SEMINARSKI RAD

JU UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET DODIPLOMSKI STUDIJ

SEMINARSKI RAD IZ NASTAVNOG PREDMETA MAKROEKONOMIJA Tema: Ravnoteza stednje i investicija ( KLASICNI I KEJNZIJANSKI PRISTUP )

Predmetni professor : Dr. sc. Kadrija Hodžić, red.prof.

Kandidat : Lejla Tursunovic I-2377/09

Tuzla, Decembar, 2010.godina

SADRZAJ: UVOD.......................................................................................................................1 1. STEDNJA I INVESTICIJE..................................................................................4 1.1. Uloga i obim investicija................................................................................4 1.2. Stednja...........................................................................................................6 1.3. Opadanje stednje...........................................................................................7 2. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJA........................................................8 2.1. METOD STEDNJA-INVESTICIJE.............................................................11 2.2. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE........................................................12 2.3. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA.............................................12 4. PARADOKS STEDNJE.....................................................................................13 5. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009. GODINU...........................................14 5.1. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR..................................15 6. DEPOZITI U B i H U 2009. GODINI................................................................16 ZAKLJUCAK.........................................................................................................19 LITERATURA........................................................................................................20

2

inače. U središtu savremene postkejnsijanske makroekonomske analize nacionalnog dohotka nalazi se razmatranje štednje i investicija. Ova. John Maynard Keynes udario je temelje savremenoj makroekonomskoj analizi. Buduci da investicije uticu na rast nacionalnog dohotka. Savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji. vrlo aktuelna problematika.uticaj na nacionalni dohodak.te prikazati kako se ostvaruje njihova ravnoteza sto je i tema ovog seminarskog rada.njihovu ulogu. često se interpretira na različite načine. jer se međusobnim djelovanjem štednje i investicija objašnjava nivo ukupnog nacionalnog dohotka i ukupna zaposlenosti.sto podrazumijeva izjednacavanje velicine stednje i investicija. 3 .koja u prvi plan ističe problematiku makroekonomskih agregata(prije svega problematiku zaposlenosti).proizilazi potreba za odredjenom velicinom investicija.UVOD U ovom seminarskom radu cemo pokusati pribliziti pojmove stednja i investicije.

a investiranje mozemo shvatiti kao ispoljavanje tog procesa. http://www.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 4 . inflacija.dok investicije u sirem smislu obuhvataju sva izdvanja iz godisnje proizvodnje za ulaganja.pa da bi zadrzala postojeca proizvodna moc i sposobnost potrebno je stalno vrsiti razmjenu dotrajalih tehnickih sredstava za rad. Investicije u uzem smislu se odnose samo na uloganja u prosirenje proizvodnje. Tokom procesa proizvodnje sredstva za radd se vremenom trose i sve su manje sposobna da proizvode. Prilikom analize ovih problema. tj. opsteg porasta cijena.1. predmeta rada i radne snage. Investicije imaju dvostruku ulogu: -Prva se odnosi na zadrzavanje osnovnih privrednih subjekata.zato sto od velicine investicija zavisi da li ce vladati : -stanje masovne nezaposlenosti ili -stanje inflacije.Kejns kao najveci problem istice obim investicija. ULOGA I OBIM INVESTICIJA Pojam investicija ( lat.kako za obnavljanje tako i za prosirenje proizvodnje.Ona se odnosi na osiguranje novih sredstava za rad kojim se prosiruje materijalna osnova privredjivanja i uvecana proizvodna moc privrede.1. nedovoljna zaposlenost faktora proizvodnje: sredstava za rad. -Druga uloga investicija se odnosi na uvecanje cjelokupne proizvodne moci osnovnih privrednih subjekata.obnovnih investicija preostala velicina predstavlja ukupno raspoloziva sredstva koja se mogu usmjeriti ili u finalnu potrosnju ili u tzv.inflacije. Jedan od osnovnih problema savremenog kapitalističkog sistema jeste nezaposlenost .odnosno cime se obnavlja vrijednost materijalnih faktora proizvodnje nazivaju se obnovne investicije.nezaposlenosti. U zavisnosti od toga koliki je obim investiranje mozemo razlikovati investicije u uzem i sirem smislu. Kejns smatra da su investicije pokretac razvoja i kicma kapitalistickog poretka.tj. Na osnovu ovoga mozemo zakljuciti da obim investicija uveliko utice na fluktuacije dohotka i zaposlenosti u privredi svake zemlje. Za vrijeme velike depresije ( krize ) vladala je masovna nezaposlenost gdje je pad zaposlenosti prouzrokovao drastičan pad fizičkog obima proizvodnje. prosirujuce investicije.tj. Investire ) podrazumijeva proces ulaganja. Ovaj dio investicione potrosnje kojim se proizvodna moc zadrzava.scribd. STEDNJA I INVESTICIJE 1. Pored nezaposlenosti kao velikog problema u savremenoj privredi imamo jos jedan vazan problem a to je opsti porast cijena. ___________________________________________ 1. Stanje nezaposlenosti i depresije javlja se u slučaju opadanja privredne aktivnosti u privredi jedne zemlje.Nakon podmirenja ovih materijalnih troskova i tzv.depresije.

povećanje zaposlenosti . tj.. Investicije zavise od: -Velicine prihoda. u dužem razdoblju. što je i dokazalo historijsko iskustvo. Ako su kamate i porezi veci.manje su sanse i poticaji za investiranje. Uticaj investicija na dohodak preko zaposlenosti pokreće čitav mehanizam: porast investicija -povećanje tražnje investicionih dobara .Prije Kejnsa. deflacije i zastoja u sistemu privređivanja neke zemlje.koja se odnose na stanje privrede. tj. automatizam njenog tržišnog mehanizma u kojem se pojedini faktori proizvodnje sami po sebi mobilišu i kombinuju.sto podrazumijeva da ce do investiranja doci samo ako je ocekivana profitabilnost investicija visoka. Takođe je pokazano da je kapitalistički tržišni sistem.i obrnuto. Ali buduci da su se takva razmisljanja pokazala neefikasnim tokom velike depresije. tj. -Velicine troskova investiranja u kojima su najvazniji kamata i porez.porast tražnjepotrošnih dobara . 5 . Ako je stanje privrede povoljno doci ce do vecih investiranja. nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije. faktora proizvodnje. pri čemu se stvara takva struktura investicija i proizvodnje koja "odgovara potrebama potrošača". Tradicionalne ekonomije ( klasicari ) su isticali prednost kapitalističke tržišne privrede. neiskorištenosti kapaciteta.tako da time dolazi do povećavanja nezaposlenosti i depresije. -Ocekivanja.Kejns i kejnsijanci su tvrdili da trziste nema nikakvu samoregulatornu funkciju te da bez pomoci drzave .predstavnici tzv. Trzisni sistem u kapitalizmu može dugo da ostane na niskom nivou investicija.porast dohotka – povećanje tražnje potrošnih dobara. sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena. hroničnu inflaciju.

a u ekonomiji ponude pretpostavka rasta su akumulacija i stednja.odnosno obim neto negativne stednje-kada je kriva stednje ispod apscise. tj.2. Štednja države ili javna štednja predstavlja novčani iznos koji država ima na raspolaganju za štednju. Nacionalna stednja ili stednja nacionalne ekonomije mora biti jednaka investicijama. i obrnuto. Kriva sklonosti štednji proizlazi iz krive sklonosti potrošnji. Kriva štednje predstavlja odstojanje između linije 45 stepeni i krive sklonosti potrošnji. Nacionalnu stednju sacinjavaju privatna stednja i javna stednja. Privatna štednja predstavlja novčani iznos koji pojedinci imaju na raspolaganju za štednju (koji ima ostaje od dohotka) nakon što plate porez i odvoje sredstva za potrošnju.ono što se ne potroši to se uštedi: S = Y . Funkcija štednje komplementarna je funkciji potrošnje. 6 . štednja je funkcija dohotka: S = S (Y) Prema Kejnsu u ekonomiji potraznje stednja je dstimulator rasta. Na dijagramu mozemo vidjeti da se sklonost potrošnji povećava sa povećanjem dohotka.1. S=I Nacionalna stednja je podijeljena na: privatnu stednju i javnu ( drzavnu ) stednju. STEDNJA Na nivou privrede štednja je jednaka dohotku umanjenom za potrošnju . a koji joj ostaje kada od poreznih prihoda odbije iznos za državnu potrošnj Funkcija stednje Funkcija štednje pokazuje odnos između razine štednje i realnog raspoloživog dohotka. Ona se dobije spajanjem tacaka na apscisi koja predstavlja nacionalni dohodak sa odgovarajucim tackama stednje koja je predstavljena na ordinati. Njeno vertikalno rastojanje od apscise pokazuje obim neto pozitivne stednje-kada je kriva stednje iznad apsice.S(Y) Apsolutno i relativno štednja raste sa porastom nivoa dohotka.

Štednja je tada jednaka nuli. na ovaj način.ali ponašanje štednje baš i nije. a razlikujemo: NETO POZITIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi ispod linije 45 stepeni NETO NEGATIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi lijevo. Samim tim lako možemo uočiti kolika je štednja pojedinih grupa. ostali izvori. Razvojem ovih trzista razvili su se novi instrumenti davanja zajmova.brinkster.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Linija 45 stepeni. pa nema potrebe za štednjom. spori rast dohodaka. sustav socijalnog i zdravstvenog osiguranja – naime više nije potrebna štednja za crne dane. 7 . Neki mogući uzroci opadanja štednje su: 1.. starost. a gdje veća od dohotka.Dijagram2:Sklonost štednji ŠTEDNJA 100 50 0 -50 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD I II III IV V Izvor: http://www21. NEMA ŠTEDNJE-ako nema rastojanja između krive sklonosti potrošnji i linije 45 stepeni. a ovo znači i usporavanje rasta. 1. kad opada rast ekonomije opada i štednja 4.iznad linije 45 stepeni.. OPADANJE ŠTEDNJE Poznato nam je da je ponašanje potrošnje vrlo stabilno vezano uz dohodak.3. tržišta kapitala. Naime od 80-ih godina u Americi je stopa štednje pala na 4% sa 6%. pokazuje gdje je potrošnja izjednačena sa dohotkom.com/faks/clan/predmet. 3. gdje je manja. bolest 2.medju kojima se spominje inflacija.

moraju postojati poticaji za investicije. Uocio je da zaposlenost i visina dohotka zavise od nivoa ukupne potraznje ( potraznja za za potrošnim dobrima i potražnja za investicijama).klasicari smatrali da se prirodna ravnoteža uspostavlja pri stanju pune zaposlenosti i pune iskorištenosti proizvodnih kapaciteta.ali on smatra da se prirodna ravnoteža uspostavlja na nivou dohotka koji je nizi od pune zaposlenosti. odnosno ostvarivanja pune zaposlenosti i maksimiranja dohotka.http://bs.me/files/1270100629. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJE Kejns je najvecio dio svoje paznje usmjerio na nezaposlenost.a promjene u investicijama uticu na nivo stednje. A da bi nivo tih investicija bila na zadovoljavajući.nego u skladu sa funkcijom potrosnje i funkijom stednjesklonost potrošnji opada. Inlacija stimulise razne spekulativne aktivnosti.pdf 8 .smanjenje potrosnje i dohotka.odnosno drustveni dohodak. Njegove tvrdnje proizilaze iz toga sto pri punoj zaposlenosti i sklonosti potrosaca u bogatijim drustvima postoji veliki interes za stednju.pa konacni uticaj povecanja kamatne stope ima direktan uticaj na stednju.tj. ali investicije i povećana potrošnja ne moraju nužno voditi povećanju dohotka i zaposlenosti.ali to ne ostavlja dovoljno prostora za investicije.a ne od kamatne stope.Kejns istice da kamatna stopa nije ta koja podstice stednju nego prvenstveno obim investicija.jer smatra da se kamatna stopa ne moze odrediti na ovaj nacin.zato sto visina investicione traznje zavisi od profitne stope.ekonomija. To proizilazi iz cinjenice da pojedinci ne rasporedjuju svoj dohodak samo prema potrosnji i stednji.umjesto da stimulise proizvodne.2. Centralno mesto u Kejnsovoj teoriji opšte ravnoteže.Kejns je zakljucio da stednja ne odrudjuje investicije nego da od traznje za investicijama zavisi nivo ponude. Dakle. Pored problema nezaposlenosti kojim se bavio Kejns on je posvetio dosta paznje i inflaciji. zato sto moramo uzeti u obzir funkcije potrošnje i štednje. pripada investicijama. Kejnsovi su prethodnici.Snizavanje dohotka je vece nego snizavanje obima investicija zato sto smanjenje investicija ima direktan uticaj na nezaposlenost.Zbog smanjenog dohotka se manje izdvaja za stednju.dakle ona dovodi do nepravilne raspodjele bogatstva izmedju raslicitih slojeva drustva.ac.te da visina kamatne stope nije zavisna od odnosa investicija i stednje.ciji obim odnosno nivo mora biti dovoljan da apsorbira visak ukupne proizvodnje nad potrosnjom.ona umjesto da favorizuje stednju i investicija usmjerena je na potrosnju. a sklonost štednji sa porastom dohotka raste.Ali.http://www. dakle štednju. padom zaposlenosti te povećanjem poticaja.jer je uvidio da je inflacija jedan od velikih problema savremene ekonomije. Izjednacavanje te stednje je glavni pokazatelj koji ukazuje na uspostavljanje te ravnoteze. Prema klasičnoj ekonomskoj teoriji kamatna stopa je odredjena presjekom krive traznje za novcem-investicijama i krivom novcane ponude-stednje.org/wiki/Ekonomija 5. kojih u bogatijim društvima nema ili su vrlo niski – zato se prirodna ravnoteža ostvaruje samo siromašenjem tih društava.kao najveci problem kapitalistickog sistema. Ali Kejns osporava tu tvrdnju.wikipedia. ___________________________________ 4. Kada investiciona traznja raste kamatna stopa se povecava te na taj nacin ona povecava i stednju a smanjuje potrosnju.

i obrnuto.kamatna stopa se mora prilagodjavati da bi dovela do ravnoteze stednje i investicija.me/files/1270100629.potrosnje.stednje i dohotka. Stednja=investicije=Porast kapitala=rast Prema klasicarima kamatna stopa se prilagodjava na bilo kom trzistu i na taj nacin ona osigurava ravnotezu stednje i investicija. odnosno kako povecati investicije.Polazeci od osnovnih postavki ravnoteze u kojoj su investicije jednake stednji.http://www. Klasicni ekonomisti fokusiraju svoju analizu na pronalazak savjeta za ekonomsku politiku.sposobnosti vracanja u ravnotezu.tj. Agregat traznje zavisi od mnogih faktora medju kojima su najvazniji: -sklonost ka potrosnji -granicna efikasnost kapitala -kamatna stopa.pdf 9 . Dakle.ako je kamatna stopa manja planirane investicije su vece od stednje.Ukoliko je kamatna stopa visoka ponuda novca.iz cega proizilazi da je trajna nezaposlenost nemoguca.on smatra da je osnovni pokretac drustvenog rasta i zaposlenosti agregat traznje.stednja je veca od investicija.Dakle.ravnoteza na robnom trzistu u zatvorenoj privredi se ostvaruje kada je stednja jedanaka investicijama: S=I Ovaj odnos je izveden iz osnovnog makroekonomskog modela raspodjele nacionalnog dohotka: Y=C+I Odnosno: I=Y–C=S ________________________________ 6. Klasicari su smatrali da trziste ima samoregulatornu funkciju.ac.Mozemo zakljuciti da Kejns polazi od postavke da ekonomska ravnoteza nije kontinuiran proces te da ekonomski sistem mozee postici ravnotezu i u uslovima visoke nezaposlenosti sto se razlikuje od klasicnog pristupa.sto znaci da privreda moze proizvoditi output pune zaposlenosti bez mijenjanja cijena i najamnina.a dohodak zbiru potrosnje i investicija. Granicna efikasnost kapitala i sklonost ka potrosnji posjeduju tendenciju opadanja dok kamatna stopa ima tendeciju rasta iznadd nivoa koji bi se očekivao na osnovu tražnje za novčanim kapitalom.sto cini sustinu ove teorije.Njegova teorija se zasniva na medjuovisnosti investicija.ekonomija.tj.

ravnoteza na robnom trzistu se moze prikazati prema sljedecoj formuli I (I) = Y – C (Y) Na osnovu ove formule mozemo odrediti visinu nacionalnog dohotka pri svakoj kamatnoj stopi ali uz uslov da su investicije jednake stednji. tj.crnarupa.Sa druge strane stednja se tretira kao rastuca funkcija nacionalnog dohotka.rs Ovaj grafikon nam pokazuje da ukoliko se autonomne investicije formiraju na nekom od dohotka nezavisnom nivou. Y F yt I F E S S I Izvor: www.www.te predstavlja razliku izmedju nacionalnog dohotka i potrosnje: Y = C + I (Y) Buduci da su investicije opadajuca funkcija kamatne stope.ac.sa povecanjem kamatne stope opadaju investicije.singidunum. u kojoj je S = I.ac.crnarupa. _______________________ 7.singidunum. dohodak će gravitirati ka ravnotežnoj tački E u kojoj se sijeku kriva štednje i kriva investicija.rs 10 .

METOD POTROSNJA-INVESTICIJE Osim metoda štednja investicije. Ovdje se ravnotežni nivo nacionalnog dohotka na drugi način određuje presjekom krive potrošnja plus investicije sa linijom 45º.2.brinkster.2. Ovo predstavlja samo drugačiji oblik prvog metoda.K. METOD STEDNJA-INVESTICIJE Ovaj metod je najznačajniji metod u određivanju ravnotežnog nivoa neto društvenog proizvoda. za utvrđivanje ravnotežnog dohotka koristimo i metod potrošnja plus investicije.1. tj.Makroekonomija. realnog nacionalnog dohotka. Rezultat drugog metoda je analogan rezultatu prvog metoda. 11 .Dr Miomir Jakšić.Tuzla 2009 9. __________________________ 8. Uticaj štednje i investicija na obim ND-a i zaposlenost se prikazuje na sljedecem dijagramu: Dijagram 8:Određivanje ravnotežnog nivoa ND-a pomoću metoda štednja-investicije ŠTEDNJA + INVESTICIJE 100 50 0 -50 1 2 3 4 5 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD Izvor: http://www21.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Nivo ND-a određen je presjekom krive ukupne društvene štednje i linije investicija 2. dr Hamid Alibašić. Kada je proizvodnja veca od potrosnje povecava se zaliha robe te na osnovu toga preduzeca bi morala otpustati radnike i smanjivati proizvodnju.Hodzic.com/faks/clan/predmet.

domacinstva izdvajaju dohodak za stednju. U situaciji povoljnih investicionih prilika kapitalisticka preduzeca svoju stednju namjenjuju daljoj proizvodnji.3.pa time agregatna ponuda postaje veca od potrosnje. Pod ovim pojmovima se prije svega misli na odnos izmedju stvarne i novcane akumulacije. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA Podvojenost stednje i investicija jedan je od vaznih elemenata Kejnsijanske analize. -Deflacioni jaz. http://www. Buduci da su investicije odredjene brojnim faktorima one predstavljaju najnepredvidljiviji dio agregatne traznje.Osnovi makroekonomske analize 2.ali ne iz razloga investiranja.i razmislja se o tome da li svaka stednja dovodi do investicija.scribd.osnosno pretvaraju je u investicije radi uvecanja profita.a povecava se i potraznja pa cijene pocinju da rastu.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 12 .kada je stednja veca od investicija.onda je potrosnja veca od agregatne ponude. Ravnoteza izmedju stednje i investicija moze biti uspostavljena iznad i ispod nivoa pune zaposlenosti.a posljedice ovakvih ravnoteza su: -inflacioni jaz (kada su investicije vece od stednje) .cime dolazi do gomilanja zaliha preduzeca. _________________________________________ 10. Stednju ne vrse samo preduzeca nego i mnogi drugi subjekti.

zbog toga sto smatraju da ako ljud stede i na taj nacin se suzdrzavaju od potrosnje.4.com 12.koji polazi od tiga da pokusaj drustva da poveca svoju stednju moze dovesti i do smanjenja novca koji se stvarno stedi. U dugom roku porast štednje smanjenjem dohotka smanjuje i samu štednju. Ukoliko se poveca stednja bez povecanja obima investicija doci ce do paradoksa stednje . PARADOKS STEDNJE Povecanje stednje ne mora nuzno znaciti i povecanje obima investicija. Time bi doslo do povecanja ponude takvih zajmova.a taj zajam bi povecao vrijednost potencijalnog ulaganja ljudi koji su posudili novac. Kejns smatra da je stednjnepozeljna u uslovima pune nezaposlenosti.mnogi ekonomisti osporavaju ovu tvrdnju.dohodak i zaposlenost Paradoks stednje je nacelo ciji je utemeljitelj John M.odnosno moze dovesti i do kontraefekta. ___________________________ 11.te da ako drustvo stedi.gomilanja zaliha.sto se svodi na smanjenje zaposlenosti i dohotka.org/.iako su ovi pojmovi medjuovisni.. Dakle. odnosno za svoje dobro oni stede.oni su vremensi radvojeni.h3s. Paradoks štednje se najcesce desava kada se privreda nalazi u recesiji./24 13 .a koje vodi ka smanjenju kamate na posudjeni novac.doci ce do manje potrosnje.a pad cijena bi podstakao potrosnju. Keynes.http://dalje.oni smatraju da bi novac koji je ustedjen mogao posuditi.izdavanju zajmova te daljoj potrosnji.www. Medjutim. Osnovi makroekonomske analize 13.pad potrosnje vodi ka povecanju bankovnih sredstava. Paradoks štednje je za ekonomiju opasna pojava zbog toga sto kada pojedinci nesvjesni utiecaja svog kapitala na opstu ekonomsku sliku postupaju intuitivno. dr Hamid Alibašić.zato sto porast stednje smanjuje potrosnju..dok za vrijeme ekspanzije stednja se obicno pretvara u investicije. Pored toga. Ali sto vise stede to je manja ukupna stednja u ekonomskom sistemu.Dr Miomir Jakšić.smanjena potraznja bi trebala dovesti do pada cijena.

pdf Primjetan je manji priliv direktnih stranih investicija 2009 godine. U toku 2007 godine bila je znacajna stavka stranih investicija koja je bila dominanta sto znaci da su uspjesno realizovani privatizovani sporazumi.http://cbbh. U sklopu finansijskih racuna najznacajnije su direktne investicije i ostale investicije.infrastrukturu. ______________________________ 14.godine koji se prenio na 2009 godinu koji pokazuje da je aktiva ostalih investicija idalje u negativnom iskazu.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Dakle analizom ostalih investicija se moze zakljuciti da je najvece smanjenje aktive ostalih investicija rezultat smanjenja aktive komercijalnih banaka u 2009 godini Grafikon: Direktne strane investicije Izvor:http://cbbh.4 % sredstava.u odnosu na 2008.pdf 14 .a ostale investicije cine 37.i ostale projekte koji bi trebali predstavljati osnovu za buduci rast.ali ipak u manjoj vrijednosti nego prethodne godine.9 %.u kojima su ukljucene investicije za zdravstvo.5. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009. Pored ovih faktora veoma su znacajne investicije koje na kapitlnom i finansijskom racunu predstavljaju 38.4 % se odnosi na transfere usmjere na javne projekte. GODINU Na kapitalnom racunu B i H od ukupnih priliva 52. Analizom investicija se moze uociti da je nastavljen trend iz 2008.

pri cemu je ovaj odliv stranih investicija u banke najizrazeniji u pogledu kapitala u vrijednosti od 212.430.1 %.6%.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. godine 5.sto u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje za 87.1. Ove dvije djelatnosti predstavljaju 41.1 miliona KM.sto predstavlja porast za 109.3 miliona22 KM sto nam govori da se obim direktnih investicija u odnosu na 2008.godinu registrovano je smanjenje tokova direktnih stranih investicija u banke i to za 133 %. Vrijednost direktnih stranih investicija prema procjenama CBBiH jeste 699. U odnosu na 2008.pdf 15 . U narednom grafikonu imamo pregled tokova direktnih stranih investicija u banke.9 %. Zadrzane zarade su pozitivne ali predstavljaju samo 3. Investicije u vrijednosne papire su porasle za 1. godine.1% direktnih stranih investicija u prvih devet mjeseci 2009.1 puta vece nego na kraju 2008.2 % ukupnih tokova direktnih stranih investicija.9% bruto drustvenog proizvoda sto je najnizi iznos u odnosu na ostale periode iz kojih imaju zabiljezeni podaci.U ovaj iznos ukljucen je i vrijednost zadrzanih zarada. Izvor: http://cbbh.Ukoliko direktne investicije posmatramo prema BDP-u mozemo vidjeti da one predstavljaju 2.jer predstavlja neto odliv direktnih stranih investicija od oko 143. Posmatrano po djelatnostima doslo je do znacajnog odliva stranih investicija na djelatnosti: Finansijsko posredovanje.ali u odnosu na prethodnu godinu registrovano je smanjenje za 72%.dakle ucesce vrijednosnih papira je 2. Pored ovih.postoje jos neke djelatnosti u kojima je povecan priliv direktnih stranih investicija a to su djelatnosti proisvodnje ostalih proizvoda od nemetalnih minerala i trgovina na malo. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR Iznos direktnih stranih investicija u B i H banke je negativan. Zakljucujemo da ukupne tokove direktnih stranih ulaganja u banke sacinjavaju vlasnicki udjeli.izuzev osiguranja i penzionih fondova. godinu smanjio za 50.zadrzane zarade i ostali kapital. godini i to sa oko 45% ucesca u tokove direktnih stranih investicija.0 miliona KM. Vlasnicki udio je bio znacajan u 2009.1 miliona KM. osim trgovine motornim vozilima i motociklima.

16 . GODINI Uticaj finansijske krize u 2008.za 2. godini zabiljezila pad u iznosu od 55. Pad ove monetarna baze rezultat je smanjenja gotovine izvan monetarnh vlasti.a koja obuhvata orocene i stedne depozite u stranoj valuti.godini imao je veliki odraz na ekonomiju Bosne i Hercegovine.3% sto je za oko 2.5 % zabiljezen je kod komponente novacen mase u okviru kvazi novca.posebno na njen finansijski sektor.2 miliona KM.6.osim dijela novcane mase koji se odnosi na gotovinu.pdf Pod uticajem negativnog salda prodaje i kupovine KM. Ali za razliku od prethodne godine kada je bila zaustavljena tendencija velikog rasta monetarnih agregata u odnosu na BDP. Usporavanje kapitalnih priliva iz inostrastva i povlacenje depozita iz domacih komercijalnih banaka rezultirali su znatno sporijim rastom novcane mase u odnosu na prethodnu godinu. Sljedeca tabela prikazuje monetarne agregate kao % od BDP-a Izvor: http://cbbh.2 %.monetarna baza je u 2009.dok su depoziti banaka kod monetarne vlasti porasli za 230.bilo da se odnosi na gotovinu izvan monetarne vlasti ili na gotovinu izvan banaka. Usporavanje tog rasta nastavljeno je i u 2009 godini. DEPOZITI U B i H U 2009.u 2009 godini je zabiljezen ubrzani proces monetizacije ekonomije i to zahvaljujuci cinjenici da je BDP u 2009 godini pao za oko 3.9 % vise u odnosu na prethodnu godinu. Odnos M2 prema BDP-u u 2009 godini iznosio je 54.6 % u odnosu na prethodnu godinu.9 miliona KM tako da su time ublazili pad konetarnih agregata.s tim sto je u 2009. U vecini komponenti strukture novcane mase doslo je do blagog povecanja rasta tog odnosa.najveci rast ucesca u BDP-u .ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Dakle.godini taj rast tekao sporije za 1.

9 miliona KM.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Dakle.ali su pri tome oroceni i stedni depoziti u domacoj valuti porasli za 55.2 miliona KM.godine su iznosili 12.te oni predstavljaju ne samo rast kvazi novca nego i novcane mase posmatrane u cjelini. Takodje i kod ostalih depozita je zabiljezen rast za 11.19 milijardi KM.7%. Na orocene i stedne depozite u stranoj valuti otpada najveci procenat kvazi novca 54.1% zabiljezili su oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti.3 miliona KM ili 3. Kod depozita stanovnistva zabiljezen je rast u iznosu od 455. Ovo kretanje kvazi novca vraca povjerenje domace javnosti u bankarski sistem. sto nam govori da je ukupan depozit u odnosu na 2008 godinu porastao za 249. Depoziti kod banaka-sektorska struktura: Izvor: http://cbbh.4 miliona KM.tj. Ukupni depoziti bankarskog sektora na kraju 2009.7%.8% i ovi depoziti su glavni regeneratori ukupnog rasta depozita.3%.pdf 17 .6 miliona KM. Rast od 418.dok treca komponenta novcane masedepoziti po vidjenu u stranoj valuti biljeze pad.odnosno rast po stopi od 8.Ostali depoziti po vidjenu koji imaju mali udio u monetarnim bazama su pali u iznosu od 1.po godisnjoj stopi od 12. za 2.5 miliona KM ili 4.dvije komponente novcane mase obuhvacene kvazi novcem-oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti biljeze rast tokom godine.2% dok su depoziti po vidjenju u stranoj valuti opali za 70.1%.

zato sto se njihovim djelovanje objasnjava zaposlenost i ukupan nivo nacionalnog dohotka.ZAKLJUCAK Na osnovu ovog seminarskog rada mozemo zakljuciti da savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji. Ravnotezni output je odredjen visinom dohotka pri kojem je stednja jednaka investicijama. državna intervencija je bezuspješna i nepotrebna. sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena. Prema neoklasičarima. tj. Državna potrošnja će povećati ukupne investicije i povećati kamatnu stopu i na kraju smanjiti (istisnuti) investicije privatnog sektora. takođe. Oni smatraju da kapitalistički sistem. u dužem razdoblju. bez pomoći države. hroničnu inflaciju. 18 . Ali. Prilikom analize nacionalnog dohotka uzima se u razmatranje stednja i investicije. je pokazalo da je kapitalistički tržišni sistem. Keynes i kejnsijanci ističu potpuno drugačiji stav prema kapitalistickom tržistu privrede. nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije. Historijsko iskustvo.

asp?bt=MAKROEKONOMIJA 3.LITERATURA 1.scribd.singidunum. www.rs 19 .me/files/1270100629.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 2.brinkster. dr Hamid Alibašić.org/wiki/Ekonomija 5. Dr Miomir Jakšić. http://www.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.scribd.wikipedia.com/faks/clan/predmet.crnarupa. http://cbbh.pdf 6.ekonomija.K. http://bs.ac. http://www21. http://www.ac.pdf 7.Makroekonomija. Hodzic.com 4. Osnovi makroekonomske analize 9.Tuzla 2009 8. http://www.

20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful