Univerzitet u Ističnom Sarajevu Pedagoški fakultet Bijeljina Studijski program za razrednu nastavu Nastavni predmet: METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

ZADACI ZA ZAVRŠNI DIO ISPITA, Grupa 1
Datum: 10.06.2010. Pitanje 1 Koristeci cifre 1, 9, 4, 7, 3, 0 napisati najveci i najmanji moguci prirodan cetvorocifeni broj: 1.1. Ako se cifre ne smiju ponavljati; 1.2. Ako se cifre smiju ponavljati. Rješenje: 1.1. (a) Najveći mogući četvorocifreni broj koristeći cifre 1, 9, 4, 7, 3, 0 bez ponavljanja je 9743. Obrazloženje: Ako u skupu {1, 9, 4, 7, 3, 0 } uvedemo relaciju prirodnog poretka tada imamo lanac 9>7>4>3>1>0 odakle, odmah, slijedi da je dati prirodan broj najveći mogući četvorocifreni broj uz korištenje samo cifara iz datog skupa. (b) Najmanji mogući četvorocifreni broj koristeći cifre 1, 9, 4, 7, 3, 0 bez ponavljanja je 1034. Posmatrajmo lanac 0< 1 < 3 < 4 < 7 < 9 . Budući da cifra 0 ne može biti početak prirodnog broja, traženi prirodan broj počinje najmanjim prirodnim brojem iz gornjeg lanca – brojem 1. Ostale cifre poredamo po redu kako stoje u lancu. 1.2. (a) Najveći mogući četvorocifreni prirodan broj uz korištenje cifara iz datog skupa uz mogućnost ponavljanja cifara je 9999. Obrazloženje ove tvrdnje je analogno obrazloženju datom u tački 1.1.(a). (b) Najmanji mogući četvorocifreni prirodan broj uz korištenje cifara iz datog skupa uz mogućnost ponavljanja cifara je 1000. Obrazloženje ove odluke je analogno obrazloženju onuđenom u tačci 1.1. (b). Pitanje 2 Za koliko se razlikuju najmanji neparan cetvorocifreni broj i najveci paran trocifren prirodan broj? Rješenje: Najmanji neparan četvorocifreni broj je 1001 a najveći paran trocifren broj je 998. Dakle, oni se razlikuju za 1001 – 998 = 3. Pitanje 3 Koliko elemenata ima skup svih petocifrenih prirodnih brojeva koji u svom dekadnom zapisu: 3.1. Ima tacno pet cifara 7; 3.2. Ima tacno cetri cifre 7? Rješenje: Petocifreni prirodan broj je a4 a3 a2 a1 a0 = a4⋅ 104 + a3⋅ 103 + a2⋅ 102 + a1⋅ 101 + a0⋅ 100 pri čemu je a4 , a3 , a2 , a1, a0 ∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Dakle, 3.1. da bi taj petocifreni prirodan broj imao tačno pet cifara 7 mora biti a4 = a3 = a2 = a1 = a0 = 7. U tom slučaju taj broj glasi 77777, pa, prema tome, postoji samo jedan petocifreni broj koji u svom dekadnom zapisu ima tačno pet cifara 7. 3.2. Ako taj petocifreni prirodan broj imao tačno četri cifre 7, tada imamo slijedeće mogućnosti: (a) 7⋅ 104 + 7⋅ 103 + 7⋅ 102 + 7⋅ 101 + a0⋅ 100 pri čemu je a0 ∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (9 brojeva) (b) 7⋅ 104 + 7⋅ 103 + 7⋅ 102 + a1⋅ 101 + 7⋅ 100 pri čemu je a1∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (9 brojeva) (c) 7⋅ 104 + 7⋅ 103 + a2⋅ 102 + 7⋅ 101 + 7⋅ 100 pri čemu je a2∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (9 brojeva) (d) 7⋅ 104 + a3⋅ 103 + 7⋅ 102 + 7⋅ 101 + 7⋅ 100 pri čemu je a3∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (9 brojeva) (e) a4⋅ 104 + 7⋅ 103 + 7⋅ 102 + 7⋅ 101 + 7⋅ 100 pri čemu je a3∈{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (8 brojeva) Iz prethodnog razmatranja slijedi zaključak da skup svih petocifrenih prirodnih brojeva koji imaju u svom dekadnom zapisu tačno četri cifre 7 ima 44 elementa.

x = 5y + 32. za 30 godina od momenta određivanja koliko brat i sestra imaju godina zajedno. sadržaj iz posude od 4 litra prespemo u posudu od 7 litara (Dakle. Kako pomoću posuda od 4 i 7 litara napuniti posudu od 5 litara? Rješenje: Prvo. imamo prvu jednačinu: (1) x = 30 km/h ⋅ (t + 1/3 h). Zadatak 6. u tom slučaju imamo da je O = 8. Kolika je duzina staze? Rješenje: Neka je staza dugačka x km i neka se staza pređe za t vremena brzinov v km/h. Gornja jednačina je ekvivalentna. sadržaj posude od 4 litra prespemo u posudu od 5 litara (Dakle. Zaista. x = 782 – 125 = 657. Konačno. ⋅ . Pomenuti parametri su povezani jednačinom: x = v ⋅ t. imamo jednačinu x + y = 15. u posudi od 4 litra ostane 1 litar tečnosti. sadržaj iz posude od 4 litra prespemo u posudu od 7 litara (u kojoj se već nalazi 4 litra tečnosti). Biciklista je u toku prvog sata voznje presao 30 km. Prema tome. Zbir dva broja je 782. poslije jednostavnog računa. Utvrdivsi da ce na cilj stici sa zakasnjenjem od 20 minuta povecao je brzinu na 35 km/h i zato je na cilj stigao sa 40 minita prije nego je planirao. za petnaest godina. Druga jednačina glasi (2) x = 35 km/h ⋅ (t – 2/3 h). tada. imamo sistem jednačina: x + y = 782. Brat i sestra su prije petnaest godina imali zajedno 15 godina. a kod dijeljenja njihov kolicnik je 5 uz ostatak 32. <) prirodnih brojeva. dobijamo 5y + 32 + y = 782. Dakle. Imamo 2 ⋅ a ⋅ (2 – a) = 0 Odavde slijedi da mora biti a = 2. Dakle. posuda od 5 litara biće napunjena do vrha. iz uslova zadatka slijedi da treba da riješimo jendačinu 4a = 2 ⋅ a2 u uređenom poluprstenu (N. a obim O = 4a. redom. Ako mu drugi radnik pomogne 2 časa. imamo jednačinu sa jednom nepoznatom 30 km/h ⋅ (t + 1/3 h) = 35 km/h ⋅ (t – 2/3 h). tj. Pitanje 9. a P = 4 pa je O = 2P.2 Pitanje 4 Dokazati da postoji kvadrat ciji je (mjerni broj) obima dva puta veci od (mjernog broja) njegove povrsine. tada. Prema tome. Dakle. Drugo. prema postavci zadatka. Budući da u tu posudu možemo dodati samo tri litra tečnosti. Za koliko vremen bi drugi radnik rad uradio ovaj posao? Rješenje: Prvi radnik uradi 1/10 posla za 1 sat. Ponovo. Dakle. Odavde slijedi . Pitanje 5. Koliko ce zajedno godina imati za 15 godina? Rješenje: Ako sa x + y označimo godine brata i sestre zajedno. prema uslovima zadatka. posao bi mogao biti okončan za 6 časova. odnosno x/v = t. Jedan radnik bi završio planirani posao za 10 časova. uradi preostalih 4/10 posla. zaključujemo da će čitav posao drugi radnik uraditi za 5 sati. Tu tečnost prelijemo u posudu od 5 litara. Odavde.+. zamjenom varijable x u prvoj jednačini sa 5y + 32 iz druge jednačine. jednačinama 30 km/h ⋅ t + 10 km = 35 km/h ⋅ t – 70/3 km 70/3 km + 10 km = (35 km/h – 30 km/h) ⋅ t 100/3 km = 5 km/h ⋅ t 20/3 h = t. Pitanje 8. Drugi radnik za dva sata. njih dvije imaće (x + 30) + (y + 30) = (x + y) + 60 = 15 + 60 = 75. jer je 20 min = 1/3 h. (Prvi način) Prema uslovima zadatka. Kolika je stranica tog kvadrata? Rješenje: Budući da je površina kvadrata P = a2. u posudi od 7 litara ima samo 4 litra tečnosti). Pitanje 7. kada pomaže prvom radniku. za 6 sati uradiće 6/10 posla. O kojim brojevima je rijec? Rješenje: Ako sa x i y označimo nepoznate brojeve. drugi radnik uradi 2/10 posla za 1 sat. u posudi od 5 litara ima samo 4 litra tečnosti). imamo da je y = 125. Prema tome.

prema uslovima zadatka. tada. Rješenje sistema je. imamo sistem jednačina: x + y = 32 2 ⋅ x + 5 ⋅ y = 100. 35 ⋅ x – 30 ⋅ x = 1050 5 ⋅ x = 1050 x = 1050 : 5 = 210. Dalje. x = 32 – y 2 ⋅ (32 – y) + 5 ⋅ y = 100. Pitanje 10. Koliko kojih apeona ima? Rješenje: Ako sa x označimo broj apeona po 2 KM a sa y označimo broj apeona po 5 KM. odakle slijedi t = x/30 – 1/3 = x/35 + 2/3. y = 12 ∧x = 20. redom. Prethodni sistem ekvivalentan je. imamo x/30 – x/35 = 1/3 + 2/3 = 1. iz prethodne linearne jednačine sa jednom nepoznanicom. imamo x/30 = t + 1/3 ∧x/35 = t – 2/3. sljedećim sistemima: x = 32 – y 2 ⋅ x + 5 ⋅ y = 100. . x = 32 – y 64 – 2 ⋅ y + 5 ⋅ y = 100. x = 30 km/h ⋅ 21/3 h = 210 km. x = 32 – y 3 ⋅ y = 36. prema tome. (Drugi način) Prema uslovima zadatka. x = 30 km/h ⋅ (20/3 h + 1/3 h). Ako ukupno ima 32 apeona.3 odnosno. Novcanicu od 100 KM treba razmijeniti u apeone od po 2 KM i 5 KM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful