JU UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET DODIPLOMSKI STUDIJ

SEMINARSKI RAD IZ NASTAVNOG PREDMETA MAKROEKONOMIJA Tema: Ravnoteza stednje i investicija ( KLASICNI I KEJNZIJANSKI PRISTUP )

Predmetni professor : Dr. sc. Kadrija Hodžić, red.prof.

Kandidat : Lejla Tursunovic I-2377/09

Tuzla, Decembar, 2010.godina

SADRZAJ: UVOD.......................................................................................................................1 1. STEDNJA I INVESTICIJE..................................................................................4 1.1. Uloga i obim investicija................................................................................4 1.2. Stednja...........................................................................................................6 1.3. Opadanje stednje...........................................................................................7 2. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJA........................................................8 2.1. METOD STEDNJA-INVESTICIJE.............................................................11 2.2. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE........................................................12 2.3. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA.............................................12 4. PARADOKS STEDNJE.....................................................................................13 5. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009. GODINU...........................................14 5.1. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR..................................15 6. DEPOZITI U B i H U 2009. GODINI................................................................16 ZAKLJUCAK.........................................................................................................19 LITERATURA........................................................................................................20

2

proizilazi potreba za odredjenom velicinom investicija. često se interpretira na različite načine.koja u prvi plan ističe problematiku makroekonomskih agregata(prije svega problematiku zaposlenosti). vrlo aktuelna problematika.uticaj na nacionalni dohodak.te prikazati kako se ostvaruje njihova ravnoteza sto je i tema ovog seminarskog rada.sto podrazumijeva izjednacavanje velicine stednje i investicija. Ova. inače. Savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji.UVOD U ovom seminarskom radu cemo pokusati pribliziti pojmove stednja i investicije. jer se međusobnim djelovanjem štednje i investicija objašnjava nivo ukupnog nacionalnog dohotka i ukupna zaposlenosti.njihovu ulogu. John Maynard Keynes udario je temelje savremenoj makroekonomskoj analizi. Buduci da investicije uticu na rast nacionalnog dohotka. 3 . U središtu savremene postkejnsijanske makroekonomske analize nacionalnog dohotka nalazi se razmatranje štednje i investicija.

Na osnovu ovoga mozemo zakljuciti da obim investicija uveliko utice na fluktuacije dohotka i zaposlenosti u privredi svake zemlje.kako za obnavljanje tako i za prosirenje proizvodnje.inflacije.dok investicije u sirem smislu obuhvataju sva izdvanja iz godisnje proizvodnje za ulaganja.odnosno cime se obnavlja vrijednost materijalnih faktora proizvodnje nazivaju se obnovne investicije. STEDNJA I INVESTICIJE 1.scribd. -Druga uloga investicija se odnosi na uvecanje cjelokupne proizvodne moci osnovnih privrednih subjekata.zato sto od velicine investicija zavisi da li ce vladati : -stanje masovne nezaposlenosti ili -stanje inflacije. ULOGA I OBIM INVESTICIJA Pojam investicija ( lat. Ovaj dio investicione potrosnje kojim se proizvodna moc zadrzava. prosirujuce investicije. Stanje nezaposlenosti i depresije javlja se u slučaju opadanja privredne aktivnosti u privredi jedne zemlje.Nakon podmirenja ovih materijalnih troskova i tzv. Za vrijeme velike depresije ( krize ) vladala je masovna nezaposlenost gdje je pad zaposlenosti prouzrokovao drastičan pad fizičkog obima proizvodnje.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 4 . ___________________________________________ 1.nezaposlenosti. Tokom procesa proizvodnje sredstva za radd se vremenom trose i sve su manje sposobna da proizvode.tj. Jedan od osnovnih problema savremenog kapitalističkog sistema jeste nezaposlenost . a investiranje mozemo shvatiti kao ispoljavanje tog procesa.1.Ona se odnosi na osiguranje novih sredstava za rad kojim se prosiruje materijalna osnova privredjivanja i uvecana proizvodna moc privrede. U zavisnosti od toga koliki je obim investiranje mozemo razlikovati investicije u uzem i sirem smislu. opsteg porasta cijena.Kejns kao najveci problem istice obim investicija.obnovnih investicija preostala velicina predstavlja ukupno raspoloziva sredstva koja se mogu usmjeriti ili u finalnu potrosnju ili u tzv. http://www. nedovoljna zaposlenost faktora proizvodnje: sredstava za rad.1.pa da bi zadrzala postojeca proizvodna moc i sposobnost potrebno je stalno vrsiti razmjenu dotrajalih tehnickih sredstava za rad. Investicije u uzem smislu se odnose samo na uloganja u prosirenje proizvodnje. Investire ) podrazumijeva proces ulaganja.tj.depresije. tj. inflacija. Investicije imaju dvostruku ulogu: -Prva se odnosi na zadrzavanje osnovnih privrednih subjekata. Prilikom analize ovih problema. Pored nezaposlenosti kao velikog problema u savremenoj privredi imamo jos jedan vazan problem a to je opsti porast cijena. Kejns smatra da su investicije pokretac razvoja i kicma kapitalistickog poretka. predmeta rada i radne snage.

sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena.Prije Kejnsa. Tradicionalne ekonomije ( klasicari ) su isticali prednost kapitalističke tržišne privrede..Kejns i kejnsijanci su tvrdili da trziste nema nikakvu samoregulatornu funkciju te da bez pomoci drzave .povećanje zaposlenosti . Ali buduci da su se takva razmisljanja pokazala neefikasnim tokom velike depresije.porast tražnjepotrošnih dobara . faktora proizvodnje. deflacije i zastoja u sistemu privređivanja neke zemlje. neiskorištenosti kapaciteta. 5 . nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije. pri čemu se stvara takva struktura investicija i proizvodnje koja "odgovara potrebama potrošača". Ako je stanje privrede povoljno doci ce do vecih investiranja.tako da time dolazi do povećavanja nezaposlenosti i depresije. Investicije zavise od: -Velicine prihoda.manje su sanse i poticaji za investiranje. hroničnu inflaciju.i obrnuto. tj. Ako su kamate i porezi veci.sto podrazumijeva da ce do investiranja doci samo ako je ocekivana profitabilnost investicija visoka. automatizam njenog tržišnog mehanizma u kojem se pojedini faktori proizvodnje sami po sebi mobilišu i kombinuju. Trzisni sistem u kapitalizmu može dugo da ostane na niskom nivou investicija. Uticaj investicija na dohodak preko zaposlenosti pokreće čitav mehanizam: porast investicija -povećanje tražnje investicionih dobara .predstavnici tzv. tj. u dužem razdoblju.porast dohotka – povećanje tražnje potrošnih dobara. tj. što je i dokazalo historijsko iskustvo. -Ocekivanja. Takođe je pokazano da je kapitalistički tržišni sistem. -Velicine troskova investiranja u kojima su najvazniji kamata i porez.koja se odnose na stanje privrede.

Njeno vertikalno rastojanje od apscise pokazuje obim neto pozitivne stednje-kada je kriva stednje iznad apsice. Ona se dobije spajanjem tacaka na apscisi koja predstavlja nacionalni dohodak sa odgovarajucim tackama stednje koja je predstavljena na ordinati. Štednja države ili javna štednja predstavlja novčani iznos koji država ima na raspolaganju za štednju. Nacionalnu stednju sacinjavaju privatna stednja i javna stednja.ono što se ne potroši to se uštedi: S = Y . Kriva štednje predstavlja odstojanje između linije 45 stepeni i krive sklonosti potrošnji. S=I Nacionalna stednja je podijeljena na: privatnu stednju i javnu ( drzavnu ) stednju. 6 .a u ekonomiji ponude pretpostavka rasta su akumulacija i stednja.S(Y) Apsolutno i relativno štednja raste sa porastom nivoa dohotka. i obrnuto. štednja je funkcija dohotka: S = S (Y) Prema Kejnsu u ekonomiji potraznje stednja je dstimulator rasta. Nacionalna stednja ili stednja nacionalne ekonomije mora biti jednaka investicijama. Na dijagramu mozemo vidjeti da se sklonost potrošnji povećava sa povećanjem dohotka. a koji joj ostaje kada od poreznih prihoda odbije iznos za državnu potrošnj Funkcija stednje Funkcija štednje pokazuje odnos između razine štednje i realnog raspoloživog dohotka. tj. Funkcija štednje komplementarna je funkciji potrošnje.2.1. Kriva sklonosti štednji proizlazi iz krive sklonosti potrošnji. STEDNJA Na nivou privrede štednja je jednaka dohotku umanjenom za potrošnju .odnosno obim neto negativne stednje-kada je kriva stednje ispod apscise. Privatna štednja predstavlja novčani iznos koji pojedinci imaju na raspolaganju za štednju (koji ima ostaje od dohotka) nakon što plate porez i odvoje sredstva za potrošnju.

brinkster. bolest 2. kad opada rast ekonomije opada i štednja 4.Dijagram2:Sklonost štednji ŠTEDNJA 100 50 0 -50 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD I II III IV V Izvor: http://www21. Naime od 80-ih godina u Americi je stopa štednje pala na 4% sa 6%. 7 .medju kojima se spominje inflacija. tržišta kapitala. 1. OPADANJE ŠTEDNJE Poznato nam je da je ponašanje potrošnje vrlo stabilno vezano uz dohodak..iznad linije 45 stepeni. Neki mogući uzroci opadanja štednje su: 1. 3. a ovo znači i usporavanje rasta. pokazuje gdje je potrošnja izjednačena sa dohotkom. gdje je manja. ostali izvori. pa nema potrebe za štednjom.. Razvojem ovih trzista razvili su se novi instrumenti davanja zajmova.com/faks/clan/predmet. na ovaj način. Štednja je tada jednaka nuli.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Linija 45 stepeni. spori rast dohodaka. Samim tim lako možemo uočiti kolika je štednja pojedinih grupa. starost.ali ponašanje štednje baš i nije. NEMA ŠTEDNJE-ako nema rastojanja između krive sklonosti potrošnji i linije 45 stepeni. a gdje veća od dohotka. a razlikujemo: NETO POZITIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi ispod linije 45 stepeni NETO NEGATIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi lijevo.3. sustav socijalnog i zdravstvenog osiguranja – naime više nije potrebna štednja za crne dane.

Snizavanje dohotka je vece nego snizavanje obima investicija zato sto smanjenje investicija ima direktan uticaj na nezaposlenost. ___________________________________ 4.kao najveci problem kapitalistickog sistema.jer je uvidio da je inflacija jedan od velikih problema savremene ekonomije.smanjenje potrosnje i dohotka. a sklonost štednji sa porastom dohotka raste.umjesto da stimulise proizvodne. Centralno mesto u Kejnsovoj teoriji opšte ravnoteže. dakle štednju.http://bs.ali to ne ostavlja dovoljno prostora za investicije. Dakle. odnosno ostvarivanja pune zaposlenosti i maksimiranja dohotka. Ali Kejns osporava tu tvrdnju.dakle ona dovodi do nepravilne raspodjele bogatstva izmedju raslicitih slojeva drustva.pa konacni uticaj povecanja kamatne stope ima direktan uticaj na stednju.odnosno drustveni dohodak. Pored problema nezaposlenosti kojim se bavio Kejns on je posvetio dosta paznje i inflaciji. Inlacija stimulise razne spekulativne aktivnosti.Kejns je zakljucio da stednja ne odrudjuje investicije nego da od traznje za investicijama zavisi nivo ponude. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJE Kejns je najvecio dio svoje paznje usmjerio na nezaposlenost.ciji obim odnosno nivo mora biti dovoljan da apsorbira visak ukupne proizvodnje nad potrosnjom. ali investicije i povećana potrošnja ne moraju nužno voditi povećanju dohotka i zaposlenosti. Kada investiciona traznja raste kamatna stopa se povecava te na taj nacin ona povecava i stednju a smanjuje potrosnju. zato sto moramo uzeti u obzir funkcije potrošnje i štednje.jer smatra da se kamatna stopa ne moze odrediti na ovaj nacin. moraju postojati poticaji za investicije.Zbog smanjenog dohotka se manje izdvaja za stednju. Kejnsovi su prethodnici.ac. pripada investicijama. padom zaposlenosti te povećanjem poticaja. Prema klasičnoj ekonomskoj teoriji kamatna stopa je odredjena presjekom krive traznje za novcem-investicijama i krivom novcane ponude-stednje. Izjednacavanje te stednje je glavni pokazatelj koji ukazuje na uspostavljanje te ravnoteze.Ali.Kejns istice da kamatna stopa nije ta koja podstice stednju nego prvenstveno obim investicija.te da visina kamatne stope nije zavisna od odnosa investicija i stednje.http://www. kojih u bogatijim društvima nema ili su vrlo niski – zato se prirodna ravnoteža ostvaruje samo siromašenjem tih društava.wikipedia.me/files/1270100629.org/wiki/Ekonomija 5.nego u skladu sa funkcijom potrosnje i funkijom stednjesklonost potrošnji opada.ali on smatra da se prirodna ravnoteža uspostavlja na nivou dohotka koji je nizi od pune zaposlenosti. Uocio je da zaposlenost i visina dohotka zavise od nivoa ukupne potraznje ( potraznja za za potrošnim dobrima i potražnja za investicijama).ona umjesto da favorizuje stednju i investicija usmjerena je na potrosnju.2. Njegove tvrdnje proizilaze iz toga sto pri punoj zaposlenosti i sklonosti potrosaca u bogatijim drustvima postoji veliki interes za stednju. A da bi nivo tih investicija bila na zadovoljavajući.klasicari smatrali da se prirodna ravnoteža uspostavlja pri stanju pune zaposlenosti i pune iskorištenosti proizvodnih kapaciteta.tj.zato sto visina investicione traznje zavisi od profitne stope.ekonomija.pdf 8 .a ne od kamatne stope.a promjene u investicijama uticu na nivo stednje. To proizilazi iz cinjenice da pojedinci ne rasporedjuju svoj dohodak samo prema potrosnji i stednji.

Stednja=investicije=Porast kapitala=rast Prema klasicarima kamatna stopa se prilagodjava na bilo kom trzistu i na taj nacin ona osigurava ravnotezu stednje i investicija.stednja je veca od investicija.Polazeci od osnovnih postavki ravnoteze u kojoj su investicije jednake stednji.i obrnuto.stednje i dohotka. odnosno kako povecati investicije.ac.sto znaci da privreda moze proizvoditi output pune zaposlenosti bez mijenjanja cijena i najamnina.Njegova teorija se zasniva na medjuovisnosti investicija. Granicna efikasnost kapitala i sklonost ka potrosnji posjeduju tendenciju opadanja dok kamatna stopa ima tendeciju rasta iznadd nivoa koji bi se očekivao na osnovu tražnje za novčanim kapitalom.ekonomija. Klasicni ekonomisti fokusiraju svoju analizu na pronalazak savjeta za ekonomsku politiku.http://www.potrosnje.tj.ravnoteza na robnom trzistu u zatvorenoj privredi se ostvaruje kada je stednja jedanaka investicijama: S=I Ovaj odnos je izveden iz osnovnog makroekonomskog modela raspodjele nacionalnog dohotka: Y=C+I Odnosno: I=Y–C=S ________________________________ 6.pdf 9 . Agregat traznje zavisi od mnogih faktora medju kojima su najvazniji: -sklonost ka potrosnji -granicna efikasnost kapitala -kamatna stopa.Mozemo zakljuciti da Kejns polazi od postavke da ekonomska ravnoteza nije kontinuiran proces te da ekonomski sistem mozee postici ravnotezu i u uslovima visoke nezaposlenosti sto se razlikuje od klasicnog pristupa.iz cega proizilazi da je trajna nezaposlenost nemoguca.ako je kamatna stopa manja planirane investicije su vece od stednje.sposobnosti vracanja u ravnotezu.kamatna stopa se mora prilagodjavati da bi dovela do ravnoteze stednje i investicija. Dakle.tj.Dakle.Ukoliko je kamatna stopa visoka ponuda novca.a dohodak zbiru potrosnje i investicija. Klasicari su smatrali da trziste ima samoregulatornu funkciju.sto cini sustinu ove teorije.on smatra da je osnovni pokretac drustvenog rasta i zaposlenosti agregat traznje.me/files/1270100629.

singidunum. dohodak će gravitirati ka ravnotežnoj tački E u kojoj se sijeku kriva štednje i kriva investicija.ac.te predstavlja razliku izmedju nacionalnog dohotka i potrosnje: Y = C + I (Y) Buduci da su investicije opadajuca funkcija kamatne stope. _______________________ 7.ac. Y F yt I F E S S I Izvor: www.crnarupa. u kojoj je S = I.ravnoteza na robnom trzistu se moze prikazati prema sljedecoj formuli I (I) = Y – C (Y) Na osnovu ove formule mozemo odrediti visinu nacionalnog dohotka pri svakoj kamatnoj stopi ali uz uslov da su investicije jednake stednji.sa povecanjem kamatne stope opadaju investicije. tj.rs Ovaj grafikon nam pokazuje da ukoliko se autonomne investicije formiraju na nekom od dohotka nezavisnom nivou.singidunum.rs 10 .Sa druge strane stednja se tretira kao rastuca funkcija nacionalnog dohotka.www.crnarupa.

2.brinkster.2. METOD STEDNJA-INVESTICIJE Ovaj metod je najznačajniji metod u određivanju ravnotežnog nivoa neto društvenog proizvoda.Makroekonomija. Ovdje se ravnotežni nivo nacionalnog dohotka na drugi način određuje presjekom krive potrošnja plus investicije sa linijom 45º.Dr Miomir Jakšić.Hodzic. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE Osim metoda štednja investicije. Uticaj štednje i investicija na obim ND-a i zaposlenost se prikazuje na sljedecem dijagramu: Dijagram 8:Određivanje ravnotežnog nivoa ND-a pomoću metoda štednja-investicije ŠTEDNJA + INVESTICIJE 100 50 0 -50 1 2 3 4 5 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD Izvor: http://www21.1.Tuzla 2009 9. realnog nacionalnog dohotka.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Nivo ND-a određen je presjekom krive ukupne društvene štednje i linije investicija 2. __________________________ 8.com/faks/clan/predmet. Rezultat drugog metoda je analogan rezultatu prvog metoda.K. tj. dr Hamid Alibašić. Kada je proizvodnja veca od potrosnje povecava se zaliha robe te na osnovu toga preduzeca bi morala otpustati radnike i smanjivati proizvodnju. 11 . Ovo predstavlja samo drugačiji oblik prvog metoda. za utvrđivanje ravnotežnog dohotka koristimo i metod potrošnja plus investicije.

U situaciji povoljnih investicionih prilika kapitalisticka preduzeca svoju stednju namjenjuju daljoj proizvodnji. Pod ovim pojmovima se prije svega misli na odnos izmedju stvarne i novcane akumulacije.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 12 .kada je stednja veca od investicija.osnosno pretvaraju je u investicije radi uvecanja profita. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA Podvojenost stednje i investicija jedan je od vaznih elemenata Kejnsijanske analize. _________________________________________ 10.domacinstva izdvajaju dohodak za stednju.onda je potrosnja veca od agregatne ponude.i razmislja se o tome da li svaka stednja dovodi do investicija. Stednju ne vrse samo preduzeca nego i mnogi drugi subjekti. Buduci da su investicije odredjene brojnim faktorima one predstavljaju najnepredvidljiviji dio agregatne traznje.3.cime dolazi do gomilanja zaliha preduzeca. http://www.a povecava se i potraznja pa cijene pocinju da rastu.scribd. Ravnoteza izmedju stednje i investicija moze biti uspostavljena iznad i ispod nivoa pune zaposlenosti.pa time agregatna ponuda postaje veca od potrosnje. -Deflacioni jaz.Osnovi makroekonomske analize 2.ali ne iz razloga investiranja.a posljedice ovakvih ravnoteza su: -inflacioni jaz (kada su investicije vece od stednje) .

Dakle. PARADOKS STEDNJE Povecanje stednje ne mora nuzno znaciti i povecanje obima investicija.a koje vodi ka smanjenju kamate na posudjeni novac.zbog toga sto smatraju da ako ljud stede i na taj nacin se suzdrzavaju od potrosnje.. Medjutim. U dugom roku porast štednje smanjenjem dohotka smanjuje i samu štednju.oni smatraju da bi novac koji je ustedjen mogao posuditi.org/./24 13 .www. Ali sto vise stede to je manja ukupna stednja u ekonomskom sistemu. Paradoks štednje se najcesce desava kada se privreda nalazi u recesiji. ___________________________ 11.sto se svodi na smanjenje zaposlenosti i dohotka.doci ce do manje potrosnje.oni su vremensi radvojeni.gomilanja zaliha.a pad cijena bi podstakao potrosnju.dok za vrijeme ekspanzije stednja se obicno pretvara u investicije.a taj zajam bi povecao vrijednost potencijalnog ulaganja ljudi koji su posudili novac..iako su ovi pojmovi medjuovisni.odnosno moze dovesti i do kontraefekta. Kejns smatra da je stednjnepozeljna u uslovima pune nezaposlenosti.h3s. Pored toga. dr Hamid Alibašić.smanjena potraznja bi trebala dovesti do pada cijena. Osnovi makroekonomske analize 13.com 12. Time bi doslo do povecanja ponude takvih zajmova.pad potrosnje vodi ka povecanju bankovnih sredstava.izdavanju zajmova te daljoj potrosnji.Dr Miomir Jakšić.http://dalje.mnogi ekonomisti osporavaju ovu tvrdnju.zato sto porast stednje smanjuje potrosnju.koji polazi od tiga da pokusaj drustva da poveca svoju stednju moze dovesti i do smanjenja novca koji se stvarno stedi. odnosno za svoje dobro oni stede.4. Paradoks štednje je za ekonomiju opasna pojava zbog toga sto kada pojedinci nesvjesni utiecaja svog kapitala na opstu ekonomsku sliku postupaju intuitivno.dohodak i zaposlenost Paradoks stednje je nacelo ciji je utemeljitelj John M. Ukoliko se poveca stednja bez povecanja obima investicija doci ce do paradoksa stednje . Keynes.te da ako drustvo stedi.

u odnosu na 2008.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. U toku 2007 godine bila je znacajna stavka stranih investicija koja je bila dominanta sto znaci da su uspjesno realizovani privatizovani sporazumi.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.pdf Primjetan je manji priliv direktnih stranih investicija 2009 godine.9 %.godine koji se prenio na 2009 godinu koji pokazuje da je aktiva ostalih investicija idalje u negativnom iskazu.i ostale projekte koji bi trebali predstavljati osnovu za buduci rast.4 % se odnosi na transfere usmjere na javne projekte. GODINU Na kapitalnom racunu B i H od ukupnih priliva 52. Analizom investicija se moze uociti da je nastavljen trend iz 2008.ali ipak u manjoj vrijednosti nego prethodne godine.u kojima su ukljucene investicije za zdravstvo.pdf 14 . Pored ovih faktora veoma su znacajne investicije koje na kapitlnom i finansijskom racunu predstavljaju 38.4 % sredstava.5. U sklopu finansijskih racuna najznacajnije su direktne investicije i ostale investicije. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009. Dakle analizom ostalih investicija se moze zakljuciti da je najvece smanjenje aktive ostalih investicija rezultat smanjenja aktive komercijalnih banaka u 2009 godini Grafikon: Direktne strane investicije Izvor:http://cbbh.http://cbbh.infrastrukturu.a ostale investicije cine 37. ______________________________ 14.

U odnosu na 2008.dakle ucesce vrijednosnih papira je 2.zadrzane zarade i ostali kapital. Ove dvije djelatnosti predstavljaju 41.ali u odnosu na prethodnu godinu registrovano je smanjenje za 72%.godinu registrovano je smanjenje tokova direktnih stranih investicija u banke i to za 133 %.izuzev osiguranja i penzionih fondova. godine. Vlasnicki udio je bio znacajan u 2009.pri cemu je ovaj odliv stranih investicija u banke najizrazeniji u pogledu kapitala u vrijednosti od 212.0 miliona KM.sto predstavlja porast za 109.Ukoliko direktne investicije posmatramo prema BDP-u mozemo vidjeti da one predstavljaju 2. U narednom grafikonu imamo pregled tokova direktnih stranih investicija u banke.1 miliona KM. osim trgovine motornim vozilima i motociklima. godinu smanjio za 50.1 miliona KM.6%.pdf 15 .sto u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje za 87.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.3 miliona22 KM sto nam govori da se obim direktnih investicija u odnosu na 2008.1 %.U ovaj iznos ukljucen je i vrijednost zadrzanih zarada.1% direktnih stranih investicija u prvih devet mjeseci 2009.430.1 puta vece nego na kraju 2008. Zadrzane zarade su pozitivne ali predstavljaju samo 3. Izvor: http://cbbh. Investicije u vrijednosne papire su porasle za 1.jer predstavlja neto odliv direktnih stranih investicija od oko 143.2 % ukupnih tokova direktnih stranih investicija. godini i to sa oko 45% ucesca u tokove direktnih stranih investicija. godine 5.9% bruto drustvenog proizvoda sto je najnizi iznos u odnosu na ostale periode iz kojih imaju zabiljezeni podaci. Pored ovih. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR Iznos direktnih stranih investicija u B i H banke je negativan. Vrijednost direktnih stranih investicija prema procjenama CBBiH jeste 699.9 %.1.postoje jos neke djelatnosti u kojima je povecan priliv direktnih stranih investicija a to su djelatnosti proisvodnje ostalih proizvoda od nemetalnih minerala i trgovina na malo. Zakljucujemo da ukupne tokove direktnih stranih ulaganja u banke sacinjavaju vlasnicki udjeli. Posmatrano po djelatnostima doslo je do znacajnog odliva stranih investicija na djelatnosti: Finansijsko posredovanje.

3% sto je za oko 2.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.2 miliona KM.najveci rast ucesca u BDP-u . 16 .9 miliona KM tako da su time ublazili pad konetarnih agregata. Pad ove monetarna baze rezultat je smanjenja gotovine izvan monetarnh vlasti.za 2.2 %. Odnos M2 prema BDP-u u 2009 godini iznosio je 54.posebno na njen finansijski sektor. DEPOZITI U B i H U 2009. Usporavanje tog rasta nastavljeno je i u 2009 godini.6. godini zabiljezila pad u iznosu od 55.monetarna baza je u 2009.godini imao je veliki odraz na ekonomiju Bosne i Hercegovine.a koja obuhvata orocene i stedne depozite u stranoj valuti.pdf Pod uticajem negativnog salda prodaje i kupovine KM.bilo da se odnosi na gotovinu izvan monetarne vlasti ili na gotovinu izvan banaka. Dakle. GODINI Uticaj finansijske krize u 2008.u 2009 godini je zabiljezen ubrzani proces monetizacije ekonomije i to zahvaljujuci cinjenici da je BDP u 2009 godini pao za oko 3. Usporavanje kapitalnih priliva iz inostrastva i povlacenje depozita iz domacih komercijalnih banaka rezultirali su znatno sporijim rastom novcane mase u odnosu na prethodnu godinu. U vecini komponenti strukture novcane mase doslo je do blagog povecanja rasta tog odnosa.dok su depoziti banaka kod monetarne vlasti porasli za 230.9 % vise u odnosu na prethodnu godinu.5 % zabiljezen je kod komponente novacen mase u okviru kvazi novca. Sljedeca tabela prikazuje monetarne agregate kao % od BDP-a Izvor: http://cbbh.godini taj rast tekao sporije za 1.6 % u odnosu na prethodnu godinu.osim dijela novcane mase koji se odnosi na gotovinu. Ali za razliku od prethodne godine kada je bila zaustavljena tendencija velikog rasta monetarnih agregata u odnosu na BDP.s tim sto je u 2009.

6 miliona KM.3 miliona KM ili 3.1%.te oni predstavljaju ne samo rast kvazi novca nego i novcane mase posmatrane u cjelini. Ukupni depoziti bankarskog sektora na kraju 2009. sto nam govori da je ukupan depozit u odnosu na 2008 godinu porastao za 249.9 miliona KM. Na orocene i stedne depozite u stranoj valuti otpada najveci procenat kvazi novca 54.po godisnjoj stopi od 12.4 miliona KM. za 2.2% dok su depoziti po vidjenju u stranoj valuti opali za 70.pdf 17 .tj.1% zabiljezili su oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti.dok treca komponenta novcane masedepoziti po vidjenu u stranoj valuti biljeze pad.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.7%.ali su pri tome oroceni i stedni depoziti u domacoj valuti porasli za 55.dvije komponente novcane mase obuhvacene kvazi novcem-oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti biljeze rast tokom godine. Rast od 418.2 miliona KM.7%. Dakle. Depoziti kod banaka-sektorska struktura: Izvor: http://cbbh. Ovo kretanje kvazi novca vraca povjerenje domace javnosti u bankarski sistem.godine su iznosili 12.8% i ovi depoziti su glavni regeneratori ukupnog rasta depozita. Kod depozita stanovnistva zabiljezen je rast u iznosu od 455.odnosno rast po stopi od 8.19 milijardi KM.5 miliona KM ili 4.3%.Ostali depoziti po vidjenu koji imaju mali udio u monetarnim bazama su pali u iznosu od 1. Takodje i kod ostalih depozita je zabiljezen rast za 11.

državna intervencija je bezuspješna i nepotrebna. Keynes i kejnsijanci ističu potpuno drugačiji stav prema kapitalistickom tržistu privrede. Prilikom analize nacionalnog dohotka uzima se u razmatranje stednja i investicije. 18 . nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije. takođe. sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena. tj. Ali. Prema neoklasičarima.zato sto se njihovim djelovanje objasnjava zaposlenost i ukupan nivo nacionalnog dohotka. Ravnotezni output je odredjen visinom dohotka pri kojem je stednja jednaka investicijama. hroničnu inflaciju. Oni smatraju da kapitalistički sistem. Državna potrošnja će povećati ukupne investicije i povećati kamatnu stopu i na kraju smanjiti (istisnuti) investicije privatnog sektora. u dužem razdoblju. bez pomoći države. je pokazalo da je kapitalistički tržišni sistem.ZAKLJUCAK Na osnovu ovog seminarskog rada mozemo zakljuciti da savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji. Historijsko iskustvo.

Tuzla 2009 8. Hodzic.com/faks/clan/predmet. http://www21. www.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 2.crnarupa. http://www.pdf 6.asp?bt=MAKROEKONOMIJA 3.Makroekonomija.brinkster.ekonomija.scribd.wikipedia.ac.K.LITERATURA 1.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.ac.pdf 7. http://www. http://bs.me/files/1270100629. http://www. http://cbbh.com 4. Dr Miomir Jakšić.scribd.org/wiki/Ekonomija 5. dr Hamid Alibašić.rs 19 . Osnovi makroekonomske analize 9.singidunum.

20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful