P. 1
SEMINARSKI RAD

SEMINARSKI RAD

|Views: 1,787|Likes:
Published by Lejla Tursunovic

More info:

Published by: Lejla Tursunovic on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2014

pdf

text

original

JU UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET DODIPLOMSKI STUDIJ

SEMINARSKI RAD IZ NASTAVNOG PREDMETA MAKROEKONOMIJA Tema: Ravnoteza stednje i investicija ( KLASICNI I KEJNZIJANSKI PRISTUP )

Predmetni professor : Dr. sc. Kadrija Hodžić, red.prof.

Kandidat : Lejla Tursunovic I-2377/09

Tuzla, Decembar, 2010.godina

SADRZAJ: UVOD.......................................................................................................................1 1. STEDNJA I INVESTICIJE..................................................................................4 1.1. Uloga i obim investicija................................................................................4 1.2. Stednja...........................................................................................................6 1.3. Opadanje stednje...........................................................................................7 2. RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJA........................................................8 2.1. METOD STEDNJA-INVESTICIJE.............................................................11 2.2. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE........................................................12 2.3. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA.............................................12 4. PARADOKS STEDNJE.....................................................................................13 5. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009. GODINU...........................................14 5.1. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR..................................15 6. DEPOZITI U B i H U 2009. GODINI................................................................16 ZAKLJUCAK.........................................................................................................19 LITERATURA........................................................................................................20

2

njihovu ulogu.UVOD U ovom seminarskom radu cemo pokusati pribliziti pojmove stednja i investicije. Buduci da investicije uticu na rast nacionalnog dohotka. 3 . inače. Ova.koja u prvi plan ističe problematiku makroekonomskih agregata(prije svega problematiku zaposlenosti).te prikazati kako se ostvaruje njihova ravnoteza sto je i tema ovog seminarskog rada. vrlo aktuelna problematika. često se interpretira na različite načine. U središtu savremene postkejnsijanske makroekonomske analize nacionalnog dohotka nalazi se razmatranje štednje i investicija.proizilazi potreba za odredjenom velicinom investicija.sto podrazumijeva izjednacavanje velicine stednje i investicija. John Maynard Keynes udario je temelje savremenoj makroekonomskoj analizi.uticaj na nacionalni dohodak. Savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji. jer se međusobnim djelovanjem štednje i investicija objašnjava nivo ukupnog nacionalnog dohotka i ukupna zaposlenosti.

1. STEDNJA I INVESTICIJE 1. -Druga uloga investicija se odnosi na uvecanje cjelokupne proizvodne moci osnovnih privrednih subjekata. ___________________________________________ 1.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 4 .kako za obnavljanje tako i za prosirenje proizvodnje. tj.depresije. Tokom procesa proizvodnje sredstva za radd se vremenom trose i sve su manje sposobna da proizvode.Ona se odnosi na osiguranje novih sredstava za rad kojim se prosiruje materijalna osnova privredjivanja i uvecana proizvodna moc privrede. Investire ) podrazumijeva proces ulaganja. Prilikom analize ovih problema. Pored nezaposlenosti kao velikog problema u savremenoj privredi imamo jos jedan vazan problem a to je opsti porast cijena. Za vrijeme velike depresije ( krize ) vladala je masovna nezaposlenost gdje je pad zaposlenosti prouzrokovao drastičan pad fizičkog obima proizvodnje.Nakon podmirenja ovih materijalnih troskova i tzv.inflacije.nezaposlenosti. prosirujuce investicije. predmeta rada i radne snage.scribd. Stanje nezaposlenosti i depresije javlja se u slučaju opadanja privredne aktivnosti u privredi jedne zemlje. U zavisnosti od toga koliki je obim investiranje mozemo razlikovati investicije u uzem i sirem smislu. http://www. Kejns smatra da su investicije pokretac razvoja i kicma kapitalistickog poretka.1. inflacija.pa da bi zadrzala postojeca proizvodna moc i sposobnost potrebno je stalno vrsiti razmjenu dotrajalih tehnickih sredstava za rad. ULOGA I OBIM INVESTICIJA Pojam investicija ( lat. Investicije imaju dvostruku ulogu: -Prva se odnosi na zadrzavanje osnovnih privrednih subjekata.zato sto od velicine investicija zavisi da li ce vladati : -stanje masovne nezaposlenosti ili -stanje inflacije. a investiranje mozemo shvatiti kao ispoljavanje tog procesa.tj. nedovoljna zaposlenost faktora proizvodnje: sredstava za rad. Ovaj dio investicione potrosnje kojim se proizvodna moc zadrzava.Kejns kao najveci problem istice obim investicija.odnosno cime se obnavlja vrijednost materijalnih faktora proizvodnje nazivaju se obnovne investicije.obnovnih investicija preostala velicina predstavlja ukupno raspoloziva sredstva koja se mogu usmjeriti ili u finalnu potrosnju ili u tzv.tj.dok investicije u sirem smislu obuhvataju sva izdvanja iz godisnje proizvodnje za ulaganja. Jedan od osnovnih problema savremenog kapitalističkog sistema jeste nezaposlenost . Na osnovu ovoga mozemo zakljuciti da obim investicija uveliko utice na fluktuacije dohotka i zaposlenosti u privredi svake zemlje. Investicije u uzem smislu se odnose samo na uloganja u prosirenje proizvodnje. opsteg porasta cijena.

-Velicine troskova investiranja u kojima su najvazniji kamata i porez. sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena.porast dohotka – povećanje tražnje potrošnih dobara. tj. Trzisni sistem u kapitalizmu može dugo da ostane na niskom nivou investicija. što je i dokazalo historijsko iskustvo.i obrnuto. tj.manje su sanse i poticaji za investiranje.Prije Kejnsa. u dužem razdoblju. automatizam njenog tržišnog mehanizma u kojem se pojedini faktori proizvodnje sami po sebi mobilišu i kombinuju. Ako je stanje privrede povoljno doci ce do vecih investiranja.koja se odnose na stanje privrede.Kejns i kejnsijanci su tvrdili da trziste nema nikakvu samoregulatornu funkciju te da bez pomoci drzave . Tradicionalne ekonomije ( klasicari ) su isticali prednost kapitalističke tržišne privrede. -Ocekivanja. Ali buduci da su se takva razmisljanja pokazala neefikasnim tokom velike depresije. nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije.porast tražnjepotrošnih dobara .. Uticaj investicija na dohodak preko zaposlenosti pokreće čitav mehanizam: porast investicija -povećanje tražnje investicionih dobara . faktora proizvodnje.sto podrazumijeva da ce do investiranja doci samo ako je ocekivana profitabilnost investicija visoka. 5 . hroničnu inflaciju.predstavnici tzv. Ako su kamate i porezi veci. pri čemu se stvara takva struktura investicija i proizvodnje koja "odgovara potrebama potrošača". Investicije zavise od: -Velicine prihoda. neiskorištenosti kapaciteta.povećanje zaposlenosti . tj. Takođe je pokazano da je kapitalistički tržišni sistem.tako da time dolazi do povećavanja nezaposlenosti i depresije. deflacije i zastoja u sistemu privređivanja neke zemlje.

Štednja države ili javna štednja predstavlja novčani iznos koji država ima na raspolaganju za štednju. tj. Nacionalna stednja ili stednja nacionalne ekonomije mora biti jednaka investicijama. Njeno vertikalno rastojanje od apscise pokazuje obim neto pozitivne stednje-kada je kriva stednje iznad apsice. S=I Nacionalna stednja je podijeljena na: privatnu stednju i javnu ( drzavnu ) stednju. štednja je funkcija dohotka: S = S (Y) Prema Kejnsu u ekonomiji potraznje stednja je dstimulator rasta. Kriva sklonosti štednji proizlazi iz krive sklonosti potrošnji. Nacionalnu stednju sacinjavaju privatna stednja i javna stednja. STEDNJA Na nivou privrede štednja je jednaka dohotku umanjenom za potrošnju . i obrnuto.odnosno obim neto negativne stednje-kada je kriva stednje ispod apscise. Kriva štednje predstavlja odstojanje između linije 45 stepeni i krive sklonosti potrošnji. Na dijagramu mozemo vidjeti da se sklonost potrošnji povećava sa povećanjem dohotka. Funkcija štednje komplementarna je funkciji potrošnje.ono što se ne potroši to se uštedi: S = Y . a koji joj ostaje kada od poreznih prihoda odbije iznos za državnu potrošnj Funkcija stednje Funkcija štednje pokazuje odnos između razine štednje i realnog raspoloživog dohotka.S(Y) Apsolutno i relativno štednja raste sa porastom nivoa dohotka.2. 6 .1. Privatna štednja predstavlja novčani iznos koji pojedinci imaju na raspolaganju za štednju (koji ima ostaje od dohotka) nakon što plate porez i odvoje sredstva za potrošnju. Ona se dobije spajanjem tacaka na apscisi koja predstavlja nacionalni dohodak sa odgovarajucim tackama stednje koja je predstavljena na ordinati.a u ekonomiji ponude pretpostavka rasta su akumulacija i stednja.

medju kojima se spominje inflacija. Neki mogući uzroci opadanja štednje su: 1.com/faks/clan/predmet. a razlikujemo: NETO POZITIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi ispod linije 45 stepeni NETO NEGATIVNA ŠTEDNJA-ako se kriva sklonosti potrošnji nalazi lijevo.. Razvojem ovih trzista razvili su se novi instrumenti davanja zajmova. pokazuje gdje je potrošnja izjednačena sa dohotkom. 7 . kad opada rast ekonomije opada i štednja 4.3..ali ponašanje štednje baš i nije.brinkster. sustav socijalnog i zdravstvenog osiguranja – naime više nije potrebna štednja za crne dane. Samim tim lako možemo uočiti kolika je štednja pojedinih grupa. spori rast dohodaka.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Linija 45 stepeni. Štednja je tada jednaka nuli. na ovaj način. NEMA ŠTEDNJE-ako nema rastojanja između krive sklonosti potrošnji i linije 45 stepeni. ostali izvori. bolest 2.Dijagram2:Sklonost štednji ŠTEDNJA 100 50 0 -50 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD I II III IV V Izvor: http://www21. 3. 1. tržišta kapitala. pa nema potrebe za štednjom. gdje je manja. starost. OPADANJE ŠTEDNJE Poznato nam je da je ponašanje potrošnje vrlo stabilno vezano uz dohodak. a gdje veća od dohotka.iznad linije 45 stepeni. Naime od 80-ih godina u Americi je stopa štednje pala na 4% sa 6%. a ovo znači i usporavanje rasta.

Kada investiciona traznja raste kamatna stopa se povecava te na taj nacin ona povecava i stednju a smanjuje potrosnju. Kejnsovi su prethodnici.odnosno drustveni dohodak. ___________________________________ 4.nego u skladu sa funkcijom potrosnje i funkijom stednjesklonost potrošnji opada. Pored problema nezaposlenosti kojim se bavio Kejns on je posvetio dosta paznje i inflaciji.Kejns je zakljucio da stednja ne odrudjuje investicije nego da od traznje za investicijama zavisi nivo ponude.Ali.kao najveci problem kapitalistickog sistema. padom zaposlenosti te povećanjem poticaja.jer je uvidio da je inflacija jedan od velikih problema savremene ekonomije.org/wiki/Ekonomija 5.ali on smatra da se prirodna ravnoteža uspostavlja na nivou dohotka koji je nizi od pune zaposlenosti. Prema klasičnoj ekonomskoj teoriji kamatna stopa je odredjena presjekom krive traznje za novcem-investicijama i krivom novcane ponude-stednje. moraju postojati poticaji za investicije.me/files/1270100629.dakle ona dovodi do nepravilne raspodjele bogatstva izmedju raslicitih slojeva drustva. Ali Kejns osporava tu tvrdnju. To proizilazi iz cinjenice da pojedinci ne rasporedjuju svoj dohodak samo prema potrosnji i stednji. odnosno ostvarivanja pune zaposlenosti i maksimiranja dohotka.http://www. Centralno mesto u Kejnsovoj teoriji opšte ravnoteže. ali investicije i povećana potrošnja ne moraju nužno voditi povećanju dohotka i zaposlenosti. dakle štednju. pripada investicijama.Kejns istice da kamatna stopa nije ta koja podstice stednju nego prvenstveno obim investicija.ciji obim odnosno nivo mora biti dovoljan da apsorbira visak ukupne proizvodnje nad potrosnjom.ali to ne ostavlja dovoljno prostora za investicije.pdf 8 . RAVNOTEZA STEDNJE I INVESTICIJE Kejns je najvecio dio svoje paznje usmjerio na nezaposlenost.te da visina kamatne stope nije zavisna od odnosa investicija i stednje.ekonomija.2.ac. Inlacija stimulise razne spekulativne aktivnosti. Uocio je da zaposlenost i visina dohotka zavise od nivoa ukupne potraznje ( potraznja za za potrošnim dobrima i potražnja za investicijama). kojih u bogatijim društvima nema ili su vrlo niski – zato se prirodna ravnoteža ostvaruje samo siromašenjem tih društava.tj.smanjenje potrosnje i dohotka.klasicari smatrali da se prirodna ravnoteža uspostavlja pri stanju pune zaposlenosti i pune iskorištenosti proizvodnih kapaciteta.http://bs. zato sto moramo uzeti u obzir funkcije potrošnje i štednje.pa konacni uticaj povecanja kamatne stope ima direktan uticaj na stednju.jer smatra da se kamatna stopa ne moze odrediti na ovaj nacin. Dakle.zato sto visina investicione traznje zavisi od profitne stope.ona umjesto da favorizuje stednju i investicija usmjerena je na potrosnju.wikipedia.umjesto da stimulise proizvodne. A da bi nivo tih investicija bila na zadovoljavajući. a sklonost štednji sa porastom dohotka raste. Izjednacavanje te stednje je glavni pokazatelj koji ukazuje na uspostavljanje te ravnoteze.a ne od kamatne stope.a promjene u investicijama uticu na nivo stednje. Njegove tvrdnje proizilaze iz toga sto pri punoj zaposlenosti i sklonosti potrosaca u bogatijim drustvima postoji veliki interes za stednju.Zbog smanjenog dohotka se manje izdvaja za stednju.Snizavanje dohotka je vece nego snizavanje obima investicija zato sto smanjenje investicija ima direktan uticaj na nezaposlenost.

Mozemo zakljuciti da Kejns polazi od postavke da ekonomska ravnoteza nije kontinuiran proces te da ekonomski sistem mozee postici ravnotezu i u uslovima visoke nezaposlenosti sto se razlikuje od klasicnog pristupa.tj.http://www. odnosno kako povecati investicije.iz cega proizilazi da je trajna nezaposlenost nemoguca.sto cini sustinu ove teorije. Agregat traznje zavisi od mnogih faktora medju kojima su najvazniji: -sklonost ka potrosnji -granicna efikasnost kapitala -kamatna stopa.me/files/1270100629. Klasicni ekonomisti fokusiraju svoju analizu na pronalazak savjeta za ekonomsku politiku.potrosnje.Ukoliko je kamatna stopa visoka ponuda novca. Klasicari su smatrali da trziste ima samoregulatornu funkciju.tj.Polazeci od osnovnih postavki ravnoteze u kojoj su investicije jednake stednji.kamatna stopa se mora prilagodjavati da bi dovela do ravnoteze stednje i investicija.ekonomija.Njegova teorija se zasniva na medjuovisnosti investicija.pdf 9 . Stednja=investicije=Porast kapitala=rast Prema klasicarima kamatna stopa se prilagodjava na bilo kom trzistu i na taj nacin ona osigurava ravnotezu stednje i investicija.stednje i dohotka.on smatra da je osnovni pokretac drustvenog rasta i zaposlenosti agregat traznje.a dohodak zbiru potrosnje i investicija.sto znaci da privreda moze proizvoditi output pune zaposlenosti bez mijenjanja cijena i najamnina. Dakle.stednja je veca od investicija.i obrnuto. Granicna efikasnost kapitala i sklonost ka potrosnji posjeduju tendenciju opadanja dok kamatna stopa ima tendeciju rasta iznadd nivoa koji bi se očekivao na osnovu tražnje za novčanim kapitalom.ac.ako je kamatna stopa manja planirane investicije su vece od stednje.sposobnosti vracanja u ravnotezu.Dakle.ravnoteza na robnom trzistu u zatvorenoj privredi se ostvaruje kada je stednja jedanaka investicijama: S=I Ovaj odnos je izveden iz osnovnog makroekonomskog modela raspodjele nacionalnog dohotka: Y=C+I Odnosno: I=Y–C=S ________________________________ 6.

tj.crnarupa.ravnoteza na robnom trzistu se moze prikazati prema sljedecoj formuli I (I) = Y – C (Y) Na osnovu ove formule mozemo odrediti visinu nacionalnog dohotka pri svakoj kamatnoj stopi ali uz uslov da su investicije jednake stednji.ac. _______________________ 7.ac. u kojoj je S = I.www.Sa druge strane stednja se tretira kao rastuca funkcija nacionalnog dohotka.singidunum.rs 10 . dohodak će gravitirati ka ravnotežnoj tački E u kojoj se sijeku kriva štednje i kriva investicija.singidunum. Y F yt I F E S S I Izvor: www.sa povecanjem kamatne stope opadaju investicije.crnarupa.rs Ovaj grafikon nam pokazuje da ukoliko se autonomne investicije formiraju na nekom od dohotka nezavisnom nivou.te predstavlja razliku izmedju nacionalnog dohotka i potrosnje: Y = C + I (Y) Buduci da su investicije opadajuca funkcija kamatne stope.

2.brinkster. dr Hamid Alibašić.Dr Miomir Jakšić. METOD POTROSNJA-INVESTICIJE Osim metoda štednja investicije.Hodzic. 11 . Kada je proizvodnja veca od potrosnje povecava se zaliha robe te na osnovu toga preduzeca bi morala otpustati radnike i smanjivati proizvodnju. realnog nacionalnog dohotka. METOD STEDNJA-INVESTICIJE Ovaj metod je najznačajniji metod u određivanju ravnotežnog nivoa neto društvenog proizvoda. __________________________ 8.com/faks/clan/predmet.Makroekonomija.1. Ovdje se ravnotežni nivo nacionalnog dohotka na drugi način određuje presjekom krive potrošnja plus investicije sa linijom 45º. Rezultat drugog metoda je analogan rezultatu prvog metoda.2. Ovo predstavlja samo drugačiji oblik prvog metoda.K. tj. Uticaj štednje i investicija na obim ND-a i zaposlenost se prikazuje na sljedecem dijagramu: Dijagram 8:Određivanje ravnotežnog nivoa ND-a pomoću metoda štednja-investicije ŠTEDNJA + INVESTICIJE 100 50 0 -50 1 2 3 4 5 NETO DRUŠTVENI PROIZVOD Izvor: http://www21.Tuzla 2009 9. za utvrđivanje ravnotežnog dohotka koristimo i metod potrošnja plus investicije.asp?bt=MAKROEKONOMIJA Nivo ND-a određen je presjekom krive ukupne društvene štednje i linije investicija 2.

_________________________________________ 10.Osnovi makroekonomske analize 2.pa time agregatna ponuda postaje veca od potrosnje.a posljedice ovakvih ravnoteza su: -inflacioni jaz (kada su investicije vece od stednje) .i razmislja se o tome da li svaka stednja dovodi do investicija. PODVOJENOST STEDNJE I INVESTICIJA Podvojenost stednje i investicija jedan je od vaznih elemenata Kejnsijanske analize. Buduci da su investicije odredjene brojnim faktorima one predstavljaju najnepredvidljiviji dio agregatne traznje. U situaciji povoljnih investicionih prilika kapitalisticka preduzeca svoju stednju namjenjuju daljoj proizvodnji. http://www. Ravnoteza izmedju stednje i investicija moze biti uspostavljena iznad i ispod nivoa pune zaposlenosti.osnosno pretvaraju je u investicije radi uvecanja profita.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 12 .a povecava se i potraznja pa cijene pocinju da rastu.domacinstva izdvajaju dohodak za stednju.3.cime dolazi do gomilanja zaliha preduzeca.scribd. Stednju ne vrse samo preduzeca nego i mnogi drugi subjekti.ali ne iz razloga investiranja. -Deflacioni jaz.kada je stednja veca od investicija.onda je potrosnja veca od agregatne ponude. Pod ovim pojmovima se prije svega misli na odnos izmedju stvarne i novcane akumulacije.

h3s.a koje vodi ka smanjenju kamate na posudjeni novac.Dr Miomir Jakšić.mnogi ekonomisti osporavaju ovu tvrdnju.te da ako drustvo stedi.koji polazi od tiga da pokusaj drustva da poveca svoju stednju moze dovesti i do smanjenja novca koji se stvarno stedi.zbog toga sto smatraju da ako ljud stede i na taj nacin se suzdrzavaju od potrosnje. Osnovi makroekonomske analize 13. Paradoks štednje se najcesce desava kada se privreda nalazi u recesiji.iako su ovi pojmovi medjuovisni. Pored toga. Dakle.http://dalje.dok za vrijeme ekspanzije stednja se obicno pretvara u investicije.oni smatraju da bi novac koji je ustedjen mogao posuditi.izdavanju zajmova te daljoj potrosnji. Keynes.4. Time bi doslo do povecanja ponude takvih zajmova...org/.odnosno moze dovesti i do kontraefekta. PARADOKS STEDNJE Povecanje stednje ne mora nuzno znaciti i povecanje obima investicija. Kejns smatra da je stednjnepozeljna u uslovima pune nezaposlenosti. Ukoliko se poveca stednja bez povecanja obima investicija doci ce do paradoksa stednje ./24 13 . dr Hamid Alibašić.oni su vremensi radvojeni.a pad cijena bi podstakao potrosnju.gomilanja zaliha.smanjena potraznja bi trebala dovesti do pada cijena.sto se svodi na smanjenje zaposlenosti i dohotka. Ali sto vise stede to je manja ukupna stednja u ekonomskom sistemu. Medjutim.dohodak i zaposlenost Paradoks stednje je nacelo ciji je utemeljitelj John M.doci ce do manje potrosnje. Paradoks štednje je za ekonomiju opasna pojava zbog toga sto kada pojedinci nesvjesni utiecaja svog kapitala na opstu ekonomsku sliku postupaju intuitivno. U dugom roku porast štednje smanjenjem dohotka smanjuje i samu štednju. ___________________________ 11.com 12.a taj zajam bi povecao vrijednost potencijalnog ulaganja ljudi koji su posudili novac. odnosno za svoje dobro oni stede.zato sto porast stednje smanjuje potrosnju.pad potrosnje vodi ka povecanju bankovnih sredstava.www.

infrastrukturu. GODINU Na kapitalnom racunu B i H od ukupnih priliva 52. ______________________________ 14.a ostale investicije cine 37.ali ipak u manjoj vrijednosti nego prethodne godine.pdf 14 .godine koji se prenio na 2009 godinu koji pokazuje da je aktiva ostalih investicija idalje u negativnom iskazu.4 % sredstava.pdf Primjetan je manji priliv direktnih stranih investicija 2009 godine.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Analizom investicija se moze uociti da je nastavljen trend iz 2008. Pored ovih faktora veoma su znacajne investicije koje na kapitlnom i finansijskom racunu predstavljaju 38. U toku 2007 godine bila je znacajna stavka stranih investicija koja je bila dominanta sto znaci da su uspjesno realizovani privatizovani sporazumi. U sklopu finansijskih racuna najznacajnije su direktne investicije i ostale investicije. OBIM INVESTICIJA U B i H ZA 2009.4 % se odnosi na transfere usmjere na javne projekte.u odnosu na 2008. Dakle analizom ostalih investicija se moze zakljuciti da je najvece smanjenje aktive ostalih investicija rezultat smanjenja aktive komercijalnih banaka u 2009 godini Grafikon: Direktne strane investicije Izvor:http://cbbh.i ostale projekte koji bi trebali predstavljati osnovu za buduci rast.u kojima su ukljucene investicije za zdravstvo.http://cbbh.9 %.5.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.

godinu smanjio za 50.Ukoliko direktne investicije posmatramo prema BDP-u mozemo vidjeti da one predstavljaju 2.9 %.sto predstavlja porast za 109.ali u odnosu na prethodnu godinu registrovano je smanjenje za 72%. Vrijednost direktnih stranih investicija prema procjenama CBBiH jeste 699.1% direktnih stranih investicija u prvih devet mjeseci 2009.dakle ucesce vrijednosnih papira je 2.godinu registrovano je smanjenje tokova direktnih stranih investicija u banke i to za 133 %.2 % ukupnih tokova direktnih stranih investicija.1. godini i to sa oko 45% ucesca u tokove direktnih stranih investicija.zadrzane zarade i ostali kapital.izuzev osiguranja i penzionih fondova.9% bruto drustvenog proizvoda sto je najnizi iznos u odnosu na ostale periode iz kojih imaju zabiljezeni podaci.U ovaj iznos ukljucen je i vrijednost zadrzanih zarada.1 miliona KM.1 %. Investicije u vrijednosne papire su porasle za 1. Vlasnicki udio je bio znacajan u 2009.1 puta vece nego na kraju 2008. Pored ovih.jer predstavlja neto odliv direktnih stranih investicija od oko 143. godine. godine 5.pdf 15 .ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Ove dvije djelatnosti predstavljaju 41.3 miliona22 KM sto nam govori da se obim direktnih investicija u odnosu na 2008.430.postoje jos neke djelatnosti u kojima je povecan priliv direktnih stranih investicija a to su djelatnosti proisvodnje ostalih proizvoda od nemetalnih minerala i trgovina na malo.pri cemu je ovaj odliv stranih investicija u banke najizrazeniji u pogledu kapitala u vrijednosti od 212.sto u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje za 87.6%.1 miliona KM. osim trgovine motornim vozilima i motociklima. Zadrzane zarade su pozitivne ali predstavljaju samo 3. U odnosu na 2008. Izvor: http://cbbh. U narednom grafikonu imamo pregled tokova direktnih stranih investicija u banke.0 miliona KM. Zakljucujemo da ukupne tokove direktnih stranih ulaganja u banke sacinjavaju vlasnicki udjeli. Posmatrano po djelatnostima doslo je do znacajnog odliva stranih investicija na djelatnosti: Finansijsko posredovanje. STRANE INVESTICIJE U BANKARSKI SEKTOR Iznos direktnih stranih investicija u B i H banke je negativan.

bilo da se odnosi na gotovinu izvan monetarne vlasti ili na gotovinu izvan banaka.monetarna baza je u 2009. Usporavanje tog rasta nastavljeno je i u 2009 godini. Usporavanje kapitalnih priliva iz inostrastva i povlacenje depozita iz domacih komercijalnih banaka rezultirali su znatno sporijim rastom novcane mase u odnosu na prethodnu godinu. godini zabiljezila pad u iznosu od 55.osim dijela novcane mase koji se odnosi na gotovinu. Dakle. Sljedeca tabela prikazuje monetarne agregate kao % od BDP-a Izvor: http://cbbh.posebno na njen finansijski sektor. DEPOZITI U B i H U 2009. 16 .dok su depoziti banaka kod monetarne vlasti porasli za 230. Pad ove monetarna baze rezultat je smanjenja gotovine izvan monetarnh vlasti.za 2.godini taj rast tekao sporije za 1.s tim sto je u 2009. GODINI Uticaj finansijske krize u 2008.9 miliona KM tako da su time ublazili pad konetarnih agregata. Ali za razliku od prethodne godine kada je bila zaustavljena tendencija velikog rasta monetarnih agregata u odnosu na BDP.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.najveci rast ucesca u BDP-u .5 % zabiljezen je kod komponente novacen mase u okviru kvazi novca.6 % u odnosu na prethodnu godinu. U vecini komponenti strukture novcane mase doslo je do blagog povecanja rasta tog odnosa. Odnos M2 prema BDP-u u 2009 godini iznosio je 54.a koja obuhvata orocene i stedne depozite u stranoj valuti.2 %.3% sto je za oko 2.2 miliona KM.9 % vise u odnosu na prethodnu godinu.pdf Pod uticajem negativnog salda prodaje i kupovine KM.godini imao je veliki odraz na ekonomiju Bosne i Hercegovine.6.u 2009 godini je zabiljezen ubrzani proces monetizacije ekonomije i to zahvaljujuci cinjenici da je BDP u 2009 godini pao za oko 3.

19 milijardi KM.po godisnjoj stopi od 12.pdf 17 . Rast od 418.1% zabiljezili su oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti. Dakle. sto nam govori da je ukupan depozit u odnosu na 2008 godinu porastao za 249.8% i ovi depoziti su glavni regeneratori ukupnog rasta depozita.3%.3 miliona KM ili 3.godine su iznosili 12.7%. za 2.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs.2% dok su depoziti po vidjenju u stranoj valuti opali za 70. Kod depozita stanovnistva zabiljezen je rast u iznosu od 455. Ovo kretanje kvazi novca vraca povjerenje domace javnosti u bankarski sistem.odnosno rast po stopi od 8.2 miliona KM.tj. Takodje i kod ostalih depozita je zabiljezen rast za 11. Depoziti kod banaka-sektorska struktura: Izvor: http://cbbh.5 miliona KM ili 4. Na orocene i stedne depozite u stranoj valuti otpada najveci procenat kvazi novca 54.ali su pri tome oroceni i stedni depoziti u domacoj valuti porasli za 55.dok treca komponenta novcane masedepoziti po vidjenu u stranoj valuti biljeze pad.1%.4 miliona KM.dvije komponente novcane mase obuhvacene kvazi novcem-oroceni i stedni depoziti u domacoj i stranoj valuti biljeze rast tokom godine.te oni predstavljaju ne samo rast kvazi novca nego i novcane mase posmatrane u cjelini.7%. Ukupni depoziti bankarskog sektora na kraju 2009.9 miliona KM.6 miliona KM.Ostali depoziti po vidjenu koji imaju mali udio u monetarnim bazama su pali u iznosu od 1.

sposoban usmjeriti privredu ka previsokim investicijama koje prouzrokuju opšti rast cijena. 18 . Ravnotezni output je odredjen visinom dohotka pri kojem je stednja jednaka investicijama. Prilikom analize nacionalnog dohotka uzima se u razmatranje stednja i investicije. bez pomoći države. Prema neoklasičarima. hroničnu inflaciju. Ali. Oni smatraju da kapitalistički sistem. Historijsko iskustvo. Keynes i kejnsijanci ističu potpuno drugačiji stav prema kapitalistickom tržistu privrede.zato sto se njihovim djelovanje objasnjava zaposlenost i ukupan nivo nacionalnog dohotka. u dužem razdoblju. takođe. Državna potrošnja će povećati ukupne investicije i povećati kamatnu stopu i na kraju smanjiti (istisnuti) investicije privatnog sektora. državna intervencija je bezuspješna i nepotrebna. tj. je pokazalo da je kapitalistički tržišni sistem.ZAKLJUCAK Na osnovu ovog seminarskog rada mozemo zakljuciti da savremena makroekonomska analiza polazi od Keynes-ovih koncepcija: sklonost potrošnji i sklonost štednji. nije u stanju da obezbijedi onaj obim investicija koji bi doveo do stanja pune zaposlenosti bez inflacije.

http://www. http://www. dr Hamid Alibašić.pdf 6.pdf 7.crnarupa. http://www21.com/doc/26033146/investicije-ekonomija-1 2.com 4. www.asp?bt=MAKROEKONOMIJA 3.singidunum.scribd.Makroekonomija.LITERATURA 1. http://bs.brinkster. http://www.rs 19 .scribd.ac. http://cbbh.me/files/1270100629.org/wiki/Ekonomija 5.wikipedia.ba/files/godisnji_izvjestaji/2009/GI_2009_bs. Dr Miomir Jakšić.K.com/faks/clan/predmet. Hodzic.Tuzla 2009 8. Osnovi makroekonomske analize 9.ekonomija.ac.

20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->