i tačku koriste kao likovni elemenat u predstavljanju različitih tekstura i osmišljavanju kompozicije. krov da dalje usavršavaju tehniku korištenja. po intenzitetu /jačini/. izrada stripa. papir za pakovanje…. za oblast slikarstva: da dopunjuju i proširuju znanja o slikarskim tehnikama. a šta reljef: plitki. okomita /uspravna/.

potezi. slobodna /raspršena/. ritam. horizontalna /vodoravna/ kompozicija. dinamična i statična kompozicija. stub. U kreativnom procesu koriste se svi materijali pristupačni uzrastu i psihofizičkim mogućnostima djeteta. TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: Organizacija kompozicije. TV poruka. grafika. jednobojne i višebojne /visokog tiska/. Definišu se pojmovi i realizuju radovi u punoj plastici. dominacija 2. PLOHA Kroz tematsku oblast PLOHU realizovaće se sve likovne oblasti koje se u svojoj konačnici iskazuju u dvodimenzionalnoj formi. primijenjene umjetnosti. anlizi fotografije. pastuozni /debeli/ nanos boje. horizontalna /vodoravna/ kompozicija. mobili /pokretne forme u prostoru/ kao i reljefi /niski reljef. I dalje u ovom uzrastu prisutan je izražen interes za oblikovanjem u prostoru. BOJA Likovno područje slikanje: U slikanim radovima primjenjivaće se kao izražajna sredstva pri realizaciji kompozicije: mrlje. krov. dominacija. vertikalna /uspravna/ kompozicija. smještanje rada u zadati format. spot. s obzirom na uzrast interes učenika biti će usmjeren prema daljem savladavanju oblasti grafike. dominacija 3. dizajna. grafičkog dizajna. piramidalna /trougaona/. pored navedenih organizacija kompozicije. lazurni /tanki/ nanos boje. POVRŠINA Tematska oblast Površina realizuje se kroz likovne oblasti. industrijskog dizajna. Arhitektonski elementi /elementi gradnje/: konstrukcija. kružna. kao elementi vizuelnih poruka i njihova likovnost. stup. navedenih kompozicionih odnosa: dinamična i statična kompozicija. u tehnici papir grafike i linoreza. Učenici rade na izradi stripa. 5. kompjuterske grafike. slobodna /raspršena/. MASA I PROSTOR Tematska cjelina. znakova vizuelnih komunikacija. dalje će se raditi na potpunijoj primjeni odnosa slike i teksta. harmoničan /skladan/ odnos boja. visoki reljef/. U petom razredu. . masa i prostor obuhvata likovne oblasti: Oblikovanje. uočavanju i razumijevanju spota. vizuelne medijske poruke. Znakovi vizuelnih komunikacija. građenje. koje djeca doživljavaju kao igru povezanu sa estetskim stvaralačkim procesom. piramidalna /trougaona/. zid. vertikalna /uspravna/ kompozicija. meco reljef. crtež. slika. 4. plakat. primijenjenu umjetnost i dizajn. kružna.STRUKTURA PROGRAMA 1.

TAČKA I LINIJA BOJA PLOHA POVRŠINA MASA I PROSTOR Ovakva forma obezbjeđuje kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja. sposobnosti i . bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima. nivoom usvojenog doživljavanja likovne umjetnosti. Tematske cjeline bi se realizovale kroz likovno kreativni rad u svakom polugodištu. 2. OBLIKOVANJE NA PLOHI . povezivanje novih vizuelnih iskustava sa do tada prethodno stečenim znanjem. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje. 5. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost i sistematizovanje gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. Za oblikovanje na plohi kroz područja: CRTANJE SLIKANJE GRAFIKA PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA Oblikovanje u prostoru kroz područja: PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz formu tematskih cjelina/oblasti koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1-9. razreda. Ponavljanje tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta obrađena u toku školske godine. realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja. sposobnosti i likovne kreativnosti djece. prepoznaju ga i razriješe putem likovno tehničkih sredstava. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. niti bilo koju tehniku. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali. 1.dvodimezionalna organizacija kompozicije OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije. podrazumijeva početak sintetičkog koncipiranja vizuelnog doživljaja. 2. 4.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u V razredu. 3.

praznici. harmonija. bajka. Motive prema svojo vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. elementi građenja. vodroravnouspravno. s obzirom na činjenicu da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta.. pastuozni namaz. glazbene kulture. objekti. novih medija i okruženja.. lazurni namaz. svijetlo-tamno. prostor. Nevizuelne motive 3. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1. stup. mobili /skulptura u pokretu. vizuelna informacija /poruka/. pjesmica. stečenog znanja i usvojenih navika. krov. arhitektura. prostori.saznanja što utiče na formiraje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija. i interakciju umjetnosti. piramidalno i slobodno SLIKANJE: uočavanje značaja obogaćivbanja izraza uvođenjem više valerskih vrijednosti boje. kružno. biljke… sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. građenje. TV poruka. dominacija GRAFIKA: malo-veliko. statično-dinamično. statično. - . gradnja. porodica. upornosti i iskustva. ploha. karton grafiku. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. minijatura PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: masa. estetskog . shodno učeničkom uzrastu razrješavanje likovnih zadataka kroz POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE : usvojiti pojmove organizacije kompozicije: statično-dinamično. značajni datumi. industrijski dizajn. visoki reljef. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ . nauke i društva. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. etnografsko nasljeđe značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata nevizuelni poticaji. dinamično OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. Vizuelne motive 2. kliše za visoki tisak linorez. prirode i društva.likovni i kompozicioni elementi. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. inicijal. matematike. meco reljef. mjesto stanovanja. stub. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u likovne elemente. tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja iz narodnih običaja /tradicije/. Motivi – teme /likovni sadržaji/ Zahvalne teme za likovno kreativni rad predstavljaju doživljaji i spoznaje. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema i sposobnosti vrednovanja. čula. basna. pojave u prirodi. kompozicija boja. usvojeni pojmovi mrlja. emocije /osjećanja/.iz neposrednog okruženja djeteta. ritam. niski /plitki/ reljef. muzika. maternjeg jezika /priča. škola. kaligrafija. pokretne forme/ VIZUELNA KOMUNIKACIJA: grafički dizajn. zid. potez. spot. poslovica.

Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. napor koji djete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. svoje strahove i oduševljenja. Likovnih sadržaja Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe komponovanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti. . odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. onda su svi ti radovi “stenografski zapis duše” i kao takvi moraju biti dobri. pedagoškog. Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta. Učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima da usvajaju likovni jezik i njime se izražavati. predmeta i pojava. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. psihološkog 3. Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti. svoje viđenje svijeta. aktivnost na časovima likovne kulture. odnos prema estetskom. Nema loših dječijih radova.2. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. 1. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe.

MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA .9.1.

artikulacija).pokazuje veliku zainteresovanost i ljubav prema muzici. te tehnike sviranja radi kvalitetnije interpretaciji muzičkog djela u horu i orkestru.osnovnih muzičkih pojmova iz metrike. .osnovnim elementima vokalne tehnike (tačna intonacija. udaraljke.svjesno izvođenje jednostavnih ZNANJE brojalice i primjera prema notnom zapisu u 2. .pjevanje jednostavnih primjera solmizacijom. 3 i 4-dijelnoj-dobnoj mjeri ritamskim govorom.35 sati godišnje ) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI Sticanje znanja o: OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici bi trebali imati znanje i razumijevanje: . . dikcija. ritmike i melodike. .mješoviti hor i višeglasno pjevanje . duhački drveni i limeni.MUZIČKA /GLAZBENA KULTURA ZA V RAZRED (1 sat sedmično . .sviranje kao pratnja uz pjevanje i kroz aranžmana uz svjesno korištenje muzičkih znanja. . . horski glasovi. oznaka i termina (italijanski) . . svjesnost o značaju i potrebi muzike u životu. .tačno imenovanje naučenih notnih trajanja.svjesno obrazlaže najadekvatniju primjenu raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana.orkestarskim instrumenatima po grupama: gudački.

. STAVOVI. Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: .sistematiziranja muzičkih znanja uz korištenje muzičkih termina.samostalne i kvalitetne interpretacije muzičkog djela (od solističkog do skupnog). .svjesno prihvata i ispravlja svoje greške u intonaciji i u muziciranju. .Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: .Samostalno se uključuje u muzičke sekcije. .Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi.Traži sam i sa vidnim adovoljstvom se uključuje u muzičko-scenske i druge projekte sa muzikom.slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poređenja ostvarenog.postaje sve snažnije i intenzivnije ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike VRIJEDNOSTI. . .korištenja znanja u osmišljavanju ideja za kreativno ispoljavanje i izražavanje doživljaja (likovno.Djeluje i na druge da slijede njegov primjer.ispoljavanje vrlo intenzivnih interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH . naslova i autora.memoriranja djela.prethodna muzička iskustva i muzičke termine koristi u daljem učenju.svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici i muziciranja kroz čitav život . .Propagira upis mlađih učenika u muzičku školu. a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih.već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela. .samostalnog uočavanja. . . PONAŠANJE .Razvijati samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće.uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici sa improvizacijama na Orffovim instrumentima na vlastitu inicijativu. ukazuje i na greške i ispravlja i druge. . PJEVANJE I SVIRANJE MUZIČKE/GLAZBENE IGRE BROJALICE . literarno i pokretom). STRUKTURA SADRŽAJA I. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE . predviđanja rezultata . II. na koncertima i sl.Improvizacija i prezentacija ideja (individualno i u grupi).Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku. III. a u odnosu na druge . saopštavanja poznatih i novih termina i pojava u notnom zapisu.vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba . . . kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja. . .Uočava i hvali.pred novim muzičkim zadatkom pita i traži odgovor. .samokritičnost prema sebi kao izvođaču (vokalnom i instrumentalnom). aplauzom nagrađuje najkvalitetnije izvođenje.

„Patak“. SLUŠANJE MUZIKE DJEČIJE STVARALAŠTVO DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Iako u uslovima minimalnog broja časova (1 čas sedmično) u petom razredu pored upornog i istrajnog rada na korekciji problema koje imaju pojedini učenici u oblasti melodike (tačna intonacija. četvrtinka. Učenici u petom razredu treba da nauče najmanje 4 muzičke igre koje uključuju pokret. fraza. Pjevanjem i sviranjem treba obraditi najmanje 12 pjesama u toku školske godine. Srbije. U ovoj oblasti velika novina je pjevanje solmizacijom u C dur ljestvici i kontinuirani rad na razvoju osjećaja za ritam i metriku kroz brojalice koje treba izvoditi ritamskim govorom. prema tehničkim mogućnostima u školi. raditi vrlo seriozno na osvještavanju i korištenju ranije usputno usvojenih italijanskih muzičkih termina u muzičkom opismenjavanju. ili ritmike. te reprodukcije trajanja prikazanih u notnom zapisu. a posebno zapažanju i određivanju forme muzičkog djela (muzička rečenica. posebno intenzivno raditi na kultivisanju dječijeg glasa i podizanju kvaliteta pjevanja pojedinca i prilagođavanja glasa u skupnom muziciranju. Norveške i Meksika. a sastoje se iz osnovnih pokreta s plesnim elementima. informativno). stvaralaštvo i tradiciju iz Hrvatske. te Slovačke. Škotske. Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku. Slovenije. uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. Na taj način je Nastavni program za peti razred dobio multikulturalni karakter. gitara). Primjeniti ranija i nova muzička znanja u kreiranju pratnje i aranžmana za Orffove instrumente. Najjednostavnije pjesme iz ranijih razreda. prema izboru nastavnika mogu se sa djecom raditi tako da ih djeca uče svirati na klaviru. izvođača i sastava. „Sage se mlada do zemlje“ i slično. „Hodavka“. sintisajzer. metalofonu ili ksilofonu. mjere (2. notne vrijednosti (osminka. Francuske. polovinka i cijela nota i odgovarajuće pauze). Engleske. U ovom razredu pored rada na razvoju muzikalnosti i trajnih interesa i ljubavi prema muzici.IV. tema. kao i slušanje muzike. a posebno broj muzičkih igara i brojalica. Koreografije okretnih igara i kola iz različitih krajeva imaju utvrđene figure i kretnje. učenici će učvrstiti i u praksi i interpretaciji svjesno koristiti ranija znanja vezana za tempo i dinamiku. One pomažu i tjelesnom odgoju i upoznavanju narodne muzičke tradicije raznih zemalja svijeta. u cjelini. memorisanje melodije). U skladu sa smanjenim brojem časova u odnosu na predhodna četiri razreda smanjen je broj pjesama za pjevanje i sviranje. Rusije. Nakon doživljaja pjesme u izvođenju nastavnika i sa CD-a. te upoznavanje novih notnih znakova i mjere (6/8. muzičkih instrumenata orkestra. polazeći od svjesne analize notnog zapisa. Tako su djeca kroz pjevanje i sviranje i muzičke igre bila u prilici da upoznaju pored djela iz BiH. te raznih kretnji ruku. Njemačke. cjeline). djeca je uče pjevajući uz nastavnika. V. . 3 i 4-dijelnu) i naučiti i novu 6/8 mjeru. vrste glasova u horu (četveroglasni hor). širenje opsega glasa. I dalje raditi na sve samostalnijem određivanju osnovnih elemenata muzičkog djela. kao što su:“Satić kuca“. Austrije.

Ova oblast je veoma pogodna za uvježbavanje nota po trajanju i podjelu jedinice na dva dijela. Slušanjem u petom razredu treba upoznati najmanje 14 kompozicija. koje su dječija igra. One i u ovom razredu spadaju u racionalne i iracionalne brojalice. Muzički sadržaji u sebi imaju sve elemente koji prirodno ostvaruju korelaciju sa svim drugim predmetima pa i stranim jezikom. a istovremeno i dječije tradicionalno stvaralaštvo. I nadalje je težište na umjetničko-doživljajnoj komponenti. sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu u stalnom porastu. Za oblast dječijeg stvaralaštva u petom razredu zbog smanjenog broja nastavnih časova. te znanja učvrste i sistematiziraju Kreativnost u ovoj oblasti podrazumijeva podsticanje učenika u osmišljavanju originalnih aranžmana i inventivnoj interpretaciji. priručna sredstva. Slušanjem treba učvrstiti vizuelno i zvučno orkestarske instrumente po grupama: gudački. te izmišljanju melodije na date stihove. Podsticati djecu da kroz muzičko-scenske igre povezuju razne umjetničke oblasti sa naglaskom na originalnost i raznovrsnost dječijih rješenja. Orffov dječiji instrumentarij). kao i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. instrumenti koje su napravila djeca. Njegovati razne oblike svjesne improvizacije (na zadanu melodiju.i ritamskog govora pa će omogućiti da se ranije doživljene muzičke zakonitosti osvijeste. nisu mogli biti odvojeni posebni časovi kao u predhodna četiri razreda. čiji ritam i metrika pomažu razvoju muzikalnosti djeteta. I nadalje podsticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraze opisno ili likovno. . Zato je neophodno u svakoj od navedenih oblasti pronaći najefikasnije načine za slobodniju individualnu improvizaciju i druge oblike neverbalne komunikacije(u paru. jer ono pruža obilje mogućnosti za upoznavanje muzičke umjetnosti i muzičke literature iz svijeta. uz korištenje instrumenata (vlastito tijelo.U petom razredu treba naučiti najmanje 4 brojalice. duvački: drveni i limeni i udaraljke. kao i stihove na zadanu ili novu melodiju). ritam. grupnu i kolektivnu).

Kaplan) 8. Bosa Mara Bosnu pregazila.. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. . stihovi Ivica Vanja Rorić) 5. . OCJENJIVANJE) 1. artikulacija.Prihvata i po potrebi korigira svoju intonaciju radi podizanja kvaliteta muziciranja. S one strane Jajca.Samostalno pjeva i svira Orffove instrumente.Trepetljika trepetala. Marko Skače po zelenoj trati (narodna iz Slovenije) ili Po koroškem.Shvata dvoglasje i pjeva kanon u dva glasa . koristi i u interpretaciji poštuje osnovne muzičke oznake u notnom zapisu (muzički termini na italijanskom). organizira i sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji u interakciji (škola-porodica). stihovi Enes Kišević) ili Mjesečev pjesnik (J.Zajednička i stalna briga o čuvanju školskih muzičkih instrumenata kao vrijednosti.U skladu sa izraženiji. kanon ili Svitac (Božidar Stančić) 9. Evo san ti doša ili Jučer si mi rekla (narodna pjesma iz Dalmacije) . .Planira i osmišljava muzičke zagonetke. narodna 10.Poštuje pravila vokalne tehnike koja dovode do kvalitetag pjevanja (intonacija. uspjeha.Komunikacija i interakcija u improvizaciji. . stihovi Stjepan Jakševac) i Ševin kljun(Asim Horozić. narodna svatovska.Aktivno učestvuje u izradi i radi postizanja kolektivnog izvođenju aranžmana. po Kranjskem (narodna) 12. . PJEVANJE I SVIRANJE Izbor: 1. narodna ili.Muziciranje i djelovanje u skladu sa zahtjevima muzičkog djela. orkestar) .Osjet za ritam i mjeru je sve . izleti. - .Prilikom praćenja i procjene individualnih postignuća. pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema muzici . Čičak (Julio Marić – stihovi Rajko Balaban) 4. vrši poređenje sa rezultatima u četvrtom razredu. Cvrčak i bubamara (Alfi Kabiljo.Pjeva solmizacijom lakše primjere. stihovi Arif Semanić) ili Vučja želja (Marija Matanović) 3. . tetkino ( Damir Pjanić.Pozitivan interes prema muzici ga podstiče na .Samostalno koriguje kvaalitet. vlastito pjevanje i sviranje upoređujući se sa drugima.Sve veća samostalnost. premetaljke i druge igre kao podsticaj za učenje muzičkih pojmova.Motivira pojedinačni i skupni rad i njim nenametljivo rukovodi. Dajte nam ljubavi (Hana i Dinko Šimić) 7. . dikcija). Osvanu dan. pratnje pjesmi.Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže komunikaciju i podstiče zagrijanost u radu. .Kooperativnost u stalnom značaju svakog pojedinca u porastu. .Inicira.Istražuje samoinicijativno i veliko zalaganje i trud u uključuje se u sviranje skupnom muziciranju. Macice u livadama (J.Ima sve razvijeniju svijest o .Muzicira samoinicijativno i . . . . . rebuse. . Kaplan) 6. Pijetao i sat (Refik Hodžić. Prvi maj (Milan Jeličanin) 2. kao i osjećaj horu i shvata potrebu kompetentnosti u pjevanju i uklapanja svog glasa u sviranju.Pokazuje da muziku doživljava i cijeni ličnim primjerom i muziciranjem. originalnost i spretnosti u improvizaciji. cjelinu (hor/zbor. STAVOVI.Stalno učešće u pjevanju i sviranju kroz redovnu nastavu i vannastavne aktivnosti: priredbe. .Izvodi lakše notne zapise ritamskim govorom i primjenjuje znanja iz metrike i ritmike.SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. . narodna ili Pjevaj mi pjevaj sokole. samoprocjenom i u odnosu na druge vježba da postigne .Razumije.Ličnim primjerom i djelovanjuem u razredu. . . u porodici.Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme odnosno osmišljenog aranžmana.Motivira i upućuje učenilke na druge izvore znanja pored udžbenika. . Tetkino. Mostar 11. .Svijesno obavlja muzičke bez podsticaja komunicira zadatke i obaveze ( kao jz pomoć instrumenata pojedinac ili dio grupe). . .

Shvatanje i razumije postojanje i značaj plesa i kola kod svih naroda svijeta (multikulturalnost) . . Tu hanina. Sjela baba u balon . (Zapisala Elly Bašić.Svira ritam na instrumentu brojalice (muzičke po dogovoru i na osnovu zagonetke). tradicionalna 3.Upoređuje i brzo uočava sličnosti i razlike u trajanju nota. zekapan ritamskim slogovima (ta. te prati i stimulira svojim učešćem. . obrazlaže ih i tačno izvodi po zadatku.Prepoznaje i saopštava ime kompozitora 1. . maco. Makjanić) 2. . .Samostalno izražava kretnjama ono što tekst i muzika sugerišu . paro (Zaspisala Elly Bašić.Ispravno izvodi novu igru primjenjujući ranija znanja. .Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački.Samostalno izvodi ritam (Zagreb) .Samostalno izražava utiske o slušanom djelu. .Brzo pamti i pjevuši melodiju pjesme koju sluša.Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju . 3. .Osposobljava ih za uočavanje i bilježenje.Dopunjavanje razredne izložbe-stalna postavka: . . mala 1 .Razvija kreativnost. La kukarača. .Samostalno saopštava zašto mu se dopada ili ne . vlastitih ideja. a uči i druge. ban. . pleši (Slovačka.Upoređuje. SLUŠANJE MUZIKE Izbor : . sortiranje i izvođenje zaključaka . .Priprema i vođi djecu kroz aktivnosti dijaloga i .Osmišljava prigodne muzičke igre za interaktivno učenje.Organizira praktične vježbe ponašanju na smotri i odlazak na probu KUD-a . Na Avinjonskom mostu .Odabiranje i predlaganje muzičke igre za priredbe i uvježbavanju pokreta uz pjevanje (zajedničko i pojedinačno. nikoti (Zapisala Milica Obradović. An. . .Na osnovu sviranja ritma i ritmu prepoznaje ranije naučene .Samosvijest je sve veća kroz kreativne načine ritmičkog izražavanja. predlaže i ta-te) Mihaljevac. demonstrira izvođenje i sviranje. Dželem. razlikuje i samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu.Pronalaženje i zapisivanje brojalica. 4. . kombinuje instrumente (aranžmani). Bilja-Gorica) ili Ena.Aktivno i samoinicijativno se uključuje i mašta kroz brojalicu koju pozitivno vrednuje.Priprema. . osmišljava. . Maco.Brzo uočava i saopštava izvođača djela.Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja .Izvodi brojalicu precizno i tačno u skladu sa tekstom. 2. baro.Prema zadatku zvodi ogovarajuće pokrete u mjeri .Sarađuje sa roditeljima i nošnji. uključuje ih u rad: . piko.Često traži da se djelo ponovno sluša. BROJALICE Izbor : . 2. Jajce) .Procjenjuje interesovanja i napredak učenika.Upućuje i podstiče na prikupljanje materijala . romska pjesma 3.Aktivnim učešćem pomaže. igri i komunikaciji koja razvija osjećaj pripadnosti grupi.Samostalno pjeva i izvodi zadane pokrete. Gornji . . sefardska romansa. Aro. jo hanino. dječije radne i kulturne navike.Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre. i demonstrira. .Crtanje (slikanje) narodnih . .2. . simulacije na kompjuteru . pokazujući pri tom vidno zadovoljstvo i interes. tradicionalni ples) 4. Meksiko. 4.Osmišljava nove maštovite igre sa instrumenatima. duhački drveni i . Međimurje) izvodi pratnju. .Razvijanje svijesti o kulturi ponašanja na nastupima folklornih ansambala 1.Osmišljeva. . .Raduje se novom iskustvu. sa osjećajem sigurnosti. MUZIČKE /GLAZBENE IGRE Izbor: . mena. koordinira rad i usmjerava aktivnosti učenika.dželem.Gledanjem u notni zapis sviranjem na izvodi ritam brojalice instrumentima.Rasprave i dogovori o . Pleši. . pokretom i pjevanjem.Pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata u knjigama i štampi (simfonijski orkestar) .Prati ritam pjesmice pokretom spontano ili izvodi zadatu koreografiju. .Osmišljava i realizuje simulacione igre za djecu. Na slovo (pjesma iz Engleske) 3.Prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje.Upućuje i pokazuje .Podsticanje kreativnosti igrom.Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima. Lovac Ranko (V.Samostalno igra i usvaja pravila sa više sigurnosti.Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi .

. .Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici. re. Dr Vinko Krajtmajer 6. .Razlikuje i obrazlaže vrste horova ( dječiji.Tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji naroda BiH-pano (pronalaze i prikupljaju slike) .Čajkovski). pohvale i nagrade.muški i ženski glasovi.Saradnja sa roditeljima i umjetničkim ustanovama . Šeherezada I stavak.(Sur le pont d'Avignon. Gotovac) 9.Poznaje i pamti imena Bh. poštuje pravila ponašanja. dopada i komentira osobine djela.Izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima.Traži da djela i umjetnike vidi uživo na koncertima i tako pokazuje pozitivne navike i potrebu za muzikom.Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata.Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju . staccato.Posmatranje i praćenje napretka učenika. instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje . 5 Osmjeh majke (S. posebno na koncertu. II čin (AndanteAndante non troppo. .. Vesela pjesma (Do.Muzička rečenica. . ženski. odlomak iz orkestarske . mi). interakcije . Francuska pjesma) ili Pjesma rastanka (popijevka iz Škotske) 4. sa .Uz slušanje muzike prati jednostavni notni zapis i primjeni muzičke termine: legato. što ih motiviše na učenje. . školi i okolini.Pokazuje lijepu kulturu ponašanja kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu . Scene.Prilikom slušanja muzike. stihovi M. fraza.Mihaljinac.Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. odlomak iz baleta Labudovo jezero (P.Planira termine za posjete kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru .Prepoznaje vokalno. i za imenovanje i opis djela. Djeca i skakavci (Ema esasa. muški. Molimo za finu tišinu (A.Shvata da je orkestar muzički uređena zajednica koja svira prema pravilima i znaku dirigenta . ritam.Svojim čestim komentarima i biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku. . mješoviti) i ženske i muške glasove po visini i zvučnoj boji.Tačno određuje dinamiku.I. . Uz jutarnju šetnju (A. pjesma iz mjuzikla „Moje pjesme moji snovi“ (The sound of music. Tempo I.Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi .Razlikuje i poznaje pojedine instrumente i vizuelno i auditivno. .Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. te odredi mjeru i notne vrijednosti.Svoj pozitivan odnos prema djelima i umjetnicima pokazuje aplaudiranjem drugarima i na koncertu . .Razlikuje izvođačke ansamble: orkestar.Smailović) 7. oblačenje. Richard Rogers) 10. . Korać) ) i Zdravo maleni (Alfi Kabiljo. Žamor i smijeh djeceKad bi svi ljudi na svijetu (Arsen Dedićstihovi Milan Grgić) i Dvoboj (Asim Horozić i stihovi Šimo limeni.Koristiti jednostavan muzički jezik za saopštavanje ideja. tempo i druge karakteristike djela.Mješoviti hor. . . .Vodič kroz kulturne muzičke događaje u gradu (isječci iz štampe sa najavom koncerata u gradu) . izvođačke glasove. Sindbadovo putovanje. ansambala. izvođače i kompozitore. instrumenata. . .Pravljenje preglednog panoa na koji se dodaju slike instrumenata koje su upoznali. .Objašnjava ponašanje na koncertu. melodija. . arr.Vođenje intervjua umjetnicima. .Razgovorom o muzici u ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim i shvatanje da muzika podiže kvalitet života.Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama: . cjeline ili dijelovi kompozicije . tema. violončelo i violina 11. hor:.Keran. udaraljke) . kompozitora i njihova najpoznatija djela Ešić) 8.. Josip Magdić) ili Jadovanka za teletom (J.

. prati i ohrabruje. N.Izvođenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca likova i kolektiva. pokreta i likovnim izrazom.Improvizacijom kreira nove aranžmane za pjesmice i brojalice.Eksperimentiše. instrumenata. ritam) .Sa zadovoljstvom učestvuje u muzičkoj dramatizaciji i njihovoj javnoj prezentaciji. istražuje i kombinuje instrumente. posjeta školskoj priredbi. . Dječiji hor iz opere „Karmen“ (G.Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi . . . . . Korsakov 12. upoređuje. kooperaciju i socijalizaciju.Plesna dramatizacija. A.Samostalno smišlja. DJEČIJE STVARALAŠTVO . mijenja. orkestarska izvedba) 14.Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike . R. grupna.Spontano na muziku progovara pokretom. u paru (dijalogom).Svojim odnosom i stavovima. . Grig) 13. . Offenbach. Barcarolla iz opere Hoffmannove priče (J.Priprema. Nekoliko varijacija iz djela „12 varijacija u Cduru“.Sam predlaze ideje i instrumente za dočaravanje likova i uključuje s u rad na muzičkoj dramatizaciji. . . mješoviti hor) 5.Predlaganje i dogovaranje o improvizaciji koja pruža neverbalnu komunikaciju. individualna . (W.Vidnom željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici . . te posjete koncertima.svite „Seherezada“ (Bajka iz 1001 noći. rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima.podstiče kreativne oblike ispoljavanja.Improvizacija je slobodnija kolektivna. Mozart) ili Posljednje proljeće (E.Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: . Bizet) i Vidjeh čudo“ (Vlado Milošević. - Osmišljavanje muzičkog igrokaza i prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada .Saradnja sa lokalnom zajednicom.Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“. dodaje.Stvara kombinacijom riječi.Pravi varijacije na zadanu temu (melodiju. likovno ili literarno. . .

.

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ .1.10.

rekreativnim i. (5) zadovolje potrebu za igrom i kretanjem i razviju interes za bavljenje sportskim. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. Bacanja: . Obrazovni x x Prehrana i tjelesni napor 2. kinezio-terapijskim aktivnostima. eventualno. Skakanja: . Osnovna teorijska znanja Ishrana i zdravlje Indeks tjelesne mase (ITM) Umor u školi i načini njegovog otklanjanja Organizacija sportskih takmičenja ISHODI posjeduje osnovna znanja o povezanosti tjelesnog vježbanja sa volumenoznošću tijela posjeduje osnovna znanja o uticaju pravilne ishrane na zdravlje izračunava ITM-a posjeduje osnovna znanja o umoru u školi i načinima njegovog otklanjanja posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o organizaciji sportskih takmičenja i suđenju u različitim kineziološkim aktivnostima posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o značaju prehrane za tjelesne napore posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o cikličnim kretanjima različitim tempom do 6 min. Ciljevi. sportsku rekreaciju. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. (3) sigurnost učenika. (2) usvoje osnovna kineziološka znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i steknu kineziološka iskustva (iz područja psihomotornih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. Djevojčice Dječaci x x x x x x x x 1. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesnog i zdravstvenog odgoja jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uvjetima. Komplementarni ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgoja tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uvjeta. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika.Ciklična kretanja različitim tempom do 6 minuta . Osnovna motorička znanja 1. sadržaji i ishodi CILJ EVI SADRŽAJI Tjelesno vježbanje i volumenoznost tijela 1. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. te brzom trčanju do 60 m iz niskog starta. (4) aktivno koriste slobodno vrijeme i snalaze se u urgentnim situacijama.Zgrčeni skok odrazom s odskočne daske 3.koja će im omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotornih i funkcionalnih sposobnosti i stimuliranja normalnog rasta i razvoja. poštuju i promoviraju ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma. (7) uvažavaju svoje kompetencije i racionalno ih afirmiraju. koji će učenicima pomoći da: (1) usvoje osnovna znanja i razviju interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja.Brzo trčanje do 60 m iz niskog starta 2. zgrčka.Skok udalj zgrčnom tehnikom . Trčanja: .Skok uvis prekoračnom tehnikom »škare« . (6) razumiju. (3) usvoje znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa.PROGRAM NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA ZA PETI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Osnovni cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je osposobiti učenike za primjenu osnovnih kinezioloških znanja i kinezioloških iskustava .Bacanje male medicinke od 1 kg s mjesta lijevom i desnom rukom x x x x posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o skoku u uvis “škarama” x x posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o bacanju medicinke od 1 kg s x x .

vagi zanoženjem na tlu i na gredama različitih visina posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o izvođenju zgrčke posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o osnovnim koracima aerobike niskog i visokog intenziteta. šutiranje s tla rukom osnovnim načinom. podlaktično odbijanje. Antropološki x x x x x x 2. Višenja. dodavanju i hvatanju lopte rukom različitim načinima. šut s tla osnovnim načinom Košarka: osnovni košarkaški stav u napadu s loptom i pivotiranje.Raznoška 6. oduzimanju lopte sučelice ili bočnim izbijanjem.. 2. šut jednom rukom s prsiju iz mjesta. Preskakanja: .Osnovni koraci aerobike niskog i visokog intenziteta . skoku „škarice“ te narodnom plesu po izboru iz zavičajnog područja x x x x x x posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukometu -vođenju lopte rukom različitim načinima.. osnovno oduzimanje lopte sučelice. Motoričke sposobnosti posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o njihu u uporu na ručama do sjeda raznožno. 5.mjesta zamahom lijevom i desnom rukom 4. gibljivosti i ravnoteže samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj maksimalnog primitka kisika x x x x 2. donjem servisu i prijemu servisa vršno. a shodno potrebama učenika i mogućnostima škole i okoline 1. 3.2. 7.Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja 7.. nogometu -zaustavljanju lopte amortizacijom hrptom stopala. upiranja i penjanja: . Ritmičke i plesne strukture: . donji servis i prijem servisa vršno. košarci šutiranje jednom rukom s grudi iz mjesta.Njih u uporu na paralelnim ručama do sjeda raznožno . 6. Funkcionalne sposobnosti značajnije usavršava sisteme anaerobnog dobivanja energije za eksplozivne i brzinske aktivnostima .Penjanje po motki do 5 m ... mini odbojci 3:3. Igre: Rukomet: vođenje lopte različitim načinima. dodavanje i hvatanje lopte različitim načinima.Stoj na rukama uz okomitu plohu . jednonožnom uzmahu na niskoj prečci. podlaktičnom odbijanju.. galopu naprijed po tlu i na gredama različitih visina. 2 : 2 Nogomet: Zaustavljanje lopte hrptom stopala principom amortizacije.Galop naprijed po tlu i na gredama različitih visina -Vaga zanoženjem na tlu i na gredama različitih visina 5. 4.1. penjanju na motku do 5 m. i 8..Skok »škarice« . igre vršnim odbijanjem 1 : 1. stoju na rukama uz vertikalnu površinu.Jednonožni uzmah na niskoj pritci . košarkaškom stavu i pivotiranju . koordinacije. slobodna igra 1:1 Odbojka: vršno odbijanje iz srednjeg odbojkaškog stava. žongliranje loptom -Snaga: -Brzina: -Koordinacija: -Ravnoteža: -Gibljivost: -Preciznost: Odgovarajući sadržaji iz: 1. žongliranju loptom x x s potrebnom jakošću i brzinom izvodi jednostavne pokrete i kretanja posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih pokreta postiže optimum motoričkih sposobnosti brzine. kao drugi kineziološki sadržaji. odbojci -vršnom odbijanju iz srednjeg odbojkaškog stava..

razred osnovne škole. određeni nivo intelektualne razvijenosti za prihvatanje grupnih uputstava. U različite djelove nastavnog sata. motoričkim i funkcionalnim obilježjima. i 6. Program tjelesnog i zdravstvenog odgoja zasnovan je na osnovnim postavkama tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja. karakterizira usporen tjelesni rast. ritmike i sportskih igara. Za drugi osnovnoškolski ciklus. a usmjeren je na obrazovnu. . sa stajališta naučnih i stručnih saznanja predmetna nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja mora biti organizirana posebno za učenice. koji obuhvaća 4. Stoga treba postupno usmjeravati nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja prema optimalnom razvoju i usavršavanju onih znanja. odnos zdravstvenog radnika i pacijenta. Rast i razvoj djeteta u ovom periodu. veliki nivo razvijenosti koordinacije kretanja. pomogne djetetu da postane odgovorno za svoje zdravlje i unaprijedi razvoj i korišćenje zdravstvenih usluga. njihova socijalna razvijenost osigurava uspješan grupni rad. prepoznaje pogreške i osuđuje neprimjerena ponašanja. humani odnosi među polovima. 5. zbog opterećenja u školi. Slijedom bioloških i popratnih psihosocioloških različitosti između učenika i učenica. mentalno zdravlje. zaštita od bolesti itd. Posebna pažnja posvećuje se odgovarajućem izboru sadržaja za optimalan razvoj motoričkih sposobnosti i usvajanje brojnih i raznovrsnih sportskih znanja. gdje to uvjeti omogućuju.3. Ovo razdoblje je najpogodnije vrijeme za učenje motoričkih aktivnosti za koje je potrebno mnogo usvojenih elemenata. Razvija se i njeguje shvatanje sporta kao važne vrijednosti zdravog života. različiti faktori rizika. gimnastike. igra je još uvijek zastupljena skoro na svakom satu vježbanja. Odgojni Emocionalna samoregulacija Suđenje i pravila igre x x x x x x x x Kultura ponašanja x x Sadržaji zdravstvenog odgoja uvjetovani su činjenicom da je zdravstveni odgoj ne samo širenje informacija o zdravlju već aktivan proces učenja kroz iskustva primjerena individualnim i zajedničkim potrebama s ciljem da se: zdravlje učini cijenjenom društvenom vrijednošću. sposobnosti i osobina koje su u ovom i narednom razvojnom razdoblju bitne za učenike. Djeca ovog uzrasta su sposobna za prihvatanje detaljnih uputstava. međuljudski odnosi. a koje čine osnovu za uspješan razvoj stuktura motoričkih programa pojedinca. Potrebno je usvojiti određeni fond osnovnih sportskih znanja iz atletike. početak intenzivnog rasta mišića. prihvaća pozitivne sportske i ljudske uzore dostojanstvano iskazuje razočarenje i zadovoljstvo neuspjehom odnosno uspjehom. uključuje se muzika. Također. karakteristično je postupno i progresivno razlikovanje djevojčica i dječaka u morfolškim. socijalna razvijenost za kooperativne odnose sa vršnjacima i. Morfološke osobine održava povoljan odnos između količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva. surađuje u igri i nenasilno rješava konflikte x x Tjelesne sposobnosti osoba različitih spolova Tjelesne sposobnosti osoba s posebnim potrebama 3. imitiranje i stvaralaštvo i upotrebljavaju različiti rekviziti. naglašava izražavanje pokretima.. ishrana. prije svega. razumije funkcionalno-morfološke promjene i probleme tokom puberteta i sazrijevanja poštuje razlike u tjelesnim sposobnostima između osoba različitih spolova poštuje razlike u tjelesnim sposobnostima između osoba sa i bez posebnih potreba posjeduje dovoljan nivo strplivosti u odnosu prema učitelju i sistem rada posjeduje uljudne navijačke navike. a posebno za učenike. zdrava životna sredina. Najčešći sadržaji su iz slijedećih nastavnih cjelina i tema: zdravlje porodice. spremna su za usvajanje osnova pomoći i sigurnosti. povrede. višak tjelesne energije koji se može uspješno osloboditi u tjelesnim aktivnostima.

skokova u vodu i dr. kolutanja. (b) aciklična motorička znanja. borilačkih aktivnosti. statička i dinamička ravnoteža nalaze se u razdoblju pojačane transformacijske osjetljivosti. (b) svladavanje prepreka (različite vrste i oblici provlačenja. koja se susreću u sportskim igrama.. što omogućuje veće promjene. nadvlačenja. odnosno i kao opća motorička znanja podijeljena na znanja za: (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih). ili specificirane kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. rukomet. koja su bitno obilježje tzv. kojima se svladavaju jednostavne i složene operacije baratanja objektima različitog broja. Cilj joj je sistemska i trajna promjena prvenstveno motoričkih. podstiču razvoja osobnosti učenika. puzanja. plivanja. morfoloških i funkcionalnih obilježja učenika putem tjelesne aktivnosti ispoljene kroz djelotvorno: (a) svladavanje prostora (različiti oblici i vrste kotrljanja. kao što su boks. kojima se svladavaju nepredvidive aktivne dimaničke sile suvježbača). brzine. Cilj odgojne komponente tjelesnog i zdravstvenog odgoja jeste stvaranje takvog sistema vrijednosti učenika prema tjelesnom vježbanju koji će podstaknuti samostalno i cjeloživotno provođenje tjelovježbe. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. nužan za održavanje zdravlja i prevenciju akutnih i hroničnih bolesti. fleksibilnosti. Rješavanje problema vrednovanja i ocjenjivanja učenika u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvodi se: (1) procjenjivanjem tjelesnog razvoja (visine. (d) manipuliranje objektima (različite vrste i oblici bacanja i hvatanja. (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). kojima se svladavuju pasivni otpori objekata različitih masa i oblika. koji podrazumijevaju utiecaj na sastav tijela unutar kojeg se ističe povoljan odnos između količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva te prevencija pretilosti. Ovo je razdoblje optimalno za razvoj brzine reakcije na zvučne i vidne podražaje. ravnoteže. dakle ciklična i aciklična. preciznosti. eksplozivne. judo. te uz fiziološke učinke usmjerene na podsicanje funkcija krvožilnog i dišnog sistema i djelovanje na kvalitet koštano-mišićnoga sistema -pozitivno djeluje i na imunološki sistem. saskoci i preskoci. S ukupnog antropološkoga stajališta izrazito je značajno prepoznati nadarenu djecu i. upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. kojima se svladavaju distance na različitim vrstama podloge. hodanja i trčanja. karate i dr. ciljanja i gađanja. VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE U NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA Aktivnost učenika se prati. Tjelesna aktivnost uz opće morfološke učinke. (c) kompleksna motorička znanja. vanastavnog procesa u okviru škole. vučenja. dizanja i nošenja. biciklizma i dr. te stimulirati djecu i mlade da se uključe u sportske klubove i bave sportskom rekreacijom u drugoj i trećoj životnoj dobi. Motoričke sposobnosti koordinacija. u dogovoru s roditeljima ili starateljima. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. penjanja i silaženja. hrvanje. košarka i dr. težine i držanja tijela). kojima se svladavaju različite vrste okomitih. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike. odnosno i na cjelokupni antropološki status. slaganja i rastavljanja predmeta. vanškolskim aktivnostima i slobodnim aktivnostima. naskoci. ritmičke gimnastike. nagiba i pravaca). repetitivne. (2) testiranjem manifestnih motoričkih i funkcionalnih dimenzija i procjenom latentnih . te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). potiskivanja i njihove kombinacije.. oblika i masa u određenom prostoru i vremenu).. manipulaciju predmetima i suradnju u prostoru s drugim učenicima. razvoj motoričkih sposobnosti znatno iznad nivoa dostižnog samo spontanim biološkim rastom i razvojem. (c) svladavanje otpora (različite vrste i oblici potiskivanja. gibljivost. vrednuje i ocjenjuje u okviru nastavnog procesa (časa). uputiti ih u primjerene sportske klubove.. skokovi. čime se povećava mogućnosti motoričkog izražavanja učenika u svim aktivnostima. (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije.antropološku i odgojnu komponentu sistema odgoja i obrazovanja. kosih i horizontalnih prepreka bez uporabe tehničkih i drugih pomagala). S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. te različite vrste i oblici pojedinačnih skupina tzv. statičke snage i dinamometrijske sile. kao sto su nogomet.

u individualnom pristupu i određivanju radnih zadataka za svakog učenika. 3. Psihomotoričke sposobnosti: brzina frekvencije pokreta – taping rukom. Funkcionalne sposobnosti: trčanje u vremenu od 3 minute. konkretno. repetitivne snage – pretklon trupa. Podaci o tjelesnom razvoju i sposobnostima unose se u dnevnik rada nastavnika. koordinacije – poligon natraške. eksplozivne snage – skok u dalj s mjesta. što znači da se mora voditi računa o sljedećem: (1) povratna informacija je efikasna ukoliko je data neposredno nakon aktivnosti na koju se odnosi. što je značajno za razvoj samopoštovanja učenika i zdravog odnosa prema sebi i svijetu oko sebe. snage. (3) ona mora biti pozitivna. tjelesna masa i držanje tijela. Jedna od baterija mjernih instrumenata za procjenu tjelesnog razvoja.motoričkih (koordinacije. brzine i izdržljivosti) i funkcionalnih (kardiovaskularnih i respiratornih) sposobnosti i (3) ocjenjivanjem znanja. U drugom ciklusu ocjenjivanje je opisno i brojčano i opisno. mora da se odnosi na aktivnosti i učinaka ne na ličnost ili trajne karakteristike osobe. sklonosti. njegove suradnje. pozitivno i adekvatno obrazloženo). doprinosi i njihovom razvoju pojma o sebi. Ocjenjivanje ima ulogu podsticajne povratne informacije. 2. . Opisna ocjena obuhvaća kratak opis uspješnosti i napretka učenika. a tek potom onih elemenata u odnosu na koje bi dijete trebalo ili moglo da uloži dodatne napore. fleksibilnosti – pretklon raznožno. (2) ona mora da bude konkretna. funkcionalnih i psihomotoričkih sposobnosti mogla bi biti: 1. ravnoteže. agilnosti. sportsko-tehničkih dostignuća i stavova učenika prema tjelesnom i zdravstvenom odgoju. eventualno. tj. Ovako postavljeno i realizirano praćenje napretka učenika i ocjenjivanje (kvalitativno. ili tokom obavljanja aktivnosti. o svojim sposobnostima. kontinuirano. o onome što znaju. kao i za njihovo ocjenjivanje. statičke snage – vis u zgibu. da sadrži isticanje onih elemenata koji su za pohvalu. preciznosti. formiranju realne sliku o sebi. aktivnosti u pojedinim sadržajnim cjelinama i. gipkosti. umiju. Tjelesni razvoj: tjelesna visina. Rezultati praćenja služe kao osnova za programiranje rada.

2. DJECA SA POSEBNIM POTREBAMA OKVIRNI PROGRAMSKI SADRŽAJI ZA V RAZRED .

pa i djece sa poteškoćama u razvoju i učenju je od prioritetnog javnog interesa i treba biti dio jedinstvenog odgoja i obrazovanja. podsticaji trebaju obezbjeđivati osnovni odgoj i obrazovanje i optimalno pomagati cjelokupni psihofizički razvoj djeteta.2. u saglasnosti sa prirodom djece. Treba omogućiti rad sa djetetom sa poteškoćama u razvoju ili učenju unutar redovnih odjeljenja. već je podrška učenju i sudjelovanju svih učenika u redovnoj školi. i njihovim mogućnostima. Inkluzija u obrazovanju nije samo podrška u učenju djeci sa poteškoćama. a ne samo onim koji su označeni kao posebni. socijalni radnik. usvojen od strane stručnog tima škole i roditelja djeteta. a posebno sa djecom sa poremećajima u razvoju. logoped. u određenoj mjeri ih pripremiti za život i rad. kao integralni dio svih odgojno – obrazovnih aktivnosti koje su djetetu dostupne prema njegovim sposobnostima i mogućnostima. te uključivati u aktivan društveni život. Individualizirani i individualno prilagođeni pristup učenicima je temeljini stav. UVOD Odgoj i obrazovanje djece. Iz tog razloga i poštujući savremena teorijska saznanja. pedagog. kao podrška učenju sve djece. orijentaciono po ovom Okvirnom nastavnom planu i programu. nastavničkog vijeća škole ili odjeljenskih vijeća . zdravstveni radnici različitih profila i specijalni pedagozi različitih profila. individualizacija će ići do individualno prilagođenih programa. Korekciono-terapeutski programi koji su planirani za rad u okviru produženog stručnog tretmana sastavni su dio jedinstvenog vaspitno-obrazovnog rada i ponuđenih programskih sadržaja. Ukoliko dijete značajno odstupa u odnosu na svoj kalendarski uzrast potrebno je izraditi posve individualno prilagođeni plan i program (kao sastavni dio redovnog Okvirnog nastavnog plana i programa. Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama u specijalnim školama odvijat će se. Odabir nastavnih sadržaja. Kod nekih učenika. psiholog. rehabilitator. Individualni prilagođeni nastavni plan i program mora biti tako koncipiran da zadovolji princip inkluzivnog odgoja i obrazovanja u redovnoj osnovnoj školi. pa i djece sa potrebom posebnog pristupa u razvoju ili učenju. ovim okvirnim sadržajima nastavnog plana i programa uz obavezan individualno prilagođeni program (u pismenoj formi). bez kojeg nema adekvatnog rada sa svim kategorijama učenika. Polazeći od tog koncepta Okvirni plan i program je.1. neophodnobi bilo da se. oblici rada. Da bi učenici sa poteškoćama u razvoju i učenju mogli da prate plan i program rada u redovnim odjeljenjima neophodno je za njih individualizirati Okvirni nastavni plan i program. Ovaj Prijedlog programskih sadržaja treba da posluži isključivo u svrhu individualizacije minimuma programskih sadržaja u redovnom odjeljenju uz sadržaje koje će svaki voditelj raditi prema Okvirnom nastavnom planu i programu. a njegova realizacije treba biti još potpunije. angažuju stručnjaci različitih profila: defektolog (oligofrenolog). kao i najsavremenija praktična iskustva u radu sa djecom sa posebnim potrebama. odnosno redovnog participiranja učenika u učionici). čije potrebe i mogućnosti to zahtijevaju. Inkluzija je utemeljena na konceptu jedinstvenog obrazovnog sistema koji naglašava neophodnost individualizacije rada sa svim učenicima. Navedeni sadržaji su samo programska orijentacija u redovnim i posebnim školama.

sva djeca imaju pravo na obrazovanje u heterogenim razrednim odjelima sa svojim vršnjacima u njima. str. 12). individualno prilagođenim programima. prostorno. još uvijek prevladujućeg. znanje. kao o cilju aktivnosti.. Inkluzija je utemeljena na konceptu jedinstvenog obrazovnog sistema umjesto. drugih uposlenika i roditelja.. školski sistem je odgovoran uvažiti obrazovne i psihološke potrebe svih učenika i osigurati im neophodnu podršku i pomoć (Naukkarinen. roditelje i same učenike u proces planiranja i realiziranja planiranih sadržaja. Timovi za učenje . 2002 str. postojanje mreža za podršku učiteljima i učenicima. • prepoznavanje obrazovne inkluzije kao jednog od aspekata inkluzije u društvu (Booth. M. A.partnersko učenje. K. interaktivno učenje. Čini nam se upotrebljivim sljedeće određenje inkluzije: to je način mišljenja utemeljen na određenim uslovima i stavovima koji pomažu u stvaranju inkluzivne škole i inkluzivnog društva. 3-4). imovinsko stanje itd. specijalne učitelje. • • . a ne samo učenika koji su označeni kao oni koji imaju posebne obrazovne potrebe. suradnja učitelja. • restruktuiranje školske prakse tako da ona može odgovoriti različitim potrebama učenika. Drugo. dualnog sistema obrazovanja. Tri su temeljne praktične komponenete obrazovne inkluzije.1) roditelji se uključuju u odlučivanje o izboru sadržaja rada učenika. Ainscow. • naglašavanje uloge škola u izgradnji zajednice. kao o strategiji. kao o neprestanom nikad -završenom procesu. najbližoj školi. razvoju vrijednosti. & Stainback. nego podrške u učenju i sudjelovanju svih učenika u redovnoj školi. L. Cilj inkluzije u obrazovanju nije pružanje podrške u učenju i sudjelovanju samo učenicima s posebnim potrebama. Treće. Jedinstven obrazovni sistem naglašava neophodnost individualizacije odgojno -obrazovnog rada sa svim učenicima. str.INKLUZIVNI PRISTUP OBRAZOVANJU UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA U ODJELJENJIMA V RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE O inkluziji se može razmišljati kao o pogledu na svijet... Osnovna navedena uvjerenja i stavovi su: • • • • sva djeca mogu učiti. • razlike između učenika promatrati više kao sredstvo za podršku učenju nego kao problem koji treba prevladati. M. To je proceduralna komponenta koja uključuje pojedince različitih specijalnosti (učitelje. kao o planu aktivnosti. W. školske savjetnike itd. su neki od oblika međusobne saradnje učenika“ (Sainback. Inkluzija u obrazovanju podrazumijeva: jednako vrednovanje svih učenika bez obzira na njihove sposobnosti. S. & Shaw. Vaughan. suradničko učenje u grupi. Black-Hawkins. isto tako kao i unapređenju postignuća učenika u učenju. • unapređenje sudjelovanja učenika u školskim i izvanškolskim aktivnostima. nacionalnu pripadnost. a s učenicima koji su označeni kao posebno zahtjevni. suradnja učenika u procesu učenja i drugim aktivnostima. T..). • smanjivanje ili uklanjanje barijera učenja i sudjelovanje svih učenika. To je instrukcijska komponenta povezana sa stvaranjem poticajnih uslova za učenje u okviru razreda u kojima se uvažavaju postignuća učenika različitih sposobnosti i nteresa. • • Prvo.

(2002b str. društveni položaj odgojnoobrazovnog rada. a napuštaju odnosi koji su promovirali kompeticiju i otuđenje. Specijalna škola postaje centar za stručnu podršku u učenju. privremeno ili trajno. u različitim stalnim i prelaznim formama. a prihvata razmičljanje o prepoznavanju položaja učenika duž kontinuuma tjelesnih. neophodan. izdvajanja ponovo vraćaju i uklapaju u odjeljenje. a ne samo učenicima koji su označeni kao drugačiji. društvenom i ekonomskom okružju. neprilagodljivost ili nefleksibilnost nastavni programi. Individulani pristup u segmenitma programa ili u cjelokupnom programu je kod nekih učenika sa značajno smanjenim saznajnim sposobnostima ili sa visoko iznadprosječnim snajnim sposobnostima.3). u slučaju neuspjeha. stavovi prema onima koji su različiti. Suradnja učitelja: • • . Unaprijeđuju se suradnički odnosi između učitelja. neuključenost i nedovoljna informiranost roditelja itd. nedostaci u arhitekturi. A. manjkavosti u obrazovanju nastavnika. specijalni učitelj itd. a napušta se stav o prilagođavanju učenika redovitom obrazovnom programu i. načinu organiziranja i funkcionoranja konkretne škole. se obrazuju u redovitom sistemu obrazovanja (Naukkarinen. tjelesni i senzorni nedostaci. ili odjelu redovne škole.) potrebna pomoć različitih profesionalaca učeniku se osigurava kada god je to mogućeu redovnom razredu. Prepreke učenju i sudjelovanju učenika mogu se nalaziti u: širem političkom. • • • • • Svi učenici. kada je to potrebno. na zahtjev roditelja. Samo u uslovima kada to interesi djetea nalažu pomoć se organizuje u posebnim centrima. pamćenja mišljenja i govora) na uzroke teškoća u socijalnom okruženju kao što su: nedostatak odgovarajuće legislative. Odbacuje se shvaćanje o specijalnim i normalnim učenicima. radu nastavnika kao pojedinca i u samom učeniku. Redovni okvirni obrazivni programi se prilagođavaju potrebama svih učenika. uz izgrađenu mrežu podrške. 2. Učenici uče i pohađaju nastavu u heterogenim razrednim odjelima: • • grupiranje učenika unutar odjela nasuprot eventualnom izdvajanju koje je samo je samo privremeno. rade i drugi profesionalci (pomoćni učitelj. a odbacuje opravdanost velikih troškova u procesu dijagnosticiranja i kategoriziranja učenika kao do sada.Ovaj pristup radikalno mijenja shvaćanje i odnos prema učenicima s posebnim potrebama te postepeno napušta i upotrebu termina „posebne potrebe“ što nisu prihvatili ni sami učenici. Inkuzivni pristup temelji se na jedinstvenom ili zajedničkom sistemu odgoja i obrazovanja koji polazi od sljedećih predpostavki: • • Individualizirani pristup svim učenicima. nedostaci u području pažnje. U razmišljanju o uzrocima teškoća u razvoju fokus se pomijera sa učenika (stupanj dostignutog intelektualnog razvoja. intelektualnih. Osnovne odrednice inkluzivnog pristupa 1. obilježjima obrazovnog sustava. kraćeg. nedostupnost službi za podršku i pomoć. pripadnici odjeljenja se nakon privremenog. Naglašavaju se specifične potrebe u poučavanju svih učenika. psihičkih i drugih karakteristika. fleksibilno i određeno konkretnim kratkoročnimm ciljem. u učionici osim učitelja. pa govori o različitim preprekama ili barijerama učenju i uključivanju učenika u nastavni proces. upućivanju u specijalnu školu.

a ponekad imaju i smetnje vida i sluha. (2002 a) str. tj. u sposobnostima čitanja i pisanja i broju pogrešaka u tim aktivnostima. od početnog planiranja. interaktivno učenje i sl. U odnosu na vršnjake takva djeca sporije napreduju i duže ostaju na istoj razini. pa i nepremostive teškoće u savladavanju programom predviđenog gradiva. sporije uče. to su rezultati bolji. Ono postaje uočljivo tek kada dijete pođe u osnovnu školu. Takvu djecu teško otkrivamo u predškolskom razdoblju jer njihovo zaostajanje nije uočljivo i ne pada lako u oči roditeljima i odgajateljima. 4. roditelji učenika. njihova slabija fina motorika uzrokuje prilične teškoće u savladavanju početnog čitanja i pisanja . predstavnici socijalnih i zdravstvenih organizacija rade timski zasnivajući svoju aktivnost na predpostavci da je svako od njih odgovoran ne samo za kvalitetu svog rada nego i za ukupni razvoj učenika. učenici po pravilu pohađaju najbližu školu . a mogu postojati i nepravilnosti tjelesnog razvoja u području rasta. vrijeme. u shvaćanju apstraktnih pojmova i termina. Djeca sa lakše smanjenim intelektualnim sposobnostima se u odnosu na vršnjake prosječnih sposobnosti razlikuju u uspješnosti rješavanja verbalnih i artimetičkih zadataka. obično se druže i igraju sa znatno mlađom djecom. u sposobnosti prijelaza sa konkretnog na apstraktno mišljenje. A. EDUKATIVNE KARAKTERISTIKE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA DJECA SA SMANJENIM INTELEKTUALNIM SPOSOBNOSTIMA Kod učenika sa smanjenim intelektulanim sposobnostima često su prisutne promjene u emocionalno -voljnoj sferi: povećana uzbudljivost i inertnost.• učitelji.11). češće manifestuju smetnje u govoru. slabu koncentraciju. tokom i poslije škole omogućava razvoj prijateljskih odnosa te prevenira otuđenje i marginalizaciju (Naukkarinen. a i emocionalnu neuravnoteženost. učenje u skupinama. školu koju bi pohađali da nemaju teškoće razvoju i učenju • pohađanje škole. Tada se javljaju ozbiljne. Takve se osobe mogu osposobiti za jednostavne poslove. . nedostatno razvijeno mišljenje. Djeca sa lakše smanjenim intelektualnim sposobnostima pokazuju interese koji više odgovaraju djeci niže mentalne nego što im je kronološka dobi. multiprofesionalna suradnja podrazumijeva međusobnu uslovljenostnost i ovisnost rada pojedinca u svim fazama tog rad. Što se prije otkriju i s njima počne rad. količinu itd. imaju siromašniji riječnik. a naročito onih koji se odnose na prostor. Suradnja učenika u procesu učenja: • • naglašava se važnost razvoja socijalnih sposobnosti i moralnih vrijednosti učenika te primjenjuje rad u parovima. radni i socijalni uslovi za njihovu afirmaciju. teškoće razvijanja interesa i motivacije za socijalne aktivnosti. učenici su zajedno s učiteljima odgovorni za ponašanje u učionici te tok i ishod rada.tj. Tako. stručni saradnici.kontaktiranje s istom djecom prije. • 3. Djeca sa lakše smanjenim intelektualnim sposobnostima mogu se odgajati i obrazovati te uključiti u rad i društveni život svugdje gdje postoje prikladni pedagoški. izvođenja do konače procjene i realizacije programa. naglašenu sugestibilnost. slabije razvijenu finu motoriku. oštećenja odrađenih funkcija i motorike. teškoće uspostavljanja radnih navika i drugo. Kod njih susrećemo smanjenu kritičnost. rukovodstvo škole.

kreirati odgojne situacije koje potiču njihovu socijalizaciju i obrazovnu afirmaciju. koje se javljaju u obliku egocentrizma nisu. Specifičnost rada s tom populacijom odnose se na sadržaje ali i na metode odgoja i obrazovanja. kakav je djetetov individualni zdravstveni status. Budući da takva djeca funkcioniraju na razini konkretnog i u pravilu imaju slabije pamćenje i labilnu flukturirajuću pažnju teško ih je motivirati za učenje i školski rad. sklonost pasivnosti i nedostatak samoinicijativnosti potrebno je istaknuti da one nisu prisutne kod svih slijepih učenika.05). pri čemu pokazuju površnost i rastresenost. Kad je riječ o osobinama krakterističnim za slijepe učenike kao: sklonost fantaziranju. Ovo iz razloga što djeca sa lakše smanjenim intelektualnim sposobnostima uglavnom ne mogu savladati odgojno -obrazovne programe namijenjene ostaloj djeci. a tamo gdje postoje nisu jednako . također. Slijepom osobom se smatra osoba koja na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida od 5% (0. karakteristike socijalne sredine u kojoj dijete živi itd. Nastavniku mogu biti do velike pomoći aktivnostima s djecom veoma važno. Eventualne teškoće na planu prilagođavanja. SMETNJE VIDA • • • Smetnje vida obuhvaćaju sljepoću i slabovidnost. Danas je prihvaćeno mišljenje da sama sljepoća bitno ne utječe na inteligenciju slijepih osoba. Kada je u pitanju emocionalna i socijalna adaptacija slijepih manja sposobnost prilagođavanja u nekim slučajevima nije samo posljedica nedostatka vida. Slabovidom se smatra osoba koja na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida od 6 do 25 %. Sadržaji slobodnih aktivnosti i rehabilitacijski sadržji (korekcija govora. nešto manji postotak prosječnih i određeni postotak graničnih i osoba sa sniženim intelektualnim sposobnostima. ili su obdareni za glazbu ili pak za usmeno računanje danas su napuštena. Shvaćanja prema kojima slijepi imaju osobitu sposobnost pamćenja. Pomoć u biti i volonteri koji dobiju pedagošku i sličnih profesionalnih ustanova te U proučavanju utjecaja sljepoće na ličnost djeteta neophodno je uvažavati individualni pristup: je li dijete slijepo od rođenja ili je gubitak vida nastupio u kasnijoj dobi. Dosadašnja istraživanja intelektualnih sposobnosti dokazala su da je među slijepima redovno visok prosijek intelektualno nadprosječnih. Osobito je zančajna svakodnavna praktična primjena novostečenih znanja i podrška u produženom stručnom tretmanu. roditelji djece čije je angažiranje u djecu.) koriste se u cilju svestranog stručnog tretmana tih osoba. Njihovo napredovanje u obrazovanju je sporo i uz obavezno korištenje zornih didaktičkih materijala. Jedan od glavnih činitelja koji mogu izazvati negativan odnos slijepog djeteta prema samom sebi i okolini jest pogrešan stav socijalne okoline. Ova djeca nerijetko prekidaju zadatak na čijem rješavanju rade i počinju neki drugi posao ili neku drugu aktivnost. dakle. veći broj ponavljanja te sporije prelaženje gradiva. već se tu mogu ispreplesti i neki drugi činitelji. ponajprije za savremenim pa i našim složenim uslovima mogu preporuku svojih matičnih odgojno -obrazovnih (prosvjetnopedagoških zavoda). Neophodno je. Takvo ponašanje može se djelomično mijenjeti uključivanjem te djece u njima bliske sadržaje i na razini funkcionisanja koje odgovara njihovim potencijalima. a i za školu u cjelini. terapija glazbom i sl.Nastavnici viših razreda osnovne škole takvu djecu trebaju pripremati za učenje ispunjenog i sretnog življenja a manje za učenje programskih sadržaja. a smatra se da se te njihove sposobnosti razvijaju kao posljedica konstantne upućenosti na korištenje i vježbanje tih sposobnosti. stereotipni pokreti tijela. Ti se programi moraju kvantitativno i kvalitativno prilagoditi. izravno proporcionalane stupnju gubitka djetetovog vida.

Slabovida djeca nerijetko mogu imati maglovitu. vježbanja i rehabilitacije preostalog vida. U procesu odgoja i obrazovanja te populacije naglasak je općenito na individualnom pristupu i programu i stvaranju uvijeta za neposredno percipiranje svim raspoloživim osjetilima. Takvoj djeci općenito nedostaje smireni tempo vizualnog percipiranja. Slabovidni učenici svoj reducirani vid uspješno koriste u uslovima kada je. vertikalna i kružna. Međutim. koje prosječno inteligentna slijepa djeca savladaju u razdoblju približno predviđenom za savladavanje čitanja i pisanja na crnom tisku. u onim slučajevima kada uz slabovidnost postoji neka druga utjecajna teškoća u razvoju. instalirano odgovarajuće osvjetljenje. slika ili pokreta za vrijeme vizualnog promatranja. Nistagmoidna fiksacija je nemirna i lutajuća fiksacija koja može biti horizontalna. U nastavi. a naročito u slučajevima nistagmoidne fiksacije. ovisno o vrsti i stupnju vizuelne smetnje. slijepa i slabovidna djeca mogu se uključiti u redovite odgojne i obrazovne programe i uglavnom ih uspješno savladavaju. osposobljavanja za samopomoć u svakodnavnom životu i orjentacije i kretanja u prostoru. Specifičnosti postoje i u nastavi aritmetike gdje se upotrebljava računarska sprava za slijepe te u nastavi geometrije gdje se zbog teškoća slijepih u poimanju treće dimenzijeperspektive neki programski sadržaji ne mogu kvalitetno obraditi pa se oni modificiraju u skladu sa mogućnostima slijepih. osiguran nagib. Ona je posljedica konstanatnog titranja očiju koje se zbiva neovisno o djetetovoj volji i uzrokuje teškoće fiksiranja predmeta. radi i živi među vršnjacima i ljudima zdravog vida. vršnjaka i roditelja pesimistični i ispunjeni sažaljenjem. u principu na slabovidnog učenika treba gledati kao na dijete s vidom koji se odgaja. pogotovo auditivni put. hemiju. Mogu se brzo zamarati i zbog toga postati nervozna. nejasnu i nedefiniranu sliku pred očima. Mogu manifestovati teškoće razlikovanja detalja na predmetima i slikama koje percipiraju. Specifičnosti se javljaju u početnom čitanju i pisanju. kada se uz standardne tekstove na Braillovom pismu. U nastavi likovnog te radno-tehničkog i tjelesnog odgoja. makar i skromnog vida. nema pouzdanih dokaza o postojanju značajnih razlika između njihovoh sposobnosti osim. u višim razredima osnovne škole počinju koristiti simboli za matematiku. Upotrebom preostalog vida percipiranje slijepih može se znatno unaprijediti i pridonijeti realnosti njihove slike o svijetu koji ih okružuje. Što se tiče njegovih sposobnosti i sposobnosti ostalih vešnjaka.izražene. Vježbanje ili rehabilitacija preostalog vida novo je područje rada sa slijepima koji se kod nas afirmira posljednjih nekoliko godina. obrazuje. Taktilni put je osnovni put percipiranja i spoznavanja slijepih. prema kojoj je potrebno uskladiti adekvatnost pristupa. nestrpljiva i površna u promatranju i učenju. naravno. osobitosti rada sa slijepima uglavnom su u području: nastave. Ukoliko nemaju dodatnih smetnji. Metode nastave adaptiraju se percipiranju i usvajanju znanja u uvjetima nedostatka vida pri čemu se umjesto crnog tiska koristi reljefini Braillov tisak i taktilno čitanje i pisanje. ali to mogu postati ukoliko su stavovi nastavnika. Dosadašnja iskustva u radu sa slijepom djecom pokazuju da takva djeca u procesu odgoja i obrazovanja nisu pesimistički orjentirana. ali se koriste i ostali putevi primanja informacija. glazbu i slično. veličina i udaljenost teksta pri čitanju te izbjegnuto blještanje. Posebno naglašen sastavni dio rada sa ovom djecom je osposobljavanje za . Njegova je svrha da se u didaktički funkcionalnim situacijama djeca osposobljavaju za racionalno korištenje svog preostalog. također su nužne modifikacije nastavnog programa s naglaskom na sadržajima dostupnim slijepima. Ovladavanje reljefnim taktilnim tiskom izmimno je važno za dalje školovanje.

Geste nisu toliko konkretne i afektivne da bi mogle biti ispravni nosioci pojmova kojima . povećala. Nagluhom smatramo osobu koja zbog oštećenja sluha ima ozbiljne teškoće u slušanju govora i govornoj komunikaciji. Kod ovih osoba. uz strogo individualizirani rad. Kada to nije moguće. Do značajnije opreme u našim učionicama te stručne podrške. Prema životnoj dobi i stupnju razvitka glasovnog govora u kojem je nastao gubitak sluha . iako imaju ispravne govorne organe. TV zatvorenog kruga itd. je značajno otežan ili upitan. U nekim se slučajevima smetnje sluha mogu korigovatiati slušnim pomagalima i dijete se može osposobiti za slušnu diferencijaciju dostatnu za percipiranje glasovnog govora. Gestama se međutim. Od ostalog pribora potrebne su specijalne biljžnice s matiranim papirom i debljim crnim linijama te mekane olovke ili kvalitetni flomasteri koji ostavljaju deblji. Nastavnik treba biti dodatno edukovan za rad sa slabovidom djecom i obavezna je podrška tiflopedagoga. koje praktično žive u “svijetu tišine” postoje ozbiljne posljedice po ličnost i njezinu aktivnost. Gluhe su od rođenja ili su sluh izgubile tako rano da su vlastito iskustvo stekle vidom i ostalim intaktnim osjetilima. • osobe koje su prije gubitka sluha usvojile vještinu govornog sporazumijevanja. održavanja odjeće i obuće. odgovarajuće osvjetljenje i klupe s mogućnošću prilagođavanja nagiba za čitanje i pisanje. ne mogu precizno saopštiti složenija psihička stanja pa se takav način govora smatra jednim od bitnih uzroka teškoća socijalizacije djece sa smetnjama sluha. a izražavaju se ovisno o dobi gubitka sluha odnosno o slušnom iskustvu subjekta s kojim je potrebno pravodobno otpočeti rad sluha i govora. rad u prva četiri razreda. estetskog uređenja prostora. Poslijegovorna gluhoća nastala je nakon ovladavanja glasovnim govorom. uočljiviji trag koji s pozadinom teksta čini dobar kontrast bez blještanja. među gluhima razlikujemo: • osobe koje pri gubitku sluha nisu usvojile vještinu glasovnog sporazumijevanje. a posebno ako funkcionišu na nivou smanjenih saznajnih sposobnosti trebaju znatno više poticaja i vremena za savladavanje sadržaja od djece koja ih nemaju. predgovorno gluhe osobe koje. projektori. To su tzv.). U ovom slučaju posljedice su nešto lakše. Slabovida djeca koja imaju i ostale smetnje. kao i školsko postignuće.samopomoć u svakodnavnom životu koja se odnosi na usvajanje vještina i navika koje djeca zdravog vida spontano usvajaju. gestovni govor i čitanje s usana glavni su načini komuniciranja tih osoba. Gluhe osobe imaju gubitak sluha većiod 80dbi ni uz pomoć slušnog pomagala ne mogu cjelovito percipirati glasovni govor. Spontani gubitak govora značajno je otežan zbog čega je takvu osobu neophodno obuhvatiti sustavnim procesom vježbanja sluha i izgradnje glasovnog govora i prije inkluzivnog obrazovanja. pripremanja i konzumiranja hrane. a naročito gluhe djece. komuniciranja s drugim ljudima itd. stanovanja. najčešće ne mogu govoriti zato što slušno ne percipiraju govor drugih. a slijepo je za te aktivnosti potrebno sistematsko osposobljavati jer oni nemaju mogućnost imitacije pokreta i radnji ljudi iz neposredne okoline. Nagluhom smatramo osobu s gubitkom sluha od 61 do 80 db na uhu s boljim ostacima sluha. SMETNJE SLUHA Smetnje sluha odnose se na gluhoću i nagluhost. To osposobljavanje odnosi se na usvajanje vještina i navika iz područja osobne higijene. a posebno slijepa trebaju i posebne poticaje u radu. omogućava uspiješnije pecipiranje i reducira pretjerano zamaranje vida. Nešto je drugačija situacija sa slabovidnom djecom koja imaju potrebu za reduciranjem kvantiteta i tempa prelaženja programom predviđenog gradiva. Toj djeci je potreban uvećani crni tisak ili optička pomagala (naočale. Djeca sa oštećenjem vida (visoko slabovida).

ovisno o obrazovnom području. npr. Sposobnost prilagođavanja djeteta sa smetnjama sluha i njegova uspješnost općenito ovise i o dobi djeteta u kojoj je nastao gubitak ili oštećenje sluha. surovosti. premda prolazi kroz iste faze kao iu slučaju djeteta bez slušnih smatnji. PRILAGOĐAVANJE POSTUPAKA U USVAJANJU ZNANJA Određene ponuđene napomene za poticaje pri rada sa djecom na usvajanju znanja u inkluzivnom obrazovanju dali smo uz programske sadržaje IV razreda i mogu se koristiti i za ostale uzraste uz izvjesne izmjene i nadopune. Zbog teškoća komuniciranja kod djece sa slušnim smetnjama može se ponekad javiti naglašena egocentričnost ili slabija emocionalna razvijenost koja se izražava u obliku grubosti. varira i u socijalnoj zrelosti ovisno o stupnju gubitka sluha i utjecaju okolinskih faktora. Dijete sa smetnjama sluha. agresivnosti ili povlačenja u sebe i izbjegavanja društva vršnjaka. nestimulativna okolina nerijetko među takvom djecom potiče nezainteresovanost. pogotovo u onim socijalnim situacijama u kojima takvo dijete ne nailazi na očekivano razumijevanje i prihvaćanje. Apstraktno mišljenje kod gluhe djece ima mnogo manju ulogu u procesu spoznavanja nego kod vršnjaka intaktnog sluha. . a naročito gluho dijete. nego prožima čitavo bićei njegovo funkcionisanje. To je jedan od bitnih uzroka što proces spoznavanja gluha djeteta. Kako istraživanja pokazuju. tvrdoglavost. Suprotno tome. u likovnom i radnom odgoju mogu biti ispred njih. Tamo gdje takvo dijete nailazia na stimulativnu okolinu zaostajanje će biti manje izraženo. gluha djeca zaostajun za vršnjacima koji čuju. teče mnogo sporije. Bez sluha se okolina vrlo teško spoznaje. Stručna procjena o najadekvatnijem tretmanu je neophodna. ali u nekim obrazovnim područjima. Naredni programski sadržaji dali smo u cilju općeg izbora prilagođavanja sadržaja u individualiziranom pristupu djetetu pri izradi individualno prilagođenog programa. a teško ostećenje sluha ne utječe samo na sposobnost komuniciranja.se vrlo često susrećemo u oralnom govoru i procesu odgoja i obrazovanja. nesigurnost i plašljivost.

. . izraze i rečenice. . . 4. bajke i pjesme. BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST OKVIRNI SADRŽAJI ZA NASTAVU BOSANSKOG. . pravilno i izražajno čitanje u skladu sa učenikovim mogućnostima. 5.prilagođavati sadržaje tekstova u skladu sa učenikovim mogućnostima i raditi na razumjevanju pročitanog sadržaja u skladu sa emocionalnim i drugim osobinama djetetove ličnosti. razumijevanja i doživljavanja pročitanog. sadržaj teksta. razumjeti riječi.omogućiti učeniku prilikom dramatizacije da učestvuje u jednoj od uloga prema svojim mogućnostima u svrhu emocionalnog doživljavanja određenog lika. Slova treba da su velika i podebljana. razvijanje sposobnosti reprodukcije pročitanog uz: . Čitanje prilagođenog teksta i određivanje: 1.stalno podsticati dijete na govorno izražavanje. . vrijeme radnje. i prezentaciju njegovih recitatorskih sposobnosti na školskim i priredbama van škole. memorisanje strofe po njegovom izboru. U izražavanju .forsirati verbalnu komunikaciju. HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ZA V RAZRED DJECE SA POTEŠKOĆAMA U UČENJU I RAZVOJU Sadržaji Čitanje i obrada književnih tekstova Dalji rad na usavršavanju tehnike čitanja. glavni dio i završetak) 2.čitanje sa prepoznavanjem interpunkcijskih znakova. .čitanje priče. .čitanje prilagođenog teksta naglas.razmak između redova nešto veći.čitanje po ulogama. . Koristiti audio-vizuelne materijale sa pričama i bajkama i kraćim crtanim filmovima. uočavanje najvažnijih trenutaka u priči. Kod uvođenja sasvim novih elemenata uvijek koristiti i nešto što je djetetu već dobro poznato.čitanje sa razumjevanjem i reprodukovanjem. uočiti likove i njihove osobine (na temelju njihovih postupaka) i moći reproducirati.usavršavanje tehnike čitanja. .forsirati igru kao ugodan situacijski kontekst u kome je moguće ostvariti uspješnu komunikaciju. podsticaji i ciljevi u radu Didaktički materijal i sredstva Najvažnije je da je ponuđeni materijal u skladu sa mogućnostima razumjevanja djeteta.kod problema sa govorom postupke prilagođavati po preporuci logopeda. .2. . određivanje glavnih i sporednih likova (analiza likova ). toka događaja (početak. jasnim i realnim slikama.2.manje zanimljive sadržaje približiti učenicima pomoću igre. 6.omogućiti učeniku prilikom obrade pjesme. 3. U čitanju: Prilagođeni postupci. igre sa svrhom i povezivanjem tih sadržaja sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Književni tekstovi moraju biti jednostavni ali opis mora biti sa lijepim. . određivanje osobina likova u priči. mjesta radnje.

. izražavanje kratkim. Koristiti slike jedne i više radnji.sastavljanje kraće priče prema slici ili nizu slika. jasnim i smislenim rečenicama. vježbe imitacije. Koristiti slike jednog predmeta.2.pismeno opisivanje doživljaja i događaja. Ove sadržaje dijete usvaja na sadržajima drugih područja nastave maternjeg jezika pa i na sadržajima drugih nastavnih predmeta. pa će to biti sve do trenutka kada proces čitanja postane automatiziran. . . 2. prepričavanje teksta na temelju detaljnih i uopćenih pitanja. s obzirom na konkretnost kao temeljno obilježje njegova mišljenja. vježbe memorisanja.davanjem adekvatnih pismenih pitanja. . . inicirati pravilne pismene odgovore . . Usmeno izražavanje razgovor.omogućavanje učeniku doživljavanje predmeta svim osjetilima u svrhu adekvatnijeg opisa. . i tim pomagati u boljem izražavanju misli i osjećaja.prepričavanje po pitanjima i na osnovu zajedničkog plana.Istaći etički kriterij koji podrazumijeva afirmaciju sustava vrijednosti koji je ne prolazan.pisanje pisanih latiničnih slova i pravilno povezivanje u strukturu riječi.1. uvažavanju i poštovanju drugog. .2. Kultura izražavanja U pisanju 2.približiti učenika situaciji određenog događaja ili doživljaja koji će on moći opisati prema svojim mogućnostima.pretvaranje viđenog i doživljenog u riječi . pričanje događaja predstavljenog jednom ili nizom slika.Pronalaziti situacije u kojima će se učenik snalaziti u verbalnim . U gramatici .prepisivanjem kraćih tekstova sa zanimljivim sadržajem usavršavati tehniku pisanja. opis poznatog predmeta. . situacijskom govornom kontekstu.pisanje razglednica i čestitki.Podsticati govor igrom i kroz igru. . .pismeno opisivanje prirodnih pojava. pitanje – odgovor. situacijski razgovor. . .sadržaji gramatike apstraktnog su karaktera i kao takvi daleki razumjevanju učeniku četvrtog razreda.upućivanje učenika u tehniku pravilnog pisanja čestitke u povodu rođendana ili blagdana u cilju učenja učtivosti u obraćanju. jer djete još uvijek ima problema sa čitanjem.Podsticati čitanje.Obratiti pažnju na estetski kriterij što podrazumijeva umjetničku vrijednost teksta. pričanje događaja i doživljaja iz dječjeg života. komunikacijskim prilagođenim tekstovima i zadržati se na razini prepoznavanja jezičkih sadržaja. . dramatizacija književnog teksta. .Obratiti pažnju na psihološki kriterij koji podrazumijeva primjerenost teksta receptivnim mogućnostima učenika. Pismeno izražavanje . Koristiti lutke i maske jer se djeca puno lakše izražavaju kad su sakrivena iza toga. Još uvijek učenici nisu spremni usvajati apstrektne sadržaje pa i elementarne pojmove treba temeljiti na komunikaciji. podsticati maštu. .pismeno opisivanje poznatog predmeta. .usavršavanje tehnike pisanja. bogatiti riječnik.

. pisanje imena planina. .Muziku koristiti za stvaranje vedre i opuštene atmosfere pogodne za rad. . pisanje rječce li u upitnim rečenicama. R/B 1 2 3 4 5 6 7 8 KNJIŽEVNI TEKSTOVI: Ime i prezime pisca: Ismet Bekrić Enisa Osmančević -Ćurić Ismet Bekrić Vladimir Nazor Rabindranat Tagore Ezop Muhidin Šarić Zejćir Hasić Naziv djela: Dječije nebo Za sretan put po dukat žut Jesen u gradu Đače Papirnati brodovi Lisica i jarac Šta to potok radi zimi Pahulja .Razvijanje nježnostii prijateljskog odnosa nastavnika sa učenicima su značajan i veliki podsticaj za učenika.Izrađenu i napisanu čestitku izložiti na izložbi u učionici ili ponijeti kući roditeljima kao poklon. 3.Pronalaziti predmete. 4. . broj i rod). auditivna i manipulativna sredstva kako bi učenici mogli zamisliti. glagoli (radnja.abeceda – pojam. pravopis: 1. . osjetiti i izraziti svoje emocije i svoja viđenja putem naracije ili pismenog sastava. .Omogućiti učeniku čitanje sopstvenog pismenog rada. rijeka. -gramatička analiza (gramatički pravilan redoslijed riječi u rečenici i povezivanje riječi i rečenica u smislene cjeline).Raditi na izgradnji pripadnosti grupi koji bi se kasnije koristio kao podsticaj u radu.Omogućiti učeniku pričanje događaja i doživljaja iz njegovog života. polja. 2. vidjeti. tačka. rečenica (izjavna. upitnik i uskličnik. . slike i situacije koje su za dijete interesantne u cilju njihovog usmenog i pismenog opisivanja. gradova i sela. stanje. 3. Koristiti vizuelna. Pouka o jeziku . 7. čuti. upitne i usklične rečenice bez definicija.dž i đ. pisanje odrične rječce ne uz glagole. Koristiti kompijuterske igre prilagođene sposobnostima učenika. upitna i uzvična. zbivanje). 3. veliko i malo slovo. Bitno je u toku rada koristiti predmete iz dječje okoline. 5. 6.ć. . 2. dvotačka u nabrajanju. imenice (vlastite i zajedničke. potvrdna i odrična).vrste riječi: 1.igrama.Uključivati dijete u pripreme za čas u učionici ili negdje drugo gdje će se izvoditi nastava. pravilan izgovor i isanje glasova: č. .

• Razvoj pozitivnog matematičke igre koristeći • Tematski povezuje zbrajanje i oduzimanje kroz matemetičke sadržaje sa društvene igre (čovječe ne sadržajima drugih predmeta. • Problemske situacije su postavljene u vidu jednostavnih računskih igara. igre sa za svakog učenika u skupini. • Prikuplja didaktički material za rad.9 10 11 12 13 14 Njemačka narodna priča Hasan Kikić Oldržih Sirovatka Lav Tolstoj Ešref Berbić Grigor Vitez Tri leptira Bosna je vječna Pijevac i lisica Dva druga Iz proljeća u ljeto Tiha tiha pjesma 2. MATEMATIKA VRIJEDNOSTI. razmjene osnovnih matematičkih simbola i obavijesti u iskustavu. bacanje kockica. AKTIVNOSTI UČENIKA • Sudjeluje u svim etapama rada na satu. Vrednovanje svojih i • uočavanje • razumijevanje • Shvatanje pojma prirodnog niza do 100. sa prelazom preko desetice. BROJEVI DO 100 Prirodni brojevi do 20 (ponavljenje geadiva iz IV raz). polovine. • Usmeno sabiranje i oduzimanje brojeva u obimu 20 sa i bez zapisivanja. igra parnih i • Priprema zadatake i zaduženja neparnih brojeva. • Zadaci se postupno usložnjavaju od operacija u okviru broja 5. PONAŠANJE • Razvoj interesa i smisla za kolektivne igre i zajedništva kao factor koji utiče na formiranje pozitivnih crta i osobenosti svake ličnosti djeteta. • Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 sa i bez zapisivanja. ljuti se. manjoj ili većoj skupini. • Dopunjavanje sa prelazom • Usmeno množenje u obimu broja 20. individualiziranim radom i . • Aktivno sudjeluje u matematičkim igrama primjenjujući ranije stečena znanja. • Razviti sposobnost uporabe jednostavnog matetamatičkog pribora. • Kritički vrednovati • Režira jednostavne vlastita postignuća i uspoređivati ih s rezultatima drugih (par. • Usmeno dijeljenje u obimu broja 20. rimskih brojeva u novinama. procjenjivanja i predviđanja i značenju tih radnji u svakodnevnom životu. tombola. mišljenja o ponašanju i sklonosti ka otkrivanju i istraživanju. AKTIVNOSTI NASTAVNIKA • Planira nastavne sadržaje. zaključivanje djeteta. • Razvoj svijesti o • Razviti sposobnost da pogrešku shvaća kao poticaj za nove pokušaje. STAVOVI.3. bez ZNANJE • Rješavanje jednostavnih računskih problema. mjerenja. vrednuje napore učenika i pronalaženje rednih i njegov rad. U matematičkim igrama • Obezbjeđuje rad u grupama primjenjuje stečeno znanje paralelno sa (igre koncem. razred). četvrtine. • Pojam cjelina. zatim 10. potrebi računanja. časopisima i svakodnevnom • Podstiče samostalan rad i životu…). kartama. ako to dijete savlada onda u okvitu 15 i konačno u okviru skupa od 20 elemenata. skupina. • Razvoj smisla za rad u paru. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMA U UČENJU I RAZVOJU SADRŽAJI 1. • Podstiče kako samostalan rad učenika. zapisivanje rimskih • Kontinuirano prati i opisno brojeva pomoću šibica. SPOSOBNOSTI • Koristiti mamtematički jezik i simbole • Razviti sposobnost komuniciranja. samostalno i sa učenicima. vunom. • Procijeniti dužinu. tako i rad u većim i manjim grupama. OKVIRNI SADRŽAJI ZA PREDMET MATEMATIKA ZA 5. (kroz igru i zabavu poštujući pravila).

vrijednost i vrijeme. situacije za primjenu stečenih matematičkih • Vrši procjenu djeteta radi znanja (odlazak u trgovinu. • Uključuje u matematiku i druga nastavna područja. • Priprema vježbe grafomotorike kroz nastavne listiće koje individualizirano daje učenicima • Nakon procjene i opservacije prilagođava sadržaje individualnim mogućnostima djeteta. • Razvijanje osjećanja samopoštovanja djeteta i zadovoljenja potrebe samoispunjenja kao vrhunske potrebe ličnosti. prodavnicama. • Pomoću različitih materijala izrađuje oblike i površine i stavljenje u skladan odnos za • Omogućava posjete oko. za one učenike koji mogu usvojiti sadržaje ovog nivoa. • Organizuje brigu o okruženju sa skladnim odnosom linija. ponašanja za rad i učenje kroz igru. Shvatanje pojma klasa i inkluzije klasa. • Sadržaj Nastavnog programa utvrđuje prema interesima i sposobnostima učenika. Procjenjuje jake i • Koristi jednostavne grafikone. • Tematski povezuje nastavne sadržaje unutar Nastavnog plana i programa.praktično mjerenje na vagi 3. . površine i oblike. . tuđih mišljenja adekvatno. • Razvijanje sposobnosti uočavanja prostornih odnosa oblika i veličina. • Razvijanje sposobnosti za sklad odnosa u okruženju djeteta. • Crtanje trokuta. Prirodni niz brojeva do 100 i operacije u okviru brojeva do 100. • Rješavanje jednostavnih zadataka u okviru zadatih brojeva • Uočavanje rezultata praktičnog mjerenja i razuminevanje odnosa.litar i decilitar praktično .mjerenje predmeta u okolini . tačke. FIGURE ili prema mogućnostima djeteta uz uočavanje i imenovanje prethodnika i sljedbenika. a zahtjeve prilagođava postavljenom programu a istovremeno potrebama i slabe strane djeteta. prilagođavanja programskih na tržnicu itd. • U bližem i širem okružju pronalaziti crte. masu. 9 i 7. praktično mjerenje uz upotrebu pribora. pravokutnika. • Razvijanje sposobnosti grafomotorike.GEOMETR. sadržaja. pronalaženje najkraćeg puta…). boja i ploha. U uređenju prostora učestvuju i sami učenici. 6. • Veza između zbrajanja i oduzimanja. i drugim objektima za praktičan • Koristi svakodnevne rad djece. Vrednuju osobine i stavove drugih. 8. pristupe i postupke kojima se uvažava stupanj razvoja djeteta. kruga. • Uspoređivanje duži. 5.likova oblika. • Omogućuje očiglednost. tržnici.usmeno sabiranje i oduzimanje u okviru 100.metar i decimentar. • Uočavanje relacija u skladu sa nivoima i mogućnostima djeteta. kružnice. sistematičnost i postupnost u uočavanju klasa i inkluzije klasa. • Razvijaje pozitivnih stavova. 3. • Djeca koriste jednostavne grafikone i interpretiraju ih. frontalnim radom. • Pomaže djeci da kritički sagledaju ono što su naučili. • Zbrajanje duži. . • Razvijanje sposobnosti uočavanja veza i odnosa. Podudarne duži. MJERE I MJERENJA Mjere za dužinu: . • Stavlja naglasak na razumijevanje osnovnih matematičkih pojmova.usmeno množenje i tablica množenja sa 10. 4.tablica dijeljenja 2. Mjere za tečnost: .usmeno dijeljenje bez ostatka u okviru broja 100. . Oduzimanje duži.). • Razvoj ekološke svijesti i pozitivnog odnosa prema predmetima u okviru relacija i položaja u prirodnom okruženju djeteta. • Uočavanje odnosa i veličina. kvadrata. • Djeca sama sastavljaju i rješavanju matematičke zadataka iz svakodnevnog života u obimu svojih mogućnosti. .zapisivanja.

koso kao položaja predmeta. • posmatranje geometrijskih tijela. . • posmatranje kocke i kvadra 2. vrh i ugao. Geometrija Ravne i zakrivljene plohe (površine).Posmatranje i uočavanje na predmetima: pojmovi vodoravno. kut. kako bi program bio uspješno ostvaren. uoočavanje horizontalnog. likovi i crte za one učenike koji mogu usvojiti sadržaje ovih nivoa složenosti • Pravac. crtanje i obilježavanje. vertikalnog i kosog položaja. uspravno. • Crtanje paralelnih i okomitih pravaca. duž. • Ivica. polupravac. mogućnostima djeteta.

. . da su plodovi pojedinih biljaka jestivi.2.Očuvanju životne sredine . .Načine uzgoja zaštite životinja. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMA U UČENJU I RAZVOJU CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA Učenici će steći znanje o: CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI ZNANJE Životnim zajednicama. . a one koje uzgaja čovjek gajenim. uzgoju i zaštiti biljaka.Rasprostranjenju plodova i sjemenki. znati kako se vrši oplodnja biljaka oprašivanjem. . PRIRODA OKVIRNI SADRŽAJI ZA PREDMET PRIRODA ZA 5. oprašivanju i oplodnji biljaka.Da se biljke koje u prirodi same rastu nazivaju divljim. . praviti razliku između cvijeta i cvata. vrste uzgajanih životinja i njihovom životu.Opisati građu i funkciju biljaka. .Kako učenici mogu dati svoj doprinos očuvanju životne sredine. . načine uzgoja i zaštite biljaka.Da različite biljke imaju različite plodove.Gajenim biljkama.Uzgoju i zaštiti životinja.4. građi i funkciji biljaka. . cvijetu i cvatu. značaju biljaka za čovjeka.

pratiti redoslijed uputstava pri mjerenju . . . te donositi zaključke. .prikupljati i zapisivati podatke .koristiti jednostavan jezik za imenovanje i opis živih bića. . -razmatrati dokaze i vršiti procjene. -sposobnost planiranja.poštivati tuđe stavove. PONAŠANJE CILJEVI Učenik će razviti pozitivne vrijednosti i stavove: .koristiti prethodna iskustva. OČEKIVANI REZULTATI . okolini i učenju kao cjeloživotnom procesu. STAVOVI. .pratiti jednostavna poređenja.prema sebi samima.uz pomoć nastavnika procjenjivati podatke. tvari.pokazivati više samopouzdanja i odgovornosti. prema drugima. -izvoditi mjerenja -dobivati i prezentirati dokaze. pojava i procesa u prirodi CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA VRIJEDNOSTI. -prenositi informacije putem individualnog i timskog rada. -provođenje istraživanja.SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE Učenici će: -razvijati kritičko razmišljanje. -sistematiziranje znanja -prezentiranje postignutih rezultata . kroz: -provođenjem jednostavnih posmatranja. svojoj porodici.

.

Uzgoj i zaštita biljaka 11. građa i funkcija stablo. građa i funkcija 4. 8. očuvanje životne sredine 14. Životinje i njihova potreba za hranom i kisikom (razmnožavanje i ponašanje životinja) 13. 6. 7. tijelima .NASTAVNI SADRŽAJI / Teme 1. 5. 9. Uzgoj i zaštita životinja 12. Ekologija. građa i funkcija list. Životne zajednice Biljke – proizvođači hrane i kisika Građe i funkcija biljaka: korijen. građa i funkcija izdanak. 2. 3. Cvijet i cvat Oprašivanje biljaka Raznovrsnost plodova i sjemenki Rasprostranjenost sjemenki i plodova Značaj biljaka za čovjeka Divlje (samonikle) i gajene biljke 10.

Kod planiranja nastave prirode na umu se moraju imati psihofizičke karakteristike djeteta i interaktivno učenje. primjeri iz svakodnevnog života i okruženja u kojem učenik živi. prate i bilježe prirodne pojave i procesi. Način realizacije izvanučioničke nastave bi planirale škole u ovisnosti o svojim mogućnostima. prakticirati izvanučioničku nastavu gdje se posmatraju. posebno učenicima s teškoćama u razvoju. Potrebno je sistematično i postupno malim koracima izlagati nastavne sadržaje za ovaj predmet. . kod djece sa posebnim potrebama što više. neophodno je.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Da bi se ti ciljevi u potpunosti ostvarili. Gdje god je moguće nastavni sadržaji koje planira nastavnik trebali bi se držati načela aktuelnosti u neposrednom okruženju učenika i lokalnoj zajednici radi očiglednosti.

pravljenje jednostavnih klasifikacija biljaka. posmatra i zaključuje. građi i funkciji osnovnih dijelova biljke. diskutiranje. izrada tematskih panoa. voćnjaci. građa i funkcija Izdanak. Organizacija praktičnih vježbi. građa i funkcija Stablo. Sakupljanje biljaka. bare. komuniciranje sa učenicima. GRAĐA I FUNKCIJA BILJAKA Korijen. šume. izrada panoa. OCJENJIVANJE Planiranje. sistematiziranje. Osmišljavanje igara u učionici. diskutiranje. osmišljavanje igara i interakcijskog učenja. posmatranje. pomoć drugima. Razlikovanje biljnog od životinjskog svijeta. stabla i lista. Čuvanje biljnog svijeta u okruženju. povrtnjaci. Sakupljanje. Životne zajednice Livade. Pravilan odnos prema biljkama u okruženju. Saradnja sa roditeljima. nabraja biljke i životinje. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. upućivanje učenika na različite izvore znanja. Posmatranje i procjenjivanje. Saradnja sa zajednicom. zaključivanje. dogovaranje. Prepoznaju razne biljke u okruženju. mora. Saradnja. listova. motiviranje učenika za rad. izdanaka. Procjenjivanje napretka učenika. . Opisivanje građe korijena. jezera i vazduh.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI STAVOVI. Prepoznaje životne zajednice. građa i funkcija Posjeduje znanja o dijelovima. uključivanje roditelja i drugih uposlenika u školi u realizaciju programskih sadržaja. građa i funkcija List. učestvovanje u akcijama uzgajanja biljaka u školi i školskom dvorištu. sakupljanje materijala Prepoznavanje u okružju Posjeduje znanja o biljkama. Ispunjavanje domaćih zadataka. Ne uništava biljke i životinje u životnim zajednicama. prikuplja različite biljke i priprema ih za herbarijum.

prepoznavanje jestivih biljaka i njihovih dijelova. znaju osnovne dijelove cvijeta. Motiviranje učenika na igre i sport u prirodi. Sposobnost prepoznavanja biljnog svijeta. pravljenje zbirki.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI STAVOVI. interesovanja i poželjnih navika. Raznovrsnost plodova i sjemenki Posjeduju znanja o raznovrsnosti plodova i sjemenki. OCJENJIVANJE Planiranje. razlikovanje jestivih od nejestivih. AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. Razvijanje ljubavi prema prirodnim ljepotama BiH. učenika. Značaj biljaka za čovjeka Posjeduju znanja o značaju biljaka za čovjeka. Prikupljanje različitih cvjetova i cvatova. izrada tematskih panoa. Razlikuje cvijet i cvat. pravljenje zbirki i tematskih panoa. procjenjivanje. praćenje. Prepoznavanje plodova i sjemenki različitih biljaka. PONAŠANJE Učešće u zajedničkim radovima u školi na izradi tematskih panoa i prikupljanju i pravljenju zbirki cvjetova i cvatova Izgrađen stav prema raznovrsnosti plodova i sjemenki u prirodi u prirodi. pravilna upotreba biljaka u ishrani ljudi i životinja. pripremanje i podsticanje učenika na prikupljanje cvjetova i cvatova. Korištenje dodatnih izvora znanja. Organizacija izleta u šumu. Ispravan stav prema biljkama i njhovom značaju za čovjeka. Cvijet i cvat Posjeduje osnovna znanja o cvijetu i cvatu. . Motiviranje. Rad na prikupljanju plodova i sjemenki. Razvijanje. Praćenje zdravlja učenika.

Prepoznavanje značaja uzgoja biljaka za ishranu ljudi i ishranu životinja. 126 . izgledu i drugim karakteristikama. Priprema materijala i cjelokupnog nastavnog procesa u prirodi. sistematiziranje. pravljenje panoa. motiviranje učenika. sistematizacija životinja prema staništu. Praktičan rad u učionici i izvan učionice. načinu ishrane. Razlikovanje divljih od gajenih biljaka. izrada panoa. načinu uzgoja i načinu zaštite biljaka sa očiglednim posmatranjem. Divlje (samonikle) i gajene biljke Posjedovanje znanja o samoniklim i gajenim biljkama i njihovoj upotrebi u ishrani ljudi. AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. pravljenje zbirki. Uzgoj i zaštita životinja Posjedovanje elementarnih znanja o ugoju i zaštiti životinja. prikupljanje slika životinja. PONAŠANJE Pravilan stav prema divljim i samoniklim biljkama i pomoć u gajenju biljaka. Prikupljanje. Praktičan rad u seoskom dvorištu ili farmi. Izgrađen pravilan stav prema uzgoju i zaštiti biljaka.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI STAVOVI. OCJENJIVANJE Organiziranje malih radnih akcija. Uzgoj i zaštita biljaka Posjedovanje znanja o uzgoju i zaštiti biljaka. pravilna upotreba zaštitnih sredstava kod uzgoja biljaka i zaštita prilikom upotrebe tih sredstava. Organizacija izlaska u prirodu za posmatranje životinja i njihovog života. Razlikovanje divljih od pitomih životinja. Izgrađen pravilan stav prema uzgoju i zaštiti životinja.

pomaganje. Posmatranje tijela u prirodi. praktični radovi u školi i izvan nje. Posjedovanje znanja o očuvanju životne sredine. Zauzimanje pravilnih stavova prema oblicima iz prirode i vještačkim oblicima. Način života pojedinih životinja i njihovo razmnožavanje. Pravilan odnos prema životinjskom svijetu. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. Izrada tematskih panoa. Očuvanje životne sredine. i drugog obrazovnog materijala. Aktivno učešće. O tijelima . tečnih i gasovitih tijela. učešće u akcijama uređenja okoliša. Očuvanje životne sredine Pravilan odnos prema očuvanju životne sredine. Organizacija akcija očuvanja okoliša Planiranje i pripremanje nastavnog procesa. prikupljanje materijala za nastavu. donošenje sudova o pojedinim pojavama na nivou. OCJENJIVANJE Pomaganje učenicima u izradi kalendara. bilježenje. Životinje i njihova potreba za hranom (razmnožavanje i ponašanje životinja) Posjedovanje znanja o razmnožavanju i ishrani životinja. Saradnja sa porodicom. prikupljanje materijala za nastavu. plakata. Usvojiti pojmove čvrstih. praktični radovi u školi i izvan nje. učešće u akcijama uređenja okoliša.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI STAVOVI. pravilnih i nepravilnih oblika. pomoć djeci sa posebnim potrebama u radu. Omogućavanje posmatranja. psihofizičkih mogućnosti učenika. prikupljanja materijala. Neposredno okruženje. Praćenje. pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. upućivanje učenika na posmatranje praćenje i vrednovanje rada učenika.

geografski/zemljopisni položaj Bosne i Hercegovine. borbi naroda za slobodu i neovisnost domovine u toku njenog dugog postojanja. - - izraditi lentu vremena i druga pomagala za orijentaciju u vremenu. stanovništvu. Sposobnosti i vještine Učenici: samostalno ili u skupinama učenici promatraju. stavovi. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMA U UČENJU I RAZVOJU CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA Stjecanje znanja: svojoj domovini. DRUŠTVO OKVIRNI SADRŽAJI ZA PREDMET DRUŠTVO ZA 5. Učenici znaju: - obilježja koja simboliziraju našu domovinu (grb. . okruženju i važnosti očuvanja domovine. Utječu na usvajanje i bogaćenje vlastitog riječnika. narode i narodnosti koji žive u našoj domovini. regionalnim obilježjima Bosne i Hercegovine. zastava i himna). kroz učenje razvijaju spoznaje o okruženju u kojem žive i doprinose razvitku tolerancije i prava na različita mišljenja.2. prema sebi samima. Oblikuju moralne vrijednosti. Uče slušati druge. ponašanje Učenici razvijaju pozitivne vrijednosti i stavove prema domovini.5. poštovati i uvažavati drugačije stavove. uče i dolaze do individualnih ili zajedničkih zaključaka koje mogu prezentirati na nivou psihofizičkih mogućnosti djeteta. izraditi mapu/kartu znamenitosti naše domovine. njezinom položaju. objasniti položaj Bosne i Hercegovine kroz borbu njenih naroda za slobodom i nezavisnosti. prema drugima i drugačijima. Učenici znaju: kroz ponavljanje i sistematiziranje gradiva učenici utvrđuju prethodno stečena znanja. Vrijednosti. obitelji/porodici.

3. 3. Geografska obilježja Bosne i Hercegovine.1.2. Vjerska slika zavičaja i naroda u Bosni i Hercegovini. Razvijenost Bosne i Hercegovine. 2. 4. posebno one date uz 4 razred. Moja domovina 1. privreda. Najvažnije prometnice / saobraćajnice i prometna saobraćajna povezanost. geografske odlike – obilježja Bosne i Hercegovine.2. poljoprivreda i turizam. DIDAKTIČKO METODIČKE NAPOMENE Za djecu sa posebnim potrebama.NASTAVNI SADRŽAJI / Teme 1.2. Geografska obilježja Bosne i Hercegovine 3.2. . treba prilagoditi sadržaje predmeta društvo. Kulturno povijesne znamenitosti Kulturno – historijske znamenitosti Bosne i Hercegovine.1. 2.3. 4. Djeca sa smanjenim sposobnostima teško formiraju pojmove vremenske i prostorne udaljenosti. Za djecu sa smanjenim saznajnim sposobnostima sadržaji ovog predmeta mogu biti apstraktni. Značajni kulturno – historijski objekti u užem zavičaju. Promet / saobraćaj 4.1. Prometna / saobraćajna povezanost u naselju i užem zavičaju. postupnost i očiglednost u veoma sitnim koracima omogućit će djelomično usvajanje sadržaja predmeta društvo. 4. Potrebno je posebno kroz predmet društvo koristiti sve do sada date napomene. 2.1. Prirodni resursi. shodno njihovim karakteristikama mišljenja. 2. 3. Moja domovina Bosna i Hercegovina 1. radi izrade inidivualiziranog pristupa ovim učenicima. Sistematičnost. Vrsta prometa / saobraćaja u Bosni i Hercegovini.

.

1. -Izrada mapa s granicama BiH. -Izrada panoa o prošlosti naše domovine. -Izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini i vrednovanje žrtava u prošlosti koje su postale zalog nezavisnosti i suverenosti. Bosna i Hercegovina i okruženje -Poštovanje prema drugim narodima koji žive u našem okruženju. -Na kartama pokazati teritorijalno uređenje BiH. Područje današnje BiH u prehistoriji – najznačajnija nalazišta 2. -Prepoznaju na kartama granice svoje domovine te ih znaju pokazati.3.1. Nastanak samostalne suverene i nezavisne BiH -Učenici znaju o prošlosti svoje domovine od doseljenja do danas. granice entiteta i kantona / županija. -Pomaganje učenicima u izradi njihovih zadataka. -Samostalna izrada državnih obilježja. entiteti i županije. -Konstitutivni narodi u BiH. -Pomaganje učenicima u izradi osobnih mapa BiH. . 2. OCJENJIVANJE -Učenici na 1. Geografska obilježja BiH kartama/zemljovidima znaju položaj Bi Hi granice sa susjednim državama – položaj BiH -Prepoznaju obilježja domovine. -Prepoznaju državna obilježja.2. Iz prošlosti domovine 2. -Vrednovanje ispravne borbe za slobodu BiH. -Pomaganje učenicima u izradi piramida koje će očigledno prikazati kretanje stanovništva u BiH. -Izrada mapa s teritorijalnom podjelom BiH. 1. -Priprema potrebnog audiovizuelnog materijala vezanog za prošlost naše domovine. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA.Moja domovina BiH 1. -Pripremanje audiovizuelnih maetrijala koji će pomoći u obradi gradiva i učenicima vjernije prikazati novo gradivo.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI STAVOVI. -Posjeta muzejima i izložbama koji govore o prošlosti BiH. -Znaju o narodima u BiH. Organizacija posjeta županijskim središtima.2. -Na geografskim kartama prepoznati razvoj i granice BiH kroz povijest od prvih početaka do danas. -Prikupljanje materijala o prošlosti naše domovine. -Organiziranje školskih izložbi povodom važnijih državnih praznika.

-Organiziranje posjeta vjerskim svetištima. -Obilazak kulturno povijesnih spomenika i rad na njihovoj zaštiti i kroz čišćenje okolnih prostora.2. -Razvijanje pozitivnog stava vjerskim svetištima i njhovoj ulozi. Značajni kulturnohistorijski spomenici u zavičaju. -Pripremanje potrebnog materijala za bolju prezentaciju novog gradiva. -Znanje o najvažnijim spomenicima iz prošlosti BiH. . poljoprivreda i turizam. geografska obilježja BiH -Učenici znaju regionalnu podjelu BiH. OCJENJIVANJE 3. -Imaju znanja o privredi i turizmu Bi Hi njihovoj povezanosti. Kulturno-prosvjetne i vjerske ustanove naroda u BiH 3. -Učenici znaju o kulturno – povijesnim znamenitostima BiH. Kulturno-povijesne znamenitosti BiH 3. -Posjeta lokalnim privrednim objektima. Prirodni resursi. vjerska slika zavičaja i naroda BiH 4. -Organiziranje akcija na očuvanju spomenika. -Razvijanje pozitivnih stavova o očuvanju kulturne baštine iz prošlosti domovine i naroda koji u njoj žive. -Moći objasniti što simboliziraju određeni spomenici u svom užem okruženju. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA.2. -Organiziranje posjeta muzejima. -Prepoznavanje obilježja vjerskih svetišta. Geografska obilježja BiH 4. -Prepoznavanje i pokazivanja regionalne podjele BiH. -Pripremanje učenika prema individualnim i grupnim zadacima. -Organiziranje posjeta kulturno povijesnim znamenitostima. 4. -Vjerska svetišta naroda u BiH. -Organiziranje posjeta. -Razvijanje pozitivnog odnosa prema okolini i prema kulturnim vrijednostima koje ta sredina ima. 3. Razvijenost BiH. Kulturno-povijesne znamenitosti 3. Religija-pojam.1.1.4.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI STAVOVI. -Znanje o prošlosti svog zavičaja. -Izraditi replike spomenika ili ih nacrtati.3.

Prometna povezanost -Prometnu povezanost u Uputstvo za izvođenje programa Nastavni sadržaji iz predmeta Društvo za osnovnu školu odabrani su tako da se učenici upoznaju sa razvojem društva u bosanskohercegovačkim okvirima. Promet/saobraćaj 5. -Objasniti važnost dobrih prometnica za život ljudi i za razvoj gospodarstva. OCJENJIVANJE 5. -Pokazati na karti gdje se nalaze najvažnije prometnice. Najvažnije prometnice i prometna povezanost. Za plan i program na hrvatskom jeziku. Vrste prometa u BiH 5. civilizirano ponašanje u prometu. Prijedlog tema uradili bi županijski / kantonalni zavodi za školstvo.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI STAVOVI.2. svom kraju. također i za plan i program na bosanskom jeziku omogućuje se obrada jednog poglavlja s temama koje bi se odnosile na povijest / historiju jednog od konstitutivnih naroda BiH. -Na mapi ucrtati najvažnije prometnice u BiH. . 5.3. -O vrstama prometa koji je zastupljen u BiH. naselja u zavičaju. Ovaj dio se takođe treba prilagoditi potrebama i mogućnostima djetetu koje ima poteškoće. Potrebno je voditi računa da nivo interpretacije odgovara uzrastu učenika i psihofizičkim karakteristikama učenika pa u tom cilju ograničiti broj termina sa kojima se učenici susreću prvi put.1. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. U realizaciji nastavnog sadržaja treba težiti primjeni raznovrsnih izvora saznanja. -Najvažnije prometnice/saobraćaj nice u BiH. -Aktiviranje učenika na -Razvijanje kulturnih navika i civiliziranog ponašanja u prometu. -Priprema audiovizuelnih sredstava za izvođenje nastave.

Hercigonja) Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE -eksperimentisanj-em kao pojedinac i komuniciranje unutar timskog rada -prezentiranja interpretacije muzičke memorije Razvijanje pozitivnih vrijednosti i mišljenja -prema _VRIJEDNOSTI STAVOVI PONAŠANJE sebi kao pjevaču -prema porodici kao horu -razvijanje ljubavi prema muzičkoj baštini BiH -razvijanje trajnih interesa i ljubavi prema muzici Brojalice -Eglen beglen -Igralica -Nini nini moj sine jedini Uspavanke -Nina sine. priredbe) -odgovornost za kvalitet muziciranja -Kišobran za dvoje (Đelo Jusić) -Bumbari i pčele (S. verbalizacija -da li učenik uživa u ritmičkim ili muzičkim instrumentima -kakva je njegova motorika -kako izgleda učenikov spektar emocija (sretan. Rajčić) -Na kiši (S. tužan. motorika. tiho i dr. sporo.2. npr. uzbuđen) -kako reagira na instrumente (brzo. socijalizacija. koncerti. Korunović) -Zeko i potočić (Branko M.) Izbor Pjesmice -Maestral (Josip Stamac) -Proljetna pjesma (Staniša Korunović) -Da li je sviranje na instrumentima potrebno vježbati kako bi muziciranje bilo skladno -o značenju i potrebi muzike u životu -primjenjivati pravila muzičke igre -najkvalitetniju izvedbu nagrađuje pljeskom -poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih -sa zadovoljstvom se uključuje i daje sve samostalniji doprinos u interakciji (projekti. ozbiljan. glasno. MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA OKVIRNI SADRŽAJI ZA V RAZRED – DEVETOGODIŠNJI OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMAU UČENJU PODRUČJA UČENJA CILJEVI PROCJENA OČEKIVANI REZULTATI UČENJA SADRŽAJ Sticanje znanja ZNANJE -o postavljanju glasa i tačna intonacija -prepoznati instrument -izvođenje ritma brojalice -partitura u slikama -Procjena se vrši na osnovu testa ritmičkih struktura -na koje oblasti se treba fokusirati kod učenika.6. ninala te majka .) -Kad ja pođoh na Bentbašu (narodna) -Kad si sretan -Šaputanje (N.

Mozart) – Magarac i pijanist iz karnevala životinja (C. A. A.Plesna dramatizacija -Kroz kreativne načine ritmičkoga izražavanja jača samosvijest -Razgovara o osjećaju ugode i opuštanja -Često traži ponovno slušanje djela -Dočaravanje osjećaja kroz slušanje izvedbe -Dopuna zidnog panoa novim slikama -Pravljenje instrumenata od papira -Skupljaju slike instrumenata -Priprema. Beethoven) . vodi i razvija interes učenika prema muzici svojim odnosom i stavovima -Planira aktivnosti i muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima .V. Schumann) -Čarobna frula (W.Proljeće (I stav) iz četiri godišnja doba (Vivaldi) DJEČIJE STVARALAŠTVO VRIJEDNOSTI. STAVOVI.Saint Saens) -Čežnja za proljećem (W. Mozart) .Ptičija tuga (L.SLUŠANJE MUZIKE -Divlji jahač (R. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOST NASTAVNIKA -Improvizacija pokreta u ritmu i plesu -Literarno i likovno izražavanje doživljaja muzike .

-Iz narodnih običaja: praznici. matematike.2. -Pozitivan odnos prema radu: inicijativa. značajni datumi. pojave u prirodi. jačanje i bogaćenje emocija . tuš i kist. flomasteri /crni ili tamni/ ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI Obrazovni ciljevi -Uočiti i uporediti na svojim i umjetničkim radovima. tuš i drvce.7. konkretnog i apstraktnog mišljenja i mašte. biljke. kreativnog. razumijeti i moći predstaviti crtačku teksturu kroz kontrast skupljenih i raspršenih tačaka i linija u različitim odnosima. smjerova i analiza uočenog i istraženog -Kombinovanje linije/crte sa plohom. izražajnih i praktičkih sposobnosti sa naglaskom na divergentno mišljenje. lavirani tuš. čula. očuvanje kulturne baštine i prirodne okoline. prirode. zaključivanja. mrlja. društva. TAČKA I LINIJA -Fokusirano istraživanje i uočavanje /registrovanje/ u okruženju i na likovnim djelima bogatstvo raznolikosti linija/crta. poslovica. snalažljivosti. . solidarnosti. -Usvojeni pojmovi za oblast liniju: odnos linija/crta.. etnografsko nasljeđe -Tačka i crta/linija kao samostalni likovni elemenat sa svim svojim karakteristikama i kompozicionim odnosima u vizuelno-likovnim sadržajima -Nevizuelni poticaji: emocije. životinje. muzika … -Olovka. smjer.Razvijanje kod učenika senzornih. muzičke i tjelesne kulture . -Uočiti. manipulativnih. drugarstva. crtačka tekstura. angažovanost. tlocrt Odgojni i socijalizirajući ciljevi . površina. spremnost za saradnju i timski rad. samostalnost. i moći se izražavati linijama različitog karaktera i toka. prostiranje linija. tačkom i mrljom .. njihovih odnosa. orijentacija u vremenu i prostoru . uočavanja. kontrast. LIKOVNA KULTURA OKVIRNI SADRŽAJI ZA V RAZRED – DEVETOGODIŠNJI OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMA U UČENJU PROGRAMSKI SADRŽAJI LIKOVNOG ODGOJA TEMATSKE CJELINE / OBLASTI: 1.Razvijanje humanosti. ritam. objekti. -Formiranje stavova i odnosa prema vrijednostima. bajka. pjesma..…/. ritma. ritam.Crtačke teksture MOTIVI I TEHNIKE -Iz djetetove okoline: ljudi.Razvijanje sposobnosti posmatranja. prostori -Iz sadržaja ostalih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/: maternjeg jezika /priča. kontrasta.

PLOHA -Dalje razvijanje senzibiliteta prema grafičkom izrazu. ukrasnih predmeta. izrada čestitki. optičko miješanje boja. uočiti razumijeti i izraziti komplementarni kontrast -Razumijeti i moći predstaviti optičko miješanje boja upotrebom obojenih tačaka osnovnih boja -Razumijeti i moći predstaviti mehaničko miješanje boja /dvije osnovne boje daju izvedenu boju/ -Usvojeni pojmovi za oblast boja: intenzitet boje. grafička boja. događaja. fleomasteri u boji /za manje formate radova/ -Uočiti. tempera. razvijanje senzibiliteta prema grafičkom izrazu -Usvojeni pojmovi za oblast ploha /grafika: višebojna grafika. fundamentalni elemenat grafike -Višebojna papir grafika -Papir grafika /izrada šablona od papira -kartona/.. razumijeti i moći predstaviti grafičke odnose. pastel. kolaž.Crta i ploha. priče. tonsko i kolorističko slikanje. emocija i sl. gvaš. slikarska tekstura Razvijanje sposobnosti dovođenja u sklad tonova boja. matrica. -Izrada složenije šablone za grafički otisak . grafički otisak. rad na izradi šablona za grafički otisak /papir grafika jednobojna i višebojna/. razumijeti i moći predstaviti kontrast malih razlika obojenih površina. kroz likovni izraz 3. -Razvijanje sposobnosti predstavljanja sadržaja. kvalitet boje. pjesme.. razređivanje boje. nakita. njihova praktična primjena u odjevanju. pojava u prirodi. uređenje životnog prostora.2. velikih razlika /kontrast/ obojenih površina.. tempera -Uočiti. kontrasta kvantiteta /količine/ i komplementarnog kontrasta i prezentiranje istraženog i uočenog -Mehaničko i optičko miješanje boja -Tonsko i kolorističko slikanje -Slikarske teksture -Akvarel. štampanje . komplementarn kontrast. grafičar. šablon /matrica za preslikavanje/. BOJA -Usmjereno istraživanje i opažanje u okruženju i na likovnim djelima kontrast kvaliteta razlika /degradacija boja/.

zaštitni znak. papir. kompozicija oblika i prostora.. lutki. prostorni crtež. kaligrafija. fotografije. MASA I PROSTOR -Ploha u prostoru -Plastične teksture /teksture u prostoru/ -Karakter oblika i prostora je rezultat / što proizlazi iz njihovih funkcija -Puna plastika i reljef -Glina.Crno bijeli film . TV-a. glinamol./ -Uloga i značaj vizuelnih medija. značaj boje u medijima -Usvojeni pojmovi za oblast površina: grafički dizajn. sposobnost predstavljanja istraženog i zapaženog -Registrovati.Boja na filmu -Spot i njegovo značenje -Pismo kao elemenat vizuelnih poruka i njegova likovnost -Scena i scenografija i scenska maska – oblikovanje i razumijevanje -Zaštitni znakovi -Realizacija u materijalu po izboru: izrada scenskih elemenata. razumijeti i moći predstavit: elemente scenografije. reljef . simetrija i asimetrija. scenografija. maska. strip 5. POVRŠINA -Koncentrisana pažanja na istraživanje i uočavanje proporcija oblika i prostora osnovnih kompozicionih odnosa /simetrije. mekani lim. TV-slici -Kadrovi u nizu . film. maski.. puna plastika. papirna ambalaža. scene i scenske maske. bosančica. filma. koristiti pismo kao elemenat vizuelnih poruka /likovnost pisma. trodimenzionalna tekstura. drveni otpadni materijal -Usvojeni pojmovi masa i prostor: proporcija. čestitki.4. kadar. asimetrije/ u neposrednom okruženju i na umjetničkim djelima.crta/linija u prostoru /prostorni crtež -Vizuelno opažanje kadra na fotografiji. stripu. video. karton. žica. scena. spotove i zaštitne znakove. plastelin. opreme knjige. asimetrije/ u okolini i na umjetničkim djelima i predstavljanje istraženog i uočenog . reklama /pismo kao elemenat vizuelnih poruka/ tehnike Uočavanje proporcija oblika i prostora i prostornih odnosa /simetrije.

ritam 7. Izmijenjeni ritam odnosa toplo-hladno UKUPAN BROJ SATI /za prvo i drugo polugodište/ Septembar 1. plošno istanjena masa 5. Odnos slike i teksta. /kalendar godišnjih doba/ 2. Crte po toku. Kontrast svijetlo-tamno 1. kadar stripa 3. Odnos. ornament 2. Ahromatski tonovi. MASA I PROSTOR 12 sati Juni 4. Kontrast boja. niz. kontrast veliko-malo 6. Reljef. boja i oblika. Omjer i proporcija 2. LINIJA / TAČKA 16 sati Februar Oktobar 2. Kružni ritam. linija i ploha. Kružni ritam /raspršivanje. Ritam u izmijenjenoj formi. Simetrija u ogledalu /zrcaljenje likova/. Modulacija. linija u prostoru 1. Modulacija tople i hladne boje. Ritam. toplo-hladno 8. Rekompozicija. /tonovi boje/ 2. ahromatski tonovi 8.TEMATSKE CJELINE / TEMATSKE OBLASTI VRIJEME REALIZACIJE LIKOVNI PROBLEM / LIKOVNI ZADATAK 1. PLOHA Decembar 16 sati . /ploha/ 7. Kontrast zastupljenosti /količine/ boje. komplementarni kontrast 1. kružni ritam 4. portret /valjkasta forma/ 5. Ritam ploha. ritam 3. Crtačke teksture /hrapavo-glatko/ 6. kontrast svijetlo-tamno 3. kolorističko slikanje 6. kontrast svijetlo-tamno 4. BOJA 16 sati Mart Novembar 3. Odnos slike i teksta. Kružni ritam /raspršivanje. Masa malog volumena. Ravnoteža. konturne linije 5. udubljene i ispupčene forme 3. maksimalna zasićenost čistih boja. redefinicija. Komplementarni kontrast 4. Tlocrt omjer 4.

Ritam likova 6. kadar 4. Trodimenzionalne /plastične/ teksture 3. vrste boja 5. POVRŠINA Maj 10 sati Ukupan fond sati 70 . vizuelna poruka 5. dominirajući ritam 2. Odnos slike i teksta.April Januar 5. Ritam u izmijenjenom obliku /u alternaciji/. Slikarska tekstura. Slikarska tekstura. ploha 8. Odnos slike i teksta 1. Transparentnost /prozirnost/ likova 7. Odnos slike i teksta.

smjerovi prostiranja linije.dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. prospekt….da dopunjuju i proširuju znanja o slikarskim tehnikama. . .da znaju da je površina .usvojit će da način na koji je nanesena boja predstavlja slikarsku tekstur za oblast ploha/grafika: . da savladaju tehniku lavranog tuša. da kreiraju kadar stripa. kadar DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u V razredu. temperi. .da su u stanju izvesti prostorni crtež /crtež sa tankom mekom žicom/ .da znaju šta je simetrija i asimetrija. OBLIKOVANJE NA PLOHI .da dalje usavršavaju tehniku korištenja. strip. flomasterima u boji.da savladaju princip izrade jednostavnog šablona za višebojnu grafiku /papir grafika/ za oblast površina. . OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije.optičko miješanje boja /tačkice dvije različite boje na jednoj površini daju treću boju/ ./ . po prostiranju. akvarelu.da prepoznaju ritam kao princip komponovanja. gvašu. osmisle scenografiju teksta /za predstavu u razredu. . usvojenom razumijevanju likovne umjetnosti.da znaju šta je to trodimenzionalna tekstura /tekstura izvedea sa nekim oblikovnim materijalom/ . pastelu.da kreativno izvedu masku. školi/. video. . . grafički otisak.da miješaju boje i da upotrebljavaju različite intenzitete boja /da se boja može oslabiti/ . . Za oblikovanje na plohi kroz područja: -CRTANJE . a šta raljef . podrazumijeva angažovanje i povezivanja novih vizuelnih iskustava sa do tada usvojenim znanjem i dodavanjem novih likovnih sadržaja i likovnih iskustava.. tuša i drvceta.da tlocrt predstavlja crtež osnove nekog objekta /neke građevine/ .da su sposobni organizovati kompoziciju oblika u prostoru. zaštitni znak.da usvoje pojmove. film. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. masa i prostor: . tuša i kista. štampanje . grafičar.da shvate šta je proporcija. . za oblast slikarstva: .OČEKIVANI REZULTATI Da učenici usvoje pojmove.da rade na jednostavnim rješenjima grafičkog dizajna /naslovna strana za knjigu. olovke.da raspoznaju štaje punaplastika /figura u prostoru/.da usvoje pojam šablon /matrica/. kolažu. realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja/.da dobiju osnovne pojmove o komplementarnom kontrastu /boje koje se slažu a nalaze se u suprotnosti/.da znaju razlikovati liniju po intenzitetu /jačini/. da se znaju koristiti materijalima i sredstvima za oblast liniju: .da znaju koristiti mrlju i tačku kao likovni elemenat u predstavljanju različitih tekstura i osmišljavanju kompozicije.

permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. novih medija i okruženja. 3. Ponavljanje Tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja. i interakciju umjetnosti. doživljaj zadovoljstva u razriješavanju problema i sposobnosti vrednovanja. Motivi – teme /likovni sadržaji/ Zahvalne teme za likovno kreativni rad predstavljaju doživljaji i spoznaje. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali. Pet TEMATSKIH CJELINA /TEMATSKIH OBLASTI/. razreda. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje. sposobnosti i likovne kreativnosti djece. realizovalo bi se kroz Likovno kreativni rad u svakom polugodištu. sposobnosti i saznanja što utiče na formiraje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija. 5. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja.-SLIKANJE -GRAFIKA Oblikovanje u prostoru realizovalo bi se kroz područja: -PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE -PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz formu TEMATSKIH CJELINA /TEMATSKIH OBLASTI/. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost i sistematizovanje gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. S obzirom na to da se TEMATSKE CJELINE /TEMATSKE OBLASTI/ kao matrica ili kostur PROGRAMA ponavljaju u svim razredima /1-9 razreda/ ostvaruju cjelovitost koncepta usvajanja likovnog jezika i likovne kulture u osnovnoj školi. Vizuelne motive Nevizuelne motive Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ . Ovakva forma obezbijeđuje kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja. koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1-9. 2. nauke i društva. prepoznaju ga i razriješe putem likovno tehničkih sredstava. sve likovne tehnike predviđene programom i odmjerenosti prema uzrastu. TAČKA I LINIJA BOJA PLOHA MASA I PROSTOR POVRŠINA Ovako postavljene Tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. Motive prema svojo vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. 4. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta obrađena u toku školske godine. Strukturu programa za V razred čine TEMATSKE CJELINE /TEMATSKE OBLASTI/: 1. 3. 2. niti bilo koju tehniku. Kroz Tematske cjeline bile bi zastupljene sve likovne oblasti.

Zanimljivost ovih radova očituje se u kreativnoj interpretaciji. objekti. što podrazumijeva: 1. čula. 8. Kod učenika je još uvijek prisutna emotivna a ne objektivna proporcija.iz narodnih običaja /tradicije/. 3. 4. 9. Rad po posmatranju Rad nakon posmatranja Rad po sjećanju Rad po zamišljanju Rad po izmišljanju Rad po posmatranju ne treba shvatati previše “strogo” jer na ovom uzrastu /faza intelektualnog realizma/ pristup okolini je spontan i djeca još uvijek nisu u stanju koordinirati percipirano i ono što predstavljaju. prostori. Reprodukcije . tjelesne zdravstvene kulture . Analitičko posmatranje Demonstracija Razgovor Usmeno izlaganje Metoda scenarija Rad sa tekstom Kombinovanje Variranje Građenje 10. škola. Razlaganje Nastavna sredstva i pomagala /didaktički materijali/.likovni i kompozicioni elementi. glazbene kulture. biljke… sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. basna. shodno učeničkom uzrastu razriješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata . porodica. 3. pjesmica. praznici. koriste simboličku a ne lokalnu boju.nevizuelni poticaji. 7.iz neposredng okruženja djeteta. 1. emocije /osjećanja/. moje okoline. 2. pojave u prirodi. muzika … Oblici rada Oblik rada odnosi se na način organizovanja učenika u pristupu realizacije likovno kreativnog rada. značajni datumi. Metode rada U realizaciji časa Likovne kulture nastavnik se koristi sljedećim metodama. matematike. 4. mjesto stanovanja. Frontalni oblik rada Individualni oblik rada Rad u parovima Grupni oblik rada Način rada Povezan je sa procesom ostvarene motivacije za likovno kreativni rad pa se odnosi na. 1. etnografsko nasljeđe . 1. 2. 6. 4. 2. maternjeg jezika /priča. bajka. 3. 5. 5. poslovica. Sve što je u funkciji očiglednosti i što doprinosi boljoj motivaciji djece može se koristiti kao didaktički materijal..

ritam. akvalitet boje. reljef za likovno područje Vizuelnih komunikacija: grafički dizajn. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata. 9. obzirom da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. prostorni crtež. maska. 1 Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2 Likovnih sadržaja Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe komponovanja su . štampanje za likovno područje Prostorno oblikovanje i građenje: proporcija. svoje viđenje svijeta. psihološkog i pedagoškog. grafičar. scenografija. kreda 11. 3. tlocrt za likovno područje Slikanje: intenzitet boje. 7. scena. svoje strahove i oduševljenja. razređivanje boje. grafički otisak. mrlja. površina. zaštitni znak. strip KAKO OCJENJIVATI Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. stečenog znanja i usvojenih navka. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. onda su svi ti radovi “stenografski zapis duše” i kao takvi moraju biti dobri. 1. kadar. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u likovne elemente. trodimenzionalna tekstura. šablon /matrica za preslikavanje/. estetskog. 5. Tabla /ploča/. kompozicija oblika i prostora. puna plastika. film. Originalno umjetničko djelo Prirodni oblici Vještački oblici /proizvod ljudskog rada/ Dijapozitivi Fotografije Grafoskop TV Video rekorder /kasete/ 10. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. slikarska tekstura za likovno područje Grafika: višebojna grafika. predmeta i pojava. smjer. 3. 2. optičko miješanje boja. video. crtačka tekstura. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. komplementarni kontrast. 4. 6. i postavlja se pitanje šta raditi u takvoj situaciji? Učenici koji nisu nadareni ne bi smjeli biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što je priroda “zaboravila” da ih obdari sposobnosti za likono-kreativno izražavanje /ne posjeduju likovni talenat/. simetrija i asimetrija. Ostalo POJMOVE KOJE ĆE UČENICI USVOJITI za likovno područje Crtanje: odnos linija/crta. upornosti i iskustva. tonsko i kolorističko slikanje. 8.2.

teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti. odnos prema estetskom. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. aktivnost na časovima likovne kulture. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. napor koji djete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano. Dakle učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima da usvajaju likovni jezik i njime se izražavati. . Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. Nema loših dječijih radova.

.

o promjenama u dječijem razvoju Općepripremni sadržaji Gimnastičke vježbe kao osnovni sadržaj pripremnog dijela svakog sata. u dalj i u vis iz mjesta. iz hoda i zaleta Penjanje. puzanje i provlačenje Penjanje na različite predmete (švedska klupa. švedska klupa). vježbe u obliku postavljanja motoričkih zadataka. o značaju tjelesnog odgoja. skokovi preko niskih prirodnih prepreka. niska greda. Poticati učenika na pravilno trčanje uz usmjeravanje pažnje učenika na pravilno disanje Razvijanje jačine odraza i sposobnosti izvođenja skoka sa obje noge Razvijanje tehnike skoka. Hodanje uz pjesmu i muziku. krugovi. vježbe u parovima. lopte i kratke vijače). krugovi. načini samoregulacije i samokontrole Upoznati učenike o osnovama zdravog života. kao i stvaranje higijenskih navika kod učenika. vježbe oblikovanja. uz kosinu.8. o važnosti održavanja osobne higijene. palice. švedska klupa… OKVIRNI SADRŽAJI ZA NASTAVU TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA ZA V RAZRED ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I UČENJU Osnovna znanja. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ Sadržaj Ciljevi Sticane znanja o očuvanju i unapređenju zdravlja. metode očvršćivanja.2. Poticati učenika na pravilno izvođenje vježbi. palice. vježbe sa spravama (loptice. alkohola i narkotika. vijače. osnovne tehnike brzog trčanja i start iz različitih položaja. vježbe na spravama (niska greda. pravilnom disanju.) i silaženje sa istih. o razvijanju kontrole pokreta. Tu ulaze vježbe postrojavanja i prestrojavanja. brzo trčanje na 30-50 metara. vježbe sa raznim estetskim sadržajima Hodanje i trčanje Hodanje i trčanje naprijed i nazad. o štetnosti pušenja. švedski sanduk. Trčanje u prirodi sa savladavanjem prirodnih prepreka Skakanje Skokovi u daljinu i visinu sa zaletom. vježbe pravilnog držanja tijela. hvatanje i gađanje Bacanje loptice i drugih predmeta u cilj. razvijanje snage nogu i ravnoteže tijela Didaktički materijal i sredstva Upotrebljavati rekvizite kao što su: lopte. Rješavanje zadataka u fazi leta.provlačenje i puzanje ispod Koristiti muziku i pjesmu Koristiti niske prepreke i odskočnu dasku . skokovi pomoću odskočne daske i preskoci preko niskih prepreka Bacanje.

pravolno disanje. padanje i ustajanje iz pada Razvoj snage i spretnosti ruku Razvoj snage i spretnosti tijela. jačanje zdravlja djeteta. štap …. igre u void Skijanje Nošenje i stavljanje skija. grede. pojedinačno i grupno potiskivanje.različitih predmeta (grede. palice. Koristiti bazen sa vodom i rekvizite koji pospješuju sigurnost djeteta u vodi Koristiti skije i štapove kao i ostalu skijašku opremu . kolut naprijed sa zaletom. iz upora prednjeg spust naprijed Plesne strukture Vježbe ritmičkog kretanja uz upotrebu lopte. čunjeva i drugih rekvizita. švedske klupe). vijače… Koristiti lopte. Višenje i upiranje Njihanje. košarke i nogometa Posebni sadržaji Vježbe ravnoteže. vježbe napetosti i opuštanja. palica. razvijanje brzine i koordinacije pokreta kao i preciznosti Razvijanje pozitivnog stava prema vodi. medicinka). štafetne i timske igre. vučenje i nadvlačenje Kotrljanje i kolutanje Kolut naprijed i nazad. penjanje i spuštanje niz blagu padinu. vijača. jačanje i pravilan razvoj tijela u cjelini. realizacija zadanog ritma. zavjes za oba potkoljena. sticanje osnovnih znanja o sportovima. razapete vijače. jačanje tijela u cjelini Koristiti loptice i druge pogodne predmete Koristiti predmete kao što su švedska klupa. klim i ljuljanje u visu. između dvije i četiri vatre. plesna struktura i plesni koraci Igre Elementarne. razvoj takmičarskog duha Razvijanje sposobnosti održavanja ravnoteže. vijače. vježbe preciznosti Plivanje Plivanje u dubokoj vodi. modernu muziku kao i muziku za narodne plesove Koristiti potrebne rekvizite za izvođenje igara Koristiti loptu. Razvoj pozitivnog stava prema snijegu i sportu. naskoci i saskoci u upor. vježbe koordinacije.uvježbavanje elemenata tehnike rukometa. razvoj socijalizacije djeteta. plutanja klizanja po površini vode. medicinke Koristiti muziku i pjesme iz programa nastave Muzičke kulture. razvoj koordinacije ekstremiteta Jačanje tijela u cjelini Razvoj snage tijela i koordinacije pokreta kao i razvoj spsosobnosti održavanja ravnoteže Jačanje tijela u cjelini Razvoj osjećaja za ritam i estetskih vrijednosti Razvoj pozitivnog stava prema sportu. kombiniranje penjanja. vijače. švedski sanduk. vježbe brzine i frekvencije pokreta. potiskivanje i nadvlačenje Vučenje premeta po tlu. kretanje sa i bez štapova. provlačenja. hodanja i trčanja Vučenje. puzanja.ronjenje. borba u parovima za predmete (lopta. povezivanje više kolutova nazad.

Generalna sklonost za ovakvo "eksperimentisanje" obitava u prostoru socijalizacijskog kapaciteta mlade osobe. kad se instrumentalno povezuje s unutrašnjim potrebema. Ključ pristupa problemu je u postojanju odgojne kreacije koja će dovesti do toga da mladi čovjek razvije zahtjevnije. U petom razredu se dio ove odgojne ambicije nastoji ostvariti uvrštavanjem programa razvijanja temeljnih životnih vještina. upravo. stamenije i djelotvornije situirati mladu osobu u burni pubertetski period. zajedno. alkoholom). kojoj je bazična odgojna intencija što čvršće. podnošenju i rješavanju interpersonalnih konfilata i izlaženju na kraj na konstruktivan način sa svojim osjećanjima. drogom.ISLAMSKA VJERONAUKA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA V RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE (1 nastavni sat) UVOD Program islamske vjeronauke za peti razred devetogodišnje osnovne škole predstavlja konstrukciju jedne etape primjerene uzrastu djece u tom razredu. Nedostatak ovih životnih vještina je u osnovi pojave i emocionalnih i ponašajnih teškoća kod djece i mladih. pokazala da sklonost drogi egzistira u formi latentnog poriva. razvija odgojno-obrazovna vjeronačna intencija. peti i šesti razred. koje će podržati mladog čovjeka u umijeću građenja odnosa. Odgojna ambicija vjeronauke u ovom razredu biva potcrtana i utemeljena na egzaktno izdvojenim pokazateljima razvojnih teškoća i stranputica ove (desetogodišnjaci) životne dobi. primjereno uzrasnoj potrebi. Naime. Istraživanja su. bez svjesnih asocijacija s drogom i bez artikuliranja interesa za nju (slično je i s cigaretom. konstruktivne obrasce svog i funkcioniranja u cjelini. Droga dobiva psihološku vrijednost baš u fazi 'eksperimentisanja'. cigaretom. . a koja je konceptualno dio još u prvom razredu započetog procesa kreiranja okvirnog kurikuluma za osnovnu školu u kojem se postupno. istraživački rezultati ukazuju na sniženu dobnu granicu "eksperimentisanja" sa alkoholom. Ključna hipoteza u pristupu problemu odnosi se na postojanje odgojno uvjetovanog socijalizacijskog deficita. Četvrti. čine jednu programsku cjelinu.

YILDIRIM. kolega učenika. Potaknuti učenike da oni kažu šta žele u novoj godini. U tom cilju. SJETIMO SE NA POČETKU – Allah nam je dao određene dužnosti Didaktičke naznake: – Ova cjelina ima za cilj da podsjeti učenike na njihove obaveze i radne navike na početku školske godine. partnerske i timske radove. 39-40. U tu svrhu nastavnik vodi dnevnik bilješki za svakog učenika ponaosob. pojedine vještine. a insistirat će i na njihovom međusobnom konsultiranju. i trud će se njegov sigurno iskazati!» (En-Nedžm. 2005. – Rukovodeći se ajetom: »Čovjekovo je samo ono što sam uradi. realizaciju plana i za tu svrhu uraditi listu za individualnu samoevaluaciju za učenike i zajedničku listu za evaluaciju realizacije plana. Pratit će. Nakon metodičkog interpretiranja priče. S. Nastavnik kroz priču Allah nam je dao određene dužnosti (priča je uzeta iz „Majko pričaj mi o Allahu“. – Vrednovanje grupnih i individualnih prezentacija. Za svaku vještinu treba izraditi program njenog dosezanja . 2. trud i zalaganje. usmjeriti djecu da urade individualne planove rada u novoj školskoj godini. prikazivanje neizvjesnog kao lagahan svakodnevni rad. – Pratit će i sljedeće elemente: aktivno učešće učenika. – Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim stavovima i mišljenjima. želja za napredovanjem i novim saznanjima. dosljednost u provođenju plana. da li se to ostvarilo i zašto nije. kako bi to mogli ostvariti i zašto baš tako. pitanjima ih usmjeriti da zaključe šta je Omer želio. Parametri deskriptivne evaluacije – Nastavnik će evaluirati ne samo produkt (individualni plan za školsku godinu) nego i proces: kreativnost. nastavnik će na početku dati instrukcije i iskazati svoja očekivanja šta treba da sadrži individualni plan i stavit će se na raspolaganje u cijelom procesu u ulozi koordinatora. zajedno sa učenicima. razvijanje osjećaja odgovornosti prema vlastitim obavezama. Bookline. i da se realizira tokom cijele školske godine. razvojno nastojanje učenika. SOCIJALNE VJEŠTINE – – – – Žao mi je. prati poteškoće i ostvarenje vještina.). pogiješio sam Treba reći hvala Pismo mom prijatelju Suosjećam sa drugima i spreman sam da sarađujem Didaktičke naznake: – Ova tematska cjelina planirana je da se razbije na svoje dijelove.) treba da potakne učenike da savjesno i odgovorno pristupe radu u novoj školskoj godini. Nastavnik ih kontinuirano prati i na kraju školske godine zajedno evaluira. Na početku će kroz razgovor i različite tehnike uvođenja u rad najaviti nastavnu jedinicu. broj konsultiranih izvora.PROGRAMSKA STRUKTURA PREDMETNIH SADRŽAJA 1.

i tačno utvrditi faze realizacije programa. Inicijalno mogu poslužiti nastavne jedinice planirane u okviru ove tematske cjeline. – Socijalne vještine mogu se učiti samo u grupi, gdje su odnosi najvažniji dio cjelokupnog procesa (Kobolt, 1997). – Na početku rada na nekoj vještini nastavnik kreira relaksiranu atmosferu, koristeći razgovor, igru s djecom, različite projektivne tehnike uvođenja u rad. Nakon toga najavljuje kompetenciju o kojoj će se tog dana govoriti, čini to ukratko, kombiniranjem svoje informacije i razgovora s učenicima, potom "pokazuje" djeci vještinu: prigodnim filmom, videoinsertom, pričom, problemskom fotografijom, nizom fotografija, adekvatnom narodnom ili umjetničkom pričom... Nakon toga se učenicima metodički interpretira viđeni edukativni materijal. Učenici se potiču pitanjima: šta su oni osjetili, šta su osjećali akteri priče ili filma, kako su akteri postupili, je li se moglo drukčije postupiti, da li učenici mogu zamisliti situaciju iz svakodnevnice gdje je ova vještina primjenjiva i demonstrirati je u razredu. Potom se može primijeniti tehnika igranja uloga: nastavnik instruira grupu učenika u simulaciji određene situacije u kojoj će socijalna vještina biti primijenjena. Učenici dobivaju domaću zadaću da zabilježe u svojoj svakodnevnici u kojoj je određena vještina profunkcionirala ili situaciju kad su u tome uspjeli, i da o tome zajedno razgovaraju na satu vjeronauke. – Razviti svijest kod učenika o značaju uočavanja vlastitih grešaka i razbijanje svijesti o sebi kao nepogrešivoj osobi. Razviti misao da je ljudski griješiti, ali da grešku treba priznati i tražiti oprost od onog kome je nenesena nepravda, srcem i riječima. – Na tragu kur'anskog ajeta u suri Ibrahim: „Lijepa riječ kao lijepo drvo, korijen mu je duboko u zemlji, a grane se u nebo uzdižu“, inicirati razvijanje svijesti da jedna lijepa riječ može razviti niz lijepih osjećanja, npr. ljubav, povjerenje, sreću, ohrabrenje, uljudnost i sl. Pokušati izraditi mapu Lijepa riječ. – Nastavnik kreira situaciju sa izmišljenim pismom prijatelju u kome se iznosi problem. Učenike podstiče da uoče taj problem, da se izjasne da li opravdavaju ili ne postupke navedene u pismu i kako bi savjetovali o datom problemu. Radom u grupi učenici pišu o problemu i opisuju trenutnu situaciju, a svi članovi grupe kružnim tokom upisuju svoj prijedlog rješavanja problema. Sličnim aktivnim radom u grupi i paru uraditi i ostale nastavne jedinice, važno je da se iskazivanje emocija, empatija, saradnja pokažu kroz igrokaz na času. Parametri deskriptivne evaluacije – Evalucijski slojevi: učešće učenika, iskrenost, pounutrašnjeni efekti odgojnog rada na socijalnoj kompetenciji (naprimjer, želja za primjenom vještine, razvojno nastojanje mlade osobe...). – Gradacijski kontinuum usvojenih vještina: Izvinjavanje (prepoznaje kad se treba izviniti, kaže oprosti, svojim ponašanjem pokazuje kad mu je/joj, žao); Zahvaljivanje (prepoznaje da se treba zahvaliti, kaže hvala, svojim ponašanjem pokazuje zahvalnost); Rješavanje problema (prepoznaje i prihvata problem, vjeruje da je problem rješiv, spreman je da riješi problem sam ili s drugima, ne odustaje dok problem ne riješi, prepoznaje da je problem riješen); Prepoznavanje i iskazivanje emocija (prepoznaje vlastite osjećaje, izražava osjećaje ne ugrožavajući druge, govori o tome kako se osjeća, neverbalnim znakovima pokazuje kako se osjeća, spreman je podijeliti svoje osjećaje s

drugima); Empatija (pokazuje da prepoznaje osjećaje drugih, pokazuje da razumije osjećaje drugih, uživljava se u osjećaje drugih i prikladno reagira, tolerantan je prema osjećajima drugih); Saradnja (poštuje dogovorena pravila, prisutan je dok aktivnost traje, aktivno sudjeluje u radu grupe, obavlja svoj dio zajedničkog zadatka, cijeni rad drugih).

3. BOŽIJI POSLANICI – – – – Allahov prijatelj Sačuvajmo čistoću duše i tijela Poslušnost Bogu i roditeljima Plemeniti sin plemenitog poslanika

Didaktičke naznake: – Vještim rukovođenjem nastavnika napraviti mapu prijateljstva, iskrenog, pravog i lažnog. Primjereno kazivanje o Ibrahimu, a.s., smjestiti u mapu prijateljstva. Potaknuti učenike da uoče na mapi prijateljstva svoj nivo prijateljstva prema Allahu i drugima. – Primjenom različitih tehnika grupnog rada i rada u paru definirati čistoću duše i čistoću tijela. Primjerenim kazivanjem o Lutu, a.s., potaknuti učenike da prošire saznanje o čistoći duše i tijela. Mogu se primijeniti grozdovi, čitanje s pauzama, kolo uokolo i sl. Povezati prisutnost nemorala u vrijeme Luta, a.s., i u naše vrijeme, primjereno uzrastu. Nastavnik će u ovoj fazi eksperimentiranja preventivno djelovati kako različiti oblici nemorala, promovirani putem medija, ne bi postali unutrašnja potreba djeteta. – Nastavnik će pažljivo oblikovati ponašanje učenika po ponašanju uzora, kako bi stekli različite oblike socijalnog ponašanja, ličnih osobina i vrijednosti, kao što su poslušnost, poštivanje, predanost, plemenitost, požrtvovanost. Sve ovo učenici mogu stjecati po uzoru na sinove Ibrahimove, Ismaila i Ishaka, a.s. – Kroz živote spomenutih poslanika upoznati ih sa gradnjom Kabe. Sa ovom jedinicom se može povezati Isra i Miradž, povezanost ranijih poslanika i Muhameda, a.s., vrijednost i značaj Kabe. – Tematska cjelina se ne mora realizirati u kontinuitetu, ali je važno da nastavnik aktivira što više različitih aktivnosti učenja, jezičke, tjelesne, slušne, emocionalne, vizuelne, voljne, spoznajne, interpersonalne, radi dugotrajnog cjeloživotnog učenja. Ove aktivnosti treba da osposobe ličnosti na toleranciju i međukulturalno komuniciranje. – Nastavnik može učenicima predložiti da se kreativno izraze (literarno, likovno) na dijelove sadržaja u kojima smatraju da njihov talenat može doći do izražaja. Parametri deskriptivne evaluacije – Usvojenost znanja o Božijim poslanicima; osobenostima Kabe. – Napredovanje u jezičkom (usmenom i pismenom) i likovnom izražavanju. – Učešće u realizaciji projektnih zadataka. – Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim stavovima i mišljenjima. – Vrednovanje grupnih i individualnih prezentacija. – Vrednovanje literarnih i likovnih radova na izabrane teme.

4. IZ ŽIVOTA POSLJEDNJEG BOŽIJEG POSLANIKA Najveći oslonac i podrška; Poziv je upućen – Ilahija: Dođi najdraži – Kršćani su ohrabrili i podržali muslimane – Bliže se dani radosti
– Didaktičke naznake: – Događajima iz života Muhameda, a.s., pristupiti s ciljem uzimanja pouka i njihovim povezivanjem sa životom u vremenu u kojem živimo. Kroz primjer hzr. Hatidže potaknuti ih da prepoznaju svoj oslonac i podršku, ali i da sami pokušaju to biti nekoj dragoj osobi. Javni poziv u vjeru treba da razvije svijest o tome da svaka ideja ima svoje vrijeme i da često treba biti strpljiv, istrajan i uporan u ostvarivanju svojih ideja, čak i onda kada nam se čini potpuno nemogućom. – Ilahijom probuditi najljepša osjaćenja prema Poslaniku, a.s., njegovoj misiji i životu – Prihvatanje muslimana i Abesiniji povezati sa suživotom, tolernacijom i međukulturalnim dijalogom. – Kroz godinu tuge pomoći učenicima u skorašnjim gubicima, razvijati poglede na smrt kao dio samog života i njenu neizbježnost i optimističan pogled na budućnost. Razgovorom uočiti različite oblike ispoljavanja tuge i poštivanje osjećanja drugih. – Rukovodeći se narodnom da poslije kiše dođe sunce, povezati događaj oko Miradža sa nagovještajem radosti i ostvarenja poslaničke misije. Razvijanje svijesti da čovjek bitno utječe na svoju sreću i da je ne treba tražiti spolja. – Nastavnik može učenicima predložiti da se kreativno izraze (literarno, likovno) na dijelove sadržaja u kojima smatraju da njihov talenat može doći do izražaja. Parametri deskriptivne evaluacije – Nivo uključenosti i aktivnosti u individualne i grupne zadatke. – Usvojenost novog znanja o Poslaniku, a.s., i događajima iz njegovog života, Miradžu. – Kvalitet melodijske interpretacije ilahije Dođi najdraži. – Vrednovanje grupnih i individualnih prezentacija. – Vrednovanje literarnih i likovnih radova na izabrane teme.

5. OBJAVE SU MILOST LJUDIMA – – – – Od ropstva do moći Počinje nova era Sura Kafirun Milost je upotpunjena

demokratsku klimu i osjećanje da svako u nečemu uspijeva. učenike upoznati sa histrijom Izraelićana. ali da imaju tolerantan stav prema vjerovanjima i uvjerenjima. Upućivanje učenika da uoče više aspekata ljubavi. – Nivo uključenosti i aktivnosti u individualne i grupne zadatke. Podsticaj učenicima da otkriju svoje jake strane i njima da pomažu porodicu. u porodici. Afirmacijom i samopotvrđivanjem učenika razvijati njihove socijalne odnose. – Usvojenost znanja o osobenostima religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini. bolest. Podstiče djecu na uspostavljanje boljeg razumijevanja sa roditeljima i da slobodno iskazuju svoja osjećanja.. prijateljima i sl. upoznati učenike sa kršćanstvom i njegovim dodirnim tačkama sa islamom. – Predstavljanje Kur’ana kao knjige koja je upotpunila vjeru i milost Božiju prema ljudima. – Putem kazivanja o Indžilu i Isau. roditeljima. bratu i sestri. – Razvijanje svijesti da je prirodno da se međusobno pomažemo kao što nas Allah pomaže svakodnevno bez prigovaranja. a. ljudima. Istaći univerzalne pouke svetih knjiga i vjeru u jednog Boga. – U okviru nastavne jedinice Vjera nas uči da druge poštujemo predstaviti osnovne elemente o tri velike religijske zajednice u Bosni i Hercegovini. MOJ VJERSKI ODGOJ – – – – Allah voli da se volimo i pomažemo Mekteb – izvor sreće Allahu trebamo uvijek zahvaljivati Biramo vrijednosti Didaktičke naznake: – Na osnovu priče Allah nas voli i štiti iz knjige „Majko pričaj mi o Allahu“. ali da imaju tolerantan stav prema drugim vjerovanjima i uvjerenjima. – Imati na umu već date napomene o načinima rada sa djecom ovog uzrasta i razvijanje čiste duše koja će uočavati svijetle strane i voljeti ljude onakve kakvi su. 6..s. Učenjem sure Kafirun usmjeravati učenike da žive islam. toleranciji. knjigu koja govori o suživotu. ljubavi. Nastavlja sa vježbanjem . zatim učenika koji se teže socijalno prilagođavaju i iznalazi načine da im se pruži adekvatna pomoć.Didaktičke naznake: – Kroz kazivanje o Tevrati i Zeburu. – Usvojenost sure Kafirun. raznolikostima i uvažavanju. zajednicu i sl. kreirati ciljano vođeni razgovor koji će za cilj imati afirmaciju ljubavi kao univerzalne vrijednosti i bitne pretpostavke povoljne emocionalne klime u životu uopće. – Nastavnik razvija bolje razumijevanje i prihvatanje učenika sa izraženim životnim teškoćama kao što je nedostatak roditelja. Parametri deskriptivne evaluacije – Usvojenost znanja o Božijim objavama. Učenjem sure Kafirun usmjeravati učenike da žive islam. mektebu i sl. kvalitet odgoja. školi. prema Bogu. siromaštvo i sl.

sposobnosti prepoznavanja osjećanja kod drugih i razumijevanja uzroka koji su ih uvjetovali. – U spontanom razgovoru s učenicima ustanoviti gdje se stiče vjerski odgoj (uraditi spisak svih mišljenja učenika i posebno istaknuti: u porodici, sa drugovima, u školi i u mektebu. U okviru nastavne jedinice Mekteb – izvor sreće nastavnik će kroz razgovor ustanoviti u kojoj mjeri i broju učenici idu u mekteb, provjerit će da li su stavili u svoj ovogodišnji plan i posjetu mektebu. Nastavnik će afirmirati pohađanje mekteba metodom “za one koji žele i mogu više”, konstatirati da će djeca o vjeri još više saznati u mektebu, a onaj ko više zna o Allahovoj vjeri Allahu je i bliži i draži. Nastavnik može inicirati i pismeno izražavanje na temu Moj najljepši dan u mektebu. – Pored čitanja i analize priče Kur’an govori o Allahu iz knjige „Majko pričaj mi o Allahu“, pripremiti djecu igrom i razgovorom na vjerovanje u ono što ne vidimo. Povezati sa Bogom i razgovarati o načinima Njegog spoznavanja. Samo aktivnim sudjelovanjem djece u ovom radu, mogu se podstaći na pravilno razmišljanje o Bogu, pokušati argumentirano potisnuti njihova različita praznovjerja, pojasniti im njihove nedoumice i sl. Obavezno dozvoliti djeci da iznesu svoja mišljenja i stavove bez osuđivanja i ismijavanja. Upoznati ih sa Ajetu-l-Kursijjom i pojasniti im vrijednost ovih ajeta. Učenike potaknuti ali im ostaviti u slobodan izbor njihovo memoriranje. – Čitanjem i analizom priče Allahu trebamo uvijek zahvaljivati potaknuti učenike da često izgovaraju riječi koje su nama lahke na jeziku, a teške kod Allaha, subhanallah, el-hamdulillah i Allahu ekber. Obraditi zikir poslije namaza. Ovim nastavnim jedinicama pokušati kod učenika potisnuti razne poštapalice koje često imaju i negativna značenja i zamijeniti ih navedenim riječima. Cilj ovog dijela je razvijanje svijesti o potrebi stalnog spominjanja i sjećanja na Allaha, dž.š. – Nastavnik će bolje upoznati učenike kroz upoznavanje njihovog preferiranja određenih vrijednosti. Nastavnik će na jedan list navesti veći broj vrijednosti (oko 20). Zadatak učenika može biti da individualno odaberu pet vrijednosti, zatim od tih pet izaberu tri, a od te tri izaberu samo jednu. Nastavnik će aranžirati ugodnu atmosferu za individualno prezentiranje rezultata rada. Učenici će govoriti zašto su izabrali određene vrijednosti, zašto su se određenih odricali kad su morali, zašto su izabrali onu koja je ostala posljednja i kako su se osjećali kad su napuštali određene vrijednosti. Parametri deskriptivne evaluacije – Nastojanje učenika da se aktivno uključe u planiranje, pripremanje i realiziranje nastave vjeronauke. – Senzibiliziranost učenika za prepoznavanje situcija u kojima su pokazali vjerničko funkcioniranje i svijest o Allahovoj ljubavi prema stvorenjima, o Njegovoj svemoći, o Njemu kao Stvoritelju svega. – Usvojenost salavata, Ajetul-Kursijje, tespiha (zikra poslije namaza). – Senzibilitet za graduiranje vrijednosti. – Razvijenost navike zahvaljivanja Allahu, dž.š. – Nivo uključenosti u individualne, partnerske i grupne zadatke i aktivnosti.

7. NAMAZ I PLANIRANJE VREMENA – Allah je stvorio dan i svjetlo

– U smiraj dana zahvaljujem Allahu – Uljepšajmo se za namaz
Didaktičke naznake: – Kroz razgovor i igru kreirati relaksiranu atmosferu. Nastavnik lagahno uvodi u nastavnu jedinicu ponavljajući sabah-namaz, koji povezuje sa pričom. Povezati namaz sa ajetom «Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje!» (Nur, 35.) Nastavnik će kroz razgovor s učenicima pobrojati blagodati koje postaju vidljive svitanjem dana u našem okruženju. Informirat će učenike da dužina dana na različitim dijelovima na Zemlji nije ista. Na primjeru pojave dana nakon noći nastavnik će konstatirati da će doći vrijeme kada će biti poznato sve što skrivamo, kao što odlazak snijega otkrije sve što nije u vrijeme njegovog prisustva bilo vidljivo. Inicirati pismeno izražavanje na temu: Šta želim popraviti kod sebe "dok nije svanulo"? – Povezati naučeno o smjeni dana i noći i sabahu, te obraditi klanjanje akšam-namaza. Nastavnik će različitim tehnikama potaknuti učenike da uoče važnost i vrijednost ovog namaza. – Nastavnik će svojim rukovođenjem da poveže basnu sa naučenim o džematu, istaći vezu ezana – spasa – džemata. Podstaknuti učenike da uoče zajedništvo, jačinu, slogu i jedinstvo džemata. Spominjanjem prvog mujezina u islamu naglasit će važnost i vrijednost mujezina, istaći osobine prvog mujezina i povezati ih sa životom. Pokazati film o prvom mujezinu i primijeniti tehniku igranja uloge mujezina. – Ponovimo uvjete i sastavne dijelove namaza iz ugla uljepšavanja svog izgleda i ukrašavanja svog govora tijelom i riječima. Nastavnik analizira pozicije tijela u namazu i upoređuje ih sa pozicijama stvorenja koja se sličnom pozicijom zahvaljuju Gospodaru. Nastavnik potcrtava potrebu pravilnog i dosljednog izvođenja svih pokreta i pozicija tijela. – Adekvatnim razgovorom nastavnik će istaći da je najljepše sjećanje na Allaha i Poslanika. Korištenjem različitih tehnika poučiće učenike kako da čine ovo sjećanje. Primjereno je da se uz ovu nastavnu jedinicu ponovi salavat i da ga memoriraju oni koji nisu u prošlom razredu. Učenike obavezno upoznati sa njegovom vrijednošću i prijevodom. Ova tematska cjelina se može realizirati tokom cijele godine i nije obavezna da bude u kontinuitetu. – Učenjem sure Kafirun usmjeravati učenike da žive islam, ali da imaju tolerantan stav prema drugim vjerovanjima i uvjerenjima. Parametri deskriptivne evaluacije – Razvijenost svijesti o različitosti prirodnih procesa kao mudrosti u Allahovom stvaranju. – Kreativno usmeno izražavanje, glumačke sposobnosti kroz igranje uloga u dramatizaciji basne. – Jezički ispravno i pravilno artikulirano izražavanje. – Pravilnost i melodičnost u učenju ezana. – Usvojenost načina i sadržaja u klanjanju akšam-namaza. – Usvojenost salavata i njegovog prijevoda. – Nivo uključenosti u individualne, partnerske i grupne zadatke i aktivnosti.

8. U SUSRET RADOSTIMA RAMAZANA – Perom, ilahijom i kasidom o ramazanu
Didaktičke naznake: – Nastavnik će iskoristiti činjenicu da učenici vole pjesme i pjevanje da se i u školi osjeti njihova radost kroz učenje ilahije i kaside u horu. Pored uvježbavanja melodijske interpretacije ilahije, nastavnik će ovaj nastavni sat iskoristiti za razgovor o sadržaju ilahije i učeničkim iskustvima koja su vezana za sadržaj ilahije. Nastavnik može inicirati da učenici nacrtaju svoj doživljaj ilahije ili sadržaje koji se u ilahiji spominju. – Nastavnik će u okviru ove nastavne jedinice inicirati pismeno izražavanje. Učenici će pisati o ramazanu i napisati ono što žele da poruče ovim povodom. Ukoliko nastavnik vidi da nekim učenicima teže ide pisanje pisma, predložit će im da napišu pjesmu ili priču o ramazanu. Ovu nastavnu jedinicu bi bilo dobro planirati kao blok-sat, jer bi svi učenici napisano trebali i prezentirati i tako bolje i neposrednije iskazati svoja osjećanja. – Nastavnik će odabrati i prikladan način da obilježi bajrame sa učenicima i roditeljima u školskom okruženju, a dozvolit će i da se prenese porodična atmosfera obilježavanja Bajrama. Parametri deskriptivne evaluacije – Jezički ispravno i pravilno artikulirano izražavanje. – Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim stavovima i mišljenjima. – Uključenost u planiranje i izvođenje bajramskih svečanosti. – Učešće u realizaciji projektnih zadataka. – Vrednovanje grupnih i individualnih prezentacija. – Vrednovanje literarnih i likovnih radova na zadane teme.

9. RAZLIČITOSTI U MOM KOMŠILUKU – Kršćanski i židovski blagdani
Didaktičke naznake: – Primjenjujući različite metodske postupke (istraživanje, izlaganje, razgovor, proučavanje geografskih karata, čitanje i interpretacija tekstova, izradu plakata) obraditi osnovne katoličke, pravoslavne i židovske blagdane. – U funkciji boljeg razumijevanja osobenosti kršćanstva i židovstva upriličiti gledanje izabranih dostupnih filmova uz kraće informativno komentarisanje. – U okviru tematske cjeline o kršćanstvu i židovstvu cilj je: usvojiti stav poštovanja prema svim religijama izgrađivati stav poštovanja duhovnih vrijednosti različitih kultura i civilizacija; razvijati sposobnosti uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja; razviti sposobnost uočavanja elemenata/ponašanja koji ukazuju na osobe koje drukčije vjeruju; uočiti važnost poznavanja i poštivanja drugih kultura; razvijati poštovanje prema drugim narodima i religijskim zajednicama u bliskom okruženju.

– Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim stavovima i mišljenjima. (2003): Razumijevanje mladih – unapređivanje socijalnih i emocionalnih kompetencija 3. S. Islamska pedagoška akademija VII stepen – profesor islamske vjeronauke. Literatura: 1. Bosančica print i Bosanski kulturni centar 2.Parametri deskriptivne evaluacije – Usvojenost osnovnih informacija o kršćanskim i židovskim blagdanima. Sarajevo. Islamski pedagoški fakultet. Sarajevo. (1999): Svjetske religije. S. Yildirim. Latić. – Vrednovanje grupnih i individualnih prezentacija.nastavnik islamske vjeronauke Uvjet za zapošljavanje: saglasnost nadležnog organa/službe Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini . – Učešće u realizaciji projektnih zadataka. Bookline ________________________ Profil i stručna sprema nastavnika: završen: Fakultet islamskih nauka. VI stepen .(2005): Majko pričaj mi o Allahu. Dž. Stanojlović.

Sarajevo PLAN I PROGRAM KATOLIČKOGA VJERONAUKA ZA OSMOGODIŠNJE I DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE U BiH (NASTAVNE TEME PO GODIŠTIMA DONESENE U TABELAMA PREMA KURIKULARNOM MODELU 1+8 ILI 1+4+4) SEPARAT – 5. KULTURE I ŠPORTA U FEDERACIJI BiH S NASLOVOM .: BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ŽUPANIJSKA MINISTARSTVA PROSVJETE. RAZRED OVAJ PLAN I PROGRAM DONOSI NASTAVNE TEME PRIKAZANE U TABELAMA. IZRAĐEN JE PREMA DOSADAŠNJEM PLANU I PROGRAMU ŠTO SU SLUŽBENO ODOBRILI I POTPISALI 2003.BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE POVJERENSTVO BK BiH ZA VJERONAUK U ŠKOLI Kaptol 32. ZNANOSTI.

2007. otkriti i shvatiti svemoć Boga Stvoritelja koji sve stvara mudro i dobro. igra asocijacija. Potrebno predznanje 3. čovjek-sustvaratelj. ekologija. 4. Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. razumjeti pojmove Stvoritelj i sustvaratelj. 1920.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. voda.. Dodatna ilustracija 7. znati prepričati biblijski izvještaj Stvaranja.PLAN I PROGRAM KATOLIČKOGA VJERONAUKA U OSNOVNOJ ŠKOLI (2003. razvijati i usvojiti osjećaj odgovornosti za zaštitu našega planeta zemlje. poznavati značenje pojma ekologije. Izmjena učeničkih iskustava o shvaćanju i doživljaju svijeta. pripovijedanje. Ključni pojmovi 2. Uočiti čudesnost i ljepotu našega planeta zemlje i cijeloga svemira. usporedba prikupljenih informacija i poruka. Priroda i društvo: Priroda nas okružuje. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Shvatiti i doživjeti da Bog čovjeku povjerava da bude gospodar i čuvar prirode. ulje i tuš na papiru. doma i Domovine. poznavati biblijsko izvješću o stvaranju svijeta. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. zaštita prirode i živih stvorenja. (4. pismeno i likovno izražavanje. Prve spoznaje i doživljaji o Bogu Stvoritelju. prirode i čovjeka da se uoči ono dobro.) SARAJEVO. Vrt ruža. 5. Preporuke za korelaciju . (4. Božja dobrota. o stvaranju neba. izrada tematskog plakata ili panoa. ali i ono što čovjeka čini nesretnim i ograničenim. zrak). Likovna kultura: Paul Klee. zemlje i ljepoti stvorenoga. Dokumentarnim filmom prikazati tajnama svemira i prirode Hrvatski jezik: Opisivanje krajolika. usvojiti nekoliko pravila čuvanja okoliša. ZEMLJA JE NAŠA I BOŽJA KUĆA 1. razgovor. svestrana analiza i interpretacija literarnih tekstova i likovnih priloga (skupni rad i rad u parovima). Uvjeti života (sunce. Zajedno stvarati i čuvati svijet Božja mudrost. rad s fotografijama s prizorima iz čudesnog svijeta prirode i svemira te ljudskog udjela u otkrivanju i daljnjoj izgradnji.

slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Božja mudrost. raznolikost i ljepoti Božjih stvorenja (biljnoga i životinjskoga svijeta). Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je promotre. Uočiti i otkriti u prirodnim ljepotama red i sklad te povezanost svega u prirodi. Prve slike i spoznaje o divnom Božjem svijetu i čudesnosti prirode. „vjerujem u Boga Oca svemogućega. razumjeti i opisati pojmove „vjerujem“. „svemoguć“. stvoritelja neba i zemlje“. red u prirodi. Ključni pojmovi 2. Prijedlozi za metodičku obradu . 3. redu i skladu cijele prirode prepozna Božje tragove. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. slobodnom odlučivanju što će činiti. dobar). 1. raščlamba i tumačenje pojmova kao vidljiv. Potrebno predznanje 3. „vidljiv i nevidljiv“. darovati. ekologija.8. Sklad prirode i svijeta – susret s dobrim Bogom Bog je nevidljiv i svemoguć. savršen. uvidjeti da čovjek Boga ne može vidjeti svojim ljudskim očima. steći sposobnost divljenja Bogu i skladu svega što je Bog stvorio. prikupljanje podataka i igra naslova. vođeni Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. kao i učenje kroz igru: nadopunjavaljke. sudioništvo u raznim projektima „ekologije“. izraziti osjećaj molitvene i životne zahvalnosti Bogu. naučiti i navesti neka Božja svojstva (nevidljiv. Koristiti razne vrste potkrjepljenja. križaljke. nevidljiv.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. dobri Otac. 2. osmomjerke. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja. vjerujem. Razvijati sposobnost da u prirodnim zakonima. (4. zahvalnost Bogu. 4. svemoguć. ZEMLJA JE NAŠA I BOŽJA KUĆA 2. povjeriti. crteža ili fotografije s uživljavanjem u pojedine događaje i likove. analiza i interpretacija odabranih tekstova. gledanje kratkog obrazovnog programa o temi skladnosti prirode i prirodnih zakona. individualizirani listići… KATOLIČKI VJERONAUK 5. izlaganje i tumačenje nepoznatih pojmova. Promatranje i interpretacija slike. razumjeti da je čovjek posebno stvorenje u odnosu na sva druga stvorenja po svome razmišljanju. 5. Promatranje zemlje kao dijela svemira i čovjekovo mjesto i uloga u čuvanju zemlje i njezinih ljepota. osobito čovjeka koji je Božja slika. čovjek sustvaratelj s Bogom. mudar. Isto kao i kod oštećenja sluha. Božja objava i tragovi u prirodi. osjećajima. omogućiti izbor najprimjerenijeg modela. Obrazovna postignuća 4. Kod apstraktnih pojmova koristiti pojednostavljene sadržaje i perceptivna potkrepljenja.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji . Božja objava i tragovi u prirodi. shvatiti da sve oko nas govori. Priče i pripovijesti o postanku svijeta drugih religija i svjetonazora. kocka. Simetrije: zrcaljenje. Živjeti u skladu s prirodom. kvadar. Prve slike i spoznaje o stvaranju čovjeka. slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. odlučuje. Koristiti razne vizualne materijale: memori. oblika i veličina. Proporcionalnost i kompozicija oblika. Tekstove obogatiti slikama i jednostavnim rečenicama. 1. pokazati kako se može 8. Životno vrednovati i prihvatiti spoznaju da su čovjek i sav stvoreni svijet dar Božji. naučiti Apostolsko vjerovanje kojim kršćani ispovijedaju glavne istine svoje vjere. trokut. 2. govori. stvara). 4. Kontrast. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja. Životna zajednica šuma. Potrebno predznanje 3. čovjek slika Božja. upoznati i zapamtiti molitvu Hrvata katolika kojom ispovijedaju vjeru u Boga. pravokutnik. izrada umne mape. harmonija (sklad) boja. KATOLIČKI VJERONAUK 5. Ključni pojmovi 2. izrada plakata. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. (4. Obrazovna postignuća 4. fotogovor. Oca svemogućega“. Naglasiti bitno. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. osobito čovjek. Matematika: kut. Život uz more i u moru. razvijati osjećaj i spremnost zahvalnosti Bogu. Preporuke za korelaciju Hrvatski jezik: Vidni i slušni doživljaj u pjesmi. neke biblijske crtice o čovjekovu prijateljstvu s Bogom. 5. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je promotre. Likovna kultura: Nijanse boja. 6. Potpitanjima provjeravati usvojenost nastavnog sadržaja. „vjerujem u Boga. dominacija i jedinstvo boja. da Bog postoji. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. rotacija. Priroda i društvo: Život životinja. Upoznati čovjeka kao posebno i čudesno biće. kvadrat. Čovjek u Božjem zrcalu i njegova zahvala Bogu čovjek – čudesno biće. ZEMLJA JE NAŠA I BOŽJA KUĆA 3. ljubi. translacija. plakate.razgovor. opisati po čemu je čovjek sličan Bogu (misli. vjera u Boga. poznavanje izvješća o stvaranju privih ljudi. Dodatna ilustracija 7. 3. zahvala Bogu.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. Bog je nevidljiv i svemoguć. Bog je dobar. gajiti osjećaj poštovanja prema čovjeku kao slici Božjoj. omogućiti izbor najprimjerenijeg modela. vjerovati.

po uzoru na psalme. promatranje. Igra asocijacija i izmjena iskustava i razgovor među učenicima. stvaralačko čitanje biblijskih tekstova i njihova pojedinačna i skupna obrada (svestrana obrada psalma).5. čovjek vjernik i nevjernik. Božje zapovijedi . ulje na platnu. Krvotok i izlučivanje. pisanje vlastite zahvalne molitve u obliku psalma. Prijedlozi za metodičku obradu 6. izrada plakata.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. 2. pantomima i dramatizacija. pripovijedanje i izdvajanje bitnih pojmova. misaono i duhovno biće. O Bogu govorimo u simbolima i znakovima. slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. Upoznati i opisati značenje dviju ploča Zakona kojega Bog daje Mojsiju. otkriti i shvatiti Božje zapovijedi kao Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. razredu). ispovijest vjere. Hrvatski jezi: Odnosi među likovima. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Dodatna ilustracija 7. Slavljenja i zahvaljivanja Bogu kod Židova i kršćana 1. zahvaljivati Bogu i slaviti Boga.. davanje Deset zapovijedi na Sinaju (teme obrađene u 3. izlazak iz Egipta. Prilagoditi tekstove. 4. Priroda i društvo: Organi za kretanje. fotogovor. filmova. čovjek – Božja slika. Apostolsko vjerovanje. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA 1. meditacija uz poticajne fotografije i glazbu. društveno. Božji zakon. 3. disanje i probavu. pravila života. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je promotre. Kao i kod oštećenja sluha. Obrazovna postignuća . Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja. Čovjek je prirodno. Osjetila nas povezuju s prirodom. 1888. Osnovne spoznaje i činjenice: Mojsije i „gorući grm“. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama molitvom i pjesmom. istraživanje i interpretacija crteža i likovnih priloga s povezivanjem biblijskih i likovnih poruka. (4. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Ograničena korelacija s engleskim jezikom. Lijepa žena se pudera. Engleski jezik: Ponavljanje i proširivanje naziva za dijelove tijela i osjećaje. Likovna kultura: Georges Seurat. opisivanje tijela i zdravstvenog stanja itd. Potrebno predznanje 3. KATOLIČKI VJERONAUK 5. primjera i sl. Zapovijed ljubavi. Ključni pojmovi 2. Prikazivanje sadržaja uz pomoć pripovijedanja. 5. Čovjek – čudesno biće. Preporuke za korelaciju 8. a ne memoriranje Apostolskog vjerovanja i molitve Hrvata katolika. Razumijevanje.pravila života Deset zapovijedi. Naglasiti bitno. omogućiti izbor najprimjerenijeg modela.

pojedinačni i skupni rad s biblijskim i literarnim tekstovima. razred. školske predmete. psovka. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 2 Razumijevanje bez memoriranja Deset zapovijedi i nemogućnost korelacije s engleskim jezikom.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. raspored sati. naučiti Deset zapovijedi i Zapovijed ljubavi. Dodatna ilustracija 7. kršenje zapovijedi i grijesi. razumijevanje i izražavanje molbe. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama pravila života. dan Gospodnji. Preporuke za korelaciju 8. uočiti posljedice kršenja pravila u svakodnevnom životu. Bog je jedini Gospodin . slušanje i interpretacija biblijskih tekstova. veći prostor za pisanje). Potrebno predznanje . pravedan. 1. svemoguć. spremnost čuvanja i obdržavanja Božjih zapovijedi u svakodnevnom životu. Poznavanje značenja znaka križa. Božje zapovijedi – pravila života. zapovijedi. (4. izražavanje odnosa u prostoru. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA 2. Sažeto i jednostavno opisati Deset Božjih zapovijedi. Vizualno potkrijepiti plakatima i umnim mapama. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Razumjeti. pravi Bog.4. Prijedlozi za metodičku obradu 6. doživjeti i iskusiti važnost poštivanja Božjega zakona u životu svakoga čovjeka i svih ljudi. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. pravedan i sretan život. interaktivno pisanje ili pisanje dijaloga. KATOLIČKI VJERONAUK 5. Božji zakon. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. dobri Otac. 4. crtežima i fotografijama. uočiti i spoznati da su Božje zapovijedi pravila za pravedan i sretan život svih ljudi na zemlji. Sustavno provjeravati razumijevanje i poticati na samostalno izražavanje. sposobnost opisivanja značenja riječi: Bog Stvoritelj. Ploče Saveza. Ključni pojmovi 2. Engleski jezik: Ponavljanje i proširivanje gradiva vezanog uz školu. meditacija uz glazbu s prikazom umjetničkih reprodukcija. molitva Očenaša. fiksiranje papira na podlozi. likovno i pismeno izražavanje. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 5.ljubi ga i svetkuj dan Gospodnji! jedan Bog. klanjanje Bogu. Izmjena iskustava i evociranje spoznaja o Božjim zapovijedima. dopuštenja. čitanje. 3. „Deset zapovijedi“ ili „Mojsije“ (dijelovi igranoga ili animiranoga filma).

kolažno prikazivanje zapovijedi s naglaskom na učenička iskustva i njihova svakodnevna pitanja. graditi stav odbojnosti prema riječima kojima se vrijeđaju Bog i čovjek. Sažeto i jednostavno opisati prve tri zapovijedi. Vizualno potkrijepiti plakatima i umnim mapama. pismeno i likovno istraživanje. poštovati Božje ime i odlučiti nikada ne psovati ni najmanju psovku. jedan Bog. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. klanjanje pravome Bogu. Dan Gospodnji. otkriti poveznicu između poštivanja Božjeg imena i svetkovanja dana Gospodnjega. Predmet Razred Nastavna cjelina KATOLIČKI VJERONAUK 5. 1. 4. 5. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 3. kletvama i ružnim riječima vrijeđaju Boga i čovjeka. Dati prednost usmenom izražavanju 2. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. svetost Božjeg imena. tko su oni i kako ih možemo prepoznati. shvatiti i doživjeti važnost kršćanskoga slavlja nedjelje kao dana Gospodnjega. uočiti kako se ljudi klanjaju krivim bogovima i otkriti načine klanjanja pravome Bogu. 8-1. dramatizacija teksta. druženje. Engleski jezik: Blagdani – opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i uspoređivanje običaja. Obrazovna postignuća 4. vođeni razgovor o poštovanju i kršenju nedjeljne obveze slavljenja Boga (misa. Raditi na primjerima iz života. izostanak s mise. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Upoznati i razumjeti poruku prvih triju Božjih zapovijedi. Prijedlozi za metodičku obradu 6. uvidjeti da ljudi griješe kada psovkom. graditi sposobnost slavljenja Boga u obiteljskoj i društvenoj zajednici. Kritičko čitanje i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova u poveznici s promatranjem i analizom crteža i fotografija (reprodukcija). Preporuke za korelaciju 8. (4. Rad na zadatku: gdje se sve oko nas nalaze i kriju lažni bogovi . Dodatna ilustracija 7. rad nedjeljom…). Umanjena korelacija s engleskim jezikom. kletva. upoznati starozavjetni tekst Izl 20.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. identifikacijski razgovor. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA . Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom. Kod prepričavanja učiti učenike da govore punom rečenicom. lažni bogovi. molitva.3. Video filmovi koji tematiziraju Boga i njegovu opstojnost i prisutnost u ljudskom životu. kao i različite načine slavlja Boga u različitim narodima i kulturama svijeta. izrada plakata. Upoznati i prihvatiti da je Bog najveće dobro kojemu se jedino treba klanjati. psovka. te tražiti da ponove pitanje.

pismeno izražavanje. izrada kolaža na temu: „Štititi život . Potrebno predznanje 3. Hrvatski jezik: Zoran Pograšić. Priroda i društvo: Čovječje zdravlje. značenje Majčina dana. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Narodi i države sklapaju sporazume radi mira i pravednosti u svijetu 1. razredu. naučiti pravila iskazivanja poštovanja u ophođenju s drugima. filmovi protiv nasilja. poštivanje. zajednici i društvu. Obrazovna postignuća 4. sukobi i nasilje. slike. „dar života“. analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova. nasilje). Prikladni filmovi (igrani. „ugroziti život“. Glazbena kultura: J. svađa. iskustva i spoznaje stečene posredstvom medija o nemirima. osveta). Kaplan. Preporuke za korelaciju 8. čitanje. osobito koji promiču mir itd. graditi stav i sposobnost opiranja svemu što drugima ugrožava život (tučnjava. strpljivost. poznavati kako se u dječjoj dobi može riječima i djelima griješiti protiv pete Božje zapovijedi (tučnjava. prepoznati važnost brige za tjelesni život i značenje Božje zapovijedi „ne ubij“!. Poštuj roditelje i čuvaj dar života! roditelji i stariji. naučiti i donijeti pravila izbjegavanja nasilja i sukoba među svojim vršnjacima (strpljivost. oproštenje).Naziv kataloške teme 1. otkriti značenje riječi „poštivati“ roditelje. Razgovor među učenicima i izmjena iskustava o odnosima roditelja i djece. promatranje i interpretacija slike. upoznati neke načine pomaganja u svojoj obitelji (obiteljski poslovi). Dati prednost usmenom izražavanju. poštivanja i zaštite čovjekova života od začeća do prirodne smrti. vrijeđanje. „ne ubij“ Spoznaje o odnosu s roditeljima i o životu u obiteljima stečenima iz neposrednoga iskustva i u školi. osobito starijim osobama. Ključni pojmovi 2. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. . video i animirani) i televizijske emisije za djecu na temu odnosa roditelja i djece. „ne ubij!“. nanošenje povreda. Doživjeti i iskusiti potrebu poštovanja i zahvalnosti roditeljima za dar života i njihovu skrb o nama. Poštovati i slušati roditelje. razgovor. dar života. Prijedlozi za rad s 3. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Mama je kriva za sve. rodbinski odnosi itd. nasilju i ratovima u našoj okolini i svijetu. prikupljanje podataka i igra naslova. poznavati znakove i pravila poštovanja roditelja u svakodnevnom životu i naučiti im zahvaliti. Upoznati i razumjeti poruku četvrte i pete Božje zapovijedi. katalog pitanja i vođeni razgovor o prikupljenim podatcima. Engleski jezik: Predstavljanje članova uže i šire obitelji. Dodatna ilustracija 7. Čestitka majčici (pjesma). crteža ili fotografije. izlaganje.ugroziti život". Moja odgovornost u obitelji. Izborni sadržaji za darovite učenike 10.

Vizualno potkrijepiti plakatima i umnim mapama. zajednička dobra. pravednost. Svakodnevna životna iskustva učenika. škrtost. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom. ništa mu se sakrit ne da“. 5. u trgovini i cijeloj zajednici. razumjeti značenje poslovice: „Božje oko uvijek gleda. Čitanje. KATOLIČKI VJERONAUK 5. razvijati stav poštovanja i brige za zajednička i tuđa dobra i vlasništvo. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 4. Razumjeti i poznavati poruku sedme i desete Božje zapovijedi. darežljivost. Iskazivanje iskustava. pojedinačni i skupni rad s biblijskim i literarnim tekstovima. razumjeti i opisati na primjerima iz života Isusovu poruku: „Doista. zavist. opisati značenje pojma „ne ukradi“!. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. otkriti. zavist. ondje će ti biti i srce“ (Mt 6. zavist. Bog sve vidi i sve zna. rad s autorskim tekstom „Pravedno živjeti“. Dodatna ilustracija 7. krađa. školi. 19-21). neka pitanja za ispiti savjesti u pripremi za ispovijed. zavist. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA 4. slušanje i interpretacija tekstova. zavist. gdje ti je blago. (4. pisanje dijaloga. likovno i pismeno izražavanje.učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potr 2. škrtost. dobrote i darežljivosti kao dragocjeno blago koje donosi pravu nutarnju sreću osobama koje tako postupaju. Pravedno živi . darežljivost i pravednost. Različito ponašanje ljudi prema svojim i tuđim stvarima Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Preporuke za korelaciju 8. doživjeti i prihvatiti čine nesebičnosti. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. pravednost. Izborni sadržaji za . 3. Ograničena korelacija sa glazbenom kulturo i engleskim jezikom. Uočiti i prihvatiti važnost poštivanja sedme zapovijedi „ne ukradi“ u obitelji. Prijedlozi za metodičku obradu 6. sebičnost. biblijske zgode (Zakej) i razne životne zgode koje tematiziraju pitanje pravde i nepravde. škrtost. crtežima i fotografijama. 4. darežljivost Hrvatski jezik i likovna kultura s temama koje obrađuju ili dotiču ljudske vrline i mane kao što su škrtost. osobito pisanje kratkog učeničkog sastava na temu škrtosti ili krađe..ne ukradi niti želi tuđe stvari! krađa. vođeni razgovor i tumačenje pojmova krađa. darežljivost. Kratki filmovi i crtani filmovi s temama krađa. razumjeti pojmove zavist. Sažeto i jednostavno opisati četvrtu i petu zapovijed. krađe i naknade. škrtost i krađa u poveznici s konkretnim životnim pričama i iskustvima učenika. Poticati na samostalno izražavanje i bogatiti rječnik učenika. pravednost i darežljivost u poveznici sa životno bliskim primjerima.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II.

scensko ili pismeno izražavanje. Čitanje. Preporuke za korelaciju . iskrenost. Razvijati stav iskrenosti prema sebi samu i drugima. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i vlasništvu. i s pozitivnim poticajima. sastavljanje novinskog članka. izdvajanje i pitanja i razgovor na temelju raznih životnih primjera o iskrenosti i laži. Potreban je dodatni kontinuirani rad na slaganju rečenica od zadanih riječi. Potrebno predznanje 3. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom. 2. sposobnost ispravna postupanja kada se pogriješi i nešto slaže: reći istinu. iskreno se ispovjediti za laž i prijevaru. uočiti i na životnim zgodama razumjeti kako laž dovodi do raznih nevolja (laž roditeljima radi loše ocjene u školi. užoj okolini i u društvu. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. na nekoga nešto izmisliti. slušanje Ode radosti. pa kako danas biti i ostati pošten i pravedan čovjek. doživjeti radost iskustva zbog istinoljubivosti. Razumjeti značenje i poruku zapovijedi „ne reci lažna svjedočanstva“. 3. Poslovice i izreke s porukama obraditi u višim razredima. 4. laž i prijevaru. zatajiti izostanak sa svete mise. tematiziraju iskrenost. prijevara. Neposredna životna iskustva. ispričati se. laži. prijevarama i spletkama u obiteljskom životu. krivo pričati o drugima. laž radi igre s prijateljima. priznati pogrješku. KATOLIČKI VJERONAUK 5. a mili su mu oni koji zbore istinu“ (Izr 12. lažnog svjedočenja itd. prevariti drugoga). Dodatna ilustracija 7. slike i spoznaje o lažima. (4. analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. Video filmovi (igrani i animirani) koji na dječjoj razini razumijevanja. Obrazovna postignuća 4. Potreban je dodatni kontinuirani rad na slaganju rečenica od zadanih riječi. laž. promatranje i interpretacija fotografija i crteža i usporedna analiza biblijskih i likovnih poruka. Budi istinit u riječi i djelu! istina. Hrvatski jezik: čitanje i interpretacija priča i pjesama s tematikom iskrenosti. Vizualno potkrijepiti plakatima i umnim mapama. Dati prednost usmenom izražavanju.darovite učenike 10. razumjeti značenje poruke: „Mrske su Gospodinu usne lažljive. Sažeto i jednostavno opisati sedmu i desetu zapovijed. Ključni pojmovi 2. 5. krivo se zakleti. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 22). otkriti i shvatiti da je važno i dobro uvijek govoriti istinu. 1. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA 5.

Vizualno potkrijepiti plakatima i umnim mapama. Hrvatski jezik: Usporedba. grijeh i smrt. kajati se za grijehe i propuste. pripremati se za božićnu ispovijed i ispuniti Ivanov poziv na obraćenje i dobra djela. Na karti Palestine pokazati rijeku Jordan. BOŽJI NAS GLASNICI ZOVU 1. 2. tražiti oproštenje. promatranje zemljovida. 4. Odnos među likovima. Ključni pojmovi 2. znati pripovjediti događaj na rijeci Jordanu i protumačiti glavne poruke o kojima govori Ivan Krstitelj. pisanje novinskoga izvješća o događaju na rijeci Jordanu. Prijedlozi za metodičku obradu 6. (4. Sažeto i jednostavno opisati osmu zapovijed. 3. izrada plakata i izrada adventskoga kalendara s nakanom širenja kulture zajedništva i predbožićnoga slavlja u školi. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama istina. Potrebno predznanje 3. a izreke s porukama obraditi u višim razredima. iskrenost. ispraviti nepravdu. vođeni razgovor na temelju prikupljenih informacija. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. Ivan Krstitelj. pripovijedanje. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Poznavati Došašće kao vrijeme iščekivanje i priprave za Isusov rođendan. 5. širiti mir. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu! prorok. Obrazovna postignuća 4. krivo se zakleti. pripraviti put Gospodinu. poznavanje nekih biblijskih likova koji su bili na Božjem putu (Abraham. Čitanje. ljudsko zlo. priznati grijeh. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom. prijevara. Video-film o Ivanu Krstitelju (igrani ili crtani). obećanje Spasitelja. Dati prednost usmenom izražavanju.8. pustinja. pripovijedanje. U Ivanovoj poruci uočiti i iskusiti put i način vlastite priprave u Došašću za Isusov dolazak: rado drugima pomagati. 1. KATOLIČKI VJERONAUK 5. otkriti da je prorok čovjek koji govori u Božje ime i potiče čovjekovo obraćenje Bogu. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Preporuke za korelaciju . Isus obećani Spasitelj i Mesija. u radu po skupinama napraviti usporedbu biblijske poruke s porukom crteža ili slike Ivana Krstitelja. prve spoznaje o nekim biblijskim činjenicama: grijeh prvih ljudi i njihov izgon iz raja. laž. analiza i interpretacija biblijskoga teksta. obraćenje. Dodatna ilustracija 7. lažno svjedočiti. Pojednostaviti sadržaje. scenski prikaz na temu „Svjedoci ljubavi“. Nema posebnosti. Josip…). stvaranje kataloga pitanja.

4. svima u bilježnicu. Marijina vjera. poznavati biblijski izvještaj o anđelovu navještenju Mariji. rijeka Jordan. KATOLIČKI VJERONAUK 5. pismeno izražavanje. Potrebno predznanje 3. 5. Sakrament krštenja u životu obitelji i župne zajednice. Razgovor među učenicima i prikupljanje već stečenih spoznaja. „Neka mi bude po riječi tvojoj“ navještaj Isusova rođenja. slušanje meditativne glazbe uz projekcije prizora Navještenja. Sin Božji. BOŽJI NAS GLASNICI ZOVU 2. analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova. pustinja. Provjeravati razumijevanje potpitanjima i voditi učenika k stvaralačkom izražavanju. Otkriti i doživjeti snagu Marijine ponizne vjere. Obrazovna postignuća 4. scenski prikaz Marijina navještenja prema molitvi Anđeo Gospodnji… Igrani ili animirani filmovi (isječci) o Marijinu Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Likovna kultura: radovi na temu priprave za Božić. Ivan Krstitelj – Isusov preteča. Isusovo začeće. Prilagoditi tekstove. iznijeti bitno. doživjeti radost Marijine spremnosti da prihvati Božji poziv i plan. susret Marije s rođakinjom Elizabetom. Ključni pojmovi 2. crteža ili fotografije. iskusiti Božju i Marijinu blizinu u molitvi Anđeo Gospodnji. začet po Duhu Svetom. izlaganje i tumačenje pojmova Božji plan spasenja. 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Samostalno stvaranje priče. obraćenje. o anđelu Gabrijelu i naviještenju Isusova rođenja. Izvedbeno prilagođavanje tekstova i pomoć pri samostalnom stvaranju priče.8. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. pojedinačno i skupno čitanje. 1. rado moliti Marijin zagovor. (4. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Otkriti i shvatiti da Bog ima plan sa svim ljudima. Adventski i božićni običaji u drugih naroda i kultura. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Dodatna ilustracija . Duh Sveti. pripovijedanje. otkrivati Duha Svetoga kao čudesnu Božju silu po kojoj je Marija začela Isusa. pripraviti put Gospodinu. promatranje i interpretacija slike. prikupljanje podataka i igra naslova. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. znati izmoliti molitvu Anđeo Gospodnji. prorok. pa tako s Marijom koju izabire da bude Božja majka. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 3. razumjeti da je Marija imala čvrsta vjeru u Boga po kojoj je pristala da bude Isusova majka. Prve i osnovne spoznaje o Mariji kao Isusovoj majci.

Obrazovna postignuća 4. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama navještenju. Mjesto i uloga žene u Crkvi u svjetlu ulogu Blažene Djevice Marije u povijesti spasenja 1. pjevanje pjesmica duhovnoga sadržaja i iz života hrvatskoga naroda koje su tematski vezane s pripravom za proslavu Božića. dramatizacija teksta. pobuditi i iskusiti osjećaj radosti zbog Božje blizine i sudjelovati u slavlju Božića. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za metodičku obradu . 8-14). Božji plan spasenja. Isus – Sin Božji. Emanuel. Anom. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja iz kuta kraljeva. 4. iznijeti bitno. čitanje biblijskoga teksta po ulogama te pojedinačni i skupni rad u analizi i interpretaciji biblijskih i literarnih tekstova. Izvedbeno prilagođavanje tekstova i pomoć pri samostalnom stvaranju priče. kralj Herod. Bogorodica sa sv. 2. 1510. Glazbena i likovna kultura: slušanje glazbe. 5. KATOLIČKI VJERONAUK 5. Igra asocijacija i izmjena iskustava. pohod Kraljeva. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prilagoditi tekstove.. Doživjeti poruku Božje ljubavi i mira kao uvjet za sretan i radostan osobni život i život u zajednici. Posvuda je Betlehem – Isus je svjetlo naroda car August.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. pripovjediti glavne činjenice Isusova rođenja prema Lukinu evanđelju (Lk 2. „nevina dječica“. Potrebno predznanje 3. Provjeravati razumijevanje potpitanjima i voditi učenika k stvaralačkom izražavanju. otkriti i spoznati da je Isus svojim rođenjem donijelo mir i svjetlo ljudima koji im samo Bog može dati. u poruci pastirima otkriti važnost Isusova rođenja za sve ljude. Ključni pojmovi 2. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. povezati božićnu poruku s narodnim običajima i doživjeti radost slavljenja Badnjaka i Božića u svome zavičaju. usporedno promatranje i analiza sadržaja umjetničkih reprodukcija. Josipova. otkriti značenje riječi Emanuel. pastira. grad Davidov. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. Preporuke za korelaciju 8. vježba meditativne šutnje i pisanje Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. odlazak na likovnu izložbu s temom Božića. Marijina vjera. Na karti Svete zemlje pokazati Betlehem. 3. BOŽJI NAS GLASNICI ZOVU 3. ulje na drvenoj ploči. svima u bilježnicu. „svjetlo naroda“ Poznavanje glavnih likova i osnovnih činjenica oko Isusova rođenja u Betlehemu. začet po Duhu Svetom. Priroda i društvo: Leonardo da Vinci.7. (4. „mir ljudima“.

Preporuke za korelaciju 8. 41-51). pisanje kratkog sastava na temu božićnoga svjetla i mira. 1. ukrasa i dr. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Isus . prve spoznaje o Isusovu životu u nazaretskoj obitelji Isusa. (4.potomak Davidov. sinagoge i hrama. Priroda i društvo: Vincent Van Gogh. čitanje i Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Hrvatski jezik: dječji literarni radovi na temu Božića. mjesto u kojem je Isus prikazan u hramu.. Filmovi koji uprizoruju Isusovo rođenje (igrani i animirani). promatranje zemljovida Isusove domovine. priprema božićne priredbe uz zajednički rad učitelja i vjeroučitelja. Pomoći učeniku sa stalnim potpitanjima. Dodatna ilustracija 7. Potrebno predznanje 3. u Isusovoj poslušnosti prema svojim roditeljima otkriti i doživjeti što znači „slušati roditelje“. razvijati sposobnost susreta. KATOLIČKI VJERONAUK 5.kod nas i u drugih naroda. trska i tinta. car August. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kratke meditacije. Sposobnost uočavanja sličnosti i razlika između crkve. 3.6. Marije i Josipa. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE! 1. Dječak Isus u kući Oca nebeskoga Isusova domovina. hodočašće. 5. prosinca . 2. Ne zahtijevati znanje imena i zemljopisnih pojmova. upoznati Isusov zavičaj i način života židovskoga dječaka u to doba. 1889. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja. Hanukka Blagdan svjetla kod Židova. Ključni pojmovi 2. poznavanje nekih mjesta Isusove domovine koji su blisko vezani za njegov život: Betlehem. i Nazaret u kojem je odrastao. poštovanja i razgovora sa roditeljima i odgojiteljima. prepričati događaj Isusova prikazanja u hramu. Na karti pokazati Jeruzalem. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. omogućiti izbor najprimjerenijeg modela. igra svjetla i tame. Likovna kultura: crtanje božićnih motiva i izrada figurica. Zvjezdana noć. Nazaret i Jeruzalem. Obrazovna postignuća 4. pripovjediti zgodu o dvanaestogodišnjem Isusu u Jeruzalemskom hramu (Lk 2. 4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. „mir ljudima“. Posebna pomoć pri snalaženju na karti Svete zemlje i potpitanjima pomoći pri stvaranju literarnog rada. Prijedlozi za metodičku obradu . razumjeti i objasniti Isusove riječi: „Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?“. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Isus – svjetlo naroda“ 24. Jeruzalemski hram. razumjeti riječi starca Šimuna: „oči moje vidješe spasenje tvoje“. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i duže promatraju. izrada božićnoga panoa. Otac nebeski. rođen od Djevice Marije. Razgovor i pripovijedanje o stečenim spoznajama.

Davati jednostavne primjere koje učenici rade usmeno i potpitanjima pomoć pri izražavanju. poznavati i iskusiti važnost molitve trojedinome Bogu – Ocu. naučiti i opisati kako smo kod krštenja kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Otac nebeski. poznavanje značenja riječi: Isus Spasitelj. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5.6. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama interpretacija biblijskoga teksta u poveznici s promatranjem i interpretacijom slike i stripa. „prikazanje u hramu“. Igra asocijacija i izmjena iskustava na temu krštenja. Specifična korelacija s glazbenom kulturom i prilagodba tekstualnih sadržaja. Dodatna ilustracija 7. Jeruzalemski hram. spasenje svijeta.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. terenska nastava (posjet ili „hodočašće“ do mjesne crkve ili svetišta. sposobnost opisivanja obreda krštenja djece. golub. ili po mogućnosti i sinagoge) . Znati pripovjediti događaj Isusova krštenja na rijeci Jordanu. rijeka Jordan. Potrebno predznanje 3. 4. Sin i Duh Sveti. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE! 2. način života i vjerske običaje. Ne zahtijevati znanje zemljopisnih pojmova i Isusova zavičaja. Značenje učenja Tore za židovskoga dječaka u Isusovo vrijeme. a tri su božanske osobe: Otac. Sinu i Duhu Svetom. 1. Objašnjavati jednostavnim izrazima poznatim učenicima. Prijedlozi za metodičku . „Otac moj“ . sinagogi. Obrazovna postignuća 4. starac Šimun. Isječci iz filmova o Isusovu djetinjstvu. Sin Božji. Preporuke za korelaciju 8. Glazbena kultura: J. Sin i Duh Sveti. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za slabovidne. KATOLIČKI VJERONAUK 5. jedan Bog. Presveto Trojstvo: Otac. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Dom (pjesma). Sin i Duh Sveti. 3. pripovijedanje i tumačenje Isusovih riječi da mu je biti u kući „Oca mojega“. 5. Ključni pojmovi 2. Mesija. pohod crkvi. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 2. uočiti da se kod Isusova krštenja objavilo Presveto Trojstvo: Otac. (4. Gotovac. upoznati i naučiti glavnu istinu kršćanske vjere koju čovjek nikada ne može posve razumjeti: samo je jedan Bog. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. „Ovo je moj ljubljeni Sin“ Isusovo krštenje. svetištu. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. S povjerenjem prihvatiti tajnu trojedinoga Boga otkrivajući njegovo djelovanje i snagu u događajima povijesti spasenja i vlastitom životu. Sposobnost prepoznavanja triju božanskih osoba u znaku križanja.

Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i duže promatraju. Radosna vijest. 5. Presveto Trojstvo. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji . Obrazovna postignuća 4. raditi učenicima poznate usporedbe. Hrvatski jezik: Razgovor – verbalna i neverbalna komunikacija. upoznati znakove posebne Božje brige za siromašne. Sin i Duh Sveti. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja. iskusiti da 6. Potrebno predznanje 3. promatranje i interpretacija slika. Isto kao kod oštećenja sluha. vođeni razgovor o prikupljenim podatcima i spoznajama. Razlikovanje knjiga Staroga i Novoga zavjeta. 3.obradu čitanje. jedan je Bog. Ključni pojmovi 2. izlaganje i tumačenje simbola goluba te pojmova Sin Božji. Isus u Nazaretu – Glasnik radosne vijesti sinagoga. crteža ili fotografija i usporedba njihovih poruka s biblijskim porukama. poznavati i prepričati događaj s Isusom u nazaretskoj sinagogi. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. pantomima i dramatizacija teksta. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. (4. Odnos među likovima Isusovo krštenje. bolesne. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE! 3. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Božji siromasi. pomazanje. Presveto Trojstvo: Bog: Otac. grješne i sve potrebne ljude. Preporuke za korelaciju 8. Isus je Božji Sin. svitak knjige. Doživjeti potrebu brige za ugrožene i graditi sposobnost razumijevanja i pomaganja potrebnima. 2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. meditacija sa slušanjem glazbe i projekcijom likovnih priloga (simbolički i likovni prikazi osoba Presvetoga Trojstva). Sadržaje potkrijepiti jednostavnim tekstovima i vizualizirati. analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova. pismeno izražavanje. Upoznati židovsku sinagogu kao mjesto čitanja i tumačenja svetih knjiga. sposobnost opisivanja značenja riječi prorok i Mesija. KATOLIČKI VJERONAUK 5. otkriti čemu se čude Isusovi mještani. Sin i Duh Sveti. promjena perspektive u pripovijedanju biblijskoga izvješća. 1. Isusov grad Nazaret. Dodatna ilustracija 7. izrada mentalne mape. Koristiti jednostavne izraze. protumačiti Isusovu poruku: „Duh Gospodnji na meni je…“ i „on me posla blagovjesnikom biti siromasima“. 4. a tri su božanske osobe: Otac.

4. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. hrani gladno mnoštvo i oprašta grijehe grješnicima. Dokumentarni film o židovskoj sinagogi i molitvenim običajima Židova. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. Poznavanje značenja židovske subote kao neradnoga dana i dana Gospodnjega. 3. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama prenositi Radosnu vijest znači spremnost zauzimanja i brige za siromašne i potrebne. Radosna vijest (dublje i šire značenje od dotadašnjih spoznaja). pomazanje. Odgojni i socijalizirajući . 5. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za slabovidne. pripovjediti Isusov susret s uzetim čovjekom i njegovo ozdravljenje (Iv 5. 2. 1. Duh Gospodnji. Kritičko čitanje te pojedinačni i skupni rad na analizi i interpretaciji biblijskoga teksta. Preporuke za korelaciju 8. upoznati i nabrojiti neka važnija dječja prava koja bi svi ljudi na svijetu trebali poštivati. doživjeti radost bolesnika nakon ozdravljenja. dječja prava. Isusu je važan čovjek subota – sveti dan. Specifična korelacija s glazbenom kulturom i prilagodba tekstualnih sadržaja. način života i vjerske običaje. glazbena i likovna kultura – teme o siromasima.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. kršenje propisa. Prijedlozi za metodičku obradu 6. interaktivno pisanje.5. bolesnima. osobito odredbe „ne radi“. Objašnjavati jednostavnim izrazima poznatim učenicima. Ne zahtijevati znanje zemljopisnih pojmova i Isusova zavičaja. uočiti i razumjeti da Isus ozdravlja bolesnika snagom svojih riječi: „uzmi svoju postelju i hodi“. poznavanje dotad obrađenih biblijskih zgoda o Isusu koji slijepcu Bartimeju vraća vid. potrebnima. Potrebno predznanje 3. (4. KATOLIČKI VJERONAUK 5. Ključni pojmovi 2. Upoznati i objasniti značenje subote u životu Židova. prikupljanje informacija s identifikacijskim i vođenim razgovorom. blagovjesnik. objasniti zašto Isus krši židovske propise i ozdravlja bolesnika. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Dodatna ilustracija 7. promatranje i analiza ilustracija u poveznici s biblijskom porukom. Božji siromasi. pismeno i likovno izražavanje. Obrazovna postignuća 4. Otkriti i doživjeti Isusovu brigu za ljude i snagu Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. čudesno ozdravljenje. Hrvatski jezik. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE! 4. Davati jednostavne primjere koje učenici rade usmeno i potpitanjima pomoć pri izražavanju. 1-16).

5. rad s crtežima na temu: „Da bi djeca mogla živjeti. dramska igra. KATOLIČKI VJERONAUK 5. usporedno čitanje evanđeoskih izvješća s promatranjem i analizom sadržaja umjetničkih reprodukcija. subota – sveti dan. pisanje nove prispodobe. Otkriti kako Isus traži od svojih učenika da za sebe kažu i odluče tko je on za njih i da po tome žive. analiza i tumačenje biblijskih tekstova. Vježbati opisivanje punim rečenicama. Sin Boga živoga. Čitanje. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE! 5. Isusova božanska moć. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama njegove riječi i djela dok pomaže bolesniku i ozdravlja ga. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. stvaralačko pripovijedanje. 4. Prijedlozi za metodičku obradu 6. razvijati sposobnost uočavanja nevolje svojih bližnjih i spremnosti da im se pomogne. razgovor na temu: „Subota je radi čovjeka“. uočavati i opisati razliku između značenja riječi vjerujem i ne vjerujem. učenicima poznatim izrazima. razumjeti i opisati riječi o Isusu da je „Sin Boga Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Preporuke za korelaciju 8. 3. Potrebno predznanje 3. koristiti vizualno potkrjepljenje i individualizirane listiće. glad i razne nepravde i da im kršćani trebaju pomagati. Neke poznate osobe u čitavom svijetu koje su se borile za temeljna ljudska prava. Dodatna ilustracija 7. otkriti da u svijetu mnoga djeca trpe bolest. ispovijest vjere. čudesno ozdravljenje. 2. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. poznavati događaj Petrove ispovijesti vjere u Isusa Krista. Pojačana vizualizacija sadržaja i poticanje govorenja uz potpitanja. 1. potrebno je…“.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. poznavati imena nekoliko apostola. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Ključni pojmovi 2. Obrazovne emisije i poticajni filmovi o brizi za obespravljenu djecu. (4. Hrvatski jezik i likovna kultura – teme o raznim životnim situacijama u koje pokazuju brigu za potrebite ljude i pomaganje tim ljudima. izrada panoa na temu: „Dječja prava danas“. Obrazovna postignuća . Petrova ispovijest – Isus je Sin Boga živoga Petar. Razlikovati apostole od svih drugih Isusovih učenika i sljedbenika. kršenje židovskih propisa. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. ljudska i dječja prava. nabrojiti neka temeljna dječja prava koja posebno treba poštivati. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za slabovidne. Tumačiti jednostavnim.ciljevi i sadržaji 5.

Hrvatski jezik: pričanje doživljaja iz osobnog života. 3. Jednostavno pripovijedanje teksta uz razna potkrjepljenja. poznavanje nekih biblijskih zgoda koje govore kako Isus ljudima pomaže i spašava ih. u školi. NA ISUSOVU PUTU – SLIJEDIMO NJEGOVO DJELO! 1. Film o sv. Razumijevanje. Slijedimo Isusove riječi i djela korizma. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama živoga“. „Petar – Stijena“. upoznati kako Isus prihvaća Petrovu vjeru i što mu obećava. Dodatna ilustracija 7. pripovijedanje i interpretacija tekstova. post. na ulici i kamo god se krećemo. Uzorni svjedoci vjere u Isusa Krista danas (papin lik. pisanje dijaloga. pripovijedanje i pisanje o zamišljenome događaju. igra uloga i dramatizacija teksta. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. KATOLIČKI VJERONAUK 5. ispovijest vjere. 5. Čitanje. vođeni razgovor o dobivenim podatcima i tumačenje pojma „Sin Boga živoga“. likovno i pismeno izražavanje na temu: „Tko je za mene Isus Krist“. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. razvijati spremnost da pred svima i da uvijek priznamo da vjerujemo u Isusa i da tu vjeru svjedočimo na svakome mjestu: u obitelji. naučiti Apostolsko vjerovanje. prepoznati i navesti neka dječja iskustva patnje koja se događaju u Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Shvatiti i objasniti značenje riječi korizma. Poznavanje značenja korizme kao vremena pripreme za Uskrs i vremena u kojem kršćani još više čine dobra djela. djela milosrđa. (4. snaga vjere. Petar apostol. otkriti i naznačiti koliko je važna naša vjera u Isusa Božjega Sina. Petar apostol. posjet crkvi ili svetištu gdje se slavi sv. slušanje. Potrebno predznanje 3. Otkriti i doživjeti snagu Petrove vjere u Isusa Krista. promjena perspektive u pripovijedanju biblijskoga događaja – sa stajališta jednog od drugih apostola ili nekog prolaznika.) 1. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 2. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Preporuke za korelaciju 8. Isus . Obrazovna postignuća .Sin Boga živoga.4. 4. Petru. Ključni pojmovi 2. a ne memoriranje Apostolskog vjerovanja. …. Isto kao i kod oštećenja sluha. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za slabovidne. pojedinačni i skupni rad s tekstovima i fotografijama u analizi i interpretaciji Petrova lika i njegove vjere.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V.

tjelesna djela milosrđa. čitanje. post. Običaji u hrvatskom narodu u vrijeme korizme. gladi. Raditi više na komunikacijskoj. Isusova kušnja. snaga vjere. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Korizmena akcija odricanja za dobro potrebnih i siromašnih. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. i spremnosti da im pomognemo radi vjere u Isusa Krista. Hrvatski jezik. Razna iskustva patnje i pomoći koje ljudi pružaju jedni drugima u trenucima patnje. nego lingvističkoj kompetenciji. 5. 3. razumjeti pojmove post i djela milosrđa. Evokacijski razgovor i igra asocijacija. upoznati biblijski tekst o Isusovu postu u pustinji i kušnjama. Prijedlozi za metodičku obradu 6. po primjeru žene tuđinke (Mt 15. 2. NA ISUSOVU PUTU – SLIJEDIMO NJEGOVO DJELO! 2. stvaralačko pripovijedanje i tumačenje biblijskih i literarnih tekstova s usporedbom poruka dobivenih promatranjem i analizom sadržaja umjetničkih reprodukcija. likovna i glazbena kultura s tematikom i običajima bliskima korizmenom vremenu i pripravi za proslavu Uskrsa. razumjeti i doživjeti korizmu kao posebno vrijeme u kojem treba činiti djela ljubavi i milosrđa. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. razumjeti i doživjeti snagu vjere u Isusa Krista koji pomaže u raznim životnim patnjama. 4.4. igra uloga. Dodatna ilustracija 7. U govornim aktivnostima nema posebnosti. upoznati i nabrojiti tjelesna djela milosrđa. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika. (4. Razvijati sposobnost prihvaćanja svih ljudi. 21-28). 1. Obogatiti sadržaje specifičnim katehetskim pomagalima i pojednostaviti biblijski tekst. patnika i potrebnih. fotogovor s temom duhovnih i tjelesnih djela milosrđa. Preporuke za korelaciju 8. razgovor na temu milosrđa i pomaganja: duhovna djela – tjelesna djela milosrđa. Upoznati djela milosrđa. sastavljanje novinskog izvješća ili članka o neko dobru djelu i dobročinitelju. katastrofa i ratova (TV – reportaže i emisije). KATOLIČKI VJERONAUK 5. duhovna djela milosrđa. Ići putem Kristova križa Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme .) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. osobito ugroženih. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama svijetu i oko nas. ne zahtijevati reproduciranje.

otkupljenje. 1. . otkriti i objasniti značenje Isusove poruke: „što god učiniste jednom od moje najmanje braće. razvijati sposobnost odupiranja zlu i grijehu.1. vječno spasenje. križni put. Ključni pojmovi 2. župnoj zajednici i u svom mjestu. Obrazovna postignuća 4. događaj Cvjetnice i Kalvarije. Kristova muka. smrti i uskrsnuća Kristova (projektna i suradnička nastava . biti spreman priteći u pomoć ljudima koji pate i umiru. prikupljanje podataka i igra naslova. pripovijedanje i izlaganje s tumačenjem pojmova „uzeti grijehe svijeta“ i „otkupiti“.pravljenje uskrsnog panoa). izrada plakata.. Glazbena i likovna kultura: slušanje glazbe iz bogate hrvatske pasionske baštine. Zajedničko oblikovanje i priprema križnog puta. Preporuke za korelaciju 8. razumjeti i prihvatiti poteškoće i kušnje trpljenja u vlastitom životu kao put nasljedovanja Isusa patnika. Hrvatski jezik: Pisanje literarnih radova na temu Kristove muke i uskrsnuća. izrada uskrsnoga panoa (projektna nastava). gajiti spremnost prihvaćanja i rješavanja poteškoće po Isusovu primjeru. likovni radovi na temu muke. razgovor i pisanje kratkog sastava na temu patnje i smrti u perspektivi Kristova križa. Prijedlozi za metodičku obradu 6. meditacija uz poticajne sladove i glazbu s temom križa i Kristove otkupiteljske patnje. iskustva proslave događaja Velikoga tjedna u obitelji. Priroda i društvo: Michelangelo Bounarroti. 40) Razumjeti i doživjeti Kristovu smrt kao vrhunac očitovanja Božje ljubavi i kao čin pobjede nad grijehom i smrću. Potrebno predznanje 3. upoznati i razumjeti Isusovu muku i križni put kao znak njegove božanske ljubavi i praštanja prema čovjeku. Promatranje i interpretacija slike. st. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. organizirati križni put na razini razreda ili se pridružiti župnoj zajednici. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za slabovidne. upoznati i ispripovjediti biblijsko izvješće o Isusovoj muci i smrti na križu. zajedničko oblikovanje križnog puta crtežima. Poznavanje osnovnih činjenica Kristove muke i smrti. crteža ili fotografije koje prikazuju Kristov križ i patnju. Igrani ili animirani filmovi o Kristovoj muci i smrti. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Veliki tjedan. čitanje i interpretacija biblijskih tekstova. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. „uzeti grijehe svijeta“ pobjeda nad grijehom i smrću. mramor. Dodatna ilustracija 7. križni put. 16. Maslinska gora. Pietà. trpljenje. Opisati i protumačiti događaje Cvjetnice i Velikoga četvrtka i petka. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim Cvjetnica. meni učiniste“ (Mt 25.

razumjeti i protumačiti dio Apostolskog vjerovanja o Isusu Kristu koji je „treći dan uskrsnuo od mrtvih“. 4. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Ključni pojmovi 2. igra uloga i scenska interpretacija Kristova uskrsnuća. prepoznati mir kao dar pobjede života nad smrću i kao mogućnost za skladan život s Bogom i ljudima. ples i pantomima kao znak tuge i radosti s temom: „Svjetlo uskrsnog jutra“. „vječno spasenje“. crtanje i slušanje glazbe uskrsnoga vremena. 5. Shvatiti smrt kao dio ljudskog života. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. znati protumačiti riječ šalom. pravljenje intervjua s roditeljima i susjedima o značenju Isusova uskrsnuća u svakodnevnom životu kršćana. otkriti i pobuditi radost zbog vlastitog uskrsnuća. Svjedočiti pobjedu uskrsloga Krista smrt. vječno spasenje. otkupljenje. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu . Konkretno obilježiti navedene dane. pripovjediti biblijsko izvješće o Kristovu uskrsnuću (Mt 28. otkriti. slušanje i izvođenje uskrsnih pjesma. kolaž s temom: „Radost – Uskrs u svijetu“. 3. didaktička igra pridruživanja i specifičnost korelacije s glazbenom kulturom i hrvatskim jezikom.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. život. Igrani i animirani filmovi o Kristovoj muci i uskrsnuću. Primjena specifičnih katehetskih pomagala. objasniti i doživjeti Isusovo uskrsnuće kao pobjedu života nad smrću. slika i biblijskih poruka. mir uskrslog Krista. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. osjetiti potrebu izgradnje mira danas i uvidjeti vlastite mogućnosti doprinosa miru. NA ISUSOVU PUTU – SLIJEDIMO NJEGOVO DJELO! 3. Potrebno predznanje 3. 1-10). Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. šalom – mir. usporedno promatranje i tumačenje crteža. Obrazovna postignuća 4. uskrsnuće od mrtvih. didaktička igra pridruživanja i pomoć pri pisanju literarnih radova. Hrvatski jezik. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Primjena specifičnih katehetskih pomagala. Poznavanje glavnih osoba i činjenica koje su povezane s događajem Kristove muke i uskrsnuća i iskustva proslave Uskrsa u obitelji i župnoj zajednici. KATOLIČKI VJERONAUK 5. likovna i glazbena kultura – pripovijedanje iskustava. Dodatna ilustracija 7. uskrsnuće. Dramatizacija tekstova.odgojno-obrazovnim potrebama 2. Preporuke za korelaciju 8. (4. pripovijedanje i tumačenje pojmova „uskrsnuo od mrtvih“ i „uzašao na nebesa“. ukazanje Uskrsloga. Steći životnu nadu i snagu za svakodnevni život na otajstvu Kristova uskrsnuća i na vjeri u uskrsloga Krista. Izražajno čitanje te pojedinačan i skupni rad na analizi i interpretaciji biblijskih i literarnih tekstova.

analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova. više nego znanja o činjenicama uskrsnuća. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. 1. Shvatiti i osjetiti da Duh Sveti i danas Kristovu Crkvu vodi. poznavati neke zajedničke aktivnosti i oblike pomaganja vjernika u župnoj zajednici. primanje sakramenata i pobožnosti. Poticati učenike na samostalno izražavanje. čitanje. GRADIMO KRISTOVU CRKVU 1. posvećuje i čisti. Ključni pojmovi 2. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je promotre. Prilagodba biblijskoga teksta i konkretizirati ključne pojmove. Kristov Duh okuplja Crkvu Duh Sveti. Igra asocijacija na temu braća i sestre. pantomima i igra uloga. (4. izlaganje s tumačenjem simbola „plameni jezici“. Crkva. crteža ili fotografije i usporedba njihovih poruka s biblijskim porukama. „jedno srce i jedna duša“. braća i sestre. da vjernicima daje svoje darove i snagu da mogu živjeti i svjedočiti svoju vjeru. 3. Razumjeti i pripovjediti biblijski izvještaj o silasku Duha Svetoga nad apostole. izrada umne mape. 5. i pojma „rođendan Crkve“. sposobnost prepoznavanja Duha Svetoga kao treće božanske osobe. razgovor o prikupljenim podatcima i porukama. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1.9.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. znati zahvaliti za primljene darove. darovi Duha Svetoga. plameni jezici. stvaranje kataloga pitanja. Iskustva života u svojoj župnoj zajednici. gajiti otvorenost poticajima i vodstvu Duha Svetoga u našem životu. Dati jednostavnije tekstove i raditi na usmenim vježbama. Potrebno predznanje 3. Dodatna ilustracija . pisanje kratke molitve za jedinstvo među svim kršćanima svijeta. slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. Poticati učenike na samostalno izražavanje. 4. promatranje i interpretacija slike. 4. 2. KATOLIČKI VJERONAUK 5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. prvih kršćana i djelovanja Duha Svetoga u njihovu životu. otkriti i shvatiti vezu između apostola. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Značenje uskrsnuća u osobnom životu u svjetlu teme: uskrsnuće Isusa Krista (umjetnički izričaj). Omogućiti učeniku iskazivanje radosti uskrsnuća. Organiziranje molitvenog susreta s učenicima pripadnicima drugih kršćanskih zajednica u školi. Obrazovna postignuća 4. uočiti i razumjeti da Duh Sveti okuplja Kristove učenike u zajednicu braće i sestara i pomaže im da budu „jedno srce i jedna duša“. okupljanje vjernika na svetu misu.

biskup. izgraditi osjećaj poštovanja prema papi i svome biskupu kao nasljednicima apostola i crkvenim poglavarima. čitanje. jedinstva i razlika između pape. svećenika i vjernika laika u Crkvi. 5. GRADIMO KRISTOVU CRKVU 2. Prema potrebi provjeriti razumijevanje. spoznaja da danas ima Kristovih vjernika (kršćana i katolika) u svim narodima i jezicima svijeta. svatko u njoj ima svoje mjesto i svoju službu: papa. prikupljanje podataka i igra naslova. 3. biskup. papa. izlaganje s tumačenjem službe. Sposobnost razlikovanja Crkve kao zajednice koju je Krist osnovao od crkve kao zgrade u kojoj se okupljaju vjernici. Pojednostavljeno pripovijedanje biblijskih tekstova. katalog pitanja i vođeni razgovor o prikupljenim podatcima. Blagdan Duhova . Shvatiti i doživjeti Crkvu kao zajednicu u kojoj se okupljaju ljudi svih rasa. izrada Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1.7. analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova s usporednim promatranjem i interpretacijom slika. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Hrvatski jezik: slike iz života prisutne u djelima dječje književnosti i pjesništva. uočiti i upoznati da su u Katoličkoj crkvi svi vjernici pred Bogom jednaki.silazak Duha Svetoga. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. opet. Predvidjeti kraće i lakše odlomke za čitanje. biskupa. Preporuke za korelaciju 8. zajednica vjernika. poznavati razliku između biskupa i svećenika. Ključni pojmovi 2. „jedno srce i jedna duša“. Potrebno predznanje 3. 1. plameni jezici. 2. Crkva u šarenim bojama i licima Katolička crkva. Razvijati osjećaj pripadnosti Crkvi kao zajednici Kristovih vjernika po čitavom svijetu.rođendan Crkve. svećenik. ali da. odnosno predodžba. Upoznajmo darove Duha Svetoga. Duhovi . crteža ili fotografija. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. iz svih naroda. 4. plemena i jezika na svijetu. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo. Obrazovna postignuća 4. rođenje Crkve. Promatranje karte svijeta i razgovor o prisutnosti različitih naroda i jezika u svijetu te spontani razgovor na temu: „Jedna Crkva u šarenim bojama i licima“. izmjena iskustava o odnosima među kršćanima u vlastitoj sredini. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. njegovati osjećaj brige za sve članove Crkve u svijetu i s njima se povezati molitvom i dobrim djelima. KATOLIČKI VJERONAUK 5. Prijedlozi za metodičku obradu . Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom. svećenik i vjernik laik. vjernik laik. Pojednostaviti biblijske tekstove. dar Duha Svetoga.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. (4.

papa. Prepoznavanje službi u crkvi i povezivanje sa vizualnim materijalom. 5. 2. otkriti svoju župu kao zajednicu braće i sestara koji se okupljaju na nedjeljnu sv. Prikazati dijelove filmova ili Tv-emisija o papinu pohodu Hrvatskoj i BiH. zaštitnik župe. Moja župna zajednica i župna crkva župa. pripovijest i pjesma. odlučiti redovito ići na nedjeljnu misu i vjeronauk. od ministranata do čitača. Prijedlozi za metodičku obradu .6. biskup. župnik. razgovor. Nema posebnosti. Nema posebnosti. (4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Obrazovna postignuća 4. vjernik laik. misu. poznavanje nekih oblika služenja vjernika u zajednici. crkvene službe. osjećati se aktivnim članom svoje župe. Razvijati osjećaj pripadnosti svojoj župnoj zajednici i spremnost aktivna uključivanja u život svoje župe. 3. a što povezuje različite religije i vjeroispovijesti. Terenska nastava (upoznavanje svoje župne crkve i zajednice). primaju sakramente i slave župnoga zaštitnika. Hrvatski jezik: dokumentarni film. metodom „hit parada zajedništva“ prikazati važnost crkvenog i župnog zajedništva. Potrebno predznanje 3. Katolička Crkva. znati opisati svoju župnu crkvu i navesti što treba imati da se u njoj može slaviti sveta misa i vjernici se okupljati na razne pobožnosti. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kolaža s temom: „Crkva je šareni vrt Kristovih vjernika“. župna zajednica. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. GRADIMO KRISTOVU CRKVU 3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. Rad na zadatku: Što povezuje sve kršćane u svijetu. rad s fotografijama. Ključni pojmovi 2. biti član ministrantske ili neke druge skupine i rado pomagati potrebnima. Poticati učenike na samostalno izražavanje. Iskustva sudioništva u životu svoje župe i prepoznavanje nekih oblika služenja u zajednici koje pripadaju samo svećeniku. shvatiti kako se u župi svaki njezin član treba osjećati kao „kod svoje kuće“ i uzajamno se poštovati i pomagati. KATOLIČKI VJERONAUK 5. Preporuke za korelaciju 8. biskupija. Dodatna ilustracija 7. župe i župnika. susret i razgovor sa župnikom te ministrantskom ili pjevačkom Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. župna zajednica. 1. izlaganje i pripovijedanje s tumačenjem pojmova župa. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku. 4. pjevača … Navesti ime svoje biskupije. župna crkva.

župnik. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. naziv svoje biskupije. Nikolu. Ključni pojmovi 2. Dodatna ilustracija 7. Razvijati vlastiti dar dobrote po uzoru na sv. (4. 3. poznavanje osnovnih podataka o sv. Omogućiti učenicima stjecanje iskustva. Obrazovna postignuća 4. Konkretizacija u crkvenom prostoru te s katehetskim materijalom i pomagalima. Nikole. prepoznati. osobito ugroženima. po potrebi osigurati prijevoz i pratnju druge osobe.6. čitanje. Prijedlozi za metodičku obradu . na primjeru sv. razlikovati ključne pojmove i iskazivanje iskustva. Otkriti kako je ljudima potreban Bog da bi istinski i radosno živjeli. odmoru i na ljetnim praznicima. Nikoli i neke zgode iz njegova života. Preporuke za korelaciju 8. KATOLIČKI VJERONAUK 5. 1. Nikola. Nikole. razumjeti dobrotu kao Božji dar i put svetosti. koji vraća nesretnim roditeljima njihova zarobljena sina.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 1. Razgovor i izmjena iskustava o vremenu priprave za Božić u obitelji i široj zajednici. Nema posebnosti. Lucija. odlučiti u Došašću pomoći potrebnomu i odabrati neko dobro djelo. Konkretizirati sadržaj. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Potrebno predznanje 3. Hrvatski jezik: dokumentarni film. analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova u poveznici s promatranjem i interpretacijom slika i crteža te slušanjem prigodne glazbe. 2. razumjeti što za kršćane znači pomagati ljudima. župa. 5. župna zajednica. osobito siromašnima i potrebnima. prikupljanje podataka i davanje naslova. Spoznaje i iskustva o Došašću kao vremenu priprave za proslavu Isusova rođendana u svojoj sredini i u narodnoj tradiciji. put dobrote. 4. omogućiti učenicima stjecanje iskustva u konkretnom sakralnom prostoru. Duh Kristov nas vodi na naše. otkriti Božju brigu i dobrotu prema ljudima. imenovati. Posjet župnoj crkvi. u iskrenoj ispovijedi očistiti i pripremiti svoje srce za Isusov dolazak. slušanje liturgijske glazbe. Bog poziva ljude na put dobrote Došašće. sv. pismeno izražavanje s temom dobrote i Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. svetac – svet čovjek. sv. pripovijedanje zgode iz života sv. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama skupinom. Pohod učenika župnoj crkvi i pastoralnom centru i razgovor sa svećenikom te nekim aktivnim skupinama i članovima vjernika u župi. izrada kolaža s temom: „Crkva je zajednica Isusovih vjernika“.

Ključni pojmovi 2. Likovna kultura: crtanje adventskih motiva. 1. sv. Obrazovna postignuća 4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 2. Zajedničko obilježavanje Došašća i blagdana svetaca. Razvijati potrebu upoznavanja vjerskih i narodnih običaja vršnjaka koji su druge vjere. školska božićna priredba. 5. upoznati vjerski obred po kojem židovski dječak postaje vjerski punoljetan i po prvi puta čitati tekst iz Svetoga pisma. Nema posebnosti. Pojednostavljeni tekstovi i specifična korelacija s glazbenom kulturom. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Jeruzalem. Poticati samostalno izražavanje uz sliku. Mojsije. Omogućiti učeniku samostalan rad u obilježavanju Došašća i blagdana. Hrvatski jezik: razgovori i iskustva vezano uz pripremu djece u školi i obitelji za proslavu sv. pravljenje adventskoga vijenca i dr. bar micvah. događaja i običaja židovskoga naroda. Nema posebnosti. Prikazivanje različitih hrvatskih narodnih običaja u pripravi za Božić te vlastita izrada adventskoga vijenca. Uočiti važnost obitelji u odgoju i životu židovske djece. obrezanje. 4. poznavati važnije židovske vjerske obrede koji se odvijaju i svečano slave u obitelji. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Igra asocijacija s pribiranjem iskustava i spoznaja o poznavanju imena. (4. sinagoga. Lucije. Božji Zakon u životu židovskog dječaka odgoj djece. Stari zavjet. KATOLIČKI VJERONAUK 5. 3. s poštovanjem se odnositi prema pripadnicima drugih vjera i njihovoj tradiciji i običajima. Neki adventski i božićni običaji. Potrebno predznanje 3. božićnih ukrasa i čestitki. otkriti što Židovima znači sveta knjiga Tora. Prijedlozi za metodičku obradu . pisanje dijaloga ili poticajnog pisma 8. pojedinačni i skupni rad s biblijskim i literarnim tekstovima. Glazbena kultura: slušanje glazbe. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Barbare. 6. pjevanje pjesmica iz narodne duhovne i folklorne baštine povezanih s adventskim vremenom. Nikole. Preporuke za korelaciju priprave za proslavu Božića. crtežima i fotografijama. znati što znači obrezanje za židovskog dječaka. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. slavljenje šabata.6. pripovijedanjem i razgovor. sv. likovno izražavanje i izrada plakata i panoa za Došašće i Božić. Abraham. pjesme i veselice iz različitih hrvatskih krajeva. Dodatna ilustracija 7. 2. Pesah.

2.6. Prikazati filmske i druge zapise važnijih kulturnih činjenica iz hrvatske narodne baštine koji ishode iz Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Potrebno predznanje 3. vlastitim životom svjedočiti stav da su evanđelje i katolička vjera temelj izgradnje osobne sreće te općeg dobra i napretka hrvatskoga naroda. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 5. 3. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. U govornim aktivnostima nema posebnosti.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 3. Razumjeti simboliku riječi „korijen“. Kao i kod djece s oštećenjem sluha. individualno utvrđivati prethodno gradivo. Prijedlozi za metodičku obradu 6. prepoznati Višeslavovu krstionicu i zavjetni križ kao hrvatske simbole primanja krštenja i vjernosti Kristu i Crkvi. naglasak staviti na važnost obitelji i slavlja u obitelji te važnost Svetog pisma. fiksiranje papira na podlozi. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Pesah. (4. 4. odlučiti moliti Zavjetnu molitvu Hrvata katolika. terenska nastava (posjet zavičajnom muzeju ili zavičajnoj kući). izrada plakata. Obrazovna postignuća 4. Promatranje. Preporuke za korelaciju 8. šabat. Izdvojiti bitno. Dodatna ilustracija . narodna baština. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama židovskom dječaku. razgovor. KATOLIČKI VJERONAUK 5. Ključni pojmovi 2. Razvijati stav zahvalnosti Bogu i svojim precima što imamo Domovinu i svoju bogatu duhovnu i kulturnu tradiciju. panoa ili zidnih novina. 1. veći prostor za pisanje). bar micvah. upoznati kako su Hrvati kao narod primili krštenje i odlučili svoju domovinu graditi na Kristovu evanđelju i zakonu ljubavi. ne ulaziti u tumačenje ni opisivanje vjerskih obreda. Hrvatski jezik i glazbena kultura. otkriti i doživjeti kako je lijepo imati miran dom i domovinu. Pohod židovskoj sinagogi ili gledati dječji dokumentarni film ili emisiju o životu i vjerskim običajima židovskoga naroda. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. analiza i interpretacija tekstova. pokrštavanje. Božja riječ i krštenje – hrvatski kršćanski korijeni Hrvati. voljeti svoju Domovinu i sve njezine stanovnike. pismeno i likovno izražavanje s temom „Duboki su naši korijeni“. analiza i interpretacija crteža i fotografija. Tora. Dodatna ilustracija 7. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prezahtjevna tema za djecu s oštećenjem sluha.

ukratko opisati krštenje Hrvata. Nastavu katoličkog vjeronauka u školi mogu izvoditi vjeroučitelji s visokom stručnom spremom (stupanj VII/1) kao što su: diplomirani teolozi diplomirani katehete i katehistice profesori vjeronauka-diplomirani teolozi profesori vjeronauka-diplomirani katehete i katehistice. 2. Pokrštavanje Hrvata. Preporuke za korelaciju 8. 3. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9.7. duhovna baština. 4. Izdvojiti bitno. gradove i zemlje odakle dolaze naši preci. 1. Hrvatska u europskom okružju. Isto kao kod djece oštećena sluha. potkrijepiti vizualnim materijalom. Priroda i društvo: Dolazak Hrvata i stvaranje države. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama kršćanskih temelja. Hrvatska u doba narodnih vladara. Simboli domovine. vjere i duhovnosti hrvatskoga naroda. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 5. Dati prednost usmenom izražavanju. . Smanjiti opseg povijesnih sadržaja. narodna baština. Upoznati neka mjesta. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.

nastavnici/profesori ekonomike domaćinstva i hemije. . NASTAVNICI – STRUČNI PROFILI NASTAVNIKA KOJI MOGU REALIZIRATI NASTAVU U PETOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 1. Nastavu iz predmeta Muzička kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. 3. U slučaju da škola ne raspolaže profilom nastavnog kadra koji je naveden u prethodnom stavu. 2. 5.. 9.). Nastavu iz predmeta Osnove tehnike realiziraju nastavnici/profesori tehničkog odgoja i informatike. ... 6. Nastavu iz predmeta Društvo u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. Nastavu iz predmeta Matematika u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. Nastavu iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave.nastavnici/profesori kulture življenja i tehničkog odgoja. 4. Nastavu iz predmeta Bosanski / Hrvatski / Srpski jezik i književnost u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. Nastavu stranih jezika u petom razredu devetogodišnje osnovne škole izvode nastavnici – profesori stranog jezika. 10. nastavnici/profesori tehničkog odgoja i nastavnici/profesori informatike. Nastavu vjeronauke izvode nastavnici/profesori vjeronauke. Nastavu iz predmeta Priroda u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. Nastavu iz predmeta Likovna kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave.. 11. .nastavnici/profesori kulture življenja. ali i oni nastavnici koji imaju grupe informatika i tehnički odgoj sa nekim drugim predmetom (fizika. matematika .3. 7. Napomena: učitelji* U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju 8. u zavisnosti od nastavnih sadržaja. nastavu iz predmeta Osnove tehnike mogu realizirati kombinovano. Nastavu kulture življenja u petom razredu devetogodišnje osnovne škole izvode: .

IZBORNI DIO NASTAVE (6 časova) – može realizirati nastavnik/profesor tehničkog odgoja. • • • • UVOD U NASTAVNI PREDMET (1 čas) može realizirati nastavnik/profesor tehničkog odgoja u saradnji sa nastavnikom/profesorom informatike. odnosno nastavnici/profesori tehničkog odgoja sa nekim drugim predmetom ili grupom predmeta Sadržaje iz oblasti INFORMATIKA I TEHNIKA (13 časova) može realizirati nastavnik/profesor informatike odnosno nastavnici/profesori informatike sa nekim drugim predmetom ili grupom predmeta. odnosno nastavnici/profesori tehničkog odgoja sa nekim drugim predmetom ili grupom predmeta NAPOMENA: Uz posebno odobrenje Ministra obrazovanja i nauke nastavu u V razredu mogu realizirati i nastavnici/profesori predmetne nastave po nastavnim predmetima kako slijedi: • Bosansk /Hrvatski/Srpski jezik i književnost u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavenici/profesori Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti • Matematika u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori matematike • Priroda u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori biologije • Društvo u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori historije i geografije. • Muzička kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/ profesori muzičke kulture • Likovna kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori likovne kulture • Tjelesni i zdravstveni odgoj u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja .po pojedinim temama kako slijedi. Sadržaje iz oblasti TEHNIKA I INFORMATIKA (15 časova) može realizirati nastavnik/profesor tehničkog odgoja.

3. STRUČNI PROFILI NASTAVNIKA KOJI MOGU REALIZIRATI NASTAVU U PETOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 1. II Tačka 3. Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA PETI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE I U Nastavnom planu za PETI razred devetogodišnje osnovne škole je iza rubrike: „UKUPNO REDOVNE NASTAVE“ dodaje se rubrika: „Odjeljenska zajednica – 1 čas sedmično”. 25. Nastavu iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. STRUČNI PROFILI NASTAVNIKA KOJI MOGU REALIZIRATI NASTAVU U PETOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE mijenja se i glasi: „3. te na prijedlog stručne službe Ministarstva i Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo. 7. Nastavu iz predmeta Muzička kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. 5. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 10/04 i 21/06). 6. .Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science Na osnovu čl. Nastavu iz predmeta Bosanski / Hrvatski / Srpski jezik i književnost u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. Nastavu iz predmeta Likovna kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. Nastavu iz predmeta Matematika u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. Nastavu iz predmeta Društvo u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. Nastavu iz predmeta Priroda u petom razredu devetogodišnje osnovne škole mogu izvoditi učitelji* / nastavnici / profesori razredne nastave. 4. 2.

nastavnici/profesori tehničkog odgoja i nastavnici/profesori informatike. 4.. odnosno nastavnici/profesori tehničkog odgoja sa nekim drugim predmetom ili grupom predmeta 3. 2..nastavnici/profesori kulture življenja i tehničkog odgoja.nastavnici/profesori ekonomike domaćinstva i hemije.Napomena: učitelji* U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju 8. . 9. u zavisnosti od nastavnih sadržaja.nastavnici/profesori kulture življenja. 11. Nastavu kulture življenja u petom razredu devetogodišnje osnovne škole izvode: . Sadržaje iz oblasti TEHNIKA I INFORMATIKA (15 časova) može realizirati nastavnik/profesor tehničkog odgoja. 1. po pojedinim temama kako slijedi. matematika .). Nastavu vjeronauke izvode nastavnici/profesori vjeronauke. UVOD U NASTAVNI PREDMET (1 čas) može realizirati nastavnik/profesor tehničkog odgoja u saradnji sa nastavnikom/profesorom informatike. nastavu iz predmeta Osnove tehnike mogu realizirati kombinovano. 10.. U slučaju da škola ne raspolaže profilom nastavnog kadra koji je naveden u prethodnom stavu. Sadržaje iz oblasti INFORMATIKA I TEHNIKA (13 časova) može realizirati nastavnik/profesor informatike odnosno nastavnici/profesori informatike sa nekim drugim predmetom ili grupom predmeta. Nastavu iz predmeta Osnove tehnike realiziraju nastavnici/profesori tehničkog odgoja i informatike. ali i oni nastavnici koji imaju grupe informatika i tehnički odgoj sa nekim drugim predmetom (fizika. IZBORNI DIO NASTAVE (6 časova) – može realizirati nastavnik/profesor tehničkog odgoja.. odnosno nastavnici/profesori tehničkog odgoja sa nekim drugim predmetom ili grupom predmeta Nastavu u V razredu mogu realizirati i nastavnici/profesori predmetne nastave po nastavnim predmetima kako slijedi: • Bosansk /Hrvatski/Srpski jezik i književnost u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavenici/profesori Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti • Matematika u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori matematike • Priroda u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori biologije • Društvo u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori . . Nastavu stranih jezika u petom razredu devetogodišnje osnovne škole izvode nastavnici – profesori stranog jezika.

monks. godine.ba. Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo.gov. IV Prosvjetno – pedagoški zavod Kantona Sarajevo će uraditi program rada odjeljenske zajednice za peti razred devetogodišnje osnovne škole i dostaviti ga svim osnovnim školama Kantona Sarajevo i drugim relevantnim ustanovama. radi njegove daljnje provedbe. 20. godini i slijedećim školskim godinama. avgusta 2008.ba Tel: + 387 (0) 33 562-128. Broj : 11-01-38-7211-6/2008 Sarajevo.historije i geografije. www. • Muzička kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/ profesori muzičke kulture • Likovna kultura u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori likovne kulture • Tjelesni i zdravstveni odgoj u petom razredu devetogodišnje osnovne škole – nastavnici/profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja III Odluka iz tačke I i II će se primjenjivati u školskoj 2008. Reisa Džemaludina Čauševića 1 . Safet Kešo e-mail: monks@ks.06. najkasnije do 25./2009.2008. godine MINISTAR Mr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->