P. 1
OBVEZNICE

OBVEZNICE

|Views: 1,105|Likes:
Published by Gojko Macanovic

More info:

Published by: Gojko Macanovic on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

Sadržaj Uvod 1.Obveznice 1.1. Municipalne obveznice 1.1.1. Banja Luka 1.1.2.Laktaši 1.1.3. Bijeljina 1.1.4.Gradiška 2. Unutrašnji dug 2.1.

Izmirenje stare devizne štednje 2.2. Izmirenje ratne materijalne i nematerijalne štete 3. Trgovanje na Banjalučkoj berzi Zaključak Literatura 3 4 5 6 9 11 11 13 14 20 22 23 24

Uvod
2

na razvijenim finansijskim tržištima postoji veliki broj hartija od vrijednosti koje spadaju u kategoriju instrumenata duga. Takođe, uočava se kako se za njih koristi veći broj pojmova, kao što su: zapisi, certifikati, note, deben- ture, bondovi, itd. Između pojedinih termina postoje dosta jasna razgraničenja. Međutim, u jugoslovenskoj praksi i stručnoj literaturi tokom 90-ih godina XX vijeka nije postojala precizna pojmovna izdiferenciranost. Uglavnom su se koristili pojam zapis i obveznica kao zbirni za većinu finansijskih instrumenata duga. Obveznice ćemo koristiti u smislu dugoročnih hartija od vrijednosti instrumenata duga. Slično kao i kratkoročni instrumenti tržišta novca i ove hartije odražavaju kreditne, to jest dužničko- povjerilačke odnose. Obveznice se definišu na različite načine. Na primjer, mogu se sresti definicije po kojima predstavljaju "certifikate koji pokazuju da korisnik kredita raspolaže određenim sredstvima".

1. OBVEZNICE

3

Obveznica predstavlja hartiju od vrednosti kojom se izdavalac obavezuje da će donosiocu isplatiti određenog dana iznos naznačen u obveznici sa kamatom ili drugačije ako je tako predviđeno1. Prema vremenu otkupa. U praksi se smatra da su kamatna plaćanja sigurna ako su kod industrijskih preduzeća tri puta pokrivena profitom a kod preduzeća elektroprivrede dva puta. dele se na: • Kratkoročne • Srednjoročne • Dugoročne Prema subjektu koji ih izdaje obveznice se dele na: • Obveznice koje izdaje javni sektor • Obveznice koje izdaje privatni sektor Sa stanovišta osiguranja potraživanja. a koje investitorima (vlasnicima) obezbjeđuju isplatu kamate i glavnice po unaprijed utvrđenom redoslijedu. bankarske organizacije najčešće izdaju obveznice u tuđe ime i za tuđ račun. dele se na: • obveznice po isteku roka i • obveznice pre isteka roka. U našem pravu insistira se na tome da izdavnje obveznica mora biti uspešno. Obveznice mogu da budu sa fiksnom ili promenljivom kamatom. Prema načinu njihove amortzizacije klasifikuju se na: • obveznice sa jednokratnim dospećem • obveznice sa višekratnim (serijskim) dospećem. obveznice se klasifikuju na: • neosigurane i • osiguranje obveznice. odnosno gradova.1 Municipalne obveznice Municipalne obveznice su dužničke hartije od vrednosti emitovane od strane lokalnih vlasti. "hartije od vrijednosti koje omogućavaju emitentima da prikupe sredstva za finansiranje svojih potreba na kreditnoj osnovi. a to znači da je u roku za isplatu obveznice uplaćeno najmanje 90 % od ukupnog novčanog iznosa koji je označen u objavi za upis obveznice. Obveznice prema trajanju kreditnog odnosa. Pomoću njih lokalne vlasti prikupljaju neophodna sredstva za realizaciju određenih projekata ili za pokrivanje tekućeg budžetskog 3 . 1. na: • obveznice sa finansijskom kamatom • dohodovne obveznice i • participirajuće obveznice. Obveznice predstavljaju veoma značajan oblik prikupljanja slobodnih novčanih sredstava u savremenim privrednim odnosima u cilju finansiranja proširene reprodukcije. u određenom periodu vremena". Pošto izdavanje obveznica zahteva visok stepen stručnosti i dobro organizovanu tehniku emisije. Postoje tri načina emisije obveznica : upisivanje obveznica ili supskripcija. stalna prodaja obveznica i slobodna prodaja obveznica. Prema načinu učestvovanja u dobitku preduzeća. opština i drugih lokalnih zajednica.

deficita. Ukupna vrijednost do sada emitovanih obveznica u osam opština jeste 44. kaže da je najvažnije da su emisije uspjele ali da i neke druge opštine pokazuju interes za ovakav način prikupljanja novca za infrastrukturne projekte. direktor brokerske kuće "Advantis broker". Municipalne obveznice kao način finansiranja projekata lokalne samouprave prepoznaje sve više opština u Srpskoj. ˝Stock.5 miliona KM. S druge strane.500.Osiguravajuća društva sve više ulažu u obveznice. .7 miliona maraka. te izmirenje prenesenih obaveza. Opština Šamac 4. što je sigurno zanimljivo za građane koji razmišljaju o dugoročnoj štednji.Na Banjalučkoj berzi prije nekoliko dana uspješno je završena prva javna ponuda obveznica Opštine Kotor Varoš. Grad Banja Luka emitovao je obveznice u vrijednosti od sedam miliona maraka. Ove dužničke hartije obezbeđuju lokalnim samoupravama veći izbor pri traženju sredstava za realizaciju projekata unutar lokalnih samouprava. agenta navedenih emisija. Nakon toga. To bi im omogućilo da ostvaruju kamatu koja je jednaka ili čak veća nego kamata na oročenu štednju. Options. građani na direktan način pomažu izgradnju infrastrukturnih projekata. kupujući obveznice opština u kojima žive. NY Institute of Finance.1 BANJALUKA . . a dugoročno će se pokazati da je to kvalitetniji način za obezbjeđenje finansijskih sredstava u odnosu na bankarske kredite . Futures ˝. Branko Kecman. a Opština Gradiška emitovala je 27. 2nd edition.000 KM obveznica. Na Banjalučkoj berzi kažu da kamata na opštinske obveznice iznosi između šest odsto i 6.75 odsto. što bi značilo da svi kupci obveznica u primarnoj emisiji mogu u svakom trenutku da prodaju te obveznice. Trenutno su još tri opštine iskazale interes za emitovanje obveznica. Bonds.000 obveznica ukupne vrijednost 2. New York. Opština Laktaši prva je lokalna zajednica u RS koja je emitovala obveznice i to u iznosu od deset miliona maraka. 2001. 1 3 .000 KM. Opština Bijeljina emitovala je obveznice vrijedne 11 miliona KM. te Opština Brod koja je emitovala obveznice vrijedne četiri miliona maraka. veale. a među svježijim primjerima jesu Opština Istočni Stari Grad koja je upisala 515. ali i banke i građani. Upisana je ukupna emisija obveznica u iznosu od 4.U narednom periodu Banjalučka berza pokušaće da u saradnji s Investiciono-razvojnom bankom RS i poslovnim bankama obezbijedi podržavaoce likvidnost obveznica.295. Navedena sredstva biće usmjerena za finansiranje kapitalnih investicija. i mogu postati zamajac ravnomernog regionalnog razvoja2. vlast pozajmljuje novac od kupaca municipalnih obveznica i obećava im povraćaj glavnice i pripadajuće kamate u određenom vremenskom periodu.rekao je Kecman. Stuart R.000 KM. Izdavanjem obveznica.

1 milion Opštine Laktaši. IRB RS upisala je 5.7. kao emitent. Ukupna vrijednost trećeg kupona je 1. Banja Luka Grad Banja Luka. je u skladu sa planom isplate kupona (kamate i glavnice). 2.833.000 obveznica Opštine Gradiška. februara isplatio treći kupon Prve javne emisije obveznica Grada Banja Luka.4 miliona obveznica Grada Banja Luka. te Grave osiguranje a.1. dok je 134. direktor Grave osiguranja. čime su dokazali da podržavaju razvoj tržišta i lokalnih zajednica. 3. pomoćnik direktora Banjalučke berze. saopšteno je iz IRB RS. 915. januara 2007.166.d.7. 1.91 KM isplaćeno na ime kamate. koja je u periodu od 1. 8.7.2011 % Studija slučaja: municipalne obveznice grada Banja Luka Emitent: Grad Banja Luka 2 .800 Opštine Istočni Stari Grad.1.3333 KM KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 29.66 KM isplaćeno na ime otplate glavnice.166.57 KM.474. IRB RS je kupila 4. Grad Banja Luka Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: 0. 312. kaže da kupovionom obveznica pokazuju da nastavljaju dosljedno sprovoditi politiku investiranja u razvoj lokalnih sredina u kojima je i prikupljena premija od osiguranja.1 milion obveznica Opština Kotor Varoš i Šamac.6 miliona obvezniva Opštine Brod.6 miliona municipalnih obveznica Opštine Bijeljina.00 KM Tržišna kapitalizacija: % Tržišni segment: % Način trgovanja: %/% Dozvoljeno fluktuiranje / u toku dana: % Datum listinga: Datum delistiranja: % Datum isteka: % Prinos do dospijeća: % % % % 70.000 100.200 KM. godine do danas kupila obveznice ukupne vrijednosti 33. Banja Luka koje je do sada u tržište kapitala RS uložilo više od deset miliona KM.a po potrebi mogu ih prodavati i tako doći do novca .00 KM 33. od čega je 1.2011 18. 7.300.2008 18.666.kaže Darko Lakić. Veselin Petković. Najveći investitori u municipalnih obveznici u RS jeste Investiciono-razvojna banka RS.

Obaveze Emitenta po osnovu emisije Obveznica. direktne i bezuslovne obaveze Grada Banja Luka. 3 . međusobno su ravnopravne i jednakog su ranga sa svim drugim.000.75% 18. sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama Grada Banja Luka. Način uknjižbe: Srpske Agenti emisije: Pokrovitelji emisije: Pokrovitelj uključenja: Odobrenje emisije: Odobrenje prospekta: Srpske Zakon koji reguliše emisiju: Finansiranje izgradnje mosta preko reke Vrbas 7. u 6 jednakih delova 100. utvđuje po metodi kontinuirane javne Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Advantis broker a.Namena: Veličina emisije: Denominacija (nominala) Kamatna stopa: Datum emisije: Datum dospeća: Način isplate kamate: neotplaćeni deo glavnice Način otplate glavnice: Cena emisije: ponude (višestruke cene).875% na Polugodišnje. Vlada Republike Srpske Komisija za hartije od vrijednosti Republike Zakon o zaduživanju.00%. odnosno isplate glavnice i kamate. 100 KM 5. dugu i garancijama Zakon o tržištu hartija od vrednosti Pravni status obveznica: Obaveze emitenta iz obveznica predstavljaju neosigurane.d.000 KM.07.2008. 18. Banja Luka / / Ministarstvo Finansija. izvršavaće se iz redovnih prihoda Grada do dospeća. Polugodišnje po kamatnoj stopi od 2.07.2011. Nijedan vlasnik obveznice nema pravo da traži prevremeno dospeće. Obveznice ove emisije su slobodno prenosive dužničke hartije od vrednosti. osim obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa.

Uplata se vrši na račun kod depozitne banke NLB Razvojna Banka broj 562-09980651591-96.Obračun i poravnanje u sekundarnoj trgovini obveznica vršiće Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a. Početak upisa i uplate obveznica je 15 dana od od datuma upućivanja javnog poziva za početak upisa i uplate. U slučaju kašnjenja isplate kupona iz Obveznice. Prevremena isplata glavnice: Grad Banja Luka. Banja Luka. Upis i uplata obveznica traju 90 dana Uslov za uspešnu emisiju: Emisija obveznica Grada Banja Luka javnom ponudom smatra se uspešnom ako je od 90 dana predviđenom za upis i uplatu obveznica upisano i uplaćeno minimalno 60% od ukupnog broja obveznica ponuđenih u prospektu. Ovlašćeni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava na račun depozitne banke.Sekundarna trgovina: Da. «čistoj ceni». što znači da ne obuhvata stečenu kamatu. Nijedan vlasnik Obveznica nije dužan da prihvati ponudu Emitenta niti je dužan da proda bilo koji broj obveznica kojima raspolaže 1. Kašnjenje sa isplatom. može u bilo koje vreme otkupiti obveznice javnom ponudom (prevremeni otkup) po bilo kojoj ceni.2. Sredstvo plaćanja obveznica prve emisije je novac. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica.d. listirane su na službenom berzanskom tržištu Banjlučke berze. Obveznice se prodaju na Banjalučkoj berzi. | 12:46 4 . Način distribucije: Upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrednosti Republike Srpske. kao Emitent. Cena će se izražavati u procentima od nominalne vrednosti Obveznice. konvertibilne marke (KM). 06. emitent će platiti zakonsku zateznu kamatu od zadnjeg dana isplate kupona (petnaest dana od dana dospeća) do dana stvarne isplate. Upis se vrši na način da potencijalni kupac uplati novac na račun ovlašćenog berzanskog posrednika putem kojeg želi da izda nalog za upis Obveznica i da izda nalog za upis u toku radnog vremena berzanskog posrednika.1. 2008. Cena Obveznica zasnivaće se na tzv. Laktaši Obveznice Opštine Laktaši danas stižu na Banjalučku berzu 30.

30.2007.060.2014 18.2014 5. Bit će naplative nakon pet godina.00% Tržišni segment: 0.6.blberza.3.547 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 26.11.2007. Opština Laktaši3 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: 11.000 100. Podnesen zahtjev za odobrenje Prospekta KHOV RS 2 Dnevne novine Fokus.11. a već od danas vlasnici će ih moći prodavati ukoliko bude zainteresiranih za njihovu kupovinu. juni.000 obveznica po nominalnoj cijeni od 100 maraka.2007.51% Nominalna vrijednost: 100. a Kelečević kašnjenje objašnjava tehničkim i administrativnim razlozima.51% Prinos do dospijeća: 100. Skupština opštine donijela Odluku o zaduženju opštine Laktaši emisijom obveznica u svrhu izgradnje sportske dvorane u Laktašima  09. a potom su uslijedili upis u Centralni registar i završavanje obaveza Opštine Laktaši prema investitorima. 6.53% Hronologija prve emisije laktaških obveznica  31. Izlazak na berzu prvobitno je najavljivan za 10. Iz Komisije za hartiju od vrijednosti RS podsjećaju da je registracija obveznica Laktaša u ukupnom iznosu od deset miliona KM završena i upisana u Registar emitenata 6. 2008 3 www.2007.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: % Datum isteka: 100. Ministarstvo finansija RS donijelo Odluku o davanju saglasnost opštini Laktašina na zaduženje po osnovu emisije obveznica  09.6. Član Odbora za emisiju obveznica Skupštine opštine Laktaši Dragan Kelečević kazao je da su oni sve obaveze završili u četvrtak i predali kompletnu dokumentaciju Banjalučkoj berzi. opština Laktaši upisana u Registar emitenata kod KHOV RS  30.2472 KM 7. juna.2008 18.51% 100. uz kamatu od 5.11.2010 Broj obveznica: 100. izjavio je za "Dnevni avaz" direktor Banjalučke berze Milan Božić32.75 posto.Obveznice Opštine Laktaši uvrštene su u petak na službeno berzansko tržište Banjalučke berze.51% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.10.2007.12.  31.00 KM 70. kada je prva emisija proglašena uspješnom. Skupština opštine donijela Odluku o prvoj emisij obveznica opštine Laktaši javnom ponudom.com 2 .00 KM Tržišna kapitalizacija: 0. Opština Laktaši emitirala je 100.6.

Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana danas odlučeno je da se obveznice Opštine Bijeljina (oznaka: BNIF-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište .centralnu salu u kojoj je moguće organizovati takmičenja iz svih dvoranskih sportova. 20:10.02-20.  U nominalnom iznosu od 10. uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5.2009. sa dospjećem 2014. prenosivih. Opština Bijeljina emitovala je prvu javnu emisiju obveznica u iznosu od 11. godine kontinuiranom metodom trgovanja. trgovačkim i drugim sadržajima Osnovni uslovi prve emisije laktaških obveznica  Ukupan broj emitovanih obveznica prve emisije je 100. osim obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu propisa. . Nominalna vrijednost jedne obveznice iznosi 100 KM.  Obveznice će biti anuitetne.  Obaveze Emitenta iz Obveznica predstavljaju neosigurane. godine (6 godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske). Obaveze Emitenta po osnovu emisije Obveznica. u denominaciji od 100 KM.05. 22.1.75 %.2008. na ime.kancelarije za upravu dvorane i sportskih klubova .000 obveznica.02. Izvor: Capital. Objavljivanje Javnog poziva za upis i uplatu Obveznica  21.000.svlačionice za službena lica i ambulantu .pomoćnu salu za treninge . Bijeljina Uvrštavanje obveznica Opštine Bijeljina na službeno berzansko tržište 02. što znači da će se glavnica i kamata isplaćivati dva puta godišnje u jednakim iznosima.000 2 . izvršiće se iz redovnih prihoda budžeta Opštine do dospjeća 1.000.2. Obveznicama Opštine Bijeljina počinje se trgovati u ponedeljak.Dec.01. sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama opštine Laktaši. Opština će prodavati obveznice po nominalnoj vrednosti.ba BANJALUKA.4 svlačionice .00 KM.000.  Kompleks sportske dvorane obuhvata: .segment obveznice i ostali dužnički instrumenti. međusobno su ravnopravne i jednakog su ranga sa svim drugim.poslovne prostore sa ugostiteljskim.12. direktne i bezuslovne obaveze opštine Laktaši. KHOV RS donijela Rješenja o odobrenju prospekta za obveznica opštine Laktaši javnom ponudom  05.2008. u nematerijalizovanom obliku.2008. Obveznice se emituju na period od 6 godina. Upis i uplata obveznica (maksimalno 90 dana)  Podnošenje Izvještaja o upisu i uplati obveznica KHOV RS  Upis emisije kod CRHOV RS Šta se finansira prikupljenim novčanim sredstvima od prve emisije obveznica? prvu emisiju  Novčanim sredstvima prikupljenim prvom emisijom obveznica javnom ponudom finansiraće se izgradnja sportske dvorane u Laktašima. 7.2009. odnosno isplate glavnice i kamate.

1.3.609 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 7.03.000 obveznica po nominalnoj vrijednosti od 100 KM.2010 Broj obveznica: 100.2010 Broj obveznica: 100.00 KM 75. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 6. Isplata glavnice i kamate će se vršiti dva puta godišnje. Obveznicama Opštine Gradiška počinje se trgovati u ponedeljak.KM.11.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: % Datum isteka: 100. Emituje se 110.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0.45% Nominalna vrijednost: 100.000 100.75% 18.ba 17.034.000 100.12. 16.03.2019 25.700.2009 20.3. Gradiška Uvrštavanje obveznica Opštine Gradiška na službeno berzansko tržište Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana 13.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: 27. Opština Gradiška Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: 4 Capital.3.49% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0. Prospekt je dostupan na internet stranici Banjalučke berze4.45% Prinos do dospijeća: 110.2019 6.49% Nominalna vrijednost: 100.3.11. godine kontinuiranom metodom trgovanja.2009 27.00 KM 2. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 6.00% sa rokom dospijeća od 6 godina.00% Tržišni segment: 0.75% sa rokom dospijeća od 10 godina.2. godine odlučeno je da se obveznice Opštine Gradiška (oznaka: GRDS-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište – segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.2015 2 .000 obveznica po nominalnoj vrijednosti od 100 KM.244.7156 KM 10.45% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.00% Tržišni segment: 0.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0. Emituje se 27.923 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 13.2009.00 KM 92. Opština Bijeljina Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: 1.2009. Opština Gradiška emitovala je prvu javnu emisiju obveznica u iznosu od 2.000 KM.

kancelarije broj 20 i 21. sprat. odnosno materijalnoj i nematerijalnoj šteti nastaloj u periodu ratnih dejstava od 20.00 časova na brojeve telefona: +387 51 339 127 +387 51 339 127 i +387 51 339 129 +387 51 339 129 .11.3. godine izvršila tri emisiji u ukupnom iznosu od oko 149. godine do 19. Da podsjetimo. moći da dobiju informacije svakim radnim danom od 9. U julu 2009. godine do 31.07/059.49% 3. Unutrašnji dug REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA Datum: 25. u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske. Zbog velikog interesovanja građana. 15.7 miliona KM.2 miliona KM. kontinuirano radi na rješavanju pitanja izmirenja obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. do 19.2015 5. Trg Republike Srpske broj 1. godine 2 .00 do 11. juna 1996 godine. Vlada Republike Srpske je u protekle dvije godine po odlukama o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. februara 2008. kao i obaveze Ministartva finansija da blagovremeno obavijesti građane o provedenim aktivnostima i pruži informacije o pojedičanim predmetima zainteresovanim licima.00 časova. juna 1996. zgrada Administrativnog centra Vlade Republike Srpske.816/09 Informacije o izmirenju obaveza po osnovu unutrašnjeg duga Vlada Republike Srpske. Prijem stranaka predviđen je utorkom i srijedom od 12.Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: % Datum isteka: 100. opštim obavezama nastalim u periodu od 20. godine i obavezama po osnovu stare devizne štednje. Ministartvo obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica da informacije o unutrašnjem dugu.83% 2. decembra 2002. juna 1996. maja 1992. Republika Srpska je 28. putem emisije obveznica.00 do 14. godine izvršila prvu emisiju obveznice po osnovu izmirenja duga za staru deviznu štednju u iznosu od 209. mogu dobiti putem telefona ili neposrednim kontaktom.2009. Ministartvo finansija. maja 1992. godine Broj: 06. u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu i Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Građani će putem telefona.49% Prinos do dospijeća: 100.

SEKRETAR Slavoljub Stojanović 2.51 Emisija 2 po prosječnoj cijeni 85. avgusta 2009. STARA DEVIZNA ŠTEDNJA Na Banjalučkoj berzi se trenutno trguje sa tri emisuje obvreznica stare devizne štednje i to: Emisija 1 po prosječnoj cijeni 91. za prenesena i iskorišćena sredstva sa jedinstvenog privatizacionog računa u Republici Srpskoj i za eventualne isplate poslije 31. Republika Srpska je emitovala obveznice po izvršnim sudskim odlukama u ukupnom iznosu od 2. godine u iznosu od 6.00 Emisija 3 po prosječnoj cijeni 81.6 miliona KM. decembra 1991. (2) U smislu ovog zakona pod računima stare devizne štednje podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriji Republike Srpske sa stanjem na dan 31. Član 2.Vlada je donijela Odluku o drugoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje koja je izvršena 28. a umanjena za direktne isplate banke nakon tog datuma. godine. (1) Iznos obaveza po osnovu računa stare devizne štednje koji se izmiruju emisijom obveznica utvrđuje se u skladu sa ovim zakonom i Uredbom o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne 3 .3 miliona KM. Takođe. (1) Ovim zakonom uređuju se uslovi i način izmirenja obaveza Republike Srpske po osnovu računa stare devizne štednje deponovane u domaćim bankama na teritoriji Republike Srpske. decembra 1991. godine po bilo kojem drugom osnovu.9 miliona KM i izvršila dvije emisija obveznica prema dobavljačima budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 2.1.00 ZAKON O USLOVIMA I NAČINU IZMIRENjA OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE EMISIJOM OBVEZNICA U REPUBLICI SRPSKOJ I OSNOVNE ODREDBE Član 1. uključujući kamatu obračunatu do tog datuma.

124/06. b) identitet vlasnika i v) naziv banke i broj bankarskog tekućeg računa na koji će biti izvršena gotovinska isplata i isplate po osnovu emitovanih obveznica. svi računi pojedinačno se verifikuju i iznosi zbrajaju radi utvrđivanja ukupnog iznosa potraživanja. II PRAVILA VERIFIKACIJE Član 5. ovog člana predstavlja osnovu za izmirenje potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje i izdaje se u obliku formulara koje propisuje Ministar finansija Republike Srpske i sadrži: a) svaki pojedinačni račun iz člana 1. čime se potvrđuju. godine se stornira i od istog datuma. ovog zakona nakon 1. u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje Član 7. broj: 28/06. vrši provjera iznosa računa stare devizne štednje svakog potražioca i registruju sva potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje. Obračunata i neisplaćena kamata prema ugovorima iz člana 1. (2) Nakon završetka verifikacije. Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu verifikovane mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskom postupku. Svaki pojedinačni potražilac dobija samo jednu potvrdu o verifikaciji. (3) Potvrda iz stava 2. Računi stare devizne štednje definisani članom 1. broj: 102/06. odnosno Bosne i Hercegovine. a ne redefinišu i ne raskidaju postojeća prava. januara 1992. Član 6. vrši se novi obračun kamata po godišnjoj stopi od 0.5 %. Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriji Republike Srpske. potražilac dobija potvrdu o verifikaciji koja identifikuje potražioca i verifikuje iznos računa stare devizne štednje. 62/07 i 105/07). 3 . Član 3. (''Službeni glasnik Republike Srpske ''. Član 4. pa do stupanja na snagu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (''Službeni glasnik BiH''. (u daljem tekstu: Uredba). ovog zakona ne obuhvataju račune stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke. (2) Sredstva za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje obezbjeđuje Republika Srpska. (4) Ako potražilac raspolaže sa više računa u jednoj ili više banaka na teritoriji Republike Srpske.štednje u Republici Srpskoj. ovog zakona i verifikovani iznos. 17/07. (1) Verifikacija predstavlja neophodan postupak kojim se identifikuju lica koja potražuju sredstva na računima stare devizne štednje (u daljem tekstu: potražilac). 76/06 i 72/07).

Član 10. izvršavaju se emisijom obveznica stare devizne štednje (u daljem tekstu: obveznice). (1) Obveznice predstavljaju direktnu i bezuslovnu obavezu Republike Srpske. u bilo koje vrijeme. III EMISIJA OBVEZNICA Član 8. takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica. (4) Obveznice će biti uvrštene na službeno berzansko tržište Banjalučke berze A. 2) denominacija: 1 konvertibilna marka.D. bez odbitaka troškova i naknada Centralnog registra hartija od vrijednosti A. proglasiti bilo koju obveznicu dospjelom i plativom prije njenog dospijeća. 2. (3) Obveznice su neograničeno prenosive hartije od vrijednosti emitovane u nematerijalizovanom obliku – elektronskom zapisu. (1) Obveznice se emituju pod sljedećim uslovima: 1) vrsta obveznice: dugoročna obveznica sa kamatnim prinosom (kuponom). a u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. pod uslovom da. (3) Vlasnik obveznice nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica.5% godišnje. 4) rok dospijeća: 5 godina od dana emisije. utvrđena u skladu sa ovim zakonom i Uredbom. 3 . 3) nominalna vrijednost emisije: vrijednost obaveza po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini. (2) Isplata dospjele glavnice i obračunate kamate vrši se prenosom sredstava na račun vlasnika obveznice istekom 7 dana od dana dospijeća glavnice odnosno dospijeća kamate. (1) Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. (3) Centralni registar obavlja poslove platnog agenta u skladu sa zaključenim ugovorom. otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način.D. Član 9. (2) Republika Srpska može. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar). Banja Luka ( u daljem tekstu: Banjalučka berza). 5) kamatna stopa: fiksna. tj. u slučaju kupovine javnom ponudom.Verifikacija izvršena do dana stupanja na snagu ovog zakona prihvata se kao valjana. na ime. emitovane u seriji na osnovu kojih vlasnici obveznica imaju pravo na naplatu glavnice i kamate u skladu sa ovim zakonom i odlukom o emisiji. međusobno su ravnopravne i najmanje su u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim obavezama za čije izvršenje sredstva obezbjeđuje Republika Srpska. (2) Emisija obveznica može se izvršiti kroz više sukcesivnih emisija obveznica sa različitim datumima emisije. a pod istim uslovima emisije utvrđenim ovim zakonom. u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

D. j) podatke o licu ovlašćenom za sprovođenje odluke o emisiji i 10)druge elemente bitne za sprovođenje ovog zakona. način i rokove za isplatu glavnice i kamate. kojeg izrađuje Agencija za posredničke. a koje su verifikovane u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. 7) prava i ograničenja prava sadržanih u obveznici. 3) broj bankarskog tekućeg računa vlasnika obveznice preko kojeg se primaju uplate na ime kamate i glavnice i naziv banke kod koje je račun otvoren i 2 . lice ovlašćeno za sprovođenje odluke o emisiji dostavlja odluku o emisiji i izvještaj o obavezama po osnovu računa stare devizne štednje koje se izvršavaju emisijom obveznica. 5) broj. 8) podatke o uvrštenju obveznica na službeno berzansko tržište Banjalučke berze 9) način obračuna i utvrđivanja kamate o rokovima dospijeća. 3) vrstu emisije. Banja Luka (u daljem tekstu: APIF) i dostavlja Ministarstvu finansija u skladu sa Uredbom. 6) ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih obveznica iste klase. Postupak emisije obveznica obuhvata: 1) donošenje odluke o emisiji 2) upis obveznica na račune kod Centralnog registra. Član 13. informatičke i finansijske usluge A. prezime i jedinstveni matični broj (ili drugi identifikacioni broj za nerezidenta) lica koje će postati vlasnik obveznice. visinu kamate. đ) dospijeće. oznaku vrste i klase obveznica. 4) redni broj emisije. (3) Sastavni dio odluke o emisiji je i otplatni plan kojim se utvrđuju rokovi otplate glavnice i kamate. 2) datum donošenja odluke o emisiji.Član 11. a sadrži: 1) ime. ovog člana izrađuje se na osnovu pojedinačnih i zbirnih izvještaja o izvršenom verifikovanju potraživanja. nominalnu vrijednost obveznica. ime jednog roditelja. (1) Odluku o emisiji obveznica donosi Vlada. (4) Odluka o emisiji objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. (3) Izvještaj iz stava 2. 2) broj obveznica i ukupnu vrijednost obveznica koje će pripasti svakom vlasniku obveznica. Član 12. (1) Lice ovlašćeno za sprovođenje odluke o emisiji dužno je da u roku od osam dana od dana donošenja odluke o emisiji podnese Centralnom registru zahtjev za registraciju (upis) obveznica. kao i ukupnu vrijednost emisije. (2) Odluka o emisiji obveznica obavezno sadrži: 1) opšte podatke o emitentu. (2) Uz zahtjev za registraciju obveznica.

Broj: 01. KM 04. a najkasnije do 1.5 Član 17. otvoriti i voditi račune vlasnika obveznica. (6) Republika Srpska se ne upisuje u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. (3) Na osnovu izvještaja Centralnog registra.6 mil. 2010. (4) Na trgovanje obveznicama na sekundarnom tržištu primjenjuju se propisi kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti. Odluku o emisiji obveznica Vlada donosi u roku od 60 dana od dana poslednjeg gotovinskog izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. ovog člana odgovara APIF. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. registracije emisije i izdavanja vlasniku obveznice prvog izvoda o vlasništvu nad obveznicama u emisiji obveznica.1900 /07 2 .Broj: 01. kao i izdavati izvještaje. registrovati emisiju. decembar 2007. | 11:46 5 “Službeni glasnik Republike Srpske”. (1) Centralni registar je dužan. Član 15. godine. izvršenoj u skladu sa ovim zakonom snosi Republika Srpska.1900 /07 PREDSJEDNIK Datum: 12. izvode i potvrde o stanju i promjenama na računima vlasnika obveznica. Troškove Centralnog registra po osnovu otvaranja računa vlasnika obveznica. u skladu sa propisima koji uređuju tržište hartija od vrijednosti i aktima Centralnog registra. (2) Centralni registar je dužan da obavijesti Banjalučku berzu o registraciji obveznica. stav 2 ovog zakona. obveznice emitovane u skladu sa ovim zakonom uvrštavaju se na službeno tržište Banjalučke berze. marta 2008. izvršiti registraciju i čuvati podatke o sticanju vlasništva i pravima iz obveznica. na osnovu zaprimljenih odluke o emisiji i zahtjeva za registraciju obveznica sa izvještajem iz člana 13. (4) Za tačnost podataka u pojedinačnim i zbirnim izvještajima o izvršenom verifikovanju potraživanja iz stava 3. IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 16.4) adresa prebivališta vlasnika obveznice i drugi podaci u skladu sa aktima Centralnog registra. 03. godine NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić RS: Obveznicama stare devizne štednje isplaćeno 23. Član 14. (5) Pravo vlasništva nad obveznicama i pravo raspolaganja stiče se danom upisa obveznica u Centralni registar.

dok za drugu emisiju iznosi oko 86 odsto preostale vrijednosti.9.141 maraka glavnica. od čega je 662. za šta je obezbijeđeno 23. godine.980.00 KM 1.2010 80.2015 12.8 miliona maraka.926.10% 65.Ministarstvo finansija RS isplatilo je nove anuitete vlasnicima obveznica stare devizne štednje.10% 82.22% 2 . Republika Srpska . 6kaže direktor Banjalučke berze. Milan Božić.2015 30. "Vrlo je važno da se dugovi po osnovu izdatih obveznica isplaćuju na vrijeme.7378% 80. navode u Ministarstvu finansija RS. a preostali dio kamate".00% 81.stara devizna štednja 3 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: 6 www.50% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: 81.blberza. emitovanih 28. Obezbijeđena sredstva i redovna isplata najbolji su dokaz da su obveznice Republike Srpske sigurne kao i da sve buduće aktivnosti po osnovu izmirenja duga po osnovu stare devizne štednje imaju planirani kontinuitet.000 / 15. Od tog iznosa.034 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 14.00% 80.721.30% 80. Njima se trguje na Banjalučkoj berzi i trenutna cijena obveznica stare devizne štednje iz prve emisije kreće se oko 89 odsto.00 KM 65. slažu se na Banjalučkoj berzi.11. Po osnovu isplate četvrtog anuiteta prve emisije bankama je doznačeno 22.343 81.10. 21 milion maraka odnosi se na glavnicu.6 miliona maraka. i prvog anuiteta druge emisije obveznica.9.367 1. Svakom vlasniku obveznica isplaćeno je deset odsto iznosa glavnice od iznosa koji je emitovan u obveznicama i pripadajući dio kamate.2378% 0. februara 2008. emitovanih 28.com 25. Isplata vlasnicima obveznica stare devizne štednje jeste dobar znak i za tržište kapitala u RS. "Radi se o isplati po osnovu dvije emisije obveznica i to četvrtog anuiteta prve emisije obveznica.50 % / 81. jer se tako omogućava da se i naknadno izdate obveznice uspješno plasiraju na tržište.2010 25. a preostali dio predstavlja sredstva na ime kamate.94 KM 0.909 maraka. RS do sada je emitovala dvije emisije obveznica za izmirenje računa stare devizne štednje. s obzirom da investitori već imaju povjerenje u emitovane obveznice". augusta 2009.560 52. ističu u Ministarstvu finansija RS. Prvi anuitet druge emisije obveznica iznosi 744.50 % 5. godine.

00 izmirenje ratne štete 3 po prosječnoj cjeni 37.00 Poslanici Narodne skupštine Republike srpske usvojili su u utorak uvečer po hitnom postupku Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS-a koji se odnosi na isplatu ratne štete. Definirano je i da se prva emisija obveznica izvrši najkasnije do 30. a ne kako je ranije bilo predviđeno 35 godina.01% 1.Najniža cijena u toku 52 sedmice: 80. RATNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA ŠTETA Na Banjalučkoj berzi se trenutno trguje sa 4 emisije obveznica ratne štete i to: izmirenje ratne štete 1 po prosječnoj cjeni 38. 2 .1. juna ove godine.00 izmirenje ratne štete 4 po prosječnoj cjeni 37. Izmjenama ovog zakona predviđeno je da se isplata duga po osnovu ratne materijalne i nematrijalne štete izvrši emisijom obveznica s rokom dospjeća od 15.00 izmirenje ratne štete 2 po prosječnoj cjeni 36.

5 posto i s pravom prijevremenog otkupa.6.432 38.11.2010 38.izmirenje ratne štete 4 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: 25.00 KM 15.izmirenje ratne štete 1 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: 25.199 1.50% 24.00 KM 13.58% Republika Srpska .20% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: 40.00% 0.00% 38.2008 26.00 KM 1.2023 27.Isplata bi se vršila u 10 jednakih rata.01% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: 2 35.15 % / 38.99% 19.000 26.772 1.764.09 KM -0.2010 36. sa godišnjom kamatom od 1.490.600.996.6. u skladu s ovim zakonom.99% 36.00 KM 1.6.00% 38.994 KM Obveznice i ostale .00 KM 0. Republika Srpska . Konačna vrijednost svake emisije obveznica utvrđivat će se nakon završetka postupka verifikacije.2023 16.314.00% 42.346 7. počevši od devete godine prije krajnjeg datuma dospijeća.00 % 950 / 2. Navedeno je i kako su osnovni razlozi donošenja izmjena Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS-a odluke Ustavnog suda BiH u nekoliko predmeta u kojima je izričito naloženo skraćenje predviđenog roka dospijeća obveznica po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih djelovanja.156.00% 37.00% 38.11.613 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 30.00% 70.

6.19% Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: dužničke HOV CONT +10%/-10% 23.143 36.89 % / 36.2024 15.99% 36.45 100.2024 15. Trgovanje na Banjalučkoj berzi Oznaka HOV Naziv HOV promjena najbolji najbolji [%] kupovni prodajni Prinos zadnji dan trgovanja BLMI-O-AGrad Banja Luka BNIF-O-AOpština Bijeljina 0.3.03% 35.6.6.99 % 40.89% 26.00 CERP-O-BCer a. Prnjavor 6.2010 100.21% 2.000 / 5.d.99% 37.99% 36.75% 17.2010 12.45 o prosječna cijena posljednja cijena 2 .Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: -0.

20 38.00 37.d.10.00 38.03 37.11.2009 91.00 ̂ 0.50 12.00 91.00 14.11.00 36.stara devizna štednja 325.10 81.2010 0.3. Nova Topola GRDS-O-AOpština Gradiška 0.00 o o 0.2010 91.00 o 11.00 37.58% RSRS-O-BRepublika Srpska .00 41.57% RSRS-O-CRepublika Srpska .51 100.99 15.22% RSOD-O-BRepublika Srpska .00 41.2010 0.11.50 16.51 92.21% SMFO-O-AOpština Šamac SNPO-O-AMKD Sinergija plus d.30 36.00 39.00 17.00 100.38% RSRS-O-DRepublika Srpska .stara devizna štednja 124.00 36.00 6.GOVF-O-AFarmland a.00 8.00 47.00 38.00 100.00 11.2010 100.00 85.60 10.11.11.2010 0.izmirenje ratne štete 4 24.obaveze dobavljačima 212.10 36.opšte obaveze 0.16% 23.36 87.2010 ̂0.86% OSRM-O-AOpština Srbac RSDS-O-ARepublika Srpska .o Banja Luka 0.00 12.11.51 o 0.11.00 34.00 47.2010 0.53% 100.11.00 47.stara devizna štednja 221.00 136.izmirenje ratne štete 1 25.2010 80.izmirenje ratne štete 2 25.51 85.2010 85.00 37.31% RSDS-O-BRepublika Srpska .2010 0.o.00 33.00 81.73% RSDS-O-CRepublika Srpska .83% ISKP-O-AOpština Istočni Stari Grad LKSD-O-AOpština Laktaši 0.50 16.11.00 5.obaveze dobavljačima 116.22% RSIO-O-ARepublika Srpska .3.51 o 18.2010 100.11.00 37.62 o o o o v 23.49 o RSOD-O-ARepublika Srpska .izmirenje ratne štete 3 25.2010 5.2010 100.00 81.1.49 100.38% RSRS-O-ARepublika Srpska .00 16.00 OBDI-O-AOpština Brod OKVI-O-AOpština Kotor Varoš OLKI-O-AOpština Lopare 0.00 100.00 39.00 o Zaključak 4 .15% 4.00 37.

Obveznice. Sve u svemu obveznice kod nas tek zaživljavaju i ukoliko se nastavi ovim tempom trgovanje obveznicama će biti jedan od sigurnijih nacina za investiranje. U zadnje vrijeme sve više lokalnih zajednica se odlučuje na emisije municipalnih obveznica kako bi mogle efikasno da rade pojedine investicione projekte. dobar nacin da se uz malen rizik dođe do zarade. 5 . Kod nas u Republici Srpskoj se najviše trguje sa obveznicama stare devizne štednje i ratne materijalne i nematerijalne štete kojima se mogu plaćati neke ne izmirene obaveze pa su iz tog razloga I pogodne za trgovanje.

Internet sajtovi 4. Bonds. Finansijska tržišta instrumenti i institucije. Stuart R. 2nd edition. NY Institute of Finance. Options. Futures ˝. New York. veale. Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ˝PROMETEJ˝. 3. Novinski clanci 2 . 2. 2010. Zukić J. 2001.. ˝Stock. Banja Luka.Literatura 1.

Stuart R. 3. Zuki J. Bonds. Internet sajtovi 4. New York. Options. 2. veale. Novinski clanci 25 . 2001. Stock. 2nd edition.Literatura 1. NY Institute of Finance. Banja Luka. Visoka kola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ . Futures .. 2010. Finansijska tr i ta instrumenti i institucije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->