SADRŽAJ

Uvod Faktori naseljenosti na Zemlji Kontinentalne i regionalne razlike Geografski povoljna područja za naseljenost Zonalni i regionalni razmještaj stanovnika Gustina naseljenosti Prenaseljeni prostori Gusto naseljeni prostori Srednje naseljeni prostori Rijetko naseljeni prostori Nenaseljeni prostori Statistika Zaključak Literatura i izvori

1. 2. 2.1 2.3 3.. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.

da se što bolje iskoriste naseljivi prostori na Zemljinoj površini. gustina naseljenosti i statistika.UVOD Današnja istraživanja pokazuju nam da je brz porast stanovništva svijeta temeljni činilac mnogih privrednih i društvenih teškoća. Pri obradi ovih poglavlja koristila sam dostupnu literaturu. Izrada seminarskog rada je koncipirana u četiri poglavlja : faktori naseljenosti na Zemlji. Ostvarenje boljeg života pravo je svakog ljudskog bića. Tema mog seminarskog rada je geografski razmještaj stanovništva na Zemlji. kontinentalne i regionalne razlike. čijom sam analizom došla do određenih zaključaka. Zato je važno što više istraživati i utjecati na razne načine. uz primjenu različitih geografskih metoda. . kartografski materijal i statističke podatke.

prirodnih izvora (neke oblasti u svijetu obiluju prirodnim izvorima – nafta u Iraku.bg. dok su neke država pod stalnom političkom i. odnosno nerazvijenih regija).Himalaji). FAKTORI NASELJENOSTI NA ZEMLJI Stanovništvo svijeta je neravnomerno razmješteno na Zemljinoj površini.klime (neke oblasti su pod uticajem povoljnih klimatskih tipova za život ljudi – zapadna Evropa sa atlantskom klimom. Osim prirodnih faktora. vojnom presijom – Afganistan).ac.doc . Oko 90% svjetske populacije živi na oko 10% kopna na Zemljinoj kugli. Faktori takve neravnomjerne gustine naseljenosti su prirodni i antropogeni.reljefa (nizije su gusto naseljene – zapodnoevropska nizija. rasnih i religijskih grupa ne smeta – SAD. . odnosno pojave gotovo nenastanjenih oblasti na Zemlji.ekof.1 Karta 1 : Razmještaj svjetske populacije Izvor : http://images.socijalnih faktora (suživot više različitih etničkih. nekada. a neke su vrlo oskudne u tim izvorima – zemlje Sahela). a planinske oblasti su rijetko naseljene .google. ali ima i nacija koje više preferiraju izolovanost – skandinavske zemlje). . Gustina naseljenosti za cijelu Zemlju iznosi 43 st/km². .yu/geografija/images/stories/opste/razmestaj_stanovnistva. Kod prirodnih faktora najdominantniji su uticaji: . dok su neke oblasti vrlo surove klime – pustinje ili stalno zaleđene oblasti).1.ekonomskih faktora (ekonomski razvijeni prostori su oduvijek privlačni ljudima za razliku od zemalja u razvoju. Kuvajtu. .com/world+population+maps 1 georgije. Analizom ovih faktora moguće je utvrditi uzroke prevelike koncentracije stanovništva na određenim područjima. kao i mogućnost da se odrede oni faktori koji najviše utiču na takvu neravnomjernost. na razmještaj stanovništva djeluje i čovjek i to preko: .političkih uticaja (neke zemlje su stabilnih političkih prilika i pogodne za život – Nemačka.

Najgušće naseljeni prostori su primorski pojas posebno Mediteran. Njemačka je najgušće naseljeno područje 230 stanovnika na 1 km² dok Slovačka ima 82 stanovnika na 1 km². Smatra se d au Evropi ima više od 50 gradova koji imaju preko milion stanovnika.2. zapadnu. Bez Rusije imaju oko 1 mil. Velike Britanije. Najveću gustinu ima Moldavija 131 stanovnika na 1 km². plodne poljoprivredne površine a najmanje planinska područja.6 mil km² i to čini negdje oko 17 % ukupne površine Evrope. kada se gleda razmještaj stanovništva Evrope onda je interesantno posmatrati sjevernu. I za ovaj kontinent može se kazati da je gustina naseljenosti dosta neravnomjerna na što utiču mnogi faktori: prirodni. Geografskom području istočne Evrope pripadaju zemlje istočne Evrope. Ovo područje ima površinu od 1. U svim zapadno Evropskim zemljama najgušće su naseljeni industrijski regioni. gdje se smatra da živi 8/10 stanovništva Evrope. Smatra se da Ruska Federacija je najveća država na svijetu i prostire se na 2 kontinenta. npr. Zauzima površinu oko 1. U ostalim dijelovima naseljenost se kreće od 100 -160 na 1 km². društveni i dr. Smatra se da danas u Aziji živi preko 3. Smatra se da ¾ azijske povrsine su praktično prazne jer u njima živi 1 stanovnik na 1 km².4 mil km² i zauzima 30% ukupnog prostora na zemlji. Također planinski predjeli su slabo naseljeni. južnu i srednju Evropu i Rusku Federaciju. Smatra se da većina stanovništva živi u gradovima.8 do 4 milijarde stanovnika. Stanovništvo istočne Evrope je neravnomjerno naseljeno. a 12 gradova koji imaju više od 2miliona stanovnika. Apeninskim i Balkanskim poluotokom. ekonomski. U ovim dijelovima se nalaze gotovo svi važniji gradovi i gustina naseljenosti prelazi 50 stanovnika na 1 km² . Azija ie najrasprostranjeniji kontinent na Zemlji.Međutim. Međutim. Na ovom prostoru živi oko 24 miliona stanovnika. zemlje bivšeg SSSR-a i Ruska Federacija. a najmanju naseljenost ima Island. To je blizu 60 % ukupnog stanovništva na svijetu. Sjeverna Evropa je slabo naseljen prostor.I u ovom djelu Evrope gradovi i industrijski regioni okupljaju oko ¾ ukupnog stanovništva ovog dijela Evrope. km² koja je gotovo jednaka površini Francuske. velikih rijeka pa se smatra da u nekim nizijskim gusto naseljenih prostora pa prelaze 1000 – 1500 stanovnika na 1km².3 mil. Zapadna Evropa je najgušće naseljen dio Evrope 153 stanovnika na 1 km ². Od svih Evropskih zemalja najveću naseljenost ima Holandija i Belgija. Na ovom prostoru živi oko 160 miliona stanovnika što čini ¼ ukupnog stanovništva Evrope. Njemačke. za stanovništvo Evrope može se reći da većina živi u gradovima. Italije. Međutim nasuprot tome. ali se moze reći da je stanovništvo dosta neravnomjerno raspoređeno. Također za ova područja može se reć id aimaju velike industrijsker egije i da zbog toga ova područja su gusto naseljena pa i prenaseljena. KONTINENTALNE I REGIONALNE RAZLIKE Evropa je kontinent sa pogodnim klimatskim uslovima koji su imali i imaju veliki uticaj na naseljenost i privredni razvoj. stanovnika i ovo područje Evrope je dosta neravmomjerno naseljeno npr. U gradovima živi 160 mil. Ima površinu oko 44. . Južna Evropa. Ogromna većina stanovništva živi u južnim i primorskim krajevima. delte. Zemlje istočne Evrope zajedno sa zapadnim dijelom Ruske Federacije zahvataju polovinu Ruskog kontinenta. Ostali dijelovi sjeverne Evrope su rijetko naseljeni zbog nepovoljnih prirodnih uslova. Gustina naseljenosti u ovom dijelu Evrope naglo opada.u Velikoj Britaniji. km². Razmještaj stanovništva je u skladu sa prirodnim osobinama Sjeverne Evrope. Gustina naseljenosti raste od sjevera prema jugu i prema zapadu. južna i jugoistočna periferija ovog kontinenta je veoma gusto naseljena naročito ravnice. region južne Evrope čine sjeverni dijelovi Mediterana sa Pirinejskim.

Indija. .Jugozapadna Azija: Različiti prirodni uslovi ove regije su glavni razlozi da ima neujednačenu naseljenost... 2007. Singapur. zatim Južna Koreja. 243 322 21 676 2 397 406 4 065 2000. u dolini rijeke Nil gustina naseljenosti je iznad 1000 stanovnika na 1 km². Oaze koje se pojavljuju u pustinjskim krajevima sjeverne Afrike pokazuju da su se dosta povećala područja za naseljenost određenog broja stanovništva. Španija. Smatra se da su na području rijeke Amazon istraživanja počela 1950. Švicarska. 396 723 42 670 4 950 1 489 8 270 Izvor: UN. dok su ispod prosjeka Kina. uglavnom ne naseljena. Kanada. World Urbanization Prospects. 172 167 13 548 1 399 221 2 520 1975. Demogeografija. da na njoj živi oko 2 miliona stanovnika. Kaliforniju itd. Bangladeš.km² Smatra se da je prosječna gustina naseljenost oko 53 stanovnika na 1 km². Smatra se da polovina stanovnika ove regije živi na uskom pojasu „plodnog polumjeseca“. Australija. Holandija. Od ukupne površine kopna gdje sjevernoj polulopti pripada 96. stoljeća počela stvarati određena naselja. Prosječno naseljene države su Italija. Francuska.u Libiji skoro 95% stanovništva živi na obali sredozemnog mora. dok npr. KONTINENTI SJEVERNA AMERIKA LATINSKA AMERIKA I KARIBI AUSTRALIJA I OKEANIJA EVROPA AZIJA AFRIKA SVIJET BROJ STANOVNIKA 1950. Smatra se da Sahara koja ima 9 miliona km². Poljska. Revision 2 Zolić H. puteva dolazi do urbanizacije ovih. Što se tiče tropskih prašuma koje se prostiru uz rijeke centralne i južne Afrike. Sličan slučaj je sa Kanadom gdje u dolini rijeke San Lorens živi više od 95% ukupnog stanovništva. područja pa postaju dost aatraktivna za stvaranje naselja i za stvaranje života u ovim područjima. 314 519 31 727 3 672 794 6 057 2030. Japan. ta su područja dosta interesantna za naseljavanje. 1950 – 2030. gdje je temperatura negdje prosječno oko 27° C i gdje je raznovrstan biljni i životinjski svijet.. Na sjeveru afričkog kontinenta. Sarajevo. Danas izgradnjom željeznica. Pošto ovo područje ima pustinjske predjele pa ova područja nisu naseljiva. Izrael. Prema broju stanovnika smatra se da su najnaseljenija područja današnje države Monako.. Najmanje naseljene države su Rusija. Smatra se da u Egiptu preko 95% ukupnog stanovništva živi u rejonu ili slivu rijeke Nil. . Ako gledamo kontinentalno primorje onda se može kazati da je ono dosta naseljeno naročito kada gledamo sjeveroistok SAD-a. godine i da su se početkom 19. 2 Tabela 1: Razmještaj stanovništva u svijetu po kontinentima u milionima. the 2005. Na ovim prostorima živi oko 210 miliona stanovnika prosječna naseljenost iznosi oko 60 stanovnika na 1 km². Medutim i pored toga ta su područja do danas bila.3 mil.

google.Grafikon 1 : Učešće svjetske populacije Izvor : http://images.com/world+population+maps .

Sjeverne i Južne Amerike. kao u Venezueli. 1990.. Dunav. Kontinentalna primorja u cjelini su dva puta naseljenija od unutrašnjosti kontinenata.1 Geografski povoljna područja za naseljenost Zanimljiva je i razlika u gustoći naseljenosti između rubnih i unutrašnjih dijelova kontinenata. Biserna rijeka i druge u Aziji. Iznad 500 metara živi oko 25% stanovništva. Očigledna je i razlika u gustoći naseljenosti Starog i Novog svijeta.3 2. Ostale razmjerno značajne populacijske jezgre su Kalifornija. izuzev ekvatorijalnih itropskih područja. u jugoistočnoj i južnoj Aziji.2.. Primjer su naseljavanje i ekonomsko iskorištavanje prostora kontinentalne unutrašnjosti Azije i Angloamerike. Aziji. a u novom vijeku. Lovrijenac Mississippi u Angloamerici. Kolumbiji. Skandinavija i Britanski otoci. a one s povoljnim modifikatorima kao što su Island. ovdje je značajan diskontinuitet naseljenosti posljedica nepovoljnih modifikatora prirodne sredine. Primjer su Sahara. Nubija. Rona. Školska knjiga. nepovoljno utiče na naseljenost stanovništva. Bodensko i dr. Tanganjika. kao što su Atakama u Andskom primorju. To se vidi ne samo u kontinentalnim primorjima nego i u mnogim krajevima u njihovu zaleđu gdje se duž rijeka i oko jezera koncentriraju brojne i značajne naseobine populacije s odgovarajućim privrednim funkcijama. istočno afrička jezera (Viktorija. Tako je čovjek izbjegavao predjele nepovoljnog prirodnog. a u njima živi gotovo sedam desetina čovječanstva. Demogeografija – stanovništvo svijeta. jezera u Švicarskoj (Ženevsko. Procjenjuje se da oko 75% stanovništva živi na nadmorskoj visini ispod 500 metara. Michigan. Laba. Erie. iako taj dio ekumene zahvata 37% površine naseljenog kopna. osobito nakon izgradnje željeznica i cesta. Jača naseljenost opaža se i duž transkontinentalnih prometnica. i Ontario). Ponegdje je navedeni diskontinuitet naseljenosti posljedica naglašenijeg zonalnog pružanja kontinentalne obale. Sena. jugoistočna Afrika znatno su manje. duž željezničkih pruga (transsibirske. U Starom svijetu.to pokazuje da reljef u cjelini.3 Zonalni i hemisferni razmještaj stanovništva 3 Friganović M. No. Najveće populacijske jezgre na Zemlji se nalaze duž kontinentalnih primorja. Volga. . Temza. pustinja u sjeverozapadnoj Australiji. . transaustralijske. au Novom svijetu – Angloamerici. Spoj kopnene i vodene mase nedvojbeno je faktor naseljenosti i od bitnog je značenja u razmještaju čovječanstva. Veća je naglašenost meridionalnog pravca kontinentalnih obala od zonalnog uvjetovala je i jaču meridionalnu naseljenostnjihovih primorja. Naseljenost Zemlje se ogleda i u nejednakom visinskom razmještaju čovječanstva. Nil.) i autobuskih cesta. Arabija.. Hudson. Latinskoj Americi i Australiji s Oceanijom samo 14%. nakon industrijske revolucije. Arabijska pustinja u jugozapadnoj Aziji. Te tri velike regije zahvaćaju samo osminu površine naseljena kopna.. Zagreb. Albertovo i Rudolfovo). na oaznu naseljenost nalazimo i u hladnim oblastima sjeverne Azije. andska jezera (Titicaca) i druga. Mauritanija u zapadnoj Africi i drugi suhi krajevi. usljed povoljnih prirodnih uvjeta za naseljenost i ljudsku aktivnost na primorju. Ciriško. donje porječje La Plate. La Plata u Južnoj Americi. U starom i srednjem vijeku nicala su i razvijala se uporišta i naselja uz karavanske puteve. zapadnoj Evropi i na sjeveroistoku SAD-a. Africi i Evropi (63% naseljenog kopna) živi 86% čovječanstva. obilato je iskoristio prilagodivši se životu i opstojanju u tim prostorima. srednje primorje Brazila. Karakteristična je još i oazna naseljenost u pustinjskim krajevima sjeverne i sjeveroistočne Afrike i jugozapadne i centralne Azije. Od rijeka su takve u prvom redu Rajna.). Hoangho. a Ganges. Huron. Magrebu i drugdje. Sava i druhe u Evropi. evropski dio Rusije. Niger i Kongo u Africi. Takvi su primjeri sjevernoamerička Velika jezera (Gornje. Namib i Kalahari u jugozapadnoj Africi. transameričke.

do 40. 2006. odnosno da je oko 21 stanovnik na 1 km². Razlike su najveće između Azije (105 st/km²) i Australije (3 st/km²). a još veće su razlike ako uporedimo gustoću naseljenosti po pojedinim područjima unutar kontinenata. Ovakav neravnomjeran rast uzrokuje i neravnomjeran raspored stanovništva na Zemlji. Afganistan) takoreći nenaseljena. u Ruskoj Federaciji na 0. Godišnji porast stanovništva u nerazvijenim zemljama je između 1. stepeni dvije i po desetine čovječanstva.2%. skrećući pažnju na populacijske teškoće azijskog i potencijalne mogućnosti australskog prostora. Evropi je rast stanovništva opao na 0. istovremeno. ona iznosila u Japanu oko 1 510. Na sjevernoj hemisferi živi devet desetina čovječanstva.Velike su razlikeu gustoći naseljenosti pojedinih pojasa Zemlje i između sjeverne i južne hemisfere. Sjevernije i južnije od 60. Radi se o izrazitoj zonalnosti razmještaja čovječanstva.8%.a ostalih kontinenata na drugoj strani potvrđuju visok stepen kontinentalne populacijsko-geografske diferencijacije. do 20. smatra se da je prosječna gustina naseljenost oko 53 stanovnika na 1 km².. bez Ruske Federacije. a blizu svaki deseti stanovnik Zemlje živi na njezinoj južnoj polovici. Poljoprivredna gustina broj poljoprivrednih stanovnika na jedinici poljoprivrednih površina. Promatranje populacijske karte svijeta pokazuje da se može govoriti o takvoj zonalnoj podjeli i diferencijaciji razmještaja čovječanstva. u Nigeriji i planinski zapad u Sjevernoj Americi. GUSTINA NASELJENOSTI Gustina naseljenosti je relativan pojam i odnosi se na broj stanovnika na jedinici površine. Neravnoteža je očita. stepeni geografske širine živi manje od 1% stanovništva svijeta. 4 3. također. Tako široka ljestvica upućuje na međuzavisnost prirodnih i društvenih elemenata i faktora. imaju više od polovine ukupnog svjetskog stanovništva. u pojasu od 0. Ekonomska geografija svijeta. Gustoća naseljenosti stanovništva u dolinama delti azijskih rijeka dostiže 600 do 1 200 st/km². Nasuprot tome. unutrašnjost Azije (Tibetska visoravan. Tešanj.3 mil. ali je. a od 40. Latinska Amerika je. stepeni sjeverne i južne geografske širine živi oko šest desetina čovječanstva.8% i u Angloamerici na 0. . Planjax. gdje je stopa rasta oko 3% godišnje. To potvrđuju i sljedeći podaci : U pojasu od 20. stepeni obiju geografskih širina samo dvije desetine. Sudanu. Zemlje Azije. U promatranju gustine naseljenosti obično se razlikuju: Aritmetička (relativna) gustina pokazuje broj stanovnika na jedinici površine. oko 2. u Velikoj Britaniji oko 700 i oko Danskoj oko 200. Pored zonalnog razmještaja karakterističan je i odnos naseljenosti sjeverne i južne hemisfere. Mongolija. u Švicarskoj oko 1 050. R.km². Agrarna gustina broj agrarnih stanovnika na jedinici oraničnih površina. u Egiptu 910. Neravnomjeran razmještaj stanovništva imaju Afrika i to u Sahari.1%. čija se većina skoncentrisala u umjerenim pojasima Zemlje. Danas je najveći rast broja stanovnika prisutan u nerazvijenim zemljama Afrike. u Latinskoj Americi i Južnoj Aziji. Fiziološka gustina broj stanovnika na jedinici za obradu pogodne površine – tako je krajem 2004.9% i 5%. Čadu. Značajno 4 Nurković. slabo naseljena. gdje sjevernoj polulopti pripada 96. do 60. delti Nila. Rijetko i skoro je nenaseljena je Australija. Od ukupne površine kopna. Razlike između gustoće naseljenosti Evrope i Azije na jednoj strani. . Na južnoj polulopti ukupne površine 37 km² smatra se da živi oko 13% stanovnika.

nizija Kanto i dr. Srednje naseljeni prostori su oni od 10 do 50 stanovnika na km². Holandija sa 392 st/km². Monako sa 23 600 st/km²). Karta 2 : Područja najgušće naseljenosti .5% stanovništva. potom slijede države znatno većih teritorija (Bangladeš sa 985 st/km². priatlantska nizija Evrope. a na njima prebiva 14% stanovništva. Teškoće su naročito velike u južnoj i jugoistočnoj Aziji gdje su regionalne gustine naseljenosti vrlo velike i dosežu do 600 stanovnika na 1 km² (Bangladeš. pokrivaju 5% površine Zemlje. često nepovoljan monsunski ritam. Hindustanska nizija. Šri Lanke. koje imaju veliki broj stanovnika.patuljaste države. Gusto naseljeni od 51 do 100 stanovnika na km². Grafikon 2 : Svjetska populacija po regionima Izvor : http://images. ubjedljivo najveće gustine naseljenosti imaju tzv.je da te razlike u naseljenosti nisu samo rezultat proizvodnih odnosa. Južna Koreja sa 480 st/km². Najgušće naseljena područja u Evropi su industrijske zone. Pakistana. Dijelovi Indije. a malu teritoriju (npr. dok su u monsunskoj Aziji to najrazvijenija agrarna područja. Rijetko naseljeni prostori su oni s manje od 10 stanovnika na km². Japan sa 339 st/km²).google. kao i neke vrlo velike države (Indija sa 336 st/km²).). nego su nastale pod uticajem historijskog. društvenog i tehnološkog razvoja. tajfuni i druge vremenske nedaće izazivaju neprekidnu opasnost i glad. obala Brazila. pokrivaju 21% kopna. pokrivaju oko 7% kopna i na njima živi oko 50% čovječanstva. južna Kina. Iako je riječ o vrlo plodnim i uglavnom intenzivno obrađenim krajevima. Belgija 341 st/km². Indonezije i Filipina poučni su primjeri iz najnovijeg doba. jug i jugoistok Azije). Java. Malabarsko primorje. pokrivaju 67% kopna. a prenaseljeni bi bili prostori s više od 100 stanovnika na km². Srednja Amerika. Tonkin. Malezije. a na njima živi 20% čovječanstva. a na njima prebiva samo 12. Zbog toga su ti krajevi u uvjetima nedovoljne razvijenosti žarišta savremene populacijsko ekonomske problematike čovječanstva.1 Prenaseljeni prostori Oko 75% stanovništva svijeta opstoji u uvjetima niske društveno-privredne razvijenosti. onda postaje još očitije kolike su teškoće što izlaze iz te neravnomjernosti. dolina Jangce. Kada se posmatra po državama. Apsolutno najgušće naseljeni dijelovi svijeta su priobalja okeana i mora u umjerenom i suptropskom klimatskom pojasu (SAD.com/world+population+maps 3. Bangladeša.

Gvatemale. Kirgizije i u . Senegala. the 2005.3 Srednje naseljeni prostori Relativno su slabije zastupljeni u Evropi. Srednje naseljenih područja ima u unutrašnjosti kontinenata i u primorjima u nižim i višim geografskim širinama. postoje u sjeveroistočnom prostoru SAD-a. Benina (Dahomej). Ugande. donekle u jugoistočnom dijelu brazilskog primorja i oko La Plate. Obale Slonovače. SSSR-a i Evrope može se smatrati da je gustina do sto stanovnikana na 1 km² ispod njihovih mogućnosti i da se teškoće zbog tolikog broja stanovnika na jedinici površine susreću zasada isključivo u nedovoljno razvijenim dijelovima svijeta. Nigerije. Podmoskovlje i Crnomorsko primorje. Ostale kontinentske cjeline dosta zaostaju razmjernim udjelom površine i stanovništva gusto naseljenih područja. Armenija i Azerbejdžan) i.2 Gusto naseljeni prostori Oni su najzastupljeniji u Evropi i Aziji.Izvor: UN. Irske. Uzbekistana. Liberije. Ima ih i u tropima Burme i Kampućije. Hondurasa. Tadžikistana. World Urbanization Prospects. Revision 3. Od srednje naseljenih krajeva ekumene prostraniji su jedino rijetko naseljeni prostori. pribaltičke republike (Litva). baltičkih zemalja. Ekvadora. Gušće naseljeni dijelovi SSSR-a su kavkavske republike (Gruzija. SSSR-u i u Australiji. Gornje Volte. gdje na dvadesetpetini površine živi gotovo četvrtina stanovništva. u Africi i u Latinskoj Americi. Budući da je prosječna naseljenost kopnenog dijela Zemlje 30 st/km² (bez polarnih krajeva 35 st/km²). uzeta u globalnom mjerilu zaista je srednja. djelomice. S obzirom na stepen privredne razvijenosti SAD-a. Paname. Kostarike. Prostori srednje gustine naseljenosti četiri i po puta su prostraniji od onih s gustom naseljenošću. 3. i to u jugoistočnoj Aziji. Izvan Evrope i jugoistočne Azije razmjerno značajnije koncentracije stanovništva s gustinom od 51 do 100 st/km². gustina naseljenosti od 10 do 50 st/km². Bjelorusije. Gane. Kenije. južnoj i istočnoj Aziji. Toga.. u SSSR-u. a više od tri puta od prenaseljenih. Gvineje.

3 Rijetko naseljeni prostori Karakteristični su za sve kontinente. Značajan je faktor nenaseljenosti i sparna. naftna polja Aljaske. Libija. Demogeografija – stanovništvo svijeta. Arabija. sjeverozapadne Angloamerike. reljef). Irana i Afganistana. Norveška) i u Kanadi (Nova Škotska). Sibir. Nubija).4 Nenaseljeni prostori Toj kategoriji pripadaju uglavnom klimatski surovi. STATISTIKA 5 Friganović M. srednji jugozapad. u sjevernoj Africi (Sahara. srednjoj i jugozapadnoj Aziji (Vanjska Kina. srednji jugoistok. 1990. osim jugoistočnog primorja i zapadne obale). Prosječna gustina naseljenosti od samo 6 st/km² svjedoči da su gotovo dvije trećine kopna na Zemlji demografska pustoš (anekumena) i polupustoš (subekumena).. Ima ih i u Australiji (Victoria). planine Bolivije. i u Angloamerici (gotovo čitava Kanada. ondje su u novije vrijeme sve karakterističnije naseobinske oaze koje je stvorio industrijski kapital za iskorištavanje rudišta i za gajenje konjunkturnih industrijskih kultura (rudnici bakra u visokim i surovim Andama.znatnom dijelu Ruske Federacije. Zagreb. Zato dijelovi tih područja Afrike. Samo neznatan dio ima osobine naseljenog prostora. Pampas. plantaže kaučukovca i dr. razrijeđeni zrak i neplodnost glavni su uzroci nenaseljenosti tih područja Zemlje. sjeveroistočnog Sibira. Najprostraniji su u sjevernoj. teško podnošljiva klima vlažnih ekvatorijalnih prašuma. posebno ona u tropima. Finska. u Australiji (glavnina kontinenta. na koje otpada najveći dio anekumene. Africi i u Latinskoj Americi. Aljaska i planinsko-pustinjski zapad SAD-a). To su područja Arktika i Antarktika. sjevernog Sibira. urana u studenom kanadskom i američkom Arktiku. sjeverno pacifičko i južno atlantsko primorje SAD-a). Prostiru se od surovih subpolarnih do sparnih tropskih širina i na svim geografskim dužinama. pa valja pretpostaviti da će se tamošnje vrednote u bliskoj budućnosti iskorištavati brže i obilnije. . biljno-geografski ogoljeli i petrografski neplodni prostori. Turske. aridni. 3. osim jugoistočnog ruba. Mongolija. osim Evrope. Azije i Latinske Amerike nisu naseljeni. . potencijalno su veoma izdašna i bogata. Ima ih i u prohladnim subpolarnim krajevima Evrope (Švedska. Hladnoća. Sjevernoj Americi (srednji sjeverozapad.Najčešći uzrok ovako malih gustina naseljenosti jeste uticaj prirodne sredine (klima. Naseljenost je u tim prostorima veoma raštrkana u povoljnijim lokalitetima. Perua i Čilea). Školska knjiga. Mahom su to najviši dijelovi visokih planinskih područja srednje Azije. dijelovi Irana i Afganistana). Mnoga srednje nastanjena područja. Značajni su i u prašumama Latinske Amerike (Amazonija. u ekvatorijalnim nizinama Malezije i drugdje). sjeverne Evrope i krajnjeg juga Južne Amerike. dok su znatno rjeđi primjeri gde je antropogeni faktor bio dominantan. Uz krajnje raštrkane i međusobno odvojene manje ljudske skupine. 3.5 4.

892.955. 3.504 19. Turksa . Velika Britanija .196.912 23.514.493. Afrika – 26.Zemlja sa: • najvišom gustinom stanovništva: Monako 16.geography.65.3 stanovnika/km² .400 12. Japan .330.1.82.1 stanovnika/km² . i 6. Južna Amerika – 25.552 16. Indija .416 11. Lista 23 zemlje u svijetu sa najvećom populacijom.048 7.544 2.320 6 ZAKLJUČAK 6 www.896 8. 4.60. Brazil .342. Njemačka .560 14.146.116. Demografska Republika Kongo .369.64.312 9.546.352 5. Indonezia .140. Vijetnam . Nigerija .840 15.82.592 6.943.71.237.255.172.875. Rusija .096 10. Australija – 3.303. SAD . Kina .520 17.145.153.1 stanovnika/km² .58.about. Iran .800. godine): 1.86.792 22. Sjeverna Amerika – 16.640 4. Francuska .127. 2.044.057.061.904 3.4 stanovnika/km² .512. Filipini .65. 5.680 13. Egipat . (podaci iz 2008.147.224 20.824.com .713. Tajland .96.808 18.702. Italija . Azija – 136.296 21.288.025 stanovnika/km² Gustina naseljenosti za sve kontinente osim Antarktika: (podaci iz 2000. Pakistan .66.544. Etiopija .1. Mexiko .81. godine) : 1.109. Bangladeš . Evropa – 110 stanovnika/km² .410 stanovnika/km² • najnižom gustinom stanovništva: Grenland 0.995.6 stanovnika/km² .

Problem današnje naseljenti nije u velikom broju stanovnika već u velikim regionalnim razlikama i velikoj koncentraciji stanovnika na relativno malom prostoru. Također postoji velika razlika kada je u pitanju broj stanovnika između sjeverne i južne polulopte i smatra se da oko 90 % stanovnika živi na sjevernoj polulopti. i te su razlike jako velike. Između ta dva ekstrema postoji široka ljestvica regionalne i lokalne gustoće naseljenosti. godine i 2000. Procjenjuje se da 80 % svjetskog stanovništva je smješteno u manje razvijenim područjima dok u visoko razvijenim živi oko 20%. Prema nekim procjenama do 2025.7 milijardi po drugoj varijanti. dok na južnoj živi svega 10 % stanovnika. Europa) živi oko 86 % stanovnika dok u Novom svijetu živi oko 14 %. Zemlju u cjelini karakteriziraju demogeografski ekstremi. a na drugoj razmjerno skučeni. Afrika. a po broju stanovnika dolazi Afrika. Danas demogeografi procjenjuju da će u 21 stoljeću broj stanovnika iznositi oko 7. Procjenjuje se da u Aziji živi čak 61 %.Kao što je već istaknuto. Evropa je tek na 3. godine broj stanovnika godišnje rastao za 1. koji uz sve ostalo iziskuje napore na ravnomijernijem i racionalnijem razmještaju stanovništva svijeta. Ali ravnomjerniji razmještaj stanovništva trebalo bi da prati i ravnomjernija raspodjela dobara i pravedniji ekonomski odnosi između razvijenijih i onih u razvoju. Iz takvih neravnomjernosti izlaze brojne teškoće i problemi savremenog svijeta.5 milijardi stanovnika.3% ili za 78 miliona. jer samo na dvanaestini ekumene u nerazvijenoj jugoistočnoj Aziji živi polovica čovječanstva. dok 10. Također je prisutna velika razlika unutar pojedinih kontinenata. danas se procjenjuje da na Zemlji živi negdje oko 6.3 milijarde po jednoj varijanti. mjestu. LITERATURA . Smatra se da je između 1995. U starom svijetu (Azija. Ovdje je težište problema. Na jednoj strani su rijetko naseljeni prostori. godine 2/3 svjetske populacije živjet će u gradovima koji zauzimaju negdje oko 2 % zemljine površine. Također se procjenjuje da više od polovine stanovnika živi u gradovima. To se naročito odnosi na gusto naseljene krajeve i zemlje ekonomski nerazvijenijeg dijela čovječanstva. gusto naseljeni i prenaseljeni krajevi.

World Urbanization Prospects.1.ekof. Demogeografija. Nurković. Friganović M. Revision 7. 4.. . 2007. 2. Zagreb. georgije. 3.com . the 2005.. R. UN.about. Sarajevo. www. Zolić H.ac.google.bg.geography. . 1990. Ekonomska geografija svijeta. Školska knjiga.yu/geografija/images/stories/opste/razmestaj_stanovnistva.. Planjax.com/world+population+maps 6. Tešanj. 2006. Demogeografija – stanovništvo svijeta.doc 5. . http://images..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful