Sadržaj Uvod 1.Obveznice 1.1. Municipalne obveznice 1.1.1. Banja Luka 1.1.2.Laktaši 1.1.3. Bijeljina 1.1.4.Gradiška 2. Unutrašnji dug 2.1.

Izmirenje stare devizne štednje 2.2. Izmirenje ratne materijalne i nematerijalne štete 3. Trgovanje na Banjalučkoj berzi Zaključak Literatura 3 4 5 6 9 11 11 13 14 20 22 23 24

Uvod
2

na razvijenim finansijskim tržištima postoji veliki broj hartija od vrijednosti koje spadaju u kategoriju instrumenata duga. Takođe, uočava se kako se za njih koristi veći broj pojmova, kao što su: zapisi, certifikati, note, deben- ture, bondovi, itd. Između pojedinih termina postoje dosta jasna razgraničenja. Međutim, u jugoslovenskoj praksi i stručnoj literaturi tokom 90-ih godina XX vijeka nije postojala precizna pojmovna izdiferenciranost. Uglavnom su se koristili pojam zapis i obveznica kao zbirni za većinu finansijskih instrumenata duga. Obveznice ćemo koristiti u smislu dugoročnih hartija od vrijednosti instrumenata duga. Slično kao i kratkoročni instrumenti tržišta novca i ove hartije odražavaju kreditne, to jest dužničko- povjerilačke odnose. Obveznice se definišu na različite načine. Na primjer, mogu se sresti definicije po kojima predstavljaju "certifikate koji pokazuju da korisnik kredita raspolaže određenim sredstvima".

1. OBVEZNICE

3

Obveznice predstavljaju veoma značajan oblik prikupljanja slobodnih novčanih sredstava u savremenim privrednim odnosima u cilju finansiranja proširene reprodukcije. a koje investitorima (vlasnicima) obezbjeđuju isplatu kamate i glavnice po unaprijed utvrđenom redoslijedu. Obveznice prema trajanju kreditnog odnosa. dele se na: • obveznice po isteku roka i • obveznice pre isteka roka. bankarske organizacije najčešće izdaju obveznice u tuđe ime i za tuđ račun. Prema načinu učestvovanja u dobitku preduzeća. u određenom periodu vremena".1 Municipalne obveznice Municipalne obveznice su dužničke hartije od vrednosti emitovane od strane lokalnih vlasti. "hartije od vrijednosti koje omogućavaju emitentima da prikupe sredstva za finansiranje svojih potreba na kreditnoj osnovi. opština i drugih lokalnih zajednica. Obveznice mogu da budu sa fiksnom ili promenljivom kamatom. odnosno gradova. Pomoću njih lokalne vlasti prikupljaju neophodna sredstva za realizaciju određenih projekata ili za pokrivanje tekućeg budžetskog 3 . obveznice se klasifikuju na: • neosigurane i • osiguranje obveznice. Pošto izdavanje obveznica zahteva visok stepen stručnosti i dobro organizovanu tehniku emisije. 1. U našem pravu insistira se na tome da izdavnje obveznica mora biti uspešno. a to znači da je u roku za isplatu obveznice uplaćeno najmanje 90 % od ukupnog novčanog iznosa koji je označen u objavi za upis obveznice. U praksi se smatra da su kamatna plaćanja sigurna ako su kod industrijskih preduzeća tri puta pokrivena profitom a kod preduzeća elektroprivrede dva puta. dele se na: • Kratkoročne • Srednjoročne • Dugoročne Prema subjektu koji ih izdaje obveznice se dele na: • Obveznice koje izdaje javni sektor • Obveznice koje izdaje privatni sektor Sa stanovišta osiguranja potraživanja. na: • obveznice sa finansijskom kamatom • dohodovne obveznice i • participirajuće obveznice. Prema vremenu otkupa. stalna prodaja obveznica i slobodna prodaja obveznica. Postoje tri načina emisije obveznica : upisivanje obveznica ili supskripcija. Prema načinu njihove amortzizacije klasifikuju se na: • obveznice sa jednokratnim dospećem • obveznice sa višekratnim (serijskim) dospećem.Obveznica predstavlja hartiju od vrednosti kojom se izdavalac obavezuje da će donosiocu isplatiti određenog dana iznos naznačen u obveznici sa kamatom ili drugačije ako je tako predviđeno1.

Ove dužničke hartije obezbeđuju lokalnim samoupravama veći izbor pri traženju sredstava za realizaciju projekata unutar lokalnih samouprava. Na Banjalučkoj berzi kažu da kamata na opštinske obveznice iznosi između šest odsto i 6. 2001.000 obveznica ukupne vrijednost 2. što bi značilo da svi kupci obveznica u primarnoj emisiji mogu u svakom trenutku da prodaju te obveznice. veale. građani na direktan način pomažu izgradnju infrastrukturnih projekata. kupujući obveznice opština u kojima žive. a dugoročno će se pokazati da je to kvalitetniji način za obezbjeđenje finansijskih sredstava u odnosu na bankarske kredite .U narednom periodu Banjalučka berza pokušaće da u saradnji s Investiciono-razvojnom bankom RS i poslovnim bankama obezbijedi podržavaoce likvidnost obveznica. 2nd edition.rekao je Kecman. Upisana je ukupna emisija obveznica u iznosu od 4. te izmirenje prenesenih obaveza. kaže da je najvažnije da su emisije uspjele ali da i neke druge opštine pokazuju interes za ovakav način prikupljanja novca za infrastrukturne projekte. vlast pozajmljuje novac od kupaca municipalnih obveznica i obećava im povraćaj glavnice i pripadajuće kamate u određenom vremenskom periodu. agenta navedenih emisija.500. Municipalne obveznice kao način finansiranja projekata lokalne samouprave prepoznaje sve više opština u Srpskoj. a Opština Gradiška emitovala je 27. S druge strane. Branko Kecman. Trenutno su još tri opštine iskazale interes za emitovanje obveznica. ˝Stock.deficita. a među svježijim primjerima jesu Opština Istočni Stari Grad koja je upisala 515. Opština Bijeljina emitovala je obveznice vrijedne 11 miliona KM. Grad Banja Luka emitovao je obveznice u vrijednosti od sedam miliona maraka. što je sigurno zanimljivo za građane koji razmišljaju o dugoročnoj štednji. ali i banke i građani. Futures ˝. Options.000 KM.1 BANJALUKA .7 miliona maraka.Osiguravajuća društva sve više ulažu u obveznice. . direktor brokerske kuće "Advantis broker". 1 3 .000 KM.295.000 KM obveznica. . i mogu postati zamajac ravnomernog regionalnog razvoja2.5 miliona KM. Opština Laktaši prva je lokalna zajednica u RS koja je emitovala obveznice i to u iznosu od deset miliona maraka. Stuart R.Na Banjalučkoj berzi prije nekoliko dana uspješno je završena prva javna ponuda obveznica Opštine Kotor Varoš. Izdavanjem obveznica. Nakon toga. Ukupna vrijednost do sada emitovanih obveznica u osam opština jeste 44. Opština Šamac 4. NY Institute of Finance. Navedena sredstva biće usmjerena za finansiranje kapitalnih investicija. te Opština Brod koja je emitovala obveznice vrijedne četiri miliona maraka.75 odsto. New York. Bonds. To bi im omogućilo da ostvaruju kamatu koja je jednaka ili čak veća nego kamata na oročenu štednju.

Veselin Petković. koja je u periodu od 1.474. dok je 134. 7. Banja Luka Grad Banja Luka. januara 2007.57 KM. pomoćnik direktora Banjalučke berze. IRB RS upisala je 5.2008 18.91 KM isplaćeno na ime kamate. godine do danas kupila obveznice ukupne vrijednosti 33.7. februara isplatio treći kupon Prve javne emisije obveznica Grada Banja Luka.1 milion obveznica Opština Kotor Varoš i Šamac.833. čime su dokazali da podržavaju razvoj tržišta i lokalnih zajednica.3333 KM KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 29.7.d. Grad Banja Luka Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: 0. 2. kaže da kupovionom obveznica pokazuju da nastavljaju dosljedno sprovoditi politiku investiranja u razvoj lokalnih sredina u kojima je i prikupljena premija od osiguranja.1.2011 % Studija slučaja: municipalne obveznice grada Banja Luka Emitent: Grad Banja Luka 2 . 1.kaže Darko Lakić.2011 18. od čega je 1. Ukupna vrijednost trećeg kupona je 1. saopšteno je iz IRB RS.1 milion Opštine Laktaši.66 KM isplaćeno na ime otplate glavnice. je u skladu sa planom isplate kupona (kamate i glavnice).a po potrebi mogu ih prodavati i tako doći do novca .7. 8.000 obveznica Opštine Gradiška.4 miliona obveznica Grada Banja Luka. 3.6 miliona municipalnih obveznica Opštine Bijeljina. direktor Grave osiguranja. te Grave osiguranje a.166.1. IRB RS je kupila 4.166.00 KM Tržišna kapitalizacija: % Tržišni segment: % Način trgovanja: %/% Dozvoljeno fluktuiranje / u toku dana: % Datum listinga: Datum delistiranja: % Datum isteka: % Prinos do dospijeća: % % % % 70. Najveći investitori u municipalnih obveznici u RS jeste Investiciono-razvojna banka RS.6 miliona obvezniva Opštine Brod.300.00 KM 33. Banja Luka koje je do sada u tržište kapitala RS uložilo više od deset miliona KM. 915. kao emitent.666. 312.800 Opštine Istočni Stari Grad.200 KM.000 100.

3 .07. direktne i bezuslovne obaveze Grada Banja Luka.Namena: Veličina emisije: Denominacija (nominala) Kamatna stopa: Datum emisije: Datum dospeća: Način isplate kamate: neotplaćeni deo glavnice Način otplate glavnice: Cena emisije: ponude (višestruke cene).75% 18. Obaveze Emitenta po osnovu emisije Obveznica. 100 KM 5. Banja Luka / / Ministarstvo Finansija. u 6 jednakih delova 100. Nijedan vlasnik obveznice nema pravo da traži prevremeno dospeće. 18. međusobno su ravnopravne i jednakog su ranga sa svim drugim.d. Način uknjižbe: Srpske Agenti emisije: Pokrovitelji emisije: Pokrovitelj uključenja: Odobrenje emisije: Odobrenje prospekta: Srpske Zakon koji reguliše emisiju: Finansiranje izgradnje mosta preko reke Vrbas 7. osim obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa.2011.07.000.2008.00%. dugu i garancijama Zakon o tržištu hartija od vrednosti Pravni status obveznica: Obaveze emitenta iz obveznica predstavljaju neosigurane.000 KM. utvđuje po metodi kontinuirane javne Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Advantis broker a.875% na Polugodišnje. Polugodišnje po kamatnoj stopi od 2. Obveznice ove emisije su slobodno prenosive dužničke hartije od vrednosti. sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama Grada Banja Luka. izvršavaće se iz redovnih prihoda Grada do dospeća. Vlada Republike Srpske Komisija za hartije od vrijednosti Republike Zakon o zaduživanju. odnosno isplate glavnice i kamate.

listirane su na službenom berzanskom tržištu Banjlučke berze. kao Emitent. može u bilo koje vreme otkupiti obveznice javnom ponudom (prevremeni otkup) po bilo kojoj ceni. 2008.2. konvertibilne marke (KM).1. Prevremena isplata glavnice: Grad Banja Luka.Obračun i poravnanje u sekundarnoj trgovini obveznica vršiće Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a. | 12:46 4 . Sredstvo plaćanja obveznica prve emisije je novac. Laktaši Obveznice Opštine Laktaši danas stižu na Banjalučku berzu 30. Cena Obveznica zasnivaće se na tzv. Nijedan vlasnik Obveznica nije dužan da prihvati ponudu Emitenta niti je dužan da proda bilo koji broj obveznica kojima raspolaže 1. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica. Upis se vrši na način da potencijalni kupac uplati novac na račun ovlašćenog berzanskog posrednika putem kojeg želi da izda nalog za upis Obveznica i da izda nalog za upis u toku radnog vremena berzanskog posrednika. što znači da ne obuhvata stečenu kamatu. emitent će platiti zakonsku zateznu kamatu od zadnjeg dana isplate kupona (petnaest dana od dana dospeća) do dana stvarne isplate. Kašnjenje sa isplatom. U slučaju kašnjenja isplate kupona iz Obveznice. Banja Luka. Početak upisa i uplate obveznica je 15 dana od od datuma upućivanja javnog poziva za početak upisa i uplate. Upis i uplata obveznica traju 90 dana Uslov za uspešnu emisiju: Emisija obveznica Grada Banja Luka javnom ponudom smatra se uspešnom ako je od 90 dana predviđenom za upis i uplatu obveznica upisano i uplaćeno minimalno 60% od ukupnog broja obveznica ponuđenih u prospektu. 06. «čistoj ceni». Uplata se vrši na račun kod depozitne banke NLB Razvojna Banka broj 562-09980651591-96. Obveznice se prodaju na Banjalučkoj berzi.Sekundarna trgovina: Da. Način distribucije: Upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrednosti Republike Srpske.d. Ovlašćeni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava na račun depozitne banke. Cena će se izražavati u procentima od nominalne vrednosti Obveznice.

000 obveznica po nominalnoj cijeni od 100 maraka. Bit će naplative nakon pet godina. opština Laktaši upisana u Registar emitenata kod KHOV RS  30. 30.51% Prinos do dospijeća: 100. uz kamatu od 5. kada je prva emisija proglašena uspješnom.53% Hronologija prve emisije laktaških obveznica  31.51% Nominalna vrijednost: 100. a Kelečević kašnjenje objašnjava tehničkim i administrativnim razlozima.00% Tržišni segment: 0. Skupština opštine donijela Odluku o prvoj emisij obveznica opštine Laktaši javnom ponudom.10. Član Odbora za emisiju obveznica Skupštine opštine Laktaši Dragan Kelečević kazao je da su oni sve obaveze završili u četvrtak i predali kompletnu dokumentaciju Banjalučkoj berzi.060.12.Obveznice Opštine Laktaši uvrštene su u petak na službeno berzansko tržište Banjalučke berze.6.2014 5.6.75 posto. izjavio je za "Dnevni avaz" direktor Banjalučke berze Milan Božić32.51% 100.2014 18. a već od danas vlasnici će ih moći prodavati ukoliko bude zainteresiranih za njihovu kupovinu.11. Izlazak na berzu prvobitno je najavljivan za 10.2472 KM 7. 6. juna. Skupština opštine donijela Odluku o zaduženju opštine Laktaši emisijom obveznica u svrhu izgradnje sportske dvorane u Laktašima  09.com 2 .3.2010 Broj obveznica: 100. 2008 3 www.11. a potom su uslijedili upis u Centralni registar i završavanje obaveza Opštine Laktaši prema investitorima.51% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0. Opština Laktaši3 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: 11. Opština Laktaši emitirala je 100.6.blberza.547 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 26.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: % Datum isteka: 100. Podnesen zahtjev za odobrenje Prospekta KHOV RS 2 Dnevne novine Fokus.11.  31.2007.00 KM 70.2008 18.2007. juni. Ministarstvo finansija RS donijelo Odluku o davanju saglasnost opštini Laktašina na zaduženje po osnovu emisije obveznica  09.2007.000 100.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0.2007. Iz Komisije za hartiju od vrijednosti RS podsjećaju da je registracija obveznica Laktaša u ukupnom iznosu od deset miliona KM završena i upisana u Registar emitenata 6.2007.

000. Upis i uplata obveznica (maksimalno 90 dana)  Podnošenje Izvještaja o upisu i uplati obveznica KHOV RS  Upis emisije kod CRHOV RS Šta se finansira prikupljenim novčanim sredstvima od prve emisije obveznica? prvu emisiju  Novčanim sredstvima prikupljenim prvom emisijom obveznica javnom ponudom finansiraće se izgradnja sportske dvorane u Laktašima.05. Obaveze Emitenta po osnovu emisije Obveznica. Nominalna vrijednost jedne obveznice iznosi 100 KM. 22.  Kompleks sportske dvorane obuhvata: . godine (6 godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske).000.2. sa dospjećem 2014.2009. Obveznice se emituju na period od 6 godina.2008. . što znači da će se glavnica i kamata isplaćivati dva puta godišnje u jednakim iznosima. Bijeljina Uvrštavanje obveznica Opštine Bijeljina na službeno berzansko tržište 02.segment obveznice i ostali dužnički instrumenti. u denominaciji od 100 KM.02-20. u nematerijalizovanom obliku.000 2 .00 KM. Opština Bijeljina emitovala je prvu javnu emisiju obveznica u iznosu od 11. trgovačkim i drugim sadržajima Osnovni uslovi prve emisije laktaških obveznica  Ukupan broj emitovanih obveznica prve emisije je 100.12.  U nominalnom iznosu od 10.2008. 20:10.poslovne prostore sa ugostiteljskim. odnosno isplate glavnice i kamate.centralnu salu u kojoj je moguće organizovati takmičenja iz svih dvoranskih sportova.  Obaveze Emitenta iz Obveznica predstavljaju neosigurane. prenosivih. godine kontinuiranom metodom trgovanja. Obveznicama Opštine Bijeljina počinje se trgovati u ponedeljak. Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana danas odlučeno je da se obveznice Opštine Bijeljina (oznaka: BNIF-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište .Dec.ba BANJALUKA. izvršiće se iz redovnih prihoda budžeta Opštine do dospjeća 1.000 obveznica.1.02. uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5. na ime. KHOV RS donijela Rješenja o odobrenju prospekta za obveznica opštine Laktaši javnom ponudom  05.000. Izvor: Capital.75 %. Opština će prodavati obveznice po nominalnoj vrednosti. sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama opštine Laktaši.2009. direktne i bezuslovne obaveze opštine Laktaši.svlačionice za službena lica i ambulantu .01.2008. međusobno su ravnopravne i jednakog su ranga sa svim drugim.4 svlačionice .  Obveznice će biti anuitetne.kancelarije za upravu dvorane i sportskih klubova .pomoćnu salu za treninge . 7. osim obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu propisa. Objavljivanje Javnog poziva za upis i uplatu Obveznica  21.

2.2009.03.700.244. Emituje se 110.3.034.03.2015 2 .000 100.45% Nominalna vrijednost: 100.3. Opština Gradiška Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: 4 Capital.000 obveznica po nominalnoj vrijednosti od 100 KM.KM.609 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 7.2010 Broj obveznica: 100.000 KM.000 100.ba 17.45% Prinos do dospijeća: 110.000 obveznica po nominalnoj vrijednosti od 100 KM.2019 6.00% Tržišni segment: 0.2009.49% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0. 16.7156 KM 10.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: 27.75% 18.3.1. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 6.2009 20.00% Tržišni segment: 0.00 KM 92.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: % Datum isteka: 100. Gradiška Uvrštavanje obveznica Opštine Gradiška na službeno berzansko tržište Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana 13.923 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 13.2010 Broj obveznica: 100.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0. Isplata glavnice i kamate će se vršiti dva puta godišnje.11.00 KM 2.00 KM 75. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 6.3.2019 25. Opština Bijeljina Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: 1.75% sa rokom dospijeća od 10 godina.2009 27. Opština Gradiška emitovala je prvu javnu emisiju obveznica u iznosu od 2.12.11. godine odlučeno je da se obveznice Opštine Gradiška (oznaka: GRDS-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište – segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.45% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0. Obveznicama Opštine Gradiška počinje se trgovati u ponedeljak. Emituje se 27.49% Nominalna vrijednost: 100. godine kontinuiranom metodom trgovanja. Prospekt je dostupan na internet stranici Banjalučke berze4.00% sa rokom dospijeća od 6 godina.

juna 1996 godine.816/09 Informacije o izmirenju obaveza po osnovu unutrašnjeg duga Vlada Republike Srpske. kontinuirano radi na rješavanju pitanja izmirenja obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. do 19. juna 1996. u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske. kao i obaveze Ministartva finansija da blagovremeno obavijesti građane o provedenim aktivnostima i pruži informacije o pojedičanim predmetima zainteresovanim licima. decembra 2002. U julu 2009. Prijem stranaka predviđen je utorkom i srijedom od 12. Ministartvo finansija. godine i obavezama po osnovu stare devizne štednje.7 miliona KM.2 miliona KM. opštim obavezama nastalim u periodu od 20. Republika Srpska je 28. godine do 19. godine 2 . februara 2008. godine do 31. Ministartvo obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica da informacije o unutrašnjem dugu. mogu dobiti putem telefona ili neposrednim kontaktom. putem emisije obveznica. Da podsjetimo. kancelarije broj 20 i 21. Trg Republike Srpske broj 1. maja 1992.00 časova. Vlada Republike Srpske je u protekle dvije godine po odlukama o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.11. maja 1992. Zbog velikog interesovanja građana.83% 2. u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu i Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje.2009. 15. godine izvršila tri emisiji u ukupnom iznosu od oko 149. Građani će putem telefona.49% Prinos do dospijeća: 100.Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: % Datum isteka: 100. godine izvršila prvu emisiju obveznice po osnovu izmirenja duga za staru deviznu štednju u iznosu od 209. godine Broj: 06. sprat. moći da dobiju informacije svakim radnim danom od 9. zgrada Administrativnog centra Vlade Republike Srpske. juna 1996.00 do 11.07/059.2015 5.00 do 14.3.00 časova na brojeve telefona: +387 51 339 127 +387 51 339 127 i +387 51 339 129 +387 51 339 129 . odnosno materijalnoj i nematerijalnoj šteti nastaloj u periodu ratnih dejstava od 20. Unutrašnji dug REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA Datum: 25.49% 3.

a umanjena za direktne isplate banke nakon tog datuma. STARA DEVIZNA ŠTEDNJA Na Banjalučkoj berzi se trenutno trguje sa tri emisuje obvreznica stare devizne štednje i to: Emisija 1 po prosječnoj cijeni 91.6 miliona KM. decembra 1991. SEKRETAR Slavoljub Stojanović 2. decembra 1991. godine u iznosu od 6. Takođe. godine po bilo kojem drugom osnovu. uključujući kamatu obračunatu do tog datuma.00 Emisija 3 po prosječnoj cijeni 81.1.00 ZAKON O USLOVIMA I NAČINU IZMIRENjA OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE EMISIJOM OBVEZNICA U REPUBLICI SRPSKOJ I OSNOVNE ODREDBE Član 1. (1) Ovim zakonom uređuju se uslovi i način izmirenja obaveza Republike Srpske po osnovu računa stare devizne štednje deponovane u domaćim bankama na teritoriji Republike Srpske.3 miliona KM. avgusta 2009. (1) Iznos obaveza po osnovu računa stare devizne štednje koji se izmiruju emisijom obveznica utvrđuje se u skladu sa ovim zakonom i Uredbom o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne 3 .51 Emisija 2 po prosječnoj cijeni 85. Republika Srpska je emitovala obveznice po izvršnim sudskim odlukama u ukupnom iznosu od 2. za prenesena i iskorišćena sredstva sa jedinstvenog privatizacionog računa u Republici Srpskoj i za eventualne isplate poslije 31.Vlada je donijela Odluku o drugoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje koja je izvršena 28.9 miliona KM i izvršila dvije emisija obveznica prema dobavljačima budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 2. Član 2. (2) U smislu ovog zakona pod računima stare devizne štednje podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriji Republike Srpske sa stanjem na dan 31. godine.

pa do stupanja na snagu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (''Službeni glasnik BiH''. 62/07 i 105/07). godine se stornira i od istog datuma. ovog zakona i verifikovani iznos. (3) Potvrda iz stava 2. (2) Nakon završetka verifikacije. ovog zakona ne obuhvataju račune stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke. Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriji Republike Srpske. 3 . januara 1992. Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu verifikovane mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskom postupku. potražilac dobija potvrdu o verifikaciji koja identifikuje potražioca i verifikuje iznos računa stare devizne štednje. ovog člana predstavlja osnovu za izmirenje potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje i izdaje se u obliku formulara koje propisuje Ministar finansija Republike Srpske i sadrži: a) svaki pojedinačni račun iz člana 1. 76/06 i 72/07). 17/07. čime se potvrđuju. broj: 102/06. II PRAVILA VERIFIKACIJE Član 5. ovog zakona nakon 1. (''Službeni glasnik Republike Srpske ''. (1) Verifikacija predstavlja neophodan postupak kojim se identifikuju lica koja potražuju sredstva na računima stare devizne štednje (u daljem tekstu: potražilac). vrši provjera iznosa računa stare devizne štednje svakog potražioca i registruju sva potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje. (4) Ako potražilac raspolaže sa više računa u jednoj ili više banaka na teritoriji Republike Srpske.štednje u Republici Srpskoj. Svaki pojedinačni potražilac dobija samo jednu potvrdu o verifikaciji. odnosno Bosne i Hercegovine. Član 6.5 %. b) identitet vlasnika i v) naziv banke i broj bankarskog tekućeg računa na koji će biti izvršena gotovinska isplata i isplate po osnovu emitovanih obveznica. Član 3. Obračunata i neisplaćena kamata prema ugovorima iz člana 1. vrši se novi obračun kamata po godišnjoj stopi od 0. (2) Sredstva za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje obezbjeđuje Republika Srpska. a ne redefinišu i ne raskidaju postojeća prava. 124/06. Računi stare devizne štednje definisani članom 1. Član 4. u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje Član 7. (u daljem tekstu: Uredba). broj: 28/06. svi računi pojedinačno se verifikuju i iznosi zbrajaju radi utvrđivanja ukupnog iznosa potraživanja.

Član 10. 5) kamatna stopa: fiksna. na ime. pod uslovom da. (1) Obveznice predstavljaju direktnu i bezuslovnu obavezu Republike Srpske. Član 9. a u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. emitovane u seriji na osnovu kojih vlasnici obveznica imaju pravo na naplatu glavnice i kamate u skladu sa ovim zakonom i odlukom o emisiji. izvršavaju se emisijom obveznica stare devizne štednje (u daljem tekstu: obveznice). 3) nominalna vrijednost emisije: vrijednost obaveza po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini. takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica. (3) Centralni registar obavlja poslove platnog agenta u skladu sa zaključenim ugovorom. (2) Isplata dospjele glavnice i obračunate kamate vrši se prenosom sredstava na račun vlasnika obveznice istekom 7 dana od dana dospijeća glavnice odnosno dospijeća kamate. (1) Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. međusobno su ravnopravne i najmanje su u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim obavezama za čije izvršenje sredstva obezbjeđuje Republika Srpska.5% godišnje. (1) Obveznice se emituju pod sljedećim uslovima: 1) vrsta obveznice: dugoročna obveznica sa kamatnim prinosom (kuponom). 2) denominacija: 1 konvertibilna marka. bez odbitaka troškova i naknada Centralnog registra hartija od vrijednosti A. (2) Emisija obveznica može se izvršiti kroz više sukcesivnih emisija obveznica sa različitim datumima emisije. u slučaju kupovine javnom ponudom. u bilo koje vrijeme. (4) Obveznice će biti uvrštene na službeno berzansko tržište Banjalučke berze A. 4) rok dospijeća: 5 godina od dana emisije. utvrđena u skladu sa ovim zakonom i Uredbom. 3 . u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada). Banja Luka ( u daljem tekstu: Banjalučka berza). a pod istim uslovima emisije utvrđenim ovim zakonom.D. III EMISIJA OBVEZNICA Član 8. otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način. (3) Obveznice su neograničeno prenosive hartije od vrijednosti emitovane u nematerijalizovanom obliku – elektronskom zapisu. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar). (3) Vlasnik obveznice nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica.D. (2) Republika Srpska može. 2.Verifikacija izvršena do dana stupanja na snagu ovog zakona prihvata se kao valjana. proglasiti bilo koju obveznicu dospjelom i plativom prije njenog dospijeća. tj.

3) vrstu emisije. đ) dospijeće. 7) prava i ograničenja prava sadržanih u obveznici. (4) Odluka o emisiji objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. 2) datum donošenja odluke o emisiji. kao i ukupnu vrijednost emisije. lice ovlašćeno za sprovođenje odluke o emisiji dostavlja odluku o emisiji i izvještaj o obavezama po osnovu računa stare devizne štednje koje se izvršavaju emisijom obveznica. ime jednog roditelja. 2) broj obveznica i ukupnu vrijednost obveznica koje će pripasti svakom vlasniku obveznica. visinu kamate. 6) ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih obveznica iste klase. (3) Sastavni dio odluke o emisiji je i otplatni plan kojim se utvrđuju rokovi otplate glavnice i kamate. Član 12. prezime i jedinstveni matični broj (ili drugi identifikacioni broj za nerezidenta) lica koje će postati vlasnik obveznice. (2) Odluka o emisiji obveznica obavezno sadrži: 1) opšte podatke o emitentu.D. Banja Luka (u daljem tekstu: APIF) i dostavlja Ministarstvu finansija u skladu sa Uredbom. a sadrži: 1) ime. 4) redni broj emisije. (3) Izvještaj iz stava 2. kojeg izrađuje Agencija za posredničke. Član 13. ovog člana izrađuje se na osnovu pojedinačnih i zbirnih izvještaja o izvršenom verifikovanju potraživanja. a koje su verifikovane u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. (1) Lice ovlašćeno za sprovođenje odluke o emisiji dužno je da u roku od osam dana od dana donošenja odluke o emisiji podnese Centralnom registru zahtjev za registraciju (upis) obveznica. 8) podatke o uvrštenju obveznica na službeno berzansko tržište Banjalučke berze 9) način obračuna i utvrđivanja kamate o rokovima dospijeća. 5) broj. (1) Odluku o emisiji obveznica donosi Vlada.Član 11. način i rokove za isplatu glavnice i kamate. j) podatke o licu ovlašćenom za sprovođenje odluke o emisiji i 10)druge elemente bitne za sprovođenje ovog zakona. nominalnu vrijednost obveznica. oznaku vrste i klase obveznica. Postupak emisije obveznica obuhvata: 1) donošenje odluke o emisiji 2) upis obveznica na račune kod Centralnog registra. (2) Uz zahtjev za registraciju obveznica. informatičke i finansijske usluge A. 3) broj bankarskog tekućeg računa vlasnika obveznice preko kojeg se primaju uplate na ime kamate i glavnice i naziv banke kod koje je račun otvoren i 2 .

otvoriti i voditi račune vlasnika obveznica. marta 2008. izvode i potvrde o stanju i promjenama na računima vlasnika obveznica.Broj: 01. 03. Član 15.4) adresa prebivališta vlasnika obveznice i drugi podaci u skladu sa aktima Centralnog registra. Troškove Centralnog registra po osnovu otvaranja računa vlasnika obveznica. (3) Na osnovu izvještaja Centralnog registra. | 11:46 5 “Službeni glasnik Republike Srpske”. KM 04. (4) Za tačnost podataka u pojedinačnim i zbirnim izvještajima o izvršenom verifikovanju potraživanja iz stava 3. (5) Pravo vlasništva nad obveznicama i pravo raspolaganja stiče se danom upisa obveznica u Centralni registar. godine NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić RS: Obveznicama stare devizne štednje isplaćeno 23.Broj: 01. IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 16. (1) Centralni registar je dužan. registrovati emisiju. izvršenoj u skladu sa ovim zakonom snosi Republika Srpska. na osnovu zaprimljenih odluke o emisiji i zahtjeva za registraciju obveznica sa izvještajem iz člana 13. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. u skladu sa propisima koji uređuju tržište hartija od vrijednosti i aktima Centralnog registra. izvršiti registraciju i čuvati podatke o sticanju vlasništva i pravima iz obveznica. obveznice emitovane u skladu sa ovim zakonom uvrštavaju se na službeno tržište Banjalučke berze. registracije emisije i izdavanja vlasniku obveznice prvog izvoda o vlasništvu nad obveznicama u emisiji obveznica. a najkasnije do 1. stav 2 ovog zakona. Odluku o emisiji obveznica Vlada donosi u roku od 60 dana od dana poslednjeg gotovinskog izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. (6) Republika Srpska se ne upisuje u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. (4) Na trgovanje obveznicama na sekundarnom tržištu primjenjuju se propisi kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti.6 mil. godine. decembar 2007.1900 /07 PREDSJEDNIK Datum: 12.1900 /07 2 . kao i izdavati izvještaje.5 Član 17. 2010. (2) Centralni registar je dužan da obavijesti Banjalučku berzu o registraciji obveznica. ovog člana odgovara APIF. Član 14.

slažu se na Banjalučkoj berzi.50 % / 81. Njima se trguje na Banjalučkoj berzi i trenutna cijena obveznica stare devizne štednje iz prve emisije kreće se oko 89 odsto.11.10% 65.00% 81. navode u Ministarstvu finansija RS.50% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: 81. RS do sada je emitovala dvije emisije obveznica za izmirenje računa stare devizne štednje.000 / 15. za šta je obezbijeđeno 23. ističu u Ministarstvu finansija RS. februara 2008.560 52.926.2378% 0.94 KM 0.2015 12. augusta 2009.22% 2 . Po osnovu isplate četvrtog anuiteta prve emisije bankama je doznačeno 22. Prvi anuitet druge emisije obveznica iznosi 744. dok za drugu emisiju iznosi oko 86 odsto preostale vrijednosti. 21 milion maraka odnosi se na glavnicu.30% 80. Milan Božić.909 maraka. Isplata vlasnicima obveznica stare devizne štednje jeste dobar znak i za tržište kapitala u RS.367 1.00% 80. Obezbijeđena sredstva i redovna isplata najbolji su dokaz da su obveznice Republike Srpske sigurne kao i da sve buduće aktivnosti po osnovu izmirenja duga po osnovu stare devizne štednje imaju planirani kontinuitet. jer se tako omogućava da se i naknadno izdate obveznice uspješno plasiraju na tržište. Od tog iznosa.141 maraka glavnica. godine.2015 30.blberza.2010 80. "Radi se o isplati po osnovu dvije emisije obveznica i to četvrtog anuiteta prve emisije obveznica. Svakom vlasniku obveznica isplaćeno je deset odsto iznosa glavnice od iznosa koji je emitovan u obveznicama i pripadajući dio kamate.034 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 14. "Vrlo je važno da se dugovi po osnovu izdatih obveznica isplaćuju na vrijeme. a preostali dio predstavlja sredstva na ime kamate.stara devizna štednja 3 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: 6 www.6 miliona maraka.343 81.10.980.50 % 5.Ministarstvo finansija RS isplatilo je nove anuitete vlasnicima obveznica stare devizne štednje.8 miliona maraka. emitovanih 28.9.00 KM 65.com 25. a preostali dio kamate". s obzirom da investitori već imaju povjerenje u emitovane obveznice". Republika Srpska .10% 82. emitovanih 28.2010 25. godine.721. i prvog anuiteta druge emisije obveznica. 6kaže direktor Banjalučke berze.00 KM 1. od čega je 662.7378% 80.9.

00 izmirenje ratne štete 4 po prosječnoj cjeni 37.00 izmirenje ratne štete 3 po prosječnoj cjeni 37.00 izmirenje ratne štete 2 po prosječnoj cjeni 36.01% 1. 2 .00 Poslanici Narodne skupštine Republike srpske usvojili su u utorak uvečer po hitnom postupku Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS-a koji se odnosi na isplatu ratne štete. Izmjenama ovog zakona predviđeno je da se isplata duga po osnovu ratne materijalne i nematrijalne štete izvrši emisijom obveznica s rokom dospjeća od 15. Definirano je i da se prva emisija obveznica izvrši najkasnije do 30. RATNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA ŠTETA Na Banjalučkoj berzi se trenutno trguje sa 4 emisije obveznica ratne štete i to: izmirenje ratne štete 1 po prosječnoj cjeni 38.Najniža cijena u toku 52 sedmice: 80. a ne kako je ranije bilo predviđeno 35 godina.1. juna ove godine.

199 1.2008 26.6.00% 37.5 posto i s pravom prijevremenog otkupa.99% 19.000 26.Isplata bi se vršila u 10 jednakih rata.11.00 KM 1.2023 16.2010 36.09 KM -0.00% 38.11.99% 36.izmirenje ratne štete 1 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: 25.772 1.764.2010 38.613 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 30.50% 24.346 7.314.156. Konačna vrijednost svake emisije obveznica utvrđivat će se nakon završetka postupka verifikacije. Republika Srpska .6.6.994 KM Obveznice i ostale . u skladu s ovim zakonom.996.2023 27.15 % / 38.00% 0.izmirenje ratne štete 4 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: 25.490.00 KM 13.20% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: 40.00% 42.00 KM 0.00 % 950 / 2.432 38.00% 70.00% 38. počevši od devete godine prije krajnjeg datuma dospijeća.600.00 KM 15.00 KM 1.00% 38. Navedeno je i kako su osnovni razlozi donošenja izmjena Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS-a odluke Ustavnog suda BiH u nekoliko predmeta u kojima je izričito naloženo skraćenje predviđenog roka dospijeća obveznica po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih djelovanja. sa godišnjom kamatom od 1.01% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: 2 35.58% Republika Srpska .

99 % 40.75% 17.03% 35.99% 36.00 CERP-O-BCer a.19% Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: dužničke HOV CONT +10%/-10% 23.6.3.Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: -0.99% 36. Trgovanje na Banjalučkoj berzi Oznaka HOV Naziv HOV promjena najbolji najbolji [%] kupovni prodajni Prinos zadnji dan trgovanja BLMI-O-AGrad Banja Luka BNIF-O-AOpština Bijeljina 0.89 % / 36.45 o prosječna cijena posljednja cijena 2 . Prnjavor 6.000 / 5.45 100.89% 26.143 36.d.2010 12.2024 15.2010 100.6.6.2024 15.21% 2.99% 37.

00 5.00 16.11.22% RSIO-O-ARepublika Srpska .11.11.00 41.opšte obaveze 0.00 136.00 100.00 85.38% RSRS-O-DRepublika Srpska .1.00 37.00 ̂ 0.00 81.00 OBDI-O-AOpština Brod OKVI-O-AOpština Kotor Varoš OLKI-O-AOpština Lopare 0.11.stara devizna štednja 124.62 o o o o v 23. Nova Topola GRDS-O-AOpština Gradiška 0.21% SMFO-O-AOpština Šamac SNPO-O-AMKD Sinergija plus d.49 o RSOD-O-ARepublika Srpska .51 o 0.3.00 100.50 16.00 47.2010 100.2010 100.00 8.00 6.00 39.86% OSRM-O-AOpština Srbac RSDS-O-ARepublika Srpska .11.60 10.00 39.00 47.2010 0.15% 4.obaveze dobavljačima 116.00 34.03 37.00 100.58% RSRS-O-BRepublika Srpska .10.31% RSDS-O-BRepublika Srpska .d.izmirenje ratne štete 4 24.izmirenje ratne štete 1 25.30 36.57% RSRS-O-CRepublika Srpska .2010 85.00 36.2009 91.2010 80.stara devizna štednja 221.2010 0.00 81.00 o Zaključak 4 .11.11.2010 0.83% ISKP-O-AOpština Istočni Stari Grad LKSD-O-AOpština Laktaši 0.2010 100.2010 ̂0.50 16.00 11.00 o 11.11.2010 0.2010 91.2010 0.00 38.50 12.izmirenje ratne štete 2 25.00 91.00 37.izmirenje ratne štete 3 25.20 38.stara devizna štednja 325.11.o.00 12.00 41.00 37.51 85.11.00 36.99 15.10 36.00 o o 0.51 o 18.obaveze dobavljačima 212.22% RSOD-O-BRepublika Srpska .00 38.00 37.16% 23.o Banja Luka 0.53% 100.36 87.49 100.51 100.51 92.10 81.00 17.2010 5.GOVF-O-AFarmland a.00 47.00 14.00 33.3.00 37.73% RSDS-O-CRepublika Srpska .38% RSRS-O-ARepublika Srpska .

Kod nas u Republici Srpskoj se najviše trguje sa obveznicama stare devizne štednje i ratne materijalne i nematerijalne štete kojima se mogu plaćati neke ne izmirene obaveze pa su iz tog razloga I pogodne za trgovanje. U zadnje vrijeme sve više lokalnih zajednica se odlučuje na emisije municipalnih obveznica kako bi mogle efikasno da rade pojedine investicione projekte. Sve u svemu obveznice kod nas tek zaživljavaju i ukoliko se nastavi ovim tempom trgovanje obveznicama će biti jedan od sigurnijih nacina za investiranje.Obveznice. dobar nacin da se uz malen rizik dođe do zarade. 5 .

2nd edition. veale. Banja Luka. 2001. Stuart R. ˝Stock.. Finansijska tržišta instrumenti i institucije.Literatura 1. Zukić J. 2010. Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ˝PROMETEJ˝. Options. Bonds. New York. 2. Internet sajtovi 4. Novinski clanci 2 . Futures ˝. NY Institute of Finance. 3.

NY Institute of Finance. 3. Futures .Literatura 1. Banja Luka. Novinski clanci 25 . 2nd edition. New York. 2. Zuki J. Stock.. Options. Stuart R. 2010. Internet sajtovi 4. Visoka kola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ . veale. Finansijska tr i ta instrumenti i institucije. Bonds. 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful