Realni brojevi
• Nastavna jedinica: Realni brojevi (5+7) • Ova nastavna jedinica moze se podeliti na nekoliko celina: – Kvadrat racionalnog broja – Resenje jednacine x2=a (a 0).Kvadratni koren.Iracionalni broj – Realni brojevi.Brojevna prava. – Priblizna vrednost realnog broja – Osnovna svojstva operacija sa realnim brojevima

a>0) – Upoznaju skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva – Umeju da koriste tablice i druga pomocna sredstva za racunanje u raznim zadacima iz matematike i prakse.Cilj izucavanja i obrade ove nastavne jedinice je da se ucenici osposobe da : – Shvate pojam kvadrata racionalnog broja da odrede pribliznu vrednost – Umeju kvadratnog korena broja a (a Q. .

Sematski prikaz strukture casa STRUKTURA CASA PROVERA DOMACEG RADA PONAVLJANJE PREDJENOG GRADIVA NOVO GRADIVO .

Podsetnik: • Kvadrat racionalnog broja i razlozi za njegovo uvodjenje (povrsina kvadrata cija je poznata duzina stranice) • Kako se oznacava kvadrat racionalnog broja x? • Zakljucak: Kvadrat racionalnog broja je pozitivan rac.broj x vazi: x2=x x  0.tj. .za bilo koji rac.broj ili nula.

Primer2: Izracunati kvadrat broja. Trazena povrsina kvadrata je 16cm2.odnosno 4 4. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a 0).pa je 44=42=16.a . Podsetimo se primera sa prethodnog casa: Primer1: Izracunati povrsinu kvadrata cije su stranice duzine 4cm. Kvadratni koren.a 44 smo oznacili sa 42.suprotnog broju 4? Broj suprotan broju 4 je broj –4.

Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0). Iz prethodna 2 primera mozemo primetiti da je 4  4= 42 = 16.na osnovu prethodnog. Kvadratni koren. -Ako je povrsina nekog kvadrata 16cm2.a i da je (-4)  (-4) = (4)2 = 16.kolika je duzina stranice tog kvadrata? 4cm. Zasto? -A sta ako je povrsina kvadrata neki drugi broj? Kako onda odrediti duzinu njegove stranice? .

To su 4 i – 4. Kvadratni koren. U ovom slucaju trazena duzina stranice kvadrata je samo jedno (i to . Na osnovu prva da postoje 2 vrednosti promenljive ciji je kvadrat 16.pa su brojevi 4 i – 4 resenja jednacine x2 = 16. Iracionalni broj.povrsina kvadrata u nasem primeru je 16 Znaci da bismo izracunali x16cm2 duzinu stranice x datog kvadrata potrebno je resiti x jednacinudva primera videli smo x2 = 16.Resenje jednacine x2=a (a0). tj.

a . Iracionalni broj. -Kvadratni koren broja 0 zapisujemo 0 sa = 0 jer je 02 = 0. 9 -Takodje. Kvadratni koren.kvadratni koren broja 9 zapisujemo sa =3 jer je 32 = 9. -Pozitivno resenje (koren) te jednacine. 16=4 jer je 42 = 16.tj.naziva se (aritmeticki) kvadratni koren broja 16.broj 4.Resenje jednacine x2=a (a0). -Kvadratni koren broja 16 zapisujemo sa: 16 Dakle.

pa se zbog toga znak koristi kao oznaka za kvadratni koren racionalnog broja.Za a . Iracionalni broj. Verovatno se pitate zasto se bas taj znak koristi kao oznaka za koren?! Zato sto taj znak predstavlja stilizovano pocetno slovo r latinske reci radix sto znaci koren.broj a je osnova korena (potkorena velicina) Kvadratni koren broja a (a 0) je .Znak je oznaka za kvadratni koren. Kvadratni koren. .Resenje jednacine x2=a (a0). .

Razmotrimo sada jednacinu x2 = a.a=9.-3} 2) Ako je a=0.a a neki poznati broj: 1) Ako je a > 0.Resenje jednacine x2=a (a0).jednacina x2=0 ima .gde je x – nepoznata.jer je 32=9 i (-3)2= 9.jednacina x2=9 ima 2 resenja:3 i –3. Kvadratni koren. Iracionalni broj. Pise se: x2=9 x= 9 ili x=.npr.9 x=3 ili x=-3 Skup resenja je {3.

to ne moze.jer ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat – 9. Dakle ocekujemo da x bude broj oznacen sa 2. Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0). Primer3:Povrsina kvadrata x je 2cm2. koren broja –9? E. Da li takav broj postoji u skupu racionalnih brojeva? .pa jednacinu x2=-9 ne resavamo sada. Iracionalni broj.Kako izracunati duzinu njegove Duzina stranice kvadrata se dobija 2 x 2cm stranice?! resavanjem jednacine x2=2.

q Dokazimo tvrdjenje da 2 nije racionalan broj.qN). tj. Primetimo da on sigurno ne moze biti ceo broj jer je 12=1. Iracionalni broj. Kvadratni koren.Drugacije q receno. 12<2 i 22=4. 22>2.nijedan racionalan broj nije resenje jednacine p x2=2. .ako postoji mora da zadovoljava 1< 2<2.Resenje jednacine x2=a (a0). pa 2 . Takodje.broj 2 se ne moze predstaviti u p obliku: (p Z. tj.

q2 Tako dobijamo da su u jednakosti 2= . 2= .p i q parni brojevi.p=2k(kN) 2q2=(2k)2. Iracionalni broj.odnosno 2q2=4k2. q2 je paran broj. 2q2=p2 2 q q Iz ove nejednakosti sledi da je p2 paran broj.tj.sto je protivrecno polaznoj pretpostavci da su p i q .pa p2 je q=2m (mN). tj. pa je prema tome i p paran broj. Kvadratni koren.tj.q2=2k2.tj. Onda je: p 2 p2 ( 2 )2=( ) .odnosno q-paran broj.Resenje jednacine x2=a (a0).

Prema tome. .tj. Iracionalni broj. p p Ovim smo dokazali da 2 nije q q racionalan.p i q Kvadratni koren. (a0). jednacine x2=a Dakle. Zakljucujemo da ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat jednak 2.Resenje ne mogu biti parni. 2 .navedena jednakost nije tacna ni za jedan racionalan broj . Ti brojevi se nazivaju IRACIONALNI BROJEVI. Kom skupu pripada broj 2 ? Prethodni primer o kome smo raspravljali pokazuje da nas operacija korenovanja obavezuje da uvedemo novu vrstu brojeva.

…} q 3) Skup racionalnih brojeva. U prethodnim razredima upoznali smo neke skupove brojeva: 1) Skup prirodnih brojeva.3.Resenje jednacine x2=a (a0).p 1.p. Z = {-…. N = {1. Q={x|x= .0 . 1/3 . 1 . 3N . 2 ZQ . -1/2 navedene skupove Q vazi . …} 2) Skup celih brojeva. .0.qZ. -1 . Kvadratni koren.1.2 Z . Iracionalni broj. .1 Za .q0}. 1/2 odnos:N -2 .2.2.-2.

duzina stranice kvadrata cija je povrsina 2cm2 je iracionalan broj 2.uvideli su da pored racionalnih postoje i drugi-iracionalni brojevi.moze se pokazati da su .Resenje jednacine x2=a (a0). Svaki broj koji se ne moze predstaviti u p obliku q (pZ. Iracionalni broj.e.n.(Matematicari i fizicari skole Pitagorejaca.qN) je iracionalni broj. Takodje. Kvadratni koren. Znaci. Za iracionalne brojeve znalo se jos u V i IV veku p.a i neki kasnije.

. Iracionalni broj.onda je unija skupova Q i I skup realnih brojeva koji oznacavamo sa R.Q I= . R=QUI Skupovi Q i I nemaju R zajednickih elemeQ I nata.Resenje jednacine x2=a (a0). Dakle.svaki realan broj je ili racionalan ili iracionalan. Ako sa I oznacimo skup svih iracionalnih brojeva. tj. Racionalni i iracionalni brojevi zajedno cine novi skup . Kvadratni koren.skup REALNIH BROJEVA.

9 =3. .Pritom. Nenegativno resenje takve jednacine zvacemo kao i do sada. a 0.koren iz a i oznacavacemo ga sa a . 3 .5) ali cesto nece ( 2 . Kvadratni koren. 6.…).25 =2.broj a ce nekad biti racionalan (npr. U tom novom skupu.skupu realnih brojeva R bice moguce resavati sve jednacine oblika x2=a. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0).

x = 4 ili x = .4 Skup resenja ove jednacine je skup racionalnih brojeva {-4. 7 } . Iracionalni broj. Primer 4: Resimo jednacine:a) x2=16. tj.Resenje jednacine x2=a (a0).16. Kvadratni koren.4} b) x2=7 ako i samo ako je x= 7 ili x=7 Skup resenja ove jednacine je skup iracionalnih brojeva {. b) x2=7 a) x2=16 ako i samo ako je x = 16 ili x= .7.

Resenje jednacine x2=a (a0). Kvadratni koren. . Iracionalni broj. Narednog casa upoznacemo te dve vrste odredjivanja kvadratnih korena. Na kraju knjige date su tablice u kojima su navedene vrednosti kvadratnih korena brojeva od 1 do 1000 sa dve decimale. Za izracunavanje kvadratnog korena nenegativnih racionalnih brojeva mogu se koristiti tablice i racunari (kalkulatori).

d) – 4 aritmeticki koren broja 16 . 0. Obrazloziti! 4 2) Iz skupa brojeva {-8 . 5 c) 0.09 .7 .16 . . 5 0 .5 } izdvoj podskupove 2 prirodnih. 2 . -2. .3 aritmeticki koren broja 0.celih i racionalnih brojeva. 13 .Domaci zadatak: 1) Da li je ili ne: a) 6 aritmeticki koren broja 36 4 2 b) aritmeticki koren broja 25 . .

za 0<a< 1. e) a i a .Domaci zadatak: 3) Uporediti brojeve: a) 16 i 16 . b) 69 ? 5) Ako dvostrukom kvadratu nekog broja dodamo 18 dobijamo . a  R.a  R.36 . d) a i a.36 i 0. za 1  a.1 1 b)4 4 i c) 0. 4) Izmedju kojih prirodnih brojeva se nalazi aritmeticki kvadratni koren broja: a) 20 .

93 4703..24:80 478999.37./7..:30/..7890 4/70/.0 ...0/030.3.947 .30 .07.3-740.7.#08030 0/3.:.-740.8: 3. 4//4 8.70/34 .3 -74 ./7. .0:42./7..70/3489.-.43../7..7.-.:3. ./.024 90 /.9344703...43. :543.7 ..908:9..0/0... ... .8.2.9.934703.0 .93 4703 7.:3. 3030..30.

-740.9.  -7.  .49  8:5. 0 30 .42.79209.43.79209. .0  7. ..79209.   . 4703 -74. ..79209.. 4703 -74. .         < /. 4703 -74.3 -740.  / . 4703 -74.4 54/8:54.. ./..0 5774/3 .

..42.4:4974:..4897:42. &5470/9 -740./.. . . .:3.9/:3:. # 20/:45774/3-740.90900/3.783. .9:304-74.54.803..79209./7.-74 7./7. .40304.47... 4/. .2 .934703-74.. .. /4/.0 . ..4 57. . / .     .24/4-. .24 /70/99... # 0 .9..