P. 1
Upravljanje_poslovnim_informacionim_sistemima

Upravljanje_poslovnim_informacionim_sistemima

|Views: 473|Likes:
Published by Emir Muftic

More info:

Published by: Emir Muftic on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

Upravljanje poslovnirn Informacionim

sistemima

I.

UYOD Globalizacija Informaciono drustvo Informacione tehnologije

3
6

1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1.
1.4. 1.5.

8
13

2.
2.1 .
2.2. 2.3. 2.3.1. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.5.

20 Podatak i informacija 32 Znanje · · 43 ORGANIZACIJA I MENADZMENT 46 Sta je menadzment 56 Ko su menadzeri 59 Upravljanje ···66 Proces donosenja odluke 68 Organizacija koja uci 70 Socio-ekonomske promene 72 Novi model organizacije 77 Novi izazovi za korporativne Iidere 79 Novi izazovi za korporativne menadzere resursa 81 Novi izazovi za zaposlene u preduzecu 84 Kompetencije menadzmenta i central no motivisanje 88 Yirtuelna organizacija 89 Upravljanje kvalitetom - QMS 99 Total Quality Management - TQM 102 POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI 107 Sistemi za podrsku odlucivanju 116 lzvrsni sistemi za podrsku odlucivanju 118 UPRA YLJACKI INFORMACIONI SISTEMI 120 Menadzment poslovnih informacionih sistema - MplS 124 Upravljanje informacijama 126 ERP - Sistem za planiranje i upravljanje .. 128

Racunarske mreze

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima

4.3. 4.3.1.

BI- Poslovna inteligencija 140 CRM - Customer Relationship Management .. .............................................................. 146 4.3.2. BPM - Upravljanje poslovnim procesima lSI 4.3.3. KM - Upravljanje znanjem 161 4.3.4. HRM - Upravljanje Ijudskim resursima 174 4.3.5. DW - Skladiste podataka 177 4.3.6. DM - Data mining 217 4.3.7. OLAP - proces analiticke obrade podataka230 4.3.7.1. OLAP funkcije u programu Excel 243 4.4. AI - Vestacka inteligencija , 249 4.4.1. DSS - Sistemi za podrsku odlucivanju 261 4.4.2. ES - Ekspertni sistemi 266 4.5. IDEF metode modeliranja 273 4.5.1. IDEFO metoda 277 5. SKRACENICE 287 6. POJMOVI · 291 LITERA TURA 297

1. UVOD
Osnove upravljackih informacionih sistema, MIS I-a, jesu razlicite discipline kao sto su teorija informacija, teorija sistema, teorija komunikacija, kibernetika', matematika, programiranje i programski jezici, teorija racunarskih sistema i mreza i druge srodne discipline. Danas su vazni sistemi i modeli podataka vremenu, a zasnivaju se na multimedijalnoj informacije i na digitalnim sistemima komunikacije. u realnom dimenziji

Poslovni informacioni sistemi postaju sve kompleksniji. Informacione tehnologije se razvijaju velikom brzinom i u mogucnosti su da prate vecinu promena koje se desavaju u drustvu, da podrze mnoge zahteve koji se postavljaju pred organizacije i poslovne sisteme, bilo da su to veliki, srednji iii mali sistemi. Menadzeri, sagledavajuci poslovne procese u svojoj organizaciji i probleme koji ih prate, definisu svoje zahteve za kljucnim informacijama potrebnim za donosenje efikasnih i efektivnih poslovnih odluka. Projektanti poslovnih informacionih sistema, podrzanih informacionim tehnologijama, moraju da uvaze zahteve i potrebe menadzera. U cilju stvaranja kvalitetnih upravljackih poslovnih informacionih sistema analiticari i projektanti informacionih sistema treba da koriste najnovije informaticke alate, metode i procedure. Informacioni sistem preduzeca, bilo da je podrzan informacionim tehnologijama iii ne, zahteva reinzenjering poslovnih procesa. Analiticarirna i projektantima su na raspolaganju savremene metode i standardi za modeliranje

I 2

Management Information Systems Kibernetika je teorija komunikacija uredaia i zivih bica,

i postupaka

upravljanja

kod

2

3

savremeni softverski proizvodi.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima poslovnih procesa. skladista podataka .objekta koji salje i objekta koji prima informaciju. Veliki uticaj na upravljacke sisteme imaju globalne promene koje narnecu nova . U svakoj poslovnoj organizaciji moraju se razjasniti neke nedoumice u smislu definisanja i modeliranja poslovnih procesa koristeci savremene IDEF standarde kao i izbeci zablude da je resenje "kljuc u ruke" najbolje.DM 5 4 . u zavisnosti od nivoa podrske informacionih tehnologija. a menadzmentu je na raspolaganju softver za upravljanje tim procesima. Da bi se uopste govorilo 0 upravljackim informacionim sistemima potrebno je poci od informacije i njenih karakteristika koje definisu razmenu izmedu razlicitih objekata . Ovi softverski paketi omogucavaiu prikupljanje i obradu informacija u cilju donosenia poslovnih odluka. Postojeei poslovni informacioni sistem nece se unaprediti ako se samo zameni hardversko i softversko okruzenje. . srednjih iii malih preduzeca na raspolaganju su. Zbog toga je veoma vazno da strucnjaci iz preduzeca i tim projektanata naprave zaiednicku analizu poslovnih procesa i postave model resenja poslovanja preduzeea pomocu poslovnog informacionog sistema podrzanog informacionim tehnologijama. Interaktivan i konzistentan uvid u informacije omogucavaiu OLAP tehnologije.toga cu poceti sa fenomenom globalizacije informacionog drustva kao nove paradigme zivota i rada. Ono se rnoze unaprediti reinzenjeringom uz koriscenie savremenih CASE3 alata. Svaka organizacija ima svoje specificnosti koje treba ugraditi u softversko resenje. 3 4 Computer Aided Software Engineering Data Mining . Nijedno softversko resenje poslovnog sistema nije toliko univerzalno da se moze primeniti u svim organizacijama.rudarenia'". Menadzerima velikih. S.pravila" ponasanja u svetu informacionih tehnologija.

vesti i filmovi najavljuju. iako bitno.1.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima 1. korporacije i svetski ekonomski gigant Medunarodni monetami fond (MMF) pretvaraju nacionalne ekonomije u svoje lokalne jedinice. lnformatieko-medijska revolucija i njeni kulturni proizvodi kao sto su TV serije. Understanding Globalization. Globalizacija. ovu savremenu globalizaciju pokrecu ekonomski motivi. koncept otvorenog drustva zasnovanog na naeelima civilnog drustva. Nezadrzive ekonomske sile. globalizacija oznacava i sirenje istovetnih formi. industrijalizma. a zatim i postindustrijalizma. pripada proslosti. i kulturnih raznovrsnosti baziranih na vrednostima nacionalnih tradicija. na gotovo celokupni socijalni prostor. nije i jedino. Globalizacijom nestaju nacionalne drzave. Danas globa/izacija postaje nova sudbina. transnacionalni finansijski kapital. Svet nacionalnih ekonomija. umesto visepolarnog stvoren je uniformni. Najzad. kao da se desava nekim drugim ljudima. sila koja pokrece konce svakodnevnog zivota''. jos juce nam je delovala tako daleko i strano kao da se dogada u nekom drugom svetu. unipolarni svet. Njena druga i presudna dimenzija oslikana je u socija/noj dimenziji koju globaJizacija 5 T. kraj nacionalne kulture i identiteta. Farrar Straus Giroux. a ne nama. Globalizacija pOp'~ima. p_os~avqase vrlo vaino pitanje nacina na koji ce doc! do ukljucenja u ovaj globalni proces. Demokratija i trziste postali su univerzalna socijalna formula koja preovladava na svim prostorima sveta. Definisanje g/oba/izacije kao objektivnog planetarnog procesa. gradanske demokratije. njihova autonomija i suverenitet. 7 6 . New York. nazalost. Friedman (1999): The Lexus and the Olive Tree. koji je vladao pet vekova i izgledao vee it. globalni svetski poredak. Drugim recima. ljudskih prava.

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnirn Informacionim sistemima 1.informaciono-kornunikacione tehnologije (Information and Communication Technology). Jos 80-ih godina proslog veka. Ijudski i socijalni kapital. Information Society. U razvijenom informacionom drustvu. pristupa. nudi sledecu definiciju koncepta informacionog drustva: komunikacionih tehnologija (IKT). razmena informacija je oduvek bila od izuzetnog znacaja. znaci uslov za prednost u bespostednoj ekonomskoj trci. koje karakterisu informaciono drustvo. kultumog. Informaciono druitvo je drustvo u kome svako moie da stvara. U Evropi se na pojavu informacionog drustva gledalo kao na prirodni razvoj evropske liberalne tradicije iii kao na americku tehnolosku modernizaciju. Brzina i sama efikasnost razmene informacija omogucile su znatno povecanje osetljivosti aktera ekonomije i na najmanje trzisne promene . 'J Knowledge Society. Razvoj drustvenih i tehnoloskih form acija. svesna bica. a posebno je prisutan u poslednje dye decenije. drustvo u kojem su jeftina informacija i IKT u sirokoj upotrebi. Building the Information Society: a global challenge in the new Milenium. drustvima i narodima da razviju svoje potencijale potpuno u promociji sopstvenog odriivog razvoja i unapredenju kvaliteta zivota. vece ukljucivanje Ijudi sa posebnim potrebama i vece povezivanje regiona. mreza. 7 WSIS Declaration of Principles and Plan of Action. a informaciono drustvo" je drustvo u kojem su ekonomski i kultumi zivot vezani za lKT . cesto koriscen termin informaciono drustvo postaje kljucni opis socijalnog. kako bismo istakli rastuci uticaj informaciono(. 8 9 . Posedovanje odgovarajucih informacija u pravom trenutku danas. decembar 2003. Ovo novo drustvo nudi vel ike mogucnosti: nove mogucnosti za zaposlenje. Termin informaciono drustvo pojavljuje se sedamdesetih godina dvadesetog veka. Za ljude.8 Ovakvim pristupom se naglasava koriscenje Ijudskih potencijala jer danasnje vreme je vreme informacionokomunikacionih tehnologija do kojih se doslo primenom najboljih ideja i dostignuca dosadasnjih napredovanja raznih naroda i oblasti. novo orude za obrazovanje i trening. laksi pristup javnim servisima. omogucavajuci tako pojedincima. kreacija. Nase drustvo danas zovemo i informaciono drustvo. Zavrsni dokument prve faze Svetskog samita 0 informacionom drustvu" odrzanog pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u Zenevi. iii druttvo znanja'. Informaciono drustvo Savremeni svet zapocinje proces transformacije iz industrijskog u informaciono drustvo. 12. informacionog drustva ogleda se u cinjenici da u njemu znanje i informacije postaju kljucni motivatori predstojeceg drustvenog razvoja. razvojem kibemetike kao opste teorije sistema. H Declaration of Principles. i da su znanje i kreativnost kljucni faktori razvoja drustva. Razvijene informacionokomunikacione tehnologije su osnova i pokretac novog drustvenog poretka. vise nego ikada. distribucija i manipulacija informacijama postaju znacajne ekonomske i kulturne aktivnosti. pocinje vee sa revolucijom matematicke logike dvadesetih i tridesetih godina XX veka iii tek kasnije.trenutnu reakciju na uoceni nepovoljan razvoj dogadaja. Document WSIS03/GENEVA/DOC/4-E. koristi i deli informacije i znanje.2. ekonomskog i tehnickog koncepta danasnjeg sveta. Osnovna karakteristika postindustrijskog. da bi se istakla cinjenica da najvecu dobit donosi investicija u nematerijalno.

povratni odnos sa tehnologijom. To nije lak proces jer je znanje mnogo slozenije od informacije. M The Information Society: The Role of Networks and Information. jer zavisi od konteksta. Moze se reci da su najvaznije osobine informacionog drustva modeme informacione i komunikacione tehnologije koje ornogucavaju brzo procesuiranje informacija. bez obzira na geografske i vremenske udaljenosti. kada nam na raspolaganju stoje informaciono-komunikacione tehnologije koje ornogucavaju trenutnu obradu. decentralizovanosti i uzajamne saradnje. i prenosi velike kolicine informacija sa jednog kraja sveta na drugi. asocijaciju i rezonovanje. Sam tennin informaciono drustvo implicira centralnu ulogu informacije. informaciono drustvo Flach. 2010 2015 Slika I. umnozavanja mesta proizvodnje informacija znanja. a sada. drugim recima. izmedu ostalog. teze se strukturira od informacije i nalazi se u vise raznovrsnih dokumenata. dupliciranje i distribuciju informacija i znanja. umrezavanje tehnologija i informacija. komunikaciju. lnforrnacionokomunikacione tehnologije zahtevaju reorganizaciju tradicionalnih skola. zahvaljujuci prednostima informaciono-komunikacionih tehnologija. kao centralni Informacija je primljena i shvacena poruka. ucenje.r Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima f Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima f I stub ekonomije bazirane na znanju prevazilazenje geografskih prepreka. i ekonomskih i politickih struktura. informaciono-komunikacione tehnologije vidi kao most izmedu razvijenih i nerazvijenih drzava. Od procesa umrezavanja znanja ocekuje se mnogo. onaje sustinski pokretac informacionog drustva'". kao i njen interaktivan. Danas. Mozemo reci da je informacija oduvek predstavljala kljucni faktor u svim drustvirna sveta. i kao sredstvo za Principi jednostavnog i lakog pristupa informacionokomunikacionim tehnologijama ornogucavaju razvoj i unapredenje informacionog drustva. Znanje je sve one sto je poznato. u smislu fleksibilnosti. Tehnicko poreklo informacionog drustva i njegova srodnost sa izrazom informatika redukuje njegov sadrzaj na tehnoloski aspekt. Medutim. kao pokretaca opsteg napretka. 10 II 12 10 II . drugim recima urnrezavanje globalnog znanja. Medunarodna zajednica. Sticanje znanja ukljucuje kompleksne kognitivne procese: percepciju. znacenja koje dodeljujemo podatku. informacionokomunikacione tehnologije su uoblicile novo drustvo informaciono drustvo. kao alat za ekonomski i socijalni razvoj. znanje neometano kruzi. Razvoj ekonomije i drustva Informacije'" i znanja" su oduvek bili vezani za Ijudsko drustvo i bili pokretaci njegovog napretka.

Zasad. skoro istovremeno. stamparijom J. Pronasao je prvu racunaljku. Dakle. Znaci. 12 13 . Teznja da se stvori informaciono drustvo u kome se !judi nalaze u interakciji sa raspolozivom tehnologijom u ci!ju razmene informacija na globalnom nivou realizuje se sve vise. obrazovanje i informaticka pismenost neki su od uslova potrebnih za stvaranje informacionog drustva. stara oko 2.Gutenberga i masovnim uvodenjem racunara i Interneta u svakodnevni zivot. ponasanja.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima podrazumeva mnogo vise od same tehnicke. pronasao prvi digitalni kalkulator. 15 Blaise Pascal (1623-1662). rada i zaradivanja za zivot. abak iii abakus':'. Informatizacijom se maze smatrati zavisnost svih aspekata privrede ad uredaja za procesiranje informacija za prelazak u informaciono drustvo. Informacione tehnologije Osnovno zanimanje nasih predaka bio je lov. komunikacije. Koristila se u raznim civilizacijama. svet u stalnoj promeni. poznavanje stranih jezika. Paskal je svoju 13 Abak (abakus) je primitivna racunaljka plocastog oblika za lakse izvodenje racunskih operacija. prepreke ostvarenju tog cilja predstavljajusu jezicke.e. Njihov brojcanik se i danas u nekim automobilima koristi kao brojcanik kilometara. matematicar i fizicar sa pocetka XVII veka.n. Informatizacija se odnosi na razvijanje informacionih sistema.3. Da bi nakon lova tacno podelili plen koristili su prste na rukama. nastavlja se pismenoscu.500 godina. Informatizacija drustva pocinje artikulisanim govororn. podataka i Slika 2. odnosno tehnoloske modernizacije. pojavom prvih crteza pre 200. Ako je ulov bio veci dolazilo je do neresivog problema. mogli su brojati sarno do deset. Kineski abak iii abakus Naucnici Sikard" i Paskal". nezavisno jedan od drugog.500 g p.000 godina i sumerskog pisma 5. godine izumio prvi mehanicki kalkulator. 1.. a potice iz Azije. covek je morao pronaci nesto sa cime bi racunao i vece brojeve. to je svet znanja i informacija. 14 Wilhelm Schicard (1592-1635). U nekim zemljama sveta i danas se koriste abaci. kulturne i ekonomske barijere. Brzi razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i inovacije u digitalnim sistemima predstavljaju revoluciju koja fundamental no menja nacin razmisljanja. razvili su masinu za sabiranje na bazi zupcanika numerisanih od 0 do 9. 1623. Osnovna pismenost.

To je bila ogromna masina teska 30 tona. Tek u XIX veku pojavljuju se koncepti masina koje odgovaraju danasnjim. koristi dualni sistem. koristeci Babidzov princip napravio je novu racunsku masinu MARK I kojaje sdrzavala vise od 70. Programirao se rucno.r Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima masinu koristio pri obracunavanju prikupljao kao poreski cinovnik. r Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716). Amerikanac Herman Hollerith (1860-1929) napravio je. Sastojala se od 18. ali princip koji je on razvio primenjuje se i u danasnjirn racunarima. trosila je puno energije. a trebalo je da poseduje memoriju kao i izlazne jedinice za prikazivanje rezultata racunanja. pa ova masina nikad nije realizovana. nemacki matematicar i filozof iz XVII veka. prekidac sa dva stanja ukljuceno-I i iskljuceno-O. Dimenzije ove masine bile su prevelike. godine) napravio rnasinu sa dualnim brojevima i naredbama. Dvojica amerikanaca. sortira ih. sabira i registruje. oduzimanje. godine masinu na kojoj su se mogle izvoditi sve cetiri osnovne racunske operacije: sabiranje. koristili su elektronske cevi kao prekidace za stanja 0 iii izgradili prvi elektronski racunar ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). dugacka 30 metara. napravio je 1671. Nazalost. sto je njgov osnovni nedostatak. John Mauchly i Presper Eckert. godine takozvanu diferenciranu masinu. te analiticku masinu koja je bazirana na konceptualno istim principima kao i danasnji racunari. uz pomoc prekidaca i kablova. Energiju je dobijala iz pame masine. za potrebe popisa stanovnistva u SAD-u 1890. mnozenje i deljenje. Engleski matematicar Charles Babbage (179-1871) predlozio je 1823. 150 KW po satu. svoju masinu nije zavrsio do kraja. U jednoj sekundi mogla je izvrsiti 5. Ovim je smanjio broj kontaktnih elemenata u masini. masinu koja uz pomoc elektriciteta cita busene kart ice. siroka I metar i visoka 3 metra. Ovim je postigao da obrada podataka popisa stanovnistva traje sarno cetiri sedmice. godine. Nemac Konrad Zuse (1910-1995) smatra se prvim konstruktorom koji je (1938. 14 15 . Zamisao je bila da se programi zapisuju na papime busene kartice.000 elektronskih cevi a racunala je 1.000 operacija sabiranja ili 357 operacija rnnozenja iii 38 operacija deljenja. Slika 3. poreza koji je njegov otac I. I Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Howard Aiken. koja. a inace je trajala deset godina. rnatematicar sa Harvarda. MARK I Prvi elektronski racunar je konstruisan za vojne potrebe. Charles Babbage je celi svoj zivot posvetio pravljenju analitickog racunara koji bi komplikovanije proracune automatski izvrsavao. Medutim. u stvari.000 elemenata.000 puta brze od automata za racunanje MARK I.

U nacrtu predloga za EDV AC John von Neumann. naredbe delovima Slika 4. pa nije potrebno graditi mnogo paralelnih jedinica za racunanje vee se operacije izvode sa jednom tzv. Univerzitetu Pensilvanija rnaternaticar. u koju se mogu unositi i iz koje se mogu dobiti operandi redosledu. ENIAC Kasnije su naucnici razvili nove metode i tehnologije koje su dozvoljavale da se redosled obavljanja poslova i redosled racunanja zapamte u racunaru. je ujedinio sve ideje i postavio osnovnu upravljacka jedinica koja moze interpretirati dobijene iz memorije racunara. Za vreme rada na ENIAC projektu pojavile su se dye nove koncepcije racunara. predaju korisniku i izlazni podaci. vecih mogucnosti a 1(. sto ornogucava izvodenje niza naredbi u proizvoljnom redosledu. godine nastao je EDVAC . Kao rezultat ovih koncepcija 1952. Danasnji racunari su neuporedivo daleko manjih dimenzija. aritmetickom jedinicom. broj ulazni deo u koji se moze unositi proizvoljan memorija.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima logicku strukturu racunara sa memorisanim Osnovni elementi ovakvog racunara su: operanada i naredbi.Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer. i naredbe i to u proizvoljnom aritmeticko-Iagicka jedinica koja moze obavljati aritmeticke i logicke operacije sa operandi rna koji se uzimaju iz memorije i rezultate operacija smesta u memoriju. Prva koncepcija je proizisla iz konstatacije da su elektronski sklopovi dovoljno brzi da obavljaju aritmeticke i logicke operacije. i upravljati ostalim Osnovna struktura koja proizilazi iz ovih uslova poznata je kao von Neumannova" struktura i svi racunari proizvedeni od tog vremena zasnovani su na toj strukturi prikazanoj na sledecoj slici. Druga koncepcija. profesor na 16 17 . programom. clan radne grupe. smestanje program a u rnemoriju. rnnogo je znacajnija i bitno je uticala na dalji razvoj racunara. John von Neumann (1903-1957). izlazni deo preko kojeg se rezultati.

Mogu Ii Informacione pretvoriti u uspesno? Tehnologije lose preduzece 17 18 19 LSI-Large Scale Integration tehnologija Very Large Scale Integration . Prajs i Moren. koji je nagraden medaljom. bio je izlozen i hidrointegrator. hidrointegratora. a te stvari su postojale svo vreme oko nas. Ona stavlja zajedno stvari 0 kojima niko drugi nije mislio da ih mote staviti zajedno. za resavanje diferencijalnih jednacina. poznat pod populamim nadimkom Mika Alas. Slika 5. Kakav je doprinos informacionih tehnologija upravljackorn sistemu preduzeca? IT mora biti integralni deo sistema upravljanja koji moze pornoci dobrom menadzmentu da bude bolje. odnosno kretanja tecnosti. prenos i prezentaciju podataka i informacija. ciji je uterneljivac kasnije bio Norbert Wiener. arnericka i poljska nauka odale su Petrovicu priznanje kao predskazatelju jedne nove savremene nauke.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Razvojni put elekronskih sledecom tabelom: racunara mozemo predstaviti Generacija I II Godina 1940-1956. Nije 20 IT . maternaticar Mihailo Petrovic (1868-1943). 1957-1963. za sta su mu odali priznanje svetski naucnici Kamke. Hidrointegrator Mike Alasa Informacione tehnologije (I'T?") su zajednicki pojam za izucavanje sredstava. Ova masina je radila na principu hidraulike. u paviljonu Kraljevine Srbije. postupaka i metoda za upravljanje. obradu.Information Technology 18 19 .cip na bazi silicijuma Giant Scale Integration . Ruska. kibernetike. Veliki deo informacionih tehnologija nije novo znanje: To je nova percepcija. 1964-1970. cuvanje.citav racunar u jednom zazivela zbog ergonomskih razloga. U teoriji da. ali u praksi ne! cipu. u oblasti racunarstva krajem XIX veka objavio je u SAD-u konstrukciju analognog racunara. Na Svetskoj izlozbi u Parizu 1900. 19701980- Osnova elektronske cevi tranzistor integrisana kola LSI17 integrisana kola VLS[18 tehnologija GS[19 III IV V lnteresantno je spomenuti da je srpski naucnik.. a losem menadzmentu da bude cak i gore.

iii Circuit Switched Public Data Networks . U ovakvom okruzenju moguce je ostvariti virtuelne terminalske sesije. plotera i druge. medusobno podataka mogu biti podeljene na . Potreba za umrezavanjern sistema proiziIazi iz stalnog rasta razmene podataka. 20 21 . Kada govorirno 0 mrezama. specijalizovan za prenos podataka. jayne mreze. pojaviia se vojna rnreza ARPANET 1970. stampaca. pocetak komercijalizacije 1994.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 1. Sam razvoj racunarskih mreza poceo je sedamdesetih godina proslog veka. prvi put se pojavio termin 1989. pojava web protokola 1991. organizacija. Javne mreie Packet Switched Public Data Networks PSPDNs na primer Internet. Mreiu za prenos medusobno povezanih sposobni da razmenjuju slika. na primer PSTN. da je umreiavanje koncept povezanih racunara koji dele resurse. povezanih racunara. definisan TCP/IP protokol 1982. u razvoj mreza ukljucuju se univerziteti 1974. CiIj umrezavanja je formiranje virtuelnog radnog okruzenja unutar kojeg bi raznovrsni uredaji medusobno deliIi svoje resurse kao sto su procesna snaga i periferne jedinice. Mreze za prenos podataka predstavlja grupa kornunikacionih uredaja. odrzavaju preduzeca iii organizacije. glas. i na privatne javne mreie. Public Data Networks mreie.PDNs. a resursi koje dele umrezeni racunari su podaci i periferni uredaji. transfer fajlova i razmenu elektronske peste. gasi se ARPANET 1990. Njih instaliraju.1. Racunarsku mreiu cini grupa nezavisnih. pojava pretrazivaca. Vazni datumi u istoriji Interneta su: 1969.3. Racunarske mreze Racunarska mreza je telekomunikacioni sistem za prenos podataka koji omogucava odredenom broju nezavisnih uredaja da medusobno komuniciraju. Private Networks. moze se reci da su mreie skup medusobno hardverski povezanih racunara i perifernih uredaja. ISDN PDN. morarno ih posmatrati kao mreze za prenos podataka i kao racunarske mreze. 5tO znacajno smanjuje investiranje u opremu ali ne umanjuje komfor rada. Privatne mreze se formiraju na prostoru drugih. Za normal an rad na racunaru potreban je odreden broj perifernih jedinica. koji su informacije kao 5tO su podaci. skenera. racunarske mreze Internet Neekonornicno je da svaki racunar podrzava po skup perifernih jedinica pogotovo ako se zna da koriscenje pojedinih perifernih jedinica nije intenzivno. Ovi servisi imaIi su poseban znacaj u razvoju racunarskih mreza. To je sistem koji povezuje razlicite iii slicne uredaje u jednu ceIinu.CSPDNs. tako da korisnici uopste ne primete njegovo postojanje uz puno koriscenje svih njegovih prednosti. Jednostavno. Ovo okruzenje treba da bude transparentno. jesu mreze koje osniva i kojima upravlja nacionalni autoritet za upravljanje mrezama. preduzeca i i poseduju na primer yahoo. diskova. Mrezno okruzenje ornogucava deljenje ovih resursa.

Postoje mreze istog prioriteta (peer to peer). mrez~ opsluzuju izuzetno veliki broj korisnika a klijentima ruje potrebna dodatna oprema. Ovo je moguce postici jefitinim masinama. tj. preko servera. neophodno je da se SVI U serverskim mrezama povezan je veci broj racunara. pristupa zajednickim resursima. Veoma je vazno odrzati bezbednost podataka 0 cemu brine administrator mrez~ k~ji upravlja bezbednoscu klijenata i serve~a. bi mrez~ funkcionisale sa ovakvim proizvodima. kop. kao i od budzeta i znanja.istovremeno radi i kao klijent i kao server. 22 23 . Slika 6. LAN mreza . . klijenti. fax server i komunikacioni server. Klijent je racunar koji. Server je racunar na kojem se nalaze resursi koje dele umrezeni korisnici. standardizovano koriscenje aplikacija. Prednosti serverskih mreza. Mreze istog prioriteta. obicno unutar jedne zgrade. MAN mreza . Koju cemo od ovih mreza koristiti zavisi od broja racunara koji se umrezavaju.Metropoliten Area Network je mreza povezanih racunara i drugih uredaja u istom gradu. WAN mreza . Povezuje se manji broj (do deset) racunara. Mreze pruzaju prednosti kao sto su smanjenje troskova zahvaljujuci deljenju res ursa.. Mreze om~gu~avaJu centralizaciju i deobu resursa. serverske mreze i kombinovane mreze.ija. serveri za aplikacije. Generalna struktura mreze Tip Klijent-Server procesiranje gotovo je potpuno srnesteno na serveru.Local Area Network je mreza u kojoj su povezani racunari i drugi uredaji relativno blizu. Treca vrsta mreza je kombinovana mreza a predstavlja kombinaciju mreza istog prioriteta i serverskih mreza. odnosno interfejs. cak i na razlicitim kontinentima. Klijent prakticno realizuje sarno ulaz i izlaz. Da. Racuna.~ske. Znacajna prednost je I lako pravljenje rezervnih. a glavnu ulogu u mrezi ima server. od potrebnog nivoa bezbednosti. sa malo memorije.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Vrste racunarskih Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima U velikim mrezama serveri se specijalizuju za razlicite namene: serveri za datoteke i stampanje. bez diskova. Kombinovane mreie mreia. hlagovremeno dobijanje podataka i efikasnlja komunikacija korisnika. Za povezivanje racunara u mrezu postoje proizvodi razlicitih proizvodaca hard vera i softvera. namenski server koji je optimizovan da brzo opsluzi zahteve mreznih klijenata i pruzi bezbednost datoteka i foldera.Wide Area Networkje rnreza u kojoj su povezani racunari i drugi uredaji medusobno udaljeni. Serverske mreie. serveri za postu. a svaki racunar istog je prioriteta . od vrste posla. u razlicitim gradovima.

Ovo je izuzetno znacajan zadatak koji u mreznom okruzenju postaje jos znacajniji. U malo izmenjenom obliku. M~dunarodna organizacija za standarde. a koji se naziva OSF2 referentni model. svi racunari u mrezi moraju biti obezbedeni. Sve ovo pokazuje da se zastiti od neovlascenih pristupa mreznom okruzenju mora pristupiti sa posebnom paznjom. RezuItat tih aktivnosti. postavljenih standarda. International Standard Organisation. OSI model vise predstavlja pomoc u razvoju buducih standarda nego sto bi on bio standard pogo dan za implementaciju. 24 Transport Control Protocol/Internet Protocol. Vise nezavisnih organizacija izradilo je specifikacije standarda za proizvode koji se odnose na umrezavanje racunara. U oba ova modela proces komunikacije je posmatran kao slojevita struktura poslova koji se sekvencijalno odvijaju redosledom koji zavisi od smera protoka informacija. Slgurnost mreie Odrzavanje sigurnosti podataka u mreznom okruzenju jeste kompleksan problem. Da bi se povezala racunarska oprema razlicitih proizvodaca bi!? je neophodno standardizovati procedure. sto znaci da kontrola fizickog pristupa racunarima u ovom slucaju nije dovoljna. zapocela je 1977. Da bi jedno rnrezno okruzenje bilo dobro zasticeno. Obezbedivanje sigurnosti podataka na racunaru podrazumeva sprecavanje njihovog neovlascenog citanja i menjanja. S obzirom na to da mrezu cini veci broj racunara i da svaki od njih predstavlja potencijalnu rupu u sigurnosti. Kasnije je. 21 24 . Hijerarhijski. tako da je integracija njihovih napora da se sigurnost drzi na visokom nivou jako pozeljna. kako smo videli. sigurnost podataka kao i intervencije za njeno poboljsanje se mogu posmatrati na tri nivoa: sigurnost korisnickog racuna. OS! model. godine rad na standardima. 25 Institute of Electrical and Electronics Engineers. 22OSI . ovaj model prihvacen kao IEEE25 standard. IS021. referentni model za povezivanje otvorenih sistema. Za resavanje ovog problema zaduzen je administrator mreze. Pristup racunarirna u mrezi je. Internetu. protokole po kojirna ce se komunikacija odvijati.Open Systems Interconnection. godine izdat Je skup specifikacija koji opisuje arhitekturu mreze. U Americi je ministarstvo TCP/IP je model koji se koristi u najvecoj svetskoj mrezi racunara.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima proizvodaci drze odredenih praviIa. s obzirom na to da neovlasceni pristup jednom racunara dozvoljava istovrerneno i pristup podacima koji se razmenjuju kroz mrezu. odbrane (00023) razvilo skup :tanda:da poznatih kao TCP/lp24 model. povecana je verovatnoca neovlascenog pristupa podacima u rnrezi. Na sigurnost podataka uticu svi subjekti pocev od korisnika do administratora sistema i mreze. moguc i sa vrlo velikih rastojanja. 23 Department of Defence. 25 Standardizacija se svodi na propisivanje skupa protokola za svaki sloj model a koji moraju biti ispostovani od strane svih proizvodaca mrezne opreme. sigurnost sistema i sigurnost mreze. jedna od vodecih svetskih asocijacija za kreiranje IT standarda. a 1987. Posebno treba naglasiti da je stepen zasticenosti jedne rnreze jednak sigurnosti najlosije zasticenog racunara u njoj. opisuje nacin na koji mrezni hardver i softver omogucavaju komunikaciju. je ~totin}ak medunarodno prihvacenih protokola.

Na primer. Pretrazivanje i upiti Lckalna rnreta Uuutrusnji svet Slika 7. nivou. to se konfiguracija svodi na definisanje pravila na osnovu kojih se donosi odluka koji paketi mogu da produ Fire Wall a koji ne.uredaj za rnedusobno povezivanje racunarskih rnreza. Na raspolaganju obicno stoje mogucnosti definisanja pravila za protokole na svim nivoima. ne postoje bitni i manje bitni racunari. prihvata standardne pakete i konvertuje ih u nestandardne. Fire Wall predstav/ja inteligentni filter protoka informaclja izmedu unutrasnjeg i spoljainjeg sveta. Fire Wall je realizovan od strane tri uredaja. Zadatak Fire Walla je da otkrije pakete koji su deo pokusaja nedozvoljenih aktivnosti i da spreci njihov prolaz do lokalne mreze. Jedna od mogucih konfiguracija zastite rnreza Fire Wallom prikazanaje na sledecoj slici. Problem konfiguracije Fire Walla nije nimalo jednostavan. sa jednim hostom iz spoljnjeg sveta. Povremeno se pojavljuje potreba za pretrazivanjem baza vezanih za druge prostorne oblasti. koji su usko specijalizovani za ovu namenu. Jedan od efikasnijih nacina zastite racunarskih mreza na nivou protokolaje Fire Wall. Fire Wall Lokalna racunarska mreza ovde se tretira kao unutrasnji svet i od spoljasnjeg sveta je izolovana Fire Wallom. Host" 8 je direktno 26 Host je raeunar spojen na Internet. Host A prihvata nestandardne pakete sa hosta 8. umesto lokalne mreze. Kako on predstavlja filter saobracaja. Gledano spolja. vraca ih u okvire standarda i emituje u lokalno mrezno okruzenje. U konkretnom slucaju prikazanom na prethodnoj slici. 26 27 . dva racunara i jednog rutera (router). Distribuirane baze podataka Mrezno okruzenje omogucilo je i radikalnu promenu u organizovanju baza podataka razlicitih tipova. Najkrace receno. Svi serveri se vezuju u racunarsku rnrezu i obicno su fizicki locirani u oblast koju predstavljaju. moguce je dozvoliti da lokalna mreza moze razmenjivati podatke sarno sa jednom mrezorn iii. IP. U ovakvim okolnostima. sigurnost lokalne mreze ne zavisi od sigurnosti hosta 8 koji je direktno izlozen spoljnjem svetu i predstavlja eventualnu metu napada. Slicno se odvija i prenos paketa iz lokalne mreze ka spoljnjem svetu. Softver rutera" je takode nestandardan i projektovan tako da propusta sarno nestandardne pakete. 27 Router . sto je jos rigoroznije. na mreznom. Koriscenje nestandardnog mreznog softvera u Fire Wallu ima svojih prednosti. Ovakvi problemi se resavaju tako sto se baza distribuira na vise racunara od kojih svaki cuva podatke lokalnog karaktera i postaje server za to podrucje. vidi se sarno host B. izlozen spoljnjem svetu.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Oakle. Treba odmah naglasiti da Fire Wall nije ni hardver ni softver ciji je zadatak sticenje mreze vee i jedno i drugo a najvise filozofija u pristupu resavanja ovog problema. svi racunari u mrezi moraju biti jednako dobro sticeni. Mrezni softver svakog od njih namerno je napravljen nestandardno. Cest je slucaj da su podaci od interesa uglavnom znacajni za odredeni prostor.

koji su redi. Pre svega. ove mreze se odlikuju time sto povezuju racunare sa uzeg podrueja. stizu i zavrsavaju na lokalnom serveru. pre svega.Network File System je mrezru servis koji omogucava kreiranje i koriscenje rnreznih diskova. sto znacajno doprinosi valjanosti podataka koji se nalaze u njoj. Od izuzetnog znacaja za funkcionisanje mreze je da njena konfiguracija ne dozvoIjava neovlascenim korisnicima pristup mreznoj infrastrukturi. mreze. Problem koji je interesantan izdeli se na manje poslove koji se mogu odvijati paralelno i svaki od njih se dodeli jednom racunaru dok se rnreza koristi kao medijum za razmenu podataka izmedu racunara. LAN mreze. samim tim njihovo resavanje vrlo sporo. postignuta decentralizacija azuriranja baza. Pojedini racunari tretiraju se kao procesor jedne jedinstvene virutelne paralelne masine. Na sledecoj slici prikazan je primer jedne ovakve mreze. na primer mreze u okviru jedne zgrade. Lokalne mreze su i ovde povezane ruterima. mreze na nivou gradova iii nacionalne racunarske mreze. NFS . NFS se uglavnom primenjuje zbog povecanja kapaciteta fajl sistema i deljenja fajlova. cime se obezbeduje sigumost Slika 8. Njegovo koriscenje je vrlo jednostavno jer je servis potpuno transparentan za korisnika a mrezni disk se ponasa apsolutno isto kao i delovi lokalnog fajl sistema. baze na nivou cele zemlje. odnosno. mreze WAN tipa za vezu sa udaljenim racunarima obicno koriste jayne komunikacione linije.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima koji se odnose na podatke vezane za lokalno podrueje. Obicno se sastoje od vise podmreza LAN tipa koje su integrisane ujedinstvenu celinu. Postoji citav niz prakticnih problema koji zahtevaju intenzivna izracunavanja pa je. Kompromisno resenje se moze postici angazovanjern vise racunara koji su povezani u mrezu. dok se oni drugi. Jedan od nacina ubrzanja resavanja ovakvih problema jeste parulelizacija. Na ovaj nacin je. 28 29 . Viseprocesorski sistemi jesu raspolozivi na trzistu ali je njihova cena jos uvek visoka. obavljaju razmenom podataka izmedu servera razlicitih oblasti. na primer. na primer. Distribuirana obrada podataka Za razliku od lokalnih mreza. to jest njihovo resavanje uz pomoc viseprocesorskih sistema. Ovo je narocto znacajno ako se radi 0 velikim bazama podataka kao sto su. WAN mreze povezuju racunare sa sireg podrucja. S obzirom na to da rastojanje izmedu pojedinih podmreza moze biti znacajno veliko. imaju vrlo jednostavnu strukturu i koriste mali broj razlicite hardverske opreme. Takve su. Mrezni deo diska istovremeno vide dva iii vise hostova i na taj nacin mogu razmenjivati podatke bez transfera fajlova. virtualnih procesora. Mreze lokalnog tipa. WAN .

kredita na mestu prodaje. OSI model definise kako svaki sloj komunicira ~a slojem iznad i ispod njega. 30 31 . neki od prenosnih medijuma. a ne. Slojevi mreine komunikacije Mogucnosti Prevazilazenje geografskih Vrednosti Bolja i brza usluga Primer Podizanje gotovine iz banke Autorizacija npr. Svaki sloj ima svoju ulogu.svti.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Transfer fajlova Ovaj servis obezbeduje prenos podataka sa jednog racunara u mrezi na drugi. sto je uobicajeno u okruzenju bez mreze. a pri tome ga ne opterecuje detaljima 0 nacinu svog funkcionisanja. Intraneta i Extraneta Elektronska razmena podataka sa kupcima i dobavljacima putem Extraneta i drugih mreza barijera Prevazilazenje vremenskih Zahtevi se brze obraduju i resavaju Smanjenje broja skupih poslovnih putovanja. Ovim se znacajno smanjuje problem prenosa podataka narocito izmedu racunara razlicitih proizvodaca. a sto je sloj visi.mreza. bolja saradnja Drugacije povezivanje daje bolju kompetitivnu poziciju Razlicite funkcije pri prenosu podataka razvrstane su u sedam slojeva. Pri tome se kao fizicki medijum kori. Zahtevi jednog sloja prema drug om sloju prosleduju se interfejsom a svaki sloj oslanja se na standarde sIoja ispod. kartice Videokonferencija sa partnerima putem Intemeta. Sloj ispod vrsi svoju funkciju i obezbeduje usluge sloju iznad. to je i slozeniji. barijera Prevazilazenje troskovnih barijera Prevazilazenje strukturalnlh barijera 1 Sloj aplikacije Sloj prezentacije Sloj sesije Transportni sloj Sloj mreze Sloj veze Fizicki sloj 2 3 4 5 6 7 Sta dobijamo mrezama? U sledecoj tabeli prikazane su mogucnosti i vrednosti racunarskih mreza.

objasnjavaju. Ovi pojmovi su i kljucni pojmovi u oblasti obrade podataka i informacija.). rnoze pomoci da se nesto zakljucak iii resenje.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima . U savremenim drustvima red obezbeduju se. U digitalnom smislu rnetapodaci su strukturisani podaci koji opisuju. tehnici i drustvu. Ijudi. dao nam je informaciju u kojoj je podatku dodeljeno znacenje. data) sazna. naucne discipline. dok je prikupljeni i na odgovaraiuci podaci. i organizovanost U svakodnevnom govoru koristimo pojmove podatak i informacija.). Vazno je napraviti razliku izmedu podatka i informacije. Razvoj kibemettke" ukazao je na ulogu informacije u procesima odlucivanja i upravljanja. pojave.. . Pojam informacija potice od latinske reci formare k~~a predstavlja stvaranje slike iz odredenih elemenata. Medutim. Definicije informacije obicno povezujemo sa podacima i osobinama koje podaci moraju imati da bi za korisnika postali 2X Norbert Wiener sa univerziteta Masacustes. Pojam podatak (eng. objekti. Sa aspekta korisnika podaci mogu biti: . situacije. Sa aspekta strukture podaci mogu biti: Ljudi su od pamtiveka znali za uticaj i znacaj informacije.kvantitativni. Sa aspekta obrade podaci mogu biti: .) "1"1 . pojavi iii karakteristici iz okoline koja predstavlja objektivnu stvamost. ali on kao takav nema neko znacenje.fizicki (pogodni za masinu). godine.4.semanticki (pogodni za coveka) i . procesi. informacija siri i cine ga obradeni i sistematizovani Podatak moze biti broj.klasifikacioni.neformatizovani. . informacijama. ako neko kaze "ostacu na putu 10 dana". napisao je poznato delo Kibernetlka 1948. Metapodaci su podaci 0 pod~cima u skla?ist~ podataka.kvalitativni i . To je n~u~a koja se bavi proucavanjem opstih zakona upravljanja dinamickirn sistemom u prirodi. Broj 10 predstavlja podatak.upravljacki. razliku izmedu pojmova koji se najcesce poistovecuj u. Podatak je odredeni zapis 0 nekom dogadaj u. lociraju iii na neki drugi nacin omogucavaju lakse upravljanje resursima. Inf~rmacIJa kao pojam poznat je jos iz najstarijih vremena . specijalni znak.identifikacioni. Uzmimo za primer broj 10. slika iii zvuk.formatizovani (definisana struktura) i 1. Podatak je neutralno saopstenje 0 odredenom dejstvu koje jos nije vrednovano ni priredeno za donosenje bilo kakve poslovne odluke.. pre svega. On je na formalizovan nacin u simbolickom obliku registrovana cinjenica 0 realnom svetu (predmeti. 32 . Iz prethodnog sledi da se informacija sastoji od podatka i znacenja koje mu je dodeljeno. slovo. Poslovni podaci se definisu i opisuju pomocu metapodataka.grcki filozof Aristotel govorio je 0 informaciji i njenom prenosenju. To se smatra pocetkom kibernetike kao. pojam nacin predstavlja cinjenicu koja da se donese neki sud. Podatak i informacija . .

Moze se reci daje informacija svrsishodna organizacija podataka a svrsishodnost je vezana za sam oblik problema iii sistema 0 kojem se raspravlja. odnosno 1 iii O. 5tO je sematski prikazano na sledecoj slici. koji sarno opisuje neko golo dejstvo. informacija i znanje su povezani i daju odredenu sliku okoline. Digitalna informaclja je skup podataka digitalnog formata. gde je I KB = iOB = 1024 B. informacije i znanja Informacija predstavlja zbirku cinjenica (podataka) organizovanih tako da su smisleni za prijemnika. Za ljude. bez obzira na njihovu vrstu i velicinu. Za razliku od podatka. onda oni 1= IOg2n 1= IOg28 =3 Jedno slovo. podatka. Podatak je u binarnom brojnom sistemu iskazan nizovima nula i jedinica (0 i I). slova. informacija mora sadrzavati i neki smisao tog dejstva za korisnika. Proizvodnja informacija je najpropulzivnija proizvodna grana danasnjice. Jedan bit informacije je odgovor na pitanje koje ima sarno dva odgovora: DA iii NE. a da mora se prikazati realnim elementima vrednost fizickih velicina i slicno. razmena informacija je oduvek bila od izuzetnog znacaja. Slika 9. Informacija se u svetu danas smatra kljucnirn resursom preduzeca i organizacija. svesna bica. Proizvodnja informacija predstavlja cesto najvazniju funkciju koju imaju upravljacki elementi u savremenoj ekonomiji. Naziv bit je skracenica od engleske reci binary digit. Jednu od najcescih definicija informacije dao je ruski filozof Ursul: informacija predstavlja preslikavanje stanjajednog subjekta u stanje drugog subjekta. broj iii simbol je jednako 1B. odnosno njenog korisnika. Kolicina informacije informacije je ona kolicina se meri bitovima. Binarni brojni sistem se koristi za predstavljanje podataka u racunarima.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima informacija. informacija ima neka svojstva koje podatak nema. Dakle. koji za korisnika imaju njegov nivo saznanja. bi se prakticno upotrebila kao sto su brojevi. Informacije su oni podaci upotrebnu vrednost i povecavaju Informacija je apstraktan pojam. u bitima (0 iii I) iii bajtovima (1 B = 8 bitova). Ako postoji n jednako verovatnih sadrze I bitova informacije gde je: odgovora. Kraca novela se rnoze predstaviti sa priblizno 1MB iii 1024 KB. Pojmovi podatak. Odnos okoline. Jedan bit infonnacije koju primimo sa 34 35 .

falsh". Istinu postavljamo kao "I ". 1. Razvoj teorije informacija doveo je i do kvantifikacije. vee izucava sarno kolicinu informacija.. suprotno od entropije. engleski maternaticar i filozof koji je pretvorio logiku u matematiku.921.099. a "neistinu" kao . u Bulovoj Teorija informacija naziv je dobila na osnovu radova Kloda Senona'". 20 30 40 50 60 1.846. Zbog njene primene u informatici i matematickoj logici. U sledecoj tabeli prikazane su jedinice algebri i njima odgovarajuci broj bajtova. 36 37 . Ona se ne bavi razmatranjem svih aspekata informacije. do odredivanja kolicine informacija koju sadrzi poruka. Znaci. . Claude Elwood Shannon je americki naucnik i inzenjer i tvorac teorije inforrnacija kao i digitalnih racunara i kola. Entropija izrazava zakon po kome se realni sistem ne moze vratiti u stanje u kome je jednom bio bez izvesnog gubitka energije. · skladistenja podataka i · koriscenja informacija. mera za red odnosno organizovanost sistema.152. a . dva podjednako moguca (verovatna) Bulova algebra" je deo apstraktne algebre i primenjuje se u racunarskim naukama.606. · prenosa. dakJe. • obrade.0".neistina . koje odgovara potpunom haosu koji bi nastao zbog njegove totalne neorganizovanosti.504.0" logicka 0.627. lnformacija je.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima znanjem da se od dogadaja desio jedan. Teza je da primenom Bulove algrebe mozemo resiti bilo koji logicki iii numericki problem. mera neuredenosti sistema.rnatematlcku komuniciranja teorijom informacija podrazumevamo teoriju komuniciranja" koja se bavi problemima i to pocev od: • prikupljanja. Mera kolicine informacija se izrazava pomocu entropije. entropija je teznja sistema da spontano prede u stanje vece neuredenosti: entropija je.. U Bulovoj algebri covek poznaje dye moguce vrednosti za jednu odluku iii presudu.true" iii . po njemu nazvanu Bulova algebra.511. Po Senonu.Jstina . informacija se moze posmatrati kao negativna vrednost entropije negentropija. "I" nazivamo logicki 1. Zastita od porasta entropije sastoji se u JO 2~ George Boole (1815-1864). Pod . iii . Postoji sarno jedna presuda. Bul se smatra za jednog od tvoraca tih oblasti nauke. Ona izrazava prirodnu teznju svakog realnog sistema da dode u stanje najvece verovatnoce.

skupom znakova i Znakovi predstavljaju nosioce informacija.korisnost infonnacije. predstavljaju upravljanje u sirern smislu. Nova ulica broj 333. svrha . infonnacija ima neka svojstva koje podatak nema. Svaka informacija je saopstenje. opisuju sistem i njihovom koje se koriste za kontrolu i Postupci upotrebe infonnacija za kontrolu entropije. Kvalitet infonnacije se meri: sintaksom. Primer: Student prve godine Fakulteta poslovne informatike na univerzitetu APEIRON. sirovine. saopstenje da je u protekloj godini proizvedeno i prodano milion komada proizvoda nije informacija. vise ga nemam. Sintaksa zahteva strogo postovanje postavljenih pravila pri prenosu infonnacije koja se odnose na njenu strukturu. dok. stanuje u Banjoj Luci. Ovakav opis sadrzi posredno informacije koje mi razumemo na osnovu iskustva. se pragmatika odnosi na pravovremenost prenesene infonnacije. Korisnost infonnacije se izrazava i fonnulom: K=E/T Infonnacija je Korisnija ukoliko je njen Efekat veci u odnosu na Troskove dobijanja te informacije. Primer: Kad prodam automobil. njenu jasnocu i njenu tacnost. Mara Marie. i to sarno oni znakovi koji mogu da budu dekodirani od strane korisnika informacija. semantikom i pragmatikom. Dakle. odnosno porast organizovanosti sistema u kibemetici. Kako se podaci smestaju u memoriju racunara iii u bazu podataka? . semantika odreduje sazetost informacije. Moze se reci da je infonnacija saopstenje koje primaocu otklanja neizvesnost iii nedoumicu iii ga motivise da preduzme neke akcije. Infonnacija je predstavljena konceptom sloga u bazi podataka. ovo saopstenje postaje informacija.I Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima f r Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 1 r prikupljanju podataka koji transfonnisanju u infonnacije ogranicavanje rasta entropije. ali ako be se reklo i 0 kojim proizvodima je rec. rad. roba. ali kada prodam neku infonnaciju. Ove tri komponente vaine su i za informacije od kojih zavisi i kvalitetno odlucivanje u poslovnom procesu. nacin dobijanja infonnacije. Na primer. Infonnacija ima svoju vrednost kao sto je ima novae. Saopstenje je skup znakova koji je primaocu unapred poznat. Na vrednost infonnacije uticu: metod i cena dobijanja informacije. imam jos vise infonnacija samom cinjenicom da ja jos uvek imam infonnaciju i da znam da je i kupac ima. a svako saopstenje nije informacija. ali one se mogu iskazati u bazi podataka na sledeci nacin: Ime i prezime: Adresa: Mesto: Mara Maric Nova uliea broj 333 8anja Luka 38 39 . princip obrade infonnacije i cistoca infonnacije.

Informacija je aktuelna ukoliko je to zadnja informacija. U nasem primeru kontekst informacije su: ime i prezime. Na primer. podaci i nacin fizickog predstavljanja podataka. nesto je 0 cernu se mora voditi racuna. Informacija je relevantna ako se odnosi na postojeci problem. Na primer. cena dobijene informacije rnoze smanjiti dobit od prodaje takvog proizvoda. ukoliko u anamnezi pacijenta nije navedeno da je pacijent alergican na penicilin moze doci do teskih posledica. Informacija treba biti kompletna jer je nekompletna informacija losiji slucaj nego da informacije ni nema. Na primer. Sadrzaj informacije koji je podstice ga na odredenu akciju. ali ako je provela 5 godina studirajuci masinstvo to je relevantna informacija. ona donosi novost. broj godina provedenih u obrazovanju nije relevantna informacija 0 osobi koja trazi posao u auto industriji. naziv fakulteta i godina studija. ali je veoma vazno da znamo i u kakvom fizickom obliku su podaci predstavljeni. Kontekst informacije odreduje se tako sto se napravi lista velicina koje ga definisu i cije su vrednosti zapisane podacima. Informacija treba biti : relevantna. aktuelna i ekonomicna. pre uvodenja novog proizvoda mora se istraziti trziSte radi ocenjivanja rizika ulaska u proizvodnju novog proizvoda. Ovakva lista velicina nazi va se opis logickog zapisa iii opis logickog sloga. Znaci. informaciju 0 nekom bicu. Informacija predstavljena u bazi podataka sastavljena je iz najmanje dva dela. Informacija je cinjenica sa odredenim znacenjem. Ukoliko je ovo istrazivanje skupo. Na primer. jucerasnji izvestaj 0 vrednosti akcija na berzi nije aktuelan za donosenje odluke 0 kupovini akcija jer je u meduvrernenu bila moguca promena. mesto stanovanja. marketinski podaci 0 prihodu od iznajmljivanja poslovnog prostora nisu kompletna informacija ako nisu praceni informacijom 0 vrsti delatnosti poslovnog subjekta. U poslovnom svetu cena dobijanja informacije. adresa stanovanja. obavestava 0 necernu i podloga je za donosenje odluka. na osnovu koje se mogu doneti odluke. novost za primaoca 40 41 . Od delatnosti zavisi koliko ce se prostor ostetiti.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Fakultet: Godina studija: Poslovna informatika treea kompletna. precizna. predmetu iii pojmu cine: kontekst. pri donosenju odluke. Neprecizna informacija moze dovesti do teskih posledica. podataka i konteksta. Na primer. a vrednost te informacije ocenjuje primalac informacije.

uzeti" procesom obrazovanja. nacrti iii standardizovani dizajn. 1. Eksplicitno znanje artikulisano je formalnim jezikom i lako se prenosi u obliku informacija sa pojedinca na pojedinca. i ima potencijal stvaranja novih vrednosti. iskustava i ucenja. Znanje je sve ono sto je poznato. donosi novost. Engleski filozof Karl Peper" je rekao da je fenomen Ijudskog znanja nesumnjivo najvece cudo u nasem univerzumu. znanje se sastoji od podataka i/ili informacija koje su obradene i organizovane tako da pornazu sticanju iskustava i raznih ekspertiza koje se mogu primeniti kod resavanja odredenog problema. Postoje znanje. Ovo znanje je zapisano u knjigama i jednostavno se rnoze . lnformacija je cinjenica sa odredenim znacenjem.5. Sastoji se od intuicije. eksplicitno iskustveno 31 Sir Karl Raimund Popper (1902-1994). obavestava 0 necemu i podloga je za donosenje odluka a vrednost te informacije ocenjuje primalac. 42 43 . tacitno iii iskustveno znanje je ugradeno iii stvoreno licnim iskustvom pojedinca. dye vrste znanja. Znanje se moze definisati kao nematerijalni resurs. asocijaciju i rezonovanje. vestina. Drugim recima. kao slika stvarnosti predstavljena zamislima Ijudi dok posmatraju svet koji ih okruzuje. komunikaciju. ucenje. upotrebljavati i ugraditi u proizvode kao sto su tehnicke specifikacije. Sticanje znanja ukljucuje kompleksne kognitivne procese: percepciju. Znanje Informacija je specificna vrsta robe. Ovo znanje je personalizovano i do njega nije lako doci pa cesto ostaje neotkriveno i neiskorisceno: ono nema vrednost ako se ne upotrebljava.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Covek u binarnom sistemu ne misli na kolicine vee na stanja. ideja. Tiho. jedan od najvecih filozofa XX stoleca.

bogatih i siromasnih. zapravo. Maxmillan. nabrojacu neke od njih: . Expert System and applied Artifical Intelligence.1992. Evropska komisija sledi jedan koncept koji ce uciniti informaciono drustvo Evrope znacajno razlicitim od ostalih u svetu . metodologija i know-how?" . nacionalnom i evropskom nivou. Sto vise delite svoje znanje postajete sve bogatiji. pa stoga upravljaju misljenjem.Znanje se sastoji od istine i verovanja. teorijsko i prakticno razumevanje nekog subjekta. da se u ovako povezanom svetu ne rnoze raditi bez poznavanja drugih kultura i znanjajezika. Stoga postavljamo osnovno pitanje: zasto je. kao sto vrednost ima i sarno saznanje 0 znacaju znanja. ponasanjern i komunikacijama IjudL34" Prema Oxford English Dictionary. Wig. Integracija ima za cilj da visokim nivoom drustvene podrske ojaca i ocuva kultumu i jezicku nezavisnost Evrope. ali. 1993. Van der Spek. Zemlje sa vecim brojem visokoobrazovanog stanovnistva Cine sve da taj broj povecaju. Schema press. obrazovnih drustvu znanja postoji izuzetna odgovomost institucija za sopstveni razvoj i razvoj drustva u jednako tako. Ovakva koncepcija zahteva institucionalizovano stalno obrazovanje. prihodi veci sa novim tehnologijama. perspektiva i pojmova. zapravo. da su . Proizvodnja znanja je odlucujuci faktor u konkurentnoj poziciji.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Znanje je osnovna proizvodna snaga drustva i glavni uslov za uspeh kako pojedinca tako i samog drustva. znanje se definise kao: cinjenice. Informisanost i svest iii bliskost cinjenicama i situaciji postignuta iskustvom. Kako se Evropska unija prosiruje. Vazno stanoviste socijalne integracije je digitalna integracija.?" koja je organizovana i i primenljiva u resavanju Stoga postavljamo osnovno pitanje: zasto je. te je socijalna integracija bitan preduslov uspesnog prosirenja. rasudivanja i ocekivanja. 32 13 34 Turban. U obrazovnih celini. iskustava i procedura koja se smatraju ispravnim i istinitim. jer je praksa pokazala da je znanje najskuplja roba. Znanje je postalo kljucni resurs. promene njihovog shvatanja. Postoji vise definicija znanja. Moze se reci da znanje nije sarno neka gomila informacija vee je sposobnost pojedinca da deluje na osnovu tih informacija. Razlike u znanju i njegovoj primeni su temelj podela izmedu razvijenih i nerazvijenih. U svim organizacionim promenama najslozeniji proces je proces promene ljudi. da sve kulture i svi jezici pronadu svoje mesto u Evropi 20 I O. R. E. U XXI veku glavno oruije u nadmetanju sa konkurencijom je znanje zaposlenih i vladanje informacijama. informacije i vestine postignute kroz iskustvo i obrazovanje.svoje aktivnosti uvezuje na regionalnom.Znanje je informacija analizirana da bi bila razumljiva problema iii u odlucivanju. tako se povecava i broj stanovnika. 44 45 . vazno prepoznati znacaj drustva znanja? Novo drustvo znanja mora da bude drustvo u kojem ucestvuju svi. Vrednost saznanja 0 znacaju drustva znanja neprocenjivo je. Knowledge Management CRC Press 1997.Znanje je sveobuhvatni skup uvidaja. Knowledge Management Foundation. K. i odgovornost drustva za razvoj institucija. godine. Ono ima vrednost. Obrazovano drustvo je imperativ buducnosti i uslov opstanka svakog drustva. vazno prepoznati znacaj drustva znanja? Danas i velika i mala preduzeca prepoznaju veliku ulogu Ijudskih resursa u poslovnom sistemu.

36 35 Mary Parker Follet (1868-1933). 46 47 . planiranjem. moze se reci da se pod pojmom menadzment podrazumeva odgovomost za izvodenje. uz iii posredstvom drugih ljudi".000 ljudi 200 godina. americki sociolog. ORGANIZACIJA I MENADZMENT Organizacija i menadzment su pojmovi koji se nerazdvojno prozimaju kroz istoriju. finansije) neophodne za postizanje strateskih ciljeva preduzeca. Menadzment ornogucava koordinaciju pojedinca i ogranicenih res ursa za postizanje ciljeva na efikasan nacin. naslede principa centralnog upravljanja. veliki loy u rodovskoj zajednici praljudi su izvodili koordinacijom. Tako veliki radovi nisu mogli biti obavljeni bez planiranja. organizacijom i podelom uloga. inzenjera i robova. 3000 2>~00 2000 1500 1000 500 o sao 1000 1300 Slika 10. Menadzment kroz vekove Egipat: izgradnja piramida. iako se menadzment kao nauka razvio pocetkom dvadesetog veka a pojam organizacije se usavrsava vee hiljadama godina. odredene konture Hamurabijev zakon. Egipatske piramide su plod velike organizacije u kojoj je koordinsan rad projektanata. Jednostavno. autorka knjiga o demokratiji i menadzmentu. Na sledecoj slici prikazan je razvoj rnenadzmenta kroz vekove. ali bi se moglo reci da je najzanimljivija definicija Meri Parker" koja menadzment poistovecuje sa "umetnoscu obavljanja poslova putern.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 2. Menadzment se razvijao uporedo sa razvojem ljudskog drustva. je postavio moraine standarde Kina: Konfucije ponasanja vode". materijal. navodnjavanje. Postoje mnogobrojne definicije menadzmenta. Konfucije je polulegendami kineski mislilac koji je ziveo u VI veku pre nase ere (551-479) i po kome je religiozno-filozofska nauka nazvana korfucionlzam. tehnologije. Oni su preteca organizacije i menadzmenta kao sistematizovanog skupa funkcija iii uloga. odnos vodenje je i nadgledanje izgradnje sistema za U Hamurabijevom zakonu zapisane su drzave. Na primer. Osnovni principi rnenadzmenta utemeljeni su pojavom velikih civilizacija. Zaduzen je da obezbedi resurse (ljudi. Prvi oblici organizacije javili su se i pre pojave prvih civilizacija. usmeravanja i kontrole. Vavilon: minimax zarade. odgovomost za postizanje ciljeva organizacije. Menadzment preduzeca dizajnira zadatke organizuje obavljanje poslova. sistem inventara. Poznatu Keopsovu piramidu gradilo je oko 100.

u skladu sa teorijom sisitema. inovativnost i kreativnost. organizovano. posmatramo kao otvoren socijalni sistem koji se sastoji od oblikovane aktivnosti grupe Ijudi. Stoga se smatra da upravljanje znanjima mora preuzeti tezak zadatak menjanja organizacione kulture sa ciljem postizanja deljenja i transfera znanja neophodnih za koriscenje svih vrednosti resursa znanja organizacije. dinamican i otvoren sistern. Uspesno poslovanje preduzeca moguce je sarno sinergijom informacionih tehologija i menadzmenta. privilegija. od Covek je sa kvalitetnom organizacijom bolje i brze postizao vece rezultate na poljima svog delovanja. Klima organizacije je skup svojstava po kojima se jedna organizacija razlikuje od neke druge organizacije: priroda rada. Preduzece se posmatra kao kompleksan. i danas poznati principi organizacij e. nije ograniceno samo na vee i na njegovu celokupnu Razvoj menadzerskih znanja prelazio je dug put. Znacenje organizacije covekovu privrednu aktivnost. sistem vrednosti i preovladujuci stil rukovodenja. definise organizaciju. kroz kontlikte i njihova resenja. Crkvena centralizovana organizacija je jedna najdugovecnijih organizacija. 49 48 . Kljucni faktori za uspeh i odrzivost preduzeca su informacije. pri cemu su te aktivnosti svrsishodne i usmerene ka cilju. Pojedinac se koristi i pripada organizaciji citav svoj zivot. sa najmanjim mogucim naporom na bilo kojem podrucju rada. a menadzment je uvek podrazumevao odgovomost za organizacijsko poslovanje.000 godina. za ciju su upotrebu potrebne informacione tehnologije u obliku informacionih sistema. Organizaciju predstavlja grupa Ijudi sa formalno odredenim ulogama koja zajedno radi kako bi ostvarila zadane ciljeve te grupe. organizacije medusobno razlikuju. Svako ko je u toku svog radnog veka promenio nekoliko radnih organizacija mogao je da primeti da se.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Grcka: principi upravljanja. Organizaciju. i misiju koja opisuje sta ta organizacija nastoji da postigne. cak i ako se bave istom vrstom delatnosti. Realniji opis organizacije je da je to skup prava. dakle. ciljevi i organizacijska struktura. ob/igacija i odgovornosfi koji su delikatno balansirani tokom nekog perioda. od rodenja do smrti sva svoja radna i zivotna pitanja resava zajedno sa ljudima. Svesno udruzivanje Ijudi kojima je cilj odgovarajucim sredstvima ispuniti odredene zadatke. Svaka organizacija ima svoju kulturu i klimu. Venecija: upravljanje trgovinom na morima. Smatra se da su kultume prepreke osnovna smetnja deljenju i transferu znanja u organizaciji. radnu i zivotnu aktivnost. staraje preko 2. Rim: organizacija broja podsistema. Ono sto daje osoben pecat svakoj organizaciji jesu njena kultura i klima.. znanje. podsistem drzavne uprave. prikupljanje poreza na tri kontinenta. Karakteristike organizacije su zajednicka svrha. Poslovni informacioni sistem je "zila kucavica" preduzeca. a sa druge strane predstavlja nekog drugog sistema viseg nivoa . koji je sa jedne strane sastavIjen od odredenog Svaka organizacija ima svoj strateski cilj koji predstavlja svrhu postojanja organizacije.

koje su prihvaceni od vecine clanova. vrednosti i nacina na koji se neke stvari rade. 1980. stvara osecaj zaposlenima da su deo vece celine koja prevazilazi licni interes i izjednacava licne ciljeve sa ciljevima organizacije. effectiveness) predstavlja stepen u kojem su 50 51 . precizira i jaca norme ponasanja sto je veoma vazno za nove clanove.Uprav!janje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Kultura" organizacije je skup normi ponasanja i ocekivanja koja odreduju nacin na koji zaposleni prilaze poslu i medusobnom odnosu. vrednosnog sistema. Veruje se da upravljanju znanjima prethodi menjanje kulture organizacije u cilju postizanja transfera znanja neophodnih za realizaciju potpune vrednosti res ursa znanja organizacije. 37 Kultura je mental no programiranje !judi. Kultura odreduje nas pogled na svet. Zeljena kulturaje koncept menadzrnenta 0 vrednostima kojima se daje prednost. Postojanje organizacijske pozitivnom smeru. 0 idealima. obelezja organizacije i sami poslovni procesi. Delotvornost (eng. Smatra se da su kulturne prepreke primarna smetnja deljenju i transferu znanja u organizaciji. clanovima pruza osecaj identiteta. verovanja. Organizaciona kultura predstavlja skup pretpostavki. Definisu se norme ponasanja koje menadzment zeli da postavi. obicaja. Ona utice na ponasanje zaposlenih tako sto: I. Mikroekonomska definicija organizacije Organizacija se sastoji od velikog broja podsistema koji su u dinamickoj interakciji promene u jednom podsistemu uticu na promene u drugom podsistemu. jaca osecaj predanosti misiji organizacije. Na kulturu organizacije deluju: meduljudski odnosi. 2. nacin vodenja i upravljanja. 3. navika. Rezultati istrazivanja ukazuju na to da vecina organizacija podstice kulture u kojima se Ijudi ponasaju na pasivno-odbrambene i agresivno-odbrambene nacine. spoljni uticaji. stavova. viziji i misiji koji ce pornoci organizaciji da na najbolji nacin ostvari svoje ciljeve. merila i normi ponasanja koje dele svi clanovi organizacije. kulture vodi organizaciju u Slika II. Organizacija treba da bude delotvoma i efikasna. ali i za one koji su duze vremena u organizaciji jer kanalise postupke i usmerava ih ka postizanju zajednickih ciljeva. Geert Hofstede. Organizaciona kultura se sastoji od tradicije.

Organizacija i IT Komunlkaclja predstavlja nacin razmene informacija pomocu unapred dogovorenih i razumljivih sistema sporazumevanja. znanje. klijenti. vazni delovi komunikacije. jer: poruka je uspesna i Ii imamo uspesnu onako kakav je njen komunikacije i mnoga Organizaciona struktura Organizaciona kultura Okruzenje Politika Poslovni procesi Odluke menadzmenta smislena jedino onda nacin. bez dobre komunikacije. realizovane ORGANlZACIJA Vazno je naglasiti da nema uspesne organizacije. Svi mi komuniciramo na neki nacinl Postavljaju se pitanja da komunikaciju. Komunikacija je vestinat Pored navedenih karakteristika. uvek zelimo da shvatimo kakav uticaj informacioni sistemi mogu da imaju na drustvene i radne odnose u nasim organizacijama. znamo Ii preneti poruku smisao. kao sto su: izgled. govor tela. vlada. uspesnog preduzeca. jer je cirku/acija informacija osnovni uslov za odvijanje poslovnih procesa. komunikacija je najmanje sta kazemo a najvise kako to kazemo. kada je posiljalac i primalac shvataju i prihvataju na isti ~-----' U svakodnevnom poslovanju komunikacija je krvotok svake organizacije. banke. (eng. 52 53 . efficiency). Kod uspostavljanja komunikacije 90% parametara komunikacije su neverbalni parametri. predstavlja odnos izmedu postignutih rezultata i iskoriscenih res ursa.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Efikasnost planirane aktivnosti i postignuti planirani rezultati. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Slika 12. mimika. ne mozemo uspesno da projektujemo nove sisteme bez razumevanja organizacije koja treba da koristi taj informacioni sistem. kultura. kulture i klime organizacije. Kao informaticari. kako drugi prihvataju nas nacin druga pitanja. treba napomenuti da u svakoj organizaciji postoje i konflikti kao proizvod razlicitih interesa i stavova okruzenja organizacije koje predstavljaju konkurencija. Kao rnenadzeri. informacija i ritam glasa. tehnologija.

postojeca iskustva. pregled proslih investiranja u informacione tehnologije. struktura organizacije (hijerarhija. organizaciona tip organizacije. Organizacioni faktori razmatraju kod planiranja novog sistema su: okruzenje u kome organizacije funkcionisu. jer ako ne mas gde si. • hardvet • softver ·mreie • baze podataka Svaki cilj mora biti merljiv. specijalizacija. standardne operacione procedure). ne znas ni gde ti je cilj. organizaciji Odeljenje informacionih tehnologija zavisi koji u od se Planiranje novog sistema u organizaciji organizacionih faktora. priroda i stil menadzmenta.Upravljanje poslovnim lnforrnacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima istorija organizacije. Slika 13. odluka i poslovnih procesa kojima informacioni sistem treba da pomogne. misljenja i odnos radnika u organizaciji koristiti informacioni sistem i koji ce 54 55 . podrska i razumevanje top menadzmenta. osnovni interesi grupa koje uticu na sam sistem. kuItura i politika. vazni programi i Ijudski resursi. vrste zadataka.

Ona kaze da je menadzment umesnost obavljanja poslova posredstvom drugih Ijudi. Komponenta menadzrnenta. i odnosi se na osobe koje poseduju unapred odredene kvalifikacije i iskustvo. a to nije jednostavan zadatak. planiranje predstavlja utvrdivanje sta treba uciniti. . vodenja. Organizovanje predstavlja odredivanje nacina i sredstva za obavljanje svake planirane aktivnosti." Funkcije menadzmenta su pianiranje. kordinisanja.planiranja. Menadzment kao vestina predstavlja talenat iii sposobnost coveka da izabira i upotrebljava: sredstva aktivnosti i skup pravila za ostvarivanje postavljenih ciljeva. razradene eticke norme. Sta je menadzment Planiranje je odredivanje aktivnosti koje treba uraditi. Funkcija . 56 57 .1. Sveobuhvatni. i ko treba to da ucini.Najcesce koriscena definicija menadzmenta je vee pomenuta definicija Amerikanke Meri Parker. Ovaj pojam se koristi za poimanje: Procesa . Menadzment kao profesija predstavlja utvrdeno znanje koje zahteva neophodno vreme za obuku. Menadzment preduzeca mora obezbediti da svaka funkcija u preduzecu bude dimenzionisana primereno potrebama i da sve funkcije deluju skladno. u cilju delotvornog i uspesnog ostvarivanja zajednickih ciljeva. Vestina .komunikacije i motivisanja. . Menadzment kao nauka predstavlja strukturisano znanje 0 nekom predmetu koje koristi definisane okvire i ima razradene metode istrazivanja.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 2. poslova i operacija u cilju ostvarivanja postavljenih ciljeva organizacije uz koriscenje raspolozivih sredstava. kontrolisanje i upravljanje ljudskirn resursima. Drugim recima. kontrole. organizovanje vodenje i motivisanje.Menadzment je sistematican nacin usmeravanja pojedinca.neki radnici postaju profesionalni menadzeri. ' . ukljucuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje svim Ijudskim resursima neke organizacije. i Pojam mendzrnent je latinskog porekla (manus = ruka: rukovodenje). organizovanja. grupe. ~efinicij~ menadzmenta danas: . definisanje ciljeva i uspostavljanje plana rada.upravljanja. upravljanje Ijudskim resursima. kojim redom. Kontrolisanje je funkcija nadgledanja realizacije njeno vrednovanje u odnosu na ocekivani kvalitet i kolicinu. sistemski pristup odnosima sa zaposlenima omogucuje najvisi stepen performansi organizacije.strukturisani sadrzaj i metode i Profesije . Menadzment se povezuje sa pojmorn rukovodenje. Naucne discipline . Vodenje i motivisanje je funkcija organizacije koja vrsi stimulisanje zaposlenih za ostvarivanje rezultata. Menadzment je posebna naucna disciplina koja ima multidisciplinarni karakter i bavi se istrazivanjern problema upravljanja resursima bilo koje vrste.

a analizu salje na visi nivo. kadrovskih i drugih. stimulisati i motivisati kadrove za realizacij u ciljeva. u strategiju. Mora da poznaje i koristi racunare i softverske alate koji omogucuju kvalitetnu obradu informacija. omogucavaju donosenje nestrukturiranih odluka. provodnici informacija. njihovu funkciju preuzimaju radnici uz pornoc informacionih tehnologija. takticki i strateski.Menadzrnent ukljucuje Ijude koji gledaju i iznad sebe samih i imaju formalnu vlast nad aktivnostima drugih ljudi. orijentisani na podrsku strateskorn upravljanju. dobilaje i nagradu za najbolju knjigu o menadzmentu. finansijskih. Engleskinja. menadzeri Operativni nivo je izvrsni nivo menadzmenta u preduzecu. Novi uslovi poslovanja zahtevaju efikasniju i tleksibilniju organizaciju. Veoma je vazno da menadzment kontrolise realizaciju ciljeva i sprovodi neophodne korektivne aktivnosti ukljucivsi i korekcije ciljeva. Donose se delimicno strukturirane odluke uz podrsku upravljackih informacionih sistema i sistema za podrsku odlucivanju. Rosemary 58 59 . autorka dvanaest knjiga 0 Godine 1976. Pored ostalog. Prema hijerarhijskoj podeli preduzeca. Polako nestaju srednji menadzerski nivoi." Uloga menadzmenta u postavljanju ciljeva i njihovom ostvarivanju ogleda se u definisanju ciIjeva primerenih trzistu i mogucnostima preduzeca. Strateski menadzment nema nadredene menadzere. mogu biti operativni. Takticki nivo realizuje takticke planove. te organizovati. sinteticki podaci. Ne postoje dobra i losa preduzeca. 3M Stewart. Menadzrnent treba osigurati primerene resurse neophodne za realizaciju ciljeva. detaljnim. svakodnevnim podacima. postoji samo dobar ili los menadimentl Menadzer je osoba koja je odgovorna za izvrsavanje postavljenih ciljeva organzacije uz podrsku menadzmentskih funkcija. Ciljeve treba uciniti razumljivim i merljivim. razgradivanju ciljeva na sve nivoe upravljanja. dovoljno detaljni da ornoguce efikasnu kontrolu. izvestava 0 statusu radnih zadataka i poredi ih sa planovima. Visoko sintetizovani podaci.2.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnforrnacionim sistemirna Rozmari menadzrnenta: Stjuarr" je dala sledecu definiciju 2. Ko su menadzerl . Strateski nivo menadzmenta odgovoran je za uspeh celokupne organizacije. menadzer mora da poznaje strukturu firme i tokove informacija u njoj. Na tom nivou koriste se transakcioni informacioni sistemi. Na taktickom menadzment nivou su sumarni. a donose se strukturirane odluke. odlucivanje i upravljanje. menadzmentu. Radi sa operativnim.

Oni ne upravljaju putem naredbi. Moze se reci da postoji pet grupa menadierskih vestina: vestina upravljanja samim sobom (personal skills).. detalJ"l. Menadzment preduzeca mora obezbediti da svaka funkcija u preduzecu bude dimenzionisana primereno potrebama i da sve funkcije deluju skladno. vestine upravljanja sukobom (conflict management skills) i vestine upravljanja promenama (change menagement skills). skills).upravljacke informacione sisteme za donosenje strukturiranih odluka na operacionom i taktickorn nivou organizacije. postavljanje ciljeva i merenje ostvarenih rezultata.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima SlnIldka . d. i uciniti produktivnu specificnu snagu svakog pojedinca.ltivni.. Na sledecoj slici prikazan je dijagram odnosa broja odluka strateske vrednosti u zavisnosti od nivoa menadzmenta koji donosi te odluke.. Dijagram odnosa broja i vrednosti donesenih strateskih odluka Menadzeri koriste MIS . Menadzer je osoba cija je primama odgovomost izneti proces upravljanja. vodi i kontrolise Ijudske. Hijerarhija odlucivanja Zadaci savremenih menadzera su utvrdivanje strategije. kojima odreduju zaposlenima sta i kako da rade. finansijske i informacione resurse.... vee obezbedenjem uslova za efikasno obavljanje poslovnih procesa. Potrebno je voditi Ijude...)od~r:. a to nije jednostavan zadatak. O. u cilju delotvomog i uspesnog ostvarivanja zajednickih ciljeva.o•• Opeflltivn"sl • iVllkodn¢l>lIQ • pfelll)' podatnka (lmnllllkcije) lIilltl!ti¢ki podacl su_nl.:1 lZV~JOCI Slika 14. Postojeci alati i specificne tehnike rada su resursi koje menadzeri obavezno moraju koristiti. Slika 15. Oni u svom radu koriste tehnicke... komunikacijske i koncepcijske menadzerske vestine. vestina rada sa drugima (interpersonal komunikacijske vestine (communication skills).. Svojom vestinom komuniciranja uspostavljaju radno okruzenje u kojem se 60 61 . neko ko p1anira i donosi odluke. organizuje... sWlkrxlnn\>tl:l J.

birajuci prave ciljeve preduzeca. SMART 62 63 . upravljaju Ijudima. Menadzer je uspesan ako je: kompetentan. interakciju sa zaposlenima. Henry Mintzberg. kreiranje tima i. Veoma je vazno da menadzment ravnomerno koristi sve kategorije i sve uloge menadzera na svim menadzment nivoima: operativnom. i ukoliko je efektivan (doing the right things). Danasnji menadzeri prihvataju i otklanjaju sve nejasnoce. Jedna od kompleksnih vestina je da menadzer ima sposobnost integrisanja i usmeravanja svih interesa organizacije u cilju postizanja strateskih ciljeva. internacionalno orijentisan. upravljaju procesima proizvodnje iii usluga. Takav menadzer treba biti sposoban da stvori celokupnu sliku preduzeca i da uspostavi meduzavisnost vaznih organizacijskih elemenata sa ciljem postizanja zeljenih rezulatata. razvijaju organizaciju koja uci. utvrdenih procedura i nestrukturiranih odluka. fleksibilne prilagodljive i orijentisane ka meduodnosima. taktickom i strateskom nivou. stvaraju organizacije koje su brze. informaticki pismen. Menadzment ciljeve: mora postaviti jasne ciljeve. drustveno odgovoran i ako postize rezultate. Na osnovu prikupljenih informacija menadzeri donose odluke vrednovanjem i usmeravanjem informacija. a menadzer je uspesan ukoliko je efikasan tako 5tO radi na pravi nacin (doing thing right). Savremeni menadzeri upravljaju poslovima i organizacijama.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima zaposleni osecaju sigurno i ugodno tako da mogu iskazivati i svoje stavove bez ogranicenja. 5tOje najvaznije. Odlucivanje na razlicitim nivoima se ostvaruje putem strukturiranih. definisao je uloge menadzera predstavljene u sledecoj tabeli: Kat~orija Informacion a UIC!ga Nadzor Prenos informacija Portparol Interpersonalna Voda Osoba za vezu Aktivnost Prikuplja i prima informacije Izvestava zaposlene Formira informacije koje idu__Q!'ema okolini Predstavlja preduzece Usmerava Obucava Odlucivanje Preduzetnik Korektor Alokator resursa Pregovarac Odrzava komunikaciju Indukuje ideje Resava konfliktne situacije Odobrava finansijske planove Predstavlja interese preduzeca Kako ove uloge menadzera podrzavaju IS? Interpersonalna uloga podrzana je sistemom elektronske komunikacije a informaciona uloga preko IT infrastrukture. Sve ovo treba uraditi uspesno. kreativan. fokusiraju se na rukovodenje. profesor na MacGiII univerzitetu u Montrealu.

realne ciljeve. ekonomsko. graditi.Posao menadzera moze biti definisan kao odlucivanje sta treba uciniti i navodenje drugih da to ucine." Biti uspesan znaci biti informisan. Menadzment treba osigurati primerene resurse neophodne za realizaciju ciljeva (finansijske. Spoliasnie Prilike (Opportunities) Unutrasnle Snaga (Strength) Sta je sada dobro? Odrzavati.merljive ciljeve. te organizovati. stopirati - Sta je lose za buducnost? Izbegavati. Menadzeri teze da shvate kakav uticaj informacioni sistemi mogu da imaju na drustvene i radne odnose u organizacijama. Achievable .Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Specific . njegovoj lokaciji. proizvodima i uslugama. prilika i pretnji. T threats) 64 65 . W . kadrovske i druge). zadacima.ostvarive ciljeve. Ciljeve treba uciniti razumljivim i merljivim. slabosti. Measurable . Realistic . ekolosko. tehnologiji. eticko. Snage i slabosti u preduzecu ogledaju se u ciljevima. drustveno. minimizirati Analiza je predstavljena konfrontacionom tabe/om koja sadrzi sarno nekoliko glavnih sagledanih prednosti. 3~ SWOT (S . tehnolosko i politicko okruzenje. Ijudskim resursima.opportunities. optimizirati Pretnje (Threats) Slabosti (Weaknesses) Sta je sada lose? Popraviti. svaka organizacija mora da sagleda sve prednosti i nedostatke sistema koji zeli da uspostavi.tacno odredene ciljeve. zivotnom ciklusu preduzeca. stimulisati i motivisati kadrove za realizaciju ciljeva. Uloga rnenadzmenta u postavljanju ciljeva i njihovom ostvarivanju ogleda se u definisanju ciljeva primerenih trziStu i mogucnostima preduzeca. U savremenom poslovnom svetu takva analiza poznata je kao SWOyJ9 analiza. . razgradivanju ciljeva na sve nivoe upravljanja. Unutrasnje okruzenje predstavlja snagu i slabosti preduzeca.strengths. Primer matrice SWOT analize prikazan je u sledecoj Spoljasnje okruzenje predstavlja prilike i pretnje i moze biti zakonodavno. podsticati + Sta je dobro u buduenostl? Selektovati. tabeli. Ponovo treba naglasiti da je veoma vazno da menadzment kontrolise realizaciju ciljeva i sprovodi neophodne korektivne aktivnosti ukljucivsi i korekcije ciljeva. 0 . Time-based . a informaticari ne mogu uspesno da projektuju nove informacione sisteme bez razumevanja organizacije koja treba da koristi taj informacioni sistem.weaknesses. Potrebno je voditi racuna 0 spoljasnjern i unutrasnjem okruzenju. Pre uvodenja novih poslovnih strategija poslovnih metoda.vremenski odredene ciljeve. strategiji.

Upravljanje Upravljanje predstavlja proces kojim se postizu odredeni ciljevi koriscenjem res ursa. Razvoj kibemetike ukazao je na ulogu informacije procesu odlucivanja. 66 67 . Upravljanje poslovnim informacijama je sistem koji pomocu prikladnih programskih resenja omogucava svojim korisnicima pouzdano uspesno koriscenje postojecih informacija. informacione podsisteme. i moze se predstaviti formulom: Produktivnost = Output / Input (resursi) Organizacija treba biti otvorena ka okruzenju. odnosno porast organizovanosti sistema u kibemetici. Organizacija razume potrebe svojih kupaca. Potrebno je primeniti teoriju odlucivanja. kao sto su: Ijudi. usluge . fleksibilna i agilna. Informacije su upravljane tako da rade za preduzece.. prezentuju ih. u Pristupanjem informacijama preko korisnicima prilagodenih programa. Informacijama pristupaju sve osobe koje imaju definisana ovlascenja. Ona je produktivna. korisniku je omoguceno dobijanje odgovora na vazna pitanja i donosenje ispravne poslovne odluke. vreme i slicno. analiziraju i dele sa drugima. energija. Tradicionalni informaticki programi za analizu poslovnih informacija i upravljanje njima nisu napravljeni da bi ih koristile prosecne osobe. ucesce u odlucivanju.). brzo odgovara na zahteve trzlsta i lako se prilagodava promenama poslovne klime.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 2. Resursi predstavljaju ulazne ostvarenje ciljeva se moze posmatrati (output . isporucuje na vreme. predstavljaju upravljanje u sirern smislu.. organizacije. materijali.3. treba postojati meduzavisnost i medusobni odnosi del ova organizacije. jer svi njeni zaposleni imaju pristup pravim informacijama na pravom mestu i u vreme kada su im potrebne. U poglavlju u kojem je bilo reci 0 entropiji i informaciji receno je da postupci upotrebe informacija za kontrolu entropije. daju im dodatni smisao kroz izvestaje. novae. kao i svih del ova organizacije sa celom organizacijom.proizvodi. U savremenim drustvirna red organizovanost obezbeduje se informacijama. velicine (input). Takav pristup ogranicava pravovremeni pristup informacijama iziskuje veliki finansijski trosak. usmeravanja i kontrole. a posebno uspostaviti timski fad. a kao izlazna vrednost Produktivnost organizacije zavisi od uspesnosti izvrsenja svih upravljackih funkcija: planiranja.

pretrazivanju . dizajn.3. inteligencije zavrsava preciznim definisanjem Faza dizajna obuhvata istrazivanje. donosenja odluka ukljucuje 3+ I fazu ito: inteligencij u. Definisu se ulazne velicine. Ova faza se odnosi na postavljanje i sto preciznije definisanje problema. Proces donosen]a odluke Sam proces odlucivanja iniciran je uocavanjem problema iii situacije u kojoj se neko stanje treba promeniti u cilju zadovoljavanja poslovnih procesa. identifikaciju definisanje problema. Ova faza. radi se na njegovoj lokaciji i definisanju nivoa prioriteta. naucnik u oblastima obrada informacija. vestacka intilegencija.1.naslepo'' (blind search) i heuristici (nauci pronalazenja novog). definisanje situacije koja zahteva donosenje odluke. izlazne velicine i relacije medu njima.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnirn Informacionim sistemima 2. 0 modelima principima Impiementacija predlozenih resenja predstavlja zakljucnu fazu procesa donosenja odluka. razvoj i analizu mogucih pravaca aktivnosti. zahteva dosta vremena i ima najmanje izgleda na uspeh. kao i ocenu nalazenja odgovarajuce 4() Herbert Alexander Simon (1916-2001). Faza inteligencije. Prema americkom naucniku Herbertu Simonu". Faza selekcije iii izbora ukljucuje pretragu rnogucih pravaca aktivnosti. donosenje odluka. selekciju (izbor jednog pravca akcije) i kasnije dodanu fazu implementacije. obicno. Kadaje problem otkriven. proces altemativne akcije. daje se odgovor na kljucno pitanje: Kome problem pripada? Faza problema. 68 69 . zasnivati na: Pretraga mogucih aktivnosti moze se analitickim tehnikama. Postavljanje model a podrazumeva konceptualizaciju problema i njegovu apstrakciju na maternaticko-numerlcjj ilili sirnbolicki model.

drustvo) uti ako kroz svoju ohradu informacija menja obim svojih potencijalnih ponasanja. skola iii drustava. razviti partnerstvo Ijudi i tehnologija. male iii velike. bilo malih iii velikih. Huber. usmerenost na kupca odnosno korisnika. ucenja i rada u poslednjih dvadesetak godina cine ucenje konstantnim i predstavljaju uslov za opstanak mnogih organizacija.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 2. vee je to nesto sto se mora uraditi danas. moraju ispuniti pet osnovnih uslova. okrenuti se okolini i konstruisati mrezu vrednosti te razmotriti dizajn stvarne i virtuelne strukture. Neki entitet (osoba.4. zivota. Postoje mnoge definicije organizacionog na primer: ucenja. Organizacija mora imati sposobnost vodenja. pocevsi od modela poslovanja pa sve do nacina svakodnevnog rada zaposlenih. Stoga je bitno da se organizacija menja i sto brze postane bolja. profitabilne iii ne bez obzira na svoju aktivnost iii lokaciju. Do sada se ucenje i znanje smatralo darom i nije se posmatralo kao resurs koji je integrisan i iskoriscen za razvoj vrednosti koje pomazu uspehu i opstanku. Ovi uslovi zahtevaju znacajnu promenu svega onoga sto cini organizaciju. Sve organizacije. To nije nesto sto se plan ira iii priprema za neku maglovitu buducnost. Karakteristike organizacije sa znanjem su: visoka performansa. privatne iii drustvene. U prirodi coveka je da uci. kao Promene u nacinu razmisljanja. Organizacija koja uti je vesta u kreiranju. 1991. sticanju i prenosenju znanja i svog modiflkovanog ponasanja u skladu sa novim zanimanjima i znanjima. organizacija. visoko fleksibilnost i adaptivnost. prepoznati vrednost korporativnih resursa i upravljanja. usmerenost na unapredenja i poboljsavanja. Znanje postaje referentna vrednost u novom poslovnom modelu i time utice na zivot i rad Ijudi kako u preduzecu tako i u drustvu. Organizacija koja Dei visok nivo ekspertize i znanja i velike kolicine ucenja i inovacija. usmerenost na visok kvalitet. George P. 70 71 . da se prilagodava i da napreduje. grupa.

svako moze imati utica] slrom sveta. izmedu profitne i neprofitne organizacije. fleksibilne.finansijske. I STRATEGIJA ciljevi sredstva. aktivnosti . Uticaj na tehnolozlle Pristupacna infrastruktura bilo gde i bilo kome. Posredovanje Ima tendenciju da bilo koja [edinica. Krajem XX i pocetkorn XXI veka jasnije su definisani faktori koji su imali veliki uticaj na socio-ekonomski i poslovni zivot. kao i na sve aspekte svakodnevnog zivota. Blok dijagram organizacije Interesantno je posmatrati organizaciju kao pojedinca iii strukturiranu zajednicu.1. sve organizacije suocene su sa istim izazovom. Socio-ekonomske promene Da bismo razumeli uticaj promena na organizaciju. Web infrastruktura ornogucava direktne relacije izrnedu korisnika i partnera. prilagodljive strukture koje nezavisno funkcionisu. vee i prihvatiti definiciju organizacije. univerzitet. prirodne. kornpatibilne. aktivnost iii tehnologija bude u funkciji direktnog odnosa sa partnerima.4. koji ce upravljati aktivnostima. izmedu privatnog i javnog. Organizaciju (entitet) koja ima: definisemo kao bilo koju jedinicu da shvatimo kako je vestacki tradicionalno podignut zid izmedu socijalnog i poslovnog sveta. Slika 16. Ovakvo posmatranje omogucuje nam 72 73 . U sledecoj tabeli prikazan je uticaj faktora promena na ljude i tehnologiju u organizaciji. strategiju . Molekularizacija Predstavlja pretvaranje organizacije u male. iii kao drzavu. U stvarnosti.proces sa ulazom i izlazom voden strategijom i resurse . Omogucava poslovne relacije na svim nivoima. In frastrukturne komponente su autonornne.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 2. Uticaj na coveka Globalno razrnisljanje. tehnicke. Ijudske i resurse znanja. potrebno je ne samo identifikovati i proucavati glavne faktore. sve moraju ispuniti iste uslove da bi opstale. klijente i partnere. drzavnu agenciju. Faktori promena Globalizacija Ima tendenciju da bilo koja jedinica. aktivnost iii tehnologija prevazide dimenziju bilo kojih granica.ciljeve i nacin na koji ih postici. kompaniju. prilagodljive i visestruko upotrebljive. esursi LANAC SNABDEV ANJA Potrebno je osposobiti zaposlene.

74 75 . U takvom svetu tradicionalne prednosti su prevazidene onim sto ih cini razlicitim: znanje. aktivnost iii tehnologija bude u funkciji poslovanja u realnom vremenu. Digitalizacija Ima tendenciju da bilo koja jedinica. tradicionalnih geografskih. religijskih. aktivnost iii tehnologija predstavlja virtuelnu stvarnost na takav nacin da performanse ne zahtevaju fizicku prisutnost. informacija i transakcija u digitalnu formu. znanje i ideje 120staju kljucni resursi ekonomije. u Poslovanje u real nom vremenu i spremnost na promene u svakom trenutku. kulturnih. Osigurava da infrastruktura predstavlja kolektivnu digitalnu memoriju organizacije. Znanje Ima tendenciju da bilo koja jedinica. aktivnost iii tehnologija transformise sve inforrnacije u univerzalni digitalni alfabet tako da ubrza protok inforrnacija i rnogucnost zajednickog koriscenja informacija i transakcija sa minimalnom covekovom intervencijom.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Faktori promena Uticaj na coveka Deo su poslovne mreze i ezajednice. Svi entiteti se nalaze u globalnom svetu u kojem svako moze imati uticaj i moze izabrati mreze i komunikacije koje i kakve zeli. Analizom nabrojanih faktora u tabeli moze se zakljuciti da koriscenjem univerzalnog digitalnog alfabeta i digitalnih umrezenih tehnologija omogucavamo direktnu komunikaciju i transakciju bez prostorne i vremenske barijere. starosnih. aktivnost iii tehnologija bude u stalnom kontaktu sa raznim partnerima unutar mreze koja postaje sve sira. Osigurava da infrastruktura omoguci rad u realnom vremenu i obezbedi eflkasnu podrsku sve vreme pa i u slucaju tehnoloske migracije. Uticaj na coveka Upravljanje poslom bez fizicke prisutnosti. statusnih i slicnih ogranicenja. Informacija. umrezavanja i brzina. informacija i razvoj znanja na svim nivoima. Faktori promena Virtualizacija Ima tendenciju da bilo koja jedinica. Konverzija podataka. sa zahtevima za trenutni odgovor na upit kao i za kapacitetima koji su sposobni da brzo reaguju na bilo koji dogadaj. Uticaj na tehnologije Integrisana infrastruktura internim i eksternim rnrezama. ideje. Rad putem Interneta lma tendenciju da bilo koja jedinica. aktivnost iii tehnologija postanu sve vise informisani kroz vlastiti razvoj i kroz veci pristup znanjima drugih. Uticaj na tehnolozlie Osigurati da infras tru ktu ra predstavlja virtualnu verziju cele organizacije i da podrzava virtualni rad. Neposrednost Ima tendenciju da bilo koja jedinica. Stimulise i integrise zajednicko koriscenje lnfrastruktura koja osvaja i podrzava razvoj ljudskog kapitala. visesmerna i interaktivna.

Nova aktiva. koristi se u generisanju ekonomske i socijalne vrednosti. utice na sve nas. Neopipljiva aktiva.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Obim ovih promena je toliki da nije preterano reci da napustamo industrijsku eru i ulazimo u novi period koji ce se bitno razlikovati od dosadasnjeg. kapaciteti ljudskog kapitala.2. kao sto su deonice. Talas ovih velikih promena. a prednost predstavljaju bolje ideje i vise znanja. kao i vrednosti samog okruzenja koje su potrebne da bi organizacija bila i ostala konkurentna.4. 2. njena rnogucnost da objedini znanje radnika u cilju izgradnje i razvoja Ijudskog kapitala predstavlja novu aktivu organizacije. Novi model organizacije U ovom organizacije. finansijske performanse ne znace vise odrzivu sposobnost za rad organizacije. novom svetu menja se sam koncept Danas. prvi put u nasoj istoriji. kao sto su znanja i ideje. karakteristika 76 77 . u uzburkanom global nom okruzenju. Stoga organizacija treba da evoulira iz ve/ike masinerije u kreativni mozak. U ovom kontekstu velicina i starost organizacije nisu vise prednost vee potencijalne prepreke u trci ka prilagodavanju promenama. pojavljuje se kao pouzdan indikator kapaciteta organizacije i ostaje konkurentna duze vreme. agilnost organizacije. U sledecoj tabeli prikazan je odnos organizacije u industrijskoj eri i u novoj eri. koje su univerzalne i istovremene. a opipljiva aktiva. potvrduje nepouzdanost ove reference 0 proceni vrednosti organizacije. Objektivno. na isti nacin bez obzira gde smo i ko smo.

korporativnu kulturu proizaslu iz snova i vrednosti malih homogenih grupa Ijudi koji tradicionalno organizaciju drze na okupu. Kako je stabilni poslovni svet podeljen na manje poslovne procese korporacija se mora prilagoditi brzim globalnim promenama a korporativni lideri kreirati svoja pravila upravljanja koja se redovno moraju analizirati. Na kraju. Poslovna strategija je najtezi posao korporativnog Iidera. a sada dobijaju novu dimenziju jer predstavljaju respektabilan resurs korporacije.4. Monitoring postaje vazan izazov korporativnim Iiderima zajedno sa kljucnirn indikatorima uspesnosti svih segmenata organizacije. Ciljevi korporacije nisu vise ograniceni sarno na cisti finansijski rast iii poziciju na trzistu vee i na integraciju nacionalnih vrednosti stvorenih okruzenjem. poslovanje je i dalje kljucni faktor opstanka svake organizacije te poslovni lider mora tragati za odrzivim razvojem koji predstavlja kompleksan i neuhvatljiv cilj i koji Zaposleni 78 79 . Dosad su kadar i tehnologije posmatrani kao cist trosak koji se treba kontrolisati.3. posao koji utice na njegovu egzistenciju i visoku platu. Pristup resursima korporacije postaje prefinjen. multinacionalnog. Zadatak je izazovan kada treba identifikovati i obezbediti privrzenost zajednickoj VIZIJI i vrednostima decentralizovanog. Taj resurs je znanje. uglavnom mononacionalnoj disciplinovanoj radnoj snazi. Novi izazovi za korporativne lidere U nov om modelu namaju lak posao.Upravljanje poslovnim lnformacionim Industrijska era Reference ekonomske aktive Organizacija Konkurentna prednost Indikatori uspesnosti Opipljiva aktiva Velika masina Velicina Kratkorocna profitabilnost Kvazimehanicke komponente vrednovane kao radna snaga sistemima Nova era Neopipljiva aktiva Kreativno razmisljanje Ljudski kapital Odrzivi razvoj Individualni neuroni vrednovani kao fluidni tim radnika sa znanjem Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 2. organizacije korporativni Iideri Korporativni Iider mora nametnuti. rasutog tima razlicitih strucnih Ijudi.

rukovodenje iii upravljanje.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima forsira Iidere da osposobe organizaciju da izvlaci profit iz okoline a isto tako da ornoguci okolini profit od organizacije. blisko partnerstvo izmedu res ursa ornogucava stvaranje novog res ursa. tehnoloski. 2. Kada organizacija obezbedi ovaj resurs. proces je formiranja i odrzavanja okruzenja u kojem pojedinci. kojaje kljuc odrzive konkurencije. ako se stave na pravo mesto i aktiviraju na pravi nacin. Lideri moraju identifikovati ove vrednosti. raditi u skladu sa ocekivanim standardima. finansijski) ima jedinstvenu vrednost. on postaje aktiva. U organizaciji . a to je znanje. Uloge menadzera resursa moraju pretrpeti veliku transformaciju da bi menadzeri obezbedili ono sto se od njih ocekuje: ostvarenje individualnih. U organizaciji kao masina svi resursi se posmatraju kao kvazimehanicke komponente koje ce. organizacionih i strateskih potreba. Odrzivi razvoj organizacije 80 81 . Drugim recima. Slika 17.4. radeci zajedno u grupama. menadiment je sistemsko usmeravanje pojedinaca kroz grupe poslova i aktivnosti u cilju ostvarivanja planiranih ciljeva organizacije koristeci efikasno sva njena raspoloiiva sredstva.4. razvijati i kreirati njihovu sinergiju da bi poveli organizaciju u nove vece performanse. Pored performansi. postizu postavljene ciljeve. Lideri zahtevaju uniformnost i disciplinu u cilju smanjenja troskova i povecanja dobiti.Jcao mozak" svaki resurs (personalni. povecavati ih. odnosno to je proces kojim se dolazi do zeljenih rezultata efikasnim koriscenjem ljudskih i materijalnih resursa. Novi izazovi za korporativne menadzere resursa Menadzment. ljudski kapital. Korporativni resurs menadzementu daje potpuno novu dimenziju.

funkcija menadzmenta res ursa. znanja moraju nauciti da saraduju. drugim recima kao teret organizacije. i da zajednicki rade na Tradicionalno posmatran kao centar troskova. Zajednicko delovanje svih boljim performansama preduzeca i okruzenju. mora postati ravnopravan partner izvrsnom odboru preduzeca.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Primer Ijudskih res ursa: Personalna administracija TEHNICKI Administracija plata Podaci 0 radnicima Odrzavanje Osiguranja Menadzment ljudskih res ursa STRATESKI Dizajn organizacije Menadzrnent kompetencija Menadzment performansi Upravljanje kompenzacijama Razvoj organizacije Intemi iii vanjski tehnicki resurs Funkcije ljudskih res ursa i konsultanata Menadzment ljudi DNEVNI Resavanje dnevnih problema Individualna motivacija Upravljanje razlicitostima Resavanje kontlikata Monitoring Menadzment kadrova kao nacin komunikacije tekucim pitanjima. 82 podeljenost res ursa moze doprineti i odrzivost u konkurentom Ijudskih res ursa. Potrebno je prepoznati njihov respektivni zajednicki uticaj na buducnost organizacije. I. izmedu sebe. Menadzmenti finansija. narocito Ijudskih res ursa. IKT i da koriste poslovni jezik 83 .informaciono-komunikacionih tehnologija i znanja. IKT . sto je najvaznije. tradicionalna organizacije na odeljenja treba da nestane.

oni su koji su najuspesniji.5. Iako je spomenuto da je globalizacija jedan od devet faktora promena. zbog naprednih tehnologija. tek kroz mnogo godina.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 2. Nedavne da se vrednosti sve vise poveziju sa znanjem. naroeito Internet. analizu. Oni poseduju organizaciono znanje tako da imaju kapaciteta i za inovacije. nas svet ce postati globalan. softver za analizu podataka. rnoze im se dodeliti i uloga strateskog posmatraca. Novi izazovi za zaposlene u preduzeeu Krajern proslog veka uveden je termin "radnik sa znanjem" i opisuje se kao "osoba specijalizovana za istrazivanje. da "proizvodi" radnike sa znanjem. organizacija daje do znanja da ce i integrisati je u sve nivoe i sve Organizacija mora razmotriti dizajn stvarne i virtualne strukture i na toj osnovi definisati obuku i performanse svojih resursa. mora ispuniti najmanje pet uslova. Svesni smo da globaJizacija i njena visestruka dimenzija ornogucavaju pristup svim raspolozivim informacijama. Organizacija se mora jer niko ne moze sam da Svojim poslovnim partnerima konstituisati mrezu vrednosti aktivnosti. funkcionise u global nom svetu. jednostavnim pritiskom na dugme. menadzrnent i komunikaciju informacijama relevantnim za osobe koje donose odluke iii za menadzrnent znanja. 84 85 . Jasno je da obrazovni sistem treba biti spreman da skoluje ljude za trziste rada. postajete sve bogatiji. donosioca odluka. kako to predstavljaju istoricari i ekonomisti. koji imaju znanje sa uticajem na drustvene modele i Ekonomski uticaj je ipak vidljiv. Kako su oni visokokvalifikovani iii iskusni. Sto vise delite svoje znanje. Organizacija odrzivorn razvoju. softver za Data mining kao i drugi alati ucestvuju u definisanju ovih novih profila radnika i restrukturiranju rada unutar organizacije. Znanje je cudna aktiva cija se vrednost njegovim rasprostiranjenjem i koriscenjem. Da bi organizacija prezivela promene. ocekuje se da radnici sa znanjem u trecem milenijumu dominiraju na trzistu rada. Pametni proizvodi. okrenuti okoJini. mora imati sposobnost vodenja ka Organizacija mora razviti partnerstvo Ijudi i tehnologija u cilju obezbedenja i generisanja vrednosti koje ce obezbediti odrzivost organizacije. Stoga se i ocekuje da ce se radnici vrlo brzo tranformisati iz radnika masine u radnike znanja. i koje koriste sistem informacionih tehnologija razvijen u tu svrhu". profesionalnih trenera i slicno. koji su dizajnirani koristenjem zahteva klijenata i ostalih zainteresovanih i koji se neprestano menjanju i razvijaju uporedo sa potrebama klijenata i okruzenja. prilagodila se globalnim trendovima i sa promenama profitirala. analize pokazuju dovoljno ne cenimo promptne informacione sveta. povecava sa Organizacija treba prepoznati vrednosti svakog korporativnog res ursa i upravljati njime na strateskom nivou na integrisan nacin tako da Ijudski kapital postaje dragocena aktiva bilo koje organizacije. vanjskom svetu. Radnici sa znanjem pripadaju kategoriji intelektualnih radnika.4. Prema tekucim analizama. Internet. Jos uvek kanale sirorn demokratizovano strukture moci.

trajnost . vrednost kroz intelektualnu svojinu ..Upravljanje poslovnim lnforrnacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Ovo pravilo je u suprotnosti sa onim koje smo koristili kod Iikvidne aktive. pogleda i nacina zivota i koristiti ih kao inspiraciju za nove ideje sa ciljem postizanja uspeha i mora deliti znanje realnog vremena u cilju generisanja drustvenih vrednosti a istovremeno povecavati obim sopstvenog znanja. Promena nacina poslovanja prikazanaje u sledecoj tabeli: i njegovih vrednosti vrednost kroz specijalizaciju . pojedinacno iii kroz zajednicu. mora prikupiti korisna znanja u real nom vremenu i sjediniti ih u jedinstvenu kombinaciju od koje drustvo moze imati koristi a organizacija optimalne trziSne vrednosti. Stoga se moze reci da se danas vrednost stvara preko sveobuhvatne mreze. ne preko same organizacije a pogotovo ne preko pojedinca. mora postati strateska organizacija za ucenje u real nom vremenu.nekoliko eksperataJprocesa U. identifikovati i razumeti promene u real nom vremenu kao sto je prilagodavanje. organizacija: mora ocekivati. Drugim recima.centralno organizovano vrednost kroz lokalno pozicioniranje . Razvoj tehnologija potvrduje ove zahteve i ogranicenja kod promena vrednosti organizacije. Sa ove perspektive organizacija treba da razvija proces prikupljanja iii stvaranja korisnog znanja. koje je postalo predmet beskrajne prepirke.. fleksibilnost i novi putevi ka dugorocnim ciljevima da bi obezbedila odrzivu sposobnost za zivot i rad.konzervatizam vrednost kroz disciplinu .uzak opseg znanja vrednost kroz moe . mora azurirati svoje znanje i okruzenje sa ciljem da ostane konkurentna u real nom vremenu u kojem ekspertize brzo zastarevaju.podrzavanje ideja Svaki covek. Organizacija se mora otvoriti ka novim idejama i koriscenjem znanja treba da postane fleksibilna.intemi i ekstemi razgovori 86 87 . vrednost kroz intelektualnu razmenu . mora pratiti evoluciju razrnisljanja. posebno u zapadnorn svetu u kojem je zastita intelektualne svojine stub poslovanja.razgovor sa svima vrednost kroz ekspertize .kontrola kreativnosti vrednost kroz fleksibilnost .podela znanja . IZ .razgovor sa poznatima vrednost kroz eksperte ..sirok opseg znanja vrednost kroz inovaciju .konstantne promene vrednost kroz kreativnost .orijentisan oprema okruzenju vrednost kroz globalno pozicioniranje ..

ra~e po propisanim standardima. menadzera i potrosaca.5.a.h bll. status. tehnicke sposobnosti koje su potrebne aktivnostima organizacije i vremenom poboljsati svoja ekspertska znanja. zaposleni su morali razviti dru.stvene sposobnosti. Da bi uspeli u svom okruzenju. Pojava virtuelnih" organizacija predstavlja relativno nov i malo istrazen pokusaj formiranja privremenih mreznih struktura radi ostvarivanja konkurentske prednosti na danasnjem trzistu. 88 89 . 41 Virtuelno. je zasnovana na strahu da ne izgube prilike. U takvom okruzenju odgovomost menadzmenta Ijudskih res ursa je da motivise zaposlene da budu discipli?ovani i poslusni. Virtuelna organizacija U industrijskoj eri organizacije kao masine fokusirane ~u ?~ kratkorocne rezultate. Posmatrani su kao komponenta radne snage. ali ne i fizicki. koje se javljaju na trzistu kao nova organizaciona jedinica. kraci zivotni ciklusi proizvoda i njihova brza tehnoloska zastarelost ucinili su dosadasnje organizacione strukture nemocmrn u zadovoljavanju sve sofisticiranijih potreba kupaca. nesto sto postoji sarno u davanju efekata oponasanja stvarnog objekta. Motivacija zaposlem. . fundamental no drugacijih od onih baziranih na statickorn konceptu. da . sve teze ostvarivanje konkurentske prednosti u dinamickom okruzenju. Proizvodi su napravljeni prema potrebama potrosaca a vreme njihovog lansiranja na trziste maksimalno je skraceno. da postuju hijerarhijski komandni lanac I. nejasna masa misica i iskustva od koje se ocekuje da rade specificne zadatke i prema tomese i nadgledaju. Kompetencije menadzmenta motivisanje i centralno 2. omogucio je nastanak novih organizacionih struktura. Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija. Potrosaci su u centru ovakvog nacina organizovanja.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Inforrnacionim sisternirna 2. cesto sa razlicitih geografskih lokacija. Ovaj koncept organizovanja podrazumeva drugacije ustanovljavanje odnosa izmedu zaposlenih.4.6. Ovo ne znaci da zaposleni nisu ulagali u sebe uceci. prihod lit zaposlenje. pre svega Interneta. Sa visokim kvalitetom proizvoda ovo su glavni kvaliteti virtuelne organizacije u borbi sa danasnjim korporacijama koje dominiraju globalnim trzistem. Nove organizacione forme vezane su za razvoj informacionih tehnologija i za prilagodavanje organizacija savremenim uslovima i nacinima poslovanja. znanja. Sposobnost zaposlenih da ucestvuju u kolektivnom znanju kao i da rade shodno tome predstavlja menadiment Promenljivi uslovi poslovanja.fe organizacija. radnici su jedva posmatrani kao individualna bica sa licnim aspiracijama. Virtuelne organizacije najcesce cine dve iii vi.

utice da ekonomija obima ustupi mesto ekonomiji sirine. smanjuje administrativnu coveka iz organizacije. jesu: informatizovana organizacija. Razvoj virtuelnih organizacija pocmje krajem pedesetih i pocetkom sezdesetih godina proslog veka kada se organizacija pocela posmatrati kao otvoreni sistem koji uzima resurse. Kancelarija virtuelnih organizacija srnestena je na mreznoj platformi gde ljudi medusobno kontaktiraju. racionalizuje i olaksava Ijudski rad u svim delovima. kao i finalni proizvod. distribucija IT za podrsku poslovnom procesu. 90 91 . Glavni cilj virtuelne organizacije je da dozvoli organizacijama ucesnicama da ubrzano razviju svoje radno okruzenje. a zadovoljenje zajednickih ciljeva ostvaruje se kroz niz resursa koje obezbeduju organizacije ucesnice. Razvoj IT utice na organizaciju njegove organizacione osobine ito: preduzeca i menja Ove nove organizacione forme. smanjuje prosecnu velicinu preduzeca i njegovih organizacionih del ova. Sedamdesetih godina XX veka paznja srednjeg upravljackog nivoa usmerava se ka uzajamnoj zavisnosti organizacija i njenog poslovnog okruzenja. materijalni resursi. komponentu. visoke kompetitivnosti i visokog rizika. to jest iz hijerarhijske u adaptibilnu. stvaraju virtuelno okruzenje i virtuelne organizacije. trzista i informacije. Trazio se odgovor na dva osnovna pitanja: Kako da organizacija ostvari najbolju interakciju sa okruzenjem i kako spoljnji faktori uticu na ponasanje organizacije? Pojavljuju se nove menadzment teorije koje posmatraju razlicite izvore organizacione zavisnosti iz okruzenja kao sto su Ijudi. Nove organizacione strukture. cini preduzece tleksibilnim redizajnira sva radna mesta. i kod virtuelnih organizacija postoje menadzment i timovi. Ijude i sirovine iz okruzenja a istom tom okruzenju vraca robe i usluge. Mrezni model predstavlja tleksibilnu strukturu koja treba da odgovori zahtevima brzine reagovanja. potiskuje sistemom. smanjuje formalizovanost ponasanja preduzeca . Dve kljucne karakteristike virtuelnih organizacija su: formiranje zajednickog odvojenih entiteta i lanca snabdevanja izmedu preoblikuje strukturu iz mehanicke u organsku. i pokusavaju naci odgovor na pitanje kako te izvore kontrolisati i kako na njih uticati. radna mesta i zadaci. Postoji vise model a virtuelnih organizacija ali su najznacajniji mreini modeli. i kao posledica pulsirajuca organizacija organizacija kao mreza. nastale razvoja informacionih tehnologija. proizasle iz razvoja informacionih tehnologija i savremenog nacina poslovanja. a narocito u operativnom jezgru.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Kao i kod svih organizacija. Osamdesete godine fokusirane su na spoljni izgled organizacije. i inspiraciju omogucava neposrednu komunikaciju za kreati van rad i formira centare znanja u organizaciji.

udruzivanje res ursa. sa fokusom na koordinaciju i informacioni menadzment. geografska disperzija. elektronska komunikacija. kao i sa ogranicenjirna vezanim za interoperativnost izmedu razlicitih organizacija: prosireno preduzece. Ovakva vrsta aktivnosti zahteva postojanje mreze visokog kapaciteta i visok nivo interoperativnosti. lOIS. dinamicno trziste.licite str~k~~re virtuelnih organizacija mogu nastati u zavisnosn od razlicitih zahteva okruzenja. zrelo trziste. Povezane aktivnosti mogu biti razdvojene u dve grupe: asinhroni i sinhroni rad. Razlikuju se tri grupe. Koncept tacna na vreme je kljucan u virtuelnoj organizaciji. Virtuelne organizacije karakterisu i sledece osobine: prevazilazenje granica. konzorcijum virtuelnih organizacija. . Glavni strateski interes virtuelne organizacije moze biti smanjenje troskova. Proces mora biti uporedan koIiko je god to rnoguce. jednakost partnera. stabi Iizacija partnerstva. na primer izmedu softverskih apIikacija. stabilizacija trzisnog segmenta i minimizacija trokova. Raz. U jednoj virtuelnoj organizaciji informacioni sistem ima jednu od centralnih uloga.ltl~ ~zvora. Struktura virtuelne organizacije mora da se succi sa razlicitim tehnickim ogranicenjima. Proizvodni proces projektuje se u skladu sa trzisnim karakteristikama. ka~akteristika koje najvise uticu na vrstu virtuelne orgamzacije: karakteristike trzista. posebno ogranicenjima vezanim za konkurentno inzenjerstvo. i adaptibilnosti na dostizanje kriticne velidne u skladu sa trzisnim ogranicenjima i optlmizacija globalnog lanca snabdevanja. oportunisticko okruzenje. Ovaj sistem se zove interorganizacloni informacloni sistem. proizvodni proces. Zahtevi koji se postavljaju pred informacioni sistem u virtuelnoj organizaciji odnose se na njegovu sposobnost da radi istovremeno sa vise organizacija.Upravljanje poslovnim lnformacionirn sistemima LJpravljanje poslovnim lnforrnacionim sistemima Strateski organizaciji su: ciljevi organizacija ucesnica u virtuelnoj maksimiziranjefieksibilnosti promene u okruzenju. 93 92 . Z~h~e~i ~a proizvodom iii uslugom mogu biti izrazeni p:eko ra~itc. moze postojati direktan zahtev kupaca lit se moze javiti zahtev kao rezultat rnarketinskog istrazivanja na nekom novom trzistu. strateski ciljevi organizacije. sustinskih nadleznosti . sposobnost reagovanja na promene iIi sposobnost da se zadovolje svi zahtevi potrosaca. kratkorocna virtuelna organizacija. komplementamost promena ucesnika.

koje su glavne prednosti virtuelnih organizacija. baze podataka. Kompromis treba da se pronade uskladivanjem menadzrnent strukture i velicine virtuelne organizacije. grupisu sa drugim ucesnicima da zadovolje potrebe nekih drugih klijenata.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnforrnacionim sistemima Struktura virtuelnih organizacija je vrlo dinamicna. Definisanje procedure koordinacije i jasnog interfejsa sa nevirtuelnim partnerima. pravila poslovanja. dizajna. a ne kancelarija. formiranja. moze biti za koje se Upravljanje ovim aktivnostima. Virtuelne organizacije su oslonjene na medije sajber prostora. raspodela vrednosti. u interesu je virtuelne organizacije.. Ona je sastavljena od razlicitih ucesnika koji se okupljaju da bi zadovoljili potrebe potrosaca na najbolji nacin. ova definicija nije dovoljno radikalna iako sadrzi neke kljucne taeke virtuelne organizacije. informacija 0 postignutim Preduslovi za uspostavljanje virtuelne organizacije su jasni. Nedostaci virtuelne organizacije ogledaju se u organizovanju komunikacije partnera. a kada se to ostvari. Sa porastom velicine i slozenosti. Sposobnost reagovanja na promene i sposobnost zadovoljenja zahteva potrosaca. ucesnici se ponovo razdvajaju. sistem postaje netleksibilan. ali se ne moze videti. i fokusiranost partnera na svoje osnovno poslovanje. Ovo je u suprotnosti sa glavnim ciljem virtuelne organizacije. da bi izvrsile svoje usluge. Virtuelne organizacije ne moraju da imaju ljude. kupcima. ispunjenja misije i rasformiranja. Drugi nedostatak je sto pojedini partneri nemaju svoj razvoj vestina. ostvarujuci pritom troskovnu i vremensku efikasnost.. Unapred je potrebno jasno i potpuno definisati pravila angaiovanja u odnosu na potrebne ulaze i ocekivane rezultate. Forma virtuelne organizacije je organizacija koja nije preduzece u danasnjern poimanju. Njen zivotni ciklus moze biti jako kratak. nalazenja potencijalnih partnera. jesu i izvor problema koje treba resiti. Medutim. Organizacija postoji. izvodenja aktivnosti. sistem kontrole. povecana tleksibilnost i sposobnost partnera. Veliclna virtuelne organizacije po praviiu treba da se prilagodi duiini njenog iivotnog cik/usa. za sta su potrebne velike investicije u vremenskom i radnom domenu. privremena mreza nezavisnih kompanija povezanih informacionom tehnologijom da dele znanje. Zivotni ciklus virtuelne organizacije sastoji se od: identiflkacije potreba na trzistu. zakonski okviri. Projekat virtuelne organizacije dekomponovan na elementarne aktivnosti rnenadzment sistem razvija. finansijski aranzmani . iii ponekad ijednog coveka. i inicijalno ce postojati sarno kroz konvencionalne organizacione strukture. arhiviranja rezultatima. a to je sposobnost brzog reagovanja na promene. Jedan od vaznih preduslova je poverenje koje predstavlja kljucni faktor uspeha. Prednosti virtuelne organizacije su niski troskovi. troskove i pristup trzistima. koje zadovoljavaju njegove potrebe. 94 95 . razlicitih poslovnih ciljeva i sukoba kultura. omogucene su razvojem novih kompjuterskih i telekomunikacionih tehnologija. To je rnreza. procedurama i interfejsima mora biti precizno definisano. Virtuelne organizacije se mogu definisati kao organizacije orijentisane ka potrosacu. Postoji kontradiktomost izmedu ovog struktumog dinamizma i vremena potrebnog da se upotpune neki aspekti aktivnosti organizacija. uspostavljanja pravila za ispunjenje rmsije: materijalni i informacioni tokovi.

Postoji Nabrojacu neke. Virtuelne organizacije nastale od jedne velike kompanije koja je neke od svojih vaznih poslovnih aktivnosti prepustila spoljnim organizacijama. zivotni vek... povezanih informacionim mreia 96 97 . interorganizacione informacione sisteme.. a one se brzo menjaju. kao sto su nabava. Slika 18. Virtuelna organizacija je privremena rnreza nezavisnih institucija. Istovremeno.. Svaki partner u virtuelnoj organizaciji mora imati dodatnu specificnu vrednost koju ce dodati organizaciji.. dinamiku. razviti visok stepen Organizacija mora biti koncentrisana na projekte koji su uglavnom namenjeni klijentima organizacije i projektima koji su od interesa za samu virtuelnu organizaciju. ali podrazumeva intenzivnu kooperaciju sa strateskim partnerima. Clanovi organizacije moraju uzajamnog poverenja i razumevanja. udruzivanjem Virtuelna organizacija pojedinaca. udruzivanjem partnera. GontroI11ftI Com. proizvodnja. mora biti usko vezana za IT infrastrukturu. i sve ono sto cini jednu savremenu organizaciju spremnu da odgovori promenljivim zahtevima trzista. Virtuelna organizacija nastala udruzivanjern kompanija iIi pojedinaca specijalizovanih za obavljanje pojedinih funkcija. se ostvaruje umrezavanjern dole iii njihovim bocnim je primer virtuelne U sirern smislu reci. odrzala partnerstvo i savez svojih clanica. Svaka virtuelna organizacija je mreza. koji rade zajedno. firmi iii specijalizovanih individualaca. Fleksibilnost virtuelne organizacije je njena odredujuca karakteristika. a svaka mreza nije virtuelna organizacija. kao sto su marketinski projekti.. virtuelnu organizaciju mozemo definisati kao privremenu mrezu organizacija i individualaca koji rade zajedno koristeci sanse sve dok postoje. a one te aktivnosti obavljaju za nju (proizvodnja i distribucija). Na sledecoj slici prikazan organizacije umrezene prema dole. uz maksimalne ustede u raznovrsnim troskovima doprinose da ovaj oblik organizacione strukture ne sarno opstaje na trzistu vee i da se ubrzano razvija.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Da bi virtuelna organizacija opstala. informacioni sistemi iii distribucija. To nudi organizacijama fleksibilnost da ostvare prednost najcesce na kratak rok. nekoliko vrsta virtuelnih nastala organizacija. Virtuelna organizacija organizacija clanica prema umrezavanjem. Virtuelna organizacija je privremeno formirana nezavisnih organizacija... spontano koristeci informacionu i komunikacionu tehnologiju sa namerom da dobiju trenutnu konkurentsku prednost. Virtuelna organizacija Virtuelne organizacije danas imaju definisanu svoju tipologiju.

kontinuiranim poboljsavanjem poslovnih procesa . Ove promene kreiraju novu poslovnu kulturu i kriterijume poslovnog uspeha. fokusirano je na: klijente. (Business Week). u preduzecima koja su uspesno poslovala. Inovativna organizacija predstavlja novu. troskove i triista. Takva organizacija se ostvaruje primenom TQM42 metode. zajednicke procese i zajednicke ciljeve unutar organizacije. pri cemu organizacije medusobno dele 2. da zahtevaju veca novcana sredstva.QMS Proces globalizacije namece promenu u savremenom poslovanju koje podleze novim pravilima i metodama ali uz podrsku novih Ijudi. biti otvorena ka inovacijama u poslovnom procesu. Upravljanje kvalitetom . Savremena organizacija treba. 43 . iii postupne. 42 43 Total Quality Management Quality Management System 98 99 . Trziste namece nove zahteve pred preduzeca. Uspesno upravljanje promenama je od izuzetnog znacaja za opstanak i napredovanje preduzeca. Inovacije u oblasti tehnologije proizvoda i informacionih tehnologija uslovile su prilagodavanja same organizacije dinamici promena. Ove promene mogu biti radikalne. Proaktivno uvodenje novih strateskih inovacija i pravila i prilagodavanje promenama u okruzenju dovodi do uspesnijeg poslovanja. uz optimalnu strategiju. Cilj ovih promena je unapredenje konkurentosti sa postizanjem bolje trzisne pozicije.Upravljanje kvalitetom.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemirna znanje. sposobnosti. kvalitativno promenjenu organizaciju koja radi u uslovima stalnih promena. QMS . tehnologijama.6.

Medutim. ni ovaj proces nije optimalno projektovan i postavljen u granice tolerancije. Grupe za peer review sastoje se od priznatih. Na ovakvim sastancima ucesnici iznose svoje ideje i stavove. a konsenzusom iii vecinskim stavom odlucuje se 0 daljem delovanju. njegovih elemenata i izlaza. definisani svi neophodni izlazi. zaista optimalne za sistem i da Ii se svaki put bira najbolji nacin njihovog ostvarenja. tako da se oni ne mogu smatrati nekim posebnim metodama za unapredivanje kvaliteta samog poslovnog sistema. prikupljanje neophodnih podataka. dok upravljanje znanjem ima siri pogled i siri pristup. zbog nepostojanja uredenog Quality Management Systema. lstraiivanje predstavlja pocetne uslove za izbor podrucja unapredenja. i 100 101 . Stratesko planiranje moze koristiti rezultate dobijene Quality Function Deployment (QFD). Postavlja se pitanje da Ii su ideje za unapredenje. a u internim diskusijama moze ucestvovati bilo ko od zaposlenih uz uslov je da je kompetentan u pogledu poznavanja i razumevanja problema koji se razmatra. iii savetovanja . obrada i analiza istih. preduzecu. Stratesko planiranje predstavlja proces projekcije dugorocnih ciljeva i nacina njihovog ostvarenja.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje kvalitetom koristi se u procesu proizvodnje. Ovakva aktivnost moze se smatrati vidom iii pretecorn procesa. Ovome treba da prethodi metod identifikacije kljucnih podrucja razvoja u organizaciji. ali ni ono ne ukazuje na optimalne nacine ostvarivanja ovih metoda niti na neophodne potrebne promene elemenata QMS-a. Osnov svakog menadzment procesa je postavljanje ciljeva i sistema izvestavanja. potvrdenih eksperata. metodom.Preispitivanje od strane rukovodstva" standarda ISO 9001 :2000. i unapredenja poslovnih procesa. koje su posledicajednog takvog procesa. to jest da Ii se ostvaruju maksimalni rezultati uz minimalno ulaganje. u smislu da su: identifikovani svi neophodni ulazi (informacije predakti vnosti). Interne diskusije iii peer review predstavljaju rasprave zaposlenih koje imaju za cilj preispitivanje dosadasnjih rezultata iii resavanje nastalog problema.Preispitivanje sistema za menadzrnent kvalitet" opisano je i zahtevano tackom . definisani kriterijumi evaluacije i donosenja izbora izmedu vise alternativa (ideja) i usvojene metode planiranja aktivnosti i postizanja ciljeva.

od kojih jedna moze biti i Quality Function Deployment metoda. Ova etapa se sastoji iz sistema kvaliteta ISO 90009. procesa i svakog pojedin. Upravljanje totalnim kvalitetom. Ovaj pristup obuhvata kontinuirana postepena unapredenja svih zaposlenih u organizaciji. Total Quality Management je pre sistem nego metoda. statistickih metoda. U TQM-u jedne organizacije ucestvuju svi zaposleni. predstavlja filozofiju i poslednju fazu u razvoju ideje 0 kvalitetu. akcija.K. Kontrola kvaliteta se sastojala od standarda. karakteristika procesa i resavanja problema kvaliteta. The TQM 102 103 . nivo do kojeg skup karakteristika predstavlja skup aktivnosti poslovnih procesa i krajnjih Upravljanje kvalitetom kojima se utice na kvalitet proizvoda i usluga. proveru efikasnosti resenja i dalji razvoj procesa. i u sopstvenom unapredivanju i menjanju podrazumeva koriscenje naucnih metoda za unapredivanje i obezbedenje kvaliteta. Totalni kvalitet i strategija organizacije su komponente humanog pristupa organizacije okrenute ka kupcu. "A visionary management Magazine. Strategija kvaliteta mora proizaci iz misije i vizije organizacije. preduzecu.1. TQM predstavlja filozofiju prema kojoj se tezi formiranju organizacije koja se zasniva na kontinuiranom unapredivanju. polisa kvaliteta. predstavlja sistemski pristup upravljanju i ima za cilj povecanje vrednosti uz neprekidno unapredenje kvaliteta poslovnih procesa i sistema". Potrebno je obuciti zaposlene i osposobiti ih za timski rad.ca u njemu. dobiti informaciju kadaje ona najpotrebnija. model". TQM pristup kontroli kvaliteta nasao je svoju primenu kako u proizvodnji tako i u pruzanju usluga. smatrati svaki problem kao mogucnost za unapredenje. Ovako ureden sistem je u stanju da uz sopstvenu optimalnu organizaciju svih svojih elemenata u svakom trenutku isporuci totalni kvalitet svojim korisnicima a da procenat neusaglasenosti pri njegovom funkcionisanju tezi nuli. TQM.6. preduzeca. Rampersad. 2001. Treca etapa u evoluciji TQM-a je postizanje kvaliteta. Kvalitet predstavlja ispunjava zahteve". odgovarajucih standardizaciju veka. akcija. predstavlja metod definisanja problema. odredivanja uzroka problema. kompaniji. a obuhvatao je sarno pronalazenje i ispravljanje gresaka. Pristup obuhvata unapredenje funkcionisanja preduzeca. troskova kvaliteta i resavanja problema. njeni kupci i dobavljaci. planiranja kvaliteta. preduzimanje 44 45 Vaina nacela ovog pristupa su: raditi po pravilima.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 2.TQM TQM predstavlja nacin uredenja celokupnog poslovnog sistema. Sledeca etapa u razvoju bila je kontrola kvaliteta. OaJjnjim razvojem doslo se do TQM-a. H. Razvoj kvaliteta pocinje dvadesetih godina dvadesetog Prva faza u razvoju kvaliteta bio je proces kontrole. Total Quality Management . Proces upravljanja kvalitetom je jedan segment u okviru upravljanja poslovnim sistemom. TQM je orijentisan na poslovne procese. Definicija kvaliteta po ISO 9000:2000.

. .:··:~.... tvorac 104 105 ....._J Proscenimnivoom kvaliteta na PronaiaZenjll greSska Kontrola kYaliteta Organizacija I ' Nep. Kriterijum Vaznost Tradicionalni Kvalitetje tehnicko TQM I Kvalitet je strateSko pitanje PDCA predstavlja neprekidni ciklus koji se ponavlja.- ( i prikupljati I Act ..'''''--.. Korisn1k .::. Demingov krug U sledecoj tabeli prikazani su vazni kriterijumi za obezbedenje kvaliteta.'" '.... ....-"-. americki statisticar..':.. ... krug kontinuiranog poboljsanja.... predlozena pilot unapredenja projekta Check .Potrebno je definisati problem...... koji je stratesko pitanje.· .. .. moderne teorije 0 kontroli kvaliteta.. Osnovu za uspesnost kvaliteta predstavlja Demingov" krug.. Izgradnja kvaliteta : .:.Check Do / / -...._~ Plan \ . pronaci uzroke problema i razraditi plan za resavanje tih problema. eliminisati rasipanje.. Do . . Demingov krug se sastoji od sledecih faza: Plan.-.... u organizaciji kroz prizmu tradicionalnog pristupa i kroz prizmu TQM-a.. _--. Iz tabele se vidi da je u TQM sistemu za kvalitet poslovanja. Vis!>~kvalitet~ttl()i novae Odgo.... prikazan na sledecoj slici... William Edwards Deming (1900-1993). Plan .. cime poboljsanja postaju deo svakodnevnog zivota. " QA~~I~nj~'" 'T-Svalc~'u~rgnniza~iji~~= ..•. pitanje Tl'Oskovi \TiS()~~valitet tr<>ili novae I. Organizacija je uspesna ukoliko svaki njen deo.. Pristup I-'·--'-.\ //' »<:" ~-...._C_i..lj Meri se Naglasak f---~dovoljiti zahte~.. Do..... svaka aktivnost i svaki zaposleni uzajamno uspesno funkcionisu....implementacija proverenih poboljsanja..~. postovati postavljena pravila i vrsiti raspodelu zadataka.. Obim neophodnih upravljackih promena u cilju ostvarivanja konkurentnosti u savremenom poslovanju se sagledava kroz preporuke Viljema Deminga..)-) .-~/ Slika 19. ...iSanje Zero de/ec:ts Preventivnom delovanju . {.-t'::.. cesto interpretiran kao krug procene uskladenosti sa standardima.. . i prikupljanje Act ....Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima prikupiti i razmatrati cinjenice... odgovoran svako ko je zaposlen u organizaciji a da se kvalitet meri minimalnom greskom... TQM obuhvata sve delove organizacije. pridrzavati se plana...Proveravati dobijene rezultate..~..Provodenje pokazatelja uspesnosti. /'. Check i Act.......:eki~~ pobol. Dcflnlseje 4(..

koji cini jednu celinu. U zavisnosti od uzajamnih odnosa ulaznih izlaznih (I) velicina informacioni sistemi mogu biti: (U) i poverenje. Sistem predstavlja skup objekata i relacija medu tim objektima. organizovanih tako da izvrsavaju odredenu funkciju a svojom interakcijom stvaraju celinu. iii ga koristi da proizvede nesto novo. Sistem kontrole radi na bazi povratne sprege. a predmet kontrole je pre svega kvalitet rada koj i je obavljen. izlaz. planiranje. elementi TQM-a su etika. Kontrolni proces u sistemu mora da omoguci da se planirane aktivnosti sprovedu. njihovim atributima i njihovim okruzenjern.neutralni informacioni sistemi U<I . Za informacioni sistem (IS) se takode moze reci da predstavlja skup komponenti za sakupljanje. daje vrednost ulazu rnenjajuci ga. a promena u bilo kojem delu dovodi do promene u nekom drugom delu iii delovima.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Osnovni principi TQM-a su: koncentrisanje na potrebe kupca.upravljacki informacioni sistemi U praksi su najznacajniji upravljacki informacioni sistemi jer obezbeduju bazu za upravljanje i donosenje odluka u organizaciji. a vrhovni element je • • • U>I . Obrada iii proces se sastoji od niza koraka iii aktivnosti koji ulaz pretvara u izlaz. ukljucivanje svih zaposlenih u proces. Osnovni Gradivni elementi su obuka. najmanje dva. To je skup medusobno povezanih zavisnih del ova koji zajedno cine celinu tako da taj skup ima odredenu svrhu. a osnovna nacela kontrole su upravljanje kvalitetom. uspostavljanje. preduzimanje akcija na osnovu postojecih cinjenica. cilj. orijentisanje na procese. integritet 3.upravljani informacioni sistemi U=I . cuvanje i 106 107 . POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI Sistem se najcesce definise kao skup entiteta. timski rad i liderstvo. Vezivni element je komunikacija. pridavanje najveceg znacaj kontinuiranim poboljsanjima. definisanje ciljeva. obradu. provera i delovanje. prepoznatlj iyost.

unutar nekog poslovnog sistema. cuvanje. Infonnacioni sistem predstavlja sredeni skup metoda. izdavanju potrebnih dokumenata i kontrolise poslovni proces. On vodi evidenciju 0 svakoj transakciji. javljaju se nove mogucnosti kako za organizacije tako i za pojedince. procesa i operacija za prikupljanje.IT. ciljeva. On je skup metoda. za odrzavanje kompetitivnosti na trzistu. Poslovne i druge vrste organ izacija. za ponudu razlicitih usluga i za unapredivanje personal nih sposobnosti i kapaciteta. Informacioni sistem. Poslovni informacioni sistem predstavlja sveukupnost svih informacionih procesa u preduzecu. Skup Ijudi koji po odredenoj organizaciji i metodama obavljaju prikupljanje. kao i pojedinci. obradu. memorisanje i distribuciju relevantnih podataka i infonnacija takode predstavlja poslovni infonnacioni sistem.. odlucivanje. Izumom i dostupnoscu novih infonnacionih tehnologija . kroz poslovne procese obezbedi pouzdane informacije. poslovnog infonnacionog kontrola I ULAZ (U) H. I. Modularnost ga cini veoma tleksibilnim sistemom i omogucava kvalitetno odrzavanje i usavrsavanje poslovnog sistema. ukljucujuci i opremu koja se u te svrhe koristi kao i Ijude koji te aktivnosti obavljaju. adekvatnoj distribuciji informacija. koje ornogucavaju efikasno upravljanje poslovnim sistemom.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima prenosenje infonnacija. Infonnacioni sistem je sastavni deo organizacije. razmenjuje materiju. pretlstavlja niz primerenoj kolicini informacija i ad hoc dostupnosti potrebnih infonnacija. informacije Ii IZLAZ (I) Slika 20. odraz realnog sistema. energiju i informacije. Efikasnost i efektivnost sistema ogleda se u: relevantnosti infonnacija. podize efikasnost odvijanja poslovnog procesa. Moze se reci da je osnovna funkcija poslovnog informacionog sistema da. IS preuzima i obraduje infonnacije koje ulaze u poslovni sistem i snabdeva ga infonnacijama potrebnim za izvodenje poslovnog procesa i upravljanje sistemom. resursa i tehnologija koje doprinose postizanju poslovnih 108 109 . prenosenje i distribuciju podataka u okviru jedne organizacije. omogucava komunikaciju unutar sebe i komunikaciju sa okolinom. Ovakav sistem podrzava analizu. koordinaciju i kontrolu u organizaciji uz interakciju sa njenim okruzenjem. podaci OBRADA PROCES .PIS je softverski paket modulamo strukturisan. Poslovni infonnacioni sistem . Blok dijagram sistema Transakcioni informacioni sistem pripada operativnom nivou i podriava odvijanje tekueih poslovnih procesa. prenos. podesnoj fonni informacija. obradu. pravovremenom dobijanju infonnacija. u savremenom drustvu zavise od informacionih sistema za upravljanje svojim procesima i aktivnostima. Poslovni informacion! sistem aktivnosti kojima se ostvaruje neki cilj. Poslovni sistem je otvoreni sistem koji komunicira sa svojom okolinom.

odnosno informacioni resursi koji postaju izuzetno vredna imovina svake organizacije. pa se moze reci da ovu komponentu informacionog sistema cine telekomunikaciona sredstva i infrastruktura za prenos podataka na daljinu. telekonferencije i drugo.informacione tehnoIogije. middleware i netware). pretpostavka uspesnog poslovanja je i dobro razvijen informacioni sistem koji. IT povecava poslovnu efikasnost i efektivnost kroz brzinu rada. Lifeware (L W) je kadrovska komponenta. Netware (NW) je mrezna komponenta. predstavIja proces prikupljanja. U tom smislu. informacija predstavlja skup obradenih podataka datih u formi koja pod stice donosenje poslovnih odluka. (HW) informacionog sistema cini komponenta sistema. kako bi one cinile skladnu i funkcionalnu celinu. upravIjanja Ijudskim resursima. Orgware (OW) je organizaciona komponenta sistema i obuhvata organizacione postupke.l Upravljanje poslovnim lnformacionirn sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima IT . dataware. kroz povecavanje ucinka u organizaciji. na primer e-poslovanje. metode i nacine kojima se uskladuje rad svih komponenti informacionog sistema. implementaciju znanja podrsku menadzmentu. kategorija softvera koji III 110 . informacije i znanja. Stoga podatke treba organizovano prikupljati. Osnovne komponente poslovnih informacionih sistema su oprema i programi. a posebno u cilju donosenja kvalitetnih poslovnih odluka. a odnosi se na racunarske mreze za povezivanje racunara u ciIju razmene podataka i komunikaciju izmedu fizicki udaljenih racunara. bilo da su sarno korisnici rezultata obrade podataka. telekomunikacioni sistemi i tehnologije. obrade i distribucije. Vazna osobina informacionih tehnologija je to da ucestvuju u delotvornom kreiranju poslovnih strategija i u redefinisanju delatnosti preduzeca. software. orgware. Hardware materijalno-tehnicka delovi racunarskog podataka. Iifeware. obradivati i skladistiti. Groupware (GW) je softver koji podrzava interpersonalne procese i objekte. usmeren ka kvalitetnom upravIjanju nekim poslom. u sustini. koju cine svi zaposleni koji u bilo kojoj funkciji ucestvuju u radu sa informacionim tehnologijama. smanjenje troskova poslovanja. Middleware (MW) je komunikacioni sloj koji omogucava interakciju kroz hardversko i mrezno okruzenje sistema. ugraduju se u sve veci broj proizvoda i usluga i upotrebIjavaju se za kreiranje novih proizvoda i usluga. sveobuhvatne baze podataka. informacija postaje dominantan resurs poslovanja. Ijudski resursi i metode obrade i prenosa informacija (hardware. odnosno koriscenja informacija. Uspesno upravljanje preduzecem i uspesno poslovanje nije moguce bez pouzdanih podataka odnosno informacija. odnosno fizicki sistema namenjeni obradi i prenosu Software (SW) sistema predstavIja nematerijalnu komponentu sistema u vidu racunarskih programa koji su ugradeni u hardver i koji diktiraju nacin obrade podataka. Modemo korporativno upravljanje zavisi od informacionih sistema zasnovanih na sistemu racunara u cilju provodenja svojih poslovnih transakcija. One iz osnove menjaju poslovne odnose u preduzecu. U poslovanju. kako sistemski tako i aplikativni. Dataware (DW) komponentu sacinjavaju podaci. Informacione tehnoIogije postale su veoma vazan resurs za upravljanje i odlucivanje. Informacioni sistemi nude raznim organizacijama preduzecima operacionu podrsku. bilo da su profesionalni informaticari.

planiranja i pracenja realizacije poslovnog procesa. a u zavisnosti od konkretnog odnosa potreba i mogucnosti preduzeca. Izradom kvalitetnog informacionog sistema preduzece dobija mogucnost: cuvanja. jednostavan u predstavljanju informacija. grupni kalendari. uvodenje sistema u eksploataciju. sto pokazuje da informacioni sistem moze biti manuelan iii kompjuterizovan. a isto tako obezbeduju mocne poslovne alate svim zaposlenima.i. sveobuhvatno i profesionalno organizovanje. Analizom trenutne strukture poslovnog sistema i poslovnih procesa u preduzecu dobijamo potpunu sliku gde se preduzece nalazi. Povecavanjern broja raspolozivih podataka kvalitetnom organizacijom njihove obrade. automatizacija poslovnih procesa.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima podrzava rad grupa i timova.. Informacione tehnologije povecavaju potrebu za efikasnom intemom kontrolom i dodaju vise sistema nadzora. a u drugima se koristi modema informaciona tehnologija. Primeri groupware aplikacija su: elektronske diskusione grupe. i. omogucava organizaciji komunikaciju unutar sebe i sa njenim okruzenjem. na kraju. pracenje i kontrolu svih poslovnih procesa u preduzecu. Informacioni sistem. mogucnosti i predloga. softver za konferencije. delujuci u okviru neke organizacije. Kupci Dobav/jaci Deonicari Konkurencija Drzava .je sastavni deo organizacije Podaci Povrat a informacija SJika 21. vrst se kompletno projektovanje informacionog sistema. obrade i analize velike kolicine podataka. odnosno podrzan informacionim tehnologijama. uslov opstanka bilo koje ogranizacije je da raspolaze adekvatnim informacionim sistemom. U nekim ogranizacijama te postupke obavljaju Ijudi. analize i arhiviranja. desktop video konferencije i jos mnogo drugih aplikacija. pouzdanija i sadrzajnija platforma za donosenje odluka na strateskom nivou. IS uz interakciju sa okruzenjem organizacije ... arhiviranja svih vrsta dokumenata. Prema tome. Nakon usaglasavanja potreba. inicijaJizacija baze podataka. u kojem su razradeni postupci svih informacionih aktivnost. obavIjanja poslovnih aktivnosti koje zbog drugacije tehnologije rada ranije nisu bile rnoguce i potpunog uvida u svaki podsistem preduzeca. Ovakva analiza namece niz resenja u cilju unapredenja poslovnog procesa. uz tehnicku i korisnicku dokumentaciju. omogucena je kvalitetnija. Poslovni informacioni sistem obezbeduje korisniku efikasno. modemizovanja i automatizacije velikog broja poslovnih aktivnosti.. Informacioni sistem organizacije Informacioni sistem treba da bude postavljen tako da bude: razumljiv svim korisnicima. implementacija programskog resenja. 112 113 .

Samo eksperti mogu realizovati slozene aktivnosti lnformacija se moze dobiti samo najednom mestu u jednom trenutku Rad sa informacijama zahteva posebne prostorije ES ~istribuirani IS i DB bezicne kornuni- kacije Infonnacioni sistemi koji se sve vise implementiraju su kolaboracioni sistemi koji koriste groupware alate. pre svega. info~macio~i sistem koji integrise rad svih zaposlenih U preduzec~. Internet. interakcija menadzmenta i informacionih sistema. Deli se na komunikacione alate. grupa korisnika kooperira i koordinira koriscenje zajednickih objekata za ostvarenje zaiednickih ciljeva. IT DSS 12. ~. moze doprineti identifikaciji profitabilnih trz. kao i druge kompjuterske rnreze za povecanje medusobne komunikacije.r Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima LJpravljanje poslovnim lnformacionim sistemima pouzdan i da daje obradene infonnacije u vrlo kratkim vremenskim intervalima. (PRAVILO) 1. ~. Groupware se deli na tri kategorije zavisno od nivoa kolaboracije.sta i kreiranju prave strategije njihovog osvajanja. 115 114 . U sledecoj tabeli prikazan je stari i novi pristup odlucivanju kao i koje infonnacione tehnologije podrzavaju te pristupe. Intranet i Ekstranet. STARI PRISTUP Br. Menadzeri donose sve odluke NOVI PRISTUP (PRAVILO) Donosenje odluka je deo aktivnosti svakog zaposlenog Radnik opste kvalifikacije moze raditi kao ekspert Informacije mogu nastati istovremeno na vise mesta gde je potrebno Rad sa informacijama se moze ostvariti na svakom mestu Dobar informacioni sistem i. Kolaborativni softver je osnova za racunarski podrzane kooperativne poslove. R. konferencijske alate i kolaborativne upravljacke alate. U kolaborativnim sistemima.

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 3. provodenje odluke i ocena kako je uoceni problem resen.iskopavanja" podataka (DM .Data mining). 116 117 .Group Decision Support Systems). Sistemi za podrsku odlucivanju su aktivni sistemi koji su u mogucnosti da odgovore na raznovrsne informacione zahteve pa su cesto fokusirani na pojedinacne. donosi novi pristup vee poznatim konceptima informacionih sistema. izbor optimalne opcije. Podsistem za upravljanje modelima je softverski paket koji sadrzi odgovarajuce modele poslovnih procesa preko kojih se postizu visoko kvalitetne analiticke sposobnosti samog sistema.On- Sistemi koji podrzavaju donosenje odluka imaju korene u teoriji informacija i nadogradnja su raznih naucnih disciplina. Vee krajem sedamdesetih godina dvadesetog veka pojavljuje se MDS (Management Decision Systems). prvenstveno informatike i menadzmenta. Konceptualno. (OLAP . DSS (Decision Support Systems). izvrsni informacioni sistemi (EIS .Expert Systems). Sam proces odlucivanja iniciran je uocavanjem problema iii situacije u poslovnom procesu u kojoj neko stanje treba promeniti u cilju zadovoljavanja poslovnih ciljeva. pronalazenje i ocenjivanje mogucnosti. Proces odlucivanja se sastoji od sledecih faza: prepoznavanje problema. svoje podsisteme. Ovaj podsistem kreira izlaze uskladene sa zahtevima korisnika. specificne odluke iii na grupu medusobno povezanih odluka.1. a u osamdesetim godinama razvijaju se sistem grupnog odlucivanja (GDSS . Podsistem korisnickog interfejsa omogucava korisniku komunikaciju i upravljanje sistemu za podrsku odlucivanju. Devedesetih godina pros log veka pojavljuju se sistemi skladista podataka (DW . Pojava sistema za podrsku odlucivanju. lnformacija predstavlja osnovu za donosenje poslovne odluke kojaje u funkciji ostvarivanja ciljeva poslovnog procesa. Sistemi za podrsku odlueivanju Intranet i interaktivno analiticko procesiranje Line Analitical Processing). potom Sistemi za podrsku odlucivanju namenjeni su prvenstveno za analizu istorijskih podatka. sistemi za podrsku odlucivanju imaju Podsistem za upravljanje podacima sastoji se od relevantne baze podataka i pripadajuceg softvera za upravljanje tim podacima.Data Warehouse) sa sistemom . Arhitektura i mreia sistema za podrsku odlucivanju podrzava pristup kako Intranetu organizacije tako i Internetu.Executive Information Systems) i ekspertni sistemi (ES . Razvoj sistema za podrsku odlucivanju vezuje se za sezdesete godine proslog veka kada se pocelo sa definisanjem struktumih izvestaja. za planiranje i predvidanje na strateskom i taktickom nivou menadimenta.

Podaci i indikator izvestaji moraju biti strateskl iIi operativni. Komunikacija je takode vazna karakteristika EIS sistema jer podrzava e-mail komunikaciju. 118 119 .teris.Executive Information Systems). koji obezbeduje tekuce i odgovarajuce informacije menadzerima koji donose izvrsne odluke. softverski paket. Moze se reci da je osnovni cilj EIS-a poboljsanje kvaliteta i kolicine informacija koje su potrebne izvrsiocima. davanje relevantnih informacija i brzi pristup bazama podataka. funkcionalne jedinice. na nivou poslovne. Kriticni faktori uspeha su faktori koji su relevantni kod postizanja postavljenih ciljeva. analiza. EIS je podrska izvrsiocima u otkrivanju problema iIi nekog kriticnog dogadaja nakon cega pokrece izvoz relevantnih podataka u Data Warehouse.ivzu podataka. na primer kreiranje OLAP kocke kao polazista postojecim alatima za buduce analize. statusni pristup podacima. Analiticka mogucnost EIS sistema ogleda se u koriscenju ugradenih funkcija za visedimenzionalnu anal. poroizvode se iz kriticnih organizacionih podataka i podataka iz okruzenja.2. Sistem je lak za koriscenje. Upravljanje informacijama je vazna kara~. efikasan pristup operativnim podacima. sistemom koji ubrzava donosenje efikasnih odluka. za sistemom koji ubrzava izvrsno odlucivanje. upotrebu Intemeta kao i druge aktivnosti. izvrsnom nivou poslovne organizacije. Jednostavno. EIS je sveobuhvatan sistem.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima r Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 3. ima graficku i komunikacionu podrsku. Na primer. CSF (Critical Success Factors) . prenos izvestaja. Drill Down i Drill Up tehnika analize jedna je od vaznijih osobina EIS sistema zbog toga sto obezbeduje detaljne preglede za bilo koji sumami izvesta].tika ~IS sistema jer omogucava brzo i jednostavno pretrazivanje velike kolicine podataka. rnoze se reci da se javila potreba za sistemom koji predhodi DSS sistemu. kroz pravovreme~o informisanje. Izvrsnl sistemi za podrsku odlueivanju Statusni pristup podacima podrazumeva dnevno iii cesce memorisanje transakcija i izvestavanje (real time). Ovakv sistem je izvrsnl informacionl sistem (EIS . upravljanje podacima. Veoma je vazno pravilno formulisati zahtev kakve informacije menadzment treba. Ovaj sistem predstavlja dobar alat pomocu kojeg se kreiraju zbimi izvestaji za krajnje izvrsioce. predstavlja upozorenje korisniku koje ubrzava proces korekcije takve pojave. faktori uspeha mogu biti iii korporacijski iii na nekom nizem operativnom nivou. komunikacija i mogucnost izvestavanja 0 mogucem odstupanju od postavljenih standarda.kriticni faktori uspeha. Osnovne karakteristike EIS sistema su drill down i drill up tehnike. Izvestavanje 0 odstupanju od postavljenih standarda bilo u pozitivnom iii negativnom smislu veoma je vaz~?.

Vlsoko smteuzoveni podaci sml~ti~l<. vezani su za vitalne funkcije realnog sistema i predstavljaju logicki i tehnoloski zaokruzene celine. U logickom smislu. kO}1 c~ omoguciti konkurentnost na trzistu. zajednickom tehnickom bazom. zavisi sa jedne strane od same .i odaci p SUlhAtni.nac.u u 1~~ormaclOm sistem preduzeca i relevantne su za donosenje vazmh odluk~: MIS ima zadatak da obezbedi tako orgamzovane podatke kOJ~ su znacajni menadzerima u procesu donosenja odluka . Ka~~1 ce ti podaci biti. kako za intemim tako i za ekstemim informacijama.2. upravliackih informacionih sistema. Cilj je prikazati sveobuhvatan pregled aktivnosti poslovnog procesa. informacionim tokovima. Upravljackt informacioni sistemi obezbeduju bazu za upravljanje i donosenje odluka u organizaciji. radi donosenja pravih odluka. Okolina namece eksteme infor:macl~e. U prethodnom periodu razvoj MIS sistema.IJe potr~bn~. sistemi su za prikupljanje.0rgam~acIJe poslovnih procesa u preduzecu. Hijerarhija odlucivanja U poglavlju 2. u kojem se govori ~ ~enadzerim~ prikazana je hijerarhija odlucivanja iz koje. Potreban im je jedinstven I~VO~pod~ta~a koji ornogucava samostalno kreiranje izvestaja . model poslovnog informacionog sistema mora odrazavati organizaciju stvamog sistema. donosio je i nove alate za upravljanje bazama podataka i istakao nove potrebe menadzmenta. uglavnom na nivou operativnog upravIJ~nJ~ I teziste stavljaju na informacije i njihovu upotrebu za donosenje odluka. obuhvataju medusobno povezane podsisteme koji Cine jedinstvenu celinu.. koji se ugraduJ. Slika 22. koje se mogu i odvojeno tretirati. Delovi informacionog sistema medusobno su povezani zajednickom bazom podataka. Upravljacki informacioni sistem snabdeva menadzment delimicno agregiranim i kategorisanim informacijama iz transakcionog informacionog sistema i sadrzi unapred definisane izvestaje. obradu.MIS (Management Information Systems). Upravljacki informacioni sistemi podrzavaju don?se~J~ rutinskih odluka. Podsistemi predstavljaju prvi nivo dekompozicije informacionih sistema.1. Potrebno je ~. vidi da po~lovm informacioni sistem moze biti prilagoden mvouna menadzment 120 121 . Menadzerima su potrebne sveze informac~je do~ijene bilo kada i bilo gde. UPRA VLJACKI INFORMACIONI SISTEMI Upravljacki informacioni sistemi . upravliackog funkcionalnu U preduzecu su definisane. informacije koje s~ integrtsu u informacioni sistem.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 4. 5tOje prikazano na sledecoj slici. pod~tk~ regulisane raznim propisima.odltl racuna 1 o tipu menadzmenta koje~ s~ inf0t. jedinstvenim sistemom obelezavanja i jedinstvenom koncepcijom izrade. interne ~~formacije koje omogucavaju cirkulaciju podataka i informacija ~~oz poslovni proces. cuvanje i sirenje relevantnih informacija koje menadzerima omogucavaju brzu analizu i brzo donosenje kvalitetnih odluka. se. a sa druge strane 1 od pnrnene savremenih softverskih alata.

Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima

Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima

odlucivanja, od operativnog do strateskog nivoa. Yidljivo je da MIS sistemi podrzavaju odlucivanje na taktickom, srednjem nivou menadzment odlucivanja. Strateski, trebaju razlicite odlucivanja, takticki i operativni nivo rnenadzmenta informacije i podatke u svom procesu

menadzmentu cak i gore.

da bude bolje, a losern menadzmentu

da bude

Upravljacke informacione sisteme, pored sistema za podrsku odlucivanju (DSS), ekspertnih sistema (ES) i poslovne inteligencije (81), svrstavamo u sisteme za podrsku menadimentu u odtucivanju.

Vazno je napomenuti da upravljacki informacioni sistemi rnenadzmentu sluze za snabdevanje agregiranim i rangiranim podacima dobijenim iz transakcionog dela informacionog sistema i nesto manje iz pretrazivanja okruzenja orgaruzacije, Najznacajnije osobine MIS-a su: MIS podrzava struktuirane i polustruktuirane poslovne odluke koje se primamo donose na srednje i nize menadzerske nivoe; MIS osigurava fiksni oblik primanja informacija u poznatom, unapred definisanom formatu; MIS obicno pruza jedinstvene, opsezne i detaljne izvestaje koji zahtevaju da svaki pojedini korisnik sam pretrazuje onaj deo informacija koje su mu potrebne; upotreba MIS-a zahteva formalnu proceduru postavljanja upita i pretrazivanja; obicno se pohranjuju i procesuiraju intemi poslovni podaci organizacije, a nesto manje podaci iz okruzenja i prvenstveno je akcenat na podacima iz proslosti a manje na onima iz buducnosti. ' Doprinos IT u upravliackom sistemu. IT mora biti integralni deo sistema upravljanja, moze pomoci dobrom

122

123

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima

Upravljanje poslovnim lnformacionim

sistemima

4.1.

Menadzment poslovnih informacionih
sistema - MpIS
Mozemo razlikovati sledece informacione sisteme: IS koji sluze za resavanje strukturiranih problema, IS koji treba da pruze podrsku resavanju nestrukturiranih poslova i zadataka, predstavljaju visi kvalitet u razvoju IS i IS koji omogucavaju koriscenje velikih kolicina podataka registrovanih u bazama podataka i bazama znanja.

Informacioni proces u sistemu moze znacajno olaksati i ubrzati aktivnosti kao sto su vodenje zaliha, pracenje podataka 0 kupcima, izvestavanje 0 postignutom. On osi~ur~v~ razlicite nacine na koje rnenadzment moze kontrolisati I nadzirati operativne procese u organizaciji. Operativni i racunovodstveni procesi su u znacajnoj meri integrisani. Menadzment kreira operativne i informacione procese i uspostavlja njihovo funkcionisanj~ tako ~to ~sigur~va Ijude, opremu i ostale resurse potrebne za njihovo izvrsavanje. Evolucija MIS sistema: 1950-1960 1960-970 1970-1980 1980-1990 Transaction Processil1g_~stems Management Information ~stems Decision Support Systems Executive Information Systems, End User Computing Knowledge Based ~stems Internet worked E-Business i Ecommerce

Najvisi nivo razvijenosti imaju kompjuterizovani informacioni sistemi koji su orijentisani na pruzanje podrske menadzrnentu u odlucivanju upravljanju, upravljacki informacioni sistemi. Menadzment poslovnih informacionih sistema (MpIS), upravljacki poslovni informacioni sistem, rnoze se definisati kao kompjuterizovani informacioni sistem koji podrzava upravljanje i rukovodenje u poslovnim sistemima. MpIS obezbeduje menadzerima i ostalim zainteresovanim stranama korisne informacije koje su im neophodne u svakodnevnom donosenju menadzerskih odluka. Uspesno upravljanje preduzecern i uspesno vodenje poslova nemoguce je organizovati bez pouzdanih podataka odnosno informacija. U tom smislu, pretpostavka uspesnog poslovanja je i dobro razvijen informacioni sistem. Upravljacki informacioni osiguravaju standardizovane menadzmenta, druge poslovne institucija izvan organizacije. sistemi su sistemi koji izvestaje za potrebe funkcije organ izacij e

1990-2000

124

125

tlpravljanje

poslovnim

Informacionim

sistemima

Upravljanje

poslovnim

Informacionim

sistemima

4.1.1. Upravljanje informacijama
Upravljanje informacijama se razvilo tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, a fokusirano je na manipulaciju informacijama, vrednovanje informacija, bez obzira na to koje se informacione tehnologije koriste. U ovom kontekstu informacija podrazumeva dokumente, podatke i poruke. . I~formacione tehnologije se fokusiraju na prenos informacija, a upravljanje informacijama i upravljanje znanjem ~e fokusi:~ju na sadria} i kvalitet informacija, kao i na uticaj te informacije na primaoca i na organizaciju. Razliciti tipovi informacija imaju razlicite vrednosti a njima se upravlja na razlicite nacine, sto predstavlja sustinu upravljanja znanjem. Upravljanje poslovnim informacijama je sistem koji pomocu prikladnih programskih resenja svojim korisnicima omogucava pouzdano i uspesno koriscenje postojecih informacija. Pristupanjem informacijama preko korisnicima prilagodenih programa poslovne inteligencije korisniku je ?moguceno dobijanje odgovora na vazna pitanja i donosenje ispravne poslovne odluke. Tradicionalni informaticki programi za analizu poslovnih informacija nisu napravljeni da bi ih koristile prosecne osobe. Takav pristup ogranicava pravovremeni pristup informacijama i iziskuje veliki finansijski trosak. Danas sve vise Ijudi sa razlicitim informatickim znanjem treba pristup do informacija koje su im potrebne za rad.

Nadrnocne tehnologije poslovne inteligencije nude upravljanje poslovnim informacijama kao resenje slozenog poslovnog problema, zblizavanje Ijudi i informacija u pokusaju dobijanja prednosti pred konkurencijom. Takva modem a programska resenja svojom jednostavnoscu omogucuju pristup vaznim informacijama razlicitirn korisnicima. Neki ce korisnici primati tek distribuirane izvestaje, tako da ce manje vremena trositi za skupljanje informacija, a vise za njihovo analiziranje. Korisnici koji trebaju dodatne ad hoc vrednosti imaju na raspolaganju prvoklasnu OLAP & reporting tehnologiju. lnformacije su upravljane takoda rade za preduzece. Pristupaju im sve osobe s definisanim ovlascenjima, daju im dodatni smisao kroz izvestaje, prezentuju ih, analiziraju i dele s drugima. Organizacija razume potrebe svojih kupaca, isporucuje na vreme, brzo odgovara na zahteve trziSta i lako se prilagodava promenama poslovne klime. Ona je produktivna, tleksibilna i agilna, jer svi njeni zaposleni imaju pristup pravim informacijama na pravom mestu i u vreme kada su im potrebne.

126

127

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Prakticno, najcesce se koristi jedan knjigovodstveni program, kao obaveza preduzeca da radi u skladu sa zakonom, kao i veliki broj dokumenata iii manjih programa u Wordu, Excelu iii Accessu koji pokrivaju odredene oblasti poslovanja. Ovakav nacin poslovanja ne moze obezbediti kvalitetne analize menadzmentu, jer su analize jako teske iii nernoguce, tako da je menadzment cesto prinuden da donosi vazne odluke za buducnost preduzeca na osnovu iskustva iii pretpostavki. Zavisno od velicine preduzeca i slozenosti poslovnih procesa, raste i rizik da ce donete odluke biti lose, ako ne i kobne po buducnost preduzeca. Prednost ERP softverskih resenja integrisani svi poslovni procesi u preduzecu. je to sto su

4.2.

ERP - Sistem za planiranje i upravljanje

Danas, u naprednim organizacijama i preduzecima, informacioni sistemi koji podrzavaju vise funkcionalnih jedinica (marketing, finansije, proizvodnju, Ijudske resurse ...), integrisani su u takozvane sisteme za planiranje i upravljanje resursima preduzeca (eng. Enterprise Resource Planning ERP). Sistemi za planiranje i upravljanje resursima preduzeca podrzavaju kompletni sled aktivnosti preko kojih preduzece moze dodati vrednost na svoja dobra i usluge. Mnogi sistemi za procesovanje transakcija podrzavaju elektronsko poslovanje preko Intemeta. Izmedu ostalih, to su
online sistemi za kupovinu, online banka i

Uspesnorn integracijom poslovnih procesa dolazi se do dobre podele rada i efekta sinergije prilikom upravljanja preduzecern. Podela rada u menadzmentu omogucava podelu odgovornosti, bolje pracenje i kontrolu. Poslovni procesi grupisani su po modulima, a svaki modul predstavlja jednu funkciju preduzeca, s tim sto su neke funkcije sadrzane u vecem broju modula radi efikasnijeg pracenja i kontrole. Modularnost ERP resenja cini poslovne procese tleksibilnim i omogucava dogradnju sistema postepeno, u skladu sa rastom preduzeca i povecavanjern slozenosti poslovnih procesa. Svaki modul predstavlja jedan program iii grupu manjih programa. Svi potrebni poslovni podaci cuvaju se u jedinstvenoj bazi podataka kojoj korisnici pristupaju u skladu sa definisanim pravima pristupa, dozvoljenom autorizacijom. Najcesci moduli u ERP paketu su: upravljanje finansijama, Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), e-poslovanje, upravljanje proizvodnjorn, upravljanje uslugama (Service Management), distribucija, prodaja i marketing.

sistemi koji oobezbeduju sigume transakcije. Drugi sistemi nude informacije, razonodu po zahtevu. usluge obrazovanja i

ERP - Enterprice Resource Planning, Wikipedia definise kao pokusa] da se podaci i procesi u preduzecu integrisu u jedinstven informacioni sistem. I zaista, ako pogledamo prosecno preduzece kod nas, videcemo da ono u najvecern broju slucajeva u svom poslovanju koristi nekoliko informacionih sistema: informacioni sistem za fakturisanje, informacioni sistem za finansije i racunovodstvo, informacioni sistem za proizvodnju ...

128

129

Na izbor strategije implementacije utice organizaciona struktura. prodaja.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Sledeca. racunovodstvo. Infonnacioni sistemi postoje u nekoj fonni u svakorn preduzecu. a proces njihove implementacije predstavlja ozbiljan projekat. Kako preduzece raste. stay menadzmenta prema promenama. dok je period njegove implementacije znatno duzi. 130 131 . raspolozivi resursi. Tako se namece i potreba za racunarskom mrezorn i programom u kome se mogu evidentirati materijalne i knjigovodstvene promene. Stoga. Ovakav brod zahteva velika ulaganja. kao i ozbiljno angazovanje svih zaposlenih. Neko je rekao: ERP resenja je najbolje uporediti sa prekookeanskim brodom. specificnosti okruzenja itd. Ovakva resenja nude mnogo veci broj funkcionalnosti. Moze se reci da ERP resenja nailaze na najbolju primenu u srednjim i velikim preduzecima i poslovnim sistemima. a postojali su i pre racunara. stanja sistem analiza poslovnih Potreban je odlucan stay menadzmenta da ulaze u buducnost preduzeca. uspesnorn implementacijom i pravilnim koriscenjern ovakvog softvera postizu se najbolji rezultati u poslovanju. Svakom preduzecu u razlicitim fazama zivotnog ciklusa potrebni su manje iii vise slozeni infonnacioni sistemi. Jpak. odjednom (big bang). Ijudski resursi. svaki iskusan kapetan zna da je za uspesnu plovidbu najvainija kvalitetna. Razvijeni sistemi su vise iii manje fleksibilni. kao sto su: nabavka. Koji su nedostaci ERP resenja? Moze se reci da je cena ERP softverskih resenja uglavnom mnogo visa od cene prosecnog poslovnog softvera. veliki broj clanova posade. ERP sistem se implementira postepeno (step-by-step). ali i donosi najvece efekte ukoliko treba da prevezemo veliku kolicinu robe sa jednog na drugi kraj planete. marketing. tako se namece potreba za grupisanjem poslovnih procesa u okviru poslovnih funkcija. iii se implementira modul po modul (roll out). obuka korisnika i prilagodavanje softvera zahtevima preduzeca u kome se softver uvodi. ali njihova osnovna prednost sastoji se u tome sto se poslovni procesi odvijaju u skladu sa optimalnim kriterijumima do kojih se doslo kroz proces razvoja i implementacije aplikativnog softvera. moze se reci i najbitnija. Porast obima poslovanja svakog malog preduzeca utice na to da menadzment donosi odluku 0 zaposljavanju makar jednog knjigovode i sve vise zaposlenih u onim poslovnim procesima koje donose dobit. finansije. prednost ERP programskih resenja je standardizacija: svi poslovni procesi odvijaju se u skladu sa standardima koji su implementirani u velikom broju preduzeca. dizajn sistema i implementacija. prenos podataka iz prethodnog sistema. iskusna i pre svega motivisana profesionalna posada. U okviru projektnih faza potrebno je: snimanje procesa.

Informacioni sistemi u preduzecu Poslednjih nekoliko godina svedoci smo ponude velikog broja ERP softverskih resenja. obezbeduju lakse donosenje menadzerskih odluka primenom alata za podrsku odlucivanju i cine odlicnu polaznu osnovu za uvodenje i sprovodenje standarda sistema kvaliteta u preduzecu. I. Vecina ovih resenja su rezultat razvoja stranih softverskih kuca. vise ne zadovoljava potrebe preduzeca. delom zasniva se na informacijama. Tada vecina aplikativnih programa.. obezbeduju uspesno pracenje i kontrolu poslovnih procesa. Preduzece vrsi neophodnu reorganizaciju i uvodi ozbiljan informacioni sistem koji rnoze da resi tekuce probleme i koji rnoze da se nadograduje.:l. istrazivanje i razvoj i kvalitet.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima proizvodnja._ poslovni procesi INFORMACIONI SISTE. postavljene 132 . Poslovni informacioni sistema ako: sistem spada u kategoriju ERP pruza efikasno upravljanje procesima u organizaciji.) .J. postoji zajednicka baza podataka i ornogucava promptne odgovore na zahteve. Tako informaciona podrska postaje neophodna kako za velika. da raste zajedno sa preduzecem. mala i mikro preduzeca. U ovakvim situacijama poslovna resenja. ERP sistem obicno koristi relacionu bazu podataka iii je integrisan sa takvom bazom. obezbeduju bolju komunikaciju izmedu zaposlenih. odnosno resenja softverskih kuca sa prostora bivse Jugoslavije. vrse podelu obaveza i odgovornosti..M ri dobavljaci uvode odgovarajuce standarde poslovanja. zbog povecanog obima poslovanja i velikog broja zaposlenih. mada ima i nekoliko domacih resenja. tako i za srednja. Poslovanje preduzeca u trecem mi/enijumu dobrim kupci __ J.... koja: najbolje su se pokazala ERP Slika 23.

Sa zadovoljstvom ga koriste proizvodna. uskladen je sa postojecim i stalno se uskladuje sa novim zakonskim propisima. osvojio pestizno priznanje European seal of Excellence. U pitanju je veoma tleksibilno ERP poslovno resenje koje pokriva sve pos1ovne procese u preduzecu i lako se moze povezivati sa drugim sistemima. usluzna i trgovacka preduzeca. radi na vise jezika i omogucava visejezicne izvestaje koje je moguce izvesti iz sistema u vise formata (DOC. Pantheon™ se moze u potpunosti prilagoditi poslovnim procesima preduzeca. Rasprostranjenost Pantheon programa Uprkos sirokom spektru. Odgovara bilo kojoj velicini preduzeca mikro. TXT. gde su potrebe za snaznorn i pristupacnom poslovnom informatikom najvece. Slika 25. DataLab je na CeBitu sajmu u Hanoveru 2008. Pantheon™ koristi preko 4. Program Pantheon™ primeren je za svaku poslovnu delatnost.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima kadrovi kupci dobavljaci Slika 24. koje dodeljuje E-Accelerator. XLS. DBF). CSV. To je visokointegrisan poslovni informacioni sistem koji povezuje prakticno sve oblasti poslovnih procesa.600 preduzeca i 14 zemalja. neke vrste preduzeca su medu korisnicima ovog ERP sistema izrazenije zastupljene. 134 135 . bazama podataka i Intemetom. ERP sistem preduzeca Informacioni sistem DataLab Pantheon™ kreiran je upravo za takve izazove. srednjim i velikim preduzecima. To su prvenstveno brzorastuca preduzeca. PDF.

bilo da se radi o srednjim preduzecima. koju cenu je trziste spremno da plati. jeste brz razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija koje su standardizovale i ubrzale poslovne procese. olaksale proces donosenja kvalitetnih menadzerskih odluka i olaksale uspostavljanje poslovnih kontakata. kao sto su Kina i indija.masovna proizvodnja i ponuda robe i usluga namenjenih specificnim segmentima. Jedan od tih trendova je i polarizacija friisfa. smanjivanje ucesca cene rada u ceni Mnogoljudne zemlje. rna gde se u svetu nalazili poslovni partneri. cini se mnogo bitniji. dok je u drugom slucaju on posledica razlike u ceni koju su kupci spremni da plate za proizvode koji zadovoljavaju njihove specificne zelje i potrebe. Strato. 136 137 . AIcatel i slicne. Nagrada se dodeljuje od 2003. EMF je najveca evropska neprofitna organizacija za promociju vecih konkurenata u digitalnom tnarketingu. koje se. Kako se trzista polarizuju? Polarizacija trzista odvija se u dva smera: ponuda robe i usluga namenjenih sirokoj potrosnji . dok razvijene industrijske zemlje ovaj efekat postizu automatizacijom proizvodnje. Medu pobednicima iz prethodnih godina nalaze se kompanije kao sto su Nokia. Slika 26. cine to kroz nisku cenu radne snage. Ova manifestacija je organizovana pod pokroviteljstvom Europian Multimedia Foruma (EMF). koji nivo kvaliteta trziste ocekuje i Kraj XX i pocetak XXI veka obelezili su brojni novi trendovi u poslovanju. Koji su uzroci ovih pojava? Prvi bitan uzrokje gotovog proizvoda. odnosno: kojem trzistu ce nuditi robu i usluge. na polju marketinga znatno izdvajaju i prevazilaze ostale.000 kompanija iz oblasti informacione tehnologije i multimedija je ucestvovalo u organizaciji. Drugi uzrok. zahvaljujuci inovacijama i implementacijom kvalitetnih resenja. Pobednika bira ziri. godine. Preko 5. trzisnim regijama iii pojedincimamale serije iii pojedinacna proizvodnja. proizvodima i uslugama prosecnog kvaliteta i prosecne cene.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Inforrnacionim sistemima European seal of Excellence se dodeljuje evropskim IT kompanijama. one mora da sazna ko su njegovi kupci. odnosno trend nestajanja srednjeg sloja. koji cini II clanova. DataLab (DataLab sajt) prikaz ERP sistema u preduzecu Da bi preduzece bilo uspesno. nestajanju srednjeg sloja drustva. U prvom slucaju profit se ostvaruje snizavanjern troskova proizvodnje.

Vazan segment poslovanja je analiza konkurencije. pre svega.011 7.446 282 177 81 8 7 6 15 8 17 4 14. informacioni sistem treba da olaksa put roba i usluga ka kupcima. kao i proizvode koji mogu da modifikuju zelje i potrebe kupaca i zauzmu deo trzista kao suplement proizvoda iii usluga preduzeca. odnosno da usmerava preduzece ka pravilnoj distribuciji.526 2.r. tako da buducnost skoro svakog preduzeca ne leii toliko u masovnoj proizvodnji koliko u zadovoljavanju specificnih potreba kupaca i razvijanja trajnog poslovnog odnosa preduzeca i kupaca.173 1 I 4. godine. preduzece treba da upozna proizvode konkurentskih preduzeca. razlicitih Drzava Bosna Siovenija Srbija Hrvatska Crna Gora Makedonija Kosovo Madarska Italija Nernacka Bugarska Kipar Rurnunija Slovacka Broj preduzeea 654 2. Nove tehnologije skracuju put proizvoda od proizvodaca do kupca. ciljanoj promociji i ponudi roba iii usluga cirne preduzece postaje bolje od konkurencije.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima sta jos treba preduzece da uradi da bi zadrzalo postojece kupce i prosirilo trziste.748 583 486 91 70 18 2 2 2 I I Broj korisnika 2.in!~ • CObIral. Dobar informacioni sistem i. Motivacija za uvodenje ERP sistema 138 139 . Informacioni sistem treba da pomogne da se utvrde i elirninisu nepotrebni troskovi. upravljarjo 1990 1995 1998 2000 Slika 27. informacioni sistem koji integrise rad svih zaposlenih u preduzecu moze doprineti identifikaciji profitabilnih trzista i kreiranju prave strategije njihovog osvajanja. Pl'Od&ja U sledecoj tabeli prikazana je impletacija verzija Pantheon ™ program a u junu 2008.660 .585 1. Drugim recima. kao i da bude integrisan sa Intemetom i drugim aktuelnim vidovima komunikacije.

primenljivosti i azurnosti. Radnici koji imaju znanje postavljaju nove zahteve pred informacione sisteme. organizacija treba permanentno otkrivati prikrivena znanja iz poslovnih podataka koja se rutinski prikupljaju u svakodnevnim poslovnim transakcijama. 47 BI . a zauzvrat se ocekuje njihova veca efikasnost i odgovomost u ostvarivanju poslovnih rezultata. pojavila se nova paradigma rad sa znanjem. Savremeno poslovanje Pojam poslovna inteligencija ima dva znacenja vezana za koriscenje termina inteligencija. Svaka organizacija koja tako shvati poslovnu inteligenciju okrenuce se ka svom okruzenju i u njemu traziti izvore podataka na osnovu -kojih ce graditi nova saznanja i donositi oderedene zakljucke. Stoga se moze reci da je poslovna inteligencija siroka pal eta aplikacija i tehnologija za prikupljanje. ad hoc analize. Donosenje poslovnih odluka treba biti bazirano na saznanju 0 uzrocima i sagledavanju posledica koje te odluke stvaraju. Savremene menadzment teorije kazu da ovakav uvid u pokazatelje uspesnosti treba omoguciti sto vecem broju zaposlenih. Izvori ovih podataka unutar su same organizacije i treba ih svrsishodno cuvati. agregirana kategorija koja se stvara sistemskim iii neciljanim prikupljanjem podataka iz okoline. osnovna Prvo je Ijudska inteligencija primenjena u poslovnim aktivnostima u sistemima za donosenje odluka.Business Intelligence 140 141 .~ Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima r Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima 4. BI . Poslovna inteligencija . Sa mikro aspekta.3. Postoje mikro i makro aspekti posmatranja inteligencije. Drugo znacenje je inteligencija kao informacija vrednovana na osnovu svoje relevantnosti. DSS Decision Support System. poslovne Slika 28. koristi se u ekspertnim sistemima u resavanju upravljackih problema.Poslovna inteligencija I Savremeno poslovanje zahteva pristup svim relevantnim strukturama podataka uz prezentaciju konkretnih sintetizovanih informacija.8147 predstavlja nadogradnju informacionih sistema u cilju podrske poslovanju preduzeca. Vazno je naglasiti da savremeno poslovanje zahteva trenutno raspolozive analize. obradu i analizu podataka. njihovim pohranjivanjem i obradom sa ciljem pronalazenja makroekonomskih trendova i predvidanja procesa u makroekonomskim sistemima. Upravljanje poslovnim performansama preduzeca zahteva sveobuhvatan i blagovremen uvid u indikatore uspesnosti kako bi donesene odluke bile precizne i pouzdane. Sa makro aspekta poslovna inteligencija je slozena. odrzavati i sistematski obradivati. Poslovna inteligencija se sve vise sirila kako se proces kontrole sirio. odnosno pred sistem poslovne inteligencije.

generisu nove da obezbedi. knowledge workers 142 143 . poslovna inteligencija je proces koji sirove podatke pretvara u informacije koje se nakon sveobuhvatne analize koriste u procesu odlucivanja. Na primer. Jednostavno. Ovakve aplikacije. neblagovremene i nepotpune. Pojavljuje se nova paradigma rad sa znanjem. brzo donositi odluke da bi organizacija opstala na trzistu. Povezivanje korisnih cinjenica a zanemarujuci nevazne cinjenice. prepoznavanje odgovarajucih odluka i pravaca delovanja odmeravajuci rnoguce rizike. posebno intemetske tehnologije. pojam poslovna inteligencija oznacava spektar tehnoloskih resenja za prikupljanje podataka. kao sto su potrebe koje Ovi radnici global izacija. U centru paznje su aplikacije za pracenje uspesnosti. poslovna inteligencija koristi aplikacije i alate za donosenje odluka. Tehnicki gledano. pa menadzeri u proseku utrose devedeset posto vremena da dodu do potrebnih informacija. i pomocu njih predvideti predstojece trendove u svom poslovnom procesu. a van su podrucja poznatih vrednosti. Poslovna inteligencija se intenzivnije pocela razvijati automatizacijom poslovnih procesa u preduzecu. preduzece bi moglo da koristi ovakve aplikacije i tehnologije u proceni podataka koji su prikupljeni iz okruzenja. softvera i aplikacija za efikasno. Uoceno je da informacije stizu sa zakasnjenjern u sedamdeset posto slucajeva. U kontekstu poslovnih informacionih resenja. odnosno kada su preduzeca pocela sa implementacijom transakcionih informacionih sistema koji su generisali velike kolicine podataka.Key Performance Indicators Balanced scorecard . Zato se u svetu vee odavno i ubrzano radi na razvoju i primeni sistema za poslovnu inteligenciju koji predstavlja skup metoda. uz podrsku odgovarajucih logickih iii racunskih metoda i softverskih paketa.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Uslov za uspesno izvodenje novih iii prikrivenih znanja iz rutinski prikupljenih poslovnih podataka. donesu odluke. kljucni pokazatelji poslovanja (KPI48) postavljaju se kao ulazni parametri za izradu Balanced informacija u obliku izvestaja. Resenja u domenu poslovne inteligencije obezbeduju jednostavan pristup izvestajima i analizama. Informacioni sistemi u preduzecima. sveobuhvatno pribavljanje neophodnih informacija.Sistem uravnotezenih pokazatelja. Jedinstveni softverski alati pokrivaju ceo poslovni proces organizacije i ornogucavaju detaljne analize poslovnih aktivnosti i rezultata organizacije u celini. Tvorci ovog sistema za podrsku odlucivanju su Robert Kaplan i David Norton. te odrzati i ucvrstiti vlastitu konkurentnost na trzistu. Do vecih promena dolazi u sredinama gde se poslovna inteligencija vee primenjuje. Ovakvi proizvodi su proizvodi poslovne inteligencije. jeste primena informacionih tehnologija. pruzaju podrsku odlucivanju. kako bi korisnici mogli donositi poslovne odluke na osnovu pravovremenih i odgovarajucih informacija. Radnici sa znanjem" poslovna inteligencija treba analiziraju makro trendove 50 scorecard projekata". Izuzetno je vazno brzo reagovati na prom ene. na osnovu toga. a sarno deset posto da ih analiziraju i. analizu podataka i distribuciju 4K 4~ KPI . a rede na uzroke stanja. Sistem poslovne inteligencije nudi prikupljanje i analizu podataka. bankama i drugim organizacijama sadrze mnostvo informacija koje su cesto nepovezane. i da ti podaci pretezno ukazuju na posledice. tehnologije i metode mogu osposobiti organizacije da donose utemeljenije poslovne odluke i tako im dati konkurentnu prednost. Poslovna inteligencija belezi sve vecu primenu.

Upravljanje poslovnim Informacionim

sistemima

LJpravljanje poslovnim Informacionim

sistemima

zaostravanje trzisne utakmice i povecanje ucesca usluznih delatnosti u stvaranju bruto nacionalnog dohotka, i mikro trendove, kao sto je sve veca uloga usluznih procesa, promena nacina donosenja odluka, skracivanje vremena donosenja odluka i sve veci zahtevi za mogucnost predvidanja. Na osnovu ovih trendova radnici sa znanjem obavljaju istrazivanja, koriste rezultate tih istrazivanja, komuniciraju sa svojom okolinom, stvaraju predloge, razmenjuju misljenja te na kraju odlucuju iii predlazu odluke. Da bi ovo bilo moguce, potrebni su odgovarajuci proizvodi, proizvodi poslovne inteligencije. Stoga su u centru paznje aplikacije za pracenje uspesnosti. Poslovna inteligencija poboljsava pravovremenu dostupnost kao i bolji kvalitet samih informacija, a menadzerima omogucava boJji uvid u polozaj njihove firme u poredenju sa konkurencijom. Tek uz poslovnu inteligenciju, organizacija je u stanju da stvamo razume ono sto vee zna. Organizacija koja zeli da ojaca svoju konkurentnost, optimizuje svoje poslovne procese, pojednostavJjuje pretrazivanje, pristup i analizu informacija, i pre svega implementira ideju transformacije neobradenih podataka u informacije sa razumJjivim znacenjem. Sve ovo se mnogo brze postize uz sistem poslovne inteligencije. lnteresantno inteligencije. je citirati nekoliko definicija poslovne

podataka, te njihove konverzije u korisne informacije koje mogu pomoci poslovnim korisnicima pri donosenju odluka" (Vinod Badami)".

Poslovna inteligencija prati redosled poslovnih
dogadaja.

.Poslovna inteligencija je nacin dostavljanja pravih informacija u pravom formatu u prave ruke u pravom trenutku. Dobar sistem poslovne inteligencije prikupJja informacije iz svih del ova preduzeca, analizira ih, priprema potzrebne izvestaje i salje ih Ijudima koji ih trebaju" (Steve Murfitt)". .Pojednostavljeno definisano, poslovna inteligencija je proces prikupljanja raspolozivih intemih i relevantnih ekstemih
51

~2

Vinod Badami, direktor odseka za BI, RCG Technology, Inc. Edison, New Jersey, USA.

Information

Steve Murtitt, Business Intelligence Consultant, USA

144

145

r
I
Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima

f dalje ne dozivljavaju kao ka kupcu orijentisane organizacije. Da bi se organ izacij e oslobodile opsesije sopstvenim proizvodima iii uslugama, potrebno je da se istovremeno primeni: Menadzment vrednosti kupca - CVM, Menadzment vrednosti zaposlenih - EVM i Menadzrnent odnosa sa kupcem - CRM. Menadzment vrednosti kupca (CVM - Customer Value Management) odgovara na dva kljucna pitanja: I. Kako da prepoznam potrebe kupca? 2. U koje kupce ima smisla investirati? Odgovor na prvo pitanje dobicerno ako pazljivo saslusamo, kupci ce nam reci sta i kada to zele. U procenjivanju da li ono sto smo culi zaista ima vrednost, od vel ike pornoci je hijerahija potreba koja ce pokazati kako da kupcu uputimo izuzetno preciznu poruku koju je nernoguce odbiti. I ako kupac odusevljeno prihvati ponudu, treba biti oprezan, jer ono sto je kupac zeleo juce mozda nije ono sto zeli danas. Potrebno je znati njihove zelje cim se promene, iii, jos bolje, predvideti ih. Na drugo pitanje je odgovorio Vilfrido Pareto (pravilo 80:20 iii 90: 10). Studije koje je sprovela Manhattan Consulting Group pokazuju da 20% kupaca stvara 150% profita, a 40% kupaca elirninise cak 50% profita. Identifikacija realne vrednosti kupca ne sme da se zasniva samo na lako dostupnim podacima koliko je novaca on ostavio kod nas. Vazno je i koliko je do sada investirano u njega i kakav je njegov potencijal za stvaranje socijalnih veza (umrezavanje) da bi se glas 0 preduzecu prosirio sto vise (tajna uspeha kompanije Google).

4.3.1. CRM - Customer Relationship Management
Jedino i najvaznije podrucje interesovanja kompanije trebalo bi da budu oni kojima prodaju proizvode i usluge klljenti (pojedinci, drustva, druga preduzeca, drzavne ustanove ...). Moderan i zadnjih nekoliko godina cesto upotrebljavan term in jeste osiguravanje egzistencije odrzavanjem kvalitetnih odnosa sa kupcima (CRM - Customer Relationship Management). Modema tehnologija je i ovom segmentu dala svoj pecat, tako da veliki broj strucnjaka CRM poistovecuje sa: call centrima, interaktivnim Web portalima, bazama podataka, data warehausing i data mining resenjima, programskim paketima za automatizaciju prodajne sile ... Sve to stvara nejasnoce kod vecine i skriva staru poslovnu istinu da je mnogo lakse pronaei proizvode i usluge za ljude koje poznajete, nego da pronadete ljude za proizvode i usluge koje imate. Kupac je kralj i svi u racionalnoj organizaciji moraju biti koncentrisani na stvaranje vrednosti kupcu. Vazno je prepoznati pravog kupca, stoga svi trebaju biti koncentrisani na stvaranje vrednosti za njega. To se precesto uzima zdravo za gotovo. Malo je kompanija u svetu koje mogu da se pohvale da su uspesno implementirale CRM, posto ih njihovi klijenti i

146

147

Upravljanje poslovnim Informacionim

sistemima

LJpravljanje poslovnim Informacionim

sistemima

Dobro obavljen domaci zadatak na temu CVM, menadzment vrednosti kupca, i precizno izracunavanje sadasnjeg i buduceg potencijala kupaca stvara preduslove za: ciljane marketinske kampanje, smanjenje troskova i osecaj najvemijih kupaca da su tretirani kao kraljevi. Medutim, to nije dovoljno. Kada se krene u realizaciju strategije ka kupcu orijentisane organizacije u prvi plan dolazi Menadzment vrednosti zaposlenih, EVM (Employe Value Management). Ako je kupac kralj, zaposleni je u najmanju ruku princ. Ako se pitate sta je to sto dovodi u vezu zaposljavanje i zadrzavanje najboljih Ijudi sa privlacenjem i zadrzavanjem najboljih kupaca, odgovor je sve. Lekcija koja mora da se nauci pre implementacije CRM-a jeste ta da kupca ne mozete zadovoljiti rukama vee sarno srcem! Vecina Ijudi nije u stanju da proizvoda, ali svi smo u stanju da ocenimo Ijubaznost, brzinu i profesionalnost zaposlenih. lskustvo kupca je lanac kontakata koje je imao u pokusaju da dode do proizvoda iii usluge. Ukupno iskustvo zavisi od duzine lanca i najslabije karike. Nije tesko objasniti zaposlenima u marketingu i prodaji kako je klijent vazan, ali, to nije dovoljno. Ali sta ako pitate nekoga u proizvodnji? Znaju Ii Ijudi iz odrzavanja ko su vasi kupci? Napravite eksperiment. Idite u proizvodnju i pitajte nekoga za koga su ti proizvodi. odredi vrednost

Preduslovi za stvaranje racionalne kompanije su sedam velicanstvenih vestina racionalnih Ijudi: svesnost
0

kupcima,

preduzetno razmisljanje, prilagodavanje, preduzimanje inicijative, inovacije, saradnja i ostvareni uticaj. Svi koji rade u racionalnoj kompaniji moraju biti majstori svih tih vestina. Izostanak bilo koje vestine je moguca slaba karika. U principu, CRM ne bi trebalo primenjivati poslovima: gde kupci kupuju proizvod sarno jednom u zivotu, gde je jedinicna vrednost proizvoda izuzetno niska i tamo gde ne postoji nikakva potreba da se insistira na direktnom kontaktu izmedu prodavca i krajnjeg kupca. Sa druge strane, CRM je idealan za one poslove: gde je moguce prodati mnogo razlicitih proizvoda istom kupcu, gde vredni proizvodi ubrzano zastarevaju iii gde se proizvodi pod pritiskom konkurencije stalno unapreduju. u onim

148

149

koji se fokusirao na analizu efikasnosti poslovnih procesa.koja se fokusirala na detaljno razumevanje poslovnih procesa i 4. obratiti paznju na vazne detalje. Automatizacija 53 Condlcio sine qua non.koja se fokusirala na ljudske procese. 3. Jednostavno.Upravljanje poslovnim procesima Logicka evolucija informacionih tehnologija.2.koja se fokusirala na razmenu informacija izmedu razlicitih sistema. 150 151 . u poslu opstaje samo onaj ko stvara odusevljene kupce! Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima 4. na pozitivan pristup klijentima. od kojih je svaki resavao sarno deo problema: poslovnih procesa WA (Workflow Automation) . Bez obzira na tehnologiju i propise.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima CRM je condicio sine qua non" za one poslovne organizacije koje imaju VIP kupce i moraju da znaju mnogo 0 nji~a. Svaka organizacija treba svog klijenta da vodi kroz sve faze poslovne veze.3. Danas u poslovnim procesima vazi pravilo 80/20 koje kaze da je 80% vremena u poslovnom procesu nekorisno a sarno 20% se realno radi. automatizacija radnih tokova sprovedena u CRM-u. treba na pravi nacin da upravlja odnosima sa svojim klijentima. zahtevi za brzim prilagodavanjem firmi. 1. Vecina softverskih resenja radi na smanjenju vremena u kome se realno radio Softver za kontrolu radnih tokova smanjuje i takozvano mrtvo vreme. latinska izreka: uslov bez kojeg se ne moze nesto uciniti. 2. ne zadovoljava zahteve svih organizacionih procesa. ali nije efikasan kada su u pitanju procesi na nivou celog preduzeca. kao i za one organizacije koje rutinski prikupljaju veliki broj podataka 0 kupcima za svoje aktivnosti. ERP sistemima i sistemima upravljanja dokumentacijom. EAI (Enterprise Application Integration) . uticaja promena na te procese i Nadzor nad poslovnim aktivnostima BAM (Business Activity Monitoring) . Za uspesan CRM potrebno je u organizaciji razvijati kulturu usluge kod zaposlenih. Modeliranje i analiza poslovnih procesa . Trziste za upravljanje poslovnim procesima (BPM Business Process Management) nastalo je kao rezultat konvergencije cetiri trzisna segmenta. treba izabrati osoblje koje voli da radi sa Ijudima. BPM .

Nadrnocne tehnologije poslovne inteligencije nude upravljanje poslovnim informacijama kao resenje slozenog poslovnog problema. organizacija se prilagodava promenama Automatska koordinacija i kontrola poslovnih procesa vrsi se pomocu racunara i odgovarajuceg program a WFM (Work Flow Management). dodeli radnih zadataka. l~C Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sisternirna Softver za kompletno gore navedene oblasti. Njima pristupaju sve osobe s definisanim ovlascenjima. su: WFM-a. Koordinatija Kontrola Informacijama se upravlja tako da preduzece ima koristi. 0 tokovima pravovremeno obavestavanje prekoracenju i terrnina. Na osnovu njih poslovne klime. Danas sve vise Ijudi sa razlicitirn inforrnatickim znanjem trebapristup do informacija koje su im potrebne za rad. zblizavanje Ijudi i informacija u pokusaju dobijanja prednosti pred konkurencijom. BPM resenje mora pokriti sve Upravljanje poslovnim informacijama je sistem koji pomocu prikladnih programskih resenja svojim korisnicima omogucava pouzdano i uspesno koriscenje postojecih informacija... program a za upravljanje pokretanje aktivnosti. tako da ce manje vremena trositi za prikupljanje informacija. na grupu funkcija koje pripadaju koordinaciji i na grupu funkcija koje pripadaju kontroli. za donosenje poslovnih odluka. i uzimaju se kao osnova za donosenje operativnih i strateskih odluka. oni informacijama i iziskuju informaticki programi za analizu nisu napravljeni da bi ih koristile ogranicavaju pravovremeni pristup velika finansijska ulaganja. Upravljanje poslovnim procesima 152 153 . automatizuje den rnenadzerskih poslova tako 5tO se podaci 0 odvijanju poslovnih procesa koriste za njihovu kontrolu. Ove funkcije se dele u dye grupe. postovanje zadatog vremena. moguce je dobiti odgovore na vazna pitanja i donosenje ispravne poslovne odluke. Korisnici koji trebaju dodatne ad hoc vrednosti imaju na raspolaganju prvoklasnu OLAP&reporting tehnologiju. Takva modem a programska resenja svojom jednostavnoscu omogucavaju pristup vaznirn informacijama sirokom krugu korisnika. pravovremeno tleksibilnost informisanje poslovnog procesa. Koordinacija se ogleda u pokretanju aktivnosti. upravljanje i odlucivanje. upravljanju tokom procesai kreiranju podsetnika zaposlenima 0 zadatim rokovima. Neki korisnici ce primati distribuirane izvestaje. Pristupajuci informacijama preko programa prilagodenih korisnicima. Ovaj program preuzima i I PO$lovniprotesi I Slika 29. Tradicionalni poslovnih informacija prosecne osobe. kontrola ovlascivanja. Komponente kontrole su pracenje toka procesa. a vise za njihovo analiziranje. merenje efikasnosti zaposlenih i povratne informacije od zaposlenih u preduze¢u. Funkcije procesa..

uslovi itd) Izmene process Kupd ." Defmicija process (mreia aktivnosti. Kao rezultat dobijamo podatke bitne za sistem i kontrolne podatke za eventualnu korekciju poslovnih procesa. Korisniei -'. uslovi i drugo).. _--"'. sa ciljem da se organizacijama omoguci kombinovanje tih usluga stvarajuci dinarnicka resenja. program]. ovakvo videnje BPM-a se uklapa u novi koncept poslovanja SOA . dozvoljeno vreme kasnjenja i nacin i interval izvestavanja vremenu. gde web servisi funkcionisu po pozivu. H· 1 • t Po daci bitni za WFl\II II aplikaeije i alati I. BPM sistema.. poslovanje po nizim cenama. modetiranjem i definisanjem alata poslovnih procesa (mreza poslovnih aktivnost.' .-.. .. sta je rezultat te aktivnosti i ko je odgovoran za izvodenje aktivnosti? .--... koje i sta: procesa dobijamo odgovore Ko su ucesnici u poslovnom procesu.. '" I Stika 31. omogucavaju dozvoljeno vreme trajanja aktivnosti. ucesniei..----' Zaposieni . Kontrolni podad poslovnim kompleksne .. Analizom poslovnih piatanja ko.•• . t " . Projektovanje i definisanje poslovnih procesa Vazno je definisati protokol ponasanja koji predstavlja skup aktivnosti svakog ucesnika u poslovnom procesu: Sa stano vista arhitekture. koji je cilj odredene aktivnosti. programi.. Izvrsenje i kontrola procesa kroz WFM interakciju sa korisnicima. II Partneri ... podaei. koji dogadaji pokrecu i ko su pokretaci aktivnosti.. Podaci Slika 30. koji. koje aktivnosti cine proces.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Projektovanje i definicija procesa zapocinju anatizom poslovnog procesa. alatima aplikacijama. podaci. ucesnici procesa.-.. .. unutar aplikacije. Dijagram poslovnih procesa Uvodenjern sistema za upravljanje procesima. 154 155 ... 0 preostalom sistem i IT WFM samih na Upravljanje poslovnim procesima predstavljeno je na sledecem dijagramu kao visestruka interakcija izmedu IT aplikacija i poslovnih resursa.(Service Oriented Architecture). Uspesan BPM je preduslov za SOA. 'I Menadieri . ukidaju se nesigurne veze izmedu aktivnosti u poslovnom procesu.----.

godine formirao Gartner grupu koja se specijalizovala u istrazivanju i analizi menadzrnenta i proizvela vise od 2. automatizacija i opis procesa.'--_ I II Partner! . 156 157 .. I II formulari dobijaju inteligentnu formu cime se izbegavaju greske pri popunjavanju formulara. 5._J_ . konverzija poslovnih procesa u elektronsku formu. godine 3. . 2. I I 1 -.---". radnih lista i prioriteta. grafickl alati. smanjenje broja koraka unutar procesa... elementi za prilagodenje koji omogucuju podesavanje u letu radnih tokova. odnosno skracenje aktivnog i neaktivnog vremena. kao i veca prilagodljivost same organizacije.000 relevantnih izvestaja za skoro svaku oblast IT sveta.4 Gideon Gartner je 1979.--_ . 4.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemirna 3." II I I J__ . 5. sistema za upravljanje poslovnim procesima? Skracenje vremena zavrsetka procesa.. ugradivanje kontrolnih karakteristika koje osiguravaju integritet procesa i kompenzaciju mogucih Ijudskih iii sistemskih gresaka. Osnovne karakteristike prepoznala 2002. nego kada i kako ce biti implementiran BPM sistem. Poznata je 2003. 2. . '\. 6. godine: I. alati za nadzor i upravljanje nad tokovima procesa i alati za analizu.. rnodeliranje. BPM-a Gartner grupa je zbog automatizacije Sta se zeli postici uvodenjem BPM sistema? Ovim sistemom postize se vece zadovoljstvo korisnika. modeliranje definisanje tokova procesa. Menadfer! Koje su koristi od BPM sistema. Moze se zakljuciti da nije pitanje da Ii. automatizacija koraka u procesu i paralelno izvrsavanje koraka procesa.-----.- Kuper -. . a to su: I. pravovremene povratne informacije 0 statusu procesa i merenje i optimizacija vremena i troskova procesa. gresaka nepotrebnih koraka Slika 32. . izvrsm segmenti koji omogucavaju izvrsenje definisanih tokova procesa.J__ Zapusleni Bm I I I 4. uz ukljucenje potrebnih automatskih servisa iii Ijudskih aktivnosti. Smanjenje broja administrativnih poslova. ukljucivanje klijenata i poslovnih partnera u poslovne procese pruzanjern novih mogucnosti saradnje. potpuna automatizacija svih koraka kroz integraciju sa organizacionim aplikacijama. Upravljanje poslovnim procesima Gartner grupa" definisala osnovne elemente BPM sistema. iii automatsko umesto rucnog popunjavanja. Ovaj sistem se implementira za: upravljanje procesima: kreiranje. alati za analizu. Optimizacija procesa i eliminacija je bitna korist koju daje BPM sistem.

finansijama .zainteresovanih strana u jednoj organizaciji u upravljanju poslovnim performansama u: planiranju i predvidanju. tehnologiju. Slika 33. procesima predstavlja upravljanje programima i podacima kroz integraciju i razmenu infonnacija sirom preduzeca. metodologiju podrske postavljanju ciljeva.sirenje informacija. kao sto su podrska izvrsnog rnenadzrnenta. monitoring performanse. kod procesa poslovnih jedinica i procesa orijentisanih ka kupcimaklijentima. Iz prethodno recenog. a sada moraju ponovo da investiraju zbog BPM i poslovne inteligencije . osnovna struktura BPM resenja predstavljena blok dijagramom: 158 159 . Veoma je vazna podrska najviseg rukovodstva u procesu uspostavljanja BPM sistema koji se treba primeniti na razlicitirn organizacionim nivoima. Korisnicki softver kreira i automatizuje ucesce svih . Ukoliko u poslovnom sistemu postoje losi procesi. Analiza poslovnog procesa. simulacija i modeliranje radnih tokova. nadzor poslovnih aktivnosti i kroz Sistem upravljanja poslovnim menadzrnent kulturu. reinzenjering poslovnih procesa. Koji su principi preduslov za uspesan BPM? Nije potrebno upravljati svim procesima. Mnoge organizacije su utrosile znacajna sredstva na ERP sisteme. od razvoja sistema i njegove implementacije..Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima LJpravljanje poslovnim Informacionim sistemima upravljanje radnim tokovima: kreiranje. analizu podataka i diseminaciju . cirne su postigle odgovarajucu operativnu efikasnost. intema komunikacija i upravljanje projektima. Zajednicka karakteristika uspesnlh BPM inicijativa je na netehnickim elementima. preko upravljanja procesima. BPM sistem nalazi se u centru procesa. i istovremeno podrzava donosenje ad hoc odluka. odeljensko-funkcionalnih procesa. moze se zakljuciti da osnovu BPM-a cini dobra IT arhitektura i odgovarajuci korisnicki softver. CRM i druge pakete. BPM se primenjuje kod timskih procesa. upravljanje poslovnim aktivnostima. do optimizacije svih aktivnosti kojima opet dolazi do razvoja novih aktivnosti sistema kao mehanizma kontrole procesa. automatizacija ih nece popraviti.BI. koja obuhvata: poslovne procese.. Zbog toga se od BPM softvera ocekuje mnogo. analizi i izvestavanju.

odrzavanje i nadogradnje sistema i uticaj na ostale sisteme i kvalitet poslovnog modela ponudaca softverskog resenja BPM sistema. U godinama koje su iza nas tehnologija je bila faktor konkurentnosti i u skladu sa tim cilj preduzeca bio je obezbedivanje tehnologije koja ce omoguciti konkurentsku prednost. uvidele su da jedino tehnologija kreirana u sopstvenom istrazivanju i razvoju ornogucava dugorocnu konkurentnost. U skladu sa tim. BPM resenje Koji su kriterijumi za izbor dobrog BPM softvera? Vazan kriterijum je funkcionalnost koja predstavlja podrsku organizacionim ciljevima i potrebama raznih grupa korisnika.Upravljanje poslovnirn Informacionim sistemima LJpravljanje poslovnim lnformacionirn sistemima 4.Upravljanje znanjem Strateaijski Upitii anelize Planiranje Finansije Prefltabilncst menadtment Izveltaji za korisnike WFM i saradnja I§ GI~r: ~"===~=========~"I Data Warehouse Integracija Upravljanje ill Data mart podataka meta podadma korisnika Slika 34. Interni razvoj tehnologije zahtevao je angazovanje svih intelektualnih kapaciteta unutar organizacija i to je bio inicijalni korak 1I razvoju discipline upravljanja znanjem. kao strateskog resursa. jasna teznja organizacije je da se sto bolje pripremi za program upravljanja znanjem na osmisljen nacin savremenog drustva i okruzenja u kome jedino znanje doprinosi opstanku pojedinca i organizacije. CRM..).3. jer i manje firme mogu imati slicne probleme kao velike. HRM . integracija podataka iz razlicitih izvora (ERP. jer ubrzo putem difuzije te tehnologije dolazi do njenog omasovljavanja i degradacije u smislu konkurentnosti. sarno nakratko obezbeduju monopolsku poziciju. Upravljanje znanjem . Drugi kriterijumi su integrisana softverska platforma. KM . preneo na znanje kao osnovu konkurentnosti savremenih preduzeca. samostalno opsluzivanje sistema. uslovio je razvoj discipline upravljanja znanjem kao kljucne oblasti menadzmenta u realnom vremenu i buducern periodu. Organizacije su shvatile da tehnologije koje se koriste. od male privatne. internacionalno dislocirane iii multinacionalne jayne firme. ali i sa manje raspolozivih res. Sve veci kvantum znanja iz razlicitih oblasti. a samim tim i konkurentsku prednost. BPM sistemi primenjuju se i u malim i srednjim preduzecirna.KM55 dobija zadatak da integrise napore preduzeca na polju stvaranja novog i raspolaganja postojecim znanjem u okviru svoje organizacije. 55 KM . a poticu iz izvora van organizacije.Knowledge Management 160 161 . Akcenat se sa informacije. rastu i potrebe za sve slozenijim softverom. Rastom firme. Organizacije.u~sa za njihov? resavanje. Ulaskom u vek znanja promenilo se mnogo stvari.3.. kao i neophodnost da se to znanje iskoristi 1I poslovnom procesu preduzeca. a pre svega preduzeca proizvodnog tipa. mozda u manjem obirnu. ~oJoJ s~ dovoljne MS Excel tabele. preko geografski.

(dokumenti bitne ideje i ciljevi stope u organizaciju i da postane potpuno prirodan segment u poslovanju organizacije. istovremeno poboljsavajuci inovativnost i brzinu donosenja odluka. sto je cesto donelo vise stete nego koristi. da se. Kompleksnost i obim globalne trgovine. Drugi. aktivnost iii tehnologija prevazide dimenziju bilo kojih granica. ta njegova kombinacija s novim idejama koje su svi ionako znali Ijudima koji ga koriste daje mogucnost novog pogleda na stvari. koncept otvorenog drustva. na coveka utice da globalno razmislja a na tehnologiju tako da infrastruktura bude pristupacna bilo gde i bilo kome. Upravljanje znanjem. upravljanje znanjem zavisi od kulturnih i tehnoloskih procesa koji se odnose na kreiranje. Ovaj faktor promena u svetu. deljenje. Upravljanje znajem predstavlja odgovor na ekonomske i socijalne trendove: globalizaciju. Globalizacija je najocigledniji i najjasniji krivac promena. kroz transparentnost. uglavnom zbog informacione tehnologije. Savremenu globalizaciju pokrecu ekonomski motivi. ima tendenciju da bilo koja jedinica.Upravljanje poslovnim lnformacionirn sistemirna lJpravljanje poslovnim lnforrnacionim sistemirna Upravljanje znanjem se jednostavno moze definisati kao disciplina koja promo vise kreiranje. i opadanje centralizovanih ekonomija stvorili su pravu pomamu unutar organizacija koje pokusavaju sto brze na 5tO sirern trzistu ponuditi nove proizvode i usluge. Znamo da globalizacija postaje nova sudbina. kompleksniji. Ubrzanje svih elemenata globalne trgovine. sta ne zna a trebala bi da zna? Sta je cilj upravljanja znanjem? Cilj KM-a je kreiranje nove vrednosti putem poboljsanja efektivnosti i efikasnosti individualnog znanja i znanja kreiranog kroz saradnju. i i podaci). deljenje i koriscenje organizocionog znanja. U nekim slucajevima reinzenjering poslovanja organizacije predstavlja sinonim za smanjenje organizacije. veca je nego ikada. Vee je u predstavljanju organizacije koja uci naglaseno da sposobnost zaposlenih da ucestvuju u kolektivnom znanju kao i da rade predstavlja menadzment znanja. kao i kod upravljanja kvalitetom. Upravljanje znanjem gradi se na idejama upravljanja Ijudskim resursima i daje svojim korisnicima jasan pregled Ijudskog kapitalaorganizacije. nevidljivoj formi (edukacija vidljivoj formi. globalizacija. ima svoju vrednost kako u proslosti tako i u sadasnjosti. pravac je da se krene u reinzenjering poslovanja. kao i svaki sistem. Ona moze uticati na svakoga sirom sveta. U buducnosti upravljanje znanjem moze iei u dva pravca. Jedan pravac upravljanja znanjem je. S obzirom na to da intelektualni kapital postoji u ljudi. nova sila koja pokrece konce svakodnevnog zivota. Proces se odnosi na strategiju i strukturu za maksimiziranje doprinosa intelektualnim informacionim resursima. informatizaciju i centralizovan pogled na sveobuhvatno znanje organizacije. proizvoda i distribucionih kanala. prikupljanje. daje novi pogled na organizaciju i njenu okolinu. utice i na ljude i na tehnologije. kombinovanje i upotrebu znanja. iskustvo i ekspertiza). kolicina globalnih ucesnika. njegove 162 163 . Ova situacija globalnih razmera dovodi organizaciju pred pitanja: sta zna. Sistem upravljanja znanjem ima svoju vrednost a u kombinaciji sa novim idejama i Ijudima koji sistem koriste. ko zna.

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Prema Akofu". onda ti podaci ne predstavljaju informaciju. lrformacija: gde i kada. Osim sto nudi znanje na koristenje. na pitanje kako. Pa i u poslovnoj komunikaciji nasih firmi prepoznajemo taj duboko ukorenjeni princip komunikacije radi komunikacije. odgovara Kako se pristup informacijama povecava. ne poveca nivo naseg postojeceg znanja. Russell L. na primer. Kakav je nacin komunikacije prisutan u nasim zivotima? Svaki put kada dobijete. Mudrost: vrednuje razumevanje. U organizacijama pogled na znanje. Razumevanje: odgovara na pitanje zasto. upravljanje znanjem koristi razlicite tehnike i nacine rasprostiranja i koriscenja znanja. upravljanje kvalitetom i upravljanje Ijudskim kapitalom i resursima. ali ne manje vazan centralisticki pogled na znanje u organizacijama. kao i velika kolicina tihog znanja. odgovaraju na pitanje ita. Manje evidentan. sve cesce preovladava centralisticki Povezanost Mudrost Podaci Razwnevanje Upravljanju znanjem najvise su doprineli: upravljanje informacijama. u svako vreme i na bilo kojem mestu. mi zadovoljavamo svoju licnu potrebu da tom informacijom upotpunimo svoje znanje. Informacija je proces i predstavlja aktivnost komunikacije. cija je cena vrlo visoka. U poslednjih nekoliko godina velika kolicina podataka i informacija. ~c~off (1909) profesor emeritus na University of Pennsylvania. Prelaz od podatka ka mudrosti 1(. sadrzaj Ijudskog uma moze se podeliti na pet kategorija: Podaci: simboli. Ukoliko neki podatak. Trazeci informaciju. tako Ijudi lakse dolaze do informacijakoje trebaju. pa samim time i eksplicitnog znanja. 165 Slika 35. soc-realisticni nacin komunikacije dolazi do izrazaja. Znanje: primena podataka i informacija. trend je podaci koji su obradeni da bi bili upotrebljivi i korisni. ko. nekoresenje od bilo koje drzavne institucije. spremana je u baze podataka. iii mnostvo podataka koje smo primili. jedan od dvadeset naivecih teoreticara iz oblasti menadzrnenta 164 . Informisati znaci preneti znanje nekome.

da hi se efektivno delovalo i Pokretanje inicijative upravljanja znanjem doprinosi poboljsanju performansi organizacije i pojedinaca kroz identifikaciju. tako su sazrevale i akademske debate 0 njoj. Istrazivaci u oblasti Ijudskih resursa naglasavaju da je moguce ostvariti povecani finansijski rezultat investiranjem u pojedinacne obuke i skolovanja. U mnogim organizacijama ulaganje u obrazovanje zaposlenih tretira se kao trosak a ne kao investicija. s druge strane. U praksi. Infonnacija u ovom kontekstu podrazumeva dokumente. novi. Tehnocentricni pristup. Upravljanje Ijudskim resursima fokusira se na pojedinca. osvajanje. cime se utice na promovisanje ucenja i inovacija. Ipak.Upravljanje poslovnirn lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnforrnacionim sisternima Upravljanje informacijama se razvilo tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. podatke i strukturisane poruke. interdisciplinarni poslovni model koji upravlja svim aspektima znanja u kontekstu preduzeca. Organizacijski pristup je fokusiran na uspostavljanje organizacije koja ce omoguciti proces prikupljanja. upravljanje znanjem povezuje tehnoloske alate i organizacione pretpostavke u jedinstvenu celinu. disciplini upravljanje znanjem. kako teoretski tako i prakticno sa teznjom prihvatanja sledecih pristupa: tehnocentricni. praksa je pokazala da se ovakva investicija brzo vraca. strucnjaci Svetske banke upravljanje znanjem tretiraju kao proces sistematskog povezivanja ljudi i ljudi sa znanjem i informacijama da hi se kreiralo novo znanje. kodiranje i deljenje znanja. semanticki web. Ovaj pogled je postao sri upravljanja znanjem danas. stvaranja i deljenja znanja. operacione tehnike. zajednice i mreze. pogodan je kada se zeli prosiriti podela znanja i rast znanja i omogucen je tehnoloskim resenjima kao sto su ekspertni sistemi. neuronske mreze. 166 167 . Upravljanje ljudskim kapitalom i resursima je dobro poznato sa teoretske strane. znanja okruzenja. Upravljanje kvalitetom fokusirano je na klijente. a pristupi variraju od autora do autora. a upravljanje znanjem na vece grupe. organizacijski i ekoloski. Upravljanje znanjem je praksa mobillsanja i eksploatisanja intelektualnog kapitala da bi se ostvarila konkurentska prednost i privrienost potrosacli kroz eflkasnost i brie i efektivnije donosenje odluka. Upravljanje informacijama otkriva da nisu svi tipovi informacija jednako vredni ida se njima upravlja na razlicite nacine. dok upravljanje znanjem ima siri pogled i pristup. ukljucujuci kreiranje. Informaciona tehnologija. Upravljanje znanjem je. nezavisno 0 infonnacionoj tehnologiji koja se koristi. njihovu individualnost. vrednovanje informacija. ali se u praksi tesko prihvata investicija u vrednost Ijudskog kapitala. sa fokusom na tehnologiji. znaci. Kako je sazrevala KM disciplina. Postoji siroki opseg neusaglasenih razmisljanja 0 KM. Ekoloski pristup je fokusiran na interakciju Ijudi. Na primer. zajednicke procese i zajednicke ciljeve unutar organizacije i primenjuje se u procesu proizvodnje. a fokusira se na manipulisanje infonnacijama. vrednovanje i prenos znanja. fokusira se na sam prenos informacija. kao adaptivni sistem prirodnom eko sistemu. dok se upravljanje informacijama i upravljanje znanjem fokusira vise na sadrzaj i kvalitet informacija i na utica] te informacije na primaoca i/ili organizaciju.

kao i eksterni faktori. kaznjavanja i slicno. liderstvo. koriscenje raspolozivog znanja za donosenje odluka. proizvode i/ili usluge. znanja i sistema upravljanja Rudy Ruggles. na kraju. tako da drugi zaposleni mogu koristiti to znanje u eilju poboljsanja efektivnosti i produktivnosti svog rada.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Rudy Ruggles". jedan od vodecih rnislilaca i prakticara iz ove oblasti. Sugerisana resenja nikako ne treba shvatiti kao obavezujuca. sisternatski i organizaciono. tleksibilnosti i profitabilnosti su graniea prihvatljivosti projekta upravljanja znajem u okviru date strukture.7 jasno predstavljena mapa znanja. efikasnosti. U pojedinacnom testiranju modela organizaeione strukture treba poci od uslova za koje je ta struktura primerena. Ove definicije kazu da je upravljanje znanjem. treba da utvrdi svoje potrebe za upravljanjem znanjem. da prouci teorijske modele i. prioriteti i zadaei znanja. identifikovao je sledece elemente kao integralne komponente koneepta upravljanja znanjem: generisanje novog znanja.<1 poslovanje i inovacije 1I Bostonu. sistem nagradivanja. Osnovni elernenti opsteg modela upravljanja znanjem u organizaeiji su: odredeni eiljevi. Intemi uslovi kao 5tO su zaposleni. vee kao sistem razmisljanja prilikorn izbora adekvatnog resenja. svaku strukturu treba preeizno preispitati. olaksavanje sirenja znanja kroz organizaeionu kulturu i inicijativu. organizaeiona klima. Kriterijumi efektivnosti. bazama podataka i softveru. IKT i vestacka inteligeneija. rukovodstvo. vodcccg centra za istrazivanje u oblasti upravljanja znaniem U organizacijama rukovodioei i ostala liea odgovorni su za razvoj odrzavanje mreza i mapa znanja kao i za meru proeenu znanja i sistema upravljanja znanjem. mere i proeene znanjem. 168 169 . proees za prikupljanje znanja. plan transformacije od kako jeste do kako ce hili. Nakon toga. da donese resenje koje je primereno konkretnom slucaju. treba da budu uvazeni i razrnatrani prilikorn finog podesavanja parametara strukture za potrebe upravljanja znanjem. transfer postojeceg znanja u druge de love organizaeije i merenje vrednosti znanja i utieaja upravljanja znanjem. ugradivanje znanja u proeese. organizovanje i komunikaciju zaposlenih. raspolaganje korisnim znanjem iz spoljnih izvora. Moze se zakljuciti da izbor modela organizaeione strukture mora da zadovolji vise kriterijuma i uslova. prikazivanje znanja u dokumentima. predloziti eventualne promene u okviru strukture i dati . Kako odabrati model strukture organizaeije mogucnost primene koneepta upravljanja znanjem? za odredene sugestije u vezi sa mogucnostima i nacinima implementacije koneepta upravljanja znanjem za svaku pojedinacnu strukturu. direktor Ernst & Young's Centra 7. Svaka konkretna organizaeija treba da preispita svoju strukturu.

. SUZ u uzem smislu pornazu u kreiranju. Sta su pokretaci upravljanja znanjem? Mnogo je razloga koji su inicirali upravljanje znanjem. dokumentovanjem i skladistenjern znanja i. kako unutrasnjih tako i spoljasnjih. deljenju i prirnenjivanju znanja. da omoguce dostupnost i promenljivost izvora eksplicitnog znanja. Protok znanja u organizaciji pocinje definisanjem ciljeva koje treba ostvariti. 6. Upravljanje znanjem kao poslovna strategija Transfer znanja i najbolje prakse Znanje usredsredeno na kupca/korisnika Licna odgovornost za znanje sest radi 5. Ovakav sistem upravljanja znanjem treba da utice na poslovne aktivnosti strateski. sticanju. meru i procenu stanja. 2. implicitno znanje ciji su nosioci Ijudi. predsednica American Productivity & Quality Center (APQC) Karl Wiig. organizovanje druge poslovne aktivnosti. poslovna inteligencija. lociranju. na kraju.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima eksplicitno znanje. inovacioni programi i projekti rezultati upravljanja znanjem.'J Carla O'Dell. U sirern smislu predlozeni su mnogi sistemi koji podrzavaju upravljanje znanjem. IKT i vestacka inteligencija obezbeduju dvosmerne interakcije i razmene izmedu elemenata i izvrsilaca upravljanja znanjem. skladiste podataka. Napredne infonnacione tehnologije i vestacka inteligencija treba da ornoguce artikulaciju i vizualizaciju mapa znanja. razumevanje i koriscenje znanja kako bi se postigli definisani ciljevi. a neki od njih su: 'H . Ovaj krug se zatvara upotrebom znanja. tako da u tom smislu SUZ oznacava sisteme podrske osoblju koje se bavi znanjima u upravljanju znanjem. USA 170 171 . zadataka i ciljeva znanja i sistema u celini. izraz SUZ se odnosi na informacione i komunikacione tehnologije upotrebljene za upravljanje znanjem. naucna istrazivanja. Upravljanje intelektualnorn Inovacije i kreacija znanja imovinorn Sistemi upravljanja znanjem (SUZ) mogu se podeliti u dye kategorije. U tom smislu. predsednik Knowledge Research Institute. Intranet. identifikacijom relevantnih znanja. integracijom u sistem znanja organizacije. Upravljanje znanjem je sira koncepcija koja obuhvata sistem za pronalazenje. Inc . kontrolu. Carla 0' Dell58 i Karl Wiig59 su identifikovali glavnih strategija kojima se koriste vodece organizacije sticanja vrednosti od implementacije upravljanja znanjem: 1. da omoguce karakterizaciju i mapiranje znanja i sposobnosti. Sveobuhvatni sistem upravljanja znanjern kombinuje i integrise funkcionalnosti nekoliko sistema kao sto su: upravljanje dokumentirna i sadrzajima. prikupljanjem postojeceg znanja i kreiranjem novog znanja. takticki i operaciono i da proizvede efekat na upravljanje ljudskirn resursirna. procenom korisnosti znanja i povratnorn vezom koja ce omoguciti bolje definisanje ciljeva i zadataka znanja. 4. Groupware. rekonstruisanju. upravljanje poslovnim procesirna. proizvodnju. 3. u sistern upravljanja znanjern u uzem i u sirern smislu.

Svaka konkretna organizacija treba da preispita svoju strukturu. iskoriscavanje mreznog efekta kao produktivnih veza medu zaposlenima sto je omogucilo deljenje znanja medu Ijudima u organizaciji. podrzava strateske ciljeve poslovnog sistema sa ciljem: deljenja zajednicke inteligencije. na kraju.r f Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima f Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima znanja stecena razvojem mnogobrojnih proizvoda i usluga postaju sve vise dostupna. treba da utvrdi svoje potrebe za upravljanjem 172 173 . KM. poboljsanja performansi poslovnog sistema. reacknowledge. da prouci teorijske modele i. Teorija i praksa upravljanja znanjem je za neke autore osnovna paradigma u upravljanju i koriscenju intelektualnog kapitala. Jedan od prvih uspeha upravljanja znanjem je ponovno koristenje i transformacija znanja. upravljanje intelektualnim kapitalom i intelektualnom imovinom zaposlenih uz pomoc vrhunskih strucnjaka koji imaju ta znanja i sposobni su da ga prenesu na druge. podizanja strateskih prednosti i podizanja inovativnih sposobnosti organizacije. eng. upravljanje sve vecim brojem podataka i informacija u kompleksnom poslovnom okruzenju cime se zaposlenima omogucava organizacijsko ucenje baziranog na brzom znanju i resursima najbolje prakse. povecanje sposobnosti organizacije da odgovori na organizacijske promene u okruzenju. upravljanje znanjem. znanjem. Sistem upravljanja znanjem je IKT sistem u smislu aplikacionog sistema. iii IKT platforma koja kombinuje i integrise funkcije za kontekstualizovano manipulisanje eksptlcitnim i neizrecivim znanjem kroz organizaciju iii onaj deo organlzaclje na koji je usmerena inicijativa upravljanja znanjem. uticaj ekspertize i eksperata u organizacijama. potreba za sve kracirn zivotnim ciklusom proizvoda i upravljanje organizacijskim inovacijama. da donese resenje koje je primereno konkretnom slucaju.

3. graditi lojalnost Kompanije su zakljucile da nije dovoljno voditi racuna o musterijama. U mnogim organizacijama ulaganje u obrazovanje zaposlenih tretira se kao trosak a ne kao investicija. Istrazivaci u oblasti Ijudskih resursa naglasavaju da je moguce ostvariti povecani finansijski rezultat investiranjem u pojedinacne obuke i skolovanja. drugim recima. U sledecoj tabeli prikazan je strateski HRM. vee treba gledati i na zaposlene. i koja su primenila real an motivacijski platni sistem. HRM . od planiranja potreba za njirna. danas se najcesce naziva upravljanje Ijudskim resursima. zajednice i mreze. sta je planirano da se podigne kvalitet rada i nivo znanja svakog zaposlenog. jer Ijudski kapital organizacije predstavlja glavnu karakteristiku konkurentske sposobnosti i prednosti na global nom triistu. Upravljanje Ijudskim resursima fokusira se na pojedinca.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima r I Upravljanje poslovnirn lnformacionim sistemima 4. HRM je naucna disciplina koja ukljucije sve procese i aktivnosti koji imaju za cilj upravljanje Ijudskim resursima neke organizacije. Svaka uspesna organizacija mora svojih zaposlenih pozitivnom motivacijom. otvoriti sve komunikacijske kanale unutar kompanije. Gradenje odanosti zaposlenog je vazan cilj svake kompanije. njihovog pribavljanja i optimalnog rasporedivanja. Ljudi. u stvaranje ugodnog radnog okruzenja. ali isto tako veoma je vazno da vodi brigu i 0 svojim zaposlenima. medutim praksa je pokazala da se ovakva investicija brzo vraca. Personalna administracija TEHNICKI Administracija plata Podaci 0 radnicima Odrzavanje Osiguranja Menadzment Ijudskih resursa STRATESKI Dizajn organizacije Menadzrnent kompetencija Menadzment performansi Upravljanje kompenzacij ama Razvoj organizacije Interni iii vanjski tehnicki resurs Menadzment Ijudi DNEVNI Resavanje dnevnih problema Individualna motivacija Upravljanje razlicitostirna Resavanje kontlikata Monitoring Menadzment kadrova Upravljanje Ijudskim resursima je dobro poznato sa teoretske strane ali u praksi se tesko prihvata investicija u vrednost Ijudskog kapitala.. postal a su uspesn iija. odnosno. njihove potrebe. Disciplina koja se bavi sveobuhvatnim sagledavanjem upravljanja Ijudskim resursima u preduzecu. vodenja i rnotivisanja. a upravljanje znanjem na vece grupe.Upravljanje Ijudskim resursima Za svaku organizaciju je vazno da vodi brigu 0 svojim klijentima. Funkcije Ijudskih resursa i konsultanata Menadzment Ijudskih resursa tradicionalno je bio posmatran kao centar troskova. HRM bi trebalo da zaposlenom da priliku da se upozna sa novostima kompanije. do njihove zastite i unapredivanja.4. kao teret 174 175 . Preduzeca koja su ulagala u usavrsavanie i obuku zaposlenih. . motivacije i zadovoljstvo postaju centar paznje upravljanja ljudskim kapitalom.

Kimbal je poznat kao inovator u oblasti skladista podataka. inovacijom proizvoda. ljudi su blagol (Autor I Bil Inmon smatra da je DW deo sveobuhvatnog sistema poslovne inteligencije. Uveren je da DW treba biti dizajniran tako da bude brz i razumljiv.Skladiste podataka Na globalnom trzistu konkurencija je sve veca.3. Definise skladiste podataka kao konglomerat Data martova kompanije.5. Kompanija ima jedno skladiste podataka i Data martove sa izvorima podataka u tom skladistu podataka. Bit Inmon . korektnim odnosom sa kupcima i brzim donosenjem odluka. godine kao jedan od deset ljudi koji su imali najvise utieaja u racunarskoj industriji u zadnjih 40 godina. Dva istaknuta zagovornika arhitekture skladista podataka su 61 Bill lnrnon'" kojeg smatraju ocem DWa i Ralph Kimball kreator Data martova. Svako ko razmatra koncept skladista podataka ima svoje misljenje vezano za optimalan nacin konstruisanja DW-a. Ralph Kimball je osnivac Kimball grupe koja se bavi ekspertizorn DW-a i obukom iz oblasti skladista podataka. Svoju stratesku prednost nastoje ostvarrn adekvatnim planiranjem trzista. ( 4. Organizacije permanentno proveravaju svoju konkurentnost i tragaju za uspesnom poslovnom strategijom. imenovan je od strane Computer worlda 2007.) kraljevstu.~f Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima I f f Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima organizacije. Potrebno je prepoznati njihov rerspektivni zajednicki uticaj na buducnost organizacije. 176 177 . U skladistu podataka podaci su smesteni u trecoj normalnoj formi. DW . a kupci su sve zahtevniji. Njegova definicija DW-a je: DW je kopija promena podataka posebno strukturisanih za upite i analize.I William Harvey Inmon. a za to su potrebne pravovremene i relevantne informacije. Informaciono-komunikacione tehnologije i znanja zaposlenih moraju postati ravnopravan partner menadzmentu preduzeca."otae" skladista podataka. U poslovnom nepoznat. Po njemu su podaci uvek srnesteni u oo (.

Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima dimenzionalnom modelu'". Razvijeni u samostalnom okruzenju. odnosi se na bazu podataka za podrsku odlucivanju izgradenu za jednu organizacionu jedinicu iii poslovni proces. profitabilnost. Skladiste aplikacije: podataka koristi najmanje tri razlicite osnovne radne aplikacije. lako ovi izvestaji sadrze istorijske podatke. Data mart pokriva sarno jedan segment poslovanja. ovi alati koriste aplikacije koje mogu da obraduju sarno manju kolicinu pod ataka iz skladista podataka. Aplikacije dizajnirane za upite i izvestuje obraduju podatke koristeci jednostavne radne upite igenerisu osnovne izvestaje. za razliku od drugih vrsta informacionih sistema. (. graficki alati koji su korisni za upravljanje i prezentovanje podataka na individualnim racunarima. aplikacije za upite i izvestaje i aplikacije za anlizu i planiranje. Data mart. ne zadovoljavaju potrebe preduzeca za dubljim analizama. moze seotkriti greska u informacionom sistemu. i dugotrajnije cuva podatke u odnosu na klasicne infomacione sisteme. zeljene iii tacno izdvojene podatke neophodne za odredenu analizu. to je Iogicki podskup skladista podataka. tako da su ona proizvedena kao Data martovi koji se kasnije ukljucuju u skladiste podataka. poseduje osobine objedinjavanja razlicitih podataka dobijenih iz razlicitih informacionih sistema realizovanih na razlicitirn platformama. Aplikacije koje se koriste za anulizu i planiranje zadovoljavaju sustinske potrebe poslovnih procesa kao sto su predvidanje. jer se podaci u skladiste podataka unose preko informacionog sistema. Ovo su dye razlicite filozofije skladista podataka. skladista podataka su bliza filozofiji Kimbala zbog toga sto vecina DW-a pocinje kao baza podataka pojedinih odeljenja u korporaciji. Skladiste podataka.2 178 179 . iii mart podataka. Relativno brzo se moze otkriti promena u izvornom sistemu. Dimenziono modeliranje je tehnika logickog modeliranja koje se koristi u skladistu podataka sa ciljem podrske upitima krajnjeg korisnika prerna DW-u. poseduje i sposobnost adaptacije promenljivim poslovnim potrebama. U izgradnji skladista podataka javljaju se slicni problemi kao i u procesu izgradnje proizvodnih informacionih sistema. jednu temu. proizvodne aplikacije koje koriste postojece podatke. Skladiste podataka ima iterativni karakter izgradnje modela podataka. Direktan rucni unos podataka u skladiste podataka nije dozvoljen. analiza proizvodnje. U sledecoj tabeli prikazane su osobine skladista podataka i Data martova: Osnovne radne aplikacije su tabele i statisticki paketi. finansijska konsolidacija. Unos podataka u skladiste podataka obavlja se automatski i periodicno. U stvarnosti.

OW. cime se starim podacima gubi trag u bazi podataka. Kada posrnatramo operativan rad preduzeca. podrucja. skladiste podataka. Skladiste podataka je onaj oblik baze podataka u kojern su karakteristicna sledeca obelezja: usmerenost funkcionalnih neprornenljivost integrisanost. elastican i bezbedan registar podataka koji sluii kao infrastrukturna osnova za informacione softverske aplikacije. Operacione baze podataka nisu mogle zadovoljiti potrebe menadzera preduzeca da na brz i jednostavan nacin dodu do infonnacija bitnih za donosenje strateskih odluka.DW. Slika 36. integrisan. ali za poslovnu inteligenciju su vazni jer ona prati redosled poslovnih dogadaja. Za relevantne i pravovremene informacije potrehno je imati veliki. na primer promena cene proizvoda. Data Warehouse . Ovakav registar je skladiste podataka. 180 181 . Primer izgradnje skladista podataka Bi! Inmon je 1990. vremenski promenljiva i grupa podataka koja omogucava donosenje poslovnih podataka subjektno postojana odluka. U skladistu podataka nema nagomilanih podataka iz prethodnih godina osim onih za koje se smatra da su relevantni za analize. Iz podataka koji nastaju tokom redovnog poslovanja preduzeca izvodi se poslovna inteligencija. jedinstven. centralna je baza podataka u koju dolaze svi podaci preduzeca bez obzira na nacin prikupljanja i na izvor podataka. sadrzaja. prilagoden. godine definisao skladiste i ta definicija glasi: skladiste podataka je orijentisana. Podaci u bazi podataka moraju biti azurni pa se stari podaci zamenjuju novim. a u bazi podataka ostaju sarno podaci tekuce godine. integrisana. Podaci se u OW -u visedimenzionalno organizuju u obliku kocke. prerna tome. brisu se. Zbog svog obima podaci se arhiviraju svake godine. stari podaci nisu vazni. trajni su i vezani za vreme nastajanja. brzo otkrivanje nastalih promena u izvornorn sistemu. Neki od problema su: objedinjavanje raznovrsnih podataka iz vise nivoa realizovanih na razlicitirn platformama.Upravljanje poslovnirn Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Problerni su vezani uglavnom za ekstrakciju podataka. vremenska odredenost i web bazirana aplikacija. i iterativni karakter izgradnje programskog sistema za ekstrakciju. iterativni karakter izgradnje modela skladista podataka pa.

onda se misli na organizaciju podataka u skladistu oko predrneta kao sto su prodavnice. onda mozemo reci da je skladiste podataka mesto gde se cuvaju poslovni podaci.Upravljanje poslovnim lnformacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Cilj skladista podataka je stvoriti sto veci izvor informacija za razlicite dugorocne i kratkorocne analize i predvidanja. Kod operativnih baza podataka podaci su organizovani oko operativnih aplikacija. kalkulacije i druge aplikacije. Zasto je skladiste podataka bolje od operativne baze podataka? Zato sto u operativnoj bazi podataka: ne postoji podataka.: The data warehouse Wiley & Sons. Skoro svaki podatak pohranjen u skladistu ima svoju vrernensku odredenost. Skoro 80% ulozenih napora u razvoj skladista podataka otpada upravo na sakrivena podrucja. Operativna baza sadrzi najsvezije podatke u operativnorn srnislu. ne postoji drill-down metoda. back za korisnika vidljivom podrucju (eng!. 1998. Kada se govori 0 usmerenosti funkcionalnih podrucja. et al. Ovo omogucava vrernenske analize i predvidanja. pre pohranjivanja podataka u skladiste. na primer podaci 0 prodaji odredenog artikla u jednom periodu. Kada govorimo 0 poslovnirn informacionirn sisternima. prodaja i drugo. John 182 183 . ali nepogodne za provodenje analiza. dok se u operativnim bazama ne vodi racuna o konzistentnosti. Podaci koji su jednorn pohranjeni u skladiste podataka ne menjaju se. postoji neusaglasenost bazi./ront room). odnosno podaci u skladistu imaju svoju istoriju. podaci trebaju preprocesuirati da bi postali konzistentni. Lifecycle Toolkit.. odnosno prikazuju se na dosledan nacin kako bi se mogli koristiti u raznim analizarna. Zbog toga se. na primer narudzbe. U skladistu podataka podaci su konzistentni. tako da vaznost (. vazno je da korisnici imaju osnovno razumevanje tih procesa. ne postoje procedure za usaglasavanje podataka. izvor informacija za donosenje poslovnih odluka i stvaranje poslovne inteligencije. Iako je za korisnika sakriveno podrueje najvecirn delorn sakriveno od pogleda krajnjih korisnika skladista podataka. otezana je softverska podrska za analizu podataka i podaci nisu dimenzionalno organizovani. da bi integrisanost bila provedena. na primer cena proizvoda i njegovo stanje na skladistu. Arhitektura skludiita podataka Kirnballovo'" shvatanje arhitekture skladista podataka zasnovano je na dva osnovna dela.R. Danas je skladiste podataka dizajnirano tako da obezbedi jedno efikasno okruzenje za web bazirane aplikacije. New York. U operativnoj bazi podataka podaci se menjaju jer se uvek odrzava tekuce stanje. vremenska odrednica pohranjenih abrade ne postoji primena razlicitih podataka za iste probleme.3 Kimball. na: za korisnika room) i sakrivenom podrucju (eng!. algoritarna naziva i znacenja atributa u moze doci do gubitka informacija.

prezentacioni serveri . pripremanja i punjenja..asset management. aktivnosti vezane za upravljanje podacima . granuliranost podataka nije 184 185 .". Tu spadaju razlicite demografske informacije 0 kupcima iz statistickih publikacija. uporedivanje prodaje i slicno. i mogu. besplatni podaci s web stranica i slicno.data staging area.source systems.m. podrucje za prociscavan]e podataka . prodaja. u interne izvore podataka spadaju i arhivski podaci organizacije.~ Slika 37. Sakriveni deo tehnicke arhitekture DW-a Eksterne izvore podataka cine svi oni podaci koji ne pripadaju konkretnoj organizaciji. Osnovni cilj ovog dela jeste osiguranje resavanja specificnih problema vezanih za prenos odabranih .pravih podataka sa mesta A na rnesto B.hlhl!.. .. ~ . sadrzavati podatke 0 predvidanjima. ftnansije i slicno." ".: I. ~ w 'O Y "'.:'a IJ.presentation servers. jednorn reeju preciscavanja. proces transformacije. Izvorni sistemi podataka se mogu podeliti osnovne grupe: interni i eksterni izvori podataka. u dye Interni podaci pripadaju organizaciji i najvecim delom su pohranjeni u transakcijskim sistemima. .'ldi~b t~::~. a to ukljucuje zastitu i arhiviranje podataka.. sto znaci da je potrebno pratiti kako bi se uocilo kada su ti podaci na raspolaganju. Podaci se najcesce nalaze u razlicitim forrnatima.mk. Pritom treba voditi rae una i 0 razlikama koje se pojavljuju izmedu internih i eksternih podataka a odnose se na: ucestalost pojavtjivanja. Osnovni delovi sakrivenog tehnickog dela arhitekture su: izvorni sistemi podataka . na primer. vodeci pritom racuna da se urade sve potrebne transformacije u odgovarajucem vrernenskorn roku.. izvori. sto znaci da pre ucitavanja u skladiste podataka podaci trebaju proci kroz proces preciscavanja.data management services i upravljanje vlasnistvorn nad podacima . podaci doradeni i pripremljeni od strane razlicitih organizacionih delova preduzeca kao sto su plan. Bitno je naglasiti da se interni izvori podataka trebaju tretirati na isti nacin kao i eksterni Razumevanje prirode izvornih sistema je os nova za uspesno kreiranje skrivenog dela tehnicke arhitekture skladista podataka.'" t~i~k. dlOh-'lUIJ. format podataka. Za eksterne podatke nema jedinstvenih pravila kakva postoje kod intemih. informacije i podaci 0 konkurentirna neophodni za poredenje uspesnosti vlastitog poslovanja s poslovanjem drugih slicnih organizacija.himit. Medutim.il I'. podataka za skladiste podataka..Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnforrnacionim sistemima metapodataka rnoze znacajno uticati na ukupno shvatanje i eftkasno koriscenje skladista podataka.. standardne industrijske klasiftkacije..l .l\' lilJoon~k~ ':-. novine i razlicite druge publikacije. podaci prikupljeni iz razlicitih nezavisnih izvora. Za korisnika sakriveno podrucje arhitekture DW-a je mesto na kojernu se odvija proces prikupljanja.IJ. ".

Ne moze se unapred predvideti resavanje razlicitih problema koji se pojavljuju kada se pokusaju integrisati podaci iz razlicitih izvornih sistema. Tri osnovna koraka u razvoju skladista podataka su: 1. Pored uobicajenih razlika koje treba razresiti. u bilo koje vreme i na bilo kojem mediju. kljucni proces koji predstavlja skoro osamdeset procenata vremena u procesu izgradnje skladista podataka. losim poslovnim odlukama. cesto se ustanovi da aplikacija podrzava neka pravila koja nisu dokumentovana. Analiza izvora podataka Prvi korak u razvoju skladista podataka je analiza izvora podataka.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima uvek ista. kao i neki drugi. na kraju. Medutirn. Nairne. nedostajuci roditelji iz onoga sto bi trebalo biti relacija roditelj-dete. Kvalitetni podaci su os nova uspesnog skladista podataka te stoga nije cudno da se 80% vremena izgradnje skladista podataka potrosi upravo na obezbedenje kvaliteta podataka. Cesto se pronadu i necisti podaci kao 5tO su dupli slogovi. podataka. jer to vodi pogresnim informacijama. Izvori su operativni podaci i spoljne informacije nastale kao rezultat poslovanja. analiza podataka 2. predvidljivost. ali se one ne smeju preneti i u skladiste 186 187 . oni se mogu pojaviti u bilo kom obliku. Razlike se pojavljuju u nazivima. prikazan je blok dijagram razvoja izgradnje skladista podataka koji cu detaljnije opisati. U ovom procesu potrebno je definisati pravila za preuzimanje potrebnih podataka iz izvora podataka. rigoroznog pridriavanja poslovnih pravila. na primer demografski. podataka Zbog navedenih razloga. skladiste podataka pailjivo je dizajnirano i uredeno okruienje u sklopu kojeg su dokumentovana i ukljucena speciflcna pravila vezana za podatke. Na slici 38. Kompleksnost integracionih procesa raste kako se povecava broj predmetnih podrucja i izvornih sistema. formatima i samom kodiranju podataka koji se izdvajaju iz vise izvora podataka. pri cemu postojanje skladista podataka gubi svoju osnovnu namenu. jer su potrebna znanja najcesce u glavama korisnika skladista podataka. pa ovo zahteva znacajne napore u procesu transformacije podataka u oblik pogodan za skladiste podataka. denonnalizovani podaci koji se ne mogu ponovno nonnalizovati. izvornih sistema. za razliku od postojecih transakcionih sistema koji su izgradeni be. Anomalije podataka sadriane u postojecim izvorima podataka su neminovnost. insistiranje na kvalitetu u skladistu podataka ne moze biti prenaglaseno. priprema podataka i 3. sigurno je da ce se pojaviti i dodatni problemi pri izdvajanju podataka. tako da se ona moraju otkrivati u hodu kako bi izdvojeni podaci imali smisla. izgradnja baze podataka. pogresnim procenama i. podaci preuzeti iz velikih javnih baza. Prethodno navedene razlike u velikoj meri uticu i na izbor odgovarajucih alata i aktivnosti u procesu preciscavanja podataka. Eksterni podaci nisu predvidljivi.

nekonzistentnost vrednosti podataka . Oni cesto sadrze nedokumentovane i arhaicne relacije izrnedu pojedinih elemenata podataka. imaju razlicita znacenja.cesto se primarni kljucevi izvornih zapisa podataka ne poklapaju.neki operacioni sistemi su ekstremno stari. ovi duplicirani podaci imaju total no razlicite vrednosti. mora se definisati logicko CiScenje.mnoge organizacije dupliciraju svoje podatke. S obzirom na to da sinonimi i homonimi'" ne smeju postojati u okruzenju.redundantne podatke nije uvek lako prepoznati usled toga sto isti elementi podataka imaju razlicite nazive. usled anomalija azuriranja.elementi podataka kao sto su na primer datumi mogu biti uskladisteni u totalno razlicitim formatima. razliciti formati podataka . moze postojati pet datoteka o klijentima. gde svaki od njih ima razlicit atribut kao primarni kljuc klijenta.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima T r LJpravljanje poslovnim Informacionim sistemima Tipicni problemi izvora podataka: nekonzistentnost primarnih kljuceva . Algoritmi ciscenja podataka treba da se aktiviraju svaki put kada se podatak puni. sinonimi i homonimi . ugradena logika procesa .da bi se korigovale netacne vrednosti podataka. neophodno je preimenovati date elemente podataka. Specifikacije f r t I Slika 38. Na primer. Ovi razliciti kljucevi klijenata moraju se konsolidovati iii transformisati u jedan standardizovani kljuc klijenta. stvaraj u kopije originalnog podatka. ali 188 189 . Tokom vremena. netacne vrednosti podataka . Izgradnja skladista podataka (>4 Homonimi (homonym) su reci koje se isto pisu i izgovaraju.

Biraju se povezani elementi podataka. model podataka koji definise podatke na normalizovan nacin obezbeduje najbrzi i najbolji pristup podacima. Razne tehnologije. Visedimenzionalna analiza prosiruje rnogucnost upita i izvestaja. menadzera i izvrsilaca u organizaciji. U fazi prikupljanja odrzavaju se brojni sastanci pristup razvija kvalitetno vremenskorn roku jer je potrebno. formulisu se pomocu ER modela. Najcesce tehnike analize podataka su: Koraci u procesu analize i prikupljanja podataka su: intervjuisanje analiticara. model a relacija entiteta izvornih podataka. Ukoliko zelite obezbeditijednostavne upite i izvestaje. koja dokumentacija pristize u odeljenje i koji izvestaji izlaze iz odeljenja. analize i utvrdivanje protoka informacija: ulaz i izlaz iz odeljenja. Medutirn. Izvorni zahtevi. Tehnike analize podataka mogu uticati na tip odabranog modela podataka i na njegov sadrzaj. moraju da reflektuju ovu Nakon prikupljenih zahteva pristupa se drugoj fazi. obima projekta razvoja skladista Prva faza u procesu analize je prikupljanje izvornih zahteva i prikupljanje korisnickih zahteva. a ne na one sto je korisnickih. Podaci se struktuiraju tako da bi se dobio brz i lak odgovor na tipicna postavljena pitanja. smanjenje ucesca korisnika u ovom procesu povecava rizik neuspeha kod ispunjavanja korisnikovih zahteva. grupisanje dobijenih podataka: podaci 0 svim vrstama analiza koje se trenutno koriste i zahtevi vezani za podatke kao sto su njihovi izvori i neki novi detalji i prosledivanje organizovanih podataka svim ucesnicima sastanaka i intervjua na eventualnu korekciju i usaglasavanje. Potrebno je obezbediti lak pristup izvorima podataka visokog kvaliteta. visedimenzionalne rudarenje podataka. razmatraju se poslovne potrebe i zahtevi buducih korisnika sistema. zadataka i terminskih plano va. Ovakav skladiste podataka u kratkorn paznja usmerena na one sto je na raspolaganju. Treca faza u analizi podataka je izbor tehnike analize podataka. upiti i izvestaji. source-driven. definisanje projektnog plana. Potrebno je na samorn pocetku razmatrati arhitekturu i infrastrukturu skladista podataka. platforrne ibaze podataka podrzavaju arhitekturu skladista podataka. 190 191 . Potrebno je instalirati i alate za rad sa bazama podataka i podesiti mrezno okruzenje. zahteva i intervjui sa korisnicima. user-driven. definisanje tehnickih uslova i definisanje res ursa. planiranju skladista podataka koje se sastoji od sledecih aktivnosti: definisanje podataka.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima r t r Upravljanje poslovnim lnformacionirn sisternima I procesa transformacije logiku. Prednost ove metode je da podrzava sve podatke i uzima minimalno vrerne kroz izgradnju skladista podataka. njihova eventualna sumiranja i grupisanja u neku od kategorija i potom se prezentuju rezultati.

odredenog dana u odredenorn rasponu cena. koristi izvore podataka iz razlicitih platformi koje su upravljane razlicitim operacionim sistemima i aplikacijama. izvestaji i visedimenzionalna analiza od korisnika zahtevaju kreiranje i izvrsavanje upita zasnovanih na hipotezama. algoritmi iz njih izvlace pravila koja se mogu koristiti kod generisanja model a koji ima zeljeno ponasanje. najbitniji proces u razvoju i izgradnji skladista podataka. u formi grupisanja odredenih elemenata podataka. model podataka mora da obezbedi brz pristup podacima. U ovom slucaju se ne postavljaju pitanja vee se koriste odredeni algoritmi koji analiziraju podatke i izvestavaju sta su otkrili. koji identifikuje veze izmedu podataka i koji otkriva obrasce atributima.5 podataka za proces izgradnje ETL . definisanih procedura za pripremu podataka i postavljenih zahteva korisnika. Relativno nova tehnika analize podataka je rudarenje podataka . transformacija i punjenje. Ukoliko je struktura podataka visoko normalizovana.Extraction. prvi iz ugla proizvoda a drugi iz ugla prodavnice. Kako se koristi vise dimenzija. Ovo znaci da visedimenzionalna analiza zahteva model podataka koji ce omoguciti pogled na podatke iz bilo koje perspektive iIi bilo koje dimenzije. ciscenje i transformaciju podataka. Rudarenje moze biti u formi pronalazenja vaznosti u vezama izmedu odredenih elemenata podataka. Svrha ETL procesa je da spoji podatke iz heterogenih platformi u standardni format.Data mining. U oba primera se traze slicne informacije ali posmatrane iz razlicitih uglova. sto ce znacajno uticati na performanse skladista podataka. AJath OlAr • Dllla mining • Billa need SCON'Cllrd Slika 39. iii u nekoj drugoj formi za koriscenje odredenih grupa elemenata podataka. Ekstrakcija i ciscenje podataka sastoji se od razvoja procedura za ekstrakciju i procedura za CiSeenje podataka.Upravljanje posiovnim Informacionim sistemima T Upravijanje poslovnirn lnformacionim sistemima Kao primer moze posluziti analiza prodaje nekog proizvoda odredenog dana. Drugi primer moze biti analiza koliko je prodavnica prodala odredeni proizvod. Priprema skladista podataka (. Ovo je najkomplikovaniji proces u citavorn projektu. bice potrebno mnogo grupisanja izmedu tabela koje sadrze razlicite dimenzije podataka. Data mining odgovara na pitanja koja prethodno ne moraju biti postavljena. jer ukoliko je priprema podataka uspesna. Priprema podataka vrsi se na osnovu vee odredenog izvora podataka. bice uspesna i izgradnja skladista podataka. Priprema podataka grupise zapise sa slicnim Posle uspesne analize izvora podataka pocinje drugi korak. a to je priprema podataka.ekstrakcija. definisanih pravila za preuzimanje tih podataka. Transformation and Load 193 192 . Priprema se vrsi uz pomoc odredenih alata za ekstrakciju. u odredenoj prodavnici i u odredenom rasponu cena. Upiti. Nakon pronalazenja ovih formi. ETL 65 .

Nakon inicijalne ekstrakcije. Cilj procesa ekstrakcije podataka je da se svi potrebni podaci u odgovarajucem i konzistentnom fonnatu pripreme za ucitavanje u skladiste podataka. razlicite formate. (.Enterprise Information Integration (.x W 70 71 IMS -Information Management Systems VSAM . Najcesce su to relacione i nerelacione baze podataka.Ell . Na kraju se pristupa ciseenju onih podataka koji narusavaju poslovna pravila. Na primer. ETL algoritmi ciseenja podataka treba da se aktiviraju svaki put kada se podatak puni.Data Transformation Services 194 195 . Jedan od alata koji omogucava efikasnu ekstrakciju podataka je DTS71 koji je dec Microsoft SQL Server 2005 sistema za upravljanje bazama podataka.Index Sequential Access Method DTS . preko odredenih kljuceva i vrednosti podataka. Ova redundantnost treba da se sortira i konsoliduje. Ekstrakcija i ciscenje podataka je prva faza u procesu pripreme podataka i sastoji se iz: razvoja procedura za ekstrakciju podataka i razvoja procedura za ciscenje podataka. Cilj je dobiti veliki set heterogenih izvora podataka kojeg korisnik vidi kao jednu heterogenu bazu izvora podataka. isti izvorni element podatka kao sto je naziv klijenta moze da postoji u nekoliko izvornih datoteka i baza podataka. programi transfonnacije ne smeju biti pisani na brzinu. filtriranje. EAI moze pomoci u razvijanju potpuno novog pogleda na poslovanje preduzeca.(. Primer ekstrakcije podataka. Programi ekstrakcije podataka treba da vrse sortiranje. To je metoda. poznatog kao uniformni pristup podacima. (. moraju da prepoznaju koji od redundantnih izvornih datoteka iii baza podataka su zapisi sistema. EII66 alat je proces integracije infonnacija koriscenjern apstrakcije podataka sa ciljem obezbedenja jedinstvenog interfejsa. za pristup podacima unutar organizacije. konsolidaciju i koordinaciju aplikacija u preduzecu.T' Upravljanje poslovnim Informacionim sistemirna Upravljanje poslovnim lnforrnacionim sistemima ETL proces pocinje sa prefonnatiranjem podataka koji treba da unifikuje formate podataka iz razlicitih izvora. na osnovu odredenih procedura vrsi se dodavanje novih podataka u skladiste podataka. izvuci iz transakcionih sistema u kojima se zeljeni podaci nalaze. ali ukoliko se podaci nalaze u visestrukim heterogenim transakcionim sistemima. ciscenje i da agregiraju sve zahtevane podatke.7 EAIEnterprise Application Integration I I l I 1 \ Proces ekstrakcije podataka je izvlacenje podataka iz razlicitih izvornih sistema koji najcesce imaju razlicitu organizaciju podataka. Podaci koji ce biti u skladistu podataka moraju se ekstrahovati. Ekstrakcija podataka je vrlo jednostavna operacija ukoliko se potrebni podaci nalaze u jednoj relacionoj bazi. a 0 njemu ce kasnije biti reci. U drugom koraku se resava problem konzistentnosti koji se javlja usled redundantnosti podataka. vee se moraju razviti na jedan struktuiran nacin. Stoga. izvlacenje podataka postaje veoma kompleksna operacija. Procedure za ekstrakciju podataka. EAI67 je softver koji integrise racunarske aplikacije. plan i alat za modernizaciju.Virtual Storage Access Method ISAM . Ekstrakcija podataka vrsi se iz IMS68_a iii VSAM69-a iii ISAM70-a iii sa web sajta. Rezultati ovih aktivnosti su podaci koji ce ornoguciti generisanje metapodataka na osnovu kojih se dizajnira skladiste podataka. sto ukljucuje korake sortiranja i spajanja.

transformisu. dedupliciraju. konzistentnost . Ell. izdvajanje podataka iz izvornih sistema. transforrnisanje i prenos) . proces prikupljanja podataka treba biti dobro dizajniran. Cesto se za ove aktivnosti koriste vee pomenute procedure ETL. pridruzuju.podaci u skladistu podataka nemaju kontradikcija. B. u skladiste podataka. Nerealno je ocekivati da bilo koji sistem ima savrsene podatke. C. odrzavanje metapodataka i ucitavanje podataka u skladiste podataka. EAI. Navedeni procesi osiguravaju da su podaci pohranjeni u skladistu podataka: potrebni i korisni za poslovne korisnike. DiE. restrukturisanje kljuceva podataka. Transformation: Transportation (Izdvajanje. kompletnost . Da bi se u skladistu podataka dobili kvalitetni podaci. arhiviraju i pripremaju podatke iz razlicitih izvora za skladiste podataka. Slika 40.podaci u skladistu podataka se podudaraju sa sistemom slogova. Karakteristike kvalitetnog podatka su: podacima ETT . Svaka implementacija treba definisati svoje vlastite standarde za prihvatljiv nivo kvaliteta podataka.Extraction.podaci u skladistu podataka predstavljaju zaokruzen skup bitnih podataka. Data Warehouse kvalitetni da omoguce dobre inforrnacije. tacni kako bi osigurali tacne informacije i jednostavni za pristup kako bi se skladiste podataka moglo u potpunosti efikasno koristiti od strane krajnjih korisnika.Upravljanje poslovnim Informacionim sistemima Upravljanje poslovnim lnformacionim sisternima Preduzece FIRMA ima prodajna mesta u gradovima A. sabiranje podataka. indeksiranje podataka. jedinstvenost . 72 Kvalitet podataka zavisi od niza dogadaja od kojih je vecina van kontrole tima za razvoj i implementaciju skladista podataka. Informacije 0 prodaji su dobijene iz svake pojedinacne baze podataka i smestene su na jednom mestu. Svaka poslovnica preduzeca ima svoju radnu bazu podataka.dva ista elementa trebaju pozivati istu stvar i imati istu kljucnu vrednost i tacnost 196 197 . ciscenje i transformisanje podataka. Ekstrakcija podataka iz razlicitih izvornih sistema Podrucje preciscavanja podataka ukljucuje skup procesa koji ciste. iii EIT72 procedura koja obuhvata sledece procese: otkrivanje promena u izvornim potrebnim za skladiste podataka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->