P. 1
OBVEZNICE

OBVEZNICE

|Views: 1,136|Likes:
Published by Gojko Macanovic

More info:

Published by: Gojko Macanovic on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

Sadržaj Uvod 1.Obveznice 1.1. Municipalne obveznice 1.1.1. Banja Luka 1.1.2.Laktaši 1.1.3. Bijeljina 1.1.4.Gradiška 2. Unutrašnji dug 2.1.

Izmirenje stare devizne štednje 2.2. Izmirenje ratne materijalne i nematerijalne štete 3. Trgovanje na Banjalučkoj berzi Zaključak Literatura 3 4 5 6 9 11 11 13 14 20 22 23 24

Uvod
2

na razvijenim finansijskim tržištima postoji veliki broj hartija od vrijednosti koje spadaju u kategoriju instrumenata duga. Takođe, uočava se kako se za njih koristi veći broj pojmova, kao što su: zapisi, certifikati, note, deben- ture, bondovi, itd. Između pojedinih termina postoje dosta jasna razgraničenja. Međutim, u jugoslovenskoj praksi i stručnoj literaturi tokom 90-ih godina XX vijeka nije postojala precizna pojmovna izdiferenciranost. Uglavnom su se koristili pojam zapis i obveznica kao zbirni za većinu finansijskih instrumenata duga. Obveznice ćemo koristiti u smislu dugoročnih hartija od vrijednosti instrumenata duga. Slično kao i kratkoročni instrumenti tržišta novca i ove hartije odražavaju kreditne, to jest dužničko- povjerilačke odnose. Obveznice se definišu na različite načine. Na primjer, mogu se sresti definicije po kojima predstavljaju "certifikate koji pokazuju da korisnik kredita raspolaže određenim sredstvima".

1. OBVEZNICE

3

Prema načinu njihove amortzizacije klasifikuju se na: • obveznice sa jednokratnim dospećem • obveznice sa višekratnim (serijskim) dospećem. Prema vremenu otkupa. Prema načinu učestvovanja u dobitku preduzeća. Pošto izdavanje obveznica zahteva visok stepen stručnosti i dobro organizovanu tehniku emisije.Obveznica predstavlja hartiju od vrednosti kojom se izdavalac obavezuje da će donosiocu isplatiti određenog dana iznos naznačen u obveznici sa kamatom ili drugačije ako je tako predviđeno1. opština i drugih lokalnih zajednica. obveznice se klasifikuju na: • neosigurane i • osiguranje obveznice. "hartije od vrijednosti koje omogućavaju emitentima da prikupe sredstva za finansiranje svojih potreba na kreditnoj osnovi. a koje investitorima (vlasnicima) obezbjeđuju isplatu kamate i glavnice po unaprijed utvrđenom redoslijedu. Pomoću njih lokalne vlasti prikupljaju neophodna sredstva za realizaciju određenih projekata ili za pokrivanje tekućeg budžetskog 3 . U našem pravu insistira se na tome da izdavnje obveznica mora biti uspešno. U praksi se smatra da su kamatna plaćanja sigurna ako su kod industrijskih preduzeća tri puta pokrivena profitom a kod preduzeća elektroprivrede dva puta. na: • obveznice sa finansijskom kamatom • dohodovne obveznice i • participirajuće obveznice. Postoje tri načina emisije obveznica : upisivanje obveznica ili supskripcija. odnosno gradova. dele se na: • Kratkoročne • Srednjoročne • Dugoročne Prema subjektu koji ih izdaje obveznice se dele na: • Obveznice koje izdaje javni sektor • Obveznice koje izdaje privatni sektor Sa stanovišta osiguranja potraživanja. stalna prodaja obveznica i slobodna prodaja obveznica. Obveznice predstavljaju veoma značajan oblik prikupljanja slobodnih novčanih sredstava u savremenim privrednim odnosima u cilju finansiranja proširene reprodukcije.1 Municipalne obveznice Municipalne obveznice su dužničke hartije od vrednosti emitovane od strane lokalnih vlasti. a to znači da je u roku za isplatu obveznice uplaćeno najmanje 90 % od ukupnog novčanog iznosa koji je označen u objavi za upis obveznice. u određenom periodu vremena". 1. dele se na: • obveznice po isteku roka i • obveznice pre isteka roka. Obveznice mogu da budu sa fiksnom ili promenljivom kamatom. bankarske organizacije najčešće izdaju obveznice u tuđe ime i za tuđ račun. Obveznice prema trajanju kreditnog odnosa.

Trenutno su još tri opštine iskazale interes za emitovanje obveznica. Navedena sredstva biće usmjerena za finansiranje kapitalnih investicija.Na Banjalučkoj berzi prije nekoliko dana uspješno je završena prva javna ponuda obveznica Opštine Kotor Varoš. Ukupna vrijednost do sada emitovanih obveznica u osam opština jeste 44. ˝Stock. Stuart R.000 KM.rekao je Kecman.deficita.1 BANJALUKA . agenta navedenih emisija.000 KM obveznica. Grad Banja Luka emitovao je obveznice u vrijednosti od sedam miliona maraka. te Opština Brod koja je emitovala obveznice vrijedne četiri miliona maraka. Municipalne obveznice kao način finansiranja projekata lokalne samouprave prepoznaje sve više opština u Srpskoj. Bonds. Opština Šamac 4. NY Institute of Finance. Izdavanjem obveznica. direktor brokerske kuće "Advantis broker". veale. Futures ˝. a među svježijim primjerima jesu Opština Istočni Stari Grad koja je upisala 515. Ove dužničke hartije obezbeđuju lokalnim samoupravama veći izbor pri traženju sredstava za realizaciju projekata unutar lokalnih samouprava.000 KM. Upisana je ukupna emisija obveznica u iznosu od 4. 2001.000 obveznica ukupne vrijednost 2. Branko Kecman. kaže da je najvažnije da su emisije uspjele ali da i neke druge opštine pokazuju interes za ovakav način prikupljanja novca za infrastrukturne projekte. To bi im omogućilo da ostvaruju kamatu koja je jednaka ili čak veća nego kamata na oročenu štednju. .5 miliona KM. te izmirenje prenesenih obaveza. što bi značilo da svi kupci obveznica u primarnoj emisiji mogu u svakom trenutku da prodaju te obveznice. 2nd edition. . vlast pozajmljuje novac od kupaca municipalnih obveznica i obećava im povraćaj glavnice i pripadajuće kamate u određenom vremenskom periodu. ali i banke i građani.295. Na Banjalučkoj berzi kažu da kamata na opštinske obveznice iznosi između šest odsto i 6. Nakon toga. i mogu postati zamajac ravnomernog regionalnog razvoja2. a Opština Gradiška emitovala je 27.500.7 miliona maraka.U narednom periodu Banjalučka berza pokušaće da u saradnji s Investiciono-razvojnom bankom RS i poslovnim bankama obezbijedi podržavaoce likvidnost obveznica. Opština Bijeljina emitovala je obveznice vrijedne 11 miliona KM. 1 3 . građani na direktan način pomažu izgradnju infrastrukturnih projekata. Options.75 odsto. kupujući obveznice opština u kojima žive. a dugoročno će se pokazati da je to kvalitetniji način za obezbjeđenje finansijskih sredstava u odnosu na bankarske kredite . Opština Laktaši prva je lokalna zajednica u RS koja je emitovala obveznice i to u iznosu od deset miliona maraka. S druge strane.Osiguravajuća društva sve više ulažu u obveznice. što je sigurno zanimljivo za građane koji razmišljaju o dugoročnoj štednji. New York.

1. 2.2008 18.6 miliona obvezniva Opštine Brod.6 miliona municipalnih obveznica Opštine Bijeljina.2011 18. saopšteno je iz IRB RS.300.000 100.2011 % Studija slučaja: municipalne obveznice grada Banja Luka Emitent: Grad Banja Luka 2 .1 milion Opštine Laktaši. 7. 915. kaže da kupovionom obveznica pokazuju da nastavljaju dosljedno sprovoditi politiku investiranja u razvoj lokalnih sredina u kojima je i prikupljena premija od osiguranja. Banja Luka koje je do sada u tržište kapitala RS uložilo više od deset miliona KM.166. 1. Grad Banja Luka Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.474.7. 312.57 KM. februara isplatio treći kupon Prve javne emisije obveznica Grada Banja Luka. dok je 134. je u skladu sa planom isplate kupona (kamate i glavnice).4 miliona obveznica Grada Banja Luka. Banja Luka Grad Banja Luka.00 KM 33. kao emitent.7. od čega je 1. IRB RS je kupila 4.1 milion obveznica Opština Kotor Varoš i Šamac.000 obveznica Opštine Gradiška.200 KM.a po potrebi mogu ih prodavati i tako doći do novca . 3. te Grave osiguranje a.800 Opštine Istočni Stari Grad. čime su dokazali da podržavaju razvoj tržišta i lokalnih zajednica.666.91 KM isplaćeno na ime kamate. direktor Grave osiguranja.kaže Darko Lakić. 8. Ukupna vrijednost trećeg kupona je 1. IRB RS upisala je 5. Veselin Petković.166. koja je u periodu od 1.7. pomoćnik direktora Banjalučke berze.d.66 KM isplaćeno na ime otplate glavnice. januara 2007. Najveći investitori u municipalnih obveznici u RS jeste Investiciono-razvojna banka RS. godine do danas kupila obveznice ukupne vrijednosti 33.1.3333 KM KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 29.833.00 KM Tržišna kapitalizacija: % Tržišni segment: % Način trgovanja: %/% Dozvoljeno fluktuiranje / u toku dana: % Datum listinga: Datum delistiranja: % Datum isteka: % Prinos do dospijeća: % % % % 70.

Namena: Veličina emisije: Denominacija (nominala) Kamatna stopa: Datum emisije: Datum dospeća: Način isplate kamate: neotplaćeni deo glavnice Način otplate glavnice: Cena emisije: ponude (višestruke cene).d. utvđuje po metodi kontinuirane javne Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Advantis broker a. 18.875% na Polugodišnje.000.75% 18. izvršavaće se iz redovnih prihoda Grada do dospeća. Polugodišnje po kamatnoj stopi od 2.00%.07.2011. Obaveze Emitenta po osnovu emisije Obveznica.2008. Način uknjižbe: Srpske Agenti emisije: Pokrovitelji emisije: Pokrovitelj uključenja: Odobrenje emisije: Odobrenje prospekta: Srpske Zakon koji reguliše emisiju: Finansiranje izgradnje mosta preko reke Vrbas 7. međusobno su ravnopravne i jednakog su ranga sa svim drugim.000 KM. Obveznice ove emisije su slobodno prenosive dužničke hartije od vrednosti. osim obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa. direktne i bezuslovne obaveze Grada Banja Luka. Vlada Republike Srpske Komisija za hartije od vrijednosti Republike Zakon o zaduživanju. dugu i garancijama Zakon o tržištu hartija od vrednosti Pravni status obveznica: Obaveze emitenta iz obveznica predstavljaju neosigurane. u 6 jednakih delova 100. sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama Grada Banja Luka. odnosno isplate glavnice i kamate. 3 . Banja Luka / / Ministarstvo Finansija.07. Nijedan vlasnik obveznice nema pravo da traži prevremeno dospeće. 100 KM 5.

Uplata se vrši na račun kod depozitne banke NLB Razvojna Banka broj 562-09980651591-96. listirane su na službenom berzanskom tržištu Banjlučke berze. može u bilo koje vreme otkupiti obveznice javnom ponudom (prevremeni otkup) po bilo kojoj ceni. «čistoj ceni». 06.Sekundarna trgovina: Da. emitent će platiti zakonsku zateznu kamatu od zadnjeg dana isplate kupona (petnaest dana od dana dospeća) do dana stvarne isplate. Nijedan vlasnik Obveznica nije dužan da prihvati ponudu Emitenta niti je dužan da proda bilo koji broj obveznica kojima raspolaže 1. | 12:46 4 . Način distribucije: Upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrednosti Republike Srpske. Sredstvo plaćanja obveznica prve emisije je novac. konvertibilne marke (KM). Obveznice se prodaju na Banjalučkoj berzi. Početak upisa i uplate obveznica je 15 dana od od datuma upućivanja javnog poziva za početak upisa i uplate. što znači da ne obuhvata stečenu kamatu. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica. Ovlašćeni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava na račun depozitne banke. Upis i uplata obveznica traju 90 dana Uslov za uspešnu emisiju: Emisija obveznica Grada Banja Luka javnom ponudom smatra se uspešnom ako je od 90 dana predviđenom za upis i uplatu obveznica upisano i uplaćeno minimalno 60% od ukupnog broja obveznica ponuđenih u prospektu. Banja Luka. 2008.d.1. U slučaju kašnjenja isplate kupona iz Obveznice. Upis se vrši na način da potencijalni kupac uplati novac na račun ovlašćenog berzanskog posrednika putem kojeg želi da izda nalog za upis Obveznica i da izda nalog za upis u toku radnog vremena berzanskog posrednika. Cena će se izražavati u procentima od nominalne vrednosti Obveznice. Kašnjenje sa isplatom. kao Emitent. Laktaši Obveznice Opštine Laktaši danas stižu na Banjalučku berzu 30. Cena Obveznica zasnivaće se na tzv. Prevremena isplata glavnice: Grad Banja Luka.Obračun i poravnanje u sekundarnoj trgovini obveznica vršiće Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a.2.

Opština Laktaši3 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: 11. 30. a Kelečević kašnjenje objašnjava tehničkim i administrativnim razlozima. uz kamatu od 5.6.00% Tržišni segment: 0.2007.51% Nominalna vrijednost: 100. Iz Komisije za hartiju od vrijednosti RS podsjećaju da je registracija obveznica Laktaša u ukupnom iznosu od deset miliona KM završena i upisana u Registar emitenata 6.12.51% Prinos do dospijeća: 100. Član Odbora za emisiju obveznica Skupštine opštine Laktaši Dragan Kelečević kazao je da su oni sve obaveze završili u četvrtak i predali kompletnu dokumentaciju Banjalučkoj berzi. Skupština opštine donijela Odluku o prvoj emisij obveznica opštine Laktaši javnom ponudom.2007.2472 KM 7. 6.000 obveznica po nominalnoj cijeni od 100 maraka.Obveznice Opštine Laktaši uvrštene su u petak na službeno berzansko tržište Banjalučke berze.75 posto.6.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0.  31.10.2014 18.11. juni. a već od danas vlasnici će ih moći prodavati ukoliko bude zainteresiranih za njihovu kupovinu. Opština Laktaši emitirala je 100.blberza.2007. kada je prva emisija proglašena uspješnom. izjavio je za "Dnevni avaz" direktor Banjalučke berze Milan Božić32.com 2 . Podnesen zahtjev za odobrenje Prospekta KHOV RS 2 Dnevne novine Fokus.11. Izlazak na berzu prvobitno je najavljivan za 10.51% 100.000 100.53% Hronologija prve emisije laktaških obveznica  31.2007.6.2014 5.547 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 26.51% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: % Datum isteka: 100. juna. 2008 3 www.060.00 KM 70. a potom su uslijedili upis u Centralni registar i završavanje obaveza Opštine Laktaši prema investitorima.2010 Broj obveznica: 100. Skupština opštine donijela Odluku o zaduženju opštine Laktaši emisijom obveznica u svrhu izgradnje sportske dvorane u Laktašima  09. Ministarstvo finansija RS donijelo Odluku o davanju saglasnost opštini Laktašina na zaduženje po osnovu emisije obveznica  09. Bit će naplative nakon pet godina.3.2007. opština Laktaši upisana u Registar emitenata kod KHOV RS  30.2008 18.11.

00 KM. godine kontinuiranom metodom trgovanja.000.centralnu salu u kojoj je moguće organizovati takmičenja iz svih dvoranskih sportova.1.2008. prenosivih. uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5.  Obaveze Emitenta iz Obveznica predstavljaju neosigurane.000.poslovne prostore sa ugostiteljskim. Upis i uplata obveznica (maksimalno 90 dana)  Podnošenje Izvještaja o upisu i uplati obveznica KHOV RS  Upis emisije kod CRHOV RS Šta se finansira prikupljenim novčanim sredstvima od prve emisije obveznica? prvu emisiju  Novčanim sredstvima prikupljenim prvom emisijom obveznica javnom ponudom finansiraće se izgradnja sportske dvorane u Laktašima. trgovačkim i drugim sadržajima Osnovni uslovi prve emisije laktaških obveznica  Ukupan broj emitovanih obveznica prve emisije je 100.4 svlačionice .segment obveznice i ostali dužnički instrumenti. na ime.12.  Kompleks sportske dvorane obuhvata: . u denominaciji od 100 KM.000 2 .75 %.2.kancelarije za upravu dvorane i sportskih klubova .svlačionice za službena lica i ambulantu .000 obveznica.05. Nominalna vrijednost jedne obveznice iznosi 100 KM. Izvor: Capital. u nematerijalizovanom obliku. . sa dospjećem 2014. direktne i bezuslovne obaveze opštine Laktaši. KHOV RS donijela Rješenja o odobrenju prospekta za obveznica opštine Laktaši javnom ponudom  05.2008. Bijeljina Uvrštavanje obveznica Opštine Bijeljina na službeno berzansko tržište 02. 7.02-20. Objavljivanje Javnog poziva za upis i uplatu Obveznica  21. Opština Bijeljina emitovala je prvu javnu emisiju obveznica u iznosu od 11. 22. Obveznice se emituju na period od 6 godina. odnosno isplate glavnice i kamate.pomoćnu salu za treninge . osim obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu propisa.Dec. Obveznicama Opštine Bijeljina počinje se trgovati u ponedeljak.02. sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama opštine Laktaši. izvršiće se iz redovnih prihoda budžeta Opštine do dospjeća 1.  U nominalnom iznosu od 10.2009. 20:10.01. Opština će prodavati obveznice po nominalnoj vrednosti. godine (6 godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske). Obaveze Emitenta po osnovu emisije Obveznica.000.2008.2009. Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana danas odlučeno je da se obveznice Opštine Bijeljina (oznaka: BNIF-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište .  Obveznice će biti anuitetne. međusobno su ravnopravne i jednakog su ranga sa svim drugim. što znači da će se glavnica i kamata isplaćivati dva puta godišnje u jednakim iznosima.ba BANJALUKA.

00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: 27.2019 6.00 KM 92.2010 Broj obveznica: 100.11. godine kontinuiranom metodom trgovanja.49% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.00% sa rokom dospijeća od 6 godina.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: % Datum isteka: 100.75% sa rokom dospijeća od 10 godina.00% Tržišni segment: 0.00 KM 75. Opština Gradiška emitovala je prvu javnu emisiju obveznica u iznosu od 2. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 6.75% 18.3. 16.700.000 100.12.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0. Gradiška Uvrštavanje obveznica Opštine Gradiška na službeno berzansko tržište Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana 13.000 obveznica po nominalnoj vrijednosti od 100 KM.3.2010 Broj obveznica: 100. Obveznicama Opštine Gradiška počinje se trgovati u ponedeljak.034. Emituje se 27.3.2009 20.45% Nominalna vrijednost: 100.244.03. Isplata glavnice i kamate će se vršiti dva puta godišnje.00 KM 2.45% Prinos do dospijeća: 110. Prospekt je dostupan na internet stranici Banjalučke berze4. Opština Gradiška Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: 4 Capital.2009.000 100.03.49% Nominalna vrijednost: 100.11. godine odlučeno je da se obveznice Opštine Gradiška (oznaka: GRDS-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište – segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.2009 27.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0.2015 2 .ba 17.2.2019 25.000 KM.3.2009.45% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.00% Tržišni segment: 0.KM.923 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 13. Emituje se 110.1.609 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 7.7156 KM 10. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 6. Opština Bijeljina Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: 1.000 obveznica po nominalnoj vrijednosti od 100 KM.

decembra 2002. u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske. juna 1996.3. 15. Trg Republike Srpske broj 1. sprat.2 miliona KM. do 19.816/09 Informacije o izmirenju obaveza po osnovu unutrašnjeg duga Vlada Republike Srpske.49% 3. putem emisije obveznica. Prijem stranaka predviđen je utorkom i srijedom od 12. zgrada Administrativnog centra Vlade Republike Srpske. maja 1992. godine Broj: 06.83% 2. u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu i Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. godine do 19.00 časova. Ministartvo obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica da informacije o unutrašnjem dugu. mogu dobiti putem telefona ili neposrednim kontaktom. U julu 2009.11.Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: % Datum isteka: 100.00 do 11.07/059. godine izvršila prvu emisiju obveznice po osnovu izmirenja duga za staru deviznu štednju u iznosu od 209.2015 5.00 časova na brojeve telefona: +387 51 339 127 +387 51 339 127 i +387 51 339 129 +387 51 339 129 . godine i obavezama po osnovu stare devizne štednje.7 miliona KM. kao i obaveze Ministartva finansija da blagovremeno obavijesti građane o provedenim aktivnostima i pruži informacije o pojedičanim predmetima zainteresovanim licima. Ministartvo finansija. godine izvršila tri emisiji u ukupnom iznosu od oko 149. Vlada Republike Srpske je u protekle dvije godine po odlukama o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. Zbog velikog interesovanja građana. godine 2 .2009. Građani će putem telefona. godine do 31.49% Prinos do dospijeća: 100. maja 1992. juna 1996 godine. kancelarije broj 20 i 21. februara 2008. kontinuirano radi na rješavanju pitanja izmirenja obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. Republika Srpska je 28. odnosno materijalnoj i nematerijalnoj šteti nastaloj u periodu ratnih dejstava od 20. Unutrašnji dug REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA Datum: 25. juna 1996.00 do 14. moći da dobiju informacije svakim radnim danom od 9. opštim obavezama nastalim u periodu od 20. Da podsjetimo.

(2) U smislu ovog zakona pod računima stare devizne štednje podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriji Republike Srpske sa stanjem na dan 31. (1) Iznos obaveza po osnovu računa stare devizne štednje koji se izmiruju emisijom obveznica utvrđuje se u skladu sa ovim zakonom i Uredbom o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne 3 . STARA DEVIZNA ŠTEDNJA Na Banjalučkoj berzi se trenutno trguje sa tri emisuje obvreznica stare devizne štednje i to: Emisija 1 po prosječnoj cijeni 91.3 miliona KM. a umanjena za direktne isplate banke nakon tog datuma. godine u iznosu od 6. decembra 1991.Vlada je donijela Odluku o drugoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje koja je izvršena 28. (1) Ovim zakonom uređuju se uslovi i način izmirenja obaveza Republike Srpske po osnovu računa stare devizne štednje deponovane u domaćim bankama na teritoriji Republike Srpske.9 miliona KM i izvršila dvije emisija obveznica prema dobavljačima budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 2. za prenesena i iskorišćena sredstva sa jedinstvenog privatizacionog računa u Republici Srpskoj i za eventualne isplate poslije 31. decembra 1991.00 ZAKON O USLOVIMA I NAČINU IZMIRENjA OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE EMISIJOM OBVEZNICA U REPUBLICI SRPSKOJ I OSNOVNE ODREDBE Član 1. godine po bilo kojem drugom osnovu. Član 2. uključujući kamatu obračunatu do tog datuma.6 miliona KM. avgusta 2009. godine. Takođe. Republika Srpska je emitovala obveznice po izvršnim sudskim odlukama u ukupnom iznosu od 2. SEKRETAR Slavoljub Stojanović 2.00 Emisija 3 po prosječnoj cijeni 81.1.51 Emisija 2 po prosječnoj cijeni 85.

ovog člana predstavlja osnovu za izmirenje potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje i izdaje se u obliku formulara koje propisuje Ministar finansija Republike Srpske i sadrži: a) svaki pojedinačni račun iz člana 1. Svaki pojedinačni potražilac dobija samo jednu potvrdu o verifikaciji. čime se potvrđuju. Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriji Republike Srpske. ovog zakona i verifikovani iznos. b) identitet vlasnika i v) naziv banke i broj bankarskog tekućeg računa na koji će biti izvršena gotovinska isplata i isplate po osnovu emitovanih obveznica. godine se stornira i od istog datuma. 62/07 i 105/07). 3 . svi računi pojedinačno se verifikuju i iznosi zbrajaju radi utvrđivanja ukupnog iznosa potraživanja. (2) Nakon završetka verifikacije. Član 3. 76/06 i 72/07). vrši se novi obračun kamata po godišnjoj stopi od 0. broj: 28/06.5 %. (2) Sredstva za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje obezbjeđuje Republika Srpska. Obračunata i neisplaćena kamata prema ugovorima iz člana 1. ovog zakona nakon 1. u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje Član 7. (4) Ako potražilac raspolaže sa više računa u jednoj ili više banaka na teritoriji Republike Srpske. broj: 102/06. odnosno Bosne i Hercegovine. ovog zakona ne obuhvataju račune stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke. (u daljem tekstu: Uredba). II PRAVILA VERIFIKACIJE Član 5. Član 4. Član 6. Računi stare devizne štednje definisani članom 1. potražilac dobija potvrdu o verifikaciji koja identifikuje potražioca i verifikuje iznos računa stare devizne štednje. (''Službeni glasnik Republike Srpske ''. (3) Potvrda iz stava 2. 124/06. 17/07. Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu verifikovane mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskom postupku.štednje u Republici Srpskoj. pa do stupanja na snagu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (''Službeni glasnik BiH''. (1) Verifikacija predstavlja neophodan postupak kojim se identifikuju lica koja potražuju sredstva na računima stare devizne štednje (u daljem tekstu: potražilac). januara 1992. a ne redefinišu i ne raskidaju postojeća prava. vrši provjera iznosa računa stare devizne štednje svakog potražioca i registruju sva potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje.

3) nominalna vrijednost emisije: vrijednost obaveza po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini. otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način. proglasiti bilo koju obveznicu dospjelom i plativom prije njenog dospijeća. Član 9. 4) rok dospijeća: 5 godina od dana emisije. (3) Centralni registar obavlja poslove platnog agenta u skladu sa zaključenim ugovorom. izvršavaju se emisijom obveznica stare devizne štednje (u daljem tekstu: obveznice). (3) Obveznice su neograničeno prenosive hartije od vrijednosti emitovane u nematerijalizovanom obliku – elektronskom zapisu. (3) Vlasnik obveznice nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica. utvrđena u skladu sa ovim zakonom i Uredbom. (2) Isplata dospjele glavnice i obračunate kamate vrši se prenosom sredstava na račun vlasnika obveznice istekom 7 dana od dana dospijeća glavnice odnosno dospijeća kamate. 5) kamatna stopa: fiksna. (2) Republika Srpska može. u slučaju kupovine javnom ponudom. međusobno su ravnopravne i najmanje su u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim obavezama za čije izvršenje sredstva obezbjeđuje Republika Srpska.5% godišnje. a u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. a pod istim uslovima emisije utvrđenim ovim zakonom. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar). Banja Luka ( u daljem tekstu: Banjalučka berza). (2) Emisija obveznica može se izvršiti kroz više sukcesivnih emisija obveznica sa različitim datumima emisije. tj. bez odbitaka troškova i naknada Centralnog registra hartija od vrijednosti A. (4) Obveznice će biti uvrštene na službeno berzansko tržište Banjalučke berze A. (1) Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom.D. pod uslovom da. emitovane u seriji na osnovu kojih vlasnici obveznica imaju pravo na naplatu glavnice i kamate u skladu sa ovim zakonom i odlukom o emisiji. 3 . takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica. u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada). III EMISIJA OBVEZNICA Član 8. 2) denominacija: 1 konvertibilna marka. u bilo koje vrijeme. (1) Obveznice predstavljaju direktnu i bezuslovnu obavezu Republike Srpske.D. (1) Obveznice se emituju pod sljedećim uslovima: 1) vrsta obveznice: dugoročna obveznica sa kamatnim prinosom (kuponom). Član 10. 2. na ime.Verifikacija izvršena do dana stupanja na snagu ovog zakona prihvata se kao valjana.

D. (2) Uz zahtjev za registraciju obveznica. a koje su verifikovane u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. nominalnu vrijednost obveznica. 6) ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih obveznica iste klase. kojeg izrađuje Agencija za posredničke. (1) Lice ovlašćeno za sprovođenje odluke o emisiji dužno je da u roku od osam dana od dana donošenja odluke o emisiji podnese Centralnom registru zahtjev za registraciju (upis) obveznica. ovog člana izrađuje se na osnovu pojedinačnih i zbirnih izvještaja o izvršenom verifikovanju potraživanja. 4) redni broj emisije. (1) Odluku o emisiji obveznica donosi Vlada. 3) vrstu emisije. (2) Odluka o emisiji obveznica obavezno sadrži: 1) opšte podatke o emitentu. 2) datum donošenja odluke o emisiji. prezime i jedinstveni matični broj (ili drugi identifikacioni broj za nerezidenta) lica koje će postati vlasnik obveznice. kao i ukupnu vrijednost emisije. (3) Izvještaj iz stava 2. j) podatke o licu ovlašćenom za sprovođenje odluke o emisiji i 10)druge elemente bitne za sprovođenje ovog zakona. 2) broj obveznica i ukupnu vrijednost obveznica koje će pripasti svakom vlasniku obveznica. način i rokove za isplatu glavnice i kamate. informatičke i finansijske usluge A. 8) podatke o uvrštenju obveznica na službeno berzansko tržište Banjalučke berze 9) način obračuna i utvrđivanja kamate o rokovima dospijeća. 3) broj bankarskog tekućeg računa vlasnika obveznice preko kojeg se primaju uplate na ime kamate i glavnice i naziv banke kod koje je račun otvoren i 2 . đ) dospijeće. visinu kamate. oznaku vrste i klase obveznica. Član 13. 5) broj. 7) prava i ograničenja prava sadržanih u obveznici. ime jednog roditelja. (3) Sastavni dio odluke o emisiji je i otplatni plan kojim se utvrđuju rokovi otplate glavnice i kamate. Postupak emisije obveznica obuhvata: 1) donošenje odluke o emisiji 2) upis obveznica na račune kod Centralnog registra. lice ovlašćeno za sprovođenje odluke o emisiji dostavlja odluku o emisiji i izvještaj o obavezama po osnovu računa stare devizne štednje koje se izvršavaju emisijom obveznica. a sadrži: 1) ime. Član 12. (4) Odluka o emisiji objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Banja Luka (u daljem tekstu: APIF) i dostavlja Ministarstvu finansija u skladu sa Uredbom.Član 11.

1900 /07 PREDSJEDNIK Datum: 12. marta 2008. (4) Za tačnost podataka u pojedinačnim i zbirnim izvještajima o izvršenom verifikovanju potraživanja iz stava 3.5 Član 17. a najkasnije do 1. godine. (1) Centralni registar je dužan. obveznice emitovane u skladu sa ovim zakonom uvrštavaju se na službeno tržište Banjalučke berze. IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 16.6 mil. Član 14. otvoriti i voditi račune vlasnika obveznica. decembar 2007. izvršiti registraciju i čuvati podatke o sticanju vlasništva i pravima iz obveznica. kao i izdavati izvještaje. izvode i potvrde o stanju i promjenama na računima vlasnika obveznica. ovog člana odgovara APIF. izvršenoj u skladu sa ovim zakonom snosi Republika Srpska.1900 /07 2 . | 11:46 5 “Službeni glasnik Republike Srpske”. (2) Centralni registar je dužan da obavijesti Banjalučku berzu o registraciji obveznica. Troškove Centralnog registra po osnovu otvaranja računa vlasnika obveznica. Odluku o emisiji obveznica Vlada donosi u roku od 60 dana od dana poslednjeg gotovinskog izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. registrovati emisiju. registracije emisije i izdavanja vlasniku obveznice prvog izvoda o vlasništvu nad obveznicama u emisiji obveznica.Broj: 01. 2010. (4) Na trgovanje obveznicama na sekundarnom tržištu primjenjuju se propisi kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. u skladu sa propisima koji uređuju tržište hartija od vrijednosti i aktima Centralnog registra.4) adresa prebivališta vlasnika obveznice i drugi podaci u skladu sa aktima Centralnog registra.Broj: 01. (3) Na osnovu izvještaja Centralnog registra. KM 04. (5) Pravo vlasništva nad obveznicama i pravo raspolaganja stiče se danom upisa obveznica u Centralni registar. Član 15. na osnovu zaprimljenih odluke o emisiji i zahtjeva za registraciju obveznica sa izvještajem iz člana 13. (6) Republika Srpska se ne upisuje u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. stav 2 ovog zakona. godine NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić RS: Obveznicama stare devizne štednje isplaćeno 23. 03.

"Vrlo je važno da se dugovi po osnovu izdatih obveznica isplaćuju na vrijeme.00% 80.00% 81. Po osnovu isplate četvrtog anuiteta prve emisije bankama je doznačeno 22.034 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 14. od čega je 662.stara devizna štednja 3 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: 6 www.721.50% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: 81.10% 65.8 miliona maraka. 6kaže direktor Banjalučke berze.000 / 15.926. emitovanih 28.6 miliona maraka.22% 2 . Republika Srpska . Obezbijeđena sredstva i redovna isplata najbolji su dokaz da su obveznice Republike Srpske sigurne kao i da sve buduće aktivnosti po osnovu izmirenja duga po osnovu stare devizne štednje imaju planirani kontinuitet. Njima se trguje na Banjalučkoj berzi i trenutna cijena obveznica stare devizne štednje iz prve emisije kreće se oko 89 odsto.9. augusta 2009. Prvi anuitet druge emisije obveznica iznosi 744.11. Milan Božić.50 % / 81.2015 30. a preostali dio predstavlja sredstva na ime kamate. za šta je obezbijeđeno 23. s obzirom da investitori već imaju povjerenje u emitovane obveznice". Isplata vlasnicima obveznica stare devizne štednje jeste dobar znak i za tržište kapitala u RS. emitovanih 28.94 KM 0.2010 25.2378% 0.10% 82. i prvog anuiteta druge emisije obveznica.30% 80. godine.7378% 80.343 81.50 % 5. dok za drugu emisiju iznosi oko 86 odsto preostale vrijednosti. 21 milion maraka odnosi se na glavnicu.980.2010 80.2015 12.560 52. a preostali dio kamate". godine. februara 2008. Od tog iznosa.367 1. navode u Ministarstvu finansija RS. RS do sada je emitovala dvije emisije obveznica za izmirenje računa stare devizne štednje.00 KM 1. Svakom vlasniku obveznica isplaćeno je deset odsto iznosa glavnice od iznosa koji je emitovan u obveznicama i pripadajući dio kamate.10.blberza.00 KM 65. "Radi se o isplati po osnovu dvije emisije obveznica i to četvrtog anuiteta prve emisije obveznica.com 25. jer se tako omogućava da se i naknadno izdate obveznice uspješno plasiraju na tržište.9.909 maraka. ističu u Ministarstvu finansija RS.141 maraka glavnica.Ministarstvo finansija RS isplatilo je nove anuitete vlasnicima obveznica stare devizne štednje. slažu se na Banjalučkoj berzi.

1.00 izmirenje ratne štete 4 po prosječnoj cjeni 37. RATNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA ŠTETA Na Banjalučkoj berzi se trenutno trguje sa 4 emisije obveznica ratne štete i to: izmirenje ratne štete 1 po prosječnoj cjeni 38. juna ove godine. 2 .00 izmirenje ratne štete 2 po prosječnoj cjeni 36. a ne kako je ranije bilo predviđeno 35 godina.Najniža cijena u toku 52 sedmice: 80.00 Poslanici Narodne skupštine Republike srpske usvojili su u utorak uvečer po hitnom postupku Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS-a koji se odnosi na isplatu ratne štete.01% 1. Izmjenama ovog zakona predviđeno je da se isplata duga po osnovu ratne materijalne i nematrijalne štete izvrši emisijom obveznica s rokom dospjeća od 15. Definirano je i da se prva emisija obveznica izvrši najkasnije do 30.00 izmirenje ratne štete 3 po prosječnoj cjeni 37.

počevši od devete godine prije krajnjeg datuma dospijeća.11.490.11.00 KM 0.00 KM 1.00 KM 13.772 1.00% 38.764.99% 36.01% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: 2 35.6.432 38.600.6.996.15 % / 38.994 KM Obveznice i ostale .00% 37.00% 0.000 26.00 KM 1.99% 19.2008 26.2023 27.199 1.09 KM -0.6.2010 38. Konačna vrijednost svake emisije obveznica utvrđivat će se nakon završetka postupka verifikacije.2010 36. u skladu s ovim zakonom.00 KM 15. Navedeno je i kako su osnovni razlozi donošenja izmjena Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS-a odluke Ustavnog suda BiH u nekoliko predmeta u kojima je izričito naloženo skraćenje predviđenog roka dospijeća obveznica po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih djelovanja.izmirenje ratne štete 4 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: 25.00% 70.2023 16.314.izmirenje ratne štete 1 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: 25. Republika Srpska .50% 24.20% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: 40.346 7. sa godišnjom kamatom od 1.00% 38.00% 42.00 % 950 / 2.Isplata bi se vršila u 10 jednakih rata.58% Republika Srpska .00% 38.156.613 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 30.5 posto i s pravom prijevremenog otkupa.

89% 26.99% 36.99% 37.6.21% 2.2010 12.19% Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: dužničke HOV CONT +10%/-10% 23.2024 15.03% 35.000 / 5.99 % 40.75% 17.3.Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: -0.d.6.99% 36. Prnjavor 6.143 36.00 CERP-O-BCer a.6.45 100.45 o prosječna cijena posljednja cijena 2 .2024 15. Trgovanje na Banjalučkoj berzi Oznaka HOV Naziv HOV promjena najbolji najbolji [%] kupovni prodajni Prinos zadnji dan trgovanja BLMI-O-AGrad Banja Luka BNIF-O-AOpština Bijeljina 0.2010 100.89 % / 36.

00 36.11.03 37.2010 0.62 o o o o v 23.49 100.51 o 18.00 11.00 38.53% 100.00 o 11.00 47.00 47.00 33.2010 100.2009 91.11.22% RSOD-O-BRepublika Srpska .57% RSRS-O-CRepublika Srpska .00 37.38% RSRS-O-DRepublika Srpska .00 34.00 39.31% RSDS-O-BRepublika Srpska .49 o RSOD-O-ARepublika Srpska .20 38.11.11.50 12.11. Nova Topola GRDS-O-AOpština Gradiška 0.00 5.00 8.00 17.stara devizna štednja 124.16% 23.00 36.2010 85.stara devizna štednja 221.3.00 41.15% 4.2010 5.1.opšte obaveze 0.2010 0.d.73% RSDS-O-CRepublika Srpska .11.50 16.00 16.2010 ̂0.11.00 6.22% RSIO-O-ARepublika Srpska .00 37.60 10.30 36.00 100.00 OBDI-O-AOpština Brod OKVI-O-AOpština Kotor Varoš OLKI-O-AOpština Lopare 0.51 100.00 38.GOVF-O-AFarmland a.00 39.10 81.00 12.00 136.00 81.11.00 81.2010 0.2010 80.00 37.00 o o 0.o.51 85.86% OSRM-O-AOpština Srbac RSDS-O-ARepublika Srpska .2010 100.36 87.00 41.izmirenje ratne štete 4 24.00 37.3.00 o Zaključak 4 .2010 91.99 15.00 100.00 37.izmirenje ratne štete 3 25.51 92.obaveze dobavljačima 116.58% RSRS-O-BRepublika Srpska .51 o 0.o Banja Luka 0.10.stara devizna štednja 325.2010 100.00 ̂ 0.00 100.38% RSRS-O-ARepublika Srpska .00 85.izmirenje ratne štete 1 25.obaveze dobavljačima 212.izmirenje ratne štete 2 25.2010 0.10 36.00 14.83% ISKP-O-AOpština Istočni Stari Grad LKSD-O-AOpština Laktaši 0.21% SMFO-O-AOpština Šamac SNPO-O-AMKD Sinergija plus d.50 16.2010 0.11.11.00 91.00 47.

5 . Kod nas u Republici Srpskoj se najviše trguje sa obveznicama stare devizne štednje i ratne materijalne i nematerijalne štete kojima se mogu plaćati neke ne izmirene obaveze pa su iz tog razloga I pogodne za trgovanje. dobar nacin da se uz malen rizik dođe do zarade. U zadnje vrijeme sve više lokalnih zajednica se odlučuje na emisije municipalnih obveznica kako bi mogle efikasno da rade pojedine investicione projekte.Obveznice. Sve u svemu obveznice kod nas tek zaživljavaju i ukoliko se nastavi ovim tempom trgovanje obveznicama će biti jedan od sigurnijih nacina za investiranje.

Futures ˝. 2001. 2nd edition. New York. Novinski clanci 2 . Bonds. Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ˝PROMETEJ˝. Internet sajtovi 4. Banja Luka. 2010. veale. Stuart R. NY Institute of Finance. 3. ˝Stock.. Options. Finansijska tržišta instrumenti i institucije. 2. Zukić J.Literatura 1.

Finansijska tr i ta instrumenti i institucije. 2. NY Institute of Finance. Options. veale. New York. Novinski clanci 25 . Stock. Bonds. Stuart R. 2nd edition. 3.. Internet sajtovi 4. Futures . 2001. Zuki J.Literatura 1. Visoka kola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ . 2010. Banja Luka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->