Sadržaj Uvod 1.Obveznice 1.1. Municipalne obveznice 1.1.1. Banja Luka 1.1.2.Laktaši 1.1.3. Bijeljina 1.1.4.Gradiška 2. Unutrašnji dug 2.1.

Izmirenje stare devizne štednje 2.2. Izmirenje ratne materijalne i nematerijalne štete 3. Trgovanje na Banjalučkoj berzi Zaključak Literatura 3 4 5 6 9 11 11 13 14 20 22 23 24

Uvod
2

na razvijenim finansijskim tržištima postoji veliki broj hartija od vrijednosti koje spadaju u kategoriju instrumenata duga. Takođe, uočava se kako se za njih koristi veći broj pojmova, kao što su: zapisi, certifikati, note, deben- ture, bondovi, itd. Između pojedinih termina postoje dosta jasna razgraničenja. Međutim, u jugoslovenskoj praksi i stručnoj literaturi tokom 90-ih godina XX vijeka nije postojala precizna pojmovna izdiferenciranost. Uglavnom su se koristili pojam zapis i obveznica kao zbirni za većinu finansijskih instrumenata duga. Obveznice ćemo koristiti u smislu dugoročnih hartija od vrijednosti instrumenata duga. Slično kao i kratkoročni instrumenti tržišta novca i ove hartije odražavaju kreditne, to jest dužničko- povjerilačke odnose. Obveznice se definišu na različite načine. Na primjer, mogu se sresti definicije po kojima predstavljaju "certifikate koji pokazuju da korisnik kredita raspolaže određenim sredstvima".

1. OBVEZNICE

3

U praksi se smatra da su kamatna plaćanja sigurna ako su kod industrijskih preduzeća tri puta pokrivena profitom a kod preduzeća elektroprivrede dva puta. bankarske organizacije najčešće izdaju obveznice u tuđe ime i za tuđ račun. a to znači da je u roku za isplatu obveznice uplaćeno najmanje 90 % od ukupnog novčanog iznosa koji je označen u objavi za upis obveznice. opština i drugih lokalnih zajednica. a koje investitorima (vlasnicima) obezbjeđuju isplatu kamate i glavnice po unaprijed utvrđenom redoslijedu.Obveznica predstavlja hartiju od vrednosti kojom se izdavalac obavezuje da će donosiocu isplatiti određenog dana iznos naznačen u obveznici sa kamatom ili drugačije ako je tako predviđeno1. u određenom periodu vremena". Prema vremenu otkupa. na: • obveznice sa finansijskom kamatom • dohodovne obveznice i • participirajuće obveznice. Postoje tri načina emisije obveznica : upisivanje obveznica ili supskripcija. odnosno gradova. dele se na: • Kratkoročne • Srednjoročne • Dugoročne Prema subjektu koji ih izdaje obveznice se dele na: • Obveznice koje izdaje javni sektor • Obveznice koje izdaje privatni sektor Sa stanovišta osiguranja potraživanja. obveznice se klasifikuju na: • neosigurane i • osiguranje obveznice. Obveznice mogu da budu sa fiksnom ili promenljivom kamatom. "hartije od vrijednosti koje omogućavaju emitentima da prikupe sredstva za finansiranje svojih potreba na kreditnoj osnovi. Prema načinu učestvovanja u dobitku preduzeća. Prema načinu njihove amortzizacije klasifikuju se na: • obveznice sa jednokratnim dospećem • obveznice sa višekratnim (serijskim) dospećem. Obveznice prema trajanju kreditnog odnosa.1 Municipalne obveznice Municipalne obveznice su dužničke hartije od vrednosti emitovane od strane lokalnih vlasti. stalna prodaja obveznica i slobodna prodaja obveznica. dele se na: • obveznice po isteku roka i • obveznice pre isteka roka. Pošto izdavanje obveznica zahteva visok stepen stručnosti i dobro organizovanu tehniku emisije. U našem pravu insistira se na tome da izdavnje obveznica mora biti uspešno. Obveznice predstavljaju veoma značajan oblik prikupljanja slobodnih novčanih sredstava u savremenim privrednim odnosima u cilju finansiranja proširene reprodukcije. Pomoću njih lokalne vlasti prikupljaju neophodna sredstva za realizaciju određenih projekata ili za pokrivanje tekućeg budžetskog 3 . 1.

U narednom periodu Banjalučka berza pokušaće da u saradnji s Investiciono-razvojnom bankom RS i poslovnim bankama obezbijedi podržavaoce likvidnost obveznica.000 obveznica ukupne vrijednost 2. Opština Šamac 4. New York. i mogu postati zamajac ravnomernog regionalnog razvoja2. a među svježijim primjerima jesu Opština Istočni Stari Grad koja je upisala 515.75 odsto. 1 3 .295. Nakon toga. Branko Kecman. Bonds. Futures ˝.5 miliona KM.1 BANJALUKA . direktor brokerske kuće "Advantis broker". Upisana je ukupna emisija obveznica u iznosu od 4. Grad Banja Luka emitovao je obveznice u vrijednosti od sedam miliona maraka. ˝Stock.rekao je Kecman. Ove dužničke hartije obezbeđuju lokalnim samoupravama veći izbor pri traženju sredstava za realizaciju projekata unutar lokalnih samouprava. Navedena sredstva biće usmjerena za finansiranje kapitalnih investicija. kupujući obveznice opština u kojima žive. kaže da je najvažnije da su emisije uspjele ali da i neke druge opštine pokazuju interes za ovakav način prikupljanja novca za infrastrukturne projekte.000 KM. vlast pozajmljuje novac od kupaca municipalnih obveznica i obećava im povraćaj glavnice i pripadajuće kamate u određenom vremenskom periodu. veale. Municipalne obveznice kao način finansiranja projekata lokalne samouprave prepoznaje sve više opština u Srpskoj.000 KM. Stuart R. što bi značilo da svi kupci obveznica u primarnoj emisiji mogu u svakom trenutku da prodaju te obveznice. Opština Laktaši prva je lokalna zajednica u RS koja je emitovala obveznice i to u iznosu od deset miliona maraka. Izdavanjem obveznica. 2nd edition. .7 miliona maraka. . te Opština Brod koja je emitovala obveznice vrijedne četiri miliona maraka. ali i banke i građani. Ukupna vrijednost do sada emitovanih obveznica u osam opština jeste 44.deficita. a dugoročno će se pokazati da je to kvalitetniji način za obezbjeđenje finansijskih sredstava u odnosu na bankarske kredite . 2001. NY Institute of Finance. građani na direktan način pomažu izgradnju infrastrukturnih projekata.500.000 KM obveznica. Na Banjalučkoj berzi kažu da kamata na opštinske obveznice iznosi između šest odsto i 6. Opština Bijeljina emitovala je obveznice vrijedne 11 miliona KM. Options. a Opština Gradiška emitovala je 27. To bi im omogućilo da ostvaruju kamatu koja je jednaka ili čak veća nego kamata na oročenu štednju. Trenutno su još tri opštine iskazale interes za emitovanje obveznica. agenta navedenih emisija.Na Banjalučkoj berzi prije nekoliko dana uspješno je završena prva javna ponuda obveznica Opštine Kotor Varoš. te izmirenje prenesenih obaveza. S druge strane. što je sigurno zanimljivo za građane koji razmišljaju o dugoročnoj štednji.Osiguravajuća društva sve više ulažu u obveznice.

00 KM Tržišna kapitalizacija: % Tržišni segment: % Način trgovanja: %/% Dozvoljeno fluktuiranje / u toku dana: % Datum listinga: Datum delistiranja: % Datum isteka: % Prinos do dospijeća: % % % % 70.1. Grad Banja Luka Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.kaže Darko Lakić.7. Banja Luka koje je do sada u tržište kapitala RS uložilo više od deset miliona KM. februara isplatio treći kupon Prve javne emisije obveznica Grada Banja Luka. pomoćnik direktora Banjalučke berze. Ukupna vrijednost trećeg kupona je 1. te Grave osiguranje a. januara 2007. Veselin Petković. 312. kaže da kupovionom obveznica pokazuju da nastavljaju dosljedno sprovoditi politiku investiranja u razvoj lokalnih sredina u kojima je i prikupljena premija od osiguranja. od čega je 1.2008 18.4 miliona obveznica Grada Banja Luka. kao emitent.200 KM.2011 18. godine do danas kupila obveznice ukupne vrijednosti 33. 1.57 KM.833.666. 7.6 miliona obvezniva Opštine Brod. saopšteno je iz IRB RS.1. 8.3333 KM KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 29. Najveći investitori u municipalnih obveznici u RS jeste Investiciono-razvojna banka RS. koja je u periodu od 1.1 milion obveznica Opština Kotor Varoš i Šamac.1 milion Opštine Laktaši.300.a po potrebi mogu ih prodavati i tako doći do novca . dok je 134.000 100.00 KM 33.000 obveznica Opštine Gradiška.91 KM isplaćeno na ime kamate. čime su dokazali da podržavaju razvoj tržišta i lokalnih zajednica.166. IRB RS upisala je 5.7.2011 % Studija slučaja: municipalne obveznice grada Banja Luka Emitent: Grad Banja Luka 2 .66 KM isplaćeno na ime otplate glavnice.474. je u skladu sa planom isplate kupona (kamate i glavnice).7.800 Opštine Istočni Stari Grad. 3.6 miliona municipalnih obveznica Opštine Bijeljina. IRB RS je kupila 4.166. Banja Luka Grad Banja Luka. direktor Grave osiguranja. 2. 915.d.

Polugodišnje po kamatnoj stopi od 2. Obveznice ove emisije su slobodno prenosive dužničke hartije od vrednosti.875% na Polugodišnje.07. Banja Luka / / Ministarstvo Finansija. 3 . 18. 100 KM 5.2011.2008. Način uknjižbe: Srpske Agenti emisije: Pokrovitelji emisije: Pokrovitelj uključenja: Odobrenje emisije: Odobrenje prospekta: Srpske Zakon koji reguliše emisiju: Finansiranje izgradnje mosta preko reke Vrbas 7. dugu i garancijama Zakon o tržištu hartija od vrednosti Pravni status obveznica: Obaveze emitenta iz obveznica predstavljaju neosigurane. osim obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa.d. sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama Grada Banja Luka. izvršavaće se iz redovnih prihoda Grada do dospeća. Obaveze Emitenta po osnovu emisije Obveznica.000 KM.07. u 6 jednakih delova 100.00%. međusobno su ravnopravne i jednakog su ranga sa svim drugim. Vlada Republike Srpske Komisija za hartije od vrijednosti Republike Zakon o zaduživanju.Namena: Veličina emisije: Denominacija (nominala) Kamatna stopa: Datum emisije: Datum dospeća: Način isplate kamate: neotplaćeni deo glavnice Način otplate glavnice: Cena emisije: ponude (višestruke cene). utvđuje po metodi kontinuirane javne Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Advantis broker a.75% 18.000. Nijedan vlasnik obveznice nema pravo da traži prevremeno dospeće. direktne i bezuslovne obaveze Grada Banja Luka. odnosno isplate glavnice i kamate.

konvertibilne marke (KM). može u bilo koje vreme otkupiti obveznice javnom ponudom (prevremeni otkup) po bilo kojoj ceni. Početak upisa i uplate obveznica je 15 dana od od datuma upućivanja javnog poziva za početak upisa i uplate. «čistoj ceni». 06. Upis i uplata obveznica traju 90 dana Uslov za uspešnu emisiju: Emisija obveznica Grada Banja Luka javnom ponudom smatra se uspešnom ako je od 90 dana predviđenom za upis i uplatu obveznica upisano i uplaćeno minimalno 60% od ukupnog broja obveznica ponuđenih u prospektu. listirane su na službenom berzanskom tržištu Banjlučke berze. što znači da ne obuhvata stečenu kamatu.2. Prevremena isplata glavnice: Grad Banja Luka. Upis se vrši na način da potencijalni kupac uplati novac na račun ovlašćenog berzanskog posrednika putem kojeg želi da izda nalog za upis Obveznica i da izda nalog za upis u toku radnog vremena berzanskog posrednika. Laktaši Obveznice Opštine Laktaši danas stižu na Banjalučku berzu 30. Cena će se izražavati u procentima od nominalne vrednosti Obveznice. | 12:46 4 . Kašnjenje sa isplatom.d. Nijedan vlasnik Obveznica nije dužan da prihvati ponudu Emitenta niti je dužan da proda bilo koji broj obveznica kojima raspolaže 1. 2008. Ovlašćeni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava na račun depozitne banke. Obveznice se prodaju na Banjalučkoj berzi. kao Emitent. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica. Način distribucije: Upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrednosti Republike Srpske. Uplata se vrši na račun kod depozitne banke NLB Razvojna Banka broj 562-09980651591-96.1. Banja Luka.Sekundarna trgovina: Da. Cena Obveznica zasnivaće se na tzv. U slučaju kašnjenja isplate kupona iz Obveznice.Obračun i poravnanje u sekundarnoj trgovini obveznica vršiće Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a. emitent će platiti zakonsku zateznu kamatu od zadnjeg dana isplate kupona (petnaest dana od dana dospeća) do dana stvarne isplate. Sredstvo plaćanja obveznica prve emisije je novac.

11.2014 5.10. Opština Laktaši emitirala je 100.2014 18.blberza.6.51% 100. Član Odbora za emisiju obveznica Skupštine opštine Laktaši Dragan Kelečević kazao je da su oni sve obaveze završili u četvrtak i predali kompletnu dokumentaciju Banjalučkoj berzi. juna. Podnesen zahtjev za odobrenje Prospekta KHOV RS 2 Dnevne novine Fokus.51% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.75 posto. Izlazak na berzu prvobitno je najavljivan za 10.6.2472 KM 7. a Kelečević kašnjenje objašnjava tehničkim i administrativnim razlozima.2010 Broj obveznica: 100. uz kamatu od 5.11. izjavio je za "Dnevni avaz" direktor Banjalučke berze Milan Božić32. a potom su uslijedili upis u Centralni registar i završavanje obaveza Opštine Laktaši prema investitorima. 2008 3 www. 6.2007. Iz Komisije za hartiju od vrijednosti RS podsjećaju da je registracija obveznica Laktaša u ukupnom iznosu od deset miliona KM završena i upisana u Registar emitenata 6. Opština Laktaši3 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: 11.2007.00% Tržišni segment: 0.com 2 .000 obveznica po nominalnoj cijeni od 100 maraka.2008 18. Bit će naplative nakon pet godina.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0. Ministarstvo finansija RS donijelo Odluku o davanju saglasnost opštini Laktašina na zaduženje po osnovu emisije obveznica  09.51% Nominalna vrijednost: 100.000 100.2007.51% Prinos do dospijeća: 100.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: % Datum isteka: 100. kada je prva emisija proglašena uspješnom.3.53% Hronologija prve emisije laktaških obveznica  31. Skupština opštine donijela Odluku o prvoj emisij obveznica opštine Laktaši javnom ponudom.6.12. Skupština opštine donijela Odluku o zaduženju opštine Laktaši emisijom obveznica u svrhu izgradnje sportske dvorane u Laktašima  09. juni. 30.2007.547 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 26. opština Laktaši upisana u Registar emitenata kod KHOV RS  30.00 KM 70.060. a već od danas vlasnici će ih moći prodavati ukoliko bude zainteresiranih za njihovu kupovinu.  31.2007.11.Obveznice Opštine Laktaši uvrštene su u petak na službeno berzansko tržište Banjalučke berze.

 Obveznice će biti anuitetne. . 7.2009. Nominalna vrijednost jedne obveznice iznosi 100 KM. u nematerijalizovanom obliku.2008. Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana danas odlučeno je da se obveznice Opštine Bijeljina (oznaka: BNIF-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište . u denominaciji od 100 KM.  Kompleks sportske dvorane obuhvata: . sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama opštine Laktaši.ba BANJALUKA. sa dospjećem 2014. trgovačkim i drugim sadržajima Osnovni uslovi prve emisije laktaških obveznica  Ukupan broj emitovanih obveznica prve emisije je 100. Opština Bijeljina emitovala je prvu javnu emisiju obveznica u iznosu od 11. izvršiće se iz redovnih prihoda budžeta Opštine do dospjeća 1.2008.centralnu salu u kojoj je moguće organizovati takmičenja iz svih dvoranskih sportova.poslovne prostore sa ugostiteljskim. uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5. godine kontinuiranom metodom trgovanja.  U nominalnom iznosu od 10. što znači da će se glavnica i kamata isplaćivati dva puta godišnje u jednakim iznosima.75 %.2008.pomoćnu salu za treninge . godine (6 godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske).4 svlačionice .01.000.05. Obveznicama Opštine Bijeljina počinje se trgovati u ponedeljak. odnosno isplate glavnice i kamate. 20:10. prenosivih.12.000.000. Opština će prodavati obveznice po nominalnoj vrednosti.02-20. 22. Objavljivanje Javnog poziva za upis i uplatu Obveznica  21. direktne i bezuslovne obaveze opštine Laktaši.svlačionice za službena lica i ambulantu .1. Izvor: Capital.kancelarije za upravu dvorane i sportskih klubova .000 obveznica.2. međusobno su ravnopravne i jednakog su ranga sa svim drugim. Bijeljina Uvrštavanje obveznica Opštine Bijeljina na službeno berzansko tržište 02. KHOV RS donijela Rješenja o odobrenju prospekta za obveznica opštine Laktaši javnom ponudom  05.02.  Obaveze Emitenta iz Obveznica predstavljaju neosigurane.000 2 .segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.00 KM. Upis i uplata obveznica (maksimalno 90 dana)  Podnošenje Izvještaja o upisu i uplati obveznica KHOV RS  Upis emisije kod CRHOV RS Šta se finansira prikupljenim novčanim sredstvima od prve emisije obveznica? prvu emisiju  Novčanim sredstvima prikupljenim prvom emisijom obveznica javnom ponudom finansiraće se izgradnja sportske dvorane u Laktašima. Obaveze Emitenta po osnovu emisije Obveznica. Obveznice se emituju na period od 6 godina.2009.Dec. osim obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu propisa. na ime.

Obveznicama Opštine Gradiška počinje se trgovati u ponedeljak. 16.244.45% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.923 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 13.000 KM.3.45% Prinos do dospijeća: 110.2009 20.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0.000 100. Opština Gradiška Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: 4 Capital.00 KM 92.000 100.00 KM 2.75% sa rokom dospijeća od 10 godina.2019 6. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 6.700.ba 17. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 6.000 obveznica po nominalnoj vrijednosti od 100 KM.12.609 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 7.2015 2 .2010 Broj obveznica: 100.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: % Datum isteka: 100. Prospekt je dostupan na internet stranici Banjalučke berze4.2009 27. godine odlučeno je da se obveznice Opštine Gradiška (oznaka: GRDS-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište – segment obveznice i ostali dužnički instrumenti. Gradiška Uvrštavanje obveznica Opštine Gradiška na službeno berzansko tržište Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana 13.3.49% Nominalna vrijednost: 100.00% Tržišni segment: 0.2009. Isplata glavnice i kamate će se vršiti dva puta godišnje.11.00 KM Tržišna kapitalizacija: 0.00% %/% Način trgovanja: / Dozvoljeno fluktuiranje % u toku dana: Datum listinga: % Datum delistiranja: 27.2019 25.2010 Broj obveznica: 100.03.00% Tržišni segment: 0. Emituje se 110.3.KM.45% Nominalna vrijednost: 100.1.11. Opština Gradiška emitovala je prvu javnu emisiju obveznica u iznosu od 2. Emituje se 27.75% 18.00 KM 75.034.7156 KM 10. godine kontinuiranom metodom trgovanja.2009.00% sa rokom dospijeća od 6 godina. Opština Bijeljina Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: 1.3.03.2.000 obveznica po nominalnoj vrijednosti od 100 KM.49% Preostali dio nominalne vrijednosti: 0.

U julu 2009. godine do 31. godine 2 . februara 2008. kao i obaveze Ministartva finansija da blagovremeno obavijesti građane o provedenim aktivnostima i pruži informacije o pojedičanim predmetima zainteresovanim licima.2009. godine izvršila prvu emisiju obveznice po osnovu izmirenja duga za staru deviznu štednju u iznosu od 209. Da podsjetimo.3. 15. Trg Republike Srpske broj 1.7 miliona KM.00 do 14.00 časova. juna 1996. opštim obavezama nastalim u periodu od 20. kontinuirano radi na rješavanju pitanja izmirenja obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. juna 1996. decembra 2002.Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: % Datum isteka: 100.11. godine izvršila tri emisiji u ukupnom iznosu od oko 149. juna 1996 godine.00 do 11. Republika Srpska je 28.2015 5. u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu i Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Ministartvo finansija. do 19. odnosno materijalnoj i nematerijalnoj šteti nastaloj u periodu ratnih dejstava od 20. sprat. kancelarije broj 20 i 21. Zbog velikog interesovanja građana. Unutrašnji dug REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA Datum: 25. mogu dobiti putem telefona ili neposrednim kontaktom. u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske. godine Broj: 06. Prijem stranaka predviđen je utorkom i srijedom od 12.49% 3.2 miliona KM. putem emisije obveznica. maja 1992.07/059. Vlada Republike Srpske je u protekle dvije godine po odlukama o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.816/09 Informacije o izmirenju obaveza po osnovu unutrašnjeg duga Vlada Republike Srpske. Građani će putem telefona. godine i obavezama po osnovu stare devizne štednje.00 časova na brojeve telefona: +387 51 339 127 +387 51 339 127 i +387 51 339 129 +387 51 339 129 . Ministartvo obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica da informacije o unutrašnjem dugu. maja 1992. zgrada Administrativnog centra Vlade Republike Srpske.49% Prinos do dospijeća: 100. godine do 19.83% 2. moći da dobiju informacije svakim radnim danom od 9.

9 miliona KM i izvršila dvije emisija obveznica prema dobavljačima budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 2. a umanjena za direktne isplate banke nakon tog datuma. decembra 1991. decembra 1991.00 ZAKON O USLOVIMA I NAČINU IZMIRENjA OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE EMISIJOM OBVEZNICA U REPUBLICI SRPSKOJ I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Član 2. STARA DEVIZNA ŠTEDNJA Na Banjalučkoj berzi se trenutno trguje sa tri emisuje obvreznica stare devizne štednje i to: Emisija 1 po prosječnoj cijeni 91. godine po bilo kojem drugom osnovu.3 miliona KM.51 Emisija 2 po prosječnoj cijeni 85. Takođe.1. (1) Ovim zakonom uređuju se uslovi i način izmirenja obaveza Republike Srpske po osnovu računa stare devizne štednje deponovane u domaćim bankama na teritoriji Republike Srpske.Vlada je donijela Odluku o drugoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje koja je izvršena 28. (2) U smislu ovog zakona pod računima stare devizne štednje podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriji Republike Srpske sa stanjem na dan 31. uključujući kamatu obračunatu do tog datuma. godine.6 miliona KM. godine u iznosu od 6. SEKRETAR Slavoljub Stojanović 2. avgusta 2009. (1) Iznos obaveza po osnovu računa stare devizne štednje koji se izmiruju emisijom obveznica utvrđuje se u skladu sa ovim zakonom i Uredbom o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne 3 . za prenesena i iskorišćena sredstva sa jedinstvenog privatizacionog računa u Republici Srpskoj i za eventualne isplate poslije 31.00 Emisija 3 po prosječnoj cijeni 81. Republika Srpska je emitovala obveznice po izvršnim sudskim odlukama u ukupnom iznosu od 2.

štednje u Republici Srpskoj. 17/07. Svaki pojedinačni potražilac dobija samo jednu potvrdu o verifikaciji. vrši provjera iznosa računa stare devizne štednje svakog potražioca i registruju sva potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje. u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje Član 7. čime se potvrđuju. Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu verifikovane mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskom postupku. Računi stare devizne štednje definisani članom 1. odnosno Bosne i Hercegovine. 3 . godine se stornira i od istog datuma. 62/07 i 105/07). Član 3. ovog zakona i verifikovani iznos. Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriji Republike Srpske. (1) Verifikacija predstavlja neophodan postupak kojim se identifikuju lica koja potražuju sredstva na računima stare devizne štednje (u daljem tekstu: potražilac). ovog zakona nakon 1. (''Službeni glasnik Republike Srpske ''. pa do stupanja na snagu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (''Službeni glasnik BiH''. potražilac dobija potvrdu o verifikaciji koja identifikuje potražioca i verifikuje iznos računa stare devizne štednje. (4) Ako potražilac raspolaže sa više računa u jednoj ili više banaka na teritoriji Republike Srpske. (2) Sredstva za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje obezbjeđuje Republika Srpska. b) identitet vlasnika i v) naziv banke i broj bankarskog tekućeg računa na koji će biti izvršena gotovinska isplata i isplate po osnovu emitovanih obveznica.5 %. (3) Potvrda iz stava 2. (2) Nakon završetka verifikacije. II PRAVILA VERIFIKACIJE Član 5. 124/06. ovog zakona ne obuhvataju račune stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke. januara 1992. Član 4. ovog člana predstavlja osnovu za izmirenje potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje i izdaje se u obliku formulara koje propisuje Ministar finansija Republike Srpske i sadrži: a) svaki pojedinačni račun iz člana 1. svi računi pojedinačno se verifikuju i iznosi zbrajaju radi utvrđivanja ukupnog iznosa potraživanja. (u daljem tekstu: Uredba). Obračunata i neisplaćena kamata prema ugovorima iz člana 1. 76/06 i 72/07). Član 6. broj: 28/06. broj: 102/06. a ne redefinišu i ne raskidaju postojeća prava. vrši se novi obračun kamata po godišnjoj stopi od 0.

5) kamatna stopa: fiksna. (1) Obveznice se emituju pod sljedećim uslovima: 1) vrsta obveznice: dugoročna obveznica sa kamatnim prinosom (kuponom). (3) Obveznice su neograničeno prenosive hartije od vrijednosti emitovane u nematerijalizovanom obliku – elektronskom zapisu. izvršavaju se emisijom obveznica stare devizne štednje (u daljem tekstu: obveznice). bez odbitaka troškova i naknada Centralnog registra hartija od vrijednosti A. (3) Vlasnik obveznice nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica. u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada). 3) nominalna vrijednost emisije: vrijednost obaveza po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini. 2. (1) Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom.Verifikacija izvršena do dana stupanja na snagu ovog zakona prihvata se kao valjana. a u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. tj. u slučaju kupovine javnom ponudom. utvrđena u skladu sa ovim zakonom i Uredbom. 4) rok dospijeća: 5 godina od dana emisije. Član 9. Banja Luka ( u daljem tekstu: Banjalučka berza). a pod istim uslovima emisije utvrđenim ovim zakonom. u bilo koje vrijeme. na ime. međusobno su ravnopravne i najmanje su u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim obavezama za čije izvršenje sredstva obezbjeđuje Republika Srpska. (2) Isplata dospjele glavnice i obračunate kamate vrši se prenosom sredstava na račun vlasnika obveznice istekom 7 dana od dana dospijeća glavnice odnosno dospijeća kamate. Član 10. otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar). (3) Centralni registar obavlja poslove platnog agenta u skladu sa zaključenim ugovorom. III EMISIJA OBVEZNICA Član 8.5% godišnje. (4) Obveznice će biti uvrštene na službeno berzansko tržište Banjalučke berze A.D. takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica. pod uslovom da. (1) Obveznice predstavljaju direktnu i bezuslovnu obavezu Republike Srpske. emitovane u seriji na osnovu kojih vlasnici obveznica imaju pravo na naplatu glavnice i kamate u skladu sa ovim zakonom i odlukom o emisiji.D. (2) Republika Srpska može. 2) denominacija: 1 konvertibilna marka. 3 . (2) Emisija obveznica može se izvršiti kroz više sukcesivnih emisija obveznica sa različitim datumima emisije. proglasiti bilo koju obveznicu dospjelom i plativom prije njenog dospijeća.

(3) Sastavni dio odluke o emisiji je i otplatni plan kojim se utvrđuju rokovi otplate glavnice i kamate. (4) Odluka o emisiji objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. nominalnu vrijednost obveznica. 7) prava i ograničenja prava sadržanih u obveznici. kojeg izrađuje Agencija za posredničke. 4) redni broj emisije. (1) Lice ovlašćeno za sprovođenje odluke o emisiji dužno je da u roku od osam dana od dana donošenja odluke o emisiji podnese Centralnom registru zahtjev za registraciju (upis) obveznica. đ) dospijeće. Član 13. 8) podatke o uvrštenju obveznica na službeno berzansko tržište Banjalučke berze 9) način obračuna i utvrđivanja kamate o rokovima dospijeća. ovog člana izrađuje se na osnovu pojedinačnih i zbirnih izvještaja o izvršenom verifikovanju potraživanja. visinu kamate. 3) vrstu emisije. način i rokove za isplatu glavnice i kamate. Član 12. 2) broj obveznica i ukupnu vrijednost obveznica koje će pripasti svakom vlasniku obveznica. ime jednog roditelja. j) podatke o licu ovlašćenom za sprovođenje odluke o emisiji i 10)druge elemente bitne za sprovođenje ovog zakona. lice ovlašćeno za sprovođenje odluke o emisiji dostavlja odluku o emisiji i izvještaj o obavezama po osnovu računa stare devizne štednje koje se izvršavaju emisijom obveznica. (1) Odluku o emisiji obveznica donosi Vlada. (2) Odluka o emisiji obveznica obavezno sadrži: 1) opšte podatke o emitentu. (3) Izvještaj iz stava 2. a sadrži: 1) ime.Član 11. prezime i jedinstveni matični broj (ili drugi identifikacioni broj za nerezidenta) lica koje će postati vlasnik obveznice. Banja Luka (u daljem tekstu: APIF) i dostavlja Ministarstvu finansija u skladu sa Uredbom. 2) datum donošenja odluke o emisiji. kao i ukupnu vrijednost emisije. 6) ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih obveznica iste klase. oznaku vrste i klase obveznica. 3) broj bankarskog tekućeg računa vlasnika obveznice preko kojeg se primaju uplate na ime kamate i glavnice i naziv banke kod koje je račun otvoren i 2 .D. informatičke i finansijske usluge A. (2) Uz zahtjev za registraciju obveznica. Postupak emisije obveznica obuhvata: 1) donošenje odluke o emisiji 2) upis obveznica na račune kod Centralnog registra. a koje su verifikovane u skladu sa odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbom. 5) broj.

stav 2 ovog zakona. Član 14. godine.5 Član 17. (6) Republika Srpska se ne upisuje u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Troškove Centralnog registra po osnovu otvaranja računa vlasnika obveznica. 2010. KM 04. izvršenoj u skladu sa ovim zakonom snosi Republika Srpska.4) adresa prebivališta vlasnika obveznice i drugi podaci u skladu sa aktima Centralnog registra.Broj: 01. (3) Na osnovu izvještaja Centralnog registra. (4) Na trgovanje obveznicama na sekundarnom tržištu primjenjuju se propisi kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti. otvoriti i voditi račune vlasnika obveznica. na osnovu zaprimljenih odluke o emisiji i zahtjeva za registraciju obveznica sa izvještajem iz člana 13. decembar 2007. ovog člana odgovara APIF. 03. marta 2008. (5) Pravo vlasništva nad obveznicama i pravo raspolaganja stiče se danom upisa obveznica u Centralni registar.Broj: 01. izvršiti registraciju i čuvati podatke o sticanju vlasništva i pravima iz obveznica. | 11:46 5 “Službeni glasnik Republike Srpske”.1900 /07 PREDSJEDNIK Datum: 12.6 mil. obveznice emitovane u skladu sa ovim zakonom uvrštavaju se na službeno tržište Banjalučke berze. IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 16. Odluku o emisiji obveznica Vlada donosi u roku od 60 dana od dana poslednjeg gotovinskog izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje.1900 /07 2 . Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. u skladu sa propisima koji uređuju tržište hartija od vrijednosti i aktima Centralnog registra. (1) Centralni registar je dužan. registracije emisije i izdavanja vlasniku obveznice prvog izvoda o vlasništvu nad obveznicama u emisiji obveznica. (4) Za tačnost podataka u pojedinačnim i zbirnim izvještajima o izvršenom verifikovanju potraživanja iz stava 3. izvode i potvrde o stanju i promjenama na računima vlasnika obveznica. (2) Centralni registar je dužan da obavijesti Banjalučku berzu o registraciji obveznica. a najkasnije do 1. kao i izdavati izvještaje. Član 15. godine NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić RS: Obveznicama stare devizne štednje isplaćeno 23. registrovati emisiju.

000 / 15.2015 12. 21 milion maraka odnosi se na glavnicu. dok za drugu emisiju iznosi oko 86 odsto preostale vrijednosti.00 KM 65. "Radi se o isplati po osnovu dvije emisije obveznica i to četvrtog anuiteta prve emisije obveznica.com 25. a preostali dio predstavlja sredstva na ime kamate.Ministarstvo finansija RS isplatilo je nove anuitete vlasnicima obveznica stare devizne štednje. RS do sada je emitovala dvije emisije obveznica za izmirenje računa stare devizne štednje. slažu se na Banjalučkoj berzi.2378% 0. Po osnovu isplate četvrtog anuiteta prve emisije bankama je doznačeno 22. godine. navode u Ministarstvu finansija RS. a preostali dio kamate". ističu u Ministarstvu finansija RS.10.2015 30.50 % 5.10% 82. od čega je 662. emitovanih 28.50% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: 81.00 KM 1.9. s obzirom da investitori već imaju povjerenje u emitovane obveznice".560 52.2010 80.7378% 80.6 miliona maraka. Obezbijeđena sredstva i redovna isplata najbolji su dokaz da su obveznice Republike Srpske sigurne kao i da sve buduće aktivnosti po osnovu izmirenja duga po osnovu stare devizne štednje imaju planirani kontinuitet. i prvog anuiteta druge emisije obveznica. 6kaže direktor Banjalučke berze. februara 2008. Od tog iznosa. Isplata vlasnicima obveznica stare devizne štednje jeste dobar znak i za tržište kapitala u RS.10% 65. Republika Srpska .9. za šta je obezbijeđeno 23. Svakom vlasniku obveznica isplaćeno je deset odsto iznosa glavnice od iznosa koji je emitovan u obveznicama i pripadajući dio kamate.367 1.30% 80.22% 2 .stara devizna štednja 3 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: 6 www.50 % / 81.8 miliona maraka. Prvi anuitet druge emisije obveznica iznosi 744. emitovanih 28.721.2010 25.94 KM 0. augusta 2009.909 maraka. jer se tako omogućava da se i naknadno izdate obveznice uspješno plasiraju na tržište.343 81.034 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 14.00% 81.141 maraka glavnica.11.980.00% 80. "Vrlo je važno da se dugovi po osnovu izdatih obveznica isplaćuju na vrijeme. Njima se trguje na Banjalučkoj berzi i trenutna cijena obveznica stare devizne štednje iz prve emisije kreće se oko 89 odsto. godine.blberza.926. Milan Božić.

1.00 izmirenje ratne štete 4 po prosječnoj cjeni 37. Definirano je i da se prva emisija obveznica izvrši najkasnije do 30. Izmjenama ovog zakona predviđeno je da se isplata duga po osnovu ratne materijalne i nematrijalne štete izvrši emisijom obveznica s rokom dospjeća od 15.00 izmirenje ratne štete 3 po prosječnoj cjeni 37. a ne kako je ranije bilo predviđeno 35 godina.01% 1.00 izmirenje ratne štete 2 po prosječnoj cjeni 36. RATNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA ŠTETA Na Banjalučkoj berzi se trenutno trguje sa 4 emisije obveznica ratne štete i to: izmirenje ratne štete 1 po prosječnoj cjeni 38. 2 .00 Poslanici Narodne skupštine Republike srpske usvojili su u utorak uvečer po hitnom postupku Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS-a koji se odnosi na isplatu ratne štete. juna ove godine.Najniža cijena u toku 52 sedmice: 80.

00% 38.6.2008 26.156.15 % / 38.00 KM 15.2010 38. u skladu s ovim zakonom. Konačna vrijednost svake emisije obveznica utvrđivat će se nakon završetka postupka verifikacije.6. Republika Srpska .00% 37.99% 19.11.58% Republika Srpska .00 KM 0. počevši od devete godine prije krajnjeg datuma dospijeća.01% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: 2 35.09 KM -0.00 % 950 / 2. sa godišnjom kamatom od 1.11.994 KM Obveznice i ostale .2023 16.00 KM 13.50% 24.00% 42.2023 27.00 KM 1.99% 36.996.199 1.00% 0.00% 38. Navedeno je i kako su osnovni razlozi donošenja izmjena Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS-a odluke Ustavnog suda BiH u nekoliko predmeta u kojima je izričito naloženo skraćenje predviđenog roka dospijeća obveznica po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih djelovanja.20% Broj obveznica: Nominalna vrijednost: Preostali dio nominalne vrijednosti: Tržišna kapitalizacija: Tržišni segment: Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: 40.00 KM 1.000 26.5 posto i s pravom prijevremenog otkupa.314.490.346 7.613 KM Obveznice i ostale dužničke HOV CONT +10%/-10% 30.432 38.600.00% 70.6.764.772 1.2010 36.00% 38.Isplata bi se vršila u 10 jednakih rata.izmirenje ratne štete 4 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: 25.izmirenje ratne štete 1 Posljednji datum trgovanja: Prosječna cijena: Posljednja cijena: Količina: Promet: Apsolutna promjena: Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: 25.

2010 100.45 100. Trgovanje na Banjalučkoj berzi Oznaka HOV Naziv HOV promjena najbolji najbolji [%] kupovni prodajni Prinos zadnji dan trgovanja BLMI-O-AGrad Banja Luka BNIF-O-AOpština Bijeljina 0.2010 12.75% 17.99% 37.89 % / 36.2024 15. Prnjavor 6.99% 36.Relativna promjena: Najbolja kupovina/prodaja: Kupovina/prodaja količina: Otvarajuća cijena: Zatvarajuća cijena: Najviša cijena: Najniža cijena: Najviša cijena u toku 52 sedmice: Najniža cijena u toku 52 sedmice: -0.3.6.99 % 40.03% 35.21% 2.89% 26.00 CERP-O-BCer a.d.143 36.2024 15.99% 36.19% Način trgovanja: Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: Datum listinga: Datum delistiranja: Datum isteka: Prinos do dospijeća: dužničke HOV CONT +10%/-10% 23.45 o prosječna cijena posljednja cijena 2 .6.6.000 / 5.

00 37.00 81.11.11.00 36.60 10.86% OSRM-O-AOpština Srbac RSDS-O-ARepublika Srpska .51 85.57% RSRS-O-CRepublika Srpska .00 11.obaveze dobavljačima 212.00 47.izmirenje ratne štete 4 24.2010 0.2010 80.30 36.00 36. Nova Topola GRDS-O-AOpština Gradiška 0.38% RSRS-O-DRepublika Srpska .3.2010 0.izmirenje ratne štete 3 25.00 37.o Banja Luka 0.51 100.00 81.00 ̂ 0.00 85.58% RSRS-O-BRepublika Srpska .00 5.2010 5.00 o o 0.00 38.izmirenje ratne štete 2 25.15% 4.10 81.00 39.stara devizna štednja 124.2010 0.00 16.38% RSRS-O-ARepublika Srpska .00 91.00 37.31% RSDS-O-BRepublika Srpska .2010 ̂0.49 o RSOD-O-ARepublika Srpska .49 100.2010 100.00 41.00 100.00 34.00 47.51 92.stara devizna štednja 221.2010 91.11.2010 0.00 o Zaključak 4 .11.50 12.00 47.22% RSIO-O-ARepublika Srpska .opšte obaveze 0.21% SMFO-O-AOpština Šamac SNPO-O-AMKD Sinergija plus d.00 8.2010 0.11.00 6.GOVF-O-AFarmland a.51 o 0.00 14.00 37.53% 100.36 87.51 o 18.00 o 11.11.00 17.1.10 36.00 100.22% RSOD-O-BRepublika Srpska .2010 100.99 15.16% 23.izmirenje ratne štete 1 25.50 16.00 12.2010 100.d.73% RSDS-O-CRepublika Srpska .obaveze dobavljačima 116.11.2010 85.00 37.stara devizna štednja 325.00 33.10.83% ISKP-O-AOpština Istočni Stari Grad LKSD-O-AOpština Laktaši 0.00 100.11.50 16.00 OBDI-O-AOpština Brod OKVI-O-AOpština Kotor Varoš OLKI-O-AOpština Lopare 0.3.03 37.20 38.00 136.00 38.11.00 41.o.2009 91.00 39.62 o o o o v 23.11.

dobar nacin da se uz malen rizik dođe do zarade. U zadnje vrijeme sve više lokalnih zajednica se odlučuje na emisije municipalnih obveznica kako bi mogle efikasno da rade pojedine investicione projekte. Sve u svemu obveznice kod nas tek zaživljavaju i ukoliko se nastavi ovim tempom trgovanje obveznicama će biti jedan od sigurnijih nacina za investiranje. Kod nas u Republici Srpskoj se najviše trguje sa obveznicama stare devizne štednje i ratne materijalne i nematerijalne štete kojima se mogu plaćati neke ne izmirene obaveze pa su iz tog razloga I pogodne za trgovanje.Obveznice. 5 .

Novinski clanci 2 . Banja Luka. 2001. Zukić J. veale. NY Institute of Finance. Finansijska tržišta instrumenti i institucije. Internet sajtovi 4. 3.. Futures ˝.Literatura 1. Bonds. 2010. Options. ˝Stock. Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ˝PROMETEJ˝. New York. Stuart R. 2. 2nd edition.

Novinski clanci 25 . 2010. 2nd edition.. Internet sajtovi 4. 3. Zuki J. 2. Futures . Bonds. Options. Stuart R. New York. Stock. 2001. NY Institute of Finance. Visoka kola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ . Finansijska tr i ta instrumenti i institucije. veale. Banja Luka.Literatura 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful