P. 1
Realni brojevi-VII

Realni brojevi-VII

|Views: 1,895|Likes:
Published by Sasa Krsmanovic

More info:

Published by: Sasa Krsmanovic on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Realni brojevi
• Nastavna jedinica: Realni brojevi (5+7) • Ova nastavna jedinica moze se podeliti na nekoliko celina: – Kvadrat racionalnog broja – Resenje jednacine x2=a (a 0).Kvadratni koren.Iracionalni broj – Realni brojevi.Brojevna prava. – Priblizna vrednost realnog broja – Osnovna svojstva operacija sa realnim brojevima

a>0) – Upoznaju skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva – Umeju da koriste tablice i druga pomocna sredstva za racunanje u raznim zadacima iz matematike i prakse. .Cilj izucavanja i obrade ove nastavne jedinice je da se ucenici osposobe da : – Shvate pojam kvadrata racionalnog broja da odrede pribliznu vrednost – Umeju kvadratnog korena broja a (a Q.

Sematski prikaz strukture casa STRUKTURA CASA PROVERA DOMACEG RADA PONAVLJANJE PREDJENOG GRADIVA NOVO GRADIVO .

Podsetnik: • Kvadrat racionalnog broja i razlozi za njegovo uvodjenje (povrsina kvadrata cija je poznata duzina stranice) • Kako se oznacava kvadrat racionalnog broja x? • Zakljucak: Kvadrat racionalnog broja je pozitivan rac. .broj x vazi: x2=x x  0.broj ili nula.tj.za bilo koji rac.

Primer2: Izracunati kvadrat broja.suprotnog broju 4? Broj suprotan broju 4 je broj –4.pa je 44=42=16.odnosno 4 4.Resenje jednacine x2=a (a 0).a 44 smo oznacili sa 42. Iracionalni broj. Trazena povrsina kvadrata je 16cm2. Kvadratni koren. Podsetimo se primera sa prethodnog casa: Primer1: Izracunati povrsinu kvadrata cije su stranice duzine 4cm.a .

Zasto? -A sta ako je povrsina kvadrata neki drugi broj? Kako onda odrediti duzinu njegove stranice? . -Ako je povrsina nekog kvadrata 16cm2.Resenje jednacine x2=a (a0).a i da je (-4)  (-4) = (4)2 = 16. Iracionalni broj. Iz prethodna 2 primera mozemo primetiti da je 4  4= 42 = 16.na osnovu prethodnog.kolika je duzina stranice tog kvadrata? 4cm. Kvadratni koren.

povrsina kvadrata u nasem primeru je 16 Znaci da bismo izracunali x16cm2 duzinu stranice x datog kvadrata potrebno je resiti x jednacinudva primera videli smo x2 = 16. Kvadratni koren.pa su brojevi 4 i – 4 resenja jednacine x2 = 16. To su 4 i – 4.Resenje jednacine x2=a (a0). tj. U ovom slucaju trazena duzina stranice kvadrata je samo jedno (i to . Na osnovu prva da postoje 2 vrednosti promenljive ciji je kvadrat 16. Iracionalni broj.

-Pozitivno resenje (koren) te jednacine. Kvadratni koren. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0). a .tj. 9 -Takodje.naziva se (aritmeticki) kvadratni koren broja 16.kvadratni koren broja 9 zapisujemo sa =3 jer je 32 = 9. -Kvadratni koren broja 0 zapisujemo 0 sa = 0 jer je 02 = 0.broj 4. -Kvadratni koren broja 16 zapisujemo sa: 16 Dakle. 16=4 jer je 42 = 16.

Kvadratni koren.pa se zbog toga znak koristi kao oznaka za kvadratni koren racionalnog broja. .Znak je oznaka za kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0). .broj a je osnova korena (potkorena velicina) Kvadratni koren broja a (a 0) je .Za a . Iracionalni broj. Verovatno se pitate zasto se bas taj znak koristi kao oznaka za koren?! Zato sto taj znak predstavlja stilizovano pocetno slovo r latinske reci radix sto znaci koren.

gde je x – nepoznata.-3} 2) Ako je a=0.a=9.jer je 32=9 i (-3)2= 9.9 x=3 ili x=-3 Skup resenja je {3.npr.jednacina x2=9 ima 2 resenja:3 i –3.Resenje jednacine x2=a (a0).a a neki poznati broj: 1) Ako je a > 0.jednacina x2=0 ima . Kvadratni koren. Pise se: x2=9 x= 9 ili x=. Razmotrimo sada jednacinu x2 = a. Iracionalni broj.

Resenje jednacine x2=a (a0).pa jednacinu x2=-9 ne resavamo sada. Primer3:Povrsina kvadrata x je 2cm2.to ne moze. Iracionalni broj. Kvadratni koren.jer ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat – 9. Da li takav broj postoji u skupu racionalnih brojeva? .Kako izracunati duzinu njegove Duzina stranice kvadrata se dobija 2 x 2cm stranice?! resavanjem jednacine x2=2. Dakle ocekujemo da x bude broj oznacen sa 2. koren broja –9? E.

Drugacije q receno. 12<2 i 22=4.Resenje jednacine x2=a (a0). pa 2 .qN). Iracionalni broj.broj 2 se ne moze predstaviti u p obliku: (p Z. . Kvadratni koren. Takodje. tj.ako postoji mora da zadovoljava 1< 2<2. tj.nijedan racionalan broj nije resenje jednacine p x2=2. q Dokazimo tvrdjenje da 2 nije racionalan broj. 22>2. Primetimo da on sigurno ne moze biti ceo broj jer je 12=1.

2= . 2q2=p2 2 q q Iz ove nejednakosti sledi da je p2 paran broj.odnosno 2q2=4k2.tj.p i q parni brojevi.odnosno q-paran broj.sto je protivrecno polaznoj pretpostavci da su p i q . q2 Tako dobijamo da su u jednakosti 2= .pa p2 je q=2m (mN).q2=2k2. Iracionalni broj. q2 je paran broj.tj. tj. pa je prema tome i p paran broj.p=2k(kN) 2q2=(2k)2. Kvadratni koren.tj. Onda je: p 2 p2 ( 2 )2=( ) .Resenje jednacine x2=a (a0).

jednacine x2=a Dakle. .Resenje ne mogu biti parni. Ti brojevi se nazivaju IRACIONALNI BROJEVI. Prema tome. Zakljucujemo da ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat jednak 2.navedena jednakost nije tacna ni za jedan racionalan broj . Kom skupu pripada broj 2 ? Prethodni primer o kome smo raspravljali pokazuje da nas operacija korenovanja obavezuje da uvedemo novu vrstu brojeva. 2 . p p Ovim smo dokazali da 2 nije q q racionalan.p i q Kvadratni koren.tj. Iracionalni broj. (a0).

p. . -1/2 navedene skupove Q vazi .qZ.Resenje jednacine x2=a (a0). …} 2) Skup celih brojeva.…} q 3) Skup racionalnih brojeva.2. .2 Z . U prethodnim razredima upoznali smo neke skupove brojeva: 1) Skup prirodnih brojeva. Kvadratni koren.-2.3. 2 ZQ . 1/3 .0. 1 . Iracionalni broj. N = {1.2.p 1. 3N .0 .1. Q={x|x= . 1/2 odnos:N -2 .q0}. -1 . Z = {-….1 Za .

Za iracionalne brojeve znalo se jos u V i IV veku p.qN) je iracionalni broj. Iracionalni broj. Znaci.(Matematicari i fizicari skole Pitagorejaca.a i neki kasnije.n.moze se pokazati da su .Resenje jednacine x2=a (a0). Takodje. Kvadratni koren.e.uvideli su da pored racionalnih postoje i drugi-iracionalni brojevi.duzina stranice kvadrata cija je povrsina 2cm2 je iracionalan broj 2. Svaki broj koji se ne moze predstaviti u p obliku q (pZ.

onda je unija skupova Q i I skup realnih brojeva koji oznacavamo sa R. R=QUI Skupovi Q i I nemaju R zajednickih elemeQ I nata. tj.Q I= . Kvadratni koren.skup REALNIH BROJEVA. Ako sa I oznacimo skup svih iracionalnih brojeva. Dakle. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0). .svaki realan broj je ili racionalan ili iracionalan. Racionalni i iracionalni brojevi zajedno cine novi skup .

. a 0.…). U tom novom skupu. Iracionalni broj. 3 .broj a ce nekad biti racionalan (npr. Nenegativno resenje takve jednacine zvacemo kao i do sada.koren iz a i oznacavacemo ga sa a . 9 =3.5) ali cesto nece ( 2 . 6.Pritom.25 =2. Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0).skupu realnih brojeva R bice moguce resavati sve jednacine oblika x2=a.

x = 4 ili x = .4} b) x2=7 ako i samo ako je x= 7 ili x=7 Skup resenja ove jednacine je skup iracionalnih brojeva {. Primer 4: Resimo jednacine:a) x2=16.7. tj. Iracionalni broj.4 Skup resenja ove jednacine je skup racionalnih brojeva {-4.16. 7 } . b) x2=7 a) x2=16 ako i samo ako je x = 16 ili x= . Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0).

Kvadratni koren. . Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0). Na kraju knjige date su tablice u kojima su navedene vrednosti kvadratnih korena brojeva od 1 do 1000 sa dve decimale. Za izracunavanje kvadratnog korena nenegativnih racionalnih brojeva mogu se koristiti tablice i racunari (kalkulatori). Narednog casa upoznacemo te dve vrste odredjivanja kvadratnih korena.

7 .celih i racionalnih brojeva. -2.Domaci zadatak: 1) Da li je ili ne: a) 6 aritmeticki koren broja 36 4 2 b) aritmeticki koren broja 25 .3 aritmeticki koren broja 0. 5 0 . 0. 2 . . d) – 4 aritmeticki koren broja 16 .5 } izdvoj podskupove 2 prirodnih. . 5 c) 0. Obrazloziti! 4 2) Iz skupa brojeva {-8 .09 . 13 .16 . .

36 i 0. e) a i a .Domaci zadatak: 3) Uporediti brojeve: a) 16 i 16 .a  R. d) a i a. a  R.36 . b) 69 ? 5) Ako dvostrukom kvadratu nekog broja dodamo 18 dobijamo .1 1 b)4 4 i c) 0. 4) Izmedju kojih prirodnih brojeva se nalazi aritmeticki kvadratni koren broja: a) 20 . za 1  a.za 0<a< 1.

:..3.7 . :543.0/0.934703..9344703..37.93 4703 7.8: 3./7.70/34 .:30/.70/3489....93 4703.024 90 /.07.24:80 478999. .:3..3-740.908:9..3 -74 ./.8.9.-.0:42.0 ./7.:3. 3030.30.. .7890 4/70/.-740.43.#08030 0/3..947 .. ..2.0 .7...-.7.0/030. 4//4 8.30 ./7..43./7.. ..

  . 4703 -74.   . ... .  / .43.  -7.3 -740. -740./. .79209.4 54/8:54.49  8:5. 4703 -74.79209. 4703 -74.79209. 0 30 ..79209.9..0  7. .         < /.. 4703 -74. .0 5774/3 .42.

 ../7.9.24 /70/99.9/:3:.-74 7.. ..4:4974:. / .9:304-74.42.783.../. /4/.. 4/.90900/3.47..:3...54..4897:42. . .40304. .0 . . # 20/:45774/3-740.     ..2 . . .79209.4 57.24/4-.. .. &5470/9 -740. # 0 ./7.934703-74.803. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->