JU UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET DODIPLOMSKI STUDIJ

SEMINARSKI RAD IZ NASTAVNOG PREDMETA MAKROEKONOMIJA Tema: Ravnoteza stednje i investicija ( KLASICNI I KEJNZIJANSKI PRISTUP )

Predmetni professor : Dr. sc. Kadrija Hodžić, red.prof.

Kandidat : Lejla Tursunovic I-2377/09

Tuzla, Decembar, 2010.godina

SADRZAJ: UVOD.......................................................................................................................1 1. STEDNJA I INVESTICIJE..................................................................................4 1.1. Uloga i obim investicija................................................................................4 1.2. Stednja...........................................................................................................6 1.3. Opadanje stednje...........................................................................................7 2. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJA........................................................8 2.1. METOD STEDNJA-INVESTICIJE.............................................................11 2.2. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE........................................................12 2.3. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA.............................................12 4. PARADOKS STEDNJE.....................................................................................13 5. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009. GODINU...........................................14 5.1. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR..................................15 6. DEPOZITI U B i H U 2009. GODINI................................................................16 ZAKLJUCAK.........................................................................................................19 LITERATURA........................................................................................................20

2

često se interpretira na različite načine. U središtu savremene postkejnsijanske makroekonomske analize nacionalnog dohotka nalazi se razmatranje štednje i investicija. jer se međusobnim djelovanjem štednje i investicija objašnjava nivo ukupnog nacionalnog dohotka i ukupna zaposlenosti. vrlo aktuelna problematika. 3 . Buduci da investicije uticu na rast nacionalnog dohotka.njihovu ulogu.proizilazi potreba za odredjenom velicinom investicija.sto podrazumijeva izjednacavanje velicine stednje i investicija.koja u prvi plan ističe problematiku makroekonomskih agregata(prije svega problematiku zaposlenosti).UVOD U ovom seminarskom radu cemo pokusati pribliziti pojmove stednja i investicije. Ova.uticaj na nacionalni dohodak. John Maynard Keynes udario je temelje savremenoj makroekonomskoj analizi. Savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji.te prikazati kako se ostvaruje njihova ravnoteza sto je i tema ovog seminarskog rada. inače.

opsteg porasta cijena. tj.Nakon podmirenja ovih materijalnih troskova i tzv.scribd.Ona se odnosi na osiguranje novih sredstava za rad kojim se prosiruje materijalna osnova privredjivanja i uvecana proizvodna moc privrede.tj.zato sto od velicine investicija zavisi da li ce vladati : -stanje masovne nezaposlenosti ili -stanje inflacije. Stanje nezaposlenosti i depresije javlja se u slučaju opadanja privredne aktivnosti u privredi jedne zemlje.1. Za vrijeme velike depresije ( krize ) vladala je masovna nezaposlenost gdje je pad zaposlenosti prouzrokovao drastičan pad fizičkog obima proizvodnje. nedovoljna zaposlenost faktora proizvodnje: sredstava za rad. predmeta rada i radne snage.nezaposlenosti.Kejns kao najveci problem istice obim investicija. STEDNJA I INVESTICIJE 1.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 4 . ULOGA I OBIM INVESTICIJA Pojam investicija ( lat. http://www. a investiranje mozemo shvatiti kao ispoljavanje tog procesa. Na osnovu ovoga mozemo zakljuciti da obim investicija uveliko utice na fluktuacije dohotka i zaposlenosti u privredi svake zemlje.tj.obnovnih investicija preostala velicina predstavlja ukupno raspoloziva sredstva koja se mogu usmjeriti ili u finalnu potrosnju ili u tzv. -Druga uloga investicija se odnosi na uvecanje cjelokupne proizvodne moci osnovnih privrednih subjekata. ___________________________________________ 1. prosirujuce investicije. Kejns smatra da su investicije pokretac razvoja i kicma kapitalistickog poretka.inflacije.1.dok investicije u sirem smislu obuhvataju sva izdvanja iz godisnje proizvodnje za ulaganja. Ovaj dio investicione potrosnje kojim se proizvodna moc zadrzava. U zavisnosti od toga koliki je obim investiranje mozemo razlikovati investicije u uzem i sirem smislu.kako za obnavljanje tako i za prosirenje proizvodnje. Jedan od osnovnih problema savremenog kapitalističkog sistema jeste nezaposlenost . Tokom procesa proizvodnje sredstva za radd se vremenom trose i sve su manje sposobna da proizvode.depresije. Pored nezaposlenosti kao velikog problema u savremenoj privredi imamo jos jedan vazan problem a to je opsti porast cijena. Investire ) podrazumijeva proces ulaganja. Investicije u uzem smislu se odnose samo na uloganja u prosirenje proizvodnje.pa da bi zadrzala postojeca proizvodna moc i sposobnost potrebno je stalno vrsiti razmjenu dotrajalih tehnickih sredstava za rad.odnosno cime se obnavlja vrijednost materijalnih faktora proizvodnje nazivaju se obnovne investicije. Investicije imaju dvostruku ulogu: -Prva se odnosi na zadrzavanje osnovnih privrednih subjekata. inflacija. Prilikom analize ovih problema.

hroničnu inflaciju. u dužem razdoblju. Trzisni sistem u kapitalizmu može dugo da ostane na niskom nivou investicija.sto podrazumijeva da ce do investiranja doci samo ako je ocekivana profitabilnost investicija visoka.manje su sanse i poticaji za investiranje. 5 .koja se odnose na stanje privrede. sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena. tj.porast dohotka – povećanje tražnje potrošnih dobara. Tradicionalne ekonomije ( klasicari ) su isticali prednost kapitalističke tržišne privrede. Uticaj investicija na dohodak preko zaposlenosti pokreće čitav mehanizam: porast investicija -povećanje tražnje investicionih dobara . tj. nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije. -Ocekivanja. pri čemu se stvara takva struktura investicija i proizvodnje koja "odgovara potrebama potrošača". Takođe je pokazano da je kapitalistički tržišni sistem.porast tražnjepotrošnih dobara . tj. Ako je stanje privrede povoljno doci ce do vecih investiranja. što je i dokazalo historijsko iskustvo.i obrnuto.Kejns i kejnsijanci su tvrdili da trziste nema nikakvu samoregulatornu funkciju te da bez pomoci drzave .tako da time dolazi do povećavanja nezaposlenosti i depresije. -Velicine troskova investiranja u kojima su najvazniji kamata i porez.povećanje zaposlenosti . faktora proizvodnje.Prije Kejnsa.. Ako su kamate i porezi veci.predstavnici tzv. Ali buduci da su se takva razmisljanja pokazala neefikasnim tokom velike depresije. automatizam njenog tržišnog mehanizma u kojem se pojedini faktori proizvodnje sami po sebi mobilišu i kombinuju. deflacije i zastoja u sistemu privređivanja neke zemlje. Investicije zavise od: -Velicine prihoda. neiskorištenosti kapaciteta.

Ona se dobije spajanjem tacaka na apscisi koja predstavlja nacionalni dohodak sa odgovarajucim tackama stednje koja je predstavljena na ordinati. tj.S(Y) Apsolutno i relativno štednja raste sa porastom nivoa dohotka. a koji joj ostaje kada od poreznih prihoda odbije iznos za državnu potrošnj Funkcija stednje Funkcija štednje pokazuje odnos između razine štednje i realnog raspoloživog dohotka.1. i obrnuto.odnosno obim neto negativne stednje-kada je kriva stednje ispod apscise.2. S=I Nacionalna stednja je podijeljena na: privatnu stednju i javnu ( drzavnu ) stednju. Na dijagramu mozemo vidjeti da se sklonost potrošnji povećava sa povećanjem dohotka. Nacionalnu stednju sacinjavaju privatna stednja i javna stednja. STEDNJA Na nivou privrede štednja je jednaka dohotku umanjenom za potrošnju .a u ekonomiji ponude pretpostavka rasta su akumulacija i stednja. Štednja države ili javna štednja predstavlja novčani iznos koji država ima na raspolaganju za štednju. Nacionalna stednja ili stednja nacionalne ekonomije mora biti jednaka investicijama. Kriva sklonosti štednji proizlazi iz krive sklonosti potrošnji.ono što se ne potroši to se uštedi: S = Y . 6 . Funkcija štednje komplementarna je funkciji potrošnje. Njeno vertikalno rastojanje od apscise pokazuje obim neto pozitivne stednje-kada je kriva stednje iznad apsice. Privatna štednja predstavlja novčani iznos koji pojedinci imaju na raspolaganju za štednju (koji ima ostaje od dohotka) nakon što plate porez i odvoje sredstva za potrošnju. Kriva štednje predstavlja odstojanje između linije 45 stepeni i krive sklonosti potrošnji. štednja je funkcija dohotka: S = S (Y) Prema Kejnsu u ekonomiji potraznje stednja je dstimulator rasta.

sustav socijalnog i zdravstvenog osiguranja – naime više nije potrebna štednja za crne dane.. a gdje veća od dohotka.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Linija 45 stepeni. Samim tim lako možemo uočiti kolika je štednja pojedinih grupa. Štednja je tada jednaka nuli. na ovaj način. Naime od 80-ih godina u Americi je stopa štednje pala na 4% sa 6%. NEMA ŠTEDNJE-ako nema rastojanja između krive sklonosti potrošnji i linije 45 stepeni.brinkster. bolest 2. a ovo znači i usporavanje rasta. 1.. starost. kad opada rast ekonomije opada i štednja 4. gdje je manja. Neki mogući uzroci opadanja štednje su: 1.Dijagram2:Sklonost štednji ŠTEDNJA 100 50 0 -50 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD I II III IV V Izvor: http://www21.iznad linije 45 stepeni. 3. pokazuje gdje je potrošnja izjednačena sa dohotkom. OPADANJE ŠTEDNJE Poznato nam je da je ponašanje potrošnje vrlo stabilno vezano uz dohodak. a razlikujemo: NETO POZITIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi ispod linije 45 stepeni NETO NEGATIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi lijevo. Razvojem ovih trzista razvili su se novi instrumenti davanja zajmova.medju kojima se spominje inflacija.com/faks/clan/predmet. spori rast dohodaka. ostali izvori.3. tržišta kapitala. pa nema potrebe za štednjom.ali ponašanje štednje baš i nije. 7 .

ac.me/files/1270100629.jer smatra da se kamatna stopa ne moze odrediti na ovaj nacin. zato sto moramo uzeti u obzir funkcije potrošnje i štednje. Kada investiciona traznja raste kamatna stopa se povecava te na taj nacin ona povecava i stednju a smanjuje potrosnju. padom zaposlenosti te povećanjem poticaja. ali investicije i povećana potrošnja ne moraju nužno voditi povećanju dohotka i zaposlenosti. To proizilazi iz cinjenice da pojedinci ne rasporedjuju svoj dohodak samo prema potrosnji i stednji.klasicari smatrali da se prirodna ravnoteža uspostavlja pri stanju pune zaposlenosti i pune iskorištenosti proizvodnih kapaciteta. Uocio je da zaposlenost i visina dohotka zavise od nivoa ukupne potraznje ( potraznja za za potrošnim dobrima i potražnja za investicijama). Izjednacavanje te stednje je glavni pokazatelj koji ukazuje na uspostavljanje te ravnoteze.zato sto visina investicione traznje zavisi od profitne stope.2.wikipedia. Inlacija stimulise razne spekulativne aktivnosti. Prema klasičnoj ekonomskoj teoriji kamatna stopa je odredjena presjekom krive traznje za novcem-investicijama i krivom novcane ponude-stednje.Snizavanje dohotka je vece nego snizavanje obima investicija zato sto smanjenje investicija ima direktan uticaj na nezaposlenost. Kejnsovi su prethodnici.jer je uvidio da je inflacija jedan od velikih problema savremene ekonomije.org/wiki/Ekonomija 5. moraju postojati poticaji za investicije.pdf 8 . pripada investicijama. a sklonost štednji sa porastom dohotka raste. odnosno ostvarivanja pune zaposlenosti i maksimiranja dohotka.ciji obim odnosno nivo mora biti dovoljan da apsorbira visak ukupne proizvodnje nad potrosnjom.ekonomija.kao najveci problem kapitalistickog sistema.smanjenje potrosnje i dohotka.nego u skladu sa funkcijom potrosnje i funkijom stednjesklonost potrošnji opada. dakle štednju.dakle ona dovodi do nepravilne raspodjele bogatstva izmedju raslicitih slojeva drustva.umjesto da stimulise proizvodne.Kejns je zakljucio da stednja ne odrudjuje investicije nego da od traznje za investicijama zavisi nivo ponude. A da bi nivo tih investicija bila na zadovoljavajući. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJE Kejns je najvecio dio svoje paznje usmjerio na nezaposlenost. kojih u bogatijim društvima nema ili su vrlo niski – zato se prirodna ravnoteža ostvaruje samo siromašenjem tih društava.odnosno drustveni dohodak.ona umjesto da favorizuje stednju i investicija usmjerena je na potrosnju.a ne od kamatne stope.Kejns istice da kamatna stopa nije ta koja podstice stednju nego prvenstveno obim investicija.pa konacni uticaj povecanja kamatne stope ima direktan uticaj na stednju. Dakle.ali to ne ostavlja dovoljno prostora za investicije. Centralno mesto u Kejnsovoj teoriji opšte ravnoteže.http://bs. Ali Kejns osporava tu tvrdnju.Zbog smanjenog dohotka se manje izdvaja za stednju.a promjene u investicijama uticu na nivo stednje.Ali.tj.ali on smatra da se prirodna ravnoteža uspostavlja na nivou dohotka koji je nizi od pune zaposlenosti. Njegove tvrdnje proizilaze iz toga sto pri punoj zaposlenosti i sklonosti potrosaca u bogatijim drustvima postoji veliki interes za stednju. Pored problema nezaposlenosti kojim se bavio Kejns on je posvetio dosta paznje i inflaciji.http://www. ___________________________________ 4.te da visina kamatne stope nije zavisna od odnosa investicija i stednje.

stednja je veca od investicija.pdf 9 . Granicna efikasnost kapitala i sklonost ka potrosnji posjeduju tendenciju opadanja dok kamatna stopa ima tendeciju rasta iznadd nivoa koji bi se očekivao na osnovu tražnje za novčanim kapitalom.potrosnje. odnosno kako povecati investicije.kamatna stopa se mora prilagodjavati da bi dovela do ravnoteze stednje i investicija.Ukoliko je kamatna stopa visoka ponuda novca.Njegova teorija se zasniva na medjuovisnosti investicija. Agregat traznje zavisi od mnogih faktora medju kojima su najvazniji: -sklonost ka potrosnji -granicna efikasnost kapitala -kamatna stopa.ac.a dohodak zbiru potrosnje i investicija.stednje i dohotka.Polazeci od osnovnih postavki ravnoteze u kojoj su investicije jednake stednji.ako je kamatna stopa manja planirane investicije su vece od stednje.tj.sto cini sustinu ove teorije. Stednja=investicije=Porast kapitala=rast Prema klasicarima kamatna stopa se prilagodjava na bilo kom trzistu i na taj nacin ona osigurava ravnotezu stednje i investicija.i obrnuto.tj.ravnoteza na robnom trzistu u zatvorenoj privredi se ostvaruje kada je stednja jedanaka investicijama: S=I Ovaj odnos je izveden iz osnovnog makroekonomskog modela raspodjele nacionalnog dohotka: Y=C+I Odnosno: I=Y–C=S ________________________________ 6.Dakle.sto znaci da privreda moze proizvoditi output pune zaposlenosti bez mijenjanja cijena i najamnina.sposobnosti vracanja u ravnotezu.me/files/1270100629. Klasicari su smatrali da trziste ima samoregulatornu funkciju.Mozemo zakljuciti da Kejns polazi od postavke da ekonomska ravnoteza nije kontinuiran proces te da ekonomski sistem mozee postici ravnotezu i u uslovima visoke nezaposlenosti sto se razlikuje od klasicnog pristupa.iz cega proizilazi da je trajna nezaposlenost nemoguca. Dakle.http://www.ekonomija.on smatra da je osnovni pokretac drustvenog rasta i zaposlenosti agregat traznje. Klasicni ekonomisti fokusiraju svoju analizu na pronalazak savjeta za ekonomsku politiku.

dohodak će gravitirati ka ravnotežnoj tački E u kojoj se sijeku kriva štednje i kriva investicija.singidunum.www.ac. u kojoj je S = I.rs 10 . _______________________ 7.Sa druge strane stednja se tretira kao rastuca funkcija nacionalnog dohotka. tj.te predstavlja razliku izmedju nacionalnog dohotka i potrosnje: Y = C + I (Y) Buduci da su investicije opadajuca funkcija kamatne stope.singidunum.crnarupa. Y F yt I F E S S I Izvor: www.ac.ravnoteza na robnom trzistu se moze prikazati prema sljedecoj formuli I (I) = Y – C (Y) Na osnovu ove formule mozemo odrediti visinu nacionalnog dohotka pri svakoj kamatnoj stopi ali uz uslov da su investicije jednake stednji.crnarupa.rs Ovaj grafikon nam pokazuje da ukoliko se autonomne investicije formiraju na nekom od dohotka nezavisnom nivou.sa povecanjem kamatne stope opadaju investicije.

Dr Miomir Jakšić. dr Hamid Alibašić.Hodzic.com/faks/clan/predmet. za utvrđivanje ravnotežnog dohotka koristimo i metod potrošnja plus investicije. tj. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE Osim metoda štednja investicije.1.K. Rezultat drugog metoda je analogan rezultatu prvog metoda.Makroekonomija. Ovo predstavlja samo drugačiji oblik prvog metoda. Kada je proizvodnja veca od potrosnje povecava se zaliha robe te na osnovu toga preduzeca bi morala otpustati radnike i smanjivati proizvodnju.brinkster.2. Uticaj štednje i investicija na obim ND-a i zaposlenost se prikazuje na sljedecem dijagramu: Dijagram 8:Određivanje ravnotežnog nivoa ND-a pomoću metoda štednja-investicije ŠTEDNJA + INVESTICIJE 100 50 0 -50 1 2 3 4 5 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD Izvor: http://www21. 11 . __________________________ 8. METOD STEDNJA-INVESTICIJE Ovaj metod je najznačajniji metod u određivanju ravnotežnog nivoa neto društvenog proizvoda.Tuzla 2009 9.2. Ovdje se ravnotežni nivo nacionalnog dohotka na drugi način određuje presjekom krive potrošnja plus investicije sa linijom 45º. realnog nacionalnog dohotka.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Nivo ND-a određen je presjekom krive ukupne društvene štednje i linije investicija 2.

kada je stednja veca od investicija.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 12 .osnosno pretvaraju je u investicije radi uvecanja profita.onda je potrosnja veca od agregatne ponude.i razmislja se o tome da li svaka stednja dovodi do investicija.Osnovi makroekonomske analize 2. Pod ovim pojmovima se prije svega misli na odnos izmedju stvarne i novcane akumulacije. -Deflacioni jaz.scribd.a posljedice ovakvih ravnoteza su: -inflacioni jaz (kada su investicije vece od stednje) .cime dolazi do gomilanja zaliha preduzeca. Ravnoteza izmedju stednje i investicija moze biti uspostavljena iznad i ispod nivoa pune zaposlenosti.ali ne iz razloga investiranja. _________________________________________ 10. Stednju ne vrse samo preduzeca nego i mnogi drugi subjekti. U situaciji povoljnih investicionih prilika kapitalisticka preduzeca svoju stednju namjenjuju daljoj proizvodnji. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA Podvojenost stednje i investicija jedan je od vaznih elemenata Kejnsijanske analize.a povecava se i potraznja pa cijene pocinju da rastu.pa time agregatna ponuda postaje veca od potrosnje.3. Buduci da su investicije odredjene brojnim faktorima one predstavljaju najnepredvidljiviji dio agregatne traznje. http://www.domacinstva izdvajaju dohodak za stednju.

oni smatraju da bi novac koji je ustedjen mogao posuditi. dr Hamid Alibašić.. Ali sto vise stede to je manja ukupna stednja u ekonomskom sistemu.dohodak i zaposlenost Paradoks stednje je nacelo ciji je utemeljitelj John M.doci ce do manje potrosnje.zbog toga sto smatraju da ako ljud stede i na taj nacin se suzdrzavaju od potrosnje.pad potrosnje vodi ka povecanju bankovnih sredstava. Keynes.org/.zato sto porast stednje smanjuje potrosnju.izdavanju zajmova te daljoj potrosnji. Pored toga.h3s.a koje vodi ka smanjenju kamate na posudjeni novac.http://dalje. Paradoks štednje je za ekonomiju opasna pojava zbog toga sto kada pojedinci nesvjesni utiecaja svog kapitala na opstu ekonomsku sliku postupaju intuitivno. Ukoliko se poveca stednja bez povecanja obima investicija doci ce do paradoksa stednje . PARADOKS STEDNJE Povecanje stednje ne mora nuzno znaciti i povecanje obima investicija. Dakle. ___________________________ 11.te da ako drustvo stedi.gomilanja zaliha.dok za vrijeme ekspanzije stednja se obicno pretvara u investicije. odnosno za svoje dobro oni stede..a pad cijena bi podstakao potrosnju.sto se svodi na smanjenje zaposlenosti i dohotka.oni su vremensi radvojeni. U dugom roku porast štednje smanjenjem dohotka smanjuje i samu štednju.smanjena potraznja bi trebala dovesti do pada cijena.Dr Miomir Jakšić. Time bi doslo do povecanja ponude takvih zajmova. Paradoks štednje se najcesce desava kada se privreda nalazi u recesiji.www. Kejns smatra da je stednjnepozeljna u uslovima pune nezaposlenosti./24 13 .com 12.iako su ovi pojmovi medjuovisni.mnogi ekonomisti osporavaju ovu tvrdnju. Osnovi makroekonomske analize 13.a taj zajam bi povecao vrijednost potencijalnog ulaganja ljudi koji su posudili novac.koji polazi od tiga da pokusaj drustva da poveca svoju stednju moze dovesti i do smanjenja novca koji se stvarno stedi.4. Medjutim.odnosno moze dovesti i do kontraefekta.

GODINU Na kapitalnom racunu B i H od ukupnih priliva 52.ali ipak u manjoj vrijednosti nego prethodne godine. U toku 2007 godine bila je znacajna stavka stranih investicija koja je bila dominanta sto znaci da su uspjesno realizovani privatizovani sporazumi. Pored ovih faktora veoma su znacajne investicije koje na kapitlnom i finansijskom racunu predstavljaju 38.infrastrukturu.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Dakle analizom ostalih investicija se moze zakljuciti da je najvece smanjenje aktive ostalih investicija rezultat smanjenja aktive komercijalnih banaka u 2009 godini Grafikon: Direktne strane investicije Izvor:http://cbbh.pdf 14 .godine koji se prenio na 2009 godinu koji pokazuje da je aktiva ostalih investicija idalje u negativnom iskazu.9 %.u kojima su ukljucene investicije za zdravstvo.i ostale projekte koji bi trebali predstavljati osnovu za buduci rast.5.u odnosu na 2008. ______________________________ 14.http://cbbh.4 % sredstava.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.pdf Primjetan je manji priliv direktnih stranih investicija 2009 godine. U sklopu finansijskih racuna najznacajnije su direktne investicije i ostale investicije. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009.4 % se odnosi na transfere usmjere na javne projekte.a ostale investicije cine 37. Analizom investicija se moze uociti da je nastavljen trend iz 2008.

1 puta vece nego na kraju 2008. Investicije u vrijednosne papire su porasle za 1. Vlasnicki udio je bio znacajan u 2009. Izvor: http://cbbh.2 % ukupnih tokova direktnih stranih investicija.6%.U ovaj iznos ukljucen je i vrijednost zadrzanih zarada. Zadrzane zarade su pozitivne ali predstavljaju samo 3. osim trgovine motornim vozilima i motociklima. godine 5.godinu registrovano je smanjenje tokova direktnih stranih investicija u banke i to za 133 %.ali u odnosu na prethodnu godinu registrovano je smanjenje za 72%.1 miliona KM.zadrzane zarade i ostali kapital.0 miliona KM.postoje jos neke djelatnosti u kojima je povecan priliv direktnih stranih investicija a to su djelatnosti proisvodnje ostalih proizvoda od nemetalnih minerala i trgovina na malo.Ukoliko direktne investicije posmatramo prema BDP-u mozemo vidjeti da one predstavljaju 2.dakle ucesce vrijednosnih papira je 2. Ove dvije djelatnosti predstavljaju 41.430.1 %. godini i to sa oko 45% ucesca u tokove direktnih stranih investicija. Pored ovih. godinu smanjio za 50. U narednom grafikonu imamo pregled tokova direktnih stranih investicija u banke.sto predstavlja porast za 109.jer predstavlja neto odliv direktnih stranih investicija od oko 143.1 miliona KM.pri cemu je ovaj odliv stranih investicija u banke najizrazeniji u pogledu kapitala u vrijednosti od 212. Posmatrano po djelatnostima doslo je do znacajnog odliva stranih investicija na djelatnosti: Finansijsko posredovanje.9% bruto drustvenog proizvoda sto je najnizi iznos u odnosu na ostale periode iz kojih imaju zabiljezeni podaci.9 %. godine.1% direktnih stranih investicija u prvih devet mjeseci 2009.pdf 15 . STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR Iznos direktnih stranih investicija u B i H banke je negativan.3 miliona22 KM sto nam govori da se obim direktnih investicija u odnosu na 2008.izuzev osiguranja i penzionih fondova. Vrijednost direktnih stranih investicija prema procjenama CBBiH jeste 699.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.sto u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje za 87. U odnosu na 2008.1. Zakljucujemo da ukupne tokove direktnih stranih ulaganja u banke sacinjavaju vlasnicki udjeli.

godini zabiljezila pad u iznosu od 55.9 % vise u odnosu na prethodnu godinu.9 miliona KM tako da su time ublazili pad konetarnih agregata. Dakle. Sljedeca tabela prikazuje monetarne agregate kao % od BDP-a Izvor: http://cbbh.2 miliona KM.dok su depoziti banaka kod monetarne vlasti porasli za 230. Odnos M2 prema BDP-u u 2009 godini iznosio je 54. Pad ove monetarna baze rezultat je smanjenja gotovine izvan monetarnh vlasti. Usporavanje kapitalnih priliva iz inostrastva i povlacenje depozita iz domacih komercijalnih banaka rezultirali su znatno sporijim rastom novcane mase u odnosu na prethodnu godinu.najveci rast ucesca u BDP-u .6 % u odnosu na prethodnu godinu.2 %.3% sto je za oko 2. Ali za razliku od prethodne godine kada je bila zaustavljena tendencija velikog rasta monetarnih agregata u odnosu na BDP.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.monetarna baza je u 2009. DEPOZITI U B i H U 2009.pdf Pod uticajem negativnog salda prodaje i kupovine KM.a koja obuhvata orocene i stedne depozite u stranoj valuti.u 2009 godini je zabiljezen ubrzani proces monetizacije ekonomije i to zahvaljujuci cinjenici da je BDP u 2009 godini pao za oko 3. GODINI Uticaj finansijske krize u 2008.s tim sto je u 2009.posebno na njen finansijski sektor.godini imao je veliki odraz na ekonomiju Bosne i Hercegovine. 16 .godini taj rast tekao sporije za 1. Usporavanje tog rasta nastavljeno je i u 2009 godini.za 2.bilo da se odnosi na gotovinu izvan monetarne vlasti ili na gotovinu izvan banaka.5 % zabiljezen je kod komponente novacen mase u okviru kvazi novca. U vecini komponenti strukture novcane mase doslo je do blagog povecanja rasta tog odnosa.6.osim dijela novcane mase koji se odnosi na gotovinu.

9 miliona KM. Rast od 418. Takodje i kod ostalih depozita je zabiljezen rast za 11. za 2.3 miliona KM ili 3.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Na orocene i stedne depozite u stranoj valuti otpada najveci procenat kvazi novca 54.pdf 17 .te oni predstavljaju ne samo rast kvazi novca nego i novcane mase posmatrane u cjelini.6 miliona KM.dok treca komponenta novcane masedepoziti po vidjenu u stranoj valuti biljeze pad. Ukupni depoziti bankarskog sektora na kraju 2009.3%.19 milijardi KM.8% i ovi depoziti su glavni regeneratori ukupnog rasta depozita.odnosno rast po stopi od 8.1% zabiljezili su oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti.godine su iznosili 12.Ostali depoziti po vidjenu koji imaju mali udio u monetarnim bazama su pali u iznosu od 1. sto nam govori da je ukupan depozit u odnosu na 2008 godinu porastao za 249. Kod depozita stanovnistva zabiljezen je rast u iznosu od 455.tj.ali su pri tome oroceni i stedni depoziti u domacoj valuti porasli za 55. Depoziti kod banaka-sektorska struktura: Izvor: http://cbbh.7%.1%.7%.dvije komponente novcane mase obuhvacene kvazi novcem-oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti biljeze rast tokom godine.2% dok su depoziti po vidjenju u stranoj valuti opali za 70. Dakle.2 miliona KM.4 miliona KM.5 miliona KM ili 4.po godisnjoj stopi od 12. Ovo kretanje kvazi novca vraca povjerenje domace javnosti u bankarski sistem.

zato sto se njihovim djelovanje objasnjava zaposlenost i ukupan nivo nacionalnog dohotka. 18 . državna intervencija je bezuspješna i nepotrebna. u dužem razdoblju. Ravnotezni output je odredjen visinom dohotka pri kojem je stednja jednaka investicijama. Prilikom analize nacionalnog dohotka uzima se u razmatranje stednja i investicije. sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena. Oni smatraju da kapitalistički sistem. tj. nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije. Keynes i kejnsijanci ističu potpuno drugačiji stav prema kapitalistickom tržistu privrede. je pokazalo da je kapitalistički tržišni sistem. Ali. Prema neoklasičarima. Državna potrošnja će povećati ukupne investicije i povećati kamatnu stopu i na kraju smanjiti (istisnuti) investicije privatnog sektora. Historijsko iskustvo. hroničnu inflaciju. takođe.ZAKLJUCAK Na osnovu ovog seminarskog rada mozemo zakljuciti da savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji. bez pomoći države.

asp?bt=MAKROEKONOMIJA 3.org/wiki/Ekonomija 5.Makroekonomija. www.ekonomija.Tuzla 2009 8. dr Hamid Alibašić.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.K. http://www. http://www.pdf 7.com/faks/clan/predmet.scribd. http://www.wikipedia. Osnovi makroekonomske analize 9. http://www21.rs 19 .brinkster.me/files/1270100629.com 4. http://bs.ac.ac.scribd.crnarupa.pdf 6. Hodzic. Dr Miomir Jakšić.LITERATURA 1. http://cbbh.singidunum.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 2.

20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful