P. 1
NEUROLOGIJA SKRIPTA

NEUROLOGIJA SKRIPTA

|Views: 13,112|Likes:
Published by jovan1990

More info:

Published by: jovan1990 on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

NEUROLOGIJA 1.Neuroloski simptomi i znaci?

Izazivaju ih: FOKALNA OSTECENJA-pojedinacna izolovana lezija u NS (tumori,hemoragija,mozdani infarct,apces) MULTIFOKALNA ili DISEMINOVANA OSTECENJA-multipla izolovana ostecenja unutar NS (multipla skleroza) DIFUZNA OSTECENJA-siroko zahvacene sve structure mozdanog tk. (intoksikacije,difuzna arterioskleroza) Neuroloski simptomi I znaci mogu biti OPSTI-glavaobolje,poremecaj svesti, povisen intrakranijalni pritisak,generalizovana epilepsija LOKALIZOVANI-fokalni I neuropsiholoski deficit, poremecaj vida, kranijalnih zivaca,fokalna epilepsija POZITIVNI-negativno dejstvo na okolne strukture NEGATIVNI-gubitak normlane funkcije AKUTNE-nagli pocetak I monofazni razvoj u 4 nedelje HRONICNE-naglo I postepeno I dugo traju; moz imati progresivan tok, recidive sa reemisijom il egzarcerbacijom. 2.Sindrom frontalnog reznja? PRIMARNA MOTORNA KORA -nalazi se u precentralnom girusu -ima ulogu u kontroli motornih funkcija suprotne polovine tela -njeno oštećenje uzrokuje monoplegiju ili hemiplegiju suprotne polovine tela sa pojačanim refleksima, spasticitetom i pozitivnim znakom Babinskog SUPLEMENTARNA MOTORNA AREA -uključena u planiranje i koordinaciju složenih motornih pokreta i radnji -oštećenje izaziva kontralateralnu hipokineziju, apraksiju i otežano započinjanje pokreta što liči na parkinsonizam ali bez rigora i tremora BROKINA AREA-motorni I ekspresivni govor 8 BRODMANOVO POLJE nalaze se centri za kontrolu voljnog horizontalnog usmeravanja pogleda na suprotnu stranu (bolesnik gleda u sopstveno zariste) PREFRONTALNA KORA planiranju i izvođenju motornih aktivnosti, inicijativi, motivaciji, emocionalnoj ekspresiji i kontroli ponašanja. Ovaj deo je povezan sa limbičkim sistemom, hipokampusom, amigdaloidnim kompleksom i strukturama temporalnog režnja Ostecenje- poremećaje ponašanja tipa socijalne dezinhibicije, gubitka inicijative i interesovanja, nesposobnosti rešavanja problema i gubljenje sposobnosti apstraktnog mišljenja, poremećaje koncentracije i pažnje AKINETSKI MUTIZAM-obostrana ostecenja; budan je ali sem pokreta očnih jabučica nema spontanih pokreta i inkontinentan je.

Difuzno ostecenje prefrontalen kore-refleks pucenja, sisanja, hvatanja, palmomentalni… KORTIKALNI CENTAR ZA MOKRENJE -oštećenje u početku se ispoljava POLAKISURIJOM kasnije se ispoljava kao neočekivano umokravanje ili gubitak kontrole nad stolicom 3,Sindrom temporalnog reznja? PRIMARNA I SEKUNDARNA AUDITIVNA KORA auditivni putevi iz oba uva se projektuju u auditivnu koru i jedne i druge hemisfere. Kortikalna gluvoća -obostrano oštećenje primarne auditivne kore oštećenje okolnih asocijativnih -nerazumevanje izgovorenih reči-afazija -kod ostecenja nedominantne hemisferene prepoznaje zvuk budilnika ili zvono na vratima-AUDITIVNA AGNOZIJA i zvuk muzike-AMUZIJA ; mogu se javiti i slušne halucinacije. VESTIBULARNI KORTEKS( iza auditivnog)-vertigo/vrtoglavica u epileptičkim napadima poreklom iz parijetalnog i temporalnog režnja Medijalni delovi temporalnog režnja imaju važnu ulogu u UČENJU I PAMĆENJUporemecaj kod dominantnog ucenje verbalnog a kod nedominantnog ucenje vizuelnog sadrzaja. U medijalnom delu temporalnog režnja nalaze se i OLFAKTIVNA i GUSTATIVNA KORTIKALNA POLJA, kao delovi limbičkog sistema Vlakna optičke radijacije prolaze kroz belu masu temporalnog režnja-ova oštećenja izazivaju KONTRALATERALNU GORNJU HOMONIMNU KVADRANTANOPSIJU Oštećenje limbičkih delova temporalnog režnja praćeno je agresivnim ponašanjem, besom, apatijom 4,Sindrom parijetalnog reznja? PRIMARNA SOMATOSENZORNA KORA ona prima somatosenzorne informacije suprotne polovine lica i tela -FENOMEN SENZORNE NEPAŽNJEoseca dodir samo na strain suprotnoj od neostecenog reznja. SUPRAMARGINALNI I ANGULARNI GIRUSI dominantne hemisfere čine deo Wernicke-ovog govornog polja-afazija KORIŠĆENJE BROJEVA tj. sposobnost računanja (kalkulija) i sposobnost orijentacije desno-levo - GERSTMANOV SINDROM: 1) nemogućnost razlikovanja ili poremećeno razlikovanje leve i desne strane tela i lokalnog prostora 2) nemogućnost razlikovanja i imenovanja prstiju ruke -AGNOZIJA PRSTIJU 3) poremećaji računanja-AKALKULIJA 4) poremećaji pisanja-AGRAFIJA 5) DISLEKSIJA-poremećaj čitanja 6) IDEOMOTORNA APRAKSIJA-nemogućnost izvođenja sekvence pokreta -oštećenje optičke radijacije daje kontralateralnu homonimnu donju kvadrantopsiju - poremećaj doživljaja položaja tela u zglobovima, kao i osećaj pasivnih pokreta - poremećena je sposobnost tačne lokalizacije lakog dodira i mogućnost da se istovremeni dodir dve različite tačke oseti kao odvojen-TAKTILNA DISKRIMINACIJA

-bolesnik nije u stanju da prepozna predmete dodirom, tj. oblik predmeta i njihovu teksturu-normalna sposobnost se označava kao STEREOGNOZIJA, a poremećaj kao ASTEREOGNOZIJA zdrave osobe su u stanju i da bez gledanja prepoznaju oblike ili brojke odnosno slova koja blagim dodirom iscrtavamo po koži tela-GRAFESTEZIJA ;kod lezije parijetalnog režnja javlja se oštećenje ovakve sposobnosti, tj. AGRAFESTEZIJA sa suprotne strane - KONSTRUKCIONA APRAKSIJA-otezano crtanje jednostavnih oblika -APRAKSIJA OBLAČENJA -GEOGRAFSKA APRAKSIJA snalazenje u poznatom prostoru -NEGLEKT zanemarivanje suprotne strane -ANOZOGNOZIJE nepriznavanje deficit 5.Sindrom okcipitalnog reznja? jednostrana oštećenja okcipitalnog režnja uzrokuju KONTRALATERALNU HOMONIMNU HEMIANOPSIJU-ispad suprotne polovine vidnog polja -obostrana okcipitalna oštećenja praćena su KORTIKALNIM SLEPILOM, bolesnik može da ne bude svestan svog poremećaja, čak ga i negira pa i opisuje šta navodno vidiAntonov sindrom ili anozognozija za kortikalno slepilo -oštećenje vidne asocijativne kore dovodi do VIZUELNE AGNOZIJE-bolesnik ne može da prepozna predmet i da ga imenuje i pored očuvane oštrine vida, očuvanog vidnog polja i očuvanih jezičkih funkcija -PROZOPAGNOZIJA-poremećaj u kome bolesnik iako vidi poznata lica nije u stanju da ih prepozna 6. Afazije (anatomska osnova, etiologija, simptomatologija)? Steceni poremecaj jezickog izrazavanja I razumevanja jezickih poruka, pisanim i usmenim putem. Prekid dvosmernog procesa prelaska misljenja u jezik i jezika u misljenje. (A)Jezicke funkcije-centralna oblast oko Silvijeve fisure dominantne hemisphereWerniceovo polje-obrada i razumevanje jezickih simbola (receptivni pol) i Brocino poljeegzekutivni pol-pokrece artikulacione programe. Fasciculus arcuatus ih spaja. (E)Najcesce-ishemicni MU ili hemoragicni, trauma, tumori, degenerativne bolesti (S)Mutizam-potpuni gubitak govora Anomija-nemogucnost imenovanja predmeta, osoba i pojmova Parafazija-netacna upotreba reci Neologizmi-fonemi bez ikakvog znacenja Preseveracije-neadekvatno ponavljane recenice Eholalije-ponavljanje tudjih recenica 7.Afazije(diferencijalna dijagnoza) Disocijacija funkcija-3 principa: -fluentnost/tecnost izrazavanja -sposobnost razumevanja

KONSTRUKCIONU’nemogućnost konstruisanja celine iz delova uključujući I konstruisanje geometrijskih figura crtanjem. osoba ali bez ostecenja ostrine vida i vidnog polja.osmišljenih određenim ciljem.ekstrapiramidnih I cerebelarnih oštećenja ili ispada.-sposobnost automatskog ponavljanja reci I recenica 8.oboljenje struktura samog oka.oštećenja optičkog nerva.voljnih motornih akrivnosti.3. Auditivna-poremecaj u prepoznavanju akustickog materijala Taktilna ili aastereognozija-nemogucnost prepoznavanja predmeta dodirom 9.dok jednostarana ima.pogrešno prepoznavanje ponuđenog mirisa KAKOSMIJA-neprijatni mirisi HALUCINACIJA MIRISA-osećaj bez ponuđene draži 11. Do oštećenja može doći usled:1.Agnozije? Ostecen samo jedan senzorni modalitet-npr.destrukcija receptorskih ćelija i oštećenja CNS-a.Monokularan nastaje zbog PREHIJAZMATSKIH lezija(retina. kranijalnog nerva Oštećenje čula vida se ispoljava:1. Postoji više formi apraksije: 1)IDEOMOTORNA-nastaje usled poremećaja u izboru I kombinovanju pojedinačnih pokreta u vremenu I prostoru pri izvođenju zamišljenog pokreta. 2)IDEACIONA’podrazumeva nemogućnost izvođenja sekvence pokreta u pravilnom redosledu dok je izvođenje svakog pojedinačnog pokreta nemoguće 3)Druge forme obuhvataju KONCEPTUALNU apraksiju’gubitak znanja o upotrebi oruđa I predmeta.smanjenjem oštrine vida.optički nerv). Simptomi i znaci oštećenja 2.area striata okcipitalnog režnja). kranijalnog nerva Obostrana anosmija nema značaja.ispadima u vidnom polju.u odsustvu pareze.najčepće levoj hemisferi. Gubitak vida može da se javi na jednom oku(monokularan) ili na oba (binokularan).2. .vidnog puta.2.dok su binokularni posledica HIJAZMATSKE ILI RETROHIJAZMATSKE lezija(optički trakt. vizuelni se prepozna auditivnim ili taktilnim Vizuelni-nemogucnost prepoznavanja boja.Motorna radnja kod ovih bolesnika je prepoznatljiva ali nepravilna. Praksija je lateralizovana u dominantnoj.APRAKSIJA HODA I OBLAČENJA.Postoje 3 uzroka anosmije(hiposmije)-poremećaj prolaznosti nosnih puteva. Apraksije Apraksija je poremećaj izvođenja naučenih. Simptomi i znaci oštećenja 1.radijacija. 10. predmeta. ANOSMIJA-potpuni gubitak čula mirisa HIPOSMIJA-sniženje čula mirisa HIPEROSMIJA-abnormalno povišenje osetljivosti za mirise DIZOSMIJA(parosmija)-je izmenjeno.

kranijalnog nerva) Ispad funkcije misica pokretaca ocnih bulbusa dovodi do pomeranja bulbusa iz primarnog polozaja pod prevagom antagonistickog misica. Ona moze biti kompletna-ostecena sva somatotropna I parasimpaticka vlakna. Simptomi i znaci oštećenja bulbomotora (3. ABDUCENS -horizontalne dvoslike koje su najizrazenije kada bolesnik gleda u stranu ostecenog misica 13.Oštećenje hijazme-bitemporalna heteronimna hemianopsija. Najcesce posledice: -razrokost/strabizam-vidne osovine nisu paralelne pri pogledu u daljinu. Interna oftalmoplegija-parasimpaticka vlakna ostecena III k. 2.z. Paraliza n. Zavisi I od 2 misica . i 6. N. N..z.oduzetost poprecnoprugastih bulbomotora I ugasena reakcija zenica na svetlost.z.Oštećenje optičke radijacije-kontralateralna gornja homonimna kvadrantanopsija(kod donje radijacije) 12. Nastaje usled ostecenja jedara ili stable bulbomotora-nuklearna oftalmoplegija. 4. N. -diplopija/dvoslika Ostecenje III k. rectus lateralisa Ostecenje n. TROCHLEARIS -vertikalne dvoslike pri pogledu nadole I nazalno -oko lako devirano upolje I nagore -bolesnik pokusa da kompenzuje dvoslike kriveci glavu od zahvacenog oka Ostecenje VI k. abducensa-slabost m. 4.oculomotoriusa-slabost m.Oštećenje optičkog nerva-jednostrani poremećaj celog sa iste strane.Oštećenje optičkog trakta-kontralateralna homonimna hemianopsija.z. OCULOMOTORIUS -dvoslike u svim pravcima -lateralna devijacija oka -ptoza (delimicna ili potpuna) -prosirena zenica koja ne reaguje na svetlost I akomodaciju Ostecenje IV k. ukoliko se menja-nekonkomitantni.AMBLIOPIJA-sniženje oštrine vida AMAUROZA-slepilo SKOTOM-ispad u vidnom polju 1. rectus lateralis=>konvergira usled prevage m. Eksterna oftalmoplegija-samo somatotropna vlakna I poprecnoprugasti bulbusi. Zenice i poremećaji zenice Zenica/pupila-kontrolise je duzica/iris time I kolicinu svetlosti koja ulazi u oko. 3. rectusa medialisa Oftalmoplegija-poremecaj pokretljivosti ocnih jabucica. ukoliko nisu paralelne ali se ugao u svim pravcima pogleda ne menja-konkomitantni strabizam.rectus medialisa=>devira lateralno usled prevage zdravog m.

dilatator pupille. Kada se kapak mehanicki podignebulbus je nepokretan. Opisana je uz-depigmentaciju duzice. kod osoba koja nose kontaktna sociva. gornje usne . upolje I nanize. uz ostecenje mozdanog stable (tumori.trigeminusa . Ciliares longi inervise m.predpostavlja se da je lezija u medjumozgu.m. Ovaj ganglion je ishodiste tri grane ovog zivca : V 1 -oftalmicka grana je cisto senzitivna grana (sezitivna inervacija dela lica . . u stanjima straha. poticu iz hipotalamusa. sluzokoze obraza .zapaljenske I demijelinzacione lezije). produzenu mozdinu do donjih cervikalnih I gornjih torakalnih segmenata-formiraju sinapse sa neuronima lateralnih rogova-Budgeov ciliospinalni centar-preganglijska vlakna u gornje delove grudnog kosa I formiraju sinapse sa neuronima gornjeg cervikalnog gangliona-postganglijska vlakna-duz unutrasnje kaverozne arterije I kaverozni sinus=nn. pons.nazubljenih ivica.ne reaguje na svetlost. dvoslika I glavobolja.vaskularni poremecaji. zenica midrijaticna I neraktivna na svetlost. narkotici. Procesi na torakalnom delu. prenosi senzibilitet sa korneje i konjuktiva . Izdvaja se neuralgija n.Trigeminus ( V ) Mesoviti zivac . N. donje usne i prednje dve trecine jezika ) Ostecenja:Uglavnom su u pitanju ostecenja senzitivnih funkcija . Poremecaj zenice -IZOKORIJA.. neurosifilis. ANIZOKORIJA-nejednakost -HORNEOV SINDROM-ostecenje simpatickih puteva-inervisu m. oculomotoriusa (aneurizma a. tarsalis-istostrano suzenje ocnog proreza. inervisu I glatke misice. Neukrstena sliaze kroz medjumozak. . dilatator pupille-inervisu ga simpaticka vlakna koja ga sire. duboke kome I premene nekih lekova(triciklicni antidepresivi.zenice sire. dok su motorne obicno postedjene. vratu I vrhovima pluca(tumori. tuberkuloze. granulomski procesi-sarkodioze. communicans posterior). nesteroidni antiinflamatorni…). gornje polovine usne skoljke i spoljnog usnog kanala . dilatator pupille pa se u stanjima povisenog simpatickog tonusa-strah. ptoza. secerna bolest I alkoholizam.5mm). frontalnih sinusa i sluzokoze nosnih puteva ) V 2-Maksilarna grana takodje cisto senzitivna ( prenosi senzibilitet sa dela lica .-m. -MIDRIJAZA-prosirena zenica (vise od 5. sphincter pupille/sirkularni konstriktor-inervisu ga parasimpaticka vlakna iz Westphal-Edingerovog jedra.jednakost promera zenica. 14 .m.reaguje na akomodacije. migrena. ostecenja mozdanog stable. motorni i senzitivni nerv cija vlakna izlaze iz ponsa do Gasserovog trigeminalnog gangliona koji se nalazi na vrhu petrozne kosti .RIMA OCULI Karakterisu da: -suzenje (mioza) zenica na strain lezije simpatickih puteva -semiptoza -iztostrana anhidroza lica -ARGYL-ROBERTSONOVA ZENICA-jednostrano suzena zenica.) su uzrok prekida preganglijskih vlakna .gornjih zuba kao i nepca ) V 3-Mandibularna grana ( inervacija donjih delova lica . Hemipareza suprotne polovine tela. maksilarnih sinusa . Jednostrana/unilaterlana midrijaza-kompresija n.trauma.

tako da pri leziji jednog kortikobulbarnog puta nalazimo slabost samo ovog misica na suprotnoj strani ( centralni facijalis ) . glavni simptoni ostecenja su nagluvos i zujanje u uvu (tintus ) 2. ulazi u canalis nervi facialis u petroznoj kosti . poremecaj vida. Ucestvuje u regulaciji srcane frekvence .farinksa i misice larinksa . Po izlasku iz moždanog stabla prolazi kroz pontocerebralni ugao . farinksa . srednjeg uva . donji kapak visi i pri pokušaju da se zatvori – jabučica krene prema gore i upolje ( Bellov fenomen ) . Oštećenja jedra ili stabla n. IX i X nerv opisuju se zajedno jer zajednicki uzrokuju jedan broj simptoma i znakova koje je nemoguce razlikovati. N. demijelinizacioni procesi.Vagus ( X) Najduzi nerv i sadrzi i motorna i senzitivna i parasimpaticka vlakna : Inervise misice nepca ..orbicularis oris .stapediusa 16. Izolovane leziju su retke i izazivaju gubitak senzibiliteta i refleksa farinksa i mekog nepca . hrana se nakuplja izmedju obraza i desni . ) 17 . Postoji : 1 periferni vertigo ( izazvan ostecenjem labirinta .platysma . akusticnog nerva (n. Vestibularnog nerva (n. orbicularis orisa . N.frontalis (nabiranje čela) . Oko je otvoreno .glossopharyngeus(IX) Pretezno senzitivan nerv ali sadrzi i motorna i parasimpaticka vlakna . N .abducensa ( znacajno zbog mogućnosti zajedničkog oštećenja ) . Obostrana ostecenja inkopatibilna su sa zivotom . m. m.glossopharyngeus ( IX ) I N. izuzev za m. Supranuklearna inervacija preko kortikobulbarnog puta je bilatelarna . bolesnik se zanosi na jednu stranu pri hodu .facialisa daje slabost svih mimičnih mišića na odgovarajućoj strani ( periferni facijalis ) . Simptomi nastaju akutno – obrva je spuštena i bolesnik ne može da nabere čelo . Centralni vertigo (Infarkti .15 . pri pokazivanju zuba jasna je slabost m .gubitak ukusa na prednje dve tećine iste strane jezika i bolna hiperakuzija zbog paralize m. Njegovo motorno jedro se nalazi u ponsu u blizini jedra n. On prima senzitivna vlakna iz zadnje tecine jezika .acusticus )-On prenosi zvucne signale. auditivne tube i karotidnog tela . tokom hoda bolesnik skrece na stranu ostecenja ) 2. Vestibulocochlearis ( VIII ) Sastoji se iz dva dela : 1.orbicularis oculi (zatvaranje očiju ) .facialis ( VII) To je živac koji inerviše mimičnu muskulaturu . napadi traju 1-2 sata i praceni su mucninom i povracanjem . poremecaji se naziva vertigo (vrtoglavica ) cesto je pracen mucninom . Ostale funkcije ovo živca su inervacija žlezda .pospanost .. Bellova paraliza facijalisa-oboljenje n.facialisa koje se manifestuje mlitavom slabošću polovine lica.Vagus(X) N. N. Orbicularis oris ( pokazivanje zuba ) i m. tonzilarne loze . gustativna inervacija prednje dve trećine jezika i senzibilitet bubne duplje . zadnjeg dela mekog nepca . Osnovi znaci jesu dizartrija ( poremecaj artikulacije ) .vestibularis )-Odgovoran je za odrzavanje ravnoteze . Klinički su važni m.

laryngeusa reccurensa daje promuklu disfoniju koja podseca na ''lavez psa''. cestim zagrcnjavanjem i regurgitacijom tecnosti na nos. XI kranijalni nerv (nervus accessorius) N. Ostecenje XII kranijalnog zivca.poremecaj artikulacije! Artikulacija se ostvaruje funkcijom misica usana. m. ukljucujuci usne) .genioglossus.trapeziusa javlja se istostrani pad ramena. XII kranijalni nerv (nervus hypoglossus) N. mekog nepca.glossopharingeus uglavnom je ukljucen u senzitivnu komponentu akta gutanja. ali i okolnih anatomskih struktura. a zbog paralize mekog nepca pracen je i nazalnom fonacijom. jezika. . govor postaje nerazumljiv. a od klinickih ispoljavanja je dominantna nemogucnost protruzije jezika. odnosno njegovog jedra u mozdanom stablu (lezija po tipu ostecenja perifernog motornog neurona) dovodi do istostrane atrofije i fascikulacija jezika.trapeziusa. usporenim gutanjem. a komande se spustaju kortikobulbarnim putevima do jedara VII (vlakna za mimicne misice.sternocleidomastoideus poremeceno je okretanje glave na suprotnu stranu sa diskretnom devijacijom glave prema ostecenoj strani. lako odvajanje skapule i slabije odizanje ramena. zdrela. Kod ostecenja gornjeg dela m. Motorni putevi za kontrolu artikulacije poticu iz levog precentralnog girusa i odlaze do suprotne hemisfere. Jednostrana paraliza glasnih zica kod jednostrane lezije n. Kada je ostecen m.palatoglossusa. 18. Za diferencijalnu dijagnozu je vazno da paraliza mekog nepca moze biti posledica difterije ili miastenije gravis.vagus inervise misice mekog nepca i farinksa. dok n. AFAGIJA je nemogucnost gutanja. Bilateralna paraliza glasnica je inkompatibilna sa zivotom. Disfonija-poremecaj fonacije je promena u volumenu i kvalitetu glasa. 20. larings i meko nepce) i XII kranijalnog zivca (vlakna za jezik). Disfagija-poremecaj gutanja sa otezanim.styloglossus) sem m. X i XII kranijalnog zivca i njihovih jedara. ukljucuje disajne misice.disfagija ( poremecaj gutanja i disfonija ( poremecaj fonacije ) : Najcesce su zajedno ostecenji u produzenoj mozdini . Dizartrija.sternocleidomastoideus i gornji deo m. N. accessorius inervise m. m. Obostrana supranuklearna lezija izaziva disfagiju i dizartriju. disfagija i disfonija Dizartrija. U kontroli artikulacije ucestvuju i bazalne ganglije i mali mozak. 19. koji su potrebni za gutanje. Kod ostecenja VII. s obzirom da nastaje akutna respiratorna insuficijencija i predstavlja indikaciju za endotrahealnu intubaciju ili traheotomiju.hypoglosus je cisto motorni nerv koji inervise sve misice jezika (m.hypoglossus. X ( vlakna za farinks. zadnjoj lobanjskoj jami .

kao sto su jak ugriz jezika.oni mogu da predhode napadu. Pod EPILEPSIJOM se podrazumeva hronicno neurolosko oboljenje koje se karakterise spontanim ponavljanjem epileptickih napada usled povremenog. kratkotrajna i iscrpljujuca izmena motorne aktivnosti.napadi jave bez njih. Pod EPILEPTICKIM NAPADOM se podrazumeva intermitentna. prateci simptomi. Tipican nacin javljanja podrazumeva napade koji se ispoljavaju povremeno(intermitentno). emocije i svesti ili autonomnih funkcija. neocekivano (iznenadno) i koji uprkos kratkom trajanju (do nekoliko minuta) maksimalno iscrpe i izmore bolesnika. naglo (paroksizmalno). paroksizmalna. Epilepticki napadi su najcesce simptomi hronicne neuroloske bolesti epilepsije. paroksizmalnost.klinickom slikom. praznjenje se siri na veci deo obe hemisfere sto uslovljava pojavu prepoznatljivog generalizovanog tonicko-klonicnog napada. ekscesivnog i naglog lokalnog praznjenja sive mase. ali oni su karakteristicniji za epilepticki napad (stereotipni simptomi tipa pomucene svesti sa ukocenim pogledom i oralnim automatizmima kod kompleksnih fokalnih napada. zbog cega se naknadno satima i danima oporavlja. Na kraju. cijanoza. senzibiliteta.Prodromni sindromi nisu deo napada.vrtoglavice . U praksi to znaci da se pod epilepsijom po pravilu podrazumeva stanje posle 2 ili vise spontanih epilepticnih napada! 22. ukoliko se udruze uobicajeni simptomi epilepsije sa karakteristicnim nacinom pojave simptoma prepoznavanje epileptickog napada ne bi trebalo da bude problem. cesto javljaju i kao simptomi raznih drugih poremecaja koja privremeno nadrazuju mozak. koja je uzrokovana abnormalnom hipersinhronom elektro-hemijskom hiperaktivnoscu grupe neurona.Manifestuju se u vidu glavobolje . iznenadna. Ipak. takodje.nacinom javljanja. a mnogo redje kod drugih paroksizmalnih epizoda (''kriza svesti''). Uz to. Sadrzaj epileptickog napada moze da bude bilo koji telesni. motorni napadi sa Jacsonovim marsem i sl. senzorijuma. ali se.Epilepticki napad i epilepsija (definicija)? Epilepticki napad predstavlja jedan od osnovnih simptoma kojim mozak reaguje kada je nadrazen ili ostecen razlicitim noksama. 3. Epilepticki napad se karakterise: 1.diges.ili da se epi. Ni jedan simptom nije apsolutno karakteristican za epilepticki napad niti su intermitentnost. manifestacije napada postaju manje raznovrsne. Klasifikacija epileptičkih napada Glavne grupe epi. psihicki ili neuroloski simptom. obuhvataju manji broj simptoma.poremecajem i poremecajem raspolozenja. iznenadnog. ponasanja. 2.).EEG karakteristikama. .napadu su:fokalni i generalizovani napadi.nesanice. Kako se epilepticko praznjenje siri. iznenadnost i postiktalni umor apsolutno karakteristicni za epilepticki napad. prelomi kostiju i zadesne opekotine se po pravilu javljaju u sklopu epileptickog napada. praznjenje mokracne besike.21.

psihicku lepljivost’’(dugo .Uzrokuju ga destruktivne i malformativne mozdane lezije .spavanja.kratki i snazni fleksioni trzajevi.odsustvo dilatacija pupila.Posle fok.koji traje 5do 15 sek. Kliničke karakteristike generalizovanih epileptičkih napada Postoji vise vrsta gen.cijanoze.anomalije. hipsaritmija cine Westov sindrom. Atipicni apsansni napadi se razlikuju od tipicnih po tome sto poremecaj svesti duze traje pocetak i kraj napada su manje nagli.tuberozna skleroza. Kliničke karakteristike malignih epileptičkih encefalopatija detinjstva (Westov sindrom i Lennox-Gastautov sindrom) Serije spaama .moze doci i do poremecaja vidnih.napada bol.autonomnih emotivnih i dr.epilepticka licnost’’-ona obuhvata hipergrafiju.i retko razvojne poremecaje. 24. Ipak najkorisnija klinicka karakteristika pseudoepileptickog napada je aktivan otpor pri pokusaju ispitivaca da bolesniku otvori oci.midrijaza.do 4 god.ima nekoliko faza:tonicna faza traje od 10 do 20 sek.tok i prognoza su uglavnom nepovoljne.mogu imati prolaznu slabost tela(Toddova paraliza)najcesce kod dece.Vec decenijama se pominje .23..napadi odlikuju se pomucenom svescu.vegetativne ili psihicke simtome.hrom.napadi sa sekundarnom generalizacijom i neklasifikovani napadi.Praceni su brzim pokretima treptanja.Redje ovi napadi mogu da traju satima.midrijaza.Postiktalana faza osoba polako dolazi sebi.funk.kao i uobicajna ponekad teatralna pojava napada u prisustvu svedoka.senzorne.. b)Generalizovani tonicno klonicki napadi(veliki napadi)pocinju naglo bez upozorenja.Javljaju se izmedju 3 i 12 mes.pocinje gubitkom svesti i padom.karakterisu ga razliciti tipovi napada narusene kognitivne sposobnosti.i .Ovi napadi ne reaguju na primenu antiepileptickih lekova 27)Poremećaji ponašanja i psihijatrijske bolesti kod bolesnika sa epilepsijom Deca sa epilepsijom pokazuju nisko samopostovanje.nasatavlja se na tonicku i traje 20 do 30 sek.zvakanja ili klonicki pokreti ruku.Postoje jos i fok.a)Apsansni napadi(petit mal)iznenadni kratki prekid svesti.psihomotorna retardacija.cijanoza.koji se javljaju cak 3%kod bolesnika sa epilepsijom.hiperreligioznost.hiposeksualnost.tahikardija.Kompleksni fok.napada. Kliničke karakteristike žarišnih epileptičkih napada Jednostavni fokalni napadi izazivaju motorne. 25. Klonicka faza.spazam misica asistolije .Lennox Gastautov sindrom najcesce se javlja izmedju 2 i 6 god.napada mogu da ostanu ograniceni na jedan deo tela ili da se sire ova pojava se naziva Jacksonov motorni mars.automatizmom.Kl.sves se vraca brzo kao sto je brzo i nestala.mot.pored poremecaja motornih f.senzitivne. 26)Diferencijalna dijagnoza epilepsije (sinkopa i pseudoepileptički napadi) Veliki problem je razlikovanje epilepsije od pseudoepilepticnih napada.Motorni napadi su najcesci oblik mot.poremecaje ponasanja.

Moze nastati: -Posle povredjivanja.Psihoze.fiksiranje za pojedine ideje.Vise od 90% tokom napada ne moze da funkcionise normalno.duralnih arterija.i traje do zarstanja povrede .delova dure mater na bazi lobanje.bockanje 2)dizestezija=neprijatna senzacija 3)hiperalgezija=pojacan dozivljaj bola 4)hiperpatija=hiperestezija+hiperalgezija 5)alodinija=osecaj bola na nadrzaj koji ne izaziva bol Dve posebne forme neuropatskog bola:-Kauzalgija-intezivni.Kao posledica osnovne bolesti -uzrok bola nepoznat U odnosu na uzrok-a)Organski-bol sa utvrdjenim organskim uzrokom b)Neorganski(psihogeni)-nema organski uzrok Patofizioloska klasifikacija razlikuje-a)Nocioceptivni-uzrokovan aktivacijom nocioceptivnih receptora b)Neuropatski-uzrokovan ostecenjem ili disfunkcijom bilo perifernog ili centralnog nervnog nervnog sistema.kao i socijalna fobija.koje formiraju Wilsov sestougao.7.zareci bol.koje se ne mogu pripisati nekom drugom poremecaju.Somatski I neuroloski pregled izmedju napada uglavnom normalan.glavobolje koje se ispoljavaju uporedo sa pojavom drugog poremecaja.Strah i anksioznost su takodje udruzeni sa epilepsijom. U odnosu na trajanje-a)akutan-traje krace od dve nedelje b)Hronican-traje duze od 6 meseci i ima negativan efekat na psihicko i somatsko zdravlje bolesnika.5% do 6% kod muskaraca.emocionalni dozivljaj koji je povezan sa postojecim.m.preterana radrazljivost. Sekundarne-simptomi drugih bolesti.9.ili mogucim ostecenjem tkiva ili je definisan u odnosu na takvo ostecenje.10 kranijalnog nerva. 28)Bol u neurologiji i klasifikacija bola Bol je neprijatan culni.trnjenje. 30.Depresija kao najcesci psihicki poremecaj kod bolesnika sa epilepsijom.kao i stimulacijom vlakana za bol u okviru 5. .te gornjih cervikalnih korenova.PRIMARNE GLAVOBOLJE (tipovi I klinicke karakteristike) a)Migrena(m. bez aure.Forme ispoljavanja neuropatskog bola1)parestezija=mravinjanje. kod dece) b)Glavobolje tenzionog tipa c)Klaster glavobolja d)Glavobolje izazvane lekovima MIGRENA –prevalenca 15% do 18% kod zena.koji se javlja kod delimicnog ostecenja perifernih nerava -Bol fantomskog uda-nastaje posle amputacije ekstremiteta 29)Glavobolje i klasifikacija glavobolja Bol u glavi moze izazvati nadrazaj velikih venskih sinusa.proksimalnih velikih arterija.odnose).dogadjaje.m.sa aurom. Dve glavne kategorije:Primarne-glavobolje specificnih karakteristika i ucestalosti ispoljavanja.

koja se ispoljava kao bol bez pratecih simptoma I aure. u neuroloskom pregledu imamo patoloske nalaze.najcesce u periodu adolescencije. I profalaticku terapiju. Nema mucnine. Migrena bez aure (“obicna m. jednostavni dodiri. ali vremenom trajanje bola postaje sve duze.Napad traje 4 do 72 sata. nepulzirajuci.Moze se javiti u bilo kom uzrastu. Napadi traju nekoliko sati.bol je atipican.da se mogu javiti suicidalne ideje.U pocetku nema bolova izmedju napada. GLAVOBOLJE TENZIONOG TIPA –su najcesca forma glavobolja. 31.Tumori mozga 3.(80%). ima karakteristike uboda ili udara .Zapaljenski uzroci (infekcije sinusa..poremecaji zuba I desnih…) 4. Mogu ih isprovocirati. Ostale karakteristike kao kod prethodne migrene.5 mesecno. Bol je toliko jak. Preterana upotreba lekova je pravi razlog svakodnevnih glavobolja kod 50% bolesnika sa takvom dijagnozom.najcesci tip m. Terapija-lekovi ili neurohirurska intervencija. M. .Srednja ucestalost napada je 1.Razliciti faktori zivota I navike mogu da provociraju napade. blage do umerene tezine bola. Obicno se razvija 5-20 min. Kod prve bol se javlja kod starijih osoba.).Sekundarne glavobolje Uzroci : 1. ali moze biti prisutna fono ili fotofobija. Kod 60% javlja se tkz.ali moze da zahvati celu glavu. Neuroloski nalazi su uredni. KLASTER GLAVOBOLJA-spada u najteze bolove. obustavu lekova koji joj mogu doprineti.Ako se napadi javljaju u 15 ili vise dana mesecno.Neuralgija nervusa trigeminusa Razlikuju se klasicna I simptomatska neuralgija t.anemija.Poremecaji oka (tipa glaukoma…) 5. Prodromalna faza(uznemirenost.povisen pritisak…) 2. jedan do tri puta dnevno. Bol je jednostran iznad istog orbitotemporalnog regiona. Simptomatske neuralgije-kod mladjih bolesnika.senzorni ili motorni.I traje manje od 60 minuta. Klaster napadi traju 15 minuta do 3 sata. Javlja se osecaj pritiska ili stezanja u glavi I vratu.ili poremecaj govora…).Sistemski I metabolicki poremecaji (febrilna stanja. Lecenje migrene obuhvata : savete o nacinu zivota.radi se o hronicnoj m. I moze da pocne u oftalmickoj grani. obostrani su.)-bolu prethodi aura (vidni. I farmakolosko lecenje oje obuhvata lecenje akutnog napada. stalnog kvaliteta.Postoji epizodicna i hronicna klaster glavobolja.zedj…) .BOl u pocetku jednostran.pa I pokusaji samoubistva. sa aurom(“klasicna m.Povrede 32.hipoglikemija. GLAVOBOLJE IZAZVANE LEKOVIMA-Svi lekovi koji se koriste za glavobolju uzrokuju ovakve bolove. obicno u distribuciji grana V2 i V3.zamor. Bol je skoro uvek jednostran. traje kratko ali moze da se ponovi I na stotine puta dnevno. Ne postoje periodi bez bola.

33. kao i snizene vrednosti HDL holesterola.Tranzitorni ishemicki atak (TIA)2. Moze biti zahvacena srednja mozdana arterija. rizik je veci cak i kod pasivnih pusaca.Pusenje cigareta. hipertenzija -najvazniji faktor rizika. I zadnja mozdana arterija.secerna bolest povecava rizik za 2 puta 5. dejstvo genetickog faktora.Faktori rizika za razvoj mozdanog udara -FAKTORI RIZIKA NA KOJE SE NE MOZE UTICATI: 1. nacin ishrane. a njeno uspesno lecenje smanjuje ovaj rizik i za 50 %. Opsti simptomi : Epilipticni napadi. mali br. triglicerida i lipoproteina.uzrokuje 15%. 2. dislipidemije. ima 3 puta veci rizik od nastanka MU. osoba sa. starost (odmakle godine su vazan faktor rizika za MU.pol (muskarci imaju veci rizik da dozive MU) 3. uvodjenje antikoagualne terapije kod ovih bolesnika smanjuje rizik za 70% 3. glavobolja. taj rizik se udvostrucuje) 2. bolesnika sa MU(14%) nema i neku srcanu bolest 4. I na opste (najcesce nezavisni od lokalizacije lezije). muka I povracanje 35. ali ne i hemoragickog MU. LDL holesterola.nasledje (porodicna pojava bolesti povecava sklonosti ka nastanku MU. a kod osoba starijih od 80 god. fizicka neaktivnost. povecavaju rizik za nastanak ishemickog. Postoje I lakunarni infarkti. koji su zajednicki za jednu porodicu) -FAKTORI RIZIKA NA KOJE SE MOZE UTICATI: 1. potencijalni faktori rizika: gojaznost. faktora sredine i stila zivota. god. 6.Simptomi I znaci IMU Simptomi I znaci se dele na fokalne (koji zavise od zahvacenog krvnog suda). tj. bilo sistolnom ili dijastolnom hipertenzijom.Kompletan ili stabilan MU34. i 30% svih MU. Klasifikacija prema brzini razvoja I trajanja simptoma 1.je u svim starosnim grupama povezano sa povecanim rizikom od MU za 50%.ishemicki MU-usled nedovoljnog priliva ili nepotpunog prekida dotoka krvi u neki region mozga 2. zloupotreba . Okluzije mogu nastati I u vertebrobazilarnom slivu.Osnovna karakteristika je nagli pocetak neuroloskih simptoma. fibrilacija pretkomora.kao posledica okluzije malih perforantnih arterija koje koji vaskularizuju duboke delove mozga.Mozdani udar-kad se simptomi cerebrovaskularnih bolesti razviju naglo govorimo o MU(“slog”). rasa(rizik je veci u crnoj i zutoj rasi) 4.povisene vrednosti ukupnog holesterola.su znacajan rizik.sa izlivom krvi u parenhim mozga ili u subduralni proctor. i sa svakom decenijom posle 55.prednja mozdana arterija.hemoragicki MU-usled rupture krvnog suda ili vaskularne malformacije. bolesti srca. Klasifikacija prema patologiji koja je u osnovi fokalnog ostecenje mozga : 1.

nistagmus. Dijagnosticki i terapijski postupak kod bolesnika sa TIA ne razlikuje se od onog koji se primenjuje kod akutnog MU. distijadohokineza.Najveći broj razloga kao što su :vaskularni poremećaj. Simptomi bolesti se u potpunosti povlace za 15 do 60 min. dizmetije.Akutno oštećenje cerebeluma može da izazove teške poremećaje koj se tokom vremena iznenađujuće dobro oporave. mozdanom stablu i cerebelumu.ali trajno pogoršanje tegoba. sporo progresivne bolesti ovog organa uzrokuju postepeno. pa je i lokacija najcesce u predelu bazalnih ganglija. cesto udruzeno i sa subduralnim i epiduralnim hematomima. Moguc je i prodor krvi iz intracerebralnog hematoma u subarahnoidalni prostor. 36. cerebelarna dozatrija. . asinergija/disinergija. akcioni tremor.hemoterapija. Oštećenja: Ataksije. uzrokuje akutni ili subakutni razvoj akatsije. 39. Tranzitorni ishemicki atak TIA je alarm da postoji ozbiljno ostecenje mozdane cirkulacije i sama pojava tranzitornog vaskularnog poremecaja. hipotonoja mišića. kao kod hipotireodizma. toksična dejstva (alkohol.Stečene ataksije (alkoholna. glutenska enteropatija. Način da se sagleda uloga malog mozga je upoznavanje sa poremećajima koje izazivaju njegova oštećenja.Intracerebralna hemoragija Najcesci uzrok netraumatske intracerebralne hemoragije je ruptura malih krvnih sudova ostecenih hronicnom hipertenzijom ili amiloidnom angiopatijom . Neuroloska simptomatologija TIA je veoma raznovrsna i zavisi od lokalizacije krvnog suda koji je zahvacen. hronične. Nasuprot.medali . 40.. a tranzitorni gubitak vida na jednom oku najcesce traje manje od 5 min. Uzrok TIA je isti kao i uzrok akutnog ishemickog MU : hipoperfuzija.neka antikolvuzivna sredstva). 37. organski rastvarači. ili tromboza.paraneoplastična) Progresivna ataksija može biti posledica delovanja fakrota spoljne sredine ili različitih bolesti koje zahvataju nervni sistem. embolizacija. autoimunske bolesti. mada je moguć spor. Simptomi i oštećenja malog mozga.demijelizirajuće bolesti (MS). progresivan tok. predstavlja vrlo jak faktor rizika za MU. svako traumatsko kortikalno ostecenje dovodi u izvesnoj meri i do subarahnoidalnog krvarenja.. 38.alkohola. anomalije kardiovertebralnog prelaza. supkortikalne bele mase. Ukratko. Subarahnoidalna hemoragija Subarahnoidalno krvarenje je najcesce posttraumatsko krvarenje.

Kod bolestina u razvijenoj fazi Friedreichove ataksije nalazimo: -Ataksiju.Alkohol je najvažniji egzogeni faktor koji izaziva akatsiju. oštećenju socijalnih funkcija. sa čestim padovima. dijagnostički postupak. opštem zdravlju i relativnim bolestima (npr.Mišićno skeletni poremećaji se uočavaju u 80 % bolesnika. Bolest napreduje sporo i pacijent nije u stanju da se samostalno krece nakon 10 do 15 godina.Prvi znak bolesti je nestabilan.povreda glave i dr. 42. Karakteriše se. dok se nespretnost ruku i sliven govor javljaju tokom prvih godina bolesti. uz znatno manju zahvaćenost ruku i govora. govor. planiranje) Ključno je da promene moraju biti stečene i dovoljno izražene da remete socijalni i profesionalni život bolesnika. o redosledu pojavljivanja primećenih kod deficita i poremećaja ponašanja. česta je i šećerna bolest. -teško oštećenje proprioceptivnog i vibracionog senzibiliteta.računanje. moždani urad. -slabost nogu i u maloj meri ruku -ugašene mišićne reflekse -druge poremećaje tipa dizartrije.Friedreichova ataksija.Progresivno motorno propadanje nakon u proseku 10-15 godina uzrokuje vezanost bolesnika za kolica ili postelju.Ti poremećaji su označavani kao spinocerebelarne ataksije.).Demencije (definicija.klasifikacija) Demencija se definiše kao stečeni i perzistentni poremećaj intelektualnih funkcija sa deficitom u najmanje tri od sledećih intelektualnih funkcija: pamćenje. Fredreichova ataksija počinmje u prvoj ili drugoj deceniji života.distonije idt.prvenstveno hoda. nevoljnje pokrete. Sindrom koji se karakteriše subakutnim razvojem pancerebelarnog sindroma (teška ataksija. U anamnezi i ne manje značajnoj hetero anamnezi bolesnika kod koga se sumnja na stečeno kognitivno osiromašenje. atrofilijom vermisa uz relativnu očuvanost hemisfera malog mozga. 43.nistagmusa. a karakterišu je progresivna degeneracija ćelija u ganglionima dorzalnih korenova sa posledičnom degeneracijom zadnjih kolumni kičmene moždine.. ponekad dvoslike i vertrigo) 41. te degeneracija kortikospinalih i cerebrospinalnih puteva. Pored netvnog sistema. neophodno je postaviti pitanja o brzini razvoja demencije. Najzad. Stoga u kliničkoj slici dominira ataksija hoda i trupa. pseudobuldarne znake i deznhibicione znake. trapav hod na široj nozi. prosuđivanje. U neurološkom pregledu paznja se usmerava na fokalne neurološke ispade. Friedeichova ataksija se nasleđuje po autosomno-recesivnom tipu. dizartremija. Spinocerebelarne ataksije (SCA) Sa razvojem genetičke dijagnostike identifikovan je čitav niz mutacija u različitim genima ili lokusa u kojima mutacije uzrokuju cerebelarnu degeneraciju. . u oko 50 % bolesnika se javlja oštećenje miokarda. Klinička slika. disfagije. kao i nešto manja zahvaćenost malog mozga. vidnoprostorne sposobnosti. ličnost i ponašanje i druge kongitivne sposobnosti (apstraktno mišljenje.

)i geneticki faktori. Dolazi do gubitka neurona i proliferacije astrocita.Anamneza:ponovljeni mozdani udari u stepenastoj progresiji bolesti..mozdini..poremecaji:KOGNITIVNI(poremecaj pamcenja.kl.Euforija.Infektivne demencije(prionske bolesti) Retka.poremecaj jezickih f-ja.Dg se postavlja izmedju 50-70godine.pracen razvojem progresivne demencije u narednh nekoliko god.piramidni znaci.sa rapidno progresivnim razvojem demencije.2 kljucna nalaza su neuroticni(senilni.akinezijom i rigiditetom Parkinsonova bolest je najcesci entitet sindroma parkisonizma.likvoru. U prionske bolesti spada CREUTZFELDT-JACOBOVA BOLEST(CJB) to je fatalna bolest cns-a.znaci za postavljanje dg:rapidna progresivna demencija.agresivnost.poremecaj egzekutivnih f-ja.Teorija praga-neophodno da se osteti odredjena kolicina mozdanog tkiva iznad koje se manifestuje demencija.bezrazlozna veselost.oku. .jetri.limf..mioklonus.KL. Patogeneza nije razjasnjena.verbalno i fizicko napadanje ljudi u okolini.vidne halucinacije. infektivne demencije i demencije izazvane metaboličkim bolestima. POREMECAJI LICNOSTI:ispoljavanje osobina..sindrom koji se katakterise tremorom..agresivno ponasanje se cesto vidjaju.hemiplegija.ali 2 osn predpostavke:dejstvo spoljnih faktora(toksicne supst. 46.javlja se poremecaj pamcenja za skorije dogadjaje.anksioznost.cvorovima.kic..kao:tvrdicluk.extrapiramidni i cerebralni poremecaji 47.-patoloski entitet koji pocinje poremecajima pamcenja.Alchajmerova bolest je vrsta degenerativne demencije.slika:pocinje neprimetno.smanjena fluentnost govora i verbalna komunikacijagube se u poznatom prostoru.potkradanje.Klasifikacija demencija zasnovana na etiologiji razlikuje se 4 osnovne grupe: degenerativne.vizuelna agnozija.hemipareza. 44.fatalna.slezini.afazija.plucima.Postepen pocetak i kontinuiran pad.Vaskularna demencija Klinicki heterogen sindrom.bubrezima.Parkisonova bolest Parkisonizam je kl.amiloidni plakovi)i neurofibrilarna klubad(u samim neuronima se nalazi) Kl.prenosiva neurodegenerativna bolest. 45.Infektivni agens je prisutan u mozgu.napreduje do neizbezne smrti nakon 8-10god Kl..apatija.postepeno kognitivni poremecaju ugrozavaju svakodnevne zivotne aktivnosti) PSIHIJATRIJSKI:depresija sa nesanicom.. vaskularne.

siromastvo spontane motorike.komponenta velikog broja vaznih enzima).dizartrija i cerebralna simptomatologija. U WB je ostecena bilijarna ekskrecija bakra.koja je izazvana bilo naizmenicnim ili sinhrinim kontrakcijama reciprocno inervisanih antagonistickih misica.otezano zapocinjanje pokreta i sporost pokreta. c)Intencioni tremor.Tremor(javlja se asimetricno.hronicni aktivni hepatitis ili kao ciroza jetre.Akcioni tremor (tremor koji se javlja samo pri aktivaciji odredjenog misica ili misicne grupe) .bubrezima i korneji.potom glavu.zivota i bez terapije dovode do potpune onesposobljenosti i smrti.Specifican je za ostecenja malog mozga. Kl.Prema simptomima razlikujemo tri forme bolesti: 1.sa njegovim nagomilavanjem u jetri.tj.Esencijalni tremor karakterise posturalni tremor koji prvenstveno zahvata ruke. god.odnosi se na tremor koji je prisutan tokom celog pokreta. b)Kineticki tremor. 2.tipican polozaj bolesnika-polusavijen trup i extremiteti. KLINICKA SLIKA Simptomi pocinju izmedju 11.a prvenstveno u mozgu. Tremor moze da bude i psihogen.Hepaticka forma –pocinje u mladjem zivotnom dobu.PB se ne ispoljava dok ne izumre oko 50%neurona u substancie nigre.u proksimalnim i distalnim misicima.javlja se pri zavrsavanju pokreta pred njegovim ciljem ili kao pogorsanje postojeceg kinetickog tremora pred ciljem.ritmicka oscilacija nekog dela tela.npr.Akcioni tremor deli se u tri osnovne podgrupe: a)Posturalni tremor-javlja se prilikom aktivnog odrzavanja nekog polozaja protiv sile gravitacije.Kada se u jetri nagomilavaju velike kolicine bakra.slobodni bakar prodire u krv i dalje se akumulira u drugim organima. -Dve osnovne grupe tremora zasnovane na prostornoj proceni kada se odredjeni tremor javlja su: 1.Staticki (tremor u miru) –ispoljava se kada je deo tela yahvacen tremorom potpuno relaksiran. TREMOR Tremor se definise kao nevoljna.koja nastaje usled mutacija u genu na hromozomu 13.kada su nivoi dopamina u strijatima smanjeni za 80%.Neuroloska forma – dva osnovna neuroloska tipa : distonicna (klasicna) forma i pseudoskleroticna forma. WILSONOVA BOLEST (hepatolentikularna degenetacija) Wilsonova bolest je retka autosomno-recesivna nasledna bolest.u pocetku tokom uzbudjenja.mogu biti zahvaceni i glas.slika:bolest se lagano razvija. 48.tremor ispruzenih ruku.u kojoj dominiraju tremor.koje uzrokuju teske promene u homeostazi bakra (spada u grupu esencijalnih mikrometala.3glavna simptoma.uzrok funkcionalne onesposobljenosti. 2.moze se ispoljiti kao akutni hepatitis.od zapocinjanja do zavrsetka. 49.i karakteristican je za sindrom parkinsonizma.kasnije staticki tremor(u miru).Rigiditet(povecanje tonusa misica.i 25.jezik i brada bolesnika.Bradikinezija:gl.Poremecaj bulbarne muskulature i misica lica je dosta cesto u ovoj .Najcesci uzrok patoloskog posturalnog tremora je poremecaj nazvan esencijalni (benigni) tremor.

depresije. Terapija-pored lecenja osnovne infektivne bolesti.i kod 20% dece se moze ponovo javiti. 50.redje manija.tipican izraz lica sa fiksiranim pseudoosmehom.neuropsihijatrijski poremecaji – razdrazljivost.Nisu retki ni mentalni poremecaji.Spontano se povlaci tokom 6 meseci.psihoze. 51.psihoze… DIJAGNOZA WB Polovina obolelih umire zbog nepostojanja prave dijagnoze.bolesti.generalizovani nevoljni horeicki pokreti.HOREA (SYDENHAMOVA HOREA) Sydenhomova horea se ispoljava kod dece iymedju 6. TERAPIJA WB Svi oboleli zahtevaju lecenje.kada bolesnik proizvodi samo nejasne.depresija.koji su u pocetku blagi ali mogu da napreduju do onesposobljavajuce horee koja zahvata lice. . HOREA (HUNTINGTONOVA HOREA) Huntingtonova horea je autosomno-dominantna nasledna bolest sa punom penetrantnoscu(svaka osoba sa mutacijom u genu za HH bice zahvacena ovom bolescu) sa napredovanjem do smrtnog ishoda .ima i terapija nevoljnih pokreta koja obuhvata lekove koji blokiraju DA receptore(neuroleptici).god i obicno je povezana sa infektivnim bolestima.neprijatne yvuke.) ali ovo terapiju prate teski nezeljeni efekti pa se koriste soli cinka. Najvece iskustvo postoji sa primenom penicilamina(vezuje baker I pokrece njegovo iybacivanje iz orga.kognitivno propadanje bolesnika do nivoa teske demencije 3. Ne postoji terapija koja usporava ili zaustavlja degenerativni process u HH.razdrazljivost).samoubistva su cesta.apatija.Psihijatrijska forma –socijalno neuskladjeno ponasanje. Osnovne klinicke manifestacije: 1.a zbog gubitka automatskog gutanja pljuvacka curi iz usta.Druga faza je odrzavanje adekvatne homeostaze ovog mikrometala.antidepresivi).karbamazepin i valproicnu kiselinu.emocionalna labilnost.jezik i ekstremitete.na koje se nadovezuju specificni znaci.a pre svega reumetskom groznicom.sa teskom dizartrijom koja napreduje do anartrije.Pocetni cilj je odstranjenje toksicne kolicne bakra i sprecavanje njegovog talozenje u krvi.uglavnom horee 2.Transplantacija jetre. 3. Dijagnoza se postavlja na osnovu pozitivne kulture brisa grla i nosa ili povisenog titra anti-streptolizinskih tela. Bolest pocinje nespecificnim simptomima(zamorljivost.i 13.Neuroleptici koriste se za kontrolu nevoljnih pokreta.generalizovani nevoljni pokreti.a primenjuje se i simptomatska terapija za psihijatrijske poremecaje (npr.

usmrkavanje. Faktori sredine takođe mogu biti pokretači MS (stres. .odece.distoniju pogorsava zamor.slici dominiraji GRAFOSPAZAM-teskoce pri pisanju..52.ivice kreveta. 55.onomatopeju. 56.stereotipni pokreti-MOTORNI TIKOVI stereotipno ispustanje zvukova-VOKALNI TIKOVI osobe imaju neizdrziv unutrasnji pritisak da izvedu tik.i povredjuje se.koji su izazvani nevoljnom kontrakcijom misica i praceni elektromiografskim praznjenjima akcionog potencijala Postojo pozitivan i negativan mioklonus Postoji fizioloski mioklonus. patogeneza. TIKOVI neritmicni.a time i uklone.mirisanja predmeta. Genetski faktori igraju značajnu ulogu u nastanku MS..rec je o HEMIBALIZMU Hemibalizam nastaje usled cerebrovaskularnih bolesti. Multipla skleroza (etiologija. patološke promene) MS je hronično inflamatorno oboljenje CNS-a koje karakterišu zapaljenske promene u CNS-u (plakovi).snaznu psihicku tenziju Svi tikovi se dele ne proste i slozene PROSTI MOTORNI-zmirkanje..privremeno..koji potsecaju na pokrete bacanja zahvataju proksimalne misice ruku i nogu obim i snaga pokreta je takva da bolesnik udara ekstremitetima u zid. DISTONIJA nevoljni pokreti koji nastaju usled produzene nevoljne kontrakcije misica koja prouzrokuje uvrtanje. BLEFAROSPAZAMnevoljne kontrakcije oka u vidu zmirkanja DISTONIJE DECJEG UZRASTA SU GENETSKI USLOVLJENE 54. SLOZENI VOKALNI-obuhvataju prave ili izmenjene reci.nalik trzajevima delova tela.i zauzimanje abnormalnog polozaja tela kao i sve nevoljne pokrete..neretko zadobija i frakture ukoliko su pokreti samo na jednoj strani tela. Radi se o poligenetskom tipu nasleđivanja. BALIZAM Snazni nevoljni pokreti velikih amplituda. MIOKLONUS nevoljni..kolutanje ociju PROSTI VOKALNI-ispustanje neartikulisanih zvukova.brzi.kratkotrajni pokreti.prolazi za dve nedelje 53.pucenje.akutnog je karaktera.a san i relaksacija je ublazavaju postoji IDIOPATSKA-ne zna se uzrok ...trzaji tokom spavanja.npr stucanje.ponavljanje tudjih reci.prociscavanje grla.i to je primarna distonija a postoji i SIMPTOMATSKA-uzrok je neka druga primarna bolest u kl. SLOZENI MOTORNI-komplikovani pokreti tipa dodirivanja tela.

pažnji). Suština dijagnoze je u postojanju objektivnih znakova diseminacije lezija u vremenu i prostoru i isključenju drugog. makrocefalija i megalencefalija. parapareza/paraplegija. Postoje 3 glavna tipa prirodnog toka MS: relapsno-remitentan (neurološki ispadi praćeni potpunim ili delimičnim oporavkom. kl. zamućenjem u vidnom polju i bolom u oku pri pokretima bulbusa. holoprozencefaliju (kompleks anomalija koje se karakterišu odsustvom razdvajanja hemisfera) uzrokuju intrauterini faktori tipa čećerne bolesti majke. zatim Lhermitteov znak (osećaj elektirciteta koji se spušta niz leđa i u noge prilikom fleksije vrata). vrtoglavica. a na drugom retki bolesnici sa malignom MS (brza progresija bolesti do teške onesposobljenosti ili smrtnog ishoda posle samo nekoliko meseci trajanja bolesti). sifilisa. primarno progresivan i sekundarno progresivan (sporo ali nezaustavljivo progresivno nagomilavanje kliničkog deficita).). 58. psihijatrijski poremećaji. jer ne postoji kl. pamćenju.. poremećaj rane migracije neuroblasta Malformacije hemisfera i agenezija corpus callosuma – pored hromozomskih abnormalnosti. 57. nistagmus. Malformacije hemisfera i agenezija corpus callosuma. fizičke traume.. znaci) Tok MS je varijabilan. kognitivni poremećaji (smetnje u prosuđivanju. egzarcebacije koje se javljaju 1-2 puta godišnje). mogući su pokretači koji indukuju autoimunski atak na mijelin CNS-a. poremećaji mokrenja. mali mozak i kičmena moždina. Multipla skleroza (tok.Žarišta demijelinizacije se mogu ispoljiti u bilo kom delu CNS-a uz pojavu različitih simptoma i znakova.. sa naglim slabljenjem oštrine vida. Zapaljenski proces je udružen sa oštećenjem mijelina i relativno pošteđenim aksonima. i to čini MS jednim od najvećih falsifikatora u neurologiji. fetalnog alkoholnog sindroma.Alobarna holoprozencefalija predstavlja teško malformisan mozak sa jednohemisfernom mozdanom strukturom uz . Dva puta češće se javlja kod žena.toksini. toksoplazmoze. moždano stablo. 59. U akutnim plakovima dominiraju intezivne zapaljenske promene (limfociti. manifestacija ili test apsolutno specifičan za postavljanje dijagnoze. boljeg objašnjenja za nastale probleme. simptomi i znaci – najčešće su zahvaćeni optički nervi. Patološke promene – ključne patološke karakteristike MS su zapaljenski procesi u CNS-u (plakovi). Kl.. Optički neuritis je prva manifestacija MS. Etiologija i patogeneza – ključni događaj u nastajanju inflamaornih lezija unutar CNS-a je migracija limfocita iz krvi u tkivo mozga. Multipla skleroza (dijagnostika) Klinički kriterijumi za postavljanje dijagnoze zasnovani su na kombinaciji kliničkih i parakliničkih kriterijuma. najčešće depresija. ataksični hod pri oštećenju malog mozga. Veličina plakova je različita – od veličine čiodine glave pa sve do plakova koji svojom zapreminom zahvataju veći deo moždanog režnja (tumoroliki plakovi). Različiti infektivni agensi. seksualna disfunkcija. makrogafi) uz oštećenje mijelina i aksona. posebno virusi. stanja. Na jednom kraju spektra su bolesnici sa benignom MS (minimalna onesposobljenost). simptomi. sposobnog da imitira niz drugih kl.

poremećaji ponašanja. Kraniosinostoze prerano zatvaranje kranijalnih sutura. ili jednog njenog dela.. pa i hidrocefalusom. Corpus callosum je najveća interhemisferna komisura koja se razvija između 12.lipom. 62. poremećaji vida. i 22. Spinalni disrafizam poremecaj u spajanju spinalnog regiona neuralne cevi. Chiarijeva malformacija ima vise podtipova. spinu bifidu cistiku (apertu) uzrokuje defekt u spajanju kostanih struktura kicm.DEFEKTI U PROCESU ZATVARANJA NEURALNE CEVI Najcesci defekt je disrafizam u cijoj je osnovi poremecaj spajanja dorzalnih sredisnjih struktura neuralne cevi (tahishiza). sluha. očiju. Hemimegalencefalija predstavlja uvećanje jedne hem. nedelje gestacije.karaterise se spustanjem tonzila i zadnjeg vermisa malog mozga u kic. do 10. stabla i kic. Tu spadaju lizencefalija (izostanak razvoja vijuga moždane kore). Često se javlja umna zaostalost. 60.anomalije baze lobanje. lica. moždine. Megalencefalija (uvećanje samog mozga) obično je uzrokovano neurokutanim sindromima (tuberozna skleroza.. zatim spastičnost i nevljni pokreti (diskinezije).hemangiom. prsljenova. Encefalokela urodjeno izbocenje mozga i meninga izvan lobanjskog prostora.POREMECAJ RAZVOJA MALOG MOZGA I KRANIOSINOSTOZE Primeri poremecaja malog mozga su: izolovana alpazija vermisa malog mozga. Anencefalija nedostatk lobanje sa celokupnim sadrzajem. Poremećaji rane migracije neuroblasta – odigravaju se od 8.izolovana aplazija malomozdane hemmisfere i globalna cerebralna hipoplazija. mladez. mada postoji i benigna porodična makrocefalija. Dečja cerebralna oduzetost (DCO) DCO se odnosi na bilo koji neprogresivni poremećaj motornih F-ja. a ne potiče od oštećenja k. nedelje gestacije. ćelija u subkortikalnoj beloj masi). Najcesci egzogeni faktor je nedostatak folne kiseline. perifernih nerava i mišića.. U početku se javlja hipotonija koja traje i do 6 meseci.mogu se naci dlake. Delimično ili potpuno odsustvo je najčešća razvojna anomalija mozga. kanal iza produzene mozdine. Ukoliko se neki od savova prerako zatvori . 61. callosuma može biti praćena makro i mikrocefalijom. nedostatk zatvaranja prsljenskih lukova uzrokuje spinu bifidu oculatu. polimikrogirija (površina moždane kore je naborana ili kvrgava) i shizencefalija (teška malformacija u početku neuronske migracije).mogu se javiti kao izolovana malformacija (primarna kraniosinostoza) ili u sklopu intrauterinih razvojnih anomalija (sekundarna kraniosinostoza).. Oštećenja koja uzrokuju DCO mogu se odigrati intrauterino. eplepsija. heterotopija tkiva (nakupljanje n. Posledica je kompresija mozd. Česta simptomatologija su umna zaostalost. epilepsija. Agenezija c. tokom porođaja ili u prvim godinama života. položaja i pokreta usled poremećaja i oštećenja struktura mozga. centralna neurofibromatoza) i degenerativnim poremećajima tipa mukopolisaharidoze ili leukodistrofije. mozdine. Makrocefalija i megalencefalija – najčešći patološki uzroci makrocefalije su hidrocefalus i mas-lezije u CNS-u.

kratke stubicaste prste. kozne manifestacije.Novorođenče reaguje na izvore zvuka menjanjem spontane motorike. hiperpigmentacija kozei promene na unutrasnjim organima.HROMOZOMSKE BOLESTI NERVNOG SIS (DAUNOV SINDROM) Trizomija 21. 1/3 ima normalnu inteligenciju.mali nos. retardacija.Ukoliko se beba u tom uzrastu dovede u uspravan položaj uz dodir stopala o pod.Brasvildove pege. 63.svanomi. NF1 multipli tumori CNS-a i PNS-a. 64. sandalski prostor na stopalima. Tuberkulozna skleroza: AD se nasledjuje. ependinomi. karakterise je ment.glaukom. Neurofibromatoza: AD se nasledjuje .postepeno slabi i nestaje tokom prvih nedelja života. ment.da bi se sve više otvarale i palac odmicao od dlana. Klinicku sliku cine kozne.prisutan kod novorođenčeta. epilepsijom. neuroloske i oftalmoloske manifestacije.mimike. NORMALAN RAZVOJ izvesna kontrola držanja glave prisutna je već na rođenju kada je novorođenče u položaju pronacije tj. ventralne suspenzije. Razvoj čula vida i sluha-na rođenju bebe trepću kada su izložene jakom svetlu ili zvuku. Poluotvorena usta sa protruzijom jezika.Javlja se opticki gliom i skolioza.proliferacije i diferencijacije celija.a sa 3 meseca istom položaju drži veći deo težine na nogama. tumori mozga i razlicitih visceralnih org. cesti su katarakta i razrokost. klinodaktilija 5og prsta. retardacijom. Od koznih promena javljaju se glatke papule ili noduli. epilepsija.Sa 3-4 nedelje bebe upiru pogled u majku dok im priča.Od 4.usi nisko postavljene.dovodi do nenormalnog oblika lobanje mikrocefalija…dolihocefalija uska I duguljasta glava I brahicefalija siroka I kratka jajkolika glava. angiofibromi lica.Pretpostavka je da je to poremecaj migracije.Ovo je moguće jer nervi vrata najranije mijelinizuju. povecan razmak izmedju ociju.moorovim . Automatski hod.ona flektira kukove i kolena. epi napade i ment. mrlje manje izrazene. linija 4og prsta. Encefalotrigeminalna angiomatoza karakterise se unilateralnim nevusom lica uz kontralateralnu hemiparezu i hemiatrofiju. Izgled: okruglo lice.hiperpigmentisane mrlje ma kozi i multipli neurofibromi. oci ukosene uskih proreza. retardacija. 65. NF2 javljaju se meningeomi.sa 6 meseci aktivno poseže za predmetom. Mali rast.Sa 4 nedelje šake su još pretežno zatvorene.sa 10 hvata predmete vrhom kažiprsta i palca-kao pincetom. Razvoj manipulativnih sposobnosti-primitivno refleksno hvatanje preovladjuhe prvih 812 nedelja života. U nalazu 6 mrlja boje bele kafe promera 5mm.meseca javlja se voljno hvatanje igračke.NEUROKUTANA OBOLJENJA Neurokutana oboljenja predstavljaju grupu neuroloskih sindroma sa koznim promenama.hipomelaninske mrlje.

69. Oduzetost sva cetiri ekstremiteta-posledica obostranog ostecenja kortikospinalnih puteva. nivo senzibiliteta (C1-C4) naniže.progresivne bolesti.SPASTIČKA KVADRIPLEGIJA Nastaje kod kompletnog oštećenja jednog ili više segmenata vratne kičmene moždine.Najznačajniji uzrok usporenog razvoja je dečija cerebralna paraliza.govori se o mentalno retardiranim tj.MENTALNA RETARDACIJA je sindrom nedovoljnog razvoja mentalnih funkcija i poremećaja ponašanja. Paraliza. oligofrenim osobama.piramidna slabost.znak Babinskog. Flakcidna paraplegija – kliničke karakteristike? Mlitava oduzetost nogu usled kompletnog ostecenja segmenata lumbalne intumescencije.Ukoliko količnik inteligencije ukaže na njen nepotpuni razvoj. .oštećenje mozga.Javlja se postepena progresija kliničke slike sa pojavom nove neurološke simptomatologije.RAZVOJNA REGRESIJA I USPOREN RAZVOJ Razvojna regresija podrazumeva gubitak motornih ili intelektualnih funkcija koje su ranije postojale kod deteta. umerena 50-70 debili. Povisen tonus po tipu spasticiteta.uzrok je obostrano oštećenje kortikospinalnih puteva. 66. 70. poremecaj funkcije sfinktera.Usled obostranog oštećenja senzitivnih puteva.Najčešći uzroci su progresivne bolesti nervnog sistema. teška 20-50 imbecili. Kozni I trbusni reflex I reflex kremastera su ugaseni. Spastička paraplegija – kliničke karakteristike? Nastaje kompletnim ostecenjem jednog ili vise segmenata kicmene mozdine iznad nivoa vratne intumescencije.ispod nivoa lezije postoji gubitak senzibiliteta za sve kvalitete tzv. piramidnu distribuciju slabosti. 67.3. atrofijama i atonijom misica uz ugasene misicne reflekse udruzeni sa ostecenjem senzibiliteta ispod nivoa lezije I gubitkom funkcije sfinktera. Uzroci su hromozomski poremećaji. gubitak pokretljivosti nogu sa fascikulacijama. Gubitak senzibiliteta za sve kvalitete-nivo senzibiliteta C1-C4 nanize. 68.refleksom. Razvoj socijalnih kontakata i govora-lekar treba da prepozna jedan broj refleksnih odgovora i reakcija deteta koji će mu pomoći u orijentaciji.genetičke mutacije.iznad nivoa vratne intumiscencije. klinička slika-povišen tonus po tipu spasticiteta.treptanjem.kožni trbušni i refleks kremastera su ugašeni.poremećaj funkcije sfinktera.meseca lokalizuje zvuk okretanjem glave. Po stepenu-duboka mentalna retardacija 0-20 idioti. pojacani misicni refleksi I znak Babinskog.plačem.pojačani mišićni refleksi.

kasljanja. Siva masa oduhvata I retikularnu formaciju u kojoj se nalaze mnogi vitalni centri (centar za regulaciju srcanog rada I arterijskog pritiska. ataksija hoda i arefleksija. 73. Oni mogu biti predstavljeni: jedrima. crveno jedro. Srednji mozak – mesencephalon je veoma kratak. Njena kaudalna granica oznacena je izlaskom prvog vratnog zivca. Tu se (u produzenoj mozdini) nalaze centri nekih zastitnih refleksa: kijanja. Tu si I centri digestivnih refleksa kao sto su zvakanje. Ona kontrolise . gutanje I dr. delimicno (VIII i V).Ostecenje zadnjih snopova kicmene mozdine – klinicke karakteristike? Ostecanja zadnjih stubova kicmene mozdine – Gollov i Burdachov put. Produzena mozdina – medulla oblongata nastavlja. dva motorna. sivom masom kicmene mozdine ili korom velikog mozga. kicmenu mozdinu. VI. povracanja. IV. Ovi centri se mogu oznaciti kao “kompjuteri” nervnih puteva. Bela masa srednjeg mozga sastoji se iz puteva koji prolaze kroz njega ili se u njemu zavrsavaju. Funkcija mozdanog stable ? Najznacajnija su jedra deset poslednjih kranijalnih zivaca (III . Neuroni imaju produzetke koji se zavrsavaju u centrima u kojima se vrsi obrada nervnih informacija. gutanje. ganglionima. XI. senzitivni prolaze kroz sredisnji deo.) Most – pons se nalazi u sredisnjem delu mozdanoh stable. pruzajuci se kranijalno I prolazeci kroz potiljacni otvor. dok kranijalnu granicu na ventralnoj strain predstavlja poprecna brazda. sisanje. dva senzitivna I jedan vegetativni.XII). Motorna jedra cine tela neurona ciji aksoni odlaze na periferiju cineci odgovarajuce mozdane zivce I inervisu misice glave I vrata. prvenstveno jedrima mozdanih zivaca (XII. lucenje pljuvacke I podrigivanje. IX). 72. Sicu masu cine jedra V. Ushodni. Senzitivna jedra cine tela neurona do kojih dolaze impulse iz receptornih celija glave I vrata preko perifernih neurona. smesteno u centralnom delu sive mase. koja je postavljena periferno u kojoj se nalazi siva masa predstavljena jedrima. Brojna jedra kranijalnih zivaca (VIII. nalazi se izmedju ponsa I medjumozga. III mozdanog zivca. Izgradjena je od bele mase. kroz ventralni deo srednjed mozga. mozdani most i srednji mozak. V) nalaze se okruzena belom masom. centar za disanje. X. bez ostrih granica. a silazni motorni.71.Mozdano stablo lokalizacija i morfologija? Mozdano stablo cine produzena mozdina. Na ventralnoj strain kaudalnu granici cini lossa prepontina. U klinickoj slici postoji ostecenje dubokog polozajnog i vibracionog senzibiliteta. rasporedjena u stubove. Svaki put u CNS-u je izgradjen u osnovi od organizovanih sekvenci neurona. VII. Raspored sive I bele mase slican je rasporedu u produzenoj mozdini. lucenja suza I centar kornealnog refleksa.

povracanje.bakterijama.pre svega meningitisa.malaksalost .glavobolja.otežanim I zamorljivim žvakanjem I poremećajima gutanja.Simptomi:povisena T.nekada i mozdanog parenhima.ukocen vrat.Patpgeneza-bakt dospevaju u subarahnoidalni prostor hematogenim putem tokom septikemije ili kao metastaze iz infektivnih zarista srca .ona se karakteriše slivenim I slabo razumljivim govorom.sa nazalnom fonacijom.KS-groznica.glavobolja).ž.meningealni znaci)3.protozoama i dr parazitima. Bulbarna paraliza (paralysis bulbaris) – simptomatologija Oštećenja IX. Tu je I bilbarni centar za defekaciju.stepen zapaljenske reakcije je manje izrazen. .Ako je njihovom oštećenju pridruženo I oštećenje motornog dela V I VII kranijalnog živca tada govorimo o oštećenju kaudalne(donje) grupe kranijalnih živaca.(oštećenje perifernog motornog neurona) tada govorimo o BULBARNOJ PARALIZI. kontrola motorike.X.Lumbalna punkcija i ispitivanje likvora su osnovne procedure u dijagnostikovanju zapaljenskih bolesti CNS-a.nesanica.subakutno.mucnina.bol u ledjima.a tok bolesti produzen.prodromalni period (subfebrilna T.INFEKCIJE CNS-a –OPSTI PRINCIPI Uzrokovane su virusima.redje gljivicama.BAKTERIJSKE BOLESTI CNS-a AKUTNI BAKTERIJSKI MENINGITIS-Gnojno zap mozdanica i subarahnoidalnog prostora ciji su uzroci raz bakterije.glavobolja.Bez lecenja glavobolje postaju sve jace i teze(prominiranje fontanela kod male dece.mukom.XI I XII kranijalnog živca I njihovih supranuklearnih veza(kortikobulbarni putevi) uzrokuju slabost mišića koje ovi živci inervišu. TUBERKULOZNI MENINGITIS-subakutna i hronicna infekcija mozdanica.Klicicko ispoljavanje:akutno. Centar za fonaciju isto u produzenoj mozdini 74.zakocen vrat sa pozitivnim meningealnim znacima.povisena T.Ukoliko su ovi klinički znaci posledica oštećenja jedara ili samih stabala pomenutih kr.gubitak svesti.izmenjeno stanje svesti. SUBAKUTNI MENINGITIS-obicno je posledica infekcije tuberkuloznim bacilom ili drugim mikoticnim mikroorganizmom.mucnina i povracanje.povracanjem.pokrete zeludca.Razlika izmedju akutnog i subakutnog je to sto je pocetak kod subakutnog manje akutan.hronicno.Neisseria meningitidis ponekad moze dospeti do mozdanica i direktno iz nazofarinksa.pluca ili sirenjem iz okolnih struktura.povracanje.Kod malog broja bolesnika bolest moze da pocne naglo sa glavoboljom.Klinicki simptomi i znaci-zapaljenski eksudat na bazi lobanje koji opstruktuira likvorske puteve i pritiska kranijalne nerve. 75.dizartriju I disfoniju.epi napade.Tok 1. 76.u donjem delu moždanog stable I to uzrokuje disfagiju.zapaljenski proces unutar subarahnoidalnog prostora koji izaziva obliterantne vaskulitise sa pojavom multiinfarkta.2.granulomatozni proces koji moze biti veoma izrazen i dovesti do stvaranja granuloma.

mogu biti posledica traume glave ili neurohirurske intervencije. obostrani I simetricni trzajevi telom mioklonicnog tipa.Inf nastaju :sirenjem iz lokalnog zarista. produbljivanjem mentalnog deficit I pojavom karakteristicnih nevoljnih pokreta. manija. I poremecaji motorike tipa sporih pokreta.postepenim razvojem demencije. rani simptomi su apatija. hemipareze.hematogenim sirenjem iz udaljenih infektivnih zarista. c) Primarni limfom centralnog nervnog sistema (PLCNS. neposlusnost I zaboravnost. Nakon nekoliko meseci napreduje. Opšti simptomi i znaci tumora CNS-a Zajednicki znaci I simptomi tumora CNS –a posledica su invazije tumorskog u tkivo mozga sa njegovim ostecenjem I destrukcijom . Moze biti zahvacen: a) primarno. demencije I drugih neuroloskih znakova do terminalnog stadijuma decerebracije I kome. pritiska ekspanzivnog procesa na mozak . Dalje napredovanje bolesti dovodi do sve izrazenijih ekstrapiramidnih/piramidnih poremecaja.direktinim delovanjem HIV-a b) sekundarno –kada je neuroloska bolest posledica oportunistickih infekcija ili neoplazmi Kognitivni poremecaji (AIDS demenciaj kompleks).povisena T. Simptomi dominiraju znaci fokalnog ostecenja mozga.najcesci uzrocnici su piogene bakterije.dok su kod imunokompromitovanih osoba cesti uzrocnici gljivice i paraziti. depresija. HIV – infekcije nervnog sistema virusom humane imunodeficijencije mogu zahvatiti prakticno sve segmente nervnog sistema. koji su repetitivni. Najcesci simptomi su poremecaji govora. gljivama I bakterijama b ) Progresivna multifokalna leukoenceflopatija(PML) je fatalna demijelinizirajuca bolest(ostecenje bele mase). slabosti u nogama I ataksije hoda. 79. zaboravnost I slaba koncentraciaj.Etiologija. poremecaja protoka likvora sa posledicnim povisenjem IKP I razvojem hidrocefalusa ili hernijacijom tj. usporen process misljenja..Klinicki simptomi i znaci-glavobolja. 78. Cesto se javljau psihihatrijski sindromi kao sto su psihoza. HIV I oportunističke infekcije) SUBAKUTNI SKLEROZIRAJUCI PANCEFALITIS Pocinje postepeno.DijagnozaCT i NMR. Bolest se brzo razvija I najveci broj bolesnika umire u prvoj godini bolesti. kortikalnog slepila. socijalno povlacenje . OPORTUNISTICKE INFEKCIJE: a) meningitisi tokom oportunistickih infekcija u okviru AIDS-a mogu biti uzrokovani virusima. zajednicki simptomi timora mozga su : .Terapija antibiotici uz neurohirursku drenazu. Hronične virusne bolesti CNS-a (subakutni sklerozirajući panecefalitis.fokalni neuroloski deficiti-karakteristicni trijas. paralize kranijalnih zivaca i cerebralna ataksija.potiskivanjem delova mozga kroz postojece anatomske otvore Opsti. uz opadanje uspeha u skoli..77.FOKALNE INFEKCIJE NERVNOG SISTEMA-APSCES MOZGA -zarisna.gnojna infekcija mozdanog parenhima.

Cesto u povredjeni kranijalni nervi ili je ostecen kontinuitet duralnog omotaca. apneje.potres mozga.I anterogradnom amnezijom za dogadjaj. kontuzija) Frakture lobanje – a ) LINEARNE –najcesci tip. Ove glavobolje bud eiz sna. praceno gubitkom svesti. poremecaji koncentracije. cesto je spontano. kratkotrajne bradikardije. gde je lobanja najtanja. arefleksije sa gubitkom tonusa. nije praceno mucninom 2) Promene ponasanja I psihicke promene Promene ponasanja uz glavobolje. Neurološki aspekti traumatskog oštećenja nervnog sistema (fraktura lobanje. nemaju lokalizovan znacaj. nisu praceni gubitkom svesti. Oporavak nastupa brzo. Potres mozga izazvano istezanjem/kidanjem aksona – akceleraciono-deceleracione traumatske povrede mozga mogu u trenutku nanosenja da izazovu istezanje.1) Klinicki simptomi I znaci povisenog IKP Glavobolja. Dolazi do gubitka svesti. dezorjentacija. 75-80% svih fraktura.Povracanje . gubitak inicijative.brza zamorljivost ili iscrpljenost. Nastaje fragmentacija kosti I jedan do dva kostana fragmenta se utiskuju u mozdano tkivo sa pojavom fokalnih neuroloskih znakova. najizrazenije su u jutarnjim casovima posle budjenja I slabe tokom dana. arterijske hipertenzije u kratkom period neposredno posle trauma I potom hipotenzije. unutar nekoliko sekundi I minuta. apatija . Kada je poremecaj svesti kraci od 6 sati koristi se termin COMOTIO CEREBRI ILI PORES MOZGA. 81. c) KOMUNITIVNE – kost je smrskana u brojen fragmente Fracture baze lobanje nalaze se u manje dostupnim delovima lobanje I cine oko 5% svih preloma. Obicno je u pitanju temporalna ili parijentalna kost. sa retro. javlja se kod 30-40% bolesnika sa tumorom mozga. KONTUZIJA MOZGA – podrazumeva fokalno ostecenje parenhima mozga koje je praceno parenhimskim krvarenjem kao posledicom nagnjecenja I pokretanje mozga preko neravne unutrasnje povrsine mozga. Potres je pracen autonomnom disfunkcijom tipa luktuacije krvnog pritiska. konfuznost I demencija 3) Epilepticki napadi 80. poremecaja znojenja I hiperpireksije. Neposredno nakon povrede mogu potpuno da izgube svest ili ostaju budni. b ) KOMPRESIONE– to su otvorene facture (znaci da iznad fracture postoji laceraciaj koze poglavine ). SAH) SUBDURALNO krvarenje je znatno češće nego epiduralno i podrazumeva nakupljanje krvi u prostoru između arahnoideje i tvrde moždanice(dura).To je vensko krvarenje. zaboravnost. usled ostecenja mozdanog stabla ili hipotalamusa. ali osamuceni I zbunjeni. . I kidanje aksona u mozdanom tkivu. cini 20-25% svih preloma.mentalna uzporenost. Neurološki aspekti traumatskog intrakranijalnog krvarenja (subduralni i epiduralni hematom. sto otvara mogucnost sirenja infekcije u subarahnoidalni proctor.

Postoji specifičan tok događaja:1. nako 7 danakasna posttraumatska epilepsija.konvulzija.lista spoljnog dela stopala I malog prsta. 83.je ređi neko kod epiduralnog krvarenja. Ost.lucidni period.poremećaj svesti.lista svodu stopala I palcu.str. Cervikalna radikulopatija C5-6 i C6-7 sa ostecenjem C6 I C7 korena. 84.2. glavobolje. Komplikacije kraniocerebralnih povreda? Veliki broj komplikacija: -akutne -hronicne Neposredno nakon povrede moze da se ispolji kortikokavernozna fistula usred laceracije karotidne arterije u onom delu gde prolazi kroz kavernozni sinus.bolesnik ulazi u tzv. U L5 radikulopatiji sve isto ali su parestezije sa spoljne str. Bol u vratu.Najčešće je vezan za prelom lobanje. VI) Hronicne komplikacije: postkomocioni sindrom. izmene ritma spavanja. EPIDURALNO krvarenje nastaje nakon rupture jedne od meningijalnih arterija ili ređe. Kod ost.venskih sinusa dure. To stanje se naziva postkomocioni sindrom.da bi potom došlo do 3.Simptomi-hemipareza.dana I dallje zale na ove tegobe. 82.a)Akutni subduralni hematom-simptomi se ispoljavaju unutar 72 sata od povrede. Pocetak akutan ii subakutan. podlaktice.napadi do 7 dana nakon povrede-rana posttraumatska epilepsija.mentalne promene. Sindrom conusa I caude equine conus medularis u nivou L1 segmenta KM. Glutealna brazda na str. zaboravnost.povraćanje.ponovnog pogoršanja stanja svesti i kome. U prvim danima: slaba konc.Lucidni period.nedelje nakon povrede.ispoljava se trijasom: egzofalus na straini fistule hemozom oka pulzirajuci sum koji se auskultuje iznad orbite mogu biti osteceni k.koji nastaje posle gubitka svesti iz koga bolesnik prelazi u komu.abnormalnost zenica. Epilep. C7 korena bol zahvata rame grudi podlakticu I saku. IV. Naglo obostrano ispoljavanje simptoma. Vecina se oporavi ali se 40% posle god. V. Bol se provocira istezanjem ruke unazad I okretanjem glave na suprotu stranu.glavobolja. simetrican ispad .nervi koji prolaze kroz kavernozni sinus(III. Klinicki znaci cervikalne I lumbosakralne radikulopatije lumbosakralna radikulopatija: u S1 radikulopatiji bol se siri iz krsta I guteusa zadnjom stranom noge I lista (klasicni isijas) sa parestezijama zadnje str. Pogorsanje za 1-2 dana. bol u vratu.nakon povrede i gubitka svesti. C6 bol u ramenu nadlaktici I spolj.Simptomislabost ekstremiteta sa jedne strane. Parestezije u palcu I kaziprstu.lezije je niza. b)Hronični subduralni hematom-ispoljava se tek 3.

erekcije.uz semifleksiju prstiju.radialisa. nemog.senzibiliteta gluteusa I perianogenitalne regije.dok se oni sa proksimalnim slabostima žale na teškoće pri penjanju uz stepenice ili pri češljanju kose. Polineuropatija(klasifikacija) na osnovu patoloskih promena: -axonopatije -mijeinopatije -neuronopatije u zavisnosti od mehanizma nastanka: -neuropatije dugih vlakana -neuropatije kratkih vlakana -neuropatije koje ne zavise od duzine vlakana opsta klinicka klasifikacija: -mononeuropatije -polineuropatije klinicki razlikujemo: -kranijalne I periferne neuropatije etioloska klasifikacija: nasledne I stecene 86. n.Kod većine neuropatija mišićna slabost je najveća u distalnim delovima nogu i ruku. n. fraktura k.takozvana VISEĆA ŠAKA. asimetricni znaci ostecenje oba donja extremiteta.Bolesnici sa distalnim slabostima u početku žale se na teškoće kod prelaska niskih prepreka.medianusa(carpal tunel sindrom).stuba. Polineuropatije ( klinička slika-simptomi i znaci) Većina polineuropatija zahteva i motorne i senzorne i autonomne funkcije. Jednostrani nagli ili postepeni pocetak. ejakulacije. 85. Traumatske (kompresivne) neuropatije – n. 87. Cauda equina L2-L3 Hernijacija intervertebralnih diskusa lumbosakralne kicme. n. jaki radikularni I asimetricni bolovi. a dodir ocuvan po tipu jahacih caksira. asimetricni ispad senzibiliteta po tipu jahacih caksira.ulnarisa. stolice.Klinički rezultat ovakve kompresije je pad ručja. slabost sfinktera I sex.a obično odsutan kod demijelinizirajućih neuropatija.npr:kod ruke koja je dugo prebačena unazad preko oslonca stolice.disf-ja.Gubitak mišićne mase (hipotrofije) je prisutan kod aksonalnih. Inkontinencija mokrenja.Početne hipotrofičke promene kod neuropatija se ispoljavaju na prvom dorzalnom interosealnom mišiću šaka i m.Senzibilitet je izgubljen u predelu .areflexija I fascikulacije.zbog slabosti ekstenzora i brahioradialisa.peroneusa KOMPRESIJA NERVUSA RADIALISA – ostvaruje se kada se nerv pritisne na humerus.Gubitak senzibiliteta ima karakterističnu distribuciju po tipu “čarapa i rukavica”.extensor digitorum brevis na nogama. asimetricna flakcidna slabst nogu. Ispad senzibiliteta za bol I temperaturu. Snaga misica I reflexi ocuvani.

medianusa onemogućavaju bolesniku da stegne pesnicu.Rezultat je PAD STOPALA.kao i ulnarne polovine dlana.Svi mišići mogu biti napadnuti.Manje od 1% onih bolesnika koji su uneli poliovirus razvijaju akutni paralitični sindrom.kažiprstu i srednjem prstu. Protrahovanog položaja ukrštenih nogu ili čučanja i dr.Većina preostalih razvija kratkotrajno stanje slično nazebu.medianusa je sindrom karpalnog kanala (carpal tunnel sindrom) je kompresivna neuropatija n.Bolest retko zahvata bulbarne mišiće i ne zahvata respiratornu muskulaturu.uz slabost njegove dorzifleksije i gubitak senzibiliteta u prednjebočnim delovima cevanice i svoda stopala.nastupa faza viremije. KOMPRESIJA ZAJEDNIČKOG PERONEALNOG NERVA – Odigrava se njegovim pritiskivanjem ne vrat fibule usled npr.ali su za njega potrebni meseci.Spontani oporavak je moguć. KOMPRESIJA NEUROPATIJA ULNARNOG NERVA – Odigrava se u kubitalnom kanalu u predelu lakta.Sa nastankom respiratorne insuficijencije terapija izbora je primena aparata za neinvazivnu ventilaciju koji se mogu koristiti u kućnim uslovima.na dorzalnoj strani šake. KOMPRESIJA NERVUSA MEDIANUSA – Proksimalne lezije ovog nerva nastaju pritiskom glave partnera pri spavanju(paralize ljubavnika) ili jednostavno pritiskom Esmarchove poveske. PROGRESIVNA MIŠIĆNA ATROFIJA-Klinička slika je predstavljena asimetričnom slabošću sa hipotrofijom distalnog rasporeda na rukama i nogama.uz nagli nastanak najčešće asimetričnih fokalnih paraliza mišića. 88.Kod nekih bolesnika se u početku ispoljava samo kao oštećenje centralnog. .koja je kod 90% osoba asimptomatska. BOLESTI PERIFERNOG MOTORNOG NEURONA (KLINIČKI SIMPTOMI I ZNACI) AKUTNI POLIOMIJELITIS-Nakon kratke inkubacije.a najređe bulbarnim mišićima.tokom preloma ulne ili kod dugotrajnog pritiska u ovom regionu.ali se može prostirati i ascedentno do ramena.Kasnije dolazi do atrofije mišića tenara i gubitka osetljivosti u prstima i dlanu u distribuciji n.Visoke lezije n.ALS je neurodegenerativno oboljenje progresivnog toka.koji se karakteriše teškim bolovima mišića i fascikulacijama.kod nekih kao oštećenje PMN.tzv.Manifestuje se paralizom i atrofijama malih mišića i kandzastom deformacijom šaka.familijarne forme. 89.a zatim i bolovima u palcu.uz fascikulacije i ugašene mišićne reflekse.ali se najčešće radi o mišićima nogu.medianusa.mada može da traje i do 3 meseca. AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA ALS Javlja se sporadično.Oporavak je obično spontan.Deformitet koji prati ovakva oštećenja se naziva ruka propovednika.Najčešća forma kompresije n.medianusa u kanalu ručja.anatomske burmutice.sa kasnijim zahvatanjem i drugih delova motornog sistema.iza medijalnog epikondilusa.ali postoje i nasledne.Progresivni gubitak telesne težine koji nastaje usled disfagije iziskuje specifičan način ishrane putem endoskopskog plasiranja perkutane gastrostome. Bolest počinje noćnim parestezijama.uz gubitak osetljivosti petog prsta i ulnarne polovine četvrtog prsta.

dolazi do influksa jona kalcijuma i posledičnog oslobađanja Ach.Može da se javi ukoliko se promeni ambijent u kome osoba spav ili je u pitanju stres tipa bolesti ili smrtnog slučaja i sl.a lečenje obuhvata povremenu upotrebu hipotonika i mera za smanjenje stresa. 91.Prekomerna dnevna pospanost se leči stimulansima ili eugeroicima.Lečenje je simptomatsko.Odrasli u proseku spavaju jednokratno noću 7 do 8 sati.Drugi sistem usklađuje vreme spavanja sa 24-časovnim trajanjem dana. 90. 93. HIPERSOMNIJE(NARKOLEPSIJA) Narkolepsija je bolest u kojoj dominiraju poremećaj sposobnosti da se voljno održi budnost i poremećaj regulacije REM spavanja.Poremećaji spavanja mogu da pogoršaju mnoge somatske i psihičke bolesti. FIZIOLOGIJA SPAVANJA I BUDNOSTI.Stadijumi spavanja kod ljudi su definisani na osnovu karakterističnih obrazaca EEGa.Stare osobe spavaju u proseku od 4 do 6 sati.Bebe spavaju u više navrata oko 20 sati na dan.SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA-Simptomi i znaci nastaju kao posledica degeneracije motornih neurona kičmene moždine i motornih jedara bulbarnih mišića.Unutrašnje abnormalnosti ovih sistema ili spoljni uticaji mogu da dovedu do poremećaja bilo spavanja bilo cirkaldijalnog ritma.Kad se jednom pojavi.Težina kliničke slike varira od retkih i beznačajnih smetnji do teške onesposobljenosti. .koja dovodi do poremećaja u dnevnim životnim aktivnostima.simpatičke pukotine i postisinaptičke mišićne membrane.izaziva depolarizaciju mišićne membrane i obezbeđuje nastanak mišićne kontrakcije.Kod 90 % osoba problem nesanice ostaje nepoznat. NESANICE-INSOMNIJE 50 % odraslih.Nesanice izazvane egzogenim putem nisu dugotrajne i najbolje se leče.ali se broj perioda spavanja i dužina spavanja progresivno smanjuju i dostižu vrednosti kao kod odraslih između 4.bolest ima hroničan tok bez remisija. Neuromišićna spojnica i proces neuromišićne transmisije Neuromišićna spojnica se sastoji iz presinaptičkog nervnog završetka.Kada nervni impuls koji se širi duž motornog nerva dospe do nervnog završetka.Dužina i struktura spavanja kod zdravih osoba zavise od uzrasta.nedijagnostikovan ili zanemaren.STRUKTURA I ORGANIZACIJA SPAVANJA Postoje dva osnovna neurobiološka sistema koji upravljaju ciklusom budnostspavanje.Transmiter u neuromišićnoj spojnici je acetilholin(Ach). 92.zdravih osoba ima povremenu.Najčešća i najvažnija je prolazna situaciona insomnija.Jedan aktivno započinje i održava spavanje i procese povezane sa spavanjem. godine života.elektrookulograma EOG.Uzrok narkolepsije je genetski.Oporavak obično nastaje unutar nekoliko dana do nedelja.Acetilholin se vezuje za nikotinski acetilholinski receptor na postsinaptičkoj membrani.a 20% ima hroničnu nesanicu. i 10.

U početku je bolest obično blaga i pokazuje tipične dnevne varijacije.slabost mišića za žvakanje. 95.što za posledicu ima slabost i zamorljivost mišića.uključujući i kongenitalne miopatije.Simptomi su odsutni ili blagi u jutarnjim casovima i nakon odmora.dobijajući svoj generalizovani oblik.često pada.Blagovremeno pojavljivanje motornih i psihičkih miljokaza(usporenost usvajanja motorike).Senzibilitet i mišićni refleksi su očuvani. .postoji i deformitet skeleta.Snagu fetalnih pokreta u trudnoći(smanjena pokretljivost fetusa).U kliničkoj slici najčešće su prisutni:spuštanje kapaka.hipertrofija mišića listova.atrofija. Ako je bolesnik dete.gutanje.slabost. klinički simptomi.slabost mišića vrata.miopatije koje prate razne sistemske bolesti).Tonus mišića(mlitavost).a potenciraju se u toku dana.pa je dete hipomimično. 96.Svaki poremećaj u stvaranju.U nasledne mišićne bolesti u najužem smislu(mišićno oboljenje je uvek prisutni i dominantni znak bolesti) spadaju progresivne mišićne distrofije.jer su neuromišićne bolesti progresivnog toka. specifičnosti anamneze.slabost mišića ruku i otežano obavljanje dnevnih aktivnosti.smetnje sa disanjem.treba pitati kad je izgubio spretnost.kardiomiopatija i intelektualni deficit. Miopatije (podela.otežan nazalni govor.godine a umire 16-20 godine.penje se uz svoje noge(Gowersov manevar).Ako je dete usvojilo motoriku.3.4. Klinički simptomi i znaci Duchenneove mišićne distrofije Najčešća od svih mišićnih distrofija.Često je zahvaćena i mimična muskulatura lica. dijagnoza) Stecena autoimuna mijastenija gravis je organ-specificno autoimuno oboljenje u kome antitela na nAC-hR uzrokuju postisinaptički blok neuromišićne transmisije i dovode do patološke zamorljivosti i slabosti mišića.Stečena mišićna oboljenja su posledica nenaslednih bolesti(miopatije u okviru endokrinoloških bolesti.2.nevoljni pokreti i da li postoji oštećenje mišića oživčanim kranijalnim nervima.X vezano recesivno nasledno oboljenje.Većina dečaka je vezana za kolica oko 10. klinička simptomatologija.pri uzimanju heteroanamnestičkih podataka od roditelja obraća se pažnja na sledeće detalje: 1.da li postoji bol u mišićima.treba uočiti kada počinje da je gubi.Pored osnovne progresivne miopatije. Kliničke karakteristike:Simptomi počinji oko 3-4 godine.inflamatorne miopatije. dijagnostički postupak) Sve bolesti mišića (miopatije) mogu da se podele na nasledne i stečene. 94.Bolest najčešće počinje znacima zahvaćenosti očnih mišića da bi u kasnijem toku u 80% slučajeva zahvatila i druge mišićne grupe.dete je trapavo.može dovesti do oštećenja neuromišićne transmisije.u količini i aktivnosti Ach(sinaptički nivo) ili postsinaptički nivo.Progresivna slabost skeletne muskulature usled nedostatka proteina distrofina.vezikularnom skladištenju ili oslobađanju Ach(presinaptički nivo).Ako je bolesnik odrasla osoba. Stečena autoimuna mijastenija gravis (patogeneza.dvoslike.hoda na prstimateško se penje uzbrdo.Dete teško ustaje iz čučnja.

Udno pojasne mišićne distrofije su heterogena grupa progresivnih mipatija kod kojih je prisutna hipotrofija I slabost primarno mišića ramenog I karličnog pojasa.To je miopatija sa varijabilnim fenotipskim ispoljavanjima I sa zahvatanjem većeg broja organa I sistema pa se smatra multisistemskom bolešću.maseteričnih I mimičnih mišića lica. očne i očno-ždrelne mišićne distrofije Bekerova mišićna distrofija je distrofinopatija I predstavlja blaži oblik X vezane recesivno nasledne mišićne distrofije.97.katarakta.a uz uvek očuvanu muskulaturu lica I relativno benigni tok(2-3 decenije do gubitka hoda) Očna I očno-ždrelna mišićna distrofija se nasleđuju po AD tipu I karakterišu se progresivnom eksternom oftalmoparezom koja se ispoljava sporo progresivnom semiptozom I simetrično ograničenim pokretima bulbusa. Zahvaćenost ostalih organa:kardiomiopatija.Počinju 4-6 decenije života.Smetnje sa gutanjem čvrste hrane.bolest počinje 15-30 godine života:Odložena I usporena relaksacija prethodno kontrahovanih mišića. udno-pojasne.te bolesnici imaju peronealan hod.frontalna ćelavost kod muškaraca.često dolazi do aspiracije. 98.Kliničke karakteristike su slične kao kod DMD samo u blažem obliku. Klinički simptomi i znaci Beckerove.oligofrenija ili demencija.Mišićni refleksi su dugo očuvani.Kliničke karakteristike.otežano sisaju I usporen psihomotorni razvoj.Srčani mišić je zahvaćen u 75% slučajeva sa nastankom kardiomiopatije koja može biti uzrok smrti.posebno nogu.Kod odraslih.atrofija testisa I sterilitet. Klinički simptomi i znaci miotonične distrofije Miotonična distrofija je najčešća forma mišićne distrofije kod odraslih osoba.koji nastaje usled mutacije istog gena koji je odgovoran I za Dišenovu distrofiju.Intelektualno su očuvani.diplegija mišića lica sa otvorenim ustima. .Može da se manifestuje još od rodjenja(kongenitalna forma)-hipotonija.Najviše su zahvaćeni proksimalni mišići.Slabost dorzifleksora stopala uzrokuje pojavu visećih stopala.Hipertrofija mišića listova nogu.Osobe imaju tipičan miopatski izgled lica uz hipotrofiju I slabost temporalnih.bez dvoslika uz očuvanu reakciju zenice na svetlost.Miotonija se obično registruje na rukama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->