Realni brojevi
• Nastavna jedinica: Realni brojevi (5+7) • Ova nastavna jedinica moze se podeliti na nekoliko celina: – Kvadrat racionalnog broja – Resenje jednacine x2=a (a 0).Kvadratni koren.Iracionalni broj – Realni brojevi.Brojevna prava. – Priblizna vrednost realnog broja – Osnovna svojstva operacija sa realnim brojevima

Cilj izucavanja i obrade ove nastavne jedinice je da se ucenici osposobe da : – Shvate pojam kvadrata racionalnog broja da odrede pribliznu vrednost – Umeju kvadratnog korena broja a (a Q. .a>0) – Upoznaju skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva – Umeju da koriste tablice i druga pomocna sredstva za racunanje u raznim zadacima iz matematike i prakse.

Sematski prikaz strukture casa STRUKTURA CASA PROVERA DOMACEG RADA PONAVLJANJE PREDJENOG GRADIVA NOVO GRADIVO .

.Podsetnik: • Kvadrat racionalnog broja i razlozi za njegovo uvodjenje (povrsina kvadrata cija je poznata duzina stranice) • Kako se oznacava kvadrat racionalnog broja x? • Zakljucak: Kvadrat racionalnog broja je pozitivan rac.tj.broj x vazi: x2=x x  0.za bilo koji rac.broj ili nula.

Resenje jednacine x2=a (a 0). Podsetimo se primera sa prethodnog casa: Primer1: Izracunati povrsinu kvadrata cije su stranice duzine 4cm. Iracionalni broj.odnosno 4 4.a 44 smo oznacili sa 42. Primer2: Izracunati kvadrat broja.suprotnog broju 4? Broj suprotan broju 4 je broj –4.pa je 44=42=16. Kvadratni koren. Trazena povrsina kvadrata je 16cm2.a .

Zasto? -A sta ako je povrsina kvadrata neki drugi broj? Kako onda odrediti duzinu njegove stranice? . -Ako je povrsina nekog kvadrata 16cm2. Kvadratni koren.na osnovu prethodnog. Iz prethodna 2 primera mozemo primetiti da je 4  4= 42 = 16.kolika je duzina stranice tog kvadrata? 4cm.Resenje jednacine x2=a (a0). Iracionalni broj.a i da je (-4)  (-4) = (4)2 = 16.

Kvadratni koren.pa su brojevi 4 i – 4 resenja jednacine x2 = 16. U ovom slucaju trazena duzina stranice kvadrata je samo jedno (i to .povrsina kvadrata u nasem primeru je 16 Znaci da bismo izracunali x16cm2 duzinu stranice x datog kvadrata potrebno je resiti x jednacinudva primera videli smo x2 = 16. tj. Iracionalni broj. To su 4 i – 4. Na osnovu prva da postoje 2 vrednosti promenljive ciji je kvadrat 16.Resenje jednacine x2=a (a0).

Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0). -Pozitivno resenje (koren) te jednacine.kvadratni koren broja 9 zapisujemo sa =3 jer je 32 = 9.tj. a . 9 -Takodje. Iracionalni broj.naziva se (aritmeticki) kvadratni koren broja 16. -Kvadratni koren broja 0 zapisujemo 0 sa = 0 jer je 02 = 0.broj 4. -Kvadratni koren broja 16 zapisujemo sa: 16 Dakle. 16=4 jer je 42 = 16.

. .Resenje jednacine x2=a (a0). Iracionalni broj. Verovatno se pitate zasto se bas taj znak koristi kao oznaka za koren?! Zato sto taj znak predstavlja stilizovano pocetno slovo r latinske reci radix sto znaci koren.Znak je oznaka za kvadratni koren.broj a je osnova korena (potkorena velicina) Kvadratni koren broja a (a 0) je .Za a . Kvadratni koren.pa se zbog toga znak koristi kao oznaka za kvadratni koren racionalnog broja.

-3} 2) Ako je a=0.a=9. Iracionalni broj.jednacina x2=9 ima 2 resenja:3 i –3.jer je 32=9 i (-3)2= 9.9 x=3 ili x=-3 Skup resenja je {3.npr. Kvadratni koren.a a neki poznati broj: 1) Ako je a > 0. Razmotrimo sada jednacinu x2 = a.gde je x – nepoznata.Resenje jednacine x2=a (a0). Pise se: x2=9 x= 9 ili x=.jednacina x2=0 ima .

Resenje jednacine x2=a (a0).to ne moze. Dakle ocekujemo da x bude broj oznacen sa 2. Primer3:Povrsina kvadrata x je 2cm2. Kvadratni koren.Kako izracunati duzinu njegove Duzina stranice kvadrata se dobija 2 x 2cm stranice?! resavanjem jednacine x2=2. Da li takav broj postoji u skupu racionalnih brojeva? . koren broja –9? E. Iracionalni broj.jer ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat – 9.pa jednacinu x2=-9 ne resavamo sada.

12<2 i 22=4.qN).Drugacije q receno. Primetimo da on sigurno ne moze biti ceo broj jer je 12=1. Takodje. Iracionalni broj. . tj. q Dokazimo tvrdjenje da 2 nije racionalan broj. Kvadratni koren. 22>2. pa 2 .Resenje jednacine x2=a (a0). tj.broj 2 se ne moze predstaviti u p obliku: (p Z.ako postoji mora da zadovoljava 1< 2<2.nijedan racionalan broj nije resenje jednacine p x2=2.

q2 Tako dobijamo da su u jednakosti 2= . 2= . Kvadratni koren.tj.tj.p i q parni brojevi. 2q2=p2 2 q q Iz ove nejednakosti sledi da je p2 paran broj. Onda je: p 2 p2 ( 2 )2=( ) .pa p2 je q=2m (mN).q2=2k2. pa je prema tome i p paran broj.tj.sto je protivrecno polaznoj pretpostavci da su p i q .odnosno q-paran broj. q2 je paran broj.odnosno 2q2=4k2.Resenje jednacine x2=a (a0).p=2k(kN) 2q2=(2k)2. Iracionalni broj. tj.

Iracionalni broj. Zakljucujemo da ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat jednak 2. p p Ovim smo dokazali da 2 nije q q racionalan.navedena jednakost nije tacna ni za jedan racionalan broj .p i q Kvadratni koren.Resenje ne mogu biti parni. . 2 . jednacine x2=a Dakle. Prema tome. (a0). Kom skupu pripada broj 2 ? Prethodni primer o kome smo raspravljali pokazuje da nas operacija korenovanja obavezuje da uvedemo novu vrstu brojeva.tj. Ti brojevi se nazivaju IRACIONALNI BROJEVI.

0.2. …} 2) Skup celih brojeva.0 . Q={x|x= .p 1. Iracionalni broj. 1/3 . 1/2 odnos:N -2 . N = {1. 3N . U prethodnim razredima upoznali smo neke skupove brojeva: 1) Skup prirodnih brojeva.2 Z .1 Za .3.-2.…} q 3) Skup racionalnih brojeva. Kvadratni koren.1.2. Z = {-…. -1 . .q0}.p. 1 .Resenje jednacine x2=a (a0).qZ. -1/2 navedene skupove Q vazi . . 2 ZQ .

n. Kvadratni koren.qN) je iracionalni broj.e.(Matematicari i fizicari skole Pitagorejaca.Resenje jednacine x2=a (a0).duzina stranice kvadrata cija je povrsina 2cm2 je iracionalan broj 2. Takodje.moze se pokazati da su . Svaki broj koji se ne moze predstaviti u p obliku q (pZ. Za iracionalne brojeve znalo se jos u V i IV veku p. Znaci.uvideli su da pored racionalnih postoje i drugi-iracionalni brojevi. Iracionalni broj.a i neki kasnije.

Resenje jednacine x2=a (a0). Kvadratni koren. R=QUI Skupovi Q i I nemaju R zajednickih elemeQ I nata. Racionalni i iracionalni brojevi zajedno cine novi skup . tj.Q I= . Dakle. . Iracionalni broj. Ako sa I oznacimo skup svih iracionalnih brojeva.onda je unija skupova Q i I skup realnih brojeva koji oznacavamo sa R.skup REALNIH BROJEVA.svaki realan broj je ili racionalan ili iracionalan.

3 . 9 =3. 6. . Nenegativno resenje takve jednacine zvacemo kao i do sada.…).25 =2.Pritom. Kvadratni koren. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0).5) ali cesto nece ( 2 .koren iz a i oznacavacemo ga sa a .broj a ce nekad biti racionalan (npr. a 0.skupu realnih brojeva R bice moguce resavati sve jednacine oblika x2=a. U tom novom skupu.

4} b) x2=7 ako i samo ako je x= 7 ili x=7 Skup resenja ove jednacine je skup iracionalnih brojeva {. 7 } . Iracionalni broj. x = 4 ili x = . tj.4 Skup resenja ove jednacine je skup racionalnih brojeva {-4. b) x2=7 a) x2=16 ako i samo ako je x = 16 ili x= .7. Kvadratni koren. Primer 4: Resimo jednacine:a) x2=16.16.Resenje jednacine x2=a (a0).

Za izracunavanje kvadratnog korena nenegativnih racionalnih brojeva mogu se koristiti tablice i racunari (kalkulatori).Resenje jednacine x2=a (a0). Kvadratni koren. Iracionalni broj. Narednog casa upoznacemo te dve vrste odredjivanja kvadratnih korena. . Na kraju knjige date su tablice u kojima su navedene vrednosti kvadratnih korena brojeva od 1 do 1000 sa dve decimale.

7 .3 aritmeticki koren broja 0.celih i racionalnih brojeva.09 .Domaci zadatak: 1) Da li je ili ne: a) 6 aritmeticki koren broja 36 4 2 b) aritmeticki koren broja 25 . . -2. . 0. 5 c) 0.5 } izdvoj podskupove 2 prirodnih. 2 . . 13 .16 . d) – 4 aritmeticki koren broja 16 . 5 0 . Obrazloziti! 4 2) Iz skupa brojeva {-8 .

za 1  a. b) 69 ? 5) Ako dvostrukom kvadratu nekog broja dodamo 18 dobijamo .1 1 b)4 4 i c) 0.za 0<a< 1. 4) Izmedju kojih prirodnih brojeva se nalazi aritmeticki kvadratni koren broja: a) 20 . a  R.36 i 0.Domaci zadatak: 3) Uporediti brojeve: a) 16 i 16 .36 . e) a i a .a  R. d) a i a.

.70/34 ./7.93 4703.:3.#08030 0/3.-.. ..-..2.0 . 4//4 8.93 4703 7.3..7890 4/70/.7 ..3-740.024 90 /.0/0... .-740. ..:.0/030.934703.9.43.8: 3./7..3 -74 ..947 .30.0 . :543./.8.07.:3...:30/.7...908:9.24:80 478999.9344703.43.37./7. 3030.0:42.7..30 .70/3489../7..

 4703 -74. . ..4 54/8:54.79209. .   .         < /.  -7..  / . 4703 -74.79209.0  7.3 -740.79209.49  8:5. .  . . 4703 -74.. 4703 -74. -740..9.43.42./.79209..0 5774/3 . 0 30 .

.4 57.803. . / .47..4897:42. . . ..42.-74 7.90900/3. . /4/. &5470/9 -740./.:3.54.... .9:304-74..24/4-.0 .. # 0 . .934703-74. 4/..4:4974:.2 . .783. # 20/:45774/3-740.     .79209.. .24 /70/99...40304..9./7../7.9/:3:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful