P. 1
Anatomija - Zbirka pitanja

Anatomija - Zbirka pitanja

|Views: 12,751|Likes:
Published by Leon Blažeković

More info:

Published by: Leon Blažeković on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

1   

  ZBIRKA PITANJA IZ ANATOMIJE 
 
Test kolokvij – osteologia, syndesmologia‐ A1    1. Zglob s jednom osovinom je:  a) ginglymus  b) jajoliki zglob  c) sedlasti zglob  d) art. cotylica  e) art. Sellaris    2. Circumductio je  a) složena kretnja  b) pri toj kretnji pomični kraj kosti giba se oko središta  c) kretnja pomične kosti opisuje stožac  d) vrh stošca je u središtu zgloba  e) sve je točno    3. Izmenu zatiljne kosti i aksisa sprijeda nalazi se:  a) lig. cruciforme atlantis  b) membrana tectoria  c) membrana atlantooccipitalis anterior  d) lig. transversum atlantis  e) lig. apicis dentis    4. Za lig. interspinale NIJE točno:  a) prednji je rub sveze sprijeda srastao sa žutim svezama  b) stražnji je rub sveze srastao sa supraspinalnom svezom  c) najjače su u slabinskom dijelu kralježnice  d) tanki je fibrozni snop što sadrži i malo elastičnih vlakana  e) u vratnom dijelu nastavlja se u lig. nuche    5. Za lig. longitudinale anterior NIJE točno:  a) gore se veže za ždrijelnu kvržicu zatiljne kosti i prednju kvržicu atlasa  b) sveza je tanja u vretnom dijelu  c) ograničuje svijanje kralježnice prema natrag  d) najjača je u slabinskom i donjem grudnom dijelu kralježnice 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

2   

e) ograničuje savijanje kralježnice prema naprijed    6. U proksimalni red kostiju pešća NE spada:  a) os scaphoideum  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os pisiforme  e) os capitatum    7. Za lateralni menisk je točna tvrdnja :  a) ima oblik otovrenog slova C  b) vanjski mu je rub vezan uz zglobnu čahuru  c) slabije je pokretan od medijalnog meniska  d) gibljivost je ograničena zatezanjem lig. meniskci lateralis  e) sprijeda je deblji nego straga    8. Za lig. iliofemorale je točna tvrdnja:  a) nalazi se na prednjoj strani zgloba kuka  b) to je najjača i najčvršća sveza u ljudskom tijelu  c) polazi od spine ilijake anterior inferior  d) srednji dio sveze slabije je razvijen  e) sve je točno    9. Za preponsku simfizu NIJE točno:  a) spojne površine su ravne i jajolike  b) širi kraj spojnih ploština usmjeren je prema gore  c) nije pravi zglob i nema zglobnu čahuru  d) spoj pojačavaju tri fibrozne niti  e) u prvim godinama života to je pokretan zglob    10. Zglob izmenu krstačne i bočne kosti NE pojačava:  a) ligg. sacroilliaca ventralia  b) ligg. sacroiliaca interossea  c) ligg. sacroiliaca interossea  d) lig. iliolumbale  e) lig. transversum perinei    11. Conjugata vera:  a) najvažnije je promjer ulaza zdjelice  b) iznosi 10‐ 11 cm  c) važan je u porodništvu  d) spaja najizbočenije mjesto staržnje strane simfize i promontorij  e) sve je točno    12. Sulcu tendinis m. flexoris hallucis longi nalazimo na:  a) femuru  b) patelli 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

3   

c) calcaneusu  d) os cuboideum  e) ništa nije točno    13. Retinaculum patellae mediale nastavak je tetive:  a) m. vastus medialisa  b) m. vastus intermediusa  c) m. rectus femorisa  d) m. vastus lateralisa  e) m. patellaris medialisa    14. Simptom “ladice“ nalazimo kod:  a) ozljede kolateralnih ligamenata u lakatnom zglobu  b) rupture ukriženih sveza u koljenskom  c) prijeloma proksimalnog kraja femura  d) prijeloma distalnog kraja femura  e) prijeloma proksimalnog kraja humerusa    15. Zglobni menisci:  a) kreču se zajedno sa kondilima tibije  b) pri ekstenziji se pomiču prema natrag  c) pri fleksiji se pomiču prema naprijed  d) nepomični su unutar koljenskog zgloba osiguravajući stalan doticaj zglobnih tijela  e) ništa nije točno    16. Glavna sveza donjeg nožnog zgloba je:  a) lig. talofibulare anterius  b) lig. talofibulare posterius  c) lig. talocalcaneum interosseum  d) lig. talonaviculare  e) lig. talocalcaneonaviculare    17. Najduža sveza stopala je:  a) lig. plantare longum  b) lig. bifurcatum  c) lig. deltoideum  d) lig. calcaneocuboideum  e) lig. talonaviculare    18. Art. Atlantooccipitalis je:  a) jajoliki zglob  b) sedlasti zglob  c) kuglasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) valjkasti zglob    19. Prekomjernu laterofleksiju glave onemogućava: 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

4   

a) ligg. alaria  b) srednji snopovi membrane tektorije  c) okomiti snopovi lig. cruciforme atlantis  d) a+b+c  e) niša nije točno    20. Otvor slabinskih kralješaka je:  a) okrugao  b) trokutast  c) četvrtast  d) nepravilna oblika  e) vretenast    21. Zavoj po torziji osobito je izražen:  a) kod prvog rebra  b) u gornjih rebara  c) u srednjih rebara  d) u donjih rebara  e) kod sedmog rebra    22. Dvanaesto rebro ima:  a) angulus costae  b) cristu capitis costae  c) tuberositas m. serrati anterioris  d) sulcus costae  e) cristu colli costae    23. Koštano‐ fibrozni krov ramenog zgloba tvori:  a) akromion  b) korakoidni nastavak  c) akromioklavikularni nastavak  d) a+b  e) a+b+c    24. Sulcus n. ulnaris nalazi se na:  a) proksimalnom kraju humerusa  b) stražnjoj strani trupa ulnae  c) stražnjoj strani medijalnog epikondila humerusa  d) stražnjoj strani trupa humerusa  e) ništa nije točno    25. Art. Sternoclavicularis po mehanici je :  a) art. Spheroidea  b) art. Trochoidea  c) art. Sellaris  d) ginglymus  e) art. plana 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

 humeroradialis  e) ima pet sluznih vreča    30. teres minora i m. humeri  e) ništa nije točno    31.hr    . infraspinatusa  e) m. teres majora    27. Discus articularis NE nalazimo u:  a) art. Kroz fissuru orbitalis inferior komuniciraju:  a) orbita i prednja lubanjska jama  b) orbita i srednja lubanjska jama  c) orbita i fossa pterigopalatina  d) orbita i fossa infratemporalis  e) c+d    32.perpetuum‐lab. infraspinatusa  d) m.5      26. Chorda obliqua:  a) nalazi se na distalnom kraju menukoštane opne  b) spriječava prekomjernu abdukciju podlaktice  c) spriječava prekomjernu adukciju podlaktice  d) spriječava prekomjernu supinaciju  e) ništa nije točno    29. supraspinatusa i m.com. Lig. teres majora i m. subscapularisa  c) m. Za lakatni zglob NIJE točno:  a) razvijeni su zglobni mišići  b) osovina je kosa od gore i lateralno prema dolje i medijalno  c) tipičan je kutni zglob  d) za njegovu mehaniku važan je art. Rameni zglob će pri upali zauzeti položaj  a) djelomična antefleksija  b) djelomična abdukcija  c) maksimalna adukcija  d) djelomična rotacija prema unutra  e) a+b    28. radioulnaris distalis  b) art. sternoclavicularis  d) art. coracohumerale nalazi se izmenu tetiva:  a) m. supraspinatusa i m. infraspinatusa i m. temporomandibularis  c) art. supraspinatusa  b) m. Canalis nasolacrimalis se otvara u:  a) gornji nosni hodnik  b) srednji nosni hodnik  c) donji nosni hodnik    www.

 Pterygopalatina  e) kroz njega prolazi n. Foramen spinosum se nalazi na:  a) sljepočnoj kosti  b) čeonoj kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste kosti  e) na piramidama sljepočne ksoti    38. Fissuru orbitalis superior omenuju:  a) velika i mala krila sfenoida  b) velika krila sfenoida i frontalna ksot  c) mala krila sfenoida i temporalna kost  d) maxilla i mala krila sfenoida  e) etmoidna ksot i mala krila sfenoida    35.hr    . Lamina cribrosa:  a) je dio frontalne kosti  b) je dio etmoidalne kosti  c) je posebna kost  d) kroz nju prolazi drugi kranijalni živac  e) kroz nju prolazi treći kranijalni živac    36.com. Za lubanju je točna tvrdnja:  a) kosti lubanje se razvijaju isključivo iz mezenhimalne osnove  b) nosne kosti se razvijaju iz primitivne vezivne osnove  c) kosti lubanje se razvijaju iz hrskavične osnove  d) pločaste kosti grade bazu lubanje  e) nosni dio razvija se iz primitivne hrskavične čahure    37. Za fonticulus anterior je točna tvrdnja:  a) nastaje nakon ronenja  b) sraste u petoj godini života  c) sraste neposredno nakon ronenja  d) sratse nakon druge godine života  e) predstavlja otvor izmenu zatiljne i tjemene kosti    39. Platylccephalus je naziv za:  a) visoku lubanju    www.perpetuum‐lab. Za foramen sphenopalatinum je točno:  a) predstavlja komunikaciju iznenu cavum nasi i cavum oris  b) predstavlja komunikaciju izmenu fosse temporalis i pterygopalatine  c) predstavlja komunikaciju izmenu cavum nasi i fosse pterxgopalatine  d) kroz njega prolazi a.6    d) recessus sphenoethmoidalis  e) conchu nasalis inferior    33. lacrimalis    34.

perpetuum‐lab. Articulatio carpometacarpea pollicis je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob      www.com. Canalis n. Sile zagriza prenose se na neurokranijum preko:  a) sljepočne kosti  b) jabučaste ksoti  c) gornje čeljusti  d) čeone kosti  e) sve navedeno je točno    42. Foramen jugulare oblikuje:  a) čeona kost  b) zatiljna kost  c) sljepočna i zatiljna kost  d) sljepočna kost  e) klinasta ksot    41. Os scaphoideum postavljena je u smjeru kostiju podlaktice kada je šaka:  a) u plantarnoj fleksiji  b) u dorzalnoj fleksiji  c) u srednjem položaju  d) u radijalnoj abdukciji  e) u ulnarnoj abdukciji    45. Foramen ovale je otvor smješten na:  a) na malim krilima klinaste kosti  b) velikim krilima klinaste ksoti  c) tijelu klinaste ksoti  d) pterigoidnim nastavcima klinaste ksoti  e) na ljusci sljepočne ksoti    43. hypoglossi nalazi se na:  a) zatiljnoj kosti  b) piramidi sljepočne kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste ksoti  e) čeonoj kosti    44.7    b) nisku lubanju  c) srednje visoku lubanju  d) kratku lubanju  e) srednju lubanju    40.hr    .

perpetuum‐lab.hr    .com.8    46. Koja od navedenih tvrdnji NIJE točna:  a) članci prstiju razvijaju se perihondralnim okoštavanjem  b) imaju dvije epifizne hrskavice  c) epifizna koštane jezgra se nalazi na proksimalnom kraju  d) u trećem mjesecu fetalnog života okoštavaju dijafize  e) u drugoj ili trećoj godini života javljaju se epifize    49. Od kostiju pešća zadnja okoštava:  a) os scaphoideum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum    www. Od svih kostiju pešća najčešći prijelomi su na:  a) os lunatum  b) os triquetrum  c) os trapezium  d) os scaphpideum  e) os hamatum    52. Koja od navedenih kostiju NE sudjeluje u izgradnji zglobnih tijela radiokarpalnog zgloba:  a) radius  b) ulna  c) os scaphoideum  d) os lunatum  e) os triquetrum    51. Articulatio radiocarpea je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob    47. Retinaculum flexorum polazi sa:  a) processus styloideus ulnae  b) processus styloideus radii  c) tuberculum ossis trapezii  d) caput ossis capitati  e) os luantum    48. Fiziološki srednji položaj ramena je:  a) antefleksija i rotacija prema van  b) djelomična retrofleksija i abdukcija od 60°  c) djelomična antefleksija i abdukcija od 30°  d) djelomična antefleksija i abdukcija od 60°  e) retrofleksija i abdukcija od 30°    50.

 idiopatska i involucijska  b) endokrine bolesti paratireoidnih žlijeszda  c) poremećaji absorpcije u crijevu  d) osteogenesis imperfecta  e) kronični alkoholizam    56. a 50% u fazi odlaganja kosti  d) sve navedeno je točno  e) točni su odgovori a+b    57. Skraćenica ADFR:  a) odnosi se na poremećaj funkcije koljena u osteoartrozi  b) je aktivni metabolit vitamina D  c) je liječenje osteoporoze temeljeno na principu prvotne aktivacije osteoklasta  d) se odnosi na genetsku bolest patuljasta rasta  e) odnosi se na poremećaj broja kostiju u kostima pešća    54. Rizični činitelji za primarnu osteoporozu jesu:  a) dob. obiteljska anamneza.0 g/cm2  b) manje od 1.hr    .com.perpetuum‐lab. način života  b) smanjen unos kalcija  c) pušenje i uzimanje alkohola  d) smanjena fizička aktivnost  e) sve navedeno je točno    59. U mehanizmu djelovanja pojedinih sveza u zglobu kuka uloga je:  a) pubofemoralne sveze da ogranići prekomjernu unutarnju rotaciju  b) lig.0 g/cm2  c) 50% manje nego prije menopauze  d) 30% veću nakon liječenja estrogenima    58. Žene ugrpžene nakon menopauze imaju gustoću koštanog minerala:  a) više od 1. spol. iliofemorale se nateže pri ekstenziji. Postmenopauzalna osteoporoza nastaje uslijed:  a) nedostatka estrogena i smanjene razgradnje kosti  b) nedostatka estrogena i smanjene apsorpcije kalcija u crijevu  c) nedostatka estrogena i povećane razgradnje kosti  d) smanjenja proizvodnja vitamina D  e) a+b+c    55.9    e) os trapezium    53. Koštana mineralna jedinica (BMU)  a) je najmanja koštana jedinica u kojoj se zbiva pregradnja kostiju u ljudi  b) ima ih oko 2x1010  c) oko 50% BMU je ufazi razgradnje. capitis femoris sprečava retroverziju  c) lig. sprečava retrofelksiju i olakšava uspravan    www. U primarnu osteoporozu spadaju :  a) juvenilna.

 a s unutarnje starne  fibroznog sloj zglobne čahure    63. Coxa valga je oblik bedrene kosti pri kojem je:  a) kut što ga čine osovina vrata i osovina trupa bedrene kosti veći od 130°  b) kut što ga čine vrat i trup bedrene kosti kreće se iznenu 120 i 130 stupnjeva  c) kut izmenu vrata i trupa bedrene kosti manji je od 120 stupnjeva  d) veliki trohanter smješten je visoko pa je razmak izmenu polazišta i hvatišta malog  i srednjeg glutealnog mišića skraćen zgob čega se takova osoba pri hodu naginje  na suprotnu stranu kako bi se izbjegla pasivna insuficijencija mišića  e) ništa od navedenog nije točno    61. atlantoaxialis mediana  a) je zglob izmenu staržnjeg luka atlasa i transverzalnog ligamenta sa densom atlasa  b) konkavno zglobno tijelo je zub axisa  c) konveksno zglobno tijelo je fovea pterygoidea  d) lig. Fossula petrosa početni je dio  a) canalicus mastoideus  b) canalis cochlearis  c) canalicus tympanicusa  d) canalis facialisa  e) canalis musculotubariusa    65. dok je glava kosti  posve hrskavična  d) glava bedrene kosti i oba trohantera su hrskavični  e) jezgra okoštavanja u glavi bedrene kosti javlja se tek u prvoj polovici 3. Sinovijalni sloj zglobne čahure zgloba kuka hvata se:  a) neposredno uz oba hvatišta fibroznog sloja zglobne čahure  b) s vanjske strane zglobne čahure  c) na zdjeličnoj kosti na 2 cm udaljenosti od acetabuluma  d) na bedrenoj kosti uz hvatište fibroznog sloja s unutarnje strane  e) na zdjeličnoj kosti uz vanjski rub hvatišta labrum acetabulare. transversum atlantis razapet je izmenu i stražnjeg luka atlasa  e) osnovna kretnja je rotacija glave na lijevu i desnu stranu    64. Na stražnjoj plohi piramide temporalne kosti nalazi se:    www.10    stav  d) lig. ishiofemorale ograničava antefleksiju  e) zona orbicularis sprečava prekomjernu abdukciju    60.perpetuum‐lab.hr    . Za zglob kuka novoronenčeta je točna tvrdnja:  a) zglob je posve oblikovan i okoštao. ali izmenu koštane epifize i dijafize bedrene  kosti postoji epifizna hrskavica  b) u hrskavičnoj epifizi postoje razvijene jezgre okoštavanja u glavi bedrene ksoti i  malom trohanteru.com. Art. godine  života    62. dok je velik trohanter hrskavičan  c) u novoronenčeta u oba trohantera nalaze se jezgre okoštavanja.

 petrosi majoris  b) impresio n. conoideum  b) prednji dio čini lig. conoideum nalazi se bursa lig. tarpezoideum  c) izmenu lig. menisci lateralis  e) starga je s medijalnim meniskom povezan preko lig. Za lateralni menisk koljenskog zgloba vrijedi:  a) vanjski rub mu je slobodan (tj. trigemini  c) sulcus n. popliteusa  c) manje je pokretan od medijalnog meniska  d) kretnje mu pojačava lig. Za gornju čeljust je točna tvrdnja:  a) foramina alveolaria nalaze se na alveolarnom grebenu  b) maksilarni se sinus otvara u gornji nosni hodnik  c) nije u kontaktu s palatinalnom kosti  d) čini lateralni zid orbite  e) u spoju je s frontalnom kosti    69. Koja je od navedenih tvrdnji za humerus točna:  a) sulcus nervi radialis nalazi se iza lateralnog epikondila humerusa  b) tuberculum majus humeri nalazi se ispred tuberculum minusa  c) capitulum humeri nalazi se na medijalnoj strani humerusa  d) fossa coronoidea nalazi se iznad trochleae humeri  e) condylus humeri sastoji se od trochleae i processus coronoideus    www.hr    . ekstenzija. Za prvi karpometakarpalni zglob je točno:  a) to je zglob izmenu trapezoidne kosti i baze prve metakarpalne kosti  b) to je elipsoidni zglob  c) to je sedlasti zglob  d) nema zglobne čahure  e) u njemu se vrši fleksija. Za ligamentum coracoclaviculare je točna tvrdnja:  a) stražnji dio čini lig. nepričvršćen za zglobnu čahuru)  b) za njega su vezana vlakna tetive m.11    a) sulcus n.perpetuum‐lab. transversum genus    67.com. petrosi minoris  d) fossa subarcuata  e) apertura interna canalis carotici    66. je vezan za tuberculum majus    71. U sellu turcicu NE spada:  a) dorsum sellae  b) fossa hypophseos  c) tuberculum sellae  d) clivus  e) processus clinoidei posteriores    70. abdukcija i adukcija malog prsta    68. coracoclavicularis  d) ograničava kretnje u sternoklavikularnom zglobu  e) svojim distalnim pripojem lig. tarpezoideum i lig.

 U meniskofemoralnom medijalnom koljenskom zglobu vrši se:  a) fleksija. Synovia je:  a) zglobna ovojnica  b) mišićna ovojnica  c) tekućina koja u cijelosti ispunjava zglobnu šupljinu    www. Cirkumdukciju čine sve kretnje OSIM:  a) abdukcije  b) antefleksije  c) adukcije  d) rotacije  e) retrofleksije    76. ekstenzija.perpetuum‐lab.hr    .com. U meniskotibijalnom lateralnom koljenskom zglobu vrši se:  a) rotacija  b) fleksija iekstenzija  c) fleksija s rotacijom prema van  d) ekstenzija s roatcijom prema unutra  e) nema kretnji    78. Za sternoklavikularni zglob točna je tvrdnja:  a) to je sinostotski spoj sternuma i klavikule  b) to je sinhondrotski spoj sternuma i klaviklue  c) po mehanici je elipsoidni zglob  d) u njemu je moguća kretnja depresije  e) zglobne su ploštine u neposrednom kontaktu    77. Canalis nervi optici nalazi se :  a) u prednjoj lubanjskoj jami  b) u stražnjoj lubanjskoj jami  c) u srednjoj lubanjskoj jami  d) na sljepočnoj kosti  e) na čeonoj kosti    73. rotacija prema van i prema unutra  b) nema kretnji  c) fleksija i ekstenzija  d) rotacija prema van  e) rotacija prema unutra    74. Za koljenski zglob je točna tvrdnja:  a) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreće samo femur  b) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreću samo menisci  c) pri rotacijskom se pokretu po tibiji kreću menisci i femur  d) pri rotacijskom se pokretu prema van menisci kreću prema unutra  e) pri rotacijskom pokretu sve strukture se jednako kreću    75.12      72.

 Collaterale mediale  b) lig. popliteum obliquum  e) lig. iliofemorale  b) lig. collateralia  c) tipični su kutni zglobovi  d) vrše fleksiju i ekstenziju  e) sve je točno    81.hr    . U atlantookcipitalnom zglobu moguće su kretnje:    www. Za lakatni zglob točna je tvrdnja:  a) u njemu su moguće kretnje abdukcije  b) to je elipsoidni zglob  c) to je articulatio simplex  d) to je articulatio composita  e) ojačava ga membrana interossea antebrachii    85.com. collaterale laterale  c) ligg. Za articulationes interphalangae manus točno je:  a) radijalnu stranu pojačavaju ligg. Prekomjernu abdukciju u articulatio coxae sprečava:  a) lig. neovisno o položaju stalno je napet:  a) lig. transversum acetabuli  e) lig. ishiofemorale  d) lig. U koljesnkom zglobu. collateralia  b) ulnarnu stranu pojačavju ligg. capitis femoris    84.perpetuum‐lab. Gornji otvor zdjelice postavljen je pod kutom od 60 stupnjeva prema vodoravnoj ravnini  pa govorimo o:  a) nuatciji zdjelice  b) kontranutaciji zdjelice  c) inklinaciji zdjelice  d) depresija zdjelice  e) elevacija zdjelice    83. cruciata  d) lig. pubofemorale  c) lig. Articulatio subtalaris povezuje:  a) talus i calcaneus  b) talus i os naviculare  c) calcaneus i os naviculare  d) os cuboideum i calcaneus  e) talus i os cuboideum    82. popliteum arcuatuum    80.13    d) proizvode je izmenu ostalog i burze  e) ojačanje zglobne čahure    79.

 Pri prsnuću kolateralnih ligamenata u koljenskom zglobu razvija se:  a) klimavo koljeno  b) staržnji fenomen ladice  c) genu valgum  d) prednji fenomen ladice  e) genu varum    89. ischiofemorale  d) lig. pubofemorale  b) lig. Tijela dva susjedna kralješka spaja:  a) lig.com.hr    . flava  e) lig. calcaneonavicularis    www. talonavicularis i art. Od sveza kuka intarkapsularno je smješten:  a) lig.perpetuum‐lab. talonavicularis  c) art. calcaneocuboidea i art. longitudinale anterius  b) lig. Inverzija i everzija stopala dogana se u:  a) tibiotalarnom zglobu  b) talokalkaneonavikularnom zglobu  c) donjem tibiofibularnom zglobu  d) prvom tarzometatarzalnom zglobu  e) nijednom od navedenih    91. Chopartov zglob čine:  a) art. intertransversarium  c) lig. calcaneonavicularis  b) art. supraspinale    90. calcaneocuboidea i art. iliofemorale  e) zona orbicularis    88. cuneonavicularis  e) art.14    a) rotacija glave i kralješnice  b) sagibanje glave spram naprijed i natrag  c) rotacija glave  d) rotacja kralješnice  e) rotacija i sagibanje glave    86. talonavicularis i art. interspinale  d) ligg. calcaneocuboidea i art. cuneonavicularis  d) art. Za articulationes carpometacarpeae je točno:  a) to je sferoidni zglob  b) to je amphiarthrosis  c) to je elipsoidni zglob  d) to je synostosis  e) to je synchondrosis    87. capitis femoris  c) lig.

 Vertebralis nalazi se na:  a) svim vratnim kralješcima  b) svim vratnim i prvom grudnom kralješku  c) prvom rebru  d) atlasu  e) axisu    95. cruciata  d) zato što nije vezan uz lig. kontaktna površina koljesnkog zgloba:  a) smanjuje se četverostruko  b) smanjuje se dvostruko  c) povećava se dvostruko  d) ostaje nepromijenjena  e) ništa nije točno    97.hr    . popliteum obliquum    94.perpetuum‐lab. Nakon vanenja meniska. Sulcus a. Os hyoideum je značajna po tome jer:  a) pripada kostima glave  b) ima pet rogova  c) mjesto je pripojišta geioglosalnog mišića  d) jedina je kost glave koja nije u neposrednom kontaktu s ostalim kostima glave  e) hrvatski joj je naziv nepčana kost    96. Prijelom humerusa najčešće najstaje:  a) u sulcus intertubercularis  b) na sredini kosti  c) ispod oba tubercula  d) iznad oba tubercula  e) ništa od navedenog nije točno    93. U distalni red kostiju carpusa ubrajamo  a) os pisiforme  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    98.com. Lateralni je koljenski menisk pokretljiviji od medijalnog:  a) zato što nije vezan uz lig.15      92. Koje je rebro savijeno po najvećem polumjeru:  a) prvo  b) drugo  c) peto    www. cruciatum posterius  b) zato što je cijeli pričvršćen za zglobnu čahuru  c) zato što nije vezan uz ligg. cruciatum anterius  e) zato što nije vezan uz lig.

 collaterale ulanre  b) lig. anulare radii    105.com. trochoidea  d) gynglimus  e) art. ellipsoidea  b) art. U art.perpetuum‐lab. radioulanris proximalis NIJE uključen:  a) lig. collaterale radilae  c) lig. Na os ilium NE nalazi se:  a) incisura acetabuli  b) linea inetrmedia  c) sulcus juxtaauricularis  d) linea arcuata  e) labium internum    100. radiocarpea NE sudjeluje:  a) radius    www. Na scapuli NE nalazimo:  a) angulus inferior  b) tuberculum infragleniodale  c) angulus superior  d) cavum supraglenoidale  e) angulus acromialis    103. quadratum  d) lig. collaterale carpi radile  e) lig.hr    .16    d) sedmo  e) dvanaesto    99. U priksimalni red kosti pešća NE spada:  a) os triquetrum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    101. spheroidea  c) art. Collum chirurgicum nalazimo na:  a) humerusu  b) ulni  c) radijusu  d) fibuli  e) tibiji    102. U zglobove s svije osovine spada  a) art. cotylica    104. U tvorbi art.

hr    .17    b) os triquetrum  c) os scaphoideum  d) os pisiforme  e) os lunatum    106. Tuberositas deltoidea nalazi se na:  a) ulni  b) radijusu  c) humerusu  d) scapuli  e) claviculi          www. Na humerusu se NE nalazi:  a) tuberculum minus  b) crista tuberculi majoris  c) tuberositas glenoidalis  d) sulcus n.perpetuum‐lab. radialis  e) fossa radialis    107. radilais    108. Sulcus nervi ulnaris nalazi se:  a) na prednjoj starni medijalnog epikondila  b) na stražnjoj strani medijalnog epikondila  c) na prednjoj strani lateralnog epikondila  d) na stražnjoj strani lateralnog epikondila  e) iznad sulcus n.com.

perpetuum‐lab.18    Kolokvij A1 – pitanja za provjeru znanja  1. U kosti neurokranija ne spada: os lacrimale  5. konkavno zglobno tijelo je: ništa od ponunenog  s prednje strane acetabula se nalazi: ?  klavikula se vezuje na lopaticu preko: akromiona  u sedlastom zglobu nije moguća: rotacija  ligamentum iliofemorale: veže se na intertrohanteričnu liniju  gornji nožni zglob je: kutni  ligamentum colaterale radijale se nastavlja u: ligamentum anulare    www. illiofemorale omogućava: amuskularno držanje  13. infraspinatus. Medijalni meniks će se oštetiti pri: fleksiji. nekakva angiogeneza i  prvotna aktivacija BMP  11. Anteflexija je : podizanje cijelog ispruženog uda prema naprijed  14. Clavicula se na rameni zglob spaja preko : akromiona  17. osteoblasti.teres major  Na posteriornoj strani piramide temporalne kosti nalaze se slijedeće strukture: svi odgovori  su bili točni  Retrofleksija‐podizanje cijelog ispruženog uda iza tijela  Koja tvrdnja je točna o ramenom zglobu: ništa od navedenog?  Rameni zglob ‐ oko sagitalne osi: rame se abducira  Coupling izmenu osteoklasta i osteoblasta omogućuju: RANK i RANKL. Za rameni je zglob točno: labrum acetabulare povećava konkavnost zglobnog tijela  8. Pri nošenju visokih peta dolazi do popuštanja : poprječnog svoda stopala  20. Na prednjoj strani acetabula se nalazi : corpus ossis pubis  16. m. Vratne kralješke od ostalih razlikuje: foramen process transversi  2. teres minor. Što omeđuje medijalnu stranu orbite: lamina orbitalis ossis ethmoidalis      A1. m.sacrotuberale polazi sa:spina illiaca posterior inferior  Lateralni menisk će biti ozlijenen kod:fleksije.com.  Biološka regeneracija kosti se odvija uz pomoć: sve navedeno(nešto BMP. Za skoliozu je točno : fiziološka je dekstroskolioza do 10 stupnjeva  3. U rotatornu manžetu se ubrajaju: m. Koja os carpusa najteže zacijeljuje : os scaphoideum  12. exstenzija. pronacija i supinacija  9. collaterale radiale se distalno hvata na : lig.supraspinatus. 8. Za ligg. unutarnje rotacije i nagle ekstenzije  U kosti viscerokranija ne spada‐os frontale  Skolioza‐pacijenti imaju jedno rame više od drugog  U rotatotornu manžetu se NE ubraja:m. U sedlastom zglobu nije moguća : rotacija  15. Lig. vanjskoj rotaciji i nagloj ekstenziji  7. annulare radi  19.12. angiogeneze)?  Radiokrpalni zglob.  m. U zglobu lakta su moguće: flexija.subscapularis  6.hr    .2006‐ drugi turnus  Razlika izmenu cervikalnih i ostalih kralježaka :rascijepljen šiljasti nastavak  Gdje se nalazi foramen lacerum‐izmenu piramide temporalne kosti i tijela sfenoidne kosti  Lig. cruciatu je točno: stražnja ukrižena sveza polazi od lateralnog epikondila  18. Komunikaciju osteoklasta i osteoblasta (couplin) omogućuje : RANK i RANKL  10. Foramen jugulare se nalazi izmenu: temporalne i okcipitalne kosti  4. Lig. Za biološku razgradnju kostiju je bitno : osteoklasti.

hr    . Želudac ‐ prednja i stražnja strana.Antefleksori nadlaktice (izbaci uljeza)  19. subscapularis ili n.Fascia cervicalis profunda u regio mediana colli  12. jetra. a. Portokavalne anastomoze ‐ izbaci uljeza  2. Slojevi vrata‐platizma (sto je ispod)  11. Subperitonealni prostor  15. Ductus deferens.accessorius+grane korijeni i jezgre  8. uz što ide  9.Cricotiroidni zglob‐sto je to ( kuglasti zglob)  14.N. Aktivna ekspiracija ‐ m. Sulcus cruris lateralis ‐ topografija  13. kolon)  3.Musculus serratus anterior (sve o njemu)  17.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1. V.Nglossopharyngeus.N.sinus cavernosus da ili ne  4. iliaca ‐ topografija male zdjelice  5. Pleura ‐ prednja granica (recessus costodiaphragmaticus)  4. Topografija prsne aorte  20. Pes anserinus profundus  10. Ductus thoracicus      4.Ganglion oticum‐sto prima. Hiatus adductorius  11. Ureter ‐ odnos s fossom ovaricom.19        5. Bursa omentalis  17.trigonum caroticum (odnosi i topografija)  10. A.M.Interkostalni misici nesto s venama i interkostalnim zivcima  20. slezena.oculomotorius. daje i prekapcanja  9.Ispod eahure ramenoog zgloba prolazi koja a. s čim su u odnosu (pancreas.Fascia cervicalis media kad je maknes sto sse vidi u regiji  13.Nvagus+grane ‐ii‐  6. Fetalna cirkulacija ‐ ductus arteriosum  8.  14. grane‐sto ne spada u vratne ogranke  5. cava inf.inervacija suzne zlijezde      www. AV čvor ‐ eponimi iliti drugi naziv  16. dorsalis penis ‐ topografski odnosi.N.Istegnut je donji truncus plexus brachiali‐‐> sto je izgubljeno od funkcija?nesto kod poroda  3. Suženja jednjaka i prolaz kroz ošit  6.maxillaris (podgrupe).perpetuum‐lab.subscapularis  18. Treći rez srca  19. ileocolica (media)  12.V.com.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1. i živac?  2.koji nije grana (nasociliaris)  7. Transpilorična linija  18.jugularis interna (topografija)  15. v.Fossa axillaris‐foramen triangulare i quadrangulare sto prolazi  16. pectoralis maior  7.

) N.plantaris lateralis prolazi kroz gornji kanal lacune vasorum  c) a.) portokavalna anastomoza nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Vena uzlaznog i silazng debelog crijeva i lumbalna vena      www. Peroneus profundus inervira sve nabrojane mišiće osim:  a) m. Mylohyoideus:  Tocno!! Inervira stražnji trbuh m. Umbilicale mediale sadrzi obliterirane arterije  e) lig.) koja tvrdnja nije tocna:  a) lig.) za Hissov snop tocno je:  a) dijeli se na 4 kraka  b) ima ulogu zapocinjanja srcane kontrakcije  c) povezuje SA i AV cvor  d) intraventrikularni snop  e) to je AV snop    2. 2006. Mesenterica superior    8.) koja je netocna tvrdnja za n. Plantaris medialis prolazi kroz lacunu musculorum    7.3.extensor hallucis longus    3.) ispred desnog bubrega nalazi se sve osim:  Tocno!! Glava gusterace    6./07. Tibialis anterior  e) m. Plantaris lateralis prolazi kroz lacunu musculorum  d) a.hr    .) glavu pankreasa opskrbljuje :  Tocno!! A.teres hepatis sadrzi obliterirane umbilikalne vene    4.) pars abdominalis ureter straga kriza:  Tocno!! N.peroneus brevis  d) m.perpetuum‐lab.digastricusa    9. peroneus tertius  c) m.) za arterije stopala je tocna tvrdnja:  a) a.2007    1.genitofemoralis    5. Plantaris mediali prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  b) a. Plantaris lateralis prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  e) a.umbilicale laterale sadrzi obliterirane umbilikaalne arterije  c) izmedu lig. Umbilicale mediale sadrzi obliteriranu cijev chorde urachi  b) lig.  predrok 22.com.god. Umbilicale mediale i laterale nalazi se fossa supravesicalis  d) lig.extensor digitorum longus  b) m.20      PISMENI ISPIT akad.

 Femoralis  e) a.    15. Femoralis nije tocno:  Tocno!! N... Saphenus mu je najjaca motoricka grana    18. Poplitea  c) a.) kretnja koja je moguca u zglobu s dvije osi ali nije moguca u zglobu s jednom osi je:  a) adductio  b) extensio  c) circumductio  d) rotatio externa  e) abductio    11.) u muskaraca se nalaze u ingvinalnom kanalu:    www.transversus  c) svi nemaju corpus kraljeska  d) imaju proc.perpetuum‐lab.) pars posterior fornicis vaginae je klinicki vazan jer:  a) kroz njega se lako moze uci u peritonealnu supljinu  b) nista od narecenog  c) kroz njega kirurg moze doci na mokracni mjehur bez otvaranja peritoneuma  d) pazljiva palpacija straznjeg forniksa tijekom pregleda moze pregledati prednju stranu  krizne kosti  e) bitan je orijentir pri ginekoloskoj operaciji jer dorzalno od forniksa prolazi a.) tijekom preglada je moguce napipati puls svih nabrojenih arterija osim:  a) a.hr    . Uterina    14.21    10.) za pericardium ne vrijedi:  Tocno!! Perikardijalna supljina nalazi se izmedu fibroznog perikarda i parijetalnog lista  seroznog perikarda    13. Tibialis posterior    17.) za apendix vermiformis je tocno:  a) pun je limfnih folikula  b) ima vrlo mnogo resica  c) tenije debelog crijeva se sastaju na njegovom vrhu  d) silazni dio se projecira u mcburrijevoj tocki  e) ..spinosus    12. Spinosus  e) nemaju proc.) odlike vratnih kralježaka:  a) imaju foramen transversum  b) nmaju proc.com. Dorsalis pedis  b) a.. Palmaris medialis  d) a..) za n.) za limfni sustav je netocno:  Tocno!! Ductus thoracicus skuplja sve osim vrata i glave    16.

) kolrausch‐ov nabor.hr    .) bifurcatio tracheae – racviste:  Tocno!! Th4    23.22    Tocno!! A. Thoracica anterior  ostalo nije tocno    20.) u oblikovanju uzduznog stopalnog svoda ne sudjeluje:  a) talus  b) os cuboideum  c) os naviculare  d) calcaneus  e) os cuneiforme    25. uterus. Hepatica propria      www.) duodenum  Tocno!! Ima uzduzni nabor    22.femoralis    28. Lacrimalis ima veci orbitalni dio i manji palpebralni dio    30.) cartilagines aritenoideae:  Tocno!! Na straznoj strani prstenaste hrskavice se nalaze    26.com. tubae uterinae.) n. Ischiadicus nastaje iz:  Tocno!! Sakralnog spleta    29.) lobus quadratus omeduje:  Tocno!! Lig. plica transversalis. Subscapularis  b) a.) misice stopala inervira:  Tocno!! N. Circumflexa ilium profundus    19. Axillaris nisu:  a) a.) za lijevu nadbubreznu zlijezdu je tocno:  Tocno!! Odvojena je od bubrega masnom ovojnicom    31. sto je tocno:  Tocno!! Nalazi se 5‐8 cm od anusa    27.teres hepatis i fossa vesicae felleae (biliaris) i a.) prednju skupinu misica natkoljenice inervira:  Tocno!! N.perpetuum‐lab.) za suzni sustav oka vrijedi:  Tocno!! Gll.) od mullerovih cijevi nastaje:  Tocno!! Utriculus prostaticus. dio vaginae    21.) ogranci a. Ischiadicus    24.

23    32.) oznacite tvorbu koja se u prednjem podlakticnom podrucju nalazi najdublje:  Tocno!! ?? m.) radix posterior medulle spinalis je sastavljen od:  Tocno!! Centralnog ogranka aksona neurona spinalnog osjetnog ganglija      www.hr    .) za foramen scalenosum posterios je netocno:  Tocno!! V.) chorda tympani prenosi:  Tocno!! Specijalne senzorne okusne niti    34.) pars superior duodeni:  Tocno!! L1‐L2    36.) lig. Superficialis clitoridis  b) a.pronator quadratus    38. Bulbi vestibuli  d) a. Dorsalis clitoridis    40.) za slezenu je tocno:  Tocno!! Seze do 10. Caudatus    39.) za maternicu njene sveze tocno je:  Tocno!! Lig.) za columnae anales je tocno:  Tocno!!?? Nalaze se u srednjoj trecini analnog kanala    43.femoralis  d) medijalni dio lacunae vasorum nazivano canalis femoralis  e) a.lijevog rebra    44. Pudenda externa  e) a.) dorzalno od prostate je:  Tocno!! Rectum    35.) u bazalne ganglije ubrajamo  Tocno!! Nu. Labiales anteriores  c) a. Femoralis prolazi kroz canalis femoralis    33. Femoralis  c) arcus iliopectineus nalazi se lateralno od n. Falciforme hepatis    41.) za podrucje trokuta trigonum femorale je tocno:  a) femoralna vena je medijalno omedenje canalis femoralis  b) arcus iliopectineus nalazi se medijalno od a. Suspensorium ovarii hvata se za tubarni kraj jajnika    37.subclavia prolazi kroz nejga    42.) kroz trigonum urogenitale prolazi:  a) a.perpetuum‐lab.com. Teres hepatis se nalazi unutar:  Tocno!! Lig.

 Glutea superior    53.) krvni ugrusak u lijevoj plucnoj arteriji moze doci  Tocno!! V.) fissura horizontalis:  Tocno!! Polazi od fussurae obliquae u straznjoj axillarnoj crti    www.) najcesce vezana struktura uz trbusnu stijenku je:  Tocno!! Colon ascendens    50. Iliohypogastricus  c) n. trabecula septomarginalis  e) ima papilarne misice    58.) parijetalni peritoneum prednje trbusne stijenke osjetno inervira  a) n.perpetuum‐lab.) u meatus nasi inferior se izljeva:  Tocno!! Ductus nasolacrimalis    52.com.) kada prerezemo mesocolon transversum:  Tocno!! Nalazimo bursu omentalis    55. Obturatorius  b) n.hr    .) za foramen infrapiriforme nije tocno:  Tocno!! Kroz njega prolazi a.) za pluca je tocno:  Tocno!! Desni glavni bronh je postavljen skoro okomito i kraci je od lijevog    51.) iz fundusa uterusa limfa ide u  Tocno!! Iliacne ili aortalene limfne cvorove    56. Cava superior    57.) za desni ventricul ne vrijedi:  a) ima trabecule carineae  b) ima chordae tendineae  c)oblikuje apex cordis  d) ima posebnu misicnu pregradu.) haustre denelog crijeva  Tocno!! Oblikuju Plicae semilunares    47. anteflexio. rotatio interna    46. Iliaca communis odvaja se od aorte:  Tocno!! L4    54.24    45.) a.) srednji polozaj ramenog zgloba je u polozaju:  Tocno!!?? Abductio.) netocno je za ductus thoracicus:  Tocno!! Skuplja limfu odasvud osim glave i vrata    49. intercostalis    48.

) za uterus nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Prednja strana cervixa potpuno je prekrivena peritoneumom    68.) podvostrucenje dure mater nije:  Tocno!! Cauda equina    67.perpetuum‐lab.lacrimalis‐caruncula. Subcostalis    63.) put suza:  Tocno!! Gll.) u lijevom atriju se nalazi:  a) limbus fossae ovalis  b) ostium tricuspidale  c) valvula foraminis ovalis  d) fossa ovalis  e) valvusa sinus coronarii    60.(oblik acinusa)    61..) granice parasimpaticke inervacije colona preko n.ulnaris inervira sve osim:  tocno!! M.) za pars parasimathicus je tocno:  Tocno!! Niti mu se prekapcaju u neposrednoj blizini organa koje inerviraju    72.) tijela preganglijskih visceralnih motorickih (=vegetativnih) neurona nalaze se u:  Tocno!! Cornu anterior medullae spinalis    69.X seze do:  Tocno!! Flexura coli sinistra    70.falciforme odjeljuje s prednje strane jetru na lijevi i desni rezanj    64.ductus nasolacrimalis    65.) viscerani ogranci prsne aorte nisu:  tocno!! A.) za plexus hypogastricus inferior nije tocno  Tocno!!zove se i n.presacralis    66.) trabecula aductorium nalazi se na :  Tocno!! Medijalni epikondil femura    71. Flexor digitorum superficialis    62.hr    .) za jetru je tocno:  Tocno!! Lig.25      59.) anulus inguinalis profundus:  Tocno!! 4‐5 cm lateralno od povrsinskih prstena      www.) za pluca su tocne sve tvrdnje osim  Tocno!! Olucni segment ima oblik.) n..com.

) krvna opskrba dusnika dolazi najvise od:  Tocno!!?? A.) slabo mjesto straznjeg trbusnog zida je:  a) canalis inguinalis  b) trigonum lumbale  c) hiatus inguinalis  d) umbilicus  e) bochdalecov otvor    77.) svi torakalni kraljesci imaju:  Tocno!! Fovea costalis    87.) ductus choleodocus i pancreaticus major se ulijevaju:  Tocno!! Pars descendens duodeni    82.) za peritonealnu supljinu pronadite netocno:  Tocno!! Bursa omentalis dio je infraomentalnog prostora    76.profunda femoralis    84.) fleksije u koljenu ne vrsi:  Tocno!! M.) anterolateralni zid aduktornog kanala:  Tocno!! M. Vastus medialis    78. Genitalis descendens    83.hr    .) kroz canalis tarsi ne prolazi:  Tocno!!?? M. Splachici    80.opticus    75.perpetuum‐lab. Thyroidea inferior    86.femoralis  Tocno!!?? Daje a.26    73.) treca perforantna arterija zavrsni je ogranak:  Tocno!!?? A.) anulus femoralis ne omeduju:  Tocno!!?? Arcus iliopectineus    81.) u aduktornom kanalu a.) kome nije mjesto u kavernoznom sinusu:  Tocno!!??n.) articulatio atlantooccipitalis omogucuje:    www.quadriceps femoris    74. Tibialis anterior    79.com.) za pluca je netocno:  Tocno!! Lijevo pluce ima 3 reznja    85.) simpaticka vlakna u celijacni spet dolaze:  Tocno!! Kao nn.

deltoideus i dio tricepsa    89.adductor magnus    100.cava inferior  b) naprijed je lig. idete kuci s 32.) foramen quadrangulare:  Tocno!!?? Kroz njega dolazi krv za m.cricothyroideus    99. jetre i gastera je:  Tocno!! Omentum minus  Zao mi je.com.) m.fibularis communis je dostupan palpaciji??  e) tuberositas tibiae lako je vidljiva    95...hr    .27    Tocno!! Gibanje glave naprijed nazad    88.falciforme    www.perpetuum‐lab.) za m.) za desnu sagitalnu brazdu je tocno:  a) naprijed je v.) najjaci misic medijalne skupine natkoljenicnih misica je:  Tocno!! M.a bili ste tako blizu   :p hahahah    92..) proksimalnoj skupini kostiju nozja ne pripada:  Tocno!!?? Os cuboideum    91.saphena parva prati n.000 kn.) presijecanjem n.ophtalmicom    96.) za potkoljenicu nije tocno:  a) retinaculum musculorum extensorum su zadebljane fascije  b) v.optici n.) za CNS su tocne sve tvrdnje osim:  Tocno!! Mesencephalon se nalazi kaudalno od ponsa    93.) limfa iz mokracnog mjehura u :  Tocno!!?? Ilijacne limfne cvorove    90.opticus nije tocno:  Tocno!! Kros canalis n.biceps femoris nije tocno:  Tocno!! Kratka glava polazi sa sjedne kvrge    94.laryngeusa reccurensa ne paralizira se:  Tocno!! M.‐7.rectus abdominis:  Tocno!! Polazi sa 5.) gornje omedenje pelvis minor:  Tocno!!?? M.) pitanje za milijun kuna:  Mezenterij razapet izmedu duodenuma.. cartilago costae    97.saphenus  c) caput fibularis dostupna je palapaciji  d) n.obturatorius internus0    98.) za n.opticus prolazi s v.

hr    .perpetuum‐lab.venosum  e) naprijed je lig. Rotundum    UPOZORENJE!!!!!  Sve odgovore OBAVEZNO PROVJERITI          www.com.28    c) naprijed je zucni mjehur  d) naprijed je lig.

 Petna kost je koja od navedenih?  9.perpetuum‐lab.. Kako se zove unutrašnja stjenka srca (endokard)  17.  1. Na što neće djelovati sympathicus (suženje zjenice)  12. Što se ne vidi na desnom rentgenskom obrisu srca (aorta vjerojatno)  7. Abduktor natkoljenice je(gluteus medius)?  17. Četverokutasto polje – posljedica srastanja mesocolon descendens  7. Koji dio pancreasa se nalazi retroperitonealno  4. Slika zdjelice i oznacen jedan dijametar. Gdje se stvara cerebrospinalni likvor  9. Koji se recessus plerue nećei spuniti pri najjačem udahu  5. Topografski odnosi lijevog bubrega sa susjednim strukturama  5. Ischiadicus iz kojeg spleta izlazi  3. Što se uklanja kod ugradnje umjetnog kuka?  8.2007. N.com. Mutacije u genima za kolagen tipa 1 povezane su s kojom bolesti?  11.10.hr    . N.02. Omenenje 3. Šta se nalazi iza traheje (truncus sympathicus)  14.2008. Koji moždani živac nema OVE vlakna  10. phernicus isto iz kojeg spleta  4. Fetalni optok krvi nešto vezano uz v. KOja sveza ogranicava unutarnju rotaciju kod zgloba kuka. U menisko femoralnom lateralnom dijelu koljenog zgloba se vrse koji pokreti?  5.. N. Articulatio composita je koji zglob?  13. Koji dio probavne cijevi je srastao – rectum    www.  6. Umbilicalis i valvula foramina ovalis  6. Sto je tocno za postmenopauzalnu osteoporozu?  16. Najslabija sveza stražnje trbušne stjenke (trigonum lumbale)  3.  1. Što ne spada u diencephalon (mesencephalon)    A3  22. god. U koji dio srca se uljeva venska krv  18. treba prepoznati piramide  15. Sto je tocno za medijalni menisk(smanjena pokretljivost)  14. moždane komore  16.29    KOLOKVIJI akad.02. Maxillaris di izlazi na bazi lubanje (foramen rotondum)  20. Foramen jugulare(slika)  15. Što odijeljuje lobus sinister hepatis i lobus quadratus  6.  1. Otvor na unutarnjoj strani baze lubanje. Koji je desni zalistak (trikuspidalni)  13. Gdje se auskultira truncus pulmonalis (2. Atlantookcipitalni zglob je koja vrsta zgloba?  7. Koji dijelovi duodenuma nisu retroperitonealno?  2. Fenomen ladice se javlja kod puknuca koje sveze?  2. Pitanje koji je to dijametar. Test pretklona se koristi kod dijagnosticiranja bolesti cega?  4. Slika moždanog debla./08. Ramus comunicans albus – što je točno za njega  2. KOd FOP‐a što okoštava?  12. Koja je granica ulaznog i izlaznog dijela desnog atrija  19.  3. KOja sveza sprjecava podizanje kljucne kosti prema gore?  10. lijevi menurebreni prostor)  8.2008. 2007.    A1  19. Što je točno za perikard (srastao s tetivnim središtem ošita)  11. Medijalno ogranicenje karpalnog kanala jest?    A2  08.

 uterus  14. Lijevi n. najmedijalnije kroz infrapiriformni otvor prolazi: n. Inervacija sluznice nosne šupljine – koja jezgra  5. Fascije vrata – što je točno  15. što je točno za njega  15. Auriculotemporalic – što inervira  3. Što nije točno za m. teres hepatis  13.  15.30    8. (tak nešt bijaše)        www.2008. Masseter  16. bicep brachii – funkcija  2. Što se ulijeva u prostatičnom proširenju muške uretre  11. Što nastaje iz Muellerovih cijevi  13. Omeđenje trigonum linguale superius  14. Koja je tvrdnja točna? glomus caroticus inerviraju n. Chorda tympani ‐ kakva vlakna nosi  4. laryngeusa reccurrensa ne utječe na funkciju ‐ krikotiroidnog mišića  19. Porta hepatis. Što nije točno za carotis externu  9. Peritonealni nabor prednje trbušne stjenke  12. ductus deferens  9. U kojoj razini se nalazi prvo suženje jednjaka – krikoidna hrskavica  10. Šta je točno za aa.  1. Zašto spermiji miruju u epididimisu – kiseli milje  9. Put suza – koja je tvrdnja točna  7. Hypoglosus – što inervira  2. glossopharyngeus.u razini kojeg kralješka  11. Što ne spada u jezične mišiće  13. N. Supraomentalni prostor. Koja tvrdnja nije točna oko parasimpatičke inervacije oka  12. lig.perpetuum‐lab. axillaris  10. vagus  17. koji mišić vrši elevaciju   8.. saphenus je najjača motorična grana n. Koji dio nema limfnih žila na larynxu  8. u ležećem položaju i ekspiriju u razini 2. arterije stopala  7.. facies visceralis lijevog jetrenog režnja. Koja se struktura ne nalazi u sinus cavernosus  10.. m.. Treća tonzila – gdje se nalazi  18. Peyereove pločice (noduli lymphoidei aggregati)‐na mjestu suprotnom od mjesta gdje se radix  mesenterii veže za ileum  14. N. n. što tvori canalis adductorius  6. Što nije točno – thyroidea inferior iz carotis interne  6. a. slezena  3.3.dodiruje gaster  12.2008. netočna tvrdnja: n. Femoralisa  4.L kralješka se nalazi. vagus i simpatičke niti    A5  28. od fasciculus posteriora se odvaja. Arcuate    A4  14. Što ne spada u medijalnu granicu orbite  11.com.. Pudendus  5.3. što se ne nalazi u njoj  18. Klijenut n.hr    . Uljevanje ductus choledocus  17.  1. par superior duodeni. Koji je dio u cijelosti pokriven primarnim peritoneumom  16.

 Režnja    www. Ad pontem    3) Što je netočno za moždinu?  a) Iz nje izlazi 41 par spinalnih živaca  b) Ima 2 zadebljanja  c) Ima fissuru medianu ant. kuka i koljena  15. cruciata  anterior. ext.ant.    A1  31. labyrinthi  b) A.2008.Simptom nekog poremećaja karpalnog kanala je bol NOĆU i još nešto  13. pulmonalis – bronh  d) Itd itd    2) Što nije ogranak bazilarne arterije?  a) A.perpetuum‐lab.  d) Ima moždane ovojnice  e) Nastavlja se u medullu oblongatu    4) Što se ne vidi na bazi mozga?  a) Dio temp. god.Suportna metoda u liječenju osteoporoze je :uzimanje d vitamina i Ca    A2  1) Na lijevom plućnom hilusu su odnosi:  a) Bronh – a. cerebelli inf.hr    . ligamenata i cijelog zgloba najbolje je metoda : magnetska rezonancija  12. pulmonalis – a. pulmonalis  b) A.  e) Rr./09. tipa gdje se nalazi incisura acetabuli  7. pulmonalis – bronh – v.Za kontrolu hrskavica. iliti kuglasti  6. pulmonlis  c) V. patellare.post.Foramen jugulare na slici  2. cerebelli sup.BMU je najmanja jedinica pregradnje kosti u čovjeka  14. a može u zglobovima sa dvije osi je. cirkumdukcija   (točno)  Klinika:  11.Rotatornu stabilnost koljena osigurava ponajviše : collaterale tibiale/fibulare. a ima nešto  ponuđeno tipa zamka.Najčešće endoproteze u velikim zglobovima ramena.  c) A. nemaju tijelo (ciljano na atlas ali odnosi se na sve)  3.Nešto sa acetabulumom.Na frontalnoj kosti :  a)točno je glabella – udubina između arcusa supraciliares  b)medijalno na margo supraorbitalis se nalazi incisura supraorbitalis – ovo je zamka jer se ta incisura  zove frontalis  4.Prsni kralješci se od drugih razlikuju po : Imaju foveu costalis  5.Na granici kojih kosti se nalazi fisura orbitalis inferior – odgovor je između maxille i sphenoidale  8. Ja mislim da je točno prednji križni  10.Najveća razlika pregleda UZV i DXA je u preciznosti tehnike određivanja koštane mase i načinu  16.31    KOLOKVIJI  akad.Vratni kralješci se od drugih razlikuju po tome što : Imaju foramen transversum.Articulatio sternoclavicularis je : spheroidni zglob.Nešto s karpalnim kanalom i općenito kanalima oko šake  9.Pokret koji se ne može izvesti u zglobovima s jednom osi.pulmonalis – v. rotacija. 2008.com.  1.10.  d) A.  ponuđeno : flexia. cerebelli if.Osteoartroza je degeneracijska bolest zglobova  17.

phrenicusa    11) Gdje se projicira bifurcatio tracheae?  a) Na trup Th6  b) Na prvo rebro  c) Na C1  d) Na trup Th4    www.32    b) Dio frontalnog režnja  c) Epitalamus  d) Dijelovi hipotalamusa  e) Pons    5) Srčani skelet.com. lijevom interkostalnom prostoru  c) U 3. rebra    7) Gdje prolazi cerebrospinalni likvor izmenu 4. lijevom interkost. cavae inf. prolaze ogranci n. desnom interkostalnom prostoru  d) U 5. Prostoru  e) U sredini sternuma visina hvatišta 4. desnom interkostalnom prostoru  b) U 2.  a) Ima 4 prstena i 3 trokuta  b) Anulus fibrosus je gdje izlaze velike žile  c) To je jači srčani mišić imzenu atrija ventrikula  d) Na njega se veže srčani mišić  e) Prsten oko truncus pulmonalis je iza prstena oko aorte    6) Ostium pulmonale se auskultira?  a) U 2.perpetuum‐lab.. komore i subarahnoidalnom prostoru?  a) Kroz aqaeductus Sylvii  b) Kroz lateralne komore  c) U cisternu chiasme optice  d) nikamo  e) Luschkin i Magendijev otvor    8) Gdje nema cerebrospinlnog likvora?  a) Epiduralni prostor  b) U centralnom kanalu  c) U cisterni magmi  d) U cisterni pontisn  e) Lateralne komore    9) Granulationes arachnoideae…  a) Su izbočenja piae i arachnoidealne ovojnice  b) Patološke su promjene na duri mater  c) Kroz njih cerebrospinalni likvor prolazi iz sinusa dure mater u subarahnoidalni prostor  d) Izdanci su dure mater  e) U njima se nalaze mukozne glandule    10) Za ošit je točno…  a) Smanjuje trbušnu šupljinu  b) Projicira se na trup Th10  c) Aortalni prolaz je u centrum tendineum  d) Sternalni dio je najveći  e) Kroz foramen v.hr    .

 cordis parva  d) V.  e) Sulcus hypothalamicus    16) Prvi rez srca otvara  a) Ulazni dio lijevog ventrikula i lijevi atrij  b) Ulazni dio desnog ventrikula i desni atrij  c) Izlazni dio desnog ventrikla  d) Izlazni dio lijevog ventrikla  e) Aortu    17) Valsalijev desni zaton nalazi se…  a) U lijevom atriju  b) U desnom atriju  c) U Valsavijevoj šupljini distalnog luka aorte  d) Ispod septalnog kuspisa trikuspidalne valve  e) Izmenu desnog semilunarnog zalistka i stijenke aorte    18) Što se ne ulijeva u sinus coronarius?  a) V.  c) Traubeov prostor  d) Desni recessus costomediastinalis posterior  e) Recessus costodiaphragmaticus    13) Na dnu 4. cordis minimae  b) V.com. cordis magna  c) V.hr    . ponsu pripada  a) Colliculi vestibulares  b) Locus coeruleus  c) Fovea superior  d) Sulcus limitans  e) Sve je točno    14) Lamina quadrigemina je dio  a) Ponsa  b) Diencephalona  c) Krova 4. hypoglossus izlazi  a) Sulcus anterolateralis  b) Sulcus posterolateralis  c) Sulcus medianus ant. moždane komore.  b) Desni recessus costomediastinalis ant. moždane komore  d) Tektuma mezencephalona  e) Lateralne komore    15) N.perpetuum‐lab. cordis media    19) Ductus thoracicus skuplja limfu iz cijelog tijela osim  a) Desni dio tijela ispod ošita    www.33    e) Na spoj sternuma i klavikule    12) Što posve ispunjavaju pluća?  a) Lijevi recessus costomediastinalis ant.  d) Sulcus medianus post.

 horizontale  c) lig. za bursu omentalis znamo da nema :  a) rec.    A3  1. bursoomentale    5. ilihipogastricus  e) femoralis    6. za uretere nije točno :  a) leže na m. circulare  d) lig. apicis dentis  b) lig. u ventralnom mezogastriju se NE razvija  a) lig. falciforme hepatis  b) omentum minus  c) lig. hepatoduodenale  d) lig. sphincter uretrae  a) n. genitofemoralis  b) n. pudendes  c) n. alveolaris inferior  e) lig. glavni pritisak pri žvakanju podnosi  a) lig.34    b) Desnog dijela tijela iznad ošita  c) Lijevi dio tijela nad ošitom  d) Lijevi dio tijela pod ošitom  e) Desna potkoljenica i lijeva natkoljenica zbog anastomoze u ilijačnom području (Luschkina  anatomoza)    20) Koji sinus ne spada u sinuse donjeg slijeva?  a) Sinus cavernosus  b) Sinus sphenopetrosus  c) Sinus sigmoideus  d) Sinus intercavernosus ant.perpetuum‐lab. ilioinguinalis  d) n. splenicus  d) rec. najbitniji je :  a) periodonti  b) sindezmodonti  c) desmodnti  d) parodonti  e) enamelum    3. koji živac inervira m. za učvršćivanje zubiju.com. hepatogastricum  e) lig. superior  b) rec. obliquum    2. inferior  c) rec.  e) Sinus petrosus inf. medialis  e) vestibulum    4. psoas major    www.hr    .

com.35    b) prelaze ispred testikularnih/ovaričkih žila  c) imaju abdominalni i pelvični dio  d) vaskulariziraju ih ovarične/testikularne žile  e) imaju 3 suženja    7.perpetuum‐lab. cava inferior  d) njena vena se ulijeva izravno u v.hr    . iliaca communis se odvaja od aorta ne razini :  a) L4  b) L3  c) L5  d) L2  e) S1    9. renalis – A. a. koja tvorba nije ispred desnog bubrega :  a) duodenum  b) flexura coli dextra  c) desni režanj jetre  d) glava gušterače  e) jejunum    10. falciforme  d) mjesto je gdje je jetra srasla s centrum tendineum ošita    www. anteroposteriorna projekcija hilusa bubrega :  a) V. granica corpus gastricuma i pars pyloricum je :  a) curvatura major  b) incisura cardiaca  c) omentum minus  d) incisura angluaris  e) incisura antrum pyloricum    12. cavom inferior  d) ima proc. renalis – Ureter  b) V – U – A  c) U – V – A  d) A – V – U  e) U – A – V    8. area nuda  a) dio je lobusa caudatusa  b) na strmom dijelu anterolateralne strane  c) tvori ju lig. lobus quadratus :  a) je ispred porte heptatis  b) iza v. pappilaris  e) ništa nije točno    13. porte hepatis  c) u dodiru s v. što je točno za lijevu suprarenalnu žlijezdu :  a) od bubrega ju odvaja masna ovojnica  b) leži na lateralnoj strani gornjeg dijela bubrega  c) nalazi se iza v. cavu inferior  e) inerviraju ju postganglionarna parasimpatička vlakna    11.

 obrazne vrećice tvori :  a) m. masseter  c) m. hepatice pripadaju funkcionalnom krvotoku  d) lig.perpetuum‐lab.36    e) lig. koji od dijelova ne pripadaju ureteru :  a) pars abdominalis  b) pars pelvina  c) pars intramurales  d) pars diaphragmatica  e) svi dijelovi pripadaju    17. zygomaticus  e) sve je točno    18. hepatoduodenale  c) v. portae hepatis u živog je čovjeka vidljiva kao ljubičasto prosijavanje kroz. u prostatno proširenje uretre otvara se  a) ductus ejaculatorius  b) ductus deferens  c) bulbus penis  d) ductus excretorius  e) ductus aferens      A4  1) Dušnik se proteže od baze lubanje do. subphrenicus    19. Carotis externa se na početku u odnosu na a.hr    . buccalis  b) m. falcimore sprijeda dijeli lijevi i desni režanj  b) v. orbicularis oris  d) m. bubregom tvori rec. triangulare dextrum dio je lig.  lig. venosus sadrži obliteriranu umbilikalnu venu  e) s. pun mjehur smješten je – peritonealno :  a)pre  b)retro  c)intra  d)sub  e)extra‐    15. za uterus nije točno :  a) nagnut je u odnosu na vaginu prema naprijed  b) fundus je ispred mjesta gdje se ulijevaju tubae uterinae  c) inervira ga plexus hypogastricus inferior  d) cervix je s prednje strane potpuno prekriven peritonejem  e) ništa nije točno    16. C6  2) mesopharynx se proteže: od mekog nepca do PLICAE  PHARYNGOEPIGLOTTICAE  3) A. Carotis internu nalazi: ispred i  medijalno    www. što je točno za jetru :  a) lig. heptorenale    14.com.

 Circumlexa fibulae  19.maxillaris: prolazi lateralno od collum mandibulae  6) inervacija suprahioidnih mišića: n. Iliacae internae        www.carotis internu je da: ulazi u lubanju kroz porus acusticus internus  5) netočno za a. gornji dio m. Femoralis.  Medianus  16. ali to nije  bil točan odgovor nego x) ništa od navedenog nije točno . Cutaneus femoris lateralis  18. poredak strukturi u lacuna vasorum od medijalno prema lateralno: v.masseter: polazi s lineae temporalis superioris  14) n.  Obliquus internus abdominis. za m. Transversus abdominis  20. Externus pollicis longus  14. koji mišići rotiraju nadlakticu prema van: m. koja od navedenih struktura ne prolazi kroz hiatus saphenus: a.  arcus iliopectineus  15. Adductor longus  ili magnus  17. Lingualis se nalazi medijalno i prati tok živca: n. prednja granica pluća odgovara: recessus costomediastinalis  9. Hypoglossus  11) waldeyerev limfatički prsten: (ponuneno je bilo sve moguće i nemoguće. nije točno da: a. najpovršnija struktura u karpalnom kanalu(tj. Genu descedens  4. Cremaster kao ovojnicu funiculus spermaticus: u marušićki piše samo m. mnogobrajne anastomoze limfnih žila dojke nalaze se u: retromamilarnom prostoru (jalšovec)  8.cricothyroideus  8) funkcija m. lingualna tonzila i lateralni tračci ždrijela. ekstenzorni kanal prolazi: m. fovea radialis se nalazi na: os scafoideum  2. Levator palpebrae superioris    A5  1. koja se grana a.perpetuum‐lab. ogranak femoralne arterije u aduktornom kanalu: a.orbicularis oculi: m. Fibularis: a.facialis  7) vanjski mišić grkljana: m. Hypogastricus (nije isto kaj i n.)  12) netočno za glomus caroticum:   a) paraganglij   b) simpatički ganglij   c)refleksno može mijenjati krvni tlak   d)do njega dolaze ogranci n. Teres minor  12.com. na radiološkoj snimci srca s desne strane možemo vidjeti: v. najbliže  odgovoru je bilo: a)nepčana. nešto u stilu da povezuje  gornji i donji hipogastrični splet  7. Tibialis posterior odvaja nakon odvajanja a.glossopharyngeusa   e) u dodiru je s unutarnjom jugularnom venom  13) netočno za m. Cava superior  11.37    4) netočno za a. Ispod retinaculum mnusculorum flexorum): n. topografija desnog uretera: (znate da je retroperitonealno) prolazi iza ileuma i mezenterija  3. Femoralis. al je u jalšovcu dodan još i m. Quadratus femoris je točno: polazi s lateralnog dijela tuber ischiadice  6. Femoralis)  13. koji mišići čine m. n. Infraspinatus i m.crycoarytenoideus: suzuje interkartilaginozi dio glottisa  9) štitastoj hrskavici ne pripada: arcus  10) a. Epigastrica inferior (ostale  navedene su bile površinske vene i ogranci a.facialis djelomično prolazi kroz koju fissuru: petrotimpaničku fissuru ili sfenopetroznu fisuru?  15) točno za a. Iliohypogastricus): neznam točan odg. što ne prolazi kroz foramen infrapiriforme: n.hr    . kroz 3.thyroidea superior: anastomozira s donjom  16) točno za n. a. Pudenda interna je parijetalni ogranak a. Levatora ani je pokriven s: fascia diaphragmatis pelvis superior  5. ductus thoracicus: križa luk aorte sa stražnje strane  10.trochlearis: prolazi lateralnom stijenkom kavernoznog sinusa  17) koji mišić je antagonist pars palpebrae m. stražnju stijenku aduktornog kanala u donjem dijelu čini: nisam sigurna jel je m.

trochlearis   26. Iliofemorale. Wirchow‐Robinovi prostori   35. m. Vertebralis: na gornjoj povrsini straznjeg luka atlasa  22. Constrictor pharyngis medius ili ništa od navedenog    www. Koji tuberculum se nalazi intraartikularno: tuberculum supraglenoidale  19. Sindesmose su: junctura fibrosa  30. Izmedju dva korijena malih krila sfenoidne kosti: se otvara canalis opticus   29. Thyrohyoideus.interphalangea na stopalu: kutni zglobovi  12.radiocarpalis. Metacarpalne kosti  38.2010.(pollicis)  34. art.calcaneonaviculare plantare  9. Constrictor pharyngis inferior. art. Medijalni menisk: slabo je pokretan  8. Nesto u vezi okostavanja kosti   31.comunnicans posterior  2. Trigonocephalia: preuranjeno srastanje ceonog sava   28. Everzija i inverzija su kretnje u: donjem noznom zglobu  10. Corpus ossis sphenoidalis.perpetuum‐lab.38    KOLOKVIJI akad.ishiofemorale i lig.  art. Zglobna ovojnica kuka je najslabija: izmedju lig.com. sve je tocno osim: medijalni dio ogranicava adukciju (tocno‐to radi lateralni dio)  6. m.sternoclavicularis. sto nije tocno   24. u odraslih ne primjecuje: ceoni sav  11.humeroradiale je: kuglasti zglob  15.collaterale ulnare  14. m. Kod covjeka nije prisutna: (prisutno je: polarnost. Processus styloideus se nalazi kod: III. Fossa coronoidea se nalazi: na medijalnoj strani distalnog kraja humerusa  18. 2009.acromioclavicularis)  17. Pterion: kod a.meningeae mediae (!!nije izmedju 3.2009.basilaris: a. Što nije ogranak a. Inervacija lubanjske supljine: samo je dura inervirana  32. foramne jugulare zatvaraju: os temporale i os occipitale  4. Cooperove niti su dio: lig.  1. Izmedju trupova kraljezaka: lig. bilateralna simetrija. Granulationes arachnoideae. sto nije tocno: najvise ih ima kod sinus cavernosus (tocno je kod  sinus sagittalis superior)  23. Najvazniji ligament za uzduzni svod stopala: lig. Sulcus n. sto nije tocno: veze se za sve kosti neurocrania (cijela kost se veze.longitudinale anterior    A2  8. Izvan sinovijalne ovojnice koljena ostat ce ligament: ligg. kada zaraste.pubofemorale  7.crucata  5.radioulnaris distalis. Sedlasti zglob je: art. Sulcus a.3. verzija 1  1. Cisterne. Sto je intrakapsularno kod zgloba kuka: linea intertrochanterica  37.11.acromioclaviculare je: ravni zglob  16.  Sternothyroideus.spinalis: na processus transversus vratnih kraljezaka  13. Prema geometriji art. god. Ovojnica koljena  36. što se ne hvata na cartilago thyroidea? M. Leptomeninx: aracnoidea i pia mater  21.carpometacarpalis I. Supracondyli se nalazi na: humerusu  3.  metamerija. nego 4 kosti!!)  39. S cime ne komunicira fossa pterygopalatina: s fossa crani anterior 25. za lig. Art. Art. Koji se sav.hr    . Jedini zivac koji izlazi na  dorzalnoj strani mozga: n. dorzoventralna gradja)  33.    A1 – 30./10. Prijelaz iz arachnoideae u duru: neurothel  20. Discus articularis imaju: sve navedeno (art. Os parietale nema rub: margo mastoideus  40. ali  samo corpus ne)   27.

 Palatoglossus. Coronaria dex. što je grana maksilarne arterije u pterigopalatinskom dijelu? A. desnom interkostalnom prostoru  5. centar vlakana za parasimpatičku inervaciju lakrimalne žlijezde: nucl. što je netočno za m. Tympanica anterior. Daje r. što je točno za Passavantov nabor: da ga stvara m. Ophtalmicus  24. što je točno za koronarne arterije: ništa od navedenog (ponuđeno a. Coronaria dextra opskrbljuje prednje 2/3 septuma. truncus symphaticus prolazi kroz: lateralni lumbalni otvor  15. grana maksilarne arterije u mandibularnom dijelu nije: a. Sphenopalatina  4. sinus coronarius. Phrenicus  28. Što je od navedenog netočno? Žilno‐živčani sklop se u laterofaringealnom prostoru nalazi u  prednjem dijelu. koji živac u sinusu cavernosusu stoji drugačije naspram drugih? Maksilarni  9. margo anterior. sharpeyeva vlkna su položena sprialno oko korijena zuba. a. simpatička inervacija glandule parotis: ganglion cervicale superius  10. netočno za inervaciju pleure: pleuru visceralis inervira n. alveolarna kost je obložena zubni cementom.  11. Levator veli palatini. a. Coronaria sin. Pronator quadratus  14. facia cervicalis: lamina praetrachealis ima kranijalno hvatište na os hyoideum  19.  intermedius    www.perpetuum‐lab. koja arterija ne opskrbljuje dojku: a. I još nešto  27. basis. Alveolaris inf. što je netočno za žvačne mišiće: m.cordis minimae  12.  Pectoralis major  6. prednji dio nosne šupljine opskrbljuju: a. nešto točno ili netočno za laterofaringealne prostore.  35. a. a. (ponuđeno da se  nalazi u epifarinksu i da zatvara isthmus faucium)  21. Cavae superioris (ponuđeno anulus fibrosus trikuspidalis. u srce se kroz sinus coronarius ne ulijevaju: v.. Subclavia  17. Prvi predvodnik srčanog ritma nalazi se? U stijenci desnog atrija.. ništa od navedenog (nisam sigurna  da je bili baš tako postavljeni svi odg)  25. Auricularis  profunda. koji mišić omogućuje pružanje jezika prema naprijed: m. a. što ne polazi s humerusa: m. Circumflex  i r.  Tensor veli palatini i još dva  22. nešto što je točno za zube: von ebnerova vlakna su položena cirkularno i tangencijalno na korijen  zuba. m. Salivatorius sup. Auricularis anterior ili a.com. Tko od navedenih ima zasliske? Vena cava inferior  34. točno za paranazalne sinuse: osnova im se stvara nakon rođenja  23. (navedeno još da se vagina carotica nastavlja u medijastinum. što je točno za fossu pterygopalatinu: naprijed joj je stražnja površina maksile. da septum sag. što je točno za ošit: ili da foramen v. I n. Interventricularis post. što je točno za suženje jednjaka: ono je najuže mjesto jednjaka i u mirovanju čini poprečno  postavljenu pukotinu  13. gdje se sluša ostium aortae? U 2. koji mišić ne inervira deveti ili deseti mozgovni živac: m. Opskrbljuje  Hissov snop. todarova tetiva)  7. Bicipitis brachii  26. koji dio pluća nije obavijen visceralnom pleurom: apex.  Pterygoideus  30. ne mogu se sjetiti  32. krv koja iz srca ide u pluća: venska je iako ide kroz arteriju  8. Masseter je najvažniji retruzor  31. straga proc.39    2. Coracobrachialis: da leži lateralno uz caput longum m. Tko ne spada u limfatični prsten ždrijela? Palatina sublingualis   36. zub je sindesmotski spojen s  alveolarnom kosti.  parasimpatički preganglijska vlakna za inervaciju srca prekapčaju se u: ganglion Wrisberg  18. Genioglossus  20. što je netočno za Sorgius grupu limfnih čvorova? Da se nalaze na donjem medijalnom rubu m.hr    . Gdje se nalazi centralni nastavak neurona koji prenosi osjet okusa iz prednje 2/3 jezika? N. dijeli  laterofaringealni od retrofaringealnog)  33. Cavae tvore prednji i desni list ošita ili da se desno nalazi  Larreyev otvor (sternokostalni trigonum) i lijevo Morgagnijev  16. ostium  atrioventricularis dex. Constrictor pharyngis sup.meningea media  3. Kochov trokut ne čini: ostium v. još nešto i hilum  pulmonis  29. m. kod ušća vene cave suprerior.

 sto se ne hvata za cartilago tyroidea:  m. tko ne obskrbljuje prsnu zlijezdu:    27. nesto u vezi prolaska tvorbi kroz diaphragmu  26.cava inferior  39.hr    . fossa pterygopalatina:  smjestena izmedju straznje povrsine maxillae i prednje povrsine proc. Što nije u srednjem dijelu donjeg medijastinuma? Truncus sympaticus  41. koji mišić plazi jezik  35. sto nije tocno za inervaciju pleure:  od strane n.  nesto u vezi srcanog skelata ‐  sta nije dio necega:  Kochov trokut    www.masseter radi retruziju  4. salivatorius superior  3. zametci pneumatizacije razvijaju se:  u 10‐12 tjednu            neposredno prije poroda            nista od navedenog            u 4 godini  9. koja vena ima zalistak:  v. u sinus coronarius se ne ulijeva:  vv. n. Pterygopalatinum  33. auskulacija aorte:  drugi desni interkostalni  10. Maxillaris:  a. koje od ponudjenih misica ne inerviraju n.constrictor pharingys medius  20. Coracobrachialis – sto nije tocno:   14. Još nešto s ošitom. timpanicus  30. prvi predvodnik srcane kontrakcije:  desin atrij. prednje obskrbno porucje nosa:  a. Ophtalmica i n.3. Maxillaris:  a. Auricularis anterior  17.perpetuum‐lab.  39. sto nije ogranak pars mandibularis a. Prvi rez srca otvara? Desni atrij i ulazni dio desnog ventrikula.  40. Passavantov nabor tvori:  gornji konstriktor zdrijela  29.40    37. sto nije tocno u vezi spatium retropharyngeum:   16. je najsuženije suženje  12. verzija 2  1. limfna odvodnja – sto nije tocno:  nalazi na medijalnoj strani m. Sorgius‐ova grupa. vagus osjetno inervira ošit. phrenicusa  6.cava superior  23.abducens  31. Što odvaja ulazni od izlaznog dijela u desnom ventrikulu? Crista supraventricularis  38. koji dio pluca nije pokriven pleurom:  hilus  15. anulus lymophoidesu pharyngis – tko ne spada u to:  gland. m.hypoglossus – sto je tocno:  daju mu grane iz C1‐C3  2. Što je točno za hypoglossus? Pridružuju mu se vlakna iz 1. iz kojeg ganglija potječe simpatička inervacija parotide: ggl.sublingualis  28. mimicni misici – sto nije tocno:  m. Ophtalmicus  32.IX i n.    A2  8. cervicale superius  34. plućna arterija:  venska krv iako ide kroz arteriju  40. Sphenopalatina  18. koji od ponudjenih misica nema hvatiste na humerusu:  m. inervacija za glandula lacrimalis – gdje ce biti prekapcanje:  gangl.2010. pectoralis  major 13. koji dio nekog zivca ce proci kroz koju fissuru: n. truncus sympaticus prolazi kroz:  lateralni lumbalni otvor  25. mislim da se tražio netočan odgovor – n. centralna grana za okus u prednje 2/3 jezika:  nu. granica ulaznog i izlaznog kanala u desnom ventrikulu:    38. nesto u vezi zuba:    7. suzenja jednajka:  1. ogranak pars pterygopalatinum a. nesto u vezi fascia cervicalis  36.X:  m. prvi rez srca:  desni atrij i ulazni dio ventrikula  11. Cordis minimae  22.pronator quadratus  8.  Pterygoideusa  19. sto se ne nalazi u srednjem mediastinumu:  truncus symphaticus  37. koji zivac ima poseban polozaj u sinus cavernosus:  n.com.‐3. preganglijska parasimpaticka vlakna za srce se prekapca:  u ganglion Wrisberg  21. živca iz vratnog spleta.tesnor tympani  5. kod utoka v. srcane arterije:  ???  24.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->