Kemal Halilović,profesor matematike Brčko

1

Procentni i promilni račun
Najbolji način da pravilno shvatite procentni i promilni račun jeste da to shvatite kao proporciju u kojoj je osnovica za obračun 100 ili 1000(za promilni račun). Dakle,preći ćemo odmah na zadatke. Zadaci: 1.Roba je sa 5% gubitka prodata za 212135 KM.Odrediti nabavu cijenu robe. Rješenje: Postavimo proporciju: ↓ 95% 212135 KM Sada je jasno: 95 x = 100 ⋅ 212135 100% x K M Odavde je x=223300 KM 2.Poslije dva poskuljenja po 15% roba je prodata za 1058 KM.Koja je bila početba cijena? Rješenje: Zadatak možemo uraditi na dva načina 1.Izračnamo najprije kolika je bila cijena robe prije zadnjeg poskupljenja: 115% 1058 KM ↓ 100% x KM 20 ⋅ 1058 Sada je jasno: 115 x = 100 ⋅ 1058 ⇒ x = = 920 23 115% 920 KM 20 ⋅ 920 Sada još jedno poskupljenje ↓ = 800 Dalje : 115 x = 100 ⋅ 920 ⇒ x = 100% x KM 23 Dakle,Početna cijena robe je 800 KM. 2.Drugi način: poslije prvog poskupljenja roba je dostigla 115% i sada kada izračunama još 15% to je 17,25% što kad dodamo na prvo poskupljenje iznosi 132,25% je ukupno 132,25% 10580 KM Dalje je: x = 800 poskupljenje.Sada postavimo proporciju: ↓ 100% x KM 3.Poslije jednog poskupljenja za 20% roba je pojeftinila za 10% i sada je 756 KM Rješenje: Zadatak možemo uraditi na dva načina: 1.Izračnamo najprije kolika je bila cijena robe prije zadnjeg pojeftinjenja: 90% 756 KM ↓ Sada je jasno: 90 x = 100 ⋅ 756 pa je: x = 840 100% x KM Ako sada uzmemo u obzir prvo poskupljenje biće: 120% 840 KM 100 ⋅ 840 = 700 ↓ Dalje : 120 x = 100 ⋅ 840 ⇒ x = 100% x KM 120

******moguć štamparske greške****** ******moguće su štamparske greške****** mogu .Na anketno pitanje 12% učenika je odgovorilo negativno. u anketi je učestvovalo 50 učenika 6.profesor matematike Brčko 2 2. Rješenje: Nije teško utvrditi da je 14 učenika koji se nisu izjasnili ustavri 28%. 5.8 ° / oo x KM 1000° / oo 125000 KM Dalje je x = 125475 Dakle.Sada postavimo proporciju: ↓ Dalje je: x = 700 100% x KM 4.Koliko je učenika učestvovalo u anketi?.60% učenika pozitivno. 28% 14 KM 100 ⋅ 14 Sada postavimo proporciju: ↓ Dalje je 28 x = 100 ⋅ 14 ⇒ x = = 50 100% x KM 28 Dakle.8 0/00 Rješenje: Postavimo proporciju: ↓ 1003.Kemal Halilović.Koliko će stanovnika biti za godinu dana ako se zna da je godišnji prirast 3. 19% 57 KM 100 ⋅ 57 Sada postavimo proporciju: ↓ Dalje je 19 x = 100 ⋅ 57 ⇒ x = = 300 100% x KM 19 Dakle roba je kupljenja za 300 KM.Drugi način: poslije prvog poskupljenja roba je dostigla 120% i sada kada izračunama 10% pojeftinjenja to je 12% što kad oduzemo od prvo poskupljenje iznosi 108% je ukupno 108% 756 KM poskupljenje. biće 125475 stanovnika.dok se 14 učenika nije izjasnilo.U nekom gradu ima 125000 stanovnika.Poslije dva pojeftinjenja od po 10% prodavac je izgubio 57 KM robe. od nabavne cijene Rješenje: Poslije prvog pojeftinjenja roba je postigla 90% i sada kada izračunama 10% još jednog pojeftinjenja to je 9% što kad oduzemo od prvo poskupljenje iznosi 19% je ukupno pojeftinjenje.Kolika je bila nabavna cijena robe.