Realni brojevi
• Nastavna jedinica: Realni brojevi (5+7) • Ova nastavna jedinica moze se podeliti na nekoliko celina: – Kvadrat racionalnog broja – Resenje jednacine x2=a (a 0).Kvadratni koren.Iracionalni broj – Realni brojevi.Brojevna prava. – Priblizna vrednost realnog broja – Osnovna svojstva operacija sa realnim brojevima

.a>0) – Upoznaju skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva – Umeju da koriste tablice i druga pomocna sredstva za racunanje u raznim zadacima iz matematike i prakse.Cilj izucavanja i obrade ove nastavne jedinice je da se ucenici osposobe da : – Shvate pojam kvadrata racionalnog broja da odrede pribliznu vrednost – Umeju kvadratnog korena broja a (a Q.

Sematski prikaz strukture casa STRUKTURA CASA PROVERA DOMACEG RADA PONAVLJANJE PREDJENOG GRADIVA NOVO GRADIVO .

za bilo koji rac.tj.Podsetnik: • Kvadrat racionalnog broja i razlozi za njegovo uvodjenje (povrsina kvadrata cija je poznata duzina stranice) • Kako se oznacava kvadrat racionalnog broja x? • Zakljucak: Kvadrat racionalnog broja je pozitivan rac. .broj ili nula.broj x vazi: x2=x x  0.

odnosno 4 4. Primer2: Izracunati kvadrat broja. Podsetimo se primera sa prethodnog casa: Primer1: Izracunati povrsinu kvadrata cije su stranice duzine 4cm. Kvadratni koren.a 44 smo oznacili sa 42. Trazena povrsina kvadrata je 16cm2.a .suprotnog broju 4? Broj suprotan broju 4 je broj –4.pa je 44=42=16. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a 0).

-Ako je povrsina nekog kvadrata 16cm2. Iz prethodna 2 primera mozemo primetiti da je 4  4= 42 = 16.na osnovu prethodnog. Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0).a i da je (-4)  (-4) = (4)2 = 16.kolika je duzina stranice tog kvadrata? 4cm. Iracionalni broj. Zasto? -A sta ako je povrsina kvadrata neki drugi broj? Kako onda odrediti duzinu njegove stranice? .

Kvadratni koren. tj. To su 4 i – 4. Na osnovu prva da postoje 2 vrednosti promenljive ciji je kvadrat 16. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0).povrsina kvadrata u nasem primeru je 16 Znaci da bismo izracunali x16cm2 duzinu stranice x datog kvadrata potrebno je resiti x jednacinudva primera videli smo x2 = 16.pa su brojevi 4 i – 4 resenja jednacine x2 = 16. U ovom slucaju trazena duzina stranice kvadrata je samo jedno (i to .

a .Resenje jednacine x2=a (a0). 16=4 jer je 42 = 16. 9 -Takodje.tj.naziva se (aritmeticki) kvadratni koren broja 16. -Kvadratni koren broja 16 zapisujemo sa: 16 Dakle. -Pozitivno resenje (koren) te jednacine.broj 4. Kvadratni koren.kvadratni koren broja 9 zapisujemo sa =3 jer je 32 = 9. -Kvadratni koren broja 0 zapisujemo 0 sa = 0 jer je 02 = 0. Iracionalni broj.

. Kvadratni koren.pa se zbog toga znak koristi kao oznaka za kvadratni koren racionalnog broja.broj a je osnova korena (potkorena velicina) Kvadratni koren broja a (a 0) je .Za a .Resenje jednacine x2=a (a0). Iracionalni broj. Verovatno se pitate zasto se bas taj znak koristi kao oznaka za koren?! Zato sto taj znak predstavlja stilizovano pocetno slovo r latinske reci radix sto znaci koren. .Znak je oznaka za kvadratni koren.

Razmotrimo sada jednacinu x2 = a.a a neki poznati broj: 1) Ako je a > 0.a=9.gde je x – nepoznata.npr.Resenje jednacine x2=a (a0).jednacina x2=0 ima . Iracionalni broj. Pise se: x2=9 x= 9 ili x=.jer je 32=9 i (-3)2= 9.jednacina x2=9 ima 2 resenja:3 i –3.9 x=3 ili x=-3 Skup resenja je {3.-3} 2) Ako je a=0. Kvadratni koren.

Iracionalni broj.jer ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat – 9.to ne moze. Primer3:Povrsina kvadrata x je 2cm2.Kako izracunati duzinu njegove Duzina stranice kvadrata se dobija 2 x 2cm stranice?! resavanjem jednacine x2=2. Kvadratni koren. Da li takav broj postoji u skupu racionalnih brojeva? .Resenje jednacine x2=a (a0). Dakle ocekujemo da x bude broj oznacen sa 2.pa jednacinu x2=-9 ne resavamo sada. koren broja –9? E.

ako postoji mora da zadovoljava 1< 2<2. tj. pa 2 . Primetimo da on sigurno ne moze biti ceo broj jer je 12=1.Resenje jednacine x2=a (a0).Drugacije q receno.qN).nijedan racionalan broj nije resenje jednacine p x2=2. tj. 12<2 i 22=4. Takodje. Kvadratni koren. q Dokazimo tvrdjenje da 2 nije racionalan broj. .broj 2 se ne moze predstaviti u p obliku: (p Z. 22>2. Iracionalni broj.

p=2k(kN) 2q2=(2k)2. 2= .tj. q2 je paran broj. Onda je: p 2 p2 ( 2 )2=( ) .q2=2k2. Kvadratni koren.tj.tj.odnosno 2q2=4k2.pa p2 je q=2m (mN). pa je prema tome i p paran broj. Iracionalni broj.odnosno q-paran broj. tj.Resenje jednacine x2=a (a0).sto je protivrecno polaznoj pretpostavci da su p i q . q2 Tako dobijamo da su u jednakosti 2= .p i q parni brojevi. 2q2=p2 2 q q Iz ove nejednakosti sledi da je p2 paran broj.

tj. jednacine x2=a Dakle.navedena jednakost nije tacna ni za jedan racionalan broj . Zakljucujemo da ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat jednak 2. Prema tome.Resenje ne mogu biti parni. 2 . p p Ovim smo dokazali da 2 nije q q racionalan. . Iracionalni broj.p i q Kvadratni koren. (a0). Ti brojevi se nazivaju IRACIONALNI BROJEVI. Kom skupu pripada broj 2 ? Prethodni primer o kome smo raspravljali pokazuje da nas operacija korenovanja obavezuje da uvedemo novu vrstu brojeva.

Z = {-….2. .3.0 . 1/3 . Q={x|x= . -1/2 navedene skupove Q vazi . 1/2 odnos:N -2 .qZ. -1 .…} q 3) Skup racionalnih brojeva.p 1.q0}.1 Za . Iracionalni broj. 1 . Kvadratni koren. 3N . …} 2) Skup celih brojeva.2. 2 ZQ .1.0.2 Z .-2.p. N = {1.Resenje jednacine x2=a (a0). . U prethodnim razredima upoznali smo neke skupove brojeva: 1) Skup prirodnih brojeva.

duzina stranice kvadrata cija je povrsina 2cm2 je iracionalan broj 2. Svaki broj koji se ne moze predstaviti u p obliku q (pZ.moze se pokazati da su .(Matematicari i fizicari skole Pitagorejaca.a i neki kasnije. Takodje.e. Znaci.n.qN) je iracionalni broj. Za iracionalne brojeve znalo se jos u V i IV veku p.Resenje jednacine x2=a (a0).uvideli su da pored racionalnih postoje i drugi-iracionalni brojevi. Kvadratni koren. Iracionalni broj.

tj.svaki realan broj je ili racionalan ili iracionalan.onda je unija skupova Q i I skup realnih brojeva koji oznacavamo sa R. Iracionalni broj. R=QUI Skupovi Q i I nemaju R zajednickih elemeQ I nata.Q I= . Racionalni i iracionalni brojevi zajedno cine novi skup .skup REALNIH BROJEVA. Ako sa I oznacimo skup svih iracionalnih brojeva.Resenje jednacine x2=a (a0). . Dakle. Kvadratni koren.

Pritom.…).koren iz a i oznacavacemo ga sa a . 9 =3. a 0. U tom novom skupu. Iracionalni broj. .skupu realnih brojeva R bice moguce resavati sve jednacine oblika x2=a.broj a ce nekad biti racionalan (npr.Resenje jednacine x2=a (a0).25 =2. 3 . Kvadratni koren. 6. Nenegativno resenje takve jednacine zvacemo kao i do sada.5) ali cesto nece ( 2 .

4} b) x2=7 ako i samo ako je x= 7 ili x=7 Skup resenja ove jednacine je skup iracionalnih brojeva {. 7 } . Primer 4: Resimo jednacine:a) x2=16. x = 4 ili x = .16. Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0).4 Skup resenja ove jednacine je skup racionalnih brojeva {-4. b) x2=7 a) x2=16 ako i samo ako je x = 16 ili x= .7. Iracionalni broj. tj.

Za izracunavanje kvadratnog korena nenegativnih racionalnih brojeva mogu se koristiti tablice i racunari (kalkulatori). Na kraju knjige date su tablice u kojima su navedene vrednosti kvadratnih korena brojeva od 1 do 1000 sa dve decimale. Kvadratni koren. . Narednog casa upoznacemo te dve vrste odredjivanja kvadratnih korena.Resenje jednacine x2=a (a0). Iracionalni broj.

-2. d) – 4 aritmeticki koren broja 16 . 13 .16 .5 } izdvoj podskupove 2 prirodnih. 0. 5 c) 0.7 . 2 . Obrazloziti! 4 2) Iz skupa brojeva {-8 . 5 0 .celih i racionalnih brojeva.Domaci zadatak: 1) Da li je ili ne: a) 6 aritmeticki koren broja 36 4 2 b) aritmeticki koren broja 25 . .3 aritmeticki koren broja 0. .09 . .

36 i 0. 4) Izmedju kojih prirodnih brojeva se nalazi aritmeticki kvadratni koren broja: a) 20 .36 .1 1 b)4 4 i c) 0. a  R. e) a i a .Domaci zadatak: 3) Uporediti brojeve: a) 16 i 16 .za 0<a< 1. b) 69 ? 5) Ako dvostrukom kvadratu nekog broja dodamo 18 dobijamo .a  R. d) a i a. za 1  a.

./.024 90 /.3.43.70/3489.30.70/34 ..0/030.7.30 ..7 ..24:80 478999.9.0 .2..:3.-.37...934703...-. :543..0/0. .#08030 0/3.:3.8.7890 4/70/..07.8: 3.0:42./7./7.43.7.93 4703..0 .9344703. .908:9..93 4703 7. 3030. 4//4 8./7..:30/.3-740.3 -74 .:./7.947 . ....-740. .

  . ..   .79209.  -7.3 -740.79209.. ..9. 4703 -74.42.49  8:5. 4703 -74.43. 4703 -74. .  / . -740.         < /. 4703 -74.79209.0  7.79209. 0 30 . . .../.4 54/8:54.0 5774/3 .

. .79209. /4/...934703-74..:3.4897:42. .9:304-74. # 20/:45774/3-740...4 57.2 .. ..90900/3../.-74 7.24 /70/99.54./7. &5470/9 -740.9. . .47.24/4-.783...4:4974:. . .     .42..0 .803.9/:3:./7. # 0 . . / .. 4/..40304. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful