SADRŽAJ

Uvod Faktori naseljenosti na Zemlji Kontinentalne i regionalne razlike Geografski povoljna područja za naseljenost Zonalni i regionalni razmještaj stanovnika Gustina naseljenosti Prenaseljeni prostori Gusto naseljeni prostori Srednje naseljeni prostori Rijetko naseljeni prostori Nenaseljeni prostori Statistika Zaključak Literatura i izvori

1. 2. 2.1 2.3 3.. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.

Tema mog seminarskog rada je geografski razmještaj stanovništva na Zemlji. Ostvarenje boljeg života pravo je svakog ljudskog bića. Izrada seminarskog rada je koncipirana u četiri poglavlja : faktori naseljenosti na Zemlji. . Zato je važno što više istraživati i utjecati na razne načine. kontinentalne i regionalne razlike. uz primjenu različitih geografskih metoda. Pri obradi ovih poglavlja koristila sam dostupnu literaturu.UVOD Današnja istraživanja pokazuju nam da je brz porast stanovništva svijeta temeljni činilac mnogih privrednih i društvenih teškoća. čijom sam analizom došla do određenih zaključaka. gustina naseljenosti i statistika. da se što bolje iskoriste naseljivi prostori na Zemljinoj površini. kartografski materijal i statističke podatke.

Oko 90% svjetske populacije živi na oko 10% kopna na Zemljinoj kugli. dok su neke oblasti vrlo surove klime – pustinje ili stalno zaleđene oblasti).google. FAKTORI NASELJENOSTI NA ZEMLJI Stanovništvo svijeta je neravnomerno razmješteno na Zemljinoj površini.1 Karta 1 : Razmještaj svjetske populacije Izvor : http://images.ekonomskih faktora (ekonomski razvijeni prostori su oduvijek privlačni ljudima za razliku od zemalja u razvoju. a planinske oblasti su rijetko naseljene .ekof.ac.1. odnosno nerazvijenih regija).klime (neke oblasti su pod uticajem povoljnih klimatskih tipova za život ljudi – zapadna Evropa sa atlantskom klimom. Kod prirodnih faktora najdominantniji su uticaji: .prirodnih izvora (neke oblasti u svijetu obiluju prirodnim izvorima – nafta u Iraku. .reljefa (nizije su gusto naseljene – zapodnoevropska nizija.Himalaji). dok su neke država pod stalnom političkom i. rasnih i religijskih grupa ne smeta – SAD. Faktori takve neravnomjerne gustine naseljenosti su prirodni i antropogeni. vojnom presijom – Afganistan).bg.doc . Kuvajtu. kao i mogućnost da se odrede oni faktori koji najviše utiču na takvu neravnomjernost. ali ima i nacija koje više preferiraju izolovanost – skandinavske zemlje).com/world+population+maps 1 georgije. a neke su vrlo oskudne u tim izvorima – zemlje Sahela). Gustina naseljenosti za cijelu Zemlju iznosi 43 st/km².yu/geografija/images/stories/opste/razmestaj_stanovnistva. . . odnosno pojave gotovo nenastanjenih oblasti na Zemlji.političkih uticaja (neke zemlje su stabilnih političkih prilika i pogodne za život – Nemačka. na razmještaj stanovništva djeluje i čovjek i to preko: . Osim prirodnih faktora. Analizom ovih faktora moguće je utvrditi uzroke prevelike koncentracije stanovništva na određenim područjima. nekada. .socijalnih faktora (suživot više različitih etničkih.

Njemačka je najgušće naseljeno područje 230 stanovnika na 1 km² dok Slovačka ima 82 stanovnika na 1 km². KONTINENTALNE I REGIONALNE RAZLIKE Evropa je kontinent sa pogodnim klimatskim uslovima koji su imali i imaju veliki uticaj na naseljenost i privredni razvoj. velikih rijeka pa se smatra da u nekim nizijskim gusto naseljenih prostora pa prelaze 1000 – 1500 stanovnika na 1km².6 mil km² i to čini negdje oko 17 % ukupne površine Evrope. Geografskom području istočne Evrope pripadaju zemlje istočne Evrope. kada se gleda razmještaj stanovništva Evrope onda je interesantno posmatrati sjevernu. Apeninskim i Balkanskim poluotokom. Italije. zapadnu. a najmanju naseljenost ima Island. Bez Rusije imaju oko 1 mil. Gustina naseljenosti u ovom dijelu Evrope naglo opada. U ovim dijelovima se nalaze gotovo svi važniji gradovi i gustina naseljenosti prelazi 50 stanovnika na 1 km² . Ovo područje ima površinu od 1. U ostalim dijelovima naseljenost se kreće od 100 -160 na 1 km². za stanovništvo Evrope može se reći da većina živi u gradovima. Smatra se da ¾ azijske povrsine su praktično prazne jer u njima živi 1 stanovnik na 1 km². delte. I za ovaj kontinent može se kazati da je gustina naseljenosti dosta neravnomjerna na što utiču mnogi faktori: prirodni. Njemačke.8 do 4 milijarde stanovnika. Na ovom prostoru živi oko 24 miliona stanovnika.u Velikoj Britaniji. km². Također planinski predjeli su slabo naseljeni. ali se moze reći da je stanovništvo dosta neravnomjerno raspoređeno. . Zapadna Evropa je najgušće naseljen dio Evrope 153 stanovnika na 1 km ². gdje se smatra da živi 8/10 stanovništva Evrope. Međutim nasuprot tome. južna i jugoistočna periferija ovog kontinenta je veoma gusto naseljena naročito ravnice. Na ovom prostoru živi oko 160 miliona stanovnika što čini ¼ ukupnog stanovništva Evrope. Sjeverna Evropa je slabo naseljen prostor. Smatra se da Ruska Federacija je najveća država na svijetu i prostire se na 2 kontinenta. To je blizu 60 % ukupnog stanovništva na svijetu. Stanovništvo istočne Evrope je neravnomjerno naseljeno. Najveću gustinu ima Moldavija 131 stanovnika na 1 km². Zauzima površinu oko 1. zemlje bivšeg SSSR-a i Ruska Federacija. južnu i srednju Evropu i Rusku Federaciju. plodne poljoprivredne površine a najmanje planinska područja. stanovnika i ovo područje Evrope je dosta neravmomjerno naseljeno npr. Južna Evropa. društveni i dr. a 12 gradova koji imaju više od 2miliona stanovnika. Gustina naseljenosti raste od sjevera prema jugu i prema zapadu. Smatra se da danas u Aziji živi preko 3. Najgušće naseljeni prostori su primorski pojas posebno Mediteran. Ima površinu oko 44. Zemlje istočne Evrope zajedno sa zapadnim dijelom Ruske Federacije zahvataju polovinu Ruskog kontinenta. Također za ova područja može se reć id aimaju velike industrijsker egije i da zbog toga ova područja su gusto naseljena pa i prenaseljena. Razmještaj stanovništva je u skladu sa prirodnim osobinama Sjeverne Evrope.4 mil km² i zauzima 30% ukupnog prostora na zemlji. km² koja je gotovo jednaka površini Francuske. Od svih Evropskih zemalja najveću naseljenost ima Holandija i Belgija. npr. U gradovima živi 160 mil.2. Smatra se da većina stanovništva živi u gradovima. region južne Evrope čine sjeverni dijelovi Mediterana sa Pirinejskim. U svim zapadno Evropskim zemljama najgušće su naseljeni industrijski regioni. Ogromna većina stanovništva živi u južnim i primorskim krajevima. Međutim. Ostali dijelovi sjeverne Evrope su rijetko naseljeni zbog nepovoljnih prirodnih uslova. Velike Britanije. Azija ie najrasprostranjeniji kontinent na Zemlji.Međutim. Smatra se d au Evropi ima više od 50 gradova koji imaju preko milion stanovnika.3 mil. ekonomski.I u ovom djelu Evrope gradovi i industrijski regioni okupljaju oko ¾ ukupnog stanovništva ovog dijela Evrope.

Izrael. Na ovim prostorima živi oko 210 miliona stanovnika prosječna naseljenost iznosi oko 60 stanovnika na 1 km². Prosječno naseljene države su Italija. 396 723 42 670 4 950 1 489 8 270 Izvor: UN. Najmanje naseljene države su Rusija. Bangladeš. dok su ispod prosjeka Kina. Indija. Poljska. Sličan slučaj je sa Kanadom gdje u dolini rijeke San Lorens živi više od 95% ukupnog stanovništva.. 314 519 31 727 3 672 794 6 057 2030. 243 322 21 676 2 397 406 4 065 2000. zatim Južna Koreja. . Smatra se da su na području rijeke Amazon istraživanja počela 1950. the 2005. Demogeografija. Kanada. Smatra se da u Egiptu preko 95% ukupnog stanovništva živi u rejonu ili slivu rijeke Nil. Australija. ta su područja dosta interesantna za naseljavanje. da na njoj živi oko 2 miliona stanovnika.Jugozapadna Azija: Različiti prirodni uslovi ove regije su glavni razlozi da ima neujednačenu naseljenost. 2007. Revision 2 Zolić H. Španija. uglavnom ne naseljena. Medutim i pored toga ta su područja do danas bila. .. Na sjeveru afričkog kontinenta.km² Smatra se da je prosječna gustina naseljenost oko 53 stanovnika na 1 km². u dolini rijeke Nil gustina naseljenosti je iznad 1000 stanovnika na 1 km². Holandija. stoljeća počela stvarati određena naselja. Švicarska. Pošto ovo područje ima pustinjske predjele pa ova područja nisu naseljiva. Od ukupne površine kopna gdje sjevernoj polulopti pripada 96.. Japan. Što se tiče tropskih prašuma koje se prostiru uz rijeke centralne i južne Afrike. Kaliforniju itd. Smatra se da polovina stanovnika ove regije živi na uskom pojasu „plodnog polumjeseca“.u Libiji skoro 95% stanovništva živi na obali sredozemnog mora. Danas izgradnjom željeznica. Francuska. godine i da su se početkom 19. Ako gledamo kontinentalno primorje onda se može kazati da je ono dosta naseljeno naročito kada gledamo sjeveroistok SAD-a. World Urbanization Prospects. Prema broju stanovnika smatra se da su najnaseljenija područja današnje države Monako. puteva dolazi do urbanizacije ovih. 172 167 13 548 1 399 221 2 520 1975. KONTINENTI SJEVERNA AMERIKA LATINSKA AMERIKA I KARIBI AUSTRALIJA I OKEANIJA EVROPA AZIJA AFRIKA SVIJET BROJ STANOVNIKA 1950.3 mil. gdje je temperatura negdje prosječno oko 27° C i gdje je raznovrstan biljni i životinjski svijet. 1950 – 2030. 2 Tabela 1: Razmještaj stanovništva u svijetu po kontinentima u milionima.. dok npr. Smatra se da Sahara koja ima 9 miliona km². Singapur. Sarajevo. Oaze koje se pojavljuju u pustinjskim krajevima sjeverne Afrike pokazuju da su se dosta povećala područja za naseljenost određenog broja stanovništva. područja pa postaju dost aatraktivna za stvaranje naselja i za stvaranje života u ovim područjima.

Grafikon 1 : Učešće svjetske populacije Izvor : http://images.google.com/world+population+maps .

iako taj dio ekumene zahvata 37% površine naseljenog kopna. Tanganjika. transameričke. Iznad 500 metara živi oko 25% stanovništva. kao u Venezueli. ovdje je značajan diskontinuitet naseljenosti posljedica nepovoljnih modifikatora prirodne sredine. Naseljenost Zemlje se ogleda i u nejednakom visinskom razmještaju čovječanstva. Rona. Demogeografija – stanovništvo svijeta..3 2. Nil. . Biserna rijeka i druge u Aziji. evropski dio Rusije. a one s povoljnim modifikatorima kao što su Island.3 Zonalni i hemisferni razmještaj stanovništva 3 Friganović M. Od rijeka su takve u prvom redu Rajna. Temza. Volga. Aziji. Dunav. duž željezničkih pruga (transsibirske.to pokazuje da reljef u cjelini. izuzev ekvatorijalnih itropskih područja. Takvi su primjeri sjevernoamerička Velika jezera (Gornje. Kolumbiji. transaustralijske. usljed povoljnih prirodnih uvjeta za naseljenost i ljudsku aktivnost na primorju. Sava i druhe u Evropi. na oaznu naseljenost nalazimo i u hladnim oblastima sjeverne Azije. Jača naseljenost opaža se i duž transkontinentalnih prometnica. Africi i Evropi (63% naseljenog kopna) živi 86% čovječanstva. srednje primorje Brazila. Lovrijenac Mississippi u Angloamerici. Ciriško. Školska knjiga. donje porječje La Plate. Albertovo i Rudolfovo). u jugoistočnoj i južnoj Aziji. Spoj kopnene i vodene mase nedvojbeno je faktor naseljenosti i od bitnog je značenja u razmještaju čovječanstva. jezera u Švicarskoj (Ženevsko. Laba. U starom i srednjem vijeku nicala su i razvijala se uporišta i naselja uz karavanske puteve. Primjer su naseljavanje i ekonomsko iskorištavanje prostora kontinentalne unutrašnjosti Azije i Angloamerike. U Starom svijetu. kao što su Atakama u Andskom primorju. Zagreb. andska jezera (Titicaca) i druga. Magrebu i drugdje. a Ganges. Karakteristična je još i oazna naseljenost u pustinjskim krajevima sjeverne i sjeveroistočne Afrike i jugozapadne i centralne Azije. Te tri velike regije zahvaćaju samo osminu površine naseljena kopna. Huron. Michigan. Procjenjuje se da oko 75% stanovništva živi na nadmorskoj visini ispod 500 metara. Arabijska pustinja u jugozapadnoj Aziji.2. zapadnoj Evropi i na sjeveroistoku SAD-a. nepovoljno utiče na naseljenost stanovništva. Skandinavija i Britanski otoci. La Plata u Južnoj Americi. Nubija. jugoistočna Afrika znatno su manje. Sena. au Novom svijetu – Angloamerici. osobito nakon izgradnje željeznica i cesta. Bodensko i dr. istočno afrička jezera (Viktorija. Primjer su Sahara. Namib i Kalahari u jugozapadnoj Africi. Sjeverne i Južne Amerike...). Veća je naglašenost meridionalnog pravca kontinentalnih obala od zonalnog uvjetovala je i jaču meridionalnu naseljenostnjihovih primorja. Kontinentalna primorja u cjelini su dva puta naseljenija od unutrašnjosti kontinenata. 1990. Najveće populacijske jezgre na Zemlji se nalaze duž kontinentalnih primorja. Arabija. pustinja u sjeverozapadnoj Australiji. Očigledna je i razlika u gustoći naseljenosti Starog i Novog svijeta. Hoangho. Ostale razmjerno značajne populacijske jezgre su Kalifornija. Niger i Kongo u Africi. Erie. To se vidi ne samo u kontinentalnim primorjima nego i u mnogim krajevima u njihovu zaleđu gdje se duž rijeka i oko jezera koncentriraju brojne i značajne naseobine populacije s odgovarajućim privrednim funkcijama. Ponegdje je navedeni diskontinuitet naseljenosti posljedica naglašenijeg zonalnog pružanja kontinentalne obale. i Ontario). obilato je iskoristio prilagodivši se životu i opstojanju u tim prostorima. a u novom vijeku. Latinskoj Americi i Australiji s Oceanijom samo 14%. . a u njima živi gotovo sedam desetina čovječanstva.1 Geografski povoljna područja za naseljenost Zanimljiva je i razlika u gustoći naseljenosti između rubnih i unutrašnjih dijelova kontinenata.) i autobuskih cesta.. No. Hudson. Tako je čovjek izbjegavao predjele nepovoljnog prirodnog. Mauritanija u zapadnoj Africi i drugi suhi krajevi. nakon industrijske revolucije.

smatra se da je prosječna gustina naseljenost oko 53 stanovnika na 1 km². ali je. Sudanu. Neravnomjeran razmještaj stanovništva imaju Afrika i to u Sahari. stepeni dvije i po desetine čovječanstva. u Ruskoj Federaciji na 0. bez Ruske Federacije. čija se većina skoncentrisala u umjerenim pojasima Zemlje. u Nigeriji i planinski zapad u Sjevernoj Americi. Neravnoteža je očita. u Švicarskoj oko 1 050. Latinska Amerika je. također. Tešanj. Radi se o izrazitoj zonalnosti razmještaja čovječanstva. Afganistan) takoreći nenaseljena. delti Nila. Pored zonalnog razmještaja karakterističan je i odnos naseljenosti sjeverne i južne hemisfere. a blizu svaki deseti stanovnik Zemlje živi na njezinoj južnoj polovici. Od ukupne površine kopna.1%. do 40. stepeni obiju geografskih širina samo dvije desetine.9% i 5%. Rijetko i skoro je nenaseljena je Australija. u Egiptu 910. Zemlje Azije. slabo naseljena. Mongolija. Na sjevernoj hemisferi živi devet desetina čovječanstva.Velike su razlikeu gustoći naseljenosti pojedinih pojasa Zemlje i između sjeverne i južne hemisfere. . u Latinskoj Americi i Južnoj Aziji. gdje je stopa rasta oko 3% godišnje. GUSTINA NASELJENOSTI Gustina naseljenosti je relativan pojam i odnosi se na broj stanovnika na jedinici površine. Poljoprivredna gustina broj poljoprivrednih stanovnika na jedinici poljoprivrednih površina. Ekonomska geografija svijeta. Evropi je rast stanovništva opao na 0. Razlike su najveće između Azije (105 st/km²) i Australije (3 st/km²). Danas je najveći rast broja stanovnika prisutan u nerazvijenim zemljama Afrike. Fiziološka gustina broj stanovnika na jedinici za obradu pogodne površine – tako je krajem 2004. u Velikoj Britaniji oko 700 i oko Danskoj oko 200. Agrarna gustina broj agrarnih stanovnika na jedinici oraničnih površina. imaju više od polovine ukupnog svjetskog stanovništva. oko 2. Ovakav neravnomjeran rast uzrokuje i neravnomjeran raspored stanovništva na Zemlji.3 mil. do 20.. odnosno da je oko 21 stanovnik na 1 km². gdje sjevernoj polulopti pripada 96. Razlike između gustoće naseljenosti Evrope i Azije na jednoj strani. . Godišnji porast stanovništva u nerazvijenim zemljama je između 1. Promatranje populacijske karte svijeta pokazuje da se može govoriti o takvoj zonalnoj podjeli i diferencijaciji razmještaja čovječanstva. Sjevernije i južnije od 60. To potvrđuju i sljedeći podaci : U pojasu od 20. 2006.8% i u Angloamerici na 0.8%. istovremeno. unutrašnjost Azije (Tibetska visoravan. a od 40. stepeni sjeverne i južne geografske širine živi oko šest desetina čovječanstva. R. Čadu. 4 3.2%. u pojasu od 0. ona iznosila u Japanu oko 1 510. Značajno 4 Nurković. Tako široka ljestvica upućuje na međuzavisnost prirodnih i društvenih elemenata i faktora. stepeni geografske širine živi manje od 1% stanovništva svijeta. Na južnoj polulopti ukupne površine 37 km² smatra se da živi oko 13% stanovnika.a ostalih kontinenata na drugoj strani potvrđuju visok stepen kontinentalne populacijsko-geografske diferencijacije. do 60. Gustoća naseljenosti stanovništva u dolinama delti azijskih rijeka dostiže 600 do 1 200 st/km².km². Nasuprot tome. a još veće su razlike ako uporedimo gustoću naseljenosti po pojedinim područjima unutar kontinenata. Planjax. U promatranju gustine naseljenosti obično se razlikuju: Aritmetička (relativna) gustina pokazuje broj stanovnika na jedinici površine. skrećući pažnju na populacijske teškoće azijskog i potencijalne mogućnosti australskog prostora.

Južna Koreja sa 480 st/km². Šri Lanke. tajfuni i druge vremenske nedaće izazivaju neprekidnu opasnost i glad. Gusto naseljeni od 51 do 100 stanovnika na km². Srednja Amerika. onda postaje još očitije kolike su teškoće što izlaze iz te neravnomjernosti. priatlantska nizija Evrope. dok su u monsunskoj Aziji to najrazvijenija agrarna područja. Iako je riječ o vrlo plodnim i uglavnom intenzivno obrađenim krajevima.google. a prenaseljeni bi bili prostori s više od 100 stanovnika na km². pokrivaju 21% kopna. Holandija sa 392 st/km². Indonezije i Filipina poučni su primjeri iz najnovijeg doba. a na njima živi 20% čovječanstva. jug i jugoistok Azije). a na njima prebiva 14% stanovništva.je da te razlike u naseljenosti nisu samo rezultat proizvodnih odnosa. a na njima prebiva samo 12. ubjedljivo najveće gustine naseljenosti imaju tzv. Java. pokrivaju oko 7% kopna i na njima živi oko 50% čovječanstva. koje imaju veliki broj stanovnika. Dijelovi Indije.). Rijetko naseljeni prostori su oni s manje od 10 stanovnika na km². često nepovoljan monsunski ritam. Tonkin. pokrivaju 5% površine Zemlje. potom slijede države znatno većih teritorija (Bangladeš sa 985 st/km². Kada se posmatra po državama. Teškoće su naročito velike u južnoj i jugoistočnoj Aziji gdje su regionalne gustine naseljenosti vrlo velike i dosežu do 600 stanovnika na 1 km² (Bangladeš. Pakistana.5% stanovništva. Malezije. kao i neke vrlo velike države (Indija sa 336 st/km²). obala Brazila. Karta 2 : Područja najgušće naseljenosti . nego su nastale pod uticajem historijskog. dolina Jangce. Zbog toga su ti krajevi u uvjetima nedovoljne razvijenosti žarišta savremene populacijsko ekonomske problematike čovječanstva. Japan sa 339 st/km²).patuljaste države. nizija Kanto i dr. Grafikon 2 : Svjetska populacija po regionima Izvor : http://images.com/world+population+maps 3. Monako sa 23 600 st/km²). Najgušće naseljena područja u Evropi su industrijske zone. a malu teritoriju (npr. Belgija 341 st/km². pokrivaju 67% kopna. Srednje naseljeni prostori su oni od 10 do 50 stanovnika na km².1 Prenaseljeni prostori Oko 75% stanovništva svijeta opstoji u uvjetima niske društveno-privredne razvijenosti. Bangladeša. Apsolutno najgušće naseljeni dijelovi svijeta su priobalja okeana i mora u umjerenom i suptropskom klimatskom pojasu (SAD. južna Kina. društvenog i tehnološkog razvoja. Malabarsko primorje. Hindustanska nizija.

Gornje Volte. i to u jugoistočnoj Aziji. Uzbekistana. Podmoskovlje i Crnomorsko primorje. Kenije. Obale Slonovače. baltičkih zemalja. Od srednje naseljenih krajeva ekumene prostraniji su jedino rijetko naseljeni prostori. u SSSR-u. Izvan Evrope i jugoistočne Azije razmjerno značajnije koncentracije stanovništva s gustinom od 51 do 100 st/km². Revision 3. Irske. the 2005. Hondurasa. Gvatemale. Senegala. pribaltičke republike (Litva). Ima ih i u tropima Burme i Kampućije. Budući da je prosječna naseljenost kopnenog dijela Zemlje 30 st/km² (bez polarnih krajeva 35 st/km²). gustina naseljenosti od 10 do 50 st/km². World Urbanization Prospects. Srednje naseljenih područja ima u unutrašnjosti kontinenata i u primorjima u nižim i višim geografskim širinama. Benina (Dahomej). Kirgizije i u . Gušće naseljeni dijelovi SSSR-a su kavkavske republike (Gruzija. Nigerije. Prostori srednje gustine naseljenosti četiri i po puta su prostraniji od onih s gustom naseljenošću. Kostarike. Gvineje. donekle u jugoistočnom dijelu brazilskog primorja i oko La Plate. Liberije. Ekvadora.3 Srednje naseljeni prostori Relativno su slabije zastupljeni u Evropi. južnoj i istočnoj Aziji. gdje na dvadesetpetini površine živi gotovo četvrtina stanovništva. Gane. Armenija i Azerbejdžan) i. Toga. u Africi i u Latinskoj Americi. Tadžikistana. uzeta u globalnom mjerilu zaista je srednja. SSSR-a i Evrope može se smatrati da je gustina do sto stanovnikana na 1 km² ispod njihovih mogućnosti i da se teškoće zbog tolikog broja stanovnika na jedinici površine susreću zasada isključivo u nedovoljno razvijenim dijelovima svijeta. S obzirom na stepen privredne razvijenosti SAD-a. SSSR-u i u Australiji. Ostale kontinentske cjeline dosta zaostaju razmjernim udjelom površine i stanovništva gusto naseljenih područja.Izvor: UN..2 Gusto naseljeni prostori Oni su najzastupljeniji u Evropi i Aziji. Paname. djelomice. a više od tri puta od prenaseljenih. 3. postoje u sjeveroistočnom prostoru SAD-a. Ugande. Bjelorusije.

Hladnoća. osim Evrope. Africi i u Latinskoj Americi. 3. Ima ih i u Australiji (Victoria). Mnoga srednje nastanjena područja. . Prostiru se od surovih subpolarnih do sparnih tropskih širina i na svim geografskim dužinama. srednjoj i jugozapadnoj Aziji (Vanjska Kina. dijelovi Irana i Afganistana). Norveška) i u Kanadi (Nova Škotska).znatnom dijelu Ruske Federacije. Libija. 1990. potencijalno su veoma izdašna i bogata. sjeverozapadne Angloamerike. planine Bolivije. pa valja pretpostaviti da će se tamošnje vrednote u bliskoj budućnosti iskorištavati brže i obilnije. Aljaska i planinsko-pustinjski zapad SAD-a). naftna polja Aljaske. Pampas. Mahom su to najviši dijelovi visokih planinskih područja srednje Azije. sjeveroistočnog Sibira. . Sjevernoj Americi (srednji sjeverozapad.4 Nenaseljeni prostori Toj kategoriji pripadaju uglavnom klimatski surovi. urana u studenom kanadskom i američkom Arktiku.Najčešći uzrok ovako malih gustina naseljenosti jeste uticaj prirodne sredine (klima. osim jugoistočnog ruba.3 Rijetko naseljeni prostori Karakteristični su za sve kontinente. STATISTIKA 5 Friganović M. Naseljenost je u tim prostorima veoma raštrkana u povoljnijim lokalitetima. aridni. u ekvatorijalnim nizinama Malezije i drugdje). srednji jugoistok. Najprostraniji su u sjevernoj. To su područja Arktika i Antarktika. Školska knjiga. sjeverno pacifičko i južno atlantsko primorje SAD-a). Perua i Čilea). Samo neznatan dio ima osobine naseljenog prostora. Prosječna gustina naseljenosti od samo 6 st/km² svjedoči da su gotovo dvije trećine kopna na Zemlji demografska pustoš (anekumena) i polupustoš (subekumena). razrijeđeni zrak i neplodnost glavni su uzroci nenaseljenosti tih područja Zemlje. Nubija). i u Angloamerici (gotovo čitava Kanada. Ima ih i u prohladnim subpolarnim krajevima Evrope (Švedska. teško podnošljiva klima vlažnih ekvatorijalnih prašuma. ondje su u novije vrijeme sve karakterističnije naseobinske oaze koje je stvorio industrijski kapital za iskorištavanje rudišta i za gajenje konjunkturnih industrijskih kultura (rudnici bakra u visokim i surovim Andama. Turske.5 4.. Uz krajnje raštrkane i međusobno odvojene manje ljudske skupine. Irana i Afganistana. plantaže kaučukovca i dr. reljef). Demogeografija – stanovništvo svijeta. u sjevernoj Africi (Sahara. Zato dijelovi tih područja Afrike. Mongolija. Arabija. Značajan je faktor nenaseljenosti i sparna. srednji jugozapad. sjevernog Sibira. posebno ona u tropima. Zagreb. osim jugoistočnog primorja i zapadne obale). sjeverne Evrope i krajnjeg juga Južne Amerike. Finska. Značajni su i u prašumama Latinske Amerike (Amazonija. dok su znatno rjeđi primjeri gde je antropogeni faktor bio dominantan. na koje otpada najveći dio anekumene. u Australiji (glavnina kontinenta. 3. Sibir. Azije i Latinske Amerike nisu naseljeni. biljno-geografski ogoljeli i petrografski neplodni prostori.

713.702. Južna Amerika – 25.145. Nigerija . Lista 23 zemlje u svijetu sa najvećom populacijom. 4.64.224 20.96.60. Australija – 3. Bangladeš .416 11. Brazil .65. Tajland .312 9. godine): 1.896 8.504 19.288. 3. Egipat .6 stanovnika/km² .1 stanovnika/km² .320 6 ZAKLJUČAK 6 www.71. Njemačka .255.592 6.512.875.808 18.3 stanovnika/km² . i 6.520 17.912 23.955. Indonezia .81.1. 5.892.about.4 stanovnika/km² . Vijetnam .127. Velika Britanija . godine) : 1. Indija . Kina .172.146.65. Mexiko . Sjeverna Amerika – 16. Pakistan .544 2. 2. Filipini .096 10.057.82. Turksa .061.995.com .943. Demografska Republika Kongo .792 22.1.824.840 15.140.044.109.544.352 5.Zemlja sa: • najvišom gustinom stanovništva: Monako 16.237. Rusija .82. Iran .493.552 16.303.560 14.66.400 12. Etiopija . (podaci iz 2008.116. SAD .048 7.369.86.330.58.1 stanovnika/km² .geography.904 3. Japan .196. Afrika – 26. Francuska .514.025 stanovnika/km² Gustina naseljenosti za sve kontinente osim Antarktika: (podaci iz 2000.800.296 21.680 13.546. Azija – 136.342.640 4. Evropa – 110 stanovnika/km² .410 stanovnika/km² • najnižom gustinom stanovništva: Grenland 0.147. Italija .153.

godine 2/3 svjetske populacije živjet će u gradovima koji zauzimaju negdje oko 2 % zemljine površine. Ali ravnomjerniji razmještaj stanovništva trebalo bi da prati i ravnomjernija raspodjela dobara i pravedniji ekonomski odnosi između razvijenijih i onih u razvoju. Smatra se da je između 1995. Prema nekim procjenama do 2025. gusto naseljeni i prenaseljeni krajevi. Procjenjuje se da u Aziji živi čak 61 %.3% ili za 78 miliona. dok na južnoj živi svega 10 % stanovnika. Problem današnje naseljenti nije u velikom broju stanovnika već u velikim regionalnim razlikama i velikoj koncentraciji stanovnika na relativno malom prostoru. Zemlju u cjelini karakteriziraju demogeografski ekstremi. a po broju stanovnika dolazi Afrika. godine broj stanovnika godišnje rastao za 1.5 milijardi stanovnika. godine i 2000. Iz takvih neravnomjernosti izlaze brojne teškoće i problemi savremenog svijeta. koji uz sve ostalo iziskuje napore na ravnomijernijem i racionalnijem razmještaju stanovništva svijeta. Danas demogeografi procjenjuju da će u 21 stoljeću broj stanovnika iznositi oko 7. U starom svijetu (Azija. To se naročito odnosi na gusto naseljene krajeve i zemlje ekonomski nerazvijenijeg dijela čovječanstva. danas se procjenjuje da na Zemlji živi negdje oko 6. Također je prisutna velika razlika unutar pojedinih kontinenata. Afrika. LITERATURA . Također se procjenjuje da više od polovine stanovnika živi u gradovima. jer samo na dvanaestini ekumene u nerazvijenoj jugoistočnoj Aziji živi polovica čovječanstva. Evropa je tek na 3.Kao što je već istaknuto. Između ta dva ekstrema postoji široka ljestvica regionalne i lokalne gustoće naseljenosti. dok 10. Procjenjuje se da 80 % svjetskog stanovništva je smješteno u manje razvijenim područjima dok u visoko razvijenim živi oko 20%. Europa) živi oko 86 % stanovnika dok u Novom svijetu živi oko 14 %. i te su razlike jako velike. mjestu. Ovdje je težište problema.7 milijardi po drugoj varijanti.3 milijarde po jednoj varijanti. a na drugoj razmjerno skučeni. Na jednoj strani su rijetko naseljeni prostori. Također postoji velika razlika kada je u pitanju broj stanovnika između sjeverne i južne polulopte i smatra se da oko 90 % stanovnika živi na sjevernoj polulopti.

http://images.doc 5. Revision 7.yu/geografija/images/stories/opste/razmestaj_stanovnistva.bg.google.com . 4. Demogeografija – stanovništvo svijeta.. 3. 2. Demogeografija. R.1. . Planjax.. .ac.. Friganović M.geography. World Urbanization Prospects. Tešanj. .about. Ekonomska geografija svijeta. georgije. Zolić H. Zagreb.com/world+population+maps 6.. 2007. 2006.ekof. Školska knjiga. Nurković. www. UN. the 2005. Sarajevo. 1990.