JU UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET DODIPLOMSKI STUDIJ

SEMINARSKI RAD IZ NASTAVNOG PREDMETA MAKROEKONOMIJA Tema: Ravnoteza stednje i investicija ( KLASICNI I KEJNZIJANSKI PRISTUP )

Predmetni professor : Dr. sc. Kadrija Hodžić, red.prof.

Kandidat : Lejla Tursunovic I-2377/09

Tuzla, Decembar, 2010.godina

SADRZAJ: UVOD.......................................................................................................................1 1. STEDNJA I INVESTICIJE..................................................................................4 1.1. Uloga i obim investicija................................................................................4 1.2. Stednja...........................................................................................................6 1.3. Opadanje stednje...........................................................................................7 2. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJA........................................................8 2.1. METOD STEDNJA-INVESTICIJE.............................................................11 2.2. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE........................................................12 2.3. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA.............................................12 4. PARADOKS STEDNJE.....................................................................................13 5. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009. GODINU...........................................14 5.1. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR..................................15 6. DEPOZITI U B i H U 2009. GODINI................................................................16 ZAKLJUCAK.........................................................................................................19 LITERATURA........................................................................................................20

2

sto podrazumijeva izjednacavanje velicine stednje i investicija. Savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji. 3 . Ova.te prikazati kako se ostvaruje njihova ravnoteza sto je i tema ovog seminarskog rada.proizilazi potreba za odredjenom velicinom investicija.koja u prvi plan ističe problematiku makroekonomskih agregata(prije svega problematiku zaposlenosti). često se interpretira na različite načine.UVOD U ovom seminarskom radu cemo pokusati pribliziti pojmove stednja i investicije. jer se međusobnim djelovanjem štednje i investicija objašnjava nivo ukupnog nacionalnog dohotka i ukupna zaposlenosti. U središtu savremene postkejnsijanske makroekonomske analize nacionalnog dohotka nalazi se razmatranje štednje i investicija. inače. Buduci da investicije uticu na rast nacionalnog dohotka.uticaj na nacionalni dohodak. John Maynard Keynes udario je temelje savremenoj makroekonomskoj analizi.njihovu ulogu. vrlo aktuelna problematika.

prosirujuce investicije. opsteg porasta cijena.1.tj.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 4 . Ovaj dio investicione potrosnje kojim se proizvodna moc zadrzava. predmeta rada i radne snage. Za vrijeme velike depresije ( krize ) vladala je masovna nezaposlenost gdje je pad zaposlenosti prouzrokovao drastičan pad fizičkog obima proizvodnje. -Druga uloga investicija se odnosi na uvecanje cjelokupne proizvodne moci osnovnih privrednih subjekata. Prilikom analize ovih problema.kako za obnavljanje tako i za prosirenje proizvodnje. Investire ) podrazumijeva proces ulaganja. ___________________________________________ 1. Stanje nezaposlenosti i depresije javlja se u slučaju opadanja privredne aktivnosti u privredi jedne zemlje.obnovnih investicija preostala velicina predstavlja ukupno raspoloziva sredstva koja se mogu usmjeriti ili u finalnu potrosnju ili u tzv.scribd. U zavisnosti od toga koliki je obim investiranje mozemo razlikovati investicije u uzem i sirem smislu.Ona se odnosi na osiguranje novih sredstava za rad kojim se prosiruje materijalna osnova privredjivanja i uvecana proizvodna moc privrede.tj. Jedan od osnovnih problema savremenog kapitalističkog sistema jeste nezaposlenost .Nakon podmirenja ovih materijalnih troskova i tzv. Na osnovu ovoga mozemo zakljuciti da obim investicija uveliko utice na fluktuacije dohotka i zaposlenosti u privredi svake zemlje.Kejns kao najveci problem istice obim investicija. STEDNJA I INVESTICIJE 1. inflacija. a investiranje mozemo shvatiti kao ispoljavanje tog procesa. Tokom procesa proizvodnje sredstva za radd se vremenom trose i sve su manje sposobna da proizvode. tj. http://www. Investicije imaju dvostruku ulogu: -Prva se odnosi na zadrzavanje osnovnih privrednih subjekata.nezaposlenosti. ULOGA I OBIM INVESTICIJA Pojam investicija ( lat. Investicije u uzem smislu se odnose samo na uloganja u prosirenje proizvodnje. nedovoljna zaposlenost faktora proizvodnje: sredstava za rad.pa da bi zadrzala postojeca proizvodna moc i sposobnost potrebno je stalno vrsiti razmjenu dotrajalih tehnickih sredstava za rad.1.odnosno cime se obnavlja vrijednost materijalnih faktora proizvodnje nazivaju se obnovne investicije. Kejns smatra da su investicije pokretac razvoja i kicma kapitalistickog poretka. Pored nezaposlenosti kao velikog problema u savremenoj privredi imamo jos jedan vazan problem a to je opsti porast cijena.zato sto od velicine investicija zavisi da li ce vladati : -stanje masovne nezaposlenosti ili -stanje inflacije.inflacije.depresije.dok investicije u sirem smislu obuhvataju sva izdvanja iz godisnje proizvodnje za ulaganja.

Prije Kejnsa. u dužem razdoblju. što je i dokazalo historijsko iskustvo.povećanje zaposlenosti .Kejns i kejnsijanci su tvrdili da trziste nema nikakvu samoregulatornu funkciju te da bez pomoci drzave .predstavnici tzv. automatizam njenog tržišnog mehanizma u kojem se pojedini faktori proizvodnje sami po sebi mobilišu i kombinuju. faktora proizvodnje.sto podrazumijeva da ce do investiranja doci samo ako je ocekivana profitabilnost investicija visoka. tj.koja se odnose na stanje privrede. neiskorištenosti kapaciteta. sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena. Trzisni sistem u kapitalizmu može dugo da ostane na niskom nivou investicija. -Velicine troskova investiranja u kojima su najvazniji kamata i porez. Ako su kamate i porezi veci. nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije. Investicije zavise od: -Velicine prihoda. Tradicionalne ekonomije ( klasicari ) su isticali prednost kapitalističke tržišne privrede. -Ocekivanja. Ali buduci da su se takva razmisljanja pokazala neefikasnim tokom velike depresije.manje su sanse i poticaji za investiranje. tj.porast tražnjepotrošnih dobara . 5 . deflacije i zastoja u sistemu privređivanja neke zemlje. Ako je stanje privrede povoljno doci ce do vecih investiranja. pri čemu se stvara takva struktura investicija i proizvodnje koja "odgovara potrebama potrošača". Takođe je pokazano da je kapitalistički tržišni sistem. tj..i obrnuto.tako da time dolazi do povećavanja nezaposlenosti i depresije. hroničnu inflaciju.porast dohotka – povećanje tražnje potrošnih dobara. Uticaj investicija na dohodak preko zaposlenosti pokreće čitav mehanizam: porast investicija -povećanje tražnje investicionih dobara .

2. S=I Nacionalna stednja je podijeljena na: privatnu stednju i javnu ( drzavnu ) stednju. a koji joj ostaje kada od poreznih prihoda odbije iznos za državnu potrošnj Funkcija stednje Funkcija štednje pokazuje odnos između razine štednje i realnog raspoloživog dohotka. 6 .1. Kriva štednje predstavlja odstojanje između linije 45 stepeni i krive sklonosti potrošnji. Privatna štednja predstavlja novčani iznos koji pojedinci imaju na raspolaganju za štednju (koji ima ostaje od dohotka) nakon što plate porez i odvoje sredstva za potrošnju. Nacionalnu stednju sacinjavaju privatna stednja i javna stednja. Kriva sklonosti štednji proizlazi iz krive sklonosti potrošnji. štednja je funkcija dohotka: S = S (Y) Prema Kejnsu u ekonomiji potraznje stednja je dstimulator rasta.odnosno obim neto negativne stednje-kada je kriva stednje ispod apscise. Njeno vertikalno rastojanje od apscise pokazuje obim neto pozitivne stednje-kada je kriva stednje iznad apsice. Štednja države ili javna štednja predstavlja novčani iznos koji država ima na raspolaganju za štednju.ono što se ne potroši to se uštedi: S = Y .a u ekonomiji ponude pretpostavka rasta su akumulacija i stednja. tj.S(Y) Apsolutno i relativno štednja raste sa porastom nivoa dohotka. i obrnuto. Funkcija štednje komplementarna je funkciji potrošnje. Ona se dobije spajanjem tacaka na apscisi koja predstavlja nacionalni dohodak sa odgovarajucim tackama stednje koja je predstavljena na ordinati. STEDNJA Na nivou privrede štednja je jednaka dohotku umanjenom za potrošnju . Na dijagramu mozemo vidjeti da se sklonost potrošnji povećava sa povećanjem dohotka. Nacionalna stednja ili stednja nacionalne ekonomije mora biti jednaka investicijama.

1. a gdje veća od dohotka. Samim tim lako možemo uočiti kolika je štednja pojedinih grupa.iznad linije 45 stepeni. a ovo znači i usporavanje rasta. pa nema potrebe za štednjom. spori rast dohodaka. a razlikujemo: NETO POZITIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi ispod linije 45 stepeni NETO NEGATIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi lijevo. Naime od 80-ih godina u Americi je stopa štednje pala na 4% sa 6%. pokazuje gdje je potrošnja izjednačena sa dohotkom. Neki mogući uzroci opadanja štednje su: 1. gdje je manja. starost. Štednja je tada jednaka nuli. 7 .asp?bt=MAKROEKONOMIJA Linija 45 stepeni. sustav socijalnog i zdravstvenog osiguranja – naime više nije potrebna štednja za crne dane. tržišta kapitala. na ovaj način.com/faks/clan/predmet. NEMA ŠTEDNJE-ako nema rastojanja između krive sklonosti potrošnji i linije 45 stepeni.Dijagram2:Sklonost štednji ŠTEDNJA 100 50 0 -50 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD I II III IV V Izvor: http://www21. 3..ali ponašanje štednje baš i nije. kad opada rast ekonomije opada i štednja 4.brinkster. Razvojem ovih trzista razvili su se novi instrumenti davanja zajmova.. bolest 2.3. ostali izvori. OPADANJE ŠTEDNJE Poznato nam je da je ponašanje potrošnje vrlo stabilno vezano uz dohodak.medju kojima se spominje inflacija.

moraju postojati poticaji za investicije.Kejns istice da kamatna stopa nije ta koja podstice stednju nego prvenstveno obim investicija.http://bs. Centralno mesto u Kejnsovoj teoriji opšte ravnoteže.org/wiki/Ekonomija 5. ali investicije i povećana potrošnja ne moraju nužno voditi povećanju dohotka i zaposlenosti.klasicari smatrali da se prirodna ravnoteža uspostavlja pri stanju pune zaposlenosti i pune iskorištenosti proizvodnih kapaciteta. dakle štednju. Dakle.te da visina kamatne stope nije zavisna od odnosa investicija i stednje. odnosno ostvarivanja pune zaposlenosti i maksimiranja dohotka. Ali Kejns osporava tu tvrdnju.wikipedia. pripada investicijama.zato sto visina investicione traznje zavisi od profitne stope. zato sto moramo uzeti u obzir funkcije potrošnje i štednje.odnosno drustveni dohodak.Ali.jer je uvidio da je inflacija jedan od velikih problema savremene ekonomije.ona umjesto da favorizuje stednju i investicija usmjerena je na potrosnju. Pored problema nezaposlenosti kojim se bavio Kejns on je posvetio dosta paznje i inflaciji.ac.2. a sklonost štednji sa porastom dohotka raste.http://www. Kejnsovi su prethodnici. kojih u bogatijim društvima nema ili su vrlo niski – zato se prirodna ravnoteža ostvaruje samo siromašenjem tih društava.tj.jer smatra da se kamatna stopa ne moze odrediti na ovaj nacin. A da bi nivo tih investicija bila na zadovoljavajući. Uocio je da zaposlenost i visina dohotka zavise od nivoa ukupne potraznje ( potraznja za za potrošnim dobrima i potražnja za investicijama).ali on smatra da se prirodna ravnoteža uspostavlja na nivou dohotka koji je nizi od pune zaposlenosti.dakle ona dovodi do nepravilne raspodjele bogatstva izmedju raslicitih slojeva drustva. Kada investiciona traznja raste kamatna stopa se povecava te na taj nacin ona povecava i stednju a smanjuje potrosnju. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJE Kejns je najvecio dio svoje paznje usmjerio na nezaposlenost.pa konacni uticaj povecanja kamatne stope ima direktan uticaj na stednju.ciji obim odnosno nivo mora biti dovoljan da apsorbira visak ukupne proizvodnje nad potrosnjom.ali to ne ostavlja dovoljno prostora za investicije.ekonomija.Zbog smanjenog dohotka se manje izdvaja za stednju. ___________________________________ 4.a ne od kamatne stope. Njegove tvrdnje proizilaze iz toga sto pri punoj zaposlenosti i sklonosti potrosaca u bogatijim drustvima postoji veliki interes za stednju. Izjednacavanje te stednje je glavni pokazatelj koji ukazuje na uspostavljanje te ravnoteze.a promjene u investicijama uticu na nivo stednje.Kejns je zakljucio da stednja ne odrudjuje investicije nego da od traznje za investicijama zavisi nivo ponude.pdf 8 .nego u skladu sa funkcijom potrosnje i funkijom stednjesklonost potrošnji opada. padom zaposlenosti te povećanjem poticaja.umjesto da stimulise proizvodne. Inlacija stimulise razne spekulativne aktivnosti. Prema klasičnoj ekonomskoj teoriji kamatna stopa je odredjena presjekom krive traznje za novcem-investicijama i krivom novcane ponude-stednje.me/files/1270100629. To proizilazi iz cinjenice da pojedinci ne rasporedjuju svoj dohodak samo prema potrosnji i stednji.smanjenje potrosnje i dohotka.kao najveci problem kapitalistickog sistema.Snizavanje dohotka je vece nego snizavanje obima investicija zato sto smanjenje investicija ima direktan uticaj na nezaposlenost.

Dakle.pdf 9 .Dakle. Agregat traznje zavisi od mnogih faktora medju kojima su najvazniji: -sklonost ka potrosnji -granicna efikasnost kapitala -kamatna stopa.ac.ako je kamatna stopa manja planirane investicije su vece od stednje.me/files/1270100629.sposobnosti vracanja u ravnotezu.Ukoliko je kamatna stopa visoka ponuda novca.stednje i dohotka.a dohodak zbiru potrosnje i investicija.iz cega proizilazi da je trajna nezaposlenost nemoguca.sto cini sustinu ove teorije.ekonomija. Klasicni ekonomisti fokusiraju svoju analizu na pronalazak savjeta za ekonomsku politiku.tj. Granicna efikasnost kapitala i sklonost ka potrosnji posjeduju tendenciju opadanja dok kamatna stopa ima tendeciju rasta iznadd nivoa koji bi se očekivao na osnovu tražnje za novčanim kapitalom.ravnoteza na robnom trzistu u zatvorenoj privredi se ostvaruje kada je stednja jedanaka investicijama: S=I Ovaj odnos je izveden iz osnovnog makroekonomskog modela raspodjele nacionalnog dohotka: Y=C+I Odnosno: I=Y–C=S ________________________________ 6. odnosno kako povecati investicije.sto znaci da privreda moze proizvoditi output pune zaposlenosti bez mijenjanja cijena i najamnina.Polazeci od osnovnih postavki ravnoteze u kojoj su investicije jednake stednji.kamatna stopa se mora prilagodjavati da bi dovela do ravnoteze stednje i investicija. Klasicari su smatrali da trziste ima samoregulatornu funkciju.i obrnuto.Mozemo zakljuciti da Kejns polazi od postavke da ekonomska ravnoteza nije kontinuiran proces te da ekonomski sistem mozee postici ravnotezu i u uslovima visoke nezaposlenosti sto se razlikuje od klasicnog pristupa.http://www.on smatra da je osnovni pokretac drustvenog rasta i zaposlenosti agregat traznje.stednja je veca od investicija.Njegova teorija se zasniva na medjuovisnosti investicija.tj.potrosnje. Stednja=investicije=Porast kapitala=rast Prema klasicarima kamatna stopa se prilagodjava na bilo kom trzistu i na taj nacin ona osigurava ravnotezu stednje i investicija.

tj. dohodak će gravitirati ka ravnotežnoj tački E u kojoj se sijeku kriva štednje i kriva investicija.ac.ravnoteza na robnom trzistu se moze prikazati prema sljedecoj formuli I (I) = Y – C (Y) Na osnovu ove formule mozemo odrediti visinu nacionalnog dohotka pri svakoj kamatnoj stopi ali uz uslov da su investicije jednake stednji.crnarupa.singidunum.rs 10 .crnarupa.Sa druge strane stednja se tretira kao rastuca funkcija nacionalnog dohotka.rs Ovaj grafikon nam pokazuje da ukoliko se autonomne investicije formiraju na nekom od dohotka nezavisnom nivou. _______________________ 7. u kojoj je S = I.te predstavlja razliku izmedju nacionalnog dohotka i potrosnje: Y = C + I (Y) Buduci da su investicije opadajuca funkcija kamatne stope.www.singidunum.sa povecanjem kamatne stope opadaju investicije. Y F yt I F E S S I Izvor: www.ac.

Dr Miomir Jakšić.K. __________________________ 8.com/faks/clan/predmet.2.2. tj. Rezultat drugog metoda je analogan rezultatu prvog metoda. METOD STEDNJA-INVESTICIJE Ovaj metod je najznačajniji metod u određivanju ravnotežnog nivoa neto društvenog proizvoda. Uticaj štednje i investicija na obim ND-a i zaposlenost se prikazuje na sljedecem dijagramu: Dijagram 8:Određivanje ravnotežnog nivoa ND-a pomoću metoda štednja-investicije ŠTEDNJA + INVESTICIJE 100 50 0 -50 1 2 3 4 5 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD Izvor: http://www21.Hodzic. dr Hamid Alibašić. Ovo predstavlja samo drugačiji oblik prvog metoda.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Nivo ND-a određen je presjekom krive ukupne društvene štednje i linije investicija 2. Kada je proizvodnja veca od potrosnje povecava se zaliha robe te na osnovu toga preduzeca bi morala otpustati radnike i smanjivati proizvodnju. Ovdje se ravnotežni nivo nacionalnog dohotka na drugi način određuje presjekom krive potrošnja plus investicije sa linijom 45º. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE Osim metoda štednja investicije.Tuzla 2009 9. za utvrđivanje ravnotežnog dohotka koristimo i metod potrošnja plus investicije. 11 .1.Makroekonomija. realnog nacionalnog dohotka.brinkster.

scribd.a posljedice ovakvih ravnoteza su: -inflacioni jaz (kada su investicije vece od stednje) . Stednju ne vrse samo preduzeca nego i mnogi drugi subjekti.pa time agregatna ponuda postaje veca od potrosnje. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA Podvojenost stednje i investicija jedan je od vaznih elemenata Kejnsijanske analize. _________________________________________ 10.onda je potrosnja veca od agregatne ponude. U situaciji povoljnih investicionih prilika kapitalisticka preduzeca svoju stednju namjenjuju daljoj proizvodnji.cime dolazi do gomilanja zaliha preduzeca.osnosno pretvaraju je u investicije radi uvecanja profita.kada je stednja veca od investicija.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 12 . Ravnoteza izmedju stednje i investicija moze biti uspostavljena iznad i ispod nivoa pune zaposlenosti. Pod ovim pojmovima se prije svega misli na odnos izmedju stvarne i novcane akumulacije.Osnovi makroekonomske analize 2.domacinstva izdvajaju dohodak za stednju. -Deflacioni jaz.ali ne iz razloga investiranja.a povecava se i potraznja pa cijene pocinju da rastu.3. Buduci da su investicije odredjene brojnim faktorima one predstavljaju najnepredvidljiviji dio agregatne traznje.i razmislja se o tome da li svaka stednja dovodi do investicija. http://www.

Time bi doslo do povecanja ponude takvih zajmova. dr Hamid Alibašić.www..mnogi ekonomisti osporavaju ovu tvrdnju. Pored toga.com 12.zbog toga sto smatraju da ako ljud stede i na taj nacin se suzdrzavaju od potrosnje.http://dalje. Medjutim.a koje vodi ka smanjenju kamate na posudjeni novac.sto se svodi na smanjenje zaposlenosti i dohotka.odnosno moze dovesti i do kontraefekta.dohodak i zaposlenost Paradoks stednje je nacelo ciji je utemeljitelj John M. ___________________________ 11.pad potrosnje vodi ka povecanju bankovnih sredstava.gomilanja zaliha.a taj zajam bi povecao vrijednost potencijalnog ulaganja ljudi koji su posudili novac.oni smatraju da bi novac koji je ustedjen mogao posuditi. Kejns smatra da je stednjnepozeljna u uslovima pune nezaposlenosti.koji polazi od tiga da pokusaj drustva da poveca svoju stednju moze dovesti i do smanjenja novca koji se stvarno stedi.oni su vremensi radvojeni.h3s.org/.a pad cijena bi podstakao potrosnju./24 13 . Osnovi makroekonomske analize 13. Paradoks štednje je za ekonomiju opasna pojava zbog toga sto kada pojedinci nesvjesni utiecaja svog kapitala na opstu ekonomsku sliku postupaju intuitivno. odnosno za svoje dobro oni stede.zato sto porast stednje smanjuje potrosnju.4.te da ako drustvo stedi.smanjena potraznja bi trebala dovesti do pada cijena. Dakle.iako su ovi pojmovi medjuovisni.doci ce do manje potrosnje. Paradoks štednje se najcesce desava kada se privreda nalazi u recesiji. Ukoliko se poveca stednja bez povecanja obima investicija doci ce do paradoksa stednje . U dugom roku porast štednje smanjenjem dohotka smanjuje i samu štednju.Dr Miomir Jakšić. Keynes. PARADOKS STEDNJE Povecanje stednje ne mora nuzno znaciti i povecanje obima investicija.dok za vrijeme ekspanzije stednja se obicno pretvara u investicije..izdavanju zajmova te daljoj potrosnji. Ali sto vise stede to je manja ukupna stednja u ekonomskom sistemu.

OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009.i ostale projekte koji bi trebali predstavljati osnovu za buduci rast.ali ipak u manjoj vrijednosti nego prethodne godine.5.4 % sredstava. Dakle analizom ostalih investicija se moze zakljuciti da je najvece smanjenje aktive ostalih investicija rezultat smanjenja aktive komercijalnih banaka u 2009 godini Grafikon: Direktne strane investicije Izvor:http://cbbh.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.pdf 14 . U toku 2007 godine bila je znacajna stavka stranih investicija koja je bila dominanta sto znaci da su uspjesno realizovani privatizovani sporazumi. GODINU Na kapitalnom racunu B i H od ukupnih priliva 52.godine koji se prenio na 2009 godinu koji pokazuje da je aktiva ostalih investicija idalje u negativnom iskazu. Analizom investicija se moze uociti da je nastavljen trend iz 2008.u odnosu na 2008.4 % se odnosi na transfere usmjere na javne projekte. ______________________________ 14.9 %. U sklopu finansijskih racuna najznacajnije su direktne investicije i ostale investicije.pdf Primjetan je manji priliv direktnih stranih investicija 2009 godine.infrastrukturu. Pored ovih faktora veoma su znacajne investicije koje na kapitlnom i finansijskom racunu predstavljaju 38.u kojima su ukljucene investicije za zdravstvo.http://cbbh.a ostale investicije cine 37.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.

pri cemu je ovaj odliv stranih investicija u banke najizrazeniji u pogledu kapitala u vrijednosti od 212.430.1.postoje jos neke djelatnosti u kojima je povecan priliv direktnih stranih investicija a to su djelatnosti proisvodnje ostalih proizvoda od nemetalnih minerala i trgovina na malo. Investicije u vrijednosne papire su porasle za 1.sto predstavlja porast za 109. Zadrzane zarade su pozitivne ali predstavljaju samo 3. godinu smanjio za 50.1 miliona KM.izuzev osiguranja i penzionih fondova.ali u odnosu na prethodnu godinu registrovano je smanjenje za 72%.1% direktnih stranih investicija u prvih devet mjeseci 2009. Vrijednost direktnih stranih investicija prema procjenama CBBiH jeste 699.1 miliona KM.godinu registrovano je smanjenje tokova direktnih stranih investicija u banke i to za 133 %.6%. Pored ovih. U odnosu na 2008.pdf 15 . godini i to sa oko 45% ucesca u tokove direktnih stranih investicija. godine.Ukoliko direktne investicije posmatramo prema BDP-u mozemo vidjeti da one predstavljaju 2.9 %.zadrzane zarade i ostali kapital. Ove dvije djelatnosti predstavljaju 41.dakle ucesce vrijednosnih papira je 2. godine 5.1 %. Posmatrano po djelatnostima doslo je do znacajnog odliva stranih investicija na djelatnosti: Finansijsko posredovanje. Zakljucujemo da ukupne tokove direktnih stranih ulaganja u banke sacinjavaju vlasnicki udjeli.U ovaj iznos ukljucen je i vrijednost zadrzanih zarada. Vlasnicki udio je bio znacajan u 2009.9% bruto drustvenog proizvoda sto je najnizi iznos u odnosu na ostale periode iz kojih imaju zabiljezeni podaci.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Izvor: http://cbbh.3 miliona22 KM sto nam govori da se obim direktnih investicija u odnosu na 2008. osim trgovine motornim vozilima i motociklima.jer predstavlja neto odliv direktnih stranih investicija od oko 143. U narednom grafikonu imamo pregled tokova direktnih stranih investicija u banke.0 miliona KM. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR Iznos direktnih stranih investicija u B i H banke je negativan.sto u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje za 87.2 % ukupnih tokova direktnih stranih investicija.1 puta vece nego na kraju 2008.

Ali za razliku od prethodne godine kada je bila zaustavljena tendencija velikog rasta monetarnih agregata u odnosu na BDP.bilo da se odnosi na gotovinu izvan monetarne vlasti ili na gotovinu izvan banaka.2 %. Pad ove monetarna baze rezultat je smanjenja gotovine izvan monetarnh vlasti. Usporavanje kapitalnih priliva iz inostrastva i povlacenje depozita iz domacih komercijalnih banaka rezultirali su znatno sporijim rastom novcane mase u odnosu na prethodnu godinu.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Usporavanje tog rasta nastavljeno je i u 2009 godini. Sljedeca tabela prikazuje monetarne agregate kao % od BDP-a Izvor: http://cbbh. Odnos M2 prema BDP-u u 2009 godini iznosio je 54.osim dijela novcane mase koji se odnosi na gotovinu.dok su depoziti banaka kod monetarne vlasti porasli za 230.godini imao je veliki odraz na ekonomiju Bosne i Hercegovine.monetarna baza je u 2009.godini taj rast tekao sporije za 1.6.pdf Pod uticajem negativnog salda prodaje i kupovine KM.posebno na njen finansijski sektor. GODINI Uticaj finansijske krize u 2008. Dakle.u 2009 godini je zabiljezen ubrzani proces monetizacije ekonomije i to zahvaljujuci cinjenici da je BDP u 2009 godini pao za oko 3. godini zabiljezila pad u iznosu od 55.5 % zabiljezen je kod komponente novacen mase u okviru kvazi novca. 16 .9 miliona KM tako da su time ublazili pad konetarnih agregata.a koja obuhvata orocene i stedne depozite u stranoj valuti.3% sto je za oko 2. U vecini komponenti strukture novcane mase doslo je do blagog povecanja rasta tog odnosa.2 miliona KM.za 2.9 % vise u odnosu na prethodnu godinu.s tim sto je u 2009.najveci rast ucesca u BDP-u .6 % u odnosu na prethodnu godinu. DEPOZITI U B i H U 2009.

5 miliona KM ili 4.te oni predstavljaju ne samo rast kvazi novca nego i novcane mase posmatrane u cjelini.tj. Ovo kretanje kvazi novca vraca povjerenje domace javnosti u bankarski sistem. Ukupni depoziti bankarskog sektora na kraju 2009.6 miliona KM.godine su iznosili 12.dvije komponente novcane mase obuhvacene kvazi novcem-oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti biljeze rast tokom godine. Kod depozita stanovnistva zabiljezen je rast u iznosu od 455.9 miliona KM.Ostali depoziti po vidjenu koji imaju mali udio u monetarnim bazama su pali u iznosu od 1.odnosno rast po stopi od 8.3%.3 miliona KM ili 3. Takodje i kod ostalih depozita je zabiljezen rast za 11.7%.8% i ovi depoziti su glavni regeneratori ukupnog rasta depozita.1%. za 2. sto nam govori da je ukupan depozit u odnosu na 2008 godinu porastao za 249.pdf 17 . Rast od 418.2 miliona KM.dok treca komponenta novcane masedepoziti po vidjenu u stranoj valuti biljeze pad.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.19 milijardi KM.7%.po godisnjoj stopi od 12. Na orocene i stedne depozite u stranoj valuti otpada najveci procenat kvazi novca 54. Depoziti kod banaka-sektorska struktura: Izvor: http://cbbh.2% dok su depoziti po vidjenju u stranoj valuti opali za 70. Dakle.4 miliona KM.1% zabiljezili su oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti.ali su pri tome oroceni i stedni depoziti u domacoj valuti porasli za 55.

Ravnotezni output je odredjen visinom dohotka pri kojem je stednja jednaka investicijama. u dužem razdoblju. hroničnu inflaciju. Keynes i kejnsijanci ističu potpuno drugačiji stav prema kapitalistickom tržistu privrede. 18 . Ali. Prema neoklasičarima. državna intervencija je bezuspješna i nepotrebna. takođe. bez pomoći države. tj.ZAKLJUCAK Na osnovu ovog seminarskog rada mozemo zakljuciti da savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji.zato sto se njihovim djelovanje objasnjava zaposlenost i ukupan nivo nacionalnog dohotka. Državna potrošnja će povećati ukupne investicije i povećati kamatnu stopu i na kraju smanjiti (istisnuti) investicije privatnog sektora. je pokazalo da je kapitalistički tržišni sistem. Oni smatraju da kapitalistički sistem. nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije. Historijsko iskustvo. sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena. Prilikom analize nacionalnog dohotka uzima se u razmatranje stednja i investicije.

http://www.crnarupa.com 4. Dr Miomir Jakšić.pdf 6.ekonomija.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.Makroekonomija.ac.K. http://cbbh. dr Hamid Alibašić. Hodzic.pdf 7.Tuzla 2009 8.me/files/1270100629.ac. www. Osnovi makroekonomske analize 9. http://www. http://www.com/faks/clan/predmet. http://bs.LITERATURA 1.singidunum.asp?bt=MAKROEKONOMIJA 3.org/wiki/Ekonomija 5.scribd.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 2.scribd.rs 19 .wikipedia.brinkster. http://www21.

20 .