P. 1
potrosaci marketing

potrosaci marketing

|Views: 294|Likes:
Published by burgijaiduda

More info:

Published by: burgijaiduda on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

Uvod Međupovezane aktivnosti poslovanja savremenih preduzeća uvek su usmerene ka postojećim ili potencijalnim kupcima preduzeća.

Proizvodi ili usluge se moraju prilagoditi potrebama i zahtevima ciljnog tržišta, moraju biti raspoloživi u vreme i na mestu gde ih žele potročači kojima su namenjeni. Potrebno je pronaći nivo cena za proizvode i usluge koji će potrošači prihvatiti i koji će omogućiti ostvarenje dobiti. Koristi koje proizvodi i usluge imaju u podmirenju potreba i želja potrošača moraju se putem komuniciranja preneti postojećim i potencijalnim kupcima. Samo ako se ponudi ono što potrošač očekuje, doći će do razmene koja vodi kako satisfakciji potročača, tako i ostvarenju dobiti preduzeća. Svrha prilagođavanja ponude potrebama i zahtevima potročača nije da dođe do jedne transakcije robe/usluge za novac, već da potročač bude lojalan ponudi preduzeća u što dužem vremenskom periodu. Preduzeće u savremenoj privredi mora biti preokupirano razmišljanjem o uspešnoj razmeni – kako da se omoguće transakcije sa potrošačima na obostrano zadovoljtsvo. Zato preduzeće proučava potrebe i tražnju i na osnovu dobijenih informacija stvara ponudu koja će omogućiti uspešnu razmenu. Zbog toga se moraju sagledavati i otklanjati sve prepreke efikasnosti razmene. U savremenoj privredi nije dovoljno biti samo ekonomičan proizvođač. Potrebne su brojne aktivnosti pre otpočinjanja procesa proizvodnje i posle njegovog okončanja da bi preduzeće bilo uspešno. Marketing aktivnosti su od značaja jer daju svrsishodnost proizvodnoj aktivnosti preduzeća. Marketing aktivnosti su usmerene na identifikovanje i zadovoljenje potreba i zahteva postojećih i potencijalnih potrošača uz ostvarenje dobiti preduzeća. Marketing nije potreban samo preduzećima koja se bave proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, privrednim organizacijama i institucijama već i vanprivrednim organizacijama i institucijama čija svrha poslovanja nije ostvarenje dobiti. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potročača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u

1

Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne.1 1 Prof. 2 . uprkos tome što kultura i drugi sociološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju ponašanja potrošača. Maričić. Potpunije objašnjenje motiva i ponašanja zahteva analizu međusobnih promenljiva. Beograd 2002. odnosno psihološki faktori i karakteristike ličnosti potrošača. U marketingu je istraživanje kulturnih vrednosti i običaja naročito izraženo u međunarodnom poslovanju da bi se objasnile uočene razlike u potrošnji.procesu razmene. ali se oni različito ponašaju u konkretnim marketing situacijama. Prodavac dobija Prodavac gubi Kupac dobija Obostrano razmena(4) Konfliktni razmene(3) Kupac gubi korisna Konfliktni ishodi razmene (1) ishodi Obostrano {tetni ishodi (2) Sl.dr Branko R. Ponašanje potrošača. Savremena administracija. Ekonomija informacija i komunikacija među potencijalnim suparnicima – konkurentima Ali. str 42. mnogo je toga još neistraženo u pogledu izvora tih uticaja. Ponovićemo da na potrošače deluju isti cociološki faktori iz mikro i makro okruženja. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. 1 ishodi dobitak/gubitak u razmeni izme|u prodavca i kupca 1.

Osnovno je da marketing treba da ima u vidu ne samo interese preduzeća već i društva. Konzumerizam. mada potrošački mentalitet isuviše često ne poznaje i ne priznaje iskusne kupce. 2. Opšta je ocena da će u doglednoj budućnost marketing morati da doprinosi efikasnijem rešavanju nekih ekonomskih i društvenih problema. poslovne koncepcije marketinga je od značaja. ili. Počevši od đačke klupe u kojima se deca prikazuju ili kao nevaljala. kako kažu nastavnici. KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA 2.1. kao «strašno» dobra. U tom smislu svako poboljšanje marketinga kao ekonomskog procesa poslovne funkcije. Društveni marketing se odnosi na proučavanje tržišta i marketing aktivnosti u okviru ukupnog društvenog sistema. prodali neki drugi. Marketing mora biti u stanju da se prilagođava. Termin društveni marketing proširio je svoje značenje i granice nisu sasvim jasne. zapravo. Promene se ne odigravaju okolo već i u samom preduzeću. i toga ima kod pronicljivih prodavaca koji procene namah potrošača.Strane u proizvodno-tržišnom procesu sa istim interesima mogu imati razlićite probleme komunikacije od onih koji imaju različite interese. sa dečjeg aspekta. Što da ne. Svaki iskusni kupac. Zapaža se da neki od potrošača u razvijenim privredama 3 . ostali će biti prinuđeni da otkriju informaciju čak i kada je ona znatno manje povoljna. Primer sa ljudima ilustruje dva važna svojstva signaliziranja između potencijalnih suparnika ( konkurenata) (a) signali moraju biti skupi da se simuliraju i (b) ako neki pojedinci koriste signale da bi preneli povoljne informacije o sebi. Prodavci su varljivi. mogu da hvale isuviše jedan proizvod da bi.pak. adaptira i modifikuje sa promenama u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu delatnost na domaćem i međunarodnom tržištu. To je sasvim prirodan proces i može se naći svuda oko nas. oni su jednostavno kupci koji najviše vole «rasprodaje rasprodaja» znaju da budu oprezni na preterane tvrdnje o kvalitetu proizvoda. zaštita potošača sredinau kojoj se odvija marketing aktivnosti permanentno se menja.

Shvatanje po kome konzumerizam postaje međunarodni pokret u meri u kojoj velika preduzeća postaju multinacionalna. preduzeća i nezavisnih organizacija koje su stvorene da se zaštite prava potrošača.sve više uvažavaju kvalitet života a ne kvantitet pribavljenih proizvoda i usluga. Ističe se potreba snižavanja društvenih troškova. Dva su se teorijska objašnjenja pojavila u literturi koja se bave pokretom konzumerista. 4 . Konzumerizam je preokupiran zaštitom potrošača od svih organizacija sa kojima postoji odnos razmene. Shvaćen kao nezadovoljstvo potrošača postojećim stanjem stvari. pravo na bezbednost da se bude zaštićen od proizvoda i usluga koje ugrožavaju zdravlje i život potrošača. pravo da se bude informisan o zaštiti potošača od loše propagande i da dobijaju informacije koje olakšavaju izbor pri kupovini. Program akcije je različit u pojedinom zemljama i raznim organizacijama u pojedinim zemljama. konzumerizam je prisutan u sve većem broju zemalja u kojima se stvaraju organizacije potrošača. Ove dve teorije mogu u najboljem slučaju da se prihvate kao parcijalna objašnjenja jednog kompleksnog ekonomsko – socijalnog fenomena. Drugo je teorija manipulisanog potrošača koji je bespomoćan da se suprotstavi manipulaciji svojim potrebama i ponašanjem kao potrošača od strane velikih potrošača. Područje koje pokrivaju u svojoj aktivnosti organizacije potrošača u svetu teško je precizno definisati jer se one stalno šire. U tom smislu se društveni marketing sve više vidi kao snaga za društvene promene. samo delimično objašnjava internacionalizaciju fenomena konzumerizma. Jedno je teroija razočaranog potrošača koji otkriva da maksima * potrošač je kralj * više ne postoji ili je ozbiljno ugrožena. Konzumerizam obuhvata nastajanje seta aktivnosti države. 2. Program aktivnosti uključuje sve od zdravstvene zaštite pri korišćenju prehrambenih proizvoda do zaštite čovekove sredine. Može se smatrati da se u gotovo svim zemljama u programu organizacija potrošača nalazi borba za određena prava: 1. preduzimanjem pravnog moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu. koje doprinosi ne samo standardu života već utiče i na kulturne vrednosti i norme. Konzumerizam je društvena snaga u odgovarajućoj sredini stvorena da pomogne i zaštiti potrošače.

Kao dobro rešenje ističe se Švedska u kojoj postoji institucija za potrošače čija je uloga da sprovedu u život zakon o zaštiti potrošača.3. kada je to izvodljivo. odšteta ) po žalbi potrošača. iako ona igra veoma značajnu ulogu. pravo na nadoknadu (konpenzaciju) – da se omogući korekcija (zamena. Daleko je veći broj preduzeća koja ih ozbiljno shvataju i poboljšavaju svoju marketing praksu. Na maketingu je da informacije o 5 . 4. pravo na zdravu životnu sredinu. Ipak je preovladalo shvatanje da je konzumerizam za marketing orijentisan na preduzeća. On im pruža šansu da ostvare neke konkurentske prednosti za okrivanje novih tržišnih segmenata i uvođenje novih proizvoda i usluga na ciljne tržišne segmente. Aktivnost se ne ograničava isključivo na pravnu regulative. pravo da se bira – da se bude siguran. da se obezbedi da se potrošačev interes čuje i sa simpatijama razmotri u formulisanuu politike države i da se obezbedi ekspeditivan i fer tretman na sudu. da se dobije više roba i usluga po konkurentnim cenama. Svojevremo je vladalo mišljenje da su postojanje pokreta potrošača i marketing koncpecija nespojive stvari. pravo na obrazovanje potrošača – preko informisanja i preko seminara i 7. Nije veliki broj preduzeća i razvijenim tržišnim privredama koja smatraju da nezadovoljstvo potrošača ne treba ozbiljno shvatiti.2. Pravna regulative u zaštiti potrošača postoji u dobrom broju zemalja ali postoje problemi u njenoj primeni. povraćaj robe. Razvijanje koncepta društvenog marketinga Zahtevi koje pokret potrošača upućuje preduzećima dobrim delom se odnose na marketing kao poslovnu funkciju. 5. U dobrom broju zemalja država želi da doprinese svojom akcijom da se poboljša pozicija potrošača u privredi i društvu. a u granama gde nema konkurencije po fer cenama. 6. 2. pravo da se bude saslušan.

Tako se kao primer razlike navodi odluka o uvođenju novog proizvoda u proizvodni program. Neophodno je brižljivo reagovanje na sve žalbe.zahtevima potrošača ne samo prenese u preduzeća. Poslovni marketing postavlja pitanje u sledećem obliku: Može li preduzeće uspešno prodati proizvod? Za društveni marketing relevantno je drugo pitanje: Treba li preduzeće da prodaje određene proizvode? Pitanja se postavljaju na ovaj način jer se nastoji da se sagledaju društvene konsekvence marketing odlike dobrobiti potrošača i društva. životnu sredinu i društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda. Koncept društvenog marketinga 2 formuliše se i polazeći od pretpostavke da je zadatak preduzeća da ustanovi potrebe. efektivnije. Taj koncept zahteva da preduzeća ugrađuju društvena i etička razmišljanja u svoju marketing 2 isto str 68. Mora se olakšati pristup potrošačima sa primedbama i sugestijama nadležnim organima u preduzeću. zahteve i ineterese ciljnih tržišta i isporuči željenu satisfakciju. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. već i da utiče na menadžment preduzeća da se ti zahtevi uvažavaju u donošenju poslovnih odluka. primedbe i sugestije upućene od strane potrošača preduzeću. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. efikasnije nego konkurenti na način da se očuva i proširi dobrobit potrošača i društva. Pre uvođenja novog proizvoda u proizvodni program potrebno je sagledati eventualne konsekvence na zdravlje potrošača. Poslovni marketing može biti orijentisan da doprinese u rešavanju nekih neekonomskih ciljeva društva. Potrebne su pouzdane informacije i blagovremene reakcije na primedbe potrošača. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. U dobrom delu literature pravi se razlika između poslovnog i društvenog marketinga. 6 . marketing odluka i akcija. Nema sumnje da je bitno bolje razumevanje potrošača i uslova u kojima oni kupuju i troše odnosno koriste proizvode i usluge.

zašto BOSH frižider ima garanciju 2 godine a LG samo jednu. Pitanje životne sredine spada u koncept društvenog marketinga. Dugo su ekonomisti pokušavali da objasne ovaj fenomen. Nakraju se zadržalo tumačenje Džordža Ekerlofa. 2. Nije dovoljno samo sprečavanje zagađivanja već je potrebno stvarati nove tehnologije za zaštitu sredine. Pitanje životne sredine ili tzv. drugi će biti primorani da otkriju svoje manje povoljne vrednosti. naime mora voditi računa kako o tržišnim tako i o vantržišnim efektima. 1. garancije na proizvode pokazuju zašto određeni proizvođači daju garanciju određene dužine za razliku od drugih čije su pak. Zeleni marketing dobijaju u poslednje vreme na značaju. Princip “potpunog otkrivanja” Bazira se na principu da ako neki pojedinci imaju korist od otkrivanja povoljne vrednosti neke osobine. U novije vreme govori se o održivosti sredine što označava praksu prihvatanja politike i stvaranja strategija koje održavaju sredinu i donose dobit preduzeću. 3.praksu. Moraju se često balansirati kompleksni kriterijumi kao što su dobit preduzeća. Svrha je ekonomski razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. vrši se sa stanovišta tri kriterijuma: 1. ekonomiste sa 7 .. Traži se balansiranje ciljeva marketing strategije sa osetljivošću i brigom za sredinu. Ocena preduzeća koja su pažljiva. 2. Preduzeće. princip limunova ili zašto potpuno nova roba automatski gubi na vrednosti čim izađe iz skladišta/prodavnice. promena marketing strategije i prilagođavanje etičkog okvira. naprimer. garancije mnogo kraće o igraničenije. satisfakcija zahteva potrošača i javni interes. promena infrastructure preduzeća 1.

The #1 most downloaded eBook in history. povećanje lojalnosti klijenata.com ) Dok u tradicionalnom tržišnom komuniciranju takve modele predstavljaju "poruke od uva do uva". razvoj svesnosti o robnoj marki i dr. (videti na sajtu sba.) 8 . limun primerci. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljim prosleđivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaocaa. upadljiva potrošnja kao signal sposobnosti. Direktnim email obraćanjem klijentima. Odnosno. važnost potrošačke robe kao signala sposobnosti biće različita za različite profesije. 3. e. dobavljačima i partnerima. stvarajući pri tome potencijal za eksponencijalni rast izloženosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje.berklija koji smatra da su polovni novi automobili. pravovremeno informisanje. to su tzv..com) 4. 4.(kao primer pogledati sajt www. Poput virusa. postižu se višestruke koristi za firmu: povećanje prodaje.. smanjenje troškova. September 2001.kosidbanarajcu.1. "lančana pisma" i sl.marketing Email marketing je vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integrira kao deo marketing miksa.( Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. kupcima. po svojoj kupovini. Viralni marketing Kakve zaista imaju veze virusi sa marketingom? Virusni marketing podrazumeva marketinške strategije koje podstiču korisnike da prosljeđuju dobivenu poruku trećim osobama. na Internetu ih nazivamo virusni marketing. na tržištu polovnih automobila ( čitaj bilo koja druga roba) zapravo automobili ( roba) sa određenim felerima te su zato njihove cene kao friških polovnjaka niže od prve cne u prodavnici. koji su ubrzo završili.

Jedna od strategija web prodaje kaže:''dajte nešto besplatno svojim korisnicima kako biste im privukli pažnju. ali ne tako izuzetne kao ''pro'' verzija. Nadalje.hotmail.com Sačekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i saradnicima. ''Besplatno'' je najsnažnija reč u komunikaciji sa potrošačima. Besplatni e-mail servisi. Videti poruku na dnu e-maila. a potom im pokušajte nešto Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback.com-a. Šaljući e-mailove sa novootvorenog ''besplatnog'' web maila prosleđivati poruke trećim osobama Marketinški cilj pružanja besplatnog e-mail servisa je između ostalog i u tome što korisnici u većini slučajeva moraju posetiti web stranicu pružaoca besplatnog e-mail servisa kako bi se koristili uslugom. besplatni softveri koji pružaju izuzetne mogućnosti. gde će potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim. posedovanje baze e-mailova na vlastitom serveru. Većina kompanija koja primenjuju modele virusnog marketinga. koji će potom. jednog od prvih besplatnih pružatelja besplatnih e-mail usluga na Internetu.hotmail. besplatne informacije.com Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati rečenicu: "Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www. kako u oglašavanju na Internetu direktan mailing i newsletter servisi zauzimaju velik kolač u oglašavanju. besplatno daju vredne proizvode i usluge kako bi privukle pažnju. Strategija je imala sljedeći koncept: • • • • • • Ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www. ali se šest osnovnih strategija svakako treba implementirati kako bi osigurali uspešnost kampanje. September 2001.hotmail.Klasični primer primene virusnog marketinga možemo videti analizirajući strategiju Hotmail.com. strateški je potez jer se na taj način oglašivači mogu direktno putem e-maila obratiti svojoj ciljnoj grupi. Kliknuti na link u poruci koji će ih odvesti na http://www. Produktivna virusna marketinška akcija trebala bi sadržavati sledeće:3 Omogućiti korišćenje besplatne usluge ili proizvoda. Time su izloženi reklamama koje se nalaze na web stranici kako oglašivača tako i oglasnih poruka samog pružaoca ''besplatnog'' web maila.The #1 most downloaded eBook in history) 3 9 . Uspešnost virusnog marketinga zavisi od niza elemenata.

zavisno od pozicije te osobe u društvenom životu. interaktivan medij. došlo se do zanimljivih rezultata – korisnici su ga odabrali jer su hteli biti drugačiji i ''cool''. dostupan širokoj javnosti. web stranica. 2. Mediji putem kojim se odašilja naša poruka moraju biti jednostavni za prosljeđivanje drugim osobama: e-mail. ali ''besplatno'' će sigurno ubrzati akciju. Naime. Pomno pripremljen i razrađen plan virusnog marketinga obuhvata parametre uobičajenih ljudskih motivacija. oni možda neće profitirati u kratkom roku. prodati''. 10 . Treba smestiti marketinšku poruku u postojeću komunikacijsku mrežu. i na taj način privlače posetioce na njihovu web stranicu. na serveru treba osigurati dovoljne količine prostora inače će preveliki zahtevi korisnika opteretiti i srušiti server. Sa marketinškog stajališta poruka mora biti jednostavna i ne preduga kako bi se mogla jednostavno prosleđivati drugima. Istražiti uobičajene motivacije i ponašanje svoje ciljne grupe takođe je važno. Virusni marketing se odlično primenjuje na Internetu iz razloga što je jeftin. Virusni marketing se širi u obliku piramide odozgo. 3. Analizirajući šta je dovelo do popularizacije Netscapea – danas popularnog pretraživača. Iskoristite prednost drugih (dodatnih) komunikacijskih resursa – najkreativnije virusne marketinške akcije iskorištavaju i dodatne resurse kao što su linkovi na drugim web stranicama. ''Jeftino'' i ''povoljno'' može dovesti do zainteresiranosti kupaca. besplatni članci i sl. Kreirati marketinšku strategiju temeljenu na istraživanju ponašanja ciljne grupe kojoj se obraćamo dovodi do zavidnih rezultata. hiljade drugih. kod primene virusnog marketinga pružajući uslugu besplatnog e-maila.1. 4. jer ćete time omogućiti poruci da se multiplicira. ali ako kampanja bude uspešna. programi za brzo ''skidanje''. Ukoliko se virus multiplicira samo da sruši server – ciljevi marketinške akcije nisu postignuti. grafika. 6. Koristite postojeću komunikacijsku mrežu – svaka osoba ima barem 8 – 12 osoba u svojoj blizini. Slabost Hotmail. Preduzeće koje sprovodi strategiju virusnog marketinga prakticikuje ''odgođeno zadovoljstvo''. 5. Rezultat komuniciranja putem Netscapea doveo je do preporuka programa na milionima web stranica i milijardama e-mail poruka. Omogućiti jednostavan transfer poruke drugima – Virusi se šire samo onda kada se lako multipliciraju i brzo šire. širi krug ljudi mogu biti stotine.com-ove strategije virusnog marketinga bila je u tome što nisu predvideli toliki odaziv kampanje i na vreme osigurali dovoljnu veličinu prostora na serveru za akciju virusnog marketinga. Osigurati dovoljno resursa da akcije korisnika budu osigurane i sigurne. profitirat će za ostatak života.

Affiliate Marketing Koncept mrežnog marketinga temelji se na komunikaciji. (1) preduzeća 11 . uslugama i prilikama za zaradu. i to na globalnom nivou. u raznim tržišnim sektorima. Nekoliko je velikih Affiliate program poslužitelja (eng. Affiliate Program Provider . Jeftina elektronska komunikacija oslobađa mrežne marketare potrebe za fizičkom prisutnošću u obavljanju svoje delatnosti. širenju informacija o proizvodima. Internet omogućuje pristup velikom broju potencijalnih kupaca. U odnosu na spori i nisko produktivni tradicionalni način prenosa informacija od osobe osobi. Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razume i prihvata virusnu poruku i kada je motivisan da je prosleđuje dalje. APP su akteri na tržištu koji deluju između. Osim što snižava uloženi napor i trošak posrednika. Affiliate marketing se može definisati kao svojevrsni oblik zajedničkog brandinga putem Interneta.APP). preduzeća usmerio kupce. NA hiljade je kompanija. a jednostavne strategije poput one Hotmail. Tako distributer sve potrebne informacije može staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno. Time se umanjuje problem mrežnog marketinga– nesposobnost ili nemogućnost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje će poslušati njihovu prodajnu prezentaciju. koje provode affiliate marketing i plaćaju Internet posrednicima za dovođenje kupaca na njihove web stranice. U affiliate marketingu preduzeće deli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem bannera i linkova smeštenih na svojim web stranicama. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost.Prednost virusnog marketinga je u tome što se lako uklapa u ostale marketinške Internet akcije i time postaje važan dio ukupnog plana marketinga. Vrlo je jednostavno postati posrednik (affiliate) na Internetu. Ipak. Osim nabrojanih elemenata. virusni marketing može dati željene rezultate samo ukoliko je i iskren. a za vreme njenog trajanja ponešto i kupiti. tj. moramo prihvatiti činjenicu da neke strategije virusnog marketinga postižu bolje rezultate od drugih. emailu ili plaćenim oglasima na internetskim pretraživačima. 7 dana u nedelji (''24/7'').com-ove daju izvrsne rezultate. newsletterima.2. 4.

Email marketing najproduktivniji je način za povećanje prodaje i za informisanje ciljne grupe kao i stvaranje lojalnosti i branda.delo 12 . Upoređujući cene koštanja direktnog marketinga. Ako se potrošaču servira oglašavačka ponuda direktno u elektronski sandučić.3. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima. velika većina njih (preko 65%) redovno proverava svoj elektronski sandučić svakoga dana.koje sprovode affiliate marketing. te postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za istu. Broj oglašivača koji sve teže zadržavaju interes svojih posjetioca u stalnom je porastu. Naravno. Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili da profitiraju putem Interneta. Posetioci web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stepen klikova na bannere sve manji. Takođe je jeftiniji u poređenju sa ostalim Internet marketinškim kampanjama. najbolja je poređenje da za cenu slanja ponude običnom (puževom) poštom jedanput mesečno. b) posrednicima informacije o aktualnim ponuđenim proizvodima i uslugama te plaćanje provizije za obavljen posao. 4 nav. čini se nedostižnim. velika je mogućnost da će potrošač prihvatiti poziv i posetiti web stranicu proizvoda/usluge koja se reklamira. i (2) posrednika koji se uključuju u affiliate marketing. Email marketing Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali. Dok istraživanja pokazuju da je sve manji broj ljudi koji surfaju netom. za isti trošak se može poslati ista ponuda emailom jedanput nedeljno. na vidljivu poziciju bez skrolanja mišem. 4 4. ako je email profesionalnog izgleda i po svim zakonima i pravilima o *NO SPAM* oglašavanju. dakle 4 puta jeftinije. APP osigurava full service akterima u ovom vidu Internet mrežnog marketinga: a) preduzećima pružaju oglasni prostor za njihove proizvode i usluge.

napredna programska rešenja za email marketing daju brojne pogodnosti preduzećima poput:  praćenja i analiziranja svih email kampanja  segmentisanja baza podataka emailova prema željenim upitima (starost. grad i dr.  lojalnost. Direktnim obraćanjem kupcima. Vlasnici mnogih preduzeća rade samostalno email newsletter marketing iz svojih office-a i domova.delo 13 .). Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija. kako bi imali potpunu kontrolu.  svesnost o robnoj marci. Istraživanja pokazuju da email.  povećanje prodaje. funkcija. pol. Oni koji su nekada koristili outsource servis za slanje svojih newslettera. email marketing je daleko jeftiniji i progresivniji. postaje jedan od njegovih najznačajnih oblika. dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi:  pravovremeno informisanje.Preduzeća i organizacije treba što pre da prihvate email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju. povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja. Osim navedenog.5 5 nav.  interaktivnost s njegovim primaocima i dr. a njegov potencijal u oglašivačkom smislu je vrlo malo iskorišten. sada sami upravljaju svojim email newsletter kampanjama i na taj način ostvaruju značajne uštede novca. Nove tehnologije koje su vrlo produktivankovite i jednostavne za upotrebu omogućuju gotovo svakome da upravlja email newsletter kampanjama za koje su pre bile potrebne usluge profesionalnih IT timova. Email marketing je pre svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integriše kao deo marketing miksa. kao sredstvo komunikacije. prodajnih informacija i sl.  automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd.

Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Kaže se da nastupa vreme gobalne etike. Iako postoje globalne etičke norme moraju se uvažavati razlike u vrednostima. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potrošača i proizvođača. dohodak i zaposlenost. mora se biti svestan razlika i rešpektovati razne vrednosti u različitim društvima.ZAKLJUČAK Uspostavljanje sklada između proizvodnje i potrošnje bitno utiče na opštu privrednu ravnotežu. da bi se opstalo treba upravljati etikom i vrednostima u globalnim preduzećima. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Treće. te se sugerišu 4 stvari: prvo. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. U savremenoj privredi marketing kao ekonomski proces permanentno doprinosi proširenju i opsluživanju tržišta. Stvarajući trište. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. omogužava se proizvodnja veće količine i kvalitenijih proizvoda i usluga. moguće je globalno etički poslovati jer postoje neke globalno prihvatljive etičke norme. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u procesu razmene. Četvrto. drugo. Može se reći da je Internet približio ukupnu svetsku ekonomiju stanju savršene konkurencije. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. Ono utiče na dugoročnu rentabilnost preduzeća. etičko ponašanje preduzeća utiče na ljude u svetu i predstavlja donju liniju za ponašanje. 14 . marketing odluka i akcija. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci.

kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing. kraći kanali distribucije. Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći. nelinearna promocija. U svakom slučaju. informacijski upravljački sistemi u bazama podataka i sl. elektronski transfer dobara. ali je takođe moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektronskom marketingu. s bilo koje lokacije. promene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i preteće i one koje podstiču sposobnosti privrednog subjekta da razvije dugoročne odnose sa svojim kupcima ( marketing relationship ). Elektronski poslovni sistemi podupiru brojne promene marketinškog sistema (standardizirani proizvodi. No.) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualizovanom globalnom tržištu. niže cene zbog većeg pritiska konkurencije. e –mail marketing itd 15 .Informacijske tehnologije su iz temelja promenile prirodu marketinga. affiliate marketing. U e –marketingu koriste se različite tehnike. uticaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama marketinga.

September 2001. MARKETING. 21 izdanje 2. Maričić. Prof. Beograd 2002.Literatura 1. Savremena administracija. Ponašanje potrošača.Prof. 16 .The #1 most downloaded eBook in history 3. Beograd 2003. Momčilo Milisavljević. Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Savremena Administracija.dr Branko R. Dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->