P. 1
Realni brojevi-VII

Realni brojevi-VII

|Views: 1,912|Likes:
Published by Sasa Krsmanovic

More info:

Published by: Sasa Krsmanovic on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Realni brojevi
• Nastavna jedinica: Realni brojevi (5+7) • Ova nastavna jedinica moze se podeliti na nekoliko celina: – Kvadrat racionalnog broja – Resenje jednacine x2=a (a 0).Kvadratni koren.Iracionalni broj – Realni brojevi.Brojevna prava. – Priblizna vrednost realnog broja – Osnovna svojstva operacija sa realnim brojevima

.a>0) – Upoznaju skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva – Umeju da koriste tablice i druga pomocna sredstva za racunanje u raznim zadacima iz matematike i prakse.Cilj izucavanja i obrade ove nastavne jedinice je da se ucenici osposobe da : – Shvate pojam kvadrata racionalnog broja da odrede pribliznu vrednost – Umeju kvadratnog korena broja a (a Q.

Sematski prikaz strukture casa STRUKTURA CASA PROVERA DOMACEG RADA PONAVLJANJE PREDJENOG GRADIVA NOVO GRADIVO .

tj.za bilo koji rac. .broj ili nula.Podsetnik: • Kvadrat racionalnog broja i razlozi za njegovo uvodjenje (povrsina kvadrata cija je poznata duzina stranice) • Kako se oznacava kvadrat racionalnog broja x? • Zakljucak: Kvadrat racionalnog broja je pozitivan rac.broj x vazi: x2=x x  0.

Podsetimo se primera sa prethodnog casa: Primer1: Izracunati povrsinu kvadrata cije su stranice duzine 4cm.odnosno 4 4.Resenje jednacine x2=a (a 0). Kvadratni koren. Trazena povrsina kvadrata je 16cm2.suprotnog broju 4? Broj suprotan broju 4 je broj –4.a 44 smo oznacili sa 42.pa je 44=42=16. Iracionalni broj. Primer2: Izracunati kvadrat broja.a .

-Ako je povrsina nekog kvadrata 16cm2. Iz prethodna 2 primera mozemo primetiti da je 4  4= 42 = 16.a i da je (-4)  (-4) = (4)2 = 16. Kvadratni koren.kolika je duzina stranice tog kvadrata? 4cm.na osnovu prethodnog. Zasto? -A sta ako je povrsina kvadrata neki drugi broj? Kako onda odrediti duzinu njegove stranice? . Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0).

tj.pa su brojevi 4 i – 4 resenja jednacine x2 = 16. Iracionalni broj.povrsina kvadrata u nasem primeru je 16 Znaci da bismo izracunali x16cm2 duzinu stranice x datog kvadrata potrebno je resiti x jednacinudva primera videli smo x2 = 16.Resenje jednacine x2=a (a0). Kvadratni koren. U ovom slucaju trazena duzina stranice kvadrata je samo jedno (i to . Na osnovu prva da postoje 2 vrednosti promenljive ciji je kvadrat 16. To su 4 i – 4.

kvadratni koren broja 9 zapisujemo sa =3 jer je 32 = 9.broj 4. 9 -Takodje.naziva se (aritmeticki) kvadratni koren broja 16. -Kvadratni koren broja 0 zapisujemo 0 sa = 0 jer je 02 = 0. -Kvadratni koren broja 16 zapisujemo sa: 16 Dakle.tj.Resenje jednacine x2=a (a0). 16=4 jer je 42 = 16. a . Kvadratni koren. -Pozitivno resenje (koren) te jednacine. Iracionalni broj.

Za a .broj a je osnova korena (potkorena velicina) Kvadratni koren broja a (a 0) je .pa se zbog toga znak koristi kao oznaka za kvadratni koren racionalnog broja. .Resenje jednacine x2=a (a0). Kvadratni koren. Verovatno se pitate zasto se bas taj znak koristi kao oznaka za koren?! Zato sto taj znak predstavlja stilizovano pocetno slovo r latinske reci radix sto znaci koren. Iracionalni broj.Znak je oznaka za kvadratni koren. .

Pise se: x2=9 x= 9 ili x=. Razmotrimo sada jednacinu x2 = a.a=9. Iracionalni broj.jednacina x2=0 ima .jednacina x2=9 ima 2 resenja:3 i –3.Resenje jednacine x2=a (a0).npr.gde je x – nepoznata.9 x=3 ili x=-3 Skup resenja je {3.a a neki poznati broj: 1) Ako je a > 0. Kvadratni koren.-3} 2) Ako je a=0.jer je 32=9 i (-3)2= 9.

Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0).Kako izracunati duzinu njegove Duzina stranice kvadrata se dobija 2 x 2cm stranice?! resavanjem jednacine x2=2.to ne moze. koren broja –9? E. Da li takav broj postoji u skupu racionalnih brojeva? . Dakle ocekujemo da x bude broj oznacen sa 2. Primer3:Povrsina kvadrata x je 2cm2. Iracionalni broj.jer ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat – 9.pa jednacinu x2=-9 ne resavamo sada.

12<2 i 22=4. q Dokazimo tvrdjenje da 2 nije racionalan broj. tj. Primetimo da on sigurno ne moze biti ceo broj jer je 12=1. . Takodje.Resenje jednacine x2=a (a0). tj.nijedan racionalan broj nije resenje jednacine p x2=2. Kvadratni koren.broj 2 se ne moze predstaviti u p obliku: (p Z.qN).Drugacije q receno. 22>2.ako postoji mora da zadovoljava 1< 2<2. pa 2 . Iracionalni broj.

pa p2 je q=2m (mN).odnosno 2q2=4k2.tj.tj.odnosno q-paran broj. pa je prema tome i p paran broj.p i q parni brojevi.q2=2k2. 2= . Iracionalni broj. q2 Tako dobijamo da su u jednakosti 2= . tj. Onda je: p 2 p2 ( 2 )2=( ) .sto je protivrecno polaznoj pretpostavci da su p i q . 2q2=p2 2 q q Iz ove nejednakosti sledi da je p2 paran broj.Resenje jednacine x2=a (a0).tj. q2 je paran broj.p=2k(kN) 2q2=(2k)2. Kvadratni koren.

. 2 .p i q Kvadratni koren. Kom skupu pripada broj 2 ? Prethodni primer o kome smo raspravljali pokazuje da nas operacija korenovanja obavezuje da uvedemo novu vrstu brojeva. Ti brojevi se nazivaju IRACIONALNI BROJEVI. jednacine x2=a Dakle. Zakljucujemo da ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat jednak 2.Resenje ne mogu biti parni. p p Ovim smo dokazali da 2 nije q q racionalan. (a0).tj.navedena jednakost nije tacna ni za jedan racionalan broj . Iracionalni broj. Prema tome.

…} q 3) Skup racionalnih brojeva. -1/2 navedene skupove Q vazi . 2 ZQ .q0}.p.-2.2. 3N . 1 .0 .2. 1/2 odnos:N -2 .1.2 Z . N = {1. -1 .3. Z = {-…. …} 2) Skup celih brojeva.p 1. 1/3 . U prethodnim razredima upoznali smo neke skupove brojeva: 1) Skup prirodnih brojeva. Q={x|x= . . .qZ. Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0). Iracionalni broj.1 Za .0.

a i neki kasnije. Za iracionalne brojeve znalo se jos u V i IV veku p.e.(Matematicari i fizicari skole Pitagorejaca. Svaki broj koji se ne moze predstaviti u p obliku q (pZ. Takodje.moze se pokazati da su . Znaci. Kvadratni koren. Iracionalni broj.qN) je iracionalni broj.uvideli su da pored racionalnih postoje i drugi-iracionalni brojevi.duzina stranice kvadrata cija je povrsina 2cm2 je iracionalan broj 2.Resenje jednacine x2=a (a0).n.

onda je unija skupova Q i I skup realnih brojeva koji oznacavamo sa R. Kvadratni koren. Iracionalni broj. Ako sa I oznacimo skup svih iracionalnih brojeva.skup REALNIH BROJEVA. Racionalni i iracionalni brojevi zajedno cine novi skup .svaki realan broj je ili racionalan ili iracionalan. R=QUI Skupovi Q i I nemaju R zajednickih elemeQ I nata. tj.Resenje jednacine x2=a (a0). Dakle.Q I= . .

Nenegativno resenje takve jednacine zvacemo kao i do sada. a 0. Kvadratni koren. U tom novom skupu.koren iz a i oznacavacemo ga sa a . 3 . Iracionalni broj.…).broj a ce nekad biti racionalan (npr. .skupu realnih brojeva R bice moguce resavati sve jednacine oblika x2=a.5) ali cesto nece ( 2 . 9 =3.25 =2. 6.Resenje jednacine x2=a (a0).Pritom.

Primer 4: Resimo jednacine:a) x2=16.4} b) x2=7 ako i samo ako je x= 7 ili x=7 Skup resenja ove jednacine je skup iracionalnih brojeva {.7.Resenje jednacine x2=a (a0). Iracionalni broj.16. Kvadratni koren. b) x2=7 a) x2=16 ako i samo ako je x = 16 ili x= . 7 } . x = 4 ili x = .4 Skup resenja ove jednacine je skup racionalnih brojeva {-4. tj.

Za izracunavanje kvadratnog korena nenegativnih racionalnih brojeva mogu se koristiti tablice i racunari (kalkulatori). Iracionalni broj. Narednog casa upoznacemo te dve vrste odredjivanja kvadratnih korena. Kvadratni koren. Na kraju knjige date su tablice u kojima su navedene vrednosti kvadratnih korena brojeva od 1 do 1000 sa dve decimale. .Resenje jednacine x2=a (a0).

d) – 4 aritmeticki koren broja 16 . . 13 . .Domaci zadatak: 1) Da li je ili ne: a) 6 aritmeticki koren broja 36 4 2 b) aritmeticki koren broja 25 .5 } izdvoj podskupove 2 prirodnih.celih i racionalnih brojeva. 5 c) 0.09 . Obrazloziti! 4 2) Iz skupa brojeva {-8 . 2 .7 . 5 0 . .3 aritmeticki koren broja 0. -2.16 . 0.

4) Izmedju kojih prirodnih brojeva se nalazi aritmeticki kvadratni koren broja: a) 20 .Domaci zadatak: 3) Uporediti brojeve: a) 16 i 16 .36 i 0. a  R. e) a i a .za 0<a< 1. b) 69 ? 5) Ako dvostrukom kvadratu nekog broja dodamo 18 dobijamo . d) a i a. za 1  a.36 .a  R.1 1 b)4 4 i c) 0.

7890 4/70/.8: 3...70/3489.:.:3.947 ...7.2.. .934703.0/0./7..9344703.24:80 478999./7..-.8.:30/.0:42..3. . :543.43.7 ... 3030..-740.30.43.93 4703 7..93 4703..0/030..:3.37.7. 4//4 8.024 90 /.30 .-.#08030 0/3.3 -74 . .07.0 .908:9../7../.3-740.70/34 .0 ./7..9. .

 .79209..49  8:5..0 5774/3 .. .79209. 0 30 ..         < /.79209./.0  7.4 54/8:54.9. 4703 -74. 4703 -74..42. 4703 -74. .  -7. 4703 -74.  .79209. .  / .   .3 -740. -740.43. .

4:4974:. .-74 7..803. ..0 ..90900/3.40304. / ..4 57.47.934703-74..9:304-74.42.. ..24 /70/99.54. # 20/:45774/3-740.2 . . &5470/9 -740../7.. /4/./.4897:42.     . 4/.9.:3. ./7.79209.. . .. . . .24/4-.. # 0 .783.9/:3:..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->