P. 1
Razmjestaj stanovnistva na Zemlji

Razmjestaj stanovnistva na Zemlji

|Views: 4,706|Likes:
Published by Elgoo5

More info:

Published by: Elgoo5 on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2014

pdf

text

original

SADRŽAJ

Uvod Faktori naseljenosti na Zemlji Kontinentalne i regionalne razlike Geografski povoljna područja za naseljenost Zonalni i regionalni razmještaj stanovnika Gustina naseljenosti Prenaseljeni prostori Gusto naseljeni prostori Srednje naseljeni prostori Rijetko naseljeni prostori Nenaseljeni prostori Statistika Zaključak Literatura i izvori

1. 2. 2.1 2.3 3.. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.

gustina naseljenosti i statistika. kartografski materijal i statističke podatke. . Tema mog seminarskog rada je geografski razmještaj stanovništva na Zemlji. Pri obradi ovih poglavlja koristila sam dostupnu literaturu. Izrada seminarskog rada je koncipirana u četiri poglavlja : faktori naseljenosti na Zemlji. čijom sam analizom došla do određenih zaključaka.UVOD Današnja istraživanja pokazuju nam da je brz porast stanovništva svijeta temeljni činilac mnogih privrednih i društvenih teškoća. uz primjenu različitih geografskih metoda. da se što bolje iskoriste naseljivi prostori na Zemljinoj površini. kontinentalne i regionalne razlike. Ostvarenje boljeg života pravo je svakog ljudskog bića. Zato je važno što više istraživati i utjecati na razne načine.

socijalnih faktora (suživot više različitih etničkih.yu/geografija/images/stories/opste/razmestaj_stanovnistva. . . ali ima i nacija koje više preferiraju izolovanost – skandinavske zemlje). dok su neke oblasti vrlo surove klime – pustinje ili stalno zaleđene oblasti). . Gustina naseljenosti za cijelu Zemlju iznosi 43 st/km². Kuvajtu. nekada. vojnom presijom – Afganistan).klime (neke oblasti su pod uticajem povoljnih klimatskih tipova za život ljudi – zapadna Evropa sa atlantskom klimom.com/world+population+maps 1 georgije.ekof.reljefa (nizije su gusto naseljene – zapodnoevropska nizija. FAKTORI NASELJENOSTI NA ZEMLJI Stanovništvo svijeta je neravnomerno razmješteno na Zemljinoj površini. odnosno nerazvijenih regija). kao i mogućnost da se odrede oni faktori koji najviše utiču na takvu neravnomjernost. Osim prirodnih faktora. Oko 90% svjetske populacije živi na oko 10% kopna na Zemljinoj kugli. dok su neke država pod stalnom političkom i.političkih uticaja (neke zemlje su stabilnih političkih prilika i pogodne za život – Nemačka.1 Karta 1 : Razmještaj svjetske populacije Izvor : http://images. na razmještaj stanovništva djeluje i čovjek i to preko: . Faktori takve neravnomjerne gustine naseljenosti su prirodni i antropogeni. Analizom ovih faktora moguće je utvrditi uzroke prevelike koncentracije stanovništva na određenim područjima.prirodnih izvora (neke oblasti u svijetu obiluju prirodnim izvorima – nafta u Iraku. a neke su vrlo oskudne u tim izvorima – zemlje Sahela). .ac. Kod prirodnih faktora najdominantniji su uticaji: . rasnih i religijskih grupa ne smeta – SAD.ekonomskih faktora (ekonomski razvijeni prostori su oduvijek privlačni ljudima za razliku od zemalja u razvoju.doc .bg.Himalaji).google. a planinske oblasti su rijetko naseljene .1. odnosno pojave gotovo nenastanjenih oblasti na Zemlji.

npr. Gustina naseljenosti raste od sjevera prema jugu i prema zapadu. U gradovima živi 160 mil. Ogromna većina stanovništva živi u južnim i primorskim krajevima. zapadnu. km² koja je gotovo jednaka površini Francuske. U ovim dijelovima se nalaze gotovo svi važniji gradovi i gustina naseljenosti prelazi 50 stanovnika na 1 km² . društveni i dr. Najgušće naseljeni prostori su primorski pojas posebno Mediteran. . južnu i srednju Evropu i Rusku Federaciju. Međutim nasuprot tome. Smatra se da danas u Aziji živi preko 3. Azija ie najrasprostranjeniji kontinent na Zemlji. gdje se smatra da živi 8/10 stanovništva Evrope. KONTINENTALNE I REGIONALNE RAZLIKE Evropa je kontinent sa pogodnim klimatskim uslovima koji su imali i imaju veliki uticaj na naseljenost i privredni razvoj. južna i jugoistočna periferija ovog kontinenta je veoma gusto naseljena naročito ravnice. Sjeverna Evropa je slabo naseljen prostor. plodne poljoprivredne površine a najmanje planinska područja. za stanovništvo Evrope može se reći da većina živi u gradovima. Velike Britanije. Italije.3 mil.2. Od svih Evropskih zemalja najveću naseljenost ima Holandija i Belgija. a 12 gradova koji imaju više od 2miliona stanovnika. To je blizu 60 % ukupnog stanovništva na svijetu. Smatra se da ¾ azijske povrsine su praktično prazne jer u njima živi 1 stanovnik na 1 km². Stanovništvo istočne Evrope je neravnomjerno naseljeno. Bez Rusije imaju oko 1 mil. ekonomski.u Velikoj Britaniji. Ovo područje ima površinu od 1. region južne Evrope čine sjeverni dijelovi Mediterana sa Pirinejskim. Njemačka je najgušće naseljeno područje 230 stanovnika na 1 km² dok Slovačka ima 82 stanovnika na 1 km². Južna Evropa. delte. Na ovom prostoru živi oko 160 miliona stanovnika što čini ¼ ukupnog stanovništva Evrope. Smatra se da većina stanovništva živi u gradovima.I u ovom djelu Evrope gradovi i industrijski regioni okupljaju oko ¾ ukupnog stanovništva ovog dijela Evrope. kada se gleda razmještaj stanovništva Evrope onda je interesantno posmatrati sjevernu.6 mil km² i to čini negdje oko 17 % ukupne površine Evrope. Zemlje istočne Evrope zajedno sa zapadnim dijelom Ruske Federacije zahvataju polovinu Ruskog kontinenta. ali se moze reći da je stanovništvo dosta neravnomjerno raspoređeno.4 mil km² i zauzima 30% ukupnog prostora na zemlji. a najmanju naseljenost ima Island. stanovnika i ovo područje Evrope je dosta neravmomjerno naseljeno npr.Međutim. zemlje bivšeg SSSR-a i Ruska Federacija. Geografskom području istočne Evrope pripadaju zemlje istočne Evrope. Također planinski predjeli su slabo naseljeni. Zauzima površinu oko 1. velikih rijeka pa se smatra da u nekim nizijskim gusto naseljenih prostora pa prelaze 1000 – 1500 stanovnika na 1km². Također za ova područja može se reć id aimaju velike industrijsker egije i da zbog toga ova područja su gusto naseljena pa i prenaseljena. Međutim. Smatra se da Ruska Federacija je najveća država na svijetu i prostire se na 2 kontinenta. Ima površinu oko 44. Ostali dijelovi sjeverne Evrope su rijetko naseljeni zbog nepovoljnih prirodnih uslova. Na ovom prostoru živi oko 24 miliona stanovnika. Gustina naseljenosti u ovom dijelu Evrope naglo opada. U ostalim dijelovima naseljenost se kreće od 100 -160 na 1 km². I za ovaj kontinent može se kazati da je gustina naseljenosti dosta neravnomjerna na što utiču mnogi faktori: prirodni. km². Najveću gustinu ima Moldavija 131 stanovnika na 1 km². Smatra se d au Evropi ima više od 50 gradova koji imaju preko milion stanovnika. Razmještaj stanovništva je u skladu sa prirodnim osobinama Sjeverne Evrope. Apeninskim i Balkanskim poluotokom. Zapadna Evropa je najgušće naseljen dio Evrope 153 stanovnika na 1 km ². U svim zapadno Evropskim zemljama najgušće su naseljeni industrijski regioni.8 do 4 milijarde stanovnika. Njemačke.

Sarajevo. Poljska. u dolini rijeke Nil gustina naseljenosti je iznad 1000 stanovnika na 1 km². Bangladeš. Danas izgradnjom željeznica. 2007. Singapur. Holandija. dok su ispod prosjeka Kina.. područja pa postaju dost aatraktivna za stvaranje naselja i za stvaranje života u ovim područjima. . Japan. 2 Tabela 1: Razmještaj stanovništva u svijetu po kontinentima u milionima. Ako gledamo kontinentalno primorje onda se može kazati da je ono dosta naseljeno naročito kada gledamo sjeveroistok SAD-a.km² Smatra se da je prosječna gustina naseljenost oko 53 stanovnika na 1 km². Revision 2 Zolić H. Demogeografija. Kaliforniju itd. Francuska. 243 322 21 676 2 397 406 4 065 2000. 1950 – 2030. Kanada. the 2005. Smatra se da su na području rijeke Amazon istraživanja počela 1950. Izrael. zatim Južna Koreja. Na ovim prostorima živi oko 210 miliona stanovnika prosječna naseljenost iznosi oko 60 stanovnika na 1 km². Medutim i pored toga ta su područja do danas bila. 314 519 31 727 3 672 794 6 057 2030. Švicarska. Australija. World Urbanization Prospects. Prema broju stanovnika smatra se da su najnaseljenija područja današnje države Monako.. Od ukupne površine kopna gdje sjevernoj polulopti pripada 96. Smatra se da u Egiptu preko 95% ukupnog stanovništva živi u rejonu ili slivu rijeke Nil. Prosječno naseljene države su Italija. Indija. da na njoj živi oko 2 miliona stanovnika.u Libiji skoro 95% stanovništva živi na obali sredozemnog mora. Sličan slučaj je sa Kanadom gdje u dolini rijeke San Lorens živi više od 95% ukupnog stanovništva. dok npr. Pošto ovo područje ima pustinjske predjele pa ova područja nisu naseljiva.. . Najmanje naseljene države su Rusija. Na sjeveru afričkog kontinenta. stoljeća počela stvarati određena naselja. 396 723 42 670 4 950 1 489 8 270 Izvor: UN. Oaze koje se pojavljuju u pustinjskim krajevima sjeverne Afrike pokazuju da su se dosta povećala područja za naseljenost određenog broja stanovništva. puteva dolazi do urbanizacije ovih. Smatra se da polovina stanovnika ove regije živi na uskom pojasu „plodnog polumjeseca“. godine i da su se početkom 19. Španija. ta su područja dosta interesantna za naseljavanje. KONTINENTI SJEVERNA AMERIKA LATINSKA AMERIKA I KARIBI AUSTRALIJA I OKEANIJA EVROPA AZIJA AFRIKA SVIJET BROJ STANOVNIKA 1950. gdje je temperatura negdje prosječno oko 27° C i gdje je raznovrstan biljni i životinjski svijet.. Što se tiče tropskih prašuma koje se prostiru uz rijeke centralne i južne Afrike. 172 167 13 548 1 399 221 2 520 1975. Smatra se da Sahara koja ima 9 miliona km². uglavnom ne naseljena.Jugozapadna Azija: Različiti prirodni uslovi ove regije su glavni razlozi da ima neujednačenu naseljenost.3 mil.

com/world+population+maps .Grafikon 1 : Učešće svjetske populacije Izvor : http://images.google.

Latinskoj Americi i Australiji s Oceanijom samo 14%. zapadnoj Evropi i na sjeveroistoku SAD-a. Nubija. Iznad 500 metara živi oko 25% stanovništva. No. To se vidi ne samo u kontinentalnim primorjima nego i u mnogim krajevima u njihovu zaleđu gdje se duž rijeka i oko jezera koncentriraju brojne i značajne naseobine populacije s odgovarajućim privrednim funkcijama. iako taj dio ekumene zahvata 37% površine naseljenog kopna. Kontinentalna primorja u cjelini su dva puta naseljenija od unutrašnjosti kontinenata. Primjer su Sahara. La Plata u Južnoj Americi. srednje primorje Brazila. pustinja u sjeverozapadnoj Australiji. transameričke. na oaznu naseljenost nalazimo i u hladnim oblastima sjeverne Azije.1 Geografski povoljna područja za naseljenost Zanimljiva je i razlika u gustoći naseljenosti između rubnih i unutrašnjih dijelova kontinenata. Sava i druhe u Evropi.. 1990. Temza. u jugoistočnoj i južnoj Aziji. obilato je iskoristio prilagodivši se životu i opstojanju u tim prostorima. Niger i Kongo u Africi. usljed povoljnih prirodnih uvjeta za naseljenost i ljudsku aktivnost na primorju. Mauritanija u zapadnoj Africi i drugi suhi krajevi. U starom i srednjem vijeku nicala su i razvijala se uporišta i naselja uz karavanske puteve. Namib i Kalahari u jugozapadnoj Africi. Dunav. Veća je naglašenost meridionalnog pravca kontinentalnih obala od zonalnog uvjetovala je i jaču meridionalnu naseljenostnjihovih primorja. jezera u Švicarskoj (Ženevsko. . Volga. Sjeverne i Južne Amerike. a u novom vijeku. Te tri velike regije zahvaćaju samo osminu površine naseljena kopna.3 Zonalni i hemisferni razmještaj stanovništva 3 Friganović M. Hudson. evropski dio Rusije. kao u Venezueli. ovdje je značajan diskontinuitet naseljenosti posljedica nepovoljnih modifikatora prirodne sredine. Najveće populacijske jezgre na Zemlji se nalaze duž kontinentalnih primorja. duž željezničkih pruga (transsibirske. Nil.. Biserna rijeka i druge u Aziji.2. izuzev ekvatorijalnih itropskih područja. a Ganges. i Ontario). Od rijeka su takve u prvom redu Rajna. istočno afrička jezera (Viktorija. Karakteristična je još i oazna naseljenost u pustinjskim krajevima sjeverne i sjeveroistočne Afrike i jugozapadne i centralne Azije. Sena.to pokazuje da reljef u cjelini. Lovrijenac Mississippi u Angloamerici. Ponegdje je navedeni diskontinuitet naseljenosti posljedica naglašenijeg zonalnog pružanja kontinentalne obale. Ostale razmjerno značajne populacijske jezgre su Kalifornija. osobito nakon izgradnje željeznica i cesta. Kolumbiji. Africi i Evropi (63% naseljenog kopna) živi 86% čovječanstva. Rona. Aziji. Demogeografija – stanovništvo svijeta. a u njima živi gotovo sedam desetina čovječanstva.. Albertovo i Rudolfovo). Očigledna je i razlika u gustoći naseljenosti Starog i Novog svijeta. Arabija. Primjer su naseljavanje i ekonomsko iskorištavanje prostora kontinentalne unutrašnjosti Azije i Angloamerike.) i autobuskih cesta.. Ciriško. Tako je čovjek izbjegavao predjele nepovoljnog prirodnog. Procjenjuje se da oko 75% stanovništva živi na nadmorskoj visini ispod 500 metara. Školska knjiga. au Novom svijetu – Angloamerici. nakon industrijske revolucije. Tanganjika. Spoj kopnene i vodene mase nedvojbeno je faktor naseljenosti i od bitnog je značenja u razmještaju čovječanstva. . Takvi su primjeri sjevernoamerička Velika jezera (Gornje. Arabijska pustinja u jugozapadnoj Aziji. U Starom svijetu. Skandinavija i Britanski otoci.3 2. Michigan. Erie. donje porječje La Plate. jugoistočna Afrika znatno su manje. Laba. nepovoljno utiče na naseljenost stanovništva. Naseljenost Zemlje se ogleda i u nejednakom visinskom razmještaju čovječanstva. andska jezera (Titicaca) i druga. Bodensko i dr. a one s povoljnim modifikatorima kao što su Island. kao što su Atakama u Andskom primorju. transaustralijske. Jača naseljenost opaža se i duž transkontinentalnih prometnica.). Magrebu i drugdje. Hoangho. Zagreb. Huron.

R. . istovremeno.9% i 5%.1%. u Egiptu 910. Pored zonalnog razmještaja karakterističan je i odnos naseljenosti sjeverne i južne hemisfere. odnosno da je oko 21 stanovnik na 1 km². u pojasu od 0. u Velikoj Britaniji oko 700 i oko Danskoj oko 200. Na južnoj polulopti ukupne površine 37 km² smatra se da živi oko 13% stanovnika. skrećući pažnju na populacijske teškoće azijskog i potencijalne mogućnosti australskog prostora. GUSTINA NASELJENOSTI Gustina naseljenosti je relativan pojam i odnosi se na broj stanovnika na jedinici površine.Velike su razlikeu gustoći naseljenosti pojedinih pojasa Zemlje i između sjeverne i južne hemisfere. gdje sjevernoj polulopti pripada 96. Neravnoteža je očita. slabo naseljena.a ostalih kontinenata na drugoj strani potvrđuju visok stepen kontinentalne populacijsko-geografske diferencijacije. Razlike između gustoće naseljenosti Evrope i Azije na jednoj strani. Fiziološka gustina broj stanovnika na jedinici za obradu pogodne površine – tako je krajem 2004. Afganistan) takoreći nenaseljena. Agrarna gustina broj agrarnih stanovnika na jedinici oraničnih površina. stepeni geografske širine živi manje od 1% stanovništva svijeta. U promatranju gustine naseljenosti obično se razlikuju: Aritmetička (relativna) gustina pokazuje broj stanovnika na jedinici površine. stepeni obiju geografskih širina samo dvije desetine. Neravnomjeran razmještaj stanovništva imaju Afrika i to u Sahari. u Nigeriji i planinski zapad u Sjevernoj Americi. u Ruskoj Federaciji na 0. stepeni sjeverne i južne geografske širine živi oko šest desetina čovječanstva. 2006. Promatranje populacijske karte svijeta pokazuje da se može govoriti o takvoj zonalnoj podjeli i diferencijaciji razmještaja čovječanstva. u Švicarskoj oko 1 050. u Latinskoj Americi i Južnoj Aziji. imaju više od polovine ukupnog svjetskog stanovništva. a od 40.. Latinska Amerika je. do 60. Poljoprivredna gustina broj poljoprivrednih stanovnika na jedinici poljoprivrednih površina. Tako široka ljestvica upućuje na međuzavisnost prirodnih i društvenih elemenata i faktora. To potvrđuju i sljedeći podaci : U pojasu od 20. a blizu svaki deseti stanovnik Zemlje živi na njezinoj južnoj polovici. Značajno 4 Nurković. Čadu.8%. ona iznosila u Japanu oko 1 510. Ekonomska geografija svijeta. Od ukupne površine kopna.km². Razlike su najveće između Azije (105 st/km²) i Australije (3 st/km²). Zemlje Azije.3 mil. Tešanj. Danas je najveći rast broja stanovnika prisutan u nerazvijenim zemljama Afrike.2%. Evropi je rast stanovništva opao na 0. gdje je stopa rasta oko 3% godišnje. unutrašnjost Azije (Tibetska visoravan. Rijetko i skoro je nenaseljena je Australija. Ovakav neravnomjeran rast uzrokuje i neravnomjeran raspored stanovništva na Zemlji. Nasuprot tome. Radi se o izrazitoj zonalnosti razmještaja čovječanstva. Mongolija. Godišnji porast stanovništva u nerazvijenim zemljama je između 1. 4 3. Planjax. Sjevernije i južnije od 60. stepeni dvije i po desetine čovječanstva.8% i u Angloamerici na 0. delti Nila. do 40. do 20. a još veće su razlike ako uporedimo gustoću naseljenosti po pojedinim područjima unutar kontinenata. također. čija se većina skoncentrisala u umjerenim pojasima Zemlje. Sudanu. . Gustoća naseljenosti stanovništva u dolinama delti azijskih rijeka dostiže 600 do 1 200 st/km². ali je. bez Ruske Federacije. smatra se da je prosječna gustina naseljenost oko 53 stanovnika na 1 km². Na sjevernoj hemisferi živi devet desetina čovječanstva. oko 2.

Indonezije i Filipina poučni su primjeri iz najnovijeg doba. pokrivaju 67% kopna. Tonkin. Holandija sa 392 st/km². pokrivaju 5% površine Zemlje. Teškoće su naročito velike u južnoj i jugoistočnoj Aziji gdje su regionalne gustine naseljenosti vrlo velike i dosežu do 600 stanovnika na 1 km² (Bangladeš. a na njima prebiva samo 12. jug i jugoistok Azije). Belgija 341 st/km². dolina Jangce. Kada se posmatra po državama. ubjedljivo najveće gustine naseljenosti imaju tzv.google. Grafikon 2 : Svjetska populacija po regionima Izvor : http://images. tajfuni i druge vremenske nedaće izazivaju neprekidnu opasnost i glad. Dijelovi Indije. onda postaje još očitije kolike su teškoće što izlaze iz te neravnomjernosti. kao i neke vrlo velike države (Indija sa 336 st/km²). Rijetko naseljeni prostori su oni s manje od 10 stanovnika na km². dok su u monsunskoj Aziji to najrazvijenija agrarna područja. Srednja Amerika. Bangladeša.patuljaste države. Pakistana. pokrivaju oko 7% kopna i na njima živi oko 50% čovječanstva.1 Prenaseljeni prostori Oko 75% stanovništva svijeta opstoji u uvjetima niske društveno-privredne razvijenosti. Šri Lanke. priatlantska nizija Evrope. južna Kina. a malu teritoriju (npr. nizija Kanto i dr. Karta 2 : Područja najgušće naseljenosti .je da te razlike u naseljenosti nisu samo rezultat proizvodnih odnosa. Malabarsko primorje.). često nepovoljan monsunski ritam. koje imaju veliki broj stanovnika. Monako sa 23 600 st/km²). Apsolutno najgušće naseljeni dijelovi svijeta su priobalja okeana i mora u umjerenom i suptropskom klimatskom pojasu (SAD.5% stanovništva. obala Brazila. Južna Koreja sa 480 st/km². a na njima živi 20% čovječanstva.com/world+population+maps 3. Java. Iako je riječ o vrlo plodnim i uglavnom intenzivno obrađenim krajevima. Japan sa 339 st/km²). društvenog i tehnološkog razvoja. potom slijede države znatno većih teritorija (Bangladeš sa 985 st/km². a prenaseljeni bi bili prostori s više od 100 stanovnika na km². Malezije. Gusto naseljeni od 51 do 100 stanovnika na km². nego su nastale pod uticajem historijskog. Srednje naseljeni prostori su oni od 10 do 50 stanovnika na km². a na njima prebiva 14% stanovništva. Hindustanska nizija. Zbog toga su ti krajevi u uvjetima nedovoljne razvijenosti žarišta savremene populacijsko ekonomske problematike čovječanstva. pokrivaju 21% kopna. Najgušće naseljena područja u Evropi su industrijske zone.

World Urbanization Prospects. Armenija i Azerbejdžan) i. u Africi i u Latinskoj Americi. Senegala. Irske. Od srednje naseljenih krajeva ekumene prostraniji su jedino rijetko naseljeni prostori. Gušće naseljeni dijelovi SSSR-a su kavkavske republike (Gruzija. Ostale kontinentske cjeline dosta zaostaju razmjernim udjelom površine i stanovništva gusto naseljenih područja. Izvan Evrope i jugoistočne Azije razmjerno značajnije koncentracije stanovništva s gustinom od 51 do 100 st/km². Paname. a više od tri puta od prenaseljenih. Hondurasa. Ima ih i u tropima Burme i Kampućije. južnoj i istočnoj Aziji. Gornje Volte. Ekvadora. baltičkih zemalja. SSSR-a i Evrope može se smatrati da je gustina do sto stanovnikana na 1 km² ispod njihovih mogućnosti i da se teškoće zbog tolikog broja stanovnika na jedinici površine susreću zasada isključivo u nedovoljno razvijenim dijelovima svijeta. Srednje naseljenih područja ima u unutrašnjosti kontinenata i u primorjima u nižim i višim geografskim širinama.3 Srednje naseljeni prostori Relativno su slabije zastupljeni u Evropi. SSSR-u i u Australiji. 3. u SSSR-u. Liberije. Obale Slonovače. Kirgizije i u . Ugande. Toga. pribaltičke republike (Litva). Kostarike. Nigerije. gustina naseljenosti od 10 do 50 st/km². Gvatemale. djelomice. Gane. uzeta u globalnom mjerilu zaista je srednja. the 2005. Budući da je prosječna naseljenost kopnenog dijela Zemlje 30 st/km² (bez polarnih krajeva 35 st/km²). Bjelorusije. Revision 3. Podmoskovlje i Crnomorsko primorje. Kenije..2 Gusto naseljeni prostori Oni su najzastupljeniji u Evropi i Aziji. Benina (Dahomej). gdje na dvadesetpetini površine živi gotovo četvrtina stanovništva. Gvineje. postoje u sjeveroistočnom prostoru SAD-a. S obzirom na stepen privredne razvijenosti SAD-a. Tadžikistana.Izvor: UN. i to u jugoistočnoj Aziji. Uzbekistana. Prostori srednje gustine naseljenosti četiri i po puta su prostraniji od onih s gustom naseljenošću. donekle u jugoistočnom dijelu brazilskog primorja i oko La Plate.

u sjevernoj Africi (Sahara. 3. Ima ih i u prohladnim subpolarnim krajevima Evrope (Švedska. sjeverozapadne Angloamerike. Značajni su i u prašumama Latinske Amerike (Amazonija. sjevernog Sibira. Samo neznatan dio ima osobine naseljenog prostora. Pampas. Zato dijelovi tih područja Afrike. . Mahom su to najviši dijelovi visokih planinskih područja srednje Azije. aridni.znatnom dijelu Ruske Federacije. 1990. reljef). Značajan je faktor nenaseljenosti i sparna.3 Rijetko naseljeni prostori Karakteristični su za sve kontinente. Prosječna gustina naseljenosti od samo 6 st/km² svjedoči da su gotovo dvije trećine kopna na Zemlji demografska pustoš (anekumena) i polupustoš (subekumena). osim jugoistočnog primorja i zapadne obale). Africi i u Latinskoj Americi. potencijalno su veoma izdašna i bogata. Nubija). planine Bolivije. Aljaska i planinsko-pustinjski zapad SAD-a). Mnoga srednje nastanjena područja. razrijeđeni zrak i neplodnost glavni su uzroci nenaseljenosti tih područja Zemlje. Ima ih i u Australiji (Victoria). STATISTIKA 5 Friganović M. osim jugoistočnog ruba. Naseljenost je u tim prostorima veoma raštrkana u povoljnijim lokalitetima. biljno-geografski ogoljeli i petrografski neplodni prostori. dok su znatno rjeđi primjeri gde je antropogeni faktor bio dominantan. Sibir. Mongolija. sjeveroistočnog Sibira. teško podnošljiva klima vlažnih ekvatorijalnih prašuma. naftna polja Aljaske. Irana i Afganistana. Turske. sjeverne Evrope i krajnjeg juga Južne Amerike. osim Evrope.Najčešći uzrok ovako malih gustina naseljenosti jeste uticaj prirodne sredine (klima. Školska knjiga.. u ekvatorijalnim nizinama Malezije i drugdje). Sjevernoj Americi (srednji sjeverozapad. To su područja Arktika i Antarktika. posebno ona u tropima. srednjoj i jugozapadnoj Aziji (Vanjska Kina. urana u studenom kanadskom i američkom Arktiku. Libija. Arabija. . Uz krajnje raštrkane i međusobno odvojene manje ljudske skupine. srednji jugozapad. sjeverno pacifičko i južno atlantsko primorje SAD-a). Prostiru se od surovih subpolarnih do sparnih tropskih širina i na svim geografskim dužinama. dijelovi Irana i Afganistana). u Australiji (glavnina kontinenta. ondje su u novije vrijeme sve karakterističnije naseobinske oaze koje je stvorio industrijski kapital za iskorištavanje rudišta i za gajenje konjunkturnih industrijskih kultura (rudnici bakra u visokim i surovim Andama. srednji jugoistok. Zagreb. pa valja pretpostaviti da će se tamošnje vrednote u bliskoj budućnosti iskorištavati brže i obilnije. na koje otpada najveći dio anekumene. Norveška) i u Kanadi (Nova Škotska). 3. Finska.4 Nenaseljeni prostori Toj kategoriji pripadaju uglavnom klimatski surovi. Demogeografija – stanovništvo svijeta. Azije i Latinske Amerike nisu naseljeni. Perua i Čilea). i u Angloamerici (gotovo čitava Kanada. Hladnoća.5 4. Najprostraniji su u sjevernoj. plantaže kaučukovca i dr.

560 14.140.4 stanovnika/km² . Njemačka . Australija – 3. Mexiko . godine) : 1.geography. Pakistan . Velika Britanija .1.65.410 stanovnika/km² • najnižom gustinom stanovništva: Grenland 0. Francuska .145.about.3 stanovnika/km² .116.109.153.64.146. 2.86. Bangladeš .81. Brazil .875.1.896 8.65.552 16.320 6 ZAKLJUČAK 6 www.592 6. Kina .58. 3. godine): 1.713. i 6.82.546. Egipat . Sjeverna Amerika – 16.955.Zemlja sa: • najvišom gustinom stanovništva: Monako 16.1 stanovnika/km² . Evropa – 110 stanovnika/km² .025 stanovnika/km² Gustina naseljenosti za sve kontinente osim Antarktika: (podaci iz 2000.544.369. Afrika – 26. Lista 23 zemlje u svijetu sa najvećom populacijom. Italija .127. Turksa . Azija – 136.172.792 22. Vijetnam .416 11.1 stanovnika/km² . Tajland .296 21.702. Indija .400 12. Nigerija .66. Filipini .196.892.com .6 stanovnika/km² . (podaci iz 2008. Rusija .237. 5. Južna Amerika – 25.912 23. 4.342.061. Indonezia .255. SAD .82.640 4.943. Iran .330.147.904 3.96.71.504 19.512.057.840 15.352 5.303.60.096 10.288.995.044. Demografska Republika Kongo .544 2.808 18.824.514.312 9. Etiopija .493. Japan .048 7.224 20.800.520 17.680 13.

Problem današnje naseljenti nije u velikom broju stanovnika već u velikim regionalnim razlikama i velikoj koncentraciji stanovnika na relativno malom prostoru. Danas demogeografi procjenjuju da će u 21 stoljeću broj stanovnika iznositi oko 7. dok 10. Ovdje je težište problema. Evropa je tek na 3. Zemlju u cjelini karakteriziraju demogeografski ekstremi. Također se procjenjuje da više od polovine stanovnika živi u gradovima. Na jednoj strani su rijetko naseljeni prostori. dok na južnoj živi svega 10 % stanovnika. godine broj stanovnika godišnje rastao za 1. Između ta dva ekstrema postoji široka ljestvica regionalne i lokalne gustoće naseljenosti. mjestu. LITERATURA . Procjenjuje se da u Aziji živi čak 61 %. i te su razlike jako velike.7 milijardi po drugoj varijanti. koji uz sve ostalo iziskuje napore na ravnomijernijem i racionalnijem razmještaju stanovništva svijeta.3% ili za 78 miliona. Prema nekim procjenama do 2025. godine i 2000. gusto naseljeni i prenaseljeni krajevi. Procjenjuje se da 80 % svjetskog stanovništva je smješteno u manje razvijenim područjima dok u visoko razvijenim živi oko 20%. Ali ravnomjerniji razmještaj stanovništva trebalo bi da prati i ravnomjernija raspodjela dobara i pravedniji ekonomski odnosi između razvijenijih i onih u razvoju. a po broju stanovnika dolazi Afrika. Također je prisutna velika razlika unutar pojedinih kontinenata. godine 2/3 svjetske populacije živjet će u gradovima koji zauzimaju negdje oko 2 % zemljine površine. To se naročito odnosi na gusto naseljene krajeve i zemlje ekonomski nerazvijenijeg dijela čovječanstva. Afrika.Kao što je već istaknuto. Smatra se da je između 1995. a na drugoj razmjerno skučeni. danas se procjenjuje da na Zemlji živi negdje oko 6. U starom svijetu (Azija. Iz takvih neravnomjernosti izlaze brojne teškoće i problemi savremenog svijeta. Također postoji velika razlika kada je u pitanju broj stanovnika između sjeverne i južne polulopte i smatra se da oko 90 % stanovnika živi na sjevernoj polulopti. Europa) živi oko 86 % stanovnika dok u Novom svijetu živi oko 14 %. jer samo na dvanaestini ekumene u nerazvijenoj jugoistočnoj Aziji živi polovica čovječanstva.5 milijardi stanovnika.3 milijarde po jednoj varijanti.

http://images...bg.1. 2. Školska knjiga. Revision 7.. georgije. . Zolić H. Planjax. 3. 1990.. Zagreb.geography.ekof.com . Demogeografija – stanovništvo svijeta. Friganović M. Demogeografija. 2006.about. World Urbanization Prospects. Tešanj.ac. 2007. UN.doc 5. Sarajevo. the 2005.google. www. . .yu/geografija/images/stories/opste/razmestaj_stanovnistva. Nurković. 4. Ekonomska geografija svijeta. R.com/world+population+maps 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->